BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406

Sedišta, klupa Komande za volanom Kontrolna tabla Grejanje, klimatizacija Retrovizori Strane 101-112 114-116 117-123 54-59 131-132

1

Provera Zamena sijalice Otvaranje Rezervoar za gorivo Zamena točka

Strane 26-33 37-40 93-100 100 34-36

Svaki model ne mora imati svu navedenu opremu, to zavisi od verzije i zemlje u kojoj je vozilo komercijalizovano. 26-05-2003

2

BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406

26-05-2003

BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406
1 - Električno podešavanje retrovizora. Podizači prozora. Zaključavanje zadnjih podizača prozora. 2 - Komande svetla, pokazivača pravca. Uključenje/isključenje automatskog paljenja svetla. 3 - Vazdušni jastuk za vozača. Sirena. 4 - Pokazivači komandne table. 5 - Komanda autoradia za volanom. 6 - Komanda brisača / pranja prozora. Komanda računara. 7 - Upravljanje znakom za opasnost. 8 - Središnje mlaznice kojima se usmerava grejanje / provetravanje i podešava jačina protoka vazduha. 26-05-2003 13 - Otvor za odmrzavanje stakla na vratima. 25 - Zadnja pepeljara. 14 - Mesto za zvučnik (tweeter). 26 - Kontakt-brava i kontakt. 15 - Višenamenski pokazivač. 16 - Komande grejanja / klimatizacije. 17 - Autoradio. 18 - Ručica menjača. 19 - Prednja pepeljara. 30 - Podešavanje visine farova. 20 - Otvor za grejanje nogu putnika na zadnjim sedištima. 31 - Komanda regulatora brzine. 29 - Komanda dinamičke kontrole stabilnosti (ASR/ESP). 27 - Podešavanje volana. 28 - Kutija sa osiguračima. 10 - Vazdušni jastuk za suvozača. 11 - Pregrada za rukavice. 12 - Bočna mlaznica kojom se usmerava grejanje / provetravanje i podešava jačina protoka vazduha. 9 - Otvori za odmrzavanje vetrobrana. 21 - Upaljač. 22 - Komanda grejača sedišta. Pregrada za sitan novac. Komanda za isključenje vazdušnog jastuka suvozača. 23 - Ručna kočnica. 24 - Držač čaša.

3

zubac.4 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 Daljinski upravljač Zaključavanje Pritiskom na dugme A zaključavate vozilo. 1. Centralna brava Ključevima sa strane vrata vozača otključavate i zaključavate vrata i prtljažnik. položaj uključene Opreme : kontakt je prekinut ali oprema i dalje radi. 2. Radni položaj : kontakt je uspostavljen. zubac. Položaj Pokretanje : aktiviran je pokretač. komandu isključenja suvozačevog vazdušnog jastuka i uspostavljanje kontakta. Običan ključ Ključ sa daljinskim upravljačem Otključavanje Pritiskom na taster B otključavate vozilo. Na to ukazuje paljenje žmigavaca na oko dve sekunde. POKRETANJE Položaj STOP : kontakt je prekinut. KLJUČEVI Ključevima nezavisno delujete na brave prednjih vrata. Na to ukazuje brzo paljenje i gašenje žmigavaca. centralizovano zaključavanje nije moguće. 93 26-05-2003 . pregradu za rukavice. Ako su otvorena prednja ili zadnja vrata. Daljinskim upravljačem vršite iste radnje samo sa rastojanja.

okret prstena unapred). Kratka svetla/ duga svetla. Prednje i zadnje maglenke (2. i unazad da ih ugasite. Prednje maglenke (1. 114 26-05-2003 116 . Automatsko paljenje svetla.BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 5 KOMANDE NA VOLANU SVETLA Prednja i zadnja svetla (prsten A) Prednji farovi za maglu i zadnje svetlo za maglu (prsten B) Izbor vršite okretanjem prstena prema spolja da upalite maglenke. Automatski isprekidani rad brisača U položaju AUTO. Zadnji Isprekidani Pranje Zaustavljen rad stakala Ugašena svetla. Poziciona svetla. brisači rade automatski i prilagoœavaju brzinu rada intenzitetu padavina. BRISAČI Napred 2 Brzi rad brisača (jake padavine) 1 Normalan rad brisača (umerene padavine) AUTO Automatski rad brisača 0 Zaustavljeni rad brisača Rad brisača na mahove Pranje stakala : povucite komandu ka sebi. okret prstena unapred). Status se vidi po pokazivaču na komandnoj tabli.

Uspostavite kontakt i podesite sedište i retrovizore.Memorisanje podešenog položaja. 2 .Podešavanje nagiba naslona.Podešavanje nagiba horizontalnog dela.Podešavanje po dužini.Podešavanje po visini.Podešavanje po drugom memorisanom položaju.Podešavanje po dužini. 1 . M .6 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 Prednja sedišta sa električnim podešavanjem A . 3 . D . 2 . Istovremeno pritisnite tastere "M" i "1" za prvi položaj ili "M" i "2" za drugi.Podešavanje po prvom memorisanom položaju.Podešavanje nagiba horizontalnog dela.Podešavanje po visini. 102 SEDIŠTA Prednja sedišta sa ručnim podešavanjem 1 .Podešavanje nagiba naslona. 101 26-05-2003 . B . 4 . C .

Električno preklapanje retrovizora Kada je uspostavljen kontakt. Podesite visinu i dubinu volana zatim ga blokirajte povlačenjem komande A do kraja. okrenite komandu 6 u položaj A. PODEŠAVANJE VOLANA PO VISINI I DUBINI Povucite komandu A da oslobodite volan.BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 7 SIGURNOSNI POJASEVI Podešavanje po visini prednjih sigurnosnih pojaseva Pritisnite komandu 1 i kližite je. Pomerajte komandu u sva četiri smera da izvršite podešavanje. zatim utisnite kraj u kopču za fiksiranje. Zakopčavanje sigurnosnih pojaseva Povucite prsten. 113 26-05-2003 133 131 . ELEKTRIČNI RETROVIZORI Okrenite komandu 6 udesno ili ulevo da izaberete odgovarajući retrovizor.

položaj "ON".položaj "OFF". nemojte stavljati noge ili bilo kakav predmet na komandnu tablu. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Provera rada Vrši se putem pokazivača na komandnoj tabli.isključite vazdušni jastuk ako postavljate dečju stolicu u položaju leœa u pravcu vožnje. Vozilo koje nema komandu za isključenje : . suvozačev vazdušni jastuk je uključen.ne gasi nakon šest sekundi ili. Pokazivač ostaje upaljen sve vreme isključenosti vazdušnog jastuka suvozača.nemojte postavljati dečju stolicu u položaju leœa u pravcu vožnje na suvozačevo sedište. sa strane vrata.uključite vazdušni jastuk kada prevozite odraslu osobu. . U svakom slučaju.ne pali pri uspostavljanju kontakta ili. . Kada je uspostavljen kontakt (2. paljenje pokazivača praćeno zvučnim signalom i porukom "Isključen suvozačev vazdušni jastuk" na višenamenskom ekranu. zubac ključa). na strani na kojoj je došlo do sudara. Odvojeno se naduvavaju. suvozačev vazdušni jastuk je isključen.8 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 Predostrožnosti vezane za suvozačev vazdušni jastuk Vozilo opremljeno isključenja : komandom BOČNI VAZDUŠNI JASTUCI Bočni vazdušni jastuci su integrisani u naslone prednjih sedišta. Ako se pokazivač : . pokazuje da je suvozačev vazdušni jastuk isključen (položaj ručice "OFF"). PREDNJI VAZDUŠNI JASTUCI Isključenje suvozačevog vazdušnog jastuka Kontaktni ključ stavite u komandu 1 i okrenite ga : . . . 26-05-2003 138 . Pali se pri uspostavljanju kontakta na šest sekundi. Provera rada Pali se na šest sekundi pri uspostavljanju kontakta.

Isključenje komande podizača prozora na zadnjih sedištima. 4 . 5 . Radi bezbednosti vaše dece. 9 PLAFONSKO SVETLO Ugašeno.Električni podizač zadnjeg desnog prozora. Zaštita od uštinuća : kada prozor naiœe na prepreku dok se podiže. Prozor se zaustavlja čim otpustite prekidač.BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 ELEKTRIČNI PODIZAČI PROZORA 1 . Pali se pri otvaranju nekih vrata. 130 26-05-2003 134 .Električni podizač suvozačevog prozora. Automatsko funkcionisanje : pritisnite prekidač ili ga povucite preko tačke otpora. Prvi pritisak aktivira naredbu a drugi je isključuje. zaustavlja se i ponovo spušta. ključ je u položaju uključene opreme ili uspostavljenog kontakta. pritisnite komandu 5 da bi isključili rad zadnjih stakala. Ručno funkcionisanje : pritisnite prekidač ili ga povucite ne prelazeći tačku otpora. Kada je stalno upaljeno. Prozor potpuno otvarate ili zatvarate samo jednim pritiskom.Električni podizači prozora na strani vozača.Električni podizač zadnjeg levog prozora. 3 . 2 . koji god im bio položaj.

5 Podešavanje protoka vazduha.10 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 KLIMA-UREŒAJ N° 1 Simbol Funkcija Podešavanje temperature. 56 6 Komanda klima ureœaja. 26-05-2003 . 4 Podešavanje raspodele vazduha. 3 Komanda ulaza vazduha. 2 Odmrzavanje zadnjeg stakla.

BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 AUTOMATSKI KLIMA-UREŒAJ 11 N° Simbol 1 Funkcija Podešavanje temperature. Podešavanje raspodele vazduha. Komanda dotoka vazduha. Automatski program preglednosti. 2 3 4 5 6 58 7 8 26-05-2003 . Odmrzavanje zadnjeg stakla. Podešavanje protoka vazduha. Automatski program udobnosti. Komanda klima-ureœaja.

8 litara. vozilo će se pokrenuti. a vi pritisnete prekidač C. sa zategnutom ili spuštenom ručnom kočnicom. Park (parkirano vozilo): ovaj položaj izaberite kada je vozilo zaustavljeno ili kada želite da pokrenete motor. Položaj ručice menjača Ručicu menjača stavite u položaj jedne ili druge funkcije. Reverse (vožnja unazad): za vožnju unazad (ovaj položaj izaberite kada je vozilo zaustavljeno. 3. Vozilo možete pokrenuti i iz položaja N : spustite ručnu kočnicu. 2 : ovaj položaj je pogodan za brdske puteve i vuču prikolice (automatsko prebacivanje u samo dva stepena prenosa). uz podignutu ručnu kočnicu. ler položaj): ovaj položaj izaberite kada želite da pokrenete motor i da parkirate vozilo. Izabrana funkcija je prikazana na pokazivaču prednje konzole. D. a nogu spustite na kočnicu. benzinski 2 litra i turbo dizel 2 litra HDI 137 . 2 ili 1) zatim postepeno smanjite pritisak na papučicu kočnice . Specifičnost menjača (motori 1. Automatski menjač sa četiri brzine pruža udobnost potpunog automatizma. 1 : na ovu mogućnost se odlučite samo na vrlo strmim usponima (mogućnost samo prvog stepena prenosa). vozilo će se pokrenuti. kada motor radi : obavezno pritisnite papučicu kočnice kad želite da pomerite ručice iz položaja P (shift lock). 3. a motor radi na malom broju obrta). Iz položaja 1 izlazite novim pritiskom na prekidač C ili promenom položaja ručice menjača. Motor V6 26-05-2003 Motori 1. izbor željene funkcije (R. Drive (vožnja): položaj za samoprilagodljiv program (u ovom položaju se automatski smenjuju četiri stepena prenosa). izaberite željenu funkciju (R. benzinski 2 litra i turbo dizel 2 litra HDI) Mogućnost samo prvog stepena prenosa birate kada je ručica menjača u položaju 2.12 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 AUTOMATSKI SAMOPRILAGODILJIVI MENJAČ Pokretanje vozila Pokretanje vozila iz položaja P. obogaćen je programom za sport (prekidač A) i programom za sneg (prekidač B). 2 ili 1) zatim postepeno smanjujte pritisak na papučicu kočnice . D.8 litara. Neutral (nulti. 3 : izaberite ovaj položaj za vožnju u gradu ili na krivudavom putu (automatsko prebacivanje u samo prva tri stepena prenosa).

Pozivanje memorisane brzine Nakon isključenja. Brzina je memorisana i automatski se održava. a da ne isključite regulator brzine. 13 Memorisanje brzine Čim postignete željenu brzinu. otpustite ga kad dostignete željenu brzinu. Ručicu 1 stavite u položaj OFF da isključite sistem. Nemojte koristiti regulator brzine na klizavom putu ili u gustom saobraćaju. brzina kretanja vozila mora biti veća od oko 40 km/h ili 60 km/h. Da memorišete manju brzinu od prethodne : pritisnite taster 2 .BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 REGULATOR BRZINE Pomoću regulatora brzine. Promena memorisane brzine Da memorišete veću brzinu od prethodne : pritisnite taster 3 . pri najmanje četvrtom stepenu prenosa (drugi stepen kod automatskog menjača). 140 26-05-2003 . Anuliranje memorisane brzine Postavite ručicu 1 u položaj OFF ili prekinite kontakt. pritisnite taster 2 ili 3. Da bi bila memorisana. bez obzira na tip puta i bez delovanja na pedalu gasa ili kočnice. Vaše vozilo se vraća na poslednju memorisanu brzinu. pritisnite taster 4. otpustite ga kada dostignete željenu brzinu. Napomena : možete trenutno ubrzati. Uključenje Ručicu 1 stavite u položaj ON. vozač može držati konstantnom brzinu koju je programirao. Isključenje memorisane brzine Ako želite da isključite memorisanu brzinu : pritisnite dugme 4 ili pedalu kočnice ili kvačila. u zavisnosti od motora. Možete memorisati brzinu.

povucite preko tačke otpora. Pokazivač minimalnog nivoa goriva Nakon što se upali pokazivač za gorivo. 100 26-05-2003 100 .14 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 406 KAPAK REZERVOARA ZA GORIVO Otvaranje: ručicu smeštenu na podu. Spolja: podignite oprugu i otvorite poklopac. Zatvaranje: sa spoljašnje strane gurnite kapak i proverite da li je dobro zaključan. sa leve strane vozačevog mesta. Zapremina rezervoara za gorivo je oko 70 litara. OTVARANJE HAUBE Iznutra: povucite ručicu. u rezervoaru vam je ostalo goriva za još najmanje 50 km vožnje. Na nalepnici sa unutrašnje strane poklopca navedena su goriva koja smete ili ne smete da koristite. Predviœeno je mesto za odlaganje čepa rezervoara. Punjenje goriva Gorivo sipajte kada je motor ugašen.

Ovo reœe održavanje rezultat je usavršenja naših vozila. Zato vas mreža PEUGEOT poziva da izmeœu jednog i drugog redovnog pregleda obavite i jedan dopunski pregled. a i samih motornih ulja: ZATO OBAVEZNO UPOTREBLJAVAJTE SAMO ONA MOTORNA ULJA KOJA JE PREPORUČIO PROIZVOŒAČ VOZILA. i za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem na svakih 10 000 km. • Za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem: svakih 20 000 km ili svake dve godine. na svakih 15 000 km. u zavisnosti od uslova upotrebe.u količini do 2 litra).18 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 REDOVNI SERVISI PEUGEOT Prednost vašeg vozila je reœe održavanje. Nedovoljan nivo motornog ulja može dovesti do značajnog oštećenja motora: nivo proverite barem na svakih 3 000 km ili na svakih 5 000 km vožnje. tečnost za pranje stakala . • Za benzinske motore: svakih 30 000 km ili svake dve godine. On se obavlja za benzinske motore. Termin dopunskog pregleda se ne očitava na pokazivaču održavanja. 26-05-2003 . Stručna osoba će obaviti brz pregled i po potrebi doliti odgovarajuću tečnosti (ulje. Veći vremenski razmak izmeœu pojedinih servisa zahteva redovnu proveru nivoa motornog ulja: sasvim je uobičajeno dosipati ulje izmeœu dve zamene. rashladnu tečnost motora.

• Učestala kratka putovanja uz nezagrejan motor pri niskim temperaturama. • Gradska vožnja (taxi).19 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 SPECIFIČNOSTI Za neke osnovne sklopove vašeg vozila važe posebni rokovi provera. Filter za kabinu pregledajte na svakom servisu obavljenom preko mreže PEUGEOT (redovni i dopunski pregledi). • Hladne zemlje u kojima je temperatura često ispod –15°C. Ili u slučaju dužeg boravka u sledećim uslovima: • Tople zemlje u kojima je temperatura često iznad 30°C. • Zemlje u kojima je atmosfera zasićena prašinom. Posebni uslovi upotrebe U slučaju da se vozilom služite pod nekim posebno teškim uslovima: • Stalna vožnja od vrata do vrata. Zamena zupčastog kaiša : posavetujte se u mreži PEUGEOT. Treba da primenite plan održavanja "Posebni uslovi" koji uključuje posebne radnje i češće održavanje: • Svakih 20 000 km ili svake godine za vozila sa benzinskim motorom. Kočnu tečnost menjate svakih 60 000 km ili svake 2 godine. 26-05-2003 . • Zemlje u kojima dostupna ulja i goriva ne odgovaraju našim preporukama. • Svakih 15 000 km ili svake godine za vozila sa dizel motorom sa direktnim ubrizgavanjem.

CIKLUS ODRŽAVANJA VAŠEG PEUGEOTA 406 SA BENZINSKIM MOTOROM Benzinski motor (osim V6 sa ubrizgavanjem i 24V): redovan pregled svakih 30 000 km ili svake 2 godine. . A i C. one odgovaraju ključnim etapama veka trajanja vašeg PEUGEOT 406. Prilikom servisa u garantnom roku i kasnije pri svakom redovnom servisu. predstavnik naše firme će vas obavestiti o nivou i sadržaju sledećeg redovnog servisa. dopunski servisi i neke dodatne radnje posebne za vaše vozilo. dozvoljena je upotreba sintetičkog ili ulja Economie d'Energie. Upozorenje: nemojte koristiti ulje Economie d’Energie za benzinske motore 2. KILOMETRAŽA Garantni pregled na 10 000 km ili 6 meseci*. 26-05-2003 Dopunski servis je uključen u Redovne preglede.2 litra 16V * Prvi ispunjen uslov. Treba da ga obavite da biste ostvarili pravo na garanciju 120 000 150 000 180 000 210 000 240 000 30 000 60 000 90 000 Zamena kočne tečnosti svake 2 godine ili 60 000 km. U svakom ciklusu se menjaju dva nivoa održavanja. Ovakva učestalost važi za sintetička ulja. Redovni servisi nivoa B odnose se na održavanje starijih vozila.20 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 NIVO REDOVNIH SERVISA Svako vozilo ima svoj ciklus održavanja koji je odredio proizvoœač prema tehničkim karakteristikama tog vozila.

dozvoljena je upotreba ulja Economie d’Energie ili sintetičkog ulja. * Prvi ispunjen uslov. Dopunski servis je uključen u Redovne preglede. KILOMETRAŽA Garantni pregled na 10 000 km ili na 6 meseci*. 26-05-2003 . Treba da ga obavite radi ostvarenja garancije 120 000 150 000 30 000 60 000 90 000 + zamena filtera za vazduh + zamena filtera za gorivo 180 000 210 000 240 000 + zamena filtera za vazduh + zamena filtera za gorivo Zamena kočne tečnosti svake 2 godine ili na 60 000 km. Ovakva učestalost važi za sintetička ulja.21 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 CIKLUS ODRŽAVANJA VAŠEG PEUGEOTA 406 SA BENZINSKIM MOTOROM Benzinski motor V6 sa ubrizgavanjem i 24V: redovni pregledi svakih 30 000 km ili na 2 godine.

Dopunski servis je uključen u Redovne servise. 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 20 000 40 000 60 000 80 000 + održavanje filtera za čestice (osim kod verzije 2. Upozorenje: koristite samo ulje 5W 40 za motore Dizel Turbo HDI sa filterom za čestice .22 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 CIKLUS ODRZAVANJA VAŠEG PEUGEOTA 406 SA TURBO DIZEL HDI MOTOROM Redovan servis svakih 20 000 km ili na 2 godine KILOMETRAŽA Garantni servis na 10 000 km ili 6 meseci*. Treba da ga obavite radi ostvarivanja prava na garanciju. Ova učestalost pregleda važi za sintetička ulja. * Prvi ostvaren uslov. 26-05-2003 . dozvoljena je upotreba ulja Ušteda Energije ili sintetičkog ulja.0 l HDI 90 KS) Zamena kočne tečnosti svake 2 godine ili na 60 000 km.

Nivo tečnosti servo-volana (provera + dosipanje u zavisnosti od opreme). . . .Provera čaœi (gara) u izduvnim gasovima (samo za dizel motore). .Stanja gumenih štitnika (manšeta).Mlaznice za pranje stakla.Stanja i zategnutosti remena.Svećice (samo za benzinske motore). .Nivo rashladne tečnosti motora (provera + dosipanje).Filter za ulje.Stanja stakala. .Nivo ulja u ručnom menjaču (provera + dosipanje). poluga upravljača. .Čišćenje filtera za gorivo (samo za dizel motore). . . .Ispravnosti farova. . kugličnih zglobova. * U zavisnosti od zemlje.Stanja i pritiska u gumama (uključujući rezervni točak).Provera sistema za sprečavanje zagaœenja prema važećim zakonima (samo za benzinske motore).Parkirne kočnice.Nepropustljivost amortizera. . elastičnih zglobova. . . signalizacije.Promena ulja u motoru. .Uložak filtera za gorivo (samo za dizel motore). .Nepropustljivosti i stanja hidrauličnih sklopova (creva i rezervoari). .Filter u kabini (u zavisnosti od opreme). . . providne plastike/stakla na svetlima i retrovizorima.Filter za gorivo (samo za benzinske motore). .Nivo kočne tečnosti (provera + dosipanje).Kočnih pločica. . svetala. .Stanja zazora. . Za sve uslove vožnje.Vizuelna provera celine koju obavlja tehničar PEUGEOT. . . Prvi servis u garantnom roku A C Nivo Dopunski servis ZAMENA HPI NIVO PROVERA o o USLUGA* PROBNA VOŽNJA 26-05-2003 o Za posebne uslove vonje. . . glavčina točkova. .Sirena.Ustupanje vozila. optike farova.Nivo tečnosti za pranje prednjeg i zadnjeg stakla (provera + dosipanje).Stanja metlica na brisačima.Istrošenosti zadnjih kočionih garnitura. . . .Filter za vazduh. .Nivo elektrolita u akumulatoru (provera + dosipanje) ako se čep može odvrnuti.23 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 REDOVNI SERVISI A I C I DOPUNSKI SERVIS Radnje ZAMENA ULJA Opis radnje .

API = Američki naftni institut.2 litra 16V i motore Diesel Turbo HDI sa filterom za čestice. Za motore Diesel Turbo HDI sa filterom za čestice upotrebljavajte isključivo sintetičko ulje 5W40. *Ulje sa specifikacijom "Economic Energy" ne može se upotrebljavatii za benzinske motore 2.24 PRODAJNI NAZIVI MOTORNIH ULJA PREPORUČENIH U EVROPI(1) B E N Z I N D I Z E L D I Z E L B E N Z I N (1) Minimalan nivo kvaliteta: Benzinski motori : ACEA A3 i API SH/SJ. Upotreba onih ulja koja ne odgovaraju standardu ACEA A3-B3 zahteva da se izabere plan održavanja za posebne uslove koji predviœa češće održavanje. Diesel motori: ACEA B3-98 i API CF/CD ACEA = Udruženje evropskih proizvoœača automobila . 26-05-2003 .

odnosno ulja kvaliteta CD/CF (za dizel motore). Ako sintetička ili polusintetička ulja nisu dostupna. možete se obratiti Ovlašćenom zastupniku firme Automobiles PEUGEOT.25 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Preporuka za upotrebu preporučenih motornih ulja Ulja navedena u ovoj tabeli odgovaraju u većini slučajeva. Ručni menjač Automatski menjač Servo-volan OBAVEZNO ESSO GEAR OIL BV 75W80 PR 9736.41 OBAVEZNO ATF 4HP20-AL4 PR 9736. uz prelazak na plan održavanja "Posebni uslovi" koji predviœa češće održavanje.A1* PEUGEOT DOT4 PROCOR TM108/GLYSANTIN G33 ili REVKOGEL 2000 OBAVEZNO Zaštita do –35°C * Koristi se samo u zemljama gde vladaju velike hladnoće. 26-05-2003 .22 ESSO ATF D PR 9730. mogu se upotrebljavati i ulja kvaliteta API SH/SJ (za benzinske motore). U zemljama izvan Evrope. Mogu se upotrebljavati i sintetička ulja "visokog kvaliteta".94 OBAVEZNO TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 TOTAL FLUIDE AT42 Ostali preporučeni proizvodi Servo Kočni sistem Rashladni sistem FLUIDE DA PR 9730. Bez ustezanja zatražite savet u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT kako biste zadržali udobnost vožnje uz najmanje troškove održavanja vozila. Na šemi se može videti područje optimalne viskoznosti u zavisnosti od temperature upotrebe.

* U zavisnosti od zemlje.Dosipanje tečnosti za hlaœenje motora.Dosipanje motornog ulja.Rezervoar tečnosti za pranje prednjeg stakla i farova.26 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Benzinski motor 1. 2 . .8 litara 16 V i 2 litra 16 V 1 . 7 . 6 . 8 .Akumulator. 26-05-2003 3 .Dosipanje tečnosti za kočnice i kvačilo. 5 .Merna šipka za ulje.* 4 .Filter za vazduh.Servo-volan.

Servo-volan.Akumulator.Dosipanje rashladne tečnosti.Dosipanje motornog ulja. 8 .* 4 . .Rezervoar tečnosti za pranje stakala i farova.Šipka za merenje nivoa ulja. * U zavisnosti od zemlje. 5 . 7 .27 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Benzinski motor 2 litra HPI 16 V 1 . 26-05-2003 3 .Filter za vazduh.Dosipanje tečnosti za kočnice i menjač. 2 . 6 .

Rezervoar tečnosti za pranje stakala i farova.* 4 .Dosipanje tečnosti za kočnicu i spojnicu.Dosipanje rashladne tečnosti.Merna šipka za ulje. 3 .28 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Benzinski motor 2. 8 . .2 litra 16 V 1 . 6 .Dosipanje motornog ulja. 7 . 2 . 26-05-2003 5 .Servo upravljač.Akumulator. * U zavisnosti od zemlje.Filter za vazduh.

Dosipanje motornog ulja.29 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Benzinski motor 3 litra V6 sa ubrizgavanjem 24 V 1 .Akumulator.Dosipanje tečnosti za kočnice i kvačilo. 26-05-2003 3 . 6 .Rezervoar tečnosti za pranje prednjeg stakla i farova.Dosipanje tečnosti za hlaœenje motora. 7 .* 4 .Servo upravljač. 2 . * U zavisnosti od zemlje. 8 . 5 .Merna šipka za ulje.Filter za vazduh. .

30 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Turbo Diesel motor 2 litra HDI (90 ks / 110 ks) 1 .Dopuna rashladne tečnosti.Filter za vazduh. 6 . 2 . 8 .Akumulator.Merna šipka za ulje. 5 .Dosipanje motornog ulja. 26-05-2003 3 . * U zavisnosti od zemlje. .Dosipanje kočne i tečnosti kvačila. 7 .Rezervoar tečnosti servo-volana.Rezervoar tečnosti za pranje prozora i farova.* 4 .

2 .Šipka za merenje nivoa ulja.* 4 .Servo upravljač. 5 . 7 .Dosipanje ulja motora.Rezervoar tečnosti za pranje prozora i farova.Dosipanje tečnosti za kočnice i menjač.Filter za vazduh. 6 . 8 .Dosipanje rashladne tečnosti motora.Akumulator. * U zavisnosti od zemlje.2 litra HDI 16V 1 . . 26-05-2003 3 .31 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Motor Turbo Diesel 2.

nivo treba da je uvek iznad oznake MINI. Može da nastavi da radi i kada je prekinut kontakt. Izbegavajte svaki kontakt sa kožom.5 l na 1 000 km).koristite tečnosti koje je preporučio proizvoœač. shodno planu održavanja koji preporučuje proizvoœač. Iskorišćeni proizvodi Nemojte bacati iskorišćeno ulje. ulje treba da odgovara zahtevima proizvoœača. Zamena Shodno preporukama datim u knjižici "REDOVNI SERVISI PEUGEOT". nemojte nikako upotrebljavati aditive za ulje. Da ne bi došlo do opekotina. Nivo tečnosti za pranje stakla i farova* Radi optimalnog kvaliteta čišćenja i vaše bezbednosti.32 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 PROVERA NIVOA Nivo ulja Redovno proveravajte nivo i dosipajte ulje izmeœu redovnih servisa (najveća dozvoljena potrošnja je 0. pomoću indikatora za nivo ulja ili ručnog plovka. skinite čep i dopunite nivo. * U zavisnosti od zemlje. Nemojte nikada sipati preko ove oznake. odmah se posavetujte u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Nivo rashladne tečnosti Koristite tečnosti koje je preporučio proizvoœač. Napomena : izbegavajte svaki dodir korišćenog ulja sa kožom. tako da treba da sačekate bar sat vremena od zaustavljanja motora da biste mogli da intervenišete. kočnu tečnost ili rashladnu tečnost u kanalizaciju ili na tle. Kada je motor zagrejan. odvrnite čep do prvog zupca da se spusti pritisak. pored toga rashladni krug je pod pritiskom. Napomena : kočna tečnost je škodljiva i vrlo korozivna. a koje odgovaraju normama DOT4. Provera se vrši kada je vozilo na ravnom tlu.nivo treba da je uvek izmeœu oznaka DANGER i MAXI na rezervoaru.treba je redovno vršiti u predviœenim intervalima. Izbor stepena viskoznosti U svakom slučaju. Nivo tečnosti servo upravljača Otvorite rezervoar kada je motor nezagrejan. Ručni plovak 2 oznake nivoa merne šipke: A = maxi. B = mini. motor nezagrejan. 26-05-2003 .u slučaju znatnog smanjenja nivoa. Zamena : . Nivo tečnosti za kočnice i spojnicu . blizu oznake MAXI. preporučujemo da koristite samo proizvode koje je preporučio PEUGEOT. Da očuvate pouzdanost motora i ureœaja protiv zagaœenja. temperaturu rashladne tečnosti reguliše grupa motornog ventilatora. Kada se pritisak spusti. . .

PEUGEOT je izabrao i predložio specifične proizvode. Proverite sistem u Ovlašćenom Servisu marke PEUGEOT. Ako vozite u oblasti gde je vazduh zasićen prašinom. Možda će biti potrebno da proveravate stanje kočnica i izmeœu redovnih servisa vozila. Filter za ulje Redovno menjajte uložak prema planu održavanja.33 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 KONTROLE Akumulator Sa dolaskom zime. Ručna kočnica Ako primetite prevelik hod ručne kočnice ili smanjenu efikasnost ovog sistema treba da izvršite njegovo podešavanje i izmeœu redovnih pregleda. na kratkim rastojanjima. Radi poboljšanja rada osnovnih sklopova kao što su servo volan ili sistem kočenja. Kočne pločice Istrošenost kočnih pločica zavisi od stila vožnje. menjajte ga dva puta češće. 26-05-2003 . Filter za vazduh Neophodna je periodična zamena filtrirajućeg elementa. Koristite samo proizvode koje je preporučio PEUGEOT. posebno za vozila koja se koriste u gradu. proverite akumulator u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT.

Oslobodite zavrtanj točka. ali i radi vaše sigurnosti u slučaju prednjeg sudara. Uvijek ga vratite na njegovo mesto da sprečite krivljenje poda kada je prtljažnik pod teretom.Produžetak poluge ukrasnog poklopca.Dizalica. Tu kukicu zakačite iza spoja prtljažnika. Karavan 7 mesta: postavite treću klupu. prethodno skinite hromirane čepove (videti stranu "Posebnosti vezane za aluminijumske naplatke" u ovom poglavlju).Skidač ukrasnog poklopca aluminijskog vijka. Zategnite remen kojim se pričvršćuje rezervni točak da vam on ne bi stvarao buku u vožnji.Skinite ratkapnu pomoću kukice 3 tako što ćete je vući u nivou ventila. 26-05-2003 Alat 1 .34 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 ZAMENA TOČKA Pristup do rezervnog točka i dizalice Berlina : pomoću kukice podignite pod prtljažnika.Voœica centriranja. Kod vozila sa aluminijumskim naplacima 8. .Skidač ukrasnog poklopca za točak od legure aluminijuma. . . 7 . 2 . 3 .Poluga za skidanje točka.Demontažni prsten za vuču. Držač alata podupire pod prtljažnika. 6 . Kod vozila sa aluminijumskim naplacima 8. 5 . / skidač Skidanje . ubacite u prvu brzinu ili hod unazad (položaj P za automatski menjač). . a kukicu za pridržavanje zakačite iza spoja zadnje haube. Pod podignite. da bude stabilno i da ne klizi. zatim podignite oblogu od tkanine i imate slobodan pristup do rezervnog točka ili do seta za popravku koji čine isključivo doze sredstva za privremenu popravku guma ( pogledati u odeljku " Verzija sa dvostrukim sagorevanjem goriva/ GPL"). Karavan : dva vijka koji drže pod okrenite za četvrtinu kruga pomoću kontaktnog ključa ili novčića. povucite centralnu ratkapnu za otvore pomoću alata 6.Stegnite ručnu kočnicu.Imobilizujte vozilo na ravnoj površini. 4 .

stabilnom i koji nije klizav. . . .Postavite točak služeći se voœicom centriranja.Postavite ukrasni poklopac.u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT što pre proverite zategnutost vijaka i pritisak u rezervnom točku. Izvucite je iz nosača za alat i savite je pritiskajući krajeve A.Spustite i izvucite dizalicu. uz zategnutu ručnu kočnicu.Odvrnite zavrtnje i skinite točak. . zamenu točka uvek obavljajte : na ravnom terenu.Ključem do kraja zategnite vijke.2 bara. Postavite dizalicu na jedno od mesta E na karoseriji (najbliže točku koji treba zameniti) i otvorite je tako što ćete vući krajeve A.Vijke pritegnite pomoću ključa.Skinite gornji zavrtanj i postavite voœicu za centriranje 2. 26-05-2003 . Postavljanje .Okrećite dizalicu pomoću ručice 1 i produžetka 3. Verzija karavana sa 7 mesta Rezervni točak tipa "galette" sa gumom 125/80R15 može samo privremeno poslužiti: pritisak u gumi 4. maksimalna brzina 80 km/sat. - - .35 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Radi vaše sigurnosti. . . . tako da ga prvo postavite na mestu prolaska ventila. a zatim pritisnete dlanom. osim ako se radi o privremenom rezervnom točku. Nakon zamene točka . stavljajući menjač u prvu brzinu ili položaj za vožnju unazad (položaj P ako se radi o automatskom menjaču) nikada se ne zavlačite pod vozilo podignuto dizalicom (poslužite se uspravnim podupiračem).neispravni točak popravite i odmah ga vratite na vozilo.Vijke zavrtite rukom i izvucite voœicu centriranja.Dizalica je napravljena po sistemu koji omogućuje lako sklapanje i rasklapanje. . .

* U zavisnosti od verzije i zemlje u kojoj se prodaje. Postavljanje zimskih pneumatika Ako je vaše vozilo opremljeno zimskim pneumaticima sa čeličnim felnama. Skinite poklopce pomoću alata 7 pre nego što odvrnete vijke. Postavljanje rezervnog točka omogućuje konus na telu vijka koji treba zavrnuti do kraja. pomoću alata 7. Pomoću njega ćete moći da nabavite dodatni ključ u vašoj mreži Ovlašćenih Servisa. Postavljanje rezervnog točka Ako je vaše vozilo opremljeno rezervnim točkom sa čeličnom felnom. a zatim ih odvrnite pomoću jednog od dva posebna ključa (koje ste dobili pri isporuci vozila. Vijak za zaštitu od kraœe* Ako vaši točkovi imaju vijke za zaštitu od kraœe (po jedan na svakom točku). obavezno koristite vijke koje mozete nabaviti u Ovlašćenim Servisima mreže PEUGEOT. normalno je da kod stezanja šrafova pri njegovom postavljanju glave šrafova ne dolaze u dodir sa felnom. zajedno sa rezervnim ključem i karticom sa poverljivim podacima i skinite točak polugom 1. Napomena : pazljivo zabeležite kôd ugraviran na ključu za skidanje vijaka.36 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Specifičnosti aluminijumskih točkova Ukrasni poklopci vijaka Aluminijumski vijci su prekriveni hromiranim ukrasnim poklopcima. 26-05-2003 . sa njih prvo treba da skinete hromirane poklopce i zaštitnu plastiku.

Pritisnite na kraj kopče da biste je oslobodili. vlaga). U nekim specifičnim klimatskim uslovima (veoma niske temperature. proverite da li ste dobro okrenuli zupce za odreœivanje položaja i da li je kopča dobro zakopčana. . skinite zaštitni poklopac akumulatora. Prilikom zamene sijalica na levoj strani. Zamenite sijalicu. Bočni žmigavci (WY 5 W) .37 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 ZAMENA SIJALICE 1 . . 3 .Spojite strujni priključak.Duga svetla sijalice (H7-55W) Pritisnite jezičak i izvadite zaštitni poklopac koji odgovara neispravnoj sijalici.Zamenite sijalicu.Kratka svetla 2 2 . Napomene : sijalice H7 dodirujte samo suvom krpom. nestaće nekoliko minuta nakon paljenja svetla. Prilikom postavljanja.Povucite zadnji deo providne plastike i oslobodite sklop.Pokazivači pravca (P 21 W) Držač sijalice okrenite za četvrtinu kruga i izvadite je. Sijalice "boje ćilibara" moraju biti zamenjene onima koje imaju iste karakteristike. 26-05-2003 . .Poziciona svetla (W 5 W) Grlo okrenite pomoću poluge i izvadite sijalicu.Postavite zaštitni poklopac. 4 . prisustvo magle na unutrašnjoj strani stakla farova je normalno.Strujni priključak okrenite za četvrtinu kruga i izvucite ga. Zamenite sijalicu. Zamenite sijalicu. Odvojite strujni priključak. .

4 . Ovih 5 sijalica se menja iz unutrašnjosti prtljažnika : . 3 .Pokazivač pravca (P 21 W). 5 .Svetlo za vožnju unazad (P 21 W). 2 .Stop svetlo/Poziciono svetlo (P 21/5 W). .nosač sijalica izvucite bočnim pritiskom na jezičke. Zadnja svetla berline 1 .Poziciono svetlo (P 21/5 W). Zamenite neispravnu sijalicu.otkopčajte i odmaknite oblogu od tkanine. . Povucite držač sijalice. .38 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Treće stop svetlo kod berline (5 sijalica W 5 W) Spustite dve metalne kopče sa obe strane svetla i gurnite masku unazad.strujni priključak izvucite pritiskom na jezičak A.Maglenka (P 21 W). 26-05-2003 .zamenite neispravnu sijalicu.

Poklopac otvorite služeći se kontaktnim ključem.Pokazivači pravca (P 21 W). pritiskom na Odvrnite leptir-maticu B. povučete prema sebi i ploču izvadite prema gore. Zamenite neispravnu sijalicu. 1 . Oslobodite svetlo. 26-05-2003 .39 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Zadnja svetla karavana Svetla na zadnjem blatobranu Oblogu skidate tako što uhvatite za ručku. Priključak izvucite metalnu šipku A.Stop svetla / poziciona svetla (P21/5 W) 2 . Do sijalica dolazite tako što pritisnete jezičke i oslobodite nosač sijalica.

2 . Otpustite dve matice.Poziciona svetla (P 21/5 W). Priključak jezička A.Svetla za vožnju unzad (P 21 W). Svetla registarske tablice (W 5 W) Izvucite providnu plastiku. Zamenite neispravnu sijalicu. 3 . izvucite oslobaœanjem Pritisnite na jezičke C i izvucite nosač sijalica. Svetlo izvucite bočnim pritiskom na dva jezička B.Maglenka (P 21 W). 1 . Zamenite neispravnu sijalicu. 26-05-2003 .40 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Svetla na zadnjoj haubi Otvorite poklopac prema šemi.

Električni podizači prozora. A B C D E F Skinite donju oblogu prednje konzole da biste imali pristup do BSI-a. Kombinovano napajanje Pokazivač . 26-05-2003 . Zadnji brisač. Služite se posebnom hvataljkom A koja se nalazi u kutiji. Ispravan Neispravan Hvataljka A ZAMENA OSIGURAČA Kutije sa osiguračima nalaze se ispod prednje konzole i ispod haube.Autoradio Sistem navoœenja Klimatizacija. Neispravan osigurač uvek zamenite osiguračem jednake jačine. Grejači zadnjeg stakla i retrovizora. Kutija sa osiguračima ispod prednje konzole Uz pomoć metalnog novčića otpustite tri vijka za četvrtinu kruga.41 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Vaœenje i stavljanje osigurača Pre zamene osigurača morate da otkrijete i otklonite uzrok koji je doveo do njegovog pregorevanja. Povucite polugicu A i otvorite poklopac da biste dohvatili osigurače. Osigurač Jačina 20 A 10 A 40 A 15 A 30 A 15 A Namena Zaključavanje/Otključavanje Zadnje svetlo za maglu. Brojevi osigurača su ispisani na kutiji sa osiguračima.

Desno stop svetlo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jačina šent 5A 10 A 5A – 10 A 15 A 10 A 5A 15 A 10 A 10 A 20 A 30 A – 20 A 20 A 10 A Cetralni vazdušni jastuk. + akumulatora utičnice vuče. El. Ne koristi se. Sistem navoœenja. Treće stop svetlo. Podizač stakla vozača. Signal + posle kontakta za BSI. Svetlo upaljača .Ekran .42 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Kutija sa osiguračima ispod prednje konzole Osigurač br.Svetlo prekidača i pepeljare . Memorisanje položaja sedišta. Instrument-tabla. Komande ispod volana. Pogon ventilacije.Selektor programa automatskog menjača Namena 26-05-2003 . podešavanje suvozačkog sedišta. Signal + akumulatora za BSI. Sirena alarma. Snaga zadnjeg podizača stakala. Autoradio.

Osvetljenje pregrade za rukavice . Rezervni osigurač. Grejači sedišta. Rezervni osigurač. Zadnje desno i prednje levo poziciono svetlo. Autoradio. Upaljač. Grejači sedišta. Zadnje levo i prednje desno poziciono svetlo. Rezervni osigurač. Ne koristi se.Prednja i zadnja plafonjera Osvetljenje pločice za podizače prozora i elektrohromirani retrovizor. Ne koristi se.43 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Osigurač br. Rezervni osigurač. 26-05-2003 . Rezervni osigurač. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 R R2 R3 R4 R5 Jačina 10 A 10 A 10 A 10 A 20 A – 20 A – 5A 15 A 5A 10 A 30 A 20 A 15 A Namena Svetla i kontrolne sijalice zadnjih maglenki.Ogledalo .Čitač karte .

posebno u slučaju ureœaja koji troše više od 10 miliampera.Temperatura ulja Nivo ulja . Osigurač br.Rele dvostrukog ubrizgavanja .Rele zadnjeg brisača. Računar motora i automatskog menjača. Bilo kakav zahvat mora biti poveren Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Pumpa za gorivo. Nakon otvaranja. posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Neka dodatna električna oprema ili način na koji je spojena može štetno da deluje na rad vozila.Kompresor hlaœenja. Električno kolo vašeg vozila može da radi uz serijsku opremu ili opcije. Računar filtera za čestice . * Maksi osigurači su dodatna zaštita električnih sistema. Pre priključenja neke dodatne ili pomoćne električne opreme. vrlo pažljivo zatvorite poklopac. Računar. 1* Jačina 10 A Namena Svetlo za vožnju unazad .44 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Osigurači ispod haube Kutija sa osiguračima Da biste pristupili kutiji sa osiguračima smeštenoj ispod haube (pored akumulatora). PEUGEOT ne prihvata nikakvu odgovornost za troškove popravljanja vozila ili pojedinih delova usled kvarova prouzrokovanih postavljanjem dodatne i pomoćne opreme koju sam nije isporučio ili preporučio i koja nije postavljena prema njegovim propisima. Pranje farova. Prednje maglenke. otkopčajte poklopac. Desno oboreno svetlo 2* 3* 4* 5 6 7 8* 9* 10* 15 A 10 A 10 A 10 A 15 A 20 A 20 A 15 A 15 A 26-05-2003 . Levo oboreno svetlo. audio kola i kola električnog napajanja.Pedala spojnice. odnosno na elektronska kola upravljanja. Računar benzinskog motora sa direktnim ubrizgavanjem . elektroventil kanistera.

Sirena.Elektropokretač .Sonda kiseonika . Namena 17* 18 30 A 40 A 26-05-2003 . Pumpa pranja prednjeg i zadnjeg stakla. Pumpa za vazduh i temperaturu ulja . Desno kratko svetlo.Mala brzina Brisača.Pritisak ulja . Pulser klime . Bobina paljenja .45 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Osigurač br.Komanda relea ubrizgavanja. Električno sedište suvozača.Brisač .Sistem ubrizgavanja.Funkcionisanje stop svetala Alternator . 11* 12* 13* 14 15* 16* Jačina 10 A 10 A 15 A 10 A 30 A 30 A Levo kratko svetlo.Detektor vode u nafti .Nivo ulja .

Zatvorite šiber pre odvajanja akumulatora.drugi kraj zelenog ili crnog kabla spojite na masu vozila u kvaru. pa tek onda pokrenite motor.Nakon svakog ponovnog uključenja akumulatora. automatski se isključuje da se ne bi ispraznio akumulator.Stezaljke ne odvajajte kada motor radi. Kada su električni ureœaji na uštedi energije. pridržavajte se uputstava proizvoœača punjača. pokazatelji. skinite ih i očistite. . Delujte na elektropokretač. . obratite se Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. električni ureœaji za udobnost (ekrani. 26-05-2003 . pustite da motor radi. treba ponovo da ga pokrenete okretanjem komande u položaj delimično najviše otvorenog šibera i dugo ga pritisnite. a kontakt ključ je u položaju "rad" ili "oprema" oko 1/2 sata. Ako su prekrivene sulfatom (beličaste ili zelenkaste naslage). pri ponovnom spajanju akumulatora. . . preporučujemo odvajanje akumulatora. Ušteda energije Kada motor ne radi. pranje stakala…). . počnite od stezaljke (–). podizači prozora.crvenim kablom povežite stezaljke (+) oba akumulatora. uspostavite kontakt i pričekajte 1 minut. krovno svetlo. što je moguće dalje od akumulatora. brojčanici.jedan kraj zelenog ili crnog kabla spojite na stezaljku (–) pomoćnog akumulatora.46 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 AKUMULATOR Punjenje akumulatora punjačem: odvojite akumulator. kako bi moglo doći do stavljanja u funkciju elektronskih ureœaja. Ako više od mesec dana ne koristite vozilo.Akumulator ne punite ako niste odvojili kablove. . Pokretanje pomoću drugog akumulatora: . treba pokrenuti motor da bi se oni ponovo koristili. proverite čistoću elektroda i stezaljki. Ako i nakon ovakvog postupka primetite odreœene poremećaje u radu. Pričekajte da motor počne da radi na malom broju obrtaja i odvojite kablove. Ako ne funkcioniše normalno nakon ponovnog uključenja akumulatora.

. B3 : (+) Prednji desni zvučnik i tweeter.zadnjih zvučnika prečnika 100 mm u karavan. 26-05-2003 . A8 : Masa. POSTAVITI ZVUČNIKE Pred-oprema omogućuje postavljanje : . . (+) Zadnji levi zvučnik.koaksijalni kabl antene.47 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 POSTAVLJANJE AUTORADIA U vaše vozilo je ugraœena predoprema koja omogućava priključenje autoradia : . . B1 : (+) Zadnji desni zvučnik. . Pre postavljanja autoradia ili zvučnika na vaše vozilo.kablovi zadnjih zvučnika i tweetersa. A4 : Ne upotrebljavati. . (–) Zadnji levi zvučnik. A3 : Ne upotrebljavati. posavetujte se u Ovlašćenom PEUGEOT Servisu. A5 : Slobodan. B5 : B6 : B7 : B8 : (+) Prednji levi zvučnik i tweeter. A7 : (+) Stalan. . A2 : Ne upotrebljavati.kablovi prednjih zvučnika.posebnih ovalnih zadnjih zvučnika u limuzinu.krovna antena.tweetera prečnika 55 mm na prednju konzolu. (–) Prednji levi zvučnik i tweeter.zvučnika prečnika 165 mm u prednja vrata. . B2 : (–) Zadnji desni zvučnik. B4 : (–) Prednji desni zvučnik i tweeter. .2 sklopa sa 8 priključaka.osnovna zaštita od smetnji. Spojevi strujnih priključaka A1 : Slobodan. A6 : (+) Pomoćni.

ručicu menjača stavite u položaj N. VUČA VOZILA Bez podizanja (sva četiri točka su na tlu) Uvek koristite vučnu šipku. Uz podizanje jednog kraja (samo su 2 točka na tlu) Kod podizanja vozila prednost dajte ureœajima za dizanje preko točkova.48 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Specifičnosti automatskog menjača brzina Kada vozilo vučete uz sva četiri točka na tlu. . Nikada se nemojte poslužiti prečkom hladnjaka. . obavezno poštujte sledeća pravila: . na ograničenu udaljenost od najviše 50 km.vozilo vucite brzinom manjom od 50 km/sat. Vučni prsten se nalazi u rezervnom točku. Sa prednje strane : Zaštitnu masku podignite pomoću ravnog dela vučnog prstena. Prsten zavrtite do graničnika. 26-05-2003 . Vučni prsten zavrtite do graničnika. Sa zadnje strane : Otkačite zaštitnu masku tako što ruku zavučete iza odbojnika i gurnete.u menjač ne dosipajte ulje.

Maksimalno vučno opterećenje na dužim usponima zavisi od nagiba uspona i spoljne temperature. Postavljanje ovakve opreme treba obaviti u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Vožnja sa vučom izlaže vozilo dodatnim naporima i zahteva posebnu pažnju od strane vozača. smanjujući i performanse motora.49 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 VUĆI PRIKOLICU. Kočnice : vučenje povećava zaustavni put pri kočenju. Zato koristite viši stepen menjača da bi smanjili režim rada motora i brzinu kretanja. vodite računa o temperaturi rashladne tečnosti. Koristite isključivo originalnu vučnu opremu PEUGEOT koja je proverena i odobrena prilikom koncipiranja vozila. Vaše vozilo je prvenstveno predviœeno za transport osoba i prtljaga. Obzirom da se ventilator aktivira električnim putem. ČAMAC. Kod vozila sa benzinskim motorom sa direktnim ubrizgavanjem. Na svakih 1000 m nadmorske visine treba smanjiti maksimalno vučno opterećenje za 10 %. KAMP-PRIKOLICU. poštujući preporuke.. ali se njime može vući i prikolica. 26-05-2003 . što pre zaustavite vozilo i isključite motor. Saveti za vožnju Raspodela opterećenja : raspodelite teret u prikolici tako da su teži predmeti što bliže osovini i da je težina na osi blizu maksimalno dozvoljenog opterećenja. vodeći računa da ga ne prekoračite. Ako se upali pokazivač opasnosti. ventilator može da se uključi na oko 6 minuta. Gustina vazduha se smanjuje sa povećanjem nadmorske visine. kapacitet hlaœenja zavisi od režima rada motora. Bočni vetar : vodite računa o povećanoj osetljivosti na vetar. Hlaœenje : vuča prikolice povećava temperaturu rashladne tečnosti. U svakom slučaju. Gume : proverite pritisak u gumama vozila koje vuče i na samoj prikolici. Svetla : proverite električnu signalizaciju prikolice.. nakon vuče ili duže vožnje velikom brzinom.

Upotrebljavajte opremu koju je odobrio PEUGEOT i pridržavajte se proizvoœačevih uputstava o postavljanju. sedište gurnite do kraja unazad i izvucite učvršćenja. Maksimalna dozvoljena težina na krovu limuzina : 75 kg karavan : 100 kg 26-05-2003 . Taj položaj je naznačen na svakoj uzdužnoj šipci krovnog nosača tereta. namestite gornju prostirku i postavite učvršćenja okrećući ih za četvrtinu kruga. Prilikom ponovnog postavljanja. strogo se pridržavajte njihovog predviœenog položaja. POSTAVLJANJE ŠIPKI KROVNOG NOSAČA Kada na karavan postavljate poprečne šipke krovnog nosača tereta.50 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Skidanje podne obloge Kada skidate prostirku na vozačevoj strani.

Osloboditi ankere. . Pričvršćenja mrežice u položaju napred . .Zategnite oba remena.Postaviti krajeve metalne poluge u ova pričvršćenja .Oborite zadnja sedišta (pogledati odeljak "Zadnja klupa Break").Otvoriti odgovarajuće štitnike pričvršćenja . . Pričvrstiti dve donje kukice mrežice u prstenove na podu.Pričvrstiti dve donje kukice remena u rupice pričvršćenja predviœene za nosače zglobnih spojeva zadnjeg sedišta.Zategnite oba remena Napomena : Prstenovi za kačenje nalaze se upravno u odnosu na odgovarajuća pričvršćenja 26-05-2003 .51 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 POLOŽAJ NAPRED POLOŽAJ NAZAD MREŽICA ZA DRŽANJE PRTLJAGA (Break) Mrežica za držanje prtljaga može se instalirati iza prednjih sedišta (u položaj napred) ili iza zadnjih sedišta (u položaj nazad). . Pričvršćenje mrežice u položaju nazad Skinuti zadnju pregradu Otvorite odgovarajuće štitnike pričvršćenja Oslobodite ankere Postaviti krajeve metalne poluge u ova pričvršćenja.

bezbednosni prsluk itd.52 ODRŽAVANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 DODATNA OPREMA ZA 406 Za vaš PEUGEOT koristite samo originalnu opremu i rezervne delove koje je odobrio proizvoœač. oprema za krov (nosač za bicikl. : Telefon. prva pomoć. : Aluminijumski naplaci. zadnja zavesica. prtljažnik na krovu. kožni vrh poluge menjača. bočne zavesice. zvučnici..Razna oprema . obeležavanje stakala. : Tečnost za pranje stakala. ukrasni spojler. konzola za radiotelefon.Deca . navigacije. trougao. obezbeœenje točkova. Ovlašćena mreža PEUGEOT vam nudi veliki izbor opreme i originalnih rezervnih delova i za njih proizvoœač daje garanciju: . ratkapne. tepih. Ova oprema i delovi su prilagoœeni vašem PEUGEOT-u nakon što su provereni i odobreni po pitanju pouzdanosti i bezbednosti. CD šaržer. zaštitna mrežica. naslon za ruke. sportski auspuh. poluge na krovu. postava u prtljažniku.Sredstva za održavanje : Alarm. obavezno se moraju koristiti originalni delovi PEUGEOT.Udobnost . set za slobodne ruke. prostor za odlaganje. : Presvlake u skladu sa bočnim vazdušnim jastucima . : Kuka za vuču. autoradio. * Pošto bi postavljanje šibera moglo zahtevati sečenje ojačanja krova. štitnik praga vrata. : Klima.Bezbednost .Zaštita . lanci za sneg. štitnik praga vrata. kožna obloga volana. 26-05-2003 . nosač za skije). krov na otvaranje*. proizvodi za čišćenje i održavanje unutrašnjosti i spoljašnjosti.Personalizacija . deflektori vrata.. stilske zavesice točkova. što PEUGEOT ne može da garantuje za druge proizvode. : Povišenja i dečje stolice.Komunikacija .

54 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 26-05-2003 .

26-05-2003 . prolaze vazduha ispod sedišta i otvor za izbacivanje vazduha koji se nalazi u prtljažniku. 3 . 5 .Otvori za odmrzavanje ili odmagljivanje stakla vetrobrana.55 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 VENTILACIJA 1 .Izlaz vazduha prema nogama putnika na prednjim sedištima. 6 . pazite da ne prekrijete rešetku za ulaz spoljašnjeg vazduha koja se nalazi pri dnu vetrobrana. 4 . Temperaturu menjajte postepenim podešavanjem sve dok ne postignete punu udobnost.Središnje mlaznice za vazduh. Kako bi protok vazduha bio savršeno ujednačen.Izlaz vazduha prema nogama putnika na zadnjim sedištima. Saveti za upotrebu Jačinu protoka vazduha tako podesite da se vazduh u kabini obnavlja na zadovoljavajućem nivou.Otvori za odmrzavanje ili odmagljivanje stakala na prednjim vratima. Vazdušnu struju tako usmerite da najviše odgovara vašim potrebama i klimatskim uslovima.Bočne mlaznice za vazduh. mlaznice. 2 .

ubrzava odmagljivanje. a zimi. preporučuje se da namestite dugme 4 protoka vazduha na drugi zubac. 26-05-2003 . Napomena : Da biste poboljšali jačinu protoka vazduha. ako je klima-ureœaj uključen) do crvenog (grejanje).Upravljanje klima-ureœajem Klima-ureœaj je prilagoœen za rad u svim godišnjim dobima. Leti omogućava snižavanje temperature.56 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 KLIMA-UREŒAJ 1 . Pritisnite prekidač. 2 .Podešavanje temperature Menjajte je onako kako vama najbolje odgovara: od plavog područja (hlaœenje. Pokazivač je upaljen kada je klima-ureœaj uključen. kada je manje od 0°C.

Ako ureœaj prestane da hladi. Napomena: kondenzovanje koje se stvara zbog klima-ureœaja dovodi do normalnog oticanja vode ispod vozila kada je ono zaustavljeno.prekidače za temperaturu i jačinu protoka stavite na maksimum.Odmrzavanje zadnjeg stakla Pritiskom na prekidač. . ponovo ga uključujete. tako i hlaœenja. Prekidač tako okrenite da imate zadovoljavajuću jačinu protoka. Za brzo odmrzavanje ili odmagljivanje vetrobrana i bočnih stakala: . Prema vetrobranu i bočnim staklima (odmagljivanje-odmrzavanje). tako da ponovo pritisnete prekidač. Prema vetrobranu i bočnim staklima. i bočne Ovaj položaj preporučujemo za toplo vreme. . Ako ovaj položaj izaberete kada klima-ureœaj radi. 26-05-2003 . Ako ovaj položaj izabrete u vlažnim klimatskim uslovima. kako u pogledu grejanja. Odmrzavanje možete prekinuti i pre nego što se ono samo automatski isključi. Ove položaje preporučujemo za hladnije vreme. poboljšaćete njegovo dejstvo. kada motor radi.zatvorite središnje mlaznice za vazduh. kroz središnje i bočne mlaznice i prema nogama putnika. Kroz središnje i bočne mlaznice i prema nogama putnika. ne upotrebljavajte ga i obratite se Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Što pre se vratite u položaj dotoka vazduha spolja. Odmrzavanje se prekida automatski. Kroz središnje mlaznice.pritisnite taster A/C.57 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 3Usmeravanje vazdušne struje 4Podešavanje jačine protoka vazduha 6 .Upravljanje dotokom vazduha Kruženje vazduha u unutrašnjosti vozila (upaljen pokazivač). Važno upozorenje Klima-ureœaj uključujte na 5 do 10 minuta jedanput ili dvaput mesečno radi očuvanja njegovog dobrog radnog stanja. može doći do zamagljenja stakala. uključujete odmrzavanje zadnjeg stakla i retrovizora. U ovom položaju ste sprečili ulaz u kabinu spoljašnjih neprijatnih mirisa i dima i postižete brzo zagrevanje. nakon otprilike petnaest minuta. Novim pritiskom na prekidač. 5 .

Ureœaj automatski upravlja uključenjem klima-ureœaja. Menjate je pritiskom na strelice prema gore ili dole. 26-05-2003 . Ureœaj sam upravlja i jačinom protoka vazduha. 3 . kao i dotokom vazduha spolja. led).58 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 AUTOMATSKI KLIMA-UREŒAJ 2 . brojni putnici.Automatski program dobre vidljivosti U nekim se slučajevima automatski program udobnosti pokazuje nedovoljnim za odmagljivanje ili odmrzavanje stakala (vlaga.Automatski program udobnosti Pritisnite taster "AUTO". klima-ureœaj. po potrebi. Usmeravanje vazdušne struje možete ručno uskladiti po želji. U tom slučaju izaberite automatski program dobre vidljivosti i kroz stakla ćete ubrzo dobro videti Automatski rad klima-ureœaja 1Podešavanje temperature Ispisana je tražena vrednost (od 15 do 30 : vrednost udobnosti = 22). jačinom protoka i dotoka vazduha i njegovim usmeravanjem prema vetrobranu i bočnim staklima. Ureœaj se automatski prilagoœava izabranoj temperaturi uključujući. kako bi osigurao dovoljno kruženje vazduha u kabini.

vetrobran (odmagljivanje ili odmrzavanje). Ovim recikliranjem vazduha. Napomena: kondenzovanje koje se stvara zbog klima-ureœaja dovodi do normalnog oticanja vode ispod vozila kada je ono zaustavljeno.Dotok vazduha Pritiskom na ovaj taster uključujete kruženje vazduha u unutrašnjosti vozila. Ručno funkcionisanje Prema svojim željama. .središnje i bočne mlaznice i noge putnika . vratićete se na automatsko upravljanje dotokom spoljašnjeg vazduha. Novim pritiskom se vraćate na automatski način rada klima-ureœaja. tako da ponovo pritisnete prekidač. Odmrzavanje možete prekinuti i pre nego što se ono samo automatski isključi. 26-05-2003 . Novim pritiskom na taster. recikliranje može dovesti do zamagljenja stakala. koje se vidi na ekranu. nakon otprilike petnaest minuta. Kada se koristi u vlažnim klimatskim uslovima. sprečavate ulazak u kabinu spoljašnjih neprijatnih mirisa i dima. Izbegavajte dugotrajnu upotrebu ovog položaja.noge putnika. kada motor radi. ponovo ga uključujete.Usmeravanje vazdušne struje Uzastopnim pritiskanjem gornjeg ili donjeg dela ovog tastera. Zasvetleće znak "A/C" . vazdušnu struju usmeravate na: . uključujete odmrzavanje zadnjeg stakla i retrovizora. 5 . 6 . Pritiskom na taster "AUTO" vratićete se na automatski način rada.vetrobran i noge putnika. isključujete klima-ureœaj.središnje i bočne mlaznice. Novim pritiskom na prekidač. .59 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 4 . . Pritiskom na gornji ili donji deo tastera možete izabrati prethodni ili sledeći položaj sa gore navedenog spiska. možete odrediti drugačije prilagoœavanje od onog koje predlaže ureœaj. 7 . 8 .Klima-ureœaj Pritiskom na ovaj taster.Jačina protoka vazduha Jačina protoka vazduha može se povećavati ili smanjivati pritiskom na taster "+" ili "–". Odmrzavanje se prekida automatski.Odmrzavanje zadnjeg stakla Pritiskom na prekidač.

60

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
AUTORADIO RM2

Pomeranje ručice 1 – Pritisnite (iza) 2 – Pritisnite (iza) 1 + 2 – Istovremeni pritisak 3 – Pritisnite 4 – Pritisnite 5 – Pritisak na kraj 6 – Rotacija (smer kazaljki na satu)

Izvršena komanda Povećanje jačine zvuka. Smanjenje jačine zvuka. Prekid zvuka (mute); zvuk se ponovo čuje kada pritisnete bilo koji taster. Automatsko traženje više frekvencije (radio) Izbor sledeće pesme (CD). Automatsko traženje niže frekvencije (radio) Izbor prethodne pesme (CD). Izbor izvora zvuka (radio/kasetofon/CD šaržer). Izbor sledeće memorisane stanice (radio) Izbor sledećeg diska.

7 – Rotacija (smer Izbor prethodne memorisane stanice (radio) suprotan kazaljkama Izbor prethodnog diska. na satu) 26-05-2003

61

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
Taster A B C D E F G H I J K L M 1 do 6 v TA RDS v w AUDIO kk MAN jj 123456 ON/VOL Funkcija Uključenje/isključenje autoradia. Podešenje jačine zvuka. Izbor zvuka radio. Izbor talasnog područja FM1, FM2, FMAST, AM. Pritisak duži od 2 sekunde: automatsko memorisanje stanica (autostore). Izbor zvuka kasetofon. Promena smera očitavanja kasete. Pritisak duži od 2 sekunde: smanjenje buke. Izbor zvuka CD šaržer. Pritisak duži od 2 sekunde: očitavanje slučajnim redosledom. Izbacivanje kasete. Uključenje/isključenje prioriteta informacija o stanju na putevima. Pritisak duži od 2 sekunde: uključenje/isključenje funkcije PTY. Uključenje/isključenje funkcije RDS. Pritisak duži od 2 sekunde: uključenje/isključenje praćenja regionalnog programa. Podešavanje viših vrednosti niskih/visokih tonova. Podešavanje nižih vrednosti niskih/visokih tonova. Izbor niskih, visokih i naglašenih tonova, raspodele zvuka i automatsko podešavanje jačine zvuka. Automatsko biranje više frekvencije. Izbor sledeće pesme na kaseti ili CD–u. Ručno/automatsko funkcionisanje tastera K i M u radio modusu. Automatsko biranje niže frekvencije. Izbor prethodne pesme na kaseti ili CD–u. Izbor memorisane stanice. Pritisak duži od 2 sekunde: memorisanje stanice. Izbor diska iz CD šaržera.

26-05-2003

62

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
OSNOVNE FUNKCIJE Uključenje / isključenje
Kada je kontaktni ključ u položaju uključene opreme (ACCESSOIRES) ili uspostavljenog kontakta (CONTACT), pritisnite taster A da biste uključili ili isključili autoradio. Autoradio može da radi 30 minuta, a da u vozilu nije uspostavljen kontakt.

Ureœaj za zaštitu od kraœe Autoradio je tako kodiran da može da radi samo na vašem vozilu. Nepotrebno je postavljati ga na drugo vozilo. Ureœaj za zaštitu od kraœe je automatski i ne zahteva nikakvo delovanje sa vaše strane.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA
Okrenite dugme A da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka autoradia.

PODEŠAVANJE ZVUKA
Naizmeničnim pritiskom tastera "AUDIO" imate mogućnost podešavanja dubokih tonova (BASS), visokih tonova (TREB), jačine zvuka (LOUD), fadera (FAD), balansa (BAL) i automatskog podešavanja jačine zvuka (CAV). Prestanak programa audio se vrši automatski kada nekoliko sekundi ništa ne menjate ili pritiskom na taster "AUDIO" nakon automatskog podešavanja jačine zvuka. Napomena: podešavanje niskih i visokih tonova vršite za svaki izvor zvuka ponaosob. Možete ih različito podesiti za radio, kasetofon ili CD šaržer. 26-05-2003

Automatsko podešavanje jačine zvuka "CAV" Ova funkcija omogućava automatsko podešavanje jačine zvuka zavisno od nivoa buke koja se stvara usled brzine. Podešavanje visokih tonova Kada je na ekranu ispisan natpis "TREB"."BASS –9" najmanji udeo dubokih tonova. Taster I omogućava povećanje jačine zvuka levo. . pritisnite tastere H ili I da biste ih podesili."BASS +9" najveći udeo dubokih tonova. pritisnite tastere H ili I da biste je podesili. Taster I omogućava povećanje jačine zvuka pozadi. Podešavanje jačine zvuka Ova funkcija omogućava automatsko naglašavanje dubokih i visokih tonova dok je jačina zvuka mala."BASS 0" normalan udeo dubokih tonova. pritisnite tastere H ili I da biste ih podesili. . Podešavanje raspodele zvuka napred/pozadi (fader) Kada je na ekranu ispisano "FAD". . Podešavanje raspodele zvuka desno/levo (balans) Kada je na ekranu ispisano "BAL". pritisnite tastere H ili I da biste je podesili. Pritisnite tastere H ili I da biste uključili ili isključili ovu funkciju. Pritisnite tastere H ili I da biste uključili ili isključili funkciju. 26-05-2003 ."TREB +9" najveći udeo visokih tonova. Taster H omogućava povećanje jačine zvuka desno.63 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Podešavanje dubokih tonova Kada je na ekranu ispisan natpis "BASS". . . ."TREB –9" najmanji udeo visokih tonova. Taster H omogućava povećanje jačine zvuka napred."TREB 0" normalan udeo visokih tonova.

Ako taster držite pritisnut u izabranom smeru. Smenjivanje stanica se vrši na prvoj stanici koju ureœaj pronaœe u trenutku kada otpustite taster. Da biste direktno tražili stanice na nivou osetljivosti "DX". pritisnite dva puta taster K ili M. izložen je raznim smetnjama koje ne dovode u pitanje kvalitet ureœaja. možete uočiti smetnje kada se vozite ispod dalekovoda. brežuljci. birate talasno područje FM1. 26-05-2003 . stanice će se redom smenjivati po rastućim ili opadajućim frekvencijama. Izbor zvuka radio Pritisnite taster B. ili kada ste u mrtvim zonama (područje koje nije pokriveno odašiljačima). FM2. itd. graœevine. U području dugog i srednjeg talasa. FM3 i AM. kada se udaljavate od predajnika. Automatsko biranje stanica Kratkim pritiskom tastera K ili M birate sledeću ili prethodnu stanicu. već proizlaze iz prirode signala i načina njihovog širenja. Ako je uključena mogućnost TA ureœaj će birati samo one stanice koje emituju programe s obaveštenjima o stanju na putevima. Izbor talasnog područja Kratkim pritiscima na taster B. zatim na nivou osetljivosti "DX" (izbor najslabijih i najudaljenijih odašiljača). mostova ili ste u tunelu. Izbor stanica se prvo vrši na nivou osetljivosti "LO" (izbor najsnažnijih odašiljaca) pregledom odreœenog talasnog područja.64 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 IZVOR ZVUKA RADIO Napomene za radio prijem Vaš radio će biti izložen pojavama sa kojima se ne susrećete u slučaju kućnog radio prijemnika. Do smetnji prijema može doći pri promenama frekvencije.). kada se signal odbija od prepreka (planine. Prijem u području dugog i srednjeg talasa (GO/PO) kao i kratkog talasa (FM).

Slušanje memorisanih stanica U svakom talasnom području. . 26-05-2003 . neke memorije će ostati prazne. što je potvrda da je stanica memorisana.65 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Ručno biranje stanica Pritisnite taster "MAN". Zvuk će se prvo prekinuti. Novim pritiskom na taster "MAN" vraćate se na automatsko biranje stanica. Duže od dve sekunde držite pritisnut jedan od tastera "1" do "6". Automatsko memorisanje stanica FM (autostore) Držite pritisnut taster B duže od dve sekunde i automatski ćete memorisati 6 najboljih odašiljača u talasnom području FM. zatim vratiti. kratkim pritiskom na neki taster od "1" do "6" uključujete stanicu koja je momorisana na tom broju. Smenjivanje se prekida kada otpustite taster. Ručno memorisanje stanica Izbor željene stanice.Ako ureœaj ne može da pronaœe svih 6 odašiljača. Ako držite pritisnut jedan ili drugi taster. Kratko pritisnite jedan od tastera K ili M da biste povećali ili smanjili ispisanu frekvenciju. stanice se redom smenjuju po rastućim ili opadajućim frekvencijama. Spisak od 6 memorisanih stanica prikazuje se pri svakom pritisku na jedan od tastera od "1" do "6". Stanice su memorisane u talasnom području FM3.

26-05-2003 . CD ili CD šaržer). Praćenje stanica RDS Na ekranu je ispisan naziv izabrane stanice. Napomena: jačina zvuka obaveštenja o stanju na putevima ne zavisi od jačine zvuka slušanja radija. . funkciju uključujete ili isključujete. Svako obaveštenje o stanju na putevima ima prvenstvo i biće emitovano bez obzira na ono što u tom trenutku slušate (radio. funkcija je isključena. Program obaveštenja o stanju na putu Pritiskom na taster "TA" funkciju uključujete ili isključujete."RDS" ako je funkcija aktivirana. Ako želite da prekinete emitovanje poruke. a koji se u odreœenom trenutku najbolje čuju. Na ekranu će biti ispisano: . Izabrana jaćina će biti memorisana i njom će biti emitovane sledeće poruke o stanju na putevima."TA" ako je funkcija aktivirana.66 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 SISTEM RDS Upotreba funkcije RDS (Radio Data System) u području FM Sistem RDS vam omogućava da nastavite sa slušanjem stanice bez obzira na frekvenciju na kojoj emituje svoj program u području kojim prolazite. Jačinu podešavate dugmetom za jačinu zvuka. ."(RDS)" ako je funkcija aktivirana. ali nije dostupna. pritisnite taster "TA". Na ekranu će biti ispisano: . Autoradio stalno traži odašiljače koji emituju isti program. Kratkim pritiskom na taster "RDS"."(TA)" ako je funkcija aktivirana ali nije rdostupna.

Ureœaj EON U ovom ureœaju su povezane stanice koje pripadaju istoj mreži. Ovu mogućnost možete koristiti samo kada je uključen program s obaveštenjima o stanju na putevima TA ili funkcija PTY.kada je na ekranu ispisan tip programa koji vam odgovara.). Zahvaljujući ovoj mogućnosti. jedan od tastera K ili M držite pritisnut duže od dve sekunde da biste obavili automatsko biranje stanica (nakon što obavite automatsko biranje. Funkcija PTY Omogućava slušanje stanica koje emituju tačno odreœenu vrstu programa (informacije. Taster "RDS" držite pritisnut duže od dve sekunde i time ovu funkciju uključujete ili isključujete. 26-05-2003 . Tako memorisan tip programa uključujete kratkim pritiskom na taster sa brojem pod kojim je program memorisan. neke stanice emituju regionalne programe namenjene odreœenom području koje pokrivaju. funkcija PTY je isključena). U ovom načinu rada prvenstvo je dato slušanju istog programa.. Kada se nalazite u talasnom podrucju FM. mogu se memorisati pojedini tipovi programa. muzika. Biranje nekog programa PTY: . . stanica koju u odreœenom trenutku slušate može da emituje obaveštenja o stanju na putevima ili program PTY neke druge stanice koja pripada istoj mreži. U programu rada PTY.67 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Regionalno praćenje (REG) Kada su umrežene. sport.uključite funkciju PTY. .kratkim pritiscima na tastere K ili M pregledajte predloženi spisak različitih tipova programa. taster "TA" držite pritisnut duže od dve sekunde i time funkciju uključujete ili isključujete.. To postižete tako što jedan od tastera od "1" do "6" držite pritisnut duže od dve sekunde. kultura.

Da biste ručno promenili smer čitanja kasete. Smer očitavanja Čitač će naizmenično očitavati stranu 1 i 2 kasete i automatski će menjati smer očitavanja na kraju strane. pritisnite taster C. Preporuke za upotrebu kaseta . Izbor pesme na kaseti (traženje neispisanih delova izmeœu pesama) Pritisnite taster K da izaberete sledeću pesmu. "Dolby" i simbol dvostruko D su marke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pritisnite taster M da se vratite na početak pesme koju upravo slušate ili da izaberete prethodnu pesmu. Smanjenje buke (Dolby B NR sistem) Duže od dve sekunde držite pritisnut taster C da biste uključili ili isključili funkciju. čitač se automatski aktivira.Koristite kasete dobrog kvaliteta. 26-05-2003 .Redovno čistite glavu vlažnom kasetom za čišćenje. .Nikada ne izlažite kasete toploti ili direktnim zracima sunca. Ako je kaseta vec u ureœaju. Dolby smanjenje buke je proizvedeno po licenci Dolby Laboratories Licensing Corporation. pritisnite taster C. . Izbacivanje kasete Pritisnite taster E da biste izbacili kasetu iz ureœaja.Ako je potrebno zategnite traku pre nego što je ubacite u kasetofon. . Ubrzano preslušavanje Jedan od tastera K ili M držite pritisnut (dugo) da biste brzo prešli na kraj ili početak kasete. Na kraju ubrzanog preslušavanja se očitava pesma koja počinje.68 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 IZVOR ZVUKA KASETOFON Izbor zvuka kasetofon Nakon što stavite kasetu u ureœaj.Izbegavajte korišćenje kaseta dužih od 90 minuta. .

Izbor diska Pritisnite jedan od taster "1" do "6" da izaberete odgovarajući disk. Pesme na disku će se očitavati slučajnim redosledom. taster D držite pritisnut dve sekunde. Pritisnite taster M da se vratite na početak pesme koju slušate ili na prethodnu pesmu. Novim pritiskom tastera D od dve sekunde se vraćate na normalno očitavanje. Ubrzano preslušavanje Taster K ili M držite pritisnut da biste ubrzano preslušavali pesme unapred ili unazad.69 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 IZBOR ZVUKA KOMPAKTNI DISK Izbor izvora zvuka CD šaržer Pritisnite taster D. Izbor pesme na disku Pritisnite taster K da izaberete sledeću pesmu. Ubrzano preslušavanje se prekida čim otpustite taster. Očitavanje slučajnim redosledom (RDM) Kada je kao izbor zvuka izabran CD šaržer. 26-05-2003 .

Pritisak 4 .Istovremeni pritisak 3 .Pritisak (iza) 2 .Okretanje (suprotno smeru kazaljke na satu) 26-05-2003 Izvršena naredba Povećanje jačine zvuka Smanjenje jačine zvuka Prekid zvuka (mute).Izbor prethodne pesme (CD) Promena izvora zvuka (radio/CD/CD šaržer) Biranje sledeće memorisane stanice (radio) Izbor sledećeg CD-a Biranje prethodne memorisane stanice (radio) Izbor prethodnog CD-a .70 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 AUTORADIO RD3 Pomeranje ručice 1 .Pritisak 5 .Okretanje (u smeru kazaljke na satu) 7 . zvuk se ponovo čuje kada dugo pritisnete bilo koji taster Automatsko biranje po rastućim frekvencijama (radio) .Izbor sledeće pesme (CD) Automatsko biranje po opadajućim frekvencijama (radio) .Pritisak (iza) 1+2 .Pritisak na kraj 6 .

Izbor memorisane stanice. Pojačavanje visokih/niskih tonova. Pritisak duži od 2 sekunde : automatsko memorisanje stanica (autostore). Smanjenje visokih/niskih tonova.71 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Taster A B C D E F G H I J K L M 1ą6 v TA RDS v w AUDIO kk jj MAN ON/VOL Namena Uključenje/isključenje autoradia. Izbor slušanja radio programa. FMast. Izbor prethodne pesme na CD-u. FM2. niskih tonova. Izbor diska iz CD šaržera. Automtsko biranje po rastućim frekvencijama. Izbor talasnog područja FM1. AM. Podešavanje visokih tonova. Pritisak duži od 2 sekunde : uključenje/isključenje funkcije PTY. Pritisak duži od 2 sekunde : uključenje/isključenje regionalnog praćenja. Pritisak duži od 2 sekunde : očitavanje slučajnim redosledom. Podešavanje jačine zvuka. Uključenje/isključenje prednosti obaveštenja o stanju na putevima. Pritisak duži od 2 sekunde : memorisanje stanice. Ručno/automatsko funkcionisanje tastera K i L. Izbor sledeće pesme na CD-u. Uključenje CD-a. Uključenje CD-a. Automatsko biranje po opadajućim frekvencijama. Izbacivanje CD-a. Uključenje/isključenje funkcije RDS. raspodele zvuka i automatsko regulisanje jačine zvuka. jačine zvuka. 26-05-2003 . Pritisak duži od 2 sekunde : očitavanje slučajnim redosledom.

Autoradio može da radi 30 minuta. visokih tonova (TREB). Ureœaj za zaštitu od kraœe deluje automatski i nema potrebe za bilo kakvim vašim angažovanjem. naglašavanja tonova (LOUD). Moguće ih je. podesiti za radio.72 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 OPŠTE FUNKCIJE Uključenje / isključenje Kada je kontaktni ključ u položaju uključene opreme (OPREMA) ili uspostavljenog kontakta (KONTAKT). ili pritiskom na taster "AUDIO" nakon automatskog podešavanja jačine zvuka. 26-05-2003 . Napomena Ako je vaše vozilo opremljeno telefonom koji ima izlazni signal "mute" spojen na autoradio. Biće neupotrebljiv u slučaju postavljanja u neko drugo vozilo. poslednji se automatski isključuje. dakle. Izlaz iz mogućnosti podešavanja kvaliteta zvuka je automatski. pritiskom na taster A autoradio uključujete ili isključujete. u trenutku upotrebe telefona. PODEŠAVANJE KVALITETA ZVUKA Uzastopnim pritiskanjem tastera "AUDIO" redom se prebacujete na mogućnost podešavanja niskih tonova (BASS). Napomena : podešavanje niskih i visokih tonova karakteristično je za svaki pojedini izvor zvuka. kasetofon ili CD. fadera (FAD). odnosno prelazi na "mute" . UREŒAJ ZA ZAŠTITU OD KRAŒE Autoradio je tako kodiran da može da radi samo u vašem vozilu. nekoliko sekundi nakon što prestane vaše delovanje. PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA Podešavanje jačine zvuka Okretanjem tastera A jačinu zvuka povećavate ili smanjujete. balansa (BAL) i automatskog podešavanja jačine zvuka (CAV). a da u vozilu nije uspostavljen kontakt.

."TREB 0" normalan položaj."TREB +9" maksimalna zastupljenost visokih tonova. Tasterom H povećavate jačinu zvuka napred. . pritiscima na tastere H ili I podešavate visoke tonove. Tasterom I povećavate jačinu zvuka sa leve strane. Podešavanje raspodele zvuka desno/levo (Balans) Kada je na ekranu ispisan natpis "BAL". Tasterom H povećavate jačinu zvuka sa desne strane. Podešavanje raspodele zvuka napred/pozadi (Fader) Kada je na ekranu ispisan natpis "FAD". 26-05-2003 . . Podešavanje visokih tonova Kada na ekranu svetli "TREB". . Naglašavanje tonova Ova funkcija omogućava da se niski i visoki tonovi automatski naglase kada je jačina zvuka mala. pritiscima na taster H ili I podešavate niske tonove."BASS 0" normalan položaj. pritiskom na taster H ili I menjate jačinu zvuka sa desne ili leve strane. . pritiscima na taster H ili I menjate jačinu zvuka napred ili pozadi. Tasterom I povećavate jačinu zvuka pozadi. . Automatsko podešavanje jačine zvuka "CAV" Ova funkcija omogućava automatsko prilagoœavanje jačine zvuka u zavisnosti od nivoa buke u vozilu. Funkciju uključujete ili isključujete pritiskom na taster H ili I."BASS –9" minimalna zastupljenost niskih tonova."TREB –9" minimalna zastupljenost visokih tonova.73 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Podešavanje niskih tonova Kada na ekranu svetli "BASS". Pritiskom na tastere H ili I ovu funkciju uključujete ili isključujete."BASS +9" maksimalna zastupljenost niskih tonova.

Izbor talasnog područja Kratkim pritiscima na taster B. potom na nivou osetljivosti "DX" (biranje najslabijih i najudaljenijih odašiljača). pregledom odreœenog talasnog područja. graœevine. Izbor slušanja radioprograma Pritisnite taster B. do smetnji u prijemu može doći kada se udaljavate od predajnika. U području dugog/srednjeg talasa. možete uočiti smetnje kada se vozite ispod dalekovoda. Smenjivanje stanica se prekida na prvoj stanici koju ureœaj pronaœe u trenutku kada otpustite taster. FMast ili AM.) ili kada ste u mrtvim zonama (područje nepokriveno odašiljačima). mostova ili ste u tunelu. itd. Ako je uključena mogućnost TA. ureœaj će birati samo one stanice koje emituju programe s obaveštenjima o stanju na putevima. po rastućim ili opadajućim frekvencijama. Ako taster držite pritisnut. stanice će se redom smenjivati. FM2. 26-05-2003 . dva puta pritisnite taster K ili L . Automatsko biranje stanica Kratkim pritiskom na taster K ili L izabraćete uključenje sledeće ili prethodne stanice. U području kratkog talasa. Prijem u području dugog/srednjeg talasa (LW/MW). izložen je smetnjama koje ne dovode u pitanje kvalitet ureœaja. brežuljci.74 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 IZBOR ZVUKA RADIO Napomene o prijemu radio programa Vaš autoradio će biti izložen pojavama sa kojima se ne susrećete u slučaju kućnog radio prijemnika. Ako nivo osetljivosti biranja "DX" želite direktno da uključite. kada se signal odbija od prepreka (planine. kao i kratkog talasa (FM). već proizilaze iz prirode signala i načina njegovog širenja. birate talasno područje FM1. Biranje stanice se prvo obavlja na nivou osetljivosti "LO" (biranje najsnažnijih odašiljača).

Slušanje memorisanih stanica U svakom talasnom području. Ove stanice su memorisane u talasnom području FM3. Novim pritiskom na taster "MAN" vraćate se na automatsko biranje stanica.Ako ureœaj ne može da pronaœe svih 6 odašiljača. kratkim pritiskom na jedan od tastera od "1" do "6" . Ručno memorisanje stanica Izaberite stanicu koju želite. neke memorije će ostati prazne. Zvuk će se prvo prekinuti. Kratkim pritiskom na taster K ili L stanicu birate po rastućoj ili opadajućoj frekvenciji u odnosu na onu koja je ispisana na ekranu. čime je potvrœeno da je stanica memorisana. . Smenjivanje se prekida kada taster otpustite. 26-05-2003 . Automatsko memorisanje stanica FM (autostore) Taster B držite pritisnut duže od dve sekunde i automatski ćete memorisati 6 najboljih odašiljača u području FM. zatim vratiti.75 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Ručno biranje stanica Pritisnite taster "MAN". Duže od dve sekunde držite pritisnut jedan od tastera od "1" do "6" . uključujete stanicu memorisanu na tom broju. stanice se redom smenjuju po rastućim ili opadajućim frekvencijama. Ako jedan ili drugi taster držite pritisnut.

Izabrana jačina će biti memorisana i na njoj će biti emitovane sledeće poruke o stanju na putevima."(TA)" . Praćenje stanica RDS Na ekranu je ispisan naziv izabrane stanice. Ako želite da prekinete emitovanje poruke. neke stanice emituju regionalne programe namenjene odreœenom području koje pokrivaju. 26-05-2003 . Ovu jačinu podešavate tasterom za jačinu zvuka."(RDS)". Program obaveštenja o stanju na putevima Pritiskom na taster "TA" ovu funkciju uključujete ili isključujete. Na ekranu će biti ispisano: . Autoradio neprestano pretražuje odašiljače koji emituju isti program.76 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 SISTEM RDS Služenje funkcijom RDS (Radio Data System) u području FM Sistem RDS omogućava vam da nastavite da slušate izabranu stanicu bez obzira na frekvenciju na kojoj ona emituje svoj program u području kojim prolazite."RDS". a u odreœenom trenutku se najbolje čuju. ako je funkcija uključena ali nije na raspolaganju. funkcija je isključena. ali nije dostupna. CD ili CD šaržer)."TA" . U ovom načinu rada prvenstvo je dato slušanju istog programa. Taster "RDS" držite pritisnut duže od dve sekunde i time ovu funkciju uključujete ili isključujete. Napomena : jačina zvuka obaveštenja o stanju na putevima ne zavisi od podešene jačine zvuka slušanja autoradia. ako je funkcija uključena. Regionalno praćenje (REG) Kada su umrežene. Kratkim pritiskom na taster "RDS". ako je funkcija uključena. pritisnite taster "TA" . . Svako obaveštenje o stanju na putevima ima prvenstvo i biće emitovano bez obzira na ono što u tom trenutku slušate (radio. . ovu funkciju uključujete ili isključujete. ako je funkcija uključena. Na ekranu će biti ispisano: .

77

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
Funkcija PTY Ona omogućuje slušanje stanica koje emituju tačno odreœenu vrstu programa (informacije, kultura, sport, muzika...). Kada se nalazite u talasnom području FM, taster "TA" držite pritisnut duže od dve sekunde i time funkciju uključujete ili isključujete. Biranje programa PTY: - uključite funkciju PTY, - kratkim pritiskom na taster K ili L prelazite sa jedne na drugu stavku spiska različitih predloženih programa, - kada se na ekranu pojavi ispisan program po vašoj želji, taster K ili L držite pritisnut duže od dve sekunde kako bi bio izvršen automatski izbor stanica (nakon automatskog izbora stanica, funkcija PTY se isključuje). U funkciji PTY možete memorisati pojedine tipove programa. To postižete držeći taster od "1" do "6" pritisnut duže od dve sekunde. Slušanje memorisanog tipa programa postižete kratkim pritiskom na odgovarajući taster. Sistem EON Ovaj sistem povezuje stanice koje pripadaju istoj mreži. On omogućuje prijem nekog obaveštenja o stanju na putevima ili nekog PTY programa koje emituje stanica koja pripada istoj mreži kao i ona stanica koju u tom trenutku slušate. Ova mogućnost vam je na raspolaganju ako imate uključen program sa obaveštenjima o stanju na putevima TA ili funkciju PTY.

26-05-2003

78

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
IZVOR ZVUKA KOMPAKTNI DISK
Izbor izvora zvuka CD Stavite disk u odeljak, otisnutom stranom na gore i njegovo očitavanje će automatski početi. Ako je disk već u ureœaju, pritisnite taster C. Izbacivanje diska Pritisnite taster E da biste iz ureœaja izbacili disk.

Izbor pesme na disku Pritiskom na taster K prelazite na očitavanje sledeće pesme na disku. Pritiskom na taster L vraćate se na početak pesme koja se u tom trenutku očitava ili na prethodnu pesmu na disku. Ubrzano preslušavanje Pritisnite taster "MAN" . Pritiskom na taster K ili L na brzinu ćete preslušati pesme nekog diska, u smeru sledećih ili prethodnih pesama. Ubrzano preslušavanje se prekida u trenutku kada otpustite taster. Taster K i L ponovo služe za "izbor pesme sa diska" nakon ponovnog pritiska na taster "MAN" .

Očitavanje pesama slučajnim redosledom (RDM) Kada je kompaktni disk aktivan kao izvor zvuka, taster C držite pritisnut duže od dve sekunde. Pesme tog diska biće očitane slučajnim redosledom. Novim pritiskom od preko dve sekunde na taster C vraćate se normalnom načinu očitavanja diska.

Upotreba narezivanih kompakt-diskova može prouzrokovati poremećaje u radu. 26-05-2003

79

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
IZVOR ZVUKA KOMPAKTNI DISK
Uključenje kompaktnog diska Pritisnite taster D.

Izbor diska Pritiskom na jedan od tastera od "1" do "6" disk. birate odgovarajući

Biranje pesme na disku Pritiskom na taster K birate sledeću pesmu na disku. Pritiskom na taster L vraćate se na početak pesme koju slušate ili birate prethodnu pesmu na disku. Ubrzano preslušavanje Pritisnite taster "MAN" . Taster K odnosno L držite pritisnut i ubrzano ćete preslušavati sledeće odnosno prethodne pesme nekog diska. Ubrzano preslušavanje se zaustavlja kada otpustite taster. Taster K i L ponovo služe za "izbor pesme sa diska" nakon ponovnog pritiska na taster "MAN" .

Očitavanje slučajnim redosledom (RDM) Kada je kompaktni disk aktivan kao izvor zvuka, taster D držite pritisnut duže od dve sekunde. Pesme diska će biti očitane slučajnim redosledom. Novim pritiskom od preko dve sekunde na taster D vraćate se normalnom načinu očitavanja diska. 26-05-2003

. . .držač stavite u šaržer. na levoj strani i moze primiti 6 diskova.zatvorite klizni poklopac A.80 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 ŠARZER ZA CD (RM2 et RD3) Smešten je u prtljažniku. Upotreba kompakt diskova koji su narezivani može izazvati poremećaje u radu.otvorite klizni poklopac A.otvorite jednu od šest pregrada držača povlačenjem jezička D. 26-05-2003 . Disk stavljate u šaržer na sledeći način: . otisnutom stranom prema gore. . zatvorite je.disk stavite u pregradu.pritisnite taster B da biste izbacili držač diskova C. .

Meœutim.81 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 AUDIO SISTEM Predstavljanje Vaša berlina 406 je opremljena audio sistemom Hi-Fi marke JBL. – u prednjim vratima: dva Woofera (2) za kvalitet dubokih tonova (niže frekvencije) na prednjim sedištima. Zvučnici su smešteni: – na komandnoj tabli: dva Micro Tweetera (3) smeštena u dva Medium (4) za dobar kvalitet zvuka napred. preporučujemo regulisanje AUDIO funkcija (BASS. – na zadnjoj ploči: dva Tweetera (5) za kvalitet visokih tonova (visoke frekvencije) na zadnjim sedištima. a jačine (LOUD) u položaj "ON". FAD. da bi Vi i Vaši putnici u potpunosti uživali u audio sistemu JBL. 10 zvučnika visoke akustičke vrednosti. 26-05-2003 . uživaćete u jasnoći i dubini uz osećaj da zvuk savršeno ispunjava prostor u vozilu. smešteni su u dva elipsoidna zvučnika (6) tako podešena da reprodukuju veliku gamu dubokih (niže i niske frekvencije) u celoj kabini. napred kao i pozadi. BAL) u položaj " 0 " (nula). Nije potrebno nikakvo dodatno prilagoœavanje. imuzina 406 (RM2 i RD3) Podešavanje u programu CD Osnovne funkcije su one koje ima autoradio. napravljenom po meri za kabinu Vašeg vozila. Ovi zvučnici omogućuju kvalitet i optimalnu raspodelu zvuka u vozilu. TREB. U središtu sistema je višenamenski pojačivač (1) od 240 Wati (u prtljažniku) kojim se nezavisno upravlja.

– u prednjim vratima: dva Woofera (2) za kvalitet dubokih tonova (niže frekvencije) na prednjim sedištima. FAD. U središtu sistema je višenamenski pojačivač (1) od 180 Wati (u prtljažniku) kojim se nezavisno upravlja. preporučujemo regulisanje AUDIO funkcija (BASS. 10 zvučnika visoke akustičke vrednosti. napravljenom po meri za kabinu Vašeg vozila. Zvučnici su smešteni: – na komandnoj tabli: dva Micro Tweetera (3) smeštena u dva Medium (4) za dobar kvalitet zvuka napred. – na zadnjoj ploči: dva Tweetera (5) za kvalitet visokih tonova (visoke frekvencije) na zadnjim sedištima. Meœutim. Nije mu potrebno nikakvo dodatno prilagoœavanje.82 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 SISTEM AUDIO Predstavljanje Vaš karavan 406 je vozilo opremljeno audio sistemom Hi-Fi marke JBL. napred kao i pozadi. Podešavanje u programu CD Osnovne funkcije su one koje ima autoradio. 406 karavan (RM2 I RD3) 26-05-2003 . da bi Vi i Vaši putnici u potpunosti uživali u audio sistemu JBL. smešteni su u dva Mediuma (6) koji obezbeœuju homogenu reprodukciju zvuka u celoj kabini. Ovi zvučnici omogućuju kvalitet i optimalnu raspodelu zvuka u vozilu. TREB. a jačine (LOUD) u položaj " ON ". BAL) u položaj " 0 " (nula).

83 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 SISTEM NAVOŒENJA U VOZILU Predstavljanje Sistem navoœenja u vozilu vas usmerava. Njim se možete služiti u svakom trenutku. odnosno zemlje. prema odredištu koje ste izabrali. odnosno ispisane na ekranu.daljinski upravljač. menu : Pritiskom na ovaj taster ulazite u glavni meni. Ovim tasterom možete da se služite u bilo kom meniju. Smer pomeranja : Pritiskom na odgovarajuću strelicu pomerate se po ekranu i tako možete da izaberete jednu od ponuœenih funkcija. Odreœene funkcije ili usluge se mogu razlikovati od onih koje su opisane u ovom vodiču u zavisnosti od verzije CD ROM-a.kompaktni disk (CD-ROM). tačno odredi vaš položaj u odreœenom trenutku. 26-05-2003 . Nije operativan u toku navoœenja. . na upotrebu radija i stalno otkrivanje. kada ga usmerite prema ekranu. . "Pritisak duži od 2 sekunde": vraćate se na ekran prijema.ekran. Navigacioni sistem u vozilu je sastavljen od sledećih delova: . zahvaljujući većem broju satelita. na navoœenje. Sistem GPS omogućuje da se. Ako se radi o ekranu prijema. mod : Taster načina rada "Kratki pritisak": prebacivanje na natpis datuma. pomoću govornih i ispisanih poruka. esc : Taster vraćanja "Kratki pritisak": poništavate tekuću radnju i vraćate se na prethodni ekran. Osnov ovog sistema je upotreba baze katografskih podataka i podataka sistema GPS. strelice usmerene prema gore odnosno dole omogućiće vam da prilagodite osvetljenost ekrana.prekidač za ponavljanje poslednje govorne poruke. da izabrete odreœenu informaciju od onih koje su vam u pojedinom meniju predložene.računar. . DALJINSKI UPRAVLJAČ Omogućiće vam. . val : Taster potvrde Izvršeni izbor potvrœujete pritiskom na ovaj taster.

Spoljašnja temperatura.84 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Ekran U zavisnosti od menija u kom se nalazite. Izabrana funkcija (potvrda izbora). 26-05-2003 . Tokom navoœenja na ekranu su ispisane različite informacije i radnje koje treba da izvršite: 1. 3. Radnja koja se odnosi na trenutno stanje. 5. Ulica kojom se trenutno krećete. 7. Sat. Udaljenost do konačnog odredišta. 6. Napomena: opcija "List" (Lista) je dostupna za izbor najviše 80 adresa. 2. Sledeća radnja koju treba da izvedete. Sledeća ulica kojom ćete voziti. Funkcija koja je u ovom slučaju nedostupna. Funkcije koje možete izabrati. 8. 3. 2. 4. Udaljenost do sledeće radnje. u donjem delu ekrana su ispisane različite funkcije: 1.

CD-Rom Na kompaktnom disku se nalaze svi kartografski podaci. Pokazivač za CD. Pokazuje da li je računar pod naponom. Koristite samo diskove koje je odobrio PEUGEOT. Pokazuje da li je CD-ROM ubačen u računar.85 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Računar Ponavljanje poslednje govorne poruke Krtatim pritiskom na prekidač koji se nalazi na vrhu ručice za upravljanje radom brisača možete ponoviti emitovanje poslednje govorne poruke. Odeljak za CD-ROM. 2. U odeljak ga stavljate tako da je otisnuta strana okrenuta prema gore. Navigacioni sistem je uključen kada je punim linijama osvetljena mapa sveta. Pokazivač "ON". 4. Računar se nalazi u pregradi za rukavice. 3. Taster za izbacivanje CD-ROM-a. 1. Upotreba narezivanih diskova može izazvati nepravilnosti u radu. 26-05-2003 .

.86 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Glavni meni Uspostavite kontakt.radio funkcije se zaustavljaju kada je sistem u modusu navoœenja.. a daljinskim upravljačem nemojte da se služite dok vozite. . Navigacija / Navoœenje U meniju "Navigation/guidance" (Navigacija / navoœenje) nude vam se sledeće mogućnosti : . Pritisnite taster "Menu" ( Meni) na daljinskom upravljaču i na ekranu se otvara glavni meni. Pomoću strelica za smer pomeranja po ekranu izaberite funkciju koju želite. . Ako ste izabrali meni "Navigation/guidance" (Navigacija / navoœenje) na ekranu se pojavljuje natpis koji vas upozorava na način korišćenja navigacije..unos adrese nekog novog odredišta. aerodrom. Poštujte znakove na putu. Pritisnite taster "VAL" i time prelazite na sledeći ekran. železnička stanica.izbor neke adrese koju ste upisali u jedan od dva adresara koja su vam na raspolaganju u ureœaju. a izbor potvrdite (pritiskom na taster "VAL"). 26-05-2003 .).izbor odreœene usluge u gradu (hotel. .pristup meniju "Navigation options" (Opcije navoœenja) .

U slučaju pogrešnog unošenja. Napomena : navoœenje može da počne čim ste izabrali grad i ulicu. Kada se spisak smanji na manje od 5 imena. Napomena : nakon što potvrdite upis odreœenog slova. Izaberite grad i pritisnite taster "VAL" da potvrdite izbor. Izaberite funkciju "Validate" (Potvrda) i pritisnite taster "VAL". birate slovo po slovo iz imena novog grada i svako izabrano slovo potvrdite (pritiskom na taster "VAL"). Tokom unošenja slova iz imena grada funkcija "List" (Spisak) vas obaveštava o broju gradova čije ime počinje unetim slovima. poslednje ispisano slovo možete da promenite izborom funkcije "Correct" (Ispravka) u donjem delu ekrana. ti gradovi će biti automatski ispisani na ekranu. Unesite kućni broj. U tom slučaju izaberite funkciju "Validate" (Potvrda). 26-05-2003 . Unesite naziv ulice. izaberite funkciju "Validate" (Potvrda) i pritisnite taster "VAL". Funkcija "Change" (Izmena) vam omogućava da izbrišete puno ime grada koje ste ispisali. Napomena : navoœenje može da počne čim ste izabrali grad. a da ne unosite naziv ulice i kućni broj. U tom slučaju izaberite funkciju "City center" (Centar grada). a da kućni broj još niste uneli. izaberite funkciju "Validate" (Potvrda) i pritisnite taster "VAL". na ekranu vam ostaju na raspolaganju samo ona slova koja mogu da čine ime nekog postojećeg grada. Ako menjate ime grada: pomoću daljinskog upravljača. odnosno strelica za smer pomeranja po ekranu. Kada je na ekranu ispisano ime grada po vašem izboru.87 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Unos novog odredišta Na ekranu je ispisan poslednji grad na koji se navoœenje odnosilo.

Kada je kriterijum po vašem izboru označen kao izabran. 26-05-2003 . Napomena : odredište možete i da izmenite. odnosno možete da ga upišete u jedan od dva adresara (videti poglavlje o unošenju odredišta u adresar). a navoœenje će početi ako u roku od 5 sekundi računaru ne date drugačiju naredbu. Ovaj kriterijum se zadržava. sledite uputstva. Na ekranu je ispisan poslednji primenjeni kriterijum. izaberite funkciju "YES" (DA) i potvrdite je pritiskom na taster "VAL". izaberite funkciju "Validate" (Potvrda) i pritisnite taster "VAL". Navoœenje počinje. Sledite uputstva. odnosno ako izaberete i potvrdite funkciju "No" (NE). Izaberite jedan od predloženih kriterijuma i potvrdite ga pritiskom na taster "VAL". Ako želite da izmenite kriterijum navoœenja.88 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Na ekranu se ispisuju svi podaci o novom odredištu (koje ste upravo programirali). Izaberite funkciju "Validate" (Potvrda) i pritisnite taster "VAL".

Kursor na levoj strani ekrana pokazuje na kojoj se stavci spiska nalazite.Odlučujete se za poslednju adresu koja je ispisana: birate funkciju "Validate" (Potvrda). birate uslugu i to tako da se po ekranu pomerate pritiskom na jednu od strelica na daljinskom upravljaču. 26-05-2003 .Izaberite kriterijum navoœenja. Izborom funkcije "Previous" (Prethodni) (Sledeći) možete da pregledate ceo spisak. . Nakon što ste izabrali adresu. Na raspolaganju su vam tri mogućnosti da odredite mesto na kojem ćete birati odreœenu uslugu: . Na ekranu je ispisana poslednja adresa na koju se navoœenje odnosilo.Izabraćete novi grad i ulicu (ili centar grada): izabirete funkciju "Change" (Izmena).89 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Izbor usluge Ispisana je adresa tražene usluge.Odlučujete se za mesto na kojem se trenutno nalazite: izabirete funkciju "Current location" (Trenutna lokacija). ili "Next" Kada je na ekranu ispisano mesto po vašem izboru. Oznaka u desnom delu ekrana (npr. Navoœenje počinje. izaberite funkciju "Validate" (Potvrda) i pritisnite taster "VAL". . 1/50) obeveštava vas ako postoji više mesta (maksimalno 50) koje u istom prečniku nude iste usluge. u pravoj liniji do 50 km. a potom svoj izbor potvrdite pritiskom na taster "VAL". sledite uputstva.

potom pritisnite taster "VAL". sledite uputstva. Izaberite kriterijum navoœenja. imate mogućnost da staru adresu zamenite novom. Ako se to ime ili naziv već nalaze u memoriji sa nekom drugom adresom. na kraju pritisnite taster "VAL". Pomeranjem pomoću strelica na daljinskom upravljaču izaberite adresar u koji je upisana adresa koju tražite. Navoœenje počinje. Kursor na levoj strani ekrana pokazuje na kojoj se stavci popisa nalazite. potom pritisnite taster "VAL". Na ekranu će se ispisati adresa pozvana iz memorije. imate mogućnost upisa u memoriju računara. Pozivanje nekog odredišta iz memorije Unesite slova imena ili naziva neke adrese. 26-05-2003 . Na ekranu će biti ispisana puna adresa. zatim pritisnite taster "VAL". Popis pregledajte pomeranjem pomoću strelica na daljinskom upravljaču. zaustavite se na stavci koja vam treba. Izaberite funkciju "Lični adresar" ili "Poslovni adresar". Time je ispisana adresa uneta u adresar koji ste izabrali (kapacitet memorije je 100 adresa). izborom funkcije "Store" (Upis). Izaberite funkciju "Validate" (Potvrda).90 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Unošenje adrese u adresar Prilikom unošenja neke nove adrese.

podešavanje datuma i sata. . Iz menija navigacija/navoœenje. holandski). italijanski. francuski.91 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Konfiguracija ekrana Opcije navoœenja Iz glavnog menija možete otvoriti meni "Configure display" (Konfiguracija ekrana). Tu možete preimenovati ili izbrisati neku adresu. sa postojećih lista.podešavtanje osvetljenosti ekrana.upravljanje adresarima. . španski. Mogu se prikazati dve poruke u zavisnosti od prethodnog stanja : "Resume guidance" ( Nastavak navoœenja) ili "Stop guidance" (Zaustavljanje navoœenja). a iz njega imate pristup do sledećih parametara: . izmeœu stepeni Celciusa ili Fahrenheita kao i modifikovanje formata časovnika (modus 12 ili 24 sata).izbor jezika na kojem će biti ispisane poruke na ekranu i emitovane govorne poruke (nemački.podešavanje formata i jedinica. engleski. Ovo podešavanje omogućuje izbor izmeœu prikaza Km/h ili Mph. . odnosno ime ili naziv. . .podešavanje jačine zvuka govornih poruka.zaustavljanje ili nastavak navo]enja. odnosno naziv pod kojim će doći do nekih izmena (preimenovanje ili brisanje). To postižete tako da prvo izaberete jedan ili drugi adresar. zatim ime. . meni "Navigation options" (Opcije navoœenja) nudi sledeće mogućnosti : .brisanje svih podataka iz oba adresara. 26-05-2003 .

izmenite kriterijum trenutnog navoœenja.92 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Elementi navoœenja U meni "Guidance tools" (Elementi navoœenja) ulazite pritiskom na taster "VAL" u trenutku kada je navoœenje u toku. 26-05-2003 . .prekinete trenutno navoœenje.proveriti ili izmenite programirano odredište. . . Tu imate ove mogućnosti: .podesite jačinu zvuka govornih poruka.

ELEKTRONSKA BLOKADA STARTOVANJA Zaključava sistem provere rada motora odmah nakon prekida kontakta i sprečava pokretanje vozila u slučaju kraœe. U slučaju nepravilnosti u radu sistema. Ako su neka prednja ili zadnja vrata otvorena. U tom slučaju treba da izvršite ponovno usklaœivanje daljinskog upravljača. Pri uspostavljanju kontakta. 26-05-2003 . pri otvaranju vrata vozača će vas na to upozoriti zvučni signal.93 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 KLJUČEVI Ključevima odvojeno delujete na brave prednjih vrata. otključavate vrata i prtljažnik. Zaboravljen ključ Ako ste zaboravili ključ na kontaktbravi. Daljinski upravljač ima iste funkcije sa rastojanja. centralizovano zaključavanje nije moguće. kôd se prepozna i pokretanje je moguće. Ključ ima elektronsko dugme koje ima poseban kôd. krovna svetla se pale. Možete ga blokirati. Na to ukazuje paljenje žmigavaca na oko dve sekunde. Napomena : izbegavajte dodirivanje dugmadi daljinskog upravljača izvan dometa vozila. pregrade za rukavice. a migavci rade nekoliko sekundi. Na to ukazuje brzo paljenje i gašenje žmigavaca. Daljinski upravljač Zaključavanje Pritiskom na dugme A zaključavate vozilo. komandu isključenja vazdušnog jastuka suvozača i uspostavljanje kontakta. posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Centralna brava Ključevima sa strane vrata vozača zaključavate. Otključavanje Pritiskom na dugme B otključavate vozilo. Lokalizovanje vozila Da lokalizujete prethodno zaključano vozilo na parkingu: pritisnite dugme A.

26-05-2003 . nikada u vozilu. izvršite njegovo usklaœivanje. Ako nakon zamene baterije daljinski upravljač i dalje ne funkcioniše. Ponovo uspostaviti kontakt. Kartica sa poverljivim podacima Na kartici je identifikacioni kôd koji je potreban Ovlašćenom Servisu PEUGEOT pri svakoj intervenciji na sistemu. Odmah pritisnuti taster A. Da zamenite bateriju. Karticu čuvajte na sigurnom mestu. Zamena baterije daljinskog upravljača Informaciju da je "istrošena baterija" daje zvučni signal praćen porukom na višenamenskom ekranu. Prekinuti kontakt i izvuću ključ sa daljinskim upravljačem iz kontaktbrave.94 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Reinicijalizacija daljinskog upravljača Prekinuti kontakt. osim u slučaju potrebe. Daljinski upravljač je opet operativan. Kôd je sakriven zaštitnom trakom koju nemojte skidati. odvojite kućište pomoću novčića u nivou prstena (baterija CR 2016/3 volta).

U tom slučaju će biti potrebno da pristupite ponovnom usklaœivanju. Ovaj broj je kodiran na etiketi koju ste dobili uz ključ. vaš Ovlašćeni Servis PEUGEOT će brzo moći da vam dostavi nove ključeve. Sigurnosti radi (deca u vozilu). Nemojte ga dodirivati u džepovima jer možete slučajno otključati vozilo. Daljinski upravljač visoke frekvencije je performantan sistem.proverite da ste dobili i karticu sa poverljivim podacima. Prilikom kupovine polovnog vozila : . Daljinski upravljač ne može da radi dok je ključ u ureœaju za zaštitu od kraœe. čak i kada je prekinut kontakt. U slučaju da ga izgubite. Nemojte ništa menjati na sistemu za elektronsku zaštitu od pokretanja. nemojte delovati na ureœaj za super-zaključavanje ako je neko u vozilu. Ipak. osim za ponovno usklaœivanje. Izbegavajte da delujete na dugme daljinskog upravljača kada ste van dometa vozila. 26-05-2003 . izvadite ključ iz ureœaja za zaštitu od kraœe kada izlazite iz vozila.95 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Pažljivo zabeležite broj svakog ključa. čak i na kratko. Rizikujete daga učinite neoperativnim. .memorišite ključeve u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT kako biste bili sigurni da samo ključevi koje imate mogu pokrenuti vozilo.

ALARM* Alarm vrši dva tipa zaštite : . Aktivirajte alarm u pet minuta koji slede vašem izlasku iz vozila. zaključavajući ga preko daljinskog upravljača (crvena lampica. aktivira se spoljna zaštita. . oglašava se sirena i pale se migavci. Posle 5 sekundi. sirena se oglašava samo na trenutak. sirena svira trideset sekundi. Da zaustavite njen rad. Posle jednog ciklusa. Posle 45 sekundi. alarm se tada pali. uspostavite kontakt. pali se u slučaju promene u prostoru kabine (lomljenje stakla ili pomeranje u unutrašnjosti). koja se vidi spolja. Propisno zatvorite vozilo kako bi alarm mogao da se aktivira. centralne komande ili akumulatora. Kada se upali alarm. zaključajte ga preko brave. Alarm se tada isključuje. pali se svake sekunde. haube ili prtljažnika. a migavci ostaju upaljeni dve sekunde). aktivira se unutrašnja zaštita.spoljnu. Napomena : ako želite da zaključate vozilo. * U zavisnosti od zemlje. ali daljinski upravljač više ne radi : otključajte vrata ključem i otvorite vrata. Napomena : ako se crvena lampica pali i gasi. Isključenje Otključajte vozilo pomoću ključa sa daljinskim upravljačem (pokazivači pravca se pale i gase tokom dve sekunde . Napomena : kada je alarm aktiviran.96 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Aktiviranje Prekinite kontakt i izaœite iz vozila. a crvena komandna lampica se gasi). alarm je opet operativan. ukoliko neko pokuša da isključi kablove sirene.unutrašnju. pali se u slučaju otvaranja vrata. to znači da se alarm palio dok ste bili odsutni. Pažnja Ako prilikom aktiviranja alarma. odmah pritisnite dugme 1 za unutrašnju zaštitu. prtljažnik ili hauba nisu dobro zatvoreni. a da ne aktivirate alarm. neka vrata. 26-05-2003 . Napomena : alarm je takoœe opremljen funkcijom protiv obijanja. uspostavite kontakt u narednih deset sekundi.

• Izaœite iz vozila. trebalo bi da uključite samo spoljnu zaštitu : • Prekinite kontakt. • Kada ponovo priključite akumulator. • Skinite akumulator. 26-05-2003 . Napomena : ako želite da dopunite ili zamenite akumulator : • Uspostavite kontakt. • Migavci ostaju upaljeni dve sekunde. pritisnite dugme za unutrašnju zaštitu 1 dok lampica ne počne neprekidno da svetli. jer to može dovesti do nepravilnosti u radu. • Crvena lampica se pali svake sekunde. • Lampica se brzo pali i gasi tri sekunde. a onda otključajte vozilo pomoću daljinskog upravljača. • Vrata se zaključavaju. Ne radite nikakve modifikacije na alarmnom sistemu. Isključenje alarma za zaštitu unutrašnjosti pogledati odeljak "Isključenje".97 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Aktiviranje alarma samo za spoljnu zaštitu Ako želite da ostavite otvoren prozor ili životinju u vozilu dok ste odsutni. • Pritisnite dugme za zaključavanje na daljinskom upravljaču. • U sledećih deset sekundi pritisnite dugme 1 za zaštitu unutrašnjosti i zadržite pritisak dve sekunde. prvo zaključajte. • Pre nego što istekne deset sekundi.

98 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Automatsko centralno zaključavanje Da uključite ovu funkciju. Dugme okrenite za četvrtinu kruga pomoću kontaktnog ključa. obratite se Ovlašćenom Servisu PEUGEOT. Vrata i prtljažnik vašeg vozila se automatski zaključavaju kada vozilo krene (brzina iznad 10 km/h). Otvaranje vrata iznutra Zaključavanje iznutra Zaključavate tako što pritisnete dugme A. dugme deluje samo na ona vrata na kojima se nalazi. 26-05-2003 . Komande za otvaranje vrata omogućuju potpuno otključavanje vozila. Na ostalim vratima. VRATA Otvaranje vrata spolja Bezbednost dece Sprečava otvaranje zadnjih vrata iznutra. Zaključavanjem prednjih vrata postižete zaključavanje prednjih i zadnjih vrata i prtljažnika.

sve do potpunog zatvaranja. Zaključavanje prtljažnika nezavisno od vrata Ključ okrenite za četvrtinu kruga od A prema C. Pritisnite odgovarajuću komandu. Zatvarate pritiskom na deo B prekidača.99 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Uvek izvucite kontakt-ključ kada napuštate vozilo. Vozač se mora uveriti da putnici umeju pravilno da koriste komande za pokretanje šibera. Prtljažnik sada zaključavate i otključavate daljinskim upravljačem ili delovanjem na bravu na vozačevim vratima. sve do potpunog zatvaranja. Da se vratite na istovremeno zaključavanje sa vratima: ključ okrenite od A prema B. U slučaju da vas šiber prilikom kretanja uštine. čak i na kratko. pokrenite ga u suprotnom smeru. Pre nego što vozač pritisne komandu za otvaranje šibera mora se uveriti da niko ne ometa njegovo kretanje. ŠIBER • Delimično otvaranje Pritisnite deo A prekidača. PRTLJAŽNIK Zaključavanje i otključavanje prtljažnika istovremeno sa vratima Ključ okrenite za četvrtinu kruga od A prema B. 26-05-2003 . Vodite računa o deci kada pokrećete šiber. • Otvaranje Pritisnite deo B prekidača. Zatvarate pritiskom na deo A prekidača. Prtljažnik je sada zaključan bez obzira na delovanje putem daljinskog upravljača ili putem brave na vozačevim vratima.

Zapremina rezervoara za gorivo je oko 70 litara. Podizači haube Podizači otvaraju haubu i drže je otvorenom. PUNJENJE REZERVOARA ZA GORIVO Gorivo punite kada je motor zaustavljen. Zatvaranje Spuštajte poklopac i pri kraju ga pustite da slobodno padne.100 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Otvaranje iznutra petih vrata karavana sa 7 mesta Kližite dugme A i pritisnite. to bi moglo dovesti do poremećaja u radu vašeg vozila. Kada rezervoar punite do vrha. Da zaključate unutrašnju komandu : ključ okrenite ulevo. Spolja : dignite oprugu i podignite haubu. Proverite da li je dobro zatvoren. preko tačke otpora. 26-05-2003 . OTVARANJE HAUBE Iznutra : povucite ručicu koja se nalazi na levoj strani ispod prednje konzole. Poklopac rezervoara za gorivo otvarate povlačenjem. ne insistirajte nakon trećeg prekida pištolja za punjenje. Predviœeno mesto za odlaganje čepa je na unutrašnjoj strani poklopca. ručice smeštene na podu. sa leve strane vozačevog mesta.

Prednji nasloni za ruke Možete ih preklopiti i pomerati.dugme smešteno na levoj voœici ispod naslona sedišta. 3 .i naslon za glavu prema dole.101 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 SEDIŠTA Ručno podešavanje prednjih sedišta 1 . 6 .Podešavanje nagiba horizontalnog dela sedišta Ručicu podignite i namestite odgovarajući nagib. 5 .Podešavanje visine vozačevog sedišta Prema napred izvucite teleskopsku ručicu i pomičite je na gore ili na dole. 4 . 2 . Kada želite da ga izvadite. .Podešavanje nagiba naslona Okretanjem točkića namestite željeni nagib. 26-05-2003 .Podešavanje udaljenosti sedišta Podignite ručicu i sedište kližite prema napred ili nazad.Podešavanje visine i nagiba naslona za glavu Naslon za glavu je dobro namešten kada je njegov gornji rub u ravni sa temenom. Nosači naslona za glavu imaju ozubljenja koja sprečavaju spuštanje naslona (mehanizam zaštite u slučaju nesreće). pritisnite dugme koje se nalazi izmeœu naslona za ruku i strane sedišta i izvucite naslon. oni moraju biti na svom mestu i ispravno podešeni. Kada želite da dignete naslon. pritisnite oprugu. povucite ga prema gore. istovremeno pritisnite : . Upozorenje : Nikada ne vozite bez naslona za glavu. Ako želite da spustite naslon. Ako želite da ih podignete.

Podešavanje nagiba naslona Prekidač iskrenite prema napred ili prema nazad.Podešavanje nagiba horizontalnog dela sedišta Pomerite prednji deo prekidača. 26-05-2003 . D .Podešavanje udaljenosti sedišta Prekidač gurajte prema napred ili prema nazad i sedište će tako klizati.102 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Električno podešavanje prednjih sedišta A .Podešavanje visine vozačevog sedišta Gurajte prekidač prema gore ili prema dole. prema gore ili prema dole. C . B .

• Kada su vrata zatvorena ili kada je uspostavljen kontakt: . 26-05-2003 . Na kraju podešavanja čujete jedan zvučni signal. isključujete grejanje. oglasiće se sa dva zvučna signala.jednim dužim pritiskom uključujete namešteni položaj spoljašnjih retrovizora i sedišta. odnosno taster "2" za drugi položaj za vožnju. Upravljanje grejačima sedišta Pritisnite prekidač. Memorisanje položaja za vožnju i položaja retrovizora Imate mogućnost memorisanja dva položaja za vožnju. Postupak memorisanja: . a vrata otvorena manje od 10 minuta. . Ako je memorija prihvatila nameštene položaje.kontaktni ključ stavite u položaj uključene opreme.namestite sedište i retrovizore. brzim pritiskom na taster 1 ili 2 uključujete jedan od memorisanih položaja sedišta. a kontakt prekinut Kada je kontakt prekinut. .istovremeno pritisnite taster "M" i taster "1" za prvi položaj za vožnju. Novim pritiskom na prekidač. Temperatura se automatski podešava. Memorisanje novog položaja poništava prethodni. zatim spoljašnjih retrovizora.103 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Uključenje memorisanog položaja • Kada su vrata otvorena.

104

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
Nosač skija Spustite naslon za ruke da biste imali pristup do pregrade za skije (otvara se iz prtljažnika).

ZADNJA SEDIŠTA Zadnja klupa (berlina) Pre bilo kakvog zahvata, a da ne biste oštetili sigurnosne pojaseve, pažljivo ih stavite pored naslona (za bočne sigurnosne pojaseve) ili pažljivo spustite klupu kako ne biste blokirali centralni sigurnosni pojas. Naslon klupe možete preklopiti na dva dela.

Preklapanje naslona Bravice koje treba da otključate su u prtljažniku. Povucite polugu onog dela naslona koji želite da preklopite. Kada naslon vraćate na mesto, radi vaše bezbednosti proverite da li je pravilno blokiran.

26-05-2003

105

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406

Zadnja klupa karavana
Kada želite da preklopite klupu : - skinite naslone za glavu pritiskom na oprugu. - klupu preklopite uz prednja sedišta služeći se remenčićima.

- alke bočnih sigurnosnih pojaseva zakačite za kukice za odela, tako ćete sprečiti oštećenje sigurnosnih pojaseva prilikom preklapanja naslona. - naslon deblokirajte pritiskom na tačku 1. Pojavljuje se crveni znak A. - pažljivo preklopite naslon kako ne biste blokirali centralni sigurnosni pojas. Prilikom vraćanja naslona u početni položaj, proverite da li je dobro pričvršćen (ne vidi se crveni znak A).

Kod modela koji ima klupu preklopivu u jednoj trećini, alku srednjeg sigurnosnog pojasa izvucite iz kopče.

UPOZORENJE
Kod verzije karavana sa zadnjom klupom iz jednog dela ne pokušavajte da izvadite njen naslon. Ovaj naslon ima ugraœene opruge koje bi mogle da vas povrede. Ako želite da izvadite ovaj naslon, obratite se Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT.

26-05-2003

106

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406

Treća klupa karavana sa 7 mesta
Nemojte koristiti treću klupu dok je zadnja klupa preklopljena. Postavljanje : – Skinite zadnju policu. – Preklopite ploču prtljažnika A služeći se ručicama. – Podignite naslon B tako što ga uhvatite za naslone za glavu.

– Naslon snažno gurnite držeći horizontalni deo sedišta nagnut prema gore. – Spustite horizontalni deo sedišta i proverite da li je dobro uglavljen u žljebove C.

Sklapanje Kopče sigurnosnih pojaseva spremite na predviœeno mesto. Horizontalni deo sedišta oslobodite iz žljebova C. Spustite naslon sedišta tako što ga držite za naslone za glavu, a horizontalni deo sedišta pridržavajte u nagnutom položaju.

Ne postavljajte dečje sedište na treću klupu.

Spustite celinu u predviœeno mesto u prtljažniku. Blokirajte ploču prtljažnika A pritiskom na rubovima.

26-05-2003

Ako dete putuje na povišenju. proverite da stomačni deo pojasa prelazi preko listova deteta. Za najbolju moguću bezbednost. sva dec koja imaju manje od 10 godina moraju se prevoziti u specijalnim ureœajima koji su odobreni* i prilagoœeni njihovoj težini. čak i za prevoz na kratkim rastojanjima.. najbezbednija sedišta za prevoz dece su zadnja sedišta vašeg vozila. ali ona takoœe zavisi i od vas. . bilo na zadnjem sedištu. na sedištima sa sigurnosnim pojasevima. PEUGEOT vam preporučuje da vaše dete čak i kada putuje u dečijem sedištu namestite u položaj "leœima napred".Statististički. proverite da li na sebi ima etiketu narandžaste boje na kojoj su naznačeni težina za koju se sedište upotrebljava i homologacioni broj. * U zavisnosti od važećih zakona u zemlji.108 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 OPŠTE ODREDBE O DEČJIM SEDIŠTIMA Bezbednost dece je stalna briga firme PEUGEOT prilikom osmišljavanja vozila. Plućni deo pojasa mora prelaziti preko ramena deteta bez dodirivanja vrata. Propisi za prevoz dece na prednjem sedištu suvozača** Deca koja imaju manje od 10 godina ne bi trebalo da se prevoze u položaju "licem napred". . PEUGEOT vam savetuje da prevozite svoju decu u položaju "leœima napred" sve do njihove druge godine. U tom slučaju. .Ne zaboravite da prikopčate sigurnosne pojaseve ili remen dečjeg sedišta tako što ćete maksimalno smanjiti prostor izmeœu njega i tela deteta. Da biste bili sigurni da sedište odgovara propisima.Od 1992. ** Posavetujte se kod nadležnih organa u vašoj zemlji u vezi propisa za prevoz dece na prednjem sedištu suvozača.Dete lakše od 9 kg mora se obavezno prevoziti u položaju "leœima napred" bilo na prednjem. 26-05-2003 . Prevoz dece u položaju "leœima napred" dozvoljen je. god. . osim ako zadnja sedišta već ne zauzimaju druga deca ili se ne mogu koristiti (ako su skinuta ili oborena). PEUGEOT vam preporučuje da koristite povišenje sa naslonom i voœicom pojasa. morate poštovati sledeće odredbe : . Kod ovog položaja mora se obavezno isključiti vazdušni jastuk suvozača. podesite prednje sedište suvozača u krajnji zadnji položaj i ostavite vazdušni jastuk uključen.U suprotnom rizikujete da se dete ozbiljno povredi ili strada prilikom aktiviranja vazdušnog jastuka.

* Na ankere ISOFIX vašeg vozila možete postavljati isključivo dečja sedišta ISOFIX koja je odobrio PEUGEOT i koja se prodaju u njegovoj komercijalnoj mreži. Kada se sedište KIDDY ISOFIX montira u položaju "leœima napred" na sedište suvozača. U tom slučaju. Napred. 26-05-2003 . sedište suvozača mora biti na srednjem položaju klizača. Pozadi. Radi se o 2 prstena smeštena izmeœu naslona i sedalnog dela sedišta. Može se postaviti u položaju "leœima napred" od roœenja do 13 kg i u položaju "licem napred" od 9 do 18 kg. a naslon uspravljen. u položaju "licem napred". odobreno za vozila marke PEUGEOT i koje se prodaje u mreži je dečje sedište KIDDY ISOFIX*. u položaju "leœima napred". Pogledajte "Pregled za instaliranje dečjih sedišta". mora se obavezno isključiti vazdušni jastuk suvozača.109 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Dečje sedište KIDDY ISOFIX može se takoœe koristiti na mestima koja nemaju ankere ISOFIX. prednje sedište suvozača mora biti do kraja pomereno unapred tako da školjka dečjeg sedišta dodiruje ili bude najbliže moguće bord tabli. PRIČVRŠĆENJA "ISOFIX" Treći deo zadnjeg sedišta vašeg vozila opremljen je ankerima ISOFIX. mora obavezno biti vezano za sedište automobila sigurnosnim pojasem na tri tačke za položaje "leœima napred" i "licem napred". Sledite pravila postavljanja dečje stolice koja su navedena u uputstvu proizvoœača sedišta. Specifično dečje sedište ISOFIX. Dečja sedišta ISOFIX imaju po 2 zasuna koji se kače na ove prstenove.

Grupa 2 : od 15 do 25 kg L3 . Napred. sa pojasom na tri kopče. Za bezbednost vašeg deteta."Römer Vario" : instalira se sa pojasem na dve ili tri kopče."Römer Prince" : instalira se sa pojasem na dve ili tri kopče. Ova sedišta proverena su simulacijama situacija sudara vozila ovog proizvoœača i obezbeœuju maksimalnu bezbednost vaše dece: Grupa 0+ : od roœenja do 13 kg L1 .110 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 DEČJA SEDIŠTA KOJA PREPORUČUJE PEUGEOT Pored dečjih sedišta ISOFIX."Britax Babysure" : instalira se leœima napred. vazdušni jastuk suvozača mora biti obavezno isključen. nikada ne rastavljajte kopču od sedišta. 26-05-2003 . Grupa 1 : od 9 do 18 kg L2 . PEUGEOT vam nudi kompletnu gamu dečjih sedišta koja se pričvršćuju pomoću sigurnosnih pojaseva.

Isključite vazdušni jastuk suvozača čim je na to mesto postavljeno dečje sedište"leœima napred". prozore pozadi nemojte nikada otvarati više od jedne trećine*.111 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Nikada ne ostavljajte jedno dete ili više njih bez nadzora u vozilu. Pogledajte "Tablicu za instaliranje dečjih sedišta". postavite zavesice na zadnja stakla. Visina i širina sedišta. Pored toga. Nikada ne ostavljajte decu ili životinje u vozilu izloženom suncu uz zatvorene prozore. kao i dužina sedalnog dela moraju se podesiti u zavisnosti od uzrasta i razvijenosti vašeg deteta. Kontaktni ključ ne ostavljajte u vozilu na dohvat dece. Da sprečite slučajno otvaranje vrata. Striktno poštujte propise za montiranje i kačenje. L5 . naznačene u uputstvu za instaliranje dečjih sedišta."Klippan Optima" : instalira se pozadi sa pojasem na tri kopče. 26-05-2003 . U suprotnom. Od 6 godina (oko 22 kg). Da malu decu zaštitite od sunca. koristite ureœaj "Bezbednost dece"*. * U zavisnosti od modela. otvaranje vazdušnog jastuka može prouzrokovati smrt ili ozbiljne povrede deteta. koristi se samo povišenje."Recaro Start" : instalira se sa pojasem na tri kopče. Grupe 2 i 3 : od 15 do 36 kg L4 .

L2 L2 U. L5 U. L5 L4.112 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 TABELARNI PREGLED INSTALIRANJA DEČJIH SEDIŠTA U skladu sa evropskim propisima (Direktiva 2000/3). L7 U (R) L2. L2 : RÖMER Prince E1 03301058 Univerzalno (9 do 18 kg). ili sigurnosnim pojasem. L6 L1. L5 U. sledeća tablica navodi na koji način vaše vozilo može primiti dečije sedište pričvršećno sigurnosnim pojasom.§ Pričvršćenja Isofix" za upotrebu dečjeg sedišta KIDDY sa ankerima Isofix na vozilu. L4. L4. L7 L2. L5 U. L2 Grupa 2 15 . 26-05-2003 . koje je odobreno kao univerzalno ( sedište sa sigurnosnim pojasom može se instalirati u bilo koje vozilo ) za jednu ili više grupa : Mesto Grupa 0(a) i 0+ < 13 kg Mesto suvozača napred (b) sedište bez povišenja Mesto suvozača napred sedište sa povišenjem (R) Mesto suvozača pozadi bočno mesto Mesto suvozača pozadi centralno mesto Berlina Break Berline Break L1.25 kg L3. L7 : KIDDY Isofix Licem napred(c) E2 030011 Univerzalno (9 do 18 kg).36 kg L4. L3 : RÖMER Vario E1 03301120 Univerzalno (15 do 25 kg). dodatka 2 aneksa XVIII Direktive 2000/3). L5 Grupa 3 22 .18 kg L2. L5 U (R) L4. U zavisnosti od zemlje : L1 : BRITAX Babysure E11 0344117 Univerzalno (od roœenja do 13 kg). L5 L3. (b) Proverite propise u vašoj zemlji. L4. L4. (c) Pogledati odeljak "Sedišta . L4. L6 U. L4. L1 Propisana grupa masa Grupa 1 9 . L4. L5 U(R) L3. L7 U. (a) Grupa 0 : od roœenja do 10 kg.3. L1 L1 U. L5 U. L3. L3. L5 L3. L6 U (R) L1. L4 : RECARO Start E1 03301108 Univerzalno (15 do 36 kg). L5 U : mesto prilagoœeno instaliranju univerzalnog dečjeg sedišta leœima napred i "licem napred". U (R) : univerzalno dečje sedište sa podešavanjem povišenja iznad ili u ravni fiksnog sedišta (u skladu sa § 3. L5 : KLIPPAN Optima E17 030007 Univerzalno (15 do 36 kg). L5 L4. L6 : KIDDY Isofix Leœima napred(c) E1 03301123 i Univerzalno (od roœenja do 13 kg). L4.

Na zadnjim sedištima su ugraœena tri sigurnosna pojasa. Nakon sudara proverite sistem u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. odnosno u odgovarajućoj meri se smanjuje. Zadnji sigurnosni pojasevi Da bi bio delotvoran. Sigurnosni pojasevi sa pirotehničkim zatezačima deluju samo kada je uspostavljen kontakt. SIGURNOSNI POJASEVI Podešavanje visine prednjih sigurnosnih pojaseva Bočno pritisnite u tački 1 i kližite. pritisak pojasa na telo putnika je ograničen. U zavisnosti od vrste i jačine udarca.113 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Prednji sigurnosni pojasevi sa pirotehničkim zatezačima i ograničenjem pritiska Bezbednost putnika na prednjim sedištima u slučaju čeonih sudara povećana je zahvaljujući ugradnji sigurnosnih pojaseva sa pirotehničkim zatezačima i ograničenjem pritiska. svaki sa tri kopče i ureœajem za namotavanje. upaliće se kontrolna sijalica vazdušnog jastuka. sistem pirotehničkih zatezača trenutno napinje pojaseve i priljubljuje ih uz telo putnika. U zavisnosti od jačine udarca. U slučaju nesreće. U svakom slučaju. 26-05-2003 . pirotehnički zatezači sigurnosnih pojaseva mogu početi da deluju pre i nezavisno od naduvavanja vazdušnih jastuka. Prikopčavanje sigurnosnih pojaseva Remen povucite i njegov jezičak ugurajte u kopču. sigurnosni pojas treba da bude što tešnje stegnut uz telo.

Primedba: pri otvaranju vozačevih vrata kada je kontakt prekinut. upaljeni farovi za maglu napred i svetlo za maglu pozadi zaslepljuju i zabranjeni su. Desni : na gore. okret prstena unapred). Farovi za maglu napred i svetlo za maglu pozadi Biranje se vrši okretanjem prstena B ka napred za paljenje i ka nazad za gašenje. Ugašena svetla Prednje maglenke (1 okret prstena unapred) Poziciona svetla Oborena svetla / kratka svetla Automatsko paljenje svetla Po lepom vremenu ili po kiši. zvučni signal će vas upozoriti ako ste ostavili upaljena svetla. Pokazivači pravca (migavci) Levi : na dole.114 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Prelaz sa kratkih svetala na duga svetla Ručicu povucite do kraja prema sebi. Prednje i zadnje maglenke (2. UPRAVLJANJE SVETLIMA Svetla napred i nazad Izbor vršite okretanjem prstena A. okrenite prsten unazad dva puta uzastopno. Stanje se očitava preko indikatora na instrument tabli. Ne zaboravite da ih ugasite kada vam više nisu potrebni. 26-05-2003 . danju kao i noću. Primedba : da ugasite zadnje i prednje maglenke.

manuelno preko komande za osvetljenje. svetla će ostati upaljena. Funkcija je aktivna već od isporuke vozila. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT radi provere rada sistema. Isključenje Isključenje funkcije je praćeno zvučnim signalom i porukom "Automatsko paljenje farova isključeno" na višenamenskom ekranu. Ako u vožnji isključite ovu funkciju kada bi zbog slabe osvetljenosti farovi trebalo automatski da se uključe. komandu svetla stavite u položaj 0. Pomoću njega se svetla automatski pale. senzor osvetljenosti može otkriti dovoljnu količinu svetla. ključ stavite u položaj opreme (1. poziciona i kratka svetla mogu ostati upaljena još oko minut. pritisnite "uključenje farova".115 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 AUTOMATSKO PALJENJE SVETLA Poziciona i kratka svetla se automatski pale kada je slaba osvetljenost i kada brisači neprekidno rade. Nemojte prekrivati senzor osvetljenosti koji se povezan sa senzorom za kišu. Provera rada Uključenje Uključenje funkcije je praćeno zvučnim signalom i porukom "Uključeno automatsko paljenje farova" na višenameskom ekranu. držite pritisnut duže od dve sekunde kraj komande osvetljenja. Napomena : Manuelno paljenje svetala ostaje prioritetno. svetla se neće upaliti automatski. a nalazi se na vetrobranu iza retrovizora. Da isključite ili uključite funkciju : kontaktni ključ stavite u položaj uključene opreme (1. a gase se kada svetlost postane dovoljno jaka ili kada se zaustavi rad brisača. 26-05-2003 . izaœite i zaključajte vozilo. Da ostanu upaljena : pomerite komandu za osvetljenje u položaj AUTO. sistem aktivira funkciju (svetla se pale).zaustavljanjem motora. Dodatno svetlo U slučaju slabe osvetljenosti ili noću. U slučaju nepravilnosti u radu senzora za osvetljenost. Uvek je moguće izaći iz ove funkcije i ugasiti svetla : . Napomena : Po magli. . Shodno tome. zubac ključa). zub ključa). kada izaœete iz vozila. duže od dve sekunde držite pritisnut kraj komande svetla. Vozač je upozoren treperenjem indikatora "oborena svetla" na instrument-tabli.

samo kada su upaljena kratka ili duga svetla. brisači prelaze na sporiji rad zatim se vraćaju na rad kakav je bio prethodno aktiviran. Funkcionisanje U položaju 1 ili 2. brisač se automatski uključuje i njegova brzina je prilagoœena jačini padavina. Brisač zadnjeg stakla (karavan) Prsten A okrenite do prvog zupca i uključili ste isprekidan rad brisača. čim vozilo ponovo krene. pomerite komandu u bilo koji položaj zatim je vratite u položaj AUTO. Pranje prednjih stakala i pranje farova Ručicu za upravljanje brisačima povucite prema sebi. Ničim ne prekrivajte senzor za kišu koji se nalazi na vetrobranu. AUTO Automatski rad brisača. Kada vozilo perete u automatskoj perionici. iza unutrašnjeg retrovizora. Rad brisača na mahove (pritisnite na dole). Pranje zadnjeg stakla (karavan) Prsten A okrenite preko prvog zupca. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT radi provere rada sistema. brisač će raditi u odgovarajućem programu. a komanda je bila u položaju AUTO. Da to uradite. 1 Normalan rad brisača (umerene padavine).116 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Automatski rad brisača na mahove U položaju AUTO. pranje stakla zatim brisač rade odreœeno vreme. kada je vozilo zaustavljeno. treba ponovo aktivirati funkciju. Za zimu preporučujemo da pričekate da se vetrobran potpuno odledi pre nego što uključite automatski rad brisača. 26-05-2003 . prekinite kontakt ili proverite da brisači nisu u položaju automatskog rada. U slučaju nepravilnosti u radu u položaju AUTO. Provera rada Uključenje Uključenje funkcije je praćeno porukom "Uključen automatski rad brisača" na višenamenskom ekranu. Kada je kontakt prekinut duže od minuta. Pranje stakala i farova je moguće istovremeno na dve sekunde. Pranje stakala i rad brisača su mogući tokom odreœenog roka. 0 Zaustavljeni brisači. KOMANDA BRISAČA Prednji brisač 2 Brzi rad brisača (jake padavine).

12 .Pokazivač nivoa goriva.Pokazivač vazdušnih jastuka. 23 . 29 .Pokazivač samodijagnostike motora*. 30 .Pokazivač čepa rezervoara goriva.Taster za vraćanje na nulu dnevno preœenih kilometara. .Glavni pokazivač opasnosti STOP. nivoa ulja i kilometar sat. 32 . 17 . INSTRUMENT-TABLA ZA BENZIN-DIZEL 1 . 2 . 13 .Pokazivač minimalnog nivoa rashladne tečnosti.Pokazivač dinamičke kontrole stabilnosti ASR/ESP (u zavisnosti od motora).Pokazivač nevezanog sigurnosnog pojasa (u zavisnosti od motora).Pokazivač temperature rashladne tečnosti. 26-05-2003 10 . 3 . 24 . 4 .Obrtometar.Pokazivač sistema sprečavanja blokade točkova ABS.Pokazivač desnog žmigavca. 14 .Pokazivač prisustva vode u filteru za ulje.Pokazivač predgrevanja Dizel motora. 5 .Pokazivač ručne kočnice i nivoa kočne tečnosti. 19 .Reostat osvetljenja.Pokazivač pritiska motornog ulja. 27 .Pokazivač napona akumulatora.Pokazivač otvorenih vrata. 16 .Pokazivač dugih svetala.Pokazivač istrošenosti prednjih kočnih pločica. 21 . 31 .Pokazivač taloga u filteru za čestice (Dizel).Pokazivač minimalnog nivoa goriva. 9 . 15 .117 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 18 . 8 .Pokazivač elektronske zaštite od pokretanja. 6 . 7 .Pokazivač temperature motornog ulja. 28 .Pokazivač prednjih maglenki.Pokazivač održavanja. 20 .Pokazivač kratkih svetala. 22 .Pokazivač zadnjih maglenki.Pokazivač levog žmigavca. 26 . * U zavisnosti od motora.Pokazivač brzine. 25 . 11 .Pokazivač isključenog suvozačevog vazdušnog jastuka. 33 .

Brzinometar.Pokazivač nevezanog sigurnosnog pojasa (u zavisnosti od motora).Pokazivač elektronske zaštite od pokretanja.Pokazivač zadnjih maglenki. 3 .Pokazivač dinamičke kontrole stabilnosti ASR/ESP (u zavisnosti od motora). 14 .Pokazivač nivoa goriva.Pokazivač prisustva vode u filteru za gorivo.118 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 19 .Pokazivač prednjih vazdušnih jastuka.Pokazivač predgrevanja Dizel motora. 27 . 35 . 29 . 15 .Pokazivač samodijagnostike motora*.Pokazivač pritiska motornog ulja.Pokazivač održavanja. 7 . 30 . 21 .Pokazivač dugih svetala. 24 . 8 .Pokazivač ručne kočnice i nivoa kočne tečnosti. KONTROLNA TABLA ZA AUTOMATSKI MENJAČ 1 . 13 . 2 . 10 .Pokazivač čepa rezervoara za gorivo.Pokazivač temperature ulja motora.Pokazivač položaja ručice menjača. pokazivač nivoa ulja i kilometar sat. 16 . 26 .Obrtometar. 20 .Programi rada menjača. . 4 .Pokazivač prednjih maglenki.Dugme za vraćanje na nulu brojača dnevno preœenih kilometara. 9 . 17 . 33 .Pokazivač ureœaja za sprečavanje blokade točkova ABS.Glavni pokazivač opasnosti STOP.Pokazivač minimalnog nivoa rashladne tečnosti motora.Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora.Reostat osvetljenja.Pokazivač levog žmigavca. 18 .Pokazivač kratkih svetala. 5 . 28 . 32 . 34 .Pokazivač istrošenosti prednjih kočnih pločica. 22 .Pokazivač napona akumulatora. * U zavisnosti od motora. 6 . 23 . 12 .Pokazivač minimalnog nivoa goriva.Pokazivač otvorenih vrata. 31 .Pokazivač taloga u filteru za čestice (Dizel). 26-05-2003 11 . 25 .Pokazivač desnog žmigavca.Pokazivač isključenog suvozačevog vazdušnog jastuka.

Paljenje nekih pokazivača može biti propraćeno zvučnim upozorenjima ili natpisima na višenamenskom ekranu. ili ona koja se pali i gasi kada motor radi. Glavni pokazivač opasnosti (STOP) Povezan je sa pokazivačem "pritiska motornog ulja". Pri otvaranju radi dosipanja čep prvo okrenite do prvog zupca i pričekajte pad pritiska da se ne opečete. Kada pritisak padne. obavezno se zaustavite. Ako se dok vozite upali centralni pokazivač opasnosti STOP. Brzo se posavetujte u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. 26-05-2003 .na nedostatak ulja u sistemu podmazivanja. Pokazivač pritiska motornog ulja Povezan je sa glavnim pokazivačem opasnosti STOP. Ne zanemarujte ova upozorenja: što brže se posavetujte u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. sa "pokazivačem temperature rashladne tečnosti motora" i "nepravilnosti sistema elektronske raspodele kočenja". . Pokazivač čepa rezervoara za gorivo Pokazivač se pali ako je čep rezervoara za gorivo loše zavrnut ili ako nedostaje. Pričekajte da se motor ohladi i dolijte potrebnu količinu rashladne tečnosti. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT.119 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 PROVERA ISPRAVNOSTI Stalno upaljena kontrolna sijalica. "minimalnog nivoa kočne tečnosti". Dolijte potrebnu količinu. svedoči o neispravnom radu odreœenog ureœaja.na nedovoljan pritisak ulja. skinite čep i dospite potrebnu količinu. Ukazuje: . Sistem hlaœenja motora je pod pritiskom. Upali se pri svakom uspostavljanju kontakta. zaustavite vozilo na najbezbednijem mogućem mestu. Pokazivač minimalnog nivoa rashladne tečnosti motora Obavezno zaustavljanje. Obavezno je zaustavljanje u slučaju da se pali i gasi dok motor radi. Obavezno je zaustavljanje u slučaju da se upali kada motor radi.

Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. 26-05-2003 . pri brzini većoj od 12 km/sat. ili zbog predugog rada motora na niskom broju obrta (beli dim iz izduvnih cevi). Što pre. Vozilo ipak zadržava klasično kočenje sa podrškom. zamenite pločice čim se ova kontrolna sijalica upali. ukazuje na poremećaj u sistemu elektronske raspodele kočenja. Dok je motor upaljen ili u vožnji. Pokazivač istrošenosti prednjih kočnih pločica Radi vaše sigurnosti. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. vozite oko 3 minuta brzinom većom od 60 km/h ako to uslovi vožnje dozvoljavaju. Pokazivač ručne kočnice. Ako se pokazivač pali i gasi. Postoji opasnost od taloženja u filteru ako takvi uslovi upotrebe potraju. ili zbog začepljenosti filtera za čestice.ili da je nivo kočne tečnosti prenizak (ako sijalica ostane upaljena i nakon što je ručna kočnica spuštena). Paljenje pokazivača u vožnji.upaljen istovremeno sa pokazivačem ABS.120 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Pokazivač ureœaja za dinamičku proveru stabilnosti (ASR/ ESP) Pali se na nekoliko sekundi prilikom svakog paljenja. Pokazivač taloženja u filteru za čestice (dizel motor) Pokazivač se pali i praćen je zvučnim signalom. minimalnog nivoa kočne tečnosti i elektronske raspodele kočenja Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta. povezan je sa pokazivačem "STOP": . . pokazivač se pali i gasi. Ako pokazivač ostane upaljen ili se upali u vožnji. Obavezno zaustavljanje. Pokazivač ureœaja za sprečavanja blokade točkova (ABS) Upali se na tri sekunde pri svakom uspostavljanju kontakta. Ukazuje : .ili da je ručna kočnica podignuta ili loše spuštena. ukazuje na poremećaj u radu ureœaja ABS. u slučaju aktiviranja sistema. Ostajte stalno upaljen prilikom isključenja ureœaja. Pali se i gasi kada motor radi. posavetujte se u Ovlašćenom Servisu PEUGEOT.

lošu pritegnutost stezaljki (klema) ili elektropokretača. Brzo se obratite Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. U svakom slučaju. Ako je isključen suvozačev vazdušni jastuk. Pokazivač vazdušnih jastuka Pokazivač se pali na šest sekundi pri uspostavljanju kontakta. Kada se pali i gasi dok motor radi. Pokazivač isključenja vazdušnog jastuka suvozača Paljenje ovog pokazivača je praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. ako se pokazivač pali i gasi. 26-05-2003 * U zavisnosti od motora. . pričekajte da se ugasi i tek onda pokrenite motor. kvar alternatora. ukazuje na nepravilnost u sistemu ubrizgavanja ili paljenja. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. na na na na Ako se upali kada motor radi. Pokazivač predgrevanja dizel motora Ako je temperatura zadovoljavajuća. pokazivač se neće upaliti i možete da pokrenete motor bez čekanja. posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Kada je stalno upaljen dok motor radi. pokazivač se pali pri uspostavljanju kontakta i ostaje upaljen. praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu.121 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Pokazivač napona akumulatora Upali se pri svakom uspostavljanju kontakta. ukazuje : poremećaj u kolu punjenja. Ako je pokazivač upaljen. Pokazivač postojanja vode u filteru za dizel gorivo (u zavisnosti od zemlje) Brzo se obratite Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Postoji opasnost od oštećenja sistema za ubrizgavanje. ukazuje na nepravilnost u radu prednjih ili bočnih vazdušnih jastuka. ukazuje na nepravilnost u sistemu prečišćavanja. Postoji opasnost od oštećenja katalizatora (samo za benzinske motore). Pokazivač samodijagnostike motora* Upali se pri svakom uspostavljanju kontakta. Kada se upali ovaj pokazivač dok motor radi. ispucanost ili slabu zategnutost remena alternatora.

možete se voziti još barem 50 km bez dosipanja goriva (zapremina rezervoara je oko 70 litara). Pokazivač otvorenih vrata Pokazivač se pali kada motor radi ako su neka vrata loše zatvorena ili je prtljažnik otvoren.122 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Pokazivač nezakopčanog sigurnosnog pojasa Pokazivač se pali kada motor radi ako vozač nije zakopčao sigurnosni pojas. Obavezno zaustavljanje. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. temperatura je previsoka. Pokazivač elektronske zaštite od pokretanja Upozorava na poremećaj u radu sistema elektronske zaštite od pokretanja. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora Kazaljka u području A. Kazaljka u području B. Pokazivač minimalnog nivoa goriva Od trenutka paljenja pokazivača. temperatura je zadovoljavajuća. Pokazivač glavne opasnosti STOP se pali i gasi. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. 26-05-2003 .

pritisnite dugme radi promene jačine osvetljenja kontrolne table. Kada postignete željenu jačinu osvetljenja. Nedovoljan nivo ulja Obavezno dolijte do potrebnog nivoa.pokazivač nivoa motornog ulja. Postoji opasnost od oštećenja motora. Dugme za vraćanje na nulu brojača dnevno preœenih kilometara Kada je uspostavljen kontakt. a onda ponovnim pritiskom pojačavate osvetljenje (ili ga smanjujete). Ekran na kontrolnoj tabli Kada uspostavite kontakt. .broj ukupno preœenih kilometara. Minimum Nivo proverite pomoću šipke za merenje nivoa ulja i po potrebi dolijte. Što pre se posavetujte u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. pritisnite taster. 26-05-2003 . Na pokazivaču je prikazana prava vrednost samo ako se vozilo nalazi na ravnom terenu i ako je motor bio zaustavljen 10 minuta. otpustite dugme. Maksimum Kada se poruka potvrdi proverom preko merne šipke. redom se pokazuju sledeće tri funkcije : . otpustite dugme. Kada osvetljenje dostigne svoj minimum (ili maksimum). prekomerna količina ulja može dovesti do oštećenja motora. Pokazivač nivoa motornog ulja Kada uspostavite kontakt prvo se na oko 5 sekundi upali pokazivač nivoa ulja. .pokazivač održavanja. a zatim pokazivač održavanja svetli 5 sekundi.123 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Reostat osvetljenja Kada su svetla upaljena.

Upozorava vas da ćete uskoro morati da predvidite servisiranje. Kada uspostavite kontakt. Na ekranu je ispisan broj ukupno ili dnevno preœenih kilometara. tokom 5 sekundi na ekranu možete očitati: Način rada Kada uspostavite kontakt. na ekranu očitavate uobičajeni podatak. 26-05-2003 . na ekranu brojača ukupno preœenih kilometara u tom trenutku očitavate kilometre (zaokružena vrednost) koji su ostali do sledećeg servisa. Primer: do sledećeg servisa ostalo vam je još 4 800 km. tokom 5 sekundi pale se i gase ključ održavanja i broj prekoračenih kilometara. tokom 5 sekundi upaljen je ključ koji simbolizuje održavanje. hitno treba da ga obavite.124 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 POKAZIVAČ ODRŽAVANJA Upozorava vas na broj kilometara do sledećeg servisa koji treba da obavite u skladu sa planom održavanja kako ga predlaže proizvoœač. brojač kilometara pokazuje uobičajene podatke. Primer : do sledećeg servisa ostalo je još 900 km vožnje. Nakon tih 5 sekundi brojač pokazuje uobičajene podatke. tokom 5 sekundi na ekranu možete očitati: Kada ste prekoračili rok servisa. Kada uspostavite kontakt. Na ekranu očitavate ukupno ili dnevno preœene kilometre. Nakon tih 5 sekundi. Kada je do sledećeg servisa ostalo manje od 1 000 km. Kada uspostavite kontakt na ekranu tokom 5 sekundi možete očitati: Nakon tih 5 sekundi. Kada uspostavite kontakt. ali ključ održavanja ostaje upaljen. Primer: rok servisa ste prekoračili za 300 km. ukupno ili dnevno preœene kilometre. ali ključ ostaje upaljen.

Pokazivač kilometara počinje odbrojavanje unazad u trajanju od 10 sekundi. Pokazivač ispisuje [= 0] a ključić nestaje sa ekrana.125 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Vraćanje pokazivača održavanja na nulu Vaš Ovlašćeni Servis PEUGEOT uradiće vam ovu operaciju posle svakog redovnog servisa.pritisnite taster 1 i zadržite pritisak. procedura za vraćanje na nulu je sledeća : .zadržite 10 sekundi pritisak na tasteru 1. Ako ste sami na vozilu uradili redovni servis.prekinite kontakt. 26-05-2003 .uspostavite kontakt. . . .

Putem ekrana ste upozoreni ako su otvorena neka vrata. – sat. – jedinica brzine (km ili milje). podaci će se brzo smenjivati. Deset sekundi nakon prestanka vašeg pritiska. kada se podatak pali i gasi. Nakon toga. – stanje brava. Podešavanje parametara Taster 1 držite pritisnut dve sekunde da biste pristupili podešavanju. svakim pritiskom na dugme 1 redom se smenjuju sledeći podaci. može se promeniti. Pritiskom na dugme 2 možete menjati ispisani podatak. – mesec. a mogu se izbrisati pritiskom na taster 1 ili 2. – jedinica temperature (stepeni Celzijusa ili Farenhajta). Ako držite dugme pritisnuto. – format sata (12 ili 24 sata).126 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Ekran B Na njemu možete očitati sledeće podatke : – vreme. – godina. – spoljnu temperaturu (znak °C se pali i gasi ako postoji opasnost od poledice). – datum. ovim redosledom : – jezik na kome su ispisani podaci. – minuti. – natpise vezane za autoradio. prtljažnik. – dan. – natpisi računara vozila. ili hauba i kada čep rezervoara goriva nije na mestu. – poruke upozorenja (na primer: "poremećaj napona akumulatora") ili informativne poruke (na primer : "napunite rezervoar za gorivo") koje su privremeno ispisane. 26-05-2003 . ekran se vraća na uobičajeni izgled. izmenjeni podaci su zabeleženi.

– poruke sistema navoœenja (videti odgovarajuće poglavlje).127 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Ekran C Na njemu možete očitati sledeće podatke: – vreme. – datum. 26-05-2003 . – ime puta na kome se nalazi vozilo (stalno otkrivanje). Pritisnite taster "MODE" daljinskog upravljača. pritisnite desnu strelicu daljinskog upravljača. Da biste dobili "zoom" i bolje videli informaciju. ili hauba. Putem ekrana ste upozoreni da li su otvorena neka vrata. – spoljnu temperaturu (znak °C se pali i gasi ako postoji opasnost od poledice). kako bi vam se prikazala oznaka puta na kome se nalazite. – stanje brava. – natpise računara vozila (videti sledeću stranu). Prilaz pojedinim menijima je opisan u poglavlju Sistem navoœenja. Stalno otkrivanje Ova funkcija omogućuje prikaz oznake puta na kome se nalazi vozilo kada je navoœenje isključeno. – natpise vezane za autoradio. PAŽNJA : CD-Rom koji sadrži kartografske podatke mora se nalaziti u čitaču. – poruke upozorenja koje su privremeno ispisane (na primer : "napunite rezervoar goriva") mogu se izbrisati tako što se potvrde putem daljinskog upravljača. prtljažnik. Podešavanje parametara Podešavanje vršite putem daljinskog upravljača.

dugme držite pritisnuto duže od dve sekunde. – trenutna potrošnja i autonomija . trenutna potrošnja. Periodi "1" i "2" definisani su vraćanjem na nulu. 26-05-2003 . preœeno rastojanje. preœeno rastojanje i prosečna brzina izračunata u periodu "2". imati dnevni obračun u periodu "1" i mesečni u periodu "2". prosečna brzina. – prosečna potrošnja. Možete. – prosečna potrošnja. Vraćanje na nulu Dugme držite pritisnuto duže od dve sekunde. naizmenično se ispisuju sledeći podaci: Pokazivač B Pokazivač C – – – – – autonomija. na primer.128 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 RAČUNAR VOZILA Svakim pritiskom na dugme koje se nalazi na kraju komande brisača. preœeno rastojanje i prosečna brzina izračunata u periodu "1" . prosečna potrošnja. Vraćanje na nulu Kada je na ekranu ispisan potrebni podatak.

Prosečna brzina Trenutna potrošnja Ovaj podatak je rezultat potrošnje zabeležene u poslednje dve sekunde. Računa se od trenutka kada je računar poslednji put vraćen na nulu i to tako da se preœeni put podeli sa vremenom vožnje (uspostavljan kontakt). na ekranu se prikazuju samo tri segmenta. natpis podatka o nezavisnosti ima smisla tek nakon što neko vreme vozite. Napomena: možda ćete primetiti kako se povećava cifra u skladu sa promenom vožnje ili puta. Kada u rezervoaru ostane manje od 3 litra goriva. obratite se Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Takav podatak možete da očitate tek kada vozite brže od oko 20 km/sat. Prosečna potrošnja Ovaj podatak pokazuje odnos izmeœu potrošenog goriva i preœenog puta od trenutka kada je računar poslednji put vraćen na nulu. Nakon što računar vozila vratite na nulu.129 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Autonomija Ovaj podatak pokazuje broj kilometara koje možete preći sa preostalim gorivom u rezervoaru. 26-05-2003 . delujući na veliko smanjenje trenutne potrošnje. Preœeni put Ovaj podatak se odnosi na preœeni put od trenutka kada je računar poslednji put vraćen na nulu. Ako se u vožnji umesto brojeva na ekranu ispišu dva horizontalna segmenta.

130

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
Anti-uštinuće Kada staklo u uzlaznoj putanji naiœe na prepreku, ono se zaustavlja i silazi. Napomena : U slučaju neočekivanog otvaranja stakla u uzlaznoj putanji (kada je na primer zaleœeno) i ako se ne podiže i preœe na program protiv uštinuća, spustite ga do kraja i odmah ga podignite povlačeći prekidač do potpunog zatvaranja prozora. Zadržite komandu oko sekund posle zatvaranja. Posle priključenja akumulatora, u slučaju nepravilnosti u radu, morate ponovo uskladiti funkciju protiv uštinuća : - obavezno zatvorite vrata, - potpuno spustite prozor, zatim ga podignite, on će se peti po nekoliko centimetara na svaki pritisak, ponavljajte operaciju dok se prozor ne zatvori potpuno, - zadržite pritisak na tasteru oko jedne sekunde pošto postignete željeni položaj. Za vreme ovih operacija, funkcija protiv uštinuća ne radi. 2 - Komanda električnog podizača stakla na strani suvozača. 3 - Komanda elekričnog zadnjeg desnog podizača stakla. 4 - Komanda električnog zadnjeg levog podizača stakla. 5 - Isključenje električnih komandi podizača stakala na mestima pozadi i upaljača pozadi (bezbednost dece). Radi bezbednosti vaše dece, pritisnite komandu 5 da biste isključiti zadnja stakla u bilo kojom položaju. Prvi pritisak aktivira komandu, a drugi je isključuje. Uvek izvucite kontakt-ključ kada napuštate vozilo, čak i na kratko. U slučaju uštinuća prilikom kretanja stakla, uputite staklo u suprotnom smeru. Pritisnite odgovarajuću komandu. Kada vozač želi da pokrene stakla na strani suvozača,vozač mora biti siguran da ništa ne sprečava njihovo kretanje. Vozač se mora uveriti da putnici pravilno koriste podiače stakala. Pazite na decu kada pomerate stakla.

ELEKTRIČNI PODIZAČI STAKALA
1 - Komanda električnog podizača stakla na strani vozača. Imate dve mogućnosti : - Ručno pomeranje : Pritisnite prekidač 1 ili ga povucite, bez prelaza tačke otpora. Staklo se zaustavlja čim pustite prekidač. - Automatsko pomeranje : Pritisnite prekidač 1 ili ga povucite preko tačke otpora. Staklo se potpuno otvara ili zatvara kada pustite prekidač. Novi pritisak zaustavlja kretanje stakla.

26-05-2003

131

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
Staklo na kraju retrovizora na strani vozača je asferično (spoljašnja zona obeležena tačkicama) da bi se smanjio "mrtvi ugao". Zato je ono što vidite u retrovizorima na strani vozača i suvozača u stvarnosti mnogo bliže nego što izgleda. O tome treba da vodite računa kada procenjujete udaljenost vozila koje je iza vas.

SPOLJAŠNJI RETROVIZORI
Električno upravljanje spoljašnjim retrovizorima Dugme 6 okrenite ulevo ili udesno da biste izabrali odgovarajući retrovizor. Pomerajte dugme 6 u sva četiri smera da biste po želji namestili izabrani retrovizor. Kada je vozilo zaustavljeno, retrovizore mozete ručno preklopiti. Električno preklapanje retrovizora Pri uspostavljenom kontaktu, okrenite dugme 6 u položaj A.

26-05-2003

132

DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406
Ručni unutrašnji retrovizor
Unutrašnji retrovizor se može namestiti u dva položaja : – dan (uobičajeni položaj), – noć (ne zaslepljujući položaj). Položaj menjate guranjem ili povlačenjem ručice smeštene na donjem rubu retrovizora.

Unutrašnji retrovizor automatske izmene dan/noć
Obezbeœen je automatski i postepen prelaz izmeœu dnevne i noćne upotrebe. Kako ne bi došlo do zaslepljivanja, ogledalo unutrašnjeg retrovizora se automatski zatamnjuje u zavisnosti od jačine svetla koje dolazi sa zadnje strane vozila. Kada se jačina svetla smanji (svetlosni snop vozila koja su iza vas, sunce...) ogledalo se posvetljava i pruža optimalnu vidljivost. Funkcionisanje Uspostavite kontakt i pritisnite prekidač 1: – kontrolna sijalica 2 je upaljena (prekidač je utisnut): automatsko prilagoœavanje. – kontrolna sijalica 2 je ugašena: nema automatskog prilagoœavanja. Ogledalo je u stanju najveće jasnoće. Specifičnost Da bi prilikom manevrisanja vidljivost bila što bolja, ogledalo se automatski osvetljava čim je menjač ubačen u hod unazad.

ZONA ZA KARTICE ZA PUTARINU / PARKING
Atermičan vetrobran ima dve nereflektujuće zone, sa obe strane unutrašnjeg retrovizora. Tu možete odložiti kartice za putarinu i/ili parking.

26-05-2003

preporučljivo je prilagoœavanje svetlosnog snopa farova. ili Početni položaj farova je na 0. * U zavisnosti od zemlje. Podesite željenu visinu i dubinu volana. na prednjim ZNAK ZA OPASNOST Pritisnite prekidač. Možete ga uključiti i pri prekinutom kontaktu. 5 osoba. PODEŠAVANJE VOLANA PO VISINI I DUBINI Kada ste zaustavljeni. Vozač + maksimalno dozvoljeno opterećenje. volan oslobodite povlačenjem ručice A. četiri migavca se pale automatski. 5 osoba + maksimalno dozvoljeno opterećenje. zatim ga blokirajte tako što do kraja gurnete ručicu A. 26-05-2003 . Možete ih ugasiti pritiskom na dugme. 0 – 1 2 3 1 ili 2 osobe sedištima. Automatski se gase čim se brzina poveća. Automatsko paljenje sva četiri migavca* Prilikom naglog kočenja i u zavisnosti od smanjenja brzine. Sirena Pritisnite jedan krak središnji deo volana. sva četiri migavca će se paliti i gasiti. 3 osobe.133 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 PODEŠAVANJE FAROVA U zavisnosti od opterećenja vašeg vozila.

26-05-2003 .Prednje krovno svetlo 2 .134 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 KROVNO SVETLO Ugašeno. Upali se kada se otvore vrata. delujte na odgovarajući prekidač.Zadnje krovno svetlo 3 . Stalno je upaljeno ako je ključ u položaju uključene opreme ili uspostavljenog kontakta.Svetla za čitanje mape Ključ je u položaju uključene opreme ili uspostavljenog kontakta. Štitnik od sunca sa osvetljenim ogledalom Kada je kontakt uspostavljen. ogledalo se automatski osvetli kada se spusti štitnik od sunca. 1 .

Prednja pepeljara Pritiskom poklopca otvarate pepeljaru. izvucite je snažnim povlačenjem ka sebi.Pregrada za odlaganje sitnog novca 4. gurnite je u ležište. CENTRALNA KONZOLA 1. Pregrada na zadnjoj polici Predviœena je za odlaganje kutije prve pomoći. Da je vratite na mesto.Nosač za čaše 5. poklopac je tako napravljen da izdržava masu od 4 kg. U slučaju sudara. Da biste je ispraznili.Upaljač Pritisnite i sačekajte nekoliko trenutaka da upaljač izaœe. 3.Pepeljara pozadi Da je ispraznite. otvorite je i povucite poklopac na gore. 2.135 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Zavesica na zadnjem staklu Zavesicu povucite za srednji remenčić i zakačite kukice u tačkama A. 26-05-2003 .

26-05-2003 . Osvetljenje Svetlo se pali prilikom otvaranja prtljažnika. Zadnja polica Skidanje : okrenite komandu B. pridržavajte ga dok se namotava.136 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 406 Poklopac za prtljag (karavan) Poklopac za prtljag povucite s obe ruke i postavite ga u žljebove A. podignite zadnji kraj police i oslobodite je povlačenjem prema sebi. Postavljanje: prednji kraj postavite u žljebove C. zatim spustite zadnji kraj. Mreža za držanje prtljaga Prstenovi omogućuju da se mrežica postavi na nekoliko načina. Pregrade za odlaganje Na raspolaganju su vam dve pregrade smeštene iza bočnih obloga prtljažnika. Prilikom vraćanja. Pregrade otvarate povlačenjem ručice prema sebi i oslobaœanjem poklopca prema gore.

Motor V6 Benzinski motori 1. uz podignutu ručnu kočnicu. 2 litra i turbo dizel 2 litra HDI 26-05-2003 . a motor radi na malom broju obrta. ili promenite položaj ručice menjača.8 litara.137 VOŽNJA VAŠIM PEUGEOTOM 406 AUTOAKTIVNI AUTOMATSKI MENJAČ Automatski menjač sa 4 brzine pruža udobnost i obogaćen je programom za sport (prekidač A) i programom za sneg (prekidač B) Položaj ručice menjača Ručicu menjača stavite u položaj jedne ili druge funkcije. Drive (vožnja) : položaj za samopodesiv program (u ovom položaju se automatski smenjuju četiri stepena prenosa). 2 : ovaj položaj je pogodan za brdske puteve i vuču prikolice (automatsko prebacivanje u samo dva stepena prenosa). Izabrana funkcija prikazana je na pokazivaču na prednjoj konzoli. Specifičnost menjača brzina (benzinski motori 1. 2 litra i turbo dizel 2 litra HDI) Mogućnost samo prvog stepena prenosa birate onda kada je ručica menjača u položaju 2. uz zategnutu ili spuštenu ručnu kočnicu. ler položaj) : ovaj položaj izaberite kada želite da pokrenete i parkirate vozilo. Reverse (vožnja unazad) : položaj za vožnju unazad izaberite kada je vozilo zaustavljeno.8 litara. Neutral (nulti. 3 : izaberite ovaj položaj za vožnju u gradu ili po krivudavom putu (automatsko prebacivanje u samo prva tri stepena prenosa). Iz položaja 1 izlazite novim pritiskom na prekidač C. 1 : na ovu mogućnost se odlučite na vrlo strmim usponima (mogućnost samo prvog stepena prenosa). a vi pritisnete prekidač C. Park (parkirano vozilo) : ovaj položaj izaberite kada je vozilo zaustavljeno ili kada želite da ga pokrenete.

Kada nogu naglo dignete sa papučice gasa. vozilo će se pokrenuti. D. 3.profil puta. Menjač stalno bira izmeœu brzina onu koja najbolje odgovara uslovima kao što su : . Menjač brzina je operativan u samopodesivom programu i bez vašeg uticaja. U slučaju da se isprazni akumulator. menjač neće preći na viši stepen prenosa radi veće sigurnosti. Ne prelazite iz jedne funkcije u drugu da biste poboljšali kočenje na klizavom putu. izaberite željenu funkciju (R. ako je poluga u položaju P. 3. zategnite ručnu kočnicu. 2 ili 1) zatim postepeno smanjujte pritisak na papučicu kočnice. Menjač će automatski izabrati niži stepen prenosa ili zadržati izabrani prenos sve dok se ne postigne maksimalan broj obrta. a nogu položite na kočnicu. Vozilo možete pokrenuti i iz položaja N: spustite ručnu kočnicu. Ako nekom zahvatu morate da pristupite dok motor radi. vozilo se pokreće i bez dodavanja gasa. 3. vozilo će se odmah pokrenuti. Nemojte nikada izabrati položaje P ili R ako vozilo nije zaustavljeno.stil vožnje. 26-05-2003 . Samopodesiv program Automatski se smenjuju četiri brzine : pomaknite ručicu menjača u položaj D. a kočnice su otpuštene i izabrana je funkcija R. menjač automatski prelazi na niži stepen prenosa radi delotvornog kočenja motorom. Napomena Kada želite da postignete maksimalno trenutno ubrzanje ne menjajući položaj ručice menjača. Kod dužeg kočenja. do kraja pritisnite papučicu gasa (kick down). Kada motor radi na niskom broju obrta. D. . D. izaberite željenu funkciju (R. Zato ne ostavljajte decu u vozilu bez nadzora dok motor radi. Nemojte nikada izabrati položaj N dok se vozilo kreće. .opterećenost vozila.138 VOŽNJA VAŠIM PEUGEOTOM 406 Pokretanje motora Pri pokretanju vozila iz položaja P kada motor radi : obavezno pritisnite papučicu kočnice kada želite da pomerite ručicu iz položaja P (shift lock). a menjač stavite u položaj P. 2 ili 1) zatim postepeno smanjite pritisak na papučicu kočnice. promena položaja neće biti moguća. 2 ili 1.

Sportski program Kada ste pokrenuli vozilo i izabrali funkciju D. Menjač se može prebaciti u hod unazad samo kada vozilo stoji. pritisnite taster . Brzo se obratite Ovlašćenom Servisu PEUGEOT.139 VOŽNJA VAŠIM PEUGEOTOM 406 Program za sport i sneg Osim samoprilagodljivog programa. a zatim unapred. Pri tome ćete moći da osetite dosta jak udarac kada izaberete položaj za vožnju unazad. sa P na R i sa N na R (ovaj udarac ne predstavlja opasnost za menjač). na raspolaganju su vam i dva posebna programa. podignite prsten ispod držača i gurnite polugu menjača u levo. U vožnji ne prekoračujte brzinu od 100 km/h (ako je dozvoljena propisima). Ponovnim pritiskom na taster S ili isključujete izabrani program. a motor je na leru. Kada ste pokrenuli vozilo i izabrali funkciju D. Program za sneg Ovaj program olakšava pokretljivost i stabilnost vozila u lošim uslovima vožnje. 26-05-2003 . Izabrani program možete da vidite na pokazivaču na prednjoj konzoli. * U zavisnosti od motora. U tom slučaju menjač radi na sigurnosnom programu (blokada na trećem stepenu prenosa). MANUELNI MENJAČ Kretanje unazad* Da biste prebacili menjač u hod unazad. Menjač se prilagoœava vožnji po klizavom putu. Neispravnost rada ureœaja Na svaki poremećaj u radu ureœaja upozorava vas naizmenično paljenje i gašenje pokazivača za sportski program ili program za sneg na prednjoj konzoli. Napomena : u svakom trenutku se možete vratiti na samoprilagodljiv program. pritisnite taster S. Menjač brzina se automatski prilagoœava sportskoj vožnji dinamičnijih izmena.

Nemojte koristiti regulator brzine na klizavom putu ili u gustom saobraćaju. Isključenje memorisane brzine Ako želite da isključite memorisanu brzinu : pritisnite taster 4 ili pedalu kočnice ili kvačila. Pokazuje se putem smanjenog otpora na pedalu kočnice i povećanom efikasnosti kočenja. Isključenje memorisane brzine Postavite točkić 1 u položaj OFF ili prekinite kontakt. otpustite ga kada dostignete željenu brzinu. vozilo će se vratiti na memorisanu brzinu. Pozivanje memorisane brzine REGULATOR BRZINE Regulatorom brzine zadržava se brzina kretanja vozila koju je programirao vozač. a poluga menjača ubačena najmanje u četvrtu brzinu (druga brzina za automatski menjač). posebno na neravnoj ili klizavoj podlozi. Brzina je memorisana i automatski ostaje ista. SISTEM ZA SPREČAVANJE BLOKADE TOČKOVA ABS Uz gume koje je odobrio Peugeot i koje su u dobrom stanju. Da memorišete niži stepen brzine od prethodnog : pritisnite taster 2 . Vozilo se vraća na poslednju memorisanu brzinu. čime se smanjuje zaustavni put. sistem omogućuje da se brže dostigne optimalan pritisak kočenja. Da bi bila memorisana. brzina kretanja vozila mora biti veća od oko 40 km/h ili 60 km/h. Pokretanje Prsten ručice 1 okrenite u položaj ON. Memorisanje brzine Čim dostignete željenu brzinu pritisnite tastere 2 ili 3. snažno pritisnite kočnicu i ne popuštajte pritisak. bez obzira na tip puta i bez delovanja na pedalu gasa ili kočnice. u zavisnosti od motora. SISTEM POMOĆI PRI NAGLOM KOČENJU U slučaju naglog kočenja. Promena memorisane brzine Da memorišete viši stepen brzine od prethodnog : pritisnite taster 3 . Normalno funkcionisanje ureœaja ABS može se manifestovati putem lakog podrhtavanja pedale kočnice. Kada se pedala gasa otpusti. Možete memorisati brzinu. Ureœaj za sprečavanje blokade točkova automatski reaguje u slučaju opasnosti od blokade točkova. Primedba : moguće je momentalno ubrzati i voziti većom brzinom od 26-05-2003 . U slučaju naglog kočenja. sistem ABS uvećava stabilnost i olakšava upravljanje vozilom. Ručicu 1 okrenite u položaj OFF da isključite sistem. otpustite ga kada dostignete željenu brzinu.140 VOŽNJA VAŠIM PEUGEOTOM 406 memorisane. Aktivira se u skladu sa brzinom delovanja na pedalu kočnice. Nakon isključenja. pritisnite taster 4.

Sistem ASR optimizuje pogon. okrenite točkove prema trotoaru i zategnite ručnu kočnicu. Ponovo se uključuju : automatski. sa šljunkovite podloge…).141 VOŽNJA VAŠIM PEUGEOTOM 406 UREŒAJ PROTIV PROKLIZAVANJA TOČKOVA (ASR) I DINAMIČKA KONTROLA STABILNOSTI (ESP) Ovi sistemi su vezani i komplementarni sa ABS–om. Otpuštanje Povucite ručicu i pritisnite dugme da biste otpustili ručnu kočnicu. Isključivanje sistema ASR/ESP U posebnim uslovima (pokretanje vozila iz blata. a pokazivač se pali. sistem ESP automatski deluje na kočnicu jednog ili više točkova i na motor kako bi se vozilo vratilo na željenu putanju. elektronskih ureœaja. ali ne bi smeo da podstiče vozača na dodatne rizike ili veoma brzu vožnju. sijalica prekidača treperi. kako ne bi došlo do proklizavanja točkova. ponovnim pritiskom na prekidač. Provera rada sistema ASR i ESP Pokazivač se pali i gasi kada se aktivira ASR ili ESP sistem. praćeni porukom "ASR/ESP isključen" na višenamenskom ekranu : sistemi ASR i ESP više ne deluju na rad motora. Upale se sijalica prekidača i pokazivač. Posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT kako biste proverili sistem. povucite ručnu kočnicu. U slučaju da se pojavi razlika u putanji kretanja vozila i onoj koju želi vozač. kao i procedure ugraœivanja i popravke u mreži PEUGEOT. 26-05-2003 . Rad sistema je osiguran ukoliko se pridržavate preporuka proizvoœača u vezi točkova (gume i felne). proverite ureœaj ESP u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Ručna kočnica Zatezanje Nakon što ste završili sa parkiranjem vozila. snega. Takoœe doprinosi stabilnosti držanja pravca vozila pri ubrzavanju. smešten sa leve strane volana. Pažnja : prilikom zaustavljanja na nagibu. Provera ispravnosti rada U slučaju poremećaja u radu sistema. delovanjem na kočnice pogonskih točkova i na motor. Nakon sudara. ručno. elemenata kočnog sistema. Sistem ESP pruža povećanu sigurnost u normalnoj vožnji. možda će biti korisno da isključite sisteme ASR i ESP jer će proklizavanje točkova omogućiti pokretanje vozila. pri brzini većoj od 40 km/h ili u slučaju prekida kontakta. Pritisnite prekidač "ESP OFF".

26-05-2003 . nemojte stavljati noge ni bilo kakve predmete na komandnu tablu. Vozilo koje nije opremljeno komandom isključenja suvozačevog vazdušnog jastuka : . jačina udara zavisi od prirode prepreke i brzine kretanja vozila u trenutku sudara. U svakom slučaju.uključite vazdušni jastuk kada je na suvozačkom sedištu odrasla osoba. PREDNJI VAZDUŠNI JASTUCI Integrisani su u središnji deo volana za vozača i u komandnu tablu za suvozača. elektronski senzori uočavaju i analiziraju naglo smanjenje brzine vozila: ako je dostignut prag aktiviranja. vazdušni jastuci se brzo izduvaju kako ne bi ometali preglednost ni eventualni izlazak putnika iz vozila. dopunjavaju rad sigurnosnih pojaseva sa ograničenjem pritiska. U ovom slučaju.isključite vazdušni jastuk ako na suvozačko sedište postavljate dečju stolicu tipa leœa u pravcu vožnje. Vazdušni jastuci funkcionišu samo kada je uspostavljen kontakt. posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Predostrožnosti vezane za suvozačev vazdušni jastuk Vozilo opremljeno komandom za isključenje vazdušnog jastuka suvozača : . osim kada je vazdušni jastuk za suvozača isključen. kako biste proverili rad sistema. Odmah nakon sudara.na suvozačko sedište nemojte postavljati dečju stolicu tipa leœa u pravcu vožnje. Napomena: gas koji se oslobaœa iz vazdušnih jastuka može biti blago neprijatan.142 VOŽNJA VAŠIM PEUGEOTOM 406 VAZDUŠNI JASTUCI Vazdušni jastuci (airbags) su tako napravljeni da obezbede maksimalnu bezbednost putnika u slučaju jakih sudara. vazdušni jastuci se trenutno naduvavaju i postavljaju izmeœu putnika i vozila. Istovremeno se aktiviraju. Vazdušni jastuci se neće aktivirati u slučaju slabijih sudara kod kojih je delovanje sigurnosnih pojaseva dovoljno za optimalnu bezbednost. Nepravilnost u radu prednjeg vazdušnog jastuka Ako je upaljen pokazivač i čuje se zvučni signal i poruka "Neispravan airbag". .

a vaš suvozač u slučaju sudara siguran.143 VOŽNJA VAŠIM PEUGEOTOM 406 Provera rada Obezbeœuju je pokazivač uz zvučni signal i poruku na višenamenskom ekranu. stavite ga u bravicu za isključenje suvozačevog vazdušnog jastuka 1 i okrenite ga u položaj "OFF" zatim ga izvadite zadržavajući taj položaj. Ako se upali pokazivač. Kada je prekinut kontakt. na strani vrata. na strani na kojoj je došlo do sudara. Provera rada Vrši se putem pokazivača. Kada sa suvozačevog sedišta skinete dečju stolicu tipa leœa u pravcu vožnje. zubac ključa). izvucite kontaktni ključ. Isključenje suvozačevog vazdušnog jastuka* Radi sigurnosti vašeg deteta. pokazuje da je vazdušni jastuk za suvozača isključen (položaj "OFF" prekidača). bravicu vazdušnog jastuka okrenite u položaj "ON" kako bi vazdušni jastuk bio operativan. čiji je rad praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. * U zavisnosti od zemlje. Kada je bravica u položaju "OFF". Pokazivač vazdušnog jastuka na kontrolnoj tabli biće upaljen sve vreme isključenja. posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT radi provere sistema. Odvojeno se aktiviraju. 26-05-2003 . BOČNI VAZDUŠNI JASTUCI Bočni vazdušni jastuci su integrisani u naslone prednjih sedišta. Kada je uspostavljen kontakt (2. praćen zvučnim signalom i porukom "Neispravan airbag" na višenamenskom ekranu. suvozačev vazdušni jastuk se u slučaju sudara neće naduvati. paljenje pokazivača praćeno zvučnim signalom i porukom "Isključen suvozačev vazdušni jastuk" na višenamenskom ekranu. suvozačev vazdušni jastuk obavezno isključite ako na to sedište postavljate dečju stolicu tipa leœa u pravcu vožnje.

• Svaka izmena na vazdušnim jastucima je najstrože zabranjena. jer pri naduvavanju vazdušnih jastuka može doći do opekotina ili do povreda cigaretom ili lulom. • Naviknite se da na sedištu sedite normalno i uspravno. ne bušite i ne izlažite ga jakim udarcima. • Koliko god možete. • Na sedišta stavljajte samo homologovane presvlake. Potražite savet u Ovlašćenom PEUGEOT Servisu. uzdržavajte se od pušenja. osim ako je ne obavlja obučeno osoblje mreže PEUGEOT.144 VOŽNJA VAŠIM PEUGEOTOM 406 Da bi prednji i bočni vazdušni jastuci bili potpuno operativni. • U prostoru izmeœu putnika i vazdušnih jastuka nemojte držati pribor. • Nakon sudara ili kraœe vozila. 26-05-2003 . predmete ili male životinje. pridržavajte se sledećih pravila bezbednosti : • Uvek pravilno namestite i zakopčajte sigurnosni pojas. To bi moglo da ometa delovanje vazdušnih jastuka ili da povredi putnike. • Nemojte se nepotrebno naginjati prema vratima. pregledajte vazdušne jastuke. Bočni vazdušni jastuci • Na naslone prednjih sedišta nemojte ništa pričvršćivati ni lepiti da ne bi došlo do povreda grudnog koša ili ruku u trenutku naduvavanja bočnog vazdušnog jastuka. Prednji vazdušni jastuci • Nemojte voziti držeći upravljač za paoke ili držeći ruke na središnjem delu upravljača. • Upravljač nikada ne skidajte.

25 1.7 x 81.4 16 85 5 500 160 4 000 Bezolovno Da Da 8BRFN 8ERFN 8FRFN 2 litra 16V 1 997 85 x 88 16 100 6 000 190 4 100 Bezolovno Da Da MOTORI Radna zapremina (cm3) Prečnik x hod Broj ventila Najveća snaga : standard CEE (KW) Br.Most 4.25 _ 26-05-2003 .9 4.8 litara 16V 1 749 82.25 1. obrt pri najvećoj snazi (obr/min) Najveći momenat : standard CEE (Nm) Maksimalan br.25 _ 4.9 4. ubrizgavanje MENJAČI Ručni (5 brzina) Automatski (4 brzine) Ručni (5 brzina) Automatski (4 brzine) KAPACITET (u litrima) Motori (uz zamenu filtera) Menjač . obrta (obr/min) Gorivo Katalizator El.145 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije BENZINSKI MOTORI 8B6FZ 8E6FZ 8F6FZ 1.

9 26-05-2003 . obrta pri najvećoj snazi (obr/min) Najveći moment : standard CEE (Nm) Maksimalni broj obrta (obr/min) Gorivo Katalizator El.25 1.146 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije MOTORI BENZINSKI 8BR6F 8ER6F 8BRLZ 8ERLZ 8FRLZ 2 litra HPI 16V 1 997 85 x 88 16 103 6 000 192 4 000 Bezolovno Da Da MOTORI Radna zapremina (cm3) Prečnik x hod Broj ventila Najveća snaga : standard CEE (KW) Br.25 1.Most 4.9 4. ubrizgavanje 2 litra 16V 1 997 85 x 88 16 100 6 000 190 4 100 Dozvoljeno olovno Da Da MENJAČI Ručni (5 brzina) Ručni (5 brzina) KAPACITET (u litrima) Motori (uz zamenu filtera) Menjač .

25 1.Most 4.6 24 152 6000 285 3 750 Bezolovno Da Da MENJAČI Ručni (5 brzina) Ručni (5 brzina) Automatski (4 brzine) KAPACITET (u litrima) Motori (uz zamenu filtera) Menjač .85 4. ubrizgavanje V6 sa ubrizgavanjem 24V 2 946 87 x 82.75 1.85 4.75 – 26-05-2003 . obrta pri najvećoj snazi (obr/min) Najveći momenat : standard CEE (Nm) Maksimalni broj obrta (obr/min) Gorivo Katalizator El.147 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije MOTORI BENZINSKI 8B3FZ 8E3FZ 8F3FZ 2.2 litra 16V 2 230 86 x 96 16 116 5 650 217 3 900 Bezolovno Da Da 8BXFX 8EXFX MOTORI Radna zapremina (cm3) Prečnik x hod Broj ventila Najveća snaga : standard CEE (KW) Br.

85 4.2 litra HDI 16V 2179 85 x 96 16 98 4 000 314 2 000 Dizel Da Elektronski MOTORI Radna zapremina (cm3) Prečnik x hod Broj ventila Najveća snaga : standard CEE (KW) Br.5 – 4.9 4. obrta pri najvećoj snazi (obr/min) Najveći momenat : standard CEE (Nm) Maksimalni broj obrta (obr/min) Gorivo Katalizator El.5 1.5 1.5 – 4.148 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije MOTORI DIZEL 8BRHY 8ERHY 8FRHY Turbo dizel 2 litra HDI 1 997 85 x 88 8 66 4 000 205 1 900 Dizel Da Elektronski 8BRHZ/S 8ERHZ/S 8FRHZ/S Turbo dizel 2 litra HDI 1 997 85 x 88 8 80/79 4 000 250 1 750 Dizel Da Elektronski 79 8BRHS 8ERHS 8FRHS 8B4HX 8E4HX 8F4HX Turbo dizel 2.Most 4.5 1.85 26-05-2003 . ubrizgavanje Filter za čestice (FAP) MENJAČI Ne Ručni (5 brzina) Ne Da Da Ručni (5 brzina) Da Manuelni (5 brzina) Ručni Automatski (5 brzina) (4 brzine) KAPACITET (u litrima) Motori (uz zamenu filtera) Menjač .

4 8.3 11.5 5.0 6.5 7.5 8.6 8.5/7.6 – 7.2 litra 16V V6 24V V6 24V 2 litra HDI 2 litra HDI 2 litra HDI 2.2 7.3 7.5 4.9 6.9 Prema propisu 99/100 (litara/100 km) Vožnja na otvorenom putu 6.7 6.5/4.6 12.3 8.2 6.6 10 5. 26-05-2003 .5 6.7 8.4 4.3 12.8 13.0 6.5 Masa izduvnog gasa CO2 182 g/km 201 g/km 197 g/km 206 g/km – 177 g/km 210 g/km 229 g/km 238 g/km 148 g/km 147/149 g/km 173 g/km 1.3 – 10.4 7.6/5.149 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Potrošnja berline Motor Menjač Tipovi varijante verzije 8B6FZ 8B6FZ 8BRF/N 8BRF/N 8BR6F 8BRLZ 8B3FZ 8BXFX 8BXFX 8BRHY 8BRHZ/S 8BRHZ Gradska vožnja 10.1 Mešovita vožnja 7.2 litra HDI 16V Ručni Automatski Ručni Automatski Ručni Ručni Ručni Ručni Automatski Ručni Ručni Automatski Ručni 8B4HX 8.8 litara 16V 2 litra 16V 2 litra 16V 2 litra 16V 2 litra 16V HPI 2.4 168 g/km Navedena potrošnja goriva odgovara vrednostima dostavljenim u trenutku štampanja.6 5.8 litara 16V 1.5 – 6.7 14.8 4.8 9.5 12.

5 7.150 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Potrošnja karavan Motor Menjač Tipovi varijante verzije 8E6FZ 8F6FZ 8E6FZ 8F6FZ 8ERFN 8FRFN 8ERFN 8FRFN 8ER6F 8ERLZ 8FRLZ 8E3FZ 8F3FZ 8EXFX 8FXFX 8EXFX 8FXFX 8ERHY 8FRHY 8ERHZ/S 8FRHZ/S 8ERHZ 8FRHZ 8E4HX 8F4HX Gradska vožnja 10.4 7.7 4.7/6.7 – 7.6 – 6.7 6.8 Prema propisu 99/100 (litara/100 km) Vožnja na otvorenom putu 6.5 12.7 5.9 14.6 6.8 13.7 7.4 8.9 8.8 12.7/5.4 12.4 11.7 8.5 Masa izduvnog gasa CO2 187 g/km 206 g/km 200 g/km 208 g/km – 185 g/km 212 g/km 234 g/km 243 g/km 151 g/km 156/.2 5. 26-05-2003 .8 litara 16V 2 litra 16V 2 litra 16V 2 litra 16V 2 litra 16V HPI 2.2 litra 16V V6 24V V6 24V 2 litra HDI 2 litra HDI 2 litra HDI 2.6 4.2 6.2 6.9 9.8 litara 16V 1.8 10.3 – 10.g/km 178 g/km 170 g/km 1.4 6.3 8.5/9.5 7.6 8.1 Mešovita vožnja 7.2 litra HDI 16V Ručni Automatski Ručni Automatski Ručni Ručni Ručni Ručni Automatski Ručni Ručni Automatski Ručni Navedena potrošnja goriva odgovara vrednostima dostavljenim u trenutku štampanja.2 5.

RHZ 1 400 1 940 3 450 1 500 80 2. 26-05-2003 . 6FZ 1340 1 880 2 980 1 300 80 2 litra 16V Ručni RFN 1 350 1 890 3 090 1 500 80 2 litra 16V Auto.8 litara 1.8 litara 16V 16V 16V Ručni LFY 1 260 1 790 2 990 1 500 80 Ručni 6FZ 1 315 1 855 3 055 1 300 80 Auto.2 litra HDI 16V Ručni 4HX 1 410 1 950 3 150 1 500 80 Menjači Tipovi varijante verzije : 8B • Masa praznog vozila • Maksimalna masa tehnički dozvoljenog opterećenja (MTAC) • Ukupna dozvoljena masa na putu (MTRA)* • Prikolica sa kočnicom (u granicama MTRA) • Preporučena težina na osovini * U slučaju vuče vozilom. RFN 1 370 1 910 3 110 1 500 80 2 litra 2. brzina je ograničena na 100 km/h.8 litara 1.2 litra HPI 16V 16V Ručni RLZ 1340 1 880 3 080 1 500 80 Ručni 3FZ 1 370 1 910 3 110 1 500 80 V6 24V Ručni XFX 1 455 1 995 3 295 1 500 80 Menjači Tipovi varijante verzije : 8B • Masa praznog vozila • Maksimalna masa tehnički dozvoljenog opterećenja (MTAC) • Ukupna dozvoljena masa na putu (MTRA)* • Prikolica sa kočnicom (u granicama MTRA) • Preporučena težina na osovini Motori V6 24V Auto.151 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Masa i vučno opterecenje (u kg) LIMUZINA Motori 1. XFX 1 475 2 015 3 315 1 500 80 2 litra HDI Ručni RHY 1 300 1 870 3 070 1 500 80 2 litra HDI Ručni RHZ 1 410 1 950 3 150 1 500 80 2 litra HDI Auto.

8 litara 1. XFX 1 525 2 175 3 475 1 500 80 Menjači Tipovi varijante verzije : 8E • Masa praznog vozila • Maksimalna masa tehnički dozvoljenog opterećenja (MTAC) • Ukupna dozvoljena masa na putu (MTRA)* • Prikolica sa kočnicom (u granicama MTRA) • Preporučena težina na osovini Motori 2 litra HDI Ručni RHY 1 380 2 030 3 230 1 500 80 2 litra HDI Ručni RHZ 1 425 2 075 3 275 1 500 80 2 litra HDI Auto. RFN 1 420 2 070 3 270 1 500 80 2 litra 2.152 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Masa i vučno opterećenje (u kg) KARAVAN Motori 1. 6FZ 1 395 2 045 3 245 1 500 80 2 litra 16V Ručni RFN 1 400 2 050 3 250 1 500 80 2 litra 16V Auto.2 litra HPI 16V 16V Ručni RLZ 1 400 2 050 3 250 1 500 80 Ručni 3FZ 1 420 2 070 3 270 1 500 80 V6 24V Ručni XFX 1 505 2 155 3 455 1 500 80 V6 24V Auto. 26-05-2003 . brzina je ograničena na 100 km/h. RHZ 1 460 2 110 3 310 1 500 80 2.8 litara 16V 16V Ručni 6FZ 1 365 2 015 3 215 1 500 80 Auto.2 litra HDI 16V Ručni 4HX 1 460 2 110 3 310 1 500 80 Menjači Tipovi varijante verzije : 8E • Masa praznog vozila • Maksimalna masa tehnički dozvoljenog opterećenja (MTAC) • Ukupna dozvoljena masa na putu (MTRA)* • Prikolica sa kočnicom (u granicama MTRA) • Preporučena težina na osovini * U slučaju vuče vozilom.

2 litra HPI 16V 16V Ručni RLZ 1405 2 035 3 235 1 500 80 Ručni 3FZ 1 440 2 070 3 270 1 500 80 2 litra HDI Ručni RHY 1 400 2 030 3 230 1 500 80 2 litra HDI Ručni RHZ 1 445 2 125 3 325 1 500 80 Menjači Tipovi varijante verzije : 8F • Masa praznog vozila • Maksimalna masa tehnički dozvoljenog opterećenja (MTAC) • Ukupna dozvoljena masa na putu (MTRA)* • Prikolica sa kočnicom (u granicama MTRA) • Preporučena težina na osovini Motori 2 litra HDI Auto.2 litra HDI Ručni 4HX 1 465 2 145 3 345 1 500 80 Menjači Tipovi varijante verzije : 8F • Masa praznog vozila • Maksimalna masa tehnički dozvoljenog optereenja (MTAC) • Ukupna dozvoljena masa na putu (MTRA)* • Prikolica sa kočnicom (u granicama MTRA) • Preporučena težina na osovini * U slučaju vuče vozilom. RFN 1 440 2 070 3 270 1 500 80 2 litra 2.153 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Masa i vučno opterećenje (u kg) KARAVAN 7 MESTA Motori 1.8 litara 16 16V Ručni 6FZ 1 405 2 035 3 235 1 500 80 Auto. RHZ 1 460 2 140 3 340 1 500 80 2.8 litara 1. 26-05-2003 . 6FZ 1 425 2 050 3 250 1 500 80 2 litra 16V Ručni RFN 1 420 2 050 3 250 1 500 80 2 litra 16V Auto. brzina je ograničena na 100 km/h.

154 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Dimenzije berline (u mm) Dimenzije karavana (u mm) 26-05-2003 .

C. Pneumatici i oznaka boje. Serijski broj na karoseriji. – proizvoœači pneumatika koje je odobrio proizvoœač vozila. – pritisak u pneumaticima (proverava se kada je guma nezagrejana. Pločica proizvoœača. 26-05-2003 . Serijski broj na komandnoj tabli. – oznaka boje. navedeni su sledeći podaci : – dimenzije felni i pneumatika. B. Na pločici D nalepljenoj na uskoj pločici vozačevih vrata.155 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE IDENTIFIKACIJA VAŠEG PEUGEOTA 406 A. D. bar jednom mesečno).

funkcionisanje na tečni gas (GPL). okrenite prekidač 1 u položaj benzin. Minimalni nivo GPL–a. Različita stanja indikatora 2 : – pali se i gasi. Pritisnite prekidač 1 smešten na sredini centralne konzole. 26-05-2003 . zahtev za radom na tečni gas (GPL). označen je paljenjem i gašenjem indikatora 2 . Ako se lampica 2 brzo pali i gasi. – fiksno. a zatim se vratite u modus GPL. sistem onda automatski prelazi na funkcionisanje na benzin. Prelaz sa jednog goriva na drugo označa se paljenjem/gašenjem lampice 2. Prelaz na funkcionisanje na tečni gas (GPL) vrši se ako je prekidač 1 je u položaju LPG . Preporučuje se da se s vremena na vreme vozi na benzin kako bi se sistem ubrizgavanja benzina odžao u dobrom stanju. – ugašeno . u vožnji. funkcionisanje na benzin.156 VERZIJA SA DVOSTRUKIM SAGOREVANJEM BENZIN / GPL Funkcionisanje Sistem dvostrukog sagorevanja omogućuje da se nezavisno koriste benzin ili tečni gas (GPL). Startovanje U bilo kom položaju da je prekidač 1. motor startuje sa benzinom. indikator LPG se pakli i gasi sve dok motor ne dostigne dovoljnu temperaturu. Ako se indikator 2 i dalje brzo pali i gasi. posavetujte se u Ovlašćenom Servisu PEUGEOT.

26-05-2003 . Svaka intervencija na sistemu napajanja tečnim gasom (GPL) mora se obavezno obaviti u mreži PEUGEOT. Punjenje rezervoara tečnim gasom (zapremina. zbog toga prekinite kontakt. jer motor može startovati samo na benzin. Uverite se da teret koji prevozite neće oštetiti rezervoar. Pored toga. Indikator nivoa benzina Čim se upali indikator za minimalni nivo benzina. Ispravnost rezervoara Ukaz od 18/01/43 i primena člana 3 zakona od 24/11/82. U svakom slučaju. oko 46 litara) – prekinite kontakt. nedovoljan nivo benzina može prouzrokovati nepravilnosti u radu sistema za gorivo. – zašrafite zaštitni čep na grlić za punjenje. * U zavisnosti od zemlje. otkačite pištolj. Indikator nivoa gasa Kada je spoljna temperatura visoka. – pritisnite dugme na pumpi. – odvrnite zaštitni čep sa grlića za punjenje. – posle automatskog prekida punjenja. – pričvrstite pištolj za punjenje na grlić (ako je potrebno. provera se mora ponoviti svaki put kada vozilo promeni vlasnika. Maksimalni rok izmeœu dve uzastopne provere je osam godina.157 VERZIJA SA DVOSTRUKIM SAGOREVANJEM BENZIN / GPL Saveti za bezbednost Sigurnosni ventil se mora zatvoriti pre bilo kakve operacije održavanja ili popravke na vašem vozilu . bez odlaganja napunite rezervoar. plovak za gorivo može pokazati malo viši nivo gasa nego u stvarnosti. ukoliko se promena dogodila 5 godina posle poslednje provere. koji se nalazi na izotermnoj kutiji). zašrafite pre toga na grlić adekvatni adapter*.

.dobro protresite sprej pre upotrebe. i nalazi se ispod klupe u trećem redu. .adaptere 2 neophodne u nekim zemljama za punjenje rezervoara tečnim gasom (GPL). . Verzija Break 7 mesta (nije prikazan crtež) Izotermna kutija za odlaganje sadrži isključivo doze sredstva za privremenu popravku gume. 26-05-2003 Upotreba spreja za popravku (takoœe pogledati uputstvo za upotrebu na boci) . zatim se odmah odvesti umerenom brzinom do najbližeg servisa.Prsten za vuču 3. ostajući u istoj osi. .158 VERZIJA SA DVOSTRUKIM SAGOREVANJEM BENZIN / GPL – sa dugom bocom postupiti isto.ako je moguće. . Sprejevi omogućuju da se izvrši privremena popravka. Po hladnom vremenu. Probušena guma Verzija sa dvostrukim sagorevanjem goriva/GPL Izotermna kutija za odlaganje nalazi se u prtljažniku i sadrži : . uvucite pipak boce u ventil. uklonite predmet koji je probušio gumu. bocu grejte rukama nekoliko minuta. a drugom. Da biste joj pristupili podignite podnu oblogu. .jednom rukom pridržite ventil. Čuvajte ih daleko od izvora toplote u izotermnoj kutiji za odlaganje. .snažno održavati pritisak jedan minut. Osigurači Funkcije sistema tečnog gasa (GPL) su zaštićene sa dva osigurača A u kutiji sa osiguračima koja se nalazi u motorskom prostoru. ne treba ih izlagati temperaturi većoj od 50 °C. Boce su pod pritiskom.sprej za privremenu popravku 1 pneumatika (vaš 406 GPL nema rezervni točak). Posle upotrebe morate zameniti gumu.okrenite točak tako da ventil doœe u položaj na 2 ili 10 sati.

2 / 8.4 6.7 x 81.8 litara 16V 1 749 82. putu Mešovita vožnja Emisija gasa CO2 Mase i vučni tereti (u kg) Masa praznog vozila u kretanju (MOM) Maksimalna tehnički dozvoljena težina (MTAC) Ukupna dozvoljena težina na putu (MTRA) Prikolica sa kočnicama (u granicama MTRA) Preporučena težina 1 1 3 1 472 855 055 200 80 1 2 3 1 527 015 215 200 80 10.8 6.7 / 10.1 7.9 / 10.6 / 14.8 187 / 174 Berlina 8B6FZ 1.4 182 / 168 10.159 VERZIJA SA DVOSTRUKIM SAGOREVANJEM BENZIN / GPL MODELI Tipovi varijante verzije Motor Zapremina (cm3) Prečnik x hod Broj ventila Maksimalna brzina benzinski : norma CEE (KW) Maksimalna snaga GPL : norma CEE (KW) Maksimalni moment : norma CEE (Nm) Bezolovno gorivo / tečni gas (GPL) Katalizator Elektronsko ubrizgavanje Menjač Potrošnja benzin / tečni gas (GPL) (u litrima) Gradska vožnja Vožnja na otv.5 7.0 / 8.8 / 14.4 16 85 do 5 500 obr/min 80 do 5 500 obr/min 160 do 4 000 obr/min gorivo / tečni gas (GPL) Da Da Manuelni (5 brzina) Break / Porodični 8E6FZ / 8F6FZ 26-05-2003 .

ulja Economie d'Energie ili sintetička ulja se takoœe mogu upotrebljavati. Neophodan je da bi se ostvarilo pravo na garanciju 15 000/135 000 30 000/150 000 45 000/165 000 60 000/180 000 + Kontrole GPL + Kontrole GPL + Kontrole GPL + Kontrole GPL + Zamena filtera elektroventila 75 000/195 000 90 000/210 000 105 000/225 000 120 000/240 000 + Kontrole GPL + Kontrole GPL + Kontrole GPL + Kontrole GPL + Zamena filtera elektroventila Zamena zupčastog kaiša : posavetujte se u Mreži PEUGEOT. Zamena filtera elektroventila svakih 60 000 km ili 2 godine. Ovakva učestalost važi za upotrebu bar polusintetičkih ulja . Dopunski servis je integrisan u Učestalo Održavanje.160 VERZIJA SA DVOSTRUKIM SAGOREVANJEM BENZIN / GPL CIKLUS ODRŽAVANJA VAŠEG 406 BENZIN / GPL Redovni pregledi svakih 30 000 km ili 2 ans + Kontrole GPL svakih 15 000 km ili svake godine. KILOMETRAŽA Garantni pregled na 10 000 km ili 6 meseci*. 26-05-2003 . * Prvi od dva uslova koji se ostvari. Zamena kočne tečnosti svake 2 godine ili 60 000 km.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful