-. ·.·. ... ...

Pozorno promofri 0/
ice po obiku i bo¡i:
ovono,
okruqosfo,
produzeno,
puno,
siroko,
sifno,
rumeno,
bi¡edo,
nosmi¡eseno
W deo po veidini i obiku:
visoko,
nisko,
siroko,
usko,
zoob¡eno,
izbodeno
W koso po bo¡i i dr.:
smeðo,
povo,
crno,
fonko,
qofko,
fvrdo,
osfro,
voovifo,
kovrdovo,
duqo,
spusfeno
W odi po veidini, obiku i bo¡i:
krupne,
sifne,
okruqe,
duqu¡osfe,
bodemosfe,
crne,
smeðe,
pove,
zeene,
povosmeðe,
smeckosfopove,
smeckosfozeene
W obrve i frepovice po veidini, obiku, bo¡i ...
veike,
duqe,
uske,
siroke,
fonke,
sovinufe,
qusfe,
ri¡efke,
smeðe,
crne,
pove
W nos po veidini i obiku:
veik,
moen,
uzok,
debeo,
rovon,
izboden,
si¡osf,
prcosf
W usne po obiku, bo¡i:
ispupdene,
fonke,
debee,
rumene,
crvenosfopove
W posebni znoci:
¡omice no obrozu,
¡omico no brodi,
modez ...
Zapazajuci i izrazavajuci pojedinosti u
opisu izgleda osobe, opisujemo njezin
VANJSKÌ, STVARAN LÌK. Takva vrsta
opisa kojom se opisuju vanjske znacajke
osobe naziva se stvarnim opisom Iika
(portretom).
Najcesce vrste rijeci u opisu su pridjevi i imenice.

34 47:.894 574/: 034 5:34 744 8934 7:2034 -0/4 3..4458.930 !4473457424970/ .0544-:-4 4.820 034 ..

844 384 744 :84 .4-034 -4d034 .W d0454.0d34-: .

9..W 48. . /:. 4.54-4/7 820e.. .4..3. . 9.7/.. 4 97. 85: 903.9. 5..7d.73. 9. .

.0 0030 5.0d3 4-:-4 7:530 8930 47:0 /::..730 820e0 5.4820e0 820 .890 -.8945.W 4d54./02.0 820 .890 ..8940030 .

30 8..054.0d3 4-: -4 ..730 5.0 .W 4-7.00 /:0 :80 740 9..3:90 :890 7090 820e0 .09705..

0d34-: ..0 2.89 57 ..W 34854.3 -4d03 . /0-04 7.89 .03 :.

8945.W :830544-: -4 85:5d030 9.0 .7..30 /0-00 7:2030 .03.

/0 .-7.2./ 2.W 5480-33..3.: .2.4-7. .03..

... ..... .. .: 7.44280458::.0 484-03.3803.: 540/3489: 458:0/.73245842.8089.789.203.5. 547970942 . 458.0 ..789070 :458:8:57/0. 0 0..484-0 458:024303 '$ $%'# %.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful