-. ·.·. ... ...

Pozorno promofri 0/
ice po obiku i bo¡i:
ovono,
okruqosfo,
produzeno,
puno,
siroko,
sifno,
rumeno,
bi¡edo,
nosmi¡eseno
W deo po veidini i obiku:
visoko,
nisko,
siroko,
usko,
zoob¡eno,
izbodeno
W koso po bo¡i i dr.:
smeðo,
povo,
crno,
fonko,
qofko,
fvrdo,
osfro,
voovifo,
kovrdovo,
duqo,
spusfeno
W odi po veidini, obiku i bo¡i:
krupne,
sifne,
okruqe,
duqu¡osfe,
bodemosfe,
crne,
smeðe,
pove,
zeene,
povosmeðe,
smeckosfopove,
smeckosfozeene
W obrve i frepovice po veidini, obiku, bo¡i ...
veike,
duqe,
uske,
siroke,
fonke,
sovinufe,
qusfe,
ri¡efke,
smeðe,
crne,
pove
W nos po veidini i obiku:
veik,
moen,
uzok,
debeo,
rovon,
izboden,
si¡osf,
prcosf
W usne po obiku, bo¡i:
ispupdene,
fonke,
debee,
rumene,
crvenosfopove
W posebni znoci:
¡omice no obrozu,
¡omico no brodi,
modez ...
Zapazajuci i izrazavajuci pojedinosti u
opisu izgleda osobe, opisujemo njezin
VANJSKÌ, STVARAN LÌK. Takva vrsta
opisa kojom se opisuju vanjske znacajke
osobe naziva se stvarnim opisom Iika
(portretom).
Najcesce vrste rijeci u opisu su pridjevi i imenice.

930 !4473457424970/ .4458.0544-:-4 4.894 574/: 034 5:34 744 8934 7:2034 -0/4 3..820 034 ..34 47:.

W d0454.0d34-: .4-034 -4d034 .844 384 744 :84 .

54-4/7 820e.7d. .9... 4. . .73. .W 48.7/...9.. 9. 4 97. 9. 5.3. 85: 903.4. /:.

0d3 4-:-4 7:530 8930 47:0 /::.890 .4820e0 820 ...890 -.0 820 .W 4d54..8945./02.730 820e0 5.8940030 .0 0030 5.

.3:90 :890 7090 820e0 .W 4-7.09705.0d3 4-: -4 .30 8.054.0 ..00 /:0 :80 740 9...730 5.

3 -4d03 ..0 2.89 .. /0-04 7.03 :.89 57 .W 34854.0d34-: .

7..W :830544-: -4 85:5d030 9.0 .03.8945.30 /0-00 7:2030 .

2. .4-7../0 .: .-7./ 2..3.W 5480-33.2.03.

...789..8089.0 ..: 540/3489: 458:0/.44280458::.73245842... . 547970942 .0 484-03.5..484-0 458:024303 '$ $%'# %.. ..: 7.203.789070 :458:8:57/0. 458.. 0 0.3803.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful