endodoncija

OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LECENJA ZUBA -Promene u pulpi: patohistoloske klinicke Reverzibilne(terapija-ocuvanje vitaliteta pulpe) Ireverzibilne

(endodontska terapija) Reverzibilna –sva stanja koja se mogu sanirati ispunom,karijes profunda i hiperemija i nista vise. Endodontska terapija je terapija zuba sa obolelom pulpom i obolelim apeksnim parodoncijumom. Cilj: da se sacuva zub ili bar njegov koren ukoliko je njegova krunica unistena i funkcijski i estetski ga osposobi. Plan svake endodontske terapije: -pravilno postavljena dijagnoza -adekvatne indikacije -pazljiv izbor metoda lecenja INDIKACIJE ZA ENDODONTSKU TERAPIJU: -moguce izolovati zub i obezbediti asepticne uslove rada -moguc pristup kanalima i njihova prohodnost -moguce sprovesti obesklicenje (kod inficiranog kanala) -moguce postici adherentno punjenje kanala -ocuvan potporni aparat zuba -zdrav pacijent –relativna ogranicenja pacijanata sa odredjenim oboljenjima -apsolutna ogranicenja su retka,pacijenti u jako losem stanju -relativne kontraindikacije –vestacke valvule,srcane mane i slicno,bolesti krvi,poremecaji krvarenja,pacijenti sa zaraznim bolestima-posebne mere u radu -lokalne indikacije za end.terapiju: stanje u usnoj duplji-gde je lakse otvaranje ,ako ne sprovodi oralnu higijenu treba sprovesti edukaciju i otklanjanje tvrdih i mekih naslaga stanje samog zuba;da li ima dovoljno krunice ;da li se moze iskoristiti koren za nadogradnju;pristupacnost,prohodnost,apeksne resorpcije;kostane rarefikacije -lokalne kontraindikacije za end.terapiju: -nemogucnost koronarne rekonstrukcije sredstvima fiksne protetike -kratki kanali i nemogucnost proteteske rekonstrukcije -terminalni stadijum parodontopatije -vertikalne frakture korena -interne i apeksne resorpcije -Opste kontraindikacije za end.terapiju: -motivisanost pacijenta za rad i saradnju -godine starosti (zbog teskoca u pronalazanju i obliterisanosti kanala) -trudnoca (prva 3 meseca- prva pomoc ili cemo eliminisati bol ili uvoditi drenazu;Rtg nema u druga tri meseca sistemska end.terapija ;Rtg je moguc kad je zavrsena organogeneza IZBOR METODE LECENJA -vitalni i mortalni zahtevi kod zapaljenja pulpe -terapija inficiranog kanala- gangrene i parodontita Endodontska terapija: -otkloniti uzrok iz kanala -preparacija-mehanicko ciscenje kanala -opturacija kanalnog sistema-punjenje

detalji o prethodnom obavljanju lecenja.dezinfekcija se uvek radi a medikacija se ne radi uvek vec kod infekcije -opturacija kanalanog sistema 1.suzenje pulpne komore i korenskog kanala -prisustvo kalcifikacija .temp. i opturacija) -bioloski pristup u tretmanu –da se ne izlazi van kanala.upotreba sterilnih instrumenata 2.postoje neke nijanse u odnosu na oboljenje -pravilno formiranje pristupnog kaviteta -trepanacija –pristup kavumu pulpe -eliminacija sadrzaja kanala korena ili je pulpa kod pulpitisa.220C na povrsini a 245C na dubini od 6cm traje 5-8sec.Faza -priprema za end.-brzo i efikasno uklanjanje uzroka iz kanala.higijena radnog mesta.INSTRUMENATA Priprema: potapanje u dezinficijentni rastvor 30-60min -metalna cetka pod tekucom vodom (svrdla) -igla kroz gumeni sundjer -sterilizacija-putem toplote vlazna i suva -putem kontaktnog dejstva PREPARACIJA KANALNOG SISTEMA Ciljevi preparacije:uklanjanje svih tkiva . STERILIZACIJA END.mogucnost restauracije zuba) RTG procenjivanje zuba -krunicna nadogradnja.pravilno realizovan endodontski postupak (prep.produzenje klinicke krunice (parodontalna hirurgija ili termokauterizacija) -ivica dentina bar 1mm RTG analiza -oblik zuba.odnos korenova i krunice. 120C za 6h pomocu staklenih kuglica -temp.i duzina korenova.Faza -priprema za endodontski zahvat:uklanjanje naslaga.zahvat: ukoniti karijes i podminirana mesta bez stednje zubne supstance Asepsa u endodonciji -higijena radnog mesta -suvo polje rada -dezinfekcija radnog polja -sterilizacija instrumenata -pacijenti rizika hepatitis B(150-180dana) Hiv (1-11godina) -preventivne mere (igle i brizgalice za jednokratnu upotrebu) -sterilizacija suvom toplotom .br.bakterija.odnos sa susednim zubima.detritus -ispitivanje inicijalne prohodnosti –najtanji instrument -odredjivanje granice obrade kanala –odontometrija-merenje radne duzine -preparacija kanala sa irigacijom -medikacija kanala-odnosi se na inficirane.njihovih produkata iz kanalnog sistema Oblikovanje kanalnog sisitema da bi se omogucila adekvatna opturacija Opturacija kanalnog sisitema pracena odgovarajucom krunicnom restauracijom Preparisan kanal treba da zadrzi svoj originalni oblik (bez ispravljanja krivine ili transpozicije ) Treba da se zavrsava u predelu apikalnog suzenja Treba da se konicno da se suzava ka apeksu Priprema pre samog rada :postavljanje dijagnoze Plan terapije (parodontalno stanje.kod parodontita nema pulpe.

-preparacija krunica-klinicka -uklanjanje kariozne mase ili ispuna.sondiranje -ako su otvori kalcifikovani pomazu bojeni rastvori -endodontski ultrazvucni instrumenti -kad se identifikuju treba da se prosier malim celicnim svrdlom ili posebnim svrdlima ODREDJIVANJE RADNE DUZINE -odredjivanje prohodnosti turpijom br.kod molara je pomeren mezijalno -rucica igle treba da je paralelna sa kanalom OTVORI KANALA KORENA -neophodno poznavanje anatomije zuba.10 i nakon toga odredjivanje duzine -Rtg odontometrija -elektronski apex-lokatori IRIGACIJA KORENSKOG KANALA -ispiranje debrisa-dentinski detritus -podmazivanje kanala sto olaksava instrumentaciju -rastvaranje zaostalih organskih materija -antibakterijsko dejstvo -uklanjanje razmaznog sloja -mogu da prodiru u delove koji su nepristupacni instrumentima -irigaciju vrsimo pomocu igle i sprica i obicno Na-hipohlorit (1%).Rtg orijentacija -dobro osvetljenje i suzenje poda pulpne komore -lupa.mikroskop -pazljiva inspekcija .izolacija koferdam-gumom (trebalo bi..EDTA (17%) -koncentrovaniji rastvori ne bi trebalo da se koriste ako se ne koristi koferdam -EDTA kod kalcifikovanih kanala -hlorhexidin GRANICA PREPARACIJE -idealni apexni foramen postoji kod manje od 50% zuba -instrumentaciju ograniciti na unutrasnjost kanalnog sistema (orijentaciono do nivoa cementa-dentinska granica) -vitalni zubi 2-3mm od Rtg apexa -inficirani zubo 0-2mm od Rtg apexa OBLIK PREPARACIJE -istorijski –tehnike koje su se koristile za postizanje okrugle apexne preparacije sa minimalnom konicnoscu od apexa do koronarnog dela kanala -savremeni concept uzima u obzir bolje razumevanje anatomije kanala korena sa velikom konicnoscu KOMPONENTE PREPARACIJE -nacin pokretanja turpije (rotiranje od 45stepeni) .) PREPARACIJA PRISTUPNOG KAVITETA -kompletan debridman pulpne komore-instrumenti da nesmetano ulaze u kanalni system -da iz jednog ugla gledanja vidimo ulaze u sve kanale -pristupni kavitet uglavnom ima oblik poprecnog preseka zuba.

formiranje stepenika i transport instrumenta -nedostaci: apikalna ekstruzija debrisa.odredjivanje radne duzine tankim instrumentima (br.10 ili 15).stadijum-prep.apikalnog dela kanala-formiranje pristupnog kaviteta.-redosled u preparaciji -dizajn instrumenta TEHNIKE PREPARACIJE -apeksno-koronarna=STEP BACK tehnika.prvo se koriste siri instrumenti Nacin pokretanja instrumenta: navijanje sata (rotacija od 45stepeni-do otpora i rotacija) cetvrtina kruga i povlacenje apikalno-koronarno turpijanje balansirana sila CROWN-DOWN TEHNIKA-PREDNOSTI -eliminacija debrisa i mikroorganizama iz koronarnog dela kanala sprecava inokulaciju apeksnog tkiva kontaminiranim debrisom -to je koronarno-apeksna tehnika -eliminacija smetnji u koronarnom delu koje mogu olaksati instrumentaciju -lako ispiranje apikalnog dela -preciznije odredjivanje radne duzine PRINCIPI -danas je savremenija ali se primenjuje u rdau sa masinskim instrumentima -formiranje pravolinijskog pristupa sa okluzalne ili oralne povrsine u pulpnu komoru -uklanjanju svih visecih izbocina na krovu pulpne komore -uklanjanje cervikalnih grebena koji se stvaraju zbog depozicije dentina u vratu -formiranje divergentnih zidova -formiranje konicne preparacije METODE: -bez pritiska -Roanova tehnika -tehnika dvostrukih konusa -modifikovana tehnika PROTOKOL RADA -formiranje pristupa radi uklanjanje apikalnih ili vratnih smetnji -uklanjanje opstrukcije u pulpnoj komori -sirenje kanalnog ulaza.prvo obradjujes apexnu 1/3 kanala korena -koronarno-apeksna=CROWN DOWN tehnika.postavljanje najtanje turpije.irigacija i rekapitulacija i uvek se vraca na glavnu apeksnu turpiju 25 i struganjem obraditi zidove.ako ne prodje do radne duzine pokretima navijanja sata uz minimalni apikalni pritisak.ali ako je siri kanal (mladji pacijenti.stadijum-koronarni deo kanala -svaka sledeca turpija se postavlja za 1mm krace od radne duzine .ponavljanje do turpije 25 (radna duzina).odredjivanje radne duzine(Rtg i apex lokatori).irigacija –veoma vazna -sirenje koronarne i srednje 1/3 kanala koristeci prvo vece pa uze promere -eksploracija kanala .irigacija -uvodjenje sirih turpija u koronarni deo kanala .3.irigacija -odredjivanje velicine apikalne preparacije -zavrsavanje preparacije da bi se formirala zeljena konicnost STEP BACK tehnika -prednosti:bolja kontrola pri radu i manja mogucnost apeksne perforacije.irigacija.devijacija kanala 1.1.postavljanje sledeceg sireg instrumenta do radne duzine cirkumferentnim pokretima .palatinalni gornjih molara).kada se oseti apikalni otpor turpija se uklanja i cisti-irigacija -uvodjenje tanjih turpija dublje u kanal dok se ne oseti otpor.irigacija 2.irigacija.5 distalni kanal donjih molara.rekapitulacija izmedju svake turpije najtanjom turpijom do radne duzine (da se stvori cep).ponavljanje procesa postavljenjem sledece vece .

onda preparisemo kanal i ako ne izvadimo celu pulpu prvo se uzima K-turpija br.obliku drska razlicite boje siva – 8 ljubicasta – 10 bela – 15 zuta – 20 crvena – 25 plava – 30 zelena .c) standardni.stave se plasticne drske i mogu se koristiti kao rucne .ponavlja se proces vecim turpijama po jedan mm od predhodne (prosek 45-50) da bi se izravnali stepenici vracamo se uvek na glavnu apeksnu turpiju da izglacamo povrsinu SVRDLA ZA PRISTUPNE KAVITETE -svrdla sa dugim vratom -duza drska jer se mora uci dublje u kavitet -fisurna konicna svrdla imaju neaktivni vrh zaobljen.malo povucemo unazad (da se ne zaglavi).ali bolja efikasnost struganja i secenja d) varijacije standardnih rucnih instrumenata -K-flexo turpija – veca je flexibilnost -sa zaobljenim vrhom –da se ne napravi foulse rout e) Ni-Ti turpije (izrazito flexibilne) -kod izrazito krivih kanala.nisu flexibilni.ali je njihova efikasnost secenja manja i zato se ne koriste f) Rucne Ni-Ti turpije – (masinska upotreba).ocnjak i drugi premolar i palatinalni kanal gornjeg molara a distalni donjeg Uski kanali.10.i okrenemo za 45stepeni i izvlaci se pulpa Instrumenti su standardizovani po velicini.bukalni kanal gornjeg molara Ako ne mozemo apilovati nerv iglu.rekapitulacija (moze i tako ali je konicnost manja).nema secivo-da se ne osteti dno komore pulped a ne udjemo u zonu bifurkacije -fisurno celicno svrdlo-zaobljen vrh -okrugla svrdla -peso (Gejc-Gliden svrdlo) za otvaranje i sirenje ulaza u kanale-obradi se koronarni i srednji deo kanala a apeksni deo-tehnika dvostrukog konusa NERV-EKSTIRPATOR ima bodlje razlicitog promera-razlikuju se po boji drske -za uklanjanje pulpe-uvede se u kanal bez otpora.35 crna – 40 bela – 45 zuta – 50 crvena – 55 plava – 60 zelena – 70 crna – 80 Klasicni instrumenti su sa povecanjem konicnosti od 20%.b.da se proveri prohodnost pa tek onda nerv-extirpator da se ne bi zaglavio ili polomio a) K-turpije :gusci navoji b) K-prosirivac :redje ostrice c) Hedstrem turpije :kao jelka.dobre su za bocno ravnanje (cirkumferentno ravnanje kanala) i za uklanjanje dela zaostale pulpe . Siroki kanali.turpije u seriji za 2mm krace od radne duzine .gornji sekutic. Isto su i gutaperke standardizovane i papirni apoeni za susenje kanala.ne smeju se navijati.irigacija.zakace ostatke pulpe -a.

Rtg kontrastna .vecina medikamenata (sem CaOH) ima limitirano dejstvo.masinska obrada) OBTURACIJA KANALA KORENA.tehnike su razlicite 1.g)Ultrazvucni instrumenti – za pronalazenje ulaza u kanale.ne prebojava dentin.nije alergogena.omeksava na toploti.ciscenja i oblikovanja kanala.stabilna.boje.i za vadjenje starih nadogradnja.najmanji dijametar –foramen apicale =razlicite metode obturacije Kriterijumi za obturaciju kanala: tradicionalno –ne u istoj seansi sa obradom kanala – “odlozena” obturacija.ZnO (59-75%).za vadjenje stranih tela.Preparacija sa apexnom matricom na gledjno cementnoj granici.savremeni concept –efikasnost preparacije kanala.kad su obliterisani.razliciti voskovi.za reviziju kanala.rastvorljiva u organskim rastvaracima. prevencija perkolacije periradikularnog eksudata i eventualnih mikroorg.apsolutno sredstvo izbora Anatomija kanala-komplexnost kanalnog sistema + patoloski deposit dentina –glavni uticaj na odabranu tehniku i tehniku obturacije Pristupni kavitet-uklanjanje mikroorganizama + oblikovanje kanala za obturaciju.kao i sredstva za heliranje –skidaju razmaznni sloj –EDTA.Uspesna lateralna kondenzacija: konican kanal sa .kanalna obturacija posle mehanicke obrade .uklanjanje mikroorg.metoda izbora lateralna kondenzacija gutaperke 2.prodor mo i toxina duz medjuspoja zub-privremeni ispun.obrtaja velik moze doci do loma i) GT – turpije -za masinsku obradu (veci procenat povecanja konicnosti) j) Pro-Taper turpije (fleksibilne.Sledi insecija dodatnih poena.”apical-stop” – fizioloska apikalna konstrikcija. prevencija sirenja preostalih mikroba u okolne structure .lako se uklanja po potrebi -obturacija sa gutaperkom (veliki broj).novija tehnika ne znaci i bolja 3 glavne: 1/Hladna 2/Toplotom omeksana 3/ Tretirana rastvaracima Tehnika hladnom gutaperkom se najvise primenjuje Lateralna kondenzacija: postava primarnog gutaperka-poena do krajnje tacke preparacije. kroz apikalni foramen ili lateralne kanale .PUNJENJE KANALA Ciljevi obturacije – da se tako zatvori materijalom da se dobiju hermeticki uslovi. obrtaja do 300/min –poseban motor ili redukcioni kolenjak jer ako je br.”pecacenje” pulpne komore i kanalnog sistema – prevencija mikropukotine i sledstvenih posledica.kompatibilna.Preparacija kontinuiranog konicnog oblika .Ne prepporucuje se kada ne postoji apeksna matrice .antioksidanti. h)Redukcioni elektricni motor i kolenjak – redukovani br.ciscenje kanala+irigacija – preparacija –sirenje Metod obturacije kanala – tehniku preparacije bira stomatolog.kondenzatori) 1mm krace od radne duzine. + obturacija u jednoj seansi GUTAPERKA -komercijalni proizvodi gutaperka (19-22%).prevencija perkolacije gingivalnog eksudata i mikroorganizama kroz kanale koji se otvaraju u gingivalnom sulkusu Kvalitet obturacije zavisi od: -komplexnosti kanalnog sistema -efikasnosti preparacije kanala -tehnike i materijala -obucenosti i vestine terapeuta Aktuelni materijali izbora obturacije kanala-pasta za obturaciju –“SEALER” -gutaperka.antibakterijsko dejstvo.Primena kompaktera (later.metalne soli (Rtg contrast) Prednosti: inertnost.

izbora dodatnih gutaperka poena.zauzima punu radnu duzinu kanala.kompaktno punjenje -obturacija apexne delte i lateralnih kanala -extruzija paste ili gutaperke u periapexni proctor .postoji godinama.Glavni gutaperka poen (MASTER-POINT) velicina-turpija koja je koriscena u finalnoj preparaciji apexne matrice. na vrhu instrumenta (do 200C) -potiskivanje gutaperke se kompletira u jednom kontinuiranom pokretu -tehnika zahteva kontinuirano konican kanal sa najmanjim dijametrom foramena.CA.moze da se unese u kanal i tako da se zagreva ili van kanala -preparacija sa apexnom matricom – metoda lateralne kondenzacije -tehnike sa zagrejanom gutaperkom su tehnicki komplikovanije za stomatologa i treba edukacija INTRAKANALNE TEHNIKE -gutaperka se plasira u kanala i tada se zagreva -omeksava se –mogucnost kondenzacije -koriste se paste za opturaciju-sealer -Schilder (1967) – vertikalna kondenzacija zagrejane gutaperke VERTIKALNA KONDENZACIONA TEHNIKA -kompakteri zagrejani el.nije nova .strujom -touch and heat and systemB heat source.problem! VERTIKALNA KONDENZACIJA TOPLE GUTAPERKE CILJ: obliteracija kanala zagrejanom gutaperkom.USA -tehnika – kontinuirana kondenzacija -2 faze – potiskivanje gutaperke na dole i lateralno – dobijes punjenje samo apexa (taj instrument mora izaci iz kanala – srednja i koronarna 1/3 su prazne –injectioni sistem -kontrolisana temp.potiskivanje ka apexu kroz gutaperku do 4-5mm krace od radne duzine -povlacenje instrumenta unazad – popunjena apikalna 1/3 -ostatak kanala –system B ili obrnuta…(II) -jednostavna tehnika -iskusan terapeut -potiskivanje materijala (gutaperka ) u nepravilnosti kanala i lateralne kanale -prebacivanje paste u periapex.struja -homogeno . “pakovanje” vertikalnim pritiskom. -tradicionalno –kanal sa apexnom matricom -kompaktor zagrejan na plamenu -savremeni kompaktori el.adekvatna pasta za obturaciju.ne sme biti prosiren apexni foramen (rizik da se pasta ili gutaperka prebace u periapex) -odabir gutaperka poena -do radne duzine –sprecavanje potiskivanja gutaperke kroz foramen -podudaranje preparacije i gutaperka konusa -poseban instrument – odgovara konusu kanala 4-5mm krace od radne duzine -postoji granicnik –kompakcija u tih 4-5 mm -aplikacija paste -kondenzacija gutaperke hladnim instrumentom -aktivacija zagrejanog instrumenta.odgovarajuci gutaperka poen.matricom .razlicite dimenzije kompaktera.tesko prileze na kraju preparacije Materijal za obturaciju METODE OPTURACIJE Metode zagrejane gutaperke -tehnika vertikalne kondenzacije. SubronEndro.ne prelazi kroz apex.

ne moze ako su specificni kanali (ne ravni i pravi)----ali znatno brza od lateralne kondenzacije Komercijalni proizvodi: Success Fill Technique Alphaseal technique TERMPLASTICNI SISTEM-INJEKCIONI SISTEM -zagrevanje gutaperke do istopljenog stanja i forsira mehanickim pritiskom(injekciono ubrizgavanje) plasira u kanal.nosac uz zid kanala a nije gutaperka.-bez znacajno boljih rezultata u poredjenju sa lateralnom kondenzacijom TEHNIKA SA ROTIRAJUCIM KOMPAKTOROM ILI KONDENZATOROM -razmeksava i kondenzuje gutaperku vertikalno i lateralno “termicka kompakcija” -celicni rotirajuci kompaktor.vrh obturatora 0.ali ovo je mana.gutaperki).pritisak nije velik. -originalni proizvod – Obtura II system (obtura corporation) -gutaperka penetrira u tubule dentina .(komercijalni system zagrevanja)gutaperka zagrejana do 160C ali vrh igle 60C.2mm od kraja preparacije -plasticnost gutaperka poena -guttacondenzor HIBRIDNA TEHNIKA -kombinacija sa ‘predvidivom” lateralnom kondenzacijom –regija apexa -rotirajuci kompaktor u srednjoj i koronarnoj 1/3 -glavni gutaperka poen do radne duzine -kompaktiranje lateralnom kondenzacijom u apexnoj 1/3 EKSTRAKANALNE TEHNIKE ZAGREVANJA GUTAPERKE -gutaperka zagrejana i razmeksana pre unosa u kanala -za sve neophodna je upotreba paste -novi pristup:nosac zagrejane gutaperke -dobro: “tecenje” gutaperke – korisno u opturaciji + mogucnost nosaca da transportuje i kondenzuje -modifikacija tehnike: plasticni nosaci -preparacija + susenje -verifikacija nosaca (obturatora) gutaperke do RD (Rtg) -mala kolicina paste na ulazu u kanal -zagrej obturator .siroko otvoren apex ne valja -limitirano sirenje foramena neophodno -postavi master point i dodaj razmeksanu gutaperku(injekciono) -bolja apexna obturacija -popularno u kombinaciji sa lateralnom ili vertikalnom kondenzacijom -za srednju i koronarnu 1/3 -cilj da obturacija bude adekvatna.zatim problem revizije i visoka cena.moguca extruzija materijala.obavezna preparacija sa apikalnim stoperom.kako postaviti kocic.zato moguce kombinovati metode GUTAPERKA RAZMEKSANA RASTVARACEM -tradicionalno –hloroform -susenje kanala –alkoholom mora! .gutaperka otvrdnjava i zadrzava oblik kanala.5mm krace od apikalne regije jer je cilj da sam vrh punjenja bude ispunjen samo gutaperkom (kraci instrument)ostatak kanala—dopuni vertikalnom kondenzacijom -dodatne gutaperke kod ovalnih kanala -“RERNA”-aparat u kom se zagreva gutaperka -nedostaci i prednosti:secenje svrdlom drske nosaca (on ostaje u kanalu.potrebna je i vertikalna kondenzacija-adaptacija u trodimenzionalni kanalni system .plasiraj u kanal .zbog protetike.

kao marker akcesornih kanala .2-5mm vrha gutaperke se potapa u hloroform -prednosti i nedostaci: hloroform potencijalno nezeljeni efekti alternativa ulje eukaliptusa. Karakteristike idealnog sealera -neiritantan za periapikalna tkiva -nerastvorljiv u tkivnim tecnostima -dimenziono stabilan -mogucnost hermetickog zaptivanja -Rtg kontrastan -bakteriostatsko dejstvo -adhezivan za zidove kanala -jednostavno priprema -ne prebojava dentin -da se lako uklanja po potrebi -nijedan materijala ne ispunjava sve kriterijume.kombinacija materijala za nadogradnju krune.resorptivnih defekata.preveniranje plasiranja u okolne structure Savremeni sealer cementi 1.halotan) OBTURACIJA KANALA KORENA MATERIJALI ZA OBTURACIJU Veliki broj materijala. stimulacija zarastanja u regiji foramena (formiranje cvrstog tkiva) -komercijalni proizvodi Sealapex (Kerr) i Apexit (Ivoclar) -osobine slicne cementima od ZnO-eugenola. svi su cititoxicni –zbog eugenola-sadrzi paraformaldehid -potencijal za senzibilizaciju (alergija) –NAJCESCE KORISCENI 2.nije nova -HLOROPERKA – suspenzija parcica gutaperke u hloroformu – dodatak ZnO + metalne soli . Cementi za obturaciju “SEALER-1” Obavezno u kombinaciji sa gutaperkom.-punjenje sa solution Calafonium(smola) + hloroform + glavni poen gutaperke -JOHNSTON-CALLAHAN metoda. fraktura i ostalih nepravilnosti u samom kanalu.manje omeksava gutaperku (ksilen. -podlozni dekompoziciji u tkivnim fluidima.obliterisanje nepravilnosti preparisanog kanala -moderne tehnike obturacije-primena sealera -funkcija sealera.Na bazi ZnO-eugenola -komercijalni proizvod :Tubuliseal.kolicina u kanalu minimalna.cementiranje nadogradnje u kanalu.vecina njih je neadekvatna. terpentin.CaOH –sealeri -razvijeni sa ciljem cuvanja preostale pulpe. popunjavanje diskrepancije izmedju zidova kanala i materijala za nadogradnju.primarna uloga u obturaciji. Endomethasone. kao lubricant-bolje pozicioniranje nadogradnje -kao baktericidni agens. Pulp canal sealer. u odnosu na njih rastvorljiviji i mogu postati kanalno punjenje .

3.jak alergogeni i mutageni potencijal. trebalo bi uvek da ide u kombinaciji sa EDTA kao helator Ca(OH)2 –punjenje: vodeno/uljana suspenzija/pasta -ne deluje bakteriostatski na sve izazivace.antibakterijsko dejstvo. parestezije.Tetraciklini –afinitet ka tvrdim tkivima –Ledermix 5. kontaktne alergije.Hlor (irigacija – Na-hipohlorit 0.dodaju mu se antibiotici ili drugi dezinficijensi Aldehidi: Formkrezol – retko jer su agresivni Fenoli: Kamforfenol – kanalna medikacija Paramonohlorfenol (PMCP) -irigacija -2% vodeni rastvor i kanalna medikacija -Eugenol –kanalna medikacija .siri spektar -toxicni –dejstvo zavisi od koncentracije KANALNI ANTISEPTICI -halogeni: 1.Penicilin (Grosmanova ….) + parenteralna primena sa drugim antibioticima 4.ogranicen spektar dejstva 1.25% u vodenom rastvoru) 2.dobro zaptivanje.Sulfa-preparati (Gram + i -) 2.12-2% u vodenom rastvoru -irigacija i punjenje 1-5% gel Na-hipohlorit deluje –organoliticki. oslobadja formaldehid 4.Jod (irigacija i interseansno punjenje Hlorhexidin -hlorhexidin-glukonat – irigacija 0.Na bazi smola -dugo su prisutni.manje popularni -prvi na trzistu AH-26 (Dent sply) –epoxi smola.Metronidazol (Gram.razvijanje rezistencije .5% do 5.izrazena inflamatorna reakcija prvih nedelja.anafilakticka reakcija .) 3.ANTIMIKROBNI AGENSI -antibiotici.mogucnost senzibilizacije (alergija) .Na bazi glas-jonomera -adherentnost za dentin – potencijalna prednost -komercijalni proizvodi : KETAC –ENDO -apikalno zaptivanje –kao kod ostalih materijala -nema razlike izmedju tehnike obturacije sa hladnom gutaperkom i lateralnom kondenzacijom kao i tehnike sa zagrejanom gutaperkom INTRAKANALNA MEDIKACIJA.Klindamicin DEZINFICIJENSI – ANTISEPTICI -antibiotici –ometaju hemijske procese -dezinficijensi –direktno toxicno dejstvo.adhezivne karakteristike.generalno-brze dejstvo.koagulise proteine i omogucava izbacivanje detritusa.

nema rizika od medjuseansne kontaminacije .moze da iradira-ne moze da lokalizuje Parodontalgija:parodontit.KONCEPT DEZINFEKCIJE KANALA -inficirani kanali + hronicni apikalni parodontit -mehanicka instrumentacija -antibakterijsko dejstvo irigacije -interseansna kanalna medikacija INSTRUMENTACIJA TESKO PROHODNIH KANALA -primenjuje se bazicni princip instrumentacije -irigacija NaOCl -identifikacija ulaza u kanale -savremena endodoncija.isto vlakno -odontalgija –promene na udaljenim mestima Pregled –extra i intraoralni Extraoralni:promene u ustima vidljive extraoralno .lateralni. -ako ne moze da dolazi vise puta.kod neinficiranih kanala .postava intrakanalnog kocica -nedostaci: duze traje.nemogucnost kontrole .kao primarno oboljenje -anomalije zuba -molari sa nekroticnom pulpom i periradikularnim rasvetljenjem -revizija kanalnih punjenja (potrebno ponavljati tretman) -relativna kontraindikacija –inficirani kanali TERAPIJA PARODONTITA (AKUTNOG I HRONICNOG) -anamneza opsta i stomatoloska -glavne tegobe –bol kod akutnog . duze traje.ultrazvucni instrumenti + NaOCl i EDTA -K-turpije malih dimenzija -posebno dizajnirani instrumenti za penetraciju kanala -Gates-Glidden –bez rezultata -vremenski zahtevna procedura -mogucnost perforacije kanala i skretanja u pogresni pravac KANALNA OBTURACIJA JEDNO ILI VISESEANSNA METODA? *JEDNOSEANSNA -prednosti: smanjen broj poseta pacijenta.i onemogucavanje zavrsetka lecenja INDIKACIJE: -pulpitisi-vitalan zub.marginalni. nekomplikovana morfologija kanala -frakture gde je estetika dominantna.spontano ne nastaje Pulpalgija – intenzivnija.iradijacija bola.apexni Reflektirani bol. -gde je neophodna antibiotska zastita ili sedacija KONTRAINDIKACIJE: -parodontitis apicalis acuta.moze da nastane spontano .kod hronicnog nema ali se dobija podatak da je pre boleo -vreme nastanka -intenzitet -trajanje(stalan.povremen) -nacin pojavljivanja bola (spontan/provociran) -lokalizacija Dentalgija –bol zuba -najcesce je to provocirani bol.

otok lica.u akutnoj fazi moze da postoji mikropokretljivost.termo(hloretil ili led).fistulozni kanal sa supuracijom -promene boje zuba.incizija .izlivanje gnojnog infiltrate submukozno i postepeno prelazi u hronicni oblik -terapija ista – transkanalna drenaza.najvise od svih Th/ ukloni uzrok.sudova zato postoji exudat –serozan -subjektivno – spontani bol.otezano otvaranje usta.uhu i slepoocnici -dezartikulacija -periodoncijumska i enostalna faza -transkanalna drenaza(aktivna i pasivna) – otvoriti .pokretljivost zuba.moguc trizmus -transkanalna drenaza.pristupni kavitet -antiflogisticki ulozak -privremeno zatvaranje kaviteta -dezartikulacija – proveriti okluziju.otvoren pristupni kavitet.neinfektivni Etiologija – okluzalna trauma.FL -piogene granulacije. promene za koje ne znamo sta su.test preparacije PARODONTITIS APICALIS ACUTA SEROSA Etiologija.T.perkutorni nalaz je pozitivan-dobija se sonoran zvuk.dezartikulacija. Cvitamin -obratiti paznju na neko opste oboljenje -cesto drenaza nije dovoljna vec mora i incizija Submukozna faza -stanje nesto lakes.u najvecem broju slucajeva su vec destruirani PARODONTITIS APICALIS ACUTA TRAUMATICA.uzeti dobro anamnezu.pomaze palpacija -pozitivan perkutorni nalaz -prag nadrazaja –elektro.otvoren pristupni kavitet -otvoren pristupni kavitet-kada! -ako postoji sekrecija. znakovi zapaljenja R.gubi se bol PARODONTITIS APICALIS ACUTA PURULENTA -leukocitna infiltracija.dezartikulacija Subperiostalna faza – opste stanje pogorsano .produzen zub -nema Rtg promena u periodoncijumskoj fazi -trepanacija.povisena TT.sondiranje –najcesce neosetljivi.bol se stalno javlja a Rtg se ne vidi.D.spontani bolovi nepodnosljivi.supuracija -irigacija . vitalitet negativan ili lazno pozitivan.Intraoralno:inspekcija. trepanacija .antibiotici?.palpacija –u predelu korena zuba se moze izazvati bol –kod akutnih a kod hronicnih se moze osetiti hronicne granulacije ili zadebljanje kosti.K.infektivni/neinfektivni -hiperemija i dilatacija kr.explorativna preparacija – zabolece kod akutnog procesa a kod hronicnog ne –treba prstom fixirati zub –zub nije vitalan iako boli -laboratorijska ispitivanja – retko se radi -inspekcijom trazimo defect tkiva.osteoklasticna aktivnost i mikroapscesi -enostalna faza:snazni spontani pulsirajuci bolovi koji iradiraju difuzno prema oku .neprirodna sivo-zelena boja -kod gornjeg kaninusa –parodontit ide odmah u meko tkivo.najcesce kod proteticara PARODONTITIS APICALIS ACUTA MEDICAMENTOSA –CHKM -delotvorne su pare -ne treba ga stavljati u suvisku PARODONTITIS APICALIS ACUTA ALERGICA –ako se koristi jodoform .

ispuniti obradjeni kanal PRVA FAZA: priprema: UZK.ukloniti karijes -osnovna …. lako se unosi i iznosi.preparacija kanala -trepanacija.bol pri dodiru.ili fizioloski rastvor u drugoj seansi. nastavk terapije po smirivanju tegoba –najcesce 24h Vajzer drenaza – pored privremenog ispuna stavi se vatica sa miler-iglom -periapikalno punjenje da ili ne? sa jodoformom i Chlumsky – moze da se koristi kod teskih akutnih egzacerbacija i postoji uporna sekrecija TERAPIJA HRONICNIH se zasniva na endodontskoj terapiji -indikacije – izolovani zub.fizioloski foramen -metode odredjivanja: Rtg (po Beveridge).u sto manje poseta da se uradi starost pacijenta trudnoca.-H2O2.kiselo.nema nadrazajno dejstvo -aktivni poeni ili pasta TRAUMATSKO OSTECENJE ZUBNE PULPE -vreme nastanka povrede – sudsko-medicinski znacaj -nacini povrede -subjektivni simptomi:spontani bol.kortikosteroidi?. toplo.exponiranost dentina.moze se uraditi odlozena endodontska terapija rizicni pacijenti IZBOR METODE -protokol: ukloni uzrok – ocisti sadrzaj i parakanalni sloj – bitno je da se parakanalni sloj koji je inficiran ukloni u potpunosti .bitna je ne samo duzina vec i homogenost punjenja .ispiranje.pokretljivost zuba .elektrometrijskaapexlokatori –najbolje-na otporu tvrdih i mekih tkiva -prenosimo radnu duzinu na instrumente -apexna matrica –granica punjenja – skrati se radna duzina za 1-2 mm kod lecenja HAP -PAP(pasta jodoform + solution Chlumsky) -uporna sekrecija -cesce akutne egzacerbacije -Ca(OH)2 –deluje baktericidno. Protokol rada: trepanacija.ocuvan potporni aparat.odredjivanje radne duzine preparacije kanala -granica –inficirani kanal-anatomski foramen-zapaljenje.ispitivanje inicijalne prohodnosti. pristup kanalima –da bude nesmetan –ne smemo stedeti zubnu supstancu.nesmetan ulaz u kanale.prvi trimester –ne raditi Rtg snimak. adherentno punjenje.da li ce koristiti ili ne -lokalne kontraindikacije: nemogucnost koronarne rekonstrukcije kratki kanali terminalni stadijum parodontopatije -opste kontraindikacije: motivisanost pacijenta.osetljivost na hladno.odontometrija . pravilna obrada apexne trecine -instrumentacija –penetracija. Egzacerbacija hronicnih ili pala odbrambena sposobnost organizma ili kao posledica loseg rada -preinstrumentacija -hlorfenolkamfor Th/ -isprati kanal.moguce obesklicenje.slatko.sterilni instrumenti na dohvat ruke DRUGA FAZA: priprema zuba.ispitivanje prohodnosti (aktivno i pasivno) -preparacija –ciscenje i oblikovanje kanala -prvi snimak Rtg -odontometrija.higijena.taktilna –senzorna (empirijska) – nije pouzdana.

intruzija) 7. ali nikako se ne sme dirati za korenski deo – cesta je ankiloza .vitalnu. prostranost kavuma pulpe i tubuli dentina -traumom su najvise zahvaceni gornji centralni sekutici koji zavrsavaju rast oko 13te godine Klasifikacija traumatskih povreda zuba 1.razvoj korena.prelom krunice. povrede alveole.Fraktura krunice bez otvaranja pulpe 3.alveola se isto ispira sa fizioloskim kao is am zub. promena boje krunice. treba ga uzeti SAMO za krunu i staviti u fizioloski rastvor ili hladno mleko. ostecenje vilicne kosti. kompozitni ispun) -avulzija – ispadanje zuba iz alveole. gingiva.dislokacija zuba. negativan test vitaliteta.promena boje zuba -Rtg nalaz: prelom korena. poremecaj okluzije -kada treba pristupiti endodonciji: podatak o trauma.Fraktura korena sa ili bez fracture krunice (horizontalne i vertikalne) 6. moze se sanirati ako je bio van alveole do 1h.osetljivost na testove. nekad potrebna anestezija -imobilizacija sinom.Fraktura krunice sa otvorenom pulpom 4. strano telo. pulpektomiju -treba skinuti do 2mm tkiva pulpe jer su patoloski izmenjena -pulpa koja nije promenjena nece krvariti -glas-jonomer i sredstva za nadoknadu -mineral 3 oksid agregat – sredstvo za traumu -izuzetno je vazno uraditi test vitaliteta HORIZONTALNA FRAKTURA -losa prognoza u gingivalnoj sredini – zbog kontaminacije -najbolja prognoza u gingivalnoj trecini -imobilizacija zuba 6-8 nedelja kocicem -zub dezartikulisati VERTIKALNA FRAKTURA -losa prognoza -najcesce ex zuba -sesta klasa: dislokacija moze biti komplikovana sa frakturom krunice -repozicija rucno ili ortodontski aparatom.Traumatizovan zub ali krunica i koren intaktni 2.palpacija i perkusija.Ostecenje mlecnih zuba -DPP – da se zatvori kavum pulpe id a se sacuva -ispiranje fizioloskim rastvorom -sprovesti amputaciju.Fraktura krunice ide ispod gingive 5.-objektivni nalaz: ostecenje mekih tkiva usne duplje.ostaje 4-6 nedelja (akrilat.Dislokacija sa i bez fraktura (extruzija. nalaz PA promena .osetljivost zuba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful