zavrsni

stetoskop.

info Bolesti Bolesti nervnog sistema (Neurologija) Prethodna Ocenite: • 41
(3.44 / 41)

Sledeća

Pareza facijalisa
Postavljeno: 07.08.2007

Nervus facijalis inerviše mimičnu muskulaturu. Najvažniji mišići koje inerviše su m. frontalis (nabiranje čela), m. orbicularis oculi (zatvaranje očiju), m. orbicularis oris (pokazivanje zuba) i m. platysma. Ostale funkcija ovog živca su parasimpatička inervacija žlezda, gustativna inervacija prednje dve trećine jezika i senzibilitet bubne duplje. Najčešće oboljenje n. facialisa je Bellova paraliza.

Uzrok nastanka
Etiologija nije poznata. Često se kao uzrok navodi prehlada, npr.sedenje pored otvorenog prozora u automobilu ili vozu. Do lezije živca mogu dovesti i sledeći uzroci: prelom piramide temporalne kosti, zapaljenje srednjeg uva, tumor pontocerebelarnog ugla, sarkom baze lobanje, poliradikuloneuritis, leukoze, demijelinizacione lezije u moždanom stablu (multipla skleroza), tumori moždanog stabla, zapaljenja moždanog stabla, vaskularne lezije moždanog stabla, sarkoidoza, neuroborelioza, lepra, herpes zoster i dr.

Klinička slika
Bellova paraliza je akutno oboljenje n.facialisa koje se manifestuje mlitavom slabošću polovine lica. Simptomi nastaju akutno - obrva je spuštena i bolesnik ne može da nabere čelo. Oko je otvoreno, donji kapak visi i pri pokušaju da se zatvori- jabučica krene prema gore i upolje (Bellov fenomen), suze se prelivaju preko donjeg očnog kapka. Usna je opuštena na bolesnoj strani, hrana se nakuplja između obraza i desni, pri pokazivanju zuba evidentna je slabost polovine m. orbicularis orisa. U zavisnosti od lokalizacije lezije može se javiti čista motorna slabost, ili se osim slabosti može javiti i gubitak ukusa na prednje dve trećine iste strane jezika i bolna hiperakuzija. U 7% ovih bolesnka paraliza može da se javi dva ili više puta.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, rendgenskog snimka, otološkog pregleda, sve u zavisnosti od mogućeg uzroka. Nalaz u likvoru je najčešće normalan. Pleocitoza ukazuje na to da nije u pitanju idiopatska Bellova paraliza već neki poznati uzrok paralize facijalisa (HIV, borelioza, herpes zoster, sarkoidoza).

Lečenje
U lečenju se primenjuju kortikosteroidi ili ACTH u kratkim kurama. Preporučuju se i fizikalne mere koje mora da sprovodi sam bolesnik-zagrevanje polovine lica postavljanjem toplog (ne vrelog!) termofora ispred uva, masaža lica i voljna aktivacija bolesnih mišića pred

ogledalom (nabiranje čela, zatvaranje očiju, pokazivanje zuba). Posle dve nedelje treba sprovoditi galvansku stimulaciju nerva. Preko noći treba oko zatvoriti i pokriti gazom da ne dođe do sušenja oka. Oporavak je dobar u oko 80% slučajeva i zato je potrebno nekoliko nedelja do nekoliko meseci, a kod straijih osoba 1-2 godine. Kod teških paraliza koje održavaju više od pola godine dolazi u obzir plastična korektivna operacija lica. Melkersson - Rosentalov sindrom - rekurentna paraliza facijalisa, otok lica, naročito usana sa fisurama (naprsline) sluzokože usana i lingua scrotalis (jezik nalik na mošnice). Javlja se u detinjstvu ili adolescenciji i nepoznate je etiologije. Ramsay - Hunt sindrom - izaziva ga herpes zoster, javlja se erupcija vezikula (mehurić) i jaki bolovi u spoljašnjem ušnom kanalu , na uvu, između uva i mastoida ili na bubnoj opni. U nekim slučajevima se javlja paraliza facijalisa, a u nekim i znaci oštećenja osmog živca (oštećenja sluha, vrtoglavica). Hemifacijani spazam - javlja se u obliku nevoljnih, povremenih, neritmičkih kontrakcija mišića inervisanh od strane facijalisa. Najčešće počinje sa donjim očnim kapkom, zatim su zahvaćeni obraz i muskulatura oko obraza. Bolesnicima najviše smeta nevoljno zatvaranje oka zbog ometanja vida i okoline. Bolest je neprijatna ali benigna. Češća je kod žena i po pravilu je jednostrana. Lečenje-neki bolesnici povoljno reaguju na antiepileptike, a izvesno poboljšanje se može postići i specijalnim vežbama. Aplikacija botulinum toksina daje izrazito do umereno poboljšanje,ali je efekat kratkotrajan, pa se injekcije moraju ponavljati. Mikrohirurška dekompresija nerva je uspešna u većini slučajeva. Naslovnica » Broj 40/2006. - Bol » Kljenut ličnog živca » Obiteljski časopis o zdravlju

Kljenut ličnog živca
Piše: mr. sc. Irena Babić, dr. med., spec. otorinolaringolog Klinika za dječje bolesti Zagreb Lični živac (nervus facialis) odgovoran je za mimiku našeg lica, omogućuje mu pokretljivost, a to odražava naše raspoloženje. Lice je dio ljudskog tijela koji je najviše izložen pogledu drugih i ima važnu ulogu u komunikaciji s ljudima i okolinom. Izgled našeg lica i njegov izraz i sami svakodnevno promatramo, a osobito to čine osobe ženskog spola. Težimo njegovu savršenstvu održavajući ga što ljepšim, njegujući ga, podvrgavajući ga raznim kozmetičkim tretmanima, njegama pa i estetskim zahvatima kako bismo ga godinama uspjeli održati što mlađim, ljepšim, životnijim. To nam daje samopouzdanje, olakšava komunikaciju s ljudima i sigurno nas čini sretnima. Kako je za izgled lica odgovoran lični živac, posljedice njegove bolesti ili ispada njegove funkcije mogu dovesti do teških estetskih, funkcionalnih, ali i psihičkih poremećaja. Upravo zbog toga oduvijek se istraživala funkcija ličnog živca i mogućnosti njegova obnavljanja nakon neke bolesti ili raznih patoloških stanja. Lični živac inervira veliku skupinu ličnih mišića i omogućuje njihovu pokretljivost pa njegovo i najmanje oštećenje dovodi do kljenuti ili slabosti tih mišića. Iako je pareza medicinski termin koji znači slabost ili kljenut mišića koja se može oporaviti i biti reverzibilna, a paraliza potpunu slabost ili kljenut mišića koja je obično ireverzibilna, u svakodnevnoj medicinskoj praksi koristimo termin pareza facijalisa tj. ličnog živca, a ne pareza mišića koje taj živac inervira. Nije riječ o slabosti živca već o njegovom oštećenju, a posljedica toga oštećenja bez obzira kako je ono nastalo je kljenut mišića. Brojni su razlozi koji mogu dovesti do takvog stanja, a navest ćemo ih poslije. Iako postoji ta terminološka neopravdanost mi ćemo se i u ovom tekstu koristiti uobičajenom terminologijom iz prakse i govorit ćemo o kljenuti ličnog živca, a ne njegovih pripadajućih mišića. Kljenut facijalnog živca ili kljenut ličnog živca zapravo je simptom, znak ili možda posljedica neke druge bolesti ili patološkog stanja, a ne bolest u užem smislu te riječi. Kako bismo što bolje shvatili o kakvom je poremećaju riječ, najprije moramo spomenuti iznimno kompliciranu građu i tijek

samog živca od mjesta nastanka u mozgu do njegova završetka na periferiji, a to je lice. Na tom putu on prolazi kroz različite regije glave i vrata, probija se kroz moždane i koštane strukture, biva u uskom dodiru s brojnim drugim živčanim ili vaskularnim strukturama u području glave i vrata, s organima sluha i ravnoteže, uha, oka, usne šupljine i konačno mišićima lica. Tijek ličnog živca Lični je živac sedmi moždani živac koji se anatomski prema svom tijeku može podijeliti u tri dijela. Prvi dio živca nastaje u mozgu od kamo živčane niti polaze i križaju se s onima iz druge moždane hemisfere te idu dalje prema jezgrama facijalnog živca. Nakon toga dolaze u područje sljepoočne kosti (temporalne) kroz koju prolazi tzv. drugi dio facijalnog živca, a taj dio živca možemo ponovno podijeliti na tri dijela. Prvi dio prolazi kroz unutrašnje uho, drugi dio se nastavlja kroz srednje uho i treći dio prolazi kroz dio sljepoočne kosti koja se zove mastoid. Nakon što lični živac završi svoj put kroz unutrašnjost glave, kroz jedan koštani otvor izlazi izvan lubanje i nastavlja treći dio puta, tzv. extratemporalni. U svom završnom dijelu živac prolazi kroz žlijezdu slinovnicu ili parotidnu (zaušnu) žlijezdu, smještenu uglavnom ispred i dijelom ispod uha, te izbija prema površini lica, a njegove brojne niti i ogranci završavaju u mišićima lica. Kako vidimo njegov je tijek uistinukompliciran i na tom zamršenom putu od mozga do perifernih mišića lica mogu nastati brojna oštećenja koja dovode do ispada funkcije pojedinih niti živca ili cijeloga živca. Ovisno o tome što je uzrokovalo oštećenje živca i koliko je to oštećenje ovisit će tijek njegova oporavka, ako je oporavak uopće moguć. Građa i uloga ličnog živca Kako bismo bolje shvatili ulogu ličnog živca moramo reći nekoliko riječi o samoj njegovoj građi. Kao i neki drugi živci u tijelu i lični se živac sastoji od velikog broja živčanih vlakana. No sva živčana vlakna nisu odgovorna za istu funkciju, već se ona po svojoj ulozi razlikuju. Postoje motorna vlakna koja su odgovorna za pokretljivost ličnih mišića i održavanje njihovog normalnog tonusa i mimike lica. Tako su mogući voljni pokreti mišića lica (ekspresija raspoloženja mimikom lica) i zato se možemo normalno smijati, plakati, zatvarati oči, ljutiti se, piti, jesti, voljno proizvoditi pokrete na licu (grimase) i pokazivati svoja raspoloženja i govor licem. Normalan tonus naših ličnih mišića i njihova normalna funkcija omogućuju nam pokretan, napet i zdrav izgled lica, a koža koja ga pokriva uz dobar tonus ima i zdrav izgled, napetost i životnost u onoj mjeri koliko nam to naša životna dob dopušta. Ovaj je živac izravno odgovoran i za estetiku našeg lica koja nam je, uz normalnu funkciju lica, ipak vrlo važna. Osim ove motorne funkcije ličnog živca, spomenimo i druga vlakna koja čine ovaj živac, a odgovorna su za tzv. senzibilnu ili osjetnu funkciju živca. To su živčana vlakna koja svoj podražaj šalju od periferije živca prema mozgu i odgovorna su za osjet u području prednjeg dijela jezika, dijela bubnjića, slušnog hodnika i srednjeg uha. Treća vrsta vlakana omogućuje okus prednjih dviju trećina jezika, a četvrta skupina vlakana omogućuje funkciju suzne žlijezde i proizvodnju suza te funkciju žlijezda slinovnica i proizvodnju sline. Čak i jednim ovakvim pojednostavnjenim opisom građe i funkcije ovog živca lako je shvatljivo kako izostanak bilo koje od tih funkcija može biti itekako frustrirajući i težak za pacijenta, osobito kada govorimo o njegovoj motornoj ulozi. Ponovimo, kljenut ličnog živca samo je simptom koji je nastao kao posljedica bolesti živca, nakon ozljede živca ili nakon nekoga drugoga patološkog stanja koje je dovelo do ispada njegove funkcije. Pritom tijek ličnog živca može biti potpuno ili djelomično prekinut ili može biti neprekinut, ali dolazi do prekida njegove funkcije zbog nekih drugih poremećaja kao što su upale ili degenerativne promjene na živcu. U većini slučajeva dolazi do gotovo potpunog oporavka živca, a rjeđe su ireverzibilne kljenuti koje su obično povezane s teškim ozljedama glave ili nekim teškim neurološkim ili malignim bolestima.

a još veće su tegobe pri uzimanju tekućine koja ističe van kroz mlohavi usni kut. Osim Bellove pareze često susrećemo i kljenuti koje su nastale kao posljedica ozljede glave. Rjeđe su kao posljedica komplikacija akutnih upala srednjeg uha. mlohavo. ali i trajne kljenuti. Dijagnistički pokazatelji kljenuti Kako god nastala. kako bi se što prije mogla započeti odgovarajuća terapija. Ima sigurno pedesetak bolesti i stanja koja dovode do kljenuti ličnog živca. Mogu se pojaviti poremećajiizlučivanja sline i suza kao i smetnje okusa i osjeta u prednje dvije trećine jezika. Iako su uzroci nastanka brojni. osim ove etiološke. stoljeću opisao motornu funkciju tog živca. ventilatorima. ali i psihičkog poremećaja koji nastaje kao posljedica prva dva. aparatima i brzim životnim tempom. očna se jabučica okreće prema gore i u očnom rasporu vidi se samo bjeloočnica. klimama. Također moramo istaknuti nastanak kljenuti ličnog živca za vrijeme upale srednjeg. moramo naglasiti da je danas u praksi najveći broj facijalnih kljenuti obično nepoznatog uzroka ili uzroka koji se vrlo teško otkriva. obično degenerativne.Uzroci nastanka kljenuti živca Postoje brojni uzroci nastanka tog poremećaja. kljenut ličnog živca uvijek dovodi do funkcionalnoga. neki rijetki sindromi. ozljede odraslih. s teškim prijelomima kostiju glave i lica i krvarenjima. Periferna kljenut uzrokuje asimetriju cijele polovice lica. a osoba ne može naborati polovicu čela. obješeno. upalne bolesti. Godinama kljenuti nazivamo Bellovim parezama. Osim toga uzrok kljenuti mogao bi biti i smanjena opskrba živca krvlju (ishemija). traume glave i živca. Dobile su ime po Charlesu Bellu koji je prvi u XIX. One se češće pojavljuju kao posljedica kroničnih upala srednjeg uha i to uglavnom u odraslih. strojevima. Takve su kljenuti. u većini slučajeva reverzibilne i obično dolazi do oporavka živca. U današnje vrijeme prevladava teorija o Bellovoj parezi kao posljedici upale koja je nastala infekcijom virusima (Herpes simplex ili Herpers zoster). sve su češće. otvorenim prozorima u automobilima (profesionalni vozači). nasreću. Zbog uvlačenja nosnog krila može doći i do otežanog disanja na nos. što znači kljenut udružena s drugim simptomima i poremećajima u organizmu. U današnjem načinu života kada smo okruženi civilizacijskom vrevom mehanizacijom. Budući da sada ne možemo detaljno govoriti o svakom uzroku pojedinačno. Njihov nastanak povezuje se s različitim etiološkim čimbenicima. Danas se ulaže veliki trud u otkrivanje uzroka kljenuti. To su centralne i periferne kljenuti. ne može zatvoriti oko na toj strani. navest ćemo neke etiološke skupine. Kao posljedica nemogućnosti normalnog zatvaranja oka često dolazi do upala spojnice ili . tj. Godinama se mislilo (a i danas neki tako smatraju) da je Bellova pareza posljedica izlaganja živca hladnoći (propuhu) pa su je neki autori nazivali i reumatskom kljenuti facijalisa. To su različite neurološke bolesti mozga i živaca. Postoje poteškoće pri žvakanju hrane jer zalogaj ostaje između zubi i obraza. U njegovu čast taj se termin upotrebljava i danas. ali i nekih drugih kranijalnih živaca. prirođene kljenuti živca te kljenuti nastale kao posljedica cijepljenja ili kirurških zahvata. Pri pokušaju zatvaranja oka. Kod centralnih kljenuti oštećenja nastaju u području mozga pa sve do facijalnih jezgara dok je kod perifernih oštećenja živac oštećen na putu od svojih jezgara do svojih živčanih završetaka. jedna polovica lica izgleda oslabljeno. Najčešće takve upalne bolesti koje mogu uzrokovati akutne upale srednjeg uha sa komplikacijama kao što je oštećenje živca i kljenut su gripa i šarlah. U prilog tome možemo reći kako u anamnestičkim podacima takvih pacijenta često nailazimo na informaciju o duljoj izloženosti propuhu. imunološke bolesti. Kad govorimo o klasifikaciji kljenuti ličnog živca. tumori. često s prekidom živca. ali i druge virusne ili bakterijske upale. a teške ozljede glave u regijama kroz koje prolazi ovaj živac mogu uzrokovati privremene. estetskoga. što je običnije u djece. Obično su to teška nagnječenja i oštećenja mozga. istostrani usni kut je obješen. živaca. možemo je podijeliti na dvije osnovne skupine ovisno o tome na kojem je dijelu živca došlo do oštećenja. automobilima. a ponekad i unutrašnjeg uha. metabolički poremećaji. ali nažalost i djece.

Konzervativno liječenje obuhvaća davanje lijekova i provođenje fizikalne terapije. liječimoupravo taj uzrok ciljano provodeći terapiju lijekovima uz fizikalnu terapiju. elektrodijagnostika živca i mišića. kada znamo uzrok nastanka. a u dijagnostici je najbitnije naći razinu na kojoj je oštećen. Takva slika jednostrane kljenuti ličnog živca u velikoj mjeri nagrđuje izgled lica zbog čega bolesnik pati. Moramo odmah na početku spomenuti da se 80% Bellovih pareza oporavlja gotovo u cijelosti. pretraga okusa prednje dvije trećine jezika. Liječenje kljenuti U liječenju kljenuti ličnog živca važno je spomenuti sljedeće: bez obzira na uzrok kljenuti. cjelovita audiološka obrada (ispitivanje sluha i razina oštećenja živca). do završetka dijagnostičke obrade ponekad mora proći odrađeno vrijeme koje može biti dragocjeno. je li nastanak kljenuti ličnog živca povezan s nekim drugim simptomima ili znakovima. što spontano što zahvaljujući konzervativnoj terapiji i rijetko kada je potreban operativni zahvat. Nakon pregleda slijedi i niz drugih pretraga koje se provode određenim redom. Zatim slijedi uobičajeni otorinolaringološki pregled. Osim anamnestičkih podataka inspekcija njegovog vanjskog izgleda i ponašanja i svega onoga što možemo vidjeti svojim očima također je vrlo važna. Takav način dijagnostičke obrade proizlazi iz činjenice da je facijalni živac kompliciranog tijeka i prolazi kroz brojne regije glave i vrata. Oporavak živca općenito traje dugo i zahtijeva dugotrajnu konzervativnu terapiju. koliko je poremećena funkcija lica i koliko to osobi čini problem u svakidašnjem životu. Osim toga važna je i palpacija . mozga. Dijagnoza kljenuti ličnog živca postavlja se na temelju brojnih dijagnostičkih parametara i sama dijagnostička obrada vrlo je opsežna. Kao i inače u medicini. Najvažnije je već pri pojavi prvih tegoba odmah otići na otorinolaringološki pregled kako bi se dijagnostika i terapija što prije započele. Zatim. Periferne kljenuti živca pripadaju otorinolaringološkom području. Možemo uočiti koliki je intenzitet kljenuti. ispitivanje tonusa mišića lica. koliki su poremećaji funkcije lica. anamnestički podaci pružaju nam mnoge korisne informacije. Kada govorimo o kirurškom liječenju. Postoje brojne operativne tehnike. U drugih vrsti kljenuti. a sve one pripadaju području otorinolaringologa koji obavlja takve zahvate ili eventualno neurokirurga ako je oštećenje živca više centralno.rožnice oka. . Pri tome se živac može oslobađati od izravnih i neizravnih pritisaka. a može dovesti i do psihičkih poremećaja. što u trenutku pojave prvih simptoma ne možemo znati. Liječenje kljenuti živca ovisno je o tome na kojoj je razini došlo do njegova oštećenja i što je uzrok tom oštećenju. ali i u kljenuti nepoznatog uzroka. ispitivanje nekih refleksa. Tijekom dijagnostike koristimo se brojnim drugim testovima: ispitivanje izlučivanja suza i sline. može se premostiti s drugim živcima ako dijelovi nedostaju ili se mogu raditi plastično rekonstruktivni zahvati na mišićima lica. Potrebno je dobro pregledati pacijenta.ispitivanje osjeta lica prstima. Iako postoje patološka stanja kod kojih se živac više nikada ne oporavi. liječenje treba započeti što prije jer je tada vjerojatnost oporavka živca veća. oka i usta. Osim toga anamnestički podaci često nas mogu upozoravati na moguće čimbenike rizika koji su možda doveli do ovakvog stanja. ispitivanje funkcije mozga itd. što mu nanosi psihičke boli. a govore nam o tome kada je i kako bolest počela. Podatke daje sam pacijent ili roditelj ako je riječ o djetetu. što razlikuje centralne i periferne kljenuti. ono ima stroge i određene indikacije i obično se provodi kod kljenuti poznatih uzroka nastanka. njegovi se prekinuti dijelovi mogu ponovo spajati. je li se takvo što prvi put dogodilo u životu. a na rezultate treba čekati dugo vremena. a centralne neurološkom. a ako je potrebno i drugim pretragama: snimanje glave. Ponekad je vrlo teško odlučiti u kojem trenutku treba pristupiti operativnom zahvatu jer je uspješnost pojedinih zahvata neizvjesna. Može biti konzervativno ili kirurško. postoje li neke udružene bolesti. uočiti koji dijelovi lica imaju oštećenu funkciju.

a isto tako i kljenuti koje su vrlo progresivne i koje dovode do pogoršanja prvobitnog stanja nakon čega se živac gotovo nikada ne oporavlja. zašto baš meni. a sve to sa ciljem što boljeg oporavka mišića lica njegove funkcionalnosti. a način liječenja gotovo je isti. Periferna pareza živca facijalisa nastaje kod nuklearnog oštećenja u ponsu i ima posljedičnu slabost svih mišića zahvaćene polovice lica. hoće li biti posljedica… Stručni tim Privatne fizikalne terapije i rehabilitacije Jadranka Brozd pokušava odgovoriti na ove brojne upite i uspješnim metodama i postupcima rehabilitirati parezu. Klinički se centralna faciopareza očituje izravnanom nazolabijalnom brazdom. Kljenuti ličnog živca viđaju se i u djece i u odraslih. Klinički se očituje izravnanom čeonom brazdom i nemogućnošću nabiranja čela i žmirenja. koliko dugo će trajati. Zato je ishod bolesti vrlo teško prognozirati. Centralna pareza živca facijalisa nastaje kod oštećenja živca u području mozga (supranuklearno oštećenje). lagoftalmusom (prošireni očni rasporak). Uzroci nastanka su slični iako postoje neke razlike.facialis). kljenuti ličnog živca treba shvatiti kao ozbiljno stanje i već pri pojavi prvih simptoma potrebno je otići na liječnički pregled. osobito u trenutku kada još ne znamo njezin uzrok. moram li ići u bolnicu. Osoba kod koje je došlo do pareze postavlja si mnoga pitanja kao što su: zbog čega je pareza nastala. Centar za informiranje i rehabilitaciju pareze nervus facialisa Dijagnoza klijenuti ličnog živca (pareza nervus facialis) šokira pacijente i njihove obitelji. kome da se obratim. .Postoje kljenuti koje se nakon određenog vremena ponavljaju. izravnanom nazolabijalnom brazdom i spuštenim usnim kutom. Bez obzira pojavljuju li se u djece ili odraslih. odnosno osoba može zažmiriti i nabrati čelo. spuštenim usnim kutom dok je inervacija čela i očiju uredna. Pareza facijalisa Razlikuje se centralna i periferna pareza (slabost) ličnog živca (n. što mi je činiti. a propisanu terapiju treba provoditi uporno i redovito te strpljivo čekati ishod liječenja koje je obično dugotrajno.

a ti podaci nam služe za planiranje terapijskog postupka te za procjenu učinka rehabilitacije. Svakako procjenjujemo i cjelokupnu posturu kako bismo adekvatno tretirali i ostale strukture tijela. ili kako bi povećali aktivnost mišića koji je slab. Uspjeh vježbi ovisi o pacijentovoj motivaciji i aktivnom sudjelovanju tijekom rehabilitacije. Bitno je na vrijeme ih prepoznati. Vrlo je važno da od prvog do zadnjeg dana terapijski proces provodi i nadzire fizioterapeut koji evidentira sve promjene i napredak u oporavku te educira pacijenta za provođenje terapijskih postupaka kod kuće. Kada je ta veza između živca i mišića oštećena javljaju je sinkinezije nakon što se živac u potpunosti ne oporavi.PROCJENA PAREZE Upitnikom i skalama nastojimo dobiti potrebne informacije vezane za nastanak pareze. što učiniti u slučaju kad oko pojačano suzi. . kojem specijalisti se obratiti i slično. individualno ih i provodimo. EMG BIOFEEDBACK EMG biofeedback koristimo kod tretmana pareze n. Ako dođe do pojave sinkinezija to je obično nakon 3 mjeseca od pojave pareze. a i naše iskustvo. svakako i o kreativnosti terapeuta. ali ne radimo veliko jačanje (što je postupak koji dovodi do neželjenih sinkinezija). a one prejake pokušavamo opustiti i time omogućiti bolju koordinaciju muskulature lica. kako si pomoći prilikom pijenja i kod problema s gutanjem. Sve pokrete koje pacijent može i ne može izvesti snimamo kamerom i fotoaparatom. Time poboljšavamo rezultate rehabilitacije pareze. ako je on nefunkcionalan i neželjen. VJEŽBE MIMIČNE MUSKULATURE Pravilno izvođenje vježbi mimične muskulature je od velike važnosti i one predstavljaju temelj dobre rehabilitacije kod pareze n. Pod time misli se na pokret određenog mišića koji se pridružuje drugom mišiću uslijed izvođenja određenog pokreta. Savjetujemo dodatni unos vitamina za bolji oporavak živca. a izbaciti one obrasce pokreta koji su nepotrebni. vježbama kontrolirati takvo loše pokretanje lica i spriječiti nastanak novih združenih pokreta.facialisa pomoću kojeg i terapeut i pacijent dobijaju informacije o aktivnosti pojedinog mišića. Koristimo ga za trening jačanja mišića koji imaju tek minimalni pokret. te ga kontrolirano smanjili. KORISNI SAVJETI Osim osnovnih informacija i odgovora na vaša pitanja dajemo i korisne savjete obzirom na vašu simptomatologiju i specifične probleme. a pritom joj se zatvara oko. što učiniti ako se javi curenje tekućine iz uha. ŠTO SU TO SINKINEZIJE? Pojam sinkinezije označuje združeni pokret koji nije funkcionalan. ili se one javljaju kao posljedica loše rehabilitacije. Vježbe se provode pred ogledalom i pomoću EMG biofeedbacka. Nikad nije kasno naučiti mišiće lica pravilnom i funcionalnijem pokretanju. Služi nam kako bi kod pacijenta osvijestili pojedini pokret. kako zaštititi oko. Njima također procjenjujemo tonus i funkciju mimične muskulature kod pojedinih pokreta te način izvođenja pokreta i prisutnost sinkinezija. Studije. facialisa. pokazale su da se one zaista mogu dobro tretirati čak i nakon nekoliko godina njihovog postojanja. Kod dobro oživčenih mišića koji nemaju neuroloških ispada sinkinezije se ne događaju jer svaki mišić dobiva točno određene živčane impulse za mišićni rad. Treningom želimo osvijestiti mogućnost pokreta slabog mišića. Najčešće su vidljive kod pokreta zatvaranja oka kada se podiže kut usnice u osmjeh ili pak kada se osoba smiješi. Ne postoji određena lista s vježbama već su one individualne za svakog pacijenta. Za procjenu mišićnog potencijala koristimo i EMG biofeedback.

s kojim se osoba u velikoj mjeri mora nositi sama. Psiholog pri inicijalnoj procjeni može upotrijebiti polustrukturirani intervju čemu može dodati VAS skalu prilagođenu za bilo koji od aktualnih problema (npr. Još jedna važna informacija je određivanje lokusa kontrole. bilo od stručnjaka s područja zdravstvene psihologije. umor. Iznenadna promjena fizičkog izgleda uvijek sa sobom nosi vrlo teško psihološko breme. gorčine. Tome se može pridodati kraća skala depresivnosti i anksioznosti (npr. Također bi bilo dobro primjeniti neki test ličnosti. nervozu i slično. i pomoći da postane svjesna svojih osjećaja te ih proradi u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Tretiramo cijelo lice jer su mišići zdrave strane lica često prenapeti i osoba ima osjećaj zgrčenosti lica. Prednost stručnjaka je da može predvidjeti probleme s kojima se osoba suočava. pa mogu izraziti samo napetost. O tome ovisi da li će osoba biti sklona zapeti u vlastitim preplavljujućim emocijama.MASAŽA LICA U sklopu tretmana pareze facialisa radimo i masažu lica. roditeljskih obaveza. strah. pa čak i slučajnih prolaznika. Istovremeno osoba može podbaciti u izvršenju obaveza koji su dio njezine uloge u svakom od ovih područja. ugoda u socijalnim situacijama…). Ključna stvar je podrška. sportskih ili akademskih obaveza. bilo od obitelji i prijatelja. samookrivljavanja. PSIHOLOŠKI PRISTUP U REHABILITACIJI PAREZE Dijagnoza pareze n. suradnika. hoće li odustati ili će snažno ustrajati dok ne dođe do poboljšanja. da sam barem učinila _________. Da bismo se adekvatno bavili sa osobom s tom dijagnozom. te da li problem promatra kao izazov ili nepremostivu prepreku. poslovnih. trebali bismo kao stručnjaci uzeti u obzir i ovaj aspekt dijagnoze klijenuti ličnog živca. Jedno od važnijih je pitanje ‘koliko će to trajati?’. drugim ljudima (znao sam da taj doktor nije stručnjak. Lokus kontrole je pojam koji nam govori da li osoba odgovornost za neki događaj pripisuje sebi (ja sam kriva. odnosno ‘može li se moje lice vratiti u stanje u kojem je bilo?’. Pacijent koji se s njom suočava zasigurno ima mnoštvo pitanja koja mu se nameću. Možemo pretpostaviti da će osoba osjećati strah od nemogućnosti oporavka mimike lice. Početni šok (koji može trajati znatno duže od par dana) usmjerava sobu na traženje odgovora iz medicinske struke. agresivnost ili opća nesposobnost za samostalno funkcioniranje. bilo od osoblja uključenog u tretman rehabilitacije. a na koja nema odgovor. sve do ozbiljnijih poremećaja kao što su depresija. važno je usmjeriti se na osjećaje i razmišljanja koja se u to vrijeme javljaju. Posljedica može biti povlačenje iz socijalnih situacija. Masaža je vrlo ugodna i opuštajuća. Daje osjećaj podignutosti lica paretične strane koja je često izrazito spuštena. on me unakazio) ili okolnostima (bio je propuh. kao na primjer Plutchik profil indeks emocija (PIE). određena socijalna fobija. preko samosažaljenja. ovo mi se sigurno ne bi dogodilo). facialisa često je iznenadna i neočekivana. bijesa. Masažom nastojimo mobilizirati inaktivno tkivo paretične strane. brigu. u cijelom rasponu od partnerskih odnosa. Beckove skale). Često pacijenti nisu svjesni svega što se vrti u tom vrtlogu emocija koje osjećaju. prijateljskih interakcija. Unutarnje stanje osobe može varirati od žalosti. da će imati težak zadatak da promjenjen fizički identitet uklopi u pozitivnu sliku o sebi i da prevlada strah od tuđih mišljenja i mogućeg odbacivanja od strane prijatelja. . ali i zbog vlastite nemoći da to popravi. U svjetlu toga koje su posljedice psihičkog tereta koji sa sobom nosi ova dijagnoza. što ja tu mogu). ljutnje. Najveći problem leži u tome da se osoba osjeća manje vrijedno zbog neobičnog izgleda. Lokus kontrole nas vrlo jasno upućuje u to kakve emocije možemo očekivati kod osobe. Osim toga možemo dobiti informaciju o tome koji je uobičajeni način na koji osoba rješava probleme: da li je usmjerena na događaj ili na emocije.

što znači da bi psiholog trebao ohrabrivati pacijenta da redovito uzima lijekove (ako je potrebno). PATOFIZIOLOŠKA ZBIVANJA U TKIVU Ljudsko tijelo je elektrolit koji se sastoji od puno iona. i korištene u izradi plana psihološkog savjetovanja. a jačina struje se kraće do 50 mA. posebno ako se koriste postignućima koja bi dijagnozom mogla biti ugrožena (npr. mlada pravnica). facijalisa iznimno je važan kako za ishod same terapije tako i za pacijentovu opću dobrobit i adekvatno funkcioniranje u društvu. Dobiva se pretvorbom izmjenične struje gradske mreže. Iako zanemaren. Sve ove informacije trebale bi biti prikupljene tokom inicijalnog intervjua.Opcenito Galvanska terapija je liječenje istosmjernom konstantnom strujom koja ima stalnu jakost i ne mijenja smjer. medijski eksponirane osobe..) mogle bi biti posebno pogođene ovom dijagnozom. mijenjaju tlak i utječu na difuziju te se time mijenja cirkulacija krvi. svajetovanje bi treblo poticati osobu u zdravstveno prihvatljivom ponašanju karakterističnom za dijagnozu. U terapiji upotrebljavamo galvansku struju od približno 50 V. da redovito ide na rehabilitaciju i ustraje u drugim aspektima koja se u domeni zdravstvenog djelatnika. Elektroni se kreću u istom smijeru i istom brzinom. hiperemija. bolja izmjena kiselih produkata metabolizma te normalizacija pH vrijednosti tkiva i na taj način dolazi do smanjenja boli. trofika tkiva i izmjenjuje metabolizam. Prolaskom kroz tkivo ioni savladavaju otpor i tada nastaje pretvorba električne energije u toplinu i stvaranje vazodilatacije ( širenje krvnih žila). Osim ovih psiholoških varijabli. ili formiraju svoj imidž u društvu. ODREĐIVANJE POLARNOSTI ELEKTRODA . Pareza bi više problema mogla predstavljati mlađim osobama koje još formiraju sliku o sebi (tinejdžeri). Ioni putuju prema odgovarajućim elektrodama gdje nailaze na polupropusne memebrane.Osobe koje se bave određenom profesijom (glumci. Incoming search terms: • • • • • • • • • • pareza facijalisa pareza lica pareza facialis pareza pareza facijalis facialis sinkinezija sinkinezije pareza facijalisa vježbe n facialis Terapija galvanskom strujom • Fizikalna terapija . psihološki pristup pri rehabilitaciji pareze n. pjevači.

50 mm različitog oblika i veličine. Gustoću određujemo na način da jačinu struje podijelimo sa površinom elektrode. Nežaljene pojave su opekline i galvanski osip. Ljudsko biće može podnijetigustoću struje 0.međutim na jednoj više. Ovu metodu primjenjujemo oko pet minuta kod blaže boli koja je više locirana površinski. a ona s manje mjehurića je anoda. Postavljanje elektroda ovisit će o tome što želimo postići. točkama gdje se aktivna elektroda postavlja na to mjesto dok se inaktivna koja je znatno veća postavlja na udaljeno mjesto. SUHA GALVANIZACIJA – primjenjuje se kao poprečna.Obloge namačemo vodom zbog bolje vodljivosti te moraju dobro prijanjati uz kožu da ne bi ostao sloj zraka. Prilikom postupka potrebno je korigirati početnu dozu jer se otpor kože tijeko postupka smanjuje. . to će ovisiti o bolesti te lokalizaciji procesa.1-0. U tom trenutku se naobjema elektrodama počinju stvarati mjehurići.25-0. anoda proksimalno što je obrnuto ukoliko želimo postići ekscitirajući ( struje ima uzlazni smjer ) učinak Uzdužna galvanizacija postiže površinsko prostrujavanje. Elektrode su građene od različitih metala. • TOČKASTA GALVANIZACIJA – primjenjuje se na manjim područjima. • SPECIJALNA GALVANIZACIJA – primjenjuje se na mjestima anatomske regije na koje nije moguće primjeniti uobičajenu galvanizaciju. dok se anoda postavlja na prsnu kost ili između lopatica.5 mA/cm2. Oblažu se hidrofilnom tkaninom ( nesmiju nikada ići direktno na kožu kako ne bi došlo do opeklina ). Stoga su ove elektrode posebno oblikovane. Zbog većih elektroda dopuštena je i veća jakost struje. debljine 0. Polumaska predstavlja katodu koja se stavlja na bolno mjesto. Elektroda na kojoj je bilo više mjehurića nazivamo katoda. • LONGITUDINALNA ILI UZDUŽNA GALVANIZACIJA – Primjenjuju se dvije elektrode jednake veličine od kojih se jedna postavlja proksimalno druga distalno. Kod sedacije ( struje ima silazan smjer ) katoda se postavlja distalno. NAČIN PRIMJENE GALVANIZACIJE 1. Jedna od najpoznatijih je Bergonijeva polumaska koja se koristi kod neuralgije nervusa trigeminusa ili facialisa.Elektrode se stave u čašu s vodom kojoj dodamo NaCl (natrij klorid) zbog bolje vodljivosti te se pusti struja najveće jakosti.Primjena galvanske struje traje od 20-30 minuta. longitudinalna ili uzdužna i točkasta galvanizacija • TRANSREGIONALNA ili POPREČNA GALVANIZACIJA – primjenom poprečne galvanizacije očekujemo bolji terapijski učinak jer se prostrujava cijelo područje između elektroda. DOZIRANJE GALVANSKE STRUJE U doziranju galvanske struje koristimo se dvama parametrima: gustoćom struje na jedinici površine i bolesnikovom subjektivnom reakcijom.

ukoliko gornje eksremitete priključimo na pozitivan pol. Postupak traje od 20-30 minuta. Kadice su građene od izolatora.a donje na negativan ili obratno tada govorimo o uzlaznoj galvanizaciji. vodenu kupelj. Staničnim kupkama može se dodati lijek i tako ostvariti iontosonoforeza. Impusi ne dovode do mišićne kontrakcije. Također možemo dodati lijek u vodu i tako povećati opći učinak struje. ISPREKIDANA GALVANIZACIJA Prekine li se tijek galvanske struje dobit ćemo prekidnu ili impulsnu galvanizaciju čija se frekvancija amplituda i stanke između impulsa mogu regulirati. Najčešće se koriste trokutasti impulsi modulirani po jakosti i frekvenciji ( trajanje od 0. Temperatura vode obično se kraće od 32-38 stupnjeva celzijusovih. FIZIOLOŠKO DJELOVANJE GALVANSKE STRUJE Dva su najvažnije učinka: hiperemija i analgezija . STANIČNA KUPKA Izvode se u posebnim kadicama različite velčine za gornje i donje udove.Također možemo govoriti i o silaznoj galvanizaciji. Vlažnu galvanizaciju primjenjujemo kao staničku i galvansku kupku.1 -0.VLAŽNA GALVANIZACIJA ILI HIDROGALVANIZACIJA Ovdje se primjenjuje galvanska struja kroz vodu tj.Također prednost je i u tome što je površina na koju dijeluje struja velika. struje i kože idealan pa nemogu nastati opekline. Dobro djeluju kod cirkulacijskih poremećaja. Struje kroz vodu teče od jedne do druge elektrode. trostanične ili četverostanične kupke ovisno koliko udova tretiramo. Najveća gustoća struje nalazi se na površini između vode i kože.5 ms ). Način primjene gotovo je jednak kao kod primjene staničnih kupki. Možemo i uporebljavati kao dvostanične. GALVANSKA KUPKA Galvanska se struje primjenjuje na cijelo tijelo osim glave. Primjenjuje se jačina struje 300 – 1500 mA. U terapijske svrhe najčešće se primjenjuje jačina struje 10 – 20 mA. Najveća prednost je u tome što je kontakt između vode. Temperatura vodekreće se od 35 – 38 stupnjeva celzijusovih. Postupak traje 30 minuta.

Pri poizkusu zaprtja očesa se pojavi Bellov fenomen. TRAVMATSKA OHROMITEV OBRAZNEGA ŽIVCA: Takojšnja (potrebna je takojšnja operacija. Klinična slika periferne paralize: Ustni kot povešen na prizadeti strani. 2009 @ v kategoriji Otorinolaringologija PAREZA in PARALIZA OBRAZNEGA ŽIVCA = otogena. če je živec pretrgan je potrebno narediti nevrosuturo).) . i zbog izravnog djelovanja na simpatičke živce koji su odgovorni za odvođenje boli. idiopatska.del Objavil admin december 11. Ne naguba polovice čela. što smanjuje učinak nocioceptora te na taj način bol nestaje.com/watch?v=fApluewQy7Y&feature=player_detailpage film Otorinolaringologija zapiski 2. TERAPIJSKE INDIKACIJE • Pareze i paralize perifernih živaca • Reumatske bolesti osim upalnih reumatskih bolesti u aktivnoj i akutnoj fazi • Bolesti krvnih žila i poremećaji cirkulacije • Posttraumatski edemi http://www.youtube. Na tom mjestu smanjuje se otpor kože i koža pocrveni ( hiperemija ). ANALGEZIJA Analgetski učinak nastaje zbog porasta ili normalizacije pH vrijednosti nekog medija. Zbog toga i ostalih djelovanja galvanske struje proces regeneracije živčanih niti intenzivniji je kvalitativno i kvantitativno. Krvne žile se počinju širiti ( vazodilatacija ) te ubrzana cirkulacija donosi svježe hranjive sastojke i kisik na taj način normalizirajući pH tkiva. Kasna (prognoza ugodnejša. travmatska poznamo periferno in centralno paralizo. Nazolabilna brazda je zabrisana. Bolnik ne zapre očesa. zdravimo z kortikosteroidi.HIPEREMIJA Hiperemija je glavno djelovanje galvanske struje koje se odvija preko vazomotornih živaca.

• • • • • • • AKTUALNO Napadi panike kod starijih žena povezani s kardiovaskularnim problemima Operacija za migrene dugoročno nudi dobre rezultate Koliko štetno zračenje utječe na ljudsko tijelo? Genetski defekt utrostručuje rizik od alergije na kikiriki Odrasle osobe s ADHD-om su kreativnije ARHIVA PARALIZA FACIJALISA • • • • • • SADRŽAJ Definicija Uzroci Simptomi Liječenje .

Liječenje Ako su se simptomi pojavili u posljednjih 48 sati. možda ćete dobiti umjetne suze i vjerojatno će vam savjetovati da preko zahvaćenog oka pričvrstite zavoj kad spavate. usnice) poput mjehurića te herpes zoster koji uzrokuje bolnu upalu živca te također mjehuričast kožni osip u području gdje prolazi živac. Cjepiva su dostupna.2009. facijalisa obično se poboljša nakon dva tjedna. živca.• SLIKE • • • • • • • • Isprintaj sadržaj Preporuči sadržaj Dodaj sadržaj u bookmark ALATI Povećaj slova Smanji slova Objavljeno: 15. crvenilo. Ako postoji dublji uzrok. Ako paralizaNemogućnost pomicanja dijelova tijela koja može imati kao posljedicu trajni deformitet. paralizaNemogućnost pomicanja dijelova tijela koja može imati kao posljedicu trajni deformitet. Cjepiva su dostupna. vam može propisati uzimalnje kortikosteroida najviše dva tjedna kako bi se ublažila upalaOticanje. Primjerice. Uz odgovarajuće liječenje. Vježbe lica i masaža mogu pomoći s tonusom i simetrijom lica. najznačajniji su predstavnici herpes simplex koji obično uzrokuje promjene na koži i sluznicama (nos. Da bi bilo djelotvorno.07. Nekim ljudima ostane slabost u pogđenom dijelu. dobit ćete antivirusne lijekove poput aciklovira. obično prođe bez dodatnog liječenja. kirurški će se ukloniti kako bi se otklonio pritisak na lični živac. m zosterVirusna infekcija određenih senzornih živaca što uzrokuju bol i izbijanje mjehurića na koži uzduž inficiranog živca. će ublažiti bol. AnalgeticiLijekovi koji smanjuju ili otklanjaju bol uz očuvanje svijesti. Međutim. i on će se liječiti. Na taj način tijelo se štiti od povrede. Ako postoji akustični neuromDobroćudan ali ponekad bolan tumor koji raste na živcu. Da bi se spriječilo oštećenje rožnice.01. mišića potraje. Datum zadnje izmjene: 08. Ovlašteni praktikant medicine.. Bellova paralizaObično privremeni gubitak osjećaja lica ili nemogućnost mimike obično jedne polovice lica što uzrokuje nemogućnost zatvaranja oka ili usta te polovice lica. Osim toga. toplina i bol. bolest se može vratiti. liječenje aciklovirom mora početi čim se pojavi osip. može se primijeniti plastična kirurgija kako bi se živac preusmjerio. liječnikDoktor. ako je uzrok herpesGrupa virusa.. za pun oporavak može trebati i tri mjeseca.2010. .

Moguća je i vrućica i oteklina limfnih čvorova u blizini mjesta ugriza. simptomi se mogu javljati postupno i uključivati: • • • • • djelomičnu ili potpunu paralizu mišića jedne strane lica bol iza uha na zahvaćenoj stranii spuštanje kuta usana i katkad slinjenje nesposobnost spuštanja kapka na zahvaćenoj strani i suze poremećaj osjeta okusa. Kožne se promjene pojavljuju otprilike 4 tjedna nakon ugriza.Iz knjige dr. najznačajniji su predstavnici herpes simplex koji obično uzrokuje promjene na koži i sluznicama (nos. usnice) poput .. m zosterVirusna infekcija određenih senzornih živaca što uzrokuju bol i izbijanje mjehurića na koži uzduž inficiranog živca. koji se zove akustični neuromDobroćudan ali ponekad bolan tumor koji raste na živcu. a i mnogi drugi virusi. Liječenje se sastoji u primjeni antibiotika (tetraciklini ili penicilin) i lijekova protiv bolova. Kasnije se mogu pojaviti bolne otekline zglobova. mogu izazvati ovu bolest. najznačajniji su predstavnici herpes simplex koji obično uzrokuje promjene na koži i sluznicama (nos. Bolest se očituje kožnim promjenama ? oteklinom i crvenilom s jače izraženim tamnijim rubom. Problem obično prođe bez liječenja. Ako je paralizaNemogućnost pomicanja dijelova tijela koja može imati kao posljedicu trajni deformitet. U vrlo teškim i neliječenim slučajevima može biti zahvaćen i središnji živčani sustav. Cjepiva su dostupna. unutar 24 sata. prozirnog dijela s prednje strane oka. poznat je uzrok oštećenja ličnog živca. facijalisa vrlo izražena. U rijetkim slučajevima tumorPrekomjeran rast tkiva. U drugim slučajevima. koja se zove i Bellova paralizaObično privremeni gubitak osjećaja lica ili nemogućnost mimike obično jedne polovice lica što uzrokuje nemogućnost zatvaranja oka ili usta te polovice lica. simptomi paralize facijalisa pojave se naglo. toplina i bol. Bakterijska infekcija lajmska bolestZarazna bolest koja nastaje nakon ugriza krpelja zaraženog bakterijom Borrelia burgdorferi. koju prenose krpelji. što pak vodi ulceracijama rožnice. ličnog živca katkad je posljedica upale srednjeg uha. usnice) poput mjehurića te herpes zoster koji uzrokuje bolnu upalu živca te također mjehuričast kožni osip u području gdje prolazi živac. U rijetkim slučajevima zvukovi zvuče neprirodno glasno u uhu na zahvaćenoj strani. Definicija Kod paralize facijalisa. također je poznat razlog. crvenilo. Naziv lajmska bolest (engl. Na taj način tijelo se štiti od povrede. Dijagnoza se postavlja dokazivanjem uzročnika. oko se može inficirati. Uzročnik bolesti prenosi se ugrizom zaraženog krpelja. m simplex. Lyme disease) nastao je prema imenu gradića u Connecticutu (SAD) gdje se bolest pojavila u epidemijskom obliku. Miriam Stoppard "Zdravlje za cijelu obitelj" Uzroci Virusna infekcija koju izaziva herpesGrupa virusa. UpalaOticanje. može pritisnuti lični živac. najznačajniji su predstavnici herpes simplex koji obično uzrokuje promjene na koži i sluznicama (nos. dolazi do slabosti ili paralize mišića s jedne strane zbog oštećenja ličnog živca. usnice) poput mjehurića te herpes zoster koji uzrokuje bolnu upalu živca te također mjehuričast kožni osip u području gdje prolazi živac. Ako se kapak ne može spustiti. osobito herpesGrupa virusa. Simptomi U nekim slučajevima.. možda ćete teško govoriti i jesti. Ako je uzrok herpesGrupa virusa. uključujući one gdje je bolest izazvana akustičnim neuromom.

simptomi paralize facijalisa pojave se naglo. Ako se kapak ne može spustiti. m zosterVirusna infekcija određenih senzornih živaca što uzrokuju bol i izbijanje mjehurića na koži uzduž inficiranog živca.net | Foto: Bellova paraliza Ispiši Bellova paraliza Bellova paraliza Obično privremeni gubitak osjećaja lica ili nemogućnost mimike obično jedne polovice lica što uzrokuje nemogućnost zatvaranja oka ili usta te polovice lica. U rijetkim slučajevima zvukovi zvuče neprirodno glasno u uhu na zahvaćenoj strani.mjehurića te herpes zoster koji uzrokuje bolnu upalu živca te također mjehuričast kožni osip u području gdje prolazi živac.Ako je paraliza facijalisa vrlo izražena. javlja se i osip na licu. Ako je uzro . unutar 24 sata. oko se može inficirati.U nekim slučajevima. Izvor: Centar-zdravlja. 19. što pak vodi ulceracijama rožnice. uključujući one gdje je bolest izazvana akustičnim neuromom. možda ćete teško govoriti i jesti. prozirnog dijela s prednje strane oka. U drugim slučajevima. siječnja 2010. Objavljeno: Utorak. simptomi se mogu javljati postupno i uključivati:* djelomičnu ili potpunu paralizu mišića jedne strane lica* bol iza uha na zahvaćenoj strani* spuštanje kuta usana i katkad slinjenje* nesposobnost spuštanja kapka na zahvaćenoj strani i suze* poremećaj osjeta okusa..

Skr.Mišić corrugator corrugator Abbr Action Akcija . COR pulls eyebrows together downward and medially COR povlači obrve prema dolje i medijalno zajedno depressor anguli oris depresor DAO pulls the corner of the mouth downward as in frowning anguli Oris DAO povlači kutu usta prema dolje kao u frowning dilator naris onaj koji dilatira naris depressor labii inferioris depresor labii inferioris frontalis frontalis levator anguli oris levator anguli Oris DIN flares nostrils baklje nosnice DIN DLI draws lower lip downward and laterally privlači donja DLI usna prema dolje i bočno FRO raises eyebrows podiže obrve Amo LAO elevates the angle of the mouth povećava kut usta Lao .

levator labii superioris alaeque LLA raises upper lip and dilates nostril podiže gornje usne i nasi levator labii levatora LLA nozdrva proširuje alaeque nasi levator labii superioris levator labii levatora mentalis mentalis orbicularis oris inferioris orbicularis oris inferioris orbicularis oris superioris orbicularis oris levatora orbicularis oculi inferioris orbicularis oculi inferioris orbicularis oculi superioris orbicularis oculi levatora platysma platysma LLS raises upper lip podiže gornje usne LLS MEN closes and protrudes the lips zatvara i viri usne MEN OOI closes and protrudes the lips zatvara i viri usne OOI OOS closes and protrudes the lips zatvara i viri usne OOS OCI closes the eye zatvara oči OGI OCS closes the eye zatvara oči OCS PLA draws corners of the mouth down. mandibularne (M) Not shown: Nije prikazano: Bukcinator . i zatvaranje usta. Use them to get to know your facial muscles and what each muscle is doing as it moves. Predlažemo vam ispisati dijagram u mišićima i popis mišića akcije . We suggest you print the diagram of the muscles and the list of the muscles' actions . Regaining balanced. Refer to them as you exercise. Mandibular (M) Glavne grane živca: vremenske (T). This can help you learn to isolate muscle actions as well as coordinate multiple muscle movement. Pogledajte ih kao što ste vježbe. wrinkles PRO forehead deprimira medijalni krajeva obrva (mrštenje). Stapedius . upoznavanje sa vaše lice. Usne (B). kao i koordinirati više kretanja mišića. Zygomaticus (Z). Koristite ih kako upoznati svoje mišiće lica i što svaki mišić radi kao što se miče. Zygomaticus (Z). .pomaže sa žvakanje. bore vrat depresses medial corners of eyebrows (frown).dampens sound levels. To može vam pomoći da naučite kako izolirati mišića akcije. Prije početka vježbe. wrinkles neck PLA privlači uglovima usta dolje. symmetrical movements is key to restoring the face as it was before. PRO bore čela RIS draws corner of mouth outward as in smiling privlači RIS kutu usta van kao u nasmijana procerus procerus risorius risorius zygomaticus major zygomaticus ZYJ raises and draws corner of the mouth laterally (smile) glavni ZYJ podiže i povlači kutu usta lateralno (osmijeh) zygomaticus minor zygomaticus ZYN raises and everts upper lip podiže i Everts gornje usne manje ZYN Major nerve branches: Temporal (T). puše i zviždanje. Stapedius . Buccal (B).dampens razine zvuka.

The idea is not only to regain motion.. such as EMG feedback.. and work the muscles gently. Držite par stvari na umu kako ste vježba s Bells paralizom .If you feel you need professional help. Strpljenje je važniji tijekom oporavka od guranja da vježba mišiće koji su vjerojatno da će povratak u punu funkciju bez pomoći. don't hesitate to get it. Lica neuromuskularne prekvalifikacija je visoko specijalizirano polje. but for the motion to be balanced with the good side. Pay attention to your face as you exercise .Vraćanju uravnotežen. GENERAL GUIDELINES FOR OLD AND NEW CASES. Terapeuti koji se specijaliziraju u lica prekvalifikacije može ponuditi daljnju pomoć s programima prilagođenim vašim specifičnim potrebama. and freeze it at that point. OPĆE SMJERNICE za stare i nove slučajeve . simetrične pokrete je ključ za obnavljanje lice kao što je bio prije. Morate biti strpljiv.usredotočiti na gledanje i osjećaj što strani dobra radi. and relax the muscles that shouldn't be moving. and then mentally visualize it on the Bell's palsy side and try to recreate it in tiny increments... Ideja je ne samo kako bi povratio prijedlog. and involves training beyond the standard curriculum for physical therapy. Obratite pozornost na vaše lice što vam vježba . There is no substitute for the experience of certified facial NMR therapists.. You need to be patient. Neki slučajevi će rezultirati nepotpunom oporavku ili napustiti reziduala. and the tools available with physical therapy.. These exercises are not meant to replace a customized program under the supervision of a professional facial retraining therapist . Some cases will result in incomplete recovery or leave residuals. Keep the muscle movements appropriately isolated. I provjerite mišić koji pokreće niz tvoj vrat kako bi bili sigurni da ne "pop-out". Ogledalo povratne informacije je važno od trenutka svaki pokret vraća. i zamrznuti u tom trenutku. a zatim mentalno predočiti ga na Bell paralize stranu i pokušati ga ponovno u sitnim koracima.. back off malo. a uključuje obuku izvan standardnog nastavnog plana i programa za fizikalnu terapiju.focus on watching and feeling what the good side is doing. Keep a couple of things in mind as you exercise with Bells palsy . And check the muscle that runs down your neck to make sure it doesn't "pop out". i opustiti mišiće da se ne bi trebao biti kreće. so this is . a dostupnih alata s fizikalnom terapijom. back off a little. ne oklijevajte da ga dobijete. Ne postoji zamjena za iskustvo ovjerene lica NMR terapeuti. Facial neuromuscular retraining is a highly specialized field..the feeling of motion you get while exercising can be very deceptive. Use a mirror . ali za prijedlog biti uravnotežena s dobre strane. Moist heat and massage can be part of the routine at all stages of recovery. The majority of Bell's palsy cases will resolve without intervention or exercise. kao što su EMG komentare. Držite pokreti mišića na odgovarajući način izoliran.Ako osjećate da trebate stručnu pomoć. Patience is more important during recovery than pushing to exercise muscles that are likely to return to full function without assistance. Vlažna toplina i masaža može biti dio rutinske u svim fazama oporavka. Većina Bell's paralize slučajevima će se riješiti bez intervencije ili vježbe. Therapists who specialize in facial retraining can offer further assistance with programs customized to your specific needs. Nemojte na silu gurati stvari do točke da su dvije strane povuci jedni protiv drugih. Mirror feedback is important from the moment any movement returns. Ako vidite prijedlog povlačenjem druge mišiće da ne bi trebalo da se kreće. Držite oči na one željnedabar mišiće u obraz području kao što rade vaše oči ili usta. Ove vježbe nisu značilo zamijeniti prilagođeni program pod nadzorom stručnih lica prekvalifikacije terapeut . i rad mišića nježno. If you see a motion pulling other muscles that shouldn't be moving. Don't force things to the point that the two sides pull against each other. Keep your eyes on those eagerbeaver muscles in the cheek area as you work your eye or mouth.

to smisla i to osjetiti. Remember that you're recovering from an injury. Facial muscles are not at risk of permanent atrophy for quite a long time. massage (also to ease soreness.you can use your mind to help maintain the connection while your body rests and begins to recovery. to je vjerojatno poželjno ograničiti terapiju vlažnom toplinom (da se ublaži bol i smanjuju otekline). Signal počinje vaš mozak kada ste zdravi .** During the earliest days of Bells palsy. Remember not to push it .možete koristiti svoj um da bi se održavati vezu dok se vaše tijelo odmara i počinje oporavak. ali ponavljam rutinski 2-3 puta na dan. Promjene će se produžiti s vremenom. but repeat the routine 2-3 times a day. Vježba u kratkom sjednice. and will do again. kada dođe vrijeme za sve da se početi kretati. The mirror will also help you avoid letting the good side overcompensate by moving in an exaggerated way. sense it and feel it. početak iscjeljivanja i regrowth procesima. te pomoći da se izbjegne promicanju synkinesis. Exercise in short sessions. i to će učiniti opet. ako možete. Focus vaše vježbe energije na održavanje mozak-na-živaca do mišića vezu. and help to avoid promoting synkinesis. Movements will elongate with time. dok vježbanje može biti vrlo varljiv. start the healing and regrowth processes. masaža (također olakšati bol. plus to provide a degree of motion & stimulation to the muscles and increase circulation) and mental exercises (to retain the "memory" of facial motions). This is more important than the physical motions your muscles did before. plus dati stupanj pokreta i poticaj mišiće i povećati cirkulaciju) i mentalnih vježbi (zadržati "pamćenja" lica prijedloga). Avoiding excessive facial exercises in the early days will give the nerve time to recover from the trauma. Količina nije toliko važna kao i kvaliteta. so don't do your exercises when you're tired. This will help maintain the memory of the signal that must be transmitted to the muscles when the time comes for everything to start to move.better to hold a position at the point it can go without inappropriate muscles jumping in to help than to try too hard to do things your face isn't ready for. when muscles are completely flaccid.important. više. To će pomoći u održavanju spomen signala koji moraju biti prenosi na mišiće. Quantity is not as important as quality. The signal begins with your brain when you're healthy . Mišića lica nisu u opasnosti od trajnog atrofije za prilično dugo vremena. Pushing muscles that have been weakened with Bell's palsy before they're capable of correctly coordinated movement may promote synkinesis and incorrect movement patterns that are difficult to "unlearn". Koristite svoj um da ga vide. To je važnije od fizičkog kretanja mišiće učinio prije. Tijekom najranijih dana Zvona paralizom. kada mišići su potpuno opušten. pa je to važno. Učinite to tako da visualizing normalno kretanje. ** It's better to exercise correctly just a few times than to do it incorrectly many times. it's probably advisable to limit therapy to moist heat (to ease soreness and reduce swelling).osjećaj kretanja te dobiti. Izbjegavanje prekomjerne vježbe za mišiće lica u ranim danima će dati živac vremena da se oporavi od traume. more if you can. Guranje mišiće koji su bili oslabljeni s Bell's paralize prije nego što smo u stanju ispravno koordiniranih pokreta može promicati synkinesis i pogrešne obrasce pokreta koji su teško "odučiti". Do this by visualizing normal movement. Use your mind to see it. Focus your exercise energy on maintaining the brain-to-nerve-to-muscle connection. Koristite ogledalo . Ogledalo također će vam pomoći izbjeći ostavljajući dobar strani overcompensate mimo koji se kreće u pretjeran način. Sjetite se da .bolje držati poziciju u trenutku može ići bez neprimjereno mišiće skakanje u pomoć nego pokušati previše teško za napraviti stvari vaše lice nije spreman za. pa ne učiniti vaše vježbe kada ste umorni.** ** Bolje je da se vježbe ispravno samo nekoliko puta nego da to učinite pogrešno mnogo puta . Zapamtite da ne gurati ga .

Draw angle of mouth upward so as to deepen furrow from side of nose to side of mouth. pročitajte odjeljak za longtimers. Raise eyebrows and hold for 10 -15 seconds (watch out for synkinesis . Nabor usana i pokušaj da se zvižduk. Then gently pucker slowly using equal strength from both sides. Sklupčati gornje usne i podići i probijaju gornje usne. Give your nerve the chance to rest and heal just as you would if it were a broken bone. Povratak prema dolje do obrva. a prema van na uho. Polako i mirno izgurati i gore u osmijeh. Nabora nos. Try moving your lips into a small smile slowly. Dajte svoj živac priliku za odmor i liječiti baš kao što bi da je slomljena kost.ste oporavlja od ozljede. Smile without showing teeth. Pokušajte zatvoriti oči polako i nježno. Pokušajte vaše usne u mali osmijeh polako. and follow the same principles.hold the brow at a . Smile bez pokazivanja zubi. Try to close the eye slowly and gently. read the section for longtimers. "stick out" brada (kao boksač). When its time to start exercising. Flare nosnice. "stick out" the chin (like a boxer). Nastaviti kretanje do jagodica. ne ostavljajući ustima povući gore ili dolje obrva potez. a onda osmijeh pokazuje zube. brada. Placing 4 fingertips on the eyebrow rub using a firm stroke up to the hairline. Zatim nježno polako nabirati koristeći jednake snage s obje strane. Using your index finger and thumb pull the corners of your lips in toward the center. a slijede iste principe. Wrinkle nose. Harden (bora). Curl upper lip up and raise and protrude upper lip. but for these exercises: Kada je vrijeme za početak vježbanja. and outward to your ear. without letting your mouth pull up or your eyebrow move downward. Do the same type of massage in a circular motion on your cheeks and chin. Return downward to the eyebrow. Stavljanje ruke na 4 obrva koristeći protrljati tvrtka moždani udar do kose. Continue the movement up to the cheekbone. Harden (wrinkle) the chin. then smile showing teeth. Da li isti tip masaže u kružnim pokretima na obrazima i bradi. Flare nostrils. Šmrkanje. Compress lips together. Nacrtaj kut od usta prema gore kako bi se produbiti brazde od strane nosa na strani usta. Sažimanje usne zajedno. Use a firm pressure. Koristeći svoj kažiprst i palac povucite uglove usana u prema sredini. Pucker lips & attempt to whistle. ali za ove vježbe: Sniffle. Slowly and smoothly push out and up into a smile. Koristite pritisak firma.

Na taj način možete misliti oka je zatvoren kada su to zapravo nije.. Do not chew gum . ali bez uključivanja vašeg obrva. With longstanding cases of Bells palsy mental work is half the battle. Do try to chew food using both sides of your mouth (at least when you're eating alone). jer pomaže u zaštiti ne-zatvaranja oka. FOR LONGTIMERS. the muscles have had time to develop inappropriate movements. but without involving your eyebrow. For some people. Bell's Phenomenon may occur. Open eyes widely. ZA LONGTIMERS .. Jeste li netko promatrati dok pokušate zatvaranja oka. S Zvona Fenomen očna jabučica okreće prema gore kao što smo pokušati zatvoriti oči. FOR EYE CLOSURE. and correctly coordinated actions slowly relearned. Podignite obrve i držite za 10 -15 sekundi (bdjeti vanjska strana za synkinesis . Nemojte pokušati žvakati hranu s obje strane usta (barem kada jedete sami).point before the corner of your mouth starts to move or your cheek tries to help). Nemojte ga gurati. as it helps protect the non-closing eye. Bell je fenomen može dogoditi. synkinesis. cross-ožičenje. With slower recoveries from Bell's palsy. i mogu promovirati synkinesis. You're likely to be dealing with residuals such as synkinesis. i točno koordinirane akcije polako relearned. Wrinkle forehead. Za oko ZATVARANJE . concentrate on looking downward toward the floor as you practice eyelid closure. Have someone observe you while you try closing the eye. At first the goal is to regain the capability of doing correct movements . Otvori oči široko. Stop if you see any inappropriate muscle actions.. synkinesis.to vježbe krivo mišiće. So you can think the eye is closed when it actually is not. Uz sporiji povrat sredstava od Bell's paraliza. Namrštiti obrve prema dolje i izvući.. Zaustavi ako vidite bilo kakve neprikladne radnje mišića. hypertonic muscles and spasms. hypertonic muscles and spasms become more likely.it exercises the wrong muscles. Gently wink with one eye and then the other to the best of your ability. To zapravo obavlja dobar funkciju.. and may promote synkinesis. This will help maintain normal patterns when movement returns. Uz dugogodišnjeg slučajeva Zvona paralizom mentalnog rada je pola bitke. Ako imate Bell je fenomen. These movements must be unlearned. Nemojte žvakati guma . cross-wiring... Don't push it. If you have Bell's Phenomenon. mišići su imali vremena da se razvije neprimjerenim pokretima. Osnovna ideja je da se polako ponovno mozak-na-živaca do mišića rutinu. To će pomoći u održavanju normalne obrasce pokreta kada se vraća. Ovi pokreti moraju biti neuka. koncentrirati se na gleda dolje prema podu kao što praksi zatvaranja kapka. Nabora čelo. Nježno wink s jednim okom. Frown and draw eyebrows downward.drže čelo na mjestu prije kutu usta počne kretati ili obraza pokušava pomoći). It actually performs a good function. The basic idea is to slowly recreate the brainto-nerve-to-muscle routine. With Bells Phenomenon the eyeball turns upward as we attempt to close the eye. Mišiće koji drže druge mišiće u zatočeništvu trebaju biti prekvalificiran da bi se slobodno do druge mišiće da se presele ispravno.. hipertonične mišića i grčevi postaju vjerojatnije. Za neke ljude. hipertonične mišića i grčevi. a zatim ostale za najbolje od vaših sposobnosti. Ti si vjerojatno da će biti bave ostataka kao što su synkinesis. Muscles that are holding other muscles captive have to be retrained in order to free-up other muscles to move correctly.

and pull down and forward (yes. Zatvori i oblog vaše usne (lightly!). Ako ste pronašli debele ili bolna točka kao što ti radiš vježbe ili masažu. Shift i dalje prema centru i ponoviti. using the same technique as for compressing them. it may hurt just a bit). Stavite svoje thumb unutar obraza pod kutom prema središtu uho. using the same technique. Tijekom vremena (i naporan rad) ti pokreti svibanj konačno postati automatski. Put your thumb inside your cheek at an angle toward the center of your ear. i usredotočiti na opuštanje mišića oko očiju. prirodne pokrete i izraze. Shift the position to grasp at an angle from the jaw and pull forward and up. koristeći istu tehniku. Imati strpljenja. Close and compress your lips (lightly!). Održavati usne kompresije u trenutku neposredno prije vašeg kapka počinje da se uključe. Hold it for a minimum of 10 seconds.. Da se opustite obraza: (ako strane usta se povlači prema gore i na stranu.. Nađi točku koja se počinje kretati. up to 30 seconds is good. Smile (opet. Release. Shift položaj prema centru i ponovite rastezanje i držite. Shift a bit toward the center below your lower lip and repeat. Vrlo mali pokreti na početku . natural movements and expressions. or your cheek feels tight). Shift poziciju da se shvati u kut iz čeljusti i povucite ga prema naprijed i gore. Nabor tvoje usne. . observe in the mirror the unwanted eye muscle movement. Then concentrate on the smile in your mind first. koristeći istu tehniku kao i za njih sažimanje. While doing this. Patience and diligence are key . Za pomoć izolirati očiju i usta pokreta . početak male!).. apply and hold pressure at that spot for 15-20 seconds to help relax the muscle or clear a spasm. and focus on relaxing the muscles around the eye. If you find a thick or sore point as you are doing the exercises or massaging.ne zaboravite da s vremenom ćete biti u mogućnosti da se kretanje dalje bez uključivanja vašeg oka. Izdanje. Shift still further toward the center and repeat. držati. hold. primjenjuju se i držite pritisak na tom mjestu za 15-20 sekundi kako bi se opuštanje mišića ili jasno grč. Režati. and then lightly compress your lips again. Isprva je cilj povratiti sposobnost da radiš ispravno pokreta dragovoljno (dok je mentalno naglaskom na akciju). Find the point that it starts to move. i povucite ga prema dolje i naprijed (da. Shift the position toward the center and repeat the stretch & hold. promatraju u ogledalu neželjenih pokreta očnih mišića. and really does have to be worked on daily (or as close to daily as life's responsibilities and human nature allows). Snarl.. start small!). a zatim lagano komprimirati svoje usne ponovo. To relax the cheek: (if the side of your mouth is pulling up and to the side. Over a period of time (and hard work) these movements may finally become automatic. Maintain the lip compression at a point just before your eyelid starts to become involved. Strpljenje i marljivost su ključni ... posebno donji kapak. Uhvatite izvan svog obraza s prstima. do 30 sekundi je dobro.voluntarily (while mentally focusing on the action)... ili obraz osjeća zbijeno) .it's a slow process. Watch vaše područje oko očiju. Grasp the outside of your cheek with your fingers. To help isolate eye and mouth movements. Pritom. Pucker your lips. Watch your eye area. particularly the lower lid. to može povrijediti samo malo). Shift malo prema središtu ispod donje usnice i ponoviti. Smile (again. i stvarno se mora biti izrađen na dan (ili u neposrednoj blizini kao svakodnevni život odgovornosti i ljudske prirode dopušta). Have patience. Very small movements at first remember that with time you will be able to take the movement farther without involving your eye. držite ga za najmanje 10 sekundi.to spor proces.

govori tiho i polako. repeating words that use M. F and P while keeping your eyelids open. Također gledati mišića vrata i ne dopustite da pop-out. Učinite to opet na drugu stranu. Zatim slijedite linija čeljusti iz vaših usta van. Stop when the corner of your mouth starts to move. nos. Stretch vrat mišića naginjanje glave u stranu i lagano natrag. Podignite obrve ravnomjerno na obje strane. Don't let the good side take control of the effort. Nježno otvoriti vaše oči kao široko kao što možete bez podizanje obrva ili ostavljajući svoje donjeg kapka povucite prema gore. speak softly and slowly. Then follow the jaw line from your mouth outward as well as from your chin outward. Practice speaking in front of a mirror. U početku. Massage your face (both sides) using firm circular motions. Raise your eyebrows evenly on both sides. B. . speak to your doctor before doing the neck exercise ** ** Ako imate bilo kakvih problema vratne kralježnice. Stop kada kutu usta počne kretati. neka tvoja usta pratiti misao. Keep the eye open.let your mouth follow the thought. razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego što radiš vježbe vrat ** Gently open your eye as widely as you can without raising your eyebrow or letting your lower lid pull up. i brada. In the beginning. mentalno koncentrirati na opuštanje bradi rupica. i držati vrat mišić opušten. Držite 15 sekundi. Masaža lica (obje strane) koristeći tvrtka kružnim pokretima. Massage with the circular motion at your forehead. Držite 15 sekundi. cheeks. Ne dopustite da dobra strana preuzeti kontrolu nad truda. Praksa govori pred ogledalom. držite 10 sekundi. Do it again to the other side. držite 15 sekundi uz održavanje mišića oko usta opuštena. Tada se koncentriraju na osmijeh u tvom umu prvi. a imajući vaše kapke otvorenima. nose. F i P. Pull your lower lip down (take it forward and down in a circular move) evenly on both sides. and chin. and hold at the point where the eyelid is not yet involved. Stretch the neck muscle by tilting your head to the side and slightly back. hold for 15 seconds while keeping the muscles around your mouth relaxed. hold for 10 seconds. i držite na mjestu gdje kapak još nije uključen. Also watch the neck muscle and don't let it pop out. Hold 15 seconds. Držite oči otvorene. Starting with lips slightly open. mentally concentrate on relaxing the chin dimple. kao i iz svoje brade prema van. Hold for 15 seconds. B. Povucite donje usnice dolje (to se prema naprijed i dolje u kružnom pokretu) ravnomjerno na obje strane. ponavljajući riječi koje koriste M. Počevši s blago otvorenim usnama. Start u centru i rade svoj put van. ** If you have any cervical spine problems. obrazi. and keep the neck muscle relaxed. Masaža s kružnim pokretima u čelo. Da li ista stvar s usnama zatvorena. Do the same thing with lips closed. Start in the center and work your way out.

BELL'S PALSY FAQs Bell PARALIZOM Pitanja i odgovori THE FACIAL NERVE Facijalnog nerva THE FACIAL MUSCLES Mišića lica CAUSES OF FACIAL PALSY UZROCI paraliza facijalisa RAMSEY HUNT SYNDROME RAMSEY LOV SINDROM SYMPTOMS SIMPTOMI RESIDUAL EFFECTS ZAOSTALIH UČINCI TREATMENT LIJEČENJE EYE PROTECTION Zaštita očiju FACIAL EXERCISES Vježbe za mišiće lica .

BOTOX FOR RESIDUALS Botox za reziduala SURGICAL OPTIONS Kirurške opcije FACIAL RETRAINING LICA prekvalifikacija TREATMENT CENTERS Tretman centri CHAT ROOM Chat room LINKS LINKOVI SITE INFORMATION Informacije o mjestu DISCLAIMER ODRICANJE MEMBERS LOGIN HERE ČLANOVI LOGIN OVDJE NOT A MEMBER? NE član? .

It's caused by trauma to the 7th cranial nerve. Šanse stanje se blagim ili ozbiljnim. škotski kirurg koji je proučavao živaca i inervacije mišića lica od prije 200 godina. IS THERE ANY DIFFERENCE BECAUSE OF GENDER OR RACE? Ima li razlike ZBOG spol ili rasu? The incidence of Bells palsy in males and females. WHAT CONDITIONS CAN INCREASE THE CHANCE OF HAVING BELL'S PALSY? Kojim uvjetima može povećati šanse da BELL'S PARALIZOM? Older people are more likely to be afflicted. Zvona paraliza je stanje koje uzrokuje mišiće lica kako bi oslabiti ili postati paraliziran. but children are not immune to it. To je zbog traume do 7. IS BELL'S PALSY ALWAYS ON THE SAME SIDE? JE BELL'S PARALIZOM uvijek na istoj strani? The percentage of left or right side cases is approximately equal. WHY IS IT CALLED BELL'S PALSY? ZAŠTO JE to nazvao BELL'S PARALIZOM? The condition is named for Sir Charles Bell. Uvjet je imenovan za Sir Charles Bell. Incidencija Zvona paralizom u muškaraca i žena. Postotak lijevoj ili desnoj strani slučajeva je približno jednaka. i nije trajna. Zvona paraliza nije tako rijetka kao što se općenito vjeruje. and remains equal for recurrences. U ljudskom smislu to je 1 od svakih 5000 ljudi tijekom života i 40. kao iu raznim utrkama je približno jednak. In human terms this is 1 of every 5000 people over the course of a lifetime and 40. The chances of the condition being mild or severe. a Scottish surgeon who studied the nerve and its innervation of the facial muscles 200 years ago. Worldwide statistics set the frequency at just over .02% of the population (with geographical variations).000 Americans every year. and is not permanent. i stopa oporavka je također jednak. and the rate of recovery is also equal.REGISTER HERE! Registriraj se ovdje! ŠTO JE Bell PARALIZOM? Bells palsy is a condition that causes the facial muscles to weaken or become paralyzed.02% stanovništva (s geografskim varijacijama). Diljem svijeta statistike postavite frekvenciju na nešto više od 0. kranijalnog živca. . as well as in the various races is also approximately equal.000 Amerikanaca svake godine. HOW COMMON IS BELL'S PALSY? KAKO je zajednička BELL'S PARALIZOM? Bells palsy is not as uncommon as is generally believed. i ostaje jednaka za recidiva.

CAN BELL'S PALSY AFFECT OTHER PARTS OF THE BODY? MOŽE BELL PARALIZOM'S utjecati na druge Dijelovi tijela? Bells palsy should not cause any other part of the body to become paralyzed. and further testing must be done. Children tend to recover well. ali to obično ne priznaju se u prvi put slučajeva. Moguće je da su bilateralni Zvona paralizom. Uvjeti koje kompromis imunološki sustav. ali djeca nisu imuni na to. HOW DO THE SYMPTOMS OF BELL'S PALSY PROGRESS? Kako Simptomi BELL'S PARALIZOM napredak? Very quickly. Zvona paralizom ne bi trebala uzrokovati bilo koji drugi dio tijela da postanu paralizirani. but it's rare. kao što su HIV ili sarkoidoza povećati izgledi za paralizu lica pojavljuju i ponavljaju. Occasionally symptoms may take a few days to be recognizable as Bells palsy. Djeca imaju tendenciju da se oporavi dobro. The degree of paralysis should peak within several days of onset . Dijabetičari su više od 4 puta veću vjerojatnost da razviju Zvona paraliza nego u općoj populaciji. CAN BELL'S PALSY AFFECT BOTH SIDES OF THE FACE? MOŽE BELL PARALIZOM'S utjecati i strane lica? It is possible to have bilateral Bells palsy. računovodstvo za manje od 1% slučajeva. ali to je rijetko.nikada duže od 2 tjedna (3 tjedna maksimalno Ramsey Hunt sindrom). or have symptoms such as a dry eye or tingling around their lips that progress to classic Bell's palsy during that same day. accounting for less than 1% of cases. Conditions that compromise the immune system such as HIV or sarcoidosis increase the odds of facial paralysis occurring and recurring. Ponekad simptomi mogu potrajati nekoliko dana biti prepoznat kao Bells paralizom. With bilateral facial palsy.Stariji ljudi su više vjerojatno da će biti pogođeni. . Posljednjeg tromjesečja trudnoće smatra se vrijeme povećan rizik za Bell's paralize. Većina ljudi. Uz bilateralne paraliza facijalisa. Znak upozorenja može biti bol u vratu. Most people either wake up to find they have Bells palsy. Diabetics are more than 4 times more likely to develop Bells palsy than the general population. važno je isključiti sve druge moguće dijagnoze s temeljita dijagnostičkih testova. Vrlo brzo. A warning sign may be neck pain. Stupanj paralize treba vrha u roku od nekoliko dana od početka . slab ili zanijemio. weak or numb. or pain in or behind the ear prior to palsy. i dalje testiranje mora biti učinjeno. bilo probuditi se smatraju da imaju Zvona paraliza. Ako su bilo koje druge područjima pogođenim Bell's paraliza nije uzrok simptoma.never in longer than 2 weeks (3 weeks maximum for Ramsey Hunt syndrome). If any other areas are affected Bell's palsy is not the cause of the symptoms. ili bol u ili iza uha prije paralizom. The last trimester of pregnancy is considered to be a time of increased risk for Bell's palsy. ili simptomi kao što su suhe oči ili bockanje oko svoje usne da napredak na klasične Bell paralize tijekom tog istog dana. but it is not usually recognized in firsttime cases. it's important to rule out all other possible diagnoses with thorough diagnostic tests.

The nerve regenerates at a rate of approximately 1-2 millimeters per day. .20%. "Prosječan" oporavak je vjerojatno da će potrajati između nekoliko tjedana i nekoliko mjeseci. Drugi 35% će imati dobar povrat u manje od godinu dana. As with any other injury. Većina nedavnih izvješća lebdjeti na 5 do 9%. probably even longer. Procjene stope recidiva još uvijek uvelike variraju.9%. Mogućnost recidiva je mislio da se kao visok kao 10 . These figures have been lowered as more has been learned about conditions that are now diagnosed as other types of facial palsies. oporavak može biti vrlo brzo. Bell's paraliza je najbolje opisati kao događaj traume na živac. People with Bells palsy can return to work and resume normal activity as soon as they feel up to it. Ovi podaci su spušteni kao i više je naučio o uvjetima koji su sada dijagnosticirana kao druge vrste lica palsies. Improvement of appearance can continue beyond that time frame.20%. Poboljšanje izgleda može se nastaviti izvan tog vremenskog okvira. od oko 4 do 14%. WHAT ABOUT RECOVERY FROM BELL'S PALSY? ŠTO O oporavak od Bell's PARALIZOM? Approximately 50% of Bells palsy patients will have essentially complete recoveries in a short time.14%. it is not contagious.trauma to the nerve. Kvaliteta i trajanje oporavka ovisi o težini početnih ozljede. Regardless of the trigger. The average timespan between recurrences is 10 years. IS MUSCLE ATROPHY A CONCERN? Je mišić atrofija briga? Not as a rule. recovery can be very fast.IS BELL'S PALSY CONTAGIOUS? JE BELL'S PARALIZOM zarazno? No. taking several days to several weeks. Bell's palsy is best described as an event . It takes longer for the muscles to start to atrophy than it takes for most people to fully recover. i mogu i dalje obnoviti za 18 mjeseci. liječenja slijedi. If the nerve has suffered nothing more than a mild trauma. healing follows. Most recent reports hover at 5 . to nije zarazna. Živca obnavlja se po stopi od oko 1-2 milimetara dnevno. IS BELL'S PALSY LIKELY TO HAPPEN AGAIN? JE BELL'S PARALIZOM vjerojatno dogoditi opet? The possibility of recurrence had been thought to be as high as 10 . uzimanje nekoliko dana do nekoliko tjedana. Oko 50% bolesnika Zvona paralizom će imati bitno potpuni povrat u kratkom vremenu. The quality and duration of recovery is dependent on the severity of the initial injury. Bez obzira na okidač. Ako je živac je pretrpjela ništa više nego blaga trauma. An "average" recovery is likely to take between a few weeks and a few months. Another 35% will have good recoveries in less than a year. vjerojatno čak i više. Ne kao pravilo. Prosječna timespan između recidiva je 10 godina. and can continue to regenerate for 18 months. Kao i kod bilo koje druge ozljede. Estimates of the rate of recurrence still vary widely. from around 4 . Ne. To traje duže za mišiće za početak da atrofije nego što je potrebno za većinu ljudi u potpunosti oporaviti. Osobe s Zvona paralizom može vratiti na posao i nastaviti normalno djelovanje čim oni osjećaju do njega.

.

Zvona paraliza je isključeno. Te grane zatim dalje podijeliti u 7000 manjih živčanih vlakana koji sežu u lice. kao i percipiraju zvuk glasnoće. Isto tako. stanje nije Bell's paralize. It divides into its main branches inside the parotid gland. The canal is an extremely narrow area. surgery. Upala unutar njega je vjerojatno da će izvršiti pritisak na živac. resulting in impairment of all functions controlled by the 7th nerve. čelu i izraza lica. the mouth area is weak but the forehead moves. the tear glands and the salivary glands in the front of the mouth. The 7th nerve passes through the stylomastoid foramen and enters the parotid gland. if the nerve itself becomes inflamed within this small canal. These branches then further divide into 7000 smaller nerve fibers that reach into the face. Živac još nije izašao lubanje i podijeljen je na njegovih nekoliko grana. Ako je samo dio lica utječe. Ona potječe iz područja moždanog debla poznat kao Pons. the condition is not Bell's palsy. mogu se pojaviti na mjestu gdje živac već podijeljena na svoje glavne grane. The nerve controls the muscles of the neck. Ako.Živac koji je ozlijeđen u Bell's paraliza je CN-VII (sedmi kranijalnog živca). živac prolazi kroz foramen stylomastoid i ulazi parotidne žlijezde. salivary glands and the outer ear. žlijezda slinovnica i vanjskog uha. živca. živaca. može susresti pritisak. Bells palsy is ruled out. uz isti rezultat kompresije. It originates in an area of the brain stem known as the Pons. Taste sensations at the front 2/3 of the tongue and sensations at the outer ear are transmitted by the 7th nerve. 7. If only part of the face is affected. it can encounter pressure. The nerve has not yet exited the skull and divided into its several branches. usta područje je slab. for example. Ona dijeli na glavne grane unutar parotidne žlijezde. ali čelo poteza. to sažimanjem. suza žlijezde i žlijezde slinovnice ispred usta. itd. Trauma izazvane tumora. što je rezultiralo u rezervacijama za umanjenje svih funkcija koje kontrolira 7. Kušajte senzacija na prednjem 2 / 3 jezika i senzacije na vanjskom uhu se prenose 7. compressing it. On također potiče sekreta donje čeljusti. can occur at a location where the nerve has already divided into its main branches. Kanala je vrlo uskom području. This type of trauma . It also stimulates secretions of the lower jaw. na primjer. as well as perceived sound volume. etc. Zvona paraliza je uzrokovana upala u malu koštana cijev se zove fallopian kanala. If. An inflammation within it is likely to exert pressure on the nerve. Likewise. operacije. neck. Živaca kontrolira mišiće na vratu. Trauma induced by tumor. with the same result of compression. the forehead and facial expressions. Bells Palsy is caused by an inflammation within a small bony tube called the fallopian canal. ako živaca sama postaje upaljene unutar ove male kanala. vrat.

where the facial nerve divides into its major branches after exiting the skull at the stylomastoid foramen. gdje ličnog živca dijeli se na svoje glavne grane nakon izlaska iz lubanje na stylomastoid foramen. Glavne grane zatim nastavite do podijele u tisućama mikroskopskih živčanih . Slika na lijevoj ilustrira parotidne žlijezde područje. Ova vrsta trauma može rezervnih jedan ili više ogranaka i omogućiti neke mišiće da ostane funkcionalan. The image at left illustrates the parotid gland area. The major branches then continue to divide into thousands of microscopic nerve fibers.may spare one or more branches and allow some muscles to remain functional.

ali osjećaj nad ostatkom lica obično ostaje normalna. This explains why not all the facial muscles are affected. Neke. suha i širom otvorene. živaca poremećajima. CN-VII je jedan od 12 pari kranijalnih živaca. Signals from the complex array of nerves to the various muscles instruct the muscles to move in combinations as well as individually. Za razliku od drugih mišića. but otherwise functioning eye. ali mišiće koji kontroliraju pokrete očiju drugih i sposobnost da se usredotočite nisu. To objašnjava zašto nije sve mišiće lica su pogođeni. Hence. Mišiće koji zatvoriti kapka su pod kontrolom CN-VII. Chewing and swallowing are other examples of functions controlled by cranial nerves that are not involved with 7th nerve disorders. Žvakanje i gutanje su drugih primjera funkcije pod kontrolom kranijalni živci koji nisu uključeni u 7. Procjene vrijeme potrebno za značajan atrofija početi varira. causing weakness or paralysis. ali inače funkcioniranje oka. Ti mišići su poznati kao "mišiće izraza lica". the dry and wide open. Drugi način mišića lica razlikuje od skeletnih mišića je da oni ne odmah početi atrofije zbog nedostatka korištenja. Dakle. Signali iz kompleksa niz živaca za različite mišiće uputiti mišiće da se presele u kombinacijama. These muscles are known as "the muscles of facial expression". The sense of taste is affected. Bell's Palsy temporarily prevents the nerve from transmitting signals to the muscles. Some. ali ne i svi su pod kontrolom CN-VII. Osjetilo okusa je zahvaćena. kao i pojedinačno. što uzrokuje slabost ili paraliza. Another way the facial muscles differ from skeletal muscles is that they do not immediately begin to atrophy from lack of use. but tongue motion is not. CN-VII is one of 12 pairs of cranial nerves. but not all. ali to je sada vjerovao da se godinama prije nego se to dogodi. Unlike other muscles. but it is now believed to be years before this occurs. Contraction of the muscles causes the skin to move. The muscles that close the eyelid are controlled by CN-VII. but sensation over the rest of the face usually remains normal. Bell's paraliza privremeno sprječava živac od prijenosa signala u mišiće. but the muscles that control other eye movements and the ability to focus are not. svaka sa svojim jedinstvenim funkciju.Lice ima mnogo mišića. . mišića lica umetnuti izravno u kožu. Kontrakcije u mišićima uzrokuje koži da se presele. Skin sensation may be affected near the ear. are controlled by CN-VII. ali jezik gibanje nije. the facial muscles insert directly into the skin. Estimates of the time it takes for significant atrophy to begin varies. Koža osjećaj može utjecati u blizini uha.

Kissing between relatives is the most frequent source of exposure. možda računovodstvo za najmanje 60 . This results in a large population of HSV-1 carriers who do not know they've been exposed to the virus. kao i autoimune poremećaje. but it may be possible that the virus is also spread while sharing towels. a također je dijeljenje ručnici. There are several triggers that can cause the dormant virus to reactivate. Više informacija o mišiće i njihove pojedinačne funkcije može pristupiti putem veze na vježbe stranici. rather than herpes. When the latent virus reactivates at the facial nerve the immune system begins to produce antibodies. Ljubljenje između srodnika je najčešći izvor izloženosti. This is a normal function. HSV-1 je zarazan za kratko vrijeme nakon inkubacije. posuđe. što uzrokuje upalu.blisters pojavljuju zapravo samo 15% vremena. ogromna većina pučanstva je bio izložen na njega. residing on nerve tissue. Virusne i bakterijske infekcije. Most people are exposed during childhood. ali on svibanj biti moguće da se virus širi. Postoji nekoliko alergene koji mogu uzrokovati uspavani virus ponovno aktivirati. Kao što je ova stranica je o Bell's paraliza.70% slučajeva. nećemo baviti pitanjima u vezi herpes izbije gdje aktiviran virus baca na koži. čini se da u nastajanju kao najčešći zajednička nit u etiologiji Bells paralizom.blisters actually appear only 15% of the time. Some Bells palsy must still be designated as idiopathic. HERPES SIMPLEX 1 Herpes simplex 1 As far back as 1970. aktivan virus obično je povezana s hladnom čireve. a vast majority of the population has been exposed to it. To rezultira u velikoj populaciji HSV-1 prijevoznicima koji ne znaju da ste bili izloženi virusu. Većina ljudi su izloženi tijekom djetinjstva. Herpes Simplex 1 was suggested as a cause of Bell's palsy (Dr. Dodatna istraživanja budući da je ovo Studija je objavljena je jačanje zaključak. Kao daleke 1970. Herpes simplex 1 je bio predložen kao uzrok Bell's paralizom (dr. etc. As this site is about Bell's Palsy. Shingo Murakami and others) points compellingly to the herpes simplex virus (HSV-1) as the most frequent cause of Bell's palsy. Kedar Adour). Exposure to HSV-1 is common. possibly accounting for at least 60 . we will not address issues concerning herpes outbreaks where the reactivated virus sheds to the skin. Shingo Murakami i ostali) bodova uvjerljivo na herpes simplex virus (HSV-1) kao najčešći uzrok Bell's paraliza. Additional research since this study was published has been reinforcing the conclusion. The active virus is commonly associated with cold sores. nego herpes. causing an inflammation. To onda ulazi u uspavanom stanju. and is part of the process that eliminates harmful foreign bodies . HSV-1 is infectious for a short time following the incubation period. ali virus često teče svojim tijekom. Izloženost HSV-1 je zajednička.70% of cases. Kada latentna virus reaktivira na ličnog živca imunološki sustav počinje proizvoditi antitijela. sa prebivalištem na živčano tkivo. but a 1995 study (Dr. It then enters a dormant state. Kedar Adour). itd. Neki Zvona paraliza i dalje mora biti označen kao idiopatski. ali 1995 studija (dr. utensils. but the virus often runs its course without causing any blisters . bez nanošenja bilo kakve blisters .More information about the muscles and their individual functions can be accessed from the link on the exercise page .

i sl.) snažno su ciljna najvjerojatnije aktivira. etc. Kao i kod herpes virus. kronične bolesti. To je varicella zoster virus (VZV). The result is that the nerve is compressed inside its bony tube. OTHER VIRAL LINKS Druge virusne LINKOVI There has been research implicating other viruses. potencijal aktivira se čini da se odnose na uvjete koji utječu na imunološki sustav. Unlike Bells palsy. Kompresija živca je ozljeda koji zaustavlja prijenos signala u mišiće. Ako mjesto upala je u fallopian kanala (gore opisano). Nije moguće primati signale da se ugovor i opustiti. it remains in the body. itd. ili upala u kanal vrši pritisak na živac. a soja Herpes virusa. Unutarnja proces koji bi mogao uzrokovati živaca postati stisnut i rezultirati paralizom Zvona trenutno je mislio da će biti isti kao i gore opisano za herpes virus. or the inflammation within the canal exerts pressure on the nerve.) ili dugoročno (autoimuni sindromi. i dio je procesa koji eliminira štetne stranih tijela poput virusa i bakterija. If the location of the inflammation is within the fallopian canal (described above) there is no room for the swelling to expand. As with the herpes virus. in the etiology of Bell's palsy. Compression of the nerve is the injury that stops transmission of signals to muscles. RAMSEY HUNT SYNDROME RAMSEY LOV SINDROM Ramsey Hunt syndrome is similar to Bell's palsy. residing on nerve tissue in a dormant state on nerve ganglia after the initial infectious stage has passed. including cytomegalovirus. Impaired immunity. virus koji uzrokuje sindrom Ramsey-Hunt je uvjerljivo bio identificiran.) are strongly targeted as the most likely triggers. The internal process that would cause the nerve to become compressed and result in Bells palsy is currently thought to be the same as described above for the Herpes virus. koja je virus koji uzrokuje vodene kozice. nema mjesta za oteklina širiti. etc. the virus that causes Ramsey-Hunt syndrome has been conclusively identified. tako da možemo oporaviti od bolesti i ozljeda. lack of sleep. Like HSV-1. Oštećenje imunitet. Unable to receive signals to contract and relax. It is varicella zoster virus (VZV). Rezultat je da je živac je stisnut unutar svoje koščate cijev. The triggers for reactivation of the virus prior to the onset of Bell's palsy have not been proven conclusively. Tu je istraživanje optuživao drugih virusa. physical trauma. gornjih dišnih infekcija. the muscles become temporarily weakened or paralyzed. Za razliku od Zvona paraliza. Ramsey Hunt sindrom je sličan Bell's paralize. rubeole i zaušnjaka. Epstein-Barr. nedostatak sna. u etiologiji Bell's paralize. Živac sama postaje upaljene. which is the virus that causes chicken pox.such as viruses and bacteria so that we can recover from illness and injury. potential triggers appear to be related to conditions that affect the immune system. The nerve itself becomes inflamed. . mišići privremeno oslabe ili paraliziran. uključujući i citomegalovirus. manje bolesti. Epstein-Barr. chronic disease. whether temporary (stress.) or long-term (autoimmune syndromes. To je normalna funkcija. Aktivira za reaktivaciju virusa prije početka Bell paralize nisu dokazali uvjerljivo. fizičke traume. da li privremeno (stres. minor illness. rubella and mumps. upper respiratory infection. and is a strain of the Herpes virus.

1. Symptoms of Ramsey Hunt Syndrome Simptomi Ramsey Hunt sindrom In addition to the "classic" symptoms of Bells palsy. There may also be a fever. headache. Uz "klasični" simptome Zvona paralizom. Pain: Bell's palsy patients may complain of pain (often in or behind the ear) which can be acute. Poznavanje tih simptoma je ključ za ranu dijagnozu. or when any of these symptoms become apparent. The incidence of Ramsey Hunt syndrome increases significantly after age 50. and more likely to be felt inside the ear. The first symptom is usually severe pain.ponekad i duže. on ostaje u tijelu. it will tend to fade within a week or two. Blisters typically begin to emerge 1. and may last for weeks or months . The symptoms are so alike that a diagnosis of Ramsey Hunt syndrome can easily be missed. Vertigo: Dizziness is occasionally reported by Bells palsy patients. 2. Ramsey-Hunt sindromu rezultate u simptome koji su u mnogim aspektima identična Bell's paralize. Bol povezana s sindrom Ramsey Hunt je često sve teže. and should be brought to a doctor's attention during the first visit. It may start before muscle weakness is apparent.Kao i HSV-1. 1. However. Simptomi su toliko nalik da dijagnoza Ramsey Hunt sindrom se lako može propustiti. a može trajati tjednima ili mjesecima . VZV typically remains dormant for decades. VZV obično ostaje uspavan za desetljeća. a više vjerojatno da će biti osjetio u uho. a treba dovesti do liječnika pozornost tijekom prvog posjeta. Ramsey-Hunt syndrome results in symptoms that are in many respects identical to Bell's palsy. Ona može početi prije nego što mišićnu slabost je očita.sometimes longer.5 do 3 dana nakon početka tih simptoma. Međutim. Younger patients with Ramsey-Hunt syndrome are often advised to be tested for autoimmune deficiencies. ili kada bilo koji od ovih simptoma postati vidljiva. Blisters obično počinju rađati 1. Incidencija Ramsey Hunt sindroma značajno raste nakon dobi od 50 godina. Ramsey Hunt syndrome is associated with some additional symptoms that help differentiate it. Pain: Bell's paraliza bolesnici mogu žaliti na bol (često u ili iza uha) koja može biti akutna. Lijekovi kao što su Gabalept može olakšati post-herpatic bol Ramsey Hunt sindromu. a lokaliziran nježnost. Postoji svibanj također biti groznica. When the VSV virus is reactivated the resulting eruptions (blisters) are known as shingles. Medications such as Neurontin can ease the post-herpatic pain of Ramsey Hunt syndrome. žive na živčano tkivo u uspavanom stanju na živac ganglija nakon početnog zaraznih fazi je prošlo. but is . although they may emerge with no prior symptoms. Prvi simptom je obično jake bolove. Kada VSV virus aktiviran uslijed erupcije (plikovi) poznati su kao šindrom. The pain associated with Ramsey Hunt syndrome is often more severe. to će teže gubiti u roku od tjedan ili dva.5 to 3 days after the onset of these symptoms. Ramsey Hunt sindrom je povezan s neke dodatne simptome koji bi ga razlikovati. Mlađi bolesnici s Ramsey-Hunt sindromu često savjetuje da se testira za autoimune nedostatke. and localized tenderness. glavobolja. Knowledge of these symptoms is key to an early diagnosis. iako oni svibanj pojaviti bez prethodne simptoma. 2.

5 tjedan. Ramsey Hunt syndrome can also affect the auditory nerve (CN-VIII).5 weeks. or herpes zoster) in the ear. 4. Vertigo: Vrtoglavica povremeno je izvijestila Zvona paralizom bolesnika. not shingles or facial paralysis. In some cases they may not appear until a week or more after the onset of muscle weakness. Bol može nastaviti nakon blisters nestala. U nekim slučajevima gubitka sluha će se nastaviti nakon lica. and is an important clue to the diagnosing physician. At times they do not appear in the ear at all. they may not be evident during the diagnostic examination. Mogu se očekivati da traje 2 . U nekim slučajevima možda se neće pojaviti sve do tjedan dana ili više nakon što je napad slabosti mišića. To ne bi trebalo dogoditi s Zvona paralizom. 5. and longer lasting. oni svibanj ne biti vidljiv tijekom dijagnostičke obrade. i trajnije. The pain can continue after the blisters have disappeared. što je rezultiralo sluha deficita. ** If you've been diagnosed with Bell's palsy. or after the onset of facial paralysis. ne šindre ili paralize lica. 3. 3. 5. To može biti teža. They can be expected to last 2 . The result will be chickenpox. Blisters se mogu pojaviti prije. Blisters: The primary symptom that makes a diagnosis of Ramsey Hunt syndrome likely is the appearance of blisters (known as shingles. S vremena na vrijeme oni ne pojavljuju u uho na sve. istodobno ili nakon početka paralize lica. While Bell's palsy is not contagious. Također je moguće da virus ponovno aktivirati bez mjehurića na sve. ali može biti prisutan u ustima ili grlu. a može biti prilično bolno. Unfortunately. and can be quite painful. shingles blisters are infectious. but later see blisters that may be . Hearing loss: Unlike Bell's palsy. resulting in hearing deficit. In some cases hearing loss will continue after facial muscle function returns. Iako Bell je paraliza nije zarazna. Kontakt s otvorenim žulj od strane nekoga tko nikada nije imala vodene kozice može rezultirati u prijenosu virusa. Natečene i osjetljivije limfne čvorove u blizini zahvaćena područja. ali je često povezana s Ramsey Hunt sindromu. Swollen and tender lymph nodes near the affected area. Nažalost. Gubitak sluha: Za razliku od Bell's paraliza. te je važan trag za dijagnosticiranje liječnika. but may be present in the mouth or throat. concurrent to. Blisters: primarni simptom koji čini dijagnoza Ramsey Hunt sindrom je vjerojatno da je pojava mjehura (poznate kao crvenilo.often associated with Ramsey Hunt syndrome. This should not occur with Bells palsy. Contact with an open blister by someone who has never had chickenpox can result in transmission of the virus. Oni mogu biti prisutni. Blisters su često jedini vidljiv simptom koji identificira Ramsay Hunt. Or they can be too small to be seen. It is also possible for the virus to reactivate without blisters at all. The blisters can appear prior to. but too deep within the ear to be visible. vraća mišićnu funkciju. Blisters are often the only clearly visible symptom that identifies Ramsay Hunt. Ili oni mogu biti premali da se vidi. They can be present. Ramsey Hunt sindromu također mogu utjecati na slušni živac (CNVIII). Rezultat će biti chickenpox. ili herpes zoster) u uho. 4. ali previše duboko u uho da se vide. crvenilo blisters su zarazne. It can be more severe.

. Kao i kod virusa. . BILATERAL . As with viruses. BACTERIAL TRIGGERS. Tipični rani simptomi bolesti Lyme su crveni prsten oko mjesta ugriza i gripe poput simptoma. the flu. Herpes zoster has been confirmed to be associated with suppressed immune systems.Barre Syndrome... but administration of an antibiotic as early as possible is important to avoid serious problems later. Unfortunately these symptoms do not always appear. the presence of bacteria can evoke an inflammatory response.. but it's extremely rare.shingles. its important that you notify your health care professional. Guillain . uzrokujući artritis.Bakterije iz neke akutne ili hronične infekcije srednjeg uha mogu upasti kanal oko živac kroz male portalima.. ali to je iznimno rijetko. živčanog sustava i poremećaja kao što paralize lica. and compress the nerve. paralysis can be directly due to the viral infection. U kasnijim fazama paraliza je više vjerojatno da će biti povezan s oportunističkih infekcija ili tumora povezanih s teškim nedostatka imuniteta. as well as Bell's palsy. leukemia. In the early stage of HIV. and nervous system disorders such as facial paralysis. ali uprava antibiotika što je ranije moguće je važno kako biste izbjegli ozbiljne probleme kasnije. Lyme bolest može uzrokovati paralizu lica i iste simptome kao Bells paralizom. sarcoidosis and Heerdfort's Syndrome are among the potential triggers of bilateral palsy. važno je da obavijestite vašeg zdravstvenog radnika. ** Ako ste bili s dijagnozom Bell's paralizom. causing arthritis. heart disease.Barre sindromom. Nažalost. Otitis media . Bez antibiotika bakterija može proširiti po cijelom tijelu. leukemije.. HIV može uzrokovati paralizu lica i povećava šanse za razvijanje Ramsey Hunt sindrom. Otitis Media . Without an antibiotic the bacteria can spread throughout the body. Lyme disease can cause facial paralysis and the same symptoms as Bells palsy.Bacteria from some acute or chronic middle ear infections can invade the canal around the nerve through small portals. ali kasnije vide mjehurići koji mogu biti šindre. prisustvo bakterija mogu izazvati upalne reakcije. Mononukleozu. gripu. Bacteria enter the body through the skin at the site of the tick bite. bolesti srca. Bakterije ulaze u tijelo kroz kožu na mjestu uboda krpelja. U ranoj fazi HIV-a. Bell's palsy and Ramsey Hunt syndrome can be bilateral.. ** ** HIV / AIDS HIV / AIDS-a HIV can cause facial paralysis and increases the chance of developing Ramsey Hunt syndrome. lyme disease. The early symptoms will pass. ovi simptomi ne moraju uvijek pojavljuju. BILATERALNI . Bell's paraliza i Ramsey Hunt sindrom može biti bilateralna.. Mononucleosis. BAKTERIJE Okidači . Rani simptomi će proći. Typical early symptoms of Lyme disease are a red ring around the site of the bite and flu-like symptoms. Herpes zoster je potvrđeno da je povezan s potisnutim imuni sustavi. Guillain . paraliza može se izravno zbog virusne infekcije. a oblog živaca. kao i Bell's paralize. In later stages paralysis is more likely to be associated with the opportunistic infections or tumors associated with severe immune deficiency.

as the obvious symptoms may look like Bells palsy. or bilateral. izmjenjujući strane. Shingo Murakami i ostali) bodova uvjerljivo na herpes simplex virus (HSV-1) kao najčešći uzrok Bell's paraliza. Recurrences don't follow any pattern . The palsy will tend to be recurrent. ozljede moždanog debla. Neki Zvona paraliza i dalje mora biti označen kao idiopatski. temporal bone fractures. brain stem injuries. do te mjere da ga je ponekad opisan kao intermittant ili obostrano. ili obostrano. Lupus. temporalne lomova kostiju.. cysts and tumors can result in facial palsy.svaka ponavljanje može biti na istoj strani. Herpes Simplex 1 was suggested as a cause of Bell's palsy (Dr..70% slučajeva. kao očiti simptomi mogu izgledati Bells paralizom. HERPES SIMPLEX 1 Herpes simplex 1 As far back as 1970. trauma due to a blunt force.each recurrence can be on the same side. Diagnosis of this syndrome can easily be missed. za razliku od Melkersson-Rosenthal sindromom Bell's paraliza recidiva imaju tendenciju da se odvojeni širokom timespans. nerijetko uzrok paralize lica. Sjogrens sindrom i kongenitalni defekti mogu.70% of cases. Kedar Adour). Ostali uzroci . kao i autoimune poremećaje. Dijagnoza ovog sindroma se lako može propustiti. Recidivi ne slijedi bilo koji uzorak . ali 1995 studija (dr. infrequently. but a 1995 study (Dr. Melkersson-Rosenthal sindrom može dovesti u unilateralna ili bilateralna paraliza. čini se da u nastajanju kao najčešći zajednička nit u etiologiji Bells paralizom. možda računovodstvo za najmanje 60 .Lyme bolest. Međutim. Dodatna istraživanja budući da je ovo Studija je objavljena je jačanje . Virusne i bakterijske infekcije. acoustic neuromas. Diabetes and thyroid conditions are also associated with facial palsy. MELKERSSON-ROSENTHAL SYNDROME MELKERSSON-Rosenthal SINDROM Melkersson-Rosenthal syndrome can result in unilateral or bilateral palsy. cista i tumora može dovesti do paralize lica. cause facial paralysis. possibly accounting for at least 60 . Kao daleke 1970. traume zbog tupe sile. unlike Melkersson-Rosenthal syndrome Bell's palsy recurrences tend to be separated by wide timespans. However. Herpes simplex 1 je bio predložen kao uzrok Bell's paralizom (dr. OTHER CAUSES . Kedar Adour). Sjogrens syndrome and congenital defects can. Facial and surgical wounds. Some Bells palsy must still be designated as idiopathic.. Njega lica i kirurške rane. to such an extent that it's sometimes described as intermittant or bilateral. Lupus.. Paraliza imaju tendenciju da će biti periodičan. Shingo Murakami and others) points compellingly to the herpes simplex virus (HSV-1) as the most frequent cause of Bell's palsy. akustički neurinoma. Dijabetes i štitnjače uvjetima su također povezani s paraliza facijalisa. sarkoidoza i Heerdfort sindrom se među potencijalnim aktivira bilateralnih paralizom. Additional research since this study was published has been reinforcing the conclusion. alternating side.

When the latent virus reactivates at the facial nerve the immune system begins to produce antibodies. The result is that the nerve is compressed inside its bony tube. posuđe.blisters actually appear only 15% of the time. This results in a large population of HSV-1 carriers who do not know they've been exposed to the virus. Kompresija živca je ozljeda koji zaustavlja prijenos signala u mišiće. etc. ili upala u kanal vrši pritisak na živac. ali virus često teče svojim tijekom. aktivan virus obično je povezana s hladnom čireve. nego herpes. and is part of the process that eliminates harmful foreign bodies such as viruses and bacteria so that we can recover from illness and injury. This is a normal function. ali on svibanj biti moguće da se virus širi. a također je dijeljenje ručnici. Nije moguće primati signale da se ugovor i opustiti. što uzrokuje upalu. residing on nerve tissue. Kao što je ova stranica je o Bell's paraliza. Exposure to HSV-1 is common. To rezultira u velikoj populaciji HSV-1 prijevoznicima koji ne znaju da ste bili izloženi virusu. mišići privremeno oslabe ili paraliziran. Ljubljenje između srodnika je najčešći izvor izloženosti. The active virus is commonly associated with cold sores. Živac sama postaje upaljene. i dio je procesa koji eliminira štetne stranih tijela poput virusa i bakterija. nećemo baviti pitanjima u vezi herpes izbije gdje aktiviran virus baca na koži. Compression of the nerve is the injury that stops transmission of signals to muscles. nema mjesta za oteklina širiti. The nerve itself becomes inflamed. The triggers for reactivation of the virus prior to the onset of Bell's palsy have not been proven conclusively. bez nanošenja bilo kakve blisters . As this site is about Bell's Palsy. ogromna većina pučanstva je bio izložen na njega. Most people are exposed during childhood. rather than herpes. Izloženost HSV-1 je zajednička. Kissing between relatives is the most frequent source of exposure. To je normalna funkcija. . Većina ljudi su izloženi tijekom djetinjstva. It then enters a dormant state. Kada latentna virus reaktivira na ličnog živca imunološki sustav počinje proizvoditi antitijela. Ako mjesto upala je u fallopian kanala (gore opisano). There are several triggers that can cause the dormant virus to reactivate. Impaired immunity.zaključak. To onda ulazi u uspavanom stanju. the muscles become temporarily weakened or paralyzed. itd. tako da možemo oporaviti od bolesti i ozljeda. sa prebivalištem na živčano tkivo. utensils. or the inflammation within the canal exerts pressure on the nerve. Unable to receive signals to contract and relax. but it may be possible that the virus is also spread while sharing towels. a vast majority of the population has been exposed to it. Rezultat je da je živac je stisnut unutar svoje koščate cijev. Aktivira za reaktivaciju virusa prije početka Bell paralize nisu dokazali uvjerljivo. Postoji nekoliko alergene koji mogu uzrokovati uspavani virus ponovno aktivirati.blisters pojavljuju zapravo samo 15% vremena. causing an inflammation. If the location of the inflammation is within the fallopian canal (described above) there is no room for the swelling to expand. we will not address issues concerning herpes outbreaks where the reactivated virus sheds to the skin. but the virus often runs its course without causing any blisters . HSV-1 je zarazan za kratko vrijeme nakon inkubacije. whether temporary (stress. HSV-1 is infectious for a short time following the incubation period.

potential triggers appear to be related to conditions that affect the immune system. chronic disease. Simptomi su toliko nalik da dijagnoza Ramsey Hunt sindrom se lako može propustiti. Unlike Bells palsy.) or long-term (autoimmune syndromes. and localized tenderness. fizičke traume. As with the herpes virus. Postoji . minor illness. The first symptom is usually severe pain. To je varicella zoster virus (VZV). The symptoms are so alike that a diagnosis of Ramsey Hunt syndrome can easily be missed. Oštećenje imunitet. gornjih dišnih infekcija. Incidencija Ramsey Hunt sindroma značajno raste nakon dobi od 50 godina. on ostaje u tijelu. koja je virus koji uzrokuje vodene kozice. Tu je istraživanje optuživao drugih virusa. headache. physical trauma. žive na živčano tkivo u uspavanom stanju na živac ganglija nakon početnog zaraznih fazi je prošlo. virus koji uzrokuje sindrom Ramsey-Hunt je uvjerljivo bio identificiran. rubeole i zaušnjaka. Ramsey-Hunt sindromu rezultate u simptome koji su u mnogim aspektima identična Bell's paralize. Like HSV-1. Unutarnja proces koji bi mogao uzrokovati živaca postati stisnut i rezultirati paralizom Zvona trenutno je mislio da će biti isti kao i gore opisano za herpes virus. uključujući i citomegalovirus. Za razliku od Zvona paraliza. VZV typically remains dormant for decades. etc.) snažno su ciljna najvjerojatnije aktivira. it remains in the body. etc. There may also be a fever. a soja Herpes virusa. i sl. upper respiratory infection. Kao i kod herpes virus. Younger patients with Ramsey-Hunt syndrome are often advised to be tested for autoimmune deficiencies. Kao i HSV-1. Mlađi bolesnici s Ramsey-Hunt sindromu često savjetuje da se testira za autoimune nedostatke. The incidence of Ramsey Hunt syndrome increases significantly after age 50. manje bolesti. It is varicella zoster virus (VZV). in the etiology of Bell's palsy. residing on nerve tissue in a dormant state on nerve ganglia after the initial infectious stage has passed. Prvi simptom je obično jake bolove. VZV obično ostaje uspavan za desetljeća. Kada VSV virus aktiviran uslijed erupcije (plikovi) poznati su kao šindrom. u etiologiji Bell's paralize. Ramsey-Hunt syndrome results in symptoms that are in many respects identical to Bell's palsy. When the VSV virus is reactivated the resulting eruptions (blisters) are known as shingles. rubella and mumps. potencijal aktivira se čini da se odnose na uvjete koji utječu na imunološki sustav. including cytomegalovirus. kronične bolesti. da li privremeno (stres. Ramsey Hunt sindrom je sličan Bell's paralize. the virus that causes Ramsey-Hunt syndrome has been conclusively identified. Epstein-Barr. OTHER VIRAL LINKS Druge virusne LINKOVI There has been research implicating other viruses.) are strongly targeted as the most likely triggers. RAMSEY HUNT SYNDROME RAMSEY LOV SINDROM Ramsey Hunt syndrome is similar to Bell's palsy. itd. which is the virus that causes chicken pox.lack of sleep. and is a strain of the Herpes virus. The internal process that would cause the nerve to become compressed and result in Bells palsy is currently thought to be the same as described above for the Herpes virus. nedostatak sna.) ili dugoročno (autoimuni sindromi. Epstein-Barr.

svibanj također biti groznica, glavobolja, a lokaliziran nježnost. Blisters typically begin to emerge 1.5 to 3 days after the onset of these symptoms, although they may emerge with no prior symptoms. Blisters obično počinju rađati 1,5 do 3 dana nakon početka tih simptoma, iako oni svibanj pojaviti bez prethodne simptoma. Symptoms of Ramsey Hunt Syndrome Simptomi Ramsey Hunt sindrom In addition to the "classic" symptoms of Bells palsy, Ramsey Hunt syndrome is associated with some additional symptoms that help differentiate it. Uz "klasični" simptome Zvona paralizom, Ramsey Hunt sindrom je povezan s neke dodatne simptome koji bi ga razlikovati. Knowledge of these symptoms is key to an early diagnosis, and should be brought to a doctor's attention during the first visit, or when any of these symptoms become apparent. Poznavanje tih simptoma je ključ za ranu dijagnozu, a treba dovesti do liječnika pozornost tijekom prvog posjeta, ili kada bilo koji od ovih simptoma postati vidljiva. 1. 1. Pain: Bell's palsy patients may complain of pain (often in or behind the ear) which can be acute. Pain: Bell's paraliza bolesnici mogu žaliti na bol (često u ili iza uha) koja može biti akutna. However, it will tend to fade within a week or two. Međutim, to će teže gubiti u roku od tjedan ili dva. The pain associated with Ramsey Hunt syndrome is often more severe, and more likely to be felt inside the ear. Bol povezana s sindrom Ramsey Hunt je često sve teže, a više vjerojatno da će biti osjetio u uho. It may start before muscle weakness is apparent, and may last for weeks or months - sometimes longer. Ona može početi prije nego što mišićnu slabost je očita, a može trajati tjednima ili mjesecima - ponekad i duže. Medications such as Neurontin can ease the post-herpatic pain of Ramsey Hunt syndrome. Lijekovi kao što su Gabalept može olakšati post-herpatic bol Ramsey Hunt sindromu. 2. 2. Vertigo: Dizziness is occasionally reported by Bells palsy patients, but is often associated with Ramsey Hunt syndrome. Vertigo: Vrtoglavica povremeno je izvijestila Zvona paralizom bolesnika, ali je često povezana s Ramsey Hunt sindromu. It can be more severe, and longer lasting. To može biti teža, i trajnije. 3. 3. Hearing loss: Unlike Bell's palsy, Ramsey Hunt syndrome can also affect the auditory nerve (CN-VIII), resulting in hearing deficit. Gubitak sluha: Za razliku od Bell's paraliza, Ramsey Hunt sindromu također mogu utjecati na slušni živac (CNVIII), što je rezultiralo sluha deficita. This should not occur with Bells palsy, and is an important clue to the diagnosing physician. To ne bi trebalo dogoditi s Zvona paralizom, te je važan trag za dijagnosticiranje liječnika. In some cases hearing loss will continue after facial muscle function returns. U nekim slučajevima gubitka sluha će se nastaviti nakon lica, vraća mišićnu funkciju. 4. 4. Blisters: The primary symptom that makes a diagnosis of Ramsey Hunt syndrome likely is the appearance of blisters (known as shingles, or herpes zoster) in the ear. Blisters: primarni simptom koji čini dijagnoza Ramsey Hunt sindrom je vjerojatno da je pojava mjehura (poznate kao crvenilo, ili herpes zoster) u uho. The blisters can appear prior to, concurrent to, or after the onset of

facial paralysis. Blisters se mogu pojaviti prije, istodobno ili nakon početka paralize lica. They can be expected to last 2 - 5 weeks, and can be quite painful. Mogu se očekivati da traje 2 - 5 tjedan, a može biti prilično bolno. The pain can continue after the blisters have disappeared. Bol može nastaviti nakon blisters nestala. Blisters are often the only clearly visible symptom that identifies Ramsay Hunt. Blisters su često jedini vidljiv simptom koji identificira Ramsay Hunt. Unfortunately, they may not be evident during the diagnostic examination. Nažalost, oni svibanj ne biti vidljiv tijekom dijagnostičke obrade. They can be present, but too deep within the ear to be visible. Oni mogu biti prisutni, ali previše duboko u uho da se vide. Or they can be too small to be seen. Ili oni mogu biti premali da se vidi. In some cases they may not appear until a week or more after the onset of muscle weakness. U nekim slučajevima možda se neće pojaviti sve do tjedan dana ili više nakon što je napad slabosti mišića. At times they do not appear in the ear at all, but may be present in the mouth or throat. S vremena na vrijeme oni ne pojavljuju u uho na sve, ali može biti prisutan u ustima ili grlu. It is also possible for the virus to reactivate without blisters at all. Također je moguće da virus ponovno aktivirati bez mjehurića na sve. 5. 5. Swollen and tender lymph nodes near the affected area. Natečene i osjetljivije limfne čvorove u blizini zahvaćena područja. While Bell's palsy is not contagious, shingles blisters are infectious. Iako Bell je paraliza nije zarazna, crvenilo blisters su zarazne. Contact with an open blister by someone who has never had chickenpox can result in transmission of the virus. Kontakt s otvorenim žulj od strane nekoga tko nikada nije imala vodene kozice može rezultirati u prijenosu virusa. The result will be chickenpox, not shingles or facial paralysis. Rezultat će biti chickenpox, ne šindre ili paralize lica. ** If you've been diagnosed with Bell's palsy, but later see blisters that may be shingles, its important that you notify your health care professional. ** Ako ste bili s dijagnozom Bell's paralizom, ali kasnije vide mjehurići koji mogu biti šindre, važno je da obavijestite vašeg zdravstvenog radnika. ** ** HIV / AIDS HIV / AIDS-a HIV can cause facial paralysis and increases the chance of developing Ramsey Hunt syndrome, as well as Bell's palsy. HIV može uzrokovati paralizu lica i povećava šanse za razvijanje Ramsey Hunt sindrom, kao i Bell's paralize. In the early stage of HIV, paralysis can be directly due to the viral infection. U ranoj fazi HIV-a, paraliza može se izravno zbog virusne infekcije. In later stages paralysis is more likely to be associated with the opportunistic infections or tumors associated with severe immune deficiency. U kasnijim fazama paraliza je više vjerojatno da će biti povezan s oportunističkih infekcija ili tumora povezanih s teškim nedostatka imuniteta. Herpes zoster has been confirmed to be associated with suppressed immune systems. Herpes zoster je potvrđeno da je povezan s potisnutim imuni sustavi. BACTERIAL TRIGGERS... BAKTERIJE Okidači ...

Lyme disease can cause facial paralysis and the same symptoms as Bells palsy. Lyme bolest može uzrokovati paralizu lica i iste simptome kao Bells paralizom. Bacteria enter the body through the skin at the site of the tick bite. Bakterije ulaze u tijelo kroz kožu na mjestu uboda krpelja. Typical early symptoms of Lyme disease are a red ring around the site of the bite and flu-like symptoms. Tipični rani simptomi bolesti Lyme su crveni prsten oko mjesta ugriza i gripe poput simptoma. Unfortunately these symptoms do not always appear. Nažalost, ovi simptomi ne moraju uvijek pojavljuju. The early symptoms will pass, but administration of an antibiotic as early as possible is important to avoid serious problems later. Rani simptomi će proći, ali uprava antibiotika što je ranije moguće je važno kako biste izbjegli ozbiljne probleme kasnije. Without an antibiotic the bacteria can spread throughout the body, causing arthritis, heart disease, and nervous system disorders such as facial paralysis. Bez antibiotika bakterija može proširiti po cijelom tijelu, uzrokujući artritis, bolesti srca, živčanog sustava i poremećaja kao što paralize lica. Otitis Media - Bacteria from some acute or chronic middle ear infections can invade the canal around the nerve through small portals. Otitis media - Bakterije iz neke akutne ili hronične infekcije srednjeg uha mogu upasti kanal oko živac kroz male portalima. As with viruses, the presence of bacteria can evoke an inflammatory response, and compress the nerve. Kao i kod virusa, prisustvo bakterija mogu izazvati upalne reakcije, a oblog živaca. BILATERAL ... BILATERALNI ... Bell's palsy and Ramsey Hunt syndrome can be bilateral, but it's extremely rare. Bell's paraliza i Ramsey Hunt sindrom može biti bilateralna, ali to je iznimno rijetko. Mononucleosis, the flu, Guillain - Barre Syndrome, leukemia, lyme disease, sarcoidosis and Heerdfort's Syndrome are among the potential triggers of bilateral palsy. Mononukleozu, gripu, Guillain - Barre sindromom, leukemije, Lyme bolest, sarkoidoza i Heerdfort sindrom se među potencijalnim aktivira bilateralnih paralizom. MELKERSSON-ROSENTHAL SYNDROME MELKERSSON-Rosenthal SINDROM Melkersson-Rosenthal syndrome can result in unilateral or bilateral palsy. Melkersson-Rosenthal sindrom može dovesti u unilateralna ili bilateralna paraliza. The palsy will tend to be recurrent, to such an extent that it's sometimes described as intermittant or bilateral. Paraliza imaju tendenciju da će biti periodičan, do te mjere da ga je ponekad opisan kao intermittant ili obostrano. Recurrences don't follow any pattern - each recurrence can be on the same side, alternating side, or bilateral. Recidivi ne slijedi bilo koji uzorak - svaka ponavljanje može biti na istoj strani, izmjenjujući strane, ili obostrano. Diagnosis of this syndrome can easily be missed, as the obvious symptoms may look like Bells palsy. Dijagnoza ovog sindroma se lako može propustiti, kao očiti simptomi mogu izgledati Bells paralizom. However, unlike Melkersson-Rosenthal syndrome Bell's palsy recurrences tend to be separated by wide timespans. Međutim, za razliku od Melkersson-Rosenthal sindromom Bell's paraliza recidiva

Ostali uzroci . Psihološki. Također ćete naći da oni imaju malo ili nimalo razumijevanja vaše fizičke nelagode. Lupus. Početak paralize je iznenadni s Zvona paralizom i Ramsey Hunt sindrom.. You will also find that they have little or no understanding of your physical discomfort. Lupus. Friends. although it can take as long as 2 weeks. nerijetko uzrok paralize lica. Dijabetes i štitnjače uvjetima su također povezani s paraliza facijalisa. facial paralysis can be devastating. iako to može trajati i do 2 tjedna. infrequently. Patients with recurrences. Facial and surgical wounds. osobito u slučajevima koji se protežu na duži period. OTHER CAUSES . G E E Y N E . također bi trebali biti ponovno ocijenjena kao mjera predostrožnosti. and the location of the damage. Njega lica i kirurške rane. Sjogrens sindrom i kongenitalni defekti mogu. Ako paralize razvija polako. should also be reevaluated as a precautionary measure. The onset of paralysis is sudden with Bells palsy and Ramsey Hunt syndrome. or where residuals are significant. Postoje mnoge fizičke simptome povezane s paralize lica. but the effects will differ between individuals.. cista i tumora može dovesti do paralize lica. Bell's palsy symptoms typically peak within a few days. family and doctors often have no true concept of how deeply the patient's sense of self and self-esteem is affected. temporal bone fractures. cause facial paralysis. There are many physical symptoms associated with facial paralysis. particularly if within close time frames. Prijatelji. If paralysis develops slowly. They can vary in accordance with the degree of nerve damage. difficulty and frustration as you struggle to do seemingly simple things that they take for granted. ozljede moždanog debla. akustički neurinoma. osobito ako se zatvoriti u roku od vremenskih okvira. Ramsey Hunt simptomi sindroma će vrhunac u roku od 3 tjedna. Diabetes and thyroid conditions are also associated with facial palsy.. Sjogrens syndrome and congenital defects can. cysts and tumors can result in facial palsy. testove za drugi uzroci paralize mora biti učinjeno. ili kada ostataka su značajne. particularly in cases that extend for a long period. Bell's paraliza simptomi obično vrhunac u roku od nekoliko dana. Oni mogu varirati u skladu sa stupnjem oštećenja živaca.. Psychologically. tests for other causes of the palsy must be done. težine i frustracija kao što borba učiniti naizgled jednostavne stvari koje oni uzimaju zdravo za gotovo. iako se simptomi mogu pogoršati tijekom ranih dana. paralize lica mogu biti razorne. brain stem injuries. Ramsey Hunt syndrome symptoms will peak within 3 weeks. trauma due to a blunt force. although symptoms can worsen during the early days. temporalne lomova kostiju. i mjesto oštećenja. ali efekti će se razlikovati između pojedinaca. acoustic neuromas. obitelj i liječnici često nemaju pravi koncept kako duboko pacijenta osjećaj o sebi i samopoštovanje je zahvaćena.imaju tendenciju da se odvojeni širokom timespans. Bolesnici s recidivima. traume zbog tupe sile.

R E L E A R T A E L D O P K Ć O E N P I O T V O E Z A N E M E u y s e c lc e l o w s e u a r k e n e d s i s f f o i r c u p l a t r a o lr y s i im s p o .

S s ls a i b o l s e t O m k io š iz ć a a t v ia lr ia n p j a e r a t le iš z k a o i F l o i r e n h e e m a o d g u w ć r e i n k L la e c s k d o if s a t p e .

p a e r a s r N Č e e d lo o s t b a o t r a e k n s e u s z te a j u E x c O e v s e s r i a v le l t d e r a o r o i p n y g a P p r p e e t a j r e a r n a c n e o U s k u .

u z p e n ij e d r o B o r p o y w id z r g o lo e p d B r I o m w p o k s u s n ij b a lt e i o r T e d a ir f s f if c a u i l t t to o c b o la it n k c .

o N r e n m e o a g u S ć u e z e i ln ie tk e a š p k u o t tr r o e ž p n e i r c e a N L o s w e r r u e n y s e l N i o d s d p r o k o r p e ć D e o n j .

N i o s k e a p ia s k c p o n g s n tu a t n o ts lt y s S te u n f s f i e t d i v N i o t s y jt e o s l ti a g lh n t o O p s u j n e jt e l n j a i v o D s it .

f f n ia c u s lv tj y e t s l p o e a k iA n D g D I P T o I tO e N š A k L o ć S e Y M g P o T v O o M r S e ć W iI T H D iD f O f D iA c T u N lI t y S I e M a P tT .

iO n M g I a S n d R d A r M iS n E k Y i n H g U N P T o tS e Y š N k D o R ć O e M E j e R d A e M S iE Y p iL jO e V S S I e N n D s R iO tM i v iH te y a r .

ti o n g s o d u e n f d i c ( i h t y p R e o r č a i c š u t s e i s d ) e f O i s c ji e t t l jS ie v o e s r te n p a i z n v u T k e š ( k h e y p b e o r l a i c .

u s L io s n ) g l E a x s c t e i s n s g o p r a i r n e d D u c g e o d t r s a a j la in v a b to il o n V V e ir š t a i k g o i lV ir t s o m g a l n a jv e i .

n c a s a B l i v s a t c e ir js a i n F a e c a ir a lo r s w o e t lh le ir n g a r O e ta is c a B n l ji e s t le ir c s a u D u ih m o i n i il .

s i h e d d r u o g r i m d ip s o td o r r u tč e j d i m ta a s tN e a u S s m e a n jM e u n č a n i in la i i s k r i v l j e n o k u s .

P a i n i n o r n e a r t h e e a r B o l u i l i u b l i z i n i u h a D .

r o o l i n g S l i n j e n j e R E S I D U A L E F F E C T S Z A O S T A L I H U Č I N C .

I E y e a p p e a r s s m a l l e r E y e p o j a v l j u j e m a n j e B l i n k r .

e m a i n s i n c o m p l e t e o r i n f r e q u e n t B l i n k o s t a j e n e p o t p u .

n a i l i r i j e d a k T e a r i n g a b n o r m a l i t i e s K i d a n j e a b n o r m .

a l n o s t i A s y m m e t r i c a l s m i l e A s i m e t r i č n e o s m i j e h M o u .

t h p u l l s u p a n d o u t w a r d U s t a v u č e n j e g o r e i v a n S i n .

u s p r o b l e m s P r o b l e m e s a s i n u s i m a N o s e r u n s d u r i n g p .

h y s i c a l e x e r t i o n N o s p r o m e t u j e z a v r i j e m e f i z i č k i h n .

a p o r a P o s t p a r a l y t i c h e m i f a c i a l s p a s m P o s t p a r a l i t i .

č k i h e m i f a c i a l g r č H y p e r t o n i c m u s c l e s H i p e r t o n i č n e .

m i š i ć e C o c o n t r a c t i n g m u s c l e s C o u g o v o r n i m i š i ć e S .

y n k i n e s i s ( o r a l / o c u l a r w e l l k n o w n . b u t c a n a f f e c t a n .

y m u s c l e g r o u p ) S y n k i n e s i s ( u s m e n i / o č n i p o z n a t a . a .

l i m o ž e u t j e c a t i n a b i l o m i š i ć n e s k u p i n e ) S w e a t i n g .

w h i l e e a t i n g o r d u r i n g p h y s i c a l e x e r t i o n Z n o j e n j e d o .

k j e d e i l i z a v r i j e m e f i z i č k i h n a p o r a M u s c l e s b e c o m .

o r d u r i n g m i n o r i l l n e s s M .e m o r e f l a c c i d w h e n t i r e d .

i l i t i j e k o m m a .i š i ć i p o s t a j u o p u š t e n k a d a j e u m o r n a .

n j e b o l e s t i M u s c l e s s t i f f e n w h e n e x p o s e d t o c o l d . w .

h e n t i r e d . o r d u r i n g i l l n e s s M i š i ć i p o j a č a t i k a d a j e .

i z l o ž e n a n a h l a d n o . i l i t i j e k o m b o l e . k a d j e u m o r a n .

RESIDUAL EFFECTS ZAOSTALIH UČINCI Residuals may be due to one. uzimanje nekih različitim stazama nego što je uslijedila prije Bells paralizom. the mouth pulling up. a sore or swollen cheek. temporary facial numbness or pain can result when CN-V is irritated. When the damage is minor. or the sense of taste may return without any awareness of the change. živca. ili hit povremeno platoa. Osjet okusa može biti neparan kao senzacija vraća. Početni traume živca može biti manje i privremene. Reziduala svibanj biti zbog jednog ili kombinacije više čimbenika. što je dodatno opisano u sljedećem odjeljku. Na primjer. or a combination of several factors. in others it will be eyelids first and mouth last. Bolovi u područjima počinje se "probuditi" se mogu dogoditi. Rezultat je "prešao ožičenje" i synkinesis. živaca. This means they tend to be overactive. With more extensive damage. and rapid. usta vuče gore. Iako oštećenja koja uzrokuje paralizu je specifičan za 7. After paralysis facial muscles have a tendancy to become hypertonic. S više opsežnog oštećenja. mišića lica nedostatka vretena. Bez tih . other nerves may be temporarily irritated. U više povrati. taking some different paths than it had followed before Bells palsy. For some people the mouth may move before the ability to blink returns. Mišićna vretena osjećaj kada mišić u ugovoreno stanje. or hit occassional plateaus. Za neke ljude usta može premjestiti prije nego sposobnost da trepere vraća. and nerves can send the appropriate signal to the muscle telling it to relax. Et cetera. growing into passageways formerly occupied by the 7th nerve. and deepened creases. Nakon što je paraliza mišića lica imaju tendenciju da postanu hipertonične. i produbiti nabora. rapid. In longer recoveries. Without these spindles.s t i Although the damage that causes the paralysis is specific to the 7th nerve. and the muscles remain in a state of tension. u drugima to će biti prvi očni kapci i usta posljednji. Also. other cranial nerves may try to take over for the 7th nerve. ili ne može. Muscle spindles sense when a muscle is in a contracted state. facial muscles lack spindles. To znači da oni imaju tendenciju da se pretjerano. Unlike skeletal muscles. Pain in areas starting to "wake up" may occur. ili osjetilo okusa se može vratiti bez svijesti o promjeni. oporavak je vjerojatno da će biti bitno potpuni. or may not. Twitching may precede movement. Oporavak može biti postupno. The result is "crossed wiring" and synkinesis. For example. or significant and long lasting. which is further described in the next section. živaca. Recovery is not consistent among patients. Recovery can be gradual. drugi kranijalni živci mogu pokušati uzeti više za 7. Et cetera. The sense of taste can be odd as the sensation returns. other factors begin to effect recovery. ugovorni kada oni bi trebali biti u mirovanju. contracting when they should be at rest. Tipični znakovi su squinty oka. privremeni lica ukočenost ili bol može rezultirati kada CN-V je uzrujano. živca može regenerirati nepravilno. 7. Initial trauma to the nerve can be minor and temporary. but it doesn't always. Oporavak nije dosljedna kod pacijenata. recovery is likely to be essentially complete. Grčenje može prethoditi pokret. there is no awareness of the contraction. brzo. bolovima ili natečen obraze. drugi živci mogu biti privremeno razdražen. Također. ali to ne uvijek. the 7th nerve can regenerate incorrectly. i živci mogu poslati odgovarajući signal mišića se reći da se opustite. Typical signs are a squinty eye. i brzo. Za razliku od skeletnih mišića. raste u prolazima ranije zauzeli 7. i drugi čimbenici počinju učinak oporavak. Kad je štetu maloljetnika. odnosno značajan i dugotrajan.

Na primjer. koje mogu imati naučili neprirodne obrasce dok mišići su pomažući neradnoj mišiće. itd. Dok su mišići paralizirani. piti i razgovarati. Obje su također mogu utjecati na "dobre" strane. The effects of both may remain after nerve function returns. Bell's palsy is a diagnosis of exclusion. as well as you can. to je prirodno pokušati jesti. pitanja će biti pitan. For example. or rule out conditions which are known to be linked to facial paralysis. so the range of motion becomes limited. etc. Naučene zloupotrebe i zapušteno u mišićima također mogu utjecati i izgled i pokretljivost. After taking a history and carefully observing the symptoms. blisters in the ear or mouth.. THE DIAGNOSIS . kao i možete. Tijekom prvog posjeta liječniku. Bells palsy is the diagnosis.. These procedures will help the doctor determine the cause of the facial weakness. tako da amplituda pokreta postaje ograničen. A muscle that can not fully relax also can not fully contract. a testovi svibanj biti naređeno. questions will be asked. tests that may be ordered include various blood tests. During the first visit to a doctor. New habits may be learned while you're compensating for the nonworking muscles. Learned misuse and disuse of the muscles also can effect both appearance and mobility.. ili isključiti uvjete za koje se zna da su povezani s paralize lica.vretena. even when therapy is started years after the initial paralysis. Ili ste svibanj se navikli na nadoknadu bez upotrebe lijeni mišića (naučio nekorištenja). When no underlying cause is found. Ti postupci će pomoći liječnik utvrdio uzrok lica slabosti. Nakon uzimanja povijesti i pažljivo promatranje . Or you may become accustomed to compensating without using the lazy muscles (learned disuse). MRI. Zvona paraliza je dijagnoza. vrtoglavica ili smanjen sluh na zahvaćene strane mogu predložiti dijagnostiku Ramsey Hunt sindromu. Vi inadvertantly može pozvati na neprimjeren mišiće udružiti snage i zajedno rade kako bi ostvarili pokreta koji se ne događa na vlastitu (naučili zloupotrebe).. drink and speak. and tests may be ordered. Polako napreduje paraliza.. Physical therapy can minimize asymmetrical appearance and improve mobility. čak i kada je počeo terapiju godina nakon početne paralize. slabost u drugim područjima od lica. Both can also effect the "good" side. Fizikalna terapija može smanjiti asimetričan izgled i poboljšati pokretljivost.. or CAT scan. Slowly progressing paralysis. an enlarged parotid gland or paralysis that spares the eye and brow are also among the symptoms may indicate the presence of an underlying condition requiring additional medical attention. While the muscles are paralysed. Učinci oboje mogu ostati nakon živčane funkcije vraća. a mišići ostaju u stanju napetosti. Mišić koji nije u potpunosti mogu opustiti i ne može u potpunosti ugovor. dizziness or reduced hearing on the affected side may suggest a diagnosis of Ramsey Hunt syndrome. which may have learned unnatural patterns while its muscles were assisting the nonworking muscles. Bell's paraliza je dijagnoza isključenja. weakness in areas other than the face. ne postoji svijest o kontrakcije. DIJAGNOSTIKA . plikovi u uho ili usta. it's natural to try to eat. Kada nema temeljni uzrok je pronađen. You may inadvertantly call on inappropriate muscles to join forces and work together to accomplish movements that aren't happening on their own (learned misuse). Nove navike mogu biti naučeni dok ste kompenzira neradnoj mišiće. proširene parotidnu žlijezda ili paraliza koja štedi oči i obrve također su među simptomi mogu ukazivati na prisutnost temeljni uvjet zahtijeva dodatnu liječničku pomoć.

when your body tells you it needs a break. Take extra care to keep your eye moist while working on a computer. These tests shouldn't be a cause for concern.simptome. Prvi prioritet u liječenju Bell's paraliza ili bilo koji oblik paralize lica je eliminirati izvor oštećenja živaca što je brže moguće. Tijelo je imao ozljede. Ako se odlučite za korištenje lijekova koji mogu pomoći osloboditi kompresije (prednizon i antivirusnih lijekova). ili MAČKA skeniranja. They will either add conviction to a diagnosis of Bell's palsy. Rest is important. Food particles can lodge between the gum and cheek. indulge it if you have that option.. Nosite naočale sa zatamnjenim lećama.kada je vaše tijelo vam govori da treba razbiti. and many people look no further for help than to a neurologist. oštećenje živca također mogu povećati. te će liječiti najučinkovitije s dovoljno odmoriti za održavanje čvrstoće i otpornosti na vršnim su vrijednostima. Pacijenti svibanj biti svjesni da je stanje također spada u područje otolaryngology. Manja kompresija za kratko vrijeme može dovesti do blage i privremene oštećenja. oni bi trebao biti pokrenut što je brže moguće. Prednisone mogu biti propisani kasnije ako se pojavi upala nije nestala. If you choose to work or exercise immediately after onset. Oni su ili će dodati uvjerenje da dijagnozu Bell's paraliza. Čestice hrane mogu podnijeti između desni i obraza. to upuštati ako imate tu mogućnost.. Minor compression for a short time period can result in mild and temporary damage. or provide the physician with the information needed to proceed in another direction.. If you decide to use medications that may help relieve the compression (Prednisone and antivirals). ili osigurati liječnika s potrebne informacije nastaviti u drugom smjeru. and will heal most efficiently with enough rest to maintain strength and immunity at peak levels. MR. they should be started as quickly as possible. tako da se dodatne korake za održavanje oralne higijene. Wear eyeglasses with tinted lenses. Kako vrijeme prolazi sa stalnim ili povećanje kompresije. Paralize lica je posljedica oštećenja živaca. ili sunčane naočale (vidi oka briga za dodatne važne informacije). i mnogi ljudi ne gledati dalje za pomoć.. or sunglasses (see eye care for additional important information). To je normalno da se osjećaju više umoran nego što je uobičajeno za vrijeme oporavka. Odmor je važan. Ovi testovi ne bi trebao biti razlog za zabrinutost. te da (roditelja) općenito su vrlo obrazovan u dijagnostici i liječenju. The "window of opportunity" for starting these medications is thought to be 7 days from the onset of Bell's palsy. It's normal to feel more tired than is usual during recovery. damage to the nerve can also increase. so take extra steps to maintain oral hygiene. Poduzeti dodatne njege kako bi vaše oči vlažne dok radite na računalu. As time goes on with constant or increasing compression. Patients may be unaware that the condition also falls into the realm of otolaryngology. biti pametan o tome . Čak i pod normalnim okolnostima ljudi imaju . The first priority in treating Bell's palsy or any type of facial paralysis is to eliminate the source of damage to the nerve as quickly as possible. Općenito . "Prozor mogućnosti" za početak ovih lijekova je mislio da se od 7 dana od početka Bell's paralize. be smart about it . and that (ENTs) are generally quite knowledgeable in diagnostics and treatment. Facial paralysis is a result of nerve damage. testove koji se može odrediti uključuju različite krvne pretrage. nego da neurolog. Prednisone may be prescribed later if it appears the inflammation has not subsided. Ako se odlučite za rad ili vježbe odmah nakon početka. The body has had an injury. Even under normal circumstances people tend to blink less frequently while at a computer. IN GENERAL .

ako imate povijest bilo unutarnjeg ili srednjeg uha problema ili su imali operaciju u uho. pitati za to. In a pinch. Massage or tapping can provide gentle stimulation without risk. For pain or discomfort. Doctors are not all aware that significant pain can be part of the ordeal. If sounds appear painfully loud. Do živac počinje poslati signal u mišiće. easy and portable help with the soreness. 2nd Edition" for documentation. If you need medication. ili dugotrajan bol je više dosljedno povezana s Ramsey Hunt sindrom. refer him to the recently published "The Facial Nerve. Za razliku od skeletnih mišića. ordinary rice in a sock can be heated in a microwave. facial muscles do not immediately start to atrophy. u dijelu s starinski grijanje jastučići. Teške. moist heat can help. neke teme živca može biti funkcionalna. If the doctor doubts the pain is real. ga uputiti na nedavno objavljenu "facijalnog živca. you can inadvertently signal the wrong muscles to jump in and help. Postoji . to može biti više problema. For a dry. 2. Odmah vježbanje se ne preporuča. They can result in asymmetrical and synkinetic types of motion. An earplug can help. tako da svibanj vam je potrebno objasniti da je to simptom povezan s Bells paralizom. a na računalo. As time goes on. Earplug može pomoći. Severe. or long lasting pain is more consistently associated with Ramsey Hunt Syndrome. U slučaju krajnje nužde. For a treat. Forcing movement before seeing signs that the nerve is starting to transmit signals again may create long-term problems. izdanje" za dokumentaciju. There are gel packs and thera-bead packs that can be heated in a microwave for fast. although if you have a history of any inner or middle ear problems or have had surgery in the ear. mišića lica ne odmah početi atrofije. Prisiljavanje pokreta prije vidim znakove da je živac počinje odašiljati signal opet može stvoriti dugoročne probleme. provjerite sa svojim liječnikom prije korištenja earplug. some nerve threads may be functional. pokušati biti strpljiv. te neprimjereno obrazaca pokreta može postati automatski. i podsjetiti da je u vrijeme kretanja će se vratiti. and remind yourself that in time movement will return. When you try to force movement under these circumstances. Čak i dok se mišići flacidan. check with your doctor before using an earplug. jednostavan i prenosiv pomoć bol. Masaža ili odvajanje mogu dati nježan stimulacija bez rizika. don't hesitate to ask people to speak softly. try to be patient. the muscles simply cannot move. Za liječenje. Držite oči kapi ruci. Exaggerated perception of volume isn't a symptom that people are likely to be aware of. Kada pokušate snagu pokreta pod tim okolnostima. Keep eye drops handy. iako. i zapamtite da ručno treptaj vašeg oka s leđa kažiprst. Immediate exercising is not recommended. Za bol ili nelagodu. Postoji gel paketi i Thera-kuglica paketa koji se mogu zagrijati u mikrovalnoj pećnici na brz. this can be more of a problem. Unlike skeletal muscles. Kako vrijeme prolazi. Liječnici nisu svi svjesni da je značajan bol može biti dio iskušenje. Ako liječnik sumnja da je bol je stvarna. Even while the muscles appear flaccid. and remember to manually blink your eye with the back of the index finger. Instead of pushing it in the early days.tendenciju da trepere rjeđe. non-blinking eye. these inappropriate movement patterns can become automatic. ask for it. so you may need to explain that it's a symptom associated with Bells Palsy. vi nehotice može signalizirati krivo mišiće skočiti i pomoći. Umjesto da ga gura u ranim danima. in the section with old fashioned heating pads. vlažne topline može pomoći. obične riže u čarapa može se zagrijavati u mikrovalnoj. try an herbal heating pack. Ako se zvukovi pojavljuju bolno glasno. pokušajte biljni paket za grijanje. There are several medications that provide relief including Neurontin. Ako su vam potrebni lijekovi. Until the nerve starts to send a signal to the muscles. Oni mogu dovesti do asimetričnog i synkinetic vrste kretanja. mišići se jednostavno ne može pomaknuti. Pretjerano percepcija volumena nije simptom da su ljudi vjerojatno da će biti svjesni. They can usually be found in drugstores and pharmacies. Za suhu. ne trepćući očima. Oni se obično može naći u ljekarnama i ljekarnama. ne ustručavajte se pitati ljude da govore tiho.

Interactions with other drugs are nearly non-existent. a možda i učinkovite u poboljšanju lica funkcionalne ishode u bolesnika s Bell's paralize. Regarding decompression surgery : Što se tiče dekompresija kirurgija: "The risk of bias in all studies describing facial outcomes in surgically treated Bell's palsy patients was too high to support evidence-based conclusions. dizziness and nausea. U studiji koju je objavio Standardi kvalitete Pododbora za American Academy of Neurology (svibanj 2001). However. "aciklovir (u kombinaciji s prednizon) je sigurno. izvijestili su iz kirurške facijalisa dekompresije." Results show significantly better outcomes with steroids.Medication and Vitamins Dio 2 . nepristrane studije na raspolaganju je ograničen. and has relatively minimal adverse effects. To je relativno novi lijek za neuropatske i postherpetične bol.Lijekovi i Vitamini LIJEKOVE If the origin of the palsy is viral. Patrick Grogan and Gary Gronseth pooled the data of existing studies published from 1996 through 2000 regarding the effectiveness of steroids. Osim toga. both the virus and the inflammation are likely to run their . Their conclusions are: Njihovi zaključci su: 1. Zajednički nuspojave uključuju drowziness.Dijagnoza i Opće informacije Part 2 . Part 1 .nekoliko lijekova koji pružaju olakšanje. vrtoglavicu i mučninu. Common side effects include drowziness. unbiased studies available was limited." Na temelju ograničena dostupnim podacima. i dekompresija kirurgija u liječenju Bell's paralize. oni ne nađi prema bilo koji razlika u vremenski okvir za oporavak. 3. 2. Broj dobro kontrolirana. It's effective for the pain caused by shingles and Ramsay Hunt syndrome. Patrick Grogan i Gary Gronseth udružuje podatke iz postojećih studija objavljenih od 1996 do 2000 o djelotvornosti steroida. Interakcije s drugim lijekovima su gotovo nepostojeće. To je na snazi za bolove uzrokovane šindre i Ramsay Hunt sindrom. Jasno je da daljnjim istraživanjima potrebno je u potpunosti procijeniti potencijalnu korist od tih tretmana. anti-virals. Drs. drs. Međutim." Steroidi su "sigurna i vjerojatno učinkovite u poboljšanju lica funkcionalne ishode u bolesnika s Bell's paralize. i ima relativno minimalne nuspojave. Rezultati pokazuju znatno bolje rezultate s steroidi. It is clear that further research is necessary to fully assess the potential benefit of these treatments." The number of well controlled. and decompression surgery as treatment for Bell's palsy. Additionally." "Opasnost od pristranosti u svim studijima koji opisuju ishode lica u kirurški liječenih Bell paralize bolesnika bila je previsoka za potporu utemeljenih zaključaka. ozbiljnih komplikacija. they do not find any difference in the time frame for recovery. "acyclovir (combined with prednisone) is safe and possibly effective in improving facial functional outcomes in patients with Bell's palsy. uključujući Gabalept. Regarding the use of antivirals used in combination with steroids: Što se tiče upotrebe antivirusnih lijekova koji se koriste u kombinaciji s steroidi: Based on the limited data available. uključujući i trajno oštećenje sluha. In a study released by the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology (May 2001). 2." 3. Regarding the use of steroids: Što se tiče korištenja steroida: Steroids are "safe and probably effective in improving facial functional outcomes in patients with Bell's palsy. were reported from surgical facial nerve decompression. serious complications.Diagnosis and General Information Dio 1 . including permanent hearing loss. This is a relatively new drug for neuropathic and post-herpetic pain. 1. anti-virals.

Prednisone je sintetski hormon koji oponaša prirodne steroida kortizola. Cytokines work to "rev up" the immune system.natural course in a short period of time even without medication. Za Bell's paraliza. Za Ramsey Hunt sindrom. it can be started at any time blisters appear. Prednisone has approximately five times the potency of cortisol. kao što su virusi i bakterije. The number of quality studies published to date (non-biased with correct controls & methods) is limited. Među mnogim stvarima koje se događaju. može se pokrenuti u bilo koje vrijeme blisters pojavljuju. ne može se primijeniti u bolesnika s postojećim imunološki problemi u sustavu. In part. such as viruses and bacteria. and the inflammatory process is slowed and weakened. Prednisone djeluje kao anti-upalni prema njihovom utjecaju na imunološke stanice. Prednisone is a synthetic hormone that mimics a natural steroid called cortisol that the body produces. even if the 7-day period has passed... Jer Prednisone djela imuno-suppressant proces. Inflammation is an integral component of the body's response to an injury or illness. quickly reducing the inflammation compressing the nerve. As the immune system functions increase under stress. Among the many things that occur. Prednizon ZA BELL'S PARALIZOM . a upalni proces je usporen i oslabljena. a pod stresom. ako nema anti-virusni dobio odmah nakon paraliza. For Ramsey Hunt Syndrome. antitijela proizvedeni su i upale rezultate. zabranjivanje izlučivanje citokina. Citokini rad "rev up" imunološki sustav. it cannot be administered to patients with existing immune system problems. inhibiting the secretion of cytokines.. There is no firm proof that medication is beneficial for Bell's palsy. The result is that antibody production is suppressed. Upala je sastavni dio tijela odgovor na ozljede ili bolesti. U dijelu. Prednisone works as an anti-inflammatory by its effect on immune cells. čak i ako je 7-dana je prošlo. sedam dana je pregledan kao izvan granica. Nema firma dokaz da lijek je koristan za Bell's paralize. Pod stresom (ozljede ili bolesti) kortizola proizvodnja povećana četiri puta kao dio tijela je normalna reakcija na stres. Ako podrijetlo paraliza je virusna. which is an efficient. 20mg of Prednisone is roughly equal to the amount of cortisol the body normally produces in a day while under stress. The antibodies kill cells that the body interprets are foreign. Protutijela ubijaju stanice koje tijelo tumači su strani. if no anti-viral was given immediately after paralysis. Rezultat je da proizvodnju antitijela je potisnut. antibodies are produced and inflammation results. Under stress (injury or illness) cortisol production is increased fourfold as part of the body's normal reaction to the stress. koji se zove tijelo proizvodi.. The medications currently used for Bells palsy and Ramsey Hunt Syndrome are the same: an anti-viral and Prednisone. Because Prednisone works by an immuno-suppressant process. Vrlo je vjerojatno da će lijekovi biti djelotvorna samo ako je upravljao ubrzo nakon početka. tvari nazivaju citokini luče kao dio imunološkog sustava kao odgovor na stres. koji je učinkovit. oba virusa i upala su vjerojatno da će pokrenuti svoje prirodni tijek u kratkom vremenu i bez lijekova. On djeluje kao imunosuppressant. It is likely that medications will be effective only if administered shortly after onset. It acts as an immuno-suppressant. brzo djeluju anti-upalni agens. brzo smanjuje upalu sažimanje živaca. PREDNISONE FOR BELL'S PALSY. Lijekovi se trenutno koristi za Zvona paralizom i Ramsey Hunt sindrom su isti: anti-virusnih i Prednisone. Broj kvalitetnih studija objavljenih do sada (ne-pristran s ispravne kontrole i metode) je ograničena. . fast acting anti-inflammatory agent. Prednisone je otprilike pet puta potenciju kortizola. seven days is viewed as the outside limit. substances called cytokines are secreted as part of the immune system response to the stress. For Bell's palsy. 20mg od Prednisone je otprilike jednak iznosu od kortizola tijelo normalno proizvodi u dan. Kako funkcionira imunološki sustav povećati pod stresom.

Diabetes Dijabetes Heart Problems Problema sa srcem Recent Surgery Nedavna kirurgiju Pending Surgery Na čekanju kirurgiju Seizures Napadaji Some cancers Neke vrste raka Stomach or intestinal disorders Želudac ili crijevnih poremećaja Under-active thyroid Pod-aktivna štitnjača Pregnancy Trudnoća Nursing Njega Compromised immune system Oslabljenom imunološkom sustavu HIV HIV-om Medications that may interact or interfere with Prednisone Lijekovi koji mogu komunicirati ili ometati Prednisone Diuretics Diuretici Birth Control Pills Antibebi pilule Blood Thinners Zgrušavanja krvi NSAIDS NSAR Ibuprofen Ibuprofen Barbutuates Barbutuates Acetazolamide Acetazolamid Amphotericin B Amfotericin B Digoxin Digoksin Phenytoin Fenitoin Rifampin Rifampicin Rifabutin Rifabutin Adverse effects Nuspojave Side effects are sometimes associated with Prednisone. Neke uvjete koji mogu utjecati na odluku liječnika da propiše Prednisone . Učinke imaju tendenciju da se smanjiti kao što je smanjiti dozu. The effects tend to decrease as you reduce your dosage. i nestaju brzo kada prestati uzimati lijekove. Oni imaju tendenciju da se izravno odnose na iznos od Prednisone poduzeti. For facial paralysis. Za paralize lica. milk or antacid) Bolovi u trbuhu (uzimati lijekove uz obrok.. Nuspojave su ponekad povezane s Prednisone.Prednisone's rapid anti-inflammatory action makes it a worthwhile medication for most patients in spite of its effect on the immune system. Assuming there are no medical conditions that would negate the use of Prednisone. BEFORE TAKING PREDNISONE Prije uzimanja Prednisone Some conditions that may affect a doctor's decision to prescribe Prednisone. može se koristiti djeca i odrasli. and how long it's taken. mlijeko ili antacid) High blood pressure (restrict salt usage) Visoki krvni tlak (ograničiti sol korištenje) Increased appetite & weight gain Povećan apetit i debljanje Acne Acne Sweating Znojenje Insomnia (take the medication in the morning if possible) Insomnia (uzeti lijek u jutro. običaj je kratkom roku.. and disappear rapidly when you stop taking the medication. usage is short term... Prednisone brz protuupalno djelovanje čini vrijednim lijek za većinu bolesnika usprkos njegov utjecaj na imunološki sustav. They tend to be directly related to the amount of Prednisone taken. i koliko dugo to uzimaju. Pod pretpostavkom da ne postoje medicinske uvjete koji će negirati korištenje Prednisone. it can be used by children and adults. Potential side effects Potencijalni nuspojave Stomach pain (take medication with a meal. ako je moguće) Mood swings Promjene raspoloženja .

Adverse effects of valacyclovir can include headache. administration of an anti-viral should start within 72 hours of the blisters' appearance. S dijagnozom sindroma Ramsay Hunt. Valja napomenuti da se termin "eventualno" moraju se koristiti samo s jednom istraživanju smatra prihvatljivim za vrednovanje. administracija anti-virusnih bi trebala početi u roku od 72 sata od blisters 'izgled. An antibiotic will be prescribed in addtion to the antiviral. Unable to replicate. nedavno odobrila anti-virusnih koje svibanj biti učinkovitiji za ugrožena imunološki sustav. Secondary infections may occur with RHS. a recently approved anti-viral that may be more effective for compromised immune systems. A newer anti-viral. and be instructed to notify the physician of any signs indicating a bacterial infection. čak i ako blisters se ne pojavljuju do tjedan dana ili više nakon nastupa paraliza facijalisa. The patient should be made aware of this. With a diagnosis of Ramsay Hunt syndrome. constipation and dizziness. The conclusions of that single study (Adour '96) were favorable to treatment with acyclovir plus Prednisone. HIV prijevoznici mogu pronaći oni su otporni na standardne anti-virals. Imuno-kompromitiranih pacijenata treba pitati o Foscarnet (Foscavir). even if blisters do not appear until a week or more after onset of facial palsy. Noviji anti-virusni. the virus runs its course faster. Jedna studija ne može pružiti dovoljno podataka za tvrtku zaključak ili preporuka. Aan 2001 ocjenjivanja je već spomenuto navodi da antivirusnih lijekova su možda na snazi.Personality changes Promjene ličnosti Sensitivity to the sun Osjetljivost na sunce Temporary muscle weakness Privremena slabost u mišićima Fluid retention (restrict salt usage) Zadržavanje tekućine (ograničiti sol korištenje) Hyperglycemia Hiperglikemija Reduced immunity to infections Smanjena otpornost na infekcije Increased potassium depletion (eat fruit with high potassium levels) Povećana kalij osiromašeni (voće s visokim razina kalija) Swelling of the face. valacyclovir (Valtrex) čini se da radi brže. A single study can not provide sufficient data for a firm conclusion or recommendation. Pacijent treba biti svjestan toga. Neželjeni učinci valacyclovir mogu uključivati glavobolju. nausea. mučninu. Antivirusna rad vezivanja virusnih enzima. te biti upućen obavijestiti liječnika bilo kakvih znakova koji ukazuju bakterijske infekcije. Immuno-compromised patients should ask about Foscarnet (Foscavir). Upala na živac bi trebao biti manje nego bez anti-virusnih i eliminirani u kraće vrijeme. virus brže teče svojim tijekom. HIV carriers may find they are resistant to the standard anti-virals. back of neck or ankles Oteklina lica. The inflammation at the nerve should be less than without an anti-viral and is eliminated in a shorter time. leđa i vrat ili gležnjeva ANTI-VIRALS FOR BELL'S PALSY AND RAMSEY HUNT SYNDROME ANTI-VIRALS ZA BELL'S PARALIZOM i Ramsey LOV SINDROM Antivirals work by binding to viral enzymes so that the cells cannot replicate. Antibiotik će biti propisana uz antivirusnu. Famciclovir (Famvir) and acyclovir (Zovirax) are frequently prescribed anti-virals. diarrhea. tako da stanice ne mogu ponoviti. proljev. Famciclovir (Famvir) i aciklovir (Zovirax) često su propisane anti-virals. The AAN 2001 evaluation mentioned above states that antivirals are possibly effective. valacyclovir (Valtrex) appears to work faster. . It should be noted that the term "possibly" must be used with only one study considered acceptable for evaluation. Zaključci tog jednog istraživanja (Adour '96) bili su povoljni za tretman s aciklovir plus Prednisone. Ne može se ponoviti. zatvor i vrtoglavicu. Sekundarna infekcija se može pojaviti sa RHS.

It protects the nerve and helps the signal travel along its designated path correctly. Dodavanje osnovnih B-kompleks vitamina za dnevnu rutinu može biti dobra ideja za vrijeme oporavka.enhances circulation (circulation is reduced in muscles that are not active) and may retard muscle atrophy. B12 . a može usporiti atrofiju mišića... and maintains and repairs the critical.kada se uzimaju kao dio "B-kompleksa" vitamina. koja nije faktor u Bell's . accelerating cell division. and is important to nerve growth and maintenance. explain recent findings that ultra-high doses may enhance nerve regeneration. Mala 1995 Malezijski studij (MA Jalaludin) zaključili su da su ispitanici imali brži povrat s Prednisone plus methylcobalamin nasuprot Prednisone sama. Štiti živčane i pomaže signal putovati duž određenog puta ispravno..poboljšava cirkulaciju (promet je smanjen u mišiće koji nisu aktivni). Methylcobalamin akcije je usmjeren na živac je mijelinske ovojnice. Važno je doprinos rasta živaca.when taken as part of a "B-complex" vitamin. Međutim. METHYLCOBALAMIN . Myelin sheath formation at the site of the damage is enhanced. te održava i popravak kritične. Methylcobalamin is a form of B12 that is not a component of basic B-complex vitamins.. te je važno da se živac rast i održavanje. B6 . However. It appears to promote protein synthesis. B6 . It is important contributor to nerve growth. which is like a layer of insulation around the nerve. Addition of a basic Bcomplex vitamin to the daily routine may be a good idea during recovery. ubrzanje stanične diobe. Methylcobalamin is an essential component in the process of building nervous tissue. which is not a factor in Bell's palsy. Primarni terapijski korist methylcobalamin odnosi se na opasan anemija. To može. nije priznata kao liječenje uz bilo kakvu korist za Bell's paralize. it is not acknowledged as a treatment with any benefit for Bell's palsy. objasniti nedavne spoznaje da ultra-visokih doza može povećati živaca regeneracije. Mnogi od B vitamina su neophodni za pravilno funkcioniranje živčanog sustava. While methylcobalamin is showing potential as treatment for some neuropathologies.. METHYLCOBALAMIN . Some B's that may be particularly beneficial are: Neki B-a koji može biti posebno koristan su: B1 . Mijelin korice formacije na mjestu oštećenja je poboljšana. Methylcobalamin je oblik vitamina B12 koji nije sastavni dio osnovne Bkompleks vitamina. može pomoći u smanjenju upale i ojačati imunološki sustav. in part.B VITAMINS. B12 . may help reduce inflammations and strengthen the immune system. u dijelu. Many of the B vitamins are essential for proper nervous system functioning. rezultati ovog istraživanja nisu potvrđene. A small 1995 Malaysian study (MA Jalaludin) concluded that the subjects had faster recoveries with Prednisone plus methylcobalamin versus Prednisone alone. The primary therapeutic benefit of methylcobalamin relates to pernicious anemia. Čini se da promovirati sintezu proteina. B1 . B vitamina .assists in the creation of amino acids needed in the creation of new cells. Methylcobalamin je bitna komponenta u procesu izgradnje živčanog tkiva. Methylcobalamin's action is directed at the nerve's myelin sheath. This may. zaštitne korice živaca. koja je poput sloj izolacije oko živaca. a kvaliteta studija i njegove reference potrebna je procjena. protective nerve sheath.pomaže u stvaranju aminokiselina potrebnih u stvaranju novih stanica. Dok methylcobalamin pokazuje potencijal za liječenje nekih neuropathologies.. and the quality of the study and its references require evaluation. the results of this study have not been validated.

It may be a warning of a dry cornea that needs to be protected. Tu se ne pojavljuju da se bilo negativne učinke povezane s visokim dozama methylcobalamin. iako je suznih žlijezda proizvodi suze. Trajna oštećenja rožnice je rizik ako ne uzima skrb kako bi zaštitili oči. Treptanje je mehanizam koji štiti oči od vanjskih nečistoća i širi se suze nad rožnica. Oka svibanj pojaviti se biti pretjerano suzenje. but instead are collecting in the limp lower lid or running out of the eye. Pod normalnim okolnostima mi treperi svakih 5-7 sekunde. even for new cases. Acoustic neuroma patients may also encounter corneal dryness after surgery. Žarenje ili peckanje može značiti oka je previše suho. Blinking is the mechanism that protects the eye from external debris and spreads tears over the cornea. nor is there reason to believe that it can help prevent recurrences. so it may best come under a heading of "it can't hurt to try". Eyelid closure can be weak or the eye can be stuck wide open. Održavanje vlage i zaštitu od krhotina su važne funkcije koje se često poremećen sa 7. Methylcobalamin nije poznato da se terapijski koristan u slučajevima dugotrajnog paralize lica. even if tears are apparent. although the lacrimal gland produces tears. oko njega je najvažnija briga. Uz paralizu lica sposobnost da trepere može biti poremećen. Permanent damage to the cornea is a risk if care is not taken to protect the eye. nemojte ga ignorirati. 7. Za mnoge. Under normal circumstances we blink every 5-7 seconds. tako da ako ste se suočili zamagljen vid. Methylcobalamin is not known to be therapeutically beneficial in cases of longstanding facial paralysis. It actually only seems that way because the tears are not being spread over eye. čak i ako su suze očita. With facial paralysis the ability to blink may be disrupted. To je zapravo samo čini taj način. eye care is the most important concern.paralize. With every blink the eyelid spreads moisture over the cornea. so if you are experiencing blurred vision. jer suze nisu se proširila preko oka. U ranim danima Zvona paralizom. bez treptaja suza ne mogu kaput oka. even when the facial nerve remains intact. tako da najbolje može doći pod naslovom "to ne može boljeti to probati". is still considered to be questionable. oštećenja živaca. Its benefit. Poduzeti mjere ako oka osjeća nelagodno. The 7th nerve does not control focus. don't ignore it. In the early days of Bells palsy. without a blink the tears cannot coat the eye. živac ne kontrolira fokus. Akustična bolesnika neurom svibanj također susresti rožnice suhoća nakon operacije. A stinging or burning sensation can mean the eye is too dry. Njegova koristi. Maintenance of moisture and protection from debris are important functions that are frequently disrupted with 7th nerve damage. There don't appear to be any adverse effects associated with high doses of methylcobalamin. To može biti upozorenje od suhe rožnice koje treba zaštititi. ali umjesto toga su prikupljanje u donji kapak opušten ili . još uvijek se smatra upitnom. čak i kada ličnog živca ostaje netaknut. Za neke ljude suza žlijezda ne može proizvoditi vlage. Očni kapak zatvaranja može biti slab ili oko može biti zaglavi širom otvorena. Suho oka i povezani problemi su uzrokovani kombinacijom stvari. CAUSE OF THE DRY EYE Uzrok suhog oka The dry eye and the associated problems are caused by a combination of things. Ne postoji dokaz njegove učinkovitosti za Bell's paralize. The eye may appear to be tearing excessively. Take action if the eye feels uncomfortable. For some people the tear gland may not be producing moisture. niti postoji razlog da vjeruju da može spriječiti recidiv. For many. čak i za novih slučajeva. Uz svaki treptaj kapka širi vlage preko rožnice. There is no proof of its effectiveness for Bell's palsy.

Inc. The examples shown are (top) Eagle Vision. pokušajte krpa. One type is very much like goggles designed for just one eye. i to radi dobro. Eye-drops don't last long. Suze Prirodno ima isti aktivni sastojak kao general-Teal. Inc 's "Pravokutni Vlažna Eye vlage Panel" i (dolje) Franel Optički Nabava je "vlage vijeće". and because of its high viscosity. Look for a brand that is labeled "for sensitive eyes". There are also moisture chambers that clip onto eyeglasses. as well as preservative-free (Tears Naturale Free). PROTECTING THE EYE ZAŠTITA EYE Manually blink your eye using the back of your finger at regular intervals. Komora vlaga će osigurati istu ili bolju zaštitu od krpa. and will afford excellent lubrication. which makes it more comfortable for many people. Ako to postane maglovito zbog uske pečat. i da će pružiti odličan podmazivanje. It does the job well. GenTeal uses a natural preservative. In some cases all that is needed for extra help maintaining moisture during the day is artificial tears. itd. to je skupo. ili "bez konzervansa". etc. but . Vaš oftalmolog treba biti u mogućnosti da Vam ponudimo krpa. Tu su i vlage komore da isječak na naočale. Or. a nije rješenje za svakoga. vision may not be as clear as with Tears Naturale or GenTeal. as well as protection from wind and debris. However. Primjeri prikazani su (gore) Eagle Vision. a pogotovo kad se osjeća suha. ili se može razviti tijekom oporavka. it is costly. We refer to this as "Crocodile Tears". ali je jasno kako bi se omogućilo bolji vid. a zbog svoje visoke viskoznosti. or better protection than a patch. If it becomes foggy due to the tight seal. Mi se odnose na ovu kao "krokodilske suze". vizije ne može biti jasno što je sa suzama Prirodno ili general-Teal. Bion Suze se obično koristi brand. and are not the solution for everyone. To se posao dobro. For additional moisture retention. and especially when it feels dry. što ga čini udoban za mnoge ljude. Krokodilske suze mogu nastati od početka Bell's paraliza. Celluvisc je deblji od Suze Prirodno i čisto. Jedan tip je vrlo mnogo kao naočale dizajnirane za samo jedno oko. Eye-Kapi ne traju dugo. A moisture chamber will provide the same. Za dodatnu zadržavanja vlage.istječu iz oka. To je dostupna s konzervans sličan GenTeal. Ručno treptaj vašeg oka pomoću leđa prstom u pravilnim razmacima. but is clear to allow better vision. These items can not be purchased directly from the manufacturer by the patient. može suza oka pretjerano. a tiny pinhole will solve the problem. maleni pinhole će riješiti problem. timerosala je konzervans koji može biti posebno iritantan. Međutim. Your ophthalmologist should be able to provide you with the patch.'s "Rectangular Moist Eye Moisture Panel" and (bottom) Franel Optical Supply's "Moisture Chamber". and it works well. "non-alergijske". Thimerosal is a preservative that can be particularly irritating. the eye may tear excessively. Celluvisc is thicker than Tears Naturale. pogotovo dok žvakanje. Potražite brand koji je označen kao "za osjetljive oči". try a patch. or "preservative free". "non-allergic". Bion Tears is a commonly used brand. U nekim slučajevima sve što je potrebno za dodatnu pomoć održavanje vlage tijekom dana umjetne suze. or can develop during recovery. Tears Naturale has the same active ingredient as Gen-Teal. kao i zaštitu od vjetra i krhotine. It's available with a preservative similar to GenTeal. Crocodile tears can occur from the onset of Bell's palsy. GenTeal koristi prirodni konzervans. Ili. kao i bez konzervansa (Suze Prirodno Free). especially while chewing.

i taped na vašem licu. because they are thick. If you use a pirate's patch. non-abrasive and easily removed tape (such as paper surgical tape). Dodavanjem "gusarski patch".can be purchased by an opthalmologist for your use. The consistency is very much like Vaseline. To je često sugerirao da bolesnike bez odgovarajuće upute. or create your own dark patch. Wraparound sunglasses or swimming goggles are other helpful alternatives to a moisture chamber. but a note of caution is appropriate. Za noćni zaštitu ako vaše oči neće zatvoriti. ali imajte na umu oprez je prikladno. Ako nije pravilno obavljeno kapka može lako otvoriti pop. For nighttime protection if your eye will not close. or lubricants combined with a patch are a good solution. budući da su debeli. Refresh PM is an option if a bit less protection is needed. razmišljam o koristeći prozirnom folijom krpa ispod njega za dodatnu zaštitu ako krpa smjene. Pobrinite se da koristite blagi. As an alternative to a moisture chamber you can make your own patch with plastic wrap over your eye. Ovi predmeti se ne mogu kupiti direktno od proizvođača po pacijenta. and learn the correct way to apply it. lubricants (gels & ointments). ViscoTears i HypoTears su gelovi za noćnu zaštitu. bez abrazivnih i lako se uklanjaju trake (kao što su papir kirurški trake). Its thinner consistency makes it easier and more pleasant to wake up with. Ako koristite gusarski krpa. Dosljednost je vrlo velik dio poput vazelin. Kao alternativa vlage komoru možete napraviti svoj vlastiti krpa s plastičnom folijom preko oka. ili maziva u kombinaciji s patch su dobro rješenje. Franel Optical Supply makes a "Peel-n-Press Occluder" that should eliminate the problem of the patch shifting during the night. ViscoTears and HypoTears are gels for nighttime protection. Gels and ointments can be used during the day for more lubrication than eye-drops provide. Franel Optički Nabava čini "Peel-n-Press Occluder" koji bi trebao eliminirati problem patch pomicanja tijekom noći. ali može se kupiti po oftalmolog za vaše korištenje. Gels are thicker than artificial tears due to the addition of mineral oil. Kirurški traka će biti nježniji za kožu i lakše ukloniti nego druge vrste. Međutim. exposing the eye to worse damage than without the tape. Lacrilube. If not done correctly the eyelid can easily pop open. Oko može biti sniman zatvorena noću. te isto tako zadržati svjetlo i svibanj biti lakše zaspati. ne samo dodati zaštitu od krhotina i ozljede. you also keep light out and may find it easier to fall asleep. The eye can be taped closed at night. think about using a plastic wrap patch beneath it for added protection if the patch shifts. maziva (gelovi i masti). Gelovi su deblji od umjetnih suza zbog dodatka mineralnih ulja. However. By adding a "pirate's patch". you may be sensitive to one of the . izlažući oko na gore štete nego bez trake. Vazelin se također može koristiti da ga drže na mjestu. and taped to your face. Surgical tape will be gentler for your skin and easier to remove than other types. vision can be blurry. Make sure to use a gentle. Vaseline can also be used to hold it in place. Osvježi Predsjednik je opcija ako nešto manje zaštite je potrebno. Gelovi i masti može se koristiti tijekom dana za više od podmazivanje oka kapi pružaju. you not only add protection from debris and injury. vizija može biti mutno. Lacrilube. Wraparound sunčane naočale ili naočale kupanje su druge korisne alternative vlage komoru. ili stvoriti vlastite tamne krpa. Njegova dosljednost tanji ga čini lakšim i ugodnijim se probuditi uz. If stinging or burning occurs with any of the gels or drops. It is too often suggested to patients without proper instructions. i naučiti ispravan način da ga primjenjuju.

For Bell's palsy patients. ali su ušivenim u kapka. For patients with permanent paralysis it's useful for calculation of the weight to be permanently implanted.components. Gold Eyelid Weights are also used to help eyelid closure. They're available only with a prescription. Kad ušivenim u kapka vizualno je nemjerljiva. however. It is. and if that doesn't help. They work on the same gravity-assist principle. who may recommend one of several procedures. koji mogu preporučiti jedan od nekoliko postupaka. a uklanjanje je često kao jednostavan kao slane pritisak oprati. Oni su dostupni samo uz recept. Zlato očnih Ponderi su također korišteni za pomoći kapka zatvaranja. i nalazi se u privitku svakodnevno s obostrano ljepljivom trakom. gdje je privremena paraliza. (Prikazano ovdje na površini kapka. (Shown here on the eyelid surface.) The smaller weights are not uncomfortable for most people. Razmislite posjet oftalmolog. and should be done only after . Punctal Plug Insertion is a simple procedure to partially block the tear duct. Kada se vaše oči ubode ili opeklina. When sewn into the eyelid it's visually undetectable. tik iznad trepavica. Oni rade na istom principu gravitacije-pomoći. a surgical procedure. even if you believe you can manage eye care on your own. Oni uzrokuju malo ili nimalo nelagode. to je slanje poruke. Pokušajte promijeniti na blaže oku kap ili gel. vidjeti vaš oftalmolog za daljnju pomoć . and removal is often as simple as a saline pressure wash.Never ignore symptoms of a dry eye! Pokušajte druge marke. Punctal Uključite Uneseno je jednostavan postupak za djelomično blokirati suzni kanal. Try other brands. Težina je uklonjena čim dovoljno funkcija vraća na očni kapak. čak i ako mislite da možete upravljati oftalmologa na svoju vlastitu.) Manji utezi nisu neugodno za većinu ljudi. They are self-dissolving. Collagen plugs are an option for short term use. just above the eyelashes. Oni su samostalno otapanje. i vidjeti vaš oftalmolog. Za pacijente sa stalnim paraliza je korisna za izračunavanje težine da se trajno ugrađuju. Kolagen utikači su izbor za kratkoročno korištenje. možda ćete biti osjetljivi na jednu od komponenti. U slučaju trajne paralize lica to se može ostaviti na mjestu na neodređeno vrijeme.Nikada ne ignorirajte simptome suhog oka! WHEN GELS & PATCHES AREN'T ENOUGH KADA GELOVI i zakrpe nisu dovoljne Consider a visit to an ophthalmologist. In cases of permanent facial paralysis it can be left in place indefinitely. and see your ophthalmologist. To je nošen na gornjem kapku. Potencijalni nedostaci su iritacije uzrokovane ljepilo. and problems with the adhesive lasting during long days. i problema s ljepilom traje tijekom dugih dana. a ako to ne pomogne. to može biti odličan kratkoročno rješenje. te su na snazi za oko 10 dana. They cause little or no discomfort. The weight on the eyelid works with gravity to assist blinking. and are effective for approximately 10 days. and work quite well. Potential downsides are irritation caused by the adhesive. and is attached daily with a double-sided adhesive strip. Težina na očnom kapku radi s gravitacijom da pomogne treptati. The weight is removed as soon as enough function returns to the eyelid. Vanjski kože očnih Ponderi su najnoviji razvoj. it can be an excellent short-term solution. so that natural or artificial tears will remain on the eye longer. pa da prirodne ili umjetne suze će ostati na oku duže. where paralysis is temporary. a pomaže pacijentu prilagoditi na život s jednim okom težinu prije ugradnje.) Kapka težine (dostupna od MedDev Corp) Skin Tone External Eyelid Weights are the newest development. When your eye stings or burns. Ako žeže ili gori događa s bilo kojim od gela ili kapi. Ne postoji zamjena za profesionalni savjet i procjenu. see your ophthalmologist for further help . and helps the patient adjust to living with an eye weight prior to implantation. Eyelid weights (available from MedDev Corp. but are sewn into the eyelid. It's worn on the upper eyelid. Za Bell paralize bolesnika. Try changing to a gentler eye-drop or gel. it's sending a message. There is no a substitute for professional evaluation and advice. rad i prilično dobro.

It is disfiguring and functionally disruptive . samo 5mm na vanjskom kutu kapaka (lateralni tarsorrhaphy) su žicom za održavanje dobrog vida. Important notes of caution: Wearing the lens helps. to bi moglo biti mudar da zatraži drugo mišljenje. Tarsorrhaphy je postupak šivati dio gornje i donje kapke zajedno. To je. If limited to 5mm or less. te veće površine može utjecati na periferni vid. The eyelid and crease area can appear distorted. Kontaktne leće su hidrofilne (drži vodu). Ako medijalni tarsorrhaphy je predložio (rijetkost čak i za trajno FP. procedura nije uvijek na snazi.careful consideration. izgled nije toliko loš kao njegov opis zvuči. Ovaj postupak se obavlja preko centra poklopaca. Ako je ograničena na 5mm ili manje. Budući da smo spavati u vodoravnom položaju oka težine ne pomažu držati oči zatvorene dok spava. kao i poboljšani izgled. and a larger area may interfere with peripheral vision. additional protection may be needed while sleeping. as well as an improved appearance. The effects of gravity are key to the success of eyelid weights. and vision can be affected. ne bi trebao biti potreban za BP). Kad god je moguće. Proljeće umetanja je još jedan. kontakti ne može se nositi sve do funkcija počinje da se vrate. te osigurava dobru zaštitu za rožnicu. If the lids become limp. Ako poklopci postati opušten. Kao i kod bilo koje operacije. infection can occur. osobito ako iznad 1. to je dobro tolerirati većina bolesnika. Tarsorrhaphy is a procedure to sew a portion of the upper and lower lids together. and make-up can be worn. kirurški zahvat. However. particularly if above 1. Težine. Spring insertion is another. less frequently used type of surgical implantation. it is well tolerated by most patients. the appearance is not as bad as its description sounds. If a medial tarsorrhaphy is suggested (rare even for permanent FP. The weight. infekcija se može pojaviti i oteklina može trajati nekoliko tjedana. Oni mogu pružiti izvor vlage izravno preko rožnice. međutim. Učinci gravitacije ključni su za uspjeh kapka težine.2 grams can cause the eyelid to droop. i vizije mogu biti pogođeni. osim veće područje je stitched. and provides good protection for the cornea. Niži poklopac uzvišenja i kirurške stezanja u donjem kapku može pomoći spriječiti vlagu iz gomilajućim između oka i droopy dnu poklopac umjesto širenja preko rožnice. Because we sleep in a horizontal position eye weights do not help keep the eye closed while sleeping. In spite of the cautions noted. udobnosti i najbolji mogući izgled. This procedure is done over the center of the lids.a procedure of last resort. the procedure is not always effective unless a larger area is stitched. te štite oči od ozljede zbog krhotine. dodatne zaštite može biti potrebno dok spava. i treba biti učinjeno tek nakon pomnog razmatranja. The eyelids help to hold a contact lens in place. it might be wise to seek a second opinion. They can provide a source of moisture directly over the cornea. When possible. i make-up se može nositi.2 grama može uzrokovati očni kapak pognutost da. As with any surgery. contacts cannot be worn until function begins to return. The eyelashes are undisturbed. To je izobličiti i funkcionalno remeti . Lower lid elevations and surgical tightening of the lower lid can help prevent moisture from accumulating between the eye and a droopy bottom lid instead of spreading over the cornea. tako da je njegova moguće da čak i sa kapaka težinu. Usprkos upozorenja istaknuo. shouldn't be needed for BP). comfort and best possible appearance. manje često koristi vrstu kirurške implantacija. Međutim. but it is not a complete replacement for . only 5mm at the outer corner of the lids (lateral tarsorrhaphy) are stitched to maintain good vision. Trepavice su nesmetano. and help protect the eye from injury due to debris. Očni kapci pomoć držati kontaktnih leća u mjestu. and swelling can last for several weeks. i postati više vidljiv. Nabor kapka i područja mogu se pojaviti iskrivljeni. CONTACT LENSES Kontaktne leće Contact lenses are hydrophilic (hold water).postupak u krajnjoj nuždi. so its possible that even with an eyelid weight. and become more noticeable.

DO NOT WEAR IT! To je vrlo važno . Vlažna toplina i masaža može biti dio rutinske u svim fazama oporavka. This can help you learn to isolate muscle actions as well as coordinate multiple muscle movement. a uključuje obuku izvan standardnog nastavnog plana i programa za fizikalnu terapiju. and the tools available with physical therapy. kontakti ne može se nositi. We suggest you print the diagram of the muscles and the list of the muscles' actions .If you feel you need professional . Vraćanju uravnotežen. Regaining balanced. These exercises are not meant to replace a customized program under the supervision of a professional facial retraining therapist . **DO NOT LET THE LENS DRY OUT! ** Ne dajte LENS isušivanje! A dry contact directly over the cornea is dangerous. Neki slučajevi će rezultirati nepotpunom oporavku ili napustiti reziduala. Facial neuromuscular retraining is a highly specialized field. Moist heat and massage can be part of the routine at all stages of recovery. Važne napomene oprez: Nošenje leća pomaže. Strpljenje je važniji tijekom oporavka od guranja da vježba mišiće koji su vjerojatno da će povratak u punu funkciju bez pomoći. This is very important . Pogledajte ih kao što ste vježbe. ali to nije potpuna zamjena za Vaš suze . kao što su EMG komentare. oko može biti toliko suha da je nemoguće držati vlažnom kontaktnih leća za više od nekoliko minuta. Therapists who specialize in facial retraining can offer further assistance with programs customized to your specific needs. Use them to get to know your facial muscles and what each muscle is doing as it moves. The majority of Bell's palsy cases will resolve without intervention or exercise. such as EMG feedback.your tears . In this situation. Patience is more important during recovery than pushing to exercise muscles that are likely to return to full function without assistance. the eye can be so dry that it is impossible to keep a contact lens moist for more than a few minutes at a time. a dostupnih alata s fizikalnom terapijom. contacts can not be worn. U ovoj situaciji. and involves training beyond the standard curriculum for physical therapy. Mirror feedback is important from the moment any movement returns. Refer to them as you exercise. U akutnoj fazi. Terapeuti koji se specijaliziraju u lica prekvalifikacije može ponuditi daljnju pomoć s programima prilagođenim vašim specifičnim potrebama.AKO NE MOŽETE držati LENS vlažna. Prije početka vježbe. get familiar with your face.IF YOU CANNOT KEEP THE LENS MOIST. Ne postoji zamjena za iskustvo ovjerene lica NMR terapeuti. kao i koordinirati više kretanja mišića. Lica neuromuskularne prekvalifikacija je visoko specijalizirano polje.koristiti mnogo slane ili kapi za oči dizajnirana za uporabu s kontaktima.use plenty of saline or eye drops designed for use with contacts. Predlažemo vam ispisati dijagram u mišićima i popis mišića akcije . Suho kontaktirati direktno preko rožnica je opasno. upoznavanje sa vaše lice. simetrične pokrete je ključ za obnavljanje lice kao što je bio prije. ne nose IT! ** ** Before you start to exercise. To može vam pomoći da naučite kako izolirati mišića akcije. There is no substitute for the experience of certified facial NMR therapists. Some cases will result in incomplete recovery or leave residuals. At the acute stage. Većina Bell's paralize slučajevima će se riješiti bez intervencije ili vježbe. Ogledalo povratne informacije je važno od trenutka svaki pokret vraća. Koristite ih kako upoznati svoje mišiće lica i što svaki mišić radi kao što se miče. symmetrical movements is key to restoring the face as it was before.

ne oklijevajte da ga dobijete. dok vježbanje može biti vrlo varljiv.usredotočiti na gledanje i osjećaj što strani dobra radi. back off a little. Držite oči na one željnedabar mišiće u obraz području kao što rade vaše oči ili usta. ali za prijedlog biti uravnotežena s dobre strane. Obratite pozornost na vaše lice što vam vježba . when muscles are completely flaccid. Remember not to push it . Ove vježbe nisu značilo zamijeniti prilagođeni program pod nadzorom stručnih lica prekvalifikacije terapeut . pa je to važno. don't hesitate to get it. Exercise in short sessions. Zapamtite da ne gurati ga . pa ne učiniti vaše vježbe kada ste umorni.osjećaj kretanja te dobiti. OPĆE SMJERNICE za stare i nove slučajeve . Morate biti strpljiv.** During the earliest days of Bells palsy. kada mišići su potpuno opušten. and relax the muscles that shouldn't be moving. The mirror will also help you avoid letting the good side overcompensate by moving in an exaggerated way.bolje držati poziciju u trenutku može ići bez neprimjereno mišiće skakanje u pomoć nego pokušati previše teško za napraviti stvari vaše lice nije spreman za. Use a mirror . ali ponavljam rutinski 2-3 puta na dan. Promjene će se produžiti s vremenom.the feeling of motion you get while exercising can be very deceptive. Keep your eyes on those eagerbeaver muscles in the cheek area as you work your eye or mouth. ako možete. but for the motion to be balanced with the good side. masaža (također . And check the muscle that runs down your neck to make sure it doesn't "pop out". Držite pokreti mišića na odgovarajući način izoliran. it's probably advisable to limit therapy to moist heat (to ease soreness and reduce swelling). to je vjerojatno poželjno ograničiti terapiju vlažnom toplinom (da se ublaži bol i smanjuju otekline). Količina nije toliko važna kao i kvaliteta. and freeze it at that point. so don't do your exercises when you're tired.... The idea is not only to regain motion. Keep a couple of things in mind as you exercise with Bells palsy . a zatim mentalno predočiti ga na Bell paralize stranu i pokušati ga ponovno u sitnim koracima. i zamrznuti u tom trenutku. and work the muscles gently.** ** Bolje je da se vježbe ispravno samo nekoliko puta nego da to učinite pogrešno mnogo puta . Držite par stvari na umu kako ste vježba s Bells paralizom .. back off malo. plus to provide a degree of motion & stimulation to the muscles and increase circulation) and mental exercises (to retain the "memory" of facial motions). Nemojte na silu gurati stvari do točke da su dvije strane povuci jedni protiv drugih. massage (also to ease soreness. more if you can. Tijekom najranijih dana Zvona paralizom. Vježba u kratkom sjednice. ** It's better to exercise correctly just a few times than to do it incorrectly many times. GENERAL GUIDELINES FOR OLD AND NEW CASES. You need to be patient. so this is important. and then mentally visualize it on the Bell's palsy side and try to recreate it in tiny increments. Pay attention to your face as you exercise . I provjerite mišić koji pokreće niz tvoj vrat kako bi bili sigurni da ne "pop-out". Koristite ogledalo .focus on watching and feeling what the good side is doing. i opustiti mišiće da se ne bi trebao biti kreće.... Movements will elongate with time. više. Ideja je ne samo kako bi povratio prijedlog..help. i rad mišića nježno.Ako osjećate da trebate stručnu pomoć.better to hold a position at the point it can go without inappropriate muscles jumping in to help than to try too hard to do things your face isn't ready for. Quantity is not as important as quality. Ogledalo također će vam pomoći izbjeći ostavljajući dobar strani overcompensate mimo koji se kreće u pretjeran način. Ako vidite prijedlog povlačenjem druge mišiće da ne bi trebalo da se kreće. but repeat the routine 2-3 times a day. If you see a motion pulling other muscles that shouldn't be moving. Keep the muscle movements appropriately isolated. Don't force things to the point that the two sides pull against each other.

Zatim nježno polako nabirati koristeći jednake snage s obje strane.you can use your mind to help maintain the connection while your body rests and begins to recovery. and follow the same principles. Nabor usana i pokušaj da se zvižduk. . Avoiding excessive facial exercises in the early days will give the nerve time to recover from the trauma. Izbjegavanje prekomjerne vježbe za mišiće lica u ranim danima će dati živac vremena da se oporavi od traume. Dajte svoj živac priliku za odmor i liječiti baš kao što bi da je slomljena kost. pročitajte odjeljak za longtimers. read the section for longtimers. Smile bez pokazivanja zubi. To je važnije od fizičkog kretanja mišiće učinio prije. a onda osmijeh pokazuje zube. a slijede iste principe. Sjetite se da ste oporavlja od ozljede. This will help maintain the memory of the signal that must be transmitted to the muscles when the time comes for everything to start to move. Guranje mišiće koji su bili oslabljeni s Bell's paralize prije nego što smo u stanju ispravno koordiniranih pokreta može promicati synkinesis i pogrešne obrasce pokreta koji su teško "odučiti". and will do again. Pokušajte vaše usne u mali osmijeh polako. but for these exercises: Kada je vrijeme za početak vježbanja.možete koristiti svoj um da bi se održavati vezu dok se vaše tijelo odmara i počinje oporavak. Give your nerve the chance to rest and heal just as you would if it were a broken bone. Smile without showing teeth. Nabora nos. then smile showing teeth. Wrinkle nose. Remember that you're recovering from an injury. and help to avoid promoting synkinesis. The signal begins with your brain when you're healthy . To će pomoći u održavanju spomen signala koji moraju biti prenosi na mišiće. When its time to start exercising. start the healing and regrowth processes. Facial muscles are not at risk of permanent atrophy for quite a long time. i to će učiniti opet. početak iscjeljivanja i regrowth procesima. Mišića lica nisu u opasnosti od trajnog atrofije za prilično dugo vremena. Use your mind to see it. Šmrkanje. Učinite to tako da visualizing normalno kretanje. Do this by visualizing normal movement. kada dođe vrijeme za sve da se početi kretati. Compress lips together. Signal počinje vaš mozak kada ste zdravi . Pucker lips & attempt to whistle. Pushing muscles that have been weakened with Bell's palsy before they're capable of correctly coordinated movement may promote synkinesis and incorrect movement patterns that are difficult to "unlearn". Sažimanje usne zajedno. te pomoći da se izbjegne promicanju synkinesis. Curl upper lip up and raise and protrude upper lip. ali za ove vježbe: Sniffle. Try moving your lips into a small smile slowly. sense it and feel it. plus dati stupanj pokreta i poticaj mišiće i povećati cirkulaciju) i mentalnih vježbi (zadržati "pamćenja" lica prijedloga). Flare nosnice.olakšati bol. Then gently pucker slowly using equal strength from both sides. to smisla i to osjetiti. Focus your exercise energy on maintaining the brain-to-nerve-to-muscle connection. Sklupčati gornje usne i podići i probijaju gornje usne. This is more important than the physical motions your muscles did before. Focus vaše vježbe energije na održavanje mozak-na-živaca do mišića vezu. Flare nostrils. Koristite svoj um da ga vide.

This will help maintain normal patterns when movement returns. Pokušajte zatvoriti oči polako i nježno. Koristeći svoj kažiprst i palac povucite uglove usana u prema sredini. Nemojte žvakati guma . Gently wink with one eye and then the other to the best of your ability. brada. Bell je fenomen može dogoditi. Return downward to the eyebrow. and may promote synkinesis.it exercises the wrong muscles. Slowly and smoothly push out and up into a smile.. Continue the movement up to the cheekbone. It actually performs a good . Namrštiti obrve prema dolje i izvući. i mogu promovirati synkinesis. Harden (wrinkle) the chin. Povratak prema dolje do obrva.Draw angle of mouth upward so as to deepen furrow from side of nose to side of mouth. Do try to chew food using both sides of your mouth (at least when you're eating alone). Open eyes widely. To će pomoći u održavanju normalne obrasce pokreta kada se vraća. Da li isti tip masaže u kružnim pokretima na obrazima i bradi. a zatim ostale za najbolje od vaših sposobnosti. Otvori oči široko. Stop if you see any inappropriate muscle actions. Koristite pritisak firma. Wrinkle forehead. a prema van na uho. FOR EYE CLOSURE. "stick out" the chin (like a boxer).drže čelo na mjestu prije kutu usta počne kretati ili obraza pokušava pomoći). Don't push it. Do not chew gum . Bell's Phenomenon may occur. Podignite obrve i držite za 10 -15 sekundi (bdjeti vanjska strana za synkinesis . Za oko ZATVARANJE . and outward to your ear. Frown and draw eyebrows downward. Do the same type of massage in a circular motion on your cheeks and chin.to vježbe krivo mišiće. Stavljanje ruke na 4 obrva koristeći protrljati tvrtka moždani udar do kose.. Try to close the eye slowly and gently. Polako i mirno izgurati i gore u osmijeh. "stick out" brada (kao boksač). but without involving your eyebrow. Use a firm pressure. Nacrtaj kut od usta prema gore kako bi se produbiti brazde od strane nosa na strani usta.. Nastaviti kretanje do jagodica. Nježno wink s jednim okom. Nemojte ga gurati. ali bez uključivanja vašeg obrva. Using your index finger and thumb pull the corners of your lips in toward the center. Zaustavi ako vidite bilo kakve neprikladne radnje mišića. ne ostavljajući ustima povući gore ili dolje obrva potez.hold the brow at a point before the corner of your mouth starts to move or your cheek tries to help). Nemojte pokušati žvakati hranu s obje strane usta (barem kada jedete sami). Nabora čelo. Harden (bora). Placing 4 fingertips on the eyebrow rub using a firm stroke up to the hairline. without letting your mouth pull up or your eyebrow move downward. Raise eyebrows and hold for 10 -15 seconds (watch out for synkinesis ..

natural movements and expressions. Uz sporiji povrat sredstava od Bell's paraliza. Hold it for a minimum of 10 seconds. ili obraz osjeća zbijeno) .. These movements must be unlearned. To relax the cheek: (if the side of your mouth is pulling up and to the side. Shift still further toward the center and repeat. i točno koordinirane akcije polako relearned. You're likely to be dealing with residuals such as synkinesis. the muscles have had time to develop inappropriate movements.. Uhvatite izvan svog obraza s prstima. Stavite svoje thumb unutar obraza pod kutom prema središtu uho.. and pull down and forward (yes. hold. prirodne pokrete i izraze. Ti si vjerojatno da će biti bave ostataka kao što su synkinesis. With longstanding cases of Bells palsy mental work is half the battle.. With slower recoveries from Bell's palsy. koncentrirati se na gleda dolje prema podu kao što praksi zatvaranja kapka. Osnovna ideja je da se polako ponovno mozak-na-živaca do mišića rutinu. up to 30 seconds is good.. i povucite ga prema dolje i naprijed (da. Grasp the outside of your cheek with your fingers. Uz dugogodišnjeg slučajeva Zvona paralizom mentalnog rada je pola bitke. apply and hold pressure at that spot for 15-20 seconds to help relax the muscle or clear a spasm. At first the goal is to regain the capability of doing correct movements voluntarily (while mentally focusing on the action). cross-ožičenje. cross-wiring. and correctly coordinated actions slowly relearned. So you can think the eye is closed when it actually is not. hipertonične mišića i grčevi postaju vjerojatnije. Patience and diligence are key . Shift i dalje prema centru i ponoviti. ZA LONGTIMERS . S Zvona Fenomen očna jabučica okreće prema gore kao što smo pokušati zatvoriti oči. jer pomaže u zaštiti ne-zatvaranja oka. FOR LONGTIMERS. The basic idea is to slowly recreate the brainto-nerve-to-muscle routine. hypertonic muscles and spasms. mišići su imali vremena da se razvije neprimjerenim pokretima. it may hurt just a bit). Have someone observe you while you try closing the eye. Da se opustite obraza: (ako strane usta se povlači prema gore i na stranu. Shift malo prema središtu ispod donje usnice i ponoviti.. Ako ste . Strpljenje i marljivost su ključni . držite ga za najmanje 10 sekundi. Ovi pokreti moraju biti neuka.to spor proces.it's a slow process. Shift the position toward the center and repeat the stretch & hold. Shift poziciju da se shvati u kut iz čeljusti i povucite ga prema naprijed i gore. For some people. With Bells Phenomenon the eyeball turns upward as we attempt to close the eye. Shift položaj prema centru i ponovite rastezanje i držite. i stvarno se mora biti izrađen na dan (ili u neposrednoj blizini kao svakodnevni život odgovornosti i ljudske prirode dopušta). synkinesis. and really does have to be worked on daily (or as close to daily as life's responsibilities and human nature allows). Na taj način možete misliti oka je zatvoren kada su to zapravo nije. Tijekom vremena (i naporan rad) ti pokreti svibanj konačno postati automatski. Put your thumb inside your cheek at an angle toward the center of your ear. If you have Bell's Phenomenon. To zapravo obavlja dobar funkciju. If you find a thick or sore point as you are doing the exercises or massaging.. Shift a bit toward the center below your lower lip and repeat. Over a period of time (and hard work) these movements may finally become automatic. Ako imate Bell je fenomen. to može povrijediti samo malo). or your cheek feels tight). držati. hypertonic muscles and spasms become more likely. Muscles that are holding other muscles captive have to be retrained in order to free-up other muscles to move correctly. concentrate on looking downward toward the floor as you practice eyelid closure. Mišiće koji drže druge mišiće u zatočeništvu trebaju biti prekvalificiran da bi se slobodno do druge mišiće da se presele ispravno. do 30 sekundi je dobro. Shift the position to grasp at an angle from the jaw and pull forward and up.function. as it helps protect the non-closing eye. Jeste li netko promatrati dok pokušate zatvaranja oka. Za neke ljude.. synkinesis. Isprva je cilj povratiti sposobnost da radiš ispravno pokreta dragovoljno (dok je mentalno naglaskom na akciju). hipertonične mišića i grčevi.

Nađi točku koja se počinje kretati. ** If you have any cervical spine problems. Pucker your lips. F i P. B. speak softly and slowly. Smile (again. Stop kada kutu usta počne kretati. Za pomoć izolirati očiju i usta pokreta . držite 15 sekundi uz održavanje mišića oko usta opuštena. razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego što radiš vježbe vrat ** Gently open your eye as widely as you can without raising your eyebrow or letting your lower lid pull up. primjenjuju se i držite pritisak na tom mjestu za 15-20 sekundi kako bi se opuštanje mišića ili jasno grč. ponavljajući riječi koje koriste M. Učinite to opet na drugu stranu.. Then concentrate on the smile in your mind first. hold for 10 seconds. Tada se koncentriraju na osmijeh u tvom umu prvi. Watch vaše područje oko očiju. and then lightly compress your lips again. i držite na mjestu gdje kapak još nije uključen. using the same technique as for compressing them. Režati. a imajući vaše kapke otvorenima. Very small movements at first remember that with time you will be able to take the movement farther without involving your eye. Također gledati mišića vrata i ne dopustite da pop-out. hold for 15 seconds while keeping the muscles around your mouth relaxed. Nabor tvoje usne.. F and P while keeping your eyelids open. B. Snarl.. početak male!). In the beginning.ne zaboravite da s vremenom ćete biti u mogućnosti da se kretanje dalje bez uključivanja vašeg oka. Watch your eye area. and hold at the point where the eyelid is not yet involved. Raise your eyebrows evenly on both sides. Održavati usne kompresije u trenutku neposredno prije vašeg kapka počinje da se uključe. observe in the mirror the unwanted eye muscle movement. Do it again to the other side. Podignite obrve ravnomjerno na obje strane. Stretch the neck muscle by tilting your head to the side and slightly back. koristeći istu tehniku kao i za njih sažimanje. While doing this. Stretch vrat mišića naginjanje glave u stranu i lagano natrag.pronašli debele ili bolna točka kao što ti radiš vježbe ili masažu. U početku. Izdanje. a zatim lagano komprimirati svoje usne ponovo. and focus on relaxing the muscles around the eye. Practice speaking in front of a mirror. Smile (opet.. govori tiho i polako. posebno donji kapak. start small!). let your mouth follow the thought. Imati strpljenja. Nježno otvoriti vaše oči kao široko kao što možete bez podizanje obrva ili . Vrlo mali pokreti na početku . speak to your doctor before doing the neck exercise ** ** Ako imate bilo kakvih problema vratne kralježnice. Also watch the neck muscle and don't let it pop out. repeating words that use M. promatraju u ogledalu neželjenih pokreta očnih mišića. Zatvori i oblog vaše usne (lightly!). using the same technique. To help isolate eye and mouth movements. particularly the lower lid. Close and compress your lips (lightly!). Stop when the corner of your mouth starts to move. neka tvoja usta pratiti misao. držite 10 sekundi. Pritom. Release. Maintain the lip compression at a point just before your eyelid starts to become involved. i usredotočiti na opuštanje mišića oko očiju. Find the point that it starts to move. koristeći istu tehniku. Praksa govori pred ogledalom. Have patience.

Starting with lips slightly open. Počevši s blago otvorenim usnama. i brada. Massage with the circular motion at your forehead. i držati vrat mišić opušten. BELL'S PALSY FAQs Bell PARALIZOM Pitanja i odgovori THE FACIAL NERVE Facijalnog nerva THE FACIAL MUSCLES Mišića lica CAUSES OF FACIAL PALSY UZROCI paraliza facijalisa RAMSEY HUNT SYNDROME RAMSEY LOV SINDROM SYMPTOMS SIMPTOMI . Do the same thing with lips closed. Zatim slijedite linija čeljusti iz vaših usta van. Držite oči otvorene.ostavljajući svoje donjeg kapka povucite prema gore. nos. cheeks. Masaža s kružnim pokretima u čelo. and keep the neck muscle relaxed. mentally concentrate on relaxing the chin dimple. obrazi. Povucite donje usnice dolje (to se prema naprijed i dolje u kružnom pokretu) ravnomjerno na obje strane. Then follow the jaw line from your mouth outward as well as from your chin outward. Hold for 15 seconds. Masaža lica (obje strane) koristeći tvrtka kružnim pokretima. Pull your lower lip down (take it forward and down in a circular move) evenly on both sides. Start in the center and work your way out. Keep the eye open. Start u centru i rade svoj put van. Massage your face (both sides) using firm circular motions. Hold 15 seconds. nose. and chin. Da li ista stvar s usnama zatvorena. Ne dopustite da dobra strana preuzeti kontrolu nad truda. Držite 15 sekundi. Držite 15 sekundi. Don't let the good side take control of the effort. kao i iz svoje brade prema van. mentalno koncentrirati na opuštanje bradi rupica.

RESIDUAL EFFECTS ZAOSTALIH UČINCI TREATMENT LIJEČENJE EYE PROTECTION Zaštita očiju FACIAL EXERCISES Vježbe za mišiće lica BOTOX FOR RESIDUALS Botox za reziduala SURGICAL OPTIONS Kirurške opcije FACIAL RETRAINING LICA prekvalifikacija TREATMENT CENTERS Tretman centri CHAT ROOM Chat room LINKS LINKOVI SITE INFORMATION Informacije o mjestu DISCLAIMER ODRICANJE .

which can be permanent. Tu nije vjerojatno da će biti ikakve koristi preko redak liječenje standardnim meds. Najčešće komplikacije su gubitak sluha i oštećenje živca lica. to bi trebalo biti učinjeno u roku od 3 tjedna od oštećenja živaca. This surgery can make a critical difference with some types of severe nerve damage. For Bells Palsy it remains highly controversial. Ako ovaj postupak se obavlja iz bilo kojeg razloga. it should be done within 3 weeks of nerve damage. Ova operacija može napraviti kritički razlika s nekim vrstama teškog oštećenja živaca. If this procedure is done for any reason. even when nerve degeneration is severe. and there are serious risks involved.MEMBERS LOGIN HERE ČLANOVI LOGIN OVDJE NOT A MEMBER? NE član? REGISTER HERE! Registriraj se ovdje! AT THE ACUTE STAGE U akutnoj fazi Decompression of the facial nerve can be accomplished by a delicate microsurgical procedure. The most common complications are hearing loss and damage to the facial nerve. Dekompresija živca lica može se postići delikatan mikrokirurških postupak. ali ne općenito za Bell's paralizom. koja može biti trajno. After this time statistics show no benefit for enduring . There is not likely to be any benefit over prompt treatment by standard meds. a postoje ozbiljni rizici. čak i kad živčane degeneracije je teška. Za Zvona paralizom ostaje vrlo kontroverzna. but not generally for Bell's Palsy.

the surgery and the potential risks. Nakon tog vremena statistike pokazuju nikakve koristi za trajna operacije i mogućih rizika. FOR LONGTERM WEAKNESS AND RESIDUALS ZA Dugogodišnja slabost i reziduala There are reconstructive options for long-term weakness or paralysis. Postoje mogućnosti rekonstruktivnih za dugoročno slabost ili paraliza. Some are "static" - purely cosmetic; some may help regain function. Neki su "statički" - čisto kozmetičke, a neki mogu pomoći povratiti funkciju. These procedures are more often performed when the nerve has been cut or severely compressed than after the "typical" short-term compression of viral and bacterial induced paralysis. Ovi postupci su češće izvode kada živac je izrezati ili teško stisnut nego nakon "tipična" kratkoročni pritisak virusnih i bakterijskih izazvane paralize. While these techniques can offer improvement (better symmetry at rest or some improvement to the smile), they cannot fully restore natural movement or expressions. Dok su ove tehnike može ponuditi poboljšanje (bolje simetrije u mirovanju ili nekih poboljšanja u osmijeh), oni ne mogu u potpunosti vratiti prirodno kretanje ili izrazi. Cosmetic surgeries such as brow-lifts, face-lifts, muscle shortening, removal of excess upper eyelid skin, muscle relaxing procedures and static slings are available to improve appearance, but they will not improve muscle function. Kozmetički zahvati kao što je čelo-lifta, face-lifta, skraćivanje mišića, uklanjanje viška kože gornjeg kapka, opuštanje mišića procedure i statički priveznice su na raspolaganju za poboljšanje izgleda, ali oni neće poboljšati funkciju mišića. Nerve and muscle grafts or transpositions can offer functional improvement as well as improve appearance. Živaca i mišića transplantata ili transpozicije može ponuditi funkcionalnih poboljšanja kao i poboljšati izgled. These are complex procedures that should be considered carefully. To su složene procedure koje treba uzeti u obzir pažljivo. Take care to insist that the surgeon fully explains the procedure, recovery, and risks. Pazite inzistirati na tome da je kirurg u potpunosti objašnjava postupak, oporavak i rizika. Risks include nerve damage that can leave the patient with worse paralysis than prior to surgery. Rizici uključuju oštećenja živaca koja mogu ostaviti pacijenta s gore paraliza nego prije operacije. One type of nerve transposition involves connecting the hypoglossal nerve (controls the tongue) to the facial nerve. Jedan tip živčanih transpozicije uključuje povezivanje hipoglosalnog živca (kontrolira jezik) na ličnog živca. After surgery, the patient learns how to move the face by moving the tongue. Nakon operacije, pacijent uči kako se kretati lice pomicanjem jezik. Ideally, the motion becomes automatic in time. U idealnom slučaju, kretanje postaje automatski u vremenu. There is likely to be a loss of sensation at the tongue. Tu je vjerojatno da će biti gubitak osjeta na jeziku. A muscle transposition can be performed using a muscle that isn't controlled by the facial nerve. Mišića transpozicija može se izvesti pomoću mišić koji nije pod kontrolom ličnog živca. The temporalis or masseter muscle can be connected to the corner of the mouth. Temporalis ili žvačnih mišića može biti spojen na uglu usta. The intention is that the enervated muscle will increase motion in the muscles around the mouth. Namjera je da enervated mišića će se povećati kretanja u mišiće oko usta. In a combination muscle and nerve graft, two procedures are performed several months apart. U kombinaciji mišića i živaca graft, dvije procedure obavljaju se nekoliko mjeseci kasnije. Free muscle tissue is grafted from the leg to the face following a cross-facial nerve graft. Besplatno mišićnog tkiva cijepljene je s nogu na lice nakon cross-facijalisa graft. The nerve graft becomes the nerve supply for the healthy, transplanted muscle. Živac korupcije postaje živca opskrbe za zdrav, transplantiranih mišića.

NEW CONCEPTS IN NON-SURGICAL FACIAL NERVE REHABILITATION Novih koncepta u ne-kirurški facijalnog nerva REHABILITACIJA H. Jacqueline Diels, OTR, Facial Rehabilitation Specialist H. Diels Jacqueline, OTR, rehabilitacija lica stručnjak Neuromuscular Retraining Clinic, Dept. of Rehabilitation Medicine Neuromuskularni Usavršavanje Klinika, Zavod za rehabilitaciju Medicinskog University of Wisconsin Hospital and Clinics University of Wisconsin bolnice i klinike INTRODUCTION UVOD "The face is the image of the soul." 1 "Lice je slika duše." 1 Facial paralysis has been primarily considered a cosmetic inconvenience with associated functional problems. Paralize lica je primarno bio smatran kozmetički neugodnosti povezane sa funkcionalnim problemima. In reality, facial paralysis is a disability of communication. U stvarnosti, paralize lica je nesposobnost komunikacije. As human beings, our primary form of non-verbal communication relies upon minute changes in facial expression that reveal our innermost feelings. Kao ljudska bića, naš primarni oblik ne-verbalne komunikacije se oslanja na minutu promjene u izrazu lica koje otkrivaju naše najdublje osjećaje. Just as an aphasic person cannot communicate verbally after a stroke, the patient with facial paralysis cannot convey the normal social signals of interpersonal communication. Baš kao što osoba s afazijom ne mogu komunicirati verbalno nakon moždanog udara, bolesnik sa paralize lica ne mogu prenijeti normalan društveni signala međuljudske komunikacije. Although therapeutic treatment for aphasia is commonplace, by and large, non-surgical rehabilitation for facial paralysis has been neglected and patients have been "left to their own devices". 2 Those who work with facial paralysis patients are acutely aware of the need for rehabilitating both the physiological and psychosocial aspects of this disability. Iako su terapijski tretman za afazija je uobičajena, tako i velikih, ne-kirurški rehabilitacije za paralizu lica je bio zanemaren i pacijenti su bili "lijevo za vlastite uređaje." 2 Oni koji rade s paralize lica pacijenata su izrazito svjesni potreba za rehabilitaciji i fiziološke i psihosocijalne aspekte ovog invalidnosti. Restoring function and expression to the highest level possible results in improved health, self-esteem, self- acceptance, acceptance by others, and quality of life. Vraćanje funkcija i izraza na najvišoj razini moguće rezultate na poboljšanje zdravlja, samopoštovanje, selfprihvaćanje, prihvaćanje od strane drugih, i kvalitetu života. Neuromuscular retraining is gaining recognition as an effective element for optimal recovery from facial nerve paresis. Neuromuskularna prekvalifikacija dobiva priznanje kao učinkovit element za optimalan oporavak od pareza facijalisa. Retraining techniques have been developed for treating sequelae that range from flaccidity to mass action and synkinesis, improving facial motor control and enhancing patient satisfaction and outcomes. Prekvalifikacija Razvijene su tehnike za liječenje posljedice koje se kreću od flaccidity do masovne akcije i synkinesis, poboljšanje motoričkih sposobnosti lica i povećanje zadovoljstvo bolesnika i ishoda. Neuromuscular retraining for facial paralysis is a growing field of practice in the US and Canada. 3 Physical, occupational and speech therapists trained specifically in facial neuromuscular retraining provide an important element in the continuity of care for the patient with facial paralysis. Neuromuskularna prekvalifikacije za paralizu lica je rastući područja

prakse u SAD-u i Kanadi. 3 prostornog, profesionalnog i logopedi trenirao posebno u lica neuromuskularne prekvalifikacije pružaju važan element u kontinuitet skrbi za pacijenta s paralize lica. Treatment begins with a thorough clinical evaluation. Liječenje započinje s temeljitim kliničke procjene. Realistic goals are established and a comprehensive, individualized home program is developed. Realni ciljevi su uspostaviti i sveobuhvatan, individualizirane home program je razvijen. This is accomplished through specific neuromuscular retraining techniques and augmented sensory feedback (including surface EMG) within an educational model. To se postiže kroz specifične tehnike neuromuskularni prekvalifikacije i prošireni senzorne komentare (uključujući površinske EMG) unutar obrazovnog modela. This chapter will introduce the concept and practice of neuromuscular retraining for facial paralysis. Ovo poglavlje će predstaviti koncept i praksu neuromišićnih prekvalifikacije za paralize lica. Qualities that differentiate neuromuscular retraining from other non-surgical therapies will be discussed. Kvalitete koje razlikuju neuromuskularne prekvalifikaciju od ostalih ne-kirurški terapija će se raspravljati. Appropriate candidates for treatment will be identified and optimal timelines for referral presented. Odgovarajući kandidati za liječenje će biti prepoznati i optimalni rokovi za upućivanje prikazane. Specific techniques for treating flaccid paralysis as well as synkinesis will be outlined. Specifične tehnike za liječenje flacidan paralize, kao i synkinesis će biti navedene. PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES OF FACIAL PARALYSIS Fiziološkim i psihosocijalnim posljedicama paralize lica Loss of ability to move the face can be devastating. Gubitak sposobnosti za pomicanje lice može biti poražavajući. In a survey conducted by the Acoustic Neuroma Association, facial paralysis was reported to be the most significant problem experienced post acoustic neuroma resection. 4 Psychological adjustment to facial paralysis varies with each individual 5 and does not necessarily correlate with degree of dysfunction. U istraživanju koje je provela Acoustic neurom Udruge, paralize lica je izvijestila da se najznačajniji problem iskusnih post akustične neurom resekcija. 4 Psihološka prilagodba na paralize lica varira sa svakim pojedinačnim 5 i ne nužno korelira sa stupnjem poremećaja. Depression, guilt, anger, hostility, anxiety, rejection and paranoia have been noted after facial paralysis. 6 Patients may be considered mentally deficient 7 and experience difficulties with interpersonal relationships, employability, making friends and coping with looks of disgust or horror in other's faces. 8 Depresija, krivnja, ljutnja, neprijateljstvo, anksioznost, odbacivanje i paranoje su uočene nakon paralize lica. 6 bolesnika može se smatrati psihički manjkav 7 i poteškoće s međuljudskim odnosima, zapošljivost, što prijatelja i suočavanje s izgledom gađenje ili užas u drugim lica . 8 A variety of surgical procedures have been developed for rehabilitation of the face after paralysis including techniques designed to reduce synkinesis. 2, 9-14 No method has been found that can restore normal expression. 9 Though the integrity of the facial nerve may be intact post operatively, its continuity is not necessarily an indicator of functional outcome 15 , and what may be thought of as a good result by the surgeon, may not be noted as such by the patient. 16 The addition of neuromuscular retraining for further improving physical and psychological function in the patient with incomplete recovery is a natural complement to surgical treatment for refining facial movement. Različite kirurške procedure su razvijene za rehabilitaciju lica nakon paralize, uključujući tehnike za smanjenje synkinesis. 2, 9-14 br metoda utvrđeno je da se može vratiti normalan izraz. Devet Iako integritet facijalnog živca može biti netaknuti post operativno, njegov kontinuitet nije nužno pokazatelj funkcionalni ishod 15, i ono

Fizička i radnih terapeuta su liječenje paralize lica za desetljeća. bili su primijenjene na lice. 20-22 Ovi ne-specifične procedure i dalje se preporučuje i danas prakticira.Case Studies Dio 7 .studije slučaja Acknowledgements and references Priznanja i reference OVIJEST ne-kirurško liječenje ZA paralize lica Physical and occupational therapists have been treating facial paralysis for decades. Liječenja. opušten lica su tretmani izbora. Gross facial exercises 18.Elements for effective neuromuscular retraining Dio 5 . Bruto lica vježbe 18. Električna stimulacija i dalje naširoko koristi u liječenju paralize lica 20.23 although there is mounting evidence that it may be contraindicated.23 iako je više dokaza da to može biti kontraindicirano. fizikalna terapija liječenja Bell's paralize je zagovarao 17 koristeći metode liječenja koje su postale "standard" u desetljećima nakon.Uvod u neuromišićnih lica prekvalifikacije Part 2 . flaccid face were the treatments of choice.Elementi za učinkovito neuromišićnih prekvalifikacije Part 6 . ne može se primijetiti kao takva od strane pacijenta.Opća načela tretmana lica prekvalifikacije Part 4 .19 .History of non-surgical treatment and facial neuromuscular retraining for facial paralysis Dio 2 . i protetskih radova ili snimanja za podizanje viseće. originally developed for and successfully used on the extremities. 20-22 These non-specific procedures continue to be recommended and practiced today.što se može smatrati dobrim rezultatom od strane kirurga. izvorno razvijen za i uspješno se koristi na ekstremitete.19. Već 1927. As early as 1927. It has been suggested that electrical stimulation may interfere with neural regeneration post peripheral nerve injury . electrical stimulation. were applied to the face. Treatment modalities.Evaluation Methods Dio 4 . Traditional Therapy Techniques Tradicionalna terapija Tehnike Electrical Stimulation Električna stimulacija Electrical stimulation continues to be widely used in the treatment of facial paralysis 20.Techniques for treating flaccid paralysis & synkinesis Dio 6 .metoda za procjenu Part 5 . and prosthetic devices or taping to lift a drooping.Tehnike za liječenje paralize flacidan & synkinesis Part 7 . Part 1 .Introduction to neuromuscular facial retraining Dio 1 . električna stimulacija.Povijest ne-kirurško liječenje za njegu lica i neuromišićnih prekvalifikaciju za paralizu lica Part 3 . 16 Dodatak neuromuskularne prekvalifikacije za daljnje poboljšanje fizičke i psihičke funkcija u bolesnika s nepotpunim oporavak je prirodni komplement za kirurško liječenje za rafiniranje lica pokreta. masaža. physical therapy treatment of Bell's palsy was advocated 17 using treatment methods that have become "standard" in the decades since. massage.General treatment principles of facial retraining Dio 3 .

25 and studies proving its efficacy with facial muscles are lacking in the literature. pacijenti koji se podvrgnu električna stimulacija itekako može pokazati više synkinesis i masovne akcije od onih koji to ne čine. On je sugerirao da električna stimulacija može ometati neuronskim regeneraciju nakon ozljeda perifernih živaca 24. nema dokazati koristan učinak na povećanje funkcionalnih ili kozmetičkih ishode u bolesnika s Bell's paralize". 28 Instructions such as "close your eyes as hard as you can". "smile broadly" or "pucker your lips" do not produce the desired facial symmetry and control required for normalized facial function. 20 Kontrakcija proizvedene mase uzrokuje djelovanje kojim se jača nenormalan motor uzoraka i može biti bolno. Međutim... 26 Additionally.has no demonstrable beneficial effect in enhancing the functional or cosmetic outcomes in patients with Bell's palsy. 20 Gross Exercises Bruto Vježbe Gross facial exercises are another staple in the therapy repertoire. The use of maximum effort exercises recruits excessive motor units producing patterns that differ from typical facial expressions which are gentle and fluid. 28 Upute kao što su "zatvori oči kao tvrdo kao možete". 27 It is difficult to produce an isolated contraction of the facial muscles using electrical stimulation due to their small size and close proximity to each other." 26 1984 Izvješće Nacionalnog centra za zdravstvene usluge istraživanja zaključio da je "elektroterapiju za liječenje Bell's paralize . 27 Teško je proizvesti izolirane kontrakcije mišića lica pomoću električne stimulacije. zbog njihove nespecifičnosti. Bruto lica vježbe su još sortirano u terapiji repertoara. ne daju željene simetrija lica i kontrole potrebne za normalizirane lica funkciju. because of their nonspecificity. However.24. gross exercises typically given to patients reinforce abnormal movement patterns. "osmijeh široko" ili "nabor tvoje usne".25 i studija dokazuje svoju učinkovitost s mišićima lica su nedostaje u literaturi. Korištenje maksimalan napor vježbe novaka prekomjerne motornih jedinica za proizvodnju uzoraka koje se razlikuju od tipičnih izraza lica koja su nježne i tekućine. A 1984 report by the National Center for Health Services Research concluded that "Electrotherapy treatment for Bell's palsy.. Neučinkovitost tradicionalne terapije metoda za paralizu lica proizlazi iz njihove ne-specifičnost i nedostatak adaptacije na jedinstvene karakteristike lica mišića. bruto obično vježbe dati bolesnicima pojačati abnormalnih obrazaca pokreta. zbog svoje male veličine i neposrednoj blizini jedna drugoj.. WHY NON-SPECIFIC THERAPY IS INEFFECTIVE ZAŠTO NE-specifične terapije je bezuspješan The ineffectiveness of traditional therapy methods for facial paralysis stems from their non-specificity and lack of adaptation to the unique characteristics of facial muscle. . patients who undergo electrical stimulation acutely may demonstrate more synkinesis and mass action than those who do not. The contraction produced causes mass action which reinforces abnormal motor patterns and can be painful. Osim toga.

Are relatively slow to degenerate 10.Facial Muscles Differ from Skeletal Muscles Mišića lica razlikuju od skeletnih mišića Facial muscle differs from most other skeletal muscle in several significant ways. 37 Because they lack spindles. Mišića vreteno je fiziološki mehanizam po kojem mišićne kontrakcije je proizveden kao odgovor na skraćivanje svojih vlakana tijekom perkutane protežu.34 . 37 Budući da im nedostaje vretena.Nedostatak mišićnih vretena 29-32 . Muscle Spindles Muscle vretena The muscle spindle is the physiologic mechanism by which a muscle contraction is produced in response to a shortening of its fiber during a percutaneous stretch. Facial muscles: Mišiće lica: . kao i volje neuralne ulaza 35. vibration and tapping rely upon the muscle spindle to stimulate muscle contraction. In the facial muscles the ratio is approximately 25 muscle fibers to one motoneuron allowing great complexity of movement compared to limb muscles which have a much higher ratio (eg 2000 muscle fibers to one motoneuron in the gastrocnemius) 33 .Have small motor units 30. Jedinicu motora je definirana kao jedna motoneuron i sve mišićnih vlakana ga innervates. Resistance to Degeneration Otpornost na Degeneracija Facial muscle appears to resist degeneration post denervation for longer periods .Lack muscle spindles 29-32 . where motor units other than those targeted are recruited due to overflow 39 . Facial mišića razlikuje od većine drugih skeletnih mišića u nekoliko značajnih načina. 38 The ratio of muscle fibers to motoneurons determines the refinement of a movement. bruto vježbe. Zamršenost pokreta koja se može postići mišića lica treba onemogućiti korištenje maksimalan napor. the use of these techniques to elicit a contraction is ineffective in facial muscles. 36 Terapijska facilitory tehnike kao što su brzo protežu.Imaju male motorne jedinice 30. vibracije i kuckanje se oslanjaju na mišiće vreteno za poticanje mišićnih kontrakcija. Small Motor Units Mali motornih jedinica A motor unit is defined as one motoneuron and all of the muscle fibers it innervates.Relativno sporo izrod 10.34 .33 . 35 . The intricacy of movement that can be achieved by the facial muscles should preclude the use of maximum effort.Primanje emocionalne. U mišiće lica omjer je oko 25 mišićnih vlakana na jedan motoneuron omogućuje veliku kompleksnost pokreta u odnosu na ud mišiće koji imaju puno veći omjer (npr. gdje motorne jedinice osim onih ciljano zapošljavaju zbog prelijevanja 39. korištenje ove tehnike izazvati kontrakcije je neučinkovit u mišiće lica. gross exercises. 36 Therapeutic facilitory techniques such as quick stretch.33 . 38 omjer mišićnih vlakana na motoneurons određuje profinjenost pokreta. 2000 mišićnih vlakana na jedan motoneuron u gastrocnemius) 33.Receive emotional as well as volitional neural inputs.

ili posebne lica terapijskih tehnika. 10. Prirodni spontani oporavak bolesnika s Bell's paraliza armirano prividnu "primjerenost" bilo načina liječenja je iskorišteno. patients who did not regain function were classified as "chronic" with no further therapy attempted. No techniques were described for treating the aberrant. After 6 to 12 months. Nakon 6 do 12 mjeseci. unsynchronous pokreti lica koje karakteriziraju synkinesis. 40 HISTORY OF FACIAL NEUROMUSCULAR RETAINING POVIJEST lica .of time than other skeletal muscle. 10. Većina terapeuta ne dobivaju specijalizirane obuke u mišićima lica anatomije. Perifernih živaca ozlijedio paralize lica pacijenta je tretirana ineffectively.34 Zbog toga jedinstvenu karakteristiku. it is not surprising that many clinicians found the treatment of facial paralysis to be frustrating and ineffective. Nema tehnike su opisane za liječenje iskrivljeni. Given the non-specific nature of the therapy provided. prije nego što neuronske oporavak je uzeo mjesto. 35 Volitional movements of the face use different upper motor neuron pathways (pyramidal tract) than those used for emotional movements (extrapyramidal motor system). to je ne čudi da su mnogi kliničari naći liječenje paralize lica biti frustrirajuće i nedjelotvornim. Korištenje emocionalnih inputa tijekom neuromuskularne prekvalifikacije svibanj biti korisna uspostaviti više prirodnih motorna paraliza kontrolu post. Lack of Specific Clinical Training Nedostatak specifične kliničke obuke Most therapists receive no specialized training in facial muscle anatomy. fiziologije. the use of electrical stimulation to maintain viability of facial muscle during regeneration is unfounded. Tu je dobro uspostavljena razlika između volje i emocionalne pokreti lica. pacijenti koji nisu povratiti funkcije su klasificirani kao "kronična" bez daljnje terapije pokušali. Cortical Connections for Emotional Expression Kortikalne Priključci za emocionalno izražavanje There is a well-established distinction between volitional and emotional facial movements. 35 volje pokreti lica koriste različite gornjeg motornog neurona putevi (piramidalna trakta) od onih koje se koriste za emocionalno pokreta (ekstrapiramidni motornih sustava).34 Because of this unique characteristic. korištenje električne stimulacije za održavanje vitalnosti lica mišić tijekom regeneracije je neosnovan. or specific facial therapy techniques. 40 S obzirom na ne-specifične prirode terapije pod uvjetom. physiology. The peripheral nerve injured facial paralysis patient has been treated ineffectively. unsynchronous facial movements that characterize synkinesis. terapija je pokrenuo prerano i raskinuti prerano. and may remain viable for three or more years. therapy has been initiated too early and terminated too soon. The use of emotional inputs during neuromuscular retraining may be helpful to reestablish more natural motor control post paralysis. Facial mišića čini da se odupre post denervacija degeneracija za duže vrijeme od drugih skeletnih mišića. The naturally occurring spontaneous recovery of patients with Bell's palsy reinforced the seeming "appropriateness" of whatever treatment modality was utilized. i može ostati izvediv za tri ili više godina. before neural recovery had taken place.

excursion of movement and decreased synkinesis. kapacitet na središnji živčani sustav izmijeniti svoju organizaciju kako bi oko trajne funkcionalne promjene. mirror exercises and detailed. individualized home exercise programs and demonstrated improved function with patients more than two years post facial nerve injury. explained the acquisition of new motor behaviors in the post acute patient. Pacijenti u obje skupine pokazuju poboljšanja u lica motorička kontrola. Kontrolna grupa nije pokazala promjene. Specifične tehnike za neuromuskularne prekvalifikacija paralize lica pojavila se u literaturi prije 30 godina. 41-45 Patients demonstrated improved facial function using EMG feedback to modify the manner in which they contracted their muscles. individualizirane vježbe. Pacijenti su reevaluated nakon godinu dana liječenja.48 In 1982. et al 49 compared two treatment groups with a third control group that received no treatment. A follow-up study . ogledalo vježbi i detaljnog. ili smanjena funkcija. 46 Novija istraživanja su uključeni i akutni (manje od 1 godine pošta) i nakon akutnih bolesnika i učinak spontani oporavak funkcije ne može se isključiti. After comprehensive evaluation.neuromuskularnih zadržavanje Specific neuromuscular retraining techniques for facial paralysis appeared in the literature 30 years ago. one group was trained with EMG and mirror feedback. al. The control group showed no change. In 1991. Godine 1982. 47. et. described a comprehensive clinical program that combined EMG feedback. Značajna razlika između liječene skupine i kontrolne skupine. programi i dom pokazali poboljšanje funkcija kod bolesnika više od dvije godine nakon facijalisa ozljede. Godine 1991. Nakon sveobuhvatnu procjenu. or decreased function. 41-45 bolesnika pokazala poboljšana funkcija lica pomoću EMG povratne informacije izmijeniti način na koji su ugovoreni svoje mišiće. et al 49 odnosu dvije skupine s trećom kontrolnoj skupini koja je primila nikakvo liječenje. et. 47. the capacity of the central nervous system to modify its organization to bring about lasting functional change. Patients in both treatment groups demonstrated improvements in facial motor control. Balliet. dok je druga grupa koristi ogledalo komentare sama. objasnio je stjecanje novih motornih ponašanja u post akutnog pacijenta. Ross. al. Patients were reevaluated after one year of treatment. All patients were more than 18 months post injury to control for spontaneous recovery effect. 46 autori pretpostavili da je plastičnost mozga.48 Sveobuhvatan pregled studija slučaja koji koriste slične tehnike je predstavio Balliet. A comprehensive review of case studies using similar techniques is presented by Balliet. A significant difference was found between the treatment groups and the control group. Svi pacijenti su više od 18 mjeseci nakon ozljede na kontrolu za spontani oporavak učinak. Balliet. while the second group used mirror feedback alone. 46 More recent studies have included both acute (less than 1 year post) and post acute patients and the effect of spontaneous recovery of function could not be ruled out. 46 The authors hypothesized that brain plasticity. Ross. izlet kretanja i pad synkinesis. jedna grupa je trenirao sa EMG i ogledalo povratnu informaciju. opisao kliničku sveobuhvatan program koji u kombinaciji EMG povratne informacije.

Because each patient presents a different functional profile. nema generičke liste vježbi. svaki program liječenja je različit. a kao rezultat toga. 50 Follow-up studija godinu dana kasnije zaključili da dobit stečena tijekom liječenja je zadržao bez nastavak terapije. Edukacija pacijenta je većina osnovnih aspekt terapijski proces i postavlja potrebne temelj za učenje selektivno pokret uzorke koji će unaprijediti motoričkih funkcija. Da bi ih . za razliku od tretmana za mnoge druge bolesti. da je primjena neuromuskularne prekvalifikacije tehnika posebno dizajniran za liječenje paralize lica mogu učinkovito smanjiti posljedice nakon ozljede ličnog živca. patients receive the following graphic (Fig. psihologije." 51 "Rehabilitacija ne može se primijeniti na pacijenta. Alati kao što su površine EMG (sEMG) povratne informacije i specifične vježbe ogledalo pružiti uvećan senzorne informacije kako bi unaprijedili neuralne adaptacije i učenje 38. 50 It is clear from research thus far. In spite of the existence of biological bases for recovery. Lica terapeut pruža obuku u osnovnim lica anatomije. Tools such as surface EMG (sEMG) feedback and specific mirror exercises provide augmented sensory information to enhance neural adaptation and learning 38 . i uključenost pacijenta. ne pojaviti bez odgovarajućeg okruženja. "51 Neuromuscular retraining (NMR) for facial paralysis is a marriage of neurophysiology. terapijski znanosti. i umjetnosti. the attitude. The psychosocial and educational aspects of the rehabilitation process are thus of very great importance. Treatment is based on individual function. therapeutic science. and as a result. that the application of neuromuscular retraining techniques specifically designed for the treatment of facial paralysis can effectively reduce sequelae after facial nerve injury. physiology and kinesiology pertinent to each patient's specific situation. branches of the facial nerve and the angles of muscular pull. learning theory. Neuromuskularni prekvalifikaciju paralize lica "Rehabilitation can not be administered to the patient. To familiarize them with muscle terminology and actions. Jasno je iz istraživanja do sada. it does not occur without the appropriate environment. teorije učenja. Unatoč postojanju bioloških osnova za oporavak.one year later concluded that gains acquired during treatment had been maintained without continued therapy. Budući da svaki pacijent predstavlja različitih funkcionalnih profil. Neuromuskularna prekvalifikacija (NMR) za paralizu lica je brak neurofiziologije. each treatment program is different. 1) depicting the major facial muscle groups. psychology. Neuromuscular retraining is a problem solving approach to treatment using selective motor training to facilitate symmetrical movement and control undesired gross motor activity (synkinesis). stav. Psihosocijalne i edukativne aspekte rehabilitacije su stoga vrlo velike važnosti. and the involvement of the patient. there are no generic lists of exercises. Patient education is the most basic aspect of the therapeutic process and lays the necessary foundation for learning the selective movement patterns that will improve motor function. fiziologije i kineziologije bitno za svakog pacijenta specifičnoj situaciji. The facial therapist provides training in basic facial anatomy. Liječenje se temelji na pojedinačnim funkciju. Neuromuskularna prekvalifikacija je problemski pristup liječenju koristi selektivno motornih treninga kako bi se olakšalo kretanje simetrične i kontrole neželjenih bruto motorne aktivnosti (synkinesis). in contrast to the treatment for many other disorders. and art. Primjena teorije učenja maksimizira motivacije kroz individualizirane nastave i aktivno sudjelovanje pacijenta. The application of learning theory maximizes motivation through individualized instruction and active patient participation.

This exploration of facial movement is a time of discovery for the patient as s/he identifies the specific areas of function and dysfunction and begins to formulate strategies to improve facial movement . grane facijalnog živca i kutova mišića povući. patients are instructed to perform small. specifične pokrete na suprotnoj strani. Većina ljudi nisu svjesni specifične pokrete koji su uključeni u normalnim izraz lica. Figure 1 The muscles of facial expression and the facial nerve branches Slika 1 mišiće izraza lica i ličnog živca grane corrugator corrugator depressor labii inferioris depresor labii inferioris COR depressor anguli oris COR depresor anguli Oris DLI frontalis frontalis levator labii superioris DAO dilator naris onaj koji DAO dilatira naris FRO Amo anguli Oris DIN DIN Lao levator anguli oris levator LAO levator labii superioris alaeque nasi DLI . specific movements on the contralateral side . bilaterally. obostrano. pacijenti primaju sljedeće grafički (slika 1) prikazuje glavne grupe mišića lica. Ovo istraživanje lica pokreta je vrijeme otkrića za pacijenta kao on / ona identificira posebna područja funkcije i disfunkcije i počinje formulirati strategije za poboljšanje lica pokreta. As each muscle group is evaluated the patient observes the action of that group in the mirror. pacijenti su upućeni za obavljanje male. Most people are not conscious of the specific movements involved in normal facial expression. To identify the correct response.upoznali s terminologijom mišića i djelovanja. Kao i svaku grupu mišića ocjenjuju pacijent promatra djelovanje te grupe u ogledalu. Kako utvrditi točan odgovor.

diminishing accuracy 39 . 46 Action-Oriented and Cost-Effective Therapy Akcija orijentirana i troškovno-učinkovite terapije Just as no surgical technique provides the patient with normal . 46 Ako suprotnoj strani je dopušteno dominirati. synchronous facial movement. Malo kretanja očuvati izolirane reakcije mišića lica. Although each patient's program differs. Poboljšana koordinacija se razvija kao mali pokreti su se bavili točno. coordination and complexity of movement. nenormalan motor uzorak. Improved coordination develops as small movements are practiced accurately. strength and speed of the excursion as it occurs. Symmetry Simetrija Patients are instructed in symmetrical excursion of movements to reinforce the normal physiological response. mandibularni (M) i vrata maternice (C) General Treatment Principles Opća načela Liječenje Treatment is based on functional profile rather than etiology. 39 Promjene izvodi brzo će se vratiti na prethodni. zygomaticus (Z). zygomaticus (Z). Liječenje se temelji na funkcionalnim profil nego etiologije. Techniques to facilitate movement and inhibit abnormal patterns refine motor control. 39 Veliki pokreti zaposliti sukcesivno veći broj motornih jedinica.LLA levator labii levatora alaeque nasi oris inferioris orbicularis oculi superioris orbicularis oculi levatora risorius risorius LLA OOI levator labii levatora orbicularis oris levatora orbicularis oris inferioris orbicularis OOI LLS LLS mentalis mentalis MEN MEN orbicularis oris superioris OOS orbicularis oculi inferioris OCI OOS orbicularis oculi inferioris OGI PLA PLA ZYJ ZYJ procerus procerus zygomatiicus minor zygomatiicus manje PRO PRO ZYN ZYN OCS platysma platysma OCS zygomaticus major RIS RIS zygomaticus glavni Facial nerve branches: temporal (T). Tehnike kako bi se olakšalo kretanje i spriječiti abnormalne uzorke poboljšati motorička kontrola. ograničavajući jedinica zapošljavanje motora na one mišiće ciljane. koordinaciju i složenost pokreta. kao i susjednih mišića (prelijevanje). Small Movements Male Promjene Small movements preserve isolated responses of the facial muscles by limiting motor unit recruitment to those muscles targeted. tu su česti aspekti u liječenju svih bolesnika. 52 Kao rezultat toga. . there are common aspects in the treatment of all patients. Pokušaji da se proizvode simetrični pokreti u početku uključuju ograničavanje izlet na suprotnoj strani. 39 Large movements recruit successively greater numbers of motor units as well as neighboring muscles (overflow). new motor control strategies are systematically developed and learned. Pacijenti su upućeni u simetričnim izlet pokreta kako bi pojačali normalan fiziološki odgovor. If the contralateral side is allowed to dominate. buccal (B). bukalne (B). mandibular (M) and cervical (C) Facijalisa grane: vremenske (T). novi motor strategije upravljanja sustavno razvijene i naučili. Attempts to produce symmetrical movements initially include limiting excursion on the contralateral side. Iniciranje pokreta polako i postupno omogućuje pacijentu da promatrati i mijenjati kut. abnormal motor pattern. 52 As a result. smanjuje točnost 39. Slow Execution Sporo Izvršenje Initiating movements slowly and gradually allows the patient to observe and modify the angle. Iako je svaki pacijent program razlikuje. 39 Movements performed rapidly will revert to the previous. snage i brzine od izleta kao što se događa. activity on the involved side could be diminished. aktivnost na uključene strane mogu se smanjivati.

dokument napredak i uspostaviti novi tretman ciljeva. To se razlikuje znatno od tipične terapije raspored u kojem pacijenti tretiraju na tjednoj osnovi. every 6 months (for patients traveling a great distance). Ograničenom raspored se može održavati u neuromuskularne prekvalifikacije program jer terapeut daje obrazovne umjesto "na ruke" tretman i pacijent izravno kontrolira praksu vlastitog programa terapije kod kuće. Pacijenti se vratiti u kliniku periodično kako bi oplemenili obrazaca pokreta. ova akcija usmjerena tehnike omogućuju pacijentima da "postaju svoje najbolje terapeut" 53. Patients return to the clinic periodically to refine movement patterns. te preuzeti kontrolu nad svojim oporavka rezultira poboljšanim tjelesne funkcije. povećava samopouzdanje i zadovoljstvo. osjetljivi na suptilne dinamičke promjene i lako se primjenjuju. document progress and establish new treatment goals. It has been estimated that the average ratio of home practice to supervised clinical instruction is about 20:1. . However. and assume control of their recovery resulting in improved physical function. Čimbenici kao što su motivacija. Procjena lica funkcija je tema mnogih rasprava. ali ovaj instrument još nije razvijena. 63-65 konačne procjene alat moraju biti objektivni. and geographic location affect scheduling. need for sEMG feedback. 38. sensitive to subtle dynamic changes and easy to administer. i geografski položaj utječe na raspoređivanje. uče nove vježbe. Structuring therapy in this manner results in a cost-effective service delivery system that reduces the number of billed clinic hours while increasing the overall number of treatment hours. 38 . increased self-esteem and satisfaction. these action-oriented techniques enable patients to "become their own best therapist" 53 . 63-65 The definitive evaluation tool must be objective. Baš kao što ne kirurške tehnike pruža pacijenta s normalnim.neuromuscular retraining cannot restore perfect function. usklađenost. however this instrument has not yet been developed. This differs significantly from a typical therapy schedule in which patients are treated on a weekly basis. A patient may be involved in neuromuscular retraining for three years or longer. Factors such as motivation. learn new exercises. compliance. Liječenje sjednice može biti u rasponu od 2 sata mjesečno (za domaće bolesnike) za intenzivno liječenje sjednici 9-12 sati raspoređeni tijekom 3-4 dana. Procijenjeno je da je prosječan omjer doma praksa da nadzire kliničke nastave je oko 20:01. svakih 6 mjeseci (za pacijente koji putuju velike udaljenosti). EVALUATION METHODS Metode procjene Clinical Instruments Klinički instrumenti Evaluation of facial function has been the topic of much discussion. Pacijent svibanj biti uključeni u neuromuskularne prekvalifikacije za tri godine ili duže. 54 Međutim. neuromuskularni prekvalifikacija ne može vratiti savršeno funkcionirati. A limited schedule can be maintained in a neuromuscular retraining program because the therapist provides educational rather than "hands on" treatment and the patient directly controls the practice of his or her own therapy program at home. Liječenje rasporedi su na temelju individualne potrebe pacijenta koji uvelike variraju. Strukturiranje terapija na taj način rezultira isplativa usluga sustav koji smanjuje broj naplaćeno klinici sata dok se povećanje ukupnog broja tretmana sati. Treatment sessions may range from 2 hours per month (for local patients) to an intensive treatment session of 9-12 hours spaced over 3-4 days. potreba za sEMG povratne informacije. 54 Treatment schedules are based on individual patient needs which vary widely. sinkroni lica pokret.

The adoption of the International Grading scale in 1984 established a universal measuring system. Usvajanje ocjenjivanja International osnovana je 1984 univerzalni mjerni sustav. za praktičar lica neuromišićne prekvalifikacije. LAO. 66 Međutim. Videotape Videovrpce There is no substitute for videotape evaluation as an objective measure of facial motion. OGI Squint your lower eyelids up Zrikavost vaše donje kapke OCS. each muscle group must be evaluated to determine available volitional movement (excursion). for the practitioner of facial neuromuscular retraining. Lao vaše gornje usne. such as measuring facial landmarks. Bez obzira alati se koriste. Lao Raise your L or R upper lip while wrinkling your nose (start . OGI gore DIN DIN Close your eyes tightly Zatvorite oči čvrsto RIS. The Facial Grading System (FGS) is a new tool currently undergoing multicenter trials. PRO COR. OGI Gently close eyes Lagano zatvorite oči OCS. međunarodnoj razini ne otkriti suptilne promjene koje se javljaju tijekom tretman. ZYJ. ZYN. Lica sustav ocjenjivanja (FGS) je novi alat trenutno prolazi multicentričnih suđenja. OCI OCS. razvijen za potrebe liječnika i kirurga.Videotape Protocol Tablica 3 . dok boranje nosa LLS. It is easy to administer and sensitive to small functional changes that occur during the course of treatment. LLS Raise your upper lip while wrinkling your nose Podignite LLS. PRO Bring eyebrows down and together Donesite obrve prema dolje i zajedno OCS. 67 and the more complicated facial grading systems.) 68 Table 3 . kao što su mjerenje lica znamenitosti. ZYJ. Ne postoji zamjena za videovrpce evaluaciju kao objektivnu mjeru lica kretanja. Videotape captures sequential facial movements as they occur allowing the therapist and patient to review movements in detail and compare progress over time. osim Lao. 47 Druge metode. developed for the needs of physicians and surgeons. OCI OCS. ZYN. ZYJ. the International scale does not detect the subtle changes that occur during the course of treatment. 66 However. Flare nostrils Flare nosnice LLS RIS. LAO LLS. Smile evenly with your lips together Smile ravnomjerno Lao. spontana kretanja i prisutnosti synkinesis / masa akciju. OCI OCS. Patients are asked to perform specific facial movements using an established protocol (Table 3) 68 Pacijenti su zamoljeni da obavljaju određene pokreti lica koristeći osnovana protokol (Tablica 3. 68 su težak i teško dosljedno primjenjivati. ZYN. 68 are cumbersome and difficult to apply consistently. ZYJ. Videovrpce bilježi uzastopni pokreti lica kao što se javljaju oni dopuštajući terapeuta i pacijenta na pregled kretanja detaljno i uspoređivao napredak tijekom vremena.Protokol videovrpce Muscles Mišići Volitional movement Voljni pokret FRO Amo Raise your eyebrows Podignite obrve COR. 67 i više komplicirano lica sustava ocjenjivanja. svaku grupu mišića moraju biti ocijenjeni kako bi se utvrdilo na raspolaganju voljnom pokreta (izlet). usnama. A big wide smile with your lips apart Veliki široki osmijeh LLS RIS. LLS usnama zajedno RIS. LAO. spontaneous movement and presence of synkinesis/mass action. 47 Other methods. 69 Whatever tools are used. 69 To je jednostavan za administraciju i osjetljiva na male funkcionalne promjene koje se javljaju tijekom liječenja. ZYN. LAO LLS.

ESSENTIAL ELEMENTS FOR EFFECTIVE NEUROMUSCULAR RETRAINING Bitne elemente ZA UČINKOVITO neuromuskularnih prekvalifikacije Proper Treatment Environment Pravilan tretman za zaštitu okoliša A quiet. New York. in Payton OD (ed): Manual of Physical Therapy. DAO. OOI OOI. OOI OOS. Koristi se uz dopuštenje. DLI DAO. U konačnici. DAO. OOI OOS.): Priručnik za fizikalnu terapiju. DLI MEN MEN PLA PLA with non-involved side) Podignite L ili R gornje usne. DLI DAO. Churchill Livingstone. DLI OOI. s fotografijama u ruci omogućuje pacijentu da vidi male promjene tijekom vremena koje se inače ne može biti lako vidljiva. having photos in hand enables the patient to see small changes over time that otherwise may not be readily visible. Self-Assessment Samoprocjene Patient self-assessment is an important aspect of the evaluation process because it provides insight into the patient's self-esteem. Pacijent Samoprocjena je važan aspekt procesa procjene. Tablica 3: Promjena iz Balliet R: paralizu lica i ostalih neuromuskularnih disfunkcija perifernog živčanog sustava. Pacijenti bi trebali pregledati fotografije ogleda u ogledalo da se sačuva relativni položaj paralizirani strani. Ultimately. OOI OOS. Because functional change occurs slowly. OOI OOS. Used by permission. u Payton OD (ur. to je pacijent's self-percepcija koja određuje uspjeh tretmana. individual room where therapy is conducted without distractions. jer pruža uvid u bolesnika samopoštovanje. dok boranje nos (start s ne-uključene strane) Move the corner of your mouth back towards your ear (start with non-involved side) Premještanje kutu usta natrag prema uho (start s ne-uključene strane) Pucker your lips Nabor usana Press your lips together Pritisnite tvojih usana skupa Pull your lips back and in over your teeth Povući svoje usne i preko zube Push your lips out as far as they will go Push vaše usne se koliko će ići Roll your lower lip out and down Roll vaš donja usna van i prema dolje Turn the corners of your mouth downward Uključite kutovima usta prema dolje Pull your lower lip down to expose lower teeth Povući svoje donje usne prema dolje izložiti donjih zubi Tighten your chin Zategnite svoje brade Tighten your neck Zategnite vrat Table 3: Modified from Balliet R: Facial Paralysis and Other Neuromuscular Dysfunctions of the Peripheral Nervous System. Churchill Livingstone. DLI DAO.RIS RIS OOS. Photographic Fotografski Photographic evaluation allows the patient to easily compare one treatment session to the next. New York. OOI OOS. establishes the . 1989. Patients should view photographs reflected in a mirror to preserve the relative position of the paralyzed side. OOI OOS. OOI OOS. it is the patient's self-perception that determines the success of treatment. Budući da funkcionalna promjena događa polako. Fotografski vrednovanje omogućuje pacijentu da jednostavno usporedite jednog tretmana do drugog. DLI DAO. 1989.

39. proporcionalne i neposredne povratne senzorne pruža informacije potrebne za modifikaciju i učenje novih motoričkih obrazaca.49.70 Visual (mirror) feedback is the most commonly used type of feedback in the clinic and at home. 48.Smanjenje aktivnosti u mišićima i hiperaktivna .70 To je važan alat u neuromuskularnim prekvalifikaciju paralize lica. Jeftin i prijenosni. psihosocijalni problemi također mogu biti objašnjeno. As part of a neuromuscular retraining program sEMG feedback is used as an evaluative. Accurate. Baš kao što intraoperativna EMG facijalisa praćenje dovelo je do promjene u kirurških tehnika pružajući kirurg s posebnim povratne informacije.68. It is an important tool in neuromuscular retraining of facial paralysis. Sensory Feedback Senzorna ocjena Optimal learning depends on making maximal use of sensory information. as well as therapeutic tool to: Kao dio programa prekvalifikacije neuromuskularne sEMG povratne informacije se koristi kao evaluacije.proper learning environment. njegova svrha je ". 39. Proprioception provides internal facial position sense and is essential for accurate exercise practice and generalization of movements outside of the clinical setting. individualni prostoriju u kojoj se provodi terapija.Increase activity in weak muscles .70 Visual (ogledalo) povratnu informaciju je najčešće korišten tip povratne informacije u klinici i kod kuće. 38.Povećanje aktivnosti u slabe mišiće . Surface electrodes placed on the skin over the muscle(s) being monitored detect electrical . its purpose is "to bring the normally unconscious control of specific muscles under conscious control". U ovom okruženju. 71 sEMG monitoring of facial muscles during NMR can lead to modification of facial movement patterns by providing the patient with feedback regarding motor performance. 72 Površina EMG komentare pruža pacijentu s trenutnim podacima o stopi i snagu mišićne kontrakcije u stvarnom vremenu. Privatnost je bitna za stvaranje "siguran" okruženje za pacijenta koji je zbunjen njegov ili njezin izgled.70 Also referred to as EMG biofeedback or EMG rehabilitation (EMGR). In this setting. Miran.Poboljšanje koordinacije mišićnih skupina. kako bi inače nesvjesne kontrole specifične mišiće pod svjesnom kontrolom". 71 sEMG praćenje mišiće lica tijekom NMR može dovesti do promjene lica obrazaca pokreta pružajući bolesniku s povratne informacije o motornim performanse. . uspostavlja odgovarajuće okruženje za učenje.49. Optimalna učenje ovisi o izradi maksimalno korištenje senzorne informacije.68 Anyone who has worked with facial paralysis patients is aware of the social stigma associated with this disability.68 Svatko tko je radio s paralize lica bolesnika je svjesna socijalne stigma povezana s ovom invaliditetom. 48. kao i terapijski alat za: . Privacy is essential to create a "safe" environment for the patient who is embarrassed by his or her appearance. mirrors provide the patient with immediate feedback regarding performance. 38.Improve coordination of muscle groups. Također se spominju kao EMG biofeedback ili EMG rehabilitacija (EMGR). Propriocepcije pruža unutarnje lica položaj i osjećaj je bitan za točne vježbe praksu i generalizacije kretanja izvan kliničkom okruženju. psychosocial issues can also be discussed. Surface EMG Feedback Površina EMG ocjena Just as intraoperative EMG facial nerve monitoring has led to modifications in surgical techniques by providing the surgeon with specific feedback.68.Decrease activity in hyperactive muscles and . proportional and immediate sensory feedback provides the information required for modification and learning of new motor patterns. ogledala pružiti pacijentu s trenutnu povratnu informaciju o uspješnosti. bez ometanja. Točno. Inexpensive and portable. 72 Surface EMG feedback provides the patient with immediate information regarding the rate and strength of the muscle contraction in real time.

activity produced by the muscle contraction. Through the home program. simetriju i izolirani odgovora. produced by Terapijska Savezi Inc. posebno je razvijena za neuromuskularne prekvalifikaciju i pruža informacije iz 4 kanala istovremeno. Patients practice these movement patterns repeatedly in the clinic to assure accuracy. Pojačan signal su prikazani na video monitor. The home program usually requires 30 to 60 minutes of concentrated practice per day. Pacijenti praksa ovih obrazaca pokreta u više navrata u klinici osigurati točnost. 68. Specific protocols for the use of sEMG feedback have been outlined elsewhere.. The amplified signals are displayed on a video monitor. Slika 2: neuroEducator II. develop and refine the movement patterns that will be of greatest benefit to each patient. Klinika liječenje sjednice su dizajnirani da identificirati.70. pacijenti dosljedno praksa strategije naučili u klinici. Immediate comparison can be made enabling the patient to modify motor strategy on the next trial. Pacijenti promatrati ovaj povratne informacije i variraju način na koji oni proizvode specifičan pokret dok se željeni uzorak je postignut. homologne mišići se prati bilateralno sa primarnim pokret predstavlja trag od jedne boje i synkinetic pokret zastupa druga. 68. the patient learns to reproduce the new movement patterns outside of the clinical setting and within the context of the home exercise program. By correlating information from sEMG feedback with mirror and proprioceptive feedback. Površina elektrode postavljene na kožu iznad mišića (e) prati otkriti električnu aktivnost proizvodi kontrakcije mišića. Home Program Početna Program Clinic treatment sessions are designed to identify. No određeni broj ponavljanja daju. Posebni protokoli za korištenje sEMG povratne informacije su navedene drugdje. Osobito korisno u liječenju synkinesis. Home program obično zahtijeva 30 do 60 minuta koncentrirane prakse po danu. Especially helpful in the treatment of synkinesis.73 All stress the importance of achieving normalized resting tone (in cases of hypertonicity or synkinesis). Patients observe this feedback and vary the manner in which they produce a specific movement until the desired pattern is achieved. has been developed specifically for neuromuscular retraining and provides information from 4 channels simultaneously. Po korelaciji informacije iz sEMG povratne informacije s ogledalom i proprioceptivni povratne informacije. Figure 2 Slika 2 Figure 2: The neuroEducator II. razviti i poboljšati pokret uzorke koji će biti od najveće koristi za svakog pacijenta. Kroz home program. homologous muscles are monitored bilaterally with the primary movement represented by a trace of one color and the synkinetic movement represented by another. No specific number of repetitions are given.70.73 Svi naglašavaju važnost postizanja normalizirani odmor ton (u slučajevima podtonove ili synkinesis). symmetry and isolated responses. produced by Therapeutic Alliances Inc. Several "good trials" of an exercise practiced with complete focus and concentration are better than many trials done without adequate . Neposredna usporedba se može omogućiti pacijentu da modificirati motor strategije na sljedećoj raspravi. patients consistently practice the strategies learned in the clinic. pacijent uči da se reproduciraju nove obrazaca pokreta izvan kliničkom okruženju te u kontekstu programa doma vježba.

68. Prekvalifikacija strategije početi sa sporim. especially if return visits to the clinic are infrequent. Retraining strategies begin with slow. The two types of paralysis require different treatment strategies. or by rote. Videovrpce snimanje pokazujući pacijent obavlja svoje vježbe je napravio za dom referencu. limits awareness of the affected side and may hinder the ability to learn new motor behaviors. . Slight movement that is undetectable by the patient or physician is made visible by sEMG feedback which reinforces the proper movement pattern and illustrates the presence of muscle activity to the patient.attention.74 Smanjenje lica osjećaj. mijenjati kući program i pratiti za razvoj synkinesis. 68 Each trial is analyzed and modified based on self-observation. A videotape recording demonstrating the patient performing his own exercises is made for home reference. 68. Nekoliko "dobrih suđenja" od vježbanja prakticira sa kompletnim fokus i koncentraciju su bolje nego mnoge kušnje učinjeno bez adekvatne pažnje. Video pomagala u praksi i ispravno služi kao osnovica za mjerenje funkcionalnih napretka između tretmana sjednice SPECIFIC TECHNIQUES FOR TREATING FLACCID PARALYSIS AND SYNKINESIS Specifične tehnike za liječenje flacidan paralizu i SYNKINESIS Clinically. unsynchronous pokreti lica). modify the home program and monitor for the development of synkinesis.Synkinesis or mass action (varying degrees of motor weakness accompanied by abnormal.Flaccid paralysis (complete facial paralysis) or paresis . ili po sjećanju. Pacijenti rekord detaljne upute i opažanja u bilježnicu ili na magnetofonska traka kao početnu program je razvijen. pogotovo ako je povratak posjete klinici su rijetki. including sEMG training. The video aids in correct practice and serves as a baseline to measure functional progress between treatment sessions. 74 Sensory re-education techniques can be applied to enhance awareness. Flaccid Paralysis/Paresis Flacidan Paraliza / pareza The therapist determines the presence of activity using clinical evaluation methods and sEMG. small. su navedene drugdje. Terapeut određuje prisutnost aktivnosti pomoću kliničke metode procjene i sEMG. have been outlined elsewhere. often associated with facial paralysis. Blago pokret koji je nemjerljiva je pacijent ili liječnik je napravio vidljiv sEMG povratne informacije koje pojačava pravilan obrazac pokreta i ilustrira prisustvo mišićne aktivnosti za pacijenta. granica svijesti zahvaćene strane i može ometati sposobnost učenja novih . Patients record detailed instructions and observations in a notebook or on audiotape as the home program is developed. često povezan s lica paralize. unsynchronous facial movements). 68 Svaki suđenje je analizirati i promjene na temelju self-promatranje. Detailed protocols for the treatment of flaccid paralysis. Dvije vrste paralize zahtijevaju različite strategije liječenja. The patient should be followed monthly to record changes. Pacijent treba slijediti mjesečno snimiti promjene. malim. 68.Synkinesis ili masa akcije (različitim stupnjevima slabosti motora u pratnji nenormalan. simetrične pokrete koji se nastavio tijekom home programa prakse.Flacidan paraliza (kompletan paralize lica) ili pareza . paralize lica pada u dvije kategorije: . symmetrical movements which are continued during home program practice.70 Detaljne protokola za liječenje flacidan paralize.70 Decreased facial sensation. facial paralysis falls into two categories: Klinički. uključujući sEMG obuku.

Reduce Resting Tone Smanjiti Resting Tone Increased facial tone. Abnormal. povećava izlet. zigomatičnu dobiva više normalnog raspona pokreta bez antagonistički učinak platysma. Primarna značajka liječenja synkinesis je inhibicija neželjenih. retrakcija u kutu usta (zygomaticus.74 Synkinesis/Mass Action Synkinesis / Misa Akcija The primary feature of the treatment of synkinesis is inhibition of the unwanted. risorius). snagu. Abnormalni ton usana može predstaviti kao stanjivanje ili "podbulost". stezanje ili krutosti može se primijetiti u bilo kojem području pogođene lica i najvjerojatnije uzrokovana povećane mišićne aktivnosti pozadini. poput "tug-of-rata". The result is a more natural smile. 39.68 . strength. synkinetic movement may have the effect of working antagonistically. risorius). like a "tug-of-war". raspon primarnih pokreta postupno proširuje. s/he has a drawing down at the angle of the mouth (a grimace). Po zabranjivanje synkinesis od platysma. General relaxation training and sEMG feedback 47. 39. 59 Signs may include increased nasolabial fold (levators. has limited zygomatic excursion. 74 Senzorske re-obrazovanje tehnike mogu primijeniti kako bi se poboljšala svijest. synkinetic pokret može imati učinak rada antagonistically. primarni pokret. 59 Znakovi mogu uključivati povećane nazolabijalne puta (levators. Zbog normalnog kretanja ne mogu se superponirati na nenormalan ton.75 the first stage of neuromuscular retraining for the patient with synkinesis is to decrease hypertonus. and banding of the neck (platysma).motornih ponašanja. increasing excursion. neprirodan pokreti koji se javljaju s voljni i spontani pokreti. dimpling of the chin (mentalis and/or depressors) drawing down of the corner of the mouth (depressors and platysma). zygomaticus). a patient who demonstrates zygomatic activity trying to smile. i izolirane motoričke kontrole istovremeno. Terapeuti početi tako što pacijenti svjesni da lica ukočenost ili napetost uzrokovana povećana aktivnost mišića u mirovanju. Rezultat je više prirodni osmijeh. tightness or rigidity may be noted in any area of the affected face and is most likely caused by increased background muscle activity. 68. the range of the primary movement gradually extends. ima ograničenu zigomatičnu izlet. Nenormalan.75 prvoj fazi neuromišićnih prekvalifikacije za pacijenta s synkinesis je smanjenje hypertonus. By inhibiting the synkinesis of the platysma. smanjena palpebralni fisure (orbicularis oculi). against the normal. decreased palpebral fissure (orbicularis oculi). retraction of the corner of the mouth (zygomaticus. Povećana lica ton. The challenge is to identify the sites of synkinesis and teach the patient effective inhibition techniques. Abnormal tone of the lips may present as thinning or "puffiness". Umjesto karakterističnih gore sklupčati u kut usta (osmijeh). primary movement. Therapists begin by making patients aware that facial stiffness or tightness is caused by increased muscle activity at rest. ali također ima synkinesis od platysma. on / ona je crtež dolje pod kutom od usta (grimasa). protiv normalna. Because normal movement can not be superimposed on abnormal tone. udubljenja na bradi (mentalis i / ili depressors) crtež dolje kutu usta (depressors i platysma). Kao inhibicija synkinesis odvija. bolesnik koji pokazuje zigomatičnu aktivnost pokušava osmijeh. Na primjer. Any of the facial muscle groups can be involved in synkinesis to varying degrees. and isolated motor control simultaneously. Bilo koja od skupine mišića lica mogu biti uključeni u synkinesis u različitim stupnjevima. i povezivanje na vratu (platysma). zygomaticus). aberrant movements that occur with volitional and spontaneous movements. For example. Izazov je identificirati mjesta synkinesis i naučiti pacijenta učinkovite tehnike inhibicija. As inhibition of synkinesis takes place. Instead of the characteristic upward curl at the angle of the mouth (a smile). the zygomatic gains a more normal range of motion without the antagonistic effect of the platysma. but also has synkinesis of the platysma.

patients are taught to draw the tissues toward the mouth. The duration of this process is typically 10 to 20 seconds. the primary movement is maintained while the synkinetic response is reduced. Once this is achieved. the patient maintains activity of the primary mover while releasing the synkinesis (C). Kada se to postigne.are effective tone reduction techniques. dok nadzor području synkinesis. primarni pokret održava. 76. the patient initiates the primary movement slowly. The exact timing of this sequence is essential for dissociation of synkinesis from primary movement. koji će se riješiti s uređenim dubokim pritiskom. pacijenti uče kako privući tkiva prema ustima. the patient relaxes the primary movement (D). Kao synkinesis postaje očigledno (B). 78 bolesnika izvješće povećanu udobnost i mobilnost nakon nekoliko tjedana prakse. Pacijenti često ćete naići okidač točku. Kao synkinesis postaje vidljiv. After the synkinesis is inhibited. Patients will often encounter a trigger point.77 Korištenje suprotno palac na unutarnjoj strani obraza i 2 i 3-znamenkasti na koži lica. Opće opuštanje obuke i povratne informacije 47. područje od diskretnih bolova uzrokovanih žarišne kontrakcije te jedinice motora. Točno vrijeme u toj sekvenci je bitna za disocijaciju synkinesis iz primarnog pokreta. Slika 3: Preporučene strategija za inhibiciju synkinesis. an area of discrete pain caused by focal contraction of that motor unit. Figure 3 Slika 3 Figure 3: Recommended strategy for inhibition of synkinesis. Pacijent inicira pokret primarni (A).77 Using the opposite thumb on the inside of the cheek and the 2 and 3 digit on the facial skin. 78 Patients report increased comfort and mobility after several weeks of practice. dok synkinetic odgovor je smanjena. pacijent opušta primarni pokreta (D). the patient then relaxes the primary movement.68 sEMG su učinkovite ton smanjenje tehnike. praćenje područje synkinesis od samog početka. Inhibition of Synkinesis Inhibicija Synkinesis With attention focused on the precise movement pattern. pacijent inicira primarni pokret polako. Trajanje ovog procesa obično je od 10 do 20 sekundi. As synkinesis becomes apparent (B). which will resolve with maintained deep pressure. As synkinesis becomes visible. S pozornost usmjerena na precizno obrazac pokreta. 76. Massage mobilizes the tissues of the affected side where thickening and immobility are observed. The Patient initiates the primary movement (A) while monitoring area of synkinesis. Masaža mobilizira tkivima oboljelih strani gdje zadebljanje i nepokretnosti poštuju. onda pacijent opušta primarnog pokreta. Nakon synkinesis je inhibirana. Ovaj težak proces zahtijeva potpunu koncentraciju kako bi se "puštanje" synkinetic području. This difficult process requires complete concentration in order to "release" the synkinetic area. monitoring the area of synkinesis from the start. pacijent održava djelatnost primarne pokretač dok objavljivanju synkinesis (C). .

68 U početku. in time. Kao pacijent postaje stručnjak u izvršavanju vježbe. substituting shoulder movement for tongue movement.68 Botulinum Toxin (Botox) Injection for Reducing Synkinesis Botulinum toksin (botox) injekcije za smanjenje Synkinesis Botulinum toxin injections have been found to reduce aberrant contractions of the facial muscles by blocking the acetylcholine receptor sites at the synapse. (obično orbicularis oculi inferioris. the motor nucleus of the XIIth cranial nerve must learn to control the facial musculature. Ovaj korak smanjuje aberantnog lica pokreta vidio za vrijeme govora i žvakanja. These techniques are also effective with spinal accessory-facial nerve (XI-VII) anastomosis. Te procedure zahtijevaju teško intenzivnu koncentraciju. on / a može početi rastati jezik iz pokreti lica. these patterns are demonstrated spontaneously. This step reduces the aberrant facial movement seen during speech and mastication. ali samo dok ne počne da se minimalni pokreti lica bez aktiviranja jezik. a izlet je od osnovnih pokreta povećava kontrola je naučio. pacijenti iskustvo smanjen synkinesis nakon ubrizgavanja efekti su izblijedio. platysma i mentalis) s učincima trajne 4 do 6 mjeseci. These difficult procedures require intense concentration. 47. inhibition of synkinesis requires less concentration. patients experience decreased synkinesis after the injection effects have worn off. motor jezgra XIIth kranijalnog živca mora naučiti kontrolirati lica muskulature. However. Step 2 . s/he can begin to dissociate tongue from facial movements. tih uzoraka su pokazala spontano. tijekom koje pacijent može vježbati više normalno obrazaca pokreta bez synkinetic uplitanja. 48. 79 U kombinaciji s neuromuskularnim prekvalifikacije. but only until s/he begins to make minimal movements of the face without activating the tongue. inhibicija synkinesis zahtijeva manje koncentracije. platysma and mentalis) with effects lasting 4 to 6 months. ovaj pokret uzorak samo mogu ostvariti volitionally. and excursion of the primary movement increases as control is learned. 47.79. 48. na vrijeme. zamjenom ramena pokret za jezik pokret. Korak 1 pacijent omogućava kretanje jezika za pokretanje lica kretanja. Korak 2 pacijent uči da inhibira kretanje lica dok jezik poteze. Kao pacijent postane vješt u obavljanju tih obrazaca pokreta. Neuromuskularna prekvalifikacije za pacijenta s hipoglosalnog (XII) anastomoza je sličan tretman synkinesis. Injekcija botulinum toksin je utvrđeno da smanjuju aberantnih kontrakcije mišića lica blokirajući acetilkolin receptora mjesta na sinapse.79. Međutim. 79 When combined with neuromuscular retraining. this movement pattern can only be accomplished volitionally. 81 XII-VII anastomosis XII-VII anastomoza Neuromuscular retraining for the patient with a hypoglossal (XII) anastomosis is similar to treatment of synkinesis. 81 U nekim slučajevima. .The patient allows movement of the tongue to initiate facial movement. Initially.80 Botox privremeno paralizira ciljana područja synkinesis. (usually orbicularis oculi inferioris. As the patient becomes adept at performing these movement patterns. botox osigurava "prozor mogućnosti". however. međutim.80 Botox temporarily paralyzes targeted areas of synkinesis. Botox provides a "window of opportunity" during which the patient can practice more normal movement patterns without synkinetic interference. Two additional steps to the ones described for synkinesis are required to improve motor control: Dvije dodatne korake kako bi one opisane za synkinesis su potrebne za poboljšanje motoričke kontrole: Step 1 .The patient learns to inhibit facial movement while the tongue moves. In some cases.As the patient becomes proficient in performing the exercise. Ove tehnike su također učinkoviti sa spinalnim pribor-facijalnog živca (XI-VII) anastomoza.

Exercises are progressed as successive short term goals are attained during this relatively slow process.DURATION AND PROGRESSION OF TREATMENT AND FOLLOW-UP TRAJANJE i progresiju postupanja i praćenja UP The entire course of neuromuscular retraining typically lasts from 12 months to 3 years. Tijekom neuromuskularne prekvalifikacije. RR is a 53 year old male CEO of an advertising agency who underwent resection of a right. Audiolozi može pružiti sluha pomagala. The patient experienced complete right facial paralysis which persisted until 15 months post-op. identifying new problem areas and establishing new goals. stoga je nerealno očekivati da taj proces da se dogodi brzo.Introduction to neuromuscular facial retraining Dio 1 . Pacijent doživio potpuni pravo paralize lica koja je opstala do 15 mjeseci poslije op.Uvod u neuromišićnih lica prekvalifikacije STUDIJE SLUČAJA Case #1 . U slučajevima teške depresije.5 mm acoustic neuroma in 3/86. In cases of severe depression. RR je 53-godišnji muškarac direktor reklamne agencije koji su podvrgnuti resekcije pravo. Pacijenti aktivno sudjelovati u usporedbi početne do kasnijih procjena. Pravovremena upućivanje na odgovarajuću usluga zdravstvene zaštite su bitne u pružanju optimalne skrbi za paralizu lica pacijenta. Rehabilitacija stručnjaci mogu biti u mogućnosti pomoći bolesnika s vestibularne problema. 38 Dugoročni ciljevi može potrajati godinama kako bi se postigla. it may be necessary to refer patients to other health care providers. Videokasetu i fotografske reevaluations su završili otprilike svakih šest mjeseci ili kao značajne funkcionalne promjene navedeno. Prolonged lack of eye closure and lacrimation may lead to ophthalmologic referral for gold weight. Long term goals may take years to achieve. 3. muscle transposition or related procedures. Audiologists can provide hearing assistive devices. spring placement or other procedure. Part 1 . Facial nerve was reported to be intact post-operatively. Plastični kirurzi mogu se konzultirati za presađivanje živaca. Initial evaluation revealed a flaccid paralysis . 3. Timely referrals to appropriate health care providers are essential in providing optimal care for the facial paralysis patient. Plastic surgeons may be consulted for nerve grafting.5 mm akustične neurom u 3 / 86. u kojem trenutku lica neuromuskularne prekvalifikacije bio pokrenut. Slučaj # 1. REFERRAL TO OTHER MEDICAL SPECIALISTS UPUĆIVANJE NA DRUGE liječnika specijalista During the course of neuromuscular retraining. možda će biti potrebno uputiti bolesnika na drugim pružateljima zdravstvene skrbi. therefore it is unrealistic to expect this process to occur quickly. Patients actively participate in comparing the initial to subsequent evaluations. Cijeli tijek neuromuskularne prekvalifikacije obično traje od 12 mjeseci do 3 godine. psychology or psychiatry referrals may be indicated. Rehabilitation specialists may be able to assist patients with vestibular problems. proljeće položaj ili drugi postupak. Dugotrajno nedostatak oka zatvaranja i lacrimation može dovesti do mentalnog uputnicu za zlato težinu. Vježbe su napredovala kao što su uzastopni kratkoročni ciljevi postigli tijekom ovog relativno spor proces. mišića ili prenošenje procedure. 38 Videotape and photographic reevaluations are completed approximately every six months or as significant functional change is noted. at which time facial neuromuscular retraining was initiated. Facijalnog nerva je izvijestila da se netaknuti postoperativno. psihologije ili psihijatrije preporuke svibanj biti naznačeno. prepoznavanje novih problematična područja i uspostavljanje novih ciljeva.

with decreased resting tone, eye closure (medial and lateral tarsorrhaphies had been performed), volitional and spontaneous facial movements. Inicijalna procjena pokazala flacidan paralize sa smanjenim odmara tonom, zatvaranje očiju (medijalni i lateralni tarsorrhaphies bila izvedena), voljni i spontani pokreti lica. Trace movement was observed in the right cheek musculature. Prati kretanja zabilježena je u desnom obrazu muskulature. (Figures 4, AD) (Slike 4, AD) Initial clinic visit was 4 days (total 12 hours) during which time evaluation was completed and the home program was developed. Inicijalni posjet klinici bila je 4 dana (ukupno 12 sati), za koje vrijeme ocjenjivanja je dovršena i dom Program je razvijen. Surface EMG feedback was utilized to evaluate and train minimal, symmetrical facial movements. Površina EMG komentar je korištena za procjenu i trenirati minimalan, simetrični pokreti lica. Clinic treatment sessions (3-4 hours in duration) were conducted approximately every 8 weeks during the first year, quarterly during the second year and only twice during the third year of treatment. Klinika liječenje sjednice (3-4 sata u trajanju) provedena su otprilike svakih 8 tjedana tijekom prve godine, kvartalno tijekom druge godine i samo dva puta tijekom treće godine liječenja. During the course of treatment, gradual increases occurred in excursion of movement. Tijekom liječenja, postupno se povećava dogodio u izlet kretanja. The patient developed minimal synkinesis during year two. Bolesnica oboljela je minimalan synkinesis tijekom godine dvije. During year three, spontaneous occurrence of new motor patterns was noted. Tokom godine tri, spontana pojava novih motornih obrazaca zabilježen. Eye closure had improved sufficiently to partially reverse the tarsorrhaphies. Oko zatvaranje je poboljšana dovoljno djelomično preokrenuti tarsorrhaphies. On average, voluntary movements increased from 10% to 80% (Figures 4, EH). U prosjeku, dobrovoljne pokrete povećao od 10% do 80% (Slike 4, eh). In a follow up meeting two years after completing treatment, the patient and his wife felt that function continued to improve although he no longer practiced the exercises. U pratiti susret dvije godine nakon završetka tretmana, pacijent i njegova supruga osjetio da funkcija nastavio povećavati, iako je on više ne prakticira vježbe. The patient was extremely motivated and compliant with the daily home program throughout the entire three year course of neuromuscular retraining, and was extremely pleased with the overall result. Pacijent je bio iznimno motiviran i kompatibilan sa dnevnim home program tijekom cijele tri godine tijekom neuromuskularni prekvalifikacije, a bio je iznimno zadovoljan s ukupnim rezultatom.

Figure 4 Slika 4

Figure 4: Case study #1. Slika 4: studija slučaja # 1. Photographic evaluation, 15 months post right acoustic neuroma resection. Fotografski evaluacija, 15 mjeseci nakon resekcije pravo akustične neurom. Pre-treatment: Resting tone (A), smile (B), snarl (C), pucker (D). Pre-liječenje: odmaranje ton (), osmijeh (B), režati (C), nabor (D). Reevaluation of same movements after three years of participation in facial NMR (EH). Preispitivanje iste pokrete, nakon tri godine sudjelovanja na lica NMR (EH).

Case #2 Slučaj # 2 CB, is a 19 year old female university student with left facial paralysis resulting from Lyme's disease. CB, je 19 godina star ženski student s lijeve paralize lica koje proizlaze iz Lyme bolesti. The patient experienced complete left facial paralysis post onset with gradually recovery beginning two months post. Pacijent doživio potpuni lijevo lica napad paralize post s

početka oporavka postupno dva mjesec post. She was referred for facial neuromuscular retraining one year post onset. Bila je iz lica za neuromuskularne prekvalifikaciju jedan napad godine poslije. Initial evaluation revealed slightly increased resting tone, complete eye closure, slightly decreased smile with mild synkinesis noted. Inicijalna procjena blago otkrila povećane odmara ton, kompletan oka zatvaranje, neznatno smanjio osmijeh s blagim synkinesis navedeno. Attempted lip movements were accompanied by severe synkinesis of orbicularis oculi which resulted in almost complete eye closure (Figures 5, AD). Pokušaj usne pokreti bili su praćeni teškim synkinesis od orbicularis oculi, što je rezultiralo gotovo kompletan oku zatvaranje (slike 5, AD). The home program consisted of small selective movements practiced with inhibition of synkinesis. Home program se sastojao od malih selektivnih pokreta prakticirao s inhibicije synkinesis. She attended clinic sessions once a month for the first six months and demonstrated a significant reduction in synkinesis during that time (Figures 5, EH). Pohađala klinika sjednice jedanput mjesečno za prvih šest mjeseci i pokazali značajno smanjenje u synkinesis to vrijeme (slike 5, eh). Clinic visits decreased to once every three months with continued good compliance. Klinika posjeta smanjio na jedanput svaka tri mjeseca, uz nastavak dobre usklađenosti. The entire course of neuromuscular retraining lasted two years with improvements noted in volitional and spontaneous excursion of movement. Cijeli tijek neuromuskularne prekvalifikacije je trajao dvije godine s poboljšanja zamijećena na voljni i spontane izlet kretanja. The patient continued to demonstrate mild synkinesis of orbicularis oculi during broad, spontaneous laughter. Pacijent i dalje pokazati blagi synkinesis od orbicularis oculi tijekom široko, spontani smijeh. She was extremely motivated and compliant with the home program, and was pleased with the treatment outcome. Ona je izuzetno motiviran i kompatibilan s home program, i bio zadovoljan s ishodom liječenja.

Fotografski ocjenu 12 mjeseci nakon lijevo paralize lica koje proizlaze iz Lyme bolesti. Note improved excursion of smile and decreased synkinesis around eye with improved symmetry. Photographic evaluation 12 months post left facial paralysis resulting from Lyme's disease. decreased excursion of left smile with mild synkinesis of left OCS/OCI and severe synkinesis of left OCS/OCI during lip movements.Figure 5 Slika 5 Case study #2. nabor (C). pout (D). Reevaluation of same movements six months after beginning facial NMR (EH). Case study # 2. . durenje (D). osmijeh (B). Napomena poboljšana izlet osmijeh i pad synkinesis oko očiju s poboljšanom simetrije. smile (B). pad izlet u lijevo sa blagim osmijehom synkinesis lijeve OCS / OGI i teške synkinesis lijeve OCS / OGI tijekom usne pokreta. Pre-treatment: Resting tone (A). pucker (C). Pre-liječenje: odmaranje ton (). Preispitivanje iste pokrete šest mjeseci nakon početka lica NMR (EH). Napomena normalan odmara ton. Note normal resting tone.

With the proper exercise and physical therapy.entails subtle. increase of local blood circulation. Our customized physical therapy sessions are planned around each patient's personal prognosis and the severity of their condition to ensure the physical therapy program they receive at The Facial Paralysis Institute is tailored to address their specific needs. facial paralysis patients can recover some of their lost facial movement and regain the animation in their facial expressions. Dr. Contact our office for consultation scheduling information. Whether your journey to facial reanimation includes surgery and physical therapy or just the therapy itself. let Dr. our staff is committed to walking with you every step of the way.Case #3 Slučaj # 3 Physical therapy Posted on 2009-04-20 01:04:57 Overcoming the effects of facial paralysis is a long and difficult process. Here is an overview of some of what our physical therapy for facial paralysis patients can expect. Azizzadeh and the staff of of The Facial Paralysis Institute know the importance that each step along the journey to facial reanimation has in a successful recovery. but critically important exercises to teach and retrain your body to use its muscles more effectively and efficiently. muscle rehabilitation and maintaining and increasing range of motion Manual Massage – a series of different massage techniques performed by our physical therapists on the muscles of the face to regain facial animation and balance on each side of the face Kabat Rehabilitation – a special massage technique used for Bell's palsy patients in which the therapist facilitates the voluntary contraction of the impaired facial muscle using stretching and resistance techniques During an initial consultation. Azizzadeh and his staff utilize a number of techniques to help improve facial symmetry in facial paralysis. explain to you how you can benefit from our physical therapy program and detail the prognosis and recovery that you can expect from the treatment. Dr. Azizzadeh will discuss with you what your physical therapy treatment options are. If you have been suffering from this life-altering condition. Neuromuscular Retraining (NMR) . . Dr. prevention of atrophy. Our goal is to provide a physical therapy program that will help facilitate facial symmetry and improve facial paralysis. Please contact the Facial Paralysis Institute about physical therapy for your facial paralysis or bell's palsy condition. Azizzadeh and his staff help you reanimate your life. Electrotherapy – uses electrical currents to facilitate relaxation of muscle spasms.

• • • • • • 1 2 3 4 5 ( 0 Votes ) Add Comment Top of Form com_rsicomments comments save Name: guest Title: Re: Physica Comment: 41 Submit Reset Bottom of Form No Comments Photo Gallery .

• • • • • • • • • • • .

• Contact Doctor Top of Form All fields with (*) are mandatory First Name * : Last Name * : Phone Number Email Address * : : Message : Security : Bottom of Form News and Events See Dr.Azizzadeh featured on the Oprah Winfrey show .

Azizzadeh Multi-Specialty Aesthetic and Reconstructive Plastic Surgery Symposium Social Networking Master Techniques in Rhinoplasty "Dr.Plastic Surgery Imaging Dr. Azizzadeh is the lead editor of the upcoming book entitled Master .

Read Chapters One: Ten Available at Amazon. Azizzadeh is the author of the preeminent facial plastic surgery textbook "Master Techniques in Facial Rejuvenation". Azizzadeh Course Director for Advances in Facial Plastic & Reconstructive Surgery October 25-26 More information Beverly Hills Beauty Secrets Learn The Beauty And Skin Care Secrets Of The Stars Already a Member? Login Top of Form Username Password Remember Me Forgot your password? Forgot your username? . illustrations. Surgical techniques are described in detail "through text.com Facial Plastic & Reconstructive Surgery Dr. and two comprehensive DVD's. photos. which is currently in second print.Techniques in Rhinoplasty" Master Techniques in Facial Rejuvenation Dr.

No Account Yet? Create an account com_user login LzI2L1BoeXNpY2 1 Bottom of Form .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful