PROPRATNO PISMO Po tovani, javljam se na va oglas za posao jer smatram da posedujem znanja i ve tine koje su upravo potrebne za kvalitetno

obavljanje funkcije u va em timu koje nudi ovo radno mesto.Svakom radnom zadatku pristupam veoma ozbiljno i profesionalno kako bi na to bolji na in ostvario najbolje poslovne rezultate u timu a i u samostalnom radu.S tim smatram da sam pogodan za ovakvo radno mesto koje va a firma nudi i da bi ostvarili veoma dobru poslovnu saradnju.

S po tovanjem: Marko Jovanovi