OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LECENJA ZUBA -Promene u pulpi: patohistoloske klinicke Reverzibilne(terapija-ocuvanje vitaliteta pulpe) Ireverzibilne

(endodontska terapija) Reverzibilna –sva stanja koja se mogu sanirati ispunom,karijes profunda i hiperemija i nista vise. Endodontska terapija je terapija zuba sa obolelom pulpom i obolelim apeksnim parodoncijumom. Cilj: da se sacuva zub ili bar njegov koren ukoliko je njegova krunica unistena i funkcijski i estetski ga osposobi. Plan svake endodontske terapije: -pravilno postavljena dijagnoza -adekvatne indikacije -pazljiv izbor metoda lecenja INDIKACIJE ZA ENDODONTSKU TERAPIJU: -moguce izolovati zub i obezbediti asepticne uslove rada -moguc pristup kanalima i njihova prohodnost -moguce sprovesti obesklicenje (kod inficiranog kanala) -moguce postici adherentno punjenje kanala -ocuvan potporni aparat zuba -zdrav pacijent –relativna ogranicenja pacijanata sa odredjenim oboljenjima -apsolutna ogranicenja su retka,pacijenti u jako losem stanju -relativne kontraindikacije –vestacke valvule,srcane mane i slicno,bolesti krvi,poremecaji krvarenja,pacijenti sa zaraznim bolestima-posebne mere u radu -lokalne indikacije za end.terapiju: stanje u usnoj duplji-gde je lakse otvaranje ,ako ne sprovodi oralnu higijenu treba sprovesti edukaciju i otklanjanje tvrdih i mekih naslaga stanje samog zuba;da li ima dovoljno krunice ;da li se moze iskoristiti koren za nadogradnju;pristupacnost,prohodnost,apeksne resorpcije;kostane rarefikacije -lokalne kontraindikacije za end.terapiju: -nemogucnost koronarne rekonstrukcije sredstvima fiksne protetike -kratki kanali i nemogucnost proteteske rekonstrukcije -terminalni stadijum parodontopatije -vertikalne frakture korena -interne i apeksne resorpcije -Opste kontraindikacije za end.terapiju: -motivisanost pacijenta za rad i saradnju -godine starosti (zbog teskoca u pronalazanju i obliterisanosti kanala) -trudnoca (prva 3 meseca- prva pomoc ili cemo eliminisati bol ili uvoditi drenazu;Rtg nema u druga tri meseca sistemska end.terapija ;Rtg je moguc kad je zavrsena organogeneza IZBOR METODE LECENJA -vitalni i mortalni zahtevi kod zapaljenja pulpe -terapija inficiranog kanala- gangrene i parodontita Endodontska terapija: -otkloniti uzrok iz kanala -preparacija-mehanicko ciscenje kanala -opturacija kanalnog sistema-punjenje

odnos sa susednim zubima.Faza -priprema za end.higijena radnog mesta.br.suzenje pulpne komore i korenskog kanala -prisustvo kalcifikacija .odnos korenova i krunice.zahvat: ukoniti karijes i podminirana mesta bez stednje zubne supstance Asepsa u endodonciji -higijena radnog mesta -suvo polje rada -dezinfekcija radnog polja -sterilizacija instrumenata -pacijenti rizika hepatitis B(150-180dana) Hiv (1-11godina) -preventivne mere (igle i brizgalice za jednokratnu upotrebu) -sterilizacija suvom toplotom .dezinfekcija se uvek radi a medikacija se ne radi uvek vec kod infekcije -opturacija kanalanog sistema 1.Faza -priprema za endodontski zahvat:uklanjanje naslaga.temp.pravilno realizovan endodontski postupak (prep. 120C za 6h pomocu staklenih kuglica -temp. i opturacija) -bioloski pristup u tretmanu –da se ne izlazi van kanala.produzenje klinicke krunice (parodontalna hirurgija ili termokauterizacija) -ivica dentina bar 1mm RTG analiza -oblik zuba.detalji o prethodnom obavljanju lecenja.kod parodontita nema pulpe.mogucnost restauracije zuba) RTG procenjivanje zuba -krunicna nadogradnja.njihovih produkata iz kanalnog sistema Oblikovanje kanalnog sisitema da bi se omogucila adekvatna opturacija Opturacija kanalnog sisitema pracena odgovarajucom krunicnom restauracijom Preparisan kanal treba da zadrzi svoj originalni oblik (bez ispravljanja krivine ili transpozicije ) Treba da se zavrsava u predelu apikalnog suzenja Treba da se konicno da se suzava ka apeksu Priprema pre samog rada :postavljanje dijagnoze Plan terapije (parodontalno stanje.bakterija. STERILIZACIJA END.upotreba sterilnih instrumenata 2.i duzina korenova.INSTRUMENATA Priprema: potapanje u dezinficijentni rastvor 30-60min -metalna cetka pod tekucom vodom (svrdla) -igla kroz gumeni sundjer -sterilizacija-putem toplote vlazna i suva -putem kontaktnog dejstva PREPARACIJA KANALNOG SISTEMA Ciljevi preparacije:uklanjanje svih tkiva .220C na povrsini a 245C na dubini od 6cm traje 5-8sec.-brzo i efikasno uklanjanje uzroka iz kanala.postoje neke nijanse u odnosu na oboljenje -pravilno formiranje pristupnog kaviteta -trepanacija –pristup kavumu pulpe -eliminacija sadrzaja kanala korena ili je pulpa kod pulpitisa.detritus -ispitivanje inicijalne prohodnosti –najtanji instrument -odredjivanje granice obrade kanala –odontometrija-merenje radne duzine -preparacija kanala sa irigacijom -medikacija kanala-odnosi se na inficirane.

sondiranje -ako su otvori kalcifikovani pomazu bojeni rastvori -endodontski ultrazvucni instrumenti -kad se identifikuju treba da se prosier malim celicnim svrdlom ili posebnim svrdlima ODREDJIVANJE RADNE DUZINE -odredjivanje prohodnosti turpijom br.) PREPARACIJA PRISTUPNOG KAVITETA -kompletan debridman pulpne komore-instrumenti da nesmetano ulaze u kanalni system -da iz jednog ugla gledanja vidimo ulaze u sve kanale -pristupni kavitet uglavnom ima oblik poprecnog preseka zuba.EDTA (17%) -koncentrovaniji rastvori ne bi trebalo da se koriste ako se ne koristi koferdam -EDTA kod kalcifikovanih kanala -hlorhexidin GRANICA PREPARACIJE -idealni apexni foramen postoji kod manje od 50% zuba -instrumentaciju ograniciti na unutrasnjost kanalnog sistema (orijentaciono do nivoa cementa-dentinska granica) -vitalni zubi 2-3mm od Rtg apexa -inficirani zubo 0-2mm od Rtg apexa OBLIK PREPARACIJE -istorijski –tehnike koje su se koristile za postizanje okrugle apexne preparacije sa minimalnom konicnoscu od apexa do koronarnog dela kanala -savremeni concept uzima u obzir bolje razumevanje anatomije kanala korena sa velikom konicnoscu KOMPONENTE PREPARACIJE -nacin pokretanja turpije (rotiranje od 45stepeni) .kod molara je pomeren mezijalno -rucica igle treba da je paralelna sa kanalom OTVORI KANALA KORENA -neophodno poznavanje anatomije zuba.mikroskop -pazljiva inspekcija .izolacija koferdam-gumom (trebalo bi.Rtg orijentacija -dobro osvetljenje i suzenje poda pulpne komore -lupa.-preparacija krunica-klinicka -uklanjanje kariozne mase ili ispuna.10 i nakon toga odredjivanje duzine -Rtg odontometrija -elektronski apex-lokatori IRIGACIJA KORENSKOG KANALA -ispiranje debrisa-dentinski detritus -podmazivanje kanala sto olaksava instrumentaciju -rastvaranje zaostalih organskih materija -antibakterijsko dejstvo -uklanjanje razmaznog sloja -mogu da prodiru u delove koji su nepristupacni instrumentima -irigaciju vrsimo pomocu igle i sprica i obicno Na-hipohlorit (1%)..

prvo se koriste siri instrumenti Nacin pokretanja instrumenta: navijanje sata (rotacija od 45stepeni-do otpora i rotacija) cetvrtina kruga i povlacenje apikalno-koronarno turpijanje balansirana sila CROWN-DOWN TEHNIKA-PREDNOSTI -eliminacija debrisa i mikroorganizama iz koronarnog dela kanala sprecava inokulaciju apeksnog tkiva kontaminiranim debrisom -to je koronarno-apeksna tehnika -eliminacija smetnji u koronarnom delu koje mogu olaksati instrumentaciju -lako ispiranje apikalnog dela -preciznije odredjivanje radne duzine PRINCIPI -danas je savremenija ali se primenjuje u rdau sa masinskim instrumentima -formiranje pravolinijskog pristupa sa okluzalne ili oralne povrsine u pulpnu komoru -uklanjanju svih visecih izbocina na krovu pulpne komore -uklanjanje cervikalnih grebena koji se stvaraju zbog depozicije dentina u vratu -formiranje divergentnih zidova -formiranje konicne preparacije METODE: -bez pritiska -Roanova tehnika -tehnika dvostrukih konusa -modifikovana tehnika PROTOKOL RADA -formiranje pristupa radi uklanjanje apikalnih ili vratnih smetnji -uklanjanje opstrukcije u pulpnoj komori -sirenje kanalnog ulaza.palatinalni gornjih molara).-redosled u preparaciji -dizajn instrumenta TEHNIKE PREPARACIJE -apeksno-koronarna=STEP BACK tehnika.postavljanje najtanje turpije.irigacija.irigacija –veoma vazna -sirenje koronarne i srednje 1/3 kanala koristeci prvo vece pa uze promere -eksploracija kanala .10 ili 15).formiranje stepenika i transport instrumenta -nedostaci: apikalna ekstruzija debrisa.ponavljanje procesa postavljenjem sledece vece .odredjivanje radne duzine tankim instrumentima (br.ako ne prodje do radne duzine pokretima navijanja sata uz minimalni apikalni pritisak.devijacija kanala 1.stadijum-prep.irigacija -uvodjenje sirih turpija u koronarni deo kanala .5 distalni kanal donjih molara.rekapitulacija izmedju svake turpije najtanjom turpijom do radne duzine (da se stvori cep).ali ako je siri kanal (mladji pacijenti.stadijum-koronarni deo kanala -svaka sledeca turpija se postavlja za 1mm krace od radne duzine .prvo obradjujes apexnu 1/3 kanala korena -koronarno-apeksna=CROWN DOWN tehnika.3.irigacija.1.irigacija i rekapitulacija i uvek se vraca na glavnu apeksnu turpiju 25 i struganjem obraditi zidove.odredjivanje radne duzine(Rtg i apex lokatori).kada se oseti apikalni otpor turpija se uklanja i cisti-irigacija -uvodjenje tanjih turpija dublje u kanal dok se ne oseti otpor.postavljanje sledeceg sireg instrumenta do radne duzine cirkumferentnim pokretima .irigacija -odredjivanje velicine apikalne preparacije -zavrsavanje preparacije da bi se formirala zeljena konicnost STEP BACK tehnika -prednosti:bolja kontrola pri radu i manja mogucnost apeksne perforacije.apikalnog dela kanala-formiranje pristupnog kaviteta.ponavljanje do turpije 25 (radna duzina).irigacija 2.

irigacija.nisu flexibilni.35 crna – 40 bela – 45 zuta – 50 crvena – 55 plava – 60 zelena – 70 crna – 80 Klasicni instrumenti su sa povecanjem konicnosti od 20%.ocnjak i drugi premolar i palatinalni kanal gornjeg molara a distalni donjeg Uski kanali.bukalni kanal gornjeg molara Ako ne mozemo apilovati nerv iglu. Siroki kanali.stave se plasticne drske i mogu se koristiti kao rucne .10.obliku drska razlicite boje siva – 8 ljubicasta – 10 bela – 15 zuta – 20 crvena – 25 plava – 30 zelena .da se proveri prohodnost pa tek onda nerv-extirpator da se ne bi zaglavio ili polomio a) K-turpije :gusci navoji b) K-prosirivac :redje ostrice c) Hedstrem turpije :kao jelka.ali bolja efikasnost struganja i secenja d) varijacije standardnih rucnih instrumenata -K-flexo turpija – veca je flexibilnost -sa zaobljenim vrhom –da se ne napravi foulse rout e) Ni-Ti turpije (izrazito flexibilne) -kod izrazito krivih kanala.i okrenemo za 45stepeni i izvlaci se pulpa Instrumenti su standardizovani po velicini.nema secivo-da se ne osteti dno komore pulped a ne udjemo u zonu bifurkacije -fisurno celicno svrdlo-zaobljen vrh -okrugla svrdla -peso (Gejc-Gliden svrdlo) za otvaranje i sirenje ulaza u kanale-obradi se koronarni i srednji deo kanala a apeksni deo-tehnika dvostrukog konusa NERV-EKSTIRPATOR ima bodlje razlicitog promera-razlikuju se po boji drske -za uklanjanje pulpe-uvede se u kanal bez otpora.ali je njihova efikasnost secenja manja i zato se ne koriste f) Rucne Ni-Ti turpije – (masinska upotreba).ne smeju se navijati.c) standardni.malo povucemo unazad (da se ne zaglavi).turpije u seriji za 2mm krace od radne duzine . Isto su i gutaperke standardizovane i papirni apoeni za susenje kanala.zakace ostatke pulpe -a.gornji sekutic.rekapitulacija (moze i tako ali je konicnost manja).ponavlja se proces vecim turpijama po jedan mm od predhodne (prosek 45-50) da bi se izravnali stepenici vracamo se uvek na glavnu apeksnu turpiju da izglacamo povrsinu SVRDLA ZA PRISTUPNE KAVITETE -svrdla sa dugim vratom -duza drska jer se mora uci dublje u kavitet -fisurna konicna svrdla imaju neaktivni vrh zaobljen.b.onda preparisemo kanal i ako ne izvadimo celu pulpu prvo se uzima K-turpija br.dobre su za bocno ravnanje (cirkumferentno ravnanje kanala) i za uklanjanje dela zaostale pulpe .

za vadjenje stranih tela.obrtaja velik moze doci do loma i) GT – turpije -za masinsku obradu (veci procenat povecanja konicnosti) j) Pro-Taper turpije (fleksibilne.kompatibilna.kanalna obturacija posle mehanicke obrade .ciscenje kanala+irigacija – preparacija –sirenje Metod obturacije kanala – tehniku preparacije bira stomatolog.masinska obrada) OBTURACIJA KANALA KORENA.kad su obliterisani.kao i sredstva za heliranje –skidaju razmaznni sloj –EDTA.i za vadjenje starih nadogradnja.prodor mo i toxina duz medjuspoja zub-privremeni ispun. prevencija perkolacije periradikularnog eksudata i eventualnih mikroorg.stabilna.Sledi insecija dodatnih poena.nije alergogena.Preparacija sa apexnom matricom na gledjno cementnoj granici.prevencija perkolacije gingivalnog eksudata i mikroorganizama kroz kanale koji se otvaraju u gingivalnom sulkusu Kvalitet obturacije zavisi od: -komplexnosti kanalnog sistema -efikasnosti preparacije kanala -tehnike i materijala -obucenosti i vestine terapeuta Aktuelni materijali izbora obturacije kanala-pasta za obturaciju –“SEALER” -gutaperka.”apical-stop” – fizioloska apikalna konstrikcija.uklanjanje mikroorg.ZnO (59-75%).PUNJENJE KANALA Ciljevi obturacije – da se tako zatvori materijalom da se dobiju hermeticki uslovi.omeksava na toploti. kroz apikalni foramen ili lateralne kanale .metalne soli (Rtg contrast) Prednosti: inertnost.kondenzatori) 1mm krace od radne duzine.boje.savremeni concept –efikasnost preparacije kanala.antibakterijsko dejstvo. h)Redukcioni elektricni motor i kolenjak – redukovani br.apsolutno sredstvo izbora Anatomija kanala-komplexnost kanalnog sistema + patoloski deposit dentina –glavni uticaj na odabranu tehniku i tehniku obturacije Pristupni kavitet-uklanjanje mikroorganizama + oblikovanje kanala za obturaciju.lako se uklanja po potrebi -obturacija sa gutaperkom (veliki broj).antioksidanti.novija tehnika ne znaci i bolja 3 glavne: 1/Hladna 2/Toplotom omeksana 3/ Tretirana rastvaracima Tehnika hladnom gutaperkom se najvise primenjuje Lateralna kondenzacija: postava primarnog gutaperka-poena do krajnje tacke preparacije.najmanji dijametar –foramen apicale =razlicite metode obturacije Kriterijumi za obturaciju kanala: tradicionalno –ne u istoj seansi sa obradom kanala – “odlozena” obturacija.razliciti voskovi. + obturacija u jednoj seansi GUTAPERKA -komercijalni proizvodi gutaperka (19-22%).Uspesna lateralna kondenzacija: konican kanal sa .metoda izbora lateralna kondenzacija gutaperke 2.vecina medikamenata (sem CaOH) ima limitirano dejstvo.ne prebojava dentin.Primena kompaktera (later. obrtaja do 300/min –poseban motor ili redukcioni kolenjak jer ako je br.rastvorljiva u organskim rastvaracima.ciscenja i oblikovanja kanala.”pecacenje” pulpne komore i kanalnog sistema – prevencija mikropukotine i sledstvenih posledica.Rtg kontrastna .g)Ultrazvucni instrumenti – za pronalazenje ulaza u kanale.Preparacija kontinuiranog konicnog oblika .za reviziju kanala. prevencija sirenja preostalih mikroba u okolne structure .tehnike su razlicite 1.Ne prepporucuje se kada ne postoji apeksna matrice .

nije nova .zauzima punu radnu duzinu kanala.odgovarajuci gutaperka poen.adekvatna pasta za obturaciju.potiskivanje ka apexu kroz gutaperku do 4-5mm krace od radne duzine -povlacenje instrumenta unazad – popunjena apikalna 1/3 -ostatak kanala –system B ili obrnuta…(II) -jednostavna tehnika -iskusan terapeut -potiskivanje materijala (gutaperka ) u nepravilnosti kanala i lateralne kanale -prebacivanje paste u periapex.problem! VERTIKALNA KONDENZACIJA TOPLE GUTAPERKE CILJ: obliteracija kanala zagrejanom gutaperkom. na vrhu instrumenta (do 200C) -potiskivanje gutaperke se kompletira u jednom kontinuiranom pokretu -tehnika zahteva kontinuirano konican kanal sa najmanjim dijametrom foramena.moze da se unese u kanal i tako da se zagreva ili van kanala -preparacija sa apexnom matricom – metoda lateralne kondenzacije -tehnike sa zagrejanom gutaperkom su tehnicki komplikovanije za stomatologa i treba edukacija INTRAKANALNE TEHNIKE -gutaperka se plasira u kanala i tada se zagreva -omeksava se –mogucnost kondenzacije -koriste se paste za opturaciju-sealer -Schilder (1967) – vertikalna kondenzacija zagrejane gutaperke VERTIKALNA KONDENZACIONA TEHNIKA -kompakteri zagrejani el.razlicite dimenzije kompaktera.izbora dodatnih gutaperka poena.ne prelazi kroz apex.USA -tehnika – kontinuirana kondenzacija -2 faze – potiskivanje gutaperke na dole i lateralno – dobijes punjenje samo apexa (taj instrument mora izaci iz kanala – srednja i koronarna 1/3 su prazne –injectioni sistem -kontrolisana temp. “pakovanje” vertikalnim pritiskom.postoji godinama.matricom . SubronEndro.kompaktno punjenje -obturacija apexne delte i lateralnih kanala -extruzija paste ili gutaperke u periapexni proctor .CA.tesko prileze na kraju preparacije Materijal za obturaciju METODE OPTURACIJE Metode zagrejane gutaperke -tehnika vertikalne kondenzacije.strujom -touch and heat and systemB heat source.struja -homogeno . -tradicionalno –kanal sa apexnom matricom -kompaktor zagrejan na plamenu -savremeni kompaktori el.Glavni gutaperka poen (MASTER-POINT) velicina-turpija koja je koriscena u finalnoj preparaciji apexne matrice.ne sme biti prosiren apexni foramen (rizik da se pasta ili gutaperka prebace u periapex) -odabir gutaperka poena -do radne duzine –sprecavanje potiskivanja gutaperke kroz foramen -podudaranje preparacije i gutaperka konusa -poseban instrument – odgovara konusu kanala 4-5mm krace od radne duzine -postoji granicnik –kompakcija u tih 4-5 mm -aplikacija paste -kondenzacija gutaperke hladnim instrumentom -aktivacija zagrejanog instrumenta.

zbog protetike.vrh obturatora 0.potrebna je i vertikalna kondenzacija-adaptacija u trodimenzionalni kanalni system .kako postaviti kocic.obavezna preparacija sa apikalnim stoperom.plasiraj u kanal .gutaperki).5mm krace od apikalne regije jer je cilj da sam vrh punjenja bude ispunjen samo gutaperkom (kraci instrument)ostatak kanala—dopuni vertikalnom kondenzacijom -dodatne gutaperke kod ovalnih kanala -“RERNA”-aparat u kom se zagreva gutaperka -nedostaci i prednosti:secenje svrdlom drske nosaca (on ostaje u kanalu.nosac uz zid kanala a nije gutaperka.-bez znacajno boljih rezultata u poredjenju sa lateralnom kondenzacijom TEHNIKA SA ROTIRAJUCIM KOMPAKTOROM ILI KONDENZATOROM -razmeksava i kondenzuje gutaperku vertikalno i lateralno “termicka kompakcija” -celicni rotirajuci kompaktor.zato moguce kombinovati metode GUTAPERKA RAZMEKSANA RASTVARACEM -tradicionalno –hloroform -susenje kanala –alkoholom mora! . -originalni proizvod – Obtura II system (obtura corporation) -gutaperka penetrira u tubule dentina .zatim problem revizije i visoka cena.ne moze ako su specificni kanali (ne ravni i pravi)----ali znatno brza od lateralne kondenzacije Komercijalni proizvodi: Success Fill Technique Alphaseal technique TERMPLASTICNI SISTEM-INJEKCIONI SISTEM -zagrevanje gutaperke do istopljenog stanja i forsira mehanickim pritiskom(injekciono ubrizgavanje) plasira u kanal.moguca extruzija materijala.pritisak nije velik.(komercijalni system zagrevanja)gutaperka zagrejana do 160C ali vrh igle 60C.2mm od kraja preparacije -plasticnost gutaperka poena -guttacondenzor HIBRIDNA TEHNIKA -kombinacija sa ‘predvidivom” lateralnom kondenzacijom –regija apexa -rotirajuci kompaktor u srednjoj i koronarnoj 1/3 -glavni gutaperka poen do radne duzine -kompaktiranje lateralnom kondenzacijom u apexnoj 1/3 EKSTRAKANALNE TEHNIKE ZAGREVANJA GUTAPERKE -gutaperka zagrejana i razmeksana pre unosa u kanala -za sve neophodna je upotreba paste -novi pristup:nosac zagrejane gutaperke -dobro: “tecenje” gutaperke – korisno u opturaciji + mogucnost nosaca da transportuje i kondenzuje -modifikacija tehnike: plasticni nosaci -preparacija + susenje -verifikacija nosaca (obturatora) gutaperke do RD (Rtg) -mala kolicina paste na ulazu u kanal -zagrej obturator .ali ovo je mana.siroko otvoren apex ne valja -limitirano sirenje foramena neophodno -postavi master point i dodaj razmeksanu gutaperku(injekciono) -bolja apexna obturacija -popularno u kombinaciji sa lateralnom ili vertikalnom kondenzacijom -za srednju i koronarnu 1/3 -cilj da obturacija bude adekvatna.gutaperka otvrdnjava i zadrzava oblik kanala.

-punjenje sa solution Calafonium(smola) + hloroform + glavni poen gutaperke -JOHNSTON-CALLAHAN metoda.CaOH –sealeri -razvijeni sa ciljem cuvanja preostale pulpe.primarna uloga u obturaciji.halotan) OBTURACIJA KANALA KORENA MATERIJALI ZA OBTURACIJU Veliki broj materijala. -podlozni dekompoziciji u tkivnim fluidima. popunjavanje diskrepancije izmedju zidova kanala i materijala za nadogradnju. Pulp canal sealer. fraktura i ostalih nepravilnosti u samom kanalu.nije nova -HLOROPERKA – suspenzija parcica gutaperke u hloroformu – dodatak ZnO + metalne soli .2-5mm vrha gutaperke se potapa u hloroform -prednosti i nedostaci: hloroform potencijalno nezeljeni efekti alternativa ulje eukaliptusa. kao lubricant-bolje pozicioniranje nadogradnje -kao baktericidni agens.obliterisanje nepravilnosti preparisanog kanala -moderne tehnike obturacije-primena sealera -funkcija sealera.manje omeksava gutaperku (ksilen.kolicina u kanalu minimalna.Na bazi ZnO-eugenola -komercijalni proizvod :Tubuliseal. Endomethasone. stimulacija zarastanja u regiji foramena (formiranje cvrstog tkiva) -komercijalni proizvodi Sealapex (Kerr) i Apexit (Ivoclar) -osobine slicne cementima od ZnO-eugenola.vecina njih je neadekvatna. u odnosu na njih rastvorljiviji i mogu postati kanalno punjenje .kombinacija materijala za nadogradnju krune.preveniranje plasiranja u okolne structure Savremeni sealer cementi 1. svi su cititoxicni –zbog eugenola-sadrzi paraformaldehid -potencijal za senzibilizaciju (alergija) –NAJCESCE KORISCENI 2.cementiranje nadogradnje u kanalu.resorptivnih defekata. Cementi za obturaciju “SEALER-1” Obavezno u kombinaciji sa gutaperkom. Karakteristike idealnog sealera -neiritantan za periapikalna tkiva -nerastvorljiv u tkivnim tecnostima -dimenziono stabilan -mogucnost hermetickog zaptivanja -Rtg kontrastan -bakteriostatsko dejstvo -adhezivan za zidove kanala -jednostavno priprema -ne prebojava dentin -da se lako uklanja po potrebi -nijedan materijala ne ispunjava sve kriterijume.kao marker akcesornih kanala . terpentin.

25% u vodenom rastvoru) 2.adhezivne karakteristike.mogucnost senzibilizacije (alergija) .antibakterijsko dejstvo.anafilakticka reakcija .Jod (irigacija i interseansno punjenje Hlorhexidin -hlorhexidin-glukonat – irigacija 0.) + parenteralna primena sa drugim antibioticima 4.koagulise proteine i omogucava izbacivanje detritusa. oslobadja formaldehid 4.Klindamicin DEZINFICIJENSI – ANTISEPTICI -antibiotici –ometaju hemijske procese -dezinficijensi –direktno toxicno dejstvo.jak alergogeni i mutageni potencijal.Sulfa-preparati (Gram + i -) 2. kontaktne alergije.manje popularni -prvi na trzistu AH-26 (Dent sply) –epoxi smola.dobro zaptivanje.generalno-brze dejstvo.Hlor (irigacija – Na-hipohlorit 0.dodaju mu se antibiotici ili drugi dezinficijensi Aldehidi: Formkrezol – retko jer su agresivni Fenoli: Kamforfenol – kanalna medikacija Paramonohlorfenol (PMCP) -irigacija -2% vodeni rastvor i kanalna medikacija -Eugenol –kanalna medikacija .Na bazi glas-jonomera -adherentnost za dentin – potencijalna prednost -komercijalni proizvodi : KETAC –ENDO -apikalno zaptivanje –kao kod ostalih materijala -nema razlike izmedju tehnike obturacije sa hladnom gutaperkom i lateralnom kondenzacijom kao i tehnike sa zagrejanom gutaperkom INTRAKANALNA MEDIKACIJA.Na bazi smola -dugo su prisutni.Tetraciklini –afinitet ka tvrdim tkivima –Ledermix 5.razvijanje rezistencije .) 3.izrazena inflamatorna reakcija prvih nedelja.5% do 5. trebalo bi uvek da ide u kombinaciji sa EDTA kao helator Ca(OH)2 –punjenje: vodeno/uljana suspenzija/pasta -ne deluje bakteriostatski na sve izazivace. parestezije.siri spektar -toxicni –dejstvo zavisi od koncentracije KANALNI ANTISEPTICI -halogeni: 1.Penicilin (Grosmanova ….Metronidazol (Gram.12-2% u vodenom rastvoru -irigacija i punjenje 1-5% gel Na-hipohlorit deluje –organoliticki.ANTIMIKROBNI AGENSI -antibiotici.3.ogranicen spektar dejstva 1.

marginalni.isto vlakno -odontalgija –promene na udaljenim mestima Pregled –extra i intraoralni Extraoralni:promene u ustima vidljive extraoralno . duze traje.KONCEPT DEZINFEKCIJE KANALA -inficirani kanali + hronicni apikalni parodontit -mehanicka instrumentacija -antibakterijsko dejstvo irigacije -interseansna kanalna medikacija INSTRUMENTACIJA TESKO PROHODNIH KANALA -primenjuje se bazicni princip instrumentacije -irigacija NaOCl -identifikacija ulaza u kanale -savremena endodoncija.moze da iradira-ne moze da lokalizuje Parodontalgija:parodontit.kod neinficiranih kanala . -gde je neophodna antibiotska zastita ili sedacija KONTRAINDIKACIJE: -parodontitis apicalis acuta.iradijacija bola.lateralni. nekomplikovana morfologija kanala -frakture gde je estetika dominantna.kao primarno oboljenje -anomalije zuba -molari sa nekroticnom pulpom i periradikularnim rasvetljenjem -revizija kanalnih punjenja (potrebno ponavljati tretman) -relativna kontraindikacija –inficirani kanali TERAPIJA PARODONTITA (AKUTNOG I HRONICNOG) -anamneza opsta i stomatoloska -glavne tegobe –bol kod akutnog .spontano ne nastaje Pulpalgija – intenzivnija. -ako ne moze da dolazi vise puta.postava intrakanalnog kocica -nedostaci: duze traje.i onemogucavanje zavrsetka lecenja INDIKACIJE: -pulpitisi-vitalan zub.povremen) -nacin pojavljivanja bola (spontan/provociran) -lokalizacija Dentalgija –bol zuba -najcesce je to provocirani bol.kod hronicnog nema ali se dobija podatak da je pre boleo -vreme nastanka -intenzitet -trajanje(stalan.apexni Reflektirani bol. nema rizika od medjuseansne kontaminacije .nemogucnost kontrole .moze da nastane spontano .ultrazvucni instrumenti + NaOCl i EDTA -K-turpije malih dimenzija -posebno dizajnirani instrumenti za penetraciju kanala -Gates-Glidden –bez rezultata -vremenski zahtevna procedura -mogucnost perforacije kanala i skretanja u pogresni pravac KANALNA OBTURACIJA JEDNO ILI VISESEANSNA METODA? *JEDNOSEANSNA -prednosti: smanjen broj poseta pacijenta.

otvoren pristupni kavitet -otvoren pristupni kavitet-kada! -ako postoji sekrecija.D.osteoklasticna aktivnost i mikroapscesi -enostalna faza:snazni spontani pulsirajuci bolovi koji iradiraju difuzno prema oku .povisena TT.u akutnoj fazi moze da postoji mikropokretljivost.otok lica.sondiranje –najcesce neosetljivi.uhu i slepoocnici -dezartikulacija -periodoncijumska i enostalna faza -transkanalna drenaza(aktivna i pasivna) – otvoriti .dezartikulacija Subperiostalna faza – opste stanje pogorsano .pokretljivost zuba. trepanacija .fistulozni kanal sa supuracijom -promene boje zuba.najvise od svih Th/ ukloni uzrok.palpacija –u predelu korena zuba se moze izazvati bol –kod akutnih a kod hronicnih se moze osetiti hronicne granulacije ili zadebljanje kosti.pristupni kavitet -antiflogisticki ulozak -privremeno zatvaranje kaviteta -dezartikulacija – proveriti okluziju. Cvitamin -obratiti paznju na neko opste oboljenje -cesto drenaza nije dovoljna vec mora i incizija Submukozna faza -stanje nesto lakes.supuracija -irigacija .antibiotici?.spontani bolovi nepodnosljivi.uzeti dobro anamnezu.produzen zub -nema Rtg promena u periodoncijumskoj fazi -trepanacija.sudova zato postoji exudat –serozan -subjektivno – spontani bol.incizija .otvoren pristupni kavitet.gubi se bol PARODONTITIS APICALIS ACUTA PURULENTA -leukocitna infiltracija.u najvecem broju slucajeva su vec destruirani PARODONTITIS APICALIS ACUTA TRAUMATICA.infektivni/neinfektivni -hiperemija i dilatacija kr.perkutorni nalaz je pozitivan-dobija se sonoran zvuk. promene za koje ne znamo sta su.dezartikulacija.test preparacije PARODONTITIS APICALIS ACUTA SEROSA Etiologija.K. vitalitet negativan ili lazno pozitivan.bol se stalno javlja a Rtg se ne vidi.FL -piogene granulacije.termo(hloretil ili led).moguc trizmus -transkanalna drenaza.Intraoralno:inspekcija.otezano otvaranje usta.neinfektivni Etiologija – okluzalna trauma.pomaze palpacija -pozitivan perkutorni nalaz -prag nadrazaja –elektro.explorativna preparacija – zabolece kod akutnog procesa a kod hronicnog ne –treba prstom fixirati zub –zub nije vitalan iako boli -laboratorijska ispitivanja – retko se radi -inspekcijom trazimo defect tkiva.T.najcesce kod proteticara PARODONTITIS APICALIS ACUTA MEDICAMENTOSA –CHKM -delotvorne su pare -ne treba ga stavljati u suvisku PARODONTITIS APICALIS ACUTA ALERGICA –ako se koristi jodoform .neprirodna sivo-zelena boja -kod gornjeg kaninusa –parodontit ide odmah u meko tkivo.izlivanje gnojnog infiltrate submukozno i postepeno prelazi u hronicni oblik -terapija ista – transkanalna drenaza. znakovi zapaljenja R.

ispuniti obradjeni kanal PRVA FAZA: priprema: UZK.taktilna –senzorna (empirijska) – nije pouzdana.moze se uraditi odlozena endodontska terapija rizicni pacijenti IZBOR METODE -protokol: ukloni uzrok – ocisti sadrzaj i parakanalni sloj – bitno je da se parakanalni sloj koji je inficiran ukloni u potpunosti .higijena.ukloniti karijes -osnovna ….-H2O2.preparacija kanala -trepanacija.ispitivanje inicijalne prohodnosti. toplo. adherentno punjenje.sterilni instrumenti na dohvat ruke DRUGA FAZA: priprema zuba. Protokol rada: trepanacija.kortikosteroidi?.pokretljivost zuba .prvi trimester –ne raditi Rtg snimak. lako se unosi i iznosi.odontometrija .fizioloski foramen -metode odredjivanja: Rtg (po Beveridge).ili fizioloski rastvor u drugoj seansi. pravilna obrada apexne trecine -instrumentacija –penetracija. Egzacerbacija hronicnih ili pala odbrambena sposobnost organizma ili kao posledica loseg rada -preinstrumentacija -hlorfenolkamfor Th/ -isprati kanal.u sto manje poseta da se uradi starost pacijenta trudnoca.osetljivost na hladno. pristup kanalima –da bude nesmetan –ne smemo stedeti zubnu supstancu.da li ce koristiti ili ne -lokalne kontraindikacije: nemogucnost koronarne rekonstrukcije kratki kanali terminalni stadijum parodontopatije -opste kontraindikacije: motivisanost pacijenta.kiselo.ispiranje.bitna je ne samo duzina vec i homogenost punjenja .ocuvan potporni aparat.ispitivanje prohodnosti (aktivno i pasivno) -preparacija –ciscenje i oblikovanje kanala -prvi snimak Rtg -odontometrija.elektrometrijskaapexlokatori –najbolje-na otporu tvrdih i mekih tkiva -prenosimo radnu duzinu na instrumente -apexna matrica –granica punjenja – skrati se radna duzina za 1-2 mm kod lecenja HAP -PAP(pasta jodoform + solution Chlumsky) -uporna sekrecija -cesce akutne egzacerbacije -Ca(OH)2 –deluje baktericidno.odredjivanje radne duzine preparacije kanala -granica –inficirani kanal-anatomski foramen-zapaljenje.moguce obesklicenje.exponiranost dentina.slatko.nesmetan ulaz u kanale. nastavk terapije po smirivanju tegoba –najcesce 24h Vajzer drenaza – pored privremenog ispuna stavi se vatica sa miler-iglom -periapikalno punjenje da ili ne? sa jodoformom i Chlumsky – moze da se koristi kod teskih akutnih egzacerbacija i postoji uporna sekrecija TERAPIJA HRONICNIH se zasniva na endodontskoj terapiji -indikacije – izolovani zub.nema nadrazajno dejstvo -aktivni poeni ili pasta TRAUMATSKO OSTECENJE ZUBNE PULPE -vreme nastanka povrede – sudsko-medicinski znacaj -nacini povrede -subjektivni simptomi:spontani bol.bol pri dodiru.

Ostecenje mlecnih zuba -DPP – da se zatvori kavum pulpe id a se sacuva -ispiranje fizioloskim rastvorom -sprovesti amputaciju. moze se sanirati ako je bio van alveole do 1h. ostecenje vilicne kosti. gingiva.-objektivni nalaz: ostecenje mekih tkiva usne duplje.Dislokacija sa i bez fraktura (extruzija. nalaz PA promena .ostaje 4-6 nedelja (akrilat.palpacija i perkusija.razvoj korena.Traumatizovan zub ali krunica i koren intaktni 2.Fraktura krunice sa otvorenom pulpom 4.Fraktura krunice bez otvaranja pulpe 3. nekad potrebna anestezija -imobilizacija sinom. pulpektomiju -treba skinuti do 2mm tkiva pulpe jer su patoloski izmenjena -pulpa koja nije promenjena nece krvariti -glas-jonomer i sredstva za nadoknadu -mineral 3 oksid agregat – sredstvo za traumu -izuzetno je vazno uraditi test vitaliteta HORIZONTALNA FRAKTURA -losa prognoza u gingivalnoj sredini – zbog kontaminacije -najbolja prognoza u gingivalnoj trecini -imobilizacija zuba 6-8 nedelja kocicem -zub dezartikulisati VERTIKALNA FRAKTURA -losa prognoza -najcesce ex zuba -sesta klasa: dislokacija moze biti komplikovana sa frakturom krunice -repozicija rucno ili ortodontski aparatom. prostranost kavuma pulpe i tubuli dentina -traumom su najvise zahvaceni gornji centralni sekutici koji zavrsavaju rast oko 13te godine Klasifikacija traumatskih povreda zuba 1.dislokacija zuba.vitalnu.intruzija) 7. ali nikako se ne sme dirati za korenski deo – cesta je ankiloza .osetljivost na testove.Fraktura krunice ide ispod gingive 5.osetljivost zuba. negativan test vitaliteta.promena boje zuba -Rtg nalaz: prelom korena.prelom krunice.alveola se isto ispira sa fizioloskim kao is am zub. promena boje krunice. strano telo. povrede alveole.Fraktura korena sa ili bez fracture krunice (horizontalne i vertikalne) 6. kompozitni ispun) -avulzija – ispadanje zuba iz alveole. poremecaj okluzije -kada treba pristupiti endodonciji: podatak o trauma. treba ga uzeti SAMO za krunu i staviti u fizioloski rastvor ili hladno mleko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful