OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LECENJA ZUBA -Promene u pulpi: patohistoloske klinicke Reverzibilne(terapija-ocuvanje vitaliteta pulpe) Ireverzibilne

(endodontska terapija) Reverzibilna –sva stanja koja se mogu sanirati ispunom,karijes profunda i hiperemija i nista vise. Endodontska terapija je terapija zuba sa obolelom pulpom i obolelim apeksnim parodoncijumom. Cilj: da se sacuva zub ili bar njegov koren ukoliko je njegova krunica unistena i funkcijski i estetski ga osposobi. Plan svake endodontske terapije: -pravilno postavljena dijagnoza -adekvatne indikacije -pazljiv izbor metoda lecenja INDIKACIJE ZA ENDODONTSKU TERAPIJU: -moguce izolovati zub i obezbediti asepticne uslove rada -moguc pristup kanalima i njihova prohodnost -moguce sprovesti obesklicenje (kod inficiranog kanala) -moguce postici adherentno punjenje kanala -ocuvan potporni aparat zuba -zdrav pacijent –relativna ogranicenja pacijanata sa odredjenim oboljenjima -apsolutna ogranicenja su retka,pacijenti u jako losem stanju -relativne kontraindikacije –vestacke valvule,srcane mane i slicno,bolesti krvi,poremecaji krvarenja,pacijenti sa zaraznim bolestima-posebne mere u radu -lokalne indikacije za end.terapiju: stanje u usnoj duplji-gde je lakse otvaranje ,ako ne sprovodi oralnu higijenu treba sprovesti edukaciju i otklanjanje tvrdih i mekih naslaga stanje samog zuba;da li ima dovoljno krunice ;da li se moze iskoristiti koren za nadogradnju;pristupacnost,prohodnost,apeksne resorpcije;kostane rarefikacije -lokalne kontraindikacije za end.terapiju: -nemogucnost koronarne rekonstrukcije sredstvima fiksne protetike -kratki kanali i nemogucnost proteteske rekonstrukcije -terminalni stadijum parodontopatije -vertikalne frakture korena -interne i apeksne resorpcije -Opste kontraindikacije za end.terapiju: -motivisanost pacijenta za rad i saradnju -godine starosti (zbog teskoca u pronalazanju i obliterisanosti kanala) -trudnoca (prva 3 meseca- prva pomoc ili cemo eliminisati bol ili uvoditi drenazu;Rtg nema u druga tri meseca sistemska end.terapija ;Rtg je moguc kad je zavrsena organogeneza IZBOR METODE LECENJA -vitalni i mortalni zahtevi kod zapaljenja pulpe -terapija inficiranog kanala- gangrene i parodontita Endodontska terapija: -otkloniti uzrok iz kanala -preparacija-mehanicko ciscenje kanala -opturacija kanalnog sistema-punjenje

bakterija.detalji o prethodnom obavljanju lecenja.i duzina korenova.produzenje klinicke krunice (parodontalna hirurgija ili termokauterizacija) -ivica dentina bar 1mm RTG analiza -oblik zuba.INSTRUMENATA Priprema: potapanje u dezinficijentni rastvor 30-60min -metalna cetka pod tekucom vodom (svrdla) -igla kroz gumeni sundjer -sterilizacija-putem toplote vlazna i suva -putem kontaktnog dejstva PREPARACIJA KANALNOG SISTEMA Ciljevi preparacije:uklanjanje svih tkiva .Faza -priprema za endodontski zahvat:uklanjanje naslaga.suzenje pulpne komore i korenskog kanala -prisustvo kalcifikacija .odnos korenova i krunice. STERILIZACIJA END. 120C za 6h pomocu staklenih kuglica -temp. i opturacija) -bioloski pristup u tretmanu –da se ne izlazi van kanala.Faza -priprema za end.temp.kod parodontita nema pulpe.mogucnost restauracije zuba) RTG procenjivanje zuba -krunicna nadogradnja.higijena radnog mesta.dezinfekcija se uvek radi a medikacija se ne radi uvek vec kod infekcije -opturacija kanalanog sistema 1.njihovih produkata iz kanalnog sistema Oblikovanje kanalnog sisitema da bi se omogucila adekvatna opturacija Opturacija kanalnog sisitema pracena odgovarajucom krunicnom restauracijom Preparisan kanal treba da zadrzi svoj originalni oblik (bez ispravljanja krivine ili transpozicije ) Treba da se zavrsava u predelu apikalnog suzenja Treba da se konicno da se suzava ka apeksu Priprema pre samog rada :postavljanje dijagnoze Plan terapije (parodontalno stanje.postoje neke nijanse u odnosu na oboljenje -pravilno formiranje pristupnog kaviteta -trepanacija –pristup kavumu pulpe -eliminacija sadrzaja kanala korena ili je pulpa kod pulpitisa.220C na povrsini a 245C na dubini od 6cm traje 5-8sec.br.upotreba sterilnih instrumenata 2.detritus -ispitivanje inicijalne prohodnosti –najtanji instrument -odredjivanje granice obrade kanala –odontometrija-merenje radne duzine -preparacija kanala sa irigacijom -medikacija kanala-odnosi se na inficirane.pravilno realizovan endodontski postupak (prep.odnos sa susednim zubima.zahvat: ukoniti karijes i podminirana mesta bez stednje zubne supstance Asepsa u endodonciji -higijena radnog mesta -suvo polje rada -dezinfekcija radnog polja -sterilizacija instrumenata -pacijenti rizika hepatitis B(150-180dana) Hiv (1-11godina) -preventivne mere (igle i brizgalice za jednokratnu upotrebu) -sterilizacija suvom toplotom .-brzo i efikasno uklanjanje uzroka iz kanala.

sondiranje -ako su otvori kalcifikovani pomazu bojeni rastvori -endodontski ultrazvucni instrumenti -kad se identifikuju treba da se prosier malim celicnim svrdlom ili posebnim svrdlima ODREDJIVANJE RADNE DUZINE -odredjivanje prohodnosti turpijom br.10 i nakon toga odredjivanje duzine -Rtg odontometrija -elektronski apex-lokatori IRIGACIJA KORENSKOG KANALA -ispiranje debrisa-dentinski detritus -podmazivanje kanala sto olaksava instrumentaciju -rastvaranje zaostalih organskih materija -antibakterijsko dejstvo -uklanjanje razmaznog sloja -mogu da prodiru u delove koji su nepristupacni instrumentima -irigaciju vrsimo pomocu igle i sprica i obicno Na-hipohlorit (1%).) PREPARACIJA PRISTUPNOG KAVITETA -kompletan debridman pulpne komore-instrumenti da nesmetano ulaze u kanalni system -da iz jednog ugla gledanja vidimo ulaze u sve kanale -pristupni kavitet uglavnom ima oblik poprecnog preseka zuba.kod molara je pomeren mezijalno -rucica igle treba da je paralelna sa kanalom OTVORI KANALA KORENA -neophodno poznavanje anatomije zuba..-preparacija krunica-klinicka -uklanjanje kariozne mase ili ispuna.EDTA (17%) -koncentrovaniji rastvori ne bi trebalo da se koriste ako se ne koristi koferdam -EDTA kod kalcifikovanih kanala -hlorhexidin GRANICA PREPARACIJE -idealni apexni foramen postoji kod manje od 50% zuba -instrumentaciju ograniciti na unutrasnjost kanalnog sistema (orijentaciono do nivoa cementa-dentinska granica) -vitalni zubi 2-3mm od Rtg apexa -inficirani zubo 0-2mm od Rtg apexa OBLIK PREPARACIJE -istorijski –tehnike koje su se koristile za postizanje okrugle apexne preparacije sa minimalnom konicnoscu od apexa do koronarnog dela kanala -savremeni concept uzima u obzir bolje razumevanje anatomije kanala korena sa velikom konicnoscu KOMPONENTE PREPARACIJE -nacin pokretanja turpije (rotiranje od 45stepeni) .izolacija koferdam-gumom (trebalo bi.Rtg orijentacija -dobro osvetljenje i suzenje poda pulpne komore -lupa.mikroskop -pazljiva inspekcija .

apikalnog dela kanala-formiranje pristupnog kaviteta.5 distalni kanal donjih molara.irigacija -uvodjenje sirih turpija u koronarni deo kanala .formiranje stepenika i transport instrumenta -nedostaci: apikalna ekstruzija debrisa.prvo obradjujes apexnu 1/3 kanala korena -koronarno-apeksna=CROWN DOWN tehnika.irigacija 2.stadijum-koronarni deo kanala -svaka sledeca turpija se postavlja za 1mm krace od radne duzine .palatinalni gornjih molara).ali ako je siri kanal (mladji pacijenti.prvo se koriste siri instrumenti Nacin pokretanja instrumenta: navijanje sata (rotacija od 45stepeni-do otpora i rotacija) cetvrtina kruga i povlacenje apikalno-koronarno turpijanje balansirana sila CROWN-DOWN TEHNIKA-PREDNOSTI -eliminacija debrisa i mikroorganizama iz koronarnog dela kanala sprecava inokulaciju apeksnog tkiva kontaminiranim debrisom -to je koronarno-apeksna tehnika -eliminacija smetnji u koronarnom delu koje mogu olaksati instrumentaciju -lako ispiranje apikalnog dela -preciznije odredjivanje radne duzine PRINCIPI -danas je savremenija ali se primenjuje u rdau sa masinskim instrumentima -formiranje pravolinijskog pristupa sa okluzalne ili oralne povrsine u pulpnu komoru -uklanjanju svih visecih izbocina na krovu pulpne komore -uklanjanje cervikalnih grebena koji se stvaraju zbog depozicije dentina u vratu -formiranje divergentnih zidova -formiranje konicne preparacije METODE: -bez pritiska -Roanova tehnika -tehnika dvostrukih konusa -modifikovana tehnika PROTOKOL RADA -formiranje pristupa radi uklanjanje apikalnih ili vratnih smetnji -uklanjanje opstrukcije u pulpnoj komori -sirenje kanalnog ulaza.irigacija.devijacija kanala 1.irigacija i rekapitulacija i uvek se vraca na glavnu apeksnu turpiju 25 i struganjem obraditi zidove.ponavljanje do turpije 25 (radna duzina).odredjivanje radne duzine tankim instrumentima (br.postavljanje najtanje turpije.stadijum-prep.3.1.ako ne prodje do radne duzine pokretima navijanja sata uz minimalni apikalni pritisak.irigacija –veoma vazna -sirenje koronarne i srednje 1/3 kanala koristeci prvo vece pa uze promere -eksploracija kanala .postavljanje sledeceg sireg instrumenta do radne duzine cirkumferentnim pokretima .-redosled u preparaciji -dizajn instrumenta TEHNIKE PREPARACIJE -apeksno-koronarna=STEP BACK tehnika.rekapitulacija izmedju svake turpije najtanjom turpijom do radne duzine (da se stvori cep).irigacija.odredjivanje radne duzine(Rtg i apex lokatori).kada se oseti apikalni otpor turpija se uklanja i cisti-irigacija -uvodjenje tanjih turpija dublje u kanal dok se ne oseti otpor.irigacija -odredjivanje velicine apikalne preparacije -zavrsavanje preparacije da bi se formirala zeljena konicnost STEP BACK tehnika -prednosti:bolja kontrola pri radu i manja mogucnost apeksne perforacije.ponavljanje procesa postavljenjem sledece vece .10 ili 15).

onda preparisemo kanal i ako ne izvadimo celu pulpu prvo se uzima K-turpija br.bukalni kanal gornjeg molara Ako ne mozemo apilovati nerv iglu.ali bolja efikasnost struganja i secenja d) varijacije standardnih rucnih instrumenata -K-flexo turpija – veca je flexibilnost -sa zaobljenim vrhom –da se ne napravi foulse rout e) Ni-Ti turpije (izrazito flexibilne) -kod izrazito krivih kanala. Isto su i gutaperke standardizovane i papirni apoeni za susenje kanala.obliku drska razlicite boje siva – 8 ljubicasta – 10 bela – 15 zuta – 20 crvena – 25 plava – 30 zelena .ponavlja se proces vecim turpijama po jedan mm od predhodne (prosek 45-50) da bi se izravnali stepenici vracamo se uvek na glavnu apeksnu turpiju da izglacamo povrsinu SVRDLA ZA PRISTUPNE KAVITETE -svrdla sa dugim vratom -duza drska jer se mora uci dublje u kavitet -fisurna konicna svrdla imaju neaktivni vrh zaobljen.zakace ostatke pulpe -a.10.turpije u seriji za 2mm krace od radne duzine .irigacija.nema secivo-da se ne osteti dno komore pulped a ne udjemo u zonu bifurkacije -fisurno celicno svrdlo-zaobljen vrh -okrugla svrdla -peso (Gejc-Gliden svrdlo) za otvaranje i sirenje ulaza u kanale-obradi se koronarni i srednji deo kanala a apeksni deo-tehnika dvostrukog konusa NERV-EKSTIRPATOR ima bodlje razlicitog promera-razlikuju se po boji drske -za uklanjanje pulpe-uvede se u kanal bez otpora.gornji sekutic.ali je njihova efikasnost secenja manja i zato se ne koriste f) Rucne Ni-Ti turpije – (masinska upotreba).rekapitulacija (moze i tako ali je konicnost manja).ne smeju se navijati.nisu flexibilni.c) standardni.stave se plasticne drske i mogu se koristiti kao rucne .da se proveri prohodnost pa tek onda nerv-extirpator da se ne bi zaglavio ili polomio a) K-turpije :gusci navoji b) K-prosirivac :redje ostrice c) Hedstrem turpije :kao jelka.i okrenemo za 45stepeni i izvlaci se pulpa Instrumenti su standardizovani po velicini.b. Siroki kanali.dobre su za bocno ravnanje (cirkumferentno ravnanje kanala) i za uklanjanje dela zaostale pulpe .35 crna – 40 bela – 45 zuta – 50 crvena – 55 plava – 60 zelena – 70 crna – 80 Klasicni instrumenti su sa povecanjem konicnosti od 20%.ocnjak i drugi premolar i palatinalni kanal gornjeg molara a distalni donjeg Uski kanali.malo povucemo unazad (da se ne zaglavi).

Uspesna lateralna kondenzacija: konican kanal sa .antioksidanti.ne prebojava dentin.Preparacija kontinuiranog konicnog oblika .Rtg kontrastna .najmanji dijametar –foramen apicale =razlicite metode obturacije Kriterijumi za obturaciju kanala: tradicionalno –ne u istoj seansi sa obradom kanala – “odlozena” obturacija.Primena kompaktera (later.uklanjanje mikroorg. h)Redukcioni elektricni motor i kolenjak – redukovani br.prevencija perkolacije gingivalnog eksudata i mikroorganizama kroz kanale koji se otvaraju u gingivalnom sulkusu Kvalitet obturacije zavisi od: -komplexnosti kanalnog sistema -efikasnosti preparacije kanala -tehnike i materijala -obucenosti i vestine terapeuta Aktuelni materijali izbora obturacije kanala-pasta za obturaciju –“SEALER” -gutaperka.obrtaja velik moze doci do loma i) GT – turpije -za masinsku obradu (veci procenat povecanja konicnosti) j) Pro-Taper turpije (fleksibilne.apsolutno sredstvo izbora Anatomija kanala-komplexnost kanalnog sistema + patoloski deposit dentina –glavni uticaj na odabranu tehniku i tehniku obturacije Pristupni kavitet-uklanjanje mikroorganizama + oblikovanje kanala za obturaciju.za reviziju kanala.razliciti voskovi. prevencija perkolacije periradikularnog eksudata i eventualnih mikroorg.metoda izbora lateralna kondenzacija gutaperke 2.kompatibilna.za vadjenje stranih tela.prodor mo i toxina duz medjuspoja zub-privremeni ispun.kad su obliterisani.stabilna.kao i sredstva za heliranje –skidaju razmaznni sloj –EDTA.nije alergogena.boje.masinska obrada) OBTURACIJA KANALA KORENA.kondenzatori) 1mm krace od radne duzine.tehnike su razlicite 1.savremeni concept –efikasnost preparacije kanala.ciscenje kanala+irigacija – preparacija –sirenje Metod obturacije kanala – tehniku preparacije bira stomatolog. + obturacija u jednoj seansi GUTAPERKA -komercijalni proizvodi gutaperka (19-22%).novija tehnika ne znaci i bolja 3 glavne: 1/Hladna 2/Toplotom omeksana 3/ Tretirana rastvaracima Tehnika hladnom gutaperkom se najvise primenjuje Lateralna kondenzacija: postava primarnog gutaperka-poena do krajnje tacke preparacije.vecina medikamenata (sem CaOH) ima limitirano dejstvo.”pecacenje” pulpne komore i kanalnog sistema – prevencija mikropukotine i sledstvenih posledica.metalne soli (Rtg contrast) Prednosti: inertnost.g)Ultrazvucni instrumenti – za pronalazenje ulaza u kanale. kroz apikalni foramen ili lateralne kanale . prevencija sirenja preostalih mikroba u okolne structure .i za vadjenje starih nadogradnja.antibakterijsko dejstvo.kanalna obturacija posle mehanicke obrade .ZnO (59-75%).Preparacija sa apexnom matricom na gledjno cementnoj granici.rastvorljiva u organskim rastvaracima.omeksava na toploti.Ne prepporucuje se kada ne postoji apeksna matrice .lako se uklanja po potrebi -obturacija sa gutaperkom (veliki broj).ciscenja i oblikovanja kanala.Sledi insecija dodatnih poena.”apical-stop” – fizioloska apikalna konstrikcija.PUNJENJE KANALA Ciljevi obturacije – da se tako zatvori materijalom da se dobiju hermeticki uslovi. obrtaja do 300/min –poseban motor ili redukcioni kolenjak jer ako je br.

tesko prileze na kraju preparacije Materijal za obturaciju METODE OPTURACIJE Metode zagrejane gutaperke -tehnika vertikalne kondenzacije.odgovarajuci gutaperka poen.Glavni gutaperka poen (MASTER-POINT) velicina-turpija koja je koriscena u finalnoj preparaciji apexne matrice.problem! VERTIKALNA KONDENZACIJA TOPLE GUTAPERKE CILJ: obliteracija kanala zagrejanom gutaperkom.zauzima punu radnu duzinu kanala.razlicite dimenzije kompaktera. -tradicionalno –kanal sa apexnom matricom -kompaktor zagrejan na plamenu -savremeni kompaktori el.izbora dodatnih gutaperka poena.ne prelazi kroz apex.ne sme biti prosiren apexni foramen (rizik da se pasta ili gutaperka prebace u periapex) -odabir gutaperka poena -do radne duzine –sprecavanje potiskivanja gutaperke kroz foramen -podudaranje preparacije i gutaperka konusa -poseban instrument – odgovara konusu kanala 4-5mm krace od radne duzine -postoji granicnik –kompakcija u tih 4-5 mm -aplikacija paste -kondenzacija gutaperke hladnim instrumentom -aktivacija zagrejanog instrumenta. na vrhu instrumenta (do 200C) -potiskivanje gutaperke se kompletira u jednom kontinuiranom pokretu -tehnika zahteva kontinuirano konican kanal sa najmanjim dijametrom foramena.kompaktno punjenje -obturacija apexne delte i lateralnih kanala -extruzija paste ili gutaperke u periapexni proctor .USA -tehnika – kontinuirana kondenzacija -2 faze – potiskivanje gutaperke na dole i lateralno – dobijes punjenje samo apexa (taj instrument mora izaci iz kanala – srednja i koronarna 1/3 su prazne –injectioni sistem -kontrolisana temp. “pakovanje” vertikalnim pritiskom.struja -homogeno .strujom -touch and heat and systemB heat source.postoji godinama.adekvatna pasta za obturaciju.CA. SubronEndro.potiskivanje ka apexu kroz gutaperku do 4-5mm krace od radne duzine -povlacenje instrumenta unazad – popunjena apikalna 1/3 -ostatak kanala –system B ili obrnuta…(II) -jednostavna tehnika -iskusan terapeut -potiskivanje materijala (gutaperka ) u nepravilnosti kanala i lateralne kanale -prebacivanje paste u periapex.nije nova .moze da se unese u kanal i tako da se zagreva ili van kanala -preparacija sa apexnom matricom – metoda lateralne kondenzacije -tehnike sa zagrejanom gutaperkom su tehnicki komplikovanije za stomatologa i treba edukacija INTRAKANALNE TEHNIKE -gutaperka se plasira u kanala i tada se zagreva -omeksava se –mogucnost kondenzacije -koriste se paste za opturaciju-sealer -Schilder (1967) – vertikalna kondenzacija zagrejane gutaperke VERTIKALNA KONDENZACIONA TEHNIKA -kompakteri zagrejani el.matricom .

plasiraj u kanal .ali ovo je mana.-bez znacajno boljih rezultata u poredjenju sa lateralnom kondenzacijom TEHNIKA SA ROTIRAJUCIM KOMPAKTOROM ILI KONDENZATOROM -razmeksava i kondenzuje gutaperku vertikalno i lateralno “termicka kompakcija” -celicni rotirajuci kompaktor.zbog protetike.pritisak nije velik.obavezna preparacija sa apikalnim stoperom.ne moze ako su specificni kanali (ne ravni i pravi)----ali znatno brza od lateralne kondenzacije Komercijalni proizvodi: Success Fill Technique Alphaseal technique TERMPLASTICNI SISTEM-INJEKCIONI SISTEM -zagrevanje gutaperke do istopljenog stanja i forsira mehanickim pritiskom(injekciono ubrizgavanje) plasira u kanal.2mm od kraja preparacije -plasticnost gutaperka poena -guttacondenzor HIBRIDNA TEHNIKA -kombinacija sa ‘predvidivom” lateralnom kondenzacijom –regija apexa -rotirajuci kompaktor u srednjoj i koronarnoj 1/3 -glavni gutaperka poen do radne duzine -kompaktiranje lateralnom kondenzacijom u apexnoj 1/3 EKSTRAKANALNE TEHNIKE ZAGREVANJA GUTAPERKE -gutaperka zagrejana i razmeksana pre unosa u kanala -za sve neophodna je upotreba paste -novi pristup:nosac zagrejane gutaperke -dobro: “tecenje” gutaperke – korisno u opturaciji + mogucnost nosaca da transportuje i kondenzuje -modifikacija tehnike: plasticni nosaci -preparacija + susenje -verifikacija nosaca (obturatora) gutaperke do RD (Rtg) -mala kolicina paste na ulazu u kanal -zagrej obturator .moguca extruzija materijala.gutaperki).gutaperka otvrdnjava i zadrzava oblik kanala.5mm krace od apikalne regije jer je cilj da sam vrh punjenja bude ispunjen samo gutaperkom (kraci instrument)ostatak kanala—dopuni vertikalnom kondenzacijom -dodatne gutaperke kod ovalnih kanala -“RERNA”-aparat u kom se zagreva gutaperka -nedostaci i prednosti:secenje svrdlom drske nosaca (on ostaje u kanalu.zato moguce kombinovati metode GUTAPERKA RAZMEKSANA RASTVARACEM -tradicionalno –hloroform -susenje kanala –alkoholom mora! .potrebna je i vertikalna kondenzacija-adaptacija u trodimenzionalni kanalni system .siroko otvoren apex ne valja -limitirano sirenje foramena neophodno -postavi master point i dodaj razmeksanu gutaperku(injekciono) -bolja apexna obturacija -popularno u kombinaciji sa lateralnom ili vertikalnom kondenzacijom -za srednju i koronarnu 1/3 -cilj da obturacija bude adekvatna.kako postaviti kocic.nosac uz zid kanala a nije gutaperka. -originalni proizvod – Obtura II system (obtura corporation) -gutaperka penetrira u tubule dentina .(komercijalni system zagrevanja)gutaperka zagrejana do 160C ali vrh igle 60C.zatim problem revizije i visoka cena.vrh obturatora 0.

kao lubricant-bolje pozicioniranje nadogradnje -kao baktericidni agens.kombinacija materijala za nadogradnju krune. Pulp canal sealer.preveniranje plasiranja u okolne structure Savremeni sealer cementi 1.manje omeksava gutaperku (ksilen.cementiranje nadogradnje u kanalu.kao marker akcesornih kanala .vecina njih je neadekvatna. stimulacija zarastanja u regiji foramena (formiranje cvrstog tkiva) -komercijalni proizvodi Sealapex (Kerr) i Apexit (Ivoclar) -osobine slicne cementima od ZnO-eugenola. Endomethasone.2-5mm vrha gutaperke se potapa u hloroform -prednosti i nedostaci: hloroform potencijalno nezeljeni efekti alternativa ulje eukaliptusa. popunjavanje diskrepancije izmedju zidova kanala i materijala za nadogradnju. fraktura i ostalih nepravilnosti u samom kanalu.nije nova -HLOROPERKA – suspenzija parcica gutaperke u hloroformu – dodatak ZnO + metalne soli . Cementi za obturaciju “SEALER-1” Obavezno u kombinaciji sa gutaperkom. terpentin. -podlozni dekompoziciji u tkivnim fluidima. svi su cititoxicni –zbog eugenola-sadrzi paraformaldehid -potencijal za senzibilizaciju (alergija) –NAJCESCE KORISCENI 2.resorptivnih defekata.primarna uloga u obturaciji.-punjenje sa solution Calafonium(smola) + hloroform + glavni poen gutaperke -JOHNSTON-CALLAHAN metoda.kolicina u kanalu minimalna.halotan) OBTURACIJA KANALA KORENA MATERIJALI ZA OBTURACIJU Veliki broj materijala. Karakteristike idealnog sealera -neiritantan za periapikalna tkiva -nerastvorljiv u tkivnim tecnostima -dimenziono stabilan -mogucnost hermetickog zaptivanja -Rtg kontrastan -bakteriostatsko dejstvo -adhezivan za zidove kanala -jednostavno priprema -ne prebojava dentin -da se lako uklanja po potrebi -nijedan materijala ne ispunjava sve kriterijume.CaOH –sealeri -razvijeni sa ciljem cuvanja preostale pulpe.Na bazi ZnO-eugenola -komercijalni proizvod :Tubuliseal. u odnosu na njih rastvorljiviji i mogu postati kanalno punjenje .obliterisanje nepravilnosti preparisanog kanala -moderne tehnike obturacije-primena sealera -funkcija sealera.

siri spektar -toxicni –dejstvo zavisi od koncentracije KANALNI ANTISEPTICI -halogeni: 1.Tetraciklini –afinitet ka tvrdim tkivima –Ledermix 5.Klindamicin DEZINFICIJENSI – ANTISEPTICI -antibiotici –ometaju hemijske procese -dezinficijensi –direktno toxicno dejstvo.izrazena inflamatorna reakcija prvih nedelja.jak alergogeni i mutageni potencijal.Na bazi glas-jonomera -adherentnost za dentin – potencijalna prednost -komercijalni proizvodi : KETAC –ENDO -apikalno zaptivanje –kao kod ostalih materijala -nema razlike izmedju tehnike obturacije sa hladnom gutaperkom i lateralnom kondenzacijom kao i tehnike sa zagrejanom gutaperkom INTRAKANALNA MEDIKACIJA. kontaktne alergije.) 3.generalno-brze dejstvo.Metronidazol (Gram.razvijanje rezistencije .12-2% u vodenom rastvoru -irigacija i punjenje 1-5% gel Na-hipohlorit deluje –organoliticki.5% do 5.koagulise proteine i omogucava izbacivanje detritusa.25% u vodenom rastvoru) 2.ANTIMIKROBNI AGENSI -antibiotici.Jod (irigacija i interseansno punjenje Hlorhexidin -hlorhexidin-glukonat – irigacija 0. trebalo bi uvek da ide u kombinaciji sa EDTA kao helator Ca(OH)2 –punjenje: vodeno/uljana suspenzija/pasta -ne deluje bakteriostatski na sve izazivace. oslobadja formaldehid 4.Sulfa-preparati (Gram + i -) 2.Na bazi smola -dugo su prisutni.Penicilin (Grosmanova …. parestezije.ogranicen spektar dejstva 1.mogucnost senzibilizacije (alergija) .dodaju mu se antibiotici ili drugi dezinficijensi Aldehidi: Formkrezol – retko jer su agresivni Fenoli: Kamforfenol – kanalna medikacija Paramonohlorfenol (PMCP) -irigacija -2% vodeni rastvor i kanalna medikacija -Eugenol –kanalna medikacija .adhezivne karakteristike.dobro zaptivanje.) + parenteralna primena sa drugim antibioticima 4.antibakterijsko dejstvo.anafilakticka reakcija .Hlor (irigacija – Na-hipohlorit 0.3.manje popularni -prvi na trzistu AH-26 (Dent sply) –epoxi smola.

apexni Reflektirani bol.kod hronicnog nema ali se dobija podatak da je pre boleo -vreme nastanka -intenzitet -trajanje(stalan.povremen) -nacin pojavljivanja bola (spontan/provociran) -lokalizacija Dentalgija –bol zuba -najcesce je to provocirani bol. -gde je neophodna antibiotska zastita ili sedacija KONTRAINDIKACIJE: -parodontitis apicalis acuta.postava intrakanalnog kocica -nedostaci: duze traje.isto vlakno -odontalgija –promene na udaljenim mestima Pregled –extra i intraoralni Extraoralni:promene u ustima vidljive extraoralno .kao primarno oboljenje -anomalije zuba -molari sa nekroticnom pulpom i periradikularnim rasvetljenjem -revizija kanalnih punjenja (potrebno ponavljati tretman) -relativna kontraindikacija –inficirani kanali TERAPIJA PARODONTITA (AKUTNOG I HRONICNOG) -anamneza opsta i stomatoloska -glavne tegobe –bol kod akutnog .iradijacija bola.i onemogucavanje zavrsetka lecenja INDIKACIJE: -pulpitisi-vitalan zub.moze da iradira-ne moze da lokalizuje Parodontalgija:parodontit. nema rizika od medjuseansne kontaminacije .spontano ne nastaje Pulpalgija – intenzivnija.nemogucnost kontrole .ultrazvucni instrumenti + NaOCl i EDTA -K-turpije malih dimenzija -posebno dizajnirani instrumenti za penetraciju kanala -Gates-Glidden –bez rezultata -vremenski zahtevna procedura -mogucnost perforacije kanala i skretanja u pogresni pravac KANALNA OBTURACIJA JEDNO ILI VISESEANSNA METODA? *JEDNOSEANSNA -prednosti: smanjen broj poseta pacijenta.moze da nastane spontano . -ako ne moze da dolazi vise puta.lateralni. nekomplikovana morfologija kanala -frakture gde je estetika dominantna.kod neinficiranih kanala .marginalni. duze traje.KONCEPT DEZINFEKCIJE KANALA -inficirani kanali + hronicni apikalni parodontit -mehanicka instrumentacija -antibakterijsko dejstvo irigacije -interseansna kanalna medikacija INSTRUMENTACIJA TESKO PROHODNIH KANALA -primenjuje se bazicni princip instrumentacije -irigacija NaOCl -identifikacija ulaza u kanale -savremena endodoncija.

D.spontani bolovi nepodnosljivi.otvoren pristupni kavitet -otvoren pristupni kavitet-kada! -ako postoji sekrecija.u najvecem broju slucajeva su vec destruirani PARODONTITIS APICALIS ACUTA TRAUMATICA.najcesce kod proteticara PARODONTITIS APICALIS ACUTA MEDICAMENTOSA –CHKM -delotvorne su pare -ne treba ga stavljati u suvisku PARODONTITIS APICALIS ACUTA ALERGICA –ako se koristi jodoform .sudova zato postoji exudat –serozan -subjektivno – spontani bol.incizija .fistulozni kanal sa supuracijom -promene boje zuba.dezartikulacija.moguc trizmus -transkanalna drenaza. promene za koje ne znamo sta su.izlivanje gnojnog infiltrate submukozno i postepeno prelazi u hronicni oblik -terapija ista – transkanalna drenaza.neprirodna sivo-zelena boja -kod gornjeg kaninusa –parodontit ide odmah u meko tkivo.otezano otvaranje usta.termo(hloretil ili led).neinfektivni Etiologija – okluzalna trauma.povisena TT.otok lica.osteoklasticna aktivnost i mikroapscesi -enostalna faza:snazni spontani pulsirajuci bolovi koji iradiraju difuzno prema oku .Intraoralno:inspekcija. Cvitamin -obratiti paznju na neko opste oboljenje -cesto drenaza nije dovoljna vec mora i incizija Submukozna faza -stanje nesto lakes.infektivni/neinfektivni -hiperemija i dilatacija kr.explorativna preparacija – zabolece kod akutnog procesa a kod hronicnog ne –treba prstom fixirati zub –zub nije vitalan iako boli -laboratorijska ispitivanja – retko se radi -inspekcijom trazimo defect tkiva.otvoren pristupni kavitet.najvise od svih Th/ ukloni uzrok.uhu i slepoocnici -dezartikulacija -periodoncijumska i enostalna faza -transkanalna drenaza(aktivna i pasivna) – otvoriti .uzeti dobro anamnezu.gubi se bol PARODONTITIS APICALIS ACUTA PURULENTA -leukocitna infiltracija.pokretljivost zuba. vitalitet negativan ili lazno pozitivan.supuracija -irigacija .pomaze palpacija -pozitivan perkutorni nalaz -prag nadrazaja –elektro.antibiotici?.dezartikulacija Subperiostalna faza – opste stanje pogorsano .produzen zub -nema Rtg promena u periodoncijumskoj fazi -trepanacija.perkutorni nalaz je pozitivan-dobija se sonoran zvuk. znakovi zapaljenja R.u akutnoj fazi moze da postoji mikropokretljivost.test preparacije PARODONTITIS APICALIS ACUTA SEROSA Etiologija. trepanacija .palpacija –u predelu korena zuba se moze izazvati bol –kod akutnih a kod hronicnih se moze osetiti hronicne granulacije ili zadebljanje kosti.bol se stalno javlja a Rtg se ne vidi.pristupni kavitet -antiflogisticki ulozak -privremeno zatvaranje kaviteta -dezartikulacija – proveriti okluziju.T.FL -piogene granulacije.K.sondiranje –najcesce neosetljivi.

adherentno punjenje. lako se unosi i iznosi.ukloniti karijes -osnovna ….sterilni instrumenti na dohvat ruke DRUGA FAZA: priprema zuba.nesmetan ulaz u kanale. Protokol rada: trepanacija.ispiranje.ili fizioloski rastvor u drugoj seansi. toplo.ocuvan potporni aparat.u sto manje poseta da se uradi starost pacijenta trudnoca.slatko.kiselo.preparacija kanala -trepanacija.da li ce koristiti ili ne -lokalne kontraindikacije: nemogucnost koronarne rekonstrukcije kratki kanali terminalni stadijum parodontopatije -opste kontraindikacije: motivisanost pacijenta.kortikosteroidi?.odredjivanje radne duzine preparacije kanala -granica –inficirani kanal-anatomski foramen-zapaljenje.ispitivanje inicijalne prohodnosti.elektrometrijskaapexlokatori –najbolje-na otporu tvrdih i mekih tkiva -prenosimo radnu duzinu na instrumente -apexna matrica –granica punjenja – skrati se radna duzina za 1-2 mm kod lecenja HAP -PAP(pasta jodoform + solution Chlumsky) -uporna sekrecija -cesce akutne egzacerbacije -Ca(OH)2 –deluje baktericidno.nema nadrazajno dejstvo -aktivni poeni ili pasta TRAUMATSKO OSTECENJE ZUBNE PULPE -vreme nastanka povrede – sudsko-medicinski znacaj -nacini povrede -subjektivni simptomi:spontani bol.bol pri dodiru. nastavk terapije po smirivanju tegoba –najcesce 24h Vajzer drenaza – pored privremenog ispuna stavi se vatica sa miler-iglom -periapikalno punjenje da ili ne? sa jodoformom i Chlumsky – moze da se koristi kod teskih akutnih egzacerbacija i postoji uporna sekrecija TERAPIJA HRONICNIH se zasniva na endodontskoj terapiji -indikacije – izolovani zub. pravilna obrada apexne trecine -instrumentacija –penetracija.prvi trimester –ne raditi Rtg snimak.moze se uraditi odlozena endodontska terapija rizicni pacijenti IZBOR METODE -protokol: ukloni uzrok – ocisti sadrzaj i parakanalni sloj – bitno je da se parakanalni sloj koji je inficiran ukloni u potpunosti .exponiranost dentina.ispitivanje prohodnosti (aktivno i pasivno) -preparacija –ciscenje i oblikovanje kanala -prvi snimak Rtg -odontometrija.-H2O2.fizioloski foramen -metode odredjivanja: Rtg (po Beveridge).bitna je ne samo duzina vec i homogenost punjenja .pokretljivost zuba .moguce obesklicenje. Egzacerbacija hronicnih ili pala odbrambena sposobnost organizma ili kao posledica loseg rada -preinstrumentacija -hlorfenolkamfor Th/ -isprati kanal.osetljivost na hladno.higijena.taktilna –senzorna (empirijska) – nije pouzdana.odontometrija . pristup kanalima –da bude nesmetan –ne smemo stedeti zubnu supstancu.ispuniti obradjeni kanal PRVA FAZA: priprema: UZK.

Fraktura korena sa ili bez fracture krunice (horizontalne i vertikalne) 6.palpacija i perkusija. poremecaj okluzije -kada treba pristupiti endodonciji: podatak o trauma. nalaz PA promena .promena boje zuba -Rtg nalaz: prelom korena.intruzija) 7.alveola se isto ispira sa fizioloskim kao is am zub. pulpektomiju -treba skinuti do 2mm tkiva pulpe jer su patoloski izmenjena -pulpa koja nije promenjena nece krvariti -glas-jonomer i sredstva za nadoknadu -mineral 3 oksid agregat – sredstvo za traumu -izuzetno je vazno uraditi test vitaliteta HORIZONTALNA FRAKTURA -losa prognoza u gingivalnoj sredini – zbog kontaminacije -najbolja prognoza u gingivalnoj trecini -imobilizacija zuba 6-8 nedelja kocicem -zub dezartikulisati VERTIKALNA FRAKTURA -losa prognoza -najcesce ex zuba -sesta klasa: dislokacija moze biti komplikovana sa frakturom krunice -repozicija rucno ili ortodontski aparatom.vitalnu.dislokacija zuba. moze se sanirati ako je bio van alveole do 1h.Traumatizovan zub ali krunica i koren intaktni 2.osetljivost zuba. strano telo.prelom krunice.Dislokacija sa i bez fraktura (extruzija. treba ga uzeti SAMO za krunu i staviti u fizioloski rastvor ili hladno mleko. promena boje krunice. gingiva.Fraktura krunice sa otvorenom pulpom 4. nekad potrebna anestezija -imobilizacija sinom.ostaje 4-6 nedelja (akrilat. povrede alveole.-objektivni nalaz: ostecenje mekih tkiva usne duplje. ostecenje vilicne kosti. kompozitni ispun) -avulzija – ispadanje zuba iz alveole.Ostecenje mlecnih zuba -DPP – da se zatvori kavum pulpe id a se sacuva -ispiranje fizioloskim rastvorom -sprovesti amputaciju. ali nikako se ne sme dirati za korenski deo – cesta je ankiloza . prostranost kavuma pulpe i tubuli dentina -traumom su najvise zahvaceni gornji centralni sekutici koji zavrsavaju rast oko 13te godine Klasifikacija traumatskih povreda zuba 1.razvoj korena. negativan test vitaliteta.Fraktura krunice bez otvaranja pulpe 3.osetljivost na testove.Fraktura krunice ide ispod gingive 5.