Ovo su kompleti ispitnih pitanja iz farmakologije i toksikologije: I 1. Antipsihotici, podela, indikacije, neželjena dejstva 2. Kateholamini, adrenalin, delovanje. 3.

Principi lečenja akutnih trovanja. II 1. Beta-adrenoreceptorni antagonisti, podela, delovanje. 2. Anemija, etiologija i lekovi za lečenje anemija. 3. Trovanja korozivima. III 1. Kardiotonici, delovanje 2. Antidepresivi, podela, delovanje. 3. Akutno trovanje hlorom IV. 1. Anksiolitici, podela, delovanje. 2. Diuretici, podela, delovanje. 3. Akutno trovanje antidepresivima. V. 1. Neopioidni analgetici, podela, delovanje 2. Antikonvulzivi, podela, delovanje. 3. Akutna trovanja antiaritmicima. VI. 1. Antihipertenzivi, podela, delovanje. 2. Antikoagulantni lekovi, podela, delovanje. 3. Akutno trovanje ugljenmonoksidom. VII 1. Peptički ulkus, terapija. 2. Tireoidni hormoni i antitireoidni lekovi. 3. Akutno trovanje amonijakom. VIII 1. Antidijabetici, podela, delovanje. 2. Terapija bronhijalne astme. 3. Akutna trovanja antihipertenzivima. IX 1. Bakteriostatici, podela, indikacije, delovanje. 2. Vazodilatatori, podela, indikacije, delovanje. 3. Akutna trovanja nenarkotičkim analgeticima. X 1. Opioidni analgetici, delovanje. 2. Lekovi koji utiču na parasimpatički nervni sistem. 3. Akutna trovanja benzodiazepinima. XI 1. Antiparkinsonici, podela, delovanje. Neželjena dejstva lekova. Akutna trovanja gljivama.

XII 1. Penicilini, podela, indikacije, delovanje. 2. Hormoni prednjeg režnja hipofize, delovanje. 3. Akutna trovanja opioidnim analgeticima. XIII 1. Nesteroidni antireumatici, podela, delovanje. 2. Simpatikomimetici, podela, delovanje. 3. Akutna trovanja betablokatorima. XIV 1. Mukolitici i ekspektoransi, podela, delovanje. 2. Hormoni zadnjeg režnja hipovize, delovanje. 3. Trovanje organofosfornim jedinjenjima (mehanizam delovanja i lečenje) XV 1. Adrenokortikalni steroidi, delovanje. 2. Baktericidi, podela, delovanje. 3. Akutrovanja rodenticidima (mehanizam delovanja, lečenje) XVI 1. Antiemetici i laksativi, podela, delovanje. 2. Antihemoragici, delovanje. 3. Akutna trovanja (definicija, vrste, put unošenja). XVII 1. Lekovi protiv angine pektoris, mehanizam delovanja. 2. Parasimpatolitički lekovi, delovanje. 3. Toksični neuropsihički poremećaji. XVIII 1. Hormoni paratireoidne žlezde, mehanizam delovanja. 2. Antiinfektivni lekovi, podela, delovanje, indikacije, doziranje. 3. Toksični kardiovaskularni poremećaji.

podela. Antidepresivi. . 32. indikacije. Lekovi koji utiču na parasimpatički nervni sistem. Vazodilatatori. podela. delovanje. 16. Kardiotonici. Kateholamini. podela. delovanje. Neopioidni analgetici. delovanje. etiologija i lekovi za lečenje anemija. Akutno trovanje ugljenmonoksidom. podela. delovanje. Akutno trovanje antidepresivima. Neželjena dejstva lekova. Antikonvulzivi. 29. Akutna trovanja gljivama. podela. 18. podela. delovanje. Antiparkinsonici. Akutno trovanje amonijakom. Antidijabetici. 34. delovanje. Tireoidni hormoni i antitireoidni lekovi. 26. 22. 33. Principi lečenja akutnih trovanja. 13. 11. 24. 3. 28. 7. indikacije. podela. delovanje. Hormoni prednjeg režnja hipofize. Opioidni analgetici. delovanje. Terapija bronhijalne astme. indikacije. 36. Akutna trovanja opioidnim analgeticima. 4. Penicilini. 19. delovanje. 35. Akutna trovanja nenarkotičkim analgeticima. podela. 6. delovanje. podela. delovanje. delovanje 14. podela. 20. terapija. 12. delovanje. Akutna trovanja antihipertenzivima. delovanje. delovanje. 23. Trovanja korozivima. Bakteriostatici. Antikoagulantni lekovi. indikacije. Antipsihotici. Anksiolitici.1. Akutno trovanje hlorom 10. Anemija. Akutna trovanja antiaritmicima. delovanje. Antihipertenzivi. delovanje 8. 27. 25. 9. Diuretici. 5. 17. 15. podela. 31. adrenalin. Beta-adrenoreceptorni antagonisti. podela. 30. podela. podela. neželjena dejstva 2. Akutna trovanja benzodiazepinima. Peptički ulkus. 21.

40. 51. indikacije. 54. delovanje. 39. Trovanje organofosfornim jedinjenjima (mehanizam delovanja i lečenje) 43. Adrenokortikalni steroidi. Simpatikomimetici. Lekovi protiv angine pektoris. 49. Toksični neuropsihički poremećaji. doziranje. delovanje. delovanje. Baktericidi. vrste. podela. mehanizam delovanja. Akutna trovanja betablokatorima. Antiinfektivni lekovi. Toksični kardiovaskularni poremećaji. Mukolitici i ekspektoransi. delovanje. Akutna trovanja (definicija. delovanje. 52. delovanje. Hormoni paratireoidne žlezde. delovanje. 42. Hormoni zadnjeg režnja hipovize. delovanje. 41. 48. put unošenja). Akutrovanja rodenticidima (mehanizam delovanja.37. Antihemoragici. . delovanje. Nesteroidni antireumatici. 45. podela. Antiemetici i laksativi. delovanje. podela. Parasimpatolitički lekovi. 47. podela. mehanizam delovanja. 44. 50. podela. 38. podela. 53. lečenje) 46.

ginekomastija. Neželjena dejstva: . adrenalin i noradrenalin sintetišu se iz tirozina koji se stvara u jetri iz fenilalanina posredstvom fenilalanin hidroksilaze. neuroleptički Parkinsonov sindrom 3. Protok krvi kroz mozak je blago poremećen. dok noviji preparati pokazuju veću selektivnost za D4. Indikacije: Kao i ostali psihoaktivni lekovi. Osnovni efekat ovih lekova je delovanje na dopaminske receptore koji su klasifikovani kao D1 do D5. rana diskinezija (iznenadno plaženje.ODGOVORI: I kartica 1. dopamin. hiperpireksija) . upiljen pogled. Antipsihotici se uglavnom primenjuju u lečenju šizofrenija. mikcije. Najveći broj neuroleptika deluje inhibitorno na D2 receptore. Dijele se u tri grupe: • Slabi neuroleptici su indikovani u psihomotornoj ekscitaciji i stanjima uzrujane anksioznosti. Adrenalin je predominantno β-stimulans. tahikardija i hiperprolaktinemija. maligni neuroleptički sindrom (rigor. mukozi i visceralnom tkivu ali dilatira krvne sudove skeletnih mišića i srca. gubitak libida i seksualna disfunkcija) 2. α1 i α2 adrenergički i sl.autonomni i endokrini poremećaji (suva usta. konstipacija. KV poremećaji. dezorijentacija. Ovi ciljni simptomi određuju lekove koji će se upotrebiti u terapiji.ekstrapiramidalni sindrom 1. Daljim metaboličkim procesima nastaje dopamin koji se aktivnim transportom iz citoplazme skladišti u vezikule gde se pod dejstvom dopamin-βhidroksilaze stvara noradrenalin. Periferna rezistencija je smanjena zbog stimulacije β2 receptora koji . ali su efikasni i u drugim stanjima agitacije. hipotonija. Takođe imaju inhibitorno delovanje i na druge receptore. amenoreja. perspiracija. kao što su histaminski H1 i H2. Uobičajeni naziv je neuroleptici. poremećaj akomodacije. Noradrenalin se pod dejstvom Nmetiltransferaze koja se jedino nalazi u mozgu i meduli nadbubrega pretvara u adrenalin. • Srednje rangirani za SCH završne etape • Jaki i vrlo jaki za akutni psihotični sindrom (paranoidna i paranoidnohalucitatorna stanja. stupor. anovulacija. kontrahuje krvne sudove u koži. kao i hroničnu SCH). neuroleptici ne leče mentalno obolenje već njene target simptome kao što su halucinacije ili manija. kasna diskinezija (abnormalni stereotipni pokreti) 4. dat u malim dozama. Antipsihotici koriste se u terapiji psihotičkih i neurotičkih poremećaja. opistotonus hiperkinezija mimične muskulature) 2. Kateholamini. Snižava protok krvi kroz bubrege usled kontrakcije interlobularnih arterija.

. procenat vezivanja za proteine plazme. gvožđe III. Nedostatak gvožđa u krvi može se kupirati lekovima kao što su: -Oralni -feroglicin sulfat.Farmakokinetičke osobine (vrijeme apsorpcije.lipoliza) usled beta blokade. Od svih akutnih trovanja hemijskim materijama na trovanja lijekovima otpada 60-80%. 3. Ako se blagovremeno ne poduzmu adekvatne mjere ishod može biti letalan. Anemije mogu biti izazvane: . Većina anemija nastaje usljed nedostatka gvožđa.poremećajem sinteze hemoglobina. Ovom blokadom u početku terapije. Kod akutnih trovanja lijekovima važno je znati : .povećane degradacije eritrocita . ferosulfat. .poremećenog stvaranja eritrocita. povećava se periferna vaskularna rezistencija usled relativne dominacije α2-stimulacije. Blokada β1 receptora je najvažniji terapijski efekat ovih neselektivnih beta-blokatora. blokiranjem β1-receptora u srcu i blokiraju dilatirajući efekat na glatku muskulaturu blokiranjem β2-receptora.Mehanizam toksičnog djelovanja. Anemija je Grčka riječ koja podrazumjeva nedostatak krvi i obično je vezana za eritrocite i hemoglobin. ferofumarat. II kartica 1. 2. Dalje oni inhibiraju metaboličke efekte kateholamina(Glikogenoliza. eliminacije. . vitamina B12 i folne kiseline u krvi. Beta-blokatori mogu biti označeni zavisno od toga dali imaju: -β1-selektivnost (Kardioselektivnost) -parcijalnu agonističku aktivnost (PAA) -nespecifične membranske efekte. metabolizam i put izlučivanja.β-simpatikolitici) kompetetivno menjaju pozitivno intropno i hronotropno delovanje kateholamina. Β-adrenoreceptorni antagonisti (β-blokatori. hidroksid -Parenetralni-dekstriferon.akutnim ili hroničnim krvarenjem.izazivaju sniženje dijastolnog pritiska. Anemije usled nedostatka gvožđa nazivaju se hiperhromne i posljedica su: -povećanog zahtjeva za gvožđem (Trudnoća) -povećanog gubitka gvožđa(menstrualna i gastrična krvarenja) -smanjenje resorpcije gvožđa iz GIT. Sistolni pritisak je povišen usled povećanog izlaska krvi iz komore ekscitacijom β1 receptora. . volumen distribucije t ½ .

Lekovi u upotrebi su: -cijanokobalamin i hidroksikobalamin -folna kiselina Anemija se javlja u hroničnim bubrežnim oboljenjima (Hronična dijaliza). Osnovni mehanizmi delovanja su: INHIBICIJA MEMBRANSKE Na-K-ATPaze i DEJSTVO NA METABOLIZAM KALCIJUMA. Kardiotonički glikozidi ispoljavaju snažno delovanje na kontraktilnost miokarda. Ova stanja se mogu kupirati: -epoitin beta (Eritropoetin) -darbepoetin. važnog činioca u stvaranju i razvoju eritrocita. Vrste i njihovo djelovanje: . fibrinske naslage) II stepen (erozije) III stepen (ulceracije) IV stepen (perforacije) Obim i težina lokalnih oštećenja: Prirodne hemijske materije Koncentracija i količina Dužina trajanja kontakta Endogeni faktori Dijagnoza: rana endoskopija. Antidepresivi su lijekovi koji uklanjaju simtome depresije. Klasifikacija lokalnih oštećenja: I stepen (hiperemija. Najčešći korozivi su: kiseline. baze i oksidaciona sredstva.Makroocitne (megaloblastne) anemije podrazumjevaju poremećen razvoj eritrocita usljed nedostatka vitamina B-12 i folne kiseline.SPROVODLJIVOST (batmotropno).REFRAKTNOST(dromotropno). Najvažniji se dobijaju iz Digitalis purpurea i Digitalis lanata. Korozivne hemijske materije izazivaju oštećenja tkiva putem rastvaranja i precipitacije ćelijskih proteina. sekvele. Najvažnije indikacije su srčana insuficijencija i neki tipovi srčanih aritmija.AUTOMATIZAM(hronotropno ). specifično toksično dejstvo. edem. Ova jedinjenja različitim farmakološkim mehanizmima mogu da:OTKLONE DEPRESIJU I POBOLJŠAJU RASPOLOŽENJE. Simptomi : sistemske manifestacije. 2. AKTIVIRAJU PSIHOMOTORNU FUNKCIJU(povećanje aktivnosti). radiografija III kartica 1. posljedica je nedovoljnog stvaranja eritropoetina. ponovljena endoskopija.i/ili INHIBIŠU PSIHOMOTORNU FUNKCIJU (Sniženje aktivnosti) I DJELUJU KAO ANKSIOLITICI. Kardiotonici utiči na sva četiri bitna svojstva srčanog mišića:KONTRAKTILNOST(intropno). 3.

blokiranjem enzima monoamino oksidaze u mozgu (CNS). . dispneje. U kontaktu sa sluznicama stvara hlorovodoničnu i hipohlornu kiselinu. tahikardijom i znacima šoka. sa kašljem. koji ima široku primenu u industriji. . sve se smiruje i nastaje faza remisije.ALI JAČE UKLANJAJU DEPRESIJU OD MAO -ANTIDEPRESANTI IMIPRAMINA NAJJAČE UKLANJAJU DEPRESIVNOST SA POVEĆANJEM AKTIVNOSTI I SNIŽENJEM TEGOBA DO URAVNOTEŽENOSTI. karakterističnog. -ANTIDEPRESANTI TIPA DEZIPRAMINA POKAZUJU MANJI EFEKAT NA AKTIVNOST. IV kartica . dispnejom. HLOR je zelenožuti gas.asfiktični oblik-ekspzicija preko 1000 ppm dovodi do refleksne inhibicije disajnog centra. gubi svest i dolazi do srčanog zastoja.-INHIBITORI MONOAMINO OKSIDAZE(mao) SU UGLAVNOM PSIHOMOTORNI AKTIVATORI I POBOLJŠAVAJU RASPOLOŽENJE. Ako se ne javi poremećaj rada srca. Hipohlorna se rapidno generiše u hlorovodoničnu i nascentni kiseonik koji dodatno oštećuje pluća oslobađenjem kaskade slobodnih radikala. može dovesti do edema pluća. tačan mehanizam nije jasan.teško trovanje. cijanozom. Mehanizam delovanja Kao i kod neuroleptika. MAO inhibitori povećavaju koncentraciju monoamina. 3. Efekat antidepresanata se na osnovu rečenog može objasniti kao regulisanje uticaja noradrenergičkih i serotonergičkih neurotransmisija.ALI BOLJE INHIBIRAJU AKTIVNOST I ANKSIOZNOST OD IMIPRAMINA. -ANTIDEPRESANTI TIPA AMITRIPTILINA MANJE POBOLJŠAVAJU RASPOLOŽENJE. bronhitisa. Većina drugih antidepresanata inibira preuzimanje noradrenalina i/ili serotonina iz sinaptičke pukotine u aksoplazmu. U kliničkoj slici viđamo: . kao i u interakciji sa neurotransmiterskim receptorima. postaje ubrzano sa pauzama. grčevitog inspirijuma nakon čega otrovani sa krikom pada na tlo.srednje teško trovanje-ekspozicija manjim koncentracijama dovodi do crvenila ždrela.udisanje visokih koncentracija gasa kratkotrajno zaustavlja disanje. neprijatnog mirisa. koje se nakon par sekundi uspostavlja. Poznat je i kao prvo primenjeni bojni otrov u I svetskom ratu. ali ima mnogo eksperimentalnih radova koji sugerišu da antidepresanti interferiraju sa metabolizmom neurotransmitera. konjuktiva. Najmanji napor. tokom sledećih 6-24 sata. stezanja u grudima.

tiazidni diuretici . Koma obično traje 6-9 sati. a za djecu 15 mg/kg -Koncentracije u plazmi veće od 1000 mg/kg su znak teškog akutnog trovanja. Anksiolitiici su psihoaktivna jedinjenja koja nemaju antipsihotični efekat ali su sedativi: ELIMINIŠU ANKSIOZNOST I TENZIJU.diuretici koji štede kalijum-spironolakton 3. Mnogi iz ove grupe imaju izražen i sedativno-hipnotički efekat. Anksioznost je glavni simptom većine psihijatrijskih poremećaja. agiitiranost.indapamid . PROIZVODE STANJE STABILNE KONDICIJE.furosemid. horeoatetoza.1. Benzodiazepini su zasigurno. midrijaza.ali i neizbježna komponenta mnogih drugih nepsihijatrijskih oboljenja. antiholinegrički i kardiovaskularni efekti. imaju neuporedivo manji depresivni efekat na KVS i CNS. U uobičajenim dozama anksiolitici djeluju uglavnom na limbični i retkularni aktivirajući sistem. najčešće propisivani lijekovi zbog svoje efikasnosti. Kardiotoksičnost je glavni uzrok smrti i za nastanak ovog efekta karakterističan je trias: a) Antiholinegrički efekat-tahikardija. u svjetskim okvirima.diuretici Henlejeve petlje . MNOGI DJELUJU I KAO: ANTOKONVULZANTI I MIŠIĆNI RELAKSANTI. -CNS: Konfuznost. frekvencije i koronarnog protoka. Lekovi koji deluju na pojačano izlučivanje natrijuma i smanjenje zapremine cirkulišuće tečnosti – diuretici: . bumetanid . . Glava osobina benzodijazepina je anksiolitički efekat. hiperpireksija. EKG: sve vrste poremećaja ritma i sprovođenja. babinski. aritmije (aktivacija latentnih pejsmejker ćelija miokarda) c) Kinidinusličan efekat-smanjenje kontraktilnosti. . Toksična doza TCD za odrasle iznosi 7-127 mg/kg.slabi diuretici . -Smrtana doza za odrasle 10-210 mg/kg. b) Simptomimetički efekat usled blokade preuzimanja noradrenalina na adrenergičkim neuronima-tahikardija i hipertenzija. 2. Antiholinegrički efekti: Crvenilo lica. suva koža. Oni redukuju broj impulsa u ovim regijama i snižavaju mentalno indukovanu stimulaciju autonomnih neurona odvajajući psihičku aktivnost iz autonomnog odgovora.hidrohlorotiazid. a za djecu 10 mg/kg. sigurnosti primjene i niske cijene. halucinacije uz različite poremećaje svesti. i za razliku od barbiturata. -Glavne manifestacije su od strane CNS-a. zapažaju se i konvulzije (grand mal-status epileptikus) Neurološki: hiperrefleksija.

tromboksana A2i prostaciklina. derivati sukcinimida (etosuksimid). mada neki imaju i centralni efekat. Mehanizam djelovanja karbamazepina nije sasvim jasan. povećanje praga ekscitabilnosti. prostaglandini su odgovorni za nastanak bola . pregabalin. temperature i inflamacije. Ova grupa lijekova. a za proteine plazme vezuje se od 75%(karbamazepin) do 90% (valprična kiselina). Karbamazepin i valproična kiselina imaju mali volumen distribucije. Prvenstveno . Kao što je poznato. Klonazepam (benzodiazepin) takođe djeluje preko GABA-e Valproična kiselina i njeni derivati inhibišu enzimatsku razgradnju GABA-e i stoga povećavaju koncentraciju ovog inhibitornog transmitera u CNS. od značaja su akutna trovanja: antiaritmici Klase Ia (kinidin) antiaritmici Klase II (β-blokatori) antiaritmici Klase IV (blokatori Ca kanala) Glavni predstavnik Klase Ia je kinidin čiji je osnovni mehanizam delovanja smanjenje dijastolne depolarizacije u pejsmejker ćelijama. lamotrigin. uglavnom djeluje na periferiji. Barbiturati djeluju preko GABA receptora snižavanjem ispuštanja stimulirajućih neurotransmitera i suprimiraju širenje ekscitatornog nervnog impulsa. gabapentin. Sa aspekta kliničke toksikologije. Zapravo ovi lijekovi inhibišu ciklooksigenazu koja transformiše arahidonsku i ostale nesaturisane kiseline dugog lanca (C20-) u ciklične endoperokside koji su prekursori prostaglandina. Oni nemaju psihomotorne i sedativne efekte kao što imaju narkotički analgetici. ovi lijekovi imaju i antipiretsko antiinflamatorno djelovanje. derivati benzodijazepina (klonazepam). 2. Antikonvulzivi(Antiepileptici) su lijekovi koji se koriste za simptomatsko liječenje različitih formi epilepsije: -Grand mal i status epileptikus: barbiturati (fenobarbiton). Imaju sličan spektar farmakološke aktivnosti iako su različite hemijske strukture. Analgetsko djelovanje ove grupe lijekova nasatje remećenjem sinteze prostanaglandina.V kartica 1. ali se vjeruje da je nezavisan od GABA-eričkog sistema. smanjenje brzine provođenja. -Petit mal i parcijalni grčevi sa ili bez generelizovanih toničko-kloničkih grčeva: derivati karboksamida (karbamazepin i oksakarbamazepin). Metabolišu se u jetri (indukuju enzime) i uglavnom izlučuju urinom. Ovi lijekovi se uglavno brzo i potpuno apsorbuju iz digestivnog trakta. 3. derivati masnih kiselina (valproat natrijum i valproinska kiselina). često nazivana slabi analgetici da bi se razlikovali od narkotičkih. osim karbamazepina čija se maksimalna koncentracija u plazmi postiže između 6 i 24 časa. Pored analgetskog. produženje efektivnog refraktarnog perioda srčanog mišića.

VI kartica 1. ispiranje ili lavaža želuca. manifestacije koje se ispoljavaju su: glavobolja. Connov sindrom. Sekundarna hipertenzija kao posljedica patoloških promjena pojedinih organa. a ne retko. cističnim bubrezima. AV čvor i komore. iznosi 140 mm Hg za sistolni i 90 mmHg za dijastolni pritisak u stanju mirovanja. ili renoparenhimalna. KVS efekti podrazumevaju depresivno delovanje na miokard. bez obzira na godine života. privremeni pejsmejker. Toksični efekat na CNS ispoljava se depresijom respiratornog centra. amiloidozi. razlikuje se nekoliko oblika hipertenzije: A. Lečenje je simptomatsko i podržavajuće. Primarna hipertenzija (esencijalna. za korekciju acidoze bikarbonatni rastvori. gornja normalna vrijednost. mučnina. genuina. gluvoća.deluje na pretkomore. Renalna: Renovaskularna-usljed stenoze renalnih arterija. pijelonefritisu. diplopije i midrijaza. povraćanje. idiopatska hipertenzija) čiji uzrok još uvjek nije dobro poznat. Kinidinske sinkope i iznenadna smrt takođe nisu retkost. Endokrinološka: Cushingov sindrom. U akutnom trovanju kinidinom (kao i ostalim lekovima iz ove grupe). Prema definiciji svjetske zdravstvene organizacije. konfuznost i psihozična reakcija. za kupiranje aritmija fenitoin i lidokain. hipotenziju. . atrofiji bubrega. radi prevencije ventrikularne tahikardije i fibrilacije. akromegalija i feohromocitom. B.nodoznom panarteritisu i gravidnoj nefropatiji. pojavu aritmija. konvulzijama i komom.u hr. Glomerulonefritisu. aktivni ugalj i laksativi. pa je glavna indikacija apsolutna aritmija. Vrijednosti od 140-160/9095 mmHg zahtjevaju opservaciju. kod hipotenzije infuzije tečnosti i/ili dopamin. kod pojave konvulzija dijazepam. ukoliko postoji blokada u provođenju sa širokim QRS kompleksom u EKG-u. Prema kliničkim i organo-patološkim karakteristikama. Metabolički poremećaji podrazumevaju acidozu i hipoglikemiju. hipertireoidizam. EKG promene.

Primjenjuju se u prevenciji i liječenju venskih tromboza (kod fibrilacije pretkomora. srčani hiperkinetski sindrom i totalni srčani blok. čija sinteza zavisi od vitamina K. benzinski motori sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ugljen-monoksid je najčešći uzrok akutnog trovanja gasovima. Oba ova sistema se u fiziološkim uslovima nalaze u stanju dinamičke ravnoteže. od kojih su najbitniji: Kočenje adrenergičke aktivnosti.Lako trovanje: glavobolja. ne samo da krv može da koaguliše. . Od svih pobrojanih oblika. oko 90% hipertenzija pripada primarnojesencijalnoj 6-8% renalnoj. acenokumarol) . .heparin Inhibitori biosinteze protrombina smanjuju nivo svih faktora koagulacije u krvi.derivati indandiona (fenindion). a primenjuju se u prevenciji i lečenju venskih tromboza. vrtoglavica.  Za održavanje intaktnog vaskularnog sistema bitno je. postoji i fibrinolitički sistem.Kardiovaskularna: stenoza istmusa aorte. Heparin je snažan antikoagulans sa antitrombinskim i antitromboplastinskim delovnjem. Ovde spadaju: . prirodnog gasa. meningitis). Antihipertenzivni lijekovi djeluju različitim mehanizmima. trovanja ugljenmonoksidom i talijumom. 3. To znači da u krvi pored koagulacionog. već i da stvoreni koagulum može biti razgrađen. povraćanje. Antikoagulantni lekovi se dele u dve grupe: . (kod fibrilacije pretkomora. Direktna vazodilacija čime se smanjuje naknadno opterećenje miokarda i Blokada sistema renin-angiotenzin.derivati kumarina (varfarin.inhibitori biosinteze protrombina . 2. Pojačano izlučivanje natrijuma i smanjenje zapremine cirkulišuće tečnosti. kardiovaskularnoj i neurološkoj. encefalitis. a manje od 1% endokrinoj. akutnog i ponovljenog infarkta miokarda). muka. upotreba drvenog uglja. ateroskleroza. a naročito protrombina. akutnog i ponovljenog inafarkta miokarda). Neurološka: usljed organskih oboljenja nervnog sistema (tumori. Izvori su nepotpuno sagorijevanje goriva.

Srednje teško: bol u grudima. proteina i ugljenih hidrata pojačanje rastenja i razvoja regulacija prometa vode i elektrolita stimulacija kardiovaskularnog sistema stimulacija Ovi hormoni snažno povećavaju osetljivost organizma prema kateholaminima. sintetiše i oslobađa dva hormona.blokatori histaminskih H2-receptora Svrha terapije je da se postignu tri cilja: . koma. zamagljen vid. i . koji je prvi znak upozorenja. . Izvori ekspozicije su kvarovi na sistemima za čuvanje i transport. konvulzije. kao i u mnogim drugim oblastima (hladnjače). je industrijska hemikalija sa širokom primeniom u sintezi plastike. hormona hipofize.odstranjivanje bolova. eksploziva. ružičasta boja kože. otežano odlučivanje. paralize centra za disanje ili poremećaja srčanog rada. tiouracil. ataksija mionekroza. poremećaj srčanog rada. . veštačkih đubriva. hipotenzija.antacidi. Tireoidni hormoni i antitireoidni lekovi Štitasta žlezda pod dejstvom TSH. Peptički ulkus je jedno od najčešćih bolesti digestivnog sistema čiji je uzrok pojačana sekrecija hlorovodonične kiseline u želucu. . karakterističnog mirisa.  Antitireoidni lekovi Kočenje aktivnosti tireoidnih hormona može se postići: primenom lekova koji smanjuju sintezu T3 i T4 (ovako deluju metimazol. trijod-tironin (T3) i tetrajod-tironin (T4).ubrzavanje zarašćivanja ulkusa. .. eksplozije rezervoara i sl. AMONIJAK.sprečavanje recidiva bolesti 2.Teško trovanje: stezanje u grudima. posebno u akutnoj fazi.antiholinergici i . azotne kiseline. čiji su efekti: stimulacija kalorigeneze pojačanje metabolizma lipida. U farmakoterapiji peptičkog ulkusa koriste se tri vrste lekova: . pesticida. metiltiouracil i propiltiouracil) primenom lekova koji smanjuju vezivanje joda u tireoideji (ovako deluju tiocijanati i perhlorati) primenom supstancija koje razaraju tireoideju (J 131) primenom jodida 3. dispneja pri naporu. Smrt nastaje zbog asfiksije (karboksihemoglobin). dezorjentacija. oštrog. Pod pritiskom prelazi u tečno stanje i u kontaktu sa kožom i sluznicama (oči usta) može dati promrzline I-III stepena. VII kartica 1. ishemija srca. Na običnoj T je bezbojan gas.

inicijalni simptomi (iritacija konjuktiva sa suzenjem. derivati sulfonilureje i derivati bigvanidina. hipotenzija. .latentni period od 4-8 sati .Nakon rastvaranja u vlažnoj sredini sluznica respiratornih puteva stvara se amonijum hidroksid koji dovodi do nekroze i ulceracija. tahikardija i cirkulatorni kolaps) . hormona rastenja i kortizola u krvi. tahipneja. jak nadražajni kašalj. insulin prouzrokuje sledeće promene u krvi: smanjuje glikemiju smanjuje koncentraciju neorganskih fosfata smanjuje koncentraciju kalijuma Insulin povećava aktivnost glikogen sintetaze. znojenje tahikardja. filiforman puls. VIII kartica 1. cijanoza. Insulin dovodi do hipoglikemije. Insulin i oralni antidijabetici Insulin i glukagon su hormoni pankreasa. I kod zdravih i kod dijabetičara. mentalni i motorni poremećaji koma sa konvulzijama i smrt Oralni antidijabetici  Dele se u dve grupe jedinjenja. jetri i masnom tkivu) Hipoinsulizam-diabetes mellitus Nedostatak insulina prouzrokuje diabetes mellitus u kome je smanjeno iskorišćavanje glikoze na periferiji. a glukagon do hiperglikemije. te nastaju: hipoglikemija i glikozurija polidipsija polifagija poliurija gubitak telesne težine Niska glikemija dovodi do povećanja koncentracije kateholamina. tremor glavobolja. olakšava pretvaranje glukoze u glukogen (u skeletnim mišićima. Hiperinsulinizam Najvažniji simptomi su posledica lišavanja CNS-a glukoze: osećaj gladi. parestezije. bolovi u očima. iritacija gornjih respiratornih puteva.faza pogoršanja (slabost dispneja. slabost.  U kliničkoj slici teškog trovanja (izlaganje visokim koncentracijama) javljaju se: . bolovi iza grudne kosti. edem plućaiskašljavanje penušavog sekreta. tahikardija. glukagona.

povećavaju osetljivost tkiva na insulin i iskoristljivost glukoze na periferiji i smanjuju glukoneogenezu u jetri. Primenjuju se kod insulin nezavisnog diabetesa (tip II). ACE inhibitori inhibiraju konverziju angiotenzina u angiotenzin II: prolivi. 3.ili hiposenzibilizacija. abstinenciju od alergena i de. hipo. Diuretici (tiazidi): smanjuju reasorpciju Na i inhibišu karboanhidrazu: različite aritmije. 2. hipotermija. hipotonija. 2. BRONHOSPAZMOLIZU. Mere kardiovaskularne reanimacije (atropin). DESLORATIDIN. hipotenzija. hipotenzija. Antihipertenzivi koji deluju centralno smanjuju simpatičke podražaje iz CNS: poremećaji svesti. LEČENJE: 1. FEKSOFENADIN. hiporefleksija. TERFENADIN. 3. Ovde spadaju: metformin hlorid buformin fenformin 2. dehidratacija. HLOROPIRAMIN (supstituisani etilendiamin). 4. 5.Derivati sulfonilureje povećavaju sekreciju već sintetisanog insulina. mioza. Terapija podrazumjeva dvije mogućnosti. Nadoknada tečnosti.K. CETIRIZIN (derivat piperazina). antihistaminici: PROMETAZIN (derivat fenotiazina).ANTIFLOGISTIČKI TRETMAN i OLAKŠANJE EKSPEKTORACIJE. Inhibitori izlaska medijatora H1-antagonisti. LORATIDIN. Ca. Ovde spadaju: glibenklamid glipizid glikvidon gliklazid glimepirid Derivati bigvanidina smanjuju resorpciju glukoze iz GIT-a. Prekid dalje reapsorpcije. Ostala simptomatska (diazepam). hiperkalemija. Mg. 3. Primenjuju se u insulin nezavisnom diabetesu (tip II). Simptomatska terapija podrazumjeva:BLOKADU IZLASKA MEDIJATORA. Korekcija acidobaznog i elektrolitskog disbalansa. . respiratorna depresija. 1. inhibišu proizvodnju glukoze u jetri i povećavaju osetljivost perifernih tkiva na insulin. KETOTIFEN. bradikardija.

U prometu su: eritromicin (sukcinat. stafilokokima i Gram negativnim klicama osetljivim na ovaj lek. Neželjena dejstva: alergija. gnojni meningitis uzrokovan H influence. meningokokne kliconoše. GI tegobe. Primena samo u PO ŽIVOT OPASNIH INFEKCIJA Neželjena dejstva: ireverzibilna aplastična anemija. agranulocitoza. osteomijelitis. uretritis. kao i mikoplazmom. tifusna groznica. metotreksat. Proizvodi. pertusis. limfogranuloma venerum). Lekovi u prometu: hloramfenikol Makrolidi su takođe bakteriostatici antibakterijski spektar sličan penicilinu. meningokokni meningitis epidemijskih razmera. šigeloze. hlamidijalne infekcije. Linkozamini su takođe bekteriostatici a indikacije su: Gram pozitivne bakterije i neke anaerobe. teške infekcije abdomena aerobima. toksoplazmoza. streptokokne (erizipel) i neke stafilokokne infekcije. azitromicin. infekcije u abdomenu izazvane mešovitom aerobno-anaerobnom florom. mikoplazmom (infekcije respiratornog i genitalnog trakta). ospa. pseudomembranozni kolitis. invazivna salmoneloza. pneumokoke. legionarska bolest. klaritromicin. estolat. Smanjue dejstvo ora Danas su u prometu sledeći tetraciklini: tetraciklin i doksiciklin Amfenikoli takođe pripadaju bakteriostaticima. istovremena primena sa β-laktamskim antibioticima ima antagonističko dejstvo. GI smetnje. Indikacije za primenu su: trbušni tifus i paratifus. hemofilus (rkurentni bronhitis) Neželjena dejstva: oštećenje jetre Interreakcije: mleko i ml. akne vulgaris. brucelama. prostatitis. gastritis izazvan kampilobakterom.IX kartica 1. Bakteriostatici Tetraciklini. infekcije kostiju i zglobova. Neželjena dejstva: povišenje transaminaza. indikacije:infekcije izazvane hlamidijama (trahom. Indikacije su: respiratorne infekcije kod dece. toksoplazmoza. trombocitopenična purpua Interakcije: oralni antidijabetici. U prometu su: klindamicin i linkomicin Sulfonamidi i trimetoprim su bakteriostatici čije su indikacije: akutne urinarne infekcije. Fe i antacidi smanjuj resorpciju iz creva. fenitoin. teške vaginalne infekcije izazvane anaerobima u trudnoći. Neželjena dejstva: GI tegobe. U prometu su sulfametoksazol i trimetoprim . stearat). eozinofilija. borelijom (Lajmska bolest). pneumokokne infekcije. egzarcebacije hroničnog bronhitisa. difterija. telitromicin. teške infekcije donjih respiratornih puteva. sinuzitis. psitakoza. roksitromicin. stafilokoke. oralni antikoagulansi. ali se daju kod alergije na penicilin. rikecijama (Q groznica).

Javljaju se halucinacije i konvulzije. Česti su i poremećaji mikrocirkulacije u očima ili ušima. tolazolin. ruke i noge. apopleksije . 2. ovapnjenje koronarnih arterija. pentoksifilin. indikovani su kod multirezistentnih stafilokoknih infekcija (osteomijelitis). Snižen 7 činilac i hipoprotrombinemija (oštećenje jetre) uz sniženu adhezivnost trombocita dovode do krvavljenja.moždani udar. kalidinogenaza.Ca) i posljedičnom dehidratacijom (Tahikardija. Važan faktor razvoja tih bolest jest ateroskleroza tj. parestenzija i tetanija. U akutnim trovanjima dolazi do velike potrošnje glutationa i kada njegova rezerva padne ispod 30% visoko reaktivni intermedijer n-acetil-p-benzokvinonimin . nogama ili u nevitalnim krvnim sudovima dovodi do raznih manifestacija loše cirkulacije sa simptomima boli. Oko 5% se metaboliše pomoću P450 do reaktivnih intermedijera koji se u prisustvu adekvatnih količina glutationa detoksikuju do konjugata merkaptourične kiseline i cisteina.ukoliko se protok smanji u krvnim sudovima srca tada se javlja angina pectoris ili infarkt. ACETILSALICILNA KISELINA. rukama. Brojne su bolesti cirkulacije . Kliničkom slikom u teškim trovanjima dominira metabolička acidoza sa elektrolitskim disbalansom (hipo-Na. izosorbid mononitrata i izosorbid dinitrata. pogotovo na nogama. ciklonikat.Toksična doza između 9 i 10 grama. Najčešće komplikacije su poremećaj tečnosti. To su bametan. Međutim. poremećajem srčanog ritma. dihidroergotoksin. cirkulacija se toliko pogoršava da dolazi do propadanja i nekroze tkiva.Vazodilatatori su sredstva koja proširuju krvne žile 3. hipotenzija). Pod pojmom vazodilatatora uglavnom smatramo organske nitrate poput gliceriltrinitrata. ifenprodil i azapetin. PARACETAMOL. U primeni je fusidinska kiselina. lijekova koji se najčešće koriste za liječenje ishemijskih bolesti srca kao što su angina pectoris i prevenciju infarkta srca. elektrolita acidobaznog statusa koji proističu iz respiratornih i metaboličkih efekata (respiratorna alkaloza i metabolička acidoza). Pad cirkulacije u mozgu dovodi do cerebrovaskularnog inzulta tj.Antituberkulotici su bakteriostatici a indikacija je Tbc U primeni su rifampicin i izoniazid Antibakterijski lekvi steroidne strukture deluju bakteriostatski.K. smanjenje cirkulacije u određenim nevitalnim delovima tela. U određenim bolesnim stanjima dolazi do pogoršavanje cirkulacije u perifernim delovima tela . Koncentracije iznad 130mg/l plazme su smrtonosne.glava. Sulfatni put dominantan u dece do 123 god. vrat. naftidrofuril. slabosti i trnjenja.5% se izluči nepromjenjeno urinom. Ponekad. Oko 90 % metabolizma paracetamola odvija se u jetri do sulfata i glukuronida. Lekovi za lečenje perifernih vaskularnih bolesti nazivaju se periferni vazodilatatori.

ABI. bol d. povećanje periferne rezistencije. i Povećanje incidence kožnih reakcija.Inicijalno izazivaju mučninu i povraćanje.koma. hemoragije.Ne inerferiraju sa ostalim osjećajima pri normalnim terapijskim dozama.STADIJUM OPORAVKA:funkcija jetre se normalizuje. U kliničkoj slici se razlikuju:INICIJALNI STADIJUM:asimptomski(24h).STADIJUM NEKROZE JETRE(3-4dana nakon ingestije)encefalopatija. Redukovan gastrointestinalni motilitet i povećanje tonusa (spastična konstipcija). Fenil piperidinski derivati (petidin. Redukuju mentalnu aktivnost(sedacija). usljed lučenja histamina i aktiviranja bronhospazma u asmatičara.premoštavanja nekroze. . Derivati morfijuma(butorfanol).fentanil). a histološki tokom naredna 3 mjeseca. muskarinski i nikotinski.smrta nakon 4-20 dana. Razlike koje postoje i koje su neznatne.poremećaj koagulacije (DIK). LIJEKOVI U PRIMJENI: Morfijum.U miokardu se mogu javiti subendokardna krvarenja sa fokalnom nekrozom(slika infarkta).(NAPQI) se kovalentno vezuje za makkromolekule u hepatocitima. urtikarija i svrab. Kontrahovan sfinkter žučnog duktusa. Aktiviraju lučenje ADH(antidiuretski efekat) i Pokazuju razvoj tolerance i zavisnosti u multiplim dozama.r.l. Svi narkotički lijekovi imaju identičan mehanizam djelovanja i stimulacije opijatnih centara. X kartica 1. SREDNJI STADIJUM:povišenje enzima(2448h).što sve ima sliku hroničnog aktivnog hepatitisa. tramadol) 2. Drugi opijati (tilidin.žutica. Izazivaju miozu. Eliminišu konflikt i aksioznost(anksiolitički efekat). Sniženje vaskularnog tonusa i povećanje rizika od ortostatskih rizika.Zapažaju se i tzv. Nekroza hepatocita i masna degeneracija koje nastaju su centrilobularnog tipa. Benzomorfanski derivati (pentazocin). kasnije djeluju antiemetički. Efekti acetilholina: povećanje pulsa i kontraktilnosti srca.Slično se dešava sa epitelom proksimalnih tubula bubrega. Povećanje tonusa mišića bešike. posljedica su prvenstveno afiniteta za receptore ili farmakokinetskih parametara. Popravljaju raspoloženje. takođe koriste acetiholin kao neurotransmiter za stimulaciju holinergičkih receptora u ciljnom tkivu. Struktura parasimpatičkog sistema Kranijalni i sakralni parasimpatički pregangliski nervni završetci na kratkim postganglijskim neuronima koji leže u neposrednoj blizini visceralnih struktura regilisani su parasimpatičkim sistemom. Neurotransmiter koji se javlja na sinaptičkim konekcijama u parasimpatičkim ganglionima je acetilholin. Postoje dva tipa receptora i efekta na njih. Opijati imaju i periferne efekte: Odloženo pražnjenje želuca usljed konstrikcije pilorusa. Narkotici imaju centralno posredovanu aktivnost koja podrazumjeva:Sniženje osjećaja za bol stimulacijom opijatnih receptora. Postganglijski neuroni.

ko i u lečenju supraventrikularne paroksizmalne tahikardije. parasimpatikolitici (antimuskarinici. indirektni parasimpatikomimetici (inhibitori holinesteraze) sprečavaju fiziološku razgradnju acetilholina. prostigmin). Tako oni dovode do suprotnog efekta acetilholina na muskarinske receptore. sniženje mukozne ekskrecije u bronhijama. mebeverin). holinomimetici) kao i acetilholin stimulišu muskarinske receptore. suznih i znojnih žlezdi. neostihmin. suženje zenica i poremećaj akomodacije na blizinu.pojačana skrecija pljuvačnih. GIT i m. bronhija i želuca. antagonisti m-holinoreceptora) kompetitivno blokiraju transdukcioni signal acetilholina na postganglijske parasimpatičke nevne završetke. nervni Bot) Parasimpatolitički lekovi (antimuskarinici. Ireverzibilni inhibitori AcHE (organofosforna jedinjenja. Direktni parasimpatikomimetici (holinergički agonisti): karbahol se primenjuje za lečenje postoperativne atonije m. Simptomi i znaci trovanja su rezultat sedativnog delovanja na CNS. smanjenje sekrecije žlezda sa spoljnim lučenjem. Nastaje inhibicija presinaptičke transmisije stimulacijom inhibitornog neurotransmitera. antagonisti mholinoreceptora) kompetitivno inhibiraju muskarinske receptore. skopolamin. Lekovi mogu uticati na parasimpatički nervni sistem na razlišite načine: direktni parasimpatikomimetici (holinergički agonisti. . što je njihovo primarno neurohemijsko delovanje. GABA-e. bešike dilatacija zenica nesposobnost akomodacije 3. Obzirom na relaksantni efekat na glatku muskulaturu nazivaju se i neurotropični spazmolitici.OFI. pilocarpin ima primenu kod glaukoma Indirektni parasimpatikomimetici (blokatori holinesteraze): reverzibilni inhibitori AcHE (fizostigmin. papaverin. bešike i creva. povećanje tonusa glatke muskulature u GIT. Na taj način BZD povećavaju nivo GABA-e u mozgu. relaksacija glatkih mišiča bronha.atropin. dilatacija krvnih sudova kože. ureteru i bronhijalnoj muskulaturi. Istovremeno oslobođena GABA izaziva hiperpolarizaciju postsinaptičke membrane povećavajući propustljivost za hlorni jon. posebno u visokim dozama su: ubrzanje srčane frekvencije. Efekti ovih lekova (alkaloidi belladonnae.

Ostali tipovi su posledica ateroskleroze krvnih sudova mozga. hipo i arefleksija. nespecifične mere i postupci. traume. encefalitisa. ili inhibicijom degradacije dopamina sa inhibitorima MAO. EKG poremećaji (AV blokovi. osim lekovima izazvanog sindroma (blokada dopaminergičkih receptora) imaju isti biohemijski deficit. prvenstveno u ganglijama baze mozga. nistagmus. snižen krvni pritisak. terapija je moguća sa: inhibicijom hoilinergičke neurotransmisije centralno aktivnim antiholinergicima povećanjem konc. itoksikacija ili tumora mozga. Kao i kod ostalih trovanja. interventrikularne smetnje). acetilholina i dopamina. Simptomi su rezultat neravnoteže između neurohumoralnih neurotransmitera. i poremećena funkcija mokraćne bešike i creva Psihički simptomi: gubitak donošenja odluka depresija Svi ovi tipovi parkinsonizma.Najčešći znaci trovanja su neuropsihijatrijski: poremećaji svesti. poremećena termoregulacija. U kombinaciji sa drugim sedativima ili alkoholom. povećanjem izlaska dopamina iz sinaptičkih pukotina sa indirektnim dopaminergičkim agonistima.v. Kardiocirkulatorni poremećaji su: hipotenzija. 0. bradikardija.5 mg po posebnom protokolu XI kartica 1. nepoznate etiologije. Parkinsonva bolest je obolenje bazalnih ganglija. tremor u miru. Funkcioalni parkinsonizam je neželejni efekat neuroleptika i ovde nema degeneracije neurona. Višak acetilholina izaziva plus simptome rigora i tremora. i . nedostqatak dopamina izaziva minus simptome hipokinezije. ataksija. Daje se i. dizartrija. To je insuficijentan dopamin u nekim delovima mozga. hipotonija.i akinezija Autonomni simptomi: povećana salivacija i protok suza. dopamina na centralnim dopaminergičkim receptorimaa administracijom L-dopa (prekursor dopamina). Stoga. kao posledica degeneracije dopaminergičkih neurona u substanciji nigra. i hipo. može se javiti depresija respiratornog centra. Specifičan antidot flumazenil (Anexate) treba davati samo u dubljim poremećajima svesti (koma) i depresiji disanja. Brojni simptomi Parkinsonove bolesti mogu se svrstati u tri tipa: Motorni simptomi: Rigor. Najčešći je endogeni ili idiopatski tip.

utoliko postoji opravdana sumnja da on nema ni značajan terapeutski efekat. Lekovi sa delovanjem na dopaminergički sistem utiču na minus i plus simptome. baziraju na antigen-antitelo reakciji koja uvek počinje istovetnim lancem reakcija bez obzira na strukturu alergena Hipersenzitivnost sa neposrednom reakcijom: anafilaktički tip: anafilaktički šok. Otrovne gljive sadrže razne toksične supstancije koje prilikom konzumiranja mogu izazvati lakša ili teža trovanja ljudi uz pojavu najrazličitijih simptoma. Antiholinergički lekovi su korisni u tretiranju plus simptoma. biperiden).stimulacijom centralnih receptora dopamina sa direktnim dopaminergičnim agonistima. Već na osnovu njegovog trajanja. U primeni su: Centralno delujući antiholinergici (tercijalni aminitriheksifenidil. karbidopa). ropinirol.odložene kožne reakcije. pramipeksol. agranulocitoza imunokompleksni tip: glomerulonefritis. foto alergije 3. KRATAK INKUB. Vreme od ingestije gljiva do pojave prvih simptoma označava latentni ili inkubacioni period. PERIOD: Muskarinski Mikoatropinski Psihotomimetski Gastrointestinalni Koprinski (alergijski) DUG INKUBACIONI PERIOD: Giromitrinski Orelaninski Faloidinski . može se gotovo sa sigurnošću odrediti vrsta ingestiranih otrovnih gljiva. Dopaminergici (levodopa. "Ukoliko se od leka zahteva da nema neželjena dejstva. Alergijske reakcije: razlikuju se od toksičnih efekata jer nisu dozno zavisne i nisu karakteristika svakog leka. egzantem Zakasnele reakcije: . karbergolin) Inhibitori MAO tipa B (selegilin) 2. trombocitopenija. kontaktni ekcem. Quinckeov edem citotoksični tip: hemolitička anemija.“ Toksični efekti su dozno zavisni i specifični to znači da će svi pacijenti pokazati toksični efekat ukoliko je data dovoljno visoka doza. urtikarija. Agonisti dopamina (bromokriptin.

XII kartica 1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful