P. 1
PERIFRASTIČNA KONJUGACIJA PASIVNA

PERIFRASTIČNA KONJUGACIJA PASIVNA

|Views: 2,164|Likes:
Published by Admir Aksamovic

More info:

Published by: Admir Aksamovic on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2015

pdf

text

original

PERIFRASTI NA KONJUGACIJA PASIVNA

CONIUGATIO PERIPHASTICA PASSIVA

mora i valja u onom vremenu u kojem je glagol esse i infinitivom glagola koji je u gerundivu. Gerundiv udru en sa glagolom esse gradi perifrasti nu konjugaciju pasivnu.Predikativna upotreba gerundiva mnogo je e a u latinskom jeziku. . Ova konstrukcija prevodi se glagolima treba.

a glagol esse je u tre em licu singulara. . Konstrukciju u tom slu aju prevodimo bezli nom re enicom. Legendum est. Treba itati. Legendum erit. Legendum erat. u konstrukciji gerundiv stoji u nominativu srednjeg roda. Trebalo je itati. Trebat e se itati.Ukoliko nije naveden predmet glagolske radnje.

tj. on e u latinskom jeziku stajati u nominativu. Ukoliko glagol ima objekat.Gerundiv sam nazna uje radnju koja se mora izvr iti. bit e subjekat pasivne konstrukcije. a oblici glagola esse pokazuju u koje se vrijeme ta radnja vr i. .

. Treba itati knjigu. Valjalo je itati knjigu. Morat e se itati knjiga. broju i pade u. Liber legendus est. Liber legendus erit.Gerundiv se sa svojim subjektom sla e u rodu. Liber legendus erat.

. PREZENT: laudandus. IMPERPEKAT: laudandus eram treba e da me hvale.. npr. -um sum treba da me hvale. . -a.Kao i perifrasti na konjugacija aktivna. FUTUR: laudandus ero trebat e da me hvale. upotrebljava se i pasivna u svim vremenima.

prevodimo ga glagolima: ne mora se. ... Ova knjiga se ne smije itati. ne mo e se. ne smije se. Perifrasti nu konjugaciju pasivnu obi no prevodimo aktivnom re enicom u kojoj subjekat postaje objekat. Ovu knjigu ne treba itati. Hic liber non est legendus.Kada je glagol u perifrasti noj konjugaciji zanijekan/negiran.

Lice koje vr i radnju navodi se u dativu (dativus auctoris dativ vr ioca radnje). Discipulo liber legendus est. Mihi liber legendus est. U enik treba da ita knjigu. (ja) moram da itam knjigu. .

umjesto dativa vr ioca radnje stajat e ablativ s prijedlogom a/ab: a/ab: A me tibi liber legendus fuit.Ako se dogodi da se u re enici na u dva dativa. Morao sam da itam knjigu. .

KRAJ ARMINA AK AMOVI .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->