P. 1
Beton-Ukrainczyk

Beton-Ukrainczyk

|Views: 1,081|Likes:
Published by Marina Maček

More info:

Published by: Marina Maček on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

Izdavac

.~ .. ~.,-: ..-: ,

ALCOR, Zagreb

'~:l~' ~.J."1~ili~1r :.;~ ~j
..

, .......,.,,;:s,,", .• (~.'I..~.

Velimir Ukrainczyk

Za izdavaca
Boris Moric Recenzenti Doc. dr. Dubravka Bjegovic Prof. Marko Calogovic Prof. dr. Vinko Regie Tehnicki urednik dr. Branko Kekic
._ ... <:.~.

BETON
Struktura Svojstva Tehnologija

Objavljivanje ovog sveucilisnog udibenika odobrio je Odbor za znanstvenonastavnu literaturu Sveucilista u Zagrebu rjesenjem broj:02-1120/1-1993. od 24. sijecnja 1994.

CIP - Katalogizaeija u publikaeiji Naeionalna i sveucilisna biblioteka,

Zagreb

UDK

691.3(075.8) 666.9(075.8)

UKRAINCZYK, Velirnir Beton: struktura, svojstva, tehnologija / Velimir Ukrainezyk. - Zagreb: ALCOR, 1994.304 str : ilustr, ; 24 em - (UdZbeniei Sveucilista u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) Bibliografija: str. 293-297. - Kazalo.

ISBN 9~3-{j267-00--4

940314136

~IJ
ALCC>R
Kompjutorski slog i tisak ALCOR, Zagreb
ZAGREB

Knjiga je tiskana uz novcanu pomoc ovih poduzeca: HRVATSKE CESTE, 41000 Zagreb, Voncinina 3 :MEDIMURJE, Visokogradnja, 42300 Cakovec, Mihovljanska 70 :MEDIMURJE, Beton, 42300 Cakovec, Zrinsko Frankopanska bb IRMA, Institut za raziskavo material a in aplikacije, 61000 Ljubljana, Slovenceva 95 TEHNIKA, 41000 Zagreb, Zeleni trg 3a HIDROELEKTRA, 41000 Zagreb, Zeleni trg 6a KONSTRUKTOR--INZENJERING, 58000 Split, Svaciceva 4 GORTAN, 41000 Zagreb, Heinzelova 96

SADRZAJ

1. PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . 2. BETON - POLIF AZNI KOMPOZIT
Sastav betona . . . . . . . . . . . . Uloga cementnog kamena i agregata Struktura i priroda betona . Tehnologija betona .........

-1

3 5 6
8

'!3.ICEMENT
\~) Pojmovi i definicije portland cementa . . Proizvodnja

Kemijski i mineralni sastav portland cementa Hidratacija cementa . . . . . .. . . . . . Toplina hidratacije i cvrstoca .f<:, ,,:~.vfio.VJ./. Fizikalna struktura h.-c.p. .. 22 23 · Stanja vode u h.c.p. . .... Modeli strukture cementnog kamena Gradevinska ispitivanja cementa Dodaci cementima
! \

dl)
..W)

29

Podjela

cemenata

........

·~jS-:>

i

\J
-

4. 4GREGAT
POdjela i o.dabir agregata .... Proizvodnja agregata za beton . .

Uzimanje uzoraka agregata za ispitivanje Mineralosko-petrografska analiza Fizikalna svojstva agregata . Granulometrijski sastav ..... Mehanicka svojstva agregata .. Temperatuma svojstva agregata Stetni sastojci i nepovoljni agregati Prijevoz i skladistenje agregata .

.CE/
·

.C46?
.~-')

45

/:.
...

:~

. >---.,.-~?--66

~;)
69
70

5. KVALITETA VODE
Voda za spravljanje betona betona Voda za njegovanje

6.) ADITIVI
, Nazivi i klasifikacija ... Povrsinski aktivne tvari . . Kemikalije koje utjecu na vezanje i ocvrscavanje VII

\

Teorijsko predvidanje tlacne cvrstoce betona.. Cimbenici koji odreduju velicinu skupljanja Skupljanje prema nasim propisima . . Uzroci puzanja.. Betoniranje pod vodom . 'd!J)0 " 10 . 132 :® • • 0 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • • 0 • 1.. 0 0 ••••• 0 0 • 0 • 0 • • 0 0 0 0 0 • • 0 • • • • • • · . . ... . . 136 . .. . Utjecaj raznih cimbenika na svojstva svjezeg Ispitivanje svjezeg betona . . . Testiranje cvrstoce betona . SASTA V BETONA ZADANE OBRADLJIVOSTI I CVRSTOCE Osnovni pojmovi i definicije .. .. ... skupljanja i bubrenja betona . .. . . . Sustav osiguranja kvalitete gradenja betonom . 153 14. CVRSTOCA BETONA Znacaj cvrstoce betona . Sumpor-betonski kompoziti . . . . . Vatrobetoni . . . Kategorije betona . . Temperatumi utjecaji na volumne promjene DEFORMACIJE BETONA POD DJELOVANJEM SILA Modul elasticnosti betona . . Zbijanje betona i zavrsna obrada povrsine Njegovanje mladog betona .. ..7. ... Skupljanje ocvrslog betona uslijed susenja Skupljanje uslijed karbonatizacije . Plan betoniranja . ... . . . DEFORMACIJE BETONA VOLUMNE PROMJENE BETONA .. .. . _1J~) · J(. . . . . .277 .. . .. . .. . Prionljivost betona i armature . .. . . . 130 . Utjecaji strukture i stanja na cvrstocu betona .258 · 258 · 259 · 264 · 266 · 267 268 · 268 270 · 270 o o o . . . betona . . . Mikroarmirani betoni Ferocement . 15. .~'~ ? . ... Osnovne zavisnosti pri projektiranju sastava betona Redoslijed projektiranja sastava betona . . .273 · 274 · 276 . . Tekuci beton . Prakticno izracunavanje puzanja Velicina puzanja prema koeficijentima iz propisa Posljedice puzanja 0 0 • • 0 • 0 • 254 . . . . · . . .. . .~ · 289 o PREGLED POVIJESTI BETONA . Iskazivanje sastava betona . PATOLOGIJA BETONA Uvod .. .. Upravljanje kvalitetom betona 1'33 134 136 . POSEBNE TEHNOLOGIJE BETONA Ubrzano dozrijevanje betona Prepakt beton . Betoniranje u ekstremnim k1imatskim okolnostima OpIate i skele . . Teski betoni . Testiranje skupljanja . 0 • • • • • • 0 • • 9. · 298 II. .. "143 10. . Dinarnicki modul elasticnosti betona Puzanje betona . .::m 147 147 148 149 150 152 . .. ig' . . ... . SVJEZI BETON Definicije i zahtjevi na svjezi beton . . IZVORI . . Varijabilnost cvrstoce betona i dokazivanje ME Cvrstoca betona u konstrukciji .. Statisticki kriteriji za projektiranu cvrstocu betona . Metode mjerenja obrad1jivosti . . Polimerima modificirani betoni . -~~=.. Gradilisni transport i ugradba .· " L . . Trajnost i sigumost betonskih konstrukcija Uzroci ostecenja betonskih konstrukcija Svojstva relevantna za trajnost i proracun zivotnog vijeka 0 0 • 175 176 177 196 IX VIII . . . . Poissonov koeficijent betona .. 226 227 o • oC171J /mo. .0. KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE :~~ 159 160 161 166 171 173 174 ~ Uvodno 0 osiguranju kvalitete gradenja . ./ · :.'1(2·1 -(_In-. .. . Plasticno skupljanje i bubrenje .~~ o 142. .) 215 (212---o 8. . Masivni beton .. PROIZVODNJA BETONA Uvod Doprema i uskladistenje sastojaka betona Doziranje i rnijesanje . . . ... Uvaljani beton. . Vakuumirani beton .. SPECIJALNI BETON! Laki betoni Beton visokih cvrstoca i performansi .0 •• 293 POJMOVNIK.42 · 244 · 248 0 13. . 12. . Vanjski transport .Q3D .

tim prije sto se i dobar i los beton prave od istih sastojaka i prakticno uz iste troskove proizvodnje. od mostova do zgrada. projektira se njegov sastav. Vinko Regie. te ugraduju i kontroliraju postignutu kakvocu. Dubravka Bjegovic. ugovaranju iii obracunu radova. te postdiplomskim studijima na fakultetima u Zagrebu i Ljubljani. veljace 1994. izvodaci ga proizvode u centralnoj betonari iii na gradilistu. tablica i slika. Stanje se moze popraviti novim pristupom u osnovnom i permanentnom obrazovanju inzenjera. suprotno ocekivanju. svojstava. koje su mi tijekom recenziranja knjige dali doc. Projektanti bi trebali bolje razumijevati kako se beton ponasa u datim klimatskim okolnostima. Proces pocinje dizajniranjem svojstava betona u projektnoj dokumentaciji. dr. Marko Calogovic i prof. Zahvaljujem na savjetima. dijagrama. dakle sarno ugraduju. Medjutim. PREDGOVOR Betonje najvise upotrebljavano gradivo. znatno manje nego 0 konstruktorskom dizajniranju. tehnologije i performansi betona. Autor . zatim. Izvodaci bi trebali proizvoditi kvalitetniji beton. dr. izlozenosti industrijskim i gradskim agensima. prof. Ova knjiga je nastala na osnovi predavanja na dodiplomskom studiju Gradevinskog fakulteta u Zagrebu. nakon provedenih prethodnih ispitivanja. dok vecinu drugih gradiva primaju gotova na gradiliste. od hidrotehnickih i prometnih do industrijskih objekata. veliki broj ostecenja i zakazivanja betonskih konstrukcija ukazuje da graditelji ne znaju dovoljno 0 betonu. Takoder zahvaIjujem gospodi Nadi Gasparovic. Beton prave i ugraduju graditelji. pri cemu se umjesto zanatskog pristupa polazi od boljeg razurnijevanja strukture. pod dugotrajnim i izvanrednim opterecenjima itd. U Zagrebu. 1.1. koja je ulozila veliki trud pri kompjutorskoj obradi teksta.

vrlo se cesto upotrebljavaju dodaci betonu iii aditivi. prikazani su u dijagramu na slici 2. Pijesak i zmje stijena cine agregat iii granulat.35 tlm3 Agregat cini priblizno tri cetvrtine volumena odredene mase betona. vlakna i drugi dodaci. krhkost. Vazno je naglasiti. (3) minimalni troskovi za prihvatljivu kakvocu. skupljanje. iii kemijski inertne dodatke (punila). kojima se bitno mijenjaju osnovna svojstva betona (npr. da su prikazani volumni omjeri uCeSea sastojaka. pri cernu osobito vaznu ulogu ima voda. vrlo visoke cvrstoee). koji traje vrlo dugo (godinama). pijesak i zmje stijena. velika volumna masa. jer se njihove gustoce (P) znatno razlikuju: Pv~ 1 tlm3 Pc~ 3 t/m! P. koji fizikalno modificiraju svojstva betona.65 tlm3 Pbetona~ 2. kod nekih betona. betonskih nearmiranih elemenata vecih dimenzija. od mijesanja preko transporta do ugradbe. agregati. u modemoj tehnologiji. voda. (2) ocvrslog betona obzirom na cvrstoce i druge mehanicke karakteristike. koji ocvrscava. Orijentacijski. gustoce manje od 2000 kg/m". Svjeze pornijesani cementni prah s vodom tvori cementnu pastu. Tim procesom cementna pasta prelazi u cementni kamen.2. te trajnost i deformabilnost. najveca zrna mogu biti desetak i vise centimetara.1. zgure. volumni emjeri ucesca sastojaka u ocvrslim betonima kakvi se upotrebljavaju u gradenju. Osim prirodnih upotrebljavaju se i vjestacki betona. a to su u prvom redu: cement.POLIFAZNI KOMPOZIT Sastav betona Beton se pravi mijesanjem veceg broja sastojaka. da se postignu zadovoljavajuca svojstva: (1) svjezeg betona u svim fazama obrade. Vee ovako opisani sastav betona obuhvaca razlicite kompozicije betona. Velicine cestica agregata se mijenjaju obicno kontinuirano od sitnog pijeska do najcesce 32 mm. BETON . U praksi se udio osnovnih sastojaka betona odabire tako. U modemoj tehnologiji u sastav betona sve vise se uvrstavaju razni polimeri. npr. Kemijsku reakciju prate odredeni fizikalniprocesi. jer postoji vise tipova cementa. Osim tih sastojaka. Odmah nakon mijesanja pocinje kemijski vrlo slozeni proces hidratacije. a k tome cesto puta oni sadrze kemijski aktivne dodatke: pucolane. To je podrucje specijalnih betona. ~ 2. podrijetlom rjecnog iii od stijene drobljenog zmja. Medutim. narocito u proizvodnji lakih 3 . au smjesi je uvijek prisutan i zrak.

Medutim. Medutim. cvrsvt?ce. promjenljive u vremenu i zavisne u prvom redu od termohigrometrijskog stanja u trenutku ispitivanja._s .mase vode i cementa (vodocementni faktor.1V~Stl onzlst~ncije) svjezeg betona.. a to sve povecava vjerojatnost pojave pukotina. 0 icajene o icme cemen a u nom metru betona su 200 do 400 kg.=l£. cijim dodavanjem se moze postici prakticno ista obradljivost s 10 do 30 posto manjom kolicinorn vode nego u bet b dodataka. u modernoj tehnologiji betona.. Prema tome mogu se ocekivati znatne razlike izmedu svojstava betona u konstrukciji i svojstava odredenih normiranim postupcima. 0 posto rnjirn n -c o . s pH vrijednoscu 11 do 13.To poseb~? vrijedi za superplastifikatore. va mjemca ima odlucujucu ulogu u podesavanju sastava svjezeg betona trazemh svojstava.t.r Pi ~ --- __ :-_cv'_'r:.1.traJnostI. . . odgovarajuca vlaga i temperatura. koji se sastoji od produkata hidratacije cementa. ' onu ez U ocvr~lo~ betonu cementni kamen ima dvije glavne zadace: • da ?hJep~ zma agregata i betonu dade odgovarajucu cvrstocu. zadobiva mikropukotine u zoni kontakta s agregatom. sto ima znacajne posljedice za trajnost betona.v . Svojstva cementnog kamena ovise u prvom redu 0: • karakteristikama cementa. dugotra~n~ deformacije betona. y 5 . ostaje u cementnom kamenu izvjesna kolicina zahvacenog zraka. Kornpleksna struktura cementnog kamena i betona osim temeljnog svojstva. Svako povecanje kolicine vode preko one koja .. Za vrlo siroki raspon konzistencija be.isticnih svojstava betona: skupljanja i pu~anJa: To su nazrvi za. ispunjena je ~ementnim kamenom. Cementni kamen. tb za hidrataciju cementa .. Izgled presjeka betona. Time se poboljsava I vodonepropustljivost betona. jer on betonu daje cvrstocu i omogucuje njegovu uporabu kao konstrukcijskog gradiva. da vodi potrebnoj za hidrataciju cementa treba pridodati vodu za po t' ~.~o?emoJ tehnologije se tosve cesee i cini) regulirati raznim doda~~ma . Za cdredeni cement i agregat. pJe l~od~e ~a . Te su karakteristike jos uvijek predmet opseznih istrazivanja s mnogo nepoznanica i novih otkrica. Orijentacijski volumni udjeli osnovnih sastojaka u betonu. pa i skupljanje i puzanje betona I toplina oslobodena hidrataci~om ceme~ta. . oSJe IcaJe v Slika 2. Do nedavno je glavni kriterij za izbor ~a~t. Zato je jos u neoptereeenom stanju. Cementni kamen. Priblizno cetvrtina prostora. sarno povecanjem kolicine cementa.sebmh ~odataka za smanjenje kolicine vode). povecava se kolicina cernentnog ka~ena. no vrlo djelotvomi na svojstva svjezeg i ocvrslog betona. • stupnju hidratacije cementa iIi zrelosti betona. Vrijeme tijekom kojega beton mora biti u povoljnim termickim i higrometrijskim uvjetima nazivamo vrijeme njegovanja betona.. koji se dodaju betonu prilikom mijesanja. znaci .. su izrazito bazicni mediji. uz mcdernu p~oiz~o~nju sve kvalitetnijih cemenata I pnrnjenu dodataka betonu dobivaju se vece cvrstoce od trazenih vee uz relativno veliki vic omjer i malu S~~~~2.c o '" c : Cenientnl kamen 1 . . sto odgovara 7 d 14 volumena. To su nepozeljne supljine u betonu...::er:. Ove pore velicine 10 do 300 mikrometara povoljne su za obradljivost svjezeg i trajnost ocvrslog betona.smanJenJa kolicine vode u svjezem betonu.oznost s. ali i sam cementni kamen je heterogeni materijal. Za proces hidratacije cementa potrebno je odredeno vrijeme. i rezultati dobiveni ispitivanjem takvih uzoraka uzimaju se kao referentni. koje su posljedica smanjenja vla::n.jezeg betona za date komponente betona regulira se kolicinom vod To znaci. (k . Doziraju se u promilima iii postocima od kolicine cementa. primjesavaju se dodaci betonu. ima i brojne druge karakteristike. dolazi do bitnih strukturnih promjena u cementnom kamenu od kojih Je dio reverzibilan. o ~ cc N \ Nehldratlzlranl I hldratlziranl I cement Agregat ~ I Vezana voda I Pijesak a-16X cementt 65-75X kemijski K a men -20X 25-30 Voda X t Vez1vo prakticno 1nertna ispuna Mort (matrical Kamen1 skelet Vis~. pora vrlo razlicite velicine.2. To je temeljni materijal. • om~:~. U procesu gradenja ono obicno traje od 3 dana do tri tjedna.povecanje kolicine pora u ocvrslom bet onu. kolicina vode se rmjenja u relativno uskirn gramcama od 160 do 200 litara odnosno 16 d 20 t ku I 0 c. cementna pasta zajedno s naisitdijelorn agregata (mort) treba betonu dati plasticnost i kohezivnost U bic ) k I'V' t kub . itd. Ce~entm kame. koju ne zauzima agregat. a dio ireverzibilan. da bi se dobio obradljiviji svjezi beton iii ubrzao prirast cvrstoce iii poboljsala trajnost ocvrsloga betona." "'U . U dobro sastavljenom svjezern betonu neizbjezna kolicina zahvacenog zraka ne prelazi 2 do 5 posto volumena betona.. odnosno dugotrajnog djelovanja opterecenja u slucaju puzan~~. Dodaci betonu su beznaeajni po volumenu. vece su cvrstoce..ava betona bila cvrstcca i odgovarajuci vic omjer.. zbog raznih fizickih promjena tijekom hidratacije. Bijeli kolicinu cementa.:. Betonje heterogeni kompozit.. Medutirn. t1c_'m~a:.ostI beto~a u slucaju s~pIJanJa. s izanje ze jene 0 ra J. kojima se namjerno uvlace male zracne pore u kolicini 3 do 8 posto volumena betona.:t. poroznost strukture i cvrstoca cementnog kamena o':'lse u prvom r~~u 0 v?docementnom faktoru. radi smanjenja vic faktora.. cak i uz vrlo pazljivo zbijanje. 4 sm~nJe. i • da ISpU~1prosto~ med~ cestica~a agregata i s njime tvori nepropusnu masu. cvrstoce.. U laboratorijskim ispitivanjima radi dokazivanja svojstava betona.ja'_'l I I -~ Uloga cementnog kamena i agregata .on~ (bez pn~Jene po.. o?a sluca~a. I d~glh te~eljnih s~~j~tava betona.. r b dlii . Nakon ugradbe.U s::jezem betonu. beton prozet kapilarama i pukotinama mikroskopske velicine. v/c-faktor) • kolicini cementa (kg/m"). zavisno od konfiguracije i dimenzija betonskog elementa i klimatskih okolnosti. dakle u fazi njegove obrade. ' 0 pos 0 u pnog v~ u~ena.. pa prema tome i beton. . . kruzici su zracni mjehuriCi uvucenog zraka. Sto je vic omjer manji. adsorbirane i kapilame vode i ostataka jos nehidratiziranog cementnog klinkera. To su kemijski iii fizikalno vrlo aktivni materijali.. Viskoznost b~tona moze se (a u . Zato su veliki napori ulozem u Istraz~vanJa mogucnosti .n ~e nosilac ~vaJu karakte~.nJe. uzorci se njeguju 28 dana.

Pornocu svjetloshog mikroskopa moze se kvalitativno odrediti ucestalost. 6 7 . Moguce je procijeniti velicinu i ucestalost gel pora velicine svega nekoliko nanometara.htijeva~ih cv~. koja je kemijski iii fizicki nepovoljna za beton.. da premda i agregat i cementni kamen imaju lineamo elasticno ponasanje do sloma (Slika 2.Sve cesce je trajnost mjerodavni kriterij za izbor vic omjera. • oblik i tekstura zma utjecu na obradljivost svjezeg betona I prionljivost cementnog kamena i agregata u ocvrslom betonu. Na t. koji se nalazi izmedu radnih dijagrama cementnog kamena i agregata.. da zma agregata nisu u neposrednom dodiru. Naime. Posljedica toga jest. homogenosti. koje se danas intenzivno istrazuje radi dobivanja betona vrlo velikih cvrstoca i betona poboljsane trajnosti. da je struktura interfacea cementni kamenlzmo agregata bitno razlicite strukture od cementnog kamena: vece je poroznosti. Interfaceom prolazi najvecim dijelom voda i druge tvari kada penetriraju u beton i zato pri smrzavanju iii kemijskoj koroziji taj dio najprije bude ostecen. Zat~ se ~7~to ~uta mOde. Naprezanja uzrokovana vanjskim silama iii unutrasnjim promjenama se prenose s krucih zma agregata na meksi cementni mort preko interfacea. b) Koncentracije naprezanja zavisno od odnosa krutosti zma agregata i matrice (prema hologramu). kolicinu cementnog kamena.. koje su ranije proucavane fenornenoloski (na inzenjerskoj razini). .na..3. Na razini kemijskog korozije betona. ali moze biti i vise. Struktura i priroda betona Beton je polifazni kompozitni materijal. omoguceno je motrenje i razabiranje karakteristicnih pojedinosti mikrostrukture. cementnog kamena i betona. • daje dimenzionalnu stabilnost betonu. U cementnom kamenu i oko zrna agregata mogu se prostirn okom vldJet~ por: ~ehcme . nego su razdvojena tankim slojern cementne paste.. . i mineraloskog sastava betona tumace se najcesce pojave svojstvene za cementni kamen.1 e 0/00 Slika 2. Prema tome.stiJena (agregat) B .sila.beton C . kojom su obavijena zma agregata. da je interface najslabiji dio betona. umanjuje dugotrajne .zml. mehanici sloma itd.stoca. itd. ito je podrucje. tj. koja bitno utjecu na svojstva ~:tona Jes~: . • mineralosko petrografski sastav utjece u prvom redu na mehamcke karakteristike i trajnost ocvrslog betona._ betonski ~e objekti grade u okolici.svJezlm betonom.045 0. kemijski reagiraju s izrazito bazicnim sastojcima cem~ntnog kame. ." • relativno je jeftin. koji se nalazi u tom prostoru. da. Na osnovu toga moze se zakljucivati npr.. pa to osigurava ekonornicnost betonskih kons. koji su vrlo razlicite cvrstoce.a hJek~m ru.1strukture betona prikazuje kao dvofazni materijal. za.. da je agregat sarno inertna ispuna u matrici cementnog kamena. 00. bilo kojeg mineralosko-petrografskog sastava.4. Slika 2. Razlika tih volumena je priblizno 3 posto. Radni dijagrami agregata.4. Agregat u betonu ima tri osnovne zadace: • zma agregata cine skelet. volumne prornjene Volumen koji zauzima dobro zbijeni svjezi beton sarno je malo veci od volumena zbijenog agregata. obradljivost rnoze uvjetovati vece minimalne kolicine cementa pn zadanoj kolicini vode. velicina i oblik pora i pukotina u betonu.kovanJa .o~ogenizacije pri rnijesanju i manjeg razdvajanja sastoJa~. Posljedica toga jest. sto postavlja zahtjev za lito nepropusnijom i sto guscom strukturom cementnog karnena. koji daje kru~ost bet~n~. U prvoj aproksll~aclJI moz~ se uzeti. Vidljivi su postali produkti hidratacije.' . s!rucnpk za beton rnoze uspjesno procijeniti svojstva betona kao npr. . Promatranjem uzoraka betona pod scanning elektronskim mikroskopom i drugim modemim metoda rna proucavanja strukture materijala. . Svojstva odredene vrste agregata. To znaci. Ovo stanje ilustrira slika 2._ • granulometrijski sastav utjece u prvom redu na obradljivost svjezeg betona. Prostim okom vide se u presjeku betona zma agregata u matrici cementnog kam~na. . ~ ce~entm ~ame? vIskozno~~~shcn~. prernda svi agregati. meduprostori. za betone manjih. Pri tome nastaju vrlo slozena prostoma stanja naprezanja u sastojcima betona. Pri modeliranju svojstava betona uzima se._ . U prvom redu poboljsanjem interfacea moguca su poboljsanja svojstava betona. Modemim metodama istrazivanja se pokazalo.oJr~. stupanj zbijenosti.trukcIJa: . Na osnovu toga su razjasnjene pojave skupljanja i puzanja betona i mnoge druge pojave. pa i pojedini dijelovi produkata hidratacije. pa i drugacijeg mineralnog sastava.cementni kamen a) .. sto onda govori 0 debljini sloja cementne paste. I konacno.do nekoliko milimetara i pukotine od nekoliko desetinki milimetra. beton kao njihova kombinacija ima zakrivljeni oblik radnog dijagrama. . Za kratkotrajna opterecenja modul elasticnosti ovih sastojaka je vrlo ~~h~lt (Shka . Primjer za to je rucno spravljanje betona manjih zahtijevanih cvrstoca.~:3).3). gustocu i ekonomicnost betona. model strukture betona treba promatrati kao kompozit sastavljen od tri bitno razlicite faze. a) Sheme prijenosa sila u strukturi betona. . zbog la~se h.:ma agregata reagiraju elasticno na djelovanje . CJ Wa 40 JO 20 10 A . 0 trajnosti betona.. To je podrucje kojim prolaze pukotine pri drobljenju betona.

'. kao npr. ova se pitanja rjesavaju za svako konkretno gradiliste na specifican nacin. • svojstva svjezeg betona tijekom obrade.d!vanje u kliznoj oplati. y zoo ' JO s om onmgon. va JUJU~I ~oJlllm novim specijalnim postup~.on.~ckl. se ne naglasi beton. . 0 . dobiti beton zadovoljavajuce kakvoce uz razumne troskove. Tehnologija betona Proizvodnja betona sve se vise koncentrira u centralnim tvornicama betona. ukoliko se radi 0 velikim kolicinama iii neprikladnom vanjskom transportu. kao prosjecne vrijednosti iii fraktili iz veceg broja rezultata ispitivanja. ubacuje u kalupe (oplatu). povrsina se zavrsno obraduje i zatim beton njeguje do potrebne zrelosti. da bi se moglo reci. Takv:. betolliranJe u ekstrem. rani prirast cvrstoce. U svakom slucaju. gips beton. dimenzionalnu stabilnost. b ". otpomost na mraz... geolozi). kao sto su modul elastienosti i cvrstoce.lva~Je etona pod pritisw2 Rijee beton ima I'St 0 je po rucje specijalnih tehnologija betona. da je reprezentativan i da predstavlja homogeni izotropni kontinuum. Shema relacija u tehnologiji betona Danasnje stanje tehnologije betona ie t kv d . v.. . • organizacija osoblja razlicitih struka (stojari.a ok a za svaki nOVIsastav betona. mogu ispravno definirati sarno metodama tehnickestatistike. Beton zadovoljavajuce kakvoce je . au talijanskom calcestruz- re v. U slucaju organizacije privremene proizvodnje betona. Mjesavine s prevelikom kolicinom vode imaju slicne nedostatke. . tl dok se u engleskom kaze concrete u span' I k ~Jezl. To se postizc uvodenjem sistema osiguranja i kontrole kvalitete tijekom projektiranja i izvodenja radova. Uzorak na kojem se ispituju svojstva betona (reprezentativna celija) treba imati najmanju dimenziju barem tri puta vecu od maksimalnoga zma agregata u betonu. U takvim slucajevirna treba 0 heterogenosti i anizotropiji posebno voditi racuna tijekom izvedbe i u eksploataciji betonske konstrukcije. poraba betona znatno se prosirila zah I' ." . kapaciteta do 100 i vise m3/sat.. uz proces proizvodnje betona javlja se niz razlicitih zadataka kao sto su: • snabdijevanje komponentama betona i drugim materijalima. mlazni beton) itd To i d v. srazmjemo je veliko. .. obzirom na smjer ugradivanja). neophodno . kao npr. povoljni razvoj topline hidra." (.. u proracunu i dimenzioniranju konstrukcija uzima se radi pojednostavljenja proracunskih model a. pa cak i betona iz iste mjesavine. kao npr. otpomost na eroziju. Nije rijetko.5): • mehanicka svojstva. odabrati vodocementni faktor i izracunati potrebne kolicine komponenata betona. • posebna svojstva. Zbog toga se mehanicke karakteristike. ugra11l1m klimatskim okolnostima b t '.:G i~t a _ad komponenata beto~~. • snabdijeyanje energijom. Medutirn. Proizvodnja betona moze se organizirati i na samom gradilistu. zbija do propisane gustoce.). elektricari. e olliranJe pod vodom di b 11' kom u struji zraka (npr.' ugra . da je beton izotropan i homo gen. izolacijska svojstva. • fizicka svojstva kao npr. Sa stanovista gradevinskoga inzenjera-tehnologa betona.clma llJem.~~t::~~i s~b~~:~rudl~anJ:~ t1ae:nje. pa da se dobije beton zadovoljavajuce cvrstoce. osnovni je problem.5. francuski i dr. Ii' cima ugradivanja betona P' .~~ p:~toJe JOs asfaltn~ ~e. bilo a pr_avesti prethodna ispiti~anja.i U pos epernm izmjenama u sastavu betona . cvrstoca pri savijanju. : Sire znacenje rijee] beton je komnozi beton. '~" 0 znacenje u rnnogrm drugi . portlandcementni sastojak podrazumijeva se portlandcement~i t::t~lt. da ne segregira.Premda je beton heterogeni materijal.onaj koji ima neophodna i zeljena svojstva (Slika 2. vak_uu~iranje. Nije dovoljno npr. pumpabilnost.} . takve aproksimacije nisu uvijek moguce. polimemi posebno vezivni . Mnoga od navedenih svojstava cesto su u suprotnosti. segregacije i druga slaba mjesta. " novih trazenih svojstava bilo da se . og oznjevanja. Rasipanje rezultata ispitivanja betona istog nominalnog sastava. ~az~tr. zatim lokalnim transportom prebacuje do mjesta ugradnje. Ako takva betonska mjesavina nema dobru obradljivost neminovno ce se u konstrukciji pojaviti gnijezda. kemijsku koroziju. • svojstva trajnosti. da dobro zapunjava kalup. 8 9 SIika 2. na udaljenosti do vise desetaka kilometara. tlacna cvrstoca. pa rjesavanje toga pitanja iziskuje optimalizaciju. '. s razlicitim svojstvima u raznim smjerovima (npr. tacije. kemicari-tehnolozi. modul elasticnosti.i mjesavinams iii tijekom proizvodoje t p ~an~a provode u laboratonJu na manjim . kao npr. Odavle se beton prevozi specijalnim vozilima na gradilisre.. daje anizotropija betona upravo presudna za trajnost iii nosivost.

:-"-.aglsprecavanja trenutnogvezanja.ementi ._ . da bi tvorio ocvrslu iii ~atiziranu cementnu pastu (h.: "'<~. melje i time i. Mjesavina se postepeno zagrijava kako napreduje prema drugom Icraju peci.J2l!f.3.. dakako. koji odplini iz peci.homogenizira u sitnuprasinu. cvrstu masu betona.__ "".~ ~~entj_e_praSka~1i_I!I~terijali.p. postoje dvije odvojene faze kemijskih promjena. koji su u prirodi obilato sadrzani u vapnencu i glini.).. da poveze zma stijena i mineral a u kontinuiranu..... koji se nakon izlaska iz rotacijske peci hladi i uskladisti. Ponekad se pojavljuju kao jedinstvena sirovina za portland cement.portlal1dcemenLGi ps se<l9. do ocvrsle cementne paste. najprije voda ishlapi. . Proizvodnja jedne moderne rotacijske peci je 6000 ton a klinkera dnevno..nj.aluminat~. koja omogucavaju. Tako . i manji dio u druge spojeve. " "~~~~~. uz dodatak ~ (kalcij sulfata). J'" ~ .c. uz istovremeno mljevenje i homogenizaciju s dodatkom ka1cij suIfat dihi8gta (sadrovca) iIi ) anhidrita .lgj.. Tako nastane cementni 'klinker.. Postoji veliki broj vrsta .l). portland cement je hidraulicni cement proizveden mljevenjem I klinkera.ol'mski !_!!1~JC!lllr~1<:Lc. silicija. Potrosnja cementa u razvijenim zemljamaje reda veliCine 500 kilograma po stanovniku godisnje.. pa se vapnenac razgradi na vapno i ugljicni dioksid. a mjesavina prelazi u kalcij silikate i kalcii aluminak. kspan.Qllj_(!l. ---- Proizvodnja portland cementa Proces proizvodnje u principu je jednostavan (shema na slici 3.. a u drugoj fazi. velicine granula). kao lapor (tupina). \ Prema definiciji.. 11 .\ ••.~~ ~tii '. aluminija i zeljeza. Klinker se zatim. blago nagnute rotacijske peci. pri cemu nastaju spojevi cementa. -Ove prirodne sirovine sadrze. h.zjyni_ e cement i supersul(C!tlli_ceme.. Tijekom procesa transforrnacije od osnovnih sirovina (gline i vapnenca). manje kolicine drugih spojeva i minerala od kojih su obicno najzastupljeniji zeljezni oksidi. Time postepeno razvija svoja kohezijska i adhezijska svojstva. kemijskim reakcijama i pratecirn fizikalnim procesima prelazi u ocvrslu cementnu pastu iIi cementni kamen .c~~llaJfu~aj~ u gradev_inarsmLJ.. koji s primjesanom vodom.2~m._ '---uSnOvn:.-~L". cement kao dio betonske mjesavine~.()nJ(iQdg!<ITJe!ihVa_~IJe ·vrste ~~~~l1atasu-jo&:.Sirovine za dobivanje portland cementa moraju sadrzavati okside kalcija. sirovine se sinteruju.!iil}!. U prvoj fazi..homogenizirana mjesavina se uvodi na pocetak dugacke...!1l9Jr~bljaYll_R. Najprije se vapnenac i glina usitne i homgeniziraju u vodi u obliku mulja Crrtokripostupak} iIi se mjesavina samljevenih osnovnih sastojaka transportira u struji zraka (suhi postUpakl.s_~ovremeno . dok je u zernljama s vrlo intenzivnom izgradnjom oko 2 tone po stanovniku godisnje. koji sacinjavaju uglavnom hidraulicni kalc~ razlicitih formi.:.<. . hidrataciji.>lr: .!lY!lQm r. --------- CEMENT Pojmovi i definicije .. proizvodnji. Konacnodolazi do sinterovanja pri temperaturi oko 1400oe.

To je moguce tek slozenijimispitivanjima.~()j_~_Il?-(). ekspanzivoih cernenata.21-5 . Spoj C4AF nema znacajnijeg utjecaja na svojstva cementa.72Alp3 + 1. ~ . dikalcij silikat (C2S).~~!a K!i~!_alne _:Y_9_~~i ~_k<_> __ ! moze razarat] betQ!1.AI203 4CaO. ah.. Cetiri glavna konstituenta (slozena spoja) portlandcementnog klinkera su: trikalcij silikaL(C3S). Shema proizvodnje cementa.~:si!!I~~~J~_iIm~~i~~91J()~~..iQrri. Uobicajenorn kemijskom analizom nije moguce odrediti udio slozenih kemijskih spojeva u klinkeru. % drugih manje vaznih spojeva.) Cetiri glavna slozena spoja portland cementa su nosioci svo~a_Kalcjj__ silikati.l!lLI~:iliG~mozeDTHuzrocnTk(imrazaraiifibetonalQ~2. --~I... kao npr. IE!P_eral koji buj_~~a~~lmvez~~j_e_~_~~li!<()g__b. (Prema publikaciji Vereinigung der Oesterreichische Zementindustrie. . ovo se njegovo svojstvo moze koristiti u proizvodnji specijalnih... On doduse doprinosi rano.. trikalcij alllmin. cvr?J9ih.. ~2..0) ?-Si. Oil . u portland cementu uvijek postoje manje kolicine . Umjesto toga.! s 12 I I' l~ H 13 ~ .69Fep3 G /~ A -.).(7fOSi02 + 6.aJkaloih oksida (Nap i KP).63AIP3 . aluminija i zelje~ Ovi spojevi reagiraju medusobno na temperaturi sinterovanja. kristalnog oblika I1illgnezij oksida (MgO).~~s~aj~ __etringi_t." Q) Q)'''' 0\"00 CC E'-< :r:Ul 0'''' + 2.ti. (Pornocu ovih formula ne moze se proracunavati rnineraloski sastav na osnovu kemijskih analiza cemenata.1.O. naf_Q~_l!_O--~ozeni!0jeloy!ii@.85S03) ~ S ?'fc .e.-Kemijski i mineralni sastav portland cementa Glavne sirovine za proizvodnj\l_p_()rtl~l!ci_i=~I!l~ntl0LvapneJ]ac i gling.04Fe203. sastoje se uglavnonfod KalCiF-karbonata odnosno oksida silicija. te oko 2.1. Uobicajene kratice u kemiji cementa za kemijski i mineralni sastav portland cementa Oksidi CaO Si02 Alz03 Fe203 MgO S03 H2O Kratica C S A F M Minerali 3CaO. C3S 1 C2S.. C3Aje spoj najcesce nepozeljan u portland cementu. '" <U U <U N •. C-.ll_ (C3A) i tetrakalci..c5'(?0.S C3A = 2. uobicajenim kemijskim analizama dobiva se sadrzaj oksida u cementu. .43Fep3 C2S = 2.1. . ..:-s."13 F C4AF = 3.!_minat_fujt (C4AF). koji sadrze hidraulicne dodatke.if\ U formule se na mjesto oksida uvrstavaju udjeli tih oksida u postocima. Wien). 3. su najzastupljeniji I naJvaZOlJI u pOgledu cvrstoce i topline hidrataci. audio slozenijih spojeva proracunava se prema formulama Boguea (R.(:. rendgeoskom analizom klinkera. Tablica 3.87S102 .D7C~0 . U kemiji cementa uobicajene su skracene oznake za te spojeve (Tablica 3.~--i-s:U-i!a-t~.1. . tvoreci vise slozenijih spojeva i manji postotak slobodnog vapna.Si02 2CaOSi02 3CaO.1. Meoutim. Prema tim formulama proracunava se potencijalni sastav konstituenata portland cernentnog klinkera: C3S = 4. 1955). a moze jos biti kristalnog oblika slobodnog vapna (CaO). 19 ~ :::1 ~ V) =~i li~ . gipsa dodanog prilikom meljave klinkera. Osim cetiri glavna konstituenta.AI203·Fe203 CaS04•2HzO Kratica C3S C2S C3A C4AF CSH2 :) ~ Slika 3.754C3S.Bogue.H.

tacija. Osim toga. Ipak. U svezi s kolicinom gipsa. Na taj nacin ostaju manje kolicine C A za rea~c.0 8. Cime se ispari sva voda i izdvoji vezani karbon dioksid.Gi s se doda'e . plasticna cementna pasta prelazi postepeno u ocvrslu. U tom obliku CaO i MgO (mineral periklas) hidratiziraju sporo i mogu izazvati nepostojanost volumena cementa.cemeDtllll pastu (h·e.9 2. koja bi nastupila ako cementu nije dodan gips bila bi: r.2.7 28.0 0.. ~One mogu reagirati s nekim reaktivnim ~e izazvati razaranje betona (alkalnoagregatne reakcije). .). koji u relativno malim kolici~ama mogu izazvati nepostojanost volume~ cementa.l~' -. koji se cesto jos nazivaju minerali cementa.exn(!n_ti idratiziraju sporije . Tu je ujedno prikazan i izracunat (prema Bogueu) udio slozenih kemijskih spojeva. Pretj!rane kolicine gipsa u cementu mogu rezultirati njegovim naknadnim ispiranjem cime nastaje poroznija struktura betona. Za C3S: 2C3S + 6H ~ (100) (24) Za CzS: 2C2S+4H ~ C3S2H3 + 3Ca(OH)2 (75) (49) (100) (21) Brojevi u zagradama odgovaraju masama.3 C-S-H Slika 3.7 2.tl\C3S )/92S. brzina reakcije C3A ostaje vee a od brzine reakcije kalcij silikata j izgleda ovako: ~~[)/( 5C vpJ·. pa se vidi.ije s.2). kalcij siliklj.H~.. ali slobodni dio CaO i MgO poprimaju kubicnu kristalnu strukturu. Velicina pravokutnika odgovara priblizno volumnom udijelu sastojaka. postize se formiranje etringita. ali hidratacijom alita nastaje dvostruko vise vapna..9 7.silikam (kalcij silikat hidrali) nazivaju-seJosC-S.1 1. molekule vode obavijaju ione cvrstih cestica cementa i na taj naein omogucavaju njihovo bolje sredivanje u novo nastale gel i kristalne strukturc. < . Shematski prikaz nehidratiziranih glavnih konstituenata portland cemnetnog klinkera i produkata. U cementu.C(!menti--s_._J:!_Ql<p_flitnj <.4 26 % 45. da oba silikata trebaju priblizno iste kolicine vode za hidrataciju. To vrijedi i za slobodno vapno (CaO) i magnezij oksid (MgO)... r °J~ou). tj.p.ma.2.5% S03' a cementi s vecim udjelom zgure (metalurski cementi) do 4./.. . a ranije SJ! ih cesto nazivali jos i tobermoritn(gei~prema jednom slicnom mineralu u .".2 0.• ')~?' n Tablica 3. ~.hiclra.?isano jednadzba. . ada ne razara strukturu cementnog kamena. a zamijesana. -£ . .cementa.[J "?'/"'LJ~I"-. 3CS· H32' . Nairne. J(-~'T'Z . Trenutna reakcija C3A.0 4. sto se njime regulira vrijeme vezanja cementa spre ava trenutni proces vezanja).prirodi. koji u ran oj fazi ocvrscavanja cementa ima prostora za bujanje. .4 1. Tipicni kemijski i mineraloski sastav portland cementa (a) Oksidi Si02 AI203 Fe203 CaO slobodni CaO Na20 K20 MgO gubitak zarenjem SO (b) Minerali C3S C2S C3A C4AF 14 C3A + 6H ~ C3AH6 (100) (40) (140) NEHIDRI1TIZIRAN PRQDUKTI HIDRI1TACIJE KOLOIDI RAlNOGA SASTAVA % 21. rave klinkera srazmjemo kolicini C A. sadrze manje kolicine necistoca i kao takvi nazivaju se aliti be1itt. alkalije ~ogu bit~o ~tJecati ?a ~.· tece h ovako: .Hidratacija cementa Odmah nakon sto se zamijesaju cement i voda pocinje proces hidratacije. Primjer tipicnog kemijskog sastava portland cementa odredenog kemijskorn analizom oksida prikazan je u Tablici 3. Prema tome. ~tizil"anu . pri temperaturama smterovanja klinkera najvecim dijelom CaO i MgO ulaze u cvrstu'otopinu raznih slozenih spojeva.2.__ve~pm¥olicinom alita (alitni cementi) hidratiziraju _Qrie. Tim procesom silikati i aluminati formiraju produktehidratacije ilihidrate (Slika 3.5% SO . -'-<~~Y():4 C3A + 3CSH2 + 26H ~ C3A.4 64. Gubitak zarenjem naveden u tablici se dobiva zagrijavanjem do 1000 °C. Od manje zastupljenih sastojaka cementa vaznu ulogu mogu imati alkalni oksidi.--_ Kao sto je vee receno. mala zastupljenost pojedinih spojeva u cementu ne znaci ujedno i njihovu manju vaznost i utjecaj. 15 . P-rodukti-·hidratacije . koji nastaju hidratacijom.. Prema nasim propisima portland cementi smiju sadrzavati do 3. ali to sprecava dodatak gipsa. reakcija C3A s vodom bila bi trenutna. eventualno naknadno penetriranim sulfatima u ocvrsli beton. .

cak i za relativno vel ike vodocementne faktore. glavnih spojeva. kada je zavrsilo vezanje ~e paste. odredivanje topline hidratacije metodom tennos boce. ojaea?u i drug. Toplina hidratacije rnoze se odrediti mjerenjem te. zbog disipacije topline u okolicu. -p()~i_I1.. kako je to shematski prikazano na cetvrtom dijagramu u slici 3.a hidrat~cije. smanjuje se i ukupna toplina. nastala cementna. da smanjenjem kolicine C3A i C3S. ni!k_()!LQ1prnike-4v-a--sata.c.c. To je tzv.. P<\gel postaje sve gusci. a njihov razmak 'zavisi od kolicine dodane vode (vodocementnom odnosii iii vodocementnom faktoru). za hidrataciju trikalcijeva aluminata.Tablica 3. Odmah nakon rnijesanja cementa s vodom.3. sprecava njezino razdvajanje od vode. Cetiri karakteristicne faze u toku hidratacije cementa. tako da je mcguce iz poznatog mineralnog sastava cementa procijeniti njegovu toplinu hidratacije. Vrijeme potrebno da se obavi 80% hidratacije pojedinih konstituenata cementa Tip reakcije C3S + H20 C2S + H20 C3A+H20+Ca(OH)2 C4AF+H20+Ca(OHh Trajanje (dana) 10 100 6 iPOvezuJll 50 Vidi se. Vrlo velika specificna povrsina cementne prasine. Mnoge kapilarne pore ostaju jos uvijek nepopunjene. ali i zmca cementa jos su vecirn dijelom nehidratizirana.p. Cementi'fa-zmcasuaispergitanau vodi. struktura se i dalje popunjava. 1 ~t } Tablica 3. Zato u slucaju betoniranja u ekstremno vrucim klimatskim okolnostima postaje neophodnim hladenje smjese svjezeg betona.rllznih drugih _~ojeva. pa u slucaju naglog hladenja betonskog elementa vecih dimenzija fonnira se strmiji temperatumi gradijent i nastaju naprezanja veca od vlacne evrstoce betona.a cem~n~tne paste tijekom hidratacije u arlijabatskom kalorimet!}!. postize vee znatnu cvrstocu.mperature u~ork. vapna u h~~~a&onalnim oblicima. \!_<lDJgQj_f<l_~_i. erala cementa . Hidratacija ce trajati jos godinama. ali se ona jos uvijek _moze obradivati.3._uopunjavaju se prostori izmedu z~s C-S-H gel()_~ i velikim kristali~a_~_apI1_a_jtapiei i listici gela se medusobno ispreplicu tvore61sve~vi~cus~rukturu. dok se prema povrsini temperatura obicno smanjuje. Faze u procesu hidratacije shematski su prikazane u cetiri karakteristicna dijagrama na slici 3.4.4. Topline hidratacije glavnih konstituenata cementa Toplina hidratacije (Jig) Spoj C3S C2S C3A C4AF 502 260 867 419 Slika 3. C3A i C4AF hidratirna. da je najveca kolicina vode potrebna Brzine reakcija glavnih konstituenata 3.nehidratizira cemen ko'a se oslo di i'ekom to a rocesa naziva se to linom hidratasik.3. Nakon sedam dana h.3. Ukupne kolicine topline hidratacije glavnih minerala cementa navedene su u tablici 3.~a~ S praktlcnog stajalista je taj utjecaj vazniji negoli ukupna toplina I ra aCIJe.pasta je u tekucern stanju. Nih pocetna temperatura betona rezultira sporijim porastom temperature betonskog elementa i ravnomjemijom disipacijom topline u okolinu.e_s_e_&idnost cementne paste.p. pa slijeganje (segregacija) zmaca cementa u suspenziji tece vrlo sporo. Iz ovih se podataka vidi.. flT(lfataCi]om-na cementa vrlo su razlicite. Iz povrsine zmaca izbijajustapici_etringita i isprepleteni listici kalcij silikat hidrata.. a ujedno i brzina oslobadanja topline hidratacije cementa Toplina hidratacije je_je. tada jos neII111P1:avu evr~iQ_c_tl. ramu . u unutrasnjosti velikog betonskcgblokaptakticno su adiabatski termicki uvjeti. Toplina hidratacije moze se odrediti i ~~ d'~. sto se vidi u tablici _ Toplina hidratacije i cvrstoca Proce . 16 17 .v~1 Imenzija (masivni i hidrote me I eton).im prc~dukti~. Istovremefio voda postaje -zasleena vapnom. !Vise od mineraloskog sastaY'a ~ brzinu oslobadanja topline hidratacije temperatura ~ kojoj se ~id.-smanjuJ.dan od lavnih kriterija . Nastaje temperatumi gradijent. H. k~o etringitom._ povrsini zmaca cementa. reda velicine 3000 cmvg.Lt:_J[~Cllfaza hidratacije . Naime. tijekorn hidratacije cementa nastaje okQ~O. pa pocinje kristalizacija Ukupnakolicina topline hidratacije cementa priblizno je jednaka zbroju toplina hidratacije njegovih konstituenata. Osim ovih. oru cementa za bet e elemente.. Nakon otprilike jednog dana.3.

da je za proizvodnju cemenata s posebnim svojstvima potrebna vrlo visoka.razinakontrole j)l'()i_2':~ Kada se zeli propisati posebna vrsta cementa.lza pecenje klinkera. pokazalo se. zelieznih oksida (najcesce su to tzv.ne za hidrataciju. ili odredivanjem kolicine nehidratiziranog dijela zrnaca cementa.tn cetvrtine:<:lQ_~l!d_rI1_C>K_d~IEl_Lb!iZ1LQQ'lil:f-. za velike inzenjerske objekte treba s posebnom paznjorn odabrati cement odgovarajucih svojstava..c. 65 21 5 3 21 50 9 9 62 25 5 2 59 i7 9 6 61 21 4 7 31 40 0 20 J ! CY('Vto::'G.Tipicni sastavi portland cemenata Tip cementa: Oksidi. da ce imati najmanji pocetni prirast cvrstoce.modificiranicement. vrijednost d je 0. C2S >40% i C3A <7%) . ~ta:. pa se moze ocekivati najbrzi prirast rane cvrstoce. uravnotezenih svojstava cvrstoce i topline hidratacije. CJA C AF 360 Tip IV_:-. Brzinu oslobadanja (ali ne uKUPllukolf81nu) top line hidratacije rnoze se regulirati fino com mliva cementa. Cinjenica.5.4.Za obican portland cement polovica toplin~_l1iclrll~ciie __ ~lQ_bodise u periodu od I Q do 3Olil13.. uskladisten na 20 °C._-- ~ 50 40 30 20 10 45 90 18~ Staro5 • danl Tip I .se cement. Druga dva glavna minerala malo utjecu na konacnucvrstocu. Zato . Tip V . betona i sman'iti zamjenom dijela ce'!::_nta dodacim~ (pucolanil~gure). Za zapecaceni uzorak h. U masivnim betonskim elernentirna temperaturu se moze regulirati kolicinom cementa po metru kubnom . tipa D.!ldardu.MC_l. Cement C ima najrnanji udio C3S. ~ZJl_jstu___ .j 5 rahlici 3.1).5. utjete-"ha' kasniji prirast -cY-rsfgce.~ ~Cl1IhSa5taw cementa.. Zato se .5. Mineral C3S najvise doprinosi razvoju cvrstoce tijekomprva cetiri tjedna~.--uliaspojl. Tip II .jl_remalojpodjeILimapet. istovremeno i povecana toplina hidratacije. _. i posluziti ce za komparaciju drugih triju cemenata. najcesce se u nas i u svijetu u praksi koristi podjela~ma AST. (koliCinama oksida dobivenih kemijskom analkgm) rezultiraju velikim razlikama u minera)QSkQm sastayu cementa. da ce cement kasnije dostici vecu cvrstocu. prikazane su razlike u prirastu cvrstoca za svih pet cernenata prema citiranorne ASTM standardu. ali . da male razlike u kolicini oksida rezultiraju velikim razlikarna u mineraloskom sastavu cementa pokazuje.c. ali i manju toplinu hidratacije. Obicno se trazi iii rana cvrstoca betona iIi niska toplina hidratacije iii poboljsana otpomost na kemijski agresivnu okolinu. u kojoj su rezultati kemijskih analiza cernenata mulama Boguea i dobiveni rnineraloski sastavi cernenata. 18 19 . u danirna. procijeniti empirijskom formulom: = exp( -dlt05) .I_ 6mi~~<j.za rnasivne betone uzi~a krup?ij~ mlj~~eni cement.p. no to su slozene metode primjenljive sarno u dobro opremljenim laboratorijima. _____ vrstoca cementa i prirast cvrstoce cementa u vremenu ovisi 0 mineraloskorn i sastavu (Slika 3.4). koji se odnose na deklarirani naziv cementa..obi can cement. U praksi. Velika kolicina C2S kazuje. pa je time smanjena kolicina C3A. koji ima vodocernentni faktor 0. Orijentacijski. pintne ogorine). U ovom pregledu karakteristicnih uvjeta sastava navedeni su sarno najvazniji uvjeti kvalitete.. Cement B ima najvecu kolicinu C~S (alitni cement).> '" . g. spoj koji moze naknadno u ocvrslom betonu reagirati sa Julfatima tvoreci kalcijeve sulfoaluminate (etringit). vodocernentnog faktor.p.)jlita. ip III-brzo T ocvrscavajuci Iali je ogranicen otpomost na sulfate (C3A <8%) -i -3 '" ><. da se iz omjera spojeva ne rnoze prognozirati cvrstoca. a d je parametar zavisan od tipa cementa.. Sa stajalista inzenjera ocito bi bilo vazno znati stupanj hidratacjje cementa u konstrukciji.5. Cement D ne sadrzi C3A.=-. kao sto je to slucaj s toplinom hidratacije.cement niske tOIllil1:_hidratacije (C3S <35%.l. To ilustriraju podaci u 80 70 60 Cement A je obican portland cement.85._a__GS. '. Tablica 3.. % CaO Si02 A1203 Fep3 Minerali C2S C3S C3A C4AF A \66 23 6 2 34 41 13 B C D J .Jem II SI[QY!Dl. Medutim. koji irna malo povecanu i nesto manju toplinu hidratacije. opnnesu po je na 0 cyrstocihidratizinmog cementa. Moglo bi ga se procijeniti mjerenjem kolicine vode utrose. .___J gdje je t starost h. Sulfatllil__9ill2!!!ost postIgnuta Je doda~!J.tipo:va-}lortlaucL. rnoze se stupanj hidratacije. pa se moze ocekivati. a znatno je povecana kolicina C4AF.sulfatnootpomi cement (C3A <5%).pa ce grublje mljeveni cement sporije oslobadati toplinu hidratacije nego sitnije mlje1')1/ .. U dijagramu na slici 3. Izbor se moze napraviti na osnovu zastupljenosti cetiriju glavnih minerala cementa. .. '" >5 '" ~ C3A <15%). preracunati prema for- /g ___. naz!va sulfatnootpornim cernentorn. i vlaznosti okoline.-Priblizno nakon godinu daha. -~ Slika 3..Prirast cvrstoce glavnih minerala portland cementa [3.e"1'JrJiveni.

da u taj prostor stane sloj od debljine pet molekula vode.. Vrlo velika specificna povrsina cementnog gela rezultira znacajnom ulogom povrsinskih. jer su unutrasnje povrsine vrlo blizu i vrlo velike. reda velicine 0.tri r~ molekula CSH.c. 20 Slika 3. Onda je god.5_nm.c. je oko 2000 puta manja. rh = 0.p. Pod svjetlosnim mikroskopom je procijenjeno. Zato se cementni gel opisuje kao gel s ogranicenim bubrenjem (xerogel prEa Wittmannu [3. Kemijske veze nastaju ina mjestirna gdje se listici iii vlakna dodiruju.p. __jL~ Nakon uvrstavanja 10 slijedi~_ Prosjecni razmak. te oznaci Slika 3. pore velicine od nekoliko nanometara do vise mikrometara. \ Poznavanje strukture cementne paste sus tin ski je vazno zarazumijevanje gotovo svih tehnickih karakteristika betona.3 m2/g.3]). ipak znatno doprinose ukupnoj sili kohezije odnosno cvrstoce h. a dubina s t'.7 nm.6. sastoji od listica prosjecne povrsine specificna povrsina data izrazom: S5 = 2(bt + tL + bL)/btLp. Iako su te sile znatno slabije od kemijskih veza. koji sprecava neograniceno naknadno upijanje vode.p. van der Waalsovih sila.) na temelju izmjerene unutrasnje povrsine cementnog dimenzije elemenata strukture gela. Molekule u jednom vlaknu iii listicu vezane su Jakim kemijskim vezama. izracunao priblizne jos nije bilo elektronskog b x Li debljine t. koji nastaju unutar cementne paste. Gel se sastoji prvenstveno od ka] ij silikat hidrata (CSH) razlicitog kemijskog sastava.c. a pripremljenih s pet razlicitih tip ova cementa prema ASTM normama [3. pa njihovo proucavanje doprinosi razumijevanju h..c. Produkti hidratacije.4]. 'zmca jos nehidratiziranog cementa. Slicno je izracunat i hidraulicni radius pora u gelu i procijenjen Pretpostavi Ii se. Specificna povrsina nehidratiziranog cementa. gela. gdje je gus toea gela p = 2. od koje je nastao cementni gel.p. jer tada mikroskopa. da kristalografska ispitivanja nisu dalajasne dokaze 0 njenoj molekulamoj strukturi.7 = tbL/(2t'+2b')L za b'= 10 t' pa se moze procijeniti.5rr---------------~ Tip cementa 4 T. uzorku 21 . Mikrostruktura cementne paste je toliko zamrsena.p. tv re gustu masu karakteristicne poroznosti (gel pore). . Powers je (1946.c. Pretpostavio je.5. onda slijedi: na rh = 0.. starom tri dana [3.p.c. pornocu elektronskog milcroskopa na prelomljenom h. zavisno od kolicine adsorbirane vlage.9 i 1. pa takvo prostomo povezivanje strukture gela tvori/skelet. Fotografije strukture h.2]. Detaljnijim uvidom u pojedine agregacije cementnog gela vide se: uvijene vlaknaste i listicave strukture.c. Specificna povrsina cementnog gela mjeri se adsorpcionim metodama. Golema unutrasnja povrsina rezultira i velikom adsorpcijom vode u h. Ako se izdvojeno hidratiziraju pojedini minerali cementa onda oni imaju sredeniju strukturu. da se h.p.Fizikalna struktura h. da je razmak izmedu cvrstih slojeva gela pravokutnog sirina pore s b'. dakle sitne prasine. kovalentnim iii ionskim. t'= 1.5 x 103 kg/m". kristali vapna i voda u raznim fizikalnim stanjima. a debljina cvrste tvari slojeva je dva do. i procjenjuje se na 600 m2/g. da je priblizno.e. inace svojstveno za prave/gelove. Razvoj cvrstoca betona spravljenih s 335 kg cementa po kubnom metru betona. iii c-razmok izmedu slojeva kalcij silikat hidrata (CSH) je izmedll_Q. oblika.4 n~.

jer se izmedu njih uvijek uspostavlja odredena ravnoteza unutar strukture cementnog kamena. Do cetiri sljedeca sloja molekula fizikalno je vezano (fizisorpcija).O( ~ 30 11m) 50 OOO. Shernatski prikaz bubrenja odnosno skupljanja uslijed prornjena vlaznosti betona zavisno od relativne vlaznosti okoline [3.p. ali na nju djeluju kapilame sile od povrsinske napetosti vode.4] cementnog kamena (Slika 3. Voda se nalazi u h. Nemoguce je izolirati bilo koje od opisanih stanja vode. vl. To je rneduslojna voda.4] (d) Slobodna voda. sastoji od agregacija gela (ukljucivo i pore). Velicina.Modeli strukture cementnog kamena Svjeze zamijesana portlandcementna pasta sastoji se od zmaca cementa u vodenoj otopini. Adsorbirana voda nalazi se u gel porama.8.4 na 0. Voda je u h.c. u sljedecim stanjima: (a) Kemijski vezana voda. To je voda adsorbirana na povrsini CS-hidrata djelovanjem povrsinskiJ1siJa.4 1.O( ~ 50 11m) b) U stvarnosti.6 0. kao kod nekih glina.c. 22 23 . voda ima veliki utjecaj na svojstva ocvrsle cementne paste odnosno ocvrslog betona.7. To je voda vezana jakim kemijskim vezama tijekom hidratacije.7b. da se voda ispari iz cementnog kamena.0 500. Prosjecne cementne paste [3. To je presjek kroz cementni gel na mjestujedne velikei zatvorene gel pore.c. Ona cini integralni dio produkata hidratacije. gubitak zarenjem. sto je zapazeno kao skok u skupljanju betona prilikom susenja.Tablica 3.c. cija zapremina ovisi 0 pocetnorn vodocementnom faktoru i stupnju hidratacije. u svjezem stanju. Ukoliko se tu vodu ukloni. zavisno od temperature i relativne vlaznosti okoline. Tako je npr. Prostor koji nije ispunjen cementnim gelom cine kapilame pore. god. da se h. Kolicina cementnog gela obicno nije dostatna da ispuni say prostor koji je bio izvomo.p. rel. i naziva se jos neisparljiva voda. Gubitak zarenjem izrazava se u gramima vode na grame cementa. ispunjen vodom.6. zavisno od relativne vlaznosti i temperature. (c) Adsorbirana voda. voda moze penetrirati u slojeve resetke cvrstih cestica gela. njena gustoca. U ocvrslom. Pore koje nisu ispunjene vodom sadrze zrak i neku kolicinu vodene pare. Tako je u Miinchenskom modelu [3.5 3. ie) Vodena-I2ara. Slobodna voda nalazi se u kapilarama i vecirn porama i dovoljno je daleko od cvrstih povrsina. Kolicina neisparljive vode odreduje se zagrijavanjem na 1000°C i mjerenjem gubitka tezinev Takvo zagrijavanje naziva se zarenjem. Prema tome.p. da bi ju one adsorbirale. ona se sastoji od cvrstih produkata kemijske reakcije i meduprostora u koje rnoze penetrirati voda. oko 2 g/cm". dimenzije elemenata strukture hidratizirane Elemenat Adsorbirana molekula vode c-razmak za CS hidrate Promjer gel pore Debljina listica gela a) Promjer kapilarne pore Promjer jedne agregacije u gelu Promjer zrnca cementa Promjer pore uvucenog zraka Slika 3. Prvi sloj je cvrsce vezan i smatra se dijelom cvrste tvari. Shema strukture cementnog kamena a) prema Powersu (1946.c. kako je to prikazano u modelu na slici 3.0 50. sadrzana u vise razlicitih stanja. U cjelini se moze zamisliti. .p. koja se jos naziva zeolitna voda. U forrniranoj strukturi h. nm 2. odnosno. god). zrelijem stanju. kolicini energije potrebnoj. a sile privlacenja se smanjuju s udaljenoscu od cvrste povrsine. amasa za koju je na taj nacin smanjen ispitivani uzorak. 0% 40% >80"10 Slika 3. Izmedu agregacija su veliki kapilarni prostori.).p. ili u medukristalne prostore. sto se manifestira u razlicitoj jacini veze. pa se ta veza naziva kemisorpcjja. b) prema Feldmanu i Seredi (1969. zbog znatnih povrsinskih sila adsorpcije.8) objasnjen nagli skok u skupljanju cementnog kamena pri promjeni ravnotezne vlaznosti cementnog kamena na relativnoj vlaznosti okoline od 40 %. koje izrastaju iz ostataka jos nehidratiziranih zrnaca cementa.9 nm.9-\. a naziva se jos i voda za hidrataciju. smanju se c-prostori izmedu slojeva CS-hidrata s 1.5]. izracunate dirnenzije elemenata strukture h. Slicno. If' i' (b) Medusloina voda.0 30 OOO. Njena svojstva su bitno drugacija od svojstava slebodne vode. variraju od ~jesta do mjesta.

koji ce objasniti eksperimentalne podatke i ornoguciti predvidanja ponasanja materijala. Isparljivu vodu sadrze gel i kapilare. (5) Hidratacija se rnoze potpuno prekinuti u tri sljedeca slucaja: a) Potpuno je izreagirao sav cement.c. tj. m = I. da sto tocnije opise izgled strukture. najjednostavniju konzistentnu predstavu daj ~m.Oml VODA UGELU 24.315 volumen hidratiziranog cementa vhe= 0.8 m1 CEMENT 40ml NElllDRATIZlRANI CEMENT 20 m1 0% HIDRATACUE 50% HIDRATACIJE CVRsTI PRODUKTI HIDRATAC1JE 61. c) nakon potpune hidratacije. cernentni gel i kapilarni prostor.-2~-'--! Ako je vodocementni faktor. vodu iz kapilara. taj se model ne moze primjenjivati na cementni kamen njegovan pri povisenirn temperaturama iii cementni kamen. hidratacije nastati volumen: jednak w i za neki stupanj ic.5 ml KAPlLARNAVODA 7.~ volumena cementne paste za vrijeme hidratacije.9. moze potpuno isprazniti ----. koja je kemijski vezana u cvrsti gel. da upije 0. da gel ispunjava znatno veci prostor od zrnaca cementa iz kojih je nastao.Vod.mijski--sasiav-cem~ nema veliki utjecaj na ~~!J:ijske_karakteristike ~idratiziranoE __ c:_e!l!~tnog k~me~ 2:__ometri~ke kr~teristike ceme t 0 ela. v = 'Ie + vwwjc. To je slucaj kada nema dovoljno prostora. c je masa kemijski vezanog cementa. Sve ove pore su submikroskopske. jedini pruza mogucnost proracuna volumnog udjela sasjojaka cementne paste_We!<gmhioG!tac:ijsc. __ ~koliko ih ima. tako da su specificni volumeni ukljucivo pore i cvrsti dio gela konstantni.sto bolji teorijski opis. se dijeli u dvije kategorije: neisparljivu. pocela. izolirana. koji se uzima.6ml o~ gela. _ 100 % HIDRATACIJE gdje je wn masa kemijski vezane 'lode. Powersov model se zasniva i na nizu pretpostavki i zapazanja. _ PRAINE KAPlLARE PORE3. i . kaQilamib pora.p.9_z~~lliyana_I11jer~_njima~nu~r~sI1. (2) Voda u h. c) Proces hidratacije tijekom kojega gel upija vodu. 25 . vodu ce cementna pasta upiti iz okoline. Strukturne razlike izmedu cementnih pasta uglavnom su posljedica razlika u kapilarnoj poroznosti. podJednake syJ)_ez_oh vrste cementa 0 as .cementni kamen. Buduci da nema znacajnije promjene ukupnog (. a moze se desiti u h. u saturiranome stanju.ato je najvaznija veza izmedu strukture i svojstava cementnog kamena. koja se moze ukloniti susenjern na 105 "C. to znaci. Osim podataka 0 izmjerenoj unutrasnjoj povrsini cementnog kamena.lie sastoii.. nakon mijesanja pretpostavljajuci.mijenja doneklenjegovustrukturu. gdje je Vwspecificni volumen kapilarne 'lode. a pri tome su gel pore znatno manje od kapilarnih pora. b) Cementni gel koji izrasta iz zrnaca cementa ispunio je sav raspolozivi prostor izmedu zrnaca. koji je pripravljen uz primjenu nekih tipova aditiva. da je vw=1 cm3/g. i isparljivu vodu.4 ml _ VODA 60ml KAP1LARNA VODA 33. kristalizirane i mikrokristalizirane. Na slican nacin je i poroznost gela stalna.je povrsineprodukatahi ra aCIJe met()_dom_<I_~_sorpc!Je"odene pare. Medutim. Gel i kapilarni prostor mogu sadrzati vodu. Ako je cementna pasta izolirana nastaju supljine..411 cm3/g cm3/g Slika 3. taj model.c.o e.25 grama 'lode na svaki gram 'lode.567 cm3/g Vgje znatno veci od 'Ie' a to znaci. To je slucaj nedovoljne kolicine 'lode. od kojih su najvazniji: (1) Hidratiziranu cementnu pastu tvore tri konstituenta: nehidratizirani cement. koji je njegovan u laboratorijskim uvjetima. hidratacije prikazanje shematski na slici 3.0 ml VODA UGELU 12. . da je h.Medutim. Voda iz gela vise ne moze sudjelovati u kemijskoj reakciji '. ali ako / je otvorena. U tom smislu Powersov model jos uvijek moze najbolje posluziti za predvidanja ponasanja cementnog kamena.0 m1 PRODUKTI HIDRATACUE 30.J. nego da pruzi.9. paje to principjelan prigovoro_s. (4) Volumen cvrstih produkata hidratacijeje manji od ukupnog volumena cementa .p. Moze se proracunavatl UdlO pora u-ukUpnom vohimenu.~\ ina taj nacin prestaje dalja hidratacija. (3) Gel je uvijek geometrijski jednake strukture.koJapfUIKQill tih mjerenja ulazi u struktunicerrieI1!_I1()gJ(~mena. Shematski prikaz strukture cementne paste: a) odmah nakon mijesanja. volurrien cvrstog dijela gela je Nakon sto je hidratacija Vs = Vh~(l+ wn/c). Slijedi da su: • specificni • specificni volumen nebidratiziranog cementa 'Ie = 0. m=l. te ostataka nehidratiziranog cementa. Gel ukljucuje sve produkte hidratacije. • specificni volumen gela s porama v g = 0. Medu brojnim modeli kture cementnog kamena. m=O.7ml PRAINE KAPILARE PORE 7. od cementnog g~!~_ll~!il!_ci_~ ~p-ore . ukoliko__g~ jos preostalo. ito: w ric = konstantno = f J~ potrebno je. Svrha model a i nije. da je kemijski vezana voda u stalnom masenom omjeru u odnosu na cement. izrazen maseno. odel_s. Da bi pasta ostala saturirana. b) pri nekom stupnju hidratacije. cULke. stupanj hidratacije. Iz toga slijedi. koji je kemijski izreagirao s cementom.~~'1am~_9_Yfl~()gaITlo<!_~la. onda ce iz 1 grama cementa. i 'lode prije njihove kemijske reakcije. Ukupna (tolulna) pOIOZf1OS{obuhva6a kapiiarne pore 1 gel pore. da ce gel tijekom kemijske '/ reakcije upiti vodu iz kapilara. premda formuliran jos prije gotovo 50 godina. Interesantno je istaknuti.p. bez obzira na stupanj hidratacije iii tip cementa iii vodocementni faktor iii kolicinu 'lode. a moze se desiti u izoliranome uzorku cementne paste.c.

Volumen gela s porama je: tako da je volumen pora Veg = Vg - Vs ==(Vg - vhJ m (I + wjc). Volumen cementa koji jos nije kemijski reagirao je Ve ==ve(1 - m). Prema tome je volumen kapilamih pora - ve(lm), Vy==V-Vg-Ve, Vy= ve + vwwJc - v~(I+wjc) a volumensupljina u kapilamim poramaje

iii ve + vwwJc = (1 - mLJve + mLsvS<1 + wn/c). Slijedi, da je granicni stupanj hidratacije tj, mLs

mLs = -----"--"---ViI + wjc) - Ve
_ Najveci vodocementni faktor za koji vrijedi uvjet nedovoljnog = 1. Uvrstavanjem se dobiva: (wJc)max= 0,567(1 + 0,23) - 0,315 = 0,38 \ prostora datje s mLs

vwwofc

Vee = volumen vode upijene u gel =0,25 mv wW n/c. SVOJSTVAGELA

To je jedini slucaj kada potpuno hidralizr~ana cernentnapasta s pocetnim vodocementnim faktorom 0,38 nece imati niti nehidratiziranog cementa niti kapilamih pora, sastojati ce se iskljucivo od cementnog gela. Proporcije konstituenata u slucaju kada mjesavine razlicitih vodocementnih postizu svoj limit hidratacije prikazane su na slici 3.1 Oa. faktora

Faktor ekspanzije. Faktor ekspanzije je kvocijent volumena gela ukljucivo pore i
volumena je: nehidratiziranog cementa od kojega je on nastao. Iz prethodnih formula to

V uvjetima nedostatka vode. H.c.p. je tako izolirana, da nema niti upijanja niti gubitaka vode. U takvim okolnostima hidratacija ce se prije zaustaviti zbog nedostatka vode, nego bi mogla biti sprijecena zbog riedostatka prostora za rast gela, Pri tome je odlucujuca cinjenica, da su kapilamepore prazne, a gel pore ispunjene vodom. To - znaci, volumen kapilamih pora je jednak volumenu vode upijene tijekom hidratacije, tj .:
V - Vg - Ve = 0.25 mLwvwwJc, gdje je mLW granicna vrijednost iii stupnja hidratacije za ovaj slucaj, tj

= 0,567(1 + 0,23) = 2 2 0,315 '

Poroznost gela. Poroznost
volumena gela s porama:

gel a data je odnosom

volumena

gel pora i ukupnog ..

(vwwJr, + vJ - mLwVg(1+ wjc) - (I - mLw)ve = 0.25mLwvwwjc

volumen gel pora volumen gel a ukljucivo pore 0,567 - 0,411 = 0 27 0,567 ' Prema Powersu, faktor ekspanzije i poroznost gel a su vrijednosti karakteristicne za bilo koji gel, i mogu se koristiti u proracunima kao njegove svojstvene vrijednosti, jednako kao ranije navedene vrijednosti za vhe i v g' One ce odstupati od ovih koje su izracunate, za toliko koliko odstupa specificni volumen cementa za pojedine cemente. Cesto se citira podatak da je poroznost gela 28%. GRAN1CE HIDRATAClJE pa hidratacija nece prestati zbog nedostatka vode. Prostor raspoloziv za rast gela odreden je vodocementnim faktorom. Ako je v/c-faktor velik, hidratacija ce teci do kraja, pa moze ostati i dio kapilara neispunjenih gelom. Naprotiv, ako je vodocementni faktor mali, gel ce ispuniti say raspolozivi prostor prije nego je hidratacija dovrsena, pa dio cementa ostaje nehidratiziran. Nuzan je uvjet za dovrsetak hidratacije, da se kapilare potpuno ispune, a to znaci: 26
/

0.38 1.0.------",---------, Nehldra-

tiziranl 0.8 cement

Kapilare

Kapllare

0.6

Cemen tni gel
Cementnl

V uvjetima nedostatka prostora. U tom slucaju h.c.p. je saturirana,

gel

OL--_....l..._--'- __
0.2

.L__-'- _
0.8

_J

0.4 vIc 0.6 (a)

l.0

o

0.2

0.4

VIc 0.6 (bi

0.8

l.0

Slika 3.10 Sastavi cementnih pasta po zavrsetku hidratacije nakon njegovanja

27

Takoder, veci vodocementni vode je dat s mLw = I, tj.

faktor, za koji se primjenjuje

uvjet nedovoljne kolicine

== CVRSTOCA

CEMENTNOG KAMENA

(w jC)max

= 0,567

- 0,315 + 0,23(0,25 + 0,567)

=

0,44
kako se to vidi

Umjesto parametra poroznosti cementni kamen se moze okarakterizirati omjerom x (ornjer gel/volumen), koji oznacava promjenljivi udio cementnog gela u ukupnom volumenu cementnog gela s kapilamim porama, tj: x=~ V Vg + Vv
1.LO ,-----------,-----,

Na kraju hidratacije ostaje uvijek slobodnog prostora u kapilarama, iz dijagrama konstituenata na sIici 3.1 O(b).

POROZNOSTCEMENTNOGKAMENA
Moze se izracunati dvije vrste poroznosti: prvo, kapilama poroznost, i drugo, ukupna poroznost, koja ukljucuje i gel pore. Pri razmatranju svojstava h.c.p. medu istrazivacima jos ne postoji suglasnost, koja je od njih vaznija. Kapilama poroznost, Pc P c =-= V Vy V - V - Vc

X=---'---':"::_:_:'::_:_-

0.697m 0.315m+ vic

o
1W
)(

iIi, ako ima jos zahvacenog iii uvucenog zraka, ondaje: x = _ _____:0::..:..6:::..:9:...:7~m~_ 0.315m + vic + alc . Omjer gellvolumen, x, je u dobroj korelaciji s cvrstocom cementnog kamena, prema relaciji: fc = Ax", gdje su A i b konstante, koje zavise od tipa cementa (SIika 3. I I). Konstanta A zavisi od maksimalne moguce cvrstoce gela (x= 1), a to je cvrstoca potpuno hidratiziranog i potpuno kompaktiranog cementnog kamena s vodocementnim faktorom 0,38. Medutim, ovaj model je ogranicen, jer se vece cvrstoce mogu postici s djelornicno hidratiziranom cementnom pastom, nize g vodocementog faktora, ali zbijene pod visokim pritiskom, da bi se srnanjila poroznost.

max A max B '"max C

-8 .... 1:)

~ ~

En

(JJ

V
+ wic) - (1 ~ m)vc

(vwwo/c + vc) - mvil

(vwwo/c + v.) Ako se za odabranu vrstu cementa uvrste vrijednosti za vc' vg, wjc, cementni faktor izrazen maseno se pise uobicajeno vic dobiva se izraz: vic - 0.382m p= c v/c+0.315· a za vodo-

1

~

EtJ

LO

0

0;2

0.4

0.6

0.8

10

Ukupnapor oznost.p,
Pt= Vy+Veg (V-Vg-Vc)+(Vg-Vs) V = V (vwwo/c + vc)
-

(V-Vs-Vc) V

Slika 3.11. Tlacna cvrstoca cementnog kamena zavisno od gel/volumen omjera [3.7].

vhc(1 + wn/c)m - (1 - m)vc (vwwolc + v.)

(/
a za vodo-

Gratl_~yinska is.Rit_iyanJ3£~_Il1en~

~_

Ako se za odabranu vrstu cementa uvrste vrijednosti za vc' vg, wjc, cementni faktor izrazen maseni se pise uobicajeno vic dobiva se izraz: vic - 0.19m p, = vic + 0.315 .

"--- P;~i;;()dnjilcem:nta_je_ll1?_sovn? ilece kontinuirano, pa~me treba prilagoditi i sustav kontrole kvalitete, Zbog vaznosti kvalitete cementa za sigumost gradevina, sustav kontrole je propisan i sastoji se od (Slika 3.12):

~

Ova podjela u modelu cementnog kamena na gel pore i kapilame pore, ostavlja utisak, da se radi 0 dva raspona velicina pora, odnosno dva maksimuma u dijagramu raspodjele velicine pora u cementnom kamenu. U stvari mjerenja raspodjele velicine ovih pora najcesce daju kontinuiranu raspodjelu velicina pora, pokazujuci na taj nacin, kao i u mnogim drugim slucajevima, ogranicenost tog modela. Vaznost poroznosti vidjeti ce se pri proucavanju vecine svojstava ocvrslog betona. To je karakteristika koja najbolje reprezentira strukturu h.c.p. i najbolje korelira s njezinim najvaznijirn svojstvima, kao cvrstocom i trajnoscu. Osim toga poroznost djeluje na vlaznost betona, 0 cemu ovise sva svojstva ocvrslog betona. Poroznost cementnog kamena je glavni razlog vrlo slozenog ponasanja betona i jos uvijek relativno slabog poznavanja njegovih svojstava. 28

.:

;;~::~K~O~~:~LA

----t----------·----t-----L-I

_,K.:..ON.;cT.;.:.IN;.:U",IR:..::AN.;:.A:..;P..:;R:.::,O;=.IZV:..:;O:.::D.:.::NJ:;_A:..;C:::;E:..::M.:;:EN.:.:.7::::;.A

-"i----

_..11

J~

,-

LAB.

8ETONARE

(0 (0

WI
1,

-

LAO. GRADILI5TA

~
1,

I 0AAi I I 1, I

Slika 3.12. Shema kontrole kvalitete cementa.

29

SUSTAV

o'buhvacQ:

}<ONTROL£

KVALJ

TETE

C[/VjENTA
-20 mn

• stalna ispi!~~l_1j_auzoraka~llaboratoriju

tvomice tijekomproizvodnjs,

.~a_l1jsk_~k()ntrole, koju obavlja od drzave ovlastena_jl1stitucij!!.jspitivanjem uzoraka, koje ona uzima u nekim vremenskim intervalima, • kontI"_ol!!ihisp_itivanja cernenta u tvornicibetona uzorcima, koji se uzimaju prilikom preuzimanja iIi u gradilisnom laboratoriju odredene posiljke cementa. na

m
e

Vrste i broj ispitivanja na pojedinim razinama kontrole su razliciti, Vanjska kon!rola i la~ti.i tvomi~LQyp~J>~~ __ ispitivanja kemijs.kog_sas_f.~uiik!ll!!ib i mehanickih ~jstaya~ Rezultati ispitivanjasekontroliraju prema uvjetima kvalitete, koji su propisani nonnama u pogledu kemijskog i mineraloskog sastava i fizikalnih i mehanickih svojstava. Rezultati ispitivanja s raznih razina kontrole se sreduju i statisticki obraduju, rnedusobno usporeduju, te se na temelju toga izdaje dokumentacija 0 kvaliteti. Iz prve dvije razine kontrole, ukoliko obradeni rezultati ispitivanja zadovoljavaju sve propisane uvjete kvalitetete, od drzave ovlastena institucija izdaje P~y_~est 0 kvaliteti cementa. U protivnom slucaju proizvodac mora u--rraf@nom razdoblju~~ti nizu kvalitetu cementa, Na gradilistu i u tvornici betona za svaku posiljku cementa kontroliraju se: fi a, standardna konziste ~rijeme vezanja i postojanost volumena cem~ ._ FINOCA MLIVA Hidratacija cementa pocinje od povrsine zmaca, paje razumljivo, da brzina reakcije ne ovisi sarno 0 mineraloskorn sastavu, nego i 0 granulometrijskom sastavu cementa. ~ kod ~rzo o~vrseavaj~ei? cemen~t~u ~n~ m.Ji.ya. Medutim, troskovi mljevenja s povecanjern finoce mliva brzo rastu, ill druga moguca nepovoljna svojstva, kao npr. veca potreba za vodom i brze skupljanje. Finoca mliva mjeri se na vise nacina. Mjeri se granulometrijski sastav metodorn ~e, postupkom, koji se zasniva na Stokesovom zakonu, da u teku~e tonu sfericrie cestice veceg promjera. Tipicna krivulja, koja prikazuje kumulativnu raspodjelu cestica prikazana je na slici 3.13. Drugi postupak je mjerenje specificne povrsine ceme~pomoeu Blaineovog_per~(Slika 3.14). Pri tome semjeri vrijeme prolaza zraka kroz uzorak cementa poznate mase i volumena, pa se za dati aparat moze izracunati specificna povrsina.

o

Q

T

C>

..
'"

-'

SIika 3.14. BIaineov aparat za mjerenje specificne povrsine cementa i Vicatov aparat za mjerenje konzistencije i vremena vezanja cementne paste.

1:!"agradilistu se finoea mliva kont!:Qlira sijanjem uzorka cemn~ora oka.0! 0,09 mm. Ostatak na tom situ prema nonnama ne smije biti veei od 10%. avo Tspitivanje datira iz vremena dok su cementi grublje mljeveni, jer cementare nisu jos imale ugradene separatore samljevenog cementa. Danas je to ispitivanje zastarjelo.

J-

KONZISTENCIJA, VRIJEME VEZANJA I POSTOJANOST CEMENTNE PASTE, LAmO I TRENUTNO VEZANJE

100 90 80 70

..
""
"

60 50

.;

~ 40 " JO
20 10 0 0.6 Ekvlvslentnl promJer, J.llTl

Za odredivanje vremena pocetka i kraja vezanja cementa,_Je za odredivanje pos-, ti volumena cementa, pn rema se cementna pasta nonnne konzistencije. Tu konzist owers nazrva JOs i osnovnom 01'IZist~m'-lene-t6-~taiiJeceme~!~ I?aste u kQjem ona ima !!!.!_tl~~____ ea:u:iLmaksi.lllillnih s~ medu cesticama cementa i VQd~ U tom stanju vrlo male promjene u kolicini dodane vode znacajno mijenjaju konzistenciju cementne paste. Za svaki uzorak cementa na pocetku ispitivanja treba odrediti kolicinu vode, koja ce pomijesana s cementom dati cementnu pastu nonnne konzistencije. To se radi pornocu Vicatovog_ aparata (Slika 3.14.). Mjeri se dubine.penetracije valjka (promjera 10 mm, nonnirane tezine) u zamjesanu cementnu pastu. Kada igla prodre unutar odredenih granica u uzorak cementne paste smjestene u bakelitni stozasti prsten, odredena je kolicina vode potrebne za normnu konzistenciju. Kolicina vode potrebna za nonnnu konzistenciju cementne paste mora biti u granicama od_23 do 31 % maseni od mase cementa. Veliki utjecaj na potrebnu kolicinu vode ima brzina rnijesanja tijekom pripreme cementne paste i temperatura cementne paste. Brze rnijesanje i visa temperatura rezultiraju vecorn nonnnom konzistencijom. Zato su oba uvjeta tocno definirana nonnom~l!!~l!jlli,s.tamijesa se ~ laborM_o_riiskim uvjetima na temperaturi..od_2O±~t_l~ ~WLmijesalici s_l}Qrmi!anim bIQj,<;:m okte1~ja_Q~~aJ~, U praksi je taj veliki utjecaj povisene temperature na potrebu cementa za vodom presudan -za betoniranje u ekstremno vrucirn klimatskim okolnostima. Vee se pri temperaturama visim od 25°C potrebna kolicina vode za istu konzisteciju betona drasticno povecava, a s betonskim smjesama temperature vise od 30°C rad je prakticno onernogucen zbog naglog skrucivanja betona, ukoliko se odrzava konstantni vodocementni faktor. 31

SIika 3. I 3. Kumulativna granulometrijska

krivulja cementa i specificna povrsina [3.7].

30

Ti procesi posljedica su brze hidratacije mineral a C3A i C3S i prateeih/ fizikalnih promjena. Beton pripravljen s cementom.5 3. 7 i 28 dana.je oznaka za sporiji porast cvrstoce.7).grarna.5 18. iIi magnezijoksida (periklasa) iIi l@citsulfata. Uzroci nepostojanosti volumena cementa mogu biti kemijska reakcija slobodnog kristalnogvapna. $~~~ . tako da je'~3~ocementni faktotJ}. se takoder manifestira kao naglo skrucivanje svjeze mjesavine. Kada igla prodre do dubine izmedu 3 i 5 mm od dna uzorka p~om prstenu.~ .0 18.i:vaJ.-od·-cemem!J_(. 150 rP-t==~ =: =~~f~ temperature cementne paste.p-aste standardne _konzistencije pripreme kolacici promjera cca 9 cm i debljine cca 1.16. To bi medutim znatno pokvarilo svojstva ocvrslog betona.0 5.a-obiljeZeno je naglim porastom 32 Normirane cvrstoee cementaJi!. koja zakipi za 30 minuta i kuhaju se jos 3 sata u kljucaloj vodi. odnosno sest polovica prizmica. pa se I. a ukoliko je veca.0 31. . U slucaju da ona postoje.Jllote imatidva oblika: trs:nl}tnove:.llil'jt1jlu se na normirano pripremljenim prizmama od_ce_ll1~l1!~Qg orta. Ispitivanje volumne postojanosti cementa testiranjem pomocu Le Chatelierovih prstenova i kolaC.0 31. bi vee u roku od nekoliko sati zadobio gustu mrezu sirokih pukotina. pa od gipsa nastaje poluhidrat.1>.0 5. da ocvrsne.5 14. Nakon toga uzorak se kuha 1 sat u kljucaloj vodi i ohladi. •.5 3dana Bc Bs Bc Bs 2.0 40.5 28 dana Bc 22. Nakon toga se izvade i kontroliraju u pogledu ravnosti i eventualnih pukotina i drugih ostecenja. Nagli gubitak o~rag!iiYQ~ti cementne paste odmah nakon stojezaJnjj~s~na. koji se pomijesaju u omjeru masa c:p = 1:3 uz dodatak 22_i!n1 vode. .akt_iY_I}Ost c.. ispituju se na tlak..15.. Medutim.t .su oznake za cvrstocu pri savijanju odnosno tlaku..dlhQ: v Slika 3.160 mm-. veea od 10 mm. i cement postaje postojan..0 14. Tablica 3. cvrstoce u MPa za deklarirane klase cementa prema vazecim normama za 1 dan Klasa cementa 25 35S 35B 45S 45B 55 3. uslijed cega dolazi dobujanfa cementne paste.!?. cement je volumno nepostojan.16). Slicno se. tako da svaka mala promjena u tom pogledu rezultira velikim promjenama u vremenu pocetka i kraja vezanja.1 AHp. Mjerodavne su srednje vrijednost cvrstoce triju prizmica. Druga pojava. kolaCiC1 se stavljaju u vodu. izrade se od cementaTnonmririog-kVarcnog pijeska (velicine zma ~). 13. koji nakon mijesanja cementa s vodom prelazi u dihidr~CaSQ. U laboratoriju se to ubrzano provjerava tako. U praksi se na taj nacin bitno utjece na vrijeme vezanja betona. mjeri vrijeme do kraja vezanja. prostoru relativne vlage vece od 90% i temperature 20±2 °C.1 ementna pasta normne onzis encije ugra I se u prstenove i ostavi 24 sata pod vodom.0 3. nakon sto s~ zamijesa cementna pasta.L1sakQ se_~~l()s_Il~z. ako se takav cement ostavi da odlezi neko vrijeme. Naime.5 5.. Vrijeme se mjeri od trenutka kadaje cementu dodana voda. ~p:tovanim pokusima prodiranja igle. a da se ne dod a vise vode.koji je nepostojan zbog slobodnog vapna ili periklasa.7. i to prizmice na savijanje.Mjeri se razmak izmedu ticala prstenova prije i nakon kuhanja. prijelaza tekuceg stanja cementne paste u kruto. za vrijeme mljevenja cementa razviju se temperature vise od 100°C. ali jos bez cvrstoce.0 7dana Bc 10. CaSO 4. Popratno zagrijavanje mjesavine je neznatno. daje to pocetak vezanja.ffilen. tj. lazno vezanje.0 14.0 e. slobodno vapno reagira s CO2 iz zraka. kaze se. Takva mjesavina ne moze se vise obradivati. 33 . Kalupi s uzorcima cuvaju se jedan dan u Slika 3.. va arat ali s i e 1 mm (d=l.0 3. 3 mm)~m ute~m od 3. Na cementnoj pasti normne konzistencije se jos odredu'e ostojanost v mena i to pomoeu Le Chate lerovi prstenova iii na 0 ac a (Slika 3. po tri prizmice se ispituju nakon 1. 3. To je trenutak ~igla vise ne prodire dublje od 1 mm od povrsine uzorka.:anjeitzy~-Iazno vezanje~'Tfenu[rio' vezanje je posljedica naglog i nepreklnu'tograzvO]akristili<i"etiingita.9:!1ata ~ ~avanja tI preseerrrfelaiivne vlaznosti vece od 95%. koje se obicno zbivaju izmedu 60 min uta i 10 sati. Trodjelni kalup za izradu prizmica za ispitivanje cvrstoce cementa.I?~~_~i Qorast cvrstoce. a usporeduju se s dopustenim minimalnim vrijednostima u normama (Tablica 3.0 Bs 4.0 40. da se uzorak nepostojanog cementa razastre u tankom sloju i nakon 24 sata opisani test ponovi s takvim cementom.Q Takav standardni mort se ugradi u celicni trodjelni kalup (Slika 3. Na tijek procesa vezanja bitno utjece kolicina vode i temperatura. . odnosno na vrijeme unutar kojega se svjezi beton jos moze obradivati. prema drugom~t1Jp_ku.. Minimalne ispitivanje cemenata.iCima. Nakon toga sebakelitni prsten s uzorkom cementne paste okrene.5. a nakon toga se prizmice vade iz kalupa i pohrane u vodi do dana ispitivanja.0 3.5 . Zavisno od deklarirane klase cementa. Senr~~~ m dimenzija 40. i I3c. cement je nepostojanogvolumena i ne smije se upotrijebiti za spravljanje betona.0 49. ." ali nakon produljenog rnijesanja to nestaje.40..0 5. -ErQmjena razma .90-. a pri tome nastale dvije polovice prizmice. - CVRSTOCE Za odredivanje vremena pocetka i kraja vezanja cementne aste koristi se ta . v' Vrijeme vezanja oznacava karakteristicne trenutke u procesu skrucivanja cementne paste normne konzistencije.5 6. Uzrok 1 vezivan'u 'e kristaliz" .

silica fume). Obicno je to 40. ~oizvodaci cementa obvezni deklarirati nj~u.0 MPa. te nastaju spojevi.9. To mogu biti pucolani iii granulirane zgure visokih peci..da otopina~_PJfs~d__o_voljno bazicrl~' Nakofistoje zapocela. Mineralni dodaci do aju se prvenstveno radi ustede energije. koji aktivno sudjeluju u procesu hidratacije cementa. a nakon 28 dana je minimalna tlacna cvrstoca 31. a ocekivana cvrstoca nakon 28 dana je. da su latentno hidraulicne.8. koji imaju cemeritirajuca. vece kolicine~alija ili zeolite. gipsa i jednog iii mjesavine obaju dodataka. Svi dodaci cementu bitno utjecu na svojstva betona u svjezern i ocvrslom stanju. t. Neki mineralni dodaci su prakticno kemijski inertni.p)k Mk Mpk Mk r> }(l. Na mjesto oznake k upisuje se klasa cementa. Tipicni materijali. cert. tesce se niza toplina hidratacije postize o<!g_ovarajucom kolicinom dod~ p~]df__e. posebno na velikim branama razvijeni sU cem~:nti niske topline hidrtacije. GRANULIRANA ZGURA iIi traska ~drozga. otpadni ~ iz proizvodnje silicija i ferosili_cija. Za potrebe masi~nih betona. Tablica 3. ali u drugacijim i vrlo varijabiInim omjerima..stva.-te--:ie--let~_ term ko' kao orivo koriste ugljen. pa i vise postotaldrtakveg--dGdatka~C~mentrniske top line hidratacije dobivaju na pocetku jos dodatnu oznaku N. daljnja hidratacija tece neovisno 0 vapnu.ru:i). Zeoliti mogu _ toliko povecati potrebu za vodom (normnu konzistenciju cementa). Neki pucolani sadrze stetne tvari. koja se trosi na pecenje portlandcementnog klinkera.. pa jepotrebna stroza kontrola u proizvodnji. koji imaju pucolansku aktivnost su yylkans e (tufovi. Kemijski dodaci dodaju se u vrlo malim kolicinarna (promilima od mase cementa1_da. Maksimalno dopustene topline hidratacije Toplina hidratacije. oznaka PC 30 dz 35S znaci: portland cement s mjesanim dod~tkom u kOjeI?~e ve~a kolicina zgure. ali povoljno djeluju na fizikalna svojstva svjezeg betona kao npr. Prema vrsti i kolicini dodataka. hidraulicna svojstva. \\-)~ PC(t] PC 15zk PC 30z k PC 15p k PC 30p k PC 15d(z.7 je minimalna tlacna cvrstoca nakon 7 dana 14. koji nemaju latentna hidr~ulCna svojstKali kemijski reagiraju s vapnom. dijatom~ska zemlj_!!. cementi kojima je osnovni sastojak portlandcementni klinker dijele se na sljedece vrste: Naziv Portland cement Portland cement s Portland cement s Portland cement s Portland cement s Portland cement s Portland cement s Metalurski cement Metalurski cement Pucolanski cement dodatkom dodatkom dodatkom dodatkom mjesanim mjesanim zgure do 15% zgure 15-30% pucolana do 15% pucolanaI5-30% dodacima do 15% dodacima 15 do 30% Oznaka \. U nas se rijetko kada proizvodi takav cement podesavanjem mineraloskog sastava klinkera. ol~a meljava_(inten· zifikatori meljave) iIi da bi se modificira .9).. da Ii je porast cvrstoce u prvjm danima brz (oznaka B) iii je spor (ozna~a S!.bi se npr.p)k PC 30 d(z. .~. Ta~o npr. To svojstvo naziva se pucolanska ak . kao npr.paljena glin3> a ~a. daje dodatak mijesani._ Uz to je naznaceno.8). za zgure se kaze. Zbogtogasv_£i.t.. Kemijski sastav zgure Oksidi CaO % 30-50 30--40 5-20 ( Si02 Alp) MgO 2. sljaka) je otpadni produkt iz proizvodnje sirovog zeljeza.JJJi I s dodatkom pucolana Tablica 3. . koja zapravo znaci ocekivanu cyrstoCJ! cementa nakon 28 dana u megapaskalima.CEMENTINISKE TOPLINE HIDRATACIJE v Fe Hidratacija zgure_~a@rljeJ(a. Kemijski sastav zgure moze varirati u sirirn granicama (Tablica 3.---Dodaci cernentirna Tijekom meljave i homogenizacije cementnom klinkeru se osim gipsa mogu dodavati i neki drugi kemijski i mineralni dodaci. (Jig) metodom termos boce Ukupno nakon metodom otapanja 3 dana 7 dana 28 dana 230 275 250 295 34 35 . Taj naziv mogu imati jos portland cementi s dodacima. J1Jljvise do 30% pucolana iIi granulirane zgure vis~ Proizvode se zajednickom meljavom portlandcementnog klinkera. ~.tva cementa aer. ~PUCOLANI su silikatni i alumosilikatni materijali.0 MPa. pri cemu ekspandira u pjeUaste granule i zadrzi staklastu (amorfnu) strukturu.7 Oznaka d naglasava. Sadrzi uglavnom iste okside kao i portlandcementni klinker.!uti. koji je vise zastupljen (p iIi z). mora se naglo ohladiti u vodi. Pucolanska aktivnost nabrojanih matei'ijafa je to veca sto je veci sadrZ~f!:iih fonni Si02• Kod prirodnih pucolana je neujednacenost kvalitete jos veca nego kod zgura. s najvecom pucolanskom aktivnoscu je __siJi~sfn't(engl. ~PC ~Op 35. da bi se to imalo u vldu prilikom projektiranja sastava betona. trass).Jf MPa I prema Tablici 3.plastifika.l}a. a uz nju se dopisuje slovo dodatka. vapnenac.Podjela cemenata Do sada je bilo govora 0 portland cementima.da_ sehidratacijorn c~~a 0_~19_9Q_dilolL~() YaR. da to znatno umanjuje mehanicka svojstva i trajnost betona. Nakon talenja u visokoj peci na temperaturi od priblizno 1400 °c. Najkvalitetniji pucolan. Npr. Najvazniji dodatni uvjet kvalitete za te cemente je dopustena najveca toplina hidratacije (Tablica 3..

dakako..otpomosti na sulfate. '" ~ Starost.jako u svom sastavu ima malu kolicinu portland cementnog klinkera potrebnog za aktiviranje latentnih hidraulicnih svojstava zgure. i to oko 4-5000 cm2/g. i velikom toplinom hidratacije..3 ". titana i manje kolicine oksida~a taljenje ovih sirovina u rotacijskoj peci potrebna je temperatura od oko 1600 °C. smede i ern o' manganov oksid za dobivanje cme i smede boje.E_ekonstruktiyne beto.4]. pa to. Kli~ .. _J'9YIsine betolla. Promjene cvrstoce tijekom vremena za betone spravljene s aluminatnim cementom [ 3. . tako da je njihova uporaba u hladnijim klimatskim uvjetima . Tom transformacijom slabi ukupna struktura cementnog kamena. Bjelina cementa se ocjenjuje usporedivanjern s bjelinom barij sul~ Postojetri grupe ~e odreduju na osnovu postotka reflektirane svjetlosti i oznacavajusA. zajednickom meljavom mjesavine oko 8~% granuli~5% kalcij sulfagJu obliku mrtvo pecenog gipsa-ili-prirodnog anhldnta) oko 5% portland cementnogklinkera_. \ ><. nastaju keramicke veze.17).. Metalurski cementi kao i su. pa je upotreba aluminatnog cementa za proizvodnju betona za inzenjerske konstrukcije u nekim zemljama zabranjena. Oko 80% maksimalne cvrstoee razvi'e se vee za 24 sata.. U tehnickoj dokumentaciji bijeli portland cement se oznacava dodatnim slovom B. zahvaljujuci velikoj kolicini zgure. Obojeni cementi i betoni dobivaju se dodavanjem 2 QQ__5% pigmenta bijelorn cementu.ogranicenya. Supersulfatni cement pravi SI<. cine aluminatni cement znatno skupljim od portland cemenata.J1ego za portland cemente. SupersulfatnU:~t nije portland cement. Cak vee nakon 6 do 8 sati betonski eIementi mogu se po izati iz kalupa. Hidratacijom monokalcij aluminata (CA) nastaju CARlO i manja kolicina C2AR6 i gelAlp3' xHp· S vremenom heksagonalni kristali CAHlOse transformiraju u kubicne kristale C3AH6 i gel.rtoY_aj_beto!!_a~~nih-kem~~ ~ll1~rama. a time cvrstoea i trainost betona nripravljenog_pd alllmiuatnog cemeIlliL Transformaciju nar08ito pospjesuju vlaznost i povisena temperatura.1 S. kugle za mljevenje nesmiju biti celicne). oko 200 J!gIl(lkon2_8dgn_a_hi_~!(l_t?~ijs. % 3 doS 37 do 41 36 do 40 9 do 10 1 do 2 1 za proizvod' Boj~Iaud cementa potjece uglavnom od oksida zeY. Zbog svih nabrojenih svojstava aluminatni cement je prikla~~ ~vremene J. da kod mljevenja ne dOcte do oneciscenja oksidima (npr. i njegovanje betona spravljenih od cemenata. u vlaznim uvjetima. Dodavanjern pigmenafa moze doci do smanjenja cvrstoce. koje Aluminatni cement (La farge cement: prema imenu tvomice prvog proizvodaca) bio je razvijen pocetkom stoljeca kao cement velike. 1.17.J eu ><.. zeljeza. To su zeljezni oksidi za dobivan' ene. 10 god!na 20 Slika 3. Posebno je vazna njegova ~i~~. dobra sulfatna otpomost kao i poboljsana kemijska otpomost betona na druge agresivne medije postize se ~im cementima i supersulfatnim cementom. SUPERSULFATNI CEMENT Osim smanjenjem C3A u portlandcementnom klinkeru. ali kod aluminatnog cementa na temperaturama visim od 800°C dolazi do talenja. Za .... kr~ooi:vanj. '" c SULF ATNOOTPORNI CEMENTI. Na temperaturama vrsim oa~ raspadaju se kemijske veze hidrata kao i kod portland cementa. 80 70 '" ~ 'U 60 50 40 JO 20 10 0 12J 5 cO .e_?elene boje. a i nema bitnog znacenja za kakvocu portland cementa._. Bilo je nekoliko havarija inzenjerskih konstrukcija izvedenih od betona s aluminatnim cementom.eza j mauga~inama . koji sadrze vece kolicine zgure treba biti duze nego za portland cemente.kQji§JI_~p_@yUeni_()_9_"<_:_!llenatavecim kolicinama s teksturi po-vrslne -imaju prasnjaviili sitnopjeskovit~g~~ovanja betone. izlozenih insolaciji. Taj klinker je znatno tvrdi. zute. Brza hidratacija rezultira. kao npr.. kob~la. BlJELI I OBOJENI PORTLAND CEMENT Oksidi CaO AIP3 Kolicina.persulfatni cement sporije hidratiziraju na D1zlm temperaturama. Zato su cijene bijelog cementa visestruko vece od obicnog portland cementa. Sa superp"'GS1ifiKatofinili1iostize se 6Dlja ujednacenost boje. Takoder. pa beton gubi cvrstocu.Finoea mliva je veca nego sto je uobicajeno za portland cemente. aluminatni cement proizvodi se iz mj~~enca ~sadiZi okside aluminija. kao i veca potrebna kolicina topline i cijena boksita.~ske elernente. 61avBo syojstvo aluminatnog cementa je vrlo brzi ra~(Slika 3. Toplina hidratacije je mala. Tipicni kemijski sastav aluminatnog cementa je: 36 ____ -- --- 37 .-B1 C. BPC 35 FeO Ti02 MgO Netopivo Fep3 .v:u-boju i karbon pigmentLCGada) za crnu boju.J . i ne postoje formule za preracunavanje mineraloskog sastava iz kolicina oksida. ~ ugljtlcdlOksl~mUa1cve ALUMINATNI CEMENT zgure cesto u l Znatno se manje zna 0 mineraloskom sastavu aluminatnog cementa nego portland cementa.__. vodnju klinkera za bijeli cement umjesto obicne gline uzima se kaolinska glina" a va~ Osim toga mora se paziti.

Dapace... Brzo vezanje moze se dobiti..-. da nema cementa.8]. boksita i vapnenca. bJ!kteri£idni cement.!iiii-og cem~!l!~_i__~if'sft. Tako dobiveno vezivo ima bolje kontroliranu ekspanziju.8 >u "" . Mijesanjem aluminatnog cementa i portland cementa u omjeru od 2:8 do 8:2 moze se regulirati vrijeme vezanja od nekoliko desetaka sekundi do nekoliko desetaka minuta. hldr~tacije. te mljevenjem.t.. a uz . kao npr.ene sU_spe£ijalne vrste ekspanzjvnih cemena~Neki od njih ekspandlraJ~Jo~ nekoliko dana nakon ocvrscavanja-.gJ-e_'\LSUlfoalummjlt_hl~@J_(etnnglt.. kada pocne evaporacija vode iz pora betona (Slika 3.:::J°C (vatrootpomi visim be~ od 10005.. Dakle. kao npr cement za . portland cementa i organskih dodataka. Slika 3. Jedna od takvih kombinacija dobiva se mijesanjem p0I!land£efl1e_ntayal\l[Ilin. '. sulfatnootpomo i velike cvrstoce nakon 28 dana. -o V) OJ \\\ Agregat: ._ .9a cem~nt~ _J1os~i~e se smiSlje~im . Medutim. cvrstoca ovakvih kombinacija s vremenom se smanjuje. ako se aluminatnom cementu doda gipsa. tj.-~_n<!kijmajU-Samo-kompenzirano pocetno skupJJaoj~. Pouzdaniji ekspanzivni cement dobije se dodavanjem ekspanzivne komponente portland cementu~ dodatkom zgure. DC Slika 3. 20 -o . Razvijen je jos veliki broj drugih specijalnih vrsta cemenata.\ '\ \ . takvih beton -temp~ InllHlgR~l<H·1-{U~1illI. koje je posljedica manjeg volumena produkata hidratacije od volumena spojeva 1 vodekoji ulaze u kemijsku reakciju. narocito kohezivnost betona. '~" '" 'u '" .Fonolit Anortozi t Ilmeni t fksapandirani skriljac .--------~ ~. 0 V) OJ 60 0 Q. pocetak vezanjaje kasniji nego za portland cemente.. .et~n~ razvij. 4?zira!1ien: s~)jeva~_d~lcOjih ~: _t()lcom ~~dra~~CIJ~~_taJa~~~~J.8 -'<: 40 •\ 'T-.. To je 38 39 .. autogeno skupljanje u pocetnoj fazl. Gubitak obradljivosti betona kod ekspanzivnih cemenata je brzi nego za one od portland cementa. treba naglasiti. Temperatura. koji se ne skuplja nakon prestank~ njegovanja.. ~spanz. EKSPANZIVNI CEMENTI . Promjene cvrstoce aluminatnog cementa u funkciji promjene temperature [3.s OJ \\ \\ >u . "'-. ujedno i brzovezujuce i brzo ocvrscavajuce vezivo. 80 \\ ..-. a kraj vezanja uslijedi brze. ..- \ \ '_. medutim. i skupljanja. Kako svojstvo skupljanja moze imati nepovoljne posljedice z~ b. Naglom porastu cvrstoce aluminatnog cementa ne prethodi ubrzanje procesa vez~nJ~.. i to tzv.!dU posljednje vrijeme dodaju se portland cementima inertna punila (fileri). a ne u brzovezujuce cemente. koje je posljedica transporta ~lage iz manjih pora u vece.. Ekspanzivna komponenta dobije se pecenjem klinkera od pazljivo sastavlJene Kombinacije sirovina: gipsa. Karakteristicni STIlROST >u "" . ali je proizvodac obvezan deklarirati sastav takvog cementa. hidrofobni ce~zidarski cement.S~stinsko svojstvo cemenata je skupljanje. vapnenac.]. i djelovanja kapilamih sila kada dolazi do evaporacije vode lZ pora betona u okolinu. koji poboljsava obradljivost... .19.:c '" c: '" 020 200 400 600 800 1000 1200 oblik dijagrama skupljanja ekspanzivnog cementa [3.4. Takva veziva koriste se za cepljenja prodora vode. aluminatni cement spada u brzoocvrscavajuce.19). i. vapna... Takva proizvodnja je opravdana za betone kod kojih se ne traze cvrstoce vece od 25 MPa. _ tJaftne busotine.18.

da se konacna ocjena 0 prikladnosti agregata treba donositi na osnovu ispitivanja betona. nekoliko sljedecih napomena ukazuje. oko 0. V"estacki re ati se roizvode obicno za neku posebnu nam·enu 0 ·e !ak. do te velicine zmca pijeska djeluju zajedno s cementom kao mazivo i 41 .9EEi. ekspandirana zgura.I. .t frakci@. ss. Sitna zma zajedno s cementnom pastom cine mort.o agrega 1 0 ekspan9. Premda je uloga krupnih zma i pijeska u svjezem i u ocvrslom betonu razlicita. A!£egati za beton se mogu podijeliti na prirodne i vjestacke. ne znaci uvijek. moze se dobiti beton otporan na cikluse smrzavanja i odmrzavanja. agregat koji nije otporan na mraz. Zbog velikog ucesca agregata u betonu.>~n:gi1ta. za proizvodnju betona treba iskoristiti prije svega lokalna izvorista sirovina za agregat. znatno umanjiti trajnost betona izlozenog ciklusima temperatumih prornjena.1..tJ..4. i drugim dopunskim postupcima proizvodnje betona. Prirodni l~fajei1iigTIm skrucivanjem lave. pri cemu se koriste dodaci betonu. mogu se postici zadovoljavajuca svojstva. Toje npr. ta Krupna zma agregata cine skelet betona preko kojega se. Ako se ispravno projektira sastav cementnog kamena. tijekom eksploatacije redovno se kontrolira ujednacenost kvalitete svakodnevnim kontrolnim ispitivanjima karakteristicnih svojstava. da i beton nece biti otporan na mraz.1~>L~WIJ1<· ni . Obicno se uzima. Nairne.Q_agr~atuLbetQ_J.~i!:~P'~OEVo9EJi_ . da je granica izmedupJjeska i krupnog ~gregatCl. Prirodni agregati mogu se proizvesIT:-(TJ1Z·VUCei1o-gnanos}l_. pluto i drobljena opeka. Medutim.()d. iz gospodarstvenih razloga. bila bi kod znatno manjih zma pijeska. grubi pepeo termoelektrana. Svako novo pozajmiste sljunka iii kamenolom iz kojega ce se proizvoditi agregat za beton treba biti pazljivo prethodno ispitano i ocijenjena njegova prikladnost. Za proizvodnju lakih betona upotrebljavaju se!~2. Kasnije. prvenstveno prenose sile. oni se zbog svoga zajednickog iii slicnog podrijetla promatraju zajednicki.l] .125 mm. a najmanje svakih sest mjeseci obave se kompletna ispitivanja svih svojstava. S druge strane. Tako npr. Iako svojstva agregata bitno utjecu na svojstva betona.__formir1t'proceslmaerozije raznilf'vrsta koji s~iiGlitroblienien. neki zdravi agregati. prikazano je. Vjestim projektiranjem sastava betona. tako i kod projektiranja sastava betona. prava granica. U tablici 4. koja svojstva agregata utjecu na pojedina svojstva betona. kako tijekom ispitivanja svojstava agregata. radi znatno vece krutosti od krutosti cementnog kamena. Neki vjestacki laki agregati su otpadni proizvodi iii sekundame sirovine u industriji. pravilan izbor cementa. obzirom na njihove uloge u svjezern 1 ocvrslom betonu opisane u Uvodu. !:rn~'"y'elicineTil1m.~!ijena~Vecina svojstava agregata zavisi od svojstava izvome stijene i od postupaka usitnjavanja.. mogu zbog velikog koeficijenta termickog rastezanja.r~De su i~ i veI:!:!illrnli-0.!i~>~~ikiQ_:t~~~~_PE!r.. da ima veliki utjecaj na svojstva svjezeg i ocvrslog betona. . paje razumljivo.J~Te~tagr:aiiica"riiRe$G~:Ji:s~()~E. . AGREGAT Podjela i odabir agregata Agregat cini priblizno tri cetvrtine volumena betona.

4 mm (0 . radi njihova utjecaja na kvalitetnu i ujednacenu proizvodnju frakcija agregata -. R~odjela velicina_pma u_ uku nom sastavu naZlva se ranulometrijski sastav agre ata iii granulometrijski sastav pijeska iii neke fra cije. i da se lakse moze sloziti sastav s opti~alnim ucescem svih velicina zma. Predsijanje radi izdvajanja jalovinom komada.Otpomost na susenje i vlazenje .4) 4 8mm .~_ll: 1. S druge strane.02 mm klasificiraju se kao__kamena 2rasil}ll (silt). ) Cvrstoca Cistoca Maksimalno zmo Muljevitost i glinene cestice Termicki koeficijent ekspanzije Termicka vodljivost Specificni toplinski kapacitet Volwnna tezina Termicki koeficijent ekspanzije Modul elasticnosti Termicka vodljivost Specificni toplinski kapacitet Gustoca Oblikzma Granulometrijski Maksimalno zmo Modul elasticnosti Klizavost Ekonornicnost Modul elasticnosti Poissonov koeficijent Tendencija poliranju Oblik zma Granulometrijski Maksimalno zmo Potreban opseg prerade Raspolozivi izbor agregata sastav sastav 4> Slika 4. Uzorak agregata dobrog granulometrijskog sastava i njemu pripadajuce frakcije agregata..proi:lY.Alkalnoagregatne reakcije Struktura pora Modul elasticnosti Termicki koeficijent ekspanzije Tvrdoca Mineralo~ko-petrografski Cvrstoca Tekstura Cistoca Oblikzma Maksimalno zmo Skupljanje Modul elasticnosti Oblikzma Granulometrijski sastav sastav Relevantna svojstva agregata povecavaju kohezivnost svjezeg betona.. kako primarno utjecu na svojstva betona. S jedne strane. 1 i 1.Otpomost na povisene temperature .~ ~zy'OdHj1-ag~.QQuiiagregi!JiLSJ). Svojstva betona Trajnost: ._@ C)Je.1.egata..Tablica 4. Zmca velicine izmedu 0.. Proizvodnja agregata za beton Proizvodnja agregata za beton iz sljunka dobivenog iskopom iz pozajmista iii iz lomljenog kamena dobivenog u kamenolomu. to zavisi od pristupacnosti...~.Otpomost na mraz Postojanost Poroznost Struktura pora Propusnost Stupanj saturacije Vlacna cvrstoca Tekstura i struktura Muljevitost i glinene cestice .06 i 0..21 i. Za proizvodaca betona vazno je dobro poznavanje detalja u proizvodnji agregata.Y!le. da tijekom transporta ne bi dolazilo do nepovoljnog razdvajanja krupnijih i sitnijih zma.. uvjeti kvalitete agregata za odredenu namjenu diktiraju stupanj obrade sirovine za agregat za beton. cistoce i drugih relevantnih karakteristika pozajmista.J!. debljine pokrovnog sloja.1. 4-iiT 0: . Krupnija zma agregata se u proizvodnji dijele u frakcije zato.. iii najkrupnijih 43 42 . Svojstva agregata. 8 16 mm 16 32 mm 32 63 mm 63 . da bi se odteretila sita i drobilice.. Uobicajene na:~i. __ --0 . a sitnije ~a. oneciscenog materijala. rnoze biti ponekad prilicno jednostavna..Eroziona otpomost .125 mm Agregat prirodnog granulometrijskog sastava moze se koristiti sarno za spravljanje betona na koji se ne postavljaju uvjeti trajnosti i za male zahtijevane cvrstoce betona.. ali ponekad i vrlo slozena.:.

te na mjest:! proizv~dnie betona ~:~li~om p. Postupak cetvrtanja sastoji se u mijesanju uzo~ka.4. Shema glavnih faza u proizvodnji agregata za beton iz sljunka. koji je vrlo pozeljan u betonu radi njegove obradljivosti i nepropusnosti.E?stupkom cetrvrtanja (Slika 4. zma nepovoIjnog oblika i zma s predisponiranim pukotinama. Drobljenjem krupnih ko~~da stijena odnosno sljunka.naJcesce sije uz istovrerneno pranje vodom cime se ujedno poboljsava i pospjesujesepariranje frakcija agregata. Ukoliko se drob~ vrl? .2. s pijeskom norninalno iste velicinedobivenog samo drobljenjim iii samo sijanjem sljunka. koji je krupniji od konacno proizvede~?g agr:gata. 4. radi st? boIjeg iskoristavanja pozajmista. a sve se zasnivaju na principu razlicite brzine talozenja zrnaca pijeska razlicite velicine u struji vode. Shema glavnih faza u proizvodnji agregata za beton iz lom1jenog kamena. dakle prije proizvodnje frakcija agregata.uz ~~prasi~anje.ije frakc. dok se ne dobije propisana kolicina uzorka za ispitivanje. da bi se odrzala konstantnost proizvodnje.sita od polimemih materijala. Pogresnirn izborom drobilica dobivaju se duguljasti i plocasti oblici zrna.formtr~nJu u o. Propisane kolicine uzorka za ispitivanje zavise i mljevenje dijela materijala. ISKOP SUUNKA ~~[. a posebno krupnije frakcije skloni su segregaciji (izdvajanju) krupnijih zrna.. i to do velicinezrna od 4 mm. onda ~e I drob}!en~ mate~iJa!. da se u struji vode odnese i dio pijeska sitniji od 0. Postupak cetvrt~nja agrega~ n~ ~doj cisto) povrsini.ije u mlinovi~. pa i? . Hidrosepariranje primjenjuje se ~ razdvaj~h frakeija ~. U svakom slucaju njihovo trosenje je dosta brzo.Junak se.Uzirnanje uzoraka agregata za ispitivanje Svojstva sljunka odnosno stijene u kamenolomu odreduju se na reprezentativnom uzorku. Drobljenje I JALOVlNh MLlN0) Slika 4.treba pop:~vljati iii zamijeniti. a pojedini elementi mijenjati. KA_"'IENOLOYl ('2.bu~u os.4) pripremi uzorak za rspitrvanje svojstava agregata.tenp a esto put a se.A.re~zimanja ..t~c~na. a nikako ne s povrsine iii pri dnu deponije.~og ma.JE SIJANJE I PRANJE n __J DRODlLlCA 1 +-__ ~MLlN AAt\A V1SAKFRAKCIJA FRAKClJE (:11) Sijanjem se 51'. U tu fazu obrade vracaju se i eventualni viskovi pojedinih krupnijih frakcija. Utrosak vode j~ priblizno 2 m! vode za 1 m3 agregata. koji znatno smanjuju obradljivost svjezeg betona. ali ako se zeliJ:klon~ti na!sltmJe cest!ce. zatjm dalje usitnjavanje udamom drobilicom iii cekicarom a najsit~. S1.e_se obicno vrsi cel)Usnom drobilicom. Tu uvijek postoji opasnost. Medutim.ala doblvaju se zrna agregata povoljnog oblika. dijeljenja na cetiri jednaka dijela dvim dijagonalama. U protivnom f~akcije sadrze prevelike I varijabilne kolicine krupnijih zma od deklariranih. Na deponiji se reprezentativni uzorak uzima iz dub!~e. ~junak i agregat.sij: u suh~. gdje se zbog vece mase dokotrljaju krupnija z~a: !z osnovnog uzorka se zatim. pa se drobilice moraju stalno podesavati.\ P07. moze se znatno smanjiti udio trosnih zma. odbacivanja dvaju dijelova I ponavljanjern postupka s ostatkom uzorka agregata.:rlo brzo . abrazivni materijal takva sita . obljenastijena razdvaja u frakcii Kd dr?~lje. Slika 4. 44 45 . Gmbo drobljenj.3.cvrste i tvrde eruptivne stijene. ~ ODVAJ'tr.bh~ kupe. Zato je prikladno osnovni uz?ra~ sast?viti mijesanjem odredenih kolicina uzetih s vise mjesta na deponiji iii najbolje u vise zahvata s transportne trake. Trajnija su.09 mm. zatim ~m prolzvodnJe I na depoDg:ama proilYS!denog agregata. u ovoj fazi obrade. uz I~tovremeno pranje vodom. Pravilnim izborom strojevaZiiCIfilgUfazu usitnjava~ja mat~nJ.. .JMI~TF.. koji ?e n:~ra uzimat! '!!'po~ajmistu agreg~ta.. onda dijelovi drobilica u kontaktu sa stijenom morap! bit! od ~osebnih legura. . Ukoliko se sije tvrdi.. buduci da obicno sadrzi glme. ali su uz istu povrsinu obicno manjeg kapaciteta. od~osno povecavaju potrebnu kolicinu vode i cementa. s1J:. Sije se najcesce na vibracijskim sitima od celicnih mreza. Slika 4. . Postoji vise vrsta ovakvog nacina prosijavanja. dobar granulometrijski sastav moze se ~spjesn? dobit~ ~ombini:anjem pijeska dobivenog hidrosepariranjem.

odnosno njegovim dijelovima mogu se obaviti sva potrebna ispitivanja.0% mase O.{. 16. Tako npr. Ispitivanje Mineralno-petrografski sastav Sastojci koji sprecavaju hidrataciju cementa Volumna masa zma Upijanje vode Otpomost protiv drobljenja u valjku Postojanost na djelovanje mraza Ukupni S03 Kloridi Sadrzaj organskih tvari Oblikzma Granulometrijski sastav Kolicina sitnih cestica Kolicina grudica gline KoliCina trosnih zma Kolicina lakih cestica Obavijenost povrsine zma Otpomost protiv drobljenja i habanja Volumna masa u nasutom stanju Norma JUS B.0 I) Uvjet kvalitete I) o Mlneralosko-petrografska analiza Mineralosko-petrografske analize reprezentativnih uzoraka stijene iz karnenoloma iii sljunka iz vucenog nanosa rade mineralozi i petrografi prije otvaranja pozajmista. Neki su agregati pretezno silikatnog.B8 044 JUS JUS JUS JUS B.3. mogu prouzrociti_k_~_~_:!l~_afI11~tu_r. Na pripremljenom uzorku. Sastojci koji mogu biti stetni za beton su. Tablica 4. a zatim tijekom eksploatacije najmanje svakih sest mjeseci. ~lapQri_jJ_~. mm 2 4 8 16 32 63 125 Priblizna masa uzorka.. Ona ce dati osnovne podatke.B8 B. Vaznija od toga je forma u kojoj se pojavljuju glavni minerali. Beton spravljen od agregata koji pri povrsini u kontaktu sa zrakom [imonitizira.e_u betonu.B8 038 JUS JUS JUS JUS JUS B.od velicine najveceg zma agregata (Tablica 4. i konacno.B8 B.B8 B. 13. Rijetko kada ce se desiti.B8 B.'!.o stetnim materijalima..B8 042 042 039 049 ne smije sadrzati 2000 . Medutim. koja ce se koristiti za proizvodnju agregata za beton. 7. Velicine uzoraka za ispitivanje agregata JUS B. sedimentnog i metamorfnog podrijetla. 2. da je materijal iz pozajrnista po svim svojstvima idealan za primjenu u betonu.5% mase 30% mase gubitak 12% mase 1. kao i prisutnost sekundamo zastupljenih minerala. koji cementi i koji aditivi nece izazvati nepozeljne kemijske reakcije u betonu Prema tipu stijena. no ova klasifikacija najcesce nema vecega znacenja za odredivanje prikladnosti agregata za spravljanje uobicajenih vrsta betona. Stijene koje sadrle zeljezne 0 a bile su u geoloskoj proslosti dulje vremena po p J . ( kg ) 10 10 10 15 50 125 175 Slika 4. 6. koje strojeve odabrati za usitnjavanje i prosijavanje. koje ce posluziti za proizvodnju frakcija agregata za beton. Nominalno maksimalno zrno agregata. 15.I%mase boja svijetlija od normirane 0. 5. a kod drobljenog agregata najcesce je to po mineral nom sastavu homo gena stijena. to se materijal tijekom prerade poboljsava.5). agregata ukloniti. __~lli.B8 029 JUS B.BS 031 JUS U. zavisno od tvrdoce materijala.B8 B.2. U tom peslu mineralosko-petrografska analiza je vazno polaziste. a drugi pretezno karbonatnog mineralnog sastava. koja su moguca pcdrucja primjene toga agregata u betonima. II.1:2\'i~Us~ili_Qn~i._Neki s rninerali. koji sadrze halogene elemente iIi sulfide iii sulfate. 17. Prilikom uzimanja uzoraka geolozi procjenjuju kolicine raspolozive za eksploataciju.2). kako izbor lokalne sirovine za agregat diktiraju prvenstveno ekonomski kriteriji.3. nakon ponovnog kontakta sa zrakorn nastavljaju proces limonitizacije (Slika 4. 10.s nataloZenom skram<_>!!l~.__ugljen-Lglin.B8 037 034 004 045 030 I) Uvjeti kvalitete nisu propisani.B8 004 JUS B. U vucenom nanosu najcesce su zastupljena sva tri tip a.18 1) I) I) I) 1) I) Koef Los Angeles <35.~~ri!. a u tehnologiji betona se izborom drugih konstituenata i prikladnih postupaka spravljanja i njegovanja betona moze svaki agregat uciniti uporabivim za beton. Tablica 4.B8 B. 8. 46 47 . 12.B8 004 JUS B. Ispitivanja od I do 17 provode se najmanje jednom svakih sest mjeseci. Redni bro I.B8 B. navedena su obvezna ispitivanja za uzorke sljunka odnosno drobljenog kamena iz pozajmista. zma.alkalnoagregatn~. 9. ali se rezultati navode u izvjestaju ? isp~tivanju.B8 036 JUS B. UTablici 4._11~1si_J!51iljci.3000 kg/rrr' najvise 1. agregati mogu biti vulkanskog.__tr~. 3.5. amorfni oblici Si02 iii pojedini dolomitni vapnenci mogu u nekim okoinostima uzrokovati razaranje betona .BS 031 JUS B.M8 030 JUS B. 4. koje treba tijekom proizvodnje. 14. Obvezna ispitivanja na uzorku agregata prirodne mjesavine.

stijene imaju relativno krupnu i povezanu strukturu pora.. pa bi se gustoca zma agregata (apsulutna gustoca) mogla odrediti tek drobljenjem zma agregata u prah.47. ~. gustoca. i razlicite velicine cestica agregata. za prakticne potrebe tehnologije betona.: _ j _ . Zasicen.71 0. To je agregat koji nema na povrsini slobodne vi age..@ ispune se vodom zatvorene pore. (4) Volumna masa zma agregata (Pz) je masa osusenog zma agregata u ukupnom volumenu zma agregata zajedno s porama..10-12 5.66 0.-_c' vodom.. Tablica 4. gustoca zma agregata (QJje masa osusenog zma agregata u volumenu sa zatvorenim porama. Jer voda u porama agregata ne sudjeluje u kemijskoj reakciji hidratacije cementa u betonu. Prirodno suh agregat. . da se volumen odredi vaganjem pod vodom. odnosno volumenu vodom zasicenih zma . potpuno suh .35. Ipak.. p.'C:':'. kemijsku i erozijsku . Iako je ukupna poroznost cementnog kamena znatno veca od poroznosti agregata.uhog (zes.48 0. ali je suhe povrsine..10-10 1. povrsinski suh agregat (ZPS). vaganjem pod vodom. 'L_._ _gra~ulometrijs~9g sastava.) zma agregata (~je masa .3. . ali su sve otvorene pore ispunjene vodom.:::. a na povrsini ima adsorbirane i slobodne vode.. uobicajeno je. Propustljivost za vodu zavisi od ukupnog volumena velicine i povezanosti pora. To je VOIUiima j ava sastav etona. a zatim se masa odreduje . Medutim.6.42 0. to se jednostavna definicija za gustocu tvari.10-13 5. ipakje propusnost agregata veca. Medutirn.prirodno suh (3) Volumna masa~ovrsinskLs. cija je poroznost 1% rnoze imati koeficijent propusnosti za vodu jednak kao cementni kamen cija je poroznost 50%. i u proracunu betonske mjesavine promatra se kao dio agregata.24. Vodopropustljivost-agregata karnena. cvrst.~~a 100 do llO°C.vlazan c_j)- Slika 4.'~:~-..10-14 8. (b .:. Definicije gustoce zma agregata 48 49 .39.aJj.=:~'~::::. pz i ekvivalentne vrijednosti vodocernentnog faktora cernentnog Volumna rnasa zasicenog povrsinski suhog agregata. To je agregat.10-11 1.7.~':-'.38 0. stijena.:::::::-:.:. koji vise ne sadrzi pore.ZPS (]:I- . otpomost betona na djelovanje mraza. treba te definicije ovdje ponovo razmotriti.:. jer su pore u agregatu znatno vece (Tablica 4.0 .Cetiri stan~regata S 1 a 4._ Mnoge definicije svojstava materijala iz elementame fizike._-::::~:. kojem su pore ispunjene vodom. Neke od pora u agregatu su zatvorene u unutrasnjosti zma..• r:'c~. relevantne su za agregat odnosno agregat u betonu._ . -lpOROZNOST I APSORPCIJA VQDgj Poroznost agregata.71 Prividna gustoca agregata..-_.. Ovaj cetvrti i drugi slucaj najcesci 5U u proizvodnji.10-10 vic faktor cern. zasicenih zma agregata i oduzme volumen pora.70 0. zbog slozenosti. kao npr. odnosno zapreminsku masu agregataI vazno je. propusnost za vodu i apsorpcija vode su svojstva koja utjecu na prionljivost cementnog kamena i agregata u betonu. Tako npr.· . To je agregat susen iurfemperaturi 100 do 110°C do konstantne tezine. Vlazan agregat.77. (2~idna zma agregata agregata.·.-post~QrQg . Utjecu takoder i na gustocu. ~-GUSTOCAZRNAAGREGATA Kako gotovo svako zmo agregata sadrzi manje iii vise zatvorenih i otvorenih pora.56..Fizikalna svojstva agregata Volumen se odreduje potapanjem i vaganjempod vaganjern osuseri6g uzorka agregata.6): (1) Gustoca zma agrse~tUR.23.10-14 2.~". To je svojstvo koje se najizravnije odreduje. ali i one najmanje su vece od gel pora u cementnom kamenu.~_!!!~~_Q§_~~!12!L~!}1~~gata u volumenu zma ~ Masa agregata odreduje se vaganjem uzorka agregata osusenog:.. To je agregat koji sadrzi manju kolicinu vlage u agregatu. zavisno od vlaznosti okoline. Shernatski prikaz vlage u agregatu Volumna rnasa agregata s porarna. a druge su otvorene prema povrsini. prvenstveno poroznosti strukture.:-~::'~.7): ~ Potpuno suh agregat. karnena iste vodopropusnosti 0. (gustoca suhe tvari bez pora) Slika 4._. pri odredivanju volumena zrna. Obzirom na sadrzinu via ed:~I_~JikujlLS. ' Pore u agregatu vrlo su razlicite po velicini.:::. pzes Tip stijene Gusti eruptivac Kvarc MrarnorI Mrarnor II Granit I Pjescar Granit II Koeficijent vodopropusnosti (rn/s) 2.otpomost betona. Drugim r ijecirna.Z!'S zma agregata u ukupnom volumenu zma agregata zajedno s orama. J?t:irodni agregat za_ betQn_Jr_e_b~tLCisLtyr_d. zilav.3).e. da ih se obuhvati proracunom pri projektiranju sastava betona._r.. pojavljuje u vise oblika i znacenjaTSfika 4.

45~-------------------' RJecnl agregat 40 45r--------------------. Konfiguracija vode na skici daje u 51 Ako su zma agregata kontinuirano promjenljivog promjera.IOO 200 20 40 60 80 100 Postot. Eksperimentalni podaci 0 supljlkavosti agregata zavisno od omjera pijeska i krupne frakcija[ 4. Sto je sitniji pijesak. Kod proracuna betonske mjesavine se pretpostavlja ZPS stanje agregata.yode u cementl1Qj_pa2!_i. pa je vrlo vazno. ako se vlazan agregat dozira u betonsku mjesavinu. a ne mjerenjem do potpune zasicenosti.~ ~ 10 o 0.. ~ J '" 20 s = 100 ' (Pzps .oLY~~.&!?eIQiiiL--- ----. sto se manifest ira kao postepeno smanjenje fluidnosti betona. ~ (66) .: (Ta okolnost koristi se pri volumnom doziranju . Medutim.. da se 0 tome vodi racuna kod projektiranja sastava betona.8. Obratno se desava.itako --dOCltlo efektivnog vodoceinentnog_IJX ora.5-19. <><? Ps je volumna masa nasutog odnosno zbijenog agregata. Pijesak.0 nm '" 9. nepravilni oblik zma i hrapavost povrsine agregata utjecu tako.5 nm ~upljikavost medu kuglama istog promjera. koji moze adsorbirati najvece kolicine vlage. f vlaznosti.l..8.6!-::0.""AI-N~%. i s time u svezi automatizirati promjene u dodavanju vade u smjesu.~ slici 4.-..0:.!. Ispituje se supljikavost u nasutom i zbijenom agregatu.--. Tada je supljikavost.. =' 22". ako u agregatu ima 35 do 40% volumena pijeska. te stupnju zbijenosti.4. Minimalni udio supljina dobije se.. ali i od kolicine supljina izmedu zrna agregata.75-19. moze unositi i najvece varijacije u stvame kolicine vode u smjesi tijekom proizvodnje betona.. ---~ - ::_ 20 OL--2j_0--~-::-.. Zato se nastoji automatizirati mjerenja promjena vlageu pijesku. U modemim tvomicama betona frakcije agregata se prije doziranja u mjesalicu nalaze deponirane u natkrivenim silosima za agregat.*. kako se mijenja supljkavost agregata za razlicite omjere mijesanja pijeska i krupnih zma agregata._ nij~_l!_vjj~_ispunjena.9. prije ubacivanja u betonsku mjesalicu. Ako su centri kugli u vrhovima . Na slici 4. Orob1jenl agregat ceo ~cv~~X:OJSMl. s s o o 5 10 15 X Tez. Medutim.sastojaka u zanatskoj proizvodnji betona). OJI Je mjero avan za o_Qradljiv. tako da. da ce postati zas~~~_npovrsinski suh.. Supljikavost agregata se definira kao: Slika 4..96. Za kugle jednakoga promjera. e ekat ove pojave je veci.k pljeska u agregatu I f\ .UTJECAJ VLAZNOSTI NA PROMJENE VOLUMENA NASUTOG AGREGATA :g ti '" '2 JO I--I---+------+~----t_----_j. s Slika 4. v1aznostI Postoji jos jedan utjecaj na zapreminsku masu nasutog agregata. da ce jace porozan i osusen agregat tijekom mijesanja u svjezern betonu a2so_ilijrati _toliko vode. Zato na~lp~va volumn.. Pojave naknadnog otpustanja iii upijanja vode u svjezoj betonskoj mjesavini vrlo suizrazite kod jako poroznih agregata (laki agregati).P s) (% volumno) Ciji su centri u kubicnorn rasporedu (maksimalno =' 48% (Slika 4. Mehanizam ove pojave moze se objasniti na modelu skiciranom n.87 do 0.75.. dio vode koiu upije agregato rie kolicine vode potre ne za betonsku mje aV1U1. a stvame (izmjerene) razlike u kolicini vlage u pojedinim frakcijama se oduzimaju odnosno dodaju potrebnoj kolicini vode za svjefi beton. masa agregata moze biti slicno kao i nasipn~ vo~umna ~asa cementa pn~hzn~ 1 tim.. Kolicina upijenevooe--ovisiTf slsTe"inu pora u<ig@gafuj:r{ispoloii\COj-koliGffii..i i~ I ) U praksi se vlaznost agregata mjeri permanentno tijekom spravljanja betona i s tim podacima korigira mase koje se vazu. Kod proracuna betonske mjesavine treba u svakom sluca'u. da bi bile zasticene od atmosferilija.----. r--.pev' 'e . da se frakcije agregata dopremaju u mjesalicu u stanju sto ujednacenije vlaznosti. da se supljikavost povecava.1 do l. Omjer izmedu nasute i zbijene volumne mase agregataje 0.~I o 4. To je povecanje volumena pijeska.9. Zato je za takVeagregaterealnije odrediti kolicinu upijene vode tijekom prvih 10 do 30 minuta pokusa apsorpcije. sastavu. razrahljeno stanje) je supljikavost romboedra =' 26%. Izmedu dvije kugle postoji ogranicena koricma vode.~ t/rn'. To je ocito vrlo vazan podatak za odredivanje potrebne kolicine cementne paste u betonu. Pretpostavka.. kao posljedica razmicanja zrnja pijeska djelovanjem sloja a dsor b' irane vode.---:8..5 am . supljikavost je manja. Tako se povecava udio supljina ~v'J Na.7). obliku i teksturi zma.29%. Viti ~Na dijagramu slike 4.5-J7.CY_) Q\~.5 nm o 9. SUPUlNE U AGREGATUlVOLUMNAMASAAGREGATA Masa agregata u nekoj posudi zavisit ce od gustoce odnosno volumne mase zma agregata.1].9.9 prikazani su rezultati pokusa. pa se nastoji.Promjene volumena uslijed promjena vlaznosti pijeska.0 nm o 4:'15-J7. a deponije pijeska uz betonaru obicno se natkrivaju. za sada to jos nije sasvim uspjesno rijeseno.. prikazani su eksperimentalni podaci 0 tome. Volumna masa agregata u zbijenom stanju obicno je od 1.Ako se prirodno suhi agregat dozira u betonsku mjesavinu on ce postepeno apsorbirati dio vode iz cementne paste. 50 .. Zato se frakcije agregata nakon pranja i prosijavanja trebaju ocijediti prije dopreme na betonaru.!. Kolicina supljina ovisi pak 0 granulometrijskorn. koja je adsorbirana povrsinskim silama.

a vo1umen Ii. neki vapnenci BazaIti.5. kojim se moze ocijeniti prikIadnost obIika zrna je odredivanjern kolicine plocastih i iglicastih zma u frakcijama agregata krupnijim od 4 mm. kIasificiraju se kao plocasta i iglicasta zma._~. da frakcija agregata ima povoIjan oblik zma ako j~~_. Uglast kockast duguljast plosnat IdeaJan obIik zma agregata bila bi kugla. opal Valutice. U tom postupku mjeri se za uzorak od cca 100 zma najvece i najmanje dimenzije zma. Kod pijeska. Cesto puta se obIik zma daje opisno (TabIica 4.iIi srednjezrnata stijena bez vidli ivih kristala Prijelom ima nesto zaobljena zrna Povrsina ima lako vidljive kristale Povrsina s vidljivim porama i supljinama Primjeri Kremen.mjera z~ definiranje prikladnosti ob1ika zma za beton.L] lrl r2 je atmosferski t1ak. gabro. kolicinom cementne paste. a ujedno i oblik koji pruza najmanji unutrasnji otpor pri obradi svjezeg betona. roznac. predrobIjavanje iii zamjenu dijeIa agregata. bigar 52 53 . Stvarni vo1umen izmjeri se potapanjem pod vodu. Povecanjem kolicine vode smanjuju se radiusi zakrivljenosti. kao npr. zmca opet dodu u dodir. " 'i postane rmnima 1an. U dobrom agregatu ne bi smjeIo biti vise od 10 do 15% ~ i igIicastih zma.mekstura povrsine zrna rnoze biti u razIiCitoj mjeri glada iIi hrapavija. ~~ opisanih kug1i istoga uzorka izracuna se iz izmjerenih najvecih prornjera svih pojedinacnih zma.d 4 mm i vo1~anihJ~1!g!!.). pa se smanjuje . porfiri neki vapnenci Pjescari.5.6. Zbog povrsinske napetosti i zakrivljenosti povrsine. -----Smatra se. je koeficijent povrsinske napetosti. zatezanje vodene povrsme (minimum sIobodne povrsinske energije). Obicno se za ovo ispitivanje izdvoji iz svake frakcije cca 100 zrna. nepovo1jni obIik i tekstura povrsine nisu razIog za potpuno odbacivanje nekog pozajmista agregata. koju treba obaviti cementnom pastom. u vodi nastaje Tablica 4.ovim uvjetima najmanje moguce. k_ f- volumen svih zrna volumen opisanih kugli Tablica 4. ~cijent ob1ika zrna l1!}:oe[1_CJJent ~a_Ell}l~I11J!~~ p vo1um~ zma agregataYecih -. rl i r2 . oolitski vapnenac Granit.. hidrostatski t1ak. Medutim. cr - PA - Djelomifo zaobljen Ioptast duguljast plosnat -lf0BLIKITEKSTURAZRNA ?IE- _~. Ona zrna kojih je omjer najvece i najmanje izmjerene dimenzije veci od 3. imaju utjecaja na obradIjivost betona To vrijedi narocito za betone s manjom Izgled Staklasta Glatka Fino hrapava Pjeskovito hrapava Grubo hrapava Sacasta i supljikava Karakteristike Skoljkasti prijelom Izbrusena vodom iIi glatkog prijeloma Ijuskaste iIi jedre stiiene Hrapav prijelom sitno. gnajs Plovucac. ZakrivIjenost povrsine vode je u jednom smjeru konkavna u drugom konveksna. Potpunim potapanjem agregata. obIik i tekstura povrsine imaju veIiki utjecaj na potrebu betonske smjese za vodom. Klasifikacija oblika zrna Tip Zaobljen l:d:b=1 I:b=1. nego ce trebati primjeniti dodatne postupke dorade. Koeficijent oblika zrna prema Fauryu. Klasifikacija prema teksturi povrsine zrna d nux Drugi nacin. trahiti.5 plosnat hidrostatski tlak iii podtlak prema jednadzbi: P=PA+cr(J-+. a ocjenjuje se takoder opisno (TabIica 4.5 duguljast d:b=O.6. ObIik i tekstura povrsine (unutrasnji otpor pri mijesanju zma agregata i ugradivanju).su radijusi zakrivljenosti povrsine vode. jer je to ob1ik koji daje minirnalnu specificnu povrsinu. Odstupanja od kug1e mogu pos1uziti ka? .

50. Postotak prolaza na situ 0-4 4-8 8 -16 16-3t ! ' 8.0 19.0 12.0 100.50 Frakcija (mm) 63.9 12.71.12 D. a) Primjeri analize uzoraka agregata prosijavanjem b) Izracunavanje ukupnog granulornetrijskog sastava.0 1.00 Postotak prolaza na situ 17.7 0.0 0. Tablica 4.0 3. Serija sita za prosijavanje agregata na stolu za potresanje.0 .2 79.0 100.3 45.090.0 100.00 4.Granulometrijski sastav Frakcija (mm) NUMERICKI GRANULOMETRIJSKI SASTA V AGREGAT A.1 1. Hmm Sito (mm) PROSIJAVANJE AGREGATA 0.2 60.0 98.6 0.3 0.0.0 0. da je najgomje sito najveceg otvora.0 0.9 0.1l.7 45. 16.8 0. Dio uzorka. ~ R.0 62.0 14.0 100. k 0.0 46.0 97.10.0.4.0 39. _?3.11). a iskazuju se kumulativno ostatak na sitima i prolazi na sitima (Slika 4.5. 2.0 Modulfinoce pijeska: MF = (92+87+72+61+34+2)/100 = 3.00 8. 11. . da se uzorak prosije kroz niz sita postavljenihjedno iznad drugog. Zato je udio krupnijih zma (nadzma) i sitnijih zma (podzma) dopusten.0. 0. mokrim postupkom tj. Prosijavanje na sitima 0.7 45...0 0.0 16.0 0.0 100. 0.0 100.48 IZ .tnilLQtvora~ sitima.2 2. 0. (mID) Slika 4.0 0.090 mm uzorak se prosijava potresanjem iii vibriranjem na stroju..0 100.~ . 0.0 5.6 Sito (mm) 0.0 -.0 0.00 16. 22.0 0.agregaja.50 1.0 21.0 0.0 29.50 1.0 100.0 0. 54 odredena proizvodnja agregata odrzava unutar nekih ujednacenih granica.25 0.00 2.2 0. 1. da se ova ne bi preopteretila.0 14. pomocu mlaza vode tako.0 0.0 100.5 63 Dimenzije otvora na sitima.250.6 5.0 0. 8. koji zadrzi pojedino sito zove se ostatak na situ. kg 0. mm 1. do velicine otvora 1.0 0.00 2.00 Granulometrijski sast~ __ zorka.1 0.0 Masa uzorka.2. Minimalne kolicine uzoraka agregata potrebne za analizu sijanjem.0 1. Sita vecih otvora sluze kao zastita sitima manjih otvora.0 0.0 '\ 13.0 17.0 0.4 0. " IZRACUNAV ANJE KUMULATIVNOG GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA AGREGATA GRANULOMETRIJSKOG SASTA V A FRAKCIJA Udio frakcije % 0-4 4-8 8-16 16-32 Suma 45% 14% 19% 22% 100% 3. .5 8.0 31.8 1.6 0.6 0. 30 20 !'l 9 II 10 0 D..12 0.0 8.0 12..8 0.00 8.0 0.0 125. Toje neminovno zbog nacina proizvodnje.0 32.2 2.4 45. .50 63.O.0 16.0 66.0.0 100.l2 0 N 90 80 70 60 50 40 e .00 31. 31. Medutim.0 0.-~a se-pr~~iillvanje1l1_I15Lsj_andardnim slj_eE~~ih Y.0 4.0 0. c) Graficki prikaz granulometrijsklog sastava frakcija i ukupnog sastava.2S D.0 22.00 16.00 31.S 2 S 16 31.0 10.0 0.063.0 0. najvaznije je za Ievalitetnu proizvodnju betona.125. Na sitima vecih otvQta od 0.6 29. 0.00.0 100 ~ .--------Kolicine uzoraka potrebnih za analizu sijanjem zavise od velicine maksimalnog zma (Tablica 4. Maksimalno zrno.0 14.0 18.0 13.5 63.0 19.00 4. 0.8 44.3 99. 4.adra. da se Slika 4. Sita se postave redom jedno iznad drugoga tako. Najcesce se analizom granulometrijskog sastava uzorka neke frakcije agregata nade zma krupnijih i sitnijih nego sto je deklarirano nazivom frakcije.0.0 2. ali do najvise 10%.0 100.7.0 -28.0 0.0 0. bilo prirodnog sastava iii proizvedenih u frak~Ua.063 i 0. Nakon prosijavanja vazu se ostaci na sitima.7).12 0.0. q~.25 0. -. 0.0 0.090 mm radi se tzv.00 mm.1~.0 13.0 94.0 4.0 96.

pri cemu vece vrijednosti oznacavaju krupniju granulaciju. koja popunjava supljine u pijesku... a betoni tekuce konzistencije i s vecom kolicinom cementa zahvatiti ce manje zraka prilikom mijesanja. l/"'" W90 .. Medutim. najkrupnija zrna agregata povecavaju segregaciju svjezeg betona i nehomogenost u ocvrslom betonu. Nairne. da za vece zahtjevane 28-dnevne tlacne cvrstoce nije racionalno povecavati maksimalno zmo agregata preko 32. Volumen. Premda granulometrijski sastav. U takvim postrojenjima maksimaino zmo agregata 50 N I I I Sadrzaj <. koji u betonu daje minimum supljina. To je suma u postocima izrazenih ostataka na normiranim sitima podijeljena sa 100 (primjer na Slici 4. sve cestice pijeska i cementa sitnije od priblizno 125 urn djeluju kao mazivo. da relativni volumen agregata u betonu bude sto veci.. Gr*nulometrijski sastav agregata treba biti takav.. za to vrijede pravila: maksimalno zmo ne bi trebalo biti vece od 113dimenzije kalupa. kojim se dobiva optimalna obradljivost daje bet one nesto manje gustoce. .2 puta vece od najmanjeg razmaka sipki armature. smanjuje ...12.MODULFINOCE Varijacije u kvaliteti pijeskajednoga proizvodaca mogu se prikladno karakterizirati jednim brojem.. postize maksimaina tlacna cvrstoca.. i (4) ukupna kolicina sitnih cestica u mjesavini. da postoji optimalna velicina maksimalnog zma agregata. to je veca sto je vise sitnijeg agregata i sto je manje maksimalno zmo agregata. da se postigne sto gusce "pakiranje" odnoshoraspored zma. a tek indirektno na cvrstocu i drug a svojstva zavisna od poroznosti betona.. koji sadrzi taj beton. Tako npr.. Glavni cinitelji koji utjecu jos na obradljivost betona su: (1) specificna povrsina agregata. a to znaci.6. Prosirenjem granulometrijskog sastava prema krupnijim frakcijama agregata. koji popunjava supljine izmedu krupnih zma.3 do 3. Iz ovih dijagrama se vidi.se vodocementni faktor uz zadrzavanje prakticno iste fluidnosti svjezeg betona. Tipicne vrijednosti su 2.. Obicno se taj podatakkoristi za pracenje ujednacenosti kvalitete pijeska. da se omoci povrsina svih cvrstih cestica. Volumen betona nije nikada veci od volumena agregata za vise od 10%.. To je pokazatelj. ali to ne daje uvijek objektivnu informaciju 0 njegovoj kvaliteti za beton. ako takve frakcije u granulometrijskom 57 . Pri izboru maksimainog zma agregata utjece jos niz drugih okoinosti. Orijentacijski. Iz dijagrama na slici 4. Stavi Ii se zmo najkrupnije frakcije na povrsinu uzorka svjezeg betona u kalupu na vibracijskom stolu. onda bi takav beton bio tesko obradljiv (opor).. odnosno 1. Dobar granulometrijski sastav ne segregira. Osim toga u modemim betonskim postrojenjima s automats kim doziranjem i vaganjem agregata.. (2) relativni volumen koji zauzima agregat u betonu. onda ce zmo potonuti. da je manja potrebna kolicina cementne paste za obavijanje svih zma. da Ii beton ima premalo iii previse krupnijih zma. jer je jeftiniji od cementne paste. ako postoji visak paste. ukoliko se ne upotrebljava aerant. Svjezi beton i ne bi mogao biti plastican za obradu. Cesto se koristilo modul finoce za komparaciju raznih pijeska iii za njihovu ocjenu. MAKSIMALNO ZRNO AGREGATA ograniceno je na 63 odnosno 90 mm.2]. (3) problemi segregacije krupnijih zma agregata.. a to znaci.12. Posljedice ovih medusobno suprotnih utjecaja ilustriraju rezultati eksperimenata u dijagramima na slici 4. da se mort ne izdvaja iz supljina izmedu krupnijih zma agregata. Pozeljno je.. ne moze se izravno citava specificna povrsina uracunati u cvrste cestice koje treba omociti. niti da se krupnija zma odvajaju iz mase betona. a abicno je to najvise do 3%. Utjecaj maksimalnog zrna agregata na 28-dnevnu tlacnu cvrstocu betona spravljenog s razlicitim kolicinarna cementa [4. To znaci.. odnosno visak morta. sto izaziya veca vlacna naprezanja oko njih i vece mikropukotine u jos neopterecenorn beto@. je nesto veci nego sto bi bio zbijeni volumen agregata. ako bi minimum supljina u agregatu bio jedini kriterij za izbor granulometrijskog sastava..12. da su zma u kontaktu.. a 0 tome ce zavisiti i kolicina zraka zahvacenog u svjezu betonsku smjesu. Eksperimentalno se moze provjeriti..11). . <tJ C . Velieina disperzije zma agregata zavisi od konzistencije cementne paste. 30 '-< Q... vrlo krupna zrna agregata ostetila bi postrojenje. koji zauzima zbijena betonska mjesavina. Zapravo je granulometrijski sastav agregata glavni Cinitelj.. OPTIMALNE GRANULOMETRlJSKE LINIJE sto je vece maksimaino zmo agregata manja je ukupna povrsina agregata. te brzim prisiinim mjesalicama. vidi se. S druge strane..velicina 56 zrna u agregatu Slika 4. Sto je kruca konzistencija biti ce veca kolicina zraka zahvacena u svjezu betonsku smjesu._ ~ 330 ~ 20 0 ... veca zrna agregata vise sprecavaju skupljanje cementnog kamena.. omjer povrsine i volumena agregata. Medutim. '-< ~ ~ 10 /V 816 / 32 ~ 0 6J 125 tml Max... obicno je upravo obradljivost glavni kriterij za izbor granulometrijskog sastava agregata. a time odreduje i potrebnu kolicinu vode. V) I / --. da granulometrtijski sastav utjece na obradljivost betona. tj. Razlika tih dvaju volumena pokazuje u kojoj mjeri zma agregata nisu u kontaktu. modulom finoce. s kojim se uz datu kolicinu cementa. Specificna povrsina agregata.63 mm. cementa kglmJ E: ~ ~ <tJ V) 40 . koji odreduje kolicinu potrebne cementne paste. koji utjece na kolicinu zahvacenog zraka u betonu odredene konzistencije.. Obradijivost betona je dobra.. da se obavije i slijepi sva zma. Izbor maksimalnog zma agregata ovisi kod malih i gusto armiranih betonskih presjeka 0 dimenzijama kalupa (opiate) i gustoci armiranja. Sitnija zma podmazuju krupnija zma.

5 tiiO .14). VI 80 '" 60 c ". brojevima 2 i4 prihvatljivim. i smatra se povoljnom za masivne betone.0 CD If. D . Primjeri optimalnog podrucja (Fuller . ~DISKONTINb:IRANE KRIVULJE Yi = 100 gdje je: (d.25 0. da bi se dobio detaljniji uvid u ucesce sitnijih frakcija.. tako da se dobije minimum supljina.0 JI. obicno 0. one su i znatno osjetJjivije glede obradljivosti svjezeg betona na male promjene u sastavu. Granulometrijski sastav agre&ata koji ul~ u podrucje oznaceno brojem 3 smatra se optimalnim. 100 ~ Logicnije popunjavanje supljina izmedu zma krupne frakcije postize se zmcima kojima je promjer priblizno 118 promjera krupnijih zma. .i_?MP~?ll111trl!~Ln.~.4 u ranije navedenoj opcenitoj zakonitosti granulometrijskih krivuIja. Eventualne prirodne nedostatke u sitnijim frakcijama moze se kompenzirati sastavljanjem diskontinuiranih granulometrijskih krivulja za neke betone. Cetvrti vazan cinilac. 280 do 360 kilograma po -kU5nOm-metru~Dakle. a brojevima 115 nepovolJnun. tako da sto je sitnije zmo agregata to je razmak u dijagramu razvuceniji.14. najsitnije frakcije pijeska i eventualnih dodataka filera. da su diskontinuirane linije agregata cak povoljnije za pumpani beton.. • nekim iskustvenim omjerimapijeska i krupnijih frakcija agregata. koji ima nesto vecu kolicinu pijeska. c.a . • izracunavanjem omjera frakcija agregata... Potrebna kolicina ovisi 0 maksimalnom zrnu agregata (Tablica 7. i I .. 'nastojTse-'omfere-frnkcijit odredit! fako.5 63 Otvor sita (0 RO 16.14.0 4 DimellZije otvora sita 8 16 (rom) 31.EMPA) krivulje granulornetrijskog agregata za maksimalno zmo 63 mm.. Neki smatraju. koji stoji na raspolaganju u konkretnom pozajmistu. a ne pod svaku cijenu popunjavati nedostatnu frakciju 1·/ -. .11. Idealan granulometrijski sastav agregata ne postoji. --'D i 100 tei % 100 Tez % 100 §: . 12 37 28/30 fV~ V 62 V 62 l{. a promjenljivi udio frakcija..0 1. = 50 --'.4).. Kriteriji su dobra obradljivost i ekonomicnost... • pokusnim mjesavinama s raznim omjerima frakcija agregata. povoljnijim za ug!Jicajene kolicine cementa u betonu. Q. daje granicnu krivulju agregata. Najpoznatije su Fullerova i EMPA krivulja (Slika 4..0.UJ1 --I>--- / . (J)/< J? / 38' _.60 c ~ ~ "8 0.23 ? 7ff11 CJZ M.-_.kumulativni volumni udio agregata izrazen u postocima. Eksponent n=0.13. je logaritamsko. Za konacni izbor proporcija pojedinih frakcija u agregatu bitni su ekonornicnost i iskorist~nje prirodnog sastava agregata. Analiticki izraz za Fullerovu krivulju je: R:::-Yi= Analiticki izraz za MPA krivulju je: p.Jr(.5mm Otvor sita Slika 4.. cementa. Eventualni visak zrna u granulometrijskom sastavu obicno se sam izdvaja tijekom obrade. 58 59 . Primjeri podrucja kumulativnih krivulja agregata. rQdrucj~_i~me@ __ krivulE_:ful1~1".je ukupna kolicina ccstica sitnijih od 250 urn tj. Primjer izracunavanja optimalne kurnulativne krivulje. Taj dio daje svjezem betonu kohezivnost i mazivo.sastavu nedostaje.0 16. .a . Relativni udio frakcija _agregata moze se odrediti raznim postupcima: • pokusnim mjesavinama uz konstantni udio cementa i vode. crtkane linije). koji odreduje obradljivost bctona. Na taj nacin dolazi se do diskontinuiranih krivulja agregata. odnosno ucesca frakcija u ukupnom sastavu agregata dat je na slici 4.usvojeno maksimalno zrno agregata d. Podrucja kumulativnih krivulja agregata prihvatljivih za spraxlj.. tj. te nastojati maksimalno iskoristiti sve frakcije agregata.13). kod kojih nedostaje jedan do tri razreda u kumulativnoj krivulji. Inace ostaje na povrsini.. '" <tI ~/. medutirn.promjer zma agregata za koje se izracunava kumulativni udio n -eksponent... Q50 J! ~&--" QSO 10 2. Tosu obicno parabole oblika: Mjerilo za os apscisa na dijagramu slike 4.0""" 0 QlS 8 10 2.~ 90 80 70 60 50 .13. U praksi se treba prilagoditi granulometrijskom sastavu agregata. ali se uz odredene proporcije frakcija agregata postize optimalni granulometrijski sastav. . sastava Slika 4..12 0. kojije najblizi nekoj od ranije poznatih zakonitosti.L_ // 15 // V. N 0 '" ti '" . a ne da se neke gomilaju na separaciji. da optirnalna krivulja ude u to podrucje.. r 10 40 30 20 10 0 0. pa je u tom dijelu ona horizontalna (Slika 4.+ D I (d.]n li Yj ..._aj. koji se spravljaju s manjim kolicinarna cementa.~ 20 20 _/ .4 .5. VI 80 .y.mje betona znatno su sira (Slika 4.---- e V 1/4 1/ 31 (]) 30 8.

35 4. Tabliea 4.9. Karakteristicni parametri agregata i potreba za vodom granicnih linija [4.27 0.94 5. prvenstveno na vlacnu i savojnu cvrstocu.predrobljavanjem ocvrslog betona.38 105 0. cvrstoca betona vise ovisi 0 prionljivosti agregata i cementnog kamena nego 0 cvrstoci samog agregata. U Tablici 4. onda je na prelomnoj plohi betonskog uzorka poneko zmo presjeceno.97 5. Tako npr.24 3. koji su pretezno karbonatnog sastava.61 3.14 137 0. Usporedba povrsina pri usitnjavanju koeke brida I em Broj.002 0.25-0. m2/kg 2.041 Ne postoji test za ispitivanje kvalitete prionljivosti.079 8-16 0. Dzbrojem.12 2-4 0.10 izracunate potrebe agregata za vodom za granicne krivulje prosijavenja navedene u propisima. Ako je prionljivost dobra. a time i na cvrstocu betona.078 0.30 565 6. kvarc.58 potrebe za vodom za frakeije agregata [4. U istoj Tablici su i vrijednosti drugih kakteristicnih parametara agregata za granicne linije prosijavanja. Medutim.koeki. a time odreduje i potrebnu kolicinu vode.001 Mehanicka svojstva betona najcesce nisu direktno posljedica istih mehanickih svojstava agregata.10 4-8 0.53 15. ali za cijelu krivulju prosijavanja agregata. nego citavog niza drugih svojstava.13 753 7.059 16-32 0.vrijeU:.. Modul zmavosti je slicno kao i rnodul finoce (ranije definiran kod pijeska). krupnijih frakcija.53 14. erozijski otpomi betoni. D-zbroj je suma svih prolaza na nizu normiranih sita do 63 mm. nosti potreba agregata za vodom se mogu interpolirati.93 236 1. Najsitniji pijesak Cement Glina Tabliea 4. da rjecni agregati koji sadrze kisele stijene. (mm) Potreba za vodom.28 16.5 mm interpol iran. Nairne.72 6.9. Iz iskustva je poznato. jednak sumi udjela ostataka na sitima.66 2.73 4.25 0. drobljeni agregati. koja je najcesce znatno veca od cvrstoce betona.625 0. da je agregat premale evrstoce. specificnom povrsinom i tzv.10.039 0. Za krivulje dobivene prosijavanjem nekog uzorka.95 2.u volumenu I em3 8 64 512 4096 32768 262144 2100000 16800000 134000000 173000000 jMehaniCka svojstva agregata Povrsina u em2 6 12 24 48 96 192 384 768 1536 3072 6144 Odgovarajuca Agregat Krupni pijesak Sitni pijesak cestiea Brid koeke.5-1 0.90 12.27 387 4. mm 10 5 2. nego se nju prosuduje prema izgledu plohe preloma nakon testiranja tlacne cvrstoce. UIOO drrr' 10. su navedene eksperimentalno odredene kolicine potrebe za vodom pojedinih grupa agregata.80 2. npr. betoni vrlo velikih cvrstoca. koji odreduje kolicinu potrebne cementne paste.96 14. Specificna povrsina je pokazatelj. kao sto su npr.156 0.89 872 7. Usitnjavanjem cestica povecava se njihova povrsina (Tablica 4. Sto je hrapavija povrsina zma to ce biti bolja prionljivost. Udm3 0-0.312 0.91 3.15 4.09 10. da se obavije i slijepi sva zma.89 2.07 0.5 0. Karakteristicne Frakeija.46 18. imaju bolje savojne cvrstoce od rjecnih agregata. da se ornoci povrsina svih cvrstih cestica.57 D-zbroj* 536 611 673 513 439 534 625 412 352 480 570 335 285 409 528 243 *Za izracunavanje je prolaz na situ 0.04 Oznaka granicne KARAKTERISTICNI PARAMETRI AGREGATA ODREDENIH GRANULOMETRIJSKIH SASTAVA I POTREBA ZA VODOM Karakteristike nekog granulometrijskog sastava agregata za beton mogu se opisati karakteristicnim parametrima: modulom zmavosti.54 11. ili da sadrzi previse iglicastih i plocastih zma. 0 tome ne ovisi niti odradljivost niti kvaliteta Tabliea 4. Kolicina vode potrebna da se emcee zma agregata naziva se potreba agregata za vodom i vazan je podatak za proracunavanje sastava betona. radi uglastog oblika i hrapave teksture imaju najbolju savojnu cvrstocu.8. prakticno niti jedan agregat nije potpuno inertan na jako bazicnu sredinu kakva je cementni kamen.37 7.3] 0.48 4. Zatim su u Tablici 4. Mehanicka svojstva agregata uvjetuju se tek za neke specijalne namjene.60 II 05 8.38 2. veliki broj presjecenih zma znacio bi. bez obzira 0 kojem se maksimalnom zmu radio linije A8 B8 C8 U8 A 16 BI6-C 16 U 16 A32 B 32 C 32 U32 A63 B 63 C63 U63 Modul zmavost* 3.75 488 5.25 0.20 3. Mineralosko petrografski sastav takoder utjece na prionljivost. 61 60 .5 1.81 Potreba za vodom.64 2.17 1-2 0.3] Specificna povrsina.8). -PRIONLJIVOST Oblik i tekstura povrsine zma utjecu na prionljivost. Medutim.

__ • • ~~ . Za procjenu cvrstoce moze orijentacijski posluziti Tablica 4.~' •• __ . da je mort napravljen od karbonatnog pijeska (a = 4.6 do 4.4] Tip stijene Granit Diorit. kao sto su abrazija vodom iii vjetrom nosenim eesticama. i sa standardne visine.".1 do 9. bazalt.'_.8 do 11.n~iti.lacije ~?. To su koeficijent toplinske dilatacije (a.Bj. Tako je npr. . cvrstoca se procjenjuje na osnovu ispitivanja betonskih spravljenih stirn agregatom. . mramor. Kategorizacija Kategorija cvrstoce Vrlo velika Velika Srednje velika Umjerena Mala Vrlo mala kamena prema cvrstoci na tlak. ako je mort napravljen od kvarcnog pijeska (a = 7. sastojke koji utjecu 63 I 62 .ala. To je zato. Lineami koeficijent temperatume dilatacije raznih tip ova stijena [4.9 8. a klasificiraju se agregati prema poznatoj Mohsovoj skali. i prema tome manjom cvrstocorn betona._.3 do 6. S druge strane. andezit Gabro. Tablica 4.-{)ba--s:v~~ ~g~Qrak~gr_egata odredene granll. obicno 500 puta..7 do 0.Nakon tQga se agregatpmsij~_iJni~ri postotak razbije~aterij.1 xlO.1 I Cvrstoca. . glinopora (keramzita)._ r Umjereno porozni vapnenci i pjescenjaci. • •• co··· __ "~•• • " _" ~ . TVRDOCA za isti agregat u Tablica 4. habanje trenjem i-kavitacija. koji su izlozeni mehanickim trosenjima (eroziji). __.6 12. ZILAVOST " _M~~~se d_t:finir<:tik~.Temperaturna svojstva agregata Propisima je minimalna cvrstoca agregata za beton obicno ogranicena na 80 MPa.2 13. MPa 250 150-250 100-150 50-100 10-50 <10 To je otpomost protiv prodiranja i paranja.9 do 7. rezultirajuci tako vecim lokalnim naprezanjima i pucanjima cementnog kamena. a krupna frakcija agregata je od vapnenca (a = 1.9 4. oniks. specificni toplinski kapacitet (c) i toplinska vodljivost (A).3 3. u usporedbi s betonskim uzorcima od agregata cvrstoce. ali se na uzoralca~daraca s batom standardne mase Stetni sastojci i nepovoljni agregati Postoji velik broj sastojaka u sljunku odnosno stijenama.4xI0-6).••__ "" __ . tzrazenOu postocima. Uzorak agregata prosusi se na temperatun 0 =-roo--aoTIQoc tijekom 4-sara. stijene ispili valjke iii kocke i testira. koji svojim fizickirn svojstvima iii kemijskim djelovanjem mogu umanjiti njegovu uporabivost kao agregata za beton (Tablica 4. (Slika IUS) u slucaju.0 kamena moze se izracunati 343 . travertin. skriljci Porozni vapnenci i pjescenjaci. 10-6/K 1. pa moze doci dodrobljenja zma agregata.1 16.12). ali i na druga njegova svojstva. Volumne promjene cementnog kamena od promjena vlaznosti i temperature izazivaju u takvim betonima manja naprezanja zbog vece kompresibilnosti agregata i prema tome manji broj mikropukotina u jos neopterecenorn betonu.~~~os Ang_eles izrazaYll__s_eJ~_ao omjer mase zma koj~jJ1'QQ1!Jla Sirn_9_tyor!LL~I!!_ipocetne mase uzorka koji se i~ituje. kvarcit Kompaktni zdravi vapnenac. ove lokalne koncentracije naprezanja biti ce to vece sto je veca cvrstoca i modul elasticnosti agregata. gabro.dolomit amfibolitni skriljci dacit andezit.1 do 10. _~--:-::-__ ••__• • __ •__ . trajnost betona izlozenog cestim temperatumim promjenama manja je nego lito bi bila. Njihovo djelovanje moze se svesti na necistoce. kreda '"' . Obicno se odreduje slicno kao na ikohlJlvost agregata. Koeficijent toplinske dilatacije agregata moze imati veliki utjecaj na trajnost betona izlozenog vecirn temperatumim promjenama. Tvrdoca i zilavost su svojstva vazna za betone. Taj koeficijent ne bi smio bitlVecl od 30. CVRSTOCA AGREGATA da se iz prirodno uzoraka poznate Cvrstoca se moze jednostavno ispitati za drobljene agregate na taj nacin.ajedno s eelienip kuglama u eelieni bubanj i rotira.11. Medutim.Lkojim se p_rikilld.4 do 1. a.7xlO-6). ukoliko se od koeficijenta toplinske dilatacije morta razlikuje vise od 5. agregati umjerene iii manje cvrstoce i modula elasticnosti daju u betonu ravnomjemiju raspodjelu naprezanja.7 13.()o_tp~fI1_<:>~tagregata udarce.5xlO-61K. dijabaz. Zatim se u presi tlaci klipom sa silom od 400 kN tijekom 10 minuta..12. Priblizna forrnule: vrijednost modula elasticnosti ~amena = Tri toplinska svojstva agregata mogu biti vazna za svojstva betona. Sto je veci koeficijent drobljivosti to je agregat manje cvrstoce. Kvocijent mase zmja koja prolazi na situ od 2 mm i ukupne pocetne mase agre~ata je karakteristika drobljivosti. ~andardni teB. lito su na mjestima kontakata pojedinih zma naprezanja znatno veca neioje-to nominal no naprezanje u betonu.-r-.6). Mogu se pojaviti velike razlike u rezultatima suhom i vlaznom stanju. -. Tablica 4. Za agregat iz vucenog nanosa iii vee izdrobljeni agregat.11. tuf. iz empirijske I3p ~~@jjih__a re ata moze se procijeniti testiraui~e drobljivosti. Nakon toga se sijanjem odredi kolicina drobljenih zma sitnijih od 2 mm. oolitski vapnenac Jako poprozni vapnenci i glinenci Bigar. koje sprecavaju dobru prionljivost agregata i cementnog kamena. Najcesce za slijedece vrste i varijetete Bazalt. Ovaj test vazan je za vrednovanje lakih agregata kao npr. krupnozmati gnajs. dijabaz Pjescar Dolomit Vapnenac Cert Mramor Termicki koeficijent.tsravIu eelienu posudu promjera 12 cm. Sva tri imaju odlucujuci utjecaj na iste takve koeficijente betona. Koeficijent R.13).

ali manje precizan uvid u udio pojedinih sitnih cestica daje metoda odredivanja talozenjem. da sprijeci dobru vezu izmedu cementnog kamena i agregata. organske tvari) • soli (sulfati. U laboratoriju uz betonaru obicno se kolicina sitnih cestica odreduje sarno mokrim sijanjem . ugljen. 0. pa ocijeniti mogucnost uporabe. agregat nece imati stetni utjecaj na proces hidratacije cementa.0.063 mm. 64 ORGANSKE TVARl Slika 4. koji naknadno razaraju beton. Ostaci na sitima dobiveni mokrim sijanjem se suse na temperaturi 100 do 110°C. liskuni. Kemijske 2. kloridi) • izmjena bazicnih tvari (alkalije u agregatu) 2. od svijetlo zute do tamno smede. Ako je boja tamnija. limonitizacija) GLlNA I DRUGE SITNE CESTICE Glina moze obaviti zmje agregata tako.5% mase za drobljene agregate (kameno bras no ) odnosno 4. Slicni. Tocniji.na situ 0. drvo) Ako uzorak agregata osim cestica gline (velicina cestica do 0. Fizitke l.1. Agregati se moraju ispitati i u pogledu sadrzaja sulfata.090 mrn. sulfida. iii kao produkt raspadanja organizama. Pregled nepovoljnih karakteristika agregata 1. Za proracua . prisutnost organskih tvari jednostavno se odredi testom s 3o/o-tnom otopinom NaOH.020 mm) sadrzi i kamene prasine. Te soli mogu se isprati obicnom vodom. To se intenzivno izmijesa visekratnim okretanjem zacepljene menzure i zatim ostavi 24 sata.nepovoljno na proces hidratacije. ukupna kolicina gline mora se ograniciti.5% (glina) za rjecne agregate. Kolicina sitnih cestica obicno se odreduje tzv. Unutrasnje • nepovoljna poroznost • ve1ike volumne promjene uslijed susenja/vlazenja • kalavost i pukotine • trosna meka i slaba zma • nepovoljna termicka promjena volumena • materijali koji bujaju (skriljci. onda se njihova ukupna kolicina ogranicuje na 7. celuloza.2. nego je to prepusteno slobodnoj procjeni. pojedina zma male cvrstoce i nepostojana zma. Iako se veliki dio tih cestica prilikom intenzivnog mijesanja spere s povrsine agregata. da je gustoca rahlo natalozenih sitnih cestica priblizno 1. 2. Ako je svijetlo zute boje. da nastaju spojevi.125. usporedivanjem cvrstoca uzoraka u raznim starostima. 'u menzuru se stavi 0.2. Vanjske • inkrustacije i obavijenost • vrlo trosna povrsina • vrlo glatka povrsina • nepovoljan oblik zma • suvise sitni pijesak 1. a ako je beton izlozen abraziji treba biti manja od 3% mase. 65 . da bi se obavile sve cestice u mjesavini. nitrati. koje se vrlo cesto nadu u otpadnim vodama raznih industrija. koji kemijski reagiraju s cementnom pastom tako. 0.063 mrn metodom areometriranja.5 kg pijeska i veca kolicina vode. Voda od ispiranja. Tablica 4. Kvalitativno. Odredivanje kolicine cestica gline i kamene prasine metodom talozen]a je manje precizno.25. mokrim sijanjem. nitrata i nitrita. radi njihova stetnog utjecaja na hidrataciju cementa i ocvrsli cementni kamen. skuplja se radi odredivanja kolicine cestica sitnijih od 0.090 i 0. ali manje opasni utjecaj moze imati kamena prasina. Kod betona spravljenih s malom kolicinorn cementa cestice kamene prasine djeluju povoljno na kohezivnost svjeze mjesavine. jer ona svojom velikom povrsinorn utjece na povecanje potrebne kolicine vode i cementa. Postoje takoder agregati. Odvagne se osuseni uzorak agregata i zatim ispire na gamituri sita velicine otvora: 1.mase uzima se. vrlo opasne za koroziju armature u betonu. U gornjem dijelu taloga mogu se onda vrlo jasno izmjeriti volumeni g1ine i kamene prasine (Slika 4. Kolicina soli mora se u svakom slucaju prije upotrebe pijeska odrediti. Za obicne betone kolicina gline u ukupnom agregatu ne bi smjela biti veca od 5%. Organske tvari.15). pa se zatim vaganjem odredi udio sitnih cestica.13. Neovisno 0 cementu • Karbonatizacija • Tvari koje uvlace zrak • Oksidacija konstituenata agregata (npr. Mjesavina uzorka agregata i ove otopine ostavi se da stoji 24 sata. tako da se ne dobije tocan podatak o kolicini cestica gline. a vode koje ih sadrze ne smiju se upotrebljavati za pranje agregata. 0. a to se desi i ako je pijesak dosta dugo odlezao na kisi. da se istalozi. Reakcije s cementom • alkalna reaktivnost • organske necistoce (secer. koja sadrZi u suspenziji cestice sitnije od 0. Zato ako se nadu u agregatu mora ih se isprati. treba provesti dalja ispitivanja na uzorcima morta iii betona. Sto je veca kolicina organskih tvari to ce biti tamnija boja otopine. 0 cernu ce biti govora u poglavlju 0 trajnosti betona i alkalnoagregatnoj reakciji. spravljenih od opranog i neopranog agregata.l.063 mm. SOLI Pijesak iz mora iii pokraj mora moze sadrzavati stetne kolicine klorida.1 g/cm''. sprecavaju normalni tijek procesa hidratacije cementa. ali tocnije. Kriteriji prihvatljivosti trebaju se odrediti u skladu s ukupno dozvoljenom kolicinom klorida u betonu. humusne kiseline.15.

16. predvideni da se upotrijebe za proizvodnju betona izlozenog djelovanju mraza. Cesto puta su razlike u granulometrijskom sastavu. % Grudice gline Slabih zmaca Lakih cestica (ugljen. trosnih zrna i nepovoljnih mineralaispituju se prilikom mineralosko petrografske analize.. Neka prakticna tehnoloska rjesenja prikazana su na slikama 4. bitumen.14. ~ vjetar ~.5 . moraju se prethodno testirati u pogledu njihove otpornosti na kristalizacijske tlakove. Mogucnost segregacija je manja. sto bi imalo nepovoljan ucinak na kakvocu betona. kao direktnog zagrijavanja suncem tijekom vrucih vremenskih razdoblja iii zaledivanja i pokrivanja snijegom zimi. itd) Sitne cesrice <0. ~ DOBRO ZA KRUPNI AGREGAT primjeri rukovanja agregatom. Slika 4. Prosijavanjem agregata prije i poslije testiranja ustanovi se masa izmrvljenog agregata i izracuna u postotku odmase prije testiranja. prijevozu i istovaru agregata lako dolazi do segregacije..14). Drugaje opasnost. Taj test (Brardov postupak) provodi se potapanjem uzoraka krupnih frakcija agregata u zasicenu otopinu natrij sulfata (Na2S04· 10H20). Postupak se ponavlja potreban broj ciklusa. ovaj podatak nije konacno mjerodavan.0 1. DOBRa LOSE PRIHV/HLJIVO Tablica 4. soli itd.~ ~. Njihova kolicina ogranicena je propisima.0 7.25 3. kao i u silose pojedinih frakcija ulaziti sa sto ujednacenijirn karakteristikama. zbog pada s velike visine iii prelaska i guranja teskim strojevima gusjenicarima. zavisno od namjene agregata za beton.0 5.090 mm Ako su sitne cestice kamenog podrijetla 0. jer narusavaju cvrstocu (Tablica 4. npr. Agregat koji ulazi u betonaru treba zastititi od naglih promjena vlaznosti i utjecaja nepovoljnih klimatskih prilika. Agregat koji nije dovoljno otporan se izmrvi.( cijev jednalika aka osi ~~ ~ijeSak segregac"~ Prijevoz i skladistenje agregata Pri utovaru.LAKE CESTICE. Prethodno potpuno osuseni uzorak drzi se u otopini 16 do 18 sati i zatim ponovno osusi. da$ beton otporan na mraz. ako je agregat separiran u vise frakcija. kao sto su organske tvari. da bi se u porama agregata povecavala koncentracija soli. Neki karakteristicni 67 . koje se ustanove usporedivanjem rezultata iz kontrole proizvodnje agregata (separacije) i rezultata iz laboratorija uz betonaru upravo upozorenje 0 neispravnom rukovanju agregatom. Dopustene koliCine nepovoljnih sastojaka u agregatu Mas. Minerali koji se kalaju. Prilikom susenja soli kristaliziraju i pritiscu na stijenke pora u agregatu. U transportu agregat treba zastititi od mogucih zagadenja stetnim tvarima. TROSNA ZRNA I NEPOVOL1NI MINERALI Kolicine lakih cestica. Agregat treba u deponije uz betonaru..jer se ispravnim tehnoloskim postupcima s agregatom neotpornim na mraz moze proizvesti i ispitivanjem dokazati. 66 . mika.16.~ LOSE -_- . moraju takoder biti cgraniceni na vrlo male postotke. Agregati. da tijekom rukovanja s agregatom dode do razbijanja i drobljenja krupnijih zrna. Medutim.

KOi:'Ozi·u b n' i'u ture u njemu.eZllltirajll-nesto.!:gled b~~~E~moze .sadrZli 11 kise' a moze ontI roces ys.m$J)~j.<1a. Voda koja dolazi u dodir s ocvrslim betonom i cesto se izmjenjuje kao posljedica promjena vodostaja iii protjecanja. _2sim toga.1. koristeci za jednu seriju vodu koja se _ _ 69 . YQ_da_lcoja .a. ako ta voda sadrzi vecu koncentraciju natrija iii kalija. Jace klorirana voda moze biti opasna za prednapetu armaturu.i.9:jJll1!i priras(§Y!:~lQ{.. mogu sl11anii~vrstoc_l:locvrslog betona. te se tvari stalno obnavljaju..eto. koje se nadu u vodi mogu znatno utjecati na ~a betona.Q. I~~()_g_dj<:je vazllIlj. .)... .illrebJj.korozije armature u betonu.anog-betona_ne smije se up.. Razliciti je ucinak vode kao sastojka betona i vode koja dolazi kasnije u dodir s ocvrslim betonom..cak ga i potpuno sprijeciti.manjim-konaCnim_ _ cvrstocama.p_reE_1a·t()I!l_~_~~l2. i to kako vode koja se upotrebljava za spravljanjebetona..5. Takve vode treba prije uporabe detaljno isJili. ~vaju vezanj~=~ent.1. Tako npr. te znace uvijek novu agresiju za beton.5% soli.nij epitka moze biti prikladna. tako i vode za njegovanje _betona. Cesto puta se kolicine tvari izrazavaju u jedinicama ppm (prema engleskom: parts per million). --Osin1. Medutim..ra:vH. u ocvrslom stanju mogu izazvati. a na povrsi~isei:z. iz~jetavan~ (eflorescenciju) na povrsini ocvrslog etona. voda se moze jednostavno provjeriti ispitivanjem i u gradilisnorn laboratoriju. 'er te kiseline neutraliziraiu a1Katn:t-oksic ~l:i:*a J@li€ma.na. KV ALITET A VaDE Kvaliteta vode vrlo je vazna za beton.{n~§ac!!zLklQride) . pa su zato i kriteriji za soli i stetne sastojke sadrzane u vodi razliciti. o velikom utjecaju kolicine vode za spravljanje betona na njegova svojstva biti ce govora u poglavljima 0 svjezem betonu i projektiranju sastava betona.ti_~lorS_~_-Y.d2-Y0lj_ll_o. (j) a ® Voda za spravljanje betona • Najcesce se smatra._a_r. jerto povecava rizikgJ. moze sadrzati znatno manje kolicine tvari stetnih za beton. zatimrnagnezij klarid j magnezij SJllfat Takve scli. od cega je najvise NaCl. betoni pripravljeni s vodom koj_gsadrZi kloride su hi~oskopnL_ -litiilJlO:YlafIli. daje voda za pice dobra i za spravljanje betona.Manjakiselostv~"_ nema veci ufeca' n o'stva betona. daje pH izmedu 6 i 8.<liLL_ ~ored~I~:riteriiima za vodu _:zasprav)j1!!!i~j:leton~ (Tablica 5.~.PgtrebIj~~a.esto se raspravlja 0 upotrebi morske vade za spGlvljanje betona.anjaismanjiti. <:.avati UJ. ~ !JsJ:ue..9A'!.al1lliL~Ci.l!l~uju soli(eflorescencija). Ona_sadrZLQkQ__ 3. vode koja dolazi u kontakt s ocvrslim betonom.. 1000 ppm cestica gline znaci 1000 mg gline u litri vode. i kasnije._te d~ii~~laI1a.1).lyrs1Q.NajeeKt<..rskJl_YQda_za_spraYljanje betona.. tako da se izrade usporedbene serije mortnih prizmica. Naime.betona . 1'. postoji opasnost od alkalnoagregatne reakcije u betonu.. zaspravljanja.D. 0 kriterijima za kolicine agresivnih tvari u vodi koja dolazi u kontakt s ocvrslim betonom biti ce govora u poglavlju 0 trajnosti i kemijskoj koroziji betona.ie.Y.kemijskog ispitivanja vode i usporedivanja s kriterijima prema tablici 5.6Lh.'ljuarmir.z.

minuta 4.. uglavnom zbog steta. Nearmirani beton pH Cl" (mg/l) SO/(mg/l) S~ (mg/l) N03 (mg/I) P20S (mg/l) NaHC03 (mg/l) Potrosnja kalij permaganata (mg/l) SadrZaj topljivih soli (mg/l) Sadrzaj netopljivih soli (mgll) Razlika u vremenu vezanja cementne paste u odnosu na pastu s destiliranom vodom.Q.@__u malim kolicinama do dane u svjefu m'e i u ti"eko . • fluidifikaiore.na: • aerante. prionljivosti). Medutirn. cesto puta ona je opravdana time. . • Povecati trajnost betona.:_ pbvrsins I a i e tvan.--~---.--. pitku vodu). Nagli razvoj aditiva poceo je 1940ih godina. • Poboljsanje veze starog i novog betona. iIi smanjenje kolicine vode uz istu obradljivost.. -------. Ukoliko se ~I_ll!!i ispitivanja s~dmodnevne cvrstoee prizmica ovih paralelnih serija ~ razlikuju za vise od 10 % moze se smatrati. ·ili morta. jer vrlo efikasno kemijskim iii fizikalnim djelovanjem mijenjaju svojstva cementne paste. vlacnu. • Modificirati brzinu izdvajanja iii ukupno izdvajanje vode. . • Povecati cvrstocu (tlacnu. iii vrlo ranih cvrstoca.5-9. • Smanjiti propusnost betona za plinove i tekucine.1 Kriteriji granicnih kolicina tvari u vodi za spravljanje betona. iIi otpomi na mraz i soli. topJ. Prema sastavu i nacinu djelovanja na svojstva betona posto'~rnpe tva[~ za aditive. • Povecanje otpomosti na udare i eroziju.5 0 s 2700 0 s 500 $ 100 $ 1000 Armirani beton 4. • Poboljsati pumpabilnost.. ------------------.@. savojnu.9~!l_~~_C?_~1_n()1l_p~~J!l!lima ~~ ~j. sto se ni na koji drugi nacin ne mogu postici trazena svojstva ocvrslog betona. l:'-fs<¥ikinten= zivn~Q_()Jiieva~l~o_?_~I!l_.e1a cementa_UJIljt<tll.. najcesee organskog_l2odrijetla. betoni vrlo visokih cvrstoca. s 200 $ 5000 $ 2000 $30 provjerava. Neke najvaznije mogucnosti modifikacije svojstava svjezeg i ocvrslog betona su: ( • Povecanje obradljivosti svjezeg betona bez povecanja kolicine vode. • Usporiti iIi smanjiti razvoj topline hidratacije u mladom betonu.. Medutim. ADITIVI .__ l~zya!iJ~Q:vrsinl>)(ao~J<::G~l1jamladog. a sada se pojavljuje na trzistu vee vise stotina vrsta.5-9.5 $100 $1000 6. 71 70 . • Sprijeciti stetno djelovanje alkalija iz cementa na sastojke betona. • -Usporiti iii ubrzati vrijeme pocetka vezanja cementa. daje voda pogo-dnilzaspravljanje betcma~------- . iIi usporenog vezanja.oks~_ako se u vecim --1(OlT61namarolagano slijeva Q_~(!ko p_QYfSine_heton~~~i~staviti ~/~.-----.---. -_---."-.Tablica 5.i~ __ g_i. a~_9rgansky_J:leci~p_¢<::_jILzs:Ijezne .hetQD.. • Sprijeciti smrzavanje svjezeg betona.Yini.-... iIi_gmiL~ I)9. • Smanjiti ili sprijeciti plasticno skupljanje iIi izazvati ekspanziju.MQp. - _maze -r=>::> AditiYhiu tvari. • Bojanje betona iii morta. • Usporiti gubitak obradljivosti. Danas se vise od 70% betona roizvodi s aditiv' a. Njihova uporaba treba biti gospodarski opravdana ustedorn skupljih konstituenata betona iIi ustedorn energije pri ugradnji. n'a iIi r ns orta modificiraju svojstva sv'eze .. ~ona.5 $300 $2700 0 $ 500 $100 $ 1000 s 200 $ 5000 $2000 s 30 Prednapeti bet on 4.5-9. a za drugu seriju poznatu kvalitetnu vodu (npr.__ J::lj(!gQ~anje armiranogbetona morskomvodom je nedopustivo radi korozije armature._-. • Smanjiti segregaciju.Plastlfihtore.h9_dJ)i_C02 iii je_~rlo me]<i!lli!Y0.Nazivi i klasifikacija s 100 $ 500 $ 100 $ 1000 $200 $ 5000 $2000 $ 30 ~._n_a_r()_cit()_(ll<_o _§<iQrZi _~_Q. To su npr.iiye~~ljivi mine~ Prema n. koje su cesto puta bile posljedica pogresne primjene ili predoziranja. • Poboljsanje zastite armature u betonu.'superplastlfika tore.a. Sve do sezdesetih godina bilo je dosta protivnika uporabe aditiva. k.9J..JUlltiyiml!_aditi-". posebno u ekstremnim klimatskim uvjetima. )([) Voda za njegovanje betona Voda za ~!'!_yljlmjejhetonanajcesee-Jeprikladnai_zanjegovanjeJJ.k!~prema namj eni.a.

Tablica 6. insekticidni itd).!1J:lj_p_l!stL _prave se kao d~~_:. a to znaci. • ubrzivace vezivanja._betonu najcesce se dodaju u vecirn kolicinama. p~~e primjene treba provjeriti njihovu kompatibilnost. To mogu biti sitno mljeveni pucolani. • ubrzivace ocvrscavanja. lastifikatora: f1uidifi~-'dugT rgans I m e u a.-govo primamo djdovai1}el1a beton. _povdinski aktivfle tvari. radi usteda u energiji. koju za to imenuje nadlezna drzavna institucija. zaptivac-plastifikator.1). za poboljsanje prionljivosti. pri zajednickoj primjeni moze dOCI do stetnih utjecaja. dodaci za nepropustljivost i inhibitori korozije celika. % % % Ubrzivaci Ubrzivaci • zaptivace. otpomosti na kemijsku koroziju. To su tvari koje se najvise koriste za proizvodnju aeranata. da Ii ce djelovati kao aeranti iii kao plastifikatori. da svaki od . postoji mogucnost dodavanja vecih kolicina mineralnih dodataka u mjesalicu tijekom spravljanja betona (U SAD se pri gradnji velikih brana mljelo klinker zajedno s pucolanskim dodatkom i gipsom. da bi se mogao pojaviti na trzistu. Najcesce se jos provjerava i vezanja porasta Zaptivaci Aditivi za betoniranje ** % **. Prije svake primjene. i u tom slucaju ne spadaju u opisanu podjelu aditiva.. ane normativima za aditive betonu. pa u tom slucaju u nazivu na prvomjesto dolazi nj. koje se koriste kao aditivi betonu. da njihova proizvodnja pcdlijeze stalnoj kontroli proizvodaca i stalnoj kontroli neovisne institucije.1. Ti dodaci. IVI se rIm amo akoza to postoji tehnicka i gospodarska 0 ravda st. efikasnost aditiva se mora provjeriti tijekom prethodnih ispitivanja i projektiranja sastava betona. % cvrstoce pri niskim temperaturama % % % Tlacna cvrstoca nakon 1 ~ ' 100 dana nakon 3 100 dana nakon 7 100 dana nakon 28 100 dana Otpomost 100 na rnraz Vodopropusnost (VDPnje VDPn marka vodopropusnosti n) •• ••• 100 110 110 110 100 90 90 90 120 90 100 100 60 100 130 120 100 90 100 100 100 100 100 100 90 100 VDPn VDPn VDPn VDPn VDPn+2 VDPn Ispitivani uzorak betona !reba imati 2% vise ~rak~od ~talona. Prema tome. usporivac-plastifikator itd. u tako velikim kolicinama. povrsinski aktivne tvari se adsorbiraju na interfaceu zrak-voda i cement-veda. Postoje takoder i minimalni tehnicki uvjeti propisani u normativima npr. kemijsku otpornost. razliciti pesticidni dodaci (fungicidni. tako i za aditive obuhvacene normama mora postojati ate~t 0 kvalitetj. koje mora ispunjavati aditiv. U nasoj zemlji oni se najcesce dodaju u proizvodnji cementa. Tako su cesto puta u upotrebi plastoaerant. bolje prionljivosti itd. oni mogu imati i vrlo povoljan utjecaj na tehnicka svojstva betona. odnosno ekonomicne proizvodnje veziva. za neku konkretnu namjenu. leteci pepeli. poboljsanje obradljivosti svjezeg betona. takoder ne spadaju u opisanu podjelu aditiva betonu. Najcesce se danas primjenjuju u sanacijama armiranobetonskih konstrukcija i drugim posebnim namjenama. da bi se postigao dogovor 0 njihovu normiranju. ispitivanje utjecaja aditiva na beton sastoji se u komparativnom ispitivanju betona bez aditiva (etalon) i betona s aditivorn. To su: dodaci za proizvodnju pjenobetona. mokrim postupkom na gradilistu uz tvomicu betona).. U nacelu. Usporivaci !rebaju pomaknuti pocetak vezanja n. vapnenac.~i?~~-rotemSkih materi'ala. kao i proizvodnja cemenata. . Mijesanjern s cementnom pastom. U nekim zemljama narocito na vecim objektima. Zato je prije njihove uporabe potrebno provesti opsirnije istrazne radove prema progr~ prilagodenom odredenoj namjeni.• usporivace vezivanja. a orijentacija tih molekula odreduje. a drugi hidrofoban. Ako se u istoj mjesavini primjenjuje vise aditiva razlicitih proizvoda~a. vee u specijalne betone. iii nekim drugim posebnim normativima. Svaka sarza aditiva isporucena tvomici betona mora se provjeriti prije pocetka njezine uporabe. Postoji veci broj aditiva koji nisu obuhvaceni normativima. Za vecinu tih dodataka jos ne postoji dovoljno iskustva i podataka. Medutim.aJmanJe sail u ~dnQSU na etalon. Normirani uvjeti kvalitete aditiva za beton. Etalon Plastifikator Aeranti Usporivaci Vrsta vezanja ispitivanja pri niskim temperaturama._ Mineralpj dodaci. otpadna prasina iz proizvodnje ferosilicija i silicija. Tablica 6. • dodatke za betoniranje • itd. 72 '---- 73 . kao. ~ sve se cesee dodaju u velikim kolicinama (10 do 20 % od mase cementa) portland cementnom betonu ina taj nacin nastaju betoni poboljsane zilavosti. Neki aditivi imaju_Qyojno-ili_y_i~estruko djelovanje. pojavu pukotina. naftnih kiselina sintetskih deter2-nl!!l!. bojanje betona. 6 Ubrzivaci trebaju skratiti vrijeme pocetka vezanja na barem 15 mmuta. granulirane zgure visokih peci.:. utjecaj dvostrukog doziranja aditiva u odnosu na optimalne doze. pa cak i cvrstocu. ciji je jedan kraj ~Gn. - Povrsinski aktivne tvari . termicka svojstva. jer bez obzira na to. kvalitetna proizvodnja aditiva ima slicno znacenje za sigumost betonskih konstrukcija. dodaci za ekspandiranje cementnog kamena. U takvim slucajevima treba to imati u vidu kod izbora cementa.nJlh u pojedinacnoj primjeni daje zeljeni ucinak. vecina dodataka za injekcijske smjese. m~'!t. pa cak i suprotno od deklariranog djelovanja. Primjena vecih kolicina mineralnih dodataka regulirana je normativima za proizvodnju cementa. Slicno kao i za cemente. kako bi se sagledalo eventualno stetno. poboljsanje pumpabilnosti.

Najsira upotreba superplastifikatora za sada je ogranicena ~jiho~o~.. Takav naboj. treE'i. ~.~ PLASTIFIKATORI ~tifikatori ~takv_e. da tek malo smanjuju povrsinsku napetost tekuce faze I ne djeluju aenrajuce na beton. 74 75 . Doziranje superplastifikatora je znatno vece od plastifikatora. Njihovo djelovanje na svojstva mjesavine je vremenski ograniceno na 30 do 90 minuta. onda se za ocjenu njihove efikasnosti obicno primjenjuje postupak mjerenja konzistencije rasprostiranjem. SUPERPLASTIFIKATORI razrijedi s vodom. pa mjerenje povrsinske napetosti moze biti i mjera efikasnosti plastifikatora. uslijed cega-se-ove-cesfice meduso i'a'u (Slika 6. koje razdvajaju cestice i povecavaju njihovu pokretljivost. takoder odbija mjehurice zraka. ukoliko ih proizvodac (formulator) ne razrijedi vodom odnosno nekim punilom.. Dispergirajuce djelovanje plastifikatora daje bolju strukturu cementnog kamena cime se dobivaju vece rane cvrsroce i bolja trajnost betona uz isti vodocementnifaktor. re~~tivno visokom cijenomsto je posljedica vecih troskova pri postupku polimerizacije tijekorn proizvodnje.t-.28. b) Zadrzavanje iste konzistencije uz snjenje kolicine cementa i vode. tako da vodocementni fa:kt I cvrstoca ostanu isti. om perp asttfikatora. Dio smanjenja potrebe mjesavine za vodom. 600 sa superplastifikatorom 500 400 - JOO l_ __ --'- -'- __ .r~~nski akti._p_?". . . Zato se cesto pribjegava naknadnom doziranju superplastifikatora u transportnom sredstvu (mikseru) neposredno prije ugradbe.2. cesto je posljedica toga. odnosno istovara na gradilistu. jer mjerenje konzistencije tekucih betona postupkom slijeganja nije prikladno. Zbog ~~i lignin. sto plastifikatori djeluju i kao aeranti. pa ih se cesto puta dodaje zajedno s vodorn.sulfonizirani melamin formaldehid kondenzat-:. nakon prestanka djelovanja prve kolicine superplastifikatora. 0 cemu treba voditi racuna kod Efikasnost superplastifikatora je znatno veca nego plastifikatora.. . tako da se olaksa ugradba u nepristupacne dijelove konstrukcije.da se smanji vodocementni faktor uz istu konzistencuu betona-](aOK()d etalona.1]. tako da npr.sulfonizirani naftalen formaldehid kondenzat i v Onaj drugi ]eefiKasniji u dispergiranju cestica cementa i rma donekle usporavajuce djelovanje na vezanje cementa. Na taj nacin se sprecava flokulacija u cementnoj pasti. . Primjena superplastifikatora datira od 1960ih godina i za sada jos nisu obuhvaceni u vecini normi 0 postupcima ispitivanja i uvjetima kvalitete. a ustedi se cement odnosno smanji toplina hidratacije u masivnim betonima.1).2]. plastifikatori najcesce smanjuju kohezivnost betona. izdvajanje vode. . Moguce je i ponovo doziranje. flokulantnog sustava cestica. vrsti agregata i kolicini vode. vodocementni faktor se nJlti cak na 0. odnosno stabilizira njihova dispergirana struktura. usporavajuce iii ubrzavajuce djelovanje na vezanje itd. Posljedica negativnog naboja je stvaranje sloja orijentiranih molekula vode kao polarnog otapala na povrsini cestica. povecavajuci njenu obradljivost.~e tvariJ<~~_a_s!s::>~ajucestlcama cement(l_J1e_gatl¥f}i-el~ (zeta potericijal do 30 mY).:. iii na betonari prije doziranja proracuna betonske mjesavine. Prethodnim ispitivanjima betona uz dodatak plastifikatora. Smanjenje potrebne kolicine vode u betonu od djelovanja plastifikatora moze biti 5 do 15%. . smanjenje potrebe za vodom u odnosu na etalon moze biti 20 do 35%.~ ~ __ ___l_---' 120 140 160 180 200 kg/mJ 220 240 Kolicina vade Slika 6. Kada se primjenjuju za proizvodnju tekucih betona. tifikatori se na'cesce upotrebljavaju za proizvodnju betona vrlo veliki cvrstoca iii roizvodnju tekuci eton . se uvijek provjeriti i eventualne sporedne efekte: segregaciju. Principi mogucnosti primjene superplastifikatora [6. Shematski prikaz djelovanja plastifikatora [6. da se aditiv brzo i jednoliko razmijesa po cijeloj masi svjezeg betona. Prema kemijskom sastavu postoje tri grupe superplastifikatora: • . Slika 6. brz. gubitak obradljivosti. a to znatno zavisi od vrste i kolicine cementa.1. a voda oslobodena od utjecaja. Djelovanje plastifikatora manifestira se kao smanjenje povrsinske napetosti tekuce faze. djeluje podrnazujuce na mjesavinu. Nacin djelovanj.. Ukoliko se ne promijeni udio drugih konstituenata u betonu. nakon cega mjesavina poprimi svojstva kao etalon u koji uopce nije dodan superplasfifikator. Namjena plastifikatora moze biti trojaka: a) Povecanje cvrstoce na tajl1_acin.a sup~rp~astifi~at?r~ je takav. tako da se oni ne lijepe na cestice cementa. Vazno je. Da bi se to sprijecilo neki propisi za beton ogranicavaju ukupnu kolicinu dodataka u odnosu na kolicinu cementa. Plastifikatori se u praskastom iii tekucern obliku dodavaju u vrlo malim kolicinarna u beton. obicno u postocirna od kolicine cementa.

je njihova i soli za pa time i djelovanje izdvajanje dio sitnih I. 1--X Kemikalije koje utjecu na vezanje i ocvrscavanje Osim povrsinski aktivnih tvari.. . lov 0 u r au vecoj kolicini d·elu·e k Prema nacinu djelovanja na pocetak vezanja.1 mjehu~CI trnenzt apl ara. Kemikalije dodane cementnoj pasti takoder ce se otopiti (ionizirati) u vodi i mogu djelovati na vrstu i koncentraciju iona koji se otapaju iz cementa. kiseli (silikatni I a ummatru I aZlcni (kalcij) ioni se hidratacijom izdvajaju u otopinu. Kolicina pora.3. Smatra se. zavisno od koncentraci·e. Kako u 'cementu ima vise aniona. poboljsavaju pumpabilnost betona i mogu zamijeniti cestica pijeska u betonskoj smjesi. 0.3.p!!fl1)~~ana~ra.5).u tehnologiji betona.nt'. cesce bio adekvatniji naziv fluidifikator odnosno superfluidifikator.4. i kOM91o to mogu biti ~ri. kemikali·e se mogu podijeliti u pet gru (SIika 6.4).. kao sto su alkalne soli iii sulfatni iii sulfonizirani organski spojevi. _~ranti su povrsinski aktivne tvari. iii se prirodne drvene smole prethodno saponificiraju s NaOH. to je povoljnije. To jt. nikako nije dovoljan dokaz 0 ucinkovitosri 100 .. Faktor razmaka je odnos najvece udaljenosti bilo koje tocke u cementnom kamenu od ruba najblize pore. Kako u mjehuricima nema vode. ako je faktor razmaka manji od 0.~~~'1()~~~~ ~ne 10 do 3000!i._ 80 VI Nolekula 5 anionskom polarnom grupom u lancu uglJikohidrata ~ g . 20 a Slika 6. da se proizvede beton tekuce konzistencije. iako bi obzirom na njihovu namjenu. da su pore jednoliko rasporedene u cementnom kamenu. 8 40 cc '" u.. to i gel tijekom hidratacije ne urasta u njih nego popunjava kapilami prostor oko njih. trajnost betona u kemijski agresivnim sredinama. Nako ·JesanJa cementa s vodom. ~. K+ iii Na") smanjuje topljivost kationa slabijih baza (Ca2+ iona). Usporivac mora kociti otapanje kationa u cementu (kalcijevih iona) i aniona. 100 200 JOO 400 Faktor razmaka .. Vrlo je efikasno njihovo na svojstva svjezeg betona: povecavaju kohezivnost betona.1]. 2. Shematski prikaz djelovanja aeranta [6. silikatni ioni)._. koje smanjuju povrsinsku napetost vode. zafIm to mogu Oiti-PI iIOdne drvene smole.a~_talll sf~ri0i. Kako povecanje ukupne kolicine pora u betonu smanjuje cvrstocu. Osim toga. orii mogu povecati fluidonepropusnost betona. daje beton otporan na djelovanje mraza. 60 '" Z .u ceme~tn~ ash. Interesantno je. koja ima hidrofobna-i hidrofilna svojstva (SITka 6. pretpostavljajuci pri izracunavanju. koja se dobije ispitivanjem svjezeg betona u porometru.-'stahshckl J~. motrenjem presjeka uzorka betona pod svjetlosnim mikroskopom.n. u velikim koncentracijama prevladava drugi utjecaj. Odnos faktora trajnosti i faktora razmaka pora [6. / -?:bet0nskoj'-sm.AERANTI *" aeranta u pogledu otpomosti betona na mraz iii nekih drugih svojstava u ocvrslom betonu. Prisutnost kationa jakih baza u otopini (npr. ali ubrzava topljivost silikatnih i aluminatnih iona. ubrzivac mora pospjesiti otapanje onih. Prikladnost aeranta za bilo koju namjenu treba provjeriti probnim mjesavinarna i to u svjezem i ocvrslom stanju.dnolil<o··j"aspored~m. Prikladnost velicine i rasporeda pora u betonu moze se provjeravati ispitivanjem faktora razrnaka pora.i!S~0. Slika 6.2 mm (Slika 6.i1 ~r~ aktivne tvari na interfaceima voda-zrak. koji se najbrze otapaju u ranoj fazi hidratacije (npr.pm 500 600 . ati u r . da bi ornogucili stvaranje mjehurica. jos veliki broj kemikalija utjece na usporavanje iii ubrzavanje procesa vezanja iii procesa ocvrscavanja. Taj proces se moze regulirati prema Joiselu na sljedeci nacin: v· v. da ista kemikalij zavisno od kolicine . tako da se unaprijed dobije u vodi topivi sapun smolaste kiseline.2]. prvenstveno onih aniona.3).jaceg negativnog cestice cementa. ~ Glavni tipovi aeranata baziraju se na zivotinjskim i biljnim mastima iii uljinia i nJihovm1 masrum kiselmama. U malim koncentracijama. da aerant uvlaci sitnije pore. te Ih isprekidaju I onemoguce njihovu povezanost. Najznacajnija u Izradl betona otpomih na mraz odnosno na djelovanjemraza odmrzavanje. aluminatni ioni)..namjenu . smanjujuci tako vode i segregaciju. W ~a ~nti ~maj~ visestruku. a zatim daosiguraju njihovu stabilnost. prvi utjecaj je dominantan. Ubrzivaci moraju pospjesiti otapanje kationa (kalcijevih iona) i aniona iz cementa. koji se mogu otopiti. koji bi se inace najsporije otapali u ranoj fazi hidratacije (npr.JlosljedY. naboja na povrsini. kOJe rea'girafu s vapnom iz cementa i postaju topljive. superplastifikatori djeluju jace dispergirajuce na Nazivi plastifikator i superplastifikator su uvrijezeni za ovu vrstu aditiva..~j~. 76 77 .

kada se aditiv primjesa u beton. koji pocetak vezanja izazovu vee nakon nekoliko desetaka sekundi. . uglavnom sarno na nearmirani beton. '" ? . USPORIVACI To su kemikalije koje odgadaju pocetak vezanja cementa. natrij aluminat i zelj~zne soli. topljivih borata itd.. Medutim. da bi elektrolit bio potpuno ucinkovit. ubrzavajuci utjecaj iona u otopini na silikatne i aluminatne ione cementa je veci od usporavajuceg utjecaja. U slucaju vecih koncentracija (npr. K CO ).karbonhldI!ltmm. Svi oni znatno umanjuju cvrstoce betona (cak do 50% u odnosu na etalon).. silikata i aluminata). Pris~. II grupa: CaCh. CaCI2).1 do 0. Utjecaj vrste i koncentracije kemikalija na vrijeme vezanja. ali skupljanje od susenja betona je nepromijenjeno. prema tome dolazi do usporavanja. a povecava i riziko od steta od alkalnoagregatnih reakcija. upotrebljavaju se za dobivanje ranih cvrstoca betona. Prema tome. Osim toga.05% secera na masu cementa odgoditi ce pocetak vezanja za 4 sata). pa se njihova kolicina u svim ubrzivacima zabranjuje. za male koncentracije (npr. mogucnost njegove upotrebe vrlo je ogranicena. I!I grupa K2C~J. Tijekom uporabe aditiva neophodno je na tvomici betona pojacati sve aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete. ne trebaju imati neki utjecaj na brzinu vezanja._Jedan dio klorida kemijski se veze s produktima hidratacije. iIi se izbjegava nastajanje radnih reski pri betoniranju sloja na sloj betona. jer nedostaje vode u betonu. Oni se primjenjuju kod mlaznog betona ili kod cepljenja prodora vode kroz beton.. kalij karbonat. iIi SOlo) srnanjuje topljivost arnona slabijih kiselina (npr. da ih nema. medutim.5. na koroziju armiranog betona vrlo su slozeni. Na2COJ. '" QJ -o a 0. a ne ubrzavanje otapanja silikatnih iona. kaIcijevih iona). 78 79 . 1% i vise) tih soli.clma (gl~konatl. ukupni utjecaj zavisi od dvaju kom?lementamih procesa. natrij fluorid. on smanjuje otpomost betona na sulfatnu koroziju. Upotrebljavaju se u slucajevima kadase beton transportira na vece udaljenosti. oksalne I fluorovodicne kiseline. Naime. a da ne djeluju korozivno. U nekim posebnim primjenama upotrebljavaju se ubrzivaci vezanja. ali ubrzava topljivost kationa slabijih baza (npr.. najcesce ga imaju. '" . Retarderi malo usporavaju porast ranih cvrstoca betona.. topljivih soli cinka. Usporivaci vezanja iIi retarderi se sastoje od vrlo malih kolicina secera (0. IV grupa: (I) povrsinski aktivne tvari s polarnirn grupama u. (2) natrijeve soli fosfome. povoljno djeluje na povecanje otpomosti bet ona prema eroziji. (3) cinkove I olovne soli. . a riziko uborabe je velik. 0. kolicina slobodnih klorida moze biti vrlo velika (4 i vise posto). Osim vrlo nepovoljnog utjecaja kaIcij klorida na koroziju armature. obicno se uzima 0.1].Iignosulfonati i seceri). ali u velikirn koncentracijama prevladava drugi utjecaj.. Friedlova sol. . V grupa: formijati i trietanolamini [6. pr:i ~tjecaj je dominantan. jer omcgucuje rad i na temperaturama blizu ledista vode. dominantan .4% od kolicine cementa. tako da ista sol u povecanoj koncentraciji postaje ubrzivac (Slika 6.lan. KaIcij klorid djeluje kao katalizator na hidrataciju C3S i C2S. Tako npr.5). Medutim. takoder ima retardirajuce djelovanje. ako se beton nalazi u suhoj okolini.tnost ani.3% od mase cementa) soli slabe baze ijake kiseline (npr. aluminij klorid. Pre rna normama. Najinteresantnija je njegova primjena za betoniranje pri niskim temperatura rna. '" -'< QJ > KoncentraciJa aditiva Slika 6.ona jakih kiselina u otopini (npr. koji su dodani u OtOPIOU.. pa ih se ne smije primjenjivati bez pazljivog prethodnog ispitivanja svih vaznijih dodatnih utjecaja na ocvrsli beton. Veliki broj plastifikatora. odnosno ne sudjeluje u kemijskim reakcijama korozije celika u betonu. od kojih je najvazniji tzv. Ca(N03)2. r UBRZIVACI -1 Ubrzivaci ocvrscavanja. Tipicni primjeri takvih kemikalija su: natrij karbonat (soda). '" . N03-. pa taj dio ne djeluje kao elektrolit. koji zavise od tipa i koncentracije iona. koji povecava rane cvrstoce betona. borne. ali kasnije cvrstoce su jednake onima od etalona. C3ACaCI210H20. Nepovoljan utjecaj kalcij klorida na koroziju armature posljedicaje djelovanja klor iona u kolicinama vecim od neke granicne. iii pri izradi prane povrsine vidnog betona. U malim koncentracijama. I grupa: CaS04 ·2H20. CI-. NaSiOJ. a tijekom kontrolnih testiranja mora se dokazati u svim ubrzivacima. 2 3 je usporavajuci utjecaj na otapanje kalcijevih i aluminatnih iona iz cementa. Donekle se povecava riziko od plasticnog skupljanja. ilijake baze i slabe kiseline (npr.. zbog njegova stetnog utjecaja na koroziju armature u betonu zbog Cl: iona.4. Problemi djelovanja klor iona i drugih halogenih elemenata osim fluora. a nesto malo smanjuje krajnje cvrstoce. Najpoznatiji ubrzivac ocvrscavanja je kaIcij klorid (CaCI2).

7. SVJEZI BETON
Sva svojstva ocvrslog betona: trajnost, cvrstoca i deformabilnost zavise od stupnja njegove.zbijenosti i homogenosti. Prema tome, za kvalitetan ocvrsli beton je nuzna pretpostavka, daga S~JJsyjl<z~m stanju lako transportira iugraduje, da ne segregira i konacl1o,dase dobro zbije. . _ . __

Definicije i zahtjevi na svjezi beton
Odmah nakon sto se zarnijesaju komponente betona, svjeza betonska mjesavina podlijeze promjenama sve dok - obicno nakon nekoliko sati - ne postane kruta, tj. ocvrsli beton. Neki vazniji zahtjevi, koji se postavljaju na svjezi beton jesu: • brza homogenizacija u mjesalici • pokretljivost u transportu i pri ugradbi, bez unutrasnjih lomova mase, lagano zaobilazenje zapreka, kao armature, izbocina u oplati i ugradenih elemenata, • stabilnost u pogledu homogenosti za vrijerne transporta, ubacivanja u oplatu i zbijanja, ukljucivo stabilnost na izdvajanje vode, • sto manja adhezija na kliznu oplatu odnosno cijev pumpe za transport betona, • sto bolja adhezija na podlogu, • sto bolja kompaktibilnost, • plasticnost za zavrsnu obradu. U Tablici 7.1. sistematizirani su prakticni zahtjevi, koji se postavljaju u tehnologiji i odgovarajuca zeljena svojstva svjezeg betona. U trecoj koloni tab lice dati su odgovarajuci tehnicki pojmovi. Obzirom na svaku pojedinu namjenu betona u konstrukciji i uvjete obrade svjezeg betona neki navedeni zahtjevi mogu biti suprotni, pa smjesu svjezeg betona treba optimirati. Najcesci pojmovi kojima se definiraju i mjere svojstva svjezeg betona jesu: • obradljivost, • konzistencija, • izdvajanje vode, • segregacija • vrijeme vezanja betona, • homogenost betonske mjesavine • temperatura, • sadrzaj pora u svjezem betonu. _i2b.rad1jivost bi se mogla definirati kolicinorn korisne unutrasnje energije potrebne za potpuno zbijanje betona, tj. kolicinom energije koja je potrebna, da se svlada unutrasnji otpor izrnedu pojedinih cestica u betonu. Medutim, ne rnoze se razdvojiti energija, koja se prilikom zbijanja betona prenese na oplaru, armaturu i skele, od one koja se utrosi na sarno zbijanje. Osim toga ova definicija obuhvaca sarno zadnju fazu u obradi svjezeg betona. Sire shvaceni pojam obradljivosti obuhvaca svojstva tijekom mijesanja, transporta, ubacivanja u oplatu, zbijanja i zavrsne obrade povrsine, dakle do trenutka kada poprimi 81

Tablica 7.l. Pojmovi koje obuhvaca obradljivost svjezeg betona [7.1]. Prakticni zahtjev Pokretljivost u transportu i ugradnji, te posebni zahtjevi kao pumpabilnost Trazeno svojstvo Mali otpor tecenju Mali otpor za vrijeme tecenja Tecenje i preoblikovanje bez unutrasnjih lornova Tehnicki pojmovi Podmazivanje povrsina Fluidnost Plasticnost Reoloska svojstva Mali Tu granicnog sloja paste Kao gore plus mala viskoznost Velika deformacija tecenja Relativno velika koheziia Veca kohezija Veta kohezija Veca viskoznost ~~"" MaliTu Mali modul kompresivnosti i kriticna komQresija Velika plasticna deformacija Velika kohezija c-J.. p-J.. < K-J.. c-J.. p-J.. < c-J.. p-J.. < ).i-J..

t
T =Tu +).iY N B

St. V.

(5)
ct ct ).it
1:

Stabilnost (homogenost za vrijeme transporta i rukovanja)

Sposobnost Izdvajanje vode zadrzavanja vode Sposobnost paste, da Segre gacij a sprijeci re1ativno kretanje krupnog agregata Mali unutrasnji otpor Unutrasnje trenje Mala otpornost na Adhezija povrsini Pogodan udio kohezivne paste Plasticnost Izdvajanje vode

~

B=H-NlI

St. V.

Slika 7.1. Dijagrami konzistencije reoloskih tijela: viskozno (Newtonov model) i plasticno (Binghamov model).

Kompaktibilnost za dati postupak zbijanja Zagladivost povrsine

(5) (5)
ct

preoblikovanja uzorka (npr. slijeganje iii rasprostiranje): C?sim tog.a, ces.t.o se op!sno govori o§~oj_ilivla.~noj _~Qnzistenciji, s time, da vlaznija konzistencija oznacava obradljivijebetone, sto-nlJ~uvijekLocno.

r±J C'
/'

\ - Metode mjerenja obradljivosti
-"',1

svoj konacni oblik i gustocu, Tako definirana obradljivost, medutim, nije sustinsko i jednoznacno definirano svojstvo, pa se ne moze mjeriti direktno, vee zavisi 0 nizu svojstava svjezeg betona. Osim toga, beton koji je dobro obradljiv npr. za armirane grede iii stupove, nije dobro obradljiv za prefabricirane betonske blokove. Dakle, obradljivost svjezeg betona je relativno svojstvo, koje obuhvaca i namjenu betona, nacin mijesanja i ugradnju. U praksi seobra9Jjjvostnllj_9~~~s:~\zr1!~,:y?J~?~. I taj p~jam se na vise nacina interpretira u tehnologiji betona. Ureol2m!. se kQ!!~lstencija definira kao svojstvo materijala, kojim se on odupire trajn~ijenjanju o~I_~§Tae~ranaj; ~!kcijD:ml_smicno Jl~~~aIll~~STikil1:1;.uakle, svakoj velicini smicnog naprezanja, koje djeluje na materijal, odgovara neka brzina tecenja, U modernom istrazivanju, zahtjevi koji se postavljaju na svjezi beton mogu se rasclaniti na cdgovarajuca reoloska svojstva: • 1:, smicno naprezanje, pri kojem je y brzina smicanja • granicu tecenja, "'u' • plasticnu viskoznost, u, • koheziju, c, • kut unutrasnjeg trenja, <p • modul kompresije, K, Tako definirano svojstvo konzistencije iziskivalo bi komplicirane uredaje za ispitivanje i dugotrajna mjerenja. Medutim, konzistenciju svjezeg betona mora se ispitivati vrlo cesto i to u kratkom vremenskom razdoblju od spravljanja do ugradnje svjezeg betona. Na gradilistu se najcesce pod konzistencijom podrazumjeva stanje svjezeg betona izmjereno nekom empirijskom metodom, kojorn se mjeri nacin

U praksi, na betonari, gradilistu i u laboratoriju s7 svojst;a ~b.radljivosti?ro~u~uju empirijskim metodama. Mjerni postupci zasnovaru na pnnclplma ~eolog~Je J~s se istrazuju, Razlog tome su vrlo komplicirane rneduovisnosti kod preobhk.ovanJas~Je~eg betona, koje se sastoji od tecenja, smicanja i zbiJanja .(~lika 7 .~). Zastupljeoost pOJedme vrste preoblikovanja u ukupnom preoblikovanju OVISI0 sta~Ju nap~eza~Ja I ~~egovoI? trajanju, sastavu betona, stanju zbijenosti, pret~odnom oblikovanju .~hlstonJI matenjala) i vanjskim uvjetima (temperatura, efekt zida), Zato je razurnljivo, da su se za

Do D D ¢Slika 7.2. Vrste preoblikovanja svjezeg betona.

tecenj e

smicanje

promjena

volumena

82

83

mjerenje obradljivosti uvrijezile empirijske metode, koje u odredenirn graniea.n:a pruzaju zadovoljavajucu mogucnost mjerenja svojstava svjezeg betona. U praksi je cesto i danas subjektivna oejena iskusnog strojara na betonari, pouzdan nacin

odredivanja konzistencije svjezeg betona. Mjemi postupci na osnovama fizike, koji se
danas istrazuju, pruzaju mo gucnost mjerenja karakteristike sarno jedne vrste preoblikovanja, ali imaju prednost, da se mjere karakteristike koje su e~zak~n~ definirane. Ta su istazivanja znatno doprinijela razumijevanju pojava, unapredivanju I razvoju u svjezem betonu.

---]

~. . ras rostiranja slican stoZae (Slika 7.3), ali nesto nizi, izradi se na ploci, koja se moze podizafi I pu tati a padne. Nakon 15 takvih udaraca mjeri se promjer "pogace" nastale rasprostiranjem betona. Obje navedene metode vrlo su jednostavne i prikladne za pracenje stalnosti kakvoce nekog betona utvrdenog sastava, tijekom proizvodnje. no 'e i s ostu kom odredivanja faktora zbijan·a. U kalup oblika prizme nasipa se beton i poravna. Zatim se z ije na vibraeijskom stolu do potpune zbijenosti .. Kvoeijent visine nasutog i zbijenog betonaje faktor zbijanja.
'V

~~~~~!_~~O~~IST~~CIJI~_j.. U nasoj zernlji su normiraru postupci ispitrvanja konzistencije • slijeganjem (slump), (flow), • rasprostiranjem • Vebe postupak, • odredivanje faktora zbijanja (postupak prema Walzu).

. svjezeg betona.
v

Postupak ispitivanja slijeganjem sast<jLse u tome (Slika_7.3), da se norn:iran~ ka~u~ od lima, oblika krnjeg stosca napuni betonom. Kalup se zatim oprezno ~odl?ne I mj.en se koliko je nakon toga beton slegnuo. Detalji postupka strogo su norrrurarn. Iz oblika slijeganja uzorka betona iskusan tehnolog betona rnoze zakljuciti 0 eventualnim promjenama u sastavu. S nekoliko dodatnih udaraca sa sipkom za zbijanje betona moze se oboriti konus betona, a po nacinu njegova rusenja i razdvajanja konstituenata rnoze se vidjeti, da Ii je beton dovoljno kohezivan iii je sklon segregaeiji.

Rasprostiranje

~~

~
~ Vebe ~

E E

ZOcm

~enija metoda. mjerenja preobli~ovanl~~\lj~zeghetQn~l p_r5<111~Jlos_~p_!g! ~a-seona pnmJenjlije najcesce samoiiprethodnirn ispitivanjima. Krnji stozac istih dinienzija kao kod postupka mjerenja slijeganja, postavi se u lonae pricvrscen na vibracijskom stolu. Nakon skidanja limenog kalupa pusti se da stol vibrira uslijed cega beton postepeno poprimi oblik valjka. Na gomju povrsinu kmjega stosca od betona postavi se disk od pleksiglasa, kojiprati slijeganje, tako da se jasno vidi trenutak kada se kmji stozac preoblikovao u valjak. Mjeri se vrijeme potrebno za preoblikovanje i promjena volumena nakon prelaska u valjak, te se izraze kao stupnjevi Vebe. Detaljnim snimanjem tijeka eijelog pokusa mogu se jasno razluciti tri faze preoblikovanja (Slika 7.4). Svi empirijski postupei zasnivaju se na oponasanju neke faze obrade svjezeg betona. Zato su to sarno grube indikaeije 0 obradljivosti betona. Sto vise,rezultati tih ispitivanja niti uz navedena ogranicenja nisu jednoznacni (Slika 7.5). Tako npr. beton od drobljenog agregata, koji ima prakticno istu obradljivost kao onaj od rjecnog agregata, imati ce znatno krucu konzisteneiju prema mjeri slijeganja. Takoder, beton iste obradljivosti od rjecnog agregata, ali veceg maksimalnog zma imati ce krucu konzisteneiju nego beton od iste vrste agregata, ali manjeg maksimalnog zma. Konzisteneiju svjeze betona se cesto zadaje opisno, pa se govori 0 povecanjui srnanjenjii onzlstencije, takoder 0 suhoj i vlaznoj konzisteneiji. Uobicajena je praksa, da se u tehnickoj dokumentaeiji obradljivost svjezeg betona zadaje opisno i kvantitativno prema nekoj od mjera konzisteneije, pa se prema tome svjezi betoni dijele u cetiri grupe (Tabliea 7.2): _krute, slabo--plasticne, plasticne i ~ku~llzisten<;.ij_\:. Postoji veliki broj drugih empirijskih postupaka ispitivanja konzisteneije svjezeg betona, koji su normirani u drugim zernljarna, sto takoder govori 0 tome, da jos ne postoji opcenito prihvaceni i zadovoljavajuci postupak.

ill
I20

~

0

2

10

12 STAN~I-

14

,(.)

4

1~~

em

I

6

\

-

-- --

_~AZ~C~O

Faktor zbijanja

12

\
~
,.

URU5AVANJl
1>e:

,rCOja.a, kohezivoo
16,~ 17 \7

).lASE

f---L-._"ROCES ,ZBIJANJA
)5

16

Gl20
Stem)

1\6 14 •

v.

.I

Slika 7.3. Oprema za norrnirane postupke ispitivanja konzistencije

svjezeg betona.

Slika 7.4. Dijagram slijeganja betona za vrijeme Vebe ispitivanja [7.2]

84

85

Nagib pravca <PI je kut unutrasnjeg trenja u trenutku smicnog sloma.04--1. U istom dijagramu crtkano je skiciran i pravac. Karakteristicni obliei krivulja dobivenih ispitivanjem svjezeg betona krute konzisteneije smicnoj kutiji. __ -'--_... koji je kombinacija kohezije i trenja medu cesticama..6. Kruta KP. <il2' je kut unutrasnjeg trenja za vrijeme klizanja.7. Zato je vise istrazivaca i za svjezi beton primijenilo postupke ispitivanja.2] je proucavao ponasanje svjezeg betona pod djelovanjem srnicnih si\a pomocu srnicne kutije prstenastog oblika (Slika 7. odnose Tabliea 7.J 160 0. pa sila raste lineamo dok ne dode do smicnog sloma.. Cl> .6). koji bi se dobio za momente torzije i odgovarajuca naprezanja klizanja. Svjezi beton ima slicnosti s nekim tlima. 86 .. da je odnos momenta torzije i nonnalnog tlaka bio gotovo linearan (Slika 7. Tekuca Vebe (stpunjevi) >11 5-10 2-4 <I Slijeganje (em) 0 2-5 6-10 11-18 Rasprostiranje (em) do 40 40--50 50--65 Faktor zbijanja (-) > 1. koji su uobicajeni u geomehanici. U takvom sistemu. Kad se L 'Henniteovi podaci za smicnu cvrstocu i podaci odgovarajuci vertikalnoj komponenti naprezanja unesu u 0"-'[ dijagram. koja se sastoje od granuliranog materijala.. Slabo plasticna KR.L. Za krute i kruto plasticne betone dobio je tipicne oblike dijagrama (Slika 7. vidi se.24 1. Odnosi konzisteneija ispitanih raznim postupeima i za razlicite agregatnoeementne u smjesi betona [7. Presjek smicne kutije LHennitea.7). 4-) N o Deformacija. Oznaka i opis konzisteneije KS..25 1..03 I-.0 rz Stika 7.°V8 20 18 16 14 12 10 OS ROTACIJE 2 o RAVNINA SMICANJA Slika 7..9 1. Iza toga otpor kontinuiranom smicanju je manji.5.I. II VJ u \ MJERENJE SMICNIH SVOJSTAVA SVJEZEG BETONA Slika 7.7 0..5]. Srnicna cvrstoca se pripisuje uglavnom ukljestenju cestica u ravnini smicanja. cestice su odmah u direktnom kontaktu._. i u cijim porama ima vode.24 < 1... Reoloska svojstva se tada opisuju modelom kruto-plasticnog Coulombovog tijela: '[ = C Prije smicnog sloma dolazi do pomicanja cestica u smjeru suprotnom vanjskom tlaku (smjeru normalnog naprezanja). tgcp. L 'Hennite [7. Pri defonniranju tih materijala treba svladati otpor.. te dolazi do povecanja volumena.. Plasticna KF. Kut nagiba toga pravca. 87 + 0" ..8 0.8). Konzisteneije svjezeg betona Mjere konzisteneije . 140 '-_. .11-1..2..6 0.

!_) r2 kap i- e k t i v i r anje larnih sila Slika 7.. da su dinarnicke sile vibriranja svladale veci dio smicne cvrstoce [7. Karakt~ristieni T-E dijagrami za kohezivne granulirane materijale. Naprotiv. pravac 0IA u pornice se u krivulju OB. Do povecanja volumena ce doci. sv s kut unutr asnj eq trcnja normal no naprczanj e ad smi canj a promjena vo l umena Ih+l'lh G.I. Unutrasnje sile u svjezern betonu. djelovale su sarno sile kohezije.. koje se suprotstavljaju preoblikovanju. Smicna cvrstoca svjezeg betona prije. Sumami dijagrami iz L Henniteovih pokusa [7.55 vic 0.kPa l' 15~----~----r---~----~ KARAKTERI STl eN I PARAMETRI vic 0. paralelan s ravnirn dijelorn krivulje OB. Posebno je interesantan oblik dijagrarna za vrijerne vibriranja. da beton poprirna karakteristike tekucine. To je zrak pod atrnosferskirn tlakorn. krute rnjesavine betona s malorn kolicinorn vode). tj. da u sastavu betona irna veca kolicina zraka. sto znaci. a kada vibriranje prestane pomice se u pravac Ole. taj dio krivulje postaje paralelan s pravcern nakon vibriranja. smicna cvrstoca je prakticno jednaka nuli. povecao kut unutrasnjeg trenja.. c) beton tece uz smanjenje volumena. 88 .3) Ako se beton u smicnoj kutiji za vrijerne pokusa vibrira (Slika 7. Sile kohezije uglavnorn su rezultat udjela i djelovanja i uzrok su plasticnosti svjezeg betona. 150 200 200 kPa Slika 7..jer je beton ostao zbijen.. koje su posljedica svojstava cernentne paste. do srnanjenja volurnena ce doci u slucaju.10.9.8. Posljedica togaje.11. U podrucju u kojern su vibriranjern svladane sile trenja rnedu cesticama.3) P (. zavisno od sastava betona i nacina ugradivanja u srnicnu kutiju prije ispitivanja.10). za vrijeme i nakon vibriranja [7.3].!.. a) beton tece uz povecanje volumena. vecina zracnih pora cini povezanu kontinuiranu fazu.9). 'f. Nakon vibriranja se dakle. ako je uzorak bio gusto zbijen. b) beton teee uz konstantni volumen. sto znaci.. Nakon sto je normalni pritisak povecan do cdredene velicine. Do odredenog normalnog pritiska. Shematski prikaz unutrasnjih sila u svjezern betonu. kohcz i j a 100 nih ccst tca intcrfcrencija i trenje krup- T . rnogu se klasificirati na sile kohezije. Ako volurnen zraka znatno prelazi volurnen prostora koji je ispunjen vodorn (npr. rnogu nastati tri karakteristicna slucaja skicirana na r+s dijagrarnirna na slici 7.65 vi acna cvr s toca p c. promjena kapilarnih s ila radi promjcne vo 1 umena r1 + . koji prozirnlje poroznu granuliranu a)~b)L_ E ~( r-: T( _ C)L_ E E ~I (~ 89 Slika 7:11. cernentne paste u mjesavini a 50 100 150 200 kPa 't Slika 7. da su zma agregata ponovo dosla u intenzivniji kontakt i povecavanjern pritiska povecava se unutrasnje trenje u betonu. sile trenja i interferencije krupnih cestica i kapilame sile od povrsinske napetosti tekuce faze (Slika 7. ako su zma agregata pocetno bila u kontaktu. cr-'t dijagrarnu Pri ispitivanju svjezeg betona u smicnoj kutiji.

.Rotacijsk] visko . pa i ako se cdmah skine kalup. onda mjesavina uslijed plasticnog defonniranja nece postati dilatantna. Izgled betona s A) premalo. Ako se ovakvu mjesavinu zbije u kalup. . ima mali kapacitet za plasticnu defonnaciju....: 0 0.12). ona dobiva kontinuirano koherentnu strukturu dovoljne cvrstoce...38 1:6 . prvo se povecava udio supljina (voda + zrak) do nekog maksimuma. d ze ro 'rati ~oaksijalni valjak ili. koja time pokrece u rotacijsko kretanje uzorka svjezeg betona u posudi. Postepenim povecavanjern kolicine vode u svjezern betonu krute konzistencije. da je za prakticne potrebe dovoljno aproksimirati svjezi beton~. Masa betona se drzi povezanom djelomicno silama od povrsinske napetosti vode. a odgoYarajuca onzistencij!!JLeiona.. Veliki se dio manipulacija sa svjezirn betonorn. potrebna da se svlada otpor uzorka svjezeg betona pri raznim brzinarna rotacije.22 0. zavisno od promjene gustoce betona i brzine smicanja i zbog tiksotropije. u primjeni se cesto mijenja prividna viskoznost betona. To odgovara nonnnoj Konzistenciji cernente paste. Omjeri na krivuljama oznacavaju odnos cement: pijesak : drobljeni agregat. pa se u skladu s time. Promjene volumena svjezeg betona s promjenom kolicine vode. Granica tecenja (tu) dobiva se ekstrapolacijom. Prestankom djelovanja kapilarnih sila dio stabilnosti strukture betona. pa je njeno poznavanje od velike prakticne vaznosti. -< . U posljednje vrijeme sve se vise istrazuju mogucnosti mjerenja svojstava svjezeg betona reoloskirn mjemim postupcima. . mnoga prakticna zapazanja pokazuju i eksperimentalni podaci potvrduju [7.2a.22 0. vidi se. Vecina istrazivaca dokazuje. B) dovoljno i C) previse pijeska.. ~jecima.13. -< 3<1J 0. pa mjesavina opet postaje dilatantna.. a dodavanjem agregata se to smanjuje. tako da bi se defonnacije i tecenje pod djelovanjem vanjskih 'sila moglo opisati reoloskim modelima.. ukljucujuci cernentnu pastu. Voda je promijenila ulogu: dok je kolicina vode bila mala.1lS1LQWa konz. Ocito je.. audio supljina ispunjenih vodom se povecava (Slika 7. udio supljina pocinje postepeno smanjivati. a zrak u njima dolazi pod pritisak povrsinske napetosti tekuce faze u porama. Kod smicanja betona niz kosinu pri istovaru 91 90 . Veca kolicina vode drzi cestice na razmaku. '" + 0 0. Udio supljina se opet povecava ako se udio agregata drasticno poveca. Na taj nacin dobiva se konstantna prividna viskoznost (p ) za cijelo podrucjemjerenja Slika (7.18 0.. ko'a da'e minimalni volumen supljina zove se OSlloVlli sadriaj vode. a djelornicno zbog kohezijskih sila cestica cementa. Supljine u kojima je zrak postaju sve vise sfericnog oblika. Medutim.26 A) B) C) Slika 7. kao presjeciste krivulje tecenja (krivulje konzistencije) aproksimirane pravcem.lD 0.34 Vv Ka1ii5ina vade V 0. 0.. Na slici 7. _Kolicina vode. jer se zbog razmicanja cestica volumen poveca..mjeretW:_ svojstava ~. pa to onda utjece i na manji otpor pri kasnije izmjerenim manjim brzinama rotacije.. '0 . Jeri se velicina momenta torzije. pa odnos smicnih naprezanja (r) i brzine defonnacije 6') nije s.12.42 0.peraja. Tek ako mjesavina sadrzi velike kolicine cementa i vode (tekuca konzistencija)..14). dilatantnosti.14 ~ Vadam ispunjen prastar 0.30' 0.18 0.12... ::.30 >U) <1J C . da odrzi svoj oblik. ona je cinila glavnu silu koja drzi cestice zajedno. od mijesanja u betonari do konacnog zbijanja u oplati i zagladivanja povrsine obavlja uz relativno male brzine smicanja. da se promjenom volumena betona mijenja odnos tekuce faze i zraka u porama.2] da su pri preoblikovanju svjeze betonske mjesavine jasno izrazene pojave tiksQllmili . a zatim se daljnjirn dodavanjem vode. ~ POSTUPeI MJERENJA SVOJSTAVA TECENJASVJEZEG BETONA strukturu. ali velicina defonnacije obicno je ogranicena.c ..r ~ -'< <1J 0. Mjerenja pocinju od najvece brzine (cca 150 do 200 o/rnin). Najmanja kolicina vode kod koje nestaje djelovanje kapilamih sila je ista ona kod koje nastaje minimalni udio supljina u mjesavini.26 Slika 7. koji je od njih nastao. U drugom slucaju rnoguce je mjesavine plasticno defonnirati. Preostala sila kohezije je posljedica privlacenja medu najsitnijim cesticama pijeska i cementa.. s osi apscisa..L ~nearan.34 {g .stencija. da cementna pasta ima najveci udio supljina (voda+zrak).06 O. vee prema trenutnom stanju (zakrivljenosti meniskusa tekuce faze) aktiviraju iii ne aktiviraju kapilame sile.. pri cemu se uzorak dove de u razrahljeno stanje.. U prvom slucaju su mjesavine karakteristicno dilatantne i izgledaju rnrvicaste kada ih mijesamo. Kod osnovnog sadrzaja vode svaka granulirana mjesavina.. takoder nestaje.

koji nije bio dobro ugradljiv. da se moze uz raspoloziva transportna sredstva i sredstva za zbijanje. i prim~ Jli == tgaJ Jl2 == tgaz Jlj == tga) iz transportnih sredstava. a kada vlaga izade na povrsinu ona je tamnije boje. Ispitivanjima razlicitih sastava svjezih betona. uspjesno ugraditi i zbiti do propisane gustoce. Promatranjem ovih manipulacija u praksi. K valitativni oblik krivulja tecenja svjezeg betona dobiven mjerenjima u viskozimetru [7. Princip odredivanja reoloskog modela svjezeg betona u rotacijskom viskozimetru jeri prakticnih mjerenja u viskozimetru s kukom.15. da postoje tri tipicna oblika krivulja tecenja (Slika 7. beton zbija i poprima karakter tekuce mjesavine. kada se vlaga povuce u kapilare povrsinaje svijetlija. tako da se pore potpuno popune vodom i tanki povrsinski sloj postane tekuc i podatljiv za ravnanje.15). ponasa kao cvrsto tijelo. U praksi se cesto puta polazilo od uvjeta tlacne cvrstoce kakvu beton mora imati u konstrukciji. a to je tipicno za sastave betona s malom kolicinorn cementne paste. Za gotovo sve betonske mjesavine karakteristicno je smicno popustanje na prijelazu iz podrucja prividne viskoznosti !ll u podrucje prividne viskoznosti !l2. Promjene u konzistenciji betona prate i promjene u stanju vlaznosti povrsine. Sve krivulje tecenja imaju donju granicu tecenja. Zbog srnicnog naprezanja. Tako se npr.4].6 5 . pri djelovanju relativno malih smicnih naprezanja. srnicno popustanje. povrsina postane vodoravna. te u kalupu zadrzi oblik "stosca". Prema tome reoloski model svjezeg betona treba definirati pomocu promjenljive. Za mnoge mjesavine je smicno naprezanje na donjoj granici tecenja vece od smicnog naprezanja u prvoj brzini rotacije (crtkane 1inije na slici 7. U 93 .15). kapilame sile tada vise ne privlace krupne cestice i dolazi do smicnog popustanja. Ovo karakteristicno smicno popustanje pojacano je i zbog svojstva tiksotropnosti cementne paste. Cd\ Utjecaj raznih cimbenika na svojstva svjezeg betona Osnovno polaziste pri projektiranju sastava betona jest. Karakteristicne promjene prividne viskoznosti pojavljuju se kod gotovo svih betona na pocetku krivulje tecenja. manje ili vece ocvrscavanje iii povecanje fluidnosti svjezeg betona. Ta cinjenica posebno izdvaja tocku oznacenu brojem 4 na krivuljama tecenja (34 o/min). isti povrsinski sloj poveca volumen. zavisno od omjera agregata i cementne paste u mjesavini.1" 1"d 1"d r Slika 7. sto odgovara 0"-£ dijagramu "a" na slici 7. pumpanja betona i pri klizanju opIate po betonu relativno su male brzine smicanja u betonu. Pri tome vjerojatno presudnu ulogu ima trenje izmedu zma agregata. laganim udarcima zbija se povrsinski sloj betona. Na kraju. u podrucju vecih brzina rotacije. plasticnom tecenju nakon povecanja volumena betona. smicanjem gladilicom po povrsini. Za vrijeme izlijevanja se beton razrahli i poprimi svojstva cvrsce rnase. Karakteristicne promjene prividne viskoznosti mogu se djelomicno protumaciti kao posljedica dilatancije i na nju vezanih promjena stanja tekuce faze i zraka u porama. zavisno od sastava betona i stanja pocetne zbijenosti. sto znaci. prilikom prijevoza betona plasticne konzistencije u kolicima na gradilistu zbog laganog potresanja. Pri vecoj brzini dolazi do daljnjeg razrahljenja betona i kidanja meniskusa tekuce faze u supljinama. za neke je mjesavine karakteristicno 92 Slika 7. da se svjezi beton. a za druge smicno ocvrscavanje. rnoze se zapaziti. koje se mogu zamijetiti u promjeni boje povrsine betona.11. Zato je ispravnije mjerenja u viskozimetru zapoceti od najmanjih brzina tecenja. tj. obicno najprije dolazi do povecanja volumena betona i tekuca faza se povlaci u supljine.14. da svjezi beton mora imati takvu obradljivost odnosno konzistenciju. pokazalo se je. pa se tijekom prethodnih ispitivanja odabrao sastav. i takav se beton relativno lako izlije u kalup. Iza te tocke. a ne konstantne. i ponovno ocvrsne. aktiviranjem kapilamih sila. tj. Vibriranjem se zatim svladaju unutrasnje sile trenja medu cesticama i beton se poput tekucine slegne i poprimi oblik kalupa. Kod nekih se krivulja tecenja jos kod vecih brzina pojavljuje smicno ocvrscavanje. prividne viskoznosti. kapilame sile se povecavaju i dolazi do ocvrscavanja. Pri zavrsnoj obradi povrsine betona. na prijelazu od donje gran ice tecenja na prvu brzinu tecenja (5 o/min) i kod srednje brzine (34 o/min).

. \ Rjecni agregat KS KP KR VI = ~: 125 135 155 185 145 165 180 200 175 195 205 215 140 150 175 205 165 185 200 220 190 215 225 235 (J [nk. --_.20 3.----------- .Vp) + Vk + f.)."\.10. Prema tome gornja sumama jednadzba potrebe betona za vodom moze se pisati: O. a narocito u nepovoljnim (vrucirn) klimatskim okolnostima.27 120 130 140 155 135 140 150 175 145 165 185 200 145 155 170 190 160 175 185 205 180 200 215 230 160 175 190 210 180 195 205 225 200 220 235 250 95 105 120 150 115 130 140 170 135 160 175 185 Utjecaji temperature smjese i starosti svjezeg betona na konzistenciju su veliki. konzistencija svjeze mjesavine u prvoj aproksimaciji zavisi jedino od kolicine vode. koji se pri obradi nece segregirati i nece se pretjerano izdvajati voda nakon zbijanja._-----" . 0 tome treba voditi racuna kada se beton prije ugradbe duze vremena transportira. koja zavisi od oblika zrna..3.--------- 95 . da se ukupna kolicina vode prilikom podesavanje konzistencije betona.5% tez. Kolicine potrebne vode date su za granicne linije prosijavanja agregata.30 2. mijenjati u relativno sirokim granicama. tako da ispravno projektiranje svjezeg betona dobiva sve vise na vaznosti. Svojstva svjezeg betona moraju se kontrolirati ina mjestu proizvodnje i pri preuzimanju na mjestu ugradbe.vodu potrebnu za normnu konzistenciju cementne paste i I':.61 3. Kolicina potrebne vode u kubnom metru ugradenog svjezeg betona moze se rasclaniti na: Va' vodu koju upije agregat (obicno 0. od mase agregata). Litara vode za metar kubni svjezeg betona Drobljeni agregat 0 vrsti a.V k' dodatnu vodu za podesavanje zeljene konzistencije betona.V ..J .. nije dovoljno sastaviti dobar granulometrijski sastav.75 2. dodatne vode.9).--_.---- _ _-----_---------_. KP~D{ Af J. Nairne. ~ se jos mora osigurati dovoljna \j'1Cina sitnih ce~tic~. Njih Ci~. vodu koja omoci povrsinu agregata. Konzistencija. pa je vazno projektirati sastav svjezeg betona tako. Ova vazna osnovna zavisnost koristi se u postupku projektiranja sastava betona. jer se ta konzistencija betona obicno postize dodavanjem plastifikatora iii superplastifikatora u mjesavinu. tako i neki rjecni agregati nepovoljnog oblika i vrlo hrapave teksture imaju vecu potrebu za vodom.I Granicna linija Modul zmavosti KS ~. Kolicina vode' potrebna za normnu konzistenciju (nk) cementne paste u betonskoj smjesi je linearno proporcionalna kolicini cementa: Vk=nk· C. tako da za njih treba odabrati pocetnu kolicinu vode za odabranu konzistenciju iz grupe za drobljeni agregat.64 4. a SI konzistencija koja se zeli postici.5 do 1.--'-.91 4.Priblizne vrijednosti potrebe za vodom svjezeg betona pri temperaturi 20°C ovisno agregata i trazenoj konzistenciji (KS. SASTAV BETON A 1SITNE CESTICE Za dobar sastav betona.89 3.3. pa prema tome i obradljivost svjezeg betona se s vremenom mijenjaju. a zavisi od specificne povrsine agregata odnotno modula zrnavosti (prema tablici 4. Kolicine vode navedene u Tablici 7.~~_s~~a_~0!:1zlm~J'::_~~~~__P!J_es~~?~!: ali treba voditi racuna 0 tome.~oJs!ya . da ima potrebnu konzistenciju u trenutku ugradbe u konstrukciju.72 3. Ade potreba te frakcije za vodom (T~bli~a 4. pa ih treba posebno uvesti u projekt sastava betona. Priblizne kolicine potrebne vode za odabranu konzistenciju betona.1}::tJ-. vrlo su korisne za koncipiranje pokusnih mjesavina pri projektiranju sastava betona. svojstva ocvrslog betona.D~Atv ~.48 4. KR).66 2. Pri tome se onda mijenja po volji vodocementni faktor.)J~\/"~iKR .i ukupna kolicina cementa i najsitnijih zrnaca pijeska... tj. C + VAl + Va A63 A32 A16 A8 B 63 B 32 B 16 B8 C63 C32 C 16 C8 94 6. teksture (ovaj dio moze se procijeniti iz poditaka u Tablici 7. tablici. --. ta zavisnost znaci.VK Eksperimentalno je ustanovljeno.: Vj. a za stvarne granulometrijske linije mogu se interpol irati vrijednosti u funkciji modula zrnavosti agregata... pa neki istrazivaci izracunavaju vodu potrebnu za osnovnu konzistenciju betona kao sumu vode potrebne za normnu konzistenciju cementne paste i potrebe agregata za vodom: Tablica 7. I':.-Q-!£.!. sto nedopustivo povecava vic faktor i time pokvari sva svojstva betona u odnosu na projektirana. da glinene cestice (mm) djeluju nepov~()_A. da se kolicina cementa moz~.. V . . pri temperaturi od oko 20°C navedene su u Tablici 7. Kako drobljeni agregat.15 7._.3) i mineralosko petrografskog sastava agregata. moze izraziti u funkciji mjere slijeganja: J KOLICINA VODE I KONZISTENCIJA BETONA Za odabrane sastojke betona. a da konzistencija ostaje ista. Prema danasnjern stanju u tehnologiji betona sve se vise betona spravlja u centralnim betonarama i transportira na velike udaljenosti.3.takvim slucajevima se obicno tijekom transporta iii prije ugradbe dodaje voda. V = Va+ +(Vp + f. Stvarne potrebne kolicine vode za projektirani sastav betona moraju se odrediti eksperimentalno. 0 cemu ce biti govora u poglavlju 0 projektiranju sastava betona.je udio promatrane frakcije agregata. Za tekuce konzistencije betona vrijednosti nisu navedene u gdje je So osnovna konzisrencija. KP.

Tablica 7. Vee ina pucolanskih materijala dodanih betonskoj mjesavini smanjuje izdvajanje vode.aJi. te ako je veci vodocementni faktor. ro c: Tablica 7. Kolicinu aeranta treba podesiti tako da volumen uvucenih pora bude priblizno jednak onirna u Tablici 7. • povecanje kolicine krupnije frakcije._nij_(!_~t~_Il(): Medutim..[65 0. • povecanje gustoce krupne frakcije u odnosu na pijesak. koje poboljsavaju kohezivnost mjesavine zamjenjujuci odgovarajucu kolicinu sitnih cestica cementa iii pijeska. Djelomicno se mogu kompenzirati uvucenirn zrakom (pornocu aeranta).""~a~e ne izdvaja voda. 5. nego popravljati stete.Yil __ P~21:J[Jost svjezeg betona. narocito ako je finoca mliva mjerena prema Blaineu manja od 3000 crnvg. pa je obmuto proporcionalno viskoznosti te otopine. m3 0. da agre~ ~ seFe~i!_a. Malo izdvajanje vode na povrsinu ugradenog betona (cesto se ujlotrebljava eng\. Preporuccne kolicine uvucenih pora ovisno ° maksimalnom :~ 1. prema nekim ispitivanjima cementi koji imaju vecu pocetnu reaktivnost (veci C3A i C3S) imaju manje izdvajanje vode.. a narocito superplastifikatora. Nairne.15 zmu agregata..Og-betQna svede na minimum:--Ove-pojavemogu biti vrlo stetne.. izr~ svojstveno je gotovo za svaku betonsku mjesavinu.e_RQ<i'@~!Jlij_e. Iz toga bi se moglo zakljuciti. • smanjenje udjela cementa. Izdvajanje vode zapaza se jasno kod betonskih elemenata vece visine. • povecanje udjela zma nepovoljnog oblika.0 ocvrslog betona. StQ moze imati negativne posljedice za svojstva ocvrslog betona. to ostavlja za sobom nepovoljnu strukturu betona.~_1. Tek u krajnjem slucaju kompenziraju se povecanjern kolicine cementa. Maksimalno zmo. treba posebno paziti. Zato prilikom koristenja plastifikatora. ~ STABILNOST SVJEZEG BETONAI UTJECAJ AERANATA -·-Pod·stabilnose. koje se koncentrira na vertikalne kapilare.kemijske r~~~iJe~~eduju·sp~_P~<?I1~~. npr..__kada. il o ~ . koje bi prouzrocile. Promjena konzistencije svjezeg betona u laboratorijskirn postupkom faktor zbijanja.iJ~Q~a~o cetvrti perioa"1<raj yezaoj.[25 0. Veci sadrzaj alkalija smanjuje izdvajanje vode.0 3 [. • promjena u kolicini vode.5.ieSanja. ' Plastifikatori povecavaju izdvajanje vode. i to narocito u prvih nekoliko minuta. no to je tocno sarno do temperature od oko 24°C.lLS.. 25OL_-'---1""O"_-'---=-20'::--'---:.0 [6. v.!. Dobrim dijelom takvo je ponasanje betona posljedica kemijskih reakcija cementa i vode.vodomotpQcinje reakcija uz relativno veliko oslobadanjetopline. Faktori koji povecavaju sklonost betona segregaciji su sljedeci: • povecanje maksimalnog zma preko 25 mm. . • smanjenje udjela pijeska. Preporucene minirnalne kolicine sitnih cestica u betonu. a mnogo ih je lakse sprijeciti..[ [0 8.5.5 63.0 16. ako oocre-aoznatnijeg izdvajanja vode.4. jer se nakon toga naglo povecava viskozitet svjezeg betona. onda se posebno dodaju u obliku kamenog brasn~filera) iii kao fino mljeveni pucolani. Potrebne kolicine sitnih cestica za metar kubni svjezeg betona zavise od maksimalnog zma agregata u mjesavini (Tablica 7.4). Aeranti smanjuju dodavanje u beton. Sklonost svjezeg betona segregaciji moze se sprijeciti ispravnim projektiranjem sastava..5 nakon mi.p. pa je i s toga stajalista povoljno njihovo UTJECAJVREMENAI TEMPERATURE Nakon spravljanja svjezi beton s vremenom postaje sve kruce konzistencije.ecestice u svjezem betonu. a pogoduje mu grubo mljeveni cement.izdvajanje vode. jer one povecavaju privlacenje cestica. da se osigura dovoljna kohezivnost mjesavine. Sto se tice mineralnog sastava cementa. (Q_I!.16.:. mm 8..3 Stika 7. a plasticno s~llanje i slijeg~~_~!).4~O ro u.0 Volumen uvucenih pora.05 Prirodni sljunak .7 3.Y~JIl_()_'~p_9cet~k_yezanja. mm Volurnen sitnih cestica u nr' betona. 96 97 . pa ukoliko ih nema dovoljno u osnovnim sastojcima betona.[40 0.16). Maksirnalno zmo. ~~bn1l1:ohezivno~mjesavin~. Iza toga slijediperiod 09 n~1c9Hk9_s. Sitl1.. Zato se za praksu uzima kao mjerodavno ispitrvanje -kon~ist-enCiJe teknakon 10 minuta (Slika 7. da je izdvajanje vode u toliko vece sto je temperatura visa. a narocito dodavanjem mljevenog kvalitetnog pucolana iii aeranta. 1. . . promjenom iz kontinuirane u diskontinuiranu krivulju prosijavanja.5 64.a". Izdvajanje vode je posljedica procjeciivanja vodene otopine kroz propusnu strukturu svje'zeg betona. tako da mjesavina postane suvise suha iii suvise vlazna.I1rvQ!DJ<2I1till<:1:1J_~.0 31. aerant uvlaci u strukturu svjezeg betona zatvorene pore sfericnog oblika. narocito u pogledu vodonepropusnosti i trajnosti.J~O Vri.jeme -_'_--.9. % 7-[0 "'" Drobljeni vapnenac 1. velicine 10 do 300 11m.e~o_d~~ii_I!~~_i. ako su svi drugi sastojci betona ostali u istim omjerima. min uvjetima mjerena 2. U procesu vezanja mogu se dobro razlikovati cetiri faze kemijskih reakcija.

kada se ispituje prakticno svaka zamjesana sarza. Rezultat ispitivanja 99 .rlenta:Ta-poj~vaePQ:iriatiJA9.17)... GUSTOCA SVJEZEG BETON sliieganjt 40 60 Temperatura betona 80 100 120 of Slika 7. V .:rijeme vrlo male cvrstoce.l . pa kako je beton u to .Gustoca svjezeg betona ispituje se svaki puta kada se mjeri konzistencija. Kraj vezanja je vrijeme proteklo od trenutka kada je beton zarnijesan. pa do trenutka kada nakon izvlacenja pervibratora beton se vise ne zatvara (ostaje rupa). promjena obradljivosti s vremenom i s temperaturom. i obmuto. da se odredi vrijeme vezanja betona lezi u tome. se ugradivanjern i zbijanjem u posudi poznatog volumena. Posljedice plasticnog skupljanja betona. • temperature. Prakticniinteres. Slicno na mjestima naglih promjena presjeka. koji je prije mijesanja betona bio suh. Odmah nakon pocetka vezanja cementa dolazi do odredenog oslobadanja vode iz mjesavine i slijeganja cvrstih cestica. Temperatura betona znatno utjece na potrebnu kolicinu vode za odabranu konzistenciju svjezeg betona (Slika 7. c: <U Cl. ali su plitke. . koje se moze dobro uociti na betonskim elementima vece visine.. da su srazmjemo jednostavna.:~ ~- Ispitivanje svjezeg betona ~ -' Velika vaznost ispitivanja svjezeg betona Je u njegovom preventivnom karakte~.lpI_a~!~JjanjeljTo j __ jeupfVomre~llPQslj_c:(lica. jer je deformacija sprijecena dijelom betona koji ne gubi vodu. • gustoce betona. npr. Pot reba za vjdom . koje je posljedica smanjenja volumena cementne paste uslijed kemijskih reakcija pri vezanju cementa. Redovna kontrolna ispitivanja su sljedeca: • konzistencije.18). Prednost je vecine ispitivanja svjezeg betona. \ 10 20 )0 40 50 15 \ \ \ . vrijeme vezanja.. Beton koji se slijeze. sto se opet manifestira kao plasticna pukotina. homogenost svjezeg betona. Posljedica toga je slijeganje betona. Ispitivanja svjezeg betona trebaju narocito ucestati u pocetku proizvodnje cdredene partije betona. nastaju tzv.. .17]. D> .Cl. Utjecaj temperature na konzistenciju prema mjeri slijeganja odnosno na potrebu za vodom svjezeg betona odredene konzistencije [7.l 13 Slika 7. / "" 10 .betona. Vrijeme _vez_a_l1ja __ ~Ql1amQze ___LQdreditj__nonniranim ~ s 2Qs. zadrzavaju krute sipke armature.apor~cijomsaslobodne_p_ovrsi~ili upijanjavode u oplatu iii podlogu betona iii upijanja agregata. Ove pojave rnogu se izbjeci sarno ispravnim projektiranjem sastava betona.18. Plasticno skupljanje moze se najvecim dijelom smanjiti ispravnim sastavom (poglavlje: Volumne promjene betona) i njegovanjem mladog betona. PLASTICNO SKUPLJANJE BETONA los dok je cementna pasta plasticna. pa na tim mjestima nastaju pukotine (Slika 7. Veea kolicina vode i niza temperatura produzuju vrijeme vezanja. prijelaz grede u plocu.cije (Proctorju svjefi beton.gu~itkav()C!eey. apsulutni iznosi slijeganja betona su vrlo razliciti. koja daju potrebnu informaciju 0 kvaliteti proizvedenog betona tek nakon 28 dana. Promjena temperature vise utjece na beton s vecorn kolicinom cementa. klimatske prilike itd. smanjuje joj se volumen. da ga se prema potrebi podesi odgovarajucim dodacima obzirom na udaljenost transporta. • sadrzaja zraka.. . plasticne pukotine. kao sto je analiza svjezeg betona.. . i to u redu velicine oko 1%UkUpnog vol~mena_~~r. vee male promjene u sastavu betona rezultiraju znatnim promjenama konzistencije betona. ili kada !se ispituje sadrzaj zraka..> a .Vrijeme vezanja betona nije isto kao i vrijeme vezanja cementa. Te pukotine su 98 \I Ispituje r. Posljedica plasticnog skupljanja su vlacna naprezanja u povrsinskorn sloju betona.17. potrebu betoniranja sloja na sloj bez radnih reski. tako da se moze intervenirati jos prije nego je beton ugraden. iii kada se uzimaju uzorci za ispitivanje cvrstoce betona.tupkom_pem:_tra. Na gradilistu sevrijeme kraja vezanja sV]ezegbetona rnoze odrediti postepenim izvlacenjem pervibratora iz betona u cdredenim intervalima vremena. V) 0r-j . Nairne. Plasticn~JjanJe pojacava-WtutogenQ skupljanje cementne jiaste. pri povrsini siroke.. 5 . izdvajanje vode. Zato se ona provode cesee nego ispitivanja ocvrslog betona. Osim toga povremeno se provode jos i slozenija ispitivanja. slicno kao i kod cementne paste igle -(Vicat).

Betoni s manjom kolicinom cementne paste (cementa + voda). da se od dobivenih podataka oduzme procijenjena kolicina sitnih cestica iz pijeska.usporeduje se s proracunskorn gustocorn svjezeg betona.19. Zatim se u tlacnoj komori na poklopcu pomocu pumpe poveca tlak zraka. ocitavati volumeni pora ispunjeni zrakom. u kojem su jedini stlacivi dio pore zraka u betonu.25 mm. pa se mjerenjem gustoce betona ujedno moze odrediti i kolicina zraka u betonu. Po stupak analize svjezeg betona iziskuje puno vremena i veliku vjestinu u ispitivanju. V. Porometar za svjcfi beton. onda se sadrzaj zraka kontrolira pri svakom ispitivanju svjezeg betona. betoni s vecom kolicinom agregata imaju vecu gustocu. kako tece proces vezanja cementa.V. -1 c·· SADRZAJ ZRAKA Kolicina zahvacencg zraka u svjezem betonu obicno se ne kontrolira tijekom redovne kontrole betona.P2) P2 P2 da se mogu odmah Skala manometra na porometru obicno je tako podijeljena. Nairne. Ukoliko granulometrijska linija agregata odstupa od optimalnog pakiranja zrna utoliko je veci sadrzaj zahvacenog zraka. 100 101 . iii nakon transporta do gradilista. tako da je uvijek moguce raspravljat\ 0 opravdanosti ispitivanja i tocnosti rezultata. Najveci utjecaj na promjene u gustoci betona ima promjena u kolicini zraka. ali oba postupka ne daju precizne podatke. pa je potrebno ustanoviti i otkloniti uzroke tih promjena. Kolicina cementa se odreduje ispiranjem na situ 0. a za mikrobetorfe (D<8 mm) je I litra. Otvaranjem ventila prema loncu izjednaci se pritisak u komori i u loncu. Osim toga za vrijeme samog po stupka. Ako se radi 0 betonima s uvucenirn zrakom. Iz izmjerenih promjena pritiska moze se izracunati volumen zraka u betonu prema: p. Volumen lonca je 8 litara za nonnalne betone. = P2V2 = P2(V1+Vz). Mjeri se porometrom kojega se rad zasniva na Boyle-Mariotteovom zakonu (Slika 7.19). tj. pa i pogreskama. s time. Lonac se zatim poklopi. Kolicina vode u uzorku odrec1uje se susenjem iii izotopima. Jedino na osnovu velikog broja ovih dugotrajnih ispitivanja moglo bi se doci do pouzdanijih rezultata. zorak betona ugradi se u 10nac""40 propisane zbijenosti. ANALIZA SVJEZEG BETONA Analizom svjezeg betona se provjerava stvarni sastav betona nakon mijesanja u rnjesalici. To je posebno uocljivo kod betona s manjim kolicinama cementne paste.(PI . iii cak nakon ugradnje (najcesce u slucaju mlaznog betona). a to je najvazniji podatak 0 sastavu betona. za vrijeme transporta i pri ugradnji dolazi do promjena u svojstvima i sastavu svjezeg betona. Manometar Tlacna komora Pocetno stanje pritlska komoru Popunja vBnje vodom 1 unosenje pocetnog u tlacnu IzjednBcenje pritiska zraka u tlacnoj komori 1 loncu Slika 7. postupak doziranja sastojaka u mjesalicu vrlo je grub i dolazi do kvarova na urec1ajima i pogresaka u doziranju. jer je vrlo osjetljiv i na najmanje pogreske u proceduri i u mjerenjima. Takoder. mijenjaju se svojstva i sastav betona. Kolicina toga zraka je pokazatelj 0 kvaliteti granulometrijske linije agregata. I taj podatak podlijeze ocito vrlo grubim procjenama. a meduprostor izmedu uzoi'kabetona . komore na poklopcu popuni vodom.

1. s vremenom se mijenjaju. St~vi. kao uostalom i sva druga svojstva ocvrslog betona.103 t . i bitno zavise od termohigrometrijskih uvjeta u kojima se beton nalazio tijekom ocvrscavanja. a najcesce se zapravo radi 0 vrlo slozenim prostornim stanjima naprezanja. i se__ <----~-. kao i tijekom samog ispitivanja. Za armiranobetonsku gredu opterecenu na savijanje propisuje se cvrstoea najednoosni tlak. Pri projektiranju konstrukcija uvijek se nastoji iskoristiti veca tlacna cvrstoea. da testovi cvrstoce vrlo slabo odgovaraju nazivima. umornost iii udarna cvrstoca. Medutim. kod ispitivanja cvrstoce na tlak. a postoje tri testa za vlacnu cvrstocu od kojih svaki daje prilicno drugaciji rezultat. u mnogim nosivim elementima beton je izlozen direktnim vlacnim naprezanjima iii savijanju. da naznace u kojoj Slika 8.ciran<Lc_Y~§1~_a_g~n~~_.~_s 1\1'. Marko noosni tlak. Tome se prilagodava uzduzna i poprecna geometrija nosivih elemenata kao i uvjeti oslanjanja konstrukcije. Kut nagiba smicne plohe ovisi o velicini kohezije i kuta unutrasnjeg trenja betona. Projektirane vrijednosti cvrstoce (marka betona) imaju znacenje potencijalne odnosno trazene kvalitete. To se rnoze zakljuciti vee iz oblika sloma betonskog uzorka opterecenog na tlak (Slika 8. Raznim tipovima opterecenja odgovaraju razni oblici zakazivanja betona.:.se. koja daje najprikladniji podatak za odredenu namjenu. Zanirnljiva je cinjenica. betona __li_l~J)~_c. Kod drugih nosivih elemenata mogu biti mjerodavne torziona cvrstoea. CVRSTOCA BETONA Znaca] cvrstoce betona Ocvrsli betonje krhki materijal. pa je vazno pri projektiranju odabrati relevantnu cvrstocu.1). Tipican oblik sloma betonskog uzorka opterecenog najedmjeri se je priblizilo naznacenoj kvaliteti.8. i cvrstoee na vlak iii smicanje su znatno manje nego na tlak. i testiranja cvrstoce na standardnim laboratorijskim uzorcima s druge strane. a numericke vrijednosti rezultata ispitivanja kontrolnih uzoraka tijekom proizvodnje betona imaju smisao. U svim slucajevima podaci za projektiranje izvedeni su iz ispitivanja nosivosti velikih konstruktivnih elemenata s jedne strane. test za cvrstocu na jednoosni tlak. a za pukotine u betonskoj ploci prometnica mjerodavna je vlacna cvrstoca na savijanje. Svojstva cvrstoce. do zakazivanja ispitivanog uzorka dolazi zbog'prekoracenja vlacne i smicne cvrstoce. cvrstoca pod viseosnim stanjem naprezanja. Tako na primjer. u stvari se izvodi pod slabo definiranim troosnim stanjem naprezanja. povezanih proracunskim modelom.jfi.

Uzorak za ispitivanje treba biti zasicen vlagom (ne smije poceti isusivanje). tako da na pocetku unosenja opterecenja ploca ravnomjemo nalegne na gomju povrsinu uzorka.Q<gve6eg··OcimakSimaino potrebne sile sloma (Slika 8. <U <U -j © a:: Ql 05 o -- podmetacem od sperploce 8 mm C .· .cm. pokazuju vece skupljanje. 1 u slucaju kada je jedno od ovih svojstava vazno za ispravno funkclO~ura. pa se cesto u 105 Zglobno ploca Pogon kidalice prese Slika 8. visine. ~ <'Tlacna cvrstocaDeto~~sestandardno odreduj~j~pitiv~l~~LU.!lj~.nJe betons~e konstrukcije.MB uz to brojkom koja ozna~a~~ p!~jekt._.. Uzorak betona se u kalupu potpuno zbije i gomja povrsina zagladi. bez obzira na njihovu relativno veliku krutost. Zbog toga su ispitivanja valjka. ( '\® f=::::::::.Qst! 2. pa su to onda valjci razlicitih promjera i visina.2). " Slika 8. koji su vrlo preciznih dimenzija i planparalelnih stranica.nahetercgenost struktiire betona 1 veliko rasipanje rezultata ispitrvanja moze se projektirana cvrstoca usporedivati s ~ostig?utim poje~inacnim c.. staviti u presu i ispitati. Ti faktori zavise od cvrstoce betona. Tako dobiveni rezultati cvrstoce bitno su drugaciji. Hidraulicna presa za ispitivanje tlacne cvrstoce betona. 104 . tako se npr. tako da nakon vadenja iz bazena s vodom iii iz vlaznog prostora uzorak treba sarno obrisati. -o 15 0 . ?d Obzirom.cm.~viji :~ tekucin~ i plinove. otpomiji na razaranje. ne~ropustlj. 0 strukturi cementnog kamena. treba ga posebno projektirati i dokazivati prethodnim 1 kontrolnirn ispitivanjima.. VI >0 A B- bez podmetaca 5 '-< .1)... Medutim. Opterecenje se na uzorak nanosi preko krutih i teskih._.Q. I~a. i rela1iV-rlevTaz~osii 've'cc'()Cr 95%. jer je laksa.tH:. najcesce potapanjem pod vodu. Kada je beton dovoljno ocvrsnuo.!li'iet]~a.4). pa su rezultati ispitivanja znatno veci nego kada bi se smanjilo iii potpuno eliminiralo trenje (Slika 8. Postignuta cvrstoca betona moze cesto puta posluziti i kao dobar pokazatelj postignute kvalitete d~gih svojstava betona.JJku_P!10~_dana od dana izrade un()nniranil!l. a zatim se zastiti od mogucih gubitaka vlage uslijed evaporacije tako. do sloma.lI~i_~~_izkalupa inj~g. Uzorak mora biti dobro centriran. U drugim slucajevima se uzorak pili iz konstrukcije.5 podmetacem od gume 25 mm 05 Odnos hid Testiranje cvrstoce betona TL~CN~(. pa se za preracunavanje na nonnirani uzorak. to n.se_:z:J~9g_trenj_aj.z!l1ed. Tlacna cvrstoca betona je maksimalna postignuta sila podijeljena s nominalnom povrsinom poprecnog presjeka uzorka. Razloga za to moze biti vise. 1-0 . a to znaci 0 vodocementnom faktoru 1 stupnju hidratacije.celicnc ploce i uzorka betona nalazi pod troosnim stanje1l1 n.. prema stanju naprezanja u srednjoj trecini vi sine uzorka.c\'rstQCa_Q~()lla.l povrsina. To je posljedica cinjenice. bliza jednoosnom pritisku negoli ispitivanja kocke.a. Ti se uzorci prave ugradivanjem reprezentativne mase betona u celicne iii plasticne kalupe. da nose opterecenje. <U i 20 .3).:.8 @. Tome doprinosi i defonniranje celicnih ploca prese. .lje ~vlJ~k tako.. propisanom brzinom.. od 'kojih je donja fiksna. a manje puzanje. Opcenito su cvrsci betoni kruci. Trenje sprecava sirenje uzorka pod tlakom. Kada se opterecenje nanosi vecom brzinom rezultat ce biti veca cvrstoca betona (Slika 8.Su.apr(!~~nja.. Nakon 28 dana uzorak se ispituje u presi odgovarajuceg ~)~jJi@lte~b~al~~J.:U_f:orak.i~~Q~5YrS~Q_C_~JQU_U_S.rstocam?. kojim je definirana projektirana cvrstoca betona. ravnih celicnih ploca. Opterecenje se nanosi postepeno.jirugi dan.(l velicine brida 20 ern iii na valjcirnapromje~aJ5.•> . da se kalup prekrije i cuva u laboratorijskim temperatumim uvjetima.ntativnih uzoraka pornocu parametara cvrstoce odredenih postupcima tehnicke stattsPrimama funkcija vecine betonskih konstrukcija jest.3.l1£l_~~ck~m. . tike.2. pa se cvrstoca betona uzima kao osnovno mjerilo njegove kvalitete. mora dobiveni rezultat preracunati pornocu faktQra konverzije (Tablica 8. Cesto puta se cvrstoca betona ispituje na probnim tijelima drugacijih dimenzija iii drugog oblika.V. a gomja je zglobno pricvrscena.~ .l.~RSTOC?~. Utjecaj velicine uzorka i trenja izmedu celicne ploce prese i uzorka betona na rezultat ispitivanja cvrstoce betona [8.kQ__dobiyeni rezultat naziva jednoosna tlacna ._~~l11perature~f.1]. da sva svojstva ocv~slog b~to~a OV1S~.t--~ 20 25 30 10 '·5 c . sve cesce ispituje cvrstoca betona na kockama s bridom velicine 15 ern.repreze.. vrste agregata i drugim-karakteristikama konstituenata betona.

Vee pri cjelovitom teorijskom tumacenju viacne cvrstoce. vlak (tensile).02 1. ---- Valjci ll>xh 0. Tako prema Weibullovoj statistickoj teoriji najslabijeg clanka.kr. hidratacija cementne paste traje vrlo dugo i cvrstoca betona se povecava.2]. ~ _'-i A. ito je najcesce najslabiji dio betona. Sva cetiri do sada navedena postupka testiranja cvrstoca betona su normirana. pa je koncentracija naprezanja veca. savijanje (bending). Zavisnost cvrstoce betona od velicine i oblika uzorka posljecica je ne sarno trenja izmedu ploha uzorka i ploca prese nego i veceg broja drugih utjecaja. cijepanje (splitting).5 119)fe' i..08 1. nastaje uz kontakt cementnog kamena i agregata (interface). koja su odlucujuca za cvrstocu betona.4. (b J C'/rstoea savijanjem Cvrstoca cijepanjem Slika 8..05 1. CO II) ? CO c ClJ4 -! I co2 CO '(J -l-> ~ 1 -. TEMPERATURA I ZRELOSTBETONA U povoljnim termohigrometrijskim uvjetima. u pocetku brze. u kojem se zbog koncentracija naprezanja na mjestima defekata vrlo brzo sire pukotine.-. koji se najcesee prikazuju u nekoj korelaciji s jednoosnom tlacnom cvrstocom betona. .5. ::'0 (){XX)1 '(J 0001 001 01 10 10 10' .!_ i . briZ (cJ Pl l= duzina izvodnice propisima mogu naci i drugacije vrijednosti od navedenih u tablici. tijek zakazivanja betonaje vrlo slozen.00 \ - STAROST. Q '~:c~C~S~ ) _ --Na slici 8~~asiit~obicajena nacina ispitivanja vlacnih cvrstoca: direktni vlak (ft)."-. . bitno razlicitih svojstava._\Q.95 100 1.-{)J.1. kao najjednostavnijeg oblika sloma u betonu.. Medutim. . I 1 .2 ----------- ~ F ak tor konverzije \ \ '. vlacna cvrstoca cijepanjem (fs' Brazilska metoda) i vlacna cvrstoca savijanjem iii modul sloma (fb)' Odnos cvrstoca na tlak i cvrstoca na vlak varira u sirokim granicama i priblizno se moze procijeniti prema sljedecim izrazima: ft= (1112 1114)fe' o!\ye\z-\V\:.~~ Utjecaji strukture i stanja na evrstocu betona Zbog heterogene strukture betona.)y)JJ. to se mcdeli mehanike sloma logicno primjenjuju pri turnacenju cvrstoce betona.J~()\' -. teorijska razmatranja i proucavanje strukture i stanja betona vrlo su vazni za razumijevanje i upravljanje svojstvima. Oblik tijela Kocke Dimenzije.20 1. koji ima vrlo razlicita fizicka svojstva. Porozna struktura cementnog kamena opisana u poglavlju 0 cementima.. zatim cvrstoca pod raznim viseosnim stanjima naprezanja. Zato se razmatranja cesto ogranicavaju na inzenjerski.90 0..!.. ako 107 106 . trajne cvrstoce. Ona obljepljuje i popunjava meduprostore agregata. fb =( 114. Ipak. Za njih ce se navest: neki rezultati. f fs = (117 1112) ~e' .CO 5 ~ ::{3 ::. sarna je po sebi vrlo heterogena i promjenljiva s vremenom i klimatskim okolnostima. em 10xlOxl0 15xl5xl5 20x20x20 30x30 15x30 15xl5 10xl0 5x5. _. a zatim sve sporije. Razvijeni su i mnogi drugi testovi cvrstoca. fenomenoloski nivo informacija. Odnosi cvrstoca betona zavisno od oblika i velicine uzorka.~ Brzina opterecenja MPa/min ~ f b= Slika 8. i indeksi e' l' b' 5' redom oznacavaju tlak (compressive). Kako je beton krhki materijal.povrsina presjeka P r~ p (aJ Direktna vlacna CVfstoca o DiJagram naprezanJa za test cijepanjem: Vlak Tlak II) I-. gdje su koristene medunarodno prihvacene oznake za cvrstocu f.. Utjecaj brzine nanosenja opterecenja na rezultat ispitivanja cvrstoce betona [8.. cvrstoce na umor. u vecern uzorku ima veci broj i vecih defekata. kao npr. nailazi se na poteskoce. Treca faza. r: Tablica 8. Sheme testiranja vlacne cvrstoce betona. udame cvrstoce.-- ~ . .

koji se definira kao: zrelost (M) iii opcenito: M=fT. Posljedica je.Njegovano u vlazi Lstii tano suhCL_____ _ - 300. /.. ako je beton u vlaznim uvjetima pornocu koncepta zrelosti moze se prognozirati cvrstoca za razlicite i promjenljive uvjete njegovanja (Slika 8. ~. znatan utjecaj imaju i drugi cimbenici.~~=. to su meniskusi jace zakrivljeni. pri povisenim temperaturama. Ako se beton ponovno navlazi porast cvrstoce se ponovo ubrza. beton njegovan 20 dana pri temperaturi 10°C ima zrelost M == 20 [10 . ~ ~ / <// / / . U gradilisnim uvjetima. formiraju se meniskusi u porama. velicina betonskog elementa i s time u vezi mogucnost disipacije topline.7.dod~ pOd. Za temperature izmedu 5 °C i 40°C. medutirn./: . Za druge vrste cementa. a ne okoline. . Medutim. I-- '" '" 0 starost (t) x temperatura (T) OL_ __ 1 _J __ L_~-L-L ./ /?/. tako. -:.6. Vrlo je veliki utjecaj vlaznosti betona u trenutku ispitivanja. Npr./ ~~ 35 80 7 ~ 1 ~ __~ 28 90 1 Sati Oani Trajanje njegovanja (log mjerilo) Slika 8.. To se obj~snjava drugacijim usmjeravanjem tijeka hidratacije u pocetku. prikazani su rezultati laboratorijskih ispitivanja cementne paste pripremljene od obicnog portland cementa. sto rezultura povecanom cvrstocom...~=-~. kao sto je vlaznost betona.. :E'~erat1U:~u pocetku procesa ocvrscavanja ubrzavaju proces hidratacije odnosno prirast cvrstoce. a sile privlacenja stijenki vece.. V) ~200 en . 40 '" ~ cO '0 0 ... / / /ITemp. s» L_~ __ ~ • Zre10st (log mjeri10J °C 5 10 5J lCXJ llXJJ x dani 5UJJ Slika 8. ..::_ O[ ~-:- J. 'U ~ en 'U c en en . V} / / " I ~ Naknadno njegovano u vlazi Njegovano na zraku . koje pojacaju skupljanje vanjskog dijela betona. 'U 30 . Odnos zrelosti i tlacne cvrstoce betona [8. koja nastaje od hidratacije cementa.10)] == 400 DC· dana i treba imati istu cvrstocu kao takav beton njegovan 10 dana pri temperaturi 30°C._. nego se koncentriraju oko zrnaca cementa i tako usporavaju njihovu kasniju hidrataciju. na rezultat tlacne cvrstoce..8).3). S~o se voda vise povlaci u sitnije kapilare. da se pod opterecenjern cvrsti slojevi betona teze razmicu. Nairne.7.5100 en 'u '" J. ~ 6 ~. 5 20 ~ovano na zraku. do se beton prosusi i u kapilarama nema dovoljno vode razvoj cvrstoce se uspori (Slika 8.dt 108 = gdje se t mjeri u danima.~a ~nutra~nj~st. Prirast cvrstoce cementnog kamena s vremenom pri raznim temperaturamanjegovanja trenutka ispitivanja [8.6). 109 . c~rsti ~Iojevi unutar c:~e~tnog ~amen~ se evaporacijom vode priblize._. Povecanje cvrstoce uslijed povisene temperature i starenje betona moze se prikladno obuhvatiti pojmom zrelosti betona. ako su pocetne temperature znatno vise pojam zrelosti nije primjenljiv. Relativni utjecaji njegovanja betona._.8.-.(. te vlaznosti uzorka u trenutku ispitivanja.tla~. ispitano vieino starost betona o~ -~ <:.>. . aktiviraju kapilarne sile.-----------------------------~ 'U en o . Produkti hidratacije nemaju dovoljno vremena difundirati u meduprostore.isp~tanG suho en 'u a .7.5)... Povecanje moze biti i do 20%. aT od -10 °C.njegovanja.-.Na slici 8. za brzinu hidratacije presudna je temperatura smjese.>~. V) 20 c -o 10 . zavisno od mineraloskog sastava dobivaju se nesto drugaciji podaci." o . Slika 8... Ako se beton neposredno prije ispitivanja kratko vrijeme susi. ali su zato manje kasnije cvrstoce.jer ispod te temperature prestaje porast cvrstoce.

1. za svakih 1% volumenapovecane poroznosti. pa premda volumna koncentracija agregata ima utjecaja na cvrstocu betona._..~ 414 0 .2 f=Alog- Pt Pkrit 1. Na dijagramu na slici s 8. Slika 8. poroznost za koju je f = 0. iako fundamental an parametar. Obicni betoni prave se od agregata znatno krucih od cementnog kamena i relativno vrIo male poroznosti... A = 310 MPa. U~Qr~~nost_cin. Slika 8.2 gdje je f cvrstoca.8 0.. pa . 111 . prikazani su rezultati od vise autora._ '" '" c: QSO vIc faktor tOO 0.9.10.- ~ 138 ~(J r- I( I( I I zbiJeni NedovolJno beton Vodocementni faktor r--i f- co 1 2 Ukupna poroznost. Dijagram odnosa v/c-faktora i cvrstoce betona. Korelacija cvrstoce i poroznosti cementnog kamena [8.co ~ 552 •• f- ~ .5 0. Kao kod svih empirijskih formula i ovdje su moguce sarno interpolacije. Pkril = 0.9. .8 Vl ><.6 .l . PI ukupna poroznost. U svim dijagramima naveden je efektivni vodocementni faktor. ~ ><. Medutim.. Taj utjecaj pokazan je na slici 8.. Dijagram odnosa vic faktora i normirane cvrstoce betona.0 0.1 I).<. poroznost je neprakticna za odredivanje cvrstoce betona.7 0. sto znaci izracunati tezinski omjer vode i cementa po odbitku vode adsorbirane u agregatu. U praksi se koristi odnos cvrstoce prema efektivnom vodocementnom faktoru. 110 '" ~ 'U cO . P~.l!g~Ll2Qr~JgW_ihu:n~ illvucel1~_p.o_l"e~ je time obuhvacen i stupanj hidratacije cementa.9 Vodocementni faktor Slika 8. \ 2.11. Odnos izmedu cvrstoce cementa i cvrstoce betona je linearan. !f) Vibrirani beton Rucno zbijanje I I I I I I' f- ~ 276 )(J ...12. POROZNOST I ODNOS VIC FAKTOR . smanjtlj~ __ecvrl'toca zaJ 9Q_.0. Utjecaj vic omjera i starosti na tlacnu cvrstocu betona od obicnog portland cementa.l . 5 10 20 % 60 ~ I Slika 8.%.4 0. ipak u praksi poroznost cementnog kamena ima odlucujuci utjecaj na cvrstocu betona. Ova zakonitost moze se obuhvatiti izrazom: fcc pc tt.. Napredovanjem hidratacije povecava se cvrstoca betona. a zavisi i od stupnja zbijenosti betona (Slika 8.4].4 0.CVRSTOCA \ 'f Na poroznost betona se rnoze utjecati projektiranjem sastava cementne paste i tehnoloskim postupcima i ona ima najveci utjecaj na cvrstocu..8 0. I 0).55. tako da je odnos vic faktora i cvrstoce betona prikladno prikazati u normaliziranom obliku (Slika 8. ispitivanja odnosa tlacne cvrstoce cementne paste i ukupne poroznosti. za betone pripravljene s obicnim portland cementom.1> 0.

Posljedica je ranije prekoracenje vi acne i smicne cvrstoce. oblik zma i tekstura. a kolicina cementnog kamena s povecanjern AlC faktora postaje manja.._. Cvrstoca interfacea r. Agregat sarno povecava stupanj heterogenosti.7 Slika 8. isto tako i vic faktor. UTJECAJI HETEROGENE STRUKTURE BETONA Cementni kamen ima vrlo nepravilnu poroznu strukturu. nakon uvrstavanja vrijednosti za tamo odabrani cement su: za Veg=O. Slijedi. Pc Pp Pk gdje su oznake P s odgovarajucim indeksima za gustocu cementa. """i JO o + o 0.:m. pukotina u mortu uslijed vlacnih naprezanja (siri se u smjeru vanjske tlacne sile).13.. proracunati poroznost cementnog kamena. jer je njih znatno manje u normalnim agregatima za beton.19m] + a Ukupni volumen betona je: C A Ak V=-+~+-+W+a. sto uz isti vic faktor kolicina pora u cementnom kamenu ostaje ista. Neka je omjer cementa. Slika 8.13.~+-. vodi. Kao i ranije.. pa je prema objasnjenjima u prethodnom poglavlju. Kolicina pora u betonu.4 0.5 o . U ovim razmatranjima zanemarene su pore u agregatu. tj. pukotina na interfaceu uslijed proklizavanja (siri se pod nekim kutem u odnosu na vanjski tlak). a time i mogucnosti lokalne koncentracije naprezanja.I92m. cvrstoca veca. Tipicna situacija shematski je prikazana na slici 8.-+-+Pc Pp C Pk C C C UTJECAJ AlC FAKTORA NA CVRSTO(. I-< ){J ~ 40 co ){J c co . na cvrstocu betona vidi se u dijagramima na slici 8. Utjecaj NC faktora na cvrstocu betona [8. Prijenos tlacnih naprezanja u strukturi betona odvija se prvenstveno preko skeleta krupnijih zma agregata. zbog njihove znatno vece krutosti u odnosu na cementni kamen._C=-__ V I IA I Ak W a -+-.. predpostavlja se. koja su posljedica heterogenosti materijala i (2) proklizavanja.U Utjecaj agregatnocementnog (AI C) faktora.a!:..·PROSIRENJE POWERSOVOG MODELA POROZNOSTI CEMENTNOG KAMENA NABETON Powersov model omogucava... mrsavije (tj. pijeska i krupnog agregata zadan po masama sa C:Ap:Ak. za beton tipicnorn slomu kalanjem._----=. preko obradljivosti svjezeg betona. kontaktne zone izmedu agregata i cementnog kamena je n!jmanja u usporedbi s cvrstocom agregata 1 1 cvrs ocom cementnog A . s manjom kolicinom cementa) mjesavine betona. narocito u obliku zakazivanja smicne veze na interfaceu agregata i cementnog kamena. pijeska i krupnog agregata. Poroznost je parametar koji najbolje korelira s mehanickim svojstvima i trajnoscu betona. rezultiraju vecom cvrstocom. da je agregat i pijesak u zasicenorn povrsinski suhom stanju.. da je ukupna kolicina pora u betonu manja.14.::.O.14.19m za jedinicu rnase cementa.5 0. Zato ce pri bilo kojem vanjskom opterecenju u cementnom kamenu nastati vrlo komplicirana unutrasnja naprezanja.1_:_9.2 O. koja se moze usporediti s nasumicnom prostomom resetkorn. a W za vodu.J 0. vlacna i smicna naprezanja.6 Vodocementni faktor 0. a Vy=v/c-O. utjecu na cvrstocu betona uglavnom indirektno.. sto 112 60 AgregatiCement o e s co co '(J If) 50 + x 6 5 J 4. Uz isti vic faktor. Ukupni volumen supljina u betonu je: _ V p = Veg + V y + a Ranije izvedeni izrazi za Powersov model u poglavlju 0 cementima. za neki vodocementni faktor. kao sto su granulometrijski sastav. Svojstva agregata..O"'. To se objasnjava u prvom redu time. B . da nema gubitaka vode evaporacijom. U pojedinim elementima takve strukture javljaju se tlacna. Pod tlacnim naprezanjem u betonu dolazi do (1) cijepanja materijalaod vlacnih naprezanja.5]. Model prijenosa naprezanja u skeletu i matrici betona.::_+. 113 . Taj model moze se prosiriti na beton zadanih omjera mijesanja konstituenata. ukupna poroznost betona je: P = ~ = __ --'-v:_:/c:. Takoder se uzima. a volumen zraka neka je a.__:. Prema tome za kolicinu cementa C (kg/rn") je: Vp = [vic .

.~i~t~_~i. 115 .10-6 LUJJ Slika 8. Na sliei 8.17). eementnog kamena i betona. U podrucju cvrstoce betona druga dva dijagrama su lineama. objasnjava.15. ukoliko se nalaze u ravnini lokalnih naprezanja. mjerenjem mikrotvrdoce (Slika 8. Zbog svega toga. Lomljenje betona pod tlacnim opterecenjem je postepeno uz stalno povecanje stupnja ostecenja. biljezenja zvucnih signala pornocu pojacala tijekom opterecivanja uzorka i (e) brzine prolaza ultrazvucnih impulsa kroz uzorak (Slika 8. -" I 0> :::J. pa su na to usmjerena novija istrazivanja. To se moze pokazati npr.G. To ispitivanje obicno zavrsava nakon sto se postigne maksimalna sila.16). Deformacija lWJ .6]. -" .16..QD.c 40 o o kvarcit vapnenac ~ fe1dspat '" § ]0 <. ali najcesce one su sarno dio proeesa sirenja pukotina pod vecim opterecenjima. Vee prije opterecivanja postoje pukotine nastale uslijed volurnnih promjena.a. Karakteristicne faze ispitivanja tlacne cvrstoce mogu se pratiti mjerenjima: (a) uzduzne i poprecne deformaeije. cementni kamen i beton.. . Pri tome vaznu ulogu ima tekstura agregata. uslijedi otpor trenjem daljem proklizavanju.razvojeI1! pukotina na interfaceu vee nakonprekoracenja30%.b/J:sto.. (2) zbog mikropukotina nastalih prije pocetka djelovanja vanjskoga opterecenja i uslijed sprijecenih difereneijalnih pomaka od skupljanja eementnog kamena i razlicitih koefieijenata termicke dilataeije eementnog kamena i agregata i (3) zbog supljina koje nastaju kao posljediea izdvajanja vode. Betone vrlo velike cvrstoce (60 i vise MPa) moze se dobiti sarno poboljsanjern kvalitete interfaeea. One mogu prouzrociti zakazivanje uzorka betona.0d. Posljediea kemijskog djelovanja vrlo bazicnog eementnog kamena su promjene u povrsinskom sloju svakog agregata.~~.. ako je smjer nagiba pukotine. smjer kojim se sire pukotine s1ijedi kontaktne povrsine.~~~. ~~~ii~~~._::J 'U 10 co 20 Cementni kamen is ~ . Postoje cetiri karakteristicne faze: (1) Pocetni uvjeti.15. koja se prirnice zmu agregata blize okomiei na povrsinu zma. emisija Brzina ultrazvuka Slika 8. (b) akusticne emisije.. 15 .i~~ (1) zbog slabije strukture eementnog kamena u toj zoni. obicno uz najveca zma agregata i prolazi prostorima..e_hei. Promjene mikrotvrdoce na interfaceu cementni kamen-agregat [8. U praksi je uobicajeno ispitivanje betona na tlak u presama s kontroliranim prirastom sile. Ovaj prividni paradoks (da suma dvaju lineamih dijagrama nije lineama)..17 Rezultati mjerenja na uzorku betona opterecenorn na tlak do slorna. iIi u slucaju vrlo nepovoljnih dugu1jastih ili plocastih zma agregata. Dijagram betonaje za vece vrijednosti naprezanja zakrivljen. tj... 114 (1 Naglo (nestabilno) pukotina u matrici sirenjg 75 Stabllno slrenje pukotina u matrlci Stabilni porast pukotina na interfaceu Pukotine koje postoje prije opterecenja se prosiruju Q Aku"lCn. o 5 FJ a . proeesa zbijanja i hidratacije..r" 0 x ~ 150 100 10 Razmak od interface-a 50 50 (Ilmi 100 150 Slika 8. Nakon pocetnog prekidanja veza. prikazani su obliei cr-e-dijagrama pri ispitivanju tlacnih cvrstoca agregata. Dijagrami naprezanje-deformacija za agregat.. koji su najmanje ispunjeni eementnim kamenom.. Do sloma pojedinih zma agregata dolazi.

'). Pukotine se povecavaju. dugotrajnih ispitivanja cvrstoce na jedoosna stanja naprezanja.. a slom ce nastupiti utoliko prije koliko je opterecenje vece. a djelornicno kalanje. --. opterecenje je postepeno.18. 116 117 .:'~-Granica z»: tecenja t = vrijeme pod opterecenjem 02 1/ o 10 200 % od max e pomakom. Radni dijagrami dobiveni za jednoosna dugotrajna tlacna naprezanja. koje se dalje ne siri. Smicne pukotine se povezuju s onima u m?rtu iIi se granaju u mort. manjem (c) granice zakazivanja. (b) granice tecenja. znatno se smanjuje. tj. mjereno poprecno na smjer opterecenja. Zavisno od sastava betona trajna cvrstoce varira od 0. TRAJNA CVRSTOCA BETONA Standardna tlacna cvrstoca betona dobiva se iz pokusa drobljenja obicno 2 do 4 minute. Njihovo siren~e je stabi. a volumne promjene uzorka mijenjaju predznak. koji traje Dugotrajno tlacno naprezanje.' c9 »> ---- . koje je manje od trajne cvrstoce nece izazvati zakazivanje cak i ako djeluje beskonacno dugo vremena.ilC' ""_ EI I \9':<-. Kada pukotina naide na zmo agregata. U tom podrucju sirenje pukotina postaje nestabilno. PRIMJENA MEHANlKE SLOMA NA TUMACENJE CVRSTOCE BETONA Mehanika sloma bavi se proucavanjern sirenja pukotina u hornogenim..85 tlacne cvrstoce. beton se ponasa elasticno./ ..(2) Podrucje malih naprezanja. zahtijeva veci put sirenja pukotine odnosno vecu energiju za lomljenje uzorka. pa moze cak prernasiti poce. Ta granica odgovara trenutku kada je volumen uzorka minimalan. da ako se opterecenje ne povecava.se fonnira cjelovita ploha zakazivanja. Pod malim opterecenjern pukotine odpocinju na molekulamom nivou na pojedinim izoliranim mjestima po cijelom volumenu uzorka.). Granica izmedu podrucj a (2) i (3) moze se definirati kao "tocka pocetn~ raspucavanja" na oko 50o/~d maksimalnog naprezanja za kratkotrajiii pokus ispitivaIiJa na tlak. ukazujuci tako na naglo povecanje pukotina. tako da se volumen pocinje povecavati. . ukoliko je opterecenje stalno. je trajna cvrstoca bila 80% tlacne cvrstoce. Za ispitivanja koja je proveo Rusch. uzorak ne zakazuje iznenada uz nestabilno sirenje pukotina. Brzine defonnacija se povecavaju. da su krti materijali oni. sirenje pukotina prestaje '.. Radni dijagrami betona snimljeni ispitivanjern u presi s kontroliranim Slika 8..' '1/ I / // .r-:o. Mala je akusticna emisija i nema promjena u brzini prolaza ultrazvuka.7 do 0. To je "tocka konacnog drobljenja" i obicno iznosi 80 do 90 % maksimalnog naprezanja za kIatkotrajni pokus ispitivanja na t1ak (tlacna cvrstoca). Tijekom tih eksperimenata. ~ Oblik silazne grane radnog dijagrama zavisi od tijeka sirenja pukotina.-=--. Granica izmedu podrucja (3) i (4) je vazna.. tako da postoji veci broj duljih pukotina uglavnom u smjeru opterecenja. Nastaju brojne smicne pukotine tvoreci u prostoru slucajno rasporedenu mrez~ ~ukotma. pa ako je opterecenje kratkotrajno.19.. povecavano do sloma: Rezultati se nalaze unutar tri granicne linije: (a) linije odredene modulom elasticnosti pri kratkotrajnom ispitivanju koja pokazuje najmanju mogucu defonnaciju pri naglom opterecenju. pukotine se spajaju i sire.. (3) Podrucje srednjih naprezanja... Vrijeme do zakazivanja je to krace sto je naprezanje blize tlacnoj cvrstoci betona. Akusticna emisija se znatno povecava. prikazani su na slici 8. neopterecenog uzorka. I . a zakazivanje je neizbjezno. ono ju zaustavlja i dalje prisiljava.1 '/..18. koja daje defonnaciju i vrijeme u trenutku sloma pri opterecenjima vecim od trajne cvrstoce. cak i kad se dosegne maksimalno naprezanje.0 08 . kod kojih je relativna defonnacija pri slomu u granicama od 1 do 5 promila./ . Ako se tlacna cvrstoca ispituje u presi s kontroliranim pomakom. Kako se priblizava slom...' //> / // .. Djelomicno je to proklizavanje. a brzma prolaza ultrazvuka.- .. Ove pukotine ne izlaze u vanjsku matricu cementnog kamena (prema povrsini)._ cI / '?> ')"3(\6 _-_:::» I 't 1 v __ . Beton pri ispitivanju iskazuje izvjesnu .. uzorka. obicno pod kutom od 20 do 300u odnosu na smjer tlacne sile. Tada se naime uzorak i dalje defonnira (skracuje) uz postepeno smanjenje naprezanja._ 06 0·4 Jt'rr--1'---. Eksperimentalni rezuItati Riischa (1960 god. koja daje najvecu mogucu defonnaciju od trajne cvrstoce za beskonacno vrijeme. jer to je nivo naprezanja ispod kojega se uzorak (iIi konstruktivni elemenat) nece slomiti. To prikazuje silazna grana radnog dijagrama na slici 8. pri opterecenju cvrstoce. (4) Priblizavanje maksimalnom naprezanju.. raznim brzinama.. ako je naprezanje blizu trajne cvrstoce. susjedne pukotine se spajaju i postepeno . Sarno ce puzanje betona biti vrlo veliko. To vrlo malo utjece na oblik c-s dijagrama.tni volumen. Granica zakazivanja <._.1 . i doci ce do sloma. krtim materijalima. da obilazi oko zrna. Ako je trajno naprezanje vece od trajne cvrstoce. a smatra se. a / / / ? 0·002 Deformacija betona 0·004 0·006 0008 0010 Slika 8.19._:_---=::.lno. nestabilno sirenje pukotina se nastavlja tijekom vremena. sto znaci.~~. Nema znacajnijih nepovratnih defonnacija..(~.- //V - _-- .

-"". dolazi do slorna cijelog element a (uzorka). Oko pukotina dolazi do koncentracije naprezanja. 118 119 . Za nju vrijedi: a = ~WE f 1t • Prema teoriji krtog sloma. energija koja se oslobada otvaranjem pukotine. da se nastavi sirenje pukotine. energija oslobodena u pocetku sirenja pukotine moze biti premala za sirenje pukotine. c gdje W predstavlja rad potreban da dode do sloma. veci uzorak ce pri istom naprezanju a imati akumuliranu vecu kolicinu energije. Razdvajanjem po pukotini nastaju dvije nove povrsine. Prema tome. Povecanjem vanjskog opterecenja povccava se i maksimalno naprezanje am' dok ne dostigne af. Ako je oslobodena energija dovoljno velika. dovoljna je za nastavak sirenja te pukotine.prividnu plasticnost (Slika 8. proces se ubrzava.21). ~ -c I.. Takoder.18).15. To je jedan od razloga. veca vjerojatnost. koja naide na "zapreku": veliku poru (veci radius zakrivljenosti u vrhu pore). zrno nehidratiziranog cementa. poznato kao cvrstoca pri krtom slomu. Ako je oslobodena energija manja. a m = 2 a--{£.20. sirenje pukotine se zaustavlja sve dok se vanjsko opterecenje ne poveca (Slika 8. jer kako se pukotina siri (c se povecava u jednadzbi za am)' maksimalno naprezanje se povecava. da se na vecim uzorcima pri ispitivanju cvrstoce dobivaju manji rezultati nego na manjim uzorcima (Tablica 8. Medutim. Slika 8.20. tj. Tako je npr. zakazivanje pocinje na mjestu najvece pukotine orijentirane u smjeru okomitom na smjer vlacnih naprezanja. U posve krtom materijalu. Procijenjena je na osnovu meduatomnih sila i proracunata iz potrebne energije. Primjena mehanike sloma na tumacenje ponasanja betona pomaze razumijevanju mehanizama njegova razaranja. kako je to teorijski pokazao Griffith. bez obzira na cvrstocu. a ukupna relativna deformacija pri slomu betonskog uzorka obicno je oko 3 promila. r Oznake su vidljive na slici 8. Shema eksperimenta za tumacenje Griffithova principa. i 8. iii na neki zilaviji dio materijala za koji treba vise energije da bi prosla pukotina. nastaju uvjeti nestabilnog sirenja pukotine.22). Maksimalna vrijednost naprezanja (am) ovisi 0 velicini pukotine (2c).1). pa je pojava takve pukotine u heterogenoj strukturi betona problem statisticke vjerojatnosti. i radiusu zakrivljenosti u vrhu pukotine (r) prema poznatoj relaciji iz teorije elasticnosti: ~. Velika razlika izmedu teorijske cvrstoce i izmjerenih vrijednosti objasnjava se postojanjem defekata i pukotina. Koncentracija naprezanja oko pukotine u krhkom materjjalu pri cistcm vlaku. naprezanje razaranja materijala s pukotinom.'. a oslobada se elasticna energija u dijelu materijala koji se relaksira sirenjem pukotine (Slika 8. ~ ~ (a) (b) (c) Slika 8. Shema bilance energije uz Griffithov princip. da veci uzorak sadrzi veci broj kriticnih pukotina. To znaci. da bi se formirale dvije nove povrsine pri raspucavanju hidratiziranog cementnog kamena. u slucaju cementnog kamena. Teorijska cvrstoca cementnog kamena procijenjena je na oko tisucu puta vece vrijednosti od izmjerenih. cija je vrijednost visestruko veca od nominalnog (prosjecnog) naprezanja (a). u kojem ne bi bilo pukotina.a cvrstoca krtog sloma se smanjuje (jednadzba za a f). da velicina i oblik uzorka su takoder Cinioci koji utjecu na cvrstocu.22. a E je modul elasticnosti.21. Deformacijska energija osloboifena otvaranjem pukotina B r r a Nominalno (prosjecno) naprezanje Bllanca energija C c Energija potrebna za tvaranje pukotina A Slika 8.

c 1=0-2=0-3.24: Zona I.2 1.jednoosna I' na cvrstoca tlac- Zona 2 Slika 8.4 02 «. To se npr. fcje jednoosna kratkotrajna tlacna cvrstoca [8. U stanjima naprezanja. Zatezanje 1. Agregat cini stanje jos slozenijim.4 0. vanjsko opterecenje se mora povecati. vidi se na slici 8. Medutim.4 11 -0. i nastaju u ravnini djelovanja vanjskih opterecenja. je pod kutom ciji luk je arc tan IFh prema apscisi.6 0.0 Linija jednakih dvo\ osnih naprezanja \ O.B ~ fe I· 0. a sarno ponekad i zrna agregata. Zato rezultati jednih autora prilicno odstupaju od onih kod drugih autora. i u njemu postoji vise vrsta defekata i diskontinuiteta vee prije nanosenja vanjskog opterecenja: do 50% volumena cementnog kamena mogu sacinjavati pore. da se ne moze dostici granicno stanje cvrstoce za hidrostatsko stanje naprezanja. Rendulicevoj ravnini (Slika 8. zbog heterogene strukture betona i razlicitih mogucnosti zakazivanja u strukturi cementnog kamena i u podrucju interfacea agregatlcementni kamen. U kvadrantu t1ak-t1ak pukotine su pravilnijeg oblika.Ova razmatranja predpostavljajujednoliku raspodjelu naprezanja. Oblici raspucavanja za dvoosna stanja naprezanja. razlicite su velicine i orijentacije.25). desava kod savijanja. bez vidljivih ostecenja na povrsini. Nakon rasterecenja uzorci 121 120 .24. razlicitirn teorijskim kriterijima cvrstoce. karakteristican oblik zakazivanja je razdvajanje po jednoj povrsini. da bi zakazivanje trebalo nastupiti kada je jedno od naprezanja jednako jednoosnoj tlacnoj cvrstoci. da bi sljedeca pukotina iii defekat zapoceli proces sirenja.8]. Objasnjenje ove pojave rnoze se potraziti u oblicima sloma za pojedina stanja naprezanja. r: crl Slika 8. Struktura cementnog kamena je slozena. 11 f e . Provedba eksperimenata za viseosna stanja naprezanja je vrlo komplicirana. tako da do de do povezivanja pukotina prije nego nastupi potpuno zakazivanje materijala. kako je to shematski prikazano na slici 8. Envelope zakazivanja uslijed dvoosnih stanja naprezanja. Uzorak se cijepa u ploce. 0 bilo kojoj raspodjeli naprezanja se radi.23.8 1. znacajan je doprinos zakazivanju od smicanja po vezi prianjanja. koji je pod manjim naprezanjem. Ocito je da do lomljenja uzorka dolazi zbog prekoracenja vlacne cvrstoce betona uslijed vlacnih naprezanja koja su pridruzena tlacnim trajektorijama. komprimiranja strukture pora i smanjenja poroznosti. Na kratkoj duzini envelope. kao Coulombovim iii van Misesovim. Zona 2. da je cvrstoca za dvoosno stanje naprezanja veca od one za jednoosno.0 1. eksperimenti pokazuju. pa razliciti istrazivaci pribjegavaju razlicitirn rjesenjirna. Prema tome. dolazi do pocetnog raspucavanja. eksperimentalni podaci 0 ispitivanju betona pod viseosnim stanjima naprezanja ne podudaraju se s teorijskim niti u granicnirn zonama.2 0. Envelopa zakazivanja za taj slucaj Stanje jednakog dvoosnog tlaka je interesantno utoliko sto spomenuti teorijski kriteriji ukazuju. Medutim. uzorak ce se u tom smjeru trajno (plasticno) deformirati.6 0. Medutim. pa po cijelom oplosju uzorka nastaju pukotine u smjeru opterecenja. presijecaju matricu cementnog kamena. Ocito je. !1 0 0. Zona 3. Najjednostavnije je dvoosno stanje naprezanja. linija jednakih troosnih naprezanja. u podrucju oko jednoosnog tlaka. Pukotine obicno slijede interface najvecih zrna agregata. U slucaju nejednolike raspodjele naprezanja. Rezultati ispitivanja cvrstoce betona pri troosnim stanjima naprezanja mogu se prikazati u tzv. sirenje pukotine moze biti zaustavljeno jos dodatno okolnim materijalom. 10%). Ukoliko je naprezanje ujednom smjeru nesto manje (npr. U toj ravnini. a ne u stupice kao kod jednoosnog tlaka. Brojne pukotine koje postoje u betonu iz raznih razloga.23.2 1. koja su definirana u tri kvadranta u kojima prevladava vlacno naprezanje. VISEOSNA STANJA NAPREZANJA Pojavu zakazivanja betona za viseosna stanja naprezanja nastoji se izraziti pornocu odgovarajucih parametara iz jednoosnih stanja naprezanja. u strukturi betona izlozenog hidrostatskom stanju vrlo velikog naprezanja.

N 1~ 1~ 1~ 1~ Slika 8. \ ~. '--1 Ill . Donja granica zakazivanja dobiva se za: a gornja granica za: se povecavaju pukotine uz povrsinu zma agregata. \ " jednakih troosnih naprezanja / 6">. ali se s brojem ciklusa opterecivanja i rasterecivanja smanjuje.26.5].26).fi 1.J ~ .fi0") / Slika 8.5 1. U prvom ciklusu opterecenja histereza je najveca.naprezanja. Kada se uzorak priblizava zakazivanju naglo 122 V) <tJ J-..0 0. 1. U pocetku je uzlazni dio (opterecivanje) radnog dijagrama konkavan prema osi deformacija (apscisa).fi0"2 / = . co V) Braj clk1usa do zakazivanja (log mjeri10).25.5 / ' _1_ . .4 0.. nakon nekog vremena ("treniranja" uzorka) postaje pravac. pa se dobiva preostala iii tzv.0 0"1 / O"e Linija . pri kojem se opterecenje povecava u jednom smjeru.5 . Gomja i donja granica zakazivanja iz dijagrama u Rendulicevoj ravnini odgovaraju dvim oblicima zakazivanja opisanim za dvoosno stanje naprezanja. je mjera koliko se uzorak priblizio zakazivanju zbog zamora.27. ..0 2.. Sarno povecanje konkavnosti.. tj. A .0 2. J-. S-N dijagram betona u slucaju daje minimalno naprezanje nula.. Rezultati ispitivanja i envelope zakazivanja pri troosnim stanjima naprezanja prikazani u Rendulicevoj ravnini [8../. S-N krivuljama (Slika 8. Ako npr.. Ta cvrstoca srazmjema je ostecenjirna nastalim tijekom troosnog . ". To se prikladno moze prikazati tzv. 123 . naprezanje na tlak oscilira izmedu nula i nekog postotka od tlacne cvrstoce betona onda ce se oblik radnog dijagrama betona postepeno mijenjati (Slika 8. Za neki odredeni raspon ciklicnih opterecenja. aN je broj ciklusa u trenutku sloma.?6?/ / /:"'/Tan-1 0./' 'l / " \ 1.. ~ Tlacna cvrstoca Beton na t1ak 1 O'Ll . se mogu ispitati najednoosno tlacno naprezanje do sloma. Slika 8.5 O"e \ 1. :J III <tJ <tJ '<J 00 C:>{J J-. Neelasticni dio deformacije je kod cvrstoce na umor znatno veci nego kod kratkotrajnog ispitivanja cvrstoce .. S je kvocijent maksimalnog naprezanja i tlacne cvrstoce betona iz kratkotrajnog statickog testiranja. 4: co na >:.'<J 0.6 0.2 0 E . a i povecanje elasticne deformacije. da bi na kraju postao konkavan prema osi naprezanje (ordinati). 2. rezidualna cvrstoca..5].. pa se ponovo povecava histereza i neelasticne deformacije. Povrsina izmedu krivulje opterecivanja i rasterecivanja proporcionalnaje histerezi.3. Za usporedbu ucrtanje odgovarajuci S-N dijagram za celik opterecen na vlak [8.5 3.5 3. cvrstoca na umor se smanjuje kako se povecava broj ciklusa. nepovratnom dijelu energije utrosenom na otvaranje pukotina i nepovratni dio puzanja.8 na CVRSTOCANA UMOR Zakazivanje betona moze biti posljedica dugotrajnih ciklickih iii drugih ponavljajucih opterecenja. Radni dijagrami betona opterecenog ciklickim tlacnim naprezanjem [8.0 O"e /'.5 2. Oblici zakazivanja mogu se definirati za uobicajeni nacin ispitivanja.5 0 \6V' 'l/" 6'1:/ Ravnina iednak~h volumetr~jBkib naprezanJa \B 3.0 0.7].27). uz istovremeni stalni lateralni tlak u druga dva smjera.0 o.

2.5 0. Opcenito vrijedi..6 co .1 ad kratkotrajne staticke cvrstoce [8. '-i V].. velikog rasipanja rezultata kratkotrajne staticke cvrstoce betona i 'stohasticke prirode ispitivanja cvrstoce na umor.4 jednoosni vlak 0. Tablica 8. da je za odabrani nivo opterecivanja. Slicno kao sto ce se vidjeti u slucaju otpomosti betona na eroziju. odgovarajuca maksimalna naprezanja i rasponi naprezanja (izrazeni uvijek kao dio staticke kratkotrajne cvrstoce) prikazani su na Tablici 8.2 A '-t'O o0 E"'" ::> V] o 0.28. istog raspona opterecenja. ukupno akumuliranih ostecenja primjenjuje Minerovo pravilo: pa se za procjenu 1. Podaci uz sliku 8.0'~----------------~--------------~ Vlak i tlak 0. a gomje naprezanje jednako je onome od vlastite tezine plus korisno opterecenje. Ovo stanje naprezanja je posebno zanimljivo.28. sto je veca tlacna cvrstoca to je veca i udama cvrstoca betona. tako da se kvocijent u odnosu na staticku kratkotrajnu cvrstocu ne mijenja. naziva se granica izdrzljivosti. pa u slucaju da je relevantna za sigumost betonskog elementa treba udamu cvrstocu odrediti eksperimentalno za odabrani sastav betona. ako je minimal no naprezanje 0.. Stanje naprezanja minimalno A B C D 124 jedoosni vlak jednoosni tlak tlak pri savijanju jednoosni tlak maksimalno (S) 0. Udama cvrstoca betona bitno ovisi 0 obliku i teksturi krupnih frakcija agregata. ispod koje ne dolazi do zakazivanja. da se uzorak betona izlaze ponavljanim udarcima padajuceg tereta sve dok taj teret ne prestane odskakati.4 Raspon naprezanja .6.Najveca vrijednost od S. Ta mjera je prikladna za usporedivanje rezultata ispitivanja dobivenih za razlicite velicine uzoraka iii razlicite velicine tereta iii razlicite visine padanja tereta. .. Prema tome udama cvrstoca se povecava i sa staroscu betona. vrlo velikim brojern ciklusa. tesko prognozirati broj ciklusa do zakazivanja. c:)O '-t Doprinos svakog pojedinog raspona ciklickog opterecenja jednak je kvocijentu izvedenog broja ciklusa ni i broja ciklusa N.. Za praksu se uzima. Utjecaj promjena u nekom rasponu naprezanja na cvrstocu na umor moze se prikazati u modificiranom Goodmanovom dijagramu (Slika 8.. jednoosni vlak 0.. Testiranje se obicno provodi tako.. da je donje naprezanje jednako onom od vlastite tezine. kada se moze znaeajnije manifestirati puzanje betona.. To je jasani pouzdan znak..5]. smanjuje se cvrstoca na umor. da je manje maksimalno zmo agregata i da je manji modul elasticnosti agregata. Smanjivanjem frekvencije naizmjenicnog opterecenja ispod 1 Hz..8 savijanju pri Jednoosni vlak ~ 0.2 co . Modificirani Goodmanov dijagram za cvrstocu betona na umor od jednoosnog naprezanja na vlak. Do zakazivanja po ovom kriteriju dolazi.28). Kako se sa staroscu betona cvrstoca povecava. savijanje i tlak nakon 1 mil ion ciklusa.. Za svaki raspon opterecenja uzima se odgovarajuca vrijednost Ni iz S-N dijagrama. Pri ispitivanju udame cvrstoce malo bolji se rezultati dobivaju na prosusenim uzorcima betona.28 prikazane su razne kombinacije tlacnog i vlacnog opterecenja. jer je u praksi karakteristicno pri prednapetim betonskim gredama. beton izgleda nema odgovarajuce granice izdrzljivosti. 1 milion.28.8. Simboli oznacavaju cvrstocu na umor za minimalno opterecenjc od 0. Higrometrijsko stanje betona utjece na cvrstocu na umor sarno ako je beton vrlo suh. Vidi se. 0. Zato se cvrstoca na umor kod betona definira nekim konacnim.. Kao mjera otpomosti betona na udar izracunava se apsorbirana energija po jedinici volumena uzorka. co co co ...8 UDARNA CVRSTOCA Ne postoji funkcionalni odnos izmedu udame cvrstoce i staticke kratkotrajne cvrstoce betona na tlak. Npr.5. kada je ukupni zbroj jednak jedinici: L n/Nj = 1 Procjena dijagramima. koja se mjeri od crte pod 45° iz ishodista daje raspon naprezanja. Ordinata. Dok je granica izdrzljivosti celika oko 0. koje rezultira zakazivanjem nakon 1 milion ciklusa. tako je i za udamu cvrstocu betona povoljnije. Oznaka na S1. Bolji rezultati dobivaju se s uglastim i hrapavim agregatom (drobljeni agregat)...5.1 od staticke kratkotrajne tlacne cvrstoce. koji bi doyen do zakazivanja. + n/Nk 0. To znaci.6 0. jednoosni tlak 0. cvrstoca na umor se takoder srazmjemo povecava. daje uzorak zadobio pukotinu.5 0. da za odabranu vrstu agregata. npr. ~ V) '-t ~ ~ 0. da je najveci raspon naprezanja prihvatljiv pri savijanju (C). U praksi ciklicka opterecenja variraju u vrlo razlicitim rasponima. ovih vrijednosti nije pouzdana zbog velikog rasipanja rezultata u S-N -o ~ 0)0 .2. U slici 8.. i to tako da je cvrstoca na umor nesto veca nego za vlazni beton.5 vlak pri savijanju 0. 125 Slika 8..4 vlak co Jednoosni i tlak M = n/Nl + n/N2 + . U S-N dijagramima betona vidi se vrlo veliko rasipanje rezultata iz dva osnovna razloga. uz minimalno naprezanje na tlak i maksimalno na vlak.

c: .._sye. Odnos izmedu tlacne cvrstoce betona i brzine nanosenja opterecenja sve do udame cvrstcce [8.ikojesu. koji se u novije vrijeme primjenjuju kod konstrukeijajako izlozenih djelovanju klorida..._ ..mogu6e-la:ijedUQsti promatrane. da bi i vrlo male i vrlo velike vrijednosti cvrstoce imale neku malu vjerojatnost.30. proporeionalna tlacne cvrstoce tlacnoj betona Cvrstocu i drug a svojstva materijala za inzenjerske konstrukeije karakteriziraju stobasticke varija£li~~ Za beton su one narocito velike.jto znatno povecava adheziju celika i betona.. Odnos tlacne cvrstoce betona i prionljivosti ispitane pull-out testom [8.marks.%)..5].._ (1J (1J 6 5 4 (1J Rebrasti celik .It\ 3 2 20 10 . DrugTrIflljeCTma~. ~ •.. ugradnjei njegovanja betona. liii 40 45 Slika 3. 30 n Parametri statisticke 40 abrade 1 testiranje raspadjele n = 466 fcm= 34.! o .... N '.e!l9_i~ adhezij~ i trenja_:l'l_a_yeliciI1u te vezeutjecu. epoxy smola).31. prakticnog odstupanja u doziranju od projektiranih sastava...) '"o T1acna cvrstoca betona.Prionljivost se moze ispitati cupanjem (pull-out test) stapa odrezanog od armature i zabetoniranog u koeku duzine brida 15 em..posljedica skupljanjajpuzanj~'betona:------"'-----Opcenito vrijedi.31. Prostire se u plus i minus neizmjernost... U histogramu je broj rezultata ispitivanja (ordinata) svrstan u intervale od po 1 MPa (apseisa)..vjerojatnost.6. Krivulja je simetricna obzirom na srednju vrijednost. Histogram se rnoze dobro aproksimirati krivuljom normalne iii Gau"§"SQY~_distribueije.. nacina spravljanja. Karakteristicni parametri normalne distribueije prikazani su na slici 8... Ukupni broj ispitanih uzoraka bio je 466.1]. Statisticka raspodjela rezultata ispitivanja projektirane tlacne cvrstoee betona fc=30 MPa. Kemijske interakcije penetriranjem CSH kristala u oksidni sloj armature su zbog slicne kemijske prirode povoljnije nego penetriranje CSH kristala u epoksidni sloj. Cl"t _... da je prionljivost armatureib~ton~ cvrstoci betona do priblizno 20 MPa. srednjom vrijednoscu (fm) i standardnom devijaeijom (0-) iii proejenom standardne devijaeije (s). U povrsinskom sloju dolazi do kemijske veze izrnedu eementnog kamena i oksida zeljeza.. Na sliei 8. I'M 126 127 ._~vrst.. pa do postupaka i kriterija testiranja..29. NPa 5 10 15 20 25 30 0. Zato zastitni slojevi na povrsini armature (npr.2 X 5 o.8]. sto znaci. Udarna cvrstoca betona (Slika 8.Q~a veze izmedu betona i celicne armature rezuitira prven~ty. Velie ina prionljivosti zavisi i od profila armature. Uzroei varijacija cvrstoce betona su mnogobrojni. a odnosio se na jednu cijelu godinu [9.2 MPa v = 18....:: :. Ova je teorijska krivulja zadana s dvije velicine.hetona. da neki rezultat ispitivanja cvrstoce betona bude u :J . MedutimJ}. ~ . 7 c: . betona je znatno veca od kratkotrajne staticke tlacne cvrstoce Prionljivost betona i armature .. takoda je u standardnom testiranju propisan i profil armature.- °lcP Brzina opt~reclvanJa._nalazL~unutarJ~~mo~e se uzeti. prikazan je karakteristicni histogram rezultata ispitivanja tlacne cvrstoce betona projektirane marke betona 30 MPa (MB 30). ali i relativne deformacije.29). Pocevsi od varijacija svojstava komponenata betona.32 . pa mogu uzrokovati vece deformaeije i pukotine u betonu takvog konstruktivnog elementa. Za daljnje povecanje povecanje prionijivosti je sve manje (Slika 8. "~ Varijabilnost cvrstoce betona i dokazivanje MB .0 .. 0(.._. Slika 8. utjeeaja transportnih sredstava.. 1:) 35 40 45 15 20 25 30 35. MPa/s loJ I IcY IcP IrfJ Slika 8.. da prakticn~edstavlja.2 MPa = 6..30). umanjuju prionljivost armature i betona.svojstya_ka~olietona tako i celika.ajye_CLdiQ_r_ezultata_(29_.

LlJ Tt s i eris CV r s to'ca = MS.!~~jil). _uzimani.2 z..) . koje podjednako uvazavaju riziko proizvodaca betona i vlasnika konstrukcije tj.~~:~@~~~:_~::d~~S-~~:-~. t ::g Klizna sn:xtira cvrstcr'e ~ t-. kojima se dokazuje postignuta karakteristicna cvrstoca. Statisticka metoda kontrole kvalitete pornocu kontrolnih karata (Slika 8.0 95. i ekonomicnost i sigumost konstrukcije.6%.--~~--~--~ -.li broj rezultata testi~Tlj~Jfr..frl. 2._. U svakom slucaju beton elemenata.32. Slicno se rnoze definirati vjerojatnost. pa se radi sigurnosti dokazivanja korigiraju (uvecavaju) faktori vjerojatnosti. Opisani nacin obrade rezultata ispitivanja cvrstoce pretpostavlja. karakteristicna cvrstoca moze prikriti i neke dijelove slabije proizvodnje betona.fm? 11-1 V=5!.w()r!l__ dokazati. Pojedini rezultati ispitivanja unose se u statisticku kartu kronoloskim redom. H n m ~r. (podbacaj na broj rezultata) 15. -- I ~ =-1. LiJ SV<k3 tcCka fl prosj€k cd 5 pret:trrhih rezul tata 5 (1 od 20) 2.J...5 (I od 40) 1 (1 od 100) 0.33.s).3. zavisno od manjeg broja raspolozivih rezuitata.. da neki rezultat bude unutar nekih drugih granica pomocu izraza: . da se raspolaze s 50 iii vise rezultata. (fi . odredba "da ne smije" znaci.(fi .33 3. _._.s (fraktil) %. -.je. n je ukupni broj rezultata ispitivanja. koji su u Tablici 8.... U prakticnoj primjeni. .00 Vjerojatnost cvrstoce u rasponu fm±k._.?~Ej~_g_~Q_l!ll_i_i~J)it~l1i~p_r:e_J!lllnOl]11ll_t!\lim(l .fi je cvrstoca pojedinog uzorka. to je i taj dokaz manje pouzdan. P_ri_~~finiranju projektirane cvrstoce betonaposebno. _?_._-- : (fm ± k~~).s) i vjerojatnosti broja podbacaja (fm-k..90 MB iii fmin=MB-4.~~3-~-) Osim toga svaki propis za beton odreduje. Broj rezultata u statistickorn uzorku treba biti barem 50. __ .a... Sto je manji broj pojedinacnih rezultata ispitivanja cvrstoce.3. til~.e_dan.s % 68. bili navedeni za slucaj.3) kojim je definirana sirina prornatranog intervala. r . Ovi izrazi daju se na osnovu krivulja operacijskih karakteristika.Yruun~. tj. U grafickom dijelu karte Slika 8.. mora se dodatno ispitati.. (J' -. ~ 10 f _ t .. Vjerojatnosti. Npr fmin=0.i_ pJ:9pisima.96 2. Pri takvoj obradi rezultata ispitivanja.15 (I od 700) Slika 8.. 128 129 ..0 90. f cr = =--'.J_~i~~~j~jf:~_:~~~. k granicarna 3s oko srednje vrijednosti jest 99. koji se mogu ocekivati unutar intervala duzine jedne standardne devijacije._...~. tij ~kOI11J-l~~~~. Parametri koji definiraju normalnu distribuciju su aritmeticka sredina svih rezultata (fm) i standardna devijacija (0-). sto zavisi od postupka proracuna konstrukcije i treba biti unaprijed propisano projektnom dokumentacijom.~i_"-~~-\~I(_ Projektirana cvrstoca ------ Tab!ica 8.0 98. minimablP cvntoCe Minimalna cvrstoca obicno se propisuje u dijelu od pr6}ektirane cvrstoce betona (MB). ~~ <. Faktor vjerojatnosti k 1.282 1.---~~~~v-----~~~. a V koeficijent varijacije.da.. MSJl .jevaznopdrediti onu evrst()~~_(f!_ar_a_kter_iit!EIlf! (~)'r§tQfca. Krivulja normalne distribucije.~-.. s je procijenjena standardna devijacija izracunata iz manjeg broja podataka. da su oni vremenski neovisni.64 1. fbkLMkoje smije biti manji siln19_j.33) pokazala se vrlo prakticnim i efikasnim pomocnim sredstvom za upravljanje kvalitetom proizvodnje betona..~:5~.2 80.} ) fm~!~~8~s-':. ri. Za prakticne potrebe..!£ ili'p_<?_s!()1<1k_p_Q_cl_R-.0 99._. da ce cvrstoca biti u rasponu (fm ± k.IOO% fm (\) . da se tolerira 1 do 2 veca podbacaja.' _ gdje je k faktor vjerojatnosti (Tablica 8.-' '_'~' f:min '" ~--~t-----------~--~~==~~~~~~-------=~--~~ -o co . koje reprezentira uzorak s vecim podbacajern.7 Vjerojatnost cvrstoce manje od fm-k.fmY n s = ~L. Primjer statisticke karte za kontrolu cvrstoce betona. J.00 1.9 10 (I od 6) (I od 10) 'W co o vr ~t---._.. da ne smije biti rezultata manjih od neke minimalne vrijednosti.. propisi za beton obicno navedeni izraz za dokazivanje karakteristicne cvrstoce daju u prilagodenom obliku. s je standardna devijacija izracunata na osnovu velikog broja podataka.(----------_ .. U dijagramu su naznaceni postoci broja rezultata ispitivanja..h.

te razlike mogu biti od 10 do 30%. naknadno utvrdivanje cvrstoce betona u konstrukciji. te oni mogu posluziti za dokaz postignute karakteristicne cvrstoce betona.35. .. koji se izrezu iz konstrukcije (vadenje jezgri). 'I 4. da se rezultati dobiveni ispitivanjem betona iz konstrukcije.3 28 III .. provodi se kombinacijom razomih i nerazomih postupaka ispitivanja.(J • temelji l:. razlicito uvecaju dijeljenjem s koeficijentom 0. U slucaju nezadovoljavajucih rezultata iii nedovoljne kontrole provodi se naknadno dokazivanje cvrstoce betona u konstrukciji ispitivanjem uzoraka. Da bi se smanjilo ostecivanje konstrukcije.. MB ' SR ~ Cvrstoca betona u konstrukciji Kontrola postignute cvrstoce proizvedenog betona provodi se tijekom izvodenja objekata. klizna sredina. Zbog ekonomicnosti i jednostavnosti.. izraz za dokazivanje karakteristicne cvrstoce postaje: f m· konSlr. ali ne manji od [min' • srednja vrijednost od tri uzastopna rezultata ne smije biti manja od propisane MB.70 do 0.12]. urezivanje (identation test). zbijani i njegovani. Slika 8. utiskivanje cavala (penetration test). Ispitivanja na konstrukciji se provode u dva koraka. 'I. da se mogu postaviti kriteriji za ocjenu rezultata onako kako pristizu: • pojedini rezultat smije biti manji od MB. Prema raznim autorima.50 4.I i 'I"l" 4.60 4.9]. srednja vrijednost odprimjerice. 0L- ~ 20 ~ 40 o betxriir..90.'iTTTTTTTTTTYTTTTTTrrTTrp'TTf1'TTPT' 'I 4. Ukoliko se zeli postaviti blazi kriterij moze se propisati isti uvjet za kliznu sredinu od npr. S tako dobivenim podacima 0 odnosu cvrstoce i parametra odredenog nerazomim postupkom korigiraju se (rebazdarenje) svi rezultati cvrstoce dobiveni nerazomim postupkom. 12 ~ fe' Wa [kocke ) I.90 brzina ultrazvJ<a Slika 8.. pet uzastopnih rezultata. _ ~85 1282 = f.70 Ii.. tj. 16 . Primjena nerazomih postupaka ispitivanja cvrstoce betona temelji se na odredenoj korelaciji izmedu tlacne cvrstoce betona i parametara.(J co .csoievn: tetmir . Postoji veliki broj takvih postupaka: pomocu ultrazvuka iii sklerometra. Ova cinjenica uzima se u obzir pri dokazivanju postignute karakteristicne cvrstoce betona tako. ali takoder manja je cijene kostanja. minimalna cvrstoca i projektirana srednja cvrstoca. Eksperirnentalni rezultati ispitivanja tlacne cvrstoce betonskih kocaka pre rna rezultatirna ispitivanja indeksa sklerornetra odnosno brzine prolaza ultrazvuka za iste uzorke [8. betoni ugradeni u konstrukciju razlicito su ugradeni.00 4. Prednost rada sa statistickorn kartom je u tome.. primjenjuju se jos i nerazome i polurazome metode utvrdivanja kvalitete betona.20 4.34). sest uzastopnih rezultata.85. koji se dobiju nerazomim postupcima (Slika 8..35). 48 44 liJ ~ "(J co J6 J2 rO . koja sadrzi rasipanje rezultata ispitivanja betona i rasipanje rezultata uslijed vece nepouzdanosti metode u odnosu na ispitivanje uzoraka izrezanih iz konstrukcije. Opseznim komparativnim laboratorijskim ispitivanjem uzoraka nerazomom metodom i zatim ispitivanjem njihove cvrstoce. koje se zatim moze koristiti za ispitivanja betona u konstrukciji. 24 co 20 c: . prema nasim propisima 0. otkidanje valjaka (break-off test). Na osnovu rezultata tih ispitivanja odredi se nekoliko reprezentativnih mjesta iz kojih se izrezu uzorci betona za ispitivanje cvrstoce. Prvo se nerazomim postupkom ustanovi homogenost betona u ispitivanom konstruktivnom elementu.. pa i uvjeti ocvrscavanja su drugaciji.34.. U usporedbi s betonom ugradenim u kontrolne uzorke (kocke iii valjke).{XJloiero . SR je standardna devijacija. zbog uzimanja propisanog broja uzoraka za dokaz cvrstoce betona. dobiju se bazdarne krivulje (regresijski pravaci na slici 8.10 j 11'1" i 'I' 1111' I i '. Brojna komparativna ispitivanja betona iz konstrukcije i kontrolnih uzoraka betona pokazuju.liJ 4. Korelacija rezultata ispitivanja kontrolnih uzoraka i uzoraka iste velicine i oblika izrezanih iz konstrukcije [8.35). itd.3] 4..naznacena je MB. U donjem dijelu dijagrama unosi se tzv. cupanjem malih ugradenih sidara iz betona (pull-out test). da su cvrstoce betona u konstrukciji manje od onih dobivenih ispitivanjem na kontrolnim uzorcima (Slika 8. Prema tome. Rezultati dobiveni ovim postupcima su manje pouzdani od onih koji se dobiju ispitivanjem valjaka ispiljenih iz konstrukcije. prema propisima raznih zemalja. 130 131 .

Ova formula. Poseban oblik ove formule je Abramsova formula (1919. au su vo~~~eni cementa.IR.. a svojstva svjezeg betona uvjetovana su prvenstveno opremljenoscu izvodaca radova.tQl)aJL(.0j mjeri kolicina cementa nepovoljno mijenja utJec~J v?docemcntnog faktora 1 kohcme zraka na evrstocu betona.10].§1lhvi!fl!_P9J_a.000637e + 0. koju dijelom izraduje projektant.:}C§pl()_l!. koji ce biti izlozeni trosenju iIi agresivnom djelovanju okoline ili betonima za koje su bitne termicke karakteristike ili defonnabilnost._Po1aziste za proje tiranje sastava etoi1ilje p!Qjekt betona.). Cijena kvalitetnih dodataka betonuje takva. pOStOJIvise podataka 0 cvrstoci betona. Ako se u analize uvede jos i utjecaj kolicine zraka u postotku volumena betona onda formula dobiva oblik: ' f = ----:----:~A':-'-::---e Bv!e + O.i~anih ~ojstava u svje~em i o~yrslomstanj~_iy_~fonn<l_f1sj~k!>pI_Qata.qnj_e_sastaya_Q~!9lla_i~_p()~tupak utvrdivanj a_rel<iti-vnQKJlgje!<i_-s<iililjaka betOna potrebnilL?:_~.__ .Jcriterije i-ucestalos.0279. pa onda od volumnih udjela cementa.. doduse smanjuje vodocementni faktor. • p£oPi§!lje_PQ§tllQke-spravljanJa i·I1lkovan]asy]~zjll)betQQQ_lJI_i1:>etonom __ fazi u _Qcvrscayanja. osim tehnickih uvjeta treba uzimati u obzir i cijene raspolozivih materijala i troskova izvodenja.. koji obuhvaca: • ~ahtijevana svojstva_be. a to jos pojacava ucinak smanjenja cvrstoce radi povecanja relativnog udjcla zraka u betonu.66 [8. a da se time zapravo zeli osigurati neko drugo svojstvo svjezeg iIi ocvrslog betona. vode i zraka. kao i jednostavnija Abramsova formula ne sadrze podatak 0 kolicini zraka u betonu. da se ti troskovi kompenziraju poboljsanim svojstvima svjezeg i ocvrslog betona i u konacnici ne povecavaju ukupne troskove.t~_iii. onda treba tim svojstvima prilagoditi sastav betona. Medutim.72 I B=23. agregat. Sva svojstva propisana u projektu betona.. • propisuje. K konstanta materijala odredena eksperimentalno._je_dinicliQg-:_YQlum_eil<Cl!gra~e_~()g__ ~~~~_Qeto~i_> . u k. da se kakvoca betona prosuduje na osnovu tlacne cvrstoce. U postupku projektiranja sastava betona. dakle predpostavlja. zbog povecanja kolicine cem:nta (cen~entne paste). . -----• cvrstoce. aditive.12). To se najbolje vidi pri povecanju maksimalnog zma agregata uz isti vodo~e~~entni f?ktor (Slika 8. medutim.ral11etriA i B su karakteristicni za vrstu cementa i agregata. takva praksa dovelaje cesto puta do pogresnih rezultata i stavova u projektu betona. pa je jedna od osnovnih postavki u projektiranju. Prema toj se fonnuli. stednja cementa. vode i zraka prognozirati cvrstoca nekog drugog betona. Povecanje cvrstoce smanjenjern vodocementnog faktora postepeno iseezava. a dijelom izvodac radova prema raspolozivoj mehanizaciji za izvodenje objekta. ali za konkretan objekt i njegove posebnosti propisuje se u tehnickoj dokumentaciji. ekonomicnost betona ovisi u prvom redu 0 cijenama sastojaka betona. ne uvazava cinjcnicu. starost Oblik ove fonnule. ali se i povecava kohcma cementne paste.:. Projekt betona je siroki pojam. moze izracunati konstanta K. neaerirani.mrmanje. postupkom multiple regresijske analize dobije se (Popovics.000637e A Pa.nacin.god.11): Parametri A i B odrec1uju se eksperimentalno betona. jer postoje dobre korelacije s mnogim drugim svojstvima ocvrslog betona.Teorijsko predvidanje tlacne cvrstoce betona betona: Jos 1897. godine Feret je predlozio empirijsku formulu za prcdvidanje evrstoce 9. kolicine vode i kolicine cementa.!!B~£L£~{~!~' se svojstva . Projektant propisuje uglavnom svojstva ocvrslog betona. Cijena cementa je visestruko veca od cijene agregata. za odredene sastojke. dobavu i rukovanje sastojcima b<. koja mo@_zad9voljav~ odrec1eni_m'$k. 132 133 .__<:>1:>r<lclJjiYQ~t. da prevelike kolicine cementnog kamena potenciraju nepovoljna svojstva betona. da se povecanjem kolicine ce~~.0J. pa se odreduju pokuslilla.13) odnosno istu ko licinu cementa (Slika 4. [8. !il1illLsasfav b~t()~~"-2. Ponekad se projektira veca cvrstoca betona. Je?nadzba jasno pokazuje. U uvjetima modemog mehaniziranog nacina spravljanja i ugradnje. koja zapravo grubo aproksirnira oblik dijagrama odnosa evrstoce i vodocementnog faktora (Slika 8. za cement.. te nacin njegovanja i testiranja. Ako se radi 0 betonima. odlicno zbijeni beton.kvalitetei osiguranj<l_k.mogugrupirati u: Ta _.nta preko ncke granice.£ili. a manje 0 troskovima izrade. Uvjeti projekta betona djelomicno su sadrzani u pravilnicima i normarna za beton. SASTAV BETONA ZADANE OBRADLJIVOSTI I CVRSTOCE gdje je fe tlacna cvrstoca.6]) prosirena Abramsova formula: f= e Bv!e + O.Y!lli_l~te. Za konkretni skup eksperimentalnih podataka Popovics je dobio A=353. te njih ispitivati i prosudivati u fazi projektiranja i kontrole proizvodnje.Lkontro]e. Uvrijezena je praksa.:!()I1_<i. zagradi za koje zavisno sastava Osnovni pojrnovi i definicije PrQkktir. • uvieJ~~<li:zQQ_r. Tome u prilog ide cinjenica. Detaljnijom analizom odnosa cvrstoce betona i vic faktora. a ona je kod obicnih betona znatno manje cvrstoce od agregata.

c. kemijske i bioloske utjecaje). Ocito je.1. Karakteristicna cvrstoca treba biti jednaka iii veca od marke betona: fbk.toca na umor. Utjecaj rasipanja rezultata ispitivanja betona na projektiranu srednju cvrstocu betona.itd do MB 60. Marka betona je normirana tlacna cvrstoca betona u MPa u starosti od 28 dana. :: I j " - . Standardna devijacija rezultata ispitivanja tlacne cvrstoce betonaje pokazatelj ujednacenosti proizvodnje betona.§ill:'Lli. "-tenni~Kekarakteristike_u svjezem. suvremenom mehanizacijom i dobro organiziranom kontrolom proizvodnje. neekonornicnu proizvodnju (Slika 9.0:$s:$3. . s. mogu se razlikovati pet tipicnih grupa rasipanja rezultata ispitivanja cvrstoce betona: 3.postize se dobro organiziranom tehnologijom betoniranja..0:$s:$5. Od toga se prve tri grupe svojstava pojavljuju uvijek. srednja vrijednost (fm). a to se propisuje zavisno od toga o kakvoj se betonskoj konstrukciji radi. MB IS. ~Liste klase. .. srednja vrijednost cvrstoce betona je: fm. gdje se ne koriste rezultati ispitivanja betona i njegovih sastojaka.• trajnost (postojanost na mehanicke. Klasa betona se u projektu.9 MPa .9 MPa . tj.3).!S.!l()st~i:llluide..iJ~kf:_~ll!_a!c!f:!is!ike: kratkotrajne. suvrernenom mehanizacijom i vrlo dobro organiziranom kontrolom proizvodnje.. koja se prema pravilniku za beton i armirani beton naziva marka betona i oznacava s MB.1]. ali razliCi10g__SlI. u tehnickirn opisima i izvjestajirna radi jednostavnosti oznacava nekom sifrorn.9MPa .?:MB+ ks. 6.?:MB Projektirana. . Vrijednosti faktora vjerojatnosti razliciti propisi odreduju razlicito.--~~~~~~.. zilavost itd.postize se kod nepazljivog iii volumnog doziranja sastojaka betona. fizikalne. Slika 9. kolicine i podrijetla i s razlicitirn odnosima masa pojedinih sastojaka. Statisticki uvjeti za projektiranje marke betona. kao otpornost na udar. manje od 1 na 100.na nacrtima.__ . U ovom poglavlju biti ce govora 0 jednom postupku projektiranja sastava betona kojemu su zadana svojstva obradljivosti i cvrstoce. ocvrscavajucem i ocvrslom stanju. tj. i jos se kontroliraju svojstva trajnosti u okolnostima normalne agresivnosti za beton. .="" -. tj.1). Standardna devijacija (s) izracunava se iz velikog broja rezultata ispitivanja i s obzirom na stohasticku prirodu betona.-j1eka __ posebna. 134 20 15 25 35 MPa Slika 9.llflz:i~~. dugotrajne.2). na mjesalicama sa slabom sposobnoscu homogenizacije i postrojenju uz koje ne postoji laboratorij.2. 5. zavisno od dopustenog broja podbacaja.§h'. a ostale prema posebnim potrebama konkretne betonske konstrukcije. cVfl. (Normirani uvjeti ispitivanja cvrstoce betona opisani su u poglavlju 0 evrstoci betona.postize se zastarjelom iii zapustenorn mehanizacijom.postize se slabije organiziranom tehnologijom betoniranja suvremenom mehanizacijom i uz mali utjecaj kontrole proizvodnje. 4. teski betoni). treba biti veca od projektom zahtjevane marke betona (MB). ili 1 na 40 (Tablica 8._~ef()fITla.0:$s:$7. da proizvodnja uz veliku standardnu devijaciju zahtijeva i projektiranje vel ike vrijednosti srednje cvrstoce betona. ista zahtjevana svojstva u ocvrslom stanju mogu se postici sastojcima razne vrste. Faktor vjerojatnosti k uzima se prema vrijednostima iz Tablice 8.9 MPa .:.0MPa . • gusto6a (laki betoni..hI_~~ Nairne. zakoju se projektira sastav betona..?:8.mehanicka. .pr()PJ. Rezultati manji od zahtijevane cvrstoce betona (MB) ne smiju biti manji od minimalne cvrstoce'/mlll' Ocekivanje rezultata manjih od minimalne cvrstoce betona moze biti npr.postize se vrlo dobro organiziranom tehnologijom betoniranja. MB 20 .T .itd. Na osnovu visegodisnjeg pracenja tehnologije betona u nas [9. Prema nasim propisima taj je faktor 1. karakteristicna cvrstoca je definirana kao 10% fraktil (Slika 9.-izgled.svojstva. Kriteriji i postupci projektiranja drugih svojstava uvoditi ce se sukcesivno kada ta svojstva budu detaljno opisivana. ne uzima se manjom od 3 MPa. Statistickl kriteriji za projektiranu cvrstocu betona Zbog ve!ikog rasipanja rezultata ispitivanja tlacne cvrstoce betona. Svaka klasa betona mora imati naznacenu projektiranu iii zahtijevanu cvrstocu.28.3.) Moguce je projektirati sljedece marke betona: MB 10.0:$s:$4.

ako su tekuci (najcesce). tj. izbor vrste cementa. te klimatskim okolnostima. da prvi korak u projektiranju sastava betona treba biti izbor prikladne obradljivosti odnosno konzistencije betona. cijevi trake. kamioni. b) 500 400 . Na tom prakticnorn. navedeni su neki tipicni primjeri preporucenih konzistencija betona. specijalne posude pumpa. da konzistencija zavisi u najvecoj mjeri od kolicine vode. U Tablici 9. i na osnovu toga korigiraju projektirani sastavi betona. silobusi posude Konzistencija prema mjeri slijeganja. kako bi sto bolje odgovarali zadanim tehnickirn uvjetima i zahtjevima ekonomicnosti. greda Kolnicke pi OCt.3.~~nate statisticke karakteristike pogona.50 1. a da uz konstantnu kolicinu vode konzistencija betona ostaje prakticno ista (Slika 9. Prema tome. Orijentacijski podaci Tip konstrukcije 0 konzistenciji betona za maksimalno zmo rjecnog agregata D=32 mm. granulometrijski sastav. To znaci.i.3a). da se za odabrane sastojke betona.1. Na osnovu rezultat.50 1. Prema tome. Obradljivost betona moze ovisiti 0 svim fazarna obrade betona. Tijekom proizvodnje betona dobiva se nizove rezultata kontrolnih ispitivanja za pojedine klase betona. Aerant 0. uzimaju se prema vrijednostima iz Tablice 8. podlijevanje ploca strojeva 6 8 I 12 I 13 Iskazivanje sastava betona Proracun sastava betona provodi se obicno na osnovu udjela pojedinih sastojaka u jedinicnorn volumenu. Dijagrami rezultata ispitivanja betona iste konzistencije.%) x masa agregata. stupovi Jako armirani presjeci stupova. raspolozivim sredstvima varijskog i unutrasnjeg transporta. da se uvijek specificira vodocementni fa. ne sarno 0 ugradljivosti u konstrukciju (velicini presjeka betonskog elementa i stupnju armiranosti) nego i 0 nacinu mijesanja. Prikladno je svojstvo svjezeg betona. da se betonske mjesavine zadaju u masenim iii volumnim ornjerima agregata i cementa iii pak kolicinorn cementa u kubnorn metru betona. zidovi.3. Transportna sredstva trake. no i danas je jos prikladna kod zanatskog nacina spravljanja betona.1.45% Rjecni agrega t. ploce.0 vic 0. maksimalno zmo agregata i vrstu agregata (drobljeni iii rjecni) iii dijagrami u kojima se navode preporucene kolicine vode za beton odredene konzistencije. u Dodaci betonu izracunavaju se u postotku od mase cementa i zatim izrazavaju litrama. uzima se kriterij kOJI Je na strani sigumosti: fm ~ MB + 8. Vlaznost agregata izrazava se u postotku tezine agregata i obuhvaca upijenu i adsorbiranu vodu. volumen vode izrazene kao vlaznost agregata je: vlaznost agregata (tez. Zrak. Faktori vjerojatnosti k.a kontrolnih ispitivanja. vaznorn pravilu zasnivaju se razne tab lice (Tablica 7. To znaci. jer su volumeni nasutog agregata i cementa zavisni od vlaznosti odnosno stupnja zbijenosti i vrlo promjenljivi. a za potrebe doziranja na betonari iskazuje se tezinski za cement i agregat. Te kolicine mogu biti polaziste za projektiranje prve eksperimentalne mjesavine betona. posuda na kranu trake.' PC. cm 1 5 12 16 5 18 5 20 Siabo annirani iii neannirani temelji i blokovi Annirani temelji. pri rnijesanju svjezeg betona. srednja cvrstoca pornocu dva simultana uvjeta: za koju se projektira sastav betona odreduje se v t: OBRADLJIVOST IKOLICINA VODE fm~ fmin+ k2·s. koji ce proizvoditi beton. 136 20 0. Tablica 9. Postoje tri osnovne zavisnosti koje upravljaju postupkom projektiranja sastava betona. kamioni pumpe. izbor maksimalnog zma agregata.kt~r slobodne vode. 137 . To su: (I) obradIjivost svjezeg betona i kolicina vode. A~o n.. industrijski podovi Betoniranje pod vodom Masivni hidrotehnicki betoni Zalijevanje ankera. To su npr.2% 0. Pretpostavka. konzistencija svjezeg betona. U tom slucaju bolje je zadavati omjerima masa. ili u kilogramima ako su praskasti. bilo namjemo uvucen iii slucajno zahvacen iskazuje se u postotku ukupnog volumena betona. njihov omjer u rnjesavini moze mijenjati u relativno sirokim granicama. da beton u konstrukciji bude dobre kvalitete jest. (a) odnos vic faktora i kolicine cementa i (b) odnos vic faktora i tlacne cvrstoce. Priblizne kolicine vode za odabranu konzistenciju.'.sup. posuda na kranu pumpa. sredstvima zbijanja betona u konstrukciji. proracunavaju se statisticki parametri. 0 vic Slika 9.0 (MPa). koji pokazuju varijacije u kvaliteti betona. cement i agregat.32 ttm 1 ~ 50 Osnovne zavisnosti pri projektiranju sastava betona ~ c ~ o JOO 40 5 = 12-18 cm o Mnogi ulazni podaci za projektiranje sastava betona vee su objasnjeni kada je bilo govora 0 sastojcima betona. da ga se moze dobro ugraditi. bez vode koja je apsorbirana u agregatu. Voda se iskazuje u litramas time. Ta praksa datira iz vremena kada nije bila poznata uloga vode u betonu. u odredenim vremenskim razmacima iii prema potrebi.25% . zavisno od dopustenog broja podbacaja odnosno minimalno dopustene cv~stoee. To je voda koja sudjeluje u tvorbi cementne paste. (2) zavisnost tlacne cvrstoce od vodocementnog faktora i (3) zavisnost trajnosti betona od vodocementnog faktora. a) los se uvijek susrece praksa.3.

10. koja bude zadovoljavala sve druge propisane uvjete projektirane klase betona.7. osim pravilnog izbora tipa cementa i vodocementnog faktora.063 i 0. naknadno upijanje vode.3b).lako postoji atest kojim se potvrduju deklarirana svojstva aditiva. I konacno. Zahtijevana svojstva ocvrslog betona daje projektant konstrukcije.OO0637C + O. 3. a za njihovu promjenu nekada ima vise.rezultate ispitivanja betonu (npr.Svi podaci 0 svojstvima koja podlijezu atestiranju dobiju se od proizvodaca. 6. plinove i druge moguce agresivne tvari za beton i celik u betonu. Nairne. Tek uvazavanjern svih tih aspekata postici ce se dobra i nepropusna struktura betona. a) PODACI 0 KOMPONENTAMA BETONA CEMENT . • kolicinu sitnih cestica na sitima 0. mora uvijek v. Sredstva vanjskog 4. vrijeme vezanja. Trajnost betona moze se jos podesavati: • izborom vrste i kolicine cementa. a za konkretne treba ispitati: • granulometrijske sastave.12). Nacin mijesanja betona. podaci raspolozivim tehnologijama i podaci iz projekta konstrukcije i tehnologije izvedbe. a svojstva svjezeg betona uvjetovana su tiporn konstrukcije i raspolozivom tehnologijom. • volumnu masu svake frakcije.11). Zavisno od uvjeta okoline betoni se dijele na klase izlaienosti (Tablica 11. Osnovni su podaci 0 komponentama betona. Podaci dobiveni iz eksperimenata prikazu se u dijagramu oblika hiperbole u koordinatnom sustavu: kolicina cementa: vic faktor (Slika 9. Postupci zbijanja. Zapravo. • odrediti gustocu. provjeriti vrstu i kolicinu dodataka.09. 8. jer se uz odredene pretpostavke izracunata mjesavina. Na taj nacin moci ce se.0279a A TRAJNOST I VODOCEMENTNI FAKTOR Za svaki beton. a nekada manje slobode. /~ ~ Redoslijed projektiranja sastava betona <) F CVRSTOCA I VODOCEMENTNI FAKTOR . Pri projektiranju novih sastava betona.020 mm.). Nacini ugradnje. jednako vazni dobro zbijanje i njegovanje betona. Sredstva unutrasnjeg TEHNOLOGIJAMA o tim postupcima posebno se govori u poglavlju 0 patologiji betona. Ti efekti se obicno provjeravaju na smjesama morta. 5) pokusnih mjesavina betona za raspolozivi agregat i cement. projektiranje u doslovnom smislu rijeci i nije moguce. a time i na propusnost betona za vodu. Vee ovdje treba naglasiti. a prema tome se propisuju i odgovarajuce minimalne tehnoloske mjere (Tablica 11. Pokusne mjesavine prave se s priblizno istom kolicinom vode (istom konzistencijom). nadzora i neovisne) 139 transporta. a kolicina cementa u kubnom metru betona se mijenja u intervalima od po npr. 0. interpolacijom odabrati mjesavina. Ove dvije grupe uvjeta mogu biti prilicno opsezne. vodocementni faktor je jedan od glavnih cinilaca koji utjecu na poroznost. • vlaznosti frakcija. Ukoliko se ne raspolaze takvim podacima iz redovne proizvodnje betona. uobicajena je praksa. ukoliko nema drugih podataka 0 cvrstocama slicnih betona. izmedu ispitanih sastava betona. volumnu postojanost. u slucajevima kada su betonske konstrukcije izlozene jacern djelovanju agresivnih okolnosti i kada su te okolnosti najmjerodavnije za izbor sastojaka betona. VODA ..). • poboljsanim • njegovanjern zbijanjem betona.erificirati i najcesce korigirati eksperimentalnim podacima. aeranti. • izborom agregata. 30 kg. betona. DODACI BETONU . da su za trajan beton. fluidifikatori). da se laboratorijski izradi nekoliko (3 . kontrolira se vodocementni faktor u pogledu trajnosti betona. 138 . transporta.3a). • apsorpciju vode. tako daje uvijek potrebna odredena optimalizacija smjese. pasti i mortu: • • • • • • cvrstocu normnu konzistenciju. kao polaziste za izbor vodocementnog faktora moze posluziti formula za teorijsko predvidanje tlacne cvrstoce betona (Poglavlje 8. Korelacijska krivulja u dijagramu v/cfaktor : tlacna cvrstoca betona predstavlja srednje odnosno ocekivane vrijednosti cvrstoce betona. Razine kontrole (vlastite.~-.Za agregat vrijedi kao i za cement. isporucene frakcije 0 Za slicne sastojke betona. ali za konkretnu isporuku cementa s kojom ce se raditi probe treba prethodno ispitati sva normirana svojstva na prahu. Pri koncipiranju ovih pokusa.): f= c Bv/cO.11 i 8. Prije projektiranja sastava betona potrebno je prikupiti podatke 0 raspolozivim materijalima i tehnologijama. pa i onaj koji je izlozen normalnim uvjetima okoline. 2. Pri konacnoj odluci 0 sastavu betona treba uzeti u obzir i nivo kontrole koji je moguc u datim okolnostima izrade.. treba posluziti Walzov dijagram cvrstoca betona normiranih s cvrstocom cementa (Slika 8. kojima se ispituje odnos kolicine vode i konzistencije svjezeg betona (Slika 9. AGREGAT . prema normama ukoliko se ne koristi pitka voda. potrebno je za konkretnu isporuku provjeriti utjecaj aditiva na odabrane vrste cementa i agregata. onda se dobiju iz pokusnih laboratorijskih mjesavina. ugradnje i njegovanja betona.Qgti!Jlalni sastav betona uvjetovan je tehnickim i -ekonofnskim parametrima. postoje dobre korelacije izrnedu vodocernentnog fakt~ra i tlacne cvrstoce betona (vidi dijagrame na slikama 8. • hidraulicnim • dodacima dodacima. b) PODACI 0 RASPOLOZNIM 1.

3b). { 9. Ispitivanje svojstava svjeZeg betona i izrada uzoraka za ispitivanje ocvrslog betona PREMA POT REB I PONA VLJA SE OD 3.2. Kolicina vode.' 1/2 erE? 49/ :II s'tl . :>/.2. V +~+~+ A (/10 :J Or :?3 ~O . odreduje se iz iskustva ~il~ip~r~e~m~a~ta~b~l~ic~i~7~.s '313 34'1 Sl2 .02 { ~ T (26 {l 1(63 0/53 ::J f6!J --G 'tS-- 0.32 Dodatak betonu s vodom (I :I 0) Cement Voda % S kg q kg] = V : ~. prema tablici 9. Bez obzira na predpostavljenu kolicinu vode u proracunu.A= . as razlicitim kolicinarna cementa. i tabele za ispitivanje ocvrslog betona. zavisno od ocekivane cvrstoce cementa Kontrolira se vic faktor i kolicina cementa iz minimalnih uvjeta trajnosti prema tablici 11. Prerna potrebi korigira se kolicina vode. Pokusna mjesavina PROBNE MJESAVINE Probne mjesavine pripremaju se najcesce prvo u laboratoriju. Tablica 9. da bi se dobila zeljena konzistencija.IzborDm~3x~ 3._ __ e.cvrstoca (Slika 9. KORAKA.:> b/D Vlaznost kg Korigirana masa za 1000 L kg Sastojak Frakcija 0-1 0-4 4-8 8-16 16. A Ukoliko nije zadana projektom. iste konzistencije. C 8.6 LABORATORIJSKI POKUSI 10. Prilikom ispitivanja konzistencije kontrolira se temperatura smjese.c) PODACI IZ PROJEKTA KONSTRUKClJE a) Vrste presjeka (mali. kohezivnost i zavrsna obradljivost 141 12. KORACI U PROJEKTIRANJU SASTAVA BETONA ZA KOJI SU ZADANI OI3RADLJIVOST.VAi Ispituje se vlainost svake frakcije radi korigiranja potrebne kolicine vode za odabrani vodocementni faktor. do 8.. masa agregata Korekcija za Apsorpciju % kg % ?-. da Ii su postignute projektirane velicine za gustocu betona i kolicinu zraka.1 ~0~v~is~n~0~0~d~im~e~n~z~ij~am~a~p~re~s~je~k~a~i~o/c~o~a~rm~ir~a~nj~a~.3. moguce trajanje njegovanja. iIi 6. a [L] 4. srednji. dostupnost elementima).4. koraka prikladno je provesti tabelarno 9. Kolicina cementa. CVRSTOCA I TRAJNOST . da bi dobili podatke za vise mjesavina. (Tablica 14C .S.16 Principi su objasnjeni u prethodnim poglavljima. __ Zahvacenog ili djelovanjem aeranta uvucenog. 68' ?- G7'o (000 t 9 s: b) Korekcija za apsorpciju i viaznost agregata Z.2% Zrak 4% Agregat Ukupno 199b 2338 :. Obicno se pripremi vise rnjesavina.260 3S 10 15 35 i z= 1000. Dijagram treba konstruirati od dovoljnog broja tocaka.11. Za proracunati volumen betona doziraju se komponente betona i zarnijesaju. c) svojstva i performanse koje proizlaze iz projekta konstrukcije. Masa za 1m3 (kg) 3f::'J 3 2 Gustoca p (kg/drrr') Vo1umen za I m3 (drrr') 3. Iz jedne serije pokusa rnoze se odabrati vise sastava za propisane klase betona iste konzistencije i istog maksimalnog zma. a ovdje se ukratko pokazuje jedan od mogucih redoslijeda u projektiranju sastava betona. c 11?g'f8 2.3.lj . b) % armiranja. Uvjet trajnosti 7. 5 ~/l? 1.66r5 S'3/2 II. konzistenciju betona treba podesiti tako.. v/~ O/S 0/1 (. Volumen zraka. Izbor vic faktora 6. a) Proracun sastava betona za pokusnu mjesavinu Sastojak Cement Voda VIC (kriterij cvrstoce) VIC (kriterij trajnosti) Dodatak betonu aerant 0. Izbor konzistencije prema postupku koji ce se primjenjivati pri kontroli 2.'S.P. Kolicina agregata.11. Odabiranje sastava betona Koriste se postupci tehnicke statistike Proracun sastava betona od 3.2.5 I/o 0/2- 3/5 3/5 351 i. I. 14. Ispitivanje konzistencije. d) podaci 0 tehnologiji izvedbe (motazna konstrukcija. c Agregat popunjava say preostali prostor za I m3 gotovog ugradenog betona. Frakcije agregata Ukupna kolicina agregata dijeli se u najpovoljnijim postocima(p. odabire se manji ~ iz koraka 8. da je beton dobro obradiv za odredenu namjenu.) 13. tako da se konacni sastav betona usvaja interpolacijom.)volumeni(V) frakcija(Ai): A=L .~ _ Odabire se prema uvjetu cvrstoce iz dijagrama 8.. Ispitivanje ocvrslog betona i sredivanje podataka u dijagrame prema slici 9.). Vlaznost agregata J}5 3?-9 of- 163 10tll' . Provjerava se. U prvom projektiranju smjese. tako da se moze konstruirati dijagram odnosa vodocementni faktor. V ________________________________ 5.>'r 110 014 /. razlicitim kolicinarna cementa (Slika 9. veliki). namjene objikta i uvjeta buduceg okolisa. treba konzistenciju odabrati obzirom na obradljivost (npr.

AdilM KOl'ITROl. betona B I mogll_sy_~~~oizvodi i to ~_~_]_5.A OPREME ISPfITVANJE BETONA Sf ATls-mm Sastojci Belon Tablica 9. Shema upravljanja sastavom betona.e kvali. p. uz odredene korekcije. a za cement klase 25 treba ih povecati za 10%. Cement Agregat Vod. SASTOICI Cement Agregal Voda Aditivi TEHNOLOGUE SfATlSTI(:KA OBRADA Do1ir:anje Mijebnje Prijcyoz.kontrolira funkcioniranje strojeva za proizvodnju i bazdari uredaje za doziranje. Mnogobrojni i varijabilni parametri sastojaka betona vrIo razlicito utjecu na kvalitetu betona.pri najvecoj frakciji 8-16 mm. rezeIVo~ u projektiranoj cvrstoci betona. rnoze se cak i preskociti faza laboratorijskih ispitivanja.3).(zagladivost) povrsine.4). pa to rezultira podbacajem u kvaliteti. te da se poduzmu o?govar~ju~e korekcije u sastavu betona. 20% . Minimalne kolicine cementa kIase 35 za betone B I MB 10 Minimalna kolicina cementa. zbog nacina obrade i poteskoca u interpretaciji podataka.4. 10% . pa prema tome i skupa. da u pr~k~i ~a promjen. Iskustvo je pokazalo. pri uobicajenoj organizaciji kontr~le 1~pravlJanJa kvalitetom betona. i bez povecanog rizika postici zahtijevana svojstva betona. bilo dodavanjem aditiva iIi promjenom kolicine cementa iii sitnog pijeska. To su narocito. ~ predvidaju dvije kategorije ~ B J i BJL Za kategoriju B II obvezno se moraju provesti prethodna ispitivanja. koji se mogu propisati uz neku povecanu kolicinu cementa. Rezultati ispitivanja betona ocjenjuju se statistickirn postupcima. ~ovr. korekcije sastava betona su prespore. da bi se doka~a~o u kojoj mjeri su zadovoljeni uvjeti klase betona. pa se najcesce te varijacije "pokrivaju" povecanom. Prilikom spravljanja pIVe mjesavine dio cementne paste utrosi se na premazivanje povrsine bubnja i lopatica mjesalice.3 vrijede ukoliko se beton B I spravlja s najvecom frakcijom 16-32mm. Za kategoriju B I propisane su minimalne kolicine cementa (Tablica 9. 143 .oznacena mjesta na kojima najcesce dolazi do pogresaka u funkcioniranju sustava.3. pa ta mjesavina ne bi bila mjerodavna.pri najvecoj frakciji 4-8 rom. Moze se prije ubacivanja komponenata prema proracunatom sastavu. Najbolje je pripremiti seriju mjesavina za redom. Ukoliko se u proizvodnji ocekuje betoniranje pri vrio razlicitim klimatskim uvjetima. Kolicine u Tablici 9.tete betona odabranog sastava najvise utjecu sljedeci karakteristicni parametn sastojaka betona: ~K-ateg_~!ona Prethodna ispitivanja betona mogu biti vrlo opsezna i dugotrajna. prema iskustvu. da se u meduvremenu bubanj mjesalice ne pere. Dakle. Te se kolicine moraju povecati za: 10% . koji ulaze u proizvodnju. -----K?~m ~stu. te uzirna uzorke i ispituje kvalitetu proizvedenog betona (Slika 9. Medutim. Ponekad. promjena potrebe za vodom i vrijeme vezanja betona pri razlicitim temperatura rna. Toje moguce u slucaju da se radi 0 betonima nize propisane cvrstoce i ako se radi 0 manjim kolicinama betona. pokuse izvesti odmah u punoj velicini. onda treba laboratorijski provjeriti ponasanje betona pri razlicitim temperturama smjesa.ako se umjesto plasticne radi tekuca konzistencija. a to znaci mjesec dana zakasnjenja. Upitni~o~ su . pa na osnovu postojecih podataka 0 proizvedenim sastavirna betona. kg/nr' 15 20 25 142 220 260 300 350 Slika 9.ovrsinu premazati s manjom kolicinom cementne paste. intervencije u sastavu betona provode se nakon dobivanja rezult~ta testiranja ocvrslog betona. Usvojeni sastavi za trazene klase betona ponovo se zamijesaju na betonari. UgradDja Zbljanjc Zagladivanjc Njegovanje ISPfITVANJE SASTOIAKA Za cemente klase 45 smiju se navedene kolicine cementa smanjiti za 10%. transportni Deton nemoze biti kategorije B I. pa se uvode eventual no potrebne promjene u projekt sastava. Na uhodanoj betonari. Opravdana su tek ako se njima moze ustediti u odnosu na iskustvene sastave betona. ravljanje kvalitetom betona _~ Tijekom proizvo nje aoo1'atOrijuz-oetonaru kontrolira i evidentira rezultate ispitivanja sastojaka betona.emeno . tako da se moze ocijeniti utjecaj rada ekipe i kvalitete opreme s kojom ce se spravljati beton. na betonari.

Komplicirane meduovisnosti parametara sastojaka betona i svojstava ocvrslog betona mogu se pornocu automatske obrade podataka vee preventivno uvesti u upravljanje procesom proizvodnje betona. Od toga se prva tri parametra manifestiraju kao promjena potrebe za vodom uz istu konzistenciju betona. Uvodenjem kompjutorske obrade podataka. koji se mogu aproksimirati normalnom distribucijom. koji odgovara liniji B 32 u sastav. kao najuocljiviji parametar kontrolira konzistencija betona.. ~. . : . sto takoder upucuje na mogucnost poboljsanja upravljanja kvalitetom betona. ~ ~ .. : . vezane uz promjene temperature s godisnjim dobima. koje 144 .3). vjerojatno zato sto su meduovisnosti slozene.17)! maze Ocito je.~f~tf 5 6 7 8 ..i.. frakcija ~ ~.. a to znaci za beton spravljan s 350 kg cernenta/rn '.. ~30 <. i 1 2 J 4 ~. ..5 litara na kubni metar betona iste konzistencije! Vece promjene u potrebi cementa za vodom mogu uslijediti od promjena u temperaturi betonske smjese.... uz konstantnu konzistenciju odrzi i konstantni vodocementni faktor... poveca se kolicina vode za 10 litara pri krutoj konzistenciji.31).tl se usredn lava iu Slika 9.3].J 6U~~11111111111'11111111111'lllnlllllIII1111\lllllltl11'1'11'111"111111'111111"'11 11'1111111111 nastaju promjenama u drobilisnorn postrojenju iIi trosenjem sita u proizvodnji iIi promjenama u opterecenju sita iIi kolicini vode za pranje agregata. i 9 10 II 12 0 .: .. i vodocementni Premda se svi navedeni parametri sastojaka betona redovno ispituju u laboratoriju betonare. promjenu kolicine vode za 7 do 10. formiranjem baza podataka i ekspertnog sustava rnoze se znatno poboljsati i ubrzati slozeni proces projektiranja sastava i upravljanje procesom proizvodnje betona. ali jos vece promjene nastaju pri promjeni kolicine hidraulicnih dodataka cementu. :.. prikazan je utjecaj povecanja broja uzastopnih podataka koji se usrednjavaju. To je moguce uz simultanu promjenu kolicina cementa i vode iIi primjenom aditiva.. da se karakteristicni parametri materijala mogu izraziti pornocu srednje vrijednosti i standardne devijacije (Slika 8. da rezultati ispitivanja sastojaka i betona cine vremenski ovisne serije.i. cvrstocu i trajnost betona. Sadasnji propisi uzimaju rezultate ispitivanja betona u nekom duljem vremenskom razdoblju kao skup rnedusobno neovisnih podataka. svjeze betonske smjese i u cvrstoci cementa. cementa. .. Tako na primjer smjese betona u Ijeti. ' . . pa zakljuCivanje po shemi jedan uzrokjedna posljedica nije primjereno. Tek kada ispitivanja ocvrslog betona pokazu neki nedostatak u kvaliteti. ..i. Klizne sredine zavisno od broja podataka koji se usrednjavaju za aj. a to znaci. . a da konzistencija betona pri tome ostaje ista! Takve promjene u granulometrijskom sastavu agregata mogu se ocekivati u normalnoj proizvodnji.. a nakon toga se zbog vremenske rneduovisnosti podataka povecanjern njihova broja prakticno vise ne poboljsava karakteristican parametar materijala. Vidi se... i to za rezultate ispitivanja cvrstoce cementa. da je 6 podataka dovoljno.. ... Ove promjene mogu biti sistematske. da navedene promjene u kolicini vode znatno mijenjaju faktor.. do cak 35 litara pri plasticnoj konzistenciji.i.33). Promjene u granulometrijskom sastavu agregata.. cak i unutar optimalnih granicnih linija.. • promjene u standardnoj u temperaturi konzistenciji kolicine zraka u mjesavini. modula finoce agregata i cvrstoce betona. 20 100 '~i .. polazi se u analize uzroka. : .5. Novija istrazivanja pokazuju [9. Slican postupak rnoze se primjenjivati uz usrednjavanje razlicitih brojeva podataka za sastojke betona i za ocvrsli beton.. pa se tome prilagodava kolicina vode u smjesi. a: : : : . : '.. rezultiraju znatnim promjenama u potrebi za vodom za istu konzistenciju betona (Tablica 7. Nairne.5. .! rezultata kO. da se prakticno eliminiraju slucajne pogreske. · . .. .. Tako na primjer.i. Na statistickoj kontrolnoj karti rezultata ispitivanja cvrstoee betona (Slika 8.. da se npr.. : :: : .. ... .. kada su srednje temperature od 25 do 30°C.~ .3].. .rj!!'Hlli . Na slici 9.. One su posljedica redovnih promjena. promijeni Ii se granulometrijski sastav.!::iJ11llJJ....cvrstocu cementa. trebaju 10 do 20 litara vode vise nego kada su temperature 5 do 10°C (Slika 7. pri mijesanju stalno se.i . MIN · · · IS 16 17 \8 19 20 Braj rezul tata se uSrednjavaju Promjene u standardnoj konzistenciji cementa mogu nastati zbog redovnih promjena u mineraloskorn sastavu sirovina za proizvodnju cementa..: : . a to znaci mijenjaju poroznost. .i " kaj1 · . Vremensku zavisnost podataka 0 ispitivanju sastojaka i betona potvrduju slozenije statisticke analize pornocu autokorelacijskih funkcija i segmentacijom.. ~.i.2. Bra.>~. 145 • varijacije • promjena • promjene • varijacije u granulometrijskom sastavu frakcija agregata. koji odgovara Iiniji A 32. opisan je postupak kontrole kvalitete pornocu klizne sredine cvrstoce.. rijetko se kada u praksi ovi podaci koriste za podesavanje sastava betona. pri cemu je uvijek usrednjavano po 5 uzastopnih rezultata.i. Standardna konzistencija cementa se uslijed toga promijeniti za 2 do 3%.~. te se zatim intervenira u sastav betona na taj nacin. b) modul finoce agregata i c) cvrstocu betona [9.~.

plasticne pukotine.tj. DEFORMAClJE BETONA Za kratkotrajna opterecenja do velicine dopustenih naprezanja. beton se ponasa kao vecina nosivih gradiva. pa se javljaju tzv. plitke i dosta siroke. sto rezultira vlacnirn naprezanjima u povrsinskom sloju. cime se nadoknaduje dio vode utrosen na hidrataciju. neICemogu biti povoljne.2iJaI:e betona reverzibilan (Slika 1~. a dio jenakon vracanja_vl~k~. hiQJ1!_t<lgij~_G. gotovo elasticno. Osim deformacija. Taj dio skupljanja se naziva autogeno skupljanje. Ako je beton potopljen u vodu.10. Dio .Q_miluleJonIta_ciii"i. U praksi su ove obadvije volumne promjene gotovo uvijek sprijecene. Naravno. koja su cesto veca od vlacne cvrstoce i uzrok su pucanja betona. dolazi do smanjenja volumena.~jr~y'erzibiIan. Dok je beton u plasticnom stanju.y~m~_I}()_m__IJ()§~Q~S!_jJ~~ve~iy:g~~~£a:I<:. a plasticne pukotine mogu se potpuno izbjeci ispravnim njegovanjem betona. Ova naprezanja mogu biti veca od vlacne cvrstoce jos mladog betona. ispituje obicno sarno Iineama deformacija betonske prizme. beton ce bubriti.Za uobicajene vrste betona. koji se ne skuplja. pa rezultiraju naprezanjima._~m~@_a i ~natiz3C1]e:-l3ez obzira na uzrok. Taj dio skupljanja naziva se plastic no skupljanje.~_~fj£@~@ci_§ac~Ima takoder drugih posljedicapiizaiija. velicinabubrenja zavisno 147 ~usel1ieIl1_Q~yrslog betona izlaziy_Q!la i~ kapilaJa. zbog jednostavnosti.Y~I)QJg)_ti_1:l~t9.J_~)_. jednakog su reda velicine i jednako vazne za ponasanje betona volumne promjene od skupljanja odnosno bubrenja betona. Skupljanje povrsinskog sloja je sprijeceno unutamjim dijelom betona. ali vecina je stetna po svojstva konstrukcije. pod stalnim opterecenjem beton puze (tece). kao i od temperatumih promjena.s_tQ_~. koji je usao u reakciju hidratacije. ako se reducira izdvajanje vode. uslijed gubitka vode evaporacijom s povrsine betona. Medutim. koje su posljedica djelovanja vanjskih siIa (kratkotrajnih iii dugotrajnih).-Yolumna deformacija jednaka je trostrukoj vrijednosti lineame deformacije skupljanja (cv = cx + Cx + cJ. da vece kolicine cementa povecavaju i plasticno skupljanje. Izrazava se kao bezdimenzionalna velicina u promilima (mmlm) iii miliontinkama (x 10-6). I Plasticno skupljanje i bubrenje Skupljanje ocvrslog betona uslijed susenja t~!._ _tLs!~formacij~ .E_~iv~slc!J_QliC!. Ono moze biti reda velicine 1% volumena cementa. Plastic no skupIjanje je manje.:i:ako·su-!a. I ~ VOLUMNE PROMJENE BETONA <:> Skupljanje moz~GsLjediG_u~acije vode iz betona. cementna pasta se skuplja za priblizno 50 do I OOx 10-6u odnosu na volumen cementnog praha.!1a.~~_~_. SU'ukUpne _ jer deformacije puzanja poddopufu:n-F!C~!iIpr~~~nJim~i-!'J9_K!edaveiicinekao i kratk()t@ji!~j~!.--:-~voJstvopuzanja je vrLQ._ ()ptere~~iij~3rlomara~. sma-njenJe-Yo1Umena. te postoji mogucnost stalnog ulaska vode u pore cementnog kamena. pa se laboratorijski. Uslijed hidratacije.nj~jJ_etona.

1.1 b). U praksi se najcesce transport vlage u betonskom elementu. Karbon dioksida ima u nezagadenoj atmosferi 0.3)..('.2. ali u gradovima i na autoputevima ima ga do 0. koja se oslobada moze intenzivi~ati proees hidrataeije..L__:::_... ali se i drugi spojevi eementnog kamena razgraduju. a... .... '-' c <0 '-. zaobljenih krajeva. odvija naizrnjenienn (Slika I 0..2]. Beton pripravljen s cementom u kojem ima dodataka zgure. Medutirn. posljediea karbonatizaeije cementnog kamena od obicnog portland cementa.. zatim 0 stupnju hidrataeije eementnog kamena i 0 strukturi pora u betonu.~. Skupljanje i bubrenje ocvrslog betona uslijed susenja i vlazenja [ 10. Testiranje skupljanja Premda je skupljanje volumna promjena. To je posljediea djelovanja kapilamih sila u porama betona. Obicno se ispituju prizmice morta dimenzija 40~40xl~0 mrn ' u aparaturi prema Graff-Kauffmannu. jer se kristal} vapna zamjenjulu cvrscim kalcij karbonatom. Osim skupljanja. cime je evaporaeija usporena. Tako je ripr... to ce izmjerena velicina zavisiti bitno od dimenzija uzorka. ali je proees upijanja vi age znatno intenzivniji od procesa evaporacije. . koji je njegovan do prakticno potpunog zavrsetka Iiidratacije.ko s~ pore ispunjene vodom.03%. 2000r----------------.. Brzina napredovanja korozije eementnog 148 .. . ne nastaJ~ kar~ona~n~ kiselina tj.c<. U izvjestaju 0 rezultatima ispitivanja vrlo je vazno naglasiti 0 kojim se dimenzijama uzoraka radio Rasipanje rezultata ispitivanja srazmjerno je veliko. Da bi se eliminiralo mcguce utjeeaje temperature na promjene dimenzija okvira aparature. nakon sto je isparila adsorbirana voda. ali jos vise od njihove ispunjenosti vodom (Slika 10.... +r=:«: I I I I . ' -40 0 20 40 60 Relatlvna vlainost 80 100 -% pri razlicitim relativnim od_t~aj~j~_l1j~gQvflnjll_istarostib~t()_namoze biti od 40 do 70% od skuplj~.. narocito se povecava tvrdoca betona tako da tanki povrsinski sloj kore betona postane znatno tvrdi i kruci. Prema tome.jJ Slika 10.. Uzorak ima na oba kraja ugradene repere od nerdajuceg celika..1] .... " b) " Povratno '. . ako je beton istovremeno sa susenjem izlozen intenzivnoj karbonatizaeiji. koje djeluju na taj nacin."- ___ -- na u vodi zraku b . ne dolazi do reakeije s kristalima vapna. a beton se ispituje na uzoreima dirnenzija IOxlOx40 ern? i 20x20x60 ern". nadoknaditi ce se vrlo brzo jednim kratkim kisnirn razdobljem. pa se paralelno ispituje barem 3.. uslijed evaporaeije i ponovnog vlazenja.. Velicina tih ciklickih promjena zavisi od trajanja razdoblja susenja odnosno vlazenja. koji popunjava strukturu. moze biti povecanje cvrstoce.. promjene duzine usporeduju se sa stalnom duzinorn stapa od invara istih dimenzija kao prizma od betona (slika 10. Ukupna skupjanje ad suse 1600 nja i karbanatizacije 1200 xo '" " . '~" Skupljanje ad karbonatizaclje .(transport skupljanje vlage) ""'" ~_(\('.... Brzina transporta vlage ovisi 0 relativnoj vlaznosti betona i okoline betona. Napredovanje karbon dioksida ?iti ce najsporij~.:.. IlJ 800 400 - j Skupljanje od susenja /". za beton. zatim prosusen i onda ponovno vlazen. Skupljanje cernentnog morta uslijed susenja i karbonatizacije vlaznostima [10.... Karbon dioksid s vodom tvori karbonatnu kiselinu koja reagira s Ca(OH)2 u eementnom kamenu stvarajuci CaC03. Pri tome se oslobada voda.. onda je ireverzibilni dio skupljanja znatno veci.'. Buduci da je najveci dio skupljanja posljediea transporta vi age iz unutrasnjosti uzorka do povrsine i zatim intenziteta evaporaeije.2)..u vod! na zraku Bubrenje a) \Skupljanje '.3%. 149 V r: Skupljanje uslijed karbonatizacije Djelovanjem CO2 iz okoliee na eementni kamen dolazi do kemijskih reakeija. a bolje je 6 uzoraka. Slika 10. optima lni uvjeti za karbonatizaeiju eementnog kamena su u djelomicno vlaznom betonu. Uslijed karbonatizaeije.. obicno se mjeri sarno lineama promjena uzorka oblika stapa. "'" g- I V) O d / " I~ "'::. ali ako u porama nema vode.. da beton naglo upija vlagu. Prema tome skupljanje betona tijekom duljeg suhog razdoblja. uslijed karbonatizacije dobiva na povrsini praskasti sloj.:iusenjem . najvece povratno bubrenje. Ireverzibilni dio skupljanja betona posljediea je nastanka novih kemijskih i fizikalnih veza u strukturi eementnog kamena. '~~. a voda. a nakon formiranja meniskusa vode u kapilarama nastaje podtlak.. Nepovratno Povratno skupljanje (transport -L vlage) t skupljanje kamena uslijed karbonatizaeije zavisi od strukture pora.

5 __ --~--__ ~ 0. koji sprecava skupljanje. Utjecaj vrste agregataje velik vee kod uobicajenih vrsta agregata (Slika 10. Cimbenici koji odreduju veliclnu skupljanja Skupljanje betona je posljedica skupljanja cementnog kamena.5].. 40 do 80% od 20--godisnjeg skupljanja obavi za 3 mjeseca i 66 do 85% od 20-godisnjeg skupljanja obavi za 1 godinu.3]. Utjecaj udjela agregata u volumenu betona na skupljanje [10..8 ~ ~ -i s II) Q ~ 0... [ 10.50 '0 120 I C> Volumni udio agregata ... 150 151 . '2 . U pocetku je skupljanje najvece.4 0. Opcenito vrijedi da se: 14 do 34% od 20-godisnjeg skupljanja obavi za 2 tjedna.. . 0. Skupljanje betona moze se izracunati iz velicine skupljanja cementne paste (sc~ pomocu struktume formule: Sb = scp(1 .. -i QJ 0...35 0.6 vic faktor 0.5). a zatim se postepeno smanjuje. uz istu konzistenciju i isti vodocementni faktor ornogucava obicno manju kolicinu cementa.3 0.4].<1J ..v!.4 8~.. koji imaju znatno vece skupljanje zbog malog modula elasticnosti agregata. Granulometrijski sastav i velicina maksimalnog zma agregata sami po sebi ne 'utjecu na velicinu skupljanja.2 :::: . -i 0:: a Vo1umni udio agregata....140~----------------------------------~ 120 o 10 28 dana 90 1 2 5 10 20 30 godina Slika 10.4). Sam cementni kamen imati ce utoliko vece skupljanje ukoliko je veci vodocementni faktor (Slika 10. pa ce to rezultirati manjim skupljanjem.7 0.g)n gdje g znaci volumni udio agregata (Slika 10.. ali spravljenih od razlicitih agregata. QJ C <1J ~ <1J QJ . Aparatura za ispitivanje skupljanja mortnih prizmi i betona. cuvanih na 21°C i 50% re!. Skupljanje betona istog sastava.. 40 20 0... Medutirn. Slika 10. Slika 10. % 80 1 V) 100 o~~~~--~ 0.6).6.5. Utjecaj vic faktora i kolicine agregata na skupljanje betona [10. Vrijednost eksponenta n zavisi od modula elasticnosti agregata i Poissonovog koeficijenta.8 ~ Slika 10. a narocito je vidljiv kod lakih betona. vece zrno agregata.3.4. U kasnijim razdobljima odredeni doprinos moze biti posljedica skupljanja od karbonatizacije. ali najveci utjecaj na velicinu skupljanja ima agregat.

42 70 0.. navedene su vrijednosti temperatumog koeficijenta betona u kojemje omjer cement:agregat=1 :6.20 0. Krajnje vrijednosti skupljanja neanniranog Srednja debljina presjeka elementa dm (ern) $10 20 ~40 betona betona.3. Vrijeme 1 nakon prestanka njegovanja betona (danilgodine) 14 0.). Tablica 10. mogu se za proracune koristiti vrijednosti iz tablica u propisima (Tab lice 10.5 11.90 0. Ab ..kcpkaJ ' dm=O' gdje je: 2Ab gdje je g volumno ucesce agregata.1.1 6.. koji ima veci temperatumi koeficijent.08 0.2 8. Ako se stirn podacima ne raspolaze.1 9.15 365 0.13 0.<ll .40 0.5 10. Utjecaj vlaznosti okoline na skupljanje betona vidi se na slici 10. zavisno od vlaznosti..povrsina poprecnog presjeka u crn-.10 005 0.opseg presjeka elementa u dodiru sa zrakom u cm.23 0.. te od vlaznosti betona.Tablica 10. Zavisnost skupljanja od vremena trajanja Relativna Srednja Zavisnost skupljanja betona od vremena Es '0 1200 (I) j Es (6) I Cl Relativna 800 400 100 vlaznost okolice (%) debljina presjeka dm(cm) $10 20 >40 $10 20 ~40 7 0.60 0.12 u poglavlju 0 agregatu..03 ..30 0. Tipicne vrijednosti temperatumog k~ficijenta ekspanzije agregata navedene su u Tablici 4.2 8. c .3.68 045 0.48 0.35 3 god.12 0.6 12..7.cta) ctb = ctcp .2 9.75 0.85 0..7 10.16 0. agregat sprecava temperatum~ deforrnacije cementnog kamena. U Tablici 10.. koje vrijede za betone njegovane sedam dana pri temperaturi od 20 "C.40 020 0. (%0) Vrsta agregata Esoo Njegovano na zraku 1O-6jOC 13.30 90 0.08 90 0. i 10. Temperaturni koeficijent ekspanzije betona moze se procijeniti pomocu struktume forrnule: 2g( ctep .1 Njegovano u vodi 1O-6jOC 12.34 0. Koeficijenti temperatume ekspanzije betona c:a= 1:6.63 .28 0.1 9.05 28 0. 40% ~ §- V) o -400 70% c 10 Oani 28 90 1 2 Godine 5 10 20 30 Temperaturni utjecaji na volumne promjene Stika 10.58 0.88 073 0.5 12. Cementni kamen i agregat mogu imati vrlo razlicite temperatume koeficijente ekspanzije. a k i k..15 0. te od elasticnih svojstava obaju faza. co .2. Srednja debljina presjeka definirana je kao: Vrijednosti temperatumog koeficijenta ekspanzije betona (ctb) najvise z~vise od sastava betona i temperatumog koeficijenta ekspanzije agregata.18 0. Utjecaj relativne vlaznosti okoline na skupljanje istog betona [10.95 0.. krutosti cementne paste odnosno agregata.4 10.56 0.2. njihovih ct (cta i ctcp).6 12. pa ce ctb zavisiti od udjela agregata i cementnog kamena. Skupljanje prema nasim propisima Za svaki veci inzenjereski projekt i za odredeni sastav betona treba velicinu skupljanja i bubrenja betona odrediti pokusima.30 0.2 Konacne vrijednosti skupljanja neanniranog Rjecni Mjunak Granit Kvarcit Diorit Pjescenjak Vapnenac Zgura visokih veci Ekspandirana zgura Relativna vlamost okolice (%) 40 0.38 0. Temperatumi koeficijent ekspanzije cementnog kamena varira od llxl 0-6 do 20xl0-6.4].7.10 u vodi o o o 152 153 .1. Kao i kod skupljanja.1 + kcpka + g[ 1 .23 010 0. 0. 0.50 0..15 007 0.8 9.83 0. Tablica 10.

. njegovoj zrelosti i termohigrometrijskim uvjetima u casu ispitivanja.. Odgovor betona na djelovanje vanjske sile u uvjetima suhe okolice [ 10.8. &} 10 ~ cu 20 Re1atlvna vlaznost. Medutim. djelomicno zbog skupljanja i eventualnih temperatumih promjena.~ 90... a sve te velicine jako zavise od sastava betona. 154 Slika 10. sto znaci. Takoder se uzima da je proporcionalan naprezanju i obmuto proporcionalan modulu elastienosti: CPc c =P Ebs Zavisnost funkcije CPc (koeficijenta puzanja) od razlicitih parametara. koji se naziva puzanje iIi tecenje betona. manjije u betonu.. koja prikazuje deformacije prizme pod jednoosnim tlacnirn naprezanjem. ~:::r . 't 30·rr---------'-----~~ Relativna vlaznost.. :::> <IJ DEFORMAClJE 0 BETONA POD DJELOV ANJEM SILA 18 16 14 12 0 0 . Sumami pregled ovih pojava prikazanje na slici 10..1 EO oc CtJ O~ 'q. deformacije su zavisne od vremena.. . 155 ..8).. vrijednosti temperatumog koeficijenata ekspanzije se smanjuju. i zatim ostaje takvo do trenutka t2. zatim... Ebs: E =C Ebs (J Slika lO.t--I __ -. da se postepeno povecavaju pod stalnim teretom. traje vrlo dugo.. Ponasanje betona na temperaturama nizirn od ledista je vazno zbog mogucih ostecenja strukture betona djelovanjem mraza.. ali se intenzitet deformacija smanjuje. a nakon smrzavanja postaju jos vece (Slika 10. ... Naprezanje je naneseno u trenutku tl.~Y/ ~/ 10 0 ?... To je posljedica povecanog pritiska vodene pare u porama cementnog kamena. &-' f S vremenom beton se i dalje skracuje. kada se uzorak rastereti.. ako je beton prije ispitivanja prosusen na 90% relativne vlaznosti okoline.20 cu c .8]. 40 100 % Struktura cementnog kamena i betona je heterogena i komplicirana. razmatrati ce se u poglav1ju 0 puzanju betona.... Odmah nakon nanosenja sile uzorak se deformira i za kratkotrajna naprezanja do 0.._. Takve povecane ekspanzije nema kada je cementni kamen suh i u slucaju kada su pore potpuno ispunjene vodom. Oko temperature smrzavanja.. cu-< . Utjecaj relativne vlaznosti i temperature betona na lineami koeficijent temperatume ekspanzije [10. zavisno od njegove relativne vlaznosti ima svoj maksimum pri relativnoj vlaznosti od oko 65% (Slika 10.. c cu .... Ovaj ucinak. % i :tll ~ ~ 120 ~ £ 10 OL_ -30 I .9. Ovaj posljednji dio dodatnih deformacija. Deformacije i kod relativno malih naprezanja nisu u cijelosti reverzibilne. Koeficijent temperatume ekspanzije cementnog kamena. tj. prilicno izrazen u cementnoj pasti. CU\() 0. onda taj ucinak izostaje..~ -~i 10 20 DC £s I I I I .10. Utjecaj relativne vlafnosti okoline na temperatumu ekspanziju cementnog kamena [ lO. ali i zbog trajnog djelovanja naprezanja.10.. u radnom dijagramu Iinija rasterecenja ne poklapa se s linijom opterecenja.l- I SkuplJanJe -20 I Starost betona Slika 10. pa je odgovor na djelovanje vanjskih sila kompliciran..6]. kako se povecava temperatura.. ova se deformacija rnoze opisati Youngovim modulom elasticnosti. s brojnim porama i defektima.9).7].5 cvrstoce betona.

4). + o (b) Ecp CPa 3D 20 10 28 dana 3 dana 0. Radni dijagramje uvijek malo zakrivljena linija. 0. Tlacna cvrstoca valjka $ 15xh30. Modul elasticnosti ocvrsle cementne paste razlicitih starosti i vodocementnih [10. a deformacije se mjere u srednjoj trecini. manje iii vise ispunjenih vodom.Jfbm 10. iii Ebs = 9. tako da je modul elasticnosti sarno aproksimacija stvarnog ponasanja betona. Modul elasticnosti je yeti za vece cvrstoce betona. Za betone vecih cvrstoca modul elasticnosti je veci.12. Nakon nanasanja opterecenja.. sekantni i tangentni. Odnos modula elasticnosti i cvrstoce betona prizme (a:h= 1:3) iii valjka (D:h= 1:3).30 0. sve dok s vremenom ne bude postepeno istisnuta. a naprezanja i relativne deformacije se dobiju dijeljenjem s povrsinorn odnosno mjernom duzinorn (Slika 10.42 40 50 60 UTJECAJ POROZNOSTI. voda u porama u prvi rnah sudjeluje u nosenju opterecenja.60 vic faktora Slika 10.40 30 . Moze ga se ocijeniti na osnovu ernpirijskih izraza: Staticki modul elasticnosti Tablica 10. Pri rasterecivanju i ponovnom opterecivanju dobiva se karakteristicna petlja histereze i zaostale trajne deformacije. za koju se uzima. ali i kao povecanje modula elasticnosti vlaznog betona u odnosu na isto takav uzorak suhog betona. izrazu koji je potvrden eksperimentalnim podacima (Slika 10..25 }. ukoliko se primijeni veci broj ciklusa rasterecenja/opterecenja radni dijagram se priblizava pavocrtnom ("treniranje uzorka"). ali to povecanje nije linearno (Tablica 10. Sile i odgovarajuce promjene duzine se ocitavaju nakon svakog ciklusa povecanja opterecenja. jer dolazi do konsolidacije u strukturi betona. To je najvecirn dijelom posljedica puzanja betona. koji je najveci.11).50 Slika 10.11. VLAZNOSTI I TEMPERATURE NA MODUL ELASTICNOSTI CEMENTNOG KAMENA Cementni kamen sadrzi veliku kolicinu pora vrlo razlicite velicine i oblika. ukoliko se opterecenje sporije nanosi. Za praksu je ispravnije odrediti modul elasticnosti na radnom dijagramu nakon sto se ovaj stabilizirao treniranjem uzorka od pocetnog predopterecenja od 10% od cvrstoce do naprezanja jednakog priblizno 40% od cvrstoce betonskog uzorka.. Buduci da je kolicina pora manja ukoliko je vodocementni faktor manji i kako je proces hidratacije napredovao. a opterecenje u cijelosti preuzme kruta struktura cementnog kamena. Takoder. Ovo se tijekom pokusa pokazuje kao djelomicno puzanje betona. cvrstoce fbm se uvrstava u MPa. Na prvoj krivulji radnog dijagrama mogu se odrediti tri vrste statickog modula elasticnosti: pocetni. b) beton velike cvrstoce.. da su naprezanja monoaksijalna.40 0.29 22 30 23 33 26 36 28 . (GPa) 21. koje su posljedica neravnosti kontaktnih ploha. Radni dijagrami betonskih uzoraka opterecenih na pritisak: a) beton manje cvrstoce.12): Ebs = Srednja vrijednost 60 fbm 27 + fbm [GPa]. Nelinearnost je utoliko veca.ModuI elastlcnosti betona betona dobiva se ispitivanjem betonskog uzorka oblika Uzorak se opterecuje na pritisak u smjeru dulje osi. to se oba ova utjecaja na poroznost odnosno modul elasticnosti mogu sazeti u jednom. te ukoliko se naprezanje vise povecava. a radni dijagram se blizi pravocrtnom.4. da se izbjegnu pocetne neravnomjernosti u mjerenju deformacija. Pocetno naprezanje od 10% nanosi se prije pocetka mjerenja.9]. 156 157 ... (MPa) 20 25 30 Staticki modul elasticnosti.

!. C yg ~ C Slika 10.15. Promjena temperature takoder mijenja modul elasticnosti betona.=. Eb s.::.5 1. Funkcija f zavisi od geometrijske konfiguracije modela. g)..13. t~kve rnoguce kon~?"racije prikazane su na slici 10. i Ecp moduli elasticnosti agregata i cementne paste. gdje suo E. i to tako da se pri visirn temperaturama dobivaju manje vrijednosti (Slika 10. koji se sastoji od cementnog kamena i agregata. Za vlazni cementni kamen priblizno je 0. To je posljedica povecane pokretljivosti cestica pri visim temperaturama. sto donekle smanjuje modul elasticnosti. Ecp. modul elasticnosti betona (Eb) moze se izraziti kao: Ecp 0.15. povisena temperatura mladog betona ubrzati ce hidrataciju..10].0 0.Stl.15. Dvofazni modeli betona za prognoziranje modula elasticnosti [ 10. defor~aclJa u heterogenoj strukturi betona karakteriziraju velike vanjacije. Dakle kod obicnih betona moze se zanernariti utjecaj interfacea na modul elasticnosti betona.8 0. a model A bolje odgovara stanju karakteristicnorn za lakoagregatne betone. apt prikazan na slici 10._g. Premda stvamo stanje na~:ez. koji je bio zagrijavan neko vrijeme prije mjerenja moze imati veci modul elasticnosti. pa se moze s~atrati dijelom cvrste faze cementnog karnena. E =E za kapilamu poroznost jednaku g p nu I· a Pc kanil ama poroznost cementnog kamena. Transport ove vode u krupnije kapilare i zatim izvan betona takoder bitno doprinosi smanjenju modula elasticnosti betona susenjern.. UTJECAJ AGREGATA NAMODUL ELASTICNOSTI BETONA Modul elasticnosti betona moze se dovoljno dobro prognozirati pomocu dvofaznog modela. 159 Tn 158 . Kod plosnih i prostomih elemenata uzima se prosjecna vrijednost 0.14: Model A pod opterecenjern ima Jedna~ deformac. Za linijske elemente betonskih konstrukcija Poissonov koeficijent se ne uzima u obzir pri proracunu. = .) Prema tome. Ova voda je jace vezana na povrsini cvrstih cestica. tao Model B bolje odgovara kada je agregat kruci tj. za razlicite koncentracije agrega... OVImodeli mogu dati dobre prognoze prosjecnog modula elasticnosti betona. jer bi ta voda preuzela dio kratkotrajnog opterecenja. 1.. koja tijekom susenja postepeno prelazi u krupnije kapilare.12 Eg=32 kN/cm2. model B ima jednako naprezanje u agrega~ 1 ~ementnoJ p~. znatno veceg modula elasticnosti od cementnog kamena. s. Prema tome je za cementni kamen I. Ecp l_l. znacajniji je utjecaj susenja na vodu u manjim kapilarama i porama gela. mikroarmiranih betona.8]. Medutim. (To nije slucaj kod specijalnih vrsta betona.=f(Ea.25.. Susenjern izlazi voda iz vecih kapilara. Iz navedenih uvjeta 0 jednakosti deformacija (model A) odnosno jednakosti naprezanja (model B) dobivaju se sljedeca rjesenja: Model A Model B Model C ~=Ea g+EcpCi-g)· Ea A [J A J.4 -20 Eb 0 20 (v1azan) > Eb 60 (suh) 100 140 roc Slika 10.£. + .11]. a model C je njihova kombinacija..20. Utjecaj temperature na modul elasticnosti betona [10. Poissonov koeficijent betona Za cementni kamen Poissonov koeficijent se malo mijenja s promjenom vodocementnog faktora..:{g_ + Eb-Ecp [1-jTg~E+E cp B --n 1 a ~ B Sva tri modela su graficki prikazana na slici 10. Promjene modula elasticnosti betona zavisno od koncentracije agregata i strukturnog modela [10...14. koji znatnije doprinosi njegovoj krutosti.~nJa I. a g je volumna konce~tracIJa agregata u betonu. npr. tako da mladi beton. a za suhi oko 0.0 9 Slika 10. a smanjuje se sa smanjenjem vlaznosti. Medutim.gdje je Ep modul elasticnosti cementne paste.13).1Ju a~regata i cementne paste.

rezonantna frekvencija u Hz p . S jedne strane poteskoce su u odrzavanju centricnosti sile naprezanja i njezine konstantnosti. K= gdje je v Poissonov koeficijent. na odredenoj udaljenosti (L) postave se generator ultrazvucnog impulsa i prijemnik. koJ: su posljedica s~p!janj~.'.. pri nekoj starosti betona.a) u be~onu.gustoca betona u kg/m".Dinamicki modul elasticnosti betona kroz beton iIi mjerenjem rezonantne frekvencije normiranog uzorka betona. Uzorak je pricvrscen u sredini.Glavna prednost ove metode je u tome... ~d MJERENJEM BRZINE PROLAZA ULTRAZVUKA Na povrsinu betona. ) II) --------empirijskim izrazom: Puzanje betona Dinarnicki modul elasticnosti veci je od 'statickog modula elasticnosti.17. Prikladna je takoder za identifikaciju defekata (defektoskopij.-. koji se primjenjuju pri ispitivanju puzanja. zbog stalnog puzanja. EbdMJERENJEM REZONANTNE FREKVENCIJE Shema i.&.j. Premda . s I = . kmls). segregacije). Iz izmjerene udaljenosti i vremena prolaza izracuna se brzina (v. ova se razlika pri racunanju koeficijenta puzanja obicno zanemaruje .. Onda je: Dinarnicki modul elasticnosti (~d) dobiva se mjerenjem brzine prolaza ultrazvuka ~. prikazani su razni sustavi. Dalje ce bit! govora 0 puzanju. vlaku.-. POSTUPCI MJERENJ A DEFORMACIJ A PUZANJA Najcesce se mjeri deformacije puzanja pod tlacnim opterecenjern.. a njene prednosti mjerenja brzine prolaza ultrazvuka.. torziji i viseosnim stanjima naprezanja. koje je posljedica naprezanja do granice dopustenih naprezanja. tako da se pobudivacem moze varirati frekvencija pobude dok se ne dode do prve rezonantne frekvencije uzduznih vibracija. jer se data je sve izrazeno u GPa.. kao i odredivanje njihovih dimenzija.. Sheme uredaja za ispitivanje puzanja. n ..2v)' . Kako se modul elasticnosti povecava sa staroscu betona. uvijek su ova dugotrajna mjerenja povezana s nizom problema. tlacerije z-: P=. 161 .. koja je definirana sekantnim modulom elasticnosti. ali postoje i sistemi za mjerenje puzanja pri savijanju. (pukotine.JI 160 Slika 10..su uredaji za ispitivanje puzanja u principu jednostavni.16. uslijed hidratacije iii korozivnih i drugih stetnih utjecaja.25~d-19. to bi elasticnu deformaciju trebalo izmjeriti u odgovarajucoj starosti betona u kojoj se izracunava puzanje.. sto je nerazorna. odreduje pri vrlo malim naprezanjima betona. (I-v) (I + v)(1 . Nadalje . Medutim.. Ovo je iskljucivo laboratorijska metoda. _p '- I--- Uzorak K 1 iP Opruga Uzorak . Na slici 10. Dinarnicki modul se tada izracuna prema izrazu: ~d=4n2L2 p 10-12 [ GPa]. _ Cijev Slika 10. nakon sto se oduzmu dugotraj~e def~rmacije. Puzanje se definira kao povecanje deformacije pod trajnim djelovanjem naprezanja. Koeficijent puzanja se racuna u odnosu na pocetnu elasticnu deformaciju.se mjerenjern brzine prolaza uItrazvuka mogu pratiti promjene svojstava betona tijekom vremena. a I ~ ~ su kao i kod postupka PobucJivac Uzorak I I .spitivanja je prikazana na slici 10. bubrenja i temperaturnih promjena. gdje je: L .17. da~le znatno manjeg naprezanja od staticke cvrstoce iii od umora pri ciklickirn naprezanjima...16. To Je svojstvo funkcija vremena.4--Dijaf ulja _. Uredaj za ispitivanje dinamicko~ modula elasticnosti mjerenjem rezonantne frekvencije pnzme betona. ( gdje je p gustoca betona u kg/m '. Veza izmedu ova dva parametra ~s=I.J.duljina uzorka u mm.L-:__:__.L. brza i daje podatke 0 svojstvu betona po dubini..

12]. deformaeija et izmjerena u vremenu t. Uzorak betona. onda ukupna deformaeija sadrzi i deformaeiju od skupljanja betona Es' Prema tome deformaeija puzanja bila bi: ----_-1. onda bi ukupna deformacija sadrzala jos deformaeiju od bubrenja betona.[10. Puzanje betona pod konstantnom deformacijom rezultira relaksacijom naprezanja [I 0. njeguje se do dana ispitivanja u standardnim uvjetima. Puzanje pod djelovanjem konstantnog naprezanja. i dalje se s 163 to Starost T t Slika 10.------ -L Puzanje nakon {t-toJ :Et-eo Pocetna elasticna deformacija 0'0 = U slucajevima (b) do (d). Ukupna deformacija bi bila: = Eu - E' \__ I (Jo (b) Ako uzorak betona nije izoliran.jer se u meduvremenu povecao modul elasticnosti. Nakon ove kratkotrajne povratne deformacije. pa je moguce postepeno isusivanje uzorka.. Prema tome ukupna deformaeija bi bila: Ep = Eu - E+ (Jo Eb· (d) Ako bi izolirani uzorak betona opisan u slucaju (a) bio izlozen jos i porastu temperature.. E je sekantni modul elasticnosti u trenutku t. potrebno je zasebno izmjeriti deformaeije od skupljanja.. kao uzorak za ispitivanje cvrstoce. Ovaje deformaeija manja od pocetne elasticne deformaeije. sastoji se od elasticnog dijela i puzanja (Slika 10.. ali potopljen u vodu. puzanje ce se manifestirati kao postepeno smanjenje naprezanja s vremenom. da mu je pridodana konstantna deformaeija. Ako se dugotrajno opterecenje ukloni. -. prizma 20x20x60 crn-.() t OL_~--------------~t---to Starost Konstantna deformacija Pocetna elasticna deformacija ()o =[ Konstantno naprezanJe o L. deformacija betona ce se trenutno smanjiti za elasticni dio. npr.s druge strane su u mjerenju deformacija.12J. koje se razlikuju na pojedinim stranama uzoraka.18): Ep (e) Ako bi uzorak betona bio izlozen istom opterecenju. Interesantno je usporediti cetiri slucaja puzanja uzoraka u razlicitim higrometrijskim uvjetirna. Utjeeaj puzanja rnoze se promatrati i na drugi nacin. 162 . bubrenja i od porasta temperature. Odrzavanje termohigrometrijskih uvjeta i oejena velicine pripadajucih deformaeija takoder cine poteskoce.19). U starosti to optereti se do naprezanja 0"0. da bi se izracunalo deformaeiju od puzanja betona. To je relaksacija (Slika 10.18. povrsina uzorka se prernaze parafinom). Ako je uzorak betona opterecen tako. uslijed naprezanja 0"0' koje ostaje do vremena t>to: (a) Ako je betonski uzorak izoliran od okoline (npr. a to su uobicajeni uvjeti mjerenja puzanja betona. Elasticna deformaeija je Eo=c jE. ukupna deformaeij a bi sadrzala i tu promjenu.__ L- ~ -+ Starost t to Starost t Slika 10.:= Relaksacija nakon t Cfo.19.

_.) a+b(t-. ali obicno daje premale ukupne konacne vrijednosti. ali daje prevelike dugorocne vrijednosti puzanja. Prva je hiberbolna funkcijq. Dvije takve funkcije u usporedbi s podacima pokusa prikazane su na slici 10. Tako dobivene funkcije valoriziraju se uglavnom prema tome. Povrsina funkcije puzanja [10.21.zan~a.. Taj drugi dio povratne deforrnacije zove se 129yratnopuzanie (Slika 10. o c C1l .!l = a+ Ep bet . a konstanta b nagib pravca. bolje aproksimira pocetne rezultate mjerenja.22. Ova se funkcija dobro podudara s izmjerenim kasnijim rezultatima puzanja.za koje se u racunu uzima. Prednost je ove jednadzbe u tome. 164 Slika 10... Povratno puzanje brze napreduje od puzanja..22) Uzimajuci u obzir linearni odnos puzanja i naprezanja. pa se rezultati testiranja puzanja mogu aproksimirati pravcem u dijagramu. -. OJ . Dosadasnji maternaticki izrazi vrijedili su za slucaj konstantnog djelovanja naprezanja. koliko dobro opisuju rezultate eksperimenata i kako se 1ako cdreduju njihovi koeficijenti. ----• eksoet: imenta1ni _podaci logaritamska f. koja ce se najbolje prilagoditi rezultatima eksperimenata provedenih uglavnom u laboratorijskim uvjetima. da se moze pisati u obliku: i!.. OPIS OBLIKA KRIVULJE PUZANJA Prema ovom izrazu puzanje u funkciji logaritma vremena ima oblik pravca. Prema ovom izrazu puzanje nikada ne prestaje. r je vrijeme opterecivanja uzorka betona. Druga je funkcija logaritam Ec= oblika: A + B log (J+t-t).200 c C1l N :::J Q ::. puzanje ima konacnu vrijednost.)' gdje je t ukupna starost betona. Eksperimentalni (t- 'I) 1200 dani podaci i mate mati eke funkcije vrijeme-puzanje [10. hiperbolna f.=.8]. Oni se dobivaju trazenjern funkcije.. Optereti li se iste uzorke betona u razlicitirn starostima dobiva se familija krivulja pu.20). i manje je od puzanja..20. . konstanta a cdsjecak na ordinati.0. vremenom smanjuje deforrnacija betona. OJ 0:: 600 VriJeme pod opterecenjem Slika 10. 2 0.21. Puzanje j povratno puzanje betona opterecenog pod vodom i na zralcu nakon 28 dana njegovanja [10.. pa se opet lako mogu odrediti parametri Ai B iz podataka pokusa aproksimiranih pravcem. = (t ..r).. EO) = lib. da su afino pridruzene (iako to egzaktno nisu). vic Slika 10. 165 . moze se napisati: Ep Oblik krivulja puzanja opisuje se razlicitim maternaticki izrazima..8].c). Prema ovoj jednadzbi. E p = cr . Prema tome puzanje nije u ci' losti reverzibilna pojava. (t-r ) apscisa. Te ~nvuIJ: mogu se aproksimirati povrsinorn puzanja (Slika 10.. /~ ~~ //.12]. cp(" t . kojem je lijeva strana ove jednadzbe ordinata. tako da je (t -r) vrijeme uzorka pod opterecenjem. a to znaci prakticno za uzorke pri ispitivanju u laboratorijskim uvjetima.400 ".

Ovaj transport je vjerojatno reverzibilan nakon rasterecenja. kao postepeni transport vi age iz zona u kojima je smanjena adsorpcija. posljedicaje strukturi h. da se prostori iz kojih izade meduslojna voda zaklope te nastaju kemijske veze slojeva gela. Pojava puzanja ocito ima slicnosti sa skupljanjem betona. a posljedica toga je konsolidacija strukture u tockarna najvecih naprezanja. Premda puzanje sa skupljanjem ne rezultira mjerljivim smanjenjem mase uzorka. To znaci transport vlage iz manjih u vece pore. Smatra se. te mehanickim efektima sprezanja agregata i cementnog kamena. PRILAGODAVANJA STRUKTURE Ovaj se ' integral obicno gucavaju direktna rjesenja. ipak se uzima. ------. i- rjesava numericki. skupljanja i bubrenja betona Puzanje betonskog uzorka izoliranog od okoline je znatno manje od uzorka iz kojega istovremeno moze evaporirati voda (Slika 10. iako neki oblici izraza za cp omo- Uzroci puzanja.Kada je opterecenje funkcija vremena uzima se. tj. dodatni dio deformacije naziva se skupljanje pri puzanju._lLR9_tp. Koncentracije naprezanja imaju za posljedicu: a) Viskozno tecenje.23. ~~~_em vlage .23). Velicina puzanja mijenja se zavisno od gustoce (poroznosti) cementnog kamena na slican nacin kao i modul elasticnosti. da puzanja ima i tada kada nema transporta vlage iz betona u atmosferu. b) u adsorbiranoj vodi. godine 5 10 ZJ 30 c) Prekid veza. pri cemu se lokalno prekidaju primame strukture. Kadaje evap~racij~ vlage iz uzorka moguca. poremecuje molekularni raspored.c. da vrijedi princip superpozic!je: ~i~ intervala naprezanja moze se promatrati svaki za sebe. kao sto je to slucaj kod samog skupljanja. a to znaci zavisno od vodocementnog faktora i stupnja hidratacije. pri uobicajenirn naprezanjima u normalnom betonu ?onasa se potpuno elasticno. -.c. koji se izmjeri na posve izoliranom uzorku. Smanjenje volumena koje prati puzanje. 167 166 . djelovanjem smicnih popunjavanja pora u 400 b) Rekrictalizaciju. da se kao osnovno puzanje definira onaj dio puzanja. iii stvaranja temperaturnog gradijenta. pri cemu se susjedne cestice priblizavaju naprezanja. o 10 28 dani 90 1 2. zbog koje djelovanjem velikih naprezanja dolazi do rastvaranja cvrstog materijala i zatim konsolidacije strukture i prodiranja materijala u podrucja manjih naprezanja. i time cak povecanje ukupne cvrstoce presjeka. Pojave zapazene i izmjerene na inzenjerskoj razini tumace se najvjerojatnijim fizikalnim ikernijskim promjenama. Svi ovi mehanizmi su u biti ireverzibilni. Izoliranje uzorka betona ne moze sprijeciti tu pojavu. u njenoj strukturi dolazi do koncentracije naprezanja. i nema direktnih dokaza 0 stvamim promjenama. koji zatim slijedi rekonstrukcija veza i poboljsanja veze. zbivaju se na molekulamoj razini. Vecina agregata.p. godine [10. Utjecaj istovremenog kretanja vlage. da je gubitak vlage iz uzorka u atmosferu pod opterecenjem objasnjenje za pojavu dodatnog puzanja uz istovremeno skupljanje.p. Uobicajeno je.!1J10 suhi cementni kamen uopce ~~. Ovo su rezultati ispitivanja koje je zapoceo Davis 1920. i njihov rezultat se zbraja ! em! ukupni efekt puzanja: 1 . pa je cementni kamen jedini taj koji puze. Medutim. UTJECAJ DIFUZIJE VLAGE Opterecenje betonskog elementa izaziva promjene naprezanja u strukturi h. Fizikalni i kemijski procesi koji rezultiraju puzanjem betona. tako da je poremecena termodinamicka ravnoteza. c) u meduslojnoj vodi koja vrlo sporo difundira u gel pore. u uvjetima kada nema transporta vlage izrnedu uzorka i okoline. kolaps Slika 10. pa se vlaga pocinje gibati u smjeru nastalog gradienta. sto ornogucava veca podesavanja u strukturi. TaJ dio deformacije je veci nego sto bi bilo sarno skupljanje istoga uzorka u istim termohigrometrijskim uvjetima. jednako je vazno ustanoviti.. kao brza i reverzibilna promjena pritiska.------------ 1200 Prc:c. a postepeni napredak od metastabilnog stanja prema stabilnom u skladu je sa zapazenim smanjenjem gradijenta puzanja. sto znaci. omogucava lokalne cvrstoce.. da su te dvije pojave u vezi.Smaniuie~e-PllZanj(:. pa je vrlo vjerojatno.ijenje'20 vr i jetne susen 80 ~ je i Zbog heterogene prirode hidratizirane cementne paste. da je barem dio ovih deformacija nepovratan. koji se moze odvijati na nekoliko razina strukture cementnog kamena: a) u kapilamoj vodi.13]. Puzanje uzoraka betona njegovanih 28 dana i zatim opterecenihjednakim silama u razlicitim higrometrijskih uvjetima. 1\ r b I I' isparljivi dio vlage cementnog kamena je jedan od kljucnih sastojaka betona za tumacenje puzanja. jer uvijek ima dovoljno supljina u betonu u koje moze intemo difundirati vlaga.p.1l!~e.

djeluje kao paralelni inertni materijal i ima znatni utjecaj na reverzibilne i ireverzibilne komponente puzanja. dolazi do odgodene elasticne deformacije. To znaci. aps. i unutrasnjost betonskog e1ementa ostaje jos dugo vlazna.24.26. vode je manja.. i na interfaceu izrnedu h. Odgodena elasticna deformacija i utjecaj agregata. a zatim bez zapreke nastavljaju puzati.c. Premda je puzanje koje se ovdje razmatra znatno ispod razine naprezanja pri kojern dolazi do znacajnijeg sirenja pukotina. U betonu. puze. Stvarna brzina susenja zavisi od velicine i oblika elementa. koja puzi. Oba ova efekta smanjuju brzinu puzanja u odnosu na brzinu puzanja manjega bloka (Slika 10. ipak odredeni stupanj sirenja pukotina ima utjecaja na puzanje.p.p. bude nula. u bloku ima duze vremena dovoljno vlage za hidrataciju.-_x_ • Izolirani uzorci volumen/povrsina. Ova pojava zapazena je i kod h. Velie ina puzanja zavisno od omjera volumen/povrsina u razlicitim starostima betona.9x1 04 MPa. pa je njihovo puzanje uvijek manje nego malih uzoraka za laboratorijska ispitivanja. i ta se dvojna ovisnost najbolje moze izraziti omjerom volurnen/povrsina iIi kao teorijska debljina povrsina/poluperimetar.p.14].c. 151 x~ . pa je: relativno .0 1.25.e__ ---. -fr- . Usporedi Ii se ponasanje dvaju blokova razlicite velicine. Odgodeno elasticno djelovanje moze se dobro prikazati Kelvinovim reoloskim modelom.~ •~ t'..2. koji se postepeno susi. koji reprezentira cementnu pastu.c. da se opterecenje s h. Jedinicno puzanje na dijagramu 10. UTJECAJ AGREGATA Susenje betona je spori proces. kako se naprezanje u njemu postepeno povecava. koji se deformira elasticno. naprezanje u materijalu koji puze se smanjuje.0 '" . Kao i za modul elasticnosti.~ / 0 dana --'. prikazanim na slici 10. i moze se pripisati svakom gore opisanom mehanizmu.p. i agregata.). relevantni parametri za velicinu puzanja su vo1umna koncentracija agregata u betonu i relativni odnos krutosti agregata i h. da one u cijelom svom zivotnorn vijeku ne postignu ravnotezno stanje vlage.. D--.L." ~ N ::J co x .p. takoder. i sprecava puzanje. i drugo." o Q) ''. \-:~. Skidanjem opterecenja dolazi do isto takove postepene povratne defonnacije. Ocito ce doprinos mikropukotina biti veci pri vecirn naprezanjima. ~ 1.o. UTJECAJVELICINE ELEMENTAKOJI SE ISPlTUJE 2.. ODGODENA ELASTICNA DEFORMACIJA Ako je materijal koji puze spregnut paralelno s inertnim materijalorn (cementni kamen s agregatom).5 25 Cll :x: o __j mm 2CfJ o Slika 10.. Taj mehanizam ne znaci podesavanje strukture.MIKROPUKOTINE Zakazivanje betona pocinje stvaranjem mikropukotinau h. ~ 2. a agregat se sarno elasticno deformira.c. prosjecna brzina kretanja Pasta Opruga 3 Agregat (b) Kel vinov (a) Ovofazni model model Pod djelovanjem stalnog naprezanja h. To rezultira dvim efektima.24.26b je uzeto za Eagr. rezultirajuci povecanjem mikropukotina i povecavanjern puzanja.p._1200~ --:--.5 {)x ~. x.---". Drugi sloj po nasa se kao Kelvinovo reolosko tijelo.c. brzina susenja je tako mala. postepeno prenosi na elasticni agregat. postojanje gradijenta vlage ocito ce povecati naprezanja. ima tri sloja: prvi i treci nakon nanosenja naprezanja deformiraju se elasticno.25)._ o ~- a. 400 200 --. 168 .p. Agregat od prirodne stijene vece je krutosti od h.· a zatim se nastavlja deformirati s vremenom tako.c.~ '>. tako da se inertni materijal postepeno vrati u svoje pocetno neoptereceno stanje._ 100 -><50 -0-c-: ~ 0. kojaje spojena paralelno s klipom.p. Nakon rasterecenja cjelokupna deformacija je povratna. Agregat. Oceki vana krajnja ~o vrijednost starost. Ovaj prijenos opterecenja prestane kada naprezanjeu h.::="""-_ puzanje za Eagr.. pa prema tome imati ce vecu prosjecnu vlaznost. jer je popracen lokalnim povecavanjern volumena i smanjenjem Cvrstoce. U masivnim betonskim konstrukcijama. nakon sto se povrsinski slojevi prosuse.5 9- \. Uzorci su optereceni u starosti od 8 dana pri relativnoj vlaznosti okolice 50% [ 10. t:.c. 0 169 Slika 10. Prvo.c.o=6. kako se opterecenje prenosi na inertni materijal (agregat).24. Agregatje predstavljen oprugom. onda veci treba dulje vremena da v1aga iz unutrasnjosti evaporira. drugi sloj takoder se deformira elasticno. Prema tome odgodena elasticna de formacij a je u potpunosti reverzibilna.p (Slika 10. Model na slici 10.. puzanje puzanJe = _=:':'. ako oni djeluju unutar i u vezi s resetkastorn strukturom h.c. a posebno pri vlacnirn naprezanjima.

tone stupovima [ 10. ~2 g.42 278 193 251 285 0. kao i na modul elasticnosti... Postupak.. _- njegovanja _~=::::.•.-. prije nego se optereti. UTJECAJ ARMATURE Uslijed skupljanja betona u armaturi se javljaju vlacna... Counlo o Browne Blundell . tako da to slabo armirane presjeke tlacna mogu biti veca od dopustenih.-.v!. U jako armiranim betonskim presjecima u betonu su se javila cak vlacna naprezanja.9.14 Modul elasticnosti agregata.~ ._. 0 20J 150 d: N 0 ". prikazani su rezultati testiranja betonskih stupova promjera 12.-.44 989 68 46 55 6.10 0.-.. i 21°C 15 1'5 30 5. UTJECAJ TEMPERATURE Temperatura ima dvostruki utjecaj na puzanje.... 170 15 15 30 5..34 51 39 52 5..0 1..02 0. koji sada na najjednostavniji nacin uzima najvise pararnetara u Puzanje se moze zapaziti sve do temperatura od -10°C.0 171 .. ...00 0..?--Q- o 20 (a) !iJ Udio agregata..~ . 80°C.. Ako se dulje vremena optereceni tlacni element rastereti..8 6.3 69 189 245 264 -0.5 god ina celik beton Stupovi njegovani pri 50% re!. a smanjuju u betonu.. 25D '0 I 6.9 8. _. armiranih s 1. Puzanje betona pri razlicitim temperaturama [ 10...-. OJ :t: (JJ 1(1] o 0..5 ern. /. nego pri npr..0..3 6. a u betonu od nearmiranih betona.12 0. struktura ce biti ranije relativno popunjenija i puzanje manje nego kod betona koji nije bio zagrijavan.3 3.27. Uslijed puzanja betona postepeno se povecavaju tlacna naprezanja u armaturi. J50 Xl) '0 I a .Q)o-t. Ea MPx10-6 (b) Slika 10..1] Naprezanje.----..16] .. . Tablica 10.. uslijed skupljanja vise se skrati gomja zona.5..' 46°C co c ---.04 O.. tako da je skupljanje armiranih betona manje armirane presjeke.0 80 66 85 4. a jos su pojacani time sto je evaporacija iz donje zone prakticno sprijecena pa se ne skuplja. Utjecaj agregata na puzanje betona (a) Volumna koncentracija agregata (b) Relativna krutost agregata (Sadrzaj krupnog agregata 45-55%) [10..7 3..... Naprezanja u armiranobetonskim MB % armiranja Ukupni teret.-.5 71 56 75 4.9 19 10..-_. ..... . pa dolazi do vitoperenja takvih ploha.__.. a povecanje brzine puzanja je priblizno konstantno od 0 do 70°C.:6:::0C=:= -..7 4. 710C .9 odnosno 5% presjeka.1 3... U Tablici 10.11 6. armatura moze u betonu izazvati vlacna naprezanja veca od vlacne cvrstoce betona.. za vrijeme djelovanja opterecenja povecati ce FPrakticno izracunavanje puzanja Za prakticno racunanje puzanja potrebni su pojednostavnjeni modeli. Osim puzanja na raspodjelu naprezanja djelovalo je i skupljanje betona kao i tijek hidratacije cementa.. -.-...14 0.2 4..14]..31 239 197 261 293 -0.0 1.27. Q) . povisena temperatura intenzitet puzanja (Slika 10.5.7 6.. Za jako biti veca od cvrstoce..0 100 150 200 250 . Poznati su i jako izrazeni takvi sklucajevi u podnim plocarna.71 6. 1(1] 50 ..26.). MPa Utrenutku opterecenja celik beton Nakon I godine celik beton Nakon 3 godine celik beton Nakon 5.52 0.--. '" 5 ~4 Dana pod opterecenjem Slika 10.19 9... Pri visim temperaturama povecanje puzanja je sporije.----..... a neki su istrazivaci zapazili cak manje puzanje pri temperaturama od 90 i vise stupnjeva Celzijusovih. " ? 0..35 0. tj. Ako se poveca temperatura betona kao dio ubrzanog dozrijevanja..--.. od inzenjera koji nisu specijalisti za tehnologiju betona. opterecenih na tlak tijekom pet godina.7 6....1 77 64 82 4... A \--------=~c. lako primjenljivi u proracunu konstrukcija..()S 0.' .j_ _... " & ~o 6.10 214 Stupovi njegovani pod vodom pri 21°C U gredama i plocarna u kojimaje donja armatura jaca od gomje.450 QJ] 2000 Temperatura .. Za naprezanja u armaturi uzrokovana skupljanjem betona tlacna naprezanja. 21'C 5.. Medutim.".9 1. vlacna naprezanja u betonu mogu moze biti razlogom pojavi pukotina u betonu.. >< 1000 8 7 o Kordina .

3 . 4 • O. ! I na slici 10. . 90 1...L ~ "' -~ y s 0 c"' 1.). O.3 proracun je predlozen u preporukama Europskog komiteta za beton (CEB).2 ~~ __ L Velie ina puzanja prema koeficijentima iz propisa Rijetko kada ima vremena da se pokusima odredi velicina puzanja za konkretni sastav i uvjete opterecenja betona.5 2. koeficijenti dati s odredenom rezervom (Tablice 10.uzima u obzir utjecaj velicine elementa.6.85 <.izrazava utjecaj starosti uzorka u vrijeme opterecivanja. 172 a pokazuje 173 . 14 1.7 25 2... dana Tabliea 10.-------------~ \ ).8 1.5 . koristeci u tekstu definiranu debljinu..=kckdkbkek[.7 o o 1.6 1..8 20 0." ~ '}: d) opterecenjern 0 0.'.-O --..5 14 1.. osim za lakoagregatni beton.3 1.0 11 t-~ ~ .vlainost 40 4. izmedu dvaju najzastupljenijih vrsta cemenata.obuhvaca utjecaj vremenom .: ~~.8 0.. Znamo da je porast deformacije puzanja nakon 20 godina malen (pod dopustenim naprezanjima). .J( E'N~ ~c~ / 2 2.9 1.. i orijentaciono rnoze se uzeti da: • oko 25% od 20 godisnjeg puzanja se desi u prva 2 tjedna.1---J{-~7 --'-:14:-:2.4 15 0.8 0. 1: Slika 10."3il ""-----.4 vIc 0.I '" O.4 u vodi Starost betona u trenutku opterecenja.2 ) cp = E ' b a vrijednosti parcijalnih koeficijenata __________. JOO 400 nrn '.1 1.0 3. c:I)~ Rel.8 kd .7. Medutim. starost prj oprerecenJu.o -'< '!-o\' ..:..predstavlja utjecaj relativne vlaznosti 3 godine 0. k.17).00 I "". beton.0 se uzimaju iz dijagrama kc ..5 ( !/ / 1.z >-'< ~~ "' .8 1.7 0. ~~ .6 1.6 2.8 2.. i razliku okoline na optereceni 365 1.0 1. N!..9 1.® koji je produkt od pet pacijalnih koeficijenata: 28 1.6 16 1.6 0. e.5 J. puzanja se desi prve godine.. one ne uzimaju u obzir posebnosti konkretnih okolnosti.8 Relat1vna viainost 1. i 10.28.9 2..0 2.7 1.60 _.28. koje su date u propisima.predstaylja utjecaj sastava rnjesavine.3 1. ! ..1 38 4.3 13 1.ill.J. Ne spominje se krutost agregata. O~ LoCQL.6 2.8.500 " Na osnovu toga su sastavljene tablice..9 1..!dato je u odnosu na modul elasticnosti betona E1" a pojedini utjecaji obuhvaceni su koeficijentom puzanja.3 4..6.1 21 1. % 90 1. 1 20 2. a u kojima su • oko 50% od 20 godisnjeg \~ oko 75% o~3~ godisnjeg 0. k.0 0.t /fW ~ kb ..9 27 2.G.-1. S~ _Quzanje po jedinici naprezanja. . 0 "'0 1.7 100 90 80 70 60 ztsx«...5 2.75 i Ii ! .8 36 3.360 Teorijska 100 200 debljina.6 34 2. dm (em) $10 Vrijeme pod opterecenjem...7 3.~~N/ /2.1 II 0._. " .?.7 2..85 - o 1. koji je ovdje zastupljen vodocementnim omjerom i kolicinorn cementa. Dijagrami za odredivanje velicine skupljanja i puzanja [10.7 1. Konacne vrijednosti koefieijenta puzanja neanniranog betona Srednja debIjina presjeka. % 50 40 30 1.0.O 2. porasta deformacije puzanja pod stalnim teorijsku s . f--ll..O.0 oko\iee.1 2.5 15 1. puzanja se desi u 3 mjeseca. dana 7dana 20 >40 $10 20 >40 $10 20 ~40 $10 20 ~40 $10 20 >40 $10 20 ~40 Konacne vrijednosti koefieijenata puzanja nearmiranog betona.-8 --i56~9.2 70 3. Zato postoje brojne forrnule za predvidanje velicine krajnje deformacije puzanja.

a na njih se oslanja skela.65 3god 0. iii diferencijalnih temperaturnih pomaka. Tako npr.10 f' !/ Posljedice puzanja Puzanje betona povecava defonnacije betona. godine od 500..) / cD(100. say dalji porast naprezanja preuzima beton i dolazi do sloma.) Trajanje opterecenja (1-. Najvise zastupljene i najvece stete posljedica su korozije armature. npr. Medutim.. Starost betona u trenutku opterecenja.48 0. Tako je prema podacima istrazivanja objavljenim u SAD [ 11. mogu djelovati. ! 174 175 . U meduvrernenu. ogroman broj anniranobetoskih konstrukcijaje ostecen. pa korozija annature kao posljedica karbonatizacije betona i smanjenja njegove luznatosti. oplata i svjeze ugradeni beton sljedeceg kata). greda i ploca velikih raspona. opterecenja preuzimaju manje optereceni dijelovi. koji prvenstveno razaraju strukturu veziva. kemijski agensi. Kod staticki neodredenih konstrukcija. uslijed puzanja naprezanja se postepeno prenose s betona na armaturu. Poznati su primjeri veceg pada naprezanja u prednapetim gredama. koja su se u mladom betonu relaksirala relativno velikim puzanjem. mogu izazvati velika vlacna naprezanja u povrsinskom sloju betona. zbog veceg puzanja. Danas se u rnnogtm zernljama tfOSI na odrzavanje. to znaci da su u propisima. ako se celicna armatura preoptereti i preko granice tecenja. Razumijevanje mehanizama razaranja betona je vrlo vazno za gradevinskog inzenjera u iznalazenju optimal nih rjesenja s tehnickog i ekonornskog aspekta.53 0. PATOLOGIJA BETONA Uvod Beton dolazi u najrazlicitije klimatske okolnosti. Ako su stupovi vitki. Obicno u uvjetima eksploatacije istovremeno djeluje nekoliko mehanizama koji ostecuju strukturu i sastav cementnog kamena. pa u nekim slucajevima moze biti mjerodavno za dimenzioniranje. popravke i sanacije znatno vise sredstava nego na izgradnju novih konstrukcija.23 0.38 0.85 0.43 365 0. iako je ranije postignuta trazena cvrstoca betona. kao posljedica susenja i vlazenja. date upute ? sastavu tehnoloskim postupcirna ugradivanja i njegovanja trajnog betona.Tablica 10.000 pregledanih mostova 253. vecina mehanizama korozije betona i arrnature uvjetovana je visokom koncentracijom vlage u betonu. problem trajnosti betona mnogo je slozeniji. Medutim.68 0. Ovisnost koeficijenta opterecenja r puzanja betona cD(l. koje je posljedica sprijecenog skupljanja. puzanjem dolazi do povoljnije preraspodjele naprezanja.t) od vremena I i starosti betona u trenutku 11. a za njihovu obnovu procijenjena svota iznosila je 50 milijardi dolara. fizickih. razvoj model a proracuna. Trajnost betona i anniranog betona je prvenstveno odredena rnogucnoscu penetracije agresivnih tvari u beton. skupljanje i bubrenje betona. kod masivnih konstrukcija ove pojave mogu biti uzrokom raspucavanju.) 7 14 0. iii razlicitih deformacija razlicito opterecenih vanjskih i unutrasnjih stupova okvira. U anniranobetonskim stupovima. Medutim. ako su podupore greda i ploce uklonjene. na osnovu iskustva. Zbog togaje doslo d? potpu~og obra:~ u strukturi financiranja i poslova u gradevinarstvu.1] 1982. medusobno se prekrivaju. Trajan beton treba se tijekom mnogih godina suprotstaviti djelovanju raznih kemijskih. istovremeno u relativno nonnalnim uvjetima izlozenosti betonskog elementa. u naglom je usponu i vrlo brzo ce postati dijelom projektne dokumentacije. difuzije i tecenja fluida pod tlakom.30 0. nakon hladenja ocvrslog betona od povrsine prema unutrasnjosti.25 0. Sadasnji pristup gradevinara problemima trajnosti betonskih konstrukcija je jos uvijek zanatski.18 28 0. postupaka mjerenja i postavljanje kriterija za relevantne ~~rametare.83 0. svojstva trajnosti su najvazniji parametri 0 postignutoj kakvoci betona. Zivotni vijek betonske konstrukcije izlozene djelovanju agresivne sredine ovisi u vecoj mjeri 0 izdrzljivosti betona prema toj okolici nego 0 marki betona. u ~odir s mnogim agresivnim medijima i izlozen je raznim mehanickim ostecenjima. kroz poroznu strukturu cementnog kamena osnovni parametri trajnosti betona. S jace opterecenih presjeka. Medutim.7. ako se prerano pocne s prednaprezanjem. Naprezanja. sustava osiguranja kvalitete i izvodacke prakse.15 0.80 7 28 do 90 365 0. iii pomaka konstrukcije uslijed slijeganja temelja. Uz karakteristicnu cvrstocu i defonnabilnost. Slicno dolazi do relaksacije naprezanja. U razvijenim zemljama za neke vrste konstrukcija detaljno je snimljeno takvo stanje. Osim toga.196 toliko bilo osteceno. Prerano skinute podupore u takvim elementima rezultiraju povecanim puzanjem mladog betona i sirokim pukotinama (Npr. Jako luznati karakter cementnog kamena i kemijski sastav minerala cementa takoder su odlucujuci u pogledu agresivnosti medija za beton. rnehanickih i bioloskih procesa razaranja.73 0. r Odnosi koeficijenata puzanja betona u trenutku I i konacne vrijednosti koeficijenata puzanja cD(1. tako da je bez detaljnih ispitivanja i analiza vrlo tesko otkriti prave uzroke pocetka razaranja. da su ocijenjeni neprimjerenima za dalje koristenje.25 _90 0.30 0. Zato su svojstva apsorpcije. a posebno su mnoge inzenjerske konstrukcije u vrlo teskom stanju. puzanje povecava defonnacije i lako moze doci do izvijanja.

na taj nacin dobiju se konstrukcije vecih dimenzija. Najjednostavnije je. IV a max a min vrijeme Slika 11. odgodena i naknadna hidratacija kristaliziranog CaO i MgO. 177 (MFa) 28 dana Vrljerne Slika 11. a u krajnjem slucaju moze doci do rusenja (Slika 11.cija je u pocetku predimenzionirana. B) Transformacija cvrstih komponenata. Druge su mogucnosti.konstru~. da se konstrukcija povremeno obnavlja. • povisena temperatura. C) Bujanje cvrste faze.7]: A) Otapanje produkata hidratacije. koju karakterizira odnos ukupnog volumena i povrsine izlozene agresivnom mediju.------ ~-l---------~_-+ ~-t------------+ 28 dana T cgr T potr.1). njena sigumost se smanjuje. jer omogucava brzi ulaz agresivnih tvari. Kako se i cvrstoca i opterecenja mijenjaju ufunkciji vramena. Uzroci ostecenja betonskih konstrukcija Betonska konstrukcija obicno je izlozena istovremenom djelovanju niza nepovoljnih vanjskih cimbenika. No. koji nastaju kao posljedica kemijskih reakcija agresivnih tvari iz okolice i konstituenata cem~ntnog kamena. Odnos opterecenja i karakteristicne cvrstoce betonske konstrukcije u povoljnoj okolici. 176 . iIi da se nakon popravka provede zastita.1). • debljina betonskog elementa. Svaki od ovih procesa slijedi gubitak cvrstoce i dodatne promjene volumena. III . lzuzetak su alkalnoagregatne reakcije. projektirati tako. Opterecenja kcnstrukcija. Mogu se podijeliti u cetiri grupe: kemijski. • postojanje jednostranog pritiska. Medutim. Dok kemijska agresija napreduje toliko brze koliko ima vise vlage. Medutim. dotle karbonatizacija najbrze napreduje kada pore betona nisu ispunj~ne vo~?m. fizicki. ali prakticna primjena ovih postupaka nije jednostavna i danas se tek djelomicno upotrebljavaju. ako su prisutni u vecim kolicinama u cementu. zatim. jer ubrzava kemijske procese. I . • vodopropusnost tla. sto je ona cesto put a odredena i pojavom pukotina iii drugih ostecenja iii je ogranicena velicinom deformacija. pored vrste kemijskih agensa i njihove koncentracije vazne su sljedece okolnosti: • brzinatoka vode koja sadrzi agresivne tvari i oplakuje beton. smanjenje pH vrijednosti i zato smanjenje zastite armature. jer povlacenjem vode dolazi do povecanja koncentracije agresivnih tvari. Prisutnost vlage iii vode presudna je za koroziju betona. Bez vode nema ~?ro~ije. Svi kemijski procesi korozije betona mogu se jedino odvijati uz prisustvo vode. IV .bog j.konstrukcija se povremeno obnavlja. II . iii da se dopusti upotreba objekta uz povecani rizik odnosno sa smanjenom sigurnoscu.konstrukcija se nakon obnove zastiti. a zatim njihova interakcija. Medutim za razlicite vrste korozije kolicina vode odnosno vlage nema uvijek isto znacenje {Tablica 11. z. Proracun karakteristicne cvrstoce se zasniva na 28-dnevnoj cvrstoci. Pri ocjeni stupnja agresivnosti.Trajnost i sigurnost betonskih konstrukcija Sigumost betonske konstrukcije se moze definirati kvocijentom karakteristicne cvrstoce betona i naprezanja uslijed opterecenja. otpomost materijala i mogucs pogreske u projektiranju i izvodenju pokusavaju se definirati metodama racuna vjerojatnosti. • ucestalost izmjena vodostaja.konstrukcija se koristi uz povecani rizik. da se analizira svaki Cimbenik posebno. koji umanjuju njenu uporabivost. (MFa) --. paje pristup CO2 iz zraka najbrzi. da betonska konstrukcija ima potrebnu minimalna sigumost i nakon razaranja betona.---. Odnos promjenljive cvrstoce u nepovoljnim uvjetima okolice i potrebne karakteristicne cvrstoce. Posljedice korozije cementnog kamena mogu biti otapanje iii kemijsko rastvaranje veziva uz razrahljenje strukture cementnog kamena i povecanje poroznosti i propusnosti za fluide i promjene boje.2). ali i neekonornicno. koje mogu nastati naknadnim kemijskim reakcijama agregata i konstituenata cementa. iIi da se smanji korisno opterecenje. Slozenost pitanja sigumosti povecava se i time. Zavisno od mehanizama razaranja i glavnih karakteristicnih promjena u betonu glavne grupe korozije su [11.~dnostavnosti uobicajeno je. ali ipak ima dovoljno vlage za napredovanje kernijske reakcije. Sigumost betonske konstrukcije u povoljnoj okolici se povecava zbog napredovanja hidratacije cementa (Slika 11. to je i stvama sigumost betonske konstrukcije vrlo promjenljiva funkcija vremena. bujanje novonastalih produkata reakcije i mrvljenje betona.1. bioloski i ostali Cimbenici.2. KOROZIJABETONA Pod korozijom betona podrazumijevaju se procesi razaranja betona. ako na takvu konstrukciju neko vrijeme djeluju cinioci koji razaraju beton. radi moguce brzine donosenja agresivnih tvari i odnosenja topljivih produkata korozije. • trajanje djelovanja agresivnih medija.

1. B) TRANSFORMACIJA CVRSTIH KOMPONENATA Na povrsinitada nastaju naslage vapnenca. CaC03). Kao primjer navodi se korozija betona amonijevim nitratom (glavni sastojak nitratnog gnojiva KAN): J. Shernatski prikaz djelovanja kiselinske korozije i primjer valjka ispiljenog iz temelja na koji je 7 godina djelovao amonij nitrat (hidrolizorn daje kiseli medij) (Vidi se. U krajnjem slucaju kemijska ravnoteza moze biti toliko narusena. je djelovanje karbonatne kiseline na beton.Tablica 11. koju ne ispire voda. Osim toga posljedica karbonatizacije je smanjenje pH vrijednosti betona. pa dolazi do skupljanja cementnog kamena. Ovi se primjeri redovito susrecu u kemijskoj Djelovanjem kiselina ili soli nastalih od slabih baza i jakih kiselina (hidrolizom daju kiseli medij) na cementni kamen. 3-velik) Proces Korozija celika u betonu koji je Karbonatizirao 0 3 2 0 3 2 Zasicen 0 3 3 Mraz Kemijska agresija I I Nakon toga mogu nastati dva slucaja. koja djeluje agresivno na cementni kamen. topljivo 13 mg/l vode Ta se pojava zove karbonatizacija. HNOGO Jf PROPUSNIJI OD lDRAVOG BETONA + H20 f-t Ca(HC03h J. pa is vrlo jakim bazama (NaOH). dolazi do samobrtvljenja betona.1.U prvom slucaju nastali. kiselinama. da dolazi do razaranja CS-hidrata. A) OTAPANJE PRODUKATA HIDRATAClJE Najvecim dijelom radi se 0 otapanju kalcij hidroksida iz ocvrsle cementne paste. 2-srednji. Primjer 1. Utjecaj vlaznost na rizik korozije (O-bcznacejan. topljivo 178 165000 mg/l vode Slika 11. Vapno koje je u betonu oslobodeno hidratacijom alita i belita prelazi s CO2 iz vode iii iz zraka u slabo topljivi karbonat: Ca(OH)2 + CO2 ~.I' I f: + Ca(OHh ~ 2CaC03 + 2H20. pri Karakteristicni su primjeri djelovanja sulfatne iIi kloridne iii djeluju i druge anorganske i organske kiseline (Slika 11. Relativna vlaznost zraka Karbonatizacija vrlo mala (-45%) mala (45-65%) srednja (65-65%) velika (85-95%) zasicen (95%) l=mali. pojava koja se cesto vidi na tunelskim D) Alkalnoagregatne reakcije E) Korozija armature. koje su propusne za vodu. i kao slobodni CO2 odnosno karbonatna kiselina.3): Ca(OHh + H2S04 ~ CaS04 + H20. Narocito su jaka djelovanja soli jakih kiselina i slabih baza. dolazi do otapanja cementnog kamena. a hidrokarbonat prelazi u karbonat. oblogama. CaC03 + H20 Primjer 3. otopinama soli koje hidroliziraju kiselo. nitratne kiseline. da je iz povrsinskog sloja betona djelomocno isprano vezivo). cesto se puta radi 0 novim i neproucenim vrstama korozije. 179 . Ovaj tip korozije karakteristican je za djelovanje mekih voda na beton.IEN. Novonastali cvrsti i slabo topljivi spoj zauzima manji prostor. je karakteristican za djelovanje soli i organskih tvari. lako topljivi hidrokarbonat dode na povrsinu. Djelovanjem daljih kolicina karbonatne kiseline nastaje jako topljivi hidrokarbonat: CaC03 + CO2 UKLANJANJE PROOU/iATA REAKCIJf OTAPANJfM I LI ABRAl I JOM RAlH. Karbon dioksid nalazi se u vodi u vise oblika: kao vezani CO2 u karbonatima (npr. a kako je u tom podrucju brzi razvoj kemijske industrije. a slicno slucaj opce kiselinske agresivnosti.IENI 510.3. Primjer 2. to procjedivanjem meke vode moze u manjoj mjeri doci do otapanja i drugih produkata hidratacije. kao CO2 u hidrokarbonatima [npr. AKO NUE OOSTRANJfN. kada na masivnim elementima konstrukcija dolazi do procurivanja vode. Kako je voda polamo otapalo. o o o 3 popunjavajuci na taj nacin strukturu betona. Ovaj slucaj se cesto susrece u praksi na hidrotehnickim gradevinama. a to znaci slabljenje zastite armature u takvom betonu. te s postojecim vapnom prelazi u tesko topljivi karbonat: Ca(HC03h \ cr 0 0 0 2 3 . Ca(HC03h]. Beton kao vrlo luznati treba biti 12 i vise) u dodiru s kiselinama kemijski reagira. koje rezultira vecom propusnoscu i slabljenjem strukture betona. 0 cemu ce biti vise govora u poglavlju 0 koroziji celika u betonu. vodu i CO2: Ca(HC03h f-t CaC03 + HzO + CO2. lako topljivi hidrokarbonat prodire dublje u beton. i tu slobodni ugljicni dioksid isplini. pokazuje medij (pH vrijednost mu cemu nastaju soli i voda. Ovaj tip korozije nastupa kod betona koji je u dodiru s mineralnim vodama. U drugom slucaju. pa nastaje razrahljena struktura povecane propusnosti i smanjene cvrstoce korodiranog dijela betona. koje s vremenom postepeno jenjava. i prehrambenoj industriji.

tako da he bi smjela doci u dodir s betonom. pri cemu nastaju slabo topljivi kalcit i aragonit.karbonatizirani sloj betona 3 . Djelovanjem CO2 u povrsinskom sloju dolazi do karbonatizacije. nakon ulaska u strukturu betona.). pri cemu nastaje gips. ali najvaznije je. je korozija betona morskom vodom. buduci da je topljiv. koje se odvijaju istovremeno.4 6. Primjer I. u pojedinim slojevima od povrsine betona (Slika 180 Morska voda sadrzi pored drugih soli betona u morskoj vodi je rezultat vise Rezultat su razliciti procesi i minerali 11.2.4 3. vode. U takvim prilikama bolje je upotrijebiti cemente s velikom kolicinorn zgure (70 i vise %) iii kvalitetnim pucolanima iii aluminatni cement. sto je naziv toga spoja kao prirodnog minerala. To naravno i sada vrijedi. % jako topljivo C) BUJANJE CVRSTE FAZE odplini I t Natrij klorid Magnezij klorid Magnezij sulfat Kalcij klorid Ostalo(kalij sulfat. kalcij bikarbonat.djelovanje sulfata . Korozija kemijskih reakcija. H12 + 2CH + 2S' + 18H -+ C3A . H12 Novonastali sulfoaluminatni spoj poznat je kao niskosulfatni kalcij sulfoaluminathidrat iii "monosulfat". U obicnom portland cementu nema dovoljno gipsa. H32 uz povecanje volumena za 360%.4. povecavajuci toliko volumen. Kada se gips utrosi. ali vezana na dvostruku izmjenu iona sulfata i vapna. ako ima dovoljno vode. vee ocvrsli beton penetriraju nove kolicine sulfata. U propisima raznih drzava propisane su razlicite kolicine C3A kao granicne.3 9. da bi trikalcij aluminat (C3A).2).zona izlufivanja Slika 11. Portland cementu se dodaje gips (kalcij hi drat). da bi cement bio sulfatno otporan. Shema procesa korozije betona u morskoj vodi [11.prvenstveno CaS04 5 . dovoljna kolicina cementa i pazljivo zbijanje i zatim njegovanje mladog betona. mgIL Udio. Prema sadrzaju sulfata morska voda bila bi vrlo agresivna.morska voda 2 . Uzima se. sto izaziva unutrasnja naprezanja. Kalcij klorid s aluminatnom fazom cementa (C3A) formira Friedlovu sol prema: CaCI2 + C3A + 10HP Zbog vezane kristalne koji ulaze u reakciju. sto je obicno ako su vezani s alkalijama i magnezijem. Friedlova Nastali gips zbog vezanja kristalne vode bubri iii. a to znaci. da je niski vic omjer. rnoze biti izluzen iz betona. npr. stetne rakcije su znatno usporene. etringit postaje nestabilan i reagira s preostalim C3A prerna jednadzbi: C3A· 3CS· H32 + 2C3A + 4H -+ 3C3A· CS' . je sulfatna korozija. monosulfat ce se po novo pretvoriti u etringit prema jednadzbi: C3A . iz morske vode iii mineralnih voda u kontaktu s betonom. Medutim. + Ca(OHh + 2H20 -+ CaS04• 2H20 + 2NaOH. te novonastali spojevi vezu u svoju strukturu kristalnu vodu. Ako u takav. najvise kloride i sulfate (Tablica 11. 3CS' . i to portland cementa s niskim sadrzajem minerala C3A.). Do nedavnaje za sulfatnu otpomost betona vaznost pridavanajedino izboru sulfatnootpomog cementa. je takoder sulfatna korozija.djelovanje sulfata i klorida 6 . da bi se cjelokupni C3A pretvorio u etringit. da bi cement bio otporan na formiranje etringita u umjemom okruzenju sulfatima (do 1500 mg/litru). Djelovanjem sekundamog gipsa u dubljem sloju betona dolazi do vee opisanog formiranja etringita koji buja i razara strukturu betona. To ovisi u prvom redu 0 kolicini sulfata koji okruzuju beton.9 1. koji takoder zapunjava strukturu. da beton bude nepropustan. iii djeluje dalje na monosulfat iii aluminatnu fazu. upravo zahvaljujuci reakcijama pri kojima nastaju netopljivi spojevi. koji se izluzuje i magnezij hidroksid (brucit).djelovanje sulfata . te nastaje visokosulfatni kalcij sulfoaluminathidrat iii jednostavnije etringit. reagiraju s produktima hidratacije cementa. tada dolazi takoder do formiranja dodatnog gipsa (Primjer 2.7 h 34300 99. koja prelaze vlacnu cvrstocu betona [11. najdulje i najopsirnije istrazivane vrste korozije betona. pa nastaje etringit. Prmjer 3. da je C3A<5% (ASTM tip V) dovoljno. koji zapunjavaju strukturu i povecavaju nepropusnost (Prva jednadzba u primjeru B 1. Magnezij klorid iz morske vode s kalcij hidroksidom iz betona formira lako topljivi kalcij klorid.30]. sporije reagirao.7 5 4 321 1 . magnezij bromid) Ukupno Neke soli. Reakcijom magnezij sulfata i kalcij hidroksida nastaje sekundami gips i slabo topljivi magnezij hidroksid (mineral brucit). CaCI2• 10H20 sol ima veci volumen od cvrstih sastojaka Agresivnost morske vode je manja nego sto bi bilo za ocekivati na osnovu koncentracije stetnih iona. Prosjecni sastav morske vode Vrsta soli Sadrzaj.Ca(OHh + 2NH4N03 + 4Hp -l- -+ Ca(N03h -l- + 2NH3 + 2H20 f r I Tablica 11. Medutirn. CS' . Najcesce spominjani primjeri ovog tipa korozije su sulfatna korozija i korozija morskom vodom. Primjer 2. u slucaju da je sulfata vise. da to razara beton.prvenstveno MgS04 4 .4): -+ C3A . Iskustvo je poka181 .7]. koji veze kristalnu vodu i tako buja: Na2S04 I f 26900 3200 2200 1300 600 78.

ajU~1 na taj. juznoj Africi. jer sadrze zeljezne okside iz agregata.O . zeolit i dolomitni vapnenci.. Glavni je problem armiranobetonskih konstrukcija u maritimnoj okolici korozija armature prouzrokovana djelovanja klorida.m!tne stijene u kojima je omjer dolomita i kalcita u granicama od 4.O . da gust i malo propustan beton od cementa s 5-8% C A iii od metalurskog 3 cementa ima zadovoljavajucu otpomost. SiO.6% alkalnih ok. Najpoznatije su alkalnosilikatna i alkalnodolomitna reakcija. Iskustvo i istrazivanja su pokazali. Efikasnost ovakvih mjera provjerava se prem~ A~TM C 411. . tako da na povrsini zma agregata nastaje novo vodeno staklo. Alkalnodolomitnom reakcijom u betonu dolazi . povecav. produktima kemijskih reakcija i po posljedicama za beton. Alkalnosilikatna reakcija Slika 11.D Posljedica dedolomitizacije je slabljenje strukture. jer.6).8]. Time se tumace I vece savojne cvrstoce betona od manje reaktivnih kiselih agregata. bUj~nja~od ~~~s~ nodolomitne reakcije izazivaju minerali glina nakon dedolornitizacije. za neke certove 5-10% (prema iskustvima iz SAD). koje apsorbira vodu i bubri unutar polupropusne membrane. Najjednostavniji je oblik ovog tipa korozije. I JOS s~ prisutni minerali glina u kolicini o.2' pa :~ SVI alkalni oksidi utrose na formiranje alkalno-silikatno-vapnenog gela u fazi ocvrscav~n· a betona. a ne propusta vapno. koje se nalaze u cementnom kamenu iii naknadno ulaze u beton iz okolice. n H. do de d 0 I?mlt!zaClje. premda za to postoje uvjeti [11. U nasoj zemlji do sada nije registriran niti jedan pouzdani slucaj razaranja uslijed alkalnoagregatnih reakcija. andezit.Kod ~Ikalnodol?mitne rea~cij~ alkalni oksidi se mogu obnavljati. . postoji sarno ak? je beton izlozen vlazi. u Americi. cert. Australiji. da su reaktivne sarno one do~o. oni kao najjace baze mogu vrlo jako reagirati s odredenim reaktivnim vrstama agregata. sjevemoj Njernackoj i Danskoj. ogu alkalnodolomitne reakcije treba izbjeci ispravnim izborom agregata za beton. Reakcije se razlikuju po kernizrnu. Pukotine su karakteristicno plitke i siroke.0:60 d~ 6~:40. dakle procesima koji su tek naknadno nakon ostecenja od alkalnoagregatne reakcije dodatno pridonijeli razaranju betona. da u vapnenoj otopini kakva je poma voda cementnog kamena. D~ga ~e ~ogucnost.zalo. Ta membrana propusta alkalije i vodu. + iMOH ~ Mg(OH)2 + CaC03 + M2C03 brucit Na. a za elabije reaktivne certove i do 100% (iskustva u Evropi). 183 SIika 11. nacvm nar?Clto vlacnu odnosno savojnu cvrstocu betona.. 182 . koji cini polupropusnu membranu oko zma agregata (Slika 11. pa je jedna od mogucnosti.6. Za opal je to 3-5% zma velicine 2 do 4 mm od ukupne mase agregata. pojava pukotina i slablj~nje cvrstoce betona. Pritisci koji pri tome nastaju mogu biti tako veliki da dolazi do raspucavanja betona (Slika 11. Izgleda. SiD. D) ALKALNOAGREGATNE REAKClJE Postoji vise reakcija agregata i alkalija. Do stetnih pojava u betonu uslijed aklalnosilikatne reakcije dolazi kod odredenog udjela reaktivnog agregata. da tako otopljeno vodeno staklo kasnije izbije na povrsinu betona. Shernajednog tipa alkalnosilikatne reakcije. tak~ da se u ~mjesu beton~ primjesaju odredene kolicine pucolana iii drugih oblika reaktivnog SIO.Si02).d cca.5). • Ca(OH). Ranije su se ta ostecenja pripisivala djelovanju mraza iii skupljanja i bubrenja betona.IO~. kao sto su opal. Opasnost od steta uslijed alkalnosilikatne reakcije.5. pa reakcija moze teci i s niskoalkalnim cernennma: M2C03 + Ca(OHh ~ 2MOH + CaC03. Stete od ovih reakcija vrlo su rasprostranjene na objektima gradenim u vrijeme dok jos pojava nije razjasnjena. Obicno su to srnede iii crveno obojene mrlje na povrsini betona. ~H'D Na. Premda su oksidi natrija i kalija prisutni u cementu u malom postotku. To su cement! k0J1. Ukoliko su sve raspolozive alkalije utrosene t!j~ko~ fo~iranj~ a!ka. kada reakcijom alkalnih oksida iz cementa i amorfnih iii kriptokristalastih oblika silikatnog agregata nastaje na njihovoj kontaktnoj povrsini vodeno staklo (Na20. alkalnosilikatna reakcija moze biti k~n~. da se odabere niskoalkalni cement. M?guca stetnost od alkalnosilikatne reakcije provjerava se testiranjem mortnih pnzmi prema ASTM C 227. vodeno staklo kemijskom reakcijom prijede u alkalno-silikatno-vapneni spoj. Vodeno staklo je jako hidrofilno. da pOjav:u. No i u takvom slucaju stete se mogu sprijeciti. kvarca. minerala dolomita u mineral kalcit uz stvaranje minerala brucita: CaMg(CO)3 ti p rijelaza J.O Na.. liskun.Si02 iii Kp. kao npr. koji ovisi 0 stupnju reaktivnosti minerala i 0 krupnoci zma odnosno ukupnoj povrsini zma izlozenoj alkalijama.sida '. Alkalnodolomitna reakcija . IzgIed ostecenja betona uslijed alkalnosilikatne reakcije.na. Druga je mogucnost.~ svom sasta~ imaju manje od 0. taj v~rut! ge~'povec~va prionljivost cementnog kamena i agregata.lno-silika~novapnenog gela. o M u jednadzbi stoji umjesto Na iii K . riolit. apsorbira vodu. a moze biti i izbacivanja povrsinskog sloja iznad krupnijeg reaktivnog zma u obliku kratera.

-1.. kako je vidljivo iz Pourbaixovog dijagrama (Slika 11. u tim 2._l. (a) Shematski prikaz procesa korozije armature u betonu.7. Sto je beton suhlji. nije doslo do korozije armature.. One mogu nastati kao posljedica prisutnosti jos nekog metala u betonskom elementu....L~_L_---'-~. galvanski clanak. Elektrokemijski potencijal je mjera transporta iona imedu zeljeza i pome vode betona i prema tome to je svojstvo kontaktnog sloja annaturalbeton.8).L. ~. Korozija celika u betonu je elektrokemijski proces. ili zbog razlicitih koncentracija otopine (elektrolita) u porama betona. sto znaci. o N C1J . ako pH betona uslijed karbonatizacije iIi djelovanja kiselih otopina padne ispod neke vrijednosti (npr. U cdredenim okolnostima. poteku prema katodi i na njenoj povrsini ima dovoljno vode i kisika. Ovakva ekspanzija unutar zastitnog sloja betona rezu\tira karakteristicnim pukotinama duz sipke armature.~~~:+__~ -2 -1 0 2 4 6 8 Slika 11. U praksi su zabiljdeni slucajevi.8.26]. To je takozvana pasivna zastita.~ . Prema tome. Provodljivost. Pourbaixov dijagram daje ukupnu sliku terrnodinarnickih stanja zeljeza._. ciji volumen rnoze biti i do preko sest puta veci od metalnog zeljeza.:. provodljivost elektricne struje je slabija.+ O2 + 2H20 2Fe(OH)2 2Fc2+ + 40H- -1. Celik na taj nacin nije izlozen koroziji sve dok nije razorena pasivna zastita.. koje je uslo u reakciju. u betonu treba biti ispunjeno simultano nekoliko uvjeta (Slika 11. no za intenzitet korozije.. Medutirn. III 'NI .6 1. :._----. 0. Pourbaixov dijagram za zeljezo. da pH vrijednost bude veca od 12. 10).E) KOROZIJA ARMATURE 1 r je na povrsinu celika u betonu CVfStO vezan vrlo tanki sloj zeljeznog oksida.ione. kvalitetan beton pruza dobru protivkorozivnu zastitu celiku za anniranje... iIi ako je kolicina klorida u pomoj vodi veca od neke vrijednosti. koje sadrze kloride..2 ? BETON =t». ~I .. da na povrsini celicnih sipki nastaju korozijske celije.7. Kolicina karbon dioksida narocito se povecala u gradovima i na prometnicama. prikazanu pomocu elektrokernijskog potencijala u odnosu na pH vrijednosti okoline. (b) Stvarno nastaju razlicite forme zeljeznih oksida i hidroksida.o. iii zbog razlicitih elektrickih svojstava na celicnim sipkama. anoda i katoda. tj. U hidratiziranom cementnom kamenu ima dovoljno alkalnih oksida i kalcij hidroksida.. N --. koji je nepropustan i stabilan sve dokje pH vrijednost dovoljno visoka.. narocito morske vode i soli za odledivanje.9.2 Imuno Korozija 10 12 14 16 Slika 11. da Karbonatizacija III . pri cemu volumen metalnog zeljeza moze porasti i do sest puta.. Pojednostavljeno je proces na takvom galvanskom clanku opisan na slici 11. koji nastanu ionizacijom celika na anodi. C1J 0% relativna vlaga betona Slika 11._.. ~ C1J ~ o s. s...B ~ 40H- 2Fe~2Fe2+ + 4e~ 4e. Dijagrami iz kojih se vidi vaznost simultanog djelovanja uvjeta za clcktrokemijsku koroziju cclika u betonu [11. a to je npr. U literaturi se mogu naci razlicite vrijednosti za pH pri kojem pocinje korozija armature.4 q ANODA KATODA o o -{J.. Galvanski proces rnoze potrajati same ako elektroni. da usprkos velikog sadrzaja klorida (cak preko 5% na kolicinu cementa) u betonu koji je bio suh. nije to jedino mjerodav- U nonnalnim uvjetima okoline. To je zato sto stvami pocetak procesa zavisi od odnosa elektrokemijskog potencijala i pH vrijednosti. te ako ima dovoljno vlage i kisika. moze otpoceti korozija armature. Hrda rnoze imati razlicite forme oks ida ili hidroksida.. 6L.. Osim toga..9). 184 185 .') '-1 I 21 '01 '-1' .0 £ 1... Bazicnost betona se najcesce smanjuje karbonatizacijom (Primjer Bl). da vezu elektrone u OH..8 0. a time i intenzitet korozije se povecava prisustvom topljivih soli. koja se sastoji u tome._-c .4 1 2 3 4 5 6 7' -{J.. da bi doslo do elektrokemijskog procesa korozije celika.

zavisno od uvjeta vlaznosti okolice i kvalitete zastitnog sloja [prema Schiesslu. da bi debljina zastitnog sloja armature u nepovoljnim okolnostima u kojima djeluju i kloridi (npr. maksimalnu paznju u projektiranju i izvedbi treba posvetiti debljini i kakvoci zastitnog sloja armature.. Primjenjuju se sljedeca tehnicka rjesenja: povecanje debljine i kvalitete zastitnog sloja. a praksaje pokazala.. Ako u betonu ima iIi naknadno prodru klor ioni. anizotropija betona.cm.27]. godine los ne postoji opce prihvaceni odgovor na pitanje. Napredovanje karbonatizacije u betonima razlicite kvalitete u normalnim termohigrometrijskim okolnostima [11. . Vecina drugih propisa. onda zavisno od molamog omjera Cl-IOH-.6% na masu cementa (Slika 11. Slika 11. katodna zastita. jer zastitni sloj postaje nestabilan i propustan za Cl ione. cak i ako je pH vrijednost veca od 11. penetracija karbon dioksida u beton je najbrza i zavisi u prvom redu 0 poroznosti betona (Slika 11.w t1l 0 . Dosadasnja iskustva. Minerali cementa mogu jedan dio klorida kemijski vezati (Friedlova sol). tako da nastaje galvanski clanak s lokalno ogranicenorn anodom i velikom katodom. 187 186 . u prvom redu kolicine C3A. da su premale. Preporucene debljine zastitnih slojeva armature prema propisima za anniranobetonske konstrukcije u nepovoljnim sredinama zadane su na sasvim zanatskim principima.. Kapacitet cementa.Q iCl ~ Trajanje karbonatizacije.10). onda je brzina procesa korozije neznatna. kao dopustivu granicu klor iona u betonu daju ukupne (vezane + topljive) kloride izmedu 0. Razlozi za to su: efekat zida. zbog nepouzdanosti podataka 0 vezanim i slobodnim (djelujucim) kloridima. koje brzo napreduje u dubinu i progrizava celik Kloridi povecavaju higroskopnost. Ako je elektricni otpor veci od 50 do 70x I 03 W. U presjeku nekog betonskog elementa (Slika 11. sto je prema mnogim propisima maksimalna kolicina..12). kako zastititi armaturu u betonu u nepovoljnim okolnostima. Ako je molami omjer CI-IOH. pa povecavajuci vlaznost.!< .: ... rnoze se reci. To stanje odgovara priblizno ukupnoj kolicini od 0. ispod nivoa vodc (ncdostajc kisika) Kvalilda = f// ~~=:::Z='I~=lil=ni=SI=Oj== ~===== I Propusnost Vrsta i locina cementa Slika 11. da armiranobetonska konstrukcija ostane siguma u funkciji 80 i vise godina. premazi koji sprecavaju ulazak vlage u beton.Q H t1l t1l N 9 6 3 0 0 5 10 15 20 . takva se veza u pogledu parametara trajnosti ne rnoze uspostaviti. koji s vodom prelazi u zeljezni hidroksid (hrdu). koja je posljedica slijeganja betona poslije zbijanja. za svako od nabrojanih rjesenja pokazala su nedostatke. rnoze doci do razaranja sloja pasivne zastite.4 i 0.4% Cl iona na kolicinu cementa. Na brzinu korozije djeluju slobodni kloridi. koji se ispituju u laboratoriju i parametara potrebnih za proracun nosivosti. pa se taj dio ne ukljucuje u proces korozije.. koji difundira iz okolice betona..: . U svakom slucaju. dakle kloridi disociirani u pomoj vodi cementnog kamena. smanjuju elektricni otpor betona i tako jos povecavaju rizik za koroziju armature. Pod ovakvim okolnostima ne nastaje povrsinska korozija armature. nego koncentrirano otapanje zeljeza. . inhibitori korozije.. Dok je za nosivi dio betona uspostavljena odredena korelacija izmedu kontrolnih uzoraka. razliciti uvjeti obrade povrsine i razliciti uvjeti njegovanja. Prema preporukama Arnerickog instituta za beton (ACI) dozvoljena kolicina topljivih klor iona u betonu je 0.25}.5.15% na masu cementa..10. celik vise nije zasticen od korozije. zastita armature pocincavanjern ili premazom epoxy smole prije ugradivanja. unuter objckta (clcktrolitiski proccs jc :q'lnjt!&!u) ~=~ J Stahm vlafno teste izmjcnc npr. dok je za trajnost i posebno zastitu armature.6.veci od 0. tJ T") t1l . zona valova plime i osckc Stalno vodom sarurirano npr. 11) Okolice Krilicna knlicina cr I kolicina cementa ·0. dopustiva u armiranom betonu. da veze kloride zavisi od njegova mineralnog sastava. ulazak kisika i drugih tvari koje pospjesuju koroziju armature. Dijagram prikazuje kvalitativni odnos kriticne kolicine k1orida.. 11..okoinostima kada pore u betonu nisu zasicene vodom. Kakvoca betona zastitnog sloja je slabija od betona u unutrasnjosti elementa i od betona laboratorijskog uzorka. Jednom kadaje probijena pasivna zastita armature onda je brzina procesa korozije odredena elektricnim otporom betona i raspolozivom kolicinom kisika. Novija istrazivanja pokazuju. Klor ioni koji su prodrli do armature kemijski reagiraju i nastaje zeljezni klorid (FeCI3).5% 51al110 suhn npr.11. da je za nosivost mjerodavna armatura i beton unutar armature. slobodni vodik i ponovno klorid. ! Q) ~15 12 . najvazniji zastitni sloj betona.11).

strukture i mrvljenje.-.pritiskn krisrula soli u porama . .). . dakle povecani progibi i rizik pojave pukotina. intenziteta do oko 80% od staticke cvrstcce na savijanje. korund). ______ 1 . a znatno se moze poboljsati armiranjem s vlaknima (Slika 11.NA DJEJ.ROCl ~ KORISNA OPTERECENJA . mehanicka djelovanja utjeeaji (Slika 11. To stoga. . Kao daljnja rnoguca rjesenja nude se razni premazi na bazi silana i siloxana. .OVANJA NA BETON I ~ EROZIJA . Erozija od abrazije. i zato sto jos uvijek ne postoji neko sistematsko rjesenje. volumne promjene i temperatumi Posljediee mogu biti: povrsinsko trosenje.. koji mogu nastati karbonatizaeijom zastitnog sloja betona mogu se na taj nacin uspjesno rijesiti.PUKOTlNE -LJUSKANJE -ODLAMANJE . ------I I -. Najbolje prakticne rezultate daju betoni s maksimalnim zmom ne vecim od 16 mm. kojima se izbjegne kavitaeija. preopterecenja. 1juskanje.13.13]. da u intervalima od eea 3 go dine treba predvidjeti mjerenja kojima ce se ustanoviti stanje armature i zastitnog sloja betona. vazno je na konstrukeijama poteneijalno izlozenim koroziji armature ustanoviti cdgovarajuci monitoring.-- t --------+--. U pokusu su bile varirane velicine maksima1nog zma agregata (4 iIi 8 iIi 16 mm). Zbog ogromnih steta. koje su nastale korozijom armature. Shematski prikaz razlicite kvalitete betona zastitnog sloja i betona unutar armature. :::::::I--Mjerodavno za trajnost I F1ZfKAJ.pozcr -- . Kao dobro rjesenje nude se takoder inhibitori korozije armature.1 0].preoptereccnjc i udar . . .-----------------+---------t J. Time je postignuta dobra zastita armature od korozije. ali i kod prometniea. Problemi korozije armature.-. Medutim. .9 iIi 1.9.10.11]. .14. Iako je mehanizam razaranja od abrazije drugaciji nego kod habanja. . koji znatno poboljsavaju nepropusnost zastitnog sloja za ugljicni dioksid i za klor ione.12. 189 FIZICKA DJELOVANJA NA BETON Fizicki cimbenici.-----. degradaeija 188 koji djeluju razarajuce na beton. U protivnom bi se vlaga koneentrirala uz povrsinu sto bi svakako ostetilo zastitni sloj. . Na povrsinarna gdje treba postici bolju otpornost na habanje izvodi se povrsinski betonski sloj s agregatom od kvarea iii eruptive a iii s dodatkom drugih tvrdih i na habanje otpomih zmaea (npr. i vlnge . Beton ne moze biti otporan na kavitaeijsku eroziju. .--------- .r. Shema podjele fizickih cimbenika razaranja betona.13. Otpomost betona na druga rnehanicka ostecenja.-------------------- . sto debljine zastitnog sloja betona postaju tehnicki neprihvatljive [1l. POSLJEDICE ~ I pOVRSlNSKO TROSENJE - PUKOTlNE -LOMOVI 1 1 Slika 11. Tek u najnovije vrijeme pojavljuju se prijedlozi modela proracuna kvalitete i debljine zastitnog sloja [11. i kolicina celicnih v1akana ~=0. pa ako postoji opasnost od takvih ostecenja onda povrsinu betona treba zastititi materijalirna otpomim na kavitaciju iii uvesti takva tehnicka rjesenja. trebale za beton visokih performansi biti 70. u ekstremno agresivnim oko1nostima (k1oridi). sto manji udio eementne paste uz sto bolju cvrstocu. To znaci. pa i vise milimetara. . I I . koje su bile podvrgnute 10.DEORADACIJA STRUKTURE emmrurc maritimne sredine iIi uz primjenu soli za odledivanje). -----..PUKOTlNE -LJUSKANlE • MRVLJENJE . pa su poteneijalni zagadivaci okolisa. od1amanje. U takvim okolnostima primjenjuje se zastita armature epoxy premazima iii katodna zastita. Ove premaze potrebno je u odredenim vremenskim razdobljima obnavljati.ciklicna optcrccenja _____1di'.----. mogu se svrstati u cetiri grupe: iz okoliee. I I I :- zona slabe kva 1i tete Mjerodavno za nosivost Uz.. pukotine.DEORADACIJA STRUKTURE . kva1itetom i debljinom zastitnog sloja betona ne moze se dobiti posve zadovoljavajuce rjesenje.U~[) VOLUMNE PROMJENE _ EKSTREMNE TEMPERA"I1JRE -csrnrzavanjc i odmrznveoje . i armiranje v1aknima abraziji izlozenog sloja betona.4 mm i 1=30 mm (0. tehnoloske mjere za bolju otpomost na abraziju su slicne: maksima1no zmo agregata ne treba biti vece od 16 mm. kako bi beton mogao "disati".kavitacija .f -. ali ima izvjestaja. a time je povecano puzanje konstrukeije.). uz upotrebu plastifikatora. . Laboratorijska ispitivanja pokazuju dobru korelaeiju otpomosti na habanje i tlacne cvrstoce.korozijc Slika 11. Istovremeno ti premazi moraju biti paropropusni. . %).ubrazfja . I ~ . iii kavitaeije pojav1juju se najcesce na hidrotehnickim objektima. pa veliku cvrstocu treba postici sa sto manje eementnog kamena. .3 iii 1. posljediee preoptercenja i umora materija1a. jer su vecinom inhibitori otrovni.000 ciklickih opterecenja na savijanje. da je oslabljena prionljivost armature i betona. u dobroj je korelaeiji s cvrstocom betona. . a to znaci primjenu superplastifikatora.. A) MEHANICKO TROSENJE MATERIJALA Habanje betona je pojava karakteristicna na prometnim povrsinama. . Za sada se prema tom rjesenju izrazavaju rezerve. . ali neotporniji dio betona je svakako eementni kamen. Cesto se u zavrsni sloj stav1jaju i celicna iii neka druga vlakna. I I I I zona t r azene kva 1 i tete .razlike temp. kao sto su udari. od pjesackih staza. Naravno.-. preko eesta do aerodromskih pista.12. To se vidi iz rezultata laboratorijskih ispitivanja betonskih prizmi velicine lOx 1Ox40 em".hcbanjc .5 vol. I I . da uz takav pristup treba paralelno rijesiti i pitanje mjerenja i kriterija kvalitete relevantnih parametara betona u konstrukeiji [11. I I zona mno9 0 kval itete ""'j.

. -W ~ 90 ~ t' S:: t'_ " (f) -< Q) ro 20 10 - R~ l" t:: \ 80 0.. EO ro 'hrot .koeficijent x f.. 191 .3]... Smatra se.3 8 ::. koje su prernostene vlaknima.b- -- ~t ~ ~ ~ ~ - S::~ 79 1. -W c C r. C) TRAJNO DJELOVANJE VISOKlH TEMPERATURA vezana voda.3 4 83 1.-1- + ~ I -i~ ~ ~ I b #~ACI r-i-p p.000 ciklickih opterecenja ispitana je rezidualna savojna cvrstoca. pocinje se gubiti kemijski 190 Slika 11. ljustenja betonske povrsine i slabljenja prionljivosti.. ~ ...A.-- . 82 1. Shematski prikaz djelovanja povisenih temperatura na beton [11.9 8 -" ~ 81 ON.Gornja granica ci klinih ?rije ~ikliWh opt erccenj a l'J ~ Slika 11.7 7. optere~enja Slika 11. (f) 100 -W 50 40 t::: 30 N ~ ~ ~ ~_ ~ ~_ a c -o . Razlike su vece ako je mort spravljen s pijeskom drugacijeg mineralnog sastava od krupnog agregata (Slika 11. Ispitivanja betonskih konstrukcija na djelovanje pozara tijekom vise sati pokazala su..16.5 16 l" D . B) TERMICKAKOMPATIDILNOST AGREGATAI CEMENTNOG KAMENA Razliciti su koeficijenti temperaturnog istezanja krupnog agregata i cementnog kamena.. a iznad 400°C. da betoni od cementa na bazi portland cementnog klinkera mogu duze vremena biti izlozeni temperaturi do 250°C bez stetnih posljedica po cvrstocu (Slika 11.. 100 200 )00 400 500 600 'C Porastom temperature do 100°C postepeno se gubi slobodna voda iz pora.5 16 ~ t"_ S:: ~ ~f- ~ ~f- :: a a EO 80 r-8. da betonske konstrukcije dobro odolijevaju.. Slican je utjecaj kod naizmjenicnog vlazenja i susenja betona. (rrm) Vlakna (Vol-'.~ 82 1..1 2. koje izaziva bubrenje i skupljanje betona.Zilavost 60 (kNrnn) . izlozenih ciklusima temperatumih promjena [11.. !'.16). sto se moze tumaciti konsolidacijom u strukturi betona u pukotinama. te da do znatnijeg pada cvrstoce dolazi kod dugotrajnijeg djelovanja temperatura iznad 300 DC. Rezultati ispitivanja betona od razlicitih vrsta pijeska i mineraloski istog sastava krupnog agregata....'' ' +-- 1'- faktor trajnostl (0 er) 1 Be T l- T AC 85 68 70 60 f\ "ec -I ~ 80 1.. 100 200 GOO 600'C I . 81 1.5 8 ?oslije cikli~kih oot ereccnj a ~ ~rl" ~r- ~ .. r-. .~-o~.4 tl: .l- ~ Q) JO _l 100 ++H - -L__ __ J '-< I~ 200 )00 brzi ciklusi smrzavanja i odmrzavanja I$$l I'2j • f~ .mort s kvarcom C.J 0.-C)-. Neka ostecenja betonskih mostova objasnjena su kao posljedica termicke nekopatibilnosti cementnog morta i kamenog agregata [11. :> .15.9 16 ~ t\ \S:: K -.3J. Rezultati laboratorijskih ispitivanja utjecaja mikroarrniranja i velicine maksimalnog zrna agregata na udamu cvrstocu i cvrstocu na umor [11. Nakon 10.4].: ~ S:: rS:: l" ~ ~ ~ r-.14.5 4 ~ ~r~r- R.9 4 ~ ~ \r\~ ~ ~ 79 0.mort s vapnencem a. koja su inace posljedica ciklusa smrzavanja i odmrzavanja betona. Ova pojava znatno doprinosi i ubrzava ostecenja betona.mort s drob1jenim vapnencem 1 Q 4.'0 .2].. '0". dok s druge strane uslijed porasta temperature zrna agregata povecavaju volumen. Proces gubitka vode prati skupljanje cementnog kamena.tF rl-~ I I m IT H-. od 100 do 200°C gubi se fizicki adsorbirana voda.--~'-o---L--~~-r~~~ _..term. U pojedinim slucajevima vecih postotaka armiranja vlaknima doslo je do povecanja rezidualne cvrstoce. Uslijed cestih promjena temperature moze doci do pucanja takvog betona.15).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->