P. 1
shiva yoga 1

shiva yoga 1

|Views: 847|Likes:
Published by light4share

More info:

Published by: light4share on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

U tekstovima koji slijede, njegova svetost Mahatapasvi Shri Kumarasvamiji, na osnovu svog dubokog iskustva, sigurnog znanja i duboke

koncentracije predstavlja nam povijest i filozofiju Shiva Yoge, ali i dokazuje striktnu povezanost Shiva Yoge s principima elektriciteta, svjetla i magnetizma. Ona nije samo stvar vjerske prakse, njeni su rezultati potpuno naucni, logicni i univerzalni. U procesu Shiva Yoge je od vitalne vaznosti koncentrirano gledanje na svjetlo reflektirano na Ishtalingu, jer ono stvara magnetsku silu koja pomaze staviti u pokret uspavanu pinealnu zlijezdu. U tantri jedan od smjerova shivisticke bastine predstavlja i pravac koji se naziva vira-shaiva ili lingayata: Radi se o o tantrickoj skoli koja je poznata na jugu Indije, ta tradicija prisutna je i u ucenju Shiva yoge: Rijec lingayata znaci onaj/ona koji nosu (ili koristi) shiva lingu (Shivin znak). Pinealna zlijezda, koja je ostatak Trećeg Oka, moze se probuditi i potaknuti na aktivnost.

Shiva Yoga uzrokuje nevidljive promjene u zivotu neke osobe razvijajuci njegove sposobnosti polako i postepeno, cisteci njegov um i prosirujuci njegove vidike usmjerava vjernika iz svijeta buke u unutarnji mir, u unutarnju tišinu stvarnosti koja prelazi prostor i vrijeme. Drugim riječima radi se o tehnici koja se sastoji od gledanja–buljenja, (trataka) u posebno izglancani kameni oblutak koji predstavlja znak Shivinog prisustva. Odsjaj koji se javlja na kamenoj površini povoljno utjeće na širenje svijesti. Svaki pripadnik škole dobiva svoj shivalingam prilikom inicijacije Praksa Shiva-yoge, ima za cilj probuditi pinealnu žlijezdu, poznatu i pod nazivom purusha mani ili kamen mudraca. Jednom probuđena pinealna žlijezda transformira čovjekovu nižu i manje vrijednu prirodu u božansku. Ustvari, makrokozam je sastavni dio mikrokozma i obrnuto. Kad to spoznate, pronašli ste jedinstvo obojega u sebi samima. Shiva Lingam je forma čovjeka koji vježba Shivayogu. Bog je naše vlastito veliko Sebstvo. Bog je imanentan, transcendentan i utjelovljen. Bog je sve, nema ničeg osim Boga. Vi i ja smo mit. On je san. U budnom stanju sve izgleda kao Vishnu, a to znači sveprožimajuća Istina i stvarnost.Mudraci i sveci koji su ostvarili Sebstvo, a to su ostvareni Učitelji, i sami su prošli to iskustvo. Svi oni iz sažaljenja i milosti za učenike donose plan upute, učenje o (yogama, “putevima”) i o tome koja je za koga najbolja

Ishta Linga ili Kriya Linga predstavlja OM ili čovjeka koji prakticira Shivayogu. Om je čovjek koji prakticira Shivayogu, i to jasno kao sama forma i energija čovjeka kao Om-a, ili Om-a kao čovjeka koji prakticira Shivayogu. Sama forma Ishta Linge je ustvari Božanska Aura duša koje su ostvarile Boga. Unutar Ishta Linge je Shiva Lingam. Treće oko Božansko oko, je također zvano Intuitivno oko. Svrha svake duše je otvoriti Treće oko, a najbolji i najlakši način za to je tehnika Šivajoga otvaranja Trećeg oka. Kroz nju dosižemo svijest jedinstva, ili najviše stanje svijesti.

Shiva Yoga postojala je kao disciplina osobne kulture u dobu kalkolita. Ljudi su štovali Božicu Majku – energetski kvantum i muško božanstvo Shivu. Pečati, prikazi, rezbarije i drugi znakovi otkriveni kod iskapanja u Mohenjo Daró i Harappi pokazuju da su učeni Minasi, koji su vodili asketski život i živjeli u spiljama, prakticirali Shiva Yogu. U procesu Shiva Yoge je od vitalne važnosti koncentrirano gledanje na svjetlo reflektirano na Ishtalingu, jer ono stvara magnetsku silu koja pomaže staviti u pokret uspavanu pinealnu žlijezdu. Pinealna žlijezda, koja je ostatak Trećeg Oka, može se probuditi i potaknuti na aktivnost. Postojanje ili dinamizam je idealni razvoj božanskog, ali iza tog idealnog razvoja stoji Shiva.

Mohenjodaro i Harappa Vrhunska svijest koja pokreće taj idealni razvoj Shakti je izvor svih mogućnosti – spiritualnih, psihičkih i vitalnih, kako kozmičkih tako i pojedinačnih. Shiva je iznad svega stvarnog i mogućeg. Cijelo stvaranje je igra vječnog Ljubavnika, živog, promjenljivog, rastućeg izraza Božje Ljubavi i Radosti. Učenjaci misle da je pinealna žlijezda ostatak Trećeg Oka, stoga je ona rudiment. Adepti tvrde da je ona embrionalna i stoga sposobna da se razvije. Cijeli proces Shivayoge je smišljen da omogući razvoj te uspavane pinealne žlijezde intenzivnim gledanjem u Lingu. Svrha Shivayoge je sudjelovanje u Božjoj Ljubavi i Radosti, prodor u jedan Beskrajan Život. Harapa yogi Shiva Yoga uzrokuje nevidljive promjene u životu neke osobe razvijajući njegove sposobnosti polako i postepeno, čisteći njegov um i proširujući njegove vidike usmjerava vjernika iz svijeta buke u unutarnji mir, u unutarnju tišinu stvarnosti koja prelazi prostor i vrijeme. Ono što trebama i čemu težiti, je, da tražimo i primimo blagoslov bogoostvarenja kroz božansku svijesnost, ili punu predaju Bogu. Bog nas ne prima dok sve ne predamo njemu.. On nas ne prima ka sebi po bilo kojim obilježjima, sposobnostima, mogućnostima, moćima i slično. Stopljen s Bogom je najviše po svemu, svrha života, i u svakom svijetu to vrijedi. Shiva nije samo istinit i dobar, On stvara božansku svijest jednote. On je također prelijep (satyam -shivam – sundaram). Najvrednije je jedino On. Bez ostvarenog jedinstva s njim nema ni Njega. Jer samo Duša Dušu vidi.

Isthalinga, sredstvo bez kojega se ne može u Shivayogi, je kamen sjajnog omotača s pokrovom od ocakline. Budući da intenzivno gledanje na Isthalingu prouzrokuje magnetizam, Istalinga je kristalni magnet. Inicijacija u Šiva Yogu naziva se- linga dikša. Vježbanje Shivayoge s meditacijom na oblik Linga dostiglo je svoje ispunjene i savršenost jer je Shivayoga postala integralna yoga u rukama virashaiva svetaca iz 12 stoljeća p.n.e. Shivayoga se sastoji iz pet vidova, tj. Shivajnana, Shivabhakti, Shivadhyana, Shivavrata i Shivapuja. Pošto su Shivayoga i Shiva-puja sinonimi, Shivayoga sadrži četiri elementa i to su: znanje, bogoslužje, meditaciju i praksa – koji pripadaju Shivi. Shivayoga je integralna u smislu da sadrži Jnanayogu, Bhaktiyogu, Karmayogu i Rajayogu. Lingam koji je stavljen na dlan lijeve ruke za gledanje služi kao leća koja pojačava magnetičnu auru za otvaranje Trećeg Oka. Lingangasamarasya. Jastvo kozmosa i jastvo čovjeka su identično isti i tako su jedno. Jastvo ili individualno se naziva Anga, što je Chit-Rupa, cista svjesnost, jastvo kozmosa se naziva Linga, što je Sat-Rupa, čisto postojeće. Shivu se oslovljava kao Lingodbhavamurti, Istina koja postoji sama po sebi. Lik Shive koji se nalazi u svim hramovima shaivha je samo plastični prikaz te Istine koja postoji sama za sebe. U protoindskom periodu postojalo je obožavanje Linga u hramovima i također obožavanje Linga koje se nose na tijelu. Lingam obožavan u hramovima pojavljuje se pod imenom Shivalinga ili Sthavaralinga, a Lingam obožavan dok se nosi na tijelu naziva se Isthalinga. «Jedino objašnjenje koje se može primijeniti na njih (Lingami nađeni u dolini Inda) je da su bili neka vrsta svetih predmeta, od kojih su veći služili kao neikonski kipovi za potrebe kulta, a manji kao amajlije koje se nose kao što se minijaturni Lingami nose danas često medu Shaivitima”.

Isthalinga je minijatura Shivalinge. Isthalingam je napravljen od svijetlosivog škriljevca. asketi koji su živjeli u pećinama.Termin «Minakanna” je prepun značenja. presvučen je tankim slojem trajne paste spravljene od posebnih sastojaka. Gledanje u kristal je vrlo staro. Kako je boja ovojnice Isthalinge i Ajnachakre slične prirode. ogledalo. Pokrovitelji Shivayoge bili su Mine. Taj je kamen najbolji za izradu Linga jer sadrži i proizvodi elektricitet. Lagani sivi kamen škriljevac može se naći u planini Shrishaila u Indiji. obožava se tako da se stavi na dlan lijeve ruke podignute da se dovede u ravninu centra obrva. boja ajnachakre smještene u sredini obrva je također indigo. U početnom stadiju. Moggeya Mayideva u potpunosti objašnjava taj pojam ogledala u svom Shatakatraya. da bi se očuvao netaknutim. Kasnije je preveden u sanskrit kao Animishadristi ili gledanje bez treptanja. U slijedećoj fazi njegovu pažnju privlači više odraz vlastitog lika nego samo ogledalo. Konačni stadij je dosegnut kad je njegova pažnja toliko zaokupljena njegovim odrazom da on potpuno ignorira samo prisustvo ogledala u svojoj ruci i osjeća se potpuno sjedinjen s odrazom koja nije ništa drugo nego njegovo vlastito lice. . a isto tako je staro i vjerovanje da ono proizvodi magnetizam U literaturi Vachana Isthalinga je ponekad opisan kao ogledalo iz jednostavnog razloga što je njegova obloga prozirna kao ogledalo. Ta jedinstvenost je postignuta intenzivnim gledanjem. kad učenik počinje gledati na Isthalinga. To ne može svaki kamen. one djeluju i reagiraju jedna na drugu i tako obogaćuju magnetsku snagu ili intuitivnu snagu. Tako se njegov um okreče od određenog objekta prema subjektu koji ne pripada ovom svijetu vremena i prostora. on osjeća razliku između sebe i ogledala. Boja paste je plavocrna ili indigo.

Ta kritična izreka govori da Sin ili Sharana koji je Božanska Individua mora postići Shivstvo koji je Transcendentno Božansko pomoću posredstva Shakti. dok je Amma Sachchidanda-mayi. svaki u svemu i sve u svakome. treće. Misterija konkretnog duhovnog života podrazumijeva ispunjenje kroz suprotnosti. i kako je jednom određen razlikuje se oštro od svih ostalih pojmova. Amma. tamomayi. Njena priroda je Dristi. Oni nisu izolirani jedno od drugoga. Većina nas ide kroz život s poluzatvorenim očima. gdje je bit Sina iskrena i potpuna. sveobuhvatno iskustvo kod Bradleya i religiozno razumijevanje White Heada ne može nam dati viziju stvarnosti koja je samo . mutnim umovima i teškim srcima. nego određuje sebe u obliku ideje. Gledana iz tog stajališta intuicija promjene kod Bergsona. Anil u kristaliziranom obliku Shive. Kada se tako prikaze dijagram dobiva oblik X. tok svijesti kod Jamesa.Kod mističnih iskustava postoji težnja čovjeku da postane Bog i suprotna težnja Boga da postane čovjek. Sin Sharana postaje Bog-Shiva. centar svemira je unutar srca”. samo po sebi zbog prirode svjesnog bića koje je Sat-Chit-Ananda. Kod prikazivanja višeg stanja svijesti potreban je trokut. Jedna od njegovih izreka glasi: Otac me načinio kroz Majku i postao sam identificiran s Ocem kroz Majku”. nego integralno po-vezani s razlikom da je trokut koji predstavlja Amma smješten na trokut koji predstavlja Attam u okomito suprotnom smjeru. čak i oni koji su imali rijetke trenutke vizije i buđenja opet se brzo vrate u sanjivost. Primjećuje se tako «osnovno značenje Shivinog plesa je trostruko: prvo. Između ta dva lika i kao njihova veza je svijet organizacije svijesti čija je osnova intuitivna Istina o stvarima. odnosno postojanje-znanje-blaženstvo. i pretvorimo treperenje u stalno svjetlo koje će moči osvjetljavati duge godine života”. neposredno i intuitivno viđenje. Shakti i Sharana pokazuje tu suprotnost. Attam je sattvarajas. U toj svjesnosti o jedinstvu sve je u svemu. Dobro je znati da su stari mudraci zahtijevali da ostvarimo sposobnosti duše u samoći i tišini. virashaiva majstor mistike bio je najbolji primjer tog Bivanja Sinom. drugo. Virashavizam koji je očuvao trojstvo An. Božanska Majka Shakti otkriva bit Shive. to je prizor ritmičke igre kao izvora svega kretanja unutar kozmosa. mjesto plesa Chidambaram. Amma ili Para-Prakriti koji je sam duša svjesnog bića opisan je kao Sachchidanandamayi. Intuicijska ideja vidi sebe kako u bivanju tako i u postojanju. Mora se naznačiti fina suptilna razlika i nijansa značenja između Amma i Attam. svrha tog plesa je oslobođenje bezbrojnih duša ljudi od zamki iluzija. Univerzalnog Božanskog. Bez tih tendencija ne može postojati stvaran duhovni život. Intelektualni pojam ne samo da tezi prema obliku. Postoji razlika između intuicijske ideje i intelektualnog pojma. to je direktno. viđenje a ne poimanje. Allama Prabhu. Mnogostrukost je implicitna ili eksplicitna u jedinstvu bez kojeg bi jedinstvo bilo ili prazno ili nepostojeće ili stanje praznog mirovanja. Sin postaje Otac kao što Otac postaje Sin kroz intervenciju Majke.

Ostvarenje jednog Bića u objektivnom svjetskom procesu kroz svjesnost o samom sebi je Samarasya. u stražnjem seleriticki omotač. nego prilično šarmantan kozmos. sve to sluzi da usredotoči zrake svjetla na mrežnicu i stvori na njoj vjernu sliku koju opaža mozak. Očna jabučica smještena je u orbitalnoj šupljini usred jastučića masti i pokreče se u raznim smjerovima pomoću mišića. Tako je predstavljen kao Nula ili Shunya. trivijalni krug starih uobičajenih ideja i asocijacija u trećem stadiju dijagrama dobiva oblik X. Stražnji dio jabučice pun je viskozne tekućine zvane staklovina. . Oči su produžetak vidnog živca koji je izravni produžetak mozga. kao što primjećuje mistik: “stvaranje počinje od jednog vedrog čina potvrđivanja. Yoga nauka je davno tvrdila da ljudske oči imaju skriveni potencijal. vječno izgovaranog unutar dubina Božanske Prirode… Jedinstvo ne potiskuje život. Ravna linija povučena je na desnoj strani uz liniju koja predstavlja Sat ili čisto postojanje. a vanjska ovojnica oka u svom prednjem dijelu zove se cornea. Živac se proteže u tanki sloj zvan mrežnica su smještena mikroskopska tijela zvana štapići i čunjići. Ono je po sebi samom svoj vlastiti svijet. Figura će onda u tom stadiju poprimiti oblik X. skromni pokušaj Ljudskog uma da ga prikaze završava na nuli. Jabučica se sastoji od prednje i stražnje komore. pregrada između dvije komore se sastoji od kristalinićne leće koju drži kružna pregrada ili šarenica što visi kao zavjesa s trake ciliarnih mišića. kako misli materijalist. onda nitko ne bi mogao disati. užitak jednoga i jednakosti. a otvor u njoj zove se zjenica. davanje pouke. To je transcendentna stvarnost. Čovjek koji je dostigao taj Dristi ili Intuitivno Oko zove se Anil ili Sharana ili vidovnjak predstavljen je ravnom linijom jer je išao u tangenti na začarani krug rođenja i smrti. Kako da se to predstavi? Rijeci izlaze promrmljane.prisutnost i otkriva nam se u intuiciji. nema čak niti nikakvog znanja o broju jedan. tj. opiru se svakoj definiciji i opisu. Nula ili Shunya stavljen je na vrh dijagrama trećeg stadija.Ako ne bi postojao”. Staklasta cornea. Ne poznaje ni daljinu ni širinu ni visinu. a sve biće je zaista ništa. U tom smislu oko je kreativni organ. Zadnje što ostaje je An ili Shiva. jer intuitivna ideja potiče iz nje s inzistiranjem na pravom uglu gledanja. suprakozmicki beskraj. A ipak. Veličinu zjenice kontroliraju ciliarni mišići. da izlijevaju energiju i da ta energija može potaći na izgovaranje rijeci. da taj užitak nije nas eter. nitko ne bi mogao živjeti”. ne može stvoriti koncept. Samarasya je stoga Ananada-Rupa. Ahamgrahopasana. ono ga sublimira. vodenasta tvar. Dokazano da su Anga i Linga jedno te isto je subjektivnim načinom bogoslužja. Ta šarenica oblikuje crni centar oka. Podražavanjem tih štapića i čunjića u mrežnici šalje se osjetilni impuls u mozak koje on prevodi kao vid. To je odgovarajući oblik određene i složene misli o Bogu. cista apsolutnost. «cijeli taj sveobuhvatni eter užitka života u kome živimo. jer nema nikakvih iskustava o njima.. vječnog da. Stoga svjetski proces nije kaos. Pošto stoji na početku liste. jer je sam po sebi Jedan. kaže Taittariya upanishad. . usmjeravanje pogleda. Cornea je staklasta i prozirna. svoj vlastiti svemir bilo koga drugoga nego sebe. leca i staklasta tvar.

Dr Baker. koji su poznati kao Agni i Surya u Yoga nauci. Thalamus je masa sive tvari koja se proteze u šupljine mozga. Za razliku od toga.moccula” predstavljaju. choroid – biljno kraljevstvo. . Od svih organa oko je najenigmatićnije. čovjeka na putu. Svaka usluga učinjena našim bližnjima. koji postaje osjetljiv na svjetla izvan sistema (energija monada).Slojevi oka (kad se promatra po analogiji s planetom zemljom) su povezani s nižim kraljevstvima: skleromineralno kraljevstvo. a Božanstvo se vidi kako stoji iza leće i šarenice”. u analogiji. svaki sućutni pogled. poznati pisac o ezoteričnom znanju uspoređuje oko s planetom zemljom i kaže:.. štapići bi se mogli smatrati predstavnicima nižih životinja. dok su aferentni ili akceleratorski katabolićki u djelovanju. Vagus je jedini živac koji se sastoji od motornih i senzornih niti koje su eferentne i aferentne (dovodne i odvodne – prohodne u oba smjera). svaki čin liječenja popraćen je oslobađanjem energije iz očiju. a čunjevi povezati s kraljevstvom čovjeka. Miješanje aferentnih s eferentnim nitima od corpus striatum podsjeća na prirodu vegalne energije koja potiče na aktivnost uspavanu corporu quadrigeminu smještenu iza ponsa kao četiri izbočine koje prate jedna drugu. retina – životinjsko kraljevstvo. Čunjaste stanice fovea” predstavljaju upućene posvećenike koji reagiraju na energiju ili monadu iz «fovea”. Aferentna i eferentna vlakna imaju svoje živčane završetke u thalamusu i corpus striatum. Aferentna vlakna talamusa opisuju se kao plameni vatre. Tih nekoliko čunjeva sakupljenih u . to je istina: aferentna vlakna su moždani senzori živci koji su kao vatra i nose energiju impresije iz vanjskog svijeta u glavni osjetilni centar – thalamus. Eferentni ili inhibitorni su anabolički u djelovanju.. Da. Gotovo je sferično i iz neke okultne točke gledišta ima kao zemlja sjeverni pol – optički disk i južni pol – površinu cornee.Misao da ljudske oči izlijevaju energiju ne dolazi nam kao iznenađenje zbog činjenice da oči predstavljaju dio ljudskog mozga.

Kad se mjere isijavanja mozga pomoću elektroencefalograma nije čudo da se energije koje emitiraju oči mjere kao dio diencephalona. Basavanna i Allama Prabhu bila su dva važna imena koja su dala značajan zaokret vjerskom preporodu 12. apoteozom zasluge. izrazili svoje poglede i mišljenja o čovjeku i društvu u mnogim izrekama. u Karnataku je postojala galaksija Lingayatskih svetaca čija je preokupacija bila shvatiti Boga i preoblikovati osobni život i društvene institucije. Izreke Basave su karakterizirane sublimacijom elegancije. sadrže optičke živce koji su sami po sebi produženje mozga. i da su u svakom činu stvaranja. Treće Oko zahtijeva leću da bi fokusiralo likove s kojima se bavi.Thalamus i corpus striatum su Agni i Surya (Vatra i Sunce) u terminima Hatha Yoge. a u terminima Shiva Yoge oni su Ista Linga i Prana Linga. Dokazuje da je ta energija stvarna. Kao sve oči. koje se može promatrati pomoću oftalmoskopa kao bijele diskove na stražnjoj strani oka. U umjetničkom djelu koje se stvara utjelovljena je energija svojstvena umjetnicima. Zbirka tih izreka poznata je kao Vachana Shastra spis linga-jatske vjere. Važnost talamusa i corpus striatum naglašena nedavno otkrićima koja su učinjena. Njegova naprava mogla je mjeriti izlazak energije određenog umjetnika u biometričkim stupnjevima. st. . Na-pravljena je unutar periferije magnetične aure. a corpus striatum vrši svoj utjecaj na stražnji dio pituitarne žlijezde. Thalamus ima jak utjecaj na aktivnosti prednje pituitarne žlijezde. Izreke Allama Prabhua otkrivaju nam da smo publika u životnoj drami i gledaoci napretka i razvoja majstora duha kroz stres i borbu vječnoga da i ne. transfiguracijom milosti. u razini mrežnice. To znanje o unutrašnjem funkcioniranju oka je od životne važnosti jer se bavi otvaranjem Trećeg Oka. Gotovo svi sveci su opjevali svoje shvaćanje u raznim literarnim djelima. kao što je slikanje slike ili klesanje kipa. U 12. Dr Oscar Brunler izumio instrument koji mu omogućuje mjerenje nešto od energija odaslanih iz ljudskih očiju. Leća Trećeg Oka je ispred ćela. U terminologiji Raja Yoge oni su volja i intuicija. Funkcioniranje Trećeg Oka zahtijeva ulaz energije kroz čakru obrva koja je vezana s pinealnom žlijezdom u Sahasrara čakri kroz optički talamički živac. Broj tih svetaca kretao se od dvije do tri stotine među kojima je bilo oko šezdeset žena – mistika čije je vodeće svjetlo bila Akka Mahadevi. Sposoban je analizirati stvaralačke energije mnogih poznatih ljudi na taj način. Oči u stvari. stoljeća.

Probija tkivo drva života. Bio je učenik Allama-e Prabhu-a. Također znači tapas ili strogu disciplinu. u crnoj zjenici oka vreba četrnaest svjetova”. Neizmjeriv mir centralnog živca. stvari su osvijetljene svjetlom svijesti … Pazi. . U tvrdom drvetu ili nježnoj vlati trave. Yoga je sustav fizičkih. nepromjenjivi Guheshwara. već metoda samoostvarenja koja započinje pročišćavanjem tijela. Primanje vrhovnog znanja O Guheshwara Njemu. Neopisiv prsten u uhu. Tokom vremena Yoga je poprimila razna značenja. vid je u svjetlu. “Nezamislivo svjetlo u oku. Svagdje ćete naći njega. Basava svetac-pjesnik osnivača Viraśaivisma – srednjovjekovnog śivaitskog bhakti kulta.Svi sveci su ostvarili životni cilj vježbanjem Shivayoge. živio”. svjetlo je svjesnost. Prema Uzvišenom koji se kreće svuda. a završava razvojem duha. Gdje su ovdje i nakon ovoga jedno Dalje od toga svjetlo apsolutnog. Ona znači metodu ili put. Dhyanu ili meditaciju. Uzvišenom jednom koji je shvatio. Ja kažem živio. oko je u vidu. Stvarnost. oko je u oku. psihičkih i duhovnih vježbi. Sa svojim dahom koji pulsira prema gore iz nepomične baze. Allama Prabhu Postoji tajanstvena izreka u Prabhua koja glasi: “Oko je prema oku. Slijede izreke Prabhua koje pokazuju njegovo iskustvo nakon otvaranja Trećeg Oka. On je svagdje. Yoga nije kult ni vjerovanje. već čovjek koji je ostvario duhovno prosvjetljenje. Često se upotrebljava u smislu jarma. Yogi nije ni svećenik ni čudesnik. Iznad razumijevanja i iznad promjene. Pažnja se usredotočuje kroz oko na Lingu (smješten na dlanu lijeve ruke) koji sluzi kao leća za otvaranje Trećeg Oka. češće se koristi za opis puta kojim se do njega stiže. lako se ponekad upotrebljava kao sinonim za ekstatski trans ili samadhi. Suptilni. Neusporediv okus na jeziku. Označava obuzdavanje čula i uma. U najsitnijim komadićcima prašine. neuništivi.

Disciplina Yoge nije ništa drugo do čišćenja tijela.Prema Rig vedama. Općenito se vjeruje da Yoga nije toliko sistem filozofije nego više škola misticizma i magije. Sedam ruku je sedam padežnih nastavaka i trostruko povezanih. Ako imamo vjeru u duši. Ona uobličava način za otkrivanje naših dubljih slojeva funkcioniranja. Postoje i drugi svjetovi osim onih koje nam otkrivaju naša osjetila. što dokazuje stvarnost Self kao vječnog principa svijesti. nego i formulira određene praktične metode čišćenja i samokontrole za ostvarenje «Self u čovjeku». Tantre i Vaishnava Samhite svi imaju svoje teorije o Vacu ili Nadu iz kojih se pretpostavlja da je nastao svijet. natprirodno je također dio prirodnog. Laya. Vac je stvarno napravljen od mesa u različitim vjerskim razmišljanjima. Budući da život čovjeka zavisi o prirodi chitte. Vac je Shabda-Brahma U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga. tj. jer ona ne samo da istražuje dublje predjele natprirodnog. Pashyanti. uvijek nam je nadohvat ruke da promijenimo našu prirodu kontroliranjem naše chitte vjerom i koncentracijom. Dvije glave su dvije prirode zvuka. Ako čovjek vjeruje u transcendentalno ja mora priznati postojanje dubljih slojeva svijesti od empirijskih. Mahabharata uključujući i Bhagavad Gita. širih mogućnosti i viših potencijala nego osjetilni. Riječ je Shakti. Shivagame. jer se smatra da je iz njega poteklo stvaranje. Yoga ide puno dalje u istom smjeru. druga osjetila osim onih koja su nam zajednička s većim životinjama. Sveta-Svetro upanishad definitivno smatra Yogu praktičnom stranom razumijevanja. Upanishade smatraju Tapas i Brahmacharya vrlinama koje proizvode veliku moć. U Atharva vedama se govori o mogućnosti postizanja natprirodnih moči upražnjavanjem odricanja. druge sile osim onih materijalne prirode. vječna i nutarnja. Para i Paratpara. grlom i glavom. Nadnaravne moči koje se obično povezuju s raznim stadijima u prakticiranju Yoge jedva da se mogu dovesti u sklad s poznatim zakonima fizičkih ili psihičkih nauka. um i ego je vrlo daleko od zdravorazumskih i običnih psiholoških pojmova. Odgovarajući tim stanjima ima pet tipova Yoga Mantra. Društvo za fizička istraživanja i moderna škola psihoanalize pridonijela su našem znanju o tamnim predjelima psihičkog života sakrivenom od običnog pogleda. Vac (Nada) ili Riječ je važan i vitalan činilac u indijskoj psihologiji. Mahabharata također spominje Yogu. Hatha. Madhyama. Jainizam i Budizam. spiritualno shvaćanje jastva u Yogi obično se zaboravlja. Normalne granice ljudske vizije nisu granice svemira. meditacija na Božansko Svjetlo je sveti čin odanosti. Raja i Shiva. Uspoređen s ovim. Porijeklu govora posvećena je tolika pažnja jednostavno zbog toga što se otkrovenje prihvaća kao verbalna inspiracija i prenosi se verbalnom podukom. Tako Upanishade.. vezanih s tri lokaliteta – grudima. Riječ ima četiri stadija. možemo se osloboditi čak naših zala. Zatim ima pet stanja – Vaikhari. a Bog je Shiva. Mahavira i Buda podvrgli su se asketskim vježbama i prakticirali najvišu kontemplaciju. Budističke sutre kao i Jaina Agamas poznaju sve Yoga metode koncentracije. Bik je tako nazvan zbog svoje . ali moramo se sjetiti da Yoga sistem samo-spoznaje ima solidne temelje u metafizici. svi prihvaćaju Yoga vježbe.Radhakrishnan rekao je slijedeće o Yogi:«U Yogi imamo takve rezervoare života iz kojih crpimo ono o čemu niti ne sanjamo. Mnogi asketi iz epoha pribjegavaju Yogi kao sredstvu dobijanja natprirodnih moći. uma i duše i njihovog pripremanja za Blažensko Viđenje Disciplina Yoge Yoga shvaćanje sebe (identiteta) kao transcendentnog subjekta koji je sasvim nešto drugo nego tijelo. Dr S.

neobuzdane prirode i sklonosti užitcima. od kraja nadija do grla je stadij .Pashyanü” je prolaz kroz nadije. Ona je psihološka Yoga jer je njeno područje akcije kontrola i ovladavanje umom. Zvuk na svom putu iz korijen chakre ili Muladhare do kraja nadija je stadij . On postoji u umu božanskog i kao takav on je kozmos u svojoj cijelosti i kompletnosti. nego i riječ utjelovljena u misao. ne kao vremenski proces ni kao produžen u trodimenzionalnom prostoru ili u prostoru-vremenu. stadij . to je poznato kao Paratpara ili Shiva Tattva.. . Ako pod Yogom podrazumijevamo jedinstvo ili Harmoniju s vrhunskim objektom znanja. kad zvuk uđe u Sahasrara ili lopoč od tisuću latica.. iz grla do usta je njegov stadij . Zabilježeni su fenomeni kao vidovitost. koji proizvodi formu..Para”. Raja Yoga tezi toj koncentraciji. Buđenje Paratpara Vac se postiže Shiva Yogom.. svatko na svoj način svjesno ili nesvjesno kako je iskustvo naređivalo. Onaj koji ponavlja . Taj opis Shabda-Brahme ili Logosa u obliku bika je zaista vrlo značajan. Zvukovi u sanskritu poznati pod imenom Bijaksharas i klasificirani su s tri gledišta. može se uzeti da Logos znaci potenciju zvuk. Pashyanti Vac donosi jasnoću percepcije neposredno prije svoje pojave. Logos je utjelovljenje misli ili ideje o kozmosu. koja je poznata kao .. nego u toj unutarnjoj svjesnosti koju se može dosegnuti u transcendentalnom iskustvu. Gledan kao egzaltacija apsolutnoga. postiže svoj cilj koncentracijom. a to je Atma Mantra. Znanje Raja Yoge biva oslobođeno od grešaka opažanja i shvaćanja. On podrazumijeva trojstvo pokreta ili daha. Shiva i Shakti. Logos ne znaci samo Riječ utjelovljena u zvuku. U svim zemljama i u sva vremena veliki umjetnici. misli ili ideje. Snaga shvaćanja je jako povećana Raja Yogom. Sada je opće priznato da je moguća percepcija nezavisna od osjetila i uma. Paratpara Vani je zbog toga kozmička misao i pinealna žlijezda je njeno sjedište u fizičkom tijelu.Soham”. telepatija i slično da bi se dokazala mogućnost pojave iznadosjetilne ili supernormalne percepcije.Madhyama”. Postoji još jedna mantra koja je još vise unutarnja nego ove tri. Onaj tko nađe put do koncentracije može postići prosvjetljenje. rijeci ili oblika.Soham” sa svakim udisajem i izdisajem dobiva kao rezultat svojih napora mirnoću uma i čistoću osjećaja. Originalnost indijske Raja Yoge lezi u činjenici da je stoljećima bila podvrgnuta do u tančine razrađenoj i eksperimentalnoj nauci za podvrgavanje i koncentraciju uma. On riče i proizvodi zvuk. ljudi od akcije i mislioci znali su i prakticirali instinktivno. onda je Raja Yoga eksperimentalna i psihološka metoda za njeno direktno postizanje. Vac je Logos.Vaikhari”. Vishnu.

učenjaci.Cijeli proces Shiva Yoge je smišljen da probudi uspavanu pinealnu žlijezdu. šamani. Kada je u vježbi gledanja bez treptanja aspirant izgubljen u meditaciji Linge. on pomalo gubi svijest o vanjskom i unutarnjem i nalazi sebe u identitetu s Istinom. Shivayoga omogućuje da se uspnemo do vrha kozmičke svijesti gdje ne mislimo o svemiru nego sa svemirom i živimo u harmoniji s univerzalnim pulsom. . Veliki princip Shivayoge tezi transcendiranju simbola kroz simbol. kao naše strasti. Naše percepcije. oni su također neodvojivo vezani je-dan za drugoga. Naša unutrašnja stanja svijesti slijede jedno drugo po raznim brzinama vibriranja. Tako i pjesnici i slikari. Ono što nam izbjegne u stabilnom sporom kretanju pohvatamo kad se korak ubrza. muzičari često uživaju u bljesku kozmičke svijesti. Linga poprima dva oblika kao Ista i Prana. Taj proces transcendiranja uključuje duboke i vitalne metode psihološke samodiscipline i razvoja tako da psihički život čovjeka može izraziti duhovni život kroz krajnju ekspanziju svog vlastitog bogatstva. mogu se držati na jačem ili slabijem intenzitetu. kao iznutra i izvana. Umjetnici. Možemo se progresivnim širenjem svijesti ili iznenadnom svjetlosnom samotranscendencijom uspeti do vrha kozmičke svijesti. kad se naše percepcije drže na višem intenzitetu dobivamo nekakvu ideju u kozmičkoj svijesti. koja kad se probudi počinje vibrirati s krajnjom brzinom. mistici – svi imaju svoj vlastiti način opisivanja svijeta. da prima i asimilira ogroman broj pokreta koji se dešavaju u svemiru. Simbol se sluzi ljudskim tijelom kao i Lingom koji je smješten na dlan lijeve ruke – to odgovara unutarnjoj i vanjskoj disciplini aspiranta. snage i složenosti. Shiva Yoga podiže sposobnost uma da odgovara visim vibracijama. Formulirano na drugi način. Tek na širokom i bogatom cvjetanju psihološkog života može biti sigurno zasnovano apsolutno postizanje spiritualnog. verbalno i neverbalno. Tako je simbol transcendiran kroz simbol. U stvari ona čini čovjeka odašiljajućom i prijemnom stanicom s umom kao antenom.

holističkim i ekološkim. . tok i pokret imaju bitnu ulogu u njihovom pogledu na svijet. Shivayoga vizualizira cijelo postojanje kao federaciju” duhova ujedinjenih i integriranih u apsolutnom.ples stvaranja i razaranja” ili ples energije. vječno u pokretu. Shivayoga je tehnika otvaranja Trećeg Oka. Živ je. Fizičari nisu jedini koji govore o kozmičkom plesu.. »Kvantna teorija pokazuje da subatomski dijelovi (partikli) nemaju značaja kao izolirane jedinice nego se mogu jedino razumjeti kao međuveze između različitih činilaca za promatranje i mjerenje. Smatra se da moderna fizika do neke mjere. Kozmos se vidi kao nedjeljiva stvarnost. Oni su zapravo upotrijebili rijeci . Yoga vidi slojeve života iza tvari. Vrlo sličan pogled proizlazi iz moderne fizike. a te stvari su veze između drugih stvari itd». Otvaranja trećeg oka. Shiva je personifikacija kozmičkog plesa. Za istočnjačke mistike objekti imaju fluidan i uvijek promjenljiv karakter. Podjela svijeta u odvojene objekte. Promjena i transformacija. Stvari i pojave shvaćaju se kao manifestacije iste stvarnosti. slojeve super-uma iza uma i sloj apsolutnoga ili sacchidanand iza super-uma. rog jednoroga. stvaranja i razaranja. Shivayoga je pristup i pokušaj da se zađe duboko. oko Horusa u egipatskoj tradiciji. Njen pogled na univerzum je sličan velikih Yogija i mudraca. može biti takav put. Budući da je Istina multidimenzionalna. Fizičari govore o stalnoj igri subatomske tvari koja se stalno odvija. Možda najljepši primjer te metafore postoji u hinduizmu ideja o plešućem Bogu Shivi. organski. Paratikli nisu stvari nego međuveze između stvari. Kad se koncentrirana energija rasprši poprima oblik i raspored i počinje plesa-ti. To je srednje oko Shive. slojeve uma iza života. unatoč tome što je korisna i praktična na svakodnevnoj razini. spiritualan i materijalan istovremeno. U suprotnost i s mehanistickim pogledom klasične zapadne nauke. U tom smislu govorimo o Yogi fizike.Ta psihološka samo-disciplina je utjelovljena u Satsthali – šesterostrukom putu hodočasnikova napredovanja Princip shiva yoge U Yoga tradiciji kaže se da postoje mnogi putevi. izmjene smrti i rođenja. istočnjački pogled mogao bi se nazvati organskim. To naravno pada na pamet kad vidite slike partikala koje su napravili fizičari u svojim eksperimentalnim komorama. u više dimenzije ljudskog iskustva. Treće Oko je enigmatski organ koji ima univerzalnu mitološku povijest. smatra se iluzijom – Indijci kažu Maya. Prema indijskoj predaji cijeli život je ritmička igra. «Kvantna teorija otkriva osnovno jedinstvo univerzuma. a svi vode spiritualnom znanju i samorealizaciji.

Pinealna žlijezda je tu zbog sprječavanja pituitarne da prerano probudi spolne funkcije i djeluje kao kočnica na prednjem dijelu pituitarne žlijezde. ali koji po rođenju postoji kod ljudi i . Održava efikasnost raznih struktura i sprečava pretjerano skupljanje masti. stoga polaže važnost na pituitarnu i pinealnu žlijezdu. prednji i stražnji. Na stražnjem dijelu tog proreza mala kvržica sive tvari strši prema natrag i visi iznad corpora qualdrigemina srednjeg mozga. Poseban odnos ujedinjuje pituitarnu žlijezdu s vrhom treće šupljine s jedne strane. Pituitarna žlijezda je smještena pri dnu lubanje i ima dva režnja. To je pinealna žlijezda. Ona vrši svoju funkciju kroz druge žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem. Ona kontrolira unutarnju pokretljivost i agilnost sistema pospješujući rast tijela. kako putujemo kroz vječno trajanje. To je organ unutarnje vizije koji obuhvaća vječnost. Funkcija pituitarne žlijezde je kontroliranje razvoja tijela da bi odgovarao razvoju svijesti. Treće Oko je enigmatski organ koji ima univerzalnu mitološku povijest. oko Horusa u egipatskoj tradiciji. Moguće je ubrzati njenu evoluciju u stanje u kome može vršiti svoju funkciju predviđanja događaja u potpunosti. se u prošlost na kraj perioda paleozoika u epohi permija. To je srednje oko Shive.Treće Oko je organ koji je očito uspavan. Treće Oko je organ koji je očito uspavan. Pinealna žlijezda je rudimentarni organ kod većine ljudi. Shivayoga je tehnika otvaranja Trećeg Oka. Glavna promjena koju ona donosi u organizam je buđenje genetickih funkcija stimuliranjem spolnih žlijezda. Treća šupljina je uski prorez koji leži blizu baze moždanih hemisfera i razdvaja dva talamusa jednog od drugoga. Poznato je kao pinealno oko i kod čovjeka je prisutno kao pinealna žlijezda. ali se razvija. Pun razvoj tog organa pomaže Yogiju da transcendira matematičko vrijeme koje je samo iluzija nastala zbog slijeda stanja svijesti. Fiziologija je uvidjela važnost srednjeg mozga i endokrinih žlijezda. Ona predstavlja sve što je ostalo od Trećeg Oka koje je krasilo čelo nekih gušterskih predaka u davnim vremenima – takav tip guštera nalazi se samo na Novom Zelandu i datira. ali koji po rođenju postoji kod ljudi i čije je buđenje samim rođenjem pravo svake osobe. iako polako. Jedna od gušterovih karakteristika je da ima dosta dobro razvijeno Treće Oko iza i između uobičajena dva. Pinealna žlijezda je povezana sa stražnjim dijelom pituitarne. a s druge s čitavim sistemom endokrinih žlijezda kroz cijelo tijelo. To je razlog zbog kojega se ta žlijezda povezuje s duhovnom prirodom čovjeka. dok dva fizička oka gledaju naprijed ne videći ni prošlost ni budućnost. Pituitarna žlijezda daje notu ostalim žlijezdama koje zavise od nje kao što je orkestar zavisan od prve violine. rog jednoroga.

Pituitarna žlijezda je smještena pri dnu lubanje i ima dva režnja. Zbog toga u simboličnim prikazima Shive vidimo u sredini njegovog čela otvor iz koga izlaze crveni plameni. Održava efikasnost raznih struktura i sprečava pretjerano skupljanje masti. prednji i stražnji. ali se razvija. Na stražnjem dijelu tog proreza mala kvržica sive tvari strši prema natrag i visi iznad corpora qualdrigemina srednjeg mozga. Moguće je ubrzati njenu evoluciju u stanje u kome može vršiti svoju funkciju predviđanja događaja u potpunosti. Jedna od gušterovih karakteristika je da ima dosta dobro razvijeno Treće Oko iza i između uobičajena dva. Pinealna žlijezda je povezana sa stražnjim dijelom pituitarne. Glavna promjena koju ona donosi u organizam je buđenje genetičkih funkcija stimuliranjem spolnih žlijezda. Samo kad čovjek preraste kamu – požudu ili libido i učini ga što je moguće lakšim. iako polako. To je organ unutarnje vizije koji obuhvaća vječnost. U Yoga Shastra se o toj pinealnoj žlijezdi govori kao o Trećem Oku. čija se funkcija odvija kroz sredinu čela. stoga polaže važnost na pituitarnu i pinealnu žlijezdu. Ona kontrolira unutarnju pokretljivost i agilnost sistema pospješujući rast tijela. . Pinealna žlijezda je tu zbog sprječavanja pituitarne da prerano probudi spolne funkcije i djeluje kao kočnica na prednjem dijelu pituitarne žlijezde. Poznato je kao pinealno oko i kod čovjeka je prisutno kao pinealna žlijezda. se u prošlost na kraj perioda paleozoika u epohi permija. kaže se. Pinealna žlijezda je rudimentarni organ kod većine ljudi. To je razlog zbog kojega se ta žlijezda povezuje s duhovnom prirodom čovjeka. Ona vrši svoju funkciju kroz druge žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem. dok dva fizička oka gledaju naprijed ne videći ni prošlost ni budućnost. Pituitarna žlijezda daje notu ostalim žlijezdama koje zavise od nje kao što je orkestar zavisan od prve violine. od kojih jedna mora udariti u prečku ako druga postane teška.čije je buđenje samim rođenjem pravo svake osobe. Funkcija pituitarne žlijezde je kontroliranje razvoja tijela da bi odgovarao razvoju svijesti. Fiziologija je uvidjela važnost srednjeg mozga i endokrinih žlijezda. To Treće Oko je sada atrofiralo i jednostavno zbog toga što je tendencija čovjeka otišla prema dolje i uronila se u spolna uživanja. Ona predstavlja sve što je ostalo od Trećeg Oka koje je krasilo čelo nekih gušterskih predaka u davnim vremenima – takav tip guštera nalazi se samo na Novom Zelandu i datira. kako putujemo kroz vječno trajanje. To oko i organi požude su. a s druge s čitavim sistemom endokrinih žlijezda kroz cijelo tijelo. To je pinealna žlijezda. Poseban odnos ujedinjuje pituitarnu žlijezdu s vrhom treće šupljine s jedne strane. Treća šupljina je uski prorez koji leži blizu baze moždanih hemisfera i razdvaja dva talamusa jednog od drugoga. Pun razvoj tog organa pomaže Yogiju da transcendira matematičko vrijeme koje je samo iluzija nastala zbog slijeda stanja svijesti. tek tada će se Treće Oko ponovno otvoriti i pinealna žlijezda će procvjetati u sjaju. dvije strane vage.

Cijeli proces Shivayoge je smišljen da omogući razvoj te uspavane pinealne žlijezde intenzivnim gledanjem u Lingu. Kad je vanjski svijet nestao krug svijesti se sužava i čini se da se povlaci u pinealnu žlijezdu. Bidugan i Orkan. njihove vibracije se spajaju i potaknu na rad Treće Oko. Kontrolira utjecaj svjetla na tijelo i zbog toga su učenjaci sugerirali da je to ostatak Trećeg Oka. Tu se Jednooki očito odnosi na Treće Oko. Kada se ona pokrene u aktivnost snaga misli se podiže na isti stupanj. Kod svakog koraka. Introverzija je neophodan uvjet za samoostvarenje. Naravno da je ona uspavana. gledanje. Sadrži pigment sličan onome u oku i povezana je s dva živčana vlakna s optičkim vlaknima. što znaci redom Trooki. Yoga nauka proglasila ga je sjedištem kozmičke svijesti. Svijest je dinamična.Kod čovjeka postoje organi za slušanje. stoga je ona rudiment. Isto tako postoji i organ za mišljenje i to je pinealna žlijezda. Ona je u stvari nešto jako pokretno. Ljudska misao može se smatrati rezultatom zadržane akcije kojoj subjekt ne dozvoljava da nastavi do svojeg punog ostvarenja. Stoga u potpunoj introverziji nema gubitka svjesnosti nego samo pomak pažnje. Minkan. jer ovo drugo znaci stupanj unatrag u liniji evolucije. To je bogata i svjetla jednostavnost koja postiže disperziju analize prelazeći i savladavajući je. Ribooki. Pinealna žlijezda je malo tijelo čunjastog oblika u sredini glave iza i tik iznad pituitarne žlijezde. Pinealna žlijezda je sjedište kozmičke misli. To uzrokuje introverziju ili spremanje energije u unutrašnjosti. gdje se susreću sve organske funkcije i psihičke sile i tu uživa (svijest) jedinstvo. Tu leži tajna samadhija. dok se misao ne zamijeni za zadržanu akciju. To je plod prave intuicije. Adepti tvrde da je ona embrionalna i stoga sposobna da se razvije. oko duše. Učenjaci misle da je pinealna žlijezda ostatak Trećeg Oka. stanje unutarnje slobode. Kad se Treće Oko otvori čovjek će imati osobni pristup višem znanju. tu leži instrument za prodiranje u dubine funkcionalne svijesti o Božanskom životu. ali je se može galvanizirati u aktivnost. nove inhibicije interveniraju da spriječe energiju od momentalnog pražnjenja u motivacijske kanale. Otvorenog Oka i Jednooki. . Neki od natpisa nađenih u Mohenjo Daró i Harappi opisuju Shivu kao Munkan. kusanje i mirisanje. doticanje. a kozmička inteligencija počinje funkcionirati. Stoga bi bilo šteta smatrati introverziju otvorenim nazadovanjem. Kad se pituitarna i pinealna žlijezda u potpunosti razviju i stimuliraju.

jer je jednooka osoba hendikepirana u vidu. ali proces buđenja pinealne žlijezde je lak. Kad se to dogodi rađa se prava svijest i Sveto Treće Oko prosja. Stoga se jedno oko odnosi na Treće Oko koje je latentno u čovjeku kao pinealna žlijezda. zatim prelaze dolje u pituitarnu žlijezdu iza očiju. Sjedište kundalini je pelvicki (zdjelični) pleksus. One se razlikuju u metodi i cilju. naziva se Prachina Yoga ili Stara Yoga u upanishadama. Surya. Maha ili Mahat je pinealna žlijezda čije je sjedište u Brahmarandhra. Posjeduje sastavne dijelove tjelesnog oblika. Pinealna i pituitarna žlijezda predstavljaju muški i ženski element. Kad rezultat usredotočenog ili netremičnog gledanja u Lingu transmutirane energije dižu se uz nervni kanal prema medulla oblongata” kroz pons”. kao i pinealna žlijezda. Kad se kundalini probudi penje se i susreće ovalno tijelo koje ima oblik točke O ili Bindu Rupa u cerebrumu. Tu bismo mogli podvuci i razliku između Shivayoge i Kundaliniyoge. One na kraju jedna na drugu djeluju. u Zraku kao Bhuvah. Agni.Odjek te prastare Istine čuje se u Bibliji kad Krist kaže: . s ponavljanjem endokrinog žljezdanog rasporeda koji je hermafroditski. Taittaria Upanishad kaže slijedeće:. dok postoje dvije savršeno formirane male dojke poznate kao «mamarne žlijezde. jednostavan i efektan. Proces buđenja kundalini se vrši uz teškoće. Krist s jednim okom nije mislio nikakvo fizičko oko. Surya je korpus striatum koji se nalazi u drugoj moždanoj šupljini. i Brahmanu kao Maha”. u Suncu kao Svah. Vayu i Mahat nisu tek kozmogonički termini. U ovom kontekstu treba primijetiti da je Shivayoga Darpana. Shiva Yogu se naziva Starom Yogom jer pripada Kalkolitičkom periodu i jer otkriva skrivenu metodu prilaženja kroz mali prirodni otvor. Kad je pinealna žlijezda stavljena u akciju kozmička svijest koja boravi u njoj silazi kroz živac optičkog vlakna da se spoji s pojedinačnom sviješću koja se nalazi u pituitarnoj žlijezdi. Agni je thalamus koji je smješten u prvoj moždanoj šupljini. Ljudski mozak ima bitnu sličnost s ljudskim zametkom. Kundalini je uspavan. Susret se događa u sredini obrva. «O sine Prachina Yoge. dok je sjedište pinealne žlijezde treća šupljina mozga. U Kundaliniyogi nema silaženja. čije će buđenje ispuniti cijelo tijelo unutarnjim svjetlom. Onda se stvara divna harmonija unutar glave između pituitarne i pinealne žlijezde. nego su i puni sakrivenog značenja. meditiraj o njemu koji boravi u Agni kao Bhuh. U Kena Upanishad se kaže:. «Čuli od starih vidovnjaka koji su nam to objasnili». jer ono proizvodi magnetizam koji galvanizira u aktivnost uspavanu pinealnu žlijezdu. borbu i napor. »Ako je tvoje oko jedno. cijelo će tijelo biti puno svjetla». ti eteri nisu ništa drugo do četiri moždane šupljine. To spajanje uzrokuje porast intuitivnih sposobnosti. čije je tajno ime Animisha Yoga. vrijedan priručnik Yoge napisan na sanskritu. Shiva Yoga. Postoji definitivno imenovanje Prachina Yoge u Taittariya Upanishad. Povišene pituitarne radijacije prolaze kroz treću šupljinu dok ne probude uspavanu pinealnu žlijezdu i Treće Oko zasja između njih. Kad se pinealna i pituitarna žlijezda potaknu na novu aktivnost one se stimuliraju do točke gdje se postavljaju finije vibracije i nova zračenja. U Shivayogi je od životne važnosti usredotočeno gledanje. spominje četiri etera u centrima glave. u trećoj moždanoj šupljini. Mozak je povećanje prednjeg kraja živčanog kanala koji se naglo . Vayu je medulla oblongata smještena u četvrtoj šupljini mozga.

šalje poruke koje putuju iz njega niz deblo stabla života i kičmenu moždinu do mišica putem kičmenih živaca.povećava u tri mjehurasta proširenja: prednji. sastoji se uglavnom od veće gomile živčanog tkiva koje se gore dijele na dva dijela i veže dvije cerebralne hemisfere sa stražnjim mozgom. Pituitarna žlijezda je vrlo važna u Yoga disciplini jer predstavlja žarišnu točku u fizičkom tkivu za energije iz centra obrva. Donji dio stražnjeg mozga sačinjava medulla oblongata koja se produžuje u kičmenu moždinu. Kroz srednji mozak ide prolaz. Bijela tvar unutar cerbelluma ima vlastiti raspored.. srednji i stražnji (mali) mozak. Neprestani razvoj . mali kanal zvan akvadukt ili sylvius. Treća šupljina leži između dvije velike i važne mase živčanih stanica koje se razvijaju u bazi predmozga zvanog thalami. Ta mala. izlaze iz medulle u velikim vagusnim živcima. besmrtno ja. Ako slijedimo kičmenu moždinu prema gore vidjet ćemo da se gore siri da bi tvorila medulla oblongata. Čin disanja je pod kontrolom vagus živca koji ima dvije skupine vlakana – aferentne i eferentne. Ta vlakna se pobuđuju na akciju alternirajućim skupljanjem i širenjem zračnih mjehurića pluća gdje su smješteni živčani završeci vagusa. koji se nalaze u sivoj tvari što tvori donji dio četvrte šupljine. ali važna struktura sadrži vitalne centre koji upravljaju vitalnim aktivnostima tijela kao što su disanje i kucanje srca. Srednji mozak ostaje relativno mali. Tom liku nadjenuto je ime . Stimulacija prvih zaustavlja udisanje. Dobro je znati da talamus i corpus striatum reguliraju emocionalne aktivnosti i služe kao os između fizičkog tijela i eteričnog tijela. Mi ne održavamo uvijek ravnotežu svjesnim naporom. Cerebellum se brine o ravnoteži.drvo života”. On prima sve poruke iz mišica koje ne ulaze u svijest. širi se od centralnog stuba kao grane drveta. Cerebellum je struktura koja se sastoji od tijesno zbijenih nabora živčanog tkiva raspoređenog u dva prilično dobro razgraničena režnja. Daleko veći dio mišićnog prilagođavanja postiže se bez svjesne volje. Ako duboko prostudiramo stablo života nalazimo da “germplasm” posjeduje besmrtnost tj. Cerbellum se brine o tim pokretima. veze treću šupljinu koja leži u prednjem mozgu sa četvrtom šupljinom što leži u stražnjem mozgu. Ne mogu se nikako staviti ograničenja na rast tog drveta. dok stimulacija drugih čini suprotno. Otvaranje tog centra je otežano pretjeranim emocionalnim aktivnostima. Ta tri proširenja se povećavaju dok se konačno mozak u rastu ne presavije sam u sebe u nekoliko nabora. Živčana vlakna prenosioci poruka iz tih centara do organa. Iz stražnjeg mozga razvio se niz važnih struktura. Šupljina starog neuralnog kanala postoji u moždanim hemisferama kao dvije šupljine – lateralne šupljine koje se dolje vežu na treću šupljinu. niti). Prvobitni nervni kanal bio je šuplja tvorevina i stoga su i mozak i leđna moždina također šuplji. kao i moždane hemisfere. od dvanaest pari koji izlaze iz mozga čak osam izlaze iz nje. Njegov gornji dio tvori pons. široki most živčanih vlakana koji ide transverzalno i veže dvije polutke cerebelluma koje su se pojavile. Osim vagusnih živaca medulla tvori još nekoliko pari živaca. Ima vanjski sloj sive tvari (stanice) i unutarnju srž od bijele tvari (vlakana. a na tome se siva tvar čini kao lisce.

Medulla je sjedište Mahaprane ili Mukhya Prane. U Aitareyaranyaki se kaže da Prana ulazi u tijelo kroz prednji dio stopala. To je značenje Shiva Yoge. zaustavlja se u medulli razgranavši se u vid. To je snaga koja drži sve stadije života. životinji. U njoj leže živčani centri koji upravljaju takvim životnim funkcijama kao što su kucanje srca i automatski procesi disanja. Drvo života nakon što je naraslo do čovjeka u masi donijelo je plodove mudraca. Sedam zubaca su sedam živaca koji idu u otvore osjetilnih organa. sluh. svi dijelovi tijela i njihove funkcije zavise od prane. Shiva Yoga ispunjava taj uvjet doslovno kroz tehniku otvaranja pinealne žlijezde. Prana je osovina na kojoj su učvršćeni sedam zubaca univerzalnog kotaca.. Njegova povreda izaziva smrt. Prana je noseća greda kuće pod imenom tijelo.. govor i vitalno disanje. oblicima i procesima prirode. thalamus. što znači kozmička energija. srca i glave. Medulla oblongata je glavni izdanak drva života. Tada nastavlja prema gore do butina. želuca. Osjeti iz tih otvora putuju uz živce da podraže glavni senzorni živčani centar.koji se nalazi kod baze mozga. to je sila koja djeluje u čovjeku. Kao što se ostale grede oslanjaju na glavnu gredu kuće. Nalazi se na okcipetalnoj kosti i proteze se u prvi dio kičmenog kanala.germplasma” u materijalnom i spiritualnom pogledu je moderna naučna misao koja omogućuje plodnu analogiju sa starim indijskim konceptom Brahmana ili onoga koji uvijek raste. sveca i mistika. . um.

vjeru. Bude li vaša praksa intenzivna. Ona se u cijelosti temelji na zakonima o elektricitetu i svjetlosti.Atman nakon što je ušao u tijelo kroz tjeme ostaje u pinealnoj žlijezdi u trećoj moždanoj šupljini. Njena povijest je stara preko 5000 godina. pinealna će žlijezda početi vibrirati strelovitom brzinom i oslobađati obilje svjetlost:. O Shiva yogi je važno istaći tri stvari. Kako se stvara elektricitet? On se stvara trenjem. bez obzira na spol. Na taj način formira se kontakt. U budnom stanju svijesti duša je u očima.Atmanam Atmana Viddhi”. Nadalje. 1925. Trenjem dolazi do stvaranja elektromagnetskih valova. gledajte u Lingu jednousmjerenim pogledom – to se naziva indukcija. položaj u društvu. dob i spol. Duša u pinealnoj žlijezdi je direktno povezana s očima pomoću optičkog talamičkog živca. Taj proces na rad potiče inače uspavanu pinealnu žlijezdu i ona počinje vibrirati. Naposljetku. kontaktom i indukcijom. Sumeriju i ostale mediteranske zemlje. Shivayoga je znanstvena. boju. Drugo. Lingu smjestite na dlan lijeve ruke. Iz Doline Inda Shivayoga se proširiIa u Egipat. «Spoznaj dušu po dusi (kroz dušu)”. U čemu se sastoji važnost elektromagnetskih valova? Koja je njihova funkcija? Oni jure prema pinealnoj žlijezdi koja je smještena u trećoj ventrikuli mozga. I putem njega stvaraju se elektromagnetski valovi. treći način stvaranja elektromagnetskih valova. To znači da se njome može baviti svatko. gdje je prije tekla rijeka Sindhu koja sada pripada Pakistanu. .. Tu svjetlost vidjet ćete na dlanu svoje ruke. Lingam koji je stavljen na dlan lijeve ruke za usredotočeno gledanje služi kao leća koja pojačava magnetičnu auru za otvaranje Trećeg Oka.. Shivayoga je dostupna svakome. Shivavoga je prevladavala u civilizaciji Doline Inda. Pinealna žlijezda je sjedište duše. To je dokazao engleski znanstvenik Faraday prije stotinjak godina. sjedište kozmičke svijesti koja se naziva Mahalinga u Shiva Yogi. otkrio Shivalingu. Shivayoga je demokratska. Dokumenti kažu . Prvo.g. Sir John Marshall je na tom mjestu. Shiva Yoga ne počinje od daha niti od nekog živca nego počinje direktno iz duše kroz oči i ostvaruje dušu smještenu u pinealnoj žlijezdi kroz znanje i identitet. bez obzira na kastu. Shivayoga je povijesna.

. Jer Ja” prolazeći u trenutku smrti postiže Kaivalya ili samoću i blaženstvo. Vrata kojima Atman ulazi u tijelo zovu se vidriti ili rez. a ono što zna to čini i postaje”. To je i mjesto radosti. To su vrata razdvajanja. Razlog toga je što nismo vlasnici samih sebe. U Aitareyopanishadi stoji da je Ja” ili Atman ušao u tijelo kroz vrh glave kroz suture (šavove) lubanje. znanje i snaga jedno: “Ono što je. Otvorivši mjesto gdje se kosa dijeli i razdvojivši suture lubanje. već imamo samo ego. to zna. našeg pravog bića. on je zaista ušao u tijelo kroz ta vrata. Znanje je pravo i akcija u harmoniji samo ako proizlaze prirodno iz duha kozmičke energije. Kad elodistična svijest izađe na površinu i intervenira nastaje smetnja i krivo kretanje. Duh kozmičke energije je Bhavalinga. znanje postaje dubiozna i djelomična zraka koja ne posjeduje volju nego samo želi volju posjedovati i informirati. Mi ne znamo što smo. Volja i intuicija su dva aspekta kozmičke energije.Bit kozmičke energije je da su u njoj svijest i moć. Razlikuje se od drugih otvora kao oko. uho i drugo koji cine prolaze za druge organe. Oni si ne mogu priuštiti tajni otvor radosti. ono što znamo na njega ne možemo utjecati. Taj je otvor namijenjen samo self (čisto ja) i stoga su to vrata blaženstva. Volja postaje prinuda koja ne poznaje svoj tajni uzrok (motiv) i svrhu.

. dovodi do oslobađanja ojasa ili snage misli koja je istodobno i snaga vizije i snaga izvršenja. godine. a misliti znači vidjeti. Mnogi uvaženi mislioci i znanstvenici Istoka i Zapada dive se i cijene . Usredotočeno gledanje stvara psihičku toplinu ili tapas koji pinealnu žljezdu potiče na aktivnost. duhovne prakse. a iznad svega miran. sa svoje strane. Dinamičnu ličnost Shri Kumarsvamijija krasi obilje vrlina. govornik. filozof.Shiva yogu treba vježbati rano ujutro i/ili kasno uvečer. bila je potreba za istinom i samoostvarenjem. a zaredio se 1933. Putovao je diljem Indije i obišao mnoge njene gradove na čijim je vodećim sveučilištima održao mnoštvo nadahnutih govora propovijedajući znanost. gdje htjeti znači stvarati. Meditacija i yoga bile su sastavni dio njegova života. pisac i društveni reformator. Još kao dječak pokazivao je urođenu sklonost yogi i duhovnosti. Autor je deset knjiga na engleskom i dvanaest knjiga na kanarskom (kannada) jeziku. Stavite Lingu na dlan lijeve ruke i podignite je u visini središta između obrva. Praktikant napola zatvorenih očiju treba usmjeriti primarnu pažnju na svijetlo koje se odražava na lingi. Posvećenost yogi podarila mu je širinu pogleda i univerzalni stav. Shiva yoga čovjeka dovodi u dimenziju djelotvorne volje i intuitivnog znanja. On je veliki yogi. Diplomirao je 1932. država Karnataka. Malo iznad ramena iza leđa stavite svijeću ili uljanicu kako bi se svjetlost svijeće ili uljanice odražvala na omotaču linge. misticizam i yogu te budeći duhovnu svijest masa. Njegova Svetost Mahatapasvi Shri Kumarswamiji rođen je 1909. intuitivan način napravio je rekonstrukciju ljudskog društva vjerujući da kulturno jedinstvo Indije i svijeta može stvoriti nove ljudske vrijednosti. sabran i dobro uravnotežen odnos prema stvarima i ljudima. humanist. 1995 . čiji je omotač plavocrne ili indigo boje koja služi za širenje i produbljivanje koncentracije. godine u Indiji. velikih Ljubitelja i gorljivih zagovornika svjetskog mira. To proizvodi psihičko svjetlo ili tejas koji. Na svoj vlastiti. Zabljesnuo je kao jedan od velikih voda svijeta. a napustio je ovaj svijet (mahasamadhi).g. Vodeće načelo njegove sadhane.

Medunarodnom festivalu yoge i ezoteričnih znanosti održanom u Londonu 1976. Predsjedavao je Međunarodnom konferencijom o yogi. Prayer-yoga pomaže da se ukloni taj raskorak i ponovo zadobije mirna snaga i moćan mir. To su djela koja duboko prodiru u područje suvremene misli. psihologije. Belgiji. znanstveno utemeljene i potpuno neškodljive. On je prorok koji zna citati logiku događaja i filozof koji njeguje ljubav za mudrost. godine Svamiji je prisustvovao i sudjelovao u radu Svjetske konferencije o znanosti i yogi u New Delhiju. ali on šepa. Pod pokroviteljstvom Sveindijskog filozofskog kongresa. Na poziv Francuskog nacionalnog kongresa o yogi održao je predavanja u Francuskoj. Tom je prilikom Svetom Ocu predstavio Ishtalingu. Te iste godine Shri Kumarsvamiji imao je prijem kod Njegove Svetosti pape Pavla u Vatikanskoj palači u Rimu. Da. Probuđenjem. Engleskoj i Italiji. Svamiji je održao dva predavanja – prvo 1940. . Mnogi su na putu svog duhovnog razvoja zatražili i dobili vodstvo Svamijija koji je 1957. godine održana u francuskom gradu Grenobleu. osjećaje pjesnika i razmišljanje filozofa. koja je u svibnju 1972. na Sveučilištu u Madrasu. Dobrobit prayer-yoge sažimaju sljedeće Svamijijeve rijeci: “Danas u svijetu postoji raskorak između snage i mira.” Ova poruka otkriva kozmopolitski duh Shri Svamijija koji je svojim nesebičnim služenjem čovječanstvu postao građaninom svijeta. Njegova ostvarenja na području yoge od jedinstvenog su značaja. godine. čiji se prelijepi stil odlikuje izuzetnom jasnoćom. filozofiji i misticizmu. suradnje i uzajamne ljubavi medu ljudima. godine. jedinstvene tehnike koja kroz predanost Bogu police osjećaje dužnosti. filozofije. 1977. tehnike izravnog otvaranja trećeg oka. Učeni je svetac četiri puta posjetio Europu u razdoblju od 1972. Kao znameniti filozof Shri Kumarsvamiji svečano je otvorio Medunarodni seminar o yogi koji je 1975. i drugo 1941. yogin. godine utemeljio Međunarodni krug Prayer Yoge. tehniku usredotočenosti koja budi izvanredne životvorne snage u čovjeku i doziva božju milost. Njegove govore krase obilježja pjesnika i proroka. Kao priznat i veliki filozof. Tehnike su lagane. objasnivši mu značenje Shiva-yoge. kao i Kongresu o svjetskim religijama održanom u studenom 1972. Švicarskoj. do 1977. all ona je slijepa. transformira čovjekovu nižu i manje vrijednu prirodu u božansku prirodu. U prosincu 1970. Tapasvi Shri Kumarsvamiji također je lingvist i čaroban govornik.Svamijijeva majstorski pisana djela s područja religije. godine u Rishikeshu sazvala Njegova Svetost Shri Svami Shivananda Maharaj. Na Istoku postoji mir. na Sveučilištu u Aligarhu. mudrac podario je i obnovio drevnu tehniku Shiva-yoge čiji je cilj probuditi pinealnu žlijezdu. te bio glavni gost na VI. Svamiji je jedan od malog broja učenih svetaca Indije. godine francusko-indijski Centre de Relations Culturelles pozvao je Njegovu Svetost Svamijija da u Francuskoj i Belgiji održi predavanja o yogi. godine. Na Zapadu postoji snaga. obrazovanja te međunarodnog mira i demokracije. jednostavne. pisac. godine održan u Francuskoj. Svamiji je bio pozvan da prisustvuje i predsjedava Svjetskim skupom o religijama koji je 1953. Plemenitost njegove misli i miomirisan stil odišu svježinom cvijeta. znanosti. Tako i Prayer-yogu. Svamiji posjeduje intuiciju proroka.

ljubav bez žudnje. To je vaša dužnost. On će se za njih pobrinuti. ali ostavite rezultate vaših djela Bogu. ona će vas učiniti savršenim. djelujte. vi ste duša. Kad sve to ostvarite. Postanite dobri. vi niste ovaj um. To je punoća života koji je harmonija bez nesklada. Učite. A kada to spoznate. zadovoljstvo bez napora.” .Istina koju svi mudraci obznanjuju. Vježbajte Prayer-yogu. ona je za vas od velike važnosti. poručuje vi niste ovo tijelo. pomognite! Dajte ono što ste dobili. podignite ih. navire mir nesputan bilo kakvim ograničenjima. stječite duhovno znanje. Spoznajte sami sebe.” “Strast bez koje život nije moguće začeti treba transformirati u mir bez kojeg život ne smije završiti. stvarnost bez iluzija. sloboda bez vezanosti. vjerujte u to. gradite svoj karakter. Vježbajte Shiva-yogu. djelujte. učite ljude. radite. Kad se strast pretvori u ljubav prema beskonačnom.

Zapalite mirisni štapić. okupljeni praktikanti 108 puta jednoglasno ponavljaju Mantru HE PRABHO PRASEED AUM. U Prayer Yogi Mudra i Mantra igraju vrlo važnu ulogu. On je sveprisutna stvarnost koja prožima sve i u kojoj su svjetovi nanizani kao perle na niski. dolazi do generiranja magnetizma koji potiče cirkuliranje električne energije u tijelu. To se zove Mudra. Kad se palci međusobno dodiruju. Prayer Yoga potvrđuje doktrinu misticizma.” He Prabho Praseed Aum (O Bože blagoslovi dušu) . jedan od članova grupe može reći par riječi o nekoj duhovnoj temi. To cirkuliranje indirektno pomaže buđenju usnule Kundalini. a ruke drže u predjelu pupka. zanos duše. Potrebno je sjesti u udoban položaj . Pažnja je usmjerena na predio srca. a naziva se Bhutashuddhi ili Bahirangashuddhi. na mjestu izabranom za grupnu molitvu. U Prayer Yogi Boga ne osjećamo samo kao apstrakciju. Potrebno je meditirati na unutarnje svjetlo. Ti se nalaziš u mom srcu. Ti si sveprisutan O Bože. jer drži da se kraljevstvo Božje nalazi unutar nas samih. Na prvom stupnju. Prayer Yogu je moguće vježbati u grupi i pojedinačno. Molitva pretpostavlja vjeru u Boga. Postoje četiri stupnja Prayer Yoge. Na trećem stupnju ponovo treba 108 puta glasno u zboru ponavljati Mantru HE PRABHO PRASEED AUM kako bi se dozvala Božja milost. Ona pokazuje stazu koja vodi k ostvarenju Božanskog. transformaciji života. Ti si sveznajuć O Bože. a grupna jednom tjedno. Ti si svemoguć O Bože. desni dlan okrenuti prema gore i položiti ga na lijevi dlan. Vrijeme izvođenja Prayer Yoge jest najbolje ujutro. nesebičnoj ljubavi i predanosti dužnostima.Njegova svetost Mahatapasvi Shri Kumarswamiji o Prayer Yogi: ”Prayer Yoga predstavlja moćnu tehniku koja je jednostavna i naučna. Ona govori o prosvjećenoj vjeri. Ona silazi samo onda kad se ostvari unutrašnje i vanjsko čišćenje. a ako je ikako moguće. palac sadrži element vatre. U skladu s Yoga Shastrom. već kao stvarnost. tako da se palci međusobno dodiruju. To je potrebno da bi se pročistila atmosfera. U svom osobnom aspektu. On predstavlja voljenog prijatelja koji poučava i prati razvoj svake duše. jednom na dan. Pojedinačna se vježba izvodi svakodnevno. Prasad se dijeli svima prisutnima. servirajte šećer ili slatko kao Prasad. radi unutarnjeg čišćenja. Četvrti stupanj je trenutak u kojem svi prisutni osjećaju silazak milosti i prožetost Prasada njome. Drugi se stupanj sastoji od unutrašnje meditacije koja se radi zatvorenih očiju. a ipak donosi rezultate. ponavljajući mentalno: O Bože. Tvoja je priroda Božansko Svjetlo O Bože. Zato i Prayer Yoga sadrži zrnce nadnaravnog. Ovo treba ponavljati desetak minuta. ljubav u srcu čovjeka i njegov rad u društvu.

Bog nas ne prima dok sve ne predamo njemu. Shim je vatra.Jedino što trebamo. a to je Njegova veoma stara molitva Om Namah Shivaya. Vidi. sve Vede. Vam je zrak. mogućnostima. Bože. svrha života. o. sav zrak. ili punu predaju Bogu. Duša. Shastre i Upanishade sadržane su u njoj. Iako ima mnogo mantri objavljuju Purane. je. Vidi. PONAVLJAJ OVU MANTRU. Nam je zemlja. Jer Dušu samo Duša vidi Snažna pet-slogovna mantra O ČOVJEČE. Vidi. Ništa nije tu moje – sve je Bože tvoje. i Ona nije moja – i ona je Bože tvoja. Om je duša. dušu. o. Namah Shivaya. on ovlašćuje Gospodara Brahmu da stvori tri svijeta dajući im panchaksaru ili “pet . savršen i sveznajući. svu vatru. svu zemlju. o. Ništa nije tu moje – sve je Bože tvoje. Bez ostvarenog jedinstva s njim nema ni Njega. Bože. PONAVLJAJ JE. moćima i slično. Svi zapisi su je opisali. Mam je voda. Vidi. Yam je aksha. Na kraju jednog takvog kruga. Najvrednije je jedino TO. i u svakom svijetu to vrijedi. Ništa nije tu moje – sve je Bože tvoje. kazu zapisi je sam Shiva u obliku zvuka – Čist.. o. o. Bilo bi nemoguće objasniti slavu i veličinu Namah Shivaya. sposobnostima. Vidi. nijedna nije kao ova. Bože. svu vodu. da tražimo i primimo blagoslov bogoostvarenja kroz božansku molitvu. Svatko onaj tko je doživio ovu mantru moze cijeniti tvrdnju mudraca koji su je željeli opisati kao bliješteće sunce ili onaj najdublji osjećaj u čovjeku ili remek djelo umjetnosti. o. Bože. svu akashu. Bože. On nas ne prima ka sebi po bilo kojim obilježjima. Stopljen s Bogom je najviše po svemu. kaže Shiva Purana čak i da pokušavamo milionima godina. kada Shiva zeli obnoviti svijet. da. ONA JE KRUNA BOŽIJA. Bože. Ipak oni koji su pisali zapise ne mogu opisati i izraziti neizrecivu moć i Ijepotu koja je sadrzana u tih pet slogova. Ništa nije tu moje – sve je Bože tvoje. Svi elementi i moći sadrzane su u njezinim slogovima i latentnom obliku. Vidi. Znaći potpuno krajnje ostvarenje s njenim pravim i stvarnim značenjem: O Bože Sve je Tvoje ništa nije moje. Kada Shiva uništava svijet – kada sve stvari pokretne i nepokretne nestanu i sve se stopi u njegov uzrok – Shivu “sve se smješta” u Namah shivaya. Ništa nije tu moje – sve je Bože tvoje.

Spomeni blagoslov kojeg želis da ti podarim”. Ovaj kozmički oblik odražen je u značenju mantre. Uppamanyu nikada nije okusio kravljeg mlijeka dok mu jednog dana nisu ponudili mlijeko u kolibi njegovog ujaka. No dječak se nije dao zavarati.-slogovnu mantru. mentalnim. on se klanja Svijesti koja boravi u njemu i u svakoj stvorenoj stvari. okaljani strasnim grijesima. Namah shivaya je Shivin dar nama. verbalnim i fízičkim”. kaže Purana. pojurio je Gospodaru Shivi. “O mudrače. Uppamanyu je zatražio dar odanosti prema Shivi. Mudrac i njegova žena bili su veoma siromašni i njihov mladi sin. osjetilnoj. rekao je Shiva. Kada je dharme bila u opadanju. Ona je efektivna čak i za one sa “izopačenim gledistem koji su pohlepni. Tamo je napravio oltar. Dodatak Om kao izvor svih zvukova. Shvativši da je bio pod utjecajem želje majka mu reče da mu samo Shiva moze pomoći i tada mu dala mantru Namah shivaya “Po zapovjedi Gospodina”. “Rijeke pune dragulja nikada ne mogu vidjeti siromašni Ijudi” rekla je njegova majka i uzela dječaka u svoje naručje. ženu Gospodara Rame. Tako je bio usredotočen na mantru da su mu rakshasi koji su dosli da ga ometaju poceli služiti i uskoro. koji dobro izvodiš rituale”. Mantra se završava sa slogom aiya koja označava aoyakam – jedinstvo individualne duše sa Vrhunskom Dušom. stoga je od zrnja napravila kremu i ponudila “mlijeko” Uppamanyu. “svakome je dato da upotrebljava ovu veliku pomoć koju pruža mantra”. “Parvati upita Shivu:. Čak je i kralj demona Kavana koji je oteo Situ. Ponekad se mantra daje kao Om Namah Shivaya – tako se daje u Siddha Yogi. cijela se zemlja počela paliti. Tada je Shiva prenesen u Boga Indru otišao posjetiti Uppamanyu.mantru jos većom. “Klanjam se Shivi”. odgovorio je Shiva. mladi Uppamanyu je otišao u planine. zbog Uppamanvoyog upornog prakticiranja strogosti. Oni su tada stvorili svijet bogova. Jedan yogi koji je posrnuo na svom duhovnom putu ponovno se rodio kao sin učenog mudraca. “čak i oni koji su posrnuli mogu postići moju religiju. asure i Ijudska bića “na veličanstven nacin”. nezahvalni. da bi ga utješila. “ja sam zadovoljan tvojom pokorom. okrutni. svatko moze doživjeti njezinu moć i snagu. kaže Purana. poklonjen da bismo mogli ponovno spoznati sebe kao Shivu. Nakon sto je objasnila Uppamanyu njezinu snagu. Namah Shivaya”. rekla je. Ova je mantra data« od Shive ne samo Ijudima čistog srca vec svakomu i Shiva Purana kaze. pokretnoj i nepokretnoj. kako ćes osloboditi svoje divotije?” “Ponavljanjem pet – slogovne mantre”. Nesretna majka stidjela se njihovog siromaštva. zapalilo svijet. Shiva im je objasnio potpuno značenje mantre. Mantra je stvorila kreaciju i kroz mantru svijet je spoznao svog Stvoritelja. Brahma je stvorio deset mudraca i nakon izvodenja stogodišnje pokore. koji je živio u šumi. neosjetilnoj. tako se na savršenstvo dodaje savršeno. Namah znaci “Klanjam se” i Shiva je “onaj koji je milostiv”. Kada je Gospodin Vishnu čuo da je njegovo dijete koje je ponavljalo mantru Namah shivaya s velikom jačinom.kada je opasnost neminovna i dolazi do zastranjenja od dužnosti. Vjerujući da govori s Indrom. Gospodin koji je postao sve« Kada onaj koji ponavlja mantru kaže. postavio lingam od gline i poceo ponavljati pet slogovnu mantru kako ga je njegova majka uputila. bio iskupljen pjevanjem Namah shivaya. Ali Shiva ga je tada stavio na . čini. Nikada prije Uppamanyu nije kušao nesto tako ukusnog i kada se vratio kući molio je svoju majku da mu dade jos malo mlijeka. Privučen željom za okusom mlijeka (koje u simboličkom jeziku Purana možemo shvatiti kao Self. varavi. ona ga je uputila kako da izvodi japu. Da bi mu pomogao u njegovom zadatku.

u namjeri da ubije Indru. Mrtyuñjaya mantra – pobjeda nad smrti (također poznata i kao mahãmokša mantra – veliko prosvjetljenje) OM tryambaka yamahe sugandhim pushthi vardhanam urva rukamiva bandhanat mrtyor muksheeya mamritat Mrtyuñjaya (bija) mantra Bija mantru je dao mudrac-rši Kahola.kušnju “Ostavi Shivu koji nema kvaliteta” rekao je. “O dragi Bože”. Nakon sto te ubijem. “U prijašnjem životu sam počinio veliku grešku zašto da se ponovno Shiva razočara u meni? Kada se čuje da netko kudi Boga. Njegova mantra daje harmoniju i stabilnost. Šiva oslobađa kroz promjene i prevrate. Uppamanyu je glasno uzviknuo. Tada je objavio svoj pravi oblik mladom hrabrom mladiću. skute. božanskom uništavatelju svih negativnih tedencija. Mantra je u pjesničkoj mjeri – chandas svete vedske molitve gãyatrì a božanstvo deva kojem je mantra posvećena je Šri Mrtyuñjaya što je jedan od oblika Gospoda Šive. Ali sada je Uppamanyu bilo jasno da je Indra došao da ometa njegovo štovanje prema Shivi. Ova devocijska mantra-pjesma je prekrasan božanski ključ za ulaz u božanske impulse besmrtnog života (jer to je otvoreno jedino potpunom predajom Bogu). Sjedeći na biku Nandi. Zabrinuti um može uzrokovati različite vrste fizičkih bolesti. i ja ću napustiti svoje tijelo”. i tada mu Indra ponudi da umjesto toga uzme štovanje upućeno Indri. Kada vibracije koje stvara mantra ublaže brige tada . Ekstremno pročišćavanje. koja je sjedila kraj njega. “ispuni moju želju za mlijekom. intuitivno znanje. Uppamanyu je zamahnuo s njim po zraku. podaruje sve duhovno i materijalno. integriranje uma i intelekta. cvijeće je pocelo padati po njima i val blaženstva preplavio je Uppamanyu. mora se napustiti život i pokoriti osobu koja ga je kudila i time se postiže Shivina religija”. U trenutku kada se na nebesima začulo udaranje bubnjeva. Napravivši užareno oružje iz svetog pepela i mantre. riže i voće za njega i njegove rođake. Om Namah Shivaya Je Šivina Mantra (molitva). nudeći mu cijeli ocean mlijeka i meda i mnoštvo slatkog soka. Shiva je tada blagim pokretom ruke skrenuo smrtonosno oruzje. Ova se mantra koristi prilikom meditacije i u svako drugo vrijeme kako zaštita od svega zla. Shiva se smješio svom od čuda zapanjenom divotiju. On mu je zauvijek dao more ghee. “On je duh koji je prognan od bogova”. u ruci držeći trozubac sa svojom Božicom. jako veliku snagu u duhovnoju praksi i protekciju od negativne karma. Uvodne mantre su molitve u obliku zvučnih vibracija koje umiruju um. Shiva ga je tada pozvao bliže.

Ova mantra ima izuzetnu snagu liječenja i u stanju je zaštititi od svih negativnih utjecaja i podariti mir i napredak. sve se to ublažava izgovaranjem ove mantre. Odaberite što želite. To je oda u slavu Gospoda Šive i Njegova je najomiljenija mantra. Svatko može izgovarati ovu mantru i postići dobro zdravlje. Posljednjeg dana šesnaeste godine bog smrti Yama i bacio svoju omču smrti pred nosom Markandeya dok je sjedio kako bi iskazao štovanje Gospodu Šivi. potištenost. Kada je um zdrav tada je i tijelo zdravo. Mahã mrtyuñjaya mantra znači ‘velika mantra pobjede nad smrti’. Ozdravljujuće djelovanje mantre na kraju neće izostati. Uvodne obrede ršiadi nyama moguće je naučiti iz bilo koje knjige . To je najbolji lijek protiv sveg zla i moguće ju je izgovarati u bilo koje vrijeme kao i bilo koju drugu veliku mahã mantru. Znanstveno je dokazano da vibracije zvuka stvaraju umirujuće djelovanje svakome s mentalnim patnjama. Velika mahã mrtyuñjaya mantra je mantra koje daruje uzvišen život i koja se pjeva od pamtivijeka. 60 poglavlje) čime se pokazuje da se radi o vedskoj objavi istine Šruti koju je primio veliki mudrac mahãrši Vasištha koji je bio obiteljski duhovni učitelj kula guru bhagavãna Šri Rãmachandre. Njegovi mu roditelji nikada nisu otkrili da će njegov život završiti kada napuni šesnaest godina. Sve što je potrebno je vjera. mahã mrtyuñjaya mantra također otvara traće oko. Kada je Markandeya izgovarao mrtyuñjaya mantru.um postaje radostan i smiren. Maha znači velika. Šiva ih je nakon toga blagoslovio sinom kojem su dali ime Markandeya. ali mrtyuñjaya mantra se navodi i veliča u svetim knjigama kao najbolja. Kao mantra Gospoda Šive. Ova mahã mrtyuñjaya mantra uzeta je iz Rg Vede (7 knjiga ili mandala.’ Mudrac Mrikandu i njegova žena zamolili su za dobrog sina. Jednom je bio neki mudrac imenom Mrikandu. Negativni osjećaji i obilježja kao što su ljutnja. istančano središte božanske mudrosti i znanja. boga smrti i blagoslovio Markandeyu čime je postao vječno živi gospodar Himalaya. Što je veće usredotočenje i predanost to će mantra brže djelovati. vezanost i pohlepa. To je drevni sveti simbol za stvaralačke i moćne božanske energije i snažan je oblik Gospoda Šive. Mantre su molitve koje prizivaju vodeće božanstvo čija milost donosi zdravlje i liječi. Šivalingam je moćno sredstvo za meditaciju i obrede. S velikom predanošću Markandeya je zagrlio sveti Šivalingam i započeo izgovarati veliku mantru koja je poznata i kao mahã mrtyuñjaya mantra. Ova se mantra obraća Gospodu Šivi i zabilježena je u Rg Vedi (7 knjiga. duševni nemir. Gospod Šiva se pojavio kroz Šivalingam i odveo Yamu. Vibracije koje se stvaraju izgovaranjem mrtyuñjaya mantre jačaju auru i liječe kako duhovno tako i fizičko tijelo. žalost. Milost božanstava otklanja prepreke koje uzrokuju planete ili naša prošla djela karma. Kada je Markandeya imao osam godina znao je već sve svete spise i sve što je bilo potrebno znati za sebeostvarenje kroz izravne upute svog mudrog oca. Postoje mnoge mantre za odvraćanje zla kao što je smrt i ostale patnje koje su zabilježene u svetim knjigama Hindusa. Mrtyuñjaya također znači pobjeda nad smrti. već su od njega tražili da štuje Gospoda Šivu redovito. On i njegova žena učinili su Gospoda Šivu naklonim provođenjem stroge pokore. Te su mantre različite. Gospod Šiva je bio njima zadovoljan i blagoslovio ih je blagodati govoreći: ‘Možete imati sina koji će biti božanski i živjeti samo šesnaest godina ili možete imati lošeg sina koji će živjeti sto godina. iako će živjeti kratko vrijeme. 59 poglavlje) kao i u Yajur Vedi (3 knjiga. 59 poglavlje) i potrebna je inicijacija kako bi se doseglo ostvarenje siddhi. osloboditi se vezanosti i ostalih poteškoća. Njegovo pravilno disanje je bilo poremećeno kada je Yama počeo povlačiti njegovu dušu iz tijela.

Bandanãn znači potisnut prema dolje. Ali isto tako moguće ju je . Poznata kao mantra koja oslobađa mokša mantra Gospoda Šive. mir. svaku molekulu našeg tijela i skida veo neznanja. To je mantra koja pobjeđuje smrt te nas povezuje s našom vlastitom unutarnjom božanskošću. Mãmrtã znači ‘molim te daj mi malo amrte (ili nektara koji vraća život). daruje zdravlje. To je vibracija koja pulsira kroz svaku stanicu. bogatstvo i dug život. Molitva se obraća Gospodu Šivi. Pročitano zajedno s prethodnom riječi to znači da molimo za malo ‘amrte’ kako bismo se oslobodili bolesti koje uzrokuju smrt isto kao i od kruga ponovnog rođenja.koje govore o načinima izvođenja obreda karma kãïåa. mahã mrtyuñjaya pobuđuje Šivu koji je u nama i otklanja strah od smrti. prisutnost i snagu odnosno na tri aspekta) koji su najbolji i uvijek se šire naokolo. Višnu i Šiva. On je također i otac svega. sveprisutnom (Višnu) i svemogućem (Šiva). Izgovaranjem ove mantre stvaraju se božanske vibracije koje odbijaju negativne i zle sile te stvaraju moćnu zaštitu koja nas čuva. Mantra je velik broj stoljeća stara tehnika povezivanja s čistom sviješću i blaženstvom. Tako da urvãruka znači smrtonosnu bolest ili bolesti koje sve nadvladavaju. Značenje mrtyuñjaya mantre Za mahã mrtyuñjaya mantru se kaže da pomlađuje. nesreća i svakodnevnih pogibelji u današnjem užurbanom svijetu. vjere i predanosti u vrijeme božjih sati između tri i šest ujutro brahmamþhurta je vrlo blagotvorno. (Tumačenje značenja ‘cucumber-krastavac’ koje je dano na određenim mjestima također je ispravno za riječ ‘urvãruka’. Također se kaže da je moćna u izlječenju bolesti koje su čak i liječnici proglasili neizlječivima. ‘Triya’ znači ‘tri’ dok ‘ambaka’ znači oči. Urvãrokemava: ‘Urva’ znači ‘vishal’ ili velik i moćan ili smrtan. jer iako je Višnu posvuda mi ga ne uspijevamo primijetiti. neistina (asat i tome slično. Poo-shan je također unutrašnji pokretač sveg znanja i kao takav Sunce (Savitur) te također simbolizira Brahmu ili sveznajućeg Stvoritelja. vidimo i osjetimo Njegova majstorska djela. Pustivardhanam: Pooshan se odnosi na Njega kao održavatelja ovog svijeta i kao takav On je Otac (Pater) svega. Bolesti također ima tri vrste i uzrokovane su negativnim djelovanjem tri svojstva prirode guna a to su neznanje (avidyã i tome slično). Mrtyormukšeya znači osloboditi nas od smrti (kako prerane smrti u ovom fizičkom svijetu tako i beskrajnog kruga umiranja uzrokovanog ponovnim rođenjem) kako bismo postigli oslobođenje mokša (nirvãna ili konačno oslobođenje od ponovnog rođenja). Mahã mrtyuñjaya mantra u velikoj mjeri predstavlja zaštitu od nezgoda. Na taj se način mi u ovom svijetu obraćamo Bogu kao sveznajućem (Brahmã). Ona u nama pali vatru koja izgara sve naše negativnosti i pročišćuje naš cjelokupni sustav. već smo vođeni svojim vidom i ostalim osjetilima) i slabe strane (Šadripu i tome slično – sputanosti koje nam nameće ovo fizičko tijelo a Šiva je svemoćan). Yajamahe znači ‘mi pjevamo u tvoju slavu’. To je mudrost Brhaspati koja je poznata i kao Duttatreya koja ima tri glave Brahmã. ‘Ãrukam’ znači ‘bolest’. Kada pjevati: Pjevanje mahã mrtyuñjaya mantre koje je izvedeno s osjećajem iskrenosti. Triyambaka trooki odnosi se na tri oka Gospoda Šive. Lakšmì i Gaurì. Višnu i Šiva i tri božanske majke ambã (što također znači i majka ili Šakti) koje su Sarsvatì. Kada se to pročita zajedno sa urvãrukameva to znači da sam pritisnut smrtonosnim bolestima i bolestima koje sve nadvladavaju. oslobađajući nas od kruga smrti i ponovnog rođenja. Također se kaže da štiti onoga tko ju izgovara od svih nezgoda i nevolja bilo koje vrste. Ova su tri oka izvori prosvjetljenja a trimþrti onaj koji ima tri lika ili tri osnovna božanstva odnosno Brahmã. Miomiris se odnosi na radost koja nas obuzima kada znamo. napredan i zadovoljstvo. Sugandhim se odnosi na Njegov miomiris (ili znanje.

tijelo nije prisutno – prisutan je samo onaj koji boravi u tijelu. Dok mistično treće oko uopće nije dio fizičkog tijela. utapanjem. protiv svih vrsta bolesti koje napadaju tijelo i um ako se izgovara iskreno. Kada se energija ne bude kretala kroz oči. Isto se događa kada gledate trećim okom: dok vi promatrate. vi promatrate na fizički način. Ona otklanja smrt uzrokovanu ugrizom zmije. ista energija se kreće. Koji je odnos između očiju i trećeg oka. Na koji način tehnike gledanja djeluju na treće oko? Ono što se treba shvatiti: da je energija trećeg oka ista energija koja pokreće obične oči. Sve dok to suptilno tijelo ne umre. vi gledate u njenu dušu. zadovoljstvo (tušti) i besmrtnost (mokša). fizičkim okom. Ima veliki učinak izlječenja. ali postaju vidljive suptilnim okom. prometnim nesrećama. snimala rendgen zracima i nije našla mjesto. napredak (ršti). To je mantra Gospoda Šive. bogatstvo (aiŠvarya). ona će se kretati trećim okom. vi se ne možete osloboditi kruga umiranja-rađanja. Ono posjeduje vezu sa fizičkim tijelom. To je mantra koja pobjeđuje smrt. ponovnog rađanja. s vjerom i predanošću. ali nije dio njega. koji se nalazi između dva oka. kada funkcionira treće oko. Bolesti koje su liječnici proglasili neizlječivima ova mantra liječi kada se izgovara iskreno. Također ju možete izgovarati uz krevet bolesne osobe. Isto tako. zrakoplovnim nesrećama i nesrećama bilo koje vrste. Ona će ti darovati dugo zdravlje. Tim očima ne možete vidjeti ništa. Ista energija će se kretati kroz njega. Pjevati zajedno s mantrom koja se izvodi ili slušati ju negdje u pozadini može biti od pomoći u svakom smislu zbog toga što dozvoljavamo da njezin utjecaj prožme našu svijest. Treće oko je već prisutno (rudimentarno) ali ne funkcionira – ono ne vidi dok obične oči ne prestanu gledati. Tada možete vidjeti stvari koje nisu vidljive običnim. Treće oko je dio suptilnog tijela. u njen duh.izgovarati u bilo koje vrijeme u čistom okruženju što će donijeti velike dobrobiti i otkriti radost koja već jest u nama. Obične oči su samo fizičke. ova nam sveta mantra dolazi kao spas. Zato pomoću običnih očiju ne možete vidjeti ništa drugo osim fizičke pojave. Ona će se kretati kroz novi centar. udarom groma. mir (Šantì). vaše suptilno tijelo se nastavi kretati sa vama. a kada se energija bude kretala kroz treće oko. Kada se energija kreće kroz fizičko tijelo. Taj krug se nastavlja. ono traži novo rođenje. Ono je dio drugog tijela koje je skriveno – to je suptilno tijelo. sukshma sharir. vi gledate kroz fizičko tijelo. kada je život vrlo složen i kada se svakodnevnog događaju različite nesreće. Prvo. sigurno nas stavljajući u ruke Gospoda. On je već tu i svakog trenutka može profunkcionirati. ponovnog umiranja. obične oči neće vidjeti. Zapamtite te dvije stvari. ali malo tko može biti u mogućnosti gledati pomoću njih. Ova mahã mrtyuñjaya mantra je mantra koja daje život. Kada umrete. ali ne možete vidjeti dušu. Ta energija koja je omogućavala gledanje putem njih bit će odsutna. s vjerom i predanošću. Treba je oduzeti običnim očima i . Treće oko pripada suptilnom tijelu. ako pogledate neku osobu. a ne u tijelo. Kad gledate običnim očima. neki fizički dokaz da postoji treće oko. Danas. dug život (durga ayus). One će biti prisutne. Ona daruje zdravlje (arogya). Pored toga ima velike moći u izlječenju. Na svoj rođendan ponavljaj ovu mantru s vjerom. kada gledate običnim okom možete vidjeti fizičko tijelo. suksma sharir. Samo pomoću funkcioniranje trećeg oka možete ući u drugačiju dimenziju. osim materijalno. umire i vaše fizičko tijelo. To je također mantra koja oslobađa mokša mantra. Ali on treba energiju kako bi mogao profunkcionirati. ne možete uočiti ništa što nije fizičko. To je mantra koja će nas čuvati od bilo kakve povrede. prodirala. Tada. ali vaša sukshna sharir. Ona se samo kreće u drugom centru. Zato fiziologija ne vjeruje da postoji treće oko ili nešto slično tome – ona je svim sredstvima analizirala.

mnoge stvari će vam biti prozirne. pola centimetra u dubini. svijet. Drugo. Ako ih zaustavite. A treće oko je sasvim blizu. treće oko nije dio fizičkog tijela. počinjete gorite. Kada se po prvi put energija pokrene. U Tibetu postoje čak i kirurške operacije za treće oko. Zapravo. Može vam reći da je osoba koja se nikada ne ljuti. On je oduvijek bio tu. ali nisu bili oživljeni. a zatim će energija sama pronaći osobni put i krenuti ka trećem oku. energija će prestati teči kroz njih. Sa trećim okom. vi ga ne možete vidjeti. Pomoću trećeg oka počinjete da uočavate isijavanja aure. Ako vaš duh tu sjedi. vi ćete vidjeti duh jer suptilna egzistencija može biti uočljiva samo suptilnim očima. Pošto je to dio suptilnog tijela.dopustiti joj da se kreće trećim okom. Ako se vaša energija oslobodi iz običnog oka. a vi zaustavite oči. počinjete osjećati stvari koje niste osjećali prije toga. Samo treba zaustaviti energiju u očima. vi počinjete da uočavate auru. ako postanu nepokretne. Neko vam dođe: on vas ne može obmanuti jer sve što kaže bit će besmisleno ako to ne potvrdi njegova aura. To je dio suptilnog tijela. oboje su bili tu. To se može uraditi. Odmah će se dogoditi da energija koja se kretala očima više se tuda neće kretati. prva stvar koja će se dogoditi biće da će se usmjeriti ka trećem oku. ali njegova crvena aura će pokazati da je ispunjen gnjevom. Ako vaše oči sasvim zastanu. mnoge stvari se mogu dogoditi. jednog drugog tijela koje je unutar njega. bez ikakvih pokreta. Počinjete vidjeti stvari koje niste vidjeli nikada ranije. Vibracije i pokreti su uslijed energije. tehnika služi za otvaranje trećeg oka. Kada oči zatvore ulaz za energiju. Vi sjedite tu. A energija nastoji da se kreće. To je koncentrirana energija koja sada udara u treće oko. ona će pokušati pronaći novi put. okamenjene. to će vam dati statičnost. Tehnika gledanja je u dubokoj vezi sa trećim okom. zurite u nju i ne dopustite očima da se pokrenu. Ponekad se dogodi da je treće oko zablokirano pošto se nije koristilo milenijumima. oči će postati nalik očima mrtvaca – skamenjene. Gledajte u točku. Energija protječe njima. Kada jednom počnete djelovati u toj dimenziji. To je jedan nevidljivi fenomen drugačijih dimenzija. energija ne može biti statična. Oči mogu biti nepomične. a vi zatvorite jednu rupu: ona će pronaći neku drugu rupu – najbližu koju može naći kako bi opstala. A pošto prolaz mora biti stvoren i produbljen. Bilo što da kaže može se prosuditi pomoću njegove aure – bilo da je to dobro ili loše. . počinjete mirisati stvari čiji mirisi nisu ranije dopirali do vas. U Tibetu su izumili određenu operaciju kako bi pročistili taj put. Oči su bile tu. ali ako funkcionira vaše treće oko. Jedan novi svijet. A ako se to ne učini. ono je najbliža točka običnim očima. To je isto kao kada voda teče. upravo između dvije sljepoočnice. ako se iznenada ta vrata zatvore i energija ne bude u mogućnosti prolaziti kroz njih. Kada se prvi put energija pokrene. taj suptilni svijet je bio tu. On vas ne može obmanjivati dok je njegova aura u pitanju jer on nije ni svjestan svoje aure. To kretanje kroz treće oko vas transformira u drugačiji svijet. vi ne treba činiti ništa posebno. počet ćete osjećati izvjesnu nelagodnost jer je energija sada tu a nema puta kojim se može kretati. zaustavit ćete i energiju koja protječe kroz njih. onog trenutka kada gledate pomoću njega. Ona će to automatski potražiti. Ono se može zablokirati! Ako je treće oko zablokirano. Ako se energija ne kreće. Jer energija se tuda nije nikada kretala. Ono je sasvim blizu. jedan suptilniji svijet će početi funkcionirati. mrtve. statične. to može izgledati nalik vatri. vi gledate suptilni svijet. zato se one pokreću. osjeti se toplina. ali energija ne može biti statična.

ako se iznenada blokira. Bilo gdje da odete. U tom kratkom bljesku uma – ti upravo doživljavaš stvar kao ne-stvar. to će se osjetiti. usmjerujući se na percepciju. Guru bi čekao. uključujemo . U procesu obične percepcije. To čak ne možete ni sakriti.To je nivo Trenutak Svjesnosti ili Pažnje. Tada nećete imati potrebe da to ikome kažete. upoznat ćete se sa svjetlošću bez izvora svjetlosti. Tada se treba tome prepustiti. označavanje toga. Tako su neki učenici godinama čekali dok aura ne bi bila spremna. U starim vremenima su se tako ljudi inicirali. Ljudi će shvatiti da ste postali drugačiji. a treće oko je upravo najbliže. Ipak. to ćete osjetiti. od zvijezda. surađivati da to uspije. prije nego li je identificiraš. postanite dio toga. ovaj trenutak blage. vi ćete postati drugačija osoba. A kada se prvi put otvori treće oko. blago-usmjereni trenutak čiste svjesnosti je Pažnja. To je trenutni djelić sekunda isto kao kadausmjeriš svoje oči na stvar. Vi ste i ranije vidjeli svjetlo. Ona nije došla iz nijednog izvora: ona je jednostavno bila prisutna. neusmjerene svjesnosti sadrži vrlo duboku vrstu spoznaje koja se gubi čim usmjeriš svoj um i objektiviraš objekt u stvar. prepoznavanju percepcije. Ako zaista uočite neko svijetlo koje vas je čekalo da ga vidite trećim okom. Oso principi Kada prvi put postaneš svjestan nečega. U nekim tehnikama kod zaustavljanju. neka se to kreće. Ponekada je neko morao čekati čitav životni vijek. ali to ne bi bilo dovoljno dok vaša aura ne bi pokazala da ste za to spremni. Ti doživljavaš blagi prolazni trenutak čiste svjesnosti koji je povezan sa ostatkom stvarnosti. To je dolazilo od sunca. upravo prije nego li je objektiviraš. Zato Upanišade tvrde da Bog nije nalik suncu ili plamenu. Pažnja je isto kao kada vidiš sa svojim perifernim zapažanjem što je suprotnost čvrstoj usmjerenosti normalnog ili centralnog zapažanja. i najviše od svega.Pomoću trećeg oka bivate u mogućnosti sagledati stvari koje se ne mogu vidjeti običnim okom. Neki izvor svjetlosti je bio prisutan. Možda biste vi željeli da se inicirate u neko duhovno znanje. Svi metodi gledanja utiču na treće oko jer gledanje znači da se određena energija kreće od vas ka vani – prema svijetu. Mi smo razvili naviku da rasipamo pažnju na sve ostale korake. Vi radite tehniku. to je mačka”. To je izlišno. koji nije odvojen od nje. da je mentalno zahvatiš i izdvojiš od ostatka postojećeg. jer inicijacija nije stvar vaše želje. energija će se iznenada izdići i početi vibrirati u treće oko. Zato nemojte zamišljati. Dok vam aura nije bila u redu. Uobičajeno je ovaj nivo vrlo kratak. ljudi će osjetiti da se “ovom čovjeku nešto dogodilo”. On je svjetlost bez izvora. upravo kada usmjeriš svoj um na stvar. Kada se vaša energija bude kretala trećim okom. ali ono je uvijek dolazilo od nečega. jer nije u pitanju ispunjenje vaših želja. od mjeseca ili od svijeće. Taj prolazni. onda prije toga postoji trenutna brzo prolazna čista svjesnost upravo prije nego prosudiš stvar. svjetlost će se ukazati – to će biti svjetlost bez porijekla. To se zbiva upravo prije nego li počneš o tome razmišljati – prije nego li tvoj um kaže: “O. čekajte da stvari zauzmu svoj pravac. Nemojte ići ispred sebe. a onda samo budite. Toplina će vas obliti. vatra će se podiči – neka vrsta nadiruće vatre će pokušati da pronaći novi put. energija će pronaći drugi put kuda će se kretati. Kada tada . nije odnekud došla. korak Pažnje je tako prolazan da je nezamjetljiv. Ako se zaustavi.

i da mijenja tvoj cijeli pogled na univerzum. Kada se ova Pažnja produži korištenjem ispravne tehnike. međutim. intenzivnom svjetlu svjesnosti. To su neugodna mentalna stanja. To je sposobnost uma da promatra bez kriticizma. Ništa nije potisnuto. to je tu. Ne pokušava da zaobiđe loša mentalna stanja. Pažnja je nepristrano promatranje. registrira iskustva. To je svrha čistog uvida. Ona povrjeđuju. Jednom kada naučiš tehniku. Ne označava ih niti kategorizira. To je put blaženstvu. Nema pristranosti. pronaći ćeš da Pažnja ima mnoge interesantne aspekte. to je nekonceptualna svjesnost. Jednom kada si vidio kako strah i nelagoda nestaju u vrućem. Trenutak Svjesnosti vidi sva iskustva jednako. Vrlo je lako primijeniti svjesnost prema najgrubljim aspektima svoje egzistencije. Jednostavno se uravnoteženo zanima za stvari točno onakve kakve one i jesu u svom prirodnom stanju. ali ih ne uspoređuje. Ne odlučuje se i ne osuđuje. Ne možeš nešto ispitivati u potpunosti ako si zauzet odslikavanjem tog postojanja. za to je vrijedan svaki učinjeni napor. Ne ponos. ništa personalno – ono što je tu. Pažnja je ogledalo-misao. Psihološki je za nas nemoguće da objektivno promatramo što se zbiva u nama ako u isto vrijeme ne prihvaćamo zbivanja naših raznih stanja uma. Vi se možete uzdići iznad blata dovoljno dugo da dišete malo lakše ako prakticirate vježbe svjesnosti.se u dugi niz simboličkih (asocijacija) misli o tome. Ne možemo proučavati svoju depresiju bez da je u potpunosti prihvatimo. Pažnja to prihvaća. meditacije da nas uvježba da produžimo trenutak svjesnosti. Ali to je potrebno. sve misli kao jednake. direktno i trenutno doživljavanje onoga što god se događalo bez posredništva misli. Ovo je posebno istinito kod neugodnih stanja uma. Ne postoji prianjanje za ugodno. . To je jednostavno drugi događaj života. stvari se vide bez osuđivanja ili procjenjivanja. Pozitivno prianjanje vas drži u blatu isto kao i negativna prianjanja. ni bježanje od neugodnog. To nije uključeno u mišljenje ili pojmove. Ovo stanje percepcije se treba naučiti. Taj originalni trenutak Pažnje je brzo prošao. ne stid. Da bi promatrali svoj strah. ili roditeljska zaštita ili istinita ljubav. sve osjećaje kao jednake. Trenutak Svjesnosti nema naklonosti. Jednostavno sve promatra kao da se to događa po prvi puta. To se ne zadržava na idejama ili mišljenjima ili sjećanjima. močvara naših vlastitih želja i odvratnosti. to su potvrdili svi koji su prokrčili svoj put do tog visokog cilja. To je put prema gore i izvan močvare u kojoj smo svi mi uhvaćeni. onda pronalaziš da je to iskustvo duboko. Jednostavno se promatra. frustraciju i sva ostala neugodna emocionalna stanja. To nije analiza koja se temelji na odslikavanju i memoriji. Kakvo god iskustvo mi mogli imati. Isto je istinito za iritaciju i uznemirenost. To ne zauzima nikakve strane. kao „ja i moje“. To jednostavno promatra. Čista svjesnost je nešto više od ugodne razonode. Ni sa čime se nije iznenađeno. jednostavno druga stvar koje treba biti svjestan. Druga riječ za engleski izraz Sati je“čista pažnja”. Ništa nije suzbijeno. Sa ovom sposobnošću. ti želiš ponoviti proces. Ona odražava samo ono što se trenutno zbiva i na točno određeni način kako se zbiva. Želiš se osloboditi tih stvari jer te smetaju. To nije razmišljanje. nirvani. moramo prihvatiti činjenicu da se bojimo. Pažnja je ne-procjenjujuće promatranje. Daleko je teže primijeniti isti proces na mentalna stanja koja posebno voliš. meditaciju sa ustrajnošću. To je prije. to zahtijeva redovito prakticiranje.

Dakle. Na primjer. Postoji samo promatranje. Ništa se ne naglašava. Unutar grubog i suptilnog tijela nalazi se zatočena duša (jiva-atma) koja prebiva unutar srca svakog živog bića. Sa pažnjom se vide svi fenomeni bez oslanjanja na koncepte kao što su to: “mene”. tada doživljava stvarnost u sadašnjem trenutku u bilo kojem obliku to bilo. To je stvarno Ja. Ništa se ne pojačava. stvarno Ja neodvojivi je „dio cjeline“ oceana sat-cit-ananda (kojeg zovema jivatman ili duša). to je memorija. To znači da ta svemirska snaga ili sila koja ispunja svemir i ono što ga okružuje ima tri obiježja: sat (postojanje) znači neuništivo postojanje (ljubav i energija su obilježja ove postojanosti). to treba svjesno postići. namijenjen samo za nekolicinu. nije se ugradila (nema volje) . to je pažnja ili trenutak Svjesnosti. Ako se ti sjećaš nečeg iz djetinjstva. a njegov je sastav prema nepokretna tvar. morko i prozirno za vodu. Onog trena kad se tijelo isključi iz izvora ono postaje mrtvo. Najtočniji opis ove snage zvana sat-cit-ananda. Trenutak Svjesnosti zaustavlja dodavanje bilo čega percepciji. To se zbiva bez odnosa prema sebi. a ne naša zabluda Gospodin X. Zapravno. pretpostavimo da postoji bol u tvojoj lijevoj ruci. Kada je netko pažljiv. ili oduzimanja bilo čega od nje. Ona je sačinjena do duhovne energije i sadrži odliku cit (vječnost). Pažnja je bezciljna svjesnost. i ananda (blaženstvo). u stvarnosti ona su tako neodvojiva kao što su to obilježja tekuće. Tako dugo dok je tijelo povezano s oceanom unutar tijela (poput radio aparata koji kad je povezan s izvorom energije može primati radio valove). “moj” ili “moje”. Ne pokušava se ništa postići. To se zbiva ovdje i sada. ono je živo. cit (svijest). Kada postaneš svjestan da se sjećaš tog događaja iz djetinjstvag . netko bi jednostavno primijetio senzaciju kao senzaciju. neprekidno se uzdižući na vrhu nadolazećeg vala prolazećeg vremena. Uvijek ostaje u sadašnjosti. Uvriježeno je vjerovanje da je u duhovnosti na put znanja (jnana yoga).U perceptivnom procesu to dolazi prije misli Trenutak Svjesnosti je svjesnost u sadašnjem vremenu. Postoje mnogi pokazatelji kako se svijest koja nije pročišćena. S obzirom na razinu razumijevanja i zrelosti pojedinca. jer ga je teško shvatiti. vidljivi je svemir sačinjen od permutacija i kombinacija sat (energije) i cit (svijesti). Pažnja je ne-egoistična budnost. Korištenjem Trenutka Svjesnosti. Jednostavno se promatra točno ono što je tu – bez iskrivljivanja. Ocean postojanja – svijesti – blaženstva (sat-cit-ananda). Ta tri neodvojiva obilježja. Nema ništa što se treba doseći. Ne postoji dva ista čovjeka. Ako onda prosuđuješ proces i kažeš sebi: “Oh.Bez Jasne svijesti. U pažnji se ne napreže za rezultate. a nalazi se unutar tijela. pročišćenog viđenja Stvari Istiniti Rad na Sebi (Satya) nije moguć. Jednostavno se ne bi dodavao taj ekstra koncept “ja”. Obična svjesnost bi rekla: “Ja imam bol”. ja se sjećam” to je onda razmišljanje.To je promatranje onoga što se zbiva upravo u sadašnjem trenutku.

Ne samo to! Čak je i nepokretno spremište napravljeno od sat-cit-ananda. sebe i duha postaje direktno. koja „vidi“ i uzrokuje da vidi neposredno. On je tek dio (pinda) dok je Gospod cjelina (anda). ali ona nije ni svjesnost ni bilo koji od njezinih sadržaja. Zato sveti spisi kažu: Istina je jedna. ja i moje). Čista ili Univerzalna Svijest – sve to ima jednako značenje. Ovo je odlicno receno u stihu iz Guru Gite koji opisuje našu stvarnost. Atma. Oko je prema oku. Stvarnost je unutar svjesnosti. imitacije koje se nameću iz vanjskog svijeta. S apsolutnog gledišta. ideja. već jednostavan i univerzalan faktor koji percepciju čini mogućom. oslobođen ometanja. To viđenje se nalazi iznad percepcije. Te su riječi samo sinonimi. a sada se čak i prirodne znanosti koje su još u svojem začetku približavaju istom zaključku. Lingam cjelina-dio (anda-pinda) prispodobljuje ovaj odnos tijelo – ud. bez satva postojane energije duha brzo se pojedinac vrača starom obrascu svijesti (ego svijest. Ostvarenje jednog Bića u objektivnom svjetskom procesu kroz svjesnost o samom sebi je Samarasya. Samo. oni spokojnog uma. Iako su moguća prvotna ushićenja. energije (tvarni oblik i niši stupanj svjesnosti). naš um koji je nesvjestan izvora ovog fizičkog tijela. Stvarno sada shvaćate da niste ni ono što se percipira ni onaj koji percipira.Kada čovjekov život. iznad imena i likova. Kad nam svjesnost postane pročišćena naše viđenje kreacije. Vi tada ne djelujete kroz neke zamišljene. Svjesnost je život. biva pogrešno uvjeren da je tijelo odvojeni pojedinac. blaženstvo i prolazna sreća nakon bljesak iskustva viših stanja svijesti. Pravi unos osjećaja „Ja sam“ dolazi iz postojanja – svijesti – blaženstva dio kojeg se nalazi u tijelu i omogućuje nepokretnom fizičkom spremištu osjetljivost. a ne s pomoću osjetila. oko je u oku. Tada raspolažete. pa i dubljeg uvida u Prirodu Stvari. i nitko drugi. sve je samo čista svijest. oko je u vidu. aspekt dio – cjelina čovjeka i Boga (Madhava). poput svjetlosti plamena. Naš je problem da kako rastemo. pronađe vlastito jedinstvo u duši. Čisti um. tada mu svjesnost vječnog odjednom postaje prirodna i neposredna. iako joj učenjaci daju različita imena. Pati od duboko ukorijenjenog krivog stava: „Ja sam X“. svjetlo je svjesnost. iznad kategorija vremena i prostora. mašte i koncepcije. užitak jednoga i jednakosti. Ovu stvar možemo objasniti slijedećim riječima: „Čovjekove moći ograničene su njegovim iskustvom i znanjem. Duhovni znanstvenici pred tisuće su godina iskusili su ovu istinu. vid je u svjetlu. u stanju su doseći vječni užitak. prirodu „ja jesam“ kao istinski guru (sadguru). izvanosjetilnom percepcijom. stvari su osvijetljene svjetlom svijesti .vrača nazad u običnu svijet svijest. Sila koja prožima cijeli svemir.

. Sama kundalini je chitta (umna tvar). moramo doći do jedinstvenog zaključka. Ona je čista i u njezinu svjetlu sva bića znaju svoje sebstvo. čisto znanje. . Ona je ljudska energija. Znanje o nekoj ideji. ostaje neko vrijeme u suptilnoj formi na svjesnom planu uma. brahman. Iako osoba ne može dobiti znanje o nekoj stvari. svaka akcija i svako osećanje je napunjeno energijom Svaki sukob je nesklad energija. U moždanom centru ostaju samo neke svježe misaone vibracije. svaka emocija. istina.Danas je već svima poznato koji su potanko ušli u duhovnu znanost da je svaka misao. a isto tako i sa tantričke i jogičke tačke gledišta. To je ta koncentrirana energija ljudskog tijela i ljudske duše. transcendira maštu i opis. ono tone još dublje do nesvjesnog nivoa uma i ostaje tamo u svojoj uzročnoj formi. sa naučne tačke gledišta. želji. Apsolutno postojanje-svijest-blaženstvo (sat-aeit-ananda) je onkraj mišljenja i razumijevanja. Ljudi daju spontane izjave o tim mislima to je inspiracija. bilo ljudsko ili božansko prošlosti sadašnjosti i budućnosti živi s kundalini u muladhari u svojoj uzročnoj formi. kao svijest. krvi i kostiju. automatski nose određene suptilne misli u moždani centar. Sve znanje. Djelomično dignute struje energije koje se dižu kroz Saraswati nadi. red. ali čovjek ju živi samo jedan dio. Postojanje je energija. Materijal za svoj svijet snova dobiva prima iz nesvjesnog plana uma. Kod svakog čovjeka kad se utjelovljuje. mali dio. Ako se to suptilno znanje ne priziva niti ponavlja. Često um uhvati te vibracije te proizvede misao. Ono tamo ostaje u kauzalnoj formi. I taj mali dio je neskladan. ono tone dublje do podsvjesnog nivoa uma i ostaje tu neko vrijeme u još suptilnijoj formi. ona mijenja kružne tokove u čakrama. i ujedno ima sposobnost uravnoteživanja ostalih sila u svim kanalima. Ta energija je kad je riječ o ljudskom postojanju kundalini energija. Ako to znanje nije prizivano u svijest niti ponavljano. Bez obzira dali se ispoljava ili je u sjemenu. sa nesvjesnog plana uma. opisuje se različito. To ogromno nagomilano znanje iz eona i eona rođenja i smrti. Chitta je skladište svih utisaka ili impresija. ipak ono nije zauvijek izgubljeno. Kad se ta energija parcijalno podigne tada ljudi dobivaju pristup u to skriveno skladište svog znanja. Međutim impresije (misaoni utisci) će zauvijek ostati u chitti. Istina koja je sveprisutna i koja je čista svijest bez predmetnosti. Tantrički filozofi su takođe verovali i govorili da je materija jedno stanje energije i da je energija jedno stanje u evoluciji materije. Stoga. a u srčanom centru ostaju misaone vibracije koje su nešto starije. razumevanja i realizacije. a to je da mi nismo samo kombinacija mesa. U tome se prirodno pojavljuje sposobnost zamišljanja. sebstvo. Svaka misao. misli i događaju itd. naša mogućnost. energija. i um se uvijek mora obraćati chitti da dođe do starog znanja. Kad mantra uđe u čovjekov sistem. boravi kod prosječne osobe u muladhari čakri. Prema prirodi tih automatskih misaonih struja koje se nesvjesno dižu. čovjek postaje dobar ili loš. Ona je naš puni potencijal. Te automatske misli koje se dižu gore zajedno sa strujama energije (kundalini) ukazuju na karakter čovjeka. uvijek je energija. postojanje. znaci postojanje je kretanje energije na mnogo načina i u mnogo vidova. može nam postati dostupno nakon stečene kontrole nad umom u kundalini shakti. Snovi su automatske energije koje djeluju za vrijeme spavanja. Apsolut je vrhunski mir i sveprisutnost.

Želje mogu biti na gruboj. Nema nikakve razlike. srednja i intenzivna. tamas i raðaš) ponovno se dijele i to svaka od njih na troje. foton ili kako god želimo. Kad je znanje o željenoj stvarima putu između Muladhare (1) i Anahate (4) ono postaje suptilna želja. misli djela događanja itd. Kad želja napusti srčani centar te dođe u moždani. Šakti.Vedska mantra povezana sa Bogom je magnetsko polje magnetizma ili energija ili frekvencija tog Boga. Te tri kvalitete prirode (tri gune – satva. Dok zdravi duhovni razvoj naposljetku zahtjeva transcendiranje ega. On čini od njega da pleše kao lutka na njezine naloge. suptilnoj i uzročnoj razini i njezina snaga može biti mlaka. Intenzivna vrsta želje proizvodi jaku i moćnu misao koja osobu čini nemirnim i primorava ju da trenutačno djeluje. Sada možete promatrati osobu iz tog konteksta. To možemo nazvati energija. Odricanje-nevezanost je velika duhovna moć u duhovnom svijetu. još uvijek će ta misao uz malo borbe moći biti obuzdana i svladana i spriječiti djelovanje. Djelovanje tih Guna. Ona može po vrsti biti mlaka. glavni je razlog počinjanja zlodjela i dobrih djela. Srednje snažna želja proizvodi dosta snažnu misao koja osobu tjera na djelovanje. Ovih devet kvaliteta tvori èitav svemir. ona postaje misao. i tada nema prosudbe zašto tko i što čini. Otisak magnetskog polja božanstva stvara utisak. Kad um prima određene sugestije izvana i želi doznati određenu prošlu aktivnost ili događaj on se obraća chitti za to prošlo znanje. magnetsko polje odnosno prihvaća se moć da bi se stekla sposobnost da se ta energija upotrebi za ispravan cilj. Stupanj razumijevanja. koja su glavni uzrok sreće i nesreće u ovome svijetu. Dakle. u kojima prevladava vezanost za parove suprotnosti. kod običnog čovjeka ostaju u CHITTI ( umnoj tvari) u svojoj uzročnoj formi u Muladhari. odnosno svaka na suptilno. odnosno djelovanju energija u svojim različitim očitovanjima. još nije nastala misao. Snaga želje također varira. koji se mora doživjeti. suptilnije i složenije razine razvoja ne osigurava nužno i neposredno nadilaženje nižih razina. Ta iskustva se razlikuje od osobe do osobe. iskazivanje psihičkih moći od strane nekoga tko njima vlada ne treba smatrati znakom duhovnog postignuća. proton. u pokušaju određivanja razina transcendencije. srednja i intenzivna. Svojstva (Gune) su te koje čine razliku između čovjeka i čovjeka. Intenzivna misao teško može biti svladana od strane običnog čovjeka. srednje i grubo. sam proces rasta u više. Mlaka želja proizvodi mlaku misao i takva misao ne mora osobu pobuditi na djelovanje. Kad se želja rodi u srčanom centru. Tako postoji devet kategorija. karakter i djela osobe potpuno ovise o prevladavajućoj Guni. Snaga želje i misli za bilo što varira u proporciji čistoće ili nečistoće uma prema prevladavajućoj kvaliteti (Guni). Svi utisci prošlih želja. Štovanjem Boga prima se energija. elektron. . a sama može lako biti obuzdana i kontrolirana. Svaki dijelić kreacije nije ništa drugo do kalup energije. ako je osoba svjesna dotične želje ona (želja) je u gruboj formi.

Kada naučnik promatra materiju. Postoji elektromagnetno polje koje povezuje vas. elektron. Kundalini Šakti se diže uzduž suptilne kičme poput žive u termometru koja se penje s porastom temperature. nego samo »Jedna ili Nijedna Stvar«. ali nisu njena suština i to je ono što važno razumjeti Dvojnost dwaita uvijek je praćena strahom Dok je nedualnost advaita uvijek praćena snagom.Ako je vaš um čvrsto ukorijenjen u dubljem. Kundalini Šakti je dinamički aspekt Boga. on u njoj vidi energiju. proton. Bog u smislu Apsoluta i Njegova Moć (“Energija”. pokušat će ga položiti na bilo koji način i sa malo napora. Prividnom mitozom ili diobom ne (raz) djeljivog Boga. prividno je iz Njega emanirala Njegova Moć ili Kundalini Šakti. ni praznine (ništavila) ni punine. Trgovac će uložiti osrednji napor itd. i konačno zaključuje da je sve u ovom univerzumu samo formiranje. postojanja: metamorfozom. Bog ili Apsolut. Nema nikakve razlike. foton ili kako god želimo. šakti. Čistim. Slobode. To znači da svaki djelić kreacije nije ništa drugo do kalup energije. tj. transmigracijom itd. Student koji ima jedan cilj proći ispit. One su jedno isto. onda materija i energija za vas nisu odvojene supstance. On vidi energiju u različitim elementima iz kojih se materija sastoji. Sila) ili Kundalini Šakti su zapravo nerazdvojni poput Sunca i sunčeve svjetlosti. uzvišenijem i stvarnom biću. Evolutivna Sila. reformiranje. ne daje od sebe stvarno krajnji napor i kao takav ne učini i ne može postići duhovni napredak. . mene i sve ostalo u cjelinu. jednostavnim i svetim stilom življenja podići ćete vaš energetski nivo. redukcije. Na isti način se yoga filozofija bavi pojavama kreacije. dualnost su karakteristike materije. Koju neki imenuju kao Brahman. ni bitka (postojanja) ni ne-bitka. raznolikost. Ali idealan student će biti potaknut u akciju s visokim idealima. ni mnoštva. reorganizacija i manifestacija jedne iste Šakti i da je sve rođeno iz jednog istog jezgra. U početku ne bijaše ni početka ni trajanja. Mnoštvo. Naš napor može isto tako biti slab osrednji intenzivni po vrsti. i s porastom vašeg energetskog nivoa vaša svjesnost djeluje kroz sve više (superiornije) i više ćakre. S druge strane čovjek koji ima za cilj steći samo mrvicu duhovnog postignuća. Isto je tako i razlika između neznanja i spoznaje nezbiljska i verbalna. To možemo nazvati energija. Ustvari razlika između valova i vode nezbiljska je i verbalna. Kundalini Šakti je dinamički aspekt Boga ili Evolutivna Sila čije buđenje i neprestano uzdizanje prema Sahasrari (tjemenoj ćakri) je nužno za postizanje krajnjeg cilja života. Stalno prisutan osjećaj straha i neugode kad netko vidi još jedno drugo biće ili stvar odijeljeno od vlastitog sebstva.

što ne samo da nas vraća na početnu točku nego još i pogoršava svari. strahu. uslijed uzimanja droga. tuzi. Na imaginarnom dijagramu stanja svjesnosti. Pri svom oslobađanju ona traži izlaz uzlazno po kralježnici do vrha glave gdje se stapa s beskrajnom energijom Univerzuma. tjera ga da se trgne iz svog sna i započne putovanje ka samom Sebi. Na svom putu do glave ona vrši velika čišćenja raznih blokova negativnosti kao što su traume iz prošlosti. Prilikom buđenja Kundalini. .Svi aspiranti znaju da Kundalini energija leži sklupčana pri dnu kralježnice. dolaziti će i već dolazi do mnogih spontanih oslobađanja Kundalini. eksterno se manifestira kao pinealna žlijezda i vlada gornjim mozgom. velike promjene raspoloženja. Općenito. Ova središta moguće je na razne načine otvoriti i razviti. razne impresije. jer nisu pod kontrolom i jer stanja u koja se ulazi uzimanjem narkotika nisu postignuta vlastitom voljom. emocionalnom i fizičkom nivou. Ovo su parcijalna buđenja Kundalini. Samo oni koji će biti prilagodljiviji takvom ubrzanom razvoju moći će se uskladiti s novim vremenima bez velikih trauma. takvo moćno buđenje energije može stvoriti niz problema i bolesti na psihološkom. svjetlosti itd. budi iz svog sklupčanog položaja u najnižem energetskom centru. iako prosječnom čovjeku izgledaju fantastično. pretjerane seksualne igre bez orgazma. one su samo poput igre djeteta u vrtiću (da djeci ne bi bilo dosadno). Kako danas živimo vezano uz čovjekovu evoluciju u vrlo intenzivno doba. nesnalaženje u svakodnevnim aktivnostima. Ali kao što mudraci kažu o tim moćima. One mogu predstavljati čak i priličnu barijeru u daljnjem duhovnom razvoju. ona ruši i čisti sve taloge na koje naiđe na svom putu. Preporučljivo je i mudro sublimirati barem jedan dio te energije kroz vježbe Yoge i pretvoriti je u unutarnje snage koje će nas približiti ispunjenju. zbog nedostatka trostruke čistoće (čistoće tijela. Do spontanog buđenja Kundalini može doći uslijed pretjeranog umaranja poslom. negativni sadržaji svijesti i podsvijesti. gubitak ili poremećaj memorije. zmijolika snaga. Otvaranjem ovih središta on stječe razne natprirodne (koje su ustvari prirodne) moći. hladne ili tople trnce. U vezi uzimanja droga treba napomenuti da iako one mogu učiniti čovjeka otvorenijim prema višim dimenzijama stvarnosti. i energizirajući čakre jednu po jednu doseže Sahasraru. najčešće je to kroz tehnike Kundalini Yoge. uzrokovati čudno ponašanje. Ovo se događa kada se Kundalini. povreda kralježnice. viđenje boja. popraćena jakim negativnim reakcijama. aspirant može iskusiti razne probleme. Sahasrara čakra locirana na vrhu glave. traume. Ako se ova središta otvaraju bez prethodnog pravilnog i sustavnog pročišćenja. energije oslobođene njihovim uzimanjem nisu od nikakve koristi za čovjekov duhovni razvoj. one se moraju koristiti vrlo odgovorno i dobivanje takvih moći ne znači nužno da je čovjek bliže svom krajnjem cilju oslobođenja odnosno samoostvarenja. Kundalini gura čovjeka prema prosvjetljenju. Ako tijelo nije prethodno dobro pročišćeno i pripremljeno kroz praksu Yoge. ka Bogu. uslijed izloženosti traumama. Kroz ovu čakru se na kraju realizira integracija sa Bogom. sreći i Krajnjem/Najuzvišenijem cilju života. naročito prvoj. dolazi do znatnog pojačavanja energija u čakrama.. Naime. ćakre su različita sjedišta Kundalini Šakti. tako podignuta Kundalini se. nadija i uma) ne može stabilizirati/održati tako uzdignutom već neminovno dolazi do pada. pa čak i uništiti druge ili sebe. fizičkih udaraca. Svatko se prije ili kasnije treba suočiti sa Kundalini.

ti osjećaji obnavljali su njihovo tijelo i posebno mozak. Stručnjaci kažu da je smještena u desnoj polutki mozga. Sahasrari. te stvara dodatne blokade prirodnom toku energije. da prestane biti (samo-izdvojeni) pojedinac. spektar kundalini. nije razum. ali još uvijek ne kao potpuno manifestirano. Svjesnost vremena i prostora je poseban kvalitet koji imaju jedino ljudska bića. . i tamo nam se njome valja snabdjeti. To ćemo teško vidjeti u ljudi koji su se mnogo radovali i živjeli u sreći. konji. Intuicija nije misao. nego nas od njega udaljava. a u Bogu je izvor umne snage. To je Totalna Sloboda. zajedno s većinom centara odgovornih za emotivnost i kreativnost. psi. Mokša ili Samadhi. kitovi. iz jedne inkarnacije u drugu. Širom svijeta postoji hiljade i hiljade inteligentnih životinja -delfini. Umovanje kao takvo nikad ne dovodi do znanja. Svima vama se vjerojatno dogodilo da kad vrtite neke filmove po glavi. Naš um nije postao moćnim zato što smo mnogo umovali. Ona je vrlo osjetljiva. također se seli iz jednog carstva u drugo. Ona je feeling. ali ga rijetko sluša. Um snažno nameće svoje navike podobnih misli. ova evolucija se odvija i upravo kroz tu evoluciju. Tako se u tantri ekspanzija uma može postići spiritualnom praksom. Tek kada čovjek razvije svjesnost vremena i prostora. Razlog je tome neprekidan dodir kundalini i moždanih tkiva. intuicija je “ono nešto” sto vam ponudi rješenje. iz jedne vrste u drugu. niste uspjeli razlučiti sto vam život u vama poručuje. svijest je postojala prije nego što je ova Zemlja nastala. Prepoznaj Sebe kao Sveocean Svijesti same po sebi ili u sebi. Ona nije ni znanje. toliko ste puta odbacili svoju intuiciju. nad-osjećaj koji suptilno zatitra u dubini vas. Svi ga zanemaruju i olako shvaćaju. sjeme kundalini. a nije ni neki virtuozni talent. To je “onaj feeling” koji svatko ima. Od samog početka. tankoćutna karakteristika koju posjeduje svako svjesno biće. Sjetite se samo koliko ste puta sami sebi rekli: “Joj. Ona je kao bljesak inspiracije. Kad dugo mozgate baveći se rješavanjem nekog problema. jezgro te Šakti. Ona je suptilno osjećanje nečega. Intuitivni glas često je suprotan od svih umnih očekivanja. To je povratak (prvobitnom) Pra-pra-Izvoru ili svjesna reunifikacija (ponovno sjedinjavanje i sjedinjenje) s Apsolutom. znao/la sam! Zašto se nisam poslušao/la?!” Svaki taj put vi niste vjerovali sebi. ali sve one još uvijek nisu razvile tu svjesnost koja može da pojmi vrijeme i prostor. tako da pojedinac prestane ograničavati sebe na kapljicu. nego zato što smo predani Bogu.. Svatko od vas posjeduje sposobnost intuitivnog doživljavanja svijeta.Prirodna se evolucija odvija milionima godina. niti pamet. Univerzum je postojao prije nego što se ova Zemlja manifestirala. Cilj yogija je probuditi Kundalini Šakti i usmjeriti je ka njenom statičkom centru tj. Ipak. koja osvježava naš mozak. slonovi. nije vođena umnom putanjom. predanosti i spontanosti. intuitivnu percepciju treba odijeliti od hrpe ostalih izvora informacija koje kolaju po glavi. Zbog toga mnogi intelektualci pretrpe oštećenja mozga u starosti. Koliko ste puta poslušali svoj unutarnji glas? Koliko ste puta imali povjerenja u svoju unutarnju mudrost? Onoliko puta koliko ste odustali od slušanja i povjerenja u vodstvo koje se u vama javljalo. te oni zadržavaju mentalnu snagu i u dubokoj starosti. javit će se i mogućnost buđenja kundalini.

Um je pun svojih uvjerenja. Intuicija počiva na dijelovima ljudskog uma koji su nedovoljno istraženi. što nema ni imena ni oblika. životinjskog carstva u kojem nema spiritualne težnje. Ona se dijelom i “ući”. Većina ljudi ima razne fobije od mnogočega. da kad najmanje očekujete stvori se ono sto ste tražili ili se odgovori ono sto ste pitali. Morate imati čvrstu vjeru sami u sebe da biste mogli točno procijeniti sto vam se nudi. ne možete se prepustiti životu da vas vodi. kako bismo mogli shvatiti svoju sopstvenu prirodu. nije poznati logički obrazac nekog stanja. koje na kraju dovodi do nemoći procjene. Nema potrebe da ga odbacujemo. ovisno koliko ste kao osoba duhovno pročišćeni. Instinkt pripada životinjskom carstvu. vi ste izvan oblasti instinkta. U toj ravnoteži. To je bit povjerenja. ona sve zna prije nego sto se i dogodi i uvijek vam nudi odgovore. viši nivo uma. Kad ste u harmoniji. tada smo na dobrom putu. i jednom kad to doživimo. svoj pravi identitet. opušteni tenzija će nestati. tamasičnog. Treba je samo prepoznati u sebi i naučiti je slušati. strahovi. to ne znači da imamo rep i rogove. Postoje primjeri koji jasno ukazuju na nedovoljno poznavanje prirode intuicije. da bi izbjegli opasnost. to nema nikakvih poveznica s intuicijom. U trenutku kada vam se javi spiritualna težnja. vremena i prostora. kad mozak bilježi bez da ste toga svjesni. zaboravili svoj pravi identitet. Svi znate da je intuicija poznata kao “šesto čulo”. U tom trenutku nema iskustva imena. Svatko od vas sumnja u ono sto mu intuicija pruža i zbog toga nema povjerenja u nju. završili smo sa svim ostalim iskustvima. nećete više osjećati susprezanje da djelujete u skladu sa samima sobom. Vrlo je važno sagledati objektivno vlastito razmišljanje. zbog toga što imamo tijelo. prilagodili se. pa kao takva. Um ekspandira. ali sigurno je da ju iskustvo može ojačati. Vaša unutarnja mudrost konstantno s vama komunicira. navika i pretpostavki koje vas odmiču od istine koju vam intuicija pruža. tenzije i materijalno usmjerena svijest jasno ukazuje na nepovjerenje i neslušanje sebe te ono na sto se ukazuje da se intuicija treba izdvojiti iz hrpe informacija. treba da razvijemo intuiciju. To su čista povođenja nagonskim reakcijama usmjerenim na očuvanje egzistencije. Sve dok sumnjate. a um samo skup spojeva u mašini. to treba doživjeti. Instinkt je kvalitet koji smo naslijedili od neevoluiranog.pokušavajući pritom naći odgovor na pitanje koje vas muci. ovisi samo da li ste je svjesni. kao i većina životinja. tijela. no isključivo implicitno. zapravo. brige. već usporedo sa instinktima koji održavaju tijelo. neovisni i oslobođeni materijalnih vezanosti. Vi možda instinktivno reagirate. Instinktivno ponašanje će se kod nas zadržati još vrlo dugo. ali u tom trenutku tijelo je samo ljuštura. u miru u kojem ništa ne prianja za . To je intuitivno kretanje vašeg bića. U procesu evolucije postoje tri jasne kategorije: instinkt. Taj doživljaj traje samo trenutak. Intuicija je prije stvar povjerenja i čistoće svijesti. Postoji u nama nešto izuzetno. Ona uvijek stoji na raspolaganju i spremna je pomoći. svoje sopstveno savršenstvo. Reagiranja proizašla iz slabosti. intelekt i intuicija. Povjerenje je vidjeti Istinu bez umne moći. fobija nemaju nikakve veze s intuitivnom reakcijom. Nakon toga. Kada kažemo da živimo instinktivno. Mi smo. spiritualna glad. cjelovitost. podobno se utješili ili nametnuli odgovore nekoj situaciji. nije um. Intuicija.

nas i kad se ničemu ne priklanjamo, intuicija će također biti naša bit. Sve što želimo u životu može se postići kroz buđenje višeg uma. Ono čega smo svjesni unutar sebe je kombinacija materije i svijesti. Svjesni smo materije -materijalnog tijela i uma – ega, čula i objekata percepcije. Kada svijest ovlada materijom, javlja se spiritualna vizija. Čakra Intuicije = AJNA Kako stvoriti religioznost, kako transformirati vlastitu energiju da postane religiozna? Samo Unutarnjim Iskustvom. Pripadanje religiji, često dobivate samo naljepnicu o pripadnosti, ali nečete biti religiozni i vaš drugi, duhovni svijet neče biti ništa drugo nego projekcija ovog svijeta. Istinski religiozan ili duhovan čovjek ne može biti hinduist, musliman ni kršćanin. On je jednostavno u Bogu. U Indiji se vjeruje i cijeni da je veliko postignuće doživjeti «Daršan» to je dar Boga koji znači postići «viđenje Boga» ili (biti u blizini božanstva, ali ne čulima). Drugim riječima to je snažna unutrašnja percepcija koja poput meditacije ukoliko je stvarna i opipljiva dovodi do oslobađanja energije. Taj važan aspekt svaki predani aspirant doživljava kao oslobađanje svog unutrašnjeg potencijala kojim se postiže transformacija svijesti. Tada smo sposobni i spremni za jasna razlučivanja, kao i shvaćanje što je priroda uma i njegove funkcije a što je naša prava stvarnost. U tom smislu naš um osim što je psihološka supstanca ima kao i sve stvoreno svoju suštinu do koje dolazimo njegovim proširenjem, odnosno eksplozijom suštine. Život je postojani uspon od anorganskog k organskom, od organskog k osjetilnom, od osjetilnog k racionalnom, od racionalnog k duhovnom. Duhovna zajednica čovječanstva predstavlja posljednju riječ evolucije. Yoga ubrzava korak evolucije kroz transformaciju iskustva. Svi umovi su sastavni dijelovi univerzuma i funkcioniraju pomoću iste univerzalne sile. Univerzalni um je sličan lingamu u čijem je centru jezgra. Na krajevima su smješteni polovi energije poznati kao vrijeme i prostor. Tu se vrijeme ne mjeri jedinicama vremena..

Vrijeme je energija i prostor je energija i oni predstavljaju plus i minus, pozitivan i negativan pol energije. Dokle god su ova dva pola odvojena, ništa se ne događa. Fizičko tijelo je samo vanjska forma, maska, dok je um skup različitih mehanizama, provodnika i spojeva koje ono skriva. Većina ljudi prolazi stalno kroz razne krize jer ne znaju što znači provoditi duhovne aspekte u životu, jer prvo ne prihvaćaju i ne razumiju što je priroda uma. Slijepo u krug slijede i ponavljaju navike i automatske radnje misleći da su duhovno orijentirani, pukim ponavljanjem duhovnih citata i definicija. Sve to nema nikakve vrijednosti dokle god se ne uvaži postojanje više sile, veće od običnog uma, dokle god se ne postigne prevladavanje poistovjećivanje sa umom. U svakom biću je jedinstvena iskra, što nema ni imena ni oblika, to treba doživjeti, i jednom kad to doživimo, tada smo na dobrom putu. Taj doživljaj traje samo trenutak, ali u tom trenutku tijelo je samo ljuštura, a um samo skup spojeva u mašini. Nakon toga, završili smo sa svim ostalim iskustvima. U tom trenutku nema iskustva imena, tijela, vremena i prostora. Um ekspandira. Ukoliko je iskustvo duboko i stvarno osoba više ne ostaje ista u

okvirima i starim okovima neznanja. I za to je potrebna hrabrost i odricanje. Za jedan trenutak imamo doživljaj da smo mrtvi, ali posljedice toga su trajne i postojane. Ako nam se ovakvo iskustvo pojavi i za trenutak, upotpunili smo svrhu ljudskog postojanja. Bez obzira koliko vježbali jogu, ne možemo ga na silu izazvati. Ono se događa sasvim slučajno i u tom trenutku se čini da je sve tako idealno i u harmoniji. Čak i onaj tko ne zna ništa o jogi i duhovnim praksama, može doživjeti ovakvo iskustvo. Vede kažu samo jedno neiskustveno iskustvo, nas može u trenu transformirati i pročistiti od vezanosti i neznanja. Iskustvo, to je sve što spiritualni život jeste.

Um običnog čoveka može da doživi samo one objekte koji se nalaze ispred njega. Kada je objekat iskustva prisutan, samo tada um može imati iskustvo. Ali, moguće je vidjeti cvijet čak iako on nije tu. Čovjek može osjetiti miris čak iako on nije prisutan u njegovoj blizini. Čovjek može čuti muziku čak iako je niko ne svira. Ako je um sposoban da to doživi, onda je to ekspandiran um. Tek kada imamo iskustvo i osjetimo blagodat preobrazbe u kvaliteti vlastitog života, možemo prenositi znanja i iskustva na druge. Mišljenje je odaziv našega pamćenja, a pamćenje je iskustvo, znanje pohranjeno u mozgu.Čovjekovu svijest čini cjelokupan njezin sadržaj: emocije, pripadnost, vjerovanje, iskustvo i tako redom; sve je to sadržaj onoga što nazivamo sviješću i jezgra onoga što čini naše ‘ja’, sebstvo’.Svijest se kreće u okviru vlastitoga dosega, unutar vlastitoga ograničena područja. A to čovjek može promatrati. Jesu li čovjekova svijest i ono što ona sadrži nešto živo? Sjećanje možemo promatrati, ali ne možemo promatrati ono čega više nema. Zato je ono što ljudi nazivaju živim nešto što se dogodilo i čega više nema, a ono čega više nema zapravo je mrtvo. No čovjek rijetko na nešto upravlja potpunu pozornost. Upravi li potpunu pozornost na samu jezgru, na svoje ’sebe’, sagledat će cjelinu. Sva ljudska eksperimentiranja sa duhovnim praksama i religijama vodila su upravo ka ovim iskustvima ne-uma ili čistoj svijesti.. Zapravo, nijedna religija u tome nije uspela, u smislu nije nam uspjela ukazati na činjenicu da nam one do sada nisu mogle reći istinu. Jer istina o kojima Vječna religija govori (Sanatana Darma) nema ništa sa prolaznošću svijeta poput pravila, propisa, politike, ideje i svega što je potrebno društvu. Religija je neophodna za društvenu i političku strukturu, ali za one koji žele iskustvo Istine, religija je apsolutno nepotrebna.. Sve što želimo u životu može se postići kroz buđenje višeg uma. Ono čega smo svjesni unutar sebe je kombinacija materije i svijesti. Svjesni smo materije -materijalnog tijela i uma – ega, čula i objekata percepcije. U odsutnosti samspoznaje sve što ljudi stvaraju nema dubljeg smisla jer ne prizvode rezultate koji vode oslobođanju . Neznanje o sebstvu uzrok je svih nevolja i patnje.

Što mi činimo sa mentalnom snagom, sa energijom koju postepeno oslobađamo kroz izabrane različite prakse? Da li itko od nas razmišlja o tome? U većini slučajeva ona će biti pogrešno upotrijebljena. Stoga, usporedo sa vježbom, što god da

radimo, moramo pokušati da spiritualizira mo svoj um i svoj život, kako ta energija ne bi bila pogrešno usmjerena. Svijest i materija vječno evoluiraju. Ekspanzija uma može se postići spiritualnom praksom. Čovjek ima svoju misiju i on je instrument spiritualne svijesti. Vježbanjem bilo koje duhovne prakse sjedinjavanja, koncentracije, usredotočenosti, ova dva pola energije (prostor i vrijeme) koja su u suprotnosti, kreću se ka središtu, jezgri. Približavanjem konačno se susreću u jednoj određenoj točki, uslijed tog sjedinjenja događa se eksplozija i ta eksplozija je poznata kao buđenje i manifestacija primarne snage, vječne sile (kundalini) koja je u čovjeku uspavana. Svako može postić sklad vlastitog bića, to je nivo Svjesnog određenja koji jedinstva, možemo reći kontrola volje koja se održava mentalnom usredotočenošću (tišinom) motivom buđenja. To je stanje u kojem ne dozvoljavate da prevladavaju niti negativne niti pozitivne sile djelovanja.Na taj način vas Darma štiti, vodi vas i održava ravnotežu svijesti. Ova mogućnost buđenja javlja se tek kad čovjek razvije svjesnost vremena i prostora. Ta svjesnost je posebna odlika koju imaju samo ljudska bića. Naravno prvo je potrebno kroz ljudske vrijednosti doseći te kvalitete «biti ljudsko biće». Dokaz zablude i nesvjesnosti pojma prostor i vrijeme su egzistirajući pokazatelji neznanja i vezanosti za materiju i promjenljive vrijednosti svijeta. Ako pokušamo da povisimo svoju unutrašnju svjesnost, otkrit ćemo poslije nekog vremena da nas beskorisne želje automatski napuštaju. Suština svega je šakti. Šakti predstavlja energiju, potencijal ili veliku snagu. Kao što u materiji (uranijumu) leži ogromna snaga, na isti način unutar uma ili iza uma, krajnjom analizom dolazimo do velikog izvora energije. U yogi je ova energija poznata kao šakti, a simbolično je predstavljena kao božica Kali ili Durga, koje se smatraju boginjama ili božanstvima. Šakti koja se nalazi iza uma i u samoj osnovi uma je snažna sila. Pitanje je kako ju manifestirati? Kako osloboditi ovu energiju iz ropstva materije (uma)? Kao što su naučnici oslobodili nuklearnu energiju iz grube materije. Kako na isti način osloboditi šakti iz uma? To je najvažniji proces koji treba ostvariti u dimenziji svih duhovnih praksi. Za oslobođenje šakti koja je u osnovi ili u jezgri uma, moramo ekspandirati svoj um. Do ekspanzije uma se dolazi tehnikama. Njih nema samo nekoliko, već postoji ogroman broj tehnika pomoću kojih možemo proširiti svoj um.

Što je ekspanzija uma? Kao što rastežemo gumu, na isti način možemo proširiti i um. Za um znamo da ima svoja ograničenja, u smislu, za sve što čujemo vidimo i osjetimo mora postojati blizina dotične manifestacije, bilo zvuk, dodir, opip viđenje, jer u protivnom možemo samo misliti o tome. To je ograničenje uma. Um običnog čovjeka može doživjeti samo one objekte koji se nalaze ispred njega. Kada je objekt iskustva prisutan, samo tada um može imati iskustvo. Ali, moguće je vidjeti drvo čak iako ono nije tu. Čovjek može osjetiti miris čak iako cvijet on nije prisutan u njegovoj blizini. Čovjek može čuti muziku čak iako je nitko ne svira. Ako je um sposoban da to doživi, onda je to ekspandiran um.

vatra je element koji se povezuje sa buđenjem kundalini. jer je njena funkcija uništenje svake niskosti. utjelovljenje svih niskosti koje treba uništiti. proboja kroz niže cakre. i nju silovali dok . poput skretanja u krive nadije. osvjetljavajući tako vertikalu. spektar kundalini. što znači da ćemo morati razviti sposobnost opažanja ili percepcije bez pomoći objekta. religiozan se čovjek još dodatno obmanjuje i odvaja od stvarnosti. ukoliko se protivi Bogu. javlja se spiritualna vizija. umjesto da podižu svoju kundalini tako što će osjećati divljenje. kroz neku cakru ili periferni nadi. od kojih opasnost nepročišćenima prijeti jedino od onog. a oni se vežu sa uticaj karme). gdje kundalini ne prolazi kroz glavne nadije. kundalini se nalazi u susumni i od nje nam može stići jedino blagoslov i prosvjetljenje. Ne smije pasti pod uticaj svoje niže prirode te ispoljavati ili zlupotrebljavati svoje moći zbog bilo kojeg razloga (postoje iznimci u ovom. u odsustvu objekta. oni bi si vizualizirali nekakvu energiju u obliku zmije ispod korijenske cakre. vatra pročišćava i transformira. Ona osvjetljava naše osjetljive točke. odnosno kad smo izuzetno upleteni u svjetovne aktivnosti. Pored toga što uništava. To je element ekspanzije ili širenja. da bi se energija oslobodila iz uma. Kao da ja ne bih znao imena nadija i vrsta prane na sanskrtu! Takve stvari ne volim govoriti zato što navode ljude u posve krivom smjeru. Od samog početka. Kao što i vatru obično vidimo kao zastrašujući element koji teži ka uništenju. koja poput vatre treba biti kontrolirana da ne izmakne kontroli. iz jedne inkarnacije u drugu. ali još uvijek ne kao potpuno manifestirano. Jednak je slučaj sa svim ljudima jakih umnih i osjećajnih uvjerenja. sa žaljenjem moram ustvrditi kako će ga kundalini po svoj prilici spržiti. jezgro te šakti. Veliki problem mogu biti i religije. Ukoliko je čovjek obuzet iluzijom. odnosno život. Tako blokira ispravan tok energije. Treba znati da postoji nekoliko oblika uzdizanja kundalini. također se seli iz jednog carstva u drugo. Zbog punjenja svoga uma ispraznim dogmama. lažljiv. nego izlazi horizontalno. iz jedne vrste u drugu. ova evolucija se odvija i upravo kroz tu evoluciju. a ukoliko tada dođe do buđenja kundalini. javit će se i mogućnost buđenja kundalini.Dakle. Vatra je simbol kreativnosti i širenja novih ideja u svim pravcima. Upravo iz tog razloga ja ljudima govorim kako da usmjere svoj duh. nećemo ga niti nazvati čovjekom. a u takvom je slučaju takvo biće. Tek kada čovjek razvije svjesnost vremena i prostora. što može dovesti do oštećenja sustava ukoliko se odmah ne ispravi. Ukoliko smo predani Bogu. To se događa kad velikim intenzitetom krenemo djelovati. koji su ukalupljeni u određene strukture iz kojih nemaju volje izaći. ono će biti praćeno teškim nevoljama. U terminima duhovnog probuđenja. predanost. sjeme kundalini. Kada svijest ovlada materijom. Njen magijski simbol je štap. Njima će kundalini. što može dovesti do teških problema vezanih uz protok energije. um se mora proširiti. Vatra simbolizira strast i seksualnu moć. ukoliko je nasilnik i ispunjen mržnjom i ostalim niskostima. i tome sličnog. odnosno oblici ispraznog vjerovanja koji odvraćaju čovjeka od istinskog dodira s Bogom. obožavanje i ganuće. Bez obzira koliko napredan netko u duhovnoj praksi bio i koliko on sam ovladao mentalnim moćima pa i sidijima on ne smije nikada postati “pokretni cirkusčuda koji mami aplauze”. a ne kako da petljaju s energetskim sustavom. biti jednaki neprijatelj kakav su oni njoj. Ona eliminira staro da bi se novo moglo uzdići iz pepela. niska i nečista karaktera. On mora ostati dosljedan svojoj Sadhani i neumorno se kretati ka Sjedinjenju svoje prirode (sebe) sjedinjenjem sa Apsolutom (Višom Prirodom).

spavanjem i seksom. stupanj njihove razvijenosti daleko zaostaje za čovjekovim energetskim sustavom. s puno ljubavi. osnovno pravilo predanost: što god činite. oslobodite se religije. dešava se eksplozija i ta eksplozija je poznata kao buđenje i manifestacija kundalini. ja za to ne želim biti odgovoran. dakle. Isto će nam se desiti ukoliko prenaglo nekom tehnikom yoge pokušamo izvući snagu iz sustava. Ne hvala. Ukoliko prema drugima krenemo djelovati naglo. S kundalini je. činite iz predanosti Bogu. i zračite tu sreću u svijet. nego pokušati učiniti isto za pola sata. ini nismo rođeni po prvi put. Kod tog postignuća. . sila koja nas može vratiti Bogu. kako bi se naš sustav imao vremena prilagoditi. dakako. Božanski. uspavane. naš osobni aspekt Božanske prisutnosti. vječne sile koja je u čovjeku inherentna milionima i milionima godina. Kod prosječnog čovjeka Kundalini Šakti ili Evolutivna Sila leži uspavana u svom najnižem centru. koju tada možemo opažati. odnosno intenzivna. spojiti s Njim. napustite brige i usko razmišljanje. u najblažem će nas slučaju boljeti glava. u posve budnom življenju života. i uvijek početi od temeljnih vježbi i afirmacija. A što je život kao takav… odgovor na to dan je u Bogu. ali. Ova kundalini je izvor primalne snage. Oslobodite se umnih zaključaka. kao i nadije. hranom/jelom. Budite sretni u svojoj duši. mi u osnovi zatvaramo krug Manifestacije. niti ćemo zauvijek umrijeti. nasilno. ona nije u svih bića podjednako jaka. primjerice nakon duljeg razdoblja nevježbanja ili zagađenosti svjetovnim aktivnostima. Rezultat pranajame je udghata ili budenje kundalini. jer je život u svojoj biti sila Božanskog očitovanja. živimo svjesni i blaženi na Božjem pogledu. upute za to ćete naći u knjigama drugih autora. rezultat će u svakom slučaju biti bolji i trajniji.se ne “probudi”. Kundalini je. Ukoliko se želite ubiti ili osakatiti. sunčamo se u Njegovoj unutarnjoj naravi sat-cit-ananda. kundalini će u našem sustavu biti uspravna i istodobno će nas osvježavati. I životinje imaju i čakre. Punim buđenjem kundalini mi. Može se reći da je kundalini sila života. nego kao sveopći. dakle. kojeg vidimo ne više kao naš vlastiti. na uzdižući i vrli način. Naravno. i pustite neka ljubav prema Bogu stvori i oblikuje vaš um. jer dolazi od Njega. zbog toga treba postupno i blago dizati energetsku razinu sustava. napustite sebičnost i strah. silovito. te iz nas na uzdižući način zračiti prema drugima. vrijeme i prostor se približavaju i konačno se susreću u jednoj određenoj točki. Život upravlja životnom energijom. a opasnosti neće biti. može nam se desiti da kundalini “sijevne” kroz naš sustav i doslovno ga sprži. postižemo sjedinjenje života i svijesti. iz mržnje ili na drugi negativan način. oslobodite se filozofije. dakle. S druge strane kad prema svijetu djelujemo blago. Dokle god Kundalini Šakti prebiva u Muladhara ćakri (najnižem od šest glavnih energetskih centara) takvi ljudi su/ostaju preokupirani samoodržavanjem. Po tantri i jogi. o čemu se govori kao o sjedinjenju Atmana i kundalini. a nije ni u jednakoj mjeri probuđena. a idući tjedan bi im mama nosila banane u ludnicu. Kad spojimo tu silu Božanske manifestacije s vlastitom dušom. Neka vam Bog i vrlina budu jedinim ciljevima i sredstvima njihovog ostvarenja. inače ne bi bila živa. Imaju li sva živa bića kundalini? Dakako. Čak je i najnaprednijim yoginima bolje uzeti tjedan dana za postupno podizanje energetske razine. sâm naš život. Kada se sjedine. Kundalini će svu tu vašu vrlinu umnožiti i učiniti primarnom.

već njegovom najvišem izražavanju. Ona nam nudi viziju naše sveukupnosti. jer je postala jedno s Postojanjem. Ona postupno produbljuje i proširuje ostvarivanje vlastitog besmrtnog bića savršenog i vječnog. Snaga stvaranja. Ne zaboravimo da je višestruka osobnost ljudskosti je besmrtna. Ta je sposobnost jasnoća naše imaginacije na svojoj višoj razini prirođena jedino čovjeku. Ovo je spoznato tijekom najranijih faza evolucije višestaničnog života.Također imamo unutarnju sposobnost koja nam omogućava da pronađemo vezu s najvišim čovjekovim sebstvom. novim sposobnostima. Pojavom čovjeka skrenuo je pravac ove evolucije neograničenim napretkom omogućivši razumjeti beskraj vlastitih sposobnosti.Energija stvaranja. Božansko načelo jedinstva nikada nije bilo pitanje unutarnjeg međuodnosa. on se rađa kao slobodna duša uvijek svjesna svoje božanske prirode . Plamen je upaljen proces evolucije dosegnuvši čovjeka mora biti dokučen u jedinstvu s njim. Sklad cjeline tako nastale ostvarivale su veću slobodu izražavanja sebe. svemirom osobnosti. ali je u čovjeku osobit jedinstven razvoj njegove svjesnosti. svjetlost. Ako ga suosjećanje prema čovječanstvu potakne da ponovno zauzme tijelo. Ovo potiče one njegove tvorevine koje razotkrivaju njegovu božanstvenost – to jest njegova ljudskost – u različitim prikazima istine. svladava prepreke tromosti Prirode pridržavajući se njenih zakona. energija na fizičkoj razini ima ograničeni doseg. Savršenstvo je najpotpunije izraženo u Vječnom Biću. Ova evolucija. nakon čega su unutar sebe počele uobličavati i razvijati organe s novim moćima. Kakvo god ime dobila i kakav je god oblik označava svijest o ovom jedinstvu je duhovna i naš je napor da budemo toga dostojni naša vjera. Mi imamo oči i one nam prenose viziju tvarnog svemira. Najsavršeniji je unutrašnji izraz u vlastitom tijelu ostvario čovjek. Fizička smrt za ostvarenog i rođenje ne znače mu ništa. Ona se ne treba ponovo vratiti svijetu tame. nadahnjujući ljubav prema tom idealu u pojedincu sve žešće ga tjerajući da to pojmi. U ovom idealu jedinstva on shvaća vječno u vlastitom životu i bezgranično u svojoj ljubavi. a promjene na tijelu su kao promjene odjeće ili kao da ide iz jedne sobe u drugu. Ali najvažnija je činjenica da je čovjek također dosegnuo izražavanje života u suptilnijem tijelu onom izvan fizičkog sustava. onoj jednoj sveprisutnoj svijesti. osamljenom kazalištu vremena i prostora. ta sveprožimajuća svijest pleše svoj razigrani ples atoma na sićušnom nebu. koja onemogućava bilo kakvu raščlambu. budući da je ušla u svijet Svijetla. i da uživa blaženstvo jer je postala jedno s Blaženstvom Apsolutom. suvišnu biološkoj nuždi fizičkog opstanka. u slobodi djelanja koje nije namijenjeno koristi. da zna jer je postala jedno sa Znanjem. kao i ples zvijezda u nepreglednom. božanska zagonetka postojanja. Ovo je kreativni princip jedinstva. dobrote i ljepote. Sve se povezuje u cjelinu uspostavivši savršenu koordinaciju vlastitih funkcija. Neprestano čeka da se razotkrije kroz našu svijest sa sve savršenijom jasnoćom.To je stupanje evolucije neprestano razotkrivalo potencijale života. Za takvu osobu doista možemo reći da postoji. svrha joj je u nama probuditi osjećaj savršenstva – naše naslućivanje besmrtnosti. Žele li postojati kod životinja i ljudi je podjednako neophodan razvoj inteligencije i fizičke snage. Jedinstvo više nije tek subjektivna ideja već poticajna istina.

odnosno gubljenje kontakta s onim sto mi zapravo jesmo. krodha (ljutnja). neprijanja i neovisnosti o svijetu. Ako posjetite školu. Stoga. onda možemo promatrati njegovo: – fizičko tijelo – emotivno tijelo – mentalno tijelo i – njegovu svijest. . lobha (pohlepa). Čovjek zna i rabi beskonačni aspekt svijeta time postigavši veličinu. Jedan je entitet koji poput niti u perlama brojanice prožima cijeli univerzum.Zato bismo trebali težiti stanju u kojem Iako smo svi rođeni u ljudskom tijelu. kada se svjesnost jako smanji. ali u dubinama prebiva Jedno Biče ljudskog sjedinjenja nedohvatan izravnoj spoznaji. badjan i druženjem s dobrim društvom (onim koji su usmjereni na najviše aspekte božanskih vrijednosti) usvojili. Na ovom stupnju aspiranti i pojedinci koji su već postigli stanje yoge (miran um) život nevezanosti. Kada promatramo čovjeka kao ljudsko biće. mada (ponos). ljudska svijest evoluira milijunima godina.. U fizičkom svijetu za razliku od tvarnog ovaj duhovni proces nije tako jednostavan jer inteligencija i volja čestica mora biti usklađena s univerzalnim duhom. U procesu rada na sebi nevažnije je usmjeriti duhovnu praksu (sadhanu) na svijest. U jednom je stihu iz Upanišada rečeno kako je ovo mjesto vječnog kretanja svijesti prožeto vrhovnim jedinstvom te je stoga nemoguće postići istinski užitak zadovoljavajući pohlepu već samo kroz predavanje ovog našeg zasebnog sebstva Univerzalnom Sebstvu. satsang. na spiritualnom planu mi nismo u istoj točci. Svi učenici idu u istu školu. Kao što jedan zvuk stvara između dva brda različite odjeke. sa zamislima “ovo je ja” i “ovo je moje” itd. Ideja ljudskosti našega Boga ili božanstvenosti tema je svih duhovnih pravaca. Jedna svijest vidi mnogolikost unutar sebe kao što sanjać opaža mnoštvo objekata unutar sebe. što omogućava pristup sebe-izvoru. Na površini bića imamo neprestano promjenljive faze pojedinačnog Ja. Taj entitet prisutan je u svemu kao duša i svijest. moha (zavaravanje). Vrhovna Duša koja ispunjava sve pokretljive stvari Bog je ovog ljudskog svemira čiji um dijelimo u svekolikom našem istinskom znanju. i matsarya (ljubomora). razumjet ćete što znači evolucija. Otkriva vlastitu istinu u savršenstvu tako dosežući svoje ispunjenje. Za većinu duhovnih aspiranata prvi stupanj je razumijevanje i usvajanje ljudskih vrijednosti kako bi pročišćenim umom putem duhovne discipline. ali ne u isti razred. Isa Upanišade. Gubljenje svjesnosti ne znači ništa drugo do gubljenje veze sa samim izvorom. Dio ljudske psihe čine šest negativnih kvaliteta: kama (želja). ljubavi i služenju i čije je razotkrivanje u sebi kroz odricanje od sebe najviše dokončanje života. razumjeli i življenjem mogli stupiti ka višoj razini nakon pročišćenja uma božanska svijest. I Čovjekov duhovni svijet također potvrđuje neprestano odricanje od pojedinačnog. tada se identificiramo s objektima svijeta. Kad se taj fenomen zaboravljanja produži. . Na isti način. jedna svijest doživljava mnogolikost unutar sebe. održavajte svoju unutarnju svijest čistom. Ljudska svijest kroz evoluciju svijesti prolazi više razina. Iste se ove kvalitete reflektiraju na vanjski svijet.Pojedinac mora postojati zbog igre Svijesti. Oni napreduju kroz različite stupnjeve obrazovanja sve dok konačno ne dospiju u završni razred.

kako bi omogućio prikupljanje najdubljeg znanja o sebi i svijetu.čiji je Duh posvud oko nas. str. Kad je to vaša temperatura. kuda se kreće. kad shvatiš da je tvoja suština čista svjesnost – ono što gleda kroz tvoje oči i sluša kroz tvoje uši – onda je to savršeno. I najudaljenija je zvijezda. Na primjer. Klasični spisi o Jogi izričito izjavljuju da ljudsko biće mora naučiti organizirati i koristiti psihički instrument.Osoba ga teži dosegnuti šireći granice znanja.Duhovni život prosječnog čovjeka se obično svodi na promatranje svog fizičkog tijela. 63 Što je izvor svih stvari? Svijest. Što osoba ima vise emocija. U nekom drugom smislu možemo i ovo reći. Naslovi Vede kažu. nadvisivši dubinom i snagom sve druge ljubavi. Čovjek tijekom dana zbog stalnog lutanja uma potroši ogromnu energiju. Savršenstvo u duhovnom (atma principu) smislu znači Svjesnost. je jedan izvor iz kojeg sve potječe. temperatura tijela je 36 ° celzija. Sva tijela osim ljudskog su tek instrumenti za stjecanje iskustva plodova djelovanja.sposobnosti. svijenost. U kojem smislu se pita da li je savršenost potrebna. U duhovnoj praksi (sadhani) i ka putu samoostvarenja potrebno je postići cjelovitost. a svijet mu se razotkriva jedino preko različitih utjecaja na osjetila. To je isto što i savršenost ili božanskost. preuzme potpunu kontrolu nad njim i usmjeri ga. a ne pojedinačni čovjek. Zato i postoji ono što se u našoj civilizaciji naziva napretkom. a još veću u stanjima snažnih emocija. Ako ste svjesni i identificirani za bilo sta. koji boravi u ograničenom vremensko-prostornom okružju. ljubav i mudrost. uma.veselja. jasno nam je sve ono što spoznajemo o sveobuhvatnom čovjekovom umu. jer on predstavlja tu energiju stvarnja prisutnu u svemu kroz svoje savršenstvo.ljubavi. svojim mogućnostima. u stalnom previranju i neodlučnostima. svojem neizbježnom nizu događaja. vi ste savršeno normalni ili Piramida mora biti savršeno postavljena u odnosu na strane sveta: sjever. Kao i što doživljava. baveći se neposrednim životnim potrebama. jug. imaginaciju i moć rasuđivanja. znajte da je to mentalna svjesnost. čija varljiva poruka jedva dotiče rub najmoćnijeg teleskopa. istok i zapad. Što se tiče pojma i smisla Savršenosti i to treba prvo definirati.povezana s čovjekovim umom. Ljudsko je tijelo jedini instrument kojim se stječe oslobođenje duha iz materije. postojanja. Moramo razumjeti ne samo um koji promišlja. Ljubav prema Njemu uključuje ljubav prema svim stvorenjima.Oni pripadaju Vrhovnom. je duhovna snaga. Koliko poznajemo istinu o zvijezdama. tako pristupajući univerzalnom. Svijest. čista svijest. Ako pojedinac prodre . Postići stanje cjelovite budnosti. Ne Svjesnost koja je Izvorna. u svojoj ljepoti. kako izgleda. Da li pita aspirant ili neko na materijalnoj ravni. Stoga nikad ne prestajemo vjerovati kako ćemo nastaviti prodirati sve dublje u zagonetke njihove prirode. Svjesnost vaše Prirode. Upanišad Vahini. već i stvaralačku imaginaciju. i nakon toga sto se zbiva s njegovim emotivnim i mentalnim tijelom usmjeren na utjecaje okoline uvjetovan od drugih. na nižem je stupnju duhovnog razvoja. vodeći tegobnim naporima i mučeništvu bez drugoga dobitka osim njenog ispunjenja. Različito na njega utječe u svojim raznim vidovima energija stvaranja.

Ako je čovjek u stanju ukloniti prepreku. Patanđali. Savršenstvo je čovjekova priroda. nego ćete reći: ‘Bože. “nerazlučivanje je krajnji/izvorni uzrok (okova)” (Samkhya aforizmi III:74 i treća knjiga. božansku svjesnost. on više nije podčinjen nijednoj sili. Ti me usmjeravaj. je stanje u kojem je um pobijedio svoju uobičajenu ćudljivost i postao transparentan prema ãtmanu. Možemo reći da kad je sklad u jedinstvu onda savršeno dijelujemo na svim razinma svoga bića. molim Te. sve dok se ne postigne Oslobođenje (Samkhya aforizmi IV:1-3). Tada on stiče moći. Prema samkhja filozofiji. i kroz yogu. ispunjenu sveobuhvatnom ljubavlju za sve što živi. Možemo reći i o ovo. sam priroda izranja iz njega. čovjek može steći savršeno znanje o tijelu. intelektu. toga što ne znamo pravi način otvoriti branu i pustiti vodu da uđe unutra. umu. izjavljuje da je istinski cilj evolucije izražavanje savršenstva. U drugom smislu univerzalnom. on dodaje da je to savršenstvo zatvoreno i da se beskrajna plima bori da izrazi sebe. mora se izraziti. skoro sveznajući. I ono što se traži je poseban naglasak na slušanje istine i to ne samo jednom nego ponovo i ponovo. Sticanjem višeg znanja sadhanom. samo što je to skriveno i zatvoreno velom neznanja i blokada i tako onemogućeno u svom vlastitom postojanju. nećete raditi po svom. Da bi se postiglo ovakvo razlučivanje/razlikovanje. Odmah uz fizičku čistoću. Ti se odazivaj kroz mene. Kad si svjestan onda je sve kroz tu svjesnost savršeno. koje već postoji u svakom biću. poglavlje). Tako i evolucija duše savršena je kakva je kod bilo koga. «Savršenost je sve kako je». Počnite osjećati moćnu Božju prisutnost. Ako ste svjesni tog dara. On postaje skoro svemoćan. ona je uzrok svake manifestacije. žive istinu i jesu uvijek istina. Zato se traži jedinstvo misli riječi i djela Savršeno ravnovjesje uma. Tako možemo reći da povezanost s Bogom rađa uzvišenu. samãdhi. Jedino ako uspijemo uspostaviti kontrolu nad tim vrtlozima duha. Sve što postoji u prirodi. Ti djeluj kroz mene. on će spoznati punoću koja se širi dan za danom i postići će najviše savršenstvo. Cjelovitost znači sveukupnost. a njen rezultat je uvijek savršeno djelovanje. trebate razvijati diskriminaciju (razlikovanje) jer. Spoznaja naše vlastite božanskosti je savršeno blaženstvo. Sva ta borba i nadmetanje samo su posljedica našeg neznanja. sve manifestacije samo su kombinacije i ponovne kombinacije te tri snage. koje su već bile njegove. Ako misliš da si svoje misli i osjećanja – onda ćeš imati dobre misli koje ne možeš zadržati i loše koje postaju jaće kada se .’ I tada će vaše ponašanje postati savršeno. 5. postigao je savršenstvo. sve one koriste filigranski precizne metode za transformaciju grube i neznanjem opterećene ljudske svijesti u savršeno čistu Budddhinu mudrost. možemo otvoriti mogućnost ovladati svom pranom u univerzumu. Jogin koji je to ostvario. jer evolucija je uvijek na bilo kojem stupnju savršena. i Bhagavatam.. Bez obzira o kojoj se duhovnoj školi radilo. priroda je podijeljena na različite kategorije. izvan prirode.u samo jednu od poznatih tehnika yoga koje. Ta beskrajna plima. preporuča se (satsang ) druženje s onima koji su otkrili Istinu. Jastvo čovjeka je izvan svih tih kategorija. Čovjek shvaća da je svijest kombinacija energije i znanja. čisto i savršeno. Ono je blistavo. Sebstvu i životnoj sili. savršenost i potpunost. koja je sa one strane. transcendentalnu u odnosu na materiju. Ona samo čeka priliku da se pokaže. Postigavši savršeno razlučivanje/diskriminaciju Sebe (od onog što individua nije) – individua je vječno slobodna.

Mentalna vezanost je teško prepoznatljiva. Kod osoba koji slijede nekom praksom samoosviještenja duhovno uzdizanje. Sve što je stvoreno u Ljubavi. karakterizira ih .. i nikada se ne probude.Kada prepoznate nesvjesno u sebi. to neće uništiti vaš sjaj. Zato se osjeća golemo olakšanje i porast svijesti svaki puta kada se oslobodimo neke duboko potisnute negativne emocije. Svjesni smo materije -materijalnog tijela i uma – ega. Većina ljudi. iako toga nije svjesna. Ipak. slabost i donesena karma ponovne patnje. Ne možete se boriti protiv ega i pobijediti. žive spavajući. čula i objekata percepcije. jer se skriva iza nekih uobičajenih aktivnosti. Nikada ne upoznaju draž i ljepotu te stvari koju zovemo svijesnim ljudskim bivstvovanjem. angažiraju veliku količinu naše energije. bijesom. tuga ili kronično nezadovoljstvo nastali su zbog uobičajenog dualističkog gledanja na svijet. I zato kad promijenite svoj stav mijenjate upravo onaj svijet u kojem postojite. jeste sam čin buđenja. zaklanjajući njeno savršenstvo Naše pravo biće u svojoj suštini je blistavo.. Potrebno je razumjeti da mi svi živimo ne živimo u istom svijetu i nismo svi suvremenici. samo se jedan veo rasprostire ispred nje. Sve što želimo u životu može se postići kroz buđenje višeg uma. Jer to je način da se oslobodi onu količinu energije koja je bila vezana uz lažnu sliku sebe i svijeta. kada shvatiš da je tvoja suština čista svjesnost – ono što gleda kroz tvoje oči i sluša kroz tvoje uši – onda je to savršeno. Buđenje je svojstvo čiste svijesti. Vi ste ta Svjetlost.. da bi ostale tamo gdje nam najmanje smetaju.. Veliko je neznanje željeti da se drugi ili svijet promjeni. Emocije koje su duboko potisnute u podsvijest. mozak se treba povezati u jednu cjelinu.boriš sa njima. ono što omogućava spoznaju jeste svijest koja se izdiže. a iskre Ljubavi su stvorile bezbrojne živote. trošenjem. zato što na Dušu ništa ne može utjecati. Bez obzira što radili.koji se savršeno razvijaju u Ljubavi. tjeskoba. je savršenstvo toliko golemo da sadrži bilijune zvijezda i planeta na svom putanju. Nakupljeni bijes. spava. isto kao što se ne možete boriti protiv tame. Netko možda živi u prošlosti. dobro-loše. savršeno i čisto. Energija koja se ne kanalizira kroz istinu i ispravnost cesto se manifestira kroz neumjerenu potrebu za hranom. stava ili podržavanja neispravnosti. Transformacija i novo rađanje naše svijesti dolazi bez uvjetovanosti koja sputava. vašu cijelu prirodu. Duhovno buđenje je prisutno u svima u svemu. iza kojih leži nemoć. Rađaju se spavajući. korisno-štetno uzrokovano slabim intelektom i uzrokovanostima. javlja se spiritualna vizija. kako onda može biti vaš suvremenik? Takvi nikad nisu tamo gdje jesu. Ono čega smo svjesni unutar sebe je kombinacija materije i svijesti. Jer ako je sve od Boga nema pogrešno već očitovanje koje je savršeno takvo kakvo je. Zajednička osobina tim ponašanjima je negiranje stvari i događaja kakvi jesu u izvornom obliku iz kojih su potekli. Sama Puruša se nikada ne mijenja. Svjetlost svijesti je sve što je potrebno. Vi sami ste svoj svijet. ljutnjom i nekim drugim oblicima ponašanja i odlukama koje u sebi sadrže začarani krug ponavljanja istog. i samoobmana. Kada svijest ovlada materijom. Iz toga proizlazi da «emocije koje su zakopane žive ne umiru nikada».

mora se odreći i posljednje konkretne stvari. jer ono što je na vrhu liste vrijednosti usmjerava naše aktivnosti. nepokolebljivo i čvrsto. Ja je prva misao koja se rađa s nastankom čovjekove svijesti . iskrivljuju. briše vezanosti.To su aspekti čišćenja svijesti. To je snaga odluke. Zbog toga slabi umovi ponavljaju iste inkarnacije jer nisu usvojili više standarde istine i ispravnosti utječući na svoje filtere koji su definirani upravo jasnom odlukom provoditi zadana načela.stalne brige. Najvažniji filter onaj koji preobražava. ustrajnošću i odlukom usvojili primjenom duhovnih aspekta u sebi i svemu. te se s NJIME stopila. diktira prioritete. i ispitati cijeli svoj sustav razmišljanja. Pojedinci odlučni za preobrazbu svijesti shvaćaju da vrijeme ne igra nikakvu ulogu. kaže se u Bhagavad-giti. kako on može biti vaš suvremenik. s APSOLUTNIM. određuje uvjerenja. nego snaga. slobode. ukratko. Sve informacije koje do nas dolaze prolaze kroz mentalne filtre koji brišu. te ujedno i posljednja misao koja ga prati do vrata kroz koja ponire u stapanje. i mi smo nesvjesni svih pogrešaka koje u tom procesu nastaju. i da prihvaćanjem viših vrijednosti konačno mišljenja utječete na sveprisutnu energiju svijesti i na taj način sudjelujete u stvaraju i buđenju ljubavi. Ja-osjećanje se treba napustiti kako bi se vrata otvorila i svijest posvema utonula u Oca. osobne svijesti o vlastitom JA. oblikuje naš standard ponašanja u svim dnevnim situacijama. “Ja sam početak. “Ne postoji radost u konačnom. koja donosi novo iskustvo. u život. suočiti se sa činjenicom da je to svitanje puta ka slobodnom postojanju u sebi. VJEČNIM. Sustav duhovnih vrijednosti je najbitniji od tih filtara. Obratite se! Prihvatite novi odlučan duh. ustrajno. Ne uvjerenje.. Znači ono prvo što trebate učiniti probuditi se.. slušati. utjecaje i nebitne informacije. koji smo sami vlastitom voljom.” . Prihvatite novi način gledanja na stvari! Jer “kraljevstvo je među vama!” Rijetki su kršćani koji to shvaćaju ozbiljno. Shvatite da možda imate pogrešna mišljenja. Netko drugi je možda u budućnosti. bez obzira na posljedice. bira metode. Osnovna stanja ljudske svijesti prema Upanišadama Upanišadski mudraci su našli ključ: u dubokom snu “Ja” koje promatra razdvaja se ne samo od tijela nego i od uma. sortiraju i uopćavaju ulazne podatke. uvijek u onom što još nije bilo. jer odlučiti upravo “sada” je prvi korak započeti svoj duhovni rast. bez obzira na to kamo će vas to dovesti. sredina i kraj svega”. To je najdublji i najuniverzalniji sloj nesvjesnog. Pitamo li se ikada zašto je to tako i čije je viđenje svijeta ispravno? Odgovor je samo jedan: ničije viđenje svijeta nije stvaran svijet. Zbog toga vjerujemo da svijet koji nas okružuje upravo onakav kakvim ga vidimo usprkos neizbježnom zaključku da drugi ljudi taj isti svijet vide nešto drugačije. Tko želi biti potpuno slobodan. radost postoji samo u beskonačnom. čak i kada ne znate kamo bi vas to moglo dovesti. Otvorenost za istinu.? Opažanje vanjskog svijeta koje primamo putem osjetila je proces koji teče potpuno automatski. sreće. Druga važna odluka je spremnost shvatiti.

U pradžni nema ni uma. su svijesniji sebe. Cjelokupna stvarnost je tu. sav prostor. to je supersvjesno stanje. svjestan samo vanjskog svijeta.U dubokom snu bez snova više nemamo nikakvo osjećanje “ja” koje smo potpuno ostavili iza sebe. samim tim. jer su ego i svijest nekompatibilni. Ovo Ja ima četiri stanja svijesti” (Mandukja Upanišada. “Brahman je sve. Sva ova tri stanja su samo oblici pravog Ja i stanja koja doživljavamo prije prosvjetljenja. kada čovjek razrađuje utiske o prošlim djelima i sadašnjim željama. U dubokom snu nismo svjesni ni oblika ni utisaka. koji bez razmišljanja prihvata Univerzum onakvim kakvim ga je našao. Um je sada aktivan. ljudi mogu osjetiti božansku suštinu života. nalazeći čulna zadovoljstva u materijalnim predmetima i uvjeren da je njegova svijest identična sa fizičkim tijelom. i nema osjećanja odvojenosti i dualnosti. od korijena riječi brih . Mudraci su ga nazivali Braman. to je tek početak okretanje k sebi. kao ni o unutrašnjem. Svijest je sila koja je sadržana u sadašnjem trenutku. već i sve vrijeme. jedinstvenu svijest ili duh koji obitava u svakom stvorenju. Turija. i individua toga nije svjesna. misli. Ono što leži u pozadini takvih osjećanja su izvjesna nesvjesna vjerovanja. unutrašnja kao i vanjska: ne samo materija i energija. U ovom stanju čula su okrenuta ka unutra.Ovo je poruka Upanišada. Mnogi ljudi provedu veliki dio svog života u stanju nezadovoljstva. ali te činjenice nismo svjesni. s obzirom da u njemu proživljujemo naše utiske o iskustvu a ne direktno samo iskustvo. ili negativnih stanja. Stanje dubokog spavanja bez snova – prađna.. ali je na određeni način više stanje. Zato je možemo i nazvati Prisustvom. “širiti se”. povećava se i postojanje usmjerene pažnje u ljudskoj percepciji. I. uslovljene stvarnosti. Vi stvarate te misli baš kao što sanjate svoje snove. Toliko su poistovjećeni s njim da ne mogu napraviti odmak i to sagledati do izvora. što ostaje kada se ukloni svaki trag individualnosti? Upanišade to nazivaju sat . i prepoznaju je kao dio osobnog bića i. a Atman (Ja) je Brahman. tj. Na taj način osoba nije svjesna. četvrto stanje. kauzalnost i stanja svijesti. Stanje sanjanja -taiđasa. čisto biće. . i bez svesti o grubotvornom tijelu. jer se tek u izdiferenciranosti ovog jedinstva stvorene stvari stiču svoje ime i oblik. i dalje su poistovjećivanja prisutna i to je onda ego Kada se jednom ostvari određeni stupanj Buđenja . Ja je najbliže svojoj pravoj prirodi u stanju dubokog spavanja bez snova. mada nezavisno od čulnih organa. i tek do onog trenutka kada postane svjesna negativnog stanja unutar sebe. Ne posjedujemo nikakvu svijest o vanjskom svijetu. Sanjanje je iskrivljenje čak i one ograničene. Sve što je potrebno da biste se oslobodili ega jeste da postanete svjesni njega. Budno stanje je normalno stanje prirodnog čovjeka. Dok se ne dođe do te svijesti.2). svijest je neizdiferencirana. Budna svjest – vaišvanarau ovom stanju čovjek živi sa svim čulima okrenutim ka vanjskom. svakom obliku života.

Proživljavamo sve što taj junak proživljava. Gubljenje svjesnosti ne znači ništa drugo do gubljenje veze sa samim izvorom. Ta svijest posjeduje budnost i svjesnost. Kretanje unutar svijesti nam omogućuje pozornost. Svjesnost bi bila/fenomen svijesti preko koga jasnije opažamo svijet. čovjek nije postao sretnije biće. s jednog vanjskog objekta na drugi. kuda se kreće. ili budno sam prisutan u svojoj budnosti. mi se poistovjećujemo s njegovim junakom. jednostavno svijest koja postoji. a još veću u stanjima snažnih emocija. odnosno gubljenje kontakta s onim sto mi zapravo jesmo. i nakon toga sto se zbiva s njegovim emotivnim i mentalnim tijelom. bez emocija. Čovjek nikada tijekom života ne dođe u situaciju da kaže: “Svjestan sam svoje svjesnosti. svijest bez misli. Primjerice. mi funkcioniramo na način kao da nam je sve svejedno. svjestan sam onog. poistovjeti se sa svojim mislima i emocijama i nikad ne ode dalje od toga. energija. kad gledamo film. Sada je već poznato onima koji su potanko ušli u duhovnu znanost da je svaka misao. Ono što je potrebno sadanom i vježbama svijesnosti doživjeti prazninu naše svijesti. tada je pozornost na njemu. To znači. U većini naših akcija dolazi do fenomena zaboravljanja budnosti i poistovjećivanja s objektom koncentracije. što doživljava. Kad god smo usmjereni i koncentrirani na nešto. međutim. bez ikakvih impulsa koji se kreču kroz svijest. To se događa zbog toga što mu je um uvijek vani. naša primarna pažnja je na tom objektu. Tada je moguće otkrit još dva svojstva svijesti. . Svi ljudi tijekom dana. a kad god je pozornost vani. Kada je čovjek u prirodnom stanju svijesti on je u skladu sa prirodom. Naša primarna pažnja ostaje u stalnom stanju mirovanja. Bez obzira na to što su se u današnjem životu promijenile mnoge stvari. kada se svjesnost jako smanji. nikada ne obraćaju pažnju na tu budnost. Čovjek tijekom dana zbog stalnog lutanja uma potroši ogromnu energiju.Svaka osoba predstavlja prirodno stanje svijesti bez ikakvog kretanja unutar te svijesti. svaka emocija. tada se identificiramo s objektom koncentracije. s emocije na emociju. Duhovni život prosječnog čovjeka se obično svodi na promatranje svog fizičkog tijela. Ako se . Ako se tada odjednom koncentriramo na lijevu ruku. tada je naša primarna pažnja na njoj. Kad se taj fenomen zaboravljanja produži. od trenutka kada se probude su budni. postojanjem.unutar te svijesti pojavi bilo kakav impuls. Emocije i misli prosječan čovjek smatra okosnicom života. Posljedica koncentriranja na objekte u pokretu (kretanja primarne pažnje s objekta na objekt) je obično potpuno zaboravljanje ili bolje rečeno gubljenje svjesnosti. Ako se usredotočimo na plamen svijeće. čovjek je nezadovoljan i nesretan. Postići budnost okosnica je svih metoda i učenja najviše duhovne razine. Razumijevanje funkcioniranja primarne i sekundarne pažnje je važno u okviru učenja o prirodnom stanju svijesti. čak do te mjere da nam je lik u filmu stvarniji od glumca. od udobnosti i lakšeg zarađivanja materijalnih dobara. ili budno pratim svoju budnost. Biti u prirodnom stanju svijesti znači ne vezati se ni za što. kako izgleda. niti je mogu naći.” Razlike između svjesnosti i budnosti su minimalne. Ta pozornost ili pažnja se neprekidno kreće unutar svijesti s misli na misao. Često kažemo svjestan sam ovog. bilo kakva želja i ako ta želja proizvede misao i emociju i tada dolazi do kretanja.

uvijek budna i živa. Postojanim njegovanjem višeg oblika “ja”. a potpuno budna. Druga je vrsta “ja” čovjekov osjećaj da je “ja” krajnje fino i atomske strukture i stoga različito i neovisno o svemu u ovom univerzumu. Svatko se mora strogo preispitati. njegovo se neznanje odjednom rasprši. Ovo je pravi trenutak Buđenja. kako može vjerovati u druge zamisli (kao sto su nebo. Dok traje “ja”. vaši zadnji trenuci bit će čisti. pakao itd.Ako tako budete živjeli. Discipliniran napor tijekom vašeg života potreban je kako bi se osigurala konzumacija duhovnog. a ipak. Ta svijest je zbilja koja daje individualne značajke svakoj tvari u univerzumu. . njegovo se značenje doživljava kao beskonačna svijest. putovanje) energija ide naniže. Svijet nije ništa drugo već čisti prostor svijesti. Čovjek se “ja” zamisli može osloboditi samo samospoznajom. slabost i nemojte se vezati za svijet. Kad god u mislima razvijate neku akciju ili kretanje (seks. niži oblik nestaje. kada nestanu sva uzbuđenja i svaka privlačnost i odbojnost. javlja se u čovjekovu srcu samo tako dugo dok se doživljava “ja” kao entitet. slatki i blagoslovljeni. Tome se također ne može prigovoriti jer vodi do oslobođenja. Vaše istinsko biće se nalazi iza područja kretanja. čistih djela. Međutim. Kada netko shvati svoje slabosti i nadiđe ih. Test pomoću kojega se može provjeriti je li neka aktivnost sveta sastoji se od ispitivanja stvara li ona vezanost ili nevezanost. Zbog toga. Ta je svijest slobodna od želje i osjećaja ega i ne može se podijeliti na dijelove. vrhunski dobitak. On nikako ne propada. Zaboravljamo što je istinska bit ljudskog bića. živite život izbjegavajući tupost i nečiste misli. energija se spušta. Dostigni čovječe tu svijest koja je sve. Samospoznat se čovjek tada može baviti svakojakim djelovanjem ili ostati u osami. Iako unutar svega i tako blizu svima. posao. Postići svijesnost onoga što se s vama zbiva.Kad god se koncentrirate na vanjske objekte. zapreke i težiti ka preobrazbi lažnog ja ka stvrnom sebe.) koje su vezane uz njega? Čežnja za nebom. visi oblik “ja”. ta savjest prožima sve udove. Drugi se drže svoje vlastite neistinite zamisli. ne postoji ništa osim mene”. to je kao da je ponovno rođen. Neispravnom razumijevanju. nastaje ono što je znano kao stvaranje i rastvaranje univerzuma. ona je daleko – jer joj duh i osjetila ne mogu pristupiti. ili borbe. Kada se ova istina otkrije čovjeku čistoga duha. u duhu nevezanosti. Kad god se misli ispunjene akcijom nađu na vašem duhovnom ekranu. sanjanju. No kada se “ja” pravilno razumije. koji stvara osjećaj “ja sam jedno s čitavim univerzumom. ona zasja kada nestanu sve misli. Um mora težiti činjenju dobrih. proširen do neograničenosti. Kada u skladu sa svojom vlastitom prirodom Apsolut (brahman) otvara i zatvara oči. spoznaja je prosvijetljene osobe. Budite u svijetu kako vaše dužnosti to zahtijevaju. Stalna i homogena u budnom stanju. No ranije opisano “ja” predstavlja čovjeka čije se sebstvo poistovjećuje s tijelom i mora se odlučno odbaciti. Pozdravljam svijest koja je darovatelj plodova svih misli. kao sto se dijete drži zamisli o postojanju utvare. svjetlo koje sja u svim svjetlima. uočiti vlastite sklonosti. “ja” (ahamkara) izgleda kao nečista zamisao u beskonačnoj svijesti. u životu postoji jedino nesreća. neprekidno titra u svim tvarima. akcije. Kada čovjek spozna lažnost “ja” kao odvojenog entiteta. cak i oslobođenjem. To je postojanje u prirodnom stanju svijesti. dubokom snu i četvrtom stanju svijesti. i uvijek je homogena i neuznemirena kao u dubokom snu. dolazi do spuštanja energije.

ne postoji ni mrtva ni živa osoba. slicno kao što je za slijepca svijet taman. Religije svijeta postale su bez životne snage poput lakrdije. Kako jedan brahman prožima sve. Kako netko može vidjeti zlo ukoliko se ono ne nalazi u njemu? Kako možete vidjeti lopova. tamne sjene triju vrsta karme i to: Agama Karme (posljedice našeg djelovanja koja tek dolaze). ona ne čini ništa. Božansko Sebstvo je to što prožima sve i svakoga. Mudri se ne drže ovakva pogrešnog gledišta. ostavljajući vas čiste i slobodne! To je zato što Božja volja nema ograničenja ni iznimaka. Kada takva mudrost osvane. u srcu vašeg srca? Kako možete vidjeti ubojicu.iako je sve. uvijek postojeća zbilja. Život koji je svjestan sebe. Kako glineni lonac može postojati bez gline? Kako može posljedica postojati odvojeno od svog uzroka? Za mudre. (Apsoluta. Takva je njegova narav. Shvatite čvrstom vjerom da su patnja i agonija ovog svijeta prividne i prolazne. Sam svijet nije ni dobar ni loš. Ta svijest koja se odražava u osjetilima iskustva ipak je slobodna od njih i osjetila ju ne mogu doživjeti. Usmjerite svoj um na ovu veliku stvar i hrabro koračajte na putu Sadhane (duhovne vježbe). nesebičnost. Voda ima sposobnost da bude smirena i nemirnaIsto tako brahman (Apsolut) može biti miran i nemiran. Ne možemo pokoriti cjelokupnu objektivnu okolinu. ako se ne nalazi tamo. ako i sami niste ubojica? Budite dobri i zlo će za vas nestati. ona je iznad mnogolikosti. Prarabdha Karme (posljedice naših trenutnih djela) i Sanchitha Karme (posljedice cjelokupnug djelovanja u prošlosti) pobjeći će od vas. iako je sama po sebi čisto blaženstvo iznad svakog užitka – kao prostor uzvišena je. besmisleno. Pa ni svijet. na neprekidnom putu predanosti Bogu. nestvoreni nektar koji nitko ne može ukrasti. Još nešto je važno shvatiti. Sve razlike su tu kad se zaboravlja da smo očitovanje jedne Svijesti. Ona je kozmička mreža u kojoj je uhvaćeno bezbroj bića poput ptica. Ona je život svih živih bića. Ona igra uloge svih bića i izvor je svakog uzbuđenja i mira. Bilo kakvo žrtvovanje iz prošlosti danas više nisu istoznačni. Hrabre riječi i hrabra djela su ono što daje životnu snagu. Čitav će univerzum na taj način biti promijenjen. ne može spoznati da su i materija i duh samo oblici jedne čiste svijesti. Govoriti o zlu i bijedi je. Govoriti bilo kome o njegovoj božanstvenosti ima svrhu tek kod probuđenja koje se treba očitovati u svakom životnom pokretu. Božanskog) Tko nam daje svjetlo? Mi sami sebi. U njoj uživaju sva bića. iako je zauvijek sjedinjena i oslobođena. Ta je svijest po prirodi bitak i nebitak i mjesto odmora svega što je dobro i božansko. u njoj se očituju svi ovi svjetovi. Neznanje ili iluzija dijeli jedno na “ovo je živa Jiva” i “ovo je mrtva materija”. a ipak slobodna. Ukratko dokle god je za nekoga svijet stvaran . Samo je glina stvarna. Tako je za neznalicu svijet stvaran i zato ispunjen patnjom dok je za mudroga isti svijet ispunjen blaženstvom. jer oni ne postoje izvan nas samih. Odlučite kroz duhovnu praksu osvojiti Božju Milost. a za onoga koji vidi svijet je pun svjetla. Ta će svjesnost od svake izgovorene riječi učiniti ljubav. Ono što svima treba je postojanost i karakter.. Iako prividno čini sve. goruća ljubav. Ono što je ljudski bitno je neograničena ljubav i istinsko milosrđe. Nemojte se obeshrabriti bilo kojim . iako se uistinu nikada nije dogodilo ništa.

svjetlost svjesnosti je oboje. apsolutnom. Uvidite silu koja projecira sve ovo i vaši problemi će biti riješeni. I vi to možete postići putem discipline i neprestanog napora. Svaka promjena je samo u vama. pronalazite da sve dolazi putem promjene subjekta. ne postoji unutarnje. spoznavši tko ustvari Jeste. očišćen od svake hrđe osjetilne privlačnosti. Ali je on okrenuo leđa vratima i pogledao u samsaru. kreira. i ideja koje proizlaze iz promjenljivog i netrajnog um sistema je lažno slabi ljudsku snagu a time i čistoću svijesti. Svjetovna osoba zaražena je ljubavlju prema materijalnom. pokušaju. ne sudite drugih zbog osobnog neznanja. Uistinu. Poklonstvo će doprinijeti mudrosti. Postoji jedna divna priča o Budi: Stigao je do vrata raja. i sam sve možeš i poništiti. U ovom stadiju okusit ćete slatkoću Božanskog. korisnosti i naporu. budite jaki. slijepih sljedbi. i kreator-stvoritelj. s uvjerenjem u jednost s Bogom. Sve lažnosti. Ljubav prema Bogu beskrajno je blagotvorna i donosi samo najviše dobro. nalazi se unutar vas samih. niti vanjsko. koje se bore u jadu i muci.Otvorili su vrata i čekali ga. težnju. korak po korak. budite odvažni. Ali u konačnom. unutarnje podstiče vanjsko. tijelo i utjelovljeno. jer sve je posljedica vlastitog djelovanja. budite odvažni! Cjelokupna snaga i pomoć koju želite. Realno. Njegujte predanost i ljubav prema Bogu. koji obilježava osobu koja je dosegla istinu.rezultatom. Sanake i Sanande živjeli su u toj vrsti blaženstva. Zato toliko ponavljamo isti smisao riječi probudite se. iskušenik i iskustvo. svojem Stvarnom Ja. Kao najviši instrument koristili su blistavi intelekt. Naravno. Na taj način jedinstvena svjesnost (budna svijest) kao što je i nedvojnost podiže čitavu svoju energiju i snagu – na subjektivnoj strani čovjeka. vodi Njemu samom. Nitko ne može dosegnuti uzvišenu istinu. Ta svijest je sve što možete vidjeti i osjetiti. navika. Pustite neka mrtva prošlost pokopa svoje mrtve? Ako je svet lažan.U svijetu morate živjeti s osjećajem nevezanosti. onda su i plan i njegov kreator takođe lažni (promjenljivi). Ohrabrite se pogledati u sebe i konačno krenuti putem probuđenja. predanost Bogu tehnika je koja vodi ljudskom oslobođenju i predstavlja najviši oblik Sadhane. ljudi su ga tamo čekali. Ne krivite nikog zbog vlastitih pogrešaka.. Sve sam stvaraš. Dočim ista ta ljubav. i svoje svijesti o Sebi. odaziva se. U svim stvarima kao i u sebi treba odbaciti sve što vas slabi nemojte imati ništa s time. “Udaseenabhava”.. Preuzmite svu odgovornost na vlastita leđa i znajte da ste kreator svoje vlastite sudbine. bit će im kraj. u učešću. zato krenite i ustanite. u svijet – u milion duša koje su na istom putu. neznanje će nestati. i stvoreno-kreirano. niti nevolje bilo koje vrste. Veliki sveci poput Suke. koji se naprežu da stignu do . izgradite vlastitu svjesnost. poput predrasuda. istinito je ono koje stvara. usmjerena k Bogu. Više vas neće mučiti sumnje ni smetnje. a vanjsko odgovara. Kada je osoba ispunjena ljubavlju prema Bogu. Ljubav prema Bogu (poklonstvo) i mržnja ne mogu stajati rame uz rame. sebe-spoznaju ako je njegov um zabavljen očitovanjima privida u promjenljivom svijetu uma. Ta budnost treba odjeknuti u svakom srcu. Samo putem svjesnosti sebe.

Mi smo dijelovi jedni drugih. sve se to događa odjednom. Zabrinuti. Bez svjesnosti. oni koji se boje smrti. ili sljedbe pravila. Tvoje najdublje najskrivenije biće je tvoja osnovna mogućnost rascvjetavanja. Prepustite se tecite. može postati jako veliki val – ali on ostaje u vezi sa malim valovima koji su svuda okolo. u stvari. ‘Uđi. Shvati da se u ovom trenutku vrata mogu otvoriti. Već jeste cilj. Vanjska disciplina je ukras. Ja sam možda zakoračio malo dalje nego što si ti. niste bili svjesni onoga što ste radili. tebe nema što znači kada se kaže. sve to ostaje samo ukras. za mene to više nije priča – ja vas čekam. maski i forme nekog koncepta obuzdavajući se i trudeći se biti što mudriji. ali nisam odvojen od tebe. sada znam da nema individualnog prosvjetljenja. mi smo Cjelina! Netko može postati vrh. To bi bilo kao da su moje ruke prošle kroz vrata. i odgovara. On čeka. Svi vi već jeste to što trebate biti. ne čini ono. u mraku ste se spoticali. No. tvoja mogućnost. „Kako mogu ući ako ostali nisu ušli. daje odgovor umjesto tvoje sadašnjosti. koji se boje gubitka sebe. Nije istina da morate morate naći rješenja za milion dijela. po mraku ste ulazili u sukobe sa drugima. bili ste potpuno opijeni neznanjem. pričekat ću. nitko se ne može prosvijetliti. uplašeni. kada postanete svjesni. predaja svoje kontrole i dopuštanje Cjelini da vas uzme da tečete sa njom. ali to je sve. ona se treba širiti iz centra prema periferiji. Sada to više nije alegorija. Sjeme ne zna -ali to je kao da cvijet. ‘Ti . Ti ne možeš voljeti. Jednom. Ljubav. Shvaćate da ste sva dijela učinili u neznanju. a stopala još nisu. život. bezoblično zauzme mjesto obliku — sve su ovo metafore. molim te! Mi te čekamo. Ako pratiš taj zrak svjetlosti. i tako se nešto događalo. istine . Na ovom svijetu sve je sjeme tuge. probuđen zrak svjetlosti spusti se na svijet. I sada. mi pripadamo jedni drugima. Nemojte postati žrtve malih tehnika. Biti Cjelovit je predaja. da bi mogao voljeti. za cjelinu za budnost potrebno je samo svjetlo. možete time upravljati. postanite svjesni. Ali uvijek kad se neko prosvijetli. To nam kaže da. svijest-sebe treba doći iznutra. on ostaje jedno sa oceanom i sa svim ostalim valovima. ostvarite to. Vratar mu je rekao. Ne mogu samo ruke ući“ Ovo je jedno od najdubljih značenja smisla duhovnog puta. koji su uplašeni pred predajom. A Buda je odgovorio. Ti još ne postojiš. samo se jedna stvar treba uraditi: nemojte ostati u neznanju. To neće ličiti na stvarnost. ali netko će razmeti njihovo značenje -kao kad tvoja starost zauzme mjesto tvom djetinjstvu.. nepoznato zauzme mjesto poznatom. ja duboko znam. Je stanje u kojem nisi odvojen od Totalnom. Zato što male tehnike možete kontrolirati ne radi ovo. niko nije otok. Tebe još nema. one ostaju zajedno sa Cjelinom. Svjetlost. mi smo zajedno. postat će žrtve malih tehnika. u mraku ste napipavali. sve je samo san. i daje odgovore. budite toga svjesni. do sunca. kao kad tvoja najviša mogućnost zauzme mjesto bilo čemu što ti jesi. ti još nemaš nikakav budni centar. Ovog trenutka vaša sudbina se može ispuniti. slijeđenje nekog koncepta. A to i nije bila stvarnost. To je kao da cvijet daje odgovor umjesto sjemena. jer kada si duboko nesvjestan. a ne stvarnost.vrata raja i blaženstva. Što čekate? Ne vjerujte u postepene korake – skočite. mi činimo kontinent. svjesnost. smrt. Samo hrabri mogu pratiti Veliko Učenje . Val nije sam. Postoji li ikakva mogućnost da svoju ljubav mjeriš postocima? Takva mogućnost ne postoji. Individue mogu malo iskoračiti. Pričekat ću. možeš doći do samog izvora svjetlosti. Sanjao si da si volio. noćna mora. To će izgledati kao san. Ili da budućnost zauzme mjesto prošlosti. nestat će sve što je pripadalo svijetu mraka. budite hrabri. sve je pod nekom kontrolom. neke forme. To je samo zamišljanje ili vjerovanje. Kako može val sam postati prosvijetljen? U ovoj divnoj priči se kaže da Buda još uvijek čeka. Ono stvarno što ti jesi.

i tvoja cjelokupna prošlost. to nije postepeni proces? Da li je tako? Da li se prvo samo malo probudiš. Nema potrebe da za to čekati neki drugi život. Ili je para. Razumjet ćeš. Takve se slabosti obično definiraju kao problematične unutarnje strukture koje latentno egzistiraju u svakom ljudskom biču. Tko si ti – da li si pažljiv. vrhovna ljubav – u prosvjetljenju sve dolazi do svog vrhunca. svjestan. Na sto stupnjeva voda ključa i pretvara se u paru. često veoma iznenađena sadržajima i životnim . razlučivanja načini totalni napor. Nije u pitanju to što radiš. promiskuitet. Kad se dijete rodi. pažljiv. i cjelokupna budućnost. čestitiji. Pojedinac koji odluči rad na samo-pročišćenju prilikom suočavanja s tom spoznajom prepoznaje vrste njenog utjecaja i oslobađa ih se jednu po jednu. to je velika zamka – možeš ukrašavati što hoćeš. Glavna blokada sužene svijesti očitovane i na fizičkoj i na duhovnoj razini nalazi se u sedmom sloju aure i doživljava se kao masa koja kruži oko fizičkog tijela na udaljenosti od jednog metra. hrčeš li. pa zatim dvadeset. odnosno izgleda kao tamna tvorevina koja okružuje osobu. možeš napraviti zamak. Ako razumiješ ovu promjenu značenja. Probuđena jer je ono vrhovno. čulnost. duhovna ignorancija ili mentalna tupost (ljudska glupost) osnovne su slabosti. ali ne izlaze na vidjelo sve dok se osoba ne nađe u poziciji bilo kojih oblika moći. Ako imaš snagu razumijevanja. ili si budan. jedino ćeš tada biti sposoban razumjeti Veliko Učenje. pa još malo. je ono koje te ne uči o djelima. Duhovno orijentirana osoba također je na najboljem putu da se oslobodi dubokih unutarnjih slabosti koje već dulje vrijeme opterećuju i sebe i globalno-čovječanstvo. slabosti ili vezanosti svakako jesu kljucni blokovi na čovjekovom putu prema cjelovitosti te zatim prema duhovnom samo-osvještavanju. Probuditi se. u tome nema djelomičnosti. vrhovna smrt. unesi energiju cijelog bića u razumijevanje. ili oslabi od nekih utjecaja. možeš što hoćeš ali ti ništa neće pomoći – ako nisi svjestan sebe. emotivna hladnoća. dominacije. pedeset. Obrati pažnju na značenje. Te blokade. Što god radili pazite na ego poistovjećivanje. ono je ili rođeno. zatim još malo. poput munje plamen će se izdići iz tvog bića. ali daleko najviše prema samoostvarenju. a koje je izgubilo nastojeći se prilagoditi nepovoljnim uvjetima života na ovoj planeti. dvadeset posto. Kao u snu? Da li hodaš spavajući? Ili si budan. kompleks superiornosti ili inferiornosti. vrhovni život. ili je voda. deset posto. da li se na takav način budiš? Ne. nesamostalnost. a ona je suštinska. Da li je to postupna transformacija? Da li voda prvo postaje samo deset posto para. ili se krećeš kao hipnotiziran. biće odjednom u tvojoj viziji. poštovaniji? Ili da pokušavate promijeniti biće? Biće se može promijeniti. bez obzira što radiš? Da li sve to radiš sa pamćenjem sebe? Pokušavate li promijeniti ponašanje? Da li pokušavate postati moralniji. Ili si budan.jesi’? Ne znači ništa. ili nije. To je nešto neočekivano. (svojoj okolini) od vremena njenog ulaska u ciklus neravnoteže. Suština je u tome tko si ti – da li si uspavan. prema realizaciji izvornog potencijala koji ljudsko biče posjeduje. ili koja je u komi – da li je stvarno prisutna? Ne možeš to razlučiti. u takvom intenzitetu svjesnost će se iznenada u tebi upaliti. biti svjestan. Takva je i istina Prosvjetljenja. u pitanju je to što jesi. Osoba koja čvrsto spava. trideset. jer si u dubokom snu pa zato i nisi ovdje. ( učenje tantre) Pretjerani materijalizam. programiran istim radnjama. ili spavaš. trideset? Ne. već te ući o biću.

te transformira toksične vezanosti sa članovima obitelji od kojih ga je naslijedila. Takvih je dijelova obično dva – jedan je po svojem karakteru apstraktan-unutarnji. Ovakvo čišćenje inače predstavlja prvu fazu rada na sebi i za većinu ljudi takav je tip intervencija dovoljan za rješavanje njihovih problema.manifestacijama koje dolaze od te tvorevine (čak i kad je riječ o naprednim praktikantima duhovnih tehnika). Oslobađanja i rastvaranje tih energetskih blokada ili nakupina napredna je vrsta samo-izliječenja. samo na znatno dublji i stabilniji način. odnosno kada snaga osnovnog simptoma postane osobi nepodnošljiva (pritisci okoline.) tih suptilnih tvorevine te povratak izgubljenih dijelova vlastitoga biča vrača osobu u izvorno. povratak u zdravo stanje vrača osobi i njenu izgubljenu karizmatičnost te joj omogućuju da transformira sebe i vlastiti život na način koji želi. to su svi oblici nesvjesnosti. moguće je prijeći na prevazilaženje blokada koje sužavaju svijest i oslobađaju nas od vezanosti za čula i materijalnu dimenziju. teško da će zabluda biti rastvorena na duhovno optimalan način te u optimalnom vremenskom roku. neznanja. iz koje god pobude kreću i koji god ” rang ” spadaju. Naime. kao sredstvo osobnog razvoja od kojega se može učiti. Trenutak spremnosti obično dolazi kada se slabosti. ono sto je oduvijek bila. utjecaje. zdravo stanje. ako je osnovno čišćenje obavljeno. može ih biti i više. zabrane i naredbe. emotivni problem. Osoba odlučna jasno i neuvjetovano proraditi duhovno osvješćivanje na sebi rastvara sve negativne emocije. osobe zainteresirane za oslobađanje od privida na svim nivoima moraju biti u stanju sagledati ga kao praktičnu životnu lekciju. bolest. vezanosti za svijet programe i sl. stvarnog samo-iscjeljivanja. misli djeluje. Stoga. Ukoliko osoba nije spremna učiti od problema. Osobno je važno posveti se sebi te samostalno primjenjivati i neku od tehnika osobnog duhovnog razvoja. uvid mora se vidjeti u praksi. odbačen ili zaboravljen u trenutku kad se te suptilne blokade repliciraju u energetskom tijelu osobe. S jedne strane gledano. Prije negoli se stvore temelji za transformaciju (promjena svijesti) potrebno je obaviti sređivanje obiteljskih odnosa te čišćenje osvještavanje osnovnih traumatskih iskustava i njihovih posljedica.Iako se promjena o kojoj govorimo prvenstveno tiče promjene svijesti. Snaga motivacije ako je dovoljno velika (jednaka snazi simptoma) za krupnu i korjenitu promjenu donosi oslobađanje od tih svih energetski blokirajućih simptoma. ona se mora ogledati u promjeni ponašanja i životnog stila. Tada može uslijediti povratak dijela osobnosti koji je izgubljen. niti znala konkretizirat u život. ukoliko se osoba osjeća spremnom. . S druge strane. Postaje duhovno stabilnija i samouvjerenija. nije spoznala. blokade već u dovoljnoj mjeri manifestira u životu osobe. takvo zdravo stanje djeluje prilično obično i jednostavno jer osoba ponovo postaje ono sto jest. Rastvaranje tih blokada (bilo koji naziv može se uzeti za pojam sužene svijesti. neostvareni duhovni rast. odnosno rad na osobnom razvoju. i osjećaj vezanosti za privid). spoznaja. upravo zbog vlastite nespremnosti na korjenitu promjenu koja mora uslijediti nakon čvrste odluke ustrajati na putu samo-pročišćenja i rastvaranja tih blokada dobar dio ljudi nije spreman za takvo čišćenje (radu na sebi). u načinu na koji osoba živi. No. Naučena lekcija. uvjerenja i stavove. odnosno za ostvarenje ciljeva životnih ljudskih vrijednosti u smislu univerzalnosti. Takva promjena mora biti utemeljena na voljnosti preuzimanja veće količine odgovornosti za sebe i vlastiti život te usvajanja određenog oblika duhovne discipline koji je osoba do tada izbjegavala. a drugi izrazito konkretan – vanjski.

JA. Sve dok sadržaj svijesti ne može uzeti oblik intelekta. Ćita uvijek nastoji vrati se u svoje prirodno. zato što njihova ćita još uvijek ne može uzeti oblik koji mi nazivamo intelekt. Mi možemo opaziti dno. “Hoću biti moćan i vladati drugima. To može učiniti bilo tko. on nije u stanju vratiti se kroz sve te faze i tako oslobodi dušu. ali nije svjesna svojih osjećanja i misli. njegovo djelovanje je isključivo štetno. slabost ili vezanost nosioc krupne lekcije i za takvu lekciju osoba treba biti spremna. pošto je sposobnost samopromatranja duhovna sposobnost. mir. zaista je jak čovjek. (nemir). a osoba je spremna za takav rad. Pas ne može promatrati sebe dok ljutito laje. samo u ljudskom biću ona uzima oblik intelekta. Aktivnost je manifestacija inferiorne snage. Popustite uzde i konji će juriti unaokolo sa vama. emocionalne i mentalne aktivnosti. Ako samo mislimo o promatranju. u kome su glavni poticaji moć i zadovoljstvo. jedno od njih je tama. Duh se može naći u tri različita stanja. Svjesni smo samo ako smo u stanju promatrati svoje misli i osjećanja. Kamo god um odlutao. Ono također oslobađa i našu okolinu od neugodnih i teških lekcija te stvara puno vise prostora za stvrno duhovno ostvarenje i povratak u izvorni oblik egzistencije koji se ponekad naziva rajskim. Prvi korak u jogi je zadržavanje ćite. tada duhovna snaga i odlučnost ustrajati donosi rastvaranje i predstavlja prirodnu samo-intervenciju. Životinja isto kao i čovjek osjeća i misli. Koje god da ideje ili slike oblikuje. Svjesnost je posebna vrsta energije koja nam omogućava promatramo svoje fizičke. Miran čovjek je onaj koji je postigao kontrolu nad valovima duha. zvano tamas i nalazi se kod sirovih ljudi i kod idiota. ali organi je onemogućavaju u tome.” Najzad. univerzalnim u kojem već i samo postojanje donosi sreću i ispunjenje. usmjerite ga da tamo pronađe Sebe. rad na rastvaranju svih vezanosti često predstavlja krunu karmičkog oslobađanja i stvara najzdraviji mogući temelj za kreativnu samorealizaciju. u kome prestaju valovi i voda u jezeru duha postaje bistra.Svaka je naša blokada. radžas. vidjet ćemo dno. Svijest (Brahman). To nije neaktivno stanje. jedno je misliti o promatranju. Stoga je potrebno zadržati ravnotežu između volje i prepuštanja raditi na utjecajima koje nas slabe. jedino kada se valovi slegnu i voda postane mirna. postoji stanje zvano satva. ali onaj tko može zaustaviti razjarene konje. Zatim postoji stanje aktivnosti duha. višim. još uvijek nismo svjesni. Ako mislimo i osjećamo. Ako je voda bistra i ako nema valova. Neposredni spas je nemoguć za kravu ili psa. što zahtjeva veću snagu. Dno jezera je naše vlastito istinsko Ja. ne znači da smo svjesni. Naravno. čisto stanje. Ako ga promatramo u kontekstu procesa karmičkog pročišćenja. Lako je biti aktivan. dno se neće vidjeti. prije bi se moglo reći da je vrlo veliki mir. Kada smo svjesni. U tom stanju duha ne može se pojaviti nijedna druga ideja. mir je manifestacija superiorne snage. usmjerite ga da u tim umotvorinama nalazi samo Svijest. onda smo . Mir je najviša manifestacija snage. a drugo promatrati misli. mada i oni imaju duh. spokojstvo. Iako ćita postoji u svakoj životinji. jezero je ćita. Ukoliko se pokaže da ostvarenje nekog cilja blokira i stvara dalje naviku i slabost. Ako je voda mutna ili se neprekidno mreška. obuzdavanje njene težnje da se eksteriorizira i njeno dovođenje na put povratka Suštini Inteligencije. od najniže do najviše. Ova energija nalazi izražaj jedino u ljudskom tijelu i zato neke duhovne škole smatraju da jedino čovjek ima dušu. (um-duh) a valovi su vrti. zato što jedino na taj način ćita se može vratiti u sebi svojstveno stanje.

ali vaša sukshna sharir. voljeti. Ista energija će se kretati kroz njega. tako razvijajući vizualizaciju ne razvijamo svjesnost. Ta energija koja je omogućavala gledanje putem njih bit će odsutna. suksma sharir. čulne. ali malo tko može biti u mogućnosti gledati pomoću njih. vi promatrate na fizički način. ali ne možete vidjeti dušu. prodirala. vaše suptilno tijelo se nastavi kretati sa vama. Na koji način tehnike gledanja djeluju na treće oko? Ono što se treba shvatiti: da je energija trećeg oka ista energija koja pokreće obične oči. snimala rendgen zracima i nije našla mjesto. Ona se samo kreće u drugom centru. a kada se energija bude kretala kroz treće oko. u njen duh. Duhovna aktivnost je potpuno nezavisna od instinktivne.. Tada. Tada možete vidjeti stvari koje nisu vidljive običnim. Treće oko pripada suptilnom tijelu. Kada umrete. Isto se događa kada gledate trećim okom: dok vi . sama čista. ne možete uočiti ništa što nije fizičko. Zato treba biti budan. Kada se energija ne bude kretala kroz oči. Kretanje svijesti je ono što daje pojam duh. što je potpuno pogrešno gledište. osim materijalno. već misterija koju treba doživjeti. Koji je odnos između očiju i trećeg oka. Samo pomoću funkcioniranje trećeg oka možete ući u drugačiju dimenziju. Treće oko je dio suptilnog tijela. Isto vrijedi i za čulnu. a ne u tijelo. Vizualizacija je na primjer mentalna. Ona će se kretati kroz novi centar. Zato fiziologija ne vjeruje da postoji treće oko ili nešto slično tome – ona je svim sredstvima analizirala. Treba postići ne kretanje duha — jer tada više nije duh već stvarno stanje. Taj krug se nastavlja. da se ne bi izgubila svjesnost. a ne mentalno aktivni. ono nije zagonetka. Neki ljudi povezuju svjesnost sa fizičkim mirovanjem ili sa čulnom ili mentalnom neaktivnošću. Isto tako. Zato pomoću običnih očiju ne možete vidjeti ništa drugo osim fizičke pojave. Kad gledate običnim očima. Uđete li znatiželjna uma. Možemo beskonačno jačati svoje mentalno tijelo ostajući sve vrijeme na istom nivou svjesnosti. Ako uđete u tu misteriju bez ikakve znatiželje. duhovnog aktivni ne moramo biti fizički. umire i vaše fizičko tijelo. Ali on treba energiju kako bi mogao profunkcionirati. ono traži novo rođenje. Obične oči su samo fizičke. ako pogledate neku osobu. ponovnog umiranja. emocionalno i mentalno aktivni ili neaktivni. ponovnog rađanja. To bi trebalo razumjeti. neki fizički dokaz da postoji treće oko. emocionalnu i mentalnu aktivnost. Postojanje jednostavno jest. vi gledate kroz fizičko tijelo. kao što ne znači da smo svjesni ako smo fizički neaktivni. motorne. vi gledate u njenu dušu. Sve dok to suptilno tijelo ne umre. Kada se energija kreće kroz fizičko tijelo. Ono je dio drugog tijela koje je skriveno – to je suptilno tijelo. I “kao što razvijajući svoje fizičke mišiće ne razvijamo vizualizaciju. ali nije dio njega. a ne duhovna sposobnost i stoga ljudi sa razvijenom vizualizacijom uopće ne moraju biti svjesni ljudi. emocionalne i mentalne aktivnosti. One će biti prisutne. Ono posjeduje vezu sa fizičkim tijelom. Tim očima ne možete vidjeti ništa. živjeti. Dok mistično treće oko uopće nije dio fizičkog tijela. kada funkcionira treće oko.duhovno.svijest. Svjesnost se razvija jedino duhovnim naporom. koji se nalazi između dva oka. Treće oko je već prisutno (rudimentarno) ali ne funkcionira – ono ne vidi dok obične oči ne prestanu gledati. Ako smo fizički aktivni ne znači da smo svjesni. ništa vam neće biti dostupno jer sam znatiželjni um spriječit će vas da vidite. ali postaju vidljive suptilnim okom. Tako kada smo svjesni tj. ona će se kretati trećim okom. On je već tu i svakog trenutka može profunkcionirati. Ono nije stvar pitanja i odgovora. dostupne su vam sve tajne postojanja. fizičkim okom. kada gledate običnim okom možete vidjeti fizičko tijelo. obične oči neće vidjeti. što smo. vi se ne možete osloboditi kruga umiranja-rađanja. sukshma sharir.

to će vam dati statičnost. ona će pokušati pronaći novi put. okamenjene. tijelo nije prisutno – prisutan je samo onaj koji boravi u tijelu. a zatim će energija sama pronaći osobni put i krenuti ka trećem oku. Zapamtite te dvije stvari. Kada oči zatvore ulaz za energiju. Počinjete vidjeti stvari koje niste vidjeli nikada ranije. Pošto je to dio suptilnog tijela. Gledajte u točku. počinjete osjećati stvari koje niste osjećali prije toga. Pomoću trećeg oka počinjete da uočavate isijavanja aure. Tehnika gledanja je u dubokoj vezi sa trećim okom. tehnika služi za otvaranje trećeg oka. A treće oko je sasvim blizu. mrtve. ono je najbliža točka običnim očima. Ponekad se dogodi da je treće oko zablokirano pošto se nije koristilo milenijumima. a vi zatvorite jednu rupu: ona će pronaći neku drugu rupu – najbližu koju može naći kako bi opstala. osjeti se toplina. On je oduvijek bio tu. oči će postati nalik očima mrtvaca – skamenjene. ako se iznenada ta vrata zatvore i energija ne bude u mogućnosti prolaziti kroz njih. vi ćete vidjeti duh jer suptilna egzistencija može biti uočljiva samo suptilnim očima. statične. Drugo. oboje su bili tu. to može izgledati nalik vatri. ali njegova crvena aura će pokazati da je ispunjen gnjevom. Vi sjedite tu. mnoge stvari se mogu dogoditi. Vibracije i pokreti su uslijed energije. On vas ne može obmanjivati dok je njegova aura u pitanju jer on nije ni svjestan svoje aure. onog trenutka kada gledate pomoću njega. Ako vaše oči sasvim zastanu. Ono se može zablokirati! Ako je treće oko zablokirano. Odmah će se dogoditi da energija koja se kretala očima više se tuda neće kretati. A energija nastoji da se kreće. . ista energija se kreće. Zapravo. vi gledate suptilni svijet. pola centimetra u dubini. Ona će to automatski potražiti. jedan suptilniji svijet će početi funkcionirati. zurite u nju i ne dopustite očima da se pokrenu. počet ćete osjećati izvjesnu nelagodnost jer je energija sada tu a nema puta kojim se može kretati. Jedan novi svijet. taj suptilni svijet je bio tu. A ako se to ne učini. Ako se energija ne kreće. Jer energija se tuda nije nikada kretala. Ako ih zaustavite. To je dio suptilnog tijela. Kada se po prvi put energija pokrene. ako postanu nepokretne. Kada jednom počnete djelovati u toj dimenziji. jednog drugog tijela koje je unutar njega. ali nisu bili oživljeni. bez ikakvih pokreta. ali ako funkcionira vaše treće oko. Energija protječe njima. Može vam reći da je osoba koja se nikada ne ljuti. ali energija ne može biti statična. počinjete gorite. Oči su bile tu.promatrate. Bilo što da kaže može se prosuditi pomoću njegove aure – bilo da je to dobro ili loše. svijet. Neko vam dođe: on vas ne može obmanuti jer sve što kaže bit će besmisleno ako to ne potvrdi njegova aura. Sa trećim okom. energija će prestati teči kroz njih. To kretanje kroz treće oko vas transformira u drugačiji svijet. energija ne može biti statična. U Tibetu su izumili određenu operaciju kako bi pročistili taj put. zaustavit ćete i energiju koja protječe kroz njih. prva stvar koja će se dogoditi biće da će se usmjeriti ka trećem oku. mnoge stvari će vam biti prozirne. vi počinjete da uočavate auru. To je isto kao kada voda teče. a vi zaustavite oči. A pošto prolaz mora biti stvoren i produbljen. Prvo. zato se one pokreću. počinjete mirisati stvari čiji mirisi nisu ranije dopirali do vas. To se može uraditi. vi ne treba činiti ništa posebno. Samo treba zaustaviti energiju u očima. Ako se vaša energija oslobodi iz običnog oka. Ono je sasvim blizu. vi ga ne možete vidjeti. U Tibetu postoje čak i kirurške operacije za treće oko. Kada se prvi put energija pokrene. Ako vaš duh tu sjedi. Oči mogu biti nepomične. To je koncentrirana energija koja sada udara u treće oko. Treba je oduzeti običnim očima i dopustiti joj da se kreće trećim okom. To je jedan nevidljivi fenomen drugačijih dimenzija. treće oko nije dio fizičkog tijela. upravo između dvije sljepoočnice.

Ljudi će shvatiti da ste postali drugačiji. Možda biste vi željeli da se inicirate u neko duhovno znanje. Nemojte ići ispred sebe. His name was Swami Kshemananda then and His Guru was Paramhansa Swami Nemananda Ji. to će se osjetiti.Pomoću trećeg oka bivate u mogućnosti sagledati stvari koje se ne mogu vidjeti običnim okom. neka se to kreće. Paramhansa Abhayanand Ji. Tada se treba tome prepustiti. Paramhansa Bhrigu Rama Ji. nije odnekud došla. Toplina će vas obliti. vi ćete postati drugačija osoba.Uma Bhairavi. Paramhansa Nemanand Ji. ali ono je uvijek dolazilo od nečega. Tada nećete imati potrebe da to ikome kažete. Oso principi Previous|Next Paramhansa Vishuddhananda Ji Gandhbaba In his previous life. ali to ne bi bilo dovoljno dok vaša aura ne bi pokazala da ste za to spremni. A kada se prvi put otvori treće oko. U nekim tehnikama kod zaustavljanju. od zvijezda. Swami Kshemananda Ji was a student in Yoga branch. svjetlost će se ukazati – to će biti svjetlost bez porijekla. surađivati da to uspije. Kada tada . ako se iznenada blokira. upoznat ćete se sa svjetlošću bez izvora svjetlosti. od mjeseca ili od svijeće. as Shri Kumarswamiji. jer nije u pitanju ispunjenje vaših želja. Zato nemojte zamišljati. . Bilo gdje da odete. energija će pronaći drugi put kuda će se kretati. To je izlišno. While Paramhansa MahaTapa Ji Maharaj is head of Jnangang Ashram. There are many Bhairavis (women adepts) too . Paramhansa Vishuddhananda Ji. Zato Upanišade tvrde da Bog nije nalik suncu ili plamenu. jer inicijacija nije stvar vaše želje. čekajte da stvari zauzmu svoj pravac. On je svjetlost bez izvora. Ako se zaustavi. Svi metodi gledanja utiču na treće oko jer gledanje znači da se određena energija kreće od vas ka vani – prema svijetu. Kada se vaša energija bude kretala trećim okom. To mention a few names of the adepts of Gyanganj Ashram .Paramhansa Maha Tapa Ji Maharaj. Ako zaista uočite neko svijetlo koje vas je čekalo da ga vidite trećim okom. Jnana Bhairavi etc.Yoga and Science. To je dolazilo od sunca. a treće oko je upravo najbliže. postanite dio toga. He was in close and continuous contact with Gyanganj Ashram. Shama Bhairavi. To čak ne možete ni sakriti. Tako su neki učenici godinama čekali dok aura ne bi bila spremna. Paramhansa Jnana-nanda Ji. U starim vremenima su se tako ljudi inicirali. Vi radite tehniku. Ona nije došla iz nijednog izvora: ona je jednostavno bila prisutna. ljudi će osjetiti da se “ovom čovjeku nešto dogodilo”. Uma Bhairavi is head of medical unit of Jnanganj Ashram. Neki izvor svjetlosti je bio prisutan. His Holiness Mahatapasvi Shri Kumarswamiji was in Gyanganj (Jnanganj) Ashram in the Himalayas. energija će se iznenada izdići i početi vibrirati u treće oko. to ćete osjetiti. Vi ste i ranije vidjeli svjetlo. Gyanganj Ashram has many adepts working for the benefit of mankind and the whole universe. In this life. Dok vam aura nije bila u redu. Guru bi čekao. In Jnanganj Ashram there are two branches . vatra će se podiči – neka vrsta nadiruće vatre će pokušati da pronaći novi put. Ponekada je neko morao čekati čitav životni vijek. a onda samo budite.

He enchanted and haunted. popularly known as Gandha Baba. what in common parlance are called 'mirracles'. to the world and as 'Baba' to his disciples. who could transmit spirituality with just a touch or a look and convert even the most degraded amongst men into saints in a matter of moments. converting one form of matter into another. The Divine Temple does not have any image or idol or deity. healing the sick and deformed. multiplying small amounts of food etc. We cannot see God except through them and hence we worship them. to see through walls and go across them without hindrance.a quality that attracted us humans so much to him. the over-soulincarnate. The adepts also told Shri Kumarswamiji that they would send one of their adepts (Siddhapurush) from Jnanganj to reside in the Divine Temple. producing scents. telepathy. to foretell future events and even to mentally cause or change the motion of physical objects. people who have transcended the lower self and have attained Siddhis (extra-sensory-perceptions) and psycho-kinesis. precognition. Yogiraj Shri Vishuddhanand Paramahansadeva was soul personified. to move objects at a distance. Such a one was Yogirajadhiraj Shri Vishuddhanand Paramahansadeva. Dharwad.. appearing simultaneously in several distant places at the same instant. seeing things far distant. At the mandate of the adepts from Gyanganj Ashram. bringing back the dead to life. i. . the highest manifestation of God in man. The Divine Temple is maintained in strict accordance with the rules laid by the adepts from Jnanganj ashram. His loving touch chastened and exalted. It has 7 mantras written on the wall which holds Shri Swamiji's spiritual power. He was simple as a child and baffling as the sphinx. transmuted and exhilirated. into large quantities. incompatibles automatically reconciled themselves. soothed and sustained. Paramhansa Shri Vishuddhanand Ji Gandhbaba has come to stay in the Divine Temple at Dharwad in his subtle body. the power of man's mind and will. The adepts asked Shri Kumarswamiji to build a temple with His own money and place the spiritual power which He had accumulated in His 50-years long penanace. He combined an inscrutable mystery with an inexhaustible variety. Perfume Saint. clairvoyance. Shri Kumarswamiji built Divya Devalaya. the Divine Temple in 1995 at Tapovan. Paramhansa Abhayananadji from Jnanganj Ashram His numberless miracles relate to subjects like travel through space.Paramhansa Vishuddhanand Ji Gandhababa is His Holiness Shri Kumarswamiji's Guru-bandhu (brother-disciple) from his past life. Since ages India has been the home of true Yogis. power to read minds. He held eternity in the hollow of his palm.e. These miracles go to prove to us mortals his super-human powers by which he infused 'Confidence in Divinity' for the upliftment of society and alleviated its sufferings. for His Sadhana (penance and spiritual practices) in this life was not complete and asked them what should be next course of action therefore. Accordingly Shri Kumarswamiji's elder Guru-bandhu. He raised creatures of dust to the heights of emphyrean. while at the same time so graceful and surpassingly human . Shri Kumarswamiji consulted with his Gurudeva and the adepts from Gyanganj Ashram. sweets and fruits. Towards the end of His life. In him indeed. Such Yogis are the teachers of all teachers. Yogis of his calibre have been very few in this world. As a Guru.

Chandra-vijnan. Through constancy in Kriya. He had overcome his ego completely. Baba spent the next twelve years under rigorous training in 'Yoga' and 'Natural Sciences' like Surya-Vijnan. ''Jatyantar parinamah prakrityapurat''. a jawa flower into a coral and a bela flower into a sphatik (crystal ball). While enunciating the principle of Rishi Patanjali. sadhana by itself will beget Kripa and provide the needed prop in the form of a Guru (preceptor). In effect. doctrines. From the age of fourteen.. Vayu-vijnan. documents. There are no jumping steps. Shri Vishuddhanand was an exception amongst Yogis. Baba's greatness comprised of a combination of sweetness. both are necessary for success in God-realization. Baba was a great appreciator of fine qualities and good character in people. Baba used to say. Self-realization through the control of mind is the only way to salvation. He was very kind. God himself descends in the form of a real Guru. in the very ancient secret Gyanganj Yogashram in Tibet. theories. Instant of Time Science. one can change even his destiny.'' His main aim was to wake up his disciples and devotees from the slumber caused by the indriyas.. not of reason. and attained excellence in all of them. ''Do it ! Do it ! Keep doing it !'' . He would sit quietly for hours in the presence of his disciples. ''Karmebhyo Namah' i. One only needs to surrender completely to the Guru and act according to his instructions. like the children learn the alphabet through pictures. To attain 'realization' we have to pass through the concrete and then come to the abstract. 'Religion consists of realization. He had developed the feelings of friendship and happiness (instead of jealousy) at seeing the prosperity of others. to find later that the happiness was only transient and unreal. sound science and KohanaVijnan. we have to work up the ladder step by step. He would say. great supernatural powers to do things.which all are only aids to religion. He particularly loved children and enjoyed their company. scriptures and rituals . He entertained them with jokes and funny stories with morals.e. affability. that one thing can be converted into another by transplanting into it the deficient particles of the latter after attracting the same from nature. Nakshatra-Vijnan. Baba's main stress was on Kriya-karma. ''Attachment is the cause of unhappiness and this cycle of birth and death. We have to realize religion through constant practice and this realization is a long process. supreme knowledge.According to Yogiraj. Through his yogic power of Iccha-shakti. He was never after name and fame and did not like making disciples indiscriminately. wind-science. One's own sadhana (effort) and the Kripa (grace) of Mahashakti. stellar science. he planted grapes on the branch of a Jamun tree and that of a castor tree and transformed an old Jawa-flower-tree into one of rose. However. Shabda-Vijnan. compassionate and generous at heart and helpful to one and all. viz. solar science. This total unqualified surrender is the key to success. Self-realization is possible only through constant practice of Yoga-kriya. giving them time and opportunity for introspection and nam-japa. compassion for all and assistance to the needy. and indifference to sin instead of hate and repulsion. Baba shunned fruitless gossip. etc. He played with them and showed them little tricks and miracles. he practically demonstrated conversion of a rose flower into jawa. which delude one first into thinking that they give one real happiness. takes hold of the 'being' and helps him in his salvation. lunar science.

Shri Baba had the power to guide the dead as well as those living. ''I place each one of you in the state and situation needed for your advancement. in the form of a railway porter. 3. 6. Even when in flesh in this earthly life. Baba was living and operating in other worlds also besides this world in invisible forms. Kolkata Shri Vishuddhanand Paramahansadeva passed away in July 1937. It appears only relevant to give here a few facts about Baba for a proper understanding of the personality of the great soul in the correct perspective. talking and doing. He travelled at will in subtle body and spoke of his travels over great distances of space and time to his disciples at times. He knew from day-to-day nay moment-to-moment. 5. at so many places simultaneously before his disciples and devotees. It may truly be said of him that he is alive even now though he took mahasamadhi in 1937.Baba kept a constant vigil over his disciples. Another peculiarity of Baba was that instead of answering a question directly he would sometimes send the questioner to someone who is found to be reading the same very thing in a scripture and thus get an answer to his question. he was not confined to his physical body. Man is suffering because he has got torn away from his moorings . e. The sole aim of life is to get back to your real self and get established permanently in your own conscious self.. but he presents himself even today in different forms. leaving his devotees to work out the answer. Once he is able to establish his contact with the self again. 8. He belonged to a hidden spiritual hierarchy. all his troubles and miseries will automatically come to an end. He used to say. In times of emergency he would even appear before them in physical or subtle astral form as appropriate and help them out of a difficult situation. He had the peculiat art of giving information to particular individuals in the midst of a group in a way that they alone could understand and not the other members of the group. 7. Baba most frequently taught through actions and self-example what most preceptors tried to teach through words. a beggar or a mendicant. He could sometimes speak in parables. 4. .g. even when hundreds of miles away from them. the supreme self. Gurudeva had taken total responsibility for his disciples. 2.'' Yogis never die ! Paramhansa Vishuddhanand Ji's Life-size statue (built during HIS life-time) at Kali-ghat. I also give you and do for you just as much as is really necessary. 1. protect them against accidents and help them out of their predicaments and troubles. etc. to cure them of their illnesses. what they were thinking.his real self.

. an ardent disciple of Shri Babaji for the benefit of Babaji's devotees across the world.Shri Vishuddhanand Paramahansadeva's physical body was extraordinary. or himself materialized in a distant place to play his part there. I will give you what you want if it be to your benefit and wish that you will in due time desire what I want to give you. 10. causing a remarkable change in their life-style for their spiritual upliftment. Baba used to say. Baba's body . His character was spotless. Gyan & Bhakti and finally attained Prem. He was a self-realized Yogi of exemplary character. do you come across a pure and pious soul like him. He possessed a very keen intellect and would accomplish jobs with dexterity and skill. his spiritual practices were wonderful and his way of life exceptional in many ways.'' 12. Only those who were familiar with his ways could make out the meaning of what he said or did and that too only when it was intended for their understanding. Life & Philosophy" by Nand Lal Gupta. He never spoke untruth and meaningless jargon. I will never allow any of you disciples to escape from me.9. He had an independent nature and his behaviour with all was always very charming and courteous. Burdwan or Calcutta. think of me and I will be with you.0 and higher with screen resolution 1024 by 768 pixels. Through very austere spiritual practices and the extraordinary grace of Deities. he acquired complete knowledge of all the truths and realities of the inner and outer worlds and thereafter attained the supreme state of selfrealization. ''Having undertaken responsibility for you. whether he directed the actions of some other person. Wherever you may be. He had reached the very climax in all three Yogas of Karma. Also. in whom you find a very balanced mixture of grandeur coupled with extreme compassion. Baba exerted a tremendous influence over his devotees. He had a strict sense of discipline. he could do so without interrupting his normal activities at his ashrams at Kashi. He had the most detailed knowledge of distant events and circumstances. He was very kind-hearted and considerate."Yogirajadhiraj Swami VISHUDDHANAND PARAMAHANSADEVA. 11. The above information is taken from the book . This website can be best viewed in Microsoft Internet Explorer 6. Paramhansa Vishuddhananda Ji Gandhbaba Baba's Personality The Personality of Yogiraj Vishuddhanand Paramahansa . regularity and adherence to rules and regulations. Very rarely in the world today. Only keep faith and I will do the rest.

If for any special reason he failed to take his meals by this time. He would rather breathe self-purified air from within his body and that too through his navel and not through the nose as we humans normally do. Thereafter from 11. Before partaking his food. After awaking at 11. he used to forego his meals altogether for that day. He used to say that sleep during these two hours is most refreshing and sound. after obtaining special permission. Baba extracted the chronic disease of a very sick person through his gaze. is there any difference between a Yogi's body and that of an ordinary person? Seemingly they look so much alike. Also a Shiva-Linga crystal brought by a Sadhu to test Baba's Yoga-Shakti could not withstand Baba's gaze and was blown to pieces. at about 10a. cooked along with raw papaya in it.. At the time of worship the whole worship-room used to get filled with lotus-fragrance. Suddenly quite a few 'sphatics'. This might consist of one or two batashas.00 p. exactly by the watch and get up at 11. Baba considered a 'Kumari' to be the true manifestation on this earth of God mother.'' Baba just pushed his hand through a wall which was quite a distance away. unlike ours. Baba's Food Baba used to eat only once in a day. he set ablaze the silk sheet lying on the shoulders of the astrologer-pundit during his stay at Burdwan. Baba's perspiration and faeces matter were also full of fragrance. to 3. transparent crystal balls oozed out of Baba's legs. after the morning Bhog and Arati of the Deities was over. he would attend the call of nature. his first morsel would invariably be a bit of 'Kumari Prasad'. Baba's Sleep Baba would go to sleep at 9. Amongst vegetables he particularly preferred ochcha (very small karela). hornets. His food usually consisted of rice.00 p.m.. breath and mind all get purified serially one after the other.30 a. a rasogulla or chamcham or a bit of bundi or khir � any one or two of these picked out of leftover from the pattal (plate formed of big leaves of trees) of a Kumari after she had finished eating plus a little halwa of Gopalji's Bhog.m. mung or chana dal. he would sit on his Asan and perform his Kriya worship. Baba pushed these big crystal balls back into his legs through the tiny pores of his body. till 3. Thereafter one's body. zamikand. mosquitos etc.m. On another occasion.00 p. 'Jagadamba'. black-bees. was pressing Baba's legs (Baba would not normally allow anybody to touch his feet or body). by just elongating his arm and his hand was visible on the other side of the wall. It is equal to four hours sleep from 11.m.m.00 p. His body had been highly purified and that is why the air inside his body was pure too. massage oil on to his body and take a bath. Once a disciple put a question to Baba. kashiphal or sitaphal. His body always emitted the Padma Gandha (lotus fragrance) continuously. the Banalinga could not withstand the intensity of Baba's gaze and burst.30 p. When he fixed it on to a Banalinga. His body was surcharged with electromagnetic current of such high intensity that poisonous insects like wasps. a disciple.m. one or two pieces of banana. brinjal. Then he would take yet another half an hour or more to descend from that .m. would die instantly they bit him. Similarly on another occasion.m. Baba did not need to inhale the polluted air from the outside atmosphere. Baba's Gaze Through the intensity of his gaze. and equal to six to eight hours later during day time.00 a. This stage is reached when one attains the ability to confine the movement of his breath through Sushumna Nadi. brush his teeth.As a result of austere practice. ''Baba. patal or parwal and ninua or torai.

a fact had to be stated. I just said. Seeing him.'' I replied. love. no amount of reading the Shastras. he said. he left. nothing has happened to me. I was the first to leap from the branch to catch hold of the mango. I had received many cuts and bruises on my body and thighs. One day we saw a ripe mango on the branch of a mango tree. Besides being very generous at heart he had a very charitable disposition. but came crashing down on to the rocky floor fifty feet below and became unconscious. I see absolutely no reason for me to be afraid of anything. truth and honesty. He was very kind and compassionate particularly towards the poor and those in distress.'' He was aghast at hearing my reply and just kept staring at me. I got a bit frightened. He was ever gentle and courteous in behaviour and familiarity always brought him closer to you. And as long as you are there to protect me. and proper conduct in every sphere of life. would happen exactly as uttered. 'Truth and nothing but the Truth' was his motto. humility. He is never known to have spoken a lie throughout his whole life. He placed me there and called me 'a stupid fool' for the way I had behaved. I found myself being flown over the Vindhyachal hills by my Guru Swami Bhriguram Paramahansa. He was never satisfied with mere showmanship but wanted sincere service and unfailing application to one's Karma or Kriya. I just kept quiet. irrespective of the consequences. On first impulse I refused. . Quite a few of us spotted it simultaneously and all rushed to the tree and climbed up. If. He would say that once one got established in Truth. he said. There was not an iota of deceit or conceit in him. Baba's truthfulness Baba was inflexible in his opposition to untruth.Karma Baba was a great exponent of extreme one-pointed devotion to duty as per the tenets of the Shastras. my performance was even a shade better in stupidity. ''Unless you do your duty assiduously. ''Now promise that you will not repeat such a stupid thing again. when he would be in a mood and like to converse with disciples and devotees. straightforwardness. After all. Seeing him wonder-struck. ''But why not? I shall do so again. When I regained consciousness. His nature was like that of a child. But if any truth was unpleasant. This shows how stupidly straightforward and simple-minded Baba Vishuddhanand was. Owing to the fall from the tree on to the rocks.exhalted supersensuous state of trance to the normal human plane. Without a thought of consequences. Baba used to say.'' It was like this: ''Once quite a few of us Sanyasis had gone in a group to Vindhyachal hills.'' Dada Gurudeva. Swami Bhriguram laughed and after placing his hand of blessing over my head. he advised against stating it. Kalidas was cutting that very branch of the tree on which he was sitting. His character was spotless and his conduct exemplary. Then he asked me to eat the mango. ''But why not? Was it not for this very mango that all this untoward incident has taken place? Now eat it up. He advised his disciples also never to take the line of untruth. full of innocence. Baba's Devotion to Duty . anything. on top of the hill. thereafter coming out of his mouth. I can afford to be stupid again. Simplicity of Nature Baba related a story of his own stupidity as follows: ''I was no less foolish than the poet Kalidas. suggesting silence in such cases. His Nature Baba was very simple-hearted. ''Sir. After applying ointment on to my wounds.'' I did as I was told. however. At this.

'' Baba's Non-Attachment As per the orders of his Guru. mother.'' Paramhansa Vishuddhananda Ji Gandhbaba . Baba adopted the life of a householder. I keep watch over you at all times. a religious way of life and hospitality. the enlightened Param-Siddha Yogi. Baba said. Maharshi Mahatapa. that some statements made therein appear to be wrong. Baba lost his wife and the same year his mother also. the dictum of the Shastras that ''One who has attained self-realization is no longer affected by the sad happenings and griefs of this world. Unceasing effort is of inestimable value. But during his whole lifetime he never got engrossed in worldliness (materialism) and false attachment. He kept himself mentally aloof from all attachment to worldly beings of things. There lived. the real Karma. Whenever anybody brought any apparent incongruity to Baba's notice. a Chattopadhyaya Brahmin family. He proved to the hilt. The death of a single close relative causes so much mental agony and here Baba had to face the death of wife. he did not allow his mental equilibrium and tranquility of mind to be disturbed and kept calm and composed.'' Such was Baba's non-attachment. The elder son was named Durgadas and the younger Haridas. in quick succession.even for a million of years. ''It is the same as between father and son. You can change your destiny even by dint of persistent arduous practice. he would prove the veracity of the Shastras by practical demonstration and remove the last iota of doubt from hsi mind. but Baba bore the losses and grief with great fortitude.e.. since a very long time. cure your diseases. Guru-Shishya-Sambandh. And soon after. i. Birth & Childhood There is a small village by the name of Bandul situated fourteen miles north-east of Burdwan in the state of West Bengal (India) near a place called Bhandar-dihi. He used to emphatically state that every word of what was stated in the Hindu Shastras was true. son and daughter. In this family was born. is going to give you Gyan (knowledge). well-known for their piety. Taking it all very philosophically as the will of the Creator. It is only to those who fail to interpret them accurately at times.Birth and Childhood Shri Vishuddhanand. In the year 1911. Scriptures can only show you the way but you shall reach your goal only by treading it yourself sincerely and steadily. Baba's Implicit Faith In the Veracity of the Shastras (scriptures) Shri Baba had implicit faith in the veracity of the Shastras. This could have turned any human being insane. in 1853. His wife bore him two sons and a daughter. Yogabhyas is the real purpose of life and continuous effort in that direction. bit by bit. a son to Shri Akhil Chandra Chattopadhyaya and . help you out from difficult situations and am all the time engaged in forthering your spiritual progress. Baba's Compassion Once when asked about his relationships with his disciples. four of them. he lost his son Haridas and the daughter also. save you from pitfalls and accidents. a little after the establishment of the Ashram at Bondul. was popularly called Gandha-Baba (Gandha in Sanskrit means fragrance) because an all-pervading sweet lotus-like fragrance always used to emanate from his body.

Glimpses of Greatness From his very childhood Bholanath gave evidence of uncommon spiritual and moral gifts. The dog instantly bit him. Bholanath felt as if a slab of ice had been placed on his burning head. as his end now seemed certain. He was struck with wonder to see that a column of water would rise up when the Sanyasi would emerge from the water and would go down with his dip under the water and curiously the phenomenon was repeated with every dip. Once Bholanath was severely reprimanded by his uncle Chandranath for no fault. The Sanyasi spotted Bholanath and called out to him in a deep sweet voice saying. It was discovered that the idol of Shri Shyam Sunder was missing. His self-consciousness was aroused.'' And so saying. untiring strength and fearlessness. He thought that since a man is only an instrument in the hands of God. having despaired of his life. turning and smarting. But the Almighty had some other plans for Bholanath. when Bholanath was about 13 years old. This uncalled-for reprimand touched Bholanath's sensitivity to the core. Hindus believe that if one breathes his last on the bank of the pious river Ganga or in its stream.Bhola in Sanskrit means innocent. A search for it started. But the wonder of wonders happened.his wife Shrimati Raj Rajeshwari Devi. clasped it to his chest and jumped into the house-pond with a view to commit suicide for the insult meted out to him by God through his uncle Chandranath. Accordingly Bholanath. The whole atmosphere at the time of his birth was supremely calm. Thereafter the Sanyasi pulled out a herb from the shrubs on the bank and gave it to . So thinking. No treatment proved to be of any avail and finally everybody lost hope of Bholanath's life. he got out of the water and came to the boy on the bank and placed his hand on the boy's head. I will cure you of this in no time. smile and grace. all the unbearable pain vanished and hope of life revived in him once again. He experienced great relief. On reaching the bank he saw a Sanyasi taking his bath in the river Ganga. In consideration of his very simple innocent nature his parents called him Bhola Nath . the air gentle and fragrant and everything around looking at its best so that it appeared as if nature too was rejoining and extremely happy at the birth of this great soul. It was a mad dog and its poison soon spread throughout the body causing excruciating pain. ''My dear child. he took hold of the idol of Shyam Sunder from his Puja-soom. The pain became intolerable so much so that Bholanath started crying. Accidentally he stepped upon the dog sitting at the foot of the stairs. the real doer being God himself. The pond was full of deep water.D. so the reprimand that his uncle had given him must really be the doing of Shri Shyam Sunder. Nevertheless whichever way Bholanath moved. He impressed everyone as a soul descended from the higher world. he gets salvation. Complete change in the way of life One day. From its very birth. Soon it was evening time and the lamp in the puja-room was lighted. they were wonder struck to withness the scene. why are you so upset with the excrutiating pain? Just wait a minute. the baby exhibited extraordinary magnetic attraction for his parents and visitors through his charing features. the deity. one evening started treading towards the bank of the Ganga (Gangaghat) with a view to put an end to his life there. When the search-party came to the pond. he was coming down the steps from the roof of his house. Here was yet another example of Bholanath's belief that God alone was the doer of everything. the water became shallow and never reached above his knees. Even Bholanath was surprised. They took Bholanath with the idol of Shyam Sunder to the house with great jubilation. He exhibited great strength of character. determination. or so. his body twisting. in about 1866 A.

Holding one on either side by each hand. The Sanyasi taught one Yogasan (yogic posture) to Bholanath and gave him a bij-mantra. the Sanyasi asked them to confirm if they were still keen to accompany him which they did without the slightest hesitation. Thereafter he told him to return home. By morning the first lap of the journey was covered. They found that it was morning and they had . Bholanath expressed his intense desire before his reverent mother. Bholanath used to visit a shop in Burdwan market for purchasing day-to-day requirements. They realized that they had reached some place far away from Bengal. the one who had bestowed a new life on him. He also told him that he was not his Guru. he tied bandages over their eyes and took them both with him to an Ashram situated amongst a cluster of hills about twenty kilometres away from Vindyachal. He also assured him of a long life and told him that he will. difficulties and sufferings likely to be encountered on the way. set for themselves that day. By and by two years passed yet there was no trace of the Sanyasi. he let them over forested hills and plains by air route. The two felt as if they were walking on a smooth silken carpet. Bholanath reverently made obeisance and his friend Haripada did the same.Bholanath to chew and told him that the whole poison of the mad-dog-bite will be now expelled from his body with his urine and he will become perfectly fit and healthy once again. So saying he suddenly vanished before their very eyes. Bholanath felt great reverence and gratefulnesss towards the Sanyasi. All set for the great journey to Gyanganj. On reaching the destination the bandages were taken off their eyes. came to his mind. The Sanyasi then asked the two boys to stay there free from fear as no wild beast would harm them and not to lose heart till his return to take them on to the Ashram. This occurrence enhanced their esteem and respect for Swami Nimanand many fold. For the present he should stay at home. He left the two children at this Ashram and himself went away to some other place. become a famous Yogi. On enquiry Bholanath explained to the Sanyasi that Haripada was an intimate friend of his and he too was very earnest to stay with and under the guidance of the Sanyasi was no other than the great Siddha Yogi Swami Nimanand Paramahansa of the secret Gyanganj Yogashram in Tibet. It is only through the Almighty's extreme grace and compassion that one out of a million succeed in their goal of self-realization which these two youths. in due course of time. he shall come and take him to his Guru. Swami Nimanand tied cloth bandages on the eyes of each so that they could not see anything. On enquiry they found that they were at the temple of Vindhya-Vasini Ahsta-Bhuja Devi in Vindhyachal town in the district of Mirzapur in Uttar Pradesh state of India. He returned after another five days and this time took the children with him by the air route. He disclosed his name to them as Swami Nimananda paramahansa. These will purify his mind and body. Bholanath requested the Sanyasi to take him along with him this time as promised earlier. He once again emphatically reiterated to them all the pit-falls. practice the asan and mantra.during the course of a single night. The thought of taking initiation from the Sanyasi and living with him. where some saints were residing. Apprehensively. Bholanath and Haripada. Thereupon. He longed to go and see the Sanyasi and he obtained his mother's permission and went to Bandul with his friend Haripada. A week passed before the Sanyasi arrived again to take them. From Dhaka in East Bengal they had thus traversed the states of West Bengal and Bihar and a part of Uttar Pradesh . One day he heard a story about a strange Sanyasi and this revived his old memory. Surprisingly the mother gave him permission to go with the Sanyasi. He asked them both to come to him in the evening. As before. In due time.a stretch of about a thousand kilometres . surrounded by hill ranges on all its four sides. Their bandages were removed and they found themselves on top of a barren hillock on which stood a grand temple. On reaching their destination they met the Sanyasi in the morning.

After a stay of nine to ten days at the Ashram. Bondul. he gave away the ''Harihara Banalinga" . calm. Gurudeva. His sharp intellect and rigorous application enabled him to atain complete mastery over the eight stages of Yoga. its installation in Bengal would be of immense public-benefit. The residents of the Ashram took strong objection to the presentation of this Banalinga by Shri Bhriguram Paramahansa to Bholanath.to Bholanath as a prize. had not yet attained the same proficiency.'' Bholanath in Gyanganj (Jnanganj) Ashram Bholanath embarked on his regular training in Yoga in Gyanganj Yogashram. one by one.e. who was an earlier disciple of Mahatapa Maharaj.Shivalingam which was in use in the Ashram. in a period much shorter than other aspirants who inspite of having started earlier. In appreciation thereof. This Banalinga could stand the gaze of Bholanath during his meditation. Besides. Shri Bhriguram Paramahansa was greatly impressed by Bholanath's intensity of purpose and dedication. as distance does not present any hindrance or obstacle and is therefore of no consequence to a Yogi.. but it would soon be installed at a very auspicious place in Bengal. Only Brahmacharis and Yogis fully established in Yoga technique were able to fix their gaze upon it for a while. for initiation. known by the name of Gyanganj Yogashram. Ordinary aspirants of Yoga could not fix their gaze at it steadily for any length of time. Its colour would change after every three hours interval and its hue would thus change eight times during the twenty-four hours of day and night. Hence it could not be handed over to an individual. The Swami made it clear that it was to be installed in Bondul and Bondul ony. but it was in constant use here as an instrument for testing the progress i. And any one of you could go there and offer prayers and concentrate on it. Shri Mahatapa Maharaj. Tibet. After some time Bhriguram Swami directed Bholanath (Vishuddhanand) to instal this Banalinga in the village of his birth viz. Bholanath and Haripada were both presented by Swami Nimanand before His Reverent Holiness Shri Mahatapa. Many people have witnessed the two-fold forms of the Lord viz. He even indicated the spot for its installation saying that on digging at the mentioned spot Trishul (Trident) would be found about . It was used for testing the progress of trainees in Yogic Tratak. majestic and peaceful. they were told by Swami Nimanand. the stage of attainment of Yoga-aspirants. ''This is the normally inaccessible and secret Yogashram situated in the midst of the mid-asian highlands. in a temple and have an Ashram built alongside.reached a charming celestial place on a plain surrounded on allsides by snow-covere high hill ranges. This Banalinga was greatly instrumental in Bholanath's meteoric rise in the practice of Yoga. approved the action of Shri Bhriguram and blessed Bholanath. Hari (Vishnu) and Hara (Shiva) in it and hence this Shivalinga had been named as Harihara Banalinga. Bhriguram Swami explained to them that he had taken the decision to present this Banalinga to Bholanath because he deserved it fully by virtue of his excellent performance and showing in Yoga-practice. This was a Shivalinga in Gyanganj Yogashram which was exceptionally powerful. for testing the progress of trainees . Both of them thus became Guru Bhais of Swami Nimanand. It was also quite true that this Banalinga would no longer be available at Gyanganj Ashram. Shri Mahatapa first transmitted spiritual energy into each one of them by placing his hand on their heads and thereafter gave Bij-mantra to each of them. On enquiry. They claimed that not only was it the property of the Ashram. Ordinary Linga could not normally stand his gaze and would get shattered to pieces. under the expert guidance of Shri Bhriguram Paramahansa.

deeds and thoughts are always directed toward promoting the good of the disciple. With all humility. however. into the world for the first time. Up till then this science was confined to the precints of the ancient secrets of Yogashram at Gyanganj in the Himalayas in Tibet and was known only to the ancients. practice of austerity. he bowed down to his command and agreed to lead the life of a householder. Swami Vishuddhanand did not like the idea of marriage. when his Guru. NakshatraVijnan (astrology). After his marriage Vishuddhanand pursued his spiritual austerities with even greater vigour and tenacity. he used to provide relief to all relatives or non-relatives in their bodily and mental sufferings and all kinds of troubles. He. flowers and leaves into stones. Bholanath attained great prificiency and mastery in all above sciences also. Vishuddhanand had unlimited faith in his Guru and he accepted the command of his Guru even though it was not to his own liking. Whenever requested. As a result of his adherence to the strict rules of the Brahmacharya period. He soon attained the stage of Tirth-Swami and during that period he acquired many additional Yogic Siddhis. Bholanath developed into a perfect Yogi. He demonstrated practically how minute particles of ingredients of various objects could be dispersed or assembled and destroyed or created through the proces of Surya-Vijnan. Like in Yoga. He learned Vayu-Vijnan (science of natural sciences). Baba stayed in Gyanganj Ashram for 12 years. by the incidence of appropriate rays of the Sun. Tapasya (penance) and Samadhi (superconsciousness).e. etc. Swara-Vijnan (science of sound vibrations). The Harihara Banalinga was installed during auspicious Muhurta (moment) under the name of Bonduleshwara.e. Paramhansa Ji with Mata Ji . asked him to marry. Harihar Jnanganj Banlinga (Banduleshwar) at Bandul In this way. Yogiraj Vishuddhanand Paramhansadeva was the first Yogi-Saint to introduce and propagate Surya-Vijnan. I hope my marriage will not stand in the way of my progress in Tapa. solar science. According to Surya-Vijnan there are 360 rays of the sun which go to form the whole creation of the Universe. had acquired many super-natural powers through the constant practice of Mantra Jap (meditation).two metres below the ground.. Bholanath had freed himself from the influence of ego and had also developed the spirit of surrender to the will of the Supreme Power. with my blessings the influence of your Tapa will increase day by day after marriage instead of declining'' and this proved to be true. Hence. ''No. Sun or Savita means 'source of creation'. under the instructions of Swami Bhriguram Paramahansa. he only enquired of his Guru. Chandra-Vijnan (lunar science). wood. implicity believed in the dictum that the Guru's commands. i.'' The Guru replied. Surya i. Kshana-Vijnan (science of instant of time) and Surya-Vijnan (solar science) etc. After having lived as a Sanyasi for four years. Baba converted cotton wool.. Many people suffering from chronic and virulent diseases were cured just by a single benevolent gaze from him or by the exercise of his will-power. But he used to utilize these Siddhis only for the benefit of mankind. Bholanath. He spared no pains to learn natural sciences under the tutelage of Swami Shyamanand Paramahansa. ''Gurudeva. Mahatapa Maharaj. now Swami Vishuddhanand.

Bhriguram Swami had framed and sent a set of rules to regulate the proper working of this Ashram. He immediately came out of the pond. the highest state beyond all sense-perception. Vishuddhanand went to his in-laws' place at Manteshwar. ''Look. As he inhaled air from the atmosphere and retained it within himself. While bathing. so nobody disturbed him. In Burdwan people respected Baba with great devotion. Out of that set of rules. He attained salvation. your body would have been chaired to ashes in a jiffy. Many extraordinary incidents took place furing his stay there. The pond was overladen with water weeds. never again should you dare to test a Yogi or try to see his Kriya stealthily. Hearing the yell Baba looked in that direction and on spotting the fellow.After marriage.'' That man felt very ashamed. understood what the matter was. it was all pure perception only. an extraordinaary combination of grandeur and sweetness. Vishuddhanand entered the Shiva temple at the pond and told his brother-in-law to ensure that nobody entered the temple till such time as he prayed inside it. all the air in the room got transfixed and it became impossible for the hidden person to breathe. Establishment of Ashrams. Baba entered the Puja-room to perform his Puja-kriya and bolted the door from inside. two are particularly important: Whenever any subject regarding Yoga or scriptures or of a confidential nature be under . If I had not noticed you instantly. but there was no visible sign of snake-bite poison. His eyes were blood-red and the whole body was wet with perspiration. But one wily person got obsessed by the wicked desire to find out the method and rituals of Baba's Puja. Gyan-yoga and Bhakti-yoga. He had completely annihilated his ego and established stable and perpetual communion (yoga) with Maha-Shakti. So one day this gentleman got an opportunity and surreptitiously slipped into Baba's prayer room and hid himself inside before ahnik time. realized Yogi of ideal character. In the year 1911 Baba shifted to Burdwan. the first Ashram was established by Baba in Burdwan. the door of the temple was opened from inside and he emerged. When his throat got almost suffocated due to lack of air. he shouted. irrespective how long he took inside. Only on the second day in the morning. Thereafter Baba scolded that person and said. which apply equally to the other Ashrams established by Baba. humbly begged pardon and got out of the room. He first started with the Paranayam-kriya as usual. even though he was fully aware that Baba performed his Puja in a closed room and nobody was permitted to see how and what he did then. except the dent's of snakes fangs on his chest. he was bitten on his chest by a snake. He immediately released the air and established the equilibrium and by so doing saved the life of that individual. the whole night passed. At the appropriate time. an ideal in the practice and application of the principles of Karma-yoga. Paramhansa Vishuddhananda Ji Gandhbaba at Burdwan Swami Vishuddhanand Paramahansa was a liberated. ''Baba He!''. pure and pious in his day-to-day living. to mention only three out of six of them 1. after achieving knowledge and mastery over all the principles and philosophy of the world within and the world without through strenuous and austere spiritual practices and extraordinary grace of God. There was not the slightest trace of self-ego left in him. Blood was flowing out of the bitten spot. Vishuddhashram at Burdwan As per direction of Shri Bhriguram Paramahansa. It was named after Baba as 'Vishuddhashram'. The whole day went by. There he went to the pond for his daily bath.

During his life-time alone he formed a trust and set of rules for their proper working ad management after his death. when and where they like. They are the property of your disciples.Permission for entry and stay in the Ashram must not be granted to anybody who comes on worldly business. a disciple of Maharshi Mahatapa. roam about in the universe as. not even another co-disciple. But due to some unknown reason (maybe witholding of sanction from Gyanganj) Baba had to finally shelve this scheme. The Brahmacharis. good samskaras (vasanas carried over from earlier births) and the special grace of the Guru. on the same pattern as in Gyanganj Yogashram. . After the construction of the Bondul Ashram was completed. nobody else should be there.discussion with a particular disciple. then he dedicated the fruits of over forty years of his arduous penance and austerities for the well-being and upliftment of his disciples and devotees by establishing 'Navmundi Asan' on 14th February 1935 at Kashi Ashram. It should be clearly understood and kept in mind that the exposure of a secret subject can result in harm to the whole congregation.com/amvaranasi/vswami. Gyanganj Yogashram in Tibet The ancient name of this Yogashram was 'Indra Bhawan'. But unless one is endowed with purity of body. The Ashram at Bondul (distt. This ancient Ashram was renovated and restored to its pristine glory again by Swami Gyananand Paramahans.' Baba merely acted as custodian. Brahmacharinis and Paramahansas of this centre. Gyanganj is an extraordinary spiritual training centre. 2. Vishuddhanand-Kanan-Ashram at Kashi (Varanasi) Baba desired that at this Ashram also.htm When Shri Baba failed to get the approval of his proposal to set up 'Centre for training in Yoga and sciences' at Kashi from his superior authorities of Gyanganj. after getting established in the state Aham-Brahmasmi. with no self-interest or attachment to these Ashrams. 3. it is not possible to sit on this Siddhasan and perform Kriya.http://www. The Nav-mundi Asan The Nav-Mundi Asan at Kashi Harihar Banlinga Banduleshwar at Bandul Image Courtesy -. Under his able administration and responsible management it started functioning properly once again under the new name Gyanganj. there should be adequate provision for training and research in Yoga and natural Sciences. one day Baba received a letter from Shri Bhriguram Paramahansa which contained the following directions regarding the Ashrams: ''These Ashrams do not belong to you. . or mundane matter or for pleasure and recreation. Burdwan) Shri Baba established the second Ashram in 1911 at his native village Bondul.geocities. This rule applies not only to Bondul Ashram but to the Vishuddhashram at Burdwan and to all other Ashram.

It has thus been correctly stated in our scriptures that a Guru never dies. 2. That place appeared to me like a magic-land full of wonders. With regards to these miracles Baba one day told his disciples .'' Baba keeps a watch over his disciples at all times One Sunday during his stay at Vishuddhashram. I have to. But after going to Gyanganj.'' Paramhansa Vishuddhananda Ji Gandh Baba (Perfume Saint) Some of Baba's Teachings and Instructions 1. Baba enquired. do you keep vigil over our actions all the while?'' Baba said. Burdwan. in religion and in the unbounded and unlimited power of the Mahashakti. Baba was stressing the need for regular practice of Kriya and the surety of good outcome therefrom. an advocate of the High Court in Calcutta. being your Guru. The grace of God is bound to descend on you in due time.Give up self-praise and talking ill of others completely.Paramhansa Vishuddhanandaji's Siddhi's Paramhansaji's Siddhis (super-natural powers) There was no end to Shri Baba's super-natural powers. Never waste time in these. I was stunned to see what all was possible. Did you not instantly wrap up your Puja asan and come out to meet him? And then you kept on discussing the client's legal suit with him for full two hours and thereafter never did your Kriya that night? Now. Even after his demise on 14th July 1937. During his life-time his disciples and devotees had witnessed many of his miracles at different times. who had come to visit Baba. only the day before. He lives for ever in astral form and keeps guiding his disciples. . complained that he did not seem to be making any progress in the spiritual realm. 'Look. if this is the way you do your Kriya how do you expect any progress?'' The advocate admitted the fact and felt very ashamed. ''Yes. These traits are very harmful. as you were going to sit for your Kriya in your Puja-room in Calcutta. Another disciple asked. Baba". But he did not consider those to be of much intrinsic value. a client called for you.Perform the Kriya (religious commandment) given by the Guru regularly and implicitly according to his instructions and all shall be well. ''Yes. in different places and under varying circumstances and environments. ''Are you regular and sincere in the performance of your Kriya? He replied. his disciples and devotees till today continue to witness them. One of the disciples. Then Baba said. The sole purpose behind his exhibiting them to his disciples and devotees was to increase their faith in God and worship. Every thing and event seemed to come within the scope of possibility. ''In my childhood I used to think that all this talk about miracles and super-natural powers in our scriptures is nothing but a fabrication of imagination. ''Baba.

Electrical energy gets accumulated particularly in the fore-finger of the right hand. Do not add further to these. Let me concentrate on that. which should not therefore be used for rubbing teeth or pointing out the direction. So. increase your mantra-japa. You are your only friend and wellwisher. 11. 13. the consequences of which you will have to suffer in future. you will have . 4. mind and speech. 9. so much so that in due course of time you will not be able to give it up even if you will want to. you will yourself realize the truth of my statement. present as my soul.'' After performing your Kriya properly for some time.3. Keep your senses under control and follow the truth in body.To depend solely on the grace of God is not an act of wisdom. But this grace can only be attained through constant practice of Yogic Kriya which can lead to the attainment of even the unattainable. nothing really depends on me. 12. The Divine remains calm despite all the turmoils in the world. both in terms of time and number.Do not let anything ever worry you. ''I (your Guru) am always there with you. 8. compassionate and forgiving. Test him thoroughly first. It is the Divine spark in me.Never trust anybody in a hurry. Let peace and calm sustain me. So depend on your own efforts and do not look up to others for help as they are likely to fail you in your times of need and distress. 5.During your Sadhana (spiritual endeavour) constancy and regularity in practice are of prime importance.To bring a mood of calm repose in the mind before you start your meditation first invite the following thought: ''The world was there before I was born and it will be there even after I am gone. so that you do not create new sins. Give up doing bad and unholy deeds now at least. hence why should I be in a state of tension? It is only with calm consciousness that I can help myself and help others. else you will be duped.I am aware of each and every thing that you do. True Jnan and real Bhakti are very prestigious and difficult-to-attain stages in spiritual advancement. Grace is no doubt very sublime and is also being showered upon us by Mahashakti all the time.Dear Son.Spiritual progress depends upon the loftiness of character. I shall see that all your legitimate wishes are fulfilled and you are never in want. These develop automatically one after the other.my true Self. 7. In the beginning. 6. so never try to deceive me by telling lies. only after constant and regular austere spiritual practice over a long period.You develop interest in the Kriya through constant practice. that sustains me. Keep unswerving faith in the Guru and be patient. Reading of scriptures is only dry intellectual gymnastics. Without it there is no hope of our advancement towards salvation either. 14. Never hurt anybody's feelings.'' 10. from the desires of my life and from the restlessness of mind and enter into my soul . Let me get a few moments of leave from the demands of my body.When tragedies and ill-times overtake you. Dramatised Bhakti is also not Bhakti in the real sense. else it leads to unneccessary waste of the accumulated electrical energy.Every bit and particle of this world is against your interest. all your happiness or suffering is a result of your earlier deeds.

He stayed in dense forests. The knots were also tied in proper scriptural fashion. for your own benefit. hatred. explain to you and demonstrate the technique to you but the actual performance will have to be done by you and you alone. Baba explained that once you enter into the state of superconcentration. He did not now suffer from any kind of fear or any form of agitation like anger. Bholanath spent twelve long years as a Brahmachari in the Gyanganj Yogashram in Tibet under training and strenuous practice of the various branches of Science and Yoga. in caves braving the severe chilly winds and scorching sun and amongst ferrocious beasts. with the Sumeru bead affixed in the proper place and style. Being bitten by a dog during his childhood or by a cobra after his marriage were both physical impediments. Regarding the short time taken. As a result of his adherence to the strict rules of the Brahmacharya-period. In this particular case. An Illustration of Vayu-Vijnan (Wind-Science) Once Shri Gopinath's Rudraksha rosary broke up. Bholanath was subjected to many physical obstructions and impediments but was always saved from them by the grace of his Guru. depending solely on the Divine Mother � the force which motivates the whole universe. as was customary. After his initiation into the Yoga-technology and appropriate instruction and practice. He transcended all the good and evil circumstances. The whole process took hardly a couple of minutes. The purpose of these stringent rules was to educate the aspirants to learn to depend on and have faith in the Divine. So. get down to the practice of Kriya wholeheartedly and arduously. he had to undertake a pilgrimage to all the pilgrim centres throughout the length and breadth of India and stay for long periods all alone in the mountain caves. Production of Lord Krishna's Fragrance through Surya-Vijnan . Once you get firmly established in the practice of Kriya. jealousy. On enquiry. only talking will not help. The Attainment of Yogic Powers by Shri Vishuddhanand Many of the blessed disciples of Yogiraj Shri Vishuddhanand have variously described many wonderful miracles brought about by him. Baba replied that the job had been done by the technology of Vayu-Vijnan (Wind-Science).to force yourself to sit for your Kriya. He turned round the Gomukhi in his hand a couple of times and handed it back to Gopinath. He took the beads and silk thread to Shri Baba for getting it wreathed in the way prescribed in the Shastras (scriptures) Baba kept the beads and the silk thread in the Gomukhi (silk bag for keeping the rosary) and clasped the silk bag in his hand. Baba used the technique of Vayu-Vijnan but by and large Baba would display and talk about Surya-Vijnan and produce things by that science. obeyed all the stringent rules and not for once even swerved from his cherished path. On examining the rosary it was found to have been beautifully wreathed with the silk thread. you will not be able to leave it thereafter. Bholanath had freed himselef from the influence of ego and had also developed the spirit of surrender to the will of the Supreme Power. God alone used to be his silent guide in all matters. but later you will start feeling greatly perturbed whenever you are not able to do so. But it would be interesting and instructive to know also the pains-taking and sustained practice undergone by him before he was able to attain these marvellous powers. even long-time consuming acts can be accomplished in minutes. The Guru can only advise you.

Shri Gopinath Kaviraj was sitting with Baba at the Ashram at Puri. which formed the KrishnaGandha. etc. Baba replied that he had used Surya-Vijnan for this . Gopinath started naming them: blue lotus. A few other disciples were also present. flowers and leaves into stones. pandanus (Kevra). Baba held the rose in his left hand and by means of magnifying glass in his right hand. pomegranates. Baba picked up a rose out of the flowers offered by devotees. Transformation of one object into another Once some disciples requested Baba to elucidate by actual demonstration how one object is converted or transformed into another. through Surya-Vijnan. wood.On another occasion in 1920. apples and pine-apples etc. As each name was being pronounced. To satisfy his lingering doubt. coconut oil and numerous other articles. and enquired. First a reddish glow appeared and slowly the rose started disappearing till finally a fully blossomed jawa flower appeared in its place. Mahamahopadhya Pandit Gopinath Kaviraj Ji Baba presented all these articles. hypnotism or hallucination but one of pure scientific knowledge and its application. sweets of various descriptions like Chamshams. Baba converted cotton wool. by incidence of appropriate rays of the Sun. lying before him on the bed on which he was seated. ornaments of gold. proving beyond doubt thereby that it was not a case of magic. He casually mentioned the description of Lord Krishna's Gandha (fragrance) given in Chaitanya Charitamrit and other books and enquired if that was so in reality or it was only an allegory in the Scriptures. rose. so also Shri Baba moved his hand each time in space. one by one. Immense Capabilities of Surya-Vijnan Shri Gopinath Kaviraj and scores of other disciples were direct witnesses to the creation of valuable diamonds. musk. Baba brought his hand close to Gopinath and other disciples and asked them to smell the Krishna-Gandha (Lord Krishna's fragrance). On being asked about the process employed. Rasogullas. etc. Parijat (a flower of paradise) etc. prepared through Surya-Vijnan. he focussed the rays of the Sun on to the rose. Gopinath and other disciples present smelled the fragrance which was marvellously sweet and enchanting. cow's ghee. jasmine. to his disciples some of whom have preserved many of these intact in their possession even till today. He demonstrated practically how minute particles of ingredients of various objects could be dispersed or assembled and destroyed or created through the process of Surya-Vijnan. A gradual change started taking place.. Sandes etc. Baba told Gopinath Kaviraj to start naming ingredients.. ''What do you want this rose to be converted into?'' Seeing no jawa flower round about. By the time Gopi Dada named the last ingredient. a disciple requested Baba to convert the rose into a jawa flower. fruits like grapes. Baba told Gopinath that as he kept naming each ingredient Baba kept attracting the same out of the Sun's rays by the process of Surya-Vijnan and by the time the last ingredient was added the fragrance was created. Gopinathji took this jawa flower to his home and it remained for quite a few days till it gradually faded away in the normal way. flowers like lotus. as per description given in Govind-Lilamrit. gems and pearls of different types and shades.

3. . steadfastly without a break for a long time. increase your mantra-japa. maintenance and destruction. this very transformation from a rose flower into a jawa flower could have been brought about by the exercise of pure Ichcha Shakti (will power) by a Siddha Yogi. it is wrong to term it as 'devotion'. Real devotion gives rise to true love. regularity and faith. steadiness. In fact. Never trust anybody in a hurry. both. Some of Baba's Teachings and Instructions 1. Give up self-praise and talking ill of others completely. The knot in the heart gets unfastened. while keeping his conduct and character pure and above board at the same time. One who implicitly follows the Kriya prescribed by the Guru with devotion. to engage yourself in other types of work is not Yoga and that does not conduce to Chitta purification either. True knowledge is not acquired till the mind (Chitta) gets purified and mind purification depends on the appropriate performance of religious rites and Kriya. Paramhansa Vishuddhananda Ji Gandhbaba Baba's Main Teaching One cannot attain divinity without devotion and pure love. Hence if one keeps his conduct and character unblemished and applies himself wholeheartedly in the practice of Yoga.transformation although the same transformation could have been achieved. The knowledge derived from the study of scripture is empty purposeless knowledge. 2. As against this. either by Yoga or by Natural Science. else you will be duped. Every aspirant should keep away from this sort of devotion. though more slowly. both in terms of time and number. Evolution of true knowledge is essential for the achievement of real devotion. Yogis call this aforesaid action itself as yoga. through the agency of any other natural science such as Chandra-Vijnan or VayuVijnan. When tragedies and ill-times overtake you. The grace of God is bound to descend on you in due time. But purpose-oriented devotion for the fulfilment of a desire can never lead to true love. Perform the Kriya (religious commandment) given by the Guru regularly and implicitly according to his instructions and all shall be well. Thus any and everything in this world is possible as regards creation. Never waste time in these. 4. all doubts vanish and aggregated ill effects of Karmas of innumerable previous births get anihilated. These traits are very harmful. Test him thoroughly first. is bound to achieve true knowledge (Jnan). he is bound to achieve mind-purification and self-realization. Also.

You are your only friend and wellwisher. Dear Son. the consequences of which you will have to suffer in future. ''I (your Guru) am always there with you. all your happiness or suffering is a result of your earlier deeds. Every bit and particle of this world is against your interest. Keep unswerving faith in the Guru and be patient. 9. you will have to force yourself to sit for your Kriya. present as my soul. explain to you and demonstrate the technique to you but the actual performance will have to be done by you and you alone. for your own benefit. Let peace and calm sustain me. Do not add further to these. that sustains me. only after constant and regular austere spiritual practice over a long period. Without it there is no hope of our advancement towards salvation either.'' After performing your Kriya properly for some time. 6. In the beginning. so never try to deceive me by telling lies. So. 13. I shall see that all your legitimate wishes are fulfilled and you are never in want. Spiritual progress depends upon the loftiness of character. It is the Divine spark in me. Dramatised Bhakti is also not Bhakti in the real sense. 8. get down to the practice of Kriya wholeheartedly and arduously. you will yourself realize the truth of my statement. Let me get a few moments of leave from the demands of my body. from the desires of my life and from the restlessness of mind and enter into my soul . which should not therefore be used for rubbing teeth or pointing out the direction. else it leads to unneccessary waste of the accumulated electrical energy. To bring a mood of calm repose in the mind before you start your meditation first invite the following thought: ''The world was there before I was born and it will be there even after I am gone. So. hence why should I be in a state of tension? It is only with calm consciousness that I can help myself and help others. Do not let anything ever worry you. Electrical energy gets accumulated particularly in the fore-finger of the right hand. Grace is no doubt very sublime and is also being showered upon us by Mahashakti all the time. Keep your senses under control and follow the truth in body. only talking . Reading of scriptures is only dry intellectual gymnastics. compassionate and forgiving. but later you will start feeling greatly perturbed whenever you are not able to do so. Give up doing bad and unholy deeds now at least. so that you do not create new sins. 7. You develop interest in the Kriya through constant practice. 14.5. 11. Let me concentrate on that. True Jnan and real Bhakti are very prestigious and difficult-to-attain stages in spiritual advancement. These develop automatically one after the other. I am aware of each and every thing that you do. The Guru can only advise you. So depend on your own efforts and do not look up to others for help as they are likely to fail you in your times of need and distress.my true Self. The Divine remains calm despite all the turmoils in the world. But this grace can only be attained through constant practice of Yogic Kriya which can lead to the attainment of even the unattainable. During your Sadhana (spiritual endeavour) constancy and regularity in practice are of prime importance.'' 10. mind and speech. nothing really depends on me. To depend solely on the grace of God is not an act of wisdom. so much so that in due course of time you will not be able to give it up even if you will want to. Never hurt anybody's feelings. 12.

20. you must preserve these most secretly within yourself and intensify your spiritual practices with greater . in the course of your job. directly perceptible. Mother who cannot otherwise be achieved even through Yoga and is superior even to 'Brahma' and is the reality behind the psychological manifestation of the Supreme Emotion. 18. or vision of any deity. you will be able to see and recognize your real self. You acquire riches and property as a result of your past actions. These indications are only precursors to coming events and stabilization of certain good atributes in a person. make it a habit to mentally repeat the mantra at all other times also while you are working with your hands etc. As you progress in your Kriya the last two come by themselves. Do not waste your time on other useless things. or any spiritual dream. wiping and washing. In the evening start about half an hour before sunset and continue for an hour and a half beyond it. You must make all efforts to procure them.will not help. Once you are able to get rid of that covering. Get up early in the morning at about 3. 17. My disciples will not be born again and thus will not have to undergo the sufferings in a mother's womb again. At the exact moments of sunrise and sunset. Just as you cannot see your face in a mirror covered with dirt and to do so you have to clean the mirror by rubbing. keep meditating upon the 'Mother' in your heart all the time. Even if your mind is not steady. that much you will certainly get. But even so it is not wise to sit back aboslutely inactive. you will not be able to leave it thereafter. Every thing is within your very self.30 or 4. after their death in this world. you cannot but be doing one thing or other. The aforesaid 'rubbing. Peace and tranquility is the natural outcome of spiritual practice. In such an event. Only it has become overladen with dirt and filth as an outcome of undesirable tendencies and associations of previous lives. daily. sit down for your Kriya daily without fail. Any discussion on these subjects may inhibit further expositions of a similar healthy experiences and may even prove harmful. Once you are able to stay in that state. While you are in the physical body.m. 15. The first requirement for spiritual advancement is character which must be kept unblemished and next come light meals and less sleep. What is ordained in your destiny. Once you get firmly established in the practice of Kriya. wiping and washing of the mind' is really the Yogabhyas Karma viz the incessant friction between the mantra and the mind through constant repetition of the former. 19. there is nothing further to be done. My elder Gurudeva Shri Bhriguramji Paramahansadeva has created an abode for them where they shall all reside. the mind will become purified in due course and then you will be able to see your real self once again. Instead of getting influenced by external emotions. so also once you keep rubbing off the dirt of the mind through the constant repetition of the Guru-given-mantra. Besides this. then no demon will be able to do any harm to you � be certain about it. Learn to depend solely on your Guru. the Mother who is the source of all Creation. It is not proper to tell anybody about your Kriya. Through the practice of Kriya. and try to do your Kriya upto sunrise for two to three hours at one stretch and so also in the evening. 21. always keep your mind in communion with the Mother. Then why not engage yourself in the pursuit of such an act as will absolve your all binding actions for all time. do not bother about it. Your japa should co-ordinate with the rhythm of exhalation and inhalation of breath called Ajapa Jap. 16.00 a.

Ajapajap . sons. this does not mean that you should put anybody into trouble by telling the truth unasked and without any purpose. Do not tell the truth even if it is unpalatable unless compelled to do so. All the time that you are working with your hands.vigour. Tell the truth and openly. Never get suddenly agitated over an issue. 24. feet or other limbs of the body. try to get to the bottom of the whole affair. think over it intelligently. You will have to behave with people differently according to the relationship you have with each one of them since you have to live and work amongst them. do not mind it. By talking about such experiences their further revelation may get stopped. Work in an unattached manner like mercury in a vessel or water drops on a petal of lotus which stay there but do not stick and keep quite unattached. 23. First try to understand the pros and cons of a thing wholly and properly. before losing your temper. but you must not lose your sense of justice. Otherwise many a time one has to repent and eat the humble pie. Keep reciting His name and Mantra uninterruptedly with each breath. you must keep your mind fixed on God and His name. speak the truth and truth only. You will have to perform some kind of work to earn a living. investigate all the aspects of it. To procure this you will have to engage yourself in some type of business. Difficulties arise only when you feel flabbergasted and upset. But be careful not to use unfair means therein and spoil your name and fame by falling into dishonest ways. Whenever you have to. But if you are forced to relate. to flare up suddenly is not right. Do every thing honestly. but never be afraid of speaking the truth. Do not feel astonished at any happening in this world. Of course. it may then take a very long time for their revival and even never repeat in this life. honesty and fair-play during its performance. 22. Householders have to do and arrange for all sorts of things for the satisfaction of their relations . irrespective of your field of activity.wife. daughters and wife's relations. You need money all the time. Seeing a wee-bit or hearing a part of an incident. if you lose a friend thereby. If anybody feels dissatisfied at your speaking the truth let him feel so. tell the truth only otherwise keep quiet.

an upland in the Himalayas to the north of India. a disciple of Maharshi Mahatapa. About the name 'Gyanganj' Now Gyan is a Sanskrit word and Ganj appears to be a Persian word. Under his able administration and responsible management it started functioning properly once again under the new name of Gyanganj. The two faculties are independent. A brief description of the Ashram This extensive Yogashram. Gyanganj is an extraordinary spiritual training centre. The Gyanganj (Jnanganj) Yogashram with a perimeter of about 16 kilometres. after getting established in the state Aham-Brahmasmi. Brahmacharinis and Paramahansas of this centre.the ancient name of this Yogashram was 'Indra Bhawan'. Yogiraj Shri Vishuddhanand had eulogised about the eminence of Gyanganj Yogashram in brief at times about the supernatural experiences and powers of the Yogis of this Ashram. is situated in the western part of the plateau of Tibet. roam about in the universe as. The Yoga-faculty is under the charge of Swami Bhriguram Paramahansa and that of Science under Swami Shyamanand Paramahansa. Every block of the Ashram is suitably furnished with all materials necessary for instruction in the particular discipline to be taught in that block. a disciple of Maharshi Mahatapa. It has a rampart all around it. All this renovation took place about seven hundred years earlier.D. when and where they like. The Brahmacharis.. i. This ancient Ashram was renovated and restored to its pristine glory again by Swami Gyananand Paramahans. This ancient Ashram was renovated and restored to its pristine glory once again by Swami Gyananand Paramhans. with a deep ditch full of water. Under his able administration and responsible management it started functioning properly once again under the new name Gyanganj. Maharshi Mahatapa He is the Head of this organization.e. water and .Paramhansa Abhayanand Ji of Gyanganj Gyanganj (Jnan-ganj) Yogashram in Tibet The Gyanganj (Jnanganj) Yogashram . having a perimeter of 16 kilometres. is situated in the western region of Tibet. say about 1225 A. running all along the rampart on the outside. His body is beyond material requirements of food. According to Swami Vishuddhanand he is over one thousand four hundred years old. The overall incharge or the Chief Executive is Swami Gyananand Paramahansa. It seems appropriate to give here a brief description of some of the yogis intimately connected with this Ashram. surrounded by hill-ranges on all sides. having arched bridges across it for purposes of communication. the root of which is Sanskrit and it travelled from Bharat (India) to Persia: Ganj : Gaji (Bhwadi ganiya Dhatu) + Yan (Pratyaya) The word 'Ganj' means 'Treasury of Jewels' so 'Gyanganj' literally means 'Treasury of Knowledge of All Kinds'. The arrangements for instruction in Yoga and Science are indeed exquisite. How come that the words of these two different languages have been joined up to form the word Gyan-ganj? In actual fact Ganj is a word.

His body is no longer composed of the five elements nor of the six Koshas (Pranamaya. Again after two years Bholanath and Haripada travelled all the way from Burdwan to Dacca and met him. Swami . He imparts training in Solar Science. Nimanand. who stay at the Gyanganj Yogashram. inspection. In that part of the Himalayas there are many monasteries similar to Gyanganj Yogashram. He can travel unfettered to any 'loka' (world) as per his wish. It is a supernatural divine body. there are many over hundreds of years of age.air and has become sublime and divine. Shyamanand and Gyananand. but generally in a cave amongst the hills of Tibet. He does not stay in the Ashram itself. After attaining knowledge and proficiency in Solar Science. Swami Nimanand Ji is also amongst the foremost disciples of Maharshi Mahatapa and is a realised Yogi endowed with supernatural powers. The heartfelt prayer-waves from the distressed souls are caught by his ears immediately and he has the capability of instantly appearing before them in human form. it was he who brought them along to Gyanganj. Swami Shyamanand Paramahansa Swami Shyamanand is another disciple of Maharshi Mahatapa who excelled in the knowledge of Natural Sciences under the tutelage of the Maharshi. Maharshi Mahatapa does not permanently stay in any particular monastery. Swami Vishuddhanand got his Yoga training directly from him. His feet would not touch the ground. Etherial Science.). All these are under the administrative jurisdiction of Raj-Rajeshwari Devi. Astronomy and Astrology. Lunar Science etc. Paramhansa Swami Nemanand Ji is also Guru of Param Poojya Mahatapsvi Shri Kumarswamiji. The main ones are Paramanansas Swami Bhriguram. maintenance of law and order. this was the Swami who had saved his life. Gyanamaya etc. Swami Bhriguram Paramahansa He is over five hundred years old and is the foremost disciple of Maharshi Mahatapa in the line of Yoga. and the cave is therefore known by the name of 'Raj-Rajeshwari Math'. Solar Science is the most superior prime science amongst all these sciences. He is the chief administrator of all the monasteries under the jurisdiction of Raj-Rajeshwari Devi. When they entreated him and showed great keenness to tread the path of Yoga to become Yogis. the other Sciences can be learnt comparatively easily. He occasionally visits the Gyanganj Yogashram and sometimes he goes to Manohar-Tirtha to pay homage to his Gurumata 'Kshepa-Mai'. Amongst his disciples. An idol of 'Raj-Rajeshwari Devi' is installed in that cave. He is all the time in a sort of trance and is not used to talking much. Swami Bhriguram Paramahansa had unobstructed access to the innermost recesses of the mind of the disciples. He is the only one Yogi on the face of this earth who can go upto 'Surya-loka'. Swami Vishuddhanand learnt Surya-Vijnan (Solar Science) thoroughly under the direct tutelage of Swami Shyamanand Paramahansa. conducting of examinations and supervision. When Bholanath lost all hope of life and had excruciating pain due to the poison of a mad-dog-bite and had come one evening to the Hoogly river to get drowned. He has transcended the limitations of time and space. There are no hutments in the neighbourhood and the yogis who stay in the Math (monastery) have all transcended the necessity for doors or houses. His mode of travel is 'flying through space'. He is the head of the faculty of Yoga in the Ashram. Swami Nimanand Paramahansa This great Swami's insight was responsible for detecting the latent spiritual greatness in Bholanath and leading him up finally to become a Paramahansa. He is wholly and solely responsible for their upkeep. He is the Head of the faculty of Science in the Yogashram.

He is currently in deep samadhi state undergoing spiritual penance. etc. At that time he should have been over a hundred years old. flowers and leaves into stones. Baba converted cotton wool. He demonstrated practically how minute particles of ingredients of various objects could be dispersed or assembled and destroyed or created through the proces of Surya-Vijnan.e. Paramahansa Gyananand is the chief administrator in charge of Gyanganj Yogashram. Siddha Yogi Swami Nimanand Paramahansa of the secret Gyanganj Yogashram in Tibet took Bholnath to Gyanganj ashram. Swami Gyananand had already become Paramahansa before he resusciated Indra Bhawan. According to Surya-Vijnan there are 360 rays of the sun which go to form the whole creation of the Universe. Sun or Savita means 'source of creation'. Only he. Matter is indestructible Shri Baba demonstrated practically that matter is indestructible. wood. Yogiraj Vishuddhanand Paramhansadeva Paramhansa Vishuddhanand Ji Shri Vishuddhananda's childhood name was Bholanath Chattopadhyaya. Swami Gyananand Paramahansa As aforesaid Swami Gyananand is one of the foremost disciples of Maharshi Mahatapa. As a result of his adherence to the strict rules of the Brahmacharya period. Bholanath had freed himself from the influence of ego and had also developed the spirit of surrender to the will of the Supreme Power.. Up till then this science was confined to the precints of the ancient secrets of Yogashram at Gyanganj in the Himalayas in Tibet and was known only to the ancients. Surya-Vijnan has a very close connection with Yoga. He is endowed with supreme supernatural spiritual powers. Yogiraj Vishuddhanand Paramhansadeva was the first Yogi-Saint to introduce and propagate Surya-Vijnan. a brother-disciple (Guru-bandhu) of Paramhansa Vishuddhananda Ji is from Jnanganj ashram and disciple of Maha Tapa Ji Maharaj.Vishuddhanand was the first one to throw some light on Surya Vijnan and bring it to the notice of our world for the first time. It was through his efforts that almost seven hundred years earlier the ancient Indra-Bhawan was resurrected and named Gyanganj Yogashram. solar science. . So you will now be able to get an idea of the depth of knowledge and high status of Swami Shyamanand Paramahansa who is also over five hundred years old. So his present age will be anywhere over eight hundred years. by the incidence of appropriate rays of the Sun. nobody on this earth knew anything about SuryaVijnan. Surya i. Before this. into the world for the first time. Baba stayed in Gyanganj Ashram for 12 years. who is an adept at the Science of Yoga can attain full and comprehensive knowledge of Surya Vijnan. Swami Abhayananda Paramahansa Paramhansa Abhayanand Ji Paramhansa Abhayananad Ji.

through his yogic powers. In the end. in his old physical form. A room was set as per instructions of Bholanath. 2nd Instance Another day. can resurrect the same as it were in the past at any time. In it a cot was placed and on it a new bedding was spread.1st Instance He asked Shri Gopinath to write something on a piece of paper. I hear that the soul is eternal though man is mortal. what will you gain by simply seeing our late father? Only know that the soul never dies. But the yogi. cannot normally keep his sanity intact and develops insanity. Bholanath was well aware that anybody. it will be better that you accept the will of God in whatever has already come to pass and do not press to see our late father in phyiscal form now. After the battle of Mahabharat at Kurukshetra. The changes take place only in the physical form of the body. on seeing his dead relative. At the appointed hour. in fulfilment of her wish. I will consider myself blessed. a yogi can bring him back in the world. He even replied to the questions put to him. ''Bholanath! I have heard that through spiritual practice you have acquired extraordinary powers. I want to see our late father in physical form just for once. Death only changes the form. burn it and pulverize the ashes by his hands. The above proved beyond doubt that nothing is ever lost or destroyed in Nature. But. Thereafter he resurrected from its ashes that very same paper with the sentences written on it by Gopinath. A yogi can do this through his will-power. Pre-Knowledge of Future Events . ''Dear brother. Bholanath acceeded to his request. Baba had a pail full of milk thrown into the river Ganga in Varanasi at one Ghat. through his yogic power. Baba brought back his dead father in bodily into this world at Bondul at the earnest request of his elder brother Shri Bhutnath. what you have stated is quite true. He stayed thus for about fifteen minutes and then departed.'' Bholanath said. Therefore. through his yogic powers. but Bhootnath was insistent. The same can also be accomplished by the application of super-science. But the sight in bodily form of the late father left a deep harmful impact on the mind of Bhootnath. You will not be able to keep your equanimity at seeing our dead father now. After a couple of days he reclaimed that pail-full of milk from the Ganga at another ghat of Varanasi. I know you can fulfil my desire if you so wish. 3rd Instance Even if a person passes away from the world of curse (Mrityulok) to heaven (Brahmalok). If you could fulfil the same. Maharshi Vyasadeva had resurrected. For example. The yogi. This incident has been described later in chapter 6 of this book. their late father appeared in his usual physical form and took his seat on the bed. For a long time I have a yet unfulfilled desire in my heart. There is nothing that cannot be accomplished by yogic power or super-science. Materialization of the Dead Father in Physical Form Once Bhootnath told Vishuddhanand. Hence he tried very hard indeed to dissuade his brother. her dead relatives before the very eyes of the grief-stricken Gandhari.'' But Bhootnath persisted and pressed his wish. can resurrect the soul in its physical bodily form. I have no other wish. dear brother.

distance is of no consequence and Vishuddhanand appeared instantly at his village Bondul. Sanskrit College. The present reminiscence narrated below has been adapted from his book Search in Secret India. There he explicitly explained to his mother that Bhootnath. The Great Yogi of Varanasi One day.Bholanath (now Swami Vishuddhanand) used to visit Burdwan now and then. I saluted him with folded hands and told him that I was a British journalist. But Bhootnath was never a person to follow rules or restrictions for any length of time. He also impressed this point on Bhootnath's wife and warned her of the consequences. For a yogi. collecting the mysteries of the saints of these countries. I had the address of a Yogi in Varanasi in my pocket. Paramhansa Vishuddhananda Ji Gandhbaba Reminiscences of Dr. having disobeyed the instructions. He started taking onions and eggs again. I found many well-dressed Indians sitting in a semi-circle on the durrie spread on the floor. Swami Vishuddhanand had acquired many supernatural powers through the constant practice of Mantra Jap (meditation). Bholanath cured him by his yogic power. Egypt and many other countries. Opposite on a bed-stead was seated a grey-bearded Mahatma. After some time. You can imagine the feelings of the mother under such circumstances. Tapasya (penance) and Samadhi (superconsciousness). who had given me his address and that I was very keen to converse with him on the above two subjects. even there he could get the inkling of his brother's condition and the state of mental agony of his mother. But he used to utilize these Siddhis only for the benefit of mankind. He travelled through Tibet. with a charming face commanding respect. He relieved the mother of the grief by a simple touch of his hand. could not be cured anymore. I went out visiting places in Varanasi on foot. I followed the main road and arrived at the gate of a sprawling building. The mother became miserably grief stricken. In a hall. Although Bholanath was at that time in a very distant place. Whenever requested. Of course. given to me by a disciple of his. Govt. as I was greatly interested in the study of Indian Philosophy and systems of Yoga. Principal. Bholanath again appeared on the scene. He became worse day by day and no medicine was able to provide him any relief. Once he found his elder brother Bhootnath suffering from a chronic disease. But before leaving. leave alone describe all of them. On one pillar of the gate was embedded a small marble stone bearing the name "Vishuddhanand Kanan Ashram". just by a sheer gaze at him. I also told him of my meeting a disciple of his. This was the place I was looking for and I walked in. Accordingly. Varanasi with him. he told Bhootnath in no uncertain terms that he was not ever to take onions or eggs. Needless to say that Bhootnath died exactly on the same day and time as had been prophecised by Bholanath. Many people suffering from chronic and virulent diseases were cured just by a single benevolent gaze from his or by exercise of his will-power. he used to provide relief to all relatives or non-relatives in their bodily and mental sufferings and all kinds of troubles. The treatment there was giving him no relief. I knew that I had come to the personage I was in search of. Simultaneously he indicated the date and time of the death of Bhootnath to the mother and disappeared. Baba directed one of his disciples in Bengali to tell me in English that a conversation would be only be possible if he could bring along Shri Gopinath Kaviraj. the disease reappeared in Bhootnath in a virulent form. whom I met in Bombay. I had a purpose behind walking the circuitous lanes. There was no end to his yogic powers and it is impossible to comprehend. India. I had come on a visit to India. Paul Brunton Dr. Shri Gopinath Kaviraj is well versed in both Bengali and English and is besides an old disciple of . Paul Brunton was a British journalist.

and I missed nothing at all. His face exuded culture and civility. Like before. There were another six disciples already present in the hall. It took me about half-anhour to reach his house. indicate your preference. Luckily I had a silk one with me which I gave. ink and pen at his side for writing. with my eyes glued to the movements to see if there was any sleigh of hand etc. Third time I asked for the fragrance of violet and he produced the same.m. I shall expect you at 4. It was full of Bela fragrance." I went to the Sanskrit College but Kaviraj had left for his residence. including all the movements of his hands and feet to see if there was anything close-by which could be used. Whichever scent you want I shall produce. I found him there in a double-storeyed old house. surrounded by books on all sides with paper." He directed Kaviraj ji to tell me in English to give him my handkerchief. which blossoms in Tibet only. I doubt if the experiment will be fully successful."Yes. He was sitting on the floor in his room on the first storey. Then he suddenly said. sir. If somebody could go out in the open and reflect the rays of the sun into the room. The Swamiji showed no elation at all. preferably of silk.his. After initial hesitation. I examined the handkerchief very carefully. Swamiji asked me to sit near him. this was my first desire. He did not consider these miracles to be of any significant importance. But he was prepared for yet another test. I explained to him the purpose of my visit." I ." . Then he laid down the magnifying glass and returned the hankie to me. This time I asked for the scent of a rose. "I will focus the rays of the sun on the handkerchief with the help of this magnifying glass but as the sun is not bright enough and there is darkness in the room also. Next day by 4 p.00 p. "Do you want to see some miracles?" I . There was no sign of wetness anywhere on it. he finally agreed to take me to Baba the next day at the appointed hour. He brought out a magnifying glass and said. Dr. "Now I shall produce the scent of a unique flower. I even watched his arms and open deceit-less clothing but could not discern any chance of hanky-panky. to indicate sprinkling of any scent on it. I reached Baba's ashram along with Kaviraj ji. "Come with him tomorrow. I was wonder struck and kept gazing at Swamiji in a dubious manner with half-opened eyes for quite a time. the job could be done more easily. Paul Brunton Baba's first question was. So. He started the process again and I watched him very attentively this time. he repeated the process and returned the handkerchief to me with its other corner exiding copiously the sweet smell of a rose this time. involved. and his face did not exhibit any emotion excitement. so he would be able to act as a proper interpreter.m. On entry into the big hall we paid obeissance to Baba."Can you produce the fragrance of Bela flower?" Swamiji held my handkerchief in his left hand and focussed the Sun's rays on to it for a couple of minutes.

On reaching my hotel. he himself said. Later. simultaneously repeating a Mantra. Then the movement became violent as if a dying dog were kicking its limbs. Kaviraj ji assured me that the Yogiraj was a truthful person of very high ideals and sublime thoughts and stooping to trickery of any sort was absolutely foreign to his very nature. it can easily be found. Dr. In a little while. suddenly dropped dead. The breathing had stopped completely. It was allowed to lie there for a whole one hour so that we could get convinced that it was really dead. the sparrow stood up on its legs and once it gained a little strength it started darting around in the room as before. So there was no room for any doubt even there. I asked the Yogiraj. magic or hypnotism. The whole body had become tense and there was not a sign to suggest any chance of life in it. "Can you not keep it alive for a longer period?" . The sparrow kept flying for half-an-hour. A very sweet fragrance. "Today I shall enliven a dead bird before you through Surya-Yijnan (Solar Science). even for once. he focussed the rays of the sun through his magnifying glass. I was not alone watching the production. Each one testified to the presence of the various fragrances on each of the four corners. Thus I could no longer pass off this event lightly as a joke nor could I classify it as a hallucination. I examined it carefully. Then. I shall show it to my other friends. put his hand anywhere even close to his clothes. "Can the Yogiraj impart life to a dead creature?" The next time that I visited Swamiji." I required his permission to examine his magnifying glass. I was lost in my own thoughts when it suddenly fell dead once again. the dead sparrow started movement. I kept the handkerchief securely in my pocket. could it be a case of hypnotism? If that be so. I was thinking." And lo. which was readily given. There it lay dead without any movement.Paul Brunton and his Guru Ramana Maharishi Enlivening dead creature The next question that arose in my mind was.On the fourth corner of my kerchief which till yet remained unfragranted. the wings started fluttering. I gave my handkerchief to three different people. It was like any other one. In a few more minutes. started filling my nostrils and the whole room. They would check it. And I did have it checked. a small sparrow which was till now flying about in the hall. but then how many essences can he keep hidden? Also how would he know which particular scent one may ask for? Besides he never. Besides. The glass was held in a twined-wire frame and the handle was also of twisted wire. Finally. The Yogiraj then took out his magnifying glass and focussed the rays of the Sun on to the eyes of the sparrow. But my mind was even now not free from doubt. "Maybe he keeps essences of these flowers hidden somewhere in his garments. Another six or seven people were all attentively on the look out to catch any sleigh hand etc. Its eyes were fixed and there was no movement at all of any limb of the bird. the like of which I had never smelt ever before.

He replied, "No, my researches in Surya-Vijnan have not advanced so much yet that I could give it life for a longer period." Kaviraj Gopinath whispered in my ear that the Yogiraj Vishuddhanand ji expected better results with further experimentation. I did not like to test him further, like we normally are inclined to do with ordinary magicians. The stories of Baba's other miracles convinced me about him not being a fake person, but a real Yogi. I learnt that he could produce grapes or sweets out of the blue and transform faded flowers into blooming ones. I asked him point blank, "What techniques have you employed in bringing about these miracles?" He replied, "All that you have witnessed so far had nothing to do with Yoga. It is the outcome of Surya-Vijnan." The purpose of Yoga is, first the inhibition of the modificationls of the mind (Chitta-vrittinirodha), then concentration (Dharana), and thereafter meditation (Dhyan) and finally contemplation (Samadhi). In Surya-Vijnan all the above are not necessary at all. Surya-Vijnan is an integrationn of some abstruce scientific secrets in nature. It has to be studied and practised in the same way as is done in the western world in respect of phyiscal sciences. Kaviraj ji confirmed this view and said, "Surya-Vijnan depends upon and is connected more intimately with electrical energy and magnetic attraction as compared to other sciences." I could not catch the point, so Swami Vishuddhanand took over and explained to me as under. "This Surya-Vijnan is nothing new. In ancient times, the Yogis of India were quite adept in this natural science, but now even in India barring a few, most people do not know about it. In a way, it has almost disappeared from India. The rays of the Sun are endowed with life-giving energy. If you could only learn three things, viz. (1) how to separate this energy from the other stuff obtaining in the Sun's rays, (2) the formula of combination of these energies to form the various articles, and (3) the technique of combining them, then you too would be able to exhibit miracles." I - "Are you training your disciples in this branch of science?" Baba - "Not so far, but arrangements are afoot. Only a few deserving disciples would be initiated into this line. At the moment I am in the process of establishing a big laboratory where practical demonstrations of theoretical aspects could be arranged." I - "Then what are your disciples learning at present?" Baba - "They are being trained in Yoga." Then Kaviraj ji took me round the laboratory, which resembled a European house in some respects. It had many storeys, build in a modern style. The walls were made of baked red bricks, with big recesses to take in the big size glass panes in frames, to allow entry to the rays of the sun by reflection through red, blue, green, yellow glasses, crystals and prisms and study their behaviour in various aspects for research purposes. Kaviraj ji told me that glass panes of that size to fit those big recesses, were not being manufactured in any factory in India so far, and

hence the construction had to be stopped half-way. He asked me if I could make enquiries in England in that respect, emphasizing that Baba was very particular that the glasses had to be manufactured precisely to his specifications - not minutest variation would be permissible. The particular requirements were that the manufacturers will have to guarantee that the glasses will be maticulously free from air-bubbles, the tinted glasses would be absolutely transparent, and the glasses would be exactly 12 feet by 8 feet inch thick. The laboratory was in the midst of a garden with tall trees all around. A line of tall palmyra trees with luxurious growth of leafy branches kept it concealed from the view of the visitors. After seeing the laboratory-underconstruction, I returned and took my seat in front of Swamiji. By now most of the visitors had left, barring just a couple. For a few moments, Baba gazed at me and then fixed his attention on to the floor. Suddenly he spoke out, "Till such time I obtain permission from my Guru, I cannot undertake your initiation." I asked, "Have you read my thoughts? As your Guru stays in the far-off Tibet, in what manner would you be able to obtain the permission?" He replied, "We have a direct psychic inter-communication between us." I was listening but not comprehending a bit of what was being said. Even so his sudden remark about my initiation and direct psychic inter-communication set me in deep thought, and I asked, "Sir, how do you achieve this psychic inter-communication?" Instead of replying to my question directly, Baba put me a counter-question, "Till you practise Yoga, how can you think of inter-communication?" I kept on thinking about the meaning of all this talk and then said, "But I am told that without a Guru, success in Yoga is a far-cry, one cannot even get started on Yoga. And finding a true Guru is almost an impossibility these days." Baba's expression of the countenance showed no change. He kept indifferent and unmoved. He said, "If the aspirant is ready, the Guru will come of his own accord." When I started my volley of questions, Baba raised his hand and said, "A human being should first prepare himself. Thereafter, no matter where he is, he will find a Guru. If he does not get him in physical form, the Guru will appear in his inner-sight." I - "How can I start on the sadhana?" Baba - "Every day at a fixed time, sit for a pre-fixed period on this asan (Padmasan). This will prepare you well for your sadhana.. Be careful to keep control over your passions and anger." After this, Baba showed me the way one sits on Padmasan. I knew the technique already but what I failed to understand was - how Baba classed this asan, in which the legs have to be twisted so intricately, as simple. So I said - "How many Europeans would be able to manage this posture for sitting?"

Baba - "In the beginning surely they will experience a little difficulty. But by practising daily in the morning and evening, they will soon get the hang of it. The most important thing in this practice of Yoga is to fix up a time for practice and stick to it under all circumstances. In the beginning start with just five minutes daily in the mornings and evenings. After a month increase it to ten minutes and after three months take it up to twenty. In this way keep on increasing the time. But be very careful that the spine is kept erect. This practice will impart poise and mental peace to the aspirant. I - "So you are teaching Hatha Yoga." Baba - "Yes, in a way. But understand that Raja Yoga is slightly superior to Hatha Yoga. Just like a man first thinks and then acts. So also, we have to develop both the body and the mind simultaneously. The body affects the mind and vice-versa. For any practical advancement we cannot divorce one from the other; they have to be developed simultaneously." Mahamahopadhya Pandit Gopinath Kaviraj Pandit Gopinath Kaviraj had devoted himself to the pursuit of spiritual studies and meditation under the guidance of his guru, Yogiraj Paramahansa Swami Vishudhanandaji of Varanasi. Gopinath Kaviraj on whom the title of Mahamahopadhyaya was conferred by the British Government in 1934, is regarded as an authority on Indological studies. Equally at home in English, Hindi, Sanskrit and Bengali and an unparalled combination of traditional and modern India and Western learning and spiritual wisdom he was among those renaissance figures who in the midst of colonial rule and its attendant denigration of Indian tradition helped to revive India's pride in her past and infuse it with the best tradition of British liberation. An insatiable thirst for knowledge coupled with an open and analytical mind led him to search for something new in the ancient Sanskrit texts and various commentaries on them. He wrote with a rare insight whether it was on Tantra, Philosophy, Religion or culture. His biographic in content, have the flavour of real literature. Pandit Gopinath Kaviraj, who has become a legendary figure in the field of Indological studies, was born in a Bengali Brahmin family on 7th September, 1887 in the District of Dhaka, in Bangla Desh. Being a posthumous child, after having passed through many vicissitudes he passed his B.A. examination from Maharaja's College, Jaipur with academic distinctions. The final phase of his education started at Varanasi in 1910 under the loving care and guidance of Dr. Arthur Venis, the then Principal of Government Sanskrit College and got the M.A. degree in Sanskrit in 1913, standing first in order of merit. At the instance of Dr. Venis he was soon appointed Librarian of the famous Saraswati Bhavan Library and whole-heartedly started his career of research. From now on for the next 62-years he remained uninterruptedly and deeply engrossed in dissemination of knowledge till he left his body on 12th June 1976 in the holy city of Varanasi itself. Mahamahopadhya Pandit Gopinath Kaviraj Ji

was born on 7th September. He devoted himself subsequently to the pursuit of spiritual studies and meditation under the guidance of his guru. but also on Ancient Indian History. Pt. Varanasi first as Librarian and later as Principal. He declined the offer of Professorship at Calcutta University and in the Department of Oriental Studies. he later obtained the Master's Degree in Sanskrit from the Government Sanskrit College. etc. The Government of India conferred upon him the title of Mahamahopadhyaya in 1934.Gopinath Kaviraj Ji Stamp Information as presented by Govt. Ancient Indian History. in the Dhaka District. 1887 at Dhamrai.. Appointed Librarian of the famous Saraswati Bhavan Library at the same college. He discovered in most of his studies completely new meanings and shed new light not only on different branches of philosophy. Epigraphy. Coronation Medal in 1937 and the title of 'Padmavibhusana' in 1964. Many an Indian university honoured itself by bestowing upon the great personality various degrees and certificates of honour. Jainism. Gopinath Kaviraj became a name to conjure with. opening a new horizon in the field of Indological studies and research. Yogi Paramahansa Swami Vishudhanandaji of Varanasi. the great Yogi Visuddhanandaji of Varanasi. considered invaluable guides to academic and spiritual research.M. till he voluntarily retired in 1937 in order to devote himself fully in his life-long pursuit of spiritual studies and intense sadhana under the guidance of his Guru. Kashmir Saivism. Buddhism. His studies shed new light on different branches of Indian philosophy. now in Bangladesh. at Dhaka and Jaipur.of India Mahamahopadhyaya Pandit Gopinath Kaviraj. Jainism. London University. Kashmir Shaivism. Christian mysticism and Sufism as well. For 23 years he served the Government Sanskrit College. Govt. a stalwart in the field of Indological studies. Buddhism. which are considered to be the invaluable guide to academic and spiritual research for generations to come. Varanasi first as Librarian and subsequently as Principal. Gifted through divine grace with a prodigious memory and rare prajna. Varanasi. Studying initially. till he voluntarily retired in 1937. he devoted himself wholeheartedly to research. His services in the field of scholarship received recognition from the then Government of India in 1934 and 1937 when he was awarded the title of . of India issued a commemorative stamp in honour of Pandit Gopinath Kaviraj Postal Stamp Image of M.He delved deep into the so far unexplored wealth of learning and got published about seventytwo books which opened for all a new horizon in the field of Indological studies and research. He had mastered various branches of Indian and Western Philosophy and had a profound knowledge of and insight into Christian mysticism and Sufism as well. He was indeed a rare combination not only of uncommon erudition but also of singular Yogi experience. Epigraphy. For 23 years he served the Sanskrit College. He edited and got published 72 books in the Saraswati Bhavan Text and study Series.

One who practices Yoga has to follow the eight stages (Ashtanga). Yoga is one of the four steps in Shivagamas. both knowledge of and union with Shiva (Jnana and Yoga) were necessary. The principles of Yoga are mentioned in the Shaivagama. Sri Chennabasaveshvar on Shiva-yoga In Indian Philosophy the Yoga of contemplation has an important place. He was a rare combination not only of uncommon erudition but also of singular Yogic experience. The wife of a Shivayogi was called 'Shivayogini'. Yogas have been classified as Mantrayoga. Hathayoga. Paravashaiva. the ultimate goal towards which the entire creation has been moving. which was found in Shaivite books. Vairagya (detachment). Suddhasaiva. Misrashaiva. corresponding to savikalpa and nirvikalpa (Voluntary and Involuntary). In 1964 the Government of India conferred the title of 'Padmavibhushan' on him. Bhakti (devotion). namely. according to him. and Rajayoga. and Margashaiva. A detailed exposition of the theory of Yoga is found in the upanishads. In them we come across some sub-groups of Shaivism such as Yogashaiva. Paramnesvaratantra mentions two varieties of Yoga. To him knowledge stood for 'Para Vidya' (Supreme Knowledge) which has no other objective than the realisation of Ultimate Reality. Besides this. Dhyana (contemplation). This theory of Yoga seems to have grown and developed into a definite shape in the Shaiva environment. Universal salvation is. In Shivagama. They helped each other and respected each others wife. Shivayoga. Even though Patanjali is recognised as the founder of this system. in pre-historic days. Shivagamas mention that there are seven sub-sections Anadishaiva. there is a tradition according to which Hiranyagarbha is the originator of the whole theory of Yoga. was added. Poetry and Philosophy. They thought that life without these two was barren. Bhikshatana (wandering to beg). 'shakara' (Physical) and 'nirakara'. There was no caste difference or untouchability among the Shivayogis. Shivasamhita and other books which are inclined towards Shaivism. For Veerashaivas. We find the influence of yoga in the Upanishads. Adishaiva. Upanishad. . Those who havc attained this status are called Shivayogis. ekantavasa (solitary life). Layayoga. the wise should take care of their health. Later. In order to realise both of them. Reference to this is also found in the Vachanas. It also treats of different kinds of yoga as the titles themselves: how. Veerashaiva etc. He died on 12th June. 1976 at Varanasi. there are another six sub-sections. there arose various kinds of Yoga. principally. Here Shivayoga explains the state of union with Shiva. Relics found in the excavations of Mahenjodaro and Harappa furnish evidence for the popularity of Yoga. Jnanashaiva which are complementary to each other. They recognised Shiva as God. namely Avantarshaiva. the Jnanayoga and the Bhaktiyoga. History. As this system developed. Lingapuja (worship of Linga) and Smarana (memorisation). the Karmayoga.'Mahamahopadhyaya' and later the Coronation Medal. Those who followed the path of Veerashaivism had to pass through the early six stages of Shaiva life. Purana. The Bhagavadgita considers. Jnanashaiva. namely. Anushaiva. the phrase Shivayoga often recurs. Shakta Pancharatragamas and the Bhagavadgita. Shivayoga Pradipika says that in order to excel in their attainment. sound health must be acquired: Knowledge will come out of Yoga and Yoga will be developed through knowledge. Abhyasa (practice). the agamas. Mahashaiva. Mythology.

he agama dharma in the name of jnana. Pranayama (control of breath) were considered as the first steps in Yoga. not that (neeti). There is indication that Yama (control). tapa (devotion. Likewise. shiva. Shivayoga mainly depends on worship. Their practices were limited to the sixteen ways. They adopted the fivefold means of freeing themselves of the bondage of past life. japa. kriye. as 'Not this. achieving a stage beyond the reach of sound. in Shivayoga. karma. either collectively or individually. prayer and penance) are all essential for the achievement of Shivayoga. Nada and Bindu are combined. veerashaiva. Shiva and Shakti are combined. Since He has no qualities. The phenomenon of reducing multiplicity to unity is a characteristic of every yoga. action. Shivayoga was the worship of Shiva. and the Shivayogis find an inseparable relation between Shiva and Shakti. jnana. Shivasharanas stressed the latter part of the Yoga and incorporated it in the Sat-sthala. who is formless. it is the embodiment of the supreme God. pashupata. lingi. worship of Shiva) is the best means for Shivayoga. We may note that the writers of agamas tried to reach spiritual heights by practising t. Thus they purified themselves interiorly and exteriorly as a preparation for Jnanayoga (union through knowledge). According to their disposition. These five parts. as necessary for attaining purity of soul. Although Shivasharanas borrowed many terms and principles from the agamas. Life is the result of the union of soul and body. tapa. contemplation of Shiva. Dhyana and Samadhi were considered as the later part. Channabasavanna has defined the way of performing Shivayoga in the following manner: "One keeps the Linga on his palm and worships Shiva attentively. pranavayu and apanavayu are combined. acquisition of knowledge. the highest aim in their life. japa. yogi. The Shivasharanas believe that Shiva out of is omnipotence and absolute freedom has created the universe for His own enjoyment. As worship was a religious act. He devotes time to Shivapuja. the Ida and Pingala nerves are combined. Shivarpana. the mantrayogis combine Vaikharivani and arouse Paravani and lose themselves in hearing it. and thus the concentration of vision is achieved. Shivashastra and Shivayoga. But. has created souls similar to Himself. Their knowledge was limited to the concepts of Pashu. only negatively. they enriched them with new meanings got through their own inner experience. they used to consider also knowledge and contemplation of God and the sciences of God. dhyana and jnana. and the Hatayoga gets the strength of Pranayoga. The term 'Yoga' signifies union. generally speaking. The worship of Linga. He can be best described. which is one of the ekottarashatasthala. That is the dignity of the soul which informs human body. Shivamantra. creation and souls and finally the worship of Linga as the greatest act of worship ever performed by a Shivasharana. knowledges contemplation.The highest aim of the Shivayogis belonging to the age of the agamas was to attain identification with Shiva. In Rajayoga. They practised yoga in order to control the mind. The terms shivayogi. In Layayoga. jangama. mahamaheshvara. charye and yoga. incantation of Shiva and. and the Layayogi does away with Mana and Maruta. Niyama (rule). dhyana. God. Along . shivadhyana and shivamantra (knowledge of Shiva. asana (posture). devotion to Shiva. bhakti. In mantrayoga. sanyasi. Pasha and Pati. practices and advancement in spiritual life. the Shivayogis were called avadhuta. yati etc. shivabhakti. As they explain. the Pranalingi is the highest stage in Shivayoga. to all the Shaivas and chiefly for the Veerashaivas. who is the supreme consciousness." Whether the Linga worshipped is Shtbhvara or Ishta. which contains in itself shivajnana. sharana and shivasharana are used in the same sense in the vachanas as they are used in the agamas. veera. In Hatayoga. Their aim in life was to attain purity of soul through the worship of Linga and other religious practices.

coo. without which no one is liberated from the bondage. and prepare him for the practice of a rigorous life. the life principle in man is not orderly. is fickle like the life principle. and from there He governs all man's action. the right climate is created and the 'self' realises itself not as separate from. Rajayoga is said to be the basis of this practice. In order to get the screen of Maya removed. where the divine intelligence is situated. man's body has become an abode of vices. God in the from of Linga will be called Ishtalinga when He rests on the disciple's palm. As a consequence. from sentiment to mind. This is union of identity. will admonish him and bring out the latent power from the thousand petalled lotus to the head. When the eyes are fixed The breath is under control. It has lost its harmony. and thinks as a separate entity. laying his hand on the disciple's head. Because of the unbalanced state of the life principle and of mind. cannot reflect the image clearly. the disciple will be fit for Shivayoga. which is in man. and from mind to the vision. harmony among life. when dirty. Through constant look at Linga the body will be purified'. And there is no trace of illusion. the sixfold enemies. The Guru. The Guru will first show him the symbol of the supreme God. but as one with. to the hand. yoga is the proper and sure means. and thus will the worshipper of Linga be able to recognise God. we cannot be detached from life. This association with Linga will purify the feelings and desires of the body and mind. Without knowledge of self. According to yoga. Pranalinga when He illumines mind and Bhavalinga when He dwells in his heart. In order to put order in our body. which depend on the life principle for their existence. the sevenfold worries. self-realisation cannot be experienced. the Yogi in the initial stages will seek the help of a Guru (guide). He looks into the mirror of Ishtalinga to realise the true nature of his self. 'To gaze at Linga is to worship it. and finally. so if the worship of Ishtalinga is defective. which is called Jiva (an individual soul). flows downwards. If there is concentration One can conquer the fetters of time. Hence the mind. from there to sentiment. God. This transformation is the yogi s goal. God dwells in the Brahmarandra. The same power. "Can we bring order into our body without bringing it first in our life? Without this. According to the experience of the yogis the body is a hindrance to union with God. such as the eightfold pride. mind and bodily desires should be restored. Hence. which flowing upwards manifests itself in the self as Bhakti. If the breath is controlled The mind comes under control. Channabasavanna suggests the same thing in the following vachana: . Owing to several reasons. can we free ourselves from bondage? The disorderly body is useless. and other desires and lusts which go on multiplying. The sadhaka of Shivayoga (identification with Shiva) begins his practice with the exercise of the vision. which is its dependent. mind and life." says Channabasavanna. the soul (atma) forgets its true self. Thus.with life there appears mind. Then he will ask his disciple to receive it as a symbol of his true nature and to fix it in his thoughts. It is the bodily desires and the faculties of the mind that come in the way. when seeking shelter in the human embryo. words and deeds. becomes Maya and dwells in Adhahkundalini. Once these conditions are given. As the surface of the mirror. The bondage may be broken only through knowledge. The soul is independent of the body and mind.

Like eyesight swallowed in the eye. gene and the navel. In Him he will find his happiness. And that is salvation. Like fragrance going back to flower. His way of thinking. who will henceforth make his abode in the Shivayogi. Channabasavanna explains the effects of Shivayoga according to the Sharanas. both internal and external. It rises six inches from the region of the anus. feeling and doing will be attuned to the Divine will. It is the yoga of the favour of Linga. The conjunction of the favour of Linga is The conjunction of the favour of Jangama. is different from any other yogas. Like space absorbed in the cosmic egg. He will be glad to see the light of the heart. If there is Shivayoga The attachment to the world ceases. will always be careful to keep his thoughts.To open wide the eyes of him Who sits e'er clinging to His feet The Compassionate One Has wiped the corporal taint that comes Of ignorance If you would know the way This kinship with the Pranalinga came to be As the Compassionate One Opened my eyes. The Shivayoga. If it is the conjunction of the favour of Prasada. his senses. The Shivayogi will know at the centre of his heart that Shiva and he are one. his total self. will receive a spiritual dimension. This is the way it was: O Lord Kudala Channasanga! Even as my body bared itself To those great saints who had seen God. If there is the conduction of the favour of Jangama. My body's habits have ceased to be! The Sharana who. words and deeds free of all uncleanliness. according to the Shivasharanas. . will be a fit dwelling for the Almighty. In all his difficulties he will have recourse to Shiva. He will try to sublimate his lower tendencies. His body. He wilt detach himself from all the earthly desires and attach himself to the Supreme God. Like water frozen to a pearl. When the attachment to the world ceases. It is the conjunction of the favour of Prasada. At this juncture. At this stage. the inward mind blooms At the first rays of the sun Of divine intelligence residing in the navel. wishes to be completely at one with Shiva through the practice of Shivayoga. Radiating like jewels.

O Lord Kudala Channasanga.. The Hatayogi combines oxygen and the apana gas at the anus. at the ultimate stage. he fixed his gaze on Linga and thereby gained immense experience and knowledge. abstinence etc. there is no need of any other yoga. How do they know about Lord Kudala Channasanga? For the beginner devotion becomes the first step in the achievement of Shivayoga. This is how Sarpabhusanashivayogi speaks of his experience: . The Shivayogi starts his yogic practice with sight. Shivayoga leads one towards perfect union with Shiva. absolute void. such as prayer. Thus he will reach the unity. Further. and the Highest State. It is perfect union with Lord Kudala Channasanga. 'One should forget the external world completely. experiences all the five parts of Shivayoga. are to some degree helpful in the achievement of Shivayoga. Layayoga and Jnanayoga Should be understood first And given up gradually. namely. Then he unites the mind and the wind-the main principles of Layayogi. Thus remembering what Allama Prabhu showed to the world. one's heart should be opened wide and thus one should merge completely with the Ishtalinga. It is the conjunction of the concentration of mind. Detached from everything. When with the look of the eye and knowledge of the heart I was speaking to myself.the main principles of a Rajayogi . A Shivayogi. nectar flowed.It is an agreement in the threefold way.quite easily. Shivachara (worship of Shiva). Honey rained. Formless. If one practices Shivayoga. Hathayoga. Shivabhakti (devotion to Shiva). prayer or mortification of the flesh. If it is the concentration of the mind. He joins the sun and the moon . Shivadhyana (contemplation of Shiva). A suggestion is made in Shivayoga Pradipika that certain principles of Rajayoga. This is the mystery of the achievement of Shivayoga'. Those who doubt the perfect union with God. as he looks at the Ishtalinga. Channabasavanna records his own experience. mind or feeling. Channabasavanna to says that all the other yogas should lead to Shivayoga. he finds that Linga and mantra are not different. Channabasavanna records that Prabhu saw his self in his Ishtalinga and said "when the band becomes the throne for Linga there should be no gap between Linga and Anga. the perfect union with Shiva: The Mantrayoga. we find there an important place given to mantrayoga. And I was completely absorbed In the vast ocean of joy. If we scrutinize vachanas. which is a heap of light of complete knowledge. And one should mainly depend on the Bhaktiyoga And follow the Rajayoga That is beyond speech. Shivavrta (rite for Shiva). Shivajnana (knowledge of Shiva). If it is the conjunction of the threefold agreement.

2. That is why Channabasavanna has said. once the Supreme Being is found one should identify oneself with It. Then he will offer the nectar. 11. Like other yogas. 'If the purpose of the worship of Ishtalinga is to make the body a purified one (Prasadakaya). so God. He who fixes his Prana in the Ishtalinga and becomes one with it is related to Pranalinga. Shivayoga gives an important place to total purity. when it becomes Pranalinga. 3. sexual organ. Pranalinga. Channabasavanna has very minutely analysed various kinds of air in a number of vachanas. above) should be placed in Pranalinga and the other ten places. and fixing it in the circle of vital limbs. like a burning lamp. like the light hidden in the eyes. Your sharana will raise the invisible (Sukshma) fire. one is not a Pranalingi. It is through the light that shone from the west and by the control of breath that we establish contact with Pranalinga. Those blind people. One is not a Pranalingi unless one is true to Pranalinga. When the body becomes Prasadakaya. who is hidden in the Shivayogi. 12. that is Shivayoga. If he is related to Pranalinga. the purpose of the worship of Pranalinga is to obtain the life of Linga and not a shining body (Prakashakaya). 7.. every part of the body becomes sacred. as also the process of achieving this pranalingi stage. 8. merged into Kudalachannasanga. And the heart in bloom. A thing cannot be Pranalinga unless it reaches the palm through the grace of Guru and Prana through virtuous acts. it comes nearest to Linga. which is found in the midst of nine circles. As the sun dispels the external darkness. I shall hold my breath so that it does not mingle with Linga. One should mix with the radiance in hand.. which is the life of the whole being. I was happy to see the Pranalinga. There cannot be union with the Pranalinga unless the feeling of 'I' is destroyed.. dispels the darkness of his soul. like the water in a pearl. he becomes a worldly man. he will not consider reality as dual in speech and action. 10. 15.. to the Pranalinga. who do not know the secret of the absolute Void dwelling on the fivepettalled lotus. waist. like the universe in the immense void. 14. 16. If there is control of breath. As long as one is afraid. "If one can breathe Linga alone instead of air. (base. 6. that dwells in the void of the anus." If a man forgets Linga. It has been said already that purification of life is given the first place in the practice of yoga. This is the second stage in Shivayoga. 13. (of. But by constant practice of Shivayoga he should purify all that impure air. Accompanied by the fragrance of understanding.' The method of purifying life by the practice of Shivayoga and the result there of are quite unique. One should realise Linga as the outcome of the puriflcation. Let me describe the vision of Pranalinga: It was like the jewel swallowed by a fish. that is. One is not a Pranalingi as long as one is a man of wrath. How are they called Pranalingis if their speech does not tally with their action? .. If one is a Pranalingi. 9. Prana is Linga and Linga is Prana.One should mix with the bright Ishtalinga Forgetting the external world. one should set aside all the joys and sorrows and set his heart on Pranalinga. For this different types of air like Prana etc. 1. The very air in him and around him will be polluted. like a marble pot. sex) navel. which shines in the centre of the halo of Light and receives prasada. nostril and the middle of the eyebrows by turning away. 4. 5. deal with Pranalinga without loving it.

While standing. These details are very important for a beginner. The yogi through rhythmical breathing will gradually increase the capacity of the invisible fire in the foundation (adhara). air is the body and pure mind is the hand. That is. While walking or speaking. Then he will experience the difference between the soul and the Supreme Being. the air flows from the nose for two fingers' length. Channabasavanna gives us a key to open the door of susumna: Take the posture of Padmasana. is the dwelling place of Pranalinga. 21. paranjyoti (Divine Light). the air flows from the nose for four fingers' length. . He should aspire to become not merely Prasadakaya but Prakasakaya. Ultimately. if we want to remain strong and healthy. umbilical region (svadhishtana). Half of it is inhaled. While in sexual intercourse. From the above it is clear that. If one's mind is compared to a bird. straighten the backbone. This radiant soul is Pranalinga. his eyes are its legs. To achieve this proportion. The air does not pass through the nostrils in the same proportion. When the external is turned inwards. the air flows from the nose for thirty-two fingers' length. Channabasavanna has described graphically the flow of air during the various activities of the human being: While sitting. According to Prabhudeva. what is the nature of Pranalinga and where does it dwell? This question is traditionally answered in the following way. speech and mind) they assume the nature of Linga. If he is a Pranalingi. that is the union with Lord Kudalachannasanga. the air flows from the nose for sixteen fingers' length. Pranalinga is that which pervades the whole of my body and makes all the members shine like the luminous Being in the sky of the mind.17. his breath in the right and left nostrils (Ida and Pingala and Nadi) are its wings. The tenth vessel is susumna. the root of the nose (anahata) and another mystical circle (ajna) and reach it at the highest state. he should be humble. This requires long practice. Strengthen the heart-lotus and look upwards. While half-asleep. where Ida and Pingala nerves join. The quantity of air that we inhale should be twice as much as we exhale. To a Pranalingi. he should not display it outwardly. the navel circle (manipuraka). Between the eyebrows. One who worships Pranalinga should be free from fear and duplicity. we should acquire control over our breath. This control of breath helps the susumna to open its door which leads to the Supreme Being in us. This is known as brightness. The oxygen which we inhale performs different functions through the tenfold vessels. 18. Oxygen is very essential for the building up of our bodies. and make it enter into the life of Linga. l9. the air flows from the nose for eight fingers' length. Rhythmical breathing has an important place in yoga in general and in Shivayoga in particular. where perfect knowledge abides. 20. It is only through Ishtalinga that one will understand the true nature of Pranalinga. As soon as Pranalinga comes in relation with the Karmas (body. If he is a Pranalingi. He should keep his prana (vital breath) under control. in order to understand God. the soul (atma) dwelling at the ajna circle between the eyebrows is all-radiant. it is essential that one should be a virtuous man. which is the ultimate aim of a Pranalingi. one should worship Ishtalinga. It is an art to direct all the air we breathe into the tenth vessel alone.

Owing to such concentration. Channabasavanna gives a description of such a Shivayogi: In the centre of the body's universe There is the tree of the Bhakta with glowing fruit. Channabasavanna calls it Anukundalini (minute circle). Here the Shivayogi will attain a state where he does not require his body. however. his yoga practice ends. The pot of nectar is broken by the touch of the fire of the Supreme Being which is seen in the path of susumna. the confluence of the power of the thousand circles and the power between the eyebrows.Direct the sense-organs one point alone. the chest and the head in a straight line. devotion and knowledge. The Shivayogi sees nothing but a vast void before realising the Supreme Being in the susumna. Pranalinga in between the eyebrows. so as to bring the base. The highest degree of identification can be achieved in the western circle (Pashchimachakra). He. His body becomes . in which we should lose ourselves. which is pleasant as the moon. lunar and fire circles. the adjustment of the solar. remains fixed in meditation in the thousand-petalled lotus. The susumna is in the middle of the spine. The Shivayogi has paschimachakra (the western circle) there is anuchakra from where Navachakras (nine circles) spread throughout the body. one can clearly see the Pranalinga. Hold firm in the hand the Light And look at its mid-line straight. and Bhavalinga in the thousand wheels which meet in the susumna. In his opinion. Once the Shivayogi reaches this. As the brilliance of this light spreads. There are various degrees of Shivayoga. He does not abandon this world. there will be a flow of Divine Light. Once he is one with the omnipotent he will do the impossible. Ida and Sushumna. He is the master and the servant. according to which the depth of identification with the Supreme Being will differ. and will activate the sikha and the west (pashchima) wheels which are the centres of all strength. The radiant sun. he feels identified with God. He lives in the world without being one of it and yet works for the good of the world. Once a yogi drinks this nectar. You may describe a Shivayogi as the serious coal-burning eye of the Supreme Being. In between the two: right action Right knowledge and Great knowledge. He is the Bhakta and the Jangama. "All light of the nine wheels Takes the shape of Shivalinga. In the centre of that fruit there is the seed of Jangama And the complete soul. the Mandara position means the place of a thousand wheels. the union of Pingala. With sun and moon ever in one place. The posture that is convenient for concentration is to sit straight. as it is rendered immortal by the sprinkling of the nectar. He is the worshipper and the worshipped. The body of the Shivayogi will never suffer." This experience of Sarpabhusanashivayogi is explained clearly by Channabasavanna in a good number of vachanas. The different limbs of the body of a Shivayogi are refreshed by the drop of nectar (amrtabindu) which flows continuously from the cow of Meru-mountain. the sea of sweet water means sikhachakra and merumandir means the western wheel. Then we should concentrate on Ishtalinga in the Lotus of the heart. the harmony of action. the Linga and the Anga. the radiant moon The radiant fire circle around. obtained from the thousand circles.

is Shivayoga as described by Channabasavanna: The spaceless body's lost in unity. Duality ceases to be in the self. This. The spaceless will is lost in unity. in brief. absorbing void. the very word Lord Kudala Channasanga too has vanished! Naslov originala: PUISSANCES DE LA PENSEE .transparent and translucent. The spaceless mind is lost in unity. identity with the Supreme Self. The void. is now reduced To void.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->