P. 1
Freud, Sigmund - Tumacenje snova I

Freud, Sigmund - Tumacenje snova I

|Views: 112|Likes:
Published by Ema Hrženjak

More info:

Published by: Ema Hrženjak on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2011

pdf

text

original

ODABRANA DELA SIGMUNDA FROJDA

Knjiga šesta

SIGMUND

FROJD

TUMAČENJE SNOVA, I

TUMAČENJE SNOVA
i
Preveo S/iiemačkog Dr Albin Vilhar

URKDNIK: D r

HUGO

KLAJN

^Mii*iiiiiUi4iiUU

Naslov originala Die Traumdeutung

I

NAUČNA LITERATURA O PROBLEMIMA SNA
Na sledećim stranicama pružiću dokaze za to da postoji jedna psihološka tehnika koja dozvoljava ob­ jašnjavanje snova i da se primenom ovog postupka svaki san pokazuje kao smisaona psihička tvorevina koja se na mestu koje je mogućno naznačiti može uvrstiti u duševna zbivanja budnog stanja. Pokušaću^ dalje, da objasnim zbivanja od kojih potiču neobičnost i nerazgovetnost sna i da od tih zbivanja izvedeni za­ ključak o prirodi psihičkih sila iz čijeg se zajedničkog ili suprotnog delovanja rađa san. Kada dotle dođem, moje će izlaganje prestati jer će dostići onu tačku gde se problem snevanja uliva u obimnije probleme čijeg se rešenja treba latiti na osnovu drugog mate­ rijala. Pregled radova i rezultata ranijih autora, i pre­ gled sadašnjeg stanja problema snova u nauci izno­ sim unapred zato što u toku raspravljanja neću imati često povoda da se na to vraćam. Jer naučno razumevanje sna, uprkos višehiljadugodišnjim nastojanjima, napredovalo je veoma malo. Ovu činjenicu pisci tako jednodušno ističu da izgleda izlišno navoditi pojedi­ ne glasove. U delima čiji spisak priključujem na kra­ ju svoga rada nalaze se mnoge napomene koje mogu dati podstreka, i obilje zanimljivog materijala za našu temu, ali tu nema ničega, ili malo čega od onog

© 1942 by Imago Fublisbing Co. Ltd., London

G

Tumačenje snova, I

Naučna literatura o problemima sna

7

što bi pogađalo suštinu sna ili što bi definitivno moglo resiti jednu od njegovih zagonetaka. Još manje zna­ nja o tome, naravno, stekli su obrazovani laici. Kakvo je shvatanje našao san u praistorijskim vremenima čovečanstva kod primitivnih naroda, i ka­ kav je uticaj mogao imati na stvaranje njihovih pred­ stava o svetu i o duši, to predstavlja temu od tako ve­ likog interesa da je vrlo nerado isključujem iz obrade u vezi sa ovim. Skrećem pažnju na poznata dela ser Đ. Luboka (Sir J. Lubbock), H. Spensera (Spencer), E. B. Tajlora (Tylor) i drugih. Dodaću samo to da nam značaj ovih problema i spekulacija mogu postati shvatljivi tek pošto smo resili zadatak „tumačenja snova« koji nam lebdi pred očima. Odjek praiskonskog shvatanja sna očigledno sa­ činjava osnovu važnosti koju snovima pripisuju na­ rodi klasičnog starog veka. 1 Kod njih je postojala pretpostavka da snovi stoje u vezi sa svetom nadljud­ skih bića u koja su verovali i da oni donose otkrovenja od strane bogova i demona. Osim toga im se na­ metalo shvatanje da snovi imaju značajnu svrhu za onog koji ih sanja, da mu po pravilu objave buduć­ nost. Izvanredna raznovrsnost u sadržini i utisku sno­ va stvarala je svakako teškoću da se sprovede jedin­ stveno shvatanje snova; ona je primoravala ljude da stvaraju raznovrsna razlikovanja snova i da ih raspo­ ređuju u grupe, uvek prema njihovoj vrednosti i po­ uzdanosti. Kod pojedinih filozofa staroga veka ocenjivanje sna nije, razume se, bilo nezavisno od polo­ žaja koji su oni uopšte bili spremni da priznaju mantici. U oba spisa filozofa Aristotela koji obrađuju san, ovaj je već postao objektom psihologije. Mi saznajemo da san ne dolazi od bogova, da nije božanske, nego demonske prirode, pošto je priroda demonska a ne božanska; to jest, san ne vodi poreklo od nekog natSledeći podaci prema pažljivom prikazivanju Biksenšica (Biichsenschiitz) u delu: Traum und Traumdeutung im Altertum, Berlin 1861.
1

prirodnog otkrovenja, nego je posledica zakona ljud­ skoga duha koji je svakako srodan sa božanstvom. San je definisan kao duševna delatnost čoveks koji spava, ukoliko spava. Aristotelu su poznate neke karakterističnosti sna; na primer da neznatne nadražaje, koji se javljaju u toku spavanja, san tumači kao nešto veliko („čovek veru je da ide kroz vatru i da se zagrejao kad se ovaj ili onaj deo tela sasvim neznatno zagreje"). Iz toga stanja Aristotel izvodi zaključak da snovi vrlo lako mogu odati lekaru 1 prve znake neke promene koja je počela da se javlja u telu, a koji danju nisu bili primećeni. Poznato je da ljudi pre Aristotela san nisu sma­ trali tvorevinom duše koja sanja, nego nadahnućem od strane božanstva, i oba suprotna strujanja koja ćemo uvek naći prisutna u procenjivanju sna došla su već kod njih do izražaja. Oni su razlikovali istinite i dragocene snove, poslate čoveku u snu da bi ga opomenuli ili da bi mu objavili budućnost, od praznih/ varljivih i ništavnih snova, čiji je cilj da čoveka zava­ raju ili da ga gurnu u propast. ^ U svome delu: Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, str. 390 Grupe (Gruppe) daje ova­ kvu podelu snova prema Makrobiju i Artemidoru: „Snovi se dele na dve klase. Na jednu grupu treba da utiče samo sadašnjost (ili prošlost), dok je ona bez značaja za budućnost; ta grupa je obuhvatala insomnia, koja neposredno odražava datu predstavu ili njenu suprotnost, na primer glad ili njeno stišavanje, i , koja datu predstavu fantastično proširuje, kao na primer mora, Efijalt (Ephialtes = zastareli naziv za moru — prim. prevodioca). Druga grupa, naprotiv, smatra se da određuje budućnost; u nju spadaju: 1) direktno predskazivanje koje čovek prima u snu ( , oraculum), 2) proricanje predstojećeg događaja ( , visio), simboličan san
O odnosu sna prema bolestima raspravlja grčki lekar Hipokrat (Hippokrates) u jednoj glavi svoga čuvenog dela.
1

somnium). morao bih se odreći pokušaja da dam jed­ nu preglednu celokupnu sliku o sadašnjem stanju po­ znavanja sna. a i u specijalnim istraživanjima M. kojar predskazuje budućnost. po­ grešno misliti da učenje o natprirodnom poreklu sno­ va danas kod nas nema pristalica. nego svaki novi autor hvata iste probleme iz­ nova i uvek. ne može primetiti neki napredak u izvesnim pravci­ ma. Pošto su od snova uglavnom očekivana važna objašnjenja. a u n a j ­ novije doba. jer u ovom sećanju san se pojavljuje što je ostaloj psihič­ koj sadržini kao nešto strano. L6winger. pojavljuje se u najnovi­ jim radovima težnja da se tema ograniči i da se kao . i po­ što ljudi sve snove nisu razumeli neposredno to nisu mogli znati da li neki nerazumljivi san možda ipak predskazuje nešto značajno. Kad bihr hteo da se držim reda autora i da ukratko za svakog pojedinog kažem koja je shvatanja o problemu sna on iznosio. 1 Prednaučno shvatanje sna kod starih bilo je sva­ kako u potpunoj saglasnosti sa njihovim celokupnim pogledom na svet koji je u spoljašnji svet projicirao kao realnost sve ono što je imalo realnost samo unu­ tar duševnog života. i njegovo obimno delo nam mora nadoknaditi štetu za izgubljena dela iste sadržine. / Sa ovim promenljivim procenjivanjem snova sta­ jao je u vezi zadatak „tumačenja sna". nije još završeno. moram svoje čitaoce zamo­ liti da se zadovolje ako se samo neka osnovna činje­ nica i nijedno značajno gledište u mom izlaganju nisu izgubili. 1 hovnih snaga pokušavaju da zasnivaju baš na neobjašnjivosti pojava u snu (Hajfner). dopire iz nekog drugog sveta. 1 j / Naučna literatura o problemima sna 9 kome je potrebno tumačenje (ovEiopg-./ 0 . Bilo bi. Kao naj­ veći autoritet u tumačenju snova važio je u kasnom starom veku Artemidor iz Daldisa. Ferstera (Forster). F. ma koliko da je na pojedinim mestima postalo dragoceno. pa ma koliko nedvosmi­ sleno simpatije svakog čoveka koji se posvetio nauč­ nom načinu mišljenja bile sklone da se ovakvo tvrđe­ nje odbaci. vodeći računa o psihoanalitičkom gledištu. Nasuprot tome.). taj pogled na svet vodio je računa o glavnom utisku koji budno stanje prima od sna preko preostalog sećanja ujutru. nenaklonjene svemu što je pustolovno. jer nema dovoljno psiholoških pokušaja objašnjenja da bi se savladao celokupni materijal. predstavlja jasno sećanje na božanstvo sna koje je u starom veku bilo neospor­ no. ali ni raspravljanje o diviatornoj snazi sna. Pisati istoriju našeg naučnog saznanja o proble­ mima sna teško je zato što se u ovom saznanju. Sa arapskim tumačenjem snova upoznavaju nas Drexl. u samom početku. tako reći. kao nešto što. time je dat podstrek na­ stojanju koje bi nerazumljivu sadržinu sna moglo zameniti shvatljivom i pri tom sadržajnom. na primer šelingijanovaca. Tumačenje snova. Gotharda (Gotthard) i drugih. O tumačenju snova kod Jevreja raspravljaju Almoli. Lauer. Do nedavna većina pisaca smatrala se pobuđe­ nim da o spavanju i o snu raspravljaju kao o jednoj povezanosti. uostalom. koji svoje religiozno verovanje u postojanje i u uplitanje nadljudskih duO daljoj sudbini tumačenja snova tokom srednjeg veka v. nailazimo ipak i na oštroumne ljude. sa indijskim Negelein. na kome bi sledeći istraživač gradio dalje. stoga sam pretpostavio da svoje izla­ ganje vežem za teme umesto za pisce. i da po pravilu tome pridodaju i ocenjivanje analognih stanja koja spadaju u psihopatologi­ ju. Nije se došlo do izrade jednog temelja od osigu­ ranih rezultata. i navešću kod svakog problema sna celokupan materijal za njegovo rešavanje koji se nalazi u literaturi. Amram. Uvažavanje do­ življavanja snova od strane mnogih filozofskih škola. Ali pošto mi nije pošlo za rukom da savladam celokupnu i u tolikoj meri rasturenu literaturu koja prelazi i u druge oblasti. Schwarz i misionar Tfinkdji. sa japanskim Miura i Iwaya. u Diepgen-a. i slučajeva sličnih snu (kao što su halucinacije. sa kineskim Secker. Osim toga. tako reći. bez obzira na sve pietističke i mističke pisce — koji dobro rade što ostatke nekad veoma prostrane oblasti natprirodnog drže sve dok ih objašnjenje prirodnih nauka ne osvo­ ji —. Ova teorija se održala kroz mnoge vekove. vizije itd.

Ovde ja ne mogu dati ništa drugo do jednu takvu detaljnu raspravu. Slavoljubiv čovek sanja o ste­ čenim (možda samo u svom uobraženju) lovorikama i o onima koje još treba da stekne. 530). mada se u karakteristici stanja spavanja mora sadržavati zajed­ no i promena uslova funkcije duševnog aparata. Mori (Maury. koja je gotovo bez sećanja. dit. san nam daje ili nešto sasvim strano. (str. naizgled u pretežnom broju snova. 541) u istom smislu govori o sno­ vima dopunjavanja i naziva ih jednom od tajnih blagodeti prirode duše koja se sama leci. pol. . kome dugujemo brižljivo i du­ hovito opisivanje fenomena sna." Vajgani (Weygandt. Pre­ ma tome. ovde je izostavljena i literatura o spavanju. Štrimpel (Strumpell) u svo­ joj studiji o prirodi i postanku snova (str. . 56) kaže ukratko: „Nous revons de ce que nous avons vu. . 19): „Povučenost duše u snu. međutim. ili pak samo ulazi u skalu našeg raspoloženja i simbolizuje stvarnost. „jer se često može. Čak i ako je čitava naša duša bila ispunjena jednim pred­ metom. Naučno interesovanje za fenomene sna kao takve dovodi do sledećih pitanja koja se međusobno delimično isprepliću: A ODNOS SNA PREMA BUDNOM STANJU Naivni sud čoveka koji se probudio pretpostavlja da je san — ako već ne dolazi iz nekog drugog sveta — spavača ipak odneo u neki drugi svet. Stari fizio­ log Burdah (Burdach). 6) se direktno protivi gore navedenom tvrđenju Burddhovom. kaže nešto opširnije: „Sadržinu sna više ili manje uvek određuju individualna ličnost. ili on iz stvarnosti uzima samo pojedine elemente za stvaranje svojih kombinacija. " Pretežna većina pisaca. Fihte (Fichte. . rekli. dok se zaljubljeni . . ako je dubok bol razdirao našu unutrašnjost. .U snu se tako reći potpuno gubi pamćenje sređene sadržine budne svesti i njeno normalno d r ž a n j e . uobičajeni način živo­ ta i događaji i iskustva tokom celokupnog dosada­ šnjeg života. objavljenoj 1855. Iz toga se vidi da naše strasti moraju imati uticaja na stvaranje naših snova. . Tačno posmatranje gotovo uvek naći će jednu nit kojom se san povezao za doživljaje prethodnog dana. radostima i bolom. nikad se ne ponavlja život preko dana sa svima svojim naporima i uživanjima. želeli ili uradili)." Na naj nedvosmislenij i način zauzima svoj stav prema ovom pitanju filozof I. Nisam imao mnogo povoda da se bavim problemom spava­ nja. desire ou fait" ( = mi sanjamo o onom što smo videli. posmatrati da nas oni vode baš natrag u običan život umesto da nas od njega oslobode". I. zastupala je su­ protno gledište o odnosu sna prema budnom stanju. godine (str. jer je to u suštini psihološki problem. Jesen (Jessen) u svojoj Psihologiji. E. H. Le sommeil et les reves. 17): . 16) koju s pravom sa svih strana visoko cene: „Onaj ko sanja okrenuo se od sveta budne svesti" . . od redovne sadržine i toka budnog života . str. ili ako je neki zadatak iziskivao našu celokupnu du­ ševnu snagu. Tako Hafner (str." J. stalež. stepen obrazovanja. I Odnos sna prema budnom stanju \\ predmet raspravljanja uzme eventualno neko pojedinučno pitanje iz oblasti doživljavanja sna. Naši se snovi priključuju uvek na predstave koje su kratko vreme pre toga bile u svesti. str.. G. izrazio je ovo uverenje jednom veoma zapaženom rečenicom (strana 474): „ . " (str. Mas (Maass) — (Vber die Leidenschaften 1805 = 0 strastima): „Iskust­ vo potvrđuje naše tvrđenje da najčešće sanjamo o onim stvarima kojima su upućene naše najmilije strasti. godine starosti.10 Tumačenje snova. Ja bih u toj promeni želeo da vidim izraz jednog uverenja da se u tako tamnim stvarima objašnjenje i saglasnost mogu postići samo nizom detaljnih ispitivanja. 19): „San pre svega nastavlja budno stanje. već naprotiv san teži da nas svega toga oslobodi. — Na sličan način izražava se još i L. i to specijalno psihološke prirode.

"* Provod: I ukoliko ko intenzivnije vrši neki posao. „Pa ipak". ili u 6emu smo se ranije mnogo duže zadržavali. ugurano između dva doba života koja potpuno odgo­ varaju jedno drugome i koji jedno drugo nastavljaju. ne osećamo uopšte nikakvu simpatičnu sklonost. mesto je uzeto iz četvrte knjige LukrecljcvoK epa „O prirodi stvari". dok su ga snovi neprestano na to podsticali. aut quibus in rebus multum sumus ante morati atque in ea ratione fuit contenta magis mens. bilo je izvan svake mogućnosti stvoriti neki lični odnos prema nje­ mu. . stih 961—966. nego naprotiv strašnu patriotsku mržnju. Nikad nismo bili vinarski trgovci i nikad nismo ni želeli da to bu­ demo. I Odnos sna •prema budnom stanju 13 u svojim snovima bavi predmetom svojih slatkih nadanja . causidici causas agere et componere leges.. (Citat u Frojda je pogrešan. . — San je nešto sasvim odvojeno od stvarno­ sti doživljene u budnom stanju. vojskovođe misle da se bore i da ratuju itd. A pored svega toga snevač uopšte nije bio među živima u vreme kad je Napoleon umro na ostrvu. doduše. . briše u nama nor­ malno sećanje na nju i stavlja nas u jedan drugi svet i u jedan sasvim drugi tok života koji u stvari nema nikakve veze sa stvarnim životom . . od stvarnog života nešto odvojeno nepremostivom prova­ lijom. neprekidna zavisnost jednog od drugoga. Prema Napoleonu. de quibus vigilantes aut cogitavimus aut cgimus. da iz predstave povezanih i udruže­ nih sa njima nastane san ili da se ove predstave umešaju u jedan već postojeći san. Čovek tada možda u snu obavlja putovanje morem do ostrva svete Jelene da bi Napoleonu. koji tamo živi u zarobljeništvu. Hir..) * I najviše se u dušama pokreću one stvari o kojima smo budni razmišljali ili se njima bavili. Tako doživljaj u snu izgleda kao nešto strano.. induperatores pugnare ac proelia obire. „isto tako isti­ nita i pravilna je prividna suprotnost. U didaktičkom epu Lukrecijevu De rerum natura (™ O prirodi stvari) nalazi se ovo mesto (IV. ponu­ dio kakvo izvrsno mozelsko vino. 139): Kad je Kserks pre svoga ratnog pohoda pro­ tiv Grčke dobrim savetom bio odvraćen od te odluke. A sad upoređujemo situaciju u snu sa stvarnošću." (Saopštio Vinterštajn /V/interstein/ u časopisu Zeitschrift filr Psychounalyse). rekao mu je već stari racionalni persijski tumač snova Artaban vrlo zgodno da snovi najčešće sadrže ono što čovek već u budnom stanju misli. nastavlja Hildebrant. 1875) koji misli da se osobenosti sna uopšte mogu opisati samo „nizom su­ protnosti koje očigledno postaju protivrečnosti" (str.12 Tumačenje snova. Sve čulne želje i preziranja koje spavaju u srcu mogu izazvati. stih 959): Et quo quisque fere studio đevinctus adhaeret. moglo bi se reći neko samo u sebe hermetički zatvoreno postojanje. Hildebranta (Hildebrandt. Ja citiram po Radenštoku (Radenstock. San nas oslobađa stvarnosti. i s druge strane neprestano zadira­ nje jednoga u drugo. prev. itd.1 Ciceron kaže potpuno slično u svom delu De divmstione II. izgleda da se često u snu bavimo istim stvarima: pravnici se bave procesima i sastavljanjom zakona. osim toga. te je u tom poslu duh bio mnogo više zategnut. " Hildebrant za­ tim izvodi kako sa padanjem u san naše celokupno biće sa svojim formama egzistencije nestaje „kao iza nekog nevidljivog poklopca". kao što mnogo kasnije tvrdi Mori: . Ekskajzer nas do­ čekuje najljubaznije i čovek gotovo žali što se pro­ budio i tako omeo interesantnu iluziju. Tako isto su mislili i stari o zavisnosti sadržine sna od života. Nikad nismo putovali morem a ostrvo svete Jelene najmanje bi nam moglo predstavljati cilj jed­ nog takvog putovanja. 8) „Prvu od ovih suprotnosti stvaraju s jedne strane stroga povučenost ili izdvojenost sna od stvarnog i istinskog života. itd. . Zato će biti na mestu da se setimo opisa F. Prim.Maximcque reliquise earum r e r u m moventur in animis et ugitantur. 1 Protivrečnost ovih pogleda u odnosu između do­ življavanja sna i budnog stanja izgleda stvarno ne*razrešiva. ako budu podstaknute bilo ka­ kvim razlogom. W. Ja mislim da . in somnis eadem plerumque videmur obire.

Ova poveza­ nost. Šesnaest godina ka­ snije. Za­ tim on skrenu pogled preko polja i primeti petog. filozof naiđe na jedan mali album sa osušenim cvetovima kao što 1 Vašiđe (Vaschide) tvrđi takođe da je često primećeno da u snu čovek strane jezike govori tečnije i bolje nego kad je budan." B GRADIVO SNA — SECANJE U SNU Da celokupni materijal koji sačinjava sadržinu sna na neki način vodi poreklo od doživljenog. . Mi bismo mogli upravo reći: Sto god nam san pruža. Onda osta­ jemo u neizvesnosti o tome iz kojeg se izvora san stvarao. da smo o tome sanjali. — San se zatim na­ stavljao. Sećamo se. Asplenium ruta muralis bilo je njeno pravo ime koje je san nešto malo iskvario. U budnom stanju Delbef je znao samo nekoliko latinskih imena biljaka. On je u snu video dvorište svoje kuće pokriveno snegom i na­ šao je dva mala guštera upola ukočena i zatrpana is­ pod snega. spominje. prilikom posete svome prijatelju. iako su opšte primećene. ali je za Delbefa ostala zagonetka odakle je u snu uzeo pozna­ vanje imena Asplenium. U snu je znao ime te biljke: Asplenium ruta muralis. Isplatiće se trud ako se sa ovim osobenostima detaljno poza­ bavimo. . i nalazimo se u iskušenju da pomislimo na delatnost sna koja samostalno stvara. Ma kako neobično time postupao. ili pak što je na neki način već zauzelo mesto u našem budnom toku mišljenja. te se time otkriva izvor sna. še­ stog guštera kako kreću ka otvoru u zidu. materijal za to on uzima iz stvarnosti i iz duhovnog života koji se na ovoj stvar­ nosti odvija . dok često posle dugog vremena neki novi doživljaj ponovo donese sećanje na raniji doživljaj za koji smo smatrali da je izgubljen. Ali bi pogrešno bilo pretpostaviti da se takva povezanost sadržine sna sa budnim životom mora bez muke pokazati kao očigle­ dan rezultat postavljenog upoređenja. Na slučaj­ no poklapanje svakako se nije moglo misliti.14 Tumačenje snova. i ono nije obuhvatalo pozna­ vanje nekog asplenijuma. i njegove najuzvišenije kao i najsmešnije tvorevine moraju svoje osnovno gradivo uvek uzimati od onog što nam se pred očima pojavilo ili u čulnom svetu. 1 Delbef (Delboeuf) priča iz svog sopstvenog isku­ stva o snu jedan naročito upečatljivi primer. doduše. 1 Gradivo sna — Sećanje u snu 15 MU ovom povučenošću i izdvojenošću najintimniji od­ nos idu ruku pod ruku. San se dogodio 1862. i naposletku je čitava ulica bila prekrivena povorkom guštera koji su se svi kretali istim pravcem itd. ali se ne sećamo da li smo i kada to doživeli. pokazao dve nove životinjice koje su se latile ostataka paprati. to bar treba da nam važi kao neosporno saznanje. Osim toga dao im je nekoliko listova jedne male paprati koja je rasla na zidu i koju su oni. kao prijatelj životinja on ih je podigao. mora se tražiti pažljivo i ona ume da se u čitavom nizu slučajeva dugo krije. . na njegovo zaprepašćenje. godine. Na svoje veliko iznenađe­ nje morao se uveriti da zaista postoji neka paprat s tim imenom. od onog što smo spolja ili iznutra već doživeli. Pre svega se dešava da se u materiji sna pojav­ ljuje materijal koji posle toga u budnom stanju ne priznajemo da pripada krugu našeg saznanja i doživ­ ljen ja. drugim recima. I onda moramo priznati da smo u snu nešto znali i nečeg se setili što u budnom stanju sposobnost pamćenja nije imala. kao što mu je bilo poznato. Razlog za to nalazi se u velikom broju osobenosti koje pokazuje sposobnost sećanja u snu i koje su dosad ipak izbegle svako objašnjenje. naprotiv. on zapravo nikad ne može da se odvoji od realnoga sveta. jako voleli. zagrejao i odneo u rupu u zidu koja je za njih bila odre­ đena. da se dakle u snu reprodukuje. vratio se posle uključivanja ponovo gušteri­ ma i Delbef u.

namenjen bratu. I Gradivo sna — Sećanje u snu 17 se u mnogim krajevima Svajcarske prodaju stranci­ ma kao uspomena. str. Mori (Maury) priča kako mu je reč Mussidan duže vreme dolazila danju na pamet. Jedna sestra ovoga prijatelja posetila je Delbefa godine 1860. ali ga uopšte nisam mogao prepoznati. saopštavajući još druge „hipermaestičke" snove. između ostalog. naime. ovaj mu od­ govori da je Musidan jedan okružni grad u departmanu de la Dordonj (Departement de la Dordogne). Ponovo sam zaspao i snoviđenje mi se ponovo pojavi. želeo da još više pojačam pažnju za njih. 300).16 Tumačenje snova. ali izgubljeni iz­ vor odakle ovo potiče nije pronađen. „Sigurno". i Delbef se po­ trudio da po diktatu jednog botaničara pored svake osušene biljčice ispiše njeno latinsko ime. I sad se mogla us­ postaviti veza." Isti pisac (kod Vašida. Tek mnogo godina kasnije on je istu melodi­ ju našao zabeleženu u jednoj staroj zbirci muzičkih komada. U snu mi je izgledala veoma poznata. VI . U ovom novom snu ja oslovljavam tu plavokosu damu i pitam je da li već možda nisam imao zadovoljstvo da je negde vi­ dim. i san Skaligera (Scaliger) (He- nings. i žalio mu se što ga je u pesmi bio zaboravio. on otvara herbarij. prema Vašidu. 55) pripoveda o jednom sasvim slič­ nom događaju u snu iz starijih vremena: „Ovamo spa­ da. Jednoga dana godine 1877. godine. Kad sam se probudio imao sam ovaj lik sasvim živo pred sobom. objavio čitavu zbirku ovakvih hipermnestičkih snova. na svom svadbenom putu — dve godine pre onog sna o gušterima. str. 233) priča: Neki muzičar koga je on poznavao slušao je jed­ nom u snu neku melodiju koja mu je izgledala potpu­ no nova. Tada se u njemu pojavi sećanje. i na njegovo pitanje gde se taj grad nalazi. Jedne noći sanjao je o razgovoru koji je vodio sa nekom osobom koja mu je rekla da dolazi iz Musidana. na navedenom mestu str. koji je pisao pesmu pohvale slavnim ljudima iz Verone. Srećan slučaj koji je ovaj primer načinio tako in­ teresantnim za objavljivanje dozvolio je Delbefu da još jedan deo sadržine toga sna svede na svoj zabo­ ravljeni izvor. za koju se još uvek ne seća da ju je ikad ranije imao u rukama. video sam kako ćaska sa mojom sestrom dok joj je ona pokazivala neki vez. ali više ništa. Ma jer s (Myers) je na nekom mestu. Denis. O jednom hipermnestičkom snu koji se ističe na­ ročitom osobenošću da se. U ovom slu­ čaju potvrđeno je veće znanje sna. Sveska je bila iz godine 1861. nalazi u njemu asplenium svoga sna i prepoznaje svoj sopstveni rukopis u latinskom nazivu koji je stajao pored biljke. i Delbef se mogao setiti i toga da je na taj časopis bio pretplaćen od prvog dana njegovog izlaženja. Jesen (str. koje mi na žalost nije pristupačno (Proceedings of the Societv for Psvchical Research). Kad se probudio. Ja mislim da će svako ko se bavi snovima morati priznati kao veoma običan fe2 Frojd. To da san raspolaže sečanjima nepristupačnim budnom stanju jeste tako znatna i teorijski značajna činjenica da bih. i u njoj je video naslikanu čitavu gomi­ lu guštera onako kao što je to sanjao 1862. Mori nije poverovao onome što mu je u snu objašnjeno. Smesta se ponovo probu­ dili. u jednom kasnijem snu obavlja agnosciranje nekog sećanja koje prvobit­ no nije moglo biti raspoznato priča markiz D'Erve de Sen Deni (Marquis d'Hervev de St. dođe mu slučajno do ruku jedna stara sveska nekog ilustrovanog časopisa. odgovori dama. i sad se sa potpunom sigurnošću mogu setiti svih pojedinosti sa kojima je ovo ljupko snoviđenje bilo povezano. Mada se Skaliger nije sećao da je o tom čoveku ikada ma šta čuo. „setite se samo mor­ skog kupališta u Pornicu". Odabrana dela. Ona je tada so­ bom ponela album. 232): „Jednom sam sanjao o nekoj mladoj ženi sa zlatnoplavom kosom. njemu se u snu javio neki čovek po imenu Brugnolus. on je ipak načinio stihove njemu u počast. On je znao da je to naziv neke francuske varoši. ali mu je geografski leksikon re­ kao da je objašnjenje bilo sasvim tačno. mislio sam čak da sam je već više puta video. a njegov sin je kasnije u Veroni saznao da je nekad ranije u tom gradu bio čuven kao kritičar čovek po imenu Brug­ nolus.

godine. Hildebrant (str. Godine 1907. primetio je to ime na jednom plakatu. Ja sam mu mogao odgovoriti da je kontuszowka nekakva poljska rakija koju on nije mo­ gao u snu izmisliti. Nekoliko dana kasnije. verovatno na onom me­ stu gde sam se 1895. dvanaest go­ dina kasnije. str.. Kasnijih godina. te se ka­ snije u snu ponovo vraćaju kao prava sećanja u ko­ jima probuđena svest uživa. Moja prva poseta lepoj univerzi­ tetskoj varoši nije me zadovoljila jer nisam mogao da razgledam Đotove (Giotto) freske u crkvi Ma&onna dell'Arena i okrenuo sam se sred ulice koja je vodila ka mestu čim su mi rekli da je crkvica toga dana za­ tvorena. Želim da na ovom mestu na­ vedem još jedan bezazlen slučaj hipermnezije sna jer se kod njega sasvim lako može utvrditi izvor iz kojeg je poteklo znanje pristupačno samo snu. To je bilo u drugoj polovini devede­ setih godina. Onda sam ga odjednom pre­ poznao. pošto mu se san u jednoj kafani učinio stvarnim. pa sam pre svega potražio put koji vodi ka crkvici Madonna dell'Arena. Dubina pamćenja sna obuhvata i takve slike ličnosti.kontusz6wku". slika jednoga zna­ čajnog mesta koja mi se često javljala u snu postala mi je upravo dosadna. svake nedelje više puta dolazim u polo­ žaj da pacijentima na osnovu njihovih snova dokažem da oni zapravo dobro poznaju citate. lica sasvim neoštećene i sa prvobitnom svežinom ponovo izvlači na dan. lokalitete i do­ življaje iz najranijeg doba koje su imale ili sasvim 2" . iz kojeg san uzima materijal za reprodukovanje. pitao je šta je to. da je u nekoj kafani poručio jednu . opscene reci i slično i da se njima služe u snu. pošto mi je to ime već odavno poznato sa plakata. mislio sam da taj propust nadoknadim. Jedan pacijent je sanjao." Strimpel (Striimpell. sa figurama od peščara na njemu. 40): „Stvar se još više pojačava ako primetimo kako san ponekad tako reći iz najdubljih i najmasovnijih zatrpavanja koje je kasnije vreme nagomilalo na najranije doživljaje mladosti slike pojedinih mesta. stvari. Prilikom psi­ hoanalitičkih radova sa nervoznima. U izvesnom prostornom od­ nosu prema mojoj ličnosti. stvari. otkrio sam ono mesto koje sam tako često viđao u snu. i to na jednom uglu na ulici pored kojeg je već mesecima morao proći bar dva puta dnevno. mada su ih u bud­ nom životu zaboravili. Pacijent u početku nije uopšte hteo da mi poveruje. koju na žalost nisam mogao ponovo da posetim još od 1895. na jednoj maloj stanici između Salcburga i Rajhenhala (Salzburg. Navešću samo nekoliko pisaca koji su to primetili i istakli. Jedan od izvora. niti odakle dolazi. kazivao mi je da je to ulaz u neku pivnicu. jer to ime još nikad nije čuo. po­ što je to ispričao. ali mi nije pošlo za rukom da objasnim ni šta ovo snoviđenje treba da znači. I na ulici koja vodi ka crkvici. kome nisam baš hteo poverovati. a tom prugom sam se prvi put vozio go­ dine 1866. u jednom dužem snu. o kojima ću pri­ čati kasnije. Jedan zračak sećanja. J Gradivo sna — Sečanje u snu 19 nomen to da san svedoči o znanjima i sećanjima koji­ ma budan čovek misli da ne raspolaže. slučajno stigoh u Pa­ dovu. To je u stvari bio ulaz u baštu jednoga restorana. ja sam s leve strane video neki tamni prostor iz kojeg su se isticale nekolike groteskne figure od peščara. kad sam se već inten­ zivno bavio proučavanjem snova. 23): „Već je izričito priznato da san ponekad sa čudotvornom sposobnošću reprodukovanja verno vraća pred dušu sasvim udaljene pa čak i zaboravljene događaje iz najudaljenijeg vremena.18 Tumačenje snova. s leve strane u pravcu ulice. Ovo se ne ograničava samo na one utiske koji su prilikom svoga nastanka stekli živu svest ili se povezali sa snažnim psihičkim vrednostima. jeste život u detinjstvu. Prilikom svoje druge posete. Go­ dinama pre nego što sam napisao ovu knjigu progo­ nila me je slika jednog veoma jednostavno obliko­ vanog crkvenog tornja za koji se nisam mogao setiti da sam ga ikada video. godine okrenuo. Na svojim sopstvenim snovima sam sam saznao u koliko velikoj meri zavisimo od slučaja prilikom utvrđivanja odakle pojedini elementi sna dolaze. Reichenhall). i to sa potpunom sigurnošću. delimično takav materijal kojeg se u misaonoj delatnosti budnoga stanja ne sećamo i koji nije upotrebljavan.

Ali činjenica koju Robert izražava s pra­ vom postoji kao što ja lično mogu da tvrdim. Robert (str. koji je još uvek sumnjao u tačnost sećanja. saznao sam da je imao samo jedno oko. Mogu ovde da ispričam jedan svoj sopstveni san u kome je utisak kojeg se treba setiti zamenjen jed­ nim odnosom. Većem broju pisaca koji nisu hteli da sumnjaju u intimnu povezanost sadržine sna sa budnim stanjem . . Nelson zastupa mišljenje da se u snu naj­ češće iskorišćavaju utisci dana koji prethode snu. daje povoda za postajanje interesantnih hipermnestičkih snova. .20 Tumačenje snova. našao je ponovo lokalitet sna koji je smatrao nepo­ znatim i sreo jednog gospodina koga je smesta pre­ poznao kao gospodina T. koji je kao dete odrastao u Moribrizonu (Montbrison)." Vladavina sna nad materijalom iz detinjstva. Snevač je znao da je kao dete poznavao nekog gospodina s tim imenom. i da je ču­ var mosta. Samo je stvar­ na ličnost bila starija nego što ju je slika u snu pri­ kazala. U snu sam video jednu ličnost za koju sam u snu znao da je lekar u mom zavičajnom mestu. Jedan ame­ rički pisac. Ka­ kav odnos obe ove ličnosti povezuje kasnije u bud­ nom stanju nisam mogao prokljuviti. pa zato i u snu i posle buđenja izgledaju kao sasvim strane i ne­ poznate sve dok se ne otkrije njihovo rano poreklo. . ili utisci trećeg prethodnog dana. dabome. „Si­ gurno". pri­ jatelj njegovog oca. koliko znam. on se predstavlja da se zove C . iz svoga sna. str. što je već odavno izgubilo svaku važnost za nas: na to nas san neumorno podseća. Pošto se probudio. Kad više pisaca tvrdi da se u većini snova može dokazati postojanje elemenata iz najmlađih dana. I Gradivo sna — Sećanje u snu 21 neznatnu svest ili uopšte nikakvu psihičku vrednost. „to je bio čuvar na onom mostu koji je u ono vreme vaš otac gradio. on­ da to zvuči kao da treba da se stvori neka protivteža prema preterano velikoj ulozi utisaka iz detinjstva u snovima. od kojih želim da ponovo navedem nekoliko primera. i ličnost se pomešala sa predstavom jednog od mojih gimnazijskih pro­ fesora koga još danas ponekad slučajno sretnem. 119): „Naročito je značaj­ no to kako rado sećanja iz detinjstva i mladosti ula­ ze u san. ali se u budnom stanju više nije sećao kako on izgleda. i ovaj mu reče da je gospodin T. Mori." O jednom isto tako lepo potvrđenom primeru o sigurnosti uspomena iz detinjstva koje se javljaju u snu pripoveda Mori o nekom gospodinu F . glasi odgovor. gde je njegov otac upravljao izgradnjom jednog mosta. upita jednu staru slu­ žavku koja kod njega služi od njegovog detinjstva. Noću pre svoga odlaska on sanja da je stigao na cilj i da je u blizini Moribrizona sreo nekog čoveka. da li se može setiti nekog čoveka s tim imenom. Kad je nekoliko dana kasnije zaista stigao u Monbrizon. saznati da teorija sna koju je Robert izgradio upravo energično zahteva ovakvo potiskivanje najstarijih i pomeranje najmla­ đih utisaka. Taj je čovek odlučio da dvadeset pet godina posle svoga od­ laska ponovo poseti svoj zavičaj i stare prijatelje po­ rodice koje od toga vremena više nije video. 46) čak tvrdi: Normalan san se uglavnom bavi samo utiscima iz poslednjih pro­ šlih dana. kao da utisci dana koji neposredno prethode snu nisu već dovoljno oslablje­ ni — udaljeni. Prošlo je već trideset osam godina otkako le­ kara nisam video i. . Ali kad sam se kod svoje majke raspitao za lekara koji me je lečio u mojim prvim godinama detinjstva. ili su jedno i drugo već odavno izgubile. u budnom stanju nikad nisam ni mislio na njega. Prilazi mu jedan čovek obučen u nekakvu uniformu.. . Mori (Le sommeil. Jedne noći san ga premešta u Trilpor i ostavlja ga da se ponovo igra na gradskim ulicama. strana 92) pripoveda da je kao dete često iz svoga mesta rođenja Mo (Meaux) dolazio u obližnje mesto Trilpor (Trilport). Mori ga pita kako se zove. koji kao što je poznato najvećim delom spada u praznine svesne sposobnosti pamćenja. Ono na što već odavno ne mislimo. nepozna­ tog iz viđenja. a jedno oko ima i moj profe­ sor gimnazije čija je ličnost u snu pokrila ličnost lekara." Folkelt (Volkelt. Mi ćemo. Lice te osobe nije bilo jasno. na osnovu svojih sopstvenih istraživanja.

zapažanja stvari ili lica koja su brzo prošla. kao u budnom stanju. samo ono što je naj­ značajnije nego. tako reći iz bezvrednih mrvica nedavno proživele ili malo udaljenije prošlosti. ili površno primećene radnje nekog drugog čoveka. morala ve­ ćim delom dovesti do toga da se zavisnost sna od ži­ vota preko dana uopšte ne zapaža i da se. Tako čovek po pravilu ne sanja o nekom dra­ gom pokojniku u prvo vreme. the „forgotten" impressions of daily life which reappear in our dreams. dok nas prvi budni trenutak sa tu­ žnom snagom ponovo ne vrati u njega.I prirodni san postavlja nam slič­ na pitanja. kada analiza jednog sna pronađe njegove sastavne delove. U n a ­ šem snu pojavljuju se. . The psvchic activities that are aqake most intenselv are those that sleep most profoundlv. Tako je bilo mogućno da je mis Vajton Kolkins (Miss Whiton Calkins). pod čijim utiskom kasnije zaspimo. u većini neme i nepokretne.22 Tumačenje snova. Psihičke aktivnosti koje su najintenzivnije budne jesu baš one koje najdublje spavaju. 11): „ . . pošto se ne smatra da je vredno pamćenja. ukoliko se to tiče neposredne prošlosti. the incidental. Međutim. osim ako ih je akutno osveženje za vreme budnosti malo pre toga nadražilo?" Lako se uviđa kako je neobična sklonost sećanja u snu prema ravnodušnim. ipak zadržala jedanaest procenata od ukupnog 1 Duboke emocije budnog života. ta bradavica igra ulogu u našem snu . najznačajnija i najnerazumljivija osobenost sećanja u snu pokazuje se u izboru reprodukovanog materijala." Havelok Elis (Havelock Ellis. slučajni. Zašto ne sanjamo uvek utiske sećanja iz poslednjih preživelih dana. pa prema tome i nezapa­ ženim stvarima iz dnevnih doživljavanja. Mis Halam (Miss Hallam) prikupila je takođe primere i za suprotni stav i u tom pogledu zastupa pravo svakoga od nas na psihološku individualnost. mostlv the trifling. pojedini kraći stavovi nekog tek­ sta i slično. nego se često bez ikakvog shvatljivog motiva uranjamo u prošlost koja je da­ leko iza nas i koja je gotovo zaboravljena? Zašto svest u snu često prima utisak ravnodušnih slika se­ ćanja. Da vidimo šta o tome kažu pisci koji su svoje čuđenje najjače izrazili. uzima kao povod da izrazi svoje nezadovoljstvo sa objašnjenjima sna koje je on sam podupirao: . Potresan smrtni slučaj u našoj porodici. ovakvi slučajevi. str. i ono što je najravnodušnije i najbeznačajnije. niti iz snažnih i radnih interesa pro­ šloga dana. prilikom statističke obrade svojih snova (i snova njenog dru­ ga). većinom beznačajni. „zaboravljeni" utisci svakodnev­ nog života. onde gde u sebi nose najrazdražljivije beleške proživljenog. 39): „ . the questions and problems on which we spread our ehief voluntarv mental energv. pitanja i problemi na koje prostiremo svoju glavnu voljnu mentalnu energiju nisu one emocije koje se obično odjednom pojavljuju u snu. Treća. . ote­ žava dokazivanje da takva zavisnost postoji u sva­ kom pojedinačnom slučaju. Naprotiv. . ali koji su ipak bili u toj meri bez vrednosti za budnu svest da su odmah posle doživ­ ljavanja zaboravljeni. jer značajno je da san svoje elemente po pravilu ne uzima iz velikih i du­ bokih događaja. doduše. strana 727): „The profound emotions of waking life. sve dok preživeloga sa­ svim ispunjava tuga (Delaž. Hildebrant (str. Delage). dolaze iz doživljaja prethodnog ili pretposlednjeg dana. " Strimpel (str. briše se iz našeg sećanja. 1 Bine (Binz. dok su moždane ćelije. bradavica na čelu nekog stranog čoveka koji nas je sreo i na koga nijedan trenutak više nismo mislili pošto smo prošli pored njega. jedna od poslednjih posmatračica. zatim. 45) baš ove osobenosti sećanja u snu. I Gradivo sna — Sećanje u snu 23 palo je u oči da se utisci koji intenzivno zapošlja­ vaju budno stanje pojavljuju tek onda u snu kada ih je misaoni rad preko dana donekle potisnuo u stra­ nu. It is so far as the immediate past is conserned. naprotiv.. . Takvi doživljaji su otprilike izjave koje smo slučajno čuli. . nego iz sasvim sporednih dodataka. o kojima govorimo. . are not those which usuallv present themselves at once to dream consciousness.

a koje žele da apsurdnost i inkoherenciju snova objasne parcijalnim zaboravljanjem onog što n a m je preko dana poznato.1 zaključak. str." 1 . Scholz. To je j e d n o t a k o sigurno pravilo da dozvoljava teorijske zaključke bazirane na njemu. Treba da imamo p r e d očima samo ovu izvanrednu r a d n u sposobnost sećanja u snu da bismo živo osetili protivrečnost koju moraju uspo­ staviti mnoge teorije sna koje ćemo kasnije p o m e nuti. On nas uči da „ništa. 34). p r e m a kojima se može dokazati postojanje Da čak i najbeznačajniji utisak ostavlja neizmenljiv trag koji je beskrajno sklon ponovnom oživljavanju. Saopštenja. opet u snu obavio u svima njegovim pojedino­ stima. na koji nas isto tako gone m n o g e druge. Ali kod ovakvih snova snevač sam ne ističe karakter sećanja. I Nadražaji sna i izvori sna 25 broja. na kome je kao nekim čudom izbegao udes. a u j u t r u svezi utisci. i koja je sama sebi cilj. odgovarala bi tome. Ali ovakvo shvatanje već u n a p r e d postaje neverovatno zbog n a ­ čina na koji san postupa sa materijalom kojeg t r e b a da se seća. da u snu vidimo izražavanje j e d n e reprodukcione delatnosti koja i noću ne miruje. Taj posao. kao što kaže Delbef . „ J e r uglavnom bi se sve većim delom svodilo na to da se p r o n a đ u svakojake psihički sasvim bezvredne stvari u najudaljenijim kutovima sećanja da se svakojaki sasvim indiferentni m o m e n t i iz dav­ no prošlih v r e m e n a ponovo iznesu na svetio iz zatrpanosti koju im je možda već sledeći sat bio doneo. Stav sećanja u snu je svakako od najveće važno­ sti za svaku teoriju o sećanju uopšte. San nekako počinje s tim. Moglo bi se možda doći na pomisao da fenomen sanjanja uopšte reduciramo na fenomen sećanja. može se objasniti poziva­ njem na n a r o d n u izreku: „Snovi dolaze iz stomaka. on se javlja kao izmenjen ili se na njegovom mestu pojavljuje jedan sasvim drugi strani član. patološke pojave duševnog života. 1 C NADRAŽAJI SNA I IZVORI SNA Ono što t r e b a da podrazumevamo pod n a d r a ž a jima sna i izvorima sna. 1 čvrstih odnosa između v r e m e n a sanjanja i sadržine sna tako što se u dubokom snu r e p r o d u k u j u utisci iz najstarijih vremena." Iz kasnijeg iskustva dodajem da se u snu ne baš tako retko ponavljaju bezazleni i nevažni poslovi preko dana: pakovanje kofera. taj p u t bi ga odveo neposredno u centar tumačenja snova. ali sledeći član je izostavljen. on naziva „krajnje m u k o t r p n i m i n e ­ zahvalnim". Međutim. San donosi samo odlomke reprodukcija. Strimpel s p r a v o m ukazuje na to da se u snu ne ponavljaju doživljaji. spremanje jela u kuhinji i slično. u kojima se nije mogao nazreti neki odnos p r e ­ ma životu preko dana. nego karakter „stvarnosti".24 Tumačenje snova.que toute impression meme la plus insignifiante. Hildebrant je svakako u p r a v u kada tvrdi da bi n a m se sve slike snova genetski objasnile kad bismo svaki p u t dovoljno v r e m e n a i pažnje posvetili istraživanju njihovog porekla. ne može u pot­ punosti da se izgubi" (Šolc.. Mis Kolkins (Calkins) pominje dva sna koja su kao sadržaj imala t a č n u reprodukciju jednog d o ­ življaja od prethodnog dana. kao što su Pilcova (Pilcz). u kojima san j e d a n doživljaj isto tako u potpunosti ponavlja kao što to naše sećanje čini u b u d n o m stanju. a ja lično imaću kasnije priliku da saopstim m e n i poznat p r i m e r jednog dečjeg doživljaja koji se neizmenjen vratio u snu." Ali ja ipak m o r a m da žalim što je ovaj oštroumni pi­ sac dozvolio da ne ide ovim p u t e m koji ovako n e u ­ gledno počinje. što smo jednom posedovali. naravno. Ili. laisse une trače inalterable. „To sve sam stvarno danju uradio. Delbef priča o n e ­ kom kolegi sa univerziteta da je j e d n o opasno p u ­ tovanje kolima. događaju se izuzeci. indefiniment susceptible de reparaitre au jour".

Samo po sebi je razumljivo da se problem mogao javiti tek otkako je san postao predmetom biološkog istraži­ vanja. Može da prodre u oči jača svetlost. grmlja­ vina nas premešta u centar bitke. saopštio je. a time i razmišljanje da li uzročno tumačenje sna treba da pripadne psihologiji ili možda pre fiziolo­ giji. kukurikanje petla može se kod čoveka pretvoriti u krik straha. Mi zatvaramo najvažnije čulne kanale. mogu biti mnogo­ struke vrste i da i telesni nadražaji kao i duševna uz­ buđenja primaju ulogu izazivača sna. pojavlju­ ju se najzad četiri vrste izvora sna. Čul­ ni nadražaji koji se u nama javljaju dok spavamo mogu vrlo lako postati izvori snova. oči. Zatim zaspimo. i u stvaranju nekog reda prvenstva (ranga u njima pre­ ma njihovom značenju koje imaju pri postajanju snova). mi svi težimo ka jednoj situaciji koja je slična situa­ ciji u Strimpelovom eksperimentu. Ova shvatanja se u velikoj meri međusobno razlikuju u davanju prednosti jednom ili drugom među izvorima sna. škripa vrata može da izazove snove o razbojničkim pro­ valama. čije nam je delo o snu već više puta poslužilo kao putokaz u probleme sna. da se čuje šum. posmatranje jed­ nog bolesnika sa opštom anestezijom površina tela i oduzetošću većeg broja viših čulnih organa. Stari za koje je san važio kao božansko po­ slanstvo. i pokušavamo da ostala čula zaštitimo od svakog nadražaja ili svake promene nadražaja koji na njih deluju. on bi zaspao. Za nauku se uskoro postavilo pitanje. sin filozofa. njego­ va sadržina od znanja ili namere ovih sila. za san nisu morali da traže izvor nadražaja. Mi ni nadražaj e ne možemo u potpunosti odstraniti od čulnih organa niti pak potpuno ukinuti nadražljivost naših čulnih organa. počev od neizbežnih koje stanje spavanja sobom donosi ili ih samo s vremena na vreme mora dozvoliti. dakle izvori sna. san je potekao iz božanske ili demonske sile. 4) Cisto psihički izvori nadražaja. I Nadražaji sna i izvori sna 27 Iza postavljanja ovih pojmova krije se jedna teorija koja san shvata kao posledicu smetnji spavanja. Pažljivi posmatrači prikupili su čitav niz snova u kojima su se prilikom buđenja konstatovali nadražaji i jedan deo sadržine sna u toj meri poklapali da se nadražaj mo­ gao prepoznati kao izvor sna. str. Kad želimo da zaspimo. Niz ovakvih snova koji se svode na objektivno — više ili manje slučajno — nadraži van je čula navo­ dim ovde prema Jesenu. Činjenica što nas jači nadražaji u svako doba mogu probuditi može nam dokazati „da je naša duša i za vreme spavanja ostala u trajnoj vezi sa svetom izvan našeg tela". 3) Unutrašnji (organski) telesni nadražaj. te vrste se upo­ trebljavaju i kod podele snova: 1) Spoljni (objektivni) čulni nadražaj. 2) Unutrašnji (subjektivni) čulni na­ dražaj. ili da neka mirisna stvar nadraži sluzokožu nosa. Ad 1) Spoljni čulni nadražaji Mlađi Strimpel. Izgleda da većina pisaca smatra da uzroci smet­ nji u spavanju.26 Tumačenje snova. Kad bi se kod toga čoveka zatvorili još oni malobrojni preo­ stali čulni otvori koji su ostali otvoreni prema spoljnjem svetu. Gde je nabrajanje izvora sna potpuno. pa do slučajnog nadražaja buđenja koji je pogodan ili određen za to da spavanju načini kraj. • . 527: Svaki nejasno za­ paženi šum budi u snu odgovarajuće slike. mada nam naša namera nikad u potpunosti ne polazi za rukom. Mo­ že da nas ubode mušica. Mi u snu možemo nevoljnim pokretom otkriti pojedine delove tela te ih tako iz­ ložiti osećanju rashlađivanja. Covek ne bi sanjao da se u toku spavanja nije pokre­ nulo bilo šta što mu smeta. a san je reakcija na ovu smetnju. Takvih nadražaja ima čitav niz. ili je neka noćna nezgoda u stanju da napadne više čula odjednom. da li je podsticaj na snevanje uvek isti ili da li on može biti mnogostruk. ili da promenom polo­ žaja sami sebi stvorimo osećaje pritiska i dodira. kao što je poznato. Raspravljanja o uzrocima koji izazivaju snove zauzimaju najširi prostor u izlaganjima pisaca.

Weimar 1784. On sanja o „ložačima" 1 koji su se uvukli u kuću i uku­ ćane naterali da im predaju novac tako što su im noge stavili u mangal. Pri tom primećuje da će putnici svakako znati da se noću u kočijama kolena rashlade. Dok je on to u snu doživljavao. Nagomila­ van ja semena izazivaju požudne snove. 4) Uštinu ga lagano za potiljak. Macnish)". Majer je sanjao da ga vešaju. zatim zvonjenje na uzbunu i od­ jednom se nalazi u junskim danima 1848. godine. 9) Nekoliko puta puštaju da svetlost svece pada na njega kroz crveni papir. gde je živeo. Halle 1758. Kako priča Henings (Hennings. — On se nalazi u Kairu u radnji Johana Marije Farine. . Gregori (Gregorv) priča da je jednom pri odlasku na spava­ nje stavio na noge bocu sa toplom vodom a zatim u snu obavio putovanje na vrh Etne gde je osetio da je toplota tla gotovo nepodnošljiva. izuzev kod ovakvih prilika kao što je baš sad pomenuta. onda nad nama visi velika stena koja će nas pokopati pod svojim teretom. str. Kako priča Mekniš. Argument koji se zasniva na sličnosti između nadražaja i sadržine sna postaje snažniji ako nam pođe za rukom da u spavača planskim izazivanjem čul­ nih nadražaja izazovemo odgovarajuće snove. 33) jednom je sa­ njao da su ga napala neka lica koja su ga položila po dužini leđima na zemlju. neprija­ teljskim napadima ili o telesnim povredama koje nam se nanose. koji je spavao u vlažnoj košulji. 1 . 1) Golicaju ga na usnama i na vrhu nosa percem. dru­ gi opet. Neki bolesnik. Neko drugi je imao na glavi melem za izazivanje plikova." Mori pripoveda o novim posmatranjima snova koje je sam na sebi bio izazvao (Niz drugih pokušaja nije doveo ni do kakvog rezultata). lokalni bo­ lovi predstavu o trpljenim zlostavljanjima. Za­ tim dolaze lude pustolovine koje ne može da reprodukuje. 2) Na jednoj pinceti oštre se makaze. jako se znoji i pije belo vino iz Orvijeta. — On sanja da mu stavljaju melem za izazivanje plikova. Von den Traumen und Nachtwandlern. kad je u snu dobio napad podagre. 5) Njegovom licu prinose usijano gvožđe. ovakve opite vršio je već Ziron de Bizareng (Giron de Buzareingues). „On je ostavio svo­ ja kolena nepokrivena i sanjao je da noću putuju poštanskim kolima. — On se nalazi u Italiji.28 Tumačenje snova. naime. 3) Daju mu da pomiriše kolonjsku vodu. razbojničke bande u Vandeji koje su se služile ovakvom vrstom mučenja. 8) Na čelo mu sipaju kap vode. — On sanja o vremenu.. Ako u krevetu ležimo popreko. Onda se pojavljuje vojvotki­ nja od Abranta (Abrantes) čiji je on sekretar. probudio se i osetio da mu se iz­ među prstiju na nozi nalazi slamčica. pa nam tako noge dođu preko ivice kreveta. bio je običaj da glava uvek bude pokrivena. — On čuje kako zvone zvona. Versuch einer Erklarung des Nachtwandelns. jednom drugom prilikom. I Nadražaji sna i izvori sna 29 Ako noću izgubimo pokrivač. pa je posle toga sanjao kako ga gomila Indijanaca skalpira. na lice mu stav­ ljaju masku od smole. mislio je da ga vuku kroz reku. Drugi put ostavio je zadnji deo glave nepokriven pa je sanjao da prisustvuje nekom verskom obredu na otvorenom prostoru. — On sanja o strašnom mučenju. Na selu. onda ćemo možda sanjati kako idemo goli ili da smo pali u vodu. str. Ako nam glava slučajno dospe pod jastuk. kad je malo više pritegao košulju oko vra­ ta. mislio je da se nalazi u rukama inkvi­ zicije i da podnosi patnje mučenja (Mekniš. Hojbauer (Hoffbauer) je u svojoj mladosti sanjao kako pada sa jed­ nog visokog zida i prilikom buđenja primetio je da se krevet rastavio i da je on zaista p a o . . možda ćemo sanjati da stojimo na ivici neke strašne provalije. Majer (Meier. zatim je žderu sa lica tako da mu skidaju kožu. i misli na lekara koji ga je u detinjstvu lečio. a između palca drugog prsta do njega zabila u zemlju kolac. „Ložači" — to su chauffeurs. ili da smo se sur­ vali sa neke strme visine. 258)..

Garnije (Garnier. Tamo je video Robespjera. bio posle svakojakih događaja koji se u njegovom sećanju nisu fiksirali osuđen. I Nadražaji sna i izvori sna 31 o žegi i nalazi se ponovo u morskoj oluji koju je jed­ nom preziveo na Kanalu Lamanšu. 72)1. slično sečivu giljotine. Maraa. on će nesum­ njivo odgovoriti pozivajući se na neki njemu poznati slučaj u kome je san bio objašnjen pomoću objek­ tivnog čulnog nadražaja prepoznatog posle buđenja. Drugi pokušaji da se snovi izazovu eksperimen­ talnim putem dolaze od D'Erveja. (Hildebrant). služio sam se s vremena na vreme budilnikom koji je obično namešten na satu. Da čujemo na primer tri Hildebrantova sna sa budilnikom. Sigurno mi se stotine i stotine puta dešavalo da se ton ove sprave tako uklapao u tobo­ žnji veoma dugotrajni i povezani san. str. On se uspinje na odar i dželat ga privezuje za dasku. „U mlađim godinama". Folkelt (Folkelt. svoj krajnji prirodni cilj. i on oseti kako mu se glava odvaja od tela. „da bih mo­ gao ustati redovno u određeni jutarnji sat." Tri ovakva sna sa budilnikom navešću još u ne­ koj drugoj nameri. Weygandt) i drugih. kao da je či­ tav ovaj san podešen baš prema njemu i kao da u njemu nalazi svoju logički neophodnu poentu. Fukje-Tenvila i sve ostale žalosne junake onog strašnog vremena. Naučno posmatranje može se zaustaviti na tome. Ljut zbog toga. po recima Morijevim. Sa više strana primećena je „upadljiva sprem­ nost sna. Mori je bio bolestan i ležao je u krevetu u svojoj sobi. doživljavao strašne scene ubijanja i bio naposletku i sam pozvat pred sud. A odnos. dok se nije trgao iz sna vičući: „Mi smo minirani!". ali koji nije jedinstven ni eks­ kluzivan. Baš taj izvor jedini igra ulogu u znanju laika: Ako nekom obrazovanom čoveku. da iznenadne utiske iz čulnog sveta tako uplete u svoje tvorevine da oni u njima stvaraju već pripremljenu i uvedenu katastrofu". Veiganta (D'Hervey. u kratkom vremenskom razmaku koji prođe između trenutka kad se nadražaj buđenja oseti i samog buđenja. Na ovaj san nadovezuje se interesantna diskusija koju su u časopisu La Revue philosophique započeli Le Loren (Le Lorraine) i Eger (Egger): da li i kako je to mogućno da snevač. zbije naočigled tako bogatu količinu sadržine sna. mais qui n'est pas unique et exclusive (Analogies. onda Bilo kakav afinitet. probudi se u najstrašnijem strahu — i primeti da se ukras na krevetu srušio i. Sanjao je o strahovladi za vreme revolucije. Primeri takve vrste pokazuju nam da su objek­ tivni i čulni nadražaji za vreme spavanja najsigur­ nije utvrđeni izvor izvorima sna. 68) priča: „Jedan kompo­ zitor je jednom sanjao da drži čas i da se baš sprema kako da svojim učenicima nešto objasni. ona se prevrne. pored njega je sedela njegova majka. Posle toga: Eurjo. postavimo pitanje kako snovi nastaju. str. sečivo giljotine pade. da.30 Tumačenje snova. 1865) priča kod Rodenštoka (Rodenstock) da je Napoleona I eksplozija jedne paklene mašine probudila iz sna koji je sanjao dok je spavao u kolima i u kome je ponovo preziveo prelaz preko reke Taljamenta (Tagliamento) i kanonadu Austrijanaca. pogodio njegove vratne pršljenove. Ali već i čitav razred počinje da viče: orja. pred­ stavlja une affinite quelconque. I najzad: Feiierjo! I tada se probudi od stvar­ ne vike „Feuerjo" (= vatra!) na ulici. 1 I . 161). Već je s tim završio i sad se obraća jednom dečaku sa pitanjem: Jesi li me razumeo? A ovaj viknu kao sumanut: Da. polagao im račun. on ga prekori zbog te vike. Slavan je postao san koji je doživeo Mori (Le sommeil. i posle toga u pratnji nepreglednog mnoštva ljudi odveden na gubilište. koji inače ne poznaje literaturu o snovima. Traite des facultes de Fame. koji povezuje nadražaj sna i rezultat sna. ono uzima povod za dalja pitanja iz posmatranja da nadražaj koji za vreme spavanja deluje na čula u snu ne nastupa u svom pravom obliku. nego da ga zamenjuje bilo koja druga predstava koja na bilo koji na­ čin stoji u vezi s njim. str. priča ovaj pisac.

" „Druga kombinacija. dok je ja još uvek zabrinutim pogledom pratim. zašto duša u snu ne prepoznaje pri­ rodu objektivnog čulnog nadražaja." Kad se bolje pogleda. ulice su prekrivene dubokim snegom. jasan. stavljamo ga u grupu sećanja u koju on pre­ ma svima prethodnim iskustvima spada. i u visini tornja spazim malo seosko zvono koje će dati znak za po­ četak službe božje. pomoću kojih utisak dobija svoju psihičku vrednost. kako u velikom broju odlaze u crkvu. na osnovu njega. može se namet­ nuti tumačenje da je to krava koja se odmara. može se dogoditi da taj predmet najpre sma­ tra konjem. vadi jastuče za zagrevanje nogu •— i najzad ja sedim na svom mestu. tj. Vedar je zimski dan. budilnik je samo izvršio svoju dužnost. čujem zvonara kako se penje na toranj. onda stvaramo iluziju. ali moram dugo da če­ kam dok stiže glas da se sanke nalaze pred kapijom. Izgleda mi kao da se por­ culanska kula u njenim rukama nalazi u opasnosti da izgubi ravnotežu. „Ako neko ide u šetnju otvo­ renim poljem i ako nejasno primeti neki udaljeni predmet.. Sad konji povukoše. opominjem je ja. tamo vidim seljake u svečanim odelima. Još prilično dugo ono je stajalo nepokretno. Čulni utisak mi prepoznajemo. tako što se utiskom izazove veći ili manji broj slika sećanja. pošto sam malo zagrejan. Reših da uzmem učešća u tom bogosluženju. „Pazi". onda ne prepoznajemo objekt od kojeg utisak dolazi. Možemo se složiti da se zakonitost u stvara­ nju snova zaista ne može dalje pratiti i da se tako odreknemo pitanja — da li tumačenje iluzije stvo3 Frotfd. I dok tu na groblju čitam razne nadgrobne natpise. sa pesmaricom pod rukom. I tačno. rashladim na groblju koje se nalazi oko crkve. kao što čovek budeći se uviđa. Sad dolaze pripreme za penjanje u sanke — namešta se krzno. sa nekoliko tuceta tanjira nagomilanih na rukama. i snažno potreseni pra­ porci počinju svoju dobro poznatu janičarsku muzi­ ku. zatim poče da se klati — i odjednom nje­ govi udarci odjeknuše jasno i prodorno — tako jasno i prodorno da načiniše kraj mom spavanju. Ali još se odugovlači s polaskom dok dizginima konjima nije dat znak da se krene." „Još treći primer! Vidim kako jedna kuvarica ide hodnikom prema trpezariji. I opet samo oštri zvuk budilnika. i dovoljno trajan i ako raspolažemo vremenom koje je za ovo razmišljanje potrebno. — a tim zvo­ njenjem. I Nadražaji sna i izvori sna 33 ćemo morati sebi postaviti pitanje. A gla­ sovi zvona dolaze od budilnika. kao što sam uskoro primetio. Ovde se nalazimo pred izborom između dve alter­ native. i koji od mogućnih asocijacionih odno­ sa pri tom stupaju na snagu. Odabrana dela. mi.37) „Jednog prolećnog jutra idem dakle u šetnju i lutam preko zelenih polja sve do susednog sela. Iz kojih od mnogobroj­ nih sećanja koja dolaze u obzir pripadajuće slike budu izazvane. „čitav te-. pravilno tuma­ čimo." Na pitanje. ali da se pre toga. Obećao sam da ću učestvovati u vožnji sankama. Isto tako ne­ određene prirode su i utisci koje duša prima u snu preko spoljnih nadražaja." Razume se da nije izostalo obavezno protivljenje: da se čovek na to već navikao itd. i to takvom snagom da se paučina sna odjednom prekide. zveket razbijenog po­ suđa nego pravo pravcato zvonjenje. ret pašće na zemlju. zašto je isti nadražaj izazvao tako različite. VI mm . na samom pragu ona se spotiče — lomljivo posuđe pada i razbija se u paramparčad na podu. to se i prema zaključci­ ma Štrimpelovim ne može odrediti i prepušta se sa­ movoljnoj odluci duševnog života. odgovorio je Strimpel — a gotovo na isti način i Vunt (Wundt) — u tom smislu da se ona prema ovakvim nadražajima koji napadaju u snu nalazi pod uslovima stvaranja iluzije. ona na osnovu tih nadra­ žaja stvara iluzije. i naj­ zad se predstava sa sigurnošću može pretvoriti u predstavu jedne grupe ljudi koji sede. U redu! Nedelja je i uskoro će početi rana služba božja. Ako ovi uslovi nisu ispunjeni. ako je uti­ sak jak. i zašto baš ove rezul­ tate sna: (Str.32 Tumačenje snova. Ali — zvuk koji se neprestano nastavlja nije zapravo.

I Nadraiaji sna i izvori sna 35 rene čulnim utiskom možda ne podleže i nekim dru­ gim uslovima. kao zvonjenje i zujanje u ušima itd. 1 ad 2) Unutrašnje (subjektivno) čulno nadraživanje Uprkos svim prigovorima moraćemo priznati da neosporno postoji uloga objektivnih čulnih nadražaja za vreme spavanja kao izazivača sna. — U tome. ovaploćene su od sna u isto tako mnogobrojnim pojedinim slikama koje se zbog pokretljivosti svetlosnog haosa vide kao predmeti koji se kreću. na primer. i ako ovi na­ dražaj i prema svojoj prirodi i učestalosti možda iz­ gledaju nedovoljni da bi objasnili sve snove. koje su nam iz budnog stanja poznate kao svetlosni haos tamnog vidnog polja. nalazimo se u iskušenju da ka­ žemo da izvršeni opit pokriva zapravo samo jedan elemenat sna prema njegovom poreklu. Kad se probudio. Tako. Vunt (str. kao što je to slučaj sa objektivnim n a d r a S^I . Ona tako reći stoje na raspolaganju objašnjenju kad god su mu potrebna. ali je to činjenica da se ovo sa više ili manje isticanja dešava u svima novijim opisima etiologije snova. koji deluju analogno. prev. leptire. dok naprotiv preostala sadržina sna izgleda suviše samostalna." Subjektivnim čulnim nadraživanjima kao izvoru snova očigledno pripada prvenstvo što ne zavise (kao subjektivna nadraživanja) od spoljašnjeg slučaja. 2 Džinovska lica u snu dopuštaju pretpostavku da je u pitanju scena iz snevačevog detinjstva. Tumač sna ne srne da pusti na volju svojoj sopstvenoj duhovitosti i da pri tom zanemari da se osloni na asocijacije snevača. Ako je topot konjskih kopita ovde izazvao upravo predstave iz kruga sećanja na Guliverova putovanja. ima korena i velika sklonost sna prema najrazno­ vrsnijim životinjskim oblicima. 363) kaže: „Bitnu ulogu igraju dalje. čovek poči­ nje da sumnja čak i u teoriju iluzije i u snagu objek­ tivnog utiska da oblikuje san kad saznamo da je baš taj utisak u snu dozi veo na j neobični je i najudaljenije objašnjenje. na boravak kod džinova u Brobingnsgu i čednih konjskih bića 1 — kao što bih ja želeo da objasnim bez ikakve pomoći od strane pisca — zar izbor iz toga za nadražaj tako neobičnog kru­ ga sećanja ne bi osim toga morao biti olakšan i dru­ 2 gim motivima? U originalu autora Guliverovih avantura to su Houyhnhn-i (Prim. čuo je topot konja koji je galopirao ispred njegovog prozora.) — Uostalom. pak. šarene perle. svaka­ ko. čije se bogatstvo obli­ ka lako pripija uz naročiti oblik subjektivnih svetlosnih slika. B. ribe. ako eksperimentalnim putem ispitamo Morijeve izazvane snove. Ovde je svetlosna prašina na tamnom vidnom polju poprimila fantastične oblike. onda se skreće pažnja na to da se traže drugi izvori sna. iz kojih se ona sastoji. Ali ona u poređenju sa objektivnim čulnim nadražajima zaostaju u tome što se njiho­ va uloga kao izazivača sna teško. Ili. Nije mi poznato gde se najpre po­ javila misao da se pored spoljnih čulnih nadražaja uzmu u obzir i unutrašnja (subjektivna) uzbuđenja u čulnim organima.. među njima naročito subjektivna nadraženja mrežnjače. koje sam baš u toj nameri tako opširno naveo. tumačenje đato u tek­ stu koje ukazuje na jednu reminiscenciju iz Guliverovih pu­ tovanja predstavlja dobar primer za to kakvo jedno tumače­ nje ne treba da bude. su­ više u pojedinostima određena da bi se mogla obja­ sniti zahtevom da se mora slagati sa elementom koji je eksperimentalno bio uveden. možemo naslutiti da objek­ tivno nadraživanje koje napada u snu igra samo ne­ znatnu ulogu kao izvor sna. I zaista. Staviše. Pred sobom vidimo bezbrojne ptice. i da drugi momenti determinišu izbor slika sećanja koja treba da se iza­ zovu. kao što ja mislim. ili uopšte ne može potvrditi. Simon priča o nekom snu u kome je video džinovska lica kako sede za stolom i jasno čuo strašno kloparanje koje su iza­ zivale njihove vilice prilikom žvakanja hrane. cveće i slično.34 Tumačenje snova. kod iluzija sna one subjektivne senzacije vida i sluha. a mnogo­ brojne svetle tačke. Tako se objašnjava značajna sklonost sna da u velikom broju dočarava pred oči slične predmete ili predmete koji se u potpunosti slažu. M.

G. Miler i Mori kreće se jedan noviji posmatrač hipnagogičkih halucinacija. odgovarao je poredak svetlosnih tačaka na mrežnjači u paralelnim linijama. pa se zatim u snu ponoviti. u kome je pred sobom jasno video štampane redove koje je či­ tao i proučavao. i on ju je sa naporom morao čitati. video hipnagogičku halucinaciju. Ladd misli. On tvrdi da se uvek mogao ra­ zaznati tesan odnos između jednih i drugih tako što su svetleće tačke i linije idioretinalne svetlosti donele tako reći crtež konture. To su često veo­ ma žive slike pune promena. Glavni dokaz za to da subjektivna čula na nadraživanja imaju snagu da izazivaju snove pružaju takozvane hipnagogičke halucinacije koje je Johanes Miler (Muler) opisao kao „fantastična priviđenja". U snu se nalazio za bogato postavljenim sto­ lom i čuo je zvuk koji gosti svojim viljuškama stva­ raju. To se Moriju dogodilo jed­ nom sa nizom grotesknih likova sa izobličenim izra­ zom lica i neobičnim frizurama koje su mu sa neverovatnom nametijivošću dosađivale u periodu uspavljivanja. slično kao što uvertiru najav­ ljuju lajtmotivi opere koja tom uvertirom počinje. do­ voljno je da čovek u ovakvu letargiju zapadne samo jednu sekundu da bi. dok se igra nekoliko puta ponavlja i naposletku završava usnućem. Ako se čovek zatim. posle ne suviše dugog vremena. kad je upravo patio od osećaja gladi jer je sebi bio odredio suviše mršavu di­ jetu. posvetio im je podrobno ocenjivanje i tvrdio da postoji njihova veza. On je vežbom doterao dotle da se posle dva do pet minuta posle laganog usnuća mogao naglo trgnuti iza sna. 59.3G Tumačenje snova. i koje mogu neko vreme da se zadrže i posle otvaranja očiju. ne potcenjujući uo­ stalom centralno učešće fenomena. na primer. video je hipnagogički jednu činiju i ruku nao­ ružanu viljuškom koja je uhvatila nešto od jela u činiji. posle koje se možda ponovo budi. onda mu — prema tvrđenju Morija — često polazi za rukom da u snu dokaže postojanje istih slika koje su pred njim lebdele kao hipnagogičke halucinacije pre nego što je zaspao (strana 134). ne otvarajući pri tom oči. Istim putevima kao Joh. i za koje se posle buđenja sećao da je o njima sanjao. uostalom. koje se obično pojav­ ljuju u periodu usnuća. Ako ovim Ladovim posmatranjima pripišemo neko značenje. Drugi put. štaviše i iden­ tičnost sa slikama snova (kao što je. I Nadražaji sna i izvori sna 37 žajima posmatranjem i eksperimentom. da se jedva koji vizuelni san u nama odigrava a koji se ne bi oslanjao na materijal intraokularnog stanja nadraženosti mrežnjače. štampana veoma sitnim slovima. imena itd. Ali. Mori kaže da je za njihov postanak neophodno potrebna izvesna duševna pasivnost. Mori. Trumbull Ladd. po­ puštanje zategnute pažnje (str. tačno odgovara nemirnom bekstvu slika koju nam naši snovi pružaju. nećemo moći potceniti izda­ šnost koju ovaj subjektivni izvor nadražaja ima za . shemu za psihički zapažene likove u snu. te je tako imao priliku da senzacije mrežnjače koje su upravo nestajale upoređuje sa slikama sna koje su ostale žive u sećanju. Drugi put. Jednom snu. kad je zaspao sa nadraženim očima koje su ga pekle. dok za snove u jutru (blizu buđenja) izvor nadražaja jeste objek­ tivna svetlost koja u osvetljenoj sobi prodire u oči. Potpuno slično kao ove slike mogu hipnagoški nastupiti i slušne halucinacije reci. probudi. i sledeća). I promenljivi karakter nadraženosti idioretinalne svetlosti.. posmatra kroz rupicu napravljenu u komadiću hartije. Da ka­ žemo njegovim recima: Jasno odštampana strani­ ca koju je u snu čitao razišla se u objekt koji je njegovom budnom opažanju izgledao kao ko­ mad stvarno štampanog lista što ga čovek sa su­ više velikog rastojanja. kod mnogih ljudi sasvim re­ dovno. tvrdio i Johanes Miler). da bi mogao nešto jasno da izdvoji. imao je hipnagogičku halucinaciju mikroskopski sitnih znakova koje je uz veliki napor morao pojedinačno odgonetati: kad su ga posle jed­ noga sata probudili. koji je ovim slikama u velikoj meri bio podložan. To naročito važi za snove ubrzo posle usnuća u mračnoj sobi. ako je inače za to disponiran. sećao se sna u kome se pojavlji- vala jedna otvorena knjiga. koji je sposoban da se beskrajno menja.

Simon. ad 3) Unutrašnji. kao što je poznato. London 1877. priča o istoriji jedne žene od četrdeset i tri godine koju su u na izgled savršenom zdravstvenom stanju nekoliko godina obuzimali snovi straha. i mnoge druge pisce). Snovi srčanih bolesni­ ka obično su veoma kratki i završavaju se buđenjem u strahu. štaviše. Vajgand) uticaj Više u terapeutskim snovima Lemana (Lehmann. Ta­ ko. i pisci lekari koji su sigurno bili daleko od toga da veru ju u proročki dar sna nisu osporavali da san ovo značenje ima bar za predskazivanje bolesti (upor. Kod Grka su postojala proročišta koja su proricala iz sna i njih su obično posećivali ljudi koji su tražili ozdrav­ ljenje. gotovo uvek u njihovoj sadržini igra ulo­ gu situacija smrti pod strašnim okolnostima. 31. Simon Tissiz). Lloyd). osim za oblasti sluha. nego baš u njemu. Tisije (Tissier). § 38.. priviđenja sači­ njavaju najglavniji deo naših snova. onda se moramo podsetiti toga da gotovo svi naši unutrašnji organi. okadili. oni dolaze iz delova tela od promena u njima o kojima u budnom stanju nije ništa znala. Essai sur la valeur semeiologique des reves).38 Tumačenje snova. kupali su ga. • . u stanju nadraženosti. uticaj seksualnog nadražaj a na sadržinu snova dovoljno je pristupačan iskustvu svakog pojedinca i on čitavoj teoriji o izazivanju sna preko čulnog nadražaja daje najsnažniju podršku. za nas postaju izvor uglavnom bolnih senza­ cija. ona je primorana da prima izvesne nadražaj ne utiske i da dozvoli da oni na nju deluju. neznatniji je i nekonstantan. da ni iz novijeg doba ne nedostaju po­ tvrđeni primeri za ovakav dijagnostički rad sna. doveden do egzaltacije. Ove senzacije moraju se izjednačiti sa izaziva­ čima bola i osećanja koji dolaze spol ja. trljali. Bouche—Leclerq. Maury. ili u simbolima i slikama koje su mu sveštenici kasnije protumačili. Berner (Borner) mogao eksperimental­ no izazvati ležeći na licu i pokrivajući otvore za di­ sanje. Bolesnik je odlazio u hram Apolona ili Eskulapa. Lojd (W. Ako obradimo literaturu o snu. pre nego što se u budnom stanju ma šta može primetiti (zbog efekta povećanja koja san utiscima da­ je). uostalom. jedva daju znak o tome da postoje. stavili bi ga u hramu na kožu jednog ovna prinetog na žrtvu.1 1 Osim ove dijagnostičke primene snova (na primer u Hipokrata) moramo se setiti njihovog terapeutskog značenja u starom veku. gužvi. str. Privataltertimer. 16. Hermann. On bi zaspao i sanjao o lekovima koji su mu pokazani u prirod­ nom obliku. postaje sasvim očevidno da je pojedine pisce (Mory. gde se podvrgavao različitim ceremonijama. Bolesni­ ci od pluća sanjaju o gušenju. organski telesni nadražaj Ako smo na putu da izvore sna ne tražimo izvan organizma. bežanju i u upadljivo velikom broju podležu poznatoj mori koju je. na primer. koju tako nazivamo. Delinger (Dollinger. Spitta. Gottesdienstliche Altertumer der Griechen § 41. ili u bo­ lestima. Betinger (Bottinger) u Šprengelovim (Sprengel) Beitrage zur Geschichte der Medizin II str. V. Magnetism and Mesmerism in antiquity. prema Artigu (Artigues. Tisije čak misli da oboleli organi sadržini sna daju određeni karakteristični pečat. str. Vrlo stara iskustva dala su npr. I Na dražaji sna i izvori sna 39 san. 107) povoda da kaže: „Duša u snu dolazi do mnogo dublje i šire sve­ sti osećanja telesnih zbivanja nego u budnom stanju. Kod probavnih smetnji san sadrži predstave iz kruga uživanja hrane i gađenja. Doprinos sa ostalih čulnih oblasti. M. Strimpelu (str. i kad je na ovaj način. budući da. 130. Naposletku. 163 ss." Još je Aristotel rekao da je sasvim mogućno da čoveku bude u snu skrenuta pa­ žnja na bolesna stanja u samom njihovom početku. Izražene smetnje unutrašnjih organa očigledno kod čitavog niza lica deluju kao izazivači sna. prilikom lekarskog pregleda pokazao se početak jedne srčane afekcije od koje je uskoro umrla. Opšte se ukazuje na učestalost snova straha kod ljudi koji boluju od srca i pluća. I 74). dok su nam zdravi. Heidentum und Judentum=Neznaboštvo i jevrejstvo). M. ovu stranu snova mno­ gi autori u toj meri stavljaju u prvi red da se ovde mogu zadovoljiti jednostavno samo ukazivanjem na literaturu (Radestock. Izgleda.

Međutim. Mada su. kad počne snažno da deluje i kad radi sa svim svojim komponentama. Međutim. od kojih smo razlikovali pet grupa: a) sen­ zacije mišića. nadražaje pretvoriti u likove što ispunjavaju prostor i vreme i upravljaju se prema pravilima o kauzalitetu i tako nastaje san. kao što bismo mogli pomisliti. dakle. to „moi splanchnique". sad je potrebno načiniti samo još je­ dan korak dalje da bismo naišli na izvor sna koji je bogatiji od svih ranijih i koji zapravo obećava da ni u jednom slučaju neće presušiti. Kad smo jednom utvrdili da unutrašnjost tela u bolesnom stanju po­ staje izvor nadražaja za snove. pokušali su zatim da prodru u tešnje odnose između telesnih nadražaja i snoviđenja. nego koji bi mogao biti nadražajni izvor za obične snove normalnih ljudi. Organski uslovljena senza­ cija „može se odvojiti u dve vrste": 1) u red totalnih raspoloženja (zajedničkih osećanja). a posle njega i Folkelt. pa da bi dali pristup duši u snu onim nadražajima koji na neki način postaju slike snova. danju izražavaju najviše samo nesvestan uticaj na naše raspoloženje. okrenuta od spoljnjeg sveta. može veću pažnju da posveti unutrašnjosti tela. kako ga Tisije naziva. 2) na specifične senzacije imanentne glavnim sistemima vegetativnog organizma. i oboljenje organa oči­ gledno ne spada među njegove neophodne uslove. I Nadražaji sna i izvori sna 41 njihovih sopstvenih bolesnih stanja na sadržinu nji­ hovih snova doveo do toga da se bave problemi-* ma sna. Psihijatar Kraus (Krauss) u jednom naročito konzekventno sprovedenom istraživanju izvodio je po­ stanak sna kao i delirija i sumanutih ideja od istog elementa. i čemu prema mišljenju lekara svi organski sistemi doprinose. to osećanje bi noću. Slika sveta u nama nastaje tako što naš in­ telekt utiske koji ga pogađaju spolja preliva u forme vremena. Ono što u budnom stanju nejasno osećamo kao opšte osećanje samo prema njegovom kvalitetu. prostora i kauzaliteta. Za niz pisaca bio je merodavan tok misli koji je godine 1851. San je fenomen koji se javlja i u zdravih ljudi — možda u svih. ipak priraštaj izvora sna za proučavanje izvora snova nije tako velik. pored toga. mogu da na sebe skrenu pažnju oni utisci što navaljuju iz unutrašnjo­ sti — na sličan način kao što noću možemo čuti žuborenje potoka koje nam je dnevna buka načinila nečujnim. razvio filozof Šoperihauer (Schopenhauer). A kako drukčije da intelekt reaguje na ove nadražaje osim ako izvrši svoju funkciju koja mu je svojstvena? On će. Serner (Scherner). Stoga nije ni­ kakvo čudo što se teorija o telesnim nadražajima može svesti na više od jednog nezavršenog izvora. noću kad je zaglušno delovanje dnevnih utisaka prestalo. onda nije daleko od pretpostavke da organi uopšte ne moraju najpre da se razbole. . Po njemu jedva da se može zamisliti jedno mesto organizma koje ne bi moglo postati polaznom tačkom jednog sna ili neke sumanute ideje. Ostalo bi samo još da se ispita po kojim pravilima se organski nadražaji pre­ tvaraju u predstave u snu. Ali za nas se ne radi o tome odakle neki naročiti snovi potiču. i tama kojom je obavijen po­ stanak sna suviše dobro odgovaraju jedno drugome da ih ne bismo doveli u međusobni odnos. Mrak. možda i svake noći —. kojom je obavijeno jezgro našeg bića. ali ocenu o tim pokušajima zadržavamo kasnije za odeljak o teorijama sna. b) disajne pneumatske. Tok misli koji vegetativnu senzaciju organa čini stvaraocem sna ima. i ako priznamo da duša u stanju spavanja. organski uslovljene senzacije. Ovde smo dotakli one teorije o postanku snova kojoj svi pisci lekari daju prednost.40 Tumačenje snova. za lekara i jednu drugu privlač­ nost pošto može da i etiološki poveže san i poreme- ćenost uma koji u svojim pojavama pokazuju toliko slaganja jer se cenestičke promene (alternacije) i na­ dražaji zajedničkog osećanja i nadražaji koji dolaze iz unutrašnjih organa okrivljuju i zbog svog daleko­ sežnog značaja za postanak psihoza. c) gastritičke. Nadražaji iz unutra­ šnjosti organizma. ove či^ njenice nesumnjivo utvrđene. dalo najsnažniji a ujedno i najobičniji izvor za iza­ zivanje predstava u snu. od simpatičnog nervnog sistema.

Jedno drugo pravilo glasi (str. a prelaz na svesno stanje psihički se predstavlja snom o padanju (Strimpel. čovek sanja o statičkom stanju uda koji odgovara realnom stanju. ali se time ne mora misliti na neko bolesno razdraženo stanje zuba. Tok postojanja slika snova na osnovu telesnih nadražaja Kraus zamišlja ovako: Probuđena senzaci­ ja na osnovu bilo kog zakona o asocijaciji izaziva predstavu srodnu tom osećanju i povezuje se s njom u organsku tvorevinu. što je ujed­ no i razlog zbog kojeg je ovo stanje stvar koja je tako dugo mogla ostati nepoznata (str. a na pi­ tanje zakonitosti odnosa između njih odgovara se veoma različito. adekvatna slika koju duša upotrebljava. prema Strimpelu. bilo kojim drugim povo­ dom nalazi u stanju nadraženosti u kojem inače taj afekat stvara.42 Tumačenje snova. I Nadražafi sna i izvori sna 43 d) seksualne i e) periferne senzacije (str. Morli Vold (Mourlv Vold) preduzeo je zadatak da za jednu pojedinačnu oblast eksperimentalno do­ kaže uticaj na stvaranje sna koji teorija o telesnim nadražajima iznosi. Uostalom. San o letenju je. 24). Kao rezultat iznosi sledeće postavke. On kaže (str. 35): Ako se za vreme spavanja aparat organa nalazi u stanju delatnosti. o letenju i o neprilici da je čovek nag ili nedovoljno obučen. onda je taj pokret uvek takav da jedan položaj prilikom tog pomeranja uda uvek odgovara stvarnom pokretu. kad nastupi besvesno stanje osećanja pritiska na kožu. Na polju teorije o telesnim nadražajima pojavljuje se dakle naročiti zadatak tumačenja snova da se sadržina sna svede na organske nadražaje koji ga izazi­ vaju. . i ako ne prihvatimo pravila tumačenja koja je pronašao Šerner. 2) Ako čovek sanja o pokretu jednog uda. onda će san stvarati predstave koje se odnose na vršenje organskih funk­ cija koje taj aparat obavlja. 11. San o ispadanju zuba svodi se na „nadražaj zuba". str. Ali postoji prilična saglasnost u tumačenju raz­ nih oblika snova obeleženim tako kao „tipičnim" po­ što se oni kod mnogih lica javljaju sa potpuno istom sadržinom. 34): Ako se u toku spavanja bilo koji aparat organa koji normalno ima udela u izražavanju jednog afekta. ili ući u nju. osećaj pritiska kože ponovo postaje svestan. Simon je pokušao da iz upoređivanja jednog niza sličnih snova izvede nekoliko pravila o uticaj u organskih nadražaja na određivanje njihovih rezul­ tata u snu. i upoređivao je re­ zultate sna sa svojim izmenama. čime objašnjava količinu draži koju stvara dizanje i spuštanje plućnih krila. Slabost ovih prihvatljivih pokušaja objašnjenja očigledno leži u tome što mogu postaviti hipoteze da se ova ili ona grupa organskih senzacija bez daljeg može odstraniti iz duševne percepcije. 33 drugog odeljka). ako je ujedno i kožna senza­ cija u toraksu već spala na stanje nesvesnosti. naći ćemo se često pred neprijat­ nom činjenicom da se organski nadražajni izvor upra­ vo ničim drugim ne odaje nego sadržinom sna. ili kad se jedna ruka spusti niz telo. o ispadanju zuba. Uticaj organskih telesnih nadražaja na formira­ nje sna prihvaćen je danas gotovo opšte. često nejasnim objašnjenjima. sve dok se ne uspostavi konstelacija povoljna za obja­ šnjenje sna. svest drugojačije odnosi nego normalno. Ovom poslednjom okolnošću dato je osećanje vezano za oblik predstave o lebdenju. 1) Položaj jednog uda u snu odgovara otprilike njegovom položaju u stvarnosti. uzbuđenja ili smetnje.) Kraus za ovaj postupak nalazi takođe naročit izraz: transupstancijacija senzacija u slike snova (str. i si. prema kojoj se. Padanje sa visine trebalo bi da nalazi povod u tome što. M. kasnije ću imati prilike da se ponovo vratim na tipične snove i na njihov postanak. međutim. tj. Ovaj poslednji san trebalo bi da potiče prosto kod konstatacije načinje-1 ne u snu da smo odbacili prekrivač. onda će san koji pri tom nastane sa­ držati predstave prilagođene afektu. To su oni poznati snovi o padanju sa vi­ sine. pa sad ležimo razgolićeni. On je činio opite da izmeni polo­ žaj udova čoveka dok je spavao. Jer svest osećanju samome ne poklanja nikakvu pažnju. ili se savijeno koleno odjednom ispru­ ži. nego je u pot­ punosti posvećuje pratećim predstavama. 118).

koji ne treba potcenjivati i koji bi po­ red onog što je za vreme spavanja postalo interesant­ no — to su nadražaji koji deluju za vreme spavanja — bio dovoljan da objasni poreklo svih slika sna. Ovde slo­ bodna grupacija prodire u samo središte sna. morali bismo biti u stanju da položimo i zadovoljavajući račun o po­ reklu svih elemenata jednoga sna. zagonetka izvora snova bila bi rešena i preostao bi samo još zadatak da se ograniči udeo psihičkih i somatičkih nadražaja u pojedinim snovima. Sva objašnjenja snova zastupljena u literaturi — sa izu­ zetkom možda Semerovih objašnjenja koje ćemo ka­ snije pomenuti — ostavljaju veliku prazninu onde gde se radi o izvođenju slika predstava koje su za san najkarakterističniji materijal. I Nadražaji sna i izvori sna 45 3) Položaj sopstvenog uda u snu možemo pod­ metnuti i nekom stranom licu. U toj neprilici ve­ ćina pisaca pokazala je sklonost da. 6) Položaj uda može u snu izazvati misli koje imaju bilo kakav odnos prema njemu. i svakome koji je to pokušavao da uradi preostali su — i to u najviše slučajeva u vrlo velikoj meri — sastojci sna o čijem poreklu nije mogao ništa da kaže. Život u predstavama. I ka­ rakteristika čistog asocijacionog sna je zatajila: . ali se ne mogu oslo­ boditi sumnje „da li se oni javljaju bez telesnog na­ dražaja koji daje podstrek" (Folkelt. tako. mi sanjamo o brojevima. a da recima Detaljnije o zapisima snova ovog naučnika. koji su pamet i razum već ionako ostavili. Ali mi smo čuli i prigovor upućen tvrđenju da. ovo potpuno razrešenje jednoga sna nije ni u jednom slučaju uspelo. ud se u snu može pojaviti kao životinja ili čudovište. saznali smo da je shvatanje najstarijih kao i najnovijih istraživača snova da ljudi sanjaju o onome šta preko dana rade i o onome što ih u budnom stanju interesuje. naime. kao glavnu podelu razlikuju nervnonadražajni i asocijativni san. koji su otada objavljeni u dve sveske. nego pruža i jedan iz­ vor za snove. 1 kao „često". 127). videti docnije. doduše. Ovo interesovanje koje se iz budnog života prenosi i na­ stavlja u snu ne bi predstavljalo samo psihičku vezu koju san povezuje sa životom. umanji psihički udeo u izazivanju snova kome je tako teško doskočiti. pri čemu se stva­ ra izvesna analogija između jednog i drugog. na primer. takođe.44 Tumačenje snova. 4) Može se. sva­ ko svoj dnevni posao nastavlja u snu. Na osnovu ovih rezultata. zaključio bih da i teo­ rija o telesnim nadražajima ne može sasvim izbrisati prividnu slobodu u određivanju slika snova koje tre­ ba izazvati. U stvari. I tako pri analizi sna na svakom koraku stičemo utisak da nije dozvoljeno postavljati opšta pravila. „po pravilu". Dnevno interesovanje kao psihički izvor sna očigled­ no nije tako dalekosežno kao što bismo mogli očeki­ vati prema verodostojnim tvrđenjima da. 1 ad 4) Psihički izvori nadraženja Raspravljajući o odnosima sna prema budnom životu i o poreklu materijala snova. ovde više ne odražavaju ni značajnija telesna i duševna nadraženja. ako se bavimo prstima. većinom. Ako je budno interesovanje pored unutrašnjih i spoljašnjih nadražaja za vreme spavanja bilo dovolj­ no za pokrivanje etiologije snova. sanjati da je odnosni pokret bio ometen. i ostavljaju ga tako nje­ govim sopstvenim kalejdoskopskim pomeranjima i . na­ ime. što je više mo­ gućno. 5) U odgovarajućem položaju. str. Oni. od kojih ovaj poslednji svoj izvor nalazi isključivo u reprodukciji (Vunt.. tek onda sanjamo o stva­ rima koje su nas se danju najjače dojmile pošto su za budan život već izgubile čar aktuelnosti. „većinom" ne predvidimo ograničenja i da se ne pripremimo da priznamo i važnost izuzetaka. str. 365).U pravim asocijacionim snovima više ne može biti ni govora o jednom takvom čvrstom jezgru. Drugi psihički izvori sna nisu nam poznati. san čoveka kad spava odvraća od dnevnog interesovanja i da mi.

a tek na to se nastavljaju re­ produktivne asocijacije" (str.46 Tumačenje snova. Verovatno. nećemo ču­ diti precenjivanju nadražaja za stvaranje sna koji ne dolaze iz duševnog života. 17). doduše. mi možemo posmatrati kako se u toku dana do neznatnih fragmenata gubi sećanje koje je ujutru bilo još sveže. u stvari. 1 Zašto se san zaboravlja posle buđenja 47 pokretima. zasad. somatsko shvatanje o postanku sna potpuno odgova­ ra mišljenju koje danas preovlađuje u psihijatriji. zatim.. ali sve što bi moglo dokazati nezavi­ snost duševnog života od organskih promena koje se mogu dokazati.. Nepoverenje psihijatrovo stavilo 1 Snovi apsolutno psihičkog porekla ne postoje . veo­ ma energično. je psihu tako reći pod starateljstvo i sada traži da nijedan od njenih pokreta ne oda njenu sopstvenu. zau­ zimaju neki srednji stav. On za sve predstave u snu tvrdi da . Ali ovakvo postupanje svedoči samo o neznatnom poverenju u održivost kauzalne poveza­ nosti koja se nalazi između telesnog i duševnog. ali vrlo često verujemo da ga se samo ne­ potpuno sećamo. ili što bi moglo dokazati neku sponta­ nost u njegovom izražavanju. .. 6): „Les pensees de nos reves nous viennent du dehors . 183): „Les reves d'origine absolument psychique n'existent pas". pa ipak nije izgubio . ali ne zna­ mo šta smo sanjali. njegovoj sopstvenoj labavoj zbrci (Folkelt. A onde gde bi psihičko za naše dosadašnje znanje moralo označa­ vati poslednju stanicu zbog toga ne mora da se poriče njegovo postojanje. dok je u noći postojalo više od nje­ ga. naravno. poznati kao dnevno interesovanje. često znamo da smo sanjali. i mogu da se setim svoga sopstvenog sna koji je od ovoga današnjeg dana odvojen naj­ manje trideset i sedam godina. D ZAŠTO SE SAN ZABORAVLJA POSLE BUĐENJA? Ušlo je u poslovicu da se san ujutru „raziđe".. danas psihijatra tako plaši kao da bi priznanje da ono postoji moralo po­ novo doneti vremena prirodne filozofije i metafizič­ kog duševnog bića. str. Misli naših snova dolaze nam spol ja.. Covek je. događa se da snovi pokazuju izvanrednu postoja­ nost u sećanju. Vunt. pa čak i eksperimentima potvrditi."! Oni naučnici koji. ne propuštaju priliku a da ne napomenu da u većini snova sarađuju somatički nadražaji i nepoznati psihički podstrekači sna. Mi se. kao uticajni filozof Vunt. Ne samo što se ovi sami lako mogu naći. navodeći „da se fantazme sna svakako pogrešno smatraju čistim halucinacija­ ma.. Čak i onde gde se prilikom istraživanja jedno dublje psi­ hičko poniranje može prepoznati kao primarni povod za jedan fenomen znaće da nađe nastavak puta do organskog obrazloženja psihičkog. i na nekom drugom mestu (str. sposobnost. Jer za san mi znamo samo po sećanju na njega posle bu­ đenja. Vajgant je usvojio ovo gledište i uopštio ga. pokušava da umanji psihički faktor u izazivanju snova. i tako smo se u toj meri navikli na iskustvo da je san podložan zaboravu da ne odbacu­ jemo kao apsurdnu mogućnost da je i onaj čovek mogao sanjati noću koji ujutru ne zna ništa ni o sa­ držim sna niti o činjenici da je sanjao. 118). 359). S druge stra­ ne. Kasnije ćemo saznati da se zagonetka stvaranja sna može resiti otkrivanjem nekog nenaslućenog psi­ hičkog nadražajnog izvora. sposoban da se sna seća. većinu predstava o snu predstavljaju. Kod svojih pacijenata ja sam anali­ zirao snove koji su se kod njih odigrali pre dvadeset i pet i više godina. iluzije tako što polaze od lakih čulnih uti­ saka koji se za vreme spavanja nikad ne gase" (str. Vlada mozga nad organizmom ističe se. Još dalje u poti­ skivanju psihičkih nadražajnih izvora ide Tisije (str.su čulni nadražaji njihov najbliži uzrok.

48

Tumačenje snova, I

Zašto se san zaboravlja posle buđenja

49

ništa od svoje svežine pamćenja. Sve to je veoma značajno i na prvi pogled neshvatljivo. O zaboravljanju snova najopširnije raspravlja Strimpel. Ovo zaboravljanje očigledno je jedan kom­ pleksni fenomen, jer ga Strimpel ne svodi samo na jedan razlog, nego na čitav niz razloga. Pre svega, pri zaboravu snova deluju svi oni razlozi koji u budnom životu izazivaju zaboravljanje. Kad smo budni, mi obično čitav niz osećaja i zapa­ žanja brzo zaboravljamo zato što su bili suviše slabi, jer je duševno uzbuđenje vezano za njih bilo suviše slabo. Isto tako je slučaj i s obzirom na mnoge snove; oni se zaboravljaju zato što su bili suviše slabi, dok se snažnijih slika iz njihove blizine sećamo. Uosta­ lom, momenat intenziteta, sam za sebe, sigurno nije dovoljno odlučujući zato da se slike iz sna sačuvaju; Strimpel, kao i ostali autori (Calkins), priznaju da se često brzo zaboravljaju slike sna za koje se zna da su bile vrlo žive, dok se među onima sačuvanim u sećanju nalaze mnogobrojne, čulno slabe slike. Da­ lje se u budnom stanju obično lako zaboravlja ono što se samo jednom dogodilo, i bolje pamti ono što se više puta moglo zapaziti. A slike sna većinom su jednokratni doživljaji;1 ova osobenost doprineće pod­ jednako zaboravljanju svih snova. Mnogo značajniji je, zatim, treći razlog zaboravljanja. Da bi osećaji, predstave, misli itd. stekle izvesnu veličinu sećanja, potrebno je da ne ostanu pojedinačne, nego da se na odgovarajući način povezuju i udružuju. Ako jedan kratak stih razrešimo u reci od kojih je on sastavljen, biće vrlo teško da ga zapamtimo. „Lepo poredana i u saglasnosti sa činjenicama poredana reč pomaže drugoj reci i celina se onda lako zadržava po punom smislu i dugo u sećanju. Besmislicu, uglavnom, isto tako teško zadržavamo i isto tako retko kao i ono što je pobrkano i bez reda." U najviše slučajeva sno­ vima nedostaju razumljivost i red. Kompozicije sno­ va, same po sebi, nemaju mogućnosti sopstvenog seSnovi koji se periodički vraćaju često su primećeni. Uporedi zbirku Sabanea (Chabaneix).
1

ćanja i one se zaboravljaju, pošto se najčešće već u sledećim trenucima raspadaju. — Sa ovim izlaganji­ ma svakako se ne slaže u potpunosti ono što želi da napomene Radestok (str. 168): da baš najneobičnije snove najbolje pamtimo. Drugi momenti koji se izvode iz odnosa između sna i budnog stanja Štrimpelu izgledaju kao još efi­ kasniji za zaboravljanje sna. Sposobnost da snovi budu zaboravljeni predstavlja za budnu svest, oči­ gledno, samo antitezu ranije spomenutoj činjenici da snovi (gotovo) nikad iz budnog života ne primaju sređene uspomene nego iz njega preuzimaju samo po­ jedinosti koje otimaju iz njegovih psihičkih veza, a kojih se u budnom stanju sećaju. Kompozicija sna, prema tome, nema mesta u društvu psihičkih nizova kojima je duša ispunjena. Nedostaje joj svaka pomoć za sećanja. „Na ovaj na­ čin tvorevina sna se tako reći odvaja od dna našeg duševnog života i lebdi u psihičkom prostoru kao oblak na nebu koji prvi dašak vetra ubrzo oduva" (str. 87). U istom pravcu deluje i okolnost što se bu­ đenjem svet čula počinje probijati odmah napred i odjednom obuzima pažnju takvom snagom da joj se samo vrlo mali broj slika može odupreti. I ovi se sno­ vi sklanjaju pred utiscima novog jutra kao što se uklanja sjaj zvezda ispred svetlosti sunca. Na poslednjem mestu treba da se kao stvari koja doprinosi zaboravljanju snova setimo i činjenice što većina ljudi svojim snovima uopšte poklanjaju malo interesovanja. Ko se, na primer, kao naučnik izvesno vreme interesuje za san, za to vreme sanjaće više nego obično, a svakako će to značiti da će se svojih snova lakše i češće setiti. Još dva razloga zaboravljanja snova koje Bonateli (Bonatelli), što je navedeno kod Beninija, dodaje Strimpelovim razlozima svakako su već i u ovim sa­ držani, naime: 1) da je promena u cenesteziji između spavanja i budnosti nepovoljna za njihovu naizmeničnu reprodukciju; 2) da drukčiji raspored materi­ jala predstava u snu tako reći san čini neprevodljivim za budnu svest.
4 Frođd, Odabrana dela, VI

50

Tumačenje snova, I

Zašto se san zaboravlja posle buđenja

51

Posle svih ovih razloga za zaboravljanje postaje, kao što Strimpel sam ističe, tek veoma neobično što se ipak toliko stvari iz sna zadržava u sećanju. Ne­ prestana nastojanja naučnika da sećanje na snove obuhvate nekim pravilima slična su priznanju da je i ovde nešto ostalo zagonetno i nerešeno. U poslednje vreme neke pojedine osobenosti sećanja na san s pra­ vom su bile istaknute, na primer da se nekog sna koji smo ujutru smatrali zaboravljenim, u toku dana po­ novo setimo povodom nekog zapažanja koje slučajno dodiruje — iako zaboravljenu sadržinu toga sna (Radeštok, Tisije). Ali celokupno sećanje sna podleže jednom prigovoru koji je pogodan da ga kritičkim očima veoma izdašno umanji. Covek može sumnjati da li naše sećanje koje tako mnogo od sna izostavlja možda ne falsifikuje i ono što je sačuvalo. Ovakve sumnje u egzaktnost reprodukcije sna iznosi i Strimpel: „Onda se baš lako događa da budna svest ponešto nehotice unese u sećanje jednog sna, čovek uobražava da je svašta sanjao što obavljeni san nije ni sadržavao." Naročito odlučan u svojoj izjavi je Jesen (str. 547): „Osim toga prilikom ispitivanja i tumačenja povezanih i logičkih snova treba, kako izgleda, dobro uzeti u obzir i okolnost kojoj je dosad poklanjano malo pažnje, da pri tom gotovo uvek malo zapinje sa istinom, jer mi, dozivajući preživeli san u svoje pamćenje, a da to ne primećujemo niti da želimo, sami ispunjavamo i dopunjujemo praznine u slika­ ma snova. Retko kad, ili možda nikad, jedan pove­ zan san nije bio tako povezan kao što nam se u na­ šem sećanju javlja. I najiskrenijem čoveku jedva da je mogućno da ispriča jedan doživljen neobičan san, bez ikakvog dodatka i bez ikakvog doterivanja: tež­ nja čovekovog duha da sve vidi povezano tako je ve­ lika da on prilikom sećanja na donekle nepovezani san, i protiv svoje volje, dopuni nedostatke poveza­ nosti." Gotovo kao prevod ovih Jesenovih reci zvuče na­ pomene V. Egera (Egger) koje ih je sigurno samostal-

no koncipirao: „ . . . l'observation des reves a ses difficultes speciales et le seul moyen d'eviter toute erreur en pareille matiere est de confter au papier sans le moindre retard ce que l'on vient d'čprouver et de remarquer; sinon, l'oubli vient vite ou total ou partiel; l'oubli total est sans gravite; mais l'oubli partiel est perfide; car si l'on se met ensuite a raconter ce que l'on n'a pas oublić, on est expose a completer par imagination les fragments incoherents et disjoints journi par la mćmoire ...; on devient artiste a son insu, et le rćcit pćriodiquement repete s'impose a la creance de son auteur, qui, de bonne foi, le presente comme un fait authentique, dument itabli selon les bonnes mćthodcs .. ."' Potpuno slično misli i Spita (Spitta, str. 338) koji izgleda da pretpostavlja da mi tek pri pokušaju da san reprodukujemo unosimo red u međusobno ne­ povezano asocirane elemente sna — „iz onog što je jedno do drugoga načinimo nešto što je jedno iza dru­ goga, što je jedno od drugog razdvojeno, dakle da pridodajemo proces logičke povezanosti koji u snu nedostaje. Pošto, dakle, za vernost našeg sećanja ne posedujemo neku drugu kontrolu kao objektivnu kontro­ lu, a ova je nemoguća kod sna koji je naš sopstveni doživljaj, i za koji nam je jedino sećanje na njega poznato kao njegov izvor, koja vrednost onda još preostaje za naše sećanje sna?
1 Posmatranje snova ima svoje teškoće i jedino sredstvo da se u ovakvoj stvari izbegne svaka greška jeste da bez najmanjeg oklevanja poverimo hartiji sve Sto smo iskusili i primetili; inače zaborav postaje brz, ili totalan ili parcijalan; totalni zaborav je bez teških posledica, ali je parcijalni zabo­ rav perfidan, jer kad čovek kasnije počne da priča ono što nije zaboravio nađe se u situaciji da izmišljanjem dopunjava nepovezane i razbacane odlomke koje mu pamćenje pruža ...; čovek i bez svoga znanja postane umetnik i periodički obnov­ ljena priča nameće se njenom tvorcu da u nju poveruje, koji je u iskrenoj nameri prikazuje kao autentičnu činjenicu, pro­ pisno utvrđenu prema dobrim metodima...

4*

52

Tumačenje snova, I

Psihološke osobenosti sna

53

E

P S I H O L O Š K E OSOBENOSTI SNA

U naučnom posmatranju sna mi polazimo od pretpostavke da je san rezultat naše sopstvene du­ ševne delatnosti; pa ipak nam gotov san izgleda kao nešto strano tako da nas nešto tako neznatno goni na priznavanje njegovog stvaralaštva, da isto tako lako kažemo: „Prisnilo mi se", kao i „Sanjao sam". Odakle dolazi to osećanje da su snovi strani našem duhu? Na osnovu naših raspravljanja o izvorima sna trebalo bi misliti da ona nisu uslovljena materijalom koji dospeva u sadržinu sna; taj materijal najvećim delom zajednički je i u snevanju kao i u budnom stanju. Možemo se pitati nisu li promene u psihičkim zbivanjima u snu ono što taj utisak izaziva, i mo­ žemo pokušati da damo psihološku karakteristiku sna. Bitnu razliku između sna i budnosti niko nije jače istakao i upotrebio za dalekosežnije zaključke od G. T. Fehnera (G. Th. Fechner) u nekim napomemenama u svom delu Elementi psihojizike (Elemente der Psychophysik, str. 520, II deo). On misli da „ni jednostavno potiskivanje svesnog duševnog života ispod glavnog praga", niti pak oduzimanje pažnje od uticaja spoljnog sveta nisu dovoljni da bi objasnili osobenosti snevanja u odnosu prema životu u bud­ nom stanju. On, štaviše, naslućuje da je i pozornica snova druga nego što je pozornica budnog života u predstavama. „Kad bi pozornica psihofizičke aktivnosti bila ista za vreme spavanja i za vreme budnosti, onda bi po mom mišljenju san mogao biti samo nastavak budnog predstavnog života na nižem stepenu inten­ zivnosti, i morao bi osim toga biti od iste materije i forme. Ali stvari stoje sasvim drukčije." Sigurno nije postalo jasno šta Fehner misli sa jednim ovakvim preseljenjem duševne aktivnosti; niti mi je poznato da je iko drugi nastavio tim putem čiji je trag onom napomenom pokazao. Svakako ćemo morati isključiti anatomsko objašnjenje u smislu fi-

ziološke moždane lokalizacije ili čak u odnosu na histološku slojevitost moždane kore. Ali će se ova misao možda jednom pokazati kao oštroumna i plod­ na ako je dovedemo u vezu sa duševnim aparatom koji je sagrađen od mnogih instancija uključenih jedna za drugom. Drugi pisci su se zadovoljili time što su istakli jednu ili drugu od opipljivih psiholoških osobenosti snevanja i načinili je eventualno polaznom tačkom za dalekosežnije pokušaje razjašnjenja. S pravom je primećeno da se jedna od glavnih osobenosti snevanja pojavljuje već u toku samog procesa uspavljivanja i da je treba označiti kao feno­ men koji otpočinje spavanje. Prema Slajermaheru (Schleiermacher, str. 351), karakteristični znak bud­ noga stanja jeste taj da se misaona aktivnost obavlja u pojmovima a ne u slikama. A san uglavnom misli u slikama i može se smatrati da se približava­ njem snu u istoj meri u kojoj hotimične aktivnosti pokazuju kao otežane javljaju i nehotične predstave koje sve spadaju u klasu slika. Nesposobnost za ta­ kav rad na stvaranju predstava koji osećamo kao namerno hotimičan i pojavljivanje slika koje je redovno povezano sa ovom rasejanošću — to su dve karakte­ ristike koje ostaju u snu i koje mi prilikom psiho­ loške analize sna moramo priznati kao bitne karakte­ ristike snevanja. Za te slike — hipnagoške halucina­ cije — saznali smo da su samo po sadržini identične 1 sa slikama u snu. San dakle pretežno misli u vizuelnim slikama, ali ipak ne isključivo u njima. On radi takođe sa slušnim slikama i u manjoj meri takođe sa utiscima koje daju ostala čula. Mnoge stvari se i u snu samo jed­ nostavno javljaju kao misli ili predstave (verovatno zastupljene takođe ostacima predstava izraženim re1 H. Zilberer (Silberer) je na lepim primerima pokazao kako se čak i apstraktne misli u stanju pospanosti pretvaraju u zorno-plastične slike koje žele isto da izraze (Jahrbuch Blojler-Frojda, sveska I, 1909). Ja ću se na ove nalaze vra­ titi u vezi s nečim drugim.

U bitne oznake sna spada: a) to što subjektivna ak­ tivnost naše duše izgleda kao objektivna. tako što sposobnost percepcije proizvode fantazije shvata kao da su to čulne impresije. Osim toga se u snu po­ red toga pojavljuje i prostorna svest tako što se. Strimpel iznosi da se duša pri tom ponaša ko­ rektno i u saglasnosti s njenim mehanizmom. Posle psiholoških razvijanja koja se delimično razlikuju od ovih. može nam eventualno pokazati da smo ružu koju smo videli i dodirnuli. U tom pogledu ne postoji nikakva razlika između vizuelnih i akustičnih predstava. on dramatizuje neku ideju. Mi slikama u snu poklanjamo veru da su realne po­ što u snu nemamo nikakvih drugih utisaka za upoređenje. Slike u snu uslovljene su po­ puštanjem samovoljnosti. Ova karakteristika od­ vaja pravi san za vreme spavanja od sanjarenja danju koja se nikad ne zamenjuju sa realnošću. b) san je ukidanje samovoljnosti. da ništa nismo doživeli nego da smo samo na neki neobičan način mislili — sanjali — javlja se tek sa buđenjem. 145). Prema tome. Iz ovih slika san stvara jednu situaciju. Promena predstave u halucinaciju ne predstav­ lja jedino odstupanje sna od neke njemu odgovara­ juće misli u budnom stanju. Ali mi u istinu naših halucinacija ne verujemo možda zbog toga što u spavanju nemamo mogućnosti da izvrši­ mo probe. 58). kao što to kaže Spits (str.. Burdah je ove dosad posmatrane karakteristič­ nosti sna obuhvatio sledećim rečenicama (str. kao u budnom stanju. da misli zamenjuje halucinacijama. naime. primećeno je da se sećanje na jedan niz tonova sa kojim čovek zaspi poniranjem u san pre­ tvara u halucinacije iste melodije. Prelaženjem preko svih diskusija. tj. Ele­ menti sna nipošto nisu samo predstave. Ona svoje slike ne može izložiti probama koje jedine mogu dokazati njihovu objektivnu realnost. 476): .. koji su sličniji per­ cepcijama nego li predstavama sećanja. osim — a to samo praktički uopšteno — činje­ nice buđenja. da bi čovek zaspao. Ukratko rečeno. jer smo od spoljnjeg sveta odvojeni." Sad je u pitanju pokušaj da se objasni pouzda­ nost duše prema halucinacijama u snu koje se mogu javiti tek posle predstava izvesne svojevoljne aktiv­ nosti. Sve ono što je doživljeno između uspavljivanja i buđenja ja proglašavam obmanom ako pri- . potrebna je izvesna pasivnost. Ali su karakteristični za san ipak samo oni elementi sadržine koji se ponašaju kao slike. dobro poznatih psihijatru. on predstavlja nešto što se stvarno zbiva. 36). osećanja i slike pomeraju u neki spoljni prostor (str. a u snu stvara predstave i misli u stvarnim senzornim slikama (str.. Ona osim toga zanema­ ruje razliku između hotimično izmenljivih slika i onih gde ova samovolja otpada.. Ali značajnost ove strane snoviđenja postaje potpuna tek ako tome dodamo da pri sanja­ nju — po pravilu. Prema Delbefu ne postoji nikakav verodostojan kriterij um za to da li je nešto san ili budna stvar­ nost. o su­ štini halucinacija možemo zajedno sa svim piscima koji te stvari poznaju izjaviti da san halucinira. to do­ lazi odatle što joj u stanju spavanja nedostaje krite­ rij um koji jedini može razlikovati između čulnih per­ cepcija koja dolaze spol ja ili iznutra. nego istinski i stvarni doživljaji duše. 43). sasvim kao i inače u budnom stanju.. ponovo načini mesta laganijoj i kvalitativno drukčije oblikovanoj predstavi iz sećanja. Duša u budnom stanju stvara predstave i misli u recima i govoru. Moramo dakle priznati da se duša u snu prema svojim slikama i percepcijama nalazi u istom položaju kao i u budnom stanju (str. a kad se čovek osvesti. I Psihološke osobenosti sna 55 cima). Delbef dolazi do istog zaključka. Kritika. 35). pa ipak mi pri tom samo sanjamo. onako kako se oni javljaju u budnom stanju posredovanjem čula (str. a izuzeci traže posebno objašnje­ nje. a to može više puta alternirati sa procesom usnuća halucinacija.54 Tumačenje snova. San nas može svima ovim probama zava­ ravati. njeno izdvajanje od spoljnjeg sveta sadržava i razlog za njeno verovanje u subjektivni svet snova. 34). Ona greši zato što zakon kauzaliteta ne može primeniti na sadržinu svoga sna (str. Ako pri tom i pored toga zaluta (pogreši). dakle primamo halucinacije potpuno im verujući. — mislimo da ne razmišljamo nego da doživlja­ vamo.

moramo ipak pri­ znati da osobenosti snevanja koje smo dosad posmatrali i izvodili iz okretanja od spoljnjeg sveta. i da na taj način resimo zadatak tumačenja sna. a vodeničar kad njegov mlin prestane da klopara.). i nedostatak kritičke r e ­ fleksije. 460 i ss. i njeno slobodno samoodlučivanje. t j . Tako se dešava da mi u snu stvaramo i obavljamo najveće protivrečnosti. pove­ zuju za čulne slike mašte i u svako doba ih imaju za svoju osnovu. tako se čovek budi od gašenja kandila. Još više se trajanje ove senzacije dokazuje time što čovek ne biva probuđen uvek samo čulnom snagom utiska. . ali je ovaj uslov opisao nešto druk­ čijim recima. I Psihološke osobenosti sna 57 likom buđenja konstatujem da na svom krevetu le­ žim go (str. kao i naših nada i želja u snu. prema tome. ne bismo ga uopšte mogli probuditi. 457). Ali čovekov duh je u primeni zakona mišljenja i htenja u snu zaveden na pogrešan put zamenjivanjem jedne predstave drugom. . S ovim znakom povezuje se druga osnovna značajnost sna. „Duša se u spavanju izoluje od spoljnjeg sveta i povlači se sa periferije . 1 mnogi čulni utisak potreban je samo ukoliko služi stišavanju duše.sub ratione boni"). J e r u drugom slučaju morala bi postojati mogućnost da halucinacije sna ponovo pretvorimo u predstave.56 Tumačenje snova. čak i za vreme spavanja. sud i zaključivanje. On i u snu može želeti samo ono što se prikazuje kao dobro (. a ovo pretpostavlja da je ona bila percipirana. zamenjivanje halucinacija. s druge strane. 18). Ali veza nije u potpunosti prekinuta. . . ali uslov za spavanje nije toliko nedostatak čulnih nadražaja. ili bolje rečeno. Prema njemu je prvi znak sna besprostornost i bezvremenost.. Zato možemo biti probuđeni i kad nedostaje neki čulni nadražaj. kome suprotstavljam svoje Ja. emancipacija predstave o mestu koje po­ jedincu pripada u prostornom i vremenskom redu. . kao i naša snaga volje. nego tek posle buđenja. . ako se on odnosi na neku stvar koja je važna za predstavu. duša nije podstaknuta čulnim nadražajima. dakle prestankom čulne aktivnosti. Covek se ni u snu ne može ogrešiti o zakone mišljenja kao takve. „da 1 Sličan pokušaj kao Delbef. nje­ govu neobičnost ne mogu u potpunosti objasniti. da aktivnost sna objasni izmenom koja kao posledicu mora da ima abnormalan uslov kod inače korektne funkcije intaktnog duševnog aparata. možemo donositi na j čestiti je i najsve­ tije odluke. ne bi čuo i osećao. zadovoljavajuća dušu nije poremetila" (str. kažemo. Mi smo po aktivnosti isto tako oštroumni i isto tako slobodni kao i u budnom stanju. za vreme spavanja razlikuje između senzacija . nego i njegovim psihičkim odnosom. kad čovek. kao i nedostatak sporazumevanja sa drugima jesu glavni izvori za beskrajne ekstravagancije naših sudova. nego više nedostatak interesovanja za to. p r e ­ uzeo je Hafner (Haffner). ali ako ga pozovemo njegovim ime­ nom. duša. si­ tuacije sna u misli. naročito stvaranje pojmova. . 1 Ako na ovaj način okretanje sa spoljnjeg sveta postaje određujući faktor u izražavanju najupadlji­ vijih karakteristika snevanja. ni u snu nisu izmenjeni bilo na koji način. . Nedostatak orijentacije jeste čitava tajna leta sa kojim se naša fantazija kreće u snu. kao što i mlinar samo onda spava kad čuje kloparanje svoga mlina i kao što ni onaj ne može u mraku da spava koji iz predostrožnosti smatra potrebnim da mu gori kandilo" (str. tj. I mi stvarno ne postupamo drukčije Uporedi sa ovim i raspravu „Desinteret" (nezainteresovanost) u kojoj Klapared (Claparede 1905) nalazi mehani­ zam uspavljivanja. „San se ostvaruje samo pod uslovom". 1 . kaže Burddh. onda će se isplatiti da navedemo neke oštroumne napomene staroga Burdaha što bacaju svetlost na odnos duše koja spava pre­ ma spoljnjem svetu i koje su pogodne za to da nas čuvaju od precenjivanja predstojećih izvođenja. Ako hoćemo da ostavimo po strani čak i ove pri­ govore koji nisu za potcenjivanje. to i ove aktivnosti uzimaju učešća u nepravilnosti predstava u snu. One uzimaju učešća. ali da kao ravnodušna. jer sama po sebi naša moć suđenja. on ne može smatrati identičnim ono što se pokazuje kao su­ protno. . „Pošto se sve više duševne sposobnosti. neka ravnodušna reč neće pro­ buditi spavača. 84). s jedne stra­ ne. on će se probuditi. Za vreme sna slike sna sam smatrao istinitim zbog navike mišljenja (koja se ne može uspa­ vati) da pretpostavim postojanje jednog spoljnjeg sveta. dok s dru­ ge strane možemo donositi najoštroumnije sudove i najkonzekventnije zaključke. imaginacije i kombinacija fantazije spoljnjim zapažanjima. ." (str.

pokazuje nas i etički i moralno tupim. do­ gađaja i radnji budnog života reprodukuju se pojedi­ načno u veoma velikom broju. sad dolazi u pitanje.. . Sa neobičnom jednodušnošću — o izuzecima će biti reci na jednom drugom mestu — doneli su na­ učnici takve sudove o snu koji vode i neposredno jed­ noj određenoj teoriji ili objašnjenju snevanja. Naučnici takođe svi nedvosmisleno prihvataju pretpostavku da su se u snu dogodile i druge. quelque 1 anachronisme. podležu . Ova vrednost je odvojena od njih i one lebde u duši onako po svojoj volji. dopušta nemogućnosti. 163): „II n'y a pas des reves absolument raisonndbles et qui ne contiennent quelque incoherence. San je nepovezan. Mislim da to govori činjenično stanje. Ko bi se u budnom stanju ponašao onako kao što to prikazuje san u svojim situacijama smatrali bismo ga ludim. 2 San. . c'est le jeu des fonctions livrees a elles memes et s'exergant sans controle et sans but. I ona duševna stanja. interesovanja. to je psihička anarhija. 17): „Prestankom čulno aktivnog saznavanja i normalne životne svesti duša gubi takođe tlo u kome imaju korena njena osećanja. I Psihološke osobenosti sna 59 kad posle buđenja reprodukujemo san po sećanju. jednom pritisku zatamnjivanja. naime gu­ bitak moći da samovoljno upravljamo tokom stvaranja predstava. I već je vreme da svoj baš izrečeni rezime zamenim zbir­ kom izreka raznih autora — filozofa i lekara — o psi­ hološkim osobinama sna. dans le reve l'esprit est un automate spirituel. i bilo da nam je ovo (retranslacija) uspelo u potpuno­ sti. zbog čega se njihova veza sa slikama prekida. ako o psihič­ koj aktivnosti u snu damo vrlo nisko mišljenje i ako izjavimo da su u snu odstranjene naročito više inte­ lektualne aktivnosti ili da su bar teško oštećene. i ko bi budan govorio ovako ili pričao o takvim stva­ rima kao što nam u sadržini sna dolaze taj bi na nas ostavio utisak poremećenog čoveka ili slaboumnika."2 Nema snova koji bi bili apsolutno razumni i koji ne bi sadržavali neku inkoherenciju. Pojavljuje se gledište da se osobenosti sna mogu objasniti snižavanjem psihičke efikasnosti u stanju spavanja. a to gledište nalazi potporu u utisku koji san vrši na naše budno suđenje. njene želje. inkoherencija slike sno­ va jedini je bitni karakter sna. lica. kakav anahronizam. još zna­ čajnije i dublje promene sa materijalom predstava budnog stanja. Jednu od ovakvih promena pokušava da iznese i Strimpel u sledećem pasusu (str. da li preostale sposobnosti mogu nesmeta­ no dalje da rade.. ocenjivanja vrednosti koja su u budnom stanju ve­ zana za slike sećanja. lokaliteta. 1 . Diga (Dugas) kaže: „Le reve c'est l'anarchie psychique.58 Tumačenje snova. ali nijedno od njih ne donosi sobom i svoju psihičku vrednost. Jedna ili druga od ovih sposobnosti eventualno se sasvim ukida. ostavlja po strani naše znanje koje je danju uticajno. interesovanja i rad­ nje. affective et mentole. kakvu apsurdnost. str. to je igra funkcija prepuštenih samim sebi i koje se obavljaju bez kontrole i bez cilja. quelque absurdite. duh je u snu duševni automat." Činjenica da slike budu lišene svoje psihičke vrednosti (što se opet ponovo svodi na otuđivanje od spoljnjeg sveta) treba prema Štrimpelu da ima glav­ nog udela u stvaranju utiska o neobičnosti sa kojom se san u našem sećanju suprotstavlja životu. perceptualne slike stvari. on kaže (Le sommeil. ili samo delimično: san zadržava svoju tajan­ stvenost i dalje u nesmanjenom obliku. Mori se s tim slaže. osećanja. on bez ikakvog zazora sjedinjava najgore kontradikcije." Prema Hegelu (navedeno kod Spite) snu nedo­ staje svaka objektivna i razumna povezanost. afektivna i mentalna. Već smo čuli da još uspavljivanje sobom donosi gubitak jedne od naših duševnih aktivnosti. da li one pod ovakvim uslovima mogu obavljati normalan rad. Po Lemoenu (Lemoine). I tako nam se nameće već inače bliska pretpostavka da se stanje spavanja može rastegnuti i na duševne sposobnosti.

izgleda da su predstave u snu sasvim uklonjene iz zaklona kauzalnosti. Već u sledećem tre­ nutku." Mori (Le sommeil. Prema Štrimpelu u snu se — samo po sebi se razume i tamo gde besmislica ne pada u oči — pov­ lače sve logičke operacije duše koje se zasnivaju na odnosima i vezama (str. correspond. 1 . 148). dobro­ voljce. takva da se ne zna ni ko pije ni ko plaća. Kakve smešne protivrečnosti on može podneti u redu prirode i društva pre nego što mu je stvar postala. quod non possimus somniare. kao u kakvom kaleidoskopu. ukazujući na teoriju o snu koja rezultira iz ovih utisaka: „Između deset snova najmanje devet imaju apsurdnu sadržinu. dok se ne uhvatimo za glavu i ne upitamo: da li stvarno još raspolažemo sposobno­ šću razumnog predstavljanja i mišljenja. pour l'intelligence. ili dozvoljavamo da nas Karlo XII kratko vreme pre bitke kod Poltave zavrbuje kao." Radeštok (str. 50) nalazi za odnos slika snova prema mislima u budnom stanju jedno poređenje. tako nesre­ đeno. 26). koje kod budnog čoveka najčešće izaziva volja. i tako se nastavlja ova promenljiva igra mozga koji nepotpuno spava. a ce que sont pour la motiliie certains mouvements que nous offrent la ehoree et les affections paralytiques . I Psihološke osobenosti sna 61 „Popuštanje. odgovara u sferi inteligencije mestu koje u kre­ tanju predstavljaju izvesni pokreti koji se mogu posmatrati kod horeje i kod paralitičkih bolesti. što kamena stena pliva na vodi. 522) veli: „Izgleda kao da se psi­ hološka aktivnost iz mozga jednog pametnog čoveka preselila u mozak jednog luđaka. Bine (Binz.. i kad preterivanje u besmislici do­ vodi do buđenja! Mi katkad sasvim bezazleno mno­ žimo. tako čudovišno što ne bismo mogli sanjati. mi sasvim ozbiljno po nekom višem nalogu idemo u vojvodstvo Bernburg ili kneževinu Lihtenštajn da bismo posmatrali ratnu mornaricu te zemlje. tri put tri je dvadeset. sve dok se ne probudimo. str. Po mišljenju naučnika •Spite (str. san u ludoj igri kaleidoskopski brka sve jedno sa dru­ gim.60 Tumačenje snova. Apsurdnost povezivanja predstava koje se zbi­ vaju u snu teško da je iko oštrije osudio od Cicerona (De divinatione II): „Nihil tam praepostere. tam monstruose cogitari potest. 145): „Stvarno izgleda nemoguće da se u ovom ludom metežu mogu sagledati čvrsti zakoni." 1 Ništa se ne može zamisliti tako naopako. 2 Čitava serija degradacija sposobnosti mišljenja i rezonovanja." 1 San je. 123) misli da u snu nema kritike ni korek­ ture niza percepcija od strane sadržine celokupne Stvaranje ovih slika. vrlo upečatljivo za lekara: „La produetion de ces images que čhez l'homme eveille fait le plus souvent naltre la volonte. tam incondite.2 Nema gotovo ni potrebe navoditi mišljenja auto­ ra koji ponavljaju Morijevu misao o pojedinim višim duševnim aktivnostima. po čijem učenju du­ ševna aktivnost za vreme spavanja nipošto ne izgle­ da besciljna. Uklanjajući se ispred stroge policije razumne volje koja vodi tok predstava u budnom stanju. 14). uopšte nas ništa ne čudi što jedno pseto recituje neki stih. str. grupacija je po­ stala drukčija." Hildebrant (str. po mogućstvu još besmislenija i luđa nego što je već i ranije bila. za njega: „toute une serie de degradations de la faculte pensante et raisonnante" (str. 33). Jodl (str. uostalom. . U njima mi povezujemo među sobom lica i stvari koje među so­ bom nemaju ni najmanje veze. Radeštok i drugi ističu slabost suda i zaključka koja je svojstvena snu. kako se to kaže. što mrtvac na svo­ jim nogama ide ka svom grobu. 45): „Kakve neobične skokove dozvoljava sebi na primer sanjač u svojim razumnim zaključcima! S kakvom bezazlenošču vidi kako su najpoznatije postavke iskustva postavljene upravo na glavu."1 Fehner (str. oslobađanje i brkanje predstava ko­ je jedno centralno ja u budnom stanju drži zajedno" priznaje čak i Folkelt (str. 27) .

str." Mori polaže najveću vrednost na ovaj ka­ rakter vezivanja predstava koje mu dozvoljava da snevanje dovede u tešnju analogiju sa izvesnim du­ ševnim smetnjama. ne može postojati nikakva sumnja o tome da je ova u njemu sačuvana. str. itd. Od Mo­ rija potiču i dva izvrsna primera sna. onoliko koliko se može (uporedi. 1 PsiholoSke osobenosti sna 63 svesti." Naučnici čije poglede ovde reprodukujem stvaranje snova otprilike ovako zamišljaju: suma senzacijskih nadražaja iz različitih. Kao „Gemut" (osećaj). štaviše. 126). ipak. deo duše koji nije pogođen spavanjem jeste osećajni život (život osećanja) i on diriguje snom. Čitav ovaj materijal obrađen je za­ tim od još aktivnog ostatka duševnih sposobnosti koje sređuju i misle.. Pre­ ma Spiti. koje među sobom povezuju predstave u snu. Međutim. ali nepotpuno. 15): ..U snu se javljaju sve vrste svesne aktivnosti. Ove se među sobom povezuju prema poznatim asocijacionim zakonima i na osnovu istih pravila sa svoje strane izazivaju jedan nov niz predstava (slika). Naročita poteškoća za san postoji u prosuđivanju tobož najviše duševne funkcije. Štrim- pel (str. to znači tako da reflek­ sija i razum. Sole (Scholz. za tako mnogo­ brojne obrađivače problema sna to izričito priznaje. čija su učenja postala merodavna. na drugom mestu navedenih izvora koji deluju za vreme spava­ nja. važe i za slike sna. na primer Vunta i Vajganta). str. po zakonima golih predstava ili organskih nadražaja sa takvim predstavama. Sada se prilično uopšteno pri­ znaje da izgleda da je sposobnost reprodukovanja. Nisu samo još uspešno otkriveni motivi koji odlučuju o tome da se izazivanje slika koje ne dolaze spolja vrši prema ovom ili onom zakonu o asocijaciji. izolovano jedna od druge. 2) une association vicieuse et irreguliere des idees1 (Le sommeil. da ona može pokazati izvesnu nadmoć u poređenju sa istom funk­ cijom budnog stanja. kako izgle­ da. sasvim posebne vrste i da se razlikuju od asocijacija koje su aktivne u budnom mišljenju. Delbef priznaje da nije u stanju da shvati ovo razli­ kovanje. Sve snove provejavaju ovakve nehatne i neusiljene aso­ cijacije. pisci koji uglavnom ovako nepovoljno sude o psihičkim funkcijama u snu priznaju da snu preostaje izvestan ostatak duševne aktivnosti. štaviše. Moglo bi se postaviti pitanje o tome kakve vrste i kakvoće je taj ostatak normalne duševne delatnosti koji se javlja u snu. Tako kaže Folkelt (str.62 Tumačenje snova. njihova domi­ nacija dolazi u snu čistije i snažnije do izraza. jedna pogrešna i nepravilna asocijacija predstava. ili da su se logički odnosi između predstava izgubili (str. prema kojima se predstave povezuju. sećanje. Isti naučnik izjavljuje: . on označava „konstantno prikuplja­ nje osećaja kao najunutrašnjijeg čovekovog bića"." Protivrečnosti u koje pada san sa našim budnim znanjem Striker (Stricker) sa mnogim drugim naučnicima objašnjava da proizlaze iz toga što su činjenice u snu bile zaboravljene. Spita misli da je u snu sačuvana samo svest ali ne i samo svest. 70) veli: „San teče ili isključivo. bude u duši najpre izvestan broj predstava koje se prikazuju kao halucinacije (po Vuntu pravilnije kao iluzije zbog njihovog izvođenja iz spoljašnjih i unutrašnjih nadražaja).. 37) vidi jednu od duševnih aktivnosti koje se u snu izražavaju u „alegorizirajućoj reinterpretaciji" pod koju potpada materijal sna. On je jednom sanjao da preduzima hoJedna spontana i tako reći automatska akcija duha. On priznaje dve glavne karakte­ rističnosti „delira": 1) une action spontanee et comme automatique de l'esprit. 98) itd. Zibek (Siebeck. u snu najmanje trpela. u kojima jednozvučnost reci sama posreduje povezivanju pred­ stava u snu. Ali je već više puta istaknuto da su asocijacije. Zakoni o asocijaciji. 1 . funkcije svesti. Vunt. estetski ukus i moralni sud pri tome ni­ šta ne mogu. Pošto jedino preko svesti nešto znamo o snu.U snu se predstave jure i love prema slučajnim sličnostima i jedva primetnim povezanostima. 11) u snovima vidi sposobnost duše za „dopunjavajuće tumačenje" koje se vrši nad svim senzacijama i percepcijama. sputano. mada jedan deo apsurdnosti sna treba objasniti upravo zaboravnošću snevanja.

de Naši snovi su sredstva za konzervisanje ovih sukce­ sivnih ličnosti. toute sa liberte d'action et d'attention et il ne semble faire consister le sommeil que dans l'oclusion des sens. restent intactes dans leur essence. volonte. dželate i žrtve."* Mislilac kao što je Delbef tvrdi — ne navodeći. VT 1 .1 Ali mi smo svakako spremni na to da ovo potcenjivanje psihičkih delatnosti sna nije ostalo bez pri­ govora sa druge strane. razume se. ovaj mu posle razgovora da jednu lopaticu (pelle) od cinka. Sili (J. kao . Kontradikcija.3 čije bi nas proučavanje moglo naučiti da Kasnije će nam biti pristupačan smisao takvih snova koji su puni reci sa istim početnim slovom (aliteracija) i slič­ nim početnim slogom. pa stoga zapravo nije u pravu: „Dans le sommeil. str. les nains et les geants. zatim •e posle mnogih avantura stvori kod hemičara Pelles tiea (Pelletier)."2 (Str..le reve n'est pas derasion ni meme irraison pure"2. 5 Frojđ. najzad se pro­ budio igrajući partiju lota. Sully) zastupa isto shvatanje o snu na način koji ide još dalje i prodire još dublje.. I Psihološke osobenosti sna 65 dočašće (pelerinage) u Jerusalim ili u Meku. Snevač je glumac koji po volji igra i luđake i mudrace. Izgleda da je nipodaštavanje psi­ hičkog rada u snu najenergičnije osporio markiz d'Erve (Marquis d'Hervev). napom. memoire. sve sposobnosti duše: inteli­ gencija. . seulement... ili je možda izgled koji im je san pružao bio drukčiji. možda samo pretva­ ranje kao ludilo danskog princa (Hamleta. vraćamo se im­ pulsima i aktivnostima koje su nekad (odavno) nama domi­ nirali.Now our dreams are a means of conserving these successive personalities. Takođe neće mnogo značiti ako jedan od omalovažavalaca snevanja tvrdi {Spita. doduše. ne želeći da se zadrži na njegovoj apsurdnosti. Kad spavamo. Drugi put je u snu išao drumom i na miljokazima čitao kilometre. to impulses and activities which long ago dominated us. 19): . o či­ joj je smrti malo pre toga bio čitao.Vi niste u Parizu nego na ostrvu Gilolo. pa čak ni čista besmislica. zatim mu trgovac začinima reče: . elles s'appliquent d des objets imaginaires et mobiles. 1 upoznamo stepene razvoja psihičkog života.(34 Tumačenje snova. 222). kepece i džinove. imaginacija. ovde izgleda teška. i od nje je u toku sna koji se nastavio postao velik borbeni mač (str. 3 Arhaički svet velikih emocija i nedovršenih misli.M. zatim se stvorio kod jednog prodavca za­ čina koji je imao velike terazije a jedan čovek je stavljao kilo tegove na tas da bi izmerio Morija. les bourreaux et les victimes. hormis le perception. demone i anđele. dokaz protiv kontradiktornog materijala. Njegove izreke za­ služuju utoliko više pažnje ako dodamo da je on kao možda nijedan drugi psiholog bio uveren u zavijeni smisao sna. en sorte que l'homme qui dort ne se distingue guere.. mi se vraćamo starim načinima posmatranja stvari i osećanja u vezi s njima. moralitć. moralnost ostaju u svo­ joj suštini nedirnute. posle toga generala Lopeza. Mori kaže za njega (Le sommeil. protiv koga Mori žestoko polemiše i čije delo uprkos svim naporima nisam mogao da nabavim. Le songeur est un acteur qui joue a volonte les fous et les sages. 118) da isti psihološki zakoni što vladaju u budnom sta­ nju upravljaju i snom. J. osim percepcije. samo se one vezuju za imaginarne i nestalne objekte. Tako Havelok Elis (Havelock Ellis) ocenjuje san. pamćenje. toutes les facultes de l'esprit. When asleep we go back to the old ways of looking at things and of feeling about them.an archaic world oj vast emotions and imperfect thoughts".) na čije se ludilo poziva ovde navedeni razbo­ riti sud. imagination. 137). str. dans leur fermeture au Monde exterieur. Odabrana dela. sve dok se obojica ne potrude da ovu svoju ocenu dovedu u sklad sa psihičkom anarhijom koju su opisali i prestajanjem svih funkcija u snu. 2 U snu. volja. 2 San nije ni nerazumnost. intelligence. ili ako neko drugi (Diga) iz­ javljuje: . le Marquis d'Hervey prete d l'intelligence durant le sommeil. prev. Ali iz­ gleda da je drugima sinula mogućnost da ludilo sna može biti ipak nije bez metoda. Mora da su ovi pisci izbegavali da sude pre­ ma izgledu." Onda dođe više slika u kojima je video cvet Lobelis. les demons et les anges. selon se maniere de voir.

toute la difference qui separe alors la pensee ordinaire de celle du dormeur c'est que. jednog potenciranja koje se ne baš retko diže do virtuoznosti i." (str. nalazimo da se ovaj pisac ovako izražavao o prividnoj inkoherenciji snova: „L'image du reve est la copie de l'idee. takva tananost posmatranja. dražesnu ironiju. l'incoherence devient alors comprehensible. tako da često mislimo da posmatramo . jasnoća shvatanja. ono što nam je iz iskustva poznato kao strašno prikazuje nam u najstrašnijem obliku. obuhvata u trećoj od ovih dva ekstremna kraja ovog niza vrednosti (str.qu'il y a une difference de plus et capitale a savoir que les facultes intellectuelles de l'homme endormi n'offrent pas l'equilibre qu'elles gardent chez l'homme eveille. inkoherencija tada postaje shvatljiva. i takva briljantnost vica. a po­ nekad smo posle buđenja tako ispunjeni bilo kojim od ovih utisaka da nam izgleda da nam stvarni svet tako nešto još nigde i nikad dosad nije pružio. objective et ressemble. sva r a ­ zlika koja tada običnu misao odvaja od misli snevača jeste ta što kod ovoga predstava prima vidljivu. uzvišeno prikazuje u najuzvišenijem veličanstvu." 1 Šterke (Starcke) je skrenuo pažnju na to da je već 1799. il faut savoir suivre la marche des idees. H kojim smo se upoznali. psihološku karakteristiku snova izrazio u tri antinomije. I na strani 147: „Les reves les plus bizarres trouvent meme une explications des plus logiques quand on sait les analyser. smešno u neopisivo drastičnoj komici. kao što znamo. preko naslućivanju neko Još neotkrivene vrednosti ona dopire sve do precenjivanja. prema njegovom načinu gledanja. izvanrednu alegoriju. Hildebrant koji je.66 Tumačenje snova. le souvenir revet l'apparence du jait present. chez celui-ci. 8 „Slika sna je kopija predstave. d s'y meprendre. s druge strane. što bismo skromno porekli da posedujemo u budnom sta­ nju kao konstantnu svojinu? San ima divnu poeziju. samo što se ovo povezivanje asocijacija ponekad dešava veoma nejasno u duši. vizija je samo dodatna. Wolf Datridson."' — „Cak i najbi­ zarniji snovi nalaze najlogičnija tumačenja ako ih umemo analizirati. a la sensation determinee par les objets eocterieurs.skok predstave koji uopšte to nije. branio slično objašnjenje inkoherencije u snu (str. koje san stavlja daleko iznad funk­ cija u budnom stanju. i najfantastičnije koncepcije postaju proste i potpuno logične činjenice. Čeci etabli. On nam zemaljsku lepotu pred­ stavlja u nebeskom sjaju. I Psihološke osobenosti sna 67 l'homme qui laisse vaguer sa pensee en se bouchant les sens." Skala ocrnjivanja sna kao psihičkog proizvoda zauzima u literaturi velik obim. ko ne bi iz sopstvenog isku­ stva mogao potvrditi da se u delovanju i radu genija sna ponekad javljaju takva dubina i prisnost duše. sećanje prima izgled sadašnje činjenice. l."2 Kod Vašida koji nam pruža bolje poznavanje d'Ervejeve knjige. les conceptions les plus fantasques deviennent des faits simples et parfaitement logiques.'JG): „Neobični skokovi naših predstava u snu imaju svi razlog u zakonu asocija­ cija. Pošto je to utvrđeno." 5* ." 8 „Da postoji još jedna razlika i važna: da intelektualne sposobnosti zaspalog čoveka ne pružaju ravnotežu koju one održavaju u budna čoveka". 146). la vision n'est qu'accessoire.. objektivnu formu i potpuno liči na senzaciju određenu spoljnjim objektima. 19): „Ona se nalazi između intenzifikacije duševnog života. treba znati pra­ titi tok predstava. il faut savoir analyser le tissu des reves." „Sto se tiče prvoga. l'idee prend une forme visible. tako da se čovek koji spava uopšte ne razlikuje. treba znati analizirati tkivo snova. Le principal est l'idee. On posmatra svet u jednoj jedinstveno idealizujućoj svetlosti i potencira efekat njegovih po­ java često u najdubljem razume van ju suštine koja u tim pojavama leži."s „Gospodin markiz d'Ervej daje inteligenciji za vreme spavanja svaku slobodu akcije i pažnje i izgleda da san ne smatra da se sastoji samo u zatvaranju čula."1 Ali Mori dodaje: . u njihovom za­ tvaranju od spoljnjeg sveta. godine neki stari autor koji mi je bio ne­ poznat. takva nežnost osećanja. jednog odlučnog pogoršavan ja i slab­ ljenja duševnog života koje često vodi do ispod nivoa svega što je ljudsko. Glavno je predstava. od najdubljeg omalo­ važavanja. od čoveka koji ostavlja da njegova misao luta zatvarajući čula. neuporedivi humor.

I Psihološke osobenosti sna 69 Možemo se zapitati: da li je to zaista onaj isti objekat za koji važe one primedbe omalovažavanja i ova oduševljena pohvala? Jesu li neki prevideli glu­ pe. dok je duhovima vladala filozofija. nam mora pomoći da prebrodimo one protivrečnosti. oslobođenje du­ še od okova čulnosti. sne­ vanje nije superiorno iznad vremena i prostora druk­ čije nego što je budno mišljenje. nego san vrata što vode u metafiziku. 2 1 mevajući bolje naslućivanje naroda. taj u etiologiji sna. kao na primer Subertova (Schubert). i slični sudovi mladog Fihteja 1 (Fichte) i drugih naučnika koji svi prikazuju san kao „polet duševnog života ka jednom višem stepenu". Hafner i Spiu. od pojava rasprava Le Lorena (Le Lorrain) i Egera (Egger) O prividnom trajanju snova ruzvila se o tome zanimljiva diskusija koja u ovom tugaljivom i dubokom pitanju verovatno nije 1 postigla definitivno objašnjenje. ono ima jednu činjenicu protiv sebe što izgleda da se u osnovi na­ stojanja svih istraživača snova nalazi pretpostavka da postoji jedna takva karakteristika sna koja u svojim bitnim crtama ima opštu važnost i koja. izgleda da dokazuju da je san u stanju da mnogo više perceptizne sadržine zbije u veoma kratak vremenski razmak nego što je naša psihičku uktivnost u stanju da savlada misaone sa­ držine. Neosporno je da su psihički rezultati sna naišli na spremnije i toplije priznanje u onom intelektual­ nom periodu koji je sada iza nas. da je i u drugom smislu nezavisan od vremena. a drugi dubokoumne i utančane snove? I ako se desi i jedno i drugo. Ova prednost. dok su se filozofi i posmatrači koji ne pri­ padaju tom esnafu — psiholozi amateri — čije do­ prinose u ovoj oblasti ne smemo zanemariti. Upravo pisci-lekari najpre su skloni da psihičku aktivnost u snu ocene kao neznatnu i bez vrednosti.68 Tumačenje snova. 1 . nisu vladale egzaktne prirodne nauke. snovi koji zaslužuju ovakvu i drugi koji zaslužuju onu drugu ocenu — ne izgleda li izlišno tražiti neku psihološku karakteristiku sna. razuUpor. zar nije dovoljno reći da je u snu mogućno sve. San bi trebalo da u odnosu na vremenost ima još jedno drugo preimućstvo. kao što se može shvatiti. Uporedo sa prodiranjem naučnoprirodnjačkog mišljenja pojavila se i reakcija u ocenjivanju vrednosti sna. jedan od malo­ brojnih autora koje bi trebalo da zamolim da mi oproste što sam ih u ranijim izdanjima ove knjige zaboravio. od najdubljeg omalovažavanja duševnog života do nje­ govog neuobičajenog uzdizanja u budnom stanju? Ma koliko jednostavno bilo ovo rešenje. za onoga koji je snevajućoj duši ostavio veći deo njenih sposobno­ sti koje ima u budnom stanju otpada. Drugu prednost snova često isticana od strane starih pisaću. Duhoviti mističar Di Prel (Du Prel). daje pred­ nost somatskim nadražajnim izvorima. Posle mnogobrojnih iz vesta ja i zbirke koju je sastavio Šabane (Chabaneix) izgleda da je neosporna Dalja literatura i kritičko pretresanje ovih problema nalaze se u pariškoj disertaciji Tobovolske (Tobowolska) 1900. naravno. svaki motiv da joj ne prizna i samostalne podstreke za snevanje. Ali je ovo zaključivanje osporavano razno­ vrsnim argumentima. Snovi. str. da je san oslo­ bođenje duha od sile spoljne prirode. da su snovi suvereno superiorni iznad vre­ menskih i prostornih rastojanja. upravo je iluzorna prednost. kaže da nije budno stanje. 59). Među superiornim sposobnostima koje bi čoveka i uz trezveno upoređivanje mogla dovesti u iskušenje du ih pri piše snovima najviše pada u oči sposobnost sećunja. Onaj ko je sklon nipodaštavanju psihičkog funkcionisanja u snu. većinom pridr­ žavali psihičke vrednosti snova. može se sa lakoćom prepoznati kao iluzija. kao što je ranije spomenuti Morijev san o njegovom usmrćivanju giljotinom. i to baš zato što je jedan oblik mišljenja. o iskustvima koja nisu tako retka i koja nje­ govo postojanje dokazuju raspravljali smo opširno. Ove reci ponavljaju danas samo još muzičari i bogomolj2 ci. uko­ liko se to tiče čoveka (Philosophie der Mvstik. kao što Hildebrant primećuje. Danas nam izgledaju jedva shvatljive izjave.

. estetski ukus ili moralni sud.U snu je istina.. da naime u snu svako postu­ pa i govori potpuno u saglasnosti sa svojim karakte­ rom. I x Etička osećanja u snu 71 činjenica da je san u stanju da prihvati intelektualne poslove dana i da ih može dovesti do završetka koji danju nije bio postignut. on će se odupirati iskušenjima. sud je krajnje slab i preovlađuje etička ravnodušnost. 268.70 Tumačenje snova. 1 Najzad i divinatorična snaga za koju se tvrdi da postoji predstavlja predmet spora u kome se teško savladljivi prigovori sukobljavaju sa uporno ponavljanim uveravanjima. Izgleda da pozivanje na svakonoćno iskustvo sa snovima pravilnost prvog tvrđenja uzdiže iznad sva­ ke sumnje. Jesen kaže (str. Izbegava se — i to svakako s pravom — da se na ovoj temi porekne sve što je činjenica zato što za jedan čitav niz slučajeva možda već u bliskoj budućnosti predstoji mogućnost jednog prirodnog psihološkog rešenja. ili ako se to ipak dogodi. Jedan čestit čovek ni u snu ne može izvršiti neki nečastan zločin. ubistvo i liša­ vanje života možemo vršiti potpuno ravnodušno i bez naknadnog kajanja. Fišer1 (Fischer) tvrdi da se subjektivna osećanja i težnje. Kao Sto je i snevač sam krajnje bestidan i kao što je i sum izgubio svako moralno osećanje i svaki moralni sud." Ovim pogledima se najoštrije protive izjave. svoju sopstvenu ličnost mi prepoznajemo. a čovek greha naći će. 1 izgleda da savest u snu ćuti. a da pri tom ništa ne mogu ni refleksija ni razum. str. R. pošto ne osećamo n\ sa­ žaljenje i pošto i najteže zločine. Jedni isto tako od­ lučno uveravaju da san ništa ne zna o moralnim zahtevima kao što drugi tvrde da moralna priroda čovekova ostaje sačuvana i za san. uprkos svakom maskiranju u nešto uzvišeno ili nešto nisko. kritiku kod H. World of dreams. 146): „Treba uzeti u obzir da se asocijacije redaju u snu i da se vezuju predstave. su postupci u seksualnom pogledu. kao Sto svako zna. Erlangen 1850 (Prema Spiti). 36): . F.. onda ipak njeno shvatanje podleže mnogim sumnjama koje dodiruju principijelnost. biće krepostan čovek i u snu pun vrline. ili afekti i strasti ispoljavaju u sa­ movolji snova. 1 Upor. F ETIČKA OSECANJA U SNU Iz motiva koji mogu postati razumljivi tek pošto se uzmu na znanje moja sopstvena istraživanja o snu izdvojio sam od teme psihologije snova poseban pro­ blem: da li se i ukoliko se moralne dispozicije i osećanja budnoga stanja prostiru i na snove. i u snu slike koje je imao pred sobom u budnom stanju." Sole (str. da se moralne osobenosti ljudi odra­ žavaju u njihovim snovima. . Elisa. po pravilu. Rimski car koji je naredio da se jedan od njegovih podanika ubije Grundziige des Systems der Anthropologie. Jer nas ista protivrečnost u pisanju pojedinih autora koju smo sa čuđenjem morali primetiti za sve ostale du­ ševne radnje iznenađuje i ovde. za­ visti." Folkelt (str. . da kod pesnika i kompozitora može biti izvor novih nadahnuća. tako i sve ostale ljude. pa čak i najpoštovanije osobe i sebe samoga nalazi da vrši radnje za koje bi se u budnom stanju stideo da ih dovede u vezu s njima." Radeštak (str. 553): „Covek za vreme spavanja ne postaje ni bolji ni puniji vrline. Ali ako je već sama ta či­ njenica van spora. opiraće se mržnji.. onda se toga užasava kao nečega što je strano njegovoj prirodi. gnevu i svim porocima. da može rešavati sumnje i probleme. 4) kaže: „Ali naročito neobuzdani u snu. Hafner (str. naprotiv. 25): „Ako ne računamo retke izu­ zetke . kao što su Sopenhauerove. krađu.

uto­ liko je čistiji i san.To mi ni u snu ne pada na pamet!'. pošto je našem mišljenju i htenju uklonjena baza na kojoj naš ži­ vot jedino poseduje istinu i stvarnost." Mali spis Hildebrantov. suviše čvrsto spojeno da bi uzelo učešća u kaleidoskopskom isprevrtanju kome u snu podležu fantazija." Suprotno tome misli Platon da su najbolji oni ljudi kojima samo u snu pada na pamet ono što drugi rade budni. između vrline i poroka. Moralna priroda čovekova ostaje i u snu: „Ali dok nas ni jedna. str.. / Etička osećanja u snu 73 U daljoj diskusiji 0 ovom predmetu pojavila su se značajna pomeranja i nedoslednosti kod obe gru­ pe autora. I mi za nešto što u našoj unutrašnjosti ne može imati mesta kaže­ mo: .ovrodni pokušaj da iz apsurdnosti njegovih snova dokažu bezvrednost njegovih inte­ lektualnih sposobnosti u budnom stanju. Jer bez obzira na one suprotnosti u procenjivanju nemoralnosti sna. najsavršeniji po obliku i misli­ ma najbogatije doprinosi istraživanju problema sna na koji sam u literaturi naišao. menjajući jednu poznatu poslovi­ cu. Ostali. Oni bi pokušaj da snevača načine odgovornim za njegove snove. upravo problem mo­ ralnosti u snu stavlja u sredinu interesa." (str. prosto kaže: „Pričaj mi neko vreme o svojim sno­ vima. sećanje i druge sposobnosti isto­ ga ranga. kod pisaca obeju grupa pokazuju se nastojanja da objasne poreklo nemoral­ nih snova. da niko sam za sebe ne zna baš tako sigurno koliko je dobar a koliko zao. Pjaf1 (Pfaff). izgleda. Hafner kaže (na strani 23): „Mi nismo odgovorni za snove. razum. za sve one koji smatraju da se čovekova moralna ličnost u snu raspada ovom izjavom interesovanje za nemoralne snove bilo bi privedeno kraju. ma koliko opipljiva računska gre­ ška.72 Tumačenje snova. koje su danju s nama. i da niko ne može poreći sećanje na svoje sopstvene nemo­ ralne snove. iz kojeg sam već uzeo mnogobrojne citate. ipak se nikad ne gubi razlika između dobra i zla. mogli isto tako mirno otkloniti kao i prividno ist. Svi oni koji ostavljaju da moralnost u snu i dalje ostaje čuvaju se ipak od toga da preuzmu punu odgovornost za svoje snove." Ali je čovek odgovoran za grešan san ukoliko ga indirektno izazove. povla­ če u časovima spavanja — Kantov kategorički impe­ rativ se tako vezao za nas kao nerazdvojni pratilac da ga se ni u snu ne možemo osloboditi. i tako se razvija jedna nova razlika u mišljenju prema tome da li se njihovo poreklo traži u funkcijama duševnog života ili u njegovim somatski uslovljenim smetnjama.. ukoliko je život nečistiji. Prema tome. ni jedan ma kako šaljiv anahronizam ne vređaju ili postanu ma i samo sumnjivi. utoliko je i san nečistiji. Strogo uzevši. A sada. nikakva želja u snu ni akcija u snu ne mogu biti ni vrlina rfi greh. I ft to je sanjao da je naredio da se caru odseč© glava nije sasvim grešio u tome ako je svoj postupak prav­ dao time što čovek koji tako nešto sanja mora i u budnom stanju da ima slične misli. za koje se „kategorički imperativ" prostire i u san.. 45 i dalje). Za njega nastaje . 1 Das Traumleben und seine Deutung 1868 (kod Spite.. 192). mo­ rali bi odgovornost za nomoralne snove prihvatiti bez ikakvog ograničenja. Tako prinudna logika stvarnosti — i one koji zastupaju odgovornost i one koji zastupaju neodgovornost snova — dovodi do toga da zajednički priznaju da postoji neki naročiti psihički izvor odgovoran za nemoralnost snova. moglo bi im se samo poželeti da ih njihovi sopslveni snovi iste vrste koja zaslu­ žuje takvu osudu ne pomute u njihovom uvažavanju svoje sopstvene moralnosti do koje toliko drže. Ali se (ova činjenica) može objasniti upravo time što je ono što je u čovekovoj prirodi fundamentalno — to je moralno biće. ni jedan ma kako romantičan preobraćaj nauke. pa ću ti reći kako stoje stvari u tvojoj unu­ trašnjosti. Kako se mnoge stvari. da zbog pokvarenosti njegovih snova zaključe da je po sredi loš karakter u njegovoj prirodi. I za Hildebranta važi kao pravilo: Ukoliko je život čistiji.

" Hildebrant." Dr Eniger (Ehniger. Svajcarska).Iz pakosnog srca dolaze pakosne misli' — onda ćemo se jedva osloboditi ubeđenja da svaki gr eh načinjen u snu nosi sobom bar jedan nejasan minimum krivice. go­ vorimo jezikom istine. ne postoji sumnja o tome da se ovakve predstave koje odudaraju jedna od druge javljaju kod većine ljudi. (Str. ipak materijal od ko­ jeg je prvobitna tvorevina izvedena stvar neće uzeti sa smešne strane.74 Tumačenje snova. I ja mislim da mi ovde. 49): „Ako ma kakvu nepravednu optužbu. To su iste misli i ista ocena koje su. u njihovom najsvetijem i naj­ ozbiljnijem misaonom radu.Ko mrzi svoga brata. naročito takvu koja se odnosi na naše namere i mi­ šljenje. S. u kojoj bismo bili od­ govorni za svoje misli. I dok posle buđenja čitavu. i najveći mislioci morali su se žaliti na množinu loših predstava sličnih snu. i to u dramatskom obliku. štaviše. ali i na nekom drugom i ne samo etičkom polju. kao i u budnom stanju. 1 Svakako. 52): „Ne može se. raz'umemo Hristovu reč: . želimo veoma odlučno da odbijemo. koju i on sam priznaje. i brkanje elemenata predstava u snu. požuda ili impuls kroz dušu budnoga čoveka. zbi­ janje najkomplikovanijih procesa razmišljanja u naj­ manji delić vremena. Time.spavanje moralno očisti svoju dušu. naime. s jedne strane konstatujemo da oblast snova smatramo za nešto što je najdalje i poslednje za nas. on je na scenu doveo apostolovu reč: . „Ukratko ako u ovom smislu koji se teško može pobijati. Čovek se oseća odgovornim za snevačeve zablude. dakle. koje j e narrisao Tomas Karena (Thomas Carena. Kod Spite nalazimo navede­ nu sledeću izjavu A. svesni svoje moralne snage. ali. onda se svakako služimo frazom: da nam to ni u snu nije palo na pamet. zadirkivajućih i mučnih. pošto im smetaju u njihovom naj­ dubljem razmišljanju. po­ što se osećamo pobuđenim da baš i u ovoj oblasti iz­ ričito poričemo postojanje takvih misli. str. pobožne i svete ljude svih vremena terale na to da se žale da su teški grešnici." (Str. mi time ipak u isto vreme indirektno priznajemo da naše samoopravdanje ne bi bilo potpuno kada ne bi dotle dopiralo. taj je ubica'. svakako." 1 Neće biti nezanimljivo saznati k a k a v je stav zauzela sveta inkvizicija prema našem problemu. Pošto je izneo da se moraju uzeti u obzir dramatski način prikazivanja sna. naširoko razra­ đenu tvorevinu poročnog sna možemo. iako nesvesno." O tom prvom impulsu bi se moglo reći: San te nije pronašao. izložiti smehu. jer obično u snu ponovo dolazi ono 6ime se neko nreko dana zanimao. I / Etička osećanja u snu 75 dužnost. . jer su naše misli u toj oblasti tako labavo i slabo povezane sa našim stvarnim bi­ ćem da se jedva još mogu smatrati našima. ne za celokupni zbir njihov ali sva­ kako za izvestan procenat od njih. zamisliti nijedna akcija u snu čiji prvi motiv ne bi na bilo koji način pre toga prošao kao želja. Analiza ove zbrke otklanjanja i priznavanja od­ govornosti za moralnu sadržinu snova ide kod Hildebranta mnogo dublje. on je obradio samo jednu neznatnu količinu istorijskog materijala koji je kod nas pre toga bio našao. u klicama i nagoveštajima lo­ ših podsticaja koji preko dana misli iskušenja pro­ laze našim dušama nalazi izvor za nemoralnost sno­ va i ne usteže se da ove imoralne elemente uzima u obzir pri moralnom procenjivanju ličnosti. Osuda ovakvih predstava bila je po­ nekad manje ozbiljna. u delu Tractatus de Officio sanctissimae Inquisitionis". — on se samo na to ugle­ dao i ispleo ga. Celera (Zeller) u članku Irre" u Opštoj enciklopediji nauka od Erša i Grub era (Ersch. Hildebrant priznaje da postoji najozbiljnije dvo­ umljenje o tome da li treba jednostavno poricati svaku odgovornost za grehe i krivice u snu. 144): „Duh je retko kada tako srećno organizovan da bi u svakom trenutku imao punu moć i da jasan tok njegovih misli ne bude uvek iznova prekidan ne samo nebitnim nego i potpuno iskrivljenim i zdravom razumu protivnim predsta­ vama. kao što nam je poz­ nato. Urban. a i smanjivanje vrednosti. Gruber. da pre odlaska na . izdanje u Lionu 1659 godine) nalazi se sledeće mesto: „Ako neko iznosi krivoverje u snu i'nkvizi tori treba da u tome vide povod da ispitaju njegov način života.

" Nama se skreće pažnja da iskrsavanje ovih pobuda. inhibirana da prodre do akcije. „Certe nostre inclinazioni che si credevano soffocate e spente da un pezzo. 1 hauerovom već uspavljivanje bilo praćeno pojavom neželjenih predstava (slika). si ridestano. i da ga stoga s pravom nazivamo lažljivcem i varalicom. sprečilo da primetimo postojanje tog impulsa. ako se trudio da suz­ bija grešne misli kad god bi se one pojavile. doduše. stare i sahranjene strasti ponovo oživljavaju. E. 149).I one predstave koje su u budnu svest ušle gotovo ne­ zapažene i koje od budne svesti možda nikad ne bi bile izvučene iz zaborava vrlo često objavljuju snu svoje prisustvo u duši" (str. ako je u budnom stanju uvek vodio život strog i pun vrlina. Jedna važna razlika postoji samo u tome: neželjene predstave na moralnom polju pokazuju suprotnost sa našim običnim osećanjem. Radeštok (str. i Folkeltova: . koji. Fihte. dok nam one druge ostaju samo neobične. polazeći od ovih pretpostavki. H. i spadao je među sredstva da skrivenu duševnu unutrašnjost načini pristupač­ nom našem poznavanju. „Karakter naših snova ostaje daleko vernije ogledalo našeg celokupnog raspoloženja nego što možemo saznati o tome samo posmatranjem u budnom stanju. cose e persone acui non pensiamo mai. na primer za vreme puberteta. stvarnih našoj moralnoj svesti. delujući danju kao neka inhibicija. Tok misli Hildebranta i ostalih zastupnika njegovog osnovnog shvatanja svakako nećemo nastaviti u nekom drugom pravcu nego u tome da je nemoralnim pobudama i u budnom stanju svojstvena neka moć koja je.76 Tumačenje snova.. prema priznanju lekara. ponekad može da svesti objavi i neke dotad neprimećene telesne bolesti. to sam u snu na svoje veliko iznena­ đenje već nekoliko puta saznao. ci vengono dinanzi"1 (str. Hildebrant može snu dodeliti ulogu upozorivača koji nam skreće pažnju na skrivene mo­ ralne štete naše duše. ili pak u njemu igra samo ne­ znatnu ulogu — napomenama kao što su Beninijeva. passioni vecchie a sepolte rivivono. Po ovom shvatanju mogli bismo ove neželjene predsta- . 55). premda ne čitavu prirodu čovekovu. Ni Spitu nije moglo ruko­ voditi nijedno drugo shvatanje kad ukazuje na izvore nadraživanja. Kao „neželjene predstave" smemo sad obuhva­ titi celokupan ovaj predstavni materijal. 105). ulaze u psihu i ako snevača teši da je učinio sve što je u njegovoj moći. I Etičko osećanja u snu 77 Iz jedne dalje Hildebrantove napomene pada ja­ snija svetlost na psihološki položaj ovih kontrastnih misli. J. čija pojava i u nemoralnim i apsurdnim snovima izaziva naše čuđenje. on kaže da nam san ponekad dozvoljava da zagledamo u dubine i skrovišta našeg bića koji nam u stanju budnosti većinom ostaju zatvoreni (str. San. jeste samo analogno nama već poznatom raspolaga­ nju sna sa ostalim predstavnim materijalom koji bud­ nom stanju nedostaje. Najzad. Samo tako. 84) kaže da nam san često samo otkriva ono što sami sebi nećemo da priznamo. kao što. Dosad nije načinjen ni­ jedan korak koji bi nam omogućio da jednim dubljim saznanjem ovu različitost odstranimo. ovde je mesto da se setimo da je prema mišljenju SopenIzvesne naše sklonosti za koje smo verovali da su ugu­ šene i već duže vremena ugašene bude se ponovo. Erdman (Erdmann) izjavljuje: „Meni san nikada nije otkrio kakvo mišljenje treba imati o nekom čoveku. naprotiv. Kakvo značenje ima sad pojavljivanje neželjenih predstava u snu. ne do­ zvoljavajući im da sazru i da se pretvore u delo. i da u spavanju ne­ što ispada iz akcije što nas je." I nešto slično misli i J. je tako pokazao stvarnu. Isto saznanje iznosi Kant na jednom mestu svoje Antropologije kad zastupa mišljenje da je san zbog toga tu da nam otkrije skrivene sklonosti i da nam ot­ krije ne ono što jesmo nego što bismo mogli postati da smo imali drukčije vaspitanje. ono što ja o njemu mislim i kakvog sam raspoloženja prema njemu. pred nas izlaze stvari i osobe na koje nikada ne mislimo. kakvi se zaključci za psihologiju budne i snevajuće duše mogu izvesti iz ovog noćnog iskrsavanja kontrastirajućih etičkih impulsa? Ovde možemo ponovo zabeležiti razliku u mišljenju pisaca i njihovu novu različitu grupaciju.

otkriva instinktivni čovek . On za snove u kojima ne vodimo r a č u n a o granicama moralnosti kaže: .78 Tumačenje snova. c'est surtout l'homme instinetif qui se revele . Morija. J'ai mes defauts et mes penchants vicieux. U devient le jouet des toutes les passions contre lesquelles. Cim obustavlja vrše­ nje svoje volje. et U m'arrive assez souvent de n'y pas succomber. devant ma pensee et qui constituent les reves. me sont suggeres par les incitations que je ressens et que ma volonte absente ne cherćhe pas a rejouler. Očigledno. on postaje igračkom svih strasti protiv kojih nas u stanju budnosti brane svest. Po njemu j e d a n n e m o r a l a n san za snevačev duševni život ne predstavlja ništa drugo nego da je ovaj na bilo koji način jednom stekao saznanje o odgovara­ jućoj sadržini predstave.En reve l'homme se revele done tout entier a soi-meme dans sa nudite. svakako da to nije dokaz za duševni impuls snevačev. sans crainte et sans remords . mais moins les idees acquises ont pinštrć dans son esprit. Kad sanja. trudim se da se borim protiv njih. Kod jednog drugog pisca. Ja imam svoje nedostatke i svoje poročne sklonosti. . Mais dans mes songes j'y succombe toujours ou pour mieux dire j'agis par leur impulsion. ali potisnutu ili skrivenu n e ­ m o r a l n u dispoziciju snevačevu. 113). 115): .. onda ovo mišljenje ne bismo mogli iskazati oštrijim recima nego recima Morijevim (str. Za Jesena n e ­ željene predstave u b u d n o m stanju kao i u snu. Des qu'il suspend l'exercise de sa volonte." (Le 1 sommeil. 8 U snu se. L'homme revient pour ainsi dire a l'etat de nature quand U reve... čovek se. * U snu se. mogli bismo posumnjati da li on i stanju sna ne pripisuje sposobnost rastavljanja duševne aktiv­ nosti na komponente umesto da ih razori sasvim bez plana. a."2 Na j e d n o m drugom mestu on nalazi pogodnu reč (str. la crainte nous dejendent. 360). pre svega. ali uko­ liko su stečene predstave manje prodrle u njegov duh. l'etat de veille. je tdche de lutter contre eux. . Ovaj automatizam on shvata kao p o t p u n u protivnost psihičkoj delatnosti. ."3 Z a t i m kao p r i m e r n a ­ vodi da ga njegovi snovi često prikazuju kao žrtvu upravo onog praznoverja protiv koga se u svojim spi­ sima najžešće borio. i dosta često mi se događa da im ne podlegnem. ne bismo imali nikakvo pravo na ovakav zaključak. ili bolje rečeno. dakle. predstave (vizije) 1 . koje se pred mojom mišlju odvijaju i koje sačinjavaju san sugerisane su mi podstrecima koje osećam i koje moja odsut­ na volja ne pokušava da odbije. u budnom stanju. u grozničkim i drugim delirijima. Ali vrednost svih ovih oštroumnih napomena za psihološko poznavanje snevanja kod Morija je srna-« njena t i m e što se u fenomenima koje je t a k o p r a ­ vilno posmatrao ne ispoljava ništa kao dokaz za „automatisme psychologique" (psihološki automati­ zam). . plus les pen­ chants en desaceord avec elles conservent eneore sur lui l'influence dans le reve.. koji po njegovom shvatanju vlada snovima. 462): „Dans le reve. bez straha i bez grize savesti . Evidemment les visions qui se deroulenr. le sentiment d'honneur. tako reći. mada nam ponekad skreće pa­ žnju. čovek u potpunosti otkriva samom sebi u svojoj urođenoj golotinji i bedi. radim po njihovom impulsu. Naše sklonosti nam govore i podstiču nas na rad a da nas naša svest ne sprečava. I Etička osečanja u snu 79 ve nazvati željama koje su danju potisnute i u nji­ hovoj pojavi morali bismo videti pravi psihički fe­ nomen. predstavljaju „ka­ r a k t e r jedne aktivnosti volje stavljene u mirovanje i nekog na izvestan način mehaničkog procesa slika i predstava nastalih u n u t r a š n j i m impulsima" (str. bien que parjois elle nous avertisse. Ali u snovima uvek im podležem. sans que la conscience nous retienne. str. . . utoliko više sklonosti u neskladu s njima zadržavaju još u snu svoj uticaj nad njim. et sa misere natives.Ce sont nos penchants qui parlent et qui nous font agir. Ako se verovalo u sposobnost sna da otkriva jed­ nu stvarno postojeću. vraća u prirodno stanje. P r e m a n e k i m drugim autorima. osećanje časti i strah. a l'itat de veille la conscience.

Spavati bez snova. šta srne da polaže pravo na to da bude uvršćeno među psihičke procese budnog stanja? G TEORIJE O SNU I FUNKCIJA SNA Jedan iskaz o snu koji pokušava da sa jednog gledišta objasni što je mogućno veći broj njegovih osobenosti i u isto vreme odredi položaj sna prema jednoj opširnijoj oblasti fenomena. Prema tim teorijama morala bi se dati jedna sasvim drugačija karakteristika spavanja nego što ju je dao Delbef. Kod ovih teorija postav­ lja se pitanje: da li su one u stanju da razlike sna od budnog stanja u potpunosti mogu izvesti iz uslova stanja spavanja? Osim toga im nedostaje jedan mo­ gući pristup ka jednoj funkciji sna. možemo je smatrati svakako dominantnom teorijom o snu. VI . I Teorije o snu i funkcija sna 81 Jedno mesto u Strikerovom (Stricker) delu Studien iiber das Bevmsstsein (Studije o svesti) glasi: „San se ne sastoji isključivo i jedino od obmana. ili. sa sledećom grupacijom teo­ rije o snu. na primer. imaginarni. Ovde duša ne spava. Ukoliko se može pretposta­ viti neko opštije interesovanje za objašnjenje snova. možda. boji razbojnika. zašto komplikovani mehanizam duševnog aparata i dalje radi. a teorije pomenute na drugom mestu čine ga uzorom za maloumnost ili amenciju. 2) Teorije koje. ako se pojave nadražaji koji smetaju. to bi bile jedine svrhovite reakcije koje bi preostale umesto treće. snevanja. i pred nas se postavlja problem: šta od psihičkih zbivanja u snu može biti realno. ti raz­ bojnici su. naprotiv. Spavanje ima dalekosežni uticaj na dušu. ono štaviše prodire u njen mehanizam i čini ga privremeno neupotrebljivim. ipak će izići u susret onim teorijama koje stoje u vezi sa uvidom u jednu funkciju sna. ona mora pri normalnom funkcionisanju dati druge rezultate od onih u budnom stanju. ali među njima ima i ponekih veoma ne­ potpunih. koje je po navici upravljeno teleologiji. Odabrana dela. ne uviđa se za­ što se sanja." Tako nam je skrenuta pažnja na to da razvijanje efekata u snu ne dozvoljava ocenjivanje koje pokla­ njamo ostaloj sadržini sna. ono se ne sastoji samo u tome da dušu isključi iz spoljnjeg sveta. Verovanje starih da san šalju bogovi da bi upravljali ljudskim radnjama predstavljalo je pot­ punu teoriju sna koja je dala objašnjenje o svemu što o snu vredi znati. doduše. za san pretpostavljaju smanjenje psihičke aktivnosti.80 Tumačenje snova. Jedna funkcija. ako se čovek u snu. osiromašenje u pristupačnom materijalu. labavljenje međusob­ nih veza. Valja istaći sa kakvom lakoćom upravo ova 6 Frojd. Ako odustanemo od potpunog nabrajanja. Ako smem da upotrebim jedno poređenje sa psihijatrijskim mate­ rijalom. moći ćemo nazvati teorijom o snu. Pojedine teorije o snu razlikovaće se među sobom po tome što jednu ili drugu karakteri­ stiku sna određuju kao bitnu. Otkako je san postao predme­ tom biološkog proučavanja poznat nam je veći broj teorija sna. rekao bih da prve teorije konstruišu san kao paranoju. što ga uzimaju za po­ laznu tačku za objašnjenja i odnose. kao što je teorija Delbefa. ali je strah realan. probuditi se. ali. to jest korist ili neki drugi efekat sna neće morati neophodno da se izvode iz teorije. Teorija po kojoj u snu dolazi do izražaja samo jedan deo duševne delatnosti paralizovane spavanjem jeste teorija koja uživa prednost kod pisaca-lekara i u naučnom svetu uopšte. preneta u stanje spavanja koje se razlikuje od uslova budnoga stanja. to jest. mogli bismo pokušati. i kad bude stavljen u odnose za koje nije proračunat. njen apa­ rat ostaje intaktan. ali naše očekiva­ nje. Već smo upoznali više shvatanja o snu koja su više ili manje zaslužila naziv teorije sna u ovom smislu. uvek prema osnovnom shvatanju o meri i vrsti psihičke aktivnosti u snu: 1) Teorije koje dozvoljavaju da se potpuna psi­ hička aktivnost budnog stanja nastavlja u snu.

naći će ovu teoriju izraženu u opisu Binca (str. Predstavljeno u naj­ ekstremnijem obliku. pri čemu. To shvatanje najopširnije je izneo Mori. trebalo bi još vrlo mnogo raditi na njenom finijem razrađivanju. čak i od svih telesnih oblasti za koje se čovek kao budan nikada nije brinuo. isključivši sve nadražaje. Sa teorijama o snu ove vrste u vezi je. što je au­ tor Bine sam istakao. Ono vrlo sta­ ro poređenje. Stoga se stvorene slike. I Teorije o snu i funkcija sna 83 teorija izbegava svaku i najgoru prepreku pri sva­ kom objašnjavanju sna. reda­ ju divlje i bez reda jedna za drugom. . iznutra.82 Tumačenje snova. svakako. I tako je spa­ vanje ometano. zatim kratko vreme funkcioniše sa svojim probuđenim delom. s* . koje većinom odgo­ varaju materijalnim utiscima bliske prošlosti. ili koji naučnije misli. i pokriva čitav niz nedovoljnog rada sna koji se odaje apsurdnošću. Kome je fiziološki način opisivanja postao ne­ ophodan. koje je nadražaj izazvao. Ovde bih želeo samo da nagovestim: kad bi se teorija o parcijalnoj budnoći potvrdila. Time se snu želi poreći dostojanstvo jednog psihičkog procesa. uostalom. auto­ ru jedna anatomska provincija i jedna određena psi­ hička funkcija izgledaju vezane jedna za drugu. a nedostaje još kontrola drugih delova mozga koji upravljaju asoci­ jacijama. parcijalno i ujedno i veoma anomalično bdenje"." Shvatanje da je snevanje neko nepotpuno. spol ja. 43): „Ovo stanje (ukočenosti). u svima slučajevima beskoristan. " Primenjivanje izraza „telesni" na san. najpre se jedan deo duše probudi. poznato u primeni na san — o „deset prstiju jednog čoveka sasvim neveštog muzici. Bine svojom izjavom na odlučan način daje svoj sud o položaju i značenju sna (str. međutim. On se. radosna što ponovo može zaspati. ako je ikako mogućno. San je za nju rezultat parcijalne budnosti („lagano. pre svega. kaže za san Herbartova psihologija). odnosi na etiologiju sna. i sve više njih se rastavlja ili ih krvotok svojim neumornim tokom od­ nosi. San je reakcija na smetanje spavanja. ima pored toga i drugi smisao. koji pored svega još ostaje funk­ cija jednog duševnog organa. koji se brzo kreću preko dirki instrumenta" — možda naj­ bolje predočava mišljenje koje o snevanju imaju obič­ no zastupnici egzaktne nauke. Ali održati da spavanje bude bez nadražaja ne polazi za rukom. Kod svakog shvatanja sna ne može se. Naprotiv. Izgleda da taj autor stanje budnosti ili spa­ vanje često smatra da se mogu pomeriti sa jednog anatomskog regiona na drugi. sasvim izlišna reakcija. zato se ona može koristiti nizom stanja. Sve ne­ znatni je postaju količine zamarajućih materija nago­ milanih u moždanoj belančevini. u mnogim slučajevima upravo bolestan proces . Ovde-onde već se pojavljuju pojedine gomile ćelija koje su se probudile. posle toga drugi. parci­ jalno budno stanje ili da ono predstavlja tragove nje­ govih uticaja naći će se sigurno kod svih modernih filozofa i fiziologa. da se podsticanje na san. nema ni­ kakve potrebe za snevanjem niti povoda sve do ju­ tra kad bi se proces laganog buđenja preko novodolazećih nadražaja mogao ogledati u fenomenu sanjanja. do potpune budnosti. pojaviti nijedna funkcija sna. naravno. naime razbijanje o jednu od protivrečnosti sadržane u snu. naime. kao što se Mefisto žali na životne klice. sve činje­ nice upravljene su tome da san označe kao jedan telesni. koja je Bincu bila naročito na srcu kada je eks­ perimentalno izazivanje snova studirao davanjem otrova. i nerazumnost sna sve neznatnija. pa do potpuno koncentrisanog misaonog rada. kao somatski proces. izvodi isključivo sa somatske strane. Broj možda­ nih ćelija koje se oslobađaju postaje sve veći. predali spavanju. Sad pred našu zamagljenu svest na­ stupa izolovani rad pojedinih grupa. od postepeno sve većeg i većeg buđenja. približava se postepeno kraju u ranim jutarnjim časovima. glasilo je ovako: Pošto smo se. . ukazuje svakako na više od jed­ nog pravca. sa svih strana dolaze spavaču nadražaji. 357): „Kao što vidimo. dok sve naokolo još uvek ukočeno miruju. San po ovom shvatanju postaje nešto što se nipošto i nikako ne može tumačiti. Obeležiti san.

nije potpuno zavisan od somatskog. postaviti Robertu pitanje kako predstave u snu mogu dovesti do raste­ rećenja duše. jedan drugi naučnik. I Teorije o snu i funkcija sna 85 jer kako bi ovih deset prstiju jednog nemuzikalnog svirača mogli proizvesti jedan muzički komad? Još u prošlosti nisu nedostajali prigovori protiv teorije parcijalnog bdenja. Dok se tamo uopšte ne bi sanja­ lo da spoljni i unutrašnji senzacioni nadražaji dušu uvek iznova ne bude. koja u snu vidi je­ dan „somatski" proces. Uostalom. 48). dok ostale miruju. morao bi u datom roku postati poremećen umom. koja rasterećuje" (str. te uopšte nije imao pra­ vo na takvu obradu. kako se otkrivaju u izboru materijala sna. Robert uzima dve činjenice posmatranja. Treba priznati samo to da slike fanta­ zije koje se u snu razvijaju iz dubine duše mogu biti pod uticajem nervnih nadražaja (str." — „Zato obično ne možemo objasniti san jer su njegovi uzroci baš oni čulni utisci proteklog dana koji nisu dospeli do dovoljnog saznanja snevačevog. Burdah je godine 1830. Iv Delaž (Yves Delage) ba- . uzeto iz budne svesti. ili što je utisak bio suviše beznačajan. . „Snovi imaju snagu koja leci. on. pod čijom bi težinom moralo da se uguši ono što bi se kao gotova celina moralo priasimilirati pamćenju." Čovek kome bismo oduzeli mogućnost da sanja. doduše. time se.84 Tumačenje snova. prema Robertovoj teoriji na­ lazi se podstrek za snevanje samo u duši. to izdvajanje nije jedina stvar koja se noću u duši događa. dakle." Uslov da jedan utisak dospe u san jeste dakle ili što je proces obrade ovog utiska bio prekinut. San za preopterećeni mozak vrši posao ventila sigurnosti. Robert pot­ puno dosledno zaključuje da uzroci koji uslovljavaju san i koji se nalaze u telesnom osećanju zauzimaju jedan podređen prostor i da oni nipošto ne bi mogli da izazovu na snevanje jedan duh u kome se ne bi nalazilo nikakvo gradivo za stvaranje sna. izvodi zaključak iz obe osobenosti materijala snova da se za vreme spa­ vanja takvo izbacivanje bezvrednih utisaka — bilo na koji način — vrši kao somatski proces. već to posta­ ju uvek samo one stvari koje su nedovršene u našem duhu ili kojih su se naše misli dodirnule samo u pro­ lazu. " Na vladajuću teoriju o snu. san javlja kao „somatski" pro­ ces izlučivanja kojeg postajemo svesni u duhovnoj reakciji na njega. nema mesta među psihičkim procesima bdenja. Na istim oso­ binama sna. razumljivo. Bilo bi pogrešno. Robert «am dodaje da se osim toga do kraja izrađuju i podstreci dana i „ono što se ne može iz­ dvojiti od misaonog materijala koji nesvaren leži u duši — to misaoni konci pozajmljeni od fantazije po­ vezuju u jednu zaokrugljenu celinu i tako uvrštava­ ju u sećanje kao bezazlenu sliku mašte" (str. Ali ta­ kva nejednakost dešava se u toku čitavog života . on je svakonoćni somatski proces na aparatu duševne aktivno­ sti i ima da izvrši funkciju da ovaj aparat sačuva od prenapetosti. 23). Kao osnovu za svoju teoriju. „Snovi su izlučivanja misli koje su u samoj klici ugušene. Robertova teorija dolazi do najoštrije pro­ ti vrečnosti sa vladajućom teorijom u procenjivanju prirode izvora snova. na kojima smo se već za­ držali kad smo govorili o ispitivanju materijala sno­ va. time se ne kaže ništa drugo nego da u snu neke duševne sile deluju. do kraja nedomišljenih misli i plitkih utisaka. nije nikakav psihički proces. . prvo. ne objašnjava ni bdenje ni spavanje. jedan koristan uspeh. mislio ovo: „Kad se kaže da je san parcijalno bdenje. i da snevanje nije nikakav naročiti psihički proces. očigledno. naime da tako često sanjamo o najtrivijalnijim utiscima dana a da tako retko u san preuzimamo veli­ ka interesovanja preko dana. I tako san. pošto bi se u njegovom mozgu skupila ogromna masa nedovršenih. ili. u njenoj preopterećenosti koja zahteva rasterećenja. Robertu se. prema Robertu. Robert kao isključivo tačno tvrdi sledeće: „Stvari koje smo u potpunosti za­ mislili nikada ne postaju izazivači sna. Ali. nego samo vest koju mi o tom izdvajanju dobijamo. 32). ako nam je dozvoljeno upotrebiti upoređenje: da dušu očisti od đubreta. a drugo. oslanjala se jedno vreme za­ nimljiva hipoteza o snu koju je izneo Robert tek go­ dine 1836. Ona je naročito privlačna pošto za snevanje ume da navede jednu funkciju. Autor.

a ako su imali erotične snove o ljubavi bili su neverni sa nekom indiferentnom ili odvratnom osobom. sans but et sans direction. sporedni i neizvršeni.. on samostalnoj psihičkoj aktivnosti u snu može dopustiti samo najmanju ulogu. Potpuno slično izražava se pisac Anatol Frans (France) u delu Le lys rouge (Crveni krin): Ce que nous vovons la nuit. čas opet jaču i tešnju. ne postaju sposobni da izazovu san. se fixant successivement sur les souvenirs. nago­ milana preko dana kočenjem i potiskivanjem noću. uspostavljajući između njih jednu vezu čas slabu i ne­ određenu. ce sont le restes malheureux de ce que nous avons negligć dans la veille. i što bismo najpre mogli biti skloni da shvatimo kao tvorevinu snova. le reve est le produit de la pensee errante. Ocene koje Tako mnoge zategnute opruge. pošto su ravnodušni. tantot plus fort et plus serre. 2 1 . San je često osveta stvari koje zanemaru­ jemo ili prebacivanje napuštenih bića)."1 A o čemu se sanja? Delaž vidi da se materijal koji nam se javlja u snu sastoji od odlomaka i ostataka utisaka poslednjih dana i iz ranijih vremena. I trivijalni utisci na neki način nisu bili u potpunosti Ako su bili jako zaljubljeni. Vintensite pour se placer sur sa route et l'areter sa passage. Još više prava nego što ga ima slabi i goto­ vo neprimećeni utisak imaće na neku ulogu u snu sna­ žan utisak koji je slučajno bio zadržan u svojoj obra­ di ili pak bio svesno potisnut. Ukoliko je utisak bio manje svestan i pri tom sna­ žniji. l Teorije o snu i funkcija sna 87 žira svoju sopstvenu teoriju i poučno je posmatrati kako se samo neznatnom varijacijom u shvatanju istih stvari dobija krajnji rezultat sasvim drugog značaja. bez cilja i bez pravca. 2 Na žalost. ili sa kojih je pažnja vrlo brzo posle pojavljivanja ponovo skrenuta. selon que l'activite actuelle du cerveaux est plus ou moins abolie par le sommeil. ali Delaž ovu situaciju okreće drukčije time što misli da ovi utisci. Sve što se u našim snovi­ ma javlja. to su nesrećni ostaci onoga što smo prethodne večeri zanemarili. pokazuje se prilikom tačnijeg ispitivanja kao nepoznata reprodukcija kao „souvenir inconscient" (nesvesna uspomena). Njegova ispitivanja kod drugih osoba potvrdila su mu da je ovakvo stanje stvari opšta stvar. 3 Ukratko. pričvršćujući se sukcesivno na sećanja koja su saču­ vala dovoljno intenziteta da stanu na put i prekinu njegov prolaz. Jednu lepu napomenu te vrste.En somme. Fizička energija. Le reve est souvent la revanche des choses qu'on meprise ou le reproche des etres abandonnes (Ono što noću vidimo. Iz delovanja ovih sposobnosti pro­ izlazi najčešće jedna korisna funkcija sna. Delažev tok misli na ovom mestu se prekida. U snu se pojavljuje psihički potisnut materijal. nego to zato čine što su nedovršeni. ili tek onda kad je počeo da se kloni drugih interesovanja preko dana."3 U treću grupu možemo uvrstiti one teorije sna. Delaž je načinio o sanjanju mladog bračnog para: „S'il n'ont reve l'un de l'autre avant le mariage ou pendant la lune de miel. kako ih ističe Robert. prema tome kako je aktiv­ nost mozga u tom momentu više ili manje poništena od sna. koji snevajućoj duši pripisuju sposobnost i sklonost ka naročitim psihičkim funkcijama koje u stanju budnosti uopšte ne može izvoditi ili ih izvodi samo na nepotpun način. 1 dovršeni. i tako se svo­ jom teorijom sna neposredno priključuje vladajućoj teoriji o parcijalnom spavanju mozga: . oni će se takođe za vreme spavanja opustiti. postoje dve iste kategorije utisaka. utoliko više ima izgleda da u sledećem snu odi­ gra neku ulogu.86 Tumačenje snova. Pošto je smrću izgubio jedno drago lice. ako se pokazala kao opšte pra­ vilna. Delaž je na samome sebi iskusio da čovek ne sanja ono što ga je preko dana obilno zanimalo. qui ont garde assez. po svojoj prirodi kao novi utisci. postaje opruga-pokretač sna. „autant de ressorts tendus"1. etablissant entre eux un lien tantćt jaible et indecis. et s'ils ont reve d'amour c'est pour etre infideles avec quelque personne indifferente ou odieuse. san je proizvod lutajuće misli. U suštini. Ali ovaj materijal predstava pokazuje jednu zajedničku ka­ rakteristiku: on dolazi od utisaka koji su našu dušu verovatno jače pogodili nego naš duh. oni pre braka ili za vreme medenog meseca gotovo nikad nisu sanjali jedno o drugo­ me.

nije upravljana samoodređivanjem. spontana energija Ja postaju rastrojeni. stavlja pred analizu takve teškoće d spremno uzimamo u ruke jedan jasniji i kraći opis kome nam filozof Folkelt iznosi Sernerova učenj . ali putevi filozofa time ne postaju jasni Sernerov prikaz. sumnju stišava uveravanjem i čvrstom verom. kak zbog te decentralizacije saznanje. mržnju lju­ bavlju i ljubaznošću. nošen gotovo pijanim oduševljenjem za predmet. ipak jednim dragocenim zadatkom. veću okretnost i veću volju za način izr žavanja. zamišljaju kao sta­ nje u kome se duša osvežava i prikuplja nove snage za svoj dnevni rad. on oslobađa fantaziju okova tako da sve slike svakodnevnog života. ali ona o te građe izvodi građevine koje se od tvorevina bud noga života razlikuju kao nebo i zemlja. pre svega. I tako san možemo sma­ trati. iako ne darom datim neposredno odozgo. Ali ujedno. nekako slično godišnjem odmoru i raspustu o ferijama. pa prema tome slobodna od strogih mera. koja nije ograničena snagom individualnosti. jedne preko druge. Ona tugu leci radošću. uza­ ludno iščekivanje ispunjavanjem. iz sjajnog i bleštavog lju ljuškanja ponekad blesne i zasija tajanstvena svetlo smisla. Njene osobenosti snovima daju njihov posebne karakterističnosti. osećanje. preteran monstruozno. I Teorije o snu i funkcija sna 8 \l su formirali psihološki pisci većim delom spadaju u ovaj red. koje mor delovati odbijajuće ako nije u stanju da čitaoca povu če za sobom. Serner ne spada među autore koji duši dozvo ljavaju da svoje sposobnosti. čak i kod njegovog pristalice. uzima po slednju građu iz sećanja budnog stanja.Iz mističkih konglomerata. očigledno. nego je to vital­ nost senzibilnih centralnih tačaka koja uživa u slo­ bodnoj igri" (str. 486). vin do neograničene vladavine. nego i ka produktivna. nesmanjene. To su lake igre imaginacije koje sa svakodnevnim događajima nema­ ju nikakve veze." Osvežavajuću i lekovitu delatnost sna još uverljivije opisuje Purkinje (str. Ali zato se u snu aktivnost duše.88 Tumačenje snova.. Ovo uživanje u slobodnom korišćenju sopstvenih snaga Burdah i ostali. doduše." Mi svi osećamo da je spavanje dobro­ činstvo za duševni život. mi bi­ smo sigurno rano ostareli. i kako preostacim ovih duševnih snaga ne pripada više nikakav pra duhovni karakter. oslobođena svake vladavine razu ma. nego samo još priroda jednog me hanizma. Najoriginalniji i najdalekosežniji pokušaj obja šnjenja sna iz jedne naročite aktivnosti duše koja s tek u stanju spavanja može slobodno razviti jeste on što ga je godine 1861. prema kojoj je san „prirodna aktivnost duše. odnese so bom u snevanje. i tamno naslućivan je narod­ ne svesti očigledno ne dopušta da mu se otme pred- rasuda da san predstavlja jedan od puteva na koj ma spavanje deli svoja dobročinstva. na buntovničke afekt . koju treb nazvati fantazijom. Ona. ljubaznim pratiocem na pokloničkom putovanju ka grobu. On sam izvodi kako u snu centra nost. strah hrabrošću i pouzdanjem. Ona pokazuje naročit ljubav prema svemu što je neumereno. budući da je oslobođena. Sernerov knjiga. Na tome se delimično zasniva dejstvo vremena koje leci bol. naila na ovakvu ocenu. napisana teškim i suvoparnim stilom. Ali ja ću se zadovoljiti time što ću umesto njih navesti jednu izjavu Burdaha. Mnoga ranjena mesta duše koja bi dan neprekidno držao otvorenim spa­ vanje leci tako što ih pokriva i štiti od novog uzbu­ đenja. Ona. ona je u najvećoj meri osetljiva na nežn nadražaje raspoloženja srca. brige na­ dama i vedrim razonođavajućim slikama. da se od njih odmori. 456): „Ove bi funkcije naročito obavljali produktivni snovi. može ispreturati. nego želi da ih razreši. Burdah stoga navodi i prihvata ljubazne reci kojima pesnik Novalis hvali vladavinu sna: „San je zaštitno oružje protiv ravnomernosti i sivila života. nije ometana samosvešću. preduzeo Šerner. on od misaonih kategorija koje joj smetaju dobij a već savitijivost. i neprestanu ozbiljnost odraslog čoveka on prekida radosnom detinjom igrom. htenje predstavljanje postaju izmenjeni. Duša ne želi da nastavlja zategnutosti budnog života. stvara stanja suprotna stanjima budnosti. bez snova. ona se u sn ne pokazuje samo kao reproduktivna.

nego je iznu­ tra primorana da ono Ja-snova s predmetom više ili manje zamrsi i da tako stvori jednu radnju. Ne uzimajući uopšte u obzir simboliku kuće. sa plamenom koji bukti slično vazduhu. i možda suviše prete­ rano teorija Vunta i drugih fiziologa. ona. te predstave izazivaju dru­ ge predstave putem asocijacije. postaje za­ metan. Ali izgleda da ona na sreću nije ograničena na ovaj je­ dini način predstavljanja. dok vagina može biti simbolizovana me­ kom. koje odgovaraju nadražajima. U slučaju sek­ sualnog sna kod žene može uzani prostor gde se bedra sastaju biti simbolizovan uzanim dvorištem okruže­ nim kućama." — Folkelt. Drugi put poje­ dini delovi kuće stvarno predstavljaju pojedine delove tela. ma kako bio razgovetan. San izazvan nadražajem iz muškog polnog organa ostavlja snevača da na ulici nalazi gornji deo klarineta. mokraćna bešika u okruglim predmetima sličnim kesama. poteklog od somatskog nadražaja. Tako se „san . Za Sernera formiranje snova tek počinje upravo na onom mestu koje ostali autori smatraju završetkom. Fantaziji sna nedostaje jezik pojmova. nego samo nejasno.90 Tumačenje snova. Razume se da nećemo moći smatrati svrhovitim ono što fantazija sna preduzima sa somatskim nadra­ žajima. San izazvan vizuelnim nadražajem. srce u šupljim sanducima i korpama. somatski nadražaji prema Serneru pružaju duši samo materijal koji ona može iskoristiti za svoje fantastične ciljeve. str. ukoliko je ova u stanju da kroz sebe izrazi onaj atribut obje­ kta do čijeg joj je prikazivanja stalo. jeste prema Serneru pretežno materijal organskih telesnih nadražaja koji su preko dana tako nejasni. Time njen jezik. zlat­ nike na ulici: snevač ih skuplja. 39). a krzno predstavlja dlake oko polnih organa. trom. na kome fantazija sna obavlja svoju umetničku delatnost. Od osobite važnosti je to što na kraju jednog takvog sna. to što fantazija sna nikad predmete ne slika iscrpno. i organski izvor iz kojeg nadražaji vode poreklo u odgovarajućem snu predstavlja u nekakvoj plastičnoj simbolici. slika. na primer veoma duge redove ulica sa kućama za predstavljanje nadražaja iz utrobe. može kori­ stiti i čitav niz kuća da bi obeležila samo jedan jedini organ. — u tome se Folkelt i ostali s njim ne slažu. raduje se i odnosi kući. i ovako nejasne samo na najslo­ bodniji način. Ali prema fiziološkoj teoriji. Materijal. upo­ trebljavaju se bilo koji drugi predmeti da bi predsta­ vili delove tela iz kojih je ponikao nadražaj za san. opet. i u ovom stadijumu izgleda da je tok psihičkih zbivanja u snu iscrpen. S druge strane. duševna reakcija na unutrašnje somatske nadražaje iscrpena je izazivanjem bilo kakvih predstava. Ona se sa njima igra i zadeva. nespretan. . dalje. fantazija sna tako reći skida veo tako što sasvim otvoreno poka­ že izazivajući organ ili njegovu funkciju. Klarinet i lula ovde pred­ stavljaju približni oblik muškoga organa. naprotiv. ili uopšte samo izdubljenim predmetima. Veoma važno je. komad krzna. ili. i pošto pojam ovde ne deluje oslabljujuće. ili isti deo lule za puše­ nje. Razgovetnost njenog jezika naročito je otežana time što ima odvratnost prema tome da jedan objekat predstavlja njegovom sopstvenom slikom i što radije bira neku tuđu sliku. Tako se ovde u potpunosti slažu i Sernerova preterano fantastična teorija o pretpostav­ kama izvora sna i izazivač sna. Njene slike zato izgledaju kao da su genijalno nabačene. Serner čak misli. tako na primer u snu izazvanom glavoboljom tavanica sobe (koju snevač vidi pokrivenu odvratnim paucima nalik na krastače) predstavlja glavu. ljigavom i veoma tesnom stazom koja vodi pre­ ko dvorišta i kojom snevačica mora proći da bi ne­ kom gospodinu odriela pismo. Ali fantazija sna ne ostaje samo kod prostog predstavljanja predmeta. na primer. ono što želi da kaže mora da kaže očigledno u slikama. — da fantazija sna ima određeni omiljeni put da or­ ganizam predstavlja kao celinu. naime kao kuću. ona se snažno i puno koristi formom očiglednosti. koji su inače među sobom antipodi. To je simbolizi­ ra juća delatnost fantazije . I Teorije o snu i funkcija sna 91 ona odmah ugrađuje unutrašnji život u spoljašnju plastičnu očiglednost. („Tako pluća koja dišu nalaze svoj simbol u usijanoj peći. .

H ODNOSI IZMEĐU SNA I DUŠEVNIH BOLESTI Ko govori o odnosu sna prema duševnim poreme­ ćajima može imati na umu tri stvari: 1) etiološke i kliničke odnose. upoznatoj na ovaj način. svakako. ili divljim bikovima. odredio njeno mesto u jednom sistemu filozof­ skih misli. kao kad se na primer kod bolnih nadražaja očajno borimo sa besnim psima. Čovek bi mogao doći do pretpostavke da se ona nepristojno igra s njim. ob­ jekt koji želi. Za sada nam Sernerova teo­ rija o snu u svojoj suprotnosti sa medicinskom teori­ jom možda može pokazati između kojih se krajnosti objašnjenje života sna još danas nesigurno koleba. bilo na mestu da se stavi veto na odbaciva­ nje Sernerovog učenja pre nego što se ono ispita. 1 Odnosi između sna i duševnih bolesti 93 o nadražaju zuba" obično završava time što snevač vadi zub iz usta. pošto njemu ipak suviše padaju u oči samovoljnost i nepokoravanje pravilima svakog istraživanja. raspravlja o predmetu koji je ljudima hiljadama go- dina kroz milenije izgledao zagonetan. Ostavljajući po strani sve bo­ gatstvo sredstava kojima se služi. Nje­ gova teorija je sagrađena na utisku koji je neko ste­ kao o svojim snovima kojima je poklonio veliku pa^ žnju. analogije koje ukazuju na suštinsku srodnost. ili kad snevačica u seksualnom snu vidi da je progoni nag čovek. Ali fantazija sna ne može da svoju pažnju skre­ će isključivo na oblik organa koji nadražuje. san sa nadražajem iz utrobe vodi kroz blatnjave ulice. a san sa urinarnim nadražajem vodi ka penušavoj vodi. predstavljeni su simbolički. 2) izmene koje snevanje u slučaju duševne bolesti pretrpi. što se. Folkelt je to učinio u svojoj lepo i toplo napisanoj knjizi. Ovde bi. Najzad. To učenje. ali ova knjiga je. 3) unutrašnje odnose između sna i psihoza. Neka korisna funkcija u snovima nije povezana sa radom Sernerove simbolizujuće fantazije. Duša se u snu igra nadražajima koji na nju deluju. Tako. i koji je lično izgledao veoma sklon tome da traga za tamnim duševnim stvarima. nije doprinela nešto više osim što je u potpunoj suprotnosti sa popularnim osećanjem pokušala da objektu porekne i sadržinu i značenje. Postoji i fanta­ stika ganglijskih ćelija. vrsta njegove nadraženosti. na žalost.92 Tumačenje snova. na primer. teško ra­ zumljiva za svakog čoveka koji prethodnim školova­ njem nije pripremljen za tajanstveno shvatanje filo­ zofskih pojmovnih shema. dalje. ali ujedno i pun sadržine i odnosa i za čije osvetljenje stroga na­ uka. ili Ja-sna stupa u konkretnu vezu sa simbolizacijama svog sopstvenog stanja. pokazalo svakako samo kao nešto rasplinuto i što nema karakter univerzalnosti na koji jedna teorija sna može polagati pravo. simbolizujuća delatnost fantazije ostaje kao centralna sila svakog sna. Ali moglo bi se i nama postaviti pitanje da li nas naše detaljnije bavljenje Sernerovom teori­ jom o snu može odvesti bilo čemu korisnom. nego može isto tako za objekt simbolizovanja uzeti supstan­ ciju koja u njemu nastaje. mesto koje je citirao jedan trezven i egzaktni naučnik kao što je Bine — koje opi­ suje kako aurora (zora) buđenja prelazi preko uspa­ vanih gomila ćelija u moždanoj kori — ne zaostaje po fantastici — i neverovatnoći iza Sernerovih poku­ šaja objašnjenja. i da bi psihičkoj delatnosti. kao što to i sama priznaje. Da bi pokušao dublje da prodre u karakter ove fanta­ zije. uvodi ga ili posle njega preostaje. priznaćemo pošteno sami sebi da nam izgleda da prilikom pokušaja objašnjenja snova ne možemo lako pobeći od fantastike. ako jedan san otprilike zastupa me­ sto jednog psihotičkog stanja. razume se. Ili nadražaj kao -takav. Ja se nadam da mogu pokazati da se iza ovih pokušaja krije nešto realno. Ovi mnogostruki odnosi između oba niza fenomena predstavljali su u ranijim vremenima medicine — a .

Upoređivanje je sigurno još starije. Fere (Fere) nam (kod Tisijea) javlja o jednom snu koji je za posledicu imao histeričnu paralizu. Prema Moriju. Nedavno je Sante de Sanktis (Sante de Sanctis) ovom predmetu posvetio svoju pažnju. kao što nam pokazuje literatura o tom pred­ metu prikupljena kod Spite. prisilni impulsi) izvode iz snova. Honbaum (Hohnbaum) saopštava (kod Krausa. Tisije navodi iz novijeg vremena velik broj posmatranja u kojima se radnje patološkog ka­ raktera (iz sumanutih pretpostavki. prvi je na tu srodnost ukazao Kabanis (Cabanis) u svom delu Rapports du physique et du moral. Odeljak u kome o tom srodstvu govori Radeštok počinje jednom zbirkom izreka koje dovode san i ludilo u analogiju.94 Tumačenje snova..I zaista mi u . Naročito jasno postaje u slučajevima ozdravlje­ nja posle duševne bolesti da pored zdrave funkcije danju život sna može još uvek pripadati psihozi. koji sa­ država sumanuto objašnjenje. U drugim primerima su sadržani u snu bolesni simptomi. prvi skrenuo pažnju na ovu pojavu (prema Krausu). Kazodovski (Kazodowsky). ' Pravi determinantni uzrok ludila. Gisler (Giessler). Naprotiv. 1 Za cilj našeg izlaganja biće dovoljno ako ovaj značajan predmet samo dodirnemo. Regis (Režiš). Makario (Macario) nam (na­ vedeno kod Tisijea) priča o jednom manijaku koji je nedelju dana posle potpunog oporavljanja ponovo doživeo u snovima bekstvo ideja i strašne pokrete ka­ rakteristične za njegovu bolest." Sopenhauer naziva san kratkotrajnim ludilom a ludilo dugotraj­ nim snom. Z. mada isto tako vodimo računa o stanju stvari ako izjavimo da se duševni poremećaj prvi put ispoljio u snu. Morija i Ti­ si jea." I Kraus: „Ludilo je san u budnom stanju čula. Krauss). Slična zapažanja nalazimo kod de Sanktisa (paranoični ekvivalent sna u jednog alko­ holičara. Ideler. Moreau) a naročito filozof Men de Biran (Maine de Biran). ili se može polagano razvijati kroz niz daljih snova koji još imaju da se bore protiv sumnje. posle njega su bili to Leli (Lelut). Alison (AUison) je opisao noćnu duševnu bolest (nocturnal insanitv) (prema navodima Radeštoka) u kojoj su pojedinci preko dana prividno potpuno zdra1 Kasniji pisci koji o takvim odnosima raspravljaju jesu: sFere. Gregori (Gregorv) je. dok noću redovno dobijaju halucinacije. Pišon (Pichon). Ovde nam se san prikazuje kao etiologija duševne poremećenosti. Svakako nema nikakve sumnje da će lekare jed­ nog dana pored psihologije sna zanimati i psihopato­ logija sna. Hagen označava delirijum kao snevanje koje nije izazvalo spavanje nego bolesti. U vezi sa kliničkim i etiološkim odnosima između sna i psihoza hoću da saopštim sledeća svoja zapaža­ nja kao paradigme. I Odnosi između sna i duševnih bolesti 95 u sadašnjosti opet iznova — omiljenu temu pisaca-lekara. Kant veli na jednom mestu: „Luđak je snevač u budnom stanju. glasovi koji suprugu optužuju za neverstvo kod Tisijea). i da je dominantna predstava u vezi s ovim snom. ili pak psi­ hoza ostaje ograničena na snove. Sante de Sanktis navodi slična posmatranja paranoičara i u pojedinih od ovih paranoičara izjavljuje da je san „vraie cause determinante de la folie". Vunt u svom delu Psysiologische Psychologie kaže: . Moro (J. da se prvo izbijanje ludila če­ sto pripisivalo obespokojavajućem strašnom snu. Tako Toma jer (Thomayer) skreće pažnju na snove (nespokojstva-straha) koji se moraju shvatiti ekvivalentima epileptičkih na­ pada. a posle toga se javilo uplašeno melanholično stanje. vi. O promenama koje život sna pretrpi kod hroničnih psihotičara vršeno je dosad samo malo istraživa­ nja. rano je poklonjena pažnja unutrašnjem srodstvu između sna i umne poremećenosti koje se izražava u tako dalekosežnom slaganju pojava i kod sna i kod umne poremećenosti. kažu. najpre probio tek u snu. Vespa. Gizlen (Guislain) opisuje jedan slučaj u kome je san bio zamenjen intermitirajućim ludilom. Radeštoka. Lasegue.2 Psihoza se od­ jednom može stvoriti pojavom efikasnog sna. Pašantoni (Pa chantoni) i drugi. napade besnila i slično. U jednom De Sanktis-ovom slu­ čaju pridružili su se ovom snu laki histerični napadi.

Moja lična istraživanja pokazala su mi da se ovde može naći ključ za psihološku teoriju o snu i o psihozama). ono što je izgledalo da je budan i zdrav čovek zaboravio." Precenjivanje sopstvenih duševnih postignuća. koje na primer svoje sopstveno znanje deli među dva lica. Osnovni ele­ ment. Kraus je možda hteo da. kao i kod sna. oni nam čak saopštavaju da su ponekad još u toku same bolesti imali osećaj da su samo obuzeti jednim snom. Ne treba se posle svega toga čuditi ako Radeštok i svoje mišljenje i mišljenje ostalih sumira recima da „ludilo. koja trezvenom sudu izgledaju besmislena. čije su odbijanje ili uništavanje dali baš jedan psihički razlog za ludilo. odnosno preokret ličnosti i katkad i osobenosti karaktera (perverziteti). još prisnije nego što je to mogućno ovom analogijom fenomena koji se pojav­ ljuju. senzacija somatskog nadražaja. kao i snevaču u delirijumima. — Posle ozdravljenja od delirijuma. u ludilu uglavnom veoma pojačana. organski uslovIjena senzacija. Najmanje elemenata pružaju nam. l Odnosi između sna i duševnih bolesti 97 snu možemo sami proživeti gotovo sve one pojave na koje nailazimo u ludnicama. utvrdi srodnost između sna i ludila u etiologiji (bolje rečeno: u nadražajnim izvorima). i snevač čuje svoje sopstvene misli kao da ih iznose strani glasovi. čulo mirisa i čulo ukusa. uzvišenosti i bogat­ stva. „Čoveku koga muče telesne i duševne patnje san pruža ono što mu je stvarnost odbila da pruži: zdrav­ lje i sreću. fantazme). sećanja iz daleke prošlosti. nalazi se i ovde kao i tamo. kao što smo čuli. potpu­ no onako kao što se to često dešava u običnom snu za vreme spavanja. odatle neproporcionalnost odnosa između predstava (preterivanja. tako se i kod duševnog bolesnika pojav­ ljuju svetle slike sreće. 3) međusobno poveziva­ nje predstava isključivo prema zakonima asocijacije i reprodukcije." (Ovo mesto Radeštokovo jeste skraćenje jednog tananog izlaganja Grizingerovog (Griesinger) koje sa­ vršeno jasno otkriva ispunjenje želje kao karakteri­ stiku koja je zajednička i snu i psihozi. od kojih strano lice koriguje sopstveno Ja u snu. onestezija stvorena doprinosom svih organa (uporedi Peise kod Morija). rapidnom toku predstava u snu odgovara bekstvo ideja u psihozi. 2) modifikovana percepcija organa čula. bole­ snici često kažu da im je čitavo vreme njihove bolesti izgledalo kao jedan često ugodan san. analogije u materijalu: „Na području čula vida i čula sluha i opšte cenestezije osećanja nalazimo većinu halucina­ cija i iluzija. treba smatrati intenzifikacijom normalnog stanja snevanja koja se periodično vraća"." Radeštok ovome dodaje još neke crte. — Bolesniku u groznici javljaju se. Odabrana dela. veoma slično kao i Mori) ovim redom: 1) Ukidanje ili bar retardacija samosvesti. a onaj koji je pretrpeo gubitak imanja smatra se izvan­ redno bogatim. veličine. koji je po njegovom shvatanju zajednički i snu i ludilu. nedostatak moralne svesti. dakle automatsko stvaranje redova. prevarena devojka oseća se nežno vo­ ljenom. Čak i za konstantne sumanute ideje nalazi se analogija u pato­ loškim snovima koji se stereotipno ponavljaju (reve obsedant). Žena koja je izgubila svo­ je drago dete delirira u materinskim radostima. a iz svega toga rezultira: 4) izmena. „Barokna povezivanja misli i slabost suda su ono što uglavnom karakterišu san i ludilo.96 Tumačenje snova. I kod jednog i drugog nedostaje potpuno osećanje vremena. 1 Frajd. i to u snu smanjena. dakle nemogućnost ču­ đenja. abnormalnu bolesnu pojavu." — Analogija između sna i psi­ hoze tek tako dobij a svoju punu vrednost što se kao neka porodična sličnost pruža u finiju mimiku i sve do pojedinih upadljivosti u izrazu lica. predstavlja. Tobožnje posedovanje blaga i imaginarno ispu­ njavanje želja. toga se sećaju čovek dok spava i bolesnik. zbog čega nastaje nepo­ znavanje o stanju kao takvom. često sačinjavaju gfavnu sadržinu delirijuma. ima potpuno istu vrednost kao poznato delenje ličnosti kod halucinatorične paranoje. Cepanje ličnosti u snu. VI ." Pojedina slaganja na osnovu kojih se ovakvo iz­ jednačavanje može prihvatiti nabraja Spita (uostalom.

koji su se po­ javili u naučnim časopisima. Motivi koji su me uopšte podstakli da prikazem kako je san u literaturi opisan bili su ovim predstojećim uvodom iscrpeni. U većini publikacija ob­ javljenih od toga vremena moj rad je ostao nepomenut i nije uziman u obzir. Swobođa. Dodatak 1909: Potrebno je opravdanje što literaturu o pro­ blemima sna nisam navodio i dalje za vreme od pr­ vog objavljivanja ove knjige do njenog drugog izda­ nja. Zna­ čenje snova pri tom ne bi došlo na svoj račun. tako su puni neshvatanja i nerazumevanja da kritičarima ne bih mogao odgo­ voriti drukčije nego da ih pozovem da ovu knjigu još jednom pročitaju. tako siromašno da se po njemu ne bi uopšte moglo ni naslutiti o mogućnosti problema o kojima je raspravljano u mome delu. spada među najsnažnije oslonce medicin­ ske teorije o snevanju. vremenski se ukrstila s mojom knji­ gom O tumačenju snova tako da ni ja nisam mogao povesti računa o njemu kao što ni italijanski pisac nije mogao da se obazre na mene. Ta literatura može čitaocu izgledati kao da ne zadovoljava: ali pri svemu tome ona me je opredelila. i tako možemo reći da radimo na objašnjenju psihoza. U radovima onih lekara što su se odlučili za primenu psihoanalitičkog lečenja. Ali mi nećemo moći da očekujemo da ćemo definitivno objašnjenje o snu do­ biti iz duševnih smetnji. Ja sam onda na žalost morao izneti sud da je njegovo marljivo delo krajnje siromašno u idejama. Ukoliko ovi radovi idu i preko potvrđi­ vanja mojih pretpostavki. 1 . i drugih. bogata sadržinom. Swoboda) koji je preduzeo da otkriće biološke periodičnosti (u nizovi­ ma od 23 do 28 dana). ja sam njihove rezultate uneo u tekst svoga izlaganja. proširi na psihička zbivanja. na najmanju pažnju naišao je kod takozvanih „istraživača sna" koji su time dali sjajan primer za odvratnost svojstvenu naučniku. pošto je opšte poznata stvar u kakvom se nezadovoljavajućem stanju nalazi naš uvid u sam tok duševnih smetnji. koja vodi poreklo od Vilhelma Flisa (Wilhelm Fliess). Jer vremenski razmak od devet go­ dina o kome je ovde reč nije doneo ništa što bi bilo novo ili vredno niti od stvarnog materijala niti pak od gledišta za shvatanje sna. Svoboda (H. Možda bi ovaj poziv mogao da glasi i ovako: da je uopšte pročitaju. Treba da se podsetim samo na dve objavljene stvari koje dodiruju moju obradu problema sna. na­ ime da nešto novo nauči. 1 hteo je u jednom spisu punom fantazija između osta­ log da ovim ključem objasni i zagonetku snova. objavljeni su mnogobrojni snovi i protumačeni su prema mojim uputstvima. H.98 Tumačenje snova. kojoj je uskoro posle njenog objavljivanja sledio i prevod na nemački jezik. Knjiga o snovima Santa de Sariktisa. njihov sadržajni materijal bi se objasnio sticanjem svih onih sećanja koje te noći taj biološki period baš po prvi ili po n-ti put završavaju. Ako u nauci postoji pra­ vo revanširanja. veli podrugljivac Anatol Frans (France). po kojoj se san predstavlja kao beskorisni i smetajući proces i kao izraz uma­ njene duševne delatnosti. I Odnosi između sna i duševnih bolesti 99 Slaganje sna i duševne poremećenosti koje se ne može osporiti i koja dopire sve do karakterističnih pojedinosti. onda bih svakako bio u pravu da i sa svoje strane zanemarim literaturu objavljenu posle pojave ove knjige. „Les savants ne sont pas curieux". nastavak ovog rada tražio bi od mene izvanredne napore — a doneo bi mi vrlo malo koristi ili pouke. 1904. Jedno lično saopštenje pisca podstaklo me je najpre na pomisao da on sam više H. Još jedan spisak litera­ ture na kraju prikupio je sve najvažnije što je objav­ ljeno posle prvog objavljivanja ove knjige. „Die Perioden des menschlichen Organismus". Malobrojni referati. ako se trudimo da rasvetlimo tajnu sna. Je­ dan mlađi filzof. Ali je svakako verovatno da će izmenjeno shvatanje o snu morati uti­ cati na naša shvatanja o unutrašnjem mehanizmu du­ ševnih poremećenosti.

nego somatski proces koji se signalizira pomoću znakova na duševnom aparatu. godine. „Josef Popper-Lynkeus und đie Theorie đes Traumes" (1923) u svesci XIII Sabranih dela.1 Dodatak 1914: Predstojeće opravdanje napisao sam 1909. u njoj moram dakle da vidim jedino slaganje jednog samostalnog mislioca sa suštinom moga učenja o snu koje se u literaturi može dokazati. II METOD TUMAČENJA SNA Analiza jednog uzorka sna Iz naslova koji sam dao svojoj raspravi može se videti koju bih tradiciju u shvatanju sna želeo da sle­ dim. i mada priznaje da je san nerazumljiv i apsurdan. Ali tek nova situacija mi sasvim onemoguća­ va nastavljanje predstojećeg izveštaja. 1 . kao što smo saznali. Ono što mi je od ove najnovije literature izgledalo od vrednosti ocenio sam u tekstu mojih sledećih izlaganja. Ali. Knjiga u kojoj se nalazi mesto o snevanju koje sam ja uočio objavio je Lirikojs (Lvnkeus) 1900. Sa pretpostavkom da se snovi mogu tumačiti. što se u povezanost naših duševnih akcija uklapa kao pot­ puno važan. godine u drugom izdanju pod naslovom Phantasien eines Realisten. više u lite­ raturi ne prelaze preko moga doprinosa „tumačenju snova".100 Tumačenje snova. laičko mišljenje izgleda da ipak prihvata to da san ima neki smisao. da je san određen kao zamena za neki drugi Upor. Ono se služi svojim pravom da postupa neđosledno. naučne teorije o snu ne ostavljaju mesta za problem tumačenja sna. premda skriven. A ja ipak ove radove ne mogu prikazati pre nego što razvij em svoje sopstvene poglede na koje se autori pozivaju. ipak ne može da se odluči na to da snu ospori svako značenje. Drukčije se ponašalo mišljenje laika u svima vremenima. Tumačenje snova donelo je čitav niz novih tvrđenja i problema o kojima su autori na na j različiti je načine raspravlja­ li. jer „tumačiti san" znači dati njegov „smisao". jer san za njih uopšte nije nikakav duševni akt. na jednom drugom mestu izneću neka zapažanja prema postavkama Svobodinim koja mi međutim nisu donela ubedljiv rezul­ tat. istovredan član. Otada se stanje stvari svakako izmenilo. Postavio sam sebi za zadatak da pokažem da se snovi mogu tumačiti. I ne želi ozbiljno da zastupa to učenje. Vremenski odnosi isključuju svaku mogućnost da je čitanje moje knjige izvršilo uticaj na to mišljenje. zameniti ga nečim. štaviše sa svima teo­ rijama o snovima izuzev Sernerove. i doprinosi osvetljavanju proble­ ma sna o kojima sam baš pretresao moći će mi se eventualno pokazati samo kao jedan sporedan dobi­ tak pri rešavanju prvog zadatka. Mnogo prijatniji za mene je bio slučaj kad sam na sasvim neočekivanom mestu naišao na shvatanje o snu koje se sasvim slaže sa suštinom moga tumačenja. Vođeno tamnom slutnjom. ja odmah ulazim u sukob sa vladajućom teorijom o snovima. čini mi se da sam se u ovom zaključku prevario.

Jedna inte­ resantna izmena ovog postupka šifriranja. Se­ dam debelih krava. pošto sa snom postupa kao sa nekom vrstom tajnog pisma. nego i zbrkani. Prvi od ovih postupaka uočava sadržinu sna kao celinu i pokušava da tu sadržinu zameni nekom dru­ gom. 2 Ovde se Aristotel se izjasnio u tom smislu da je najbolji tumač snova onaj koji najbolje shvati sličnosti. Mogli bi­ smo je označiti kao „metodu šifriranja". u prvoj svesci spisa „Schriften zur angewandten Seelenkunde". pojavljuje se u spisu o tumačenju snova koji je sastavio Artemidor iz Daldisa. 1 Mišljenje da se san pretežno bavi sa budnošću čije oblikovanje on unapred naslućuje — to je ostatak profetskog znače­ nja koje je nekad snovima pripisivano — to mišljenje postaje motivom da se smisao sna dobijen simbolič­ kim tumačenjem stavlja u budućnost sa jednim „biće.Gradiva'". a „sahranu" sa „veridbom". Kako ćemo naći put ka jednom takvom simbolič­ kom tumačenju? Za to se. ono na šta tumača sna podseća! Iz samovolje i nesigurnosti koja se ne može savladati rezultira zatim iz okol­ nosti što element sna tumača podseća na razne stvari i da može svakoga podsetiti na nešto drugo. To je simboličko tumačenje sna. Ja sam na primer sanjao o jednom pismu. Ova tehnika ne želi da uzima u obzir ono što tumaču snova pada na pamet u vezi sa odgovaraju1 . Jensens . neposredovane intuicije i zato se tumačenje snova pomoću simbolike moglo razviti do neke umetničke izvežbanosti koja je izgledala kao ve­ zana za naročiti talent. 1 uputstvo. posle kojih dolazi sedam mršavih krava koje one prve pojedu. to je simbolička zamena za predskazivanje sedam gladnih godina u zemlji Egiptu. 2 Artemidor iz Daldisa. Većina artificijalnih snova koje su stvorili pesnici određena je za takvo simbolično tuma­ čenje. Stvar u snu predstavlja ono na što podseća. Jensena (W. naravno. desiće se". 1907. Tehnika. Biichsenschutz). razumljivom i u izvesnom smislu analognom. 1 Druga vrsta popularnih me­ toda tumačenja sna sasvim je daleko od polaganja jednog takvog prava na tumačenje snova. I Metod tumačenja sna 103 proces mišljenja. u kojoj se svaki znak prema utvrđenom ključu menja u neki drugi znak sa poznatim značenjem. ali i o jednoj sahrani i slično. razlikuje se od antičke tehnike u jednoj bitnoj tački: što snevaču samom nalaže da sam izvrši posao oko tumačenja. Ostaje mi na volju da od glavnih reci koje sam odgonetnuo stvorim neku sadržajnu vezu. ono propada.102 Tumačenje snova. ja sad bacam pogled u „sanovnik" i vidim da „pismo" treba prevesti sa „neugodnost". ne može dati neko U jednoj noveli pesnika V. Da li će ono uspeti. Ovo slaganje između mog istraživanja i pesnikovog stvaranja iskoristio sam kao dokaz za pravilnost moje analize snova. Jensen) s na­ slovom . sveska VII. koju ću ubuduće opet primiti kao takvu. to ostaje stvar jedne duhovite dosetke. i najbolje pogađa onaj koji u iskrivljenoj slici može da prepozna istinu (Biksenšic. rođen verovatno početkom dru­ gog veka naše ere. Laici su se zato odvajkada trudili da san „tuma­ če". princip asoci­ jacije. koje progutaju sve izobilje stvoreno od sedam plodnih godina. već u samom početku kod onih snova koji nam izgledaju ne samo nerazumljivi. Kao što ističe Teodor Gomperc (Gomperz). razu­ me se. Prema Gompercovom opisu princip njegove umetnosti tumačenja identičan je sa magijom. i da je pitanje samo to da se ova zamena na pravilan način otkrije da bi se dospelo do njegovog skrivenog smisla. koje ja izdajem. „Der Wahn und die Trfiume in W. Artemidor je polagao va­ žnost na to da tumačenje snova zasniva na posmatranju i is­ kustvu i on je svoju umetnost strogo odvajao od ostalih var­ ljivih veština. Da se pra­ vilno shvati. treće izda­ nje 1924. kojom se njegov karakter donekle koriguje kao čisto mehanič­ ko prenošenje. ostavio nam je najpotpuniju i najbrižljiviju obradu tumačenja snova u grčko-rimskom svetu.Gradi\fa" otkrio sam slučajno više artifici jalnih sno­ va koji su bili oblikovani sasvim korektno i koji su se m o ­ gli tumačiti kao da nisu izmišljeni nego da su ih sanjale stvarne ličnosti. Primer za njihov postupak daje nam na primer tumače­ nje koje je biblijski Josif dao faraonovom snu. koju na sledećim stranama izlažem. i pri tom su oprobavali dva u suštini različita me­ toda. Sakupljena dela. Na moje pitanje pesnik je potvrdio da nije ništa znao o mom učenju o snovima. jer slike snova bi­ vaju kao slike u vodi pokretom iskrivljene.. jer oni misao koju je pesnik dao daju u onom prerušenju za koje nalaze da odgovara karakteristi­ kama naših snova poznatim iz iskustva.

imao osećaj da vidi jednog satira (Satvros) kako igra na njegovom štitu. . . postigao je da je kralj energičnije preduzeo opsađivanje grada. 1 ćim elementom sna. kao da je san jedan konglomerat u kome svaki komadić kamena zahteva da se naročito odredi. Covek bi bio u iskušenju da da za pravo filozofima i psihijatrima i da zajedno s njima izbriše problem tumačenja snova kao neki imaginarni za­ datak. najsposobniji tumači snova informišu se kod onih koji ih pitaju za savet o svim okolnosti­ ma koje oni smatraju potrebnim za dobro objašnjenje . bude pouzdan. govornika ima drugo značenje nego za siromaha. a za to nedostaje svaka garantija. 1 Metod tumačenja sna 105 ne vodi računa samo o sadržini sna nego i o ličnosti i o životnim prilikama snevačevoj. En un mot. uprkos sve­ mu tome pošlo je za rukom da izvrše prevod dela „Tumače­ nje snova". Artemidor priča: „Meni izgleda da je i Aristandar dao sasvim srećno tumačenje Aleksandru Makedonskom kada je ovaj opsedao grad Tir (Tyros) i kada je zbog velikog gubitka vremena. Kod metoda šif rova­ nja. mogla bi odatle poteći nerazumljiva zamena elemena­ ta snova u našim popularnim „sanovnicima". ženi. kao i tipična for­ mula: habuistine in hec nocte copulam coniugalem ante vel post somnium? — (Jesi li. Ali tumačenje se vrši pomoću jedne alegorizirajuće simbolike bez garantije za to da takav postupak ima opštu važnost. . Ovaj svedok priča sledeće o tumačima snova kod mesopotamskih Arabljana: „Pour interpreter exactement un songe. . tvrdoglavo održavano narodno verovanje više približilo istini nego što je to uradio sud nauke koja danas važi. A. u Njujorku. . d'avoir parfaitement saisi et recu toutes les interrogations desirables" (Da bi tačno protumačili san. bezvoljan i tužan. u pratnji kralja koji je ratovao protiv Sirijaca. A. tako tesno povezan sa izražavanjem recima da Ferenci (Ferenzi) s pravom može tvr­ diti da svaki jezik ima svoj sopstveni jezik snova . 1 Dr Alfred Robicek (Robitsek) skreće mi pažnju na to da orijentalski sanovnici. uostalom. čiju jadnu i bledu sliku predstavlja­ ju naši sanovnici. naši tumači snova ne propuštaju nijednu okolnost i ne daju željeno tumačenje pre nego što su potpuno shvatili i primili sva željena pitanja). i jedna knjiga kao što je ova. — San je. slučajno se tada u bli­ zini Tira (Tyros) nalazio Aristandar. međutim.104 Tumačenje snova. Simbo­ lički metod je ograničen u svojoj primeni i ne može se na neki opšti način izložili. Među ovim pitanjima nalaze se redovno pitanja o tačnim podacima u vezi sa najbližim čla­ novima porodice (roditeljima. les oniromanciens les plus habiles s'informent de ceux qui les consultent de toutes les circonstances qu'ils regardent necessaires pour la bonne explication . tako da isti element sna za bogataša. kako ja mislim. . to jest sanovnik. deci). Brilu (Brill). 1 Ali ja sam stekao jedno bolje saznanje. nos oniromanciens ne laissent aucune circonstance leur echapper et ne donnent l'interpretations desiree avant. Ali prema novijim izvestajima misionara Tfinkdzita (Tfinkdjit) (u časopisu Anthropos 1913) uzimaju i moderni t u ­ mači snova na Istoku u velikoj meri u obzir saradnju samoga snevača. Moram da tvrdim da san zaista ima neko značenje i da je moguć naučni postupak tumaVinklera (Winckler). 1 Pošto sam završio svoj rukopis došla mi je do ruku jedna rasprava Stumpfova (Stumpf) koji se slaže sa mojim radom u želji da dokaže da san ima smisla i da se može tu­ mačiti.. neoženjenog čove­ ka ili eventualno trgovca. Morao sam uvideti da je ovde opet u pitanju jedan od onih ne tako retkih slučajeva u kojima izgleda da se jedno prastaro. Dr. = Tiros je tvoj). tako da ga je osvojio" (<r& T0po<. Bitno u tom postupku je to što se rad na tumačenju snova ne upravlja ka celini sna. Jedan san se po pravilu ne može prevesti na strane jezike pa prema tome. sve bi zavisilo od toga da „ključ". oženjenog čoveka. Najlepši primer jednog objašnjenja sna koji nam je došao iz staroga veka zasniva se na jednoj igri recima. a posle njega i drugima. Sigurno su to nepove­ zani i zbrkani snovi. nego ono što padne na pamet samom snevaču. Jed­ nom rečju. ove noći imao polni snošaj pre sna ili posle njega?) — „L'idee dominante dans l'interpretation des songes consiste a expliquer le reve par son oppose" (Do­ minantna misao u tumačenju snova sastoji se u tome da san objasni njegovom suprotnošću). od kojih je potekao podsticaj za stvaranje metode šif rovan ja. objašnjenje elemenata sna većinom preduzimaju na osnovu istozvučnosti i sličnosti reci. nego na svaki deo sadržine sna za sebe. Pošto ovakve srodne veze prilikom prevođenja na naš jezik moraju da se izgube. — O ovom iz­ vanrednom značenju igre reci i igranja recima u starim orijcntalskim kulturama možemo nešto naučiti iz dela Huga Nijednog trenutka ne smemo posumnjati u to da su oba popularna postupka pri tumačenju snova ne­ upotrebljiva za naučno raspravljanje o snu. Time što je Aristandar reč Satyros razdvojio na ff& i Tupoi. .

kao i struktura sna. Za tu svrhu je sad potrebna izvesna psihička pri­ prema bolesnika. U oba slučaja mora postojati pri­ branost pažnje. a prema ostalim mislima ume tako da se ponaša da one uopšte ne postanu svesne. onda se ona i raspala. samoposmatrač se trudi samo da potisne kritiku. Do saznanja ovog postupka došao sam na sledeći način. Već godinama se bavim u terapeutskoj nameri rešavanjem izvesnih psihopatoloških struktura. jer baš od kritike zavisi. I). izd. histeričnih fobija. i analiza i rešenje predstavljaju isto. Kod razmišljanja psihička akcija stupa više u igru nego kod najpažljivijeg samoposmatranja. morati podneti op­ širan izveštaj. koji se počev od patološke ideje može pratiti unatrag u sećanju. U toku tih psihoanalitičkih proučava­ nja naišao sam na tumačenje snova. uprkos svima poteškoćama. 4. da uspeh psihoanalize zavisi od toga da on sve posmatra i o svemu javlja što mu pad­ ne na pamet i da ne dozvoli da bude eventualno za­ veden da neku misao — dosetku potisne pošto mu iz­ gleda da nije važna ili da ne spada u zadatak. U cilju njegovog samoposmatranja sa pribranom pa­ žnjom je od kori*ti da bolesnik zauzme miran položaj i da zatvori oči. (Uporedi primedbe Šlajer- . Napro­ tiv. prinudne predstave i si. otkako naime znam iz jednog značajnog saopštenja Jozeja Brojera (Joseph Breuer) da za ove strukture koje se osećaju kao simptomi bolesti. ako mu to pođe za rukom. da se pronađe traženo rešenje sna. On mora da bude potpuno nepristrasan prema svojim dosetkama. dakle. T tad je bilo sasvim pri ruci da i sa samim snom postu­ pam kao sa simptomom i da na njega primenim metod tumačenja koji sam za taj simptom bio izradio. prinudnih predstava i drugih. neželjene predstave koje se javljaju pretvaraju se u vizuelne i akustične slike. Brojer i Frojd. tvore­ vina. Kod psihoanalitičkih radova primetio sam da je psihičko stanje čoveka koji razmišlja sasvim drukči­ je nego kod onoga koji svoja psihička zbivanja posma­ tra. nastavim putem kojim je krenuo Brojer sve do potpunog objašnjenja. Beč 1895. Kao što vidimo. Kako se naposletku razvila tehnika postupka i kakvi su bili rezultati tih napora o tome ću jednom. onda se u njegovoj svesti pojavi velik broj dosetaka koje bi inače ostale neu­ hvatljive.106 Tumačenje snova. ali čovek koji razmišlja u isto vreme vrši i kritiku zbog koje jedan deo misli što se u nje­ mu porađaju odbacuje. 1 Kaže mu se. kasnije. 1922 (Sabrana dela sv. Kod slabosti naših osta­ lih terapeutskih nastojanja i zbog zagonetnosti ovih stanja izgledalo mi je primamljivo da. Pomoću ovog novostečenog materijala za samozapažanje može se izvršiti tumačenje patoloških ideja. i neku drugu misao opet zato što mu izgleda da je besmisle­ na. nego ih potisne još pre nego što ih je zapazio. Metod tumačenja sna 107 čenja snova. pošto ih je zapazio. radi se o tome da stvorimo jedno psihičko stanje koje ima izvesnu zajedničku analogiju i sa stanjem pre nego što se zaspi (a sigurno i sa hipnotičkim stanjem) u podeli psihičke energije (pokretljive pažnje). Studije o histeriji (Studien uber Hysteric). Kod njega težimo da postignemo dve stvari: intenzifikaciju njegove pažnje za njegova psihička zapažanja i isključivanje kritike kojom ina­ če obično prečišćava misli koje se u njemu porađaju. ako mu to inače ne polazi za rukom. 1 . druge opet jednostavno prekida tako da ne prati puteve misli koje bi one otvorile. Bolesnici koje sam obavezao da mi saopštavaju sve dosetke i misli koje im se nameću u vezi sa jednom određenom te­ mom pričali su mi svoje snove i tako me učili da se jedan san može ugurati u psihički splet. Prilikom usnuća pojavljuju se „neželjene predstave" popuštanjem izvesne samovoljne (a sigurno i kritičke) akcije koju ostavljamo da deluje na razvoj naših predstava. kao što to pokazuju i zategnuti izraz lica i naborano čelo čoveka koji razmišlja. izričito mu moramo narediti da se •odrekne svake kritike zapaženih misaonih tvorevina. kao razlog za ovo popuštanje obično navodimo „zamor". 1 Ako se ovakva patološka predstava može svesti na elemente iz kojih je nastala u duševnom životu bolesnika. nasuprot mimičkog spokojstva samoposmatrača. i bolesnik je od nje oslobođen.

. Otuda vaše žalbe na neplodnost. Većina mojih pacijenata u tome uspeva već posle prvog uputstva. prema prividno „slobodnim" dosetkama. sti­ dite se ili bojte se trenutnih. Izgleda da za stvaralačko delo duše nije dobro. Jedna ideja. izgleda da mnogim osobama nije lako. ako razum sve ideje koje se u njega ulivaju. Ako još nenaviknutog bolesnika upitam: Sta vam u vezi s ovim snom pada na pamet? — on redovno ne ume ništa da obuhvati u svom duhovnom vidiku. l Metod tumačenja sna 109 maherove.) Kod stanja koje koristimo za analizu sno­ va i patoloških ideja odričemo se namerno i samovolj­ no one aktivnosti da ušteđenu psihičku energiju (ili jedan deo te energije) upotrebimo za to da pažljivo pratimo neželjene misli koje se sada porađaju. ne . su tumačenja „en detail". kao i ovaj metod. On. jer suviše rano odbacujete i suviše strogo izdvajate" (Pismo od 1. da stvori veoma zgodnu celinu: — Sve to razum ne može da proceni ako ih ne zadrži sve dotle dok ih nije osmotrio u vezi sa ovim drugima. izgleda mi da je kod jed-< ne stvaralačke glave razum povukao svoju stražu 1 H. za koju uma­ njujemo kritičku delatnost. za čije pronala­ ženje imamo da zahvalimo Otonu Ranku (Rank).) Pa ipak. i onda će mi on za svaki deo dati čitav niz dosetaka (misli). 1909. ali ja ovde ne bih želeo da taj materijal upotrebim kao uvod u I . gospodo kritičari. koji ovde zahtevamo. ideje ulaze u snu pele-mele. posmatrana izolovano. koje zadržavaju svoj karakter kao predstave (a to za ra­ zliku od stanja pre nego što se zaspi). ja lično mogu to veoma savršeno ako pri tom sebi pomognem zabeležavanjem pojedinih svojih dosetaka. Ali ako hoćemo da poklonimo veru našem velikom filozofu-pesniku Fridrihu Sileru (Schiller). Prvi korak kod primene ovoga postupka pokazuje nam da predmetom pažnje ne smemo učiniti san kao celinu nego samo pojedine delove njegove sadržine. prolaznih ekstravaganci­ ja koje se nalaze u svih pravih stvaralaca i čije duže ili kraće trajanje misaonog umetnika razlikuje od sa­ njara. u primoravanju koje tvoj razum nameće tvojoj fantaziji. Na jednom mestu u njegovoj ko­ respondenciji sa Kernerom (Korner). mora i uslov za pesničko stvaranje sadrža­ vati isti takav stav. možda može u izvesnoj vezi sa drugim idejama. ili kako se već nazivate. Zauzimanje stava. i da mu škodi. kako mi izgleda. kao konglomerat psihičkih tvorevina. U toku svojih psihoanaliza kod neurotičara obja­ snio sam svakako više od hiljadu snova. i sa kojim možemo pove­ ćati intenzitet samoposmatranja. tako reći još na samoj kapiji. koje možemo označiti kao „zadnje misli" ovo­ ga dela sna. Iznos psihičke energije. kao što to naziva Siler. Tako dakle od „neželjenih" predstava činimo „željene". istorijskog i iz priče poznatog metoda objašnjavanja sna pomoću simbolike i približava se drugom metodu. koje možda izgledaju isto tako neukusne. može biti veoma neznatna i veoma neobična. sa odricanjem kri­ tike koja se inače vrši prema ovim mislima. ovakvo „povlačenje straže sa kapije ra­ zuma".108 1 Tumačenje snova.en masse". ispred kapije. Ja moram ovde da nabacim jednu misao i načiniti je opipljivom jednim poređenjem. de­ cembra 1788. Naprotiv. U ovom prvom važnom uslovu odvaja se dakle moj metod tumačenja sna od popularnog. i on tek onda tu veliku gomilu može da pregleda i da oceni. i onaj san od samog početka shvata kao nešto složeno. Ja moram da pred njega stavim san odvojen na delove. Siler odgovara svome prijatelju koji se žali da je nje­ gova produktivnost nedovoljna: „Razlog tvojoj žalbi leži. koleba se znatno uvek prema tome koja od pažnje treba da bude fiksi­ rana. „Neželjene misli" obič­ no izazivaju najžešći otpor koji želi da ih spreči u tome da se pojave. Zilberer je iz direktnog posmatranja ovog pretva­ ranja predstava u vizuelne slike učinio je važne doprinose tumačenju snova (Jahrbuch fiir psychoanalytische F o r schungen I i II. „metodu šifrovanja". kao i ovaj. — Vi. suviše oštro ispituje. ali ona možda po­ staje važna kroz neku drugu koja dolazi posle nje. ovakvo premeštanje u stanje nekritičkog samoposmatranja nipošto nije teško.

primorava me jedan drugi r a ­ zlog na njihovo odbacivanje. A ako se o d r e k n e m snova neurotičara.110 Tumačenje snova. u svakom slučaju možemo pokušati u t v r ­ diti dokle se samoanalizom može dospeti u t u m a č e ­ nju snova. pacijentkinja je izgubila svoj histerični strah. Ostaju samo još oni snovi koje su mi zgod­ n o m prilikom ispričale neke osobe iz k r u g a mojih p o ­ znanika. pogotovo za psihoterapeuta. Tako sam upućen na svoje sopstvene snove kao na obilan i pogodan materijal koji dolazi od j e d n e otprilike n o r m a l n e osobe i koji se odnosi na raznovr­ sne povode svakodnevnog života. naravno. a bez ove ne mogu naći smi­ sao sna. Sigurno će mi k a o prigovor iznositi sumnje u pouzdanost ovakvih . Sasvim bez ob­ zira na to da bih se izložio prigovoru. stvari koje su same po sebi nove i u najvećoj m e r i n e ­ obične. meni pristupačno tumačenje jednog svog sna. Nipošto ne želim da propustim da u ograničenje gore na­ vedenoga iznesem da gotovo nikad nisam saopštio potpuno. Čovek oseća razumljiv zazor da iznese na videlo toliko intimnosti iz svoga duševnog života."1 Potražiću dakle j e d a n od svojih sopstvenih snova i na njemu objasniti svoj način tumačenja.e povoljnije nego kod p o s m a t r a nja drugih. da su to snovi n e u r o p a t a koji ne dozvoljavaju izvlačenje zaključaka na snove zdravih ljudi. Moja namera. Time bi za svaki san bio neophodan jedan prekomerno dugačak izveštaj i prodiranje u suštinu i etiološke uslove psihoneuroza. Na žalost kod svih ovih snova ne raspolažem analizom. U to v r e m e još nisam bio sasvim siguran u k r i ­ terije koji određuju definitivno rešenje jedne histe­ rične istorije bolesti i očekivao sam od bolesnice jed­ no rešenje koje joj nije izgledalo prihvatljivo. j e d a n od mojih najbližih prijatelja koji je bio posetio bole­ snicu — I r m u — i njenu porodicu za v r e m e njihovog boravka na selu. Svaki t a ­ kav san zahteva jedan uvod. naprotiv. Verovatno sam bio u pravu da ne verujem suviše u diskreciju čitaoca. i tako bi one skrenule pažnju sa problema sna. godine lečio sam psihoanalitički jed­ nu m l a d u d a m u koja je i sa m n o m i sa mojima bila u veoma bliskom prijateljstvu. est oblige de faire l'aveu metne de ses faiblesses s'il croit par la jeter du jour sur quelque probleme obscur. P r i tom samovolja nipošto ne t r e b a da b u d e isključena. a njegov a u t o r i t e t manji. Razumljivo je da ova­ kva mešavina odnosa može za lekara značiti izvor r a ­ znovrsnih uzbuđenja. I u t a ­ kvoj nesaglasnosti mi smo zbog leta prekinuli lečenje. ja sam naprotiv s p r e m a n na to da ista sadržina sna kod razli­ čitih osoba i u različitoj vezi može kriti i neki drugi smisao. veli Delbef. T e m a na koju su ovi snovi u p e r e n i jeste. teži u t o m pravcu da u rešavanju sna stvorim p r e t h o d n u r a d n j u za otkrivanje i rešenje teških problema psihologije neuroza. Ostale teškoće m o r a m savladati ja u svom sopstvenom interesu. I Metod tumačenja sna 111 tehniku i učenje o tumačenju snova. Ali čovek p r e k o toga m o r a da pređe. Uvod U leto 1895. uvek istorija bolesti koja se nalazi u osnovi neuroze. Lečenje se završilo delimičnim uspehom. Pitao sam ga u kakvom ju je stanju 1 Svaki psiholog mora da prizna svoje slabosti ako veruje da time može baciti svetlost na neki taman problem. . — Jednog dana posetio me jedan mlađi kolega.. Po mome mišljenju prilike kod samoposmatranja su pr. onda sa ostatkom ne s m e m biti suviše velik probirač. A sad m o r a m da zamolim svoje čitaoce da moje interese za dugo vreme n a č i n e svojim interesima i da se sa m n o m zajedno u d u b e u najsitnije pojedinosti moga života. ili na koje nailazim zabeležene kao p r i m e r e u literaturi o snovima. ali ne i sve svoje somatičke simpto­ me. Svaki neuspeh p r e t i da oslabi staro prijatelj­ stvo sa bolesnikovim rođacima. Lično interesovanje lekara je veće. svoga glavnog m a t e ­ rijala. Moj postupak nije tako udoban kao što je postupak popularnog metoda šif rovan ja koji d a t u sadržinu sna prevodi p r e m a u t v r đ e n o m ključu. jer ovakvo p r e n o ­ šenje imperativno zahteva interesovanje za skriveno značenje snova. „Tout psychologiste.samoanaliza". a pri tom nije ni siguran od pogrešnog t u m a ­ čenja stranih ljudi.

124.. kad se loše osećala. Još iste večeri napisao sam Irminu istoriju bolesti da bih je predao. Propionska kiselina . Ni ja sam to ne znam. . . Velika dvorana — mnogobrojni gosti koje pri­ mamo. kao da se pravdam doktoru M. Ja se čudim simptomima bolesti na koje mi se Irma žali u snu. . . Odmah je jasno na koje se događaje poslednjeg dana on nadovezuje i koju temu obrađuje. Vest o Irminom sta­ nju. jednom zajedničkom prijatelju koji je u ono vreme vodio glavnu reč u našem krugu. . Dr M. pridružiće se i dizenterija i otrov će se izlučiti . Ta kuća nekad je bila određena da bude zabavni lokal. i san se takođe dogodio 8 Froid. Uostalom. to je infekcija. Analiza Dvorana — mnogobrojni gosti koje primamo. moje nepri­ jatno osećanje mi nije bilo jasno i ja ga uopšte ni­ sam ni izrazio. — Ona odgovara: Kad bi ti znao kakve bolove sada imam u vratu. . jula 1895. Ovaj san ima ispred svih ostalih jedno preimućstvo. . San mi prema kraju izgleda nejasniji i zbijeniji nego što je bio na početku. ili ton kojim su one bile izgovorene. Smejem se besmislenoj ideji o injekciji propionske kiseline i utehi koju je izrazio dr M. Ona izgleda bleda i podbula. . koji sam odmah posle buđenja zapisao. I Metod tumačenja sna 113 video i dobio sam odgovor: Bolje je. — Ja se uplašim i pogledam je. Među njima Irma koju odmah odvodim u stra­ nu da bih joj u neku ruku odgovorio na njeno pismo. Mi takođe neposredno znamo odakle ova infekcija dolazi. vrlo je bled. Pri tom ona pokaza malo odupiranja kao što to rade žene sa veštačkim zubima. . kaže: Nema sumnje. ali ne mari ništa. moje lečenje nisu baš rado gledali. Povedem je ka prozoru i pogledam joj u gušu. Kažem joj: Ako još imaš bolove. Verovatno i špric nije bio čist. — Brzo pozovem doktora M. Da bih saznao značenje svega toga. Takve se injekcije ne daju ovako lakomisleno . . Moj prijatelj Oto sad isto tako stoji pored nje. pomislih da sam najzad ovde ipak prevideo nešto sasvim organsko. i na drugom mestu na neobičnim na­ branim tvorevinama koje su očigledno rađene prema nosnim školjkama primetim belosive kraste na većoj površini. gušim se. a prijatelj Leopold perkutuje je preko steznika i kaže: Ona s donje leve strane ima neki potmuo ton. uprkos haljini osećam) . istorija bolesti koju sam pisao duboko u noć. nema dla­ ka na bradi . pošto oni nisu isti simptomi zbog kojih sam je ja lečio. kao on.112 Tumačenje snova. zapošljavali su moju dušev­ nu aktivnost i za vreme spavanja. . moram se odlučiti na opširnu analizu. ko god je uzeo na znanje prethodni uvod i sadržinu sna. Toga leta smo stanovali na Belviju. mogao slutiti šta san znači. . da bih joj prebacio što još uvek ne prihvata „rešenje". . . i otada je zadržala neobično viso­ ke prostorije slične dvorani. hramlje. Odabrana dela. . onda je to za­ ista samo tvoja krivica. U noći posle toga večera (bolje rečeno ujutru) sanjao sam sledeći san. O tome daje obaveštenje uvodni tekst. Pomislih da joj to ipak nije potrebno. pokazuje takođe na jedan infiltrirani deo kože na levom ramenu (što i ja. Uprkos tome ne bi niko. Ja znam da su me ljutile reci moga prijatelja Otona.1 San od 23. u jednoj usamlje­ noj kući na jednom od brežuljaka koji se naslanjaju na Kalenberg. Prijatelj Oto dao joj je nedavno. . Propilen . koju sam primio od Otona. VI To je prvi san koji sam izložio detaljnoj interpretaciji. koji izvrši po­ novni pregled i potvrdi . . ali ne sasvim dobro. M. — Usta se zatim lepo otvaraju i ja s desne strane nalazim veliku mrlju. stomaku i u telu. injekciju sa jednim propilpreparatom. Činilo mi se da iz njih čujem prebacivanje kao da sam pacijentkinji isuviše mnogo obećao i tobožnji Otonov stav pro­ tiv mene svodio sam — s pravom ili ne — na uticaj rođaka bolesnice koji. izgleda sasvim 1 drukčije nego obično. Trimetilamin (čiju formulu vidim pred sobom odštampanu krup­ nim slovima) . kao što pretpostavljah.

i zasad ne mogu to ni da shvatim. pre svega. zatekoh je po­ red prozora u situaciji reprodukovanoj u snu. Bolovi u stomaku su spadali u kompleks simptoma moje bolesnice. Ako je to lična krivica Irmina. Ta moje lečenje otklanja samo hi­ sterične bolove. Ona se malo odupire. Ovoj zabludi. sada sam zahva­ lan za to što mi je olakšala egzistenciju u jedno vre­ me kad je trebalo da u svom sv6m neizbežnom nezna­ nju postižem uspehe u lečenju. Treba li nameru sna tražiti u ovom pravcu? Irmine žalbe. i to na nekoliko dana pre rođendana moje žene. — Irmi to nije ni potrebno: to je. jer bi onda bilo od­ stranjeno i prebacivanje neuspeha. guši se. kao što to rade žene sa veštačkim zubima. Ona izgledajbleda i podbula. Događaj u snu me podseća na pregled jedne guvernante koji sam pre izvesnog vre­ mena obavio. Kad sam je neke večeri posetio. Prilikom pažljive analize osećamo da li smo iscrpli zadnje misli koje se moraju očekivati ili ne. onda ne može biti moja krivica. pre svega. svakako kompliment za nju. Ali onda sam i sam to smatrao neverovatnim jer je ona po prii* . ali je prilikom otvaranja usta izvo­ dila neke pokrete kao da želi da prikrije svoje zube. onda opet nisam oba­ vezan da ih lečim. među njima i Irmu. Moj san dakle anticipira ovu situaciju: Rođendan moje žene. Plašim se pri pomisli da sam prevideo jednu or­ gansku afekciju. ne želim da budem kriv za bolove koje ona još uvek oseća. ali ja naslućujem i neko drugo značenje. U sebi mislim da joj to nije ni potrebno. U snu sam. Način na koji Irma stoji kraj prozora podseća me odjednom na jedan drugi doživljaj. S dru­ ge strane. Sad se sećam da sam se često poigra­ vao sa slutnjom da bi me i ova dama mogla isto tako obavezati da je oslobodim njenih simptoma. Povedem je ka prozoru da bih joj pregledao gušu. mi kao goste primamo u velikoj dvo­ rani kuće Belvi. Sad mi pade na pamet da sam u toku poslednjih meseci stekao opravdan razlog da o ovoj drugoj dami stvorim pretpostavku da je i ona isto tako histerična. U ono vreme sam zastu­ pao mišljenje (za koje sam kasnije uvideo da je po­ grešno) da se moj zadatak iscrpljuje time što ću bo­ lesnicima saopštiti skriveni smisao njihovih simpto­ ma. u telu. Da. Na ovaj slučaj nadovezuju se druga sećanja na lekarske preglede i na male tajne koje se pri tom otkriva­ ju i koje nijednom. Moja bolesnica je uvek bila rumena. Prebacujem Irmi što nije prihvatila rešenje. i na­ viknut je da tako mnogo pojava prebacuje na račun histerije koje ostali lekari lece kao organske. i njen lekar. Bolovi u vratu. ili sam joj rekao. koju sam srećom savladao. za to više nisam odgovoran. — Ali u rečenici koju u snu izgovaram Irmi primećujem da.114 Tumačenje snova. Kao što će mi se rado poverovati. jer on gotovo isključivo posmatra samo neurotičare. dakle. I Metod tumačenja sna 115 u Belviju. Toga dana je moja žena rekla da očekuje da će nam za njen rođendan kao gosti doći više prijatelja. onda je to tvoja sopstvena krivica. Irma ima jednu intimnu prijateljicu koju ja veoma visoko cenim. zamenio svoju bolesnicu njenom prijateljicom. Ali šta ja znam o njenim stanjima? Upravo samo to da i ona pati od histeričnog grčenja u snu kao i moja Irma. telu i stomaku. a među njima i Irma. da li će oni to rešenje posle toga prihvatiti ili ne. onaj isti dr M. Čudim se zašto sam se u snu odlučio za ovaj izbor simptoma. od čega zavisi uspeh. ta guvernanta načinila je najpre utisak mladalačke lepote. Naslućujem da se ovde mesto nje uvlači neka druga osoba. Irma mi je i sama to odala. ali se oni nisu suviše nametali. i skrama javljaju se ponovo u nastavku sna. lekaru a ni pacijentu ne stvaraju zadovoljstvo. ona se pre žalila na osećanje mučnine i gađenja. to je kod specijalista strah koji se nikad ne gasi. stezanje u guši kod nje jedva da su igra­ li neku ulogu. Kod Irme nikada nisam imao povoda da izvršim in­ spekciju usne duplje. i mnoge ljude. ja joj još kažem: Ako još uvek imaš bolove. Ako su Irmini bolovi organski osnovani. bolovi u vratu. To bih joj mogao reći i u bud­ nom stanju. — ne znam odakle — u mene se uvlači laka sumnja da li je moj strah sasvim pošten. kao da že­ lim da sam pogrešio u dijagnozi. Izgleda mi dakle. zapravo.

To bi jednostavno odgovaralo položaju koji je dr M. 8 Naslućujem da tumačenje ovoga dela nije vođeno do­ voljno da bi se mogao pratiti celokupni skriveni smisao. Svaki san ima najmanje jedno mesto na ko­ jem je nedokučljiv. Onda mi pade na pamet jedna druga osoba na koju mogu one crte da smeraju. koji brije bradu. a sada mi se ovo pričinjava kao nekakva odmazda sud­ bine. 1 teško oboljenje moje najstarije kćeri pre otprilike dve godine i na svu strahotu onog strašnog vremena. Čini se kao da pronalazim sve prilike na osnovu kojih bih mogao da sebi pre­ bacim nedostatak lekarske savesnosti. Bolesnica koja je pod­ legla intoksikaciji nosila je isto ime kao i moja naj­ starija kći. bez dlaka na bradi i hramlje. oko za oko. Ona druga bi bila pametnija. Moram priznati da sa Irmom i svojom ženom u ovom snu ne postupam baš veoma ljubazno. naime. Kraste na nosnim školjkama upozoravaju na brigu o mom sopstvenom zdravlju. ona se dosad zaista pokazivala do­ voljno snažnom da svoje stanje savlada bez tuđe po­ moći. Mora da postoji neki razlog što oba ova lica u snu stapam u jedno . bila je podbula. a sad sam sklon da se zadovoljim slabim zubima. na Irminu prijateljicu. ona druga kod mene budi jače simpatije ili o njenoj in­ teligenciji imam bolje mišljenje. koji je već 1895. dr M. Preostalo je sad još nekoliko crta koje ne mogu smestiti ni kod Irme ni kod njene prijateljice: bleda. Bela mrlja podseća na difteriju i. izazvao sam kod jed­ ne bolesnice tešku intoksikaciju i onda sam se brzo obratio jednom iskusnom starijem kolegi za pomoć. moja sopstvena žena. Ona isto tako nije moja pacijentkinja. i ja je ne bih želeo imati kao pacijentkinju pošto sam primetio da se od mene ženira i da je ja ne smatram poslušnom bolesnicom. poteklo od mene. i kad je jednom bila naročito (osobito) zdrava. poslušne pacijentkinje. 1 Ja sam dakle svoju pacijentkinju Irmu upoređivao sa dve druge osobe koje bi se takođe odupirale lečenju. Preporučivan je ko­ kaina. Usta se zatim takođe dobro otvaraju. i pre nekoliko dana čuo sam da je jedna od mojih pa­ cijentkinja koja je radila isto kao i ja zaradila pro­ stranu nekrozu nosne sluzokože. donelo mi je teška prebacivanja. Da stvarno mislim na ovaj slučaj potvrđuje se jed­ nom sporednom okolnošću. zub za zub. Nepre­ stanim ordiniranjem jednog sredstva koje je tada još smatrano bezazlenim (sulfonal). Ona se protivi kao što to san pokazuje. O njemu pre nekoliko dana dođe vest da hramlje zbog jednog artritičkog oboljenja u kuku. koje je 1885. i. ako se dobro sećam. podbula. Jedan od mojih dragih prijate­ lja. Ali ovo „brzo" dovoljno je upadljivo da zatraži naročito objašnjenje. Kao da zamena osoba treba da se nastavlja u jednom drugom smislu. Sada pada mi na pamet moj stariji brat koji živi u inostranstvu. bolovi u stomaku podsećaju me na jedan od povoda kad mi je njen strah postao jasan. Tada sam često upotreb­ ljavao kokain da bih suzbio dosadna oticanja nosa. Kakav smisao može imati to što sam ih u snu zamenio sa njihovom prijateljicom? Možda to da bih želeo da zamenim. Dr M. ali neka bude za* moje opravdanje primećeno da i jednu i drugu merim idealom jedne čestite. kao nekakav pupak kojim je povezan sa onim što je ostalo nesaznato. Pozovem brzo doktora M. Ja dosad nikad nisam mislio o tome. Od toga je tačno toliko da njegov loš izgled često iza­ ziva zabrinutost kod njegovih prijatelja. ona druga bi pričala više od Irme. Ono me podseća na jedan žalostan lekarski doživljaj. I Metod tumačenja sna 117 rodi veoma uzdržljiva. Irmu smatram glupom što ne prihvata moje rešenje. 2 Šta ja vidim na vratu: belu mrlju i okrastale nosne školjke. Veštački zubi odveli su me onoj guvernanti. Drugo objašnjenje bi bilo da ona to ne smatra potrebnim. U pitanju je. je bled. razume se. ubrzao je svoju propast zloupotrebom ovoga sredstva. iz sna sasvim je ličio na njega. koji obnavlja pregled. a osim toga i na Na ovu treću ličnost može se svesti ona još neobjašnjena žalba na bolove u stomaku. veštački zubi. Obe ostale karakteristične pojedinosti moraju pripadati nekom drugom licu. ova Matilda za onu drugu. pre­ ma tome. Ja. Kad bih hteo da nastavim sa upoređivanjem ove tri žene veoma bih se udaljio. Ona je obično bleda. među nama zauzimao. ona bi dakle pre popustila. godine umro.116 Tumačenje snova.

ali se ipak. ja. mora pažljivo analizirati. Ja naslućujem da i tim želim samo da svalim krivicu sa sebe. I Metod tumačenja sna 119 jedino. tamo su se često događale. suprotno načinu na koji moramo pre­ gledati odrasle ženske osobe. Ali ja se ovde uzdižem iznad sna. otvoreno rečeno. to je. nisam sklon da se ovde dublje upuštam. doduše. Doći će tome još i dizenterija i otrov će se izlučiti. Iz vremena oboljenja moje ćerke ja se sećam diskusije o difteritisu i difteriji. Postojanje opšte infekcije dokazuje Leopold potmulošću tona koja. razborit. Leopold je ponovo pregle­ dao dete i dao neočekivani doprinos za donošenje od­ luke. Infiltrirani deo kože na levom ramenu. Prijatelj Oto stoji sad pored bolesnice i prijatelj Leopold je pregleda i u donjem delu levo ukazuje na postojanje jednog potmulog tona. ona bi se odnosila na pluća. Uostalom. . Prijatelj Leo­ pold je takođe lekar. naime. To iz­ gleda tako svirepo. ali to bi mogao biti i odnos prema pacijentkinji koju bih želeo da imam mesto Irme. One me pre podsećaju na pijemiju. Posmatrano pobliže ipak pokazuje neki smisao. Ono što dolazi dalje. Ne mari ništa: to predstavlja utehu. . Otonov rođak. Obojica su odbila je­ dan moj predlog koji sam im nedavno dao. Ova dama. koliko mogu da vidim. Ali zašto je ova uteha tako besmislena? Dizenterija: Neka daleka predstava da se bolesne materije mogu odstraniti iz tela kroz creva. Scene. Između njih je baš postojala slična razlika u karakteru kao i između inspektora Breziga (Brasig) i njegovog prijatelja Karla. dakle. Uprkos odelu. Tekst u snu glasi isto tako dvosmisleno: što ja . to mi je tamno. a za to je potrebno objašnjenje. i izgleda mi da nije načinjen baš loš izbor kad ovu utehu stavljam u usta upravo ličnosti doktora M. pregledali golu. Stvarno se sećam da sam iz sličnih razloga prema obojici bio neraspoložen. pa prema tome opet na tuberkulozu. Ja. Hoću li . To je svakako samo umetanje. Jedan se isticao svojom „okretnošću". Sad primećujem i jedan od koloseka kojim se pokreće povezanost misli u snu: od bolesnog deteta ka institutu za bo­ lesnu decu. Odmah mi je jasno da je to moj reumatizam u ramenu koji redovno osećam kad god sam ostao budan duboko u noć. Sudbina je od obojice. mislim da upravo kod difterije ovakve vrste metastaze ne dolaze. To mi na prvi pogled izgleda smešno. Dr M. kaže: To je injekcija. budući da obavljaju istu specijalnost. Psihičko lečenje ne možemo načiniti odgovornim za to ako difterićna oboljenja i dalje postoje. Na „infiltraciju levo pozadi gore" smo navikli. kao i sve ostalo. kao što je scena reprodukovana u snu. a drugi je bio spor. ali ne mari ništa. Ali mene ipak ženira da Irmi jedno tako teško oboljenje izmišljam samo i jedino zato da bih skinuo teret sa sebe. Meni je dakle potrebno osigura­ nje da će se sve lepo završiti. Osim toga pred očima mi lebdi nešto kao neka metastatična afekcija. Obojica su mi godinama asistirali još dok sam vodio javnu ordinaciju za nervno obolelu decu. — Potmuo ton levo sa donje strane stva­ ra mi utisak kao da odgovara svima pojedinostima jednog jedinog slučaja u kome me je Leopold fra­ pirao svojom temeljitošću. osećam na sopstvenom telu. Decu smo u bolnici. Dok sam sa Otonom debatovao o dijagnozi jednog slučaja. To je slično poređenje kao ono gore između neposlušne pacijentiknje Irme i njene prija­ teljice koja je smatrana pametnijom. Pričalo se o jednom izvrsnom kliničaru da je svoje pacijente pregledao uvek fizikalno samo kroz odelo. onda se to očigledno događa zato da bih Leopolda izbrisao. Difterija je opšta infekcija koja potiče od lokalnog difteritisa. Ono što sam na pacijentkinji pronašao bio je lokalni difteritis. nači­ nila konkurente koje ljudi stalno upoređuju među­ sobno. razume se. Ja mislim da se ova uteha na svoj način uklapa: Poslednji deo sna doneo je sadržinu da bolovi pacijentkinje dolaze od teškog organskog oboljenja. ali teme­ ljan. kao on osećam. imitira tuberkulozu.118 Tumačenje snova. Misli se. Ako u snu upoređujem Otona i opreznog Leopolda. naravno. pada mi u oči kako neobično zvuči oznaka „infiltriran deo kože". upućuje na pomisao da postoje metastatička žarišta.

Nisam hteo da svoju psihoterapiju opro­ bam na njemu i poslao sam ga na jedno putovanje morem.. Irmine prijateljice. doduše. Pre neko­ liko meseci primio sam na lečenje jednog mladog čoveka koji se žalio na neobične teškoće sa stolicom.120 Tumačenje snova. jer se sećam kako je on pre više godina jed­ nom. Iz toga likera se širio takav mi­ ris na somu da sam odbio da ga probam. Dizenterija. a ja sam još opreznije zabranio da to uradi uz dobronamernu napomenu da ni posluga ne treba da se otruje. 1 Metođ tumačenja sna 121 time da se narugam bogatstvu izdaleka donetih i neo­ bičnih patoloških povezivanja doktora M. Propilen . i taj niz je snu dao preparate propilena. Kako samo dolazim do toga? Iste večeri kad sam pisao istoriju bolesti. nego je mirno od­ govorio: iVe mari to ništa. pri tom. nismo još ništa znali pošto je tek Leopold dokazao da postoji infekcija. imao običaj da u svim mogućnim povodima deli poklone. ta belančevina će se već izlučiti! — Za mene dakle više nema sumnje da ovaj deo sna sadržava ruganje na račun kolege koji o histeriji nije znao ništa. a kojeg su ostale kolege lečile kao slučaj „anemije sa nedovoljnom ishranom". Ovo neposredno znanje u snu je značajno. ali je on sam sebi smesta davao injekcije kokaina. 1 . Ja. da se pojave kod njegove pać*ijentkinje. On je. Irmi recima: Ako još uvek osećaš bolove.. pa posle toga sanjao. mora biti tako da se sa utešnom progno­ zom: Pridružiće se još dizenterija itd. Prijatelj Oton joj je dao injekciju kad se loše osećala.. Ja sam video da se radi o histeriji. u ovom snu osvetio već dvema ličnostima. po­ što sam omirisao amil. verovatno će ga jednom neka žena od toga izlečiti. i doktoru M. Bio je pozvat sa ovim kolegom na konsulta­ ciju kod jednog teškog bolesnika i osećao se pobuđe­ nim da onom drugom koji je izgledao pun nade. pre nekoliko dana. otvo­ rila je moja žena bocu likera na kojoj je bilo napi­ sano „Ananas"^boca je bila poklon našeg prijatelja Otona. Ali taj kolega se nije zbunio. ali su takve supstitucije možda baš u organskoj herniji dozvoljene. dakle. naime. gospodine kolega. ili joj je „naseo"? Ali koji motiv mogu imati ja da tako loše po­ stupam sa ovim svojim prijateljem? To je veoma jed­ nostavno: Dr M.. Ja sam. Oton je zaista pričao da je za kratko vreme svoga boravka kod Irmine familije bio odveden u je­ dan hotel u suscdstvu da bi tamo dao injekciju ne­ kom čoveku koji je odjednom osetio da mu nije do­ bro. Ja sam mu dao savet da za vreme dok mu je uskraćen morfijum upo­ trebi kokain. srnejući se. uostalom. sadržava neverovatnu zvučnu sličnost sa prezimenom moje pacijentkinje Irme.. Malopre. „Ananas". zvuči pomalo na difteriju čije se ime u snu ne pominje. se sa mojim „rešenjem" kod Irme isto toliko ne slaže kao i sama Irma. . tekstom koji sadržava besmi­ slenu utehu koju mu ja stavljam u usta. sanjao sam propil. Ja sam se. Sa propilpreparatom . samo interno. I kao za potvrdu ovoga prođe mi sad kroz glavu: Zna li doktor M. Moja žena je kazala: Ovu ćemo bocu pokloniti posluzi. Injekcije me opet podsećaju na onog nesrećnog prijatelja koji se otrovao kokainom. I sad. dobijem od njega iz Egipta jedno očajno pismo u kome mi javlja da je tamo preležao jedan novi napad koji je lekar pro­ glasio dizenterijom. Kod dizenterije pada mi na pamet još nešto drugo. pri­ govori što u mokraći pacijentovoj nalazi belančevinu. svakako preduzeo jednu supstituciju. onda je to tvoja krivica. metil itd.. naslućujem da je ova dijagnoza samo greška toga kolege neznalice koji do­ zvoljava da ga histerija vodi za nos. Jeste. koje izazivaju strah da postoji tuberkuloza t takođe temelje na histeriji? Je li on uočio tu histeriju. Miris some (Amil.) kod mene je očigledno probudio sećanje na čitav niz: propil. Propionska kiselina. rugam dok­ toru M. Mi znamo neposredno odakle dolazi infekcija. nešto sasvim slično pričao o jednom kolegi. dalje. ali ipak nisam mogao a da samome sebi ne prebacim što sam bo­ lesnika doveo u stanje da pored jedne histerične afekcije creva dobije još i jednu organsku.

Veruj em da sam nešto slično mislio onoga popodneva kad je izgledalo da recima i pogledom zauzima stav protiv mene. Bilo je otprilike ovako: Kako lako pada pod uticaj. Ali i on sam bo­ luje od gnojenja nosa. Ja naslućujem zašto je formula trimetilamina zauzela u snu tako mnogo mesta. što je razumljivo. Ovde. Kao što sam rekao. i formula je štampana masnim slo­ vima kao da se iz konteksta htelo nešto istaći kao naročito važno. Pri preba­ civanju. i sad se u mom sećanju pojavljuju tri slične situacije: sa mojom ženom. sklopljen jedan takav san. i čujem o njoj da boluje od zapaljenja vena.122 Tumačenje snova. sa Irmom i sa pokojnom Matildom čiji mi je identitet očigledno dao za pravo da u snu tri lica zamenim jedno sa drugim. Verovatno i špric nije bio čist. On mi je tada saopštio izvesne ideje za jednu seksualnu herniju i iz­ među ostalog pomenuo da misli da je u trimetilaminu pronašao jedan od produkata seksualne izmene materije. više ne pojavljuje u misaonoj vezi sna? Naprotiv: on je na­ ročiti poznavalac posledica koje proizilaze iz obolje­ nja nosa i nosnih duplja. naravno. nego i aluzija na jednu ličnost na koju se sa zadovoljstvom sećam kad se osećam usamljenim u svojim pogledima. • •* Završio sam dakle sa tumačenjem sna. Juče slučajno sretoh sina jedne dame stare osam­ deset i dve godine. kao što ja znam za njegove. Treba li da se ovaj prijatelj. kojoj moram svakog dana davati dve injekcije morfijuma. iz koje proizilazi isti prekor upućen meni. što mi je palo na pamet pri radu na tumačenju. Ja sam baš savestan. ja uopšte nisam smerao na injekcije toga sredstva. ali on dolazi sa nekog drugog mesta. kako lako donosi svoj sud. Ova supstanca me je dakle odvela na sek­ sualnost. upućenom Otonu da sa tim hemijskim ma­ terijama lakomisleno postupa. Čemu me sad vodi ovaj trimetilamin. i otkrio je nauci nekoliko izvanredno značajnih odnosa koji postoje između nos­ nih školjki i ženskih seksualnih organa. Ovde se lakomislenost prebacuje neposredno prijate­ lju Otonu. i sva­ kako na ovo aludira pijemija koja mi kod meta­ staze u snu lebdi pred očima. Ponosim se time što joj tokom dve godine nisam stvorio nijedan infiltrat. Ona druga dama. takođe je mlada udovica. ali i za njenu suprotnost. U snu vidim hemijsku formulu ove supstance što svakako svedoči o velikom naporu moga pamćenja. stalno brinem o tome da li je špric čist. na onaj trenutak kome pripisujem najveću važnost u postanku nervoznih oboljenja koja hoću da lečim. Ja sam ga zamolio da pregleda Irmu i utvrdi nemaju li njeni bolovi u sto­ maku eventualno nazalno poreklo. Kako je neobično. uostalom. očigledno. ako mi je stalo do toga da kod nje opravdam svoj neuspeh u lečenju. Takve se injekcije ne daju tako lakomisleno. ja primećujem da po­ novo dodirujem istoriju one nesrećne Matilde. U ovoj jednoj reci skupilo se tako mnogo važnih stvari: trimetilamin nije samo aluzija na nadmoćni faktor seksualnosti. — Osim toga me gornja rečenica ponovo podseća na pokojnog prijatelja koji se tako brzo odlučio za injekcije kokaina. Ona se trenutno nalazi na selu. (Tri nabrane tvorevine u guši kod Irme). Moja pacijentkinja Irma je mlada udovica. koje mu zadaje brige. pozvaću se svakako najbolje na ovu činjenicu koju bi njeni prijatelji rado izmenili. na koji mi je na ovaj način skrenuta pažnja? Na jedan razgovor s nekim drugim prijateljem koji go­ dinama već zna za sve moje radove u toku nastaja­ nja. ja prikupljam primere za svoju savesnost. Još jedan prekor upućen Otonu. 1 . Sa zapaljenja vena ponovo se vraćam na svoju ženu koja je za vreme jedne trudnoće patila od začepljenosti vena. 1 Metod tumačenja sna 123 Trimetilamin. koju imam u snu kao pacijentkinju mesto Irme. koji je u mome životu igrao tako veliku ulogu. U toku ovoga rada imao sam muke da se odbranim od svih 1 Mada nisam izneo sve. Odmah sam pomislio na to da je u pitanju infiltrat koji je nastao zbog zaprljanja šprica.

da čak jedna druga isključuju. kao što sam se od. san mu se zato osvetio tako što je prekor uputio natrag na njega. Ali utoliko bolje: ako se kao verodostojan prihvati samo jedan od ova tri načina odbrane. nego mu jasnom aluzijom stavljam na znanje svoje mišljenje da se pred pro­ blemom nalazi kao neznalica („Pridružiće se dizenterija itd. briga za zdravlje moje žene. on kotao uopšte od suseda nikad nije ni pozajmljivao. povezaće se to sve u jedan jedini krug misli. Još nisam zadovoljan. lekarska savesnost. I Metod tumačenja sna 125 dosetaka za koje je moralo dati podsticaj upoređenje između sadržine sna i misli koja se iza te sadržine krije. a drugo. zamenite ih sa tri druga lica prema mom izboru. a njegov motiv je želja. doktora M. A Oton me je naljutio svojom primedbom o Irminom nepotpunom ozdrav­ ljenju. i od Otona Leopoldu. Irmini bolovi me se ništa ne tiču. onda ću biti slobodan od prekora koje svakako ne želim da sam zaslužio! Neosnovanost ovih prekora dokazivana mi je u snu veoma razvu­ čeno. Ni prigovor doktora M. pisanje istorije bolesti) bile u meni probuđene. Sećam se nejasnog ne­ prijatnog osećanja kad mi je Oton doneo vest o Irmi­ nom stanju. U snu igraju ulogu još i druge teme čiji odnos prema mom oslobođenju od krivice za Irminu bolest nije tako providan: bolest moje ćerke i jedne pacijentkinje sa istim imenom. dok ja pri davanju injekcija nikad ne izazovem neku nezgodu. čini mi se da od njega apeliram na nekog drugog. Ali i od pojedinosti sna mnogo što-šta postaje mi jasno sa gledišta ispunjenja želje. Takođe mi je u međuvremenu sinula misao o „smislu" toga sna. moga brata. i da je za to kriv Oton. San izvesno stanje stvari prikazuje tako kao što bih ga ja sam želeo: njegova sadržina je dakle ispunjenje želje. Sklonite mi ova lica. a treće. štetnost kokaina. nego mu se svetim i zbog lošeg likera koji miriše na somu. Ja se svetim i neposlušnoj pacijentkinji time što je zamenjujem sa jednom pametnijom i poslušnijom bolesnicom. obolje­ nje moga pacijenta koji putuje po Egiptu. Ja se Otonu ne svetim samo za njegov prena­ gljeni stav prema meni tako što mu podmećem jednu prenagljenu lekarsku radnju (injekciju). Prvo. te se uopšte ne mogu izlečiti psihičkim lečenjem. Irmini bolovi ne padaju meni na teret. Čini se da time kažem: Ovaj mi je miliji od tebe. Doduše. Irme obratio njenoj prijateljici. Irmine patnje bile su izazvane nesmotrenom injekcijom jedne za tu svrhu nepogodne materije koju joj je dao Oton. San me oslobađa odgovor­ nosti za Irmino osećanje svodeći ga na druge faktore (odmah čitav niz obrazloženja). koje ja ni u čemu ne mogu izmeniti. Rezultat sna je na­ ime da ja nisam kriv za Irmine patnje koje još po­ stoje. Iz misaonog kruga koji u snu igra ulogu hteo bih naknadno da unesem izraz za ovo prolazno . Toliko jasno pada u oči. Štaviše. briga o odsutnom pri­ jatelju koji pati od trulenja nosa. Zapamtio sam jednu nameru koja se ostvaruje snom i koja je morala biti motiv sanjanja. jer je ona sama kriva za njih time što odbija da prihvata moje rešenje. primećujem da se ova objašnjenja koja se slažu u tome da me oslobode odgovornosti među sobom uopšte ne sla­ žu.124 Tumačenje snova. Irmini bolovi potiču od nečistog šprica kao i zapaljenje vena moje stare dame. jer su oni organske prirode. nego nastavljam svoju osvetu tako što ga upoređujem sa njegovim pouzdanijim ko­ legom. Ali Oton nije jedini koji treba da oseti težinu moga gneva. sopstvenom i tuđem."). Irmine patnje se na zado­ voljavajući način objašnjavaju njenim udovištvom (trimetilamini!). Čitava odbrana — ovaj san i nije ništa drugo — živo podseća na odbranu čoveka koga je sused optužio da mu je vra­ tio kotao u oštećenom stanju. ne ostavljam da prođe mirno. kotao je već bio probušen kad ga je uzeo na zajam. on ga je vratio neoštećenog. koji više zna (na prijatelja koji mi je pričao o trimetilaminu). i na­ lazim u snu jedan izraz koji objedinjuje oba prekora: injekcija sa jednim propilenskim preparatom. a kakvu ja nikada ne bih dao. čoveka moraju osloboditi. moje sopstvene telesne nelagodnosti. Ali ako sve to obu­ hvatim. eventualno sa etiketom: briga o zdravlju.. San ispunjava neke želje koje su događaji­ ma poslednje večeri (vest Otonova.

Mogao bih se još dugo na njemu zadržati da iz njega izvadim dalja objašnjenja i da raspravljam i o novim zagonetkama koje on postavlja. nisi savestan. tako reći. nije apsurdan. koliko mi mnogo leži na srcu zdravlje mo­ jih rođaka. kao što tumačenje o njemu kaže. III SAN JE ISPUNJENJE ŽELJE Kad prođemo kroz kakav tesnac i odjednom stignemo na vis odakle se putevi račvaju i gde se pruža najdivniji vidik na sve strane možemo se za trenutak zaustaviti i razmisliti kamo najpre da kre­ nemo. ne održavaš ono što obećaš. Kao da mi je neko rekao: Ti svoje lekarske dužnosti nikad ne shvataš dovoljno ozbiljno. on se može uvrstiti u sastav duševnih akcija budnoga sta­ nja koje su nam razumljive. Slično nam se dešava pošto smo savladali ovo naše prvo tumačenje sna. Ali u istom trenutku kad poželimo da se ovom saznanju raduje­ mo navaljuje na nas čitav roj pitanja. izgradila ga je jedna veoma komplikovana duhovna aktivnost. pogodio udarac neke sile spol ja. kako . Onaj ko je odmah gotov da me zbog takve rezerve prekori neka samo pokuša da bude iskreniji od mene. odakle potiče onda onaj upadljivi i neo­ bični oblik kojim se ovo ispunjenje želje izražava? Kakva se to promena desila sa mislima u snu dok se iz njih nije oblikovao manifestni san onako kako ga se prilikom buđenja sećamo? Na koji način se dogo­ dila ova promena? Odakle dolazi materijal koji je bio prerađen u san? Odakle dolaze mnogobrojne osobenosti koje smo mogli zapaziti na mislima sna. ne pret­ postavlja da jedan deo riznice naših predstava spava dok drugi deo počinje da se budi. Ako san. Ja se zasad mirim sa jednim novostečenim saznanjem: Ako se stvarno^ držimo ovde prikazane metode tumačenja sna. nepristrasan. San je punovažan psihički fenomen. i to jedno ispunjenje želje. 1 osećanje. ali povezanost ovog šireg materijala na kome se san zasniva sa užom te­ mom sna iz kojeg se porodila želja da nisam kriv za Irminu bolest ipak j e potpuno očigledan. Posle toga stavio bi mi se taj misaoni krug na raspolaganje da bih mogao doneti dokaz u koliko sam visokom stepenu savestan. naći ćemo da san stvarno ima neki smisao i da nipošto nije izraz jedne raskomadane moždane aktiv­ nosti kao što to pisci žele. umesto sviračeve ruke. čak. san se može prepoznati kao ispunjenje želje. da j e njegovo tumačenje bez praznina. Znam. prijatelja i pacijenata. predstavlja jednu ispu­ njenu želju. on nije besmislen. ali me od rada na tumačenju odvraćaju obziri o ko­ jima se vodi računa kod svakog sopstvenog sna. Ma­ terijal je. Neću da tvrdirn da sam smisao ovoga sna u pot­ punosti otkrio. Posle završenog posla na tumačenju. San se ne može uporediti sa nepravilnim zvukom jednog instrumenta koji je. Vredi pomenuti i to da se među ovim mislima nalaze i neprijatna sećanja koja pre govore za krivicu koja se pripisuje mome prijatelju Otonu nego za moje opravdanje. i mesta odakle se mogu pratiti dalje misaone veze.126 Tumačenje snova. Mi se nalazimo u punom svetlu jednog iznenadnog otkrića.

Postoji. 1 1 Činjenično stanje snova o žeđi bilo je poznato i Vajgantiju. moramo ipak ostaviti otvorenu mogućnost da ovaj smisao nije isti u svakom snu. potreba za vodom. san može biti sasvim egoističan. Naše sledeće interesovanje treba da bude da ispitamo da li je ovo jedan opšti ka­ rakter sna ili samo slučajna sadržina onog sna (. ne moram se probuditi da bi taj san zadovoljio. Onda sam ožedneo još pre usnuća i popio sam čašu vode do dna koja je stajala na ormančiću kraj moga kreveta. četvrti možda jednostavno reprodukovati neko sećanje. Halap­ ljivo srcem vodu. jer čak i da smo spremni na to da svaki san ima jedan smisao i jednu psihičku vrednost. još i dru­ gi snovi želja ili možda uopšte ne postoji ništa osim snova želja? Lako je pokazati da snovi često neuvijeno poka­ zuju karakter ispunjenja želje tako da se možemo čuditi zašto jezik snova već odavno nije naišao na razumevanje. Naš prvi san je bio ispunjenje želje. može li njegova sadržina korigovati mišljenja u koja smo preko dana verovali? Predlažem da sva ova pi­ tanja zasad ostavimo po strani i da produžimo dalje jednim jedinim putem. a ja za nju znam da će me prisiliti da se probudim. Ali buđenju prethodi jedan san koji svaki put ima istu sadržinu. Snevanje dolazi na mesto radnje. Sanjao sam dakle shodno svrsi da mi moja žena daje da pijem iz jed­ nog suda. pa kad se probudi a duša mu prazna. ni čaša vode pored moje žene nije pristupačna.. Urna se takođe prilagođava senzaciji slanog ukusa koja je sad postala jača. uostalom. nego te ljude karakteriše kao gore spava­ če. Ne­ koliko sati kasnije dobio sam noću jedan novi napad žeđi koji su pratile neudobnosti. jedan san koji mogu da izazovem u sebi kad god to zaželim. pokazati kao ispunje­ no strahovanje. Može li san da nas nauči nečem novom o našim sopstvenim unutrašnjim procesima. . masline ili inače neka jako slana jela. Postoje li. možda. to ne predstavlja nikakav prigovor mom eksperimentu." Ali on propušta ono što je opšte važno u reakciji sna na nadražaj. To što se umešala urna verovatno pred­ stavlja opet jedno ispunjenje želje. Uporedi uz ovo proroka Isaiju 29. Ja sam dobar spavač. " 9 Frog'đ. kao i inače u životu. ili kad sni žedan da pije. osetim noću žeđ koja me probudi. dakle. ne može se zadovoljiti jednim snom kao što je moja osvetoljubivost prema prijatelju Otonu i doktoru M. i san mi ovu želju pokazuje kao ispu­ njenu. i zatim se probudim i moram stvarno da pijem. taj sud bila je etrurska urna koju sam doneo kući sa svoga putovanja po Italiji a od toga vremena i nekome poklonio.8: „Biće kao kad gladan sni da jede. na primer. ali dobra volja je ista. jedan drugi san će se. Ako uveče jedem sardele. Odabrana dela. da bi se utolila žeđ. Na žalost. žao mi je što ovu posudu više nemam. morao bih ustati i doneti čašu koja je stajala na noćnom ormančetu moje žene. treći. a da prethodno nisu sanjale. Po­ vod za ovaj jednostavan san jeste žeđ koju prilikom buđenja stvarno i osećam. I ovde postoji opšta pojava da se odmah posle predstave gašenja žeđi javlja ra­ zočaranje o neznatnom delovanju tobožnjih osveženja. Vidi se kako san ume stvari ko­ motno da sređuje: pošto je njegov jedini cilj ispu­ njenje želje. Način na koji san ovo gašenje žeđi predstavlja raznovrstan je i specijalizovan prema nedavnom sećanju. opet. Da bih došao do vode. VI ..128 Tumačenje snova. Ako mi pođe za rukom da svoju žeđ utolim sanjajući da pijem. može kao svoj sadržaj imati neku refleksiju. nisam naviknut da me neka potreba budi. I San je ispunjenje želje 129 na primer to da jedna drugoj mogu protivrečiti? (Ana­ logija sa kotlom). To je dakle san udobnosti. koji o tome kaže: „Upravo osećaj žeđi svi najpreci­ znije shvataju: on uvek stvara predstavu gašenja žeđi. Ali je voda u njemu bila tako slana (očigledno zbog pepela) da sam se morao probuditi. naime da pijem. pa kad se probudi. Iz ovog osećanja proizlazi želja da pijem. a on iznemogao i duša mu žedna . Ovaj isti san se nedavno unekoliko modifikovao. kao što mi. Ljubav prema ugodnosti se s obzirom na druge zaista ne može spojiti. ona mi divno prija kao što može prijati samo hladno piće kad čovek skapava od žeđi. On pri tom služi jednoj funkciji koju je lako dokučiti. . — Ako se druge osobe koje je noću uhvatila žeđ bude. tako reći eksperimentalno.o Irminoj injekciji") sa kojim je naša analiza otpočela.

Žena je do viknula u sobu: Gospodine Pepi. Burze (Bourget). rano buđenje uvek je predstavljalo teškoću za mene. — okrenuo bi se i nastavio da spava. Ja sam rekla da nemam tih bolova. M. Posle toga ovaj spavač sanjao je sobu u bolnici. Tada bih obično sanjao da sam ustao iz postelje i da stojim kraj umivaonika. ustanite. med." Ovaj san te nesrećne mučenice zvuči kao pred­ stavljanje jednog izraza koje čoveku u teškim situa­ cijama navire na usta: Zaista sam znao za jedno bolje zadovoljstvo. liči na — dezinfektora koji je dan ranije očistio bo­ lesničke sobe i koji je kao njen prvi posetilac ušao u sobu posle dugog vremena. . Bolesnica se pravdala: „Ovoga puta zaista nisam ni­ šta kriva. Ovakav isti san lenosti poznat mi je od jednog mog mladog kolege u naročito duhovitom obliku: taj moj kolega.130 Tumačenje snova. Jednog dana su me zamolili da je zbog toga prekorim. dvadeset i dve godine. ali sam u među­ vremenu ipak neko vreme spavao. čiju sliku ne poznaje. Jedan drugi prijatelj mi piše da je njegova žena nedavno sanjala da je na grudima na svojoj košulji primetila mrlje od mleka. Možda će ovaj izbor biti dovoljan da pokaže kako vrlo često i pod najraznovrsnijim uslovima nalazimo snove koji se mogu razumeti samo kao ispunjenja želja. Jedan drugi san čiji je nadražaj isto tako delovao za vreme samoga spavanja: Jedna od. . Gospodin Karl Majer. blagotvorno se izdvajaju od zbrkanih i prebogatih 9* . mo­ rate u bolnicu. Sad bi već jednom bilo vreme za nešto zabavnije nego što je ovo večito negovanje bolesnika. posle srećno završene bolesti sanja o jednom društvu u kome se nalaze A. I San je ispunjenje želje 131 Takvi snovi komoditeta bili su kod mene. svi ti ljudi su prema njoj veoma ljubazni i izvanredno je zabavljaju. to je bila posledica sna koji sam noću imala. čini se. mlada majka želi da za svoje drugo dete ima više hrane no što ju je imala za prvo. Dođe (Daudet). A u sanatorijumu je ležao gospodin Karl Ma jer (Meyer) i grozno stenjao od bolova u vilici.mojih bo­ lesnica koja se morala podvrgnuti jednoj operaciji vilice koja se nepovoljno završila trebalo je da po želji lekara i danju i noću nosi na bolesnom licu apa­ rat za hlađenje. Jedan prijatelj. Ovi pisci i u snu nose crte koje im daju njihove slike: M. kao da je sa mnom delio sklonost ka spavanju. Jednog jutra je san bio naročito sladak. Prevost) i drugi. Prevo (M. pa da mi ni aparat nije potreban. Mislimo da se ovaj san može prevesti bez praznina. Ti ćeš znati šta to znači. i koji svoju sadržinu neuvijeno iznose na videlo. I on bi govorio sanja­ jući: Kad sam dakle već u bolnici. Ali ona bi ga obično odbacivala čim bi zaspala. zato sam ga ba­ cila. Mogu da zamislim da bi ona još neko vreme htela da uživa u svojoj slobodi pro nego što otpočnu tegobe mate­ rinstva. ali i grdne muke da to naređenje spro­ vede. U snu sam se nalazila u jednoj loži u operi i živo se interesovala za predstavu. vrlo česta pojava. ona je aparat ponovo bacila na pod. ali više ne prve gravidnosti. reče mi jednoga dana: „Treba da ti pričam o svojoj ženi da je juče sanjala dn jo dobila periodu. krevet u kome je ležao i tablicu pored glave na kojoj je stajalo napisano: Pepi H . kome je moja teorija o snu poznata i koji ju je ispričao i svojoj ženi. Posle izvesnog vremena nisam mogao da ne primetim da još nisam ustao. Naviknu­ tom od vajkada da radim duboko unoć. To je bio vrlo spretan način objavljivanja njenog prvog graviditeta. Prevo. cand. Ništa teže nije otkriti postojanje ispunjenja želje u nekim drugim snovima koje sam prikupio od zdra­ vih ljudi. To su većim delom kratki i jednostavni snovi. ne moram baš da odem tamo. I to je nagoveštaj gravidnosti. . bio je najindiferentniji mladi čovek među njenim poznanicima kojeg se mogla setiti. kome je ona svoje bolove pod­ metnula. Jedna mlada žena koja je nedeljama bila odsečena od svakog saobraćaja negujući svoje dete obolelo od infekcije." Ua/ume se da znam: ako je mlada žena sanjaln da ima periodu. So­ barica koja je uvek stanovala u blizini bolnice imala je strogo naređenje da ga svakoga jutra blagovreme­ no probudi. onda je perioda izostala. Pri tom je motiv svog snevanja neprikriveno priznao. I san ovo bolje zadovoljstvo pokazuje. u mo­ jim mlađim godinama.

Prethodno moram izneti da smo toga leta stanovali na jednom brežuljku kraj mesta Ausze. Kad je posle toga primetio da od njega očekujemo da će se zadovo­ ljiti sa brdima ispred Dahštajna i sa vodopadom. uopšte neinteresantni. Mališani su se više puta trudili da kuću vide dogledom. Devojčiča se bar za jedan deo sna zauzela. nasuprot snovima odraslih ljudi. odakle smo. kad je vreme bilo lepo. ja sam deci pričao da se Halštat nalazi u podnožju Dahštajna. ali su naravno od neprocenjive vrednosti za dokazivanje da san u svojoj najhitnijoj suštini zna­ či ispunjenje želje. pravog viteza koji je. Na putu od stanice do kuće deca su se zaustavila kod automata i zaželela da imaju baš takve komade čo­ kolade u hartiji što se metalno presijava i koju auto­ mat — po njihovom iskustvu — prodaje. ali ono sa komadima čokolade nije. I kod devojčice od osam i po godina pokrenule su se na ovom izletu želje koje je san morao zado­ voljiti. Samo je jedan petogodišnji dečak bivao s vremena na vreme neraspoložen. Braća koja se na osnovu naslednog prenošenja ne razume ju u tumačenje snova izjavila su sasvim tako kao i naši pisci: Ovaj je san besmislica.132 Tumačenje snova. Naj­ jednostavnije oblike snova možemo. Sad sam ga shvatio: kad sam pričao o Dahštajnu. Deca su se veoma radovala tom danu. one su bilo bedne. nije mi poznato sa kakvim uspehom. to je besmislica. očeki­ vati kod dece. Ali se isplati zadržati se još neko vreme na ovim jednostavnim snovima. bio je odgovor. on je očekivao da će se prilikom izleta u Halštajn popeti na brdo i da će ugledati planinsku kućicu. već uživao sve sim­ patije malog ženskog stvorenja. onako kao što je bio čuo. a za teoriju neuroze važno je znati za koji: Da je Emil potpuno kod nas. Zatim dođe mama u sobu i baci pod naše po­ stelje pregršt velikih komada čokolade uvijene u plavu i zelenu hartiju. Ja čitavu ovu malu scenu nisam primetio. Oni ne daju nikakve zagonetke za rešavanje. Za sve to obeštetio ga je san. Pošto se ovo pitanje ponovilo nekoliko puta. iz mesta Ausze (Aussee) dugujem dva sna: jedan koji je imala moja ćerka. Za to mi je dala objašnjenje mama. Od Halštata smo krenuli u Eserntal (Escherntal). on bi pitao: Je li ovo Dahštajn? — na šta sam ja morao da odgovorim: Ne. sina naših suseda. i drugi koji je imao dečak od pet godina i tri meseca. Pokušao sam da saznam poje­ dinosti sna. Kod mog materijala dobijenog od svoje sopstvene dece mogao sam da prikupim neko­ liko primera takvih snova. Mi smo sobom u Halštat poveli dvanaesto­ godišnjeg dečaka. A onaj deo sna koji . čije su psihičke funkcije sigurno manje komplikovane nego što su u odraslih. tada joj je bilo osam i po godina. Mama je s pravom mislila da je taj dan već doneo dovoljno ispunjenja želja i ostavila je ovu želju snu. Do sada je načinjeno malo koraka svesnih svoga cilja da bi se psihologija dece u ovu svrhu iskoristila. mogli da uživamo u veličanstvenoj panorami Dahštajna (Dachstein). Meni je baš ovo poslednje bilo nejasno. Snovi male dece često su jednostavna ispunjenja želje i onda. da vas je zvao tata i mama i da spava s nama u našoj velikoj sobi kao i naši dečaci. Psihologija dece je po mom mišljenju pozvata za to da za psihologiju odraslih ljudi obavi slične usluge kao što ih čine i istraživanje građe ili razvitka nižih životinja za ispi­ tivanje struktura najviših razreda u životinjskom car­ stvu. Pre izleta. on se osetio razočaranim i postao neraspoložen. to je samo jedno brdo pre njega. stepenicama koje vode ka vo­ dopadu uopšte nije hteo da pođe s nama. Smatrao sam da se zamorio. Dogledom se mogla lepo videti Simonijeva (Simonv) planinska kuća. kao što mi je izgledalo. Sutradan ispričala nam je ona sledeći san: Zamisli samo. I San je ispunjenje želje 133 kompozicija stvorenih u snu koji su u suštini pri­ vukli pažnju pisaca na sebe. Ali sutradan mi je dete sasvim blaženo i zadovoljno prišlo i pripovedalo: Noćas sam sanjao da smo bili u Simonijevoj planinskoj kućici. decu veoma oduševljavao. Čim se pred nama pojavilo neko novo brdo. o kojoj se uz dogled tako mnogo govorilo. „Penje se šest sati gore". svakako. sanjala sam da je Emil jedan od naših. dete se sasvim ućutalo. koji je svojom panoramom koja se neprestano menjala. Jednom izletu u divni Halštat (Hallstatt) u leto godine 1896.

u ono vreme osmogodišnji sin. to se. koja je tada imala tri godine i tri meseca. Er(d)beer. Sutradan ujutru osmogodišnja devojčiča pođe zadovoljno u susret svome ocu sa re­ cima: Tata. nepovoljno za Anu. i vreme vožnje pro­ šlo joj je suviše brzo. Ja sam lično čuo kako je učtivi gost na putu pozvao decu da čekaju dok stignu tata i mama. izdanje Sabranih dela. odricanja a ti­ me i podsticanje na san može za njih postati ovaj drugi od velikih životnih nagona. Mala se tada prvi put vozila preko jezera.1 Kad detinjstvo proglašavamo srećnim što još ne zna za seksualni prohtev. da se uteše time da će to uči­ niti neki drugi dan. Hochbeer. O jednom sasvim sličnom snu kao što je bio san moga sina čuo sam od svojih prijatelja. pa su je zbog toga preko dana držali bez jela. da je za oba glavna obeda „isprošena". da seksualne nagonske sile u infantilnom oblikovanju igraju dovoljno veliku ulogu u detetovoj psihič­ koj aktivnosti. što se na tom spisku jagode na­ laze u dve varijante predstavljalo je demonstraciju protiv domaće sanitetske policije i imalo je razlog u sporednoj okolnosti koju ona pominje. sve šio joj je moralo izgledati kao požoljun ručak. San devojčice je od ovog kratkotrajnog pripadanja poro­ dici načinio trajnu adapciju. Na povratku oni su prošli pored table koja pokazuje put za prnjavor. Moj nećak od dvadeset i dva meseca dobio je prilikom mog rođendana zadatak da mi čestita i kao poklon preda jednu korpicu trešanja koje su u to doba godine smatrane još uvek retkim! 1 Isti posao kao i kod najmlađe unuke san malo posle toga vrši i kod bake čija starost godine deteta dopunjava sa otprilike sedamdeset godina. naravno. svakako. I San je ispunjenje želje 135 je bio od moje ćerke proskribovan shvatio sam bez daljeg. Pošto je bila primorana da zbog svog pokretnog bubrega jedan dan gladuje. naravno. dakle. 1905. Ako se slažete sa mnom da govor dece u snu isto tako spada u krug sanjan ja. . Njen otac sa više dece napravio je izlet u Dornbah s namerom da poseti Rorerovu (Rohrer) planinsku kuću. pozvata u goste i da svaki put dobija najfinije zalogaje. oči­ gledno uz premeštanje u srećno doba njenog devojaštva. jodnog je jutra povraćala. sanja već o realizaciji svojih fantazija. San se od­ nosio na osmogodišnju devojčiču. za ovo dadiljino mišljenje. Pappa. ona nije htela napustiti čamac i gorko je plakala. ali su ipak mo­ rala. sveska 5). Moja najmlađa devojčica. U noći posle ovog dana gladovanja. Sutradan je pričala: Noćas sam se vozila jezerom. naravno. Nadajmo se da ju je trajanje ove vožnje u snu u većoj meri zadovoljilo. Svoje ime je tada upotrebila da bi izrazila du ni'što uzi mu u posed: spisak jela je obuhvatao. ona sanja. Moj najstariji. i 6. Njeno nestrpljenje. i da je ova uloga isuviše dugo zanemarivana. bez ispitivanja dece nije moglo objasniti. dan ranije oduševljavao grčkim pričama koje je njegova starija sestra do­ bila na poklon. 2 Evo ovde još jed­ nog primera za to. kao što ga odrasli kasnije konstruišu (Uporedi piščevo delo: „Tri rasprave o seksualnoj teoriji".134 Tumačenje snova. ali se vratio jer je bilo suviše kasno i obećao je deci da će im to drugi put nadoknaditi. — što je da­ dilja njenu bolest pripisala tome što je ona pojela suviše jagoda. On se. Deca su sad zatražila da ih odvede u zaselak. Njena nežnost još nije znala za neke druge oblike drugarstva osim onog koji se pominje u snu i koji je zasnovan na odnosu pre­ ma braći. To nam daje povoda da donekle sumnjamo u sreću detinjstva. mi time ne želimo pogrešno shvatiti kako velik izvor razočaranja. noćas sam sanjala da si bio s nama no­ ćas u zaseoku. Zašto su komadi čokolade bili bačeni pod krevet. ona joj se zatim u snu osvetila. mogu da u narednim redovima navedem jedan od najnovijih snova moje zbirke. 2 Detaljnije bavljenje sa duševnim životom dece poka­ zuje nam. vud. On se sa Ahilom vozio na jednim kolima i Diomed je bio nji­ hov kočijaš. Eier(s)peis. Na mestu gde je čamac tre­ balo da pristane. tada joj je bilo de­ vetnaest mosoci. čuli smo je kako u snu uz­ buđeno viče: Anna F. iz istih razloga. izazvala lepota okoline zamka Ausze. Isto tako iskren je i jedan drugi san koji je kod moje ćerke. anticipiralo je obećanje koje joj je otac dao.

sanjao je neprekidno o doli­ nama i livadama svoga zavičaja bogatog vodom.neobične ži­ votne uslove. Jed­ na jevrejska poslovica glasi: „O čemu sanja pile? — O p r o ­ su" (Zbirka jevrejskih poslovica i izreka. II. 231): „Mungo Park. str. Tako nam Oto Nordenšjeld (Nordenskjold) u svojoj knjizi Antarktik. jedan drugi je sanjao o duvanu. koju navodi Ferenci. Buzemana (Busemann). Bilo bi sigurno od velikog psihološkog interesa kad bi svi ovi snovi bili zabeležoni. druge snove kod Bankjerija (Banchieri). ali u svim snovima gotovo koje sam Ja sam sanjao. a koji je (prema navodima Biksenšica. Šerner kaže: „Budnu želju ispunila je fantazija odmah prosto zato što je ona postojala u duši snevačice. 8 lađi koja se punim jedrima približava otvorenom moru. drugi opet o O čemu sanjaju životinje. izgleda da se kod odraslih naročito če­ sto javljaju snovi infantilnog tipa ako dolaze uz. Tako je jed­ nom i glađu mučeni Trenk (Trenck) u rovu kod Magdeburga video da se nalazi sred bogatih gozbi. izdanje. na jednom putu u Africi blizu umiranja od žeđi. I San je ispunjenje želje 137 Izgleda da mu je to teško. J. a Džorž Bek (George Back). tvrdi potpunije da „svinja sanja o žiru. Jedna po­ slovica koju mi je pomenuo jedan moj slušalac. 1 Jedna mađarska poslovica. Iz zbirke primera Šernera. priča o posadi koja je zajedno s njim provela zimu (sveska I. i mešovite snove koji nastaju sami od sebe približavanjem slika. kod Vigama (Wigam). 8 Daleko sam od toga da bih tvrdio da još nijedan au­ tor pre mene nije mislio o tome da san izvede iz želje (Uporedi prve rečenice sledećeg odeljka). pokazuju primeri navedeni u mojoj raspravi „Analiza fobije jednog petogodišnjeg dečaka" (Analvse der Phobie eines fiinfjahrigen Knabe) objavljenoj u Godišnjaku Blojler-Frojd I. ako vidimo ono što želimo. AH će se lako moći shvatiti kako je željno očekivano bilo spavanje. izdao Bernštajn. razlikovao tri vrste snova: snove poslate od boga. Svako ko polaže na takva nagoveštavanja mogao bi da navede još iz staroga veka lekara Herofila koji je živeo za vreme Ptolomeja I.136 Tumačenje snova.1 Čitava teo­ rija o tome da je san ispunjenje želje sažeta je u ove dve rečenice. Jelo i piće predstavljali su. i da se. jednom gardijskom ofici­ ru u mantilu kome se jednom na ulici divio. sa­ njao je stalno i redovno o bogatim gozbama. Kako bogati nesluženom sadržinom mogu biti snovi ponekad kod dece od četiri do pet godina. o čitavim brdima duvana. kad je zbog strašnih oskudica bio gotovo na pragu smrti. Analitički tumačene dečje snove vidi još kod fon Hug Helmut (Hellmuth). On je dosad svakog jutra svojoj majci pričao kako je sanjao o „belom vojniku". 2. tvrdi da zna. a ne da se naterati na to da korpicu ispusti iz ruke. s druge strane. Šterke (Starcke) iznosi jedan san koji pisac sam obeležava kao ispunjenje želje (str. centralne tačke oko kojih su se naši snovi najčešće okretali. uostalom.ijc nnm duk'o objašnjenje zašto se na poštu t a k o dugo čekalo. Jedan naročito karakterističan san sastojao se u tome što je jedan od drugova mislio da se vratio natrag u školsku klupu gde mu je bio dat zadatak da odere kožu sa sasvim malih minijaturnih morskih pasa koji su bili napravljeni baš za samu svrhu nastave. jer se postavlja pitanje: O čemu sanja guska? i na to pitanje odgovara: O kukuruzu. Razume se da smo se spavajući bavili Još nomoRućnijlm stvarima. koji ističe tendenciju isticanja želje kod ovih snova. i u Jungovom delu: „O konfliktima dečje duše" (Ober Konflikte der kindlichen Seele) na istom mo­ stu. Svi snovi su govorili o onom spoljnjem svetu koji je sada bio tako daleko od nas. strana 116). pošto nam je ono moglo pružiti sve što je svako od nas najžarkije želeo. 336): „Veoma karakteristič­ ni za pravac naših najintimnijih misli bili su naši snovi koji nikad nisu bili živahniji i mnogobrojniji nego baš sada. Spilrajna (Spielrein). ili o kojima sam slušao. 1909. Bernstein. Raalte. i kod odraslih često u datim okolnostima javljaju snovi tako infantilnog karaktera. on ju je potrošno bio rnzneo i tek posle velikog napora pošlo inu je zn rukom da je ponovo stigne. Sutra­ dan posle rođendanske žrtve probudio se veselo sa izjavom koja mora da vodi poreklo isključivo iz jed­ nog sna: He(r)man sve trešnje pojeo! 1 1 Ne treba da ostane nepomenuto da se kod male dece uskoro javljaju komplikovani i manje pregledni snovi. Tauska. Dolje (Doglia) i. kada smo među sobom izmenjivali svoja poslednja iskustva iz toga sveta fantazije. Jedan od nas koji se noću isticao u tome da odlazi u velika društva za ručkom bio je veoma srećan ako bi ujutru mogao podneti izveštaj da je „pojeo ručak od tri jela". Ali on ume da se za to obešteti. S druge strane. naročito Je padao u oči nedostatak fantazije. Čak i oni naši drugovi koji su inače samo izuzetno sanjali pričali bi nam ujutru duge priče. ali su često bili prilagođavani našim sadašnjim prili­ kama. Još jedan san zaslužuje da bude pomenut: Dolazi raznosač pisama sa poštom i d. učesnik u prvoj Frenklinovoj (Franklin) ekspediciji. 1904. prirodne koji nastaju tako što duša u sebi stvori sliku onoga što joj je korisno i što će se dogoditi. Putnam. str. jer on neprestano ponavlja: Trešnje su unut(r). ne znam. naročito. 239). sveska 1910. u njegovoj blizini se nalaze snovi za „mušku i žensku ljubavnu čežnju" i za „mrzovoljno . 33)." Ovaj san nalazi se među „snovima raspoloženja". a guska o kukuruzu"." Navodim još pre­ ma Di Prelu (str.

138. to je opet neoprav­ dano uopštavanje koje se na sreću lako može odba­ citi. 276). a da uopšte ne govorimo o tome da je on mogao dovesti želju u vezu sa suštinom sna. ali u njima nema nikakvog traga nekog ispunjenja želje. Simon. str. I Mi sada primećujemo da bismo i kraćim putem stigli do našeg učenja o skrivenom smislu sna. U svom delu Filozofija nesvesnog (Philosophie des Unbewussten. deo. to nije ništa novo. ponekad govori i dovoljno prezrivo o snu — čovek bi pomislio da ona želi da nauci da za pravo ako sudi ovako: Snovi su pene (Traume sind Schaume) —. str. stereotipno izdanje. onda sam već unapred si­ guran da ću naići na najenergičnije protivljenje. ali za jezičku upotrebu san je ipak pretežno blagosloveni ispunjivač želja. s druge strane. onda dolazi fantazija i tako reći poklanja nam njen predmet" (Di Prel. str. 1 raspoloženje". str. o snovima gladi barona Trenka za­ tvorenog u tamnicu. Folkelt. II. IV IZOPAČEN JE SNA Ako sad postavljam tvrdnju da je ispunjenje želje smisao svakoga sna. Kao što se vidi. str. Ima dovoljno velik broj snova koji objavljuju i najneprijatniju sadržinu. Tisije. Prigovoriće mi: „Da ima snova koje treba shvatiti kao ispunjenje želja. M. Jezička mudrost. Purkinje.138 Tumačenje snova. 111. Pesimistički filozof Edvard fon Hartman (Hartmann) u teoriji o ispunje­ nju želja nalazi se sigurno najdalje. Ali. uopšte nema govora o tome da je Šerner snu pripisivao neko drugo značenje nego bilo kom drugom duševnom stanju budnoga stanja. uzvikuje oduševljeno onaj koji vidi da je stvar­ nost nadmašila njegova očekivanja. 110. str. „To ne bih mogao da zamislim ni u svojim najsmelijim snovi­ ma". 42. strana 344) kaže: „Sto se sna tiče. str. 137. samo jedno Još novoplatonik Plotin kaže: „Ako je podstaknuta želja. 456. to zajedno s njim sve muke i nevolje bud­ nog života prelaze i u stanje spavanja. da prema tome nema dru­ gih snova do snova želja. 70. doduše. i mesto kod Grizingera (Griesin1 ger. . pisci su to već odavno primetili" (Uporedi Radeštok. da ne postoji ni­ šta osim snova ispunjenja želja. da smo samo pitali za savet jezičku upotrebu. 111).

after ali. The caotic agrregations of our nightfancy have a significance an communicate neknowledge. Uporedimo manifestnu i la­ tentnu sadržinu sna jednu sa drugom. i on se posle tumačenja može prepoznati kao eklatantno ispunjenje želje. on nipošto nije tegobne pri­ rode. ovaj svoj smisao otvoreno ne po­ kazuju. da snovi nisu krajnja besmislica kao što su za njih govorili autoriteti kao Čoser. pre nego što sam pristupio analizi. Osim ovih snova koji u tok spavanja prenose mnogobrojne te­ gobne osećaje u životu.140 Tumačenje snova. koji se pokazuju kao ispunjenje želja. onda nas oba prigovora više ne po­ gađaju. str. str. . ako rešenje jednog problema stvara teškoće. . Like some letter in cipher. Tačno je da postoje snovi čija je manifestna sadržina od najtegobnije vrste. postoje i snovi straha. ostaje uvek mogućnost da se i tegobni snovi i snovi strana posle tumačenja otkriju kao ispunje­ 1 nje želje. Ili. " Ali i manje nezadovoljni posmatrači istakli su da su bol i neraspoloženje u snu češći od zadovoljstva. Ali nijedna od svih izjava što u literaturi postoje ne izlazi u susret ovoj mojoj postavci toliko koliko Kod naučnog rada često je korisno. Sekspir i Milton. da otkrije njihovu latentnu sadržinu? A ako to nije pokušao.6 procenata kao pozitivno prijatne. onako kao što dva oraha otpri­ like lakše pokrckamo jedan sa drugim nego pojedi­ načno. 364). gubi svoj prvi izgled besmislene brbljarije i poprima izgled jedne ozbiljne ra­ zumljive poruke. Folkelt str. Shakespeare and Milton. tako Sole (Scholz. da se uz prvi uzme još jedan problem. Sasvim je neverovatno sa kakvom upornošću se i či­ talac i kritičar odupiru ovom razmišljanju i kako to osnov­ no razlikovanje između manifestne i latentne sadržine ostav­ ljaju nezapaženo. Treba se samo osvrnuti na to da se naše učenje ne zasniva na procenjivanju manifestne sadržine sna. ako se posmatra izbliza. gospođa Vid (Weed) i Florens Halam (Florence Hallam) izvukle su iz svoje obrade sna brojke kojim se izražava preo vladi van je nezadovoljstva u snovima. like some palimpsest the dream discloses bencath its worthless surface-characters traces of an old and precious communication". u ko­ jima nas ovi najstrašniji od svih osećaja neprijatno­ sti potresaju sve dok se ne probudimo. ali je li ikad iko pokušao da objasni te snove. 33. o kome smo opširno raspravljali. I tako se ne nalazimo samo pred pitanjem: Kako tegobni snovi i snovi straha mogu biti ispunje­ nje želja. I Izopačenje sna 141 ne što obrazovanog čoveka donekle može pomiriti sa životom: naučno uživanje i uživanje u umetnosti . One 58 procenata snova označavaju kao tegobne i samo 28. A baš ovakvi snovi straha snalaze tako lako baš onu decu (uporedi delo Dehakerovo (Debacker) o „Pavor nocturnus") kod koje smo naišli na neskrivene snove želja. Izgledalo bi tad. Haotične agregacije naše noćne fantazije imaju značenje i posreduju nam neko novo znanje. 80) i drugi. Or. nego da se odnosi na mi­ saonu sadržinu koju pokazuje rad na tumačenju sna da se iza njega nalazi. posle svega.. to vary the figure silghtly. Štaviše. the dream-inscription when serutinized closely loses its first look of balderdash and takes on the aspect of a serious intellegible message. Pa ipak nije baš suviše teško izvući se iz ovih prividno prisilnih prigovora. Ako ovo držanje sna kome je jedno mesto u Silijevom (Sully) članku: „Dreams as a revelation" (Snovi kao otkrovenje) čija zasluga ne treba da bude umanjena time što je tek ovde navodim: . da je naime san ispunjenje želja. Izgleda zaista da upravo snovi straha žigošu kao apsurdnost uopštavanje ove postavke do koje smo došli na osnovu nekoliko primera prethodnog odeljka. Čitalac svakako neće steći taj utisak. .It would seem. Ali zašto mu je uopšte potrebno tumačenje? Zašto san ne kaže direktno kakvo značenje ima? Stvarno ni san o Irminoj injek­ ciji ne stvara na početku utisak da snevačevu želju prikazuje kao ispunjenu. that dreams are not the utter nonsense they have been said to be by such authorities as Chaucer. Kao neko šifrovano pismo. ali i ja sam to nisam znao. Uzmimo onaj san o Irminoj injekciji. then. da u nekoliko izmenimo poređenje. nego možemo iz naših dosadašnjih rasprav­ ljanja o snu postaviti još jedno drugo pitanje: Zašto snovi indiferentne sadržine. wemaysay that. natpis u snu. mo­ žemo reći da san kao neki palimpsest ispod svoje površine bez vrednosti krije tragove jednog starog i dragocenog obaveštenja.

. je moj stric. extraord. mi bismo mogli doći do različitih moguć­ nih rešenja. koliko znam. ali me je u mojoj rezignaciji moralo samo još više da ojača. u sadašnjim prilikama njegova ekselencija zasad još nije u stanju itd. Njegovo lice vidim pred sobom nešto izmenjeno. Ja. uopšte radilo o tome da li ću reći za grožđe da je slatko ili kiselo. koji opet zahteva mnogostruke indi­ skrecije. godine saznao sam da su me dvojica profesora na našem univerzitetu predlo­ žila za imenovanje za Prof. obav­ ljam svoju lekarsku aktivnost sa zadovoljavajućim uspehom a da me nikakva titula ne preporučuje. on je s vremena na vreme podnosio predstavke u kancelarijama visokog mini­ starstva da bi ubrzao rešenje svojih prilika. Ali na ovom mestu ja iznosim samo prvu polovinu sna. I . l Izopačenje sna 143 potrebno objašnjenje nazovemo činjenicom izopača­ vanja sna." I ja sam se prihvatio tumačenja. Ja ću to pokazati na jednom dru­ gom svom snu. Tumačenje sna izvršeno je na sledeći način: Kad mi je san pao na pamet. Postupi sa sobom isto tako: tvoje mišljenje da je san besmislica pokazuje samo unutrašnji otpor prema tu­ mačenju sna. jer druga polovina nema nikakvog posla sa namerom ko­ joj ovo saopštenje sna treba da posluži. Već duže vremena kandidat za unapređe­ nje za profesora. ja sam se nasmejao i rekao: San je besmislica. Ali nisam mogao da ga se oslobodim i on me je celog dana pratio dok mi je uveče učinio i prekore: „Kad neko od tvojih pacijenata ne bi umeo ništa drugo da kaže uz tumačenje sna nego: to je besmislica. Pričao mi je da je ovog puta jednog visokog gospodina naterao u škripac i da ga je direktno ispitao da li su za odga­ đanje njegovog naimenovanja zaista krivi konfesio­ nalni obziri. za­ vrši moj prijatelj svoje izlaganje koje mi nije donelo ništa novo. koje lekara u našem društvu za nje­ gove bolesnike podiže na stepen polubožanstva. I I . Zatim dolaze oba ostala dela. preko kojih prelazim. na primer da u toku spavanja postoji neka nemogućnost da se mislima u snu stvori jedan odgovarajući izraz. Ali sam smesta pomislio da za ovaj doga­ đaj ne smem vezivati nikakva očekivanja.142 Tumačenje snova. Ujutru posle te posete imao sam sledeći san koji mi je bio značajan i zbog svoga oblika. Uvod: U proleće 1897. Jedne večeri posetio me je jedan moj kolega i prijatelj. . i više mojih kolega koji su bili stariji od mene i koji su po zaslugama u najmanju ruku bili meni jednaki očekivalo je uzalud svoje naimenovanje. Nemoj da te u tome spreči. u toku prepodneva. pošto je očigledno visilo suviše visoko za mene. prijatelj R. . Nije se. i ma­ nje rezigniran nego ja. ti bi ga prekoreo i posumnjao da se iza sna krije neka ne­ prijatna stvar koju on ne želi da uzme na znanje. Odlučio sam dakle da se tešim. Posle jedne takve posete on dođe k meni. . ponovo jedna mi­ sao i jedna slika. na svaki način. nisam slavoljubiv. onda se dakle pojavljuje i drugo pitanje: Odakle dolazi ovo izopačavanje sna? Kad bismo o tome pitali ono što nam prvo padne na pamet. . uostalom. „Sada bar znam na čemu sam". ali nas za ovu ličnu žrtvu obeštećuje temelj­ nim osvetljenjem problema. Odgovor je glasio: da. (izvanrednog profesora). tako da su jedna mi­ sao i jedna slika jedna drugu izmenjivale. Nisam imao nikakvog razloga da pret­ postavim da će sa mnom biti bolje. Ova me je vest iznenadila i veoma obra­ dovala kao izraz jednog priznanja od strane dvojice profesora koje se međusobnim odnosima nije moglo objasniti. žuta brada koja ga okružuje naročito je jasno istaknuta. jedan od onih čija mi je sudbina služila kao opomena. Jer ti isti konfesionalni obziri mogu se naime primeniti i na moj slučaj. Ali analiza izvesnih snova pri­ morava nas da za izopačavanje sna dopustimo neko drugo objašnjenje. On se sasto­ jao od dve misli i iz dve slike. Ministar­ stvo tokom poslednjih godina predloge ovakve vrste nije uzimalo u obzir. Kao da je izduženo. — Ja za njega osećam veliku nežnost.

i kazna ga je posle toga i zadesila. i tek onda defi­ nitivno seda. pošto ste vrednost ovakvog predloga iskusili sami na sebi. želja za zaradom zavela da uradi nešto što zakon teško kažnjava. Protiv mene postoji nešto naročito. je moj stric". je slaboumnik! Jedva verovatno i veoma neprijatno! Ali to je baš ono lice koje vidim u snu. ali kad ljudi sa crnom kosom počinju da sede onda bivaju kažnjeni za sjaj svojih mladalačkih godina. Lice koje vidim u snu jeste ujedno lice moga prijatelja R. ja sam sebi rekao: Imao sam samo jednog strica. Sta to može da znači? Ta ja sam imao samo jednog strica. U tom stadij umu sada se nalazi brada moga prijatelja R. ali ako odbijanje od imenovanja i kod jed­ nog i drugog mogu da svalim na neke druge razloge koji me ne pogađaju. dakle. Moj stric Jozef predstavlja obojicu kolega koji nisu bili naimenovani za profesore. a drugoga. jer je stric bio zločinac.R.1 S njim se dogodilo nešto žalosno. Otprilike do kazne zato što je biciklom oborio jednog šegrta. za koju sam saznao iz izveštaja moga prija­ telja R. Ako je. a ja nisam ni jedno ni drugo. Treba li da mislim na to? To bi znaZnačajno je kako se ovđe moje sećanje — u budnom stanju — ograničava za svrhe analize. N-a zločincem.. jednoga kao slaboumnika. Moj stric je stvarno imao takvo lice." Eto. Ali možda baš ovaj slučaj u ministarstvu iskorišćavaju protiv mene da me ne bi imenovali za profesora. time hoću da kažem: R." A on će posle toga. vi ste bez ikakve ljage. ona najpre po­ staje crvenomrka. „merodavni konfe­ sionalni obziri". ja stvarno mislim da je prijatelj R. što primećujem sa nezadovoljstvom. Ja sam poznavao pet stričeva. i imao sam mnogo muke da i samu tužilju spasom od kazne. R-a. znao je za čast koja mi je učinjena i čestitao mi na tome. Ali u trenut­ ku kad sam savladao otpor protiv tumačenja sna. prijatelj R. Njega je jednom. mogu se radovati svom imenova­ nju za profesora i umakao sam neprijatnoj primeni.. Nikakva sumnja dakle nije moguća. je besprekoran. upravo onoga. jednoga. zatim žutomrka. i on je bio predložen za profesora. dugulja­ sto. stvara slaboumnikom. nego slaboumnik.144 Tumačenje snova. Ja još uvek uopšte ne slutim u koju sam svrhu uspostavio ovaj odnos protiv koga se neprestano moram boriti. Ja sam to odlučno otklonio. Njihova crna brada vrši dlaku po dlaku neprijatnu promenu boje. sreo sam na ulici. „Baš vi ne treba sebi da dozvoljavate ovak­ vu šalu. okruženo lepom plavom bradom. Tako postupa moj san. verovatno ne baš ozbiljno: „To se ne može znati. Sad znam i to zašto mi je ovo predstavljanje potrebno. što mu je onaj visoki činovnik priznao. onda moja nada ostaje nepo­ mućena. jednog od njih sam voleo i poštovao. moj stric Jo­ zef. slabo­ umnik — kao i moj stric Jozef. On za moje osećanje još uvek nije rešen na za­ dovoljavajući način. strica Jozefa. A vi. S tumačenjem ovoga sna moram se baviti i da­ lje. a drugog kao zločinca. Kolegu N. ja se još uvek nisam pomirio sa lakoćom kojoj sam degradirao dvojicu uvaženih ko­ lega da bih sebi ostavio slobodan put ka profesuri Moje nezadovoljstvo sa mojim postupkom na svaki 10 Frojđ. Zar ne znate da je jedno lice jednom podnelo sudsku prijavu protiv mone? Ne moram vas uveravati u to da je istraga bila obustavljena. i moja brada već. Odabrana dela. tome ima više od trideset godina. govorio bi uvek da stric Jozef nikad nije bio loš čovek. ali ujedno i tumačenje i tendenciju moga sna. i to o istoj temi. Taj odnos ipak nije suviše dubok. onda i moje imenovanje dolazi u pitanje. A tada mi pade na pamet jedan drugi razgovor koji sam vodio pre ne­ koliko dana sa jednim drugim svojim kolegom N. 1 čilo upoređenje činiti smešnim. tako se izražavao. to je bio jedan ordinaran pokušaj uccnjivanja. i lice moga strica. koju bih morao da izvršim na račun svoje sopstvene ličnosti. VI . Ako su za odlaganje ime­ novanja mojih prijatelja R. Moj prijatelj R. bio je intenzivno crn. i N. a moj prijatelj R. sa izduženim crtama i žutom bra­ dom. uhvatio sam zločin­ ca. koji se u snu pominje. Ono je kao kakva fotografija Galtonova koji je dao da se na istoj ploči fotografiše više lica da bi utvrdio porodičnu sličnost. Moj otac. koji je u toku od ne­ koliko dana osedeo od brige. I Izopačenje sna 145 . uostalom.

ja u snu osećam toplu nežnost prema njemu. koliko dugo sam hteo da ga odgodim proglašavajući san čistom besmislicom. a prijatelj N. Sećam se sa kakvim otporom sam pri­ lazio tumačenju sna. Učtivost koju svakoga dana primenjujern predstavlja velikim delom jedno takvo pretvaranje. ako svoje snove tu­ mačim za čitaoca. ali je mogu svesti na ovo moje opiranje. ipak ne smeš reći dečacima. ona je sklona tome da mi pokrije poznavanje tumačenja sna. Kuda spada ovo osećanje? Za strica Jozefa naravno nikad nisam imao neka osećanja nežnosti. onda manifestna nežnost u snu služi ovom izopačenju. Tvrđenje u kome se moja želja realizuje u drugom snu zvuči ma­ nje apsurdno nego u prvom. moj stric. postoje snovi koji su neprikrivena ispunje­ nja želja. slaboumnik. primoran sam na takva izopača­ vanja. Verovatno je baš to njen smisao.. Ja ne želim da ga tumačim zato što tumačenje sadrži nešto čemu se opirem. nego samo vrednost jednog izra­ žavanja afekta. Po­ što mi je palo na pamet da je R. Sad se sećam da je san sadržavao još jedan deo na koji se moje tumačenje dosad nije obaziralo. mi je bezazleno i sam pružio materijal za klevetu. u misli koje se nalaze iza sna. izopačenje se ovde pokazuje kao namerno. Nežnost u snu ne spada u latentnu sadržinu. ona stoji u suprotno­ sti sa ovom sadržinom. ali kad bih došao k njemu i kad bih mu svoju naklonost prema njemu izrazio re­ cima. O prisiljavanju na ovakvo izopačavanje tuži se i pesnik: „Najbolje što možeš znati. nešto kao ispravljena kleveta na kojoj „nešto jeste". ili. Ja takođe ne verujem da se Irma opasno razbolela zbog jedne Otonove infekcije jednim propilenskim preparatom: i ovde. tamo bi morala postojati tendencija ka odbrani protiv ove želje. to je bilo tvrđenje da je R. Gde se u dru­ štvenom životu može naći neko slično izopačenje jed­ nog psihičkog akta? Samo onde gde se radi o dve osobe. koji izražavam stapanjem njegove ličnosti sa lično­ šću moga strica. Posle izvršenog tumačenja sna. To isto važi i za moj san. Iz svojih psihoanalitičkih lečenja znam kako ovakav odbijajući sud treba tumačiti. Ja bih prema svakome osporavao da R-a zaista smatram slaboumnikom i da veruj em prikazivanju one afere iznuđivanja kod N. Tamo gde je ispunjenje želje neraspoznajno. slič­ no kao i moj sud o njegovim duhovnim kvalitetima. onda znam da je i kod njih u pitanju jedna predstava koju oni žele da po­ tisnu. u san dospeva suprotnost. Ako se moji pacijenti po­ našaju onako kao moja mala. izgleda da je snu potrebno dalje objašnjenje. u svoje vreme imao je protiv sebe glas jed­ nog stručnog profesora. Ja ću za ovaj sticaj prilika iz psihičkog života potražiti od­ govarajući deo iz društvenog života. nežno osećanje za njega. I Izopačenje sna 147 način se već smanjilo otkako znam da procenim vrednosti iskaza u snu. postoji samo moja želja da stanje bude takvo kao što ga moj san izražava. kao sredstvo pretvaranja.-a. Ova druga osoba onda izopačava svoje psihičke akte. A sad mi se pred očima pojavljuje jedno drugo stanje stvari. on bi nesumnjivo bio zapanjen. jer prija­ telj R. Ako moja mala ćerka ne voli jabuku koju smo joj ponudili. ono je ovde oblikovano spretnim korišćenjem činjeničkih oslonaca. od kojih jedna raspolaže izvesnom moći. Moje misli u snu sadržavaju pogrdu za R. ona tvrdi da je jabuka gorka a da je nije ni okusila. Nežnost koju osećam prema R-u ne mogu da svedem na latentnu misao u snu. Ako je moj san u poređenju sa svojom latentnom sadržinom u toj tački izopačen. prikriveno. mi je već godinama mio i drag. ili. Ipak mi. i zbog te odbrane se želja ne bi mogla izraziti drukčije nego izopačena. ona se pretvara. Kao što su pokazali primeri navedeni u trećem odeljku (III). ali preterana u suprotnom smislu. Prijatelj R." 10' . i to izopačen u suprotno. kao i tamo. ja saznajem čemu sam se opirao. drugim re­ cima. On nema nikakve vrednosti za saznanje. kao što takođe možemo reći. a druga mora da zbog te moći povede računa. da ne bih tu pogrdu primetio. ponav­ ljam. To bi moglo biti jedno saznanje od opšte važnosti. Moja nežnost prema njemu izgleda mi neistinita i preterana.146 Tumačenje snova.

udovica jednog višeg oficira koji je umro otpri­ like pre dvanaest godina i majka odraslih sinova. da bi se stvar izvela na čistinu. običnim vojnicima i oficirima bez razli­ ke . j e d n i Veoma ugledna. Ali da su svi prisutni ovo mrmljunjc pravilno shvatili pokazuju joj delimično zbunjeni a delimično i zluradi pokreti oficira.1 1 Gospođa dr H. i on zato ublažava i izopačava izražavanje svoga mišljenja. onda će vlastodržac njegovu izja­ vu sprečiti. Pri tom reč „posao" naglašava tako da stražar smesta primećuje da se radi o „ljubavnim poslovima". on. Ona se izvuče iz njegovog za­ grljaja sa mislima: Svi su jednaki i odgovara: Gospode bože. I Izopačenje sna 149 („Das Beste. Sledi neugodno ćutanje koje traje neko­ liko minuta. naknadno. Pošto je ona jedna starija dama. . (Mrmljanje) to bi bilo strašno! — Štabni lekar: Ja to potpuno razumem. Štabni lekar je uprkos tome vrlo učtivo i s puno poštovanja uputi da ide na drugi sprat preko vrlo uzanih gvozdenih zavojitih stepenica koje vode iz sobe direktno na gornje spratove. Dama nastavlja: Znam da naša odluka zvuči neobično. u kojoj mnogi oficiri i vojni lekari stoje pored jednog dugačkog stola ili sede za njim. Ako ih kaže neprikriveno. Tekst njenog govora u snu je ovaj: „Ja i mnoge druge žene i mlade devojke u Beču spremne smo da vojnicima. Štabni lekar je sad zagrli rukama preko sredi­ ne i kaže joj: Milostiva gospođo. Mi možemo. was du ivissen kannst. . na primer. on je posle kratkog oklevanja pušta da prođe. „Ona odlazi u garnizonsku bolnicu broj 1 i kaže stražaru na kapiji da mora razgovarati sa lekarom šefom . utoliko će često biti duhovitija sredstva koja čitaoca ipak odvode na trag stvarnog značenja. (pominje neko njoj nepo- Slaganje između fenomena cenzure i fenomena izopačavanja sna koje treba da se sprovede do svih pojedinosti daje nam prava da za oba pretpostavimo postojanje sličnih uslova. Ukoliko je cenzura oštrija. stara pede­ set godina.148 Tumačenje snova. Prema jačini i osetljivosti te cenzure. U takvom položaju nalazi se politički pisac koji ima vlastodršcima da kaže neprijatne istine. prema tome. srne da priča o onome što se zbilo između dvojice mandarina u Kini a da pri tom ima na umu činovnike u svojoj domo­ vini. Prilikom penjanja. pretpostavite da zaista dođe do toga . . Ali umesto da dođe kod glavnog lekara. od kojih se jedan za vreme ovoga sna nalazi na frontu. veoma obrazovana dama. da li je neka mlada ili stara. svejedno. . mračnu sobu. treba da kažem da je snevačica. kod čoveka pojedinca kao vinovnike formiranja sna znato ime) pošto želi da radi neki posao u bolnici. Pisac treba da se boji cenzure. A sad o snu o „ljubavnim uslugama". glasno se nasmejaše i dama zaželi da je odvedu do glavnog lekara koga je poznavala. a cenzura sna ih zamenjuje nerazumljivim mrm­ ljanjem. da jedna starija žena nekom sasvim mladom čoveku ne . Sa osećanjem da prosto čini svoju dužnost. Cenzura pisama ovakva mesta čini nečitljivim precr­ tavanjem. Uostalom. Ni vojnik na frontu se ne pita da li želi da umre ili ne. utoliko će to prerušavanje ići dalje. a preventivno ako se objavi putem štampe. godine u Međunarodnom časopisu za lekarsku psi­ hoanalizu (Internationale Zeitschrift fur arztliche Psvchoanalvse III) jedan san koji je možda pogodniji nego i jedan drugi da opravda moju nomenklaturu izopačavanja sna. Da bi se san razumeo. . . Pri tome joj na njeno veliko izne­ nađenje padne na pamet da njegovo ime uopšte ne zna. jedan uslov bi se morao odr­ žati: vođenje računa o godinama starosti. svako poštovanje. ona čuje jednog oficira kako kaže: To je kolosalna odluka. pa ja sam jedna stara žena i možda neću uopšte dospeti u taj položaj. ona dolazi u jednu ve­ liku. fon Hug-Helmut (Hellmuth) objavila je 1915. U ovom slučaju radi se istim sredstvima kojima se služi i cen­ zura pisama da bi izbrisala ona mesta koja joj izgledaju podozriva. (Mrmljanje). Ona se svo­ jom molbom obraća jednom štabnom lekaru koji je već po­ sle nekoliko reci razume. ako se radi o usmenoj izjavi. . Nekoliko oficira. Darfst du den Buben doch ničht sagen"). . on je primoran ili da zadrži samo izvesne oblike napada ili da govori u aluzijama umesto u direktnim navodima. " Tu u snu dolazi neko mrmljanje. . ali za nas je to dozlaboga istina. ili pak mora svoje ne­ prijatno saopštenje zaviti u prerušeni oblik koji će izgledati bezazlen. među njima jedan koji ju je u mladim godinama bio prosio. ona se penje stepenicama bez kraja. Ovaj se san ponavlja još dva puta u toku od nekoliko nedelja — kao što dama kaže — samo sa sasvim beznačaj­ nim i zaista besmislenim izmenama.

od kojih jedna stvara želju koja dolazi do izražaja kroz san. Tako moja druga instancija. S obzirom na naše pretpostavke o dvema psihičkim instancijama. različit i sasvim nezavisan od procesa formiranja predstavljanja. osvešćivanje je za nas jedan naročiti psihički akt. Onda ostaju i dalje sve zagonetke koje je autor primetio na snovima. u čemu se sastoji vlast ove druge instancije na osnovu koje ona srne da vrši svoju cenzuru. pa se u ovako dvoličnom obliku prerušio u suprotnost. da ne bi pokazao da mora voditi računa o volji naroda. Ali mi ne krećemo tim tragom nego se vraćamo natrag na naš početni problem. onda nije daleko pretpostavka da je prednost ove druge instancije baš propuštanje u svest. Mi pri tom formiramo jedno sasvim određeno shvatanje o „suštini" svesti. ako neprijatna sadržina sna služi samo za prerušivanje željenog sna. u kome su neprijateljske pobude i smrto­ nosne želje zamenjene manifestnom nežnošću („Tipični primer jednog prerušenog Edipovog sna"). odlikuje moga prijate­ lja R. Može se pokazati da psihopatologija uopšte ne može da bude bez ovih osnovnih postavki. što međutim istovre­ meno ispunjava želju prve instance. sistema). dok se druga instanca prema snu ponaša samo kao odbrambena a ne kao stvaralačka.150 Tumačenje snova. pruža se za upad­ ljivu nežnost koju u snu osećam prema svome prija­ telju R. dok ona druga obavlja cenzuru na toj želji sna i kroz ovu cenzuru iznuđava da njegovo ispoljavanje bude izopačeno. Ako se setimo da latentne misli sna pre analize nisu svesne. tiranin ovoga činovnika upravo tada od­ likuje jednim visokim odlikovanjem za koje inače ne bi bilo nikakvog povoda. Jedna vrsta dvolič­ nih snova biće pomenuta na drugom mestu (vidi odeljak VI „Rad sna"). ogra­ ničimo na vrednovanje onoga što druga instancija doprinosi snu. Narod se kao buni protiv jed­ nog činovnika koji im nije po volji i traži da bude otpušten. po­ što smo objasnili izopačen je sna. izlivom prevelike nežnosti pošto bi ga nasto­ janja želje prvog sistema iz nekog naročitog intere- sa kojeg se upravo predano pridržavaju htele da ga nagrde kao slaboumnika. Detaljniju procenu o njima možemo ostaviti za jednu kasniju priliku. koji u tumačenju sna biva tako unižen. jedan lako zbunjujući san koji je imao za sadržaj po­ mirenje sa jednim prijateljem koga sam već odavno odba­ cio. Dok sam se bavio obradom jednog n a ­ učnog problema uznemiravao me je više noći. Pitanje je samo. Četvrti ili peti put uspe mi naposletku da shvatim smi­ sao ovoga sna. 1 Možda nas ovde obuzima slutnja da je tumače­ nje sna u stanju da nam da objašnjenja o sastavu našeg duševnog aparata koje smo dosad uzalud oče­ kivali od filozofije. Iz prvog sistema ne bi ništa moglo dospeti u svest što pret­ hodno ne bi prošlo kroz drugu instancu. koja vlada prilazom svesti. ili ideje. kako da se potpuno oslobodim od nje. onda se u san uopšte nikad ne možemo razumeti. . jed­ na potpuno kongruentna analogija iz političkog ži­ vota ljudi. 1 Takvi dvolični snovi nisu retke pojave ni kod mene ni kod drugih ljudi. i svest nam izgleda kao čulni organ koji per­ cipira sadržinu datu negde na drugom mestu. Ja sam objavio jedan „dvolični Edipov san" o jednoj osobi. Smisao leži u bodrenju da ostavim i poslednji ostatak obzira prema dotičnoj osobi. 2 Ako se. Postavljalo se pi­ tanje kako to da se snovi sa neprijatnom sadržinom mogu analizirati kao ispunjenje želja. To su utoliko snovi želja što svaki san polazi od prve instance. 2 Kasnije ćemo upoznati i slučaj da. sad. I Izopačenje sna 151 pretpostaviti dve psihičke snage (strujanja. jednu za dru­ gom. a da se manifestnih sadržina koje iz njih proizlaze sećamo kao svesnih. gde se među sobom bore jedan vladar ljubomoran na svoju vlast i živo javno mišljenje. a druga in­ stanca ne propušta ništa a da ne izvrši svoja prava i da licu koje stiče svest ne sprovede izmene koje su joj odobrene. Mi sad vidimo da je to mogućno ako se dogodilo izopačen je sna. Zamislimo život u državi. naprotiv. mi sad možemo takođe reći: neprijatni snovi stvarno sadržavaju nešto što je toj drugoj instanci neprijatno. Ako zadržim ovu sliku obeju psihičkih instanca i njihovih odnosa prema svesti. san izra­ žava želju ove druge instance.

" Analiza: Pacijentkinjin muž. da joj ne poklanja nikakav kavijar. nego mo­ raju često izmisliti neko očigledno nedovoljno obra­ zloženje. Gete (Goethe): A ako nema zadnjice. — O mužu nastavlja da priča. Tome nešto slično biće svakako i sa kavija­ rom moje pacijentkinje. Mislim na to da pođem u kupovinu. a da pre svega neće prihvatati nikakve pozive više za večere. dokazati analizom. razume se. ukazuje na to da mi se želja ne ispu­ njava. 1 Seđeti slikaru kao model. naprotiv. takođe. smejući se. Ali je njen muž po svome grubom običaju odgovorio da se lepo zahva­ ljuje i da je sasvim uveren da je jedan komad zad­ njice jedne lepe mlade devojke slikaru svakako mi­ liji nego čitavo njegovo lice. one ne odgovaraju — možda ja ne znam zašto sam to uradio. . To su delimično snovi histeričnih osoba koji zahtevaju duži prethodni uvod i mestimično prodi­ ranje u psihičke procese kod histerije. Molila ga je.. ali ne dozvoljava sebi izdatak za to. Zato uzimam nekoliko snova ne­ prijatne sadržine i pokušaću da izvršim njihovu ana­ lizu. Kako ćete to dovesti u sklad s vašom teori­ jom? San glasi ovako": „Hoću da priredim večeru. Ali ona ga je. Pri tom. kao što sam već spomenuo. naime. moram mu dati sva psihološka objašnjenja pomoću kojih sam i sam došao do razumevanja nje­ govih simptoma. I * Izopačenje sna 153 Da san zaista ima neki tajni smisao koji dovodi do ispunjenja želje mora se opet. upitane za motive za to. Ona bi kavijar naravno odmah dobila od svoga muža kad bi ga za to zamolila. Njen san joj pokazuje da je stiglo i odbijanje želje. kako plemić može da sedi? (Unđ wenn er keinen Hintern hat. wie kann der Edle sitzen?) 1 . Pomislimo na Bernštajnove hipnotisane osobe koje izvode jedno posthipnotičko nare­ đenje i. izjavio joj je dan ranije da se suviše ugojio i da zato želi da počne sa kurom mr­ šavljenja. jedan valjan i sposo­ ban mesar na veliko. zamolila da joj nikakav ka­ vijar ne poklanja da bi ga tako duže mogla peckati. ali je pokvaren telefon. I tako se moram odreći želje da priredim večeru. Evo nekoliko primera za materijal snova koji mi se iznose kao dokazi protiv toga. ali nemam ništa pri ruci osim malo dimljenog lososa.. odgovaram da o smislu toga sna može doneti odluku samo analiza. „Vi uvek govorite da je san jedna ispunjena že­ lja". za svaki slučaj. Kad uzmem nekog psihoneurotičara na analitič­ ko lečenje. i pri tom doživljavam nemilosrdnu kritiku kakvu ni od kolega stručnjaka u oštrijem obliku ne mogu očekivati. koji na svaki način želi da ga slika pošto tobože još nikad nije našao jednu tako izrazitu glavu. mada priznajem da san na prvi pogled izgleda razuman i povezan i da je sličan nečemu što je upravo protivno ispunjenju želje. . sasvim suprotno tome. Iza ova­ kvih nezadovoljavajućih obaveštenja obično se kriju nepriznati motivi. Hoću da telefo­ niram nekolicini snabdevača. održavati strogu dijetu. Sasvim redovno javlja se protivljenje mojih pacijenata rečenici da su svi snovi ispunjenja želja. Rekao je da će ustajati rano. onda njegovi snovi redovno. postaju predmetom naših razgovora." Ja. (Ovo obrazloženje izgleda mi providno. da će se kre­ tati.A iz koga je materijala nikao ovaj san? Vi znate da podsticaj za jedan san svaki put leži u do­ življajima prethodnog dana. da je za svojim stal­ nim stolom u kafani upoznao nekog slikara. već odavna ima želju da bi svako prepodne mogla pojesti zemičku sa kavijarom. — Sta to treba da znači? Ona.1 Rekla je da je sad veoma zaljubljena u svoga muža i da se sa njim ova­ ko zadirkuje. Ali ja se ovom otežavanju prikazivanja ne mogu skloniti s puta.A sad ću vam ja ispričati jedan san čija sadržina. počinje jedna dovitljiva pacijentkinja.152 Tumačenje snova. A zašto joj je potrebna jedna neispunjena želja?). Primećujem da ona u životu mora da stvori jednu neispunljivu želju. ali se setim da je nedelja poslepodne kad su sve radnje zatvorene.

Ona ju je takođe pitala: „Kad ćete nas opet pozvati u goste? Kod vas se uvek tako do­ bro jede. na koju je zapravo ljubomorna po­ što njen muž tu ženu uvek toliko hvali. ako ona u snu ne misli na sebe nego na prijate­ ljicu. Ja tragam i dalje. da. Više volim da ne priredim nikakvu večeru više. Jeste. naravno. San vam zatim kaže da vi ne možete pri­ rediti nikakvu večeru. naravno. I dimljeni losos u sadržini sna još nije obja­ šnjen." Sad nedo­ staje još samo neka koincidencija koja će potvrditi rešenje. kakva baš odgovara savlađivanju otpora. Čuli smo da je bolesnica istovremeno sa svojim snom o odbijanju želje nastojavala da jed­ nu odbijenu želju ostvari u realnosti (zemička sa ka­ vijarom). ali psi­ hička infekcija se dešava otprilike na ovaj način. Da se čovek od stvari koje u dru­ štvu pred njega iznose zaista ugoji. i nikakvo čudo ne bi bilo •da je naša dama sanjala da se prijateljici želja ne ispunjava. to je psihička zaraza. moja pacijentkinja izjavljuje dalje da je juče učinila posetu svojoj prijateljici. Bo­ lesnice. I v Izopačenje sna 155 Dosadašnje dosetke nisu bile dovoljne za tuma­ čenje sna. pate za čitavo mnoštvo ljudi i da sve uloge u jednom pozorišnom komadu predstave svima svojim ličnim sredstvima. Prigovoriće mi da je to ona poznata histerična imitacija. (on odgovara jednom nesvesnom zavr­ šnom procesu kao što će nam jedan primer to jasno pokazati). njena sopstvena želja da se želja njene prijateljice — želja da se ugoji — ne ispu­ ni. Mislim da je ona to zaista uradila i kao znak ovog identifikovanja ona je tu njenu odbijenu želju u realnosti ostvarila. ostalima ubrzo biva poznato da je uzrok za to neko pismo od kuće. i pošto je lekarska vi­ zita prošla. Slučajno i ja pozna­ jem tu damu i mogu potvrditi da se i ona isto tako odriče lososa kao i moja pacijentkinja kavijara. O čemu je ova mršava prijateljica govorila? O svojoj želji. Ovaj isti san dopušta još jedno drugo i finije tu­ mačenje. tako reći simpatija intenzifikovana do reprodukcije. koje postaje potrebno zbog jedne okolnosti. tome vas uči i odluka vašeg muža da u interesu svoga mršavljenja više ne prima nikakve pozive na večeru.154 Tumačenje snova. „Kako dolazite do lososa koji se pominje u snu?" — „Dimljeni losos je omiljeno jelo ove moje prijateljice". To je. on dakle ispunjava vašu želju da ništa ne doprinesete zaobljavanju telesnih oblika svoje prijateljice. sposobnost hi­ steričnih osoba da sve simptome podražavaju koji kod drugih ljudi čine utisak. Ali time je samo nazna­ čen put kojim teče psihički proces kod histeričke imi­ tacije. tim putem bolesnici uspevaju da u svojim simptomi­ ma izraze doživljaje čitavog niza osoba. pozvati da se možeš kod mene najesti. Ali ona umesto toga sanja da se njoj samoj ta želja ne ispunjava. San sadržava jedno novo tumače­ nje. ako se je s njom identifikovala. uglavnom. ne samo svo­ je. Duševni akt je nešto malo komplikovaniji nego što volimo da sebi predstavimo imitaciju histe­ ričnih osoba. a njen muž je lju­ bitelj punijih telesnih oblina. A kakav smisao ima histerično identifikovanje? Za objašnjenje ovoga potrebno je opširnije prikazivanje. Na sreću. one se brinu jedna o drugoj. nego jedno drugo prekrivaju i pružaju lep primer za obič­ nu dvosmislenost snova kao svih ostalih psihopatolo­ ških struktura. On će jednostavno sam sebi reći: Ostale bolesnice su ga videle i imitirale. tako reći. ta prijateljica je vrlo suva i mršava. naime. ako se stavila namesto prijateljice. kao što možemo reći." Sada je smisao sna jasan. nešto drugo su put i duševni akt koji idu tim putem. ugojiti i mome mužu još više dopasti. Svojoj pacijentkinji mogu da kažem: „Stvari stoje upravo tako kao da ste prilikom poziva pomislili: Tebe ću. Identifikacija je izvanredno važan momenat za mehanizam histeričnih simptoma. Oba tumačenja ne protive se jedno drugome. da po­ stane malo jača. naime da postane deblja. više znaju jedna o drugoj nego što lekar zna o svakoj od njih. Lekar koji među ostalim bolesnicima u istoj sobi u bolnici ima bolesnicu sa izvesnom vrstom trza­ nja neće biti iznenađen kada jednog jutra sazna da je ovaj osobiti histerični napad podražavan. osvežavanje nekog . odgovara bolesnica. Jedna dobija napad danas. ili. Posle jedne kratke pa­ uze. I prijateljica je takođe izrazila jednu želju.

pošto i ja imam iste povode za to. U njih se budi saučešće. Ja i sam žalim što ovđe umećem ovakve delove iz psihopatologije histerije koji zbog svog fragmentarnog pri­ kazivanja i. koja se ispunila u temi boravka na selu. Ja sam znao da se ona veo­ ma žestoko odupirala da leto provede u blizini svoje svekrve. Ja sam se pomogao izgovorom: Čovek ne može dobiti sve parnice. Jezik takođe vodi računa o jednom takvom shvatanju. onda mogu i ja da dobijem takve na­ pade. Ona je to poricala jer se to nije nalazilo u njenom sećanju. sutradan je ona došla s jednim snom kako se sa svojom svekrvom vozi zajedno na odmor u selo. 1 Izopačenje sna 157 ljubavnog bola i slično. U histeričnoj fantaziji kao u snu dovoljno je za identifikaciju da se misli na seksualne odnose. naj dovitljivi je među svima mojim snevačicama. Prema ovom snu ja nisam bio u pravu: to je. ili koje sek­ sualno opšte sa istim osobama sa kojima i ona sama ima seksualne odnose. Zelja da ja ne budem u pravu. samo pomoću jednog naslućivanja. nego prisvajanje na osnovu istog etiološkog polaganja pra­ va. Bez analize. otišao kući. 1 Na jednostavniji način. bila njena želja — da ja ne budem u pravu — i san je ovu njenu želju pokazao kao ispunjenu. istrgnuti iz celine. Mi bismo ovaj događaj jezički na sledeći način mogli objasniti: Ona se u snu stavlja namesto svoje prijateljice zato što se ova kod njenog muža stavlja na njeno mesto. koji mi je bio kolega u toku osam razreda gimnazije. Kad bi to bio zaključak sposoban svesti. Uskoro smo došli na to da sam ja bio u pravu. u isto vreme iz materijala koji je dala njena analiza. ona izražava jedno „kao" i odnosi se na nešto za­ jedničko što ostaje u nesvesnom. odgo­ varala je dakle opravdanoj želji da se one tek tada naslućene stvari nikad ne bi dogodile. i požalio mi se na to. što bi želela da zauzme njeno 1 mesto u ocenjivanju vrednosti njenoga muža. Njena želja da ja ne budem u pravu. Ako su mogli ukazati na duboke odnose teme sna prema psihoneurozama onda su ispunili nameru koju sam imao kad sam ih ovde uneo. Hi­ sterična se žena vrlo rado u svojim simptomima — iako ne isključivo — identifikuje sa takvim osobama s kojima je bila u seksualnim odnosima. pretvorena u želju da sa svojom svekrvom otputuje na selo. znao sam takođe da je ovu zajednicu koje se plašila poslednjih dana srećno izbegla iznajmlji­ vanjem jednog boravišta na selu koje je bilo veoma udaljeno od mesta njene svekrve. Dvoje koji se vole su „jed­ no". u njima se stvara sledeći zaključak koji ne dolazi do svesti: ako čovek od ovakvih uzroka može da dobije ovakav napad. a da oni pri tom ne moraju važiti kao realni. ali ipak prema shemi da neispunjenje jedne želje znači ispunjenje jedne dru­ ge želje. dozvolio sam sebi da tumačim jedan neznatan doga­ đaj kod jednog prijatelja. ali sam u sebi mislio: ako . Ja sam joj jednog dana bio izložio da je san ispunjenje želja. Pacijentkinja sledi dakle samo zakonima histeričnih misaonih zbi­ vanja ako da izraza svojoj ljubomori prema prijate­ ljici (za koju uostalom i sama uviđa da je neopravda­ na) tako što se u snu stavlja na njeno mesto i što se stvaranjem jednog simptoma (odbijene želje) sa njom identifikuje. ipak ne mogu delovati do­ voljno razjašnjavajuće. potrebno je bilo samo izvući konsekvence iz toga sna pa da se dobije njegovo tu­ mačenje. On je jednom u jednom ma­ lom krugu čuo jedno moje predavanje o novini da je san ispunjenje želje.156 Tumačenje snova. Sad je ovaj san osujetio ovo zaželjeno rešenje. pa se pre­ ma tome završava u ostvarenju simptoma koga se plaši. onda bi se možda izlio u strah da će dobiti isti takav napad. odnosila se u stvari na jedan drugi i ozbiljniji predmet. dakle. Ja sam. zaključio da se u izvesnom periodu njenog života moralo dogo­ diti nešto što je bilo značajno za njeno oboljenje. naime. sanjao da je sve svo­ je parnice izgubio — bio je advokat —. Identifikacija se u histeriji najviše koristi za izra­ žavanje jednog zajedničkog seksualnog elementa. ali se on izvr­ šava na jednom drugom psihičkom terenu. Identifikacija dakle nije prosta imitacija. nestao je otpor prema mojoj teoriji kod sno­ va jedne druge pacijentkinje. zar to ne predstavlja najoštriju protivrečnost mome učenju o ispunjenju želje kroz san? Sigurno.

bilo gde objavio neko predavanje. Posle raski­ da čovek kojeg je naša pacijentkinja volela izbegavao je kuću. Vaš san je san ne­ strpljenja. i da i ona sama želi da ide tamo da bi ponovo uživala u tome da ga vidi. on je ponovno viđenje koje treba danas da se izvrši preuranio za nekoliko časova. uz mrtvački kovčeg prvog od nje jače voljenog dečaka. ona bi sigurno bila među slušaocima. a i inače koristila bi svaku priliku da ga na nekom trećem mestu izdaleka posmatra. počela je ovako: Vi se sećate da moja sestra sad ima samo jednog sina. Ja znam da u torbici no­ site ulaznicu za današnji koncert. i vi biste ga ponovo videli pod istim uslovima kao tada. čiji motivi za to nikad nisu našli puno objašnjenje. zapravo sam ga ja vaspitala. profesor bi si­ gurno došao da izrazi saučešće. A sad ove noći sanjam da Kar­ la vidim mrtvog pored sebe. Vi biste dan proveli kod svoje sestre. potpuno isto kao što je i mali Oton tada ležao čija me je smrt tako potresla. Setio sam se da mi je dan ranije pričala da profesor odlazi na neki određeni koncert. Recite mi sada. izgubila je još dok sam ja bila u njihovoj kući. da li mu nije možda iz ovih dečačkih godina ostala želja da se i ja jednom temeljno obrukam? Jedan drugi san sa više sumornim karakterom iznela mi je takođe jedna pacijentkinja kao prigovor teoriji o ispunjenju želje u snu. i koja je te osobine dokazivala za vreme lečenja bar još u svojim dosetkama. Ja sam dakle san protumačio na ovaj način: „Kad bi sad i drugi dečak umro. kome je otada bila poklonila svoju nežnost. I tako sam lako mogao da iskonstruišem pravilno tumačenje i postavio sam joj pitanje da li joj pada na pamet ikakav događaj koji se desio po­ sle smrti malog Otona. Ona je smesta odgovorila: Si­ gurno. Kad bi voljeni čovek. Rano osirotela. Pa ipak. ponovilo bi se isto. sasvim je mogućno da i u realnoj situaciji. jedna mlada devojka. Posle kratkog razmišljanja mogao sam joj dati pravilno tumačenje sna koje mi je ona i po­ tvrdila. ona sama se neko vreme posle smrti maloga Otona. On leži u jednom ma­ lom mrtvačkom sanduku. Otona. To je bilo na dan koji je prethodio snu. ali ni izdaleka ne toliko koliko sam volela pokojnika. ona je očigledno izabrala jednu situaciju u kojoj se takvi snovi obično potisku­ ju. Toj dami se u vezi sa jednim du­ žim snom pričinilo da svoju jedinu petnaestogodišnju . koji je spadao u stalež pisaca. Bilo je tačno onako kao što sam oče­ kivao. onoga dana kad mi je ispričala san trebalo je da se održi koncert. Pacijentkinja. Ali joj nije pošlo za rukom da se oslo­ bodi zavisnosti u koju je dospela svojom naklonošću prema prijatelju njene sestre. ali bilo joj je nemogućno da svoju ljubav prenese na druge prosce koji su se po­ sle toga javljali. Njen joj je ponos na­ ređivao da ga izbegava. nije mogla da potisne nežno osećanje za posetioca koga dugo nije videla. koju je san verno kopirao. Drugo objašnjenje našao je jedan sličan san jed­ ne druge pacijentkinje koja se u ranijim godinama isticala brzim dosetkama i vedrim raspoloženjem. dok je on menjao mesto negde na sredini razreda. San ne znači ni­ šta drugo nego ovu vašu želju za ponovnim viđenjem protiv koga se u duši borite. sa svećama svuda unaokolo. 1 Izopačenje sna 159 sam osam godina kao prvi sedeo u prvoj klupi. ukratko rečeno." Da bi prikrila svoj san. To mi je pošlo za rukom pošto mi je čitava prethodna istorija sna bila poznata. Oto je bio moj ljubimac. starijeg sina. šta to treba da znači? Vi me poznajete: Jesam li ja tako loša osoba da bih svojoj sestri želela gubitak njenog jedinog deteta koje još ima? Ili možda san znači da bih više želela da je Karl mrtav nego Oto koga sam mnogo više volela? Ja sam je uveravao da je ovo poslednje tumače­ nje isključeno.158 Tumačenje snova. situaciju u kojoj je čovek tako ispunjen tugom da se na ljubav i ne misli. devojka je odrasla u kući svoje mnogo starije sestre i među prijateljima i posetiocima u kući srela je i čoveka koji je na njeno srce ostavio trajan utisak. ali je ovaj srećan ishod stvari osujetila njena sestra. Neko vreme je izgledalo kao da će se ovi jedva iskazani odnosi završiti brakom. Karla. Maloga takođe volim. tada je profesor posle dugog izostanka ponovo došao i ja sam ga ponovo jednom videla pored kovče­ ga malog Otona. sklopljenih ruku. osamostalila.

" — „Smera li pretpostaviti da ste u toku noći ovo više puta uradili i da ste posle ponavljanja ujutru bili nešto malo nesigurni. ili što je gotovo isto. vi ste tobože ubili dete. san­ duk. Ako njenom poznavanju topografske anato­ mije pogledamo malo kroz prste moglo se pretposta­ viti da dete u „kutiji" znači plod u majčinom telu. Ja molim samo još malo vremena da svoje stvari sredim." — „Onda je vaš san ispunjenje želje. ona je čak pesnicama udarala po svome telu da bi dete pogodila. VI . nikako.160 Tumačenje snova. — „I vi ne že­ lite da imate dete s njom?" — „Ne. 11 Frajd. koja za sadržaj imaju smrt milih rođaka. Zatim sam po­ novo zaspao i sanjao ono što vam je poznato.box" sa nemačkim izrazom „Biichse" i da se podsetila i na to da se ova reč „Biichse" u nemačkom jeziku upotrebljava i kao vulgarni izraz za ženski polni organ. Grupu u koju spadaju oba ova poslednja sna. „Sanjam".. Kao tako mnogo mladih žena.svojim novorođen četom?" — „To je tačno. Sećate li se. to bi nas moglo odati." i na raznovrsne pre­ vode te reci u nemačkom jeziku. legitimiše se kao policijski agent i poziva me da pođem s njim. Onde me čekaju zatvorena kola." — „Da li je to neka udata žena?" — „Jeste"." 1 — „A pod kakvim okolnostima ste sa­ njali. Ona je baš imala želju da od ove pojave u snu stvori prigo­ vor protiv teorije o ispunjenju želje. ona nije poricala da ovaj san stvarno odgovara nekoj njenoj želji. u napadu besa. posle jedne žestoke svađe sa mužem. Ovi naknadno umetnuti delovi redovno daju ključ za tumačenje sna. Kroz taj san vi stičete spokojstvo da niste napravili dete. mislim zbog čedomorstva. Noć nisam proveo kod kuće nego kod jedne dame koja za mene vrlo mnogo znači. inače se moramo odreći tumačenja toga sna. Verujete li vi da je to možda moja želja da budem uhapšen?" — „Sigurno da nije. to moram priznati. Možda znate pod kojom ste optužbom bili uhapšeni?" — „Da. Iz drugih sastavnih delova ovog sna moglo se sad dopuniti da je saznala za srodstvo engle­ ske reci . I Izopačenje sna 161 ćerku gleda kako leži mrtva u jednoj kutiji." — „Slušajte dakle. Mrtvo dete je dakle zaista predstavljalo is­ punjenje jedne želje i nikakvo čudo nije ako ovo ispu­ njenje jedne petnaest godina odstranjivane želje po­ sle jednog tako zakasnelog pojavljivanja uopšte više ne možemo prepoznati." — „Ali meni je to potrebno. šta se dogodilo uveče pre toga?" — „Ne bih voleo da vam o tome pričam. Nijednom svom pacijentu. to je jedna tugaljiva stvar. I kad sam joj to u toj meri objasnio. ni ona nije bila stvarno srećna kad je postala gravidna i više nego jedanput je sama sebi priznala da želi da joj dete u utrobi umre. da li vam je to pošlo za ru­ kom?" — „To bi moglo biti. loža. Uporedi kasnije o zaboravljanju snova. Pomoću njih biću u mogućnosti da na novim primerima pokažem da se svi ovi snovi imaju tumačiti kao ispunjenja želja uprkos neželjenoj sadržini koju oni imaju." — „Vi dakle ne vršite normalan sno­ šaj?" — „Primenjujem pažnju da se pre svršetka po­ vučem. dogodilo se između nas ponovo nešto. U međuvremenu se baš mno­ go što-šta izmenilo. 1 Prilikom analize palo joj je na pamet da je prethodne večeri u društvu došao razgovor na englesku reč „boa. i da se tek u toku analize pojavi sećanje na izostavljene delove sna. Odabrana đela. kao: kutija. Slično kao i dimljeni losos u snu o osujećenoj večeri. nego jednom inteligentnom pravniku iz kruga mojih poznanika dugujem poznavanje sledećeg sna koji mi je opet bio ispričan u nameri da me 1 zadrži od brzopletog uopštavanja o učenju o snu želje. ali je i sama slu­ tila da pojedinost o kutiji mora pokazati put ka ne­ kom drugom shvatanju sna. Kad smo se ujutru probudili. pre nekoliko dana razgova­ rali smo o bračnim nevoljama i o inkonzekvenciji da je dozvoljeno da se snošaj obavi tako da se oplođenje 1 često se dešava da se neki san nepotpuno ispriča. tako priča moj svedok. Postojanje srednjih članova lako mogu da vam dokažem. prilazi mi jedan gospodin." — „Čedomorstva? Pa vi znate da takav zločin može da izvrši samo majka nad . šamar itd. „da dolazim pred svoju kuću sa jednom damom pod rukom. treba ponovo da uzmemo u obzir kod tipičnih snova.

pošto je naprasit čovek i pošto će je u braku sigurno tući. u kom tre­ nutku zapravo duša ulazi u fetus. koji je na mom predavanju slu­ šao da pričam o ovom snu. podseća na poznatu priču o onoj mladoj devojci kojoj se savetuje da odbije svoga prosca. koje sada kao element ulazi u sastav vašeg sna. Ovi se snovi događaju redovno u toku mojih lečenja kad se pacijent nalazi u otporu protiv mene. koji želim da saopštim. Sa izvođenjem te namere ja ni­ sam imao nikakve veze. A sad ću vam dokazati još jedno malo spo­ redno ispunjenje želje u vašem snu. krije u tako neprijatnom obliku. i pominjanje čedomorstva nije obja­ šnjeno. mogu očekivati da će se sa mnogim od mojih čitalaca isto to dogoditi. uostalom." — „Još jedan odjek vašeg sna. vodite kući. i njegov misaoni oblik primeni na jednu drugu temu. oni će se u snu spremno od­ reći neke želje samo da bi sebi ispunili želju da nisam u pravu. Ovim neraspolože­ njem vi se takođe služite da biste ispunjenje želje pri­ krili. jer se tek od toga trenutka dozvoljava da postoji pojam umorstva. I Izopačen je sna 163 ne izvrši. onda vidim da se uglav­ nom mogu svesti na dva principa. pokazuje opet to isto.1 Štaviše. Vi sa jednom da­ mom pod rukom dolazite pred vašu kuću. obuhvatim pod nazivom „snovi protiv želje". I sad je sanjao kako sa sednice poreske komisije dolazi jedan poznanik i saopštava mu da su sve ostale poreske prijave ostale bez prigovora." — „Razumem. Kako dolazite do ovog specifično ženskog zlo­ čina?" — „Hoću da vam priznam da sam već pre ne­ koliko godina bio upleten u jedan ovakav slučaj. pro­ tiv želje svojih rođaka i autoriteta koje je pitala za savet. dakle. i ja sa velikom sigurnošću mogu računati na to da ću izazvati takav san čim sam prethodno bo­ lesniku izneo svoje učenje da je san ispunjenje želje. ali sam dugo bio u razumlji­ vom strahu da će se stvar otkriti. koje sačinjava jezgro sna. Jedna mlada devojka koja je s mukom izborila da se i dalje leci kod mene. Jedna pokretna snaga ovih snova jeste želja da ne budem u pravu. On je dan ranije podneo prijavu o svojim prihodima. mora da se osetio njime pogođen jer je požurio da ga naknadno sanja. dok svaki zahvat kad su se jaje i seme jed­ nom sastali i oblikovali zametak biva kažnjen kao zločin. kao o svojoj reakciji na njihov prvi dodir sa „teorijom želje sna". Ona se onda poziva na obećanje koje 1 O sličnim snovima „protiv želje" pričali su mi više puta moji slušaoci u toku poslednjih godina. San predstavlja jedno površno prikriveno ispunjenje želje da važi kao lekar sa velikim prihodima.132 Tumačenje snova. koja je bila sasvim iskreno napisana pošto je imao samo malo da prijavi. a koji izgleda kao da se direktno protive mom učenju tako što imaju za sadržaj neispunjenje neke želje ili zbivanje nečeg očigledno neželjenog. u* ." — „Na pesnika Lenaua sam začudo danas prepodne slučajno mislio. za to mo­ žda ima više od jednog razloga. i ovo sećanje dalo je drugi razlog zašto vam je strah da ste stvar loše obavili morao biti neprijatan. ali da je njegova prijava izazvala opšte nepoverenje i da će mu doneti osetnu kaznu od poreskih vlasti. Nastavljajući taj razgovor mi smo se setili i srednjovekovnog spornog pitanja o tome. S ti­ me bi se slagalo kad bi vam posle više snošaja te vrste ostalo neko nelagodno raspoloženje. Uostalom. Vama je sigurno poznata i jeziva pesma pesnika Lenaua (Lenau) koji izjednačava i umorstvo deteta i predohranu od dece. Bio sam kriv za to što je jedna devojka uklanjanjem plo­ da pokušala da se zaštiti od posledica odnosa koji je održavala sa mnom. Poslednji san te vrste. umesto da u stvari noć provedete s njom u njenoj kući. Ako sve ove snove te vrste koji se često javljaju. Vi je. Što se ispunjenje želje. od kojih jedan još nije bio spomenut mada igra veliku ulogu u snovima ljudi. Iz moga članka o etiologiji neuroze straha mogli biste saznati da ja „coitus interruptus" (prekinuti snošaj) uzimam kao jedan od uzročnih faktora postanka neurotičnog strana. sanja: kako joj kod kuće brane da i dalje do­ lazi kod mene. Odgovor devojke glasi: „Samo neka me bije!" Njena želja da se uda je tako živa da prima i neprijatnost koja joj se stavlja u izgled pa da je čak i podiže do stepena želje. Neki mladi lekar. On.

čiji bi prevod mogao glasiti ovako: sasvim bi bilo u rodu da moj brat izvrši tu prodaju za kaznu za sva mučenja koja je od mene pretrpeo. Takve ljude zove­ mo „idealnim" mazohistima ako uživanje ne traže u sebi nanetom telesnom bolu. Nadam se da će navedoni primeri biti dovoljni da — do daljeg prigovora — pokažu da je verovatno da se i snovi sa mučnom sadržinom mogu rešavati kao ispunjenja želja.1 Niko u tome neće videti pojavu slu­ čaja što prilikom tumačenja ovih snova uvek dolazi­ mo na teme o kojima rado ne govorimo ili na koje rado ne mislimo. ako se ne plaši­ mo truda oko analize. I Izopačenje sna 165 joj je bilo dato da ću je u slučaju potrebe i besplatno lečiti. to je sadržaj njenog života i motiv njene bolesti. dakle. S druge strane. Brat je prodao preduzeće čije je vođenje zadržao za svoju budućnost. 1 Drugi motiv snova protiv želja jeste tako blizu da možemo lako doći u opasnost da ga previdimo kao što se to meni duže vremena dešavalo. koji za njih nisu ništa drugo do ispunjenje želja." Možda će nas razmišljanje o tome što ovaj san sve do neželjene sadržine izgleda jasan i koherentan za­ držati od toga da ga analiziramo. i želje koje ni sam sebi ne želi da prizna. mi smo u pravu da karakter nelagodnosti svih tih snova dovedemo u vezu sa činjenicom izopačava­ nja sna i da zaključimo da su ovi snovi baš zato tako izopačeni i da je ispunjenje želja u njima prikriveno tako da se ne mogu raspoznati. udo1 voljenje njihovih mazohističkih sklonosti. II. ali u svima takvim slučajevima nalazi se osim jedne zagonetke još i jedna druga. Bez daljeg biva jasno da ovi ljudi mogu imati snove protiv želja i snove nezadovoljstva. III. i ja joj kažem: U pitanju novca. Jedan san koji na prvi pogled teoriji o ispunjenju želje priprema najveću teškoću. Kako se dva odrasla čoveka u homoseksualnoj nameri lepo za­ bavljaju. pa ipak je to mazohistički san želja. želi da postigne da brat ostane u pravu i ona ne želi da samo u snu bratu da za pravo. namera potiskivanja protiv teme sna ili protiv želje koja je iz njega crpena. ali jedan od njene braće. bio je tako ljubazan da te reci izgovori preko mene. 1 Zentralblatt fur Psychoanalyse II. U seksualnoj konstituciji mnogih ljudi postoji jedna mazohistička komponenta koja je nastala preobrtanjem u suprotno agresivne sadističke komponente. Neprijatno osećanje koje ovakvi sno­ vi izazivaju svakako je prosto identično sa odvratnošću koje bi htelo da nas — većinom sa uspehom — spreči da raspravljamo ili razmišljamo o takvim tema­ ma. i koju mora svaki od nas savladati ako uvidimo da smo primorani da se njome ipak pozabavimo. San. pošto postoji odvrat­ nost. naravno. Odakle dolaze reci koje mi moja pacijentkinja stavlja u usta? Ja joj. . Ali. Ali ovo osećanje nezadovoljstva koje se ovako u snu jav­ lja ne isključuje postojanje jedne želje. ne mogu miati nikakvih obzira. nego u ponižavanju i du­ ševnom mučenju. čije rešenje pomaže da bi se resila ona prva. nikad nisam rekao nešto slično. Izopačavanje sna stvarUkazujem na to da ova tema ovde nije rešena i da će se o njoj kasnije još raspravljati. i to baš onaj što ima najveći uticaj na nju. saznaćemo da „primarni afekt" treba izjednačiti sa „prima affectio" (prva ljubav) i da se odvratan čir prema recima Sterkeovim pokazuje kao „zastupnik ispunjenja želja punih velikom emo­ cijom". sanjao je jedan lekar (August Sterke) i objasnio ga: „Na svom levom kažiprstu imam i vidim sifilistični primarni afekt na poslednjoj falangi. Kako ga njegov stariji brat „sekira". Iz ovog poslednjeg sna on se budi sa najmučnijim osećanjima. Ovde zaista nije lako dokazati da postoji neko is­ punjenje želje. Ovde ću navesti jedan takav san: „Jedan mlad čovek koji je u ranijim godinama veoma mučio svoga brata kome je bio homoseksualno odan posle temeljne promene karaktera sanja jedan san koji se sastojao od tri dela: I.164 Tumačenje snova. kod svakog čoveka postoje želje koje ne bi želeo da iskaže drugi­ ma. 1911/12.

166 Tumačenje snova. o čistim snovima komoditeta. skrenutom sa svoga cilju. i koliko rado pro­ tivnici najjasnije izjave previde. ako one nisu dobre za nji­ hovu sklonost ka napadu. ona samo dokazuje koliko malo savesnosti kritičari obično koriste na svom poslu. da nadoknade pro­ pušteni obrok itd. Isto objašnjenje pokazuje se punovažno za fobiju kao i za san straha. primetićemo da strah u snu nije bolje oprav­ dan sadržinom straha nego možda strah jedne fobije predstavom o kojoj fobija visi. Iz nje se sad može izvesti postavka da su snovi straha seksualne sadržine. Ako sadržinu sna izložimo tu­ mačenju." E. Meine friihesten Erlebnisse. da se čovek može baciti sa prozora i da zato ima razloga da kod prozora bude na neki način pažljiv. Istina je. o draženju na ekskreciju. I Izopačenje sna 167 no se pokazuje kao akt cenzure. o snovima draženja na žeđ. Kraći u tekstu sadr­ žani oblik te formule izgleda mi dovoljan. Cak i sam Rank ne postavlja neko apsolutno tvrđenje. čije će shvatanje kao snova želja kod neprosvećenih naići na najmanju spremnost da ga prihvate. protivnici teško da su pred očima imali interesantan pro­ blem: da li svi snovi nisu stvoreni od „libidinoznih" pokret­ nih snaga (nasuprot „destruktivnim")? . nije to neka nova strana problema sna koja bi se u njima pokazala. kao što mi je rečeno. Ali.).1 Sada preostaju još snovi straha kao naročita pod­ vrsta snova sa tegobnom sadržinom. Ali. sabrana dela sveska I). U jednom kratkom članku o „Neurozi straha" (objavljenom u Neurologisches Zentralblatt. čiji je pripadajući libido pretrpeo promenu u strah. suzbijene) želje. Oktobar 1913. I kasnije će se pru­ žiti prilika da ovo tvrđenje potkrepimo analizom ne­ kolikih snova kod neurotika. doduše. u Suddeutsche Monatschefte. Drukčije stvari stoje ako reč „seksualan" upotrebimo u smislu „erosa" koji je sada u psihoanalizi uobičajen. Ni na jednom mestu nisam izjavio da sam ovu Rankovu formulu prihvatio. ili vožnju jezerom." („San koji sam sebe tumači"). Spiteler (Spitteler). neće ništa da čuje o psihoanalizi i tumačenju sna. 1895. jer nekoliko stranica ranije ja sam pomenuo raznovrsna ispunjenja želja u dečjim snovima (da načine izlet na selo. koji nije dospeo do primene. Strah je oba puta na predstavu koja ga prati samo prilemljen i vodi poreklo iz nekog dru­ gog izvora. Ali ipak sa snovima strana mogu ovde brzo da završim. ali se ne može razumeti zašto je kod odgovarajuće fobije strah tako velik i da bolesnika prati daleko iznad povoda za nj. tvrdi da svi snovi imaju seksualnu sa1 Zbog ove intimne povezanosti straha u snu sa strahom u neurozi moram ovde prilikom raspravlja­ nja o prvom ukazati na drugi. Ovde unapred navodim proširenje i modifikaciju gore navedene osnovne formule koja potiče od Ota Ranka: „San redovno predstavlja na osnovi i pomoću potisnutog infantilno-seksualnog materijala aktuelne. po pravilu i erotične želje. na drugim mestima raspravljao sam o snovima gladi. Jedan živi veliki pesnik koji. Ali što sam Ran­ kovu modifikaciju uopšte spomenuo. mi o svemu što je analiza snova neugodnosti iznela na dan vodimo ra­ čuna ako svoju formulu koja treba da izrazi suštinu sna izmenimo na sledeći način: San je (prikriveno) is­ punjenje jedne (potisnute. Strah koji u snu osećamo objašnjen je samo pri­ vidno sadržinom sna. tvr­ dio sam u svoje vreme da neurotični strah vodi po­ reklo iz seksualnog života i da odgovara libidu. nego se kod njih radi o razumevanju neurotičkog straha uopšte. On kaže „po pravilu i erotične snove". nalazi ipak i sam skoro identičnu formulu za suštinu sna: „Nepo­ zvano pojavljivanje suzbijenih želja čežnje pod pogrešnim licem i imenom. Ova formula se od toga vremena uvek pokazala više nego tačna. naime. držinu Ako tu rečenicu razumemo onako kao što ona treba da bude shvaćena. te ponovo govoriti o uslovu snova straha i njihovom usklađivanju sa teorijom o ispunjenju sna. Takođe ću u svojim da­ ljim pokušajima nastojati da se približim jednoj teo­ riji sna. bilo je dovoljno da psihoanalizi doprinese prekor koji je bezbroj puta ponav­ ljan: da ona. a to se može za većinu snova odraslih ljudi u potpunosti potvrditi. u zavijenom i simbolički obučenom obliku.

1 . Poznavajući ovu činjenicu. Pošto smo sad na tom putu stigli do cilja. takođe Vid-Halam). kao i o poreklu materijala sna izneti su opširno u uvodnom odeljku. Da san razgovetno daje prednost utiscima poslednjih dana (Robert. san o mom stricu sa žutom bradom). uvek se ovo moje iskustvo potvrđu­ je. Mi se takođe sećamo onih triju osobenosti sećanja sna. 1. za neko vreme možemo izgubiti iz vida temu o ispunjenju že­ lje koju još nipošto nismo u potpunosti resili. Hildebrant. Da san raspolaže našim najranijim utiscima iz detinjstva i da čak donosi pojedinosti iz ovoga doba života. Otkako smo u stanju da. primenom našeg postup­ ka u tumačenju sna. bilo svoj ili tuđ. Kad god uzimam neki san. moram pre svega postaviti tvrdnju da se u sva­ kom snu može naći nadovezivanje na doživljaje poslednjeg proteklog dana. 2. Morali bismo zaključiti da san zadatak koji mu pripada obično obavlja veoma nedovoljno. Da san izbor vrši prema drugačijim principima od našeg pamćenja u budnom stanju tako što se ne seća bitnog i važnog nego sporednog i nezapaženog.Recentno i indiferentno u snu 169 V MATERIJAL SNOVA I IZVORI SNOVA Kad smo iz analize sna o Irminoj injekciji uvideli da je san ispunjenje želje. Strimpel. koje nam opet izgledaju kao trivijalne i koje smo u budnom stanju smatrali već odavno zaborav­ ljenim. obuzelo nas je najpre interesovanje da li smo time otkrili opšti karakter sna. moramo osetiti po­ trebu da pojedine probleme sna ponovo prihvatimo da bismo pokušali da li se zagonetke i protivrečnosti za nas na zadovoljavajući način rešavaju koje su sve dotle. izgledale obezbeđene od napada. i mi smo prethodno ugušili svaku drugu naučnu ra­ doznalost koja se možda u nama probudila u toku tog rada na tumačenju. možemo otkriti latentnu sadržinu sna. odnos prema danu pada u oči u toj meri da Jasno je da se Robertovo shvatanje da je san odre­ đen za to da nas rastereti od bezvrednih dnevnih utisaka. dok smo znali samo za manifestnu sadržinu sna. A RECENTNO I INDIFERENTNO U SNU Ako sad pozovem svoje sopstveno iskustvo u po­ moć u vezi sa poreklom elemenata koji se javljaju u snu. U oba sna koja sam u prethodnom odeljku tačno analizirao (san o Irminoj injekciji. posmatrali na manifestnoj sadržini sna. 3. ra­ zume se. Podaci pisaca o povezanosti sna sa budnim sta­ njem. ne može više održati ako se u snu donekle često javljaju slike sećanja iz našeg detinjstva. 1 Osobenosti u izboru materijala sna pisci su. možemo se vratiti i izabrati novo ishodište za naša lutanja kroz probleme sna. koje su toliko puta bile primećene a nikad objašnjene. ja tumačenje sna mogu da eventualno počnem time što ću se najpre raspiti­ vati o doživljaju toga dana koji je san podstakao. pri tome. u mnogim slučajevima ovo je čak i najbliži put. koja po svom značenju ostavlja daleko za sobom manifestnu sadržinu sna.

Na ulici vidim dve žene. Svoboda. (Odlomak) . 1. oktobra 1910. 4. Pisao sam monografiju o jednoj izvesnoj (ne­ jasno) vrsti biljaka. Izvor: Primio sam dopise istovremeno od liberal­ nog izbornog komiteta i od prezidij uma humanitarnog udruženja čiji sam stvarno član. Jedan čovek na strmoj steni usred mora u Beklinovom (Bocklin) maniru. I. kao što je izneto o dopunama uz prvi odeljak. od ko­ jih je ova poslednja bila moja pacijentkinja. Izvor: Pre podne u izlogu jedne knjižare video sam monografiju o vrsti ciklama. kao u kakvoj antikvarnici. mogao sam se de­ taljnim naknadnim ispitivanjem uvek uveriti u to da se taj utisak dan pre toga ponovo pojavio u sećanju. 6. i da je hteo da otputuje u 1 H. itd.170 Tumačenje snova. Naprotiv./2. da se. Izvor: Moja me je žena toga dana podsetila da joj dugujem još dvadeset forinti od njenog nedeljnog novca za kućne troškove. Snove saopštavam samo onoli­ ko koliko mi je potrebno za otkrivanje traženog iz­ vora. u kome se nalazio u Spaniji. na mestu gde je našao smrt u plamenu i mislim da sam mu 5. A da bih pokazao kako se redovno ovaj odnos može dokazati. dok itd. septembra pre podne skrenuo pažnju na taj . Flis (W. i R. čija se pojava u životu sa sigurnošću mogla odrediti. Kad sam poslednji put video Savonarolin lik? Kako pokazuje moj putni dnevnik. Obavljam posetu u jednoj kući gde me samo teško propuštaju itd. 2. San od 1. u međuvremenu ostavljam jed­ nu ženu da me čeka. ali bi se pojavio jedan nov izvor za poreklo materijala sna. verovatno. tamo sam mislio da svome pratiocu pokažem m e ­ daljon sa crtama fanatičnog kaluđera na trotoaru Piazza Signoria. U poslednje vreme vršio sam nekoliko ispitivanja na svojim sopstvenim snovima da bih ispitao „primenljivost" nauke o periodima na materijal sna. nisam se mogao uveriti u to da se između dnevnog nadražajnog utiska i njegovog ponovnog vraćanja u snu ugurao jedan redovan inter­ val od biološkog značaja (Svoboda kao prvi interval te vrste naziva 18 sati). i 5. . negde u Italiji. Recentno i indiferentno u snu 171 mu više nije potrebno nikakvo objašnjenje. i pri tom mi sedaju u krilo. dakle. Primio sam dopis od socijaldemokratskog ko­ miteta u kome me tretiraju kao člana.' I Elis koji je ovoj stvari po­ svetio pažnju kaže da u svojim snovima nije mogao naći ovakvu periodičnost reprodukcije „uprkos tome što je na to pazio". I . i odabrao sam za tu svrhu n a ­ ročito upadljive elemente materijala sna. Izvor: Jedna pacijentkinja koja se kod mene na­ lazi na lečenju javila mi je uveče kakve još teškoće pravi njena majka u vezi sa nastavljanjem lečenja. Tri ćerke pokazuju mi sitne dragocenosti. Kad god sam mislio da sam pronašao da je neki utisak od pre dva ili tri dana bio izvor sna. Fliess) i naročito tvrdio da su ova vremena odlučujuća za pojavljivanje elemenata sna u snovima. is­ tovremeno vesti o mojim rođacima u Engleskoj. On pripoveda o jednom snu. bio sam 4. između dana događaja i vremena sna uvukla reprodukcija prethodnog dana koja se mogla dokazati: moglo se osim toga dokazati postojanje re­ centnog povoda od kojeg je moglo poteći sećanje na stariji utisak. Kod jednog od tih komada ja kažem: Pa to imate od mene! Pri tom jasno vidim neku malu masku u profilu. uplaćujem pretplatu na jed­ nu porodičnu publikaciju koja godišnje staje dvadeset talira. u velikoj meri preneo je na duševno zbivanje biolo­ ške intervale od 23 i 28 dana koje je pronašao V. Izvor: Drajfus (Drevfus) na Đavoljem ostrvu. Moglo bi se postaviti pitanje: da li se vezivanje sna nepogrešivo vrši za događaje poslednjeg dana ili da li se ono može protegnuti i na utiske jednog du­ žeg vremenskog perioda najbliže prošlosti? Ovaj pred­ met. hteo bih da na toj osnovi ispitam jedan deo moje sopstvene hronike snova. . 3. 5. sa oštrim crtama Savonarole. majku i ćerku. ali ja bih se odlučio za isključivo pra- vo prvenstva poslednjeg dana pre sna (dana sna). Tumačenje snova ne bi bilo bitno izmenjeno kad bi se to dalo dokazati. Izvor: razgovor sa jednom rođakom uveče o tome da neka nabavka koju traži mora da čeka. ne može polagati pravo na principi­ jelno značenje. septembra u Firenci. U knjižari S.

„muški" period prema Flisu. . On je obećao da će mi pomoći. da klinika u čijoj sali ja kao gost treba da držim svoja predavanja treba usko­ ro da se preseli na neko drugo mesto. . vrebajući gde se nalazi rimska vojska koja je vršila opsadu. da bih mu se požalio na svoju ne­ volju. Nešto o profesoru Ozeru (Oser) koji je sam pripremio obrok za mene što veoma pomirljivo utiče (ostalo zaboravljeno). oktobra 1910. Kad sam ovaj spomenik video prvi (i poslednji) put? Prema mojim zabeleškama bilo je to 17. oštroumnog (oštrovidog) pogleda. Na žalost. kao što sam u tekstu tvrdio.172 Tumačenje snova. on obuhvata 7 + 3 0 + 2 = 3 9 dana. pred sobom nosi lampu (ili lupu). Dvorski savetnik L. On je u snu Arhimod koji mi daje oslon i lično me prati na neko drugo mesto. Ono što u ovom snu najviše pada u oči jeste način kako dvorski savetnik L. . i dvadesetosmodnevni inter­ val gubi svoje značenje za izvođenje sna. San od 2. i od toga datuma pa do sna prošlo je stvarno 13+10=23 dana. koji je toga leta umro. već dugo godina nisam video. kojim sam i s&m osam dana pre toga putovao. Pojava upadljivog elementa „Savonarola" u snu objašnjena je posetom ovog kolege na dan sna. Ali na nesreću za dokaznu moć ovog primera moram da navedem da je baš na sam dan sna ovaj valjani. On mi je predstavio jednog bolesnika koji je nastradao u vozu za Pontebu. (ostatak zabo­ ravljen). ali se otada više ništa o njemu nije čulo. I Recentno i indiferentno u snu 173 jedno mesto: Daraus. pošto sam u to vreme boravio u Holandiji. ostaje neizvesno za mene da li se snažni i još uvek recentni utisak statue u Sirakuzi ne bi pojavio i u nekom drugom vremenskom intervalu. ali ja već sada znam da je on samo zamenik jedne druge. Covek vest tumačenju lako će uvideti da mislima u snu nisu strani ni osvetoljubi­ vost ni svest o sopstvenoj veličini. mislim da za svaki san postoji jedan izazivač sna iz onih doživljaja „koje još nijednu noć nismo prespavali". Nekoliko meseci medaljon. jedna „ženska perioda" prema Flisu. Varaus ili Zaraus. očiju istraživački uperenih u daljinu. nije mogao da se seti nekog mesta sa takvim imenom. mora da sam vest o njegovoj smrti pro­ čitao 24. oktobra 1910. Povod za san bila je vest. San je reakcija na jednu smetnju u varenju toga dana zbog koje sam razmišljao o tome da li treba da se obratim jednom kolegi da bi mi odredio dijetu. poziva me da dođem na jedno mesto i ide hodnikom ispred mene. A ja moram doneti sud da se bez ovoga povoda za san Arhimed svakako te noći ne bi u snu pojavio. Utisci najnovije prošlosti (isključujući dan pre noći u kojoj se sanja) ne pokazuju dakle nikakav druda nađem jednu prostoriju naišao na malo razumevanja kod svemoćne gospodo dvorskih savetnika i profesora. avgusta. Ja. a koji je umro nešto ranije (1. Dvorskog savetnika L. 250 dana pre sna. ali n a m r ­ šteni kolega bio kod mene (prvi put posle moga povratka) za koga sam već pre nekoliko godina stvorio šaljivi nadimak „rabi Savonarola". veće ličnosti. oktobra). ili 25./3. Nalazim da je konstantan jedino odnos prema jednom utisku na sam dan sna. zamena za Arhimeda blizu Aretuzinog izvora u Sirakuzi. (Odlomak) . Sto u snu za taj posao određujem profesora Ozera.-u koji je baš tada bio dekan i koga sam 3matrao svojim pokroviteljem. . primljena na sam dan sna. . San od 10. dakle. avgusta. Ponovo radim herniju u univerzitetskoj laboratoriji. Ne mogu da se setim da sam u međuvremenu razgo­ varao o Ozeru ili da li sam na njega mislio. pa je san ostavio na miru. III. septembra uveče. Ali taj interval više ne odgovara nijednoj periodi. Zatim prelazimo preko jednog otvorenog mesta . noseći u uzdignutoj ruci jednu lampu ili neki drugi instrument. Ovakvi intervali koji za učenje o periodima bez dalje obrade ne bi više mogli biti upotrebljivi rezultiraju iz mo­ jih snova neuporedivo češće nego regularni. A kada je Ozer umro i kada sam saznao o nje­ govoj smrti? Prema podacima u novinama 22./11. i odatle su moje misli svakako krenule natrag sve do početka moje delatnosti kao docenta. povezuje se sa smrću jednog drugog univerzitetskog profe­ sora koga sam visoko cenio. Tada sam otišao L. ulaženje u tumačenje sna ukida i na ovom mestu jedan deo od neminovnosti ove veze. gde su mi bečke n o ­ vine redovno slali. Kad se pro­ budio. kad za­ ista nisam imao učionice i kad sam u svojim nastojanjima kasnije stvarno je našao ime Zaraus kao ime jedne stanice između San Sebastijana i Bilbaa. te je tako moje misli ponovo odveo natrag na moje poslednje putovanje po Italiji. Pretpostavio sam da je novi položaj vrlo nepogodno smešten. pa sam u sebi po­ mislio da će se desiti kao da uopšte nijednu učionicu nemam na raspolaganju. neobičnog držanja i sa ispruženom glavom. Od toga utiska pa do vraćanja u snu prošlo je svakako 27 + 1 dan. kroz koju je prošao vozom. II. koji stoji tačno onako kao u snu i na isti način rukuje ogledalom. ili možda 40 dana.

Naime. — Kod teme: doneti sobom cveće sećam se jedne priče koju sam nedavno pričao u krugu svojih prijatelja i upotrebio kao dokaz za moje tvrđenje da je zaborav če­ sto izvođenje jedne namere nesvesnog i da uvek do­ pušta zaključak na tajna osećanja onoga koji zabo­ ravlja. Knjiga leži preda mnom. Muž joj prilazi. Analiza U izlogu jedne knjižare video sam pre podne jed­ nu novu knjigu koja nosi naslov: Vrsta ciklama. Ja sam odabrao San o botaničkoj monografiji Napisao sam jednu monografiju o jednoj biljci. ali nisam bio dovoljno temeljan da tu stvar i dalje pratim. Među počasnim natpisima na laboratorij umu našao . Uz svaki primerak knjige povezan je i osušeni specimen biljke. Kolera (K. očni lekar dr Kenigštajn (Konigstein). Na ovu fantaziju pri­ ključile su se misli kako je nezgodno za lekara da od svoga kolege traži lekarske usluge za sebe. operisao ga je moj prijatelj. — očigledno monografija o toj biljci. baš prevrćem jednu umet­ nutu tabelu u boji. čijom su pojavom zahvalni učenici prosla­ vili jubilej svoga učitelja i predstojnika laboratorije. Ona je ranijih godina bila kod mene na lečenju. srela je moju ženu pre dva dana. Ali ona ostaje ne- utešna. i hoće da ode da joj donese cveće. ja ničim ne bih odao da i sam imam udela u tom otkriću.. i taj članak je skrenuo pažnju K. naime članak o koka biljci. Tada se on lupi po glavi i kaže: Oprosti. ne ume da sebi objasni razlog njenog plača sve dok mu ona ne kaže: Danas mi je rođendan. » * * • ^ ^ » 174 Tumačenje snova. San može da svoj materijal odabere iz svakog vremena života ukoliko samo jedna misaona nit vodi od do­ življaja na dan sna („recentnih utisaka") ka ovim ra­ nijim doživljajima. u nekoj vrsti dnevnog fantaziranja. ja primetih da se iza njega krije sećanje na jedan određen doživljaj. Pošto mi je palo na pamet ovo dnevno sanjarenje. ja sam sam nagovestio upo­ trebu alkaloida. A odakle davanje prvenstva recentnim utiscima? Mi ćemo doći do nagađanja o toj stvari ako jedan od pomenutih snova izložimo detaljnijoj analizi. Berlinskog lekara koji me ne poznaje mogao bih nagraditi ona­ ko kao i svaki drugi. Ciklama je omiljeni cvet moje žene. razbole se moj otac od glaukoma. Koller) na anestezirajuće osobine koka­ ina. U svojoj publikaciji. Kad bih ikad dobio glaukom. dr Koler se postarao za kokainsku anesteziju i zatim stavio primedbu da su se pri ovoj operaciji našla zajedno sva trojica koji su imali udela u uvođenju kokaina. slično kao u kakvom herbarijumu. Sam sebi prebacujem što tako retko mislim o tome da joj do­ nesem sobom cveće onakvo kakvo to ona želi. Pored toga mi pade na pamet da sam pre podne onoga dana posle moga sna (za čije tu­ mačenje sam našao vremena tek uveče) mislio na ko­ kain. I Recentno i indiferentno u snu 175 gi odnos prema sadržini sna nego što ga pokazuju drugi utisci iz bilo kojih udaljenih vremena. — Ova gospođa L. Moje misli sada idu dalje: kad sam poslednji put bio opomenut na ovu istoriju o kokainu? To se dogo­ dilo pre nekoliko dana kad mi je došao do ruku sve­ čani spis. ta sasvim sam zaboravio. Operator koji ne bi znao na kome vrši operaciju još jednom bi se hvalio kako su lake postale ovakve operacije otkako je u nju uveden kokain. kazala joj da se dobro oseća i raspiti­ vala se o meni. otputovao bih u Berlin i tamo bi me kod moga berlinskog prijatelja operisao inkognito neki lekar koga bi mi on preporučio. Jedna mlada žena koja je bila naviknuta da na svoj rođendan od svoga muža nalazi na stolu bu­ ket cveća jednog takvog dana primeti da nema toga znaka nežnosti i zbog toga se rasplače. ubrzo po­ sle Kolerova otkrića. Jedan novi početak: Ja sam nekad zaista pisao nešto slično kao neku monografiju o toj biljci. jer ona u zaboravnosti svoga muža vidi dokaz za to da u njegovim mislima više ne igra onu istu ulo­ gu kao nekad.

176

Tumačenje

snova,

I

Recentno i indiferentno u snu

177

sam i to da je tamo dr Koler otkrio anestezirajuću osobinu kokaina. I tad odjednom primetih kako je moj san povezan sa jednim doživljajem prethodne večeri. Upravo sam pratio kući dr Kenigštajna, sa ko­ jim sam otpočeo razgovor o nekoj stvari koja me uvek živo uzbuđuje kad god se dodirne. I dok sam se s njim zadržavao u kapiji, priđe nam i profesor Gertner (Gartner) sa ženom. Nisam mogao da se uzdržim a da im ne čestitam kako izgledaju u cvetu. A profesor je jedan od pisaca svečanog spisa o kome sam baš go­ vorio, i mogao me je podsetiti na taj svečani spis. T gospođa L., o čijem rođendanskom razočaranju sam nedavno pričao, bila je pomenuta u razgovoru sa dr Kenigštajnom, razume se s nečim drugim u vezi. Pokušaću da protumačim i ostale odredbe sadržine sna. Osušeni primerak biljke dodat je uz monogra­ fiju kao da je herbarijum. Na herbarijum se nadovezuje jedna uspomena iz gimnazije. Naš direktor gi­ mnazije sazvao je jednom prilikom učenike viših ra­ zreda gimnazije da bi im predao zavodski herbarijum da ga pregledaju i očiste. Nađeni su sitni crvići — knjiški moljac. Izgleda da nije pokazivao poverenja u moju pomoć jer mi je ostavio samo nekoliko listova. Još danas znam da su na njima bile oruciferae. Nikad nisam osećao nekakav naročito intimni odnos prema botanici. Prilikom prethodnog ispita iz botanike dobio sam opet zadatak da odredim jednu kruciferu i — ni­ sam je prepoznao. Bilo bi loše po mene da me nije iz­ vuklo moje teorijsko znanje. — Sa krucifera dolazim na kompozite. Zapravo je i artičoka kompozita i to ona koju bih mogao nazvati svojim omiljenim cvetom. Plemenitija nego ja, moja žena mi ovaj omiljeni cvet donosi sa trga. Vidim kako monografija koju sam napisao leži preda mnom. I to nije bez neke veze. Moj vizuelni pri­ jatelj pisao mi je juče iz Berlina: „Veoma mnogo se bavim tvojom knjigom o snovima. Vidim je kako leži završena preda mnom i ja je prelistavam." Kako sam mu samo zavideo na tom daru vidovitosti! Kad bih samo jednom mogao da je vidim pred sobom dovr­ šenu!

Sklopljena slika u boji: Kad sam bio student me­ dicine, patio sam mnogo od impulsa da želim učiti samo iz monografija. Uprkos svojih ograničenih sred­ stava bio sam tada pretplaćen na više medicinskih ar­ hiva čije su slike u boji izazivale moje oduševljenje. Ponosio sam se tom sklonošću ka temeljitosti. I kad sam posle toga i sam počeo sa objavljivanjem, morao sam crtati i slike za mojt: rasprave i znam da je jedna od njih ispala tako jadno da mi se neki moj dobronamerni kolega zbog nje rugao. Tome se, ni sam ne znam kako, pridružuje i jedna uspomena iz vrlo rane mladosti. Moj otac je jednom načinio šalu da meni i mojoj najstarijoj sestri preda jednu knjigu sa slika­ ma u boji (opis jodnog putovanja u Perziju) da je uni­ štimo. To se u vaspitnom pogledu jedva moglo oprav­ dati. Tada mi je bilo pet godina, sestri manje od tri, i slika, kako smo mi dcca ovu knjigu blaženo koma­ dali (kao kakvu artičoku, list po list, moram reći) je­ ste gotovo jedina stvar koja mi je ostala u plastičnom sećanju iz ovog doba života. Kad sam zatim postao student, razvila se u meni izrazita ljubav da skupljam i imam knjige (analogno sklonosti da studiram iz mo­ nografija; jedna sklonost koja se u snu već javlja u vezi sa ciklamom i artičokom). Postao sam knjiški moljac (uporedi herbarijum). Ovu svoju prvu strast u životu, otkako o sebi razmišljam, svodio sam uvek na ovaj utisak iz detinjstva, ili bolje rečeno, saznao sam da je ova dečja scena jedno pokrivajuće sećanje 1 za moju kasniju bibliofiliju. Naravno da sam takođe rano saznao da čovek kroz strasti lako dolazi do pat­ nje. Kad mi je bilo sedamnaest godina imao sam pri­ ličan račun kod knjižara, ali nikakvih sredstava da ga isplatim i moj otac jedva da je prihvatio kao oprav­ danje moje reci da se moje sklonosti nisu izvrgnule na nešto loše. Ali sećanje na ovaj kasniji mladalački doživljaj dovodi me odmah natrag do razgovora sa mojim prijateljem dr Kenigštajnom. Jer i u razgovoru
Uporedi moj članak: „O uspomenama pokrivalicama" (Monatsschrift fur Psychiatrie und Neurologie", 1899 (Sa­ brana dela sv. I). 12 Frojd, Odabrana dela, VI
1

178

Tumačenje snova, I

Recentno i indiferentno u snu

179

uveče onoga dana kad sam sanjao radilo se o istim prekorima kao i onda, da suviše popuštam svojim sklonostima. Iz razloga koji ne spadaju ovamo neću da pratim tumačenje ovog sna, nego želim samo da ukazem na put koji do njega vodi. Za vreme rada na tumačenju bio sam opomenut na razgovor sa dr Kenigštajnom, i to sa više mesta. Ako imam pred očima koje su stva­ ri u ovom razgovoru bile dodirnute, smisao sna posta­ je mi razumljiv. Svi započeti tokovi misli, o sklono­ stima moje žene i o mojim sopstvenim sklonostima, o kokainu, o teškoćama lečenja među kolegama, o mojoj sklonosti prema monografskim studijama i mom za­ nemarivanju izvesnih struka kao što je botanika: sve to dobij a svoj nastavak i ulazi u bilo koji od konaca veoma razgranatog razgovora. San ponovo dobij a ka­ rakter opravdanja, jednog pledoajea (odbrane) za moje pravo, kao i san o Irminoj injekciji koji sam najpre analizirao; štaviše, san nastavlja temu započetu tamo i o njoj raspravlja na novom materijalu koji je u intervalu između oba sna pridošao. Cak, i na izgled indiferentna forma izražavanja sna dobij a svoj ak­ cent. Sad se kaže: Pa ja sam čovek koji je napisao dragocenu i uspešnu raspravu (o kokainu), slično kao što sam onda u svoje opravdanje izneo: Ta ja sam va­ ljan i vredan student; u oba slučaja dakle: to ja mogu sebi dozvoliti. Ali ja se ovde mogu odreći izvođenja tumačenja sna, pošto me je na objavljivanje sna po­ krenula samo namera da na jednom primeru ispitam odnos sadržine sna prema doživljaju prethodnog dana koji taj san pobuđuje. Sve dok o ovom snu znam samo za njegovu manifestnu sadržinu, padaće mi u oči samo jedan odnos sna prema jednom dnevnom utisku; a po­ što sam i vršio analizu, pojavljuje se i drugi izvor — san u jednom drugom doživljaju istoga dana. Prvi utisak na koji se san odnosi jeste ravnodušan utisak, jedna sporedna okolnost. U izlogu vidim knjigu čiji me naslov površno privlači i čija sadržina jedva da bi me mogla interesovati. Drugi doživljaj je imao veliku psihičku vrednost; ja sam sa svojim prijateljem, jed­ nim očnim lekarom, živo razgovarao svakako čitav

sat, davao mu nagoveštaje koji bi se morali ticati nas obojice i u sebi izazivao sećanja, kod kojih sam zapa­ zio najraznovrsnija uzbuđenja moje duše. Osim toga ovaj razgovor bio je prekinut i ostao nedovršen pošto su nam prišli poznanici. U kakvom odnosu dakle sto­ je oba utiska toga dana međusobno i prema snu koji se u noći pojavio. U sadržini sna nalazim samo aluziju na ravnodu­ šni utisak i mogu tuko potvrditi da san najradije u svoju sadržinu prima sporedne stvari iz života. U tu­ mačenju sna, naprotiv, sve vodi ka važnom, s pravom uzbudljivom do/.ivljuju. Ako smisao sna, kao što je jedino pravilno, prosuđujem prema latentnom sadrža­ ju sna koji je unalizom dobijen, došao sam neprimetno do jednog novog i važnog saznanja. Vidim da se raspada zugonotku da se san bavi samo bezvrednim mrvicama svakodnevnog života; moram protivrečiti i tvrđenju da se duševni život budnog stanja ne nastav­ lja u snu i da zato san psihičku delatnost troši na bu­ dalast materijal. Istina je suprotnost; ono što nas je danju zaposlilo ovlađuje u mislima u snu, i mi se tru­ dimo da sanjamo samo kod takvih materija koje bi nam danju pružile povod za razmišljanje. Najbliže objašnjenje za to da ipak sanjam o jed­ nom ravnodušnom dnevnom utisku, dok me je na san podstakao dnevni utisak koji je s pravom uzbudljiv, jeste svakako to da ovde ponovo postoji fenomen izo­ pačavanja sna koji smo ranije sveli na psihičku sna­ gu koja obavlja posao kao cenzura. Sećanje na mono­ grafiju o rodu ciklama pretrpelo je jednu promenu, kao da predstavlja neku aluziju na razgovor s prija­ teljem, potpuno slično kao što u sprečenoj večeri pominjanje prijateljice biva zamenjeno aluzijom „dim­ ljeni losos". Pitanje je samo preko kojih posrednih članova utisak o monografiji može stupiti u odnos aluzije prema razgovoru sa očnim lekarom, pošto se takav odnos najpre ne može videti. U primeru o spre­ čenoj večeri odnos je unapred dat; „dimljeni losos" kao omiljeno jelo prijateljice bez daljeg spada u krug predstava koji može pobuditi kod snevačice ličnost prijateljice. U našem novom primeru radi se o dva
12«

180

Tumačenje snova, I

Recentno i indiferentno u snu

181

odvojena utiska, koji najpre nemaju ništa zajedničko, osim što se događaju istoga dana. Monografija mi pada na pamet pre podne, a razgovor vodim uveče. Odgovor koji nam analiza jasno daje glasi: Ovakvi odnosi između oba utiska koji najpre ne postoji biva­ ju naknadno ispredani od predstavne sadržine jedno­ ga za predstavnu sadržinu drugoga. Odnosne posred­ ne članove istakao sam već prilikom pisanja analize. Na predstavu o monografiji o ciklami nadovezla bi se bez ikakvog uplitanja sa neke druge strane svakako samo ideja da je to omiljeno cveće moje žene, i možda još sećanje na buket cveća koji gospođa L. nije dobila. Ne verujem da bi ove zadnje misli bile dovoljne da izazovu jedan san. „There neeđs no ghost, my lord, come from the grave to teli us this" 1 kaže se u Hamletu. Ali gle, u analizi bivam opomenut na to da se čovek koji je naš razgovor ometao zvao Gertner- i da sam našao da je njegova žena kao rascvetana;3 da, ja se sad naknadno sećam da se jedna od mojih pacijentkinja, koja je imala lepo ime Flora*, neko vreme nalazila u centru našeg razgovora. Mora da se dogodilo tako da se preko ovih posrednih člano­ va iz botaničkog kruga predstava izvršilo poveziva­ nje oba dnevna doživljaja: ravnodušnog i uzbudljivog. Zatim su se pojavili dalji odnosi, odnos kokaina koji s punim pravom može posredovati između ličnosti dr Kenigštajna i jedne botaničke monografije koju Gospodaru, ne mora izići duh iz groba da bi nam to rekao. 2 Reč Gartner na nemačkom znači: baštovan (Prim. prev.). * Reč bliihend znači na nemačkom: u cvetu rascvetan (Prim. prev.). 4 Žensko ime Flora isto tako ima veze sa cvećem (reč je latinskog porekla). Ovo treba imati na umu da bi se Frojdova izlaganja mogla pratiti, jer je nemoguće na srpskom jeziku dati punu sličnost nemačkom prevodu. Ove reci pred­ stavljaju te posredne članove (Prim. prev.).
1

sam ja napisao; ti odnosi su ovo stapanje oba kruga predstava povezali u jedan tako da se sad jedan deo iz prvog doživljaja mogao upotrebiti kao aluzija na drugi doživljaj. Spreman sam na to da će ovo objašnjenje napa­ sti kao samovoljno ili prepredeno izmišljeno. Šta bi se dogodilo da nije prišao profesor Gertner sa svojom divnom („bliihend") ženom, da se pacijentkinja o ko­ joj smo razgovarali nije zvala Flora nego Ana? Pa ipak je odgovor lak: da se nisu pojavili ovi odnosi mi­ sli, bili bi verovatno izabrani neki drugi. Tako lako je ostvariti takve odnose kao što to mogu dokazati ša­ ljiva pitanja ili postavi janje zagonetaka kojima razvedravamo svoj život. Moć vica je neograničena. Da po­ đemo jedan korak dalje: da se između oba utiska dana nisu mogli uspostaviti nikakvi dovoljno izdašni sred­ nji odnosi, san bi ispao naravno drukčije; neki drugi ravnodušni utisak dana, kao što nam u gomilama pri­ stupaju pa od nas bivaju zaboravljeni, zauzeo bi za san mesto „monografije", došao bi u vezu sa sadržinom razgovora i zastupao bi ga u sadržini sna. Pošto nijedan drugi utisak osim onog o monografiji, nije doživeo tu sudbinu, mora da je svakako bio najpogodniji za povezivanje. Čovek nikad ne treba da se čudi kao Henshen Šlau (Hanschen Schlau) kod Lesinga (Lessing) o tome: „da samo bogataši na svetu imaju naj­ više novaca". Psihološki proces, kojim prema našem izlaganju ravnodušni doživljaji dospevaju do toga da zamene psihički značajne događaje, mora nam još uvek izgle­ dati podozriv i čudnovat. U jednom kasnijem odeljku naći ćemo se pred zadatkom da osobenosti ove pri­ vidno nekorektne operacije više približimo našem razumevanju. Ovde imamo posla samo sa efektom pro­ cesa, a da takav proces pretpostavimo na to nas gone bezbrojna iskustva koja se stalno vraćaju kod analize snova. A proces je takav kao da se obavlja jedno pomeranje — recimo: psihičkog akcenta — pomoću onih posrednih članova; na taj način predstave koje su na početku bile slabo napunjene intenzitetom, preuzima­ njem punjenja sa onih predstava koje su na početku

kao što smo videli. Učenju Robertovom može se prigovoriti i ovo: kad bi san zaista imao zadatak da naše pamće­ nje kroz naročiti psihički rad oslobodi „šljake" dnev­ nog sećanja moralo bi naše spavanje biti mučni je i upotrebljeno na naporniji rad nego što možemo tvrditi za naš budni duševni život. koji su dostojni da podstaknu san. na propuštanju da se prividna sadržina snova zameni njihovim stvarnim značenjem.182 Tumačenje snova. Ako nam je jedan dan doneo dva ili više doživljaja. noć ne bi bila dovoljna da savlada ovu masu: Mnogo je verovatnije da se pro­ ces zaboravljanja ravnodušnih utisaka vrši bez aktiv­ nog učestvovanja naših duševnih snaga. Kolega je odgovorio da je ubeđen u valjanost i sposobnost mladoga čoveka. Mora dakle po­ stojati neko primoravanje da se uspostave veze baš u pravcu recentnog. mada je akcenat bio pomeren sa sećanja toga izvora na sećanje iz ravnodušnog izvora. Mi smo ostavili neobjašnjenu činjenicu da jedan od indi­ ferentnih dnevnih utisaka — i to poslodnjeg dana — redovno daje doprinos sadržini sna. da neženja postaje strastan skupljač. ili da izgubljena maramica u Otelu izazove izliv besa: sve to su primeri za psihička po­ meranja koja nam izgledaju neoborljiva. i mi to nazivamo misaonom greškom koja se pojavljuje u budnom životu. Pa ipak mi ne smemo da žurimo da se od Robertovih misli oprostimo bez daljeg uzimanja u obzir. kao proces više primarne prirode. da se psihički proces koji smo upoznali u pomeranju sna. da u ljubavnom odnosu jedan stisak ruke koji traje neki sekund duže pred­ stavlja blaženstvo. u kome sam zatekao dva poznanika. na primer: Jednoga popodneva leti ušao sam u jedan kupe u vozu. neće pokazati kao bolesno ometani proces nego kao proces koji se od normalnog razlikuje. tumačimo kao izraz izopača­ vanja sna (kroz pomeranje) i podsećamo na to da smo u izopačavanju sna videli posledicu prolazne cenzure koja postoji između dve psihičke instance. što sadržina sna prima ostat­ ke sporednih doživljaja. Jer broj indiferentnih uti­ saka dana od kojeg bismo morali štititi naše pamćenje očigledno je neizmerno velik. oni se stvaraju tek naknadno. dakle šta mi mislimo. Da devica koja je ostala sama svoju nežnost prenosi na životinje. za vreme rada u snu. mada ravnodušnog utiska: ovaj utisak mora imati bilo kakav kvalitet koji ga čini po­ godnim za tu svrhu. brani svojom krvlju. Time mi činjenicu. Sledeća iskustva mogu nas odvesti na put ka ob­ jašnjenju. ali da njegova neuglednost neće baš učiniti lakim njegov . Jer činjenica koju je Robert hteo objasniti uopšte i ne postoji. Pri tome očekujemo da će nam analiza sna redovno otkriti stvarni. san će pominjanje oba događaja sjediniti u jednu jedinstve­ nu celinu. ona postoji na nekom nesporazumu. Ja sam oba gospodina upoznao među sobom. A što se istim putem i na osnovu istih osnovnih principa do­ nosi odluka o tome šta dopire u našu svest i šta joj biva uskraćeno. Takva pomeranja nas nipošto ne čude onde gde se radi o količinama afekta ili uopšte o mo­ tornim akcijama. a drugi član jedne otmene porodice u kojoj sam kao lekar imao posla. da vojnik jedan komad šarenog platna. Odajmo na ovom mestu tajnu kao rezultat istraživanja koja će se ka­ snije vršiti. Jer inače bi isto tako lako bilo sprovodljivo da misli sna svoj akcenat pomere na je­ dan nebitni sastavni deo svog sopstvenog kruga pred­ stava. I Recentno i indiferentno u snu 183 bile intenzivnije kathektirane i naposletku dostižu do­ voljno snage koja ih osposobljava da silom izbore pri­ laz u svest. psihički značajan izvor sna iz budnog života. zastavu. Ovim shvatanjem došli smo u potpun konflikt sa Robertovom teorijom koja je za nas postala neupotrebljiva. tako reći za službu nameravanog pomeranja. Odnosi između ovog utiska i pravog izvora sna u nesvesnom ne po­ stoje uvek već unapred. doduše. on se povinjava prinudi da od njih stvori jednu jedinicu. to nam stvara utisak bolesnog. Kolegu sam zamolio da da preporuku jednom našem zajedničkom poznaniku koji je baš bio otpočeo sa lekarskom praksom. ali je u toku duge vožnje njihovo opštenje dugo išlo preko mene tako da sam o nekom predme­ tu ja morao da razgovaram čas s jednim čas sa dru­ gim. koji se međutim među sobom nisu poznavali. Jedan od njih bio je jedan uticajan kolega.

ali psihički indiferent­ n i m elementom ako pri tom b u d u ispunjena samo ova dva uslova: da se 1) sadržaj sna nadoveže na ono što je recentno doživljeno. Ovo je svakako pravi t r e n u t a k da u jednoj shemi obuhvatimo različi­ te uslove kojima su izvori sna podložni. nalazi u jednom elegant­ nom salonu i kako pred j e d n i m odabranim društvom u koje sam premestio sve svoje poznate otmene i bo­ gate ljude. 1 Sada ću raspravljati o pitanju da li izvor koji p o ­ buđuje san i na koji nas analiza dovodi mora uvek biti jedan recentan (i značajan) događaj. koji su u sadržini sna zastupljeni pominjanjem jednog istovremenog. san o prijatelju koji je moj stric. c) J e d a n recentan i značajan doživljaj. ali indiferentnog doživljaja. s Većina snova te vrste su snovi mojih pacijenata za vreme analize. koji zatim u snu biva redovno zastupljen pominjanjem jednog recentnog. 2 d) J e d a n unutrašnji značajan doživljaj (sećanje. U jednom jedinom slu­ čaju (a) oba uslova su ispunjena istim utiskom. ili više njih. Izvor sna može biti: a) J e d a n recentan i psihički značajan doživljaj koji je u snu direktno zastupljen. 2 1 . 2 Sklonost rađa u snu da stopi u jednu akciju sve va­ žne događaje koji se istovremeno dešavaju. a koja je bila tetka mog drugog saputnika (Otvoreno priznajem da sa ovom d a m o m nisam bio u dobrim odnosima). Ako sad posmatramo ova četiri moguća slučaja. ali indiferentnog utiska. Na osnovu mnogih sličnih iskustava m o r a m po­ staviti tezu da za r a d u snu postoji n e k a vrsta prisi­ ljavan ja da sve nadražajne izvore sna sastavi u s n u u jednu jedinicu. Izazivač sna može biti j e ­ dan unutrašnji događaj koji je postao r e c e n t a n t a k o reći kroz misaoni r a d p r e k o dana. videćemo da jedan psihički v r e d a n ali ne recentan elemenat (tok misli. 1 b) Više recentnih. San o botaničkoj monografiji. I Recentno i indiferentno u snu 185 p r i s t u p u o t m e n e kuće. T r e b a da uzmemo još u r a z m a t r a n j e da isti indiferentni u t i - San o posmrtnom govoru mladoga lekara. primetio je već veći broj autora. 3 Kao što vidimo. koje je 1 san spojio u jednu celinu. Prividna većina uslova stvara se ovde jedino alternativom da je jedno pomeranje izostalo ili nije. i mi primećujemo ovde da n a m ta alternativa pruža istu lakoću da objasni k o n t r a s t e između raznih snova isto tako lako kao što medicin­ ska teorija o snu objašnjava niz od parcijalnog do potpunog budnog stanja moždanih ćelija. na primer Delaž (str. 41). sećanje) može u svrhu stvaranja sna biti zamenjen recentnim. drži posmrtni govor staroj dami (koja je za san već umrla). tok misli). dakle sećanje na jedan psihički v r e d a n događaj ili jedan tok misli mogu primiti na sebe ulogu izazivača sna. ili da li j e d a n unutrašnji doživljaj. Odgovor koji iz mnogobroj­ nih analiza potpuno sigurno proizlazi glasi u korist ove poslednje alternative. U noći posle toga putovanja sanjao sam da se moj mladi prijatelj. sa m a n i r i m a jednog svetskog čoveka. za tumačenje snova bez izuzetka zadržava se uslov da jedan sastavni deo sadržine sna ponovi recentni utisak prethodnog dana. Moj san je dakle opet pronašao veze izme­ đu oba utiska dana i pomoću njih komponovao j e d n u jedinstvenu situaciju. San o Irminoj injekciji. i 2) da izazivač sna ostaje je­ dan psihički značajan proces. Kod drugog saputnika raspitivao sam se uskoro posle toga o zdravlju njegove tetke — majke jedne od mojih pacijentkinja — koja je t a d a bila teško bolesna. Ovaj u d e o određen za zastupanje u snu ne može pripadati ni k r u g u predstava samoga izazivača sna — i to bilo kao njegov bitan ili kao nevažan sastavni deo — ili vodi poreklo iz oblasti jednog ravnodušnog utiska.184 Tumačenje snova. značajnih doživljaja. koji je bio doveden u vezu sa krugom izazivača sna više ili manje obilatim povezivanjem. Delbef (strana 236): 2 rapprochement force (prinudno približavanje). za koga sam tražio protekciju. Ja s a m odgovorio: Baš zbog toga mu je i p o t r e b n a preporuka.

Peci (Potzl) u jednom radu veoma bogatom nadovezivanjima. odatle moramo odlučiti da pretposta­ vimo da svežina jednog utiska ovome daje izvesnu psihičku vrednost za stvaranje sna. upravo više nisu indiferentni otkako su pomeranjem preuzeli vred­ nost psihički značajnog materijala.1 Naočigled bezazle­ ni snovi prikazuju se kao zli ako se trudimo oko nji­ hovog tumačenja. Budući da je ovo opet jed­ no mesto na kome mogu očekivati da će mi protivre1 H. koji je u neku ruku jednak vrednosti emocionalno obojenih sećanja ili tokova misli. ljubazni kritičar moga „Tumačenja sna". posle čega će se opet pokazati kao zna­ čajno. dok se svesno zapažene i posle ekspozicije crtežom fiksi­ rane pojedinosti nisu ponovo pojavile u manifestnom sadr­ žaju sna. I Recentno i indiferentno u snu 187 sci koji su iskorišćeni za san dok su recentni. Peci je zamolio razna opitna lica da mu fiksiraju na crtežu sve što su svesno zapazila na jed­ noj slici koja im je tahistoskopski bila izložena. daje O. ili je pak izo­ pačeno. prvobitno indiferentni elementi. . Tek u našim kasnijim psihološkim razmišljanjima moći ćemo saznati u čemu može biti utemeljena ova vrednost recentnih utisaka za stva­ ranje sna." Ali H. 169: „Tu je mesto od kojeg dalje mnogi od nas više neće biti u stanju da slede Frojda. Oni. Rešenje. XXXVII. ovu oso­ binu gube čim su postali jedan dan (ili najviše nekoli­ ko dana) stariji. Neka mi bude dozvoljeno da jednom rečju ukazem na to koliko se mnogo ovaj novi način eksperimentalnog proučavanja stvaranja sna razliku­ je od ranije grube tehnike koja se sastojala u tome da u sa­ držaj sna uvodi nadražaje koji snu smetaju. naime. koji bi dakle odavno morali biti zaboravljeni. Iz prethodnih izlaganja zaključićemo s pravom da ja postavljam tvrđenje da ne postoje nikakvi indife­ rentni izazivači sna. a to je korak za koji će se još češće pružiti povod da ga načinimo. To je strogo i isključivo moje mišljenje. pa o tome treba suditi tek posle izvršenog tu­ mačenja sna. „Eksperimentalno izazva­ ne slike snova u odnosima prema indirektnom viđenju". dakle i nikakvi bezazleni snovi. Ono što je ostalo stvarno indiferentno — ne može se više ni u snu reprodukovati. Postoji sad jedan prigovor koji preti da obori ove poslednje zaključke. ob­ javljenom u „Zeitschrift fur die gesamte Neurologie und Psvchiatrie". 1 speti u sadržaj sna samo dok su recentni. I tada se očigledno pokazalo da su materijal za stvaranje sna dale pojedinosti eksponirane slike koje opitna ličnost nije zapa­ zila. ili bolje rečeno. Elis nije vršio nikakve analize snova i neće verovati kako je neopravdano suđenje na osnovu manifestne sadržine sna. Osim toga naša pažnja ovde skreće na to da se noću i neprimećene od naše svesti mogu vršiti važne modifikacije u našem materijalu sećanja i predstava.186 Tumačenje snova. San se nikad ne bavi sitnicama. elementi dakle koji nisu ni svezi niti pak psihički značajni? Ovaj prigovor možemo resiti u potpunosti ako se oslonimo na rezultate psihoanalize u neurotičara. glasi: da je pomeranje koje psihički va­ žan materijal zamenjuje indiferentnim (za snevanje kao i za mišljenje) ovde izvršeno već u ranim perio­ dima života i otada sigurno bilo fiksirano u pamćenju. piše na str. ako mi je dozvoljeno da upotrebim izreku „oni su potuljeni". Ako indiferentni utisci mogu doJedan velik doprinos koji se odnosi na ulogu recent­ nog za stvaranje sna. zbog sitnica ne­ mamo smetnji za vreme spavanja. Zahtev da se prespava neka stvar pre nego se defini­ tivno donese odluka o njoj očigledno je potpuno opravdan. 1917). Sto se inače sanja može se ili oči­ gledno prepoznati kao psihički značajno. „autokratski" način. 1 Ali mi primećujemo da smo na ovom mestu prešli sa domena psihologije snevanja u domen psihologije spavanja. kako je onda mogućno da mi u sadržaju sna nalazimo i elemente iz ranijih perioda života koji u vreme dok su bili recent­ ni — prema Strimpelovim recima — nisu imali nika­ kvu psihičku vrednost. On se zatim interesovao za san opitne ličnosti sleđeće noći i dao je da se isto tako na crtežu prikažu pogodni delovi toga sna. Elis. Pitanja podstaknuta Peclovim istraživanjem daleko prelaze sferu tumačenja sna onakvog kakvo se u ovoj knjizi pokušava. bez obzira na dečje snove i eventualno na kratke reakcije sna na noćne senzacije. Od rada sna prihvaćeni materijal obrađen je u svrhu konstrukcije sna na poznati „samovoljni".

I Recentno i indiferentno u snu 189 čiti. priča: Sanjala sam da dolazim na trg suviše kasno i da ni kod mesara ni kod piljarice više ništa ne nalazim. a ne samo misli — što se u većini slučajeva sigurno može razlikovati — do­ lazi od govora u budnom životu. Ovde postaje opipljivo jedno pomeranje. i hoće da joj da nešto drugo uz napomenu: To je takođe dobro. Ona je zaista suviše kasno pošla na trg i više ništa nije dobila. ali i 2 ostala zelen — kao uzvik: Crni. Potražimo tumačenje pojedinosti sadržanih u snu. rett dich! Dakle.188 Tumačenje snova. i pri tom crna. kao što ona naknadno dodaje). prev. Tako bi se moglo doviknuti sva­ kome koji se usuđuje da načini neku nepristojnu alu­ ziju i zaboravlja „da zatvori kasapnicu". Iz­ gleda da je jedan jedini autor shvatio poreklo govora u snu. Zelen koja se prodaje u vezicama (duguljasta je. to neću uzeti? Taj govor treba za analizu podeliti na delove. nego da u analizi bivaju zamenjeni „prenošenjima" i snovima. Schwarzer. Ne radi se o tome da bi se smisao ovoga sna u potpunosti sa­ znao. Gde nešto u snu ima karakter jednog govora. dakle što se kaže ili čuje. među „tihe vode". ali pre svega istrgnutih iz celine. spašavaj se! izgleda mi da ukazuje na istu seksualnu temu koju smo od­ mah na početku pogodili. ali je tada dodala: „Ponašajte se pristojno". igra reci! 3 Za radoznale napominjem da se iza sna krije fanta­ zija nepristojnog. nije li to jedna sasvim prostačka izreka koja se — ili možda pre njena suprotnost — odnosi na površnost u oblačenju jednog muškarca? Snevačica te reci uostalom nije upotrebila. možda ih je izbegla. Ona odbija i ide piljarici. po­ što je nešto zatražila: Toga više nema. I Neka inteligentna i fina mlada dama. raskomadanih. ali crne boje. i pošto se rado koristim prilikom da izopačavanje sna prikazem na njegovom poslu. Ona kaže: Ovo ne poznajem. ali tako san ne izgleda: Zamolio sam je da mi ga u pojedinostima ispriča. obrađenih naravno kao sirov materijal. toliko je sigurno da on ima smisla i da nipošto 8 nije bezazlen.). Ja sam nekoliko dana ranije izjavio „da se najstariji dečji doživljaji kao takvi više ne mogu dobiti. Mesar joj kaže. Da smo tumačenju zaista ušli u trag dokazuje nam veza sa aluzijama koje se nalaze u događaju sa piljaricom. „Ovo ne poznajem" rekla je dan ranije svojoj kuvarici s kojom se nešto prepirala. može li to biti nešto drugo nego sjedinjavanje u snu špargle i 1 crne rotkve? Šparglu ne moram da objašnjavam ni­ jednom čoveku i nijednoj ženi koji to znaju. povezanu u vezice. od obe re­ čenice koje je upotrebila prema svojoj kuvarici pre­ uzela je u san beznačajnu rečenicu. a potisnuta re­ čenica: „Ponašajte se pristojno!" jedino odgovara ostaloj sadržini sna. ali koja i u životu spada među rezervisane ličnosti. izložiću ovde ana­ liziranju jedan niz „bezazlenih snova" iz moje zbirke. 2 Prilikom rada na 1 U Beču se tako kaže u smislu: Nisi zakopčao šlic (Prim. Crna rotkva = Schwarzer Rettig. kad smo za pričanje sna Meli da stavimo: kasapnica je bila zatvorena. Sigurno jedan bezazlen san. Odakle da­ kle dolazi govor mesara: Tu se više ništa ne može do­ biti? Od mene samoga. koja hoće da joj proda neku ne­ običnu zelen. 2 Uporedi o govorima u snu u odeljku o radu sna. malo izmenjenih. a ona odbija ova prenošenja na sadašnjost starih načina mišljenja i osećanja. Kasapnica je bila već zatvo­ rena („Die Fleischbank war schon geschlossen") 1 — nameće se čoveku kao opisivanje doživljaja. seksualno izazivačkog ponašanja s moje strane i odbijanju od strane te dame. i to Delbef (str. to neću uzeti. tumačenju može se poći od takvih govora. Ja sam dakle kasapin. Onda priča glasi ovako: Ona ide na trg sa svo­ jom kuvaricom koja nosi korpu. Ali stani. Odakle dolazi njen govor u snu: Ovo ne poznajem. Kome ovo tumačenje 2 1 . 226) tako što ih upoređuje sa „cliches" (kli­ šejima). Nadovezivanje sna za prethodni dan dovoljno je jednostavno.

Na štetu bezazlenosti toga sna i prva dosetka prilikom analize donosi sećanje da mu je jedna dama juče u poverenju priznala da njeno poslednje dete svoj život duguje kondomu koji je prsnuo. Sad je slika kondom — Uberzieher jasna (Prim. . Kondom je s pravom „kaput". Opet ponavljanje jednog realnog događaja od pret­ hodnog dana. moram ga već inače prevući kožom. Ja sam tek kasnije shvatio da je sa njim ponovila inicijalnu t r a ­ umu od koje je potekla njena neuroza. podsetiću ga na mnogobrojne slučajeve gde su lekari od histeričnih osoba čuli takve optužbe kod kojih se ona fantazija nije pojavila kao izopačena i kao san. ne isplati se. Povod za ovaj san je tobože hladnoća koja je odjednom ponovo nastupila. doduše. kao da je htela reći: Molim vas. Jedan drugi bezazleni san iste pacijentkinje. Vratimo se sad ponovo našim bezazlenim sno­ vima. izgleda nečuveno. I tako se sanduk dopunjava sa grudimai tumačenje sna vodi direktno u vreme njenog telesnog razvoja kad je počela da biva nezadovoljna sa svojim telesnim oblicima. — u aluziji i u snu. — Ovim snom je pacijentkinja stupila na psihoanalitičko lečenje. Devojke u školi kažu da je nespretna. moram odmah da idem. Tamo su je pozvali da skine jaknu. jer nositi na hladnoći te­ žak ili debeo kaput: šta bi na tome moglo biti „stra­ šno". prev. stvar koju je njen muž već pre braka imao. Ovde je primenjena jedna providna simbolika. Smisao se vidi. Njen je muž tako pitao.). ona je juče stvarno stavila svecu u svećnjak. me­ đutim. ali ona nije bila slomljena. Ali šta znači to što ga ona sanja? Ona. koje su u svom detinjstvu bile izložene seksualnim atentatima. pa su sada u neku ruku priželjkivale njihovo ponavljanje u snu. dakle. On je sa­ njao da ponovo oblači svoj zimski kaput. On sad ovim povodom rekonstruiše svoje misli: Tanak kon­ dom je opasan. ali sveca je slom­ ljena tako da ne stoji dobro. i otada sam kod dru­ gih osoba nailazio na isto držanje. Izgleda. a tako zovemo i laki kaput. ne isplati se. Ove reci dolaze od posete koju je juče učinila svojoj prijateljici. 2 Nemački izrazi su „Kasten" (= sanduk) i „Brustkasten" (= grudni koš). primetiti da oba kratka dela sna ne odgova­ raju dobro jedan drugome. Takođe vodi u ranija vremena ako se obazremo na izraze „odvratno" i „loš ton" i ako se setimo kako često manje hemisfere ženskog tela — kao suprotnost i dopunjavanje — za­ uzimaju mesto velikih. tako da ne stoji dobro. IV Ona stavlja svecu u svećnjak. 1 i tako dalje. 1 Jedan događaj kao što je ovaj koji je dama ispričala bio bi za neženjenog čoveka svakako „strašan". I Recentno i indiferentno u snu 191 III Prekinuću ovaj red tako što ću umetnuti jedan kratak bezazlen san jednog mladog čoveka. ali ključ za rešenje daju tek reci: Ne isplati se. jer se navlači preko. a ona je tako slično odgovorila. 1 Zamena suprotnošću kao što će nam posle tumačenja postati jasno. Jedan finiji sud će. Prilikom ovog pričanja mora mi pasti na pamet da se juče za vreme rada na analizi odjednom uhvatila za jaknu na kojoj se jedno dugme otvorilo. a gospođica da to nije njena krivica. a debeo loš. nemojte gledati tamo. Sve­ ca je predmet koji nadražuje ženske genitalije.190 Tumačenje II snova. nego je postala neprikriveno svesna i suluda. Da li sad ova mlada žena koja je bila brižljivo vaspitana i ostala daleko od svega što je ružno zna za ovu pri1 Ovo je opet neprevodljivo. I ovde jedan realan povod. u nekom pogledu suprotnost prethodnom: Njen muž pita: Ne treba li da damo da se klavir štimuje? Ona: Ne isplati se. a ona se branila recima: Hvala. što je stra­ šno. priča o klaviru da je to odvratan san­ duk koji daje loš ton. U prevodu se to ne može tačno izraziti. ako je slomljena. ali tačnije tek ako se ima na umu sledeće: nemačka reč „Uberzieher" dolazi od reci uberziehen što znači: navlačiti preko. onda to znači impotenciju muža („to nije njena krivica").

Mori priču čoveka koji se jednog dana odlučio da poseti svoje zavičajno mesto posle dvadesetogo­ dišnjeg odsustvovanja. Ovi stihovi su zatim u snu zamenjeni bezazlenim sećanjem na jedno naređenje koje je jednom u zavodu nespretno izvršila. Sanjala sam nešto. napomene uz san. Kao naročito ubedljivu navodi A. I Infantilno kao izvor sna 193 menu svece? Ona slučajno može da da podatak i o tome kakvim je doživljajem došla do toga saznanja. Svi ovakvi sudovi o snu. 1 Sve ovo za­ ista nije bezazleno. a uslovi za to mogu se prikupiti samo u retkim slučajevima. Kaže nam se. Razumljivo je da je teško prosuditi kako se retko ili kako često ovo dešava. Reč koja je ovde izostav­ ljena treba da glasi „onaniše". Povezivanje teme onanije sa impoten­ cijom dovoljno je jasna. iako su stvorili mesto u budnom mišljenju. dodaću još jedan san koji isto tako izgleda bezazlen i dolazi od iste osobe. Njen muž mora da joj da traženo objašnjenje. a i nepo­ znati čovek u snu pokazao se kao prijatelj njegovog pokojnog oca koji u tom mestu živi. U noći pre polaska sanjao je da se nalazi na nekom sasvim nepoznatom mestu i da je tamo na ulici sreo nepoznatog gospodina sa ko­ jim je razgovarao.192 Tumačenje snova. Ali to je tema principijelnog značaja koju moramo ostaviti po strani. 1 potvrditi. prev. Dokaz da se ovde radi o utiscima iz detinjstva mora se dakle doneti objek­ tivnim putem. Svakako jedan 13 Frojd. priča ona. pored zatvorenih prozorskih kapa­ ka sa apolo svećama . . V Da ne bismo zamišljali da su zaključci sa snova na stvarne prilike u životu snevača suviše laki. jedan mali kofer tako sam napunila knjigama da sam imala muke da ga zatvorim i sanjala sam tako kao što se zaista i do­ godilo. spadaju ipak redovno u latentnu sadržinu sna što će nam i kasniji primeri Palada (grčki: Pallas Athene) je grčka boginja. U svim ovim „bezazlenim snovima" kao motiv cenzure veoma upadljivo prcovlađuje seksualni mo­ ment. Ovog puta bar ništa loše. po mitologiji rođena iz Zevsove glave. Bilo bi suviše opšir­ no iznositi na koji se način dolazi do dosetke da se prilikom tumačenja pozove u pomoć i engleski jezik. . Odabrana dela. Vrativši se u svoj zavičaj. Obožavana je kao đevica (Prim. Osoba koja je to pričala polagala je i sama glavnu važnost na slaganje sna i stvarnosti. . VI I . . „Apolon" u latentnoj sadr­ žim sna povezuje ovaj san sa jednim ranijim snom u kome je bilo govora o devici Paladi. pošto se odgova­ rajući elementi sna posle buđenja ne mogu prepo­ znati odakle vode poreklo. Prilikom jedne vožnje čamcem na Rajni prođe po­ red njih jedan čamac u kome sede studenti koji sa velikim uživanjem pevaju ili urlaju pesmu: „Ako švedska kraljica. kojima pamćenje u budnom stanju izgleda ne raspolaže. da se ono što san priča zaista dogodilo dan ranije. mogao se uveriti u to da ovo nepoznato mesto zaista postoji sasvim blizu njegovog zavičajnog grada. bei geschlossenen Fensterladen mit Apollokerzen . B INFANTILNO KAO IZVOR SNA Kao treće među svim osobenostima sadržine sna naveli smo sa svima autorima (osim Roberta) da se u snu mogu pojavljivati utisci iz najranijeg doba ži­ vota. što sam danju zaista uradila. i to pomoću zajedničkog: zatvorenih prozor­ skih kapaka.). " Wenn die Konigin von Schweden. " Napomena prevodioca: Apollokerzen su se zvale neke vrste sveca. naime. Dovoljno o tome radi se opet o jednoj maloj boy (uporedi ranije iznet san o mrtvom detetu u kutiji) koja je bila tako napunjena da više ništa ne može ući u nju. dakle. Poslednju reč nije čula ili je ne razume.

kasnije uvek iznova pojavljuje za vreme spa­ vanja odraslog čoveka. kao i san one de­ vo jke koja u svojoj torbici nosi ulaznicu za koncert.. Mlađeg dečaka. mada ja ovakav perenirajući san na sebi nisam upo­ znao. Posle či­ tanja Nanzenovog (Nanson) putopisa o njegovoj po­ larnoj ekspediciji. list po list (fraza koja čoveku prilikom podele ki­ neskog carstva svakodnevno dolazi do ušiju). Jedan sasvim sličan slučaj postoji kad se u ana­ lizi sna o monografiji o „rodu ciklama" susretnem sa jednom uspomenom sačuvanom iz mladih dana: kako otac petogodišnjem dečaku daje jednu knjigu oprem­ ljenu slikama u boji da je uništi. Mesto gde se ova scena odigrala palo mu je na pamet još u snu. vodi poreklo iz de* . slušao je jed­ noga dana radoznalo kako odrasli govore o istraži­ vačkim putovanjima. da san sa­ država elemente iz detinjstva. uostalom. naravno.194 Tumačenje snova. kome je tada bilo tri godine. o kome je u stanju da da najtačnije podatke. Možda će neko iz­ raziti sumnju da je ovo sećanje zaista uzelo učešća u oblikovanju sadržine sna. Osim toga mogu da jamčim da zadnji smisao ovog sna koji ovde nisam naveo stoji u najintimni­ jem odnosu sa sadržinom dečje scene. Još u jednom drugom slučaju može se sa sigur­ nošću utvrditi. Kad je bio dete od tri ili četiri godine. Ljubavni par bi njega. starijeg sina. On je očigledno reč Reisen (= puto­ vanje) zamenio sa „Reissen" (= sevanje. I Infantilno kao izvor sna 195 snažan dokaz za to da je on i jedno i drugo. raskidati kao artičoku. otkriti bez analize. možemo sa zabezeknutošću konstatovati da doživljaji iz detinj­ stva sudeluju i kod takvih snova čija sadržina jedno takvo naslućivanje nikad ne bi probudila. Veoma zainteresovan. snevan najpre u de­ tinjstvu. on je san ispričao i svom starijem bratu koji mu je.in na­ tura" kao davno nestali predmet od porculana. koji se. Motivi koji snevaču reprodukuju upravo ovaj utisak iz detinjstva ne mogu se. Ako se sad sa manifestne sadržine sna okrenemo mislima sna koje tek analiza može otkriti. nisu sma­ trali preprekom. Jer ovaj lav koji mu je bio poznat iz sna pronađen je jednoga dana . opijao pivom kad god bi okol­ nosti za noćni snošaj bile povoljne. i mladi čovek je tada od svoje majke čuo da je ovaj predmet bio naj željeni ja njegova igračka u ranom detinjstvu. čupanje) a ruganje njegove braće i sestara postaralo se za to da ovaj neprijatan doživljaj nije pao u zaborav. pa je onda pitao tatu da li je to teška bolest. video u svom detinjstvu. kao san deteta kome je otac obećao da će ga voditi na izlet na salaš i slično. — a to je naš snevač — i koji je spavao u sobi svoje vaspitačice. Rekao je da se toga još vrlo dobro seća. Ali bogatstvo i isprepletenost asocijacionih nadovezivanja jemči za prvo navedeno shvatanje (Ciklama — omiljeni cvet — omiljeno jelo — artičoka. jer mu je tada bilo šest godina. Jedan od mojih slušalaca koji se hvalio da su njegovi snovi samo retko kad izloženi izopačavanju pričao mi je kako je pre izvesnog vremena u snu video da se njegov nekadašnji domaći učitelj nalazi u krevetu vaspitačice koja je do njegove jedanaeste godine bila u njihovoj kući. kad je naime tako­ zvani perenirajući san. Poznatim primerima ove vrste mogu dodati još nekoliko primera iz moga iskustva. Poštova­ nom kolegi sa „žutim lavom" dugujem jedan naro­ čito ljubak i poučan primer za takav san. iako se sam više ne može da seti toga. tre­ ba tumačiti kao san nestrpljenja. da li možda rad na analizi nije tek naknadno stvorio neki odnos. Jedan lekar tridesetih godina pričao mi je da mu se u snu od prvih vremena detinjstva pa sve do danas često javlja jedan žut lav. smejući se. bez pomoći tumačenja sna. potvrdio da stvarno postoji ono što je sanjao. a za čije se ispunjenje san predstavlja. i čoveka i mesto. čije su omiljeno jelo knji­ ge). — herbarijum — knjiški moljac. Kod jednog drugog niza snova pokazuje nam analiza da želja sama koja je san izazvala. San. sanjao je kako u jednoj ledenoj pustinji galvanizuje ovog od važnog istraživača zbog išijasa na koji se on žali! Za analizu ovoga sna pade mu na pamet jedan događaj iz detinjstva bez kojega bi ovaj san svakako ostao nerazumljiv.

sudili u ovoj stvari o meni. prema tome.196 Tumačenje snova. dakle. daleko od mene. Pre nego što je pitao kakav mu je zadatak. mogu se prepoznati dve šaljive jevrejske . onda je moje slavoljublje odavno prešlo na druge predmete nego što su titula i rang jednog „professor extraordinarius" (= vanrednog profesora). i nežnost u snu za prijatelja R. onda belo cveće ukazuje na meni poznatu Ravenu koja je bar za neko vreme kao prestonica Italije oduzela Rimu prvenstvo. Na ovom mestu ću nastaviti tumačenje jednoga sna iz kojeg smo jednom već crpli novu pouku. I Infantilno kao izvor sna 197 tinjstva tako da čovek na svoje iznenađenje nalozi da dete u snu i dalje živi sa svojim impulsima. živo podseća na dolinu Tepl kod Karlsbada. Odakle. Tam­ na stena. Treba li da moja čežnja za veličinom dolazi sa ovog izvora? Ali sad se baš sećam jednog drugog utiska iz kasni­ jih mladićkih godina koji bi bio još pogodniji za objašnjenje: Bilo je to jedne večeri u jednoj od kafanica u Prateru. mislim. Ovakva proricanja moraju se vrlo često doga­ đati. Bilo je to vreme građanskog ministar­ stva. Znao sam da je moj sud o kolegama koji su u mislima sna bili zlostav­ ljani. Mi smo tuma­ čenje ovoga sna pratili dotle da se motiv želje ime­ novanja za profesora konkretno pojavio pred nama. tada nam pade u oči jedan čovek koji je išao od stola do stola i za mali honorar improvizovao stihove o temi koju bi mu ljudi zadavali. ali ako sam bio. Mora imati veze sa događajima onoga vremena čak i to da sam malo pre upisivanja na univerzitet bio voljan da stu­ diram pravo. u svojoj škol­ skoj torbi nosio je i ministarski portfelj. Niti je to pak proročici škodilo. pošto je tada bilo tako teško da ih izvadimo iz vode. Ta medicinaru je ministarska karijera uopšte zatvorena! A sada moj san! Tek sada primećujem kako me on iz mutne sadašnjosti premešta natrag u doba građanskog ministarstva. punog nade. U barama oko Ravene našli smo sred tamne vode najlepše lokvanje. čija je moć na zemlji prošla. i koje su se stoga okrenule bu­ dućnosti. Bergera i drugih. iz kojeg je izatkan san. Mene su poslali da pesnika dovedem za naš sto i on se pokazao zahval­ nim izaslaniku koji je došao po njega. onda to do­ kazuje bolesnu slavoljubivost koju ne poznajem na sebi. Ja ne znam kako bi drugi ljudi. U ovom materijalu. „Karlshad" mi omogućava sad da objasnim neobičnu pojedinost što gospodina Cukera pitam za put. zato njegovu analizu mogu da na­ stavim recima da moje osećanje još nije bilo zado­ voljeno postignutim rešenjem. Među njima je bilo čak i Jevreja. i kako po svojim mogućnostima ispunjava moj ondašnji san. možda sam stvarno bio slavo­ ljubiv. ovo slavoljublje koje je san u meni stvorio? Sad mi pada na pamet ono što sam u detinjstvu tako često slušao. ZJngera. i tek u poslednjem trenutku sam promenio odluku. Giskre.ili dvanaestogodišnjeg sina. koji misle da me znaju. Ako je moja želja da budem oslovijen jednom dru­ gom titulom trebalo da bude tako jaka. kako se pričalo da je prilikom moga rođenja jedna stara seljanka mo­ joj majci. a mi smo u čast ove gospode kuću svečano osvetlili. u budnom stanju glasio sasvim drukčije. kamo su roditelji obično sobom vo­ dili svoga jedanaesto. načinio je nekoliko stihova o meni i u svojoj inspiraciji izjavio da je mo­ gućno da ću ja jednom postati „ministar". u snu oni rastu na li­ vadama kao narcisi na našem jezeru Auszeu. Mi­ slim na san: prijatelj R. je moj stric. objasnili smo sebi kao stvaranje opozicije i prkosa protiv pogrde obo­ jice kolega koja je u mislima sna bila sadržana. Ako sliku pejzaža u snu rastavim na njegove elemente. Vrlo dobro se još sećam utiska koji je ovo drugo proricanje na mene ostavilo. i otac je kratko vreme pre toga doneo kući sli­ ke građanskih doktora llerbsta. i koja je. srećnoj zbog svoga prvorođenog sina. svaki marljivi jevrejski dečačić. tako blizu vode. ima tako mnogo majki punih iščekivanja i tako mnogo starih seljanki ili drugih starih žena. sna­ ga moje želje da u pogledu imenovanja za profesora ne podelim njihovu sudbinu izgledala mi je suviše mala da bi u potpunosti razjasnila kontradikciju iz­ među budnog procenjivanja i procenjivanja u snu. San je bio moj lični. pro­ ricala kako je svetu poklonila jednog velikog čoveka.

Hanibal. Pred sobom vidim ugao jedne ulice i čudim se što se tamo nalazi tako mnogo nemačkih plakata. tako če­ sto gorke životne istine i koje u razgovorima i pismi­ ma tako rado navodimo. pošto ga je ceo svet očekivao u Rimu. bio je omiljeni junak mojih gimnazijskih godina. Jedan češki dečji stih koji sam čuo u svo­ joj sedamnaestoj godini urezao se bez muke u moje pamćenje tako da ga još danas mogu izrecitovati. prev. lik semitskog vojskovođe porastao je još više u moPisac kod kojeg sam ovo mesto čitao bio je svakako Zan Pol (Jean Paul). i osećanje bla­ ženstva koje sam imao kad sam prvi put nogom kro­ čio na pariški trotoar uzimao sam kao garanti ju da ću postići i ispunjenje ostalih želja. i kome su naložili da se u Parizu raspita za put koji vodi u ulicu Rišelje (Richelieu). da Prag nije baš pogod­ no mesto za nemačke šetače. pošto je od­ lučio da ide u Rim. Uostalom. Kad se posle toga u višim razredima gimnazije pojavilo kod mene prvo razumevanje za konzekvence koje za sobom vodi po­ reklo od jedne strane rase. nije bilo suđeno da vidimo Rim.198 Tumačenje snova.). o jednom Jevrejinu koji nije znao fran­ cuski. Ni ovim snovima dakle ne nedostaju mnogostruki odnosi pre­ ma utiscima iz prvih godina moga života. ni meni kao ni njemu. pošto sam video Tiber i vratio se bolno uzbuđen i udaljen osamdeset kilome­ tara od Rima. kao da proročki predviđam. sa kojim sam bio postigao ovu sličnost. a on posle toga jednom svom poznaniku. Upravo sam razmišljao o planu da u jednoj od narednih go­ dina otputujem u Napulj. konrektor Vinkelman (Winckelmann) ili vojskovođa Hanibal. Po­ vod za ovaj san bio je predlog moga berlinskog pri­ jatelja da se o Uskrsu nađemo u Pragu. mada nemam ni pojma o tome šta on znači. koje me je vodilo između ostalog pored Trazimenskog je­ zera. Ta ja sam se kretao tragom Hanibala. i on je krenuo u Kampaniju. prethodnik romantizma — Prim. kao što je poznato. pošto sam rođen u jednom malom mestu u Moravskoj. kuda šaljemo sve ljude sa konstitucionalnom bolešću.. jer u Rim. svoje simpatije za vreme punskih ratova ja nisam okrenuo prema Rimljanima nego prema Kartaginjanima. kao i toliki mnogi mladići u tim godinama. I Infantilno kao izvor sna 199 anegdote koje kriju tako mnoge i duboke. koji ga je sreo na njegovom putu stradanja. prilikom svake revizije teraju iz voza i sve strože postupaju s njim. — u Karls­ bad. vode svi putevi. Iz stvari o kojima sam s njim imao da raspravljam. zatim ga uhvate. Uostalom. i interesovanje koje je valjda poticalo iz studentskog doba da bi se nemač1 „Cuker". San je dakle istovre­ meno izrazio želju da se s njim nađem u Rimu umesto u nekom češkom gradu." Sasvim blizu ovoga miruje u sećanju i jedna druga priča. Diabetes = šećer­ na bolest (Prim. pojačanje koje moju čežnju za večitim gradom crpe iz utisaka iz moje mladosti. Njegovo ime bilo je zapravo Jean Paul Friedrich Richter (1763—1825). pronašao sam najzad. kad mi na pamet pade jedna rečenica koju sam svakako bio pročitao kod jednog od naših klasičnih pisaca 1 : Pitanje je ko je žustrije koračao u sobi. nemački Zucker = šećer. kom jeziku u Pragu moglo pokloniti više trpeljivo­ sti. mora da sam u prvim godinama svoga detinjstva razumeo češki. dijabetisom. mogao bi se pokazati jedan dalji odnos prema „Cukeru" i „Diabetesu". i kad su me antisemitska buđenja među drugovima pozivala da zauzmem stav. odgovara: „Ako moja konstitucija izdrži. 1 Četvrti san koji se dogodio ubrzo posle sna koji sam kao poslednji pomenuo navodi me ponovo u Rim. 1 . na pitanje kuda ide. Jedna od njih jeste priča o „konstituciji". Jedan dan pre toga napisao sam svome prijatelju. prolazeći pored Rima.). I Pariz je dugi niz godina bio cilj moje čežnje. i ime Cuker ponovo upućuje na Karlsbad. čije je stanovništvo bilo slovensko. prev. Na svom poslednjem putovanju kroz Italiju. a njen sadržaj je ovo: Jedan siromašni Jevrejin uvukao se bez vozne karte u brzi voz za Karlsbad. Raspitivanje o putu jeste dalje direktna aluzija na Rim.

prevod: dr Hugo Klajn (Prim.A šta si uradio ti?" — „Sišao sam na kolovoz i podigao šubaru iz blata". i čije ispunjenje privremeno.).). Geca Kon. i njima mogu dodati još neke nove koji se ponovo od­ nose na infantilne scene. Što se dublje upuštamo u analizu snova. utoliko ćemo češće biti odvedeni na tragove doživljaja iz detinjstva koji u latentnom sadržaju snova igraju ulogu kao i izvori sna. To mi nije izgledalo kao neki ju­ nački podvig jednog tako visokog. Onda naiđe neki hrišćanin. 243 i 245). Sa­ brana dela sveska IV.. Napoleon se i sam svojim prelaskom preko Alpa pridružio Hanibalu. Kod jednog moga pacijenta doneo je san jednom jednu jedva izopačenu repro­ dukciju jednog seksualnog događaja. ćivutine!" . doduše. lepo obučen. kao Jevrejin: Menasse) bio moj istak­ nuti ljubimac. X. zamahne rukom i baci mi šubaru u blato i viknu: „Dole s trotoara. Jedna od prvih knjiga koja je pala u ruku detetu sposobnom da čita bila je Tjerova (Thiers) Konzulat i carstvo. Sećanje na to se. valjda. čije objašnjenje sam dao u svojoj „Psihopatologiji svakodnevnog života" (11. pričao sledeće: Kad sam bio mlad čovek. na čijem bismo ostvarenju želeli da ra­ dimo sa izdržljivošću i isključivošću Punjanina Ha­ nibala. „Karijatide". str. deset ili dvanaest godina kad je moj otac počeo da me vodi sobom u šetnje i da mi u razgovorima otvara svoje poglede na zbivanja u ovom svetu. da bi mi pokazao u koliko bolja vremena sam stigao ja nego on. Mislim da ovaj svoj zanos za kartaginskog voj­ skovođu mogu pratiti još malo dalje natrag u svoje detinjstvo. 1929. išao sam jedne subote u šetnju na ulici u tvom rodnom mestu. scenu u kojoj je Hanibalov otac. U svakom slučaju po­ stoji nekoliko sigurnih primera za takvu pojavu. snažnog čoveka koji je mene mališana vodio za ruku. A možda bi se razvoj ovog ideala ratnika mogao pra­ titi još i dalje natrag u moje detinjstvo sve do želja koje je kod slabijeg od dvojice drugova u igri moralo izazvati čas prijateljsko čas opet ratoborno druženje s jednim godinu dana starijim dečkom tokom prve tri godine. Tako mi je jed­ nom. I tako je želja da dođem u Rim postala za san po­ krivač (Deckmantel) i simbol za mnoge druge želje pune čežnje. — Knjiga je prevede­ na kod nas godine 1937. prev. sumnja se u jevrejsko poreklo ovog. Od toga doba Hanibal je zauzeo mesto u mojim fan­ tazijama. sećam se da sam svojim drvenim vojnicima lepio na njihova ravna leđa listi­ će sa imenima carskih maršala i da je već tada Masena (Massena. Bilo mi je. Hamilkar Barkas. tako da bi se ovde moglo raditi samo o prenošenju jedne već stvorene relacije afekta na jednog novog nosioca. biće potrebno objasniti i slučajem što sam ja rođen istog datuma. Čuli smo da san vrlo retko reprodukuje sećanja tako da ona neskraćena i neizmenjena sačinjavaju jedini manifestni sadržaj sna. 1 U prvom izdanju stajalo je ovde ime: Hazdrubal gre­ ška koja me iznenađuje. svoga 1 sina pred oltarom naterao da se Rimljanima osveti. Hanibal i Rim simbolizovali su za mladića suprotnost između žilavosti Jevreja i organizacije katoličke crkve. Sada tek nailazim na doživljaj iz moje mladosti koji još danas izražava svu svoju snagu u svima ovim osećanjima i snovima. izgleda. sa novom šubarom na glavi. tačno sto godina kasnije). i smesta se videlo da je ta reprodukcija samo verno sećanje. Ovo mesto o kome govori Frojd nalazi se u prevodu na strani 279 (Prim. i njegovo po­ novno oživljavanje predstavljalo je uspeh jednog 1 Uostalom. maršala. . u budnom stanju nikad nije sasvim izgubilo. ali je jako potamnelo. prev. 1 (Ovo davanje prednosti. Ovoj situaciji koja me nije zadovoljavala stavio sam nasuprot dru­ gu koja je mome osećanju bolje odgovarala. izdanje. Značaj koji je antisemitski pokret od tada dobio za naš osećajni život pomogao je mi­ slima i osećanjima onog ranijeg doba da se fiksiraju. isto tako malo favorizovano od sudbine kao što je bila i Hanibalova životna želja da uđe u Rim. 1 Infantilno kao izvor sna 201 jim očima. glasio je ravno­ dušan odgovor. svakako.200 Tumačenje snova.

Ona čuje da ja nemam vre­ mena i da se mora podvrći lečenju istovremeno sa još pet osoba. prev. po njegovom trajanju i su­ štini. I Kod jedne moje pacijentkinje svi snovi imaju karakter „jurnjave": ona juri da bi stigla na vreme. da ne bi zakasnila na voz. oni ne mogu ispasti vrlo ubedljivi. Ona su nezajažljiva u traženju ljubavi. Pored toga.202 Tumačenje snova. ali da ću joj kasnije svakoga dana posvetiti jedan ceo sat. Ako se iznose tak­ vi primeri. Reč hetzen znači: natutkati. rečenicu: „Die Kuh rannte. goniti. Ovu scenu ponovio je san dvadeset i tri godine ka­ snije sa svima pojedinostima osećanja koja su se u njoj pojavila. — Materijal koji se u analizi po­ javljuje dozvoljava da se podsetimo na dečja jurenja (zna se šta Bečlija naziva „eine Hetz") i specijalno za jedan san podseća da se svodi na šalu omiljenu kod dece: da. ali ona trči i pri tom neprestano pada. Istrgnuti iz njihove celine. kao da pravi mnoge male kvadrate. otkrio se i on sam. „Eine Hetz". na što se ovaj zbunio i ud pustio iz ruke. to me neće sprečiti da taj mate­ rijal objavim. otprilike onako kao što ona zamišlja jedan ortopedski zavod. Kad je ugledao njegove geni­ talije. izgleda. ili u onaj što je već određen za nju. umesto aktivne. Na počet­ ku moga lečenja ja sam joj morao saopštiti da za sada nemam mnogo vremena za nju. Pravo da iz snova uopšte zaključujemo na doživljaje u detinjstvu dolazi kod psihoanalitičkog rada iz čitavog niza faktora koji nam u svojoj povezanosti izgledaju dovoljno pouzdani. I Infantilno kao izvor sna 203 prethodnog analitičkog rada. bis sie fiel" tako brzo izgovore kao da je čitava reče­ nica samo jedna reč. i slično. Snevač je sa dvanaest godina posetio jednog bolesnog druga koji je ležao u postelji i koji se verovatno pri nekom pokretu sa­ svim slučajno otkrio. vijanje. čak. naime. ali se sad izmenila utoliko što je sne­ vač. Ona se tome protivi i neće da legne u kre­ vet. kako kažu Bečlije. da ne ide peške. Drugi deo sadržava aluziju na dečju scenu. od svog materijala ne saopštavam na koji se tumače­ nje oslanja. Rečenica: Die Kuh rannte. znači: potera. upoređivao sa ortopedskim lečenjem. naročito budući da ja. pominjanjem kreveta oba su komada zalemljena jedan za drugi. Istina je da je infantilna scena po pravilu u ma­ nifestnoj sadržini sna predstavljena aluzijom i do nje se mora doći tumačenjem sna. u cilju tumačenja sna. što sam preveo sa „karakter jurnjave". terati. jurenje. bis sie fiel = „krava je trčala dok se srušila" — podseća nas na „jurnjavu". napujdati. u kojoj se nalaze sva­ kojake mašine. pa mislim da je ovaj termin pogodan za ovo mesto (Prim. ali je. Prvi deo ovog sadržaja sna predstavlja nadovezivanje na jedno lečenje i prenošenje na mene. 1 U originalu stoji Charakter des „Gehetzten". Ortopedski zavod odnosi se na jedan od mojih govo­ ra u kome sam lečenje. manje bezazlene. ali on ga je ljutito i začuđeno pogledao. naše sećanje te doživljaje ne prepoznaje ako padaju u neko rano doba. Pa ipak.). Moja je pacijentkinja bila najmlađa od šestoro dece (stoga: sa petero drugih) i kao takva očeva ljubimica. Ostali je u međuvremenu ismevaju da je sve to lakrdija s njene strane. preuzeo pasivnu ulogu. žurba". To je u njoj probudilo staru osetljivost koja predstavlja glavnu karakterističnu crtu dece određene za histeriju. . gonjen nekom silom i uhva­ tio svoga druga za ud. ova svođenja na dečie doživljaje učiniće možda malen utisak. pošto za doživljaje iz detinjstva u većini slučajeva ne po­ stoji nikakav drugi dokaz. što je opet „hajka. 1 II Evo još jednog sna neke druge pacijentkinje: Ona je u jednoj velikoj sobi. Sve ove bezazlene jurnjave među malim prijateljicama pominju se jer zamenjuju druge. U jednom snu ona treba da poseti svoju prijateljicu: majka joj je rekla da se odveze. dok je ličnost školskog druga zamenjena drugom ličnošću koja pripada sadašnjosti. Stoji u jed­ nom uglu i očekuje da kažem da to nije istina.

bio je devojka). da će joj se braća i sestre smejati itd. Tako se zove jedan trg u Beču blizu crkve sv. A m u ž to potvrdi. viđene u v r e m e detinjstva. u pitanju je žena koja urinira. i ona mu je zato dala novac da ga ponese sobom. ona se okrene i pogleda ga jednim strašnim pogledom tako da ovaj uplašen pobegne. da bi je dražio: da (draženje u sadržini sna). jedan od dečaka oborio je drugoga na zemlju.1 — Minđuše sa plavim kamenom p r e m a njegovom zapažanju uglavnom nose prostitutke. Na Grabenu pada na kolena. — Žena koja stoji: posle scene sa dvojicom dečaka. da li sad m e n i t r e b a da plati dvostruko ako joj posvetim dvostruko vreme. kod obaran ja i njihovog uriniranja. (Nečistoću dečjeg doba san često zamenjuje škrtošću. Z a t i m je pitala svoga muža da li t r e b a taj novac ponovo da plati ako ga ovaj izgubi. IV Čitav zbir sećanja iz detinjstva. To što ona očekuje da joj kažem da to nije istina objašnjava se ovako: J e ­ d a n mali krojački šegrt doneo joj je haljinu. on se zvao Marija (tj. on je sačuvao sećanje na kaznu ili očevu p r e t n j u zbog seksualne radoznalosti koju je dečak u ovim prilika­ ma dokazao. III San jednog muškarca: On vidi dva dečaka koji se rvu. U toku dalje šetnje nasmejala mu se veoma ljubazno jedna pristojno obučena starija d a m a i htela da mu p r e d a svoju vi­ zitkartu sa adresom. On sa podignutim štapom trči za zločincem da bi ga kaznio. oni su pobegli. Najzad. Pošto žena u snu stoji onako kao on kod u r i n i ­ ranja. Tako se n a d o vezuje jedan poznati stih o dvojici dečaka: Drugi de­ čak. Snevač je juče stvarno video dva d e ­ čaka na ulici. Stezana. izvirivanje crvenog mesa što može označavati jedino genitalije koje su kod čučanj a raz­ japljene a koje. i taj dečak koji leži ima minđuše sa plavim kamenima. u svima pravcima daju rezultat petnaest. kako u devet kvadrata. nalazi se i u sledećem snu j e d n e starije d a m e : 2 Ona žuri napolje da obavi nabavke. I sada se za l a t e n t n u sadržinu sna može konstruisati misao. i ona je uvek iznova postavljala to pitanje i očekivala da će joj on najzad reći da to nije istina. misao koja je cicijaška ili prljava. u kasni­ j e m sećanju ponovo nastupaju kao „divlje meso". Mnogo ljudi su se 1 2 Dem Fass đen Boden ausschlagen. možemo upisati brojeve tako da. S a n je obilato iskoristio trivijalna zbivanja p r e t ­ hodnog dana. I Infantilno kao izvor sna 205 pronašla da joj voljeni otac još uvek posvećuje su­ više malo v r e m e n a i pažnje. od kojih je jedan oborio drugoga. . San objedinjuje dva povoda kod kojih je mali dečak mogao videti genitalije devo j čiča. K a d je dotrčao da ih pomiri. To je žena jednog nadničara i ona snevaču okreće leda. Kvadra ti ći ciljaju na njenu m a l u nećakinju koja joj je pokazala veštinu računanja. kao „ r a n a " .204 Tumačenje snova. onda stajanje u uglu i „ne hteti leći u krevet" odgo­ varaju tome kao deo dečje scene u kojoj bi ona ispr­ ljala krevet i za kaznu bila poslata u ugao pod p r e t njom da je tata više neće voleti. Ako sve to o čekanju. on ide u šetnju obalom D u n a v a i koristi usamljeno mesto da bi u r i n i r a o uz ogradu tarabe. i ovamo spada i strašan „pogled". ako se saberu. — Dečaci p i n t e r i : to se objašnjava tek j e d n i m sledećim snom u čijoj analizi upotrebljava izreku: b u r e t u izbiti dno. Ovaj beži ka jed­ noj ženi koja stoji pored ograde od tarabe kao da je njegova majka. sjedinjenih za n u ž d u u j e d n u fantaziju. i to dva dečaka pintera kao što može zaključiti iz stvari koje leže oko njih. kao pokošena. reč „ p r ­ ljav" pri t o m stvara most). Vidi se kako iz njenih očiju sa donjeg kapka viri crveno meso. treba da u snu opiše reč „prljav". dok ja ne kažem itd. čini mi se. i kao što proizlazi iz drugog.

na jed­ nu kuvaricu.206 Tumačenje snova. Ona čini mnogo neuspelih poku­ šaja. kako neki gospodin jednoj dami baca kroz prozor plaue šljive u sobu. naravno. A najzad bi se korpa za kupovinu mogla protumačiti kao znak jedne osobe koja služi. suprotno stvarnosti. Ona je u mladim godinama bila jahačica. 2 Pack' deine sieben Zwetschken zusammen und geh. da u latentnoj sadržini sna neočekivano naiđem na jednu infantilnu scenu. dobi­ la je veliku moć nad njenom fantazijom i kasnije uti­ cala i na njene sopstvene histerične napade. naročito fijakeristi. kao što je u detinjstvu jurila. A iza ovoga sad se pomalja jedno tamno sećanje iz njene desete go­ dine. Ovamo spa­ da takođe da joj niko neće pomoći da se pridigne. i „izbačena" (u snu suprotno: ubačena unutra) — priča kojoj smo prišli i sa više drugih strana. i sama sebi. Ovo sećanje jav­ lja nam se dakle kao izvor za koči jaše u snu (koji se. koje ipak ne preduzimam zbog grubih simpto­ ma patnje. onom trgu u Beču koji je po­ znat kao korzo prostitucije. što ona sama tumači kao tako da joj se rugaju: Korpa za kupovinu podseća dalje na fantazije koje su ana­ lizi već postale poznate. od reci Fenster = prozor. i uloga koja u ovim snovima pripada scenama iz detinjstva mogla bi biti ušlo vijena prirodom neuroze a ne samom suštinom sna. od prizora sa konjem koji je pao. očigledno. — Kad neka ženska osoba sanja o padanju. Ali je tugaljiva stvar izvlačiti iz njih zaključke koji treba da važe za san uopšte. ali pred­ stava o epileptičkim grčevima. čija analiza vodi ka suviše tamnim utiscima iz detinjstva kojih se više i ne sećamo. do vrha napunjenu korpu (sličnu korpi za ku­ povinu). Ovamo dolaze još dalja sećanja iz detinjstva. naposletku mora da joj je to pošlo za rukom. i ona je isto tako pala na kolena i molila za oproštaj. kako se njena mala sestra plašila pošto je neka budala u prolazu pogledala kroz prozor u nj onu sobu. Prtljag. kod raznih povoda. Možda ovu glavu ne bih mogao završiti bolje nego tako što ću saopštiti nekoliko snova u kojima se kao izvori sna pojavFensterln. „Pakuj svojih sedam šljiva i tor­ njaj se. Korpa za kupovinu daje više od jednog tumačenja: kao korpa podseća na mno­ ge korpe koje je najpre delila svojim prosiocima. samo čula. kao što sama kaže. ali niko da joj pomogne da ustane. isto tako često mi se dešava prilikom tumačenja mojih sopstvenih snova. U padanje spada prvo sećanje iz detinjstva na sedmogodišnjeg sina jednog portira koga su kolima doneli kući pošto je na ulici dobio epileptički napad. i da se čitav niz snova zajedno ulije u staze koje polaze od nekog se­ ćanja iz detinjstva. 1 . Uporedi reč „podoknica" u Slovenaca (Prim. od kojih je dete ipak moglo nešto primetiti. To je podseća na slanje prtljaga na železnici. naravno. To je ona ista osoba koja u svojim snovima uvek juri. kroz prozor bacaju za njom jednu tešku. onda to svakako redovno ima seksualni smisao. koju su otpustili pošto je krala. ne zauzimaju za nju kad je pala).). Zatim na sobaricu koju su otpustili jer se upustila sa domaćim kočijašem. kao što „padanje" ukazuje na trke. i iznosiću ih još. jer su je sad smestili u jedan fijaker koji treba da je odvede kući." 2 Moja zbirka. u kojima se udala duboko ispod svoga staleža pa sad mora sama da odlazi na trg u kupovinu. za naš san će ovo tumačenje biti najmanje sumnjivo. o „padajućem". na sitne utiske sa boravka na selu. specijalno histerične oso­ be. ima izvanredno bogatu zalihu ovakvih snova pacijenata. Ostaje da se objasni još bacanje korpe za njom. a kasnije. znači „stajati pod prozorom (svoje drage) i razgovarati s njom kroz prozor. Prva situacija u snu uzeta je. I Infantilno kao izvor sna 207 skupili oko nje. Dokaze za to već sam iznosio. Međutim. O tome je ona. ona je „pala". i to kroz prozor. i koja je zajedno sa svo­ jim ljubavnikom bila „ekspedovana". kofer jedne oso­ be koja služi — obeležavaju se u Beču prezrivo kao „•Sedam šljiva". koji se uostalom kasnije njome i oženio. o jednoj dadilji koja je na selu izvodila ljubav­ ne scene s jednim domaćim slugom. na „Fensterln" na selu1. ta redov­ no su u pitanju neurotične. u još mlađim verovatno i konj. jer ona pada na Grabenu. prev. Tada joj je bilo dvanaest godina.

izjavio da mu je žao što tu dobru priliku onda nije bolje iskoristio. koja konac preseče. — J e d n a od P a r k a . On pita: Šta vas se tiču turski (crteži. Drugi ka­ put koji sam navukao ima ušivenu jednu dugu traku sa turskim crtežom. Ovom anegdotom se obično služim da bih objasnio faktor naknadnosti u mehanizmu psihoneuroza. Tamo stoje tri žene. u grčkoj mitologiji kćeri Zevsa i Temide: Kloto počinje da prede konac života pri rođenju deteta. samo što između njih nema t e ­ sta. pa da se zato u zemlju m o r a m o i vratiti. kao dokaz za zemlju od koje smo stvoreni. t j . kome je h i t n o potrebno objašnjenje! A ovo objašnjenje sad dolazi iz nekog drugog i ranijeg sećanja iz detinjstva. mi razgovaramo sasvim prija­ teljski. napomena). J e d n o od t i h imena je Pelagija (Pelagie). A sad knedle! B a r jedan od mojih p r o ­ fesora univerziteta. javljaju mi se za v r e m e spavanja velike ži­ votne potrebe i ja sanjam: Odlazim u jednu kuću da potražim kolač. Odabrana đela. izjavljujući da je to njegov ka­ put.)? Ali posle toga. ali mi je njegov kraj i sada živo u sećanju.. jodnu o drugu.. koji je bio velik obožavalac ženske lepote. Tada je majka protrljala r u k e j e d n u o drugu — sasvim slično kao kad se prave knedle. prisvojiti nešto što možemo dobiti iako p r i p a d a n e k o m d r u g o m čoveku. Navlačim kaput. i u m o r a n i gladan potražio postelju. našli su se malo ranije u jednom snu koji mi je ponovo doneo sećanje na ovaj doživljaj iz detinjstva. 14 FrojćL. I Infantilno kao izvor sna 209 ljuju recentni povodi i davno zaboravljena sećanja zajedno. — i pokazala mi je crne ljuske epidermisa koje se p r i tom skidaju. tra­ ke . Ja još uvek ne z n a m šta da počnem u analizi sa ovim. Ponovo ga svlačim. ne­ što malo iznenađen što je oivičen krznom. Neobično zaposlenje za jednu Parku. t a k o priča anegdota. Kad mi je bilo šest godina i kad sam kod svoje majke dobijao prvo obrazovanje. iz­ nenađenje i prepuštanje sebe neizbežnome. sećaće se kod i m e n a Knedl (Knodl) j e d n e osobe koju je morao da tuži zato što je izvršila plagijat njegovih spisa. trlja ruke. A ja mu tada pokažem da je kaput svuda turski izvezen. Naslov r o m a n a i ime njegovog a u t o r a nikada n i s a m zapamtio. dakle. Ona odgovara da pričekam dok ne završi {nije jasno kao govor). Prilazi mi jedan stranac dugu­ ljasta lica sa kratkom zašiljenom bradom i sprečava me pri oblačenju. ali upravo onaj kome zahvalju­ j e m za svoje histološko znanje (epidermis). (Prev. počeo sam da ga čitam sa krajem p r v e sveske. Prilikom analize ovoga sna p a d e mi sasvim n e o ­ čekivano na p a m e t jedan r o m a n koji sam čitao kada mi je možda bilo trinaest godina. kao da p r a v i knedle. trebalo je poverovati da smo napravljeni od zemlje. J u n a k poludi i n e ­ prestano doziva t r i ženska i m e n a koja su za njega u životu značila najveće zlo i nesreću. 1 Takve su. p r v u h r a n u čoveku. Iz­ vršiti plagijat. Ali to mi se nije svidelo i ja sam izrazio sumnju u to učenje. dakle. kao meni. J e d a n mlad čovek. I) Pošto sam putovao. Moje zaprepašćenje zbog ove demonstracije . zaista te P a r k e koji­ ma odlazim u kuhinju kao što sam tako često to r a ­ dio u detinjstvu kad bih bio gladan i kad bi me majka kod ognjišta opomenula da sačekam dok r u č a k b u d e gotov. Na g r u d i m a žene sa­ staju se ljubav i glad. Postajem nestrpljiv i odlazim uvređen. ali mi je prvi koji sam probao bio suviše dugačak. grčki Mojre. Odjednom se uz ove t r i žene pojave t r i P a r k e 1 koje p r e d u čovekovu sud­ binu i ja znam da je jedna od t r i žene u snu — gaz­ darica — majka koja daje život a ponekad takođe..ad oculos" bilo je bezgranično i ja sam se p r e d a o onome što sam čuo kasnije izraženo recima: Prirodi duguješ smrt. kada je povedena reč o lepoj dadilji koja ga je kao dojenče hranila. . Napisao sam izraz plagijat Oba afekta koja pripadaju ovim dečjim scenama. VI 1 1 Parke. Lahesis prede konac do kraja i Atropos. jednom je. vodi očigledno ka drugom delu sna u kome sa m n o m postupaju kao sa kradljivcem kaputa koji je neko v r e m e harao po u n i ­ verzitetskim slušaonicama.208 Tumačenje snova. od kojih je jed­ na gazdarica i nešto okreće u ruci kao da će praviti knedle.

To je jedna veo­ ma usiljena i besmislena veza. doduše. predstavljaju neki predmet seksualne tehnike (Uporedi Morijev san o kiloloto. i* . Gete jednom primećuje kako je čovek osetljiv na svoje ime s kojim se oseća srastao kao sa svojom kožom. koje utoljuje glad. nosi crte jednog trgovca u Spli­ tu kod koga je moja žena često kupovala turske štofove. A drugi deo pred­ stavlja jednu dalju asocijaciju Frojdovu. očigledno. onda je to akt odmazde. U originalu stoji: aus der lateinischen Kucne. On se zvao Popović — jedno sumnjivo ime koje je i humoristi Štetenhajmu (Stcttenheim) dalo povo­ da za jednu napomenu punu aluzije. Ali prekinimo ovde. Tako bih mogao dalje pratiti zamršene misaone puteve i u analizi deo sna koji nedostaje potpuno objasniti. ista zloupotreba imena kao gore sa Pelagijom. Tamo Ifigenija. ko­ jom prilikom sam se suviše uzdržavao. kao da pritiskuje da se predstave iznude. pocrvenevši. — (. drago ime Briicke (vidi gore Wortbrucke) služi sada za to da me podseti na isti institut u kome sam kao učenik proveo svoje najsrećnije časove. ali moram to propustiti budući da su lične žrtve koje bi ona tražila isuviše velike.So seid ihr Gotterbilder auch zu Staub. Stranac sa dugu1 Plagiostome ne dopunjavam samovoljno. (Kazao mi je svoje ime i.So wirds Euch an der Weisheih Briisten mit jedem Tage mehr gelusten". von Gothen oder vom Kote" — . str. Jer jedna od misli sna koju glad sugeriše snevaču glasi: Čovek ne treba ni­ šta da propusti što se može imati i onda ako s tim ide 1 Frojd ovde misli na igru reci: Popović — Popo što na nemačkom znači: zadnjica (Prim.. pružio mi ruku). i uzet je iz Geteove drame „Ifigenija na Tauriđi". pa sam pro­ pustio priliku da dođem do lepih stvari (Prilika kod dadilje propuštena. 3 Kucne je nemačka reč = kuhinja. .). 2 Prvi od ova dva stiha je sa jedne ceduljice kojom je Herder tražio od Getea neke knjige („Ti koji si potomak bo­ gova. I Infantilno kao izvor sna 211 bez namere što mi se sam ponudio. Uhvaticu samo jednu od niti koja direktno može odvesti misli sna koja se nalazi u osnovi ove zbrke. Flajšl. a sada primećujem da može poslužiti kao most između raznih delova manifestne sadržine sna. vidi gore). 2 Fleischl od nemačkog Fleisch = meso. prev. javlja se uspomena na jednog drugog dragog učitelja čije ime opet zvuči kao nešto što se može jesti (Flajšl = Fleischl. da ona već nije uspostavljena radom sna. pretvorili u p r a h ! " (Prim. a to je kokain. pošto je čula od Pilada o smrti tolikih junaka za vreme opsade Troje. u punoj suprotnosti sa požudama koje me muče (nemački: plagen) dok sanjam. i na jednu tužnu scenu u kojoj ljuske epidermisa igraju neku ulogu (majka — gaz­ darica) i umna poremećenost (roman) i neko sredstvo 3 iz apoteke. 1 Uostalom. uzvikuje: „Tako ste se i vi. ako o ovome opširno pri­ čam.210 Tumačenje snova.).). kao Knbdl)2.. Bez straha da će nam neko protivrečiti. Staviše. prev. Brike. ljastim licem i zašiljenom bradom. Kned­ lom. slobodan od svih želja. I najzad. kao što je Herder na njegovo ime ispevao stih: „Der du von Gottern abstammst. ništa nije sveto. Iz apoteke. — Kupovanje u Splitu podseća me na jednu drugu kupovinu u Kotoru. Hunger = glad (Prim. jer moje sopstveno ime bezbroj puta postalo je žrtvom ovakvih maloumnih duhovitosti. prev. a Knodl pođseća na knedlu (Prim. prev. ali nijedna od onih koje bih mogao uspostaviti u budnom stanju. koji hoće da me spreči pri oblačenju.).I tako ćete na grudima mudrosti svakoga dana osećati sve veću žud­ nju"). Asocijacioni lanac Pelagija — plagijat — plagiostome1 (vrsta morskih pasa) — riblji mehur (nemački: Fischblase) povezuje stari ro­ man sa aferom Knedl i sa kaputima koji.. možemo tvrditi da je ovakvo igranje ime­ nima dečja nepristojnost. ili blata" — pošalji mi ih!). ili Gota. božanski likovi. one me podsećaju na jedan neprijatan slučaj blamaže pred istim uči­ teljem. 62)." 2 Primećujem da je udaljavanje od predmeta o zloupotrebi imena trebalo da pripremi samo ovu žalbu.

Pošto ovo ima seksualno značenje. Reč o visokoj gospodi koja su se potrudila da se rode. borbenom r a ­ spoloženju. Soli er's nur sagen. skočim2 dakle. Nichtstun bi.212 Tumačenje snova. on zatraži polukupe prve klase. tražiti isto pravo. i pošto se požuda neće zau­ staviti p r e d nepravdom. sva uzdrža­ vanja pa čak i pretnje sa o d v r a t n i m seksualnim kaznama.). pošto mi analiza pokazuje da ono ima smisla. Za to v r e m e nešto pevušim što je. sa nameštajem boje između mrke i ljubičaste i stignem najzad 1 Opet jedna neprevodljiva duhovita igra reci. izišao direktno kroz ulazna v r a t a za lokalne vozove i k r a t k i m p o k r e t o m r u k e i bez ikakvog objašnjenja oterao v r a t a r a koji ga nije poznavao i h t e o da mu uzme voznu k a r t u . u četvrt do t r i u jutru. kao što odgo­ varaju recima Figaroa i sećanju na Bomarseovu (Beaumarchais) komediju koju sam gledao u pozorištu Comedie frangaise. on podrugljivim gestom izjavljuje da je njegov omiljeni cvet podbelj (nemački Huflattich) i stavlja zatim u rupicu za dugme nešto kao pocepan list. Reč tun (po starom pravopisu thun znači: raditi. šale koje naši zlobni opozicioni novinari prave sa imenom grofa Tuna. zadirkivao sam k e l n e r a i kočijaša. ali sam s m u k o m postigao da tu osta­ nem. a smrt neizbežna. ja se svetim time što mu predlažem da u ovom k u p e u n a p r a v i b a r r u p u u patosu za even­ t u a l n e p o t r e b e putnika. Sada dolazi j e d a n gospodin koji mi je poznat kao vladin zastupnik na medicin­ skim ispitima i koji je svojim postupcima u toj ulozi stekao laskav nadimak „Regierungsbeischlafer" (vla­ din naložnik. trebalo je ponovo da n a p u s t i m peron i da se v r a t i m u čekaonicu. Zato sad sve misli sa s u p r o t n i m zna­ čenjem dolaze do izraza. uprkos kiši. kasnije arija iz Figarove ženidbe: Will der Herr Graf ein Tanzlein wagen.1 Ja mu za­ ista ne zavidim.). Zatim ne­ jasnije: kao da je to aula. prev. prev. Pozvan da kaže nešto o Nemcima. očigledno vladinih soba. t j . skup studenata. m o r a se ovo carpe diem (la­ tinski: iskoristi dan) plašiti cenzure i m o r a se sakriti iza jednog sna. ne treba propustiti nijednu prili­ ku. došao otvorenim kolima. uviđam. p r a v o gospodara koje grof Almaviva želi da ostvari kod Sizane. Uz to. P r e k r a ć u j e m v r e m e t i m e što p o s m a t r a m ko će doći. prema tome. koji opet p u t u j e u posetu caru u Išl. On je. i mo­ ralo bi se bežati. ja svoju prvu klasu plaćam p u n o m cenom. — (Prim. da bih protekcijom dobio kupe. život je tako kratak. I Infantilno kao izvor sna 213 i mala nepravda. Pozivajući se na svoj činovnički rang. II) J e d a n drugi san traži malo duži uvod: Odvezao sam se na Z a p a d n u stanicu da b i h k r e ­ n u o na letnji odmor u Ausze. I stvarno. — Jedan grof (Tun ili Taje. n a d a m se. svi moguć­ ni veseli planovi za ferije. odlučujem da ću podići galamu. Posle toga dobijam jedan kupe za mene. Tanzlein wagen. sećanje na v r e m e kad je snevaču bila dovoljna samo duhovna hrana. Ćelo veče bio sam u razdraganom. Moja žalba kod činovnika ostaje bez uspeha. i ja čujem jednog činovnika kako govori drugome: A gde ćemo smestiti gospodina sa polovinom prve? Lepo povlašćivanje. nazivajući ga grofom Nichtsthun. za­ pravo jedan zgužvan skelet lista. Ich spiel' ihm eins auf. značilo: ne raditi ništa. Taaffe) govori. sa osećanjem teranja na mokrenje b u d i m se iz sledećeg sna: Gomila ljudi. ali ne u prolaznom vagonu. — prim. prilazi zaposednuti. kroz glavu mi prolaze sva­ kovrsne d r s k e i revolucionarne misli. (Neko drugi pesmu možda ne bi prepoznao). 2 Ovo ponavljanje uvuklo se verovatno u tekst iz rastresenosti i ja to ostavljam tako. ali odlazim na p e r o n p r e m a vozu za Išl koji polazi ranije. tako da preko noći n e m a m na raspolaganju toalet. predstoji mu težak odlazak caru i ja sam pravi istinski grof Nichtsthun. . T a m o vidim grofa Tuna (Thun). ali se čudim ovom svom mišljenju. Ja skočim. Prokrčim sebi put kroz niz lepo nameštenih soba. ne n a noseći im zlo. Pošto je otputovao vozom za Išl.

Pri tom izgleda kao da sam se već vozio s njim jednim delom puta kojim se inače ide vozom. Stanice su pu­ ne. jedna starija. koji se strmo penje. Posle toga buđenje sa osećanjem teranja na mokrenje. stajao je tako kao grof u snu.. na kome sam upoznao Emersdoria (Emmersdorf. što ljudima veoma pada u oči. Kao da sad dolazi drugi zadatak da se izgubim iz grada kao pre iz kuće. drukčija od ovih fasada. i od školskog tiranina. što sam naposletku izbegao kon­ trolu. Jedan od zaverenika bio je jedini aristokratski kolega koga smo imali. rekoh mu. od- maralište vođe studenata Fišhofa (Fischhof). bol­ ničar i moram da mu dam gusku pošto je šlep. Vo­ zim se zapregom s jednim konjem i kažem kočijašu da me odveze na neku železničku stanicu. međutim. pronalazim plan kako bih ostao nepoznat. jedan nemački. Gospo­ din se pretvara da je šlep. na koga bi neke crte manifestne sadržine sna mogle ukazivati. nazvan „žirafa" zbog upadljivog razvoja u dužinu.. Proglašenje omiljenog cveta i stavljanje u ru­ picu od kaputa nečega što opet mora biti cvet (što podseća na orhideje koje sam istoga dana doneo jed­ noj prijateljici. i pri tom sam sebi izgle­ dam veoma lukav.214 Tumačenje snova. pominjanje Henrika VIII pripremilo je put ka ovoj reminiscenciji. od toga doba uzeo za uzor engleskog kralja Henrika VIII. ali sa jednim starijim gospodinom. a jedna diskusija o značaju Dunava za Austriju (Vahau!) bila je povod pri čemu je došlo do opšte pobune. Ova fantazija koja se ve­ zuje za misli što su bile izazvane kad sam video grofa Tuna jeste. Ovde se scena prekida. i ja mu iznosim mušku gusku za mokrenje (koju smo morali kupiti u gradu. Ona je. i njeni sastavni delovi probijaju se iz unutrašnjosti na mnogim mestima napolje. pozvat na odgovornost. na koju je sećanje obnovila jubilarna godina 1898. uostalom. ili smo je kupili). samo kao fasada italijanskih crkava koje nemaju nikakvu organsku vezu sa gra­ đevinom iza njih. Prva situacija sna predstavlja amal­ gam od više scena na koje ju mogu rastaviti. moraće nas pustiti da se neprimetno izgubimo. a u rupici od kaputa imam neku neobično ispletenu dugačku stvar. pošto mi je nešto prigovorio kao da se sam premorio. na njoj Ijubičastomrke ljubičice od čvrstog štofa. ali pomislim da će biti tamo dvor pa se resim za Grac ili tako nešto. Misaona veza vodi me zatim u Englesku. Ja sam. Čitav san čini otprilike utisak jedne fantazije koja snevača premešta u revolucionarnu godinu 1848. ali ona očigledno smatra da imam pravo da tuda prođem jer me pita da li treba da pode sa mnom sa jednom lampom. a drugi španski): . dakle. Uobra­ ženi stav grofa u snu kopiran je prema jednoj sceni iz gimnazije iz moje petnaeste godine. debela žena. kao pored toga i jedan mali izlet u Vehau (Wachau). razmišljam da li treba da krenem u Krems ili Znajm. puna praznina i praznina. duša te zavere bio je jedan kolega koji je.Fifty years ago" (= pre pedeset godina) prema na­ slovu jedne pesme lorda Tenisona (Tennison) na što su deca bila navikla da isprave: Fifteen years ago (= petnaest godina ranije). od ruža do crvenih i belih karanfila više nije daleko (Ovde se u analizu uvlače dva kratka stiha. u kuću mo­ ga brata koji je svojoj ženi obično u šali prebacivao . Opet nerazgovetno. izgleda. a osim toga na jerihonsku ružu) upadljivo podseća na scenu iz Šekspirovih kraljev­ skih drama. Pa onda. Ponovo se nalazim ispred stanice. Ja joj dajem znak ili joj kažem da ostane na stepenicama. Izvo­ đenje glavnog udarca palo je u deo meni. ali vidim da je ovaj plan već sproveden. „Na samoj pruzi ne mogu da se vozim s vama". Mišljenje i proživljavanje tako reći su jedno. Ako nas kondukter ovako vidi. Mi smo nači­ nili zaveru protiv jednog nastavnika koji nije bio u našoj milosti i koji je bio neznalica. Sad sedim u vagonu koji je sličan tramvaju. a koja otvara građanski rat crvene i bele ruže. Pri tome se plastično vide po­ ložaj dotičnog čoveka i njegov ud koji urinira. profesora nemačkog jezika. Tako se nađem dole i nalazim jedan uzan put. Izbegavam da razgovaram s njom. I Infantilno kao izvor sna 215 u jedan hodnik u kome sedi domoupraviteljica.. i ja krenem tim putem. bar na jedno oko.

karanfili. 3 I sad ćemo ubrzo imati zajedno neprijatnost u sva tri agregatna stanja. Sau. rekao je da je i on u mladosti čuvao svinje i da se zatim pokajnički vra­ tio u roditeljsku kuću. jer u samom Žerm. Tada se diže jedan razborit stariji kolega. dr Fric Vitels (Fritz Wittels) zamera mi što sam u gornjoj izreci izo­ stavio ime Jehovah. svako cveće vene. ! U reci Gir-affe drugi deo (Affe) znači: majmun (Prim. Tulpen. pun materija­ lističkog učenja. ali tako da se može shvatiti kao da pripada slici i natpisu. Reč pisse-en-lit (takođe pissenlit) ima dvostruko zna­ čenje u francuskom jeziku: 1. Ruže. Beli karanfili su kod nas u Beču postali značka antisemita. Ostali elementi scene sna vode poreklo iz dubljih slojeva. ja se progurah napred da bih zastu­ pao jedno veoma jednostrano gledište. sa mnogih strana pozivali su me da opozovem svoje reci. Greška koju sam primetio tek posle analize. i dobro nas je izbrusio.).— Isabelita. (U snu se čudim svom nemačkonacionalnom shvatanju). ali sam ostao uporan. Hund.216 Tumačenje snova. lale. koji ima dosta posla sa budu­ ćom revolucijom. što ruže venu. Nelken. Treća scena koja je dala sastavne delove za stvara­ nje prve situacije u snu pada u prve godine moga studentskog doba. pa je prepustio da se stvar sama po sebi smiri. 4 To nije u delu „Germinal" nego u .. ka Izabeli i Ferdinandu. que se marchitan las flores.2 To znam iz Zolinog romana Zerminal. stignem do magarca i na taj način opet do ruganja na račun jednog akademskog učitelja. uostalom isto tako nosi ime iz carstva životinja. prev. Osim toga sam reč Huflattich.La Terre". * Chier na francuskom znači: vršiti veliku nuždu (Prim. U jednom nemačkom studentskom udruženju vođena je diskusija o odnosu filozofije pre­ ma prirodnim naukama.pisse-en-lit". Isabelite. 5 Latinska reč flatus znači „duvanje vetra". znao bih takođe da zaobilaznim putem. preko Henrika VIII. Pisser znači mokriti (Prim. koji je otada dokazao svoju sposobnost da upravlja ljudima i da organizuje mase. opisuje se sasvim neobično takmi­ čenje koje se odnosi na proizvodnju gasovitih ekskrecija koje se zovu flatus. i posle njenog pobedonosnog završetka Englezi iskovaše medalju sa natpisom: Flavit et dissipati sunt. i 2. Izabelita. Pas — chien — u svom imenu ima sličnost sa većom funkcijom (chier. Huflattich — lattice — Salat — Salathund (pas koji ne da drugima ono što i sam ne ždere). koji mokri u krevetu.inalu. 5 I ovu izreku nameravao sam da uzmem kao napola šaljiv naslov za glavu „Terapija". engleske istorije do borbe armade sa Engleskom. Ve­ lika gužva. Šta treba da znači da grof proklamuje „Huflattich?" Tu moram da pitam niz svojih asocijacija.). Zutokljunac. a crveni socijaldemokrata. no llores. prev. od koje se pravi salata. pošto je oluja špansku flotu rasturila. ako bih ikad došao do toga da 1 prev. u medicini ovaj se izraz upotrebljava u značenju: vetrovi (nadimanje) (Prim. Ovde se pro1 2 vidi čitava zaliha pogrdnih reci: Gir. i to na pozadini jednog oblaka. od cveća preko španskog kratkog stiha.). — Netraženi biograf kojeg sam našao. Ne placi. postadoh krajnje grub i odgovorili da se ne čudim tonu njegovih reci otkako znam da je čuvao svinje. Ja skočih (kao u snu). 2 Španski stih dolazi iz Figaroa.ne znam da li s pravom.4 I sad moram napo­ menuti kako je put do ovoga flatus već odavno pri­ premljen. kao pisser za manju potrebu)..affe1. to je ime jedne biljke (maslačak). u kome se pozivaju deca da donesu salatu od te biljke. — preveo sa . preko jednog imena. — Uostalom. Uvređeni je bio isuviše razuman da pretpostavi da je to neko iza­ zivanje smišljeno protiv njega. prev. koji. I Infantilno kao izvor sna 217 Rosen. Posle toga jedno sećanje na jedno antisemitsko izazivanje za vreme jedne vožnje železnicom u lepoj zemlji Saksonskoj (Anglosaksonci). skrećem pažnju na identična slova u recima Huflattich i Flatus.). Schwein. Na engleskoj medalji božje ime ispisano je jevrejskim slovima. . alle Blumen \velken 1 .

A u dve obećane scene iz detinjstva spada sledeće: Za to putovanje kupio sam jedan nov kofer. Zilberer (Silberer) u jednom sadržajnom radu (Phantasie und Mvthos. (Prim. 1 Infantilno kao Izvor sna 219 opširno pišem o mome shvatanju histerije i njenom lečenju. 1 . što se obećalo — mora se održati). čije je sećanje zamenjeno sećanjem na priču. znači Frauenzimmer (erarska Frauenzimmer). ponosim time što sam otkrio ove procese (Prim. Niz soba u snu duguje svoj postanak salonskom vagonu Nje­ gove ekselencije u koji sam mogao da za trenutak bacim pogled. U ovom razdraganom snu ja se. Od mno­ gih stvari čovek sam pred sobom ne čini nikakvu tajnu. Da čovek novim ljudima nečim pada u oči poznato je verovanje dece. mada mi je veći deo ovih priča ispričao jedan dvorski savetnik (aula. b) žena. kao ishodište jednog smešnog i u mom budnom ži­ votu već odavno savladanog ludila veličine. kojom se čovek razmeće ako misli da je preko mere snabdeven novcem. I to hvalisanje na svima poljima. 2 Na osnovu ovoga dela sna pokušao je H. ovim objašnjenjem ne mora da se zadovolji. ali čovek 1 Reč Frauenzimmer na nemačkom znači dve stvari: a) soba za žene. a na svaki način ume izvrsno da objasni raskalašno raspoloženje one večeri pre snevanja. Naslov ove dra­ me u prevodu glasi: „Talasi mora i ljubavi". i ovde se ne radi o razlozima koji me primoravaju da sakrijem rešenje. smetnuo sa uma da „psihički proces pri stvaranju sno­ va" za mene predstavlja misaoni materijal kao i sve ostalo. i ja ne bih bio u pravu da ovde prođem kroz cen­ zuru. naime. Uostalom. koji je zabeležio je­ dan ushićujući doživljaj sna sa sličnom sadržinom i zatim upotrebio u drami Hero i Leander (des Meeres und der Liebe Wellen — armada i oluja). Uvod u psihoanalizu.). izvući ću iz njih samo one elemente koji vode ka obema scenama detinjstva zbog kojih sam san uopšte i izneo. — Aluzija sa lampom svodi se na Grilparcera. očigledno. 167. ali ona. i kad su me zbog toga grdili. i to iz obzira prema cenzuri. Ko želi da pomisli na nenadmašni opis majstora Rablea (Rabelais) o životu i delima Gargantue i njegovog sina Pantagruela moći će da i sadržinu navedenog prvog dela sna uvrsti među hvalisanja. Izgleda da ovde znači nešto kao „rupica na kaputu". bio je najveći austrijski dramatik. crven krevet (Odatle u snu umetanje da smo staklo u gradu kupili ili da ga je trebalo kupiti. Uporedi u tome F r o j da. mrkoljubičasta. (najbližem većem gradu) kupiti jedan. do 1872. koje se sa pojedinim ograncima usuđuje prodreti čak u ma­ nifestnu sadržinu sna (sam sebi ja izgledam lukav). kažu da sam oca utešio time što sam mu obećao da ću mu u N. 1910) da pokaže da rad sna može da reprodukuje ne samo latentne misli sna. nov. treba paziti i na upoređivanje muškog Lovac na devojke. prev. U drugoj sceni san ne može dati tako opširno rešenje. tako se pominjanje Graca svodi na izreku: „Sta staje Grac?". čime pred drugim ljudima treba postupati kao sa tajnom. stavljam namesto jednog visokog gospodina onog re­ volucionarnog doba koji je takođe imao avanturu s jednim orlom. koji je tobože patio od incontinentia divi.") Ali ja mislim da je on. Sadržaj lju­ bavne antičke priče Here i Leandera). 1933. I meni su ispričali sledeću scenu iz mog detinjstva. 1 Sa osobom stare domoupraviteljice loše se zahvaljujem jednoj duhovitoj starijoj dami za gošćenje i za mnoge lepe priče što su mi pružene u njenoj kući. lep. nego i psihička zbivanja pri stvaranju sna („Funkcionalni fenomen. nego o motivima unutrašnje cenzure koji pravu sadržinu sna sakrivaju preda mnom samim. prev. ženska glava. Kažu da sam — kada mi je bilo dve go­ dine — s vreme na na vreme mokrio u krevetu. u snu više puta pojavljuje (ljubičastomrke lju­ bičice od čvrstog štofa pored jedne stvari koju zovu 1 „Madchenfanger" — nameštaj u vladinim sobama). čija se boja. Ja se.2 I detaljniju analizu oba ostala dela sna moram ostaviti.218 Tumačenje snova. str.): Grilparcer Franc (1791. pri tom. Zato moram reći da analiza ova tri dela sna prikazuje kao impertinentna hvalisanja. Beograd. S pravom će se naslućivati da me sek­ sualni materijal goni na to potiskivanje. kao tako često u snu. consiliarius aulicus).

svodi na pobunu pro­ tiv oca. Na dalji prigovor odgovaram napomenom da na drugim putovanjima pod povoljnijim uslovima gotovo nikada nisam osetio da me nešto goni na mokrenje pošto bih se probudio rano. moram mu držati staklo (gusku) i uživam u aluzija­ ma na moja saznanja.220 Tumačenje snova. — Pravljenje planova je ocu upućen prekor.La Terre". prema kome i muška guska ima neki odnos. Iz psihoanaliza vršenih na neurotičarima upo­ znali smo i intimnu vezu mokrenja u postelji sa ka­ rakternom crtom slavoljublja. i njega mora njegov arhanđeo. naravno. Kod mene je nešto sasvim neobično da me bilo kakva po­ treba ometa kad spavam. kao da sam time ispunio svoje obe­ ćanje. Vladara nazivaju „Landesvater" (otac zemlje). da i od takvih osnova vode važne mi­ saone niti koje dopiru u najranije detinjstvo. Sa glaukomom ja ga podsećam na kokain koji mu je pri ope­ raciji pomogao. Uveče pre odlaska na spavanje ja sam se oglušio o zapovesti diskrecije da svoje potrebe ne obavljamo u spavaćoj sobi svojih roditelja u nji­ hovom prisustvu. Drugo tumačenje: On je jednook kao OćUn. morao sam se zapitati da li u ovoj karakterističnoj crti nije reći jedno". — Postupak kod seljaka sa ocem koji je postao slabouman u Zolinom romanu . za dete jedini autoritet. kao da želim da kažem: „Pogledaj. prvi. uloge za osvetu izmenjene. iz čije potpune samovlasti su u toku kulturne istorije čovečanstva nastale ostale socijalne vlasti (ukoliko nas „pravo matere" ne pri­ morava na ograničavanje ove postavke). urinira sad preda mnom. Ali tada je postojala i neka druga kućna pristoj­ nost.. tamo stoji: Volja i delo su u njega jedno. I Infantilno kao izvor sna 221 stakla i ženskog kofera (box). koja vređa veličanstvo i ismeva visoke vlasti. kao što se uopšte celokupna buntovnička sadržina. Značenje teškoća u vezi sa mokrenjem kod deteta za san palo nam je u oči već prilikom jednog ranijeg tumačenja sna. — Formula „Misliti i doživeti je jedno" — cilja na objašnjenje histeričnih simp­ toma. otac bo­ gova. ali ću ja dati prednost jednom drugom shvatanju. zato sam u snu ja njegov bolničar. neke vrste Ganimed. dakle. a otac je najstariji. Mi­ slim da bismo lako mogli biti skloni da ovim osećanjima pripišemo ulogu stvarnog izazivača sna. pa ipak je od mene nešto postalo. ali ne ume da čita. jer se aluzije na ovu scenu uvek iznova vraćaju u mojim snovima i redovno su povezane sa nabrajanjem mojih radova i uspeha. naime da su tek misli sna izazvale teranje na mokrenje." Mora da je to bila strašna uvreda za moje slavoljublje. koji vodi poreklo iz kasnijeg vremena kri­ tike." Ova dečja scena daje. Osim toga ja s njim teram šegu. — Uteha Ođinova. sprečavati da ne grdi i ne psuje. Uostalom. — „Misliti i proživeti je ovde tako 1 Ako su obe scene uriniranja iz detinjstva već ina­ če tesno povezane kod mene sa temom ludila veličine. grdeći me zbog toga. Jednom Bečliji ne bi trebalo da objašnjavam princip jednog . u kojoj sa bogom ocem kao paralitičkim starcem postupaju dosta sramno. očigledno otac. kojima se ponosim u teoriji o 2 histeriji. kao što sam ja tada radio pred njim. Celokupno ludilo veli­ čine deteta sadržano je u ovom obećanju. kad mi je bilo sedam ili osam godina. pošto se izvori sna i izazivači želja mogu lako dokazati. — Žalosno zadovoljenje da je otac u svojim poslednjim danima života isprljao krevet kao dete. njihovom buđenju na putu za Ausze doprinela je i sa­ svim slučajna okolnost što moj kupe nije imao klozeta. Probudio sam se sa osećanjem telesne potrebe. primetio: „Od ovog dečaka neće biti ništa. — Uteha iz dečje scene da ću mu kupiti novu postelju. — podseća na jednu snažno revolucionarnu dra­ mu Oskara Panice (Panizza). u četvrt do četiri ujutru. Otkako su me iskustva pri analizi snova upozo­ rila na to da i od snova čije tumačenje najpre izgleda potpuno. što mi se zatim ujutru i dogodilo. materijal za poslednju sliku sna u kome su. pa sam morao biti spreman da dođem za vreme vož­ nje u nepriliku. — (Bauernfanger — Madchenfanger u prethodnom delu sna). i koje se vrlo lepo sećam. pošto je šlep. 2 Uz ovo nekoliko materijala za tumačenje: Držanje stakla podseća na priču o seljaku koji kod optičara proba jed­ no staklo za drugim. jer bi se te kletve odmah ispunile. i otac je. a najmanje u vreme ovog buđenja. pošto slepilo na jednom oku znači njegov jednostrani glaukom 1 . Stariji čovek. tu stvar mogu ostaviti nerešenu bez ikakve štete.

Od one tri osobenosti sećanja sna. bilo u psihologiji stanja spavanja ili kod onih razmišljanja o strukturi duševnog aparata o kojima ćemo se kasnije pozabaviti kad primetimo da je tumačenje sna kao prozor kroz koji možemo baciti pogled u unutrašnjost toga aparata. i pričinilo mi je mnogo radosti. Ko zaboravlja na ovu mogućnost lako će zalutati i biti zaveden da postavi neodr­ živa tvrđenja o suštini sna. Dosad je samo O. najradije komičnog i bezvrednog materijala. Koju ulogu u stvaranju sna naučna literatura priznaje somatskim nadražajnim izvorima. u njemu. ja ću morati da se u nekoj drugoj vezi još vratim na verovatnu ulogu koju u stvaranju sna igraju najraniji doživljaji iz detinjstva (Odeljak VII). stratifikaciju simbola u snu koju izaziva n a dražaj bešike. pored onoga što im se stvarno dogodilo. da uopštim. Ali o toj temi suviše je malo istraživano. San često izgleda višesmislen. kao što pokazuju primeri. P r i metio sam da histerični ljudi isto tako rade. o kojima smo u uvodu raspravljali. i ovde po­ novo razmišljanje: da li u ovoj rečenici reč „često" ne bi valjalo pravilnije zameniti rečju „redovno"? 1 C SOMATSKI IZVORI SNA Ako načinimo pokušaj da obrazovanog laika zainteresujemo za probleme sna pa mu u toj nameri postavimo pitanje iz kojih izvora po njegovom mi­ šljenju snovi potiču. Tek na ovim fantazijama vise simptomi. . pošto su mi o poslednjem „Gschnassabendu" pričali da je tamo bio izložen trgovački pehar Lukrecije Bordžije. na primer oklop od kuhinjskih lonaca. možda. Rank temeljno proučio. Mogao sam ga nagovestiti elementom sna „muškom guskom". isticanje recentnog kao i infantilnog. Oba ova karaktera. ali ih nismo mogli izvesti iz mo­ tiva snevanja. Čuli smo da se razlikuju tri vrste somatskih nadražajnih izvora: objektivni čulni nadra1 Činjenica da su snovi naslagani u slojevima jedan iz­ nad drugog predstavlja jedan od najtugaljivijih. dok se sasvim na dnu ne dođe do ispunjenja želje u prvom detinjstvu. mogu biti jedno pored drugoga ujedinjenih više ispunjenja želja. On odmah pomišlja na uticaj koji na san vrše smetnje u varenju ili otežano varenje („Snovi dolaze iz stomaka"). onda bi svaki san u svom mani­ festnom sadržaju bio povezan sa onim što je recent­ no proživljeno. o tome smo opširno raspravljali u uvodnom odeljku. one će morati biti uvrštene negde na nekom drugom mestu. I Somatski izvori sna 223 dat bitan uslov za snevanje. onakva kakva se upotreb­ ljava u bolnicama. to se sastoji u tome da se naprave predmeti retkog i skupocenog izgleda od trivijalnog. oni nesvesno stvaraju grozna ili raskalašna fantazijska zbivanja koja izgrađuju od najbezazle­ nijeg i najbanalnijeg materijala svog života. primetićemo najpre da upitani misli da se sigurno nalazi u posedu ovog dela rešenja. slučajni položaj tela i kratke doživ­ ljaje za vreme spavanja. čije nam objašnje­ nje ili primena još preostaju. Ako bih ovu misao smeo. kao što to naši umetnici vole da rade na svojim veselim večernjim sedeljkama. izgleda. i izgleda da i ne sluti da i posle uzimanja u obzir svih ovih činilaca ipak preostaje još nešto za što je potrebno objašnjenje. tako da je ovde potrebno samo da se setimo rezultata ovog istraživanja. čije je jezgro i glavni sastavni deo tobože predstavljala guska za muškarce. Ovo mi je objašnjenje pomoglo da prebrodim mnoge teškoće. a u svom latentnom sadržaju povezan sa najstarijim doživljajima. još je vrlo teško dokazati. Kod analize histerije ja sam stvarno mogao pokazati da su ovi stari doživljaji u pravom smislu ostali recentni — sve do sadašnjo­ sti. zadržaćemo u pamće­ nju. takođe može jedan smisao. Ostale dve. a ne na sećanjima na stvarne do­ gađaje. gužvi slame i slanih štapića. jedno ispunjenje želje pokrivati drugo. mogli smo potvrditi. bilo da su ozbiljni ili isto tako bezazleni. jednu — davanje prvenstva sporednom u sadržaju sna — resili smo na zadovolja­ vajući način tako što smo je sveli na izopačenje sna.222 Tumačenje snova. Ali tačnost ovog naslućivanja. „Gschnas". ali i najsađržajnijih problema tumačenja sna. Ali jedan drugi rezultat poslednjih analiza sna hteo bih da istaknem već sada. pri­ lično pravilno.

Obično se i ovde kaže. Ali bilo je jasno da je rcšenje ostalo nezadovoljava­ juće sve dok nije uspelo da se dokaže postojanje veze između somatskih izvora sna i predstavne sadržine sna. i našla samo 13. ne može u potpunosti dokazati da slike i predstave koje se javljaju u našim snovima mogu biti svedene na in­ terne somatske nadražaje u onoj meri u kojoj se to tvrdilo. koje su bilo gole ili pak sa pripadajućim psihič­ kim vrednostima. Zastupnici ovog učenja duguju nam dva objašnjenja: prvo. Odabrana dela. zašto se spoljašnji nadražaj jednog sna ne može percipirati u svojoj stvarnoj prirodi. i drugo: zašto rezultat re­ akcije percipiraj uće duše na ovaj neprepoznati na­ dražaj može ispasti tako neodredljivo promenljiv. nego je primorana da stvara iluzije na osnovu onoga što je u mnogim po­ gledima jedno neodređeno nadraživanje. ili osećaj. Rezultat ovog 15 Frog'd. I Somatski izvori sna 225 žaji koji polaze sa spoljnih objekata. on kaže: „Čim za vreme spavanja u duši kroz jedan spo­ ljašnji ili unutrašnji nervni nadražaj nastaje senza­ cija ili kompleks senzacija. Ali mi smo već poklonili pažnju čitavom nizu su­ mnji koje izgleda da su napale ne samo tačnost so­ matske teorije nadraženja nego i njenu dovoljnost. Pri ispitivanju prava koja se polažu u korist somatskih nadražajnih izvora. ovaj proces izaziva senzorne slike iz kruga iskustava koje su u duši preostale od budnog stanja. Prvom prigovoru — nedovoljna učestalost spoljašnjih nadražajnih izvora — pridružuje se još i dru­ gi prigovor — nedovoljno objašnjenje snova koje ova­ kvim uvođenjem izvori daju. Nervni nadražaj i somatski nadražaj bili bi dakle somatski izvori sna. i samo dva primera iz njene zbirke mogla su se svesti na organske sen­ zacije. ili uopšte neki psihički proces i biva od duše percipiran. pola­ zeći sa toga gledišta. samo subjek­ tivno utemeljena unutrašnja stanja nadraženja čulnih organa i somatski nadražaji koji dolaze iz unutrašnjo­ sti tela. često su se zadovoljavali i time da „nervni nadražajni san" ističu kao jednu dobro ispitanu pod­ vrstu sna ispred njegovih ostalih oblika. VI . tj. Statistika nam ovde potvrđuje ono što nam je dopustio da naslutimo već jedan površan pregled naših sopstvenih iskustava. mi smo saznali ovo: Značenje objektivnih nadražaja čulnih organa — delimično slučajni nadražaji za vreme spavanja. kao što to jezik čini i za budno držanje. Ma koliko se zastupnici ovog učenja osećali si­ gurni u odnosu na njegove stvarne osnove — osobito ukoliko dolaze u obzir akcidentalni i spoljašnji nerv­ ni nadražaji — za koje ne treba nikakav napor pa da se u sadržini sna ponovo pronađu — ipak niko nije bio daleko od toga da uvidi da bogata predstavna sadržina snova ne dopušta da se izvodi jedino iz spolj­ nih nervnih nadražaja. Spita je sno­ ve delio na nervni nadražajni san i asocijacioni san.2 procenata. i mada se. organa za mokrenje i seksualnih or­ gana. nego se redovno pogrešno prepozna (uporedi snove o budilniku).224 Tumačenje snova. u kojima se mogao dokazati ele­ ment spoljašnje čulne percepcije.7 procenata. delimično takvi koji deluju čak i na uspavani duševni život utvrđeno je mnogobrojnim posmatranjima i eks­ perimentalno potvrđeno. doduše. Izgleda da je uloga subjek­ tivnih čulnih nadražaja dokazana vraćanjem hipnagogičkih čulnih slika u snovima. Mis Meri Viton Kelkins (Mary Whiton Calkins) ispitivala je svoje sopstvene snove i snove jedne druge osobe u toku šest nedelja. ipak ovo poreklo nalazi podrške u priznatom uticaju koji na naše snove vrše stanja uzbuđenja probavnih organa. prema mnogim autorima uopšte jedini izvori sna. Kao odgovor na ovo pitanje čuli smo od Strimpela da duša zbog svoga okretanja od spoljašnjeg sveta za vreme spavanja nije u stanju da da pravilno tumačenje ob­ jektivnog čulnog nadražaja. i zapazili smo sklonost autora da pored ovih somatskih nadražajnih izvora eventualne psihičke iz­ vore sna potisnu u pozadinu ili ih u potpunosti isklju­ čuju. Proces tako reći oko sebe prikup­ lja jedan veći ili manji broj takvih slika. od­ nosno 6. dakle ranije percep­ cije. da duša za vreme spa­ vanja tumači utiske nervnih nadražaja. preko kojih utisak koji dolazi od nervnog nadražaja dobij a svoju psihičku vrednost.

ponikao iz psihičkih motiva. Ostali prigovori upravljeni su protiv osnovne pretpostavke celokupnog učenja o ilu­ ziji. patologija mi pokazuje najbrojnije sluča­ jeve da raznovrsni senzorni i motorni nadražaji koji 15* . 1 A teorija Štrimpelova i Vuntova je nespo­ sobna da da bilo kakav motiv koji sređuje odnos izSvakome bih savetovao da pročita opširne i tačne pro­ tokole o eksperimentalno izazvanim snovima koje je Mourlv Vold prikupio u dve knjige. koji mi se dogode za vreme spavanja. Isti argumenti koje Burdah iznosi 1830. X Somatski izvori sna 227 tumačenja jeste takozvani nervni nadražajni san. neizmenjeni kod Lipsa u borbi protiv somatske nadražaj ne teorije. str. 170). a posle drugog oslovljavan ja. da objasni dakle „neobični izbor" koji „nadražaji dovoljno često vrše u toku svoje pro­ duktivne delatnosti" (Lips. ili je ruka bila pritisnuta. nego kao rezultat — uspeh jednog fiziološkog nadražaja koji se izražava u psihičkoj simptomatologiji." Vuntova izjava je u svemu što je bitno identična sa ovom teorijom: predstave u snu proizlaze na svaki način najvećim delom iz čulnih nadražaja. pojačane na stepen halucinacija. koji se prema ovoj teoriji zbiva. može dakle biti za­ stupljen u sadržaju sna ogromnom raznovrsnošću predstava. naročito od cenestetičkih senzacija. san. pa su stoga najčešće fanta­ stične iluzije. na primer. Svaki somatski nadražaj sna koji du­ ševni aparat za vreme spavanja poziva na tumačenje kroz stvaranje iluzije. „pa on­ da mi pozajmi deset forinata" osigurava sebe izgovo­ rom: „ja spavam". ipak je lako dokazati u njoj postojanje jed­ ne slabe tačke. izgleda kao spavač u anegdoti koji na pitanje „Spavaš li?" odgovara „ne". što naravno pretpostavlja da duša i za vre­ me spavanja pravi razliku između senzacija (Odeljak I. čim sanjam i u slučaju da sanjam. čiji su sastavni delovi uslovljeni nervnim nadražajem koji stvara psihičke efekte u duši prema zako­ nima reprodukcije.mmmmmi^mmmmmmmm 226 Tumačenje snova. verovatno samo manjim delom čiste predstave sećanja. Mogu da nadražaj pre­ ču j em i da zatim prilikom buđenja vidim da mi. Strimpel nalazi zgodno poređenje (str. prema tome. Za odnos sadržaja sna prema nadražajima sna. 1 među nadražaja spol ja i predstave u snu izabrane za njegovo tumačenje. može izazvati nebrojeno mno­ go takvih pokušaja tumačenja. jedna noga nije bila pokrivena. pošto aparat pogođen nadražajem nije sposoban ni za kakav drugi izražaj. na primer. 84) kad kaže: „kao da deset prstiju jednog čoveka potpuno neveštog muzici prebiraju dirke klavira". izgrađeno je objašnjenje prinudnih predstava koje je pokušao da da Majnert (Mevnert) čuvenim upoređenjem sa brojčanikom na kojem su pojedini brojevi jače ispupčeni. stoje mi razli­ čite reakcije na raspolaganju. tj. da duša za vreme spavanja nije u stanju da pre­ pozna pravu prirodu objektivnih senzornih nadražaja. Burdah iz ovih posmatranja zaključuje da za vreme stanja spavanja ne treba pretpostaviti da postoji nesposobnost za tumačenje čulnih nadražaja nego nedostatak interesa za njih. i uopšte koliko je neznatna korist takvih ekspe­ rimenata za razumevanje problema sna. Stari fiziolog Bnrdah dokazuje nam da je duša i za vreme spavanja svakako vrlo sposobna da pravilno tumači sve čulne utiske koji do nje dođu i da reaguje onako u saglasnosti sa pravilnim tumačenjem: on iz­ laže da izvesne čulne utiske koji pojedincu izgledaju važni možemo izuzeti iz opšteg zanemarivanja za vre­ me spavanja (dadilja i dete) i da nas naše sopstveno ime dal oko sigurnije budi nego neki ravnodušan slušni utisak. Posmatranje pokazuje da ja spoljnim nadražajima ne bivam primoran na snevanje. Duša nam. str. 55). Makar koliko omiljena postala teorija o somatskim nadražajima sna i ma koliko privlačna nam ona izgledala. Lipps. Na jednoj sličnoj pretpostavci. Nedovoljnost teorije o somatskim nadražajima sna može se dokazati i na jedan drugi način. Grundtatsachen des Seelenlebens. Protiv jednog nadražaja kože ili pritiska. San na ovaj način ne bi izgledao kao duševni fenomen. godine vraćaju se ponovo godine 1883. mada se ovi nadražaj i javlja­ ju u sadržini sna. da bi se uverio o tome koliko malo objašnjenja nalazi sadržaj pojedinog sna u datim opitnim uslovima. na primer.

Tako se dakle stvara neka vrsta sanovnika kao uputstvo za tumačenje snova. Ali Šernerova teorija o simbolizovanju telesnih nadražaj a kroz san teško je pogođena jednim pri­ govorom. Tako slika mačke izražava ljutito neraspoloženje duše. Naročito važno je da se na kraju sna nadražujući organ ili njegova funkcija često pri­ kazuju neprikriveni. tako već Sernerov pri­ stalica Folkelt nije mogao potvrditi tačnost gledišta da telo predstavlja kućom. kao treće. Ja mogu da osetim senzaciju za vreme spava­ nja. Prema Serneru rad sna u slobodnom radu fantazije oslobođene njenih dnevnih okova teži za tim da prirodu organa od kojeg nadražaj potiče. Handlungen des Schlafenden (Zeitschrift fiir die gesamte Neurologie und Psychiatrie.. duša je po opštem mišljenju pristupačnija za njih za vreme spavanja negoli u budnom stanju. a da se pri tom u daljini nigde ne pojavljuje nešto kao oslobo­ đenje nadražaj a. Samovolja u tumačenju snova nipošto ne izgleda isključena. kome se pridružio filozof Folkelt — pokušali su da pobliže odrede duševne ak­ tivnosti koje iz somatskih nadražaj a stvaraju šarene slike sna. pošto se prema ovoj teo­ riji o kojoj raspravljamo duša zadovoljava time da fantazira o nadražaju kojim je okupirana. ona je izgledala ekstravagantna. Šerner nije dao samo jedan poetski žarko oživljeni opis psihičkih osobenosti koje se prilikom stvaranja sna razvijaju. ja se. kojom su se služili stari. Kao što vidi­ mo. u „snu glavobolje" vrh glave je predstavljen sobnom tavanicom prekrivenom odvratnim paucima. — „Ove simbole san u mnogostrukom izboru upotrebljava za isti organ. i vrstu toga nadražaj a pri­ kaže simbolički. pogo­ tovu što se i ovde nadražaj može ispoljiti mnogobroj­ nim zamenama u sadržaju sna. tako pluća koja dišu nalaze svoj simbol u plamenom ispunjenoj peći sa njenim hujanjem. Onda je neshvatljivo zašto duša ne sanja kontinuirano preko . oklevalo se čak da se u njoj pronađe i jedan deo opravdanja na koje po mome shvatanju može polagati pravo. Snevač nije apsolutno otupavljen. 1918). i to većinom na sopstvenom telu snevačevom. 1 Samo jedna četvrta mogućna reakcija može da me nervnim nadražaj em podstakne da sanjam.228 Tumačenje snova. 39. nalik na krastave žabe" (str. Lanđauer. Pre svega. on može raditi logično i sa snažnom voljom. dakle ipak suštinu snevanja preneli na du­ ševno i na jednu psihičku aktivnost. I Somatski izvori sna 229 snažno deluju mogu za vreme spavanja da ostanu bez efekta. ili uopšte samo u izdublje­ nim predmetima. tako reći u toku spavanja. drugi autori — Šerner. Tako se „zubni nadražajni san" obično završava time što snevač „sam sebi izvadi zub" (str. organskom i nadražajnom stanju. kao što to po pravilu biva sa bolnim nadražajima. Ovi telesni nadražaji postoje u svako doba. 35). srce u šupljim sanducima i korpama. U „zubnim nadražajnim snovima" organu usta odgovara visoko zasvođeni trem. na nadražaj mogu probu­ diti da bih ga uklonio. Covekovo telo kao celinu fantazija sna prikazuje kao kuću. ona vodi ponovnom oživljavanju tumačenja sna pomoću simbolike. 1 penice. XXXIX. samo što se oblast iz koje se tumačenje uzima ograničava na granice čovekovog tela. n a ­ protiv. Negodovanje što se i ovde duši rad sna nameće kao beskorisna i besciljna funk­ cija mora se takođe izazvati. a spuštanju ždrela prema jednjaku odgovaraju steUpoređi uz to K. Ovo se ne bi moglo obaviti da motiv snevanja nije izvan somatskih nadražajnih izvora sna. U pravednom proveravanju gore otkrivene pra­ znine u objašnjenju sna pomoću somatičkih nadražaja. Nedostatak jedne naučno shvatljive tehnike pri tumačenju mora teško škoditi granicama primene Šernerove teorije. on je verovao i da je pogodio princip. ostale mogućnosti ostvaruju se najmanje isto tako često kao i mogućnosti stvaranja sna. Ne može se reći da je ova teorija tumačenja sna naišla na mnogo naklonosti kod autora. slika svetlog i glatkog peciva nagotu tela. pomoću koga se iz slika sna može izvesti zaključak o telesnim osecanjima. pojedini telesni organ jednim delom kuće. ali tako da bol ne uple­ teni u san. mokraćna bešika u okruglim predmetima u vidu kese. Postoje za svakog posmatrača vidljive i smisaone radnje snevača. po kome duša po­ stupa sa nadražajima koji su joj pruženi.

dok snevač najzad ne sedne na most i ne izvuče dug zub iz svoje vilice. Jedan san kao što je Sernerov san da se dva reda lepih plavokosih dečaka na jednom mostu nalaze je­ dan prema drugom. a koje karakterišu larma i zvučna zbrka. u kome igraju ulogu dva reda fijoka. i da doživljaji prethodnoga dana daju najbliži materijal za njegov sadržaj. videli smo da on predstavlja zbirku psihičkih ostataka. Sad nam ne stvara mnogo neprilika da unapred kažemo šta će se dogoditi ako se ovim sada aktuel- . zatim ponovo zauzimaju svoja mesta. koji drugi autori nisu primenili na svoj materijal snova. Videli smo. Vrednost raspravljanja Šernera i Folkelta leži u tome što skreću pažnju na jedan niz karakteristič­ nosti sadržaja sna kojima je potrebno objašnjenje i kao da prikrivaju nova saznanja. onda se nalazimo pred teškoćom da ove intenzifikacije nadražaja prikažemo kao objektivne. najverovatniji od svih. ili jedan sličan san Folkeltov. da se muški polni organ može prikazati uspravno stojećim štapom ili stubom itd. i to svake noći o svima organima. ne dozvoljavaju da Šernerovu teo­ riju odbacimo u stranu kao kakav izlišan pronala­ zak. I Somatski izvori sna 231 cele noći. izgleda kao reakcija na sve što je u snevajućoj duši istovremeno prisutno kao aktuelno. ako su od prethod­ nog dana preostala dva ili više doživljaja sposobna da stvore utisak da se želje izvedene od njih sjedinjavaju u jednom snu. mogli pokazati da san ima svoju sopstvenu vrednost kao psihička akci­ ja. — osuđen i bez naročite kri­ tike. Postav­ lja se naposletku zadatak da za tobožnje simbolizo- vanje tobožnjeg zubnog nadražaja donesemo jedno drugačije objašnjenje. što je veoma neverovatno. a da ne potražimo zdravo jezgro u njoj. San. može se teško odbaciti tumačenje kao „nadražajni san vida". onda je svako drugo učenje o snovima. pa prema tome san prikazuje kao jednu beskorisnu i zagonetnu psihičku reakciju na somatske nadražaje. propustio sam da istaknem onaj argument koji se izvodi iz naših analiza sna. creva itd. od kojih je jedna došla samo pod moje posmatranje. da jedni druge napadaju. U snovima koji pokazuju vrlo pokretno vidno polje i sjajne boje. Ukoliko smo dosad analizirali materijal sno­ va. da bi poklonili pažnju ravnomemo prisutnim visceralnim senzacijama. Ako san o letenju predstavlja simbolizovanje dizanja i spuštanja pluć­ nih krila pri disanju. i koji se opet završava vađenjem jednog zuba: ovakve tvorevine sna. Sasvim pravilno je da snovi sadržavaju simbolizovanja telesnih organa i funkcija. isto tako da se dragoceni utisak i indiferentni doživljaji prethodnoga dana u materijalu sna prikupljaju. iz zuba. Moguć je još jedan treći slučaj. Ako hoće­ mo da se izvučemo iz ovog prigovora pod uslovom da bi iz oka. morao mnogo češće sanjati ili bi se moralo dokazati da postoji povećana aktivnost di­ sanja za vreme takvog sna. uva. morali polaziti na­ ročiti nadražaji. iznete kod oba autora u velikom broju. pod pretpostavkom da se između njih mogu uspostaviti komunicirajuće pred­ stave. Za sve to vreme dok nas je zanimala teorija o somatskim izvorima sna. što je mogućno samo u malom broju slučajeva. da jodna želja postaje motiv za njegovo stvara­ nje. prema tome. da voda u snu često upućuje na draženje na mokrenje. da naime s vremena na vreme deluju naročiti motivi. isto tako ne može se osporiti uloga koju u snovima igra­ ju iluzije. Prvi korak u tom pravcu već smo načinili kad smo postavili tezu da je rad sna pod prinudom da u jednu jedinicu preradi sva istovremeno postojeća podsticanja na san. Jer morale bi postojati dve potpuno različite vrste snova. a druga samo pod posmatranje ranijih ocenjivača sna. ali ovaj slučaj vodi već dalje od cilja šernerove teorije. kao što već Strimpel primećuje. da bi probudili aktivnost sna. koje zanemaruje jedan tako važan istraživački postupak.230 Tumačenje snova. onda bi se taj san. Ako smo jednim postupkom. nasuprot zamućenosti drugih snova. Preostaje još samo to da unutar naše teorije o snu na­ đemo mesto za činjenice na koje se oslanja uobiča­ jena teorija o somatskim nadražajima sna. tragova sećanja kojima smo (zbog davanja prednosti recentnom i infantilnom materijalu) morali pripisati tada psihološki neodredljiv karakter aktuelnosti.

Da kažemo malo drukčije. u saradnji sa intenzitetom nadražaja.232 Tumačenje snova. hotel je u istoj ulici. Kod mene. Kao sedlo imam neku vrstu jastuka koji u pot­ punosti ispunjava prostor između konjskog vrata i konjskih sapi. a težak dnevni rad koji sam i pored toga obavljao sjedinio se sa bolovima izaziva­ jući smetnje mome raspoloženju. datih u svagdašnjim okolnostima. ali s obzi­ rom na vrstu i mesto na kome se ovo zlo nalazilo. za koje bi sigurno bio isto tako nesposoban kao i za svako dugo. Kao da se stidim da tamo stignem kao ja­ hač. U saglasnosti sa ovim mnogostrukim mogućim kombinacijama. najpre bojažljivo i ne­ spretno. ali ga radije sam odvodim. bolan nadražaj ni izvor. Nisam bio spo­ soban da obavljam svoje lekarske dužnosti. Na snu se najpre neće ništa primetiti da je na­ stao pod utiskom. nadražaji za vreme spavanja prerađuju se u jedno ispunjenje želje čiji su ostali sastavni delovi nama poznati psihički ostaci dana. koji će moći predstavljati obe vrste izvora sna. to znači da je upravo tu pošlo za rukom da se pronađe ma­ terijal za sadržaj sna. kao da sam samo naslonjen. okrenem se i hoću da sjašem. Na ceduljici stoji dvaput podvučeno: Ništa jesti. san ostaje ispu­ njenje želje. Ali dan ranije ja sam pa­ tio od furunkula koji su mi svaki pokret učinili muč­ nim. Tada sretnem kolegu P. I \ Somatski izvori sna 233 nim sećanjima za vreme spavanja pridruži svež ma­ terijal senzacija. doći će spoljašnji nadražaj do izra­ žaja u snu kod nekog češće ili rede nego kod drugo­ ga. gubitak apetita. Jašem na sivom konju. A san me premešta . Ovi nadražaji opet dobijaju važnost za san time što su aktuelni. i baš u tom snu biće vrlo poučno da pogledamo efekat koji je spolni nadražaj u njemu postigao. a drugi put će ga naterati da se probudi ili da potpomogne pokušaj da nadražaj savlada tako što će ga uplesti u san. uz to jedna nejasna ideja da sam u nekom stra­ nom gradu u kome ništa ne radim. Ovo sjedinjenje nej mora se obaviti. i naposletku je jedan furunkul na korenu skrotuma porastao u veličini jabuke i na svakom koraku stvarao mi naj nepodnošljivi je bolove i grozničav umor. mogao bih ostaviti konja da ode sam tamo. Ja zamišljam da jedno zajednič­ ko delovanje individualnih fizioloških i slučajnih fak­ tora. oni se sjedinjuju sa osta­ lim psihički aktuelnim materijalom da bi dali rriaterijal za konstrukciju sna. Onde gde se to sjedinjenje izvršilo. Tako jašem između dvoje sasvim približenih teretnih kola. koji sedi na konju obučen u odelo od ne­ valjana sukna i on mi skreće pažnju na nešto (verovatno da ne sedim dobro). već smo čuli da je za vreme spavanja na telesne nadražaje moguć više od jednog načina reagovanja. dok me psihički motivi oči­ gledno vrlo lako dovode do snevanja. Zatim stvarno sjašem pred jednom kapelom koja se nalazi blizu nje. bolje rečeno pod primoravanjem jednog bolnog nadražaja. Pred hotelom stoji hotelski momak koji mi po­ kazuje jedan list hartije koji sam bio našao. vrlo retko je mešanje spoljnih nadražaja uzrok nastanka snova. bez obzira na to na koji način je izra­ žavanje toga ispunjenja želja od aktuelnog materijala određena. Suština sna se ne menja ako se psihičkim izvo­ rima sna pridruži somatski materijal. Ja sam zapra­ vo zabeležio jedan jedini san u kome se može raspo- znati objektivan. Habitualna akcidentalna du­ bina spavanja. najpre ispred jedne male otvorene kapele koja stoji kraj ulice. Pošto sam izvesno vreme ja­ hao ulicom. naime na jahanje. Ovde ću rado ostaviti mesto za jedan niz čini­ laca koji značaj spoljnih nadražaja za san mogu na­ činiti promenljivim. sedim ugod­ no i primećujem da sam gore sasvim kao kod svoje kuće. somatske kao i psihičke. I sad se na veoma inteli­ gentnom konju sve irise i više snalazim.. u jednom slučaju omogućiće spavaču da nadražaj savlada tako da mu san ne bude prekinut. moglo se pomisliti na jedno drugo obavljanje rada. odlučuje o tome kako će se neko ponašati u pojedinim slučaje­ vima relativno intenzivnog i objektivnog nadraživanja za vreme spavanja. pa me zato grdi. koji sam izvrstan spavač i koji upor­ no odbijam da me bilo kakvim povodom ometaju u spavanju. i zatim druga odluka (nejasno) kao: ništa ne raditi.

držeći se uporno predstave ne­ spojive sa patnjama. i ja sam nastavio da spavam. Objašnjenje ovog kratkog. koja nikad nije bila u Italiji. Pri daljem tumačenju vidim da je radu sna pošlo za rukom da iz situacije želje jahanja nađe put ka vrlo ranim scenama dečje svađe koja se morala odigrati između mene i moga nećaka koji sad živi u Engleskoj. Kao uzrok furunkuloze naveli su mi oštro za­ činjenu hranu. Jednoga jutra probudih se. Moje je sedlo prema opisu obloga od kaše koji mi je omogućio da zaspim. zamenio. ili trgovca kome su gubici odneli imanje. voli da preko puta mene sedne na visokog konja.234 Tumačenje snova. i na mesto na kome se moj furunkul nalazi. Ali u ovom snu ja jašem kao da ne­ mam furunkula na međici. ulica u snu sastav­ ljena je od utisaka iz Verone i Sijene. na selu. rekao mi je pre kratkog vremena u odnosu na istu kuću jedan od mojih malobrojnih zaštitnika među velikim lekarima. Ali se san nije zadovoljio time da mi „sugeriše da nemam" furunkule. ne bez istovremenog nadovezivanja na kuću u kojoj je prijatelj P. bilo je to usred leta. otkako me je zamenio kod jedne pacijentkinje sa kojom sam izvodio velike majstorije (u snu sedim na konju najpre tangencijalno kao umetnik jahač). ne baš stoga što ga ne želim imati. bio lekar. a koja me je stvamo vodila kud god je htela kao što u anegdoti konj vodi nedeljnog 1 Uporedi mesto u Grizingera (Griesinger) i napomenu u mom drugom članku o odbrambenim neuropsihozama (Abewehr-Neuropsychosen). uostalom godinu dana starijeg od mene. nevizuelnog sna nije mi pošlo za rukom. Tako konj dolazi do simboličkog značenja pa­ cijentkinje (on je u snu veoma interesantan).). (Sabrana dela. ali to je bio samo slučaj koji mi je omogućio da otkrijem vezu sna sa slučajnim nadražaj em sna i da tako san shva­ tim. bol je bio zaglušen. sv. jahača. sedeo sam samo jednom na konju. pri čemu se ponašao kao halucinatorsko ludilo majke koja je izgubila sina 1 . Neurologisches Zentralblatt 1896. Ja uopšte ne umem da jašem. a sa furunkulom na tom mestu svakako se ne može jahati!" I tako mu je to uspelo. U jednom drugom snu pošlo mi je na sličan na­ čin za rukom da otklonim jednu smetnju spavanja kojoj je tada pretio jedan senzorni nadražaj. ali je došao san i umirivajuće mi rekao: „Spavaj samo dalje. ali ja znam da bez potpunog telesnog zdravlja svoj naro­ čito težak posao ne mogu dugo nastaviti. Zatim su se pojavili bolni osećaji i hteli su me probuditi. Osim toga primio je i elemen­ te iz mojih putovanja po Italiji. ni inače ne sanjam o tome. . i san je pun mračnih aluzija na situaciju do koje mora doći (ce­ duljica kakvu neurasteničari imaju i pokazuju je lekaru). Ja jašem na sivom konju. nego mu po­ jedinosti senzacije koju poriče i slike upotrebijene za njeno potiskivanje služe kao materijal da bi ono što se inače aktuelno nalazi u duši nadovezao na si­ tuaciju sna i doveo do izražaja. i to mi nije godilo. — Ne raditi i ne jesti. na jednoj planini u Tirolu sa saznanjem da sam sa­ njao: umro je papa. I i I Somatski izvori sna 235 baš u ovu aktivnost. Prijatelj P. što svakako kao etiologiju treba pret­ postaviti šećeru na koji se kod furunkuloze može misliti. naime da je u novinama kratko vreme pre toga bilo javljeno o lakoj bolesti 1 Gen Italien = gegen Italien (Prim. prev. Još dublje tu­ mačenje vodi ka seksualnim mislima sna. Sećao sam se samo jednog oslonca za san. Verovatno za vreme prvih časova spavanja nisam — ovako zašti­ ćen — osetio ništa od bolova. ti se ne­ ćeš probuditi! Ti uopšte i nemaš furunkule jer jašeš na konju. to je najenergičnija negacija patnje koja je predstavi pristupačna. treba da znače aluzije sna na lepu zemlju (gen Italien1 Genitalien). „Gore se osećam sasvim kao kod kuće" odnosi se na položaj koji sam imao u kući pre nego što me je P. i ja se sećam šta kod jedne pacijentkinje. I to je bila majstorija da sa takvim bolovima osam do deset sati dnevno vršim psihoterapiju. boja konja tačno odgovara dresu boje bih era i soli. u kome sam poslednji put sreo kolegu P. I). i onda bez sedla. „Mislio sam da sedite gore čvrsto u sedlu".

uostalom. ali time otkriva jednu od tajni snevanja uopšte. Duša se ili uopšte ne brine o povodima za senzacije za vreme spavanja. to je samo sećanje sna na gruvanje topova kod Arkole što želi da 2 ga omete. San bolesnice koja noću zbacuje sa lica aparat za hlađenje pokazuje jedan neobičan način reagovanja ispunjenjem želje na nadražaje bola. bio izvanredan spavač. ona za njih traži jedno takvo tumačenje koje će aktuelnu senzaciju predstaviti kao sastavni deo jedne situacije koja se želi i koja se sa spavanjem može složiti. Ali u toku prepodneva pitala me je žena: „Jesi li čuo jutros ono strašno zvonjenje zvona?" Nisam znao ništa o tome da sam ga čuo. Zelja za spavanjem. a želja koja proizlazi iz senzacije — žeđ — jedini motiv sna.236 Tumačenje snova. i nastavio da spavam bez ikakvog interesovanja za zvonjenje. San je čuvar spa­ vanja. I Somatski izvori sna 237 Njegove Svetosti. ne pričaju saglasno o ovom snu. I ako. on mora da se probudi i tada čuje svoju ženu. Napoleon može i dalje da spava. pri čemu je svoje bolove podmetnula jednom strancu. onda se u tome naročito jasno pojavljuje težnja. ali on ume da želju za hranom pomeri natrag. treće. Ja sam im se osvetio zaključkom koji stvara sadržinu sna. sanja da se nalazi u bolničkoj postelji i nastavlja da spava dalje sa motivacijom: Kad sam već u bolnici. ali već ovde mo­ žemo dokazati da se san može primeniti na ulogu objektivnih spoljnih nadražaja. San je bio reakcija moje potrebe za spavanjem na larmu kojom su pobožni Tirolci hteli da me probude. Iz­ gleda da je bolesnici kratkotrajno pošlo za rukom da sebe načini analgičnom. ne moram ustajati da bih onamo otišao. ako je to u stanju da uradi uprkos intenzitetu i zna­ čenju ovih nadražaja koje i ona dobro razume. i svaki 1 Kašljati se na nemačkom kaže husten. predstavlja udeo svesnog Ja u snevanju. u čijoj se službi duševna aktivnost uopšte bri­ ne o senzacijama za vreme spavanja. zajedno sa cenzurom sna i „sekun­ darnom obradom" koju ćemo kasnije spomenuti. pun misli o svom prvom velikom kon­ kursu. pre nego što se budi. On sanja o izvesnom G. ili.). kad ga je gazdarica probudila da mora u bolnicu. Ovo shvatanje opravdaćemo na jednom drugom mestu u vezi sa činiocima koji bude. jedno popodne zaspi. Moj san o trima Parkama očigledno je san gladi. ponaša se sasvim slično kao veliki Napoleon. Ovaj poslednji san si­ gurno je san komoditeta: spavač sam sebi otvoreno priznaje motiv svoga snevanja. . prvi konzul prasak paklene mašine koja eksplodira upliće u jedan san o bitci. koji je. prev. ako je somatski nadražaj sam po sebi u stanju da stvori želju. prvo. ako mora da ih prizna. Među snovima pomenutim u predstojećim odeljcima nalazi se već više takvih koji mogu poslužiti za preradu takozvanih nervnih nadražaja. Rajhu u Husjatinu (Husvatin) koga poznaje iz jednog kon­ kursa. mora se svaki put uračunati kao motiv stvaranja sna. ovaj san Napoleona. oni služe nameri da san na­ stave umesto da snevača probude. Jedan od takvih jeste san o pijenju nadušak: u njemu je somatski nadražaj verovatno jedini izvor sna. a ne njegov narušivalac. ali i najjače potisnutim pokretima dušev­ nog života. ali sam sad svoj san razumeo. i da bezazle­ nu požudu iskoristi kao pokrivač za jednu ozbiljniju koja se ne srne tako neuvijeno izraziti. Slično stoje stvari i u ostalim jednostavnim snovima.1 Uporedimo sad. kako snažno kašlje. na koju se svesno Ja koncentrisalo i koja. sve do čežnje deteta za majčinim grudima. U snu o gro­ fu Tunu mogli smo videti kojim putevima se dovodi jedna akcidentalno data telesna potreba u vezu sa najjačim. Otuda sličnost u recima Hussyatin i husten (Prim. 2 Dva izvora iz kojih ovaj san poznajem. U izvesnom smislu svi sno­ vi su snovi komoditeta. a koji su psihičke vrste. ili pak san iskorišćuje za to da ove nadražaje porekne. i san onog stu­ denta koji je voleo dugo da spava i koji. kao što je to slučaj o kome priča Garnije (Garnier). ali Husjatin se i dalje zapovednički nameće. Aktuelna senzacija uplete se u jedan san da bi mu otela real­ nost. koja pati od bronhijalnog katara. Jedan mlad advokat koji.

on je. psihoneurotičan strah. onda oni — pod uslovom da je njihov rezultat snevanje a ne buđenje — predstavljaju čvr­ stu tačku za stvaranje sna. onda rad sna koristi ovu konstelaciju da bi prikazao ispu­ njenje jedne inače potisnute želje — sa više ili manje prisutnom cenzurom.238 Tumačenje snova. redovno prisutna želja i uvek ista želja za spavanjem ima prema ostalim željama od kojih se kroz sadržinu sna ispunjava čas jedna čas druga. A ako se dogodi da se jedna takva potisnuta želja ipak izvrši. Pogrešno tumačenje nije iluzija nego — ako tako že­ limo — izgovor. pri čemu odgovara potisnutom libidu. Kao što smo rekli. . postavilo bi zahtev da spavanju načini kraj. on može voditi poreklo iz psihoseksualnih nadražaja. ne mislimo možda na istorijsku kon­ stataciju. Otprilike: To je slavuj a ne ševa. na sličan način kao (vidi gore) što se traže posredujuće predstave između dva psihička nadraža­ ja sna. u duševnom životu postoje potisnute želje koje pripadaju prvom sistemu protiv čijeg ispunjenja se drugi sistem odupire. da je to jedan akt koji skreće sa normalnog psihičkog procesa. I Somatski izvori sna 239 vspeli san je ispunjenje te želje. naime. Jezik pogađa tačno kad govori o „suzbijanju" takvih imuplsa. Stoga je za izvestan broj snova tačno da u njima somatski element diktira sadržinu sna. Ovakvo stanje stvari omogućava jednu grupu snova straha. dopušteni izabere se ono koje može dati najbolju vezu sa po­ kretima želje koji vrebaju u duši. Kad ka­ žemo: postoje. polagalo bi pravo na aktivno interesovanje. da je takvih želja bilo i da su one zatim bile uništene. Jer ako je ševa. ali postaje objašnjivo ako se pozovemo na pri­ sustvo dveju psihičkih instanca i na cenzuru koja iz­ među njih postoji. tako reći. Ali u želji za spavanjem mi smo otkrili onaj faktor koji može ispuniti prazninu u Strimpel-Vuntovoj teoriji i objasniti zabludu i kapricioznost u tumačenju spoljnjeg nadražaja. A ovde moramo ponovo priznati. U ovom krajnjem slučaju budi se u svrhu stvaranja sna jed­ na ne baš aktuelna želja. Strah u snu može biti. ima značenje jednog neurotičkog simptoma. koje će odgovarati tom jezgru. onda je to kraj ljubavne noći. tvrdi da takve potisnute želje još postoje. on ipak nije zbog toga neupotrebljiv za stva­ ranje sna. Ali u ostalim snovima straha osećanje straha dato je somatski (na primer kod plućnih i srčanih bolesnika sa slučajnom smetnjom disanja). stoga se od svih uopšte mo­ gućnih tumačenja mogu dopustiti samo ona koja su ujedinjena sa apsolutistički svršenom cenzurom želje za spavanjem. i mi se nala­ zimo na granici na kojoj želja ispunjavajuće tenden­ cije sna ne uspeva. koja nam je u psihoneurotici potrebna. jezgro u njegovom mate­ rijalu traži ispunjenje želje. Ako su spoljašnji nervni i unutrašnji somatski nadražaji dovoljno intenzivni da skrenu psihičku pa­ žnju na sebe. Među tu­ mačenjima nadražaja koji su. Tada ovaj strah. ali u isto vreme i jedna inhibicija koja na njima leži. stavljen pred zadatak da traži koja se želja može predstaviti kao ispunjena želja kroz sada baš aktuelnu senzaciju. Psihičko pripremanje koje omogućava da se takve potisnute želje probiju do realizacije ostaje sačuvano i sposobno za upotrebu. Pravilno tumačenje. prema tome. što izgleda kontradiktor­ no. Da sada zaključimo ovo raspravljanje: ako se u snu jave iz somatskih izvora senzacije neprijatne prirode. i onda se strah iskoristi za to da pomogne ispunjenje želje u obliku snova sa energično potisnutim željama. kao i čitav san straha. Tako je sve nedvo­ smisleno određeno i ništa nije ostavljeno samovolji. dok jedna druga grupa ovih za teoriju želja nepovoljnih tvorevina sna pokazuje neki drugi mehanizam. onda se savladana inhibicija drugog si­ stema (sposobnog svesti) javlja kao neprijatnost. A san nema druge alter­ native nego da predstavi upravo želju u jednoj situa­ ciji kao ispunjenu. za koje je duša za vreme spavanja svakako sposobna. kao što je pomeranjem u korist cenzure sna izvršena zamena. teorija o potiskivanju. Kakav odnos ova opšta. Duševni život raspolaže i željama čije ispu­ njenje izaziva neprijatnost. Ako je ovaj aktuleni materijal bolnog ili tegobnog karak­ tera. to će biti predmet jednog drugog raspravljanja.

pošto je oslobođena od potiskivanja. stojim nepomično na stepenicama i ne mogu da se pomerim. u j e d n o m slučaju somatski determinisani s t r a h ukida potisnutu sadržinu predstava. mislim da se oni do­ vode u pomoć p r i formiranju sna ako su pogodni da se sjedine sa sadržajem predstava psihičkih izvora sna. Pri tom svaki put preska­ čem po tri stepenice. izazvani organskim nadražajima (nadražaj gonjenja na mokrenje. dakle da mi ide u susret. sadržina koja je bila potisnuta može lako biti zamenjena somatskim tumačenjem ko­ je odgovara s t r a h u . m a d a je sve psi­ hički determinisano. ali indiferentni utisci preostali od prethodnoga dana. Ja. a zadržavajući d r u ­ gi deo. 16 Fro^d. i njegova boja i linije pomažu p r i donošenju odluke o t o m e kakva glava ili kakva scena treba da b u d e nji­ me predstavljena. Odabrana dela. Da upotrebimo j e d n o upoređenje: ako neki zaštitnik umetnosti jed­ n o m u m e t n i k u donese redak k a m e n kao što je. tada i veličina kamena. S njima se postupa kao sa jevtinim materijalom koji je uvek p r i ruci. ona onu d r u g u i u snu ukida. Analiza: Situacija sna je uzeta iz svakodnevne stvarnosti. po m o m mišljenju. ako nisu neobičnog intenziteta. suprotno skupocenom materijalu koji sam propisuje način na koji ima biti upotrebljavan. ako je neprijatno. hoću da požurim i sad se po­ javljuje ovaj osećaj sprečenosti. senzacije za vreme spavanja). 1 Možda će j e d a n p r i m e r koji nas ponovo vraća na tumačenje sna najbolje objasniti moje mišljenje. Međutim. u slučaju kad postoji uniformni i obilan materijal. radujem se što se stepenicama mogu tako spretno penjati. U obe g r u p e snova sa­ držana su dva psihička faktora: sklonost afektu i sa­ držina predstava. I Somatski izvori sna 241 koji bi. Teškoće koje sve to p r u ž a n a ­ šem razumevanju nemaju mnogo veze sa snovima. ne pojavljuje u svima sno­ vima i svake noći. J e d ­ nog dana mučio sam se da bih shvatio šta bi moglo značiti osećanje sprečenosti. Nesumnjivo je da se fizička cenestezija (opšte t e lesno raspoloženje) nalazi m e đ u i n t e r n i m somatskim nadražajima koji mogu diktirati sadržaj snova. kao što je na p r i m e r m e r m e r ili peščar. doveli do sličnih oslobođenja straha. Odjednom primećujem da niz stepenice silazi jedna služavka. uklanja puštanje straha. Nije teško sjediniti oba prividno odvojena slučaja. naime. Ovo opšte raspoloženje može ostati neizmenjeno u snu. koji se upotrebljava kad god se ukaže p o t r e b a za njim. VI . tako mi izgleda.240 Tumačenje snova. dat somatskim nadražajima ne preteranog intenziteta. cenestetička osećanja. komad oniksa. ili se može savladati. a u d r u g o m sadržina predstava sa seksualnim nadražajem koji je prati. polucijski snovi) naročito pogodni da demonstriraju borbu između potrebe za spavanjem i zahteva organske potrebe^ kao i uticaj ove potrebe na sadržaj snova. one dolaze iz činjenice da ovde dodirujemo jedan problem o stvaranju straha i p r o b l e m potiskivanja. U jednoj kući u Beču ja držim dva s t a n a 1 Rank je u nizu svojih radova pokazao da su izvesni snovi buđenja. Osim toga. a u drugom slučaju ne. mi možemo objasniti činje­ nicu da se sadržaj sna. Tako. Sledeće noći imao sam ovakav san: Izlazim u vrlo ne­ potpunoj toaleti iz jednog stana u parteru preko ste­ penica na jedan viši sprat. da se nešto ne može u r a d i t i itd. Ja se stidim. da su snevani iz psihičkih motiva. I samo na taj način. igraju ulogu u formiranju snova koja je slična ulozi koju igraju recentni. preostala od prethodnog dana. Ako je jedna od njih aktuelna. može se pretvoriti u suprotno. i tako. somatski izvori n a d r a živanja za v r e m e spavanja (to jest. obe su međusobno tesno povezane. ističući jedan deo materijala kao odgo­ varajući njenom sopstvenom biću. dok u drugom slučaju. u m e t n i k se samo pridržava one ideje koja se u njegovom d u h u nalazi. na primer. da se čovek ne može p o ­ k r e n u t i s mesta. Možemo kazati da je u p r v o m slu­ čaju somatički determinisanom afektu dato psihičko tumačenje. povezuju ih nesumnjivo sa psihič­ k i m ostacima koji vrše t a k o važan uticaj na snove. Ona to može uraditi — ne u smislu da može dati sadržaj snova — nego u smislu da mislima sna može n a m e t ­ n u t i izbor materijala koji t r e b a da b u d e predstavljen u sadržaju. pa od njega zatraži da iz njega stvori jedno umetničko delo.

obično me na stepe­ nicama obuzme nakašljivanje i tada pljujem na ste­ penice. ja sam žurno svršio sa posetom kod bolesnice kad me služavka u predsoblju zaustavi i načini napomenu: „Gospodin doktor bi mogli da­ nas već da očiste cipele. takođe jedna starija i džandrljiva osoba. da li ću opet sebi dozvo­ liti pomenutu slobodu. Domaćica zgrade. u jednoj kući kao i u drugoj. i kad je to konstatovala. Ova osoba je služavka one stare dame koju dva puta dnevno posećujem da bih joj davao injekcije: stepenice su takođe potpuno slične stepe­ nicama kojima moram onde dva puta dnevno da se penjem. Naročito stanje moga motiliteta za vreme spavanja nije moglo biti uzrok ove sadržine sna jer. a sprat više su stambene prostorije. u snu se od toga stvorio jedan viši. namćorasta i nimalo privlačna. kako lakih nogu jurim stepenicama. Uveče pre ovog sna ovaj kratki put načinio sam zaista u malo deranžiranoj toaleti. tj. Dalje tumačenje ovoga sna moram odložiti za kasnije. vi­ deo sam samog sebe. onda je jasno čujem kako gunđa. kao za potvrdu ove činjenice. Otkud sad ove stepenice i ova ženska osoba dola­ ze u moj san? Stid koji osećamo zato što nismo pot­ puno obučeni ima nesumnjivo seksualni karakter. Između mog letenja preko stepenica i pljuvanja na stepenicama postoji uska veza. tek oso­ ba koja mi dolazi u susret daje mi objašnjenje na koje se mesto misli. mi nismo u stanju da protumačimo san drugog čoveka ako on neće da nam iznese nesvesne misli koje se nalaze iza sadržine sna. kada budem u stanju da ispričam odakle do­ lazi taj tipični san o nepotpunoj odevenosti." 1 ovo je jedino pravo koje stepenice i služavka mogu ostvariti da bi se u mom snu mogli pojaviti. koje je san stopio u jednu tvo­ revinu. ja se pe­ njem stepenicama u spavaću sobu. raskomotio sam kragnu. uostalom već u snu priznato ispu­ njenje želje. Na dan pre sna dobila je domaćica zgrade pojačanje u vidu slu­ žavke. naime. a time je praktična upotrebljivost našeg metoda tumačenja 16* . ne nalazi se nijedna pljuvaonica. devojka o kojoj sanjam starija je od mene. U oba ova sprata. ali sa istinktom za čistoću. zbog kojeg naravno ni kod domaćice zgrade ne uživam baš glas nekog velikog čistunca. Takođe mi danima odriče uobičajeno poštovanje ako se sretnemo. jer lakoćom ovog uspeha često sam se tešio zbog stanja rada moga srca. U visokom parteru nalaze se moj lekarski stan i moja radna soba. u ovoj stvari zauzima drugo gledište. I Tipični snovi 243 koja su među sobom povezana samo stepenicama spolja. pre nego što uđete u sobu. nego da treba da se omogući postavljanjem jedne pljuvaonice. a ja zastupam gledište da održavanje čistoće na stepeništu ne treba da ide na moj račun. D TIPIČNI SNOVI Uglavnom. trenutak ranije. što sam spreman da joj priznam. Pominjem samo kao prethodni rezultat ispričanog sna da se senzacije sna o sprečenom kretanju izazivaju svu­ da gde za njima oseća potrebu neko stanje. najpre ja ih ne prepoznajem. Dalje je ovaj način penjanja stepenicama efikasna suprotnost smetnji u drugom delu sna. odložio kravatu i manžetne.242 Tumačenje snova. neodređeni stepen neobučenosti. Kad u kasne sate završim svoj posao dole. On mi pokazuje — za što dokaz nije ni bio potreban — da san nema nikakvu teškoću da sebi predstavi motorne akcije izvedene u punom savršenstvu. pomislite samo na letenje u snu! Stepenice kojima idem. međutim. Kao i obično. nisu stepenice u mojoj kući. Crveni tepih je opet sasvim prljav od vaših nogu. Katar ždrela i srča­ ne tegobe treba da predstavljaju kazne za porok pu­ šenja. ali kao obično. Preskakanje stepenica je moj uobičajeni način penja­ nja stepenicama. Na ova pitanja ne pada mi sad na pamet ništa drugo nego ovo: Kad u ovoj kući obavljam svoju jutarnju posetu. Ona vreba na mene.

244

Tumačenje snova, I
1

Tipični snovi

245

sna teško oštećena. Ali, sasvim u suprotnosti sa dru­ gom slobodom pojedinca da svoj svet snova opremi sa individualnom osobenošću i da ga time načini ne­ pristupačnim za razumevanje drugih ljudi, postoji izvestan broj snova koje je gotovo svako na isti na­ čin sanjao, a za koje smo navikli da pretpostavimo da i kod svakoga čoveka imaju isto značenje. Naročito interesovanje posvećuje se ovim tipičnim snovima i stoga što oni verovatno kod svih ljudi vode poreklo iz istih izvora, što dakle izgledaju naročito pogodni da nam dadu razjašnjenje o izvorima snova. Mi ćemo, dakle, sa naročitim iščekivanjem pri­ stupiti poslu da svoju tehniku tumačenja sna opro­ bamo na ovim tipičnim snovima, i vrlo nerado ćemo priznati da se naša veština baš na ovom materijalu ne pokazuje dobrom. Pri tumačenju tipičnih snova po pravilu otkazuju pomisli snevača koje su nas ina­ če vodile ka razumevanju sna, ili one postaju nejasne i nedovoljne, tako da svoj zadatak ne možemo resiti uz njihovu pomoć. Odakle ovo dolazi, i kako ćemo ovom nedostatku naše tehnike naći leka — pokazaće se na jednom ka­ snijem mestu u našem radu. Tada će čitaocu takođe postati shvatljivo zašto na ovom mestu mogu da ra­ spravljam samo o nekim snovima iz grupe tipičnih snova a da raspravljanje o drugoj grupi odlažem za ono kasnije mesto u svojoj knjizi. a) San nelagodnosti zbog nagosti San da se u prisustvu stranih ljudi nalazimo nagi ih lose obučeni javlja se takođe uz dodatak da se toga uopste nismo ni stideli, i si. Ali naše interesovanje
* Rečenica da se naš metod tumačenja sna ne može primeniti ako ne raspolažemo asocijacionim materijalom sneva­ ča traži dopunjenje da je naš rad na tumačenju u jednom slučaju nezavisan od ovih asocijacija, naime onda ako je snevač u sadržini sna upotrebio simboličke elemente. Mi se onda strogo uzev, služimo drugim, pomoćnim metodom tumačenja sna (Vidi dole).

pripada snu o nagosti samo onda ako u njemu osećamo stid i nelagodnost, ako želimo da pobegnemo ili da se sakrijemo, pa da pri tom budemo izloženi nekoj neobičnoj inhibiciji da se ne možemo pokre­ nuti s mesta i da osećamo kao da nismo u stanju da izmenimo mučnu situaciju. Samo u ovoj vezi je san tipičan; jezgro njegove sadržine može se, inače, uvući u svakovrsne druge kontekste ili može biti doterano individualnim dodacima. U suštini, radi se o muč­ nom osećanju o prirodi stida da bismo želeli prikriti svoju nagost, većinom lokomocijom, pa to nismo u stanju da sprovedemo. Verujem da se najveći deo mojih čitalaca već našao u ovakvoj situaciji u snu. Obično je priroda neodevenosti malo razgovetna. Čuje se otprilike da se priča: „Bio sam u košulji", ali to je retko kada jasna slika; većinom je neodevenost tako neodređena da je u pripovedanju data alter­ nativom: „Bila sam u košulji, ili donjoj suknji." Po pravilu, nedostatak toalete nije tako strašan da bi iz­ gledao opravdan stid koji ovamo spada. Za onoga koji je nosio carev kaput nagost se često zamenjuje protivpropisnim podešavanjem. „Ja sam na ulici bez sablje i vidim da prilaze oficiri, ili ja sam bez kra­ vate, ili, nosim karirane civilne pantalone i slično." Ljudi pred kojima osećamo stid gotovo su uvek stranci sa neodređeno ravnodušnim licem. Nikad se u tipičnom snu ne događa da zbog odela, koje čoveku samom zadaje toliko neprilika, budemo opomenuti ili čak samo i primećeni od posmatrača. Sasvim suprot­ no tome, ljudi prave ravnodušna ili, kao što sam u nekom naročito jasnom snu mogao zapaziti, svečano ukočena lica. To podstiče na razmišljanje. Nelagodnost zbog stida u snevača i ravnodušnost ljudi daju zajedno jednu protivrečnost kakva se u snu često javlja. Osećanju snevača odgovaralo bi sa­ mo to da ga strani ljudi začuđeno posmatraju i da ga ismevaju, ili da se nad njim zgražaju. Ali ja mi­ slim da je ova neprijatna crta odstranjena ispunje­ njem želje, dok je druga crta ostala, zadržana nekom snagom, i tako se oba dela slabo slažu jedan s dru-

246

Tumačenje snova, I

Tipični

snovi

247

gim. Mi imamo jedan zanimljiv dokaz za to što san nije bio pravilno shvaćen u obliku u kome se javlja ispunjenjem želje parcijalno izopačen. On je, naime, postao osnova jedne bajke koja je svima nama po­ znata u Andersenovom obliku (Carevo novo odelo), a koju je u najnovije vreme L. Fulda pesnički obradio u svom Talismanu. U Andersenovoj bajci se pripoveda o dvojici varalica koji za cara tkaju jedno skupoceno odelo, koje će moći videti samo dobri i odani ljudi. Car izlazi obučen u ovo nevidljivo odelo, i zaplašeni snagom tkanine, koja kao ogledni kamen po­ kazuje ko je dobar i odan, ljudi se prave kao da ca­ revu nagost uopšte i ne primećuju. A ovo poslednje jeste upravo situacija našeg sna. Nije potrebno mnogo odvažnosti za to da se pretpo­ stavi da je nerazumljiva sadržina sna dala podstrek da se predstavi u obliku u kome situacija dobij a smi­ sao. Ova situacija je, pri tom, lišena svog prvobitnog značenja i stavljena u službu stranim ciljevima. Ali, kao što ćemo kasnije čuti, to je nešto sasvim obično za svesnu misaonu delatnost jednog drugog psihičkog sistema da pogrešno razume sadržinu sna, a to nerazumevanje u određivanju definitivnog oblika koji san prima mora se smatrati za jedan od faktora u definitivnom oblikovanju sna dalje; videćemo da kod stvaranja prinudnih predstava i fobija slični nespora­ zumi — isto tako unutar iste psihičke ličnosti — igra­ ju glavnu ulogu. Može se i za naš san navesti odakle se uzima materijal za drugo tumačenje. Varalica je san, car je snevač sam, i moralizujuća tendencija oda­ je neko nejasno znanje o tome da se u latentnoj sa­ držim sna radi o nedozvoljenim željama koje su po­ stale žrtvom potiskivanja. Kontekst u kojoj se ovakvi snovi javljaju za vreme mojih analiza kod neurotičara ne ostavlja nikakvu sumnju o tome da se u osnovi sna nalazi neko sećanje iz najranijeg detinjstva. Samo, u našem detinjstvu je postojalo vreme da su nas nepotpuno odevene mogli gledati članovi porodice kao i strana lica, dadilje, služavke, posetifft

ci, i mi se tada nismo stideli svoje nagosti. 1 Kod mno­ ge dece možemo još i u kasnijim godinama posmatrati kako njihova golotinja na njih opojno deluje, umesto da ih navodi na stid. Ona se smeju, jure unaokolo, udaraju se po telu, majka ili ko bilo prekoreva ih sa: „Fuj, pa to je sramota, to se ne srne." Deca često po­ kazuju ekshibicione prohteve; čovek u našim kraje­ vima jedva može da prođe selom a da ne sretne neko dete od dve do tri godine kako pred putnikom, možda baš njemu u počast, zadiže košuljicu. Jedan od mo­ jih pacijenata sačuvao je u svom svesnom sećanju scenu iz svoje osme godine kako je pokušao da posle svlačenja otrči u drugu sobu svojoj sestrici u košu­ ljici, i kako mu je posluga to zabranila. U istoriji mladosti neurotičara razgaljivanje pred decom dru­ gog pola igra veliku ulogu; kod paranoje može se na ove doživljaje svoditi i zabluda da ih posmatraju kod svlačenja i oblačenja; među onima koji su ostali pre­ vareni postoji jedna klasa kod kojih je infantilni im­ puls postigao stepen simptoma, to je klasa ekshibicionista. Ovo detinjstvo koje ne zna za osećaj stida čini nam se kasnije, kad se na to osvrnemo, kao raj, a raj sam nije ništa drugo do masovna fantazija o detinj­ stvu pojedinca. Zato su ljudi i u raju nagi i ne stide se jedni pred drugim dok ne dođe trenutak u kome se stid i strah bude; tada dolazi do isterivanja, i po­ činje seksualni život i kulturni rad. U ovaj raj san nas može svake noći odvesti natrag; mi smo već iz­ razili slutnju da utisci iz prvog detinjstva (preistorijskog perioda do otprilike završene treće godine) sami po sebi žude za reprodukovanjem, možda i da im uopšte nije stalo do njihove sadržine, da je nji­ hovo ponavljanje ispunjenje želje. Snovi o nagoti su 2 dakle ekshibicioni snovi.
1 A dete se pojavljuje i u bajci, jer jedno malo dete odjednom uzvikuje: „Pa on ništa nema na sebi". 2 Ferenci je saopštio niz zanimljivih snova o golotinji kod žena, koji su se bez teškoća mogli svesti na infantilnu

248

Tumačenje snova, I

Tipični snowi

249

Jezgro ekshibicionog sna predstavlja sopstvena figura koja se ne vidi kao figura deteta nego kao danas, i nepotpuno odelo koje ispada nejasno, ili zbog neslaganja slojeva tako mnogih kasnijih sećanja o negližeu ili za ljubav cenzure; uz to dolaze sad i lica pred kojima se stidimo. Nije mi poznat nijedan primer da bi se stvarni posmatrači kod tih infantilnih ekshibicija ponovo pojavili u snu. Jer san gotovo nikad nije prosto sećanje. Ali, začudo, lica kojih se naše seksualno interesovanje u detinjstvu ticalo izo­ stavljena su u svima reprodukcijama sna, histerije i prinudne neuroze; tek paranoja ponovo uvodi posmatrače i, mada oni ostaju nevidljivi, sa fanatičnim ubeđenjem zaključuje na njihovo prisustvo. Ono što san za njih uvodi „mnogi strani ljudi", koji ne mare za predstavu koja im se pruža, jeste upravo suprotnost želje prema onoj pojedinačnoj, vrlo prisnoj osobi pred kojom se snevač svukao. „Mnogi strani ljudi" nalaze se, uostalom, takođe često u snovima i u ne­ koj drugoj vezi: oni uvek znače „tajnu" kao suprot­ nu želju.1 Primećujemo kako se čak u paranoji, gde se uspostavlja staro stanje stvari, vodi računa o ovoj suprotnosti. Čovek više nije sam, on više ne sumnja da ga posmatraju, ali posmatrači su „mnogi, strani, ljudi", čiji je identitet neobično neodređen. Osim toga u ekshibicionom snu dolazi do reci i potiskivanje. Neprijatno osećanje sna jeste reakcija drugog psihičkog sistema protiv toga, što je sadržina ekshibicione scene odbačena od nje ipak dospela da bude predstavljena. I da bi se to neprijatno osećanje uštedelo, scena ne bi smela ponovo da se oživi. O osećanju sputanosti govorićemo još jednom kasnije. Ono u snu izvrsno služi za to da prikaže kon­ flikt volje da prikaže ne. Nesvesna namera traži da se ekshibicija nastavi, a po zahtevu cenzure ona tre­ ba da bude prekinuta.
želju za ekshibicijom, ali se u mnogim crtama razlikuju od „tipičnih" snova nagote o kojima smo gore raspravljali. 1 To isto, iz razumljivih razloga, znači u snu i prisustvo „ćele porodice".

Odnosi naših tipičnih snova prema bajkama i drugim materijalima pesničkog stvaranja sigurno nisu ni pojedinačni niti slučajni. Ponekad se desi da je oštro oko pesnikovo analitički zapazilo proces menjanja čije oruđe, inače, pesnik prati u obratnom pravcu, dakle umetničko delo svodi na san. Jedan moj prijatelj skreće mi pažnju na sledeće mesto u Zele­ nom Hajnrihu pesnika Gotfrida Kelera (Keller): „Ja vam ne želim, dragi Lee, da ikad iz iskustva osetite odabranu pikantnu istinu u položaju Odisejevom kad se ovaj pred Nauzikajom i njenim drugaricama po­ javljuje nag i prekriven blatom! Želite li znati kako se to događa? Zadržimo se na ovom primeru. Ako vi jednom, odvojeni od svoga zavičaja i od svega što vam je drago, lutate stranim svetom, pa ste mnogo stvari videli i mnogo iskusili, imali brige i tegobe i osećali se bednim i ostavljenim, onda ćete noću si­ gurno sanjati da se približavate svome zavičaju; vi­ dite ga kako on šija i presijava se u najlepšim bo­ jama, prilaze vam divni, mili i dragi likovi; i tada odjednom otkrivate da se šetate pocepani, nagi i po­ kriveni prašinom. Obuzimaju vas neiskazan stid i strah, pokušavate da se pokrijete, da se sakrijete i budite se okupani znojem. To je, otkako ima sveta i veka, san čoveka punog jada, nesrećnog putnika, i tako je Homer ovaj položaj izvukao iz najdubljeg i večitog bića čovečanstva." Najdublja i večita priroda čovečanstva, na čijem buđenju pesnik po pravilu radi kod svojih slušalaca, to su oni pokreti duševnog života koji imaju koren u detinjstvu, a koje je kasnije postalo preistorijsko. Iza želja izgnanika iz domovine, svesnih i besprekornih, probijaju se u snu suzbijene dečje želje koje su po­ stale nedozvoljene, i zato se san koji objektivira priču o Nauzikaji redovno pretvara u san straha. Moj lični san, pomenut ranije, o žurbi uz stepe­ nice koji se uskoro zatim pretvara u zalepljenost za stepenice, isto tako je ekshibicioni san, pošto poka­ zuje bitne sastavne delove jednog takvog sna. On bi se, dakle, morao svesti na doživljaje iz detinjstva, a poznavanje tih doživljaja moralo bi dati objašnjenje

njeno prebacivanje da sam isprljao tepih. roditelji ili brat i sestra. To ne znači da je ona svom malom nećaku želela smrt. želju da dotična osoba umre. u slobodnom prevođenju. poklonilo svoju ljubav. Ova želja. čiji su mi ostali članovi poznati po tumačenju. Ti snovi znače. tako da se posle buđenja čudimo svojoj neosetljivosti. Kod ove vrste snova odmah moramo razlikovati dve varijante: jednu kod koje nas u snu žalost ne pogađa. ponovo ugle­ dala kraj lesa jednog drugog nećaka. što im sadržaj pokazuje. Ako ih analiziramo. i pošto na ovom mestu mogu očekivati da će se osećaji svih čitalaca i svih lica koja su nešto slično sanjala protiviti mom objašnjenju. koja jedinog sina svoje sestre vidi pred so­ bom na mrtvačkom odru. posle slično duge pauze. kao što smo saznali. oni nemaju bilo kakvog prava da važe kao tipični. onu istu koju je jednom ranije. deca itd. 1 P) Snovi o smrti dragih osoba Jedan drugi niz snova koji se mogu nazvati ti­ pičnima jesu snovi sa sadržinom da su umrli neki dra­ gi rođak. želju da izvesnu voljenu osobu posle dugog lišavanja ponovo vidi. da su određeni za to da pokriju bilo koju drugu želju. Može se svakako pretpostaviti da je dete ovoj vaspitačici. Slično stoji stvar i sa snovima koji se odnose jedan na drugi.): I ovde je neprevodljiva igra reci: spucken = pljuvati.250 Tumačenje STiova. ona stiče pravo na to da s njom u snu postupam kao sa inkarnacijom preistorijske starice. Drukčije je sa snovima u kojima je predstavljena smrt nekog dragog rođaka kad se pri tom oseća bolan afekt. isto tako kao što a i b. da je afektna sadržina sna ostala slobodna od izopačenja koje je pogodilo predstavnu sadržinu. i drugu kod koje osećamo dubok bol zbog smrtnog slučaja. I Tipični snovi 251 o tome u kolikoj meri ponašanje služavke prema me­ ni. naći ćemo da znače nešto drugo no što sadrže. i morao sam da čujem i neprijatne reći od nje kad ne bih poka­ zivao dovoljno razumevanja za vaspitavanje za či­ stoću. uprkos njenim lošim postupcima. Tako je i sa snom tetke. pripadaju jednoj jedinici koju treba pogoditi. Ovde primećujemo da osećanje sadržano u snu ne pripada manifestnoj. ako slede nepo­ sredno jedna drugoj. I to zaista mogu sebi da prebacim. ne daje nikakav po­ vod za žalost i zato se ona u snu i ne oseća. ali veoma pametna i sposobna. Prema obaveštenjima koja sam nedavno dobio od svoje majke bila je stara i ružna žena. dakle. Esprit d'escalier je. „duh što se javlja na stepenicama". prema zaključcima koje smem da izvodim iz mojih snova. Ova željena objašnjenja ja zaista mogu izneti. i u mojoj svesti ostala je takođe jedna tamna uspomena na nju. koje sam na­ pisao jedno pored drugoga. na „esprit d'escalier" = „duh stepeništa" (nemački: Treppenwitz). Baš kao i u snu: sve ispreturano! 1 Tumačenje ovoga sna: pljuvati na stepenicama (auf der Treppe spucken) odvelo je. pomaže da ona zauzme ovakav stav kakav u snu zauzima. Treppenwitz znači koliko i „nedostatak spremnosti za brz i duhovit odgovor". javljati se (o duhovima). Pomenuti san o stepenica­ ma izvađen je iz jednog niza snova. nego san samo prikriva. budući da Spuken pokazuje aktivnost duhova. spuken ~ . kao jedan slog. A u osnovi onih snova koji vrše to uključivanje nalazi se sećanje na dadilju koja me je negovala od nekog termina u vreme dojenja pa sve dok mi nije bilo dve i po godine. A Treppenwitz je dobilo i gornje značenje. prev. Pošto se dakle služavka trudi da ovaj vaspitni rad nastavi. Snove prve grupe možemo ostaviti po strani. utvarati se. nego latentnoj sadržini sna. moram se potruditi da dokaz za to iznesem na naj­ široj mogućnoj osnovi. pa taj svoj bol izražavamo čak i gorkim suzama za vre­ me spavanja. ranije pomenutim. treba da se izgovore kao ab. U jed­ noj psihoanalizi učimo kako vremensko približavanje možemo protumačiti kao stvarnu povezanost dve misli. San koji oni uključuju mora spadati u istu vezu. u svojim postupcima ona nije uvek bila najljubaznija prema meni. na izgled bez međusobne veze. A da li je da­ dilji takva spretnost nedostajala? — (Prim. koja predstavlja pravu sadržinu sna.

To mogu biti i protekle. zatim. naslagane i potisnute želje kojima ipak moramo priznati neku vrstu dalje egzistencije samo zbog njihovog ponovnog pojavljivanja u snu. klevetalo ga. Teorija snova ne traži tako mno­ go. Snevačica je kao malo dete — kada. onda takav san ja nikada neću navoditi kao primer za to da snevač njima želi smrt sada. Moralnost. ili su mu se prvi pokreti želje za slobodom i pravnom svesti obraćale protiv njegovog ugnjetača. nego su kao seni u Odiseji1 koje se.). čim popiju malo krvi. Ali i veoma mnogi odrasli ljudi. One nisu mrtve kao što su mrtvi pokojnici prema na­ šem shvatanju. naročito prema svo­ jim suparnicima. ponovo bude u izvestan ži­ vot.252 Tumačenje snova. to se više ne može sigurno utvr­ diti — čula da je njena majka u toku gravidnosti čiji je plod postala pala u teško neraspoloženje. ma i malo. živeli su u svom detin jstvu u gotovo neprekid­ nom neprijateljstvu s njima. Nije teško uvideti da je i karakter valjanog deteta drugačiji nego što bismo želeli da ga vidimo kod odraslog čoveka. 97 i na više mesta (Prim. zavidelo mu i plašilo ga se. i sama odrasla i postala gravidna ugle­ dala se samo na primer svoje majke. doprineti smirivanju onih koji ovo napadaju. I to s pravom. Odiseja. ono je neodgo­ vorno za svoja zla dela kako pred našim sudom tako i pred krivičnim zakonom. da će. mi ga zovemo „nevaljalim". Sabrana dela. najpre. ovi bi mogli isto tako energično osporavati mogućnost da su ikad tako mislili kao što se osećaju sigurnim da u sada­ šnjosti nemaju takvih želja. 1909. odbačene. otimalo mu igračke. jer mi mo­ žemo očekivati da će se. i u prvom redu protiv svoje braće i sestara. Zato moram ponovo rekonstruisati jedan deo iz nestalog dečjeg duševnog života. Gde je razvoj ove moralnosti izo­ stao. ili da je odvajkada postoja­ la. pa je svome detetu i svome telu svesrdno zaželela smrt. u malog egoiste pro­ buditi altruističke pobude i moral. Ali zato dete mi ne nazivamo „lošim". VTI). Kad je. po recima Majnertovim (Mevnert). XI verz. 1 Pogledajmo. očigledno se radi o nekom inhibiranju u razvoju. a ne mogu da nađu razlog za to. mlađe je ginulo u nemoćnom besu prema starijem. koji su sada nežni prema svojim sestrama i svojoj braći i koji im po­ mažu. * Uporedi uz to: „Analiza fobije jednog petogodišnje dečaka" („Jahrbuch fiir psychoanalytische und psychopatholo . Roditelji kažu da se deca ne podnose. i „O infantilnim seksualnim teorijama" u „Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre" (Sabrana dela. ne nastaje istovremeno na celoj liniji. I. svaka­ ko. i pošto tako često možemo konstatovati da ova podvojenost vodi poreklo još iz detinjstva. odnos dece prema njihovoj braći i sestrama. jedno sekundarno Ja stvoriti sloj iznad primarnog i zakočiti ga. U onom ranije pomenutom snu o mrtvom detetu u kutiji radilo se o jednoj želji koja je bila aktuelna pre petnaest godina i koja je otada bila ne­ uvijeno priznata. sveska VII). Ali ja se plašim da će ovo ograničenje. Starije dete je zlostav­ ljalo mlađe. ostaloj deci. prev. Ja ne znam zašto mi pretpostavlja­ mo da taj odnos mora biti pun ljubavi kad se u isku­ stvu svakog čoveka nameću primeri neprijateljstva između braće i sestara među odraslim. Dete je apso­ lutno egoističko. Možda za teoriju sna nije sporedno ako dodam da je čak i ovoj želji u osnovi ležalo neko sećanje iz najranijeg detinjstva. ona se zadovoljava samo time da zaključi da im je on — bilo kad u detinjstvu — poželeo smrt. a i bezmoralni period detinjstva kod pojedinih individua traje različito dugo. brat ili sestra. Vidi Homer. I Tipični snovi 253 Već smo objasnili jedan san iz kojeg smo mogli naučiti da one želje koje se u snovima javljaju kao ispunjene nisu uvek aktuelne želje. sv. na osnovu svedočanstva koje sadašnjost još 2 pokazuje. Ako neko uz izraze bola sanja o tome da su mu umrli otac ili majka. još u toku životnih perioda koje uračunavamo u detinjstvo. ono svoje potrebe oseća intenzivno i bezobzirno teži da ih zadovolji. A gde je pri­ marni karakter kasnijim razvojem već prekriven slogische Forschungen sv. onde rado govorimo o „degeneraciji".

Ako sam dosađivao baki. hteo je i on da joj dosađuje. Kod određenog inter­ vala probudiće se u starije devo j čiče već i materinski instinkti prema bespomoćnom novorođenčetu. 2 Posmatranja koja se odnose na prvobitno neprijatelj­ sko držanje dece prema braći i sestrama i jednom delu rodi­ telja vršena su od toga vremena u velikom broju i zabeležena u psihoanalitičkoj literaturi. Mnoge osobe. Kad su mu sestrica ili bratić stvar­ no ubrzo nestali. a sad dolazi jedno novo koje je poslala roda. nose od ranije u svom nesvesnom zlobne želje protiv njih. Znam za jedan slučaj da je jedna devojčiča koja nije imala ni tri godine pokušavala da zadavi odojče u kolevci. propustio sam priliku za takva posmatranja. i koja se sada veoma dobro slaže sa svojom če­ tiri godine mlađom sestrom. čija je fobija predmet analize u ranije pomenutoj publikaciji. Dete posmatra došljaka i onda od­ lučno izjavljuje: „Neka ga roda ponovo nosi sobom. ako su me vo­ zili u kolicima." 1 Ja sasvim ozbiljno zastupam mišljenje da dete ume da proceni zapostavljanje koje od ovog stranca treba da očekuje. godinu i po dana kasnije." U svojoj neurozi. Osećanja neprijateljstva prema braći i sestrama moraju u detinjstvu biti daleko mnogobrojni ja nego što to pada uoči tupom posmatranju odraslih ljudi. Naročito prirodno i naivno je ovaj tipično dečji stav iz svoga najranijeg detinjstva opi­ sao pesnik Špiteler: „Uostalom. suviše ma(l)a. zar tu nije korektno da naš ljubimac u sebi stvori želju da novi konkurent doživi istu sud­ binu kao i prethodni da bi njemu opet sve bilo tako lepo i dobro kao što je u međuvremenu bilo? 1 Razu­ me se da je ovaj odnos deteta prema kasnije rođe­ nima u normalnim prilikama jednostavna funkcija razlike u godinama starosti. i to u veoma jakoj i veoma razgovetnoj meri. da umre. koje će uskoro i ovu sestru zavoleti i naročito rado štititi. Jedno sitno stvorenje o kome se tvrdilo da je moj brat. sad mu se objavljuje da je roda donela jedno novo dete. Deca su u ovim godinama sposobna da budu ljubomorna. 1 koncentrisalo na sebe. jer je slutila da joj njegovo dalje prisustvo ne do­ nosi ništa dobro. Kad god se povede reč o njoj. odgovara jednoj nadmoralnosti. sada to nadoknađujem kod svog malog nećaka. ponekad je čak i smetao. koja su na svet dola­ zila ubrzo jedno za drugim. Ali je u najvećoj meri zanimljivo posmatrati malu decu do tri godine ili nešto malo iznad toga u njihovom odnosu prema mlađoj braći i sestrama. znam da je na vest o njenom dolasku na svet odgovorila uz rezervu: „Ali moju crvenu kapicu ipak joj neću dati". Dete je dotle bilo jedinac. sedeo bi on preko puta i oduzimao mi pola prostora tako da smo se morali gurati nogama. Za svoje potrebe bio sam dovoljan. Prinudna neuroza. tu je bio još jedan Adolf. Slaganje takozvanog histeričnog karaktera sa karakterom jednog lošeg deteta upravo pada u oči. a koje se u snovima mogu realizovati. tamo može oboljenjem od histerije bar jednim delom biti ponovo otkriven. zašto mi je bio potreban brat? I ne samo što je bio nekoristan. a o kome nisam shvatio zašto bi bio od koristi. dete je ponovo svu nežnost u kući Troipogođišnji Hans. Doduše. ubrzo posle rođenja jedne se­ stre uzvikuje u groznici: „Ali ja neću nikakvu sestricu. ja čujem da se mali čovek veoma viteški ponaša pre­ ma svojoj sestrici. koje danas vole svoju braću i svoje sestre i koje bi se njihovom smrću osetile liše­ nima. P r i tom je Hans dobroćudno. naprotiv. 2 Kod moje sopstvene dece. dakle. njegovo neprijateljstvo će se probuditi u tom trenutku. priznaje neuvijeno želju da majka devojčicu prilikom kupanja ispusti u kadu. čija je samovlada posle petnaest meseci pojavom jedne suparnice bila ometena. nežno dete. kao pojačavajuće opterećenje nametnuto primarnom karakteru koji se ponovo budi. ali psihoanalitičko istraživa­ nje ipak pokazuje da su oni za kasniju neurozu postali veoma značajni. da joj ljubi ruku i da je miluje." 1 ." U toku Ovakvi smrtni slučajevi doživljeni u detinjstvu mogu se u porodici brzo zaboraviti. ali sam se uverio da je već pre navršene druge go­ dine svoju jezičku sposobnost upotrebio na to da kri­ tiku je tu osobu koja mu ipak izgleda izlišna. I Tipični snovi 255 jem. Od jedne dame koju dobro pozna­ jem. Ako dete tek kasnije treba da dođe do toga saznanja. on se umeša u razgovor i ljutito uzvikuje: „Suviše ma(l)a. još manje zbog čega dižu takvu buku oko njega kao i oko mene.254 Tumačenje snova.

ostaje sama. ona je odgovorila da nikad nije imala takve snove. kao što svedoče svi mitovi o zagrobnom svetu. sve njena braća. koje odrastao čovek. Strah od smrti detetu je stran. uvek posmatrati!" Tako malo liči dečja 1 predstava o smrti na našu! 1 Od jednog veoma obdarenog desetogodišnjeg dečaka čuo sam posle smrti njegovog oca na svoje iznenađenje sledeću izjavu: „Što je otac umro." Pacijentkinja nije imala ni pojma o značenju ovoga sna. 17 Projđ. sa naslovom „Deč­ ja duša" u časopisu „Imago". tako te mnogo volim. kao što je umro Franc". Nedostajanje jednog sna o smrti braće i sestara koji bi odgovarao povećanom neprijateljstvu nisam primetio. i zato se ono igra sa tom odvratnom rečju i preti drugom detetu: „Ako to još jednom uradiš. vraćajući se iz posete Prirodno-istorijskom muzeju. poleteše sa zemlje i izgubiše se. braća i sestre od strica igrali su se na jednoj livadi. ali zašto ne dolazi kući na večeru. tada najmlađe dete. Ali joj je na pamet pao jedan drugi san koji s prvim. o strahotama beskrajnog ništa. to sebi ne mogu da objasnim. Dete ništa ne zna o strahotama tru­ ljenja. Usuđujem se da podmetnem ovu analizu. U snu posle ovoga objašnjenja sva braća i sestre dobila su krila kao anđeli i — što je glavno — odletela su. kad jednom umreš. na moje iznena­ đenje. Kad sam jednom za vreme seanse. on ume druk­ čije da opravda svoje upozorenje da ona ne zaslužuje toliku pažnju. a ) . i koji je kasnije više puta ponovo sa­ njala. anđela. Hug — Hellmuth. ni kod jedne od mojih pacijentkinja. On pretpostavlja da ona ne može da govori zato što nema zuba. tako loše pod­ nosi u svojim predstavama. Našao sam samo jedan izuzetak koji se lako može objasniti kao potvrda pravila. Odjed­ nom oni dobiše krila. Možda će sad neko primetiti da postoje nepri­ jateljska osećanja dece prema njihovoj braći i se­ strama. jasno ukazuje na leptire kao da je ista misaona povezanost vodila dete koja je i stare na­ rode nagnala na to da Psihu predstavljaju sa krilima leptira. to Lucija još ne može da razume?". može da kaže svojoj majci: „Marna. pri čemu jadnu majku obuzme groza koja možda ne može zaboraviti na to da veća polovina ljudi rođenih na zemlji svoj život ne produžava iznad godina detinjstva. umrećeš. nije imao nikakve veze: san koji je sanjala prvi put. sestre. Odabrana đela. Sveska I—V. jednoj dami objasnio ovo stanje stvari. kao da se svi prestupi mogu kažnjavati samo smrću? Ko tako govori ne razmišlja o tome da predstava deteta o „smrti" ima sa našom predstavom zajedničku samo reč. ali kako to da dečje srce dostigne onu visinu pokvarenosti da svom suparniku ili jačem drugu u igri poželi smrt. to razumem. Još sa osam godina dete. Lucija je bila konkurentkinja mlađa dve i po godine. I Tipični snovi 257 poslednjih meseci. a za nas neće biti teško da u njemu pre­ poznamo san o smrti svih sestara i braće u njegovom prvobitnom obliku na koji je cenzura malo uticala. kad joj je bilo četiri godine. tvorac 1 Istim recima troipogodišnji Hans izražava uništava­ jući! kritiku svoje sestre (1. koje mi se činilo da dolazi u obzir kod simp­ toma koji je bio na dnevnom redu." — Dalji materijal za ovu temu nalazi se prikupljen u rubrici koju rediguje gospođa dr v. a posle toga samo još nešto malo drugog što bi bilo zajedničko. ja ću dati da te ispune i postaviću te ovde u sobi da te mogu uvek. otkako se dete svojim izvanrednim razvojem otelo ovom nipodaštavanju. Prilikom smrti jednog iz gomile dece — deca dvojice braće vaspitavana su u ovom slučaju u bratskoj zajednici — biće da je naša četvorogodišnja snevačica upitala jed­ nu mudru odraslu osobu: Sta biva od dece kad umru? Odgovor mora da je glasio: Onda dobivaju krila i po­ staju anđelčići. pomislimo samo. 1912—1918. svakako treba i to priznati. o smrzavanju u hladnom grobu. jedina u ovak­ voj gomili dece! To što se deca jure na jednoj livadi.256 Tumačenje snova. Zeitschrift fiir Anwendung des Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften. Naša mala devojčica. U svakoj pogodnoj prilici on podseća na to: „Ona nema zuba!" 1 Od najstarije devojčice jed­ ne druge sestre sačuvali smo svi sećanje kako su sve tetke pola sata potvrđivale tada šestogodišnjem detetu: „Je li. VI . „Gomila dece. tobože. na primer. sa koje odleću.

258 Tumačenje snova. otup­ ljuju naš smisao za zapažanje stvarnosti." Za neograničeno samoljublje (narcizam) deteta svako smetanje predstavlja jedan crimen laesae maiestatis. onda izgleda da su je deca najpre zaboravila i tek naknadno počinju da je se sećaju mrtve. one. jedva usuđujemo da primetimo da sve veći deo čovečanstva ne vodi računa o pridržavanju četvrte božje zapovesti. I psihička reakcija na san u kome se želi smrt dokazuje da su. onda za njegovo sećanje. izjavi zato ona svom ocu. A ako je ona zaista otputovala u onu „neotkrivenu zemlju". znači koliko i „otići". Mračni izveštaji koji su kroz mitologiju iz prastarih vremena ljudskog Situacija je često zamagljena pojavom tendencije ka­ žnjavanja koja u moralnoj reakciji preti gubitkom onog r o ­ ditelja koga voli. iste kao i želje odraslog čoveka izražene na isti način. a žensko dete o smrti matere. ali prevaga u naznačenom smislu jeste tako jasna da traži objašnjenje jednim faktorom od opšteg značaja. najpre. kao što to u analizi otkrivamo. ne smetati više onima što su ostali u životu. U najnižim kao i u najvišim sloje­ vima ljudskog društva pijetet prema roditeljima obič­ no se povlači ispred ostalih interesa. uprkos razlici u sadržini želja u deteta. To što dete od­ sustvo odsutnih ne oseća veoma intenzivno osetile su mnoge majke. izmom koji dozvoljava da sestru i braću smatra svo­ jim suparnicima: kako da se objasni takva želja upe­ rena protiv roditelja koji za decu predstavljaju darovaoce ljubavi i ispunjavaoce njegovih potreba. 1 Ako je u preistorijskim godinama jednog deteta nje­ gova dadilja bila otpuštena. pošteđeno da vidi scene patnji pre smrti. onda ne postoji ništa što bi ga sprečilo da svojoj želji da oblik drugog deteta koje je mrtvo. koje je. „onda će se opet vratiti. Ja to ne mogu tvrditi kao nešto redovno. Treba odvojiti ono što od ovih odnosa traže kulturni zahtevi pijeteta. uostalom. dakle. Mi se. „Zar nije dovoljno samo ako ode?" „Ne". Meni se čini da svetost koju smo pripisali propisima deset božjih zapovesti. Zadržimo se. osmotrimo i ovde realne odnose koji posto­ je između roditelja i dece. 17* 1 / • . i kao drakonsko zakonodavstvo osećaj deteta na svake takve prestupe određuje samo jednu kaznu koja se ne može dozirati. 1 Odnosi se tako — grubo rečeno — kao da se rano uspostavila neka naročita seksualna naklonost. I Tipični snovi 259 „Umreti" za dete. odgovori dete. dekaloga. i ono što nam svakodnevno posmatranje pruža kao činjenicu. upita otac stišavajući je. „sa čije se teritorije nijedan putnik više ne vraća". ipak. Ako se sad želja deteta uperena protiv svoje braće i sestara da budu mrtvi objasni detetovim ego1 Posmatranje jednog psihoanalitički izvežbanog oca uhvatio je i trenutak u kome njegova duševno veoma razvi­ jena kćerčica od četiri godine priznaje razliku između „biti odsutan" i „biti mrtav". i bol kad bi se posle višenedeljnog letovanja vratile kući i na svoje raspi­ tivanje morale da čuju: Deca ni jedan jedini put nisu pitala za majku. da li odlaskom na put. odnosno suparnicu. dati su u najvećoj meri. Dete ne razlikuje na koji način se ovo odsustvo zbiva. a devojčica u majci gleda svog suparnika. Dete je stvaralo teškoće pri jelu i osetilo je kako je jedna negovateljica u zavodu neprijatelj­ ski posmatra. ma na koji način.. oba događaja leže u jednom redu jedan iznad drugog. uslovi za ostva­ renje želja. . ima motiva da želi odsustvo jed­ nog drugog deteta. Pre nego što ovu predstavu odbacimo kao mon­ struoznu. koje ne mogu proći cenzuru. na relaciji izme­ đu oca i sina. otuđenjem ili smrću. na svoju žalost. čije bi im odstranjenje moglo biti samo od koristi. mo­ žda. „Jozefina treba da bude mrtva". kao da dečak u ocu. pa je neko vreme posle toga i njegova majka umrla. dak­ le da muško dete najvećim delom sanja o smrti oca. čije bi održanje trebalo da želi upravo iz egoističkih motiva? Rešenju ove teškoće vodi nas iskustvo da snovi o smrti roditelja pretežno često pogađaju onaj deo roditeljskog para koji je istog pola kao i snevač.A zašto baš mrtva?". Ako dete. U odnosu između roditelja i dece leži skriven više nego jedan povod za neprijateljstvo. otpuštanjem.

Svi ovi odnosi. 1909. I tako ono ide za svojim sopstvenim seksualnim nagonom i u isto vreme daje snažan podsticaj sklonosti koja do­ lazi od roditelja. očigledno. na osnovu prethodnih izlaganja. da se proglasi njenom naslednicom. i koliko je malo detetu po­ trebno pa da ovaj osećaj dovede do želje za smrću. Takođe smo. i kad majku njena odrasla kći podseti na to da je došlo vreme da se odrekne seksualnih prava. Svaki otac se grčevito drži ostatka potestatis patris familiae koja je u našem društvu veoma antikvirana. Sa sigurnošću koja isključuje svaku sumnju po­ tvrđuje se ovo naslućivan] e kod psihoneurotičara u analizama sprovedenim kod njih. hoćeš li još malo povrća? Uzmi. dok oboje strogo rade na vaspitanju mališana. a majka za devojčicu suparnicom koja smeta. leže pred svačijim oči­ ma. i svaki pesnik je siguran da će postići efekat ako kao Ibsen ovu prastaru borbu između oca i sina bude stavio u prvi plan u svojim pričama. Dete vrlo dobro primećuje ovu pristrasnost i počinje da se odupire onom delu roditeljskog para koji mu se suprotstavlja. 1912. otpri­ like onako kao što to radi vepar sa leglom svinjemajke. itd. Povodi za konflikte između kćeri i majke javljaju se kad kći odraste i u majci nalazi čuvara. kad majku pozovu od stola. i Zevs kastrira svoga oca 1 i stupa kao vladar na njegovo mesto. Prema dru­ gima ovo kastriranje vrši samo Rronos na svom ocu Uranu. i „Motiv o incestu u pesmi i priči" (Das Inzestomotiv in Dichtung und Sage). a neke od njih možemo zapaziti i posle prvih godina detinjstva. Karlo. to smo naveli već u slučaju kod braće i sestara. Lekar dovoljno često dolazi u priliku da zapazi da bol za izgubljenim ocem kod njegovog sina ne može ugušiti zadovoljstvo što je najzad postigao slo­ bodu. Još u našoj građanskoj porodici otac time što svome sinu odriče pravo samoodređivanja sredstava koja su za to po­ trebna obično pomaže da se može razviti prirodna klica za rađanje neprijateljstva koja u tom odnosu leži. ako se njegov izbor između roditelja poklapa sa izborom roditelja." U dečjem životu ova želja nipošto ne isključuje to da dete i svoju majku nežno voli. Ako mali dečak sme da spava pored svo- . Jedna naročito talentovana i živa devojčica od četiri godine. Mit o rođenju junaka (Der Mythus von der Geburt des Helden). da majka podržava sinove. dok žudi za seksual­ nom slobodom. Biti vo­ ljen od odraslog za njega ne predstavlja samo zado­ voljenje neke naročite potrebe. Otac tako za dečaka postaje suparnik koji smeta. spremni na to da će se 1 Bar u nekim mitološkim prikazivanjima. Jed­ na osmogodišnja devojčica iz kruga mojih poznani­ ka koristi priliku. direktno izjavljuje: „Sad mamica može malo da ode.260 Tumačenje snova. molim te". pa onda mora tatica da se sa mnom ože­ ni i ja ću biti njegova žena. utoliko je veće moralo postati njegovo nestrpljenje da posle očeve smrti sam dođe na vlast. „Sad ću ja biti mama. želja za smrću uperena protiv roditelja izvesti iz naj­ ranijeg detinjstva. 5. nego znači i to da se u svemu ostalom popušta njegovoj volji. Kronos guta svoju decu. Najveći broj znakova ovih infantilnih sklonosti koje imaju deca mi obično previđamo. Sek­ sualni izbor se po pravilu ističe već kod roditelja. Ukoliko je otac u staroj porodici neograničeni je vladao. utoliko više mora sin kao po­ zvati naslednik biti potisnut na položaj neprijatelja. gde god njihov sud nije zaluđen magijom. kod koje je ovaj deo dečje psihologije naro­ čito providan. Pri tome učimo da se seksualne želje deteta vrlo rano bude — ukoliko one u embrionskom stanju to ime zaslužuju — i da prva sklonost devojke važi za oca a prve infantilne želje dečakove važe za majku. Ali nam oni ne pomažu pri našoj nameri da ob­ jasnimo snove o smrti roditelja koji se nađu kod oso­ ba za koje je pijetet prema roditeljima već odavno postao nešto u što se ne može dirati. I Tipični snovi 261 društva došli do nas pružaju nam neprijatnu pred­ stavu o očevom obilju moći i o bezobzirnosti kojom ie ona iskorišćavana. — O mitološkom značenju ovoga mita uporedi Otto Rank. sveska u „Schriften zur angewandten Seelenkunde". izvesna prirodna sklonost brine se o tome da muž mazi mlade kćeri.

U zbu­ njenosti koju ja shvatam kao savlađivanje druge psi­ hičke instance kroz prvu inače suzbijenu instancu. Ako se ovakva posmatranja vršena na maloj deci potpuno uklapaju u tumačenje koje sam predložio. kad je detetu bilo tri go­ dine. nije mogao da izlazi na ulicu. jer ga je mučila briga da će poubijati sve ljude koji prođu pored njega. prema tome bilo: risovo oko. kao deka na primer. morala je da požuri kući da bi se uverila da je majka još živa.). zatim. a on glasi ovako: Jedan ris ili lisica šetaju se na kro­ vu. tukla ju je i grdila čim bi se približila njenoj postelji. U toj vezi više nije neobjašnjivo zašto su histerične devojke tako često preko mere nežno vezane za svoje majke. čas bi prisustvovala sprovodu jedne starije žene. dok je prema jednoj mnogo starijoj sestri u isto vreme ostala ljubazna i poslušna. ona svakako još ne pružaju puno uverenje koje se na­ meće lekarima za psihoanalize odraslih neurotičara. zatim nešto pade. po­ buna bila suzbijena. A jedno sredstvo u postizanju te želje jeste očigledno kad je otac mrtav. gotovo nesposoban za život od prinudne neuroze. Jednog dana nala­ zim jednu damu ucveljenu i rasplakanu. i onda majku iz­ nose mrtvu iz kuće. jer je dečaka iskustvo naučilo jednoj stvari: „Mrtvi" ljudi. i da zbog ovog sna mora misliti da je se rođaci groze. ne vraćaju se nikad više. kako bi mogao zadržati svoje mesto kod svoje drage i lepe mame. nije bilo nikakve sumnje o smislu ovih snova. kojom je bo„Luchs" = ris. Taj san je sanjala kad joj je bilo četiri godine. Saopštavanje odgovarajućih snova vrši se ovde sa takvim uvodima da njihovo tumačenje postaje neizbežno kao tumačenje sna želje. Slučaj povezan sa mojim ostalim iskustvima bio je veoma poučan. nastupilo prvo smirenje. ili ona pade. prev. u toj fazi počeo sam sa lečenjem i analizirao njene snove. on je pokazivao u tako reći mnogojezičnom prevođenju različite načine reagovanja psi­ hičkog aparata na istu nadražujuću predstavu. Ona kaže: Ne želim više da vidim svoje rođake. Onda gotovo bez prelaska priča da se seća jednoga sna čije joj značenje. uvek su odsutni. najmučnija među nji­ ma bila je da se njenoj majci možda nešto dogodilo. Kod poboljšanja koje je bivalo sve veće javljale su se histerične fobije. pa posle očevog povrat­ ka može da se ponovo vrati natrag u dečju sobu osobi koja mu se mnogo manje dopada. ostalo je ovom neprijateljstvu otvoreno samo još polje snevanja da bi ostvarilo želju za maj­ činom smrću. Luchsauge bi. ali nešto apatično stanje sa veo­ ma uznemirujućim snovima. dovelo je do stvaranja prekomerne brige za majku kao histerična protivreakcija i odbrambeni fenomen. U devojčinom snu se javljaju ris (Luchs) i lisica (Fuchs). oni me se mo­ raju groziti. ako bi možda bila podignuta optužba protiv njega zbog nekog ubistva koje se u gradu do- . 1 lest počela. kad je normalno stanje još više ojačalo. Drugi put sam imao priliku da izvršim dubok uvid u nesvesni duševni život jednog mladog čoveka koji. pri čemu gorko plače. da svoju majku vidi mrtvu. njenoj majci je. nije po­ znato. Zatim je došlo jasno. I Tipični snoui 263 je majke čim otac ode na put. Gde god bi se nalazila. kad je. naravno. Imao sam jednom priliku da detaljno proučavam jednu mladu devojku koja je prošla kroz različita psi­ hička stanja. „Luchsaug" 1 jeste pogrdna reč kojom ju je jednom prilikom grdio neki ulični mangupčić dok je bila još sasvim malo dete. (Prim. pao crep sa krova na glavu tako da je jako krvarila. a ona mi već pruži nešto materijala za objašnjenje sna. U sumanutoj zbunjenosti. čas bi videla sebe i svoju sestru kako u crnini sede za stolom. može se kod njega vrlo lako oblikovati želja da otac bude stalno odsu­ tan. On je dane provodio u tome što je dovodio u red dokaze za svoj alibi. pokazala je bolesnica naročitu odvratnost prema svojoj majci.262 Tumačenje snova. Tek što sam joj rekao da ovaj san mora značiti želju iz nje­ nog detinjstva. Jedan velik broj snova bavio se više ili manje uvijeno smrću njene majke. svesno neprijateljstvo prema majci postalo je motorno snažno. a vladavina cenzure ponovo us­ postavljena.

taj je onda u pravu da se zatvori u svoje sobe. Moderni pi­ sci. Radnja komada sastoji se odsad samo u postepe­ nom pojačavanju i umetnički odugovlačenom otkriću •— to se može uporediti sa radom jedne psihoanalize •— da je Edip sam Lajev ubica. kad mu je bilo sedam godina. Prema mojim već mnogobrojnim iskustvima ro­ ditelji igraju glavnu ulogu u infantilnom duševnom životu svih kasnijih psihoneurotičara. Izlišno je napomenuti da je to bio jedan isto tako moralan kao i lepo obrazovan čovek. Edip upita proročište i od njega dobije savet da izbegava svoj zavičaj. Dugo vlada u miru i dostojanstvu. Glasnici donose vest da će kuga prestati ako Lajev ubica bude proteran iz zem­ lje. čija opšta i duboka potresna snaga može biti shvaćena samo ako hipoteza u vezi sa psihologijom dece. njemu se svakako može poverovati da neće štedeti ni život ljudi koji su manje vezani za njega. Na putu iz svog tobo­ žnjeg zavičaja sastane se sa kraljem Laj om i ubije ga u svađi koja se brzo zametnula. njeno tragično dejstvo treba da počiva na suprotnosti izme­ đu suviše moćne volje bogova i uzaludnog odupiranja ljudi kojima preti nesreća. uprkos svem odupiranju nevinih ljudi. Zatim dolazi pred grad Tebu. i zaljubljenost u jednog. Mnogo je verovatnije. na njegovo iznenađenje svesno ispoljili. Ali ja ne verujem da se psihoneurotičari u tome oštro odvajaju od ostalih ljudi koji su ostali normalni što mogu da stva­ raju nešto apsolutno novo i nešto što je za njih osobeno. gde rešava zagonetku Sfinge koja mu preprečava put i. Potresen strahotama koje je nesvesno počinio. a to shvatanje potpoma­ žu i prigodna posmatranja vršena na normalnoj deci. ima isto tako opštu važnost. a kao nagradu dobij a Jokastu za ženu. dok nije izbila kuga. Čovek koji je bio u stanju da zaželi da svoga oca gurne u provaliju sa vrha jedne planine. vode poreklo iz mnogo ranijih godina detinjstva. koji je tako značajan za odre­ đivanje simptoma kasnije neuroze. naravno. pošto je neko proro­ čanstvo predskazalo ocu da će ga još nerođeni sin jednom ubiti.264 Tumačenje snova. logično. I Tipični snovi 265 godilo. ali ujedno i sin ubije­ noga kralja i Jokaste. U potvrdu ovoga saznanja predao nam je stari vek jednu legendu. Ali gledaoci su netronuti posmatrali kako se na njima. Na umu mi je priča o kralju Edipu i istoimena drama Sofokla. Edip samoga sebe oslepi i napušta zavičaj. koji su se. Posle te­ ške bolesti i očeve smrti pojavila se u trideset i prvoj godini života opsesija samoprebacivanja. a da se to u duši većine dece zbiva manje jasno i manje intenzivno. u znak zahvalnosti za to. kasnije tragedije sudbine ostale su bez. pokušavali su da postignu jedno slično tragično dejstvo tako što su istu suprotnost prepleli sa fabulom koju su sami pronašli. . koju sam izneo. da se oni razlikuju samo u tome što svoja osećanja i mržnju prema svojim roditeljima iznose u povećanom stepenu. Edip biva kao odojče prognan. Ovde po­ činje Sofoklova tragedija. pripadaju bitnim sastojcima materija u psihičkim impulsima stvorenim u ono doba. ali koji. Proročanstvo je ispunjeno. jer će morati da postane ubica svoga oca i muž svoje majke. koja je Tebancima dala povod da ponovo pitaju proročište za savet. bude od Tebanaca izabran za kralja. Sin tebanskog kralja Laja i Jokaste. Dete bude spašeno i kao kraljević odra- ste na nekom stranom dvoru. A gde se on nalazi? „Gde je taj teško vidljivi tamni trag stare krivice?" (stih 109). Kralj Edip je takozvana tragedija sudbine. uviđanje svoje sopstvene nemoći treba duboko potre­ seni posmatrač da nauči iz te tragedije. Analiza — koja je uostalom vodila ozdravljenju — otkrila je kao osnovu za ove mučne prinudne predstave ubilačke im­ pulse uperene protiv njegovog nešto prestrogog oca. koja se u vidu one fobije prenela na strance. nesiguran u svoje pore­ klo. i sa njemu nepoznatom majkom rodi dva sina i dve ćerke. dejstva. izvršava prokletstvo ili pro­ ročanstvo. mržnja prema drugom roditelju. odanost u volju božanstva.

266

Tumačenje

snova,

I

Tipični snovi

267

Ako kralj Edip modernog čoveka ne potresa ma­ nje nego Grka onoga doba, onda rešenje za to može svakako ležati u tome što dejstvo grčke tragedije ne počiva na kontrastu između sudbine i čovekove volje, nego je treba tražiti u naročitoj osobenosti gradiva na kome se ova suprotnost dokazuje. Mora da postoji neki glas u našoj unutrašnjosti koji je spreman da prizna prinudnu moć sudbine u Edipu, dok mi odlu­ ke kao što se nalaze u drami „Die Ahnfrau"1, ili u drugim tragedijama sudbine, možemo odbiti kao pro­ izvoljne. I jedan takav činilac sadržan je stvarno u priči o kralju Edipu. Njegova sudbina potresa nas samo zato što bi mogla da postane i našom sudbinom, pošto je proročište pre našeg rođenja izreklo nad nama isto prokletstvo kao i nad njim. Svima nam je, možda, bilo suđeno da svoje prvo seksualno uzbuđe­ nje upravimo prema majci, a prvu mržnju i nasilnu želju prema svome ocu; o tome nas uveravaju naši snovi. Kralj Edip koji je ubio svoga oca i oženio se svojom majkom Jokastom samo je ispunjenje želja našeg detinjstva. Ali sa više sreće nego što ju je on imao, ukoliko nismo postali psihoneurotičari, uspelo nam je da naša seksualna uzbuđenja odvojimo od na­ ših majki, da zaboravimo našu ljubomoru na naše oče­ ve. Od osobe na kojoj se ona praiskonska želja detinj­ stva bila ispunila, mi sa grozom uzmičemo sa čitavim iznosom potiskivanja, koja su te želje od toga vreme­ na u našoj unutrašnjosti pretrpele. Dok pesnik u onom istraživanju iznosi na videlo krivicu Edipovu, primo­ rava nas da upoznavamo našu sopstvenu unutrašnjost, u kojoj se ti impulsi, iako potisnuti, još uvek nalaze. Upoređivanje sa kojim nas hor ostavlja:
. . . „vidite, to je Edip, koji je resio silne zagonetke i bio prvi na vlasti, čiju su sreću svi građani uzdizali i zavideli mu na njoj. Gledajte, u kakve je strašne talase sudbine on potonuo!" Bečki književnik Franz Grillparzer (1791—1872) autor je drame „Die Ahnfrau" (prababa, pretkinja) s kojom je po­ stigao ogroman uspeh. Njegova slava je bila tolika da ga je i sam Gete dočekao u Vajmaru kao sebi ravnog (Prim. prev.).
1

Ova opomena pogađa i nas same i našu oholost, koji smo od godina svoga detinjstva postali tako mu­ dri i silni, po našem mišljenju. Kao Edip živimo mi u nepoznavanju želja koje vređaju moral, koje nam je priroda nametnula, i posle čijeg bismo otkrivanja svi želeli da svoj pogled skrenemo sa scena našeg de­ tinjstva. 1 Da je mit o Edipu ponikao iz jednog prastarog materijala sna koji ima za sadržaj ono mučno smeta­ nje odnosa prema roditeljima, izazvano prvim buđe­ njima seksualnosti, za to se već u tekstu same Sofoklove tragedije nalazi mig koji se ne može pogrešno razumeti. Jokasta teši Edipa kome još nije sve obja­ šnjeno ali koji je zabrinut jer se seća izjava proročišta, kao što pominje jedan san kakav toliki ljudi sa­ njaju a da, kako ona misli, ništa ne znači: „Jer mnogi ljudi već su u snu ležali sa onom koja ih je rodila: Ali onaj koji to ne smatra ni za šta lako podnosi teret života." (Stih 955 s.s.) San o seksualnom opštenju sa majkom imali su isto tako onda, kao što ga imaju i danas, mnogi ljudi, koji o njemu pričaju negodujući i zapanjeni. Taj san je, kao što je razumljivo, ključ tragedije i dopunski deo snu o očevoj smrti. Priča o Edipu jeste reakcija fantazije na oba ova tipična sna, i kao što se snovi od1 Nijedno od otkrića psihoanalitičkog istraživanja nije izazvalo tako ogorčen sukob, tako gnevno protivljenje i tako divno izopačenje kritike kao ovo upućivanje na dečje sklo­ nosti ka incestu koje su ostale sačuvane u nesvesnom. P o slednje vreme, čak, donelo je pokušaj da „incest", uprkos svim iskustvima, ostave samo kao „simboličku" vrednost. Jedno duhovito tumačenje Edipovog mita, oslanjajući se na jedno mesto Šopenhauerovo, daje Ferenci u časopisu „Imago", I, 1912. „Edipov kompleks", koji je prvi put dodirnut ovde u ovoj knjizi o „Tumačenju snova", stekao je daljim prou­ čavanjima neslućeno veliko značenje za razumevanje istorije čovečanstva i razvoja religije i morala (Vidi: Totem i Tabu, 1913, Sabrana dela sveska IX). '

268

Tumačenje snova, I

Tipični snovi

269

raslih ljudi doživljavaju sa osećanjem otklanjanja, tako mora mit da u svoj sadržaj primi i strah i samokažn javan je. Njegovo dalje oblikovanje dolazi opet od neke pogrešno shvaćene sekundarne obrade gradi­ va koja pokušava da ga potčini jednoj teologizirajućoj nameri. (Uporedi gradivo sna o ekshibiciji). Pokušaj da se božanska svemoć sjedini sa ljudskom odgovor­ nošću mora, naravno, pretrpeti neuspeh na ovom ma­ terijalu kao i na svakom drugom. Na istom tlu kao Kralj Edip ima svoje korene jedna druga od velikih tragičnih pesničkih tvorevina, Šekspirov Hamlet. Ali u izmenjenoj obradi istog gra­ diva otkriva se celokupna razlika u duševnom životu oba kulturna perioda koja su daleko udaljena jedan od drugog, sekularno napredovanje potiskivanja u du­ ševnom životu čovečanstva. U Edipu, kao u snu, izvla­ či dečja fantazija na svetlost dana želju, koja leži u osnovi drame i biva ostvarena; u Hamletu ona ostaje potisnuta i mi o njenom postojanju saznajemo — slič­ no činjeničnom stanju kod neuroze — samo preko dejstva inhibicije koja proizilazi iz nje. Ispostavilo se, čudno, da je delovanjem moderne drame to mo­ gućno sjediniti a da se pri tome može ostati u potpunom mraku u vezi sa karakterima junaka. Ova drama sagrađena je na oklevanju Hamletovom da is­ puni zadatak osvete koji mu je dodeljen; tekst ne pri­ znaje koji su motivi ili razlozi za ovo oklevanje; ni najraznovrsniji pokušaji tumačenja to nisu mogli po­ kazati. Prema i danas važećem shvatanju, a koje je obrazložio Gete, Hamlet predstavlja tip čoveka čija sveza energija biva ukočena bujnim razvojem misao­ ne aktivnosti („oboleo od bledila misli"). Po drugima, pesnik je pokušavao da prikaže jedan bolešljiv, neod­ lučan karakter koji pada u oblast neurastenije. Ali sama sadržina priče pokazuje nam da nam se Hamlet nipošto ne sme prikazati kao osoba koja je uopšte ne­ sposobna za rad. Mi vidimo kako dva puta stupa u ak­ ciju; prvi put kad u brzo razbuktaloj strasti mačem ubija prisluškivača iza tapeta; drugi put kad planski, čak i podmuklo, šalje u smrt dva dvoranina, koja je

njemu samom bila namenjena, sa potpunom nepromišljenošću jednog princa iz renesanse. Sta ga dakle sputava pri ispunjenju zadatka koji mu je postavio duh njegovog oca? Ovde se ponovo nudi objašnjenje da je to naročita priroda toga, zadatka. Hamlet može sve, samo nije u stanju da izvrši osvetu nad čovekom koji mu je uklonio oca i kod njegove majke zauzeo očevo mesto, nad čovekom koji mu pokazuje realizovanje njegovih potisnutih dečjih želja. Gnušanje koje treba da ga goni na osvetu zamenjuje se kod njega, na taj način, samoprekorevanjima, skrupulama savesti koje mu prebacuju da on, shvaćeno doslovce, nije nimalo bolji nego grešnik koga treba da kazni. Ja sam, pri tom, preveo na svesno ono što u junakovoj duši mora ostati nesvesno; ako neko želi da Hamleta nazove histerikom, ja to mogu priznati samo kao za­ ključak iz svoga tumačenja. Seksualna odvratnost se vrlo lepo slaže s tim, koju zatim Hamlet izražava u razgovoru sa Ofelijom, ona ista seksualna odvratnost koja će u kasnijim godinama sve više osvajati pesnikovu dušu, sve do vrhunskog izražavanja u drami Ti­ mori iz Atine. Razume se da je to mogao biti samo sopstveni duševni život pesnikov s kojim se u Hamle­ tu susrećemo; iz dela Georga Brandesa o Sekspiru (1896) uzimam belešku da je drama napisana nepo­ sredno posle smrti Sekspirovog oca (1601), dakle dok je žalost za njim bila još sveza, u ponovnom oživlja­ vanju, možemo pretpostaviti, osećanja iz detinjstva koja su se odnosila na oca. Poznato je, takođe, da je Šekspirov rano preminuli sin nosio ime Hamnet (iden­ tično sa Hamletom). Kao što Hamlet obrađuje odnos sina prema roditeljima, tako se drama Makbet, bli­ ska po vremenu postanka, zasniva na temi neman ja dece. Kao što je, uostalom, svaki neurotički simptom, pa i sam san, sposoban da bude drukčije protumačen (Uberdeutung), pa se čak ovo tumačenje i traži za njegovo potpuno razumevanje, tako mora da je i sva­ ko pravo pesničko stvaranje poniklo iz više od jednog motiva i jednog podstreka u pesnikovoj duši, te će dozvoliti više od jednog tumačenja. Ja sam na ovom

270

Tumačenje

snova,

I

Tipični snovi

271

mestu pokušao samo tumačenje najdubljeg sloja im­ pulsa u duši stvarajućeg umetnika. 1 Ne mogu da ostavim tipične snove o smrti dra­ gih rođaka a da sa nekoliko reci ne objasnim njihov značaj za teoriju snova uopšte. Ovi snovi, pokazuju nam, ostvaren, jedan veoma neobičan slučaj: da misao sna stvorena potisnutom željom umakne svakoj cen­ zuri i da neizmenjena prelazi u san. Moraju postojati naročiti faktori koji ovo omogućuju. Nalazim da sledeća dva momenta povlađuju ovim snovima: prvo, ne postoji nijedna želja od koje bismo se smatrali više udaljenim; mi mislimo da nam želeti tako nešto „ni u snu ne bi palo na pamet", i zbog toga cenzura sna nije naoružana protiv ovakve strahote, upravo kao što ni Solonovo zakonodavstvo nije znalo da odredi kaznu za oceubistvo. Drugo, potisnutoj i nenaslućenoj želji baš ovde naročito često dolazi u susret jedan dnevni ostatak u obliku brige za život drage osobe. Ova briga se ne može uneti u san drukčije nego tako što će se poslužiti odgovarajućom željom; a želja se može ma­ skirati brigom koja je danju postala aktivna. Ako mi­ slimo da se sve to zbiva jednostavnije, da upravo noću i u snu samo nastavljamo ono što smo danju počeli, onda ćemo snove o smrti dragih osoba ostaviti van svake veze sa našim objašnjenjem sna, i držaćemo se, sasvim nepotrebno, čvrsto još jedne zagonetke koja se može lako resiti. Poučno je, takođe, pratiti odnos ovih snova pre­ ma snovima straha. U snovima o smrti dragih lica po­ tisnuta želja našla je put kako može da umakne cen­ zuri — a i izopačenju koje cenzura uslovljava. Pro1 Gornja nagoveštavanja za analitičko razumevanje Hamleta dopunio je, zatim, E. Jones i branio od ostalih shvatanja iznetih u literaturi (Problem Hamleta i Edipov kom­ pleks 1911). U gore iznetu pretpostavku da je autor Sekspirovog dela bio čovek iz Stratforda otada sam, svakako, pre­ stao da verujem. Dalja nastojanja oko analize drame Makbet u mom članku: „Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit", objavljenom u časopisu „Imago" IV, 1916. (Sabrana dela, sveska X), i kod L. Jekelsa, Šekspirov Makbet, u „Imago" V, 1918.

pratna pojava koja nikad ne izostaje jeste, onda, da NO u snu osete bolna osećanja. Isto tako se strašan san dešava samo onda ako je cenzura u potpunosti ili delimično savladana, dok je, s druge strane, preovlađivanje cenzure olakšano ako je strah već bio stvoren kao aktuelna senzacija iz somatskih izvora. Tako po­ staje očevidna tendencija za koju cenzura obavlja svoj posao i vrši izopačenje sna; to se dešava da bi sprečila razvoj straha ili drugih oblika mučnog afekta.

**
U prethodnim redovima govorio sam o egoizmu dečje duše i ovo sada nastavljam sa namerom da ovde naslutimo jednu vezu: da su snovi sačuvali i taj ka­ rakter. Oni su apsolutno svi egoistički, u svima se javlja drugo ja, iako prerušeno. Zelje koje se u njima ispunjavaju po pravilu su želje ovoga ja; samo je var­ ljivi izgled, ako je ikada interesovanje za nekog dru­ gog izazvalo jedan san. Izložiću analizi nekoliko primera koji se protive ovom tvrđenju. I Jedan dečak od nepune četiri godine priča: Video, je veliku garniranu činiju na kojoj je stajao povelik komad pečenog mesa, i komad je odjednom bio poje­ den ceo — nerasečen na komadiće. Osobu koja ga je pojela nije video.1
1 I sve što je veliko, prebogato, prekomerno i preterano u snovima moglo bi imati karakter detinjstva. Dete ne zna ni za jednu usrdniju želju nego da poraste i bude velik, da od svega dobije koliko i veliki; teško ga je zadovoljiti, ne zna ni za šta što je dosta, nezasitno je i traži da se po­ novi ono što mu se dopalo ili mu je prijalo. Držati se mere, zadovoljiti se malim, odreći se: to ono nauči tek kroz kul­ turu vaspitanja. Poznato je da je i neurotičar sklon neumerenostima i preteranostima.

jer već godinama bdi nad zdravljem moje dece. ali uveče toga dana kad je sa­ njao pokazao se nevaspitanim i za kaznu su mu uskra­ tili večeru. bili smo primorani da prenoćimo u najbližoj krč­ mi gde je vest o našem udesu izazvala velike simpa18 Frdfcd." Za­ tim dolazi dijalog. već ranije jednom. Nema nikakve sumnje da je on sam ta osoba čije su želje uperene na jedan tako bogat obed. koji se sastoji od kratkih govora i odgovora. ne baš sasvim trezan. III Drugi put sanjam kako mi jedan poznat učitelj na našem univerzitetu kaže: „Moj sin. Onog dana kad sam sanjao bio je kod nas u poseti. I Tipični snovi 273 Ko bi mogao biti taj strani čovek o čijoj bogatoj mesnoj gozbi naš mališan sanja? O tome nam moraju dati objašnjenje doživljaji onoga dana kad je on to sanjao. trajnog go­ vornika nemačke opstrukcije u parlamentu. Jedno malo društvo. nego i jednom drugom tvr­ đenju da je pristupačan samo egoističkim pobudama. Noću mi dolazi moj san. Vaspitanje je počelo kod njega da deluje. vozilo se u dubokoj tami kroz šumu N. Znao je da neće ništa dobiti. i pored toga — u svakoj prilici koja može da pruži neki povod — on im daje poklone. To bi bila kontradikcija ne samo tvrđenju da je san ispunjenje želje.. Ali ko tako tumači. II Jednom sam sanjao da u izlogu neke knjižare vi­ dim jednu novu svesku one zbirke u bibliofilskom po­ vezu koju inače kupujem (monografije umetnika. čuvena umetnička mesta itd. Stanje stvari je to da sam pre nekoliko dana primio nove pa­ cijente na psihičko lečenje. i tada je moja žena primetila da iz­ gleda umoran i malaksao. naprotiv. mo­ nografije o svetskoj istoriji. Ali pošto zna da mu je to zabranjeno. profesor M. taman je u licu i oči su mu ispale napolje.. udaljenu nekoliko sati od našeg mesta.). u kome se nalazio i profesor R. i to na obed sa pečenjem. i oni po­ krivaju mene i mog najstarijeg sina. a za latentni sadržaj sna su otac i sin. malo kasnije ja ću ponovo raspravljati. ali se nije usudio ni reč da zucne da je gladan. Nova zbirka se zove: Slavni govornici (ili govori) i sveska I te zbirke nosi ime dr Leher (Lecher). Zatim dolazi i treći deo sna u kome se po­ javljujemo ja i moji sinovi. Onaj što se u tumačenju snova oslobodio mojih pra­ vila razumeće ovaj san tako da sam zabrinut za zdrav­ lje svoga prijatelja i da se ova zabrinutost u snu ostvarila. i bili smo srećni što smo ostali čitavi. Odabrana đela. samo podmetnuti. Ali. oborio nas je sa kolima niz jednu padinu. a za takvu dijagnozu mi njegov izgled ne daje ni najmanje po­ voda? Moja analiza. Kočijaš.. U analizi mi postaje neverovatno da me za vreme mojih snova zabavlja slava dr-a Lehera. VI . pa sam sada primoran da deset do jedanaest sati dnevno govorim. daje sledeći materijal iz jednog događaja koji se desio pre šest godina. Dečak neko vreme dobija mlečnu dijetu pre­ ma naređenju lekara. da­ kle. O ovom snu.272 Tumačenje snova. IV Primer za stvarno niska egoistička osećanja koja se kriju iza nežne brige pruža sledeći san: Moj prijatelj Oto izgleda loše. Ja sam. i pozajmljuje mu neke znakove Bazedovljeve bolesti. On je. iskusio ovu kuru gladovanja i pri tom se veoma hrabro poneo. onaj miop. Osoba ostaje anonimna. koji pokazuje početak jednog izopačenja sna. Oto je moj kućni lekar kome ću beznadežno osta­ ti dužan. zbog jedne druge njegove osobenosti. leci ih uspešno kad se razbole. gde smo preko leta boravili. neka mi objasni zašto se kod Otona bojim da ima Bazedovljevu bolest. lično taj trajni govornik. ono dolazi do izražaja već u snu. ne usuđuje se da uradi ono što gladna deca u snu čine (uporedi san o jago­ dama moje male Ane): da sam sedne za sto.

ali pri tom u snu ispuštaju ruke koje su ih pridržavale. ponosne na svoju rasu. Po­ što. pa odjednom jednu njegovu nogu opružio ili ga podigao uvis. tako što ga je ljuljao na kolenu. zatim. još jednom želim da postanem profesor! Da. što se nje tiče.. Tačnost gornje postavke ograničava se. naime sa ličnošću pro­ fesora R. Kod nekih dečaka nastaje onda histerični Analitičko istraživanje pokazalo nam je put da pogo­ dimo da u dečjoj ljubavi za gimnastičkim izvođenjima i na njihova ponavljanja u histeričnom napadu. I u tome je stvar. tako da sad slobodno lebde i padaju. Pošto sam Otona u snu predstavio kao barona L." A nato je plemeniti čovek odgovorio: „Zao mi je. vide gimnastičke veštine u cirkusu. Na isti način moći će se u snu pojaviti jedna nežna ili zaljubljena pobuda prema nekoj dru­ goj osobi. slično kao i ja. nego. kao što je u onom drugom događaju R. odnose na igre kretanja koje za dete imaju tako izvanrednu privlačnu snagu. uprkos svojih ljubaznih ponuda. u isto vreme sam identifikovao svoju sopstvenu ličnost sa jednom drugom. mogla biti otkrivena. svakako. U opravdanje ove dame. dakle.. stavio nam se u potpu­ nosti na raspolaganje i upitao nas šta bi mogao da uradi za nas. i ime jednog čuvenog pedagoga (U budnom stanju nisam sasvim si­ guran da to znam). Jedan gospodin koji je na sebi nosio ne­ sumnjive znake bolesti morbus Basedowii — uostalom samo potamnelost kože na licu i izbuljene oči —. čak one reci . koja postoji u nesvesnom. Za nastavak analize pada mi na pamet da Bazedov nije samo ime lekara. i sve što o njima imam da kažem dugujem psihoanalizama. nešto tražio od barona L. i ostavio nas je. Egoistička crta ovoga sna sad bi. I Tipični snovi 275 tije za nas. Ja. ili s njim igrao padanja. i tek u poznijim godinama došao je do titule koju je već odavno zaslužio. oči­ gledno želim da kažem: Ako mi se što dogodi. neka bude uostalom primećeno da rečenicu da su snovi skroz egoistički ne smemo pogrešno razumeti... Profesor R. nego u sledećem odnosu.274 Tumačenje snova. može preći u san (sadržaj kao i latentne misli sna). Deca onda vrište od zadovoljstva i neprestano traže da se igra ponovi. A prijatelj Oto je ono lice koje sam zamolio da u slučaju da mi se što dogodi pre­ uzme nadzor nad telesnim vaspitanjem moje dece. on isto tako neće imati nikakvog posla s mojom decom kao što onda gospodin baron L. da se. 1 mojim snovima s njim loše postupa. sigurna da su njeni snovi strogo altruistički. 1 A gde se ovde krije ispunjenje želje? Ne u osveti nad prijateljem Otonom čija je sudbina takva da se u Kad je Ernest Džounz (Jones) u jednom naučnom pre­ davanju u nekom američkom društvu govorio o egoizmu sno­ va.u poznijim godinama" jesu jedno ispunjenje želje. bez strume. ali to ne mogu". dakle. Pošto sve. na činjenicu da među nesvesnim po­ budama sna veoma često nalazimo egoističke tendencije koje u budnoći izgledaju savladane. nije imao. dakle. jer one kazuju da već dosta dugo živim pa da svoje sinove sam provodim kroz pubertet. je na svoj način odgovorio: „Ništa drugo nego da mi pozajmite noćnu košulju. pot­ puno kao u snu. na­ ročito u vreme puberteta (otuda noćna košulja). Koji ujak ili stric nije već pustio dete da leti tako što je. s njim jurio kroz sobu. zatim. učinila je jedna učena dama prigovor protiv ovog nenaučnog uopštavanja: da autor može suditi svakako samo o snovima Austrijanaca i ne sme ništa da izjavi o snovima Amerikanaca. sećanje se ponovo 1 osvežava. ona oživljavaju ta­ kvo ponavljanje u snu. posle niza godina. pa onda odjednom uradio kao da hoće da ga više neće pridržati. ako. ova mogućnost ostaje otvo­ rena i za altruističke pokrete. Ona je. išao je svojim putem samostalno izvan škole. osim organskog 18« 1 . takođe. sa kojim se inače za­ ista ne usuđujem upoređivati. što god se uopšte javlja u predsvesnom mišljenju. po­ gotovu ako pri tom ima i malo straha ili malo vrto­ glavice. šireći ruke. Iz izveštaja koje tamo dobij amo možemo zaključiti da i ovi sno­ vi obavljaju utiske iz detinjstva. naime. jer ja nešto tražim od Otona. Poznata je ljubav sve male dece za takve igre kao što su ljuljanje i klackanje. u snu svoga prijatelja Otona vidim sa simptomima bolesti onog plemenitog pomagača. O ostalim tipičnim snovima u kojima sa uživa­ njem letimo ili u osećanju straha padamo nije mi ni­ šta poznato iz sopstvenog iskustva. Profesor R.

nje­ mu dugujem objašnjenje da ja na samom sebi." — Od pacijenata sam često slušao da su se prve erekcije sa osećanjem uživanja kojih se sećaju pojavile u njihovo dečačko doba prilikom penjanja uz drvo. više se o našem kažnjavanju ne staraju roditelji. dakle. 1 Jedan mladi kolega. da je privatni docent ili šef kancelarije. otkako poklanjam pažnju temi tumačenja snova. . učestvuje i jedan drugi faktor: sećanje (često nesvesno) na seksualno opštenje posmatrano na ljudima ili životinjama. mada mi zapravo nije bio prijatan. Žda uprkos tipičnih pojava ovih snova ipak kod sva­ ke osobe druge — to ne mogu reći i rado bih došao u položaj da ovu prazninu ispunim brižljivom analizom dobrih primera. i „vijanje" dece u stvari dosta često prelazi u svađu i plač. Postoji. Mo­ ram se držati opšteg gledišta da se sve senzacije kože i pokreta ovih tipičnih snova bude čim su potrebne nekom psihičkom motivu. što nismo u redu završili. izvesna psihička sila koja je učestvovala u građenju neuroze i koja se ponovo stav­ lja u akciju pri njenom rešavanju suprotstavlja se tu­ mačenju sve do svoje poslednje zagonetke.1 Da izrazimo to jednom rečju koja je kod nas u upotrebi i koja sve ove pripre­ me pokriva: to je „vijanje" („Hetzen") u detinjstvu. Pošto smo prestali da budemo učenici. kao što to svaka majka zna. Ali koja druga značenja su se u toku života mogla nadovezati na sećanja na one senzacije — mozađovoljstva. koji mi inače stoje na raspolaganju. senzacija o pokretima pluća itd.276 Tumačenje snaoa. i da mogu biti zanemarene ako se jedna takva potreba ne pojavi. I „strah od ispita" neu­ rotičara nalazi svoje pojačanje u ovom dečjem strahu. Ali. koji. To su neizbrisiva sećanja na ka­ zne koje smo pretrpeli u detinjstvu za izvršena nedela. — Iz psihoanaliza proizilazi sa punom si­ gurnošću da prve seksualne pobude imaju korena u igrama tuče i borbe u dečjim godinama. ipak moram označiti kao osećaj slasti. i mi sada sanjamo o maturi ili o rigorozu. Ali ni sam ne tajim nipošto ni to da za ovaj niz tipičnih snova ne mogu dodati potpuno objašnjenje. strogih ispita u našoj unu­ trašnjosti ponovo probudila. imao jedan naročiti osećaj u genitalijama. y) San o ispitu Svaki onaj koji je svoje gimnazijske studije za­ vršio maturskim ispitom žali se na upornost kojom ga progoni san straha da je na ispitu pao. dies illa". i kome se još u snu uzalud odupire sa primedbom da već deset godina obavlja praksu. žalim na nedostatak materijala. da su dakle sadržina sna. I odnos prema infantilnim doživljajima izgleda mi da sigurno proizilazi iz nagoveštaja koje sam dobio u analizi psihoneurotičara. Ko se tome čudi što se uprkos tome što su tako česti upravo ovi snovi o letenju. saopštava mi u vezi s ovim: „Iz svog sopstvenog iskustva znam da sam ranije pri ljuljanju. koje ponavljaju snovi o letenju. padanju. vrtoglavici itd. Kod ovih samo po sebi be­ zazlenih pokretnih igara nisu baš retke i pojave bu­ đenja i seksualnih osećanja. kad god osetimo pritisak neke odgovornosti. opravdan razlog za to da otklonim objašnjenje da stanje naših kožnih senzacija za vreme spavanja. Za onoga koji poseduje aka­ demski stepen ovaj tipični san zamenjuje se jednim drugim. Moj materijal me je baš ovde ostavio na cedilu. izazivaju snove o letenju i padanju. Snovi neurotičara. a ne njegovi izvori. Vidim da su ove senzacije same reprodukovane iz sećanja na koja se san odnosi. 1 Tipični snovi 277 napad samo od reprodukcija takvih veština koje izvo­ de sa velikom spretnošću. neumoljiva kauzalna povezanost života pri­ mila je na sebe brigu o našem daljem vaspitavanju. ne mogu se svi protumačiti — bar ne u mnogim slučajevima — tako da bi otkrili sve svoje skrivene namere. a ko tada nije očajavao sam i ako je bio za te ispite dobro priprem­ ljen? — kad god očekujemo da će nas uspeh kazniti zato što nešto nismo dobro uradili. da mora ponoviti razred i slično. koji mu prebacuje da nije položio rigoroz. vađenju zuba i si. ovakve snove nisam iskusio. potpuno slobodan od nervoznosti. koja su se na oba čvorna mesta naših studija. na onom „dies irae.. padanju. vaspitači i kasnije učitelji. i to u momentu kad kre­ tanje nadole dobije najveću snagu. a čija su se osećanja prijatnosti sad pretvorila u strah.

dok sam iz botanike. i slično. Danas si već doktor itd. detinjarije. a nikad o drugom. U snu o gimna­ zijskim ispitima redovno bivam ispitivan iz istorije. Materijal od asocijacija koje nam snevač stavlja na raspolaganje samo je retko kada dovo­ ljan za tumačenje. Snovi o ispitu zadaju tumačenju onu teškoću koju sam maločas istakao kao karakterističnu za većinu ti­ pičnih snova. kao što se to sve više potvrđuje. ali svakako samo zato što moj ljubazni profesor — jednooki pomagač iz jednog drugog sna — nije prevideo da je. A strah koji pripisujemo snu vodio bi poreklo iz dnevnih ostataka. misli na to kakav si strah imao od maturskog ispita. Prigovor shvaćen kao pobuna protiv sna: Pa ja sam već doktor. pa ti se ipak ništa nije dogodilo. pa zatim na oficirskom ispitu ponovo pao i nije postao oficir. Ova mešavina samokritike i utehe odgovarala bi latentnoj sadržini snova o ispitu. zastupa mišljenje da se on re­ dovno odnosi na seksualne testove i seksualnu zre­ lost. pa ipak još uvek praviš ovakve gluposti. To bi bio veoma upadljiv primer nerazumevanja sadržaja sna od strane budne instance. ali sam umakao kazni. To bi prebaci­ vanje glasilo: Ti si sad već toliko star. i koja bi glasila ovako: Ne boj se sutrašnjice. tako si daleko napredovao u životu. ne prikriva samo utehu. Bolje razumevanje takvih snova moramo prikupiti iz većeg broja primera. i slično. koji je jednom u toku naučnog razgovora istakao da se san o maturi. ukoliko je njemu poznato. kao rigorozant u sudskoj medicini propao. . od koga potiče prvo tuma­ čenje „sna o maturi". a nikad kod onih koji su na njemu pali. San o ispitu pun bo­ jazni koji se. u stvari bi bio uteha koju san daje. iako nisu bile do­ voljno mnogobrojne. Ja sam. Onda više ne pada u oči ako su se prebacivanja zbog „gluposti" i „detinjarija" u poslednjim analiziranim primerima odnosila na ponavljanje seksualnih akata kojima je zamereno. u ko­ joj se veliki strah iskazao kao neopravdan i koju je ishod opovrgao. Stekel (W. Probe o tačnosti ovog objašnjenja koja sam mo­ gao izvršiti na sebi i na drugima. izgle­ da kao da je odabrao zgodnu priliku iz prošlosti. I Tipični snovi 279 Jedno dalje objašnjenje snova o ispitima dugu­ jem napomeni koju je načinio jedan kolega poznava­ lac. Moje iskustvo moglo je ovo često da potvrdi. kao opomena da na ovom pi­ tanju ne treba da insistira. taj predmet mi nikad nije zadavao posla u snu. Jedan od mojih pacijenata koji je odustao od mature pa ju je kasnije nadokna­ dio. Stekel). na ispitnoj ceduljici koju sam mu vratio. pojav­ ljuje samo kod osoba koji su taj ispit položili. V. dobro su ispale. čak ukazuje na izvesno prebacivanje.278 Tumačenje snova. pričao mi je da dovoljno često sanja o prvom ispitu. i u ovim strukama išao sam na ispit sa dobro utemeljenim strahom. Pre kratkog vremena stekao sam siguran utisak da prigovor: Pa ti si već doktor. na pri­ mer. javlja onda kad čovek idućeg dana ima pred sobom neki odgovoran posao i očekuje mogućnost fijaska. srednje od tri pitanja bilo precrtano noktom. nego. zoologije ili hernije dosta često bio ispiti­ van. ili naklonošću sudbine ili pak ispitivača. što sam tada sjajno izdržao.

nego se potrudim da svaku sliku zamenim jednim slogom ili jednom rečju. sadržaj sna izgleda nam kao prenos mi­ sli sna u neki drugi način istraživanja. i slično. da stvo­ re sud o snu. i naši prethodnici u ob­ lasti tumačenja sna učinili su grešku što su rebus ocenjivali kao slikarsku kompoziciju. Očigledno. između sadržaja sna i rezultata naših posmatranja za nas se uvlači novi psi­ hički materijal: latentni sadržaj sna. San je. A RAD NA SAŽIMANJU Prvo što će svakome postati jasno pri upoređivanju sadržaja sna i misli sna jeste to da je ovde bio obavljen vanredan rad na sažimanju. zatim jedno jedino slovo. dakle. Pretpostavimo da ja pred sobom imam jedan rebus (zagonetku u slikama): kuća. o njegovoj prirodi.Rad sna — Rad na sažimanju 281 VI RAD SNA Svi ostali dosadašnji pokušaji da se problemi sna rese nadovezivali su se neposredno na manifestni sa­ držaj sna. Kao takva. lakoničan u poređenju sa obimom i bogat­ stvom misli sna. ili. u kojoj su sadržane misli sna. ili. i ako sve to treba da predstavlja jedan pejzaž. bili bismo dovedeni u zabludu kad bismo ove znake Meli čitati prema njihovoj vrednosti slike namesto prema njihovom simboličkom odnosu. a jedna oso­ ba bez glave ne može trčati. Misli sna su nam bez daljeg ra­ zumljive čim smo za njih saznali. Pravilna ocena o rebusu očigledno je data tek onda ako protiv celine i pojedinosti te celine ne stavljam ovakve prigovore. nego mogu dati najdivniju i najdubokoumniju pesničku misao. u to onda ne mogu da se uključe pojedina slova azbuke. San. jedna takva zagonetka u slikama. San je oskudan. težeći da iz njega dobiju tu­ mačenje sna. analizi. dat u sećanju. ako su se tumačenja odrekli. ukazivanjem na sa­ držaj sna. onda jedna ljudska figura u trku čija je glava odstranjena apostrofom. Sadržaj sna je dat tako reći hijeroglifskim pismom. na čijem se krovu može videti čamac. bolje rečeno. siromašan. ili misli sna. a ne iz manifestnog sadržaja sna. Reci koje se tako sastave više nisu besmislene. koja se na ovaj ili onaj na­ čin može predstaviti slikom. Misli sna i sadržaj sna nalaze se pred nama kao dve verzije istog sadržaja na dva različita jezika. im je izgledao besmislen i bez vrednosti. ako ga napišemo. do toga da smo razvili i resili značenje sna. čiji se znaci imaju pojedinačno preneti u jezik misli sna. čije znakove i sintaktičke zakone treba da otkrijemo upoređivanjem originala i prevoda. iz ovoga došli smo našim postupkom. po- . Zato sada kao nešto novo primamo jedan nov zadatak koji ranije nije postojao: zadatak da ispitamo odnose manifestnog sadržaja sna prema njegovim la­ tentnim mislima i da istražimo procese kojima je od poslednjih postao prvi. sada se jedino suočavamo sa jednim drugim činjeničnim stanjem. Čamac ne spada na krov jedne kuće. jer njih u slobodnoj prirodi nema. i osoba je veća od kuće. Samo. on. Ja bih sad mogao biti zaveden da kritikuj em i da ceo sastav ove slike i njene sastavne delove proglasim besmisle­ nim. ispunjava pola stranice.

Hipoteza da postoji sažimanje u toku rada sna osim toga nije pogođena mogućnošću da se san zaboravi. smemo uračunati u misli sna. za vreme analizovanja ne nastaju nove misaone veze koje u stvaranju sna nisu imale učešća? Ovoj sumnji ja se samo uslovno mogu pridružiti. da li sve ono što nekome padne na pamet ka­ snije. nove veze. da li smemo pretpostaviti da su sve ove misli bile aktivne još u toku spavanja i da li su sarađivale za­ jedno na stvaranju sna? Da li možda. ipak još uvek ostaje mo­ gućnost da se kroz isti san ispoljava još i neki drugi smisao. Svakako. Di Prel kaže na jednom mestu da je apsoliitaio sigurno da je obavljen jedan proces sažimanja čitavog nufc predstava. Uporedimo s tim. predstavljaju potpun materi­ jal. pa se oni slivaju u jedan? Ja mislim da. u ponekog čitaoca probudiće se principijelna Humnja. koliko sam mogao da kontrolišem. jer je njena tačnost dokazana masama predstava koje pripadaju pojedinim sačuvanim delovima sna. mi potcenjujemo meru kompresije koja postoji tako što smatramo da misli sna. To je pretpostavka koja se ničim ne može opravdati da su se izgubljeni delovi Nna isto tako odnosili samo na one misli. koji prethodi snevanju? Jesu li sve misli sna prisutne jedna pored druge. A kako onda treba da zamišljamo psihičko sta­ nje za vreme perioda spavanja. Zbog prekomerne količine pomisli koje analiza doprinosi svakom pojedinačnom elementu sadržine sna. nikad ne me­ nja svoj smisao. za sada. a ona. tačno je da pojedine misaone veze nastaju tek za vreme ana­ lize. — strogo uzev — ne može se odrediti. omo­ gućeni su postojanjem drugih i dubljih spojnih puteva. ili se javljaju jedna za drugom. jer ako smo se probili kroz lanac takvih misli. pa i dvanaest puta više prosto­ ra za pisanje. zastuplje­ na u sadržini sna. ili više istovremenih tokova misli kreće iz različitih centara. koje već po­ 1 znajemo iz analize sačuvanih. Relacija se za različite snove menja. Kvota sažimanja. U toj stvari jedno je sigurno tačno: ne možemo se varati sa opažanjem da se jedan san najvernije reprodukuje ako pokušamo da ga se setimo ubrzo posle buđenja. na­ ilazimo odjednom na jednu misao koja je. može se videti da osećanje da smo sanjali mnogo više nego što možemo reprodukovati vrlo često počiva na jednoj iluziji čiji ćemo postanak kasnije jednom objasniti. koji bi po obimu bio isti kao što su i misli sna. koje kao da nemaju veze sa stvaranjem sna. iako njegovu analizu ni­ sam objavio u potpunosti. Za prekomeran broj masa misli otkrivenih u ana­ lizi moramo priznati da su bile aktivne već pri stva­ ranju sna. možda. i da sećanje na njega prema večeri postaje sve više i više nepotpuno. koje se kriju iza sna. ostaje nam time zatvoren eventualno prilaz jed­ nom novom nizu misli sna. dakle. prilikom analize. A. sa druge strane. 1 . čak i ako rešenje izgleda zado­ voljavajuće i bez praznina. I Rad sna — Rad na sažimanju 283 trebno je često osam.282 Tumačenje snova. iznete na svetlost. Ta mi tako često imamo osećaj da smo čitavu noć sanjali i da smo zatim većinu toga ponovo zaboravili. kao kratki spojevi. naprotiv. san o bo­ taničkoj monografiji koji se javlja kao rezultat zapa­ njujućeg rada na sažimanju. još ne postoji Ukazivanja na sažimanje u snu mogu se naći kod mno­ gobrojnih autora. kad bismo ih se samo mogli potpuno setiti. ali mi se u svako doba možemo uveriti da se ova­ kve nove veze stvaraju samo između misli koje su već u mislima snova na drugi način povezane. dok dalji rad na tumačenju može otkriti nove misli. tj. Po pravilu. pa ipak nije bila pristupačna drukčije nego kroz onaj lanac misli. neophodno potrebna za tumačenje sna. Protiv tvrđenja da iz nesrazmere iz­ među sadržaja sna i misli sna treba izvesti zaključak da pri stvaranju sna postoji bogato sažimanje psihič­ kog materijala mogao bi se izneti prigovor koji nam na prvi utisak izgleda veoma zavodljiv. kao sporedni priključci. Čak i ako je stvarno jedan velik deo sna izgubljen za seća­ nje. Mi smo već morali istaći da zapravo nikad nismo sigurni da smo jedan san potpuno protumačili. San kojeg se pri­ likom buđenja sećamo bio bi tada samo ostatak celokupnog rada sna.

a s druge strane prema mom prijatelju očnom lekaru doktoru Kenigštajnu koji je imao svoga udela u iskorišćavanju kokaina. tačka po tačku. poslužiće kao najpovoljniji materijal za ovo istra­ živanje. na njegovu ženu u cvetu. koji su to uslovi koji određuju njihov izbor? Da bismo o tome dobili objašnjenje. Najupadljiviji element ovog sna jeste botanička monografija. koji sam nekad napisao. s druge strane. i na damu o kojoj sam ispri­ čao priču sa zaboravljenim ovećem. praćenom svešću. na moju pacijentkinju koja se zove Flora. Ovaj razgovor sada je stvarni izazivač sna. u isti razgovor spada i pominjanje obeju pacijentkinja. od kokaina ide mi­ saona veza. to jest da san nije verno prevođenje ili projekcija misli sna. nego i svaki od njenih elemenata. koji sam s njim vodio prethodne večeri. „bo­ tanička" i „monografija" odvojeno prolazi kroz više­ struke veze sve dublje i dublje u splet misli sna. trebalo bi zaklju­ čiti da se sažimanje obavlja putem izostavijanja. jedna je aktuelnost. Sadržaj sna: Napisao sam monografiju o jednoj (neodređeno ostavljenoj) vrsti biljaka. Samo ne smemo zaboraviti da se radi o nesvesnom procesu koji u sebi zapažamo pri namernom mišljenju. U sadržaju sna po- minjanje ove vrste nedostaje.284 Tumačenje snova. na jednu scenu iz detinjstva. I Rađ sna — Rad na sažimanju 285 nikakvo primoravanje da stvaramo plastičnu pred­ stavu o psihičkim uslovima pri stvaranju sna. Uz egzemplar je povezan jedan osušeni primerak biljke. Osim toga reč „botanička" podseća na jednu epizodu u gimnaziji i na jedan ispit iz vremena uni­ verzitetskih studija. Ali osloni­ mo se najpre na njega i pitajmo dalje: Ako samo mali broj elemenata iz misli sna dospeva u sadržinu sna. artičoke. započeta u onom razgovoru. čiji drugi izlaz leži u naslovu monografije koju sam danju letimice video. A kako se ovo sa­ žimanje vrši? Ako razmislimo da je od pronađenih misli sna samo najmanji broj zastupljen u snu preko jednog od njihovih predstavnih elemenata. kao što vidim. Knjiga leži preda mnom i ja upravo prelistavam jednu umetnutu sliku u boji. na misaoni lanac koji polazi od zaboravljenog cveća.om. skrenućemo sad svoju pažnju na one elemente sadržine sna koji su svakako morali ispuniti tražene uslove. Odabrao sam I na strani 174. Od žene sa cvećem odvaja se jedan misaoni put ka omiljenom cveću moje žene. Uz „botanička" spadaju sećanja na ličnost profesora Gertnera. s jedne strane. Ali ne samo sastavljena predstava „botanička monografija". s jedne strane. i na raznovrsne misli o nagrađivanju za lekarske usluge među kolega­ ma. sećanje na Italiju i. sa kojom sam otvorio svoje odno- . ali indiferentne prirode. sa psihički značajnim doživljajem povezana obilatim asocijacionim vezama. Ali činjenica da stvaranje sna počiva na sažima­ nju — stoji nepokolebljivo čvrsto. preuzeta neizmenjena od in­ diferentnog utiska. nego jedna veoma nepotpuna i puna praznina verzija misli sna. u izlogu jedne knjižare zaista sam video jed­ nu monografiju o rodu „ciklama". u njemu su ostali samo monografija i njen odnos prema botanici. tema o mojim sklonostima nado ve­ zu je se posredstvom moga u šali tako nazvanog omiIjenog cveta. objavljen san o botaničkoj monografiji. iza „artičoke" krije se. Na sličnost doktora K. Gertner navodi ponovo na laboratoriju i na razgovor sa Kenigštajv. i jedna nova tema. „botanička mo­ nografija" pokazuje se kao srednja zajednička izme­ đu oba doživljaja dana. mono­ grafija o ciklami. čijem je stvaranju doprinelo jedno naročito snažno sažima­ nje. isto tako. kao što ćemo uskoro videti. nadovezuje se dalje sećanje na prekinuti razgovor. „Botanička monografija" odmah pokazuje svoj odnos prema rada o kokainu. Ovo saznanje veoma je nepotpuno. San. Ova dolazi iz utisaka onog dana kad sam sanjao. prema svečanom spisu i izvesnim događajima u jednoj univerzitetskoj labora­ toriji.

178) na jednu novu temu. čas glumac."1 „Monografija" u snu ponovo dodiruje dve teme. Die Schifflein heriiber. kao višestruko za­ stupljen u mislima sna. on je čas publika. jednostranost mojih studija i visoku cenu mojih sklo­ nosti. Die Faden ungesehen fliessen. i da svaki od ovih elemenata u odnosu prema mislima sna izgleda višestruko determinisan. hinuber schiessen. u ko­ joj se nalazi jedno skromno svratiste (što nije tačno). prev. I Rad sna — Rad na sažimanju 287 se prema knjigama koji su mi otada postali intimni. Ubrzo će se poka­ zati zašto se nalazim pobuđen da ovom izuzetno du­ hovitom delu sna dam sledeći naslov: II „Jedan lep san" On se sa velikim društvom vozi u ulicu X. a jedan udarac stvara hiljadu veza. str. Ovde se nalazimo sred jedne fabrike misli u kojoj kao u Veberovom remek-delu „Ein Tritt tausenđ Faden regt. Ja. od jedne misli sna ka više elemenata sna. u boji. osim toga na dečje sećanje u kojima cepam jednu knjigu sa slikama 1 Jedan udarac nogom pokreće hiljadu niti. i na jednu temu već zastupljenu u snu. dakle stoga što predstavljaju čvorne tačke u kojima se sastaju vrlo mnoge misli sna zato što su u odnosu na tumačenje sna od mnogostrukog značenja.286 Tumačenje snova. Bilo koji san da izložim sličnom raščlanjavanju. ne vrši se tako što bi pojedinačna misao sna ili jedna grupa takvih misli dali skraćenje kao zamenu. uvek nalazim po­ tvrđene iste osnovne principe: da se elementi sna stvaraju od celokupne mase misli sna. vidim kakve je vrste odnos između sadržaja sna i misli sna: nisu samo elementi sna mno­ gostruko determinisani mislima sna. i „Sklonost". dakle. Na kraju kaže da se treba presvući da bi se ponovo došlo u grad. Stva­ ranje sna. na moje amaterske sklonosti. dakle. kritiku mojih ko­ lega na moje radove. a drugi u prostorije na prvom spratu. Ovde autor nesumnjivo misli na svoje biblio­ grafske sklonosti (Prim. Ovu činjenicu koja se nalazi u osnovi ovoga objašnjenja možemo i drukčije izraziti. čunci lete ovamo. nego celokupna masa misli sna podleže izvesnoj obradi. lete onamo. nije dobra reč za nemačku reč „Liebhaberei". . dakle. Onda izbije svađa. s punim pravom bili dovedeni u vezu u onom razgovoru. U njegovim prostorijama daje se pozorišna predstava. i onda reći: Svaki od elemenata sadržaja sna iskazuje se kao predeterminiran. Sigurno nije izlišno da ovu relaciju sadržaja sna i misli sna pokažemo na jednom primeru koji se ističe naročito veštim zamršivanjem međusobnih odnosa. Ein Schlag tausend Verbindungen schlagt. svakako. prema ko­ joj oni elementi koji imaju najjaču i najbolju potpo­ ru stiču pravo na ulazak u sadržaj sna. Jedan deo personala upućuje se u prostorije u parteru. to mogu sa sigurnošću tvrditi. 2 Iz ovog prvog istraživanja stičemo utisak da su elementi „botanička" i „monografija" bili primljeni u sadržaj sna zato što sa najvećim brojem misli sna mogu pokazati najobilnije dodire. niti teku nevidljivo. predstavlja pravu čvornu tačku u kojoj se za san sastaju mnogobrojni misaoni putevi koji su. otprilike onako kao što se iz redova sta­ novništva biraju narodni predstavnici.). San dolazi od jednog pacijenta koga ja zbog straha lečim u zatvorenim prostorijama. Slika u boji koju otvaram ide (uporedi anali­ zu. Od jednog elementa sna vodi asocijacioni put do više mi­ sli sna. Još više ćemo saznati ako preostale sastojke sna ispitamo u vezi sa njihovim pojavljivanjem u misli­ ma sna. Reč „botanička". osušeni primerak biljke dodiruje moj doživljaj sa herbarijumom u gimnaziji i ovo sećanje naročito ističe. analogno ot­ prilike vršenom skrutinijem spiskova. nego su pojedine misli sna i u snu zastupljene kroz više elemenata.

utoliko je ona teža na njegovim rukama." Za ovo svratiste nado vezu je se kod njega smesta sećanje na jedan citat: 1 I ovde igra reci čini ovo mesto neprevodljivim. U tek­ stu stoji . Jedan stariji gospodin mu prilazi i počinje da grdi kralja Italije. i on je to tada zajedno sa drugim pojavama dovodio u vezu sa (verovatno histerički si­ muliranom) tuberkulozom. rekao je koeijašu: „Srećan sam što bar nikakvu gamad nisam pokupio!" (Uostalom. Komad se zvao Oko Beča („Rund in Wien") i obrađivao je životni tok jedne devojke. koju ulica X čini u pravcu prema gradu. Njegov brat je gore. Tamo jedan mlad čovek svoju draganu nosi uz stepenice. Tegobe prilikom penjanja bile su tako jasne da je još posle sna neko vreme sumnjao da li je to bio san ili java. u romanu je služilo simbolici samo ako . što sam ja izrazio sa „dospeva visoko". u snu je penjanje na početku bilo teško. tako naporno da ne može da krene s mesta.). a kasnije lako. ide mnogo lakše. što nas opet podseća na Stiege = stepenice (Prim. stanovala je glumica s kojom je moj pacijent održavao poslednji odnos pun događaja.iimmmst 288 Tumačenje snova. on dole. i ide tako teško. on je odseo2 u jednom malom hotelu u njenoj blizini. iz ekshibicionih snova. Na moje zaprepašćenje pacijent je napomenuo da se tumačenje veoma lepo slaže sa sadržinom komada koji je prethodne večeri gledao u pozorištu. I Rad sna — Rad na sažimanju 289 Oni gore se ljute što oni dole još nisu gotovi tako da ne mogu da siđu. mi je bilo poznato da je moj pacijent pre kratkog vre­ mena održavao jednu ljubavnu vezu sa jednom da­ mom iz pozorišta i da je tu vezu raskinuo. (Prim. ja ću sa tumače­ njem početi kod onoga dela koji je snevač bio označio kao najrazgovetniji. Mada 1 U cilju ocene ovoga opisivanja umetnikovog pomisli­ mo na značenje snova o stepenicama. Zatim on ide sara preko jedne uzvišice. sklapa veze sa ličnostima na visokim položajima. ipak nisam očekivao da ću naći da je moja pomisao za tumače­ nje opravdana.in die Hoche kommen" (popeti se uvis). Ali. Nama je već poznata ova senzacija inhibiranja hodanja. jeste jedan od simptoma koji je pacijent pre više godina stvarno pokazivao. prev. Na kraju uzbr­ dice. mogle su se videti stepenice od više stepenika. Na to će kočijaš: . VI . i ovde ponovo nalazimo da ona predstavlja materijal uvek spreman u svrhe bilo ka­ kvog drugog prikazivanja. i koji je nosio naslov Od stepenice do stepenice („Von Stufe zu Stufe"). Deo sadržaja sna koji opi­ suje kako je penjanje u početku bilo teško i kako je na kraju uzbrdice postalo lako podsećao me je prili­ kom prepričavanja sna na poznati majstorski uvod Safoa od Alfonsa Dodea (Daudet). i „herunter-kommen" što zna­ či „propadati" (u prenosnom smislu) a „silaziti" u običnom smislu. ali ukoliko se više penje.. i on se ljuti na brata što je tolika gužva (Ovaj deo nije ja­ san). posle toga. karakteristična za san. i ta scena je primerna za tok odnosa čijim prikazivanjem Dođe želi da opo­ mene mlade ljude da ne rasipaju ozbiljniju sklonost 1 na devojke niskog porekla i sumnjive prošlosti. mukotrpno penjanje uz teško disanje. ali naposletku sve više „propada". U ulici ne postoji nikakva gosti­ onica.). koja je u po­ četku pristojna devojka. Napuštajući hotel. Uostalom.se ono što se u početku uzelo kao lako na kraju zavr­ šilo kao težak teret.. i na plakatima kojima je taj komad najavljivan. A sada da tumačimo i dalje. Takođe je u romanu Safo bilo obrnuto nego u snu. U ulici X. Protiv pravila. prev. pa kasnije ulazi u polusvet.1 Komad ga je podsetio i na neki drugi koji je davan pre više godina. takođe jedna od njegovih fobija). 2 „Odsesti" je prevod originalnog absteigen. kad je toj dami za ljubav proveo jedan dan leta u Beču. već pri dolasku bilo je određeno i podeljeno ko treba da bude gore a ko dole. Prema manifestnoj sadržini jedva da ćemo ovaj san moći pohvaliti. na početku laku kao pero. na laj način „dospeva visoko". 19 Frojđ. to je zapravo samo svratiste. Tegoba o kojoj je sanjao i koju je verovatno u snu osetio.A kako se tu može uopšte odsesti! To nije nikakav hotel. Odabrana dela. izneto u odeljku o simbolici.

koje okupiraju snevača i kao potisnute požude nisu bez veze sa njegovom neu­ rozom. Prema kontekstu analize imali smo puno pravo da pretpostavimo da se san svodi na jedan utisak iz detinjstva. imao na umu jednu lezbijsku naviku. A sada jedan drugi citat nastavlja ovaj misaoni lanac: Faust (igrajući se mladom) (Faust I 4128—4131) Einst hatt' ich einen schonen Traum Da sah ich einen Apfelbaum. a da je on sam postao „parterre". dakle. U sadržaju sna takođe se pojavljuje (stariji) brat pacijentov. To bi bila jedna suviše jasna izjava. i ja sam se popeo gore. Pri reprodukovanju sadr­ žaja sna snevač je izbegao da kaže: Da je brat gore. jer kod nas se kaže za neku osobu „ona je parterre" — ako je izgubila i imanje i položaj. ko­ liko mi je poznato. One su me izazivale. Brat nije ništa drugo do predstavnik svih kasni. schon vom Paradiese her. Freuden fiihl' ich mich bewegt." (Kod jednog divnog i blagog domaćina bio sam nedavno u gostima). onda se moralo odno­ siti na dadilju toga čoveka koja će uskoro napuniti trideset godina. izgubio svoj društveni položaj. 1 Nije mogućna ni najmanja sumnja šta se krije pod recima jabuka i jabučica. onda se ponovo odnosi na dadilju koja nosi odojče na rukama. a sam pacijent dole. birajući ime Safo. Onda lako vidi­ mo na kakvo se obrtanje misli: u romanu Safo čovek nosi ženu koja sa njim stoji u seksualnim odnosima. Mora dakle imati nekog smisla što je na ovom mestu u snu nešto predstavljeno obrnuto. Stvarni i imaginarni događaji javljaju se ovde — i ne samo ovde. jer je brat.• jih suparnika kod žene. Po­ stoji i mig na to kako ovo obrtanje treba izvesti. svratiste. lepe grudi su bile prve među dražima kojima je glumica vezala moga snevača. tako i delovi sna. unet u scenu iz detinjstva po19* . znači taj­ nu. u mislima sna radi se. Staviše. ich stieg hinan. gde stvari sa penjanjem stoje ponovo obrnuto nego u romanu Safo. a moj pacijent ga je stekao. To je opet jedno obrtanje stvarnog odnosa. Lepotica: Veoma žudite za jabučicama I to već od raja naovamo. Samo tumačenje sna ne pokazuje da li su u snu predstavljene fantazije a ne sećanja na stvarna zbivanja. Da war ich jiingst zu Gaste. Kao što je autor romana. ono nam pruža samo jednu sadržinu sna i prepušta nam da sami utvrdimo njenu realnu vrednost. Veliko društvo. u kojima su lica zaposlena gore i dole. Za dete dadiljine grudi stvarno znače 1 Faust: Jednom sam sanjao divan san. i on je grore. Dadilja kao i Dodeova Safo javlja se kao aluzija na ljubavnicu napuštenu pre kratkog vremena. sie reizten mich. I Rad sna — Rad na sažimanju 291 „Bei einem Wirte wundermilđ. Die Schone (Faust I 4132—4135) Der Und Von Dass Apfelchen begehrt ihr sehr. Ako je to bilo tačno. auch mein Garten solche tragt. dakle u istom prenošenju kao što upotrebljavamo i reč „heruntergekommen" (= propao). i pošto se takav slučaj može dogoditi je­ dino u detinjstvu. Dve lepe jabuke su sijale na njoj. aludiraju na fan­ tazije seksualne sadržine. A domaćin u Ulandovoj (Uhland) pesmi jeste ja­ buka. Video sam jednu jabuku. nego i kod stvaranja važnijih psi­ hičkih tvorevina no što su snovi — naj pre kao istovredni. Oči­ gledno na kraju sna. Zwei schone Apfel glanzten dran.290 Tumačenje snova. Kraj sna dakle u romanu Safo i dadilju predstavlja u istom nagoveštaju. Obrtanje mora važiti i za je­ dan drugi odnos između misli sna i sadržaja sna. obrnuto o jednoj ženi koja nosi čoveka. Radost me obuzima Što i moja bašta rađa takve. kao što već znamo.

III „San o gundelju" Sadržaj sna: Ono se pođseća da ima dva gundelja u jednoj kutiji. jedan odleti kroz otvoren prozor. maju1. njeni snovi sadr­ žavali su prekomerno bogat seksualni misaoni mate­ rijal. Ta protivrečnost je zanima. 1 Da bismo pri ruci imali još i treći primer za pro­ učavanje sažimanja prilikom stvaranja sna. drugi put su neke gusenice nađene izgladnele koje su bile ostavljene da se učaure. uveče skreće pažnju da je jedan moljac upao u čašu 5 vodom. Ona je podseća na jednu drugu protivrečnost. Tri dana posle venčanja pisala je svojim roditeljima kući pismo kako je srećna. Ona otvara kutiju. ona je postala tako dobrodušna. izgleda da se materijal sna raspada na više grupa bez neke vidljive povezanosti. Aristokrat koji guščicu zavodi. pomenuto ra­ nije što situaciju kod svoje dadilje nije umeo bolje da iskoristi.). Njena ćerka je pre nekoliko godina. Deca su besnela protiv jednog čoveka koji je gundeljima kidao krila. kojima mora pokloniti slobodu jer će se inače ugušiti. njena četrnaes­ togodišnja ćerka spava u krevetu pored nje. kad su preko leta stanovali u ne­ kom kraju. gundelji su sa­ svim mlitavi. pre toga sna. udala se takođe u maju. radnik koji oseća plemenito i koji se tako i ponaša. Izgleda kao da se detetu na grudima daje opomena koju Dođe upućuje mladiću. Analiza: Njen je muž otputovao.292 Tumačenje snova. koji dugujem jednoj starijoj dami koja je kod mene na psihoanali­ tičkom lečenju. I Rod sna — Rad na sažimanju 293 moću „Zuriickphantasieren" (retrospektivne fantazi­ je). Isto to dete imalo je običaj. Kao što odgovara teškim stanjima straha od kojih je bolesnica patila. Epizoda sa gospodinom koji grdi italijanskog kra­ lja odnosi se. Ali ona to nipošto nije bila. protivrečnost između iz­ gleda i raspoloženja. Jedna lepa. Uostalom. i opisani su trzaji životinje. Mala joj 1 Fantastična priroda situacije koja se odnosi na snevačevu dadilju dokazana je objektivno istaknutom okolnošću što je dadilja u ovom slučaju bila majka. a dru­ gog prignječi prozorsko krilo. pa zatim njihova tela gutao. Ona je prikupila jednu zbirku leptira i tražila je od nje arsenik za ubijanje leptira. Uveče. prev. Ona je rođena u . dok je prozor zatvarala. danas bi se svih ovih svirepih radnji devojčica užasavala. Jednom se dogodilo da je jedan noćni leptir još dugo leteo po sobi sa iglom zabodenom u telo. ali uobražena i sasvim glupa devojka. iznosim delimičnu analizu jednog drugog sna. podsećam na žaljenje mladog čoveka iz anegdote. a to je svakako izvor ovog sna. . To se na Iju. a pored nje jedna ružna ali plemenita. U njenoj knjizi koju je uve­ če čitala pričalo se kako dečaci bacaju mačku u ključalu vodu. ponovo na osobe ni­ žeg staleža koje se guraju u više društvo. ona je među starim pismima tražila i svojoj deci pročitala razna ozbiljna i komična pisma. kao što je to neko od nje zatražio (izražavanje ga­ đenja). onako kako ga je predstavila Elliot u Adamu Bid (Bede).• dima ne može videti. Ko bi na njoj mogao videti da je muče čulne želje? Iste godine kad je mala pravila svoju zbirku lep­ tira. čije uzimanje na znanje ju je u početku isto tako jako iznenadilo kao što ju je prestrašilo. u još nežnijim godinama. posredstvom jednog recentnog i samog po sebi ravnodušnog doživljaja. To su oba sama po sebi ravnodušna povoda za san. kraj je patio od navale gundelja. Pošto tuma­ čenje sna ne mogu da izvedem do kraja. bila vrlo svirepa prema životinjama. ali ona propušta da ga izvadi iz vode i ujutru žali jadnu životinjicu. Tema o svireposti prema životinjama zanima je i dalje. tako i jedno veoma smešno pismo nekog uči1 Gunđelj se na nemačkom kaže: Maikafer = majska buba (Prim. da buhama i leptirima kida krila.

p r i p r e m a gnječevjem buba (takozvanih španskih muva). „Obesi se" značilo je koliko i „Stvori po svaku cenu erekciju". uzet je iz sećanja na jednu d r u g u osobu. K r a t k o v r e m e p r e toga ona je u svojim nesvesnim mislima za v r e m e analize našla žalbu na njegovu „ostarelost". Ona sama spa­ va aerofilno. a iza nje se. Na ovaj smi­ sao cilja glavni sastavni deo sna. To je bila želja za ovom erekcijom. Na ovom primeru mi ćemo bez po m u k e saznati da se rad na sa­ žimanju prilikom stvaranja sna služi više nego jed­ nim sredstvom. ali slobodu ti ne dajem. U tu s v r h u sam odabrao san o Irminoj injekciji. Taj prelaz. a njen muž aerofobski.4 Između ovog Tanhojzer: . U daljem toku sna menja se značenje I r m i n e ličnosti (a da se p r i tom ne menja njen lik viđen u snu). Jedan dalji tok misli vodi ka Pentezileji istoga pesnika: Svirepost prema draganu. Dopuniti: Takva lektira je otrov za mladu devojku. 1 Sebi prebacuje što je j e d n a od njenih kćeri do­ bila u r u k e jednu r u ž n u Mopasanovu (Maupassant) knjigu. Doch geb'ich dir die Freiheit nicht. ako se upustimo u jedan san Čiju smo analizu izneli opširno. od one dame sa kojom bih želeo da zamenim svoju pacijentkinju. S t r a h da mu se nešto na p u t u ne desi dolazi do iz­ ražaja u mnogobrojnim fantazijama p r e k o dana. ona je predstavljala ovo moje dete. pa dakle najpre predstavlja samu sebe. Opira- . 8 Na ljubav te ne mogu primorati. Uz „pokloniti slobodu" pada joj na p a m e t mesto iz Mocartove Čarobne frule: „Zur Liebe kann ich dich nicht zwingen. Misao i želja koju ovaj san krije može se možda najbolje pogoditi ako ispričam k a k o ju je. pacijentkinji je takođe bilo poznato da se najsnažniji afrodizijak. Glavno lice sadržine sna je pacijentkinja I r m a . više d a n a p r e sna." 8 Uz „gundelje" pored toga još i reci Katičine: „Verliebt ja bist du wie ein Kdfer mir". 4 Zaljubljen si mi kao buba. da bismo na njemu dokazali predeterminiranost sadržine sna. koja se u ovom s t r a h o m izazivaj ućem prerušivanju ponovo To je zapravo izazivač sna. kantaride. Ali po­ ložaj u k o m e je ja kod prozora pregledam.Weil du von boser Lust beseelt" (pošto te obuzima zla strast). da bi više palo u oči. Otvaranje prozora i zatvaranje predstavlja jednu od stalnih prepirki sa njenim mužem.294 Tumačenje snaoa. Ona se pojavila sa c r t a m a koje joj u životu pripa­ daju. 1 Rad sna — Rad na sažimanju 295 telja klavira koji joj se kao domaći učitelj udvarao. da bih postigao mnogostruki odnos prvog elementa. ona postaje jedno od dece koje pregledamo u javnoj ordinaciji dečje bolnice. isplatiće se. Mlitavost je glavni simptom na koji se ovih d a n a imala da žali.. Ona živi u s t r a h u i brizi za odsutnim mužem. kao što misli moga sna pokazuju. pri čemu moji prijatelji pokazuju raznolikost svojih duševnih sposobnosti. 2 1 vratila iz potisnutosti. povezana istovetnošću imena s njim. očigledno. U sva ova tri saopštena sna ja sam štamparskim slogom istakao gde se jedan od elemenata sna ponovo javlja u mislima sna. Pilule od arsenika doktora Dženkinsa (Jenkins) u Nababu spadaju ovamo. krije ličnost j e d n e pacijentkinje koju sam iz­ gubio zbog intoksikacije. a i pismo jednog aristokratskog obožavaoca. Ukoliko se kod I r m e vidi difterična skrama. 2 Arsenik što ga njena mala traži podseća na pilule od arsenika. posre­ dovalo je predstavljanje moje ćerke-deteta. odjednom sred njenih poslova trgao i m p e r a t i v uperen protiv njenog m u ž a : Obesi se! Pokazalo se da je nekoliko časova p r e toga negde pročitala da se p r i vešanju pojavljuje snažna erekcija. Ona sama je u svojoj mladosti mnogo crpla iz zabranjenih knjiga. koje u Nababu vraćaju mladalač­ ku snagu vojvodi od Mora (Duc de Mora). p r i čemu se podsećam brige za moju najstariju ćerku. Ali pošto ni za j e d a n od ovih snova analiza nije privedena kra­ ju. svakako.

dalje u istoj vezi na moju sopstvenu ženu. Upadan je predstave u san o injekciji isto tako je mnogostruko determinisano. ja nisam sjedinio sa crtama drugoga. U mislima sna nije bio sadržan „propilen". grupa predstava vezana za mog berlinskog. i kome imam da zahvalim za tolike dragocene informacije. povezana suprotnošću. mom najstarijem bratu. dvostruko je determinisan. njegova telesna karakteristika i njegove patnje pripadaju jednoj drugoj osobi. koji me ne razume. takođe o herniji seksualnih procesa.. S jedne strane. Ali u njegovom slučaju slika sna je konstruisana na jedan drugi način. ja sam pored toga prikupio aluzije još na čitav niz drugih osoba. Moglo bi se po­ misliti da je ovde zauzelo mesto jednostavno pomeranje kod stvaranja sna. koja se pretvorila i postala jedna zajednička slika. dabome sa crtama punim kontradiktornih osobina. koji ne priznaje da sam u pravu i poklanja mi liker koji miriše na amilen. preko posredničke pred­ stave o seđenju. U bolesnim promenama koje sam otkrio u njenoj guši. a čija se histerija ne prepoznaje. i u njoj su bili istak­ nuti oni elementi koji zvuče skladno sa elementima . nego „amilen". on nosi ime doktora M. nalazi se grupa predstava veza­ nih za moga prijatelja Otona. prijatelja. s druge strane. u mom snu o stricu. Kao interesantan primer sažimanja služi i pominjanje „propilena" u snu.. kao istovrednosne koriste asocijacije za povezivanje misli najrazličitije vrednosti i sklon sam iskušenju da sebi tako reći plastički predstavim proces kojim je ami­ len u mislima sna bio zamenjen propilenom u sadr­ žaju sna. U snu o stricu ističe se. one se kriju iza osobe iz sna „Irme". i njegovo pominjanje postaje očevidno pre­ ko trimetilamina koje dolazi ubrzo iza propilena. ova ista Irma postaje alu­ zijom na jednu drugu damu koju sam jednom pre­ gledao. Jedna slič­ na mešovita osoba jeste dr R. samo ovo porneranje služi ciljevima sažimanja kao što pokazuje sledeći dodatak u analizi sna.296 Tumačenje snova. Ono što iz grupe „Oto" naročito treba da uzbudi moju pažnju određeno je recentnim povodima koji izazivaju san. da naime obe slike projicira jed­ nu iznad druge. Ako se moja pažnja još jedan trenutak zaustavlja kod reci „propilen''. i zato iz slike sećanja izvesne crte pojedinca nisam ispustio. kao i na drugom mestu kod analize snova. Uskoro će mi se pružiti prilika da o njemu raspravljamo u vezi s nečim drugim. Prelazim preko upadljive okolnosti da se ovde. U tom gradu ja sam godinu dana posle sna posetio jednog svog prijatelja koji je tada bio teško bolestan. a one koje se ne slažu. A propileji se ne nalaze samo u Atini. tako. Građenje kolektivnih i složenih osoba jeste jed­ no od glavnih sredstava kojim sažimanje sna obav­ lja svoj rad. Crte što su svojstvene jednome. jedna drugu brišu i u slici postanu nejasne. moga sna. žrtvovanih pri radu sažimanja. amilen spada među ove izvrsne ele­ mente. nego i u Minhenu. jedna jedina crta. I Rod sna — Rad na sažimanju 297 njem pri otvaranju usta. ne pojavljuju se u snu u telesnom obli­ ku. nego sam krenuo postupkom po kome Galton stvara svoje porodične portrete. bledi izgled. pošto ja prepuštam da se na njoj zbiva sve što me tačka po tačku podseća na te druge osobe. koji me razume. Sve ove osobe na koje nailazim prilikom praće­ nja „Irme". Ja mogu da stvorim jednu kolektivnu sliku i na drugi način za svrhu sažimanja sna tako što ću stvar­ ne crte dva ili više lica sjediniti u jednu sliku sna. onda mi pada na pamet istozvučnost sa „propileji". koji bi mi priznao da sam u pravu. predestinirane za sadržinu sna. plava brada kao pojačana crta iz fizionomije dva lica i zato nejasne fizionomije. s jedne strane parafrazičnom istozvučnošću sa difterijom. Bogata gru­ pa predstava „Vilhelm" biva oživljena upravo svojom suprotnošću prema grupi „Oto". pri čemu se zajedničke crte jače isti­ ču. Irma po­ staje zastupnica ovih drugih lica. ona pored toga sadrži aluzije na moga oca i na mene. a s druge strane kroz odnos prema pacijentu kojeg sam poslao na istok. govori i radi kao on. Na ovaj način je nastao doktor M.. pošto je u stvarnosti obema osobama zajednički. Tako i jeste.

pyramidal". a mies = rđav. kako se stvaraju nove jedi­ nice. I amilen bi mogao doći neizmenjen u sadržinu sna. . San sa re­ cima uopšte često postupa kao sa stvarima i zato su one sposobne da se kombinuju na isti način kao pred­ stave konkretnih predmeta. U cilju stvaranja ovakve srednje veze. Pri tom. Ta u čitavom ovom snu ja se vraćam od jedne osobe. U propilen-propileji sastaju se obe grupe predstava. I Rad sna — Rad na sažimanju 299 već izazvanim u ovoj grupi.298 Tumačenje snova. prijatelja protiv protivnika. Miss engleska reč za „gospođica". nekakva vrsta polente. iz kruga „Vilhelm" do­ lazi mu u susret Minhen sa „Propilejima". pa zatim kaže: „Das wird in einen allgemeinen „Maistollmiitz"1 ausgehen" (To sve će se završiti jednim ludim „majstolmicem"). (Prim. nesumnjivo je preduzeto jedno pomeranje pažnje sa onog što se stvarno mislilo na nešto što se nalazi u blizini asocijacije. dolazi u sadržinu sna. do druge koju mogu ovoj po želji suprot­ staviti. u snu nejasna misao da je to nekakav kolač naprav­ ljen od kukuruza (nemački: Mais). Mogli smo posmatrati izvesne pojedinosti rada na sažimanju. Zado­ voljimo se. Rešenje ove tvorevine reci u početku mi je zadavalo mnogo glavobolje.01miitz. loš (u jevrejskom žargonu). Nešto ranije čitao sam u novinama jedan članak o Ibsenu koji je napisao isti autor čije sam poslednje delo u snu ovako kritikovao. mannstoll = pomamna za muškarce. zbirna lica. Tesno asociran sa amilenom je „propilen". poduprt sa mnogo strana. Jer čitava oblast sećanja što ga ovo ime pokriva prilo­ žena je da bi se našao jedan elemenat koji može dati dvostruko determinisanje za amilen. Analiza razlaže reč u Maistoll . Najjasnije rad sna se vidi na sažimanju ako je on za svoje objekte izabrao reci i imena. koja izaziva moje nedopadanje. Kao ne­ kim kompromisom ovaj srednji elemenat dospeva za­ tim u sadržaj sna. I tako amilen u grupi „Oto" izaziva sećanja iz kruga hernije i u drugoj grupi. u kome je po mom mišljenju jedno novo fiziološko otkriće bilo precenjeno i. Naposletku se ovo čudovište raspalo na dva imena Nora i Ekdal iz dve poznate Ibsenove drame. I tako je sasvim jasna činjenice da višestruko de­ terminisanje mora olakšati prodiranje jednog elemen­ ta u sadržaj sna. Rezultati takvih snova su komični i neobični neologizmi. tačku po tačku. 2) Jedna od mojih pacijentkinja saopštava mi kratak san koji se završava jednom besmislenom kom­ binacijom reci. Miss (Engleskinja njenih rođaka otputovala je 1 Ovo mesto biće razumljivo tek ako poveđemo računa o sledećem: Mais = kukuruz. kao na primer: kako se daje prednost elementima koji se višestruko javljaju u mislima sna. ali je on došao pod uticaj grupe „Vilhelm". a svi ti delovi mogu se prepoznati kao ostatak jedne konverzacije vođene za stolom kod njenih ro­ đaka. izazivam. prev. Olmutz je nemačko ime za češki grad Olomouc. Čemu sažimanje služi i koji faktori ga stvaraju. Ona se sa svojim mužem nalazi na nekom seoskom veselju.mannstoll . osim aluzije na upravo otvorenu jubilarnu izložbu. još i reci: Meissen (jed­ na majsenska porculanska figura koja predstavlja pticu). ja sam sledeće noći sanjao jednu rečenicu koja se očigledno odnosila na tu raspravu: „To je stvarno jedan norekdalski stil" (Das ist ein ivahrlich norekdaler Stil). Tu je konstruisana neka srednja zajednička koja dozvoljava višestruko determinisa­ nje. nije bilo lako reći.). ali odakle to dolazi. Meissen je grad u Nemačkoj čuven po svojoj staroj fabrici porculana. za sada. to pita­ nje ćemo postaviti tek onda kada budemo hteli da u celini obuhvatimo procese pri stvaranju sna. i tako trimetilamin. nije bilo sumnje da je neologizam stvo­ ren parodistički prema superlativima „kolossal. Iza reci Mais kriju se. Proučavanje sna o (Irminoj) injekciji dozvoljava nam već da steknemo izvestan pregled o prošecima sažimanja za vreme stvaranja sna. 1) Kad mi je jedan kolega nekom prilikom po­ slao svoj članak. konstatacijom da sažimanje sna postoji kao značajna relacija između misli sna i sadržine sna. pre svega. opisano suviše ushićenim izrazima. mešovite tvorevine i kako se konstruišu zajedničke srednje jedinice.

involira jedan prigovor samo onda ako treba da pređe na tumača snova.). objavljenoj 1905. Indiferentni povod za san pokriva. I Rad sna — Rad na sažimanju 301 u Olmutz). Tutel (možda „Tuttel") jeste jedna vulgarna oznaka za ženske grudi a sastojak . ako moji snovi izgledaju duhoviti. i intimno je povezan sa teorijom duhovitog i komičnog. U budnoj stvarnosti ne mogu da polažem mnogo prava na predikat „duhovit" (witzig). onda prestaje „Pappeln" (= brbljanje). Lizing (Liesing). Pošto „kontinuirano zvonjenje" odgovara nakvašenosti. pošto je za njega zatvoren pravi i najbliži put do izražavanja nje­ govih misli. samo jedan njegov elemenat. što se dogodilo u knjizi. zvonilo je još uvek. jednom je pospan prosuo čašu vode na tle tako da se kabl sobnog telegrafa nakvasio i njegovo kontinuirano zvonjenje smetalo je ocu kad je spavao. prev. Pošto je otišao. sa naslovom: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (Dosetka i njen odnos prema nesvesnom). A reč Hearsing kombinovana je iz mesnih naziva našeg bečkog lokalnog tramvaja koji se tako često završavaju na . dešava se da se sledeća stanica zove Hearsing a naredna Fliess. Hicing (Hietzing). što je tesno povezano za kvašenje poda. Ovo prebacivanje. i čitav lanac misli i nadovezivanja odvajao se od svakog sloga ovog ču­ dovišta od reci. Reč „zimmerrein" kaže se za životinju (ili dete) koje je naučeno na či­ stoću u sobi (da ne mokri i si. Engleski naziv toga mesta Vlissingen glasi Flushing. nego samo u po­ jedinim udarcima. loš — u šaljivo upotrebljenom jevrejskom žargonu. ali mu je njegova fantazija dala jedno supstitutivno značenje.). kasno uveče. mada i sam po sebi rav­ nodušan. „Kako se na najprostiji način dobija zlato? Pođe se u jedan drvored u kojem rastu srebrne topole. svakako. onda za to nije kriva moja ličnost. Kao dečak.. zapoveđi se da ćute. koji je stanovao za­ jedno sa ocem. a ovaj kaže: Ipak je neobično što i ljudi koji su ina­ če „tutelrein" ne umeju da postupaju s takvim stva­ rima. 4) U jednom svom dužem i zbrkanom snu u či­ jem je prividnom središtu putovanje brodom. što je stvarno ime jedne sta­ nice koju dotiče moj brat kad nam se iz Engleske vraća u posetu.. Čitaoci se mogu uveriti da snovi mojih pacijenata čine utisak duhovitog (witzelnden) u istom i u većem stepenu nego što to čine moji snovi. od engleske reci hearsav (= po čuvenju). 1 I ovde jedna primedba prevodioca. kao što se vidi. on to postaje po nuždi. (Prim. On je postao zna­ čajan uopšte samo zato što se nadovezao na jedan drugi snevačev doživljaj.. Izmišljeno ime „Sagter Hatergesagt" t r e ­ ba rastaviti na članove: sagt er (= kaže) i hat er gesagt (= r e ­ kao je). mi je dalo povoda da tehniku vica uporedim sa radom sna.rein" (čist) pre­ uzima prve slogove sobnog telegrafa da bi stvorio reč „ziramerrein". upotrebljavaju se „pojedini udarci" da predstave kapanje. da mu oprave sobni telegraf. godine. U sabranim delima sveska VI.ing" prema imenu Fliess dobijamo „Vlissingen".300 Tumačenje snova. 3) Mlad čovek kod kojeg je kasno uveče zazvonio neki poznanik da bi mu predao posetnicu sledeće noći sanja ovo: Jedan poslovan čovek očekuje. meae delieae.ing".* Kroz odnos krajnjeg sloga . staro ime Medelitz. Prvi čitalac i kritičar ove knjige učinio mi je prigovor koji će kasniji čitaoci i kritičari verovatno po­ noviti: „da snevač često izgleda suviše duhovit". a osim toga zvuči slično kao ime neke osobe 1 zastupljeno u snevačevoj porodici. To je tačno. nego to zavisi od osobitih psiho­ loških uslova u kojima se san izrađuje. . što upućuje na klevetanje i uspostavlja odnos prema indiferentnom izazivaču sna preko dana: prema jednoj pesmi objav­ ljenoj u šaljivom listu Fliegende Blatter od strane jednog ogovaračkog kepeca „Sagter Hatergesagt". i to mesto često je predstavljalo cilj mojih putovanja. Medling (Modling). Satiričko-humoristički list „Fliegende Blatter" izlazio je u Nemačkoj do dru­ gog svetskog rata. Reč „tutelrein" razlaže se u tri pravca i time cilja na tri materije koje su zastup­ ljene u mislima sna: „Tutel" = Kuratel znači stara­ telj stvo. i srebro je „oslobođeno". ne kontinuirano. Ovo poslednje je ime moga prijatelja u B. Sluga dovede ponovo toga čoveka. mies = odvratan.. 1 Isto razlaganje i slaganje slogova — prava hernija slo­ gova — služi nam i u budnom stanju za pravljenje mnogo­ strukih šala. što na engleskom znači „crvenjenje" ukoliko se odnosi samo na snevača. San postaje duhovit. dakle „meine Freude" (== moja radost).

u što se ove misli mogu sažeti. moram reći: „Pa­ cijent o čijem sam vas stanju poslednji put konsultovao zaista pati samo od jedne neuroze. Igrarija sa imenima i slovima. (J. da­ nas Vroclav. ona je razgovarala sa mnom o dubo­ kom utisku koji je na nju načinila dirljivo tužna istorija jednog propalog talenta u jednoj od Davidovih novela. i to ovim putem: u romanu o umetniku L'oeuvre. sigurno. Ferdinand Lassalle je osnivač nemačkog socijaldemo­ kratskog pokreta. slično. bilo još uvek premalo prerušeno. kao što je poznato. kojom se ovde ba­ vim. David). i drugo: ovaj smisao mora biti u dobroj vezi sa mojom odlu­ kom ponovljenom iz budnog stanja. Reč autodidasker se sad lepo može rastaviti u autor. i da je ovaj faktor morao sudelovati u tome da mojim mislima ukaže na zao­ bilazni put preko Breslaua. Lassalle je. a ja sam je tešio napomenom da se upravo takve opasnosti vaspitanjem mogu ukloniti. glasi otpri­ like kao izvrnuto Lasker. da sa­ drži komprimirani smisao ili da ga zastupa. koje ja lečim. moja je žena iz­ razila zabrinutost koja se odnosila na decu." Novostvorena reč „Autodidas­ ker" sad treba da udovolji dvama zahtevima. a i na jednu noviju publikaciju Behtereva o ovoj neurozi koja mi je dala povoda da se ljutim. nedaleko od Breslaua. pisac je. tačno onako kao što ste vi slutili. kojim počinje ime Alek­ sandar. . Moja fantazija kako profesoru N. osnivač narodne liberalne stranke u Nemačkoj. Za zabrinutost da pored žene propadne. Ja sam svojoj ženi doneo više svezaka jednog poznatog autora sa kojim moj brat živi u prijateljstvu. a to je činilo jezgro mojih misli sna. Tokom noći moj je tok misli išao dalje. gde se udala jedna dama s kojom smo bili u veoma prisnom prijateljstvu. Verovatno je prili­ kom zamene imena pošao ovim putem. Zola daje. poginuo u dvoboju zbog jedne dame (Prim. a drugi deo verno se pokriva sa jed­ nom kratkom i bezazlenom fantazijom koju sam pre nekoliko dana izmislio sa sadržajem kako profesoru N. koji je sadržajno morao biti blizak mojim mislima sna. I sad primećujem da Aleks. Prve od ovih reci vode do — ovog puta zna­ čajnog — povoda za san. nastalo i ono moje Autodidasker. Jedne večeri. kada ga prvi put budem video.. rodom iz istog mesta kao i ja. prev. dakle usled posleđica infekcije dobijene kod žene (lues). što mi je isto­ vremeno omogućilo da prikazem oba načina na koja ovaj kobni uticaj vodi u nesreću. prihvatio zabrinutost moje žene i s time se svašta drugo ispreplele Jedna primedba koju je pesnik stavio protiv moga brata u vezi sa venčanjem ukazala je mojim mislima na jedan sporedan put koji je mogao voditi predstavljanju u snu. i tako se stvorilo Sandoz. I Rad sna — Rad no sažimanju 303 i podseća na pacijente sa „crvenilom straha". Eduard Las­ ker (1829—1884). ima međutim još jedan dalji smisao. u epizodama opisao sebe i svoju porodičnu sreću. a u romanu se pojavljuje pod imenom Sandoz. 5) Drugi put sanjam san koji se sastoji iz dva odvojena dela. Tako je. J. kada se čita obrnuto (kao što deca tako rado čine). preu. To ime mu je. naš razgovor se posle toga okrenuo ka trago­ vima obdarenosti koju kod naše dece zapažamo. prim.). kao što sam sa­ znao. Ovaj put vodio je u Breslau (grad u Sleziji u Sljonsku.302 Tumačenje snova. zamenio trećim slogom istog imena sand. na koga se priključuje Lassalle. autodidakt i Lasker.). rođen u Breslau (1825—1864). rođen u Jaročinu. prenosi me u jednom drugom smislu na moga još neoženjenog brata koji se zove Aleksandar. dam to zadovoljenje. da profesoru N. ja u Breslavu pronađoh primer u slučajevima Lasker i Lassalle. pričam da bo­ lesnik kojeg smo obojica videli boluje samo od jedne neuroze ušla je u san na sledeći način. Obojica J e vreji. 1 Ono „cherchez la femme". Prvi deo je reč koje se živo sećam — „autodidasker". Pod uticajem onoga što je baš pročitala. kako smo njegovo ime skraćivali. zato se slog Al. a koji je. Aloz. Kratko vreme pre završetka moje radne godine dobio sam jed­ nog pacijenta kod kojeg me je moja dijagnostika osta1 Lasker je umro od progresivne paralize. kao što je poznato. Ona za­ stupa želju za srećnim porodičnim životom za moga brata.

i sad mi je otkrio baš onaj deo seksualne etiologije koji sam oče­ kivao i koji mi je bio potreban da bih mogao pretpo­ staviti postojanje neuroze. na moje najveće iznenađenje. Odmah sam znao da bi zapravo tre­ balo da glasi „erziherisch" (=" vaspitno). kroz seksualni život: tabes — paraliza ili neuroza. na koju se labavi je niže način na koji je Lasal propao. Tokom obilja fragmenata sna. re­ čenica je glasila: „Das wirkt erzefilisch auf die Geschlechtsempfindung" (= to deluje erzefilisch na sek­ sualno osećanje). 6) Marcinovski (Marcinowski): „Jutros rano do~ živeo sam između sna i budnoće jedno veoma lepo sažimanje reci. ali dečaci čoveku kasnije u vaspitavanju stvaraju teškoće. da bolesnik nije tako energič­ no poricao seksualnu anamnezu bez koje ja nikakvu neurozu neću da priznam. zaprepastio sam se nekako na jed­ noj reci koju pred sobom vidim upola napisanu. Bilo bi privlačno dijagnosticirati neurozu. respektive. profesor je svoje interesovanje skrenuo na lične stvari." — Prigovorio sam da su oni dosad ostali sasvim pitomi. ja je zamenjujem razgovorom o vaspitanju. rekao mi da su opravdane. Ova dva utiska su kontinuitetom. I tada on. i ako primam u san pri­ ču o neurozi. možda se mogla pretpostaviti neka promena na kič­ menoj moždini. Odlučio sam se da mu. očigledno mi ova druga dijagnoza o budućnosti mojih sinova nije godila kao ni ona ranija da moj pacijent samo pati od neuroze. igra ulogu u ovom čvrsto sastavlje­ nom (i pri brižljivom tumačenju sasvim providnom) mu ne samo zbog ove analogije i zbog moje želje da budem u pravu — a tako isto ni zbog svojih uzgred­ nih odnosa sa Breslauom i prema porodici naše pri­ jateljice koja se tamo udala — nego i zbog sledeće opizode koja se dogodila na kraju naše konsultacije. Ona glasi „erzefilisch" i pripada jednoj rečenici koja je van svake veze potpuno izolovana i neprimetno ušla u moje svesno sećanje. Ista alternativa organskog ili funkcionalnog ošteće­ nja kroz ženu. Ista fantazija neizmenjeno služi prikazivanju oba suprotna člana alternative. čak. Za mene je to bilo olak­ šanje. poče da me moli za oproštaj što me je lagao.304 Tumačenje snova." — Na njegovom licu izraz respekta i po­ štovanja. kolebao sam 20 FrojJt Odabrana đela. moje strahovanje da bi profesor N. svojim na­ pomenama o teškoćama vaspitanja dečaka mogao biti u pravu nalazi ulazak u sadržinu sna na taj način što se iza prikazivanja moje želje krilo da u ovakvim strahovanjima ne budem u pravu. a upola štampanu. i to bi načinilo kraj svima teškoćama. Ali kakvo ispunje­ nje želje treba da predstavlja to ako priznam da ni­ sam u pravu? Baš to je moja želja. I Rad sna — Rad na sažimanju 305 vila na cedilu. — „Devojčice. dečaci?" — „Tri i tri. sa devojčicama je stvar laka. pa zatim dodao: „Posmatrajte toga čo­ veka i dalje. VI .. čija sam strahovanja u snu ' prisvojio. „Koliko dece imate?" — „Šestoro. uzdržao sam se da mu protivrečim. To je bila neka teška organska bolest. kojih se jedva mogu setiti. čim ga ponovo vidim. Nekoliko dana kasnije saopštio sam bolesniku da ne znam šta da počnem s njim i rekao sam mu da se obrati nekom drugom lekaru. I na taj način. pošto se tako tesno dodiruje sa zabrinutostima moje žene što ih je kasnije izrazila. Tema na koju se odnosi to „biti u ili ne biti u pravu u snu" nije mnogo uda­ ljena od onoga što je za misli sna zaista zanimljivo." Pošto znam da on ne deli moje poglede o etiologiji neuroze. koji pokazuje još veću povezanost sa mislima sna.A sad pazite. biće da je to neuroza. U toj neprilici pozovem u pomoć lekara koga kao čoveka najviše poštujem (kao i ostale) i čijem se autoritetu naipre mogu priklo­ niti. Pošto je svoj lekarski posao obavio sa konstatacijom one pretpostavke. ne bude u pravu. ali svoju nevericu nisam sakrio. ali ujedno i sramota: morao sam sam sebi pri­ znati da je moj „consiliarius". pravilnije video. kažem da je on bio u pravu a ne ja. Profesor N. zapravo. to je moj ponos i moje bogatstvo. nezaveden obraćanjem pažnje na anamnezu. kazao je da se toliko stideo. želeo bih da moja žena. On je saslušao moje sumnje. ja bih želeo da nisam u pravu sa svojim strahovanjima. I baš to sada ja radim u snu. doživ­ ljavanjem povezana zajedno." — . ali se nije mogla dokazati.

počinjući sa analiziranjem još u polusnu. Kod jednog mladog čoveka koji je patio od prinudnih predstava sa inače intaktnim i visoko razvijenim intelek­ tualnim funkcijama naišao sam. budući da sa ovom bolešću. ili čak izuzetno retko. ali se plašim da bi to u isto vreme moglo delovati kao da je trujem). nove jezike i veštačka sklapanja reci. nedavno.306 Tumačenje snova. pošto sam joj mnogo što-šta o tom problemu ispričao. služi samo kao aluzija na jedan događaj o ko­ 1 jem je bila reč. nego su odgovarali neizvitoperenom tekstu njego­ vih prinudnih misli koje su mu u budnoći dolazile u svest samo izmenjene. tekst je pri tom ono što ostaje isto. Pri tom mi pade na pamet reč sifilis i. taj materijal je vrlo čest. ali koja nala­ zimo i kod histerije i prinudnih predstava. dass es zu gleicher Zeit vergiftend wirken konne (U prevodu: Svojom pričom hteo sam da na našu vaspitačicu vaspitno delujem na njen osećajni život. a smisao je po mogućstvu izmenjen tako da ima više značenja. objavljen u Internationale Zeitschrift fiir Psychoanalyse II. dolazi da se uzme u razmatranje. Jezičke veštine dece koja u izvesnim vremenima sa recima stvarno postupaju kao sa predmetima pronalaze. objašnjavajući ovo e. Ne bi trebalo da iz ovog malog izbora primera. Internationale Zeitschrift fiir Psychoanalyse. :o» 1 . ili jedno zna­ čenje koje se razlikuje od originala. dakle. Erzefilisch = erzah — (erzieh —) (erzefilisch). aber habe die Befurchtung. postade jasno da reč „sifilis" ne treba uzeti u doslovnom smislu nego da ona stoji mesto otrov. na izuzetak od ovog pravila. prema kojima se onda odnosi kao „besmi­ slena" reč. odjednom. „Kategorija" ovde predstavlja ženski polni organ i reč „kategorieren" isto što i urinieren (= mokriti). naravno u od­ nosu prema seksualnom životu. u kome se nalazi besmislena tvorevina reci „Svingnum elvi". sasvim logično glasi: „Durch meine Erzahlung habe ich auf meine Erzieherin erzieherisch auf deren Empfindungsleben einwirken vvollen. Naprotiv. Takav je jedan san dr fon Karpinske (Karpinska). lupao sam glavu kako mi to može doći u san. Zatim mi na pamet pade „erzehlerisch". Govor u snu. Tausk (Zur Psvchologie der Kindersexualitat. čak. možda. ni lično niti pak profesionalno. i da su saopštene analize većinom razumljive samo za poznavaoce pa­ tologije neuroze. Zaslu­ žuje da se pomene još slučaj da se u snu javlja reč koja sama po sebi nije beznačajna. pošto je sama lišena pravog značenja. i za san pred­ stavljaju ovde zajednički izvor. koji saopštava V. Gde se u snu pojavljuju govori koji se kao takvi izričito razlikuju od misli. samo zavisnost tumačenja sna od psihoana­ litičkog lečenja ima za posledicu da se samo veoma mali broj primera zapazi i saopšti. To je slučaj u snu o „kategoriji" jednog desetogodišnjeg dečaka. i ja sam joj stvarno dao Hesejevu (Hesse) knjigu O prostituciji da bih „erzieherisch" (= vaspitno) delovao na njen ne sasvim normalno razvijeni osećajni život. onda kao pravilo bez izu­ zetka važi da govor u snu proizlazi od govora spo­ menutog u materijalu sna. 1913). I Rad sna — Rad na sažimanju 307 se neko vreme da li. a i za psihoneuroze. I tad mi. 1914. Analiza besmislenih tvorevina reci u snu naro­ čito je pogodna za to da se prikaže stepen sažimanja u radu sna. ne bi pravilnije glasila „erzLfilisch". i objašnjavajući u isto vreme da sam sinoć od naše „Erzieherin" (= vaspitačica) bio podstaknut da govorim o proble­ mu prostitucije. ne retko. ovde upotrebijenih. zaključimo da takav ma­ terijal samo retko kada. I. ili u izrazu malo pomeren. Izopačavanja reci u snu veoma su slična onima koja su nam poznata kod paranoičara. Tekst govora je ili u celini sačuvan. Rečenica u prevodu. Govori koji su se pojavljivali u njegovim sno­ vima nisu dolazili od govora koje je on slušao ili ih sam održavao. ali koja obuhvata razna druga značenja. govor u snu je često sastavljen od raznih sećanja govora. nemam ni­ kakvih dodirnih tačaka.

onda ovaj uspeh obično smatramo dokazom za to da predominantnoj predstavi pripada naročito visoka količina psihičke vrednosti (naročiti stepen interesovanja). San je. Kao korelat ovome možemo izraziti ovu rečenicu i obrnuto. I Rad pomeranja 309 B RAD POMERANJA Morali smo već ranije zapaziti jednu drugu. a na njihovo mesto mogu ući u snu drugi elementi. faktor svireposti. — jer botanika nikada nije zauzimala mesto među mojim omiljenim studijama. intenziteta predstavljenog. ili ne dolazi u obzir. tako reći. Tako. tako da izgleda kao da je samo jedan od eleme­ nata misli sna ušao u sadržaj sna. boravak gore i dole načinjeni su centrom. Ono što je u mislima sna očigled­ no bitna sadržina. U snu o stricu pojavljuje se opet plava brada. u snu uopšte ne mora biti zastup­ ljeno. ali u povezivanju druge vrste i ne pominjući seksualno. Uzimanje na znanje ove nove. tretirati tako kao da su manje vredni. pogodno je da najpre izazove naše čuđenje. Ali sad otkrivamo da u slučaju raznih elemenata u mislima sna. 1 . U potpunoj suprot - nosti sa ovim primerima. pošto će različite Psihički intenzitet. u nje­ nom smislu sasvim inkonstantne relacije između mi­ sli sna i sadržaja sna. držati po strani od čulnog intenziteta. na primer. vrednovanje. u mislima sna se radi o komplikacijama i konfliktima koji proiz­ laze što se među kolegama iz njihovih profesionalnih obaveza i dalje prigovara da ja za svoj hobi dopri­ nosim isuviše visoke žrtve. Slično se i u snu o gundeljima koji ima za temu odnos seksualnosti prema svireposti. sa intenzivnim interesovanjem istak­ nuti elementi. nego samo jedna njihova više ili manje mnogostrana determinacija. ako nekom antitezom nije labavo povezan s tim. Takvi snovi onda s punim pravom čine utisak „pomeranja". Elemenat „botanička" u ovom jezgru oko misli sna uopšte nema mesta.308 Tumačenje snova. isticanje interesova­ nja jedne predstave mora se. u snu o botaničkoj monografiji središte sadržine sna oči­ gledno jeste elemenat „botanička". razume se. drukčije centriran. naš sud nam to neposredno kazuje. u sadržini sna ponovo pojavio. jedna takva vrednost u procesu stvaranja sna ne ostaje sačuvana. Predstave koje su među mislima sna najvažnije biće svakako one predstave koje se u njima najčešće javljaju. doduše. U toku stvaranja sna mogu se sad ovi bitni. koja sačinjava nje­ gov centar. Ne dolazi u san ono što je važno u mislima sna nego što je u njima mnogo­ struko sadržano. njegova sadržina je grupisana oko drugih elemenata kao sre­ dišta nego što su misli sna. verovatno ne manje značajnu relaciju dok smo prikup­ ljali primere za sažimanje snova. Ako kod jednog psihičkog procesa u normalnom životu nalazimo da je jedna predstava bila istrgnuta iz više drugih predstava i da je za svest stekla naročiti stepen živosti. izvan svakog smisaonog odnosa prema mojim željama punim ambicija koje su. moglo bi se pomisliti. Ne postoji ni­ kakva sumnja o tome koji to elementi u mislima sna imaju najveću psihičku vrednost. ali san raspravlja o opasnostima sek­ sualnih odnosa prema socijalno nisko stojećim lici­ ma. to jest istrgnut iz celine i time preoblikovan na nešto strano. Mogli smo primetiti da oni elementi što se u sadržaju sna ističu kao bitni sastavni delovi nipošto ne igraju istu ulogu u mi­ slima sna. ali ova pret­ postavka neće nam mnogo koristiti pri našem shvatanju o stvaranju sna. san o Irminoj injekciji po­ kazuje da pojedinačni elementi pri formiranju sna s pravom mogu zauzimati ono mesto koje zauzimaju u mislima sna. o čijoj maloj vrednosti u mislima sna ne može biti ni pitanja. jer već unapred nećemo moći verovati da oba faktora višestruke determinacije i sopstvene psihičke vrednosti nužno moraju pri izboru sna delovati u istom smislu. kao što smo videli jezgro misli sna. To najpre čini utisak kao da psihički in­ tenzitet 1 pojedinih predstava uopšte ne dolazi u obzir za izbor sna. U snu moga pacijenta o Safou penjanje i spuštanje. mada je taj ele­ menat u nepriličnoj meri proširen.

i kao posledica toga pojavljuje se raz­ lika između teksta sadržine sna i misli sna. s druge strane. pošto je sam po sebi razumljiv. putem predeterminisanja od elemenata manje psihičke vrednosti stvara nove vrednosti koje posle toga dospevaju u sadržaj sna. i kad bi se ovi ele­ menti izbrisali iz analize. A izopačen je sna već nam je poznato. takođe. zračiti kao iz jednog sre­ dišta. . Možda je poneki či­ talac ove rasprave već u sebi pomislio da predeterminisanost elemenata sna nije neki naročiti pronalazak. onda se u procesu stvaranja sna zbiva prenošenje i pomeranje psihičkih intenziteta pojedi­ nih elemenata. nego uopšte ni neke dovoljne determinisanosti. jeste upravo bitni deo rada sna: on zaslužuje naziv pomeranje sna. . Posledica ovoga pomeranja je da sadržaj sna više ne izgleda isti sa jezgrom misli sna. Beč. nikakvo čudo onda ako se u tako dobijenom misaonom materijalu ovi elementi na­ ročito često nalaze.310 Tumačenje snova. jer su i jedno i drugo sigurno bili bez značaja za njegovu bitnu sa- T-1 . i da uopšte niko nikad ne sanja glupost! Jedan san kojeg se tako jasno sećamo da ga kasnije možemo ispričati. Možemo pretpostaviti da se pomera­ nje sna ostvaruje pod uticajem cenzure endopsihičke odbrane. Ja ne bih mogao da uvažim ovaj prigovor. da san daje samo jedno izopačen je želje sna koje postoji u nesvesnom. moralna jasnoća tvoje prirode čini mi razumljivim sve što je na tebi. Ali ova mnogostruka deter­ minacija pored svega toga mora biti od značaja pri izboru pojedinih elemenata koji će ući u san. mi smo ga sveli na cenzuru koja obavlja jednu psihičku instan­ cu u životu misli protiv druge. Pomeranje sna i sažimanje sna su oba glavna faktora. " „Tvoja izvanredna osobina da snevaš kao i kad si budan počiva na tvojim vrlinama. naime. Pomeranje sna je jed­ no od glavnih sredstava za postizavanje tog izopačenja. Pa ipak. san ove intenzivno naglašene i mno­ gostruko poduprte elemente može otkloniti i u svoju sadržinu preuzeti druge elemente kojima pripada samo ova druga osobina. ima uvek smisla a drukčije ne može ni da bude! J e r ono što među sobom stoji u protivrečnosti ne bi se moglo grupisati u jednu celinu. tvojoj praved­ nosti. Tako smo dovedeni do zaključka da mnogostruka determinacija koja odlučuje o tome treba li u san da uđe svakako nije uvek primarni faktor u stvaranju sna. 2. I Rad pomeranja 311 misli sna iz njih. nego često sekundarni rezultat neke nama još nepoznate psihičke sile. polazi od elemenata sna i beleže se sve pomisli koje se na njih nado vezuju. čijoj delatnosti mi uglavnom možemo pripisati oblik koji je san primio. Proces koji mi tako suponiramo. 1 1 Pošto svođenje izopačeni a sna na cenzuru mogu da smatrani jezgrom moga shvatanja o snovima. želim na ovom mestu da umetnem poslednji deo one priče „Traumen wie Wachen" iz dela „Phantasien eines Realisten" od Linkojsa (Lynkeus). Pri analizi se. ali ću sam izneti na tapet nešto što zvuči slično njemu: među mislima koje analiza osvetljava nalaze se mnoge misli koje su udaljenije od jezgra sna i izgledaju kao veštačke interpolacije načinjene za izvesnu svrhu. „onda gotovo verujem da su svi ljudi stvoreni kao ja. da je lako prepoznati psihičku silu koja se ispoljava u činjenicama pomeranja sna. tvom istinoljublju. onda bi sastavni delovi sa­ držaja sna često ostali ne samo bez predeterminisa­ nja." „Ali ako dobro razmislim". cui profuit (= delo je počinio onaj kome je to koristilo). u kome nalazim još jednom izloženu glavnu karakteristiku moga učenja. tako reći. Sada možemo lako pomisliti da se prilikom rada sna ispoljava jedna psihička sila koja. Ako je tako. To što se vreme i prostor često brkaju ne oduzima upravo ništa od pravog sadržaja. dakle koji nije san groznice. Njihovu svrhu lako je naslutiti: baš one uspostavljaju vezu. Za rešavanje ove teškoće koristićemo se jednim drugim utiskom koji smo dobili prilikom istraživanja predeterminisanosti sadržaja sna. izdanje. odgovori onaj drugi. „O jednom čoveku koji raspolaže neobičnom osobinom da nikad ne sanja g l u p o s t . Is fecit. na tvojoj dobroti. jer mi možemo posmatrati da se ona uspostavlja sa izvesnim naporom onde gde iz materijala sna ne rezultuje bez naknadne pomoći. Mislim. često usiljenu i izveštačenu između sadržine sna i misli sna. 1900. psihički visoko vrednim elementima oduzima njihov intenzitet a. s jedne strane.

Kod analize sna ovi obziri su manje sme­ tali. međutim. 1 Iz pokušaja da snove sintetički izgradim iz misli sna znam da je materijal koji se dobija pri tuma­ čenju različite vrednosti. Ali u najdubljem smislu to nije tako." pre svega hteo da bacim prvi pogled na procese iz­ vođenja tumačenja snova. der sich selbst deutet" (San koji se sam t u ­ mači). osim da ona mora biti potpuna da bi mogla ubediti. Ta mi tako često nešto i u snu radimo. koje će svako ko pošteno misli morati da odobri. Jedan deo toga materijala sačinjavaju bitne misli sna. Već sa­ da. neka ta­ janstvenost u vašem biću koja se teško može do kraja za­ misliti. iako nas je samo malo uvela u tkivo sna. na tako smele i duhovite tvorevine fantazije za koje bi samo neki nerazuman čovek mogao reći: To je besmisleno! J e r to nije moguće. Ranka „Ein Traum. — Zašto mu obično ne polazi za rukom? Čini se da kod vas u snovima ima ne­ što skriveno. Ali u slučaju sinteze ne bih znao ništa. i zato vam vaše snevanje tako često izgleda bez smisla. sv. koji od njih postaje nadređen a koji sporedan faktor. Ovaj rad obavio sam na više primera za svoju sopstvenu pouku. štaviše. kao druge uslove koji moraju zadovo­ ljiti elemente što dospevaju u san možemo navesti da su izbegli cenzuru otpora. Y"'- . ali uz malo pažnje moralo bi samom snevaču svakako uvek uspeti. onako kao što si ti baš sad uradio s mojim!" — reče prijatelj. ja bih držinu.312 Tumačenje snova. C SREDSTVA PREDSTAVLJANJA U SNOVIMA Osim oba momenta sažimanja i pomeranja sna. naići ćemo prilikom nastavljanja ove rasprave još na dva dalja uslova koji vrše nesumnjiv uticaj na izbor materijala što u san dopire. kao što sam to pokazao u drugom odeljku pri tumačenju sna o Irminoj injekciji. pomislimo samo na bajku. Ne krijem od sebe da bih najpre uspeo da ove razjasnim i da njihovu pouzda­ nost odbranim od svakog prigovora kad bih jedan pojedinačan san uzeo za primer i izveo njegovo tu­ mačenje. dakle ako analizu snova dopunim njihovom sintezom. to ovaj deo opisa sna mora biti odložen — na jednom drugom mestu biću u mo­ gućnosti da psihološko objašnjenje neuroza dovedem dotle da se može uspostaviti dodir sa našom temom. bilo da je budan ili da sanja. koje dakle san u potpu­ nosti zamenjuju i koje bi bile same dovoljne za tu zamenu — kad za san ne bi postojala cenzura. Čak i uz opa­ snost da izgleda da smo na našem putu stali. A pošto mi sredstva za nju pružaju isklju­ čivo pacijenti. jer je čovek uvek isti. V). sažimanja i predeterminisanja. — Kao najpotpunije t u ­ mačenje jednog dužeg sna mora se priznati analiza O. A od sada ćemo pomeranje sna uzimati u obzir kao nesumnjivu činjenicu pri tumačenju snova. Takođe ne pridajemo nikakvu vrednost tvr- 1 Potpunu analizu i sintezu dva sna dao sam otada u „Bruchstuck einer Hysterienanalyse" — (Odlomak jedne ana­ lize histerije. „To sigurno nije lak zadatak. tako ne može uopšte ni biti. neurotičan. jer je analiza smela da bude i nepotpuna i za­ državala je svoju vrednost. da je čak i besmisleno. koje smo pronašli da deluju prilikom pretvaranja la­ tentnog misaonog materijala u manifestnu sadržinu sna. pa da zatim misli sna koje sam otkrio sastavim i sada iz njih rekonstruišem formiranje sna. nešto nečedno sopstvene i više vrste. Sabrana dela. Jednu potpunu analizu mogao bih dati samo o snovima takvih osoba koje su čitalačkoj publici ne­ poznate." „Kad bismo samo uvek umeli da snove pravilno pro­ tumačimo. I Sredstvo predstavljanja u snovima 313 Na koji se način pri formiranju sna isprepliću faktori pomeranja. ali ja ga ovde ne mogu nastaviti pošto me za ovu demonstraciju u tome sprečavaju raznovrsni obziri prema psihičkom materijalu. to ćemo ostaviti za naša kasnija istraživanja. A za drugi deo smo navikli da snu pripisujemo neznatno značenje.

na primer. slikarstvo i plastika u poređenju sa poezi­ jom. jer to nisu prepozicije (predloži) nego konjunkcije (sveze). bez kojih rečenicu i go­ vor ne možemo razumeti? Najpre moramo odgovoriti na to da san za ove logičke relacije među mislima sna nema nikakva sredstva na raspolaganju da bi ih izrazio. Kako će u snu biti predstavljeni „ako. Pre nego što je slikarstvo došlo do toga da upozna zakone izražava­ nja koji važe za njega. prave dosetke i upoređuje kao u budnom mišljenju. a ne prikazivanje intelektualnog rada u snu. dakle. Nas na ovom mestu interesuju isključivo bitne misli sna. ali nisu bez dodirnih tačaka. koja se može služiti govorom. Pod sličnim ograničenjem nalaze se i likovne umetnosti. povezana s njim asoci­ jacijom kontrasta. Prepušta se tumačenju sna da ponovo uspostavi me­ đusobnu vezu koju je rad sna uništio. ili — ili" i sve ostale prepozicije1. a i ovde razlog za nemoć leži u materijalu čijom obradom obe likov­ ne umetnosti teže da nešto izraze. na­ protiv. Postoje snovi u kojima se zbivaju najkomplikovanije operacije duha. između momenata snevanja i tumačenja. pri čemu se njeni elementi okreću. Na starim slikama iz usta naslika­ nih osoba visili su listići koji su donosili govor u vidu pisma. Ove se većinom otkrivaju kao kompleks misli i sećanja najsavršenijom strukturom sa svim atributima misaonih tokova koji su nam poznati iz budnoga stanja. kao da.314 Tumačenje snova. uslove. zato. Ovde je sigurno Frojdov „lapsus calami". dokazivanja i pregovore. ono se trudilo da ovaj nedo­ statak savlada. Pojedini delovi ove komplikovane strukture sto­ je. nego snom. u čijem se utvrđivanju sastoji mišljenje. u kojima se obrazla­ že i poriče. koji je u izvesnom smislu već završen. (Prim. digresije i objašnjenja. me rada na tumačenju došli do poznavanja ovih spojnih puteva. Oni tvore pročelje i pozadinu. Najvećim delom on sve ove prepozicije ne uzima u obzir i pre­ uzima na obradu samo stvarnu sadržinu misli sna. prev. mrve i guraju zajedno. Ovaj udeo materijala obuhvata sve spojne puteve koji su vodili od manifestnog sadr­ žaja sna pa sve do latentnih misli sna. I Sredstva predstavljanja u snovima 315 đenju da su sve te misli imale udela u tvorbi sna. Razume se da neću osporavati da i kritički mi­ saoni rad. otprilike kao sante leda na vodi. koji nije prosto ponavljanje materijala iz misli sna.). Onda će se pokazati da ova misaona aktivnost nije izazvana mislima sna. među njima se mogu naći pomisli koje se nadovezuju na doživljaje posle sna. Govor je često samo aluzija na neki događaj sadržan u mislima sna. ima svoga udela u njegovom stvaranju. Nisu to retko nizovi misli koji polaze iz više od jednog centra. jer je slikar bio očajan kako da na slici to prikaže. Možda će se i ovde pojaviti neki prigovor koji će osporavati da san nije u stanju da prikazuje lo­ gičke relacije. premda. gotovo redovno. saznaćemo da je sve ma­ terijal sna. . onda nastaje pitanje šta se dešava sa logičkim veza­ ma koje su dotle ovaj sklop stvarale. Ako zatim čitava masa ovih misli sna podleže pritisku rada sna. kao i posredujuće i povezujuće asocijacije preko kojih smo za vre-. u najrazličitijim logičkim relacijama među sobom. naravno. Gde se u snu nalazi. Uticaj ovoga faktora moraću osvetliti na kraju ovog raspravljanja. pored jednog toka misli stoji nje­ gova kontradiktorna strana. 1 Mora biti krivica do psihičkog materijala od ko­ jeg je san izgrađen ako nema te mogućnosti izraža­ vanja. Ali i ovde izgled vara: ako se upustimo u tumačenje takvih snova. smisao sna sasvim je drugi. Za ovo ću navesti nekoliko primera. Za sada. a nisu dati odnosi misli sna jednih prema dru­ gima. Ali najlakše je utvrditi da svi govori koji se u snovima javljaju i koji se izričito obeležavaju kao takvi jesu samo neizmenjene ili samo malo modifikovane kopije govora koji se isto tako nalaze u sećanjima materijala sna. Data je sadržina misli sna prividnim mišljenjem u snu. ostaje pri tome da logičkim re­ lacijama između misli sna nije dato jedno naročito prikazivanje u snu.

koji je u velikom stepenu bio centriran i koji je mo­ gao nositi naslov: Durch die Blume (= uvijeno. drugi opet pokušava da taj sklop. dok jedan san uopšte ne vodi računa o lo­ gičkom sklopu svoga materijala. tako se i za san pružila mogućnost da posveti pažnju pojedinim logičkim relacijama izme­ đu misli sna jednom pripadajućom modifikacijom u metodu prikazivanja karakterističnog za san.. Ali kao što je slikarstvu. nežnost. i raduje se što joj haljina pri tom nigde nije zapela itd. kombinacije sna ne stvaraju se od bilo kojih. Glavni san prima istu misao i dovodi je u izme- . Ako sam pravilno protumačio. nagovesti: San se u ovom više ili manje udaljuje od teksta koji se pred njim nalazi da bude obrađen. Da bi prikazao kauzalne odnose. Iskustvo nas uči da razni snovi u ovom pogledu idu različito daleko. San se sastojao od jedne kratke predigre i veoma obimnog dela sna. potpuno odvojenih sastojaka materijala sna. opominjanje i slično izrazi na drukčiji način nego pomoću lelujavog listića stavijenog dotičnoj osobi u usta. najzad. zavijeno). smrtno razboleo. Najpre. ali koji za misa­ ono posmatranje predstavljaju neku zajednicu.s ono malo jela" (= mit dem bissl Essen). Prethodni san se odnosi na roditeljsku kuću te dame. To je kao u našem sistemu pisanja: ab znači da oba slova treba izgovoriti u jednom slogu. Pri tom vidi u kuhinji vrlo mnogo grubog kuhinjskog posuđa i izvrnutog da bi se ocedilo. Ali kojim sredstvima rad sna može nagovestiti relacije u materijalu sna koji se teško mogu prika­ zati? Pokušaću da ih nabrojim pojedinačno. on garantuje da postoji neka naročita intimna povezanost između elemenata koji im u mislima sna odgovaraju. prilikom jedne poplave — kuća je stajala blizu rečne obale —. Češći način prikazivanja. preko neobično napravljenih ograda. Reci u kuhinji je svakako toliko puta slušala u kući svoje majke. ako je između njih slobodan prostor. Lep primer za ovakvo prikazivanje kauzalnosti dala mi je jednom jedna moja pacijentkinja. Ovaj način prikazivanja sna nastavlja u pojedi­ nostima. u celini san vodi računa o nepobitno po­ stojećoj vezi između svih delova misli sna tako što ovaj materijal jednom kombinacijom sjedinjuje kao situaciju ili događaj. Uvek glavnoj rečenici odgovara opširnije izvedeni deo sna. Cim pokaže dva elementa jedan blizu do drugog. to je ili kontradikcija snu ili kontra­ dikcija iz sadržine jedne od misli sna. a zatim glavnu rečenicu priključuje kao glavni san. ako misli sna na primer glase: po­ što je to bilo tako i tako. prikazuje nam a kao poslednje slovo jedne reci. moralo se dogoditi to i to — sastoji se u tome da sporednu rečenicu iznese kao prethodni san. Gomile grubog posuđa dolaze iz jedne obične prodavnice posuđa koja se nalazila u istoj kući. ako je takav red stvoren u nesvesnom (kao što je. kontradikciji između misli sna odgovara kontradikcija u snu samo na veoma posredovan način. i o opet kao prvo slovo neke druge reci. na primer. san raspolaže sa dva postupka. i to nagomilano jedno preko drugog. uspelo da bar nameru naslikanih osoba da žele govoriti. Prema tome. Misao koja se krije iza ovoga prethodnog sna jeste dakle: Pošto vodim po­ reklo iz ove kuće. u snu o Irminoj injekciji).316 Tumačenje snova. Slično variraju i snovi u svojoj obradi (hronološki) vremenskog reda misli sna. Zatim dolazi glavni san koji počinje ovako: Ona silazi sa visine. Obe služavke idu po vodu i pri tom kao da moraju ući u jednu reku koja dopire sve do kuće ili do dvorišta. Drugi deo sna sadržava jednu aluziju na oca koji se mnogo vrzmao oko služavki i koji se ka­ snije. a i b. pri tom postupa kao slikar koji udružuje sve filozofe ili pesnike za sliku jedne škole Atine ili Parnasa. nego od takvih koje se i u mislima sna nalaze u tešnjoj povezanosti. On logičku povezanost reprodukuje kao istovremenost. Prethodni san je glasio ovako: Ona odlazi u kujnu gde su obe služavke i prekoreva ih što nisu gotove . i njen san ću kasnije u potpunosti ispričati. pretnju. koji nikad nisu bili zajedno ni u jednoj dvorani ili na nekoj planini. koji se u suštini svode na jedno. iz ovako sitnih i neprijatnih prili­ ka. može vremenski red biti i obrnut. što je mogućno razgovetnije. I Sredstva predstavljanja u snovima 317 kontradikcija.

jednostavno reda­ nje. ili njeni bolovi uopšte nisu histerične prirode nego organske. ne tamo gde samo primećujemo da je sad. naravno.i". Auge(n) zuzudriicken. krivica je ili do njenog opiranja da prihvati moje r e šenje. bio je tok moga života ovakav i onakav. sanjam o jednoj štampanoj tabeli. vodi u naročitom pravcu. a svaki od članova predložene tri alter­ native uz prvu reč može se u analizi prepoznati kao samostalna i ravnopravna polazna tačka jednog sple­ ta misli. često izgleda kao da je isti materijal u oba sna prikazan sa različitih gledišta. tu se u mislima sna ne pojav­ ljuje možda alternativa. Samo tamo onda vi­ dimo da se ova promena u snu dešava.. Zapravo ovako: Pošto sam niskog porekla.i".. u kojoj somatička potreba iznuđuje izraz koji poste­ peno postaje sve razgovetniji. ein Svaka od ove dve verzije ima svoj naročiti smi­ sao i. To ili-ili umetnuo sam ja posle tumačenja sna u kontekst misli sna. da sam primio telegram koji mi saopštava njegovu adresu. menja u drugu. Alternativu . uoči sahrane moga oca. U njegovim latentnim mislima očigledno stoji: Ja nisam kriv za dalje trajanje Irminih bolova. pošto sam duže vremena očekivao adresu svoga prijatelja koji boravi u Italiji. Ja. die Augen zuzudriicken ili Man bittet. kauzacija je predstavljena temporalnom sekvencom. druga reč je jasna: Sezerno ili čak (Časa).ili-ili" san uopšte ne može izraziti. Drugi način prikazivanja odnosa kauzaliteta na­ lazi primenu kod manje obimnog materijala i sastoji se u tome što se jedna slika u snu. na primer. Koliko vidim. Noću. tako da je u jednom snu centar ono što u drugom sudeluje kao aluzija. u jednom slu­ čaju sekvencom snova. Rekao sam da se oba postupka prikazivanja kauzal­ nog odnosa svode na isto. A u izvesnom broju snova razdvajanje u kraći prethodni san i duži kasniji san stvarno znači kauzalni odnos između oba dela. . kauzalna relacija uopšte se ne pred­ stavlja. umesto jedne. plakatu ili oglasu — otprilike kao što su cedulje sa natpisom „zabranjeno pušiti".318 Tumačenje snova. i obratno. Ili su oba sna ponikla iz odvojenih centara u materijalu sna i ukrštavaju se u sadržini. ili villa.. ein Auge zuzudriicken1 što sam ja na­ vikao da predstavim u ovom obliku: die Man bittet. U plavo naštampanim slovima na listu tele­ grama vidim: prva reč je nejasna: nešto kao via. a drugi put neposrednom promenom jedne slike u drugu. Pravilo za tumačenje za ovaj slučaj glasi: Pojedine članove prividne alterna­ tive treba zajednički među sobom povezati svezom . nego pada. gubi se u konfuziji elemenata ko­ ja je i u procesu sna neizbežna. izazvanom ispunjenjem želje: Ja sam visokog porekla. bilo slika jedne osobe ili stvari. Sa ili-ili mi najčešće opisujemo jedan elemenat sna koji se još može razrešiti. došla druga slika. ovo sigurno važi za niz snova koji se završava polucijom u jednoj noći. ili u tome što živi pod nepovoljnim seksualnim uslovima koje ja ne mogu da izmenim. A onde gde bi pripovedač prilikom reprodukovanja sna mogao upotrebiti ili-ili: To je bila ili bašta ili soba za stanovanje itd. A san ispunjava sve ove tri mogućnosti koje se međusobno gotovo isključuju i ne libi se da iz želje u snu doda jedno četvrto rešenje. u tumačenju snova. I Sredstva predstavljanja u snovima 319 njenom obliku. Ja sam ceremonijal izabrao što je mogućno jednostav1 Umoljavate se da zatvorite oči. podela sna na dva nejednaka dela ne znači uvek kauzalni odnos između misli oba sastav­ na dela. Jedan klasičan primer za to sadržava san o Irminoj injekciji. nego . U najvećem broju sluča­ jeva. sanjam. u oba slučaja. on njene članove kao ravnopravne prima u tekst sna. koje se nalaze u čekaonicama železničkih stanica: Man bittet.. Umoljavate se da za­ tvorite jedno oko. Druga reč koja zvuči kao neko italijansko ime i koje me podseća na naša etimološka raspravljanja iz­ ražava i moju ljutnju što je svoj boravak tako dugo od mene krio. kauzalna po­ vezanost se ozbiljno ističe.

vidi moj referat u J a h r buch f. Isti san. prev.des Madchenš Bliiten" = cvetovi devojke u pesmama o mlinarici u Getea) predstavlja seksualnu nevinost i takođe njenu suprotnost. Među logičkim relacijama. i kako u belo obučene devojke idu u procesiji na Telovo1. Radu sna nije pošlo za rukom da stvori jedan jedinstveni. Ovo se prosto zanemaru­ je. uvek nosila belu kameliju. daleko-blizu. Oni u početku imaju samo jednu reč za obe suprotnosti na kraju jednog niza kvaliteta ili detalnosti (snažan-mlad. 1910. mislili su da ćemo se morati stideti od ljudi koji će prisustvo­ vati sahrani.). relacija „kao što". 1884. ali čiji su slični. star-mlad. Ali ostali članovi porodice nisu se složili sa ovakvom puritanskom jednostavnošću. Abela. mi razgovetno možemo razliko­ vati oba misaona toka. dublje dole. dok su ulice ukrašene zelenim grančicama. da budu popustljivi. Sabrana dela. (Prim. Pošto joj uz ovu sliku pada na pamet kako na slikama koje predstav­ ljaju Blagovesti Majke božje Marije (i ona sama se Iz jednog rada K. ali onda dvosmisleni tekst za misli sna. ako već postojeća paralela zbog cenzure otpora Telovo (nemački „Fronleichnamsfest") je katolički p r a ­ znik koji se u katoličkim krajevima svečano proslavlja kao uspomena na Hristovu Tajnu večeru. 1 U jednom od sno­ va koje sam među poslednjima spomenuo. tako da najpre ni za jedan elemenat sposo­ ban za suprotnost ne znamo da li je u mislima sna sadržan kao pozitivan ili negativan. mehanizam stvaranja sna koristi u najvećoj meri jednoj jedinoj. VI 1 . koji izražava radost što joj je us­ pelo da neokaljana prođe kroz život. 1 zove Marija) jedan anđeo nosi ljiljan u rukama. kao nijedna druga. čiju smo prednju rečenicu već protumačili („pošto sam takvog porekla"). vezati-odvajati) i stvaraju odvojene oznake za obe suprotnosti tek sekundarno lakim modifikacijama zajedničke prareči. To je re­ lacija sličnosti. Tako je ista grančica koju kao ljiljan nosi kao nevina devojka ujedno i aluzija na damu s kamelijama koja je. Odfttrana dela. Na kraju njenog puta. pred­ 2 staviti mnogostrukim sredstvima. na nekim mestima takođe propušta (kao na mestu gde opadaju cve­ tovi) suprotni misaoni tok. ali pokazuje i razgovetne ostatke istog raz­ voja i u semitskim u inđogermanskim jezicima. tj. Abel dokazuje postojanje ovih odnosa u velikoj meri na staroegipatskom jeziku. 11 Frojd. Stoga tekst sna moli „da se jedno oko zatvori". Značenje nejasnoće koju smo opisali sa jednim ili—ili ovde se naročito lako može shvatiti. i da su oni dijametralno suprotstavljeni jedan drugome. za­ tim dolaze očigledne aluzije na periodu. San uzima takođe slobodu da bilo koji elemenat predstavi suprotnošću želje. snevačica silazi preko jedne ograde i pri tom drži rascvetalu granu u rukama.. Veoma upadljivo je držanje sna prema kategoriji suprotnosti i protivrečnosti. bili predstavljeni od istih elemenata u mani­ festnom snu. kao što je poznato. slaganja. pun prebacivanja. Prilikom analize sna. a za vreme periode crvenu. i ne baš beznačajan deo rada sna sastoji se u tome da stvori nove para­ lele. Ista rascvetana grana (. to je rascvetala grančica u snu sigurno aluzija na seksual­ nu nevinost. sveska VIII) saznao sam za iznenađujuću i od ostalih istraživača potvr­ đenu činjenicu da se najstariji jezici u ovoj stvari sasvim podjednako ponašaju kao i san. mada suprotni ele­ menti. dodira. cvetovi su već prilično opali. kaže se dalje u snu. 1 Uporedi Aristotelovu napomenu o pogodnosti da neko bude tumač snova. da je načinila razne grehe protiv seksualne neokaljanosti (naime u detinjstvu). U nekim slučajevima podela sna na dva podjed­ nako velika dela izražava alternativu koju je teško prikazati. Tako se obe glavne crte misli već u sadržim sna jedna od druge odvajaju. ova relacija može se u snu. od kojih utešni tok izgleda smešten na površini. Paralele koje po­ stoje u materijalu sna. jer sam znao kako je pokojnik mislio o ovakvim pripremama. te se čini kao da „ne" za san ne postoji. prvi su temelji za stvaranje sna. I Sredstva predstavljanja u snovima 321 nije. Ali grana je sva puna crvenih cvetova od kojih svaki liči na kameliju.320 Tumačenje snova. Der Gegensinn der Urworte (= Suprotni smisao prareči. Suprot­ nosti se najradije sažimaju u jednu jedinicu ili se predstavljaju kao jedna jedina stvar. ili slučajevi onoga „kao da i". a onaj drugi. Psychoanalyse II.

Umesto vizuelnim crtama učešće druge osobe može biti zastupljeno takođe gri­ masama koje joj se pripisuju. recima koje joj ostav­ ljamo da govori. posedovanje zajedničkih atri­ buta predstavljeni su snom jedinstvenom unifikaci­ jom koja se može već nalaziti u materijalu sna. koji ne služi za izgovor nego za obja­ šnjenje jednog drugog znaka. ja u snu stvaram jednu mešo­ vitu osobu od A i B. Umesto da ponavljam: A mi je neprijateljski raspoložen. S jedne strane. u stvari. Takav elemenat sadržine sna može se onda uporediti sa determinativom u hijeroglifskom pismu. u snu ulazi u sve relacije i situacije. U mešovitoj tvorevini (kompoziciji) koja je proši­ rena na osobe. pripadaju jednim delom jednoj a jednim delom drugoj osobi. Onda se scena sna pripisu­ je jednoj osobi. ali nisu zajedničke. 1 Sredstva predstavljanja u »novima 323 ne može dospeti u san. ja sad nalazim jednu drugu osobu. Lako se može razumeti u kojoj meri ovo predstavljanje kroz identifikaciju može služiti i za to da se zaobiđe cen­ zura otpora koja rad sna stavlja u tako teške uslove. Sam proces kompozicije može da se ostvari na razne načine. to jest pro­ uzrokuje ujedinjenje obeju osoba može u snu biti predstavljen ili može biti iz njega izostavljen. tamo je to obično mig da se traži neki drugi. skriveni zajednički elemenat. U ovom poslednjem slučaju razlikovanje između kon­ strukcije složene osobe počinje da se gubi. tako da se sje­ dinjavanjem ovih crta objavljuje jedna nova jedinica. ili situacijom u koju se stavlja. ili je sama slika sna sastavljena od vizuelnih crta koje. a druga — po pravilu važnija — na­ stupa kao inače prisutna osoba bez ikakve druge funkcije. a drugi deo kao mešovitu tvorevinu (kompoziciju). postoje već u slici sna crte koje su oso­ bama svojstvene. mešovita tvorevina onde gde predmeti predstavljaju materijal unifikacije. ja mogu sebi uštedeti direktno prikazivanje veoma komplikovanih odnosa koji su vezani za jednu osobu. Po pra­ vilu identifikacija i stvaranje mešovite osobe služe baš zato da uštede prikazivanje ovog zajedničkog ele­ menta. udovoljio zahtevima cenzure sna. Podstrek za cenzuru može ležati upravo u onim pred­ stavama koje su u materijalu povezane sa jednom oso­ bom. koristeći saži­ manje sna. ili se može nanovo stvoriti. koja je isto tako povezana sa materijalom kome se prigovorilo. ili zamišljam osobu A u nekoj drugačijoj akciji koju nam B karakteriše. Ali se može takođe dogoditi da stvaranje jedne takve mešovite osobe ne pođe za rukom. Gde je u snu predstavljen zajednički elemenat obeju osoba. a iz okolnosti što ona označava A kao i B crpem opravdanje da na određeno mesto sna umetnem ono što je obema zajedničko. ali samo prema jednom njegovom delu. Ova osoba do koje se došlo identifikacijom ili kompo­ zicijom može kao slobodna od cenzure da bude prim­ ljena u sadržaj sna. čije je prikaziu* . Na ovaj način če­ sto postižem sasvim izvanredno sažimanje za sadr­ žaj sna. ako sam uz ovu osobu našao neku drugu koja polaže isto pravo na jedan deo ovih odnosa. Sličnost. Identifikacija se primenjuje kad se radi o licima. a B takođe. složeno lice. Zajednički elemenat koji opravdava. slaganje. međutim. ili ostale osobe za san izgledaju da su potisnute. dok druga. Snevač otprilike pripoveda: Moja majka je takođe bila tu (Stekel).322 Tumačenje snova. Identifikacija se sastoji u tome što samo jedna od osoba povezanih u mislima sna zajedničkim ele­ mentom dolazi do predstavljanja. Ova jedna po­ krivaj uća osoba. Predstavljanje relacije slično­ sti pomaže težnji rada sna za sažimanjem. Dodir između dve osobe koja nije slobodna od cenzure daje mi sada pravo da stvorim jednu mešovitu osobu koja je karakterisana indiferentnim crtama izvedenim od obe. dok vizuelne crte mogu pripadati onoj drugoj osobi. Tako konstruisana osoba sna pojavljuje mi se u snu u bilo ka­ kvoj novoj vezi. Lokaliteti se često tretiraju kao lica. i tako sam ja sam. naime nepri­ jateljsko raspoloženje prema meni. Prvi deo možemo nazvati kao identifikaciju. koje se izvode od nje ili od pokrivenih oso­ ba. ali se i o licima stvaraju mešovite tvorevine (kompozicije). osoba sna može imati ime jedne osobe na koju se odnosi — mi u tom slučaju znamo na način koji je potpuno analogan našem budućem znanju da se misli na ovu ili onu oso­ bu —.

ja že­ lim da ovu pacijentkinju zamenim sa jednom drugom: želim. . napomenu na strani 274. * Ako sumnjam iza kojih osoba što se pojavljuju u snu treba da tražim svoje. ali nipošto indiferentan zajednički elemenat. U vreme kad sam ovaj san sanjao. to je i ova poslednja relacija u snu takođe izra­ žena identifikacijom. Ja smem da dopunim svoje ja. Iz toga što se meso vita osoba u snu pokazuje s nekim indiferentnim zajedničkim elementom treba da zaključimo da se pronađe neki drugi. ali koja biva pregledana u jednom položaju kakav sam imao priliku da vidim samo kod one druge pacijentkinje. vezan za tu drugu osobu. san vodi računa o ovoj želji tako što mi pokazuje jednu osobu koja se zove Irma. To je moje iskustvo za koje nisam našao nijedan izuzetak. sam san može voditi po­ reklo iz jednog danas savladanog nemačko-nacionalnog perioda kroz koji sam prolazio u svom mladalač­ kom dobu. U snu o Irminoj injekciji. identifikaciju. Ovo je ispunjenje želje. tako reći. zajednički obema osobama. tako što se preko ove mogućnosti uvode elementi u sadržaj sna koji nikad nisu mogli biti predmet percepcije. . Ja dakle mogu svo­ je ja višestruko predstaviti u snu. Pošto se želja da dve osobe imaju jedan za­ jednički elemenat često poklapa sa njihovom razmenom. da ona druga bude moja pacijentkinja kao što je Irma. jedanput direktno. Psihički proces konstruisanja složenih slika u snu očigledno je isti. Sa više ovakvih identifikacija može se sa­ žeti neobično bogat misaoni materijal.1 Gde se u sadr­ žim sna ne pojavljuje moje ja. da se iza ja krije neka druga osoba kroz. ali ja sam za­ bezeknut mnoštvom nemačkih plakata na jednom uličnom uglu. nego samo jedna stra­ na osoba. uz koju mi smesta pada na pamet Prag. onde mogu mirno da pretpostavim da je moje ja skriveno identifikacijom iza one osobe. a treće. Drugi put. Još providni je nego kod osoba oblikuje se raspa­ danje identifikacija kod mesta obeleženih ličnim ime­ nima budući da ovde ne smeta ja koje u snu zauzima nadmoćno mesto. I Sredstva predstavljanja u snovima 329 vanje cenzura onemogućila. San onda treba da me opomene da pri­ likom tumačenja' sna skriveni element. u osnovi nije ni malo čudnovati je nego što je ono sadržano u jednoj svesnoj misli više puta i na raznim mestima ili u vezama. a drugi put posredstvom identifikacije sa stranim osobama. kad se u snu pojavljuje moje ja.324 Tumačenje snova. U snu o stricu je od ove zamene načinjena centralna tačka sna: ja se identifikujem s ministrom. prema tome. ono krije moje ja. Ovde se sigurno dogodilo pomeranje da bi. kakvo sam zdravo dete ja bio. 1 Sto se snevačevo sopstveno ja u jednom snu više puta pojavljuje. u Pragu je bio predviđen sastanak sa mojim prijateljem Flisom: identifikacija Rima i Praga objašnjava se dakle jednim željenim zajedničkim elementom. Te identifikacije sada treba da mi omo­ guće da sa svojim ja dovedem u vezu predstave čije je prihvatanje cenzura zabranila. tako što sa svojim kolegama ne postupam bolje i ne sudim bolje o njima nego on. ili nastupa u raznim oblicima. prenesem na sebe. ja bih pri­ jatelja radije našao u Rimu nego u Pragu. pokazuje mi situaciju u kojoj se ono nalazi. prvo da pred­ stavi jedan elemenat. Postoje takođe snovi u kojima se pojavljuje moje ja pored drugih osoba* 1 I I koje se oslobađanjem identifikacije ponovo otkriva­ ju kao moje ja. dakle. služi u snu različitim svrhama. Vidi uz. da izrazi još jedan samo željeni zajednički elemenat. za taj sa­ stanak zamenio bih Prag sa Rimom. U jednom od mojih snova o Rimu mesto u kome se nalazim zove se: Rim. Snovi su apsolutno egoistički. Identifikacija ili stvaranje mešovite osobe. za­ tim da predstavi jedan potisnuti zajednički elemenat. da se svaki san bavi svojom sopstvenom lič­ nošću. na primer u rečenici: Ako ja na to mislim. omogućilo njegovo prika­ zivanje. to. ja se onda pridržavam sledećeg pra­ vila: Lice koje u snu podleže jednom afektu koji kao spa­ vajući osetim. Mogućnost da se stvaraju složene strukture stoji sasvim na vrhu među crtama koje snovima tako često pružaju jedan fantastičan izgled.

sve vri od ovakvih slože­ nih tvorevina. Ja ću se sad prihvatiti toga da se ovom . u kasnijim godinama kamelije. Grana osim toga po načinu kako stoje cvetovi podseća na cvetove trešnje. Obema prvim elementima zajednički je odnos prema čovekovoj nagosti i obnaživanju. koje noge prikazu­ ju prekrivene crvenim umesto crnim tačkicama. Jedan snevač stvara jedan složeni loka­ litet od dva mesta. Složena struktura u snu može se izvo­ diti na veoma mnogostruke načine. pošto se u noćnoj košulji prepoznala aluzija na oca snevačice u jednoj sceni iz detinjstva. nekoliko primera sam već dao u sno­ vima koje smo dosad analizirali. ona u snu nosi u ruci rascvetalu granu. i ovo prikazivanje praćeno je znanjem da važi takođe za jedan drugi objekt. pošto joj je stariji brat obećao da će je počastiti kavijarom. U snovima. oba predstavljanja su superponirana i stvaraju nešto kao nadmetanje vizuelnih slika. onim što je zajedničko u mislima sna. koji je hteo da stekne njenu naklonost jednom slikom sa cvećem. Ako su ob­ jekti koji treba da budu sažeti u jednu jedinicu isuviše disparatni. razume se. suprotnosti. koja. koji je saopštio Ferenczi. sje­ dinile su se ovde sa zrncima kavijara u jedan novi pojam o onome „što je dobila od svoga brata". od moje sobe za ordinaciju i jednog javnog lokala u kome se prvi put upoznao sa svojom ženom. Razlika je saiViO u tome što je kod fantastičnog stvaranja u budnoći merodavan sam nameravani utisak nove tvorevine. U jednom snu. Rascvetana gra­ na je sastavljena od aluzija na poklone. da su mu noge pre­ krivene crnim zrncima kavijara. Tako su joj u detinjstvu davane tre­ šnje. Kao dete. kao i inače u snovima. da bi rekao „ne". kao što smo videli. ili „verbliimt" (= zavijeno. već prema tome kako to materijal i duhovitost pri sastavljanju omogućuju.326 Tumačenje snova. Zajednički faktor u elementima ove složene strukture dolazi iz misli sna. Sa delovima ljudskoga tela postupa se u ovom snu kao sa predmetima. pored čega sve to zajedno čini još i utisak jedne egzotične biljke. pojavila se neka složena slika koja je bila sastavljena od ličnosti jednoga lekara i jednoga konja. Jedna devojka sanja. Kad bismo hteli sebi da predočimo stvaranje jednog poj­ ma iz individualnih perceptivnih slika. Proces ujedinjenja u jednu sliku ovde kao da nije uspeo. onda se rad sna često zadovoljava time da stvori složenu strukturu sa jednim razgovetnijim jezgrom kome se prilagođavaju manje razgovetni ob­ lici. U sva tri slučaja radilo se o objektima njene polne radoznalosti. njena dadilja ju je često vodila sobom u vojnu ergelu gde je imala prilike da svoju — u to doba još nesputanu — rado­ znalost u dovoljnoj meri zadovolji. Zajednički elemenat u ova tri dela pokazao se iz analize. uvijeno). kojima su je pobuđivali ili je trebalo da je pobude da se pokaže popustljivom. Egzotično je alu­ zija na jednog prirodnjaka koji je mnogo putovao. Najnaivnije od ovih postupaka predstavlja samo osobine jednog pred­ meta. cvetovi. mogli bismo doći do sličnih predstavljanja u jednom crtežu. sad ću ih dodati još nekoliko. Jedna druga pacijentkinja u snu stvara nekakvu sredinu između kabina za kupanje na mor­ skom kupalištu. dok je mešovita tvorevina determinisana jednim momentom koji leži izvan njenog oblikovanja. koji životni tok jedne pacijentkinje opisuje „durch die Blume". i povrh toga imala je na sebi još i noćnu košulju. ujedno označava i nevinost i seksualnu grešnost. uzeti svaki za sebe. o tom bratu. su cvetovi kame­ lije. U ranije pomenutom snu. seoskih nužničkih kućica i potkrovnih soba u našim gradskim stambenim kućama. Malo ranije sam tvrdio da san nema sredstva ko­ jim bi izrazio relacije protivrečnosti. Elementi „zaraze" {— Ansteckung) u moralnom smislu i sećanje na ospe (= Ausschlag) u detinjstvu. Ova nova tvorevina može ispasti potpuno apsurdna. Brižljivi ja tehnika uje­ dinjuje crte jednog kao i drugog objekta u jednu novu sliku i pri tom se služi spretno sličnostima koje oba objekta eventualno imaju i u stvarnosti. ili čak kao fantastično uspela. u kojima se obavlja „kura". iz kombinacije sa trećim elementom može se zaključiti da je (u njenom detinj­ stvu) i sobica pod krovom predstavljala scenu razgolićavanja. I Sredstva predstavljanja u snovima 327 kao kad u budnom životu sebi predstavimo kentaura ili zmaja ili ga kopiramo.

na primer. posle toga ona trči u drugu 1 . jedan mlad čovek napao je jednog značajnog čoveka. taj stoji bes­ 1 pomoćan pred zadatkom tumačenja sna. Jedna vrsta slučaja. naprotiv". Upravo „obrnuto" nije predstavljeno u sadržaju sna samo. (vidi kasnije) sadrži u sebi jedno takvo upravo „obrnuto". veli san. i nju smo pronašli u tome što u snevačevoj fantaziji iz detinjstva ovoga nosi dadilja.328 Tumačenje snova. gospodina M. nego svoje prisustvo u materijalu izražava time što se jedan deo već konstruisanog sadržaja sna koji postoji iz dru­ gih razloga — tako reći naknadno — preokrene. oslovljava dok ona čita. Za to smo već više puta navodili primere. prev. san uporno odbija da otkrije svoj smisao. koji se mogu obuhvatiti zajedno kao „suprotnost". Dalje je značajno i to koliko se često obrtanje upotrebljava baš u snovima koji proizlaze iz potisnu­ tih homoseksualnih impulsa.). Kad bi samo bilo obrnuto! Istina. koji even­ tualno dolazi u kategoriju „obrnuto. između dva dela materijala u mislima sna. I j Sredstva predstavljanja u snovima 329 tvrđenju prvi put suprotstavim. Pored sadržajnog obrtanja ne smemo prevideti ni vremensko obrtanje. na duhovit i šaljiv način. I „gore" i „dole" u snevačevom odnosu prema bratu u snu je predstavljeno obrnuto. jedno je od najomiljenijih sredstava pred­ stavljanja koje rad sna najviše voli i koje je sposobno za najmnogostraniju primenu. računanje je pošlo od dana rođe­ nja paralitičara. koje je moralo da se ispravi pre nego što bi se moglo doći do tumačenja sna. koji je isfantazirala u svom nesvesnom u vezi sa jednim susretom u tramvaju. onda si ti maloumnik a ne pisac. dok je u Dodeovoj sceni penjanje na početku lako. moga prijatelja. a kasnije lako. Njen napad počinje prikazivanjem ove ljubavne scene trzajima tela (pri tome pokreti usnica pri ljubljenju. uostalom. U snu je Gete napao jednog mladog čoveka. dakle. drugu stranu medalje. a to upravo najpre koči svaki pokušaj razumevanja sna. U snu ja računam od datuma Geteove smrti. u stvarnosti. (Snevačevo obrtanje u odnosu na brata u snu o Safo). a kasnije sve teže. Obrtanje. urkštanje r u k u za zagrljaj). Ali naročitu vrednost dobija obrtanje u službi cenzure. a da se na kraju sna naknadno stave premise na kojima se zaključak zasniva ili razlozi koji su doveli do zbivanja. U lepom snu o „Gore i dole" predstavljanje penjanja u snu je obrnuto nego što je njegova slika u mislima sna. posle čega čitava situacija često odmah postaje jasna. Jedan drugi deo suprotnosti u mislima sna. Ko god nije pomislio na ovo tehničko sredstvo izopačavanja sna. Ovaj proces je lakše ilustrovati nego opisati. Istom tehnikom vremenskog obrtanja služi se ponekad histerični napad da bi od posmatrača sakrio svoj smisao. pretvaranje jedne stvari u suprotnost. Jed­ na histerična devojka je. ako knjigu ne razumeš. predstavljena je jednostavno kroz identifikaciju kao što smo videli. prim. uvek vredi pokušati da sa izvesnim delovima njegove manifestne sadržine izvrši­ mo obrtanje. To ukazuje na prisustvo jedne obrnute ili suprotne relacije. Kako je dotični. dolazi do prikazivanja u snu na sledeći neobičan. u stvari. U svima ovim snovima o preobrtanju izgleda mi da je povrh toga sadržana veza sa prezri- vim smislom fraze („einem die Kehrseite zeigen" = pokazati nekom naličje. kako zatim polazi s njim i doživljava zanosnu ljubav­ nu scenu. privučen lepotom njene noge. Ono na prvom mestu služi za to da izrazi ispunjenje želja u odnosu na određeni elemenat u mislima sna. često je najbolji izraz za reakciju ja — neki neprijatan deo sećanja. Jedna sasvim obična tehnika izopačavanja sna sastoji se u tome da se ishod nekog događaja ili kraj jednog misaonog toka prikažu na početku sna. I moj san o Geteovom napadu na go­ spodina M. to su slučajevi kad se predstava jedne zamene ili supstitucije može dovesti u vezu sa kon­ trastom. gotovo da kažemo. Misao. jer ono ostvaruje čitavu jednu masu izopačen ja u materijalu koji tre­ ba predstaviti. Ako. obrnuto nego što to junak romana nosi svoju draganu. Obrnuto. onako kao što je sadržavaju misli sna. u jednom napadu imala da predstavi jedan mali roman. na­ ime u sceni uvođenja Dodeoue Safo: u snu penjanje na početku ide teško. koja je merodavna u materi­ jalu sna pokazuje se kao protivrečnost tome da sa Geteom treba postupati kao da je luđak.

" Ali smisao psiho­ analitičke kure i snevačeve pomisli dokazuju da bi on morao najpre da glasi: On je ljut na oca i. onda će najbolje biti da kao polaznu tačku uzmemo sam san i da postavimo pita­ nje šta znače pojedine formalne karakteristike me­ toda predstavljanja u snu u odnosu na misli sna. pa sve do dosadne nejasnoće koju progla­ šavamo karakterističnom za snove. Snevač je. Nije tačno da se elementi sna. da stavimo iznad realnosti. Direktni derivativ onoga što je prekomerno dominiralo u mislima sna može se češće otkriti samo u nekom prolaznom elementu sna. moći svesti na takve realne senzacije. na primer. Pošto materijalu sna mogu za vreme spavanja pripadati i prave senzacije. Snevač bi više voleo da mu otac uopšte nije došao kući. što mu otac u svakom slučaju suviše rano (tj. Tako se. Dalje bismo mogli očekivati da će čulni inten­ zitet (živost) pojedinih slika u snu imati neki odnos prema psihičkom intenzitetu elemenata koji im od­ govaraju u mislima sna. Mi sad. mada bez ikakve garanti je. brz). I Sredstva predstavljanja u snovima 331 U mnogim slučajevima dobijemo smisao sna tek pošto smo u sadržaju sna izvršili višestruko obrtanje. Intenzitet elemenata sna pokazuje se drukčije determinisan. Uporedi uz ovo Artemidorovu napomenu: „Pri tumačenju snova moramo baciti pogled jednom od po­ četka ka kraju. oni stvaraju središte misli sna. zatim. za vreme spa­ vanja. prema raznim relacijama. nestalan. koji ih u snu zastupaju.330 Tumačenje snova. Postavlja se dakle pitanje koji ušlo vi u materijalu sna determinišu ove razlike u živahnosti pojedinih delova sadržine sna. koji su derivativi realnih utisaka za vreme spavanja (nervni nadražaji). suviše brzo) dolazi kući. koje nam u snu moraju padati u oči. ističu svojom ži­ vahnošću ispred ostalih utisaka što dolaze iz sećanja. " govetnijim slikama u snu mislimo da su percipirane za duže vreme. U ovim poslednjim intenzi­ tet se poklapa sa psihičkom vrednošću: najintenziv­ niji elementi su upravo najznačajniji. a drugi put od kraja ka p o č e t k u . Razlike u intenzitetu pojedinih slika sna po­ krivaju čitavu skalu od oštrine definicije koju smo skloni. . a da zbog toga ne moraju stvarati centar sna. čini pokrete kao da čita iz knjige i oslovljava me (odgovara na moja pitanja). znamo da su to upravo ovi elementi koji zbog cenzure ne ulaze u sadržaj sna. kao mali dečak za vreme očevog odsustvovanja skrivio jednu seksualnu agresiju prema jednom drugom licu i bio kažnjen pretnjom: „Čekaj samo dok ti se otac vrati!" Ako želimo da i dalje pratimo odnose između sa­ držaja sna i misli sna. pošto se zapravo ne može u potpunosti uporediti ni sa jednim stepenom nerazgovetnosti koju na objektima realnosti per­ cipiramo. Intenzitet elemenata ovde nema nikakve veze sa elementima intenziteta onde. i to preko dva međusobno nezavisna mmmmm . Ovde se. seda na stolicu. Ali moje iskustvo ovo još nikad nije potvrdilo. podiže haljinu đa bi pokazala nogu. Uz ove formalne karakteristike. Povrh toga mi obično utisak koji dobijamo od nekog nejasnog objekta u snu obeležavamo kao „fliichtig" (= nepostojan. Ali bi ipak moglo biti da njihovi najbliži derivativi. . dok o razsobu. naime. što je opet identično sa že­ ljom za očevom smrću. pre svega. moramo suočiti sa izvesnim očekivanjima koja se javljaju kao neizbežna. koji je potpu­ no pokriven snažnijim slikama. ili obratno. između materijala sna i sna postoji stvarno jedan potpuni „preokret svih •psihičkih vrednosti" (Umivertung aller psychischen Werte). Faktor realnosti ne znači ništa za određivanje intenziteta slika u snu. mogu stvoriti viši stepen intenziteta. spadaju pre svega razlike u čulnom in­ tenzitetu pojedinih slika sna i u razgovetnosti poje­ dinih delova sna ili čitavih snova upoređenih među sobom. verovatno ćemo pretpostaviti da se one ili elementi sna izvedeni od njih u sadržini sna ističu naročitim intenzitetom. da će se sve ono što u snu ispada kao naročito živo. u snu jednog mladog neurotičara koji je patio od prinudnih predstava sećanje na infantilnu želju za smrću oca koga se plašio krije iza sledećeg teksta: „Njegov otac ga grdi što tako kasno dolazi kući. doduše. Ali i ovo očekivanje se ruši uporednim posmatranjem snova i materijala iz kojeg se oni iz­ vode.

nego bi mogli biti označeni kao „fantazije za vreme spavanja". dakle. bez praz­ nina i jasan. Jedan deo ove sadržine bio je predstavljen u obliku sna. da su dakle najživlji ujedno i najbolje determinisani. Glose o snu. a ovde — zbrkanost. Tako se sećam jednog sna koji mi je posle buđenja izgledao isto tako lepo sklopljen. pa sad čuje sumnje o tome: . Ili u jednom drugom slučaju koji zaslu­ žuje da se opširno ispriča: Neki mlad čovek sanja jeI danas ne znam da li sam to s pravom učinio. Ono. U svakom slučaju očigledno je da porast i opadanje kvaliteta u obe skale idu uporedo. * Prateći histerični simptomi: izostajanje periode i ve­ liko neraspoloženje. njen muž i njen otac. glavne bolesti te bolesnice. ona sama. Oblik sna ili snevanje upotrebljava se sa iznenađuju­ ćom učestalošću za prikazivanjem prikrivene sadr­ žine. koji se odnosi na raz­ ličitu razgovetnost čitavih snova ili delova sna..332 Tumačenje snova. posegao u prvo budno mišljenje i preneo mi kao sud o snu onaj deo mate­ rijala sna. ovde deo materijala koji je san izazvao. koji nam se čini jasnim. Ali je problem koji nam pruža skala koja ide od prividno jasnog do nerazgovetno — zbrkanog. 2 Nejasnoća koju je san pokazao bila je. da uti­ sak jasnoće ili nerazgovetnosti koji o jednom snu stičemo uopšte ništa ne znači za sklop sna. Najpre je lako videti da su oni elementi na­ ročito intenzivno prikazani kroz koje se izražava ispu­ njenje želja. Nije to nikakva izmena smisla. ili ko joj je zapravo otac ili tome nešto slično. Detalj­ nije ispitivanje pokazalo je da je ovaj retki san po­ kazivao iste pukotine i praznine u sklopu kao i svaki drugi. i to bitni deo sadržaja sna. Jedan deo sna. a i onaj drugi (naime o ispunje­ nju želja). naposletku uz ponovljene pro­ teste da nije sigurna da je njeno iznošenje tačno. o prvom problemu ovde još nećemo raspravljati iz razloga koje ćemo kasnije navesti. Sastavljanje ovoga sna sa njenim pomisli ma u toku analitičke seanse pokazalo je kao nedvosmi­ sleno da se radi o jednoj prilično svakodnevnoj istoriji jedne služavke koja je morala priznati da oče­ kuje dete. Tako. A zatim nas analiza uči da iz najživljih elemenata sna proizlazi najveći broj misaonih toko­ va. moći izraziti i jednom jedinom formulom. da sam još pospan odlučio da dopustim jednu novu kategoriju snova koji ne bi bili podložni mehanizmu sažimanja i pomeranja. prividno bezazlene primedbe o nje­ mu. Tamo je suprotnost razgovetnosti — nejasnoća. kad na primer jedan snevač izjavljuje: Ovde je san izbrisan. često služe za to da jedan deo snevanog prikri­ ju na najrafiniraniji način. obično najvećim delom sadrži intenzivne elemente. nego da pro­ izlazi iz materijala sna kao jedan od njegovih sastav­ nih delova. i ispunjavajuća snaga sna bila je kriva što nam je ova teorija (koja uostalom nije bila saopštena u snu) izgledala jasna i bez praz­ nina. dok ga zapravo ipak oda­ ju.ko je zapravo otac (deteta)". nejasan san je sastavljen od manje intenzivnih elemenata. I Sredstva predstavljanja u snovima 333 faktora. dakle. i analiza daje infantilnu reminiscen­ ciju na prisluškivanje jedne osobe koja se posle defekcije čisti. mnogo komplikovaniji nego problem kolebanja živosti elemenata sna. Rad sna ovde je. i kao da nije znala da li je njen muž njen otac. iz­ javila je da se u snu pojavilo više lica. 1 Ali je reducirana sadržina sna bila što sam svome prijatelju iznosio jednu tešku i dugo traženu teoriju o biseksualnosti. U pojedinim slu­ čajevima primećujemo. čije tačno prikazivanje u snu nije uspelo. ako ovu poslednju empirijskim putem stečenu rečenicu izrazimo u sledećem obliku: najveći intenzitet pokazuju oni elementi sna za čije je formiranje upotrebljen naj­ izdašniji rad na sažimanju. naprotiv. tako reći. Problem o kome sam sada raspravljao — uzroci većeg ili manjeg intenziteta ili razgovetnosti pojedi­ nih elemenata sna — hteo bih da zaštitim od zamene sa jednim drugim problemom. Onda možemo očekivati da će se ovaj uslov. na svoje iznenađenje. što sam smatrao kao sud o gotovom snu bio je zapravo samo deo. Nešto sasvim suprotno tome dozi veo sam jednom kod neke pacijentkinje koja najpre uopšte nije htela da ispriča san koji je spadao u analizu — „jer je tako nejasan i zbrkan" —. 1 . stoga sam napustio kategoriju o fantazijama u snu.

U sasvim sličan oblik prikrila se analogna remi­ niscencija drugog jednog snevača. zatim dolazi jedno tamno mesto.. San među ovim homolognim slovima koji je vremen­ ski raniji često je izopačeniji. ali sam u tom raz­ mišljanju polako ponovo zaspao i imao jedan još neo­ bični j i san koji me je bacio u još veći strah i zbu­ njenost. On nastavlja: Zatim ima nekoliko praznina u snu. da izražavaju iste nadražaje u različitom materijalu. tu nešto nedostaje. što znači: Narodni (nacionalni) park. Samo retko kad ima priliku da s njom razgo­ vara. On je u onim mladim godinama goreo od radoznalosti da vidi jedan ženski polni organ. za drugim znače isto. ali sv^ tri su pripadale redu sestara. On sanja: Idem sa gospođicom K. u restoran u Folksgartenu1. te napominje. jedan prekid . po svom izgledu svakako je dvo­ struki san. u kome vidim dve ili tri osobe. glave 5. uz jednu od ovih priča o snu. možda samo dva ili tri puta u životu. na Ringu (Prim. U pomenutom restoranu bio je samo jedanput. iz dečačke radoznalosti. sve to je puno smisla i može biti shvaćeno kao jedan deo saopštenja iz latentnih misli sna. kao što sam tvrdi.. I Sredstva predstavljanja u snovima 335 dan veoma jasan san koji ga podseća na fantaziju iz njegovog dečaštva koja mu je ostala u svesti: on se uveče nalazi u jednom letnjem hotelu. njihovo grupisanje i broj. i sa kojim sam se morao boriti. onda se nalazim u salonu jedne javne kuće. ili uopšte takvih koji pripadaju istoj noći. U Jozefa (Jevrejske starine. njegova snaha i već pomenuta sestra zeta. . posmatrao genitalije svoje nekoliko godina mlađe se­ stre. da bi legle u krevet.. prev. kao kad bismo rekli: Ja sam muškarac. On se uzalud trudi da bi se setio sadržaja i namere te dečje fantazije na koju san očigledno aludira. dok je sledeći san drskiji i razgovetniji. Ali najzad mu se skreće pažnja na to da je tražena sadržina već data izjavom o ne­ jasnom mestu u snu. rekao je: „Posle ovog prvog snovi­ đenja probudih se. je ćerka njegovog bivšeg šefa. uznemiren. ne smemo zaboraviti ni na mogućnost da ovi različiti snovi koji slede jedan. „tu nešto nedostaje" opisuje glavnu karakteristiku ženskih genitalija. u pratnji sestre svoga zeta. zabuni se u broju sobe i dolazi u jednu prostoriju u kojoj se svlače jedna starija dama i njene dve kćeri. Prvi snovi iste noći pripadaju prema svojoj sa­ držim istoj celini. je­ dan divan park u Beču. . i najzad je u sobi bio jedan čovek koji me je hteo izbaciti. na svaki način samo retko." Jung. Pri tumačenju snova koji se sastoje od više glavnih delova. jednu u košulji i gaćicama. koja mu je bila sasvim ravnodušna. o kralju. „Praznine" su genitalni otvori žena koje se spremaju da legnu. bojažljiv. Knjiga II. Josif reče: „Tvoj san. „na prekid" u snu. jedne devojke. njihovo razdvajanje u više delova." Pošto je saslušao priču o snu. jedna zamena za njegovu sestru. i potvrdilo je čl a je on nekoliko puta. i bio je još sklon da se drži infantilne seksualne teorije koja ženi pripi­ suje da ima muški organ. Nekoliko dana kasnije pojavilo se svesno sećanje na nepristojno delo naznačeno u snu.ači. Već biblijski san faraonov o klasovima i krava­ ma. Da­ me su bile njegova sestra. a ti si žena". Drugi put je pratio neko društvo od tri dame sve do ulaska u taj restoran. koji je tumačio Josif. 1 dušan u najvećoj meri. ali jednom se među njima desio jedan razgovor u kome „smo se tako reći prepoznali u svojoj polnosti. i 6) prika­ zan je opširnije nego u Svetom pismu. .). bio je san te vrste.334 Tumačenje snova. Analiza: Gospođica K. ali oba viđenja imaju samo jedno zna­ čenje. . prema svima trima bio je ravnoVolksgarten.da poslednja misao u jednom dugom nizu slika snova sadržava tačno ono što je već prva slika te se- . Tumačenje se oslanjalo na „tamno mesto". Pošto je kralj ispričao prvi san. i počeh da razmišljam o tome šta bi san mogao da zn. koji u svom delu B^itrag zur Psvchologie des Geriichtes (= Doprinos psihologiji fame) priča o tome kako su skriveni erotički s a n jedne učenice nje­ ne prijateljice razumele bez tumačenja i nastavile ga u izmenama. Javnu kuću je samo retko kada posećivao.

der sich selbst deutet (= San koji sam sebe tumači). pomeranja. a na kraju. fantazija se drži opšte važećeg zakona u svima simboličkim tvorevinama sna koje proizlaze iz određenih nervnih nadrazaja: na početku sna ona slika predmet od kojeg nadražaj do­ lazi samo najudaljenijim i najnetačnijim aluzijama. Cenzura gura kompleks u stranu koliko god je to mogućno pomoću neprestano obnavljanih simboličkih prikrivanja. koji on u tom delu iznosi. odnosno njegov odgova­ rajući organ ili njegovu funkciju. pokazujući na mene: Ovoga ste doveli. ali još nismo po­ kušali da je ozbiljno protumačimo. polucioni san. pripomogao da se potpuno objasni prvi. Odabrana đela. jedan san u kome se pojavljujem kao optužen zbog nepoštenja. I.A naposletku. 1910. . služi da olakša neku naročitu vrstu predstavljanja i da je bila pro­ buđena samo kad materijal misli sna treba na ovaj način da bude predstavljen. po mom iskustvu dolazimo samo u retkim sluča­ jevima. pa to je jedan pristojan čovek! Ja 22 Frajd. ja spokoj­ no krenem sa slugom. Po­ godba se u mislima sna predstavlja u snu istovremenošću: (ako je postala. to se u materijalu sna izdaje za sporednu rečenicu kao jedna umetnuta misao. tako da je ovaj drugi. Šerneru su bile dobro poznate ove osobenosti prikazivanja sna i on ih opisuje uz svoje učenje o organskim nadražajima kao naročiti zakon (str. i kad). od čijeg delovanja ova skala kvaliteta bitno zavisi. Na jednim vratima dočekuje nas jedan drugi sluga i kaže. I Sredstva predstavljanja u snovima 337 rije pokušala da prikaže. koja se tako često javlja u snu i koja je tako blizu straha? Čovek želi da ide.. Svestan svoje nevinosti i svoje funk­ cije koju u ovoj kući vršim kao konzilijar. Ovaj polucioni san dopustio je jedno do pojedinosti sprovedeno tumačenje uz obimno odricanje na doprinose snevačice. pre­ okretanja u bezazleno" (Zentralblatt fiir Psvchoanalyse. Nemogućnost da se nešto izvrši ne javlja se u snu uvek kao senzacija. 87). VI . str. nego je ponekad jednostavno deo sadržine sna. ali ne­ dovoljno je odgovoriti da u snevanju postoji motor­ na ukočenost i da mi nju opažamo kroz pomenutu senzaciju. mada se u svako doba za vreme spavanja može izazvati. U snu znam da nešto nedo­ staje.. sastojao se od dva takođe vremenski odvojena sna jedne noći. od kojih se dru­ gi deo završio polucijom. dostiže kraj . Saopštiću. Mesto do­ gađaja jeste mešavina jednog privatnog sanatorijuma i više drugih lokala. Mi smemo pitati: Pa zašto onda stalno ne sanjamo o takvim inhibiranim pokretima? i možemo očekivati da ova senzacija. Pojavljuje se jedan sluga. Mi smo na ovu senzaciju u snu naišli već kod ekshibicionih snova. a ona otkaže poslušnost itd. . Polazeći od ovoga primera. ona prika­ zuje sam nadražaj u nagosti." Ono što na ovaj način prekida glavnu radnju sna koja se posle izvesnog vremena može ponovo nastaviti. a ne miče se s mesta.A onda kao da je u isto vreme bilo neko drugo mesto i da se tamo do- godilo to ili ono. Voz tre­ ba već da krene a mi ga ne možemo stići. podignemo ruku da bismo se osvetili zbog neke uvrede. čime san. i da se istraga vrši zbog sumnje da sam pri­ svojio ono što se izgubilo. obeležavajući sam svoj stvarni organski povod. Analiza pokazuje da istra­ gu treba uzeti dvosmisleno i da ona uključuje i lekarski pregled. " Lepu potvrdu ovog Šernerovog zakona dao je Oto Rank u svom radu Ein Traum. Rank s pravom raspravlja o zna­ čenju polucionih snova za teoriju snevanja uopšte. U nekim snovima koji zadržavaju nešto dalje jednu situaciju u scenariju javljaju se prekidi koji se opisuju sledećim recima: . želi da ne­ što obavi i neprestano nailazi na prepreke. 166). Jedan takav slučaj smatram naro­ čito pogodnim da baci svetlost na ovo snevanje.336 Tumačenje snova. U takav položaj da jasnoću ili zbrkanosti sna tu­ mačimo prisustvom sigurnosti ili sumnje u materijalu sna. San jedne devojke. . Zgodno. Šta znači senzacija inhibiranog pokreta. u skraćenom obliku. kad se slikarski izliv iscrpeo. Ja ću kasnije otkriti jedan dosad još nespo­ menuti faktor u stvaranju sna. a bogatstvo odnosa između obe sadržine snova omogućilo je da se vidi da je prvi san u bojažljivom predstavljanju iz­ razio isto što i drugi. da me pozove na istragu.

što se izražava time ako se izvesna sadržina u samom snu označava kao „snevana". 12* . „Snevanom" u snu treba ponovo da se oduzme vrednost. dakle. Strah je libidinozni impuls koji polazi od nesvesnog i koji je inhi­ biran od predsvesnog. Uključivanje izvesne sadržine u je­ dan „san u snu" treba. zagonetka „sna u snu". dakle. Pa zatim šaljivo pitanje: Ko­ liko je star crnac ako je izvršio svoj dug? Godinu dana. Što ne mogu naći šešir. Sakrila ga je naša devojka koja je ge­ nijalna u sakrivanju. prenet na motorne puteve. Zatim mi se kaže da sada mogu ići."1 II drugim snovima u kojima se neostvarivanje po­ kreta ne javlja samo kao situacija nego i kao senza­ cija ista kontradikcija izražena je snažnije senzaci­ jom inhibicije kretanja. Na jednom drugom mestu (vidi kasnije) raspravljaću o tome šta znači sud koji se često javlja za vre­ me sna: „Pa to je samo san". to jest. jeste jedan dnevni doživljaj upotrebljen u više smisla. znači dakle: Pa ti nisi pošten čovek! Neostvarivanje sna je izraz protivljenja. mora da se radi o jednom seksualnom impulsu. dakle. kao volja čijoj se volji su­ protstavlja protivvolja. ali on ne vodi računa o meni. i kojoj psihičkoj sili on treba da se pripiše. Zanimljiv problem koji je povezan sa ovim. 1 za vreme snevanja. koji sam kratko vreme pre toga imao. Ono što se posle buđenja iz „sna u snu" dalje sneva to će želja sna postaviti namesto izbrisane re­ alnosti. izjednačiti sa željom da se ono što je ovako opisano kao san nije trebalo dogoditi. dakle. Drugim recima: ako sam rad sna neku od­ ređenu činjenicu uvršćuje u jedan san. resio je u sličnom smislu Štekel analizom nekih ubedljivih primera. na kra­ ju sna dogodi nešto što će sprečiti moj odlazak. postojati svakovrstan ma­ terijal koji sadrži kontradikciju tome. Upregnu­ tog u jedan aparat vidim jednog kolegu koji bi imao puno razloga da se zainteresuje za mene. dakle. i po tome treba korigovati moje ranije tvr­ đenje da san ne može izraziti jedno „ne. Po mom obja­ šnjenju straha može se takođe lako shvatiti zašto je senzacija inhibicije volje tako blizu strahu i zašto je tako često s njim u snu povezana. dakle. Impuls.338 Tumačenje snova. Kasnije ćemo čuti da upravo motorna paraliza koja prati spavanje spada među fundamentalne uslove psihičkog procesa Odnos prema jednom doživljaju iz detinjstva izlazi iz potpune analize sledećim posredstvom: — Crnac je izvršio svoju dužnost. u snu senza­ cija inhibicije povezana sa strahom u snu mora da se radi o jednom aktu volje. Sigurno je to ispunjenje želje sna da mi se oda priznanje da sam pošten čovek i da mogu otići: u mislima sna mora. 1 Gde je. onda to znači najodlučniju potvrdu realnosti te činjenice. inhibiran za vre­ me spavanja. I Sredstva predstavljanja u snovima 339 zatim bez sluge odlazim u jednu veliku dvoranu u kojoj stoje mašine. Senzacija inhibicije kretanja predstavlja. i ona me pođseća na pakao sa svim svojim paklenim oruđem kazivanja. ja još ne smem otići. pravo sećanje. Ja ću ovde unapred reći da on treba da služi smanjivanju vrednosti onog što je snevano. pretpostaviti da „snevano" sadržava predstavljanje realnosti. — I odbijanje tužnih misli na smrt krije se iza ovog završetka sna: Ja još nisam izvršio svoju dužnost. predstavlja samo ono što snevač želi. ako se. ono mora da bude lišeno real­ nosti. Ali sad ja ne mogu da nađem šešir. jed­ no „ne". To što mogu otići. Sto ne mogu da nađem šešir. dok san koji se nastavlja. jedan konflikt volje. naprotiv. onda je blizu i zaključak da potisnuti materijal protiv­ ljenja ovim potezom sebi pribavlja vrednost. znak je da mi se oprašta. sad nije ništa drugo do volja i činjenica što smo toliko sigurni da ćemo ovaj impuls. i ipak ne mogu da odem. crnac može ići. najsnaž1 Ovo više ne odgovara novim saznanjima. čitav ovaj proces čini tako izvanredno pogodnim za prikazivanje akta volje i „ne" koji mu se suprotstavlja. Može se. koji je u isto vreme u stanju da razvije libido. — Rođenje i smrt kao u snu o Geteu i paralitičaru. osetiti kao ometen. onda može ići (Kažu da sam toliko mnogo crne grgurave kose doneo na svet da me je moja mlada majka proglasila crncem).

Mi sad znamo da materijal sna. pri tom će delovati na izražajne mogućnosti drugoga birajući i raspoređujući. obavlja tako što nalazi pogodne jezičke preobražaje za pojedine misli. nego gde su obe misli već unapred. I Osvrt na mogućnost predstavljanja 341 nije njeno potvrdenje. nego i inte­ resi sažimanja i cenzure mogu dobiti tom zamenom. Pomeranje se po pravilu vrši u pravcu da se jedan bezbojan i apstraktan izraz u misli sna zameni slikovitim i kon­ kretnim izrazom. Najbolje pesme su svakako one gde se ne primećuje namera da se nađe slik. koji pokušava da rastu­ rene misli sna reducira na što je mogućno skučeniji i jedinstveniji izraz u snu. Celokupna oblast igre reci stavlja se tako na raspolaganje radu sna. izabrale govorni izraz koji će uz lakše doterivanje dati istozvučnost (rimu. ali čim je pretvorena u slikovit jezik. lakše nego ranije. podleže jednom procesu kompresije. Ova druga vrsta pomeranja koje se javljaju kod stvaranja sna nema samo veliki teorijski interes nego je i naročito pogodna za to da objasni izgled fanta­ stične apsurdnosti u koju se san zaodeva. dodiri i identiteti. sasvim je očevidna. Ako treba da se jedna pesma napiše u rimama. Ali iz analiza sazna­ jemo da jedno ovakvo pomeranje postoji i da se ono ispoljava u zamenjivanju govornog izraza za odgo­ varajuće misli. čiji je izraz možda utvrđen iz nekih drugih razloga. koja joj je na neki način bliska. i to možda već u samom početku. Pomeranja koja smo posmatrali pokazala su se kao zamena jedne predstave nekom drugom predstavom. Ne treba da se čudimo ulozi koja pripada recima prili­ kom stvaranja sna. slično kao kod pesnikovog rada. Reč. ali se isti proces može dogoditi u raznim psihičkim sferama. uspo­ stavljaju se između ovog novog izraza i ostalog ma­ terijala sna. Oba puta radi se o pomeranju duž asocijacionog lanca. ali smo više puta dodirnuli jednu dalju temu: kakve promene ma­ terijal misli sna trpi u svrhu formiranja sna.340 Tumačenje snova. slik). i rezultat toga pomera­ nja može jedanput biti da jedan elemenat bude zamenjen drugim. D OSVRT NA MOGUĆNOST PREDSTAVLJANJA Dosad smo imali posla sa istraživanjem kako san predstavlja odnose između misli sna. i one su asocirane i upotrebljavane da olakšaju saži­ manje tako što je na ovaj način umesto dva elemen­ ta u san dospeo jedan srednji zajednički elemenat između njih. dok u isto vreme pomeranja intenziteta između njegovih elemenata nužno stvaraju psihičku promenu vrednosti toga materijala. Misao sna je neupotrebljiva sve dok je apstraktno izražena. Prednost. Ali ne samo predstavi] ivost. U nekim slučajevima zamena izraza potpomaže sažimanje sna na još kraći način. Rad sna iskorišćava snevanje samo kao formu otklanjanja i time potvrđuje sazna­ nje da je san ispunjenje želje. tako što pronalazi jedan rečenični sklop. pa prema tome i svrha zamene. Slikovito je za san ne­ što što može biti predstavljeno: ono se može uklopiti u jednu situaciju gde bi apstraktni izraz u predstav­ ljanju sna stvarao slične teškoće kao što ih otprilike jedan politički uvodni članak nekih novina stvara za ilustratora. a izraz te misli mora se rimovati sa prvim slikovanim redom. među­ sobnim induciranjem. Jednu drugu vrstu pomeranja dosad uopšte još nismo ni spomenuli. koji kao dvosmislen dozvoljava da izrazi više od jedne misli sna. Jed­ na misao. on mora da izrazi odgovarajući smisao. onda je drugi slikovani red vezan za dva uslova. dobrim delom lišen svojih relacija. dok u drugom slučaju jedan eleme­ nat svoj izraz zamenjuje drugim izrazom. kao čvorna tačka mnogobroj- . jer su konkretni termini u svima jezicima zbog njihovog razvoja bogatiji nadovezivanjima nego što su pojmovni. koji su potrebni radu sna i koje on stvara gde god ih ne­ ma. Možemo zamisliti da se dobar deo po­ srednog pri stvaranju sna.

Ako raspolažemo pravilnom pomišlju u pra­ vo vreme. sasvim otvoreno. U parketu i parteru nalaze se stolovi. Jedna dama sa kojom sam u prijateljstvu sanja: Nalazi se u operi. Sad ću izneti jedan san u čijoj analizi predstavljanje apstraktne misli u slici igra veću ulogu. da kulu u parketu uzmem doslovno. itd. kao što čovek vraća še­ šir sa svadbenog puta. sa koje dirigent upravlja orkestrom. on ne­ prestano trči okolo iza svoje ograde. za kojima se jede i pije. naše razumevanje se zaustav­ lja naročito pošto nam san nikad ne kazuje da li nje­ gove elemente treba razumeti doslovno ili pak u pre­ nesenom smislu. predestinirana dvo­ smislenost. To je predstava Vagnerove opere. i mora da se sada svakako dobro smrza­ va (Kao da bi lože za vreme duge predstave morale biti ložene).. Razlika ovakvog tuma­ čenja sna od tumačenja pomoću simbolike još uvek se ne može oštro odrediti. i da li treba direktno povezati sa materijalom misli sna ili posredovanjem umetnutih fraza. San je svakako dovoljno besmislen mada inače lepo doveden na jednu situaciju. okru­ ženu jednom gvozdenom ogradom. znoji se strašno i sa toga mesta vodi orkestar koji je raspoređen dole oko osnovice kule. Ovu kulu tre- . koja je trajala do četvrt do osam ujutru. Na sredini parketa se nalazi jedna visoka kula koja pri vrhu nosi platformu. tako reći. Sabrana dela sveska VI). Uglavnom je pri tumačenju svakog elementa sna sumnjivo da li: a) treba da se uzme u pozitivnom ili negativnom smislu (relacija suprotnosti). 1905. onda možemo snove te vrste potpuno ili delimično resiti i nezavisno od podataka snevača. Već sam naveo veći broj primera („Usta se do­ bro otvaraju" u snu o injekciji.Ta ja ne mogu ići" u poslednjem snu. nego što ih otprilike stari pisci hijeroglifa zadaju svojim čitaocima. iznad ostalih čla­ nova orkestra uzdiže visoko kao kula. ili d) da li njegovo tumačenje treba da polazi od teksta. Njena mlađa sestra hoće da joj iz parketa doda jedan velik komad ugljena s motivacijom da nije znala da će to tako dugo trajati. i neuroze (prinudne predstave. O njemu se priča da ga je mlada žena sobom dovela sa svadbe­ nog puta. i „Heči-mostovi" u rešavanju neurotičkih sim­ ptoma. Odlučio sam se. c) da li treba da se protumači simbolički. kod simboličkog tumačenja sna tumač sna proizvoljno bira ključ za simbolizoDer Witz und seine Beziehung zum Unbewussten („Dosetka i njen odnos prema nesvesnom". b) da li treba da se protumači istorijski (kao reminiscencija). I Osvrt na mogućnost predstavljanja 343 nih predstava. Ona sama sedi sa jednom (meni poznatom) prijateljicom u jednoj loži. . 1 vanje. Njen rođak koji tek što se vratio sa svadbenog puta sedi sa svojom mladom ženom za jednim takvim sto­ lom. dakle. a pre sve­ ga ugalj koji joj njena sestra dodaje! Ja namerno nisam tražio nikakvu analizu ovoga sna. 1 Lako se može pokazati da izopačen je od pomeranja izraza ima zajedničku korist. pored njih sedi jedan aristokrat. Zbunjuje ako se stavi jedna dvo­ smislena reč umesto dve jednosmislene.342 Tumačenje snova. na mestu Hansa Rihtera. fobije) ko­ riste ne manje bestidno nego preimućstva koja reč tako daje za sažimanje i prerušavanje sna. Visoko tamo gore nalazi se dirigent sa crtama Hansa Rihtera. u našim slučajevima jezičke prerušenosti ovi su ključevi opšte poznati i dati čvrsto ustanovljenom praksom.) za izražavanja u snu koje za­ jedno drži samo dvosmislenost izraza. i da se naš svakodnevni trezveni naSin izražavanja zameni sli­ kovitim izražavanjem. Onda se ispostavilo da se onaj čovek kojeg je želela da vidi. sa malo po­ znavanja o ličnim odnosima snevačice pošlo mi je za rukom da samostalno protumačim neke njegove delove. Znao sam da je ona imala mnogo simpatija pre­ ma jednom muzičaru čija je karijera pre vremena bila prekinuta jednom duševnom bolešću. jeste. Uprkos ovoj mnogostrukosti može se reći da predstavljanje (izražavanje) rada sna koje nije ura­ đeno s nametom da bude shvaćeno prevodiocu ne zadaje veće teškoće. Kula na sredini par­ keta.

Zilbererovu zamenu zove ne baš sasvim zgodnim imenom — „autosimboličkom". svo­ jim donjim delom ona predstavlja veličinu čoveka. onu sa ugljenom. Kein Feuer. i rad sna ne beži od napora da ovu neprilagodljivu misao prelije najpre eventualno u neki drugi jezički oblik. mlađa sestra koja još ima izgleda da će se udati do­ daje joj ugalj. iza koje on trči kao zarobljenik ili kao zver u kavezu (aluzija na nesrećnikovo ime) 1 . treći faktor čiji udeo u pretvaranju misli snova u sadržtnu snova ne smemo potceniti: Obzir na moHugo Wolf (= vuk). Ovo presipavanje sadržine jedne misli u jedan drugi oblik može se. Ova se svrha sastoji u tome. Pošto je na ovaj način otkriven način izlaganja sna. „pošto ipak nije znala da će tako dugo trajati". „Kula luđaka". mogli smo pokušati da drugu upadljivu apsurd­ nost. A ja ću ovde ponovo izneti nekoliko primera iz Zilbererovoga rada. dakle većim delom u vizuelnim slikama. otprilike. na koje ću se kasnije i na jednom drugom mestu vratiti zbog izvesnih osobina posmatranih fenomena. samo ako ovaj proces omogućava predstavljanje i tako donosi kraj psihološkom pritisku pritešnjene misli. keine Kohle. zatim. Ovim raspravljanjima mi smo najzad otkrili još jedan. međutim. pominjanjem rođaka koji sa svojom ženom sedi u parketu i otvorenom ljubavnom vezom koja se ovoj ženi pripisuje. koji joj sestra dodaje.! Ona sama i njena prijateljica ostale su sedeći. Tumačenje „tajna ljubav" poduprto je. Snom ovlađuju suprotnosti između tajne i javne ljubavi. Među različitim sporednim mislima vezanim za bitne misli sna biće data prednost onoj koja dopušta vizuelno prikazivanje. „Primer broj 1. onda se često događalo da mu je misao pobegla i da se umesto nje pojavila slika u kojoj je sad mogao da pre­ pozna zamenu za misao. proglasiti je dvosmislenom i dodati: „dok se ne uda". koji inače ne bi postojali. Nijedna vatra i nikakav ugalj ne mogu tako jako goreti kao tajna ljubav o kojoj niko ništa ne zna. Herbert Zilberer (Silberer) 1 pokazao je dobar put kako možemo direktno posmatrati pretvaranje misli u slike u procesu koji se vrši prilikom stvaranja sno­ va i na taj način izolovano proučavati upravo ovaj momenat rada sna. „Ugalj" je morao značiti „taj­ na ljubav". resimo pomoću istoga ključa. uostalom. Ako je on u stanju premorenosti i pospanosti sebi zadao intelektualni napor. I tamo i ovde. . kojim se san služi. Mislim na to da sam odlučio da u jednom sastavu popravim neko neravno mesto. da se čovek u traženju razloga egzistencije 1 Jahrbuch von Bleuler-Freud I. kann brennen so heiss als wie heimliche Liebe. tako mislim. Šta će trajati tako dugo. Simbol: Vidim kako rendišem jedan komad drveta da bi postao gladak. čak i u manje uobičajen. a sa ogradom gore. „Primer broj 5: Pokušavam da sebi predočim svr­ hu izvesnih metafizičkih studija kojima baš nameravam da se bavim. predstavlja njegovu kasniju sudbinu. bila bi reč u kojoj bi se obe misli mogle susresti. i jedan „koji visoko stoji" kao srodna reč između aristokrata i mu­ zičara koji polaže pravo na velike nade. u snu možemo rečenicu posmatrati za sebe. mi bismo u jednom pripovedanju dopunili sa „predstava". I Osvrt na mogućnost predstavljanja 345 ba označiti kao mešovitu tvorevinu apozicijom. A ova druga misao mogla je možda i sama već izmeniti svoj originalni način izražavanja. to u snu nije re­ čeno. u cilju da se s pravom sretne na pola puta. istovre­ meno staviti i u službu rada na sažimanju i može stvoriti odnose prema nekoj drugoj misli. von der niemand was weiss. 1909. 2 1 gućnost predstavljanja u osobenom psihičkom mate­ rijalu.344 Tumačenje snova. između njene vatre i hladnoće mlade žene.

Langen Miinchen). posao koji obav­ ljam jednim dugim. daje prednost onim promenama potisnutoga materijala koji kao vic i aluzija smeju postati i svesni. čiji su poslednji redovi ispali. I Osvrt na mogućnost predstavljanja 34"! probija do sve viših formi svesti ili do slojeva egzi­ stencije. ali moram da uvidim da mi je tačka nadovezivanja sasvim ispala. i Bogat dokazni materijal za to nalazi se u tri dopun­ ske sveske Fuksove (Fuchs) „Sittengeschichte. Naročito je često sa izvesnim teško­ ćama povezano kako da podignem isečene komade torte. Jer torta u simbolu bila je jedna doboš-torta. Bav­ ljenje fantazije sopstvenim telom nipošto nije svoj­ stveno samo snu. čiji predmet postaju genitalije drugoga. tako da sam već izgubio opravdanje u tačnost ovog tumačenja. i kojima su ispunjene sve fantazije neurotičara. „seme". Tumačenje: Moj pokret nožem znači „obradu do kraja" o kojoj je r e č . Trudim se da je ponovo pronađem. savitljivim nožem. U privid­ no bezazlenim aluzijama na obavljanje poslova u kuhinjji mogu se zamisliti i o njima sanjati najružnije kao i najintimnije pojedinosti seksualnog života. ako tačnije pogledamo. Poznajem pacijente koji su. što zahteva izvesnu pažnju. njih svaki otvor podseća na jedan od otvora u telu („rupa"). pesme i poslovice. u ovom slučaju mogućnost predstavljanja bez cenzure. svakako. . Jedan dobar deo te simbolike je uostalom zajed­ nički snu sa psihoneurozama. dakle torta kod koje nož koji seče mora da prodre kroz razne slojeve (slojevi svesti i mišljenja). ili za njega karakteristično. Sta. moramo videti da rad sna sa ovom vrstom zamenjivanja uopšte ne radi ništa originalno. Čudio sam se da mi je o tom snu bilo samo jedan jedini put javljeno. na primer. darmar" (doslovno: kupus i repa). S obzirom na ulogu koju u misaonom životu obra­ zovanih ljudi igraju vicevi. nož se mora pažljivo gurnuti ispod odgovara­ jućih komada torte (lagano „do kraja" da bi se stiglo do osnove). . „Primer broj 9: U jednom toku misli ja gubim nit. čije sam pra­ vilno jezgro branio već na jednom drugom mestu. devojke u „Visokoj pesmi"). mitovima i narodnim običajima. Privatdrucke bei A. Na ovakvo predstavljanje zaista nikad više nisam naišao. rad ide samo onim putevima koje je već našao prokrčene u svesnom mišljenju. „vrt". ili ipak i genitalije sopstvenog pola. potpuno bi odgovarale našim očekivanjima kad bi se prerušivanje te vrste veoma često upotrebljavalo za predstavljanje misli sna.1 u prvom slučaju je govor. 1 Samo za mali broj mate­ rija oblikovala se jedna simbolika sna koja ima opštu važnost. u snu znače kola od kojih su svaka napunjena drugim povrćem? To je suprotnost želje „zbrka. Jer da bi postigao svoj cilj. Ali još više simbolike ima u slici. zadržali arhitektonsku simboliku za telo i genitalije. Ovde se onda odjednom otvara razumevanje za Šernerovo tumačenje snova. Simbol: Komad pismenog sloga. pa prema tome znači „nered". i tako dalje. svaki vodovod na mokraćni aparat. ta­ log fantastičnih upoređenja iz najstarijih vremena. Simbol: Zavlačim dugačak nož pod tortu kao da ću uzeti jedan komad. 1 Štaviše. 1 . dakle „nered". citati. Objašnjenje pozadine sim­ bola jeste sledeće: Ponekad mi za stolom pripadne zadatak da rasečem i poslužim tortu. kuća nije jedini krug predstava upotrebljavan za simbolizovanje telesnosti — u snu isto tako malo kao i u nesvesnom fantaziranju neuroze. Ali isto tako rado se krug pred­ stava iz života biljaka ili kuhinje uzima za skrivalište seksualnih slika. Moje analize su mi pokazale da je takvo bavljenje u nesvesnom mišljenju neurotičara redovna pojava i da se svodi na seksualnu radoznalost mladića ih' devojke koji rastu. obavio bogat prethodni rad („vinograd" Gospodnji.lUUtit 346 Tumačenje snova. A kao što Šerner i Folkelt sasvim tačno ističu. na osnovu opšte poznatih aluzija i zamena reci. (a seksualno interesovanje prostire se daleko iznad sfere spoljnih genitalija): za te pacijente stubovi i nosači predstavljaju noge (kao u Solomonovoj „Viso­ koj pesmi").

koji su sjedinjeni u velike kva­ drate i koji se sastoje od ispletenih malih kvadrata. I Osvrt na mogućnost predstavljanja 349 simptomi histerije ne bi se upravo nikad mogli pro­ tumačiti ako se zaboravlja da se iza svakodnevnoga i neupadljivog može sakriti seksualna simbolika kao u najboljem skrovištu. mnogo grubog posuda nagomilanog u hrpama. koja je gusto posejana crvenim cvetovima. 8 Kao anđeo u Blagovestima što nosi u r u k a m a ljiljan. 3 Visoko poreklo. 4 Kombinovana tvorevina koja sjedinjava dva lokaliteta.* Ono zapravo nije podešeno za penjanje. ona vidi domaćeg slugu koji jedno isto takvo drvo. na bračne opreznosti. Drugi radnici su ovakve grane iz jedne bašte odsekli i bacili na ulicu. koji sam već najavio. na kome se igrala sa svojim bratom. koje.* Kad je sti­ gla dole.6 On je zagrli. i pri tome vidi mnogo posuda. praznoverje i običaji. pri tom. haljina nigde nije zapela. i raduje se što joj. i u kome podvlačim sve što treba seksualno protumačiti. u ruci nosi veli­ ku granu-. Stigavši dole. Za vreme silaženja ima najpre jednu. Čini se kao da će on za svoju spremnost nešto tražiti od nje. donji cvetovi su već prilično otpali. 7 Odnosi Š%. 4 Odnosi se na veći broj osoba koja služe njenoj fan­ taziji. ona sadržava vrlo razgovetnu aluziju na po­ rodično ime. masturbira. Svuda gde se neuroza služi ovakvim prerušavanjem. ne rastu na drveću. i dvorište jednog nevaljalog ujaka koji ju je obično dražio. ako strah od zmije. prev. tj. 8 Objašnjenje ove meso vite tvorevine vidi na str.1 Pri tom. 6 Grana je odavna već primila značenje muškog genitala. moglo bi se kazati — češlja. kome prilazi da bi ga pitala kako bi se ovakve grane mogle presaditi u njen sopstveni vrt. a) Prethodni san: Ona dolazi u kuhinju kod obe devojke i grdi ih što „sa ono malo jela" još nisu go­ tove. 317). jedan stranac). našto se ona odupire i pita ga šta mu pada na pamet da srne tako da je zagrli. • Njen tok života. i kaže joj nešto što se ne može dobro razumeti: nedostaju mi osim toga tri metra — (kasnije kaže: kvadratna •metra) ili tri hvata zemlje. ona se uvek brine da li će naći mesto gde da stavi nogu. On kaže da to nije nikakva nepravda. kasnije opet jednu.348 Tumačenje snova. A ona pita da li je to u redu. gde leže razbacane tako da ih mnogi ljudi skupljaju i odnose. to jest jednim drvetom čupa debele pramene kose. da bi joj pokazao kako se sadi. ako kad ugledaju jaja i rezance povra­ ćaju. i pri tom kao da moraju ući u jednu reku koja dopire do kuće ili na dvorište. takozvani tavan domaće kuće. mada ispod najtanjeg vela.5 U bašti stoji jedan mlad čovek (sa ličnošću koja joj je poznata. snevačici se nikako više nije dopadao. pošto je protumačen. Taj lepi san. da li može i ona da uzme jednu.3 Pri tome postoji ideja da su to cvetovi trešnje. da je to dozvo­ ljeno. kao da ima nameru da se u njenoj bašti obešteti ili kao da će bilo Suprotnost želje prema jednom realnom sećanju na dvorište ujakovo da je imala običaj da se otkriva u snu. uostalom.1 b) Glavni san 2 : Ona silazis sa visine preko neobič­ nih ograda ili plotova. zapravo kao neko drvo. ali oni iz­ gledaju i kao punjene kamelije. preklopljenog da bi se ocedilo. zatim odjednom dve. Sich einen herunterreissen = izdrkati. suprotnost želje prema prethod­ nom snu. Ovde ću umetnuti san jedne pacijentkinje o cveću.). ona ide putevima kojima je jednom išlo celokupno čovečanstvo u starim kulturnim periodima. • Da li srne da „izdrka". dama s kamelijama. Ima svoj snažan seksualni smi­ sao ako neurotička deca ne mogu gledati ni krv ni sveže meso. 1 hodu ostaje tako pristojna. predmeta njenih kasnijih fantazija. naravno. koji je kod čoveka prirodan. koji kao mahovina vise s njega. kao i sledeće. 1 . putevima o čijem po­ stojanju svedoče još i danas govorna upotreba.7 Zatim kaže da je spreman da sa njom ide u drugu baštu. u neuroticara bude neverovatno preteran. (Prim. Kasniji dodatak: Obe devojke idu po vodu. razgranata i raširena. što u Za tumačenje ovog prethodnog sna koji treba uzeti „kauzalno" (vidi str. 326: nevinost perioda.

jedan drugi san. u Štekela. ona ne zna. Nadražaji sna i izvori sna D. Rad na sažimanju B. Rad pomeranja C. Infantilno kao izvor sna C. i m a m u izobilju. Etička osećanja u snu G. da kod r a d a sna ne t r e b a pretpostaviti da u n j e m u deluje n e k a naročita simbolizujuća aktivnost duše. koja su već sadr­ žana u nesvesnom mišljenju. Teorije o snu i funkcija sna H. Recentno i indiferentno u snu B. Psihološke osobenosti sna F. . a većim delom i zato što po pravilu u m a k n u cenzuri. Tipični snovi VI RAD SNA A. ali m o ­ žda samo r e t k o kada izvan nje. nego da se san koristi ovakvim simbolizovanjima. a da ona pri tom nema nikakvu štetu.350 Tumačenje snova. v. 1 Upravo ovakvog materijala. San koji smo ovde naveli t r e b a zbog njegovih simboličkih elemenata nazvati „biografskim" snom. Odnosi između sna i duševnih bolesti II METOD TUMAČENJA SNA III SAN JE ISPUNJENJE ŽELJE IV IZOPACENJE SNA V MATERIJAL SNOVA I IZVORI SNOVA A. I NAUČNA LITERATURA O PROBLEMIMA SNA A. Sredstva predstavljanja u snovima D. Zašto se san zaboravlja posle buđenja E. str. koji treba čitati „izvrnuto". Osvrt na mogućnost predstavljanja SADRŽAJ 5 10 14 25 47 52 70 80 93 101 127 139 168 169 193 223 243 280 281 308 312 340 * Analogan „biografski" san jeste onaj treći sari. „San koji se sam tumači". zatim onaj san što ga je Rank opširno izneo. Odnos sna prema budnom stanju B. Takvi se snovi često susreću u psihoanalizi. nave­ den među primerima za simboliku sna. r a z u m e se. Somatski izvori sna D. Da li joj posle toga stvarno nešto pokazuje. Sve se svodi na isti zaključak: naime. I koji zakon prevariti. Gradivo sna — Sećanje u snu C. stoga što ona bolje od­ govaraju zahtevima konstrukcije sna zbog njihove mogućnosti predstavljanja. ali bi n a s njegovo iznošenje odvelo suviše duboko prilikom raspravljanja o neurotičkim odnosi­ ma. imati od toga koristi. 486.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->