P. 1
Untitled

Untitled

Views: 371|Likes:
Published by api-60009936

More info:

Published by: api-60009936 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

I n t e r n a t I o n a l

Preparati za podobruvawe na imunitetot
“Mojata najgolema sila e vo toa {to nemam slabi to~ki.” John McEnroe 107

o t P o r N I
I n t e r n a t I o n a l

N A

S I t E

N E g A t I V N I

V l I j A N I j A

Preparati za podobruvawe na imunitetot

Immunaid
180 kapsuli

Dokolku otpornosta na organizmot se namali, toj stanuva lesen plen na {tetnite vlijanija. Mnogu e va`no da se zasiluva imunitetot na organizmot vo kontinuitet, a ne samo toga{ koga }e se javi bolesta! Aktivnite sostojki vo preparatot Immunaid blagoprijatno vlijaat na funkcioniraweto na imunolo{kiot sistem i pomagaat vo odr`uvaweto na odbranbenite sposobnosti na organizmot.

Ma~kina kanxa Toa e rastenie koe se koristi mnogu odamna vo svetot, a ~ii aktivni sostojki i dejstvuvawe gi potvrduva i sovremenata nauka. Se smeta za edna od najdelotvornite materii koi go jaknat imunolo{kiot sistem. Stanuva zbor za rastenie polzavec, koe mo`e da porasne i do 30 metri, avtohtona vrsta koja raste na amazonskite planini i pokraj krajbre`jeto na rekite, kako i vo xunglite vo Peru. Silno doprinesuva vo zgolemuvaweto na proizvodstvoto i aktivnosta na belite krvni zrnca. Zada~ata na belite krvni zrnca e prepoznavaweto na natrapnicite vo teloto i „prevzemawe na merki” za nivno eliminirawe. Tie deluvaat protiv {tetnite materii koi mu se nepoznati na organizmot, kako i vo slu~aj na modificirani kletki (bolni ili degenerirani). Ima antioksidantno dejstvo i gi {titi imunite kletki od {tetnoto vlijanie na slobodnite radikali. Ja namaluva temperaturata

Cink Ima zna~ajno dejstvo na imunolo{kiot sistem, bidej}i e esencijalen mineral koj vleguva vo sostavot na odbranbenite enzimi, vnatre vo imunite kletki. Go pottiknuva sozdavaweto na antitelata i na onie kletki koi ja pametat sredbata so bakteriite i virusite. Gi ubiva virusite. Silen antioksidant. Cinkot go pottiknuva imunostimulativnoto dejstvo na ma~kinata kanxa. Immunaid aktivni sostojki / kapsula cat’s claw powder 400 mg Zinc gluconate 3 mg Na~in na upotreba: 3x1 kapsula dnevno.

Vnimanie

• Ne se prepora~uva vo tekot na bremenosta i pri laktacijata! • Vo slu~aj koga digestivniot sitem e zabolen ili vo „somnitelni” slu~ai pobarajte sovet od lekar za koristewe na ovoj preparat! • Ma~kina kanxa ne smee da se koristi so drugi lekarstva.

108
w w w . c a l I v I t a . c o m

P o B E D A

S o

M o ] t A

N A

P r I r o D A t A
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti
Imunolo{kiot sistem kako i sposobnosta na organizmot za samolekuvawe treba redovno da se odr`uva i zajaknuva. Ako otpornosta na organizmot slabee, toga{ toj stanuva cel na infekcii predizvikani od patogeni virusi i bakterii. Nekoi lu|e se podlo`ni pove}e na infekcii od drugite. re{enieto doa|a samo od sebe.

Vnimanie!

• Ne se prepora~uva vo tekot na bremenosta ili doeweto. • Vo slu~aj na bolest na digestivniot trakt ili vo somnitelni slu~ai konsultirajte lekar. • Ma~kinata kanxa ne treba da se primenuva ako se zemaat lekarstva za potisnuvawe na imuniot sistem.

Sostojkite na ovoj preparat pridonesuvaat za zdravo funkcionirawe na organizmot. Ma~kinata kanxa go zgolemuva proizvodstvoto i aktivnosta na limfnite kletki, a ima i antioksidantno dejstvo. Ehinaceata e edna od najpoznatite rastenija koi blagotvorno deluvaat na imunolo{kiot sistem, Korata na drvoto Pau d’arco u{te go vikaat i Tahebo e bogata so minerali i oligoelementi. Cinkot u~estvuva vo funkciniraweto na imunolo{kiot sistem i vo normalniot razvoj na kletkite. Korisni supstanci mo`e da se najdat i vo ekstraktot od maslinov list koj go podobruva imunitetot, op{tata blagosostojba na organizmot i dava ~uvstvo na vitalnost.

Virago aktivni sostojki / tableta olive leaf extract (std. 15% oleuropein) 80 mg lysine 80 mg Echinacea root extract (std. 3.5% echinacosides) 25 mg cat’s claw extract (std. 4% oxindole alkaloids) 60 mg Pau d’arco bark (4:1) 30 mg Zinc 10 mg Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati za podobruvawe na imunitetot
109

Virago

M o ] t A
I n t e r n a t I o n a l

N A

K r A l I C A t A

Preparati za podobruvawe na imunitetot

Bee Power
50 kapsuli

Ako veruvate vo prirodni re{enija, ekstrakt od mati~en mle~ e va{iot izbor. P~elite ja hranat p~elata-kralica so ovoj hranliv koncentrat i na toj na~in i ovozmo`uvaat na kralicata da `ivee 3-4 godini, dodeka `ivotniot vek na p~elite rabotnici e okolu 4-6 nedeli. Konzumiraweto na koncentrat od mati~en mle~ e mnogu korisen za lu|eto.

So mati~niot mle~ p~eliterabotni~ki gi hranat mladite p~eli ili ja hranat kralicata koja gi polo`uva jajcata. Mo`ebi toa e pri~inata poradi koja kralicata e vo sostojba da polo`i 10001500 jajca na den. Imeno, dodeka rabotni~kite p~eli, vo zavisnost od sezonata, `iveat 4-6 nedeli i trutovite 5 nedeli, kralicata `ivee 3-4(!) godini. Mati~niot mle~ se la~i od `lezdite na p~eliterabotni~ki, a negoviot sostav e kompleksen. Negovata osnovna masa se sostoi od mnogu visoko kvalitetni proteini. Gi sodr`i vitaminite B (celata grupa), mineralni soli i oligoelementi. Mati~niot mle~ pretstavuva priroden izvor na ~ist acetilholin, sodr`i minerali, enzimi i 18 vidovi na aminokiselini. Istovremeno e idealna formula

110
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

za prirodna dieta i odli~no go pomaga zdravoto funkcionirawe na imuniot sistem. Spored iskustvata, mati~niot mle~ osve`uva, revitalizira, ima op{to tonizira~ko dejstvo i gi podobruva performansite. Sekoj mo`e da go konzumira nezavisno od vozrasta i polot.

Bee Power aktivni sostojki / kapsula Royal jelly concentrate (6% HDa) 50 mg equivalent to 150 mg royal jelly Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!

• Imaj}i predvid deka mati~niot mle~ se proizveduva od polen, med i sekret od pluva~nite `lezdi na p~elata, ne se prepora~uva na lica koi se alergi~ni na polen i apikulturni proizvodi! • Dokolku se slu~i razvoj na alergiska reakcija, treba vedna{ da se prestane so upotreba! • ^uvajte go preparatot na suvo i studeno mesto, bidej}i pod vlijanie na toplina ja menuva strukturata.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati za podobruvawe na imunitetot
111

I n t e r n a t I o n a l

I n t e r n a t I o n a l

Drugi dodatoci na ishranata
“Nau~iv deka site sakaat da `iveat na vrv od planinata, ne razbiraj}i deka vistinskata sre}a e skriena vo dostignuvaweto na vrvot.” Gabriel Garsia Markez 113

lESNI NoZE ZA ZDrAVI ^EKorI!
I n t e r n a t I o n a l

Drugi dodatoci na ishranata

Vein ProteX
60 tableti
Pri sedewe ili pri stoewe pove}eto od nas gi imaat po~uvstvuvano slednite simptomi: i otok vo nozete, ~uvstvo na toplina i neprijatno zategawe. So profesijata kade sedime ili stoime podolgo vreme (administracija, prodava~i, frizeri, nastavnici, hirurzi itn) zna~i „stil na `ivot so zgolemen faktor na rizik“. No ima i mnogu drugi faktori koi negativno vlijaat na zdravjeto na venite, na primer zgolemenata telesna te`ina, stil na `iveewe bez dvi`ewe, starosta ili hormonalni faktori. ova ne e samo estetski problem bidej}i pri dolgotrajni nele~eni tegobi mo`e da se razvijat i seriozni venski zaboluvawa.

Za zdravi veni i samite mo`eme da doprineseme i toa so aktiven na~in na `iveewe, so nosewe na komotna i zdrava obleka, naizmeni~no tu{irawe so ladna i topla voda, kako i povremeno potpirawe na nogite so perni~iwa. No, treba da se vodi smetka i za vnatre{nata ishrana na venite, tuka mo`e mnogu da pomognat gri`livo odbranite aktivni sostojki na tabletite na calivita® vein ProteX. Osnovata na preparatite ja pravi oligometri~ki proantocijaniden kompleks (ORS) koj se izdvojuva

od semkite na grozjeto i poseduva priroda na flavonoidi. Molekilite na ORS se vrzuvaat za povr{ini koi gi karakterizira visoka koncentracija na glukozaminoglikan. Takvi se na primer yidovite na kapilarite. ORS zatoa e pogoden za namaluvawe na propustlivosta na krvnite sadovi i za odr`uvawe na cvrstinata na kapilarite a pri toa e i silen antioksidant. Vo za~uvuvawe na elastin~osta na venskite yidovi doprinesuva i vitaminot C koj isto taka se nao|a vo preparatot i koj e neophoden vo sintezata na kolagenot koj e odgovoren za za~uvuvawe na cvrstinata na yidovite na venite. Vo preparatot se nao|a i MYM (metilsulfonilmetan) koj vo najgolema merka e poznat po blagotvornite dejstva na

114
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

zglobovite, no ima i pozitivno vlijanie i na venskiot status. Me|u komponentite na preparatot se nao|a i hisperidin koj se vbrojuva vo bioflavonoidi a mo`e da se opi{e kako antioksidant koj se rastvara vo voda i zaedno so vitaminot C mo`e da se najde vo ovo{jeto. Toj vsu{nost ja zgolemuva aktivnosta na vitmainot

C vo organizmot. Bioflavonoidite pomagaat i vo za~uvuvawe na yidovite na kapilarite i vo zajaknuvawe na kolagenot kako intercelularen „cement“ a doprinesuvaat i vo namluvawe na otokot na nogite pri zadr`uvawe na natalo`enata te~nost. Sli~no na drugite bioflavonoidi i

hesperidinot e najefikasen ako se kombinira so vitaminot C i so drugi bioflavonoidi. Zatoa ovoj preparat pokraj navedenite sostojki sodr`i i ekstrakt od dve vredni rastenija, |umbir i kurkuma.

Vein ProteX active ingredients/ tablet: vitamin c 250 mg mSm (methyl-sulfonyl-methane) 150 mg oligomeric proanthocyanidine complex (out from grape seed extract) 100 mg Ginger root extract (st. 40% gingerol) 66.6 mg turmeric extract (std. 90% curcumium) 50 mg Hesperidin complex 15 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, pred jadewe.

Vnimanie!

• Preparatot ne mo`e da ja zameni uramnote`enata i raznovrsna ishrana i zdraviot na~in na `ivot, kako nitu tretmanot na lekar i konsultaciite so nego. Vo slu~aj na venski tegobi pobarajte sovet od specijalist! • Pred primena na preparatot za vreme na bremenost i doewe pobarajte sovet od svojot lekar!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
115

D o P o l N I t E l N A
I n t e r n a t I o n a l

S I l A

Drugi dodatoci na ishranata

Joint ProteX Forte
90 tableti

Postojat situacii vo `ivotot koga na na{ite zglobovi im e potrebna dopolnitelna za{tita. Joint ProteX FoRtE blagodarenie na zgolemenite dozi na aktivni sostojki podobro gi {titi zglobovite, pa so samoto toa prvenstveno go prepora~uvame na individui na koi im e potrebna dopolnitelna za{tita.

116
w w w . c a l I v I t a . c o m

Koskeno zglobniot sistem na ~ovekovoto telo so~inuva edna funkcionalna celina. Funkcijata na zglobovite ja odreduva nivnata struktura. Za da mo`at da odgovaraat na specifi~nite potrebi, koskite i zglobnite povr{ini moraat cvrsto da povrzuvaat (dr`at zaedno) razli~ni vrzivni strukturi – kako {to se muskuli, ligamenti, sinovijalni otvori itn, so pomo{ na koi se vr{i dvi`eweto i odeweto. Na kraevite na koskite koi gi so~inuvaat zglobovite se nao|a rskavica, koja go pomaga dvi`eweto na zglobovite bez triewe a voedno ima i za{titna funkcija. Od taa pri~ina e mnogu va`no so~uvuvawe na zdrava rskavica i vrzno tkivo. Na zdravjeto na na{ite zglobovi vlijaat mnogubrojni faktori. So stareewe prvenstveno se tro{at zglobovite, {to e razbirlivo, zatoa {to se tro{at prvo onie delovi koi najmnogu se koristat i postojano rabotat, na pr. treba da ja nosat sevkupnata telesna te`ina (kolkovi, kolena). Toj proces na postepeno tro{ewe mo`e da se zabrza zaradi nedostatok na redovna fizi~ka aktivnost i zgolemuvawe na telesnata te`ina. Posebno vnimanie treba da se

posveti na zglobovite dokolku nekoj profesionalno se zanimava so sport ili raboti te{ka fizi~ka rabota, kako i naslednite faktori (prvenstveno kaj `enskite individui). Aktivnite sostojki na preparatot Joint ProteX FoRtE mo`at da doprinesat vo so~uvuvawe na zdravjeto na na{ite zglobivi i ostanatoto vrzivno tkivo vo organizmot. Glukozaminot vleguva vo sostav na rskavicata i ako se vnese vo vid na dodatok na ishranata, ja jakne rskavicata i go potpomaga normalnoto funkcionirawe i regenerirawe na zglobovite. Hondroitinot zaedni~ki deluva – sinergisti~ki – so glukozaminot kako sredstvo za podma~kuvawe na zglobovite. Hijaluronskata kiselina sli~no kako hondroitinot doprinesuva vo podma~kuvaweto na povr{inata na rskavicata vo zglobovite i vrzuva zna~itelno koli~estvo na voda.

Vnimanie!

• Individui koi se osetlivi ili alergi~ni na morski {kolki bi trebalo da ja izbegnuvaat primenata na preparatot.

I n t e r n a t I o n a l

Metil – sulfonil – metanot ili MSM zaradi svojata uloga vo sinteza na belkovinsko vrzno tkivo, pomaga vo so~uvuvawe na zdrava struktura na rskavicata, i zaradi toa e mnogu ~esta sostojka vo proizvodite koi se nameneti za za{tita na zglobovite i rskavicata. Preparatot pokraj navedenite sodr`i i drugi blagotvorni rastitelni ekstrakti koi gi podobruvaat detoksikaciskite procesi vo zglobovite i vrzivnoto tkivo a deluvaat i protivospalitelno i protiv bolka. Cinkot i manganot se dodavaat za podobar kvalitet na belkovinite vo vrznoto tkivo.

Joint ProteX Forte aktivni sostojki/ tableta Glucosamine sulphate 500 mg chondroitin sulphate 270 mg Hyaluronic acid 50 mg methyl-Sulfonyl-methane 150 mg Boswellia Serrata extract 50 mg (std. 25% boswellic acid) meadowsweet powder 40 mg turmeric extract 10 mg (std. 25% curcumins) Zinc 5 mg manganese 1 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
117

Z A
I n t e r n a t I o n a l

Z D r A V I

Z g l o B o V I

Drugi dodatoci na ishranata

Joint ProteX
90 tableti

118

^uvaweto na zdravjeto na na{ite zglobovi e od golema va`nost za na{iot sekojdneven `ivot. Naj~esti pri~ini koi doveduaat do pojava na koskeno-zglobni deformacii se debelinata, nepravilnata ishrana, dolgoto sedewe ili preteranoto napregawe (vrven sport, te{ka fizi~ka rabota) i stres. Aktivnite sostojki na preparatot joint Protex pomagaat vo za~uvuvaweto na zdravjeto na na{ite zglobovi i vrznoto tkivo vo organizmot. Visoko kvalitetni sostojki za zdravi zglobovi se: Glukozamin. Vleguva vo sostavot na rskavicata. Ako se vnese kako dodatok na ishrana ja zajaknuva rskavicata i go pomaga normalnoto funkcionirawe na zglobovite. Retko go vnesuvame vo organizmot preku redovnata ishrana. Glukozaminot koj se koristi vo preparatot e dobien od {kolki. Hondroitin sulfat gi „podma~kuva“ zglobovite. Deluvaat zedno so glukozaminot. Hialuronskata kiselina (HA), kvantitativno, e najva`niot sostaven del

na svrznoto tkivo. Blagodarenie na nejziniot silen negativen elektronski polne` i golemata molekulska te`ina, mo`e da vrze mnogu zna~ajni koli~estva na voda i na toj na~in efektivno da im pomogne na zglobovite, deluvaj}i sli~no kako i hondroitin sulfatot, podma~kuvaj}i gi povr{inite na rskavicata vo zglobovite. Metil-sulfonil-metan (MSM) ima va`na uloga vo sintezata na proteinite na svrznoto tkivo. Pomaga vo za~uvuvawe na zdravata struktura na rskavicite. Cetil-miristoleat pomaga vo za~uvuvawe na zdravata struktura na tkivata na rskavicata i {titi od abewe. Indisko temjanovo drvo, blagodarenie na terpenoidite (esenci. na masni kiselini) e rastenie koe ima antisepti~ko dejstvo, ja razgraduva sluzta i deluva protiv vospalitelno,. Kurkumata go namaluva vospalenieto na svrznoto tkivo, no dejstvuva i kako detoksikator i antioksidant. Aktivnite sostojki na suru~icata e salicilnata kiselina koja dejstvuva analgeti~ki bez nuspojavi. Cinkot e mnogu va`en mineral za zdravi koski i dejstvuva protiv revmatizam. Manganot, pomaga vo zadr`uvawe na zdravata struktura na koskite

Joint ProteX aktivni sostojki / tableta Glucosamine HcI chondroitin sulphate methyl-sulfonyl-methane (mSm) Glucosaminoglucan Hyaluronic acid (complex) cetyl-miristoleate (cmt) Boswellia serrata extract (std. 25% boswellic acid) Filipendula ulmaria Zinc manganese Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, so obrok. 50 mg 40 mg 5 mg 1 mg 250 mg 200 mg 150 mg 150 mg 50 mg 50 mg

turmeric extract (std. 95% curcumin) 10 mg

Vnimanie!
• Licata koi se ~uvstvitelni ili alergi~ni na {kolki ne treba da go koristat ovoj preparat. • Dijabeti~arite i licata koi imaat problemi so zgolemenioto nivo na {e}er vo krvta treba da go proverat nivoto na {e}erot vo krvta pred upotrebata na ovoj preparat. • Pobarajte sovet od lekar vo slu~aj na pre~uvstvitelnost na aspirin. • Ne se prepora~uva primena na preparatot vo bremenosta i vo periodot na doeweto.

w w w . c a l I v I t a . c o m

o l E S N U V A w E

N A

S r C E t o
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti

Poradi nesoodvetna dieta ili genetska predispozicija golem procent od naselenieto `ivee so zgolemeno nivo na holesterol vo krvta. toa ne pretstavuva samo prost fenomen, tuku na podolg period mo`e da predizvika golemi zdravstveni problemi. Samo soodvetnite dieti, na~inot na `iveewe i redovnata kontrola mo`at da ni obezbedat pravilna za{tita za na{eto zdravje. Cholestone ja nudi taa za{tita. Holesterolot e soedinenie nezamenlivo vo na{eto telo. Go ima vo sekoja kletka i e osnova na mnogu hormoni. Holesterolot poteknuva od hranata. Masnite materii vo digestivniot sistem se razlo`uvaat na glicerol i masni kiselini. Vo heparot povtorno se slu~uva uslo`nuvawe vo trigliceridi ili se vrzuva so proteinite i nastanuvaat

lipoproteini: LDL (lipoprotein so mala gustina), VLDL (lipoprotein so mnogu mala gustina) i HDL (lipoprotein so visoka gustina). LDL i VLDL se lo{ite holesteroli i naj~esto se talo`at na yidovite na krvnite sadovi. HDL e dobriot “korisniot” holesterol, koj go vra} a holesterolot vo crniot drob, kade se vr{i negova obrabotka i eliminacija od organizmot. LDL holesterolot go poka~uva, dodeka HDL go blokira talo`eweto na mastite na yidovite na krvnite sadovi. Zna~i od gledi{te za gri`a na na{eto dobro zdravje ne e dovolno da se nabquduva vkupnoto nivo na holesterol, tuku odnosot na dobriot i lo{iot holesterol. Nivoto na holesterol naj~esto e odredeno preku naslednite faktori, no i drugi faktori zna~itelno vlijaat. Takvi se: nezdravata dieta (prisustvo na zasiteni masti, slaba dieta so vlakna itn.), neaktiven

Cholestone aktivni sostojki / tableta Flax seed oil 200 mg apple pectin 200 mg lecithin 100 mg vitamin c 60 mg vitamin E 10 mg chromium 50 mcg Garlic 100 mg Na~in na upotreba: 3x1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

na~in na `iveewe i konzumirawe na alkohol, kako i stres. cholestone e dodatok na ishranata specijalno namenet za regulirawe na nivoto na holesterolot. Negovite aktivni materii se leneno maslo koe e eden od najbogatite izvori na omega3 masnite kiselini koi go namaluvaat nivoto na holesterolot i lipidite. Jabolkoviot pektin e rastvorliva vo voda vlaknesta materija koja

u~estvuva vo odr`uvawe na normalnoto nivo na holesterol. Lukot vlijae pozitivno na nivoto na lipidi vo krvta. Lecitinot ima va`na uloga vo metabolizmot na mastite. Vitaminite C i E u~estvuvaat vo za{titata na polinezasitenite masni kiselini od vlijanieto na slobodnite radikali. Hromot vlijae pozitivno na metabolizmot na jaglenite hidrati, proteinite i mastite.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
119

Cholestone

P o D
I n t e r n a t I o n a l

K o N t r o l A

Drugi dodatoci na ishranata

urX

90 tableti

urX e preparat so izvonreden kvalitet, koj e razvien so cel da se iskoristat sostojkite poznati od narodnata medicina so svoite aktivni sostojki koi slu`at za za{tita na urinarnite pati{ta ili kako dopolnitelna pomo{ vo slu~aj na postoe~ki poremetuvawa i infekcii.

Kaj zdravi individui urinarniot trakt ne sodr`i {tetni mikrorganizmi, ili sodr`i vo tolku mal broj da tie vo normalni uslovi ne predizvikuvaat bolest, pa funkcioniraweto deluva sosema prirodno. Me|utoa kaj odredeni individui po~esto doa|a do vospalenie na mo~nite pati{ta koe mo`e da bide predizvikano so sklonosta kon neadekvatno oblekuvawe kako i zaradi ~esta poseta na mesta kade {to postoi izrazen rizik od infekcii (bazeni, pla`i, sauni itn) Za{tita na mo~nite pati{ta mo`e da bide od izvonredna va`nost, me|utoa voglavnom ne se posvetuva premnogu vnimanie na toa. Mnogute i ~esti nastinki se smetaat kako obi~na ili sekojdnevna pojava, me|utoa ako se zanemari ova i na podolgi pateki, na kraj mo`e da dojde

i do nastanuvawe na seriozni zaboluvawa. Na prvo mesto sekako treba da bide prevencijata. So vnesuvawe na dovolno te~nosti, sloevit i pravilen na~in na oblekuvawe, zgolemeno vnimanie na higienata (prvenstveno vo javnite kupatila itn), so izbegnuvawe na sedewe na ladni povr{ini kako i so redovno odewe vo toalet duri i samite mo`eme da napravime mnogu za zdravjeto na na{ite mo~ni pati{ta. Me|utoa so primena na preparatot URX na raspolagawe imame i vnatre{na podr{ka za za~uvuvawe na zdravjeto na urinarniot trakt. Izborot na bilki vo preparatot e napraven posle vnimatelno ispituvawe za toa {to deluva za za{tita na zdravjeto na urinarniot trakt. Najpoznata bilka vo sostavot za ovaa namena e brusnicata (Vaccinum macrocarpon). Druga mnogu va`na sostojka na preparatot

120
w w w . c a l I v I t a . c o m

P o D

K o N t r o l A
I n t e r n a t I o n a l

Vnimanie!

• Preparatot ne mo`e da zameni terapija prepi{ana od strana na lekar. Vo slu~aj na postoewe na problem ili pojava na simptomi na urinarna infekcija, javete se kaj lekar!

urX aktivni sostojki / tableta D-mannose 150 mg cranberry fruit extract 100 mg (std. 30% polyphenols) Bearberry leaf extract (4:1) 100 mg vitamin c 20 mg watercress leaf extract (4:1) 17 mg Stinging nettle leaf extract 100 mg (std. 1% silicic acid) Buchu leaf extract (4:1) 30 mg Na~in na upotreba: 2-4 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
121

URX e D-manozata, koja {to e vsu{nost eden vid na prost {e}er, koj {to ne se metabolizira tuku se izla~uva so urinata. Ima svojstvo da gi vrzuva bakteriite E. coli, koi se zaka~uvaat na zidovite na mo~nite pati{ta pa taka gi vrzuvaat za sebe i gi isfrlaat zaedno so urinata od organizmot. Listovi na kopriva (Urtica dioica) imaat blago diureti~no dejstvo,

blagodarenie na {to se odr`uva zdravjeto na bubrezite i dolnite delovi na urinarniot trakt. Listovite na breza (agathosma betulina) koi se bogati so flavonoidi, isto taka imaat blago diureti~no dejstvo. Preparatot pokraj ova sodr`i i ekstrakt od poto~arka (Nasturtium officinale ) kako i vitamin C.

oSNoVA NA NA[ItE NASMEVKI!
I n t e r n a t I o n a l

Drugi dodatoci na ishranata

l-lysine PluS
60 kapsuli

lizinot e esencijalna aminokiselina, va`en gradben element na belkovinite. Imeto esencijalen vsu{nost zna~i deka e vo pra{awe materija koja {to organizmot ne e sposoben samostojno da go proizvede tuku mora da go vnese od nadvore{en izvor. osnovata na preparatot l-lysine PluS e lizin koj e dopolnet so vitamin C.

Vo organizmot na vozrasnite se nao|a otprilika 15% belkovini koi konstantno se razgraduvaat i obnovuvaat. Toj proces vo normalni uslovi e vo ramnote`a. Gradivni komponenti na belkovinite se tkn. aminokiselini. Vo ~ovekoviot organizam belkovinite se sostojat od samo 20 vidovi na aminokiselini, no blagodareni na golemiot broj na varijacii i nekoi ostanati faktori, brojot na vidovi belkovini koi mo`at da se najdat vo prirodata e prakti~no ogromen. Porano se misle{e deka 9 amino kiselini pripa|aat na grupata na esencijalni aminokiselini t.e deka do niv mo`e da se dojde isklu~ivo po nadvore{en pat. Deneska me|utoa se vostanovi deka organizmot vo slu~aj na potreba sepak mo`e da proizvede 7 od niv ( vo ograni~eni koli~ini). Do ostanatite aminokiselini i ponatamu mo`e da se dojde samo po pat na ishranata. Pokraj odgovara~kiot vnes na aminokiselini va`na e i nivnata ramnote`a koja vo najgolema merka zavisi od sostavot na vnesenite

122
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

namirnici. Vo kolku sodr`inata na belkovini e niska (na pr. vo slu~aj na neuramnote`ena ili ednostavna ishrana, gladuvawe ili dieta), metabolizmot na aminokiselini mo`e da se poremeti. Lizinot po svojata hemiska forma se vbrojuva me|u osnovnite aminokiselini. Pokraj toa u~estvuva i vo izgradba na belkovini, pomaga vo apsorpcija na kalium, a va`en e i za sozdavawe na kolagenot, doprinesuva vo odr`uvawe na soodvetnata struktura na vrzivnoto tkivo, so {to blagotvorno deluva na zdravjeto na ko`ata, muskulite i zglobovite. Lizinot pridonesuva i vo sozdavawe i so~uvuvawe na normalnata struktura na koskite. Preparatot pokraj lizin sodr`i i vitamin C, koj isto taka igra va`na uloga vo sinteza na kolagenot,

ima izvonredno antioksidantno svojstvo i blagotvorno vlijanie na funkcioniraweto na imuniot sistem, a pokraj toa poznati se u{te mnogubrojni drugi pozitivni svojstva na ovoj vitamin.

l-lysine PluS aktivni sostojki / kapsula l-lysine 500 mg vitamin c 60 mg Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!
• Vo slu~aj na podolga primena na preparatot od 6 meseci, Ve molime obratete se kaj va{iot lekar za mislewe!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
123

Z A
I n t e r n a t I o n a l

V E ^ N A

M l A D o S t

Drugi dodatoci na ishranata

natural HGH Support
90 tableti

Posle 30-ta godina proizvodstvoto na hormonot za rast naglo opa|a i kako posledica na toa se javuva nepovolno vlijanie na nekoi procesi koi se slu~uvaat vo organizmot. Muskulnata masa se namaluva, aktivnosta se namaluva, slabeat ligamentite okolu zglobovite itn. Isti simptomi mo`e da se pojavat kako posledica na dolgotraen stres. So koristewe na natural HGH Support mo`ete na priroden na~in da go nadopolnite ovoj proces bez {tetni posledici po va{eto zdravje.

Kako vremeto pominuva produkcijata na hormonot za rast prirodno se namaluva. Mnogu lu|e primenuvaat sinteti~ka suplementacija – dopolnitelno zemawe na ovoj hormon, so cel da gi eliminiraat navedenite nelagodni posledici od namalenoto la~ewe na hormonot na rast. Tie metodi mo`e da predizvikaat razni {tetni dejstva, i poradi taa pri~ina mnogumina imaat odbojnost kon koristeweto na istite. HGH Support NE SODR@I sinteti~ki proizveden hormon za rast. Negovata formula sodr`i visoko kvalitetni prirodni

sostojki koi go stimuliraat vnatre{noto la~ewe na prirodniot hormon na rast. Osloboduvaweto na hormonot za rast e podr`ano od strana na aminokiselinite arginin, ornitin, lizin i od gamaamino-buterna-kiselina (GaBa) koi se odgovorni za proizvodstvo na nervnite impulsi. Tie deluvaat sinergisti~ki so vitaminite B6 i C, hromot i lecitinot. Ist efekt nastanuva so vnes na vicia Faba major (leguminoza) poznata kaj narodot pod imeto „kowski grav“. Hormonot za rast koj prirodno se proizveduva vo na{iot organizam deluva blagoprijatno bez nesakani dejstva. Ja podr`uva normalnata funkcija na imunolo{kiot sistem, ja zgolemuva sintezata na proteinite, so {to povolno vlijae na izgradba na muskulite, pa zatoa e idealen za sportistite. Mo`e da se koristi i vo poodminati godini za spre~uvawe na atrofijata na muskulite. Im se prepora~uva na site nad 30ta godina koi ne boleduvaat od dijabetes, hormonalni naru{uvawa i posebno na licata koi imaat zasilena fizi~ka aktivnost.

natural HGH Support aktivni sostojki / tableta l-arginine pyroglutamate 133.33 mg l-ornithine Hcl 66.66 mg l-lysine Hcl 100.00 mg G-glutamine 100.00 mg l-glycine 16.66 mg GaBa 33.33 mg vitamin B6 2.00 mg vitamin c 40.00 mg lecithin 61.66 mg chromium 4 mcg vicia Faba major extract 83.33 mg Na~in na upotreba: 3h2 tableti dnevno, so toa {to poslednite se pijat 1 ~as pred spiewe.

Vnimanie!
•  atural HGH Support se zema pred N jadewe! • Ne se prepora~uva na licata pod 25 godini, na dijabeti~ari ili lu|e koi imaat hormanalno naru{uvawe!

124
w w w . c a l I v I t a . c o m

I S K o r I S t E t E

j A

M o @ N o S t A !
I n t e r n a t I o n a l

100 tableti

Iako na{iot organizam go sintetizira argininot, postojat sostojbi pri koi negovoto proizvodstvo se reducira. takva sostojba e stresot koj site nie mnogu dobro go poznavame i sme go po~uvstvuvale. Upotrebata na argininot stanuva se pove} e neophodna, a toa se dol`i na negovite dobro poznati korisni efekti. toj deluva na op{toto fizi~ko pro{iruvawe na krvnite sadovi, kako i na detoksikaciskite procesi, a sportistite go upotrebuvaat so golema qubov.

arginine Plus aktivni sostojki / tableta l-arginine 500 mg manganese 600 mcg alpha ketoglutaric acid 50 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!
• Ne se prepora~uva na diabeti~ari, bidej}i go stimulira la~eweto na insulinot. • Ne se prepora~uva na `eni za vreme na bremenost i laktacija. • Li~nosti koi koristat lekovi za regulirawe na krvniot pritisok, diuretici,, antikoagulanti, treba da se konsultiraat so lekar pred da po~nat so upotreba na proizvodot.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
125

arginine Plus

Argininot e prirodna materija koja pripa|a na grupata aminokiselini koi na{iot organizam mo`e da gi proizveduva. Isto taka, toj e i sostaven del na sekoj protein koj nie go jademe. Na{ata sekojdnevna ishrana, od dodatoci na ishranata preku mesoto i semiwata, sodr`i golemo koli~estvo na arginin. Od edna strana, argininot e va`na aminokiselina koja go hrani na{iot organizam, a od druga strana toj ima mnogu korisni efekti. Azotniot monoksid vo na{iot organizam se dobiva od aminokiselinata arginin. Azotniot monoksid deluva na pro{iruvawe na krvnite sadovi, poto~no ovozmo`uva normalna cirkulacija. Azotniot monoksid go potpomaga protokot na krvta do kletkite, go podobruva snabduvaweto na kletkite so hranlivi materii i kislorod, pozitivno deluva i na potencijata. Argininot ja pomaga sintezata na proteinite, go stimulira la~eweto

na hormonot za rast i insulinot. Poradi toa sportistite go koristat se so cel da dobijat pogolema ~ista muskulna masa. Efektivno gi pomaga detoksikaciskite procesi, bidej} i gi namaluva nusproduktite koi se rezultat na metabolizmot. Toj e predmaterija na kreatinot koj pretstavuva osnoven energetski snabduva~ na molekulite. Proizvodstvoto na arginin, vo odredeni uslovi (kako stres, naporna rabota) mo`e da se namali.

P r I l A g o D U V A w E
I n t e r n a t I o n a l

N A

N A [ I o t

B I o r I t A M

Drugi dodatoci na ishranata

melatonin 3.0 melatonin
60 tableti

Denes, so zabrzanoto tempo na `ivot, za site nas zaedni~ko e toa {to mnogu malku vreme posvetuvame na pravilniot odmor. toa tempo vo kombinacija so stresot mo`e da predizvika odredeni naru{uvawa vo sonot, koj e potreben za da mo`e organizmot da se obnovi. Za taa cel proizvodot Melatonin mo`e mnogu da ni pomogne.

Vo na{iot mozok se nao|a mnogu va`na oblast poznata pod imeto pinealna `lezda ili epifiza. Vo vremeto koga }e se namali dnevnata prirodna svetlina, ovaa `lezda proizveduva melatonin od serotoninot, koj ima va`na uloga vo odr`uvaweto na ritamot na sonot i budnosta. Pri namaluvawe na prirodnata svetlina, se zgolemuva proizvodstvoto na melatoninot, koj

ni obezbeduva fiziolo{ki zadovolitelen odmor. Imeto „melatonin“ vo prevod zna~i „crno“, uka`uvaj}i na toa deka melatoninot se proizveduva samo vo temnina. Melatoninot e va`en ne samo kaj lu|eto tuku i kaj `ivotnite. Pticite preselnici znaat deka do{lo vreme za preselba, na esen, na osnova na dejstvoto na melatoninot. Ovaa supstanca, isto taka, go regulira rastot na vlaknata kaj `ivotnite i sostojbata na hibernacija kaj nekoi `ivotni. Nivoto na melatonin vo organizmot se menuva, vo zavisnost od na{iot ritam. Postoi odredena vrsta na dneven ritam koj zavisi od son~evata svetlina i sezonski ritam koj zavisi od dol`inata na denot. Nivoto na melatoninot, vo tekot na no}ta, mo`e da bide i do dest pati pogolemo od nivot na melatonin vo tekot na denot. Ovaa ramnote`a lesno mo`e da se naru{i, posebno kaj lu|eto koi rabotat nave~er ili ~esto menuvaat nekolku vremenski zoni. Licata

126
w w w . c a l I v I t a . c o m

P r I l A g o D U V A w E
koi imaat pote{kotii so spieweto, ~esto koristat sinteti~ki lekovi (tableti za spiewe), iako bi mo`ele da si pomognat i so zemawe na prirodni dodatoci na ishranata, koi po priroden pat bi ovozmo`ile da go nadopolnat nedostatokot od melatonin vo nivniot organizam. Za razlika od sinteti~kite lekovi, pri koristewe na prirodniot melatonin, licata se budat odmoreni i sve`i. Va`no e da se napomene deka proizvodstvoto na melatoninot vo na{iot organizam se namaluva kako stareeme, odnosno ovoj preparat mo`e da bide od golema pomo{ na starite lica koi imaat naru{en son. ^ove~koto telo najdobro funkcionira dokolku ima pravilen ciklus na spiewe i budnost. Pomagaj}i pri odr`uvawe na potrebniot son i relaksacijata, melatoninot doprinesuva za zdrava funkcija na imunolo{kiot sistem, krvniot pritisok i telesnata temperatura.

N A

N A [ I o t

B I o r I t A M
I n t e r n a t I o n a l

Vnimanie!
• Vnimavajte da ne ja nadminete propi{anata dnevna doza. • Melatoninot bi trebalo da se zeme polovina ~as pred spiewe. Bidej}i vlijae na koncentracijata, izbegnuvajte da upravuvate so avtomobil i drugi ma{ini posle zemaweto na melatoninot. • Vo slu~aj na seriozno naru{uvawe na sonot i poznati o{tetuvawa na nervniot sistem, konsultirajte se so lekar, pred da go upotrebite ovoj preparat!

melatonin 3.0 aktivni sostojki / tableta melatonin 3.00 mg Na~in na upotreba: 1-2 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

melatonin (time released) aktivni sostojki / tableta melatonin 3.00 mg calcium 25.0 mg Na~in na upotreba: 1 tableta, pred spiewe, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
127

SPoj NA MUDroStA oD IStoKot
I n t e r n a t I o n a l

Drugi dodatoci na ishranata

Detox Patch
12 perni~iwa

Brziot napredok na civilizacijata sekojdnevno nametnuva na na{eto telo kontakt so golemi koli~estva na {tetni materii. Za `al nie ne mo`eme da go izbegneme kontaktot so zagadenata okolinata, raznite hemikalii, lekovi i drugite sli~ni proizvodi. tie delumno se eliminiraat od teloto, no mal del od niv mo`e da ostane i da se natalo`i. Detox Patch gi otstranuva tie ostanati otrovi od organizmot so pomo{ na mudrosta od Istokot.

Detox Patch raboti spored tri oddelni no sepak sinergi~ni principi: Negovite aktivni sostojki se karakteriziraat so odli~en kvalitet, poteknuvaat od prirodni izvori, a se izbrani

mnogu vnimatelno, so cel da se iskoristat nivnite potencijali vo otstranuvawe na akumuliranite otrovi. Trans-dermalnata tehnologija e vo potpolnost prirodna i ovozmo`uva sostojkite vo Detox Patch-ot bezbedno i efikasno

da gi otstranat ne~istotiite i toksinite od organizmot. Vtoriot va`en del na proizvodot e infracrvenata toplina (FIR). Istra`uvawata potvrduvaat deka infracrvenata toplina ja stimulira cirkulacijata i ja potpomaga eliminacijata na otrovite i {tetnite materii od organizmot. Pokraj toa, FIR se povrzuva so nekolku regenerativni procesi. Vo Detox Patch-ot prirodnata sostojka turmalin emitira FIR po priroden pat, unapreduvaj}i go procesot na detoksikacija na priroden na~in. Refleksologijata od Istokot e tretiot va`en faktor na deluvawe na ovoj proizvod. Negoviot osnoven princip e so tretirawe na specifi~ni refleksni nervni to~ki naj~esto na stapalata, posebno na tabanite, mo`e da se obezbedi blagotvoren efekt na drugi delovi od organizmot i na op{toto zdravje. Vo sklad so principite na refleksologijata od Istokot preku stimulacijata na stapalata, Detox Patch go pomaga procesot na detoksikacija i samolekuvawe na na{iot organizam.

128
w w w . c a l I v I t a . c o m

I tEhNologIjAtA oD ZAPADot
I n t e r n a t I o n a l

Otrovite koi se prisutni vo na{eto telo naj~esto imaat golema gustina na molekulite vo odnos na drugite prirodni komponenti na na{iot kardiovaskularen sistem. Ovie ne~istotii generalno se dvi`at napred kon poniskite delovi od teloto (tabanite), pa zatoa najdobro e perni~iwata da se postavat na onie delovi od teloto kade {to imame najvisoka koncetracija na otrovi.

Detox Patch активни sostojki: agaricus mushroom tourmaline Siberian ginseng achyranthis root Platicodon grandiflorum Bamboo and cypress vinegar caragana sinica artemisia iwayomogi Paeoniae rubrae root Na~in na upotreba: Zaedno so samoleplivata lenta perni~eto postavete go fiksno na del od tabanot i taka dr`ete go najmalku 8 ~asa. Najdobro e da se koristi vo tekot na no}ta.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
129

E K S t r A
I n t e r n a t I o n a l

Z A [ t I t A

Drugi dodatoci na ishranata

liver aid

100 kapsuli

Crniot drob e organ od vitalno zna~ewe, t.n. laboratorija na organizmot koja sekoga{ raboti so „polna para“. toj ima dvokratna zada~a: gi sintetizira korisnite i va`ni supstanci, a od druga strana gi razgraduva i eliminira {tetnite materii, odnosno go ~isti organizmot od otrovi. Bidej}i crniot drob e tolku va`en organ prirodno e da mu se posveti posebno vnimanie.

Crniot drob e najgolem i od aspekt na metabolizmot, najslo`en organ vo na{eto telo. Pogolemiot broj na procesi na razgraduvawe i detoksikacija se slu~uvaat vo crniot drob, a vo isto vreme vo nego se sozdavaat mnogu va`ni supstanci kako {to se proteinite, vitaminot A, supstanci koi doveduvaat do koagulacija na krvta. Isto taka, crniot drob pretstavuva i skladi{te za vitaminite. Vo tekot na na{iot `ivot crniot drob e izlo`en na brojni {tetni faktori kako {to se hemiski supstanci (pesticidi, boi, razreduva~i) i lekovi (nekoi antibiotici). [tetnite vlijanija na pregolemoto konzumirawe na

alkohol se mnogu poznati i za `al, mnogu rasprostraneti, a ne se retki nitu vospalenijata na crniot drob (hepatitis), predizvikani od razni virusini infekcii, kako i „zamasten crn drob“ (steatosis). Bidej}i crniot drob izvr{uva isklu~itelno va`na uloga vo na{iot organizam, neophodno e da mu se obezbedi posebno vnimanie na negovata za{tita. Prviot ~ekor kon taa za{tita bi trebalo da bide prevencijata. Regeneracijata na kletkite na crniot drob e posebno pottiknato od aminokisleinite koi sodr`at sulfur (metionin, cistin, cistein). No, vo moderniot svet, poradi zagaduvaweto na `ivotnata okolina, nuspojavite predizvikani od zemaweto na nekoi lekovi, konzumacijata na alkohol, od posebno zna~ewe se i drugite aminokiselini koi go {titat crniot drob – arginin i ornitin. Sovremenite preparati mo`e da im pomognat na licata koi se izlo`eni na odredeni {tetni vlijanija na crniot drob.

Pokraj aminokiselinite koi go {titat crniot drob (L-arginin, L-cistein, L-ornitin, metionin), ostanatite supstanci na ovoj preparat isto taka vlijaat vo za~uvuvaweto i podobruvaweto na funkcijata na crniot drob. Toa se: hromot koj vlijae na metabolizmot na proteinite, jaglenite hidrati i mastite zgolemuvaj}i go efektot na insulin, L-karnitin u~estvuva vo kleto~niot metabolizam i vo procesite na sozdavawe na energija. Selenot e silen antioksidant. [areniot ~i~ak e iljadnici godini poznat kako rastenie na crniot drob i mo~niot meur.

130
w w w . c a l I v I t a . c o m

liver aid aktivni sostojki / kapsula l-arginine 100 mg l-cysteine 100 mg l-ornithine 100 mg methionine 100 mg alpha ketoglutaric acid 100 mg l-carnitine 50 mg choline 25 mg alpha-lipoic acid 12.5 mg Silymarin extract 15 mg chromium 25 mcg Selenium 10 mcg Na~in na upotreba: 3-6 kapsuli dnevno.

o S N o V A

N A

Z D r A V j E t o
I n t e r n a t I o n a l

180 tableti

Aktivnite sostojki na Culevit se aminokiselini i vitamini, koi u~estvuvaat vo normalnoto funkcionirawe na organizmot. Culevit mo`e da se upotrebuva so dobri rezultati za jaknewe na organizmot, ili za podobruvawe na op{tata sostojba vo slu~ai na te{ki bolesti ili vo faza na zakrepnuvawe.

Aktivnite sostojki na formulata se aminikiselinite (metionin, fenilalanin, triptofan, arginin, histidin, tirozin), vitaminite (vitamin C, B2, B6, biotin) i me|ukleto~nite intermediatori koi efektivno gi pomagaat fiziolo{kite procesi na na{eto telo, odnosno normalnoto funkcinirawe na imuniot sistem i metabolizmot. Biohemi~arot Kul~ar \ula otkril deka organizmot poseduva t.n. pasiven odbranben sistem od tumori koj ne funkcionira

Culevit aktivni sostojki / tableta vitamin c 30.00 mg vitamin B6 1.00 mg vitamin B2 0.80 mg Biotin 0.03 mg arginine 78.39 mg Phenylalanine 33.04 mg Histidine 31.03 mg methionine 29.84 mg tryptophan 15.32 mg tyrosine 1.27 mg malic acid 23.47 mg adenine 2.26 mg Na~in na upotreba: 3-5 h 2 tableti dnevno.
ako nema dovolno hranlivi materii. Tokmu sostojkite na culevit go zajaknuvaat pasivniot odbranben sistem nudej}i mu na organizmot mnogu va`ni materii. Aktivnite sostojki na culevit se prisatni i vo na{ata sekojdnevna ishrana (sepak vo drug odnos) zatoa i zdravite lica mo`at da gi koristat vo preventivni celi, pred se kaj licata koi se staveni na re`im na dieti za namaluvawe na telesnata te`ina ili poradi druga pri~ina poradi koja ne vnesuvaat dovolno hranlivi materii.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata
131

Culevit

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->