P. 1
376516.ANEMIJE

376516.ANEMIJE

|Views: 875|Likes:
Published by Elvedin Halilović

More info:

Published by: Elvedin Halilović on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2011

pdf

text

original

ANEMIJE SRĐANA

U

DJECE

ČULIĆ*

*Klinička bolnica Split, Odjel za dječje bolesti, Odsjek za hematologiju, onkologiju i imunologiju

Adresa za dopisivanje: Mr.sc.dr.Srđana Čulić, Klinička bolnica Split Odjel za dječje bolesti, Spinčićeva 1. 21000 Split

Tel. 385-21-556-256; Fax: 385-21-365-738; E-mail: srdjana.culic@st.tel.hr

Sažetak: Anemija može biti različitog uzroka, a najčešća je bolest krvi u dojenačko doba i u djetinjstvu. Može nastati zbog neadekvatnog stvaranja crvenih krvnih zrnaca radi deficita koštane srži, jakog gubitka, povećanog uništavanja crvenih krvnih zrnaca ili može biti kombinacija svih ovih faktora. Definira se kao smanjenje volumena eritrocita ili koncentracije hemoglobina ispod vrijednosti normalnih za dob. Osim deficita željeza, što je u cijelom svijetu najčešća hematološka bolest dojenačkog doba i djetinjstva, ostali nedostatci u ishrani mogu potaknuti pojavu anemije. Megaloblastična anemija uzrokovana nedostatkon B12 vitamina i folne kiseline može nastati zbog siromašnog unosa ili malapsorpcije, što se manifestira pojavom ovalnih makrocita i

hipersegmentiranih granulocita u perifernoj krvi. Anemija kronične bolesti je uzrokovana nedostatkom željeza, a rezultat je povećanog uništavanja i smanjene produkcije eritrocita. Važno je razlučiti anemiju zbog deficita željeza od anemije kronične bolesti. Kod anemije uzrokovane nedostatkom željeza zalihe željeza u koštanoj srži su smanjene, dok kod anemije kronične bolesti su prisutne. Povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca može biti uzrokovano imunom ili mikroangiopatskom hemolizom, a rijetko uslijed nastanka hemofagocitnog sindroma. Ostale anemije predstavljaju urođene bolesti metabolizma, proteinske sinteze i strukture. U svakom slućaju kod dijagnosticiranja anemije važno je opisati morfološke karakteristike crvenih krvnih zrnaca, odrediti njihovo stvaranje i razaranje, te odrediti osnovni uzrok nastanka.

2

or the combination of these factors. In iron deficiency. In addition to iron deficiency. It is defined as a reduction of the red blood cell volume or the hemoglobin concentrations below the range of values normal for age. May result from inadequate production of red blood cell due to deficiency states or bone marrow failure. which on peripheral blood film is characterized by oval macrocytes and hypersegmented neutrophils. protein synthesis and 3 . Others anemias represent inherited disorders of metabolism. The primary differential diagnosis for the anemia seen in patients with iron deficiency is the anemia of chronic disease. marrow iron stores are absent. excessive loss or increased red cell destruction.Summary Anemia in childhood is multifactorial in origin and constitutes the major category of blood disorders of infancy and childhood. Increased red cell destruction may be due to immune hemolysis. microangiopatic hemolytic anemia and rarely the hemophagocitic syndrome. The anemia of chronic disease is second to iron deficiency and results from both increased red blood cell destruction and decreased red blood cell production. while in anemia of chronic disease marrow stores are present. other nutritional deficiencies can induce anemia in childhood. which is the most common hematological disease of infancy and childhood worldwide. Megaloblastic anemia due to vitamin B12 and folate deficiency can result from poor oral intake or malapsorption.

3). In every case of anemia it is important to describe the morphologic characteristic of the red blood cells. povećanog gubitka 2. KLASIFIKACIJA Klasifikacija anemija može biti patofiziološka ili morfološka (Tab. Ovo stanje rezultira smanjenom količinom kisika u tkivima i razvojem anemične hipoksije.structure. povećanog razaranja 3. što ima za posljedicu smanjenu sposobnost krvi za prijenos kisika. to determine their production and destruction and to identify the basic etiologic process. smanjene produkcije eritrocita 4 . childhood Anemija može biti definirana kao stanje kod kojeg je smanjen broj eritrocita ili/i koncentracija hemoglobina u volumnoj jednici krvi. infancy. 2. Key words: anemia. Patofiziološka klasifikacija Anemia može nastati zbog: 1. 1.

koji su potrebni za njihovu sintezu. djeca su češće izložena mogućnosti nastanka anemije zbog nedostatka željeza u organizmu. humoralnih ili nutricionalnih faktora. Prevalencija je veća kod mladih ljudi i trudnica.Gubitak krvi je uzrokovan akutnom ili kroničnom hemoragijom. DEFICITARNE ANEMIJE Metabolizam željeza i anemija zbog nedostatka željeza Nedostatak željeza je najčešći nutricionalni deficit u svijetu. što bez obzira na uzrok rezultira smanjenim brojem eritrocita. ili ekscesivnom hemolizom zbog intrakorpuskularnih defekata ili ekstrakorpuskularnih faktora. Stvaranje eritrocita i hemoglobina može biti poremećeno zbog deficita genetskih. Defekti crvenih krvnih zrnaca mogu biti kongenitalni ili stećeni. koja može biti unutrašnja ili vanjska. Upravo zbog specifičnih metaboličkih potreba djeteta vezanih uz rast i razvoj. 5 . Anemija zbog nedostatka željeza se smatra najčešćom od svih vrsta anemija. ako je njihovo razaranje veće i brže od nastanka. a 10-20% odraslih imaju negativnu bilancu željeza.

koja može biti blaga normocitna normokromna ili teška mikrocitna. Preteče eritrocita su stanice sa jezgrom. Posljednja faza je vezana uz manifestnu sideropeničnu anemiju. atoma željeza. Struktura molekule feritina: Feritin je sferična molekula. Ono se nalazi u hemoglobinu. hipokromna anemija sa svim prelaznim varijantama. Željezo sudjeluje u stvaranju hemoglobina i sazrijevanju eritrocita. jer ono sudjeluje u prijenosu i izmjeni plinova kisika i ugljičnog dioksida. a žive u cirkulaciji 120 dana. koji se sastoji od hema i globina sa atomom željeza kao središnjim dijelom. nego cijelu seriju raznih izoferitina iz različitih organa. topljivom feritinu i netopljivom stabilnijem hemosiderinu. Naziv feritin karakterizira ne samo jednu molekulu. Živi organizmi ovise o željezu. proeritroblasti i eritroblasti i nalaze se u koštanoj srži. povečanim vrijednostima transferina i sniženim vrijednostima feritina u serumu. diskoidnog su oblika. Iznimno se mogu naći i u perifernoj krvi normalno kod mladog novorođenčeta ili ako je koštana srž iznimno aktivna i kasnije. mioglobinu. Zreli oblici namaju jezgru. kada imamo fazu latentne sideropenije sa normalnim vrijednostima željeza u serumu. (1). Dalje nastaje manifestna sideropenija sa iscrpljenim rezervama željeza i sniženim vrijednostima željeza u serumu. U početku se manjak željeza nadoknađuje iz rezervi u organizmu. Kisik se prenosi hemoglobinom vezan za željezo. Ovi izoferitini su sastavljeni od 6 . Normalan eritrocit je ispunjen hemoglobinom.Sideropenična anemija se razvija postepeno. O količini i kvaliteti hemoglobina ovisi oksifornost eritrocita. koja se sastoji od 24 polipeptidne pod jedinice i centralnog dijela.

karcinom. Konverzija feritina u hemosiderin povečava se kada se 7 . To je najvažniji protein za pohranu željeza u tijelu. U slučaju nedostatka željeza diferencijacija mora biti učinjena između: prelatentnog. leishmaniaze. Glavna indikacija za određivanje serumskog feritina je odvajanje nedostatka željeza od ostalih uzroka anemije. To iznosi oko 800 mg izvan totalno 3-5 g željeza. a također i u tumorskim stanicama. Največe koncentracije su nađene u jetri. Svima je zajednička konstrukcija poput školjke od 24 virtualno identičnih pod-jedinica oko šupljine u kojoj je željezo pohranjeno u formi željeznog oksihidrofosfata. Feritin ima funkciju da pohranjuje željezo u stabilnoj netoksičnoj formi. koja je neophodna u metabolizmu željeza je bazični isoferitin iz jetre i slezene. latentnog i manifestnog nedostatka željeza. akutnih i kroničnih bolesti jetre. slezeni i koštanoj srži. diseminiranih malignih bolesti. fetalno tkivo) i bazičnih isoferitina (jetra. slezena). Feritin u bolestima metabolizma željeza Feritin se može dokazati u svim organima. akutnih leukemija. Zajedno sa biološki manje važnim hemosiderinom sadrži oko 15-20% totalnog željeza u tijelu. koji se može vidjeti pod mikroskopom u obliku zlatnih intracelularnih granula.različitih kvantitativnih proporcija kiselih isoferitina (miokard. Povišene vrijednosti serumskog feritina mogu se naći kod kroničnih upalnih bolesti. Forma feritina. Hemosiderin To je kompleks proteina i željeza.

vrijednost transferina raste. Metabolizam željeza u djetinjstvu Tijekom djetinjstva količina željeza u tijelu polako raste paralelno sa tjelesnom težinom. TIBC.total iron binding capacity je zbroj vrijednosti željeza s transferinom. U prvim mjesecima života dijete raste sporije i za vrijeme ovog perioda koncentracija serumskog željeza i saturacija transferina je mala kao i serumske vijednosti feritina. Slijedeći period kada dijete počinje ubrzano rasti je oko jedanaeste godine 8 . Molekularna težina mu je oko 90000 i predstavlja 3% svih serumskih proteina i može se u plazmi naći slobodan 2/3 (UIBC) ili u spoju sa željezom 1/3. U stanjima preopterećenja željezom jako deponiranje hemosiderina vidi se u jetri i u drugim organima (2). i vrijednosti slobodnog transferina (UIBC). Dok je feritin raspodijeljen u parenhimalnim stanicama i makrofazima.povećava količina željeza u tkivu. Jedna molekula transferina veže 2 atoma trovalentnog željeza. Spoj željeza i transferina je mali netoksični depo željeza u cirkulaciji. Vrijednost feritina ispod 12g/L znači da su smanjene rezerve željeza bez obzira na dob (2). hemosiderin je prvenstveno deponiran primarno u Kupfferovim stanicama jetre i makrofazima slezene i koštane srži. koji čvrsto veže ione željeza u neutralnoj ili slabo alkalnoj sredini. Ako u organizmu imamo nedostatak željeza i ako to traje duže. Transferin To je globulin.

Željezo se resorbira u cijelom probavnom sistemu. međutim djevojčice gube željezo menstruacijom. Porastom absorpcije željeza organizam se prilagođava porastu volumena krvi i mišićne mase. a da nije vezan uz pridržavanje dijete. kojega uglavnom ima u hrani. Masa cirkulirajućeg hemoglobina kod dječaka adolescenata se približno dvostruko više povećava nego kod djevojčica. razvija u dobi između 6 i 12 mjeseci deficijenciju željeza. Kako se količina cirkulirajućeg hemoglobina rapidno povećava. potreban je povećani unos željeza da bi adekvatano pratio masu stvorenog hemoglobina.).kod djevojčica i četrnaeste godine kod dječaka. koje su određene ubrzanim rastom ili gubitkom željeza (Tablica 4. Nakon 6 mjeseci života ishrana na majčinom mlijeku ne štiti dijete od nedostatka željeza (3). kada je apsorpcija željeza nedovoljna da pokrije potrebe. a najviše u duodenumu. koja su nakon 6 mjeseci hranjena isključivo majčinim mlijekom. Ako željezo nije dodavano. Najčešće se manifestira u periodu najbržeg rasta. Solna želučana kiselina reducira feri u 9 . U prvoj godini života anemija zbog nedostatka željeza je izuzetno rijetka u dojenčadi koja se hrane majčinim mlijekom. Deficit željeza nastaje. tako da je nutricionalni status dojenčadi hranjenih majčinim mlijekom sa 6 mjeseci bolji nego one hranjene kravljim mlijekom. Prijevremeno rođena djeca još brže rastu. U prvoj godini života se tjelesna masa utrostručuje. a cirkulirajuća masa hemoglobina udvostručuje. dok se prema distalnim djelovima cijeva apsorpcija smanjuje. jer željezo u majčinu mlijeku ima visoku bilošku vrijednost. Od 20-80% željeza u majčinu mlijeku se apsorbira. što rezultira kadkada i šesterostrukim porastom tjelesne težine. Dvovaljano fero se bolje resorbira od trovaljanog feri. Nutricionalni nedostatak željeza se često javlja. veći postotak djece.

Malena količina željeza se gubi fiziološki probavnim traktom. tahikardija i sistolički šum nad srcem. Nađu se krhki nokti i kosa. Ono se fiziološki veže za specifične proteine stvarajući reverzibilne labave spojeve. snižen krvni pritisak i ubrzan slabije punjen puls. hemosiderin. dok gastroferin proizveden u stanicama želudca veže željezo i omogućuje bolju asimilaciju. Simptomi sideropenične anemije Simptomi su karakteristični blijedilo kože i sluznica. Kod sideropenije vrijednost nezasičenog transferina je povišena. Ukupni gubitak željeza u 24 sata ne prelazi 1 mg. kredu ili žbuku sa zida. Kada je sav haptoglobin iskorišten javlja se hemoglobin u urinu. kožom. Nakon što se eritrociti razore hemoglobin se veže za haptoglobin što onemogućava filtriranje hemoglobina u bubregu. Nerijetko djeca jedu zemlju.fero formu. mioglobin. slabost. a normalno je iskorišteno samo oko 20% ovog kapaciteta. sklonost infekcijama. Mogu se povremeno javiti edemi na gležnjevima. umor. ili pri rastu kose i noktiju. zbog toga su vrijednosti haptoglobina kod brzog razaranja eritrocita snižene. Laboratorijski nalazi 10 . feritin. protein mukoze crijeva predaje željezo proteinu plazme transferinu. Apoferitin. anoreksija mogu biti izraženi. razdražljivost. Svaka molekula apoferitina može prihvatiti 4500 atoma željeza u svojoj unutrašnjosti. U spoju željeza sa specifičnim proteinima nastaju hemoglobin. a posljedica su smanjene opskrbe tkiva kisikom. podbulo lice. a kod infekcije je snižena ili normalna. Adinamija. Zato možemo naglasiti da haptoglobin omogućava da organizam ne gubi željezo.

Eritrocti su slabije obojani. jer ispočetka može biti normalan zato što deficit željeza uzrokuje najprije smanjenu sintezu hemoglobina. pa govorimo o hipokromiji. Hematokrit je snižen. retardacija rasta. dok eritropoeza bude smanjena u kasnijoj fazi bolesti. koja imaju deficit željeza u organizmu su ispod desete percentile u težini. Automatski brojači mjere direktno MCV. manji su (mikrociti). različitog oblika (poikilociti). Vrijednosti željeza u serumu mogu biti normalne. kao i MCV (srednji stanični volumen). 30%-50% djece. mjeri anzocitozu. abnormalna regulacija temperature i poremećen imunološki odgovor mogu se primjetiti kod djece s anemijom. različite veličine (anizociti). Djeca koja imaju deficit željeza imaju smanjene vrijednosti T limfocita u serumu. a kod teže sideropenije mogu izgledati poput prstena (anulociti). 11 . a biti će povećan ako se registriraju eritrocitri različita volumena.Broj eritrocita često nije pouzdana pretraga. ali količina sveukupnog željeza u organizmu snižena. a vrijednost feritina snižena. ali smanjenu sposobnost uništavanja bakterija. Neutrofili imaju normalnu fagocitnu sposobnost. a isto tako dva do četri puta su uvećane vrijednosti trombocita u perifernoj krvi. Celularnost koštane srži je uvećana zbog hiperplazije preteća eritrocita. MCH. MCH (srednji stanični hemoglobin) i MCHC (srednja stanična koncentracija hemoglobina u eritrocitu). Brzi porast težine uz poboljšanje apetita nastupa nakon terapije željezom. RDW ( od engleskog red cell volumen distribution width) što znači širina raspona volumena crvenih krvnih zrnaca. tada je vrijednost transferina poveĆana. Posljedice anemije u djece Promjene epitela. promjene u ponašanju. što je prvenstveno vezano uz anoreksiju.MCHC I RDW.

Preparati željeza. Samo u iznimnim slučajevima. pogotovo oni koji su priređeni kao otopine ili kapi. resekcije crijeva ili duodenuma. sigurna i jeftina. kada uzimanje željeza per os nije moguće (povraćanje. nagon na povraćanje. Dužina liječenja željezom ovisi o deficitu željeza i brzini normalizacije krvnih nalaza. konstitucionalne anomalije probavnog trakta. Peroralna terapija željezom je efikasna. tako da vrlo brzo nakon 12 .Liječenje Liječenje ide u dva smijera: nadoknada željeza i uklanjanje faktora. koji se upoptrebljavaju u liječenju anemije zbog nedostatka željeza. Ovakve manifestacije lako stvaraju odbojnost prema određenom preparatu kod djece. graft versus host disease crijeva nakon transplatacije koštane srži) željezo se daje parenteralno. Liječenje treba započeti subterapijskim dozama radi moguće iritacije probavnog trakta. pa kada se navikne sluznica probavnog trakta onda se postepeno povećava do pune doze. proljevi. slaba asimilacija željeza. koji je doveo do sideropenije. abdominalne boli. Osim toga poznato je da preparati željeza. pa se događa da roditelji prerano prekidaju terapiju preparatima željeza kod svoje anemične djece. a zatim i kod roditelja. Uz željezo obavezno je davati C-vitamin. uz eventualno B vitamine i folnu kiselinu. Potrebno je osigurati dovoljan unos željeza hranom za vrijeme i nakon završetka terapije. Ako je liječenje uspješno nakon 3-5 dana dolazi do porasta broja retikulocita i do 50%o. Često izazivaju epigastričnu bol. mijenjaju boju zubi. proljeve ili zatvor. Apsorpcija dvovaljanog (fero) uspješnija je od apsorpcije trovaljanog (feri) željeza pa reduktivna sredstva kao što je vitamin C pomažu proces apsorpcije. U slučaju izostanka retikulocitoze potrebno je provjeriti dali je došlo do očekivane asmilacije željeza i da li je dijagnoza ispravna.

koja imaju mliječne zube nikako ne nestaju. a kod starije djece u obliku tableta ili dražeja. 13 . Ovaj estetski poremećaj rastužuje roditelje i također doprinosi prijevremenom ukidanju terapije od strane roditelja. da se lako dozira. za djecu ugodan za uzimanje i da se ne taloži na zubima. koje se dugo i uporno zadržavaju. Prisustvo željeza u stanicama može imati lagani poticaj za proliferaciju T helper 1 (Th1) i Th 2 subpopulacija limfocita. Posljedično neravnoteža u metabolizmu željeza može jako pogoditi imunološke efektorne funkcije (4). Željezo je takođ er centralni element u regulaciji imunoloških funkcija. Kod novorođenčadi ili mlađe dojenčadi osim sirupa mogu se primjenjivati preparati željeza u obliku kapi .uzimanja ovih preparata možemo primjetiti vrlo ružne crne naslage na dječjim zubima. Igra važnu ulogu u citotoksičnosti vezanoj za makrofage sudjelujući i u nekoliko različitih oksidativnih procesa. Jedan od takvih preparata je Legofer otopina za oralnu primjenu (Alkaloid Skopje). Zato kod odabira preparata za liječenje moramo uzeti u obzir da je terapijski efikasan. Modulira aktivnost različitih limfocitnih subpopulacija i njihov efektorni mehanizam. a vrlo često kod male djece. da je dobro podnošljiv. ANEMIJA KRONIČNE BOLESTI Održavanje celularne homeostaze željeza je važno za mnoge esencijalne biološke procese kao i za rast organizma.

Vrlo popularna je hipoteza da su aktivirani makrofazi centralni element u patogenezi ACD. Hipoferemia i citokinska aktivnost Anemia kronične bolesti je karakterizirana poremećajem distribucije željeza.Stanična imunost igra najvažniju ulogu u patogenezi ACD. sa niskim koncentracijama željeza u serumu i povečanjem željeza u depoima. Citokini porijeklom iz makrofaga (IL-1 i TNF-α) mogu inducirati hipoferemiju povećavajući vezanje željeza u monocite i makrofage. čak Th1 citokini IFN-α i IL-2 jako ubrzavaju ekspresiju transferinskih receptora (4). što se događa u akutnoj fazi pod utjecajem IL-1 i TNF-α (5).Upravo zbog toga postoji veliki interes kod takozvane anemije kronične bolesti (ACD). Neka istraživanja ukazuju da IL-6 može učestvovati u indukciji hipoferemije povečavajući sintezu feritina i inducirajući prihvaćanje željeza najprije u hepatocite (6). inducirajući hipoferemiju povećavanjem prihvaćanja željeza i njegovo inkorporiranje u depo protein feritin. gdje poremećaji metabolizma željeza koincidiraju sa različitim imunološkim fenomenima vezanim pretežno za stanični imunitet. 14 . što se reflektira na nivoe serumskog feritina. Citokini mogu također inducirati sintezu H-lanca feritina. kao i njegova saturacija željezom manja od normalnih vrijednosti ili je čak jako snižena. Odlazak željeza iz eritroidnih progenitor stanica rezultira redukcijom hem sinteze i redukcijom globalnog kapaciteta za transport kisika. čak je koncentracija serumskog transportera željeza transferina kao esencijalnog proteina za vezanje željeza.

koji su abnormalno veliki i ovalni. Izražena je makroovalocitoza. Hipoferična infekciozna anemia i bijeg željeza u depoe rezultira porastom efektorskih funkcija monocitno/makrofagnog sistema protiv mikroorganizama ili tumorskih stanica. MEGALOBLASTIČNE ANEMIJE Simptomi megaloblastične anemije nastaju zbog smanjene produkcije zrelih eritrocita. Posljedica nedostatka ovih vitamina je makrocitna megaloblastična anemija. koji sudjeluju u intracelularnim metaboličkim procesima i sintezi DNA. koji se oslobađa za vrijeme staničnog imunološkog odgovora jako interferira sa metabolizmom željeza. zbog poremećenog metabolizma ili transporta B12 i 15 . infekcija i anomalija gastrointestinalnog trakta. Nastaje kod djece zbog nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline. Citokini IL-1. Citokini kao što je IFN-α. Kod nedostatka ovih vitamina nastaje poremećaj u sazrijevanju eritrocita. megakariocita i stanica sluznice usta. povećan je i MCH. Polimorfonuklearni leukociti su abnormalno veliki i hipersegmentirani. dok je MCHC normalan. MCV je uvijek veći od normale i iznosi od 96 do 146 fl. Nedostatak može nastati zbog defektne apsorpcije.Efekti citokina na transport željeza i proteine za pohranu su izgleda najvažniji faktor. anizocitoza i poikilocitoza. želudca i crijeva. granulocita . a život eritrocita je smanjen na oko 80 dana (7). koji uzrokuje hipoferemiju za vrijeme aktivacije celularnog imuniteta. TNF-α i IFN-α oslobođeni u upalnom i patološkom imunom procesu suprimiraju produkciju eritropoetina i smanjuju učinak na eritrocitopoezu.

nađu se elongirani kromosomi. U slučaju da nije jasan uzrok najbolje je nadoknaditi oba vitamina. lomovi kromosoma i proširene centromere. Prava perniciozna anemija dječje dobi javlja se veoma rijetko. Citogenetika koštane srži je poremećena. koža je blijeda poput slame. U koštanoj srži nalazimo značajnu destrukciju prekursora eritrocita. Nedostatak folne kiseline ne izaziva neurološke promjene. čiji je rezultat neefektivna eritropoeza i skraćeni poluvijek eritrocita. slabost ruku i nogu. Visoke doze folne kiseline mogu potaknuti hematološki odgovor u bolesnika sa 16 . Abnormalno velike stanice su prisutne u bukalnoj vaginalnoj. promjene na jeziku sa atrofičnim papilama crvenilom i pečenjem. U slučaju nedostatka B12 vitamina mogu biti prisutne i neurološke manifestacije: parestezije do klonusa uz pozitivan Babinski. a uzrok joj je snižena količina folne kiseline u kozjem mlijeku. Ako je promijenjena struktura i funkcija parijetalnih stanica želudca ili ileuma također može nastati anemija (Tablica 5. Izražen je nedostatak apetita. Tipična megaloblastična anemija može se javiti u dojenčadi hranjenoj isključivo na kozjem mlijeku. umor. Pojačan je metabolizam željeza i smanjena inkorporacija željeza u cirkulirajuće eritrocite. Povećan je nivo nekonjugiranog bilirubina i vrijednosti LDH u serumu.zbog djelovanja lijekova i nekih kemijskih spojeva. Početak je podmukao. Neurološke promjene nazivamo funikularna mijeloza i nastupaju mnogo prije nego promjene krvne slike. Ove velike stanice imaju karakteristične velike jezgre.). nazalnoj i lingvalnoj sluznici. Prisutni su klasični simptomi oštećenja kičmene moždine nesiguran hod. Terapija Liječenje je nadomjesno. a sluznice su također blijede. klonulost.

B12 vitamin primjenjuje se intramuskularno 1000µg dva puta tjedno. koja ako nije kompenzirana rezultira anemijom. pa se čak dobro resorbira i u malapsorpcionim bolestima. Hemolitičke anemije dijelimo na ekstrakorpuskularne. međutim mogu pogoršati neurološke simptome. dok korpuskularne mogu biti stečene ili prirođene (8).B12 deficitom. Rezultat je hemolitička bolest. 100 do 200µg folata dnevno dati će dobar odgovor. djelovanjem toksina. Folna kiselina je obično djelotvorna peroralno. kod kojeg je skraćen poluživot eritrocita zbog pojačane razgradnje istih. a retikulocitna kriza nastupa trećeg i četvrtog dana. Eritrociti su strukturalno normalni. Razaranje eritrocita može nastati intravaskularno i može biti uzrokovano traumatskim oštećenjem eritrocita. Normalizacija hemoglobina može se očekivati za 6 do 8 tjedana. što može biti uzrokovano aktivacijom makrofaga zbog patološkog imunološkog procesa na eritrocitu ili zbog promjena u strukturi membrane eritrocita. Ekstrakorpuskularne anemije uvijek su stečene. tako da su kontraindicirane u terapiji bolesnika sa B12 deficitom. koje mogu biti izazvane imunim ili neimunim faktorima i intrakorpuskularne koje nastaju zbog defekata u eritrocitu. HEMOLITIČKA ANEMIJA To je stanje. vezanjem komplementa na memebranu ili ekstravaskularno pomoću makrofaga. Imune hemolitičke anemije 17 . Oporavak je brz.

koju karakteriziraju loptasti mali eritrociti. a rijeđe IgA. Anemije vezane uz defekte membrane eritrocita Hereditarna sferocitoza je najčešća nasljedna hemolitička anemija. IgM obično uzrokuju in vitro aglutinaciju i vežu se na temperaturi ispod 20°C. Primjer su hemolitička bolest novorođenčeta i hemolitičke reakcije. U bolesnika sa autoimunom hemolizom možemo naći: AIHA sa inkompletnim toplim antitijelima.). čija je mambrana fragilnija zbog manjka ili 18 . Intrakorpuskularne hemolitičke anemije su urođene i vezane su uz defekte membrane (membranopatije). Autoimune hemolitičke anemije (AIHA) su uzrokovane imunoglobulinima klase IgG i IgM. ako vrijednosti hemoglobina brzo padaju. sa inkompletnim toplim antitijelima i toplim hemolizinima. koje nastaju nakon transfuzije krvi (Tablica 6. Nazivamo ih inkompletnim ili toplim antitijelima i nalaze se kod 70% AIHA. IgG antitijela ne aglutiniraju eritrocite in vitro i njihov termalni optimum je oko 37°C(9). bifazičnu hemolizu. s hladnim aglutininima i hemolizinima. Ova antitijela uz pomoć komplementa oblažu i oštećuju membranu eritrocita.Izoimune hemolitičke anemije nastaju zbog neslaganja krvnih grupa (AB0. Autoimuna hemoliza klasificira se u tri grupe na temelju termalne reaktivnosti antitijela. Nazivamo ih kompletna ili hladna antitijela (10). s toplim hemolizinima. Rh). Oštećene eritrocite iz cirkulacije odstranjuje monocitno-makrofagni sistem. hemoglobina (hemoglobinopatije) ili nastaju zbog poremećaja metabolizma eritrocita (enzimopatije).Imune hemolitičke anemije mogu biti izoimune ili autoimune. Simptomi bolesti mogu biti vrlo teški.

Poluživot eritrocita je skraćen. sa minimalnim poremećajem crvene krvne slike. Ovi lijekovi i tvari uzrokuju denaturaciju hemoglobina tzv. Razlikujemo talasemiju major. Bolest se nasljeđuje autosomalno dominantno. 19 . Hemoglobinopatije Nastaju zbog stvaranja patoloških hemoglobina (kvalitativni) ili poremećaja u stvaranju normalnih hemoglobina (kvantitativni). a ekspresija ovisi o veličini nedostatka spektrina. Kvantitativni poremećaj u stvaranju alfa i beta globinskih lanaca očituje se kliničkom slikom talasemije. Talasemija intermedija je srednje teškog stupnja i ne zahtijeva liječenje transfuzijama. obično je bez simptoma. Talasemija minor je heterozigotna. Prije splenektomije obavezno je cijepljenje dijece meningokoknom. a s obzirom da su ovi eritrociti posebno osjetljivi na oksidanse nastaje njihova brza hemoliza. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike kronične hemolitičke anemije sa splenomegalijom i nalazom sferocita u razmazu periferne krvi.stvaranja nestabilnog spektrina unutar membrane. koja se pojavljuje u slučaju da su oba roditelje prenosioci talasemije i potpuni je nedostatak ili se stvara samo mala količina beta-lanaca. pneumokoknom i hemofilus influence vakcinom. Anemija zbog poremećaja metabolizma eritrocita Najčešći je nedostatak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze. koji se nasljeđuje spolno vezano. koja se ne preporuća kod djece prije sedme godine života. Najčešće se manifestira hemolitičkim krizama nakon uzimanja nekih lijekova ili tvari kao što je bob. Terapija izbora u težim oblicima bolesti je splenektomija. oksidacijski stres. pa se iz istog razloga bolest zove favizam.

Iron metabolism and iron deficiency anemia. Eritrociti hemoliziraju u slezeni. Lukens JN. St. McDavid S. Kod teških anemija indicirana je transplantacija koštane srži (11). Labar B. 3. 20 . J Pediatr 1977. pa se bolesnici često splenektomiraju. The C. 1984: 115-46. Princeton.90:36. 1998: 118-22. U: Miller DR. 2..W. Hauptman E i sur. Iron nutrition in the brest-fed infant. LITERATURA 1. Mosby Company.Kod nas se susreće beta talasemija. Anemije zbog poremeĆaja u sazrijevanju U: Hematologija.V. Baehner RL. Školska knjiga-Zagreb. Woodruff C. Blood Diseases of Infancy and Childhood.Louis. Toronto. McMillan CW. Latham C.

Medicus 1995. Autoimmune hemolytic anemia. 11. Labar B.Winkelstein A. Overbeeke MAM. JAMA 1997. Vol. Classification of the anemias based on etiology 1. Podjela anemija prema etiologiji Table 1.1. xserocitoza) 21 . Linkage of cell-mediated immunity to iron metabolism. 116-117. 8.1.8:1379-81. Hepatology 1994. Hauptman E i sur. Vol 278(22):1982-1992. 2. Wachter H.4. 1998. 60:10-18. Nitsu Y. Pathobiology 1992. Kiss JE. Gubitak krvi: akutan ili kroničan 1. Kobune M. 1. stomatocitoza. Miyazaki E. Immunohematologic disorders. 7. unutrašnji vanjski Intenzivna destrukcija 2.29:3-12. Bone marrow transplantation for thalassemia and other inherited disorders of hemoglobin.10:495-99. Munro HN. Semin Hematol.Br 2/3:125-139. 9.4 . von dem Borne AEG Kr et al. Weiss G. Tablica 1. 5. Anemije. 10. eliptocitoza. Unutarstanični ili unutrašnji defekti.2.16 No. Anemija kroniČne bolesti U: Hematologija. Bomford AB.Vol. defekti membrane (sferocitoza. 1992. Engelfriet CP.1. Blood 1992. Kato J. Aurer I. obično hereditarni 2. Immunology Today 1995.19:1468-1475.1.Weatherall D. Školska knjiga Zagreb. Kogho Y. Fuchs D. 6.

3.2.2.3. piridoksin. 22 3. hemolizini) kemijske i fizikalne tvari (teški metali) sindrom fragmentacije eritrocita (umjetni zalisci. Izvan stanični faktori 2.2. osteopetroza. endokrinim i kroničnim upalnim bolestima. meningokokna sepsa) sekundarne udružene sa akutnom ili kroničnom infekcijom (bolesti bubrega i jetre. jetrenim. maligne bolesti) splenomegalija i hipersplenizam 3. riboflavin) depresija ili inhibicija koštane srži ( infekcija. TTP. Smanjena ili oštećena produkcija 3. imuni mehanizmi: AIHA uzrokovana toplim antitijelima AIHA uzrokovana hladnim antitijelima aloimune hemolitičko transfuzijske reakcije hemolitička bolest novorođenčeta hemolize uzrokovane lijekovima alogena transplantacija koštane srži 2. 3. defekti enzima (glukoza 6-fosfat dehidrogenaze.1. mielofibroza) sekundarno oštećenje koštane srži udruženo sa infekcijom. neimunimehanizmi mikroorganizmi (bakterije. .3. DIK.4.2. imuni mehanizmi) infiltracija abnormalnim stanicama ili nadomještanje (maligne bolesti.uremički sindrom. bolesti nestabilnog hemoglobina) 2.1. opekotine. paraziti. askorbinska kiselina.1. folna kiselina.1. deficit supstanci potrebnih za stvaranje eritrocita i hemoglobina ( željezo. hemolitičko. bakar.2. piruvat kinaze) 2.2.1.2. fizikalni agensi metabolički produkti. anomalije sinteze ( talasemija sindromi) 2. strukturalne anomalije (sickle cell anemia. defekti hemoglobina 2.1. kemikalije. bubrežnim.5.bakterijski toksini. HbC bolest. arterijski presadak. B12.4.

1. IV 3. Unutrašnji defekti eritrocita 1. dizeritropoeza: inefektivna eritropoeza 3.2. Podjela hemolitičkih bolesti Table 2. bolesti membrane 1. Classification of the hemolytic diseases 1. III. primarna tip I.1.1. Hereditarna eliptocitoza 23 . defekti sinteze hema i globina) Tablica 2.5.5.5. Hereditarna sferocitoza 1. II.1.1. sekundarna (nutricionalna.3.2.

folna kiselina 1.4. željezo 1. maligna hipertenzija Tablica 3.2. srčani zalisci 2. trombotička trombocitopenička purpura 2. hemolitičko uremički sindrom.1. Hereditara stomatocitoza 1.5. maligne bolesti (limfomi) 2.3. izoantitijela (fetalna eritroblastoza.1.1.3.3.4. mikoplazma pneumonije) 2.1.1. vezana uz lijekove (hapteni.4. kemikalije 2. udružena sa infektivnom bolesti (inf.1. imuni kompleksi. transfuzijske reakcije) 2.1. heksokinaze) 1.2.1.3. Bolesti nestabilnog hemoglobina 1.4. nutricionalni defekti 1. toksini.4.3. bolesti enzima 1.3.1. Hemoglobinopatije (S. C.3.4. penicilin) 2.2. deficit enzima pentoza fosfatnog šanta (G-6-PD) 1. deficit enzima Embden-Meyerhofovog puta (piruvat kinaze.1.3.3. mononukleoza.2.2.3. Talasemija sindromi 1.3. teške opekotine 2. Vanjski defekti eritrocita 2. autoimuna hemolitička anemija (topla IgG i hladna IgM antitijela) 2. kolagene vaskularne bolesti (sistemski lupus eritematodes) 2.3.4. Podjela anemija prema morfologiji Table 3.7.1.3. D) 1.6. vitamin E 2. immune 2. traumatska ili mikroangiopatska hemolitička anemia 2.6.2.1. vitamin B12 1. 24 .3.2. bolesti hemoglobina 1.1. vaskulitis 2.4.2.3.3.2.1.5.2. diseminirana intravaskularna koagulacija 2. uvečana slezena 2.

endokrine bolesti.7. sideroblastična anemia. 4.2.1. 4. 3. 4.3. 4. oštećenje koštane srži 3. Diamond Blackfan sindrom. hemosideroza 4. deficiti mase eritrocita i hemoglobina: kronične bolesti. mikrocitna hipokromna anemia 3. familjarna hipokromna mikrocitna anemia. toxični agensi. vitamina C uzimanje antikonvulzivnih lijekova i antimetabolita folne kiseline aplazija ili hipoplazija koštane srži. perniciozna anemia megaloblastična anemija djetinjstva gastrointestinalne abnormalnosti dijetalni deficit vitamina B12. malignitet.Clasification of the anemias based on morphology 1. makrocitna normokromna 4.4. 4.3.9. akutni gubitak krvi hemolitičke anemije (intrakorpuskularne. 4. ekstrakorpuskularne) deficiti mase eritrocita i hemoglobina: kronične bolesti. endokrine bolesti. idiopatska pulmonalna 25 . folne kiseline.1.6. uremija.3. 3. splenomegalia. udružena sa retikulocitozom kao odgovor koštane srži na hemolizu ili hemoragiju udružena sa infiltracijom koštane srži infestacija Diphyllobothrium latum nedostatak željeza talasemija sindromi kronična trovanja ostalo: vitamin B6 abnormalnosti. toxični agensi.8. malignitet. splenomegalia. mikrocitna normokromna 2. normocitna normokromna 1. 4.4. 1.1. 1. oštećenje koštane srži 2.2.5. 3.2.1. 4.

3.4.1. 2. loša apsorpcija željeza ( celijakija.2.2. rast u dojenačkoj dobi 1. Uzroci nedostatka željeza Table 4.3. 3.3. Gubitak krvi 3.1. Etiologic factors in iron deficiency Povećane fiziološke potrebe 1. menstrualno krvarenje 1. resekcija želudca.1. smanjeni unos željeza zbog dijete 2. trudnoća Smanjen unos željeza 2. gastrointestinalno krvarenje fetalno maternalna-transfuzija hemoglobinurija 1.2. dvanaesnika i crijeva) 3. rast u adolescenciji 1.Tablica 4. 26 .

metaboličke bolesti B12 vitamina 2.1.2. metaboličke bolesti 3. neadekvatan unos 1. Nedostatak folne kiseline 2. povećane potrebe 2. defektna apsorpcija 1. crijevna malapsorpcija 1. defektni transport 1.2.2.3. Uzroci megaloblastične anemije Table 5. The causes of megaloblastic anemia 1.1.2.1. Ostalo 3.4.2.Tablica 5. kongenitalne bolesti DNA sinteze 3.4. Nedostatak B12 vitamina 1.1. stećene bolesti DNA sinteze 27 . neadekvatan unos 2.3.2. nedostatak unutrašnjeg faktora 1. defektna apsorpcija 2.

2. infekciozna mononukleoza.1. hepatitis. maligne bolesti.2. tifoid) Hladna antitijela -mikoplazma pneumonije -infekciozna mononukleoza BifaziČna hemoliza (ospice. Postinfekcijske ili post imunizacijske 2. Idiopatske nedefiniranog uzroka ili bolesti Obično su vezane uz topla antitijela 2.1. penicilinski tip) 4. 3. mumps. Sekundarna udružena uz neinfektivne bolesti 4. Topla antitijela CMV.Tablica 6. kongenitalni sifilis) 2. imunizacija (DPT. topla antitijela (bolest imunih kompleksa. topla antitijela (bolesti vezivnog tkiva. imunodeficijencije) 28 . poliomielitis. Vezana uz lijekove 3.3. Podjela imunohemolitičkih anemija prema etiologiji Table 6.1. varičele. Classification of the immune anemias based on etiology 1.

4.2. hladna antitijela (maligne bolesti limfoidnog tkiva) 29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->