P. 1
swot analiza

swot analiza

|Views: 290|Likes:
Published by Azra Suhonjic

More info:

Published by: Azra Suhonjic on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

OTVORENI UNIVERZITET „APEIRON“ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

SWOT ANALIZA

SEMINARSKI RAD

PREDMET : MENADŽMENT

SMJER

: MENADŽMENT FINANCIJA, BANKARSTVA I OSIGURNJA

TRAVNIK, juni 2009.godine
1

SADRŽAJ : STRANICA

1. UVOD................................................................................................................. 3 2. KAKO KORISTITI SWOT ANALIZU............................................................ 5 3. SVRHA SWOT ANALIZE................................................................................ 8 3.1. Jake strane Vašeg biznisa.................................................................... 9 3.2. Slabe strane Vašeg biznisa.................................................................. 10 3.3. Šanse okruženja................................................................................... 11 3.4. Opasnosti okruženja za Vaš biznis...................................................... 12 4. SWOT MATRICA............................................................................................. 13 4.1. Vrio okvir............................................................................................ 15 5. PRIMJENA SWOT ANALIZE NA LICNOST................................................ 16 6. VOĐSTVO U UPRAVLJANJI PROJEKTIMA............................................... 19 8. ZAKLJUCAK.................................................................................................. 24 9. LITERATURA................................................................................................. 25

2

Opportunities – prilike. njem. prednosti. Threats – prijetnje Struktura SWOT analize je slijedeća: 3 . Kod toga treba respektirati činjenicu da se radi o subjektivnoj procjeni stupnjevanja elemenata analize. SWOT-Analyse) je kvalitativna analitička metoda kojom se stupnjevanjem elemenata u okviru 4 polja analize – mogućnosti. pogodnosti i problemi razmatranog predmeta ili pojave. prednosti. Weaknesses – slabosti. Ona se temelji na prikupljenim i analiziranim podacima za vrijeme istraživanja tržišta. Strength – snage. UVOD SWOT analiza (engl. nedostaci – procjenjuju jake i slabe strane. dok šanse i prijetnje dolaze iz okruženja. slabosti (weakness). nedostaci. SWOT analysis. Može se koristiti u procjeni podobnosti prostornih i tržišnih preduvjeta za turistički razvoj nekog prostora ili podobnosti i stanja postojeće ponude u odnosu na tržište potražnje.SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća i uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths). Snage i slabosti predstavljaju unutrašnje karakteristike vašeg poduzeća (biznisa). Namijenjena je vrednovanju usklađenosti sposobnosti poduzeća s uvjetima u okolini poduzeća. ograničenja. mogućnosti. Pomoću SWOT analize identificiramo i uzimamo u obzir ključne čimbenike u trenutku plasiranja novog proizvoda/usluge na tržište. kao i za određena marketinska istraživanja i sl. šanse (opportunities) i prijetnje (threaths). bez korištenja potrebnog analitičkog i metodološkog instrumentarija.1.

Ona nam može biti od velike pommoći prilikom planiranje i ocjene određenog posla. 2.SNAGE (STRENGTHS) Koje su jake strane vašeg proizvoda / usluge? Po čemu se razlikuje od drugih proizvoda/ usluga? Jesu li ove prednosti dovoljno iskorištene? SLABOSTI (WEAKNESSES) Koje su slabosti vašeg proizvoda/usluga? U čemu je naš proizvod slabiji od ostalih proizvoda/usluga na tržištu? PRILIKE (OPPORTUNITIES) Koji vanjski čimbenici mogu biti resursi? PRIJETNJE (THREATS) Koji vanjski čimbenici mogu biti na tržištu? iskorišteni ako se ukaže prilika i nađu prijetnja u smanjivanju vašeg udjela SWOT analizom nastojimo identificirati poslovnu strategiju kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje. te kako što bolje iskoristiti šanse uz istovremeno smanjenje prijetnji iz okruženja. KAKO KORISTITI SWOT ANALIZU 4 . Drugim riječima možmo reći da je cilj swot analize da se minimaliziraju slabosti uz istovremeno povećanje snaga poduzeća.

I još više od ovoga. kao i ispitivanje Prilika i Prijetnji sa kojima se susrećete. sposobnosti i mogućnosti koje mu se pružaju. U svaki od njih upišite pitanja: 5 . pomaže da otkrijemo šanse koje možemo da iskoristimo. u mogućnosti smo da se usavršimo.. Sprovođenjem SWOT analize. SWOT analiza je osnovni alat koji se koristi u strateškom planiranju organizacija. A razumjevanjem naših slabosti. Svaki kvadrat predstavlja jednu od kategorija koju ispitujete.SWOT (ili TOWS) analiza je moćna tehnika za identifikovanje Prednosti i Slabosti. razvijajući posebne talente i sposobnosti koje nam mogu pomoći da ubrzamo svoju karijeru. uz malo razmišljanja. Ukoliko se koristi u ličnom kontekstu. najbolje je da podijelite jedan kvadrat na četiri manja. pomaže osobi da razvije svoju karijeru na način da iskoristi svoje talente. u stanju smo da upravljamo i eliminišemo izazove na koje inače ne bismo bili spremni. Ono što SWOT analizu čini izrazito efikasnom jeste što.Za sprovođenje analize.

Poredite svoje sa osobinama ljudi koji Vas okružuju. ali i ljudi sa kojima radite. zar ne? Ne budite skromni. znanja. Ako ste vi dobar timski igrač. da biste mogli da ih korigujete u budućnosti. ali morate biti iskreni prema sebi. sa kojima radite. Ovo su teška pitanja za odgovoriti. poznanstva) imamo u odnosu na druge? * Zašto radim bolje nego neko drugi? * Šta drugi vide kao moju prednost (posebno moj poslodavac)? Odgovore na ova pitanja sagledajte iz svoje. Kao pomoć pri odgovoru na ova pitanja može poslužiti lista nekih vaših pozitivnih osobina. U čemu konstantno kaskate za ostalima? Navedite što više svojih slabosti. što objektivnije ocjenite sebe. ali i perspektive ljudi oko Vas.S * Koje prednosti (npr sposobnosti. gledajte to i kroz oči vaših saradnika. Oni možda primjećuju osobine koje vi ne vidite ili nesvjesno zanemarujete. onda to i nije vaša prednost nad njima. W * Šta bih mogao/la da poboljšam kod sebe? * U čemu sam slabiji/a od drugih (šta treba da izbjegavam)? * Šta drugi vjerovatno kod mene vide kao slabosti? Kao i kod S osobine. O 6 .

Promjene u tehnologijama. Jednostavna je. T * Na koje sve prepreke nailazim? * Šta čini moja konkurencija (moji saradnici)? * Da li se mjenjaju zahtjevi pozicije posla koji obavljam? * Koje slabosti mogu da ugroze moj položaj? Ovaj dio analize ističe šta trebate da radite direktno postavljajući probleme pred Vas. Sve u šta ste upućeni.* Koje su mi šanse otvorene? * Koje trendove mogu da iskoristim? * Kako da ono u čemu sam dobar pretvorim u šansu za moj napredak? Ovde se govori o svim trendovima okruženja kojih ste svjesni i u koje ste upućeni. možda i više od drugih. Sve su to šanse da budete bolji od drugih. Sve prednosti mogu da izrode neku šansu. ali Vas upućuje na lične karakteristike i mogućnosti na koje trebate paziti u razvoju svoje karijere. efikasna i brzo i lako se sprovodi. tržištu. Ona ne pruža konkretne odgovore. Cilj SWOT analize jeste da identifikuje kritične tačke kod pojedinca. 7 . zakoni koji regulišu područje vaše profesije i sl.

dok prilike i prijetnje predstavljaju budućnost temeljenu na prošlosti i sadašnjosti. snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti. SWOT analiza je analitički okvir managementa za dobijanje relevantnih informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj djeluje sada i u budućnosti sa 8 . treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi. U tom se kontekstu ova analiza može razumjeti kao prikaz unutrašnjih snaga i slabosti organizacije i vanjski prilika i prijetnji s kojima se ta ista organizacija suočava. Svako poduzeće mora voditi računa o unutrašnjem i vanjskom okruženju. Prvo je potrebno da pronađete jake i slabe strane preduzeća (unutrašnje osobine i sposobnosti Vašeg biznisa). Ovo je kvalitativna analitička metoda koja kroz 4 čimbenika nastoji prikazati snage. SVRHA SWOT ANALIZE SWOT analiza je jedna od instrumenata kojima se manager može poslužiti u kreiranju strategije. Tipična SWOT analiza izrađuje se kao kvadrata od četiri polja u kojima se definiše svaki od ova četiri faktora. Međutim. Trenutna situacija se brzo mijenja i prilike na tržištu se mogu u sekundi promijeniti. prilike i prijetnje određene pojave ili situacije. U kontekstu vremena. SWOT analiza predstavlja metod koji omogućava da se Vaš biznis u potpunosti definiše u okviru faktora koji maju najviše uticaja na poslovanje. slabosti. a zatim identifikujete šanse i opasnosti okruženja (faktori nezavisni od organizacije).3. Ovo predstavlja veoma jednostavan i poznat način identifikacije ključnih osobina i komunikacije s različitim osobenostima.

dobri distribucijski kanali. jak image i reputacija. Zapravo. Bitna je pretpostavka analiza suglasja unutarnjih i vanjskih faktora. optimalna uporaba resursa. specifičan proizvodni ili tehnološki know-how. motivirano i sposobno osoblje.svrhom utvrđivanja strategijskih prilika i prijetnji u okolini i vlastitih strategijskih snaga i slabosti. 3. ekskluzivno vlasništvo patenata. odnosno osiguravati joj konkurentsku prednost. 9 . To može biti jako kvalitetan management.Strenghts) su neke pozitivne unutarnje okolnosti i distinktivna svojstva organizacije koja joj osiguravaju ili mogu osigurati konkurentsku prednost. niski troškovi itd. kvalitetni materijali i proizvodi. odnosno najboljom upotrebom unutarnjih snaga u korištenju prilika u okolini. Temelji se na pretpostavci da će organizacija postići najveći strategijski uspjeh maksimiziranjem vlastitih snaga i prilika u okolini uz istodobno minimiziranje prijetnji i slabosti. partnerski odnosi s dobavljačima ili kupcima. Sve to uz mnoštvo drugih činitelja može voditi i držati organizaciju ispred konkurenata. unutarnje snage i slabosti treba promatrati u kontekstu vanjskih prilika i prijetnji i obrnuto.1. poseban marketing i jake marketinške sposobnosti. te utvrđivanje njihovih implikacija za strategiju. posebna organizacijska kultura i odnos prema promjenama. Jake strane vašeg biznisa Prednosti (engl. posebni. To je sve ono što organizacija radi posebno dobro i u čemu je bolja ili može postati bolja od konkurenta. Ona omogućava managementu da razvije strategiju na temelju relevantnih informacija o organizaciji i okolini.

stabilna poslovna aktiva. saradnici. razvijena saradnja s distribucionom mrežom. kvalitetan servis. budi realan. nedostatak vizije i okrenutost prema unutra te bavljenje aktualnim problemima. kvalitetnih ljudi ili drugih resursa. Slabe strane vašeg biznisa Nedostaci. 3. visok stepen iskorišćenja kapaciteta. negativan odnos prema promjenama. poslovni partneri. kvalifikovan menadžment tim itd. Jake strane Vaše firme mogu biti dugogodišnje proizvodno iskustvo. To mogu biti loši manageri. ili trećeg lica i odgovorite na pitanje: koje jače strane Vašeg preduzeća vide Vaši korisnici? Jedan trik: u većem društvu različite strukture (porodica.2. renome na tržištu. slabosti (engl. Weaknesses) su unutarnja svojstva organizacije koja smanjuju njezinu uspješnost i šanse u konkurentskoj utakmici. nedostatak potrebnih znanja. slab 10 . širok asortiman proizvoda.U okviru prvog polja u Vašoj SWOT analizi dajete odgovore na sledeća pitanja: Zašto ste uspješni? Šta je to što radite dobro? Zašto Vaši kupci kažu da su prezadovoljni saradnjom s Vama? Koje prednosti Vaša kompanija ima u odnosu na druge? Osnovna premisa u ovom dijelu – ne pretjeruj. zaposleni) upitajte ljude šta misle o Vašem biznisu (metod brainstorming) i sve ove osobine koje oni navedu iskoristite za izgradnju profila Vaše kompanije. zastarjela tehnologija. visok kvalitet proizvoda. birokratska kultura. prijatelji. U nekim slučajevima pokušajte da sebe stavite u poziciju kupca.

visoki troškovi energije. nekonkurentan proizvod. Prilike se mogu nalaziti u promjeni zakonskih 11 . visoki troškovi radne snage. Slabe strane nekad mogu mnogo da utiču na produktivnost i performance biznisa. ne prelazite preko njih. ali ih treba uočiti. Ukratko. nepostojanje svega onoga navedenog kao potencijalna prednost. upravljanje. Strah od promjena. mali proizvodni kapaciteti. Svaka promjena nudi neke nove šanse. sposobnosti i mogućnosti.image i čitav niz drugih činitelja. kao uostalom svaki strah. Uspješne i neuspješne organizacije ili poduzetnici razlikuju se upravo po svojoj sposobnosti uočavanja prilika u promjenama.3. propusta i nedostataka kako biste djelovali u cilju otklanjanja ovih destrukcija. Šta je potrebno poboljšati u vezi Vašeg biznisa – izlazak na tržište. loš sistem kvaliteta itd. kontrola? Šta je potrebno promeniti? Gde postoje ''rupe'' u Vašem poslovanju? Šta treba da uradite da biste poboljšali performanse? Šta Vaš konkurenti rade bolje od Vas? Savetujemo Vam da definišete što više slabosti. Opportunities) su svi oni sadašnji ili budući uvjeti i promjene u organizacijskoj okolini koje ona može iskoristiti za poboljšanje svoje uspješnosti i konkurentske prednosti sada ili/i u budućnosti. loš dizajn i pakovanje proizvoda. 3. resursi. Šanse okruženja Mogućnosti (engl. već napravite listu grešaka. blokira i sužava pogled. Slabe strane Vašeg biznisa mogu biti zastarjela tehnologija. utiču na proizvodnost ili nedostatak resursa. neprilagođenost tržištu. to općenito po onom u čemu drugi vide prijetnju i opasnost.

F. To može biti jačanje sadašnjih ili ulazak novih domaćih i inozemnih konkurenata na tržište. tehnologija. Zagreb. 12 . jačanja poslovne snage privrednih subjekata. Najlakše ćete uspjeti ako odgovorite na pitanja koje su šanse za razvoj mog biznisa? Šta kupci žele. (Bahtijarević-Šiber. (1999. porastu broja potrošača specifičnih potreba. Threats) su ona sadašnja ili buduća svojstva i uvjeti okoline koji imaju ili će u budućnosti imati negativan utjecaj na organizacijsku uspješnost i konkurentski položaj. u novim tehnologijama. pojava nove tehnologije i drugo. promjenama propisa. nepovoljna vladina politika i zakonske mjere.4 Opasnosti okruežnja za vaš biznis Opasnosti (engl. konkurencije itd. Šanse Vašeg biznisa mogu se ogledati u procesu oživljavanja privredne aktivnosti. a ne dobijaju od konkurenata? Otvoreno tržište za posebne proizvode? Potrebno je da u smislu iskorišćenja šanse na tržištu poznajete trendove u sektoru Vašeg biznisa – u pogledu tržišta. jačanje kupovne snage stanovništva itd 3. pojava supstituta za proizvode. tendenciji porasta konzumiranja proizvoda. oživljavanja aktivnosti u grani. promjena ukusa i potreba potrošača. ekoloških ili standarda kvalitete).): Management ljudskih potencijala. prema povećanju sigurnosnih.uvjeta (primjerice. Golden marketing) Ove opasnosti predstavljaju ključ protiv koga treba da usmjerite svoje napore održanja biznisa i napredovanja na tržištu. samozadovoljstvu konkurenta itd.

SWOT (TOWS) matrica predstavlja konceptualni okvir za sistemsku analizu. a u lijevi prilike. U gornji lijevi ugao matrice stavljaju se snage. Na osnovu SWOT matrice mogu se odrediti četiri alternativne strategije: 13 . U praksi se. Ova matrica olakšava poređenje između vanjskih prilika i prijetnji sa unutrašnjim snagama i slabostima. Ovaj oblik strateške analize je veoma rasprostranjen jer predstavlja dobar pokazatelj da li je u osnovi biznis organizacije zdrav ili ne. nedostatak ili visoka cijena finansijskih sredstava. zakonska regulativa. zavisno od organizacije. 4. javljaju različiti pojavni oblici svake od ovih komponenti. iskustva i mogućnosti zapažanja. postojanje sivog tržišta. Naziv ovog strateškog alata potiče od početnih slova engleskih riječi: strengths (snage). threats (opasnosti-prijetnje). dok u donji desni ugao stavljaju prijetnje. nelojalna konkurencija itd. inflacija. nepostojanje strategije razvoja – nacionalne i regionalne. SWOT MATRICA Pored top menadžerskog znanja. opportunities (prilike). nelikvidnost kupaca. jačanje domaće strane konkurencije. weaknesses (slabosti).a u desni slabosti.Postavite sebi pitanja šta konkurencija čini da bi Vas istisnula sa tržišta ili da bi Vam onemogućila rast i razvoj? Kako konkurenti reaguju na svaki potez koji napravite? Koji su trendovi i strategije na tržištu koji štete Vašem poslovanju? Da li će promjena tehnologije ugroziti Vaše proizvode/servise? Ili Vaš posao? Opasnosti okruženja mogu se ogledati u nepovljnim trendovima aktivnosti grane kojoj pripada preduzeće. odliv kvalitetnog kadra. za izgradnju poslovne strategije potrebno je i korištenje određenih strateških alata kao što su SWOT matrica i VRIO okvir.

WT strategija koja je usmjerena ka reduciranju internih slabostii izbjegavanju prijetnji iz okruženja. Ako postoje prijetnje borit će se s njima da bi se usmjerili na prilike. Vrlo bitna dimenzija SWOT matrice je vrednovanje snage. a postojeće slabosti će nastojati pretvoriti u snagu. Međutim. SO strategija je najpoželjnija strategija koja koristi snage organizacije da ostvari šanse iz okruženja. SWOT matrica je konceptualni okvir za sistemsku analizu koja olakšava uspoređivanje vanjskih prijetnji i prilika sa unutrašnjim slabostima i snagama organizacije. slabosti. 2. prva ne zamjenjuje drugu. ST strategija koristi snage unutar organizacije da bi se reducirao ili izbjegao uticaj eksternih prijetnji. u odnosu na BCG matricu. ST i WO) u ovaj položaj na matrici. Organizacija koja je suočena sa brojnim vanjskim prijetnjama i unutrašnjim slabostima mora se boriti za preživljavanje. 4. SWOT matrica. spajanje. WO strategija akcenat stavlja na prevazilaženje sopstvenih slabosti u cilju iskorištenja vanjskih šansi. prilika i prijetnji što rezultira zaključcima o optimalnom zapošljavanju resursa organizacije u svjetlu interne i eksterne situacije kao i mogućnostima izgradnje buduće baze resursa organizacije.1. 3. ima širi opseg i drugačije naglaske. sužavanje poslovanja ili likvidaciju. odnosno pretvaranje slabosti u snage koje će odgovoriti na prepoznate šanse. Ovoj strategiji teže sve organizacije i osnovni cilj je preći iz ostalih (WT. 14 .

Vrio okvir VRIO okvir je strateški alat na osnovu kojeg se stvaraju preduslovi za održivu konkurentsku prednost i omogućava top menadžerima da se opredjele koji od identificiranih resursa (sposobnosti) će predstavljati organizacijske konkurentske prednosti. tj. imitability (imitiranje). Pitanje vrijednosti: da li odgovarajuća organizacijska sposobnost ili resurs omogućava organizaciji da odgovara na vanjske opasnosti i šanse. Svaki od ovih pojmova se odnosi na pitanja koja top menadžeri koriste u ocjeni organizaciskih sposobnosti. 4. Za svaki organizacijski resurs i sposobnost se postavljaju ova pitanja i oni resursi kod kojih su svi odgovori na postavljena pitanja pozitivni mogu predstavljati izvor konkurentske prednosti. 2. Pitanje mogućnosti imitiranja: da li konkurenti koji ne posjeduju datu sposobnost (resurs) mogu bez većih troškova i ulaganja dostići te sposobnosti. Pitanje organizacije: da li je sama organizacija organizovana tako da može iskoristiti date resurse na optimalan način. 3. da li je ta sposobnost rijetka. U žiži interesovanja top menadžera su ključne 15 . rareness (rijetkost).4. Naziv predstavlja početna slova riječi: value (vrijednost). Pitanje rjetkosti: da li neko od konkurenata već posjeduje određenu sposobnost ili resurs.1. organization (organizacija). 1.

a da snage još više razvijete? S druge strane. a uz VRIO okvir temelji za organizovanje poslovnih procesa koji su u službi ostvarenja odabrane strategije. Nakon identifikacije ključnih sposobnosti top menadžment provodi sljedeće korake: 1. jer se SWOT matricom određuju budući strateški fokusi. a koje su joj mane. da li ste upoznati sa prijetnjama koje vas okružuju? Planiranje poslovanja u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju gotovo je uzaludno bez 'pogleda u sebe' i 'pogleda oko sebe'. 5.Po mišljenju svih poduzetnika osoba mora znati koje su njene vrline. a koje vaše slabosti? Da li ste radili na tome da slabosti pretvorite u snage. U procesu izgaradnje poslovne strategije uporedo se koriste SWOT matrica i VRIO okvir. 4. 3. 2. Da li ste se ikada zapitali koje su vaše snage.sposobnosti iz razloga što svaka ključna sposobnost ima relativno ograničeno vrijeme trajanja. PRIMJENA SWOT ANALIZE NA LICNOST Primjena SWOT analize na ličnosti poduzetnika ili lica je vrlo jednostavno izvodljiva. Neophodno je održati balans između postojećih ključnih kompetencija i razvijanja novih. Tek kada smo u potpunosti upoznati sami sa sobom. možemo za sebe reći da smo kompletna ličnost. SWOT analiza jedno je od 16 . ustrojavanje plana za razvoj ključnih sposobnosti izgradnja novih ključnih sposobnosti raspoređivanje ključnih sposobnosti zadržavanje vodstva u održavanju ključnih sposobnosti.

Ako. onda visok kvalitet proizvoda vašeg privrednog subjekta nije prednost nego očita potreba poslovanja na samom tržištu. U okviru navodimo kako bi mogla izgledati SWOT analiza jednog privrednog subjekta.opportunities) i prijetnje (T . promjeni u socijalnim uzorcima ili u promjenama 17 . npr. kao i na ona u kojima leže njihove najveće mogućnosti. Uobičajen postupak koji privredni subjekti koriste jest izrada jednostavne tabele s relevantnim područjima. U procjeni ovoga područja obavezno se treba upitati što radite loše. te mogućnosti (0 . poduzetnici se vrlo lahko mogu usmjeriti na područja u kojima su jaka. a omogućuje im da izbjegnu kratkovidnost i da budu spremni na buduće izazove. koje također treba prepoznati. Koristeći SWOT analizu. Isto se odnosi i na slabosti. kao unutrašnje faktore. a SWOT analiza omogućuje privrednim subjektima da identificiraju svoje snage (S-strenghts) i slabosti (W . svi vaši konkurenti lansiraju na tržište proizvode visokog kvaliteta. Identificiranjem i eliminisanjem slabosti automatski pružate nove mogućnosti poslovanju. Pri procjeni snaga ne treba biti skroman nego realan. Da bi to ostvarili trebaju biti svjesni svojih mogućnosti.threats) kao vanjske faktore poslovanja. državne politike. One mogu ležati u promjeni tehnologije. Snage se ne bi smjele procjenjivati samo s individualnog gledišta nego i s gledišta ljudi s kojima sarađujete. pri čijoj procjeni treba biti hrabar i što prije suočiti se s neugodnom istinom.marketinških pomagala koja privredni subjekti imaju na raspolaganju.weaknesses). koja se potom pokušavaju objektivno procijeniti. Uvijek procjenjujte svoje preduzeće u poređenju s konkurencijom kako ne biste stekli pogrešan dojam. što možete poboljšati i što biste u buduće trebali izbjegavati.

loši kanali distribucije.nema pravog uvida u sve finansijske poslove preduzeća: posljedica nelikvidnost. nego životarenje iz mjeseca u mjesec. znanja i spremnosti za brzo donošenje važnih odluka. Treba biti kratka. rat cijena. Zato je treba koristiti kao svojevrstan vodič u poslovanju. Nema tradicije. pregled kretanja stanja na računu) . 18 . Pri analizi prijetnji treba biti posebno dalekovidan.životnog stila neke grupe potrošača. Potpuno zanemareno praćenje cash-flowa (tok gotovine. itd.plana razvoja privrednog subjekta. Neke od standardnih prijetnji privrednim subjektima jesu aktivnosti konkurenata. Nema prakse izrade poslovnog plana . svi novčani priljevi i odljevi. jednostavna i uvijek napravljena u poređenju s konkurencijom. prevladava mentalitet neodlučnosti i oklijevanja. SWOT analiza može biti prilično subjektivna i rijetko dvoje ljudi analizira preduzeće na isti način. nema strategije nego se proizvode proizvodi koji su se tradicionalno proizvodili . Poslovati mudro znači znati gdje stojite danas i gdje biste se mogli naći u budućnosti. Mogućnosti se mogu vrlo lahko pronaći i u identificiranim snagama privrednih subjekata. nepotrebne službe. Nepoznavanje strukture troškova .neiskorišteni kapaciteti. nema dugoročnije vizije Nema marketinga ili promocije vlastitih proizvoda nego se najčešće čeka kupac. u čemu je SWOT analiza od velike pomoći. novi porezi. višak nekretnina.umjesto orijentacije na iskorištavanje postojećeg kapitala i pronalaženje tržišne niše.

Pozicija managera zahtjeva takođe visok nivo energije. 6. Mentalna inertnost i odbojnost prema daljnjem obrazovanju. Uporno čekanje nekakve strane pomoći umijesto hvatanja u koštac s vlastitim problemima. neisplaćivanje plaća. Nepovoljna starosna struktura . .nema duge tradicije uspješnih privatnih poduzetnika . VODSTVO U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA Upravljanje projektom je izazovan posao i potrebno je da osoba ima širok raspon vještina i znanja da bi bila uspješan poduzetnik ili manager. kako bi se održao traženi nivo efektivnosti tokom upravljanja i vođenja projektnog tima. project manager ima nekoliko uloga: Kao Vođa: Određuje pravac rada i definiše viziju Inspiriše timski rad Usklađuje zaposlene 19 . Kako to Vijay Verma objašnjava u svojoj knjizi „Human Resources Skills for Project Managers“. Niski etički standardi i osobno poštenje .neizmirene obaveze prema dobavljačima.još uvijek nedovoljno mladih poduzetnika.PMI ®.Nepovjerenje prema svim oblicima saradnje ili kooperacije. Većina managera bi se složila da je manager zapravo dvojna uloga – Vođe i Menadžera. neplaćanje doprinosa .

onda ima smisla fokusirati se na zadovoljenje njihovih potreba ukoliko želimo da osiguramo uspeh projekta.Evo jednog lako razumljivog načina na koji se može posmatrati fenomen vođstva. od Vijay Verma. aktivira i iskoristi snaga svih resursa u organizaciji od kojih su ljudi najvažniji resurs. Vođstvo je od strane J. radite onako kako 20 . Batten-a. U projektnom okruženju. Ovaj koncept je pruzet iz knjige „Human Resources Skills for Project Managers“. izvještava o statusu projekta i problemima i ostvari postavljene ciljeve. oni će takođe posredno unapređivati i sposobnosti i vještine svojih projektnih timova. moraju konstanto unapređivati svoje sposobnosti za vođstvo. Na ovaj način. da se ispune očekivanja i da se ostvari traženi proizvod i sve to zahvaljujući radu projektnog tima. inspirišite tim. „Tought Minded Leadership“ – AMACOM. L = Slušajte šta govori projektni tim i stakeholderi E = Ohrabrite srca članova tima (motivišite ih kroz akciju i davanje ovlašćenja) A = Djelujte (Demonstrirajte svoje sposobnosti. Vođstvo na projektu se može definisati kao sposobnost da se stvari urade kako treba. definisano kao razvijanje jasnog i cjelovitog sistema očekivanja sa ciljem da se identifikuje. manager se oslanja na svoj tim da obavi posao. Ako identifikujemo ljude kao najznačajniji resurs. D.Motiviše i pruža podršku Kao Manager: Planira i određuje sredstva Organizuje radne grupe Određuje članove projektnog tima Kontroliše projekat Da bi manageri ostvarili veći nivo efektivnosti i napredovali u svojoj kompaniji.

Razmislite o tome na koji način ste saopštili svoju odluku.Koje su to vještine koje posjedujem koje mi pomažu da ostvarim svoje ciljeve? 21 . može pomoći da se uspostave prioriteti. identifikuju mesta za poboljšanja i deluju u skladu sa stečenim saznanjima. ako prihvatimo definiciju koju daje Project Management Institute®. onda odvojite još neki trenutak da razmislite šta je to što tu odluku čini ispravnom. SWOT analiza liderskih sposobnosti SNAGE . Ovo se takođe može primeniti na vođstvo.pričate) D = Proizvedite (isporučite ono što ste rekli da ćete isporučiti i ispunjavajte svoja obećanja) Vođe projekata bi trebalo kontinuirano da traže načine za unapređenje svoji liderskih sposobnosti. Samo-procjena uz pomoć SWOT analize može da pruži dobru polaznu osnovu za razvoj programa unapređenja. Profesionalizam i socijalna odgovornost su domeni upravljanja projektima koji. stavljaju naglasak na učenje i podjelu znanja sa drugima. šanse i pretnje. Da li ste je jasno prezentovali? Ako odluka ima za rezultat negativnu reakciju. analiziraju šta je to ostvareno. slabosti. Svaki project manager bi trebao da ima lični plan razvoja. Procenjujući svoje snage. Vođe bi trebalo da se osvrnu unazad. posebno ako project manager teži da ostvari veći stepen odgovornosti unutar svoje organizacije. konflikt i nizak moral možda bi trebalo da se zapitate „Kako sam to mogao bolje da uradim?“ Unapređenje efektivnosti i stručnosti projektnog tima počinje sa menadžerom projekta. na odluke koje su donosili. Dobra praksa je i da se zapitate nakon što ste doneli neku odluku – „ Da li je zaista ostvareno ono što sam nemjeravao?“ Ako je odgovor Da. uzbunu.

Primjeri: • • • • • • • • Komunikativnost Prezentacija Planiranje Organizacija Slušanje Sposobnost pomaganja Rješavanje problema Inovativnost i preduzimljivost ŠANSE .Koje sam slabosti primjetio ili na koje su mi slabosti drugi ukazali? Primjeri: • • • Ne poštovanje zadatih obećanja Ograničeno tehničko znanje Sporo odgovaranje na zahteve članova tima 22 .Koje su to šanse koje postoje na nivou projekta i na ličnom nivou? Primjeri: • • • • • • Dodatni prihod i prodaja nakon okončanja projekta Novo i izazovnije zaduženje na projektu Djeliti znanje sa drugima u organizaciji Unapređenje članova tima Unapređenje na višu poziciju Povećanje zadovoljstva klijenata SLABOSTI .

Ključ je da se iskoriste snage. otklone slabosti. Aktivnosti kojima se planira ovo ostvariti. 23 . Sličan pristup se može primjeniti i na projektni tim. iskoriste šanse i otklone ili minimizuju prijetnje. podrška i mentorstvo potrebni.• • • • • Mala transparentost Neuspjeh da se redovno daje povratna inforamcija Slaba dostupnost članovima tima Mikro-upravljanje timom Neuspjeh da se jasno definišu očekivanja PRIJETNJE . kada su doslijedno realizovane će rezultovati u većem stepenu efikasnosti i generalno boljim rezultatima kako na nivou tima tako i za samog project managera.Prijetnje Koje su to prijetnje koje postoje i koje treba otkloniti? Primjeri: • • • • • Neuspjeh projekta uslijed lošeg vođstva Gubitak radnih zaduženja Gubitak ključnih članova projektnog tima Odlaganje projekta Gubitak ličnog kredibiliteta i integriteta SWOT analiza liderskih sposobnosti će pomoći project manageru da identifikuje koji su mu to dodatni treninzi.

Koji faktori okruzenja kompanije mogu bitno uticati na njenu budućnost. ZAKLJUCAK Sa ciljem odredjivanja potrebne strategije planeri organizacije moraju razmatrati dva ključna pitanja: 1. Koji je trenutni učinak kompanije na trzistu. 24 . 2.7. Prva slova naziva ovih faktora čine i naziv ove analize SWOT. Odgovori na pitanja dobijaju se analizom četiri ključna faktora: snage (Strenghts) slabosti (Weaknesses) mogućnosti (Opportunities) kompanije i opasnosti (Tretas) koje joj prijete.

David (2001). Fred R. SWOT analiza). Wikipedia (hr.oecc Zagreb 1999 2. Strategid Management. STRATEGIJSKI MENADŽMENT (pojam strategijskog menadžmenta. New Jersey 25 .sc. Metoda SWOT analize (priručnik) 5. dipl.org) 3.com 4. LITERATURA 1.9. Web portal www.wikipedia. Prentice Hall. Mr. Neven Garača. konkurentska prednost.ekapija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->