OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LECENJA ZUBA -Promene u pulpi: patohistoloske klinicke Reverzibilne(terapija-ocuvanje vitaliteta pulpe) Ireverzibilne

(endodontska terapija) Reverzibilna –sva stanja koja se mogu sanirati ispunom,karijes profunda i hiperemija i nista vise. Endodontska terapija je terapija zuba sa obolelom pulpom i obolelim apeksnim parodoncijumom. Cilj: da se sacuva zub ili bar njegov koren ukoliko je njegova krunica unistena i funkcijski i estetski ga osposobi. Plan svake endodontske terapije: -pravilno postavljena dijagnoza -adekvatne indikacije -pazljiv izbor metoda lecenja INDIKACIJE ZA ENDODONTSKU TERAPIJU: -moguce izolovati zub i obezbediti asepticne uslove rada -moguc pristup kanalima i njihova prohodnost -moguce sprovesti obesklicenje (kod inficiranog kanala) -moguce postici adherentno punjenje kanala -ocuvan potporni aparat zuba -zdrav pacijent –relativna ogranicenja pacijanata sa odredjenim oboljenjima -apsolutna ogranicenja su retka,pacijenti u jako losem stanju -relativne kontraindikacije –vestacke valvule,srcane mane i slicno,bolesti krvi,poremecaji krvarenja,pacijenti sa zaraznim bolestima-posebne mere u radu -lokalne indikacije za end.terapiju: stanje u usnoj duplji-gde je lakse otvaranje ,ako ne sprovodi oralnu higijenu treba sprovesti edukaciju i otklanjanje tvrdih i mekih naslaga stanje samog zuba;da li ima dovoljno krunice ;da li se moze iskoristiti koren za nadogradnju;pristupacnost,prohodnost,apeksne resorpcije;kostane rarefikacije -lokalne kontraindikacije za end.terapiju: -nemogucnost koronarne rekonstrukcije sredstvima fiksne protetike -kratki kanali i nemogucnost proteteske rekonstrukcije -terminalni stadijum parodontopatije -vertikalne frakture korena -interne i apeksne resorpcije -Opste kontraindikacije za end.terapiju: -motivisanost pacijenta za rad i saradnju -godine starosti (zbog teskoca u pronalazanju i obliterisanosti kanala) -trudnoca (prva 3 meseca- prva pomoc ili cemo eliminisati bol ili uvoditi drenazu;Rtg nema u druga tri meseca sistemska end.terapija ;Rtg je moguc kad je zavrsena organogeneza IZBOR METODE LECENJA -vitalni i mortalni zahtevi kod zapaljenja pulpe -terapija inficiranog kanala- gangrene i parodontita Endodontska terapija: -otkloniti uzrok iz kanala -preparacija-mehanicko ciscenje kanala -opturacija kanalnog sistema-punjenje

odnos korenova i krunice.br.kod parodontita nema pulpe.suzenje pulpne komore i korenskog kanala -prisustvo kalcifikacija .higijena radnog mesta.temp. 120C za 6h pomocu staklenih kuglica -temp.220C na povrsini a 245C na dubini od 6cm traje 5-8sec.odnos sa susednim zubima.postoje neke nijanse u odnosu na oboljenje -pravilno formiranje pristupnog kaviteta -trepanacija –pristup kavumu pulpe -eliminacija sadrzaja kanala korena ili je pulpa kod pulpitisa.Faza -priprema za endodontski zahvat:uklanjanje naslaga.detritus -ispitivanje inicijalne prohodnosti –najtanji instrument -odredjivanje granice obrade kanala –odontometrija-merenje radne duzine -preparacija kanala sa irigacijom -medikacija kanala-odnosi se na inficirane.-brzo i efikasno uklanjanje uzroka iz kanala.i duzina korenova.zahvat: ukoniti karijes i podminirana mesta bez stednje zubne supstance Asepsa u endodonciji -higijena radnog mesta -suvo polje rada -dezinfekcija radnog polja -sterilizacija instrumenata -pacijenti rizika hepatitis B(150-180dana) Hiv (1-11godina) -preventivne mere (igle i brizgalice za jednokratnu upotrebu) -sterilizacija suvom toplotom .dezinfekcija se uvek radi a medikacija se ne radi uvek vec kod infekcije -opturacija kanalanog sistema 1.produzenje klinicke krunice (parodontalna hirurgija ili termokauterizacija) -ivica dentina bar 1mm RTG analiza -oblik zuba.Faza -priprema za end. i opturacija) -bioloski pristup u tretmanu –da se ne izlazi van kanala.mogucnost restauracije zuba) RTG procenjivanje zuba -krunicna nadogradnja. STERILIZACIJA END.pravilno realizovan endodontski postupak (prep.upotreba sterilnih instrumenata 2.INSTRUMENATA Priprema: potapanje u dezinficijentni rastvor 30-60min -metalna cetka pod tekucom vodom (svrdla) -igla kroz gumeni sundjer -sterilizacija-putem toplote vlazna i suva -putem kontaktnog dejstva PREPARACIJA KANALNOG SISTEMA Ciljevi preparacije:uklanjanje svih tkiva .bakterija.njihovih produkata iz kanalnog sistema Oblikovanje kanalnog sisitema da bi se omogucila adekvatna opturacija Opturacija kanalnog sisitema pracena odgovarajucom krunicnom restauracijom Preparisan kanal treba da zadrzi svoj originalni oblik (bez ispravljanja krivine ili transpozicije ) Treba da se zavrsava u predelu apikalnog suzenja Treba da se konicno da se suzava ka apeksu Priprema pre samog rada :postavljanje dijagnoze Plan terapije (parodontalno stanje.detalji o prethodnom obavljanju lecenja.

mikroskop -pazljiva inspekcija .EDTA (17%) -koncentrovaniji rastvori ne bi trebalo da se koriste ako se ne koristi koferdam -EDTA kod kalcifikovanih kanala -hlorhexidin GRANICA PREPARACIJE -idealni apexni foramen postoji kod manje od 50% zuba -instrumentaciju ograniciti na unutrasnjost kanalnog sistema (orijentaciono do nivoa cementa-dentinska granica) -vitalni zubi 2-3mm od Rtg apexa -inficirani zubo 0-2mm od Rtg apexa OBLIK PREPARACIJE -istorijski –tehnike koje su se koristile za postizanje okrugle apexne preparacije sa minimalnom konicnoscu od apexa do koronarnog dela kanala -savremeni concept uzima u obzir bolje razumevanje anatomije kanala korena sa velikom konicnoscu KOMPONENTE PREPARACIJE -nacin pokretanja turpije (rotiranje od 45stepeni) .Rtg orijentacija -dobro osvetljenje i suzenje poda pulpne komore -lupa.) PREPARACIJA PRISTUPNOG KAVITETA -kompletan debridman pulpne komore-instrumenti da nesmetano ulaze u kanalni system -da iz jednog ugla gledanja vidimo ulaze u sve kanale -pristupni kavitet uglavnom ima oblik poprecnog preseka zuba..-preparacija krunica-klinicka -uklanjanje kariozne mase ili ispuna.10 i nakon toga odredjivanje duzine -Rtg odontometrija -elektronski apex-lokatori IRIGACIJA KORENSKOG KANALA -ispiranje debrisa-dentinski detritus -podmazivanje kanala sto olaksava instrumentaciju -rastvaranje zaostalih organskih materija -antibakterijsko dejstvo -uklanjanje razmaznog sloja -mogu da prodiru u delove koji su nepristupacni instrumentima -irigaciju vrsimo pomocu igle i sprica i obicno Na-hipohlorit (1%).sondiranje -ako su otvori kalcifikovani pomazu bojeni rastvori -endodontski ultrazvucni instrumenti -kad se identifikuju treba da se prosier malim celicnim svrdlom ili posebnim svrdlima ODREDJIVANJE RADNE DUZINE -odredjivanje prohodnosti turpijom br.kod molara je pomeren mezijalno -rucica igle treba da je paralelna sa kanalom OTVORI KANALA KORENA -neophodno poznavanje anatomije zuba.izolacija koferdam-gumom (trebalo bi.

irigacija 2.irigacija.postavljanje najtanje turpije.irigacija.ponavljanje procesa postavljenjem sledece vece .devijacija kanala 1.stadijum-prep.odredjivanje radne duzine(Rtg i apex lokatori).1.irigacija –veoma vazna -sirenje koronarne i srednje 1/3 kanala koristeci prvo vece pa uze promere -eksploracija kanala .kada se oseti apikalni otpor turpija se uklanja i cisti-irigacija -uvodjenje tanjih turpija dublje u kanal dok se ne oseti otpor.apikalnog dela kanala-formiranje pristupnog kaviteta.ponavljanje do turpije 25 (radna duzina).prvo obradjujes apexnu 1/3 kanala korena -koronarno-apeksna=CROWN DOWN tehnika.ali ako je siri kanal (mladji pacijenti.rekapitulacija izmedju svake turpije najtanjom turpijom do radne duzine (da se stvori cep).odredjivanje radne duzine tankim instrumentima (br.palatinalni gornjih molara).-redosled u preparaciji -dizajn instrumenta TEHNIKE PREPARACIJE -apeksno-koronarna=STEP BACK tehnika.irigacija -uvodjenje sirih turpija u koronarni deo kanala .formiranje stepenika i transport instrumenta -nedostaci: apikalna ekstruzija debrisa.prvo se koriste siri instrumenti Nacin pokretanja instrumenta: navijanje sata (rotacija od 45stepeni-do otpora i rotacija) cetvrtina kruga i povlacenje apikalno-koronarno turpijanje balansirana sila CROWN-DOWN TEHNIKA-PREDNOSTI -eliminacija debrisa i mikroorganizama iz koronarnog dela kanala sprecava inokulaciju apeksnog tkiva kontaminiranim debrisom -to je koronarno-apeksna tehnika -eliminacija smetnji u koronarnom delu koje mogu olaksati instrumentaciju -lako ispiranje apikalnog dela -preciznije odredjivanje radne duzine PRINCIPI -danas je savremenija ali se primenjuje u rdau sa masinskim instrumentima -formiranje pravolinijskog pristupa sa okluzalne ili oralne povrsine u pulpnu komoru -uklanjanju svih visecih izbocina na krovu pulpne komore -uklanjanje cervikalnih grebena koji se stvaraju zbog depozicije dentina u vratu -formiranje divergentnih zidova -formiranje konicne preparacije METODE: -bez pritiska -Roanova tehnika -tehnika dvostrukih konusa -modifikovana tehnika PROTOKOL RADA -formiranje pristupa radi uklanjanje apikalnih ili vratnih smetnji -uklanjanje opstrukcije u pulpnoj komori -sirenje kanalnog ulaza.postavljanje sledeceg sireg instrumenta do radne duzine cirkumferentnim pokretima .irigacija i rekapitulacija i uvek se vraca na glavnu apeksnu turpiju 25 i struganjem obraditi zidove.3.stadijum-koronarni deo kanala -svaka sledeca turpija se postavlja za 1mm krace od radne duzine .5 distalni kanal donjih molara.irigacija -odredjivanje velicine apikalne preparacije -zavrsavanje preparacije da bi se formirala zeljena konicnost STEP BACK tehnika -prednosti:bolja kontrola pri radu i manja mogucnost apeksne perforacije.10 ili 15).ako ne prodje do radne duzine pokretima navijanja sata uz minimalni apikalni pritisak.

Isto su i gutaperke standardizovane i papirni apoeni za susenje kanala.obliku drska razlicite boje siva – 8 ljubicasta – 10 bela – 15 zuta – 20 crvena – 25 plava – 30 zelena .turpije u seriji za 2mm krace od radne duzine .stave se plasticne drske i mogu se koristiti kao rucne . Siroki kanali.bukalni kanal gornjeg molara Ako ne mozemo apilovati nerv iglu.35 crna – 40 bela – 45 zuta – 50 crvena – 55 plava – 60 zelena – 70 crna – 80 Klasicni instrumenti su sa povecanjem konicnosti od 20%.da se proveri prohodnost pa tek onda nerv-extirpator da se ne bi zaglavio ili polomio a) K-turpije :gusci navoji b) K-prosirivac :redje ostrice c) Hedstrem turpije :kao jelka.b.gornji sekutic.nema secivo-da se ne osteti dno komore pulped a ne udjemo u zonu bifurkacije -fisurno celicno svrdlo-zaobljen vrh -okrugla svrdla -peso (Gejc-Gliden svrdlo) za otvaranje i sirenje ulaza u kanale-obradi se koronarni i srednji deo kanala a apeksni deo-tehnika dvostrukog konusa NERV-EKSTIRPATOR ima bodlje razlicitog promera-razlikuju se po boji drske -za uklanjanje pulpe-uvede se u kanal bez otpora.ponavlja se proces vecim turpijama po jedan mm od predhodne (prosek 45-50) da bi se izravnali stepenici vracamo se uvek na glavnu apeksnu turpiju da izglacamo povrsinu SVRDLA ZA PRISTUPNE KAVITETE -svrdla sa dugim vratom -duza drska jer se mora uci dublje u kavitet -fisurna konicna svrdla imaju neaktivni vrh zaobljen.nisu flexibilni.c) standardni.i okrenemo za 45stepeni i izvlaci se pulpa Instrumenti su standardizovani po velicini.10.ali je njihova efikasnost secenja manja i zato se ne koriste f) Rucne Ni-Ti turpije – (masinska upotreba).zakace ostatke pulpe -a.ocnjak i drugi premolar i palatinalni kanal gornjeg molara a distalni donjeg Uski kanali.ne smeju se navijati.ali bolja efikasnost struganja i secenja d) varijacije standardnih rucnih instrumenata -K-flexo turpija – veca je flexibilnost -sa zaobljenim vrhom –da se ne napravi foulse rout e) Ni-Ti turpije (izrazito flexibilne) -kod izrazito krivih kanala.onda preparisemo kanal i ako ne izvadimo celu pulpu prvo se uzima K-turpija br.dobre su za bocno ravnanje (cirkumferentno ravnanje kanala) i za uklanjanje dela zaostale pulpe .rekapitulacija (moze i tako ali je konicnost manja).irigacija.malo povucemo unazad (da se ne zaglavi).

prevencija perkolacije gingivalnog eksudata i mikroorganizama kroz kanale koji se otvaraju u gingivalnom sulkusu Kvalitet obturacije zavisi od: -komplexnosti kanalnog sistema -efikasnosti preparacije kanala -tehnike i materijala -obucenosti i vestine terapeuta Aktuelni materijali izbora obturacije kanala-pasta za obturaciju –“SEALER” -gutaperka.uklanjanje mikroorg.”pecacenje” pulpne komore i kanalnog sistema – prevencija mikropukotine i sledstvenih posledica.boje.ne prebojava dentin.kondenzatori) 1mm krace od radne duzine.rastvorljiva u organskim rastvaracima.Uspesna lateralna kondenzacija: konican kanal sa .ciscenja i oblikovanja kanala.kad su obliterisani.tehnike su razlicite 1. h)Redukcioni elektricni motor i kolenjak – redukovani br. + obturacija u jednoj seansi GUTAPERKA -komercijalni proizvodi gutaperka (19-22%). kroz apikalni foramen ili lateralne kanale .antibakterijsko dejstvo.lako se uklanja po potrebi -obturacija sa gutaperkom (veliki broj).za vadjenje stranih tela.Rtg kontrastna .najmanji dijametar –foramen apicale =razlicite metode obturacije Kriterijumi za obturaciju kanala: tradicionalno –ne u istoj seansi sa obradom kanala – “odlozena” obturacija.g)Ultrazvucni instrumenti – za pronalazenje ulaza u kanale.Ne prepporucuje se kada ne postoji apeksna matrice .ZnO (59-75%).za reviziju kanala.masinska obrada) OBTURACIJA KANALA KORENA.vecina medikamenata (sem CaOH) ima limitirano dejstvo.”apical-stop” – fizioloska apikalna konstrikcija.savremeni concept –efikasnost preparacije kanala.kanalna obturacija posle mehanicke obrade .apsolutno sredstvo izbora Anatomija kanala-komplexnost kanalnog sistema + patoloski deposit dentina –glavni uticaj na odabranu tehniku i tehniku obturacije Pristupni kavitet-uklanjanje mikroorganizama + oblikovanje kanala za obturaciju.stabilna. prevencija sirenja preostalih mikroba u okolne structure . prevencija perkolacije periradikularnog eksudata i eventualnih mikroorg.Sledi insecija dodatnih poena.prodor mo i toxina duz medjuspoja zub-privremeni ispun.novija tehnika ne znaci i bolja 3 glavne: 1/Hladna 2/Toplotom omeksana 3/ Tretirana rastvaracima Tehnika hladnom gutaperkom se najvise primenjuje Lateralna kondenzacija: postava primarnog gutaperka-poena do krajnje tacke preparacije.nije alergogena.i za vadjenje starih nadogradnja.metalne soli (Rtg contrast) Prednosti: inertnost.Primena kompaktera (later.obrtaja velik moze doci do loma i) GT – turpije -za masinsku obradu (veci procenat povecanja konicnosti) j) Pro-Taper turpije (fleksibilne.metoda izbora lateralna kondenzacija gutaperke 2.kompatibilna. obrtaja do 300/min –poseban motor ili redukcioni kolenjak jer ako je br.omeksava na toploti.ciscenje kanala+irigacija – preparacija –sirenje Metod obturacije kanala – tehniku preparacije bira stomatolog.Preparacija kontinuiranog konicnog oblika .kao i sredstva za heliranje –skidaju razmaznni sloj –EDTA.PUNJENJE KANALA Ciljevi obturacije – da se tako zatvori materijalom da se dobiju hermeticki uslovi.razliciti voskovi.Preparacija sa apexnom matricom na gledjno cementnoj granici.antioksidanti.

SubronEndro.USA -tehnika – kontinuirana kondenzacija -2 faze – potiskivanje gutaperke na dole i lateralno – dobijes punjenje samo apexa (taj instrument mora izaci iz kanala – srednja i koronarna 1/3 su prazne –injectioni sistem -kontrolisana temp. -tradicionalno –kanal sa apexnom matricom -kompaktor zagrejan na plamenu -savremeni kompaktori el.struja -homogeno .ne prelazi kroz apex.nije nova .potiskivanje ka apexu kroz gutaperku do 4-5mm krace od radne duzine -povlacenje instrumenta unazad – popunjena apikalna 1/3 -ostatak kanala –system B ili obrnuta…(II) -jednostavna tehnika -iskusan terapeut -potiskivanje materijala (gutaperka ) u nepravilnosti kanala i lateralne kanale -prebacivanje paste u periapex.zauzima punu radnu duzinu kanala.ne sme biti prosiren apexni foramen (rizik da se pasta ili gutaperka prebace u periapex) -odabir gutaperka poena -do radne duzine –sprecavanje potiskivanja gutaperke kroz foramen -podudaranje preparacije i gutaperka konusa -poseban instrument – odgovara konusu kanala 4-5mm krace od radne duzine -postoji granicnik –kompakcija u tih 4-5 mm -aplikacija paste -kondenzacija gutaperke hladnim instrumentom -aktivacija zagrejanog instrumenta.postoji godinama.kompaktno punjenje -obturacija apexne delte i lateralnih kanala -extruzija paste ili gutaperke u periapexni proctor .problem! VERTIKALNA KONDENZACIJA TOPLE GUTAPERKE CILJ: obliteracija kanala zagrejanom gutaperkom.izbora dodatnih gutaperka poena.matricom .moze da se unese u kanal i tako da se zagreva ili van kanala -preparacija sa apexnom matricom – metoda lateralne kondenzacije -tehnike sa zagrejanom gutaperkom su tehnicki komplikovanije za stomatologa i treba edukacija INTRAKANALNE TEHNIKE -gutaperka se plasira u kanala i tada se zagreva -omeksava se –mogucnost kondenzacije -koriste se paste za opturaciju-sealer -Schilder (1967) – vertikalna kondenzacija zagrejane gutaperke VERTIKALNA KONDENZACIONA TEHNIKA -kompakteri zagrejani el. na vrhu instrumenta (do 200C) -potiskivanje gutaperke se kompletira u jednom kontinuiranom pokretu -tehnika zahteva kontinuirano konican kanal sa najmanjim dijametrom foramena.CA.odgovarajuci gutaperka poen.razlicite dimenzije kompaktera. “pakovanje” vertikalnim pritiskom.adekvatna pasta za obturaciju.tesko prileze na kraju preparacije Materijal za obturaciju METODE OPTURACIJE Metode zagrejane gutaperke -tehnika vertikalne kondenzacije.Glavni gutaperka poen (MASTER-POINT) velicina-turpija koja je koriscena u finalnoj preparaciji apexne matrice.strujom -touch and heat and systemB heat source.

nosac uz zid kanala a nije gutaperka.gutaperki).moguca extruzija materijala.obavezna preparacija sa apikalnim stoperom.plasiraj u kanal .zato moguce kombinovati metode GUTAPERKA RAZMEKSANA RASTVARACEM -tradicionalno –hloroform -susenje kanala –alkoholom mora! .kako postaviti kocic.5mm krace od apikalne regije jer je cilj da sam vrh punjenja bude ispunjen samo gutaperkom (kraci instrument)ostatak kanala—dopuni vertikalnom kondenzacijom -dodatne gutaperke kod ovalnih kanala -“RERNA”-aparat u kom se zagreva gutaperka -nedostaci i prednosti:secenje svrdlom drske nosaca (on ostaje u kanalu.zatim problem revizije i visoka cena.-bez znacajno boljih rezultata u poredjenju sa lateralnom kondenzacijom TEHNIKA SA ROTIRAJUCIM KOMPAKTOROM ILI KONDENZATOROM -razmeksava i kondenzuje gutaperku vertikalno i lateralno “termicka kompakcija” -celicni rotirajuci kompaktor.(komercijalni system zagrevanja)gutaperka zagrejana do 160C ali vrh igle 60C.ne moze ako su specificni kanali (ne ravni i pravi)----ali znatno brza od lateralne kondenzacije Komercijalni proizvodi: Success Fill Technique Alphaseal technique TERMPLASTICNI SISTEM-INJEKCIONI SISTEM -zagrevanje gutaperke do istopljenog stanja i forsira mehanickim pritiskom(injekciono ubrizgavanje) plasira u kanal.pritisak nije velik.zbog protetike. -originalni proizvod – Obtura II system (obtura corporation) -gutaperka penetrira u tubule dentina .2mm od kraja preparacije -plasticnost gutaperka poena -guttacondenzor HIBRIDNA TEHNIKA -kombinacija sa ‘predvidivom” lateralnom kondenzacijom –regija apexa -rotirajuci kompaktor u srednjoj i koronarnoj 1/3 -glavni gutaperka poen do radne duzine -kompaktiranje lateralnom kondenzacijom u apexnoj 1/3 EKSTRAKANALNE TEHNIKE ZAGREVANJA GUTAPERKE -gutaperka zagrejana i razmeksana pre unosa u kanala -za sve neophodna je upotreba paste -novi pristup:nosac zagrejane gutaperke -dobro: “tecenje” gutaperke – korisno u opturaciji + mogucnost nosaca da transportuje i kondenzuje -modifikacija tehnike: plasticni nosaci -preparacija + susenje -verifikacija nosaca (obturatora) gutaperke do RD (Rtg) -mala kolicina paste na ulazu u kanal -zagrej obturator .siroko otvoren apex ne valja -limitirano sirenje foramena neophodno -postavi master point i dodaj razmeksanu gutaperku(injekciono) -bolja apexna obturacija -popularno u kombinaciji sa lateralnom ili vertikalnom kondenzacijom -za srednju i koronarnu 1/3 -cilj da obturacija bude adekvatna.ali ovo je mana.gutaperka otvrdnjava i zadrzava oblik kanala.vrh obturatora 0.potrebna je i vertikalna kondenzacija-adaptacija u trodimenzionalni kanalni system .

manje omeksava gutaperku (ksilen.obliterisanje nepravilnosti preparisanog kanala -moderne tehnike obturacije-primena sealera -funkcija sealera.primarna uloga u obturaciji. u odnosu na njih rastvorljiviji i mogu postati kanalno punjenje . Endomethasone.CaOH –sealeri -razvijeni sa ciljem cuvanja preostale pulpe.kolicina u kanalu minimalna. Cementi za obturaciju “SEALER-1” Obavezno u kombinaciji sa gutaperkom. Karakteristike idealnog sealera -neiritantan za periapikalna tkiva -nerastvorljiv u tkivnim tecnostima -dimenziono stabilan -mogucnost hermetickog zaptivanja -Rtg kontrastan -bakteriostatsko dejstvo -adhezivan za zidove kanala -jednostavno priprema -ne prebojava dentin -da se lako uklanja po potrebi -nijedan materijala ne ispunjava sve kriterijume. Pulp canal sealer.kao marker akcesornih kanala . fraktura i ostalih nepravilnosti u samom kanalu. svi su cititoxicni –zbog eugenola-sadrzi paraformaldehid -potencijal za senzibilizaciju (alergija) –NAJCESCE KORISCENI 2.nije nova -HLOROPERKA – suspenzija parcica gutaperke u hloroformu – dodatak ZnO + metalne soli .vecina njih je neadekvatna. popunjavanje diskrepancije izmedju zidova kanala i materijala za nadogradnju.resorptivnih defekata.halotan) OBTURACIJA KANALA KORENA MATERIJALI ZA OBTURACIJU Veliki broj materijala. kao lubricant-bolje pozicioniranje nadogradnje -kao baktericidni agens. terpentin.Na bazi ZnO-eugenola -komercijalni proizvod :Tubuliseal.-punjenje sa solution Calafonium(smola) + hloroform + glavni poen gutaperke -JOHNSTON-CALLAHAN metoda.2-5mm vrha gutaperke se potapa u hloroform -prednosti i nedostaci: hloroform potencijalno nezeljeni efekti alternativa ulje eukaliptusa.preveniranje plasiranja u okolne structure Savremeni sealer cementi 1.kombinacija materijala za nadogradnju krune.cementiranje nadogradnje u kanalu. -podlozni dekompoziciji u tkivnim fluidima. stimulacija zarastanja u regiji foramena (formiranje cvrstog tkiva) -komercijalni proizvodi Sealapex (Kerr) i Apexit (Ivoclar) -osobine slicne cementima od ZnO-eugenola.

parestezije.antibakterijsko dejstvo.) 3.ANTIMIKROBNI AGENSI -antibiotici. trebalo bi uvek da ide u kombinaciji sa EDTA kao helator Ca(OH)2 –punjenje: vodeno/uljana suspenzija/pasta -ne deluje bakteriostatski na sve izazivace.anafilakticka reakcija .siri spektar -toxicni –dejstvo zavisi od koncentracije KANALNI ANTISEPTICI -halogeni: 1.adhezivne karakteristike.dodaju mu se antibiotici ili drugi dezinficijensi Aldehidi: Formkrezol – retko jer su agresivni Fenoli: Kamforfenol – kanalna medikacija Paramonohlorfenol (PMCP) -irigacija -2% vodeni rastvor i kanalna medikacija -Eugenol –kanalna medikacija .Na bazi smola -dugo su prisutni.Na bazi glas-jonomera -adherentnost za dentin – potencijalna prednost -komercijalni proizvodi : KETAC –ENDO -apikalno zaptivanje –kao kod ostalih materijala -nema razlike izmedju tehnike obturacije sa hladnom gutaperkom i lateralnom kondenzacijom kao i tehnike sa zagrejanom gutaperkom INTRAKANALNA MEDIKACIJA.Jod (irigacija i interseansno punjenje Hlorhexidin -hlorhexidin-glukonat – irigacija 0.mogucnost senzibilizacije (alergija) .Penicilin (Grosmanova ….manje popularni -prvi na trzistu AH-26 (Dent sply) –epoxi smola.generalno-brze dejstvo.Klindamicin DEZINFICIJENSI – ANTISEPTICI -antibiotici –ometaju hemijske procese -dezinficijensi –direktno toxicno dejstvo.dobro zaptivanje.Hlor (irigacija – Na-hipohlorit 0.5% do 5.jak alergogeni i mutageni potencijal.3.ogranicen spektar dejstva 1.Tetraciklini –afinitet ka tvrdim tkivima –Ledermix 5.) + parenteralna primena sa drugim antibioticima 4.12-2% u vodenom rastvoru -irigacija i punjenje 1-5% gel Na-hipohlorit deluje –organoliticki.Metronidazol (Gram.25% u vodenom rastvoru) 2. kontaktne alergije.koagulise proteine i omogucava izbacivanje detritusa. oslobadja formaldehid 4.razvijanje rezistencije .Sulfa-preparati (Gram + i -) 2.izrazena inflamatorna reakcija prvih nedelja.

postava intrakanalnog kocica -nedostaci: duze traje.kao primarno oboljenje -anomalije zuba -molari sa nekroticnom pulpom i periradikularnim rasvetljenjem -revizija kanalnih punjenja (potrebno ponavljati tretman) -relativna kontraindikacija –inficirani kanali TERAPIJA PARODONTITA (AKUTNOG I HRONICNOG) -anamneza opsta i stomatoloska -glavne tegobe –bol kod akutnog .kod neinficiranih kanala .i onemogucavanje zavrsetka lecenja INDIKACIJE: -pulpitisi-vitalan zub. duze traje.lateralni.marginalni.ultrazvucni instrumenti + NaOCl i EDTA -K-turpije malih dimenzija -posebno dizajnirani instrumenti za penetraciju kanala -Gates-Glidden –bez rezultata -vremenski zahtevna procedura -mogucnost perforacije kanala i skretanja u pogresni pravac KANALNA OBTURACIJA JEDNO ILI VISESEANSNA METODA? *JEDNOSEANSNA -prednosti: smanjen broj poseta pacijenta.KONCEPT DEZINFEKCIJE KANALA -inficirani kanali + hronicni apikalni parodontit -mehanicka instrumentacija -antibakterijsko dejstvo irigacije -interseansna kanalna medikacija INSTRUMENTACIJA TESKO PROHODNIH KANALA -primenjuje se bazicni princip instrumentacije -irigacija NaOCl -identifikacija ulaza u kanale -savremena endodoncija.spontano ne nastaje Pulpalgija – intenzivnija.moze da nastane spontano . -gde je neophodna antibiotska zastita ili sedacija KONTRAINDIKACIJE: -parodontitis apicalis acuta. -ako ne moze da dolazi vise puta.iradijacija bola.povremen) -nacin pojavljivanja bola (spontan/provociran) -lokalizacija Dentalgija –bol zuba -najcesce je to provocirani bol. nema rizika od medjuseansne kontaminacije .isto vlakno -odontalgija –promene na udaljenim mestima Pregled –extra i intraoralni Extraoralni:promene u ustima vidljive extraoralno . nekomplikovana morfologija kanala -frakture gde je estetika dominantna.apexni Reflektirani bol.kod hronicnog nema ali se dobija podatak da je pre boleo -vreme nastanka -intenzitet -trajanje(stalan.moze da iradira-ne moze da lokalizuje Parodontalgija:parodontit.nemogucnost kontrole .

produzen zub -nema Rtg promena u periodoncijumskoj fazi -trepanacija.incizija .test preparacije PARODONTITIS APICALIS ACUTA SEROSA Etiologija.sudova zato postoji exudat –serozan -subjektivno – spontani bol.dezartikulacija Subperiostalna faza – opste stanje pogorsano .T.otezano otvaranje usta.sondiranje –najcesce neosetljivi.neinfektivni Etiologija – okluzalna trauma.fistulozni kanal sa supuracijom -promene boje zuba.najcesce kod proteticara PARODONTITIS APICALIS ACUTA MEDICAMENTOSA –CHKM -delotvorne su pare -ne treba ga stavljati u suvisku PARODONTITIS APICALIS ACUTA ALERGICA –ako se koristi jodoform . promene za koje ne znamo sta su.moguc trizmus -transkanalna drenaza.u najvecem broju slucajeva su vec destruirani PARODONTITIS APICALIS ACUTA TRAUMATICA.izlivanje gnojnog infiltrate submukozno i postepeno prelazi u hronicni oblik -terapija ista – transkanalna drenaza.pokretljivost zuba.uhu i slepoocnici -dezartikulacija -periodoncijumska i enostalna faza -transkanalna drenaza(aktivna i pasivna) – otvoriti . Cvitamin -obratiti paznju na neko opste oboljenje -cesto drenaza nije dovoljna vec mora i incizija Submukozna faza -stanje nesto lakes.otvoren pristupni kavitet -otvoren pristupni kavitet-kada! -ako postoji sekrecija.K.perkutorni nalaz je pozitivan-dobija se sonoran zvuk.termo(hloretil ili led).otok lica.u akutnoj fazi moze da postoji mikropokretljivost.D.osteoklasticna aktivnost i mikroapscesi -enostalna faza:snazni spontani pulsirajuci bolovi koji iradiraju difuzno prema oku .pomaze palpacija -pozitivan perkutorni nalaz -prag nadrazaja –elektro.antibiotici?.infektivni/neinfektivni -hiperemija i dilatacija kr.supuracija -irigacija .najvise od svih Th/ ukloni uzrok.pristupni kavitet -antiflogisticki ulozak -privremeno zatvaranje kaviteta -dezartikulacija – proveriti okluziju.palpacija –u predelu korena zuba se moze izazvati bol –kod akutnih a kod hronicnih se moze osetiti hronicne granulacije ili zadebljanje kosti. vitalitet negativan ili lazno pozitivan.FL -piogene granulacije. znakovi zapaljenja R.uzeti dobro anamnezu. trepanacija .gubi se bol PARODONTITIS APICALIS ACUTA PURULENTA -leukocitna infiltracija.spontani bolovi nepodnosljivi.bol se stalno javlja a Rtg se ne vidi.Intraoralno:inspekcija.povisena TT.otvoren pristupni kavitet.explorativna preparacija – zabolece kod akutnog procesa a kod hronicnog ne –treba prstom fixirati zub –zub nije vitalan iako boli -laboratorijska ispitivanja – retko se radi -inspekcijom trazimo defect tkiva.dezartikulacija.neprirodna sivo-zelena boja -kod gornjeg kaninusa –parodontit ide odmah u meko tkivo.

nastavk terapije po smirivanju tegoba –najcesce 24h Vajzer drenaza – pored privremenog ispuna stavi se vatica sa miler-iglom -periapikalno punjenje da ili ne? sa jodoformom i Chlumsky – moze da se koristi kod teskih akutnih egzacerbacija i postoji uporna sekrecija TERAPIJA HRONICNIH se zasniva na endodontskoj terapiji -indikacije – izolovani zub.moze se uraditi odlozena endodontska terapija rizicni pacijenti IZBOR METODE -protokol: ukloni uzrok – ocisti sadrzaj i parakanalni sloj – bitno je da se parakanalni sloj koji je inficiran ukloni u potpunosti .odredjivanje radne duzine preparacije kanala -granica –inficirani kanal-anatomski foramen-zapaljenje.ili fizioloski rastvor u drugoj seansi.ukloniti karijes -osnovna …. pristup kanalima –da bude nesmetan –ne smemo stedeti zubnu supstancu.ispiranje.ispuniti obradjeni kanal PRVA FAZA: priprema: UZK.elektrometrijskaapexlokatori –najbolje-na otporu tvrdih i mekih tkiva -prenosimo radnu duzinu na instrumente -apexna matrica –granica punjenja – skrati se radna duzina za 1-2 mm kod lecenja HAP -PAP(pasta jodoform + solution Chlumsky) -uporna sekrecija -cesce akutne egzacerbacije -Ca(OH)2 –deluje baktericidno.pokretljivost zuba .fizioloski foramen -metode odredjivanja: Rtg (po Beveridge).ispitivanje prohodnosti (aktivno i pasivno) -preparacija –ciscenje i oblikovanje kanala -prvi snimak Rtg -odontometrija.u sto manje poseta da se uradi starost pacijenta trudnoca.slatko.nema nadrazajno dejstvo -aktivni poeni ili pasta TRAUMATSKO OSTECENJE ZUBNE PULPE -vreme nastanka povrede – sudsko-medicinski znacaj -nacini povrede -subjektivni simptomi:spontani bol.moguce obesklicenje. Egzacerbacija hronicnih ili pala odbrambena sposobnost organizma ili kao posledica loseg rada -preinstrumentacija -hlorfenolkamfor Th/ -isprati kanal. Protokol rada: trepanacija.osetljivost na hladno.bol pri dodiru.kiselo.nesmetan ulaz u kanale.exponiranost dentina. adherentno punjenje.bitna je ne samo duzina vec i homogenost punjenja .ispitivanje inicijalne prohodnosti. pravilna obrada apexne trecine -instrumentacija –penetracija.-H2O2.prvi trimester –ne raditi Rtg snimak.ocuvan potporni aparat.sterilni instrumenti na dohvat ruke DRUGA FAZA: priprema zuba.preparacija kanala -trepanacija.da li ce koristiti ili ne -lokalne kontraindikacije: nemogucnost koronarne rekonstrukcije kratki kanali terminalni stadijum parodontopatije -opste kontraindikacije: motivisanost pacijenta.odontometrija . lako se unosi i iznosi.higijena.taktilna –senzorna (empirijska) – nije pouzdana. toplo.kortikosteroidi?.

poremecaj okluzije -kada treba pristupiti endodonciji: podatak o trauma.Fraktura krunice ide ispod gingive 5.Fraktura korena sa ili bez fracture krunice (horizontalne i vertikalne) 6.osetljivost zuba.razvoj korena. ostecenje vilicne kosti.promena boje zuba -Rtg nalaz: prelom korena.Traumatizovan zub ali krunica i koren intaktni 2. prostranost kavuma pulpe i tubuli dentina -traumom su najvise zahvaceni gornji centralni sekutici koji zavrsavaju rast oko 13te godine Klasifikacija traumatskih povreda zuba 1. pulpektomiju -treba skinuti do 2mm tkiva pulpe jer su patoloski izmenjena -pulpa koja nije promenjena nece krvariti -glas-jonomer i sredstva za nadoknadu -mineral 3 oksid agregat – sredstvo za traumu -izuzetno je vazno uraditi test vitaliteta HORIZONTALNA FRAKTURA -losa prognoza u gingivalnoj sredini – zbog kontaminacije -najbolja prognoza u gingivalnoj trecini -imobilizacija zuba 6-8 nedelja kocicem -zub dezartikulisati VERTIKALNA FRAKTURA -losa prognoza -najcesce ex zuba -sesta klasa: dislokacija moze biti komplikovana sa frakturom krunice -repozicija rucno ili ortodontski aparatom. kompozitni ispun) -avulzija – ispadanje zuba iz alveole.palpacija i perkusija.Dislokacija sa i bez fraktura (extruzija. promena boje krunice.ostaje 4-6 nedelja (akrilat.prelom krunice.Ostecenje mlecnih zuba -DPP – da se zatvori kavum pulpe id a se sacuva -ispiranje fizioloskim rastvorom -sprovesti amputaciju. negativan test vitaliteta.osetljivost na testove.dislokacija zuba. gingiva. nalaz PA promena .vitalnu.Fraktura krunice bez otvaranja pulpe 3. strano telo.Fraktura krunice sa otvorenom pulpom 4. nekad potrebna anestezija -imobilizacija sinom.intruzija) 7. ali nikako se ne sme dirati za korenski deo – cesta je ankiloza .alveola se isto ispira sa fizioloskim kao is am zub.-objektivni nalaz: ostecenje mekih tkiva usne duplje. treba ga uzeti SAMO za krunu i staviti u fizioloski rastvor ili hladno mleko. povrede alveole. moze se sanirati ako je bio van alveole do 1h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful