P. 1
swot analiza

swot analiza

|Views: 289|Likes:
Published by Azra Suhonjic

More info:

Published by: Azra Suhonjic on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

OTVORENI UNIVERZITET „APEIRON“ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

SWOT ANALIZA

SEMINARSKI RAD

PREDMET : MENADŽMENT

SMJER

: MENADŽMENT FINANCIJA, BANKARSTVA I OSIGURNJA

TRAVNIK, juni 2009.godine
1

SADRŽAJ : STRANICA

1. UVOD................................................................................................................. 3 2. KAKO KORISTITI SWOT ANALIZU............................................................ 5 3. SVRHA SWOT ANALIZE................................................................................ 8 3.1. Jake strane Vašeg biznisa.................................................................... 9 3.2. Slabe strane Vašeg biznisa.................................................................. 10 3.3. Šanse okruženja................................................................................... 11 3.4. Opasnosti okruženja za Vaš biznis...................................................... 12 4. SWOT MATRICA............................................................................................. 13 4.1. Vrio okvir............................................................................................ 15 5. PRIMJENA SWOT ANALIZE NA LICNOST................................................ 16 6. VOĐSTVO U UPRAVLJANJI PROJEKTIMA............................................... 19 8. ZAKLJUCAK.................................................................................................. 24 9. LITERATURA................................................................................................. 25

2

Ona se temelji na prikupljenim i analiziranim podacima za vrijeme istraživanja tržišta. Weaknesses – slabosti. UVOD SWOT analiza (engl. Strength – snage. kao i za određena marketinska istraživanja i sl. Opportunities – prilike. Namijenjena je vrednovanju usklađenosti sposobnosti poduzeća s uvjetima u okolini poduzeća.SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća i uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths). prednosti. Threats – prijetnje Struktura SWOT analize je slijedeća: 3 . Snage i slabosti predstavljaju unutrašnje karakteristike vašeg poduzeća (biznisa). pogodnosti i problemi razmatranog predmeta ili pojave. Može se koristiti u procjeni podobnosti prostornih i tržišnih preduvjeta za turistički razvoj nekog prostora ili podobnosti i stanja postojeće ponude u odnosu na tržište potražnje. Pomoću SWOT analize identificiramo i uzimamo u obzir ključne čimbenike u trenutku plasiranja novog proizvoda/usluge na tržište. bez korištenja potrebnog analitičkog i metodološkog instrumentarija. slabosti (weakness). Kod toga treba respektirati činjenicu da se radi o subjektivnoj procjeni stupnjevanja elemenata analize. ograničenja. nedostaci – procjenjuju jake i slabe strane. šanse (opportunities) i prijetnje (threaths). njem.1. nedostaci. mogućnosti. SWOT-Analyse) je kvalitativna analitička metoda kojom se stupnjevanjem elemenata u okviru 4 polja analize – mogućnosti. prednosti. SWOT analysis. dok šanse i prijetnje dolaze iz okruženja.

te kako što bolje iskoristiti šanse uz istovremeno smanjenje prijetnji iz okruženja.SNAGE (STRENGTHS) Koje su jake strane vašeg proizvoda / usluge? Po čemu se razlikuje od drugih proizvoda/ usluga? Jesu li ove prednosti dovoljno iskorištene? SLABOSTI (WEAKNESSES) Koje su slabosti vašeg proizvoda/usluga? U čemu je naš proizvod slabiji od ostalih proizvoda/usluga na tržištu? PRILIKE (OPPORTUNITIES) Koji vanjski čimbenici mogu biti resursi? PRIJETNJE (THREATS) Koji vanjski čimbenici mogu biti na tržištu? iskorišteni ako se ukaže prilika i nađu prijetnja u smanjivanju vašeg udjela SWOT analizom nastojimo identificirati poslovnu strategiju kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje. Drugim riječima možmo reći da je cilj swot analize da se minimaliziraju slabosti uz istovremeno povećanje snaga poduzeća. KAKO KORISTITI SWOT ANALIZU 4 . 2. Ona nam može biti od velike pommoći prilikom planiranje i ocjene određenog posla.

sposobnosti i mogućnosti koje mu se pružaju. uz malo razmišljanja. Ukoliko se koristi u ličnom kontekstu. Sprovođenjem SWOT analize.. pomaže osobi da razvije svoju karijeru na način da iskoristi svoje talente. Svaki kvadrat predstavlja jednu od kategorija koju ispitujete. u mogućnosti smo da se usavršimo. najbolje je da podijelite jedan kvadrat na četiri manja. I još više od ovoga. kao i ispitivanje Prilika i Prijetnji sa kojima se susrećete. u stanju smo da upravljamo i eliminišemo izazove na koje inače ne bismo bili spremni. U svaki od njih upišite pitanja: 5 .SWOT (ili TOWS) analiza je moćna tehnika za identifikovanje Prednosti i Slabosti. Ono što SWOT analizu čini izrazito efikasnom jeste što.Za sprovođenje analize. SWOT analiza je osnovni alat koji se koristi u strateškom planiranju organizacija. pomaže da otkrijemo šanse koje možemo da iskoristimo. A razumjevanjem naših slabosti. razvijajući posebne talente i sposobnosti koje nam mogu pomoći da ubrzamo svoju karijeru.

zar ne? Ne budite skromni. da biste mogli da ih korigujete u budućnosti. ali i perspektive ljudi oko Vas. Kao pomoć pri odgovoru na ova pitanja može poslužiti lista nekih vaših pozitivnih osobina. sa kojima radite.S * Koje prednosti (npr sposobnosti. Oni možda primjećuju osobine koje vi ne vidite ili nesvjesno zanemarujete. Poredite svoje sa osobinama ljudi koji Vas okružuju. znanja. U čemu konstantno kaskate za ostalima? Navedite što više svojih slabosti. onda to i nije vaša prednost nad njima. ali i ljudi sa kojima radite. Ako ste vi dobar timski igrač. poznanstva) imamo u odnosu na druge? * Zašto radim bolje nego neko drugi? * Šta drugi vide kao moju prednost (posebno moj poslodavac)? Odgovore na ova pitanja sagledajte iz svoje. Ovo su teška pitanja za odgovoriti. W * Šta bih mogao/la da poboljšam kod sebe? * U čemu sam slabiji/a od drugih (šta treba da izbjegavam)? * Šta drugi vjerovatno kod mene vide kao slabosti? Kao i kod S osobine. što objektivnije ocjenite sebe. gledajte to i kroz oči vaših saradnika. ali morate biti iskreni prema sebi. O 6 .

Promjene u tehnologijama. Ona ne pruža konkretne odgovore. T * Na koje sve prepreke nailazim? * Šta čini moja konkurencija (moji saradnici)? * Da li se mjenjaju zahtjevi pozicije posla koji obavljam? * Koje slabosti mogu da ugroze moj položaj? Ovaj dio analize ističe šta trebate da radite direktno postavljajući probleme pred Vas.* Koje su mi šanse otvorene? * Koje trendove mogu da iskoristim? * Kako da ono u čemu sam dobar pretvorim u šansu za moj napredak? Ovde se govori o svim trendovima okruženja kojih ste svjesni i u koje ste upućeni. tržištu. Jednostavna je. Sve u šta ste upućeni. Sve prednosti mogu da izrode neku šansu. možda i više od drugih. ali Vas upućuje na lične karakteristike i mogućnosti na koje trebate paziti u razvoju svoje karijere. Sve su to šanse da budete bolji od drugih. Cilj SWOT analize jeste da identifikuje kritične tačke kod pojedinca. efikasna i brzo i lako se sprovodi. 7 . zakoni koji regulišu područje vaše profesije i sl.

dok prilike i prijetnje predstavljaju budućnost temeljenu na prošlosti i sadašnjosti. Svako poduzeće mora voditi računa o unutrašnjem i vanjskom okruženju. Ovo predstavlja veoma jednostavan i poznat način identifikacije ključnih osobina i komunikacije s različitim osobenostima. Prvo je potrebno da pronađete jake i slabe strane preduzeća (unutrašnje osobine i sposobnosti Vašeg biznisa). SVRHA SWOT ANALIZE SWOT analiza je jedna od instrumenata kojima se manager može poslužiti u kreiranju strategije. Tipična SWOT analiza izrađuje se kao kvadrata od četiri polja u kojima se definiše svaki od ova četiri faktora. Međutim. SWOT analiza je analitički okvir managementa za dobijanje relevantnih informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj djeluje sada i u budućnosti sa 8 . Ovo je kvalitativna analitička metoda koja kroz 4 čimbenika nastoji prikazati snage. U kontekstu vremena. prilike i prijetnje određene pojave ili situacije. Trenutna situacija se brzo mijenja i prilike na tržištu se mogu u sekundi promijeniti. a zatim identifikujete šanse i opasnosti okruženja (faktori nezavisni od organizacije). slabosti.3. SWOT analiza predstavlja metod koji omogućava da se Vaš biznis u potpunosti definiše u okviru faktora koji maju najviše uticaja na poslovanje. U tom se kontekstu ova analiza može razumjeti kao prikaz unutrašnjih snaga i slabosti organizacije i vanjski prilika i prijetnji s kojima se ta ista organizacija suočava. treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi. snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti.

motivirano i sposobno osoblje. odnosno osiguravati joj konkurentsku prednost. dobri distribucijski kanali. poseban marketing i jake marketinške sposobnosti. Temelji se na pretpostavci da će organizacija postići najveći strategijski uspjeh maksimiziranjem vlastitih snaga i prilika u okolini uz istodobno minimiziranje prijetnji i slabosti. partnerski odnosi s dobavljačima ili kupcima. 3. To može biti jako kvalitetan management. jak image i reputacija. kvalitetni materijali i proizvodi. posebna organizacijska kultura i odnos prema promjenama. optimalna uporaba resursa. Zapravo.svrhom utvrđivanja strategijskih prilika i prijetnji u okolini i vlastitih strategijskih snaga i slabosti. niski troškovi itd. Sve to uz mnoštvo drugih činitelja može voditi i držati organizaciju ispred konkurenata. Ona omogućava managementu da razvije strategiju na temelju relevantnih informacija o organizaciji i okolini.Strenghts) su neke pozitivne unutarnje okolnosti i distinktivna svojstva organizacije koja joj osiguravaju ili mogu osigurati konkurentsku prednost. te utvrđivanje njihovih implikacija za strategiju. unutarnje snage i slabosti treba promatrati u kontekstu vanjskih prilika i prijetnji i obrnuto. To je sve ono što organizacija radi posebno dobro i u čemu je bolja ili može postati bolja od konkurenta. Bitna je pretpostavka analiza suglasja unutarnjih i vanjskih faktora.1. ekskluzivno vlasništvo patenata. specifičan proizvodni ili tehnološki know-how. posebni. 9 . Jake strane vašeg biznisa Prednosti (engl. odnosno najboljom upotrebom unutarnjih snaga u korištenju prilika u okolini.

negativan odnos prema promjenama. Slabe strane vašeg biznisa Nedostaci. budi realan. kvalitetnih ljudi ili drugih resursa. visok stepen iskorišćenja kapaciteta. nedostatak vizije i okrenutost prema unutra te bavljenje aktualnim problemima. slabosti (engl. birokratska kultura. zaposleni) upitajte ljude šta misle o Vašem biznisu (metod brainstorming) i sve ove osobine koje oni navedu iskoristite za izgradnju profila Vaše kompanije. Weaknesses) su unutarnja svojstva organizacije koja smanjuju njezinu uspješnost i šanse u konkurentskoj utakmici. nedostatak potrebnih znanja. To mogu biti loši manageri. Jake strane Vaše firme mogu biti dugogodišnje proizvodno iskustvo. ili trećeg lica i odgovorite na pitanje: koje jače strane Vašeg preduzeća vide Vaši korisnici? Jedan trik: u većem društvu različite strukture (porodica. kvalifikovan menadžment tim itd. visok kvalitet proizvoda.U okviru prvog polja u Vašoj SWOT analizi dajete odgovore na sledeća pitanja: Zašto ste uspješni? Šta je to što radite dobro? Zašto Vaši kupci kažu da su prezadovoljni saradnjom s Vama? Koje prednosti Vaša kompanija ima u odnosu na druge? Osnovna premisa u ovom dijelu – ne pretjeruj. U nekim slučajevima pokušajte da sebe stavite u poziciju kupca. kvalitetan servis. poslovni partneri. zastarjela tehnologija. 3. razvijena saradnja s distribucionom mrežom. renome na tržištu. slab 10 . stabilna poslovna aktiva. saradnici. širok asortiman proizvoda. prijatelji.2.

visoki troškovi radne snage. nekonkurentan proizvod. mali proizvodni kapaciteti. loš dizajn i pakovanje proizvoda. visoki troškovi energije. Opportunities) su svi oni sadašnji ili budući uvjeti i promjene u organizacijskoj okolini koje ona može iskoristiti za poboljšanje svoje uspješnosti i konkurentske prednosti sada ili/i u budućnosti. to općenito po onom u čemu drugi vide prijetnju i opasnost. Šta je potrebno poboljšati u vezi Vašeg biznisa – izlazak na tržište. neprilagođenost tržištu. Svaka promjena nudi neke nove šanse. ne prelazite preko njih. 3.image i čitav niz drugih činitelja. resursi. loš sistem kvaliteta itd. Ukratko. utiču na proizvodnost ili nedostatak resursa.3. Šanse okruženja Mogućnosti (engl. već napravite listu grešaka. propusta i nedostataka kako biste djelovali u cilju otklanjanja ovih destrukcija. upravljanje. Slabe strane nekad mogu mnogo da utiču na produktivnost i performance biznisa. Strah od promjena. sposobnosti i mogućnosti. kontrola? Šta je potrebno promeniti? Gde postoje ''rupe'' u Vašem poslovanju? Šta treba da uradite da biste poboljšali performanse? Šta Vaš konkurenti rade bolje od Vas? Savetujemo Vam da definišete što više slabosti. Uspješne i neuspješne organizacije ili poduzetnici razlikuju se upravo po svojoj sposobnosti uočavanja prilika u promjenama. blokira i sužava pogled. ali ih treba uočiti. nepostojanje svega onoga navedenog kao potencijalna prednost. kao uostalom svaki strah. Slabe strane Vašeg biznisa mogu biti zastarjela tehnologija. Prilike se mogu nalaziti u promjeni zakonskih 11 .

jačanje kupovne snage stanovništva itd 3. a ne dobijaju od konkurenata? Otvoreno tržište za posebne proizvode? Potrebno je da u smislu iskorišćenja šanse na tržištu poznajete trendove u sektoru Vašeg biznisa – u pogledu tržišta. u novim tehnologijama. samozadovoljstvu konkurenta itd. promjena ukusa i potreba potrošača. (Bahtijarević-Šiber. pojava supstituta za proizvode. Najlakše ćete uspjeti ako odgovorite na pitanja koje su šanse za razvoj mog biznisa? Šta kupci žele. tehnologija. Šanse Vašeg biznisa mogu se ogledati u procesu oživljavanja privredne aktivnosti. nepovoljna vladina politika i zakonske mjere.): Management ljudskih potencijala. promjenama propisa. 12 . tendenciji porasta konzumiranja proizvoda. pojava nove tehnologije i drugo. porastu broja potrošača specifičnih potreba. konkurencije itd.uvjeta (primjerice. jačanja poslovne snage privrednih subjekata. To može biti jačanje sadašnjih ili ulazak novih domaćih i inozemnih konkurenata na tržište. (1999. Threats) su ona sadašnja ili buduća svojstva i uvjeti okoline koji imaju ili će u budućnosti imati negativan utjecaj na organizacijsku uspješnost i konkurentski položaj.4 Opasnosti okruežnja za vaš biznis Opasnosti (engl. prema povećanju sigurnosnih. ekoloških ili standarda kvalitete). Zagreb. Golden marketing) Ove opasnosti predstavljaju ključ protiv koga treba da usmjerite svoje napore održanja biznisa i napredovanja na tržištu. oživljavanja aktivnosti u grani. F.

nelikvidnost kupaca. Ovaj oblik strateške analize je veoma rasprostranjen jer predstavlja dobar pokazatelj da li je u osnovi biznis organizacije zdrav ili ne.Postavite sebi pitanja šta konkurencija čini da bi Vas istisnula sa tržišta ili da bi Vam onemogućila rast i razvoj? Kako konkurenti reaguju na svaki potez koji napravite? Koji su trendovi i strategije na tržištu koji štete Vašem poslovanju? Da li će promjena tehnologije ugroziti Vaše proizvode/servise? Ili Vaš posao? Opasnosti okruženja mogu se ogledati u nepovljnim trendovima aktivnosti grane kojoj pripada preduzeće. nepostojanje strategije razvoja – nacionalne i regionalne. odliv kvalitetnog kadra. nelojalna konkurencija itd. Ova matrica olakšava poređenje između vanjskih prilika i prijetnji sa unutrašnjim snagama i slabostima. Na osnovu SWOT matrice mogu se odrediti četiri alternativne strategije: 13 . U gornji lijevi ugao matrice stavljaju se snage. Naziv ovog strateškog alata potiče od početnih slova engleskih riječi: strengths (snage). 4. a u lijevi prilike. postojanje sivog tržišta. za izgradnju poslovne strategije potrebno je i korištenje određenih strateških alata kao što su SWOT matrica i VRIO okvir. threats (opasnosti-prijetnje). zavisno od organizacije. SWOT (TOWS) matrica predstavlja konceptualni okvir za sistemsku analizu. javljaju različiti pojavni oblici svake od ovih komponenti. zakonska regulativa. SWOT MATRICA Pored top menadžerskog znanja. opportunities (prilike). inflacija. jačanje domaće strane konkurencije. nedostatak ili visoka cijena finansijskih sredstava. iskustva i mogućnosti zapažanja. U praksi se.a u desni slabosti. dok u donji desni ugao stavljaju prijetnje. weaknesses (slabosti).

SWOT matrica je konceptualni okvir za sistemsku analizu koja olakšava uspoređivanje vanjskih prijetnji i prilika sa unutrašnjim slabostima i snagama organizacije.1. WT strategija koja je usmjerena ka reduciranju internih slabostii izbjegavanju prijetnji iz okruženja. 4. Ako postoje prijetnje borit će se s njima da bi se usmjerili na prilike. ST strategija koristi snage unutar organizacije da bi se reducirao ili izbjegao uticaj eksternih prijetnji. Vrlo bitna dimenzija SWOT matrice je vrednovanje snage. 14 . ima širi opseg i drugačije naglaske. ST i WO) u ovaj položaj na matrici. Organizacija koja je suočena sa brojnim vanjskim prijetnjama i unutrašnjim slabostima mora se boriti za preživljavanje. slabosti. SWOT matrica. Međutim. SO strategija je najpoželjnija strategija koja koristi snage organizacije da ostvari šanse iz okruženja. prilika i prijetnji što rezultira zaključcima o optimalnom zapošljavanju resursa organizacije u svjetlu interne i eksterne situacije kao i mogućnostima izgradnje buduće baze resursa organizacije. WO strategija akcenat stavlja na prevazilaženje sopstvenih slabosti u cilju iskorištenja vanjskih šansi. 3. odnosno pretvaranje slabosti u snage koje će odgovoriti na prepoznate šanse. sužavanje poslovanja ili likvidaciju. a postojeće slabosti će nastojati pretvoriti u snagu. spajanje. 2. prva ne zamjenjuje drugu. Ovoj strategiji teže sve organizacije i osnovni cilj je preći iz ostalih (WT. u odnosu na BCG matricu.

Za svaki organizacijski resurs i sposobnost se postavljaju ova pitanja i oni resursi kod kojih su svi odgovori na postavljena pitanja pozitivni mogu predstavljati izvor konkurentske prednosti. tj. Pitanje rjetkosti: da li neko od konkurenata već posjeduje određenu sposobnost ili resurs. imitability (imitiranje). da li je ta sposobnost rijetka. rareness (rijetkost). Vrio okvir VRIO okvir je strateški alat na osnovu kojeg se stvaraju preduslovi za održivu konkurentsku prednost i omogućava top menadžerima da se opredjele koji od identificiranih resursa (sposobnosti) će predstavljati organizacijske konkurentske prednosti.4. 4. 1. U žiži interesovanja top menadžera su ključne 15 . Pitanje mogućnosti imitiranja: da li konkurenti koji ne posjeduju datu sposobnost (resurs) mogu bez većih troškova i ulaganja dostići te sposobnosti. Svaki od ovih pojmova se odnosi na pitanja koja top menadžeri koriste u ocjeni organizaciskih sposobnosti. Naziv predstavlja početna slova riječi: value (vrijednost). Pitanje vrijednosti: da li odgovarajuća organizacijska sposobnost ili resurs omogućava organizaciji da odgovara na vanjske opasnosti i šanse.1. 3. Pitanje organizacije: da li je sama organizacija organizovana tako da može iskoristiti date resurse na optimalan način. organization (organizacija). 2.

Po mišljenju svih poduzetnika osoba mora znati koje su njene vrline. a koje vaše slabosti? Da li ste radili na tome da slabosti pretvorite u snage. a uz VRIO okvir temelji za organizovanje poslovnih procesa koji su u službi ostvarenja odabrane strategije. Da li ste se ikada zapitali koje su vaše snage. Tek kada smo u potpunosti upoznati sami sa sobom. a koje su joj mane. možemo za sebe reći da smo kompletna ličnost. 4. 2. da li ste upoznati sa prijetnjama koje vas okružuju? Planiranje poslovanja u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju gotovo je uzaludno bez 'pogleda u sebe' i 'pogleda oko sebe'. 3. Nakon identifikacije ključnih sposobnosti top menadžment provodi sljedeće korake: 1. ustrojavanje plana za razvoj ključnih sposobnosti izgradnja novih ključnih sposobnosti raspoređivanje ključnih sposobnosti zadržavanje vodstva u održavanju ključnih sposobnosti. a da snage još više razvijete? S druge strane.sposobnosti iz razloga što svaka ključna sposobnost ima relativno ograničeno vrijeme trajanja. U procesu izgaradnje poslovne strategije uporedo se koriste SWOT matrica i VRIO okvir. PRIMJENA SWOT ANALIZE NA LICNOST Primjena SWOT analize na ličnosti poduzetnika ili lica je vrlo jednostavno izvodljiva. jer se SWOT matricom određuju budući strateški fokusi. 5. Neophodno je održati balans između postojećih ključnih kompetencija i razvijanja novih. SWOT analiza jedno je od 16 .

promjeni u socijalnim uzorcima ili u promjenama 17 . svi vaši konkurenti lansiraju na tržište proizvode visokog kvaliteta. kao i na ona u kojima leže njihove najveće mogućnosti. koje također treba prepoznati.threats) kao vanjske faktore poslovanja. npr. kao unutrašnje faktore. onda visok kvalitet proizvoda vašeg privrednog subjekta nije prednost nego očita potreba poslovanja na samom tržištu. U procjeni ovoga područja obavezno se treba upitati što radite loše. Pri procjeni snaga ne treba biti skroman nego realan. državne politike. Da bi to ostvarili trebaju biti svjesni svojih mogućnosti.opportunities) i prijetnje (T . Isto se odnosi i na slabosti.weaknesses). One mogu ležati u promjeni tehnologije. Uvijek procjenjujte svoje preduzeće u poređenju s konkurencijom kako ne biste stekli pogrešan dojam. koja se potom pokušavaju objektivno procijeniti. što možete poboljšati i što biste u buduće trebali izbjegavati. Koristeći SWOT analizu. U okviru navodimo kako bi mogla izgledati SWOT analiza jednog privrednog subjekta. Identificiranjem i eliminisanjem slabosti automatski pružate nove mogućnosti poslovanju. a omogućuje im da izbjegnu kratkovidnost i da budu spremni na buduće izazove. poduzetnici se vrlo lahko mogu usmjeriti na područja u kojima su jaka. Snage se ne bi smjele procjenjivati samo s individualnog gledišta nego i s gledišta ljudi s kojima sarađujete.marketinških pomagala koja privredni subjekti imaju na raspolaganju. Ako. Uobičajen postupak koji privredni subjekti koriste jest izrada jednostavne tabele s relevantnim područjima. pri čijoj procjeni treba biti hrabar i što prije suočiti se s neugodnom istinom. a SWOT analiza omogućuje privrednim subjektima da identificiraju svoje snage (S-strenghts) i slabosti (W . te mogućnosti (0 .

Pri analizi prijetnji treba biti posebno dalekovidan. Poslovati mudro znači znati gdje stojite danas i gdje biste se mogli naći u budućnosti. Mogućnosti se mogu vrlo lahko pronaći i u identificiranim snagama privrednih subjekata. Neke od standardnih prijetnji privrednim subjektima jesu aktivnosti konkurenata. Nema prakse izrade poslovnog plana . svi novčani priljevi i odljevi. jednostavna i uvijek napravljena u poređenju s konkurencijom. rat cijena.neiskorišteni kapaciteti. SWOT analiza može biti prilično subjektivna i rijetko dvoje ljudi analizira preduzeće na isti način. Nema tradicije. Potpuno zanemareno praćenje cash-flowa (tok gotovine.nema pravog uvida u sve finansijske poslove preduzeća: posljedica nelikvidnost. znanja i spremnosti za brzo donošenje važnih odluka.plana razvoja privrednog subjekta. nema dugoročnije vizije Nema marketinga ili promocije vlastitih proizvoda nego se najčešće čeka kupac. nego životarenje iz mjeseca u mjesec. itd. prevladava mentalitet neodlučnosti i oklijevanja. Nepoznavanje strukture troškova . nepotrebne službe. Zato je treba koristiti kao svojevrstan vodič u poslovanju. novi porezi. pregled kretanja stanja na računu) . u čemu je SWOT analiza od velike pomoći. loši kanali distribucije.umjesto orijentacije na iskorištavanje postojećeg kapitala i pronalaženje tržišne niše. nema strategije nego se proizvode proizvodi koji su se tradicionalno proizvodili . višak nekretnina. 18 . Treba biti kratka.životnog stila neke grupe potrošača.

Pozicija managera zahtjeva takođe visok nivo energije. . Kako to Vijay Verma objašnjava u svojoj knjizi „Human Resources Skills for Project Managers“. 6. neplaćanje doprinosa . Niski etički standardi i osobno poštenje .PMI ®.nema duge tradicije uspješnih privatnih poduzetnika . kako bi se održao traženi nivo efektivnosti tokom upravljanja i vođenja projektnog tima. Nepovoljna starosna struktura . VODSTVO U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA Upravljanje projektom je izazovan posao i potrebno je da osoba ima širok raspon vještina i znanja da bi bila uspješan poduzetnik ili manager.neizmirene obaveze prema dobavljačima. project manager ima nekoliko uloga: Kao Vođa: Određuje pravac rada i definiše viziju Inspiriše timski rad Usklađuje zaposlene 19 . neisplaćivanje plaća.još uvijek nedovoljno mladih poduzetnika. Mentalna inertnost i odbojnost prema daljnjem obrazovanju. Većina managera bi se složila da je manager zapravo dvojna uloga – Vođe i Menadžera.Nepovjerenje prema svim oblicima saradnje ili kooperacije. Uporno čekanje nekakve strane pomoći umijesto hvatanja u koštac s vlastitim problemima.

manager se oslanja na svoj tim da obavi posao. aktivira i iskoristi snaga svih resursa u organizaciji od kojih su ljudi najvažniji resurs. Ako identifikujemo ljude kao najznačajniji resurs. od Vijay Verma. Ovaj koncept je pruzet iz knjige „Human Resources Skills for Project Managers“. moraju konstanto unapređivati svoje sposobnosti za vođstvo. L = Slušajte šta govori projektni tim i stakeholderi E = Ohrabrite srca članova tima (motivišite ih kroz akciju i davanje ovlašćenja) A = Djelujte (Demonstrirajte svoje sposobnosti. izvještava o statusu projekta i problemima i ostvari postavljene ciljeve. onda ima smisla fokusirati se na zadovoljenje njihovih potreba ukoliko želimo da osiguramo uspeh projekta. D. Batten-a. radite onako kako 20 . inspirišite tim.Motiviše i pruža podršku Kao Manager: Planira i određuje sredstva Organizuje radne grupe Određuje članove projektnog tima Kontroliše projekat Da bi manageri ostvarili veći nivo efektivnosti i napredovali u svojoj kompaniji. Vođstvo je od strane J. „Tought Minded Leadership“ – AMACOM. Na ovaj način. Vođstvo na projektu se može definisati kao sposobnost da se stvari urade kako treba. da se ispune očekivanja i da se ostvari traženi proizvod i sve to zahvaljujući radu projektnog tima. oni će takođe posredno unapređivati i sposobnosti i vještine svojih projektnih timova. U projektnom okruženju.Evo jednog lako razumljivog načina na koji se može posmatrati fenomen vođstva. definisano kao razvijanje jasnog i cjelovitog sistema očekivanja sa ciljem da se identifikuje.

identifikuju mesta za poboljšanja i deluju u skladu sa stečenim saznanjima. uzbunu. Profesionalizam i socijalna odgovornost su domeni upravljanja projektima koji. posebno ako project manager teži da ostvari veći stepen odgovornosti unutar svoje organizacije. onda odvojite još neki trenutak da razmislite šta je to što tu odluku čini ispravnom.pričate) D = Proizvedite (isporučite ono što ste rekli da ćete isporučiti i ispunjavajte svoja obećanja) Vođe projekata bi trebalo kontinuirano da traže načine za unapređenje svoji liderskih sposobnosti. slabosti. može pomoći da se uspostave prioriteti. Svaki project manager bi trebao da ima lični plan razvoja. SWOT analiza liderskih sposobnosti SNAGE . Samo-procjena uz pomoć SWOT analize može da pruži dobru polaznu osnovu za razvoj programa unapređenja. Dobra praksa je i da se zapitate nakon što ste doneli neku odluku – „ Da li je zaista ostvareno ono što sam nemjeravao?“ Ako je odgovor Da. Vođe bi trebalo da se osvrnu unazad. Procenjujući svoje snage. šanse i pretnje. stavljaju naglasak na učenje i podjelu znanja sa drugima. ako prihvatimo definiciju koju daje Project Management Institute®. Da li ste je jasno prezentovali? Ako odluka ima za rezultat negativnu reakciju. na odluke koje su donosili. Razmislite o tome na koji način ste saopštili svoju odluku.Koje su to vještine koje posjedujem koje mi pomažu da ostvarim svoje ciljeve? 21 . konflikt i nizak moral možda bi trebalo da se zapitate „Kako sam to mogao bolje da uradim?“ Unapređenje efektivnosti i stručnosti projektnog tima počinje sa menadžerom projekta. Ovo se takođe može primeniti na vođstvo. analiziraju šta je to ostvareno.

Koje su to šanse koje postoje na nivou projekta i na ličnom nivou? Primjeri: • • • • • • Dodatni prihod i prodaja nakon okončanja projekta Novo i izazovnije zaduženje na projektu Djeliti znanje sa drugima u organizaciji Unapređenje članova tima Unapređenje na višu poziciju Povećanje zadovoljstva klijenata SLABOSTI .Primjeri: • • • • • • • • Komunikativnost Prezentacija Planiranje Organizacija Slušanje Sposobnost pomaganja Rješavanje problema Inovativnost i preduzimljivost ŠANSE .Koje sam slabosti primjetio ili na koje su mi slabosti drugi ukazali? Primjeri: • • • Ne poštovanje zadatih obećanja Ograničeno tehničko znanje Sporo odgovaranje na zahteve članova tima 22 .

Sličan pristup se može primjeniti i na projektni tim.• • • • • Mala transparentost Neuspjeh da se redovno daje povratna inforamcija Slaba dostupnost članovima tima Mikro-upravljanje timom Neuspjeh da se jasno definišu očekivanja PRIJETNJE .Prijetnje Koje su to prijetnje koje postoje i koje treba otkloniti? Primjeri: • • • • • Neuspjeh projekta uslijed lošeg vođstva Gubitak radnih zaduženja Gubitak ključnih članova projektnog tima Odlaganje projekta Gubitak ličnog kredibiliteta i integriteta SWOT analiza liderskih sposobnosti će pomoći project manageru da identifikuje koji su mu to dodatni treninzi. 23 . kada su doslijedno realizovane će rezultovati u većem stepenu efikasnosti i generalno boljim rezultatima kako na nivou tima tako i za samog project managera. otklone slabosti. Aktivnosti kojima se planira ovo ostvariti. iskoriste šanse i otklone ili minimizuju prijetnje. Ključ je da se iskoriste snage. podrška i mentorstvo potrebni.

Koji faktori okruzenja kompanije mogu bitno uticati na njenu budućnost. Prva slova naziva ovih faktora čine i naziv ove analize SWOT.7. Koji je trenutni učinak kompanije na trzistu. Odgovori na pitanja dobijaju se analizom četiri ključna faktora: snage (Strenghts) slabosti (Weaknesses) mogućnosti (Opportunities) kompanije i opasnosti (Tretas) koje joj prijete. 24 . ZAKLJUCAK Sa ciljem odredjivanja potrebne strategije planeri organizacije moraju razmatrati dva ključna pitanja: 1. 2.

Wikipedia (hr. New Jersey 25 .org) 3.wikipedia. dipl.9. Web portal www. STRATEGIJSKI MENADŽMENT (pojam strategijskog menadžmenta.ekapija. Prentice Hall. Neven Garača. David (2001).oecc Zagreb 1999 2. Fred R. LITERATURA 1.sc. SWOT analiza). Strategid Management.com 4. konkurentska prednost. Mr. Metoda SWOT analize (priručnik) 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->