-. ·.·. ... ...

Pozorno promofri 0/
ice po obiku i bo¡i:
ovono,
okruqosfo,
produzeno,
puno,
siroko,
sifno,
rumeno,
bi¡edo,
nosmi¡eseno
W deo po veidini i obiku:
visoko,
nisko,
siroko,
usko,
zoob¡eno,
izbodeno
W koso po bo¡i i dr.:
smeðo,
povo,
crno,
fonko,
qofko,
fvrdo,
osfro,
voovifo,
kovrdovo,
duqo,
spusfeno
W odi po veidini, obiku i bo¡i:
krupne,
sifne,
okruqe,
duqu¡osfe,
bodemosfe,
crne,
smeðe,
pove,
zeene,
povosmeðe,
smeckosfopove,
smeckosfozeene
W obrve i frepovice po veidini, obiku, bo¡i ...
veike,
duqe,
uske,
siroke,
fonke,
sovinufe,
qusfe,
ri¡efke,
smeðe,
crne,
pove
W nos po veidini i obiku:
veik,
moen,
uzok,
debeo,
rovon,
izboden,
si¡osf,
prcosf
W usne po obiku, bo¡i:
ispupdene,
fonke,
debee,
rumene,
crvenosfopove
W posebni znoci:
¡omice no obrozu,
¡omico no brodi,
modez ...
Zapazajuci i izrazavajuci pojedinosti u
opisu izgleda osobe, opisujemo njezin
VANJSKÌ, STVARAN LÌK. Takva vrsta
opisa kojom se opisuju vanjske znacajke
osobe naziva se stvarnim opisom Iika
(portretom).
Najcesce vrste rijeci u opisu su pridjevi i imenice.

894 574/: 034 5:34 744 8934 7:2034 -0/4 3..820 034 .4458.0544-:-4 4.930 !4473457424970/ ..34 47:.

844 384 744 :84 .0d34-: .4-034 -4d034 .W d0454.

 /:. 9. 85: 903.. 4.. 9. 4 97.3. . 5.7/.. .7d.4.54-4/7 820e.. .73..9.9. .W 48.

W 4d54..730 820e0 5.890 .4820e0 820 .8945.890 -..0 0030 5./02..8940030 .0 820 .0d3 4-:-4 7:530 8930 47:0 /::.

09705.3:90 :890 7090 820e0 .730 5.00 /:0 :80 740 9.054....0d3 4-: -4 .W 4-7.0 .30 8..

03 :.89 . /0-04 7...3 -4d03 .89 57 .0 2.0d34-: .W 34854.

.0 .30 /0-00 7:2030 .8945.03.7.W :830544-: -4 85:5d030 9.

03..W 5480-33.2../0 .: .-7.2. .3./ 2.4-7.

.. .: 7.789070 :458:8:57/0.5. .44280458::.203.484-0 458:024303 '$ $%'# %.0 .73245842.....789. 547970942 . 0 0..8089.: 540/3489: 458:0/.3803.. 458..0 484-03...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful