OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LECENJA ZUBA -Promene u pulpi: patohistoloske klinicke Reverzibilne(terapija-ocuvanje vitaliteta pulpe) Ireverzibilne

(endodontska terapija) Reverzibilna –sva stanja koja se mogu sanirati ispunom,karijes profunda i hiperemija i nista vise. Endodontska terapija je terapija zuba sa obolelom pulpom i obolelim apeksnim parodoncijumom. Cilj: da se sacuva zub ili bar njegov koren ukoliko je njegova krunica unistena i funkcijski i estetski ga osposobi. Plan svake endodontske terapije: -pravilno postavljena dijagnoza -adekvatne indikacije -pazljiv izbor metoda lecenja INDIKACIJE ZA ENDODONTSKU TERAPIJU: -moguce izolovati zub i obezbediti asepticne uslove rada -moguc pristup kanalima i njihova prohodnost -moguce sprovesti obesklicenje (kod inficiranog kanala) -moguce postici adherentno punjenje kanala -ocuvan potporni aparat zuba -zdrav pacijent –relativna ogranicenja pacijanata sa odredjenim oboljenjima -apsolutna ogranicenja su retka,pacijenti u jako losem stanju -relativne kontraindikacije –vestacke valvule,srcane mane i slicno,bolesti krvi,poremecaji krvarenja,pacijenti sa zaraznim bolestima-posebne mere u radu -lokalne indikacije za end.terapiju: stanje u usnoj duplji-gde je lakse otvaranje ,ako ne sprovodi oralnu higijenu treba sprovesti edukaciju i otklanjanje tvrdih i mekih naslaga stanje samog zuba;da li ima dovoljno krunice ;da li se moze iskoristiti koren za nadogradnju;pristupacnost,prohodnost,apeksne resorpcije;kostane rarefikacije -lokalne kontraindikacije za end.terapiju: -nemogucnost koronarne rekonstrukcije sredstvima fiksne protetike -kratki kanali i nemogucnost proteteske rekonstrukcije -terminalni stadijum parodontopatije -vertikalne frakture korena -interne i apeksne resorpcije -Opste kontraindikacije za end.terapiju: -motivisanost pacijenta za rad i saradnju -godine starosti (zbog teskoca u pronalazanju i obliterisanosti kanala) -trudnoca (prva 3 meseca- prva pomoc ili cemo eliminisati bol ili uvoditi drenazu;Rtg nema u druga tri meseca sistemska end.terapija ;Rtg je moguc kad je zavrsena organogeneza IZBOR METODE LECENJA -vitalni i mortalni zahtevi kod zapaljenja pulpe -terapija inficiranog kanala- gangrene i parodontita Endodontska terapija: -otkloniti uzrok iz kanala -preparacija-mehanicko ciscenje kanala -opturacija kanalnog sistema-punjenje

mogucnost restauracije zuba) RTG procenjivanje zuba -krunicna nadogradnja.Faza -priprema za end.odnos korenova i krunice.temp.produzenje klinicke krunice (parodontalna hirurgija ili termokauterizacija) -ivica dentina bar 1mm RTG analiza -oblik zuba.-brzo i efikasno uklanjanje uzroka iz kanala.220C na povrsini a 245C na dubini od 6cm traje 5-8sec.higijena radnog mesta.dezinfekcija se uvek radi a medikacija se ne radi uvek vec kod infekcije -opturacija kanalanog sistema 1.njihovih produkata iz kanalnog sistema Oblikovanje kanalnog sisitema da bi se omogucila adekvatna opturacija Opturacija kanalnog sisitema pracena odgovarajucom krunicnom restauracijom Preparisan kanal treba da zadrzi svoj originalni oblik (bez ispravljanja krivine ili transpozicije ) Treba da se zavrsava u predelu apikalnog suzenja Treba da se konicno da se suzava ka apeksu Priprema pre samog rada :postavljanje dijagnoze Plan terapije (parodontalno stanje.kod parodontita nema pulpe. 120C za 6h pomocu staklenih kuglica -temp.upotreba sterilnih instrumenata 2. i opturacija) -bioloski pristup u tretmanu –da se ne izlazi van kanala.INSTRUMENATA Priprema: potapanje u dezinficijentni rastvor 30-60min -metalna cetka pod tekucom vodom (svrdla) -igla kroz gumeni sundjer -sterilizacija-putem toplote vlazna i suva -putem kontaktnog dejstva PREPARACIJA KANALNOG SISTEMA Ciljevi preparacije:uklanjanje svih tkiva .zahvat: ukoniti karijes i podminirana mesta bez stednje zubne supstance Asepsa u endodonciji -higijena radnog mesta -suvo polje rada -dezinfekcija radnog polja -sterilizacija instrumenata -pacijenti rizika hepatitis B(150-180dana) Hiv (1-11godina) -preventivne mere (igle i brizgalice za jednokratnu upotrebu) -sterilizacija suvom toplotom .detalji o prethodnom obavljanju lecenja.bakterija.suzenje pulpne komore i korenskog kanala -prisustvo kalcifikacija .pravilno realizovan endodontski postupak (prep.i duzina korenova.detritus -ispitivanje inicijalne prohodnosti –najtanji instrument -odredjivanje granice obrade kanala –odontometrija-merenje radne duzine -preparacija kanala sa irigacijom -medikacija kanala-odnosi se na inficirane.odnos sa susednim zubima.br.Faza -priprema za endodontski zahvat:uklanjanje naslaga.postoje neke nijanse u odnosu na oboljenje -pravilno formiranje pristupnog kaviteta -trepanacija –pristup kavumu pulpe -eliminacija sadrzaja kanala korena ili je pulpa kod pulpitisa. STERILIZACIJA END.

) PREPARACIJA PRISTUPNOG KAVITETA -kompletan debridman pulpne komore-instrumenti da nesmetano ulaze u kanalni system -da iz jednog ugla gledanja vidimo ulaze u sve kanale -pristupni kavitet uglavnom ima oblik poprecnog preseka zuba.Rtg orijentacija -dobro osvetljenje i suzenje poda pulpne komore -lupa.izolacija koferdam-gumom (trebalo bi.mikroskop -pazljiva inspekcija ..kod molara je pomeren mezijalno -rucica igle treba da je paralelna sa kanalom OTVORI KANALA KORENA -neophodno poznavanje anatomije zuba.sondiranje -ako su otvori kalcifikovani pomazu bojeni rastvori -endodontski ultrazvucni instrumenti -kad se identifikuju treba da se prosier malim celicnim svrdlom ili posebnim svrdlima ODREDJIVANJE RADNE DUZINE -odredjivanje prohodnosti turpijom br.10 i nakon toga odredjivanje duzine -Rtg odontometrija -elektronski apex-lokatori IRIGACIJA KORENSKOG KANALA -ispiranje debrisa-dentinski detritus -podmazivanje kanala sto olaksava instrumentaciju -rastvaranje zaostalih organskih materija -antibakterijsko dejstvo -uklanjanje razmaznog sloja -mogu da prodiru u delove koji su nepristupacni instrumentima -irigaciju vrsimo pomocu igle i sprica i obicno Na-hipohlorit (1%).-preparacija krunica-klinicka -uklanjanje kariozne mase ili ispuna.EDTA (17%) -koncentrovaniji rastvori ne bi trebalo da se koriste ako se ne koristi koferdam -EDTA kod kalcifikovanih kanala -hlorhexidin GRANICA PREPARACIJE -idealni apexni foramen postoji kod manje od 50% zuba -instrumentaciju ograniciti na unutrasnjost kanalnog sistema (orijentaciono do nivoa cementa-dentinska granica) -vitalni zubi 2-3mm od Rtg apexa -inficirani zubo 0-2mm od Rtg apexa OBLIK PREPARACIJE -istorijski –tehnike koje su se koristile za postizanje okrugle apexne preparacije sa minimalnom konicnoscu od apexa do koronarnog dela kanala -savremeni concept uzima u obzir bolje razumevanje anatomije kanala korena sa velikom konicnoscu KOMPONENTE PREPARACIJE -nacin pokretanja turpije (rotiranje od 45stepeni) .

irigacija -odredjivanje velicine apikalne preparacije -zavrsavanje preparacije da bi se formirala zeljena konicnost STEP BACK tehnika -prednosti:bolja kontrola pri radu i manja mogucnost apeksne perforacije.ponavljanje do turpije 25 (radna duzina).odredjivanje radne duzine tankim instrumentima (br.10 ili 15).ali ako je siri kanal (mladji pacijenti.formiranje stepenika i transport instrumenta -nedostaci: apikalna ekstruzija debrisa.postavljanje sledeceg sireg instrumenta do radne duzine cirkumferentnim pokretima .3.rekapitulacija izmedju svake turpije najtanjom turpijom do radne duzine (da se stvori cep).irigacija i rekapitulacija i uvek se vraca na glavnu apeksnu turpiju 25 i struganjem obraditi zidove.irigacija 2.5 distalni kanal donjih molara.kada se oseti apikalni otpor turpija se uklanja i cisti-irigacija -uvodjenje tanjih turpija dublje u kanal dok se ne oseti otpor.palatinalni gornjih molara).irigacija -uvodjenje sirih turpija u koronarni deo kanala .odredjivanje radne duzine(Rtg i apex lokatori).ponavljanje procesa postavljenjem sledece vece .devijacija kanala 1.postavljanje najtanje turpije.irigacija.prvo se koriste siri instrumenti Nacin pokretanja instrumenta: navijanje sata (rotacija od 45stepeni-do otpora i rotacija) cetvrtina kruga i povlacenje apikalno-koronarno turpijanje balansirana sila CROWN-DOWN TEHNIKA-PREDNOSTI -eliminacija debrisa i mikroorganizama iz koronarnog dela kanala sprecava inokulaciju apeksnog tkiva kontaminiranim debrisom -to je koronarno-apeksna tehnika -eliminacija smetnji u koronarnom delu koje mogu olaksati instrumentaciju -lako ispiranje apikalnog dela -preciznije odredjivanje radne duzine PRINCIPI -danas je savremenija ali se primenjuje u rdau sa masinskim instrumentima -formiranje pravolinijskog pristupa sa okluzalne ili oralne povrsine u pulpnu komoru -uklanjanju svih visecih izbocina na krovu pulpne komore -uklanjanje cervikalnih grebena koji se stvaraju zbog depozicije dentina u vratu -formiranje divergentnih zidova -formiranje konicne preparacije METODE: -bez pritiska -Roanova tehnika -tehnika dvostrukih konusa -modifikovana tehnika PROTOKOL RADA -formiranje pristupa radi uklanjanje apikalnih ili vratnih smetnji -uklanjanje opstrukcije u pulpnoj komori -sirenje kanalnog ulaza.stadijum-koronarni deo kanala -svaka sledeca turpija se postavlja za 1mm krace od radne duzine .irigacija.-redosled u preparaciji -dizajn instrumenta TEHNIKE PREPARACIJE -apeksno-koronarna=STEP BACK tehnika.ako ne prodje do radne duzine pokretima navijanja sata uz minimalni apikalni pritisak.irigacija –veoma vazna -sirenje koronarne i srednje 1/3 kanala koristeci prvo vece pa uze promere -eksploracija kanala .stadijum-prep.prvo obradjujes apexnu 1/3 kanala korena -koronarno-apeksna=CROWN DOWN tehnika.apikalnog dela kanala-formiranje pristupnog kaviteta.1.

c) standardni.b.ponavlja se proces vecim turpijama po jedan mm od predhodne (prosek 45-50) da bi se izravnali stepenici vracamo se uvek na glavnu apeksnu turpiju da izglacamo povrsinu SVRDLA ZA PRISTUPNE KAVITETE -svrdla sa dugim vratom -duza drska jer se mora uci dublje u kavitet -fisurna konicna svrdla imaju neaktivni vrh zaobljen.stave se plasticne drske i mogu se koristiti kao rucne .irigacija.obliku drska razlicite boje siva – 8 ljubicasta – 10 bela – 15 zuta – 20 crvena – 25 plava – 30 zelena .zakace ostatke pulpe -a.malo povucemo unazad (da se ne zaglavi).da se proveri prohodnost pa tek onda nerv-extirpator da se ne bi zaglavio ili polomio a) K-turpije :gusci navoji b) K-prosirivac :redje ostrice c) Hedstrem turpije :kao jelka.nisu flexibilni. Siroki kanali.turpije u seriji za 2mm krace od radne duzine .35 crna – 40 bela – 45 zuta – 50 crvena – 55 plava – 60 zelena – 70 crna – 80 Klasicni instrumenti su sa povecanjem konicnosti od 20%.dobre su za bocno ravnanje (cirkumferentno ravnanje kanala) i za uklanjanje dela zaostale pulpe .10. Isto su i gutaperke standardizovane i papirni apoeni za susenje kanala.onda preparisemo kanal i ako ne izvadimo celu pulpu prvo se uzima K-turpija br.bukalni kanal gornjeg molara Ako ne mozemo apilovati nerv iglu.gornji sekutic.ali je njihova efikasnost secenja manja i zato se ne koriste f) Rucne Ni-Ti turpije – (masinska upotreba).i okrenemo za 45stepeni i izvlaci se pulpa Instrumenti su standardizovani po velicini.ocnjak i drugi premolar i palatinalni kanal gornjeg molara a distalni donjeg Uski kanali.ne smeju se navijati.rekapitulacija (moze i tako ali je konicnost manja).nema secivo-da se ne osteti dno komore pulped a ne udjemo u zonu bifurkacije -fisurno celicno svrdlo-zaobljen vrh -okrugla svrdla -peso (Gejc-Gliden svrdlo) za otvaranje i sirenje ulaza u kanale-obradi se koronarni i srednji deo kanala a apeksni deo-tehnika dvostrukog konusa NERV-EKSTIRPATOR ima bodlje razlicitog promera-razlikuju se po boji drske -za uklanjanje pulpe-uvede se u kanal bez otpora.ali bolja efikasnost struganja i secenja d) varijacije standardnih rucnih instrumenata -K-flexo turpija – veca je flexibilnost -sa zaobljenim vrhom –da se ne napravi foulse rout e) Ni-Ti turpije (izrazito flexibilne) -kod izrazito krivih kanala.

Preparacija sa apexnom matricom na gledjno cementnoj granici.uklanjanje mikroorg.vecina medikamenata (sem CaOH) ima limitirano dejstvo.kondenzatori) 1mm krace od radne duzine.savremeni concept –efikasnost preparacije kanala.Uspesna lateralna kondenzacija: konican kanal sa .za vadjenje stranih tela.Rtg kontrastna .razliciti voskovi.tehnike su razlicite 1.novija tehnika ne znaci i bolja 3 glavne: 1/Hladna 2/Toplotom omeksana 3/ Tretirana rastvaracima Tehnika hladnom gutaperkom se najvise primenjuje Lateralna kondenzacija: postava primarnog gutaperka-poena do krajnje tacke preparacije.nije alergogena.prodor mo i toxina duz medjuspoja zub-privremeni ispun.Ne prepporucuje se kada ne postoji apeksna matrice .i za vadjenje starih nadogradnja.Sledi insecija dodatnih poena.ZnO (59-75%).PUNJENJE KANALA Ciljevi obturacije – da se tako zatvori materijalom da se dobiju hermeticki uslovi.apsolutno sredstvo izbora Anatomija kanala-komplexnost kanalnog sistema + patoloski deposit dentina –glavni uticaj na odabranu tehniku i tehniku obturacije Pristupni kavitet-uklanjanje mikroorganizama + oblikovanje kanala za obturaciju.za reviziju kanala. prevencija perkolacije periradikularnog eksudata i eventualnih mikroorg. + obturacija u jednoj seansi GUTAPERKA -komercijalni proizvodi gutaperka (19-22%).kad su obliterisani.stabilna.antioksidanti.rastvorljiva u organskim rastvaracima.kao i sredstva za heliranje –skidaju razmaznni sloj –EDTA.metalne soli (Rtg contrast) Prednosti: inertnost.ne prebojava dentin.g)Ultrazvucni instrumenti – za pronalazenje ulaza u kanale.”pecacenje” pulpne komore i kanalnog sistema – prevencija mikropukotine i sledstvenih posledica. prevencija sirenja preostalih mikroba u okolne structure .Primena kompaktera (later.masinska obrada) OBTURACIJA KANALA KORENA.metoda izbora lateralna kondenzacija gutaperke 2.ciscenje kanala+irigacija – preparacija –sirenje Metod obturacije kanala – tehniku preparacije bira stomatolog.Preparacija kontinuiranog konicnog oblika .lako se uklanja po potrebi -obturacija sa gutaperkom (veliki broj).ciscenja i oblikovanja kanala.kanalna obturacija posle mehanicke obrade . h)Redukcioni elektricni motor i kolenjak – redukovani br.najmanji dijametar –foramen apicale =razlicite metode obturacije Kriterijumi za obturaciju kanala: tradicionalno –ne u istoj seansi sa obradom kanala – “odlozena” obturacija.omeksava na toploti.boje. obrtaja do 300/min –poseban motor ili redukcioni kolenjak jer ako je br.obrtaja velik moze doci do loma i) GT – turpije -za masinsku obradu (veci procenat povecanja konicnosti) j) Pro-Taper turpije (fleksibilne.kompatibilna.antibakterijsko dejstvo. kroz apikalni foramen ili lateralne kanale .”apical-stop” – fizioloska apikalna konstrikcija.prevencija perkolacije gingivalnog eksudata i mikroorganizama kroz kanale koji se otvaraju u gingivalnom sulkusu Kvalitet obturacije zavisi od: -komplexnosti kanalnog sistema -efikasnosti preparacije kanala -tehnike i materijala -obucenosti i vestine terapeuta Aktuelni materijali izbora obturacije kanala-pasta za obturaciju –“SEALER” -gutaperka.

razlicite dimenzije kompaktera.adekvatna pasta za obturaciju.kompaktno punjenje -obturacija apexne delte i lateralnih kanala -extruzija paste ili gutaperke u periapexni proctor .nije nova .ne prelazi kroz apex.tesko prileze na kraju preparacije Materijal za obturaciju METODE OPTURACIJE Metode zagrejane gutaperke -tehnika vertikalne kondenzacije.odgovarajuci gutaperka poen.problem! VERTIKALNA KONDENZACIJA TOPLE GUTAPERKE CILJ: obliteracija kanala zagrejanom gutaperkom. na vrhu instrumenta (do 200C) -potiskivanje gutaperke se kompletira u jednom kontinuiranom pokretu -tehnika zahteva kontinuirano konican kanal sa najmanjim dijametrom foramena.moze da se unese u kanal i tako da se zagreva ili van kanala -preparacija sa apexnom matricom – metoda lateralne kondenzacije -tehnike sa zagrejanom gutaperkom su tehnicki komplikovanije za stomatologa i treba edukacija INTRAKANALNE TEHNIKE -gutaperka se plasira u kanala i tada se zagreva -omeksava se –mogucnost kondenzacije -koriste se paste za opturaciju-sealer -Schilder (1967) – vertikalna kondenzacija zagrejane gutaperke VERTIKALNA KONDENZACIONA TEHNIKA -kompakteri zagrejani el.USA -tehnika – kontinuirana kondenzacija -2 faze – potiskivanje gutaperke na dole i lateralno – dobijes punjenje samo apexa (taj instrument mora izaci iz kanala – srednja i koronarna 1/3 su prazne –injectioni sistem -kontrolisana temp. -tradicionalno –kanal sa apexnom matricom -kompaktor zagrejan na plamenu -savremeni kompaktori el.CA.potiskivanje ka apexu kroz gutaperku do 4-5mm krace od radne duzine -povlacenje instrumenta unazad – popunjena apikalna 1/3 -ostatak kanala –system B ili obrnuta…(II) -jednostavna tehnika -iskusan terapeut -potiskivanje materijala (gutaperka ) u nepravilnosti kanala i lateralne kanale -prebacivanje paste u periapex.izbora dodatnih gutaperka poena.Glavni gutaperka poen (MASTER-POINT) velicina-turpija koja je koriscena u finalnoj preparaciji apexne matrice.postoji godinama.strujom -touch and heat and systemB heat source. “pakovanje” vertikalnim pritiskom.struja -homogeno .ne sme biti prosiren apexni foramen (rizik da se pasta ili gutaperka prebace u periapex) -odabir gutaperka poena -do radne duzine –sprecavanje potiskivanja gutaperke kroz foramen -podudaranje preparacije i gutaperka konusa -poseban instrument – odgovara konusu kanala 4-5mm krace od radne duzine -postoji granicnik –kompakcija u tih 4-5 mm -aplikacija paste -kondenzacija gutaperke hladnim instrumentom -aktivacija zagrejanog instrumenta. SubronEndro.matricom .zauzima punu radnu duzinu kanala.

2mm od kraja preparacije -plasticnost gutaperka poena -guttacondenzor HIBRIDNA TEHNIKA -kombinacija sa ‘predvidivom” lateralnom kondenzacijom –regija apexa -rotirajuci kompaktor u srednjoj i koronarnoj 1/3 -glavni gutaperka poen do radne duzine -kompaktiranje lateralnom kondenzacijom u apexnoj 1/3 EKSTRAKANALNE TEHNIKE ZAGREVANJA GUTAPERKE -gutaperka zagrejana i razmeksana pre unosa u kanala -za sve neophodna je upotreba paste -novi pristup:nosac zagrejane gutaperke -dobro: “tecenje” gutaperke – korisno u opturaciji + mogucnost nosaca da transportuje i kondenzuje -modifikacija tehnike: plasticni nosaci -preparacija + susenje -verifikacija nosaca (obturatora) gutaperke do RD (Rtg) -mala kolicina paste na ulazu u kanal -zagrej obturator .-bez znacajno boljih rezultata u poredjenju sa lateralnom kondenzacijom TEHNIKA SA ROTIRAJUCIM KOMPAKTOROM ILI KONDENZATOROM -razmeksava i kondenzuje gutaperku vertikalno i lateralno “termicka kompakcija” -celicni rotirajuci kompaktor.ali ovo je mana.vrh obturatora 0.ne moze ako su specificni kanali (ne ravni i pravi)----ali znatno brza od lateralne kondenzacije Komercijalni proizvodi: Success Fill Technique Alphaseal technique TERMPLASTICNI SISTEM-INJEKCIONI SISTEM -zagrevanje gutaperke do istopljenog stanja i forsira mehanickim pritiskom(injekciono ubrizgavanje) plasira u kanal.siroko otvoren apex ne valja -limitirano sirenje foramena neophodno -postavi master point i dodaj razmeksanu gutaperku(injekciono) -bolja apexna obturacija -popularno u kombinaciji sa lateralnom ili vertikalnom kondenzacijom -za srednju i koronarnu 1/3 -cilj da obturacija bude adekvatna.zbog protetike.obavezna preparacija sa apikalnim stoperom.5mm krace od apikalne regije jer je cilj da sam vrh punjenja bude ispunjen samo gutaperkom (kraci instrument)ostatak kanala—dopuni vertikalnom kondenzacijom -dodatne gutaperke kod ovalnih kanala -“RERNA”-aparat u kom se zagreva gutaperka -nedostaci i prednosti:secenje svrdlom drske nosaca (on ostaje u kanalu.nosac uz zid kanala a nije gutaperka.gutaperki). -originalni proizvod – Obtura II system (obtura corporation) -gutaperka penetrira u tubule dentina .gutaperka otvrdnjava i zadrzava oblik kanala.kako postaviti kocic.zatim problem revizije i visoka cena.(komercijalni system zagrevanja)gutaperka zagrejana do 160C ali vrh igle 60C.potrebna je i vertikalna kondenzacija-adaptacija u trodimenzionalni kanalni system .zato moguce kombinovati metode GUTAPERKA RAZMEKSANA RASTVARACEM -tradicionalno –hloroform -susenje kanala –alkoholom mora! .plasiraj u kanal .pritisak nije velik.moguca extruzija materijala.

CaOH –sealeri -razvijeni sa ciljem cuvanja preostale pulpe. Pulp canal sealer. terpentin.halotan) OBTURACIJA KANALA KORENA MATERIJALI ZA OBTURACIJU Veliki broj materijala. -podlozni dekompoziciji u tkivnim fluidima. popunjavanje diskrepancije izmedju zidova kanala i materijala za nadogradnju. svi su cititoxicni –zbog eugenola-sadrzi paraformaldehid -potencijal za senzibilizaciju (alergija) –NAJCESCE KORISCENI 2.preveniranje plasiranja u okolne structure Savremeni sealer cementi 1.kao marker akcesornih kanala .resorptivnih defekata.Na bazi ZnO-eugenola -komercijalni proizvod :Tubuliseal. Endomethasone.2-5mm vrha gutaperke se potapa u hloroform -prednosti i nedostaci: hloroform potencijalno nezeljeni efekti alternativa ulje eukaliptusa. Cementi za obturaciju “SEALER-1” Obavezno u kombinaciji sa gutaperkom.vecina njih je neadekvatna. u odnosu na njih rastvorljiviji i mogu postati kanalno punjenje .kombinacija materijala za nadogradnju krune. Karakteristike idealnog sealera -neiritantan za periapikalna tkiva -nerastvorljiv u tkivnim tecnostima -dimenziono stabilan -mogucnost hermetickog zaptivanja -Rtg kontrastan -bakteriostatsko dejstvo -adhezivan za zidove kanala -jednostavno priprema -ne prebojava dentin -da se lako uklanja po potrebi -nijedan materijala ne ispunjava sve kriterijume.primarna uloga u obturaciji.cementiranje nadogradnje u kanalu.manje omeksava gutaperku (ksilen. fraktura i ostalih nepravilnosti u samom kanalu.obliterisanje nepravilnosti preparisanog kanala -moderne tehnike obturacije-primena sealera -funkcija sealera. kao lubricant-bolje pozicioniranje nadogradnje -kao baktericidni agens.kolicina u kanalu minimalna. stimulacija zarastanja u regiji foramena (formiranje cvrstog tkiva) -komercijalni proizvodi Sealapex (Kerr) i Apexit (Ivoclar) -osobine slicne cementima od ZnO-eugenola.-punjenje sa solution Calafonium(smola) + hloroform + glavni poen gutaperke -JOHNSTON-CALLAHAN metoda.nije nova -HLOROPERKA – suspenzija parcica gutaperke u hloroformu – dodatak ZnO + metalne soli .

adhezivne karakteristike.Hlor (irigacija – Na-hipohlorit 0.3. oslobadja formaldehid 4.izrazena inflamatorna reakcija prvih nedelja.5% do 5.generalno-brze dejstvo.anafilakticka reakcija . kontaktne alergije. trebalo bi uvek da ide u kombinaciji sa EDTA kao helator Ca(OH)2 –punjenje: vodeno/uljana suspenzija/pasta -ne deluje bakteriostatski na sve izazivace.Tetraciklini –afinitet ka tvrdim tkivima –Ledermix 5.Penicilin (Grosmanova ….Na bazi smola -dugo su prisutni.jak alergogeni i mutageni potencijal.Metronidazol (Gram.ogranicen spektar dejstva 1.Jod (irigacija i interseansno punjenje Hlorhexidin -hlorhexidin-glukonat – irigacija 0.ANTIMIKROBNI AGENSI -antibiotici.25% u vodenom rastvoru) 2.dobro zaptivanje.Klindamicin DEZINFICIJENSI – ANTISEPTICI -antibiotici –ometaju hemijske procese -dezinficijensi –direktno toxicno dejstvo.koagulise proteine i omogucava izbacivanje detritusa.12-2% u vodenom rastvoru -irigacija i punjenje 1-5% gel Na-hipohlorit deluje –organoliticki.razvijanje rezistencije .siri spektar -toxicni –dejstvo zavisi od koncentracije KANALNI ANTISEPTICI -halogeni: 1.manje popularni -prvi na trzistu AH-26 (Dent sply) –epoxi smola.Sulfa-preparati (Gram + i -) 2.antibakterijsko dejstvo.Na bazi glas-jonomera -adherentnost za dentin – potencijalna prednost -komercijalni proizvodi : KETAC –ENDO -apikalno zaptivanje –kao kod ostalih materijala -nema razlike izmedju tehnike obturacije sa hladnom gutaperkom i lateralnom kondenzacijom kao i tehnike sa zagrejanom gutaperkom INTRAKANALNA MEDIKACIJA. parestezije.) + parenteralna primena sa drugim antibioticima 4.mogucnost senzibilizacije (alergija) .) 3.dodaju mu se antibiotici ili drugi dezinficijensi Aldehidi: Formkrezol – retko jer su agresivni Fenoli: Kamforfenol – kanalna medikacija Paramonohlorfenol (PMCP) -irigacija -2% vodeni rastvor i kanalna medikacija -Eugenol –kanalna medikacija .

postava intrakanalnog kocica -nedostaci: duze traje.ultrazvucni instrumenti + NaOCl i EDTA -K-turpije malih dimenzija -posebno dizajnirani instrumenti za penetraciju kanala -Gates-Glidden –bez rezultata -vremenski zahtevna procedura -mogucnost perforacije kanala i skretanja u pogresni pravac KANALNA OBTURACIJA JEDNO ILI VISESEANSNA METODA? *JEDNOSEANSNA -prednosti: smanjen broj poseta pacijenta. -ako ne moze da dolazi vise puta.KONCEPT DEZINFEKCIJE KANALA -inficirani kanali + hronicni apikalni parodontit -mehanicka instrumentacija -antibakterijsko dejstvo irigacije -interseansna kanalna medikacija INSTRUMENTACIJA TESKO PROHODNIH KANALA -primenjuje se bazicni princip instrumentacije -irigacija NaOCl -identifikacija ulaza u kanale -savremena endodoncija.kao primarno oboljenje -anomalije zuba -molari sa nekroticnom pulpom i periradikularnim rasvetljenjem -revizija kanalnih punjenja (potrebno ponavljati tretman) -relativna kontraindikacija –inficirani kanali TERAPIJA PARODONTITA (AKUTNOG I HRONICNOG) -anamneza opsta i stomatoloska -glavne tegobe –bol kod akutnog . nema rizika od medjuseansne kontaminacije .moze da iradira-ne moze da lokalizuje Parodontalgija:parodontit.kod neinficiranih kanala .isto vlakno -odontalgija –promene na udaljenim mestima Pregled –extra i intraoralni Extraoralni:promene u ustima vidljive extraoralno .i onemogucavanje zavrsetka lecenja INDIKACIJE: -pulpitisi-vitalan zub.povremen) -nacin pojavljivanja bola (spontan/provociran) -lokalizacija Dentalgija –bol zuba -najcesce je to provocirani bol.lateralni.moze da nastane spontano .iradijacija bola. duze traje. -gde je neophodna antibiotska zastita ili sedacija KONTRAINDIKACIJE: -parodontitis apicalis acuta.spontano ne nastaje Pulpalgija – intenzivnija.apexni Reflektirani bol. nekomplikovana morfologija kanala -frakture gde je estetika dominantna.kod hronicnog nema ali se dobija podatak da je pre boleo -vreme nastanka -intenzitet -trajanje(stalan.marginalni.nemogucnost kontrole .

produzen zub -nema Rtg promena u periodoncijumskoj fazi -trepanacija.incizija .termo(hloretil ili led). trepanacija . Cvitamin -obratiti paznju na neko opste oboljenje -cesto drenaza nije dovoljna vec mora i incizija Submukozna faza -stanje nesto lakes.test preparacije PARODONTITIS APICALIS ACUTA SEROSA Etiologija.povisena TT.otezano otvaranje usta.infektivni/neinfektivni -hiperemija i dilatacija kr.najvise od svih Th/ ukloni uzrok.explorativna preparacija – zabolece kod akutnog procesa a kod hronicnog ne –treba prstom fixirati zub –zub nije vitalan iako boli -laboratorijska ispitivanja – retko se radi -inspekcijom trazimo defect tkiva.pomaze palpacija -pozitivan perkutorni nalaz -prag nadrazaja –elektro.najcesce kod proteticara PARODONTITIS APICALIS ACUTA MEDICAMENTOSA –CHKM -delotvorne su pare -ne treba ga stavljati u suvisku PARODONTITIS APICALIS ACUTA ALERGICA –ako se koristi jodoform .gubi se bol PARODONTITIS APICALIS ACUTA PURULENTA -leukocitna infiltracija.perkutorni nalaz je pozitivan-dobija se sonoran zvuk.fistulozni kanal sa supuracijom -promene boje zuba.sudova zato postoji exudat –serozan -subjektivno – spontani bol.antibiotici?.dezartikulacija Subperiostalna faza – opste stanje pogorsano .pristupni kavitet -antiflogisticki ulozak -privremeno zatvaranje kaviteta -dezartikulacija – proveriti okluziju.neprirodna sivo-zelena boja -kod gornjeg kaninusa –parodontit ide odmah u meko tkivo.bol se stalno javlja a Rtg se ne vidi. znakovi zapaljenja R.sondiranje –najcesce neosetljivi.Intraoralno:inspekcija.u najvecem broju slucajeva su vec destruirani PARODONTITIS APICALIS ACUTA TRAUMATICA.uhu i slepoocnici -dezartikulacija -periodoncijumska i enostalna faza -transkanalna drenaza(aktivna i pasivna) – otvoriti .FL -piogene granulacije.T.supuracija -irigacija .uzeti dobro anamnezu.D.palpacija –u predelu korena zuba se moze izazvati bol –kod akutnih a kod hronicnih se moze osetiti hronicne granulacije ili zadebljanje kosti. vitalitet negativan ili lazno pozitivan.moguc trizmus -transkanalna drenaza.neinfektivni Etiologija – okluzalna trauma.pokretljivost zuba. promene za koje ne znamo sta su.izlivanje gnojnog infiltrate submukozno i postepeno prelazi u hronicni oblik -terapija ista – transkanalna drenaza.K.otvoren pristupni kavitet -otvoren pristupni kavitet-kada! -ako postoji sekrecija.u akutnoj fazi moze da postoji mikropokretljivost.dezartikulacija.osteoklasticna aktivnost i mikroapscesi -enostalna faza:snazni spontani pulsirajuci bolovi koji iradiraju difuzno prema oku .spontani bolovi nepodnosljivi.otvoren pristupni kavitet.otok lica.

kiselo.elektrometrijskaapexlokatori –najbolje-na otporu tvrdih i mekih tkiva -prenosimo radnu duzinu na instrumente -apexna matrica –granica punjenja – skrati se radna duzina za 1-2 mm kod lecenja HAP -PAP(pasta jodoform + solution Chlumsky) -uporna sekrecija -cesce akutne egzacerbacije -Ca(OH)2 –deluje baktericidno.sterilni instrumenti na dohvat ruke DRUGA FAZA: priprema zuba.ocuvan potporni aparat. nastavk terapije po smirivanju tegoba –najcesce 24h Vajzer drenaza – pored privremenog ispuna stavi se vatica sa miler-iglom -periapikalno punjenje da ili ne? sa jodoformom i Chlumsky – moze da se koristi kod teskih akutnih egzacerbacija i postoji uporna sekrecija TERAPIJA HRONICNIH se zasniva na endodontskoj terapiji -indikacije – izolovani zub.kortikosteroidi?.ili fizioloski rastvor u drugoj seansi.higijena.ispuniti obradjeni kanal PRVA FAZA: priprema: UZK. Protokol rada: trepanacija.nema nadrazajno dejstvo -aktivni poeni ili pasta TRAUMATSKO OSTECENJE ZUBNE PULPE -vreme nastanka povrede – sudsko-medicinski znacaj -nacini povrede -subjektivni simptomi:spontani bol.bol pri dodiru. Egzacerbacija hronicnih ili pala odbrambena sposobnost organizma ili kao posledica loseg rada -preinstrumentacija -hlorfenolkamfor Th/ -isprati kanal.-H2O2.ispitivanje prohodnosti (aktivno i pasivno) -preparacija –ciscenje i oblikovanje kanala -prvi snimak Rtg -odontometrija. lako se unosi i iznosi.slatko.osetljivost na hladno. adherentno punjenje. pravilna obrada apexne trecine -instrumentacija –penetracija.pokretljivost zuba . pristup kanalima –da bude nesmetan –ne smemo stedeti zubnu supstancu.exponiranost dentina. toplo.bitna je ne samo duzina vec i homogenost punjenja .odontometrija .taktilna –senzorna (empirijska) – nije pouzdana.odredjivanje radne duzine preparacije kanala -granica –inficirani kanal-anatomski foramen-zapaljenje.preparacija kanala -trepanacija.ispitivanje inicijalne prohodnosti.nesmetan ulaz u kanale.ukloniti karijes -osnovna ….fizioloski foramen -metode odredjivanja: Rtg (po Beveridge).ispiranje.da li ce koristiti ili ne -lokalne kontraindikacije: nemogucnost koronarne rekonstrukcije kratki kanali terminalni stadijum parodontopatije -opste kontraindikacije: motivisanost pacijenta.moze se uraditi odlozena endodontska terapija rizicni pacijenti IZBOR METODE -protokol: ukloni uzrok – ocisti sadrzaj i parakanalni sloj – bitno je da se parakanalni sloj koji je inficiran ukloni u potpunosti .moguce obesklicenje.u sto manje poseta da se uradi starost pacijenta trudnoca.prvi trimester –ne raditi Rtg snimak.

alveola se isto ispira sa fizioloskim kao is am zub. promena boje krunice. kompozitni ispun) -avulzija – ispadanje zuba iz alveole.vitalnu.Fraktura krunice sa otvorenom pulpom 4. prostranost kavuma pulpe i tubuli dentina -traumom su najvise zahvaceni gornji centralni sekutici koji zavrsavaju rast oko 13te godine Klasifikacija traumatskih povreda zuba 1. ostecenje vilicne kosti. nalaz PA promena .Fraktura krunice ide ispod gingive 5.promena boje zuba -Rtg nalaz: prelom korena. povrede alveole. treba ga uzeti SAMO za krunu i staviti u fizioloski rastvor ili hladno mleko.palpacija i perkusija.Ostecenje mlecnih zuba -DPP – da se zatvori kavum pulpe id a se sacuva -ispiranje fizioloskim rastvorom -sprovesti amputaciju. poremecaj okluzije -kada treba pristupiti endodonciji: podatak o trauma.-objektivni nalaz: ostecenje mekih tkiva usne duplje.intruzija) 7. ali nikako se ne sme dirati za korenski deo – cesta je ankiloza .ostaje 4-6 nedelja (akrilat. nekad potrebna anestezija -imobilizacija sinom.razvoj korena.dislokacija zuba.Fraktura korena sa ili bez fracture krunice (horizontalne i vertikalne) 6. moze se sanirati ako je bio van alveole do 1h.osetljivost zuba.Traumatizovan zub ali krunica i koren intaktni 2.Fraktura krunice bez otvaranja pulpe 3. pulpektomiju -treba skinuti do 2mm tkiva pulpe jer su patoloski izmenjena -pulpa koja nije promenjena nece krvariti -glas-jonomer i sredstva za nadoknadu -mineral 3 oksid agregat – sredstvo za traumu -izuzetno je vazno uraditi test vitaliteta HORIZONTALNA FRAKTURA -losa prognoza u gingivalnoj sredini – zbog kontaminacije -najbolja prognoza u gingivalnoj trecini -imobilizacija zuba 6-8 nedelja kocicem -zub dezartikulisati VERTIKALNA FRAKTURA -losa prognoza -najcesce ex zuba -sesta klasa: dislokacija moze biti komplikovana sa frakturom krunice -repozicija rucno ili ortodontski aparatom. gingiva.prelom krunice.Dislokacija sa i bez fraktura (extruzija.osetljivost na testove. strano telo. negativan test vitaliteta.