P. 1
45466381-OSNOVE-MENADZMENTA-UDZBENIK

45466381-OSNOVE-MENADZMENTA-UDZBENIK

|Views: 13,287|Likes:
Published by Slavenko Lucic

More info:

Published by: Slavenko Lucic on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2015

pdf

text

original

Sections

 • PREDGOVOR
 • OSNOVNI POJMOVI I ODNOSI U MENADŽMENTU
 • 1. GENEZA MENADŽMENTA
 • 1. 1. “Klice” menadžmenta u preistoriji
 • 1. 2. Menadžment u robovlasništvu
 • 1. 3. Menadžment u feudalizmu
 • 1. 4. Menadžment kapitalizma
 • 1. 5. “Menadžerska revolucija”
 • 1. 6. Rezime
 • ODREĐENJE, PREDMET I TIPOLOGIJA MENADŽMENTA
 • 1. ODREĐENJE MENADŽMENTA
 • 1. 1. Šta je zapravo menadžment?
 • 1. 2. Otkuda dolazi i zbog čega je potreban menadžment
 • 1. 3. Šta je zadatak menadžmenta
 • 1. 4. Na kojim poslovima menadžeri treba da rade?
 • 1. 5. Poslovi menadžmenta u zavisnosti od hijerarhije
 • 2. PREDMET MENADŽMENTA
 • 2. 1. Efikasnost
 • 2. 2. Efektivnost
 • 2. 3. Odnos efikasnosti i efektivnosti
 • 2. 4. Merenje efektivnosti i efikasnosti
 • 2. 5. Kako postati efikasan i efektivan
 • 2. 6. Rezime
 • 3. TIPOLOGIJA MENADŽMENTA
 • 3. 1. Tipologija prema kriterijumu hijerarhijskog nivoa
 • 3. 2. Tipologija prema uključenosti u proces rada
 • 3. 3. Tipologija menadžmenta prema funkcionalnim oblastima
 • 3. 4. Tipologija menadžmenta prema vrstama organizacija
 • 3. 5 Tipologija menadžmenta prema vrstama privrednih delatnosti
 • 3. 5. 1. Menadžment u poljoprivredi
 • 3. 5. 2. Menadžment u trgovini
 • 3. 5. 3. Menadžment u turizmu
 • 3. 6. Rezime
 • MENADŽMENT KAO NAUKA, PROFESIJA I VEŠTINA
 • 1. 1. Menadžment kao funkcija i profesija
 • 1. 2. Menadžment kao nauka i veština
 • 1. 3. Menadžment kao teorija i praksa
 • 1. 4. Rezime
 • 2. KARAKTERISTIKE MENADŽMENT PROFESIJE
 • 2. 1. Najstarija profesija
 • 2. 2. Najznačajnija profesija
 • 2. 3. Najbrojnija profesija
 • 2. 4. Najsloženija profesija
 • 2. 5. Najnapornija profesija
 • 2. 6. Najriskantnija profesija
 • 2. 7. Najkontroverznija profesija
 • 2. 8. Rezime
 • 3. ODNOS MENADŽMENTA I DRUGIH NAUKA
 • 3. 1. Odnos menadžmenta i prava
 • 3. 2. Odnos menadžmenta i ekonomije
 • 3. 3. Odnos menadžmenta i politike
 • 3. 4. Odnos menadžmenta i sociologije
 • 3. 5. Odnos menadžmenta i prirodnih nauka
 • 3. 6. Odnos menadžmenta prema matematici i fizici
 • 3. 7. Odnos menadžmenta i umetnosti
 • 3. 8. Odnos menadžmenta i religije
 • 3. 9. Rezime
 • 4. ODNOS MENADŽMENTA I DRUGIH POJMOVA
 • 4. 1. Odnos menadžmenta i rukovođenja
 • 4. 2. Odnos menadžmenta i organizacije
 • 4. 3. Odnos menadžmenta i (poslo) vođenja
 • 4. 4. Odnos menadžmenta i preduzetništva
 • 4. 5. Rezime
 • 5. PRINCIPI MENADŽMENTA
 • 5. 1. Princip ekonomije
 • 5. 2. Princip pravovremenosti
 • 5. 3. Princip permanentnosti
 • 5. 4. Princip subordinacije
 • 5. 5. Princip jedinstva komandi
 • 5. 6. Princip delegiranja ovlašćenja
 • 5. 7. Princip “raspona menadžmenta”
 • 5. 8. Rezime
 • MENADŽERSKI PROBLEMI I METODE RADA MENADŽERA
 • 1. MENADŽERSKI PROBLEMI
 • 1. 1. Pojam i određenje menadžerskih problema
 • 1. 2. Problemi savremenog menadžmenta
 • 1. 3. Dijagnosticiranje problema
 • 1. 4. Pristupi u rešavanju menadžerskih problema
 • 1. 5. Problemi u rešavanju menadžerskih problema
 • 2. MENADŽERSKI METODI RADA
 • 2. 1. Raznovrsnost metoda
 • 2. 2. Autokratski metod
 • 2. 3. Demokratski metod
 • 2. 4. Liberalna metoda
 • 2. 5. Timski metod
 • 2. 5. 1. Šta je timski rad?
 • 2. 5. 2. Tipologija timova
 • 2. 5. 3. Metode timskog rada
 • 2. 6. Kolegijalni metod
 • 2. 7. Lični (individualni) metod
 • ELEMENTI MENADŽMENTA
 • 1. PLANIRANJE
 • 1. 1. Vrste planiranja i planova
 • 1. 2. Proces osnovnog planiranja
 • 1. 3. Pravila i praksa uspešnog planiranja
 • 2. ORGANIZOVANJE
 • 2. 1. Centralizovano organizovanje
 • 2. 2. Decentralizovano organizovanje
 • 2. 3. Praksa i pravila uspešnog organizovanja
 • 3. VOĐENJE
 • 3. 1. Praksa i pravila uspešnog vođenja
 • 4. KOORDINACIJA
 • 5. KONTROLA
 • 5. 1. Praksa i pravila efikasne kontrole
 • 6. R E Z I M E
 • RATOVODSTVO, ORGANI UPRAVLJANJA KOMPANIJOM
 • 1. RATOVODSTVO
 • 1. 1. Priprema za vođenje tržišnih borbi
 • 1. 2. Vođenje tržišnih borbi
 • 1. 3. “Sukobi” u poslovnim sistemima
 • 1. 4. Menadžerska špijunaža
 • 1. 5. Menadžerska lukavstva
 • 1. 6. Pravila i praksa ratovodstva
 • 1. 7. Rezime
 • 2. ORGANI UPRAVLjANjA KOMPANIJOM
 • 2. 1. Akcionarska skupština
 • 2. 2. Upravni odbor
 • 2. 3. Nadzorni odbor
 • 2. 4. Generalni menadžer
 • 2. 5. Rezime
 • FUNKCIONALNI MENADŽMENTI
 • 1. TEHNIČKI (proizvodni) MENADŽMENT
 • 1. 1. Vrste proizvodnje
 • 1. 2. Planiranje proizvodnje
 • 1. 3. Upravljanje procesom proizvodnje
 • 1. 3. 1. Proizvodna filozofija u “Tojota sistemu”
 • 1. 3. 2. Praksa i pravila upravljanja procesom proizvodnje u “Tojoti”
 • 1. 4. Praksa i pravila kontrole proizvodnje u “Tojoti”
 • 1. 5. Kako to rade u Volvou?
 • 2. MENADŽMENT NABAVKI
 • 2. 1. Tehnologija nabavki
 • 2. 2. Novi izazovi u nabavci
 • 2. 3. Rezime
 • 3. MENADŽMENT PRODAJE
 • 3. 1. Tehnologija prodaje
 • 3. 2. Elektronska nabavka i prodaja
 • 3. 3. Rezime
 • 4. MENADŽMENT ZALIHAMA
 • 4. 1. Pojam i određenje zaliha
 • 4. 2. Pristupi u upravljanju zalihama
 • 4. 3. Efekti koji se ostvaruju upravljanjem zalihama
 • 4. 4. Rezime
 • 5. FINANSIJSKI MENADŽMENT
 • 5. 1. Budžetiranje
 • 5. 2. Upravljanje finansijskim alatima
 • 5. 2. 1. Struktuiranje računovodstvenih kodova
 • 5. 2. 2. Utvrđivanje bruto i neto profita
 • 5. 2. 3. Utvrđivanje granice rentabilnosti
 • 5. 2. 4. Obezbeđenje solventnosti
 • 5. 3. Menadžment troškova
 • 5. 3. 1. Podela troškova
 • 5. 4. Mafijaško upravljanje kapitalom
 • 5. 4. 1. Reketiranje
 • 5. 4. 2. “Pranje novca”
 • 5. 4. 3. Drugi oblici mafijaških transakcija
 • 5. 5. Rezime
 • 6. KADROVSKI MENADŽMENT
 • 6. 1. Karakteristične osobine čoveka
 • 6. 1. 1. Čovek kao interesno biće
 • 6. 1. 2. Čovek kao jedinstvena integralna celina
 • 6. 1. 3. Čovek kao specifično živo biće
 • 6. 2. Zadaci kadrovskog menadžmenta
 • 6. 2. 1. Posmatranje i analiziranje okruženja
 • 6. 2. 2. Formulisanje kadrovske filozofije
 • 6. 2. 3. Planiranje ljudskih resursa
 • 6. 2. 4. Traženje kadrova
 • 6. 2. 5. Odabiranje kadrova
 • 6. 2. 6. Korišćenje kadrova
 • 6. 2. 7. Zadržavanje kadrova
 • 6. 2. 8. Otpremanje kadrova
 • 6. 3. Rezime
 • REGIONALNI MENADŽMENTI
 • 1. SRPSKI MENADŽMENT
 • 1. 1. Stanje srpskog menadžmenta
 • 1. 1. 1. Srbija nema kvalitetan menadžment
 • 1. 1. 2. Stručnost srpskih direktora
 • 1. 1. 3. Polna struktura srpskih direktora
 • 1. 1. 4 Starosna struktura srpskih direktora
 • 1. 2. Karakteristike srpskih direktora
 • 1. 2. 1. Proizvodna orijentacija
 • 1. 2. 2. Nepoznavanje finansija, knjigovodstva i troškova
 • 1. 2. 3. Kompjuterska nepismenost
 • 1. 2. 4. Nedostatak veštine komuniciranja
 • 1. 2. 5. Nepoznavanje stranih jezika
 • 1. 2. 6. Neadekvatan nivo opšte kulture
 • 1. 2. 7. Eliminacija obrazovanih i sposobnih
 • 1. 2. 8. Štednja na malo, a rasipanje na veliko
 • 1. 2. 9. Često koriste “JA” a retko “MI”
 • 1. 2. 10 “Kaplarski način rada”
 • 1. 3. Rezime
 • 2. MENADŽMENT RAZVIJENIH TRŽIŠNIH PRIVREDA
 • 2. 1. Profesionalizam
 • 2. 1. 1. Školovanje menadžera
 • 2. 2. Superprofesionalizacija
 • 2. 3. Status menadžera
 • 2. 4. Plate menadžera
 • 2. 5. Privilegije menadžera
 • 2. 6. Kodeks menadžerske kulture i ponašanja
 • 2. 7. Rezime
 • 3. JAPANSKI MENADŽMENT
 • 3. 1. Istorija
 • 3. 2. Geografija
 • 3. 3. Kultura
 • 3. 4. Umetnost i običaji
 • 3. 5. Japanska porodica
 • 3. 6. Osnove japanskog menadžmenta
 • 3. 6. 1. Hijerarhija
 • 3. 6. 2. Struktuiranje organizacije
 • 3. 6. 3. Stil upravljanja
 • 3. 6. 4. Odlučivanje
 • 3. 6. 5. Radni i moralni kvaliteti Japanaca
 • 3. 6. 6. Raspodela
 • 3. 6. 7. Lojalnost
 • 3. 6. 8. Obrazovanje
 • 3. 6. 9. Tehnologija
 • 3. 7. Razlike između američkog i japanskog menadžmenta
 • 3. 8. Dobre i loše strane japanskog menadžmenta
 • 3. 8. 1. Dobre strane japanskog menadžmenta su:
 • 3. 8. 2. Loše strane japanskog menadžmenta
 • O AUTORIMA
 • LITERATURA:

DR ŽIVOTA RADOSAVLJEVIĆ

DR RADOVAN TOMIĆ

MENADŽMENT U MODERNOM BIZNISU

Beograd 2007.

Autori: Recenzenti:

dr Života Radosavljević. red. prof. dr Radovan Tomić, red. prof. dr Vojislav Vučenović, red. prof. Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr Radmilo Todosijević, red. prof. Ekonomskog fakulteta u Subotici

2

Sadržaj
PREDGOVOR ..................................................................................................................9 OSNOVNI POJMOVI I ODNOSI U MENADŽMENTU .........................................13 1. GENEZA MENADŽMENTA ................................................................................13 1. 1. “Klice” menadžmenta u preistoriji .................................................................14 1. 2. Menadžment u robovlasništvu ........................................................................16 1. 3. Menadžment u feudalizmu .............................................................................17 1. 4. Menadžment kapitalizma................................................................................19 1. 5. “Menadžerska revolucija”, ............................................................................21 1. 6. Rezime ............................................................................................................23 ODREĐENJE, PREDMET I TIPOLOGIJA MENADŽMENTA............................25 1. ODREĐENJE MENADŽMENTA .........................................................................25 1. 1. Šta je zapravo menadžment? ..........................................................................25 1. 2. Otkuda dolazi i zbog čega je potreban menadžment.......................................26 1. 3. Šta je zadatak menadžmenta ...........................................................................29 1. 4. Na kojim poslovima menadžeri treba da rade?...............................................30 1. 5. Poslovi menadžmenta u zavisnosti od hijerarhije ...........................................31 2. PREDMET MENADŽMENTA..............................................................................33 2. 1. Efikasnost .......................................................................................................33 2. 2. Efektivnost......................................................................................................35 2. 3. Odnos efikasnosti i efektivnosti......................................................................36 2. 4. Merenje efektivnosti i efikasnosti...................................................................37 2. 5. Kako postati efikasan i efektivan....................................................................39 2. 6. Rezime ............................................................................................................45 3. TIPOLOGIJA MENADŽMENTA..........................................................................45 3. 1. Tipologija prema kriterijumu hijerarhijskog nivoa.........................................46 3. 2. Tipologija prema uključenosti u proces rada ..................................................48 3. 3. Tipologija menadžmenta prema funkcionalnim oblastima .............................48 3. 4. Tipologija menadžmenta prema vrstama organizacija....................................49 3. 5 Tipologija menadžmenta prema vrstama privrednih delatnosti .......................50
3. 5. 1. Menadžment u poljoprivredi ................................................................................50 3. 5. 2. Menadžment u trgovini ........................................................................................63 3. 5. 3. Menadžment u turizmu.........................................................................................71

3. 6. Rezime ............................................................................................................74 MENADŽMENT KAO NAUKA, PROFESIJA I VEŠTINA....................................75 1. MENADŽMENT KAO FUNKCIJA I PROFESIJA, NAUKA I VEŠTINA, ODNOSNO TEORIJA I PRAKSA .............................................................................75 1. 1. Menadžment kao funkcija i profesija..............................................................75 1. 2. Menadžment kao nauka i veština....................................................................78 1. 3. Menadžment kao teorija i praksa ....................................................................80 1. 4. Rezime ............................................................................................................81 2. KARAKTERISTIKE MENADŽMENT PROFESIJE ...............................................82 2. 1. Najstarija profesija..........................................................................................82 2. 2. Najznačajnija profesija ...................................................................................83 3

2. 3. Najbrojnija profesija .....................................................................................84 2. 4. Najsloženija profesija....................................................................................85 2. 5. Najnapornija profesija ....................................................................................86 2. 6. Najriskantnija profesija................................................................................88 2. 7. Najkontraverznija profesija ............................................................................90 2. 8. Rezime ............................................................................................................91 3 . O D N O S MENADŽMENTA I DRUGIH NAUKA...........................................91 3. 1. Odnos menadžmenta i prava.........................................................................92 3. 2. Odnos menadžmenta i ekonomije...................................................................93 3. 3. Odnos menadžmenta i politike .......................................................................94 3. 4. Odnos menadžmenta i sociologije ..................................................................95 3. 5. Odnos menadžmenta i prirodnih nauka ..........................................................96 3. 6. Odnos menadžmenta prema matematici i fizici..............................................98 3. 7. Odnos menadžmenta i umetnosti......................................................................108 3. 8. Odnos menadžmenta i religije ......................................................................109 3. 9. Rezime ..........................................................................................................110 4. ODNOS MENADŽMENTA I DRUGIH POJMOVA ................................................111 4. 1. Odnos menadžmenta i rukovođenja..............................................................111 4. 2. Odnos menadžmenta i organizacije ..............................................................112 4. 3. Odnos menadžmenta i (poslo) vođenja .....................................................114 4. 4. Odnos menadžmenta i preduzetništva ..........................................................115 4. 5. Rezime ..........................................................................................................118 5. PRINCIPI MENADŽMENTA...............................................................................118 5. 1. Princip ekonomije.........................................................................................119 5. 2. Princip pravovremenosti....................................................................................119 5. 3. Princip permanentnosti......................................................................................120 5. 4. Princip subordinacije .......................................................................................121 5. 5. Princip jedinstva komandi ................................................................................122 5. 6. Princip delegiranja ovlašćenja ......................................................................123 5. 7. Princip “raspona menadžmenta”...................................................................127 5. 8. Rezime ..........................................................................................................132 MENADŽERSKI PROBLEMI I METODE RADA MENADŽERA.....................133 1. MENADŽERSKI PROBLEMI ...............................................................................133 1. 1. Pojam i određenje menadžerskih problema ..............................................133 1. 2. Problemi savremenog menadžmenta ............................................................134 1. 3. Dijagnosticiranje problema...........................................................................137 1. 4. Pristupi u rešavanju menadžerskih problema ...............................................138 1. 5. Problemi u rešavanju menadžerskih problema .............................................142 1. 6. Rezime ..........................................................................................................148 2. MENADŽERSKI METODI RADA..................................................................149 2. 1. Raznovrsnost metoda....................................................................................149 2. 2. Autokratski metod ........................................................................................151 2. 3. Demokratska metoda ....................................................................................155 2. 4. Liberalna metoda ..........................................................................................157 2. 5. Timska metoda .............................................................................................158 4

2. 5. 1. Šta je timski rad? ................................................................................................159 2. 5. 2. Tipologija timova ...............................................................................................160 2. 5. 3. Metode timskog rada ..........................................................................................168

2. 6. Kolegijalna metoda.......................................................................................175 2. 7. Lična (individualna) metoda.........................................................................176 2. 8. Rezime ..........................................................................................................177 ELEMENTI MENADŽMENTA ...............................................................................179 1. PLANIRANJE ......................................................................................................179 1. 1. Vrste planiranja i planova.............................................................................180 1. 2. Proces osnovnog planiranja ..........................................................................183 1. 3. Pravila i praksa uspešnog planiranja .........................................................184 2. ORGANIZOVANJE.............................................................................................189 2. 1. Centralizovano organizovanje.....................................................................190 2. 2. Decentralizovano organizovanje...................................................................190 2. 3. Praksa i pravila uspešnog organizovanja ......................................................195 3. VOĐENJE ............................................................................................................199 3. 1. Praksa i pravila uspešnog vođenja ................................................................199 4. KOORDINACIJA ................................................................................................207 5. KONTROLA ........................................................................................................209 5. 1. Praksa i pravila efikasne kontrole.................................................................210 6. R E Z I M E ..............................................................................................................215 RATOVODSTVO, ORGANI UPRAVLJANJA KOMPANIJOM .........................217 1. RATOVODSTVO ................................................................................................217 1. 1. Priprema za vođenje tržišnih borbi ...............................................................217 1. 2. Vođenje tržišnih borbi ..................................................................................223 1. 3. “Sukobi” u poslovnim sistemima...........................................................227 1. 4. Menadžerska špijunaža.................................................................................237 1. 5. Menadžerska lukavstva.................................................................................242 1. 6. Pravila i praksa ratovodstva..........................................................................244 1. 7. Rezime ..........................................................................................................252 2. ORGANI UPRAVLJANJA KOMPANIJOM........................................................253 2. 1. Akcionarska skupština ..................................................................................253 2. 2. Upravni odbor...............................................................................................258 2. 3. Nadzorni odbor...........................................................................................262 2. 4. Generalni menadžer ......................................................................................262 2. 5. Rezime ..........................................................................................................275 FUNKCIONALNI MENADŽMENTI ......................................................................277 1. TEHNIČKI (PROIZVODNI) MENADŽMENT........................................................277 1. 1. Vrste proizvodnje .........................................................................................277 1. 2. Planiranje proizvodnje ..................................................................................280 1. 3. Upravljanje procesom proizvodnje...............................................................285
1. 3. 1. Proizvodna filozofija u “Tojota sistemu” ...........................................................286 1. 3. 2. Praksa i pravila upravljanja procesom proizvodnje u “Tojoti” ...........................289

1. 4. Praksa i pravila kontrole proizvodnje u “Tojoti” ..........................................299 1. 5. Kako to rade u Volvu?..................................................................................301 5

1. 6. Rezime ..........................................................................................................310 2. MENADŽMENT NABAVKI...............................................................................311 2. 1. Tehnologija nabavki .....................................................................................312 2. 2. Novi izazovi u nabavci .................................................................................320 2. 3. Rezime ..........................................................................................................321 3. MENADŽMENT PRODAJE................................................................................322 3. 1. Tehnologija prodaje ......................................................................................323 3. 2. Elektronska nabavka i prodaja......................................................................328 3. 3. Rezime ..........................................................................................................332 4. MENADŽMENT ZALIHAMA ............................................................................333 4. 1. Pojam i određenje zaliha...............................................................................333 4. 2. Pristupi u upravljanju zalihama ....................................................................334 4. 3. Efekti koji se ostvaruju upravljanjem zalihama............................................342 4. 4. Rezime ..........................................................................................................343 5. FINANSIJSKI MENADŽMENT..........................................................................344 5. 1. Budžetiranje..................................................................................................344 5. 2. Upravljanje finansijskim alatima ..................................................................347
5. 2. 1. Struktuiranje računovodstvenih kodova .............................................................347 5. 2. 2. Utvrđivanje bruto i neto profita ..........................................................................348 5. 2. 3. Utvrđivanje granice rentabilnosti .......................................................................349 5. 2. 4. Obezbeđenje solventnosti...................................................................................352

5. 3. Menadžment troškova...................................................................................353
5. 3. 1. Podela troškova ..................................................................................................354

5. 4. Mafijaško upravljanje kapitalom ..................................................................360
5. 4. 1. Reketiranje .........................................................................................................361 5. 4. 2. “Pranje novca”....................................................................................................361 5. 4. 3. Drugi oblici mafijaških transakcija.....................................................................362

5. 5. Rezime ..........................................................................................................363 6. KADROVSKI MENADŽMENT..........................................................................364 6. 1. Karakteristične osobine čoveka ....................................................................365
6. 1. 1. Čovek kao interesno biće....................................................................................365 6. 1. 2. Čovek kao jedinstvena integralna celina ............................................................366 6. 1. 3. Čovek kao specifično živo biće ..........................................................................367

6. 2. Zadaci kadrovskog menadžmenta.................................................................368
6. 2. 1. Posmatranje i analiziranje okruženja ..................................................................368 6. 2. 2. Formulisanje kadrovske filozofije ......................................................................368 6. 2. 3. Planiranje ljudskih resursa..................................................................................369 6. 2. 4. Traženje kadrova ................................................................................................371 6. 2. 5. Odabiranje kadrova ............................................................................................372 6. 2. 6. Korišćenje kadrova.............................................................................................374 6. 2. 7. Zadržavanje kadrova ..........................................................................................376 6. 2. 8. Otpremanje kadrova ...........................................................................................379

6. 3. Rezime ..........................................................................................................381 REGIONALNI MENADŽMENTI............................................................................383 1. SRPSKI MENADŽMENT....................................................................................383 1. 1. Stanje srpskog menadžmenta........................................................................384
1. 1. 1. Srbija nema kvalitetan menadžment...................................................................384

6

1. 1. 2. Stručnost srpskih direktora .................................................................................387 1. 1. 3. Polna struktura srpskih direktora.........................................................................388 1. 1.4. Starosna struktura srpskih direktora ....................................................................390

1. 2. Karakteristike srpskih direktora....................................................................390
1. 2. 1. Proizvodna orijentacija.......................................................................................390 1. 2. 2. Nepoznavanje finansija, knjigovodstva i troškova .............................................391 1. 2. 3. Kompjuterska nepismenost ................................................................................392 1. 2. 4. Nedostatak veštine komuniciranja......................................................................392 1. 2. 5. Nepoznavanje stranih jezika...............................................................................393 1. 2. 6. Neadekvatan nivo opšte kulture .........................................................................393 1. 2. 7. Eliminacija obrazovanih i sposobnih..................................................................393 1. 2. 8. Štednja na malo, a rasipanje na veliko................................................................394 1. 2. 9. Često koriste “JA” a retko “MI”.........................................................................394 1. 2. 10 “Kaplarski način rada” ......................................................................................395

1. 3. Rezime ..........................................................................................................396 2. MENADŽMENT RAZVIJENIH TRŽIŠNIH PRIVREDA...................................396 2. 1. Profesionalizam ............................................................................................397
2. 1. 1. Školovanje menadžera........................................................................................398

2. 2. Superprofesionalizacija.................................................................................402 2. 3. Status menadžera ..........................................................................................404 2. 4. Plate menadžera............................................................................................405 2. 5. Privilegije menadžera ...................................................................................407 2. 6. Kodeks menadžerske kulture i ponašanja .....................................................409 2. 7. Rezime ..........................................................................................................411 3. JAPANSKI MENADŽMENT ..............................................................................412 3. 1. Istorija...........................................................................................................412 3. 2. Geografija .....................................................................................................413 3. 3. Kultura..........................................................................................................414 3. 4. Umetnost i običaji.........................................................................................415 3. 5. Japanska porodica.........................................................................................416 3. 6. Osnove japanskog menadžmenta..................................................................417
3. 6. 1. Hijerarhija ..........................................................................................................418 3. 6. 2. Struktuiranje organizacije...................................................................................420 3. 6. 3. Stil upravljanja ...................................................................................................422 3. 6. 4. Odlučivanje ........................................................................................................426 3. 6. 5. Radni i moralni kvaliteti Japanaca......................................................................428 3. 6. 6. Raspodela ...........................................................................................................431 3. 6. 7. Lojalnost.............................................................................................................432 3. 6. 8. Obrazovanje .......................................................................................................433 3. 6. 9. Tehnologija ........................................................................................................435

3. 7. Razlike između američkog i japanskog menadžmenta .................................436 3. 8. Dobre i loše strane japanskog menadžmenta ................................................438
3. 8. 1. Dobre strane japanskog menadžmenta su:..........................................................438 3. 8. 2. Loše strane japanskog menadžmenta..................................................................440

3. 9. Rezime ..........................................................................................................441 O AUTORIMA ...........................................................................................................443 LITERATURA ...........................................................................................................445 7

8 .

Uvodeći termin “ratovodstvo” autori nastoje da ukažu na značaj i suptilnost priprema i vođenja tržišnih borbi u biznisu. Šta? Knjiga “Menadžment u modernom biznisu” daje odgovore na osnovna pitanja iz oblasti menadžmenta. komercijalni. finansijski. U njoj je osnovna opservacija na ljude u različitim ulogama (kao rukovodioci ili izvršioci. odnosno resursima da bi se ostvarili postavljeni ciljevi. Ona po prvi put analitički ukazuje na pogrešno tretiranje i primenu strategije.PREDGOVOR Pre čitanja ove knjige potrebno je upoznati čitaoce sa nekoliko neospornih činjenica i odgovoriti na nekoliko pitanja: Knjiga “Menadžment u modernom biznisu” govori o upravljanju organizacionim sistemima. • Hijerarhijsko struktuiranje menadžmenta ili menadžment po hijerarhijskim nivoima. organizacije. odnosno i kao rukovodioci i izvršioci). operatike i taktike u svetskoj teoriji i praksi menadžmenta. što oni u modernom biznisu i jesu. japanski. knjiga daje objašnjenje kako upravljati ljudima. kadrovski i dr. preduzetništva i biznisa uopšte. uz najviši nivo efikasnosti i efektivnosti. Shodno navedenom. • “Teorijsku praksu” menadžmenta. izjednačavajući ih sa ratnim dejstvima. Oni zajedno (a ne pojedinačno). razvijenih zemalja Zapada. odnosno cilja. moraju voditi “brod” na nemirnom moru i dovesti ga do određene destinacije. • Funkcionalni menadžmenti: tehnički. Knjiga je putokaz kako se to upravo radi i šta menadžment treba da čini kako bi svoju misiju uspešno realizovao. Ona ukazuje na sledeća područja i oblasti: • Genezu i određenje menadžmenta. 9 . • Regionalni menadžmenti: jugoslovenski.

ali i drugih oblasti nastao u kabinetima iz teorijskih modela. Ispisala ju je praksa. Praksa po ovom pitanju je potpuno drugačija. Kriterijumi uspeha su “specifični” tj. Šta više. Knjige o menadžmentu i organizaciji često pišu ljudi koji nikada nisu bili ni u jednoj organizaciji i tokom radnog veka nisu rešili nijedan problem. jer je on još uvek pod visokim nivoom ideologizacije i politizacije. Pisana je. koji najčešće odudaraju od prakse. ali i domaće prakse u kojoj je najveći broj knjiga iz ove.Gde? Knjiga je nastala na terenu i za teren. odnosno misli se da će promenom svojinskog odnosa poteći “med i mleko” i da će svi problemi time biti rešeni. Zaboravlja se da je menadžment profesija i nauka koja ima odlučujući uticaj na uspešnost privrede i društva i da profesionalan menadžment može ostvariti uspeh u bilo kom svojinskom ili nesvojinskom obliku. • U Srbiji. ali i drugim strukturama na makro nivoima. a život nešto potpuno drugo. jer je model jedno. odnosno ona znatno zaostaje iza menadžmenta razvijenih zemalja Zapada i Japana. privatnom ili mešovitom svojinom. Na primer: • U Srbiji ne postoji razvijena praksa menadžmenta. rešenja po pitanju povećanja efikasnosti i efektivnosti treba tražiti pre svega u menadžmentu. To je i logično. Knjiga je nastala na prostorima Srbije kao specifičnom kulturološko-sociološkom području. menadžmentu se i ne pridaje neki značaj. odudaraju od kriterija uspešnosti u razvijenim tržišnim privredama sveta. jer profesionalac je uvek profesionalac. Ovo je potpuno suprotan pristup od svetske. a često i potpuno suprotno shvaćeni. pre svega. sa visokim nivoom moralno-političke obojenosti. Zbog toga i nastaje veliki raskorak između teorije i prakse menadžmenta. • U Srbiji se veoma teško prašta uspeh. 10 . tj. što nameće brojne probleme menadžmentu. bez obzira da li upravlja državnom (društvenom). Teorijski je praćena onoliko koliko je po mišljenjima autora bilo potrebno da bi se razumela praksa. na osnovu menadžment prakse u zemlji i inostranstvu. pa tek onda u privatizaciji. Ova knjiga upravo otklanja navedeni raskorak. a oblikovana je nakon proverenih praktičnih rešenja. Ovde su brojni fenomeni drugačije.

finansijski. komercijalni. srednjim i nižim. AUTORI 11 . preporučujemo da kritički pristupite analizi pojedinih delova knjige i knjige kao celine. Svaka sugestija. Autori posebno upozoravaju da oni koji nisu u stanju da cene i praštaju uspeh. organizacije. jer ona upravo govori kako se do uspeha dolazi. ali i svim vrstama funkcionalnih menadžera. preduzetništva i biznisa. kadrovski i dr. kao i polaznicima postdiplomskih studija iz oblasti menadžmenta. Ona može biti solidna osnova za ovladavanje tajnama i saznanjima menadžerske profesije od brojnih drugih zainteresovanih subjekata koji su otpočeli ili planiraju da otpočnu sa biznisom. odustanu od čitanja ove knjige. kao što su: tehnički. Knjiga može poslužiti kao korisno štivo i menadžerima svih nivoa i to: strategijskim. Ukoliko ste u stanju da uspeh ipak oprostite. primedba i kritika čitalačke publike je dobro došla za poboljšanje njenih budućih izdanja.Kome? Knjiga “Menadžment u modernom biznisu” je namenjena studentima visokih poslovnih škola iz sfere proizvodnog i uslužnog biznisa. Autori su zahvalni svima koji su pomogli da ova knjiga ugleda “svetlost dana”.

12 .

korpi i drugih primitivnih. Poznato je da su ljudskoj rasi prethodile životinjske vrste. a pojedinac sekundaran. oružja. Posmatranjem. nego zbog snage njene grupe koja je postajala sve čvršća i veštija”. “da je 13 . svaka ptica u jatu. čovek stiče prva iskustva koja mu obezbeđuju olakšanje sopstvenog opstanka. Pretpostavlja se da ih je u vreme pojave čoveka na zemlji bilo mnogo. odnosno formulišu određene zakonitosti. Svaki mrav u mravinjaku. Drugi zaključak je bio da i u životinjskim skupinama često postoji visok nivo organizovanosti. Pojavom govora i mišljenja. on je bio prinuđen da se udružuje. jer je udružen bio uspešniji u borbi sa životinjama. okružen životinjama. Svaka životinjska skupina ima svoje lidere za kojim je često spremno da krene čitavo krdo. zahvaljujući tome što je u zajednici sa drugim ljudima organizovao sopstveni život. Čovek bez grupe ne bi mogao da opstane. Time se dolazi do zaključka da je čovek u stvari nadživeo mnoge životinjske vrste. jer: “jedinka nije opstajala zbog svoje snage. vrši izradu ambara. Zato i kažemo. Paralelno sa navedenim. ali u to vreme značajnih alatki. ljudi su posmatrali šta čine životinje u obezbeđenju sopstvenog opstanka i nastojali da ta pravila prenesu i u organizovane ljudske skupine. ulogu i karakteristike grupe. Da bi čovek obezbedio sopstveni opstanak. bez iskustva i oruđa. ljudi su utvrdili da najveći broj životinjskih vrsta u skupini lakše obezbeđuje sopstveni opstanak. čovek bi i dalje ostao životinja.POGLAVLJE I OSNOVNI POJMOVI I ODNOSI U MENADŽMENTU 1. dok kao jedinka često postaje plen drugih životinjskih vrsta. Da to nije učinio. Grupa je znači bila primarna. životinja u stadu ili čoporu ima svoje mesto. Time počinje proces racionalizacije radi štednje energije da bi “sadašnjost poslužila budućnosti”. I ne samo to. On vrši izradu prvih oruđa. GENEZA MENADŽMENTA Svoje izvorne oblike menadžment nalazi u predvodništvu koje postoji u životinjskom svetu.

pa je u njima posejano prvo seme menadžmenta. Preistorijski ljudi su imali nomadski način života. onda je čovek 55 minuta ili 11/12 čitavog ovog perioda proveo u starijem kamenom dobu. lovačke skupine su imale svoja pravila ponašanja. 14 . što zahteva detaljnija objašnjenja.bolje krdo jelena koje predvodi lav. Ako vreme od milion godina “svedemo na meru jednog sata. jer su sva bogatstva nastanjenog prostora bila u zajedničkom vlasništvu. Ko je želeo veće poštovanje u grupi. Razdoblje u kojem čovek pravi automobile manje je od jedne sekunde”. jer u grupi pojedinac lakše odoleva nedaćama prirode i lakše ostvaruje opstanak. upotrebi luka i strele. rod je predstavljao osnovu bratstva plemena i konfederacije plemena. “Klice” menadžmenta u preistoriji Pretpostavlja se da čovek živi na zemaljskoj kugli oko milion godina. boljem vršenju verskih obreda i ceremonijala. ljudske skupine su počele da se organizuju. Nije bilo privatne svojine. morao je da se više žrtvuje za interese grupe. međusobno povezuju i biraju svoje vođe koje će artikulisati interese grupe. Iako su ovo bili najprimitivniji oblici ljudske organizacije. nego krdo lavova koje predvodi jelen”. Odnosi u lovačkim organizacijama su bili ravnopravni. koji se zasnivao na boljem umeću u lovu. Odnosno. ali i sopstveni razvoj. bez obzira na doprinos pojedinačnih članova u lovu. izradi grnčarije. Nije bilo dominacije i diskriminacije. Bez obzira na oskudna arheološka i druga svedočanstva. Precizni analitičari su izračunali da je čovek najveći deo vremena proveo u starijem kamenom dobu. ali je postojao različit ugled pojedinih članova. U preistorijskom društvu. nešto manje od 5 minuta čovek je proveo u neolitskoj kulturi na pripitomljavanju životinja. Poslovi su obavljani zajednički. Navedene i druge spoznaje ljudi su pokušali da prenesu i na funkcionisanje ljudskih skupina. Ovi fenomeni su se vremenom razvijali do današnjih dana. Tako su nastale prve ljudske organizacije i prve “klice” menadžmenta. može se pretpostaviti da su prva čovekova druženja bila u lovačkim skupinama. 1. Bez obzira na nizak stupanj razvoja. a ulov deljen na jednake delove. 1.

Kod plemena Seneka – Irokeza. Položaj poglavice nije bio nasledan jer je dodeljivan kao nagrada za lične zasluge i nestajao je sa smrću pojedinca. rukovodioci skupina. One predstavljaju osnovu na kojoj su nastajale razvijenije organizacije. U izbornu proceduru su išla po dva kandidata. Što se tiče broja rodova u plemenu tu je bilo pravilo da 15 . nalazimo prve oblike konsenzusa u izboru sahema. sazivan je savet pripadnika roda radi imenovanja naslednika. Oni su poticali iz roda u kome su i birani. Na svakih pedeset ljudi postojao je po jedan poglavica. To su u stvari bili demokratski skupovi u kojima je svaki muški i ženski član roda imao po jedan glas pri donošenju odluka na rodovskom savetu. opraštao ili svetio ubistva pripadnika roda i usvajao strance. bio je potreban pristanak i ostalih sedam rodova. Kod Irokeza postojalo je pravilo da nijedna ličnost nije mogla postati poglavica ili sahem. dok je zvanično ustoličenje vršio plemenski savet. To su bili ljudi od ugleda. Svaka odrasla osoba (preteče prava glasa) pozivana je da se izjasni o kandidatima. Onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Američki etnolog Morgan je utvrdio da je svaki rod imao svog starešinu u nazivu poglavica. klanova i plemena bili su prvi menadžeri. on nije mogao postati sahem i postupak je morao da se ponovi. Rodovski saveti su preteče današnjih senata – skupština. Posle smrti sahema. sve dok takav izbor ne bi potvrdio savet poglavica. Rod je imao svoja pravila u izboru poglavica. Ukoliko bi neko od rodova izrazio rezervu na predloženog kandidata. U preistorijskoj organizaciji. Međutim da bi izbor bio važeći. imenovan je za sahema. Vrhovna vlast je pripadala rodovskom savetu.prvobitne ljudske organizacije bile su stabilne i čvrsto povezane u homogenu celinu. Savet je birao i svrgavao svoje poglavice. uključujući i modernu kompjuterizovanu organizaciju. Poglavice su obavljale uobičajene poslove. On je predstavljao i klicu jednog višeg tela – saveta plemena. ali poslovi i odluke od opšteg interesa za članove roda donosili su rodovski saveti. a osnovni kriterij za njihov izbor bila je darovitost i/ili veština. Kod napred navedenog plemena nalazimo i prve znake “raspona rukovođenja”. Veruje se da je i starost člana grupe mogla biti od uticaja za izbor vođe.

) utvrdili standarde odgovornosti rukovodioca. 1. Kinezi su (2000. Dolazi do metamorfoze primitivnog.) uvode se profesionalni upravljači i profesionalne upravljačke strukture. možemo konstatovati da je najveći deo principa vladavine i političkog ustrojstva savremenog sveta stvoren u preistorijskom dobu ljudske civilizacije. ali je najčešće bilo od šest do osam rodova u plemenu. Sumerska mitologija je stvarala “hijerarhiju vođa po kojoj je bog najveći” i kao takav ovlastio zemaljskog samrtnika na svakoj teritoriji da vlada kao njegov predstavnik. Menadžment u robovlasništvu Razvoj proizvodnih snaga prvobitnog društva doveo je do stvaranja sela. n. Stari Egipćani su u javnim radovima primenjivali planiranje. e. Kralj Babilona. Algokrinska plemena. Atlanska.). nevlasničkog i homogenog prvobitnog društva u klasno i antagonističko društvo. e. naročito po pitanju demokratičnosti. godina p. Oni su znali za “crne liste” na koje su dolazili pojedinci ili trgovci koji su se bavili nemoralnim radnjama. godina p. vođenje knjiga. Plemena Misisipija. a onda i gradova koji su se pretvarali u države. e.je veći broj rodova bio u većim plemenima. n. pa shodno tome i njegov menadžment. 2.) uveo je proračune. Ne ulazeći u analize organizacije i rukovođenja kod drugih plemena (Poni Indijanaca. Sokrat je isticao da: “ne treba omalovažavati ljude koji 16 . organizaciju i kontrolu u poljoprivredi. g. n. Plemena Stenovitih planina itd. Platon se zalagao za izbor najsposobnijih i zahtevao je obrazovanje rukovodioca. Oni su razradili centralistički oblik vladavine i pripovedali da “oni koji rukovode ili vode poslove treba da budu birani između iskrenih. Hamurabi (1728–1686. nesebičnih i sposobnih”. Stara Grčka je u upravljanju prva uvela načelo demokratije. p. procenjivanje i opisivanje radnih mesta. Hamurabijev zakonik je jedan od najtemeljitijih zakonskih akata koji dobrim delom obrađuje pravna pitanja menadžmenta. Time je u osnovi promenjena i organizacija prvobitnog društva. Kod Sumera (5000. Savremeni menadžment se dobrim delom može unapređivati izučavanjem iskustava preistorijskog društva i njihovom doslednom primenom.

Zakon i stari običaji stavljali su robove i životinje u istu vrstu. U liniji hijerarhije u feudalnoj organizaciji se izdvajaju četiri nivoa upravljanja i to: (1) kralj – je predstavljao prvi nivo upravljanja. a time i novog menadžmenta. koga je vlasnik angažovao da nadgleda rad drugih robova. U staroj Grčkoj su se prvo počeli prikupljati. Oni su u antičkom svetu sve manje spominjani “jer ko da obraća pažnju na domaću životinju”. vilikusu”. odnosno feud ima veću snagu svog poseda. Time su se feudi sve više osamostaljivali. nimalo simpatičan posao prepušta robu.su sposobni da vode domaćinstvo. podela carstva. “Vlasnik imanja. Rob je postao bezimeni učesnik mehaničkog življenja lišen svake inicijative i sigurnosti. čime oslobađa robovlasnika od ovih teških i neprijatnih poslova. a time i kriza u odnosima čoveka prema organizaciji. zapostavljajući zajedničke interese. Vilikus je i sam bio rob. Tako nastaju države u malom sa svojim aparatom koji je bio samostalan i nezavistan. On taj ponizan. Onaj koji ne zna rukovoditi. Menadžment u feudalizmu Menadžment u feudalizmu karakteriše hijerarhijska dimenzija sa svojim redom i strogim pravilima ponašanja. Smatra se da je kod Rimljana nastao i prvi privredni rukovodilac u nazivu vilikus (VILICUS). građanski ratovi. dok je moć celine izostala. 3. ON je bio nadglednik. Smisao bičevanja je bio da se putem prinude iscedi od robova što veći višak rada. već i od centralnog feuda. Svoju vernost vlasniku. Nosioci vlasti su nastojali da izvršnu vlast predaju onim vazalima koji su im najviše obećavali. grešiće u rukovođenju jednim ili drugim preduzećem”. antički latifundista neće da prlja ruke. (2) 17 . gonjenjem robova da rade. biće sposoban da rukovodi ljudima i u javnim preduzećima. jer onaj koji zna rukovoditi ljudima u privatnom domaćinstvu. ne samo od drugih delova u celini. To je dovelo do sloma robovlasništva i nastanka nove epohe ljudske civilizacije. Rimljani su prvi formirali birokratsku organizaciju i odvojili upravljanje civilnim od upravljanja vojnim organizacijama. 1. obrađivati i čuvati podaci o olimpijskim igrama. Ovde deo postaje jači od celine. vilikus je dokazivao po žestini svog biča. gonič i poverenik robovlasnika. U trećem veku pojavljuju se prvi simptomi krize u Kini. Celina slabi i poprima oblik labavih veza sa zatvorenošću i izolovanošću.

Islamska organizacija imala je drugačije organizaciono ustrojstvo. Zanatski preduzetnici su zapošljavali veći broj radnika. stroga hijerarhija. esnafske organizacije su odigrale odlučujuću ulogu u razvoju gradova i zanatstva. Religijske organizacije su pored pravila i organizovanja imale značajan uticaj i na razvijanje ideje “pravednosti” koja je do tada bila skoro nepoznata. To se odnosi i na obrazovana verska lica koja su delegirana od “Alaha” da šire islamsku veru. jer je sveštenstvo sve do kraja trinaestog veka bilo najbrojnija obrazovna populacija. crkvene organizacije su imale značajan uticaj na menadžment u srednjem veku. zatim kao upravljač poseda. U feudalizmu nastaje esnafska organizacija. a on je “Alah”. Njenu osnovu čine patrijaršije. Upravljanje katoličkom crkvom zasnivalo se na neprikosnovenom autoritetu njenog centra. Pravoslavna crkva se u svom organizacionom ustrojstvu razlikuje u odnosu na katoličku i islamsku organizaciju. te dizdari i imami. niti jedan zajednički centar. što je dovodilo do veće profesionalizacije ove organizacije. dok su sitne zanatlije prešle na izradu samo pojedinih delova proizvoda. iza njega halifa i spahija kao upravljač feuda. Mnogi kadrovi iz sveštenstva su preuzimali važne poslove u reorganizaciji vođenju privrede. Bez obzira na dogmatska shvatanja. (4) vitezovi – kao četvrti nivo upravljanja. (3) baroni – su bili treći nivo upravljanja.vojvode – su bile drugi nivo upravljanja. U Turskoj je na vrhu državne piramide bio sultan. Ovde sveštenstvo nije crkveni autoritet. kao udruženje majstora iste struke. školstva itd. neprikosnovenost centra da naređuje i podanika da izvršavaju značajna su pravila koja karakterišu ovu crkvenu organizaciju. Prema mnogim procenama. Ona se ne zasniva na klasičnoj crkvenoj organizaciji. Esnafska organizacija je izoštrila kriterije za prelazak kalfi u majstore. Lojalnost centru. Svaki patrijarh. niti na crkvenom autoritetu. U feudalizmu. To je i normalno. Pravoslavna crkva nema zajedničkog poglavara. Svi vernici treba da poštuju božanske zakone. mitropolit i arhiepiskop je samostalan i nezavisan jedan od drugog. Samo je jedan autoritet. Najveći uticaj na menadžment feudalne organizacije imale su religiozne organizacije – odnosno crkve. praktičan značaj u razvoju menadžmenta imala je Mletačka republika. kome se svi moraju pokoravati. Kod mletačkih trgovaca nalazimo ortačka i deonička 18 .

taksi ili kuluka koji kmet mora da preda feudalcu. 1. ali i veća obaveza koju mora da izvrši prema feudalcu. Oni imaju isti cilj. Zbog toga se kooperacija i predstavlja kao način organizacije mnogo ljudi. kaštelani i špani propisuju visinu dažbina. Umesto grube fizičke prisile. kmetovima je ostavljena veća sloboda. Ona se razlikuju od zanatske radionice po mnogo većem broju zaposlenih radnika. ali se služe različitim načinima za njegovo ostvarenje. Ovde se u stvari radi o tome da je esnafska radionica majstora postala 19 . Oni nisu kruti prema kmetovima i ne služe se bičem kao što je to bilo u robovlasništvu. Kapital je uspeo da razdvojene esnafske majstore okupi na jednom mestu. Ovde se metod prinude zamenjuje i uvode blaži. Ovde se prvi put ističe zahtev da računovodstvo bude u funkciji upravljanja. tako da je u slučaju gubitka glavne knjige (pljačka. “Braća Soranzo su upisivali sve poslovne promene u ‘memorijal’ a zatim u dnevnik. To je bilo moguće zbog veće veštine i veće količine znanja koja su se koristila u upravljanju ljudima. brodolom) bilo moguće pomoću ove knjige (dnevnika) uspostaviti glavnu KNJIGU sa istim ulazima (kolonama)”. U manufakturi dolazi do novih kvalitativnih promena. 4. ali i efikasniji metodi za eksploataciju kmetova. koji su jednovremeno zaposleni od strane istog kapitaliste. kako bi radeći zajedno povećali proizvodnu snagu rada. Feudalizam je zahvaljujući napretku oruđa i stečenim iskustvima u radu promenio odnos čoveka i organizacije. U kooperaciji treba tražiti korene razdvajanja funkcije vlasništva od funkcije upravljanja kapitalom. Robovlasničke vilikuse zamenjuju kaštelani i špani. Tako su zarade predilaca. koji rade pojedinačne. Umesto da organizuju i nadgledaju rad kmetova.društva kao poslovne organizacije. Osnovna karakteristika kooperacije je: komandovanje oplodnjom kapitala i komandovanje društvenim procesom rada. a time i početni oblik kapitalističke proizvodnje je kooperacija. Ovde “komande kapitalista na polju organizacije proizvodnje postaju isto onako neophodne koliko generalova komanda na bojištu”. pre unošenja u glavnu knjigu. tkača i bojadžija evidentirane do detalja na jednom “listu”. Menadžment kapitalizma Prvi. ali planske i povezane poslove. požar.

kojim sredstvima i na kojem mestu proizvoditi. čim rad koji mu je podložan postaje kooperativan”. upravljanje je funkcija koja proizilazi iz zajedničkog rada. specijalizacije alata i ljudi. Na određenom stepenu razvoja manufakturni način proizvodnje došao je u suprotnost sa postojećim odnosima. Suprotnost je rešena pojavom fabrika. “Violinista koji svira sam. odnosno mašinskog rada. dok je izvršavanje prepustio drugim ljudima. prinudu koju na njih vrši pritisak njihovih međusobnih interesa. Time nastaje nova funkcija koja obezbeđuje napred navedeni cilj. postaje funkcijom kapitala. Funkcija upravljanja. Vlasnik je i dalje odlučivao šta će. a time i novog razdoblja u razvoju kapitalizma – mašinske industrije. dotle se suština upravljanja svodi na kontrolu korišćenja sredstava. Time manufakturna proizvodnja stvara podelu rada stavljajući naspram drugih nezavisne proizvođače roba koji ne priznaju nikakav drugi autoritet sem autoriteta konkurencije. orkestru je potreban dirigent. kojima je praktično upravljao. vlasnik obavlja funkcije upravljanja. kao što u životinjskom carstvu velum omnium contra omnes više ili manje održava uslove egzistencije svih vrsta. U manufakturi radnik postaje delimičan radnik.veća. Time se dolazi do specijalizacije alata i podele radnika na kvalifikovane (nekvalifikovane. U daljem razvoju manufakture nastaje potreba za vođenjem i koordiniranjem pojedinačnih radova. a to je funkcija koja se bavi upravljanjem. dirigira sam. 20 . U početnim i nerazvijenim oblicima manufakture. a time i životnog standarda. rukovođenja i izvršavanja. nadziranja i posredovanja. Dok u funkciji izvršavanja dolazi do podele na pripremu i izvršenje. odnosno da se proširila i da je došlo do pojedinačne podele rada koji je zasnovan na ručnom radu (manu facera – raditi rukom). ali je on za sebe rezervisao samo odlučivanje o navedenim pitanjima. Shodno navedenom. i uvećanju viška proizvoda. polukvalifikovane i kvalifikovane). Manufakturni način proizvodnje je odigrao istorijsku ulogu u povećanju produktivnosti rada. a alatka i sredstva sa kojima se radnik služi postaje delimičnim alatom.

ali i potreba da se individualni kapitalisti povežu ekonomskim putem. Na sličan način izvršena je temeljna rekonstrukcija američke železnice i industrije”. Nastaju škole koje se bave profesijom upravljanja i to: škola naučne organizacije rada. udruženja. pošto su je Vernerovi naslednici tako loše vodili. te stilova i načina upravljanja. doživljava svoj vrhunac. u osamnaestom veku revolucija pomoću nauke. Oni možda ne znaju da izvrše nijednu operaciju na proizvodu koji proizvode njihove fabrike. Praktično razdvajanje vlasništva i upravljanja ostvareno je prvo u Nemačkoj i pod pritiskom finansijskih. Peter Draker u vezi sa tim kaže: “To se najpre desilo u Nemačkoj. “Menadžerska revolucija” Pojavom mašinskog rada. odnosno bankarskih institucija. proces razdvajanja svojine nad kapitalom od njegove funkcije. odnosno putem tržišta. Time ekonomska vlast sa vlasnika prelazi u ruke menadžerskog sloja. ali i drugim resursima i da u turbulentnim uslovima obezbeđuju uspešno poslovanje kompanija koje su im poverene na upravljanje. da su je doveli na rub propasti. ova faza kapitalizma sve više poprima karakteristike liberalnog kapitalizma. dotle je u devetnaestom veku odvajanje vlasničke i upravljačke funkcije dovelo do . Eksperti za upravljanje su osposobljeni pre svega da upravljaju ljudskim. koji postaje posebna elita u okviru klase najamnih radnika. časopisa i dr.1. primorao je rođake da upravu nad kompanijom prepuste profesionalcima. To dovodi do situacije da vlasnici sredstava za proizvodnju postaju rentijeri. koju je osnovao njegov rođak Verner. Pošto se privreda povezuje putem ekonomskih veza i odnosa. spasio kompaniju električnih aparata. ističe Draker. ali su profesionalci za upravljanje. nastaju preduzeća koja primenjuju mašine. osnivač i direktor prve nemačke banke. 5. 21 .revolucije u revoluciji”. kasnije škola međuljudskih odnosa. Zapretivši da će preseći zajmove banke. Izvršena je praktično dobrovoljna denacionalizacija od vlasnika i pravo upravljanja povereno ekspertima za upravljanje. Takva pojava u kapitalističkom svetu naziva se “menadžerska revolucija”. kad je Georg Simens. U monopolskom kapitalizmu.. Dok su promene u petnaestom veku bile revolucija u nauci. a da kapitalom upravljaju menadžeri. Pitanje upravljanja industrijskim fabrikama postalo je predmet razmatranja brojnih institucija.

Njihova je ideologija da nema ideologije. već i spoljne politike. Tako na primer tri najveća monopola u Americi u proizvodnji čelika drže 50% američke proizvodnje čelika. Efikasnost menadžerskog rada. Poštovanje navedenih tehnologika dovodi do toga da se sve promene. pa mnogi žive po nekoliko stotina kilometara dalje od svojih fabrika. U suprotnom. Oni zahvaljujući svojoj stručnosti. U “menadžerskoj revoluciji” umesto prinude i fizičke prisile. što je interesantno i zaslužuje potrebu posebne analize. Menadžeri se ne interesuju za ideologiju.Menadžeri se pokoravaju “trima tehnologikama i to: (1) logici veličine. U njoj se vrši najviši stepen saradnje izmeću brojnih institucija koje mogu da utiču na povećanje profita. menadžmentu se uskraćuje dalje vođenje i to pravo poverava drugima. menadžeri propagiraju biznis. Menadžeri su eksperti za upravljanje pre svega ljudskim. menadžeri imaju odlučujući uticaj na vođenje ne samo unutrašnje. (3) logici hijerarhije”. “U svakoj važnijoj industrijskoj grani postoji četiri do šest korporacija koje kontrolišu cene i tržište. jer kapitalistička privreda funkcioniše na osnovama korporacijskog prioriteta. koristi se nauka za povećanje profita. vlasnici ocenjuju po visini profita. Menadžeri u “menadžerskoj revoluciji” se koriste znanjem i naučnim institucijama u ostvarivanju svojih ciljeva. Zajedno sa naučnicima. To je i normalno. Umesto ideologije. Tim se delimično i rešavaju 22 . ali i ostalim resursima. tehnološki i drugi procesi mogu racionalno organizovati i rasporediti u određenoj organizaciji ili korporaciji kao karakterističnog oblika organizovanja u monopolskom kapitalizmu. književnicima. a ona je veća od celokupne proizvodnje čelika. novinarima i drugim uglednim ljudima. (2) logici metričkog vremena. Najvažnije za efikasnost korporacija je što menadžeri imaju apsolutnu vlast nad stvarima. ne upuštajući se često ni u veće probleme svoje kompanije. procesima i ljudima. umetnicima. “Menadžerska revolucija” je stvorila elitu upravljača koja ima sve što se može imati. bolje upravljaju od vlasnika. Ona jedino nema prava vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. evropske zajednice za ugalj i čelik”. Vlasnici su u celosti poslove upravljanja prepustili menadžerima. Zadovoljavajuća dividenda ili rast kompanije znači produžetak mandata za dalje vođenje firme. odnosno dividende koja se isplaćuje.

dok su se menjale tehnike eksploatacije i vladavine nad ljudima. onog trenutka kada su samo dva čoveka počela da se međusobno druže i obavljaju zajedničke aktivnosti. Razvojem proizvodnih snaga. Pitanja su zapravo uvek bila ista. što je i logično. Svaka društveno ekonomska formacija je imala onaj i onakav menadžment kakav je bio i nivo razvoja proizvodnih snaga. “Šetnja” kroz istoriju ljudske civilizacije je pokazala da je prvobitna zajednica imala primitivne. pri čemu se ostavlja sloboda kmetovima pri izboru vremena i načina rada na latifundijama feudalaca. dažbine itd. U kapitalizmu se iz grupe najamnih radnika angažuju menadžeri za upravljanje imovinom kapitalista. uslovno rečeno. odnosno obavezu potčinjene klase da radi za račun više. odnosno instrumenti eksploatacije menjali. jer nije postojala privatna svojina kao osnovno izvorište eksploatacije i konflikta. Zapravo. Tako se u robovlasništvu javljaju vilikusi kao prvi. već se tad javila potreba da jedan od njih usmerava i vodi taj zajednički rad. Konačno svaki narod i država imaju menadžment koji zaslužuju. Rezime Klice menadžmenta su nastale u dalekoj eri ljudske civilizacije. koji je odbacivao i veću dobit za povlašćenu klasu.suprotnosti između društvenog karaktera proizvodnje i privatnog prisvajanja. razvijao se i menadžment. U svim društveno ekonomskim formacijama. kao instrument prinude. kaštelani i špani koriste takse. 6. odnosno povlašćene klase. Ovde su eliminisane tehnike iz robovlasništva i feudalizma i uvedena je mašinizacija kroz koju se 23 . koji se u ostvarenju ciljeva koriste fizičkom prisilom nad robovima. menadžeri iz potčinjene klase. U feudalizmu. manje više je ostajala suština eksploatacije. feudalizmu i kapitalizmu) nastala je privatna svojina koja je stvorila i pravo jednih da izdaju naloge i obavezu drugih da te naloge izvršavaju. 1. kako ostvariti što veću korist kroz eksploataciju. Ovde je uveden inteligentniji način eksploatacije čoveka nad čovekom. kuluke. dok su se odgovori. U antagonističkim društveno-ekonomskim formacijama (robovlasništvu. ali demokratične “klice” menadžmenta. tj.

U ovom periodu se javlja i menadžerska revolucija u kojoj je došlo do odvajanja funkcije svojine od funkcije upravljanja i time stvoreni uslovi za još efikasnije upravljanje tuđim biznisom. 24 .ostvaruje veću dobit.

rada i sistema. Za ovog pionira organizacije i menadžmenta. kako u praksi. a drugo kao naučno rukovođenje. Možda ste pomislili da postoji neku bolji način da se njima rukovodi. opisao je funkcionalni pristup organizacije i menadžmenta. odnosno orkestriranje ljudi. Njega upotrebljavaju stručnjaci različitih specijalnosti. za upravljanje se često koristi termin rukovođenje. što je dovoljan razlog da se isti termin shvata na različite načine. Ovom neodređenju je posebno doprineo neadekvatan prevod Tejlorovog dela “Shop management” i “The principles of scientistic menagement”. PREDMET I TIPOLOGIJA MENADŽMENTA 1. Da li ste uvek razumeli zašto se ovim organizacijama uopšte upravlja. Za menadžment se često koristi termin “administration”. a u isto vreme i najboljih definicija menadžmenta dala je Meri Parker Folit (Mary Parker Follett). To stvara “džunglu” određenja. a za jedno i drugo termin organizovanje. Francuski inženjer Henri Fajol (Henri Fayol). tako i u teoriji. tako što se prvo delo prevodi kao naučno upravljanje.POGLAVLJE II ODREĐENJE. On je tvorac univerzalnog menadžmenta. čemu je doprinela i menadžerska teorija Zapada. 1. a nakon toga zašto se rukovodi baš tako kako se rukovodi. Jednu od najstarijih. menadžment je “umetnost ostvarenja ciljeva posredstvom drugih ljudi”. kako bi se postigli definisani ciljevi. umesto rukovođenja u upotrebi je upravljanje. pozorištu. bolnici. državnim organima i organizacijama i verovatno na brojnim drugim mestima. 1. Fajol je ukazivao da svi menadžeri. Odgovore na ova i druga pitanja naći ćete u ovom poglavlju. Šta je zapravo menadžment? Menadžment je danas mnogo korišćen termin. ODREĐENJE MENADŽMENTA Da li ste ikada razmišljali o rukovođenju u vašoj školi ili fakultetu. bez obzira na kojem se nivou hijerarhije nalaze i u kojim vrstama delatnosti 25 .

Ljudi koji se bave menadžment procesom. kao i da nema razlika u upravljanju velikim organizacijama. Otuda i opravdana pretpostavka da je menadžment jedna od najstarijih 26 . koordinacije i kontrolisanja ljudskih. što je uslovljeno brojnim i relevantnim faktorima. itd. društvenim službama). Menadžeri obavljaju raznovrsne aktivnosti u organizacijama. U tom modalitetu menadžeri preuzimaju brojne funkcije i zadatke od vlasnika i organa upravljanja. od koga zavisi pokretanje svih drugih resursa. disperzije i decentralizovanosti organizacije. Za P. organizovanja. Otkuda dolazi i zbog čega je potreban menadžment Pre pedeset godina. Menadžment je i nastao onog trenutka. Tada se i javila potreba da neko od njih koordinira ili usmerava zajednički rad. ali i na najnižim nivoima. Glavni fokus stavlja na ljude. vrste organizacije (proizvodne. 1. zarad ostvarivanja organizacionih ciljeva pod najpovoljnijim uslovima. jedan od najboljih poznavalaca menadžmenta kaže da je on “nauka i veština upravljanja ljudima”. kada su ljudi počeli da se međusobno druže i zajednički obavljaju pojedine aktivnosti. kakve su na primer. obrazovnim institucijama. finansijskih.(vladinim agencijama. pri čemu ističe da je “management” specifični organ industrijskog društva. Zato se menadžment može definisati i kao proces planiranja. obavljaju slične funkcije. nazivaju se menadžeri. materijalnih. samostalna oblast aktivnosti i znanja”. vođenja. odnosno rukovodioci nalaze. uslužne itd). istaknuti naučnik iz organizacije i menadžmenta Čester Bernard (Chester Bernard). kako bi što efikasnije i efektivnije organizovali menadžment proces. jedna zdravstvena institucija i frizerski salon. odnosno na ljudski resurs. Smatra da se menadžerstvo odnosi samo na “poslovno preduzeće” i da treba razlikovati vlasnika (“boss”) od menadžera. možemo reći da je menadžment modalitet rukovođenja. definisao je menadžment kao svesno koordiniranje aktivnosti dve ili više osoba. kao što su: hijerarhijski nivo na kojem se menadžeri. Generalno uzevši. On je smatrao da su poslovi menadžera isti na najvišim. 2. Oni su članovi organizacije koji nose primarnu odgovornost za organizovanje i izvršavanje menadžment procesa. Piter Draker (Peter Drucker). informacionih i drugih resursa. Drakera menadžerstvo je specifična.

Organizacija su ljudi i njihovi međusobni odnosi. administrativno i drugo osoblje. akcionari. Pored toga što je svaka organizacija socijalni sistem. Ukoliko bi iz jedne bolnice eliminisali doktore. medicinske sestre. itd). na koju je čovek orijentisan. Zgrade. Shodno navedenom. Jedna organizacija se održava. Shodno tome. raste i razvija u zavisnosti od interesa koji u njoj ostvaruju zaposleni. To je sadržaj organizacije. zbog čega je uopšte potreban zajednički rad? Zajednički rad je neminovnost. Ali. zbog toga što su ljudi društvena bića i što su upućeni jedni na druge. pacijente o kojima brinu zaposleni. u najvećoj meri zavisi od njegovog usmeravanja. Iz navedenog sledi zaključak da organizaciju ne čine ni zgrade. ni mašine. ljudi se moraju udruživati. Time se potvrdila stara Aristotelova tvrdnja da “je efekat zajedničkog rada. ona je u isto vreme i ekonomski sistem. možemo reći da je zajednički rad osnovni uzrok nastanka menadžmenta. zajednički živeti i raditi i zbog toga što se kroz ovaj način lakše i efikasnije. mašine. Jedina promenljiva je u traženju što efikasnijeg načina upravljanja zajedničkim radom. Iz toga zaključujemo da je zajednički rad neminovnost. on je neminovnost i zbog ekonomske celishodnosti. Da ne postoji rad u kojem učestvuje veći broj ljudi i potreba da se tim radom koordinira. To znači da svaka organizacija ima svoj ekonomski smisao. važe danas i važiće dok postoji sveta.aktivnosti kojom je čovek počeo da se bavi. ali ni jedno ni drugo ne određuje njenu prirodu. Koliki će efekat zajedničkog rada biti. niti suštinu. Bez obzira da li se radi o proizvodnoj ili uslužnoj organizaciji. što je posao menadžera. Organizacija može imati zgrade i opremu. ali i uz niže troškove ostvaruju postavljeni ciljevi. ali i drugi konstituenti (država. tehničare. ne bi bilo potrebe ni za menadžmentom. oprema i pribor bi ostale ali organizacije nema. Međutim. jer nema ljudi. koji su obavezan elemenat svake organizacije i koji jedini mogu da organizuju poslove. 27 . zbog čega pretvara resurse inputa u određene transformacione procese iz kojih nastaje efekat u vidu proizvoda ili usluge. Navedene konstatacije su važile u prošlosti. svrha postojanja bolnice kao sistema bi nestala. uvek veći od prostog zbira parcijalnih radova”. uža lokalna zajednica. Organizacije su uvek složeni socijalni sistemi u kojima postoji trajna interakcija i međusobna povezanost ljudi. odnosno ljudi i radnih zadataka. Nauka o radu je dokazala da je zajednički rad uvek efikasniji i efektivniji od individualnih radova.

Koledž je formiran da obezbedi obrazovanje u određenim oblastima. Organizovanje zajedničkog rada putem različitih organizacionih formi. u svakoj od njih se odvijaju procesi. • menadžeri su ključna spona u uspostavljanju odnosa između organizacije i okruženja. Svaka organizacija zahteva postojanje ovlašćenog čoveka za izdavanje naloga. da bi se njihova misija pretvorila u delo. ona gubi svoj ekonomski smisao i dovodi u pitanje njen opstanak. Ukoliko organizacija ne bi bila korisna za društvo. Nijedna 28 . Odlučujući uticaj u tome ima menadžment. policijskoj stanici.bolnici. vladinim agencijama itd. preuzimanje obaveza i njihovo ispunjavanje. Zašto su organizaciji potrebni menadžeri? Organizacije su instrument ili sredstvo za ostvarenje postavljenih ciljeva. Ona povezuje zajednički rad i čini ga još efikasnijim. On definiše ciljeve i u isto vreme određuje način kako da ih ostvari. Postoji više razloga kojima se opravdava postojanje menadžera u organizacijama: • menadžeri obezbeđuju da organizacija ostvari efikasnu i efektivnu proizvodnju ili pružanje usluge. Trgovinsko preduzeće je osnovano radi posredovanja između proizvođača i kupca. uslov je njihove uspešnosti. • menadžeri vrše izbor strategije radi prilagođavanja i upravljanja promenama. koji za svoj rezultat imaju neki koristan efekat za društvo. Iz navedenog zaključujemo da svaka organizacija ima niz tehničkih poslova koji se moraju obaviti. obdaništu ili frizerskom salonu. Pozorišna kuća ima zadatak da se bavi zabavom i kulturnim prosvećivanjem ljudi. Bolnica je osnovana da pruži visoko kvalitetnu zdravstvenu negu i izlečenje bolesnika. • menadžeri obezbeđuju da organizacija služi krajnjim korisnicima. Fabrika piva je osnovana da ostvari profit iz proizvodnje i prodaje piva. • menadžeri projektuju i održavaju stabilnost rada jedne organizacije. • menadžeri simbolizuju vlast i organizaciju u statusnom i ceremonijalnom smislu.

odnosno rast organizacije. Oni moraju usmeravati i kontrolisati. pomoćno osoblje. a u drugom u ulozi izvršioca. a njihove aktivnosti međusobno usklađene i uslovljene. Na primer. tehnički analitičari. načelnik hirurškog odeljenja kada operiše. odnosno zanat čiji je zadatak da obezbedi opstanak. bez obe grupe zaposlenih. dekan fakulteta ili direktor škole kada izvodi nastavu. odnosno radnici. odnosno funkcijama i izvršioci u koje ulaze ostali zaposleni.organizacija se ne može konačno registrovati. Ova grupa zaposlenih je raspoređena po odgovarajućim nivoima ili u okviru pojedinih funkcija sa zadatkom da upravljaju određenim delom ili funkcionalnom oblašću. svako na svom nivou ili u okviru pojedinih funkcija. Šta je zadatak menadžmenta U svakoj organizaciji postoje dve uslovno nazvane sociološke grupe zaposlenih i to: oni koji upravljaju. Ova grupa zaposlenih ima zadatak da operacionalizuje planove i zamisli koje projektuje rukovodeća struktura. Da li svi menadžeri obavljaju iste zadatke i poslove? Izgleda da se radi o potvrdnom odgovoru. odnosno rukovode organizacijom i njenim delovima. ova sekvenca ne znači da menadžeri planiraju u ponedeljak. odnosno menadžer. itd. organizuju u utorak. 3. I ne samo to. 1. Drugu grupu zaposlenih čine ostali zaposleni. Organizacija ne može efikasno da funkcioniše. Menadžment je profesija. reorganizovati i boriti se protiv dezorganizacije. Ova sekvenca znači da menadžeri moraju da se bave ovim aktivnostima. kroz ostvarenje misije zbog koje je organizacija i osnovana. U isto vreme. Ljudi koji se bave ovom profesijom u modernom žargonu se nazivaju menadžeri. U jednom momentu se nalaze u ulozi rukovodioca. Ove grupe moraju biti povezane. brigadir kada deo vremena provede na izvršnim poslovima. usmeravaju u 29 . Oni jedan deo vremena provedu na rukovodećim. moraju permanentno organizovati. bez obzira što stvarni život često ide drugim stazama. administracija. Ova podela je uslovna između ostalog i zbog toga što često u organizaciji postoje i rukovodioci koji i izvršavaju određene poslove. ukoliko se ne imenuje ili ne izabere ovlašćeni rukovodilac. Menadžeri moraju planirati iz dana u dan. To znači da tek u njihovom međusobnom povezivanju oni mogu da uspešno realizuju misiju organizacije. a drugi na izvršnim poslovima.

rukovodioca referata. Na kojim poslovima menadžeri treba da rade? Iako su spoljni faktori i uticaji najvažniji za uspešnost organizacije. samo 10% aktivnosti top menadžera prelazi jedan sat. Rad u uslužnom sektoru nije šablonski. poslovođa. zaposlenima se isplaćuje naknada u vidu prekovremenog rada. više od 50% aktivnosti top menadžera traju manje od devet minuta. isprepletane kako planiranim. da postoji problem u organizovanju i uopšte u upravljanju organizacijama.sredu. U proizvodnom sistemu. Posao menadžera će zavisiti i od rukovodećeg nivoa. pre svega najvišeg nivoa. odeljenja itd. Dnevni poslovi menadžera se uveliko razlikuju. a kontrolišu u četvrtak. na kome se oni nalaze. jer ono. 1. primarno utiče na uspešnost organizacija. Menadžeri. tako i u dva različita dana. menadžeri moraju da rade duže od punog radnog vremena. Aktivnosti menadžera su brojne. U isto vreme. Oni su s pravom nazvani radoholičarima. obavlja telefonske 30 . obavlja papirološke poslove. konkurencijom itd. dobavljačima. normalan fond rada menadžera. Menadžeri preko 95% svog vremena provode u svojim kabinetima i na svom radnom mestu. kako između različitih organizacija. U zdravstvenim institucijama. Praksa pokazuje da i u visoko organizovanim sistemima. poslove zbrinjavanja i opsluživanja pacijenata. 4. već su poslovi raznoliki. menadžeri se ne bave pretežno klijentima. medicinsko osoblje koje rukovodi nekim segmentom bolnice. što je njihov prevashodni zadatak ili bi tako trebalo da bude. Rukovodioci prvog nivoa u nazivima brigadira. To je prvi simptom. U časopisu “Fortune” Volter Kičel (Walter Kiechel) je krajem devedesetih godina izneo podatak da je “šezdesetočasovna radna nedelja. a ukoliko se angažuju preko propisanog fonda. preko tržišta i kupaca. zaokupljeni unutrašnjim poslovima i problemima. što ih razlikuje od drugih profesija koje po pravilu rade propisano radno vreme. što na najbolji način pokazuje složenost ove profesije. tako i neplaniranim. aktivnosti su često šablonske. Da bi obavili planirane i neplanirane poslove. moraju se posvetiti više okruženju. čak i u jednom satu. pa čak i devedesetočasovna radna nedelja”. poslovi rukovodioca se menjaju velikim intenzitetom. izvedu od 200 do 450 različitih aktivnosti u toku osmočasovnog radnog dana. ali i po obimu. a da nije retkost i osamdesetočasovna.

prisustvuje planiranim i neplaniranim sastancima. Istraživanja Centra za kreativno rukovođenje u SAD pokazuje da menadžeri i do 80% od svih vrsta komuniciranja obave usmeno. Razlike se ispoljavaju u četiri glavne aktivnosti: • razlike u vremenskom okviru u kojem se obavljaju određene aktivnosti. Top menadžeri ovde uključuju organizaciju na najvišem nivou u okruženje. Ako menadžer ne da pravovremenu i jasnu informaciju potčinjenom. Na ovom nivou rukovođenja nema mnogo vremena za razmišljanje. 1.razgovore. menadžeri obavljaju različite poslove u zavisnosti od hijerarhijskog nivoa. odnosno sposobnosti menadžera da efikasno komuniciraju sa pretpostavljenima i potčinjenima. komuniciraju sa okruženjem i stvaraju strategiju za ostvarenje misije organizacije. saobraćajnim i drugim delatnostima tercijalnog sektora. Većina menadžera radi svoj posao pretežno usmeno. • razlike u načinu na koje menadžeri obavljaju svoje aktivnosti po funkcijama. odnosno sebi ravnim. Slična je situacija i u trgovinskim. nema efikasnog izvršavanja. • razlike u organizacionoj odgovornosti. To nameće potrebu komunikacije. manjeg ili većeg značaja ili intenziteta. Ovi poslovi se mogu relativno bolje planirati nego na nižim nivoima. Rukovodioci ovog nivoa se svakih nekoliko minuta svog radnog dana sreću sa novim zahtevima. Praksa i analize pokazuju da svi menadžeri prihvataju potpuno isto zdravorazumsko ponašanje i razmišljanje dok obavljaju menadžerske aktivnosti. Primer visokoškolske obrazovne institucije i fabrike za preradu hrane je to potvrdila. 31 . sprovodi kontrolu u bolesničkim sobama. drugim osobama. 5. I pored toga. Poslovi menadžmenta u zavisnosti od hijerarhije Upravljanje bilo kojim sistemom i organizacijom se obavlja manje-više na isti način. Ako menadžer ne dobije kvalitetnu informaciju. a veoma retko pismeno. Na najvišem rukovodećem nivou obavljaju se najsloženiji poslovi. nema dobre odluke ili dobrog plana. hotelijerskim. kontaktira sa pacijentima.

). Što se tiče vremenskog okvira u kojem menadžeri obavljaju svoje aktivnosti. nego na usmeravanje i kontrolisanje. kao što je na primer sektor. ljudskoj i konceptualnoj. Menadžeri pak nižeg nivoa. hirurška ekipa mora da poznaje tehnike i veštine operativnih zahteva i da adekvatno poznaje hiruršku 32 . menadžeri koji obučavaju astronaute ili koji sklapaju raketne motore.• razlike u posedovanju različitih znanja i veština da se aktivnosti izvedu efikasno. često mesečne ili godišnje planove. u američkoj avio industriji se zahtevaju visoki profesionalni menadžeri u tri kategorije: tehničkoj. Menadžeri na različite načine obavljaju poslove iz okvira menadžment procesa. poslovođe i dr. Tehničke sposobnosti omogućavaju menadžerima da razumeju i koriste alate. ali imaju i različite stepene odgovornosti. Na drugoj strani. kao i na koordinisanje i kontrolisanje. moraju da imaju drugačije veštine i sposobnosti. Ovim znanjima treba prevashodno da raspolažu niži menadžeri. Menadžeri srednjeg nivoa bi trebalo približno isto vreme da troše na planiranje i organizovanje. Menadžeri nižih nivoa su orijentisani na obavljanje aktivnosti uz kratkoročne. usmeravaju i kontrolišu. Konačno razlike postoje i u veštinama i sposobnostima kojima menadžeri moraju da raspolažu. Ovde. tipično troše više vremena na planiranje i organizovanje. Različiti nivoi menadžmenta troše različite količine vremena u menadžerskim aktivnostima. Na primer. a manje na planiranje i organizovanje. obično troše više vremena na usmeravanje i kontrolisanje. dok na višim nivoima njihov značaj opada. kao što se može zaključiti. Prednost se daje tehničkoj komponenti. brigadiri. to je dobrim delom uslovljeno pomeranjem menadžera sa nižih prema višim nivoima. često i na vremenski period i po nekoliko decenija. odnosno veštini komuniciranja. procedure i tehnike potrebne da se izvrši zadatak. prednost se daje ljudskoj komponenti. vremenski okviri planiranja se pomeraju od odavde i sada na daleku budućnost. Menadžeri prvog nivoa (predradnici. U ovom poslu. Menadžeri višeg nivoa. Na primer. koncentrišu se na planove kojima se obuhvata neki podsistem organizacije. Top menadžeri su orijentisani na dugoročno planiranje. organizuju. Top menadžeri se orijentišu na izradu strategijskih planova kojima obuhvataju čitavu organizaciju. Oni različito planiraju.

Zato je neophodno ovim pojmovima posvetiti odgovarajuću pažnju i utvrditi njihov međusoban odnos. On je povezan sa poslovnim sistemima. One su uslov za uspešno upravljanja promenama i uopšte budućnošću kompanije. rešavaju međusobne konflikte i grade timski rad. znanjem. motivišu. Njegov cilj je da se sa resursima (materijalnim. informacionim. One su bitne za sve menadžerske nivoe. finansijskim. itd. da ih vode. ali i sa svim drugim organizacionim sistemima. odnosno ta znanja nemaju većeg uticaja na uspešnost upravljanja bolnicom. ljudskim. Efikasnost Značajan doprinos u razlikovanju efikasnosti i efektivnosti dao je veliki svetski stručnjak za upravljanje Peter Drucker. 2. Nauka o menadžmentu za osnovni predmet svog istraživanja ima efikasnost i efektivnost u organizacionim sistemima. Otuda direktor bilo kojeg poslovnog sistema treba da bude stručnjak koji je završio visoku poslovnu školu i koji raspolaže sertifikatom za upravljanje organizacijama. Svako zanemarivanje ove činjenice dovodi do konfuzije u funkcionisanju organizacije. upravlja na ekonomičan i racionalan način.). a 33 . kao i svaka druga nauka. PREDMET MENADŽMENTA Menadžment. Efikasno i efektivno ponašanje treba podsticati na svim nivoima. Direktor bolnice to ne mora da zna.tehniku. Konceptualne veštine omogućavaju menadžerima da shvate zamisao i koncept funkcionisanja organizacije na jednom apstraktnom nivou analize. ima svoj predmet izučavanja i istraživanja. direktorom pozorišta ili filmske kuće itd. Slična je situacija i sa dekanom fakulteta. 2. Ovi termini se često poistovećuju ili se nedovoljno razlikuju. Ove sposobnosti su najvažnije za top menadžment. On je isticao da je zadatak svakog upravljanja da učini ono što je poželjno i moguće. 1. jer obezbeđuje stabilnost i progres privrednog i društvenog razvoja. Ljudske sposobnosti i veštine omogućavaju menadžerima da sarađuju i razumeju ljude kojima upravljaju.

Zapostavljanje ove efikasnosti dovodi u pitanje optimalno funkcionisanje pojedinih sfera privrede i društvo. odnosno da se prave stvari rade na pravi način. uz najmanje korišćenje raspoloživih resursa. Svaka organizacija ima uvek jedan pravi faktor bez kojeg se ne može zamisliti funkcionisanje. On naglašava da organizacija nije mehanički skup faktora poslovanja. Alokativna efikasnost je zahtev da se raspoloživi resursi na makro nivou adekvatno alociraju na one društvene segmente koji su društvu neophodni. prometnoj. 34 . dok drugi segmenti u istima oskudevaju. Poslovna efikasnost je zahtev da se zadaci izvršavaju uz što niže troškove. Efikasnost uvek izražava racionalnu sposobnost neke organizacije. odnosno sistema. itd. Ekonomska teorija je definisala tri vrste efikasnosti. Menadžment svake od navedenih organizacija mora obavljati poslove i radne zadatke tako da uz što manje resursa ostvari što veći efekat. a to su ljudi. Pored navedenog. turističkohotelijerskoj. U organizacionim sistemima se proizvodi. Alokativna efikasnost je prisutna u svakoj organizaciji. bez obzira o kojoj se radi: proizvodnoj.onda upravljati putem ciljne orijentacije. Svaka organizacija ima svoj proizvod. Višak resursa često stvara nestašicu kod drugih delova organizacije. Distributivna efikasnost je zahtev da se proizvod organizacionih sistema distribuira društvenoj zajednici u skladu sa potrebama i u skladu sa ekonomskom snagom društva. ali opterećuje i logistički gep i povećava troškove funkcionisanja organizacije. pružaju usluge i obavljaju svrsishodne delatnosti. zdravstvenoj. vojnoj. Efikasnost je zahtev da se u organizaciji ostvare postavljeni ciljevi. jer se u nekim segmentima alocira mnogo nepotrebnih resursa. odnosno uz najviši nivo racionalnosti njihove upotrebe. On polazi od toga da se odabrani poslovi obave na što bolji način. (2) alokativnu i (3) distributivnu. i to: (1) poslovnu. u organizaciji treba razlikovati ekonomsku i tehnološku efikasnost. Koja je organizacija efikasna? Efikasna je ona organizacija koja ostvaruje dobre rezultate. Ona polazi od stava da svaki deo organizacionih sistema treba da ima onoliko resursa koliko je to potrebno.

Povećana uspešnost u menadžmentu je evidentna. 2. je znatno efektivniji od klasičnog rukovođenja. proizvodnja energije meri se količinom upotrebljenih resursa po jedinici proizvedene energije. jer je dokazano da je zajedničko delovanje efektivnije. od pojedinačnog delovanja. Koja je organizacija efektivna? Efektivna je ona organizacija koja je izabrala pravo područje svog rada. Kriterijumi ekonomske i tehnološke efikasnosti mogu se podudarati. Efektivnost menadžmenta posebno dolazi do izražaja u timskom radu. poslovni sistemi koji posluju sa zastarelom tehnikom i klasičnom organizacijom su po pravilu neefektivni. Ona se meri stavljanjem u odnos efekata i troškova koji su nastali u sa vezi efektima. Na primer. odnosno veličina učinka se svodi na jedinicu upotrebljenih sredstava. Efektivnost Efektivnost podrazumeva izbor pravih ciljeva i nastojanje da se izabrani ciljevi maksimalno realizuju. odnosno prave ciljeve. ali mogu i odstupati jedan od drugog. Naime. pravu misiju. radi prave stvari. odnosno menjaju. Efektivnost je ključ uspeha svake organizacije. Ona se daleko bolje ostvaruje u manjim i fleksibilnijim organizacijama i sistemima koji su sposobni da se u kratkom vremenu transformišu. Na primer. iako je i sam modalitet rukovođenja. Tehnološka efikasnost meri realizaciju poslova po jedinici upotrebljenih faktora. Suprotno.Ekonomska efikasnost se posmatra kao odnos troškova i ostvarenih vrednosti. 2. Menadžment. izraženih u njihovim fizičkim veličinama. Efikasnost je transformacioni proces. smatra se da je efikasnost posledica promena u samoj organizaciji. Kompanija orijentisana na modernu tehniku i tehnologiju i forsiranje znanja. Efikasnost se često tretira kao interni problem organizacije. Njeni kriteriji se povezuju sa efikasnošću upotrebljenih proizvodnih faktora. jer je preuzeo donošenje odluka 35 . Mašina može proizvoditi tehnički zadovoljavajuće proizvode. Ona zahteva da rukovodeća struktura radi prave stvari i predstavlja ključ uspešnosti organizacije. ali uz visoke troškove koje ne može niko da kupi. efikasnost sredstava se meri postizanjem što većeg učinka. kada se unapred postave ciljevi.

To će se desiti kada se rade prave stvari. ali neefektivna. ali ekonomski neefikasna. što znači da između njih postoje odnosi međuzavisnosti. slaganje itd. slaganje i povezivanje arhive. To će se desiti ako se ne rade prave stvari. 3. a posebno ako se radi o njihovom merenju. Pri tome su mogući različiti intenziteti i kombinacije efikasnosti i efektivnosti. informacionih i finansijskih resursa. jer iz njega treba eliminisati nepotrebne radnje koje nemaju nikakvog smisla (povezivanje. Na primer. Ona nastoji da se naređenje izvrši na odgovarajući način ne ulazeći u ekonomsku celishodnost takve realizacije. Organizacija može biti ekonomski efikasna. Organizacija može biti: 36 . koju nakon toga treba zapaliti. odnosno veća efikasnost i efektivnost. sortiranje. Efikasnost i efektivnost se koriste kao dva osnovna merila uspešnosti svake organizacije. izdato je naređenje da se izvrši sortiranje. zastarela tehnika. ali uz visoke troškove. Ovaj posao nije efektivan. Time se ostvaruje veći sinergetski efekat. već i efektivna.koje su tradicionalno bile u nadležnosti organa upravljanja (akcionarskih skupština. Efekat svake organizacije je rezultat izbora pravih stvari koje radi. Naime.). kako zbog donošenja odluka od profesionalaca. mala ulaganja itd. kada se primenjuju zastareli načini rada. 2. Organizacija mora biti ne samo efikasna. Ostvarenje ciljeva može biti visoko ili nisko. smatra se da je efektivnost rezultat promena koje utiču na odnos poslovnih sistema sa okruženjem u kojem obavlja svoju delatnost.) i sjedinio ih sa donošenjem strategije koja upućuje na način postizanja ciljeva. Efektivnost se često tretira kao eksterni problem organizacionih sistema. tako i sjedinjavanjem njihovog donošenja u jednom te istom subjektu. upravnih odbora. Organizacija može biti efektivna. Neefektivnost je prateća pojava birokratskih organizacija. Odnos efikasnosti i efektivnosti Efikasnost i efektivnost se međusobno prožimaju. Zbog toga je njihovo međusobno teorijsko metodološko razgraničenje složeno. ljudskih. ali je i rezultat efikasnog korišćenja materijalnih. itd. a korišćenje faktora poslovanja može biti dobro ili slabo. uz niske troškove.

Kako svaka faza u nekom ciklusu rada. Osnovni problem je u definisanju i zaokruživanju organizacione celine u kojoj se mogu izražavati efekti rada. a sa druge strane da prednjači u inovacijama organizovanja. upravljanja. hemijskim. Ovakvo stanje otežava izražavanje. Klasičan pristup. Na dobro odabranim područjima rada. odnosno svaki deo unutar organizacije ima svoja ulaganja. Postoje različiti načini merenja efektivnosti i efikasnosti.efektivna ali neefikasna. opremanja itd. U transformacionom procesu dolazi do transformacije resursa. različitim nivoom tehničke opremljenosti. Merenje efektivnosti i efikasnosti Organizacije su često složeni sistemi. odnosno troškove. neefikasna i neefektivna i neefektivna i neefikasna. po poznatim ili nepoznatim mehaničkim. odnosno inputa. područja visoke produktivnosti EFIKASNO ALI NEEFEKTIVNO SLABO Ciljevi nisu ostvareni a faktori proizvodnje su loše korišćeni u procesu proizvodnje Faktori proizvodnje nisu neiskorišćeni ali ciljevi nisu dobro ostvareni Da bi organizacija bila efektivna treba da se bavi poslovima zbog kojih je i osnovana i da radi prave stvari. svoje transformacione procese i efekte. efikasna. sa raznovrsnom unutrašnjom strukturom. biološkim ili drugim zakonitostima. ali je za organizaciju najznačajniji klasičan i moderan način izražavanja. što je problem efektivnosti. to se u svakom od njih može izraziti efikasnost i efektivnost. U fazi ulaganja. U zavisnosti od stepena poznavanja 37 . Klasičan pristup efektivnosti i efikasnosti karakteriše parcijalno merenje uspešnosti sistema. upravljačko-rukovodeća struktura treba da obezbedi razuman odnos između efekata. odnosno koristi i troškova. odnosno merenje efektivnosti i efikasnosti. što se može prikazati i na sledećoj tabeli: SLABO EFEKTIVNO ALI NEEFIKASNO DOBRO EFEKTIVNO I EFIKASNO DOBRO Neki faktori proizvodnje su izgubljeni NI EFEKTIVNO NI EFIKASNO Ciljevi su ostvareni i faktori proizvodnje dobro korišćeni. 2. ali neefektivna. odnosno trošenja mere se efekti. odnosno kvantitativno se izražavaju resursi koji su utrošeni za normalno funkcionisanje celine ili dela sistema. 4.

ovladavanjem i upravljanjem tim procesima. I obratno. a njegovu sigurnost i sa određenim presekom armature. odnosno efikasnosti. za čije su ostvarenje potrebne brojne aktivnosti. pesak i vodu. pri izgradnji nekog građevinskog objekata. možemo izračunati kvalitet betona. pa je efikasno i efektivno upravljanje istima uslovljeno upoznavanjem. konstatuju se rezultati. Što su ciljevi ostvareni u većem stepenu. odnosno bele kutije. Zato se u savremenom izražavanju efikasnosti i efektivnosti koristi moderan pristup. Moderan pristup. U fazi utvrđivanja efekata. Ono često može i da zavarava. zbog prisustva čoveka koji je manje pouzdan od tehničkih sistema i čije aktivnosti zavise od brojnih faktora i uticaja. Crne kutije predstavljaju transformacione procese koji nisu poznati ili čiji je stepen neizvesnosti veliki. Bele kutije simbolično označavaju poznate transformacione procese u kojima sa velikom verovatnoćom možemo predvideti. koji se odnose na funkcionisanje sistema i kada se ciljevi mogu meriti. odnosno izračunati njegove rezultate. Klasičan pristup se primenjuje kada su jasno određeni ciljevi. možemo razlikovati takozvane crne. Moderni pristup u izražavanju efikasnosti i efektivnosti polazi od stava da organizacija ima više ciljeva. Bele kutije postoje u tehničkim sistemima i tehničkim naukama i imaju opštu karakteristiku determinizma. U ovom pristupu se prvo određuju kritični strategijski konstituenti i definišu 38 . Utvrđivanje efektivnosti po ovom pristupu svodi se na merenje stepena zadovoljenja potreba strategijskih konstituenata sistema. Tu se sa sigurnošću ne mogu predvideti određeni tokovi. Parcijalno sagledavanje efektivnosti i efikasnosti ne pruža dovoljno potpunu sliku o ekonomiji poslovanja. Na primer. veća je efektivnost. Moderni pristup izražavanja efikasnosti i efektivnosti se svodi na tehniku strategijskih konstituenata. Organizacioni sistemi funkcionišu na principima crne kutije.transformacionih procesa. U njima se transformacioni procesi uvek odvijaju na isti način. odnosno stepen ostvarenja ciljeva. ukoliko u određenim proporcijama u smešu unosimo cement.

njihovi zahtevi, a potom i ostali zahtevi svake grupe strategijskih konstituenata. Za korporativnu organizaciju, strategijski konstituenti su: akcionari, odnosno vlasnici, dok su ostali konstituenti: zaposleni, snabdevači, kreditori i dr. Pošto svaka grupa konstituenata ima različite interese i zahteve, to su i pokazatelji efikasnosti i efektivnosti različiti za svaku grupu, što dovodi do velikog broja pokazatelja. Tako na primer, vlasnici zahtevaju određeni nivo profitabilnosti iz koje će moći da podmiruju svoje potrebe, ali i za proširenje materijalne osnove rada. Menadžeri nastoje da ostvare što bolji rast i razvoj, uz maksimizaciju svojih plata i privilegija. Dobavljači, odnosno snabdevači imaju zahtev da isporučuju svoje proizvode i usluge i njihovu pravovremenu naplatu. Zaposleni nastoje da imaju dobre plate, dobre radne uslove i zadovoljstvo u radu. Malo koji poslovni sistem može da udovolji, odnosno ispuni zahteve svim konstituentima i svim kriterijumima efektivnosti. Moderan pristup u isto vreme koristi više kriterija efikasnosti, pri čemu se može koristiti sistem bodovanja ili poena, putem: ulaganja u (inpute), transformacione procese (ljudi, oprema i njihovo spajanje), rastom i razvojem, zadovoljstvom kupaca, odnosno potrošača, itd. Ukoliko organizacija ne bi zadovoljila zahteve ključnih strategijskih konstituenata, teško da može uspešno ostvariti svoje ciljeve, a time i efektivnost. U modernom pristupu se ide na holističko sistemski koncept udovoljenja zahteva, što je i prirodno, jer je za uspešnost kompanija važna zainteresovanost i angažovanost svih konstituenata. Iz navedenog se može zaključiti da je osnovni predmet menadžmenta izučavanje efikasnosti i efektivnosti, odnosno iznaći onu i onakvu kombinaciju resursa i metoda upravljanja koja će dati i najveće efekte. Da taj zahtev ne postoji u ozbiljnijoj formi, potrebe za menadžmentom bi nestale. I ne samo to. Kako se ljudske potrebe sve više povećavaju, a resursi su po prirodi stvari ograničeni, zahtev da se rade prave stvari na pravi način će u budućnosti dobijati na značaju. 2. 5. Kako postati efikasan i efektivan Da su efikasnost i efektivnost, odnosno uspeh, u savremenom svetu postali osnovna opsesija svakog čoveka i organizacije, ne treba
39

posebno objašnjavati. Ovaj tekst nastoji da ukaže na deset pravila, odnosno anegdota koje pojedince vode do uspeha.
POUKA 1: LJUDI NE SMEJU PROMAŠITI ZANIMANJE Poznata je namera oca sa pet sinova. Od Bilija ću napraviti sveštenika. Od Džona advokata, od Toma doktora, a od Dika farmera. Onda odlazi u grad, kod prijatelja i razmišlja šta će uraditi sa Samijem. Vraća se kući i kaže: “Sami, vidim da je sajdžija dobar posao i mislim da ću od tebe napraviti zlatara”. On to nastoji uraditi, bez obzira na Samijeve sklonosti, iako je evidentno da Samiju mnogo bolje ide medicina. Za svakog čoveka je bitno da izabere poziv koji je najbliži njegovim ukusima. Ono što voli i zašto ima sklonosti. U tom slučaju, kako kaže Brajan Trejsi “Kada čovek počne da radi ono što zaista voli da radi, nikad u životu više neće raditi”. U protivnom će celog života raditi ono što ne želi, tražeći izgovor da ga napusti i vreme provede u dokoličarenju. POUKA 2: LJUDI TREBA DA ŽIVE OD SVOG RADA Ovu pouku možemo shvatiti iz dve anegdote. Stari đed je rekao svom sinu farmeru: “Nikad ne koristi veresiju. Dug je loš drug. Ali, ako ipak želiš da budeš u dugu, neka to bude gnojivo. Taj dug će ti pomoći da ga ponovo otplatiš. Ako ne vratiš dug, onda pribegavaš lažima. Možeš otići i pozajmiti negde drugde, ali to te uvlači samo dublje u bedu”. Druga anegdota govori o mladom čoveku, koji se sav srećan pohvalio svom kolegi da je odelo uzeo na veresiju. On gleda na odelo kao da mu je poklonjeno. Ukoliko odelo kasnije plati, pa opet uzme na poček, on poprima naviku, a onaj koji mu omogućava veresiju, postaje njegov gospodar. Dug lišava čoveka samopoštovanja, a prozivanje za plaćanje onoga što je iznošeno ili pojedeno, dovodi čoveka do očajanja. Teško da ima išta što povlači neku osobu dole kao dug. Ropska je pozicija ući u dug. Dug je poput vatre. On je izvanredan sluga, ali loš gospodar. POUKA 3: ČOVEK MORA DA BUDE ISTRAJAN Da bi čovek bio uspešan, mora biti istrajan. Uzmimo na primer dvojicu generala. Obojica razumeju vojnu strategiju i taktiku, obojica školovani su na Vojnoj akademiji, obojica su jednako obdareni. Pa ipak, ako je prvi istrajniji od drugog on će uspeti u
40

svojoj profesiji i u životu uopšte. Drugi će omanuti i stalno će sanjati i previđati “Neprijatelja koji dolazi sa topovima”. Stalno vidi poraz svoje vojske. On dugo razmišlja, a nakon toga veoma lako odustaje. Zato i ne može biti uspešan. Istrajan čovek je poput maratonca. On prvih četrdeset kilometara trči što može brže, a ostale kilometre još i nešto brže. Mora se shvatiti da je istrajan rad povezan i sa radom dužim od punog radnog vremena. Četrdesetčasovna radna sedmica je dovoljna za preživljavanje, a tek rad preko toga donosi uspeh. Svaki sat preko propisanog radnog vremena, je ustvari ulaganje u budućnost. Svaki čovek sa velikom preciznošću može da odredi gde će biti posle jednu, dve ili pet godina, samo ukoliko ostvari dodatne sate preko propisanog fonda radnog vremena. Džejms Turber kaže: “što čovek više radi, to će imati i više sreće”. POUKA 4: ŠTA GOD ČOVEK RADI, TREBA DA RADI NAJBOLJE Da bi razumeli ovu pouku, poslužićemo se poznatom anegdotom o siromašnom i bogatom. “Otkrio sam da na svetu ima dovoljno bogatstva za sve nas, kada bi se ravnomerno podelilo. Kada bi se to učinilo svi bi bili srećni,” kaže siromah. Bogat na to odmah odgovori: “Ako bi svako bio kao ti, to bi bilo potrošeno za dva meseca, i šta bi posle toga bilo.” “Oh, podelio bih ponovo”, nastavi sa deljenjem siromah. Mnogi pojedinci postaju uspešni radeći svoj posao temeljno i nikad ga ne odlažući ni za jedan tren. Samo je najbolje dovoljno dobro. Čuli smo i za drugu sintagmu: “Što god se radi, vredno je da se dobro uradi”. Ambicija, energija, marljivost i postojanost su neophodni rekviziti za uspeh u biznisu. POUKA 5: TREBA BITI OPREZAN I SMEO Čuli smo za staru paradoksalnu izreku: “Budi oprezan i smeo”. Da li je ovo kontradiktorna sintagma. Na prvi pogled da, ali u širem kontekstu ona insistira na tome da pojedinci treba oprezno da postavljaju lične ili planove organizacije, ali i da budu smeli u njihovom izvršavanju. Menadžer koji je samo oprezan, nikad se neće usuditi da zahvati nešto i bude uspešan. Menadžer koji je samo samopouzdan i smeo je prosto nepromišljen i mora na kraju doživeti neuspeh. Primera radi, čovek sa samopouzdanjem, bez opreznosti, koji danas na lutriji zaradi 100.000 dolara, ima veliku verovatnoću da taj novac izgubi već narednog dana. Iz navedenog
41

proizilazi da nije dovoljno imati samo samopouzdanje ili samo oprez, već jedno i drugo. Uspešni su oni koji su ova dva kvaliteta sjedinili ili tako sinhronizovali da između njih postoji što manja razlika. POUKA 6: NIKADA NE TREBA IMATI POSLA SA NEGATIVNIM LJUDIMA Optimizam i pesimizam su sastavni delovi ljudi. Pitanje je samo da li i koliko preovladava jedno, odnosno drugo. Dve osobe u zavisnosti od navedenog će jednu te istu stvar videti na potpuno drugačiji, pa i suprotan način. Primera radi, čaša sa vodom za optimistu će biti da je ona polunapunjena, dok će za pesimistu biti poluprazna. Optimista, odnosno pozitivni ljudi emituju pozitivnu energiju, a ona podstiče ili ne demorališe. Zato treba izbegavati baksuzne ljude, odnosno ljude koji nikad ne uspevaju, kojima sve smeta, koji po pravilu omanu u svakom poslu i u svakom poslu vide probleme koje preuveličavaju i stvaraju tenziju kod njihovog rešavanja. Negativni ljudi emituju negativnu energiju, a negativna energija uništava okruženje, ali i izvor emitovanja, gore od bilo kakvog oružja. Činjenica je da na svetu ništa nije vrednije od sreće. Ali i ona je povremena, jer nikada nije postojao čovek koji bi stalno dobijao, već isto ili približno mora i da gubi. To je i logično, jer isti uzroci, proizvode i približno jednake efekte. Ako čovek usvoji ispravne načine uspeha, sreća ga neće ometati ili napustiti. Ako nije uspeo, za to postoje razlozi, iako ih on ne mora ni videti. Ako je neko nešto izgubio, to znači da njegovo nije ni bilo. Ako kompanija posluje sa gubitkom, menadžment nedovoljno čini. POUKA 7: LJUDI U BIZNISU MORAJU KORISTITI NAJBOLJA SREDSTVA Ova pouka se odnosi na sve ljude, ali pre svega na rukovodioce, odnosno menadžere koji stvaraju uspešne organizacije. Svaki rukovodilac mora da pridobija radnika, kako bi iz njega izvukao najbolje. Ne postoji ništa osetljivije nego ophođenje prema ljudima. Svaki čovek je različit i vođen svojim interesima. Uspostaviti odgovarajući stil upravljanja u organizaciji je znak mudrosti i znanja. Ljude pre treba zadržavati, nego ih menjati ili isticati. “Ko hoće bolje široko mu polje”. Obuka ljudi mnogo košta, ali koliko košta avion kojim upravlja neobučen pilot? Mnogo više nego obuka
42

pilota. Ko garantuje da novoprimljeni neće biti lošiji ili da će se isti uklopiti u kulturu organizacije. Kada pojedinac postane važan i počne da traži povećanje plate, privilegije ili da prigovara na status, shvatajući da se bez njega ne može, treba ga otpustiti, iz najmanje dva razloga: Prvo, time se stavlja do znanja onima koji ostaju da niko ne može biti nezamenljiv i da se svako radno mesto može popuniti i drugo što onaj koji misli da je njegov rad neprocenjive vrednosti i da se bez njega ne može, zapravo ništa ne znači. Ovo je i prirodno, jer svaka organizacija, odnosno kompanija počiva na razumevanju i ispomaganju jednih prema drugima. Niko nije sam sebi dovoljan, već sve pripada nečemu i proizilazi iz nečega. POUKA 8: SVAKO TREBA DA IMA NEKI ZANAT I DA SE NA NJEGA USMERI SVOM SNAGOM Poznata je stara anegdota o kraljevom sinu i siromašnoj devojci. “Koji zanat imate vaše veličanstvo”. “Ja nemam nikakav zanat, ja sam prestolonaslednik i meni nije potreban zanat.“ “Onda se ne možete oženiti mojom ćerkom”, odbrusi siromah. “Kraljevi i ostali vlastodršci mogu abdicirati i tako ostati bez sredstava za život. Zato morate naučiti neki posao, kako bi bili izabranik moje siromašne ćerke.” Zbog toga svaki roditelj bi trebalo svoju decu ili dete da usmeri na neki zanat ili profesiju, jer u turbulentnim vremenima, kada se lako postaje bogat, ali i siromašan, lako nezaposlen ili otpušten sa posla, svako mora imati čvrst oslonac za svoju egzistenciju. Ovo bi spasilo mnogo ljudi od bede, koji zbog nekog neočekivanog preokreta izgubi sva svoja sredstva za život i prepuštaju se milostinji drugih. Pored toga što svako treba da ima neku profesiju, svako treba da se bavi samo tom profesijom i nastojati da je usavršava, dovodeći je do majstorstva i maestralnosti. Oni koji poštuju ovu spoznaju, imaju šanse da ishrane sebe i svoju porodicu, dok oni koji se ne drže tog pravila ne mogu prehraniti ni samog sebe. To je i logično, jer kada je čovekova nepodeljena pažnja usredsređena samo na jedan posao, njegov intelekt će poboljšavati način izvršenja posla, dok bi mu to izmaklo, ako bi mu mozak bio okupiran sa stotinu poslova. Mnogi su izgubili ogromne potencijale, samo zbog toga što su se uplitali u mnoge stvari istovremeno. Perfekcija ne trpi univerzaliste.
43

Ima istine u ovoj pouci. Mnogi se bave svaštarenjem. Od svega znaju po nešto, ali ništa do kraja. A prosečnost u savremenim uslovima po pravilu vodi do neuspeha. POUKA 9: TREBA BITI SISTEMATIČAN I MILOSTIV Iako živimo u turbulentnim vremenima, gde se stvari, pojave i procesi dramatično menjaju, ljudi u biznisu i u ličnom životu moraju biti sistematični. Uspešni su sistematični, ljudi koji vode svoj biznis po određenim pravilima, koji imaju vremena za sve, koji upravljaju svojim vremenom i samim sobom. Nasuprot tome, neuspešni su oni koji rade po inerciji, radeći čas jednu, čas drugu stvar, ostavljajući uvek nešto nedovršeno. Međutim, treba imati u vidu da prevelika sistematičnost može biti kontraproduktivna. Postoje osobe koje izvršavaju stvari tako pažljivo da ih više nikada ne mogu ispraviti. Menadžeri koji insistiraju na apsolutnom redu u kompanijama, upravo kroz pogrešnu preciznost i sistematičnost umanjuju efekte i stvaraju haos. To je i prirodno, jer nema apsolutne preciznosti i reda, i svako insistiranje na njemu u bilo kojoj organizaciji je upravo početak haosa. Drugi deo ove pouke odnosi se na milostivost. Rukovodeći ljudi moraju biti milostivi. To je njihova dužnost i zadovoljstvo, jer se na taj način pridobijaju ljudi i podstiču na veće napore ili lojalnost prema kompaniji. Menadžeri koji ne idu u susret ljudima, koji ih ne motivišu, izgubiće ljude, a kada ih izgube i oni sami ne treba da su u kompaniji. Najbolja vrsta milostinje je da menadžer pomogne onima koji hoće da pomognu sami sebi. Menadžer mora shvatiti da je njegova obaveza da radi za druge, ali da ne sme raditi umesto drugih. Menadžer ne sme da daje lepe reči umesto hleba, obećanja umesto osnovnih životnih potrepština. POUKA 10: NE TREBA BITI SUVIŠE VELIKI VIZIONAR O vizionarstvu i vizijama je napisano mnogo radova. U njima se često isticala potreba za predviđanjem budućnosti, kako bi se ista spremno dočekala. Kao i u drugim sferama života i rada, praksa pokazuje da su mnogi ljudi siromašni, upravo zbog suviše velikog vizionarstva. Oni u svakom projektu vide ishod i uspeh, shvatajući često da će on sam od sebe nastati. Plan sa prihodom od pilića, pre nego što su se izlegli, je greška poznata od davnina, ali koja se ne ispravlja kroz vekove do današnjih dana. Stara narodna poslovica kaže: “Prvo skoči, pa onda reci hop”.
44

2. 6. Rezime Istorija uspeha i sticanja bogatstva je zapravo istorija civilizacije. Oni koji su uspešni i koji stiču novac doprinose civilizaciji, jer da njih nije bilo, ne bi bilo ni brojnih institucija, niti progresa na mikro, mezo ili makro nivou. Želja za postizanjem uspeha i sticanje bogatstva je skoro univerzalna i niko ne može reći da nije ponosan kada ostvaruje uspeh i stiče bogatstvo. Navedena pravila mogu koristiti pre svega oni koji žele uspeh, a do njega još uvek nisu došli. Bolje je imati u vidu date pouke nego se učiti na svojim greškama. Jer, svaki put kada se čovek nauči na svojoj grešci, on je korak ispred, ali i korak iza. Međutim, učeći na tuđim greškama čovek je uvek dva koraka ispred. Uspešni rade prave stvari na pravi način. Oni rade promišljeno, brzo i odlučno. Samo se promišljenim i mudrim potezima može doći do uspeha. Pri tome treba imati u vidu da se ne ide za novcem preko leševa drugih ljudi, već i da sa velikim bogatstvom čovek ostane ono što je bio ranije, odnosno običan čovek. To je naravno lako reći, ali teško ostvariti. Uspeh je predvidljiv. On nije stvar sreće ili slučaja, kako mnogi misle, već činjenja ili nečinjenja. Ako ljudi rade teške stvari, tragaju za inovacijama, odnosno rade stvari koje neće drugi da rade, uspeh je zagarantovan. Ako ljudi rade ono što je lako, što ne zahteva upornost, onda se ostaje na nivou prosečnosti. Zaključak svih zaključaka je jasan. Svako je arhitekta sopstvene budućnosti. Svako vlada i upravlja sopstvenom sudbinom. Hoće li neko biti uspešan i(li) bogat to u najvećoj meri zavisi od njega samog. U tome mu okruženje i određene okolnosti mogu otežati ili produžiti vreme ostvarivanja zadatog cilja, ali želja za uspehom i bogatstvom će nadjačati sve prepreke i probleme.

3. TIPOLOGIJA MENADŽMENTA
Menadžment se može razlikovati po različitim kriterijumima, i to: po hijerarhijskom nivou, prema uključenosti rukovodioca u proces proizvodnje ili pružanje usluga, prema funkcionalnim oblastima, prema vrsti organizacija u kojima postoje, itd.
45

3. 1. Tipologija prema kriterijumu hijerarhijskog nivoa Jedan od glavnih kriterijuma za razlikovanje menadžera je nivo na kome se menadžment nalazi. Mada nema pravila gde koji nivo počinje, a gde se završava, u teoriji menadžmenta se često razlikuju: top menadžment, srednji i niži menadžment. Strategijski (Top) menadžment se nalazi na najvišem nivou hijerarhijske piramide. On ima različite nazive: predsednik, generalni menadžer, generalni direktor, direktor, strategijski rukovodilac, načelnik, itd. Top menadžment je primarno odgovoran za uključenje organizacije u okruženje. On stvara imidž organizacije, kroz upoznavanje okruženja sa svrhom i značajem organizacije za spoljno okruženje. To se ostvaruje putem informisanja ljudi iz organizacije i okruženja. Tako je dugogodišnji menadžer Krajslera Li Ajakoka godinama promovisao Krajsler, kao organizaciju koja je rođena u Americi i za Amerikance. Drugi primaran zadatak top menadžmenta je da uočavaju potrebe okruženja i pronalaze načine za što adekvatnijim udovoljenjem zahteva okruženja. Na bazi svoje percepcije tržišta, menadžment u naučno obrazovnoj ili zdravstvenoj, odnosno kulturnoj i bilo kojoj drugoj ustanovi formuliše svoju uslugu (zdravstvenu, obrazovnu) kroz dugoročno planiranje, strategije i taktike za ostvarenje postavljenih ciljeva. Top menadžment učestvuje u formulisanju politike, a sam donosi, odnosno formuliše strategiju, koja predstavlja i osnovu za operatiku i taktiku. Srednji (Middle) menadžment ima direktnu odgovornost za organizovanje proizvodnje proizvoda ili pružanje usluga. Imaju različite nazive: rukovodilac proizvodnje ili pružanje usluga (tehnički direktor), direktor ili rukovodilac marketinga, finansija ili ljudskih resursa. Oni se nalaze u sendviču, između top i nižeg menadžmenta, pa se preko ovog menadžerskog nivoa, često prelamaju svi problemi organizacije. Često može biti višeslojan, odnosno da u grupi srednjih menadžera bude više nivoa. Na primer, rukovodioci sektora, imaju rukovodioce odeljenja, a ovi rukovodioce odseka. Srednji menadžment je više okrenut unutrašnjosti organizacije i problemima koji nastaju u istoj. Oni upravljaju dnevnim aktivnostima. Jedna grupa menadžera uslužne organizacije, na primer nadgleda ljude

46

Jedno i drugo je neophodno. moraju da dominiraju tehnička znanja i veštine. koji razrađuje određenu oblast. ali i niži menadžment. srednji menadžment je u mnogim organizacijama doveden u pitanje. Za operacionalizaciju svojih aktivnosti niži menadžment stvara taktiku. i često se naziva mala strategija ili velika taktika. rukovodilac odeljenja ili referata. poslovođa. S druge strane. Uvođenjem informatičke tehnologije. U njemu mora isto tako da postoji koliko nauke.koji su direktno angažovani na pružanju usluge. menadžeri nižeg nivoa postaju mnogo aktivniji i donose mnogo tekućih odluka. pa se određeni poslovi srednjeg menadžmenta prenose na top. kome bi ovi prenosili zadatke. Niži (Lower) menadžment se nalazi na najnižem nivou organizacije. Tu se direktno radi na proizvodnji roba ili pružanju organizacijske usluge. sa raspoloživim ljudstvom. toliko i veštine. U nižem menadžmentu. Navedena podela menadžerskih nivoa je uslovna. a delom na niži menadžment. Ova praksa se već pokazala kao loša. već direktno rade sa izvršiocima na ostvarenju planova i zadataka koji su formulisani na višim nivoima. On ima različite nazive: brigadir. ali i da ima tzv. jer se eliminisanjem srednjeg menadžmenta gubi nivo koji je jednako razumeo i top. jer se nalazi između institucionalnog i nižeg menadžmenta. To je deo strategije. što su ranije radili srednji menadžeri. Srednji menadžment formuliše operatiku. povećan je kapacitet top menadžmenta. što su ranije radili menadžeri srednjeg nivoa. što je značajno za pripremu i razradu odluke koja treba da se realizuje na nižem nivou menadžmenta. Razloge treba tražiti u tome što se od top menadžmenta sve više zahteva obavljanje analitičkijeg rada. Zato se ova vrsta menadžmenta često naziva i organizacionim menadžmentom. U savremenom menadžmentu. tehnička znanja. To je direktno sučeljavanje sa određenim problemom koji treba rešiti na određenom mestu i u određeno vreme. Zato top menadžment ima primarni zadatak da uspostavi jedinstvo uprave i da uskladi funkcionisanje različitih menadžerskih 47 . Ispod ovih rukovodilaca ne postoji nijedan nivo. Srednji menadžment mora jednako da poznaje menadžment. Ovi nivoi moraju biti međusobno povezani i tako postavljeni da jedan iz drugog proizilaze.

To je nesumnjiva greška. nezavisno od vrste delatnosti. Funkcionalne 48 . Na primer. Četiri osnovne funkcije se nalaze u svakoj organizaciji. 3. 3. staff menadžer ima zadatak da obezbedi logističku podršku linijskim menadžerima. Njegov posao je da nadgleda pravne eksperte i advokate koji savetuju linijske menadžere u vezi sa pravnom valjanošću ugovora koje treba da potpišu sa dobavljačima. čiji je zadatak da upravljaju istima. Na čelu svake od ovih funkcionalnih oblasti nalaze se rukovodioci. odnosno posredno. Pored ovih. odnosno drugih rukovodioca. kvaliteta. U Goodyear kompaniji. na primer. Organizacija ne može biti uspešna. On se naziva linijskim menadžerom za oblast proizvodnje. Tipologija prema uključenosti u proces rada Neki rukovodioci. inovacija i kreacija itd. dok su drugi povezani sa glavnom delatnošću indirektno.nivoa. Prvi imaju direktnu odgovornost za proizvodnju ili pružanje usluga. To je i prirodno. odnosno tehnička funkcija. smatrajući ih servisom osnovne delatnosti. u organizaciji mogu da postoje i druge funkcije. finansijska i kadrovska funkcija. ne upravlja nijednim segmentom ili linijom proizvodnje. Praksa pokazuje da menadžment često potcenjuje staff rukovodioce. Jačina jednog lanca je onolika. komercijalna. Ukoliko i staff odeljenja ne obave kvalitetno svoje poslove. bez jednih. jer je teško utvrditi gde neka aktivnost rukovođenja nastaje i gde se završava. kao što su: razvojna. linijski sektori ne mogu proizvesti kvalitetan proizvod ili pružiti zadovoljavajuću uslugu. uključeni su u direktnu proizvodnju ili pružanje usluga. Za razliku od linijskog. na osnovu usvojene strategije na najvišem nivou. odnosno menadžeri. koliko može da izdrži najslabija karika u njemu. i to: proizvodna. klijentima i zaposlenima. 2. 3. poslovođa odeljenja za proizvodnju guma je direktno odgovoran za modeliranje i proizvodnju guma. Oni nisu direktno uključeni u proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga. Tipologija menadžmenta prema funkcionalnim oblastima Svaka organizacija ima svoje funkcionalne oblasti pomoću kojih se ostvaruju ciljevi organizacije. staff menadžer u pravnom odeljenju jedne organizacije. jer je svaki deo organizacije bitan.

Zbog njih nauka o menadžmentu mora razvijati posebne menadžmente. kultura. što je u prvom slučaju akcenat na obrazovanju. pa i šire. Dekan fakulteta može se uporediti sa direktorom neke trgovinske kompanije. a imala nepovoljan uticaj na ekologiju okruženja. 3. kao što su: trgovina. odnosno granski menadžmenti. koji koristi naučna saznanja opšte nauke o menadžmentu. Svaka inovacija. organizovanjem. Međutim. Tipologija menadžmenta prema vrstama organizacija U privredi i društvu postoje različite delatnosti. samo što se različito primenjuju u svakoj od navedenih organizacija. itd. Funkcionalni rukovodioci moraju misliti i na celinu sistema. Za njih je karakteristično da koriste ista pravila u planiranju. hotelijerstva. državna administracija. Na primer. svaka od navedenih organizacija ima svojih specifičnosti u radu. već moraju osmišljavati kako biti efikasniji u oblasti kojom upravlja. organizuju ili kontrolišu poslove. rudarstvo i šumarstvo. a u drugom na proizvodnji i preradi prehrambenih proizvoda. Oni se ne smeju zatvarati u svoja funkcionalna područja. javna preduzeća. nauke i obrazovanja itd. Razlika je samo u tome. 49 . pored ovih postoje i druge delatnosti. vođenjem. može biti isto što i poslovođa u pogonu za proizvodnju automobila. na primer. glavna sestra u bolnici. poljoprivreda. organizovanju i vođenju organizacije. kao što su: menadžment trgovine. hotelijerstvo i turizam. ne može dobiti prelaznu ocenu. javljaju takozvani specijalizovani. Menadžmenti pojedinih funkcija moraju biti harmonizovani i delovati poput jednog muzičkog orkestra. kao što su: industrija. turizma. kulture. 4. Međutim. Svaka od ovih oblasti ima svoj menadžment. Tako se pored opšteg menadžmenta.oblasti ne treba mešati sa opštim elementima menadžment procesa: planiranjem. zdravstvo. obrazovanje. na primer koja bi poboljšala funkcionisanje određene funkcionalne oblasti ili sistema kao celine. dekan u nekoj visoko školskoj ustanovi i generalni direktor u jednoj organizaciji za proizvodnju hrane se bave istim elementima menadžment procesa. usmeravanjem i kontrolom. specijalizovane funkcionalne oblasti opisuju specifičan niz aktivnosti koje nadgleda jedan menadžer. Umesto toga. zdravstva. Tako. Jedan i drugi planiraju.

Te odluke se donose na nivou celog društva i preduzeća. U zdravstvenoj sferi se specijalizuju rukovodioci za pojedine grane medicine. U okviru medicine rada. uslužnom sektoru itd. automobilske industrije. Odnosno. 5 Tipologija menadžmenta prema vrstama privrednih delatnosti 3. subspecijalizacija bi bila za različite grane: medicina rada u rudarstvu i naftnoj industriji. proizvodnje teških mašina. Te makroodluke o razvoju društva imaju odlučujući uticaj i na donošenje mikroodluka na nivou preduzeća. Odluke koje se donose u preduzeću imaju značaj za svakog zaposlenog u njemu. 5. sportsku hirurgiju i druge. medicine rada. Primera radi u industriji se razvijaju menadžmenti iz oblasti mašinogradnje. brodogradnje. trajnih potrošnih dobara. 50 . Isto tako. U suštini. jer poljoprivredno gazdinstvo ne može postići pozitivne rezultate ako ne postoji dugoročna agrarna politika koja vodi računa o razvoju poljoprivrede u okviru celokupnog društva. Samo u tim uslovima. itd. itd. 3.Sve složeniji uslovi poslovanja i turbulentnosti nameću dalju diversifikaciju i subspecijalizaciju u granskim menadžmentima. menadžment predstavlja donošenje odluka. U sferi hirurgije dalja subspecijalizacija bi bila na: opštu. ali indirektno utiču i na šire okruženje. 1. psihijatrije. industrijskim preduzećima. na nivou celog društva se donose odluke koje utiču na razvoj celokupnog društva i preduzeća. kao što su za oblast hirurgije. Naime. one zemlje kod kojih je upravljanje poljoprivredom vršeno na taj način što nije došlo do odvajanja na realizaciji makro-mikro nivoa. Proizilazi iz prethodnog da postoji uzajamna povezanost između opšteg razvoja društva i pojedinačnog preduzeća. mikro hirurgiju. postigle su pozitivne rezultate. makroodluke razvoja društva predstavljaju milje i odrednicu za donošenje mikroodluka o strategiji razvoja preduzeća. Menadžment u poljoprivredi Sa aspekta savremene agrarne ekonomije. To je logično. ono samo može da planira svoj razvoj. Praksa razvijenih zemalja pokazala je pozitivne rezultate kada se poljoprivredom upravljalo ne odvajajući posebno makro i mikro odluke. menadžment se proučava u funkciji donošenja odluka kako na makro tako i na mikro nivou. proizvodnji robe široke potrošnje.

zadružna i privatna sa različitim modelima organizovanosti. ove dugoročne odluke čine suštinu strateškog menadžmenta. operativni menadžment kratkoročno sprovodi odluke strateškog menadžmenta. strateški menadžment koji se donosi na makroplanu je dugoročna vizija razvoja društva. Da bi se menadžment pojavio kao samostalna delatnost (što je pravi put razvoja). odnosno sve odluke od strane države koje imaju uticaj na privredu u celini. a da prethodno nije sagledano mesto poljoprivrede u privrednom razvoju. Sam proces donošenja tih odluka na makronivou je težak. kao i njena povezanost sa ukupnom privredom. potrebno je da gazdinstvo bude takve veličine da 51 . Svako preduzeće koje ne uvažava u dovoljnoj meri odluke strateškog menadžmenta sebe može dovesti u nezavidan položaj. moraju biti stalno predmet ispitivanja i prilagođavanja. Promašaji pri donošenju strateških menadžerskih odluka imaju pogubno negativno dejstvo na samu poljoprivredu i preduzeća u okviru nje. Ono što je značajno za ekonomiju jedne zemlje to je da ima dugoročnu strategiju razvoja. Tek po obavljanju ovih prethodnih analiza. Nezamislivo je da se može pristupiti donošenju strateških menadžerskih odluka. Takođe. Praksa danas razvijenih zemalja pokazuje da su one dugoročnim odlukama planirale svoj razvoj. Odnosno. koja se konkretizuje putem operativnog menadžmenta. bilo direktno ili indirektno. jer u okviru nje deluju gazdinstva društvena.Za društvo su od posebnog značaja odluke o njegovom razvoju. U tom pogledu poljoprivreda predstavlja vrlo složenu delatnost. kao i njegova organizacija. a indirektno i na celu privredu. mora se detaljno proučiti pre donošenja strateških odluka. Strateški menadžment mora posebnu pažnju posvetiti proučavanju odnosa u okviru agrokompleksa. Takođe. da bi ona shodno tome donosila odluke. složen i odgovoran posao. Povezanost poljoprivrede i uticaj na nju. Za strateški menadžment je odlučujući čitav niz odluka koje država donosi na makroplanu u vezi sa velikim ekonomskim sistemom. ta analiza mora sagledati i uticaj ekonomskog sistema i društva u celini prema agrokompleksu. Naime. To im je omogućilo da svojim preduzećima pokažu u kakvom dugoročnom ambijentu će se nalaziti. odnosno društvo. a to bitno deluje na sam menadžment. za poljoprivredu je specifično i to da postoji velika razlika u veličini gazdinstva. Menadžment u poljoprivredi. može se pristupiti donošenju strateških menadžerskih odluka. moraju biti uvažene sa aspekta strateškog menadžmenta. Naime.

Naime. menadžment u okviru akcionarskih društava uspeva da deluje kao samostalna delatnost. a u isto vreme i proizvođač. sa razvijenom poljoprivredom.može zahvaljujući svojoj proizvodnji da organizuje i samostalni menadžment. Profesionalno pripreman kadar i isto tako njihov odnos u procesu proizvodnje utiče na uspešnost poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. upoznaju se putem određenih seminara. industriju karakteriše proces koncentracije. to uspele zahvaljujući. koji su uz primenu novih naučnih dostignuća i informatike 52 . Dok u našoj poljoprivredi imamo stalni proces usitnjavanja poljoprivrednih gazdinstava. Ti problemi organizovanja samostalnog menadžmenta javljaju se kod malih poljoprivrednih gazdinstava. Ti proizvođači o strateškim odlukama. Uz tradicionalne faktore proizvodnje: zemljište. To dovodi do odvajanja svojine od menadžmenta. moramo da konstatujemo. Sa razvojem krupne robne privrede dolazi u poljoprivredi do koncentracije (a u velikoj meri i do centralizacije) poljoprivrednih površina. Odnosno. i u poljoprivredi kao i u industriji dolazi do odvajanja vlasništva od menadžmenta. Danas su razvijene zemlje. Na taj način menadžment postaje četvrti faktor razvoja. A za to su najzaslužniji menadžeri. Već smo konstatovali da kod malih poljoprivrednih gazdinstava dolazi do spajanja vlasništva i menadžmenta. problem prenošenja menadžerskih odluka nije rešen na adekvatan način. i menadžmentu. a još veće usitnjavanje ovih gazdinstva u našoj poljoprivredi predstavlja kočnicu za dalji razvoj menadžmenta. što u poljoprivredi deluje veliki broj učesnika. Pojava obučenih kadrova za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom predstavlja veliki doprinos razvoju samih gazdinstva. u dobroj meri. To je svojstveno malim porodičnim gazdinstvima. Mala gazdinstva suočena su sa realnošću da je vlasnik gazdinstva u isto vreme i menadžer i neposredni proizvođač. radnu snagu i kapital. vlasnik gazdinstva je i menadžer. Kod industrije. Za krupnu poljoprivredu. vrlo teško je na njih prenositi makromenadžerske odluke. Njihova poljoprivredna gazdinstva ne bi se razvila da na njima nisu primenjena nova dostignuća u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Mala gazdinstva su osnovna smetnja za postojanje nezavisne menadžerske delatnosti. U našim uslovima. postaje pravilo da vlasnik gazdinstva ustupa menadžeru da upravlja gazdinstvom. kao i za industriju. kao i o određenim uputstvima o razvoju same poljoprivredne proizvodnje. kurseva i savetodavne službe.

pred menadžere se postavlja problem da poljoprivrednu strukturu nije lako i brzo menjati. bila nužna pojava menadžera. U poljoprivredi. U većini slučajeva se do tog gazdinstva dolazi nasleđivanjem. a ne da ih rešavaju onda kada naiđu. Poljoprivredni fakultet Beograd. To je zbog toga što je npr. nije lako i brzo menjati strukturu proizvodnje. Takođe. septembra 1993.uticali na povećanje poljoprivredne proizvodnje. To se sigurno ne bi desilo da vlasnici gazdinstva nisu angažovali menadžere da upravljaju njihovim gazdinstvom. Menadžeri su zahvaljujući svojim stručnim znanjima unapredili razvoj poljoprivredne proizvodnje na gazdinstvu. to nije slučaj npr. Struktura poljoprivredne proizvodnje i njeno pravilno određivanje predstavlja dugoročno rešenje. Istraživanja koja su poslužila za donošenje strateških menadžerskih odluka omogućuju menadžerima u složenim poljoprivrednim organizacijama da rešavaju planski kompleksne probleme. u: Simpozijum agroekonomista: Menadžment. 35. To je jedan od bitnih faktora zbog čega se poljoprivreda ne može brzo prilagođavati zahtevima tržišta. prilikom donošenja odluka o razvoju voćarstva treba imati na umu da nije moguće brzo ovu proizvodnju prestruktuirati. u voćarstvu. marketing i informacioni sistem u funkciji razvoja poljoprivrede. Te aktivnosti na svim nivoima treba uskladiti sa aktivnošću glavnog menadžera preduzeća. Uvažavajući prirodne specifičnosti poljoprivrede. pravilnom strukturom proizvodnje može se rešiti i problem obrtnih sredstava. 53 . Beograd od 20-22. onda se i ne može pozitivno odgovoriti tržišnoj tražnji.1 U složenim poljoprivrednim organizacijama postoji više nivoa donošenja menadžerskih odluka. 1993. Zato i konstatujemo da je za opstanak. godine. Naime. Zbog toga. potreban duži period da bi se preorijentisala proizvodnja. Obeležje i razvoj menadžmenta u našoj poljoprivredi. Dok se struktura proizvodnje kod žitarica i industrijskog bilja može menjati godišnje. u voćarstvu. a posebno za razvoj poljoprivrednih gazdinstva. Sam čin da ste vlasnik gazdinstva ne daje vam garanciju i da se razumete u savremene probleme poljoprivrede. a da vlasnik nema kritičnu masu znanja o upravljanju tim gazdinstvom. To je posebno efikasno moguće uraditi u okviru slo1 Dr Stanko Mirić. vinogradarstvu itd. za razliku od industrije. a taj glavni menadžer preduzeća mora da vodi računa o svom okruženju odnosno o strateškim pravcima razvoja poljoprivrede i društva. ako se nije planirala adekvatna struktura proizvodnje. str.

4 2 3 4 Šire ovome videti kod dr Stanka Mirića. Kod takvih složenih sistema pojedine organizacije se bave primarnom proizvodnjom. potrebno je da u svom sastavu imaju 3–4 optimalne proizvodne jedinice.3 Što se tiče gornje granice optimalnih proizvodnih jedinica. mora se organizovano nastupati da se našim individualnim proizvođačima pomogne oko organizacije njihovih gazdinstva. nije lako s obzirom na veliki broj individualnih proizvođača da im se prenesu najnovija rešenja u vezi sa novinama vezanim za proces proizvodnje. Ispitivanja pokazuju da kod složenih krupnih organizacija. da bi bile uspešne. 54 . da će se kod nas povećati poljoprivredna proizvodnja ako dođe do prenošenja menadžerskih aktivnosti na veliki broj individualnih proizvođača. Isto. a troškove toga snosiće vlasnik gazdinstva u celini ili delimično. Već smo konstatovali da povećanje koncentracije poljoprivrede stvara veće mogućnosti za primenu menadžmenta u njoj. To će perspektivno uticati na porast poljoprivredne proizvodnje. To znači. Uložena obrtna sredstva u primarnu proizvodnju kasnije se transformišu u input prerađivačkih organizacija. str. taj broj nije limitiran. Isto tako. potrebno je odlučiti u okviru gazdinstva šta će proizvoditi sve njegove proizvodne jedinice. Ta se koncentracija postiže udruživanjem većeg broja individualnih proizvođača u zadrugu. ako u okviru njih egzistira primarna i prerađivačka proizvodnja. 35. da bi se racionalno koristila obrtna sredstva. Tim gazdinstvima upravlja njihov vlasnik. Da bi se to ostvarilo ili se mora povećati zemljišna površina gazdinstva ili će se povećati intenzitet proizvodnje. Prednost udruživanja ogleda se u mogućnosti npr. Istina. A to znači. dok se druge bave preradom. Takođe. njima treba ponuditi projekte njihovog razvoja.2 Na našu poljoprivrednu proizvodnju u velikoj meri utiču mala porodična gazdinstva. kao i da se izvrši teritorijalni razmeštaj proizvodnje. nav. delo Isto. Takođe. mnoga naša individualna poljoprivredna gazdinstva nisu optimalne veličine da bi se na njima organizovala rentabilna proizvodnja. Međutim. racionalnog korišćenja mehanizacije (tako traktor od 45–60 kw koristi se racionalno na oranicama od 60–100 ha u evropskim zemljama). doći će do racionalnije upotrebe obrtnih sredstava u složenim poljoprivrednim preduzećima.ženih agrosistema.

Taj problem je posebno izražen u našim uslovima. dan u nedelji posvećuje proizvodnji mleka. Međutim. To znači da korišćenje traktora (odnosno mehanizacije) na samo jednom gazdinstvu značajno povećava fiksne troškove. str. onda bi troškovi njegovog korišćenja značajno opteretili cenu koštanja. Radi toga se naši individualni proizvođači moraju udruživati. što stvara pozitivne uslove za primenu menadžmenta. ali je tačno utvrđeno koliko stabla voća ili čokota vinove loze pripada svakom proizvođaču za obradu. jer su na to ekonomski prinuđeni. delo. Zato ga mi ekonomisti svrstavamo u faktor proizvodnje pored zemljišta. Takođe. Do sada je u našoj zemlji proces udruživanja podsticala društvena zajednica i to se osećalo kao pritisak na poljoprivrednike da se udružuju. po nama. Taj politički stav države.Ako bi taj traktor koristilo samo gazdinstvo. Strategijski menadžment funkcioniše kao jedan neprekidan proces koji obuhvata planiranje. nav. 5 Šire o ovome kod dr Stanka Mirića. cena koštanja naših poljoprivrednih proizvoda raste. a prosečna veličina našeg gazdinstva je oko 2 hektara. Na taj način se objedinjuje zemljište. Menadžer u narednom periodu susrešće se sa više izazova. radne snage i kapitala. a ostale dane drugim poslovima na gazdinstvu. Tako se u tim zemljama udružuju proizvođači (obično njih sedam) u proizvodnji mleka. 55 . organizovanje i kontrolu. što se na osnovu dosadašnjih istraživanja pokazalo kao optimum. Sa privrednim razvojem menadžment sve više dobija na značaju. u vinogradskoj i voćarskoj proizvodnji udružuju se proizvođači u razvijenim zemljama. Iskustva danas razvijenih poljoprivreda upućuju nas ka tom procesu. što čini da naši proizvodi nisu konkurentni na svetskom tržištu. a donošenje strateških menadžerskih odluka mora inkorporirati sve napred navedene izazove menadžmenta u budućnosti. na kome se podižu dugogodišnji zasadi. gde većina gazdinstava ima traktor sa priključcima. tako da menadžment u sebi objedinjuje sve delove preduzeća kao i sve faze procesa poslovanja. Kao posledica toga (i drugih faktora). Isto tako. Pred naše društvo u ovom momentu postavlja se dilema razvijati ili ne menadžment. podela rada je izvršena tako da svaki od tih udruženih proizvođača radi po jedan dan u nedelji. To znači. Na taj način izvršena je centralizacija proizvodnje kao i koordinacija.5 Svaki od proizvođača po četiri krave uvodi u štalu. pravo udruživanje kod nas nastupiće onog momenta kada poljoprivredni proizvođači shvate ekonomsku prednost tog procesa. ima ekonomsko opravdanje. 35.

Objektivno sagledavanje trenutne poslovne situacije je bitan preduslov budućeg uspeha. imaju uslova da opstanu na tržištu i da ostvare profit na uloženi kapital. preduzeće mora da proceni nova tržišta. kao glavni argument za svoju tvrdnju navode tešku situaciju u privredi u kojoj preduzeća jedva preživljavaju. kako sadašnju tako i buduću. A mi smo mišljenja da će baš ova teška situacija u poslovanju preduzeća primorati na uvođenje menadžmenta da bi opstala. Takođe treba sagledati promenu strukture i obezbediti prilagodljivost poljoprivrednog gazdinstva novonastaloj situaciji. preduzeće mora da uradi marketing program i da kontroliše sve napred navedene zadatke. Samo ona poljoprivredna gazdinstva koja dobro sagledaju svoja buduća okruženja. kao i ciljeve svoga razvoja i strategiju da se sve to ostvari. Isto tako. kao i da bi se obezbedio njihov razvoj u budućnosti. Naime. kada sagledamo trenutnu poslovnu situaciju poljoprivednog gazdinstva. Naime. onda treba da uredimo dalje pravce njegovog razvoja.Mišljenja smo da ga treba razvijati i pored krize u kojoj se naše društvo nalazi. pa kako u tim uslovima da dođe do primene menadžmenta. ono treba da analizira situaciju u kojoj se nalazi. kao i da proceni tržišnu situaciju. Da bi se poljoprivredno preduzeće uspešno razvijalo. smatramo da će baš u ovim teškim uslovima privredni subjekti prihvatati menadžment kao realnu šansu da se izbave iz poslovnih teškoća. Odnosno. Za strategijski menadžment (da bi dao pozitivne rezultate) prvi uslov je dobra procena okruženja u kome će se preduzeće nalaziti. U tim uslovima strategijski menadžment dobija na značaju. Naime. 56 . On našim preduzećima pokazuje u kojem će se miljeu u budućnosti ona nalaziti. treba napraviti scenario razvoja poljoprivrednog gazdinstava i u kojim okvirima se ono razvija. Drugi bitan preduslov uspeha strateškog menadžmenta je da poljoprivredno gazdinstvo objektivno sagleda svoju trenutnu poziciju. potrebno je sagledati trenutno i buduće okruženje. Da bi poljoprivredna gazdinstva normalno funkcionisala u sadašnjim uslovima. Takođe. Smatramo da nisu u pravu kritičari koji smatraju da uvođenje menadžmenta u našu privredu treba da sačeka neka bolja vremena.

tehnologije .tržišne orijentacije .privatno vlasništvo svetskog tržišta .vlasništva .vlasnika . moraju biti spremna da prilagode svoju organizacionu strukturu postavljenim ciljevima.Tabela 1. U celokupnoj ovoj aktivnosti treba da postoji plan aktivnosti.preduzetništvo Zakonski regulisana Administrativne i tržišna privreda carinske prepreke Jačanje konkurencije zbog decentralizma male privrede i stranog kapitala Nedostatak kapitala Ekonomska prinuda profita i tržišnost Povećanje produktivnosti Čiste tehnologije Prilikom ocene trenutne i buduće pozicije poljoprivrednih gazdinstva važno je u tim procenama biti realan.upravljanju .zaposlenih Diferencirani dohodovni odnosi Napetosti zbog visokih prihoda i siromaštvo Odvajanje politike i Suženost privrede unutrašnjeg tržišta Novi propisi Legalizacija Konkurencija . Treći bitan preduslov uspeha strategijskog menadžmenta je prilagođavanje organizacione strukture preduzeća.rukovođenja Političko-pravni Privredno-tržišni Tehnološki Promene . kao i do kog nivoa smo stigli i čemu dalje težimo. Tu se pre svega mora sagledati postojeća organizaciona struktura poljoprivrednog gazdinstva i da li ona odgovara postavljenim strategijskim ciljevima gazdinstva.usluživanju Ekološki Zahtevi zaštite čovekove okoline Višepartijski sistem Višepartijska privredna politika Formiranje izdiferenciranih odnosa .menadžera . Da bi poljoprivredna gazdinstva opstala na tržištu. To znači da ne treba uveličavati svoje mogućnosti kao ni prenaglašavati svoje nedostatke. U većini slučajeva postojeću organizacionu strukturu treba prilagođavati postavljenim ciljevima.zahteva kvaliteta Informatika u . kad i šta raditi. Društveni Razdvajanje .proizvoda . 57 .planiranju .proizvodnji i .

Ž. 54–55. potrebno je uraditi naučne studije o daljem razvoju. A sve to je nužno da bi se poljoprivredno gazdinstvo u budućnosti normalno razvijalo. Razvoj strateškog menadžmenta u preduzećima jugoslovenske privrede. u takvim uslovima malo se vremena ili skoro nikako ne posvećuje strateškom planiranju. Takođe ne prate tehnološke promene kao i pravce promena u političkom i društvenom okruženju. Bekrića. Međutim. a planiraju samo neposredno pred setvu i žetvu.Taj proces prilagodljivosti organizacione strukture mora biti stalan uz brzo reagovanje na uslove na tržištu (Tabela 1). ipak deo svoje aktivnosti poljoprivredna gazdinstva moraju posvetiti ovom problemu. to su idealni uslovi za prihvatanje novina. naša poljoprivredna gazdinstva se bore kako da prežive. Ona takođe nisu u stanju da dovoljno vremena i sredstava posvete proučavanju privrednog sistema kao i njegovih promena. Naime. odnosno vlasnici poljoprivrednih gazdinstava bore se kako da reše trenutne probleme svog poslovanja. Većina naših poljoprivrednih gazdinstava u ovom momentu ima spisak želja o svom razvoju. Poljoprivredni fakultet Beograd. zbog ekonomskih teškoća. U takvim uslovima naši direktori. Ne raditi na tome. znači oduzimanje budućnosti poljoprivrednih gazdinstava. marketing i informacioni sistem u funkciji razvoja poljoprivrede. Kao jedan od razloga zašto je takvo stanje možemo navesti veliku ekonomsku krizu koja je zahvatila naše društvo (kao glavni uzročnik te krize su ekonomske sankcije koje su neopravdano uvedene od strane Ujedinjenih nacija našoj zemlji). 58 .6 Primena strateškog menadžmenta na našim poljoprivrednim gazdinstvima ne odgovara ni trenutnim uslovima. bitne za dalji razvoj preduzeća. Mi smo već konstatovali da kriza u kojoj se nalazimo nije sa ekonomskog aspekta pogodna za razvoj strateškog menadžmenta. str. Cvijanovića. nisu razlog da se ne radi na razvoju strateškog menadžmenta. jer to predstavlja budućnost razvoja naše poljoprivrede. 1993. nisu u mogućnosti da dovoljno vremena i sredstava posvete strateškom menadžmentu. Opterećena velikim ekonomskim teškoćama. u: Simpozijum agroekonomista: Menadžment. videti kod: D. s obzirom na to da 6 Šire: Tri hitna preduslova strateškog menadžmenta. U tim uslovima ne može se govoriti o nekoj ozbiljnoj analizi njihovog okruženja. Trenutne ekonomske teškoće biće u dobroj meri prevaziđene ukidanjem sankcija. po nama. Da bi se donosile strateške odluke. Trenutne teškoće u poslovanju. te ne treba ometati strateški menadžment. Videnovića i A. a da objektivno i na nauci zasnovano nije proučeno da li imaju snage da te želje i ostvare. Ako trenutno. a kamoli budućim potrebama za njim.

farmi. Ako želimo razvoj poljoprivrede i gazdinstava u okviru nje. ako se u poljoprivredi pošto-poto želi ostvariti profit. u kojoj treba uvažavati i druge faktore. gde je cilj poslovanja ostvarivanje profita po svaku cenu. Međutim. vrši na makronivou cele poljoprivrede kao i na nivou poljoprivrednih dobara. u kojima je razvijena poljoprivreda. to je logično za američko društvo. Kako poljoprivreda u razvijenim zemljama nema elemenata socijalne politike. pokazuju da su primenom strateškog menadžmenta dugoročno definisali uslove i pravac razvoja njihovih poljoprivrednih gazdinstava. kao kod nas. Iskustva razvijenih zemalja. onda je moguće primeniti strateški menadžment. jedino kada nismo imali drugu alternativu. To znači da mi u Jugoslaviji moramo na poljoprivredu da gledamo sa ekonomskog aspekta i da je tretiramo kao svaku drugu privrednu granu ako želimo njen prosperitet. Farmeri koji vode računa o sociološkim elementima. Naime. Poljoprivreda kao grana ne može se razvijati ako se putem nje štiti standard siromašnih slojeva stanovništva. To se upravljanje. U takvom razmišljanju američkih farmera. potrebno je da socijalna politika napusti privrednu sferu. to može da 59 . predstavljaju jedinke koje su okrenute protiv osnovne matice američke tržišne ekonomije. Trenutna situacija na našim poljoprivrednim gazdinstvima nije pogodna za primenu strateškog menadžmenta. Da bi se naša privreda i poljoprivreda normalno razvijale. gde je profit primaran. Poljoprivreda u SAD predstavlja polje biznisa kao i svaka druga delatnost. kao vrlo važan segment. Naime. zadruga itd. gleda se samo kratkoročni i lični interes. To se u dosadašnjem periodu razvoja kod nas primenjivalo na taj način što su cene poljoprivrednih proizvoda bile niže nego u ostalim sektorima privrede. Smatramo da cilj poslovanja i treba da bude ostvarivanje profita u svim oblastima sem u poljoprivredi. a zanemaruju se opšti. a ne isključivo o ekonomskom. odnosi razmene između poljoprivrede i industrije su stalno bili nepovoljni po poljoprivredu. U tržišnim privredama razvijenih zemalja poljoprivrednim gazdinstvom ne upravlja se spontano.su u istoriji našeg društva promene dosta teško primenjivane. ali to ne treba da nas obeshrabri. moramo i u ovim teškim ekonomskim uslovima raditi na razvoju i primeni strateškog menadžmenta. Kriza i potreba da se iz nje izađe uslov su da se primeni strateški menadžment i pored skromnih sredstava koja se za tu namenu mogu odvojiti.

iako su ove Šire o ovome videti kod Zorana Njegovana. cilj svih tih zemalja je da izmrse privatizaciju svoje privrede. potrebno je da ona sagleda svoje mogućnosti kao i svoje ograničavajuće faktore. U te negativnosti spadaju neadekvatno korišćenje zemljišta. imajući na umu negativne ekonomske prilike. koja predstavlja osnov za uspostavljanje vlasničkih odnosa. što se odražava na kvalitet poljoprivrednih proizvoda i dovodi do toga da se zemljište zagađuje. koje mogu dugoročno da izazovu probleme celoj poljoprivredi. Prema tome. Svesni smo toga da ovo nije ni lako ni jednostavno. onda u želji da ga ostvare čine one aktivnosti koje dovode do veće proizvodnje. Takođe. ali im se metodi za ostvarivanje tog cilja razlikuju. Istina.dovede do raznih negativnosti. Istina. u Aranđelovcu. 02. brzina tih promena je od zemlje do zemlje različita. aka farmeri unutar svih aktivnosti stave samo profit. 1995. Ta borba za zdravu hranu kao osnovni cilj u zaštiti zdravlja ljudi predstavlja danas osnovni postulat Zelene revolucije. ali bez obzira na nepovoljne okolnosti budući razvoj se mora predviđati. nezahvalno je prognozirati budući razvoj. 7 60 . Da bi se našoj poljoprivredi u narednom periodu obezbedio rast i razvoj. Sve bivše istočnoevropske socijalističke zemlje krenule su u proces tranzicije. a manje egzaktno utvrđena razvojna opredeljenja. Naime. Tako npr.7 Naša privreda se nalazi u procesu tranzicije. preterana hemizacija itd.. Prima-Est. od 16–18. Novi Sad. Danas smo u svetu suočeni sa problemom zagađivanja zbog preterane upotrebe hemijskih sredstava. ali to ne treba da nas obeshrabri da težimo ka tom cilju. ta predviđanja su više očekivanja. Naučne potencijale koji postoji u svetu treba usmeriti da u osnovi tih istraživanja prouče i ovaj problem i predlože određena rešenja. a da bi se to desilo skloni su da preterano koriste hemijska sredstva. a njen osnovni smisao je uspostavljanje tržišne privrede. model privatizacije se delimično razlikuje po pojedinim zemljama. Svesni smo danas činjenice sta znači upotreba prehrambenih proizvoda koji su zagađeni preteranom upotrebom hemijskih sredstava. Posledica toga je zagađivanje poljoprivrednih proizvoda koji ozbiljno ugrožavaju ljudsko zdravlje. u: Zbornik radova: Inovacije u menadžmentu. 1995. Poljoprivreda i program strateškog prilagođavanja. češki i slovački metodi su različiti. Mora se zbog toga u poljoprivredi pronaći optimalni odnos između želje za ostvarivanjem profita i proizvodnje zdrave hrane. Zbog toga je sa pravom pokrenuta široka akcija potrošača od neispravnih poljoprivrednih proizvoda. U ovom trenutku.

zemlje bez obzira na različit pravac privatizacije postigle najbolje rezultate od svih istočnoevropskih zemalja. dok je bankarski sistem u celini pod kontrolom države. 457. To znači da su ekonomski subjekti. 4. a bez discipline pravnih subjekta. Istina. Ograničenje nijednom subjektu u poljoprivredi (kao što je bilo određivanje maksimuma od 10 ha za zemljoradnička gazdinstva) ne treba od strane društva popisivati. str. Takođe. Kao glavni razlog za to navodimo da smo mi već 60-tih godina imali elemente tržišne ekonomije. Socijalizam. bez pravne države.9 Uporište 8 9 Isto. 61 . a kamoli u proširenom razmeru. To strateško opredeljenje društva za razvoj i modernizaciju društvenog sektora. zemljoradnička gazdinstva načelno “otpisana”. Zbog toga u narednom periodu treba svim subjektima u poljoprivredi dozvoliti normalan ekonomski razvoj. mi od svih tih zemalja imamo pogodnije tle za privatizaciju. taj koncept ni do današnjih dana nije zaokružen. Kao prvo ograničenje u razvoju naše poljoprivrede u prethodnom periodu je to što se ona razvijala na osnovu tzv. Što se nas tiče. str. i kod nas je postojalo veliko lutanje oko vlasničkog koncepta. dualnog modela. Dr Miloš Tomin. pa izgleda kao da nama ni potrebe analizirati konstituišuće elemente njihove reprodukcije.8 Zbog toga nije bilo moguće izvršiti na osnovu tržišnih kriterijuma pravu alokaciju bankarskog sistema. Reprodukcija seljačkih gazdinstava i poljoprivrednih zadruga. Iako su postojali elementi tržišne ekonomije. Taj model ogledao se u formiranju društvenog sektora poljoprivrede uz postepeno ukidanje zemljoradničkih gazdinstava. 17. Potresno je tumačenje da se zemljoradnička gazdinstva ne mogu reprodukovati ni u prostom. uz istovremeno kočenje reprodukcije zemljoradničkih gazdinstava. Jer mi nismo iz ideoloških razloga priznavali tržište radne snage. kojeg se treba što pre osloboditi. Isto tako nije kod nas konstituisano finansijsko tržište. Takođe se uprošćeno gleda na zemljoradničko gazdinstvo kao na breme nacionalne ekonomije. najveći njen deo (zemljište) bio je u rukama privatne svojine. zemlje tržišne privrede imaju zahvaljujući svom pravnom sistemu disciplinu privrednih subjekata što kod nas nije slučaj. br. iako je ono kod nas delimično delovalo. nema bitne pretpostavke za funkcionisanje tržišne ekonomije u našim uslovima. doveli su do ograničenja daljeg razvoja poljoprivrede. ali što se tiče poljoprivrede. Ovo strategijsko opredeljenje razvoja poljoprivrede preti da dovede do toga da ukupni sektor poljoprivrede postane neefikasan.

249–270. a ne da sagledamo realno mesto zemljoradničkih gazdinstava i njihovu perspektivu u nacionalnoj privredi. Odnosno. Dualni model razvoja poljoprivrede koji je forsirao društveni sektor uz ograničavanje zemljoradničkih gazdinstava doveo je do opterećenja vanpoljoprivrednog sektora. Ono što danas odlikuje poljoprivredu visokorazvijenih zemalja je postojanje ograničenog broja strateških ciljeva razvoja. kooperacije i socijalističke transformacije sela. Naime. energija itd. iako dobar deo njih može ekonomski da se reprodukuje. Te autore10 je više brinula forma. Razvoj zadruga. što je činilo preko polovine društvenog proizvoda. A radi se o tome da se u svetu više i ne opredeljuju za prioritetne grane koje će se razvijati. Forsirani razvoj društvenog sektora poljoprivrede putem povoljnih kredita. nije dao očekivane rezultate. oni se nisu decidirano opredelili kada će se to desiti. Novi Sad. To je u Jugoslaviji bila praksa: kada planiramo budući razvoj da su nam prioriteti ili hrana. koji su predviđali propast sitnog gazdinstva. Prekomernim odlaskom radne snage iz sela i poljoprivrede dolazi do njenog neproduktivnog zapošljavanja u industriji i drugim sektorima. ali i to je bilo dovoljno da neki teoretičari traže ukidanje seljačkih gazdinstava. da imamo podruštvljenu poljoprivredu. a to znači da bismo mi u narednom periodu morali da ipak iskristališemo koji su ro osnovni strateški ciljevi razvoja. dolazi do napuštanja najkvalitetnije radne snage sa njega. treba u narednom periodu za strateške ciljeve prihvatiti projekte u pojedinim 10 Šire o ovome videti: dr Nedeljko Šuljmalc. 62 . Naime. društvena poljoprivredna dobra i pored naklonosti društva nisu uspela da postanu efikasna upoređujući ih u odnosu na poljoprivredna gazdinstva razvijenih zemalja. 1975. Matica Srpska. pa smo maltene proglasili pola privrede prioritetom. kao i raznim subvencijama. što je praksa kasnije demantovala.ovih pogrešnih stavova treba tražiti u učenju klasika marksizma. Istina. U našoj zemlji postoji ogroman broj strateških ciljeva razvoja poljoprivrede. za društvo bi bilo jeftinije da izdržava agrarnu prenaseljenost nego industriju.. Oni su polazili od prezentativnog inferiornog položaja zemljoradničkih gazdinstava i zalagali se za viziju krupne organizacione napore. Zbog ograničenja zemljoradničkog gazdinstva. pa da se problem reši operativno brzo i jednostavno. Da se ne desi kao kada smo određivali prioritete privrednog razvoja zemlje. str.

Isto. ta analiza strateških ciljeva pokazuje njihovu isprepletenost. postojanje velikog broja strateških ciljeva razvoja poljoprivrede je ograničavajući faktor njenog daljeg razvoja. koje ona ima u reprodukciji danas. Najveći problem razvijenih privreda danas je kako prodati robu u situaciji njenog nesklada između ponude i tražnje. a posebno će tako biti u budućnosti. jer ona premošćava taj problem između veće ponude robe i nedostatka platežne tražnje. po nama. posebno njene maloprodaje.granama koji omogućuju razvoj cele privrede. Od velikog broja strateških ciljeva (od 10 do 14) mogli bismo ih svesti u četiri osnovne grupe:11 • ekonomski ciljevi • socijalni ciljevi • poslovni ciljevi • instrumenti politike za postizanje ciljeva. 5. kao značajnoj delatnosti u 11 12 Preuzeto od dr Zorana Njegovana.12 3. Tamo gde ona ne funkcioniše efikasno. koje su nastale koncentracijom. zahvaljujući velikim trgovinskim kompanijama. u privrednom razvoju. Po nama. Menadžment u trgovini U trgovini razvijenih zemalja intenzivno se odvijaju strukturne. 63 . str. Ogromne trgovinske kompanije u svetu. Uloga koju ima trgovina. ne preteruju autori kada tvrde da trgovina danas ima izuzetno važnu. ako ne i odlučujuću ulogu. bez trgovine nema razvoja niti funkcionisanja razvijenih tržišnih privreda. To je savremena trgovina uspela. trgovina predstavlja glavno sredstvo za funkcionisanje savremene privrede. 22. u odnosu na prošli period. Zahvaljujući njoj. odnosno menadžment u trgovini. 2. Zato. To u stvari. delo. 22. dolazi do opšteg privrednog zastoja. Takođe. ubrzan je obrt kapitala i premošćeno je zamrzavanje kapitala u robi. omogućeno je normalno funkcionisanje privrede. str. nav. zahvaljujući svojoj ekonomskoj snazi uspevaju da odigraju odlučujuću ulogu u distribuciji robe i pronalaženju kupaca. Zato se sa pravom govori o revolucionarnoj ulozi trgovine. organizacione i poslovne transformacije. Danas. Menja se u osnovi mesto trgovine. predstavlja spisak želja kada se detaljno proanaliziraju ti strateški ciljevi. Te promene u osnovi su dovele do toga da se tradicionalni način funkcionisanja trgovine potpuno promenio. Odnosno.

8) 64 . kao primarnih grana. iznenađujuće je da se kapital u razvijenim društvima čak i iz banaka seli u sferu trgovine. posebno maloprodaju. kada se posmatra vertikalni sistem razmene. Druckeru. Drucker analizirajući savremena kretanja u ovoj oblasti. str. a u oblasti trgovine.13 Dominirajuća uloga trgovine u odnosu na proizvodnju je u njenom kapitalu i informacijama. Bez savremene trgovine došlo bi do pravog haosa u funkcionisanju privrede danas visokorazvijenih zemalja. “Beneton” u Italiji. shodno činjenici da se sa razvojem privrede kapital iz poljoprivrede i industrije.društvu. odnosno u oblast informatike. seli u tercijalne delatnosti. U privredama razvijenih zemalja prisutan je trend da se ekonomska snaga seli iz sfere proizvodnje u sferu trgovine. Kapital kod nas hrli u trgovinu (privatnu) jer će se po mišljenju vlasnika tu najpre i najviše oploditi. što bi koštalo proizvodnju u dodatnom zaduživanju. po P. Beograd 1996. Trgovinski menadžment. 24. U vezi sa tim Piter Drucker sproveo je istraživanje u praksi najvećih trgovinskih kompanijama u svetu. Odnosno. odnosno maloprodaje. ima revolucionarno obeležje. On takođe zaključuje da su u okviru zapadnoevropskog tržišta procesi ekonomske unifikacije u zastoju u sferi 13 P. “Alpi” i “Spar” u Nemačkoj. trgovina omogućuje normalni protok robe. U protivnom bi dolazilo do zastoja prodaje robe. “Sears Roebuck” u SAD. Zahvaljujući svom kapitalu. dr Stipe Lovrete. iako smo mi još uvek daleko od razvijenog društva. On je došao do zaključka da kod svih robnih grupa jača uloga trgovine. kao što su: “Wal-mart”. (Preuzeto od prof. septembar 1992. Odnosno postoji uzročna veza između razvoja trgovine i privrede jedne zemlje. Do ovih zaključaka dolazi P. “Itd-Yokado Co” i “7-Eleven” u Japanu. Druckera menadžment trgovine toliko je značajan za funkcionisanje tržišne privrede razvijenih zemalja da za nju ima revolucionarno značenje. Što se tiče informacija. Ta seoba kapitala iz sfere proizvodnje u sferu promena bi se mogla nazvati normalnom pojavom. dolazi do koncentracije informacija. Trenutno. kada posmatramo Jugoslaviju. The Economyis Power Shift. najviše kapitala je usmereno prema trgovini. “Idea” u Švedskoj. posebno njene maloprodaje. Međutim. za P. nema razvijene trgovine bez razvijene privrede i obratno. The Wall Street Journal. Naime. Kapital u sferi trgovine sve više privlači kapital iz sfere proizvodnje. moramo da konstatujemo da su danas razvijene zemlje već u informatičkom društvu. Ekonomski fakultet. Taj proces koncentracije kapitala i informacija dovodi do internacionalizacije maloprodaje. Drucker.

dr Stipe Lovreta. Ekonomski fakultet. Sedamdesetih godina trgovina je u centru pažnje. jer će se vremenom pronaći bolja. Naime.. Sve je činjeno da se njom ovlada. Posmatrano u srpskim razmerama. Menadžment u trgovini. a to je u razvijenim zemljama krajem 50-tih godina. Drucker. jul 1993. a mi koji ostajemo nenormalni. (Preuzeto od Čarls Hendi. (Preuzeto od prof. gde je “proizvođač kralj”. jer su očekivanja da će se kapital u njoj najbrže okrenuti. 14 P. “Jedna stvar koju vrlo brzo primetite je da svako ko ovde (Toyota) dođe sa bilo kakvim iskustvom – ubrzo odlazi. Želnid. str. Beograd 1996. Druckeru ključne ekonomske aktivnosti odvijaju u maloprodaji. a od trgovine uživa. vidimo da su one povezane sa privrednim razvojem zemlje. Tako je 50-tih godina proizvodnja bila u centru ekonomske politike. Oni koji ostaju.14 Kada posmatramo odnos proizvođač-trgovina-potrošač. Kada je proizvodnja stabilizovana. kao i stalno menjanje kanala prodaje.15 Kada analiziramo prethodne dekade. The Wall Street Journal. evidentna je njegova evolucija u zapadnoevropskim zemljama kroz dekade. dok intenzivno napreduju u sferi maloprodaje. jer ona treba da reši plasman robe koje je sve više u odnosu na platežnu tražnju. Beograd 1996. Taj pristup da jednom otkriven dobar kanal prodaje ne može biti trajno rešenje. Beograd 1996. Menadžment u trgovini. izgleda.. 60-tih godina već je proizvodnja u takvoj mogućnosti da zadovolji raznovrsne potrebe potrošača. ne možete da ostanete. The Detail Revolution. dobar je pristup. sami sebe ne poštuju. str 137) 65 . vidimo da se tokovi privatizacije najbrže odvijaju u trgovini. moto za ulaganje u trgovinu kod nas je stara jevrejska poslovica da se od rada živi.industrije i finansija. a ne u proizvodnji i finansijama. str. a 70-tih godina “trgovac je kralj”. Ekonomski fakultet. 8) 15 Prof. već treba tražiti nove. Ali. iako se to u našoj praksi ne dešava baš tako. učinili su trgovinu vodećim sektorom danas u svetu. Bogovi menadžmenta. 16 Japan in the Passing Crowd. Tako je 50-tih godina proizvodnja bila u centru. To znači da određena dobra rešenja u trgovini nisu trajno opredeljenje. Allen & Unwin.”16 Promene u trgovini. 15. 60-tih godina “potrošač kralj”. onda se u centar pažnje stavlja potrošač. Trgovina se razvija na osnovu svojih zakonitosti koje se dešavaju kao posledica strukturnih promena uslovljenih privrednim razvojem. Tako se po P. 1983. To je trgovina uspela zahvaljujući svojim permanentnim promenama kanala prodaje. da li su ti koji odlaze normalni ljudi. 8. dr Stipe Lovrete. Ponekad se pitam. Ako hoćete da razmišljate i radite samostalno.

U toj situaciji. Ekonomski fakultet. To je uslovilo da efekti prometa utiču na pravce promena u 17 18 Preuzeto od prof. Retail Marketing. Gateway. već i u oblasti trgovine. Zato su mali prinuđeni da se integrišu sa velikim trgovinskim subjektima (što je češća pojava) ili da se više malih udruži u jači trgovinski subjekt (što je ređa pojava). Savremeni procesi integracije i koncentracije koji su zahvatili trgovinu razvijenih zemalja ogledaju se u masovnom prometu robe i usluga. teraju na integraciju i kooperaciju sve učesnike u promeni. Britaniji) kontrolišu tržište prehrambenih proizvoda. McGrow-Hill. dr Stipe Lovrete. 1990.18 Može se konstatovati da ove trgovinske kuce (njih pet u V. dovodi kod malih trgovinskih subjekata do uzbune. a samo 15% tržišta kontrolišu nezavisna trgovinska preduzeća. Beograd 1996. što je uobičajena pojava. To znači da za te proizvođače niko ne zna i njihovi proizvodi su prepoznatljivi zahvaljujući trgovinskoj marki. Ekonomski fakultet. McGoldrick P. str. Praktično. Sainsbury. Britaniji pet trgovinskih kompanija (Tesco. 6. u V. (Preuzeto od prof. Mi danas imamo pojavu da mnogi proizvođači prodaju pod trgovinskom markom. a veliki tržišni poremećaji se za njih završavaju kobno. Trgovinski menadžment.. i ne samo u tom slučaju.Brojne su zakonitosti razvoja trgovine. J. Beograd 1996. Tako.6% učestvuju u ukupnom prometu prehrambenih proizvoda na malo. Neizvesni i mali subjekti u prometu imaju sve manje šanse za opstanak. U tim uslovima nema razvoja ni opstanka proizvodnje bez trgovinske firme (trgovinske marke) koja stoji iza tog proizvođača. Smatramo da će nezavisni mali trgovci skoro potpuno iščeznuti do kraja veka. Agryll i Asda) čak sa 57. oštra konkurencija na tržištu i strah od propasti. Integracija i kooperacija u svim sferama promena dolazi kao posledica opšte nestabilnosti subjekta u prometu. Svaki proces na tržištu. London. a da će opstati samo jaki udruženi. Naime. trgovinom u razvijenim zemljama upravljaju krupna trgovinska preduzeća koja kontrolišu sve kanale prodaje. Trgovinski menadžment. dr Stipe Lovrete. trgovina diktira proizvodnji sve uslove. i to: ubrzavanje integracije i kooperacije u svim fazama promena i stalni rast nivoa koncentracije trgovine. 5. str. odnosno ta trgovinska preduzeća imaju dominantnu poziciju u većini kanala prodaje. 10) 66 . na primer.17 Procesi integracije i kooperacije nisu prisutni samo u procesu proizvodnje. str. ali su dve osnovne.

Trgovina. Te promene u funkcionisanju promena ogledaju se kroz sledeće: (šema 1)19 • promene tehnike i tehnologije. 12. 1996. str. Takođe. Danas trgovina ne može praktično da funkcioniše bez razvijene informatike i elektronike. str. 20. utiče na izvesne promene i kod potrošača. kako prema potrošačima. dr Stipe Lovrete. trgovina dobija neophodne informacije za donošenje odluka. primena tehničkotehnoloških progresa postaje savremeni način prodaje u trgovini. str. Isto. da je to sve više kapitalno intenzivna oblast.20 Trgovina 80-tih godina zakoračuje u elektroniku iz mehaničke etape. utiče na proizvođača u pravcu menjanja tehnoloških rešenja koja utiču na promene svojstva proizvoda. Savremeni napredak informatike svoju ogromnu primenu nalazi baš u oblasti trgovine. Zato slobodno možemo konstatovati za trgovinu danas. • evolucija organizacije preduzeća i trgovinske mreže. pozicija trgovaca u odnosu na proizvođača se poboljšava. • promene u strategijskom upravljanju na makro i mikro nivou. 21 Isto. tako i prema proizvođačima. 67 . Trgovinski menadžment. Sa razvojem informatike. Zato možemo slobodno reći: zahvaljujući najnovijim informacijama koje trgovina dobija. zahvaljujući informatici. Mi danas s pravom možemo govoriti o elektronskoj trgovini. Beograd.funkcionisanju savremene trgovine. Informacije su snažno oruđe za trgovinu. odnosno. 10. Ekonomski fakultet. Savremeno funkcionisanje trgovine sve više zavisi od primene naučnih dostignuća u upravljanju njom. trgovina naoružana najnovijim informacijama iz zemlje i sveta. zahvaljujući informacijama.21 19 20 Preuzeto od prof. a posebno onu buduću.

jača ulogu trgovinske preduzeća politike u: . Porast nivoa koncentracije PROMENE U FUNKCIJI PROMETA Evolucija organizacije i trgovinske mreže Promene tehnike i tehnologije .pad broja trgovinskih .dominacija trgovine višestepenih trgovinskih preduzeća .svestrana primena dostignuća informatičke revolucije . kao i kroz strukturne promene trgovinske 68 .nastajanje trgovinskog menadžmenta i trgovinskog marketinga .Šema 1. ZAKONITOSTI RAZVOJA TRGOVINE U SAVREMENIM TRŽIŠNIM USLOVIMA 1.afirmacija trgovinskih konglomerata b) ambijentalna .rast tržišnog učešća konkurencije velikih preduzeća u investicijama b) stabilizovanju cena Promene organizacije .savremene teorije i vertikalno rasta: integrisanih marketing sistema a) ciklična .rast kapitalne intenzivnosti u trgovini .sve veća dominacija trgovine u reprodukciji i marketingu .veza tehnologije upravljanja u proizvodnji i trgovini . Integracija i kooperacija u distributivnom lancu 2.ekonomska faza razvoja trgovine Promene u strategijskom upravljanju na makro i mikro nivou Mikro nivo: .intenzivan transfer inovacija .pad broja prodajnih objekata a) regulisanju .spoj spoljne i unutrašnje trgovine c) konfliktna .razvoj multinacionalne d) kombinovana trgovine . Promene se ogledaju kroz evoluciju trgovinskih subjekata.zadržavanje tradicionalne uloge potrošačkih kooperativa Procesi integracije i koncentracije u trgovini razvijenih zemalja dovode i do promena njene organizacije.integrisanje marketinške i finansijske dimenzije upravljanja Evolucija organizacije Makro nivo: .afirmacija c) zaštiti potrošača mnogobrojnih konkurencija sistema dominira razvojem .

važno je naglasiti da se ono izvodi istovremeno na makro i mikro nivou. 69 . 12 Preuzeto od prof. Na organizacijske promene u trgovini utiče i to da velike trgovinske kuće povećavaju svoje učešće u ukupnom prometu. koja svojom ekonomskom politikom svesno usmerava razvoj ove delatnosti sa aspekta društva. • razvoj multinacionalne trgovine. • slabljenje nezavisnih trgovaca. Dolazi i do smanjenja prodajnih i skladišnih objekata.mreže. Beograd 1996. 11. Trgovinski menadžment. Praktično. • afirmacija trgovinskih konglomerata. mi smo dobili jedno sasvim novo trgovačko preduzeće. odnosno razvijena privreda podrazumeva i razvijenu trgovinu. • dominacija višestepenih trgovinskih preduzeća i vertikalno integrisanih marketing sistema.22 Taj proces se poslednjih trideset godina odvijao kroz evoluciju trgovine i trgovinske mreže u razvijenim zemljama tržišne privrede. Ekonomski fakultet.23 Kada posmatramo promene u strategijskom upravljanju trgovinom. str. Naime. a dolazi kao posledica integracije i koncentracije u trgovini. Kod skladišnih objekata prisutan je proces stvaranja velikih centralnih magacina koji robu prodaju trgovcima na veliko i velikom broju trgovaca na malo. str. Rastom privrednog razvoja dovodi do većeg i značajnijeg makro uticaja na trgovinu. • zadržavanje tradicionalne uloge potrošačkih kooperativa. Da bi taj razvoj bio uspešan. Mikro upravljanje vezano je za usmeravanje razvoja trgovinskog preduzeća. to novo preduzeće odlikuje se sledećim karakteristikama: • afirmacija mnogofilijalnih sistema. • spoj spoljne i unutrašnje trgovine. ali one povećavaju i svoje učešće u ukupnim investicijama u prometu (šema 2). stvaraju se prodajni objekti u kojima veliki broj potrošača može da zadovolji svoje potrebe. danas se ne može zamisliti upravljanje trgovinom bez istovremeno makro-mikro nivoa delovanja. Trend promena ogleda se u smanjenju subjekata u trgovini. trgovinsko preduzeće treba da savlada 22 23 Isto. Zahvaljujući promenama u organizaciji. Pod makro upravljanjem podrazumevamo aktivnu ulogu države. Naime. što u velikoj meri potencira razvoj i usmeravanje trgovinske politike. dr Stipe Lovrete.

Ekonomsko-socijalni trendovi . moraju biti adekvatni analiza. dr Stipe Lovrete.Finansijska strategija . Beograd 1996. informacioni sistem. a to će uspeti ako primeni celovitu teoriju i praksu savremenog menadžmenta u trgovini. 12. planiranje i kontrola. 13. Trgovinski menadžment.Potrošači . računovodstva.126 Analiza okruženja . razvoj kapaciteta i sl. finansija. mora se voditi trgovinski menadžment koji potencira tržišnost i potrošački vođeni pristup. Ekonomski fakultet. str.Organizacija . Šema 2. 47. Trgovinsko preduzeće prinuđeno je da razvija sve ključne funkcije područja menadžmenta.Konkurencija .Tržišna strategija . Isto. 26 Isto. str. 70 . str. Da bi svako od ovih područja analize bilo uspešno. Trgovinski menadžment dobija na značaju zahvaljujući činjenici da trgovina ima dominirajuću ulogu u reprodukciji.24 To znači da mora da razvija funkciju marketinga u preduzeću.Strategija lokacije Realizacija maloprodajne strategije Menadžment asortimana Planiranje budžeta asortimana Planiranje asortimana Određivanje cena Nabavljanje asortimana Promocioni imidž Operativno poslovanje u prodajnom sektoru Organizovanje zaposlenih u objektu Usluge potrošačima Prodaja na malo Uređivanje objekta. kadrova.Etičke i pravne osnove Razvoj maloprodajne strategije . dizajniranje i vizuelno izlaganje Sistemska kontrola integrisani kompjuterski i distributivni sistem 24 25 Preuzeto od prof.25 Da bi sve prethodno bilo uspešno.svoju konkurenciju.

1998. 1961. Clement. On se u svakoj zemlji vremenski menja sa promenama u privrednom razvoju date zemlje. To je zbog činjenice da treba platiti raznovrstan uvoz. npr. a dešava se da bude i veći. Ekonomika turizma.2 do 4.3.27 On je dokazao da novac ostvaren od stranih turista napravi 13–14 transakcija pre nego što napusti zemlju. koje moraju mnoge proizvode da uvoze da bi podmirile raznovrsne potrebe turista. To je. dr Slobodana Unkovića. po nama. Ali. Turizam odlikuje baš to da domaćinstva koja pružaju razne turističke usluge deo od svog ostvarenog prihoda odvajaju na štednju. Koeficijent obrta ostvarenih sredstava od stranih turista zavisi od stupnja razvoja zemlje. samo direktan uticaj na smanjenje koeficijenta multiplikatora u turizmu ima plaćanje za uvoz robe za potrebe 27 H. čime izvlače novac iz opticaja.28 Ovo dovodi do dodatnih efekata za privrede turističkih zemalja. a kamoli izlaska na inostrano tržište. Tu je koeficijent obrta sredstava daleko niži. Naime. nego da smo iste izvezli. str. Druga je situacija kod nerazvijenih zemalja. Savremena administracija. Tu se javljaju multiplikativni efekti turizma. Naime. 5.29 Takođe. da bi došlo do uspešnog razvoja turizma. naš izvoz kada imamo posetu inostranih gostiju. G. str. koeficijent obrta tih sredstava je daleko viši. konzumira naše poljoprivredne proizvode. 50. The Future of Tourism in Pacific and Far East. 29 Isto. a to smanjuje mogućnost transakcija. 50) 28 Isto. koeficijent multiplikacije nije statična kategorija. str. kod razvijenih zemalja koje daleko veći broj potreba stranih turista mogu da zadovolje bez uvoza. kao i od količine ostvarenog priliva sredstava. a najbolje je ovu problematiku proučio Američki autor Clement. Bez daleko veće primene menadžmenta u jugoslovenskom turizmu nema ni unutrašnjeg razvoja. ustvari. potrebna je kod nas veća primena saznanja kategorujalnog instrumentarija naučnih disciplina. Inače. Turizam je oblast koja je nama uvek donosila značajna finansijska sredstva. 71 . kao što su menadžment i marketing. na koeficijent multiplikacije utiču i sredstva koja stanovnici (zemlje koja ima devizni priliv) troše u inostranstvu na putovanja i zadovoljavanje raznih potreba. 3. Tako se taj obrt kreće u rasponu 3. Menadžment u turizmu Turizam se u svetu nigde ne razvija slobodno.3. Daleko veća korist za privredu i društvo je kada taj inostrani gost. (Preuzeto od prof. kao i zavisno od izvoza i uvoza proizvoda koji učestvuju u podmirenju potreba stranih turista. 50. kao i visina štednje građana.

ne treba uključiti izdatke zemlje po osnovu odlaska njenog stanovništva u inostranstvo. Analiza multiplikatora i istraživanje njegovih efekata ima smisla samo u uslovima nedovoljne zaposlenosti proizvodnih kapaciteta i nepovoljne zaposlenosti radne snage date turističke zemlje. ne menjaju se izdvajanja za stanarinu. Da bi smo dobili pravu sliku o uticaju koeficijenata multiplikacije od turizma. Naime. turizam pozitivno deluje baš u deflatornim poremećajima (pad obima proizvodnje. kada zahvaljujući njemu raste platežna tražnja. Po nama. odnosno mi ćemo 1. moglo bi voditi povećanju inflacije.). puna zaposlenost faktora je samo teorijska pretpostavka koja se u praksi nikada ne dešava. ako se analizira na osnovu Engelovih zakona. mi ćemo analizirati potrošnju stranih turista od 1.30 Tako imamo da turizam deluje pozitivno na rešavanje (R' – N') procesa proizvodnje. To će za privredu imati efekat od 3.60 dolara. analiziraju se privredne i društvene prilike zemalja iz kojih nam dolaze turisti. Tu se posebno analizira rast dohotka po glavi stanovnika. ne menja se izdvajanje za odeću. To važi samo pod uslovom da su ti procesi prisutni. str. Ako bi bila puna zaposlenost radne snage i kapaciteta. Naprotiv. 72 . Beograd 1998. Turistički menadžment mora da predvidi kakve implikacije ima rast nacionalnog dohotka u zemljama iz kojih nam dolaze turisti na naš turizam. dovodi do sledećih promena: • • • • 30 smanjuju se izdvajanja za hranu. javljaju se višestruki efekti na veliki broj privrednih delatnosti. imalo obrt od 3. Međutim. odnosno ako imamo punu zaposlenost faktora proizvodnje. Savremena administracija.000 $ pre nego što je nestalo.000 $ u konkretnoj zemlji. kada bi proizvodni faktori bili potpuno zaposleni. dr Slobodana Unkovića. Menadžment u turizmu mora da vodi računa o tražnji. smanjenje inflacije. Ekonomika turizma.48 puta.turizma. Odnosno. 52. Rast prihoda stanovništva. shodno kejnizijanskoj analizi.. ogrev itd. dok svi ostali oblici indirektne efekte. zahvaljujući njemu. dolazi do naglog povećanja za “ostalo”. tada ne bi bilo dejstva multiplikatora za privredu. Bez platežne tražnje nema ni turizma.843.000 $ podeliti na bazi strukture turističke potrošnje. rast nezaposlenosti itd. iako de fakto to umanjuje bilans. Šire o ovome kod prof. Zato se strateškim planom predviđa dolazak turista iz inostranstva u našu zemlju. To znači da je 1. Jer.

tražnja za poslovna putovanja neće opstati.3 (tabela 2). degradiranje prirodnog ambijenta i prirodne aktivnosti. kada posmatramo 12 razvijenih zemalja. Ti negativni efekti su na primer: “uništavanje prostora (njegovo 'žderanje' za potrebe turističke gradnje). a to je subjektivni čin. ne utiče svako podizanje cena na pad korišćenja usluga.U to “ostalo” spadaju i izdvajanja za turizam. zatomljavanje antropoloških 31 Šire o ovome videti kod prof. npr. Savremena administracija. To znači da su izdaci za putovanje u inostranstvo rasli za 20% više od rasta nacionalnog dohotka. Ekonomika turizma. imao uticaj na ekonomiju na makro i mikro nivou. oponašanje drugih. zahvaljujući deviznom prilivu. ali posle masovne upotrebe 90-tih godina.”32 Da bi turizam u budućem periodu donosio povećane prihode. 32 Isto. 73 .31 Vidimo da je koeficijent elastičnosti progresivan u smislu rasta tražnje turističkih usluga u odnosu na rast prihoda. U Holandiji – 2. odnosno gledalo se na turizam kao granu koja donosi direktne i indirektne efekte.6. Tako.9. Mnogi faktori. komercijalizacija kulturno-istorijskog i drugog nasleđa. Francuskoj – 3. Međutim. vidimo je da koeficijent elastičnosti izdataka za putovanje u inostranstvo u odnosu na dohodak najviši u Austriji – 3. Razni su subjektivni faktori koji odlučuju da li će se putovati. dolazi do pada interesovanja za turističke usluge i obratno. str. deluju na turističku tražnju. ako porastu cene avionskog prevoza. ishrane i transporta. čovek se sam opredeljuje. mora se voditi računa o održivom turizmu. smeštaja. Međutim. Autori ističu da se subjektivni faktori turističke tražnje temelje na psihološkim momentima. Turizam je. 131. Tako npr. i pored postojanja dobrih objektivnih faktora. U njih spadaju “moda. npr. Objektivni faktori su dati i na njih se bitno ne može uticati. a najniži kod Belgije i Švajcarske od 1. turizam je sve do 80tih godina bio usmeren od turističkih zemalja i turističkih preduzeća ka ostvarivanju ekonomskih ciljeva.2 puta. Beograd 1998. kako objektivni.2. javljaju se negativni efekti. Od turizma su bile višestruke koristi. snobizam i slično. prestiž. Tako. a tražnja u svrhu odmora doživeće pad. da li će putovati ili ne. str 124 i 125. a u razvijenim zemljama imamo praksu da rast nacionalnog dohotka za 1% dovodi do rasta izdataka za putovanje u inostranstvo za 1. Naime. Tražnja za turističkim uslugama elastično reaguje na kretanje cena. tako i subjektivni. dr Slobodana Unkovića. ako dođe do rasta cena.

menadžment je najbolje definisati kroz procesni pristup. Razlika između tipova menadžmenta dovodi i do razlika u njihovoj vremenskoj perspektivi. Ipak. kao što su: tehnička. dr Čedomir Ljubojević. Top menadžmentu odgovara tzv.specifičnosti. u načinu kako posvećuju svoje vreme i veština koje su im neophodne da bi efikasno i efektivno upravljali. Rezime Iz prethodnog teksta se može konstatovati da postoje brojne definicije i određenja menadžmenta. vođenje. srednjem menadžmentu odgovara organizaciona zona u kojoj se realizuju planovi proizvodnje ili pružanja usluga i nižem menadžmentu odgovara tehnička zona. devastacije i sl. Po ovom pristupu. 6. srednji i niži nivoi. menadžment treba da bude profesija koja je preuzela od organa upravljanja sve elemente menadžment procesa: planiranje. 33 74 . posetilaca. Funkcionalni menadžeri upravljaju određenim funkcionalnim oblastima. marketing. i to: top. Pozicija menadžmenta je uslovljena hijerarhijskim nivoom na kome se menadžer nalazi.”33 Mnogi kulturni objekti izgubili su svoju atraktivnost. Strateški menadžment u turizmu mora da vodi računa o budućem razvoju turizma. finansijska. a taj budući turizam. radi ostvarenja postavljenih organizacionih ciljeva. Menadžment usluga u savremenoj ekonomiji. Svakom od ovih nivoa. str 79. kadrovska. okruženja i društva kao domaćina. odgovaraju različite zone odgovornosti. Pojam održivog turizma mogao bi se definisati kao: pozitivan pristup koji nastoji da umanji tenzije i funkcije koje nastaju iz kompleksne interakcije između turističke industrije. kao i u odnosu na to da li direktno učestvuje u proizvodnji ili pružanju usluga. organizovanje. Ovaj niz funkcija i delova se može smatrati univerzalnim načinom na koji menadžeri upravljaju organizacijama. Ekonomski fakultet. koordinaciju i kontrolu. 3. institucionalna zona odgovornosti (upravljanje celinom organizacije). po nama biće “održivi”. Beograd 1998. To je došlo kao posledica masovnih poseta. U osnovi postoje tri nivoa menadžmenta. dr Aleksandar Živkovič. Dr Ognjen Bakić. Menadžment se može razlikovati i po vrsti delatnosti u kojoj egzistira. gde se nadgledaju ljudi koji proizvode robe i usluge. jer su počeli da gube od svoje autentičnosti.

Zahvaljujući savezništvu politkratije i nesposobnih 75 . za koju se nisu tražile nikakve kvalifikacije. Ovakvo shvatanje menadžmenta je dovelo ovu složenu profesiju u podređeni položaj. ODNOSNO TEORIJA I PRAKSA Menadžment se može različito shvatati. Direktor je mogao postati bilo ko. 1. Tipična shvatanja menadžmenta su: kao funkcija. bila jedina. Direktorska funkcija. On se nije ni nazivao menadžmentom.POGLAVLJE III MENADŽMENT KAO NAUKA. Menadžment kao funkcija i profesija U socrealističkoj praksi bivše Jugoslavije. Shodno navedenom. odnosno kao teorija i praksa. kao profesija. jer je navodno menadžment bio kapitalistički produkt. ukoliko ima moralno-političku podobnost i ukoliko pripada određenoj političkoj opciji. je pored institucije braka. 1. a svako insistiranje na školovanju kadrova za sferu upravljanja nailazilo je na veliki otpor tadašnjeg državno-partijskog establišmenta. NAUKA I VEŠTINA. stručnost ili sposobnost. nespojiv sa tzv. samoupravnim socijalističkim društveno-ekonomskim odnosima. već poslovođenjem. poput političkih funkcija. odnosno rukovođenja. PROFESIJA I VEŠTINA 1. Od shvatanja menadžmenta zavisi često i njegov značaj. menadžment je bio shvaćen kao funkcija. nisu postojale škole u kojima bi se školovali ljudi za upravljanje. odnosno mesto. Menadžment je shvaćen kao funkcija. uloga i status u ukupnom društvenom i privrednom životu. MENADŽMENT KAO FUNKCIJA I PROFESIJA. Privredom su upravljali profesionalni amateri. kao nauka i veština. Ovakvo shvatanje je opredeljivalo i status uslovno rečeno menadžmenta.

kritikovale negativne pojave i tendencije. Shvatanje menadžmenta kao funkcije je jednom rečju dovelo do visokog nivoa ideologizacije i politizacije. V. odnosno svake druge profesionalne delatnosti. odnosno majstor za upravljanje organizacionim sistemima. On nakon završetka menadžerskih škola postaje zanatlija. Prof. Menadžer je ovde kao i svaki drugi zanatlija. Ono se u konačnom predstavlja kao veština menadžera da 76 . itd. političke strukture su postavljale nesposobne direktore. kako se više nikada ne bi ponovio u praksi bilo koje nacionalne zajednice. a mnogi završavali i na sudovima. odnosno školuju za obavljanje poslova i radnih aktivnosti iz sfere upravljanja. prisutno u razvijenim tržišnim privredama sveta. Često su bili smenjivani. Shvatanje menadžmenta kao profesije je. “menadžera”. na njima se zauzimali stavovi. a time i do neefikasnog društva i privrede. Mnogi od njih su zauvek sklanjani. a to je upravljanje ili vođenje ljudi. jer pripremaju kadrove za obavljanje najsloženijih poslova kojima se čovek može baviti. Šezdesetih godina dvadesetog veka u SAD je postojalo preko 150 fakulteta na kojima su se školovali stručnjaci za upravljanje biznisom. odnosno diploma. Zbog svoje nesposobnosti tadašnji direktori bili su na udaru političkih struktura. već više od jednog stoleća.direktora. njihove porodice maltretirane. Vučenović je analizirao smisao majstorstva. pa se stepen demokratičnosti u određenim periodima cenio po broju smenjenih direktora.. Oni su najelitniji. To mu omogućava sertifikat. Tako se o mnogim stručnim pitanjima raspravljalo na partijskim sastancima i konferencijama. a oni im za uzvrat bili lojalni u sprovođenju partijskih stavova. On sa naučnog stanovišta nema nikakve vrednosti. kojom dokazuje da je stručnjak. njegove komponente i tehnologičnost i konstatuje: “Majstorstvo u menadžmentu je analogno majstorstvu svakog drugog zanata. a potrebno ga je navesti. Ovo shvatanje je dovelo do potrebe da se ljudi osposobljavaju. Zbog toga su razvijene visoke poslovne škole na kojima su se školovali budući menadžeri. odnosno majstor za upravljanje sistemima. iz različitih oblasti privrednog i društvenog života. “birokrate”.. Direktori koji su pokušavali da se menadžerski ponašaju dobijali su etikete “tehnoliberala”.

veštine i sposobnosti se stiču i u toku rada i življenja. zbog čega joj se pridaje i najveći značaj. U turbulentnim i sve složenijim uslovima poslovanja. Mora se shvatiti nesporna činjenica da se menadžeri stvaraju. Znanja. Čitava infrastruktura u razvijenim zemljama je stvorena da bi služila menadžmentu razvijenih korporacija. Od ove profesije zavisi efikasnost brojnih drugih profesija u organizacionim sistemima. koja se predstavljaju kao cilj svesnog delovanja”. već da ta profesionalizacija dostigne nivo maestralnosti. menadžeri iz pojedinih oblasti mogu upisati magistarske i doktorske studije iz oblasti biznisa. a potom za relativno kratko vreme da daju rešenje određenih problema. u nova stanja. Otuda je i neprihvatljivo svako stanovište koje polazi od toga da se menadžeri rađaju i da ukoliko neko nije rođen za menadžera. preduzetništva i menadžmenta i steći akademske titule za oblast upravljanja. Taj pojam se obično veže za menadžere koji su dostigli najviši nivo umeća i veština u upravljanju poslovnim i drugim sistemima. U pitanju su brojne agencije. teško da se od njega može napraviti uspešni menadžer. Iz navedenog se može konstatovati da je menadžment danas jedna od najznačajnijih profesija. Maestralnost se predstavlja kao umetnost u obavljanju profesionalne delatnosti. do agenata i konsultanata. Rezonuje se da je kapital skupo ekonomsko dobro da bi se moglo poveriti ljudima koji ne prate novine i ne žive sa promenama. Najveći broj velikih korporacija je uveo praksu da različiti nivoovski i funkcionalni menadžeri moraju provesti u toku godine po nekoliko sedmica na osvežavanju znanja. konsultantske organizacije. ali i kroz permanentno obrazovanje. Nakon završenih visokih poslovnih škola i sticanje sertifikata za upravljanje poslovnim sistemima. Društva koja su shvatila menadžment kao profesiju napredna su i najrazvijenija u savremenom svetu. a ne rađaju.svojim svesnim delovanjem izaziva efektivnu transformaciju postojećih. Nakon završetka visokih poslovnih škola. 77 . Menadžment kao profesija je stvorila brojne druge profesije. Ove i druge institucije su se specijalizovale za rešavanje određenih problema i mogu za kratko vreme da dijagnosticiraju. preduzeća. menadžeri stiču znanje kroz rad. od menadžment profesije se zahteva da bude ne samo visoko profesionalizovana.

1. tehnike planiranja. menadžment upotrebljava specifične metode i tehnike i to: (1) logične metode (indukcije. (3) zakon negacije negacija i (4) zakon uslovljenosti društvenih pojava materijalnim i ekonomskim činiocima. Od posebnog značaja su dve vrste zakona: ( 1 ) opšti i (2) posebni zakoni. a iz toga verovatno i menadžment kao nauka. u Mesopotamiji. imaju elemenata subjektivnosti. e. u ratovima između tadašnjih plemenskih državica: Iridu. Opšti zakoni su osnovni zakoni dijalektičkog materijalizma i to: (1) zakon jedinstva i borbe suprotnosti. istraživanje i analiziranje zakonitosti vođenja tržišnih borbi. Isin.) Time se otklanjaju dileme oko naučnosti menadžmenta ili negiranja postojanja veštine u menadžmentu. U XIX veku pojavom Karl Fon Kaluzevica nastala je nauka o ratnoj veštini ili polemistika. linearna programiranja. Osim opštih naučnih metoda. 2. Negiranje naučnosti menadžmenta je u stvari nepriznavanje zakonitosti tržišne borbe. Menadžment treba shvatiti pre svega kao nauku. efikasnije ćemo zakonitostima upravljati. analize i sinteze) i (2) kvantitativno kvalitativne metode i tehnike (operaciona istraživanja. To proizilazi iz nesporne činjenice da pojedini elementi menadžmenta. Menadžment kao nauka i veština Klice menadžmenta kao veštine su nastale oko 3500. (2) zakon prelaska kvantiteta u kvalitet. a zatim kao veštinu. (2) zavisnost ostvarenja ciljeva od tehničko tehnološke razvijenosti i LJUDSKOG znanja itd. dedukcije. Time što je postao nauka. Što ih više upoznamo. n. Na tržištu kao i na ratnom poprištu vladaju objektivni zakoni koje je potrebno upoznati da bi se uspešno upravljalo. Menadžment kao nauka je otkrivanje. a negiranje veštine je u stvari zapostavljanje kreativne uloge čoveka. 78 . Lagaš i dr. Za posebne zakone je karakteristično da se javljaju u svakoj od grana menadžmenta i da izražavaju njihov kvalitet. metode optimalizacije i dr. godine p. menadžment nije prestao da bude veština. Posebni zakoni su: (1) zakon zavisnosti tržišnih borbi od stepena razvoja proizvodnih snaga. a pre svih operatika i taktika.

Tako se na primer. čini te činjenice maksimalno racionalnim i maksimalno dostupnim kritičkom preispitivanju. za Internet menadžment. Nauka o menadžmentu je zapravo sistemsko i metodološko istraživanje na osnovu kojih se dolazi do zakonitosti i činjenica koje se mogu objektivno potvrditi. koordinira i kontroliše. radi oblikovanja i upotpunjavanja njihovih naučnih zakonitosti. jer se svuda planira. popravljanju. nezavisno od predmeta poslovanja. menadžment poljoprivrede. 79 . veličine ili društveno-političkog sistema u kome egzistira. Nauka o menadžmentu je univerzalna nauka. jer se pravila. Potreba za ovim menadžmentima se pojavila onog trenutka kada se problemi pojedinih privrednih delatnosti nisu mogli efikasno rešiti primenom nauke opšteg menadžmenta. odnosno da se ne može opovrgnuti. Tako su nastali klasični i savremeni naučni metodi u organizaciji i menadžmentu. svojinskog odnosa. svuda organizuje.Pri tome se mora imati u vidu pa se pod naukom podrazumeva sistematizovano i organizovano saznanje o objektivnoj stvarnosti do koje se dolazi primenom objektivnih metoda istraživanja. principa i metoda. Ona je nauka nad naukama. Dalja subspecijalizacija ide na formulisanje nauke o upravljanju robnim kućama. Razvojem proizvodnih snaga i sve brže i složenije promene. dopunjavanju i usavršavanju. koji izučavaju probleme upravljanja pojedinih privrednih oblasti. grosističkim sektorom. turizma i hotelijerstva. saobraćaja. hipermarketima. vodi. Tako su nastali granski menadžmenti. itd. principi i zakonitosti ove nauke mogu primeniti na sve organizacione sisteme. Proces specijalizacije menadžment nauke se dalje nastavlja. Time se ostvaruju veći sinergetski efekti i stvaraju uslovi za efikasniji menadžment. supermarketima. nauka o menadžmentu je multidisciplinarna nauka. jer u sebi sjedinjava saznanja i zakonitosti brojnih drugih nauka. u okviru menadžmenta trgovine. odnosno menadžment za angrodetaljističke poslovne sisteme. Pored univerzalnosti. nameću potrebu diversifikacije menadžment nauke. Menadžment koristi saznanja drugih nauka. itd. industrijski menadžment. kao što su: menadžment u trgovini. ali je spreman da svoja saznanja stavi na raspolaganje drugim naukama. razvijaju posebni menadžmenti za upravljanje maloprodajom. To je i prirodno. Princip opovrgavanja naučnih tvrdnji.

Teorija je uopštena praksa. Bez obzira na navedeno. Osnova sticanja veštine je trening i iskustvo. Svako negiranje jednog ili drugog iz menadžmenta je neprihvatljivo. odnosno oni će i bez nauke biti uspešni.Mnogi teoretičari ističu da je menadžment veština upravljanja ljudima. Znanje koje nije dovoljno provereno zadržava se na nivou hipoteze. praksom. Veština je spretnost stečena čestim ponavljanjem psihomotornih sposobnosti koje omogućavaju čoveku da brže vrši neku radnju. jer se često teorija ismejava od strane praktičara. što dovodi do brojnih nesporazuma. Menadžment kao teorija i praksa U nauci o menadžmentu se često javlja dilema da li je menadžment teorija ili praksa ili jedno i drugo. veština je dominantna i odlučujući faktor da se efikasno sprovedu strategijske odluke. logično uopštavanje i misaono tumačenje činjenica. Teorija i praksa menadžmenta su međusobno uslovljene. onda je to utopija. od vas teoretičara koji se bavite samo teorijom”. Razjašnjenje navedene dileme je neophodno. Ukoliko postoji nesklad između teorije i prakse 80 . jer ukoliko menadžeri imaju sposobnost da komuniciraju i pridobiju uslovno rečeno svoje zaposlene za svoje ideje. Isticanje prakse kao vrhunske vrednosti svega postojećeg je u stvari prakticizam. dokazano je da je menadžment u isto vreme i nauka i veština. Ukoliko teorija nema primenu. Pored toga na nižim nivoima menadžmenta. Teorija je naučno utvrđivanje. a ne lekar. Ovde se problemi rešavaju bez jasne teoretske osnove i izostaje odgovor na pitanje zašto? Čovek bez teorije koji leči ljude je vrač. 3. jer je potrebno naučne zakonitosti efikasno primeniti u praksi. U praksi i svakodnevnom životu možemo čuti: “Mi smo praktičari i mi to drugačije gledamo. Ona podrazumeva sigurno znanje koje vodi u nauku. 1. njima nije potrebna nauka. Iz navedenog se dolazi do zaključka da je menadžment u isto vreme i nauka i veština. Teorija menadžmenta ne sme biti u suprotnosti sa iskustvom tj.

Koliko ima nauke i veštine. Visoke poslovne škole drže. odnosno nesprovodiva i nema nikakvu upotrebnu. ona je utopija. Menadžment je u isto vreme i teorija i praksa. čiji je sadržaj teorija i praksa. 81 . odnosno taktiku čiji su sadržaji veštine. I u menadžmentu. da nije dovoljno naučiti zakonitosti nauke o upravljanju i biti uspešan. uopštavajući ih i pretvarajući u model. Rezime Iz navedenog se može zaključiti da je menadžment profesija. ali su imali osećaj da prepoznaju šansu i da je na odgovarajući način iskoriste. a time ni njihova nomenklatura. 1. Bez njih. Teorija je uopštena praksa. Menadžment kao nauka i veština ima naučni deo koji se zove strategija i koji sadrži teoriju. Menadžment je delom nauka. Praksa pokazuje da velika imena svetskog biznisa i preduzetništva nisu ništa znali o nauci menadžmenta. odnosno najnižem menadžmentu. ove profesije ne bi bilo. odnosno ona je nastala posmatranjem i analizom prakse i iskustava ljudi. niti ima dobre teorije bez odgovarajuće prakse. Ovo proizilazi iz nespornog stava.moraju se utvrditi uzroci nesklada i proveriti valjanost i teorije i prakse. Praksa je najvažniji kriterij istinitosti teorije. 4. odnosno teorije i prakse na pomenutim nivoima je relevantno pitanje i teško ih je kvantifikovati. a ima i operatiku. Praksa pokazuje da najviše nauke ima u top menadžmentu. okupljaju i unapređuju ovu profesiju. Menadžment nije i ne sme biti funkcija u smislu kako se shvatala u prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije. a delom veština. odnosno zanimanje za koje se čovek osposobljava na odgovarajućim visokim poslovnim školama. Ukoliko teorija ne može biti operacionalizovana. podjednako nauke i veštine u srednjem menadžmentu i najviše veštine u taktičkom. kao i u drugim naukama mora se imati u vidu da nema dobre prakse bez dobre teorije. već je potrebno imati veštinu u implementaciji. a time i nikakvu vrednost.

Pripreme za izgradnju Keopsove piramide prema Herodotu trajale su više od deset godina. KARAKTERISTIKE MENADŽMENT PROFESIJE Menadžment kao nauka. ostvarili niz praktičnih poduhvata koji se bez rukovođenja nisu mogli ni zamisliti. 1. 2. Da je menadžment jedna od najstarijih profesija potvrđuju brojni podaci i činjenice. do 3000. činjenica je da menadžment predstavlja faktor razvoja. Veliki granitni neotesani blokovi kojima je građen plafon za kraljevsku sobu. Bez obzira na različite opise. Pred njom je svojevremeno zastao Aleksandar Makedonski da se nagleda genijalnoj izradi ljudskog uma. dvadeset godina. On je nezaobilazan faktor u poboljšanju uspešnosti poslovanja kako mezoekonomskih sistema.000 ljudi. U Keopsovu piramidu ugrađeno je preko tri miliona kamenih blokova. Svaki blok bio je težine od jedne do dve tone. tako i nacionalnih privreda. n.2. Zahvaljujući njoj on je uspeo da se odvoji od životinje i postane misleće biće. a najteži među njima imao je težinu od petnaest tona. g. po tri meseca godišnje u vreme kada se Nil izlivao i kada se nisu mogli obavljati poljoprivredni radovi. Samo delimično navođenje pojedinih karakteristika menadžmenta potvrdiće prethodne navode. Menadžment se različito opisuje. p. Najstarija profesija Koreni modernog menadžmenta datiraju iz daleke prošlosti ljudske civilizacije. isklesanih na desnoj obali Nila. 82 . Keopsova piramida kod Gaze je jedan od najvećih spomenika faraonske organizacije. Stari Egipćani su u periodu od 5000. profesija i veština ima brojne karakteristike. težili su preko pedeset tona. Na izgradnji Keopsove piramide bilo je angažovano oko 100. koje ga čine različitim i specifičnim u odnosu na druge profesije. “Odozgo nas posmatra četrdeset stoleća istorije” izgovorio je veliki i nenadmašni vojskovođa Napoleon Bonaparta. To je verovatno jedna od najstarijih profesija kojom se čovek počeo baviti. e.

Stari Egipćani. Grci i drugi narodi. pri čemu je data reč bila svetinja. • razvijenost psiholoških metoda. 3. “han štapićima”. znali su za pojedine elemente savremenog menadžmenta. Najznačajnija profesija Menadžerstvo kao nauka. itd).000 nosača tereta. metode i tehnike.000 tesara. dugačka 230 metara. “Za seču šume u Libanonu bilo je angažovano 30. 70. 2. Iz prvih Knjiga kraljeva i Biblije. da se sa pravom može smatrati za jednu od najstarijih profesija sa kojom se čovek počeo baviti. Vavilonci. • poštovanje dogovora i ferpleja.000 do 200. možemo zaključiti o organizacionim teškoćama.300 viših službenika koji su nadgledali rad”. • uvođenje specijalnih savetnika. obučavanje i upućivanje planera i graditelja u Aziju na usavršavanje. profesija i veština. Ljudski um u savremenim uslovima ostaje zaprepašćen nivoom razvijenosti pojedinih elemenata. • čuvanje tajne. 80. prevazilazi po značaju brojne druge profesije. a obuhvata površinu od pet hektara. rukovođenju i nadziranju u masovnim radovima. • postojanje sistematizovanih pravnih načela i etičkih normi (Hamurabijev zakonik. 2. Razloge takve tvrdnje treba tražiti u nekoliko sledećih činjenica: 83 .Keopsova piramida je visoka 147 metara. pri čemu su među prvima primenjivali “terapiju kroz razgovore” radi psihološkog rasterećenja ljudi.000 ljudi. metoda i tehnika menadžmenta u drevnoj civilizaciji. • radni obračun pojedinaca i grupa u tzv. pravila i uputstva u vezi sa raspodelom. kao što su: • priprema za izvođenje radova sa preciznim razradama pojedinih faza.000 drvoseča. • planiranje i koordinacija. Savremeni menadžment bi se mogao zamisliti nad dostignućima menadžmenta drevne civilizacije u organizovanju i efikasnom upravljanju masovnim radovima u kojima je učestvovalo po 100.

• menadžerstvo je profesija koja svet sagledava globalno i za koju ne postoje nacionalne granice. Kapital ne bi dozvolio da se Jugoslavija raspadne. a globalne probleme parcijalizuje i shvata ih kao sopstvene. Draker tvrdi da: “Bogatstvo današnjih najrazvijenijih zemalja počiva na znalačkom rukovođenju. bivša SFR Jugoslavija bi i dalje ostala stabilna i u ranijim granicama. te da je ono pomoglo da te zemlje uspešno prerastu iz malih porodičnih i radnih zajednica u društva sa kompleksnim institucijama ogromnog proizvodnog kapaciteta”. 2. Iza uspešnih kompanija ne stoje velelepne zgrade niti mašine. na koga ispoljava značajan uticaj u poboljšanju njegovog funkcionisanja. Prema mnogim procenama i analizama. Menadžment je jedan od faktora razvoja. zbog nekompetentnog upravljanja. tako i opstanak nacionalne zajednice. odnosno nacionalnom nivou onemogućava kako razvoj. jer i najbolji resursi mogu biti uništeni. Draker tvrdi dalje: “Opstanak našeg savremenog sveta zavisi od toga. već u sprezi sa kompletnom organizacijom. • menadžment je u neposrednoj vezi i sa političkim menadžmentom. Zapostavljanje menadžmenta na makro. već jaki menadžerski timovi. ali ni oni ne deluju izolovano. da je postojalo nekoliko velikih transnacionalnih kompanija sa jakim menadžerima. 3.• menadžment je profesija koja je usmerena na upravljanje drugim profesijama. Najbrojnija profesija Menadžment je jedna od najbrojnijih profesija. odnosno menadžmenta. Navedene tvrdnje su po svemu sudeći tačne! Ekonomski rast zavisi od raspoloživih resursa. Slična situacija verovatno bi bila i sa drugim zemljama real socijalizma. sa koliko će uspeha rukovodeći kadar obavljati svoju ulogu”. To na najbolji način potvrđuje praksa zemalja real socijalizma. Menadžment je jedna od retkih profesija koja parcijalne probleme globalizuje. raz84 . Prema procenama u svetu postoji oko devedeset pet vrsta menadžmenata. pa od efikasnosti menadžmenta u velikoj meri zavisi i uspešnost drugih profesija. To je i prirodno.

usavršavati kako zbog njega samog. sportska društva. onda se sa pravom može konstatovati da ova profesija spada u grupu najbrojnijih profesija. utvrđeno je da će Srbiji u narednom periodu trebati blizu 200. itd. 4. U nauci o menadžmentu sve više je u opticaju izraz “teorijska 85 . brigadiri i drugi rukovodioci). muzeje. kako bi se ovoj najbrojnijoj profesiji posvetila odgovarajuća pažnja. biologija. Ako se prednjem broju doda postojeća menadžerska struktura. bolnice. Najsloženija profesija Menadžment je multidisciplinarna profesija. negovati. futurologija itd. pozorišta. itd. zatim srednji i niži menadžmenti (poslovođe. organizacija.vrstanih po različitim kriterijumima. prostora na kome deluje. Ne postoji nijedan: organizacioni sistem u kome ne postoje odgovarajuće upravljačko-rukovodeće strukture. promena i stalni zahtevi da se živi sa promenama. Složenost menadžmenta je i u neophodnosti postojanja primenjenog znanja.000 generalnih i isto toliko funkcionalnih menadžera. već profesija koju treba stvarati. 2. tako i zbog drugih profesija. Navedena spoznaja je bitna. Menadžment ne bi smelo biti zanimanje koje će biti prepušteno samo sebi. umetnost. istorija. Prema procenama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. pravo. U svima njima postoji upravljačko-rukovodilačka funkcija. U pitanju su kriterijum poslova koji obavlja i nivoa u hijerarhijskoj piramidi. koju obavljaju određena lica sa različitim nazivima. itd. građevinska. državnu upravu. fizika. Privremenost organizacije. permanentna konkurentska borba zahteva od menadžmenta poznavanje brojnih nauka. Ona kreira. što zahteva znanje iz brojnih oblasti i disciplina. te da ona po broju prevazilazi druge profesije kao što su: saobraćajna. ugostiteljska. kao što su: filozofija. sociologija. odnosno multidisciplinarni pristup u rešavanju menadžerskih problema. stvara i razgrađuje. elektrotehnička. Procene govore da se upravljačko-rukovodilačkom funkcijom bavi daleko veći broj ljudi nego što to pojedinci misle. To se jednako odnosi na škole. timski rad. ekonomika. a na osnovu istraživanja potreba menadžera. vojnu organizaciju.

zahteva. kada konstatuju: “Sve bi bilo dobro. Menadžment se sreće sa velikim stepenom neizvesnosti i nemogućnošću potpunog predviđanja i proveravanja njegovih elemenata. menadžment je u uskoj vezi sa timskim radom i multidisciplinarnim pristupom. To potvrđuju i brojni praktičari. Danas u razvijenim zemljama Zapada umesto genijalnih pojedinaca. Putem njega se mogu sve ekonomske. Vlast nad drugim ljudima i mogućnost da se kroji njihova 86 . Menadžerstvo je dinamična profesija. vremenu i na optimalan način. Ona zahteva da se promene predvide. želja i interesa. već je isto tako značajno idejni projekat pretvarati u stvarni. Iako je navedena činjenica nesporna. ukratko sve ljudske promene racionalno organizovati i rasporediti u celokupnom društvenom organizmu”. Najnapornija profesija Upravljanje je jedna od najtežih aktivnosti sa kojima se čovek može baviti.praksa”. Najveću neizvesnost u menadžmentu predstavlja ljudski faktor. U vezi sa navedenim. jer se svaka organizacija sastoji od ljudi. U nauci o menadžmentu već je usvojen stav da moć pojedinih korporacija leži u njihovim visoko profesionalnim timovima. poznati američki finansijski ekspert MakNamara je konstatovao: “Menadžerstvo treba da reaguje na promene. vladaju snažni menadžerski timovi. ljudi vole da upravljaju drugim ljudima. I zaista nema složenije profesije od menadžmenta. Nije dovoljno samo poznavati teorijski aspekt menadžmenta. a potom da se na njih adekvatno odreaguje. da nije osnovnog remetioca koji se zove čovek. To je i prirodno. a ukoliko je to i moguće radi se o malom stepenu sigurnosti. koji imaju različite nivoe obrazovanja. 5. Ona hiljade aktivnosti u kompaniji sjedinjuje po mestu. Njegovo ponašanje se može veoma teško predvideti. tehnološke i političke. Nauka i profesija menadžmenta nema egzaktnih instrumentarija za vođenje i upravljanje kompanijom. odnosno izvedeni projekat organizacije. a ne u genijalnim pojedincima.” Zbog složenosti. 2.

pa ni menadžerskoj profesiji. Spavanje je za menadžera vreme kada treba da sniva. a rešavanje problema nije nikad pričinjavalo nikome zadovoljstva. Taj posao pripada pre svega upravljačko-rukovodilačkoj strukturi u organizaciji. a veliki broj i preko 60 sati. Ona zahteva potpuno i celodnevno angažovanje celog čoveka. i to: • menadžment stvara organizaciju. • menadžer je profesija fatalna za čovečije zdravlje i život menadžera. odnosno vraćanje u prethodno normalno stanje. narušavanje zdravlja i skraćenje života. zabrinut kada je vreme smejanja i opuštanja itd.sudbina. trošenje živaca. konstatuju brojni analitičari. ali se malo ko odriče ove naporne profesije. Napornost menadžerske profesije može se sagledati kroz nekoliko elemenata. čovek svake mere i vrednosti. niti spavanja. stručnjak. Rad u zatvorenom prostoru. Svako odstupanje mora biti regulisano na taj način da se ono otkloni i uspostavi ponovna funkcija. Otuda se sve više govori o menadžerskim bolestima koje razaraju ljudsku psihu i dovode do toga da relativno mladi ljudi umiru. Menadžer je centralna figura u kompaniji. Problemi. ali i nasmejan kada mu nije do smejanja. od mladih dana do poznih godina. On je u obavezi da reguliše njeno funkcionisanje. pre donose zamor. Prema Rolfu Dalensu: “nemački menadžeri rade od 50–60 sati nedeljno. Odstupanje funkcionisanja organizacije od njene koncepcije je manje-više redovna pojava u poslovnim sistemima. • profesija menadžmenta zahteva mnogo rada i upornosti. Teško jeste. ono što je nekad pomislio ili zamislio. • menadžer mora biti diplomata. psiholog. To znači da se menadžment pre svega bavi rešavanjem problema. glumac. često izaziva osećaj zadovoljstva. 87 . od jutra do večeri i od ponedeljka do nedelje. psihička opterećenost u vođenju kompanije su najčešći uzročnici oštećenja nervnog sistema. Slična je situacija i sa drugim menadžerima sveta”. U menadžmentu nema opuštanja. vezanost za sedenje.

Menadžeri najčešće upravljaju kompanijama koje se bave proizvodnjom proizvoda i(li) pružanjem usluga. 6. Pitanje je da li pojedinci dolaze na menadžerska mesta velikim radom ili su došli na ova mesta da bi se posvetili napornom radu? Praksa pokazuje da se pre radi o jednom i drugom. Valjane. ali i na 88 . Navedeni i drugi razlozi su doveli do toga da se menadžment karakteriše kao “ukleta profesija”. odnosno da radi u sadašnjosti. Oni dolaze na menadžerski tron zahvaljujući velikom i napornom radu. kako na tržištu tako i šire. Razloge treba tražiti u činjenici. Zbog navedenog menadžmentu velikih korporacija se pridaje poseban značaj. pa i šire. odluke menadžera manjeviše tangiraju stanovništvo. što je u ljudskom biću ugrađen fenomen vladanja i potčinjavanja čoveka nad čovekom. što čini osnove funkcionisanja privrednog sistema jedne zemlje. nego što je u pitanju jedno ili drugo. mezo i ličnom nivou menadžera. Riskantnost menadžerske profesije se može posmatrati na makro. a misli na budućnost koja je često “crna kutija”. Nestabilnost jedne kompanije izaziva niz “potresa” na nacionalnom nivou. 2. i što ljudi vole kada su u situaciji da određuju ljudske sudbine. Najriskantnija profesija Menadžment je profesija sa visokim stepenom rizika. ali da bi opstali oni i dalje moraju puno raditi. ako se zna da menadžer živi sa promenama i u turbulentnom okruženju. ali koju mnogi žele i nastoje da se do nje dokopaju. To je prirodan zaključak. pravovremene i ekonomične odluke direktno utiču na uspešnost poslovanja organizacije. Njenu ukletost treba sagledavati kroz činjenicu da je ona jedna od najnapornijih profesija. a menadžerima daju posebne privilegije i specijalni statusi. Zbog velikog uticaja privrednih tokova na celokupan život u jednoj nacionalnoj zajednici.U menadžmentu se često javlja dilema u vezi sa spremnošću menadžera za naporan rad. i to: • Rizik po državu i okruženje.

89 . Suprotno navedenom. Brojni menadžeri su zbog jedne ili više značajnih odluka ili pogrešno izvedenih poteza. Praksa razvijenih tržišnih privreda. upropašćivali višegodišnji naporan rad hiljade ljudi. iako je sasvim sigurno da su presudnu ulogu u njihovom nastanku imali drugi LJUDI. Na drugoj strani. Rizik propadanja poslovnih sistema je u pedesetogodišnjoj praksi bio eliminisan. odnosno osnovni zadatak menadžmenta je da donosi odluke i rešava probleme. Menadžment je profesija visokog rizika i za same menadžere. • Rizik po samu kompaniju. “Seča” direktora sedamdesetih godina potvrđuje da je direktorska funkcija donosila brojne rizike. maltretiranju i omalovažavanju od strane okruženja. jugoslovenski direktori su bili izloženi ubistvima. ličnosti ili događaji. rastu i razvoju kompanije. pokazuje da su mnogi uspešni menadžeri iz raznoraznih okolnosti postajali tragičari i krivci za brojne havarije. • Rizik po samog menadžera. Jugoslovenska iskustva ukazuju da je profesija ili bolje rečeno funkcija menadžmenta visoko rizična i za ličnu bezbednost menadžera i članove njihovih porodica. Nekvalitetna ili nepravovremena odluka strategijskog menadžmenta može više da naškodi opstanku. nekvalitetne odluke mogu da razaraju “privredni organizam” jedne zemlje. manji ili veći “tektonski poremećaji” koji u uzročno-posledičnim vezama povećavaju rizik opstanka i drugih sistema. Razloge treba tražiti u mirnom okruženju koje ne dozvoljava propadanje kompanija. dovodeći kompaniju i njene zaposlene na ivicu ambisa.život ljudi. nego hiljade radnika u višegodišnjem škartu ili drugim propustima. Delatnost. Sa nestankom kompanije ili poremećenim poslovanjem nastaju brojni. jer je dosledno primenjivan princip “nacionalizacije dobitaka uspešnih i socijalizacije gubitaka neuspešnih”. zaposlenih ili onih koji su ih doveli na direktorske funkcije.

umesto svojoj deci. Vlasnici kompanije postaju rentijeri. Menadžerstvo negira humanost. Vlasnici kompanija su svoju vlast mirnim putem predali profesionalcima. U menadžmentu nema milosti i sentimentalnosti ni prema kome. U njoj je došlo do odvajanja funkcije vlasništva od funkcije upravljanja. U to se možemo uveriti svakodnevno u razvijenim korporacijama tržišnih zemalja Zapada. Najkontroverznija profesija Menadžerstvo je čudna profesija. ali i zarade znatno niže. i upošljavanjem kod drugih kompanija gde su napori manji. Sve ima svoju cenu. Time se dolazi do složenog i kontraverznog pitanja: “Šta je to u vlasničkoj psihi što čoveka nagoni na žrtvovanje najbližih i samog sebe. i to: • angažovanjem svojih članova porodice u celodnevnom napornom radu na proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga. • poveravanje funkcije upravljanja ljudima koji su izvan plemena. Što menadžer ima više vlasti. 2. porodice itd?” Delimičan odgovor se može dobiti samo od onih koji poznaju svet biznisa i suštinu “Kapitala”. već i da ga stalno uvećavaju. zadovoljstvo u bogatstvu itd. osećajnost. • eliminisanje onih članova porodice koji ne prihvataju naporan rad ili se neodgovorno ponašaju prema njegovoj svetosti “Kapitalu”. odnosno profesionalcima. 7. ali nemaju profesionalna znanja i sposobnosti. koja bi možda i želela da upravljaju kompanijom. sve je više za njom 90 . prema bližnjima. a njime upravljaju menadžeri. i kako je moguće da čovek izvan plemena bolje upravlja kapitalom od nekoga iz plemena. a o prijateljima da se i ne govori. koji treba ne samo da upravljaju kapitalom. Kapital je isuviše skupa stvar da bi se mogao prepustiti emocijama ili nekontrolisanim postupcima.Menadžeri su svojevremeno u Jugoslaviji na sebe preuzeli rizik političara kao kompenzaciju što su nekompetentno dosegli “visinske vrhove”. Vlasnik kompanije nema često milosti ni prema sopstvenoj porodici. pa i menadžerska fotelja.

u odnosu na okruženje ili druge nauke. odnosno plaćaju kao “suvim zlatom” i daju brojne druge privilegije od vlasnika. ODNOS MENADŽMENTA I DRUGIH NAUKA Menadžment kao profesija. ali i podsistem u odnosu na viši sistem. koje se ponaša u zavisnosti od sopstvenih interesa. Navedene i druge kontroverze sve više postaju predmet brojnih analiza i rasprava. svakome treba posebno prići. za navedene elemente. nauka i veština ne deluje u vakumu niti izolovano. odnosno celina nekih delova. Ona se bavi pre svega ljudima. Menadžment je sigurno jedna od najtežih i najsloženijih profesija kojom se čovek može baviti. jer je svaki pojedinac posebno biće. a rad sa ljudima je najteži. odnosno da koriste vlast za određivanje ljudskih sudbina. koje je čine karakterističnom u odnosu na druge profesije. Kontroverznost menadžment profesije upozorava da menadžeri ne smeju da vladaju. jer je menadžment sistem koji je sastavljen od više podsistema: planiranja. naređivanja. primeniti odgovarajuće motivatore i pridobijati ga za ideje menadžment tima. koordinacije i kontrole. što ima više bogatstva. Menadžment je na jednoj strani sistem. menadžment profesija ima brojne karakteristike. Time se ukazuje da je sve deo neke celine.pohlepniji. kako bi se iste stavile u stranu ili u najboljem slučaju dovele u normalu. organizovanja. Shodno navedenom nema 91 . Oni moraju da vode zaposlene i da budu prvi među jednakim. 8. To je i prirodno. Svaki čovek je različit od drugih ljudi. sve više ste žedni”. 2. Zbog toga se menadžeri školuju na prestižnim visokim poslovnim školama i osposobljavaju da vode ljude. čiji kvalitet opredeljuje i uspešnost kompanija. 3. sve je više siromašniji. Rezime Kao što se iz prethodnog razmatranja može videti. Od ove profesije zavisi pre svega uspešnost kompanije. jer su to eksperti za donošenje strategijskih odluka. To je slično ispijanju slane vode: “Što je više pijete.

• kao odnos menadžmenta i društvenih nauka. kao teorije i prakse. već što može svojim praktično teorijskim saznanjima. koji mogu autonomno. tj. a treće destimulišu. 92 . ubrzati ili usporiti razvoj drugih nauka. koja nemaju poslovnu sposobnost). što povećava njihovu raznolikost i obogaćuje teoriju i praksu menadžmenta. Pravne norme neke menadžerske aktivnosti podstiču. Odnos menadžment nauke i drugih nauka se može posmatrati na različite načine.izolovanih i zatvorenih sistema. 3. pravnim normama se određuje koja lica ne mogu biti direktno predsednici kompanija ili ne mogu obavljati neku drugu funkciju (lica koja su krivično kažnjavana ili protiv kojih se vodi krivični postupak. stvara potrebne uslove za funkcionisanje određenih poslovnih sistema. druge sprečavaju. zakonskim i podzakonskim aktima. Zbog toga se i kaže da se upravljanje određenim poslovnim i drugim sistemima. Menadžment je u tesnoj vezi sa brojnim naukama. Shodno navedenom. itd. bez veze sa okruženjem opstati. odvija u određenom pravnom sistemu. Otuda neophodnost da se menadžerska delatnost odvija u skladu sa ustavom kao najvišim pravnim aktom jedne zemlje. Tako na primer. Različiti autori vide različite odnose između menadžmenta i drugih nauka. 1. a potom njegov odnos sa drugim naukama. tj. • kao odnos menadžmenta prema opštim. posebnim ili pojedinačnim naukama. Menadžersko praktična strana analize odnosa između menadžmenta i drugih nauka. ukazuje na neophodnost shvatanja menadžmenta kao nauke i veštine. U pitanju je ne samo to što menadžment koristi saznanja i dostignuća drugih nauka. može se zaključiti da između menadžmenta i drugih nauka postoje interakcijski odnosi. Odnos menadžmenta i prava Svaka država svojom zakonskom regulativom. direktno ili indirektno. i to: • kao odnos menadžmenta i prirodnih nauka. manje-više.

One u prvom slučaju mogu da budu tako postavljene da je “dozvoljeno sve što nije zabranjeno”. Rezultati jedne i druge regulative nije potrebno posebno objašnjavati. Pravne norme mogu stimulisati. jer su menadžeri ljudi koji operacionalizuju ekonomsku teoriju u privrednim subjektima. u povratnoj sprezi koristi saznanja nauke o menadžmentu. Tako na primer. Pravnim aktima se određuje status delova u poslovnom sistemu. Oni su u stanju da identifikuju određene 93 . Ekonomija kao nauka. ali i prava i obaveze pojedinaca koja proističu iz rada i u vezi sa radom. Menadžment je upućen da koristi teorijska i praktična saznanja iz ekonomije. sporazuma itd. 3. običajno pravo. Ono je u pojedinim zemljama jače od pravnih normi.Pravne norme su bitne za menadžment. dok se za druge izričito zahteva da budu u pismenoj formi. Time se dolazi do zaključka da je racionalno raspolaganje ograničenim resursima (ljudskim i materijalnim) osnovni uzrok postojanja menadžmenta i ekonomije. jer deluje na određenom prostoru. Putem ugovora.). a u drugom slučaju “da je zabranjeno sve što nije dozvoljeno”. (ugovor o građenju i dr. za menadžment Malezije je neshvatljivo insistiranje na zaključivanju pismenog kupoprodajnog ugovora koje zahtevaju evropski partneri. ali i destimulisati menadžerske aktivnosti. Odnos menadžmenta i ekonomije Nauka o menadžmentu koristi saznanja brojnih nauka kojima se povećava uspešnost poslovanja. 2. To se pre svega odnosi na ekonomsku nauku koja se bavi optimizacijom korišćenja ograničenih resursa. Na primer. regulišu se poslovni odnosi. On mora nastojati da racionalno raspolaže ograničenim resursima i da iz istih dobije maksimalne efekte. zakon često određuje da se pojedini ugovori mogu zaključiti usmeno. Poseban odnos prema menadžmentu ispoljava tzv. u određeno vreme i uz postojanje ograničenih resursa. Pravna regulativa omogućava normalno funkcionisanje privrednih subjekata. odnosno direktno utiče na efikasnost upravljanja privrednim preduzećima. jer se njima najčešće vrši formalizacija organizacije. Oni smatraju neozbiljnim da ono što su strane usmeno dogovorile treba napisati i svojim potpisom to garantovati.

tako je preduzeće osnovno područje delovanja menadžera. odnosno zanimanje. odnosno sistemu zemalja real socijalizma. društvenim i drugim naukama koje na posredan i neposredan način povećavaju ekonomiju poslovanja. ali i društveno politički razvoj jedne zemlje. • menadžment je vezan za poslovne sisteme. zoolog za životinjski svet. a često i štetna funkcija. Ona određuje “bankine” i društveno političke dimenzije zanimanja ili profesije menadžmenta. već jezikom ekonomije i novca. U menadžmentu se ne govori jezikom proizvodnje. Dok je kod prvih zemalja menadžment osnova na kojoj se formuliše politika. Pri tome se mora imati u vidu da ekonomija određuje menadžment. Politika određuje smernice za razvoj brojnih oblasti. pa shodno tome utiče i na menadžment. tehničkim izrazima i simbolima. Odnos menadžmenta i politike Teorija i praksa menadžmenta je u tesnoj vezi sa politikom i društveno-političkim sistemom jedne nacionalne zajednice. u zemljama real socijalizma menadžment je posmatran kao nepotrebna suvišna. pa se može zaključiti da nema menadžmenta bez ekonomije. ali ni ekonomije bez menadžmenta. ali u povratnoj sprezi utiče i sam na politiku. biolog za biljni. što izaziva brojne reperkusije na privredni. Odnos menadžmenta i politike je različit u kapitalističkom. Kao što je lekar vezan za čoveka. 3. Ekonomska nauka je u povratnoj sprezi značajna za nauku o menadžmentu iz najmanje dva osnovna razloga: • preduzeće kao poslovni sistem je osnovna ćelija privrednog života. U cilju otklanjanja mogućih nesporazuma. tj. potrebno je definisati odnos menadžmenta i politike na sledeći način: 94 . Ekstremni prilaz je onaj koji menadžment ne tretira kao profesiju. Širi aspekt ovog problema ukazuje da se menadžment koristi i u tehničkim. Menadžment kao podsistem društveno političkog i privrednog sistema je zavistan od politike.probleme i da koristeći svoja iskustva iste uopštavaju radi njihove teorijske obrade. 3. kao veštinu mogućeg.

Pojedinci i grupe u organizacijama povezani su određenim vezama i odnosima. menadžer mora da poznaje sociologiju. Time se izbegava “tutorisanje” u rešavanju tehničkih problema menadžerske profesije. Menadžment na najvišem. 95 . Oni na najvišem nivou formulišu političke i privredne ciljeve. 3. 4.) kao nosiocima političke vlasti.• menadžment mora da prihvati primarnost politike. on je prisutan i u političkim sistemima. odnosno strukturama. ka određenom cilju. Političari su pre svega ljudi političkog uopštavanja. Odnos menadžmenta i sociologije Svaku organizaciju. • politika ne sme ulaziti u mezo ili mikro probleme menadžerske profesije. Uz pomoć sociološkog posmatranja i zaključivanja. radi ostvarivanja određenih ciljeva. To nas navodi na zaključak da se može govoriti i o političkom menadžmentu. Navedene činjenice ukazuju da menadžment deluje u određenom sociološkom ambijentu i okruženju. čine pre svega ljudi. Menadžeri SU ljudi privrede koji u stvorenom društveno političkom ambijentu trebaju realizovati ciljeve koje je politika postavila. udruženi u određene skupine. Iz navedenih odnosa. ali i neformalnim odnosima. menadžment uočava i utvrđuje integrativne vrednosti koje povezuju pojedinačne i opšte interese i pojedince u grupu. pa shodno tome i svaku kompaniju. Pored navedenog. izvodi se i odnos između političara i menadžera. Iako se menadžment često vezuje samo za privredne sisteme. odnosno formalnim vezama i interesima. Da bi uspešno upravljao kompanijom. odnosno da insistira da politika određuje ciljeve i utiče na stvaranje određenog političkog ambijenta za rast i razvoj profesije menadžmenta. mora artikulisati različite interese. odnosno političkim menadžerima (u organima uprave. društveno-političkim organizacijama itd. srednjem i najnižem nivou u skladu sa postojećom sociološkom konfiguracijom.

Odnos menadžmenta i prirodnih nauka Izučavanje prirodnih zakona je višestruko korisno. što se odražava i na njegovo ponašanje. Menadžment je u posebnoj sprezi sa sociologijom rada. U nauci o menadžmentu se sve više koristi sintagma “socijalizacija menadžmenta i organizacije”. politizacija i vulgarizacija. odnosno prirodnim naukama.menadžment uočava i dezintegrativne tokove koji razbijaju jedinstvo kolektiva ili jedinstvo menadžerskog tima. Pod tim pojmom se podrazumeva stvaranje takvog sociološkog ambijenta u kome će svaki deo ili pojedinac organizacije ispunjavajući ili ostvarivajući opšti cilj organizacije. može se konstruisati model upravljanja u nekom organizacionom sistemu. ostvarivati i svoje sopstvene ciljeve. jer u osnovi čovekove logičnosti i ponašanja stoji interes. To znači da je priroda mudrija. To je i prirodno. Priroda je čudotvoran zakonodavac. odnosno najlakše razumeti. Ona je stvorila stabilne zakone. Izučavanje prirodnih zakona je korisno. motivacija itd). jer je broj zakona obrnuto proporcionalan u odnosu na mudrost zakonodavca. 3. Povezivanje menadžmenta sa prirodnim naukama je uslov da se ova profesija što više objektivizira i eliminišu subjektivnosti ili proizvoljnosti. odnosno centralne i periferne osovine u tehničkom sistemu. Menadžment kao sistem mora funkcionisati na osnovama prirodnih zakona. jer su oni stalni i stabilni. Čovek krši zakone koje je stvorio i pokušava da ih koristi kada mu odgovara ili da ih izbegne kada narušavaju njegov interes. Iznalaženje mogućnosti da se prirodne zakonitosti primene i na društvene nauke povećava njihovu moć i veštačke sisteme čini više prirodnijim. Veći stepen socijaliziranosti. Priroda sama nikada ili veoma retko narušava ono što je sama stvorila. Odnosi između hardvera i softvera u tehničkom sistemu se može 96 . I obratno. Izučavanjem odnosa centralnog i perifernog zupčanika. povećava uspešnost menadžmenta. a nekad nije. Čovekova logičnost nije stalna. jer sociologija rada izučava uticaj unutrašnjih i spoljnih uticaja i elemenata na uspešnost rada (zamor. a samo ono što je logično može se spoznati. ideologizacija. Priroda je uvek logična. Prirodnih zakonitosti ima relativno malo u odnosu na društvene. On je nekad logičan. 5. To je i prirodno.

a posebno anatomija i fiziologija. guta manju ribu” iz životinjskog sveta se može preneti i na organizacione sisteme. terapija.. pa do brojnih ergonomskih dostignuća i termina. Time je napušten klasičan pristup u upravljanju. mogu koristiti menadžerskoj profesiji. Medicinska nauka. jer se odgovarajuća dostignuća mogu primeniti i u menadžmentu. ostvaruju se uslovi i za razvoj menadžmenta. anatomija organizacije. već da se mora menjati kako bi se prilagodio svetu i prirodnim zakonitostima. Oni se baziraju na veštačkim neuronima. Pored navedenih i biologija kao prirodna nauka uspostavlja određene odnose sa menadžmentom. lečenje putem “hladnih obloga” ili “hirurškim rezovima”. Koliki je uticaj medicine na menadžment može se videti i iz upotrebe brojnih termina iz medicine u menadžmentu i organizaciji. Pravilo da “veća riba. Razvojem medicine. Zakonitosti i osnove funkcionisanja i uspostavljanja veza između centralnog i perifernog nervnog sistema u čovečjem organizmu mogu se adekvatno primeniti i na odnos između generalnog i ostalih menadžera u organizaciji. to je generalni menadžer u poslovnom sistemu. koji postaje “mozak” kompanije. može se primeniti i na menadžment.predstaviti kao odnos između centralnih organa upravljanja u jednom preduzeću i generalnog menadžera. što je velikim delom zasluga i medicine. Kao što biljka na ivici pustinje vodi borbu za život protiv sušenja. koja postaju plen velikih. kao što su: dijagnosticiranje organizacije. odnosno druge nauke uz pomoć medicine stvorile su “veštačke mozgove”. jer ono što je “mozak” u čovečjem organizmu. Borba za opstanak i pravo jačeg u biljnom i životinjskom svetu. isto tako i menadžment u poslovnim sistemima vodi borbu za plasman svojih proizvoda i obezbeđenje novca kao sveže krvi za ponovni nastavak procesa proizvodnje. Revolucionarno saznanje u menadžmentu je ono koje je ukazalo da čovek ne može promeniti svet. odnosno na osnovama izučavanja prirodnih nervnih ćelija – neurona. To je i prirodno. koju je objasnio Darvin. gde svakodnevno nestaje po nekoliko hiljada preduzeća. 97 . odnosno na poslovne sisteme. uz pomoć drugih nauka.. Medicina.

Paradoksalno je. potrebno je zaroniti u discipline ispod njega. Arhimed je zahvaljujući poznavanju matematike otkrio zakon plivanja. što zahteva nešto šire objašnjenje 3. Menadžeri moraju plivati sa ajkulama. Matematika i fizika nisu u vrhu. 98 . društvenim ili organizacijskim sistemima i procesima.. pri čemu matematika predstavlja donji sloj. već i bitna činjenica u donošenju strategijskih odluka. Objašnjavanje prirodnih zakonitosti i korišćenje pravila prirodnog organizovanja u izgradnji veštačkih organizacija zahteva poznavanje prirodnih nauka. ali i društvenih pojava. brzine. vremena. odnosno činjenični način razmišljanja u formulisanju opštih zaključaka. astronomija. Odnos menadžmenta prema matematici i fizici Izučavanje fizike menadžmenta je potrebno i zbog toga što su problemi fizike u isto vreme i problemi menadžmenta. a pre svega fizike i matematike. Matematika i fizika su nezaobilazne u dijagnosticiranju i objašnjavanju prirodnih. odnosno da “umetnost i humanističke nauke jesu viša fizika”. Ipak. a to se postiže znanjima i veštinama. Navedena spoznaja je osnova ne samo prirodnih nauka. “Zakoni sveta obrazuju jednu gorostasnu piramidu. zakoni održavanja. On je formulisao induktivni. hemijskim. meteorologija itd.. energije. U pitanju su problemi rada. ali istinito. da je najveći doprinos u razvoju prirodnih nauka dao veliki grčki filozof Aristotel. fuzije i fisije. već naprotiv u dnu hijerarhijske piramide. Tako dolazimo do zaključka da matematika u “izvesnom smislu. s tim što će umetnost i teologija biti na vrhu. odnosno opstanka jednako su primenljivi u biološkim.Menadžment je u bliskim odnosima i sa drugim prirodnim naukama kao što su: hemija. znači da su sve visokoškolske discipline podgrupa matematike”. od svih prirodnih nauka. plivanje u nemirnom i turbulentnom okruženju smatra osnovnom vrlinom uspešnih menadžera. entropije. ali ne smeju biti njihov plen. itd. 6. mase. što pokazuje složenost i multidisciplinarnost ove profesije. čini se da je poseban uticaj matematike i fizike u menadžmentu. snage. Na primer. Danas se u menadžmentu. Da bismo pronikli u svaki sloj. fizika sledeći i tako redom.

O tome je P. niti obični radnici. informacije i kapital) spojiti na 99 . Svakom sistemu svojstven je određeni oblik energije. transportnih programa i problema. U svim (fizičkim i drugim) procesima. a treći najliberalnije. Draker sa pravom konstatovao: “Preduzeće može odlučiti. Njime čovek ostvaruje tri osnovna cilja i to: opstanak. odnosno njena vrednost se ne menja. Ove i druge tehnike smanjuju subjektivnost u menadžerskom odlučivanju. ali i menadžmenta. itd. misli se zapravo na organizaciju menadžera i njihovih funkcija. Rad je osnovni pojam fizike. olakšanje opstanka i razvoj.. Prvi cilj ima najstrožije zahteve za ostvarenje. Menadžerstvo ima zadatak da upravlja radom i njegovim rezultatima. Rad osnova menadžmenta Rad je osnovni sadržaj čoveka kao živog bića. Ni cigla. energija se održava. Radom se. pa se isti definiše kao: “Veličina koja predstavlja meru promene datog oblika energije. meri promena određenog oblika energije. teorije igara. nemaju nikakvu ulogu u organizaciji”. Svaki sledeći cilj zahteva ispunjenje prethodnog. Kad se govori o organizaciji – formalnoj strukturi preduzeća. Zbog toga se matematika i fizika smatraju bliskim naukama o menadžmentu. ni malter. On je u uskoj vezi sa energijom koja na sažet način pokazuje sposobnost sistema da u okruženju vrši određene promene.Složeni ekonometrijski problemi se gotovo ne mogu efikasno rešavati bez korišćenja matematike. u stvari. već samo menja oblike. teorije smeša. Mnogi smatraju da je “matematičkoekonomsko modeliranje najvažnijih ekonomsko-finansijskih procesa presudno važna sastavnica instrumentalističkog uma Zapada”. U fizičkim procesima ona se pretvara iz jednog u drugi oblik i iz jednog u drugi sistem. mrežnog planiranja. predmete rada. odnosno povećavaju objektivnost.” Menadžment mora stvarati sile koje će određene resurse (sredstva za rad. U pitanju je primena linearnog programiranja. teorije zaliha i zamena. što nam govori o različitim načinima regulacije i upravljanja. delovati i ponašati se jedino kako to njegovi menadžeri čine – po sebi. rad..

Na primer. dotle je u menadžerstvu ostvaren tek minimalan pomak. Danas je u srpskom poslovnom miljeu sat rada hirurga manje vrednovan od sata rada zidara. u procesu vršenja transformacije preduzeća iz jednog u drugi svojinski oblik. moguće je da se smanjuje neki elementarni rad zarad maksimizacije efekata ukupnog rada. nastaje promena određenog stanja. Za menadžerstvo je bitan odnos elementarnog (parcijalnog) i ukupnog rada. već iz formalnih razloga ili pomodarstva. ali nema rezultata rada. Dok je rad u fizici izučen sa svih aspekata.određenom mestu i u određeno vreme i pod najpovoljnijim uslovima. pa čak i potpuno uništenim kriterijumima vrednovanja rada. na primer. kao krajnji cilj svake svesne delatnosti. Insistiranjem na maksimizaciji parcijalnih (elementarnih) radova ne postiže se i maksimalan efekat ukupnog rada. Rad se odvija radi rada. Ovde nastaje efekat. U srpskom “menadžerstvu” rad je već duže vreme. Tada nastaju gubici (u fizičkom obimu ili vrednosno). jednake sili otpora koje pružaju resursi (materijalni ili ljudski). onda postoji rad. da bi se ostvarili efekti na nivou sistema (preduzeća). što poslovni sistem dovodi u situaciju iskazivanja negativnog finansijskog rezultata. a koristan kada su rezultati veći od ulaganja. Druga dimenzija ovog problema je u narušenim. Odnosno. svesno se ide na smanjenje efekata podsistema. nema rezultata niti promena. kada se ovaj poduhvat ne izvodi radi poboljšanja efikasnosti poslovanja. Za razliku od nje postoji “sila otpora” koja VRŠI negativan pad. odnosno rezultat. Takav slučaj imamo. besmislen kada su ulaganja ista kao i rezultati. doživeo potpunu degradaciju i sveden je na najniži stepen njegovog poimanja. 100 . Rad je neefikasan kada su ulaganja veća od rezultata. pa se isti dovedu u vezu. Kada su sile koje deluju na određene resurse. To je u stvari odnos između dela i celine. možemo govoriti o “pogonskoj sili” koja VRŠI pozitivan rad. Kada je sila veća od otpora koje pružaju resursi. bilo u pozitivnom smislu. To je slučaj kada u preduzeću vrednosti inputa postanu veći od vrednosti autputa. Posebno je zapostavljena ekonomska efikasnost rada. To se posebno pokazuje u organizaciji i menadžmentu. Ukoliko se silom deluje na resurse.

U navedenu spoznaju Hilfa možemo se svakodnevno uveriti – kako u porodici. Svaki novi rad izaziva interesovanje. Eventualno ostvarenje idealnog rada značilo bi ostvarenje ravnoteže. kao osnovnog uslova opstanka. a još manje kontrolisati. krajnji cilj svake svesne delatnosti. ali i napor da se savladaju otpori koji dolaze od sila koje se suprotstavljaju njegovom ovladavanju. odnosno progresa kako pojedinačnih organizacija. a sve više zadovoljstvo. Pored fiziološke. ponovo postao naporan i apatičan. tako i društva u celini. od rada automehaničara. Navedena tvrdnja je dokazana. ali i opstanak ljudske civilizacije i života na zemlji. 101 . jer svesna aktivnost pripada čoveku kao najsloženijem biću čije se ponašanje teško može stoprocentno predvideti. uz monotoniju. Otuda se javlja potreba za stalnim menjanjem i usavršavanjem rada. rad sve manje postaje problem. (b) U svakom novom radu u početku se precenjuju njegove teškoće. tako i u školi. ali i zadovoljstvo. što je svojevrsni apsurd i fenomen. ekonomske i sociološke komponente. Otuda potiče i tvrdnja Hilfa da bi svaki rad mogao biti bolje organizovan i da upravo u njemu postoje najveće rezerve u racionalizaciji ukupnog društvenog života. Zbog toga je neophodna potpuna rekonstrukcija pojma i autoriteta rada. Ovladavanjem. prestanka kretanja. Do određenog stepena rad predstavlja napor. menadžment mora izvesti i organizacijsku efikasnost. tj. bez obzira na teškoće u njegovom ovladavanju. Nikad se ne može ostvariti idealno organizovanje rada. Za menadžment su od izuzetne važnosti spoznaje Hilfa koje se odnose na rad: (a) Nijedan rad nije toliko dobar da se ne bi mogao poboljšati. Od posebnog značaja je poznavanje svih vrsta i aspekata uticaja rada na čoveka. ali i razvoja. preduzeću i drugim profitnim ili neprofitnim organizacijama. što bi ugrozilo dalji razvoj. da bi. itd. Prostiji i manje odgovorni poslovi su daleko više vrednovani od složenog i visoko odgovornog rada.profesora fakulteta. psihološke.

nego što bismo sami bili spremni da izvršimo. On je insistirao da se u startu postavljaju minimalni zahtevi. to efikasno upravljanje radom podrazumeva iskustvo i istraživanje rada.” Hilf je podsetio menadžere na humanost rada. već onoliko koliko se stvarno može izvršiti. 102 . Menadžer mora nadzirati svaki rad. odnosno učinak sve više stvar prošlosti. kontrolisati. čak i vrlo visoka nagrada neće zadovoljiti ako je za isti rad neko drugi više nagrađen. Nadziranje zarada je dobro. da se oni dosledno sprovode. Štedimo li rad. Nadziranje je toliko delotvornije ukoliko ranije reaguje na odstupanje od planiranja. Pri tome se mora uvažiti spoznaja Kupkea iz 1943. a potom postepeno povećava njihov intenzitet i kvalitet. oni u savremenom menadžmentu još uvek predstavljaju osnovu uspešnosti. već je nastojao da se zahtevano i ostvari. Da bi se zahtevi ostvarili.(v) Svaki rad se mora nadzirati. Iako je norma. odnosno učinka”. Međutim. To ne sme biti opterećenje za menadžera. nadziranje učinka je bolje. ali ni za radnika. tj. nikad se ne sme odjednom zahtevati mnogo. “Jedna od najvažnijih podloga za rukovodioca preduzeća jesu tabele učinka za postojeće radove.” Na navedenu tvrdnju nadograđuje se i sledeća Hilfova spoznaja: “Nikada ne zahtevati više. to mu je potrebno manje nadziranje. “Za svakog radnog čoveka je bitno da svoju nagradu može smatrati pravednom. On nije insistirao na tome da se zahteva nemoguće. Hilf je bio pragmatičan čovek. (d) U upravljanju radom najteže je zahtevati određeni učinak. Mora se imati u vidu narodna mudrost koja dopunjuje spoznaje Hilfa: “Poneka mala muka donosi veliku korist. godine: “Što je neki rad bolje planiran. jer megalomanski zahvati u organizaciji često dobijaju suprotne efekte. ušteđujemo mnogo toga dobroga.” (g) Nikad ne zahtevati mnogo.” Pošto se tabele učinka ne mogu raditi bez beleženja.

Iz napred navedene tvrdnje može se zaključiti da fizička vrednost kompanije nije najčešće identična sa njenom vrednošću. Bitna karakteristika osnovnih fizičkih veličina je što se one mogu meriti i što svaka od njih ima svoju jedinicu mere. po svojoj prirodi. Masa je u direktnoj vezi sa upravljanjem. Povećana masa može se pretvoriti u svoju suprotnost. procenjivanje rada itd. Masa znanja koju ima neka organizacija određuje i kvalitet organizacije. odnosno pojam mase i pojam količine materije. Masa menadžmenta Masa je jedna od osnovnih veličina u fizici. zbog čega imaju internacionalni značaj. glomazni i tromi. potrebno 103 . odnosno ona može negativno uticati na uspešnost organizacije. Ukoliko se povećava brzina. Kao takve. one su priznate u celom svetu. Pri tome. Masa je mera inertnosti nekog tela. Za fiziku je bitno razlikovati pojam mase od pojma količine supstance.” Hilf je izučavao i ostale elemente rada: psihologiju. Prema tome osnovna jedinica organizacione mase je čovek sa svojom intelektualnom snagom. uvećan za koeficijent tehničke opremljenosti. odnosno rezervne radne snage. “usko grlo” povećava se efikasnost kompanije. S tim ljudskim stavom treba računati u svim pitanjima nagrađivanja. inertni. Uvođenjem većeg broja radnih mesta tamo gde postoji tzv. Povećana masa može da multiplikuje vrednost organizacije. Danas su kriteriji mase drugačiji. odnosno njene veličine. ekonomiju. Saznanja do kojih je Hilf došao su aktuelna i za savremene organizacije i čini se da ta aktuelnost nikada neće prestati. raspodelu po osnovu rada. a merila i svoj sud izvodi iz zarada drugih. U organizaciji je masa dominirala od davnina. odnosno da raste samo inertnost tela. treba imati u vidu činjenicu da količina supstance ostaje neizmenjena. Da bi se oni pokrenuli. Masa tela zavisi od njegove brzine. Isti je slučaj i sa uvođenjem rezervnih radnih mesta. To se najčešće dešava kada se povećava broj ljudi do te mere da jedni drugima smetaju ili se tehničkom opremljenošću po glavi radnika onemogućava efikasan rad. Kvalitet organizacije je često određivan na osnovu broja ljudi. što je utvrđeno teorijom relativnosti. raste i masa. pripremu.Svaki čovek je sklon poređenju. Veliki sistemi su.

poput privlačenja magneta od strane masivnog komada metala. Zbog toga je neophodno da menadžerski tim izvrši pravilnu i realnu procenu stanja i mogućnosti određenih promena. Pri tom treba imati u vidu da se i velikim poslovnim sistemima može efikasno upravljati. telo B deluje jednakom. muzika je apsolutno ista. Za menadžment je od bitne važnosti treći Njutnov zakon koji kaže “da se sile uvek javljaju u parovima pod imenom akcije i reakcije”.).” Ukoliko menadžeri žele da promene ili preokrenu određeno stanje odnosno smer postojećih trendova. instrumente i tehniku koju koriste u određenoj akciji budu jače od snage reakcije (neformalne grupe. ako telo A deluje na telo B. Sem što je vrlo malo utišana koloratura 19. moraju biti svesni da će se toj akciji manje-više uvek suprotstavljati neka reakcija. ali se tome treba organizaciono prilagoditi. Pokušali smo da uklonimo prepreke za bekstvo iz siromaštva. ali suprotnom silom na telo A. Brzina menadžmenta Pod brzinom u fizici podrazumevamo dužinu puta pređenog u jedinici vremena. Veličine izvedene iz mase su: sila i gustina. ali smo i nenamerno načinili klopku.je dejstvo jače sile. a umesto toga proizveli smo više siromašnih. Ove sile ne poništavaju jedna drugu. koji su navikli da žive i rade po određenom šablonu. Savremeni pristup organizacije polazi od decentralizacije i stvaranje manjih organizacija. Menadžer mora poznavati i uvažavati Njutnove spoznaje i da snage. Što je duži pređeni put u jedinici vremena to je brzina veća i obrnuto. Pored toga u trećem Njutnovom zakonu se kaže: “da se svakoj akciji suprotstavlja isto tolika reakcija”. klasične strukture itd. Njutn je svojevremeno formulisao tri zakona koji se odnose na silu i kretanje. Sila je proizvod mase i ubrzanja. postoji mogućnost da menadžer zbog nedovoljne sile akcije bude privučen. U suprotnom. “Pokušali smo da učinimo više za siromašne. Na primer. 104 . koja često nedostaje ili je često nedovoljna da putem povećanja brzine poveća i masu. sa manjom masom. koje će biti u stanju da se brže prilagođavaju promenama okruženja. pošto deluju na razne delove. veka. Tako će uvođenje inovacija pogoditi rutinske i dugogodišnje radnike.

po mnogima. sa različitom vremenskom i prostornom dimenzijom. sa istim osnovnim fizičkim karakteristikama (broj ljudi. Intenzitet menadžerskog rada je. (3) sinhronizacije upravljanja–rukovođenja i izvršavanja.Drugi zakon dinamike koji je definisao Njutn glasi: “Promena brzine srazmerna je intenzitetu sile. (5) logističke podrške. do sada nije pronađeno bolje mazivo za stimulisanje zaposlenih. pa se menadžment mora naviknuti na to da živi sa promenama. u istom okruženju. U uskoj vezi sa brzinom je tempo (intenzitet) i inercija. “kopriva koja se mora uhvatiti golim rukama”. Menadžment mora shvatiti da u svojim aktivnostima ne mora biti suviše brz. u zavisnosti od brzine razmišljanja i reagovanja od strane menadžerskih timova. posebno kada je konkurencija jaka. Intenzitet u menadžmentu zavisan je od nekoliko odrednica: (1) fizičke pokretljivosti i fleksibilnosti proizvodnje. Da bi se to uradilo. Promene u odnosima izmeću pojedinih organizacionih delova imaju različite brzine.” Isti zakon može se primeniti i na menadžment. u menadžerstvu je od posebnog značaja. (4) rokova priprema i završetka poslova. Zbog toga je bitno utvrditi zakone i intenzitet ubrzanja promene. 105 . razvoj ili progres određene organizacije. ali da mora biti brži od drugih. Neadekvatna materijalna naknada za rad može biti kobna po opstanak. Vreme u menadžerstvu posebno dobija na značaju u procesu donošenja odluka.) – mogu ostvarivati potpuno različite rezultate. a obrnuto srazmerna masi. Neophodno je što više skratiti vreme od momenta uočavanja problema do donošenja odgovarajuće odluke za njegovu eliminaciju. Iako su plate sredstvo kojim birokratija manipuliše. Svaka promena može delovati periodično i aperiodično. dve iste organizacije – sa istim organskim sastavom kapitala. Otuda. Brzina mišljenja sa naglaskom na komercijalnu komponentu. (2) brzine rada. pa su i ovi pojmovi u direktnoj vezi sa menadžmentom. Ukoliko je lider. niko ne pita za vreme i energiju. koja dovodi do različitih rezultata. Vreme je osnovni činilac u brzini reagovanja. Svako ubrzanje izaziva promenu promene. problem se prvo mora shvatiti. Najbolje mazivo u organizaciji su plate. ista struktura kadrova itd.

što označava stalnu borbu protiv entropije. Zbog toga se i kaže da. od korisne ka nekorisnoj ili od sređene prema nesređenoj. postojaće i potreba za menadžerstvom. “Zakon entropije je ubojica modernog doba. biljke i životinje. došlo je do toga da od virusa nastanu bakterije. svako živo biće bori. Evolucija je prirodan tok u kojem se organizmi razvijaju sa nižih ka višim nivoima i sa nižih ka višim nivoima organizovanosti. On polazi od toga da se materija i energija mogu menjati u jednom smeru. odnosno upravljanja. do čoveka kao najsloženijeg živog bića. a u suprotnom smeru deluju sile entropije kako je prikazano na sledećoj slici: Evolucija i entropija Entropija je jedan od razloga za postojanjem regulacije. kako se ne bi vratilo u svoje pređašnje stanje. tj. produži svoj opstanak i za sobom ostavi potomke. drugi zakon kaže da sve na svetu počinje 106 . upravljanje bi bilo suvišno.Evolucija i entropija u menadžmentu Svako živo biće želi da preživi. Od dna prema vrhu piramide deluje proces evolucije. Kada ne bi postojala sklonost sistema za dezorganizovanost i kad bi organizovanost bila prirodnije stanje od dezorganizovanosti. i to od upotrebljive ka neupotrebljivoj. To znači da se svaka ćelija. potom kolonije organizama. U osnovi. dok postoje zakoni entropije. Zahvaljujući evoluciji.

entropija je mera nesređenosti nekog sistema. borba sa entropijom. a pošto je ona uvek prisutna u organizaciji. Osnovni uzrok njenog nastanka treba tražiti u težnji delova jedne celine da se slobodnije ponašaju. tako i “ponašanje ljudi u strukturi. Sve to ukazuje na činjenicu da je neophodno ograničiti slobodu kako pojedinih delova. To se može i prikazati na primeru jedne nacionalne zajednice. Zahtev za uspostavljanje visokog reda u isto vreme je i početak haosa. prelaskom u haos i povećanju energije koja teži organizovanom i sređenom sistemu. tj. Osnovni uslov za suprotstavljanje entropiji je raspolaganje pravim i pravovremenim informacijama. Što je veći red. a kreće se nepovratno u pravcu besciljnog haosa i gubitaka. država donosi brojne zakone. Visok nivo haosa (nepoštovanje radne discipline) u sebi je nosio visok red i organizovano napuštanje radnog mesta. jer samo što bi menadžeri napustili fabriku. 107 . Pod tim pojmom podrazumevamo “svaku poruku koja otklanja neku neizvesnost”. zaposleni su napuštali preduzeće. U cilju stvaranja odgovarajućeg reda. čime nastaje haos. regulisanjem postojati dok postoji živi svet. Borba sa entropijom neće nikad prestati. Ali. a to znači da će potreba za upravljanjem.strukturom i vrednošću.” U menadžmentu. radi povećanja slobode koja postoji u celom sistemu”. Za menadžment je bitno saznanje da u svakom redu ima entropije i da u svakoj entropiji (haosu) ima reda. to postoji mogućnost nastanka većeg haosa i obrnuto. Informacija ima najveću entropiju kada je najmanje upotrebljiva. Menadžerstvo. odnosno stanje u kojem nema nikakve koncepcije i organizovanosti u funkcionisanju. a to je stanje haosa. navedeni haos je bio visoko organizovan. je u stvari. kao po “komandi”. nezavisno od interesa celine. to će borba sa njom trajati dok postoji organizacija. a time i mogućnost njihovog nepoštovanja. U jednoj kompaniji nepoštovanje radnog vremena dostiglo je takav nivo da se moglo govoriti o haosu. Suština menadžmenta je u smanjenju sila entropije koje teže razgradnji univerzuma. Veliki broj zakona stvara međusobno brojne kontroverze i nejasnoće.

” U cilju uspostavljanja što skladnijeg odnosa između nauke o menadžmentu i umetnosti. 108 . ideje i fantaziju. estetske i racionalne strane organizacije. jer su ideje ono što menadžerima omogućava da postanu i ostanu lideri u svom delovanju.3. što je za profesiju menadžmenta od izuzetne važnosti. Svaki od navedenih umetnika stvara na sebi svojstven i specifičan način. Menadžment je i sam neka vrsta umetnosti. Umetnost razvija maštu. Odnos menadžmenta i umetnosti Menadžment i umetnost stoje u interaktivnom odnosu. “Kada menadžment kao nauka dostigne svoj vrhunac. Navedenim načinom proširuje se opšta kultura menadžera. Zbog toga se i smatra da perfekcija menadžmenta prelazi u umetnost. on se približava i transformiše u umetnost. Ali. Ovaj odnos se veoma retko analizira. Pomenute oblasti su neophodne i u struktuiranju i dizajniranju organizacije. retorika. kada umetnost menadžmenta doživi svoju najvišu tačku. te uspostavljanju emotivne. dizajn organizacije. muzičar skladno muzičko delo. tako i menadžer stvara nove vrednosti koje se izražavaju kroz novac i pomoću novca. prijatnog i zadovoljavajućeg. istorija umetnosti. Zadatak umetnosti je da u ljudskoj svesti izazove osećaj lepog. sa visokim stepenom autonomije. Kao što slikar predstavlja određeni pejzaž. Umetnost je jedan od oblika društvene svesti. na visokim poslovnim školama Zapada izučavaju se brojni predmeti iz sveta umetnosti: slikarstvo. što je teško objašnjivo kada se zna da je menadžment multidisciplinarna nauka. Menadžment kao nauka. Najvažnija funkcija umetnosti je njena estetsko – emotivna strana. što je za menadžment značajno. 7. književnost. ambijent na platnu. on se na svoj način pretvara u nauku. profesija i veština teži perfekciji. Umetnost razvija čoveka i nastoji da u radu i naporima pro nađe zadovoljstvo. što ukazuje na postojanje bliske veza između menadžmenta i umetnosti.

zbog nade u spasenje koju budi. a i danas su u uzročnoposledičnim odnosima. kao vekovnih spomenika faraona. 109 .3. Očigledna realizacija vezana je za izgradnju egipatskih piramida. Razlike između pravoslavnog i katoličkog učenja rezultat su različite organizacije crkvenog života. što se smatra osnovnim razlogom za višestrukim potčinjavanjima na prostorima sadašnjeg Japana i zemalja azijskih tigrova. ne treba posebno dokazivati. Odnos menadžmenta i religije Religija je. poseban oblik društvene svesti. Japan i druge zemlje istočnoazijskog Pacifika ostvarile su visok nivo privrednog rasta i razvoja. Menadžment i religija su od davnina bili. bez obzira na to što je hrišćanstvo podeljeno na pravoslavnu i katoličku veru. rast i razvoj pojedinih zemalja. Prvi oblici menadžmenta u ozbiljnijoj formi su. hrišćanstvo postaje svetska religija. verovatno bili primenjeni u crkvenim organizacijama. kao i umetnost. koja se manjeviše pozitivno ili negativno odražavaju na uspešnost njihovog razvoja. Samo delimično navođenje pojedinih karakteristika potvrdiće navedene konstatacije: Budizam. pa i čitavih kontinenata. Pojedine religije postaju osnova bez koje se ne može zamisliti opstanak. obreda i crkvenog učenja. Zbog jednakosti koju zagovara. običaja. Da religija ima bitnog uticaja na menadžment. Navedeni zaključak ne dovodi se u pitanje. Velike svetske religije imaju različita učenja. Budizam je osnovno religiozno učenje zemalja istočnoazijskog Pacifika. Kombinacijom budističkog učenja i nekih drugih kvaliteta. koji je iniciran upravo iz religioznih osećanja. Dok je u katoličkoj veri crkva dizajnirana na principu centralizma. ili da je kao oblik društvene svesti nepriznat. Hrišćanstvo. Ono propoveda uobičajene vrline i ističe da se brojne negativnosti mogu otkloniti samo zalaganjem za ono što je dobro i pozitivno. bilo da ona postoji kao sastavni deo života ljudi. i verovanju u vanzemaljski život. Suština hrišćanskog učenja svodi se na deset božjih zapovesti. 8. Ona ima naglašen uticaj na razvoj ljudskog društva ili neke nacionalne zajednice. Buda je isticao potrebu za saglasnošću pri donošenju odluka i potrebu trpljenja.

Time ona pomaže ne samo menadžmentu već i opštem progresu čovečanstva. čime utiče i na profesiju menadžmenta. 3. menadžment koristi i saznanja prirodnih nauka. Musliman je onaj ko se pokorava volji Alaha. Islam. a to znači objektivnim zakonima i mogu koristiti menadžmentu. Njegova suština sastoji se u poslušnosti i pokornosti. pa su ovo i obavezni predmeti koje izučavaju menadžeri na visokim poslovnim školama. Pri tome. Poznavanje verskih običaja. uslov je za uspešno poslovanje kompanija. Pored ovih. jer mnogi ljudi veruju u dobro i mnogi su verom sprečeni da čine brojna nedela. crkvenih datuma itd. Tako se na primer. ali i druge nauke koriste saznanja i zakonitosti menadžment nauke. ekonomikom. treba imati u vidu činjenicu da uticaj religije na menadžment nije svuda podjednak. Čini se da nema nauke koja manje-više nije u direktnim ili indirektnim odnosima sa menadžmentom. kako bi bili uspešni. trgovački menadžment. To se odnosi na pojedine vrste religijskog učenja. a pre svih menadžment prodaje. između ostalog. kako bi pravila i zakonitosti iz prirodnog poretka preneo na društveni poredak i organizaciju. Zahvaljujući. zapadna Evropa i dr.pravoslavna crkva funkcioniše na osnovama decentralizacije.). medicina itd. Taj odnos je uvek iterativan. odnosno menadžment nauka koristi saznanja drugih nauka. 9. Najmlađa svetska religija obuhvata najveći prostor na zemaljskoj kugli. Menadžmentu je potrebna vera. odnosno autokefalnosti. Kuran je u islamu ono što je ustav u drugim zemljama. i hrišćanstvu. odnosno misionari kompanije. Menadžeri moraju da poznaju ove nauke. kao što su biologija. Ove nauke su zasnovane na prirodnim. na njegovim prostorima se danas nalaze najrazvijenije zemlje sveta (Amerika. sociologijom i političkim naukama. ali i na pojedine vrste menadžmenta. nalazi među kupcima koji su vernici. Što se u veštačke 110 . Jedan i drugi oblik organizovanosti ima svojih dobrih i loših strana. Najbliskije odnose menadžment uspostavlja sa pravom. kakvi su profitni ili neprofitni sistemi. On reguliše opšti društveni odnos. Rezime Menadžment nauka je u tesnoj vezi sa brojnim naukama.

Isti je slučaj i sa fizikom. procesima i resursima. odnosno svaki rukovodilac nije u isto vreme i menadžer. i između menadžera i rukovodioca. masa. jer se pretpostavlja da oni moraju biti ne samo stručno. vezuje za privatnu svojinu. a poznato je da nema ništa savršenije od prirode. pa se ovaj pojam. besedništvo itd. interesnih odluka. brzina. 4. nauka i veština često se meša sa drugim pojmovima i aktivnostima. Shodno tome. Menadžment je vezan za vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju. 4. Odnos menadžmenta i matematike je direktan. Iz napred navedene činjenice može se zaključiti da svaki menadžer nije uvek rukovodilac. Brojni termini iz fizike primenjuju se u menadžmentu: rad. pre svega. Odnos menadžmenta i rukovođenja Objektivna analiza pokazuje da između menadžmenta i rukovođenja postoje razlike. ODNOS MENADŽMENTA I DRUGIH POJMOVA Menadžment kao profesija. pri čemu se koriste različite ekonometrijske. 1. između jednih i drugih pojmova i lica postoje razlike. sudar itd. običajima itd.sisteme unese više prirodnosti. već i široko obrazovani. Bez obzira na to što je menadžment specifičan modalitet rukovođenja. a menadžer specifičan rukovodilac. shodno tome. Menadžment koristi matematiku za smanjenje subjektivizma pri donošenju menadžerskih odluka. statističke i druge metode i tehnike. odlukea o razvoju i dr. Vlasnik delegira ovlašćenja za obavljanje poslova menadžmentu. to oni postaju prirodniji. pa je u njegovoj funkciji donošenje ciljeva. menadžerstvo je 111 . književnost. što zahteva precizno određenje i razgraničenje. Zato menadžeri izučavaju i istoriju umetnosti. s obzirom na to da su i najreprezentativniji ambasadori svojih zemalja. Menadžment nauka je povezana i sa umetnošću. Menadžment ima sva ovlašćenja za upravljanje ljudima. religijom. pa.

ali ih i realizuje. 4. a tu razliku možemo videti na primeru koje nam daje P. Rukovođenje je niža hijerarhijska funkcija od menadžmenta. menadžer najčešće nije rukovodilac. Imajući u vidu postojeću praksu u velikim kompanijama. a ne menadžere. On treba da iz “raspoloživih resursa stvori stvarnu celinu i proizvodno jedinstvo. Rukovodioci dobijaju note i ostaje im da po istima postupaju”. U svojinskom konceptu menadžment je sistem u kojem organizacija predstavlja jedan njegov deo. 2.vezano za sami vrh hijerarhijske piramide. Druga odlika menadžera je da pri svakom odlučivanju misli na budućnost i perspektivu kompanije. Rukovodioci treba dosledno da sprovedu zamisli “top menadžera”. postavlja ciljeve. tekućih i dnevnih odluka. To će se naročito desiti ukoliko se radi o maloj kompaniji ili autoritarnom načinu rada menadžera. Prema njemu. Rukovođenje je vezano za donošenje operativnih. Odnos menadžmenta i organizacije Svaka organizacija predstavlja i pretpostavlja povezanost ljudi radi ostvarivanja nekog cilja. Odnosi 112 . odnosno on stvara note po kojima će dirigovati. menadžer obavlja dve specifične funkcije koje nema nijedno lice ili grupa u preduzeću. I ova funkcija vezana je za menadžera. Ona nije vezana za vlasnika. jer svaki menadžment postavlja određenu liniju i strukturu rukovođenja. dok je kod rukovodioca nema ili je minimalna. zbog čega imaju malo slobode u izboru ciljeva. odnosno podsistem. Postavlja se pitanje: “Da li jedan menadžer može biti u isto vreme i rukovodilac?” Odgovor na postavljeno pitanje je potvrdan. Draker. ali veliku slobodu u izboru načina realizovanja zamisli. on je u isto vreme i menadžer i rukovodilac. On je u isto vreme i dirigent i kompozitor. Ona se i izgrađuje zbog toga što je zajednički rad ljudi uvek efikasniji od parcijalnog rada svakog pojedinca. Na srednjem i nižem nivou hijerarhije organizacije imamo rukovodioce. U najvišem stratumu hijerarhije nalazi se strategijski menadžment ili “top menadžeri” koji kreiraju politiku cele kompanije i obezbeđuju joj odgovarajuće mesto u tržišnim uslovima privređivanja. ali i operativne odluke. Ukoliko menadžer donosi interesne.

po Zakonu o udruženom radu.između dela i celine. ali je celina mnogo važnija. U svakoj organizaciji se mora planirati. predviđanja i vizionarstva. Organizacija je. Pravila upravljanja su skoro ista u svim organizacijama. To se odnosi na fabriku aviona. organizacija je bila sistem. U svima se moraju sjediniti ljudski i materijalni faktori. a organizacija podsistem imaju veću ekonomsku efikasnost od 113 . Za svako nepridržavanje Zakona sledile su sankcije. koordinirati i kontrolisati. Organizacione forme nisu propisane i obavezne i svaki menadžment stvara onu i onakvu organizaciju koja mu najviše odgovara. a. na određenom mestu. Iste organizacione forme morale su postojati u velikim poslovnim sistemima i u maloprodajnim. kao što je to slučaj sa organizacijom. uslovno rečeno. Po njima. kao i na fabriku za proizvodnju čokolade ili fabriku slamenih šešira. Rešenja u kojima je menadžment u jednom slučaju sistem. bila fiksna. iako se menjaju menadžerske tehnike i metodi rada. Organizacija. U jugoslovenskoj praksi samoupravnog organizovanja. a u drugom podsistem u odnosu na organizaciju za svoj rezultat imaju i različitu ekonomsku efikasnost. “menadžment podsistem”. Ona se ne menja. organizovati. Menadžment u kibernetskom smislu stvara. odnosno između podsistema i sistema zasnovani su na kibernetskim načelima. Menadžment nije mogao da menja pojedine organizacione forme. propisana i nepromenljiva. Menadžment je stalna i stabilna funkcija privatnog vlasništva. zbog kojih je vršena “seča direktora”. Organizacija je rezultat menadžerskog rada. zanatskim i drugim objektima. odnosno organizacione forme bile su propisane zakonom kao obavezujućim aktom. Menadžment je univerzalna profesija osposobljena da stvara raznovrsne organizacije. deo je važan. voditi. određuje i reorganizuje organizaciju. u određeno vreme i uz najpovoljnije uslove. Stabilnost i stalnost su osnovne karakteristike menadžmenta. bez obzira na vrstu i veličinu preduzeća. Zbog toga se ona menja i prilagođava menadžerskim ciljevima. Tendencije usavršavanja pojedinih organizacionih rešenja tretirane su kao tehno-menadžerske tendencije. Sistemi u kojima je menadžment sistem.

(2) Menadžment se zasniva na vlasti čoveka nad čovekom. Poslovođenje je vladavina tehničko-tehnološkim procesima. (4) Menadžment je modalitet rukovođenja. državno i mešovito vlasništvo. odnosno formuliše politiku i stvara strategiju za njenu realizaciju. Ono je izvedeno iz rukovođenja kao klasne funkcije (profesije) i predstavlja viši nivo kvaliteta u vođenju organizacije. stvarima i tehničko-tehnološkim procesima. Termin rukovođenje ima druge kvalitete u odnosu na poslovođenje. karakterističan za klasičnu organizaciju i tradicionalne sisteme. pre svega. dok se poslovođenje zasniva na načelu istog statusa ljudi u organizaciji. a manje na vlasti.suprotnih rešenja. Poslovođenje je daleko složenije. iako imaju neke zajedničke karakteristike. 4. 3. što se vidi iz sledećih elaboracija: (1) Menadžment je. Menadžment je karakterističan za privatno. sa daleko manjim stepenom vlasti u odnosu na ljude. Odnos menadžmenta i (poslo) vođenja U naučnoj i stručnoj literaturi često se koriste termini rukovođenje i vođenje a da se često ne zna njihovo pravo značenje. jer se zasniva na stručnim i ljudskim kvalitetima. (3) Menadžment je vladavina nad ljudima. 114 . a poslovođenje je vezano za društvenu ili zajedničku svojinu. To je potvrdila i praksa razvijenih kapitalističkih zemalja Zapada i zemalja realsocijalizma i Jugoslavije. Menadžment preuzima ulogu upravnih organa (akcionarske skupštine i upravnog odbora). Zajedničko za menadžment i poslovođenje je: (1) Jedna i druga funkcija proizilaze iz vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. Navedena dva termina međusobno se razlikuju. Poslovođenje je vezano za nevlasničku organizaciju i izvedeno je iz predvodništva u životinjskom svetu. U njemu svako ima istu startnu poziciju: u skladu sa svojim sposobnostima i znanjem stiče određene prinadležnosti.

a menadžerska revolucija za dvadeseti vek. Poslovođenje kao stvarni modalitet vođenja organizacijom do sada nije ostvareno ni u jednom sistemu. Postoji i dilema: “Da li svaki menadžer može biti i preduzetnik?” 115 . dok će moć vlasti i formalnih autoriteta biti sekundarna. što ukazuje na činjenicu da se zajednički i masovni radovi ne mogu zamisliti bez navedenih profesija. Navedene profesije povećavaju proizvodnu moć rada i efikasnost funkcionisanja svake organizacije.” U budućnosti će menadžment po svemu sudeći. mada svaki preduzetnik u isto vreme može biti i menadžer. Kent) ističe: “Nova preduzetnička revolucija će imati verovatno isto toliki uticaj na život ljudi u XXI veku. verovatno. To je i prirodno. pa se o poslovođenju uglavnom govori u negativnom smislu. Zbog toga se o poslovođenju kao kvalitativno višem modalitetu rukovođenja može govoriti u budućnosti kada bi se i praktično realizovala poznata ideja francuskog utopiste Sen Simona: “Upravljanje ljudima trebalo biti zamenjeno upravljanjem stvarima. Ono je teorijski bilo dosta razrađeno u jugoslovenskoj teoriji organizovanja. odnosno vođenje.” Time se ukazuje na činjenicu da postoji razlika između menadžmenta i preduzetništva. nelogičnostima doživelo potpuni krah. Menadžer nije isto što i preduzetnik. koliki je imala industrijska revolucija u devetnaestom. 4. Ekonomista Kalvin Kent (Salvin A. preduzetnička revolucija biti karakteristična za dvadeset prvi vek. jer se njima obeležavaju i epohe ljudske civilizacije.(2) Rukovođenje i poslovođenje imaju istovetne ciljeve. 4. Odnos menadžmenta i preduzetništva Dok je industrijska revolucija karakteristična za devetnaesti vek. dotle će. nestati i umesto njega postojaće poslovođenje. jer će u postindustrijskom društvu znanje biti ona moć koja će vladati svetom. ali je sa brojnim kontroverzama.

mora biti proveren ili ličnost koja uliva poverenje. Menadžerska funkcija nastaje delegiranjem upravljanja od strane preduzetnika. kapital. (2) Preduzetništvo je izvorna funkcija. već se stvara putem visokih poslovnih škola. (5) Preduzetnička delatnost ima svoje zakonitosti. treninzima. a kojeg mnogi nisu svesni. Preduzetnik može biti i neobrazovan. neuk ili ispodprosečan čovek. ali mora znati da poslove upravljanja poveri profesionalcu. Menadžment je vezan za profesiju. znanje i sposobnost. informacije i znanje) u cilju postizanja određenih efekata. mnogi uspešni 116 . da u njegovo ime i za njegov račun kombinuje faktore proizvodnje i proizvodi novac. mora da zna da ne zna. Preduzetnik postaje vlasnik određenih faktora putem kupovine ili nasleđem. Preduzetnik nastaje rođenjem ili nasleđem. Preduzetnik mora da kombinuje faktore proizvodnje (rad. a menadžment za upravljanje tuđim kapitalom. Po mnogima. Preduzetništvo nije ni u kakvom odnosu sa znanjem i sposobnošću.Bez obzira na različito definisanje i određene sličnosti. razlike izmeću preduzetništva i menadžmenta mogu se sumirati u sledećem: (1) Preduzetništvo prethodi menadžmentu. Shodno tome. On se ne rađa. Da bi neko bio menadžer. Zbog navedene činjenice. (4) Preduzetništvo je vezano za vlasništvo. Da bi preduzetnik uspeo. ali svaki menadžer ne može biti i preduzetnik. Menadžment sledi preduzetništvo i ima zadatak da upravlja određenim faktorima proizvodnje i povećava njihovu efikasnost. iskustvom i permanentnim osvežavanjem znanja. on ne treba mnogo da zna. To će se desiti kada vlasnik kompanije u isto vreme upravlja faktorima i kada su u jednoj ličnosti sjedinjene funkcije svojine i funkcija upravljanja. kao što i menadžerska profesija ima svoje zakone. preduzetništvo eliminiše delegiranje. To je i najveće znanje koje čovek ima. (3) Svaki preduzetnik može u isto vreme da bude i menadžer. algoritme i prioritete.

odgovori Petar. poput čoveka koji je izgubio ključeve: Šta tražite ovde? pitao je Smit. što je neprirodno. kao što su i uspešni preduzetnici najčešće loši menadžeri. Menadžer je ovde tražio vlasnika. Ključeve. Zbog toga je preduzetništvo vezano za rizik. a za menadžerstvo planiranje i sigurnost. Tada je menadžer tražio preduzetnika. neizvesnost i sl. odnosno vlasnika ili subjekta kome će odgovarati. Prema pisanju “Nju Timesa” novi preduzetnici unose nove kvalitete. (7) Izvori preduzetnika i menadžera su različiti. Pa jeste li sigurni da ste ih baš ovde izgubili? Nisam siguran. Pa zašto ih onda ovde tražite? zagonetno je upitao Smit. (8) Preduzetnik je onaj ko traži menadžera. Zbog toga se za preduzetništvo vezuje inicijativa. U bivšem jugoslovenskom nesvojinskom konceptu situacije je bila obrnuta. Pre nego što počne da deluje. menadžer mora dobro da razmisli. ali i preduzetništvo. (6) Razlika između preduzetnika i menadžera je i u tome što prvi deluje pre nego što detaljno razmisli o svemu do detalja. Savremeni preduzetnici dolaze iz poznatih poslovnih koledža na kojima se izučava nauka o menadžerstvu. Time se preduzetništvo scijentizira. jer ovde nisam ni prolazio. 117 .menadžeri nikad ne bi mogli da budu uspešni preduzetnici. što povećava njegovu proizvodnu moć. Novi američki preduzetnici uglavnom dolaze iz porodica u kojima je jedan roditelj preduzetnik ili su oba roditelja preduzetnici. Oni su najčešće magistrirali na nekoj poslovnoj školi za privredno poslovanje. starosnog su doba 25–40 godina. Njegova profesionalnost nalaže mu da neizvesnost svede na najmanju meru. a koji su na decu preneli sklonost ka kontrolisanom riziku. najčešće su napustili kompaniju i sa stečenim znanjem i iskustvom stvaraju biznis u sopstvenim uslovima.

Bez obzira na razlike između jednog i drugog fenomena. 4. princip subordinacije. posebnu važnost za menadžment imaju sledeći principi: • • • • • • • princip ekonomije. tako i u praksi. 5. menadžment mora se pridržavati. Rezime Menadžment i navedeni pojmovi često se izjednačavaju. rukovođenja. u svom delovanju. princip permanentnosti. Ipak. kako u teoriji.Zato što ovde ima svetla. Preduzetništvo i menadžment su pojave koje su obeležile pojedine epohe. PRINCIPI MENADŽMENTA Da bi ostvario svoje ciljeve. menadžment se razlikuje od organizacije. odgovori Petar. princip jedinstva komandi. Svaki princip deluje u određenim uslovima i na sebi specifičan način. ali i praktične primene menadžmenta.. ali i praksa u kojoj se jedna te ista osoba može naći u različitim ulogama: menadžera i rukovodioca. Bez obzira na to što postoje različiti pristupi. dok je za Smita to bio beskoristan rad. menadžera i preduzetnika itd. princip pravovremenosti. navedeni pojmovi nisu sinonimi. princip “raspona menadžmenta”. 5. princip delegiranja ovlašćenja. o čemu je bilo reči na početku knjige. a njihovo razlikovanje i razgraničenje je uslov razumevanja. odnosno principa. poslovođenja i preduzetništva. određenih načela. čini se da ih je najispravnije posmatrati u jedinstvu. 118 . što zahteva njihovo detaljnije obrazloženje. Tome su doprineli i neadekvatni prevodi. Iako menadžment od svega ima ponešto. Za Petra je bilo važno da traži ključeve tamo gde ima svetla.

odnosno proizvodnje koštalo ga je preko 200. drugi je elemenat ili parametar na osnovu kojeg se ocenjuje ekonomija menadžera. jer je celokupna delatnost menadžmenta vezana za određenu ekonomsku dimenziju. Navedeni primer govori o tome kolika je cena određenih činjenja ili nečinjenja. On je zaustavio trake u svojim pogonima. On je tu zbog smanjenja troškova. Menadžeri moraju imati u vidu da ekonomija poslovanja nije nikad toliko dobra da ne bi mogla biti bolja. ali i čovek ekonomije.000. Zaustavljanje traka. Navedeni zaključak je logičan. Kratkoročno insistiranje na visokom profitu dovodi kompaniju u tešku situaciju i najčešće je sa tragičnim epilogom. ukoliko sigurno i progresivno vodi kompaniju u budućnost. Ekonomska dimenzija mora biti prisutna pri svakoj odluci ili akciji menadžera.5. Princip ekonomije Menadžer mora biti lider. Visina troškova je barometar njegove sposobnosti. kao osnove za efikasno upravljanje. ali. 2. 1. Visina profita. Princip pravovremenosti Menadžerski tim mora imati u vidu princip pravovremenosti. Troškovi u ekonomiji su nešto čega se menadžer ne sme osloboditi. 5. Menadžer mora da vodi kompaniju tako da obezbeđuje njen permanentan rast i razvoj. Samo se na taj način može obezbeđivati ekonomski rast organizacije. 119 . kako bi napravio novi proizvodni program. uz obezbeđenje rasta i razvoja kompanije. Menadžer može ostvarivati i manju dobit. njegova ekonomija postaje razumna i ekonomski opravdana. ali i određen nivo ličnih primanja zaposlenih.000 dolara. Primer velikog svetskog industrijalca Forda to najbolje potvrđuje. Samo oni koji se tako odnose prema profesiji menadžmenta mogu postati lideri u efikasnosti. Visoki troškovi ukazuju na to da menadžerski tim mora mnogo da radi na sopstvenom usavršavanju i sticanju znanja.

To znači da se posao ne sme završiti ni pre ni posle određenog roka. Ranija proizvodnja neke osetljive robe takođe može da predstavlja veliki problem. U kompaniji. 5. Kompanija radi i kad ne radi. 120 . Princip pravovremenosti u organizaciji obezbeđuje se učenjem i vaspitavanjem kako menadžerskog tima. mogu nastati problemi oko njegovog smeštaja. kao i u bolnici. a. Princip pravovremenosti zahteva da se svaki posao obavi u pravo vreme. već baš na vreme. za njeno čuvanje i obezbeđenje od kvara. a naročito u budućem menadžmentu dobiće na značaju. Mnogi po tome ocenjuju uspešnost pojedinih menadžera. Japanski i zapadnoevropski menadžment često primenjuje sintagmu “just in time”. Nepoštovanje navedenog principa dovodi do nesigurnosti organizacije. 3. Ranija nabavka određenog materijala može biti veoma štetna. čuvanja. Princip “JIT” je izraz ozbiljnosti i profesionalnog odnosa prema poslu. tj.U menadžmentu brojni teoretičari i praktičari ističu da se svaki posao treba obaviti što brže i što pre. Dolazak na određenu svečanost pre vremena može stvoriti neugodnost domaćinu koji vrši poslednje pripreme. u svakom trenutku mora postojati kompetentan menadžerski tim za rešavanje različitih problema. pa se mora znati menadžerski tim ili menadžer koji je ovlašćen da rešava određene probleme. jer zahteva dodatna novčana sredstva. tako i radnog kolektiva u celini. U to smo se mogli uveriti u svakodnevnom životu i na običnim primerima. Ranije ili kasnije izvršavanje određenih poslova je odlika nesređenih ili neozbiljnih menadžera ili je u pitanju i jedno i drugo. odnosno do konfuzije u njenom funkcionisanju. što ukazuje na štetnost nepoštovanja principa pravovremenosti. Princip permanentnosti Princip permanentnosti u savremenom. što znači da ista ne može isploviti ukoliko nema komandanta. ni pre ni posle. pa zbog ranijeg dolaska mogu nastati brojne neprijatnosti. manipulacije itd. Upravljanje kompanijom je slično upravljanju podmornicom. To je zahtev da se u kompaniji uvek nalazi ovlašćeni menadžer za izdavanje određenih naloga ili preduzimanje drugih mera za efikasno funkcionisanje određenog poslovnog sistema. na drugoj strani.

finansijski. nastojeći da osvoje njihovu fotelju. S druge strane zamenici su veliko “zlo” za menadžere. Razloge takvom stanju treba tražiti u tome što se subordinacija često povezuje sa sistemima van privrede. Princip subordinacije Princip subordinacije retko se razmatra u literaturi. Pod subordinacijom treba podrazumevati obavezu nižih upravljačkih organa da izvršavaju naloge i odluke viših organa upravljanja. 4. kadrovski itd). (komercijalni. jer u pojedinim slučajevima to može uništiti organizaciju. kao što su vojne organizacije ili privredne organizacije koje se nalaze u teškoćama. što destimulišu ostale menadžere. iako je on prisutan. Bez subordinacije nemoguće je biti efikasan. • moguće je da menadžer za svako svoje odsustvo odredi lice koje će ga zamenjivati. ali je on prisutan u praksi menadžmenta. Subordinacija kao princip je nezaobilazan i u upravljanju mezoekonomskim sistemima. Istraživanja menadžerske prakse pokazuju da i drugi način uspostavljanja principa permanentnosti ne treba zapostaviti. Praksa pokazuje da je prvo rešenje racionalnije. jer “zamenici” često obavljaju određene poslove u organizaciji za koje je nadležan generalni menadžer. Ne treba potceniti navedene razloge neimenovanja zamenika. Obezbeđenje principa permanentnosti može se ostvariti na više načina: • moguće je da se kroz opšti akt o organizaciji poslovnog sistema odredi zamenik koji automatski stiče ovlašćenja da preduzme određene mere ili radnje kada je generalni menadžer odsutan. Uzaludna je bilo kakva genijalnost menadžerskog vrha u donošenju kvalitetnih odluka. jer se izbegava suvišna administracija i automatski se primenjuje kada nastupi razlog odsutnosti. jer ih isključuje iz trke za menadžerski tron. 5. zbog toga što često rade o “glavi” generalnom menadžeru.Poštovanje principa permanentnosti zahteva da generalni ili bilo koji drugi menadžer u svom odsustvu odredi lice koje će ga zamenjivati. 121 .

On multiplikatorno deluje na efikasnost organizacije. Princip jedinstva komandi Princip jedinstva komandi u literaturi se često naziva i principom jedinstva upravljačke akcije. 5. Iz navedenog se zaključuje da je osnova principa subordinacije vlast. 122 . a pod njom treba podrazumevati moć pojedinca ili organa da prisili nekoga na izvršavanje određenih naloga.ukoliko kod nižih upravljačkih organa ne postoji obaveza da se one realizuju. odnosno radnik dobija naloge ili zadatke samo od jednog menadžera. Svaki menadžment je u hijerarhijskoj strukturi pretpostavljen u odnosu na svoje potčinjene. jer se u suprotnom može desiti da pojedini menadžeri vode kompaniju u različitim smerovima. Najčešći način uspostavljanja jedinstva komandi je struktuiranje organizacije tako da svaki menadžer. moraju se primeniti sankcije. Princip jedinstva komandi je zahtev da se profesija menadžmenta organizuje tako da svaki član menadžerskog tima sprovede one i onakve radnje i postupke koji vode kompaniju ka postavljenom cilju. što predstavlja poseban predmet izučavanja. tako i po horizontalnoj liniji struktuiranja. što u osnovi ne narušava njegov sadržaj. Ukoliko se odluke i nalozi ne izvršavaju. Uspostavljanje principa subordinacije u organizaciji neminovno stvara hijerarhijsku strukturu menadžmenta. Subordinacija uvek predstavlja pravo jednih da donose odluke i obavezu drugih da te odluke izvršavaju. ali u isto vreme i potčinjen u odnosu na više menadžerske nivoe. odnosno vlast u odnosu na druge stratume. Princip jedinstva komandi u menadžmentu ima veću težinu u odnosu na bilo koju drugu profesiju u organizaciji. Jedinstvenost komande za svoj rezultat najčešće ima jedinstvo kolektiva i obrnuto. 5. To je veoma važno. Princip jedinstva komande u menadžmentu se ostvaruje različitim tehnikama. Korporacijski menadžment mora prožimati duh jedinstva – kako po vertikalnoj. Time se stvaraju hijerarhijski nivoi sa više stratuma koji imaju različitu moć.

njegov uspeh leži u njegovoj sposobnosti da umnoži sebe putem drugih ljudi. Delegiranje znači dati ovlašćenja nekom drugom da deluje u njegovo ime. “Onog momenta kada posao poraste iznad ličnog kapaciteta čoveka. 123 . Koristi koje menadžer ima od dobrog delegiranja su: • menadžer se oslobađa sitnih. To nameće potrebu da se ovom pitanju posveti odgovarajuća pažnja. Uspešnost njegovog rada zavisi od njegove veštine delegiranja”. konstatovao je Alen. Teoretičari klasičnog menadžmenta i organizacije uglavnom se slažu s tim da je pravilno delegiranje jedan od uslova uspešnosti menadžmenta. po Luisu Alenu. čime dobije više vremena i može da se posveti važnijim poslovima i odlukama od interesa za kompaniju. Time se sistem štiti od suviše velikog upliva funkcionalnih menadžera i sprečavaju se deformacije zbog parcijalizacije interesa i efikasnosti. rutinskih poslova i odluka. Princip delegiranja ovlašćenja Delegiranje ovlašćenja je bitan elemenat u veštini upravljanja kompanijom.Time se otklanjaju mogući nesporazumi u mešanju kompetencija i eventualnih nesporazuma oko shvatanja naloga ili zadataka. Ovlašćenje je “suma poverene moći i prava da bi neko mogao da obavlja određeni posao”. princip jedinstva komandi nalaže da se takvo jedinstvo uspostavlja putem menadžera nadležnog za upravljanje nekim poslovnim sistemom. Ukoliko se radi o organizacionoj strukturi u kojoj jedan menadžer dobija naloge od više funkcionalnih menadžera. 5. Takav menadžer ima ovlašćenja da suspenduje svaku odluku funkcionalnog menadžera ukoliko oceni da je ona protiv interesa sistema kao celine. praktična filozofija i verovatno jedna od najvažnijih veština menadžera. Princip jedinstva komandi zahteva precizno razgraničenje ovlašćenja i odgovornosti pojedinih nivoa ili vrsta menadžera. To je veština ostvarenja rezultata rada posredstvom drugih. Delegiranje je. kako se ne bi mešale nadležnosti i preplitala odgovornost. 6.

koji pripadaju samo njemu i koje ne bi smeo da delegira drugom. Ukoliko menadžer za sebe zadrži rutinske i manje važne poslove. Menadžer prvo mora da oceni koje poslove može. on će se opteretiti suvišnim sitnicama i detaljima. po prirodi stvari. 124 . vođenja kadrovske politike itd. kontrolisanja. Ukoliko menadžer na svoje potčinjene ili saradnike delegira poslove koje bi. morao on da obavi. a koje ne bi smeo da delegira. a povećava se efikasnost u njihovom otklanjanju. U isto vreme. jer saradnici kroz delegiranje vide svoje sopstvene vrednosti i važnost u organizaciji. kako se ne bi desilo da delegiranjem dovede u pitanje opstanak kompanije. a pasiviziraće i svoje saradnike. ne bi smeo da delegira poslove od strategijskog interesa za kompaniju i poslove čije se odluke dugoročno odražavaju na interes kompanije. Zato se i kaže da menadžer mora da ima tzv.• donošenje odluka približava se mestu na kojem i nastaju problemi. stvaraju se uslovi u kojima potčinjeni ili saradnici znaju isto koliko i on. neće imati dovoljno vremena za važnije stvari. odnosno manje važne poslove. Onaj ko delegira mora znati šta i koliko delegira. Delegiranje je složen posao i proces. što narušava njegov autoritet. Pod njim se često podrazumevalo delegiranje drugorazrednih i manje važnih poslova. To su uglavnom poslovi planiranja. investiranja i ulaganja finansijskih sredstava. Po pravilu. • podstiče se inicijativa saradnika i pojačava njihova odgovornost i volja za rad. Monopol informacije je uslov uspešnosti upravljanja kompanijom i menadžer uvek mora više znati od svojih saradnika i potčinjenih. U jugoslovenskim uslovima princip delegiranja ovlašćenja često se pogrešno shvatao. menadžer bi morao da delegira rutinske i ponavljajuće poslove. “rezervisane poslove”. • poboljšava međuljudske odnose između menadžera i saradnika.

Pri tome menadžer mora voditi računa o tome šta će i kome delegirati. PRAVILO BROJ 2: PRI DELEGIRANJU MENADŽER MORA DA POZNAJE SVOJE SARADNIKE I POTČINJENE. Sa delegiranjem poslova mora se obezbediti njihovo kvalitetno obavljanje. Menadžer može delegirati ovlašćenja za obavljanje određenih poslova. Ukoliko dobro ne izvrši procenu svojih saradnika. jer će onaj ko delegira odgovarati za njihovo izvršavanje. Da bi delegiranje ovlašćenja bilo uspešno. Time se ovlašćenja štite od svojih deformacija. menadžer vrši odabir onih saradnika koji će delegirana ovlašćenja izvršiti na najbolji način i koji to neće zloupotrebiti. Javlja se pitanje: “Da li se delegiranjem ovlašćenja u isto vreme delegira i odgovornost?” Bez obzira na različita mišljenja. MENADŽER NE DELEGIRA I ODGOVORNOST. Da bi delegiranje u organizaciji bilo što uspešnije. mogu nastati brojni problemi u efikasnosti funkcionisanja organizacije. ali odgovornost za delegirane poslove ostaje uvek u njegovom delokrugu rada. menadžer mora da poznaje svoje saradnike i kao ličnosti i kao stručnjake. Ovo pravilo postaje predmet brojnih diskusija. To proizilazi iz davno utvrđene činjenice da je odgovornost uvek lična. potrebno je.Praksa i pravila dobrog delegiranja Da bi delegiranje bilo uspešno. DA IH IZVRŠE. moraju se poznavati određena pravila: PRAVILO BROJ 1: DELEGIRANJEM OVLAŠĆENjA. menadžera obučiti i naučiti da delegira ovlašćenja. Nakon upoznavanja svojih saradnika. da je vezana za pojedinca i da ne može biti delegirana. pre svega. PRAVILO BROJ 3: MENADŽER MORA DA OBUČI SVOJE SARADNIKE DA PRIME OVLAŠĆENJA. NE ZLOUPOTREBE I NE SHVATE NA POGREŠAN NAČIN. 125 . menadžerski pristup ovom problemu polazi od stava da se delegiranjem ovlašćenja ne delegira i odgovornost.

126 • . Treći korak je da se saradnici na koje su delegirana ovlašćenja nauče i obuče da ista ne zloupotrebljavaju. Generalni menadžeri sve više zadržavaju oblast futurologije. Pri svemu tome menadžer ne sme zanemariti kontrolu.Drugi korak je da nauči i obuči svoje saradnike da primaju ovlašćenja i da ih izvršavaju u okvirima datih ovlašćenja. Oni često sumnjaju u svoje saradnike a da prethodno nisu proverili njihove mogućnosti. na primer. To se može desiti ukoliko oni shvate da se bez njih u organizaciji ne može ništa obaviti i da su oni nezamenljivi. Menadžeri često nemaju dovoljno poverenja u svoje saradnike. Praksa pokazuje da se veliki broj menadžera ne pridržava navedenih i drugih pravila u delegiranju ovlašćenja. dok se ostali poslovi prepuštaju nižim nivoima ili pojedinim funkcionalnim menadžerima. Tako. Celokupna menadžersko-upravljačka struktura je manje-više prožeta delegiranjem ovlašćenja. U savremenom menadžmentu delegiranje ovlašćenja dobija sve više na značaju. Što više delegira ovlašćenja. jer prepuštanjem određenih poslova gubi sopstvene pozicije i prestaje da deluje kao menadžer. • Menadžer se često plaši svojih saradnika. finansija i kadrova. akcionarske skupštine delegiraju ovlašćenja u vezi sa interesnim odlukama kompanija upravnim odborima. to više mora da kontroliše. mogu nastupiti ozbiljne teškoće u funkcionisanju organizacije. ova rukovodećim strukturama itd. pa im ne poveravaju izvršavanje određenih poslova. a upravni odbori menadžerskoj strukturi. Menadžeri najčešće prave sledeće greške: jedan broj menadžera nastoji da sam izvršava sve poslove ili najveći broj poslova i da se u kompaniji angažuje za sve – od najsitnijih do najkrupnijih pitanja.. Ukoliko menadžer zanemari ili nedovoljno kontroliše izvršavanje delegiranih ovlašćenja. odnosno globalni nivo.

Diskutabilnost raspona menadžmenta proizilazi i iz različitog shvatanja ove praktične “menadžerske filozofije”. treba da iznosi četiri podređena na najvišem nivou hijerarhijske piramide. tj. Raspon menadžmenta ima ne samo teoretski već i praktični značaj. sa nepredviđenim ishodima. Veliki broj teoretičara upozorava na to da se raspon menadžmenta ne može slepo prihvatiti. Savremeni menadžment smatra da je raspon.5. odnosno broj potčinjenih u odnosu na jednog nadređenog uslovljen brojnim i varijabilnim faktorima. međusobno povezani i uslovljeni. Taj idealan raspon po predstavnicima ove škole. 7. Ovim problemom su se bavili i predstavnici klasične škole organizacije. koji treba uzeti kao osnov za grupisanje i struktuiranje korporacijskog menadžmenta u svim kompanijama i u svim uslovima. Princip “raspona menadžmenta” U uskoj vezi sa delegiranjem ovlašćenja je i pitanje “raspona menadžmenta”. karakter delatnosti Ukoliko su poslovi u kompaniji standardni. a u krajnjem slučaju i uspešnost poslovanja kompanije. 127 . što govori o aktuelnosti ovog pitanja. Predstavnici klasične škole menadžmenta (Fajo1 i Tejlor) zastupali su stanovište da sve organizacije treba da imaju isti raspon menadžmenta. jer od njega manje-više zavisi organizaciona struktura. složeniji i kreativniji. raspon menadžmenta može biti veći. a na nižim nivoima od osam do dvanaest podređenih na jednog pretpostavljenog. Za većinu savremenih teoretičara ne postoji idealan raspon menadžmenta. već da mu se mora prići daleko elastičnije i konstruktivnije. Samo delimično navođenje pojedinih faktora potvrdiće navedene konstatacije: • Priroda poslova. onda raspon menadžmenta mora biti manji. iznenadnih situacija. uhodani. rutinski i međusobno nezavisni. Ukoliko se pak radi o poslovima koji su puni obrta. Pod rasponom menadžmenta treba podrazumevati broj potčinjenih kojima može jedan pretpostavljeni uspešno da upravlja (rukovodi).

gde preovladava ručni i manuelni rad. samoinicijativa. neophodno je postojanje manjih grupa. • Kvalitet i sposobnost menadžmenta je jedan od odlučujućih faktora koji utiče na raspon menadžmenta. a time i širi raspon menadžmenta. U savremenom menadžmentu. neodgovorni. obrazovanijim. kompanije u kojima preovlađuje manuelna struktura. stilovi i tehnike menadžmenta Ukoliko je menadžerski tim orijentisan na razvijanje i podsticanje samoinicijative. iskusni menadžeri mogu uspešno da komuniciraju sa nekoliko desetina menadžera. samostalnost i sloboda pojedinca i grupe je smanjena. tj. Ukoliko se radi o autokratskom. Suprotno. metodi. čime se stvara uži raspon menadžmenta. u kojoj su ljudi nedisciplinovani. s obzirom na njegovu tehničku opremljenost. Kompanije sa većim učešćem intelekta u stanju su da imaju veći raspon menadžmenta. što nameće potrebu za užim rasponom menadžmenta. • Sistemi. veći stepen automatizacije i intelektualizacije rada. 15 ili više potčinjenih. može se uvesti veći raspon menadžmenta.• Tehničko-tehnološka osnova rada U kompanijama koje imaju nisku tehničko-tehnološku osnovu rada. pa shodno tome nastaje i uži raspon menadžmenta. činjenica je da je mnogo lakše i efikasnije upravljati mlađim. 128 . sposoban i snalažljiv menadžer može da upravlja uspešno sa 10. Kvalitetan. radne grupe mogu biti veće. disciplinovanijim i savesnijim ljudima. moraju se svrstavati u manje grupe. prinudnom i klasičnom načinu upravljanja. • Kvalitet i sposobnost potčinjenih je bitan elemenat za raspon menadžmenta Bez obzira na različite pristupe pitanju uspešnosti upravljanja. U uslovima gde je rad mehanizovaniji. autonomije itd. nesavesni. dok će lošem menadžeru i pet potčinjenih biti mnogo. samostalnosti.

efekti su veći.• Uži i širi raspon menadžmenta (plitki i duboki raspon) Imajući u vidu navedene i druge faktore. kako je prikazano na sledećoj slici. raspon menadžmenta je uži odnosno. dok kod užeg raspona postoji duboka organizaciona struktura. Ukoliko je raspon menadžmenta uži. to je raspon menadžmenta širi. ali se smanjuje mogućnost razvoja inovacija. Kod šireg raspona postoji plitka organizaciona struktura. Raspon menadžmenta određuje visinu organizacione strukture. jer je izraženija tendencija ka decentralizaciji kojom se povećava broj ljudi. prisutniji su znaci centralizacije. što je nivo menadžmenta niži. Najveći broj teoretičara slaže se sa stavom što je viši nivo. raspon menadžmenta može se projektovati tako da ima užu ili širu dimenziju raspona. 0 1 2 3 Odnos nivoa i širine menadžmenta U principu. što je raspon menadžmenta širi. kako je prikazano na sledećim slikama: 129 . ali se smanjuje mogućnost kontrole rada ljudi. Oni po pravilu povećavaju mogućnost kontrole rada potčinjenih.

Prednosti dubokog raspona menadžmenta su sledeće: • omogućava veći broj kontakata nižih menadžera sa višim menadžerskim nivoima. čime se povećava kooperativnost između članova grupe i između pojedinih nivoa kompanije. • olakšana je koordinacija i razumevanje između pretpostavljenih i podređenih. jer suviše velika bliskost i poznavanje problema sa kojim se potčinjeni susreću slabi odgovornost i želju za njihovim rešavanjem. • preferiranju ka većem stepenu decentralizacije. struktura Duboka org. Nedostaci plitkog raspona menadžmenta su u tome što njihova horizontalna komunikacija može biti otežana odsustvom autoriteta.Plitka org. čime se ubrzava tok informacija i smanjuje mogućnost dezinformacije. Nedostaci dubokog raspona menadžmenta su: • stvaraju se uslovi za birokratizaciju menadžera u celini. • viši nivoi menadžmenta su bliži problemima i mogu ispoljiti veći uticaj na njihovo rešavanje. • postojanju manjeg broja stratuma. 130 . • narušava se autoritet višeg menadžera. struktura Jedna i druga organizaciona struktura ima svojih prednosti i nedostataka. Prednosti plitkog raspona menadžmenta leže u: • uprošćenoj liniji komuniciranja.

• informisanjeMenadžer može utrošiti svoje vreme neposredno upravljajući potčinjenima.Da bi se raspon menadžmenta pravilno projektovao i ostvario željeni cilj.) onda u vrhu piramide treba da bude “uži” raspon menadžmenta. većim stepenom obrazovanja itd. Nakon elaboracije problema “raspona menadžmenta” postavlja se pitanje gde treba da bude “plići”. • pojednostavljivanje donošenja odluka. jer će potčinjeni eventualne nesporazume sami rešiti. Ako postoji atmosfera saradnje. Menadžment mora da preduzima određene mere kako bi njegovi efekti bili što veći. Moguće je naći alternativu i ustrojiti takav informacioni sistem koji zaposlenom daje jasan standard koji se od njega zahteva. kako bi potčinjeni mogli bez “tutorisanja” da obave svoje poslove. Suprotno. a pretpostavljenom omogućava da se koncentriše na one slučajeve. a gde “dublji” raspon menadžmenta. potrebno je preduzeti sledeće mere: • obučavanje potčinjenih da samostalno donose veći broj odluka i da time smanje obim svoje upućenosti na pretpostavljenog. U određenoj situaciji donošenje odluka može biti pojednostavljeno putem propisivanja pravila koja daju potrebne poje dinosti za njihovo donošenje. Ako analiziramo vrh kompanije (gde se nalaze funkcionalni menadžeri. pa se ovde može preporučiti “širi” raspon menadžmenta. 131 . • kooperiranje Potčinjeni su skloni da sami rešavaju svoja neslaganja u poslu ili da njihovo rešavanje traže od pretpostavljenog. na dnu hijerarhijske piramide nalaze se manje obrazovani. koji odstupaju od standarda. U cilju rešavanja navedenog problema. U prilaženju problemu raspona savremeni menadžment posebnu pažnju posvećuje pitanju smanjenja kontakata i upućenosti potčinjenog na pretpostavljenog. sa relativno visokim nivoom samostalnosti. istim treba upravljati. menadžer će utrošiti manje vremena za rešavanje nastalih nesporazuma. nesamostalni i ljudi zavisni od menadžera. Ova mera je vezana za treću meru.

bez opasnosti od toga da menadžeri budu prekomerno opterećeni. čini se da je princip ekonomije. Zbog toga je nezahvalno procenjivati i ocenjivati značaj pojedinih principa. dok se povećava raspon menadžmenta na srednjem i najvišem nivou. 5.Automatizacija i scijentizacija menadžmenta sve više smanjuje broj neposrednih izvršilaca na dnu piramide. subordinacija i delegiranje ovlašćenja. pa i menadžment nauke i profesije. 8. jer u menadžmentu nije važno “kakve je boje mačka. Ipak. Mnogi ističu da principi pre sprečavaju neuspeh. Međutim. dok druge možda neće nikada primeniti. nego da li ona lovi miševe”. Rezime Principi ili pravila su osnova svake nauke. Svaki menadžer će. 132 . odnosno profesije. uslov opstanka i funkcionisanja svake organizacije. nego što donose uspeh. praksa pokazuje da je ovo pitanje irelevantno. shodno svojim procenama ne principe primenjivati manje ili više. niti je njihova primena vezana za određene situacije. Menadžment ne primenjuje sve principe odjednom. Savremeni menadžment nastoji da poveća raspon kontrole.

koje su predviđene 133 . to je problem u organizacionim sistemima. a da prethodno nisu preduzete radnje neophodne za njegovo dovođenje u normalno stanje. Ono što je bol u čovečijem organizmu. ukazuje na to da postoji određeno odstupanje prirodnog i trenutnog funkcionisanja organizma i neophodnost dodavanja određenih stimulatora da bi se funkcionisanje organizma vratilo u prethodno stanje. Bez obzira na to što postoje i drugi prilazi u definisanju problema. 1. kao simptoma određenih poremećaja. On ukazuje na to da je došlo do odstupanja funkcionisanja organizacije od njene projektovane koncepcije. Otuda se javlja velika potreba za razmatranje i analizu problema u menadžment nauci. neki poslovni sistem može doći u stečaj. Pojam i određenje menadžerskih problema Pod problemom u menadžmentu treba podrazumevati svaku pojavu. 1. moglo bi doći do propadanja organizma. On pokazuje da je došlo do poremećaja u funkcionisanju organizma. čini se da je navedena definicija najprihvatljivija za nauku o menadžmentu. a da prethodno nisu preduzete nikakve mere. Dozvoljena odstupanja ili dozvoljene tolerancije. Ona ukazuje na nekoliko osnovnih karakteristika: • Svako odstupanje funkcionisanja organizacije od njene projektovane zamisli ne predstavlja problem. a za čije rešavanje je potreban određen analitički i stručan rad. u stvari. MENADŽERSKI PROBLEMI Bol je prijatelj čoveka. proces. odnosno situaciju koja se odvija mimo projektovane koncepcije funkcionisanja organizacije. Nepriznavanjem postojanja problema. Bol.POGLAVLJE IV MENADŽERSKI PROBLEMI I METODE RADA MENADŽERA 1. Bez bola.

Poremećaj koji rutinski može rešiti i najmanje dete ne predstavlja problem. finansijske itd. U preduzeću dominiraju brojni problemi. pre svega. raznovrsni. to su i promene veće. Oni se često nazivaju i socioemocionalnim problemima. • Da bi neko odstupanje funkcionisanja od projektovanog koncepta predstavljalo problem. materije i svega što postoji na svetu. analitičnost i specijalistička znanja. jer joj ne ugrožavaju opstanak. (4) na eksterne i interne. Međuljudski odnosi i izučavanje njihovih odnosa dovelo je do formulisanja brojnih teorija (teorija “h”. (8) na materijalne. jer je za njihovo rešavanje potrebna ne samo socio-psihološka naobrazba menadžera. ne bi bilo ni problema. jer ne zahteva studioznost. (5) na vertikalne i horizontalne. Ljudski problemi su dinamični. Ljudski problemi su najsloženiji. a time ni problema. ne predstavljaju problem. 2. Ljudski problemi su poremećaji funkcionisanja organizacije koji su prouzrokovani ljudskim faktorom. ali su najznačajniji: (1) ljudski. utoliko pre što se na ovakav način veoma retko objašnjava i potreba za regulacijom. Što su kretanja brža. rad sa ljudima i upravljanje promenama. a to zahteva ne samo da se promenama upravlja već da se živi sa promenama. mora biti složeno. odnosno njihovog izvorišta je pretpostavka razumevanja menadžmenta. Problemi savremenog menadžmenta Upravljanje preduzećem je. (7) na opšte i specijalizovane. problemi su veći i složeniji. teorija “z” itd. 1.). čime se dolazi do potrebe za njegovim analitičkim i studioznim rešavanjem. informacione. što je osnovni cilj funkcionisanja svakog sistema. Problemi nastaju zbog promena. Ovako shvatanje problema. Promene nastaju zbog kretanja. ne bi bilo ni promena. Da nema promena. (2) stručni i (3) organizacioni problemi. Uspešno 134 . već i njihova taktičnost i veština. (6) na proste i složene. Da nema kretanja čestica. Što su promene veće i brže.koncepcijom. kompleksni. teorija “u”.

potrebama i željama. u kojoj će se pojedinci obučavati. Smanjenje stručnih problema moguće je izvršiti permanentnim obrazovanjem. Stavovi prema kojima menadžeri moraju obučavati svoje saradnike su neprihvatljivi i prevaziđeni.). Stručni problemi dolaze posle ljudskih problema. Da bi se neko složeno stručno rešenje operacionalizovalo. da izaberu stručan i kvalitetan kadar koji će ih pratiti u svom radu. ali nemoguće sa organizacionog. Menadžment ima i druge probleme. u izgradnji motivacionih sistema angažuju se multidisciplinarni timovi. Preduzeće nije škola. Nije u pitanju samo to što preduzeće nije škola već i to što menadžer nije u stanju da u uslovima razvijene diversifikacije i specijalizacije rada kompetentno obuči saradnika. pre svega. tako i menadžer odgovarajućeg nivoa ili funkcije mora biti profesionalac za upravljanje. U okviru menadžmenta posebno se izučava teorija motivacija. uvođenjem konsultanata i dr. Oni su vezani za potrebu stručnosti u donošenju upravljačkih odluka. koji se mogu klasifikovati po različitim kriterijumima: 135 . poboljšanjem kvalifikacione strukture. Stručan je onaj ko poznaje svoju struku. Takva očekivanja su logična. U budućnosti će biti sve manje stručnih i organizacionih. a menadžer nije nastavnik. potrebno je angažovanje brojnih struka. trenirati i prekvalifikovati. promociju. a sve više ljudskih problema. jer će čovek u imati sve više slobodnog vremena i sve više će zahtevati da se udovolji njegovim zahtevima. Menadžer mora da podstiče obrazovanje. Organizacioni problemi su bitni jer neko rešenje može biti idealno sa stručnog stanovišta. a ne da sam u tome učestvuje. Kao što svaki radnik u preduzeću mora biti stručnjak za svoju oblast (prodaju. zbog čega oni postaju primarni u odnosu na druge probleme. inovacionim postupcima. Menadžeri moraju. dizajniranje itd.rešavanje ljudskih problema stvara uslove za rešavanje i ostalih problema u organizaciji. iako ono mora biti stalna škola.

). otklanjanjem kvarova. Horizontalni problemi nastaju između delova ili pojedinaca na istim nivoima hijerarhijske piramide. tj.Eksterni problemi su odstupanja koja su izazvana eksternim faktorima. eliminisanje usklađivanje pojedinih organizacionih nivoa itd. Od posebnog je značaja da se provociraju stručni problemi. odnosno okruženjem. Danas se na visokim poslovnim školama posebno izučavaju problemi: njihovo otkrivanje. mogu prerasti u velike. pri čemu se primenjuju različite metode i tehnike (autoritet. a u određenim situacijama. Za sve vrste problema karakteristično je da im se mora pokloniti odgovarajuća pažnja. provociranje. uvođenje tehnika. Time se stvara veći kvantum stvaralačke energije za unapređenje organizacije i olakšavanje ostvarenja postavljenih ciljeva. već da se za njima traga. Na njih menadžment može da utiče. njih prouzrokuje materijalni faktor. Oni se rešavaju intervencijom pojedinih nivoa menadžmenta ili razvijanjem osećaja za saradnju.). To je potpuno suprotno klasičnom menadžmentu. te njihovo provociranje sa stanovišta stručnosti. Njihovo rešavanje je u nadležnosti strategijskog menadžmenta. ublažavanje ili rešavanje. koji nastoji da probleme prikrije ili ne prizna njihovo postojanje. Oni se rešavaju stručnim uticajem ili intervencijom dodatnih servomotora (rezervom. dijagnosticiranje određenih problema. 136 . Interni problemi su poremećaji koji nastaju delovanjem unutrašnjih faktora u nekom poslovnom sistemu. tj. veština itd. a nebitni u daljoj fazi razvoja mogu preći u eskalaciju i razoriti organizaciju. Mali i jednostavni problemi. Nemogućnost rešavanja svedena je na minimum. Za nauku o menadžmentu bitno je da se problemi ne prikrivaju. tehnologija. odnosno vrstama problema treba vršiti njihovo provociranje. Materijalni problemi nastaju iz materijalne sfere organizacije. rešavanje. redovnim održavanjem itd. Za njih je karakteristično to da menadžment nekog poslovnog sistema ima male mogućnosti uticanja na njihovo eliminisanje. ukoliko se ne rešavaju na vreme. Savremeni menadžment je orijentisan na otkrivanje. Vertikalni problemi nastaju između pojedinih organizacionih struktura ili pojedinih nivoa menadžmenta.

vertikalne i horizontalne neusklađenosti. kojima se utvrđuju slabe strane organizacije i tačke na kojima se mogu pojaviti eventualni problemi. 3. Zbog toga. s obzirom na to da se ne može utvrditi zbog čega neka retrogradna pojava nastaje i kako je neutralisati. • Složenost kompanije kao proizvodnog ili uslužnog organizma. Dijagnosticiranje problema Problemi u organizaciji nastaju iz brojnih razloga. To znači da neadekvatno funkcionisanje višeg sistema može biti uzrok nastanka problema i u nižem sistemu. ali i potcenjeni u odnosu na stvarne mogućnosti. kako bi se onemogućilo njihovo širenje. na koje se može sa manjim ili većim stepenom uticati. 1. • Nepotpuno informisanje. tj. Nedostatak znanja o određenom problemu je čest razlog povećanja entropije nekog sistema. U jednom ili drugom slučaju stvaraju se uslovi za nastanak problema. koji mogu biti poznati ili nepoznati. Ovaj uzrok nastanka problema je najčešće objektivne prirode. tj. odnosno nedostatak informacija. kao uslova efikasnosti svake organizacije. Najčešći uzroci nastajanja problema su: • Neusklađenost ciljeva i mogućnosti. Polazi se od stava da se problemi moraju spremno dočekati.Za menadžment je bitno da se problemi nikada ne pojavljuju u čistom obliku. već najčešće kao mešoviti. jer proističe iz specifične kompleksnosti proizvodnog programa kompanije. njima se mora ići u susret. Svaki poslovni sistem je deo nekog višeg sistema koji deli njegovu sudbinu i na koga manje-više utiče. odnosno kao problemi čiji je uzrok eksterne i interne prirode. 137 . • Povezanost kompanije sa okruženjem. socioemotivne i stručne prirode itd. mnoge organizacije koriste posebne detektore. Savremeni menadžment je ukazao na potrebu otkrivanja problema. podsistemu određenog sistema. Ciljevi mogu biti predimenzionirani ili preambiciozni.

Od sposobnosti menadžmenta u rešavanju određenih problema u velikoj meri zavisi i efikasnost funkcionisanja organizacije.Najveća opasnost leži u činjenici da menadžerska struktura može biti zatečena. Svaki pristup odgovara nekom problemu i sa manje ili više uspeha se može primeniti. iako je evidentno da su oni postojali i dobrim delom uticali na neuspešnost organizacije. U dijagnosticiranju problema moguće je koristiti različite metode i tehnike. Teorija i praksa menadžmenta izdiferencirala je sledeće pristupe u rešavanju menadžerskih problema: (a) pomodarski pristup. iznenađena određenom pojavom. Pristupi u rešavanju menadžerskih problema su u direktnoj vezi sa karakteristikama menadžmenta i postojanja određene menadžerske kulture. Menadžeri moraju shvatiti da se svaki problem u organizaciji može otkriti i rešiti sa ljudima iz organizacije. To nameće potrebu za pravilnim izborom određenog pristupa ili tehnologije. Ukoliko to ne čine. tj. različitu tehnologiju. Mnogi su odlazili sa uverenjem da su kompaniju ostavili bez problema. Pristupi u rešavanju menadžerskih problema Rešavanje problema je višestruko važno za teoriju i praksu menadžmenta. Praksa pokazuje da zbog nepravilnog pristupa mnogi menadžeri nikad nisu ni rešili problem. Najefikasniji ili jedan od najefikasnijih načina za njihovo otkrivanje je obučavanje i motivisanje ljudi u određenim organizacionim strukturama. tj. (b) formalistički pristup. 4. 138 . 1. postaće i sami problemi. (g) dogmatski pristup. U rešavanju problema moguće je primeniti različite pristupe. (v) prakticistički pristup. Menadžeri moraju rešavati probleme. (d) naučni pristup. samo ih treba motivisati i ne sprečavati njihovu inicijativu.

Teoretičari menadžmenta najčešće nastoje da pomodarstvo prikažu pozitivno. ono stvara iluziju da se “ide napred. oni već za nekoliko meseci postaju tragičari i predmet brojnih preispitivanja. Oni polaze od toga da je pomodarstvo opasno ne samo zbog toga što ne rešava probleme već zbog toga što stvara “lažnu” sliku o rešavanju problema i time nanosi višestruku štetu ukupnoj efikasnosti i efektivnosti organizacije. Na osnovu navedenih razloga. • Lepota radi lepote? • Istina radi istine. Pomodarski pristup u rešavanju menadžerskih problema različito se ocenjuje. jer svaka statika u određenoj vremenskoj dimenziji. odnosno zbog toga što to rade i drugi. 139 . formiranje menadžerskih udruženja nije poboljšalo situaciju u privredi i društvu. Preko noći su nestali samoupravni socijalistički direktori. da bi se kasnije pretvorilo u naviku i običaj. možemo konstatovati da je pomodarstvo opasan pristup u rešavanju menadžerskih problema i u menadžmentu uopšte. Izabrani po sumnjivim kriterijumima vrednovanja najuspešnijih menadžera. Pomodarstvo u rešavanju problema praktičari menadžmenta ocenjuju uglavnom negativno. koji su se prerušili u tehnomenadžere. Godinama isticana moralno-politička podobnost nestala je i u vrednovanju prihvatila iz pomodarstva kriterije razvijenih tržišnih privreda. stvaranje menadžerskog lobija. predstavlja nazadovanje”. pa i krivičnog gonjenja. Pomodarstvo nastoji da prikaže menadžment kao trend. Proglašavanje menadžera godine. Ne ulazeći u dalje rasprave o ovom pitanju. To potvrđuje i bivša jugoslovenska praksa organizacije i rukovođenja.(a) Pomodarski pristup u rešavanju menadžerskih problema Pomodarski pristup u rešavanju menadžerskih problema polazi od stava da se rešavanju problema pristupa iz pomodarstva. a u stvarnosti se nazaduje. odnosno da je na nivou savremenosti i time stvara pozitivan imidž u određenoj sredini i okruženju. čini se da praktična strana ovog pitanja upozorava na to da je pomodarstvo u rešavanju problema štetno i da ga iz prakse treba eliminisati. ističući da sve počinje kao “modni hit”.

stvari se lažno predstavljaju i na kraju dolazi do klevetanja stvarnosti. dok je njegovo izvršavanje bilo nebitno. instrukcije. već ih određenim formalnim instrumentima uobličava. (v) Prakticistički pristup u rešavanju problema Prakticistički pristup u rešavanju problema polazi od prakse. Formalistički pristupu rešavanju problema karakterističan je za birokratske menadžere. svi privredni subjekti bili obavezni da donesu srednjoročni plan razvoja. dok je moguće u stvarnosti da postoji potpuno drugačije stanje. Praksa pokazuje da formalizacijom organizacije menadžeri često zapostavljaju njenu sadržajnu stranu. nastoji se pokazati visok stepen organizovanosti organizacije. ali niko nije bio odgovoran za njegovo neizvršavanje. konstatovao je Niče. šeme. Ovaj pristup je. Kao osnova formalističkog pristupa uzimaju se odgovarajući propisi. odnosno iskustava koje je menadžer imao u svom životnom ili radnom veku. Ovo su tri oblika zlobnog gledanja na stvarnost. Gubi se iz vida činjenica da suvišna regulacija može uništiti organizaciju. niti posebno istican ako je plan bio premašen. Privredni subjekti isticali su da je donošenje srednjoročnog plana veliki uspeh menadžera. na primer: ukazivanjem na to da postoje sve normativne regulative u organizaciji. odnosno efikasnost njegovog rešavanja. odnosno iskustva kao primarnog elementa u rešavanju određenih poremećaja u organizaciji. formalizuje i prikriva. U formalističkom pristupu nastoji se pokazati da je eliminisan uzrok nastanka problema. a nije bitna njegova kvalitativna strana. Prakticistički pristup polazi od prošlosti. jer ne rešava probleme. kao i pomodarski. U njemu je bitno na koji se način pristupa rešavanju nekog problema. Njegova polazna 140 . (b) Formalistički pristup u rešavanju menadžerskih problema Formalistički pristup u rešavanju nekog problema polazi od forme kao primarne vrednosti. Tako su na primer. opasan. Na taj način. koji formi daju prednost nad sadržinom. Formalistički pristup u rešavanju problema bio je zastupljen u sistemu dogovorne ekonomije u bivšoj Jugoslaviji.• Dobro radi dobra. uputstva i ostali birokratski instrumentariji.

shodno tome. Njegovog postojanja često nisu svesni ni sami menadžeri. praktičari ističu da je teorija jedno. 141 . odnosno menadžer ne može osloboditi odgovornosti za sprovođenje odluka viših nivoa ukoliko je evidentno da one nanose štetu organizaciji. odnosno religioznim zakonima. dogmatsko ponašanje menadžera. iako je vidljivo da su one loše. a eventualno nastojanje da se to čini proglašava se “jeresom”. Kriv je svaki menadžer koji izvršava odluku za koju unapred zna da proizvodi negativno dejstvo. Prakticistički pristup u rešavanju problema preferiraju stariji i manje obrazovani menadžeri. Dogmatski pristup je manje-više prisutan u svim poslovnim sistemima. kao što je to slučaj sa verskim. pa se. ali i najskuplji. odnosno prihvatanje nekog učenja kao istine koju ne samo da ne treba preispitivati već je preispitivanje nedozvoljeno. Dogmatska praksa bila je zastupljena u Zakonu o udruženom radu. Pri tome. Menadžer usvaja određene stavove pretvarajući ih u dogmu i najčešće ne dozvoljava da se oni preispituju. bez obzira na to koji je menadžerski nivo neku odluku doneo. U dogmatskom pristupu obično se traži autoritet. jer nikada ne postoje dva identična problema.osnova je praksa. a praksa nešto drugo. već utopija. ne mogu na njih ni primeniti ista pravila. u kojoj je osnovna privredna ćelija bila osnovna organizacija udruženog rada. Svako nastojanje da se OOUR podvrgne naučnoj opservaciji i ekonomskoj efikasnosti tumačeno je kao tendencija rušenja postojećih samoupravnih socijalističkih odnosa. Oni ističu da menadžerska profesija zahteva praktičnu stranu. Prakticistički pristup je najjednostavniji. On je bio proglašen idealanim modelom uređenja organizacije. Pri tome se gubi iz vida činjenica da je praksa uopštena teorija i da teorija bez prakse i nije teorija. koje se mora eliminisati. Pozivanje na odluke višeg upravljačkog nivoa je. odnosno ne negira teorije i nauke. Dogmatski menadžer najčešće polazi od toga da postoji određena konstanta u upravljanju koja se ne treba menjati. Menadžersko-stručni pristup polazi od toga da se rukovodilac. a pozivanje na sopstveno iskustvo može biti katastrofalno za rešavanje problema. (g) Dogmatski pristup u rešavanju problema Pod dogmom se podrazumeva slepo verovanje. dok je teorija manje važna. Učenje na sopstvenim greškama je najskuplje.

5. 142 . tehnike. prioritete i pravila koja su zasnovana na nauci. Nauka je najviši nivo čovekovog saznanja. Naučni pristup u rešavanju problema ima svoje metode. Za srpski menadžment je karakteristično to da je naučni pristup u rešavanju problema najmanje zastupljen i da njegovo zapostavljanje nanosi velike štete uspešnosti. Praksa pokazuje da se u rešavanju menadžerskih problema najčešće pojavljuju sledeći problemi: PROBLEM BROJ 1: MENADŽERI NE PRIZNAJU DA PROBLEMI ZAISTA POSTOJE. Pri tome se akcenat stavlja na utvrđivanje uzročno-posledičnih veza i odnosa između određenih elemenata. U njihovo rešavanje moraju biti uključeni brojni specijalisti i integratori. odnosno o složenosti problema koji nastaju u organizaciji. istraživački metod utvrđivanja činjenica. shvati i reši probleme koji nastaju u kompaniji ili nekom njenom delu. odnosno za menadžment najskuplji. procesa ili pojava. Ona je “vrhunac i kraj svih naših ljudskih delatnosti. Naučni pristup u rešavanju problema je najsloženiji. poslednje poglavlje u istoriji čovečanstva i najvažniji predmet filozofije o čoveku”. Osnovu naučnog pristupa u rešavanju problema čini analitički. Problemi u rešavanju menadžerskih problema U rešavanju problema menadžmenta postoje brojni problemi. Savremeni menadžment je rešavanje problema scijentizirao do te mere da su formirane posebne discipline koje osposobljavaju menadžment za najefikasniji način u rešavanju određenih konfliktnih situacija. Menadžment razvijenih tržišnih privreda osposobljen je za to da identifikuje. Složeni problemi ne mogu se rešavati prakticističkim ili bilo kojim drugim pristupom. ali i najefikasniji (kada se uzme u obzir efekat koji se ostvaruje u pravilnom otklanjanju određenog problema).(d) Naučni pristup u rešavanju problema Naučni pristup u rešavanju problema je rezultat razvoja nauke o organizaciji i menadžmentu. 1.

Kada menadžment dođe u situaciju da mora priznati problem. što dovodi u pitanje opstanak organizacije. Nakon njene eliminacije. Za svoju neuspešnost mnogi direktori iz bivše Jugoslavije okrivljivali su dogovornu ekonomiju. 143 . Nekompetentni menadžeri su razloge svoje neuspešnosti najčešće nalazili u objektivnim faktorima i time pravdali sopstvenu nesposobnost. Samim nastojanjem da menadžment prikrije postojanje problema ne postoje uslovi za njihovo otklanjanje. Bolest je obično zahvatila veći deo organizma i tada se mora uložiti mnogo više energije za njegovo eliminisanje. A RETKO ILI NIKAKO U SEBI SAMIMA. Prvi uslov za rešavanje problema je priznavanje najvišeg nivoa hijerarhijske strukture da on zaista i postoji. Može se tvrditi da razloge nijednog problema amaterski direktori neće naći u sopstvenom biću i nesposobnostima. odnosno rešavanje. on to obično čini sa zakašnjenjem. PROBLEM BROJ 3: RAZLOGE NASTAJANJA ODREĐENIH PROBLEMA MENADŽERI ČESTO NALAZE U DRUGIMA. razloge su tražili u okruženju i nerazumevanju sveta. Nakon suspenzije sankcija. neefikasno funkcionisanje pojedinih organizacija obrazlagano je ovom činjenicom. Od stepena zakašnjenja zavisi i uspešnost rešavanja problema. Uvođenjem ekonomskih sankcija. Po svemu sudeći. uvek će se tražiti novi razlozi i formule neuspešnosti.Ovo je tipičan problem u rešavanju menadžerskih problema. PROBLEM BROJ 2: MENADŽER SA ZAKAŠNJENJEM PRIZNAJE POSTOJANjE PROBLEMA. mnogi menadžeri isticali su da se moraju priviknuti na život bez sankcija i da za to treba određeni vremenski period. Navedeni problem je svoj uspon posebno doživeo u menadžerskoj praksi zemalja realsocijalizma.

Razloge takvom stanju treba tražiti u nesposobnosti menadžera i njihovoj nekompetentnosti. 144 . Pri tome se postavlja pitanje kako je moguće da menadžeri imaju isuviše mnogo vremena da donose brojne loše odluke. PROBLEM BROJ 5: MENADŽER NEMA VREMENA ZA REŠAVANJE PROBLEMA. Iako je rešavanje menadžerskih problema osnovni zadatak menadžmenta. Praksa pokazuje apsurdnost navedenog problema. koji se ne može produžiti ili nadoknaditi. kojima se otklanjaju određeni poremećaji. neorganizovano i od slučaja do slučaja. Ona u menadžmentu dobija na značaju jer se višestruko odražava na ostale elemente menadžmenta. upravljačka struktura kao razlog za nerešavanje problema često ističe nedostatak vremena. stihijski. odnosno odsustvo upornosti je veliki nedostatak ljudi u bilo kom starosnom dobu na bilo kojoj funkciji. a nemaju dovoljno vremena da donesu manji broj dobrih odluka. Mora se imati u vidu činjenica da se nijedan problem ne može rešiti ukoliko se ne eliminiše uzrok njegovog nastanka. PROBLEM BROJ 6: MENADŽERI NISU ISTRAJNI U REŠAVANJU PROBLEMA. Zbog nesistematičnosti u rešavanju problema. srpski menadžment za svoj rezultat ima neefikasnu privredu. ONI NAJČEŠĆE STANU PRE NEGO ŠTO SU I POČELI DA REŠAVAJU PROBLEM. Vreme je osnovni resurs u menadžmentu. pa i u neodgovornosti u obavljanju menadžerske funkcije.PROBLEM BROJ 4: NESISTEMATIČNOST U REŠAVANJU PROBLEMA. Problemi se rešavaju s vremena na vreme. odnosno kampanjski način rešavanja problema je veliki problem u menadžerskom radu. Malodušni menadžeri su po pravilu neuspešni. Malodušnost. Stihija u rešavanju problema dovodi do toga da se problemi rešavaju parcijalno i površno. U njima se najčešće ne otklanjaju uzroci. već posledice. Nesistematičnost.

Najveći broj uspešnih menadžera odlikuje se istrajnošću. iz straha. 145 . PROBLEM BROJ 8: PROBLEM SE MORA ODVOJITI OD LjUDI. odnosno ljude koji obavljaju određeni posao. Primeri velikih svetskih menadžera potvrđuju da su oni uspeli zahvaljujući upornom radu. ne ulaze u bitku za eliminaciju određenog problema. Menadžeri moraju shvatiti da sreća prati hrabre i da je strah nešto što ne sme egzistirati ni u upravljačkoj ni u izvršnoj strukturi organizacije. a manje talentu. Umesto da ulože još malo napora u savladanje određene prepreke oni odustaju i time uništavaju sav prethodni trud. Menadžeri često odustaju od posla u najtežim fazama. Veliki broj menadžera nema hrabrosti da pristupi rešavanju određenih problema. a uporni često nisu talentovani. Mora se imati u vidu činjenica da “poneka mala muka donosi veliku korist”. Ukazivanje na činjenicu da problem kod nekog organizacionog dela postoji nije direktan atak na subjekte. PROBLEM BROJ 7: STRAH JE VELIKI PROBLEM U REŠAVANJU MENADŽERSKIH PROBLEMA. Oni radije statiraju. čuvaju sopstveni mir i. Menadžeri moraju savladati sopstveni strah i svojim potčinjenima permanentno ulivati optimizam govoreći im da se problemi moraju rešavati i da se njihovim rešavanjem ostvaruju određeni rezultati za koje se treba “žrtvovati”. odnosno upornošću u radu i delovanju. kada su na dohvatu rešavanja određenih problema. traženje razloga za takvim postupcima itd. Iako je najveći broj problema vezan za ljude. problem i želja za njihovim rešavanjem mora se odvojiti od ljudi. Talentovani često nisu istrajni. Praksa pokazuje da se u netržišnim uslovima svako ukazivanje na postojanje problema pokušava protumačiti kao neprincipijelni napadi na ličnost pojedinca. Navedeno pravilo je uslov za uspešno rešavanje problema. Pri tome se mora imati u vidu činjenica da talentovanost i upornost u radu često ne ide “ruku pod ruku”.

da se daje ispravan odgovor na pogrešno pitanje. “usijanih glava”. PROBLEM BROJ 9: MENADŽER MORA NEKOLIKO PUTA PROVERITI DA LI JE PROBLEM DOBRO DEFINISAN. Navedeno pravilo je praktične prirode. NITI IMA TAKVIH USPONA KOJI NE MOGU BITI PRAĆENI KRAHOM. Pre rešavanja problema. a ako bi i bilo predstavljalo bi “hodanje u prazno”. Ova spoznaja je život kompanije. na primer: problem konkretnih nesposobnosti može biti značajan razlog za to da menadžment uđe u promene tehničko-tehnološke ili proizvodne orijentacije preduzeća sa značajnim usponom. što negativno utiče na dalje poslovanje. što je još gore. PROBLEM BROJ 10: MENADŽERI MORAJU ZNATI DA NEMA TAKO RAZORNOG PROBLEMA KOJI NE MOŽE BITI PRAĆEN USPONOM. Najveća greška koju menadžeri mogu da naprave pri ukazivanju na problem je ako ga iznesu u trenutku kada je problem zaista i nastao. Praksa pokazuje da se najveći efekti ostvaruju kada menadžer ukazuje na problem u prijatnoj atmosferi i na prijateljski način. da li se razume njegov sadržaj i njegova složenost. ali i u toku njega stalno se mora proveravati da li je problem pravilno shvaćen. U suprotnom može se desiti da se rešava pogrešan problem ili. sa mogućnostima nekontrolisanog delovanja i menadžera i izvršioca. U menadžmentu ništa nije pravolinijsko. 146 .Menadžeri moraju pronaći odgovarajući način ukazivanja na probleme. PROBLEM BROJ 11: MENADŽERI SE ČESTO NALAZE U DILEMI: KADA PRISTUPITI REŠAVANJU NEKOG PROBLEMA. Tada su i menadžeri i izvršioci napeti. Menadžeri moraju znati da posle svakog pada može nastati uspon koji prevazilazi mnoga očekivanja.

Menadžeri moraju da imaju odgovarajuće i pouzdane informacije na osnovu kojih bi pristupili rešavanju nekog problema. mezoekonomskog sistema. Veliko zakašnjenje ne mora uvek biti katastrofalno za neku kompaniju. Na primeru seoskog domaćinstva. Možda se oni brže razvijaju od svojih prethodnika. To su potvrdila i velika imena svetskog biznisa. jer je zahvaljujući njemu izbegao smrt. sele se u profitabilne grane.Brzina u rešavanju problema je bitna kako za sprečavanje njegovog širenja. U slučaju da menadžer ne raspolaže dovoljnim ili pouzdanim informacijama.” Navedena tvrdnja može se svakodnevno proveravati. Zamislimo čoveka koji je zakasnio na avion koji se sat vremena nakon poletanja srušio. Oni kupuju najsavremenije mašine i opremu. nacionalnih država itd. PROBLEM BROJ 12: MENADŽERI ČESTO PADAJU U DEPRESIJU KADA UTVRDE KOLIKO SU PROBLEMI VELIKI I KOLIKO ORGANIZACIJA ZAOSTAJE ZA DRUGIM KOMPANIJAMA. obrazložio ju je sledećim stavom: “Oni koji kasnije stižu brže se razvijaju. kao što i druga zakašnjenja nisu uvek negativna. dilema da li pristupiti rešavanju problema rešava se odgovorom na dodatno pitanje: “Koje su to i koliko su pouzdane informacije koje očekujemo?” Ukoliko se dođe do zaključka da bi obezbeđenje dodatnih informacija bilo neracionalno ili da bi se mogle očekivati nepouzdane informacije. 147 . Time se dokazuje da pesimizmu nema mesta u menadžmentu i da za rešavanje problema nije nikad kasno. Njegovo kašnjenje bilo je dobro. Ovo pravilo važi za one koji su zakasnili. Vendell Berr postavio je tvrdnju: Isplati se zakasniti i. tako i za uvođenje novih elemenata koje poboljšavaju kvalitet rada. problem treba rešavati pomoću postojećim informacionog depoa. Iz navedenog može se zaključiti da oni koji su zakasnili ne moraju večito nositi “fenjer”.

odnosno promena koje nastaju iz tog kretanja. Menadžment mora znati da je rešavanje problema najsloženiji i najnaporniji posao. menadžeri ne bi ni bili u organizaciji. Iz navedenog proizilazi da su problemi sastavni deo života i da čovek bez problema i njihovog rešavanja ne bi mogao da opstane. ali je naučni pristup dao najbolje rezultate. U rešavanju problema koriste se različiti načini. Probleme treba rešavati postupno: od pojedinačnog ka opštem i od prostijeg ka složenijem. On je najteži. ali i rešavanju problema. Da ne postoji odstupanje funkcionisanja organizacije od njene projektovane zamisli. Da ne postoji kretanje materije. Najbitnije je da menadžerski tim shvati da je u kompaniji zbog problema. ne bi trebalo da bude ni menadžmenta. a onda ni problemi. Menadžment ima i druga pravila u dijagnosticiranju i rešavanju problema. Ovo se naročito odnosi na probleme koji čine jednu celinu. u rešavanju menadžerskih problema 148 . U obrnutoj situaciji upropastili bi smo sebi radni dan. Menadžeri prvo treba da rešavaju složene probleme i da to čine u onom delu radnog dana kada bioritam dostiže svoj najveći uspon (jutarnji časovi). Zbog toga se i ističe: da nema problema. ne bi postojale promene. ali i svega što postoji na svetu. ali i najefikasniji. 1. Nepostojanje problema dovodi u pitanje opstanak živih bića. očekujući da pristupimo rešavanju neprijatnog ili složenog problema. Okončavanjem najsloženijih problema stvaramo prijatnu atmosferu za preostali deo radnog dana. Menadžment ima odlučujući uticaj u dijagnosticiranju. Teorijski aspekt ovog problema polazi od indukcije u rešavanju problema. 6. Zbog toga. Iskustva pokazuju da rešavanje prvo složenih pa prostijih problema ima veći stepen efikasnosti i zadovoljstva. Rezime Menadžerski problemi su rezultat kretanja materije.PROBLEM BROJ 13: MENADŽERI SE ČESTO NALAZE PRED DILEMOM DA LI PRVO TREBA REŠAVATI PROSTIJE ILI SLOŽENIJE PROBLEME.

Njegovu osnovu čine: normiran rad i plaćanje po učinku. zbog čega su se pojavili brojni i po pravilu “mekši” metodi u menadžment procesu. Rezultat poslovanja (dobit. 1. složenosti poslovanja. Modaliteti načina rada su različiti i svode se na nekoliko sledećih: a. odnosno kooperativom metodu rada.postoje problemi. Ukoliko poslovni sistem nema efekta. iskustva i starosnog doba. menadžera itd. pravo jednih da naređuju i obaveza drugih da te naloge izvršavaju itd. MENADŽERSKI METODI RADA Menadžeri mogu imati različite metode u rešavanju problema. Rukovođenje prema rezultatima U ovom metodu rada osnov za donošenje upravljačkih odluka predstavlja tržište.preklopnih grupa” zajednički utvđuju strateške ciljeve koji predstavljaju instrument upravljanja i koordinacije u organizaciji. hijerarhijska nadređenost i podređenost. Suština usmeravanja prema ciljevima je u tome što nadređeni i podređeni putem tzv. preko svojih distributivnih. 2. alokativnih i selektivnih funkcija. stručnosti. U modernom menadžmentu tejlorističko-fajolistički pristup je sve manje prisutan u praksi.) su osnovno merilo uspešnosti menadžera. Usmeravanje prema ciljevima Tvorac ovog načina menadžerskog rada je P. jer se svaki cilj može ostvariti na više načina. b. Na tržištu se verifikuju rezultati zajedničkog rada kompanije. Raznovrsnost metoda Savremeni menadžment sve više napušta klasične metode u radu i primat daje participativnom. pa ga 149 . disperzije poslovnog sistema. ali se oni tada multiplikuju. znači da menadžment nedovoljno čini i da metod rada nije efektivan. što je i logično. rast itd. 2. . “šef misli za vas”. stratumiranost organizacije. U najvećem broju svetskih korporacija Zapada primenjen je tejloristički metod rada. Menadžment može odustati od rešavanja problema.. Draker. To će zavisiti od brojnih i relevantnih faktora: vrste delatnosti.

Rukovođenje prema pravilima odlučivanja. sa velikom verovatnoćom. Od posebnog je značaja i to da menadžer pronađe izazovni zadatak kao motiv stimulacije. i ostati hrabar posle svakog pada. Rukovođenje na principu participacije. ali i zaposleni upoznaju se sa filozofijom ostvarenja ciljeva. Rukovođenje putem delegiranja. onda se. v. a naročito na donošenju interesnih. uspeh će doći na kraju ili ga uopšte neće biti. može očekivati ostvarenje postavljenih ciljeva. onoliko puta koliko je potrebno. ovi na sledeće nivoe i tako po hijerarhijskoj dubini cele organizacije. zemljama azijskih tigrova itd. 150 . U ovom metodu rada menadžer treba da pronađe motiv. pre svega u Švedskoj. U ovom metodu menadžer definiše programsku koncepciju koja vodi ka ostvarenju definisanog cilja.treba preispitati i po mogućnosti promeniti ili izmeniti pojedine elemente menadžment procesa. Saradnici. Rukovođenje putem motivacije. Akcenat se stavlja na učešće saradnika u donošenju odluka. Menadžer je ovde čovek informacije. U ovom metodu radu opisi radnih mesta sa organizacionim priručnicima predstavljaju osnovne instrumente regulacije. odnosno odluka koje bitno utiču na život i rad zaposlenih. On mora mnogo puta pokušati. Japanu. a potom im se ostavlja sloboda utvrđivanja načina njihovog ostvarenja. g. odnosno stimulans koji će podsticati saradnike i zaposlene na postizanje maksimalnih rezultata. đ. Kada se navedena sintagma dosledno sprovede u kompaniji. d. Ovaj metod menadžerskog rada svodi se na precizno određivanje nadležnosti i odgovornosti svakog menadžera u organizaciji. Menadžer u ovom metodu rada mora da bude uporan i da kod zaposlenih razvija upornost kao bitno svojstvo uspešnog biznisa. koji traži stav grupe i nastoji da od izvršioca dobije kvalitetne predloge za donošenje odluke. Ovaj metod rada primenjuje se u korporacijama razvijenih tržišnih zemalja sveta. U kompaniji se mora raditi ispočetka. Viši nivoi delegiraju ovlašćenja na niže nivoe. Nemačkoj.

2. uključujući i fizičku prisilu. timski metod rada. Autokratski metod Autokratski metod je metod u kojem je menadžer apsolutni autokrata. demokratski metod. liberalni metod. Zbog toga je teorija i praksa menadžmenta izdiferencirala na šest osnovnih metoda rada: • • • • • • autokratski metod. Veliki broj modaliteta upravljanja zajedničkim radom doveo je do njihovog grupisanja u skupine ili metode na osnovu sličnosti. lični (individualni) metod. kolegijalni metod. On traži slepu poslušnost i izvršavanje zadataka onako kako je naređeno. Modaliteti i intenziteti prinude su različiti. 2. U autokratiji menadžer ima apsolutnu vlast i ne deli je sa bilo kim. a u slučaju da to ne učine. Zahvaljujući navedenom. ali ne efektivne. To je za autokratu prirodno. On posebnu pažnju 151 . ono nije ni poželjno. već se oni najčešće kombinuju. Ovde se kažnjava čak i bolje izvršavanje zadataka. dobre i loše strane i primenu u određenim situacijama. Sva vlast je koncentrisana u vrhu hijerarhijske piramide i kod jednog čoveka. dok horizontalnog povezivanja i usmeravanja nema. Svi članovi organizacije moraju se pokoravati autoritetu koji oličava vlast. jer on traži izvršavanje zadataka onako kako je naloženo. što je neminovno izvorište za sukob interesa imaoca vlasti i obespravljenih. U autokratskom metodu rada primenjuje se pravilo vertikalnog povezivanja i usmeravanja pretpostavljenih i potčinjenih.Od posebne važnosti je shvatanje da se nijedan od pomenutih metoda ne primenjuje u čistom obliku. Autokrata u menadžment procesima po pravilu primenjuje prinudu. Svaki od navedenih metoda ima svoje karakteristike. Upoznavanje sa specifičnostima svakog modaliteta moguće je u direktnoj analizi svakog od njih ponaosob. autokratske organizacije mogu biti efikasne. što zahteva šire obrazloženje. biće primenjene sankcije.

Upoređujući izvršeno i kako je naloženo. Autokratski menadžer ništa ne prepušta slučaju. Pohvale. kako treba da se uradi. pre svega starešina koji disciplinuje zaposlene. Autokrata sa saradnicima razgovara preko paragrafa i najčešće pismenim putem. nema kome da odgovara. svi ostali su objekti u kompaniji. Autokratski menadžer odlučuje o tome: • • • • šta treba da se uradi. ne.” “Ne. Predloge saradnika ne samo da ne prihvata već ih najčešće odbacuje i ocenjuje kao nekvalitetnim. Priča se da je jednom Kalidasa sedeo na grani drveta i u isto vreme sekao granu na kojoj je sedeo. Autokrata je sličan priči o velikom Kalidasi koji je u isto vreme bio i veliki nitkov. kada treba da se uradi. Jedan gospodin ga je upitao: “Zašto sečeš tu granu. jer time dokazuje svoju apsolutnu moć. On direktno izdaje naloge i ne dozvoljava delegiranje ovlašćenja na niže ili druge organe. odgovorio je Kalidasa i nastavio da seče granu. S obzirom na to da autokrata najčešće ne deli vlast. a od ljudi koji misle svojom glavom nastoji da se oslobodi. nagrade i sankcije su u isključivoj nadležnosti autokrate.poklanja načinu izvršenja naređenja. Onda je prišao gospodinu i upitao ga: “Kako si znao da ću pasti?” Kalidasa je bio nitkov jer nije hteo da prihvati dobar savet. ali i sam snosi odgovornost za njihov kvalitet. pa se o odgovornosti u pravom smislu reči i ne može govoriti. dok u povratnom smeru teku informacije o izvršenim nalozima. neću da padnem”. bez obzira na to što one mogu da proizvede čak i gubitke. Autokrata nikome ne objašnjava zašto nešto treba uraditi tako kako je naloženo. dok ga efekat ne interesuje. autokrata izvodi zaključke o uspešnosti. On je. 152 . Na kraju je pao. pašćeš. On jedini predstavlja subjekt. već je nastavio da radi suprotno. Najbolje ocenjuje one koji se slepo drže naredbi. Pri tome on češće sankcioniše. On donosi samostalne odluke. On sa saradnicima komunicira jednosmerno. ko treba da uradi.

Radnik nema šta da misli. Sada su samostalni i imaju svoje porodice. Deca su porasla pored mene. On ostavlja ozbiljne posledice i na samog menadžera. već da radi ono što mu je naloženo. ja sam tužan. Kako sam se penjao stepenicama hijerarhije. Autokrata zaboravlja da je njegov prvenstveni cilj da kompaniji obezbeđuje opstanak. Često veću pažnju posvećuje sitnim i trivijalnim nego strateškim pitanjima organizacije. rast i razvoj i da kompanija ne može biti predmet zadovoljenja njegove pohlepe za vlašću. Ja se nisam promenio. odnosno depersonalizacije čoveka. Ovaj primer pokazuje da put karijeriste i autokrate ka vlasti i moći nije u isto vreme i put ka ljubavi i sreći. Te dve stvari često su u suprotnosti. Kada bi trebalo da budem najsretniji. ali ih nisam osetio. zaposlenje itd. Autokrata najčešće traži da zaposleni dolaze na posao “bez glave” i da za vreme rada ne uključuju mozak. zatvara se u svoje birokratske čaure i vremenom se stvara birokratska organizacija koja prelazi u neke modele ili modalitete diktature. Precizni analitičari zabeležili su tužnu. odnosno kompaniji u kojoj se primenjuje. Autokratska metoda se u menadžmentu vrlo retko primenjuje. Autokrata najčešće ostaje usamljen i odsečen od kolektiva. ali istinitu priču jednog generalnog menadžera: Savlađivao sam prepreke od mladosti. ali osećam da me ljudi preziru i sve manje vole. jer sam ostao sam. To je najčešće osvojena apsolutistička vlast. Čovek u autokratskom menadžmentu postaje “stroj”. Tutorisanjem se propisuju ne samo ciljevi već i način na koji se oni ostvaruju. sve sam više gubio prijatelje. Ja sam sada generalni menadžer. Autokratski metod rada ne šteti samo ljudima. odnosno živo biće kome je zabranjeno da misli. posebno kada se izabere nemoralan put do karijere. Modaliteti autokratske vladavine nalaze najpogodnije tlo u društvenim sistemima koji funkcionišu na principima jednopartijske 153 . Autokratski menadžer najčešće se bavi svim i svačim. Ona najčešće i nije predviđena koncepcijom ili nije predviđen toliki nivo autoritarnosti. On nije u stanju da odvoji glavne i sporedne ciljeve i zadatke pa se bavi detaljima i sitnicama. Time se postiže stanje potpunog otuđenja.U autokratskom menadžmentu se dosledno primenjuje praksa “tutorisanja” i ispiranja mozga.

Ovaj model je posebno primenjen u finansijskoj sferi.vladavine. policijske. koji čine vrh hijerarhijske piramide. odnosno autokrata ne zna gde treba stati. to se vremenom povećavaju konflikti interesa ljudi u strukturi birokratskih organizacija. koja posredstvom svog kapitala vlada pojedinim sferama privrede i društva. odnosno u sistemima gde se volja svih često treba podrediti volji jednog čoveka. apatičnim organizacijama. itd. sve veće i sve raznovrsnije. poplave. Ovaj model se može primeniti u vanrednim okolnostima kao što su zemljotresi. vatrogasnim organizacijama. Oligarhijski modeli su takvi metodi rada menadžmenta pri kojima se vlast koncentriše kod manje grupe vlasnika ili njihovih zastupnika. To je i prirodno jer demokratski odnosi i odnosi međusobnog uvažavanja i poštovanja sve više žive i u tzv. koji su po pravilu demokratičniji. po pravilu. ne primenjuje ni u birokratskim organizacijama. On se može dugo održavati ukoliko se u birokratskim organizacijama obezbeđuju privilegije za menadžment i rukovodstvo. Posebni modaliteti autokratskog rada menadžmenta su oligarhijski i poliarhijski modeli. policijskim snagama. jer je demokratija postala ili sve više postaje primarna ljudska potreba. U modernom menadžmentu on se. partnerskim preduzećima itd. kao što su vojne. Poliarhijski model rada u menadžmentu ogleda se u tome što se vlast raspoređuje na više ljudi koji upravljaju u ime i za račun većeg broja učesnika. kao najokrutniji modalitet autokratije. i to. a time i do ukidanja birokratskih. a u cilju ostvarenja postavljenih ciljeva. u svom izvornom obliku. gde postoji finansijska oligarhija. Model autokratskog menadžmenta primenjen je u vojnim organizacijama. nesreće itd. Pošto želja za vlašću nikada ne prestaje. zadružnim organizacijama. – kada ne postoji mogućnost konsultovanja. I ovi modeli mogu biti različiti. pa se pojavljuju u akcionarskim društvima. a uvođenja drugih modaliteta upravljanja i rukovođenja. Oni imaju sve uslove da prerastu u diktaturu. odnosno za njihove poltrone. 154 . već kada se mora čuti jedan nalog koji svi moraju poštovati. Autokratski model efikasno funkcioniše zahvaljujući monopolu informacija. rudnicima. Autokratski model rada u menadžmentu je bio dominantan u prošlosti. odnosno u diktatorske sisteme vladanja. što dovodi do revolucionarnih promena. u monofaznim i stabilnim organizacijama.

155 . a povećani efekat svih zaposlenih povećava i produktivnost. On traži. već prvi među jednakim. sa tendencijom da pređe u haos. znači. organizacija bi funkcionisala po principima apsolutnih sloboda. imati od toga koristi. ali i realizovala odluka. odnosno entropije. pre svega. on će. polazi od pridobijanja ljudi: kroz ostvarenje svojih ličnih interesa. U demokratskom metodu rada ne postavlja se pitanje postojanja vlasti i moći. Demokratski metod Demokratski metod u menadžment radu podrazumeva uvažavanje svakog pojedinca u organizaciji. Ako pojedinac neki posao uradi uspešnije. ali i u uslovima u kojima svi zaposleni imaju isti status. Demokratska metoda. oni ostvaruju i interese organizacije kao celine. On se savetuje sa članovima o bitnim pitanjima života i rada kolektiva. U protivnom. Demokratski menadžer ne vodi kompaniju sam i po svom nahođenju. a to neminovno dovodi do anarhije. 3. Demokratski menadžer nije samo naredbodavac. Time se odstranjuju i sukobi interesa ljudi u kompaniji.2. što je i primarni zadatak demokratskog modela rada. To znači da i u demokratskom metodu upravljanja postoji prinuda. ovde se shvata da je ono što je korisno za pojedinca korisno i za organizaciju. On polazi od toga da svaki pojedinac u organizaciji treba da učestvuje u donošenju različitih upravljačkih odluka. demokratski metod rada je u isto vreme i najteži način pomoću kojeg menadžment ostvaruje ciljeve. jer je obavljanje zajedničkog rada daleko efektivnije ukoliko se obavlja bez sukoba interesa između učesnika u zajedničkom radu. To je i prirodno. ali i pruža pomoć i daje sugestije od saradnika ili članova kolektiva. već se postavlja pitanje kvantuma i načina na koji menadžer koristi tu vlast i moć. Uključivanje pojedinaca u upravljački proces je jedan od načina pridobijanja ljudi kako bi u proces rada uključili svoju kinetičku i kreativnu energiju i nastojali da se taj proces izvede na što efikasniji i efektivniji način. Međutim. odnosno ograničenje slobode ponašanja svakog člana organizacije. odnosno uspešnost kompanije kao celine. Dakle. a ne samo u njihovom izvršavanju. Demokratski metod rada menadžera je najefikasniji i najefektivniji jer koristi kolektivnu pamet da bi se donela.

čime se. s obzirom na to da su u istoj i sami učestvovali. • nepodesan je za hitne i vanredne poslove koje treba operativno okončati u što kraćem vremenu i gde bi traženje saglasnosti svih izazvalo veće štete. ali i podstiče saradnike na davanje predloga. Demokratski menadžer posebnu pažnju posvećuje prikupljanju predloga za inovacione procese. organizaciji itd. Članovi grupe mogu komunicirati međusobno. dobrim međuljudskim odnosima i spremnosti članova na dosledno izvršavanje donetih odluka. Isti status članova u kompaniji rezultat je demokratskog metoda rada menadžmenta. To je i prirodno. Do donošenja odluke članovi grupe imaju demokratiju u predlaganju. ne samo u proizvodnji već i u menadžmentu. Demokratski menadžment je teži metod rada od bilo kog drugog metoda. jer oni koji realizuju odluku najčešće je shvataju kao svoju. ali kada se odluka donese. U teoriji i praksi menadžmenta razvijena su dva osnovna oblika demokratskog načina upravljanja: neposrednim putem ili direktnim učešćem svih članova u upravljačkim procesima i njihovoj realizaciji (ovaj 156 . a time i ukupno vreme. Dobre strane ove metode menadžerskog rada su u poverenju između članova grupe. strah i pretnja zamenjuju mišljenjima. ostvaruje veći efekat. a menadžer podstiče horizontalne linije komuniciranja i saradnje. Menadžer se stavlja u delikatne situacije: između mnoštva predloga mora da izabere rešenje koje najviše odgovara pojedincima i kompaniji. demokratski orijentisan generalni menadžer će poštovati stav grupe i neće raditi protiv njene volje. Više vremena provedeno na pripremama. jer je bolje izgubiti više vremena u donošenju nego u sprovođenju odluka. predlozima stavovima. po pravilu skraćuje vreme izvršenja. Loše strane demokratskog menadžmenta su: • gubi se dosta vremena na razmatranje pojedinih pitanja. jer se prisila. Pri postavljanju funkcionalnih i drugih rukovodilaca demokrata se konsultuje sa članovima grupe. zapravo. ona se mora realizovati. a svoj opstanak na mestu generalnog menadžera proverava kod svojih saradnika i kolektiva kojim upravlja. mada je i to relativno.Demokrata nastoji da ideje i predloge saradnika primi. Ukoliko grupa ne prihvata potencijalnog menadžera.

smatrajući ga najefikasnijim i najefektivnijim. a zapostavljanje drugih delova je neprihvatljivo jer je organizacija lanac čija je snaga uslovljena jačinom najslabije karike u njemu. Ovaj metod se naziva liberalni metod. ako ne efikasniji. Menadžer daje zadatke i informacije saradnicima. a sve više demokratije. više orijentisan na ispomaganje nego na pokazivanje kvantuma vlasti i moći od strane menadžera. Mnogi teoretičari su oduševljeni demokratskim metodom. Demokratski orijentisan menadžer nastoji da svim delovima u organizaciji da isti status. jer će u budućoj organizaciji biti sve manje prinude. međutim. prepuštajući im da odaberu način i vreme njihovog izvršavanja. Budućnost menadžerskog rada pripašće demokratskom menadžmentu. posredni način upravljanja. ali analitičari teorije i prakse menadžmenta konstatuju da je za njegovu primenu neophodno stvarati određenu organizacionu kulturu i ponašanje. Favorizovanje jednih. 2. pre svega čovek informacije. To znači da je nizak nivo radne kulture nepodesan za 157 . Liberalna metoda U teoriji i praksi su modelirani i takvi načini rada u kojima dolazi do izražaja slobodoumno ponašanje članova organizacije. odnosno putem posrednika članova organizacije u menadžment procesima (ovaj oblik je manje demokratičniji od prethodnog). U liberalnom metodu menadžer je. slobodan i više neformalan nego formalan. Odnos između menadžera i izvršioca je prijateljski.oblik se smatra najdemokratičnijim oblikom upravljanja). Njegov autoritet i aktivnost nisu posebno naglašene niti vidljive. njihovi interesi i sposobnosti za obavljanje određenih radnih aktivnosti. jednako efikasan kao i demokratski metod menadžerskog rada. U ovakvim metodama najpotpunije se realizuju pojedinci. Svaki član kompanije prima zadatke i stara se da se oni izvrše u skladu sa tehničko-tehnološkom postavkom u kompaniji. Analiza pokazuje da je liberalni metod prihvaćen od izvršioca. Liberalni metod ili metod “slobodnih ruku” se neopravdano izostavlja iz menadžerske teorije i prakse. 4. Praksa menadžmenta. pokazuje da liberalni metod u menadžmentu može biti.

bićemo nesposobni da razdvojimo grupnu inteligenciju od timskog razmišljanja. Ukoliko bi to i bilo uspostavljeno. Zbog toga se i uspostavljaju određena ograničenja u ljudskom ponašanju i radu. Za sve njih je karakteristično da je autoritet vođe ili menadžera sveden na najmanju meru i da u njima manje-više postoji anarhija. kada individualci podlegnu pritisku grupe zbog skladnosti. Dokle god se ne pojavi unutrašnja potreba za formiranjem timova i timskim radom.liberalno upravljanje organizacijama. Uprkos svojoj važnosti. i društveni poredak ne mogu funkcionisati po principima apsolutnih sloboda. Dok ne budemo imali teoriju događaja pri timskom radu. Zato. on će ostati misterija. Ovaj model je pre svega razvijen u intelektualnim organizacijama ili delovima u kojima se razvijaju inovacije. Drugi pravac je razvijanje anarhističkih organizacija u različitim modalitetima. članaka. Razvoj liberalnog menadžmenta uslovio je usmeravanje u dva osnovna pravca. 2. Timski metod O timskom radu je napisano dosta knjiga. u kojem prestaju da deluju zakoni i autoritet. Najradikalniji zahtev za navedeno je u nastanku pokreta za uspostavljanje društva bez klasa i vlasti. Jedan od njih je usmeravanje koje maksimalno omogućava slobodu ponašanja ljudi u funkcionisanju organizacije. novi proizvod itd. a menadžer mora stvoriti homogen tim ljudi koji se međusobno poznaje i koje on dobro poznaje. njihova pojava će ostati produkt slučajnosti i nešto što je nametnuto sa 158 . timski rad je veoma slabo shvaćen. jer je u prirodi čoveka da ide linijom manjeg otpora i da slobodu često zloupotrebljava. jer i prirodni pa. 5. Članovi kolektiva moraju biti obučeni da rade u liberalnoj organizaciji. mora raditi na izgradnji kolektiva. shodno tome. On je u menadžment literaturi prikazan kao najveća poslovna prilika i najveći izazov biznisa. O apsurdnosti ovog pravca ne treba govoriti. pri čemu se postavljaju granice koje se moraju poštovati. Razlozi takvih organizacija nalaze se u nastojanju da se postigne potpuna sloboda ljudi u delovanju. a obavljena su i određena istraživanja. menadžment koji želi da primeni liberalni metod rada. Sve dok taj fenomen ne budemo bolje opisivali. nastao bi apsolutni haos. odnosno stvaranje apsolutno slobodne ličnosti.

” Fenomen timskog rada treba detaljnije analizirati. To uverenje je dobrim delom izraženo kroz stavove jednog švajcarskog menadžera.” Timski rad se neretko zapostavlja.strane. ali osnovne. Članovi tima mogu predstavljati celu organizaciju ili mogu biti birani iz različitih oblasti poslovnog sistema. ipak. Zbog ovoga. i to ne samo u američkoj industriji. 1. treba tražiti u još uvek velikom prisustvu klasičnog i tradicionalnog načina upravljanja organizacijom. Na ovu činjenicu ukazuje i jedan od najpoznatijih teoretičara menadžmenta – P. vodi i motiviše. kao i nedovoljno poznavanje prednosti timskog rada u odnosu na individualni rad ili upravljanje. potrebno je da govorimo o genijalnom timu koji ima kompetentnost u svim delovima procesa poslovanja. mi danas praktikujemo. Šta je timski rad? Tim nije slučajno izabrana grupa pojedinaca iz različitih oblasti rada. po prirodi stvari. organizuje. nego u tome što se u timskom radu vidi spasonosno rešenje korporacijskog menadžmenta. Tome treba dodati i nedovoljnu spremnost sadašnjih menadžera da rade u timu. koji je konstatovao: “Tim sa vrhom da. savlađivanje problema putem timova biće kritičan korak pri izgradnji uspešnih organizacija. On konstatuje: “Neprekidno pričamo o timovima. Kada se timski rad uspostavi. s tim da imaju različito obrazovanje. Nemali broj teoretičara i praktičara smatra da je timski rad primeniv po dubini korporacije ili u međufunkcionalnim oblastima. Problem timskog rada je i u disparitetu između teorije i prakse. Drucker. To je grupa ljudi koji rade zajedno radi postizanja ciljeva koji se pred njima postave. 2. Poslovni svet je još uvek u zabludi. najekstremniji mogući kult ličnosti generalnog direktora kao supermena. koji. shvatajući da je individualistički način upravljanja efikasniji i da snaga organizacije leži u individualističkom i genijalnom pojedincu koji planira. Pa ipak. stručne sposobnosti i znanje. zasluge pre treba tražiti u liderstvu top menadžmenta. tim u vrhu ne. ali da je neprimenjiv u menadžmentu. Razlozi ovakvog stanja su brojni. 5. Umesto što se priča o genijalnom pojedincu. zahteva individualna ovlašćenja i odgovornost za upravljanje kompanijama. a svaka studija dovodi do zaključka da je za posao top menadžmenta zaista neophodan tim. Veliki tim može se 159 . čak i u korporacijama razvijenih zemalja.

U njemu učestvuje više stručnjaka istih ili različitih specijalnosti. Samodisciplina koju su Japanci doneli u američke kompanije prihvaćena je kao nešto progresivno i napredno. Ignorišući njihova različita mišljenja. U timskom radu reč je o otvorenoj seriji dvosmerne saradnje i višestrukog ponavljanja. dobija se opšteprihvaćena podela timova. Veliki menadžeri u 160 . odnosno timski rad efikasniji od pojedinačnih radova. Neophodan je timski rad. investicije ili neki drugih segment rada iz delatnosti i aktivnosti grupe kojoj pripadaju. Timski rad je zajedničko rešavanje nekog složenog problema. 2. a ujedinjuje ih zajednički cilj. Takođe.” Zadatak svakog pojedinca u timskom radu je da doprinese dobrom utisku tima. 2. a ne da se trudi da šef shvati koliki je pojedinačni doprinos u ukupnom radu tima. dopala i Amerikancima. Japanci i Amerikanci su pre uspostavljanja bilo kakve saradnje morali da otkriju šta im je zajedničko u pogledima. unakrsno-funkcionalni poslovni problemi zahtevaju set raznovrsnih stručnjaka. Tako se sigurnost zaposlenja. Toyotin stil zajedničkog odlučivanja brzo je prihvaćen od strane američkog menadžmenta i sindikata. 5. ali kolege procenjuju samo suštinu. Zbog toga je spas potrebno tražiti u timskom radu i učenju kako zajednički raditi. prodaja.podeliti na podtimove. Jednom prilikom je Fren Engoran. bilo da je u pitanju proizvodnja. Razlog formiranja tima je zajednički rad na nekom problemu. rekao: “Kompleksni. stariji partner zadužen za intelektualnu svojinu u kompaniji “Price Waterhause Consulting”. Da bi uspeli. Svaki član tima odgovoran je za uspeh celog tima i izvršenje specifičnog zadatka. Tim može biti sastavljen od dva čoveka ili od 20 do 30 ljudi. potrebno je poznavati divergenciju i konvergenciju kao osnove timskog rada. s obzirom na to da je zajednički. marketing razvoj. Tipologija timova Teorija i poslovna praksa su u poslednjih 15–20 godina razvile čitav niz različitih oblika i vrsta timova. Konvergencija. Šef se može prevariti. Da bi se razumela suština tipologije. Postoje brojni načini po kojima se razvrstavaju timovi (u zavisnosti od autora). Frank definiše tim kao kolektivni napor u postizanju zajedničkih ciljeva. koja se doslovno primenjuje u Japanu.

sedeće u nedogled stotinu puta postavljajući pitanje “šta” i “zašto”. jundžijski analitičar i profesor na Kyoto univerzitetu. Divergencija. Japanci će potrošiti sate i sate. Ignorišući njihova različita mišljenja. To je dovoljno. • prema stručnoj specijalnosti članova tima. tim može biti sastavljen od članova iz okruženja i iz poslovnog sistema. što daje različite karakteristike i mogućnosti timova. Ipak. Govoreći 'ja'. Pored navedenog i članovi tima se mogu tipizirati po različitim kriterijumima. između pojedinih kultura vidljiva je značajna razlika. Ne volimo da koristimo 'ja' i 'ti'. Pojedine nacionalne kulture su ustanovile da dele neke fundamentalno važne stavove. “Japanska deca su”. objašnjavao je osnove japanskog duha zajedništva. 161 . Često ako pitate Japance: 'šta ti misliš?'. ali može biti i povremen ili stalan. što govori o tome koliko su oni temeljiti i analitički. • prema nivou formalnosti. Praksa pokazuje da se u rešavanju složenih problema često angažuju različite vrste timova. To multiplikuje upravljanje timskim radom i zahteva ne samo profesionalne vođe za upravljanje timovima već i profesionalce kada su u pitanju članovi timova. radije reći samo 'Volim'. na primer: američki individualizam se često sukobljavao sa japanskim ubeđenjima o zajedništvu. za menadžment su posebno važne tri vrste timova. i to po sledećim kriterijumima: • prema poreklu članova tima. Primera radi. Međutim. Tako ću umesto 'Ja te volim'. biljkama i ljudima. principom koji je snažno ukorenjen u japanskom društvu. u zavisnosti od autora i stanovišta sa kojeg polaze u razmatranju ove problematike. Ali. on će reći: 'Ne znam. oni su izuzetno sumnjičavi na brze odgovore. odvajamo se jedni od drugih. odnosno formalan ili neformalan. “uzdizana u skladu sa matrijarhatom. Uspeli su da integrišu dve različite kulture zahvaljujući nekim osnovnim konceptima: uzajamnom poštovanju i poverenju. Ovaj sto nije drugačiji od vas i mene. rekao je.američkim kompanijama dive se japanskom pristupu analiziranju problema. japanski duh zajedništva ima dublje korene. što je još važnije. postoje brojni kriterijumi po kojima se mogu razvrstavati timovi. Hayao Kanjai.' Shodno navedenom. Na istoku se smatramo povezanim sa svima: životinjama.

Ovde se polazilo od stava da se problemi trebaju zadržati unutar poslovnog sistema i da je neprihvatljivo da se o lošim pojavama i stanju upoznaju pojedinci izvan organizacije. Eksterni timovi 162 . iz okruženja i mešovito. Ovo je. eksterne i mešovite. odnosno predlože linijskom ili funkcionalnom menadžeru rešenje određenog problema. Interni timovi Interni timovi sastavljeni su od članova iz poslovnog sistema. što nameće potrebu za tim da menadžment poslovnih sistema u timove imenuje ljude koji su spremni na promene i koji će se stvarno angažovati u njihovoj operacionalizaciji. Shodno navedenom. Oni se brže konstituišu. odnosno loših strana. Članovi timova obično dugo žive sa problemima. Svaki od njih ima svojih specifičnosti. čiji je zadatak da prouče ili reše neki problem. ali i svojih dobrih. pa mogu dati kvalitetnije predloge za rešavanje određenog problema. nastojeći da sačuvaju lične interese ili interese pojedinaca. članovi tima se vraćaju u svoje organizacione delove. Negativna strana internih timova je u subjektivnostima i prakticizmu. odnosno pojedinih delova poslovnog sistema. svakako. timovi se po ovom kriterijumu mogu podeliti na: interne. Interni timovi su dominirali u zemljama realsocijalizma. polazeći od toga da eksternim članovima treba mnogo vremena za upoznavanje sa problemima. Pored navedenog. Uvođenje internih timova pravdalo se i njihovom produktivnošću. a da suština ostane ista. opšte je nastojanje da one budu što manje i kozmetičkog karaktera. brže uspostavljaju međusobne kontakte i troše manje vremena u izvršavanju zadataka zbog kojih su i formirani. zapostavljajući interese celine. Praksa pokazuje da pri davanju konačnih predloga ili rešenja članovi tima polaze od subjektivnih ocena. sažive se sa istima i zbog dugogodišnje prakse često ne žele promene ili. ukoliko do njih mora doći. Kada se problem reši. jedan od velikih slabosti timskog rada.a) Tipologija timova prema poreklu članova tima Tim se može formirati od članova iz poslovnog sistema. interni timovi imaju problema i sa prakticizmom. Dobra strana ovih timova je u tome što članovi tima dobro poznaju situaciju i ljude u poslovnom sistemu.

vladinih organizacija i institucija. na određeno vreme. Kombinovani timovi Kombinovani timovi formiraju se od članova iz poslovnog sistema i eksperata iz okruženja. mora imati procenu u kojim odnosima treba da budu 163 . Top menadžment često ima negativan stav prema ekspertima sa strane. a pojačavaju njihove dobre strane. izgleda. Članovi tima dolaze iz okruženja. Eksperti sa strane su u stanju da.Eksterni timovi sastavljeni su od članova izvan poslovnog sistema. drugih poslovnih sistema. takođe. niti ljudstvom. Eksterni timovi često se više cene od internih. Oni mogu poticati iz različitih institucija: fakulteta. što zbog poznavanja individua. od rada se odustaje. U svakom slučaju. jer na najbolji način eliminišu loše strane internih i eksternih timova. Mešoviti timovi sastavljeni su od članova iz poslovnog sistema i iz okruženja. pri čemu se navodi da su oni neupućeni u probleme poslovnog sistema. Ukoliko menadžment nije spreman na sprovođenje određenih predloga. top menadžment. nisu opterećeni unutrašnjim problemima organizacije. iako je isti predlog godinama dolazio iz unutrašnjih struktura. putem uopštavanja iskustava iz drugih organizacija. odnosno timova. Dobra strana eksternih timova je u objektivnosti. Menadžeri koji formiraju timove. koje je direktor godinama odbijao. Oni. prenesu najbolja rešenja u organizacije za koje obavljaju poslove. da su nezainteresovani za efikasno rešavanje problema i da su njihovi predlozi najčešće neodgovarajući za konkretni poslovni sistem. pa su u stanju da daju kvalitetna i objektivna rešenja za rešavanje određenih problema. Praksa pokazuje da se prilikom angažovanja timova sa strane preciziraju prava i obaveze naručioca usluge i davaoca usluge. mogu biti angažovani u različitim statusima: po ugovoru o delu. najbolje rešenje. Njihova uspešnost je u velikoj meri uslovljena spremnošću menadžmenta poslovnog sistema da prihvati predloge tima za rešavanje određenog problema. Oni su. kao honorarni radnici ili putem angažovanja pojedinih institucija po ugovoru o pružanju usluga. instituta. često nemaju dovoljno poverenja u članove koji potiču iz organizacija što zbog sujete. Zato se oni uglavnom primenjuju u velikim poslovnim sistemima. U njima mogu postojati različiti odnosi između internih i eksternih članova. koliko znaju i koliko vrede. agencija. koji i imenuje tim. Menadžment često prihvata stav eksternih timova.

pravna. kada svi razmišljaju na isti način. Jednoobraznost razmišljanja i pristupa je smatrana pretpostavkom da tim može da funkcioniše. ekonomska. eksterni ili mešoviti timovi. jer i u prirodi ne postoji jednoobraznost.) koju imaju pojedini članovi tima. Precizne analize. odnosno vrsti stručne spreme (tehnička. tu ima manje kreativnosti i 164 . S obzirom na taj kriterijum. koja negira različitost. Ovako sastavljeni timovi imaju veću stvaralačku moć u odnosu na paritetne timove. međutim. što je i prirodno jer. Da li će se u rešavanju nekog problema angažovati interni. timovi mogu biti: jednoobrazni i raznovrsni. obavljaju poslove na istovetan način. Taj zaključak se nameće sam po sebi. a ovo do totalitarizma. istorijskoj opredeljenosti ili drugim karakteristikama). U vezi s tim može se reći da. Praksa pokazuje da se bolji rezultati postižu ukoliko se imenuje veći broj članova tima iz okruženja. tehnološka itd. Mnogi su verovali i još uvek veruju da slični ljudi pružaju veći stepen harmonije i da pozitivno utiču na uspešnost rešavanja problema.članovi iz okruženja. istoj nacionalnoj. U kojoj meri se top menadžer okruži sposobnim timovima. odnosno obavi svoju misiju. Zbog toga. Jednoobraznost dovodi do uniformnosti. već u dužem vremenskom periodu nastaje stagnacija. u toj meri će poslovni sistem i biti uspešan. Iz navedenog se može zaključiti da je jednoobraznost velika kočnica i opasnost u razvoju ljudske civilizacije. odnosno timu ima više jednoobraznosti. nema progresa. b) Tipologija timova prema specijalnostima članova tima Timovi se mogu razlikovati prema specijalnostima. Jednoobrazni timovi Dugo su timovi formirani po principu jednoobraznosti. koji se uglavnom praktikuju. kao i jednoobrazni timovi smrt za svaku organizaciju i za svaki rad. a tamo gde bi eventualno i postojala bila bi opasna za opstanak živih bića i univerzuma. zavisi od brojnih faktora. vrhunski menadžeri najveći deo svog vremena provode u odabiru ljudi kojima će biti okruženi. godinama starosti. Menadžeri moraju da insistiraju na kompetentnosti pojedinaca koje imenuju. pokazuju da je jednoobraznost. kulturnoj. Sastavljači timova nastojali su da u tim uključe ljude slične po raznim osnovama (stručnoj specijalnosti. ukoliko u nekom sistemu.

jer oni stvaraju kreativnu kompoziciju u realizovanju ideja i savlađivanju prepreka. Dok je upravljanje sa jednoobraznošću jednostavnije. nacionalne i slične) daju bolje rezultate. Zato je za uspešnost timskog rada neophodna raznovrsnost. Nasuprot tome. tehničke eksperte. U timove se uključuju i pacijenti. na primer: bolnice za intenzivnu negu na Floridi ili u Melburnu u Australiji prihvatile su multidisciplinarne timove koji uključuju lekare. laboratorijske tehničare. pacijenti se ne kreću od odeljenja do odeljenja. dotle je upravljanje sa raznolikostima složenije. oni se takmiče i potiskuju jedan drugog. ali individue koje imaju komplementarne profile unapređuju rad tima. poliva. General Electrik – imaju razvijene programe za učenje raznolikostima. životno iskustvo i kulturne osobenosti (korporacijske. farmaceute. Budite spremni da radite u nekoliko različitih zemalja. Umesto toga. Raznovrsni timovi Praksa pokazuje da je univerzalizam i uniformnost opasnost za razvoj društva.” Multidisciplinarni timovi se danas uvode u profitne i neprofitne institucije. bivši šef Forda. obrezuje i štiti.inovativnosti. Timovi sastavljeni od pojedinaca koji imaju različitu profesionalnu opredeljenost. Saznanje da je neko genijalac ima ograničenu upotrebu ukoliko se ne shvati kontekst tima. kao što je drvetu potrebno da se zasadi. Du Pont. Zreli timovi mogu postati samorukovodeći ukoliko im se predoči njihova snaga i njihova slabost. nema beskonačnog čekanja. zavođenja u delovodnike itd. Mobil Oil. a u kompanijama organizuju treninzi za poštovanje. Simens. Nikada se ne treba navikavati na to da radite na jednom mestu. različitost obogaćuje svet i čini ga srećnijim. Ukoliko ljudi u timu imaju slične profile. negovanje i unapređenja raznovrsnosti. Utvrđeno je da je za uspešnost timova bitno da budu raznovrsni. timovi imaju pribor i sredstva koja su im potrebna za obezbeđenje potpune nege pacijenata. potom razvijati. odnosno uspešnosti. Danas se deca uče raznolikostima. radiologe. medicinske sestre. Zahvaljujući multidisciplinarnim timovima. a po mogućnosti engleski. Naviknite se na ideje intenzivnog nadmetanja. 165 . Uspešne svetske kompanije – kao što su Monsanto. Raznolikost se mora upoznati. Alex Trotman. Govorite više od jednog jezika. za Sunday Business kaže: “Razmišljajte globalno. Uprkos početnim nesporazumima. Xerox.

c) Tipologija timova prema nivou formalnosti Razlikovanje timova po ovom kriterijumu za svoju osnovu ima nivo formalizacije funkcionisanja i rada pojedinih timova. to se lakše kreira sredina za raznolikost postupaka. Sva četiri načina dugo su bila kompromitovana u demokratskim društvima. S obzirom na ovaj kriterijum. Što je veći konsenzus. horizontalni i timovi specijalne namene. a kamoli biti uspešan. 166 . Ukoliko poslovni sistem nije načisto sa činjenicom da se problemi najefikasnije mogu rešavati putem eksperata iz različitih funkcionalnih i(li) hijerarhijskih nivoa. Formalni timovi mogu biti vertikalni. ideja i načina rada. Smanjeni su operativni troškovi. • Svođenje etičkih i drugih osobenosti na najmanju meru. povećano zadovoljstvo pacijenata.rezultati su bili dramatični. Rešavanje navedenog problema zahteva stalan razvoj menadžmenta i ukazuje na potrebu za raznolikostima i za implementacijom ovog fenomena u kompanijama. To je moguće ostvariti na različite načine. Korporacije dvadeset prvog veka moraju da razmišljaju o multidisciplinarnim timovima kao prirodnim načinu obavljanja poslova. mogu se razlikovati dve vrste timova: formalni i neformalni timovi. ali se danas bez raznolikosti ne može živeti. povećana propusna moć bolnica. odnosno stvaranje uslova u kojima kulturološko-sociološke osobenosti neće izazivati tenzije i konflikte. Formalni timovi Formalni tim je odeljenje ili odsek stvoren unutar priznate strukture i ima obavezu da obavi određene zadatke. kako bi organizacija mogla da ostvari svoje ciljeve. • Stvaranje društva i kompanija koje su spremne za promene. pred menadžmentom je ozbiljan problem. • Zaposleni moraju shvatiti nužnost življenja i rada sa raznolikostima. od kojih su najvažnija četiri: • Stvaranje konsenzusa o potrebi za raznolikostima. ali i osoblja koje je bilo u timu.

na primer: u okviru univerziteta postoji komitet za studentska pitanja i bavi se uobičajenim pitanjima koja se odnose na život studenata. Za uzvrat. Neformalni timovi Neformalni timovi nastaju kada se ljudi redovno sastaju i rade. Ženska grupa se. razvijaju osećaj međusobne povezanosti i stremljenja nekom zajedničkom cilju. Dok se članovi komiteta menjaju. 167 . U velikim poslovnim sistemima. Neki formalni timovi su privremeni. Mogu se nazvati radne grupe ili projektni timovi. neformalne grupe omogućavaju zaposlenima da se šale i jedni drugima žale i da se druže van posla. vođe i metode rada tima. status i odgovornost. Najčešće se sastoje od rukovodioca i izvršioca. na primer. odnosno odbor koji. uobičajenim problemima i odlukama. kontroli i definisanju aktivnosti koje taj tim preduzima. Najčešća vrsta formalnog tima je komandni tim. dobijaju podršku i zaštitu tima. od strane menadžera. Neformalne grupe imaju četiri važne funkcije: • Održavaju i jačaju norme (očekivana ponašanja) i vrednosti koje su zajedničke za njene članove. u kojima mnogi ljudi misle da ih njihovi poslodavci ne poznaju.Formiranje formalnih timova vrši se planski. Aktivnosti neformalnih timova mogu da podrže i interese organizacije. podrškom i sigurnošću. članovi neformalnih timova podređuju svoje pojedinačne potrebe potrebama tima kao celine. Ove grupe nastaju u okviru formalne organizacione strukture. Druga vrsta formalnih timova jeste komisija. U organizacijama koje žele da umanje značaj hijerarhije menadžere komandnih timova nazivaju “trenerima”. koji sam odabira članove tima. • Članovima grupe pružaju osećanje društvenog zadovoljstva. dugo traje i bavi se redovnim. a članove tima “saradnicima”. po pravilu. odnosno grupe. može sastati da bi razmatrala različite akcije kojima bi se poboljšao položaj žena u organizaciji. Neformalne grupe zadovoljavaju ljudsku potrebu za prijateljstvom. Za formalne timove svojstven je visok stepen angažmana menadžmenta u koordinaciji. komitet ostaje. koji obuhvata menadžera i sve radnike koji su odgovorni tom menadžeru. Ovi timovi se formiraju da bi rešili određeni problem i obično se raspuštaju čim obave zadatak ili reše problem.

5. jer ljudi teže da oponašaju referentne grupe. pažljivo međusobno slušanje i oslobađanje sopstvenih ograničenja i zabluda. Ovde se zatvorena grupa uslovno posmatra. 168 . grupna štafeta i njihova kombinacija. mogu uticati na neproduktivne radnike. Ove grupe imaju veliki uticaj na organizacioni život. Mogu pomoći bolesnom ili umornom radniku. To je ono što najviše nedostaje timskom radu u savremenim korporacijama. kao i individualni. zahteva praksu. niti zatvorenih grupa. odnosno grupe s kojom se pojedinci identifikuju i porede (imaju referentnu moć). Timovi najbolje uče kroz kontinuiranu smenu vežbe i nastupa u rešavanju problema. 2. u zavisnosti od toga radna struktura timova može se grupisati kao zatvorena grupa. Timski rad. pre označavajući stalnu usmerenost članova tima nego njihovu zatvorenost. Kroz neformalne kanale komunikacije članovi prikupljaju informacije koje ih interesuju. • Neformalne grupe su korisne za rešavanje problema. obrade i dostavljanja informacija. Metode timskog rada U organizaciji timskog rada ispoljava se nekoliko načina postavljanja radne strukture. Zatvorena grupa podrazumeva praksu dijaloga i diskusije između članova tima.• Neformalne grupe pomažu svojim članovima da komuniciraju. neformalne grupe mogu imati funkciju referentne grupe. pri čemu se ostvaruju značajni sinergetski efekti. Dijalog i diskusija se relativno dopunjuju. štafeta. na primer: za menadžere na srednjem nivou menadžeri na višem nivou mogu biti referentna grupa. Zamislimo uspešan sportski tim koji nije imao nijedan trening. Menadžeri često koriste neformalne kanale da bi “nezvanično” preneli informacije. kao osnovnih načina sporazumevanja. 3. Međusobna povezanost članova tima uslovljena je načinom prijema. Pored ove četiri funkcije. jer “zamislimo pokušaj da se napravi velika predstava ili simfonijski orkestar bez probe”. a) Metode zatvorene grupe Poznato je iz kibernetike da nema zatvorenih sistema. U dijalogu postoji slobodan i kreativan pretres složenih i retkih tema. a to je i prirodno.

U metodu zatvorene grupe svi aspekti problema koji se razmatra dostupni su svim članovima tima. To nije stalno telo. članova pored sebe i vođe tima. u metodu zatvorene grupe postoji problem. dati određen doprinos. već tim sastavljen da izvrši određene analize ili da prati situaciju u određenom području. Ovaj metod ne troši vreme i energiju na branjenju 169 . metod zatvorene grupe ovde se uzima uslovno. odnosno neprestana otvorenost i prohodnost svih kanala međusobne saradnje i povezanosti. Svi članovi tima naizmenično i cirkularno rade na sve boljoj organizovanosti sebe. shodno tome. Metod zatvorene grupe često se naziva i cirkularno usmereni timovi. svako može menjati svoje polazno stanovište. dijalogom ili uvidom u rad ostalih. kao što je prikazan na sledećem grafikonu: Osnovna karakteristika zatvorene grupe je cirkularna kontaktnost. Oni su cirkularno povezani i otvoreni za saradnju i komunikaciju na jednom mestu i uz učešće vođe tima. ali i kroz kritiku ili podršku drugih predloga ili rešenja uticati na povoljnost krajnjeg rešenja nekog problema. Za svakog člana tima otvoren je svaki aspekt problema. Dok kod metode rada po principu štafete tim povezuje zajednički problem. ni zatvorenih grupa i da njihova zatvorenost predstavlja opasnost za opstanak. U zatvorenoj grupi svaki član ima tačno definisanu dužnost vezanu za konkretni zadatak koji treba da obavi. radi relativno jasnijeg prikazivanja njegove suštine. Grupa se sastavlja tako da svaki član može. koji preuzimaju živu i aktivnu ulogu u razmatranju ideja i kreiranju novih ideja u međusobnim komunikacijama i odnosima. ali i članovi tima i vođa.Iako je iz kibernetike poznato da nema zatvorenih sistema pa.

sopstvenih mišljenja ili napadanju tuđih. Sa stanovišta ekonomije moraju se posmatrati ukupni troškovi. koji predstavljaju ključ za uspešnost funkcionisanja tima. b) Metode štafete U praksi timskog rada metoda štafete često se naziva i individualno usmerena metoda timskog rada. Metod rada po sistemu zatvorene grupe ima prednost jer je veoma efikasan. kako je prikazano na sledećoj šemi: 170 . odnosno u situacijama kada su rezultati rada vezani za lančani tok. skuplji u odnosu na druge metode rada. odnosno efekti koji se ostvare rešenjem nekog problema. Članovi tima ovde nisu međusobno povezani (na jednom mestu. koje se proširuje i izvan određenog problema. njegovog dijagnosticiranja i propisivanja određene terapije da se bolest izleči. Time se eliminiše konfliktizacija i poboljšavaju međuljudski odnosi. odnosno svaki član ima obavezu da se i sam prilagodi timu. Ne smeju se posmatrati samo parcijalni troškovi koji se odnose na tim već i to koliki su efekti ostvareni kroz brzinu i kvalitet datog rešenja za eliminisanje nekog problema. jer se kroz feedback otklanjaju nesporazumi i dileme. u isto vreme). za sve članove tima. No. Komunikacijski kanali moraju biti otvoreni u svim smerovima. Tim prestaje biti samo mesto za rešavanje timskog zadatka već se pretvara u celovito timsko druženje. Dijalog je osnovni način rada. Ovde je postavka organizacije nešto drugačija. i to je relativno. vremena i načina razmatranja problema. U metodu rada po principima zatvorene grupe od svakog člana tima zahteva se prilagođavanje timu. a ne kao zbir pojedinih njegovih članova. zavisno od prirode problema. Metod zatvorene grupe je. Tim se shvata kao celina. odnosno timskom načinu rada i razmišljanja. Često se kroz slobodan i otvoreni razgovor i komunikaciju oslobađa energija za rešavanje problema. ipak. pa se isti pretvara u svojevrsni “cirkalog”. odnosno problem reši. već su odvojeni i samoorganizovani po pitanju mesta.

a ne na celinu problema. što znači da se grupe ne ostavljaju da “čekaju”. To treba da bude skup poslova jednog procesa gde se posle završenog rada jedne grupe nastavlja rad druge grupe. Svaki član tima oslanja se na sebe. U rešavanju problema svaki član misli samo na svoj deo problema. individualno dozirana i često obeležena egoističkim motivima. takođe. a rukovodilac tima je koordinator koji na kraju daje sopstvena rešenja u okviru rešenja ostalih. Ovde.U metodu rada po sistemu štafete svaki učesnik radi deo svog zadatka. pojedinci iskorišćavaju tim za dalje napredovanje stepenicama hijerarhijske piramide. Između članova timova postoji “brisani prostor” na koji se ne izlazi bez preke potrebe. član tima omogućuje sledećem članu da da sopstveno rešenje. već samo povezanost članova putem problema. Preciznije posmatrano. izbegavajući dodirne tačke sa drugim članovima koji rade na problemu. Dok u zatvorenoj grupi članovi tima služe timu. On teži parcijalnom efektu. Predajom dela završenog zadatka narednoj grupi vrše se dopune sve do konačnog rešenja. za potvrđivanje vlastitih stavova. svoja znanja i iskustvo. ali postoji zavisnost rešenja. Sam rad organizuje se onako kako je planiran njegov tok. brani i pomirljivo deluje. Saradnja među članovima je strogo individuizirana. radi u granicama svoje profesije i struke i ne zanimaju ga tuđi stavovi i mišljenja. kruta. Ovakav tim se najčešće sastoji od specijalista za uska područja. Rad po metodu grupne štafete zasniva se na podeli zadataka prema područjima i prirodi problema. U slučaju uspeha. postoji stalna razmena informacija. Timovi su nalik na “bunkere” iz kojih se napada. koji često može da umanjuje efekat na nivou celine. dotle u metodi rada po štafeti članovi tima iskorišćavaju tim i pretvaraju ga u sopstveni servis. Nakon razmatranja dela problema i davanja mišljenja sa stanovišta svoje struke. jer nema timske povezanosti između članova tima. što se relativno dobro može prikazati na sledećoj slici: 171 . ovo i nije pravi tim. Svaka podgrupa u timu ima svoju organizaciju i rukovodioca podgrupe.

Individualno nezadovoljstvo pojedinih članova u liniji štafete mogu se pretvoriti u kolaborativne (izdajničke) subjekte.Rešenje: A.. Ovde se ne želi izaći iz sopstvenih atara i dodirnuti sa tuđim. koja može da minira ili dovede u pitanje angažovanje ostalih članova tima. U njima se često govori o racio- 172 . već da učestvuju u rešavanju problema kada oni za to nađu vreme i onako kako sami zamisle. koji se moraju uzeti u ozbiljna razmatranja. Dato mišljenje smatra se “crvenim slovom”. suparnici. Prema nekim mišljenjima u ovom metodu rada lako je ostvarljiva poznata narodna izreka: “Čovek je čoveku vuk”. odnosno “petu kolonu”. Najvažnije je postojanje suparništva i rivalstva. Primljene i poslate poruke se ne usklađuju. C = X. Individualno usmereni timovi su autopersonalni. Međutim. Z R područje = vođa tima = rukovodilac tima Dobra strana timskog rada po metodi štafete je što je to relativno jeftin način rada. On ne zahteva od svih članova da tima budu na jednom mestu sve vreme. koji se često distanciraju od celine problema i orijentisani su na individualno zadovoljenje. Članovi tima ponašaju se kao rivali. Granice odvajaju umesto da spajaju pojedine struke i parcijalni rad.. ovaj metod timskog rada ima i nedostataka. Timski odnosi u metodu rada po štafeti nisu stabilni. Članovi tima ne proveravaju poslate poruke ili ispravnost poslatog mišljenja. a svako dovođenje u pitanje njegove ispravnosti nailazi na reagovanje davaoca takvog mišljenja. Y. Komunikacijski feedback kod metode štafete ne postoji.

operativne) formiraju se prema skupovima poslova. iz ponašanja pojedinih članova pre proizilazi neracionalnost i nesvesnost.) uključuju se u praktičnu operacionalizaciju. Operativne grupe (radiolozi. radi parcijalnog sagledavanja problema i davanja pojedinačnih doprinosa za njegovo rešavanje. Konačno. interpersonalni dijalozi i druženja. prosleđujući integratorskom stručnjaku (internisti) da na osnovu parcijalnih mišljenja donese konačni stav o zdravstvenom stanju pojedinca. tehničari na medicinskoj tehnici itd. potrebno je da članovi tima budu profesionalci i moralisti. negativni efekat se može formulisati. Ipak. Rad po metodi štafete dovodi u pitanje razvijanje kreativnosti i sinteze. grupa za odlučivanje. potrebnom radu i međuzavisnosti. Ukoliko se želi organizovati rad po metodi štafete. atmosfera. Tipičan kombinovan metod timskog rada je konzilijarni pregled bolesnika. kako je prikazano na sledećoj slici: Kombinovana metoda je najčešće primenjena u velikim poslovnim sistemima i na najvišem nivou hijerarhijske piramide. c) Kombinovana metoda Grupe u timu (analitičke. Takav je slučaj u medicini.nalnosti i svesnosti međutim. ali im nedostaje timski duh. kontakt. Ovde se putem parcijalnih pregleda i mišljenja analitičkih grupa daju dijagnoze i prepisuju terapije za rešavanje određenog problema. gde se putem sistematskih pregleda svakom članu tima ostavlja da obavi deo svog posla. 173 . odnosno konzilijum svih eksperata timski razmatra kakvo rešenje treba dati i njihova odluka je konačna. timski susret. Oni mogu biti i dobro organizovani.

• Treba koristiti i primenjivati principe bez izuzetaka. ukoliko se ne postigne.d) Adižesov metod timskog rada Adižesov metod timskog rada zasniva se na poštovanju članova tima i na međusobnim interakcijama. Dilema se javlja u tome da li se ovde može govoriti o posebnom metodu rada ili o pravilima koja se manje-više primenjuju i kod drugih metoda rada. Sastanak treba da počne na vreme. • U međusobnom komuniciranju koriste se samo imena. Umesto “Ja se ne slažem”. Svi koji zakasne plaćaju dogovoreni iznos za svaki minut kašnjenja. ali treba nagrađivati i tim kao celinu. • Novčane kazne se primenjuju u kršenju dogovorenih pravila ponašanja (upadanja u reč. a ne prezimena. Adižes ne insistira na obaveznom konsenzusu pri donošenju odluka. • Treba odati priznanje za doprinos pojedinaca. Navedenim pravilima ne može se ništa prigovoriti. • U jednom trenutku može da govori samo jedna osoba. Pri tome se navodi 10 pravila. funkcije itd. ironičnog oslovljavanja itd. već disciplinuju ljude koji imaju različita mišljenja. može se konstatovati da Adižesov model ne sprečava ljude da iskažu svoje ideje i daju rešenja određenih problema. dok ostali moraju da slušaju. 174 . • Pauza počinje i završava se tačno na vreme. odnosno saveta koje vođe treba da primene kako bi se vodila disciplinovana i konstruktivna diskusija i rad. pri čemu se kao osnova poštovanja uzima disciplina. titule. korak po korak. Jedan minut pre kraja pauze administrator zvonom upozorava na kraj pauze. bolje je reći “Imam drugačiji stav”. a ne koje polarizuju. • Treba koristiti fraze koje integrišu. to nije nešto loše.). a ne osobi koja je podigla ruku. • Reč se predaje prvoj osobi sa desne strane. konsenzus se postiže postepeno. Ona su neophodna za uspešnost vođenja tima i moraju biti zastupljena u svakom zajedničkom radu. • Uspostavlja se demokratija. Po njemu. Bez obzira na navedenu dilemu. bez obaveznog konsenzusa. naprotiv.

Kada se radi pojedinačno. ali dobro vidi itd. U savremenim uslovima kolektivni organ upravljanja je akcionarska skupština ili upravni odbor korporacije. Praksa pokazuje da nema nijedne oblasti u poslovnom sistemu u kojoj ne deluju timovi. kao što i zajedničko hodanje oduzima vreme. taj proces prolazi kroz osam faza. ali pod uslovom da pomažu jedni drugima. ali može da hoda. Kolektivni metod rada rukovodioca bio je primenjen u bivšoj Jugoslaviji u vreme dogovorne ekonomije. 2. Kolegijalni metod Kolegijalni metod menadžerskog rada ogleda se u uvođenju kolegijalnih organa koji obavljaju funkciju upravljanja kompanije. 175 . To na prvi pogled može izgledati tačno. Ulogu kolektivnog organa upravljanja imao je radnički savet. Po njemu. Međutim.Adižes posebnu pažnju posvećuje timskom donošenju odluka. Adižesovom modelu timskog rada prigovara se sporost u donošenju odluka. Ovome treba dodati činjenicu da možda nije bitno ni vreme donošenja odluke. a nikako u pojedincima. jer je u savremenim uslovima snaga organizacije u visoko profesionalizovanim timovima. neko od njih bi se zaglibio već u toku odmrzavanja. kada se govori o fazama rada tima. 6. Zajedno imaju veliku šansu da prođu kroz džunglu. ali se svom silinom ustremiti na njenu realizaciju. To je i prirodno. već vreme i efektivnost koju je rezultirala određena odluka. drugi ima polomljenu nogu. pojedinci najčešće pogledaju unazad na sam proces donošenja odluke i shvataju da je sve to zajedno urađeno relativno brzo”. Adižes odgovara da. ali i drugi organi. dok je direktor bio izvršni organ radničkog saveta. nego donositi brze i nepraktične odluke koje se sporo ili u nekim fazama ne sprovode. svako bi želeo da ostali napreduju u skladu sa njegovim tempom rada. Bolje je potrošiti više vremena na pripremi i donošenju kvalitetne odluke. posebno u početku.” Adižes navodi nespornu činjenicu da zajednički rad oduzima vreme. Niko od njih ne može da obavi taj poduhvat samostalno. “kada je odluka finalizovana (konkretizovana). jer je neko od njih slep. odnosno frustracije. Ako bi kao izdvojeni pojedinci napredovali bez uzajamnog oslanjanja. ma kako oni genijalni bili. što dovodi do neželjenih efekata. To je jedan od načina ignorisanja razlika između ljudi. a upoređuje ga sa “prolaskom brigade ranjenih vojnika kroz džunglu.

Savremeni menadžment razvijenih svetskih korporacija konsenzus smatra jednim od osnovnih principa u menadžerskom radu. Teoretski se može govoriti o onoliko metoda rada koliko ima i menadžera. odnosi na nedefinisanu ili nedovoljno definisanu odgovornost članova. Naročito je bitno da menadžer na 176 . konzilijumi. stvaraju ss uslovi za dobre međuljudske odnose. koji upravljaju kompanijom na osnovu svojih saznanja iz prošlosti. To se. lični metod rada koji se razlikuje od svih drugih oblika i načina rada. odbori itd. Lični metod menadžerskog rada prihvatljiv je i primenjiv ukoliko pokazuje određene rezultate. Lični (individualni) metod Svaki menadžer mora poznavati do sada navedene metode menadžerskog rada. Posebni načini kolegijalnog rada su: kolegijumi generalnih menadžera ili drugih funkcionalnih specijalista. po pravilu. iskustvom. 2. Ovo su savetodavna tela koja se koriste u menadžmentu radi povećanja kvaliteta u donošenju strateških i drugih odluka. a vođa grupe je prvi među jednakima. kvalitetnije. tj. japanska privreda je doživela veliki uspon. što povećava i multiplikuje snagu kolegija. Lični sistem praktikuju iskusni menadžeri. Zahvaljujući konsenzusu. Savremeni menadžment u kolektivnom radu poseban značaj pridaje instrumentu konsenzusa. Kolektivni metod menadžerskog rada ima i svojih nedostataka. komiteti. godinama starosti. Lični metod menadžerskog rada uslovljen je stručnim kvalitetima. pre svega. Ova negativnost može se otkloniti pravilnim definisanjem nadležnosti i odgovornosti svakog člana po pojedinim funkcionalnim područjima. zdravstvenim stanjem i drugim kvalitetima i karakteristikama menadžera. Ali svaki menadžer u toku obavljanja menadžerskih aktivnosti izgrađuje sopstveni. jer su odluke tima. Članovi kolegija su ravnopravni u donošenju odluka.Kolegijalni metod rada ima visok nivo efikasnosti. Zbog takvog statusa članova u menadžerskom timu. 7.

2. u kojoj bi ga kolektiv sledio u ostvarenju postavljenih ciljeva. prevashodan zadatak menadžera je da rešavaju probleme i da kreiraju one i onakve probleme čije će rešavanje koristiti pojedincima. zbog čega su oni i najmanje efikasni. u stvari. U autokratskom metodu postoji najveća prinuda. ali je njihov problem najveći. Od posebne je važnosti da se menadžer zna pravilno ophoditi prema ljudima i da ih pridobija za ostvarenje postavljenih ciljeva. organizacija koja nema posla. on mora da poznaje kompaniju. menadžer bez problema je. to je velika opasnost. ostvarenja rokova prema kupcima itd. ali i najefikasniji je naučni pristup u rešavanju problema da bi se on primenio. zaposlene. U tom smislu treba razumeti i metode koje menadžment koristi za rešavanje problema. ali i organizaciji. nezavisno od toga da li on to uistinu i jeste. Ipak. na izmaku su autokratski metodi menadžerskog rada. oni su teži za rad. U demokratskim i liberalnim metodama postoji manje prinude. Za sve menadžerske metode rada karakteristično je da imaju veći ili manji stepen prinude. 8. 177 . Najnaporniji. Kada menadžment nema problema. To su “fini” problemi koji proističu iz pune upošljenosti kapaciteta. ali su i najefikasniji. Da bi menadžer uspeo u svom radu.osnovu svog iskustva stvori povoljnu atmosferu. problemi ostvarenja što boljeg kvaliteta. okruženje itd. jer mnogi kažu da samo “mrtvi” ljudi nemaju problema. Oni su raznovrsni i svaki menadžer će primeniti onaj metod koji smatra najefikasnijim. jer nisu među živima. a tada je problem i najveći. Preneto na poslovne sisteme. timski i liberalni metodi upravljanja. potrebno je biti profesionalac za upravljanje. Analiza je pokazala da postoje različiti načini za rešavanje problema i da se menadžment mora učiti kako da uspešno rešava probleme. odnosno društvu na makro nivou. a sve se više prihvataju demokratski. Zaposleni u menadžmentu moraju videti ne samo dobrog i iskusnog menadžera već i čoveka koji je spreman da pomogne ljudima i koji voli ljude. Rezime Kao što se iz ovog poglavlja može videti.

lični sistem je ono što je rezultat svakog pojedinačnog menadžera. bilo na nivou menadžmenta ili na nivou timova i grupa. On će koristiti sve navedene načine. a dominirajući način će opredeliti i osnovne karakteristike određenog modaliteta rada. jer su demokratski modeli upravljanja po pravilu praćeni timskim načinom rada. Ipak. 178 .Poznavanje timskog rada je uslov uspešnosti menadžmenta. To je i prirodno.

da bi u drugačijim kompozicijama drugi prethodili prvima itd. U svakom elementu se. motivisanje. treći kibernetičari. vođenje u planiranju. Jednima pridaju veći. čini se da su postavke klasične škole organizacije i rukovođenja po struktuiranju menadžmenta neprevaziđene. Postojeća naučno-tehnička revolucija. tj. koordinacija u planiranju i kontrola planiranja. takođ. turbulentnost orkuženja. Ista je situacija i sa drugim elementima. organizovanje planiranja. regulisanje). drugi sociolozi. Jedan pristup i struktuiranje menadžmenta imaju ekonomisti. Fajol je dao strukturu. podsisteme: planiranje. Menadžment kao modalitet rukovođenja je u isto vreme i podsistem višeg sistema.POGLAVLJE V ELEMENTI MENADŽMENTA Menadžment je sistem koji ima svoje podsisteme. Tako se u elementu planiranja nalaze svi elementi menadžmenta: planiranje planiranja. Po klasičnoj školi. brzina promena i diskontinuitet 179 . organizovanje. odnosno elemente koji stoje u iterativnom i često u uzročno-posledičnom odnosu. 1. matematičari itd. Bez obzira na različitost pristupa. Bez obzira na to što se kod pojedinih autora u strukturi menadžmenta mogu pojaviti i drugi elementi (odlučivanje. Jedni elementi često prethode drugima. naša dalja orijentacija biće usmerena na strukturu menadžmenta koju je dao američki inženjer Henri Fajol. elemente rukovođenja koji su sa stanovnšta menadžmenta najobuhvatniji.e može govoriti o navedenim elementima. kao što je sistem upravljanja. menadžment ima sledeće elemente. tj. a drugima manji značaj. naređivanje–vođenje. Različiti autori na različite načine prikazuju sistem menadžmenta. koordinaciju i kontrolu. PLANIRANJE Svaka budućnost je manje-više neizvesna. Mnogi praktičari zamenjuju pojedine elemente menadžmenta.

stanja na eksternom i internom tržištu itd. a posebno mendžmentu. nepoznanice i nesigurnost. Ono je istraživačko-analitički proces na osnovu čijeg rezultata dobijamo moguće podatke o budućem stanju nekog događaja. “ Cilj planiranja je da se osujete ili ublaže posledice neizvesnosti i kretanja. Tamo gde je izvesnost poznata ili postoji veliki stepen verovatnoće da će se nešto desiti potreba za planiranjem se smanjuje ili svodi na rutinske aktivnosti. 180 . Bez njega je nemoguće racionalno upravljati savremenom organizacijom.. 1. po krivudavom i zakrčenom putu”. on je već ima napravljenu u svojoj glavi. ne bi trebalo ni planirati. procesa ili pojave. 1. Veći stepen neizvesnosti u organizaciji zahteva i veću potrebu za planiranjem i obrnuto.. tj. U menadžmentu je usvojen stav da se kompanijom može efikasno upravljati samo na osnovu dobro razrađenih i sprovedenih planova svih nivoa i svih vrsta. U tom slučaju. Na to su upozoravali i klasici marksizma: “Najlošiji arhitekta od samog početka se razlikuje od najbolje pčele po tome što. Upravljanje kompanijom bez planiranja moglo bi se uporediti sa vožnjom automobila. pri čemu se gleda samo u retrovizor. kako kaže Arthur Andersen. Iz navedenog razloga. “možete reći gde ste bili. Time se ukazuje na to da su neizvesnost i kretanje.u svim sferama nameću potrebu čoveku. Pod planiranjem se podrazumeva kontinualni proces donošenja i sprovođenja planskih odluka za ostvarenje postavljenih ciljeva. Na kraju procesa rada dobija se rezultat koji je već u početku tog procesa postojao u čovekovoj predstavi. Vrste planiranja i planova Kvalitet planiranja zavisi od kvaliteta kadrova koji se bave ovim poslom.. pre nego što počne da gradi ćeliju od voska. Da ne postoji neizvesnost. Cena neplaniranja je isuviše velika. od veličine preduzeća. ali neka vam blagi bog pomogne gde ćete i kada stići. Planiranje omogućava da se organizacija suoči sa “šokom budućnosti” i da taj šok spremno dočeka. promene osnovni uzroci ili razlozi planiranja. da planira i progrnozira svoj rad i razvoj. planiranje se razvilo u posebnu naučnu disciplnnu sa formulisanjem objektivnih postavki na kojima se zasniva i funkcioniše.

projektovanje budućnosti i usmeravanje kompanije ka budućim promenama. (4) operativno planiranje i (5) terminiranje. već više pretpostavlja futurološko prognoziranje određenih tokova. Ova faza planiranja ima najmanji kvantum pouzdanih informacija pa je njen stepen tačnosti najmanji.Bez obzira na različitost organizacija u kojima se planira. Predviđanje vrše multidisciplinarni timovi. u kome je stepen pouzdanosti određenih informacija veći. U razvijenim svetskim korporacijama predviđanje se može vršiti i za duži period. One vode dnevne bitke i svoje poslovne aktivnosti obavljaju u skladu sa situacijom na tržištu. Perspektivno planiranje je osnova za kvalitetno sprovođenje i drugih faza planiranja. Obično se polazi od instrukcija. Ono se često i ne smatra fazom planiranja. Predviđanje je. Oni često predstav181 . Srednjoročni plan ima manji stepen neizvesnosti. U praksi postoje kompanije koje nemaju planiranje kao posebnu aktivnost. aktivnost planiranja je manje-više u svojoj tehnologičnosti standardizovana. a sagledavanja svetskih trendova i projektovanja razvoja nacionalnog sistema u dužem vremenskom periodu. pa često i po nekoliko decenija unapred. Ova faza planiranja obuhvata vremenski period od pet godina. praćenja planova i nove instrukcije. Ovom vrstom planiranja bave se organi upravljanja (upravni odbori) i top menadžment. Predviđanje se obično vrši na osnovu elemenata koji se mogu dobiti. jer se radi za kraći vremenski period. Perspektivno planiranje je globalno planiranje koje se vrši za period od deset godina. U menadžerskoj praksi razvijanje planova vrši se u sledećim etapama: (1) predviđanje. akcija. Srednjoročno planiranje. U pojedinim nacionalnim državama propisuje se obaveza poslovnih sistema da izgrađuju srednjoročne planove. (2) perspektivno planiranje. a neizvesnost najveća. Srednjoročan plan izrađuje se na osnovu perspektivnog plana sa korekcijama koje su rezultat novih saznanja ili promena. u stvari. (3) srednjoročno planiranje.

Osnovno planiranje. Osnovni plan konkretizuje: plan proizvodnje ili pružanje usluga (tone. Ova faza planiranja obuhvata vremenski period od godinu dana. • održavanja minimalnih proizvodnih troškova po jedinici proizvoda ili usluga. • ostvarenja planiranog profita. plan troškova. Bez osnovnog plana nemoguće je uspešno poslovanje bilo koje profitne ili neprofitne organizacije. plan investicija itd. U srednjoročnom planu navodi se: • eventualno napuštanje postojećih i uvođenje novih proizvoda i usluga. kao i za pojedine njene autonomne delove. u principu. Kao takav. • rekonstrukcija postojećih ili uvođenje novih proizvodno-uslužnih linija i kapaciteta. • eksterni i interni nastup na tržištima i povećanje rasta i razvoja kompanije. • usavršavanje postojećih i prijem novih kompetentnih kadrova. budžet ili finansijski plan.ljaju osnovu za razvijanje drugih planova i uslov uspešnog razvoja kompanije. Osnovni plan radi se na osnovu sledećih pokazatelja: • punog ili optimalnog uposlenja postojećih kapaciteta. u stvari.). on predstavlja osnovu za upravljanje organizacijom od strane menadžmenta. 182 . sa korekcijama koje se vrše na osnovu novih saznanja. Godišnji plan. plan dobiti. m3. m2 itd. radi “godinu za godinu”. U pojedinim razvijenim korporacijama sveta praktikuje se da na najvišem nivou kompanije postoje samo planovi profita za preduzeće kao celinu i njegove delove i plan smanjenja primedbi i prigovora kupaca na proizvode ili usluge. On praktično razrađuje petogodišnji plan. Srednjoročni plan rasta i razvoja radi strategijski menadžment za nivo kompanije. Godišnji plan se. predstavlja petinu srednjoročnog plana.

Operativno planiranje je faza u kojoj se ravnomerno raspoređuje proizvodnja ili pružanje usluga. a koje okončati ili preneti u sledeći mesec. pripremu za izradu plana. kako bi mogli znati dnevne efekte. a da prethodno nisu znala kako su u toku dana ili smene poslovali. Menadžeri moraju da uspostave parametre finog planiranja. (4) razvijanje planova. Praksa pokazuje da je poslovni svet terminiranju posvećivao dužnu pažnju. Prve tri faze. koje započeti. (5) lansiranje planova i (6) praćenje i kontrola planova. Terminiranjem se planiraju aktivnosti za jedan dan. predstavljaju u stvari. Proces osnovnog planiranja Proces osnovnog planiranja obuhvata nekoliko faza: (1) prikupljanje podataka. odnosno. U njima se prikupljaju podaci od interesa za granu i preduzeće kojoj sistem 183 . 2. Operativnim (mesečnim) planom obuhvataju se planovi iz osnovnog plana. Zna se da mnoga velika imena svetskog biznisa nisu mogla zaspati. sedmične ili dnevne planove. (2) selekcija podataka. Operativno planiranje. kadrovi. dvočasovno planiranje). Terminiranje. ali i svi vanredni ili nepredviđeni radovi ili usluge. Terminiranje mora biti racionalno. razvoj itd. 1. finansije. Za njih je terminiranje bilo zakon. ne sme biti skuplje od efekata koji se od njegove primene ostvaruju. u kojima se precizno planira fizički obim proizvodnje i vrednosni plan ostvarenja pojedinih ciljeva.Na nivou pojedinih organizacionih delova vode se detaljni godišnji planovi po funkcionalnim oblastima (proizvodnja. jednu smenu ili pojedine delove smene (jednočasovno. Terminiranje se u praksi naziva finim planiranjem. Naročito je razvijeno u japanskim organizacijama. Veliki broj poslovnih sistema u svetu radi i dekadne. kao i druge vrste planiranja. Njime se utvrđuje koje poslove treba završiti iz prethodnog meseca. (3) analiza podataka. Operativni plan radi se za jedan mesec.). Najčešće predstavlja dvanaestinu osnovnog (godišnjeg) plana. radi optimalnog iskorišćenja resursa i ostvarenja dobiti.

Njime se. Planiranjem se bavila posebna elita. Razvijanje planova je. ugovoreni poslovi. koji traje dok postoji i organizacija. po mestu. kojom se bavi posebna elita stručnjaka. u stvari. po nosiocima. otpočinje planiranje u narednoj godini. prelazne obaveze. Lansiranje planova je. 1. Uz plan se dostavljaju i pomoćni podaci i potrebna objašnjenja koja detaljišu plan. kako bi se eliminisao suviše veliki i nepotreban broj podataka. kojoj je često pripisivana magična moć. U izradi planova koriste se i interni podaci iz preduzeća: završni račun. državnih organa i organizacija. po troškovima itd. što znači da je planiranje neprekidan proces. moguće je zatražiti dodatne ili proveru postojećih podataka. Prikupljeni podaci selektiraju se po vrstama i značaju informacija. srednjoročno i dugoročno planiranje i. njegovo oblikovanje i izrada za konkretan sistem. 3. njihovo dostavljanje odgovarajućim organima na operacionalizaciju. To se delimično može zaključiti iz sledećih činjenica: • Sve se manje ističe podela na kratkoročno. Naročito je značajna analiza pouzdanosti dobijenih i odabranih podataka. u stvari. rasta i razvoja svakog sistema. U procesu realizacije planova neophodno je kontrolisati njegovu realizaciju: po vremenu. Nakon selekcije podataka vrši se njihova analiza. 184 . Savremeni menadžment napušta klasični pristup planiranja smatrajući ga često preprekom uspešnog upravljanja poslovnim sistemima. Pravila i praksa uspešnog planiranja Klasična organizacija smatrala je da je planiranje uslov opstanka. na njihove planove. Praćenjem i kontrolom izvršavanja planova ne završava se proces planiranja. Podaci se prikupljaju iz postojećih statističkih izvora. tržišnih procena i procesa. Odstupanje realizacije plana od njegove misaone konstrukcije mora biti predmet stalne analize. u stvari. Ukoliko je stepen pouzdanosti podataka sumnjiv. • Sve se manje planiranje predstavlja kao “profesija nad profesijama”. shodno tome.pripada. najavljene kupovine itd.

• Prenormirano planiranje je štetno za efikasnost organizacije. Prednji aksiom je bitan.“Dženeral motors” je uveo participativno planiranje u svojoj fabrici u Taritaunu. Ona ističe da u uslovima naglih promena i velike neizvesnosti treba ojačati 185 . Ono uništava marketing ili guši. a kvalitet proizvoda značajno je poboljšan. Što je veći stepen neizvesnosti. koja se mora realizovati kako je planirano. pa planiranje u uslovima velike neizvesnosti gubi na značaju.) ili se ne izrađuju ili je za njihovu izradu nadležan niži hijerarhijski nivo. • Veliki broj razvijenih svetskih kompanija na strategijskom nivou je zadržao plan profita i marketing plan. uzrok planiranja je neizvesnost. To podrazumeva poznavanje određenih aksioma ili pravila bez kojih je nemoguće zamisliti uspešno planiranje. Mnoge kompanije ističu da ne mogu planirati zbog brzih i naglih promena. koja je bila na ivici propasti. osujećenje neizvesnosti. kao i spisak poboljšanja proizvodnje i usluga shodno željama kupaca. proizvodnje. Planske proporcije se u takvim uslovima realizuju sa veoma malim procentom. Insistira se na planu kao dogmi. u stvari. Planiranje je. nepoznanice i nesigurnost. JER SE NJIME SMANJUJE NEIZVESNOST. i dr. usporava i sprečava fleksibilnost u organizaciji. dok se racionalnost stavlja u drugi plan. Menadžerski tim u korporaciji mora upravljati planom kako bi se sprečile njegove negativne tendencije. Da ne postoji neizvesnost. zaliha. Nauka o menadžmentu negira navedenu praksu. Prema tome. Velike organizacije su često “ugušene” planom. PRAVILO BROJ 1: PLANIRANJE JE NEOPHODNO. Ostale vrste planova (plan prihoda. veća je i potreba za planiranjem i obrnuto. Sa participativnim planiranjem broj žalbi kupaca automobila drastično se smanjio. ne bi trebalo biti ni planiranja.

Suprotnost strategijskog i funkcionalnog menadžmenta u vezi sa značajem planiranja je razumljiva. PRAVILO BROJ 3: PLANSKI SEKTOR NE SME INTENZITET PROIZVODNJE. Kada su skladišta prazna ili se prazne. Oni najčešće troše suviše energije i vremena na izradi planskih dokumenata za nastup. ALI VOĐENJE DNEVNIH TRŽIŠNIH BITAKA JE ČESTO BITNIJE. Oni to vrše po principu spojenih sudova. Svakodnevne tržišne borbe za zadovoljenje potreba i želja potrošača. ali i zaposlenih su isto tako značajne. već skladišna služba i distribucija. DIKTIRATI Savremeni menadžment odbacio je klasični pristup planiranja i postulate koji iz njega proističu. tj.plansku funkciju. prebačaja normi i stimulacije u savremenoj organizaciji doživljava krah. znači da je tržište zasićeno i proizvodnju treba zaustaviti. Savremeni menadžment je spoznao navedeni aksiom. Kojom se brzinom i intenzitetom skladišta prazne. Savremena tržišna filozofija izvršila je inverziju pojedinih funkcija. Intenzitet proizvodnje ne diktira plan. Savremeni strategijski menadžment uvažava značaj plana. pa u najvećem broju slučajeva prednost daje eksternim aktivnostima. Sve što je eksterno ima primat u odnosu na interno. osvajanje i proširenje tržišta. Umesto tradicionalnog shvatanja da je plan instrument 186 . ako ne i značajnije od insistiranja na planu. Strategijski menadžer daje prednost tržištu. dok je vođenje tržišnih borbi eksterna aktivnost. tom dinamikom treba povećavati proizvodnju. kako bi se išlo u susret promenama i neizvesnošću. Planiranje fizičkog obima i dinamike proizvodnje. ali mu pridaje još jedno alfa plus. Plan je interni dokumenat. a u drugi plan stavlja planska dokumenta koja su rađena na osnovama prošlosti. proizvodnju treba intenzivirati. Menadžeri plana često insistiraju na planskom nastupu na tržištu. Neizvršavanje planova u uslovima brzih promena rezultat je pre nekvalitetnog planiranja nego stvarnih nemogućnosti planiranja. PRAVILO BROJ 2: PLAN JE BITAN. budućnosti. Kada su skladišta prepuna.

pa postoji visoka verovatnoća da će isti biti i realizovan. a naročito objektivne zakonitosti na kojima svet bitiše.upravljanja proizvodnjom. strategijski menadžment daje osnovne konture plana. U savremenim uslovima. već je proizišao iz objektivnih sagledavanja zaposlenih. Bolje rečeno. koje ih moraju realizovati. savremeno shvatanje ističe da je to skladišna služba koja je često bila marginalizovana i u prošlosti potcenjivana. U njima je vrh organizacije planirao i izdavao naloge. Varijantni predlozi planova dostavljaju se srednjem menadžerskom nivou. PRAVILO BROJ 5: KVALITETNO PLANIRANJE ZAVISI OD POUZDANOSTI PODATAKA I PROCENE BUDUĆIH TOKOVA I TENDENCIJA. Planiranjem se ne eliminiše neizvesnost. sa osnovnim strategijskim procenama i tendencijama. odnosno prognoziranja. koji organizuju kružoke planiranja i daju moguće varijante plana. U devetnaestom veku hijerarhijska pravila funkcionisanja organizacije bila su dominantna. U njegovoj izradi učestvovali su svi zaposleni. Konačni predlog plana dostavlja se strategijskom menadžeru. Odobreni plan transformiše se u naloge organizacionim strukturama. a ostale strukture su ih izvršavale. Participativni način planiranja pokazao je svoje dobre strane u japanskom menadžmentu. PRAVILO BROJ 4: PLANIRANjE TREBA VRŠITI “ODOZDO”. Praksa japanskih korporacija potvrdila je navedeno pravilo. 187 . Plan nije nametnut. UMESTO KLASIČNOG I PREVAZIĐENOG “ODOZGO”. koji bira najprihvatljiviji predlog plana. koji vrši njegovu verifikaciju. Osnove plana dostavljaju se nižim nivoima. Oni ih razmatraju i prosleđuju najvišem (strategijskom) menadžerskom nivou. što ih je učinilo uspešnijim u odnosu na zapadnoevropske partnere. Ono što će se desiti desiće se nezavisno od naših želja ili planova. poslovni sistemi imaju male mogućnosti da “promene svet”.

(3) u stanovima. neizvesnost je veća. kako bi se prilagodila budućim događajima. praktičare. dok se dnevno. Menadžer mora planirati svoj radni dan. Navedeno pravilo navodi se zbog njegove marginalizacije u menadžerskoj praksi. Ekspertska grupa određena za ekspertizu najverovatnije upotrebe telefona složila se sa prva dva područja. (2) u generalštabovima. Praksa potvrđuje da je bolje biti jednom dosledan u poštovanju dnevnog plana rada. grana i nacionalnih država. Mogućnost pogrešnog prognoziranja je u upravnoj proporciji sa dužinom prognoziranja. On može imati ozbiljne reperkusije na kreiranje budućnosti preduzeća. taktičko planiranje menadžmenta zanemaruje. tj. PRAVILO BROJ 6: DOSLEDNO PRIDRŽAVANJE DNEVNOG PLANA RADA NEZAMENLJIV JE FAKTOR U EFIKASNOM RADU SVIH VRSTA MENADŽERA. u pitanju su neblagovremeno obavljeni poslovi. čak i po cenu štete u kompaniji. On ne sme bezglavo juriti i goniti svoje saradnike i potčinjene zbog svog neplanskog rada. ali je osporila treće područje. Obično se sva pažnja usmerava na strategijske i operativne planove. Što je duži vremenski period planiranja. nego bezbroj puta odstupati od plana kako šteta ne bi nastala. U organizaciji nema ništa hitno. Tako loše prognoziranje ekspertske grupe moglo je imati dalekosežne posledice da je u potpunosti prihvaćeno. a ukoliko se na ovome insistira. 188 . Uspešnost prilagođavanja je zavisna od kvaliteta podataka i kvaliteta prognoziranja.Planiranjem se organizacija može pripremiti za neizvesnost. a ne hitnost situacije. eksperte i naučne prognozere. Ovaj aksiom jednako važi za teoretičare. Američki naučnik Bell naveo je tri područja primene telefona u momentu njegovog pronalaska: (1) u državnoj upravi.

Tako stvaran.Stalno insistiranje na hitnosti je prvi znak neorganizovanosti i neplanskog rada. Navođenje drugih pravila i prakse planiranja potvrdilo bi konstataciju da je planiranje početni. ali se mora dati i niz drugih odgovora. ORGANIZOVANJE Organizovanje je drugi elemenat menadžmenta. Organizovanjem se određuje koliko samostalnosti treba da ima neki deo u poslovnom sistemu ili ovlašćenja u donošenju odluka. Plan mora biti razumljiv svim zaposlenima. a tako nestvaran. Ukoliko generalni menadžer stalno treba pomoćnicima. to mu je potrebna manja kontrola. Najveća greška menadžera je nekontrolisanje izvršenja plana. RAZUMLjIVO I LOGIČNO. On mora biti i logičan. Pre otpočinjanja procesa planiranja mora se odgovoriti na pitanja: (1) ko smo zapravo mi. Njegova suština je u rasporedu vlasti na pojedine nivoe organizacije. Sa tehničko-tehnološkim razvojem i novom filozofijom u menadžmentu planiranje dobija nove kvalitativne dimenzije i shvatanja. U osnovi. 2. PRAVILO BROJ 7: PLANIRANJE MORA BITI JEDNOSTAVNO. (2) koji su nam ciljevi i (3) šta smera konkurencija. utoliko su njemu manje potrebni pomoćnici ili oni koji ga stalno traže i obrnuto. ali i veoma složen elemenat menadžmenta. 189 . poslovni sistem može biti organizovan po principu (1) centralizacije ili (2) decentralizacije. Razumljivost i logičnost su uslovi za komuniciranje menadžerskog tima sa zaposlenima. Stara je narodna mudrost: Ko želi da bude uspešan mora bit jednostavan. Što je neki rad ili poslovanje bolje planirano.

• tromost i sporost u reagovanju na promene u zahtevima i željama potrošača i sporost u reagovanju na konkurenciju. dok je pojedinim delovima data samo izvršna funkcija. izbegavaju se konfliktne odluke. To je i prirodno. Centralizovano organizovanje U centralizovanom načinu organizovanja odluke se donose na najvišem nivou. Prednosti centralizovanog organizovanja su: • • • • lakše određivanje strategije rasta i razvoja sistema. uspostavlja se jasnija i efikasnija kontrola poslovanja. eliminiše se mogućnost nelojalne konkurencije između delova u celini. jer je u suprotnosti sa principom fleksibilnosti i brzog reagovanja.2. Menadžerima pojedinih delova sužen je kvantum vlasti. Decentralizovano organizovanje Decentralizovano organizovanje ostvaruje se prenošenjem vlasti na niže nivoe organizovanja. Centralizovano organizovanje ima svojih dobrih i loših strana. • nedostatak ovlašćenja nižih menadžera da stimulišu zaposlene za ostvarenje boljih rezultata rada. 2. jer je u savremenim uslovima nedozvoljeno da neki deo sistema čeka instrukcije od centrale. On mora biti osposobljen i ovlašćen da donosi brze odluke u skladu sa situacijom. u top menadžmentu. Centralizovano organizovanje vrši se kada se želi ostvariti prednost nad konkurencijom putem nižih cena i kada poslovni sistem deluje na homogenom tržištu. 1. U ovom obliku menadžment nižih organizacionih nivoa ima veći kvantum ovlašćenja u donošenju 190 . tj. 2. Slabosti centralizovanog organizovanja su: • nemogućnost efikasnog prilagođavanja “paketa ponude” zahtevima lokalnih potrošača i kupaca. • pruža veće mogućnosti u ostvarivanju prednosti ekonomije obima. Ovaj oblik organizovanja sve više gubi na značaju. Vlast se koncentriše na jednom mestu ili se nalazi u jednoj ličnosti.

u stvari. • bolja je inovaciona atmosfera. Otuda se javlja potreba za utvrđivanjem optimalnog odnosa između centralizma i decentralizma. dok se na nivou direkcije zadržavaju osnovne funkcije (kontrola i dr. 191 . odnosno direkciju. Prednosti centralizovanog organizovanja su. jer se svi problemi mogu rešiti angažovanjem zaposlenih kod kojih vladaju i bolji međuljudski odnosi u odnosu na centralizovan sistem organizovanja. Zbog toga se može konstatovati da nema ni čisto centralizovanih. pravilo je da veći stepen decentralizacije zahteva u isto vreme i jak centar. tj. niti decentralizovanih organizacija. dolazi do labavljenja veza izmeću delova. već se radi o preovlađujućem obliku organizovanja. Decentralizovano organizovanje je neminovnost u korporacijama koje posluju u različitim područjima i sa raznovrsnom tražnjom.odluka. Prednosti decentralizovanog organizovanja sa menadžerskog stanovišta su sledeće: • odlučivanje je brže i usklađeno je sa određenom situacijom na licu mesta i omogućava menadžmentu decentralizovanog dela da bolje motiviše zaposlene u ostvarivanju većih radnih efekata. • velika autonomija delova može da preraste u veoma “labave” veze sa direkcijom. Loše strane decentralizovanog sistema organizovanja su: • teže je određivanje strategijskih ciljeva zbog prisustva jakog lokalnog ili predmetnog uticaja. a time delovi ne poštuju pravila celine. • povećava se efikasnost u radu i stvaraju bolji uslovi za upravljanje promenama tražnje. Bez obzira na stepen decentralizacije. slabosti decentralizovanog organizovanja i obrnuto. kombinovanja jednog i drugog načina organizovanja u efikasnu organizacionu formu. Ukoliko se dosledno ne ispoštuje navedeno pravilo. koju treba posebno zadovoljiti. što povećava entropiju i narušava ili umanjuje efikasnost celine. što negativno utiče na uspešnost sistema.).

U praksi organizovanja teško je naći čist ili isključivo samo jedan oblik. funkcionalni koncept. tj.Praksa pokazuje da su generalni menadžeri više skloni centralizaciji. Modeli decentralizovanog organizovanja Poslovni sistemi u savremenim uslovima mogu biti organizovani na različite načine. linijski koncept. odnosno taktički menadžeri više preferiraju decentralizaciju i participativni oblik organizovanja. predmetni i matrični model organizovanja. Najčešće se vrši kombinovanje po vertikalnoj i horizontalnoj liniji. model organizovanja. U savremenim uslovima javljaju se brojni decentralizovani modeli po različitim osnovama i kriterijumima. odnosno regionalnim delovima daju ovlašćenja za donošenje potrebnih odluka za funkcionisanje decentralizovanog dela. što mu opet povećava vlast. u kojima je manje ili više zastupljen jedan od dominantnih modela organizovanja. Funkcionalni i operativni. Što više centralizuje vlast menadžer ima i veću moć. linijsko-štabni koncept organizovanja. Model geografske decentralizacije kompanije može se prikazati na sledeći način: 192 . a) Geografska decentralizacija Suština geografske decentralizacije svodi se na filozofiju da se na najvišem vrhu kompanije donose samo najvažnije. 2. tj. finansije i kadrovi) i da se decentralizovanim. Svaki deo je odgovoran za ostvarenje profita u skladu sa definisanom programskom postavkom i usvojenom politikom na nivou kompanije kao celine. U klasičnoj organizaciji i tradicionalnoj praksi dominiraju: 1. 3. Za poslovne sisteme najbitniji je geografski. Vlasti je uvek malo i svaki menadžer nastoji da je proširuje. strategijske odluke (rast i razvoj.

193 . Matrični model organizovanja Matrična forma poslovnog organizovanja karakteriše se na osnovu postojanja višestrukih kanala komuniciranja. umesto regiona.Na nivou strategijskog menadžera formuliše se politika i strategija. dok se na nivou pojedinih regionalnih organizacija donose odluke o sticanju profita i na menadžere delova delegira odgovornost za rezultate poslovanja. koje se međusobno preklapaju. na određene regionalne zahteve potrošača i što živi sa stalnim promenama u regionu. Na strategijskom nivou neophodno je postojanje funkcionalnih menadžera za potrebe strategijskog odlučivanja. Slabosti teritorijalne decentralizacije su u dupliranju funkcija. samo što se. koji sprovode politiku funkcionalnih menadžera. Na nivou pojedinih regionalnih organizacija postavljaju se određeni eksperti u ulozi operativnih i taktičkih menadžera. Predmetna decentralizacija je slična geografskoj. putem “paketa ponude”. Raspored vlasti u organizacionoj strukturi izvršen je na više tačaka. kao kriterijum decentralizacije uzima predmet proizvodnje ili pružanja usluga. Prednost teritorijalne decentralizacije leži u tome što može efikasno odgovoriti.

uslovno rečeno. Navedene i druge forme organizovanja (linijski. 2. a zbog prijema naloga od više menadžera (strategijskog menadžera i menadžera projekta). ali i na menadžere projekta A. geografske karakteristike. marketinga i kadrova). Nedostatak matrične organizacije je u tome što je podložna konfuziji između menadžera i izvršioca. imaju dvostruku odgovornost: 1. Uosta194 . funkcionalni. linijsko-štabni) nisu idealne i perfektne organizacione strukture. Sa njima se dovodi u pitanje postojanje principa jedinstva komande. Po svim karakteristikama. matrične forme organizovanja su jedinstvene. koji upravlja. B. tržišni segment ili proizvodi. tj. prema funkcionalnom menadžeru na nivou strategijske uprave. C. Ona je efikasna kada najmanje dve ključne varijabile (kupci. rukovodi određenim delom. tj. upravljačke linije istovremeno su usmerene na funkcionalne menadžere (nabavke. usluga) imaju iste strategijske prioritete.Matrični model organizacione strukture može se prikazati sledećom šemom: Kao što se iz šeme (matrice) vidi. D. prema menadžeru dela kao regionalnom ili predmetnom menadžeru. finansija. Podređeni.

3. tako i decentralizovanog načina organizovanja. PRAVILO BROJ 2: SAVREMENO ORGANIZOVANJE KOMPANIJE SVE VIŠE POČIVA NA ANALOGNOJ PRAKSI ORGANIZOVANJA CRKAVA. strategijski menadžment u njeno projektovanje mora uključiti i kolektiv. Menadžerski tim mora naći najoptimalniju kombinaciju jedne i druge organizacije. Zanemarivanje ove činjenice može dovesti menadžere u situaciju da ih kolektiv. A NE ČOVEK PREMA ORGANIZACIJI. 2.lom. Organizacija se stvara za ljude. POZORIŠTA. Praksa i pravila uspešnog organizovanja Savremeno shvatanje organizovanja. Menadžerski pristup problemu organizovanja polazi od negiranja kako čisto centralizovanog. kao elementa menadžmenta. koji se sve više traže i koji daju najbolje rezultate. Savremena organizacija više preferira decentralizovane oblike organizacije. dok su zagovornici centralizma bili gubitnici. svodi se na brojna pravila: PRAVILO BROJ 1: ORGANIZACIJA TREBA DA SE PODEŠAVA PREMA ČOVEKU. Uključivanje kolektiva u izgradnju organizacije je ne samo stvar potrebe već i menadžerske mudrosti. Analize američke predsedničke stvarnosti pokazuju da su kandidati koji su više preferirali decentralizovani način organizovanja dobijali na izborima. i pored najbolje volje. 195 . Decentralizacija je u najvećem broju slučajeva obezbećivala “vizu” za ulazak u Belu kuću Amerike. jer su oni kompatibilni sa demokratskim sistemima upravljanja. Da bi se stvorila uspešna organizacija. ne razume i da to bude jedan od razloga neuspešnosti. već postoje organizaciona rešenja koja su najprihvatljivija u određenoj situaciji i koja imaju najmanje slabosti u određenom trenutku. ali je niko efikasnije ne može stvoriti od zaposlenih koji život provedu u jednoj organizaciji. u organizaciji nema ničeg idealnog.

Ono za svoju osnovu ima nematerijalni pristup. odnosno suprotnim metodama. a i efikasnija. tamo gde će imati potrebnu pažnju. utvrdio da je decentralizacija neophodna svakoj organizaciji koja ima tendencije starenja i propadanja. sa pravom. Zbog toga se u muzici. stoga. “više energije nastaje sjedinjavanjem misli u pravcu vizionarskih ciljeva. skečevima. motivisanja i aktiviranja podređenih da slede te inicijative. ali i praksi razvijenih korporacija sveta. središta profita. 196 . NEGO CENTRALIZACIJOM. već je rezultat duhovne volje velikog broja ljudi u firmi”. U vezi s tim on kaže: Lečenje zrele organizacije se. preduzimanje inicijative. Isak Adižes je. poeziji. Takva praksa smanjuje troškove. BOLNICA. U vezi s tim Deitmar Gottchal ističe: Sve veći broj firmi počinje analogno praksi velikih crkava da optimizira energetska polja volje. Dugo je u organizacionoj teoriji i praksi vladao sindrom centralizma. Takva organizacija je jeftinija. tj. umesto procesa odvijanja posla. decentralizacijom. FUDBALSKIH TIMOVA. Na organizacijskoj karti nanose se novi entiteti: tržišta proizvoda.MUZIČKIH ANSAMBALA. pozorišnim predstavama vidi osnovno sredstvo za održavanje organizacije i smanjenje troškova. A SVE MANJE KAO INTERPERSONALNE I STROGO FORMALNE ORGANIZACIJE. od nižih instanci hijerarhije očekuje se da se ispolji vođstvo. grupnom pevanju. sastoji od reorganizacije za buduću decentralizaciju. Kada se organizacija decentralizacije. Krize na makro. a organizaciju se može držati u stadijumu “večite mladosti”. PRAVILO BROJ 3: KRIZA SAVREMENE SVETSKE KORPORACIJE USPEŠNIJE ĆE SE REŠITI DECENTRALIZACIJOM. Smatralo se da je centralizam sam po sebi efikasniji i da smanjuje troškove. mezo ili mikro nivou najčešće su rešavane centralizacijom. Snaga organizacije ne nastaje disciplinom i prinudom. odnosno. Ovo pravilo može se nazreti u literaturi. Savremeni menadžment se pravilno zapitao zašto se kriza ne bi mogla rešiti i potpuno drugačijim. odnosno koncentracijom sve veće vlasti kod sve manjeg broja ljudi.

Organizacija je dobra onoliko koliko su dobri ljudi u najvišem hijerarhijskom nivou i onoliko koliko može zadovoljiti pojedine želje kupaca i zaposlenih. uz male i brze pripreme. U fleksibilnim organizacijama stvaraju se uslovi za proizvodnju malih serija različitih proizvoda na istoj liniji. masovne proizvodnje itd. GIGANTIZMOM. ponuditi pojedinačne proizvode za pojedinačne narudžbe. Japanske korporacije prave automobile za pojedince onako kako kupac želi. a ne kako je zamislio projektant u službi pripreme. iako su one tradicionalno važile za gigantske organizacije sa masovnom proizvodnjom. koje su bile neprikosnovene skoro jedno stoleće. kao opšte pravilo u menadžmentu. Univerzalne mašine i radnici mogu. Osvetnička prekretnica nastala je sedamdesetih godina ovog veka. Tradicionalne čeličane postaju mini proizvođači čelika. U snažnom naletu je pojedinačna proizvodnja sa velikim stepenom fleksibilnosti. HIJERARHIJOM VLASTI. Danas se zahteva konsenzus. Ona je efikasnija od masovne proizvodnje. CENTRALIZMOM. 2. PRAVILO BROJ 5: ELIMINISANJE VLASTI IZ ORGANIZACIJE POVEĆAVA NJENU EFIKASNOST I EFEKTIVNOST. po povoljnijim cenama i drugim uslovima. Savremeni tehničko-tehnološki nivo omogućava da nove organizacije proizvode kvalitetniju robu ili pruže kvalitetniju uslugu za određenog klijenta. 197 . uz niže cene i bolji kvalitet.PRAVILO BROJ 4: NOVA INFORMATIČNA ORGANIZACIJA KOJA JE ZAHVATILA RAZVIJENE ZEMLjE ZAPADA NESPOJIVA JE SA: 1. Danas se napušta masovna proizvodnja i gigantske organizacije. Sve do skoro vladao je mit velikih organizacija. Savremena organizacija je skoro u potpunosti napustila hijerarhiju vlasti i subordinaciju u organizaciji u kojoj je koncepcijski ugrađeno pravo jednih da naređuju i obaveza drugih da ta naređenja izvršavaju. velikih pogona. 3.

demokratska organizacija. Raznolikost savremene organizacije posmatra se višedimenzionalno. Osporavanjem ideja ne uništava se samo jedna ideja. Kompanija “Vestern Elektrik” osamnaest godina je proizvodila “crni telefon”. Ideja je da nema ideja. Za menadžment je bitno saznanje da se raznolikom organizacijom mnogo teže upravlja nego jednoobraznom.” On zapostavlja nacionalni interes i lokalnu dimenziju njenog razvoja. Za inovativnu organizaciju bitno je uspostaviti razmenu ideja. Problematika elastičnih (adaptibilnih. Danas se traži nešto posebno. a globalni problemi se parcijalizuju. Sa druge strane. tako i zbog izvršne strukture. Time se dokazuje da je svaka organizacija deo veće organizacije i da se određena činjenja ili nečinjenja neminovno odražavaju na globalnu organizaciju. Jednoobraznost je katastrofa za organizaciju. a to je nemoguće bez slobode. već mnogo više ideja. Problemi globalnih organizacija shvataju se kao sopstveni. Nijedna parcijalna organizacija ne može ostati indiferentna na probleme koji se pojavljuju na globalnom nivou. Savremeni menadžment u organizovanju polazi od davanja primata svetskoj dimenziji organizovanja. globalna organizacija je sastavljena iz više parcijalnih organizacija. Mora se ponuditi veliki izbor robe i usluga. a deinovativna je totalitarna organizacija. kako zbog upravljačke. RAZNOLIKA. ma u kojoj je dimenziji posmatrali. Parcijalni problemi organizacije se globalizuju. “Svet je njihova parohija. Inovativna je. pre ili kasnije. Univerzalnost organizacije je glavna prepreka razvoju ideja. INOVATIVNA I GLOBALNA. tj. Dve ideje uvek daju novi kvalitet. jer će. 198 . jer se pretpostavljalo da su svi imali iste potrebe. univerzalnom organizacijom.PRAVILO BROJ 6: SAVREMENA ORGANIZACIJA MORA BITI ELASTIČNA. “virus” zahvatiti i delove parcijalne organizacije. fleksibilnih i drugačije nazvanih) organizacija postaje sve omiljenija u savremenom menadžmentu. u stvari.

onda se može govoriti o demokratskim organizacijama. svoj proces. Menadžeri na najvišem nivou moraju voditi. interpersonalni i hijerarhijski odnosi. pa se organizacije i razlikuju po načinu vođenja. 1. ali i zavoditi. kako bi organizovanje bilo u funkciji povećanja efikasnosti funkcionisanja poslovnih sistema. zbog jedne ili više grešaka. jer je rad više ljudi nemoguće efikasno organizovati bez vođenja poslova. odnosno uspešnost menadžmenta. što za menadžment nije ni bitno. Ukoliko se pak vođenje zasniva na individualnim ciljevima. Vođenje ima svoju tehnologiju. Praksa i pravila uspešnog vođenja Savremeni menadžment u vođenju primenjuje određena pravila i principe kojima obezbeđuje efikasno funkcionisanje organizacije. odnosno elemenat menadžmenta. Njima se . Uspešnim vođenjem osvajaju se visovi. 3. To pravilo važi kako za klasičnu. put ka opstanku ili propasti organizacije. treba konstatovati da su njegovi elementi: (1) odlučivanje. (3) motivisanje. tada govorimo o klasičnim organizacijama. Svaka organizacija mora imati vođstvo. Bez obzira na različite pristupe vođenju. poput dobijanja generalskih zvezdica u ratnim dejstvima. neformalnom povezivanju i delovanju. Zavodnici se dugo pamte i urezuju u sećanje svakog zaposlenog. (2) izvršavanje pomoću drugih. gubi ono što je godinama stvarano.Menadžment mora imati u vidu navedene činjenice. a menadžeri dobijaju priznanja. Vođenje je stvar života i smrti. 3. Čini se da napred navedeni elementi obezbeđuju povezivanje ciljeva i resursa u organizaciji i da od kvaliteta vođenja zavisi i efikasnost funkcionisanja organizacije. Porazi donose mrtvačke kovčege. VOĐENJE Vođstvo je sledeća funkcija. PRAVILO BROJ 1: VOĐENJE JE OD ŽIVOTNE VAŽNOSTI ZA SVAKI SISTEM. Ukoliko u vođenju preovladavaju formalni. 199 . tako i za svaku drugu organizaciju. potrebama i motivima članova organizacije.

Menadžment mora insistirati na demokratiji u odlučivanju i disciplini u izvršavanju. A NIJE IZVRŠENA. pa ni ova. u stvari veština. U proveri insistiraj na tome da odluku objasni: najmlađi. PRAVILO BROJ 2: AKO ODLUKA NIJE JASNA. ona se mora izvršiti. Insistiraj na izjašnjavanju. pa je uzaludno to očekivati i u organizaciji. U tome treba biti vešt. Jedni nastoje da budu efikasni sa “demokratijom u odlučivanju i demokratijom u izvršavanju”. Kada se odluka donese. kazna nas čeka od konkurencije. jer se mnogi stide da pitaju. najneiskusniji. PRAVILO BROJ 3: DEMOKRATIJA U ODLUČIVANjU. U protivnom. Menadžment koji ima u vidu prednje konstatacije pobediće. a nijedna diktatura. Pri tome. najneinteligentniji. Proveri da li je odluka pravilno shvaćena.Shvatanje pravila broj jedan je uslov za shvatanje i drugih pravila. odnosno protivnika. AKO JE ODLUKA JASNA. smatrajući da uspešnost donosi diktatura u odlučivanju i diktatura u izvršavanju. KRIVI SU NEPOSREDNI RUKOVODIOCI. Zato mnogi ističu da je vođenje. treba primeniti sva raspoloživa sredstva za njeno dosledno ostvarenje. Ovo pravilo treba da bude primenjeno u vođenju kako porodice. 200 . DISCIPLINA U IZVRŠAVANJU. U odnosima odlučivanja i izvršavanja mnogi menadžeri prave kardinalne greške. tako i velike kompanije. KRIV JE STRATEGIJSKI MENADŽER. ALI. Mudri menadžeri nastoje da čuju mišljenje od svih struktura. jer primena napred navedenih pravila može biti i kontraproduktivna. Drugi svoju efikasnost vide u diktaturi. a naročito one koja je u suprotnosti sa njihovim mišljenjem. da se između više mišljenja izabere najbolje. nije nikome donosila dobro i efikasnost. Njegova suština svodi se na stvaranje propulzivnosti ideja pre nego što se donese neka odluka. Tada obično nastaje anarhija i dezorganizacija. Zaključak je jasan. Ovako nastojanje menadžera dovodi do diktature u celoj organizaciji.

šuškaju. Dok sagovornik priča. onda je besmisleno iste i donositi. odnosno ukoliko se odluke ne izvršavaju. VIŠE Da bi se realizovalo pravilo broj tri. A MNOGO MANJE PRIČA. nećeš moći da kupiš motor. potrebno je pridržavati se pravila broj četiri. Tomas. Na visokim poslovnim školama u razvijenim zemljama sveta sposobnost slušanja dobija na značaju. a ti siromašan. Mudar menadžer ne očekuje informaciju. Meni je potreban nov motor za kola. Za osluškivanje organizacije nisu bitne dobre. Ovaj pristup sve više primenjuju menadžeri razvijenih svetskih korporacija. u kancelarije itd. Ovo slušanje primenjuju uglavnom jugoslovenski menadžeri. PRAVILO BROJ 4: SAVREMENI MENADŽMENT MNOGO SLUŠA. tebi je potreban kasetofon za kola. jer ne znaš da slušaš. ne Nensi. pa je posebna veština menadžera da stvori protok loših informacija. potcenjivanje sagovornika. Ako ne kupiš kasetofon. u stvari. Slušanje pojedinaca i osluškivanje organizacije je prvi korak saznanja. potapšala ga je po ramenu i nastavila: Zato sam ja bogata. verovatno postoji nezadovoljstvo koje treba dijagnosticirati. Bio je iznenađen i rekao joj: U pravu si. Ako menadžer uoči da se članovi organizacije okupljaju u grupicama. Ono ne samo da ne doprinosi uspešnosti organizacije već i šteti njenoj efikasnosti. govore tiho. menadžer smišlja kako da mu vrati “kontru”. On po nju odlazi svakodnevno. Najviši stepen slušanja primenjuje onaj menadžer koji usmerava svoju pažnju na sagovornika. Ukoliko se ne insistira na potpunom izvršenju odluke. 201 .Samo se ostvarenjem obezbeđuje svrha odlučivanja. na gradilišta. Do dobrih vesti se mnogo lakše dolazi nego do loših. u pogone. već loše vesti. O. Ignorantsko slušanje je. nastojeći da čini i ono što sagovornik ne kaže i pronikne u dušu sagovornika.

” PRAVILO BROJ 6: VOĐENJE JE VEŠTINA OSTVARENJA REZULTATA POSREDSTVOM DRUGIH. Za ostvarenje i praktičnu realizaciju ovog pravila potrebno je saznanje o mudrosti. ODNOSNO ZADATAK ZAHTEVA ODGOVARAJUĆI MENADŽMENT. PRAVILO BROJ 7: SVAKA ORGANIZACIJA. ali uspešno nazaduju. Danas zemlje realsocijalizma nastoje. rokovi itd. a drugi zaobilaženjem prepreka. Kao što slab menadžment u jakoj 202 . važno je da ne izgubiš kravu. Brze korekcije i rezervna rešenja moraju biti predviđena odlukom. vraćanje je brže. Savremeni menadžment je uvideo da svaki menadžment ne odgovara svakoj organizaciji. da angažuju vrhunske menadžere iz razvijenih zemalja Zapada. menadžeri sve više zaostaju. Sa sigurnošću se može tvrditi da angažovanjem jakih snaga jedne kompanije (na slabe strane protivničke konkurencije) donosi uspeh. projektanata. “Nije važno koliko si vrčeva mleka prosuo. Mogućnost i verovatnoća prvih je minimalna. Oni puno rade. Što više rade. odnosno odlučivanju.) pokazuju kako od dobrih stručnjaka postaju loši menadžeri. srednjih rukovodilaca itd. kako bi glavni ciljevi ostali netaknuti ili što manje okrnjeni. Analize brojnih rukovodilaca (poslovođa. iz pomodarstva.PRAVILO BROJ 5: MUDROST ODLUČIVANjA NALAŽE DA SE DOBRO PROCENE NAŠE JAKE TAČKE I SLABE STRANE KONKURENCIJE. Pokazalo se da su odlični projektanti dobro projektovali. kvalitet.) usmeri na slabe i nebranjene performanse konkurencije. ali su bili loši menadžeri. Uspešno vođenje može se ostvariti na različite načine. Uspeh je veći ukoliko protivnička konkurencija ima nebranjene tačke. tajnosti i lukavstva u vođenju. dok zaobilaženje stvara veću verovatnoću uspeha. Menadžment mora biti primeren i uravnotežen sa organizacijom. Što je brzina veća. Naročito je bitna sposobnost menadžera da menja male stvari. Jedni će dolaziti do vrha savlađivanjem. a vispreni menadžer svoju snagu (cena.

zaradom itd. Stanford univerziteta Rene Makferson kaže: Najuspešnije rukovođenje preduzećem sastoji se jednostavno u tome da se najmanje polovina saradnika srednjeg nivoa pomakne za stepenicu više. Menadžment se često nalazi između želje pojedinaca za ostvarenjem motiva (napredovanjem. ne sme da vodi računa o malim. Najveća greška koju menadžeri prave je što zaposlene ne motivišu. a potom što nepravilno ili nedovoljno motivišu. U biznisu ljudi ne traže samo novčane nadoknade i novac. 203 . PRAVILO BROJ 9: U MOTIVISANJU NASTOJ DA USPOSTAVIŠ NAJJEDNOSTAVNIJE ODNOSE IZMEĐU REZULTATA RADA I STIMULATORA. već priznanja. MENADŽMENT MORA MOTIVISATI. tako ni jak menadžment u slaboj organizaciji ne znači mnogo. Američki savetnik za preduzeća i prof. zapostaviće strateške stvari. uvažavanje. stvaralačku slobodu.organizaciji ne doprinosi efikasnosti. jer pametniji radnici teško da će slušati manje sposobnu upravljačku strukturu. Slab menadžment i vrhunski ili nadprosečni radnici stvaraju uslove za stvaranje neposlušnosti. Menadžeri moraju biti dovoljno mudri i lukavi da motivišu i izgrade kriterijume tog motivisanja. U anketi Instituta za demoskopiju u SR Nemačkoj utvrđeno je da 60% rukovodilaca smatra motivaciju svojim najvažnijim zadatkom. PRAVILO BROJ 8: DA BI NEMOGUĆE POSTALO MOGUĆE. U savremenim uslovima teško je motivisati. Za organizaciju je bitno da strategijski menadžment ne bude detaljista. Ako pokuša da bude narednik u bici i da se nađe na svakom mestu. ali i dovoljno priprosti da bi shvatili da samo uspeh kompanije omogućava motivisanje i stimuliranje. a da zapostavlja velike stvari. Praksa je već pokazala da vrhunski menadžment i prosečna organizacija stvaraju uslove za rasulo organizacije.) i ostvarenja ciljeva korporacija. ali znači puno za zaposlene. Motivisati zaposlene ne znači mnogo za menadžment. boljim uslovima života i rada.

odnosno od prijatelja. motivacije. odnosno da vremenom nastaju devijacije u funkcionisanju stimulacija. jer im udarac dolazi od onih od kojih su najmanje očekivali. pravilo konzistentnosti u biznisu je toliko aktuelno da zahteva ne samo posebne veštine već i specijalnu mudrost. fudbalskoj predstavi ili drugom mestu. kazniti ili otpustiti.Najuspešniji su menadžeri koji motivisanje postavljaju na takve osnove da izvršilac može sam da odredi stimulaciju koja odgovara njegovim rezultatima rada. Navedeno pravilo nije aktuelno u visokorazvijenoj poslovnoj kulturi. Menadžeri ističu da je teško sa nekim provesti nedeljno popodne na ručku. Iskustva pokazuju da se sankcijama mogu destimulisati greške. Prijateljstvo i poznanstvo u razvijenim korporacijama omogućava da se poslovi bolje obavljaju. Menadžment koji je orijentisan na autokratski sistem rukovođenja i koji više primenjuje vlast u ostvarenju ciljeva (kao meru za sprečavanje grešaka) primenjuje sankcije. da se odgovorna mesta poveravaju prijateljima. ali je gotovo nemoguće stimulisati uspeh. 204 . a poslovni odnosi obavljaju sa prijateljima i proverenim osobama. Zbog toga. a sutradan na radnom mestu određenu osobu ukoriti. NA ZAPOSLENE TREBA PRIMENITI POZITIVNE I NEGATIVNE STIMULACIJE (MOTIVACIJE). Privatno druženje menadžera sa zaposlenima pogrešno se shvata i kod menadžera i kod zaposlenih. PRAVILO BROJ 11: KOMPANIJA SE MORA VODITI KONZISTENTNO. Ali. TJ. odnosno stimuliranje treba regulisati i stalno promovisati. Oni ne mogu odvojiti poslovni i lični odnos i bivaju još više povređeni. Na balkanskom prostoru je neophodno primeniti pravilo broj 10. Na ovo pravilo je dosta stidljivo ukazao veliki poznavalac sportskog biznisa McKormak. Zaposleni ne razumeju menadžere i ne mogu zaboraviti prijatno nedeljno druženje. PRAVILO BROJ 10: RAZDVOJITE SLUŽBENE I PRIVATNE POSLOVE. Za menadžment je bitno da svaki stimulator gubi vremenom svoje stimulativno dejstvo.

zabadaju “otrovne iglice” u srce menadžera. PRAVILO BROJ 12: MENADŽER U VOĐENJU MORA BITI MUDAR. Sposobnost njegove odbrane je često bitnija od stručnog ili bilo kog drugog znanja. Ako je neko iz menadžerskog tima previše zadovoljan svojim radom. U takvim situacijama strategijski menadžer mora pronaći poslove koje taj menadžer odlično obavlja i vratiti mu samopouzdanje. Oni su često nezadovoljni sobom i poslom koji obavljaju. manje-više i svako na svoj način. već mora težiti konzistentnosti. Da bi to bio on mora: • prvi pitati. Samozadovoljstvo potcenjuje protivnika (konkurenciju). Navedeno pravilo bi mnogo plastičnije mogao da objasni jedan sportski trener. a da ga u određenim situacijama “spusti” za nekoliko stepenika. 205 . I jedno i drugo vodi u poraz. strategijski menadžer mu s vremena na vreme mora skrenuti pažnju na to u kojim oblastima ne zadovoljava i gde bi mogao biti angažovaniji. i u menadžerskoj profesiji. • prvi tražiti. Menadžer mora biti i lukav u obavljanju svoje delatnosti. tj. da ne bi morao odgovarati. Nezadovoljstvo ili apatija je opasna jer se ne vidi “šansa” u odnosu na konkurenciju. Pri tome je bitno saznanje da će svaki menadžer imati mnogo neuspeha ako bude imao i mnogo uspeha. Mudrost je poželjna u svakoj pa. shodno tome.Suština konzistentnosti svodi se na sposobnost menadžmenta da menadžerskom timu u određenim situacijama uliva samopouzdanje. On ne sme dozvoliti oscilacije bilo u samozadovoljstvu ili u nezadovoljstvu. Postoje i deprimirani i apatični menadžeri. Svako drastično odstupanje od linije konzistentnosti može biti opasno za uspeh. ALI I LUKAV. da ne bi morao davati. Zaposleni i njegovi pomoćnici. Lukavi menadžer mora biti pobednik u “sudaru” sa pomoćnicima ili zaposlenima. čime se stvaraju uslovi za poraz. ne obezbeđuje odgovarajući uspeh. Prvi deo pravila nije sporan.

marginalno izučava. Ljudi se mogu otpremiti na razne načine. • lošim ličnim primerom podstiču druge da ne poštuju propise ili propisane standarde. ali će njegov uspeh biti neizvesniji. menadžer treba da ostane do jedanaest”. “Ako menadžer zahteva da neko dođe u šest sati ujutru na posao. Ako zahteva da neko ostane na poslu do deset naveče. Menadžeri su prvi koji krše određene konvencije. sa manje ili više taktičnosti. PRAVILO BROJ 14: MUDAR MENADŽER MORA ZNATI VEŠTINU VOĐENJA LJUDI U BIZNISU. Oni smatraju da su određeni propisi namenjeni drugima. u vreme pogodno za kompaniju ili u vreme pogodno za otpusnika ili u najpogodnijem trenutku za kompaniju i otpusnika. Lični primer često se ističe kao osnova dobrog menadžmenta. Upravljanje ljudima radi postizanja većih efekata osnova je nauke o menadžmentu. Lični primer menadžera deluje multiplikativno na sve zaposlene. 206 . on treba da dođe u pet. malo ih je koji se drže “ličnog primera” u praksi. Ništa nije efikasnije od ličnog primera. Time čine dvostruku grešku: • narušavaju određenu disciplinu u poštovanju autoriteta konvencija. Iako na njemu insistiraju menadžeri menadžmenta. PRAVILO BROJ 13: POŠTUJTE ODREĐENE KONVENCIJE I VODITE KOMPANIJU LIČNIM PRIMEROM.• prvi kritikovati. da ne bi morao polagati račune. ALI I BITI TAKTIČAN KADA LJUDI ODLAZE. Menadžer može i da postupa drugačije. u najboljem slučaju. Ova delatnost se uči i daje principe za bolje iskorišćavanje ljudskog resursa. Veština otpuštanja ljudi ili ispraćaja u penziju ne izučava se ili se. To može imati ozbiljne reperkusije na uspešnost kompanije. Odlazak ljudi iz kompanije često se smatra sporednim poslom.

insistira na pitanju kako smo uspeli. Njome se ispravljaju ili dopunjuju nedostaci ili greške iz prethodnih faza i elemenata rukovođenja. pa kaže: Organizacija je sistem svesno koordiniranih delatnosti ili sila dvaju ili više osoba. jer. Odnos prema onima koji odlaze u penziju je najbolji barometar ljudskih vrednosti menadžera. To je najvažnija reč. kao i ispraćaj u penzije su stvari koje se najlošije rade u kompanijama i koje nanose neprocenjive štete. Oproštaj od kompanije i od rada uopšte. što znači da su pojedinci gurnuli 207 . Pored otkaza. Važnije je odgovoriti na pitanje kako je čovek uspeo da osvoji Mesec. pre svega. nauke i veštine. Nekoliko godina kasnije Ford je Liju Ijakoku bez pardona odbrusio: Ne sviđaš mi se. Suštinu organizacije Gilbrajt vidi u koordinaciji. bez uvoda i taktičnosti. jer su uslovi i situacije u kojima kompanije rade različiti. Na ovakvim scenama mnogi mogu sagledati sve svoje vrednosti. Strategijski menadžeri postaju svesni svojih velikih grešaka kada i sami odlaze u penziju. Tada je najčešće sve kasno. rekao: Nismo se uklopili. jer se ništa ne može ispraviti. ljudi prirodno odlaze u penziju. 4. a ne zašto smo uspeli. ali i zablude. Pravila i praksa uspešnog vođenja pokazuje svu složenost menadžmenta kao profesije. Savremeni menadžment u vođenju vidi osnove uspešnosti. Bilo je dovoljno da se sa par reči rastane gazda i prvi čovek u kompaniji. Vođenje kao elemenat menadžmenta često se uzima kao kriterijum uspešnosti menadžerskih timova. Više taktičnosti. Rezultati rada se često ocenjuju kao neobjektivni kriterijumi uspešnosti. KOORDINACIJA Koordinacija je važan posao menadžmenta. a manje je bitno zašto je na Mesecu.Henri Ford je Bankiju Knudsenu jednostavno. humanosti i mudrosti ne bi škodilo ni tako poznatom industrijalcu kao što je bio Ford u otpuštanju ljudi.

U koordinaciji kao procesu i elementu menadžerskog rada neophodno je poštovati određena pravila i principe. odnosno zaobilaženje zvanične linije komuniciranja i koordiniranja. Ukoliko je organizacija efikasnija. Strategijski menadžment uspostavlja koordinirajuće odnose sa rukovodstvom. Nepridržavanje pravila broj jedan u koordiniranju je najdelotvorniji faktor za nastanak neodgovornosti. utoliko je koordinacija manje važna aktivnost za menadžment i obrnuto. potrebno je da svaki potčinjeni obavesti svog pret- 208 .u stranu svoje individualne težnje ili ciljeve i prednost dali ciljevima organizacije. Efikasna koordinacija zahteva da svaki hijerarhijski rukovodilac bude prisutan ili upoznat sa koordinirajućim aktivnostima višeg rukovodioca u odnosu na nivo kojem je ovaj pretpostavljen. Svaka organizacija određuje koncepciju funkcionisanja koordinacije. zadataka ili interesa između dva rukovodioca. PRAVILO BROJ 2: AKO SE NE POŠTUJE PRAVILO BROJ JEDAN U KOORDINACIJI. Najčešća greška kojue pravi strategijski menadžment je nepoštovanje. PRAVILO BROJ 1: U VERTIKALNOJ LINIJI KOORDINIRANJA MENADŽMENT MORA POŠTOVATI POSTOJEĆU HIJERARHIJSKU STRUKTURU. i to neposredno pretpostavljenog i potčinjenog. Vertikalna koordinacija znači usklađivanje ciljeva. Ukoliko ne postoji mogućnost da strategijski menadžer u koordinirajućim aktivnostima angažuje pretpostavljenog ili nije u stanju da ga obavesti o tome. pa je hijerarhijske sisteme sa više nivoa nemoguće zamisliti bez koordinacije. STRATEGIJSKI MENADŽER MORA KOMUNICIRATI I KOORDINIRATI SA ODREĐENIM HIJERARHIJSKIM RUKOVODIOCEM U PRISUSTVU NEPOSREDNO PRETPOSTAVLJENOG RUKOVODIOCA. Efikasna koordinacija zahteva da neposredno pretpostavljeni rukovodilac uspostavlja liniju koordiniranja sa potčinjenim rukovodiocem i obrnuto. Strategijski menadžment najčešće ne poštuje vertikalnu koordinaciju.

Kontrola je elemenat menadžmenta kojim se upoređuju planirani regulacioni tokovi i procesi u 209 . jer bi bilo štetno za efikasnost funkcionisanja. PRAVILO BROJ 3: HORIZONTALNA KOORDINACIJA JE SVE ZNAČAJNIJA ZA EFIKASNOST FUNKCIONISANJA ORGANIZACIJE. Navedeni pristup kontroli je pogrešan. pozorišnim kućama. tj. Nadzornici su obično imali ogrtače. dok su radnici imali različita odela. U ovoj koordinaciji rukovodioci različitih nivoa usklađuju međusobne aktivnosti ili pak izvršioci istog ranga međusobno komuniciraju. Upravljanje bolnicama. Istraživanja pokazuju da je horizontalna koordinacija i komunikacija sve značajnija za intelektualiziranu organizaciju. naređivanju i kontroli. sportskim organizacijama gotovo je nemoguće bez horizontalne koordinacije. Velike korporacije primat daju horizontalnoj koordinaciji (u odnosu na vertikalnu koordinaciju). jer intelektualizacija ne trpi odnose nadređenosti i podređenosti. u zavisnosti od zanimanja (tesari. a onda i sankcije. Vertikalno komuniciranje u ovim ustanovama je besmisleno. jer će planiranje zauzeti najveći deo vremena strategijskom menadžmentu. U narednom periodu se očekuje realokacija vremena. Većina ljudi kontrolu posmatra kao vlast iza koje stoje propisi. Praksa razvijenih svetskih korporacija pokazuje da najveći deo vremena menadžer provodi na organizovanju i koordinaciji. To je i normalno. obrazovnim ustanovama. drvoseče itd). 5.postavljenog o koordinirajućim aktivnostima sa vrhom piramide ili višim od sebe. kontrolor. KONTROLA Kontrola je poznata još u dalekoj prošlosti ljudske civilizacije. pa samim tim ni formalnu liniju komuniciranja. a zatim na planiranju. Radnici i nadzornici su imali različita odela. U izgradnji faraonskih organizacija postojao je običaj da na svakih 10 radnika (ušabita) bude određen po jedan nadzornik. Kontrola u kompanijama se različito shvata. zidari.

sistemu sa njihovim ostvarenjem. interna itd. U terapeutskoj kontroli se detektuju odstupanja i preduzimaju određene korektivne akcije. eksterna. proverava učinak u odnosu na postavljene standarde. Bez nje ne bi bilo moguće sagledati kvalitet ostalih elemenata menadžmenta. Bez toga ona gubi na značaju i postaje sama sebi cilj. U okviru kompanije moguće su i druge vrste kontrole: finansijska. Postoje različite vrste kontrole: finansijska kontrola. ali može u naknadnom procesu ili radnji. Njome se. kvaliteta. 210 . 1. Menadžeri obično dele kontrolu u tri kategorije: • preventivna kontrola – kojom se utvrđuju uslovi pre nego što počne određeni proces ili radnja. kontrola zaliha. da nema univerzalnih i zauvek datih modela za kontrolu. tj. a samim tim ni vršiti korekcije u cilju unapređenja poslovanja. Praksa i pravila efikasne kontrole Velika imena svetskog biznisa su izgrađivala sopstvene sisteme i pravila kontrole. Njen cilj je da se spreče greške u budućem procesu. Tek na osnovu ostvarenog uvida u učinak postavljenih standarda možemo početi sa novim menadžerskim procesom. zvučnih signala itd. planiranjem. Ona ništa ne može da popravi u postojećem. troškova. Njihov cilj je da uprava dođe do podataka o tome kako sistem funkcioniše i šta treba dalje menjati radi efikasnijeg poslovanja. U prvoj kontroli se. u stvari. pravna. Kontrolom se završava. putem različitih instrumenata (lampica. tj. ali i otpočinje novi menadžerski proces. 5. • kontrola u toku rada – koja se može podeliti na dijagnostičku i terapeutsku kontrolu. To ukazuje na činjenicu da su pravila kontrole različita. • Kontrola posle rada – usmerena je na rezultat procesa.). utvrđuje ispravnost funkcionisanja procesa. Otuda potreba za dostavljanjem potpune i pravovremene povratne informacije menadžerskom vrhu o funkcionisanju sistema.

Nijedan deo u kompaniji. E. Čitavi timovi kontrolora iscrpljivali su se da bi pronašli greške koje su nastajale i nekoliko godina ranije i koje nisu imale nikakvog uticaja na (ne) 211 . što je menadžer na višem nivou hijerarhijske piramide. što negativno utiče na poverenje izvršioca. kontrola je nepopularna i često su zaposleni prema njoj neprijateljski raspoloženi. da mu se meri učinak i ocenjuje njegov rad. mogla odnositi na kontrolu. a narod kontroliše Bog. sve mi se čini da bi mu najviše upalo u oči nešto što zapravo bode oči. M. odnosno forma. što zahteva odgovarajuću akciju menadžera. Predsednika Amerike kontroliše Kongres. niti pojedinac na bilo kom nivou ne želi da bude kontrolisan. Nesređenost kontrole može se povećati i suvišnim detaljisanjem.Praktičan menadžerski pristup izgradio je određena pravila koja se. Njihova potpuna istovetnost. mogu upotrebiti u biznisu. Palmera bi se. manje-više. Kontrolu ima svako. To dovodi do povećanja entropije same kontrole. Kongres kontroliše narod.” Konstatacija A. “Kada bi na zemlju došao kakav inteligentni posmatrač sa Marsa ili Venere i kada bi mu se pružila prilika da izuči rad svih krupnih koncerna (privatnih i državnih). Iz navedenog razloga. Naročito su apsurdne kontrole kojima se proverava način. PRAVILO BROJ 3: NE KONTROLIŠI DA PRONAĐEŠ GREŠKU. on sve više zanemaruje kontrolu. Zato veština rukovođenja leži u tome da se iznađe pravi način i mera v ršenja kontrole. pre svega. UVEK ORGANIZUJ KONTROLU DA BI GREŠKU SPREČIO. Istraživanja pokazuju da. PRAVILO BROJ 2: KONTROLU NIKO NE VOLI. Navedeno pravilo je nesporno. PRAVILO BROJ 1: SVAKI MENADŽER ILI ZAPOSLENI KOJI ZNA DA SE NJEGOV POSAO NE KONTROLIŠE SKLON JE DEVIJANTNIM PONAŠANjIMA. a ne suština ostvarenja cilja. ali i u ostalim oblastima života i rada. i to sa stajališta njihovih poslovanja.

KAKO NE BI ZAGORČALA ŽIVOT ZAPOSLENIMA I KAKO NE BI UGROŽAVALA EFIKASNOST POSLOVANJA KOMPANIJE. Ona može insistirati na tome da kompanija postupa po određenim pravilima i da u isto vreme gubi. Ona je sredstvo za organizovanje uspešnijeg poslovanja. 212 . umesto da bude sama sebi cilj. KAKO ZA ORGANIZACIJU. koji moraju biti onemogućeni. TAKO I ZA RADNIKE. otuđeno i nametnuto. a uslov za to je njeno pronalaženje.uspešnost poslovanja kompanija. već je isto tako važno da u potrebu kontrole budu ubeđeni i zaposleni. U koncepciji funkcionisanja organizacije ugrađuje se regulator koji reaguje na nastalu grešku. Ovde do izražaja dolazi stav da nije važno što su strategijski ili funkcionalni menadžeri ubeđeni u korisnost postojanja kontrole. Kontrola nije sama sebi cilj. jer je besmisleno proizvoditi dalje nešto što već ima grešku. Pored datog signala. Velika energija. vreme i troškovi rasipani su u dokazivanju da nešto nije dobro urađeno. odnosno tržišta. regulator može i zaustaviti proizvodnju. Menadžeri najveće efekte mogu postići ukoliko zaposlene u kompaniji uključe u formulisanje politike kontrole i sastavljanje plana kontrole. već nešto bez čega se ne može zamisliti uspešno poslovanje. Kontrola može biti poražavajuća za zaposlene. Time kontrola postaje funkcija proizvodnje. PRAVILO BROJ 4: MENADŽERI MORAJU UKAZIVATI I DOKAZIVATI ZAPOSLENIMA DA JE KONTROLA NE SAMO NEOPHODNA VEĆ I KORISNA. iako se nalazima nije moglo ništa popraviti ili dobiti. Kontrola se tada ne shvata kao nešto strano. PRAVILO BROJ 5: MENADŽERI MORAJU KONTROLISATI KONTROLU. Savremeni menadžeri organizuju kontrolu da bi sprečili grešku. To su negativni efekti kontrole.

To je i prirodno ako se zna da je savremena privreda pod uticajem ljudskog lobija. programiranje itd). Biti strpljiv. testiranja). mestu. Moć i vlast koju menadžer ima je velika opasnost. PRAVILO BROJ 7: NAJVIŠI NIVO KONTROLE KOJI STRATEGIJSKI MENADŽER MORA DA SPROVEDE JE KONTROLA NAD SOBOM. Mnogi menadžeri su sposobni da organizuju kontrolu u kompaniji sa visokim nivoom efikasnosti. jer se shvata da će oni jednog dana biti potrebni. troškovima i uz određeni kvalitet. To je racionalniji i. Menadžer posebno mora da kontroliše sopstvene postupke prema zaposlenima. jer može da dovede do gubljenja kontrole nad sobom. posmatrati i slušati je prvi znak autokontrole. KONTROLNA ODELJENJA. jer nema te kontrole koja može da “pokrije” sve delove kompanije. po svemu sudeći. U savremenom biznisu kao instrument kontrole računovodstvo ljudskih resursa dobija na značaju. PRAVILO BROJ 9: METODI KONTROLE MOGU BITI RAZLIČITI. U savremenim korporacijama akcenat se stavlja na izgrađivanje osećaja odgovornosti za izvršavanje zadataka po roku. Za objektivizaciju kontrole koriste se različiti instrumenti: (1) statističke metode (dijagrami. 213 . VEĆ ZAPOSLENI U KOMPANIJI. Menadžeri sve manje otpuštaju ljude. uzorkovanja. niti da bude uz svakog pojedinca.PRAVILO BROJ 6: SAVREMEN PRISTUP KONTROLI POLAZI OD STAVA DA U KONTROLI NISU PRIMARNI KONTROLORI. primat treba dati vaspitavanju zaposlenih za kvalitetnije obavljanje zadataka. (3) računovodstvo itd. ali nisu sposobni da sprovedu kontrolu nad sobom. Umesto obučavanja kontrolora. PRAVILO BROJ 8: KONTROLU TREBA OBJEKTIVIZIRATI. ljudi se čuvaju. ispravniji put u odnosu na veličanje ove funkcije. naročito ukoliko se razmišlja o ekspanziji. (2) matematičke metode i modeli (mrežno planiranje. U engleskim kompanijama vidljiv je veći stepen delegiranja ovlašćenja za kontrolu na niže nivoe i na zaposlene.

kako ne bi izazvao nepotrebne troškove i opterećenje za objekte koji se kontrolišu. pa se pojedini stručnjaci kompanije (tehnolozi. Navedeno pravilo ima više potpravila koja su bitna za menadžment kontrole: • ne sme se dozvoliti da činioci grešaka ocenjuju da li je ona velika ili mala. u stvari. tj. U principu. stara kineska mudrost. odnosno kontrola svega i svačega negativno utiče na inovacije. greške su opasne ukoliko se ne “saseku” u korenu. veterinari i dr. ono je bitno za menadžersku profesiju. • “Male” uslovno rečeno. što zavisi od značaja procesa koji se kontrolišu. KAKO. Najveća greška menadžera je neotklanjanje prepreka koje uništavaju ideje.) upućuju kod snabdevača da kontrolišu kvalitet proizvodnje određenih artikala koje preduzeće koristi. Veliki svetski diktatori su 214 . Suvišna kontrola. menadžeri nastoje da centralizuju kontrolu i da je stave pod jurisdikciju strategijskog menadžera. delimične. Iz navedenih razloga. STRATEGIJSKI MENADŽMENT MORA PROPISATI KONVENCIJU KONTROLE I UTVRDITI ŠTA. zavisno od toga ko trpi njene posledice. ređe ili češće. Druge kontrole mogu biti povremene. PRAVILO BROJ 10: KONTROLA MORA BITI OPTIMALNA. KADA. jer od malih nastaju velike greške ili su velike greške sastavljene od mnogo malih. svaka greška je velika. plan kontrole mora se sastavljati na najvišem nivo. PRAVILO BROJ 11: NE ISPRAVITI UOČENU GREŠKU U KONTROLI ZNAČI UČINITI DRUGU KOJA JE JOŠ VEĆA.Nemačke kompanije. Iako je navedeno pravilo. KOGA I ZAŠTO KONTROLISATI. Menadžeri francuskih preduzeća orijentisani su na kombinaciju centralizovane i decentralizovane kontrole. jer svaka je greška u isto vreme ili velika ili mala. Neki procesi moraju biti permanentno kontrolisani.

sa svojim delovima i njihovim međusobnim odnosima. kao i u vođenju. 6. manje-više sadrži navedene elemente. Svaka menadžerska radnja ili menadžerski poduhvat. One se sve češće nalaze u svim funkcijama odjednom. 215 . Formule uspeha se sve ređe mogu naći u jednoj funkciji ili elementu menadžmenta.putem rigorozne kontrole uništavali organizaciju kojom su upravljali. savremeni svet je “era diskontinuiteta”. organizovanje. • Menadžment je tehnika upravljanja resursima u cilju ostvarenja postavljenih ciljeva. vođenje. odnosno u ostalim elementima. Kao strategijski menadžer. Po P. • Svaki makro. Njegovo razmišljanje postaje značajnije za Srbiju. Za Srbiju bi po pitanju menadžmenta bio važan rezime koji je dao dr Vinfild M. mora se biti podjednako dobar i u planiranju. Bauer iz Minhena: “Privreda. jer je ona u daleko lošijem stanju od Nemačke. koordiniranje i kontrolu. mezo i mikro sistem ima svoje menadžerske koncepcije. ali i u njihovom pravilnom struktuiranju i povezivanju. R E Z I M E Analiza elemenata menadžmenta ukazuje na nekoliko nespornih zaključaka: • Menadžment je sistem kao i svi drugi sistemi. opterećena krizama svake vrste stoji pred problemom da se oslobodi rukovodioca koji su to postali zbog srećnih okolnosti. a koji su vredno doprineli tome da su vremena postala takva kakva su danas. Može se reći da je u poslednjih šezdeset godina proizvele tip rukovodioca koga dvehiljadite godine jednostavno više ne mogu upotrebiti”. • Sadržaj menadžerske profesije svodi se na planiranje. Drakeru.

216 .

1. napisana 1645. koji je često mnogo okrutniji od klasičnih borbenih dejstava. kontrolom i drugim instrumentarijem brane se sopstvene teritorije i u isto vreme drže u potčinjenosti druge države i regije. Priprema za vođenje tržišnih borbi Rat je omiljena metafora u poslovnom svetu Japana. postala je bestseler u SAD. Sa pravom se može konstatovati da je civilni poredak u isto vreme i borbeni poredak i da stalna borba stvara uslove za trajni mir. Umesto klasičnih ratova – u kojima se osvajaju teritorije i potčinjavaju nacije. ORGANI UPRAVLJANJA KOMPANIJOM 1. uništavaju neprijatelji. 1.POGLAVLJE VI RATOVODSTVO. akt tašnama i drugim tehničkim pomagalima. Putem proizvodnje vrhunske tehnologije. (2) vođenje privrednog rata. posedaju područja. uvođenjem standarda kvaliteta. Naučnici i menadžeri velikih japanskih kompanija često primenjuju pravila klasičnog ratovanja i opisuju kako su njihovom primenom osvojili pojedina tržišta. Menadžeri velikih svetskih korporacija se upoređuju sa generalima i admiralima koji su vojničku uniformu sa epoletama zamenili lister odelima. RATOVODSTVO Savremeno tržišno poslovanje slično je ratnom privređivanju. Sve to ukazuje na činjenicu da savremeni svet živi u permanentnom ratu. Eminentni nemački preduzetnik za zapošljavanje dr Maksimilijan Šuberg kaže: “Privređivanje je rat. godine. Za rukovođenje se kaže da je ofanzivno ili defanzivno.” U njemu se zauzimaju visovi. a upravljanje tim poslovanjem dobija karakteristike ratovodstva. a odnosi 217 . naoružanje kompjuterskim rancima. (3) rešavanje konfliktnih situacija unutar mezo ekonomskih sistema. vođenje borbi preneto je na sferu privrede ili korporacije. Knjiga “Pet krugova” Musaši Miamota (Musashi Miyamotoa). a za tržište da je slično ratnom poprištu. Zbog toga je privrednom ratovanju neophodno prići sa najmanje tri stanovišta: (1) sa stanovišta priprema za vođenje privrednog rata.

proizvodu ili potrošačima. da bi se konkurencija uspešno dočekala i da bi joj se uspešno suprotstavili na tržišnom poprištu. odnosno uspostavljanje svih oblika saradnje i komuniciranja sa protivnikom. maskiranje i demaskiranje.se na militarističke (vojne) tekstove koji su pažljivo čitani i primenjivani u tržišnim pohodima. odnosno nepoznavanje konkurencije je izvor mnogih pobeda. Moderan menadžment i vođenje tržišnih borbi ne može se zamisliti bez dobrih priprema. pa tek onda da stvaraju uslove za pobedu”. Za pripremu vođenja tržišnih borbi bitno je prisustvo konkurencije i stvaranje atmosfere o njenoj stalnoj ofanzivnosti. Onaj ko ima informacije o sebi i protivniku predodređen je da pobedi u svim bitkama. Ovome treba dodati i zahtev da se vođe “prvo obezbede od mogućih poraza. Uspešna priprema za vođenje tržišnih borbi podrazumeva stalnu vezu sa konkurencijom. forsiranje. ima male šanse da 218 . odnosno poraza.” To je teško. to veći uspeh u tržišnim borbama i obrnuto. Poznavanje. Što bolja priprema. ali moguće. čini se da napred navedene pripremne radnje imaju najveći uticaj na uspešno vođenje tržišnih borbi. Uspešnu pripremu za vođenje tržišnih borbi moguće je vršiti uz preduzimanje određenih aktivnosti koje prethode samom sučeljavanju sa protivničkom konkurencijom: izviđanje. manevar i sl. a) Izviđanje Izviđanje je početna aktivnost pod kojom se podrazumeva obaveštajno-izviđačka delatnost o konkurentskom preduzeću. Vrhunac veštine je savladati protivnika bez borbe. Najopasnije je uzdati se u verovatnoću da konkurencija ne postoji i da se neće pojaviti. U pripremi za vođenje tržišnih borbi potrebno je imati na umu staro pravilo ratovodstva: “Nije veština izvojevati hiljadu pobeda u hiljadu bitaka. iznenađenje. Priprema je više od polovine obavljenog posla. mudre vođe nastoje da u pripremama za vođenje tržišnih borbi to sprovedu. To je potpuno drugačiji pristup od onoga koji polazi od stava da sa konkurencijom treba prekinuti saradnju i biti u odnosima kakvi postoje između “ljutih protivnika”. ali ne i neprijatelja. Onaj ko poznaje samo sebe. Potrebno je usmeriti svoju aktivnost na uspostavljanje stalne pripravnosti. Bez obzira na to što menadžment može da primenjuje i druge radnje i postupke.

Mnogi teoretičari smatraju da se suština celog ratovodstva svodi na obmanu i iznenađenje. Onaj ko ne poznaje sebe. Analize pokazuju da su iznenađenja moguća i da se ona dešavaju u različitim oblicima i u različitim delovima preduzeća. japanske firme iznenadile svet uvođenjem netroškovnog pristupa u organizacije stavljajući akcenat na što nižu cenu proizvodnje. Tako su. One su u tome uspele i. shodno utvrđenim činjenicama. Danas se u poslovnom svetu izviđaju. Zahvaljujući tome. zahvaljujući iznenađenju. inteligenciji i sposobnostima protivničkih vojskovođa. Napoleon je u svojim pohodima praktikovao da nosi sa sobom dosije svih neprijateljskih generala. Za strategiju menadžmenta bitno je saznanje da ono nikad neće imati sve potrebne informacije za odlučivanje. 219 . on je mogao da prilagodi svoju taktiku karakteru. zaključivanje ugovora ili drugih radnji. a osnovni cilj je informacija. na primer. ostvarile visoke profite. japanske kompanije nastojale su da proizvedu robu sa što nižim troškovima. kako bi imali najkonkurentniju cenu na tržištu. konstruiše model razgovora. Tek sa dobrim poznavanjem sopstvenih snaga i vrednosti i njihovim upoređivanjem sa konkurencijom moguće je stvarati strategiju vođenja tržišnih borbi. Koncept iznenađenja ne odnosi se samo na tehničko-taktičku oblast već i na uvođenje novih organizacionih rešenja i nove pristupe u filozofiji poslovanja. b) Iznenađenje Mnogi menadžeri i rukovodioci smatraju da je u informatičkom dobu nemoguće govoriti o iznenađenju. Često se misli da je izviđanje usmereno samo na protivnika. a ni neprijatelja predodređen je da izgubi svaku bitku. Zbog toga se ovaj nedostatak nadoknađuje predviđanjima i procenama. odnosno da će za odlučivanje uvek nedostajati neke informacije ili će pouzdanost pojedinih informacija biti manja. Izviđanje je nezaobilazno sredstvo u stvaranju osnovnih pretpostavki za dalje aktivnosti. Osnovu savremenog izviđanja čine moderna elektronska sredstva. analiziraju dosijei i sklonosti generalnih i funkcionalnih menadžera i. Permanentno izviđanje mora se organizovati kako bi se tačno upoznalo i sopstveno preduzeće. tj. Umesto dugo održavanog troškovnog principa.pobedi.

Ovaj napad uopšte nije bio iznenadan. Danas se posebna pažnja posvećuje moralnom iznenađenju. najveći deo tih podataka nije prosleđivan pravim ljudima u pravo vreme. Potreba da se održi tajnost u savremenim uslovima je sve veća i veća. u suštini. što je imalo za posledicu na stotine američkih žrtava. Uzaludno je imati pouzdanu i u pravo vreme dostavljenu informaciju ako nije obezbeđen njen dalji protok – do odgovarajućeg organa. Poslednjih nekoliko godina desila su se neverovatna piratstva u poslovanju. koji je nadležan za donošenje određene plansko-upravljačke odluke. Zbog toga je potrebno osposobljavati niže menadžerske nivoe za određeno reagovanje u situacijama kada dođe do iznenađenja. Veliki broj američkih kompanija pokrenuo je 220 . i to u pravo vreme i na pravom mestu. Štaviše. uništi. Protivniku obično ostaje da mu “dobacimo konopac da se sam obesi”. razori njegovu filozofiju poslovanja. najčešće nižem nivou. Menadžeri nastoje da protivnika iznenade moralnom spremnošću i na taj način postignu i materijalnu i psihološku prednost. To najbolje potvrđuju primeri iz istorije ratovanja. godine carsko japansko ratno vazduhoplovstvo izvelo je razorni vazdušni napad na američku pomorsku bazu u Perl Harburu.Sposobnost iznenađenja usko je povezana sa brzinom korišćenja određene situacije. ali se realizacija te prednosti može izvoditi i na drugom. kako u pogledu poslovnih krađa. Zbog prekida u prenosu vitalnih podataka. Iznenađenje se može ostvariti na strategijskom nivou. izostala je planska odbrana pomorske baze. lažiranja i patentiranja. Da bi se iznenađenje sprečilo. ujutro na sam dan napada američki dežurni oficir primio je potvrdu da je operacija započeta. Progresivno preimućstvo koje stvara moralno iznenađenje sve više može da naruši koncepciju protivnika i da. Mesecima su SAD dobijale indikacije o predstojećem napadu. Sedmog decembra 1941. Ona se najčešće izražava sintagmom: Otkrij. ali ni on nije preneo informaciju pravim ljudima. Nažalost. tako i u području prava kopiranja. v) Maskiranje Tajnost je neophodna u menadžerskom radu. odluči. menadžerski tim mora raspolagati pravom informacijom.

ukoliko ne zna. biće slabiji na svakom polju. Menadžersko-marketinški pristup maskiranju polazi od stava da strategijski menadžer mora da maskira sopstvene poduhvate.sudske sporove protiv japanskih i tajvanskih kompanija. Ukoliko se plan priprema u tajnosti. pre svega. jer. Što više performansi bude branio. Radnja suprotna od maskiranja je demaskiranje. Izrada najboljih planova. izvodi radi obmane konkurencije. Iskusni menadžeri izbegavaju forsiranje svojih aktiv221 . postoji mogućnost da bude “pročitan” od brojnih i radoznalih članova organizacije. moraće da se brani na mnogo polja. promocije ili uvođenje novih proizvoda neće ništa značiti ukoliko ih konkurencija otkrije u fazi razvoja i ukoliko nastoji da osujeti njihovu realizaciju. pre svega. namere ili postupke. Ono se. jer. Time ostaju maskirane stvarne namere. ukoliko postupa na isti način u svim situacijama. odnosno da nijedan ne zna celu zamisao i plan inovacije. optuživši ih za krađu kompjuterske i sa njom povezane tehnologije. nastoje osigurati sopstvene vrednosti. Maskiranje zahteva od strategijskog menadžera često menjanje metoda i izmišljanje novih i neočekivanih smicalica. Čak i ključno osoblje i menadžeri moraju biti dobro zaštićeni. Poželjno je da svi direktori dobiju samo one delove zadataka koji se odnose na njihove aktivnosti. To je i prirodno. tehnologije – od konkurencije. licence. na primer: veoma je važno dobro čuvati korporativne tajne – patente. U forsiranju je bitno ne ponavljati taktiku koja je jednom donela pobedu. g) Forsiranje Forsiranje je česta aktivnost koju preduzimaju menadžerski timovi. Maskiranjem se. kako ih konkurencija ne bi preuzela. Maskiranjem se konkurenciji ne dozvoljava da sazna koju ćemoperformansu proizvoda ili deo tržišta napadati. Zbog toga se moraju preduzimati mere koje onemogućavaju ili otežavaju otkrivanje stvarnih namera ili predstojećih aktivnosti. Poželjno je da lažni glas dođe do protivničke konkurencije. Maskiranjem treba i najbližim saradnicima onemogućiti da dođu do pravih informacija. a demaskira protivničke konkurencije. potrebno je dobro osmisliti realizaciju i saopštiti je najbližim saradnicima (pomoćnicima) u trenutku izvršavanja.

Manevar je dinamičan elemenat poslovanja. Zbog toga se na ovim poslovima moraju angažovati visoko profesionalni timovi. Osnovni kriterij za ocenu efikasne veštine zaobilaženja je početak i ostvarenje cilja. ali je to duži i. (d) Manevar Staro je pravilo da će pobediti onaj ko je naučio veštinu zaobilaženja. čime se povećava oštrica forsiranja. u pitanju je veština zaobilaženja. a “kola se strmoglavo kreću nizbrdo”. Veština zaobilaženja je osnova manevra.nosti kad je elan konkurencije veliki. Takvi poslovni sistemi počinju dobijati klijentelu. Savremeni poslovni sistemi koriste različite forme forsiranja. Ukoliko je neki poslovni sistem kasnije počeo sa realizacijom ideje i sproveo je pre protivnika. što je najjači udarac konkurenciji. troma i u nedoumici. U takvom forsiranju fizički rad dobija sekundarnu ulogu. Tragedija menadžmenta je u tome što se ono pokušava naučiti iz knjiga. Svaki menadžerski tim mora izgrađivati sopstvenu taktiku forsiranja. koje predviđaju postupnost baziranu na tehnologičnostima. To je sredstvo za koncentrisanje bitnijih performansi u određenom vremenu i na određenom mestu radi korišćenja prednosti iznenađenja. Odgovore na navedeno pitanje delimično daje teorija manevra. Svaka faza ima svoje algoritme i značaj za konačan uspeh forsiranja. pobediti se može i savlađivanjem prepreka. Naravno. Zapostavljanje bilo koje faze može imati negativan uticaj na uspeh forsiranja. Napadati i forsirati poželjno je kad je konkurencija neaktivna. Primat se daje znanju. po svemu sudeći. U tržišnim borbama strateški menadžment mora imati u vidu činjenicu da ne treba forsirati napad na konkurenciju kad njeno poslovanje počne stagnirati. psihološkog šoka i dinamike ostvarenja ciljeva. Načelno. Malo je literature koja preporučuje kako prečicom doći do određenog cilja. Manevar može imati različite nivoe. svaki proces forsiranja treba da se sastoji iz tri dela: (1) prilaza problemu. Najefikasniji je onaj način u kojim se forsira znanje i intelektualne sposobnosti. 222 . neracionalan put. Naročito je složen taktički manevar kojim štetno treba pretvoriti u korisno. (2) definisanja prepreka i (3) rešavanja problema.

Smatra se da je Napoleon u ratovanju najefikasnije sjedinio pokret, manevar i borbu. Time je Napoleon, u stvari, napravio prelaz sa strategije na taktiku. Manevar dobija na značaju kada se kombinuje sa rezervom. Rezervu treba uvesti kada se oseti opadanje tempa prodaje, kada se promene odnosi na tržištu ili kada organizacija doživi sopstvenu zrelost. Za savremeno menadžerstvo veoma je značajno razlikovanje manevra od pokreta. Manevar je filozofija razmišljanja i način poslovanja nekog sistema. Pokret je fizičko angažovanje ili preraspoređivanje snaga u cilju osvajanja određenih performansi na tržištu. Zbog toga se i kaže da je manevar vešta i umešna upotreba elemenata proizvodnje. Mogućnosti manevra su različite. U velikim poslovnim sistemima veće su mogućnosti za vršenje manevra, dok srednji i niži nivoi gotovo da nemaju mogućnosti manevrisanja. 1. 2. Vođenje tržišnih borbi Svaka, pa samim tim i tržišna borba, podrazumeva sukob dve protivničke strane. Tržišna borba je, pre svega, sukob između inteligencije zapovednika protivničkih strana, odnosno njihove pameti i mudrosti, strategije i taktike koje su pretočene u odgovarajuće zamisli. Pored toga, svaka strana želi da rat završi što pre, jer u dosadašnjoj istoriji nije poznato da je neko imao koristi od dugotrajnih borbi. Tržišna borba se, takođe, mora voditi domaćinski kao i ostali poslovi u organizacionim sistemima. Osnovni način vođenja tržišnih borbi je napad i odbrana. I jedan i drugi vid vođenja borbi može se izvoditi na različite načine. Praksa pokazuje da se retko primenjuje jedan način tržišnih dejstava. Najčešće se tržišna dejstva kombinuju. Najbolji je onaj oblik tržišnih dejstava sa kojim se ostvaruju najveći efekti. Za uspešno vođenje tržišnih dejstava, moraju se otkloniti brojne kontroverze i paradigme. Među najvažnijim je ona tržišna paradigma koja se odnosi na maksimizaciju efekata, odnosno profita. Težnja pojedinih delova poslovnog sistema za maksimizacijom, po pravilu, ne dovodi do maksimalnih rezultata na nivou sistema kao celine. Vođstvo tržišnih borbi mora imati u vidu to da celine mogu žrtvovati interese
223

pojedinih delova, kako bi se na nivou celine ostvarili bolji rezultati. Time dolazimo do poznate Aristotelove spoznaje po kojoj je celina uvek nešto više od sume njenih delova i da se obeležja celine ne mogu izvesti iz svojstava delova od kojih je izgrađena, pošto su celine viši stepen razvoja, nešto više od proste sume njenih delova. Navedena spoznaja je bitna za sve vrste poslovnih sistema, a posebno za velike poslovne sisteme. Time se u potpunosti negiraju rešenja iz bivšeg jugoslovenskog ZUR-a, u kome je postojao model da se maksimizacijom efekata OOUR mogao postići optimum radne organizacije ili složene organizacije udruženog rada. Praksa je pokazala da se najveći efekti mogu ostvariti kada se vodi računa o višim oblicima organizovanja. (a) Napad Kompanije pripremaju, organizuju i izvode napade po zamisli koja je unapred pripremljena i osmišljena. Napad se najčešće izvodi jednovremeno, na svim mestima i svim sredstvima. Cilj napada je konkurencija, odnosno njene performanse. Najveći uspesi se postižu ukoliko se napad kombinuje sa cenama, kvalitetom, rokovima, dizajnom, pakovanjem itd. Osnovni cilj tržišnog napada je razbiti, dezorganizovati ili uništiti konkurentsku organizaciju. Cilj napada može biti i zauzimanje povoljnijeg tržišnog položaja u odnosu na položaj protivničke konkurencije. U zavisnosti od cilja napada određuju se resursi, taktika i način ostvarenja bližeg i daljeg cilja. Rezultati napada su evidentni u poslovnom svetu. Svake godine u Americi nastane po nekoliko desetina hiljada preduzeća, ali ih isto toliko i nestane. Mnoga preduzeća nisu uspela da izdrže surovost konkurencije i otišla su u nepovrat. To je normalna pojava, u kojoj američki eksperti upravljanja vide osnovne razloge privredne ekspanzije. “Ta elastičnost, koja omogućava rađanje i umiranje kompanija u velikim razmerama, dovela je u prošloj deceniji do oživljavanja preduzetničkih poduhvata kojima se divi ceo svet.” U zavisnosti od cilja kompanije, izvode različite oblike napada: frontalni napad, napad iz neposrednog dodira, iz okruženja, sa boka, iz pozadine, kombinovan napad itd. Frontalni napad sve više gubi na značaju i postaje prošlost u vođenju ne samo tržišnih već i ratnih dejstava. Danas se prednost daje
224

gerilskom načinu ratovanja, u kojem gerilski napad ima odlučujuću ulogu. U Americi je nedavno izašla knjiga “Gerila marketinga”. Ona podučava one koji nameravaju da počnu sa biznisom u tome kako se mogu napraviti veliki profit iz malog biznisa. U tržišnim borbama gerilsko-partizanski napad polazi od osvajanja novih tržišta putem otkrivanja malih i velikih tajni, prilagođavanja marketinga i strategije i taktike u napadanju. Gerilsko ratovanje često se svodi na sintagmu: Moje naloge smatrajte samo idejama. Menadžment mora znati da improvizuje i da prečicom dođe do cilja. Opšte nastojanje da se napad izvodi po određenim pravilima je poželjno, ali ono često nije efikasno, jer je dugo. Dok menadžment radi postepeno i kako je napisano u udžbenicima, situacija se promeni i “voz ode”. Poslovna istorija nam govori o tome da su japanske kompanije izvele uspešan frontalni napad u proizvodnji kompjutera. Plasmanom minijaturnih kompjutera sa ogromnom brzinom obrade podataka i memorijskom moći Japan je postao jedan od najvećih konkurenata američkim kompanijama. Japanski proizvođač je uspeo jer je odredio glavni pravac napada i odredio cilj da proizvede mini kompjuter sa povećanom memorijom i većom brzinom obrade podataka. Pored toga, kompjuter je imao mali gabarit, veoma je lak, lepog dizajna i jeftin. Ovde su Japanci napali sve performanse proizvoda i, zahvaljujući tome, uspeli da ugroze američke i zapadnoevropske partnere. Bočni napad kompanije izvode kada ne postoje uslovi zato da se konkurencija može ugroziti u nekoj glavnoj performansi, ali postoji mogućnost ugrožavanja na nekoj sporednoj, tj. bočnoj komponenti. U tome su takođe uspeli Japanci. Ironija savremene svetske privrede je da, kada zapadn evropski i američki proizvođači izaberu oblast u kojoj će se takmičiti sa Japancima, Japanci nemaju šanse ni u jednoj oblasti. Međutim, Japanci imaju samo jednu prednost, a to je da ulaze u oblasti koje su njihove zapadnoevropske kolege ignorisale. Tako, na primer, dok je američka i evropska industrija posebno cenila veličinu u automobilima, fotokopir aparata, televizorima, radiju, Japanci su se fokusirali na manje gabarite. Manji proizvodi su potpuno ignorisani od strane američkih i evropskih proizvođača. Uspešan bočni napad izvela je
225

mala privreda tražeći svoje mesto na tržištu, koje je bilo u posedu velike privrede i velikih poslovnih sistema. Obilazni napad izvodi se zaobilaženjem glavnih prednosti i performansi konkurencije. Njime se najčešće napadaju materijali od kojih se izrađuje proizvod, uvode supstituti i sl. Napad iz pozadine izvode snage koje nisu u proizvodnji, ali utiču na njihovu efikasnost. Firma “Simens” u Nemačkoj je svim zaposlenim osigurala celokupnu zdravstvenu, socijalnu i dečju zaštitu, kao i zaštitu članova njihovih porodica. Efekti ovog načina rešavanja problema zaposlenih su više nego zadovoljavajući. Produktivnost kompanije je porasla, cene smanjene, a konkurentska sposobnost kompanije poboljšana. (b) Odbrana Pored napada, menadžeri su često u situaciji da primenjuju i odbranu. Zbog toga, oni moraju ovladati i određenim spoznajama odbrane, tj. defanzivnim načinom poslovanja. Cilj odbrane može biti različit. Odbranom se najčešće teži zaustaviti napad konkurencije i stvaranje uslova za napad, odnosno protivnapad u kojim bi se zauzeli povoljniji strategijski položaji. Mogu se braniti i određeni parcijalni interesi i performanse (cene, rokovi, dizajn i sl.). U odbrani je bitno da se izrazi težište, s obzirom na to da je nemoguće biti podjednako jak u svim performansama proizvoda ili usluge. “Neiskusne vojskovođe hoće da sačuvaju sve”, konstatovao je Fridrih Drugi Veliki. Savremeni menadžment forsira one elemente odbrane koji mogu dati najbolje rezultate. Odbranom se stvaraju povoljniji uslovi za prelazak u protivnapad ili za povlačenje. Kompanije najčešće odolevaju napadima konkurencije. Kada se pokaže da je dalja odbrana nemoguća, kompanija treba da odstupi od postojećeg i uvede nov proizvod ili bitnu novinu na postojećem proizvodu. U strategiji odbrane mora se uvek treba biti spreman na povlačenje. Ono se često prikazuje kao neuspeh, što je netačno. Povlačenje je organizovano odstupanje. Bolje je odstupiti, nego nepotrebno trošiti resurse i vreme na odbranu postojeće performanse.
226

U napadu i odbrani karakteristično je postojanje nelojalne konkurencije, a prisutno je sprečavanje ili otežavanje konkurencije sa obezbeđenjem resursa. Na ovaj način remeti se dinamika, kvalitet i povećavaju troškovi snabdevanja resursima, što slabi konkurenciju i stvara uslove za veće tržišne uspehe. Uspeh napada i odbrane povezan je sa primenom naučnoistraživačkih metoda. U pripremi i izvođenju tržišnih borbi “Japan danas izaziva univerzalno divljenje sa dostignućima visoke tehnologije, što nesumnjivo svedoči o velikim naporima i svotama koje se izdvajaju za naučno-istraživački rad, u nacionalnim institutima, na univerzitetima i u laboratorijama ovlašćenih korporacija”. Danas je nezamislivo izvršiti bilo kakav tržišni nastup, a ne uvesti nauku u njegovo osvajanje. Menadžeri mogu i drugačije raditi, ali rizici su veliki. 1. 3. “Sukobi” u poslovnim sistemima Savremena, moderna organizacija razlikuje se od klasičnih organizacija i na tejlorističkim osnovama postavljenih. To zahteva i drugačiji odnos prema njenom biću. Menadžerska, odnosno organizacija koja nastoji da se interesno ponaša najčešće ima brojne sukobe u sopstvenoj sredini. Varon je svojevremeno ukazao na: Preći sopstveni prag, najduži je deo puta. Menadžerski tim (u promociji ili realizaciji svojih zamisli), nalazi se često u sukobu sa svim strukturama poslovnog sistema. Dok klasične službe, prilagođene proizvodnom konceptu organizacije, nastoje da sačuvaju status kvo, dotle menadžment zahteva brojne promene u mišljenjima, nastupima, filozofiji poslovanja, idejama, interesima itd. Menadžerski tim je najčešće u sukobu sa službama ili organizacionim delovima koji obavljaju vitalne funkcije. U sistemima kao što su tehnički sektor, planska služba, kadrovski sektor, komercijalna služba, finansijska, marketing i dr. dešavaju se permanentni sukobi. Ne treba potceniti i sukobe koji se odigravaju u samom menadžerskom timu. Tako se stiče utisak da u prevođenju proizvodne u menadžersku organizaciju svi ratuju protiv svih. Nekad su pojedine službe u sukobu sa menadžmentom, a nekad se stvaraju koalicije (dve ili više službi). Menadžeri, pre svega strategijski menadžer, mora procenjivati i arbitrirati, tražeći kompromis. Ovde se najčešće radi o borbi starog i
227

novog, a strategijski menadžer uvek mora biti na strani novog i okrenut budućnosti. (a) “Sukob” menadžmenta sa proizvodnjom Menadžerski tim je najčešće u sukobu sa proizvodnjom, odnosno sa tehničkim sektorom. U pitanju su različita shvatanja filozofije poslovanja i različit pristup u rešavanju pojedinih pitanja i problema, što se može videti iz sledećih činjenica: (1) Tehnički sektor želi stabilnu i stalnu proizvodnju. Menadžment polazi od tržišta i nastoji da prenese zahteve potrošača, kako bi tehnički sektor organizovao onu i onakvu proizvodnju ili pružanje usluga koje zahteva tržište. (2) Proizvodnja odbija promene. Za proizvodnju su promene neprijatelj reda i tradicije; one su nepredvidljive, jer se nikad ne zaustavljaju, a u najvećem broju slučajeva teško je predvideti pravac njihovog delovanja. Menadžment smatra da su promene sastavni deo života i rada jedne organizacije. Bez njih nema raznovrsnosti, a raznovrsnost je osnova postojanja tržišta. Živeti sa stalnim promenama je dostignuće kome mora da teži savremena organizacija ukoliko želi da bude uspešna. (3) Proizvodnja polazi od toga da je ona centralna osa, oko koje treba da se “okreću” sve aktivnosti i funkcije. Sve ostale službe i funkcije po njenom shvatanju, servisi koji moraju biti u službi proizvodnje. Menadžment polazi od toga da je proizvodnja servis za zadovoljenje potreba i zahteva potrošača. Prema menadžerskom shvatanju, centralna osa oko koje moraju da se mobilišu sve aktivnosti u organizaciji je “potrošač”. (4) Proizvodnja nastoji da ukaže i dokaže da je ona ne samo najvažnija već i najteža aktivnost i da plavi mantili moraju imati poseban tretman u odnosu na druge strukture, uključujući i “zlatne” i “bele okovratnike”. Menadžment nastoji da ukaže na činjenicu da su tehnički problemi proizvodnje danas neznatni i da u proizvodnji danas ima najmanje nepoznanica. Najveće nepoznanice danas
228

postoje na tržištu gde su prisutne brojne strukture sa različitim zahtevima, ukusima i sl. (5) Proizvodnja smatra da je njen zadatak da proizvodi, pa svoje uspehe meri fizičkim obimom izraženim u tonama, kubicima, kilogramima itd. Menadžment smatra da je fizički obim proizvodnje bitan, ali da je od toga bitnije u kojoj i kolikoj meri je zadovoljan potrošač i koliki je profit ostvaren. Industrija nije proces za proizvodnju bez cilja, već je proces za zadovoljenje potreba mušterija i ostvarenje profita. Najveće probleme proizvodnja vidi u obezbeđivanju resursa i licenci. Menadžment i u ovom elementu ima u vidu, pre svega, potrebe i želje potrošača. Resursi se mogu kupiti, licenca dobiti na poklon, ali potrošači moraju naći interes u kupovini zadovoljstva baš od određene kompanije. Strategijski menadžeri na Zapadu najčešće imaju marketinški pogled na filozofiju poslovanja, što olakšava menadžmentu da izađe kao pobednik. U Srbiji je obrnuta situacija, što izaziva brojne sukobe i nedoumice, u kojima često strada menadžment. (b) “Sukob” menadžmenta i plana Menadžerski tim je često u sukobu sa planskom službom. (1) Planska služba nastoji da ukaže na značaj predviđanja budućih događaja i trendova. Eksperti za menadžment uzvraćaju: trendovi koje možemo predvideti manje su značajniji od događaja koje ne možemo predvideti. Pored toga, predviđanja su često pogrešna. To navodi na zaključak da prema njima treba biti rezervisan. Na takvo stanje ukazuje i James Fallows: Na prekretnici veka, stručnjaci su smatrali da će američke šume iščeznuti. Kraj rezervama drvene građe prognozirao je poznati američki časopis 'The New York Times' na udarnim stranicama još 1900. godine. Međutim, osamdesetih godina je u Americi bilo pod šumama više nego sto godina ranije. Slična je situacija i sa drugim planskim predviđanjima.
229

(2) Planska služba insistira na planskom nastupu na tržištu prema planiranom scenariju, u predviđeno vreme i na predviđenom mestu. Ona ističe da je upravo plan osnova osvajanja tržišta ili njegovog zadržavanja. Menadžerski tim ne potcenjuje plan, ali prednost ipak daje vođenju stalnih dnevnih borbi za pridobijanje poverenja potrošača. Prema menadžerskoj filozofiji, iluzorno je čekati neki planski termin; treba reagovati kada je to neophodno, najcelishodnije i u skladu sa situacijom. (3) Plan nastoji da određuje količinu i dinamiku proizvodnje. “Čvrsti planovi su polazna osnova svakog uspeha”, kažu planeri. Menadžment u modernom biznisu ukazuje na to da
čvrsti planovi pripadaju prošlosti. On insistira na elastičnim planovima. Po menadžerskoj filozofiji, dinamiku proizvodnje treba da daje otprema – distribucija i skladište gotovih proizvoda. Nivo zaliha je taj koji diktira proizvodnju. Prazna skladišta, po principu spojenih sudova, treba da pojačaju intenzitet proizvodnje ili prometa. Postojanje zaliha u magacinima treba da smanjuje proizvodnju ili nabavku robe, jer tržište ne apsorbuje robu. Tada se preispituje marketing plan, politika itd. i donose odgovarajuće odluke za proizvodnju onoga što tržište traži.

(4) Cene su sledeći elemenat na kojem se sukobljava klasičan planski sektor i moderni menadžment. Planska služba insistira na planskim cenama, a naročito na planskom određivanju vrednosne cene i prodajne cene. Cene koje su određene u planskim službama moraju se postići, a svako odstupanje od tog načela se sankcioniše. Menadžerska filozofija ističe da su stanovišta plana po pitanju određivanja prodajne cene neodrživa. Kao glavni argument ističe se činjenica da se cene formiraju na tržištu, a ne u planskim službama preduzeća. Cenu formiraju potrošači i ona je određena na tržištu. Prodavcu ostaje da (ne) prihvati cenu, po principu “uzmi ili ostavi”. Iscrpljivanje planske službe oko utvrđivanja prodajne cene – određivanja njene gornje, donje ili optimalne granice – je po viđenju modernog menadžmenta, besmisleno je.

230

a savremeni menadžment nastoji da unese novu i kvalitetniju dimenziju u vođenje kadrovske politike. dok je kvantitativna strana sekundarna. (1) Kadrovska služba nastoji da ima stalnu i stabilnu radnu snagu.). Menadžment smatra da su napred navedeni elementi manje važni od znanja. (3) Sukob menadžmenta i kadrovske službe pojačava se kada kadrovska služba stupi u koaliciju sa tehničkim sektorom i planskom službom. na broj ljudi. Ona stavlja akcenat na popunu organizacije. kadrovska služba ocenjuje da su stvoreni uslovi za efikasniji rad. Za kadrovsku službu čovek je često broj. Postoji opšte uverenje da su personalne službe te koje dominiraju i da se sa istima ne treba sukobljavati. Kadrovska služba nastoji da sprovede klasičan pristup. Konflikti su veći ukoliko postoji veća razlika između savremenog i klasičnog shvatanja ljudskih resursa. Ukoliko je organizacija popunjena iskusnijim i starijim kadrovima.(v) “Sukob” menadžmenta sa kadrovskom službom Zavisnost ostalih službi od personalnih službi doživela je svoj uspon u klasičnoj organizaciji. odnosno kvantitativnu stranu ovog problema. 231 . Oni nastoje da dokažu kako je stabilna i stalna radna snaga. Menadžerski tim u prvi plan stavlja kvalitativnu stranu kadrova (stručnost. jer je u najvećem broju slučajeva personalija ostajala nedodirljiva ili izlazila kao pobednik. Stalno menjanje profesije i prekvalifikacije su kontraproduktivne za efikasno poslovanje. sposobnosti i veštine kojima kadrovi raspolažu. ističu klasični kadrolozi. (2) Klasična kadrovska služba u prvi plan stavlja sistematizaciju i opise poslova i radnih zadataka. odnosno njihova kvalifikacija bitna za uspeh poslovanja. Između menadžmenta i kadrovskog sektora nastaju brojni sukobi. Promenljivost radne snage i njihova permanentna sposobnost da se prekvalifikuju iz jedne u drugu profesiju je osnova na kojoj počiva savremena kadrovska politika. radno iskustvo. Najčešći nesporazumi nastaju u vođenju kadrovske politike. starosnu i polnu strukturu. posebne specijalnosti itd.

nemoguća i nehumana. ali i tu trebaju dodatna objašnjenja. Što neka organizacija ima više pameti i primenjenog znanja. te da rukovođenje treba da modelira organizaciju. a svega 12% rezultat rada. robotizovanom proizvodnjom automobila i brojnim drugim proizvodima visoke tehnologije. 232 . Menadžment polazi od toga da organizaciju modelira tržište i konkurencija.. Potrošači svojim zahtevima diktiraju organizacionu šemu. Tako je. Time se proširuje sukob menadžmenta sa kadrovskim sektorom. Menadžment ističe da su organizacije zasnovane na radnoj snazi na izmaku. istraživanja i isprobavanja. Zbog toga. tačna postavka. razvoja.bez duše”. u osnovi. To je. Naročito je u likvidaciji manuelna organizacija zasnovana na “plavim mantilima”. a rad ipak sekundaran. To potvrđuju i brojne svetske analize. već od tržišta. organizacija ne zavisi od menadžmenta. Iz toga se izvlači nesporan zaključak da je znanje primarno u svakoj organizaciji. (5) U nekim poslovnim sistemima referat ili služba za organizaciju i reorganizaciju nalazi se u kadrovskim sektorima. a kadrovski menadžer nastoji da obezbeđuje one sposobnosti i veštine koje su u funkciji proizvodnje i zadovoljenja kupaca. Zbog toga se moderni menadžment orijentiše na raspoređivanje i upravljanje znanjem. (4) Kadrovska služba insistira na radnoj snazi. Referat za (re)organizaciju najčešće polazi od stava da je organizacija deo rukovođenja. Bez radnika organizacija je . na primer. (g) “Sukob” menadžmenta sa komercijalnom službom Menadžerski tim je u sukobu i sa komercijalnom službom. odnosno menadžmentu ostaje da prihvati određen model i primeni ga u konkretnoj praksi. Slična je situacija sa lekovima.Menadžment mora povećati svoju aktivnost na dokazivanju da rešavanje problema organizacije stoji u upravnoj proporciji sa nivoom znanja koje postoji u jednoj organizaciji. proizvodni troškovi poluprovodničkih čipova su oko 70% rezultat znanja. Rukovodstvu. utoliko je veća verovatnoća da ostvari pobedu na tržištu. tj.

Time su se stekli uslovi za to da svaka porodica ima svoj butik ukoliko obezbedi odgovarajući katalog ili ima kompjuter. Direktni marketing je. Cena je mnogo manje bitna od sigurnosti. jer se prilikom odlučivanja o prodaji najbolje mogu spoznati zahtevi potrošača. pouzdanosti i kvaliteta. Menadžment sve više insistira na kataloškoj. izboru najjeftinijeg dobavljača putem licitiranja. praktično. pri čemu se svake godine menjaju snabdevači. oblika. telefoni i internet zamenili tezge i klasične prodavnice. menadžment insistira na korišćenju kreditnih kartica. jer su katalozi. Direktno naručivanje automobila je već nekoliko godina aktuelna u Japanu. Kupci ispostavljaju zahteve koji se odnose na boju. Kompjuterizovane kartice za porudžbine popunjavaju saradnici kompanije. Savremeni menadžment insistira na ekskluzivnosti i kvalitetu. pripremi i proizvodnji. zavisno od cena koje ponude. (2) Komercijala insistira na licitacijama. Zahtevi za nabavku trajnih potrošnih dobara prosleđuju se projektnim službama. sa kojima će se 233 . koje treba da izrade traženi proizvod. telefonskoj i internet prodaji robe. Kupac ispostavlja zahtev o tome koji automobil želi. EDV metode ili telefona. Narudžbe se daju pripremi i proizvodnji. koje u određenom roku izrađuju traženi automobil i dostavljaju ga na kupčevu adresu. enterijera i drugih karakterističnih osobina. Iskustva Amerike pokazuju da se obim poslova u Americi ceni na preko 150 milijardi dolara.(1) Služba prodaje najčešće ističe da je direktna prodaja robe osnova uspešne prodaje. Pored navedenih načina prodaje. danas se insistira na stalnim i pouzdanim dobavljačima. oblik. što iznosi oko 14% ukupnog prometa. odnosno naručiocima. Umesto stalnog izbora novih snabdevača. koje boje. tzv. izbacio trgovinu kao posrednika u kanalu distribucije. tip i druge karakteristike proizvoda. spoljnog izgleda. nakon čega se udovoljava kupcima. Internet će sve više predstavljati osnovni način kupoprodaje.

Primera radi. I jedan i drugi nastoje da materijalizuju aktivnosti u organizaciji i često imaju istovetne poglede. obračunska služba i finansijska operativa ne treba da ističu nepostojeće zasluge. Prema tome. U klasičnim organizacijama menadžment najčešće stupa u sukob sa referatom ili službom za obračun plata. Ovde se neguje dugoročna saradnja. moraju se više uvažavati kupci. (đ) “Sukob” menadžmenta i marketinga Strategijski menadžment ima velikih problema i sa marketingom. P.problemi rešavati po principu partnerstva. radnike plaća tržište. Navedene postavke bile bi tačne pod uslovom da radnike plaća preduzeće. Slična je situacija u K-martu. jedan od najvećih maloprodajnih trgovinskih lanaca u Ujedinjenom Kraljevstvu – “Marks i Spenser” – uspostavljaju partnerski odnos sa svojim snabdevačima i preko 50 godina. (d) “Sukob” menadžmenta i finansija U poslednje finansije vreme dobijaju strategijsko mesto u organizaciji. Referat za obračun plata. Bez tržišta i potrošača nemoguće je isplaćivati radnike. Nesporazumi između strategijskog menadžmenta i marketinga najčešće se svode na sledeće: (1) Marketing nastoji da prikaže sebe kao centralnog organa kome su podređene sve strukture organizacije i 234 . Ako se žele veće plate. Zbog toga se ova aktivnost visoko ceni i spada u najvažnije aktivnosti u preduzeću. ali je osposobljen da integriše više specijalnosti radi stvaranja skladnog muzičkog dela. Mnogi analitičari dugoročnu saradnju ocenjuju kao ključni elemenat uspešnosti ovog sistema. Sve više se između finansija i menadžmenta uspostavlja ravnoteža u težnjama. Moderan menadžment negira navedeno predstavljanje. Benetonu i drugim kompanijama. Međutim. koji nije u stanju da odsvira nijednu melodiju. kao što to radi dirigent u muzičkom orkestru. Draker upoređuje menadžera sa dirigentom orkestra. Menadžer nastoji da artikuliše sve aktivnosti u kompaniji. a u poslednje vreme i direktori preduzeća nastoje da ukažu na to da su oni ti koji obezbeđuju plate radnicima.

Kupac je u pravu onda kada je zaista u pravu. već se efikasnost sistema mora posmatrati na nivou celine. zasnovan na određenim paritetima. Moderan menadžment ističe da u sistemskom modelu postoji upravljački i upravljani elemenat. (3) Marketing insistira na Samuelsovoj izreci: Potrošač je kralj. Upravljani elemenat prima impulse od upravljačkog elementa. Moderan menadžment često ističe spoznaje holističkosistemskog pristupa u organizaciji i menadžmentu. Sa stanovišta menadžmenta. odnosno svih funkcija i delova. jer marketing jedini misli na kupca. a nije u pravu. Savremeni menadžment mora posvećivati dužnu pažnju svakom delu. subordinacija je obaveza nižih organa da izvršavaju naloge viših organa. ali se suprotstavlja njegovom precenjivanju. ali i tu mora biti granica. kupac je uvek u pravu. a to su kupci koji imaju apsolutni suverenitet. (4) Menadžment često ističe značaj hijerarhije i subordinacije u izvršavanju zadataka. tj. već partnerski. već tamo gde se nalazi novac. Savremeni menadžment polazi od stava da poslovni odnos između kupca i prodavca nije socijalan odnos. na osnovu impulsa sa tržišta. Zahtevati više dogovorenu cenu u savremenim uslovima je ne samo nemoralan već i nedozvoljen čin. pod pretnjom sankcija. 235 . Menadžerski pristup ne zapostavlja kupca. Shodno navedenom. a nikako menadžmentu. diktira aktivnosti koje će izvršiti upravljani elemenat (izvršioci). Menadžment ne osporava bitnu ulogu marketinga. (2) Marketing ukazuje na to da mesto regulatora u sistemskom krugu pripada potrošaču. Svaki pojedinac i svaki organizacioni deo svojom nesmotrenošću ili neodgovornošću može da uništi višegodišnji trud cele organizacije. U ovom pristupu nijedna parcijalna funkcija ili deo ne znači mnogo. što znači da upravljački elemenat (odnosno menadžment). kao i način njegovog ponašanja. vlast nije u menadžerskim timovima. kada su njegovi zahtevi neopravdani.koji ima odlučujuću ulogu u ostvarenju postavljenih zadataka.

i ne samo to. Marketing je ovde u pravu. Delovi organizacije ili pojedinci. Sve strukture organizacije moraju se okrenuti kupcu. Brojne poslove menadžer može da delegira na druge organe i pojedince. On je obavezan da čita primedbe. Marketing nastoji da ukaže na to da menadžment ne mora da ulazi u rutinske i iskustvene probleme čije se rešenje unapred zna. fakulteta. koji to ne čine moraju biti sankcionisani. Što je organizacija više zasnovana na klasičnom sistemu organizacije i ruko236 . intelektualnih i drugih organizacija biti daleko veća ako se najstručniji hirurzi nalaze u operacionim salama. Pamet i znanje. (6) Oštri sukobi između marketinga i menadžmenta nastaju u vezi sa tretiranjem mesta pameti i znanja u organizaciji. najbolji profesori u studentskim amfiteatrima i sl. (e) “Sukob” unutar menadžerskog tima Menadžerski tim je u sukobu i sa samim sobom. niti mora sve da čita. Koncentracija najsposobnijih u vrhu hijerarhijske piramide je ne samo besmislena već za efikasnost organizacije štetno. treba da budu. na dnu hijerarhijske piramide. Menadžer mora rezervisati vreme u jutarnjim časovima (kada je najodmorniji) za čitanje primedbi potrošača na proizvode. Za marketing. Marketing polazi od stava da će efikasnost bolnica.Marketing prihvata elemente klasične organizacione strukture. subordinacija je obaveza svih struktura kompanije da udovoljavaju zahtevima potrošača. (5) Menadžment nastoji ne samo da zna šta se u organizaciji dešava već i da sve čita. građevinskih. usluge ili druge elemente. tj. što dovodi do “revolucije u organizaciji”. Menadžment neretko nastoji da najstručnije i najsposobnije kadrove locira u sam vrh hijerarhijske piramide. ali čitanje primedbi potrošača pripada isključivo njemu. a smanjuje fetišizaciju menadžmenta. po marketingu. u glavama izvršilaca. odnosno u uprave kompanije. Marketing polazi od sasvim suprotnog stava. ali im daje potpuno drugačiji sadržaj. sugestije i predloge potrošača. Na taj način marketing proširuje kompetencije potrošača. Šteta je od dobrih stručnjaka stvarati loše menadžere. Time se stvara totalni marketing. uslovno rečeno.

4. ali to nije dovoljno da bi se rešili problemi. Menadžerska špijunaža Špijunaža je bila poznata još u starom veku. Potencijalni protivnici. Svaka pobeda menadžerske koncepcije može biti mala za pojedine segmente službe. pa i prijatelji međusobno su se prisluškivali sa ciljem otkrivanja tajni kojima su raspolagali. što dovodi do formiranja posebne delatnosti u velikim korporacijama. Tako su se razvijala i sredstva za prisluškivanje. shodno tome. koji će u ratovodstvu biti kreator ne samo odbrane. problemi. Proces je dobio dramatične razmere. odnosno ostvarenja pobede. posebno u sferi visokih tehnologija. Slučaj je sam po sebi interesantan. želje i zahtevi potrošača. te da se može dokazati njeno (ne)postojanje. Na kraju je dokazano da nije bilo špijuniranja. već i uspešnih napada. jer u savremenom informatičkom svetu ne postoje tajne. jer pokazuje da špijunaža postoji. Određeni broj analitičara smatra da je špijunaža izgubila na značaju. spremni da se uhvate u koštac sa okoštalom i zastarelom klasičnom organizacijom. praksa pokazuje da tajne još uvek postoje. mora se imati u vidu da je rat zajednički svima i da sve stvari nastaju i propadaju borbom (Heraklit). On se nalazi između “čekića i nakovnja”. pa. Pri tome. 237 .vođenja. a na drugoj okoštale tradicionalne strukture i pojedinci nespremni da u prvi plan stave filozofiju biznisa. pa su morali da se umešaju i državni organi. Međutim. Nedavno je pred Međunarodnim sudom u Hagu pokrenut sudski spor između Dženeral Motorsa i Folksvagena. i nastojanje da se one otkriju. Menadžment najčešće zna i hoće. Navedeno stanje utiče na demoralisanost i izaziva nezadovoljstvo u menadžerskom timu. ali je nesumnjivo velika za kompaniju u celini. Od velike je važnosti da strategijski menadžment dobije prvu i odlučujuću bitku u izboru kvalitetnog menadžmenta. a to je špijunaža. Na jednoj strani su potrebe. 1. menadžment je na većim mukama. što dovodi do unutrašnjih konflikata. što na najbolji način potvrđuje postojanje špijunaže. Sukobi unutar menadžerskog tima su pojačani ukoliko ne postoje profesionalci za upravljanje. u kojem su jedni druge optuživali za špijuniranje razvoja novih tehnologija u proizvodnji automobila. To moraju biti istrajni stručnjaci.

238 . Menadžeri moraju. špijunaža kod konkurencije – usmerena je na protivničku. “Karakteristično je da se ti sistemi stalno šire i povećavaju svoj uticaj u celokupnoj organizacionoj strukturi. zbog čega se organizuje i posebna delatnost u kompaniji. odnosno konkurentsku stranu. Nemački savetnik za bezbednost Zigfrid Rajhinger procenjuje da je šteta koju godišnje trpi nemačka privreda od privredne špijunaže najmanje pet milijardi dolara. Što je tajnost veća. zbog tajnosti ne vodi kao posebna stavka rashoda u budžetima kompanija. analiza budžeta velikih kompanija pokazuje da se za ovu delatnost izdvajaju velika sredstva. pri čemu se pretpostavlja o čemu se radi. Pravila koja utvrđuju i propisuju ti sistemi obavezna su za sve organizacione delove i svako kršenje tih pravila povlači. da rade i na njenoj zaštiti. Pod špijunažom podrazumevamo plansko. Špijunaža je rezultat postojanja tajni. organizovano i ilegalno prikupljanje tuđih podataka ili informacija o bitnim namerama i ciljevima protivnika ili potencijalnog protivnika. to su interesi špijunaže veći. službena i profesionalna. a razvoj događaja pokazuje tendenciju rasta. Ona se. Tajna je znanje ili saznanje koje se ne sme saopštiti drugim licima.Takođe. U njoj se angažuju ljudi na odgovarajućim i odgovornim mestima iz najvišeg vrha protivničke kompanije ili nekog njenog “profitnog centra”. Špijunaža može biti: privatna. ona može biti: 1. ne bi bilo ni špijunaže. vrlo rigorozne sankcije” (prof. Špijunaža u privredi može biti posmatrana sa različitih aspekata. S obzirom na kadrove koji se bave špijunažom. Cilj privredne špijunaže određen je materijalnim ili ekonomskim interesima. sa ciljem otkrivanja tajnih namera konkurencije. već se obično posmatra u okviru neke druge stavke. 2. lokalna špijunaža – angažuju se lokalne strukture ili stanovništvo lokaliteta na kojem se nalazi sedište kompanije ili lokaliteta za koji je kompanija zainteresovana. pored otkrivanja tajni. Državnici i menadžeri velikih korporacija moraju znati da štete od špijunaže mogu biti ogromne. po pravilu. Da nema tajni. dr V. Za strategijski menadžment su bitne sve tri vrste tajni i špijunaže. istina. Vučenović).

ali i vojnom špijunažom. Privrednom špijunažom mogu se baviti vojni i civilni organi zemlje. a za račun konkurencije. Suptilniji vid obmanute špijunaže je: naša špijunaža stavlja na raspolaganje konkurenciji određene podatke u ulozi preobraćene špijunaže. 4. Ona ima delove koji su specijalizovani za pojedine oblasti”. Uhvaćeni špijuni se ne otkrivaju. podaci. obmanuta špijunaža –neke stvari. već se preobraćaju i počinju da rade za potrebe kompanije u kojoj su do tog trenutka špijunirali. Nekadašnji francuski špijun tvrdi da je njegova organizacija “ugurala brojne agente u avionske posade. TV stanica NBC nedavno je objavila vest da je državna kompanija “Air France” u sedišta prve klase svojih aviona ugradila mikrofone za prisluškivanje poverljivih razgovora poslovnih ljudi. Istraga 239 .3. Ona mora biti dosledno primenjena. uz društvo atraktivnih stjuardesa i konzumaciju škotskog viskija”. kako bi do istih došla protivnička strana. Osnova uspešne špijunaže je raznovrsnost metoda i postupaka. U privrednoj špijunaži koriste se različite metode. Privredna špijunaža mora imati izgrađenu privrednu diplomatiju. U mnogim korporacijama instalirani su vojni organi koji se bave privrednom. informacije ili namere iznose se otvoreno. preobraćena špijunaža – koriste se otkriveni ili uhvaćeni špijuni protivničke strane. Naročito je važno imati sposobnost zaključivanja i logičnog povezivanja neophodnih činjenica. mora se znati da špijuniranje ne počinje susretom predstavnika određene konkurencije. Velikim obaveštajnim organizacijama sveta privredna špijunaža postaje sve interesantnija. već mnogo ranije i nastavlja se nakon završetka sastanka ili susreta. “CIA javno govori da se bavi privrednom špijunažom. “Prolazeći ispred jedne vile u Hjustonu (Teksas). a radi se o obmani. čuvar je primetio kako dva čoveka diskretno pokušavaju da iznesu više kesa iz kontejnera za đubre i prebace u automobil. koji su radili protiv interesa određene kompanije. kako bi imala uvid u neobavezna brbljanja stranih privrednika na dugim linijama. odnosno neponavljanje jedne te iste radnje na isti način. Čuvar je pretpostavio da se radi o privrednoj špijunaži. Pri tome.

kada je to moguće. Zbog toga. Podaci se moraju proveravati i ukrštati i.je pokazala da je sumnjivo vozilo pripadalo francuskom konzulu koji je u ovom slučaju lično bio angažovan kao đubretar. postoji velika verovatnoća da su one i istinite. U protivnom. Ona zahteva profesionalce širokog obrazovanja. Mudri špijuni nastoje da ne opserviraju top menadžment. Špijuni moraju znati da slušaju. 240 .” Špijunaža je visoko profesionalizirana delatnost. jer neproverena informacija može razoriti organizaciju. ali. Tajnost postojanja špijuna mora biti zagarantovana. U istrazi je utvrđeno da se radilo o idejnim projektima razvoja proizvoda visoke tehnologije. a i. snalažljive u svim situacijama i odane svojoj kompaniji. Istraživanja pokazuju da vozači i sekretarice postaju posebno interesantan izvor podataka. diplomata je zbunjeno izjavio da mu je đubre bilo potrebno za ispunjavanje neke rupe u bašti njegove rezidencije. Istraživanja pokazuju da je brzina mišljenja četiri puta veća od brzine govora. Zato strategijski menadžer mora obratiti pažnju na izbor vozača i sekretarice. oni treba da budu prosečno nagrađeni u ličnim primanjima. jer se do njih teško dolazi. To moraju biti odani ljudi i naklonjeni ne samo menadžeru već i kompaniji. Mora se znati da je najslabija tačka u kompaniji najveća opasnost za privrednu špijunažu. Zvanično. ukoliko se informacije poklapaju iz najmanje dva izvora. pa se kao poseban predmet interesovanja usmerava na ljude u blizini strategijskog menadžera.“ Menadžeri u špijunaži moraju imati siguran oslonac. postavljaju pitanja i logički zaključuju. Pozvan da objasni slučaj. Na drugom mestu je nepažnja. a 10% govori. špijunaža može biti i kontraproduktivna. Dobar špijun 90% sluša. Naročito je bitno da se sa špijunima održavaju prisni odnosi. Američki ministar inostranih je poslova svojevremeno konstatovao: “Najbolji način da otkrijemo druge jeste da ih pažljivo slušamo. oni su osposobljeni da ne odaju tajne. a to je nezadovoljan čovek na odgovornom mestu. nezvanično treba da budu najbolje plaćeni ljudi u kompaniji. koji su preuzeti sa ciljem da se otkrije ideja. špijuniranje mora biti u isključivoj nadležnosti strategijskog menadžera. Izveštaje sopstvene špijunaže strategijski menadžer mora uzimati sa rezervom.

nema mesta koje nije interesantno i za špijunažu su svi sposobni: deca. prikuplja i privredne podatke i špijunira brojne oblasti. Pored toga. Menadžer mora da ima diplomatske mudrosti i da u brojnim kontaktima sa konkurencijom otkriva njene tajne ili namere. ne može se ponovo vratiti u usta. u totalnoj špijunaži predmet interesovanja postaje celokupna konkurencija u svim svojim vidovima. referate za velika. službenici i profesori”. Kod nje “nema podataka koji nisu važni.Brojne kompanije su u cilju efikasnijeg rada obaveštajnih službi. one imaju veće uspehe u špijunaži od muškaraca. vojnici. On mora imati ljude u svim organizacionim delovima koji će ga obaveštavati o stanju. Svo zlo ovog sveta se i nalazi u izgovorenim rečima. srednja i mala preduzeća. To je prirodno. Iz napred navedenog može se zaključiti da je špijunaža jedna od bitnih delatnosti. Strategijski menadžer mora obratiti pažnju i na špijuniranje u sopstvenoj organizaciji. muškarci. intelektualci. U velikim svetskim korporacijama u upotrebi je peta generacija satelita koja. One često imaju odeljenja koja se bave pojedinim vrstama preduzeća (industrijska. 241 . one lakše dolaze do vrha kompanije koji raspolaže poverljivim podacima. Dok je u delimičnoj špijunaži akcenat na pojedinim privrednim segmentima. i u svetu biznisa zauzima značajno mesto. ali i da sačuva sopstvene tajne. seljaci. turistička).” Time špijunaža dobija karakteristike poslovnosti. trgovinska. koju strategijski menadžer mora da organizuje u svojoj kompaniji. Dokazano je da su žene veštije i snalažljivije u nelagodnim i nezavidnim situacijama. Naročito su bitne informacije do kojih menadžer ne može doći zvaničnim putem. odrasli. pored vojnih. raspoloženju i namerama rukovodećih ljudi. za privredne i neprivredne organizacije itd. U novije vreme se sve više govori o totalnoj špijunaži. Za špijunažu strategijski menadžer može angažovati i specijalizovane agencije. U pitanju je neophodnost za efikasno upravljanje. radnici. To nije poltronstvo ili “cinkarenje”. a to je delatnost diplomatije. U totalnoj špijunaži koriste se najsavremenija elektronska sredstva i tehnike. jer jednom izgovorena reč. žene. kako se često shvata i kako na nižim nivoima može izgledati. Po istraživanjima. angažovale žene. “Jezik i služi zato da se ne otkrije istina.

n. odrezavši sebi nos i uši. to se ne mora ni vladalac držati. e. a lav kad mora da poplaši vukove. ratnih i političkih strategija. Tako je krajem 4. političkim izborima itd. koja nikada nisu ispoštovana. ne znaju svoj posao. prevario Vavilonce. Grčki pisac Polijen iz drugog veka je. Kako se ljudi ne drže date reči.” Lukavstvo u poslovnom svetu. govoreći da su mu to učinili vojnici Darija. a kada su ga ovi postavili za vojvodu. bez obzira na to šta mi o njemu mislili (da li ga opravdavali ili osporavali). slavni Hanibal je izazvao paniku i pometnju u rimskim redovima na taj način što je krdo pomahnitalih volova sa privezanim buktinjama na rogovima nagnao na njih. koji su izvanredno lukavi.” Lukavstvo. ovaj nauk bi bio ružan. u svom delu “Strategomatika”. Ima glupana pa čak i ludaka. godine p. ali i za 20. 5. Lažne trgovinske marke postale su realnost. Puškin ističe “lukavstvo još nije dokaz pameti. Lažna industrija je danas veliki biznis. veka pre nove ere “Darijev vojvoda Zopir. prevara i slepog verovanja u date reči. Bekon je isticao: “U jednoj državi nema ničeg goreg nego lukave ljude smatrati pametnim”. Makijaveli ukazuje: “Vladalac mora biti i čovek i zver. nakit. 242 .1. Kada bi ljudi bili dobri. “U bici kod Trazimenskog jezera 217. On treba da je lisica kad treba da raspozna mreže. antikvitete. Mnoge slavne vojskovođe za svoje uspehe treba da zahvale ratnim lukavstvima i nadmudrivanjima. zapisao preko devetsto ratnih lukavstava.” Nikola Makijaveli je u svom epohalnom delu “Vladalac” ukazao na svu ozbiljnost lukavstva. porcelan kao originalne predmete. vođenju ratova. Levis farmerke mogu se kupiti za 100 evra. Trgovci često pokušavaju da prodaju lažne slike. Reklame su poznate po nepostojećim performansama proizvoda ili usluge. predao je grad svom pravom pretpostavljenom – Dariju”. Ono se dešava. odnosno prevara postoji i u biznisu. sastavni je deo poslovnih. Mnogi u njemu vide najniži stupanj inteligencije. Hiljade primera pokazuju koliko su ugovori o miru postali prazna i nepotrebna obećanja. Menadžerska lukavstva Lukavstvo se često tretira sa negativnim konotacijama. Oni koji se drže samo lava.

ali je neophodno shvatiti da je ona realnost. priprosti joj se dive. ako kažu istinu. da bi menadžersko-rukovodilački tim držao u neznanju i čuvao njihov mir. nema uspešnog upravljanja. U načelu. stavi pred svršen čin pa će preživeti. ne preporučujemo prevaru kao način poslovanja. Ali. 243 . po kojima je vojskovođina dužnost da “okupi svoju vojsku. Menadžeri vode svoje kompanije isto onako kako bi vodili jednog jedinog čoveka: milom ili silom. Slična je situacija sa kompanijama i njihovom odnosom sa konkurencijom.Lukavstvo se danas izučava i usavršava. istinom. ali i rečit kada je to potrebno. Zbog toga se menadžer mora pridržavati nekoliko načela: • Menadžer mora biti ćutljiv kada je vreme ćutanja. treba pripremiti tajne planove i rukovodeću garnituru dovesti u situaciju da mora postupiti po određenim algoritmima. obmanom ili lukavstvom. Polazi se od toga da je vojska spremna da zada odlučujući udarac onda kada je u najvećoj nevolji. dovede je u opasnost. Kada to situacija zahteva. Pri tome treba imati u vidu izreku Bekona: Lukavi ljudi preziru nauku. Poltroni i laskavci su veliko zlo za menadžment. Ćutljivošću se obezbeđuje tajnost predstojećih odluka ili akcija. Menadžer uništava poltrone ako uverava ljude da ga ne vređaju. ako svako menadžeru može reći istinu. on se mora služiti lažnim izveštajima i predstavama. Menadžeri moraju ne samo da se čuvaju od lukavstva već i da se čuvaju od laskavaca i poltronstva kao prefinjenog lukavstva. • Najopasniji su lukavi ljudi koji negiraju i potcenjuju nauku. Danas se niko ne može baviti ozbiljnim biznisom a da ne uđe u osnovne tajne lukavstva. gubi se poštovanje i autoritet. Kada je odnos kompanije prema konkurenciji nepovoljan. pomoćnike i srednji rukovodeći nivo. • Menadžer mora da zna kako da zbuni ne samo svoju konkurenciju već i svoje saradnike. Cilj lukavstva je postići odgovarajuću prednost nad konkurencijom. a kada se uništi autoritet. a mudri njome koriste. • Iskusni menadžeri ponekad koriste ratna lukavstva. pa će se bezbedno izvući”. što održava red u kompaniji. Otuda i izreka: Čuvajte se vojske u odstupanju. kako u biznisu. tako i u politici itd. baci je u beznadežno stanje.

odnosno kreativnih sposobnosti. Budućnost je nemoguće zamisliti bez upravljanja. To je inteligencija u službi koristi. Tako će “znanje u velikim količinama predstavljati lek. a u malim otrov”. Zbog toga se i kaže: Gde nedostaje snage. Umesto genijalnih Robinzona. Time se eliminiše i laskavost i poltronstvo kao prefinjena vrsta lukavstva. deonicama. U osnovi buduće organizacije biće usvajanje novih znanja i razvijanje misaonih. odnosi na: potpunu profesionalizaciju menadžmenta i organizacije. dok će “plavi mantili” ostati u muzeju starina. glasovima. Lukavstvo se naročito koristi kada nedostaju drugi elementi. Od svih nauka futurologija će imati posebno mesto. pomaže lukavstvo.Zato se preporučuje da menadžer bira mudre ljude “koji mu mogu reći istinu kada ih on pita. 1. Budućnost je namenjena “belim okovratnicima”. uspešni će postajati jaki i profesionalni menadžerski timovi. Taj proces će zahvatiti ne samo sve nivoe rukovodeće i upravljačke strukture već i sve zaposlene u organizaciji. U budućoj organizaciji dominiraće naučna znanja. Sve više će biti upravljanja ljudima. Oni mogu da manipulišu sa kreditima. pre svega. Menadžerima je dozvoljeno sve. Strategijske odluke moraće se zasnivati na novoj naučnoj piramidi. a to je sistemsko-modelski postupak i naučno eksperimentisanje. ugovaranjima i sl. Bez obzira na to što postoje i druge bitne stvari koje menadžeri moraju da imaju u vidu pri upravljanju. jer će automatizacija i robotizacija upravljati proizvodnjom. Strategijski menadžeri moraju imati u vidu predstojeće tendencije ili neizbežne pojave koje će se desiti u budućnosti. a u drugo se ne mešaju”. pomoću kojih se može ostvariti prednost. a sve manje procesima. 6. To se. činjenica je da su navedeni elementi najbitniji i da od njihovog uvažavanja umnogome 244 . Ključni element te paradigme jeste činjenica da se optimum celine organizacije ne može postići maksimizacijom efekata delova. Pravila i praksa ratovodstva Upravljanje organizacijama mora biti okrenuto budućnosti.

niti principe koje čovek treba dobro da nauči da bi postao uspešan menadžer. PRAVILO BROJ 1: UPRAVLJANJE SLOŽENIM SISTEMOM ILI VELIKOM KORPORACIJOM JE ISTO ŠTO I UPRAVLjANjE MALIM PREDUZEĆEM. uspešno vođenje tržišnih borbi. pravila koja se ističu u radu strategijskog menadžera treba uslovno prihvatiti. odnosno kada je stekla neophodne uslove za uspešno vođenje tržišnih borbi. Zbog toga. tj. U fazi formiranja organizacije (“detinjstva”) preduzeće mora da ima menadžere kod kojih preovlađuje inovatorska i operativna komponenta. kao što i sve malo ne znači da je jednostavno. samo treba ustanoviti pravila ponašanja. arhitektura. Navedeni aksiom je rezultat poslovne prakse. A SLOŽENE PROBLEME ANALITIČKI POSMATRATI. Kada organizacija postane “punoletna”. jer je uzaludno biti inovator. Upravljanje velikim sistemom ni u čemu se ne razlikuje od upravljanja malim. Sve što je veliko ne znači i da je komplikovano. sledeći menadžerski korak jeste primena odgovarajuće strategije i taktike u upravljanju.zavisi efikasnost funkcionisanja svake organizacije. složeni sistemi se pojednostavljuju. Ona ne obuhvata znanja koja su jednom za svagda prihvaćena i primenljiva. Formalizacijom organizacije. SAMO ŠTO VELIKO PREDUZEĆE TREBA PODELITI. ove komponente su povezane i čine jedinstvo. medicina. a nemati smisla za operacionalizaciju određene ideje. Kada se uvaže navedene spoznaje. PRAVILO BROJ 2: SVAKA FAZA U RAZVOJU PREDUZEĆA ZAHTEVA NE SAMO POSEBNE MENADŽERE VEĆ I POSEBNA PRAVILA PONAŠANJA I TAKTIKU RADA. Principi u nauci o upravljanju predstavljaju poznate stvari koje se mogu primeniti u određenoj situaciji ili prilagođavati tako da odgovaraju svakoj situaciji. 245 . organizaciji su potrebni individualno-marketinški i tržišno orijentisani menadžeri. Menadžeri moraju znati da nauka o upravljanju nije isto što i pravo.

a da ne dobiju ništa. Osnovno pitanje kojim se strategijski menadžer treba da bavi je zbog čega nastaje neka retrogradna pojava. Mnoge korporacije. pomoćnike ili potčinjene. menadžeri u normalnim situacijama pretežno donose odluke u okviru propisanih pravila i propisa.U fazi “starosti” preduzeće mora imati menadžere organizatore i reformatore. jer bi i najmanja njihova greška mogla upropastiti karijeru menadžera. smenjuju svoje glavne rukovodioce i dovode “eksperte za krizu”. smelost i sigurnost menadžera u normalnim situacijama jesu kvaliteti koji su retko dovodili pojedince na mesto strategijskog menadžera. • Briljantnost rasuđivanja. jer zbog svoje smelosti mogu da izgube sve. kada osete da nastaje krizna situacija. PRAVILO BROJ 3: OSNOVNO PITANjE UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM JE UZROK. Za prevođenje organizacije iz stanja potpune zrelosti u stanje mladalaštva neophodna su znanja iz oblasti reorganizacije i reformatorske veštine. DOK POSLEDICE DOLAZE KASNIJE. jer generali uspešni u miru ne moraju biti uspešni u ratu. To znači da bi uzrok neke pojave ili procesa imao prednost u odnosu na posledice (ili kako ona deluje kada se pojavi). što je i logično. PRAVILO BROJ 4: MNOGI MENADŽERI U NORMALNIM SITUACIJAMA NISU DOBRI MENADŽERI U KRIZNIM SITUACIJAMA. Postoje najmanje dva razloga zbog kojih menadžeri nisu sposobni da upravljaju organizacijom kada nastupe krizne situacije: • oni nisu naučili da delegiraju ovlašćenja na svoje saradnike. Oni ne žele ili malo žele da rizikuju. 246 .

A DA OBEZBEĐENJE OD SOPSTVENIH PORAZA LEŽI U NAŠIM RUKAMA. PRAVILO BROJ 7: STRATEGIJSKI MENADŽER MORA ZNATI DA PRILIKU DA BUDEMO USPEŠNIJI NA TRŽIŠTU PRUŽA SAMA KONKURENCIJA. Ukoliko pojedine performanse proizvoda ili usluge budu padale. Zato jaki timovi odgovaraju jakim organizacijama. postoji objektivna okolnost da konkurencija pobedi. jer niko neće da sluša one koji manje znaju. To je i logično. Čest je slučaj da menadžeri žele da budu detaljisti i da se nađu na svakom mestu. sve su manje u stanju da sagledaju interese na nivou celine. po pravilu. Ovo pravilo praksa je nebrojeno puta potvrdila. Moderni menadžeri moraju integrisati i na taj način uspostavljati sinergetske efekte. a njegov menadžment slab ili slabiji. a ne konj. To je za funkcionisanje organizacije pogubno i slično je “muvi iz basne koja je verovala da ona. dezintegratori i vremenom postaju neuspešni. Bez njih se ništa u organizaciji ne može uraditi. Kad je kolektiv jak. Ukoliko dođe do takve situacije. Pri tome. 247 . neminovno se javlja neposlušnost i neautoritativnost donetih odluka. kolektiv neće moći da prati menadžment. zavisi od nje same. Veliki broj menadžera nema u vidu navedeno pravilo. Konkurenti predstavljaju neprijatelje koji nastoje da okupiraju tržište i time ugroze opstanak drugih konkurentskih organizacija. a priliku da pobedi pruža joj sama konkurencija. što dovodi do autokratije. treba imati u vidu da i menadžerski timovi ne smeju biti prejaki za kolektiv.PRAVILO BROJ 5: STRATEGIJSKI MENADŽER MORA BITI INTEGRATOR. A NE DETALJISTA. Što više ulaze u detalje. Detaljisti su. odnosno do diktatorstva. Hoće li jedna kompanija biti poražena. vuče kola”. Navedeno pravilo je rezultat ratovodstva. PRAVILO BROJ 6: JAKI MENADŽERSKI TIMOVI U ORGANIZACIJAMA SU OSNOVNI USLOV ZA EFIKASNO FUNKCIONISANJE.

To je najveći problem ne samo pojedinca već i pre svega vrhunskog menadžmenta. To je isto kao želja da pomoću jednačine drugog stepena rešite neki problem iz transcendentalne geometrije. ne zna zbog čega to čini. Dobre strane menadžer ne mora da utvrđuje jer one nisu problem. i najopasnije u akciji. Što su rizik i odgovornosti veće. i kada odlazi na obučavanje i treniranje u poslovne škole i na kurseve. PRAVILO BROJ 9: NAJVEĆA STVAR KOJU MENADŽER MOŽE I MORA DA URADI JE DA ZNA ŠTA. je posebno zadovoljstvo poslovnih 248 . jedino što nam predstoji je da stvorimo dogmu o tome. odan poslovnoj etici. STVARANJE BIROKRATE DOLAZI KASNIJE. Veliki broj menadžera ne zna šta treba da čini u određenoj situaciji ili na duže vreme u svojoj kompaniji. Pošto je to nemoguće. to su i rezultati koji se u takvim uslovima ostvare značajniji. a mi to ne znamo. PRAVILO BROJ 10: MENADŽER MORA SPOZNATI SVOJE LOŠE STRANE.. Većina njih. osobine ili neznanje. Znati šta se želi je ponekad možda izlišno. Najčešći uzrok stvaranja dogme o nečemu u šta menadžer nije siguran je neznanje. Ono je. Poseban akcenat stavlja se na loše strane. PRAVILO BROJ 11: U MENADŽERSTVU. POHLEPA ZA VLAŠĆU I UŽIVANJE U NJOJ. u stvari. Umesto da tražimo način za rešavanje problema. ali od odgovora na ovo pitanje zavise buduće akcije svake kompanije.PRAVILO BROJ 8: NE TREBA NIKADA STVARATI DOGMU OD NEČEGA ŠTO SE NE POZNAJE. U STVARI NE ZNA. jer se samo na osnovu ove spoznaje može insistirati na okupljanju ljudi koji bi ga dopunjavali ili sprečavali da ispoljava svoje loše strane. voli odgovornost i u njoj uživa. Ambiciozan čovek. mi od toga bežimo i stvaramo uslove da se oni multiplikuju. KAO I U DRUGIM PROFESIJAMA OSNOVA USPEHA JE AMBICIJA. Uživanje u rezultatima svog znoja.

a kockanje gotovo uvek loša. PRAVILO BROJ 12: KOMPETENTAN I RAZNOVRSTAN MENADŽERSKI TIM IMA VELIKE ŠANSE DA USPE. Zbog toga se kao imperativ nameće zahtev da strategijski menadžer i njegovi pomoćnici moraju gledati globalno i u budućnost. Veština uočavanja mora se učiti. “šanse leže u mnogostrukosti karaktera menadžera. ali međusobno uslovljenih elemenata: (1) rad. U TOME MORAJU BITI 249 . već uočiti kada ne treba raditi. Po njemu. Ona je. kako kaže Lidel Hard. koja kod menadžera mora uvek biti prisutna. Oni su u stanju da unište volju. Praksa pokazuje da sreća služi samo one menadžere koji imaju perfektan sistem upravljanja. O radu kao elementu sreće dosta je napisano. Uočavanje ima više komponenti. (3) iskorišćavanje šanse. Menadžerska sreća sadrži više posebnih. da vidi ono što niko ne vidi i čuje ono što je teško čuti. Menadžerska veština sastoji se u preokretanju svake šanse koju možemo predvideti u svoju korist. Čini se da menadžer mora biti sposoban da pročita ono što nije napisano. To je ponekad važnije. Pri tome. PRAVILO BROJ 14: STRATEGIJSKI MENADŽER MORA UVAŽAVATI MIŠLJ ENJE I PREDLOGE SREDNjEG MENADŽERA. Uvek prava stvar. ali samo onda ako su svi menadžeri svesni raznovrsnosti svojih sposobnosti i ako ih pravilno koriste”. Veliku opasnost za menadžerski tim predstavljaju ljudi uskih pogleda. Šansa se ne sme svoditi na hirove sudbine. Pri tome. U iskorišćavanju šanse mora postojati smelost. PRAVILO BROJ 13: SREĆA SLUŽI SAMO HRABRE MENADŽERE.ljudi. treba znati da oni koji su previše orijentisani na sebe i na posao neće stići do najvećeg trona u kompaniji. ambicije i sposobnost ne samo menadžerskog tima već i cele organizacije. treba imati u vidu činjenicu da nije dovoljno samo raditi. jer podrazumeva racionalnu komponentu. Navedenu spoznaju je svojevremeno utvrdio Rolf Bert. (2) uočavanje. koji ništa više i šire ne vide od sopstvenih atara.

odbora izvršnih direktora itd. Na neprihvatljivost odluke potrebno je upozoriti donosioca. pa shodno tome ni srednji menadžer. To. srednji menadžer je dužan da postupi po istom. 250 . Pasivna poslušnost u svetu biznisa nije dozvoljena. bez obzira na to što se uporište određenih poslovnih poteza može naći u odlukama generalnih menadžera. i da podnese ostavku. a ovaj je dužan da sasluša primedbe. Niko.IZGRAĐENA ODREĐENA PRAVILA PONAŠANJA. Izuzetak ipak postoji. Ali. funkcioniše dosta dobro sve dok se stvari manjeviše završavaju uspešno. u krajnjem slučaju. U praksi se javlja “jak” generalni menadžer. Samoinicijativa menadžera srednjeg nivoa ili “profitnih centara” je važan elemenat za uspešnost poslovanja. srednji menadžer mora upoznati strategijskog menadžera i pismeno tražiti da se odustane. koji je u stanju da nametne svoju volju do tog stepena da ignoriše mišljenje srednjeg menadžera. Ukoliko do toga dođe. ne bi trebalo da postane učesnik u uništavanju kompanije ili nekog njegovog dela. Ukoliko donosilac odluka i dalje ostaje pri svom stavu. a. međutim. izmeni ili donese druga odluka. On tržišne borbe vidi u skladu sa slikom koju želi da vidi. Ovo pravilo posebno važi ukoliko strategijski menadžer nije u dovoljnoj meri ili nije nikako upoznat sa stvarnim problemom na koji se odluka odnosi. a ne sa stvarnim stanjem na tržištu. Niko ne može povlačiti poteze kojima je poraz ili gubitak unapred osiguran. Teškoće nastupaju kada stvari krenu naopako. Srednji menadžer se ne može osloboditi odgovornosti za svoje greške pravdajući se nalogom generalnog menadžera. Odluka generalnog menadžera mora se izvršiti kada se pouzdano zna da je “pretpostavljeni” upoznat sa stanjem stvari. i tu moraju postojati određena pravila ponašanja. Iz navedene aksiome proizilazi da je kriv svaki srednji menadžer koji izvršava odluku za koju zna da je loša po uspešnost funkcionisanja njegove organizacione jedinice.

One se prvo ismejavaju. Umešnost menadžera u pridobijanju ljudi za nove ideje i promene bitna je pretpostavka za njihovu realizaciju. Vreme je najopasniji neprijatelj promena i inovacija. Praksa dokazuje da su mnogi dobri projekti propadali zbog toga što se istima nije efikasno upravljalo. mogle biti otklonjene. neophodno je dobiti prolaznost od svih menadžerskih nivoa. To nas upućuje na zaključak da je inovacija i promena posebna delatnost strategijskog menadžera i da se ovim poslom ne treba da bave niži menadžerski nivoi. Zbog toga je neophodno graditi i izgraditi takvu strukturu organizacije i 251 . Inovacije i promene se najčešće gledaju sa sumnjom. Kompanija. To je teško. PRAVILO BROJ 15: STRATEGIJSKI MENADŽER MORA DATI PRIMAT UPRAVLJANJU PROMENAMA. potom im se pruža otpor i na kraju se odbacuju. Organizacija koja u sebi nema potencijale za promene “živi je leš”. ipak.Problem se usložava kad strategijski menadžer nastoji da nameće svoju volju i nižim menadžerima. odnosno ukoliko ne inovira. narušavajući hijerarhijsku piramidu organizacije. ali i najefikasnije. a onda odjednom lansira i u što kraćem vremenu realizuje. • U samoj organizaciji menadžer treba da instalira određene servomotore za podsticanje promena. najviše rizikuje ako ne rizikuje. Zbog toga se razrađuje posebna taktika oko plasiranja i pridobijanja ljudi. uz malo napora. Pre konačnog usvajanja inovacija i promena. Često su bile u pitanju sitnice koje su. U upravljanju inovacijama i promenama moraju biti prisutne sledeće činjenice: • • Inovacije donose rizik. To je često bolji način od onog koji praktikuju pojedini menadžeri: odluka o inovaciji drži se u tajnosti.

Najbolji efekti u stvaranju uslova za promene nastaju u preduzetničkoj organizaciji. a ono je čovekov put do sreće. odnosno slobode.. 7. (2) za vođenje tržišnih borbi – za napad. druga polovina sreće na zemlji daleka je od toga da se može kupiti zlatom. Ako se treba boriti za udeo na tržištu. pukovnici i obučeni izvršioci.” • Marketing filozofija proizvodi marketinški menadžment. jedini način je ofanziva. Njihovi rezultati često su tragičniji od pustoši koja ostaje iza totalnih i razornih ratova. o privrednom ratovanju da i ne govorimo. 1.kulturu koja će podsticati i stvarati energiju za promene. ukoliko kroz napade ne zadamo više udaraca protivniku itd. 252 . “Čovek bogat to je čovek nezavisan bar od ljudi. To je i normalno jer se konkurencija ne može pobediti odbranom svojih pozicija. bez profesionalizacije organizacija. • Menadžment donosi bogatstvo. Sukobi unutar poslovnih sistema su višedimenzionalni: • Menadžment na najoptimalniji način mora da rešava brojne probleme proizvodnje i pružanja usluga. tehnike i shvatanje savremenog menadžmenta. iznenađenje. maskiranje. ukoliko ne ubacimo više lopti u koš. Za uspešno privredno ratovanje neophodni su “privredni generali i admirali”. manevar itd. odbranu i međuradnje koje se dešavaju u jednom i drugom obliku tržišnih borbi. koje izaziva i nameće menadžment. Na visokim poslovnim školama Zapada školuju se stručnjaci za privredna ratovanja i vrši se subspecijalizacija za: (1) pripremu za vođenje tržišnih borbi i stvaranje eksperata za izviđanje. Od svih radnji u vođenju tržišnih borbi najvažnije je uspešno okončati napad. forsiranje. Tako je revolucija u marketingu u osnovi promenila metode. Istina. kao što se u sportskim takmičenjima ne može pobediti ukoliko samo branimo sopstveni gol. Danas je teško zamisliti bilo kakav poduhvat. Rezime Privredna ratovanja zamenila su klasične ratove i nacionalne sukobe. doživeli su vrhunac u razvijenim zemljama Zapada. Borbe i sukobi unutar poslovnih sistema.

akcionarskim društvom upravljaju akcionari.” 2. Sposobnost procene predstojećih tržišnih promena i sposobnost pravovremenog pariranja je osobina koju imaju veliki menadžeri. Strategijski menadžment mora ovladati osnovnim zakonitostima i principima tržišnih dejstava. U tome je prednjačila Amerika. nadzorni odbor. ORGANI UPRAVLjANjA KOMPANIJOM Bez obzira na različita rešenja. kako bi izvojevao pobedu. pravna i organizaciona pitanja različitih društava regulisana su na različite načine. 1. što zahteva detaljnije obrazloženje.. Pri tome. 2. Kod drugih. tehničko-normativna. Prema pravno-organizacionoj regulativi razvijenih tržišnih privreda. smatrajući participaciju radnika u upravljanju značajnim demokratskim pravom..Privredna ratovanja i unutrašnji sukobi u poslovnim sistemima su permanentne pojave. kao vlasnici akcija – deonica. Nadležnost pojedinih organa. ni kulturu s energijom. statusna. akcionarska organizacija najčešće ima sledeće organe upravljanja: • • • • akcionarsku skupštinu. Osposobljavanje menadžera da dejstvuje brže od konkurencije predstavlja jedan od glavnih izazova sa kojima se nauka i praksa o menadžerstvu mora suočiti. upravni odbor. generalnog menadžera. moramo imati u vidu izreku Perikla: “Niko bolje od nas ne ume da pomiri otmenost sa jednostavnošću. energija dolazi od gluposti. Akcionarska skupština Osamdesete godine ovog veka bile su karakteristične po davanju velikih ovlašćenja radnicima u korporacijama razvijenih tržišnih privreda. a neodlučnost od preterane mudrosti. 253 .

Razuđenost. kao najviši normativni akt kompanije. na njoj se po pravilu.Detaljna analiza prakse upravljanja i odlučivanja pokazuje da korporacijom upravljaju profesionalni timovi. U slučaju da se radi o vanrednoj sednici skupštine. odnosno disperzija. Za vanrednu sednicu obično se izglasava poseban kvorum ili veći broj glasova za donošenje odluke. najveći broj društava je manje-više tipizirao način rada i pravila funkcionisanja skupština. Kvorum za održavanje redovne sednice obično čine akcionari koji imaju najmanje jednu četvrtinu akcija (koje daju pravo glasanja). kvorum čini jedna polovina akcionara. zbog nezainteresovanosti samih akcionara. a sve više oficijelni organ u čijoj je nadležnosti izbor upravnog odbora i drugih organa. Tako se može govoriti o univerzalnim pravilima koja manje-više važe za najveći broj društava u pojedinim nacionalnim privredama. Bez obzira na različita rešenja koja se odnose na regulisanje rada skupštine akcionara. Polazi se od toga da operativnost rada u društvu ne sme doći u pitanje nijednog trenutka. Na ovim ovlašćenjima se i završava sva moć akcionarskih skupština. Time se negira snaga i moć radničke participacije i akcionarske skupštine. Skupština je sve manje mesto donošenja strateških odluka. Redovna skupština akcionarskog društva obično se održava jednom godišnje i. b) Kvorum skupštine Značaj ovog pitanja povezan je sa vrstom sednice akcionarske skupštine. kao najvišeg organa upravljanja. Ako se na jednoj sednici vanredne 254 . Ukoliko nema propisanog kvoruma na prvoj sednici. akcija stvorila je veliki broj nevidljivih vlasnika akcija. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi tokom poslovne godine. raspravlja o određenim i unapred definisanim pitanjima. jer se na njoj donose značajne odluke. za drugu sednicu se obično propisuje manji kvorum. redovne i vanredne skupštine Na sednici osnivačke skupštine donosi se statut društva. Najvažnija pitanja rada akcionarske skupštine svode se na: a) Regulisanje rada osnivačke.

U pozivu se mora precizirati dnevni red sednice. U praksi pojedinih društava pravo na sazivanje skupštine dato je i određenom broju deoničara. Odredbu iz nacionalnog prava najčešće preuzima i najveći broj akcionarskih društava. Način pozivanja i obaveštavanja je različit i zavisi od vrste akcija. za ponovljenu sednicu kvorum je četvrtina deoničara. akcionari imaju pravo da to učine sami. a nadzorni odbor smatra da je sazivanje skupštine u interesu akcionara. Deoničari to najčešće rade preko upravnog odbora. Najveći broj nacionalnih prava Zapada odredio je da skupštinu saziva upravni odbor. Pored upravnog odbora. vreme koje omogućava akcionarima ne samo dolazak već i proučavanje materijala za sednicu. tj. Društva koja su izdala akcije na donosioce obaveštavaju akcionare putem javnog poziva: sredstvima javnog informisanja. tj. g) Mesto i vreme održavanje sednice Akcionari društva moraju na vreme biti obavešteni o mestu i vremenu održavanja akcionarske skupštine. i pravo da sazovu skupštinu imaju deoničari čije deonice predstavljaju 10% od ukupnog kapitala društva.skupštine kvorum nije mogao ostvariti. kako bi mogli da se pripreme i dođu na sednicu. Ukoliko upravni odbor ne sazove sednicu na zahtev deoničara. poziv za sednicu moguće je poslati svakom akcionaru prema spisku. v) Sazivanje skupštine Često se smatra da nije od značaja ko saziva skupštinu. u 255 . npr. već koje i kakve odluke skupština donosi. U statutima društva obično se određuje vreme koje mora proteći od dostavljanja poziva do održavanja sednice skupštine. To se dešava u slučaju da upravni odbor nije sazvao sednicu. Najveći broj akcionarskih društava propisao je da se na sednici skupštine mogu donositi odluke samo po pitanjima koja su data u materijalima. Ukoliko je društvo izdalo akcije na ime. isticanjem na javnim mestima itd. skupštinu akcionara može sazvati i nadzorni odbor društva. To mora biti razumno vreme.

Lica ili institucije (banke. što znači da veći broj glasova donosi i veću moć akcionara. Praksa pokazuje da je glasanje putem pošte eliminisano iz prakse odlučivanja. skupština bi mogla da raspravlja. tj. Lica koja ne poseduju deonice ne mogu biti u skupštini. upravnog ili nadzornog odbora. Veći broj deonica omogućava i veći broj glasova pri donošenju odluka. “kontrolni paket” koji im daje pravo na upravljanje kompanijom.) koja raspolažu sa 51% deonica imaju tzv. U velikom broju društava glasanje se obavlja putem prozivki. navedena mogućnost je samo teorijske prirode. deoničari – akcionari. Ovo glasanje je moguće ako su akcije izdate na ime. državni organi itd. Time se onemogućavaju iznenađenja i manipulacije uz izglasavanje dopunskih pitanja za raspravu. komisiju za utvrđivanje kvoruma i broj glasova na sednici skupštine. Sednicu obično otvara predstavnik sazivača. Vlasnici “kontrolnog 256 . Moguće je birati i zapisničare i overivače zapisnika. Pošto je takav slučaj u stvarnosti redak. d) Predsedavanje sednice skupštine Svaka sednica skupštine akcionara mora imati predsedavajućeg. Teoretski. e) Odlučivanje na sednici skupštine Skupštinu akcionara čine vlasnici deonica tj. Svaki akcionar raspolaže jednim glasom. Skupština bira predsedavajućeg. U engleskim društvima glasanje se praktikuje putem dizanja ruke. đ) Glasanje na sednici skupštine Ovo pitanje nije isto rešeno u svim nacionalnim državama. akcionar se izjašnjava o određenom pitanju ili predlogu odluke. pa bi dostavljeno mišljenje akcionara pismenim putem bilo bespredmetno. Razlozi su suštinske i praktične prirode. odnosno odlučuje i o pitanjima koja nisu naznačena u dnevnom redu. Deoničar sa najmanje jednom deonicom može učestvovati u odlučivanju. Odlučivanju u akcionarskom društvu često se prigovara na principu “majorizacije”. pod uslovom da sednici prisustvuju svi akcionari i da se tome niko ne protivi. Predlog odluke se u toku rada sednice može izmeniti.dnevnom redu. Kada je prozvan. preduzeća. bez obzira na broj akcija kojim raspolaže.

da bi imao pravo glasa u akcionarskoj skupštini. Time se izbegava tromost. Akcionarske skupštine delegirale su odgo257 . Ovlašćenja akcionarskih skupština u modernom biznisu veoma su reducirana. mora imati najmanje po tri akcije. najčešće. zvaničnim aktima se ograničava broj glasova koje deoničar može imati u skupštini. “izvršnu vlast”. Tako je srpski Zakon o akcionarskom društvu iz 1896. Upravni i nadzorni odbor društva često odobravaju godišnji obračun i utvrđuje visinu dobiti za raspodelu. Pored toga. U nadležnosti akcionarske skupštine društva su. U cilju neutralisanja negativnih efekata principa “majorizacije”. Manji broj onemogućavao je akcionaru da učestvuje u odlučivanju. nadzorni odbor bira članove upravnog odbora. • odluke o pokrivanju gubitaka. ž) Ovlašćenja akcionarskih skupština Nadležnost skupština akcionarskih društava je različita. • odluke (na osnovu predloga upravnog odbora) i raspodeli profita. • donošenje programa rada i plana razvoja društva. godine određivao da nijedan deoničar nije mogao imati više od 10 glasova. sledeća pitanja: • usvajanje statuta društva. zakonskim ili statutarnim odredbama određen je i najmanji broj akcija koje akcionar mora imati da bi učestvovao u odlučivanju.paketa” mogu se ponašati tako kao da ostalih 49% vlasnika akcija ne postoji u skupštini. Praksa najvećeg broja društava pokazuje da se akcionarske skupštine sve više oslobađaju operativnih poslova i da se vrši njihovo delegiranje na tzv. • odluke o statusnim promenama društva. bez obzira na to koliko je akcija dioničar posedovao. • postavljanje i razrešavanje članova upravnog i nadzornog odbora. Srpski Zakon iz 1896. S druge strane. godine predviđao je da svaki akcionar. investiranju i raspodeli dividende. Danas je slična situacija i u najvećem broju tržišnih privreda sveta. a povećava efikasnost rada društva. Devedesete godine ovog veka označile su nove tendencije u upravljanju korporacijama.

Praksa pokazuje da većina akcionarskih skupština upravnim odborima daje različita ovlašćenja i ovlašćenja različitog stepena. odnosno formulisanje politike kojom će se obezbediti rast. Upravni odbor. jer je jezik ekonomije jedan od najjasnijih. teško je osporiti ili izbeći takvu smenu. Pri tome postoje različite metode u radu upravnih odbora: • Rad bordova direktora organizovan je tako da svi članovi popunjavaju upitnik za donošenje određene upravljačke odluke. ispoljava najveći uticaj na poslovanje kompanije. U njima je koncentrisan visok nivo vlasti i moći. • motivisanje generalnog menadžera za uspešniji rad i sankcionisanje za loše poslovne rezultate. Članovi odbora uopštavaju iskustva iz drugih kompanija i time pružaju značajan doprinos u donošenju kvalitetnih upravljačkih odluka. 2. razvoj i progres kompanije. Kada upravni odbor utvrdi potrebu za promenom generalnog menadžera. • podržavanje i podsticanje u donošenju upravljačkih odluka. razmatra se varijanta za koju se izjasnio najveći broj članova upravnog odbora. To smanjuje mogućnost nesporazuma. Nakon prikupljanja upitnika. 2. Članovi odbora komuniciraju jezikom ekonomije. Bordovi direktora postali su temeljna osnova i mozak korporacije. dok ih tehničko-tehnološke osnove ne zanimaju. prepuštajući im kontrolnu funkciju. • Kompanija “Lukens” praktikuje da bord direktora razmatra interesne i dugoročne odluke u vezi sa rastom i razvojem 258 .varajuća ovlašćenja na upravne odbore kao izvršnu vlast. Upravni odbor Upravni odbori postali su jake kohezione grupe. sa pravom imenovanja i smenjivanja generalnog menadžera. U razvijenim tržišnim privredama menadžerska teorija i praksa izdiferencirala je tri osnovna područja na kojima upravni odbori treba da se angažuju: • stvaranje povoljnih uslova za poslovanje kompanije.

Članovi upravnog odbora često dolaze na sednice sa unapred pripremljenim pitanjima za menadžere. U preko 80% javnih korporacija. Upravni odbori nastoje da. jer neće gušiti menadžersku strukturu korporacije. putem kontrole. članovi upravnog odbora moraju imati stalne i tačne informacije. dok se menadžment timovima prepušta kompetentno upravljanje društvom. Shodno navedenom. U savremenim korporacijama upravni odbori sve više preuzimaju kontrolnu funkciju. mišljenje. 259 . (b) Sednice upravnih odbora često postaju jedina mesta na kojima se članovi upravnog odbora upoznaju sa stanjem i problemima kompanije. generalni menadžeri su u isto vreme i predsednici upravnih odbora. Da bi kontrolisali. kompetentniji i informisaniji ljudi bolje upravljaju kompanijom od nekompetentnijih. jak upravni odbor može biti kontraproduktivan. On bi trebalo da stupa na scenu kada se od njega traži određeni stav. Razloge takvog stanja treba tražiti u sledeće dve činjenice: (a) Menadžerski timovi daleko više poznaju kompaniju i njene probleme od članova direktorskih bordova. predlog odluke itd. odnosno operativne poslove. Oni se u svakom trenutku mogu “prerušiti” u silu koja usmerava korporaciju u suprotnom smeru od smera kojim je vodi menadžment. Upravni odbori se često označavaju kao centri velike moći. ispolje jak uticaj u kompaniji. što unosi nove probleme u menadžerski rad. Upravni odbor savetuje menadžerski tim o donošenju najcelishodnije odluke. U slučaju da se upravni odbor meša u dnevne. “Dženeral Motors” je putem normativnih akata precizno regulisao rad upravnog odbora. Brojne ankete pokazuju da generalni menadžeri nastoje da imaju jak upravni odbor. kuda namerava da ide i šta to za profit znači. U takvoj situaciji bolje je da upravni odbor bude slabiji. čime stavljaju do znanja da im je stalo do informacija o tome gde se kompanija nalazi.društva.

pravilo je da se traže što efikasniji instrumenti kontrole. koje utiče na rad kompanije. koji može trajati sve dok se ostvaruju dobri rezultati. U njegovoj nadležnosti je donošenje najvažnijih odluka. • kontrolisanjem rada menadžera i ocena rada generalnog menadžera. • upoređivanjem rezultata poslovanja sa drugim granama. On priprema predloge odluka za 260 . Pri delegiranju ovlašćenja na menadžerske timove. generalni menadžer. Upravni odbor najčešće donosi normativna akta. kako bi se uskladili kratkoročni i dugoročni ciljevi i rezultati poslovanja. prava i ovlašćenja upravnih odbora društva precizno se uređuju statutom kao najvišim normativnim aktom društva. vrši “redukciju” informacija nastojeći da upravnom odboru dostavlja samo informacije određenog stepena obrađenosti. onda se određena upravljačka praksa preispituje i uspostavljaju nove konvencije. Kontrolu izvršavanja delegiranih ovlašćenja upravni odbor vrši: • permanentno. upravni odbor mora uspostaviti određene kontrolne instrumente. korporacijama ili upoređivanjem sadašnjih rezultata sa ranijim rezultatima poslovanja. • kontrolisanjem kratkoročnih i dugoročnih rezultata: ovo je bitna kontrola. U tom cilju.Menadžerski tim nastoji usmeriti upravni odbor na to da ima savetodavnu ulogu. Upravni odbor postavlja i razrešava predsednika ili generalnog menadžera ukoliko je to normativno regulisano. priprema i donosi planove i programe rada. Nadležnost. Čine ga akcionari sa najvećim brojem akcija i stručnjaci izvan preduzeća. Tako se stvara začaran krug u upravljanju korporacijom. Rad upravnog odbora Upravni odbor je jedan od najvažnijih upravnih organa u akcionarskom društvu. a da mu kontrolna uloga bude sekundarna. On formuliše politiku društva. Kada kompanija dođe u teškoće. Što se više delegira. odnosno tokom cele godine i u svim delovima akcionarskog društva.

delatnosti. U upravni odbor mogu biti imenovana lica koja nisu deoničari ili akcionari. Druga nacionalna prava predviđaju da u upravnom odboru javne korporacije mogu da budu najmanje dva člana. Tako na primer.skupštinu društva i izvršava njene odluke. Pojedina nacionalna prava predviđaju to koja lica ne mogu biti članovi upravnog odbora. Zbog toga. disperzije pojedinih delova itd. godine. Tada se najčešće radi o licima koja su stručnjaci za pojedina pitanja od posebnog značaja za akcionarsko društvo. Prema francuskom zakonu iz 1972. što zavisi od veličine. čime povećavaju objektivnost odluka. Prve upravne odbore imenuje skupština. dok upravne odbore koje čine stručnjaci imenuje nadzorni odbor društva. Po svom sastavu upravni odbor je najčešće mešovit organ. dok drugi deo biraju radnici koji nisu akcionari. on predstavlja “izvršnu vlast” društva. kome će i odgovarati za svoj rad. 261 . U nemačkom pravu nadzorni odbor društva imenuje upravni odbor. a) Broj članova i sastav upravnog odbora Broj članova upravnog odbora je različit. U upravni odbor imenuju se fizička lica pojedinačno. predstavnici radnika u upravnom odboru imali su savetodavnu ulogu.). U francuskom pravu postoji podela na dve vrste upravnih odbora: upravne odbore sastavljene od deoničara i upravne odbore sastavljene od specijalista za pojedine oblasti. Oni su najčešće nezavisni u kontroli rada menadžmenta. Pojedina nacionalna prava predviđaju da upravni odbor može da ima od tri do dvanaest članova. Moguća su i rešenja prema kojima se u upravni odbor ne imenuje određeno lice. od strane državnog organa. a broj članova određuju sami akcionari. koncentrisanja društva. Polazi se od stava da je upravni odbor stručni organ koji treba da bude u nadležnosti nadzornog odbora. Ovakvu formulaciju ima francusko pravo i primenjuje se u francuskim akcionarskim društvima. član upravnog odbora ne može biti lice koje je član uprave u više od deset drugih deoničarskih društava ili koje je osuđeno ili osuđivano za krivično delo. dok u privatnim akcionarskim društvima upravni odbor može da se sastoji i od jednog lica. banke i sl. već će ono biti određeno od pravnog lica (npr. Najveći broj članova imenuje skupština ili nadzorni odbor.

Francusko pravo propisuje da su svi članovi upravnog odbora odgovorni pojedinačno ili solidarno. 262 . Član upravnog odbora može da bude opozvan i pre isteka roka. Ova odredba se dosledno primenjuje u nemačkim akcionarskim društvima. Generalni menadžer Kažu da je Emerson rekao: “Institucije su senke prvog čoveka. To je najčešće akcionar koji ima najveći broj akcija. Odgovornost članova upravnog odbora je značajno pitanje. Nemačko pravo predviđa da društvo sa preko 50 radnika mora da ima jednu trećinu nadzornog odbora od predstavnika radnika. koje treba da bude regulisano određenim normativnim aktima društva. odgovornost i trajanje mandata Upravni odbor radi na sednicama. 2. kao i njegov sastav. Nadzorni odbor U svakom akcionarskom društvu mora da postoji poseban organ za nadzor nad radom i poslovanjem društva. koji se najčešće naziva nadzorni odbor. Osnovni zadatak nadzornog odbora je da kontroliše upravni odbor. Broj članova nadzornog odbora je različit. Trajanje mandata članova upravnog odbora društva propisuje se aktima koje donosi upravni odbor. 2. predsednika i da štiti interese akcionara. samo jedno lice može da obavlja funkciju nadzornog odbora.” Čini se da se navedena izreka može najbolje primeniti na poslovne sisteme. Sva dostignuća savremenog sveta mogu se pripisati veoma malom broju velikih ljudi. Ovde nije bitan broj. odnosno radnu sposobnost. 3. U najvećem broju slučajeva.b) Način rada. Predsednika bira upravni odbor (od svojih članova). za opoziv je potrebno da se član upravnog odbora grubo ogreši o svoju dužnost ili da je izgubio poslovnu. već kvalitet lica. Prema holandskom pravu. koji su biznis ne samo voleli već i osećali. kojim definiše način rada i donošenje odluka. upravni odbor akcionarskog društva donosi odluke većinom glasova prisutnih članova na sednici. Upravni odbor donosi poslovnik o radu. 4. Prema nemačkom pravu.

(2) vizionar. ali su tri karakteristike dominantne.” 263 . Pri tome. ljudi koji vole ljude i koji su zaljubljeni u biznis. Onaj ko je ujedinio svoje ljude pobediće. Uspešno upravljanje biznisom zahteva brojne kvalitete generalnog menadžera. Bez obzira na brojne osobine koje menadžer mora imati. To su biseri svetskog biznisa znali i. upisani su zlatnim slovima u udžbenike svetskog biznisa. Strateg formuliše strategiju. shodno tome. jer su oni najbitniji za uspešnost poslovanja biznisa.). Strategija i strateg ukazuju na način i put ostvarenja cilja. Strateg ne samo što stvara uslove za uspešno poslovanje. pobediće. on mora procenjivati situaciju i. Veličina čoveka i leži u činjenici da pobedi sam sebe i da ne stane pred prvom preprekom. ali i brojnim okolnostima koje im najčešće nisu bile naklonjene nego su im otežavale ostvarivanje zamisli. a kada ne.Mnogi velikani svetskog biznisa postali su genijalni zahvaljujući sopstvenom instinktu. komercijalnog itd. na najvišem nivou. donositi odluke. odnosno zaobilaziti. uključuje sistem u okruženje. (3) lider. energiji i upornosti. Onaj ko zna kako razviti svoje resurse pobediće. Ovim poslom moraju se baviti ne samo profesionalni menadžeri već. tj. Sun Cu kaže: “Onaj ko zna kada se treba boriti. Da bi to uspešno ostvario. PR. Bez obzira na to što postoje i drugi elementi koji utiču na rad menadžera. zahvaljujući tome. generalni direktor itd. Pod generalnim menadžerom podrazumevaju se prvi ljudi kompanije i oni mogu imati različite nazive: predsednik korporacije. Generalni menadžer mora biti: (1) strateg. treba imati u vidu činjenicu da uspeh biznisa zavisi i od drugih nivoa (srednjeg. a) Strateg Upravljanje biznisom je veoma složen i odgovoran posao. što njihov uspeh čini još veličanstvenijim i blistavijim. kadrovskog. direktor. nižeg) i vrste menadžera (finansijskog. Njihova iskustva i strategije izučavaju se na visokim poslovnim školama sveta. Prepreke se moraju savlađivati. čini se da je strategija osnova uspešnosti svakog biznisa. dalja izlaganja biće usmerena na navedene elemente. pre svega. Onaj ko je dobro pripremljen da iskoristi povoljnu priliku pobediće. već i smanjuje nesigurnost u turbulentnom i nemirnom okruženju kakvo postoji u razvijenim tržišnim zemljama.

Japanski menadžment uvek nastoji da pronađe odgovarajuću prednost u odnosu na konkurenciju ili proizvod. Ukoliko se izgubi iz vida navedeno. Britanci su ostvarili političku i vojnu pobedu. Postoje četiri oblasti u polju procene o kojima strateg mora voditi računa: • • • • izbor odgovarajućih ciljeva. Njihova prednost bila je u brzini 264 . na primer: NEC se više fokusira na konkurenciju nego na proizvode. ali je ekonomska cena koju su platili velika. To je i najveće znanje koje neko može imati.To pokazuje primer osvajanja Foklandskih ostrva od Britanije. Navedene oblasti su krucijalne za uspešnost kompanije. već od znanja. tržišta koja ne treba osvajati. ali i svakog sistema. prilagođavanje situaciji. Strateg mora da izabere pravi cilj i da svom silinom pokuša da ga ostvari. već putem štaba specijalista i organizacije. On ne mora sve da zna. što ih je navelo da investiraju u mikročipove. ali mora da zna šta ne zna. konkurencija koju ne treba napadati. Strateg mora da stvori prednost u cilju realizacije definisanog cilja. pri čemu koristi široki spektar mogućnosti. jer ostrva imaju zanemarljive resurse koji su udaljeni i V. veština i pravovremenog korišćenja strategije. Analitičari procenjuju da bi za Britaniju bilo bolje da nije nikada osvojila ova ostrva. Izbor odgovarajućih ciljeva.Strateg ne čini sve to sam. Pobeda ne mora obavezno zavisiti od kvantiteta resursa. O ciljevima u menadžmentu je dosta napisano. stvaranje strateške prednosti. Ne ulazeći detaljnije u ovo pitanje. Britanija ima velike troškove zbog svog prisustva na ovom lokalitetu. lap top kompjutere i mobilne telefone. neophodno je podsetiti na to da postoje putevi koje ne treba pratiti. Veština da se koncentrisanjem sopstvenih jakih performansi proizvoda na slabije konkurentske performanse je najbolji način stvaranja prednosti. osećaj za strateški tajming. Zato treba napadati ono što se može osvojiti i ono što se putem osvajanja može efektirati. Stvaranje strateške prednosti. može se desiti da osvajanjem jednog cilja stvorimo veće teškoće i troškove nego da ga nismo ni realizovali.

mora se procenjivati situacija i postupati u skladu s njom. sopstvenu misiju. konkurenciji. to je zbog tačnog tempiranja. sredinom sedamdesetih izvela napad na švajcarske proizvođače satova. odnosno odgovarati vremenu u kojem se treba realizovati. Strategijska odluka mora biti prilagođena okruženju. Strateški tajming – tempiranje je. pri čemu je bitno znati njegove moguće poteze ili kontrapoteze. Kada se odabere meta. Primera radi. Japanci osvajajući američko tržište.prebacivanja sa jedne na drugu tehnologiju (u odnosu na konkurenciju). da li je ona protiv poslovnih ciklusa. Tako je ova kompanija uvođenjem digitalnih časovnika po upola manjoj ceni od složenih švajcarskih satova. On se posebno mora prilagođavati okruženju. Ovaj pristup koristili su. ali i tržišta drugih zemalja. Strateg mora imati u vidu i sopstvenu organizacionu strukturu po kojoj je kompanija organizovana. 265 . Na isti način se Casio opredelio za nadmetanje u minijaturizaciji i stvaranju displeja od tečnog kristala. svojim resursima itd. da bi sredinom osamdesetih godina Švajcarci izveli protivnapad i uveli poznati električni časovnik SVOČ kojim su zaustavili ofanzivu Japanaca. ona stvara uslove za brzu “okupaciju”. Ukoliko konkurencija nedovoljno ili nikako ne brani određeni tržišni segment. strateg mora odgovoriti na pitanje da li strategijska odluka protivreči vladinoj politici. najznačajnija oblast stratega. filozofiju i vrednosti i resurse: da li kompanija ima dovoljno kapitala. Strateška prednost može se stvoriti ulaskom na nebranjeni deo tržišta. i danas ga koriste.” Ovde se misli na početak strateških aktivnosti i primenu odgovarajućeg načina izvođenja aktivnosti. Strateg se ne sme rigidno i mehanički pridržavati strategijskih odluka. verovatno. da li je suprotna društvenim i kulturnim normama. Japanci su naučili Švajcarce bolnoj lekciji osvajanja tržišta. japanski biznismeni su ga okupirali i time stvorili prednost za osvajanje drugih tržišta. Dok je južnoafričko tržište dugo ignorisano od strane Japana (iz političkih razloga). “Kada napad sokola polomi telo njegove žrtve. Prilagođavanje situaciji je sledeća oblast na koju strateg mora obratiti pažnju. odgovarajuću tehnologiju. ljudski resurs i da li su oni svesni izazova. Strateg se mora prilagođavati i protivniku.

odnosno tempiranja mora biti praćeno procenom tržišta. ako: • zvanje rukovodi. a znanje radi. i najvažniji faktor. Sada je osnovna preokupacija sniziti cenu. Kad se udruži zvanje i znanje. tj. On polazi od nespornog stava da oni koji prvi uđu na tržište ranije steknu iskustvo. utvrdio je “da preduzeće može ostvariti bitnu strategijsku prednost samo zbog toga što je prvo izvelo određenu akciju. Kasniji ulazak na tržište može sniziti troškove razvoja proizvoda. od 266 . odnosno ni pre ni posle određenog trenutka. • zvanje postavlja pitanje. koja je dostupna. izračunavanjem profita. Iz poređenja šansi i pretnji može se doći do podatka o tome kolike su šanse odgovarajuće strategije.Tačno tempiranje implicira sposobnost napada u pravom trenutku. nije mogao bolje izraziti osobine strategijskog menadžmenta u jugoslovenskim. Ukoliko analiza pokaže da ne postoje šanse za pobedu. On mora iznajmiti znanje. Porter. procenom troškova. nema smisla ni planirati napad. Dakle. Generalni menadžer je centralna figura. na primer: oni koji su prvi ušli na tržište kompjutera bili su obavezni da uče kupce korišćenju kompjutera. a znanje ispunjava obećanja i izvršava obaveze. tržištu rada i kapitala da li poseduje odgovarajuću tehnologiju. Strateg mora utvrditi da li postoji lak pristup tržištu sirovina. Generalni menadžer ima vlast. sada srpskim uslovima. • zvanje obećava. Određivanje tajminga. posao mora da “cveta”. a početna cena kompjutera je bila visoka. • zvanje stavlja potpis na ono što završi znanje. Duško Radović. veliki srpski pesnik. odnosno ličnost u biznisu. zajedno sa menadžerskim timom. Problemi nastaju kada se znanje i zvanje razdvoje i kada zvanje ostane bez znanja. na primer: kupovina modernih mašina i opreme i korišćenje moderne tehnologije. znanje daje odgovore. i kasniji ulazak u određenu oblast može stvoriti strategijsku prednost. znanje. jedan od najboljih poznavalaca poslovne strategije. ti prvi proizvođači su morali da rade dve stvari: da uče kupce korišćenju i da snize cene kompjutera.” Međutim. tj. On je. Procenjivanje za uspeh i poraz je slično SWOT analizi.

kojeg zavisi uspešnost poslovanja kompanije. To ima dobrih, ali i loših strana po generalnog menadžera i njegov tim. Generalni menadžer mora znati da je uspešnost biznisa zasluga svih zaposlenih, ali, u slučaju da kompanija posluje negativno, odgovornost za takvo stanje pripada samo generalnom menadžeru i njegovom timu. Bez obzira na to što na prvi pogled izgleda da je navedena tvrdnja diskutabilna, analitičko-menadžerski pristup je smatra prirodnom i logičnom. Izvršioci, uslovno rečeno, niži nivoi poslovnog sistema mogu imati manjeg ili većeg uticaja na uspešnost poslovanja, na manji ili veći profit itd. Ali, ukoliko kompanija nije adekvatno upošljena i ukoliko posluje sa gubitkom i nema jasnu perspektivu, onda odgovornost za takvo stanje snosi menadžerski tim. Navedeni zaključak je prirodan, jer u biznisu niko ne može da radi onako kako on misli da treba, već onako kako osmisli generalni menadžer sa njegovim funkcionalnim pomoćnicima. U biznisu postoje jasne partiture po kojima se mora raditi, a njih sastavljaju menadžerski timovi. Zbog navedenog, krivicu ne mogu snositi oni koji su postupali po određenim nalozima, već oni koji su partiture sastavljali i nalagali da se po istima radi. Izuzetka nema ni kada zaposleni ne postupaju po pravilima koja su dali menadžeri, jer se zaposleni moraju prisiliti na to da izvršavaju zamisli menadžerskog tima. Tu ne sme biti milosti. Strateg mora stvarati atmosferu stalnog prisustva konkurencije i opasnosti koja dolazi od nje. Pri tome mu mora biti poznato da šansu da pobedi pruža sama konkurencija, a zaštita od konkurencije je isključivo u rukama menadžerskog tima. To je prirodno jer za “sopstvene poraze ne treba nikada kriviti druge, već razloge treba tražiti isključivo u sopstvenom biću”. Ukoliko generalni menadžer, odnosno glavni strateg zanemari navedenu spoznaju, od biznisa nema ništa. Strategijske greške u poslovanju mogu biti manje ili veće, češće ili ređe. Ali, zapostavljanje konkurencije je greška nad greškama. Ona često dovodi biznis do ivice ambisa. Generalni strateg mora težiti proširenju svoje delatnosti, tj. proširenju tržišta svojih proizvoda i usluga. Proširenje i poboljšanje

267

usluga oplemenjuje biznis. To je u skladu sa zapažanjem velikog svetskog hotelijera Statlera koji je rekao: “Život je usluga.” Proširenjem svoje delatnosti, poslovni sistem pruža veće mogućnosti za udovoljavanje želja svojih mušterija i stvaranje profita, ali stvara i veću stabilnost sistema. Kad ne ide jedan, ići će drugi posao. Pobednik je onaj menadžer koji ostvari najveći broj usluga i najveći profit. Pravi izazov dolazi kod investiranja i pravljenja mreže biznisa radi potapanja protivničke konkurencije. Zadržavanje postojećeg tržišta i osvajanje tuđih tržišta direktno je u vezi sa odgovarajućom pripremom menadžerskog tima. Generalni menadžer, poput dirigenta orkestra, mora permanentno uvežbavati rad svog ansambla. On mora dirigovati ansamblom, kako bi nastalo skladno muzičko delo koje se zove profit. U treniranju i odlučivanju do izražaja mora doći filozofija “i” i “i” umesto “ili” – “ili”. Navedeni zahtev sve više se nameće kao imperativ, jer u biznisu nema ništa “ili” – “ili” već je dominantan kompromis, kao osnova svakog uspešnog biznisa. Menadžerstvo u biznisu je interesantno i izazovno. Ono to naročito postaje kad menadžer razvija svoj biznis i razmišlja kako da ga učini još uspešnijim. U biznisu nema statiranja. Menadžeri koji misle da u biznisu mogu biti besposličari, koji troše a ne koriste vreme, ubrzo će i sami sebe korigovati. Vođenja biznisa ne znači slobodan i lagodan život. Menadžeri moraju marširati po muzici koju su sami komponovali, ali često i po tuđim notama (vlasnika), odnosno notama njihovih kupaca ili potrošačke klijentele. Formulisanje strategije se u perspektivi označava kao jedan od osnovnih faktora uspešnosti kompanija. Prema istraživanjima Univerziteta u Kolumbiji, u 1991. god. 68% ispitanika iz dvadeset zemalja sveta označilo je formulisanje strategije kao najvažnije pitanje današnjice, dok 78% ispitanika smatra da će ovo pitanje u budućnosti još više dobijati na značaju. Time je na najbolji način određen dalji smer menadžmenta.

268

b) Vizionar Generalni menadžer mora biti i vizionar. To podrazumeva niz osobina praktičnog delovanja. Generalni menadžer deluje u tri vremenske dimenzije: u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Takva situacija zahteva da se menadžer potpuno drugačije ponaša u odnosu na druge zaposlene ili u odnosu na druge profesije. Sagledavanje prošlosti je jedan od neophodnih elemenata za projektovanje budućnosti. Menadžer uvek mora da ima u vidu ono što je ranije bilo i kakvo je iskustvo po određenim pitanjima ranije imao. Iskusniji menadžer retko će dva ili više puta pogrešiti. On mora da gleda unapred, ali i da, poput vozača motornih vozila, uvek prati šta se iza njega dešava; i to ne samo po pitanju konkurencije već i u vezi sa njegovim pomoćnicima, odnosno saradnicima. Od naročite je važnosti da generalni menadžer utvrdi da li neko od njegovih saradnika nastoji da usmerava rad kompanije u suprotnom smeru od smera kojim on to želi, odnosno projektovanog smera. Nakon toga, generalni menadžer mora utvrditi koliko ga slede njegovi funkcionalni menadžeri u određenim težnjama i naporima. On ne sme biti usamljen “vitez” među vitezovima. Vizionar mora biti mudar. Veliki biznismeni moraju da teže ekskluzivi i platežno najsposobnijoj eliti. To je radio Cezar Ric, a to treba da rade i savremeni biznismeni koji žele “vrhunske visine”. Ric je za svoje obezbedio hotele najvažniju mušteriju u svom životu – Princa Velikog; jedan, ali vredan. On je upoznao ukus Princa kada je u pitanju vino, hrana, duvan, muzika, žene i razgovor. Ric je utvrdio da Princ posebno voli dobro pečen biftek, pečeno pile, dobre žene, ciganski orkestar i bečke šnicle. Ovaj veliki biznismen je toliko upoznao Princa da mu je ovaj jednom prilikom rekao: “Vi bolje znate šta ja volim nego što to ja znam.” Iluzija je da mnogi generalni menadžeri mogu imati svoje prinčeve, ali je moguće upoznati ili nastojati upoznati ukus i želje i potrebe kupaca. Potrebno je dakle želeti, a to nedostaje velikom broju menadžera. Generalni menadžer mora misliti očima. To znači da njegove misli i aktivnosti moraju biti okrenute budućnosti. Time se stvaraju uslovi za to da i kolektiv kompanije neguje takvu poslovnu filozofiju.

269

Zato se i kaže: “Ako menadžer želi sagraditi brod, on ne treba okupljati ljude i naređivati im da nabave drva, pripreme alat i dele zadatke. Menadžer kod zaposlenih treba da razvija osećaj čežnje za beskrajnim morem.” Nakon toga, vizionarstvo se pretvara u stvarnost. Gledanje u budućnost ne znači da se kolektiv treba odreći sadašnjih zadovoljstava zarad neke bolje budućnosti. Generalni menadžer mora uživati u sadašnjem radu, obezbeđujući bolju budućnost u nekom narednom vremenu. Navedeni pristup je logičan jer ljudski vek ne traje trista ili petsto godina. Kada bi toliko i trajao, moglo bi se dozvoliti žrtvovanje pedeset godina zarad boljeg života sledećih tristapedeset godina. Pošto to nije slučaj i pošto ljudski vek ima relativno kratku vremensku dimenziju, potrebno je da zaposleni u toj vremenskoj dimenziji obezbede što bolji nivo svojih potreba. Generalni menadžer mora znati da će budućnost pripadati službenicima, a ne radnicima, idejama, manuelnom radu, obradi znanja umesto obradi podataka. Umesto danas dominantne teme, kako upravljati radom, u budućnosti će se sve više stavljati u prvi plan tema – kako upravljati slobodnim vremenom i sopstvenim zdravljem. Veći diskrecioni prihodi, više slobodnog vremena sve povoljnije će uticati na biznis, ali će, zbog probirljivosti tržišta, i zadavati muke strategijskim menadžerima. Zbog navedenih i drugih razloga, generalni menadžer mora da sniva budućnost. Snivanje nije isto što i spavanje, ali nema snivanja bez spavanja. Čovek sniva ono što je nekad poželeo, video ili doživeo. Snivanje je dobra stvar; spavanje bez snivanja je opasna stvar. Henri Ford, najveći automobilski mag na svetu, stalno je sanjao točkove. Analitičari kažu da nije prošlo mnogo vremena, a njegovi točkovi su počeli da se okreću po celom svetu. Magija snova treba da zahvati svakog zaposlenog. Toga je bio svestan i veliki američki biznismen Rokfeler. On je jednom iznenadno ušao u kancelariju i naredio knjigovođama koji su zamišljeno gledali u poslovne knjige: “Podignite noge na sto. Naslonite se na stolicu i počnite da sanjate”. Ova komanda Rokfelera odmah je bila izvršena. Knjigovođe su bile iznenađen i upitale: “O čemu želite da sanjamo?”
270

Rokfeler je kratko i jasno odgovorio: “Sanjajte o tome kako ćete zaraditi novac. Od danas to će biti vaša osnovna dužnost.” Menadžerska mudrost nalaže da menadžeri biznisa izučavaju i koriste iskustva uspešnih i poznatih menadžera. Danas u svetu postoje menadžeri koji su veoma uspešni, iako imaju gubitke, odnosno ne ostvaruju profit. To su eksperimentalni sistemi koji nikad nisu bili profitabilni, ali koji nikad nisu ni nestali. Oni su gubili, ali su svojim gubicima omogućili poboljšanje uspešnosti drugih delova u sistemu i time povećali efekte celine. Otuda, menadžeri praktikuju eksperimentisanje u dizajnu, dekoru, usluzi, upravljanju itd., kako bi se pozitivne strane eksperimentalnog dela prenele na sve druge delove unutar sistema. Budućnost menadžmenta treba tražiti u vizionarstvu. Vizija strategijskih menadžera će imati odlučujući uticaj na uspešnost kompanije u budućnosti. Prema istraživanjima Univerziteta u Kolumbiji sprovedenim u dvadeset zemalja sveta, utvrđeno je da 98% slučajeva (od 1.500 ispitanika) za uspešno poslovanje u 2000. godini stavilo je na prvo mesto elemenat “snažan osećaj vizije”. Oko 75% ispitanika misli da će taj elemenat u budućnosti imati dominantno mesto u menadžment procesu. v) Lider Liderstvo je bitna karakteristika generalnog menadžera, njegovog menadžerskog tima i samog biznisa. Umesto univerzalne organizacije, koja je dugo bila zastupljena u praksi jugoslovenskog organizovanja, savremeni menadžment u prvi plan stavlja liderstvo i stvaranje sopstvenog biznisa. Raznovrsnost usluga i drugih sadržaja je nešto bez čega se ne može zamisliti nijedan biznis. Univerzalizam, uniformisanost je smrt za uspešan biznis. Generalni menadžer mora nastojati da svakodnevno menja sadržaj rada, vrstu usluge, kvalitet usluge itd. U biznisu je sve privremeno, samo su promene konstantne. Navedena sintagma mora prožimati celokupnu filozofiju biznisa. Pri tome se mora imati u vidu činjenica da biznis nikada ne može biti perfektan, jer bi tada nastupio haos. Perfektnost je, u stvari, prva faza haosa. Mudri menadžeri nastoje da stvore odgovarajući identitet biznisa, koji će ga odvojiti od drugih sistema. Prava je umetnost od lošeg
271

glasa stvoriti prepoznatljiv i pozitivan imidž. To je slično majci koja nastoji da sakrije manu ćerke i istakne njene dobre osobine, kako bi se udala za odgovarajuću personu. Načini za ostvarenje toga su brojni. Englez Fred Harveu jedan je od prvih velikih menadžera lanaca restorana u Americi. On je želeo da ovaj lanac hotela i restorana bude prepoznatljiv. Fred je slao svoje ljude u Stari Meksiko da nabave voće, povrće, školjke i drugu hranu. Sklapao je ugovore za nabavku zelenih kornjača i morskog celera. Cene su bile bagatelne, a Fred je želeo prepoznatljivost. Za svaku kornjaču Fred je plaćao Britancima po 1,5 dolar, iako je bila puna jaja. Šnicle od kornjače i supa od celera bili su specijaliteti njegovog lanca. Eto šta su sve činila velika imena svetskog restoranstva u stvaranju odgovarajuće prepoznatljivosti firme. Postavlja se pitanje da li je svaki lider u isto vreme i harizmatična ličnost. Ovo pitanje je značajno jer se smatra da lider mora biti harizmatična ličnost ili “estradna zvezda” tipa Elvisa Prislija. P. Draker tvrdi da liderstvo i harizma nemaju nikakve veze i zato navodi brojne primere. Po njemu, harizma je opasna za liderstvo, jer stvara nefleksibilnost, osećaj nepogrešivosti, jačine itd. Truman, Maršal, Ajzenhauer nisu bili harizmatične ličnosti, ali su bili lideri. Staljin, Hitler, Mao Ce Tung i Aleksandar Veliki bili su harizmatični. Oni su svojom harizmom obeležili svet, ali su mu naneli i velike štete. Pravi lider mora biti predvodnik po rezultatima, po profitu ili rastu, odnosno razvoju kompanije. Harizmatsko liderstvo u kome se stvara kult nepogrešivosti je opasno za biznis, pa, shodno tome, i štetno. Zato P. Draker i kaže: “Temelj uspešnosti liderstva je njihovo delovanje kroz grupu – organizaciju. Lider postavlja ciljeve, prioritete i standarde. On ne drži sve u svojim rukama. To su loši lideri.” Da li svaki menadžer može biti lider? Siva eminencija svetskog marketinga – Filip Kotler – tvrdi da treba razlikovati lidera od menadžera, te da u jednoj ličnosti ne može biti sjedinjeno liderstvo i menadžerstvo. Kotler navodi sledeće razlike između lidera i menadžera: (a) (b) lider razvija, menadžer održava; lider računa na poverenje, menadžer na kontrolu;
272

(v) (g) (d)

lider radi prave stvari na pravi način, menadžer radi sve stvari na pravi način; lideri se rađaju, menadžeri se stvaraju; liderstvo je teže, menadžerstvo je lakše.

Bez obzira na to što se radi o jednom od najvećih poznavalaca marketinga, menadžerski pristup i odgovor na postavljeno pitanje jeste da svaki menadžer može biti lider. Liderstvo u menadžmentu je osnova uspešnosti menadžmenta. Svaki lider mora da radi prave stvari na pravi način. Razlika u odnosu na menadžera je u tome što on to radi nešto bolje od najboljeg. Lideri su najuspešniji menadžeri. Liderstva i nema bez menadžmenta. To su oni koji prednjače, koji inoviraju i vode kompaniju u susret promenama. Menadžera-lidera ima malo, jer svi ne mogu biti prvi. Zato se i kaže da jedna grana ili privreda ima mnogo menadžera, ali malo lidera. Biti lider znači biti prvi, tj. najbolji. To ne mogu biti svi, već samo pojedinci. Menadžer-lider mora znati kada treba da naređuje, kada da motiviše, a kada da sankcioniše. Liderstvo i motivisanost su osnove za korekcije i inovacije. “Oluja u mozgu”, pojam koji je uveo Aleks Osborn, jeste izražavanje novih ideja u grupama i timovima. Generalni menadžer mora biti prepoznatljiv i u odnosima prema kupcu. Biznis nije mesto za klasično pružanje usluga kupcu ili mu to nije prevashodni cilj. Biznis je, pre svega, mesto za udovoljenje potreba, želja kupaca koji su se odlučili da pomoću određenog proizvoda reše neke svoje probleme ili zadovolje svoje interese. U upravljanju biznisom generalni menadžer mora biti prepoznatljiv, kao i u odnosima sa zaposlenima. On zaposlenima ne mora pružiti mnogo, ali mora pružiti više nego što to pružaju druge poslovne kuće. Samo u takvim slučajevima menadžer može sačuvati kadrove. Menadžer mora znati da kadrovi ne predstavljaju mnogo, već da predstavljaju sve. Odlazak najboljih i najsposobnijih kadrova iz biznisa je veliki propust generalnih menadžera. Time se nanose velike štete privredi i društvu. Kako se seje, tako će se i brati. Ako sejemo loše, a želimo brati, ubiraćemo tuđe, a to već nije moralno. Osnovni ton prepoznatljivosti kompanije – kako pred kupcima, tako i pred poslovnim i drugim partnerima – daje generalni menadžer. On
273

mora dobro poznavati sebe, a to je najslabija strana ne samo prosečnih, već i vrhunskih menadžera. Praksa pokazuje da menadžeri najčešće dosta dobro poznaju druge, ali da izuzetno malo poznaju sebe. Takvo stanje stvari izaziva brojne probleme, koji multiplikatorno deluju na neuspešnost biznisa. Otuda se javlja potreba da generalni menadžer upozna pre svega sebe i da, shodno toj spoznaji, izabere menadžere koji bi neutralisali njegove nedostatke. “Menadžer mora biti bolje obučen nego glumac, čak i kad ima samo jedan dinar u džepu. On mora biti sposoban da na osnovu kravlje rike oceni kakva će biti šnicla od njenog mesa. Mora znati više o vinu i cigaretama od onih koji to proizvode.” Generalni, ali i ostali menadžeri moraju biti pristojno i elegantno obučeni. Oni i u odevanju moraju biti lideri, jer se prvi utisci o menadžeru ne stiču na osnovu njegovog znanja i sposobnosti, već na osnovu njegove odeće i ponašanja. Nepristojno oblačenje ili ponašanje generalnih menadžera brže i dalje se čuje od bilo koje neprijatnosti u organizaciji. Veoma je bitno da generalni menadžer vozi (i poslovno i lično) reprezentativna kola. To odaje utisak sigurnosti i liderstva kako biznisa tako i generalnog menadžera. Menadžer liderskih apetita mora biti visok, inteligentan, sa razvijenim smislom za druženje i komuniciranje ljudima. On mora biti porodičan i osećajan čovek. Liderstvo podrazumeva i to da supruga generalnog menadžera bude privlačna, komunikativna i inteligentna. Na osnovu njenih kvaliteta često se može oceniti kvalitet generalnog menadžera. To je i prirodno jer se kaže: “Sa kim si, onakav si.” Prethodna analiza pokazala je da generalni menadžer mora biti: strateg, vizionar i lider. Ostvarenje ova tri svojstva u jednoj ličnosti je moguće. Menadžerska mudrost nalaže zastupljenost strategije, vizionarstva i liderstva, uz komponovanje menadžerskog tima sa jako izraženim pojedinačnim kvalitetima.

274

a u cilju što bolje oplodnje uloženog kapitala. koji imaju najveći broj akcija. Savremeni menadžment je sve više orijentisan na delegiranju ovlašćenja: (a) (b) (v) (g) sa akcionarskih skupština na upravne odbore. nema bitnog uticaja na upravljanje akcionarskim društvom.2. Nadzorni odbori gube svoj smisao oličen u jednovekovnoj poslovnoj praksi. “izvršnoj vlasti” oličenoj u menadžment timu. što je značajan elemenat unifikacije svetskog poslovanja. Rezime Uspešan rad u akcionarskom društvu nemoguće je zamisliti bez postojanja organa za upravljanje. 275 . Savremeni menadžment za svoj uspeh treba da zahvali tzv. Umesto njega. zbog depersonaliziranosti vlasnika. Ona se sastaje jednom godišnje i. sa upravnih odbora na generalnog menadžera. Vlasnici najvećeg broja akcija zainteresovani su za uspešno poslovanje društvom. jer se zasnivaju na svojinskom konceptu. sve veći značaj imaju ovlašćeni revizori ili druga profesionalna lica iz preduzeća ili okruženja. ali često i vlasnika. Pri tome. On je sastavljen od profesionalaca. Najveći broj teoretičara akcionarsku skupštinu smatra najvišim oficijelnim organom upravljanja. Delegiranje i prenos ovlašćenja na druge organe doveli su do uvođenja novih metoda i tehnika u kontroli izvršavanja delegiranih ovlašćenja. sa nadzornih odbora na ovlašćene profesionalne nadzornike i revizore. 5. sa upravnih odbora na menadžerske timove. treba imati u vidu i brojne teškoće u upravljanju koje postoje između upravnog odbora i menadžerskog tima. Pravila rada nadzornih odbora sve više se standardizuju i internacionalizuju.

276 .

Vrste proizvodnje Tehnički menadžment bavi se proizvodnim sistemima. Pojedinačna proizvodnja je. jer se mnogi poslovi ne mogu mehanizovati ili je mehanizovanost neisplativa. Zbog toga je i upravljanje pod snažnim uticajem vrste i tipova proizvodnje. za poznatog kupca i ne obnavlja se u narednom periodu. 1. po pravilu. bez zaliha gotovih proizvoda. radno intenzivna delatnost. kvalitetna i jeftina izrada određenih proizvoda ili pružanje određenih vrsta usluga. Svaka vrsta proizvodnje ima svoja pravila upravljanja. opreme i materijala. Mašine i oprema za izradu proizvoda su univerzalni. Pojedinačna proizvodnja radi. 277 . Izrada unikatnog proizvoda najčešće traje dugo u fazama. i to po narudžbinama. vođenja.POGLAVLJE VII FUNKCIONALNI MENADŽMENTI 1. U njoj postoji visoko prisustvo živog rada. koja treba respektovati i uvažavati. TEHNIČKI (proizvodni) MENADŽMENT Pod proizvodnjom se podrazumeva aktivnost na izradi fizičkog predmeta pomoću ljudi. Širi aspekt proizvodnje obuhvata i područje usluga. (a) Pojedinačna proizvodnja Ova vrsta proizvodnje orijentisana je na proizvodnju malih količina proizvoda. Proizvodnja se bavi izradom i isporukom proizvoda i pružanjem usluga. koje se odvijaju po projektnim rešenjima. 1. po pravilu. odnosno ima veoma malo specijalizovanih mašina. Tehnički menadžment obuhvata proces planiranja. upravljanje proizvodnjom svodi se na donošenje odluka kojima se osigurava pravovremena. U suštini. koordiniranja i kontrole proizvodne funkcije. organizovanja.

odnosno sticanja uvida u svaku fazu ili postupak. od strane ovlašćenih organa. posebno organizovanje i vođenje izrade. kosmičkih letilica. U budućnosti će pojedinačna proizvodnja sve više dobijati na značaju. mostova itd. vidi da se proizvodnja automobila može obavljati i po principima pojedinačne proizvodnje. Svaki pojedinačni proizvod zahteva posebnu pripremu. od papira do automobila. pre svega u Tojoti. Za svaki proizvod rade se projekti. iako se na primeru japanske proizvodne filozofije. a razrađuju se putem skica. Finansiranje se vrši u fazama.Radna snaga u pojedinačnoj proizvodnji je kvalifikovana. koji se nikada ne ponavljaju. što je i logično. Masovna proizvodnja zastupljena je u izradi širokog spektra proizvoda. a poseban problem predstavlja zatvaranje finansijske konstrukcije. Svaki “komadni” proizvod razlikuje se od prethodnog – po konstrukciji. Ona je kontinuirana. tehničku dokumentaciju. specifikacija itd. U upravljanju pojedinačnom proizvodnjom poseban problem predstavlja preciznost planiranja jer se vreme od naručivanja do izrade i isporuke proizvoda sve više skraćuje. najčešće putem licitacije. (b) Masovna proizvodnja Ovaj tip proizvodnje se karakteriše po proizvodnji jednog proizvoda ili sličnih proizvoda u velikim količinama. za određenu osobu. što nameće nove izazove tehničkom mendžmentu. uz avansiranje za nabavku materijala ili obavljanje pripremnih radova. Kontrola kao elemenat menadžmenta u pojedinačnoj proizvodnji postaje posebno problematična. Tehničko-tehnološka opremljenost omogućava da se efikasnost pojedinačne proizvodnje približi masovnoj i serijskoj. jer često mora da rešava različite probleme na različitim proizvodima. što zahteva stvaranje uslova za permanentnu proizvodnju. tehničkim i drugim uslovima. odnosno visokokvalifikovana. Ona se odvija putem nadzora. kao što je to slučaj kod 278 . Kod nje postoje dva aspekta: kontinuirana (lančana) proizvodnja. kao što je izrada konfekcije po meri. stambenih zgrada. Ona je prisutna i u zanatskoj proizvodnji. U pojedinačnoj proizvodnji se primenjuju posebni postupci u nabavkama. Ova proizvodnja je zastupljena u izradi brodova. Kontrola je otežana zbog nemogućnosti upoređivanja unikatnog proizvoda sa nekim prethodnim proizvodom ili sa proizvodom urađenim u drugoj kompaniji.

skladištenje. izrada mesnih prerađevina. zbog čega se radne operacije često analiziraju od strane eksperata medicine rada. “Tojota sistem je razvijen da zadovolji tržište koje traži veliki broj varijanti sa relativno malim obimom. proizvodi za nepoznatog kupca i oslanja se na očekivanu tražnju. U masovnoj proizvodnji radi se sa specijalizovanim mašinama i opremom. jer je brzina izvođenja pojedinih operacija definisana brzinom kretanja trake. koja je ekonomski isplativija od proizvodnje u velikim količinama. U njoj postoji malo prisustvo živog rada. i proizvodnja u diskontinuitetu. Masovna proizvodnja sve više postaje prošlost. pre svega kroz bolovanja. kakvi su. Otuda se javlja potreba da se. pa čak i pojedinačnom proizvodnjom. pakovanje. koju treba permanentno istraživati. 279 . koja se preispituje i nakon toga dorađuje. što je i logično jer je proizvodnja automatizovana. dotur itd. u masovnoj proizvodnji u prvi plan se stavljaju pripremne radnje za izradu nulte serije.izrade papira. Zbog toga se u ovom tipu proizvodnje javlja veliki rastur vremena. od kojeg u najvećoj meri zavisi šta će se i koliko proizvoditi. Oni smatraju da se velika (masovna) proizvodnja može ostvariti putem malih serija. jer se proizvodnja odvija po lančanom sistemu. Ovaj tip proizvodnje je težak za radnike. itd. na primer. konzerviranog voća i povrća. otklanjanje zastoja i kvarova itd. bez specijalista. odnosno najveći deo operacija u proizvodnom procesu obavljaju mašine. primenjuje i marketing koncept. Profesionalna oboljenja su redovni pratioci ove proizvodnje. Posebnu pažnju u upravljanju masovnom proizvodnjom menadžerski tim treba da usmeri na “uska grla” i prazne hodove. paralelno sa masovnom proizvodnjom. Suprotno pojedinačnoj. kako zbog teških uslova rada. odnosno roboti i kompjuteri. masovna proizvodnja je radno-ekstenzivna delatnost. Ljudski resurs u masovnoj proizvodnji je kvalifikovan. kao što je. pa se radna snaga pretežno koristi u manuelnim i izdvojenim poslovima. odnosno ne postoje univerzalne mašine. kako bi se ušlo u masovnu proizvodnju. Sa menadžerskog stanovišta. na primer. plasman i dr. Akcenat se stavlja na proizvodne operacije. Rad na pokretnim trakama je nehuman. još više zbog monotonije izazvane dugogodišnjim obavljanjem jedne operacije.” Masovnu proizvodnju Japanci drugačije shvataju od Amerikanaca. Ona radi sa zalihama (materijala i proizvoda).

što usložava upravljanje proizvodnjom. upravljanje proizvodnjom se uglavnom svodi na tri osnovna pitanja: • planiranje proizvodnje. zbog čega su iskorišćenije. veličina itd. što smanjuje troškove proizvodnje.(v) Serijska proizvodnja Potreba za smanjenjem troškova proizvodnje dovela je do serijske proizvodnje. a delimično masovne proizvodnje: karakteristike pojedinačne nosi zbog toga što se radi pojedinačna serija. U serijskoj proizvodnji se posebna pažnja tehničkog menadžmenta se usmerava na tehničku pripremu određene serije. • upravljanje procesom proizvodnje. Svaka serija proizvoda ima svojih karakteristika i osobenosti. Mnoge kompanije retko primenjuju isključivo jedan vid proizvodnje. Ovde se proizvodi ne izrađuju pojedinačno. seriji. tj. te pripremu nove serije. Radna snaga u serijskoj proizvodnji je kvalifikovanija u odnosu na radnu snagu u masovnoj. tempiranje vremena proizvodnje i potrebnog nivoa zaliha. Bez obzira na različitu problematiku upravljanja u različitim vidovima proizvodnje. 2. Sva tri pitanja predstavljaju različite strane istog problema. Planiranje proizvodnje Planiranje proizvodnje svodi se na definisanje i rešavanje dva osnovna problema: 280 . Zbog toga. Mašine su univerzalnije u odnosu na one koje se koriste u masovnoj proizvodnji. pripremu radnih mesta i mašina za određene serije. Poseban problem u serijskoj proizvodnji predstavlja određivanje veličine proizvodne serije. ni kontinualno. kao što je dizajn. ali ni masovno. Serijska proizvodnja je takav vid proizvodnje koji se svrstava između pojedinačne i masovne proizvodnje. ona delimično nosi karakteristike pojedinačne. 1. • kontrolu procesa proizvodnje. Obično se kombinuje više vidova. a masovne zbog toga što se u jednoj seriji proizvodi veća količina istih ili sličnih proizvoda. zbog čega se moraju posmatrati jedinstveno. već u određenom broju.

Ovo se radi pomoću intervjua 60. Planiranje proizvodnje. serijska). izrade odgovarajućeg plana proizvodnje koji. “Toyota Motor Sales” dva puta godišnje ispituje razvoj potražnje na tržištu. Procena platežno sposobne tražnje sve više ustupa mesto proizvodnji po čvrstim narudžbinama. 281 . tj. Procena može biti pogrešna. Zahvaljujući pouzdanom istraživanju tržišta. uzimaju se u obzir izvršene pojedinačne narudžbe i eventualno uplaćeni avansi. a tražnja može varirati. a) Procena platežno sposobne tražnje Proizvodni ili tehnički menadžment mora dobiti tzv. marketinšku odluku. moguće je doneti marketinšku odluku. rešava problem kvalitetnog upošljavanja kapaciteta i resursa kompanije. moglo bi se desiti da se proizvede velika količina robe ili proizvoda koja neće biti prodata. što dovodi do nesigurnosti u plasmanu. a. U protivnom. Ako se radi o masovnoj proizvodnji. Pored toga. Dosadašnja praksa je pokazala da su Tojotina ispitivanja tržišta vrlo pouzdana i da su isplativa.000 osoba. odnosno planirati proizvodnju koja će doneti dobit. Ovde se istraživanje tržišta ne smatra troškom. pa tu marketinška odluka nije neophodna. već izdatkom koji je u funkciji proizvodnje one količine proizvoda koja će biti apsorbovana od strane platežno sposobne tražnje. zadovoljava zahteve tržišta. rešavanje navedena dva problema zavisi od vida proizvodnje (pojedinačna. Ukoliko se radi o pojedinačnoj proizvodnji. masovna. Ukupni godišnji troškovi ispitivanja tržišta cene se na 600–700 miliona jena. ali i od sposobnosti menadžerskog tehničkog tima.(a) (b) ispravne procene platežno sposobne tražnje za određenim proizvodima. Potrošačka tražnja je najprimarnija stvar u kompaniji. čime bi se doveo u pitanje novi ciklus proizvodnje. Proizvođači moraju tempirati vreme proizvodnje u skladu sa vremenom isporuke. sa druge. a ne proizvodnju za magacine i zalihe. sa jedne strane. posebno ispitivanje vrši se 5–6 puta godišnje. procenjuje se platežno sposobna tražnja za određenim proizvodima i tek se na osnovu ove procene pristupa planiranju proizvodnje.

(2) optimističku. One upozoravaju na to da je realizacija plana proizvodnje uslov za opstanak i ostvarenje svih budućih planova. On ne obuhvata neki budući i neizvesni. odnosno ka će biti početa i završena proizvodnja. jer se praktično ništa ne dešava iz ničega. Svaki plan proizvodnje. po pravilu. Ukoliko se ne obezbedi opstanak u sadašnjosti. (6) smenu. već konkretnošću. Vremenski plan se obično radi: (1) za godinu. Savremeni tehnički menadžment više preferira ka fleksibilnom planu proizvodnje.b) Plan proizvodnje Plan proizvodnje proističe iz marketinške odluke. (5) dan. nema izgleda da će kompanija opstati u budućnosti. (3) za dekadu. Optimistička komponenta ogleda se u tome što se nešto mora uraditi sada. U klasičnom menadžmentu plan proizvodnje predstavlja osnovni instrument u rukama tehničkog menadžmenta. tj. Vremenski plan Vremenski plan odgovara na pitanje kada će se nešto raditi. Proizvodnja se u savremenom menadžmentu obično orijentiše na dva plana: (1) vremenski plan i (2) plan opterećenja. (4) sedmicu. verovatan nalog za proizvodnju. 282 . Pesimistička komponenta polazi od toga da. već određeni i vremenski definisan period (obično godinu dana). već informacijom za sve učesnike koji mogu očekivati tzv. (2) za mesec. i manje precizniji i obrnuto. delovanje. moramo na vreme početi sa izradom. po Akofu. Plan proizvodnje je konkretna ideja kojom se rukovodi menadžerski tim imajući u vidu potrebe tržišta. odnosno duži vremenski planovi su. mogućnosti kompanije i konkurentne kompanije na tržištu. Jedna i druga komponenta traže akciju. Njihova preciznost je u obrnutoj proporciji sa dužinom planiranja. uključuje dve komponente: (1) pesimističku. kako bi perspektivni planovi bili ostvareni u budućnosti. ukoliko se plan proizvodnje ne realizuje sada. On se ne smatra osnovom za izdavanje naloga. Plan proizvodnje se ne bavi neizvesnošću. Ako želimo na vreme isporučiti proizvod. nema šanse da se dočeka budućnost.

Navedeno vreme je znatno kraće od vremena koje utroše drugi proizvođači automobila. ali zbog preopterećenosti voza nismo uspeli da se u njega ukrcamo. ali ne i dovoljno da bi se proizvodnja normalno odvijala “Planirali smo da na vreme pođemo i stignemo na železničku stanicu. ali je prodaja smrtni čin. planira na sledeći način: “Sredinom meseca radi se preliminarni plan za sledeći mesec. a u skladu sa tržišnom situacijom. u stvari. već da je diktirana i vođena od strane tržišta i platežno sposobne klijentele. “Electric Company. potrebno je uvesti (1) male serije i (2) kratko protočno vreme. Danas je to vreme još kraće. To je sistem koji “siše” iz proizvodnje. Folksvagen i dr. Tojotini vremenski planovi zasnivaju se na proizvodnji bez zaliha. On mora biti fleksibilan. “Tojota sistem” je svojevremeno uspeo da protočno vreme za proizvodnju automobila svede na deset dana: dva dana za proizvodnju automobila. Prazni depoi robe su. Menadžment mora shvatiti da je lako proizvesti. a ne plan proizvodnje. Dvadeset petog u mesecu priprema se plan za prvih deset dana sledećeg meseca. odnosno od narudžbe do isporuke protekne prosečno oko 48 časova. suprotno od plana koji “gura” proizvodnju. Diktat proizvodnje sve više se bazira na principima “supermarketa”. Petog u mesecu priprema se plan za sledećih deset dana u mesecu.). Plan opterećenja Vremensko određenje proizvodnje je potrebno. orijentisan.” 283 . šest dana za njegovu opremu i dva dana rezervno vreme. Ni na jednom mestu u proizvodnoj liniji ne sme se proizvoditi ništa što nije naručeno ili se neće u najkraćem mogućem vremenu prodati. Da bi proizvodnja odgovarala narudžbini. sa mogućnošću stalnih izmena i dopuna.” Savremeni menadžeri ističu da proizvodnja nije uslovljena planom proizvodnje. nalozi za proizvodnju. Polazi se od stava da je period od godinu dana dug da bi se informacije iz marketinške odluke sprovodile nezavisno od tržišnih kretanja. koji je i najproblematičniji. kod kojih se na isporuku čeka i po nekoliko meseci (Ford.Vremenski i bilo koji drugi plan se ne sme shvatiti kao naredba..

da mogu biti plaćeni i kada poslovnom sistemu ne ide dobro. posebno japanskih.Zbog toga što nismo predvideli mogućnost opterećenja u prevozu. sinhronizaciju i ravnomerno opterećenje proizvodnje. Smatra se da su radnici dovoljno zaradili. tehnički menadžer može da uspostavi na različite načine: • Proizvoditi za skladišta. povećanje mehanizovanosti radnog procesa. savremeni tehnički menadžment ima na raspolaganju sledeće mogućnosti: • • • • • isti broj radnika opslužuje veći broj mašina. U praksi se mogu javiti dva ekstremna slučaja: rast tražnje i pad tražnje određenih proizvoda. U slučaju rasta tražnje. a u slučaju ponovne potrebe primanje. Japanske kompanije smatraju da je izvršioce bolje privremeno otpustiti sa posla uz delimično plaćanje nego proizvoditi robu za koju nismo sigurni da će biti prodata. U slučaju nesklada između tražnje i proizvodnih mogućnosti vrši se sinhronizacija i ispomaganje. pri čemu se računa na to da će proizvedena roba biti i prodata. pružanje pomoći od strane administrativnih radnika. uzaludno smo planirali polazak. nije prihvatljivo jer je 284 . Otpuštanje. po pravilu. • Smanjenje proizvodnje i privremeno otpuštanje radnika. uvođenje prekovremenog rada i rada u neradne dane. ali kašnjenje. Onaj ko zakasni može dobiti pomoć od prethodnika ili narednog izvršioca na liniji. Za veliki broj kompanija. Njime se ustvari obezbeđuje ravnomerno opterećenje proizvodnih kapaciteta. Plan opterećenja je veoma značajan u nestabilnoj tražnji i ukoliko se proizvodi za naručioca. angažuju se novi izvršioci. Ukoliko se radi o padu tražnje. menadžment mora voditi računa o tome da oprema sa najmanjim kapacitetom zadovoljava potrebe tržišta. ovo nije prihvatljivo rešenje i gotovo se ne koristi. nije dozvoljeno. S obzirom na to da savremena proizvodnja treba da odgovori na zahteve tražnje. Otuda je neophodno izraditi i plan opterećenja.

• radnicima se omogućava da sami donose odluke kada je u pitanju proces proizvodnje. što omogućava da jedan menadžer upravlja velikim brojem ljudi u proizvodnji. tj. a manje kao instrument. njenog spuštanja sa vrha na dno hijerarhijske piramide. tj. nalog po kome pojedini menadžeri treba da postupaju. • prilikom donošenja odluka o proizvodnji traži se mišljenje radnika.. po cenama masovne ili velikoserijske proizvodnje. jer svako radi svoj posao i ne postoji “tutorisanje” rukovodilaca nad radnicima. oni zaustavljaju proizvodne trake. 3. plan proizvodnje treba shvatiti kao orijentirnu informaciju.teško obezbediti kvalitetan kadar odgovarajuće organizacione kulture. tj. Navedene i druge promene u procesu proizvodnje nameću potrebu i drugačiji postupak u upravljanju procesom proizvodnje. uređenje eksterijera fabrike itd. 1. pružanje usluga obuke drugim kompanijama i sl. 285 . inoviranjem znanja. • sve se više stvaraju proizvodni sistemi koji mogu da daju male serije proizvoda na istoj liniji. • smanjuje se hijerarhijska piramida i uvodi plitka organizaciona struktura. Tehnički menadžer može da koristi i druge mogućnosti u uspostavljanju ravnomernog opterećenja: eliminisanje kooperanata. Iz navedenog se može zaključiti da savremeno planiranje. • Angažovanjem radnika na drugim poslovima u kompaniji. održavanjem mašina. izradom obdaništa. što dovodi do inverzije upravljačke moći. uvode inovacije u racionalizaciju proizvodnje itd. Upravljanje procesom proizvodnje Upravljanje procesom proizvodnje u savremenom menadžmentu dobija kvalitativno nove dimenzije i postulate u odnosu na klasičan sistem poslovanja i proizvodnje: • demokratizuje se radno mesto. stvaraju timove za rešavanje određenih problema. po posebno pripremljenim “rezervnim planovima”. Oni postaju moćniji.

Razloge prosperiteta ovog sistema treba tražiti u brojnim inovacijama koje je “Tojota” primenila u upravljanju proizvodnjom. ergonomija itd. Ovde se određuje vrsta mašina. 1. • Uvođenje i primena stimulativnih mera. utvrđivanje vremenskih standarda i merenje fizičkog obima proizvodnje. • Održavanje. odnosno u Tojoti i Volvou. • Studija rada. potrebno je ukazati na principe kojima se rukovodi savremeni menadžment proizvodnje u konkretnim korporacijama. Bez obzira na značaj navedenih poslova u upravljanju procesom proizvodnje. • Kontrola proizvodnje. rukovanje i održavanje zaliha na optimalnom nivou i preduzimanje mera za rad bez zaliha. 1.Upravljanje procesom proizvodnje obuhvata nekoliko zadataka: • Definisanje tehničko-tehnološke strane proizvodnje. radna mesta. ishrana za vreme rada. tj. • Kontrolisanje zaliha materijala. remont i popravka sredstava za rad.. 286 . 3. održavanju sredstava za rad i dr.). Proizvodna filozofija u “Tojota sistemu” “Tojota sistem” je deo japanskog privrednog čuda. U ovoj aktivnosti određuju se metode rada. • Upravljanje materijalima. te eventualna međufazna skladišta. alata i pribora sa kojim će se proizvoditi određen proizvod. • Kontrola kvaliteta ulaznih komponenti i kontrola poluproizvoda ili gotovih proizvoda. • Obezbeđenje životnih i radnih uslova za zaposlene (zdravstvena preventiva. ali i u ostalim oblastima. • Primena mera higijensko-tehničke zaštite. inovacijama. Određuje se način i dinamika dopremanja materijala do proizvodnih linija i između pojedinih tačaka na proizvodnoj liniji. uspostavljanje redosleda u tehničkotehnološkom procesu. • Uspostavljanje evidencija o broju ljudi.

Srednji menadžerski nivo ima zadatak da razradi viziju poslovanja “Tojote” koju daje top menadžment. planove i inovacije sa nižeg nivoa. detaljno ih proučavaju i po sistemu “nimavaši” predaju strategijskom menadžeru na odobrenje. Bučo se obično regrutuje iz redova pomoćnika šefa proizvodnje. 287 . Zadaci kačoa svode se na: • predlaganje vizije i strategije top menadžmentu. • usklađivanje poslovanja svog organizacijskog dela sa promenama i novim zahtevima koji dolaze iz sistema ili okruženja. a imaju zvanja “bučo” i “kačo”. Oni moraju izložiti jasnu politiku u upravljanju sa nižim hijerarhijskim nivoima i obezbediti realizaciju vizije top menadžmenta. • prenošenje postavljenih ciljeva do nižeg menadžerskog nivoa i nastojanje da se oni dosledno realizuju. i to iz redova nadzornika i supervizora. “proizvodnja bez skladišta i zaliha” itd. Menadžment proizvodnje “Tojote” U “Tojota sistemu” značajnu ulogu u menadžmentu proizvodnje ima srednji. Ona znači “potpunu kontrolu proizvodnje”.Za precizne analitičare Tojota je sinonim za “eliminisanje svega nepotrebnog”. Položaj kačoa stiču perspektivni ljudi iz proizvodnje koji se javljaju u ulozi nižeg menadžerskog sloja. ali i niži menadžerski nivo. pre svega. a) Srednji menadžeri (operativni menadžment) Operativni menadžment radi planove za akciju i upravlja proizvodnjom. To su obično ljudi tridesetih godina koji u “Tojoti” rade preko 10 godina. Zbog navedene prakse. “Bučo” i “kačo” primaju predloge. Navedene odrednice imaju. • delegiranje ovlašćenja potčinjenom osoblju i kontrola izvršavanja. smatra se da je srednji menadžerski nivo temelj uspešnosti Tojotinog sistema. odnosno taktički menadžment koji upravlja proizvodnim organizmom “Tojote”. veze sa “Tojotom”. ali njima treba pridodati i operativni. oličenje rada po principu “just in time”. • podržavanje kreativne i inovacione atmosfere i rešavanje problema koji dolaze iz proizvodnje. • obrazovanje i profesionalna obuka potčinjenih.

“šukačo”. postavlja ciljeve i obezbeđuje uslove da se ti ciljevi realizuju. Ovde se pod disciplinom ne podrazumeva samo poštovanje radnog vremena i supervizora već celokupan odnos prema poslu. a potom direktora. U Tojota sistemu postoji određen broj supervizora koji nisu završili fakultet. “Kačo” i “bučo” treba da održavaju “mladalaštvo” duha i tela. kao i u drugim kompanijama predstavljaju supervizori ili poslovođe različitih naziva: “šunin”. b) Niži menadžerski nivoi (taktički) Niži menadžerski nivoi u Tojoti. Kakaričo je menadžer koji neposredno izdaje uputstva radnicima. da se energično prihvataju svakog posla i da iskazuju svoje liderske sposobnosti. Sankcije i kazne su eliminisane iz menadžerske prakse “Tojote”. u “kačoe”. Oni imaju duži radni staž i imaju šanse da budu unapređeni u viši rang (kačo i bučo). • briga za svakog zaposlenog u organizacionoj jedinici. objašnjavanje i zajednički rad. Niži menadžer je odgovoran za radnu disciplinu u pogonu. tj. Supervizori su potencijalni kandidati za unapređenje u srednji menadžerski nivo. rokovima.• sprovođenje planirane rotacije na radnim mestima radi unapređenja ljudi. nadmećući se sa kandidatima koji imaju diplomu. ali imaju veliko iskustvo i uspeh u radu. Navedeni menadžeri neposredno upravljaju proizvodnjom. “hančo” ili “kakaričo”. supervizori moraju biti najbolji u oštroj konkurenciji. Oni neposredno kontrolišu 12–15 ljudi i odgovorni su za to da se proizvodnja odvija permanentno i kvalitetno. Da bi bili unapređeni na položaj bučoa. 288 . Najsposobnijima se u “Tojoti” posvećuje velika pažnja. veoma retko ili nikada sankcije. • staranje o usavršavanju sopstvene ličnosti i proširenju sopstvenog znanja. odnosno izvršavaju plan proizvodnje. do trideset godina i sa radnim stažom oko pet godina. kvalitetu itd. U obezbeđenju discipline primenjuje se ubeđivanje. Nadzornici (supervizori) su obično diplomirani inženjeri.

smatraju nesavršenim rešenjima koje stalno treba poboljšavati. zamera inženjerima jer nisu okrenuti unapređenju i progresu proizvodnje. Shodno navedenom. stoga. 3. a neretko i menjati. skromnost i prilagođavanje su osnovne vrline “Tojotinih” menadžera. napredovanjem u hijerarhijskoj piramidi. Pravila se stalno preispituju i usavršavaju. 289 . kreativan duh. kao i svoje pretpostavljene. harmonija i saradnja se stalno poboljšavaju. jer onaj ko nikada nije bio u proizvodnji nije u stanju da donese kvalitetnu odluku. Pravila se. Ljubaznost. Poštenje u radu. Praksa i pravila upravljanja procesom proizvodnje u “Tojoti” Pravila upravljanja proizvodnjom u japanskim kompanijama imaju specifičnosti koje potpuno odudaraju ili su čak i u suprotnosti sa proizvodnom praksom Zapada. ova iskustva će im dobro doći. motivišu i razumeju izvršioce. Kasnije. odnosno tamo gde nastaju problemi i upoznaju se sa filozofijom rada “Tojote”. • drugu čine oni. tvorac savremenog Tojota sistema. jer su rezultat ljudskog uma. koji nemaju svoje ideje. Šigeo Šingo. kao i u najvećem broju drugih japanskih kompanija. Oni koji su završili škole su. u stvari. kao nesavršenog i nedovoljno iskorišćenog resursa. Zajedno sa srednjim menadžerskim nivoom oni oblikuju predlog odluke za viši nivo upravljanja. 2. On inženjere deli na tri grupe: • prvu grupu čine oni koji sede za stolom i nikada ne odu u proizvodnju. 1. supervizori u “Tojoti” moraju biti obrazovani. a imaju znanje. konsultant svetskog glasa. “nekvalifikovani” radnici koji moraju da prođu sve faze rada kompanije. od najnižih radnih mesta. Supervizori u “Tojoti” su često u delikatnim situacijama. Oni moraju biti sposobni za to da obuče. Oni rukovode fakultetski obrazovanim ljudima koji počinju od nule. Mnoga originalna japanska rešenja se ne smatraju idealnim. ali i vešti u svojoj struci. Oni se nalaze na početničkim radnim mestima.Supervizori su zaduženi za prikupljanje ideja i predloga od neposrednih izvršilaca.

Pokazalo se da su one ekonomski isplative jer se radi uz minimalne zalihe i roba se brzo pretvara u novac. “Njet” je inače opasna reč u bilo kom sistemu. tj. Inžinjer bez proizvodne hale je sličan lekaru bez bolničke sobe i pacijenata. PRAVILO BROJ 1: MASOVNA PROIZVODNJA NIJE OPRAVDANA. ne zapostavlja se bezbroj “novotarija” koje. Drugu grupu inženjera treba probuditi i ukazati im da je rad bez inovacija spavanje i statiranje koje je u kompaniji nedozvoljeno. “njet inženjeri” koji za svaku novu stvar kažu “ne može”. jer oni žive bez promena i postaju kočničari progresa. već u malim serijama. velikom količinom zaliha materijala. tj. Zato se kvalitet inžinjera u Tojoti. Ukazivanjem na osnovna pravila u upravljanju tojotinim proizvodnim organizmom.. proizvodnja u velikim količinama ocenjuje se kao željeno stanje. ali i gotovim proizvodima. Veliki obrt kapitala često premašuje efekte masovne proizvodnje. Masovna proizvodnja. već administrativac. znače život za “Tojota sistem”. Inženjer bez inovativnog duha je manipulator onoga što je neko drugi stvorio. stanje u kojem se ostvaruju najmanji troškovi po jedinici. ocenjuje po broju inovacija u različitim oblastima proizvodnje. Bez upoznavanja sa proizvodnjom on ne može biti ekspert za stvaranje novih produkcija.• treću grupu čine tzv. poput pisara i drugih neproizvodnih zanimanja. 290 . što je osnovni cilj svake proizvodnje. Izlaz nije u masovnoj proizvodnji i zalihama. brzim prodajama i naplatama. pre svega. Prvoj grupi inženjera treba narediti da odu u pogone i svoje znanje provere u procesu proizvodnje. pojedinačno ili skupa. Precizne analize japanskih konsultanata govore da je proizvodnja u velikim količinama praćena i velikim skladištima. Ne postoji ekonomija koja dovodi u sumnju makar delić navedene tvrdnje. Veliki broj japanskih kompanija primenio je proizvodnju u malim serijama. ali je ona zabranjena i na makro nivou japanskog društva. Treću grupu inženjera treba eliminisati. zagušenjima itd. što ugrožava prednost ekonomije obima.

tj. (6) obezbeđenje od havarija mašina. pre svega.PRAVILO BROJ 2: VREME PRIPREME TREBA DA IZNOSI NULA MINUTA I SEKUNDI. Potrebno je samo želeti. tj. Zato treba proizvoditi prave proizvode. Zašto? Ako čovek zaista želi nešto. skladištenja proizvoda koje tržište ne apsorbuje. što je izraženo u posebnoj koncepciji pod nazivom SMED. (5) razlike u vremenu dopreme i proizvodnje. I sa ovim skraćenjem japanski menadžment nije zadovoljan. snabdevati se 291 . misle. U “Tojoti” je vreme priprema alata (presa i drugo) skraćeno sa tri časa na 2 minuta i 40 sekundi. Konkurencija prisiljava da se troškovi pripreme i dalje skraćuju i da oni iznose jednu sekundu. on će to i ostvariti. potrebno je prethodno proučiti uzroke njihovog postojanja. (3) velikih narudžbi – da se postigne prednost ekonomije obima. (4) nesinhronizacije u proizvodnji. PRAVILO BROJ 3: PROIZVODNJA BEZ SKLADIŠTA. već samo troškove. Skladišta se ukidaju ako se eliminišu uzroci zbog kojih su i formirana. Da bi se skladišta eliminisala. Traži se dalja racionalizacija. Za mnoge je navedeni cilj utopija. da se vreme pripreme izjednači sa vremenom početka proizvodnje. odnosno otpreme. (2) sigurnosti. radi obezbeđenja rezervi za slučaj poremećaja snabdevanja. tj. što dovodi do toga da jedan pogon proizvodi brže nego što naredni može da apsorbuje. Skladišta postoje zbog: (1) pogrešnog proizvodnog programa. Krajnji cilj menadžmenta proizvodnje je da vreme pripreme bude jednako nuli. Japanski radnici proizvode. Proizvodnja bez skladišta je osnovna sintagma “Tojota” sistema. ali oni. Skladišta nikad fabrici ne donose korist. rezonuju u Tojoti.

“Tojota” upućuje svoje stručnjake kod kooperanata radi ispomoći oko poslovanja bez zaliha i rešavanja drugih problema. PRAVILO BROJ 4: NAGARA SISTEM JE PRAVILO U “TOJOTI” Princip “Nagara” na japanskom znači “raditi više aktivnosti odjednom“. pa u krajnjem slučaju Tojota kao kupac to i nadoknađuje. Kada presa završi određeni proces. što se ukalkuliše u cenu sirovina ili poluproizvoda. obezbediti se od havarija itd. što omogućava sagledavanje potreba za ovaj period. “Tojota” odbacuje ovakvo rezonovanje. Svaki zaposleni treba da bude angažovan sve vreme procesa proizvodnje. japanski konsultant Šigeo Šingo je primetio veliki broj ljudi koji ništa ne rade. radnik je ponovo aktivira i nastavlja iste ili slične poslove. sarađuje na osnovu jasno postavljenih ciljeva i planova. Ona svojim snabdevačima dostavlja planove proizvodnje sa dinamikom za deset dana. radnik se okreće i obavlja druge poslove. ako zalihe ne postoje u “Tojoti”. a manje kao autonomne i zatvorene celine. već smanjenje troškova. Tojotini kooperanti se ovde ne posmatraju kao protivnička već partnerska strana koja se međusobno ispomaže. Polazi se od stava da je ono što je dobro za kooperante dobro i za Tojotu. jer zalihe i kod njih povećavaju troškove.od pouzdanih snabdevača. Eventualne probleme kod snabdevača ili u Tojoti partneri nastoje da reše uz zajedničko angažovanje. U Japanu je eliminisana praksa da radnik stoji dok mašina radi. Najveći broj Tojotinih kooperanata posluje bez zaliha. Rezonuje se tako da. Pri tome se mora imati u vidu da glavni cilj nije ukidanje skladišta. Tojota ne posluje sa onima koji ne poštuju rad bez zaliha. Time se kooperanti više shvataju kao delovi sistema Tojote. Tojotino poslovanje bez zaliha u poslovnom svetu se često shvata kao prebacivanje tereta odgovornosti na snabdevače. 292 . sinhronizovati proizvodnju. moraju postojati kod snabdevača. U Daglasu. Kada posluži presu. u američkoj kompaniji za proizvodnju aviona. odnosno za državu. Pored toga.

U “Tojoti” se po nekoliko puta pitaju: “Zašto?” Mehanizovanost ručnih operacija. . Ručni rad se u mnogim kompanijama označava kao neproduktivan i štetan za uspešnost proizvodnje. Zahvaljujući Nagara konceptu. kojim se skraćuje vreme za 20%.. zapitao je Šingo predsednika kompanije. godine 700 ljudi opsluživalo 3. Kod nas to rade senzori. PRAVILO BROJ 5: MEHANIZOVANOST RUČNOG RADA SE PREISPITUJE. To nije tačno. praznih hodova itd. Ukoliko analiza pokaže da sve mogućnosti oko racionalizacije ručnog rada nisu iskorišćene i da bi se studijom pokreta i rada ručni rad mogao smanjiti za 20% investiranje u mašine se nikada ne bi odobrilo. u “Tojoti” se razmišlja o racionalizaciji postojećeg ručnog rada. Ulaganje u investicije je nepotrebna stvar ako se isti efekat može ostvariti malim poboljšanjima i ulaganjima. najčešće prihvata veliki broj menadžera sveta. a o relativno skromnoj uštedi u vremenu. a ne čovek. Pored toga. Nema stajanja u proizvodnji. Mnoge kompanije su tada praktikovale da na jednu mašinu dolazi jedan. pri donošenju odluke o mehanizovanosti. Prvo se postavlja pitanje da li se utrošak ručnog rada može racionalizovati putem otklanjanja nepravilnih i nepotrebnih pokreta.Zašto ovi ljudi ne rade?. utvrđuje se mogućnost dodavanja jednostavnih i jeftinih alata radi povećanja proizvodne snage rada. Danas se broj mašina koje opslužuje jedan radnik povećao i na desetine.Taman posla. dva i tri radnika. bez obzira na to što se često radi o skupoj investiciji. Investiranje uvek mora biti pod duplom lupom. za 20%. Pre donošenja odluke o investiranju. odgovorio je Šingo. u “Tojoti” je još 1955. Oni napregnuto posmatraju. da ne dođe do greške na robotu.500 mašinskih celina. sa težnjom ka daljem povećanju. 293 .

mašinske obrade. Zbog navedenog. ali je. kompanije. preseraja. izdvajanja i feudalizaciju društva. Princip “baš na vreme” omogućava: poslovanje bez zaliha. rezonuju u “Tojoti”. odnosno obavljati planirane aktivnosti kako je planirano i projektovano. i kompanije. grupe. a to znači tačno. Proces proizvodnje mora biti jedinstven i pod dirigentskom palicom jadne komande. Ranija isporuka. što povećava troškove. čuvanje. evidentiranje. Šigeo Šingo upozorava menadžerski tim “Tojote”: Moramo da otklonimo granice izmeću kovačnice. U “Tojoti” se ne dozvoljava izvršavanje planiranih aktivnosti sa zakašnjenjem. procesa proizvodnje. tj. na primer. On se u Japanu svodi na termin: “vremenski dobro planirano”. veliki obrt kapitala i nisku cenu proizvodnje. Stvaranje “izolovanih ostrva” u “Tojoti” je nedozvoljeno. bez sumnje. materijala i delova zahteva skladišta. Japansko društvo teško podnosi podele. PRAVILO BROJ 7: GRANICE U PROCESU PROIZVODNJE MORAJU SE IZBRISATI. u pravo vreme. odnosno prodaje. skladišta. farbare. princip “just in time” znači da svaki proces treba obezbediti pravim elementima u pravoj količini. inače. nego šta je bolje. tj. To jeste teže. “just in time” zahteva da se materijal i rezervni delovi dovoze na proizvodnu traku neposredno pred ugradnju. pa shodno tome. Tojotinim rečnikom. uspostavimo jednokomandne tostove od početka do kraja. ali ni ranije. u tačno vreme i pod najpovoljnijim uslovima. 294 . Iako u japanskim kompanijama nema komandovanja. montaže i umesto toga pratimo proizvodne tokove. jer niko nije dovoljan sam sebi. Menadžment “Tojote” nije tu da radi ono što je lakše. prijem. već je svaki deo u funkciji celine. Oni. jeftinije. porodice itd.PRAVILO BROJ 6: DOSLEDNO SPROVOĐENJE PRINCIPA “JUST IN TIME” Smatra se da je princip “just in time” ugaoni kamen “Tojota” sistema. čuvaju jedinstvo celine na svakom nivou: države. upozorava se da bi eventualne granice i parcijalizacija predstavljale veliko zlo za “Tojotu”.

Kan-ban sistem je uveo “revoluciju” u upravljanju proizvodnim linijama. Kartica naređuje umesto menadžera. Naredbe su ne samo efikasnije već i pouzdanije od menadžment odluka. radi se priprema i otpočinje proizvodnja. Nizak stepen korišćenja resursa u Tojoti je prihvatljiv ukoliko iskorišćenost kapaciteta nije povezana sa tražnjom. PRAVILO BROJ 8: KAN . poput “praznih rafova”u robnim kućama. Ali. tj. Prazno ili gladno tržište je znak za intenziviranje proizvodnje. od kupaca. Puno korišćenje kapaciteta koje ne uzima u obzir tržište je opasnije od niske iskorišćenosti kojom se zadovoljava tražnja. Već narednog dana automobili se isporučuju i najkasnije za 48 sati stižu do kupca u bilo kom delu Japana. Zasićeno tržište zaustavlja proizvodne trake. u stvari. odnosno u inostranstvu. daju projektna rešenja.BAN SISTEM. jer se velika pažnja posvećuje istraživanju tržišta. Ona se prosleđuje projektnim službama koje zahteve kupca “bace” na papir. Na bazi kan-ban kartice i projektnih rešenja sastavlja se specifikacija potrebnog materijala. Japanci kan-ban shvataju kao naredbu da se otpočne sa proizvodnjom. Kan-ban je. plasman i naplaćuje plasirana roba. On je u direktnoj vezi sa tržištem. dnevna kartica porudžbina gotovih proizvoda na kojoj su registrovani svi zahtevi kupca.Ceo sistem zasniva se na ispomaganju svakog dela ili pojedinca drugim delovima i pojedincima ili grupama. tj. neiskorišćenost kapaciteta je retkost. Kan-ban sistem je specijalitet “Tojote”. jer je iluzorno proizvoditi nešto što tržište ne zahteva ili ne traži u pravo vreme. 295 . jer je proizvodnja otpočela tek kada je izvršena uplata. Koliko će nečega doći na proizvodnu traku zavisi od tržišta. “Tojota” radi po sistemu dnevnih porudžbina.

nego zato što se to nikome ne sviđa. Po njima. “Zašto nešto raditi” je mnogo važnije nego kako raditi. ali to je u Tojoti nedozvoljeno.PRAVILO BROJ 9: U TOJOTA SISTEMU NEMA MESTA ZA REČENICU: “OVDE SE NIŠTA NE MOŽE URADITI”. 1xK). Nakon uočavanja. U Tojoti se radi ono što povećava upotrebnu vrednost proizvoda. PRAVILO BROJ 10: U PROIZVODNJI I UOPŠTE U KOMPANIJI RADI SE SAMO ONO ŠTO SE MORA RADITI. Prvi brzi odgovor u “Tojoti” izaziva podozrenje i sumnju.Tojota sistemu” pet puta pita “zašto”. 296 . Menadžeri “Tojote” kažu: Mi jednostavno ne radimo ništa što ne moramo. Japanci polaze od nesporne činjenice da prihvatanje određenog stanja kao neizbežnog dovodi sistem u situaciju da se ne može sprovesti bilo kakvo poboljšanje. Japanci nikada ne kažu: Tu nema ništa ili Prazno je. Rešenje se može potražiti i u rezervama. To puno ničega uvek može biti predmet posebnog istraživanja. Na taj način svi shvataju značaj održavanja mašina. oni govore: Ima puno ničega. koje se mora eliminisati. proizvodne linije se ne zaustavljaju zbog toga što se to nekome sviđa. kako bi postalo puno nečega. I drugi sistemi su iz prakse menadžmenta eliminisali negacije. a jedanput “kako” (5xZ.. Rad koji ne povećava upotrebnu vrednost predstavlja trošak i čisto rasipanje. Znamo da su naša skladišta i rezerve vrlo male i zato smo stalno na straži. Kada neka mašina zbog kvara stane. Japanci se ne obaziru na to šta drugi rade. a kad se rešenje da. problem treba rešiti i otkloniti svaku neracionalnost. Smatra se da treba više razmišljati i konstruktivno davati rešenja. Zato se u . Umesto toga. Praktična strana poboljšanja uspešnosti poslovanja nameće potrebu da se uoči problem čak i tamo gde se često misli da problema zaista nema. onda tu nema mogućnosti da se ne izvrši. stoji cela linija.

učinjena je ušteda i smanjeni su troškovi. što je neracionalno. PRAVILO BROJ 12: ŠTEDETI NA OSOBLJU. Nedozvoljeno je da kamion od 5 tona prevozi teret od 1 tone. Menadžeri “Tojote” preporučuju da je proizvodnju najbolje početi sa najmanjim mogućim brojem izvršilaca. TIME SE NE RACIONALIZUJE TRANSPORT. Mnogi menadžeri rade obrnuto. pa se uvođenjem mehanizacije broj zaposlenih smanjio na četiri. Posebna pažnja usmerava se na racionalizaciju transporta kada je on neizbežan. Pre rešavanja problema transporta treba preispitati procese proizvodnje. jer je nepopularno njihovo smanjivanje kada tražnja opadne. kao što bi bilo neracionalno tenkom gađati vrapca na grani. potrebno je preispitati unutrašnje stokiranje i distribuciju materijala. A NE NA RADU. kranovi i dr. Mnoge kompanije nastoje da mehanizuju pojedine proizvodne operacije. One mehanizuju deo trake radi brže proizvodnje. dok procesima i operacijama posvećuju malo pažnje. Menadžeri ukazuju na to da je besmisleno štedeti na radu koji samo povećava vreme čekanja. umesto preventive da do “požara” ne dođe. Oni energiju usmeravaju na racionalizaciju transporta. transportne trake. ne vodeći računa o ukupnom proizvodnom ciklusu. Time se pažnja usmerava na “gašenje požara”. a proizvodni delovi čekaju. Treba štedeti u osoblju. 297 . već povećava troškove.PRAVILO BROJ 11: UNUTRAŠNJI TRANSPORT U KOMPANIJI TREBA MEHANIZOVATI. Mnogi mešaju pojmove racionalizacije transporta sa racionalizacijom rada. Osoblje koje je do tada radilo čeka ili nadgleda rad mašine. U “Tojoti” rezonuju da mehanizacija koja samo štedi na radu ne daje nikakve uštede. odnosno čeka se da bi se žurilo. kao što su: viljuškari. Time se žuri da bi se čekalo. Ako je neki posao u proizvodnoj liniji obavljalo pet radnika. VEĆ RAD U TRANSPORTU. Da bi se racionalizovao transport. Stvarna racionalizacija transporta svodi se na eliminisanje potrebe za transportom.

Tri dana obuke “Tojota” može da podnese. novi bilans. tada dolazi do čekanja kao u štafetnom plivanju. onako kako se operacija treba izvoditi. iz kojeg se ne može iscediti kap vode. U “Tojoti” praktikuju snimanje rada pojedinaca. nakon čega se vrši analiza pokreta i vrši racionalizacija rada. pored obavljanja svoje operacije. 298 . insistiraju na tome da radnik poznaje više operacija kako bi mogao da “uskače” u pogone gde je intenzitet rada veći. Svaki novozaposleni radnik mora za najmanje tri dana biti osposobljen da radi samostalno.. već mesto za stvaranje dobara i dobiti.. tj. Snimci u pogonu ukazuju na greške u radu i kako treba raditi. PRAVILO BROJ 14: SVAKI RADNIK MORA DA POZNAJE SVOJ POSAO. On mora biti i učitelj i trener. U Japanu taktički (niži) menadžment je u obavezi da obučava radnike za izvršenje određenih operacija. tako ne postoji operacija ili proces iz kojeg se ne može otkloniti suvišan trošak. PRAVILO BROJ 15: U PROIZVODNJI JE MNOGO VAŽNIJE DA SE “CEDI ZNANJE” NEGO DA SE “CEDI ZNOJ”.” Česti slučajevi kašnjenja ili čekanja zahtevaju od menadžera da izvrši novu preraspodelu posla. a ako je izvršilac gotov. ceđenja znoja”.PRAVILO BROJ 13: SVAKI NOVI RADNIK ZA TRI DANA MORA BITI SPOSOBAN ZA SAMOSTALAN RAD. poznaje operaciju “ispred” i operaciju “iza”. Posebno se insistira na tome da svaki zaposleni. Umesto toga. tada izvršilac sledeće operacije pomaže – kao trkač u nekoj štafeti. Šingo traži uvođenje tridesetosatne sedmice. a ne kako je pojedinci izvode. Šigeo Šingo je ukazao na apsurdnost. ALI I POSAO RADNIKA ISPRED I IZA SEBE U PROIZVODNOJ LINIJI. . pre nego što je gotov izvršilac na sledećoj operaciji. tj. ali i ostali sistemi u Japanu. Pri tome se obuka vrši na pravi način. Kao što ne postoji “suvi peškir”. “Tojota”.Ako dođe do kašnjenja na nekoj operaciji. jer kompanija nije škola. Umesto četrdesetčasovnog radnog vremena. Veći broj dana za obuku nije dozvoljen. ali se učenje i treniranje mora obaviti u kratkom roku. on u “Tojoti” preporučuje “ceđenje troškova”.

Ona se ne postiže metodom uzorkovanja. Cilj nije kontrola. Kontrolori su ljudi posebnog kova u Tojoti. u funkciji proizvodnje. a eliminisati loše stvari u kompaniji. kontrolu iskorišćenosti radnog vremena i čekanja. skladišta i zaliha. NULTO VREME PRIPREMA. Ne ulazeći u specifičnost organizacije kontrole proizvodnje kao elementa menadžmenta. potrebno je ukazati na sledeća pravila koja se primenjuju u “Tojoti”: PRAVILO BROJ 1: “TOJOTA” U SVOJOJ POSLOVNOJ FILOZOFIJI NAGLAŠAVA SINTAGMU NEKOLIKO NULA: NULTE ZALIHE. zadovoljan što je on iscedio poslednju kap soka. Kada je to učinio i nepoznati mladić. Znanje u “Tojoti” treba prikupljati i plasirati. kontrolu kvaliteta. ono se sve više reprodukuje što ga više ima. 1. 4. NULTNI ŠKART. a o njihovim karakteristikama najbolje govori sledeća anegdota: U jednoj kafani u Tokiju starac je iscedio limun u šolju čaja. jer je to mnogo efektivnije. Rigorozna kontrola kvaliteta znači proizvodnju bez škarta. Što se znanje više deli. Mlađi čovek (u društvu starca) uzeo je komadić već isceđenog limuna i dodatno iscedio limunov sok.Umesto zalaganja za eksploataciju. zbog toga što se kontroliše nešto što je prošlo i što se može samo konstatovati. NULTO VREME RASIPANJA ITD. pre svega. 299 . kontrolu svih vrsta troškova i rasipanja. odgovorio je mladić. treba preći na “ceđenje znanja”. Ovde se ništa ne kontroliše radi kontrole. koja dovodi do iscrpljivanja. Praksa i pravila kontrole proizvodnje u “Tojoti” Sistem kontrole u “Tojoti” je. već utvrditi dobre. već radi veće efikasnosti ukupnog poslovanja. starac je upitao: “Kako je to moguće?” “Ja sam iz kontrole”. ali ne i ispraviti. sistem je uspešniji. Kontrola u Tojoti je posebno usmerena na: kontrolu preterane proizvodnje. Sva mudrost menadžmenta svodi se na to da inicira sakupljanje pameti od zaposlenih i da obezbedi njegovu operacionalizaciju. kontrolu obrade. kontrolu transporta.

“Umrlom se u kovčeg stavlja novac. Šta to znači za konkurenciju na tržištu. U filozofiji poslovanja dosledno je sproveden netroškovni princip poslovanja. “Tojota” sistem nastoji da eliminiše sve što je nepotrebno u proizvodnji. već se eliminiše. uz povećanje kvaliteta. nakon svake operacije. poput “ceđenja vode iz suvog peškira”. ne treba posebno objašnjavati. cena rada. bez obzira na to što je nafta. poštarina i bilo šta drugo poskupelo. “Tu se teško odlučuje o povećanju cena. ali i u Srbiji i drugim zemljama. permanentno smanjivala cene svojih automobila. Suština se svodi na stav da škart u jednoj fazi ne može ići u dalje faze. kao bilo koja kontrola. Tu se primenjuju razne metode – od blagih obloga do operacionog reza – kojim se otklanjaju nepotrebni ili oboleli delovi organizma.” Povećati cene je lako.PRAVILO BROJ 2: KONTROLA KVALITETA U SVAKOJ FAZI. iako ga on nikad neće potrošiti. PRAVILO BROJ 4: “POKA JOKA” (ROSA JOKA) KONTROLA Proizvodnja bez škarta je osnovni cilj Tojota sistema. što u krajnjoj tački dovodi do povećane dobiti. jer ona samo proizvodi troškove. Kontrola kvaliteta. Prvi put je problem škarta potpunije rešen u Drugom svetskom ratu kada su proizvođači padobrana uspeli da uvedu rigoroznu kontrolu proizvodnje i škart svedu na samo tri posto od ukupne proizvodnje.” PRAVILO BROJ 3: KONTROLA I STALNO SNIŽENJE TROŠKOVA. a ne poboljšava kvalitet. 300 . Tome pribegava najveći broj svetskih proizvođača i time kopa sopstvenu grobnicu. U “Tojoti” se kontroliše svaka faza proizvodnje. ne sme biti post festum. To je slično običaju u vezi sa sahranom umrlog koji postoji u Japanu. Tojota svoju energiju usmerava na stalno smanjenje troškova. Time se škart potpuno eliminiše. malolitražnosti itd. “Tojota” je od 1954. Bilo je bolje da je deo tog poklonjenog novca dat dok je umrli bio živ. Zahvaljujući netroškovnom principu.

1. Umesto ljudi. “Tojota” je putem sistema “poka joka” uspela da obezbedi stoprocentnu kontrolu kvaliteta. Kako to rade u Volvou? Volvo je jedan od najorganizovanijih sistema iz sveta automobilizma. a ne ispravljaju greške. dvostepeni proces. koje samo konstatuju. Po otklanjanju greške. procese kontrolišu senzori – putem zvučnog. traka se zaustavlja. jer se kontrola vrši na svakom koraku. Radnici mogu smireno da obavljaju svoje poslove. U prvom stepenu se zaborave određene stvari. “Poka joka” pozitivno utiče na psihu ljudi. kontrola se nije dovoljno ozbiljno shvatila. Šveđani su ponosni na svoj gigant (zbog svoje organizovanosti i zbog toga što predstavlja višedecenijskog svetskog lidera u toj 301 . 5. Tu je “poka joka” nezamenljiv sistem. Mnogi misle da kontrola svake faze usporava proizvodnju. odnosno postojao je konflikt između onih koji su proizvodili i tvrdili da imaju kvalitetan padobran i kontrolora. odnosno onih koji su obavljali kontrolne letove i koji su sumnjali u kvalitet. odnosno upozorenja. a zvučni signal pokazuje gde je greška nastala. uključujući i zaustavljanje proizvodne trake. kontrola putem tehnike je sigurnija od čoveka. Ona se prevodi sa “idiotski sigurno”.“Nula defekt” je postignut kada su oni koji prave padobrane počeli sami da ih isprobavaju. a obezbeđuje da ljudi u kontroli i sami ne postanu idioti. tj. na primer prilikom zavarivanja. bez bojazni da će greška nastati. traka se automatski pokreće i proces proizvodnje automobila se nastavlja. svetlosnim ili kombinovanim signalima. Sve do ovog trenutka. Sistem “poka joka” rešava problem zaborava. svetlosnog ili jednog i drugog signala. U drugom se zaboravi šta je zaboravljeno. Čim nastane greška. Zaborav je veliki problem savremenog poslovanja. teških građevinskih mašina. To je. “Poka joka” se svodi na kontrolu kvaliteta svake faze proizvodnje putem elektronike: zvučnim. Elektronika. u stvari. motora građevinske i brodske opreme. ali “poka joka” oslobađa fabriku suvišnih kontrola na kraju procesa.

najbolje je ukazati na neka pravila koja se ovde poštuju. Volvo ima oko 5. a već na ulazu u fabriku može se videti da su mnoge stvari urađene drugačije nego u drugim sistemima. ali je karakteristično da se ona ovde dosledno poštuju. Škart u livnici iznosi 2–3%. U livnici nisu zaposlene žene. Svi menadžeri u Volvou voze automobile koji su proizvedeni u ovom gigantu. 5. U livnici se topi ruda i stvara čelično mleko. Zabrana snimanja ima cilj da sačuva tajne u rasporedu mašina itd. Međutim.delatnosti). Pravila koja se primenjuju u Volvou U cilju sažetog predstavljanja filozofije menadžmenta i organizacije Volvoa. pri ulasku u fabriku postoje tri zabrane: zabrana pušenja. prećutno su tržišta podeljena. pa se obavljanje tih poslova odvija uglavnom u slobodno vreme. To je moguće jer je državna administracija u Švedskoj tako postavljena da radi kada poslovni sistemi ne rade. godišnja proizvodnja iznosi oko 100. Kao glavnog konkurenta označio je Katerpiler. tako da Volvo nije ofanzivan na američkom tržištu. Svaka zabrana je vidno označena i ima svoj razlog. na primer. ali i živote i zdravlje zaposlenih. 1.000 tona čelika. menadžer nema pravo na reklamu očigledno da nešto nije u redu sa performansama sopstvenih proizvoda. Primera radi. U ovom delu plate su i najveće. 302 . jer. Njihov logotip reprezentuje dugogodišnju tradiciju. Ova pravila mogu se naći i u drugim sistemima. Fabrike Volvoa uglavnom su locirane izvan gradova. Zabrana pušenja je opredeljenje menadžera da zaštite okolinu. Udaljenost od gradova onemogućava zaposlenima da često izlaze iz fabrika radi obavljanja privatnih poslova. zabrana korišćenja mobilnih telefona i zabrana snimanja. upotreba mobilnih telefona je zabranjena zbog ometanja kompjutera i robota. Livnica je srce Volvoa. Nije se gasila punih 30 godina. Tehnologija stvaranja tečnog metala je automatska. U njoj je zaposleno 600 radnika. Temperatura u njoj je 1405 stepeni. 1.000 poslovnih jedinica u celom svetu i na svim kontinentima. To je najbolja reklama. Tako. ukoliko se kupuje roba od konkurencije. kao što Katerpiler manje izlaže i prodaje na evropskom tržištu. odnosno automatske proizvodnje. najvećeg proizvođača građevinskih mašina u SAD. Ovo je najveća livnica u Skandinaviji. koja je jedna od najsavršenijih na svetu.

ali i način rada na pojedinim mestima. što i jeste tačno. Ovo pravilo implicira na poštovanje marketing koncepta. Analiza radnih mesta odvija se po planovima koji se usvajaju na nivou tehničkog menadžmenta. Glavna pažnja usmerena je na motor. Posebno su zadovoljni sa stepenom smanjenja buke u kabinama. Nakon obavljenih snimanja. Zato je zadatak i obaveza svakog zaposlenog da misli na kupca i da se stavi u njegov položaj kada obavlja poslove i radne zadatke. bilo da je smanjena buka u motorima ili poboljšana zaštita kabine. Menadžment ovog velikog svetskog giganta i jednog od najorganizovanijih svetskih automobilskih sistema praktikuje permanentne analize radnog procesa. kao dela poslovne biblije na kojoj insistira svaki zaposleni. Nakon obavljenih snimanja. pristupa se analizama obavljanja pojedinih poslova. Organizator u timu ima zadatak da poveća produktivnost rada kroz eliminaciju suvišnih pokrete.PRAVILO BROJ 1: U VOLVOU. snimaju se filmovi o radu. stručnjaci medicine nastoje da eliminišu nepravilne i uvedu pravilne pokrete. Ukoliko nema kupaca. PRAVILO BROJ 2: U VOLVU SE PROIZVODI. posebno na teškim građevinskim mašinama. kadrolog i ekspert za organizaciju i produktivnost rada. Istraživačku grupi za analizu rada čine: kamerman. koja smanjuju radnu sposobnost zaposlenih. nema ni proizvodnje. ALI U ISTO VREME I ANALIZIRA I ISTRAŽUJE. lekar. Pokazalo se da na pojedinim radnim mestima postoji visok procenat profesionalnih oboljenja. odnosno one pokrete koji će smanjiti profesionalna oboljenja. uz 303 . Menadžment razvoja je dosta učinio na poboljšanju konfora vozača. Stiče se utisak da se u pogonima Volvoa svakog dana snimaju filmovi. U pogonima se danima mogu videti brojni timovi koji snimaju proces proizvodnje. SVE POČINJE OD KUPCA. Lekar ima zadatak da utvrdi pravilnost pokreta radnika sa stanovišta smanjenja profesionalnih oboljenja. Analizom snimaka. Svaka fabrika u Volvou je poligon stalnih istraživanja i analiziranja. poboljšani konfor i povećanje pouzdanosti mašina. Svaki učesnik u timu ima svoja zaduženja.

odnosno dokumenat o analizi rada i radnog procesa. Ekspert iz kadrologije zadužen je za permanentnu obuku i iskorišćavanje ljudskog resursa. PRAVILO BROJ 3: U VOLVOU SE POJEDINAČNA PROIZVODNJA ODVIJA PO PRINCIPIMA MASOVNE PROIZVODNJE. sve do otpreme proizvoda kupcu. kao i rezervni delovi. zaključci i rokovi za okončanje pojedinih zaključaka. što znači da se ovde proizvodi za poznatog kupca. Zahvaljujući navedenom. Ovde se insistira na “i – i”. Kupci se analiziraju sa brojnih stanovišta: iz koje zemlje dolaze. odnosno motora. svi radnici koji su na bilo koji način bili u vezi sa proizvodnjom tog broja vozila ili mašine se evidentiraju. podsklopovi i sklopovi. Nakon višečasovnog snimanja pokreta i tehnoloških procesa. ali uz to i na smanjenju profesionalnih oboljenja. Menadžment ne dozvoljava da se propišu pokreti koji će dati veću produktivnost rada ukoliko bi oni povećali profesionalna oboljenja radnika. odnosno na povećanju produktivnosti rada. evidentira se šta su radili i u koje vreme. svi oni koji su učestvovali u njegovoj proizvodnji se kažnjavaju. a ne “ili – ili”. Na pitanje koliko se to često dešava 304 . U dokumentu.učešće stručnjaka za produktivnost. Ukoliko se posle nekoliko godina pojavi kvar ili greška. Od momenta naručivanja automobila. treba izvršiti korekciju nepravilnih pokreta. odnosno zapisu opisuje se tok analize. timovi stručnjaka nastoje da pronađu najbolje pokrete sa stanovišta svih (a ne pojedinačnih) komponenti rada. mašinu ili motor u momentu naručivanja dobija broj šasije. ne ulazeći u stepen krivice. Ukoliko nema narudžbi. On treba da napravi zapis. nema ni proizvodnje. administracija. Svaka narudžba se evidentira na kan-ban kartici i svaki kupac koji je naručio automobil. U svim fabrikama Volvoa poštuje se princip kan-nan narudžbe. koja je kategorija kupca. šta kupac želi itd. Volvo je u samom vrhu svetskih proizvođača automobila i ima i veliku produktivnost rada.

ovaj automobilski gigant ima visoko automatizovano skladište regalnog tipa. uvede proizvodnju bez skladišta. Menadžment planira da do 2007. Rad bez zaliha unosi takve novine da ništa više neće biti kao pre. Rukovodilac proizvodnje smatra da se delovi koji se ugrađuju u vozila moraju čuvati kao malo dete. pa je od 2003. Radnici su uglavnom angažovani na kontrolisanju i održavanju automatskih sistema. U fabrikama Volvoa skoro da nema radnika. čas i minut proizvodnje i lice koje je na njemu radilo. Svi zaposleni su ponosni na takve rezultate. Pored svakog robota postoji kompjuter. ali i za to da svoju logističku podršku osposobi za ovaj način rada. Menadžment ističe da se ukidanje skladišta ne odnosi samo na promenu rada komercijalne tehničke funkcije već i na sve delove ovog poslovnog sistema. Iako nastoji da uvede princip JIT. Dolazak sklopova i podsklopova je tako sinhronizovan da oni dolaze putem trake na određeno mesto i u određeno vreme. Pojedinačna proizvodnja po principima masovne proizvodnje moguća je zbog visokog nivoa automatizacije. Blokovi motora dolaze uz zaštitu. Roboti sa kompjuterskom podrškom i komandom obavljaju sve poslove. Svaki blok ili bilo koji deo ima svoj dan. ali i strategijski menadžment u Volvou posebnu pažnju poklanja upravljanju zalihama. godine preduzeo mere za odabiranje pouzdanih snabdevača strateških artikala. PRAVILO BROJ 4: VISOK NIVO ROBOTIZACIJE I KOMPJUTERIZACIJE. Softverska podrška ovde ima odlučujući uticaj na brzu promenu programa kod univerzalnih mašina i osposobljavanje mašina za obavljanje druge operacije. Ovaj princip primenjuju sve fabrike Volvoa. odnosno u predviđenu šaržu na rafu ukoliko je ispražnjena. PRAVILO BROJ 5: UPRAVLJANJU PAŽNJA. jer se akcenat prenosi sa skladišta na 305 . ZALIHAMA POKLANJA SE Tehnički.odgovoreno je da za poslednjih 10 godina do toga nije došlo. Iz njega se automatski naručuju delovi i isti automatski dolaze na proizvodnu traku. kada se i ugrađuju.

mineralnu vodu ili voće. Švedska spada u grupu zemalja u kojoj su socijalne zaštite veoma velike. U pauzama radnici zajedno konzumiraju napitke. već se nagrađuje. komunikacije itd. ali i dovoljan broj činija na kojima se nalazi sveže voće. na primer. To je tradicija Šveđana. koji su i štedljivi i nisu skloni velikoj konzumaciji hrane. pojavi greška u korišćenju vozila ili mašina nakon nekoliko godina i kupac je reklamira. za poslednjih 10 godina Volvo nije imao reklamacija na svoje proizvode. kafu. daju se stimulacije grupama za kvalitetno obavljen posao. U 2003. Ukoliko nema primedbi. već zaposleni donose hranu od kuće. nezavisno od toga koliko je učešće pojedinca u određenom činjenju ili nečinjenju. posebno one 306 . dok je plata pojedinca poslovna tajna. a narušavanje tajnosti se tretira kao povreda radne discipline. Grupe i timovi predstavljaju osnovu funkcionisanja ovog velikog giganta. Interesantno je da u Volvou ne postoje restorani. za takve propuste kažnjava se cela grupa. a istu podgrevaju u prostorijama koje su opremljene pećnicama. i van radnog vremena. Ukoliko se. a ne pojedincu. on ostavlja grupi da utvrdi ili artikuliše doprinos svakog pojedinca određenom uspehu ili sankcije za određene propuste. U prostorijama gde se prave pauze postoji dovoljan broj aparata za napitke i kafu. To je jedini podatak u vezi sa platama i naknadama koji se javno iznosi. Prema fabričkim analizama.snabdevače. ali i na širu društvenu zajednicu kada je u pitanju transport. Radnici Volvoa ne samo što rade u grupi već žive u grupi i za grupu i u pauzama. Menadžment ne interesuje pojedinac. godini menadžment Volvoa je svakom zaposlenom isplatio po 2000 evra za kvalitetan rad. Primera radi. Socijalizacija u Volvou je dostigla takav nivo da se primat daje grupi. Individualna odgovornost utvrđuje se u grupi i od strane grupe. ali i sankcioniše grupa. PRAVILO BROJ 6: U VOLVOU POSTOJI VISOK STEPEN SOCIJALIZACIJE. pa samim tim nije bilo ni razloga za primenu kolektivnih sankcija. u Volvou ne postoje individualne norme.

PRAVILO BROJ 7: TOTALNA KONTROLA OBEZBEĐUJE POTPUNI KVALITET. posebno na opasnim mestima. a posebno neradnim danima. Menadžment ističe da za 30 godina poslovanja nije bilo greške koja je rezultat mašina.sa velikom količinom ugljenih hidrata i masti. To je moguće uz veliki nivo tehničke opremljenosti i eliminacijom ljudskog faktora. Neispravan deo se ne može ugraditi. loš var ili druga obavljena radnja ne može proći u sledeću fazu obrade. Ovde se ljudi najbolje rekreiraju. Svaki deo koji se ugrađuje se testira i obezbeđuje odgovarajući atest. Čovek dolazi i analizira zbog čega je došlo do greške. s obzirom na to da su mašine mnogo pouzdanije u obezbeđenju kvaliteta. Menadžment Volvoa ističe da su 307 . sigurnost i zaštita životne sredine – zauzimaju centralno mesto u strategiji razvoja ove kompanije. u kojoj je nemoguće doći do greške ili propusta. kardiovaskularnih oboljenja itd. Radnici se druže i posle radnog vremena. Tri glavne performanse Volvoa – kvalitet. ograđeni šumama. sa jezerima i drugim sadržajima za odmor i rekreaciju. nakon čega se može ugraditi u sklopove ili podsklopove vozila. po čemu je Švedska poznata (čitave kolone ljudi i žena. U Volvou je sistem kontrole razrađen po principima totalne kontrole. mladih i starih u popodnevnim časovima. jer su tereni obično u živopisnim predelima. a za poslednjih deset godina nije bilo reklamacije na njihove proizvode. kao što je. Drugu kontrolu vrši robot posle svake obavljene operacije. a potom se greška beleži i analizira mogućnost otklanjanja. zavarivanje. na primer. odlaze na prostrane golf terene). Preći desetine hektara ovih travnatih terena predstavlja značajnu aktivnost za sticanje kondicije. koja u švedskoj i ne postoji. U Volvou je obezbeđena trostepena kontrola. ali i smanjenje napetosti i stresa. Najintenzivnija druženja su na golf terenima. Visok nivo kontrole proizvodnih procesa obezbeđuje se kroz zvučne ili svetlosne signale koji ukazuju na nastalu grešku. Zato se Švedska nalazi u grupi zemalja koje imaju najmanji broj obolelih od povišenog krvnog pritiska.

eliminisanje prekovremenog rada. kada on ide u laboratoriju na ispitivanje njegove funkcionalnosti u trajanju od 36 časova. Interesantno je da menadžment ne želi da izmesti finansije. to se prenosi na kupca. Svi rukovodioci moraju misliti na troškove i nastojati da se određene operacije izvode po nižim troškovima. a da neće dovesti u pitanje brzinu i kvalitet donošenja odluka. sklopa ili podsklopa. već se ove aktivnosti zadržavaju u centrali Volvoa. pa ih treba čuvati. Treći nivo kontrole obavlja se nakon urađenog motora.motori kao bebe. Menadžment smatra da se na taj način najbolje čuva “džep” kupca. što je praksa i u drugim velikim svetskim korporacijama koje funkcionišu na principima finansijsko-razvojne i kadrovske koncetracije i poslovne decentralizacije. smanjenje vremena. a pre svega kroz povećanje produktivnosti. top menadžeri razmišljaju o premeštanju administrativnih radnika u Indiju i Poljsku. PRAVILO BROJ 9: UPRAVLJANJU VREMENOM POKLANJA SE POSEBNA PAŽNJA. a u Poljsku zbog jeftine radne snage. Zato se troškovima poklanja velika pažnja. Ovo pravilo je povezano sa marketing konceptom koji predstavlja bibliju za menadžment. odnosno upravljanje parama i razvojem. jer. Na svakom koraku se mogu videti satovi (koji su na vidnom mestu u funkciji počinjanja i završetka radnog vremena. pre svega od strane menadžera. Menadžment procenjuje da će na ovaj način uštedeti nekoliko stotina miliona evra. zbog niskih nadnica: u Indiju zbog izuzetno sposobnih informatičkih stručnjaka i jeftine radne snage. 308 . i to kroz različite vidove. U cilju smanjenja troškova. Upravljanje vremenom je primetno na svakom mestu. a time se smanjuje konkurentska sposobnost kompanije. ali i od svih zaposlenih. Pri donošenju odluka u prvi plan se stavljaju troškovi. PRAVILO BROJ 8: TROŠKOVI SU NAJVAŽNIJI ZA MENADŽMENT. svaki put kada Volvo potroši neopravdano više na nabavku nekog dela. uvođenje novih ili modifikovanje postojećih proizvoda.

bolovanja. Svaki časovnik je ispravan i svaki ima sekundaru. pa i rošule. čime se stavlja do znanja da su ovde i sekunde veoma važne. snabdevanje gumama obavljaju tri snabdevača sa kojim su zaključeni dugoročni ugovori. U Volvou se rastur vremena kreće oko 10%. tražeći povoljnije. što ubrzava. Top menadžment je kao cilj u 2004. koriste se i bicikli. odnosno kada su narudžbe veće od uobičajenih. korišćenja pauza ili merenja nekih aktivnosti). Organizacionih smetnji gotovo da i nema. Njihova saradnja je partnerska i u funkciji zajedničkog rada na unapređenju kooperacije. Primera radi. Prekovremeni rad je izuzetak i praktikuje se samo u laboratorijama. nego sa privremenim snabdevačima. U Volvou se praktikuje ekskluzivnost snabdevača. i odnosi se na godišnje odmore. a treća smena postoji samo u livnici i izuzetno u slučajevima “uskog grla” u pojedinim delovima sistema. Komunikacija između zaposlenih obavlja se putem intraneta. To znači da se ova imperija ne odlučuje na godišnji izbor novih snabdevača. godini postavio povećanje iskorišćenosti vremena. materijala itd. jer on iscrpljuje radnike u osmom ili devetom času produktivnost se smanjuje. ali i niži menadžerski nivoi posebnu pažnju posvećuju ispravnosti satova. 309 . jer je dugoročna saradnja kvalitetniji način obavljanja poslova. u pogonima se sve čini da se ubrza kretanje ljudi. U cilju povećanja produktivnosti rada i povećanja brzine. ali i pojeftinjuje informacione procese. Prekovremeni rad smatra se neracionalnim. a troškovi prekovremenog rada su veći od troškova redovnog rada. Radno vreme je uglavnom u dve smene. tricikli. Za to su potrebne velike organizacione i kulturološke promene i prilagođavanja. odnosno postoji veoma mali broj snabdevača određenih komponenti. Pored korišćenja viljuškara za prenos rezervnih delova. PRAVILO BROJ 10: OSTALA PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU U VOLVOU.obavljanja pojedinih operacija. porodiljska odsustva. Kontrolori.

a time i tehnički menadžment doživeli su velike kvalitativne promene. svodi na proizvodnju visoko kvalitetnih i jeftinih proizvoda u pravo vreme i njihovo dostavljanje na pravo mesto. To omogućava da se zaposleni iste stručne spreme ili kvalifikacije napreduju tokom radne karijere i time stiču određene povoljnosti. a pre svega top menadžer je nevidljiv. Stepenasto ili postepeno napredovanje pozitivno utiče na smanjenje fluktuacije radne snage. Problemi proizvodnje sve manje zaokupljaju pažnju menadžera. On se bavi upravljanjem proizvodnim sistemima i resursima. Permanentno obrazovanje. a o trošku kompanije. osvežavanje znanja i treninzi su pravilo u Volvou. Unutrašnjost organizacije je manje bitna za top menadžment. tako da je ovo sistem u kome ima najmanje fluktuacije radne snage na svetu. ne obrazuju ili dodatno ne edukuju. tj. Efikasno upravljanje. a pre svega inžinjeri. Tojota je primer uspešnog menadžmenta proizvodnje koji mnogo govori o tome kako treba raditi. Menadžer. Svako radi svoj posao. Smatra se da nove tehnologije ne mogu biti primenjene ukoliko se radnici. Pri tome. Zato je svakom zaposlenom obezbeđeno da u toku godine provede do pet dana na seminarima. Glavni teret pada na srednji menadžment. Menadžer je okrenut velikim kupcima. Proizvodna funkcija. obukama ili treninzima iz svoje struke. pre svega. Menadžment Tojote pokazuje niz karakteristika koje dovode do vrhunskog rezultata. efikasan menadžment proizvodnje se. uz veće napore. bankarskim organizacijama. zbog svoje tehničko-tehnološke opremljenosti. velikim snabdevačima. 6. 1. Pravila i praktična rešenja tehničkog menadžmenta Tojote mogu se. Rezime Tehnički (proizvodni) menadžment je značajna vrsta funkcionalnih menadžmenta. kompjuterizacije i robotizacije.Radnici imaju tri nivoa napredovanja u okviru svoje stručne spreme. uvesti i u druge nacionalne privrede ili poslovne sisteme. treba imati u vidu 310 .

Nijedna organizacija (profitna ili neprofitna) ne može opstati ukoliko ne nabavlja materijalne resurse iz okruženja. Na drugoj strani. Zbog toga će se u daljem razmatranju poći od navedenog dizajna poslovnih i drugih organizacija. Materijalna dobra prenose se iz mesta gde ima viška u mesto gde postoji potreba za njima. bez kojog organizacije ne bi mogle da opstanu.misao Konfučija koja predstavlja jednu od osnovnih stubova uspešnosti: Dobra knjiga. Komercijalni menadžment je podsistem menadžmenta organizacije koji je orijentisan na upravljanje nabavkom. Da bi se materijalna dobra i usluge prenele od proizvođača ili trgovine na veliko do određenog poslovnog sistema. Oni su povezani sa okruženjem po pitanju obezbeđenja potrebnih materijalnih. Nabavka je ekonomska nužnost koja postoji u svakoj organizaciji. prodajom i skladištenjem. 2. informacionih i drugih resursa. organizacija ima potrebe za nekim proizvodima i artiklima tokom cele godine. U modernom menadžmentu poslovi i radni zadaci komercijale nisu standardizovani. kadrovski pravni sektor). dobar govor mogu učiniti veliko dobro. prodajom i zalihama. ali tu aktivnost treba obaviti po ekonomski najprihvatljivijim uslovima. pa se pojedini poslovi mogu locirati u tehnički menadžment (na primer. MENADŽMENT NABAVKI Poslovni sistemi predstavljaju složene privredne organizme koji ne mogu opstati bez uspostavljanja poslovnih i drugih odnosa sa okruženjem. Ipak. finansijskih. odnosno upravljanjem zaliha sirovina ili gotovim proizvodima. Pored toga. nabavka sirovina i materijala ili ugovaranje u opšti. ali dobar primer govori najrečitije. najveći broj poslovnih organizacija je komercijalni menadžment komponovao tako da se isti bavi upravljanjem: nabavke – snabdevanjem. zadržavanji311 . interpersonalne i intertemporalne razlike praćene su određenim poslovima i aktivnostima u vezi sa isporukom. odnosno robom. potrebno je savladati prostor i vreme. Ovi resursi se javljaju kao neophodan input. iako je njihova proizvodnja sezonska. Sve te lokalne. postoji sezonska potreba u uslovima kontinuelne proizvodnje.

modifikovanoj ili nabavci novih proizvoda. opremom. Kod redovnih nabavki. povećava se osećaj nesigurnosti i zabrinutosti. tehnologija i ponašanje menadžmenta nabavke u velikoj meri je uslovljeno vrstama nabavki. nabavni menadžment. unosi neizvesnost u pogledu izbora snabdevača. Ukoliko je kupac nezadovoljan trenutnim dobavljačem. nabavka će se realizovati u zavisnosti od toga da li se radi o redovnoj. odnosno robom (ukoliko je u pitanju trgovinsko preduzeće) spada u domen menadžmenta nabavke. Ako je organizacija nabavljala robu od određenog dobavljača i godinama je zadovoljna takvom nabavkom. onda će se i tehnologija određivanja novog snabdevača promeniti. Ova nabavka se tretira kao nabavka novih proizvoda i podrazumeva kompleksno sagledavanje odluke o nabavci i njene tehnologije. priborom i alatima. ona kupuje od ovog dobavljača gotovo automatski i poslovi su gotovo rutinski. ali i dobavljač. Shodno navedenom. putovanjima. 1. ugovorima itd. nalazi se u povoljnoj situaciji. i ponašanje snabdevača. materijalom. transfer od prodavca do kupca. Nabavka nove tehnologije.). odnosno robe. dokazivanjem prava svojine i kvalitetom materijalnih resursa. Skup navedenih i drugih poslova i aktivnosti koji se odnose na snabdevanje organizacija sirovinama. koja ima strateški značaj. kod modifikovanih se radi o složenijim i 312 . ali i brojnim unutrašnjim i spoljnim faktorima. što se često zanemaruje u praktičnoj operacionalizaciji nabavki. pored složenosti sistema kojim se nabavlja. zaključnicama. izjavama o oslobađanju od poreza. Imajući u vidu navedeno. atestima – sertifikatima. kao i brojne aktivnosti treba regulisati određenim dokumentima (narudžbenicama. Iz ovoga proizilazi da je ključni elemenat za donošenje odluke o tehnologiji nabavke. to će se u osnovnim crtama objasniti karakteristike pojedinih tržišta nabavki. Tehnologija nabavki Kao što je istaknuto.ma. 2. S obzirom na to da je nabavno tržište osnovni ambijent rada menadžera nabavki. i to tržišta robe široke potrošnje i industrijskog tržišta.

Ukoliko je asortiman proizvoda veći i raznovrsniji. U nekim delovima ili nivoima organizacije pažnja se usmerava na planiranje. Bez obzira na različite probleme i nabavke različitih proizvoda. dok je kod nabavke novih proizvoda problem obezbediti nove informacijea. nabavni menadžment obavlja nabavku po sledećoj globalnoj tehnologiji: • planiranje nabavki. identifikacioni podaci (naziv sredstva prema nomenklaturi. kao i obaveze isporučioca. crtež na kome se iskazuju tehnički zahtevi i karakteristike. (4) za nabavku intelektualnih usluga. pri izradi plana nabavki potrebno je da zahtevi budu sastavljani po robnim grupama: (1) za nabavku sirovina i materijala. • izbor dobavljača. sa stanovišta ekonomije nabavki. a) Planiranje nabavki Planiranje nabavki je uslov uspešnosti svake organizacije. • izvršenje nabavki. Svaki menadžer nabavke treba da pronađe onaj način i tehnologiju nabavki koja mu najviše odgovara i koja je. Zbog niza specifičnosti. mašina i uređaja. u drugima na izbor dobavljača.dužim nabavkama. utoliko je složenije organizovati nabavku. Plan se radi na osnovu zahteva za nabavku koji menadžeru nabavki dostavlja tehnički menadžer. koliko. U definisanju predmeta nabavki moraju se definisati i eventualna ograničenja i važne činjenice za isporučenu robu. Plan nabavki radi organ koji je zadužen za snabdevanje. inicijator nabavke mora precizirati: naziv. U cilju što efikasnijeg definisanja. što znači da tehnologija nabavki nije precizna niti jedinstvena. kataloškom broju. modifikovana i nabavka novih proizvoda) ima svoje taktike koje su različite u zavisnosti od toga da li se radi o aktuelnim ili zastarelim dobavljačima. pa su one najsloženije. kada i po kojoj ceni treba nabaviti. (2) za nabavku rezervnih delova. Dobro razrađeni planovi nabavke često predstavljaju i odluku o tome: šta. Svaka od navedenih nabavki (redovna. Zahtev za nabavku je 313 . u trećima na jedno i drugo. najprihvatljivija. osnovnom broju crteža itd). sklopova i podsklopova. (3) za nabavku sredstava za rad. a u cilju racionalnosti.

Njegova struktura može biti različita.inicijalni dokumenat kojim se definišu potrebe za određenim proizvodima ili uslugama. tipovima. odnosno parcijalnih radova. To znači da plan nabavki i finansijski plan treba da budu usklađeni. koliko. jer su oni nosioci planiranja nabavki i stručna lica za obavljanje tog posla pod najpovoljnijim uslovima. od pojedinačnih. Zajednički rad navedenih lica u nabavkama ima veće sinergetsko dejstvo. odnosno onemogućiti nabavku onih proizvoda kojih ima u skladištima. po poreklu materijala koji treba nabavljati (sa domaćeg ili stranog tržišta) itd. Osnovni instrument planiranja nabavki je plan nabavki. On precizira: šta. Ekspert iz oblasti ekonomije. odnosno da se plan nabavki bazira na odobrenom finansijskom planu. itd). po nosiocima proizvodnje ili pružanja usluga (pogonima. koji se dostavljaju nosiocima nabavki. Iz ukupnog godišnjeg plana nabavki mogu se raditi izvodi planova. kada. tehnolozi ili tehnička lica i stručnjaci iz oblasti finansija. kako bi planirana nabavka bila uspešno realizovana. odnosno nabavljača u koncipiranju plana nabavki je logično. 314 . odnosno finansija je neophodan. kvalitetu. Obično se radi plan za period od jedne godine. Pre izrade plana nabavki potrebno je analizirati i steći uvid u skladišta i zalihe koje postoje na određenim nivoima organizacije. b) Izbor dobavljača Svaki menadžer nabavki nakon definisanja plana nabavki mora izvršiti izbor dobavljača. Učešće komercijalista. prodajnim objektima. Učešće tehničkog lica ili tehnologa je potrebno radi pružanje podataka o vrstama. eventualnim supstitutima i drugim tehničkim podacima koji prate svaku nabavku. od koga i po kojoj ceni treba nabavljati. Uspostavljanje integracionog informacionog sistema i povezivanje svih mesta potrošnje sa centralnom memorijom može omogućiti kvalitetno planiranje. U tome značajnu pomoć može pružiti materijalno knjigovodstvo i skladišna evidencija koja se vodi u svakom magacinu. Praksa pokazuje da u izradi plana nabavke treba da učestvuju stručnjaci iz oblasti nabavke. Planovi nabavki se mogu raditi po vrstama materijala.

materijala za proizvodnju ambalaže itd). sticanje uvida u njegov rejting na određenom tržišnom segmentu. uspostavljajući na duži rok veze poverenja i lojalnosti. bilans uspeha. poluproizvoda. Za usluge pružanja pomoći oko izbora dobavljača spoljnotrgovinske organizacije naplaćuju određenu proviziju i troškove komuniciranja sa stranim komitentom. sirovina.). mada će i to zavisiti od složenosti sredstava koja se nabavljaju.Izbor dobavljača će dobrim delom biti uslovljen time da li se potencijalni dobavljač nalazi na domaćem ili spoljnom tržištu.). Praksa pokazuje da se u izboru snabdevača dobavljača mogu koristiti različiti načini: poseta isporučioca. rezultate i dr. ali i zaliha. da li se potencijalni isporučilac nalazi u statusu monopoliste itd. isporuku tehničke doku315 . mleka. informacije od banaka i drugih privrednih finansijskih institucija. dobijanje korisnih informacija od drugih kupaca. jer se relevantne informacije mogu brže dobiti.“ Pri izboru dobavljača prednost treba dati pouzdanim i solidnim dobavljačima. rezervnih delova. žitarica. odnosno komponenata. odnosno izveštaje (bilans stanja. Deming u vezi toga daje praktičan savet za izbor dobavljača: “Napustite pravilo kupovine po nižoj ceni. podsistema. ocena na osnovu odgovarajućeg upitnika. U slučaju da se javi potreba za analizom dobavljača iz inostranstva. Svedite na minimum broj snabdevača po artiklu. ocenjivanje kroz sistem kvaliteta (uvođenjem standarda ISO 9000 itd. U izboru dobavljača treba prednost dati onim liferantima koji su u stanju da robni promet realizuju kao promet kompletnih proizvoda. kao i da realizuju obuku. uvid u njegove knjigovodstvene iskaze. Time se smanjuju troškovi dopreme. vremenu i dinamici) i koji ugovorne obaveze izvršava savesno. tada se koriste ovlašćene i za to registrovane spoljnotrgovinske organizacije koje su osposobljene za trgovinu sa određenim vrstama proizvoda (uvoz mesa. Radije idite na to da se smanje ukupni troškovi. Ovaj parametar poslovanja se mora razmatrati u paketu sa drugim faktorima. Pouzdan je onaj dobavljač koji poštuje dogovorene uslove kupoprodaje (po mestu. održavanje. Analiza domaćih isporučilaca je relativno jednostavna. Nabavna filozofija se mora zasnivati na snabdevanju iz što bližih izvora.

koji se često bave preprodajom. Ovi sistemi ne smatraju da su međusobno suprotstavljene strane. ciljeva u reprodukcionom lancu. Tržišni pristup polazi od parcijalnih interesa kupca i prodavca. (2) storniranje naručene robe ili promenu specifikacija. U savremenom nabavnom poslovanju odnosi rivalstva zamenjeni su odnosima saradnje. što povećava kvalitet ekonomije. i to robe sumnjivog kvaliteta. te otklanjanja određenih slabosti ili poboljšanja određenih performansi. u velikim poslovnim sistemima sarađuje se po nekoliko desetina godina. kolaboracije. proizvođača radi pružanja pomoći oko proizvodnje. U razvijenim organizacijama prisutna je praksa da se organi nabavne službe ili njeni pojedini eksperti (tehnolozi) upućuju kod dobavljača. tj. korisno je da nabavni organi obiđu potencijalne snabdevače – liferante i upoznaju se ne samo sa postojećim stanjem već i sa filozofijom njihovog poslovanja. (3) ispostavljanje zahteva koje dobavljači ne mogu da realizuju na odgovarajući način. Nabavni menadžment treba da izbegava određene radnje koje stvaraju probleme kod snabdevača. Nabavni organi moraju permanentno održavati dobre poslovne odnose sa dobavljačima. Pre konačnog izbora dobavljača. Obilazak je naročito važan za obezbeđenje stalnosti i kvaliteta u snabdevanju. ali one negativno utiču i na ekonomiju poslovanja. po nižoj ceni i uz što niže troškove nabavke. 316 . tj. dobavljač nastoji da njegov prihod po osnovu prodaje bude što veći. već da se nalaze na istom poslu. Kupac je zainteresovan za to da nabavi robu pod što povoljnijim uslovima. odnosno da ostvari što veći profit. To zahteva formiranje jedinstvenih. umesto parcijalnih.mentacije. U izboru dobavljača moguća su dva pristupa: (1) tržišni pristup i (2) kolaborativni pristup. tj. Ovo treba posebno praktikovati u uslovima kada postoji veliki broj “komerca”. On često pruža tehničku pomoć za prevazilaženje teškoća. Prodavac. odnosno dobavljača: (1) dostavljanje brzih i hitnih zahteva za isporuku robe. dizajna proizvoda. po pravilu. što učvršćuje međusobno poverenje. Uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa podrazumeva da kupac uvažava teškoće sa kojima se dobavljač sreće u svom radu. neefikasne. Parcijalne nabavke su. Zahvaljujući dobrim poslovnim odnosima.

konstatovao: “Biznis i nabavka ne smeju biti jednostrani. Savremeni menadžment nabavke u izboru dobavljača daje prednost kolaborativnom pristupu. a) Dilema – direktna ili indirektna (posredna) nabavka Direktna nabavka.” c) Izvršenje nabavki U svakodnevnoj praksi organizacije pojavljuju se brojne dileme iz oblasti organizacije nabavnog poslovanja. to prodavac gubi. Ovaj pristup polazi od izbora optimalnih dobavljača sa kojima se uspostavljaju harmonični odnosi. Ono što kupac dobija. iako je moguće da troškovi nabavke budu minimizirani. međusobno ispomaganje i razumevanje. • da li nabavku treba vršiti centralizovano ili decentralizovano. Sve drugo je ad hok posao. Bez obzira na kompleks problema i dilema u vezi sa izvršenjem nabavki. Kolaborativni pristup (lat. osposobljenost organa nabavki itd. i to: • da li organizacija treba da nabavlja robu direktno od proizvođača ili trgovine na veliko kao posrednika. disperzija delova nabavne organizacije. sa pravom. U ovom načinu nabavki menadžment stupa u direktan 317 . U vezi s tim. Pod direktnom nabavkom podrazumevamo sučeljavanje kupca i prodavca bez posrednika. To mora biti obostrano. Interesi su ne samo parcijalni već i antagonistički. a eliminišu elementi antagonizma i suprotnosti. odnosno u direktnim kontaktima. karakteristike izvora snabdevanja. Da se to održi. a ne samo troškove nabavke. Mi sa nekim firmama radimo i po trideset godina. već ih po pravilu povećava. odnosno načina izvršenja nabavki. asortiman proizvoda. Zahvaljujući harmoniji. generalni direktor “Sileksa” iz Kratova je. Oni moraju biti dugoročni. čovek – mora biti pošten. dve dileme zaslužuju posebnu pažnju.Tržišni pristup svodi se na sintagmu minimaksa. To je trećina veka. U ovom pristupu akcenat se stavlja na princip saradnje. Pri donošenju konačne odluke o načinu izvršenja nabavki moraju se uvažavati određeni faktori: nabavna snaga preduzeća. collaboratio) jeste zajedničko (partnersko) privređivanje. kolaborativni pristup snižava ukupne troškove u reprodukcionom lancu. Suprotnost interesa ne smanjuje ukupne troškove u kupoprodajnoj transakciji.

ali tu može biti izuzetka. Nastala je onog trenutka kada je trgovina shvaćena kao korisna 318 . jer proizvođač. Ovde je svako posredovanje suvišno. Direktna nabavka se. već se prodaja nastavlja i u obuci. troškovi se drastično povećavaju. servisiranju mašina itd. Posredna nabavka je nastala iz nužde. one su češće. Ukoliko su nabavke manje. Male isporuke često su praćene istim fiksnim troškovima kao i velike isporuke. jer brojnim kupcima isporučuje robu u malim količinama. reprodukcionog materijala itd. Što se tiče nabavki repromaterijala. može se konstatovati da je opravdanije vršiti direktnu nabavku. po pravilu. od svakog proizvođača nabavlja ono što proizvodi. Male nabavke nisu isplative ni za nabavnu organizaciju. održavanju. s obzirom na količinu materijala koja se nabavlja. Kada u određenom vremenskom periodu sabere sve transportne troškove i vreme koje su nabavljači utrošili odlaskom kod proizvođača radi kompletiranja svega onog što je potrebno. što povećava transportne troškove. što ne ide u prilog proizvođačima. a time se smanjuje i ekonomija nabavki. odnosno nabavku od proizvođača. fakturiše. a ni kupcima. vrši prevoz nabavljene robe. vrši evidentiranje potraživanja i obaveza itd. obavlja kod nabavke sredstava za rad. opreme. a time poskupljuje i samu nabavku. odnosno iz ekonomske realnosti. odnosno njihove podsisteme. kako je prikazano na sledećoj shemi: Iz prethodne sheme može se videti da direktna nabavka ne odgovara ni proizvođačima.kontakt sa proizvođačima određenih roba. Za proizvođača je to loše rešenje. odnosno prodavac ne završava svoje poslove isporukom opreme i mašina. skladišti je i svakom od njih isplaćuje fakture. odnosno isplativosti malih isporuka. Sa njima održava poslovne odnose.

delatnost. koji su rezultat kupovine u manjim količinama i od brojnih specijalizovanih i prostorno disperzovanih proizvođača. Posredna nabavka otklanja slabosti direktne nabavke. što se može videti iz sledeće sheme: Kao što se vidi iz prethodne sheme. Uključivanje posrednika u prometni proces u savremenom robnom prometu najefikasnije se ostvaruje putem trgovine na veliko. Njima je trgovina koristila u tome što su mogli da kompletiraju svoj asortiman na jednom mestu. proizvođači su orijentisani na trgovinu na veliko. odnosno jednim odlaskom. tako i za organizaciju kupca. Koristi od ovakvog usmerenja su obostrane. Za nabavnu organizaciju korisno je to što 319 . koje se. kome prodaje veće količine raznovrsne robe. Proizvođačima je trgovina koristila u tome što su mogli da se posvete proizvodnji kao osnovnoj delatnosti. odnosno angrodetaljističke organizacije. kako za proizvođača. potrošačima i velikim kupcima. kao posrednika u kanalima distribucije. Za proizvođača je dobro to što je orijentisan samo na jednog kupca (trgovinu na veliko). pre svega ogledaju u znatno većim nabavnim troškovima. a da prometnu sferu povere trgovini. Posredna nabavka podrazumeva unošenje jedne karike – posrednika između proizvođača i krupnih potrošača (kupaca) i koja omogućava da se na jednom mestu kompletira sav asortiman koji treba organizaciji. i to jednom nabavkom.

može jednom nabavkom i na jednom mestu da kompletira svoje potrebe ili prometni asortiman. Taj zaključak proizilazi iz nesporne činjenice da je nabavna funkcija deo svake organizacije i da. Pored navedenog. Pored toga. 320 . za svaki konkretan slučaj. U modernom nabavnom menadžmentu nabavni sektori nalaze se pred posebnim izazovima: • Promenljivost potreba. promene će biti sve brže i brže. sa većim količinama poboljšava ekonomiju nabavki (smanjuju se transportni troškovi. 2. po kibernetskim pravilima. Brzina promena dovodi do što kraćeg životnog veka opreme. deo uvek nosi karakteristike celine. Praksa pokazuje da su proizvodi sa trgovinskom markom jeftiniji i do 15% od istih proizvoda sa proizvodnom markom. što će tražiti sposobnost brze dijagnoze problema i pronalaženje određenih i efikasnih terapija. a naročito u budućem periodu treba očekivati veliku promenljivost u potrebama savremenih organizacija. Posredna nabavka je posebno značajna kod nabavke robe široke potrošnje i u sredinama gde dominiraju trgovinske marke. Novi izazovi u nabavci Upravljanje nabavkom u velikoj meri zavisi od upravljanja kompanijom u celini. ređa kupovina. troškovi nabavljača. smanjuje zalihe. Svako fetišiziranje direktne ili indirektne nabavke može biti fatalno za ekonomiju poslovanja organizacije. odnosno lekova. Praksa pokazuje da posredna nabavka. administracije itd. proizvoda itd. Promene u organizacionoj tehničkotehnološkoj sferi organizacije neminovno se odražavaju i na sferu nabavke. odnosno gde trgovac vrši zakup proizvodnih kapaciteta sa ciljem da proizvođač proizvodi ono što mu trgovac naloži. po pravilu. U sadašnjem. Organi nabavki moraju biti spremni na to da prihvate promenljivost dizajna organizacije i da nastoje da udovolje njenim zahtevima. jer su u mogućnosti da se snabdevaju iz bližih izvora i u količinama koje ne dovode do prenaglašenih zaliha.). Iz navedenog proizilazi da se pri donošenju odluke o posrednoj ili neposrednoj nabavci mora tražiti ekonomska računica. 2.

a sve više na usluge. što će u osnovi zahtevati ne samo drugačiji kvalitet već i tehniku nabavke. ali uz optimalno trošenje finansijskih sredstava za nabavku potrebnih resursa. Što se promene budu brže dešavale.• Proizvodnja po narudžbi. Ova roba se razlikuje od svih drugih. To nameće potrebu standardno visokog nivoa kvaliteta u svim situacijama. to će nastajati ne samo veći već i složeniji problemi. 3. sve se više reprodukuje i. što je više u nekom sistemu ima. Najveći broj proizvoda na svetskom tržištu nosi vrhunski kvalitet. tj. • Nabavka znanja. U razvijenim korporacijama proizvodnja počinje nakon naručivanja proizvoda. sve je manja mogućnost da neznanje ugrozi znanje. Postindustrijsko društvo će sve manje biti orijentisano na proizvodnju. Nabavni menadžment mora u najkraćem vremenu da naruči potrebne resurse i da ih što pre stavi na raspolaganje. Variranje kvaliteta proizvoda zbog loših ulaznih komponenti je opasno za funkcionisanje organizacije. što se više eksploatiše. Pamet. sekundarni i tercijalni sektor. Nabavni menadžment će se više orijentisati na tzv. Menadžment nabavki ima veliku odgovornost jer treba da obezbedi permanentno delatnost organizacije. Ova činjenica je već postala realnost savremenog sveta. Kroz nabavnu funkciju troši se veliki deo budžeta poslovnog sistema. • Proizvodnja sve više ustupa mesto uslugama. 2. odnosno efektivnost funkcionisanja organizacije u celini i 321 . Od načina na koji nabavna služba obezbedi navedene ciljeve u velikoj meri zavisi i efikasnost. Rezime Nabavka je bitan elemenat menadžment procesa svake kompanije. na proizvodnu liniju u odgovarajućem pogonu. Menadžment nabavki će u budućoj postindustrijskoj eri biti na ispitu i po brojnim drugim pitanjima. jer su njeni resursi neograničeni. koji se moraju i brže rešavati. • Visok kvalitet. ideja i informacija je budućnost nabavnih menadžera. odnosno znanje će se sve više ceniti i postajati predmet nabavki.

kvaliteta. Pravila treba shvatiti kao principe. najveći broj nabavnih menadžera se orijentiše na tehnologiju koja je data u prethodnom tekstu. brzinu. koji se moraju poznavati i bez kojih nijedan nabavni organ ne može biti uspešan. Nabavka je posao koji zahteva profesionalnost. Skupe nabavke su velika opasnost za svaku organizaciju. pri čemu se treba uvažavati i prednosti i nedostatke koji su dati u ovoj analizi. 3. odnosno usluga). odnosno da je sam sebi svrha. ali i ekonomije nabavki. potrebno je da nabavni menadžment upozna opšte i posebne karakteristike tržišta na kojima se novac pretvara u potrebne materijalne resurse. pouzdanosti itd. Budućnost će opredeliti i novi dizajn organizacije.) i pravila uspešnih nabavki često je uslov za to da se one ekonomično i realizuju. Poznavanje kriterijuma (cene. MENADŽMENT PRODAJE Prodaja u svakom sistemu predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti. što povećava njihovu upotrebnu vrednost.” Prodaja je kod klasika marksizma zauzimala znatno više prostora od nabavke. To će nametnuti nove zadatke nabavnog menadžmenta: promenljivost.njenih podsistema. jer povećavaju troškove. Dileme treba rešavati sa stanovišta pravovremenosti i brzine. Da bi nabavka bila uspešna. Oni su u prodaji videli onu fazu u kružnom kretanju 322 . Sve to će zahtevati i sasvim drugačiji profil stručnjaka za nabavku. čime ispunjavaju jedan od elemenata svoje misije. Zato je Robert Stevenson s pravom konstatovao: “Svako živi od nečega što proda. Pravila su univerzalna i mogu se primeniti i u nabavkama drugih organizacija. Ekonomska računica mora biti najznačajniji elemenat u donošenju odluke o nabavkama. Organizacije se pojavljuju na strani ponude (radi prodaje svojih proizvoda. Iako tehnologije i tehnike nisu univerzalne. korišćenje elektronske trgovine (interneta) itd. a to je zadovoljenje neke potrebe. Time dolazimo do nespornog zaključka da ne postoji poslovni sistem koji nešto nekome ne prodaje. U praksi menadžmenta pojavljuju se određene dileme kada je u pitanju način nabavke određenih materijalnih dobara. zbog toga što ima svoju tehnologiju i zakonitosti u radu.

i to putem uputstava. (4) pružanju postprodajnih usluga. a time i opstanak organizacije. rast i razvoj sistema. i u prodajnoj funkciji mogu se ostvariti manji ili veći efekti. odnosno uslov za otpočinjanje novog ciklusa poslovanja. odnosno filozofiju prodaje. U kojoj meri se prodajna funkcija bude razvijala. čiji kapetan ne poznaje osnovna pravila navigacije. Shodno navedenom. a) Formulisanje prodajne filozofije Prodajni menadžment mora formulisati principe. 1. (2) istraživanju tržišta prodaje. u toj i tolikoj meri treba očekivati i poboljšanje ukupne ekonomije u svakom poslovnom sistemu. nego kupiti. (3) prodaja. Ovaj posao se operacionalizuje kroz određenu organizacionu regulativu. Na najvišem nivou organizacije potrebno je formulisati opštu politiku kompanije. Ukoliko se u poslovnim sistemima uspešno reši ovaj problem. kao i nabavka ima svoju tehnologiju i algoritme koji se moraju poznavati. roba ili usluga ne budu apsorbovani od strane kupaca ili potrošača.kapitala u kojoj se roba pretvara u novac. odluka itd. jer je daleko teže prodati. 323 . Bez obzira na različite pristupe ovom fenomenu. odnosno prodajnog osoblja realizuje se filozofija prodaje. Uslov za ostvarenje uspešnosti je poznavanje karakteristika tržišta ponude i sposobnost menadžmenta prodaje da valorizuje utroške koji su nastali u proizvodnom ili prometnom ciklusu. kako bi se ostvarili što bolji efekti. odnosno manji ili veći stepen ekonomije rada. I za ovaj posao moraju postojati obučeni ljudi. instrukcija. upravljanja itd. odnosno filozofiju prodaje. kao što je to slučaj u drugim strukturama poslovnog sistema. nautike. stvaraju se uslovi za opstanak. Ovo proizilazi iz nespornog stava da i prodaja. Ukoliko proizvod. dovodi se u pitanje ponovno obnavljanje ciklusa poslovanja. U prodaji je čak potrebna veća stručnost i veština. Na nivou taktičkih menadžmenta. prodaja je “smrtni čin”. Po klasicima marksizma. Prodaja bez principa je slična brodu koji plovi na uzburkanom moru. a na nivou prodajnog menadžmenta principe. 3. praksa pokazuje da prodaja treba da ima svoje algoritme po sledećim elementima: (1) formulisanju prodajne filozofije. Tehnologija prodaje Prodaja je zanat kao i svaki drugi.

odnosno na to kakvo je tržište. Najveće rezerve u organizaciji postoje u fleksibilnosti donošenja odluka. Za formulisanje tržišne filozofije poznati svetski hotelijer Ellsworth Statler (1863. ali i specifičnim principima koji se odnose na prodaju pojedinih proizvoda ili usluga. Kruta politika često se mora “kršiti”. ali nije najvažnija. Ukoliko su postojeći propisi smetnja takvom nastojanju. Pod tim pojmom podrazumeva se kombinacija prodajne cene sa kanalima prodaje. kaže: “Prodavac greši ukoliko misli da je njegova osnovna dužnost da proda. a ne propisi ljudima.Prodajna. niti je formulisana prodajna politika. Zato se i u organizaciji mora uspostaviti fleksibilna politika prodaje. oni se moraju dovesti u sklad sa situacijom i vremenom u kome se neka aktivnost sprovodi. ali i svake druge odluke. a promenljiva politika otežava principijelan pristup u obavljanju ovog posla. ova aktiva se ne knjiži. Prodaja je jedna od dve važne stvari. 324 . b) Istraživanje prodajnog tržišta Prodajna aktivnost je složena i vezana za česte promene. kako bi odgovarala opšteformulisanim. Osnovna je dužnost prodavca da stvori prijatelje svoje firme”. kojom se može ostvariti i najveća ekonomija rada. ali ni suviše promenljiva. promocije. Istraživanje tržišta ima cilj da menadžment prodaje dođe do važnih informacija koje utiču na donošenje određenih odluka u vezi sa prodajom. analizirati i na njih reagovati.) god. koje treba evidentirati. što je neopravdano. odnosno jednom i zauvek data. pružanjem postprodajnih usluga ili drugih povoljnosti koje se odnose na necenovnu konkurenciju. odnosno ne vrednuje. Prodajno tržište je podložno permanentnim i brzim promenama. Nažalost. što se mora imati u vidu pri donošenju prodajne. U formulisanju prodajne politike mora se voditi računa o formiranju određenog “tržišnog koktela” ili marketing miksa. kao i svaka druga politika ne sme biti kruta. Sva tri pitanja nalaze se u odnosima međuzavisnosti. Pravi prijatelji su najbolja aktiva svake organizacije. Ova aktivnost treba da pruži odgovor na karakteristike tržišta. Ljudi upravljaju propisima. šta se i po kojoj ceni može prodati. što povlači primenu određenih sankcija. Prodaja ne poznaje univerzalne recepte. Time se obezbeđuje optimalna kombinacija elemenata koji daju i najveće efekte u prodaji. Posebno je neprimereno primenjivati politiku iz stabilnih na nestabilne uslove privređivanja.

Mnogi su pokušali da ugroze prodajno tržište ovih kompanija. to može negativno uticati na visinu prodajne cene. promocije. onda je ulazak na njega lak. prodaja industrijske hrane na malo je tipična. Procena može da omane i nanese štete u kompaniji. to vreme ne bi bilo povoljno za postizanje tržišnih efekata.” Postoje tržišta na koja je lako ući. odnosno ulaganje. zbog visoke konkurentnosti na ovom tržištu. zbog male kupovne snage. Analize pokazuju da blizu 70% malih trgovinskih detaljista ne preživi tri godine svog rada na datom tržištu. U istraživanju tržišta prodaje treba obezbediti informacije o: • kupovnoj moći potencijalnih kupaca ili određene ciljne grupe. “Verovatno svaka druga osoba misli da može napraviti bolji hamburger nego Burger King i McDonalds. prodaja letnjih cipela planirala u zimskoj sezoni ili prodaja skijaške opreme u letnjim mesecima. jer bi sav uloženi novac bio izgubljen zauvek. Međutim. Mali nezavisni detaljisti. ali teško izaći. kontrole inventara. što zapadnoevropska industrija brze hrane i potvrđuje. reklamiranja. jer su barijere za ulazak kapitala i tehnologije veoma male. Ako se odredi pogrešno vreme prodaje (tempiranje). često ne uspeju da prežive tri godine na maloprodajnom tržištu. Primera radi. Međutim. 325 . Sledeća karakteristika prodajnog tržišta može biti njegova nevažnost. na primer. planiranja i distribucije. Prilikom istraživanja prodajnog tržišta potrebno je definisati i vreme lansiranja nekog proizvoda. na primer: tržište istraživanja i razvoja konstrukcionih i drugih projektnih rešenja omogućava lako investiranje. Ali.Ukoliko se utvrdi da se radi o pristupačnom tržištu. To je “živi pesak”. izlazak sa tržišta brze hrane je veoma lak i uobičajen. ali su one uspele da odbrane svoje tržište putem: marketinga. jer ovde ništa ne važi za sve sisteme i sva vremena. izlazak nakon nekoliko miliona potrošenih dolara je veoma skup. pri čemu je menadžment prodaje indiferentan na isto i čeka da neko drugi istraži ili osvoji neke njegove segmente. Ukoliko bi se. kao što se to desilo pri otvaranju Kine. pri čemu zapadnoevropske kompanije nisu bile sigurne u kinesku politiku ili u njoj nisu videle neke velike mogućnosti. tako da su neprikosnoveno zadržali svoja tržišta. treba biti oprezan. ali bez vidnih rezultata.

Aukcijska prodaja Aukcijska prodaja je. to će se nešto detaljnije obraditi prodaja putem aukcija. licitacija i dr. a drugi za nabavku. • prodajnoj ceni i postprodajnim uslugama. na veliko. prodaja putem maloprodajnih trgovinskih institucija (robne kuće. • najpogodnijem načinu prodaje (neposredna pogodba. Na javnim nadmetanjima kupci se 326 . u stvari. i to nestandardizovanih proizvoda. • najpogodnijem vremenu prodaje (posebno ako se radi o aukcijskoj prodaji). Prodajna služba može biti organizovana na različite načine. U organizaciji postoje brojni načini prodaje: prodaja putem posebnih tržišnih institucija (tržnice na malo. U skladu sa kvalitetom dobijenih informacija. berze. odnosno prometom. Ona može biti objedinjena sa službom nabavki ili snabdevanja ili da bude organizovana kao posebna organizaciona jedinica. moguće je doneti i najekonomičniju odluku u vezi sa prodajom. čas prodajom ili su pak jedni određeni za prodaju. klasične prodavnice itd. U ovom modelu pojedini stručnjaci se čas bave nabavkom. Organizovanje prodajne službe dobrim delom opredeljuje i način prodaje. Posebne prodajne službe formiraju se u velikim poslovnim sistemima ili sistemima sa diversifikovanom proizvodnjom. Kod nje se obično vrši prodaja robe u velikim količinama. trgovinski centri. (c) Prodaja Da bi predmeti prodaje našli platežno sposobnog kupca. što će uticati i na njen kvalitet funkcionisanja. a time i ostvarenje najvećih efekata.).). supermarketi. sajmovi). Pošto je u okviru menadžment prodaje dužna pažnja posvećena maloprodajnim trgovinskim institucijama – kao posebnoj grani trgovinskog menadžmenta. prodaja putem javnog nadmetanja. potrebno je da organizacija ima organizovanu prodajnu službu. Objedinjena nabavna i prodajna služba najčešće se sreće u malim poslovnim sistemima porodičnog tipa.• konkurenciji koja nudi ista ili kompatibilna materijalna dobra.

Tehnologija aukcijske prodaje sastoji se iz sledećih faza: (1) procene pojedinačne vrednosti svakog sredstva koje se izlaže javnom nadmetanju. uvećaće moju šansu da uspem u sledećem pokušaju. virtuelnih prodavnica itd. Uspešnost rada u trgovačkoj mreži dobrim delom je uslovljen sposobnošću prodajnog osoblja da pridobije poverenje kupaca za kupovinu u ovim objektima. U vezi s tim. da bi aukcija uspela.” U kriznim vremenima od posebnog značaja je cenovna konkurencija. d) Postprodajne usluge U kontekstu ekonomije prodaje značajno mesto pripada postprodajnim uslugama. rokova. poznati bankar Herbert Prochnow (1897) opisao je uspešnog prodavca na sledeći način: “Najbolji prodavac je onaj koji je prodao dve mašine za mužu seljaku koji je imao samo jednu kravu. koji sledi. visina uplate akontacije za učešće na licitaciji i drugo). kataloga. (6) postaukcijske aktivnosti. (2) određivanja uslova prodaje (početne cene. (4) određivanja datuma razgledanja sredstava koja su objavljena za licitaciju. (3) objavljivanja javnog nadmetanja u sredstvima javnog informisanja. ali je i necenovna (ljubaznost. U vezi s tim. pri čemu se trenutni neuspeh u prodaji ne sme tragično shvatiti. I ne samo to. Upornost u direktnom sučeljavanju kupca i prodavca je opšta karakteristika trgovačke mreže. što nameće potrebu i za upravljanjem svakim načinom prodaje. nego je uzeo i kravu kao garanciju za dve isporučene mašine. da bi se malo ili samo jednom uspelo. robnih aparata. prodavnice po principu samoizbora (robne kuće) i samoposluživanja (supermarketi i hipermarketi).) konkurencija uvek aktuelna. veliki trgovac Og Mandino kaže: “Svaki neuspeh u prodaji. Prodaja putem trgovačke mreže Prodaja može biti organizovana putem trgovačke mreže. Pod tim pojmom podrazumevamo usluge koje 327 . Svako sadašnje NE dovešće me bliže do sledećeg DA. To nameće potrebu poštovanja posebnih postupaka i procedura. udobnost prilikom kupovine itd. (5) samog čina javnog nadmetanja. Mora se doživeti mnogo neuspeha.” Prodaja može biti obavljena i izvan trgovinskih objekata.takmiče u kupovini robe koja nije standardizovana i viđena. koja može biti razvrstana prema različitim kriterijumima na klasične prodavnice. Svako mrštenje pripremiće me za osmeh.

UCLA i Utah univerziteta (u vezi sa odeljenjem odbrane). Internet je pokrenut krajem šezdesetih kao eksperimentalna veza između računara Stanford. druge opreme koja se proizvodi u industriji. Time se ostvaruje i najbrži porast sredstava komunikacije u istoriji ljudskog razvoja. Internet je postepeno prerastao u nacionalnu mrežu. Svako sredstvo treba da prati uputstvo za rad i održavanje. Pored toga. rekonstrukciju itd. Instaliranje. 3. Umesto toga. Kalifornija. remontovanje. U suštini. svaka poruka se šalje na šifrovanu adresu koju daje svaki kompjuter u mreži. a sada je to svetska mreža koju nazivaju “informacioni superautoput”. modernizaciju. Na taj način se produžava vek upotrebe opreme ili udobnost korišćenja. Nastala je šezdesetih godina dvadesetog veka. Elektronska nabavka i prodaja Elektronska trgovina je savremeni način kupovine i prodaje. sredstava itd. to je kombinacija svetskog komunikacionog sistema i svetski najveće biblioteke ili arhive. podsklopovi i sklopovi u odgovarajućim količinama. Postprodajne usluge su naročito važne u prodaji opreme. montaža i demontaža često su u nadležnosti stručnjaka proizvođača ili drugih specijalizovanih organizacija. Postprodajne usluge su obavezne u prodaji sredstava za rad. Prilikom prodaje mašina. pri čemu se ne dolazi u dodir sa robom ili trgovinskim institucijama. Internet je svetska kompjuterska mreža koja omogućava pojedinačni pristup informacijama i dokumentima iz dalekih izvora. Odeljenje odbrane je bilo povezano zbog toga što je bilo potrebno usavršavanje i razvoj komunikacijske mreže koja bi možda preživela nuklearni rat. obezbeđuju se stručne ekipe koje su osposobljene za obavljanje servisnog održavanja. Za kupoprodaju se koriste telekomunikacije na daljinu. nameštaja itd. bele tehnike.prodavac pruža kupcima pre. 2. za vreme i posle kupovine. 328 . a danas se prikazuje kao kupoprodaja putem interneta. Procenjuje se da je na desetine miliona računara sa nekoliko stotina miliona korisnika povezano putem interneta (sa tendencijom stalnog povećanja). neophodno je da se obezbede rezervni delovi. Svake godine se broj korisnika internet usluga udvostručuje. One obezbeđuju normalno funkcionisanje prodate opreme. koji se isporučuju sa mašinama ili naknadno. Internet nema centralni kompjuter.

Brzina pristupa se. To znači da se do važnih informacija može doći trenutno. svodi na brzinu pronalaženja i ulaženja u određenu bazu podataka. kulturno-obrazovnih) cene sata korišćenja interneta se smanjuje. Internet omogućava brže prikupljanje podataka od različitih snabdevača. uz smanjenje troškova. Savremeni poslovni sistemi imaju interes da trguju putem interneta. izradi varijantnih rešenja. jer on predstavlja hiljade malih mreža.Značaj interneta stalno raste. dopunu komunikacije i interaktivnost. Kupoprodaja (trgovina) preko interneta je izbrisala nacionalne granice i trgovinu je učinila globalnom i raznovrsnijom. Internet omogućava veću udobnost u snabdevanju. Internet i njegovo uvođenje u savremenu organizaciju je višestruko značajno: • Omogućava brz pristup informacijama. jer se time ostvaruju ne samo veći ekonomski efekti nego se ubrzava i povećava efikasnost nabavke i prodaje. a očekuje se da će se u narednim godinama taj broj povećati na preko 10 milijardi. teoretski. sa mogućnošću supstitucije. konsaltinga. dubinu. a u poređenju sa odlaskom kod dobavljača da se i ne govori. moderne arhitekture. To je upravljačko računovodstveni softver. Mnogo malih mreža sadrži hiljade podataka koje su dostupne korisnicima interneta bez plaćanja. Sa umnožavanjem provajderskih firmi i stvaranjem potrebnih uslova (društveno-ekonomskih. u odnosu na ranija vremena kada je često trebalo i po nekoliko dana ili meseci. Prosečan provajderski sat u Srbiji košta oko petinu evra. koji se odnosi na sve oblasti proizvodnje. što je i normalno jer se povećava konkurencija i ponuđači se bore za svoje mesto pod “suncem”. Može se ići maksimalno u širinu. velike enciklopedije. formiranje baze podataka i donošenja brže odluke o zalihama itd. trgovine. hotelijerstva. 329 . Osnovni ciljevi nabavki i prodaje putem interneta su u efikasnosti pristupa snabdevaču. Internet nema fizičkih ograničenja koja imaju arhivi. tako i inostranih (pre nego pojedinačni kompjuteri). Krajem devedesetih godina dvadesetog veka u svetu se koristi oko bilion internet adresa. knjige itd. kako domaćih. što je minimalno u odnosu na bilo koju drugu informatičku tehnologiju. tehničko-tehnoloških.

• Omogućava upoređivanje brojnih informacija. Pojedinac može pretraživati veliki broj baza podataka, tražeći područja koja ga interesuju, a nakon toga može da upoređuje informacije i pronalazi one mogućnosti za snabdevanje ili prodaju koje najviše odgovaraju ekonomiji poslovanja, odnosno njenoj efikasnosti. To je posebno značajno prilikom izbora dobavljača, pronalaženja alternativnih proizvoda, zatim izbora kvalitetnijih i jeftinijih proizvoda itd. • Ubrzava sticanje novih znanja. Internet je postao glavni izvor u sticanju novih znanja. On je primenjen u obrazovanju kao način brzog učenja i sticanja novih informacija za veoma kratko vreme. Brojni podaci se skladište na telekomunikacijske mreže i uz klik miša veoma se lako i brzo može ući u bilo koju bazu podataka. Umesto što naučnici šalju svoje naučne radove u časopise, oni ih mogu slati i na internet. Članci se pojavljuju kada su ukucani, što znači da nije potrebno čekati izdavača, štampača itd. • Omogućava bržu trgovinu. Kupovina i prodaja elektronskim putem postala je stvarnost. Procenjeno je da je putem elektronske trgovine u 1999. godini obavljen promet oko 20 milijardi dolara, a da će se u narednih deset godina ovaj promet povećati za najmanje sto puta. Elektronizacija trgovine omogućiće svođenje manuelnih aktivnosti na najmanju meru, a u isto vreme će povećati brzinu nabavke, plaćanja i isporuke. Elektronska trgovina omogućava i uštede u papiru za štampanje, uštedu živog rada prilikom slanja pošte itd. U poslovnim sistemima svi nabavljači bi trebalo da imaju lične računare u kancelarijama, sa priključkom na internet, kao i brojne druge dopune ovom sistemu. Uvođenje računara za ovu namenu često je ograničeno finansijskim sredstvima, ali svaka kompanija može početi sa određenim brojem računara koji su priključeni na internet, koji bi radili u tri smene. Od ušteda u nabavkama koje se ostvare na ovaj način treba dalje razvijati nabavku i prodaju putem interneta. Nakon ili paralelno sa obezbeđenjem informatičke tehnologije potrebno je organizovati obuke za rad na računarima i korišćenje interneta. Racionalno je da se zajedno sa kupovinom kompjutera kupi i
330

određen broj sati za internet. Ovo su minimalni iznosi kojima se ostvaruju višestruko veći efekti. Internet se može upotrebiti u brojnim oblastima: u finansijama, prodaji i nabavci, administraciji, u proizvodnim pogonima i uslužnim servisima itd. Samo delimično navođenje aktivnosti koje se mogu obaviti putem interneta potvrdiće njegovu neophodnost i isplativost. U proizvodnim pogonima i uslužnim delatnostima (servisi za opravke, održavanje, instituti, zdravstvene organizacije, bibliotekarstvo, itd. Internet se može koristiti u izdavanju radnih naloga i koordinaciji poslova putem e-maila, praćenju procesa proizvodnje i remonta, dostavljanju potrebne tehničke i druge dokumentacije, prezentacijama itd. U nabavci i prodaji putem interneta moguće je komunicirati sa klijentima: u vezi sa zahtevima, usaglašavanjem elemenata iz ponude, traženjem drugih izvora nabavki ili novih tržišta za prodaju, prezentacijama određenih proizvoda (na primer, izdavaštvo), davanjem ekonomsko-propagandnih poruka, video konferencija itd. Putem interneta je moguće pripremati i slati ugovore, potrebne crteže, stručna uputstva itd., kao i prikupljati značajne podatke o berzama, berzanskom poslovanju i kotiranju određene robe na raznim robnim, odnosno produktivnim berzama (vuna, žitarice, obojeni metali itd.). U oblasti finansija i knjigovodstva internet se može koristiti za elektronsko plaćanje, sastavljanje i dostavljanje pregleda sredstava (deviznim, u lokalnoj valuti itd.), dostavljanje multimedijalnih izveštaja, dostavljanje izveštaja o poslovanju akcionarima, potpisivanje bankarskih, finansijskih i drugih aranžmana. U menadžment strukturi internet se može koristiti za organizovanje službenih putovanja, godišnjih odmora i ostale vrste takozvanih specijalnih aktivnosti. Posebno je važna mogućnost da se putem interneta može efikasno pratiti kretanje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa: uspostavljanjem određenih baza podataka, izradom i dostavljanjem dokumenata za upravljanje (naredbi, naređenja, instrukcija, uputstva itd.). Internet se može uspešno upotrebiti i u turizmu i hotelijerstvu, oglašavanju, konsaltingu, izdavaštvu, promocijama, rezervisanju smeštaja itd. Internet je posebno koristan u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini. Putem interneta može se istraživati, prikupljati podaci, analizirati i vršiti
331

izbor najpovoljnije varijante za nabavku ili prodaju opreme, investicionih radova, pružanje određenih usluga, itd. Paralelno sa značajnom primenom interneta pojavljuju se i određeni problemi u njegovom korišćenju, od kojih je najznačajniji tehnološki problem, a u okviru njega problem bezbednosti, odnosno zaštite informacija i njihovih tokova. Već se ispoljio problem krađe kreditnih kartica, informacija, zatim ulazak u eventualne planove razvoja, nabavki ili uvođenja novih tehnologija. Drugi bezbednosni problem na internetu je neautorizovan pristup povezanim kompjuterima. Internet se pokazao kao “osetljiv na nameru” onih koji stvaraju probleme zbog lakog pristupa mreži. Iako je uključen sistem lozinki (password), ovaj način zaštite nije kvalitetan. Sa tehnološkim usavršavanjem, problem bezbednosti će biti rešen, kako je to uvek bilo u tehnološkom razvoju svake inovacije. 3. 3. Rezime Prodaja je značajna delatnost u svakoj organizaciji. Ciljevi nabavke i prodaje često su u suprotnosti. Tako je, na primer, cilj nabavke da kupi što povoljnije, a cilj prodaje je da plasira robu po što većoj ceni. Zato nije daleko od istine konstatacija jednog praktičara: “Prodaja je isto što i nabavka, samo su joj ciljevi suprotni i radi se na obrnuti način od nabavke.” Menadžer prodaje, ali i svi menadžeri moraju razmišljati o tome kako da unaprede prodaju, odnosno kako da prodaju svoj proizvod ili uslugu delu organizacije ili okruženju. Ukoliko se proizvod ili usluga ne proda pod najpovoljnijim uslovima, dovodi se u pitanje dalji opstanak kompanije. Otuda i potreba da menadžer svakog dela kompanije poznaje osnovne plansko-obračunske i prodajne kalkulacije u kojima će pravilno obuhvatiti sve elemente prodajne cene i kroz nju obezbediti, odnosno valorizovati utrošene resurse. Tehnologija prodaje je raznovrsna, što uslovljava veliki broj faktora. Menadžment prodaje mora da pronađe onaj algoritam kojim će se ostvarivati najveći efekat u ekonomiji poslovanja. U tom smislu se mora osposobljavati ljudstvo koje radi na poslovima prodaje. Pri tome treba imati u vidu da je prodaja, kao i nabavka, pre svega ekonomski posao i da treba da ga obavljaju lica ekonomske struke, uz učešće i
332

stručnjaka za marketing, propagandu, itd. Samo timskim radom je moguće ostvariti zadovoljavajuće rezultate. U vezi sa prodajom, korisno je podsetiti se izreke poznatog velikana svetskog biznisa Petra Druckera koji kaže: “Budući da je jedini razlog postojanje firme stvaranje kupaca, svaka organizacija ima samo dve osnovne funkcije: marketing i inovacije. Marketing i inovacije stvaraju rezultat, sve ostalo su troškovi”.

4. MENADŽMENT ZALIHAMA
Zalihe predstavljaju značajan faktor uspešnosti svake organizacije. Nepostojeće ili nedovoljne zalihe dovode u pitanje uspešno funkcionisanje kompanije. S druge strane i prevelike zalihe su opasne za organizaciju, jer se njima blokiraju novčana sredstva, čime se često dovodi u pitanje izmirivanje drugih obaveza poslovnog sistema. Otuda potreba da se zalihama upravlja, kako bi se izbegli negativni efekti podcenjenih ili precenjenih zaliha i pronašao optimalan nivo zaliha, odnosno onaj nivo koji prouzrokuje najniže ukupne troškove. 4. 1. Pojam i određenje zaliha Zalihe su bile poznate još u dalekoj prošlosti ljudske civilizacije. Stari ljudi su od davnina znali za ambar, kao prvobitno skladište kojim se osiguravala budućnost ljudi. Zalihe za potrebe vojske nalazimo kod starih Egipćana, 2000. g. p. n. e. Kineski vojni pisac i vojskovođa Sun Cu je još u VI i V veku p. n. e. komoru smatrao za jedan od pet osnovnih elemenata rata. Od prvobitnih do savremenih organizacija, pitanje zaliha je bilo uvek predmet razmatranja rukovodioca, ali i teorije i nauke ekonomisanja. Pod pojmom zaliha podrazumevaju se različita materijalna sredstva, proizvodi, sirovine, energija i informacije koja se čuvaju sa ciljem da se kasnije upotrebe ili prerade u određenom trenutku. Držanjem zaliha obezbeđuje se normalno zadovoljenje potreba organizacije. One su zapravo amortizer u kontinuitetu realizovanja određenih aktivnosti. U zalihama se mogu čuvati različite količine sredstava za rad (mašine, uređaji, oprema itd.), gotovih proizvoda i poluproizvoda (poljoprivrednih, industrijskih i dr.), sirovina (strategijskih i drugih).
333

Zalihe su složena ekonomska kategorija koja se pojavljuje u različitim oblicima angažovanih sredstava. One su instrumenti u prevazilaženju interlokalne i intertemporalne razlike i raznolikosti. Zalihe osiguravaju permanentnu proizvodnju, ali i potrošnju. Otuda se može reći da zalihe po svom značaju prevazilaze interese organizacije i da problem zaliha treba posmatrati integralno između svih subjekata koji učestvuju u snabdevanju poslovnog sistema. Na visinu zaliha u organizaciji utiču brojni faktori, ali su sledeći dominantni: obim i učestalost tražnje, vreme tražnje, uslovi snabdevanja, raspoloživa finansijska sredstva, mogućnost skladištenja, rizik skladištenja i organizovanost okruženja. Uslovi snabdevanja su bitni faktori za formiranje zaliha. U uslovima nestabilnog tržišta, kao što je na primer permanentan nedostatak ili smanjena ponuda, nameće se potreba za većim zalihama. Što veća nestabilnost, to su po pravilu i veće zalihe. Iz toga se izvlači zaključak da pouzdanost u obezbeđenju ima prioritetno mesto u određivanju nivoa zaliha. Raspoloživa finansijska sredstva predstavljaju uslov za formiranje zaliha. Ovaj elemenat je posebno značajan kod formiranja rezervi (kao posebne vrste zaliha). U sezonskim uslovima proizvodnje određenih artikala (voća, povrća, itd.) i kontinuelnoj potrošnji ovih artikala, neophodno je u vreme sezone angažovati finansijska sredstva za otkup, kako bi se obezbedila kontinuelna potrošnja tokom cele godine. S druge strane, postoji kontinuelna proizvodnja tokom cele godine, a sezonska potrošnja za određenim artiklima. Proizvođači nalaze interes da redovno proizvode tokom cele godine, zbog visoke tražnje u toku sezone. Ovaj problem se takođe rešava putem zaliha, odnosno uskladištenja. Iz navedenog se može zaključiti da zalihe imaju funkciju da ublaže ili otklone vremenske i prostorne nepodudarnosti i teškoće koje nastaju u međusobnim odnosima u procesu poslovne logistike. 4. 2. Pristupi u upravljanju zalihama U ekonomiji zaliha, najvažnije je pitanje upravljanja. Način upravljanja zalihama je uslovljen pitanjem samog razumevanja zaliha. Zbog nerazumevanja, mnogi proizvodi ili sirovine su bili precenjeni ili podcenjeni, što je dovodilo do neekonomskog ponašanja. U savremenoj
334

organizaciji se po pitanju upravljanja zalihama, mogu razlikovati dva pristupa i to: klasičan i moderan. a) Klasičan pristup Klasičan pristup u ekonomisanju zaliha polazi od toga da se zalihe dele na tri grupe i to: na minimalne, maksimalne i optimalne. Minimalne zalihe predstavljaju najmanje količine proizvoda, sirovina, poluproizvoda ili drugih materijalnih resursa, koje obezbeđuju kontinuitet u izvršavanju zadataka organizacije, uz najmanji nivo troškova uskladištenja. Minimalne zalihe su po svom karakteru rezervne i koriste se tek po iskorišćenju tekućih zaliha. Minimalne zalihe nisu i najekonomičnije. One zahtevaju češće nabavke u manjim količinama, što uvećava troškove nabavke. Minimalne zalihe su opravdane u slučaju ako su troškovi nabavke manji od troškova skladištenja ili kada se zbog sezonskih i drugih razloga očekuje pad cene nekog artikla, a nabavka po tako sniženim cenama donosi veće efekte, nego što su troškovi skladištenja. Minimalne zalihe su sa stanovišta ekonomije povoljnije, ali one nose rizik u prekidu kontinuiteta poslovanja. Nedostatak sirovina, gotovih proizvoda, dovodi do sledećih problema: • gubi se poverenje u logističku pouzdanost, • nedostatak jednog artikla, sirovine ili materijala, često dovodi u pitanje upotrebu drugog materijala i shodno tome dovodi u pitanje i potpuno obavljanje određenih zadataka; • jednom izgubljeno poverenje u pouzdanost snabdevanja se teško vraća. Minimalne zalihe materijalnih resursa se mogu matematički odrediti na osnovu dnevne potrošnje i prosečnog prekoračenja rokova isporuke dobavljača u nekom prethodnom periodu. Shodno navedenom, minimalne zalihe bi predstavljale proizvod dnevne potrošnje i prosečnog kašnjenja isporuka, odnosno: Zmin = Qp x Tk Simboli u prethodnoj formuli imaju sledeće značenje: Qp = predstavlja količinu pojedinačne porudžbine. Tk = prosečno vreme kašnjenja isporuka u prethodnom periodu.
335

Primer: Ako je prosečna dnevna potrošnja brašna u jednoj pekari 15 tona, a prosečno kašnjenje rokova isporuke u poslednjih godinu dana 10 dana, minimalne zalihe po prethodnoj formuli bi bile: Zmin = 15 x 10 = 150 tona Pekara bi morala da ima minimalne zalihe u iznosu od 150 tona, kako bi obezbedila kontinuelnu proizvodnju. Svaka količina ispod navedene, dovodi u pitanje kontinuitet snabdevanja, što može negativno uticati na funkcionisanje pekare, ali i šire. Ukoliko bi se poboljšala disciplina dobavljača u isporuci brašna, pa se vreme kašnjenja skratilo sa 10 na 5 dana, tada bi minimalne zalihe iznosile (15x5) 75 tona, što je duplo manje, a ukoliko zakašnjenja ne bi uopšte bilo, teoretski ne bi bile potrebne ni zalihe. Međutim, oprezni menadžeri treba da imaju zalihe od najmanje jedan do dva dana ili da imaju alternativno rešenje (pozajmica, i dr.), bez obzira što u prethodnom periodu nije bilo kašnjenja u isporukama. Minimalne zalihe se mogu formirati i prema dnevnoj potrošnji i vremenu potrebnog za realizaciju nabavke ili isporuke. Imajući u vidu ovaj način, minimalne zalihe predstavljaju proizvod dnevne potrošnje sirovina, materijala i vremena potrebnog za njegovu nabavku. Kod ovog načina kompanija drži zalihe koje pokrivaju potrebe perioda od jedne do druge nabavke. U cilju eliminisanja negativnih posledica minimalnih zaliha, menadžment struktura preduzima mere za formiranje tzv. zaštitnih zaliha. To je u stvari sigurnosna količine robe koja se drži preko minimalnog nivoa i koja se koristi kao interventna za slučaj zakašnjenja isporuke ili nepredviđeno povećane potrošnje. Kada se prihvati filozofija minimalnih zaliha, tada se mora razvijati odgovornost svih subjekata u organizaciji, ali i šire, da poštuju rokove isporuke, da se obezbede bliži izvori snabdevanja, alternativni izvori, siguran i brz transport, itd. Treba imati u vidu da minimalnim zalihama u organizaciji preferiraju finansijski organi, koji nastoje da što manji iznos finansijskih sredstava “vežu” za zalihe. To se naročito odnosi na krizna vremena, kada u prvi plan dolazi hronična nelikvidnost i nemogućnost izmirenja prispelih obaveza.

336

Maksimalne zalihe su suprotnost prethodnim zalihama. To je u stvari gornji nivo zaliha koji postoji u kompaniji. Maksimalne zalihe su ekonomski opravdane kada su uštede koje se ostvaruju u korišćenju prednosti ekonomije obima nabavki, veće od troškova skladištenja i blokiranja novčanih sredstava. Ove zalihe mogu biti ekonomičnije od minimalnih, što je uslovljeno efektima korišćenja ekonomije obima. Maksimalne zalihe se mogu formirati u slučajevima nestabilnih uslova snabdevanja, kada postoji opasnost da poslovni sistem ostane bez osnovnih resursa za izvršavanje postavljenih zadataka. One su prihvatljive u inflatornim uslovima kada se očekuje rast cena neke sirovine, pa se one često nazivaju špekulativnim zalihama. Maksimalne zalihe imaju tu dobru stranu, što pružaju viši nivo pouzdanosti jedinicama i ustanovama u izvršavanju zadataka. Njihova loša strana je u tome što umrtvljuje finansijska sredstva, kao najkvalitetniji deo imovine organizacije (posebno u stabilnim uslovima privređivanja), što povećava troškove skladištenja. Druga slabost je u tome, što postoji mogućnost kvara, kaliranja sirovina ili proizvoda zbog dužeg vremena skladištenja, naročito kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi. Maksimalne zalihe se mogu matematički izraziti formulom: Zmax = Zmin + N Kao što se iz formule vidi, maksimalne zalihe se dobijaju kada se na minimalne zalihe doda količina resursa koja je potrebna za obezbeđenje tekućih potreba organizacije ili njenih delova. Primer: Ako je u prethodnom primeru, pekara imala minimalne zalihe u iznosu od 150 tona, a količina pojedinačnih nabavki iznosi 75 tona brašna, maksimalne zalihe bi iznosile (150 + 75) 225 tona. Prethodno utvrđene maksimalne zalihe bi se mogle smanjiti izborom pouzdanih snabdevača, pravilnim izborom transportnih sredstava, dobrom organizacijom otpreme i prijema sirovina, itd. Ukoliko bi se količina brašna iz prethodnog primera povećala iznad utvrđene, takve zalihe bi bile prekomerne i štetne. One nisu u funkciji obezbeđenja kontinuiteta, a pored toga izazivaju nepotrebne troškove. Maksimalne zalihe su najveće u trenutku prijema robe, odnosno pošiljke koja je usledila na osnovu porudžbine. Kako vreme odmiče, maksimalne zalihe se sve više smanjuju, da bi bile najmanje u trenutku
337

grejanja. Troškovi dopreme su uglavnom proporcionalnog karaktera. utovara. To je u isto vreme i najpoželjniji nivo zaliha. počev od nabavne cene do poslednjeg troška u vezi sa skladištenjem. istovara. Optimalne zalihe su kompromisne zalihe. amortizacije objekata. izdavanja narudžbi. jer eliminiše slabosti minimalnih i maksimalnih zaliha. Ono se po pravilu uvek zalaže za princip da “od viška glava ne boli” i da je najbolje da skladišta i magacini budu puni. ali je češći slučaj da se nalazi između ova dva nivoa. Maksimalnim zalihama preferiraju tehničke specijalnosti. dobija se 338 . ovaj pristup je i najekonomičniji. a optimalnim nivoom zaliha smatramo onaj nivo pri kome je zbir ovih troškova najniži. Oni nastaju nezavisno da li naručili jednu ili sto tona neke robe. Zato se pri utvrđivanju maksimalnih zaliha mora uvek konstatovati vreme njihovog utvrđivanja. Troškovi naručivanja (nabavke) su uglavnom fiksnog karaktera. odnosno tehničko-proizvodno osoblje. Zbir ovih troškova čini konačnu cenu koštanja robe u ekonomskom smislu. U ovu grupu troškova spadaju: troškovi pribavljanja ponude. odnosno broj narudžbina u toku godine. Ukupne troškove. Sa stanovišta klasičnog pristupa. Optimalne zalihe predstavljaju onaj obim robe na skladištu koji dovodi do najnižih ukupnih troškova nabavki i skladištenja.ponovne isporuke. Optimalni nivo se može poklapati sa minimalnim ili maksimalnim nivoom. Ovde spadaju troškovi prevoza. Troškovi držanja zaliha se sastoje od troškova angažovanja novčanih sredstava. možemo podeliti u dve grupe: troškove nabavki i troškove skladištenja. vode. pretovara. troškova osvetljenja. Podelom ukupnih potreba sa brojem narudžbi. a pojačava njihove dobre strane. One obezbeđuju kontinuitet funkcionisanja kompanije pod najekonomičnijim uslovima. Za optimalnu količinu zaliha je potrebno utvrditi ukupne godišnje potrebe za nekim resursom i dinamiku. osiguranja itd. lični dohoci ljudi koji rade u nabavnim službama. zašto podgrevaju atmosferu stalnog nabavljanja i gomilanja zaliha. manipulacija itd. jer je za organizaciju najekonomičniji. itd. troškove kvalitativnog i kvantitativnog prijema.

odnosno svakih 30 dana (360:12).količina pojedinačne isporuke i na taj način određuje optimalna količina nabavke.15 10000 Χ= Χ = 150 X = 12 Da bi kompanija A ostvarila optimalnu nabavku. Troškovi skladištenja ove robe iznose 10% od nabavne cene (L). Izračunavanja optimalne količine porudžbine može se pokazati na sledećem primeru: Preduzeće A ima potrebe da u toku godine nabavi robe u iznosu od 100. Sa 339 . sa količinom u jednoj narudžbi u iznosu od oko 8.000 dinara (f).05) 2 × 5000 100000 × 10 × 0. P = potrebe u resursu za godinu dana. treba da izvrši nabavku robe u 12 rate. f = fiksni troškovi koji su nezavisni od količine materijala.000:12). L = troškovi skladištenja u % od nabavne cene. Zamenom određenih simbola u prethodnoj formuli sa navedenim vrednostima dobijaju se sledeće kvantifikacije: Χ= 100000 × 10(0. a fiksni troškovi po jednoj narudžbi iznose 5. po prosečnoj ceni od 10 dinara po kilogramu (Pc).10 + 0. odnosno broja narudžbi i intervala izvršenja nabavki. 300 kilograma (100. Pc = prosečna nabavna cena resursa. Za izračunavanje optimalne količine nabavki. može se koristiti formula koju je dao nemački ekonomista Melerovič (Mellerowich): P × Pc(L + k ) Χ= 2× f Simboli u formuli imaju sledeće značenje: X = traženi broj nabavki (porudžbina). k = kamata na zalihe robe u %. kamata na zalihe iznosi 5% (k).000 kilograma (P).

Ukoliko se utvrdi da je uzrok velikih zaliha nepouzdanost snabdevača. Savremeni pristup u upravljanju zalihama nastoji da eliminiše navedene uzroke i da zalihe svede na što manju meru. Dok američki menadžment smatra da su svake zalihe nužno zlo.). • neusklađen rad organa u kompaniji. odnosno najviši nivo ekonomije skladištenja. neophodno je preduzeti mere radi povećanja discipline u isporukama ili u krajnjem slučaju izvršiti promenu snabdevača. cenama itd. odnosno neekonomične. • nabavka neodgovarajuće robe (po kvalitetu. Savremeni pristup u upravljanju zalihama polazi od eliminacije uzroka koji dovode do potreba za zalihama. Uzroci koji dovode do zaliha su: • nesigurni i nepouzdani snabdevači.ovakvom dinamikom nabavke. U savremenim organiza340 . ne vodeći računa o zalihama koje još nisu potrošene. Nesinhronizovan rad organa planiranja. a to je onaj nivo zaliha. S druge strane sa stanovišta kontinuiteta najbolje bi bilo da postoje maksimalne zalihe. Zato se rešenje traži u optimalnim zalihama. odnosno da isti ne poštuju rokove isporuke. • nepravovremeno i nekvalitetno održavanje materijalnih sredstava. • korišćenje prednosti u ekonomiji nabavki. a nakon toga insistira na kvalitetnom upravljanju zalihama. Za svaku organizaciju sa stanovišta ekonomije bilo bi najprihvatljivije da se posluje bez ikakvih zaliha. ostvaruju se najniži troškovi nabavke i uskladištenja. Japanci smatraju da su zalihe apsolutno zlo. ali i upravljanje zalihama. koji se kreće između minimalnih i maksimalnih. b) Savremeni pristup Savremeni pristup u ekonomiji zaliha je nastao u drugoj polovini dvadesetog veka i rezultat je dostignuća japanske privrede u ovoj oblasti. nabavki i drugih. što opredeljuje i različit odnos. jer bi se doveo u pitanje kontinuitet. mogu biti uzroci velikih zaliha. Ova mogućnost postoji naročito kada nabavna služba nabavlja po dinamici koja je određena u Planu nabavki. ali je to nemoguće. ali su one isuviše skupe. Nesigurnost isporuke je čest razlog za postojanje zaliha. kao najprihvatljivije.

itd. Ekonomija održavanja opreme zahteva da se nakon ispunjenja određenih resursa (moto časova. a ne kad se sredstvo pokvari ili doživi havariju. jer loša ili skupa roba stvara loš ili skup proizvod. odnosno “baš na vreme”. nego opravke po principu ad hoc. što pre dovedu u ispravno stanje. koje je vreme prevazišlo.cijama.). Takva situacija je nemoguća. zbog čega je potrebno držati velike zalihe rezervnih delova kojima bi se intervenisalo kada nastane kvar. stiču se uslovi za adekvatnu primenu klasičnog pristupa u upravljanju zalihama. kasa skonto. cenama itd. savremeni pristup u ekonomiji zaliha ima veću specifičnu težinu. Nabavka rezervnih delova se vrši po defekticionim listama i u vreme kada se planira opravka ili remont. pređenih kilometara. Tek kada se on u celosti primeni. materijali se nabavljaju po principu “just in time” (JIT). jer su neodgovarajući u odnosu na savremenije materijalne resurse. sredstva podvrgnu redovnim planskim opravkama. To je i logično. 341 . kako bi se nakon kvara odmah intervenisalo. Kao što se iz navedenog vidi. a jedno i drugo stanje utiče negativno na smanjenje zaliha. Najidealnija situacija bi bila kada bi materijalni resursi pristizali po principu spojenih sudova. Troškovi skladištenja često mogu da nadmaše uštede koje se ostvaruju korišćenjem prednosti ekonomije obima. Ovaj uzrok formiranja zaliha se može eliminisati ili smanjiti uz redovno održavanje. rabati. pa se o vremenu nabavki mora uvek voditi računa. Razlog za držanje zaliha može biti i težnja da se oprema. mašine i uređaji u kvaru. Praksa pokazuje da se često nabavljaju novi resursi. U poslovnim sistemima se često insistira na nabavkama u velikim količinama. preglede i investiciona ulaganja (remonte). To je daleko ekonomičniji način rada. Pri tome se često zapostavljaju troškovi skladištenja i problemi koji proizilaze iz nesolventnosti organizacije. najčešće povećava zalihe robe. Zbog toga se na zalihama drže rezervni delovi. sklopovi i podsklopovi koji čine određena sredstva. itd). Nabavka neodgovarajuće robe po kvalitetu. odnosno čiji je ekonomski vek istrošen i koji nikada neće biti upotrebljeni. što nameće potrebu analiziranja ovih odnosa. kako bi se ostvarili određeni popusti (niže cene.

opremom i uređajima koji se nalaze u skladištima. Pored toga. odnosno da rade bez zaliha. smanjuje se i broj osoblja za prijem. Zato i kažemo da smanjenje zaliha nije cilj. smanjuje se i rizik koji one donose. Ukidanjem ili smanjenjem zaliha. poplavama ili drugim nepogodama u kojima može biti uništena i sva količina zaliha. što se u praksi Tojote i realizuje. Što je koeficijent obrta veći. manipulaciju. Osoblje koje radi u skladištima i magacinima zahteva odgovarajuću opremu (odeću. • smanje broja osoblja u skladištima. obuću itd. što znači da se u ovim sistemima magacini pune i prazne svaka 4 dana (360:90). a time i povećanje troškova. Uspešno upravljanje zalihama je korisno za kompaniju. već smanjenje troškova skladištenja. Japanske kompanije (Tojota. Micubiši. Ono nema cilj smanjenja zaliha. 342 . Smanjene zalihe direktno utiču na smanjenje potreba za skladištima. što zahteva i određene izdatke za njihovu nabavku. skladišta su riskantna i mogu biti zahvaćena vatrom. efikasnost upravljanja zalihama je veća i obratno.). kao velikog problema svake kompanije.).) imaju koeficijent obrta i do 90. evidentiranje i praćenje. One teže sprovođenje principa “just in time”. • smanjenjem zaliha smanjuje se blokada finansijskih sredstava u materijalni resurs i stvaraju uslovi za smanjenje nelikvidnosti. 3. već sredstvo za ostvarenje ekonomskih ciljeva. I pored najveće pažnje zalihe mogu zbog svoje prekomernosti da postanu neupotrebljivi (usled kvara. a time i eventualni troškovi njihovog uništenja. odnosno ukupnih troškova. Smanjenjem zaliha. i dr. • smanjenje rizika. loma. Efekti koji se ostvaruju upravljanjem zalihama Upravljanje zalihama nije samo sebi cilj. Japanske kompanije se ni sa ovim ne zadovoljavaju. izdavanje. ali i za okruženje.4. Njima se postižu sledeće prednosti: • smanjenje investicionih izdataka za skladišta. kaliranja itd. • povećanje koeficijenta obrta sredstava. Koeficijent obrta je najbolji barometar upravljanja zalihama.

Ukoliko bi se zalihe posmatrale izvan njihove ekonomske sfere. Zato ovo pitanje ne sme biti delegirano na magacinsku službu i skladištare. već na menadžment strukturu. pa bi prenatrpanost određenih resursa moglo biti ocenjeno kao poželjno stanje. odnosno upravljanja zalihama i rezervama u savremenim organizacijama predstavlja veoma značajno pitanje.Iz navedenog se može konstatovati da je upravljanje zalihama važan zadatak komercijalnog menadžmenta. preko skladišta do subjekata koji se javljaju kao potrošači određenih resursa. 343 . Efikasnost upravljanja zalihama i rad sa njima je u direktnoj vezi sa uvođenjem informatičke tehnologije i automatizacije u poslovanju. odnosno u skladištima. Problem upravljanja zalihama je pre svega ekonomske prirode. Značajni efekti se posebno ostvaruju u uslovima projektovanja i funkcionisanja jedinstvenog informacionog sistema. od nabavnih organa. posebno kada se radi o ekonomiji upravljanja zalihama iz grupe A materijalnih resursa. Uvođenje savremenih dostignuća naučno-tehničkog progresa se pozitivno odražava na smanjenje učešća živog rada u skladištima. To se u prošlosti i dešavalo kada se ocenjivalo da su uspešne one organizacije koje su imale velike količine rezervi ili robe na zalihama. Rezime Problem ekonomisanja. Jedno i drugo pozitivno deluje na ekonomiju zaliha. a na drugoj strani je u stanju da menadžmentu pruži pravovremenu i pouzdanu informaciju radi donošenja odgovarajuće odluke. 4. problema zapravo ne bi ni bilo. 4.

To se u običnom životu često potvrđuje. Upoznavanje finansija danas nije teško. nego u bilo kojoj drugoj sferi proizvodnje ili pružanju usluga. Nepoznavanje finansija može uništiti bilo koju kompaniju. posebno kada postoje moderni finansijski softveri. gde i kada ići. upravo je ovo glavni nedostatak menadžmenta. One pokazuju kako se može raditi manje. i to: (1) budžetiranjem. Top menadžeri često zapostavljaju poznavanje finansija i potcenjuju njihov uticaj na dugoročni uspeh kompanije. Menadžment finansija se u osnovi bavi nekolikim najvažnijim aktivnostima. Budžetiranje Budžet predstavlja finansijski plan. verovatno. nikada se prvo ne polazi od toga koliko je para potrebno. ali i funkcionalnih menadžera.5. 1. Zato se kroz finansije. Ali. Učenje finansija je postalo neophodno. Međutim. kakav bi danas haos vladao na ulicama. može li se zamisliti kako bi izgledali fakulteti i obrazovni sistem. Ili. a zaraditi mnogo više. odnosno plan priliva i odliva finansijskih sredstava. ali i u porodičnom budžetu. Pre toga se mora odgovoriti na pitanje. Pri tom nije bitno da li neko voli ili ne finansijski menadžment. Ova pitanja su najproblematičnija. najizazovniji deo u finansijskom menadžmentu. da li uopšte postoji mogućnost odlaska na odmor. (2) upravljanjem finansijskim alatkama i (3) upravljanjem troškova. Pripremanje budžeta je. odakle obezbediti novac. tehnika i troškova je jedan od najvažnijih zadataka top. kada se planira godišnji odmor. itd. Malo studenata uživa u pripremanju i polaganju bilo kog ispita. a menadžment može doći i u sukob sa zakonom. ali i kako da ga zadrže. Na primer. ali i zabavno. kada vozači ne bi poznavali pravila vožnje i saobraćaja. kad se ne bi polagali ispiti. pošto je cela priprema zasnovana na ograničenim informacijama i pretpostavkama. Da bi se uspešno uradio 344 . menadžeri uče kako da zarade novac. Kroz finansije se može zaraditi mnogo više. On pokazuje kada i iz kojih izvora sredstva dolaze i zašto su finansijska sredstva potrošena. FINANSIJSKI MENADŽMENT Poznavanje finansijskih instrumenata. 5.

jer njegov slučaj može biti prvi takve vrste bez postojeće istorije. • prognoze za budućnost. Podjednako je važno početi sa sakupljanjem finansijskih podataka za budžet koji se trenutno priprema. 345 . pokazala najbolje rezulte u projektovanju prihoda. prihvata taj projekat. menadžer upoređuje dva scenarija: najbolji i najgori. Dalje. kako bi isti bio što realniji. menadžer odlučuje da li su gubici koji se mogu dogoditi kod najgoreg scenarija podnošljivi i. • izvori finansiranja (pozajmljeni fondovi. Nije samo važno bazirati budžet na istoriji. postojeći fondovi). Finansijska istorija. Kod ove tehnike. a nakon toga planirati i iznos novčanih sredstava. Najbolja finansijska istorija je ona koja se radi za period od tri godine. odnosno istoriju prethodnih budžeta. Svaki budžet pojedinačnog posla bazira se na sledećim faktorima: • opšti istorijat prethodnih identičnih ili sličnih slučajeva. Menadžment mora koristiti prošlost. procene će biti tačnije. odnosno sa planom proizvodnje ili prometa. • prihodi i troškovi koji se mogu očekivati u okviru postojećih resursa. Svakodnevne poslovne aktivnosti zahtevaju da menadžment koristi godišnji budžet. Za svaki posao je potreban poseban budžet. projekat se odbija. plaćanje unapred. Ovaj metod je posebno koristan kod malih ili srednjih investicionih poduhvata koji se izvode pod finansijskim ograničenjima i gde nema puno mesta za greške. U ostalim slučajevima. kao i za bilo koji drugi posao. menadžer mora da se osloni na slučajeve sličnog obima i okvira da bi razvio budžet. Budžet je najvažnije oruđe koje se koristi u donošenju finansijskih odluka u okviru menadžment procesa. moraju se vršiti procene i davati pretpostavke. Praksa pokazuje da je tehnika visoko – nisko (high – low). U nekim slučajevima nije moguće konstruisati preciznu istoriju i menadžer se mora osloniti na ono što je poznato u vreme stvaranja istorije ili na pretpostavkama. Ako ne. zbog troškova i projekcija. Navedene faktore treba posmatrati u korelativnim odnosima sa marketing odlukom. Ovi podaci postaju istorija slučaja i pomažu da se sledeći put napravi bolji budžet. Što je menadžment iskusniji. Svi posebni budžeti se ujedinjuju u godišnji budžet. ako jesu.budžet za ovaj.

odnosno troškove. kada je u pitanju projektovanje budžeta. istraživanju tržišta kao i opštem poznavanju ekonomije. Realno projektovanje prihoda i troškova. menadžment mora realno projektovati i troškove. treba se konsultovati sa konsultantom sa univerziteta. ali troškovi dolaze na brojna vrata”. Finansijski menadžment. Drugi indikatori. mora sakupiti činjenice. regionalnih i nacionalnih institucija i organizacija. uključuju kapitalne investicije od strane lokalne. Pre nego što se zaključi finalni budžet. menadžment najčešće pravi dve tipične greške.Opšte stanje ekonomije. Stvaranje logičnih pretpostavki o projektovanom prihodu je jedna od najbitnijih aktivnosti kojom se menadžment mora baviti. Logički projektovan prihod. može biti snažna osnova za donošenje kvalitetnih menadžment odluka. državne ili federalne vlade. ako se filmski festival održava ove godine u danu kada ljudi dobijaju plate. Pored realnog planiranja prihoda. je razuman. Na primer. 346 . Mogu se kontaktirati organizatori sličnih događaja i opsega i da se proceni njihovo iskustvo u sličnim situacijama. baziran na dostupnim izvorima. Indikatori zdrave ekonomije obično uključuju nisku stopu nezaposlenosti i stabilnu stopu inflacije. Budžet baziran na određenim logičkim pretpostavkama ili projekcijama prihoda. da li to znači da se sa razlogom može očekivati veća potrošnja novca? Jedini način da se utvrdi ova pretpostavka je istraživanje. poklona ili donacija. da bi se utvrdilo da li će oni posetiti festival i ako hoće. a onda oprezno projektovati prihod koji se realno može i ostvariti. što je i logično. U praksi. ostalih prihoda itd. kao finansijski ekspert. da li će to zavisiti od vremena prijema plate. a druga kada potcenjuje rashode. može se sprovesti anketa među radnicima. Grčka reč logos ili logika znači “raditi razumno”. Prihodi mogu poticati od prodaje proizvedenih ili nabavljenih proizvoda ili usluga. Pri projektovanju se mora imati u vidu da: “Prihodi najčešće dolaze na jedna vrata. potražiti objektivna mišljenja i savete. Osim toga. predstavnikom lokalne uprave za ekonomski razvoj i tražiti mišljenje o ekonomskim perspektivama. jer sve nastaje iz nečega. Prva je kad precenjuje prihode. Menadžment mora koristiti podatke iz lokalnih. Uspeh kompanije će u velikoj meri zavisiti od opšteg uspeha nacionalne ekonomije. kada počinje proces budžetiranja.

utvrđivanje granice rentabilnosti i obezbeđenje solventnosti. Struktuiranje računovodstvenih kodova se vrši putem Jedinstvenog kontnog okvira. Najvažniji instrumenti. Upravljanje finansijskim alatima Finansijski menadžment. kao i drugi menadžmenti ima svoja pravila i principe. često dolaze iz istorijskih podataka ili iz iskustava drugih. jer kako kaže Bendžamin Ruzvelt: “Sačuvan peni je zarađen peni”. odnosno kontnog plana. Opšte kategorije počinju sa 100. radi efikasnije analize. Svaki računovodstveni kod ima numerički listing. utvrđivanje bruto i neto profitne stope. U tome istorijska arhiva kompanije može dati značajan doprinos. Svaki predmet ima poseban numerički listing: 100 administracija 500 marketing 347 . da je menadžment radije projektovao i više se bavio troškovima. 5. Na primer. jer je bilo lakše upravljati troškovima. 1. Računi su opšte kategorije budžeta gde su predmeti slične vrste i uticaja grupišu i evidentiraju. su: struktuiranje računovodstvenih kodova. 2. na osnovu koje se donose odluke ili predlaže generalnom menadžeru donošenje strategijskih odluka. Kvalitet budžeta će zavisiti od pouzdanosti informacija. što olakšava pronalaženje individualnih odrednica. predvidljivih kategorija troškova je bitno za zdrav finansijski menadžment. krajem devedesetih pokazuje. 2. Ove stavke troškova. nego projektovanjem prihoda. marketing 500 i tako redom. administracija bi bila 100. Struktuiranje računovodstvenih kodova Svaki prihod i rashod moraju imati odgovarajući račun za evidentiranje. na osnovu kojih je napravljen. nego procenjivati prihode. Razvijanje čvrstih. odnosno naučnu infrastrukturu. Uspešan finansijski menadžment se ne može zamisliti bez precizno definisanih vrsta troškova i mesta njihovog nastanka.Praksa. odnosno alatke koje finansijski menadžment koristi u cilju izvođenja odgovarajućih zaključaka. Tada se stiču uslovi za visok nivo ekonomije. 5. Ove elemente u finansijskoj analizi treba posmatrati u jedinstvu i međusobnim interakcijama.

a i neophodno u menadžerskom poslu. odnosno pružaju odgovor na pitanje gde je kompanija u odnosu na okruženje i na kojem je nivou. Tako usaglašeni računovodstveni kodovi omogućavaju interpretacije i analize. Profitabilnost se izražava profitnom stopom tj. već i konkurentske sposobnosti. mora se utvrditi bruto i neto profit. zarada se ne zadržava na duži period. Finansijsko računovodstveni radnici moraju poznavati softvere. 5. što se postiže primenom Međunarodnih računovodstvenih standarda. kao što neke profitne organizacije rade. U budžetiranju i izradi finansijskih projekcija su u širokoj primeni računovodstveni softveri. itd.501 reklamiranje 502 posebno reklamiranje 503 brošure. Računovodstveni kodovi moraju korespondirati sa okruženjem. adekvatno ih koristiti i štititi. Umesto toga radi se o višku prihoda preko troškova. Toliko toga treba osigurati da bi se ostvario profit svaki put. umesto da se prosledi deoničarima. Neprofitne organizacije iz očiglednih razloga ne koriste termin profit. jer se tek prodajom i naplatom proizvoda i usluga potvrđuje ispravnost i podobnost proizvodnog programa. Da bi se ovo postiglo. Izazov je u tome što menadžer mora da radi sa velikim brojem klijenata i teško je praviti budžet za svaki slučaj posebno i osigurati čist profit. Stvaranje profita je i izazovno. odnosom profita i ostvarenog prihoda od prodatih proizvoda i pruženih usluga. profitna stopa = profit ostvaren prihod Profitna stopa je mera profitabilnosti poslovanja kompanije. tj. već se reinvestira u dalje poslovne operacije. Ona integriše ne samo proizvodne. što je u praksi ponekad neizvodljivo. Ustvari. Termin profit označava zaradu koja premašuje ukupne troškove. 348 . 2. 2. Utvrđivanje bruto i neto profita Finansijski cilj svakog orijentisanog biznisa je stvaranje profita.

Granica rentabilnosti se često izražava putem prelomne tačke. • upoređenjem profitabilnosti jednog te istog preduzeća u dva različita vremenska perioda. • drugi korak je utvrđivanje stope varijabilnih troškova. Model prelomne tačke može se koristiti u traženju odgovora na sledeća pitanja: • koji se profit može očekivati sa određenim obimom proizvodnje ili prometa. Sa prelomnom tačkom je moguće simulirati uticaj promena pojedinih varijabila na ukupan profit preduzeća. • upoređenjem sa drugim granskim preduzećem ili sa prosekom na nivou privrede. Utvrđivanje granice rentabilnosti Menadžment je često u dilemi kakvu odluku doneti u zavisnosti od promene pojedinih varijabli. Zbog navedenog se mora odrediti rang kompanije koja se analizira (uspešno ili neuspešno) i upoređenja vršiti sa njima sličnim. To se može vršiti na tri načina: • upoređenjem planirane i ostvarene profitabilnosti. • koliki fizički obim proizvodnje treba povećati da bi se nadoknadili fiksni troškovi proizvodnje ili prometa. da bi se nadoknadili neizbežni varijabilni troškovi. jer se u njima nalaze uspešni i neuspešni organizacioni delovi preduzeća. odnosno kada se menja obim proizvodnje ili prometa ili koji obim proizvodnje treba ostvariti kada se smanji prodajna cena. • koliki je obim proizvodnje potreban da bi se ostvario određeni profit. U navedenom pristupu analize treba voditi računa da su proseci veoma ozbiljni za svaku. 3. Prelomna tačka se utvrđuje u sledećih pet koraka: • prvi korak je razvrstavanje ukupnih troškova na fiksne i varijabilne troškove. • koliki je obim proizvodnje potreban.Kompanija treba stalno da preispituje profitnu stopu i utvrđuje stepen njenog ostvarenja. 349 . 2. pa i analizu profitabilnosti. 5.

40. U drugom koraku se utvrđuje stopa varijabilnih troškova.000 din. Prvi korak obuhvata razdvajanje ukupnih troškova na fiksne i varijabilne.000 din.000 din. 10.000 din. 40000 × 100 = 40% 100000 U četvrtom koraku utvrđuje se stopa marginalne dobiti.000 din. stavljanjem u odnos iznosa varijabilnih troškova prema ukupnom prometu tj. • četvrti korak je izračunavanje stope marginalne dobiti. 20000 × 100 = 20% 100000 Funkcionalni menadžment U trećem koraku utvrđuje se stopa bruto marže. 60. 20. s tim da se relativno fiksni i poluvarijabilni troškovi moraju dekomponovati i u fiksne svrstati one troškove koji su zaista fiksni. odnosno prelomne tačke na osnovu sledećih podataka: Neto promet Troškovi nabavljene robe Bruto marža Operativni troškovi Fiksni troškovi Varijabilni troškovi Neto profit 100.000 din.• treći korak je utvrđivanje stope profita. 10. a u varijabilne one troškove koji su zaista varijabilni.000 din. tj. Primer: Na primeru trgovinskog preduzeća se može pokazati utvrđivanje granice rentabilnosti. • peti korak je utvrđivanje prelomne tačke. Md = 40–20 Md = 20% 350 . stavljanjem u odnos ukupnog iznosa bruto marže sa ukupnim prometom. 30. To je u stvari razlika između stope bruto marže (40%) i stope varijabilnih troškova (20%).

Svako smanjenje prometa ispod ove granice dovode trgovinsku kompaniju u gubitak.000 din.000 din.Ovaj iznos pokazuje u stvari procenat od obima prodaje tj. dok svako povećanje prometa iznad granične linije od 50. tj. različitim prilikama i to: 351 . povećava uspešnost poslovanja. obezbeđuje marginalnu dobit u iznosu od 10. Iznos od 50. prometa koji ostaje za pokriće fiksnih troškova i za realizaciju neto profita trgovinske kompanije.000 din.000 din. Navedene relacije se mogu i grafički prikazati: Model prelomne tačke se može koristiti u svakom preduzeću. (ili 20%) koliko iznose fiksni troškovi. 10000 1000000 × 100 = = 50000 20 20 Utvrđena prelomna tačka od 50. U petom koraku utvrđuje se prelomna tačka (granica rentabilnosti) stavljanjem u odnos fiksnih troškova sa stopom marginalne dobiti. prometa. omogućava da se sa njim nadoknade svi fiksni troškovi.

U cilju pravovremene naplate od kupaca. 2. ali i sa deoničarima kako bi se utvrdilo šta bi značilo za profit. dve mere daju posebne rezultate. Drugo. finansijski menadžer treba da uvede sledeće mere: 352 . Ovakva situacija se zove insolventnost. Praksa pokazuje da nije dovoljno imati samo profitabilne zadatke i delatnost. Mnoge profitabilne kompanije su bile neuspešne. Na osnovu navedenog može se konstatovati da postoje razne mogućnosti primene prelomne tačke u donošenju optimalnih odluka finansijskih menadžera. kako bi se računi kompanije brže punili. ali su im računi bili prazni. nego da smanje potrebe za novcem. Sposobnost menadžera da permanentno smanjuje troškove i osigura konstantni profit je uslov uspešne karijere. 4. moraju se preispitati i rokovi plaćanja od strane kupaca. uključujući i isplatu plata na vreme. Najbolji način da se izbegne insolventnost je osiguravanje zdravog protoka novca. Da bi menadžment osigurao pozitivan protok novca. odnosno produžiti rok plaćanja. Mnogi se više iscrpljuju obezbeđenjem finansijskih sredstava od bankarskih i drugih institucija. Obezbeđenje solventnosti U okviru ove aktivnosti. menadžment treba permanentno da radi na smanjenju potreba za novcem. Kada nema likvidnosti i reputacija kompanije je u krizi. a to se najbolje postiže smanjenjem troškova.(1) U donošenju odluke o povećanju prometa ili proizvodnje da bi se nadoknadili dodatni fiksni troškovi pod pretpostavkom da varijabilni troškovi ostaju isti. (2) U donošenju cenovnih odluka. Protok novca je likvidnost koja omogućava da se izmiruju obaveze. što će menadžmentu omogućiti da prikupi novac i izmiruje obaveze u dogovorenim rokovima. Da bi menadžeri smanjivali troškove. ukoliko bi se odustalo od nekih troškova. sa mogućnošću njihovog skraćivanja. sa dobavljačima se mora promeniti. Ove kompanije su u svojim knjigama prikazivale profit. Prvo. zato što su uvek bile bez novca. (3) U donošenju odluka u vezi profita. odnosno operacije. U tom smislu je neophodno konsultovati se sa stručnjacima iz finansijske sfere. 5. moraju uspostaviti prioritete u procesu budžetiranja troškova.

što je upravljanje i kontrolisanje troškova najznačajnija. menadžment treba da formira poseban fond. analizirati i smanjivati. (2). Organizacije koje nisu u stanju da od svojih prihoda pokriju rashode. radi dobijanja kredita ili pozajmice za izmirenje nastale obaveze. koji ne shvata da je osnovna stvar u poslovnim transakcijama da se ugovori izvršavaju kako je dogovoreno i da se plaćanje obaveza izvršava u ugovorenim rokovima. da je oboleo i da je neophodno preduzeti hirurške rezove u cilju eliminisanja visokih troškova. Zato svaka organizacija mora biti zainteresovana da zadatke izvršava uz što viši nivo efikasnosti i uz što niže troškove.(1). ono je u isto vreme i najneprijatnija delatnost. niti zadovoljavajući. Menadžment troškova Troškovi i upravljanje troškovima je ključna aktivnost svake organizacije. (3). U cilju ublažavanja nelikvidnosti. da odlučno zahteva da se obaveza izmiri. menjaju se i troškovi. Oni pokazuju da privredni organizam nije zdrav. da svakodnevno dobija informacije od finansijske operative o dospelosti naplate od velikih kupaca. ali i svi subjekti organizacije. Najviši nivo efikasnosti upravljanja troškovima je kada se uz njihovo smanjenje. te dovesti poslovni sistem u sklad sa realnim kriterijumima po kojima se određuje njegova efikasnost. Visoki troškovi su kao visoka temperatura u čovečjem organizmu. da u ranim jutarnjim časovima telefonski urgira za plaćanje i traži eventualnu informaciju kada će obaveza biti plaćena. Troškovi su kao zla svekrva. (4). Sa promenom tehničko tehnoloških. 353 . Ovim poslom se moraju baviti pre svega ljudi iz menadžmenta. organizacionih i dugih osnova. Ovo posebno važi za menadžment u tranziciji. nisu sposobne za život. Pored toga. Oni prate funkcionisanje organizacije i aktivnost menadžera. Troškovi nisu nikad optimalni. 3. 5. Fond za likvidnost smanjuje tenzije i posebno je koristan kada se vrši isplata plata. One su pre ili kasnije osuđene na propast. da ponudi pomoć kod bankarske ili druge finansijske institucije. povećava kvalitet funkcionisanja organizacije. Oni se moraju uvek preispitivati.

jer svako može izdavati naloge. Shodno tome. Ona upozorava da nije rešenje u negiranju troškova. Poznavanje pojedinih vrsta troškova (fiksni. postoje fiksni i varijabilni troškovi. svaka organizacija. Svaka odluka ili nalog proizvodi troškove. pitanje upravljanja organizacijom ne bi iziskivao nikakve probleme. što se može potvrditi u običnom porodičnom životu. odnosno efikasnom upravljanju. a da bi se poznavali. već u trošenju i troškovima. Oni ostaju isti bez obzira da li kompanija radi ili ne 354 . odnosno opstala i kako bi obezbeđivala rast. 5. karakteristike i tendencije troškova. Praksa menadžmenta pokazuje da je najvažnije razlikovati troškove sa stanovišta reagovanja na obim učinka. Da ne postoji taj zahtev. Podela troškova Da bi se troškovima efikasno upravljalo. već u njihovoj adekvatnoj kontroli. moraju se evidentirati i preispitivati.) je azbuka menadžmenta. od strane menadžmenta. Efikasno upravljanje troškovima podrazumeva poznavanje vrste. Problem često nije ni u prihodima. Takvo stanje je nemoguće. varijabilni. niti će biti. a) Fiksni troškovi Kod fiksnih troškova je bitno da oni nastaju nezavisno od obima učinka u organizaciji. što zavisi od stanovišta sa koga se isti mogu posmatrati. jer nikada i nigde nije bilo. 3. razvoj i progres u svom bitisanju. moraju se poznavati. najprihvatljivije bi bilo kada bi se poslovanje u organizaciji obavljalo bez ikakvih trošenja.Sa stanovišta ekonomije. Navedena konstatacija je bitna za poslovne sisteme. Postoje različite podele troškova. opšti itd. da bi se održala. Problem nije u nalozima. ali uz najmanje troškove. S obzirom na taj kriterijum. odnosno menadžment odluke. Problem je odlučivati i izdavati naloge tako da se istima ostvaruje postavljeni cilj. da se ostvaruju neki ciljevi i efekti bez trošenja. jer oni različito utiču na efikasnost organizacije. Menadžersko-rukovodeći kadar svih nivoa mora poznavati vrste i karakteristike troškova. svaka stvar. kako ne bi eskalirao i povećao entropiju funkcionisanja organizacije. ali i šire. pojava iz žive prirode zahteva trošenje. Zato se ovaj vrući krompir mora uzeti u ruke i pozabaviti se sa njim. 1.

Rukovodeći kadar mora nastojati 355 . Analiza fiksnih troškova sa stanovišta pojedinih delova organizacije može biti opasna. jer oni opredeljuju prelomnu tačku opravdanosti ulaganja. intervalno fiksnim. Melerovič (Mellerowitz) ih naziva neželjenim troškovima. odnosno. nosiće sa sobom jednu vrstu fiksnih troškova. administracije. prosečni fiksni troškovi će imati degresivni karakter i koeficijent elastičnosti fiksnih troškova će uvek biti jednak nuli. ni svi fiksni troškovi se ne ponašaju na isti način pri svakom obimu učinka. fiksni troškovi se menjaju. Za savremeni menadžment. Praksa menadžmenta pokazuje da se pored apsolutnih mogu pojaviti i relativno fiksni troškovi. itd. pa se često nazivaju zonalno fiksnim. odnosno na nivou jednog podsistema. analiza fiksnih troškova je sve značajnija. odnosno stepenu. ako se analiza izvodi za njega kao celinu. zakupa. Zakonitosti u upravljanju fiksnim troškovima Upravljanje fiksnim troškovima je značajno. jer oni nastaju i kada se u kompaniji u toku godine ne odvijaju nikakve aktivnosti. No. kao celine. sa manjim ili većim kapacitetom. doprinosa i članarine.radi. U praksi menadžmenta najznačajniji su sledeći fiksni troškovi i to: amortizacija. na 60% raspoložive opreme. stepenasto fiksnim. Na primer: Ako preduzeće u toku godine planira da izvrši investiciono održavanje u sopstvenoj režiji. Praksa pokazuje da se u kompanijama često prave greške kada se ekonomska opravdanost pojedinih delova analizira sa stanovišta parcijalnog posmatranja fiksnih troškova. pa se može govoriti o apsolutno fiksnim i relativno fiksnim troškovima. odnosno oni ne reaguju na promene iskorišćenosti kapaciteta u okviru postojećih kapaciteta. Fiksne troškove treba posmatrati uvek na nivou organizacije. Ovi troškovi su fiksni samo u određenoj zoni ili intervalu. Izlaskom iz određene zone ili intervala. fiksni troškovi će u masi ostati isti. osiguranja. troškovi investicionog održavanja. a sa njima sve više rastu i fiksni troškovi. Pri tome se najčešće izvode pogrešni zaključci i donose pogrešne odluke. Apsolutno fiksni troškovi su oni koji nastaju samim formiranjem kompanije. a ukoliko se planira na 80%. jer su kompanije postale tehnički opremljenije. fiksni troškovi će imati drugi iznos. Zakonitost troškova u pojedinim zonama ili intervalima će uvek biti ista.

u tom procentu će rasti i varijabilni troškovi. • prosečni fiksni troškovi imaju degresivni karakter. nego ako 50 ljudi prisustvuje događaju. Promenljivi troškovi su oni koji zavise od broja prisutnih. Ovi troškovi konstantno opadaju i postižu svoj najniži nivo kod maksimalnog iskorišćavanja kapaciteta. b) Varijabilni troškovi Pod varijabilnim troškovima se podrazumevaju oni troškovi koji nastaju u zavisnosti od veličine proizvodnog učinka. nezavisno da li muziku sluša sto ili deset ljudi. Ako menadžer hotela angažuje lokalni bend da zabavlja goste. To se može ostvariti sa većim stepenom iskorišćenosti kapaciteta. jer je to vrsta troškova koja ne reaguje na promene u stepenu iskorišćavanja kapaciteta. Međutim. na primer hrana i piće. kirija je fiksni trošak. Jednom kada se fiksni troškovi dovedu na nivo koji omogućava da se zadrži kvalitet. jer su pokušale da se prebrzo prošire. U svakoj organizaciji se fiksni troškovi moraju smanjivati po jedinici učinka ili usluga. Fiksni troškovi pojedinačnih poslova ne zavise od broja učesnika. Ekspanzija donosi veće troškove prodaje. itd. Mnoge firme su pretrpele velike gubitke ili čak ispale iz biznisa. ali u isto vreme da se ostvari čist profit. Troškovi za hranu i piće za 100 ljudi biće dva puta veći. • koeficijent elastičnosti fiksnih troškova je uvek jednak nuli. Što se ostvare niži fiksni troškovi. ovo nije uvek moguće. U praksi organizacije se pod varijabilnim troškovima često smatraju direktni troškovi materijala i troškovi 356 . a svoj najviši nivo pri malom iskorišćavanju kapaciteta. mora se skrenuti pažnja na promenljive ili direktne troškove.da upozna zakonitosti fiksnih troškova. većom produkcijom efekata. Ista je situacija i kod smanjenja proizvodnje ili usluge. Na primer. pa u kom stepenu rastu efekti. a suština tih zakonitosti se svodi na sledeće: • fiksni troškovi u masi su uvek konstantni. Oni se nalaze u srazmeri sa stepenom iskorišćenosti kapaciteta. Ovi troškovi se ne menjaju ako se broj učesnika u poslu promeni. to će se ostvariti veći profit. tj. njihova cena je fiksna. a to znači da se mora ostvariti veći prihod. jer sve više opterećuje jedinice proizvoda.

a to znači i ekonomično.000 100. na značaju dobijaju proporcionalni. u odnosu na fiksne troškove. a to je da su oni po jedinici proizvoda konstantni. Opšta karakteristika varijabilnih troškova je ta što se oni menjaju u istoj srazmeri (proporciji) kao i obim učinaka. Pored toga. Zakonitosti varijabilnih troškova Varijabilni. ukoliko imaju čvrste normative utroška materijala po jedinici proizvoda i čvrste radne norme.izrade. Varijabilnih troškova nema ako poslovni sistem nema aktivnosti.000 200.000 500 500 500 500 357 . Ove troškove treba prihvatiti kao varijabilne. dok su varijabilni troškovi po jedinici uvek na istom nivou. Iz toga proizilazi i osnovna karakteristika varijabilnih troškova. odnosno rentabilno poslovanje. progresivni i degresivni. Ono je uslov za efikasno upravljanje. Kompanije mogu imati različite varijabilne troškove. kao i fiksni troškovi imaju svojih zakonitosti. dok se kod manjeg korišćenja kapaciteta veća pažnja posvećuje fiksnim. u odnosu na varijabilne troškove. To se relativno dobro može videti i na primeru proizvodnje hrane u restoranu nekog hotela.000 150. ovi troškovi često nazivaju troškovima produkata (product costs). Proporcionalni troškovi. odnosno obroka: EFEKAT UKUPNI VARIJABILNI TROŠKOVI VARIJABILNI TROŠKOVI PO JEDINICI PROIZVODA 100 200 300 400 50. Intenzitet dinamike ukupnih i prosečnih troškova se može označiti kao: proporcionalni. odnosno varijabilni troškovi. kada se kapaciteti koriste maksimalno. pa se u stranoj (američkoj) literaturi. u kompanijama gde dominira manuelni rad. Teorija i praksa troškova je utvrdila da su varijabilni troškovi bitniji od fiksnih. Razlikovanje fiksnih i varijabilnih troškova i poznavanje njihovih karakteristika je od izuzetne važnosti za svaku organizaciju i ustanovu. One se sa stanovišta ukupnih troškova ponašaju različito.

000 180. Za razliku od ukupnih varijabilnih troškova. odnosno 400 obroka. Oni su ostali isti po jedinici i kada se ostvarivao efekat od 100. kao i kada je iznosio 300.000 210.000 240. prosečni troškovi po jednoj toni su opadali.000 jedinica. Degresivni troškovi imaju tu osobinu da se povećavaju sa porastom efekata (tona.000 novčanih jedinica. Oni su pri učinku od 100 tona iznosili 1. što onemogućava njihovu stabilnost u planiranju. Ovi troškovi se zasnivaju na normativima utroška artikala ishrane i normama rada. kilograma.000 dinara. rastu i ukupni troškovi.). Razloge ovakvog stanja treba tražiti u tome što varijabilne troškove pretežno čini materijal za izradu (artikli ishrane po normativima). Dok je učinak porastao pet puta. ukupni varijabilni troškovi su rasli u istoj srazmeri kao i efekti. koje su stabilne i ne menjaju se često. dok za efekat od 400 tekućih obroka. što pokazuje da se oni po jedinici ne menjaju bez obzira na obim proizvodnje ili pružanja usluga. što se može videti na sledećoj tabeli: UČINAK (TONA) UKUPNI TROŠKOVI TROŠKOVI (PO JEDNOJ TONI) 100 200 300 400 500 100. ali tako da je njihov rast sporiji od rasta učinka.000 900 700 600 500 Kao što se iz tabele može videti.Kao što se iz tabele vidi. metra kubnih.000 250. ali znatno sporije. varijabilni troškovi po jedinici ostaju uvek na istom nivou. Varijabilne troškove je teže predvideti. zato što porudžbine ponekad dolaze u poslednjem trenutku i cene mogu biti promenljive. To znači da za količinu od 100 obroka ukupni varijabilni troškovi iznose 50. ukupni troškovi su porasli samo dva i po puta. dok su pri obimu od 500 tona bili duplo manji i 358 . odnosno proporcionalno. što uslovljava i proporcionalnu promenu ukupnih varijabilnih troškova. varijabilni troškovi će se povećati četiri puta i iznosiće 200. porastom učinka. kvadratnih itd. Nasuprot tome. kao i plate kuvarsko uslužnog osoblja koje radi na izradi i posluživanju. koji se menjaju u zavisnosti od obima rada.000 1.

imaju jaču degresiju. u odnosu na druge.000 1.000 novčanih jedinica. pri proizvodnom učinku od 500 tona ukupni troškovi su iznosili 250.000 novčanih jedinica ili 4%. ali i za društvo u celini. što je za ekonomiju poslovanja lošije. Sa smanjenjem proizvodnje sa 500 na 400 tona. ali i na poslovni rezultat.500. Ovde raste poslovni efekat. Povećanjem učinka sa 100 na 359 . što se može prikazati na sledećem primeru: UČINAK (TONA) UKUPNI TROŠKOVI TROŠKOVI (PO JEDNOJ TONI) 100 200 300 400 500 100. što dovodi do pogoršanje ekonomije poslovanja kompanije. Iz navedenog se može konstatovati da se pri porastu efekata i učinaka ukupni troškovi smanjuju. smanjenje učinka može imati ozbiljne posledice za ekonomiju organizacije.000 300. Kompanije u čijoj strukturi ukupnih troškova dominiraju fiksni troškovi. dovodi do poskupljenja proizvodnje. Ako je efekat na primer porastao za 20%. da su ukupni troškovi pri proizvodnom učinku od 100 tona iznosili 100. Iz toga se može zaključiti da je puno korišćenje kapaciteta i veći proizvodni ili prometni učinak dobro stanje koje povoljno utiče na poslovni sistem. kod kojih dominiraju varijabilni troškovi. (20%). Svako smanjenje stepena korišćenja kapaciteta.000 1.000.000 600. ukupni troškovi bi se smanjili samo za 10.000 1.000 novčanih jedinica. troškovi će porasti za 25% itd. odnosno 1000 novčanih jedinica po toni.500 3.000 Iz pregleda se može videti. što bi se na prethodnom primeru u obrnutom posmatranju moglo i potvrditi. ali se troškovi povećavaju brže od porasta tog efekta. Tako na primer. što se povoljno odražava na sniženje cena po jedinici.500 2. Nasuprot punom korišćenju kapaciteta. Kod progresivnih troškova imamo potpuno suprotnu tendenciju kretanja od degresivnih troškova.iznosili 500 novčanih jedinica. a troškovi po jednoj toni 500 novčanih jedinica.000 2. jer su se troškovi po jednoj toni povećali sa 500 na 600 što je nepovoljnije za organizaciju.000 l.

Nemačkoj. jer “živeti sa vukovima podrazumeva da se mora poznavati urlikanje”. devojkama. a ima manji efekat. Specijalitet mafije: trgovina drogama. prekomerne zaposlenosti. pranja novca. Osnovni razlog progresije troškova je preopterećenost poslovnog sistema. Opšte je poznato da se danas obavlja trgovina drogama u iznosu od 500 do 800 milijardi dolara godišnje. Predlog nije besmislen. itd. povećanje škarta. Kini. igrama na sreću i oružjem. a ne počinjete ma sa kakvim nasleđenim bogatstvom. Boliviji. uvođenje prekovremenog ili noćnog rada koji se skuplje plaća.500 tona ili pet puta. U poznatom svetskom bestseleru “Menadžer na mafijaški način” kaže se: “Fundmentalna tajna uspeha može se rezimirati ovako: nađite u sistemu mesto na kojem možete da komandujete drugima. 5.000 članova i prometom preko četiri milijarde dolara. Mafijaško upravljanje kapitalom Poznati svetski menadžeri ili oni koji to nameravaju postati trebalo bi da izuče iskustva poznatih mafijaških grupa u upravljanju ilegalnim kapitalom u svetskoj trgovini. aktivnosti u vezi sa “crvenim fenjerima” itd. A ako želite da ostvarite uspeh u svetskim razmerama. igrama na sreću. Slična je situacija u Italiji. a troškovi po toni za 3 puta. To znači da progresija. ukupni troškovi su se povećali 15 puta. Da biste našli takvo mesto. Kolumbiji. One primenjuju raznovrstan repertoar od reketiranja.600 bandi i 90. morate da budete inteligentniji. Tajvanu itd. zavisi od strukture troškova. kao i degresija. trgovine oružjem. Progresija troškova će biti veća kod jedinica i ustanova koje imaju dominaciju varijabilnih u odnosu na fiksne troškove. Daljih 500 milijardi dolara mafije ostvaruju u trgovini oružjem. ali bez primesa skrupula”. nekvalitetnost rada. Japanska mafijaška organizacija “Jakuza” smatra se najbolje organizovanom gangsterskom grupom na svetu sa 3. 4. falsifikovanjem novca i hartija od vrednosti. morate uz to imati i sreće. 360 . trgovine ljudima. U pitanju mogu biti različiti faktori: od slabe organizacije. loma. povećanje kvarova mašina zbog preopterećenosti. Mafijaške grupe služe se različitim metodama. ambiciozniji i energičniji od svojih takmaca.

4. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije u 1995. 5.5. 1. Nemačka je postala pravi Eldorado za nelegalne finansijske transakcije. 2. krivudaju tako dugo kroz salone za zabavu. Za relativno kratko vreme njihov objekat. oružjem. restorane ili fiktivne firme. koja je po mafijaškim transakcijama jedna od vodećih zemalja sveta. U Donjoj Saksoniji mafiozi padaju u oči naročito po rasturanju lažnog novca i učešćem u igrama na sreću. dok se njihovo poreklo sasvim ne zamagli i time postanu sasvim upotrebljive za legalnu investiciju”. Praksa pokazuje da mnoge monetarne institucije i vladina ministarstva u svetu nisu osposobljena za borbu protiv “pranja novca” i drugih nelegalnih finansijskih transakcija. “Milijarde zarađene na trgovini drogama. 361 . Oko jedne četvrtine profita koji se ostvari “pranjem novca” odnosi se na Kolumbiju. peru 500 milijardi dolara godišnje. 4. lokal. U pitanju je nuđenje zaštite za mesta gde se vrše ogromne finansijske transakcije. angažuju se mafijaške grupe koje to mogu da iznude uz naplatu od 20–30 procenata od naplaćene sume. Broj finansijskih prevara u Rusiji se povećava svake godine za oko 80%. Ukoliko kompanija ili preduzetnik nije u stanju da zakonskim putem naplati određeno potraživanje. godini je procenilo da preko 95% moskovskih banaka i njihovih filijala potpadaju pod kontrolu organizovanog kriminala. sami će se uveriti da nisu bili u pravu. Ukoliko preduzetnici ili menadžeri velikih kompanija odbijaju pružanje zaštite. automobil. ali i kada dug zaista i ne postoji. Trgovci drogom. Reketiranje Pod reketiranjem u organizovanom kriminalu treba podrazumevati zaštitu od kriminalaca. U igri su brojne prinudne radnje. ali i drugom kurentnom robom. “Pranje novca” “Pranje novca” je jedan od načina mafijaškog upravljanja kapitalom. imovina. zbog čega se dug vraća i u situacijama kada je isti zaista teško vratiti. pa i ljudski život će biti izloženi napadu i oštećenju. iz čega se zaključuje da su devedesete godine bile sa visokim stepenom rizika za poslovanje sa ruskim bankarskim institucijama. koju pružaju kriminalci. Naplaćivanje dugova od drugih lica je takođe specijalnost organizovanog kriminala. uz ogromne novčane nadoknade.

362 . Drugi oblici mafijaških transakcija Mafijaško upravljanje kapitalom se sve više usavršava i dobija nove forme. uvezena je vrsta dragog kamena po ceni od 975 dolara po karatu.407 dolara po toni. Novac se po odobrenju kredita prenosi na veći broj izmišljenih firmi. Krediti se najčešće odobravaju na osnovu lažne dokumentacije iza koje stoje često ugledne i elitne banke. njeno lažno sastavljanje i prihvatanje je suptilniji način mafijaškog upravljanja kapitalom. što je otprilike 50 puta više od svetske tržišne cene”. a potom dalje transformiše po čitavom svetu. da bi se kasnije pretvorio u stranu valutu. “Pranje novca” je ilegalna finansijska transakcija koja se radi na legalan način najčešće sa neispravnom dokumentacijom. već se lažnom dokumentacijom dokazuje njeno carinjenje. Sve više se napuštaju klasične forme kao što su: ucene. Najsuptilniji način pranja novca je kada “prljav novac” prolazi kroz “čiste ruke”. iznuđivanje. Kupujući po “naduvanim cenama”. “Novac ide iz ruke u ruku”. Bankarska dokumentacija. 5. iz Velike Britanije uvezen je u Ameriku po ceni od 1. ali roba najčešće ne prelazi carinsku liniju. 4. Novac se prenosi na račune nepostojećim ili lažnim kompanijama. 3. • Druga proverena prevarantska šema je korišćenje nenamenskih kredita. “U jednom od takvih poslova. “pranje novca” itd. što je preko 22 puta više od svetske tržišne cene”. • Sa lažnom dokumentacijom se otvaraju devizni i žiro računi u bankama ili drugim finansijskim organizacijama i institucijama. ali i na poznavanju instrumenata za obezbeđenje naplate. “U drugom slučaju sirov šećer. “perači novca” iz Amerike mogu mnogo brže da prebace ilegalan novac na legalan način u inostranstvo. Finansijski menadžeri moraju se permanentno osposobljavati za uspešno suprotstavljanje mafijama i finansijskim transakcijama koje se zasnivaju na lažnim dokumentima.Istraživanja izvršena na “Florida international Univerzitetu” su i utvrdila legalne transakcije iza kojih se verovatno krije “pranje novca”.

kad je udariš po repu. jer menadžment odlučuje o određenim stvarima u kompaniji. ali svaka odluka u isto vreme proizvodi i određene troškove. Sve više se ističe da finansijski menadžer mora biti aždaja sa sedam glava i ruku: Kad je udariš po glavi da se brani repom. Svaki rukovodilac kada donosi odluku ili izda 363 . U budućnosti ova vrsta menadžera će sve više dobijati na značaju. da se brani glavom. gde se sve veći akcenat daje na plasiranje novca i ubiranje kamata. ali i svakog zaposlenog u okviru svog delokruga rada i nadležnosti. dok su ostali menadžeri u drugom planu. Upravljanje troškovima će sve više zaokupljati posebnu pažnju svih vrsta i nivoa menadžera. a sve manje na primarni sektor. 5. već ulažu suviše veliku energiju na eksterne elemente (cene i dr. Finansijski menadžeri su ti koji danas dominiraju svetom. Menadžeri moraju znati da je finansijski kapital skupo ekonomsko dobro i da se kroz njegovo upravljanje može daleko više zaraditi nego što je to moguće u bilo kojoj drugoj funkciji u preduzeću. To je i prirodno. Poznavanje teorije troškova je od posebnog značaja za svakog menadžera i rukovodioca. Oni nastaju u kompaniji i rezultat su upravljačkih odluka. njihovoj strukturi i izvorima finansiranja. Analiza je ukazala na pravila kojih se menadžeri moraju pridržavati u svim fazama upravljanja finansijama i troškovima. Rezime Finansijski menadžment je velika šansa za savremeni poslovni svet. Suština finansijskog menadžmenta ipak se svodi na odlučivanje o iznosu ukupnih ulaganja. To potvrđuje i praksa razvijenih zemalja.) koji su u nadležnosti faktora koje je teško kontrolisati: (tržište. itd.Upravljanje sa troškovima je alfa i omega uspešnog upravljanja sa kompanijom. Već se danas pokazuje da se u svetu troši preko dvadeset puta više na finansijske nego na trgovinske transakcije. Tek se na taj način obezbeđuju uslovi za stvaranje preduzetničkih i inovativnih finansija. Troškovi su nešto na šta menadžment može u najvećoj meri da utiče. Odluke o trošenju se donose na svim nivoima hijerarhijske piramide. 5. konkurencija itd). koji se premešta u nerazvijena područja. Nije jasno zbog čega menadžment glavnu snagu ne usmeri na upravljanje ili kontrolu troškova kad tu mogu imati najveći efekat.

Da bi se troškovi kontrolisali. neizbežno će se naći ožalošćen među tolikima koji nisu dobri. Uslov dobrog ekonomisanja kadrovima je poznavanje ljudi. Samo delimično navođenje određenih specifičnosti ljudi. Zato nema uspešnog rada. moraju se poznavati. Iako se radi o nedozvoljenim transakcijama. menadžment sve više preispituje mesto i ulogu kadrologije i nastoji da kadrovima upravljaju po principima neoklasične škole upravljanja. Medicina. kako bi se ukazalo na opasnosti koje vrebaju iz okruženja. koja je dobrim delom. Pojavom neoklasične škole. 6. KADROVSKI MENADŽMENT Ljudi su najkvalitetniji resurs kojima raspolaže jedna organizacija. odnosno škole međuljudskih odnosa. Samo ono što se poznaje može biti predmet upravljanja. manje ili više. njihovog ponašanja na obim proizvodnje ili prometa. Na nižim nivoima se donose taktičke odluke. ali i ekonomija svake organizacije. neophodno je shvatiti realnost života. zadržala svoj uticaj u poslovnim sistemima.nalog bilo kome. zavisi efikasnost funkcionisanja. Na najvišem nivou hijerarhijske piramide se donose strategijske odluke koje proizvode i najviše troškove. Još uvek je veliko prisustvo klasične škole naučne organizacije. a pre svega njihovih karakteristika. tako i na neprofitne organizacije. Iniciranje problema mafija i ilegalnih finansijskih i trgovinskih transakcija je neophodnost u savremenim uslovima. I pored toga što menadžment ističe važnost ljudi u uspešnosti. a i druge nauke su utvrdile brojne karakteristike ljudskog resursa. koje mogu biti korisne za ekonomiju kadrova. Ova konstatacija se odnosi kako na profitne. 364 . Od tretmana i upravljanja ljudskim resursom. tj. Upoznavanje je prvi uslov ovladavanja. upravljanja bez poznavanja vrsta i karakteristika troškova. naročito u praktičnom odnosu prema organizaciji u kojima ljudi žive i rade. stvara troškove. potvrdiće da je ekonomisanje kadrovima i zaposlenima najsloženija ekonomija kojom se menadžeri mogu baviti. koje proizvode manje troškove. evidentno je da tu postoje još uvek velike rezerve. Zato se u Vladaocu ističe: Čovek koji želi da uvek i u svemu praktikuje dobrotu.

Sve više se ukazuje potreba i neophodnost analiziranja i razmatranja ljudi kao resursa organizacije. kako kaže prof. jer je upoznavanje. Praksa je ipak demantovala ovakva shvatanja. 1.6. svaki čovek u organizaciji je upućen na ljude. a efikasno upravljanje je pretpostavka dobrog ekonomisanja u oblasti ljudskog resursa. 6. ali u istoj situaciji. Za menadžment ljudskih resursa su bitne tri osnovne karakteristike čoveka. Karakteristične osobine čoveka Ovo pitanje se često zanemaruje u menadžmentu ljudskog. (3) čovek je specifično i kontraverzno živo biće. kao što je moguće i njihovo integralno posmatranje u odnosu na druge resurse. jer se smatra da je ljudski rod jedinstven i homogen i da nema potrebe da se o njemu raspravlja. Svaki menadžer i rukovodilac u organizaciji mora da poznaje ljude. Svaka od navedenih karakteristika. Shodno navedenom. U određenoj situaciji će se ponašati na jedan. od interesa do interesa. i to: (1) čovek je interesno živo biće. ali i šire. Ili. 1. 1. Čovek kao interesno biće Čovek je jedino živo biće koje funkcioniše na principima interesa. jer smo tobože svi ljudi i da bi svako nastojanje da se objašnjavaju njihove karakteristike bilo samo nepotrebno gubljenje vremena i nešto što se samo po sebi podrazumeva. Poznavanje čoveka kao živog bića je uslov da se njime efikasno upravlja. Primera radi. Vučenović. može biti posebna tema za istraživanje njenog uticaja na menadžment kadrova. kako bi se njima upravljalo. kada se čovek nalazi u funkciji pretpostavljenog. (2) on je jedinstveno integralno biće. prvi uslov ovladavanja. on nastoji da postigne što veću cenu i efekat u toj prođi. Često se misli da je ono izlišno. ali kad se nađe u funkciji 365 . odnosno humanog resursa. ali ukoliko kupuje. To nameće potrebu da se ljudi moraju prvo upoznati. na drugom mestu ili u drugom vremenu se može ponašati potpuno drugačije. On se zapravo ponaša od slučaja do slučaja. ako čovek prodaje neku robu. pa se zato i kaže da je on interesno živo biće. dr V. on se ponaša potpuno suprotno i nastoji da kupi određenu robu po što nižoj ceni. ali i efikasnog i humanog iskorišćavanja. on zastupa jedne stavove. jer se svi nalaze u dvojakoj ulozi: u ulozi pretpostavljenog u odnosu na svoje potčinjene i u ulozi potčinjenog u odnosu na svoje pretpostavljene.

Interesnost je veoma bitna karakteristika ljudi. što bi nosilo negativne elemente. Ova karakteristika čoveka je potpuno drugačija u odnosu na druga živa bića. Zato su mnoge organizacije među prvima uvele školovanje menadžerskog kadra za potrebe upravljanja. rad sa ljudima. Čovek je najvredniji faktor. naročito ako u njoj ne vidi sopstvene interese ili ne ostvaruje svoje ciljeve. Iz navedenog proizilazi da je sa čovekom najteže upravljati od svih resursa koji postoje u organizacionim sistemima. odnosno u sistemima koji imaju veliko prisustvo živoga rada. upravljanje međuljudskim odnosima. nastavlja je rođenjem i traje sve do smrti. Čovek kao jedinstvena integralna celina Čovečji organizam je jedinstvena integralna i nedeljiva celina. to oni postaju integrativnije tkivo za homogenizaciju organizacije. U radno intenzivnim delatnostima. Ono što ljude razdvaja to 366 . sociologiju. itd. pa i druga živa bića. koja nisu svesna i koja zbog toga nisu interesna. niti da se interesi mogu efikasno ostvarivati bez organizacije. ova karakteristika ne važi za materijalne resurse. U nastavnim planovima i programima su uvedeni predmeti koji upućuju na humani resurs kao što su: upravljanje. 6. 2. Praksa pokazuje da je interes snažno “vezivno” tkivo koje može nadjačati bilo koji drugi podsticajni faktor organizacije. da svi imaju iste organe sa istim funkcijama.potčinjenog. ali i resurs koji može da uništi svaku organizaciju. ali da se razlikuju po intelektu. Nauka je dokazala da nema organizacije bez interesa. To nam ukazuje da su svi ljudi isti po svojoj fizičkoj strukturi. Interesna karakteristika čoveka nije nešto loše. 1. naravi i ponašanju. koja funkcionišu po postavljenim pravilima i koja ostaju sve dok ih čovek ne promeni. često potpuno suprotne stavove i ponašanje. ukoliko se isti prepuste profesionalcima za upravljanje. Ona otklanja zabludu da je čovek spreman da se žrtvuje za neke ideale u kojima ne vidi ili ne ostvaruje neke interese. Pored toga. Tu karakteristiku čovek dobija samim začećem u utrobi majke. Menadžment nauka i profesija su među prvima spoznale činjenicu da se najveća ekonomija kadrova može ostvariti. psihologiju i andragogija. Što su interesi jači. on ispoljava drugačije.

Pored tog što je čovek najsvesnije živo biće. omogućava svu raznovrsnost ljudi i razumevanje bioloških promena u organizmu. Tako shvaćen organizam. odnosno stimulisati ga na veće stvaralaštvo ili učinak. što nameće potrebu menadžmenta da svoj stil rada podesi karakternim osobinama ljudi. 367 . on je u isto vreme i najkontroverznije živo biće. Čovek kao integralno živo biće se sastoji iz: ćelija. 1. Skup organa čini čovečji organizam kao jedinstvenu celinu. Njihova različita povezanost i funkcionisanje dovode do spoznaje da ne postoje dva ista čoveka i da shodno tome nema univerzalnih pravila u upravljanju tako raznolikim ljudima. 3. Što se čovek više razvijao. jer se njegovom primenom ostvaruje znatan uticaj na kvalitet funkcionisanja organizacije. a kada znaju svi znaju na različite načine. Znanje je značajan resurs. Da li je to kazna za svesnost i razum koju mu je priroda darovala. To dalje znači da neznanje homogenizuje ljude. Svaki čovek predstavlja individuu za sebe i na neke postupke pretpostavljenih reaguje na jedan. Čovek je zavidan. ali i podsistem u odnosu na viši sistem. On je u stanju da uništava svoju vrstu.je znanje. On veoma teško podnosi sopstvene poraze. tkiva i organa. teško je tvrditi. Da bi se njegov potencijal više iskoristio potrebno je naučno upravljati njegovim postupcima. Za menadžment nauku i profesiju je bitno saznanje da su ljudski potencijali iskorišćeni sa oko 5%. Svaki ovaj deo je u isto vreme sistem u odnosu na svoje podsisteme. sve je više dobijao na intelektu. a sve više je gubio statiku. 6. zahvaljujući strukturi mozga kroz koji se razvija složena nervna aktivnost. pogleda i predloga. svi ne znaju na isti način. zloban. Čovek je jedino živo biće koje govori i komunicira sa drugim ljudima. tako da je postao nestabilan u fizičkom smislu. Kada ne znaju. drugi ili treći na druge načine. a o tuđim uspesima se retko sa pohvalom izražava. Čovek kao specifično živo biće Čovek je simetrično i specifično živo biće. odnosno neznanje. odnosno svesno živo biće. ljubomoran. u odnosu na druge ljude. ali treba verovati u ravnotežu koju priroda uvek uspostavlja u funkcionisanju njenih elemenata. dok to ne čini ni jedna životinja. sujetan. kako bi od njih mogao da dobije maksimum. On je razumno. dok znanje stvara različitost stavova.

Različite kompanije imaju i različite postavke kadrovske politike. (4) traženje kadrova. što se ne poznaje. Razumevanje unutrašnjih uslova u okruženju. uključuje nivoe domaće konkurencije radne snage i demografskih promena kao i opšte trendove u privredi zemlje. a još teže tražiti od nekoga nešto. (7) zadržavanje kadrova i (8) otpremanje. (6) iskorišćavanje kadrova. Ona je uslovljena brojnim faktorima okruženja. Posebno bitni aspekti okruženja su obimni i složeni zakonski propisi. 2. 2. kao što su: društveno politički sistem. Drugi aspekti okruženja. ali se manje više njihovi zadaci svode na sledeće: (1) posmatranje i analiziranje okruženja. a potom kako se oni realizuju. 6. Za menadžment kadrova je bitno kako su navedeni zadaci kadrologije postavljeni. 1. kao i svakog pojedinca. želje i interesi. kao i njihovo stalno posmatranje. (5) odabiranje kadrova. ako se ne poznaju njegove mogućnosti. ali i nemoguće upravljati nečim. kao i da se zahtevi okruženja unose u donošenje odgovarajućih odluka. ekonomski i privredni sistem. 2. obezbeđuje ispunjavanje svih potreba organizacije. Posmatranje i analiziranje okruženja U sve većoj meri uspeh upravljanja kadrovima. 2. Ovi zakonski propisi utiču gotovo na sve kadrovske aktivnosti organizacije. ali i motivi. pravno zakono368 . 6. Formulisanje kadrovske filozofije Kadrovska filozofija se formuliše na najvišem nivou. Zadaci kadrovskog menadžmenta Svaka organizacija određuje delokrug rada. 6. koja je donela i kvalitativne novine u upravljanju ljudskim resursom. zavisi od posmatranja i analiziranja okruženja kako unutrašnjeg tako i spoljnog.Navedene i druge karakteristike pokazuju da je za poslovne sisteme bitno da rukovodioci i menadžeri poznaju karakteristike i karakterne osobine čoveka. Ovaj zadatak je proizašao iz transformacije personalne u kadrovsku funkciju. a proizilazi iz politike. ovlašćenja i prava kadrovskoj funkciji. (2) formulisanje kadrovske filozofije. Teško je. (3) planiranje kadrova.

davstvo. 3. što zavisi od veličine kompanije i njenog organizacionog ustrojstva. Simptomi loše kadrovske politike organizacije su: • • • • • • • loša kvalifikaciona struktura. velika fluktuacija zaposlenih (napuštanje organizacije). loša starosna struktura. Kadrovska filozofija mora biti komplementarna sa okruženjem. itd. Postavlja se opravdano pitanje koja je dobra kadrovska postavka? Dobra je ona kadrovska postavka koja daje dobre rezultate u izvršavanju zadataka kompanije. što se može definisati kao proces sticanja. odseci. loši međuljudski odnosi. odeljenja. Planiranje ljudskih resursa Kompanije posvećuju veliku pažnju planiranju humanog resursa (human resource). itd. 6. loša je ona kadrovska postavka koja daje loše rezultate poslovanja. odnosno koja je neefikasna i (ili) neefektivna. moraju regrutovati iskusni profesionalci iz oblasti kadrologije. nemogućnost popune upražnjenih radnih mesta. ali i ljudi multidisciplinarnih znanja. Kadrovska filozofija je deo opšte politike organizacije iz koje proizilazi i koju u toku realizacije treba dosledno da sledi. Kadrovska filozofija se utvrđuje na najvišem nivou. nizak nivo životnog standarda zaposlenih. itd. 2. Sa lošom kadrovskom postavkom teško da bilo koja organizacija može da ostvari ciljeve zbog kojih je i osnovana. razvijanja i procenjivanje ljudskog faktora koji je neophodan za postizanje definisanih ciljeva. socijalno i penziono osiguranje. a realizuje na nižim nivoima organizacionim sistemima. U poslovnim sistemima predlagači kadrovske politike su obično kadrovske ili personalne uprave. U savremenim organizacijama razvijaju se 369 . međunarodno okruženje. veliki broj kažnjenih i na drugi način sankcionisanih lica. treniranja. kako ne bi odudarala od opštih ustavnih i drugih rešenja kada je u pitanju zapošljavanje. Zato se u kadrovske službe poslovnih sistema. Suprotno. Loša kadrologija je veliki problem za svaku organizaciju. koji će delovati timski.

• koji deo zaposlenih će otići iz organizacije po osnovu prirodnog odliva. Kadrovsko planiranje uključuje dve važne komponente: planiranje i predviđanje kratkoročnih i dugoročnih potreba organizacije za kadrovima (makro komponenta). • kakva su predviđanja u vezi sa administrativnim osobljem u budućoj organizaciji. Planiranje ljudskih resursa je predviđanje potreba organizacije za ljudima (po broju. menadžment treba da definiše poslove i veštine za tim kadrovima. a u isto vreme opasan za ekonomiju poslovanja svake organizacije. • koja struktura obrazovnih ljudi će biti potrebna u narednom periodu. vrstama specijalnostima. itd. • koji opseg organizacije će biti u narednih 5 do 10 godina. Na primer. ako se putem predviđanja dođe do zaključka da će biti velike potrebe za obučenim i informatički pismenim pojedincima.specifične aktivnosti i stvara povoljna organizacijska klima koja treba da stvori maksimum zadovoljstva kod zaposlenih. Planiranje ljudskih resursa obuhvata nekoliko značajnih pitanja i to: • koje se nove tehnologije pojavljuju i kako će oni uticati na sistem rada i funkcionisanja organizacije. 370 . Odgovorom na ova pitanja dolazi se do osnovnih podataka za razvijanje planiranja ljudskim resursom. Ključna uloga za planiranje ljudskog resursa je bilansiranje potreba za budućim kadrovima i stvaranje povoljne klime stabilnosti za zaposlene u kompaniji. ukoliko se želi uspešno upravljanje kadrovima. Ove dve komponente su od izuzetne važnosti. jer samo zadovoljan čovek može biti efikasan.) i povezivanje pojedinaca sa očekivanjima organizacije od njegovog prijema do otpremanja. Nezadovoljan čovek je neefikasan. da razvije sistem za pronalaženje informatičkih ljudi i obezbedi obuku za sadašnju strukturu zaposlenih u organizaciji. odnosno produktivan. kao i analiziranje poslova u organizaciji u cilju određivanja veština i sposobnosti koje se traže (mikro komponenta).

4. U ovom planiranju se koriste matematičke metode na bazi prošlosti. Takav način se naziva unutrašnje upošljavanje ili unutrašnje unapređenje. Ovo zapošljavanje ima određenih prednosti: košta manje nego traganje za spoljnim kandidatima. Statistički podaci se koriste radi procene budućih nivoa zapošljavanja u organizaciji. odnosno oglašavanjem slobodnih radnih mesta. 6. Posao u oglasima se ne sme opisivati glamurozno. kao što je General Electric (GE). što nije povoljno za njih same. 2. Uspešno dugoročno planiranje sprovode velike svetske kompanije. U kompanijama se često radna mesta popunjavaju od ljudi koji su u njoj samoj. Dugoročno planiranje kadrova se operacionalizuje od induktivnog do složenog. raste zadovoljstvo celokupnog sastava. Traženje kadrova Kada se odrede potrebe za kadrovima. to treba iskreno i kazati.000 elektroinženjera. Zapošljavanje je definisano kao aktivnost ili praksa koja definiše karakteristike kandidata i uslove koje trebaju ispuniti da bi bili primljeni u kompaniju. Tako se ljudi postavljaju na položaje iznad njihovih sposobnosti. obavljaju se aktivnosti traženja kadrova u cilju njihovog zapošljavanja. Ako tražimo običnu osobu za običan posao. kompanije kao GE su primorane da izvlače svoje inžinjere iz stabilnih delova da bi podržale rastuće delove. Zapošljavanje počinje traženjem radne snage. nisu potrebne veće pripreme kandidata za prihvatanje kulture organizacije. ali ni za organizacije”. ali na drugim radnim mestima. na bazi reprezentativne prošlosti. Mi nismo planirali ovu promenu i ona nam je proizvela velike probleme. proizvodi odanost (lojalnost) ljudi koji dolaze na više položaje. 371 . One su neophodne pre svega u dugoročnom planiranju kadrova. počinjemo da oskudevamo u elektromehaničkim inžinjerima. U oglašavanju je najvažnije biti iskren. jer se svako nalazi na pokretnoj traci za napredovanje i očekuje da se ovi principi primene i na druge pojedince. gde se uključuju eksperti iz pojedinih oblasti za davanje projekcija budućih promena. tehnike grupnog donošenja odluka. Bez planiranja kadrova. Predsedavajući GE je svojevremeno konstatovao: “Mi kao kompanija sa 30.U planiranju se koriste matematičko-statističke metode.

U tome se mora poštovati princip jednake dostupnosti radnih mesta svim kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove. bračni status. svaka organizacija je manje više prinuđena da koristi i spoljne izvore za popunu radnih mesta. pol. odnosno jedna nekvalitetna osoba može negativno uticati na efikasno funkcionisanje cele organizacije. godine. ali se ovaj nedostatak daleko lakše može eliminisati ili umanjiti nego prijemom novog člana iz okruženja. Odabiranje kadrova Odabiranje je sledeća faza koju preduzimaju kadrovske službe u organizaciji radi izbora željenog pojedinca iz grupe odabranih za prijem. unapređenja i plaćanja bez obzira na rasu. religiju. elektronskim medijima. Britanije. 6. Ona je najkritičnija faza.) ili angažovanjem posebnih agencija koje raspolažu dosijeima ljudi za određene položaje ili za određene situacije. Moderan biznis razvijenih zemalja je odavno uveo praksu zapošljavanja. jer se ljudi nauče na rutinsko obavljanje poslova. itd. Odluke o zapošljavanju ne smeju biti zasnovane na diskriminaciji po rasnoj. pre prijema se zahteva provera kandidata od strane kreditnih biroa. poreklo. Francuske i dr. obučavanja. jer je svaka organizacija interesni. Pri zapošljavanje moraju se proveravati biografije ljudi koji ulaze u sastav sistema. pretke itd.Ono ponekad može biti problematično. Ovo praktikuju brojne organizacije. boju. V. nacionalnoj. Bez obzira na prednosti koje ima popuna određenih položaja od ljudstva unutar nekog sistema. 2. 5. a primiti ili odabrati manje sposobni pojedinci. jer se u njoj mogu eliminisati sposobni. Pored ličnih preporuka. ali i socijalni sistem u kome jedna “trula jabuka može da pokvari puno bure zdravih jabuka”. pa do dosijea u vozačkim dozvolama. Kakvi se propusti i greške 372 . Svaka organizacija mora obezbediti zapošljavanje po važećoj pravnoj regulativi. U kompanijama razvijenih zemalja (SAD. sudskih organa. zatvorenost sistema često onemogućava “provetravanje” i unošenje novih ideja. religijskoj ili polnoj (tamo gde to nije uslovljeno) strukturi.) traže se usluge u vezi sa prijemom ljudi od agencija koje su specijalizovane za pronalaženje kadrova i koje rade specijalno za potrebe određenih organizacija ili se koriste agenti specijalisti za kadrove. agencija. Tada se raspisuju oglasi ili konkursi u sredstvima javnog informisanja (u novinama.

testiranje na drogu. Drugi velikan takođe nije imao sreće da bude primljen na fakultet koji je želeo. a posebno u odeljenjima za razvoj pro373 . Zato efikasnost rada u ovoj fazi opredeljuje i kvalitet kadrovskog prijema i uopšte kadrovske strukture i politike. Albert Ajnštajn nije bio primljen na Tehnološku akademiju u Cirihu. Time se uspostavlja pravi spoj između kvaliteta pojedinca i zahteva organizacije. U praksi se može naći i medicinsko ispitivanje. zakon SAD dozvoljava upotrebu poligrafskih (detektora laži) testova u otkrivanju stabilnosti ličnosti koje rade na osetljivim poslovima. Biohemičar Paster u vezi sa odabiranjem i izborom kaže: “U izboru najčešće greše oni koji naglo donose odluke”. Kasnije je Luj doktorirao na Akademiji nauka u Parizu u svojoj dvadeset četvrtoj godini. a time i ekonomike u organizaciji. Postao je jedan od najmlađih medicinskih genija na svetu. prijavni list. upravo iz hemije. a i rezultati na testu mogu biti pogrešni itd.mogu napraviti u ovoj fazi. Taj i tako neuspešni čovek na prijemnom ispitu. crnog prišta i kokošje kolere. postao je genij baš u sferi matematičkih nauka. već se traže dobro uvežbani i dobro motivisani ljudi. Za razliku od drugih organizacija. Nakon završetka gimnazije. test i centar procene. odnosno koliko li je talentovanih otpalo i nikada više nije dobilo šansu. iako se taj način odabiranja kritikuje. Tako je Luj Paster završio gimnaziju sa ocenom “dovoljan” iz hemije. koji su u mnogim elementima obeležili pojedine epohe ljudske civilizacije. Pronašao je lekove protiv: besnila. Koliko li je pogrešnih izbora u istoriji ljudske civilizacije bilo. jer ulazi u lični život. Prijemni ispit nije položio. kao jedne od fundamentalnih teorija u objašnjavanju delovanja prirodnih zakonitosti. On je tvorac teorije relativiteta. Drugorazredni ljudi unajmljuju trećerazredne ljude”. Veliki pisac Leo Roster je konstatovao: “Prvorazredni ljudi odabiraju prvorazredne ljude. U procesu odabiranja vrši se upoređivanje potrebnih znanja. U odabiranju ljudstva se koristi nekoliko instrumenata i to: intervjui. možemo se uveriti na primerima velikih ljudi. U odabiranju se ne traže samo ljudi. a koliko je prosečnih i ispod prosečnih bilo primljeno i forsirano u organizacijama ostaće večita tajna. veština i sposobnosti sa onima kojima kandidat raspolaže. konkurisao je za prijem na Učiteljski fakultet u Parizu. jer nije uspeo da reši običan matematički problem.

Razvijanje efikasnosti kadrova u organizaciji uključuje obuku i procenu učinka. On se sprovodi putem olovke i papira i ima cilj da se otkrije spremnost i sposobnost kandidata da prihvati kulturu organizacije. 2. Korišćenje kadrova Nakon izvršenog odabiranja i prijema.izvoda. Koriste se za odabiranje pojedinaca sa visokim potencijalom za rukovodeće položaje u organizacijama. Rukovodioci kadrovskog odabira često ističu probleme u korišćenju pojedinih instrumenata odabiranja. treba da usmere svoju pažnju na razvijanje efikasnosti korišćenja primljenih kadrova. 6. Obuka znači da pojedinac treba da nauči tehničke detalje u obavljanju posla. ali i da organizacija dođe do podataka. Tako na primer u intervjuu često se mogu doživeti brojna iznenađenja i neugodnosti. kako bi se stvorila slika o potencijalima kandidata u postizanju radnog učinka. načelnika. Centri procene su daleko efikasniji od testova inteligencije koji se rade na papiru. Na primer. Tehnike ove metode su brojne. 374 . itd. Kandidat mora da donosi odluke koje se odnose na date pretpostavke (supozicije) u određenom roku. kadrovska odelenja ili timovi. jer daleko preciznije mere interpersonalne veštine kandidata koje treba primiti. Razvoj psihologije u kadrologiji je doveo do nastanka centra za procenu. zbog čega se na tako nešto treba pripremiti. tehnika simulacije podrazumeva da kandidat igra ulogu rukovodioca. Obuka kadrova Obuka i razvoj kadrova predstavlja planirani napor organizacije da olakša zaposlenima posao oko učenja vezanog za posao i oko posla. da li određena osoba ima intelektualne kvalitete da obavlja određene poslove. U praksi se koriste i takozvani paneli u kojima dva do tri eksperta posmatraju odluke menadžera ili drugog kandidata i procenjuju u kojoj meri one odražavaju znanja. Mnoge organizacije koriste testove inteligencije prilikom odabira kadrova. 6. unaprediti ili postaviti na više položaje. Mogu se koristiti i kombinacije ovih instrumenata. sposobnosti i veštine u rešavanju određenih problema. dok se razvoj odnosi na učenje rukovodioca i profesionalaca veštinama potrebnim za sadašnje i buduće poslove. menadžera.

razvijaju se sposobnosti pojedinaca i povećava lojalnost organizacijama koje vrše permanentnu obuku ljudstva da žive sa vremenom i stalnim promenama. Obuka u učionicama uključuje predavanja. što je sa stanovišta ekonomije kadrova povoljno. Univerzalnost često omogućava funkcionisanje organizacije u situacijama kada ne postoji mogućnost angažovanja pojedinaca (zbog bolesti. itd. Prilikom prijema novih lica u organizaciju. Čak i kada se radi o obuci. koja nema direktne veze za poslom.). propisima i regulativom. a pre svega obezbeđenje raznolikosti i otklanjanje dosade u obavljanju samo jednog posla. Time se postižu višestruki efekti. koji se upoznaje sa kulturom rada. audio vizuelne tehnike i simulacije.U obuci na poslu iskusniji stručnjak uzima pod svoje okrilje neiskusnog. a pre svega obavljanju različitih poslova. Osnovna prednost je što je ova obuka jeftina i ostvaruje se lak prelazak sa posla na učenje. jer je mesto rada ujedno i mesto obuke. treningu ili razonodi. Jedna od najefikasnijih metoda obuke. jer koliko košta traženje. novodošlo ili primljeno lice u stalni radni odnos i pokazuje mu kako da na najbolji način obavi svoj posao. koja se primenjuje u najvećem broju savremenih sistema. Iskustvo “Cranstona”. često se određuju treneri sa određenim brojem časova koje treba utrošiti na obuci pojedinaca koji se primaju u radni odnos. a manje kod drugih poslova. kao i brzo prilagođavanje promenama koje često zahtevaju povećano angažovanje na jednim. jer je dokazano da se smanjuje fluktuacija i odlazak ljudi iz organizacija. prijem i obuka novih kadrova? Mnogo više nego što je permanentno treniranje i 375 . je takozvana unakrsna obuka. Ona uči zaposlene raznim veštinama. pravima i obavezama u vezi sa životom i radom u ovom sistemu. u obuci se koristi i metoda obuke u orijentaciji. Pored navedene. odlaska na školovanje. odsustva. Investirajući u sve vrste obuka. Ova obuka se obavlja nad novodošlim članom u organizaciju. Francuska je obezbedila svakom pojedincu zaposlenom u organizaciji od 20 do 30 časova permanentnog obučavanja. “Taco” i drugih potvrdila su da je u ovim sistemima 95% ljudstva pohađalo raznovrsne kurseve u jednoj godini i time smanjio odlazak radnika na minimalnih 1%. to nije trošak. Kursevi na kojima se osvežavaju znanja iz pojedinih specijalnosti se sprovode u svim delovima organizacije.

Da bi se učinak pravilno procenio. To nanosi veću štetu organizaciji. a lošiji u odgovornosti za tačno izvršavanje poslova). iako je evidentno da je njegov učinak dobar u jednom. 2. Svaka skala ponašanja se ocenjuje opisnim rečenicama. Mudri rukovodioci objavljuju rezultate i daju pohvale pojedincima koji ostvare ili prebace datu normu. One smanjuju greške procene učinaka. ali i za prihvatanje kulture koja je specifična za svaku organizaciju. koji umanjuju produktivnost.upoznavanje pojedinca sa načinom obavljanja posla. koje opisuje različite stepene učinka. U poslednje vreme neke organizacije razvijaju sisteme samoocenjivanja učinaka. • ocenjivač daje svim zaposlenim iste ocene. iako njihov učinak nije podjednako dobar. To je veliki problem. Posebno. Svaki rukovodilac treba da procenjuje učinke svakog pojedinca. Time se tačnije procenjuje učinak pojedinaca. potrebno je da ocenjivač učinka procenjuje važne dimenzije učinka. ako se ocenjivanje uzima kao bitan kriterij napredovanja zaposlenih. tu postoje određeni problemi. Procena učinaka Procena učinaka je važna tehnika za povećanje efikasnosti zaposlenih u organizaciji. nego bilo koja druga greška koju mogu da naprave pretpostavljeni u odnosu na svoje potčinjene. Zadržavanje kadrova Kadrologija ima zadatak ne samo da obezbeđuje nove ljudske resurse. a time i ekonomiju kadrovanja. Greške se svode na sledeće: • pojedinac dobija iste ocene u svim dimenzijama. 7. Svako radno mesto u organizaciji treba da ima svoj opis koga treba stalno preispitivati i procenjivati. već da stvori povoljan ambijent za zadržavanje efikasnih kadro376 . jer je velika nepravda da se različiti učinci isto vrednuju. a manje za druge aktivnosti. 6. a slabiji u drugom kriteriju (na primer dobar u poznavanju posla. Ali. Jedan od načina za prevazilaženje grešaka u proceni učinaka je korišćenje tehnika ocenjivanja zasnovano na ponašanju. Svaki pojedinac više je osposobljen za jedne. Pri proceni učinka treba imati u vidu da je procena učinka uvek višedimenzionalna.

razvoju i podizanju efikasnosti funkcionisanja. Struktura plate i naknada je različita u različitim organizacijama i obuhvata: redovnu platu. premeštaje. što je i prirodno. a) Plate i naknade Istraživanja američke administracije po pitanju izvorišta visokog morala u velikim organizacijama. povlastice u vezi sa socijalnim i zdravstvenim osiguranjem. Termin plata i naknade obuhvata sva novčana primanja i sva dobra ili pogodnosti koje zaposleni imaju u organizaciji. korišćenje fitnes klubova. za otežane uslove. bazena. Zadržavanje postojećih kadrova u organizaciji se realizuje preko sledećih instrumenata: (1) isplatom plata i naknada. što u osnovi ne menja zaključak da svaka organizacija ima svoju skalu vrednosti i svoja izvorišta motivacije za rad. Sa ostvarenjem materijalnih interesa. naknada i nadoknada. jer svako se odlučuje za neki posao ili ulazak u neku organizaciju iz interesa u kome materijalni momenat ima dominantnu ulogu. i uloge organizacije u nacionalnim zajednicama. položajni dodatak. (3) davanjem određenih privilegija i (3) povremenim davanjem otkaza. povlastice u kupovini odeće i obuće.). razumevanje ličnih problema i učestvovanje u donošenju odluka. Politika plata i naknada mora biti stimulativna za prijem. sportskih terena itd. pojedinci su u mogućnosti da u povratnoj sprezi budu lojalni organizaciji i da vode računa o njenom rastu. lošeg morala i loših među377 . a najmanje važnim disciplinovanje ljudi. moralno delovanje i ponašanje. odnosno prekidom radnog odnosa. Neadekvatna plata po pravilu dovodi do neefikasnosti. odnosno povlastica koje proizilaze iz brojnih faktora okruženja i mesta. itd. odnosno kadrova koji su obučeni i razvijeni u organizaciji. plaćeni topli obrok.va. povlastice u korišćenju odmarališta. a slede je: sigurnost na poslu i unapređenje ljudstva u samoj organizaciji. zadržavanje ili povećanje produktivnosti zaposlenih u kompaniji. pokazuje da je najvažniji izvor visokog morala dobra nadnica. U konkretnom slučaju se ispostavlja da su plate i naknade značajan faktor motivacije za sva činjenja i nečinjenja u organizaciji. Mišljenje zaposlenih nešto odudara od navedenih istraživanja. plaćene godišnje odmore. Manje važnim se smatraju zanimljivost posla i lojalnost organizaciji. Svaka organizacija ima svoj sistem plata. dodatke (za minuli rad.

Njegova jednostavnost je pozitivna strana. Značajna beneficija je da se u slučaju bolesti članova porodice može 378 .ljudskih odnosa. što je u skladu sa težinom posla koji pojedinci obavljaju u organizaciju. ali ostavlja ozbiljne posledice na stimulacije kao faktoru svakog uspeha. Dizajniranje plata se može najefikasnije ostvariti upoređivanjem sa konkurentskim sličnim organizacijama. Organizacije daju povlastice zaposlenima da koriste godišnje odmore besplatno u svojim odmaralištima ili hotelima ili po nižim cenama u odnosu na ostale strukture iz okruženja. Menadžeri mogu i sami da odobravaju određene beneficije. duži godišnji odmori. Povlastice ovde ne predstavljaju trošak ili izgubljenu dobit. pri čemu se uvode stimulativne mere kroz godišnje ocenjivanje rada svakog pojedinca. U odnosu na druge platne sisteme gde se učinak može preciznije meriti. Beneficije su nagrade kao što su: formiranje penzionih fondova. naknada za školovanje dece. klasičan sistem raspodele plata po rangu i koeficijentima sve više gubi na značaju. pitanja osiguranja. Ipak u velikom broju kompanija. On je često destimulativan. Tako je i beneficirani radni staž značajna povlastica kojom se kalendarska godina radnog staža uvećava za određen broj meseci. b) Privilegije (beneficije) Svaka organizacija pored plata i naknada daje brojne beneficije zaposlenima i njihovim porodicama. što sve razara unutrašnje tkivo. Na taj način se osvežava ljudski resurs i obnavlja utrošena energija. bolovanja. Zato platni sistem treba dizajnirati tako da bude stimulativan za privlačenje novih i zadržavanje postojećih kadrova. Stimulacija može iznositi i do 30%. pa ne treba da imaju ni ista lična primanja. što olakšava njegovu primenu u praksi obračuna i isplate plata. dečjih dodataka. koja je u funkciji većeg stvaralaštva i učinka. Beneficije su propisane zakonskim aktima sa ciljem da se stimuliše privlačnost zapošljavanja. Ovakav način na prvi pogled daje karakteristike pravednosti i jednakosti. što je nagrada za one koji su efektivnije obavili određeni posao. većina organizacija je prihvatila platne sisteme koji se zasnivaju na rangiranju rukovodioca po položaju. već trošak koji je u funkciji ostvarenja većih efekata. davanje ispomoći (prevoza) prilikom sahrane bivšeg člana ili članova njegove porodice. a njima se dodaju i neki drugi elementi. jer svi ljudi određenog ranga ipak nemaju iste kvalitete i sposobnosti. što je netačno.

Produktivni. a da nije otpremljen. one moraju biti veće nego u drugim sistemima u okruženju. Zato treba preduzeti sve mere da se kvalitetni pojedinci zadrže u organizaciji. jer je teško obezbediti kvalitetan i lojalan kadar. dok se otpremanje smatra kao manje važna aktivnost. Niko još nije primljen u organizaciju. ali i otprema. 6. Drugo. napuštanje organizacije i odlazak u druge sisteme u okruženju. itd. 2. gubljenje radnih mesta zbog spajanja. Problem je u tome što se prijemu poklanja daleko veća pažnja. sposobni. smrti. Značaj prekida radnog odnosa za ekonomiju rada se može posmatrati sa dva stanovišta. često preziru loše pojedince koji ostvaruju platu. U pitanju je prirodan odlazak u penziju. naknade i povlastice kao i oni. 8. zaposleni sa lošim sposobnostima ili ponašanjima se mogu otpustiti i njihovim odlaskom organizacija ne ostvaruje štetu. Otpremanje kadrova Kadrologija ima zadatak da vrši popunu organizacije do nivoa predviđenih sistematizacijama. odnosno fluktuacije ljudi i smanjiti troškove koje svaki 379 . treba insistirati da “odlazeći” ostave podatke o razlozima njihovog odlaska. Pored toga. Analizom izlaznih intervjua mogu se preduzeti odgovarajuće mere za eliminisanje uzroka odlaska. što slabi moral i negativno utiče na međuljudske odnose u organizacionim delovima. Prvo. Povlastice ne moraju biti velike. što dovodi često do nehumanog otpremanja ljudi iz organizacije. a često negativno utiče i na druge pojedince. To znači da se radna snaga prima. ona se bavi i otpremanjem ljudskog resursa. itd. raskidanjem radnog odnosa zbog nekvalitetnog učinka ili ponašanja. za tako nešto je potrebno duže vreme. niti je neko otpremljen. odobravanje godišnjih odmora kada to pojedincu treba. već naprotiv ostvaruje korist.dozvoliti plaćeno ili neplaćeno odsustvo ili davanje slobodnih dana. Ova grupa često razara organizaciju iznutra. a ako je to i moguće. putem takozvanog izlazećeg intervjua. obrazovni i odgovorni. Ukoliko se u tome ne uspe. predstavljaju štetu za organizaciju. tehnološkog unapređenja. jer poslodavci u konkurentskim sistemima često i sami uvode povlastice radi privlačenja zapošljavanja u njihove organizacije. Beneficije treba stalno preispitivati. kvalitetni pojedinci koji odlaze. kako bi se obezbedila prednost i organizacija učinila atraktivnijom za ostanak postojećih i za prijem novih kadrova. a da prethodno nije bio primljen.

plaćanje naknade za određeni vremenski period. a posebno eksperti iz pojedinih oblasti. ranije penzionisanje. Ova nastojanja su humana. zamena zaposlenih sa drugim radnicima iz drugih kompanija. zapošljavanje u drugim organizacijama i drugim sistemima. kao što je prekvalifikacija. reorganizacije ili tehnološkog progresa. tako i za samu organizaciju. ali su dobro 380 . ali svako ima svoj životni vek i mora se uvažavati biološka granica sposobnosti ljudi. Otpremanje kadrova je tužan i težak trenutak. posebno ako se radi o tehnološkim viškovima. nego za sve ono što je uradio za vreme svoje vladavine i upravljanja u Rimskoj Imperiji. novo uhodavanje. Praksa pokazuje da se penzionisani pojedinci. daleko više od nastojanja da se po svaku cenu ostane i posle isteka zakonskih uslova za penzionisanje. nije popularna mera ni u jednoj organizaciji. nova obuka. a njihov povratak su shvatali kao poverenje. već se preduzimaju na nacionalnom nivou mere zaštite zaposlenih.” Govori se da je Dioklecijan veće simpatije stekao ovim velikim korakom unazad. Što je duže vreme provedeno u organizaciji. itd. Smanjenjem broja zaposlenih zbog spajanja radnih mesta. kako za pojedince koji odlaze. Potčinjeni rado prihvataju i visoko cene dobrovoljan odlazak pretpostavljenih. Praksa pokazuje da i vrhunski rukovodioci ne prihvataju prinudno davanje otkaza zbog tehničkog progresa. učenih i lojalnih ljudi. u kome su svoje sposobnosti stavljali u službu otadžbine.odlazak stvara (novo traženje ljudstva. upoznavanje. savetnici ili privremeno angažovani na okončanju započetih projekata. Radomir Putnik i dr. to je rastanak sa njom teži. često zadržavaju u kompanijama kao honorarni radnici. Ovo posebno važi za menadžment profesiju. pružanje pomoći u otvaranju privatnog biznisa. Sistemskim aktima država propisuje uslove za odlazak pojedinaca zbog ispunjenja zakonom propisanih uslova za penzionisanje.). konsultanti. Nijedna organizacija se ne sme lako odricati sposobnih. Primer Dioklecijana to najbolje potvrđuje. Setimo se kako su se iz penzije vraćali poznati velikani srpske istorije: Živojin Mišić. Oni su odlazak u penziju shvatali kao kaznu. koja je jedna od najnapornijih i najtežih profesija. “On se odrekao vladanja Rimskom Imperijom i otišao da sadi kupus.

Planiranje u vezi sa ljudskim resursima je predviđanje potrebe za ljudima i spajanje pojedinca sa organizacijom. skoro nikad ne prekoračuju rokove izvršavanja određenih zadataka i imaju veoma nisku stopu izostajanja sa posla (bolovanja. itd. ukoliko se istima dobro upravlja. jer su ljudi iz vojne strukture veoma pouzdani. 6. lojalni su poslodavcu. Kvalitetan menadžment i kvalitetan ljudski resurs su najvredniji resursi kompanije. policajaca ili nastavnika koji se angažuju honorarno (po 4 ili više sati). (2) da razvija potencijale radne snage i (3) da obezbedi povoljne uslove koji bi bili atraktivni za privlačenje nove radne snage u kompaniju. dobro regulisan sistem plata i naknada. veštinu planiranja. kadrologija treba da organizuje sa linijskim rukovodiocima tu obuku. Bez odgovarajućeg kvaliteta kadrova. privatni izlasci. Mnogi poslodavci u razvijenim zemljama se rado odlučuju za prijem u privremeni ili honorarni radni odnos penzionisana lica. Pored toga oni imaju jak osećaj za kolegijalnost. što znači da je čovek sastavni deo svake organizacije.). obuku i procene učinaka. Osnovni zadatak kadrologije u organizaciji treba da se svodi na tri globalna cilja: (1) da zadrži postojeće kadrove. Ako planiranje predviđa da će biti potrebe sa tehničkim obučavanjem pojedinaca. Postizanje navedenih ciljeva zahteva znanja iz oblasti upravljanja i rukovođenja. Organizacija bez ljudi je nemoguća. kako bi se određeni projekti što ekonomičnije realizovali. Poslodavci se pohvalno izražavaju o ozbiljnosti ovih ljudi. 3. programe povlastica do prekida radnog odnosa. Rezime Svaku organizaciju čine ljudi sa svojim dobrim i lošim osobinama. Ako se utvrdi potreba da novoprimljeni članovi treba da budu upoznati sa 381 .došla poslovnim sistemima da koriste višegodišnje iskustvo stručnih ljudi. najbolje ideje ili zahtevi menadžera ostaju samo mrtvo slovo na papiru i osuđeni su na propast. itd. Oni mogu nadoknaditi nedostatak drugih resursa. Kadrovska služba mora uticati na celokupnu rukovodeću strukturu da se olako ne otpuštaju kvalitetni kadrovi i da se mora sve učiniti kako bi najbolji ostali. Postoje i čitava preduzeća koja se sastoje od penzionisanih oficira i podoficira. retko kasne na posao.

Ona mora ličnim primerom da pospešuje stvaranje prijatne radne atmosfere i dobrih međuljudskih odnosa. Zadržavanje radne snage se ostvaruje pružanjem zadovoljavajućih ličnih primanja. Dobri međuljudski odnosi se teško stvaraju. Prosto rečeno. itd.kulturom organizacije. U njoj se mogu odbaciti kvalitetni. za to je najodgovorniji prvi čovek. Ako su međuljudski odnosi loši. jer je samo zadovoljan čovek. itd. Ništa jednostavnije. To je i logično. ali i za njegovo izvršavanje pod najpovoljnijim uslovima. ima samo loših oficira. Jedan od najvećih vojskovođa u istoriji ratovanja Napoleon Bonaparta svojevremeno konstatovao: Nema loših vojnika. Odabiranje radne snage je kritična faza u obezbeđenju organizacije kvalitetnim ljudima. njih treba održavati i unapređivati. psiholozima. ali praksa pokazuje da je to veoma složena delatnost. ali kada se oni i uspostave. Odlučujuću ulogu u tome ima rukovodeća struktura. menadžment mora posebnu pažnju da usmeri na pretvaranje novoprimljenog u efikasnog pojedinca. Dobri međuljudski odnosi su uslov za izvršavanje postavljenih zadataka. onda taj trening treba organizovati u saradnji sa drugim stručnjacima: sociolozima. kao i ponašanja. povlastica. koristan za organizaciju. 382 . Ovi elementi direktno utiču i na produktivnost rada u organizaciji. što se utvrđuje merenjem učinka i analizom njegove sposobnosti. a primiti nekvalitetni. Posle odabiranja. kadrovicima. najefikasnija ekonomija u korišćenju ljudskog resursa se ostvaruje postavljanjem: “Pravog čoveka na pravo mesto”. odnosno menadžer. naknada. Efikasnost zaposlenih se najuspešnije ostvaruje: obukom na poslu i procenom učinaka. koju je u isprepletanim odnosima veoma teško operacionalizovati. a time poboljšavaju ukupnu ekonomiju organizacionih sistema.

Danas je jednostavno nemoguće živeti bez promena. Moramo znati kako ne treba raditi da bi poboljšali efikasnost funkcionisanja organizacije. Korak sa konkurencijom se mora održavati i svaka pasivnost može biti žestoko sankcionisana. pri čemu je neophodno pre svega. Subotom i nedeljom radim da bih pretekao konkurenciju”. Tu postoje različiti pristupi. Prioritetan zadatak je utvrditi prisustvo Parkinsovog zakona u praksi organizovanja. Američki teoretičar organizacije Massie razlikovao je dva pristupa u izučavanju naučne organizacije: (1) tradicionalni ili klasični pristup koji formalizuje organizaciju i (2) neo-klasični pristup u kome klasičan pristup povezuje sa ponašanjem čoveka u organizaciji. a onda nastojati da se isti eliminiše. utvrditi stanje srpskog menadžmenta u sadašnjoj situaciji. Detaljnija analiza pokazaće da Srbija nema menadžment ili ga nema u smislu kakvog ga shvataju tržišne ekonomije sveta. Poznati američki analitičar upravljanja je u vezi sa tim dao sledeći komentar: “Od ponedeljka do petka radim da bih održao korak sa konkurencijom. Ona je uvela mnoga “originalna” rešenja koja su odudarala od iskustva i prakse tržišnih ekonomija. 383 . srpska privreda i društvo su se našli u veoma složenoj situaciji. Zbog takvog stanja. Teorija i praksa organizacije i rukovođenja u Srbiji je nastojala da eliminiše spoznaje klasičnog i neoklasičnog načina organizovanja poslovnih sistema. jer je on veliki problem u savremenim organizacijama. Srpska teorija. Sledeći pristup mora biti u dijagnosticiranju propusta i prošlosti.POGLAVLJE VIII REGIONALNI MENADŽMENTI 1. pa samim tim i u srpskim poslovnim sistemima zahteva stalne promene. Da bi se dostignuća menadžmenta. SRPSKI MENADŽMENT Razvoj nauke i tehnike u svakoj organizaciji. rukovođenja i upravljanja u Srbiji. a posebno praksa menadžmenta moraju učiniti značajne zaokrete. nauke i tehnike koristila potrebno je raditi na stalnom usavršavanju poslovnih sistema i ljudi koji su u njima zaposleni.

predradnika. Zanimanje menadžera je pored instituta braka postalo jedino zanimanje kojim se čovek može baviti. Srpski menadžment nije školovan da deluje u preduzetničkoj i turbulentnoj organizaciji kakve postoje u savremenom svetu. 1. 1. načelnici sektora. kao i neposrednih taktičkih rukovodioca: brigadira. nije u mogućnosti ni da upravlja poslovnim sistemima na moderan način. Ista je situacija i sa srednjim rukovodećim kadrom kao što su: direktori i upravnici pogona. 1. u Srbiji dominira stav da je to funkcija. 384 . a da prethodno nije završio nikakvu školu. poslovođa. Ova oblast je ostala potpuno po strani prakse. odseka. pa i u Srbiji. Srbija nema kvalitetan menadžment Srpski menadžment nije školovan za upravljanje poslovnim sistemima.1. menadžment shvata kao profesija. itd. itd. može se konstatovati da Srbija nema ni izdaleka kvalitetan menadžment i da nedovoljno čini da on bude na nivou savremenosti. a) Menadžment se još uvek shvata kao funkcija. Dok se u celom svetu. Direktor u Srbiji je postalo retko zanimanje koje se ne shvata kao zanimanje. Zaboravlja se da je upravljanje poslovnim sistemima zanat. kao i svaki drugi i da ima svoje zakonitosti. odeljenja. Samo delimičan pogled na neke slabosti potvrdiće prednje konstatacije. odnosno mirnoj organizaciji. dok je u teorijskom i naučnom smislu napravljen određeni pomak. poput političkih funkcija. supervizora. Brojna dostignuća razvijenih zemalja Zapada izostala su i još uvek se ne primenjuju u srpskoj praksi upravljanja i organizovanja. algoritme i pravila ponašanja. 1. Stanje srpskog menadžmenta Srbija je retka zemlja u svetu na čijim prostorima menadžment nije zaživeo i pored značajnih promena koje su se desile u svetu. Analiza prakse i parcijalna istraživanja koja su rađena za potrebe pojedinih državnih organa i organizacija. tehničara. odnosno privrednih komora itd. Shodno navedenom. On je priučen za birokratsko upravljanje ljudima i bitisanje u birokratskoj.

državnom administracijom. Novo gradivo za ove predmete ima u vidu i “najmanje dostignuće ekonomske teorije na Zapadu”.(b) Srbija još uvek nema dovoljno menadžerskih visokih i postdiplomskih škola za upravljanje. Parlamentarni izbori su po pravilu praćeni promenama upravljačkih struktura. on je još uvek dominantan. Umesto političke ekonomije uvedeni su semestri mikroekonomije i makroekonomije. na Univerzitetu “Karl Marks” izvršena je radikalna promena programa. odnosno moralno političkoj podobnosti. Na njima se školuju profesionalci za upravljanje ne samo poslovnim sistemima. kao što su: kibernetika. već i za upravljanje javnim sektorom i službama. teorija sistema. Neophodnost postojanja visokih poslovnih škola ne treba ni objašnjavati. pri čemu se upravni odbori sastavljaju od političkih ljudi. ali i u drugim velikim poslovnim sistemima. teško je imati prave kriterijume i odlučiti se za pravu ličnost. itd. U ovoliko velikom rasponu. neprofitnim i drugim organizacijama i sistemima. Razvijene zemlje Zapada imaju poznate visoke poslovne škole. ali i viših. godine u Moskvi otpočela sa radom visoka poslovna škola za trgovinu. pri čemu su uvedeni predmeti. Sve zemlje u tranziciji su manje više otvorile veliki broj visokih. sa visokim rejtingom. Tako je početkom oktobra 1988. odnosno srednjih poslovnih škola na kojima se obrazuju budući menadžeri. bez obzira što nisu kompetentni i što iza sebe nemaju nikakve reference. Srbija je retka zemlja u svetu koja praktikuje da se menadžerskim i direktorskim zanimanjima može baviti bilo ko od KV radnika do doktora nauka. čelna mesta u velikim sistemima zauzimaju ljudi iz određenih političkih opcija. Istočna Evropa je počela sa otvaranjem visokih poslovnih škola u državnom vlasništvu. a za direktore imenuju ljudi iz 385 . Zahvaljujući visokom nivou ideologizacije i politizacije. U Mađarskoj. organizaciologija. pre svega u javnim preduzećima. menadžerska sociologija i psihologija. u Budimpešti. Bez obzira što kriterij moralno-politička podobnost nije prisutan pri imenovanju srpskih direktora. informatika. iako je sa stanovišta logike i pameti problem relativno jednostavan.

Poznato je da se menadžerska znanje ne nalazi u knjigama. Zato su oni najvredniji izvor saznanja i zbog toga se menadžment nauka ne može razvijati.političkih partija. teško je nadograđivati sledeću infrastrukturu menadžment profesije. a drugi za direktora koji ima akademski nivo obrazovanja. odnosno usavršavanje i informisanje sadašnjih direktora. zbog velike heterogenosti uslovno rečeno menadžerskih kadrova. 386 . Permanentno obrazovanje se u razvijenom svetu smatra kao uslov opstanka na odgovarajućim mestima u korporaciji. Razvijeni svet je pitanju permanentnog obrazovanja posvetio dužnu pažnju. odnosio VK radnika. U uspešnim korporacijama svi se nalaze na stalnoj trci obaveznog usavršavanja. Menadžerski časopisi najčešće govore šta je bilo juče i šta treba preduzeti već danas i sutra. Sasvim je sigurno da jedan nivo usavršavanja i osvežavanja treba direktoru sa stručnom spremom KV. To je i prirodno. drugi dolaze i taj proces je stalan. logično je da se ni permanentnom obrazovanju iz sfere upravljanja ne pridaje odgovarajuća pažnja. Korporacije najčešće formiraju stalne škole u kojima se u toku godine obrazuje rukovodeća elita. (v) Srbija nije organizovala permanentno obrazovanje. jer ukoliko ljudi ne poznaju osnove. Univerziteti takođe imaju organizovane kurseve za permanentno obrazovanje. Knjige su često zastareli izvori znanja. Stručno usavršavanje i kada bi se uvelo ne bi se moglo efikasno operacionalizovati. već u časopisima. Time se dolazi do zaključka da je menadžment u Srbiji neprofesionalizovan. da ne postoji dovoljan broj visokih škola za obrazovanje. kako bi pre svega obezbedili privilegije određenoj političkoj opciji. (g) Srbija još uvek nema dovoljno kvalitetne menadžerske literature i biznis časopise kakve poseduje razvijeni svet. Sve je preduzeto da se sačuva njegova svetost “Kapital”. odnosno postavljen na amaterskim osnovama i kao takav nije u stanju da ostvaruje uspešnost koja je uslov opstanka i razvoja svake privrede i društva. bez raspolaganja kvalitetnim časopisima iz sfere menadžmenta i organizacije. Jedni sa obrazovne trake silaze. S obzirom da se menadžmentu ne pridaje odgovarajući značaj.

1. jer u Srbiji još uvek ne postoje masovne visoke poslovne škole na kojima se posebno izučava menadžment i predmeti koji su komplementarni sa menadžment naukom. Menadžment i zaposleni moraju stalno učiti. kako ne bi zaostajali za konkurencijom. praksa pokazuje da direktori sa visokostručnim ekonomskim obrazovanjem daju najbolje rezultate. Stručna sprema ima direktnog uticaja na proizvodnost svakog rada. pa samim tim i na proizvodnost odnosno efikasnost srpskih direktora. Ono se označava kao centralni kapital. jer je ekonomika poslovanja. Iz navedenog se može zaključiti da srpski direktori u najvećem broju slučajeva nisu kompetentni za sferu upravljanja organizacijama. a naročito upravljanja troškovima osnovna delatnost i zadatak direktora. Na taj način se postaje uspešan i konkurentan. To je i prirodno. sa visokom stručnom spremom 300% od proizvodnosti nekvalifikovanog radnika”. Opšte nastojanje se mora kretati ka poboljšanju stručne spreme. odnosno stručnost multiplikatorno deluje na efikasnost rada. a to znanje daje. Otuda i opšte nastojanje da se poveća stručni nivo zaposlenih svih struktura i svih nivoa. pre svega ekonomska nauka. odnosno lakše se ostvaruju ciljevi i veća profitabilnost poslovnih sistema. Stručnost srpskih direktora Znanje je najznačajniji i najbitniji faktor ekonomije. Pošto veća kvalifikovanost. Stručna sprema srpskih direktora dobija posebno na značaju. Sovjetski akademik Strumelin je dokazao: “Proizvodnost radnika sa četiri razreda osnovne škole veća je za 43% od proizvodnosti nepismenog radnika. dok je organizaciona struka najmanje zastupljena”. odnosno nadopunjuje svoje teorijske spoznaje praksom. Dolaskom na odgovarajuće mesto. S obzirom da direktori u Srbiji nemaju diplomu poslovnog koledža. najbitniji faktor koji utiče na smanjenje troškova i na uspešnost mezoekonomskih sistema. 2. neophodno je u srpskoj praksi posebnu pažnju posvetiti stručnosti direktora.1. Direktori moraju imati diplomu visoke poslovne škole. 387 . Isto tako proizvodnost radnika sa srednjom stručnom spremom veći je za 108%. menadžment mora da uči iz prakse i stiče iskustva. sledi pravna. jer je to sertifikat kojim se dokazuje da je pojedinac osposobljen za posao upravljanja organizacijama. Prema anketi Centra za menadžment Univerziteta u Beogradu u srpskom direktorijumu “dominiraju direktori tehničke i ekonomske struke.

biće protiv i nametnuće svoje rešenje. berzanskih senzala za 250%. To je neka nevidljiva sila koja sprečava žene da dođu do čelnih mesta u kompanijama. Žene danas u svetu doživljavaju brojne diskriminacije. do 1975. itd. najmanje znanja srpski direktori imaju iz planiranja i organizacije. U menadžment literaturi je poznat fenomen “staklenog plafona”. godine su se povećala i to na radnim mestima: menadžera i administratora za 100%. U razvijenim zemljama Zapada “žene u proseku zarađuju manje od muškaraca za iste poslove i mnoge doživljavaju suptilne oblike diskriminacije”. Znanje iz ovih oblasti je više nego skromno i na veoma niskom nivou primene. Za veliki 388 . 1. makar bio i menadžer. itd. nacionalnosti. godine preuzele 80% novih radnih mesta stvorenih u američkoj privredi. U pitanju je ne samo kvalitet naučno-stručnih kadrova koji su angažovani na Univerzitetu. kompjuterskih naučnika za 80%. 1. U strukturi stručne spreme srpskih direktora treba imati u vidu i rejting pojedinih fakulteta. Istraživanja u SAD su pokazala da su žene od 1980. je po pravilu onemogućeno za nežniji pol. veroispovesti. Najmanje se bave pitanjem koordinacije. u praksi. četvrti. korišćenje tehničko-tehnoloških prednosti i opremljenosti fakulteta.Od svih elemenata menadžmenta. činjenica je da diploma beogradskog univerziteta ima ili bi morala da ima veću “specifičnu težinu” u odnosu na diplome drugih univerziteta iz unutrašnjosti Srbije. 3. boji kože. Iako se ovo pitanje retko pominje u praksi. Može se sa sigurnošću tvrditi da pol ima uticaja na uspešnost poslovanja preduzetničkih organizacija. Na drugoj strani. Iako je kroz međunarodnu regulativu obezbeđena ravnopravnost. srpski direktori se najviše bave naređivanjem i kontrolom. mesta generalnog menadžera. Prema analizama nova radna mesta za žene u Americi u periodu od 1972. predsednika korporacije. itd. već i mogućnost korišćenja naučne i stručne literature.). odnosno eliminisana diskriminacija zapošljavanja i napredovanja po raznim osnovama (po polu. itd. usmeravanja i usaglašavanja stavova: Ako se od četvorice trojica slažu. Polna struktura srpskih direktora U Srbiji nisu vršena istraživanja uticaja polne strukture srpskih direktora na efikasnost funkcionisanja preduzeća.

Ukoliko bi se nastavio dosadašnji trend povećanja učešća žena u direktorskim profesijama. godini to učešće iznosilo 7%. 389 . onaj koji se pojavio istovremeno sa povećanjem mogućnosti na tržištu rada. mogu li se uopšte pomiriti kuća i radno mesto. odnosno porodičnim preduzećima. približno jednako učešće muškog i ženskog pola u srpskoj privredi bi se ostvarilo za oko 400 godina. a najmanje oblast “industrije i rudarstva”. Najveći procenat žena na direktorskim mestima u Srbiji ima oblast “zdravstva i socijalnog”. One češće primenjuju demokratski stil upravljanja. u praktičnoj realizaciji je izostalo. odnosno sa problemom kako zadovoljiti suprotne zahteve porodice i karijere. što je neprihvatljivo. nacionalnost. Posmatrajući polnu strukturu srpskih direktora. Za deset godina učešće žena na direktorskim mestima povećano je za nešto više od 1%. što jasno govori da one sporije ostvaruju svoja prava. Mentalitet.broj žena. Žene u svetu imaju različite mogućnosti u napredovanju u državnim. Oni sugeriraju da možda postoji samo jedan izbor”. Ustavno pravo da su sva radna mesta jednako dostupna svima bez obzira na: pol. Neki revizionistički mislioci u ženskom pokretu počinju da se pitaju. može se zaključiti da su direktorska mesta rezervisana uglavnom za muškarce. običaji i tradicije imaju odlučujući uticaj na učešće žena na rukovodećim pozicijama. veroispovest itd. nego žene u korporacijama koje nisu porodičnog karaktera”. da bi u 1989. U jednoj anketi koja je obuhvatila 91 ženu u Americi. Bilo bi korisno kada bi se direktorska profesija u Srbiji više približila “nežnijem polu”. rezervisani su tradicionalno ženski poslovi. konstatovano je da “žene koje rade u porodičnim firmama zarađuju više novca i zauzimaju veće položaje u upravi. godini iznosilo je 5. a veoma retko autoritarni i prinudni. nego što to ostvaruju pojedine nacionalne manjine u svetu. Andrev Haker kaže: “Verovatno je najdublje i najrasprostranjenije od svih problema sa kojim se žene sreću. Shodno navedenom i uspešnost ženskog menadžmenta veća je u odnosu na jači pol. u kojima se godinama ne nalazi nijedna žena na čelnim mestima. Učešće žena u poslovodnim funkcijama u 1981. 9%. Žene su po prirodi štedljivije i upornije od muškaraca.

zdravi i neopterećeni prošlošću i negativnostima iz ranijeg perioda. Prosečna starost srpskih menadžera je veća u društvenim nego u privatnim preduzećima. Analize srpske privredne prakse pokazuju da “u svim slučajevima kada su na mesta prinudnih direktora došli mlađi i sposobniji ljudi. 1. pokazuju izuzetno malo učešće mladih ljudi starosnog doba do 30 godina.1. Proizvodna orijentacija Srpski direktori su još uvek proizvodno orijentisani. 1. što i praksa razvijenih tržišnih privreda potvrđuje. Takvo stanje direktno utiče na uspešnost poslovanja mezo-ekonomskih sistema. Mlađi direktori po pravilu su inovativniji. Svaka tržišna privreda mora voditi računa o svom menadžerskom podmlatku. prosečna starost generalnih menadžera je oko 46 godina. 2. To znači da je privatni sektor atraktivniji za mlađe. Razlog je između ostalog i zbog najvećeg učešća tehničke struke u obavljanju 390 . U savremenim uslovima mlađi direktori više shvataju da je daleko bolje biti uspešan na domaćem i međunarodnom tržištu. 4 Starosna struktura srpskih direktora Starosna struktura direktora nije bez značaja na efikasnost funkcionisanja mezoekonomskih sistema. što je dosta zadovoljavajući prosek u odnosu na ranije godine. Statistički podaci iz ranijih godina. koja je u stanju da odgovori svim naporima menadžerske profesije. nego u političkoj i lokalnoj strukturi. Karakteristike srpskih direktora Analize pokazuju da srpski “menadžment” zaostaje po brojnim kvalitetima iza menadžmenta razvijenih tržišnih zemalja. Prema istraživanjima Centra za menadžment Univerziteta u Beogradu. 1. koji se bitnije nisu promenili ni početkom dvadesetog veka. 2. Razloge treba tražiti u tome što je društveni sektor manje podložan promenama u odnosu na privatni sektor koji uglavnom živi sa promenama i traži elastičnije menadžere. Oni su pre svega jaki. energičniji. 1. Velike svetske korporacije imaju mladu menadžersku elitu. sposobniji i brže misle. a društveni za starije menadžere. da su ostvarivali pozitivne rezultate i određene negativne tendencije pretvarali u ekonomsku uspešnost”.

računovodstva. Srpski menadžeri ne budžetiraju. 2. ukoliko im se ne nacrtaju tokovi novca. Iako srpska knjigovodstvena statistika raspolaže velikim brojem finansijsko-računovodstvenim pokazateljima. što stvara velike probleme u brzom donošenju strategijskih odluka. Tržište ovde postaje osnovni instrument svih aktivnosti koje treba da se dešavaju u poslovnim sistemima. Navedene nepoznanice ostavljaju duboke praznine u menadžment procesima i proizvode brojne negativne efekte u upravljanju poslovnim sistemima. umesto netroškovnog koga primenjuju menadžeri razvijenih zemalja sveta. a naročito ne poznaju karakteristike troškova. 391 . knjigovodstva i troškova Tržišna orijentisanost preduzeća sve više ističe i zahtev za poznavanjem finansija. Nepoznavanje finansijskih tehnika i instrumenata je veliki problem amaterskog menadžmenta. Tako je troškovni pristup postao dominantan. Shodno navedenom. što onemogućava uspešno obavljanje drugim funkcijama. 1. oni se ne koriste u finansijskim analizama i za donošenje važnih strategijskih odluka. 2. Računovodstveno-knjigovodstveni principi upravljanja su sledeća nepoznanica. moderni menadžment je prihvatio filozofiju marketing koncepta. Umesto da efikasno upravljaju finansijama. odnosno knjigovodstvenih metoda i tehnika. Oni zbog toga ne znaju odakle su pare došle i gde su pare otišle. Taj elemenat ima najozbiljnije reperkusije na efikasnost funkcionisanja poslovnih sistema. Nepoznavanje finansija.direktorske profesije. na kome zasniva donošenje upravljačkih odluka. Srpski direktori nisu osposobljeni da upravljaju troškovima. što je i prirodno kada nisu ništa iz tih oblasti ni učili. ne ispišu i opišu finansijske i knjigovodstvene transakcije. Razvijeni svet je proizvodni koncept u poslovanju napustio još pedesetih godina prošlog veka. zaključni list). primarno mesto se daje obezbeđenju privilegija preko političkih struktura koje i imenuju direktore. Oni najčešće ne poznaju pojedine kategorije troškova. ne upravljaju finansijskim tokovima novca. Srpski direktori ne znaju čitati bilanse (bilans stanja. ne proračunavaju investicione poduhvate. bilans uspeha.

itd. kompjuterskim rancem u kome postoji: telefon. 2. 4. 2. a naročito kada su u pitanju komuniciranja i ugovaranja sa stranim menadžerima. To je greška koja se skupo plaća.). kadrovsko razvojnu funkciju. koordiniraju. aparate i uređaje. odnosno na informacione sisteme. ja sam tako nemoćan”. Kompjuterska nepismenost Jedno od ključnih područja menadžment procesa odnosi se na informatiku. računar. a pre svih kompjutere. Strani menadžeri ne čine navedenu grešku. teleks i mogućnost korišćenja e-mail. Bez naočala ne mogu početi da radim. Bez korišćenja elektronike. za njegovu efikasnost je potrebno znanje i veština. odnosno socioloških aktivnosti. elektronska sredstva. bez tehničkih pomagala. Oni na ovaj način uvećavaju menadžersku moć. direktori uvek komuniciraju. Ova neophodnost proističe iz nespornog stava da su informacije postale sastavni deo svih ekonomskih. itd. a poznati zapadnoevropski menadžer je njihovu potrebu izrazio sledećim komentarom: “Elektronski ranac mi je neophodan. Naročito je teško biti ravnopravan partner u poslovnim odnosima sa kompjuterizovanim menadžmentom razvijenih tržišnih privreda.1. Strani menadžeri jednostavno ne mogu obavljati svoje poslove. Pošto je komuniciranje suština menadžmenta. Pošto je obim informacija u menadžmentu gotovo neograničen. komercijalu. Nedostatak veštine komuniciranja Srpski direktori nemaju veštinu komuniciranja. 392 . kontrolišu ili donose odluke. 1. 3. Najveća greška koju prave srpski menadžeri je što nisu osposobljeni da koriste savremena tehnička pomagala. Nije dovoljno iscrpljivati se samo analizom potrebnih informacija koje su potrebne menadžmentu da bi se donele odgovarajuće upravljačke odluke. jer ništa ne vidim. Kad vode pregovore. zaključuju ugovore. planiraju. Oni su opremljeni tzv. kao što su mi neophodne naočale. već je neophodno obuhvatiti i obradu informacija putem informacionih tehnologija. top menadžment mora definisati informacioni sistem za različite hijerarhijske nivoe ili za pojedina funkcionalna područja (tehničku funkciju. Teško je voditi poslovne sisteme na stari i nadasve neadekvatan način. telefaks. finansije. Ovo organizaciono ili tehničko sredstvo je stalan rekvizit menadžerskih timova.

Oni često ne poseduju osnovna znanja iz bontona za menadžere. 5. književnost. Nepoznavanje stranih jezika Nepoznavanje stranih jezika je osobenost srpskih direktora. Na visokim poslovnim školama u Americi. ljudi koji predstavljaju i najbolje ambasadore svojih zemalja. Ništa nije ostavljeno slučaju. Neadekvatan nivo opšte kulture Razvijanju opšte kulture menadžmenta danas se pridaje velika pažnja. 1. 7. 1. a manje vlast. Kultura odevanja. nauku o kulturi. a ne sopstvenu poziciju. jer se mnogi poslovi na međunarodnim pijacama ne dobijaju. što se izražava kroz poznatu narodnu poslovicu “koliko znaš stranih jezika. Eliminacija sposobnih je posebno značajna u jednopartijskoj vladavini. budući menadžeri izučavaju etiku. veću mudrost. istoriju umetnosti. upravo zbog nepoznavanja ovih fenomena. odražavaju i opšti nivo kulture. jer je obavezno prisustvo prevodioca. Najveći broj direktora ne poznaje nijedan strani jezik. Srpski direktorijum ne posvećuje dovoljno pažnje reprezentovanju svojih kompanija. besedništva. sa bolesnim ambicijama. Profesionalni amateri. 1. 2. 2. itd. To ostavlja velike posledice. prihvataju se bezpogovornog egzekutora u realizaciji političkih odlu393 . ulaska i izlaska iz poslovnih prostorija. skromnog znanja. 2. Profesionalizovan menadžment u prvi plan mora stavljati interes kompanije. Time je onemogućena direktna komunikacija sa menadžmentom Zapada. sedenja i slušanja imaju svoja pravila.Srpski direktori nastoje da dominiraju poslovnom scenom i onda kada im performanse proizvoda ili usluge to ne dopuštaju. 6. književnosti. veštinu vođenja razgovora. Eliminacija obrazovanih i sposobnih Eliminacija obrazovanih. Sve je profesionalizirano. norme ponašanja u pojedinim zemljama. Ne poznavanje pre svega engleskog jezika. itd. sposobnih i radnih je još uvek srpski specifikum. pravila komuniciranja. a takođe se stvaraju veliki troškovi u obavljanju poslova sa stranim partnerima. toliko i vrediš”. koja profesionalizovan menadžment poštuje.

8. od vrha do dna hijerarhijske piramide. 2. jer žele da budu ono što nisu. kada pojedinac treba sebi da prepiše sve rezultate. U ovim situacijama. a rasipanje na veliko “Štednja na malo. Ovde postoji opšte nastojanje da se za sve loše stvari u kompaniji okrive drugi i da na taj način opravdaju svoju krivicu ili krivice. pa je prirodno da sami sebi odaju priznanja”. Time je razvoj kompanije prepušten slučaju. a time i uslovi za neefikasnu privredu i društvo. birokratski menadžeri idu korak dalje pa koriste zamenicu “oni”. Epilog je poznat. 1. 9. Za uzvrat političke strukture pružaju zaštitu nesposobnim direktorima i održavaju ih na mestima koja nisu zaslužili. 394 . Štednja na malo. Sitne stvari zaokupljuju najveću pažnju. a rasipanje na veliko” je stvarnost koja nije eliminisana iz rada srpskih menadžmenta. Tako srpski direktori ispadaju posebno smešni. Ova zamenica se koristi kada su ostvareni povoljni efekti i kada treba odati priznanje zaposlenima. “Ljudi su svesni svojih nedostataka i ograničenja. Stvara se tzv. direktori postaju nesposobni za velike. 2. Takva praksa je potpuno suprotna zapadnoevropskim menadžerima. uslovno rečeno. piramida negativne selekcije kadrova. nesposoban menadžment se brani i održava sopstvene pozicije i položaje.ka. potčinjene. ali nemaju vremena da donesu manji broj kvalitetnih odluka. Često koriste “JA” a retko “MI” Analize govora i referata direktora. a potom o sadašnjosti. Mudri menadžer uvek na sebe prihvata teret odgovornosti za određena činjenja ili nečinjenja i nastoji da od odgovornosti oslobode svoje. koji uglavnom izgovaraju reč “mi”. jer direktori pre svega moraju da misle o budućnosti. Eliminacijom sposobnih. pokazuju da srpski direktori mnogo češće upotrebljavaju zamenicu “ja” nego zamenicu “mi”. “Ja” se koristi kada se nešto dobro desilo. “Ja” se koristi kada treba locirati odgovornost. Oni imaju vremena da donose puno nekvalitetnih odluka. 1. Reč “mi” srpski menadžeri koriste kada su se desile nepovoljnosti i kada treba svoju odgovornost da umanje. Baveći se malim stvarima. Za velike probleme najčešće nemaju vremena.

A to je već uslov za veću uspešnost. 2. Onaj ko zapoveda drugima ima utisak da se nalazi na nekom planinskom vrhu. Kojom će se brzinom to ostvariti. jer kako kaže Dobroljubov: “Niko se tako grubo ne odnosi prema podređenima kao onaj koji se ponizuje pred pretpostavljenima”. Njihovo napredovanje ili dovođenje u direktorske funkcije. 1. drugačiji je od vazduha što ga dole u dolini udišu oni koji ga slušaju i koji mu se pokoravaju”. 395 . On se ne pravi kao da poznaje finansije ili tehnike menadžerstva. On smatra da je njegova dužnost da pronalazi prave ljude za zajednički rad. vršeno je po neregularnim kriterijumima. Dok razvijene zemlje primenjuju konsenzus između donosioca i izvršioca odluke. koji moraju mnogo da uče da bi malo naučili. od toga zavisi i uspešnost srpske privrede. kao objektivnog kriterijuma. U najvećem broju slučajeva sadašnji srpski direktori su “robovi koji su postali kraljevi”. jer se njihova vrednost ispoljava kroz visinu ostvarenog profita. Bertrand Jouvenel ove direktore ovako predstavlja: “Čovek koji postane vođa neke grupe ljudi dobija osećaj da se fizički povećao. Vazduh koji tamo udiše. 10 “Kaplarski način rada” Još uvek postoji veliki broj srpskih direktora koji izdaje naređenja i zapovesti na “kaplarski način”. Zato kapitalistički analitičari opisuju McDonalda kao seoskog momka. odnosno ona bića koja moraju da koriste kolektivnu pamet u svom radu. srpski direktori primenjuju klasičan i zastareo način rada. a ne da sam obavlja svoje poslove”. Takvi direktori su nezreli da budu vođe i oni najčešće ne ostvaruju ni minimalnu efikasnost u funkcionisanju organizacije. da se naduvao. Tome treba dodati ponižavanje direktora od strane onih koji su ih doveli na direktorska mesta.Zapadnoevropski menadžeri negiraju praksu uzdizanja sopstvene ličnosti. Oni čak smatraju sebe nesavršenim ljudima. Analize i drugih kvaliteta sadašnjeg srpskog menadžmenta ukazuju da se brojni elementi menadžmenta moraju poboljšati. jer su “uspešne one organizacije koje uviđaju da ih vode nesavršena ljudska bića”. Ponižavanje time nije završeno.

396 . • postojanje menadžerskog kodeksa. Na odgovorna mesta u javnim preduzećima i drugim državnim sektorima (bolnicama. koji za uzvrat trebaju svojoj političkoj partiji da obezbede odgovarajuće privilegije ili finansijske fondove za političke aktivnosti. Srpski menadžment je suviše ideologiziran i politiziran. Dijagnoza je pokazala da Srbija nema kvalitetan menadžment i da je on daleko od savremenih tokova koji se dešavaju u ovoj profesiji. 2. • postojanje menadžerskih visokih škola koje osposobljavaju kadrove za upravljanje. Time se stvaraju uslovi za komparaciju utvrđenog stanja sa onim šta propoveda nauka o menadžmentu i što rade razvijene zemlje sveta i donošenje zaključka na kom je to nivou razvijenosti srpski menadžment. profesionalnih udruženja i profesionalne kulture. fondovima. Rezime Svaka analiza manje više počinje sa dijagnosticiranjem postojećeg stanja. MENADŽMENT RAZVIJENIH TRŽIŠNIH PRIVREDA Menadžment razvijenih tržišnih privreda ima nekoliko bitnih karakteristika i to: • definisanje profesije menadžera u nomenklaturi zanimanja. dok se u ovoj profesiji ne učine radikalni zaokreti. Normalno je da se i analiziranje srpskog menadžmenta otpočne sa utvrđivanjem njegovog stanja. Shodno navedenom. Brojne greške koje su se pojavljivale i koje se i danas pojavljuju pokazuju kako ne treba i kako se ne sme raditi. • profesionalizacija celokupne strukture zaposlenih u kompanijama.1. 3.) imenuju se politički istomišljenici. itd. Moralno politička podobnost dominira nad stručnošću. sposobnostima i referencama pojedinaca. nema napretka privrede i društva. kapitalnim investicijama. Problem je i zbog suviše velikog nivoa birokratizacije koja je zahvatila sve privredne i društvene tokove. itd.

397 . To je nešto što iziskuje svu snagu mišljenja najsposobnijih duhova. ekonomisti. zajednice: “Onaj ko ne može živeti u zajednici. je profesionalizovan. nego tako da se uprava poveri njegovim najumnijim članovima”. Profesionalizam Pitanje profesionalizacije i demokratije u upravljanju je bilo poznato još i starim Grcima. Američki menadžeri su nakon završenih studija od 18 do 22 godine. zabavne. Zapadnoevropski. 2. 1. ali i znanje. zdravstvene i dr. Nakon završetka visokih poslovnih škola. Može li neko društvo da se spase i ojača drugačije. Profesionalizam je lokomotiva svakog društva tj. itd. najčešće radili dve do tri godine u struci: kao inžinjeri. trgovci. Stari Grci su zahtevali da upravljanje pripadne najmudrijim glavama. Gubi se iz vida da je profesionalno vođenje grupe uslov efikasnosti. Oni su u upravljanju videli posebnu veštinu za koju je potrebna mudrost. jer je sam sebi dovoljan ili je zver ili bog”. Američki menadžeri su izučili teoriju menadžmenta i u praksi primenjuju proverena i na nauci zasnovana rešenja. kao i američki menadžment. Platon je u svojoj “Državi i revoluciji” svojevremeno konstatovao: “Vođenje države odista je nešto. konstatovao je svojevremeno Aristotel. studenti dobijaju zvanje “master of business administration” što je ulaznica za više menadžerske položaje u velikim korporacijama.• postojanje specijalizovanih institucija koje se bave menadžerima (rekreativne. kome ona nije potrebna. za šta se ne može biti dovoljno inteligentan. Od dvadeset četvrte do dvadeset šeste godine američki menadžeri se šlifuju na visokoj poslovnoj školi.) Za političare početak profesionalizacije vođstva se često označava kao kraj demokratije. zbog čega se ovom pitanju mora posvetiti odgovarajuća pažnja. lekari. Iz navedenog se može zaključiti da je profesionalizacija osnovna karakteristika menadžmenta razvijenih zemalja Zapada.

Sredinom osamdesetih godina 80% brucoša na najelitnijoj američkoj poslovnoj školi Harvard “izjavilo je da želi jednog dana da ima sopstveno preduzeće i da njime lično upravlja”. Zapad je posebnu pažnju posvetio školovanju upravljačkog kadra. Još šezdesetih godina više od polovine menadžera u industriji imalo je završen poslovni koledž. tzv. Osnovu profesionalizma čini školovanje na visokim poslovnim školama. Školovanju menadžera u razvijenim zemljama Zapada poklanja se posebna pažnja: AMERIKA: U Americi na “oko 160 univerziteta organizuju se predavanja iz preduzetništva i menadžmenta”.Pre dvadeset pet godina učili smo studente kako menadžer donosi odluke. Školovanje menadžera Posle Drugog svetskog rata.Profesionalizam od menadžera zahteva da upravljaju sa kompanijom pomoću znanja. U školskom sistemu Amerike bilo je oko 700 poslovnih škola. Dekan Harvarda kaže: . To je novi kvalitet u upravljanju koji je u osnovi izmenio svet. brojeva. 398 . high business school. Američki poslovni koledži su najelitnije školske institucije u Americi. Profesionalci se sada mogu lako seliti iz jedne do druge kompanije. Do 2000. Harvardova visoka poslovna škola je stara poslovna škola koja školuje pre svega menadžere za američku privredu. 1. od jedne do druge delatnosti. intuicije. 1. Otvorene su brojne visoke poslovne škole. Pre deset godina dominirale su teme iz oblasti marketinga i razvoja. 2. Smatra se da je u tim školama sedamdesetih godina osposobljavano oko 600 hiljada budućih menadžera godišnje. Vrh poslovne elite Amerike traži diplomu Harvarda i gotovo da je nemoguće dobiti značajnije mesto u privrednom životu Amerike bez ove škole.. od proizvodnje gume za zatvaranje flaša do proizvodnje aviona ili kosmičkih brodova. Ona je prestižna i otvara vrata i državnoj administraciji. U Americi poslovne škole su posebno dobile na značaju sredinom šezdesetih godina. knjiga. na primer odluke ORES”. godine posebnu pažnju obratićemo na političke odluke i njihov uticaj na privredu.

dok je internacionalna jer se na njoj školuju budući menadžeri iz celog sveta. knjigovodstvo. Nemci su ipak alergični na poslovne škole. 399 . ekonomiju. a za studente elektrotehnike osam i po godina. Svojim fleksibilnim i aktuelnim programima. godine. jer učenje upravljanja po njima nema nikakve svrhe. kompjuterizaciju. Na ovoj školi učestvuju predavači i praktičari iz preko pedeset zemalja sveta. poslovne škole Francuske konkurišu američkim školama. Međutim. budući menadžeri pohađaju poslovne škole i pripremaju se za upravljačku profesiju. kao i za britanske javne službe. Prosečno se svaki nemački menadžer priprema oko dve godine za preuzimanje upravljačke funkcije. razvijene su poslovne škole. Nemci cene pre svega diplomu fakulteta kao uslov da se neko može baviti menadžmentom. Pored toga u Engleskoj postoji “Institut za rukovođenje” koji je osnovan 1947. U Engleskoj ne postoje ekvivalentne škole francuskim školama. itd. Ona je francuska po tome što se nalazi u Francuskoj. ali univerziteti u Oksfordu i Kembridžu osposobljavaju kadrove za vođenje biznisa. Ovo su elitne poslovne škole koje omogućavaju brzo napredovanje menadžera hijerarhijskom lestvicom u velikim korporacijama. NEMAČKA: U Nemačkoj je sistem obrazovanja budućih menadžera nešto drugačiji. britanske kompanije nastoje da daju prednost opšte obrazovnim administratorima. što sa univerzitetskim studijama traje osam. Ima svoje filijale i u drugim evropskim zemljama. Britanci u školovanju poslovnih ljudi akcenat stavljaju na veštine. Oni u njima ne vide ništa spektakularno. ENGLESKA: U Engleskoj kao i u Francuskoj. U Francuskoj postoji stara internacionalna poslovna škola pod nazivom INSEAD. On predstavlja najveći nacionalni informacioni centar za razvoj metoda i tehnika naučnog rukovođenja i međunarodni centar za obučavanje rukovodećih kadrova. Pri planiranju karijere.FRANCUSKA: U Francuskoj se menadžeri školuju na čuvenim Grands lekols.

kandidati koji žele da se upišu na poslovne škole. sklonost ka gojenju. itd. istraživačkih sposobnosti. Kriteriji za upis su strožiji od kriterija za upis na druge škole. logičnosti. Posebno se analizira broj i brzina kretanja neurona u levoj i desnoj hemisferi mozga. Nauka je utvrdila da leva i desna strana mozga kontrolišu različite funkcije. Na poslovne škole konkuriše veliki broj kandidata. karakterne osobine. 54 cm. a) Prijem i školovanje kandidata Visoke poslovne škole Zapada su najelitnije škole. intuicije. 400 . a diplomirani studenti viši od 6 stopa i 2 inča imali su početnu platu za 12. U pitanju je fizička konstitucija. Bez obzira što je mozak jedinstvena celina i što je ovde pojednostavljena podela. Neke poslovne škole pri selekciji kandidata traže i medicinske nalaze u vezi sa strukturom njihovog mozga. obično imaju preporuke jednog ili više profesora iz prethodne škole. itd. Pri prijemu i selekciji kandidata za menadžerske škole sve se više analiziraju i antropološke osobine ljudi. 1 inč = 2. ali da se samo jedan primi. procenjivanju. Istraživanja u Americi su pokazala da visina menadžera ima veze sa menadžerskim sposobnostima. humora. Precizni analitičari su izračunali da za jedno mesto na Harvardu konkuriše 16 kandidata. itd. “Muškarci niži od 5 stopa i 8 inča (1 stopa = 30. Tako desna hemisfera mozga kontroliše levu stranu tela i ima funkciju: vizuelnosti. Nakon ostvarenog visokog proseka u prethodnom školovanju. Leva strana mozga kontroliše desnu stranu tela i preferira ka analitičnosti. R. kreativnosti. sistematičnosti u radu.4 % veću od onih čija je visina bila ispod 6 stopa”. prim. kandidati su obavezni da polože rigorozne prijemne ispite.38 cm. uspešnost menadžera je zavisna od dominacije jedne ili druge strane mozga u čovečijem organizmu. umetničkih sposobnosti. One imaju izuzetno oštre kriterije za prijem kandidata i posebno razrađene tehnike za “lovce na kadrove”. gde su bili višegodišnje vođeni i praćeni.U poslednje vreme ukazuje se potreba za školovanjem menadžera i otvaranjem poslovnih škola. ali je prolaz obezbeđen samo za najbolje. izdržljivost. Pored proseka ocena iz prethodnih škola. Ž.) retko postaju uspešne vođe.

Zahteva se od studenata da donose odluke u ulozi strategijskih ili funkcionalnih menadžera. Na visokim poslovnim školama stiču se i najviša naučna znanja. Kao metodi rada koriste se praktične metode rešavanja problema. menadžeri moraju svoje stečeno znanje potvrditi i u praksi. Kada se “preskoči Rubikon”. Školovanje profesionalnih upravljača postalo je toliko tradicionalno da je gotovo nemoguće zamisliti obrazovni sistem razvijenih tržišnih privreda bez poslovnih škola. Vežbe se izvode celodnevno. b) Permanentno obrazovanje Razvijene tržišne privrede sveta su uvidele da je “obrazovanje i iskorišćavanje inteligencije jedini izvor napretka” i blagostanja i da drugi ne postoji. Kroz njega se vrši . Oni se izvode na univerzitetima ili unutar kompanije. Razvijene tržišne privrede Zapada razvile su različite oblike permanentnog obrazovanja.. tekućeg. laboratorijama i bogatim bibliotekama.Zbog navedenog se pri selekciji kadrova za prijem u poslovne škole prilažu i antropološke karakteristike kandidata. itd. Doktoranti su najčešće lica koja su završila visoku školu biznisa i koji vrše pripreme za izradu doktorskih disertacija. Nastava po pojedinim predmetima se izvodi po dva i tri profesora sa najelitnijih svetskih univerziteta. Svaki student dobija svog mentora. razvojnog. U kompanijama postoje kraći programi usavršavanja. Pored redovnog školovanja. inoviranja i dopunjavanja znanja. Obrazovanje se izvodi u trajanju od 6 do 15 dana i isto je organizovano po pojedinim hijerarhijskim nivoima ili po funkcionalnim 401 .osvežavanje” znanja menadžera i drži korak sa savremenim svetskim trendovima. tj. kada se studenti upišu na poslovne škole. dugoročnog. završetka poslovnih škola i strogih kriterijuma prijema. Kao obavezna literatura preporučuju se knjige od dva ili tri strana profesora uz obavezan strani udžbenik. Rešeni problemi od strane studenata se analiziraju i ocenjuju sa više aspekata: kratkoročnog. Samo je znanje koje donosi profit kompaniji komercijalno i samo se ono priznaje i traži u kompaniji. očekuje ih mukotrpan i naporan rad u kabinetima.

organizacije. Svaki menadžerski nivo i funkcionalni menadžeri imaju određen broj časopisa koje redovno prate. U IBM svi menadžeri početnici dužni su da pohađaju kurs:u trajanju od šest meseci za određen menadžerski nivo. McDonalds ima svoj koledž obrazovanja sa jasnim planom o usavršavanju svakog zaposlenog. U slučaju da kompanija ne izdvaja propisani procenat za permanentno obrazovanje. Slična je situacija i u drugim kompanijama u svetu. Najveći broj kompanija izdvaja više od propisanog iznosa. odnosno rešavanje tehnoloških viškova. U njoj se objavljuju aktuelni i stručni radovi iz različitih oblasti biznisa. tako da predstavlja značajan način edukacije menadžmenta. a znanje iz njih primenjuju u praksi. Za permanentno obrazovanje poslovni svet Amerike danas troši preko 30 milijardi dolara godišnje. itd. javnih službi i organa. Neke kompanije imaju i svoje interne koledže na kojima se inoviraju specijalistička znanja za zaposlene.5% (Francuska) do 2%. sajmovima.menadžmentima: marketing. a drugi dolaze na “traku obrazovanja”. 2. HBR stiže do ljudi koji su pripadnici upravnih odbora. Poznata “Harvard biznis rivju” izlazi u milion i po primeraka. Pojedine zemlje su uvele obavezu kompanije da za permanentno obrazovanje izdvajaju 0. usavršavanje ili prekvalifikaciju. 2. izložbama. Svi se nalaze na pokretnoj traci inoviranja znanja. predsednika direktorskih bordova ili drugih izvršnih organa kompanije”. Zapadnoevropski menadžeri inoviraju znanje i putem stručne literature. finansije. To je permanentan proces u kome jedni odlaze. Ovde se posebna pažnja posvećuje internom obrazovanju. dužne su da propisane iznose uplaćuju u državne fondove. bogatih biblioteka koje postoje u kompanijama. iz kojih će se sredstva usmeriti na obrazovanje. Superprofesionalizacija U razvijenim tržišnim zemljama Zapada razvijen je čitav kompleks delatnosti i institucija koje pomažu upravljačkoj eliti kompa402 . Svaki primerak prođe kroz ruke četiri do pet drugih ljudi. informacioni sistemi. Na primer. učešćem na stručnim seminarima. Permanentno obrazovanje i usavršavanje menadžera vrši se na svim nivoima. itd.

politiku i opštu organizaciju korporacije. rešenje tehnoloških viškova. U tome se baš i vidi najvažniji uslov uopštavanja iskustava upravljanja”. konsultanti. superprofesionalizacija u menadžmentu nije iscrpljena. Korišćenje specijalizovanih preduzeća i konsultanata u menadžmentu povećava se moć znanja u kompaniji. “Vodeći profesori američkih i zapadnoevropskih univerziteta uporedo sa nastavničkim radom angažovani su kao konsultanti u upravnim odborima ili menadžerskim bordovima. agencije. socijalizacije. itd. Sa navedenim. neke države ili regije. agenti. ali i neutralne firme koje ne podležu subjektivnim procenama. Sprega između privrede i naučnih institucija uspostavljena je i angažovanjem predsednika velikih korporacija u naučno-nastavnim veći403 . itd.nije da dijagnosticira. Ovde se traži univerzalna kompetencija konsultanata. U pitanju su brojna specijalizovana preduzeća. automatizacija. što je bitno za njegovu objektivizaciju. Polje istraživačkog rada za njih je izvor konkretnih podataka o postojećim problemima u industriji. Odeljenja su povezana sa profesionalnim kompanijama iz okruženja u korišćenju specijalizovanih usluga i kompjutera. Konsultanti vide problem u pravim dimenzijama. U kompanijama se formiraju i jaki sektori za operaciona istraživanja gde se primenom matematike pojedina rešenja optimizuju. pritiscima i mišljenjima pri ocenjivanju stanja ili davanju predloga za rešenje nekog problema. Konsultanti nisu neposredno povezani sa dotičnom kompanijom i u stanju su da problem sagledaju multidisciplinarno. “Konsultantske firme se veoma razlikuju kako po svom obimu tako i po karakteru rada. Pojedina preduzeća imaju posebne filijale ili agencije koje se bave specijalizovanim pitanjima kao: pronalazak menadžera za osvajanje tržišta. ali i rešava upravljačke probleme. itd. usavršavanje upravljačkih kadrova.” Konsultacije profesora imaju kratkoročni karakter i primenjene su uglavnom na dijagnostiku. Menadžerski timovi kompanija su u tesnoj vezi sa univerzitetima i tehničkim koledžima. pri čemu se obavljaju naučna istraživanja. U tržišno razvijenim zemljama postoje kompanije koje pružaju usluge u vezi sa upravljanjem. To su specijalizovane. proveravanju u praksi svojih hipoteza i pronalazaka.

Za Tejlora menadžeri su u kapitalizmu postali sluge kako prema vlasnicima tako i prema radnicima. Ovde nema velikih menadžera iz gerilskih ili “kombi” preduzeća. Oni učestvuju u koncipiranju programa studija. Status menadžera na Zapadu je povezan sa snagom kompanije.ma fakulteta. Oni se smatraju faktorima društvenog progresa. ima pravo da poseti ministra odbrane. u predlaganju tema za magistarske i doktorske radove. Jak menadžment stvara jaku privredu i razvijeno društvo. On je isticao da su rukovodioci u kapitalizmu doživeli potpuni debakl. a predsednik “Dženeral Dinamika” može posetiti u bilo koje vreme bilo kog generala. Predsednik “Dženeral Elektrika”. kako se to može naći u drugim delovima sveta. Menadžeri su po mnogima stubovi društva unutar kojeg se kreću političari. 2. te da kapitalizam postaje prava grobnica za rukovodioce u odnosu na druge društveno-ekonomske formacije. Oni u rukovodstvu kažnjavaju se isto toliko strogo kao i radnici”. Uz menadžere se “šlepaju” političari. radnik dolazi u plansko odeljenje i protestuje. pronalazeći kompromise izmeću znaka vremena. Status menadžera O mestu. Čim rukovodilac podbaci na bilo kom poslu i ne obavi svoju dužnost. “Njihova je dužnost da čekaju na radnike i pomažu im na sve moguće načine. ali imaju uticaja na teorijsko oblikovanje odgovarajućih smerova na fakultetu. Ljudi iz državne administracije pri posetama drugim zemljama stvaraju uslove za internacionalizaciju poslovanja. U savremenim uslovima status menadžera u razvijenim tržišnim privredama je potpuno izmenjen. Slična je situacija i sa menadžerima drugih zemalja. težnji i potreba masa i realnih mogućnosti. ovlašćenjima i velikom vlašću. koji se često smatraju manipulatorima naroda. ljudi sa ogromnim pravima. Predsednik “Dženeral Motorsa” ima sveto pravo da prilikom svakog boravka u Vašingtonu poseti predsednika Amerike. ulozi i statusu menadžera pisao je svojevremeno i Frederik Tejlor. Menadžer je moćan toliko koliko je jaka kompanija sa kojom upravlja. Generalni menadžeri velikih američkih korporacija imaju ovlašćenja i privilegije izjednačene sa onima koje imaju pojedini resorni ministri. Menadžeri su postali posebna “elita”. diže se buna. ali da li će do 404 . 3.

običaje i pravila ponašanja. 4. Plate menadžera Razvijene tržišne privrede Zapada izdvajaju velika finansijska sredstva za školovanje menadžera. učešću u raspodeli ostvarenog profita. gde je obično koncentrisana celokupna pamet sveta. jer se polazi od stava da što je dobro za korporaciju. Kada i dođe do zaključivanja ugovora. Menadžerske odluke imaju uticaj ne samo na zaposlene u korporaciji sa kojom upravljaju.000 dolara. Menadžeri žive u elitnim centrima. već koja se i vraća na najbrži način. To su “naselja pameti”. “centri mozgova”. Anketirani rezonuju da menadžeri imaju veći uticaj na svakodnevni život građana nego mnogi državni funkcioneri. odevanju. “centri elita” i sl.000 dolara. književnicima.povezivanja kapitala pojedinih zemalja doći to prvenstveno zavisi od menadžera. Oni se prepoznaju po: načinu razmišljanja. 2. državnoj administraciji ostaje da podrži zaključene poslove. već i šire. ljudima iz vojske. putem cena. kako u kompanijama. sa tendencijom stalnog povećanja. državne administracije. “Elita u eliti” ima svoje radno vreme. Oni žive i druže se sa umetnicima. Menadžeri Zapada su stvorili svoj prepoznatljiv lik i identitet. tako i u “naseljima pameti”. a malo ili nikako od državnika ili političkih struktura. itd. platama. “Kontaminacija” profesionalizacije nastavlja se pri izboru i plaćanju menadžerskih. Brojne ankete na Zapadu pokazuju da su menadžeri često najpopularnije ličnosti pojedinih regiona. itd. po automobilu koji voze. povlašćenoj kupovini akcija. kvaliteta proizvoda. itd. Vlasnici kapitala posebnu pažnju posvećuju: visini plata. po sposobnostima. kadrova. Godišnja školarina na poslovnim školama iznosi oko 20. vremenu i načinu isplate stimulativnih nadnica. Ovde se izdaci za školovanje i pribavljanje najkvalitetnijih kadrova ne smatraju troškom. već investicijom koja je ne samo najprofitabilnija. Razvijene korporacije nude najboljim studentima poslovnih škola stipendiju do 100. dobro je i za državu. asortimana. 405 .

čak i kada je ostvaren gubitak. Njihove plate često prevazilaze primanja visokih funkcionera u državnom aparatu. Vrhunski menadžeri u velikim korporacijama po pravilu imaju visoke nadnice. Harvardski profesor Kevin Morvina je kritikovao nemačku praksu. Podaci iz pojedinih korporacija govore da se vrhunski menadžeri plaćaju basnoslovnim iznosima. ako menadžerske plate u ukupnom prometu iznose jedan ili dva posto.Vlasnici po pitanju plata imaju u vidu da su visoke plate ono što svako želi. Veća plata po pravilu deluje stimulativno na rad menadžera. g. U 1994. u odnosu na ono šta dobar menadžer treba da ostvari. Precizni analitičari su utvrdili da je prosečna plata predsednika Amerike iznosila 200. Iluzorno je insistirati na manjim platama. dok je 50 menadžera američkih korporacija imalo prihod od 1. gde na fiksnu platu otpada 30% a na varijabilni deo 70%.000. Ovde su 406 . Nemačke kompanije imaju uglavnom fiksne plate. Folksvagen je svom novodošlom menadžeru Špancu Lopezu isplatio 2. što prevazilazi iznos od tri miliona dolara mesečno. Akcenat se daje na to šta će menadžer za određenu platu ostvariti. Povećanje dobiti ili fizičkog obima proizvodnje za 20% može eventualno povećati platu menadžera za 1% što je zanemarljivo. u razvijenim privredama usvojen je stav da na platama vrhunskih menadžera ne treba mnogo štedeti.000 dolara godišnje.000. a ne kolika će njegova plata biti. uključujući i plate pojedinih ministara i predsednika države. Ovo je suprotno praksi u velikom broju američkih kompanija. rade sve dobro i da ne prihvataju primedbe. Nemački stručnjaci uzvraćaju da oni kad rade. Pored navedenog. Britaniji je karakteristično da su one veće od plata koje imaju ljudi u vladi i državnoj administraciji.000 maraka godišnje. Prema prethodno navedenom izvoru generalni menadžer Krajslera primio je u 1999. Kod nemačkih menadžera najčešće nema smanjenja plata. iznos od preko 40 miliona dolara. jer je to mali izdatak. kao što male plate imaju demotivirajući uticaj na angažovanje kadrova. Razlika se povećava u korist menadžera kada se dodaju i iznosi koje menadžeri dobijaju po osnovu njihovog učešća u dividendi po osnovu raspolaganja akcija.000 dolara. iako ovaj gigant nije ostvario očekivani efekat. Za plate menadžera u V. g.

Oni najčešće “uživaju u svetu privilegija i moći. To je suprotno političkim liderima koji su više orijentisani na određene prostore. Posebno je razvijen sistem opcija. Plate u japanskim kompanijama po sistemu obračuna se razlikuju od zapadnih zemalja. naknada za nezaposlenu suprugu. brišu nacionalne granice i ujedinjuju svet. Mnogi od njih po nekoliko puta godišnje obiđu svet i zajedno sa vlasnicima ili svojim saradnicima prelete po nekoliko stotina milja. u kojem danas uživa samo predsednik Amerike. tj. Privilegije menadžera Pored visokih plata menadžeri velikih korporacija imaju niz privilegija koje deluju stimulativno na opredeljenje ljudi da se bave ovom profesijom. prodaja akcija menadžerima pod povoljnim uslovima. Oko 80% američkih menadžera koristi različite forme opcija kao stimulaciju za veću efikasnost. U razvijenim korporacijama za menadžere se predviđaju posebne stimulacije. naknada za bolesnog člana. što se pokazalo kao značajan motivirajući faktor. 2. Oni obilaze svoje filijale u različitim delovima sveta. nekoliko šeika i komunističkih vladara”. Ovde se radi pre svega o malim rasponima plata između menadžera i radnika.menadžeri na velikom ugledu. voze se 407 . sopstvenim avionima. Na primer: plata menadžera se povećava za 10% ukoliko se fizički obim proizvodnje poveća za 5% ili ako se profit poveća za 10% plata se poveća za 10%. itd. Viši rukovodioci Dženeral Motorsa putuju privatnim avionima. uz opšte nastojanje da “feudi” budu što veći kako bi mogli da vladaju nad što većim prostorom. Položaj u državnoj administraciji je odskočna daska da neko postane generalni menadžer neke velike korporacije.). Ja putujem kao naftni šeik. premije. ali i po brojnim naknadama koje imaju japanski radnici (naknada za izdržavanje članova porodice. ustupanjem određenog iznosa akcija po povoljnim uslovima. Menadžeri velikih korporacija deluju globalno. naknada za decu. Menadžeri velikih korporacija su u stalnom pokretu. ukoliko se ostvare određeni rezultati. Bivši generalni menadžer Dženeral Motors Džon De Lolern je svojevremeno ukazao: “Ne verujem ni da šefovi država toliko putuju. Za razvijene zemlje Zapada. itd. 5. privilegije za menadžere su normalna pojava.

Gospodin Dreksler u toku godine zaradi koliko i 339 ljudi u njegovoj kompaniji. ali i kada se zabavljaju. Menadžeri imaju velika ovlašćenja u donošenju odluka na nacionalnom nivou. opcionih sporazuma. Dnevna plata ovog uspešnog američkog i svetskog supermenadžera iznosi oko 2 miliona dolara. timovi ljudi putuju dan-dva pre njih da bi se uverili da je sve u redu”. Val Mart na primer ima preko 600.000 zaposlenih. širom SAD. Polazi se od stava da su vlasnici poverili menadžerima na upravljanje milijarde dolara imovine. upošljenost kapaciteta i ostvarenje očekivanog profita. Akcionari su zadovoljni kada ovaj sistem funkcioniše. Bez obzira na različite stavove. razgledaju štandove i provode slobodno vreme u zadovoljstvu. itd. “Mozgovi” korporacija imaju velike iznose odobrenih sredstava za reprezentaciju. dobitak po osnovu kupljenih akcija. kao i okruženju. Njegova prosečna plata devedesetih godina prošlog veka je iznosila oko 480 miliona dolara. Ova sredstva se troše po odobrenju menadžera ne ulazeći u to da li su ona opravdano ili neracionalno utrošena.limuzinama tamo-amo. Pored ovih iznosa menadžeri imaju nagrade po osnovu tzv. a sat 250 hiljada dolara. treba imati u vidu da je iznos plate menadžera trivijalna stvar u odnosu na funkcionisanje kompanije. kada u njihovim robnim kućama ljudi kupuju. onda se ona približavaju godišnjim prihodima blizu milijardu dolara. Pri tom treba imati u vidu da su plate menadžera tajna i ono što je poznato to su iznosi koji se nalaze u platnim spiskovima i koji su oporezovani. Kada se uzmu u obzir sva primanja super-menadžera uspešnih svetskih kompanija. da je sudbina stotine hiljada ljudi u njihovim rukama i da bi bilo 408 . Najveća plata u toku godine koja je poznata. sa relativno visokim primanjima. isplaćena je predsedniku maloprodajnog lanca konfekcije u SAD Milardu Dreksleru. Bitan je podsticaj i uspeh menadžera iz koga proizilaze i plate. Menadžeri moraju obezbediti funkcionisanje kompanije. Tu su autonomni i ne podležu pritiscima ljudi iz državne administracije. Menadžeri u odlučivanju vode računa o interesima. Njihov interes je da ostvaruju interes vlasnicima. Menadžerski analitičari se pitaju da li jedan menadžer može toliko da doprinese kompaniji koliko je njegova plata. ali i zaposlenima.

državni sekretar je priredio prijem. tj. Time se dolazi do spoznaje da profesionalizam oplemenjen etikom stvara uslove za visoku uspešnost. “U tokijskom ministarstvu finansija. Umesto sale prijem je obavljen u kancelariji. za zadovoljenje ličnih ili porodičnih potreba. Za razvoj i utemeljenje menadžerske kulture u jednoj kompaniji potrebno je često po nekoliko decenija. 2. itd.nerazumno kontrolisati iznos sredstava potrošen na putovanja. No. Nedavno objavljen članak u “Die Zeit” govori o štedljivosti i skromnosti činovnika u državnoj administraciji. itd. 6. menadžment visoko razvijenih zemalja sveta. banjama. igranje golfa.. planinama gde se obavljaju značajni poslovi. Oni se često koriste i u privatne svrhe. Ovi centri omogućavaju i potpun odmor. piće. Velike svetske korporacije imaju tzv. ima svoj kodeks ponašanja. Veliki broj menadžera poseduje službeni automobil. što je hijerarhijski nivo veći to je i skromnost trošenja reprezentacije veća.. ministarstava. a uz to je služen čips i čokoladne štangle kakve se mogu dobiti u Tokiju na svakom kiosku”. buket svežeg cveća na vreme unet ili da se ne desi nešto nepredviđeno. Menadžerima vrhunskog nivoa su često na raspolaganju brojni servisi u zemlji i inostranstvu koji se staraju da hotelske sobe budu na vreme provetrene. i kod trošenja reprezentacije postoje razlike kod japanskih i zapadnih menadžera. poslovne centre na poznatim letovalištima. rekreaciju i druženje menadžerskih elita ili menadžera sa poslovnim ljudima iz banaka. Prvi su veoma štedljivi u trošenju sredstava i to po pravilu. Kodeks menadžerske kulture i ponašanja Pored visokog nivoa profesionalizma. umesto rakije i šampanjca domaćin je nudio australijsko vino. hotelske smeštaje. Jedno bez drugog ne ide. velikih kompanija. Menadžeri često nasleđuju ili pri 409 . Menadžeri najčešće imaju reprezentativne zgrade sa izuzetno opremljenim kabinetima i unutrašnjim enterijerom. To su najčešće “Mercedesi” i “Volvoi”. Jedan broj vrhunskih menadžera poseduje i avione sa kojima najčešće obilazi filijale u zemlji ili inostranstvu. Domaćini se nisu izlagali velikom trošku.

Menadžment Zapada je razvio i u praksi sprovodi sledeća etička načela: 410 . državnim organima i organizacijama u zapadnoevropskom menadžmentu je izgrađen i on se poštuje. Menadžment Zapada ima izgrađenu etiku. a to je nemoguće bez velikog rada. to ne bi bila tolika šteta. Menadžerski kodeks Zapada pre svega polazi od upornosti i istrajnosti. Oni u svom ponašanju moraju stvari uprošćavati. Menadžeri su toliko veliki koliko ih mogu pratiti zaposleni. partnerima. izvršavanju poslova i zadataka. razvijaju ili unapređuju. Trening i ponavljanje određenih radnji onoliko koliko je to potrebno je osnova menadžerskog ponašanja. menadžerski kodeks i menadžerski etika se uče na visokim poslovnim školama. Zaposleni i menadžeri celog sveta znaju sa kakvom je lakoćom Čarli Čaplin pravio određene gegove. ali kultura i organizaciono ponašanje veoma teško i dugo. jer je u upravljanju mnogo lakše proste stvari iskomplikovati. nego složene stvari pojednostaviti. ali je malo onih koji su znali da je on i za najobičniji “geg” morao da se vraća po nekoliko desetina puta. • odgovornost u izvršavanju menadžerskih obaveza i usvojene konvencije za slučaj neizvršavanja obaveza. To znači da menadžeri treba da očuvaju. Američki “kralj čelika” Čarls Švob kaže: Kada bi izgorele sve moje fabrike. Kodeks ponašanja prema zaposlenima. Menadžerska etika ima sledeće karakteristike: • obaveza da se radi za opšte društveni interes. Tu se utvrđuje da navedeni elementi nisu isto što i mašine. kao kada bi bila uništena kultura. umesto da menjaju postojeću organizacionu kulturu. a zatim konvencije u obavljanju tj. Fabrike se mogu brže napraviti. čak i bolje nego što su bile. Cilj etike je da pripadnici jedne profesije imaju centralnu osu po kojoj bi “ravnali” svoje činjenje ili nečinjenje.dolasku u kompaniju zatiču odgovarajući nivo profesionalne kulture. sposobnosti i veštine za bavljenje određenom profesijom. već dugoročan proces. Znalo se da pojava Čarli Čaplina izaziva smeh. • pravila pristupanja profesiji. koje se mogu izbaciti i nove kupiti. • kompleksnost znanja. Organizaciona kultura.

Meri Parker Folet smatra da je menadžment tehnologija tj. Ovo načelo zahteva da menadžer bude relativno nezavistan od politike i time čuva profesiju od politizacije i ideologizacije. artikulišu i zastupaju njene interese prema okruženju. Uspešan menadžment i korporacije kojima upravljaju obezbeđuje finansijska sredstva za izdržavanje državne administracije i obezbeđenje normalnog funkcionisanja države. • poštenje i objektivnost. Otuda se menadžeri moraju odnositi i prema zaposlenima sa dužnom pažnjom i uz poštovanje njihove ličnosti. nepoštene radnje. jer se ovde najviše gubi autoritet. Ova profesija se stiče na visokim poslovnim školama. Praktičari ukazuju da menadžer čuva ugled profesije. Rezime Analiza menadžmenta razvijenih tržišnih privreda je pokazala da je menadžment visokoprofesionalizovan zanat. Menadžer u obezbeđenju opstanka. Visoko profesionalizovan menadžment zahteva da i svi zaposleni budu profesionalci za svoj posao. U pitanju je pre svega visok rejting ove profesije. menadžment je podstaknut i brojnim drugim motivacionim sredstvima. a to je moguće uz permanentno učenje. 7. Ovde se kao i u drugim brojnim slučajevima pokazalo da je kapital isuviše skupo ekonomsko dobro. U obavljanju menadžerske profesije poslovi se moraju uspešno obaviti. • efikasno i efektivno obavljanje poslova. 2. koje se naziva maestralnost. jer je ova profesija smatra važnijom i od poslova visokih državnih funkcionera. 411 .• autonomnost i objektivnost. ako ne čini nikome ono što i sam ne bi želeo da njemu drugi čine. Ovde se rezonuje da menadžment rešava konkretne probleme stotine hiljade zaposlenih. koje objedinjavaju. ali i milione stanovnika kroz obezbeđenje određenih proizvoda ili pružanju usluga. nelojalnu konkurenciju. Pored profesionalizacije i superprofesionalizacije. “sposobnost da se poslovi obave preko ljudi”. rasta i razvoja kompanije se ne sme upuštati u konfliktne interese. te da je opasno da sa njim upravljaju ljudi koji nisu dosegli do najvišeg nivoa profesionalizma.

Uviđajući. 1. nešto je najviše što jedna zemlja može da učini za sopstvenu budućnost. osvojivši Tajland. 3. U Prvom svetskom ratu. Bila je to robovlasnička država. Japan osvojio navedene teritorije. što je imalo pozitivnog uticaja na širenje budizma. Japan nastavlja sa osvajačkim pohodima.3. geografiju. Krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka. Bez obzira što je i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Sredinom devetnaestog veka ukinuti su feudalni odnosi. Singapur. što zahteva šire obrazloženje. Istorija Japanska država je prema predanjima nastala u osmom veku pre nove ere. Bačenim atomskim bombama na Hirošimu i Nagasaki. ali sa osvajačkim ciljevima prema Kini. Malajsko poluostrvo i deo Indonezije. Španci i Portugalci su bili prvi evropski narodi koji su sa Japancima uspostavili kontakte. Mongoliji. temeljitost nemač412 . a potom odbacujući sopstvene zablude po bitnim pitanjima. ali i šire. Japan je utvrdio da je rad ono što odgovara Japancima. Ta i takva situacija bitno je uticala na japanski menadžment. Japan je bio na strani saveznika. na čelu sa carem. kulturu. U Drugom svetskom ratu Japan je stupio na stranu fašističkih sila. a posledice ovog udara mogu se i danas videti u Japanu. JAPANSKI MENADŽMENT Japan ili “zemlja izlazećeg sunca” ima svoju specifičnu istoriju. jer je sve zauzete teritorije u kraćem vremenu morao da napusti. umetnost. može se konstatovati da kao vojna sila nije imao veće uspehe. običaje i ekonomsku strukturu koja ga izdvaja od drugih zemalja sveta. nakon čega je nova vlada izvela krupne reforme u oblasti obrazovanja. sa tradicionalno dobrim trgovačkim odnosima sa Kinom. Kao što junaštvo odgovara ruskom. Mandžuriji i drugim zemljama. Sredinom sedamnaestog veka Japan je proterao sve strance sa svoje teritorije i za svet ostao izolovan punih dvesta godina. Japan je kapitulirao. Ovakva istorijska prošlost Japana imala je prvorazredni uticaj na otklanjanju zabluda o sopstvenoj vojnoj moći. diplomatija engleskom.

što ga svrstava na sedmo mesto u svetu. nešto po čemu se oni prepoznaju. Okružen vodom. 2. Japan je gotovo u celosti isključio izvoz sirovina. Proces recesije prema pojedinim analitičarima zahvatio je Japan i on traje nekoliko godina. Mala obradiva površina. što menja tradicionalnu sliku Japana. Kao što su planinski ljudi otporni na prirodne nepogode. Ukoliko takvi ne bi bili. zbog čega je orijentisan na uvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda.). veliki broj stanovnika i velika gustina naseljenosti zahteva od svakog Japanca da maksimalno koristi uvezenu robu i uvozi samo ono što se ne može stvoriti u Japanu. Devedesete godine prošlog veka donele su Japanu određene novine i slabosti. 3. požrtvovanje. Ima preko 150 miliona stanovnika i preko 370. rast i razvoj. a po broju stanovnika je veći šest puta. Gustina naseljenosti je najveća na svetu i veća je dva puta u odnosu na zemlje EEZ. zaljubljenost u rad.000 km2 površine. vulkana i šuma. Japan ima oko 17% poljoprivrednog zemljišta i velike površine pod šumama. itd. Poljoprivredno zemljište je nedovoljno da ishrani japansko stanovništvo. tako i ostrvski ljudi traže načine za opstanak. odlučivanje. Japanci preispituju vekovne tradicionalne vrednosti (lojalnost grupi. Geografska komponenta Japana stvara prirodnu obdarenost čoveka za opstankom. 413 . njihov opstanak bi došao u pitanje. jezera. Japan je po teritorijalnom prostranstvu nešto manji od federalne američke države Kalifornije. mali rasponi plata. tako je rad opšta opsesija Japanaca. Geografija Japan je zemlja sa preko hiljadu ostrva. Zbog navedenih razloga Japanci moraju raditi. misliti i štedeti. Na drugoj strani kod izvoza se zahteva što veći stepen obrade kako bi se ostvario što veći profit. jer je to najbagatelnija rasprodaja prirodnog bogatstva zemlje. Japan je izolovana zemlja. mala teritorija.kom narodu. a sto pedeset puta u odnosu na gustinu naseljenosti Kanade.

Crkava gotovo da i nema. gde nema ni strasti ni patnje. volja za životom). Njenu osnovu čini budizam čiju suštinu čini patnja i spasenje. zasnovana na čovekoljublju. Hramovi su veoma skromno uređeni i nemaju nameštaja. slika. pravičnosti.3. tako je obrazovanje i rad komponenata kojom se nadoknađuje siromaštvo Japana u prirodnom bogatstvu. Život je patnja. Oslobađanjem od strasti. to Japanac mora sam da stvori. Konfučijevska kultura nastoji da se narod prilagođava okolnostima. Japan nema kulturno-istorijske spomenike. japanski stručnjak Šigeo Šingo je ovu Šrajberovu konstataciju ovako prokomentarisao: “Japanski radnik želi da ostvari visoku produktivnost. Za mnoge narode to bi bilo nemoguće. kojim 414 . Kao što je eliminisana potreba svinjskog mesa u Kuranu rezultat pre svega životnih i zdravstvenih razloga u tropskim uslovima (a ne religije). On shvata potrebu za njom i reaguje na svaki podsticaj koji dolazi od inteligencije ili elite kvalifikovanih radnika”. Kultura Japanska kultura je specifična sa brojnim osobenostima. Konfučijanizam je racionalna životna filozofija koja propoveda prilagođavanje svetu i apsolutnom i bespogovornom poštovanju autoriteta. Glavno božanstvo Japana je boginja sunca. Pri tom treba imati u vidu sposobnost da se upravlja onim što je priroda i oskudno dala. Konfučijanizam je u velikoj meri izmenio budističko shvatanje života. znači smrt koja vodi u stanje blaženstva. 3. Žak Servin Šrajber u svom epohalnom delu “Svetski izazov” demantovao je mišljenje da su Japanci inteligentan narod i da za svoje uspehe treba zahvaliti prirodnoj nadarenosti. kao racionalnijem načinu života. Poznati svetski konsultant. on se sve više orijentiše ka izvozu kulture umesto izvoza visoke tehnologije. Japanska kultura se zasniva na obožavanju predaka i prirode. Iako Japan nema znamenitosti. od koje prema predanjima potiče japanska dinastija. žeđ za životom. To je ideologija Japana. znanju. uzroci patnje su strasti (tj. itd. ali Japanci kažu: “Zašto ne?” Konfučijevo učenje je našlo pogodno tlo u Japanu. Ono što priroda sama od sebe ne daje. jeste mnogo vrednije od raspolaganja ogromnim prirodnim bogatstvom.

Radoholičari osnovni smisao života nalaze u radu. To je narod posebnog mentaliteta. boju i kult pijenja čaja koji spada u najbolje napitke na svetu. činiš ono što meštani čine”. Boja žalosti u Japanu je bela. obrazovanju. u grupi najrazvijenijih. Zbog toga je Japan. što je retkost u svetu. itd. naporima i trpnji. su u grupi zemalja u razvoju. • Japanci poštuju godine i pretke. U Japanu je suprotno. ali su oni pre svega okrenuti budućnosti. Japanci su čudan narod. Japanci posebno doživljavaju prirodu. Dok Zapad radi da bi živeo. dok na primer veliki broj arapskih zemalja. • Japanci pre svega neguju kult rada.se nekvalitetno upravlja. U japanskim knjižarama retke su knjige o prošlosti. Japanci žive da bi radili. Samo delimično navođenje običaja Japana. Pri ulasku starijeg čoveka u javni prevoz oslobađaju se mesta za 415 . Japance rad osvežava i čini ih vrednim. iako imaju ogromno bogatstvo u nafti. Japanci. 4. Njihova filozofija je: “Kad uđeš u selo. o prošlim ratovima i engleskim dinastijama. Umetnost i običaji Najznačajnija umetnost u Japanu je slikarstvo. omladina stoji. kao relativno siromašna zemlja po prirodnom bogatstvu. Dok se na makro nivoima prošlost zapostavlja ili joj se posvećuje onolika pažnja koliko je to u funkciji budućnosti. veliku pažnju posvećuju godinama. U javnom prevozu stariji ljudi sede. Dok većinu naroda rad zamara. ukazaće svu šarolikost i bogatstvo japanskog života: • Japanci žive na osnovama prošlosti i tradicije. Ono što bi u Evropi bilo neshvatljivo u Japanu se smatra normalnim i za svakog Japanca njihova osobenost predstavlja ponos. ali se masovno prezentuju knjige o budućnosti privrede. sa posebnim običajima i navikama. gradovima. tehnologijama. ali su i ostali narodi čudni Japancima. kao patrijarhalan narod. religiju i njene običaje. Malo koji narod na svetu uživa u radu kao Japanci. U britanskim knjižarama se mogu naći knjige o britanskim železnicama. 3. o viktorijanskom periodu.

Japan nije zemlja za turiste. 416 . interesantna za izučavanje. niti zna kuda ide. Japance jako interesuje Evropa i Amerika. Hijerarhija se završava sa državnim vrhom u kome japanski car stoji na najvišem hijerarhijskom nivou. Starijim ljudima se često pruža pomoć ili daje prednost u redovima za čekanje. a zapostavlja pedesetstoletno izučavanje konfučijanske kulture čiju osnovu čine Japan i Kina? Na drugoj strani. itd. što je i prirodno.sedenje. Ipak. kao što je poslovni turizam. kakva mu je budućnost. hijerarhija u Japanu počinje u japanskoj porodici. Navedeno pravilo je konfučijansko učenje koje je plastično dato u Ji Đingu: “Neka suprug bude zaista suprug. 5. Muškarci imaju najveći hijerarhijski nivo u porodici. zbog izuzetne skupoće hotelskih usluga ili je interesantan za posebne vrste turizma. Evropa malo zna o Japanu. neka supruga bude zaista supruga. Japanska porodica se zasniva na patrijarhatu. ali oni u Japanu imaju poseban značaj. Prema brojnim analitičarima. a mlađi zaista mlađi sin”. jer je porodica temeljna institucija svakog društva. pa Japanci nemaju animozitet prema bilo kome i po bilo čemu. Sobe u hotelima su raskošne. itd. Napred navedena dva elementa su osnovne ćelije svakog društva. Japanci precima pridaju veliki značaj. Iza muža i oca. Postavlja se pitanje zbog čega se danas uglavnom izučava dvostoletno postojanje Amerike. mezo ili mikro nivo. odnosno oni predstavljaju glavu porodice. Oni polaze od ispravnog stava da je porodica osnov društva. Japanska porodica Japansko društvo je višestruko hijerarhijski podeljeno i međusobno povezano. 3. ređaju se ostali muškarci po godinama starosti. • U Japanu postoji veliki broj restorana u nizovima koga čine čitave ulice. neka stariji sin bude zaista stariji. ukoliko je to korisno za makro. Iz navedenih i drugih činjenica može se konstatovati da je Japan specifična zemlja. Oni su praktičan narod. što je svojevrstan apsurd. iako Japan ima velike probleme sa prostorom na svim nivoima. shvatajući da čovek koji ne zna od kuda dolazi ne zna ni ko je.

ali i ono što mu nameće okruženje. Ona je požrtvovana. prijateljima stečenim ženidbom. stvorio određene obaveze. Iako postoje brojni detalji koji mogu biti od 417 . Japanac je najsrećniji i najslobodniji kad je u porodici. japanska žena prestaje da radi. što japansko društvo i jedinstvo grupe čini snažnijim i jačim. Dete je zavisno od roditelja. itd. kulturu i vrednosti svojih predaka. jer se njegovim rejtingom povećava i njen rejting. Tako se stvaraju homogeni porodični odnosi. Japanska žena nastoji da joj muž postigne što viši rang. Njihov rang je određen tradicionalno prema rangu muževa. grupe i bez nje Japanac jednostavno ne bi mogao da živi. on se prihvata na ostalim i najvišim nivoima jednog društva. ispitaj da i Ti nemaš iste greške”. U japanskoj porodici “nepodnošljivost prema bilo kome je smešna. Stid i krivica su najteže kazne koje može da doživi čovek u nepoštovanju tradicionalnih japanskih porodičnih obaveza. Eventualni nastavak rada uslediće kada se deca ožene ili udaju.Kada se takav red uspostavi na nivou osnovne ćelije. običaje. Sa dozrevanjem. što stvara zdravu spiralu socijalizacije društva. On je samim rođenjem.. a prihvatljivost svakog od svih je nešto što se podrazumeva. Japanski muškarac je rođen u zamršenom spletu obaveza i odnosa. a tamo gde ima logičnosti. Sa formiranjem porodice. japanski muškarac se interesuje za obaveze prema porodici. bližnjima. Žene u japanskoj porodici. odnosno kada obezbede svoju egzistenciju. one su rezultat pre svega karakteristika samog Japana. 6. već i za japansko društvo. tj. On je čovek organizacije. Majka u Japanu ima definisanu ulogu i veliki značaj ne samo za porodicu. rođacima. žena od muža. sa rođacima prijateljima ili sa poznanicima. 3. Japanac najčešće preporučuje: “Kad vidiš nekog dobrog čoveka. Neispisana tabla svakog novorođenog Japanca je tako konstruisana da razvojem prihvata mentalitet. starci od mladih itd. nesebična i traži onoliko koliko i sama može pružiti. kad vidiš nekog rđavog. a potom snažno povezivanje sa porodicama rođaka i prijatelja. Osnove japanskog menadžmenta Japanski menadžment ima svojih karakteristika koje nije lako objasniti. ali i u ostalim segmentima društva su uvek nižeg ranga u odnosu na muškarce. pokušaj da nadmudriš njegov primer.

O tome dr V. Hijerarhija u kompanijama je uspostavljena i između struktura istog nivoa. stariji je onaj koji ima više godina života. osnovu japanskog menadžmenta čine nekoliko najvažnijih elemenata: 3. Japansko društvo vertikalno je povezano tako da svaki nivo ima svoj delokrug rada i odgovornosti. a posebno radnog 418 . Među strukturama istog nivoa. Japanski sindikati su konstituisani po granama. došlo se do teorije vertikalnosti japanskog društva kao nekog kontrasta na pretežno horizontalno organizirana društva u ostalom svetu”. ali njihov značaj je određen prema veličini kompanije. Polazi se od stava da će svaki radnik bolje obavljati jedan posao. 6. Veliki broj značajnih odluka se donosi nakon dobijenog stava od ove institucije. Pri prijemu u kompaniju svaki radnik polazi od najnižeg radnog mesta. U savetu se nalaze stariji ljudi iz svih struktura. a za njim se ređaju ostali menadžeri. Hijerarhija japanskog društva počinje u japanskoj porodici. ispod njih srednje i na dnu hijerarhijske piramide se nalaze male kompanije. Vertikalna nadređenost i podređenost je pravilo u svim oblastima privrede i društva. Na njemu se kratko zadržava. Japan je retka zemlja u svetu koja ima institut “Savet mudraca”. 1. Iznad piramide kompanije nalaze se piramida koncerna. piramida banke. U odnosu na Zapad.velikog značaja. u vrhu su velike. U japanskoj kompaniji najstariji je predsednik kompanije. a zatim sledi rotiranje na druga radna mesta. Hijerarhija Japansko društvo egzistira na višedimenzionalnim hijerarhijskim osnovama. piramida državne administracije. a završava se državnim vrhom Japana. u Japanu se može naći znatno veći broj ljudi koji u poodmaklim godinama uspešno obavljaju poslove u skraćenom radnom vremenu ili putem privremenih poslova. U hijerarhijskom ustrojstvu kompanija. Godine u Japanu imaju velik značaj. Pertot kaže: “Upoređujući Japance sa ostalim radnicima u svetu. ukoliko poznaje probleme cele organizacije. a ukoliko se radi o licima istog nivoa i istog starosnog doba. stariji je onaj koji ima završenu školu većeg rejtinga.

servisera ili perača suđa. pojedinac može preći u srednju. Rad u velikim kompanijama ima veći rejting. Tada se smanjuje i plata. Praksa pokazuje da vodeći menadžeri rade bez radnog vremena. Kompanija se mora upoznati da bi se uspešno radilo i živelo u njoj. može biti otpušten ili prekomandovan u srednje. Pojedinac koji se pokazao neuspešan u velikim kompanijama. 419 . I obratno. Nije redak slučaj da često obavljaju najteže ili najjednostavnije fizičke poslove. Startujući od dna piramide. a i druge beneficije i pogodnosti kojima raspolažu velika preduzeća. Hijerarhija. polazeći od stava da je za jedno društvo dobro samo ono što je korisno. Menadžeri raspolažu pozamašnim fondovima reprezentacije. prelazeći iz jednog u drugi stratum. Što je veći rang menadžera. odnosno nastavlja njegov rad. Česta je praksa da vlasnik hotela bude glavni kuvar. a da članovi porodice obavljaju druge poslove. Oni su najčešće deoničari. U Japanu se takva praksa razumno prihvata i smatra korisnim. Za Zapad bi bilo nezamislivo da menadžer hotela najmanje jednom mesečno obavlja poslove garderobera. ali se oni štedljivo troše i najčešće ostaju neutrošeni na kraju godine. Ona omogućava i stimuliše da se pojedinci penju stepenicama piramide. je klasičan i u savremenoj organizaciji skoro odbačen oblik organizovanja. Ovo pravilo Japanci povezuju sa klasom pirinča. to postoji i veća skromnost.mesta koje prethodi i koje sledi. Japanci to negiraju. jer su u njima ciljevi najširi na vrhu. koji se sazrevanjem sve više povija prema zemlji. Umesto vladanja. japanski preduzetnici i menadžeri neguju radnu atmosferu. Bez obzira što je organizaciona struktura Japana piramidalna opredeljenja za ciljeve kompanije svakog pojedinca su u istoj ravni. odnosno struktuiranje organizacije po principu piramide i njeno unutrašnje stratimiranje. a najuži na dnu hijerarhijske piramide. A hijerarhija u japanskom društvu je korisna. Skromnost menadžera je u upravnoj proporciji sa njihovim ovlašćenjima i odgovornostima. uspinjući se do njenog vrha u maloj kompaniji. odnosno male kompanije. od rada u malim ili srednjim kompanijama. To se razlikuje od američkog organizacionog ustrojstva. vlasnik bolnice glavni hirurg. a potom u veliku (državnu) kompaniju.

(2) operativni direktor. “Prema japanskom Trgovačkom zakoniku. Ovaj menadžment je odgovoran za organizacionu jedinicu kojom rukovodi. Ostale strukture se mogu. (6) direktor. Kompaniju obično predstavlja generalni direktor. Tri “M” kako se često nazivaju mere na otklanjanju nedostataka u organizacionoj strukturi. Strategijski menadžment nastoji da svoje odluke prosleđuje nižim organizacionim nivoima u vidu institucionalnih preporuka i informacija. sakupljajući informacije iz različitih struktura. (2) predsednik (3) izvršni pomoćnik predsednika. muda što označava nepotrebno razbacivanje i mura što označava neujednačenost. svaka kompanija mora imenovati generalnog direktora i odbor direktora”. što označava preopterećenost. a manje kao nalog ili instrukcije kojih su obavezni da se pridržavaju. (7) odbor operativnih direktora. (8) odbor direktora. Prema anketi Centra za produktivnost pokrajine Kansan na položajima u velikim japanskim korporacijama nalaze se menadžeri u sledećim nazivima: (1) generalni direktor. ali i ne moraju pojavljivati. Struktuiranje organizacije Organizaciona struktura japanskih kompanija je tako projektovana i dizajnirana da eliminiše uglavnom tri izražena nedostatka i to: muni. Srednji menadžment obično obavlja sledeće poslove: • odgovara za organizacionu jedinicu u operativnom rukovođenju. Vrh piramide kompanije je rezervisan za strategijski menadžment. a moguća su i druga rešenja. Ispod strategijskog menadžmenta nalazi se tzv. Prema tome kvalitet “bučoovih” odluka bitno utiče na rezultate poslovanja kompanije”. odbora operativnih direktora koji imaju od 6 do15 članova ili odbora direktora od 10 do 20 članova. 6. što zavisi od samih kompanija. (9) komitet najvišeg rukovodstva. 420 .3. predsednik. (3) direktor i (4) odbor direktora. u različitim nazivima. od generalnog direktora do komiteta najvišeg rukovodstva. 2. (4) stariji operativni direktor. srednji menadžment u zvanjima “bučo” i “kačo”. Skoro sve kompanije imaju obavezno strategijsko rukovodstvo koga čine: (1) predsednik. Oni izrađuju “planove za akciju kako bi se odgovorilo zahtevima koji dolaze odozgo – a mora da otkrije i probleme. predstavljaju osnovu japanske organizacije. (5) operativni direktor.

U Japanu se ne praktikuje evidentiranje i određivanje “šunina” ili “hanča” koji će biti unapređeni u viši rang. Srednji menadžment prosečno dnevno radi oko 11 časova i 10 minuta.• otkriva i rešava probleme unutar organizacionih sistema i okruženja. Najbolji u grupi nižeg menadžmenta imaju šanse da budu unapređeni u srednji menadžment. Na primeru japanske organizacije. To su im po pravilu početne dužnosti. Tako je od 1964 godine i predsednik kompanije “Honda” obavljao poslove sa svojim pomoćnicima u velikim prostorijama”. sa dužim radnim stažom u kompaniji i na odgovornim mestima. “ Za razliku od organizacije drugih zemalja. • usavršava sebe i proširuje sopstvena znanja. radi zajednički. Niži menadžment bez diplome fakulteta je starosnog doba od oko 50 godina. Ovaj menadžerski sloj obavlja svakodnevne rutinske poslove i po pravilu rukovodi sa 10 do 12 ljudi. “šunini” ili “hančo” su zaduženi za kontrolu troškova. zajedničke prostorije su se pokazale kao bolje i praktičnije. Najviše vremena utroši na komuniciranju. “hančo” i “kakaričo”. Niži menadžment u japanskim kompanijama čine: nadzornici supervizori i poslovođe koji imaju nazive: “šunin”. To se ne odnosi samo na vođenje računa da se troškovi ne prekorače. Osnovni zadatak nižeg menadžmenta je da organizuje rad ili da se aktivnosti svakodnevno odvijaju bez zastoja. a najmanje za radnim stolom u svojoj kancelariji ili kabinetu. • motiviše i stimuliše. već i razmišljanje da se oni smanje. Niži menadžment stiče iskustva i veštine u praktičnoj realizaciji postavljenih zadataka. odnosno u srednji menadžment. U novije vreme prednost se 421 . uz propisan i standardan kvalitet. • obrazuje. To ima dobre. šukačo”. • vodi potčinjene i podržava kreativne i razvojne aktivnosti. ali i loše strane. U Japanu su poslovne prostorije tako izrađene da su prostrane i podešene da srednji. Analize pokazuju da postoje dva tipa nižeg menadžmenta i to: (1) sa diplomom fakulteta i (2) bez diplome fakulteta. a u većem broju japanskih kompanija i strategijski menadžment. obučava i trenira potčinjene. Smanjenje svih vrsta troškova je pravilo japanskog menadžmenta i osnovni zadatak svih menadžera. Prvi su mlađi i sa manjim radnim stažom.

Dugogodišnje zaposedanje rukovodilačkih mesta od jednih te istih lica stvara uslove za nastanak loših međuljudskih odnosa i deformaciju rukovodilaca. Niži menadžment ima na raspolaganju i tzv. Zahvaljujući principu univerzalnosti. Ljudi iz administracije mogu da “uskoče” u proizvodnju i da često premaše dnevne učinke onih koji rade u pogonima. To je i logično. Ona proizilazi iz činjenice da japanski menadžment ne poštuje sistematizaciju kao što se to čini u drugim zemljama. Oni uspostavljaju komunikaciju između uprave korporacije i izvršilaca. Zato se i kaže: Japanskim korporacijama upravljaju menadžeri koji su nekad bili radnici. 6. odnosno regrutuju iz sastava korporacije. može zameniti u obavljanju poslova. Na taj način japanska kompanija postaje univerzalna porodica u kojoj svako svakog. Poseban tim nižeg menadžmenta čine rukovodioci koji se nazivaju “kakaričo”. pa samim tim i japanskih korporacija. ali hoće li neko biti unapređen u srednji menadžment zavisi od njegove uspešnosti u nižem rangu. Za japanski menadžment važi pravilo da je podložan stalnoj rotaciji. kao što važi i za većinu zaposlenih. a odlučujuću ulogu u tome imaju personalna odeljenja. U japanskim korporacijama je pravilo da se srednji i strategijski menadžment popunjava iz kompanije.daje školovanom nižem menadžmentu. U Japanu je pravilo da se i odbori direktora biraju. jer je proizvodnja isuviše ozbiljna stvar da bi mogla da podnese odsustvo pojedinaca. 3. a naročito bitnijih radnih mesta. “rezervu”. To je u stvari 422 . To su rukovodioci neposredno ispod strategijskog ili srednjeg menadžmenta. Rotacija obuhvata menadžment svih nivoa. Rezervna radna snaga za posedanje radnih mesta u slučaju odsustvovanja radnika je praksa najvećeg broja japanskih korporacija. odnosno radnika. 3. Rotacija je po mnogim analitičarima povoljno tlo za razvoj dobrih međuljudskih odnosa. je efikasan način upravljanja. “šunini” mogu organizovati poslove i kada dođe do nestašice ljudi u proizvodnji. Odlazak na mesto strategijskog menadžmenta može se pripisati njihovim sposobnostima i rezultatima. U razmacima od nekoliko godina vrši se promena radnih zaduženja zaposlenih i rukovodstva. Stil upravljanja Osnova za uspešan rad svakog pojedinca.

pevajmo ljudi za stalni napredak IBM-a”. To nas navodi na zaključak da svaki narod ima onakvo upravljanje kakav je i sam narod. a menadžera ocenjuje kroz individualne aktivnosti. tako i emocionalno upućen na život u grupi. dok se u japanskim korporacijama rukovodilac ceni kroz kolektivitet. Ko to ne shvati. Njegova uspešnost se ocenjuje kroz grupu. Ukoliko grupa ostvaruje efekte. Prema pisanju nemačkog lista “Die Zeit”. Stil upravljanja u japanskoj organizaciji razlikuje se od stila upravljanja u drugim razvijenim zemljama. Suprotno tome. Japansko upravljanje se zasniva na potpuno različitim temeljima u odnosu na Zapad. zajednici i kolektivitetu. njegovim običajima. Japanski menadžer je usmeren na motivisanje i angažovanje grupe za poboljšanje efekata poslovanja. Ovde kompanija postoji zbog ljudi koji u njoj rade. 423 . Ostvarivanje ciljeva je moguće ukoliko sve strukture dele zajedničku osnovu koja se zove kompanija. Pri tome se polazi od stava da dosta malih stvari u upravljanju čine mnogo za kompaniju. japanski metod i stil upravljanja podešen je prema japanskom čoveku. Američka korporacija veliča rukovodioca. organizacionu jedinicu ili sektor. U velikim korporacijama uticaj predsednika korporacije je nevidljiv. Ovde je bitan rezultat grupe. 90% kompanija praktikuje zajedničke konsultacije u kojima radnici i menadžeri razmenjuju gledišta kako bi poboljšali produktivnost”. zasluge u tome ima i rukovodilac. nikad neće ni shvatiti suštinu japanskog stila upravljanja. himna “MACUŠITE”. a ne pojedinca. odnosno njen poslednji stih glasi: “Rasti industrijo rasti. “Prema istraživanju Centra za produktivnost Japana. dok je u malim preduzećima predsednik. Japanski čovek je kako socijalno. Razlike u statusu menadžera u američkim i japanskim kompanijama su izražene i u korporacijskim himnama. ljudi. Polazi se od stava da i poslodavac i zaposleno osoblje rade da bi postigli iste ciljeve.komuniciranje i motivisanje ljudi za uspešniji rad. odnosno menadžer prisutan i u rutinskim poslovima. navikama i tradicijama. složenost iskrenosti u Firmi Macušita”. I obratno. Joši Curumi navodi himnu “IBM” čiji prvi stih glasi: “Naše rukovodioce slavimo i dok smo ovde pokažimo svetu šta mislimo o njima i zato pevajmo.

itd. Ova aktivnost se naziva “prolećna ofanziva” i u njoj se definišu pojedini radnički zahtevi. pa tek onda prijem u kompaniju. sada su ga sputavale”. sindikat Japana nema veliki uticaj na zaštitu radnika. doživotno zaposlenje. Iste one okupacione snage koje su svojom politikom demokratizacije podsticale radnički pokret. Zbog svoje isparcelizovanosti. Javna preduzeća i zaposleni u državnom aparatu nemaju prava na štrajk. “Najčešće. Predsednik japanske korporacije uspostavlja prisne odnose sa okruženjem. već sredstvo za ostvarenje ciljeva kompanije. To je u skladu sa japanskim shvatanjem da “pojedinac u kompaniji ne može biti iznad kolektivnog izraza institucije. Taj zadatak preuzima menadžment. Japanski menadžment upravlja uspostavljajući prisnu saradnju sa japanskim sindikatima. (2) da sklapa kolektivne ugovore. Talentovane i sposobne kadrove japanski menadžment traži na univerzitetima. ali i u drugim kompanijama. postojeća praksa i japanska tradicija ne dozvoljava kult menadžera. popodnevni rad je 424 . Umesto njega uvodi se kult ciljeva.zatim zbog potrošača i zbog menadžera. osnivača i suvlasnika kompanije Soni ne bi ništa značila”. Sledi oštro testiranje. Japanski sindikat svake godine od marta do aprila pregovara sa poslodavcima o visini plate i uslovima rada. Mada su japanski menadžeri visoko cenjeni. Dok jutarnje časove radnog vremena posvećuje radu sa odborom direktora ili odborom operativnih direktora. “Sposobnost i drugi kvaliteti su toliko važni da ni preporuke jednog Akio Morite. Kada se postigne dogovor. a u ekstremnim slučajevima to je podsećalo na patriotske industrijske asocijacije u vreme rata. daljih sporova po ovom pitanju nema. kao što to pravo nema ni većina zaposlenih na Zapadu. prijatna radna atmosfera. Navedeni elementi ne predstavljaju cilj. sindikati su sa upravama preduzeća sarađivali. pa čak ni osnivač firme ne izmiče tom kulturnom procesu oslobođenja institucije od veličine i ličnosti”. Zadatak sindikalnog pokreta u Japanu je: (1) da se organizuje. (3) da organizuje štrajkove. a sledeće razmatranje se odvija opet u prva tri meseca naredne godine. Japanski sindikalni pokret je formiran u okviru kompanije. Rezultat navedenog pristupa su dobri međuljudski odnosi.

Predsednik kompanije ili generalni direktor večernje časove najčešće provodi na večerama. kontrolu finans. 425 . prijemima sa poslovnim partnerima.000 jena ili oko 1. grane u kojoj škol.namenjen saradnicima iz okruženja. To se pre svega odnosi na klijente. drugova se kompanija nalazi Golf turnir sa glavnim kupcima Iz navedenog pregleda može se zaključiti: • da je japanski menadžer kao najodgovorniji čovek kompanije angažovan cele radne sedmice i skoro čitav radni dan. za total. direktora Sednica odbora direktora Sednica šefova sektora Tekući poslovi Konferencija sa Večera sa predsednicima predstavnicima klijenata potrošača Sednica odbora starijih operat. Subota je praznik za većinu Japanaca. Radni dan predsednika kompanije po danima i delovima dana izgleda ovako: DANI JUTRO PODNE VEČE Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Intervju sa menadžerima Sednica operat. izleta i drugih vrsta druženja sa radnicima. Japanski menadžment praktikuje organizovanje zajedničkih večera. Sastanak generacije industrij. itd. odnosno stalne mušterije. poslovne i bankarske krugove. • da se večernji izlasci sa finansijskim stručnjacima planiraju i da to čini sastavni deo menadžerske profesije. • da se najkreativniji deo radnog dana posvećuje sednicama menadžerske strukture kompanije ili u razmatranju primedbi kupaca ili njihovih zahteva. direktora Sastanak najvišeg tela Večera sa pred.300 USD. institucija kvaliteta Sastanak šefova podružnica filijala kompanija Sastanak sa predstav. ali predsednik korporacije ovo vreme planira za učešće na organizovanim golf takmičenjima sa kupcima. Iznajmljivanje golf terena u udarnim terminima subotom i nedeljom košta oko 14. predstavnicima državne administracije i drugim uticajnim ljudima.

Pri tome ne treba zaboraviti ni “plave mantile” koji nastoje da zamisao i odluku strategijskog menadžmenta dosledno i na vreme realizuju. Značajan doprinos u efikasnom upravljanju pružaju “beli”. U “Tojota sistemu” imaju običaj da kažu: Ovde se pet puta pita šta i zašto. Japanci često kažu: S nevoljom se čovek bori pameću. potencijalnim potrošačima. već i okruženja. Ovde se smatra da je donošenje odluka jedna od najsloženijih menadžerskih aktivnosti. Japanski menadžer za donošenje odluke formira grupu od tri do pet izvršilaca. a ne suzama. Japanski menadžment je uspešan. pa se može tvrditi da je odlučivanje u japanskim korporacijama u nadležnosti grupe. 426 . Bila bi uzaludna i najbolja odluka. a posebno sumnja u ispravnost brzog odgovora. kako bi došao do optimalnog rešenja. druženje sa glavnim kupcima. Zbog toga je razvijen sistem konsultovanja ne samo po vertikalnoj. a zadatak menadžmenta je da planira i izdaje naloge kako će se određene aktivnosti izvršavati. zbog čega japanski menadžment nastoji da problem sagleda sa svih strana. nepotrebna gužva i uznemirenost ne samo kolektiva. Polazi se od toga da se sa takvim radom ne izaziva publicitet. 6. a jednom kako i zašto? Japanski menadžment se nikad ne zadovoljava prvim odgovorom. odnosno “zlatni” okovratnici. Prvo “zato” je nepouzdano. Nijedan japanski rukovodilac ne donosi odluke na prečac. 3. itd. U japanskim kompanijama situacija je drugačija. već i po horizontalnoj liniji komuniciranja. Rukovodilac ima zadatak da sasluša predloge grupe i stavi eventualne primedbe na suštinske ili sporne odredbe. Odlučivanje Proces i način donošenja upravljačkih odluka u Japanu se razlikuje od tradicionalnog i klasičnog načina koji je primenjen u Zapadnoj Evropi i SAD. Američki menadžment nastoji da održi svoj nivo smatrajući da radnici treba da izvršavaju poslove onako kako im se naloži. 4. ukoliko ona ne bi bila realizovana u praksi.• da je subota dan za razonodu. Japanski menadžment je shvatio da je suština upravljanja u donošenju odluka i da upravo taj elemenat ima odlučujuću ulogu na efikasnost funkcionisanja poslovnih sistema. U američkim kompanijama najvažnije stvari se dešavaju iza scene.

Po njima suština donošenja odluka ostaje nepromenjena. Za kvalitetnu odluku treba primeniti sve raspoložive metode i tehnike. a konsenzus je jedna od tehnika koja se pokazala visoko efikasnom. Sociolozi govore o “kvazi konsenzusu”. a to je u kapitalističkim uslovima rada uvek vrh hijerarhijske piramide. Po njima nije bitno ko predlaže. nego radni karakter. Odluke se donose na sednicama. srednji ili neki drugi nivo odlučivanja. Na sednicama strategijskog menadžmenta vrši se pretvaranje predloga u odluku. ali smatraju da ono što je korisno ne treba odbacivati. Sistem “nimavaši” je po mnogima najznačajniji elemenat za kvalitetno donošenje odluka.U japanskom sistemu odlučivanja karakteristično je da se odluke uglavnom zasnivaju na stavovima i predlozima srednjeg menadžmenta. pa je odlučivanje bez njega gotovo nemoguće zamisliti. Odluke vrha kompanije obično predstavljaju odobravanje planova koje su izradili menadžeri srednjeg ranga ili prihvatanje jedne između više ponuđenih alternativa” Japansko odlučivanje je bazirano na sistemu konsenzusa koji se u Japanu naziva “nimavaši”. Zahvaljujući “nimavaši”. Srednji menadžment je instruiran i oseća šta je to o čemu treba da odlučuje strategijski. Američki praktičari upravljanja i rukovođenja su oduševljeni konsenzusom u donošenju odluka. To je u stvari “postupak snabdevanja informacijama onih na koje se one odnose i ugrađivanje njihovih ideja i mišljenja da bi se postigla saglasnost”. odnosno njegovom formalizovanom obliku “ringi sistemu”. “Rukovodioci srednjeg nivoa moraju u celosti da obrade i razrade zamisao najvišeg rukovodstva. odnosno dokumenat koji se stavlja na raspolaganje svim učesnicima na koje se odluka odnosi. Ali. bitno je da je ona kvalitetna. već ko donosi odluke. “ringi šo”. nastala je odluka. Pretpostavlja se da su predlozi iskristalizirani sa svih strana i na svim 427 . Za japanski menadžment nije bitno ni ko je ni kako je doneo odluku. bez obzira na teorijska i druga saznanja. odnosno vrši se promocija odluke. a time i garancija da će ona biti i realizovana. Ukoliko se svi učesnici u poslu slažu sa “ringi šo”. Japanski menadžeri uvažavaju mišljenja američkih i drugih teoretičara. jer predlog sa dna dolazi onda kada ga traži vrh kompanije. Niže i srednje rukovodstvo izrađuje tzv. Sednice su kratke i imaju više svečani. strategijsko odlučivanje je dovedeno do savršenstva. američki teoretičari imaju primedbe na takav sistem odlučivanja.

može se konstatovati da je odlučivanje u japanskim kompanijama prilagođeno mentalitetu i običajima i da kao takvo predstavlja značajan elemenat u poboljšanju funkcionisanja japanskih kompanija. predano i marljivo”. Indoktrinacija radom i uspehom zahvatila je japansku omladinu. Analize pokazuju da strategijski menadžment nikada ili veoma retko vraća nacrt odluke na doradu ili preradu. Izlaz se često traži u samoubistvima. Radni i moralni kvaliteti Japanaca Glagol raditi u Japanu je “isochima”. što znači “nastaviti s naporima”. direktive ili poslovna filozofija za koju su zaduženi strategijski menadžeri nije bila dovoljno jasno razjašnjena srednjem menadžmentu. Ukoliko do toga i dođe. Rad je dobio takvo mesto u Japanu jer svaki Japanac želi da uspe na svom radnom mestu i u životu uopšte. a prevodi se “raditi s radošću. Rad i samo rad je karakteristika svakog Japanca. Japan je jedna od vodećih zemalja u svetu po broju izvršenih samoubistava mladića i devojaka do 18 godina. “Japanski tinejdžeri rade preko 15 časova dnevno. Bez obzira i na druge brojne osobenosti japanskog sistema odlučivanja. da bedi nije teško da je stigne”. strategijski menadžment razloge takvog postupka najčešće traži u sopstvenim greškama. Diskriminacija neradnika je pravilo japanskih kompanija. U Japanu je razvijen kult rada do fanatizma. Imperativ je “gambatte”. jer se nakon završetka škole nastavlja učenje kod kuće i uz često angažovanje nastavnika. Mičio Morišima je ovakav napor “uporedo sa eksploatacijom dečijeg rada u viktorijanskoj Engleskoj”. 5. 6. Prema nekim analizama japanska omladina je najopterećenija. Oni preziru lenjost. te da bi svaka dalja rasprava po istima bila izlišna. užitkom.nivoima. Za razliku od komunističkih ideja u kojima je svaka diskriminacija nešto što 428 . Veruje se da inicijative. 3. jer kako kaže Konfučije: “Lenjost tako polako korača. Oni provedu svakodnevno u školi po šest časova. Životna želja japanskog srednjoškolca je da upiše jedan od elitnih japanskih univerziteta. tri do četiri časa u privatnim školama i četiri do pet časova učeći kod kuće”.

Japan rešenja problema bolovanja traži u kompanijama. U osnovi japanskog reda i discipline leži mentalitet. Japanski neradnik zbog toga što ne doprinosi prosperitetu Japana. japanski menadžment ovo smatra normalnom pojavom. kada se to mora. poštovanje propisanih normi ponašanja i shvatanje da je poštovanje discipline uslov za efikasno odvijanje aktivnosti. držeći se Konfučijeve maksime: 429 . 4 dana odmora. Istraživanja pokazuju da je neradnik u Japanu bačen na najnižu lestvicu društvenog (ne) priznanja.ne sme dozvoliti. 8 dana stvarno iskoristi. Dok se na Zapadu sa lakoćom izgovara “nema ničega” u Japanu bi se ovakva konstatacija izgovarala “ima puno ničega”. Zakasneli radnik biće opomenut. nego njegov kolega u SAD. Japanski vrhunski menadžer u proseku ima znatno manje organizacionih problema. “Ne” i “ne može” su najmanje korišćene reči. Ali. One se ne izgovaraju i kada su činjenično potvrđene. Japanci imaju svoju mudrost: Kada ti se najviše žuri budi najsporiji. disciplina i marljivost japanskog radnika osnova za uspešnost japanskog menadžmenta. Zbog bolesti i godišnjeg odmora u Japanu se izgubi godišnje samo 6% ukupnog radnog vremena. Sve je preduzeto na radnom mestu da se očuva radna sposobnost i da radnik bude što duže u funkciji proizvodnje. • u Japanu negacije gotovo da ne postoje. samo se 8. • zakašnjenje ili ne dolazak na posao u japanskim kompanijama je svedeno na minimum i dešava se u izuzetnim i bezizlaznim situacijama. Zakašnjavanje ne posao se tretira kao sraman i nedostojan čin. u manjim 42 sata i 1 minut. • bolovanje japanskih radnika je retkost i dešava se kada je japanski radnik zaista bolestan. ali postoji mogućnost da dobije i otkaz. gubi osnovna i elementarna prava koja ima svaki čovek Japana kao što su: pravo izbora. Od prosečno plaćenih 14. Istraživanja u Japanu su pokazala da je rad. To se svakodnevno može videti u japanskim kompanijama: • prosečno nedeljno radno vreme u srednjem preduzeću iznosi 42 sata i 39 minuta. pravo na uživanje u društvenim blagodetima. Nije redak slučaj da se postavlja pitanje može li neradnik imati japansko državljanstvo. itd.

Oni ne obustavljaju rad kako to čine većina zemalja razvijenog sveta. što pozitivno deluje i na produktivnost japanskih kompanija.95:%. itd. ali i rukovodioci su odgovorni do te mere da njihovu odgovornost Evropa ne može razumeti. • Japanski radnici. obdaništa. izvršio je samoubistvo.8%. Japanci i kada koriste pravo na štrajk. dok je na trećem mestu stavljen nedostatak marine za čamce sa 50% ispitanika”. “Akaši Makamiši (37) šef odseka za snabdevanje razrušenog od zemljotresa grada Kobea. Japansko društvo je dobro organizovano da izostanak sa radnih mesta svede na minimum. Japanski sindikalni pokret je propisao pravo štrajka. banke. Na drugom mestu sa 70% bilo je rangirano igralište za golf. Iz svega se može zaključiti da Japanac voli da radi. Zato Japanac doživljava rad kao neophodnost. Nema ni uništavanja osnovnih ili drugih sredstava. nedeljom.5%. jer nije uspeo da obnovi gradski vodovod u određenom roku”. U većini japanskih kompanija praktikuje se da pošte i banke otvaraju svoje šaltere u kompanijama. Javne i druge službe (pošte. to je jedinstveno u svetu. Usluge su na dohvat ruke i Japanci nemaju potrebe da napuštaju radna mesta da bi završili neki posao. praznikom. u SR Nemačkoj 7. I ne samo to. Japanski radnik i kad je odsutan živi sa kompanijom. Prost čovek to traži u drugima. • Stopa odsustvovanja japanskog radnika sa radnih mesta je minimalna. ali on i mora da radi.) rade u popodnevnim časovima. stopa odsustvovanja u Americi iznosi 3. dok je u Japanu taj procenat 1. servisi itd. već osvežavajuće. u Švedskoj 13.Mudrac ono što hoće traži u sebi. A kada rad postane navika onda on ne deluje zamarajuće. ali i kao zadovoljstvo i naviku.7%. zdravstvene ustanove. Štrajk se najčešće izvodi ili 430 . Tako kompanije imaju sopstvena odmarališta. U anketi jednog japanskog medicinskog fakulteta između ostalih bilo je postavljeno i pitanje: Šta vam je u mestu za odmor najpotrebnije? “Preko 96% ispitanika na prvo mesto je stavilo da mu nedostaje telefonska veza sa kompanijom. Veliki deo društvene potrošnje finansira se putem kompanija. Prema istraživanjima svetskih eksperata za organizaciju upravljanja i rukovođenja.

Pošto je potrošnja funkcija proizvodnje. šverca. što je za radnike.izražava crnim florom na reverima. tradicionalni simbol žalosti na Zapadu. Seniorstvo polazi od stava da je doprinos u firmama u direktnoj vezi sa dužinom zaposlenosti pojedinca. “belih štrajkova”. takvo stanje se negativno odražava na potrošnju. zato nose crni flor. 6. Veći doprinos uspehu firmi po ovom principu ima onaj koji je duže vreme proveo u kompaniji. Japanci polaze od toga da kompanija treba da obezbedi potreban nivo plata za pristojan život radnika. 3. ali i menadžment kompanije. legalnih ili tzv. sat ili komad. jer je mentalitet Japanaca takav da na radnom mestu nema demokratije. Oni su tužni što su stvari došle u tako žalosno stanje. Preterano angažovanje zaposlenih. Oni štrajkuju. primat daje kvantitetu. ali i dalje rade. 431 . U Japanu je snažno razvijen princip seniorstva. To u velikoj meri olakšava rad japanskog menadžmenta. a time ni mogućnost veće potrošnje. Zato oni štrajkuju noseći crni flor”. a zapostavlja kvalitet. ali ovako nešto se katkad dešava. već treba zakupiti celog čoveka i plaćati ga maksimalno da bi ostvario vrhunske rezultate. Pitao sam ko je umro? Niko”. Ovo su ljudi koji štrajkuju. Nagrađivanje prema učinku izaziva nepotrebne napore. da se ne slažu sa menadžerima. a da radnik radi onoliko koliko je to potrebno. Naguću Maokau nam opisuje štrajk u kompaniji “Komatsu Osaka” sledećim komentarom: “Prolazim pored grupe radnika s crnim florom. ali stvara i obaveze. Radnika ne treba zakupljivati na dan. Jasno je da u ovakvim situacijama nema gubitaka niti za poslodavce niti za radnike. Naravno da dužina zaposlenosti može imati ovakav tretman. To je običaj po kome se “plate i nadnice uvećavaju i unapređivanje ostvaruje zajedno s dužinom radnog staža u kompaniji”. Raspodela Nagrađivanje prema učinku nije rešenje u japanskim kompanijama. 6. Proizvodnja se odvija normalno i u isto vreme stavlja do znanja menadžmentu da radnici nisu zadovoljni. ne ostavlja slobodno vreme. U novije vreme situacija se menja. da radnici budu uvek zaposleni. neprihvatljivo. Kult rada je nešto što je jedinstveno u Japanu. a u povratnoj sprezi i na proizvodnju.

ako je u grupi od deset. U premijama učestvuju svi zaposleni. Sa godinama provedenim u firmi plata se postepeno povećava. To je ono što svakog Japanca razlikuje od svake druge nacije. penzijsko. u Japanu iznosio 100:1. Američka tradicija je da se prioritet daje individui. posebno kod omladine. tj. Dok se javno ističe da u V.000 jena godišnje. Britaniji. Zbog toga je James Falous sa pravom konstatovao: “Japan je jak. pojedincu. Tako. u japanskim kompanijama je uobičajeno nagrađivanje putem premija. a pre svega od Amerikanaca. noćni rad. pa i u drugim razvijenim zemljama Zapada. Ipak. Na kolektivitet se u Americi gleda sa nepoverenjem. jer uništava zajedništvo kompanije. a mesečne plate sadrže naknadu po osnovu minulog rada. HTZ opremu. menadžeri u “Hondi” mogu imati različitu platu i do 200. a 10% kao naknada za zdravstvene usluge. god. Princip seniorstva se odražava i na visinu primanja. Pri tom treba imati u vidu da se mnoge stvari po ovom pitanju menjaju u Japanu. 7. Naknade iznose oko 15% i odnose se na: naknadu za stanarinu. težinu posla. topli obrok. na primer. Redovni periodični dohodak (šestomesečni) iznosi 25%. devet “za” jedan se nađe protiv.Pored mesečnih plata. Veći rasponi u raspodeli su nedozvoljeni. Veće šanse u napredovanju imaju stariji radnici. Japanac će u takvoj 432 . odnosno neposredno pretpostavljeni rukovodioci. dva do tri puta godišnje i to: leti. 6. presudnu ulogu u napredovanju imaju menadžeri. jer svaki čovek zna gde mu je mesto. 3. zimi i na kraju godine. Napredovanje u kompaniji je u zavisnosti od vremena provedenog u kompaniji. Savremeni trendovi govore da se rasponi plata povećavaju. Mladim radnicima se daju minimalna lična primanja. Lojalnost Osećaj pripadnosti grupi je karakteristika svakog Japanca. Dok je taj odnos 1927. Japanski radnik je lojalan grupi kojoj pripada. u osamdesetim godinama prošlog veka nije prelazio prosek 10:1. Američka organizacija je jaka kad ljudi ne znaju svoje pravo mesto i kad su u stanju da izmišljaju nove uloge za sebe”. Odnos u raspodeli primanja menadžera i radnika je različit. itd. itd. ali to ne ide glatko. troškove prevoza. Osnovna plata radnika iznosi oko 50% od njegovih ukupnih primanja.

a izražava se izrekom: “Zajedno smo jači”. teret će snositi ostatak grupe radnika. Japanski turisti su svuda primećeni kao grupa. Lojalnost podanika je specifikum Japana. On čuva jedinstvo grupe i spreman je da poštuje njen stav. nego pisani zakoni. Oni u isto vreme posmatraju jedne te iste stvari.situaciji najčešće prećutati svoje argumente “za” i “protiv”. Japanac bez grupe se oseća bespomoćan. Samo 0. Japan je danas zemlja sa najvišim nivoom pismenosti na svetu. kompaniji i kolektivitetu osećaj koji prožima Japance više nego bilo koju drugu naciju na svetu. 6. To se lako može videti na svakom mestu. Obrazovanje U predratnom Japanu školski sistem je imao visok rejting u svetu. bez obzira na svoje ubeđenje. Japan je zemlja sa 433 . Njihova snaga je u grupi. Japanac shvata da nije moralno da grupa trpi zbog pojedinaca. odsustvuje ili kasni na posao. Lojalnost je preneta u sve sfere života i rada: fabrike. U Zakonu o državnim univerzitetima zapisano je: “Zadatak državnih univerziteta je da studente školuju u skladu sa potrebama države i upoznaju ih sa osnovnim načelima njene organizacije”. To je i logično. 8. iako znaju da će zbog toga svi biti osuđeni na smrt ritualnim samoubistvom. Obrazovanje je služilo interesima države. fakultete. jer ako pojedinac koristi česta bolovanja. 3. pa samim tim i japanske kompanije. U Japanu se smatra normalnim da “čovek koji je recimo doktorirao kod nekog profesora. Ponašanja su im skoro identična.7% stanovnika preko 15 godina je nepismeno. ovome duguje doživotnu zahvalnost. Japanac i van kompanije i u slobodnom vremenu neguje duh zajedništva. Radije se prihvata da pojedinac trpi zbog grupe. Običaji po ovom pitanju imaju veću snagu i moć. Osnovno i srednje (niže i više) obrazovanje u Japanu je obavezno. što se potvrđuje poklonom za svaku Novu godinu”. To ima pozitivne efekte na efikasnost funkcionisanje svake. Manje više su obučeni na isti način. laboratorije. itd. Smanjeno bolovanje se često objašnjava lojalnošću grupe. koji je skrivio njegovu smrt. U jednoj od najpopularnijih japanskih drama “ćušinguri” 47 vazala osvećuje svog gospodara ubistvom plemića. Iz toga zaključujemo da je pripadanje grupi.

U Japanu se polazi od stava da se kod “obrazovanih radnika javlja svest da rade za sebe i za svoju zemlju i oni joj žele dobro”.najvišim nivoom kompjuterske pismenosti i opšte kulture na svetu. u školovanju se veći akcenat daje na “socijalizaciji studenata”. Sva deca Japana su dužna da završe devetogodišnje obavezno školovanje. za koga se tvrdi da okuplja najsposobnije kadrove u čitavom Japanu. najveći broj roditelja želi da se deca upišu na državni univerzitet Tokijo. odnosno ideologizaciji života. zbog čega mnoge majke pripremaju decu od detinjstva za ovaj najvažniji dan u životu. koje je besplatno i finansirano od države. Kada student polaže prijemni. Upisom na elitni fakultet ostvaruje se porodični prestiž. Japanskom obrazovanju se prigovara da je i suviše univerzalno i da suviše priprema đake za više školovanje. To je univerzitet. Sledeće tri godine predstavlja školovanje u srednjoj školi. Prvih šest godina predstavlja sticanje osnovnog obrazovanja. Danas je japansko školstvo zamišljeno kao institucija za školovanje kadrova neophodnih privredi i društvu. a sledeće tri godine predstavlja nižu srednju školu. Šta to sve znači za jednu zemlju ne treba posebno objašnjavati. japanske kompanije predviđaju upućivanje u tzv. “zen samostan” gde se polaznik podvrgava disciplinovanosti. Japanski 434 . Na svako slobodno mesto prijavi se preko trideset kandidata. Na osnovu njega prednost u zapošljavanju imaju svršeni studenti Tokijskog univerziteta. Zbog različitog kvaliteta univerziteta. savesnom radu i životu u grupi. Nakon zaposlenja potrebno je stalno obučavanje i treniranje zaposlenih. Nije redak slučaj da se postavi zadatak radniku da se za par dana prekvalifikuje kako bi uspešno obavljao nove radne zadatke. Polazi se od stava da znanja zastarevaju i da je neophodno ne samo njihovo obnavljanje. Menadžeri ili izvršioci istog nivoa imaju rang zavistan od ranga završenog univerziteta. U Japanu je uspostavljen rang univerziteta. već i proširivanje. a manje za život. Japansko društvo je obezbedilo povoljnu društvenu atmosferu za ostvarenje visokog kvaliteta obrazovanja. Za viši menadžment. a studije traju četiri godine. Prijemni ispiti na fakultetima su rigorozni. Konkurencija na elitnim fakultetima je velika.

ali i japanski radnici.8. Roboti malo traže. Ona je pored male potrošnje u stanju da proizvede automobil kakvog želi potrošač: po boji. jer što robot može. Tehnologija Japan je zemlja visokorazvijene tehnologije. itd. ni svetlost. funkcionalnim osobenostima. iz tabele se vidi da je u Japanu za proizvodnju jednog automobila dnevno potrebno 1. Fabrike automobila u Japanu imaju nekoliko puta veću produktivnost rada u odnosu na iste fabrike u SAD i Zapadnoj Evropi što se može videti iz sledeće tabele: ZEMLJA BROJ ZAPOSLENIH NA JEDAN AUTOMOBIL Japan Nemačka SAD Švedska 1.6 radnika. ali ona proizvodi robu za zadovoljenje individualnih potreba potrošača. dok je u Švedskoj produktivnost manja skoro tri puta.menadžment. Ovim se objašnjava velika konkurentska sposobnost japanske automobilske industrije. Robotizacija povećava humanost organizacije. Robotizacija u Japanu je visok razvijena u tradicionalnim i tercijalnim delatnostima. Japan je zemlja sa najvećim brojem robota na svetu.7 3. toplotu. pravilno su shvatili da kompanija nije mesto gde neko treba da se obučava godinama za određene zadatke. 9. Kompanija je ta koja isplaćuje radnika za rezultate koje on daje kompaniji. u SR Nemačkoj 2.7. Oni su pokazali brojne prednosti u “prljavim i opasnim poslovima”. nego u Japanu. to čovek nije u stanju da uradi ili bi ljudsko angažovanje bilo nehumano. 3. Japanski menadžeri sve više ističu da robot ne traži ni topli obrok. dobre međuljudske odnose. a mnogo daju.7 Iako se tehničko-tehnološke osnove proizvodnje menjaju. To je i logično. Ona omogućava masovnu proizvodnju i visoku produktivnost rada. u SAD 3. Zbog toga svaki japanski menadžer prosečno na obučavanju u toku godine provede od 12–15 dana. jer zamislimo angažovanje čoveka na kontroli 435 . 6. Za japansku proizvodnju je bitno da je ona masovna.8 4.6 2. To je moguće u uslovima visoko razvijene tehnologije. već samo dobro angažovanje i održavanje. broju vrata. dizajnu.

7. Primena jednog ili drugog koncepta menadžmenta. Ovim se stavlja do znanja svim zaposlenima da nijedno tehnološko unapređenje neće proizvesti tehnološke viškove.ispravnosti zavarivanja na pokretnoj traci. Uvođenje robota ne utiče na otpuštanje radnika. koliko za one zemlje koje treba da primene jedan ili drugi koncept. Razlike između američkog i japanskog menadžmenta Proučavanje američkog i japanskog menadžmenta nije toliko bitno za navedene zemlje. Ne samo da je nemoguće uspostaviti potpunu kontrolu. Japanski menadžeri insistiraju da radnici koje zameni robot padaju na teret preduzeća. 3. Postoje i druge specifični momenti koji imaju značajan uticaj na uspeh japanske privrede i društva uopšte. što povećava socijaliziranost organizacije. ne znači i rešenje svih problema. uz obavezu prekvalifikacije za druge poslove. nego bi taj zahtev bio potpuno dehumanizovan. Sintetička komparativna analiza američkog i japanskog menadžmenta ukazuje na sledeće karakteristike: 436 . već samo ukazivanje da se bez analize i praktične operacionalizacije ne mogu rešiti određeni problemi. koji se može uspešno nositi sa menadžmentom razvijenih zemalja sveta. Mnogo malih stvari u japanskom menadžmentu stvorili su visokokvalitetni menadžment. Svoju superiornost japanski menadžment najčešće kruniše ubedljivom pobedom. Time je eliminisan strah od robotizacije. I ne samo to. jer bi se na taj način destimulisali zaposleni da uopšte uvode inovacije i tehnološka unapređenja.

a veći univerzalizam. Japanci precizno izučavaju američke i druge organizacije i rukovođenja smatrajući da je njihov menadžment podložan stalnim usavršavanjima. Japanska organizacija poseban akcenat daje na upravljanju ljudskim resursom i okruženjem.AMERIČKI MENADŽMENT JAPANSKI MENADŽMENT Pad kooperativnog duha i smisla i plima egoizma u odnosu na kooperativnost. Otpuštanje radnika je normalna pojava. radni sati po čoveku i kvalifikaciji. Time se dolazi do zaključka da su putevi uspeha 437 . Kreativna imitacija umesto fetišizacije sopstvenog menadžmenta. Svi rade i svi upravljaju. Firma formalno pripada vlasnički akcionarima. Ciljevi organizacije i radnika su različiti. materijalni resursi sekundarni. Zajednički duh se održava. “Ringišo” u odlučivanju. pa onda radnici. Profesionalci odlučuju. Deficit platnog bilansa. Menadžment se bazira na grupi i saradnji između grupa. ali u moralnom smislu svim članovima. ostali izvršavaju. Glorifikacija svega što je američko. a destimulišu kaznama. Zaposleni se motivišu nagradama. Radnici se biraju na osnovu uspeha u školi i sposobnosti uklapanja u preduzeću. Manji stepen specijalizacije. smatrajući da je njihov model menadžmenta najefikasniji. Zaposlenje privremeno. svako se oseća činiocem odlučivanja. što je prisustvo škole međuljudskih odnosa. čeliku. Za loše rezultate prvo rukovodstvo snosi odgovornost. Američki menadžment posvećuje pažnju vrhu kompanije i materijalnim resursima što je prisutnost Fajolove i Tejlorove koncepcije. Pojedinac se pridružuje kompaniji doživotno. Stimulisanju se pridaje veći značaj od sankcionisanja. Život bez organizacije je nemoguć. Američki menadžeri su nezainteresovani za japanski menadžment i rukovođenje. industriji satova. Ciljevi radnika i rukovodstva su isti. Svi zaposleni učestvuju u odlučivanju. Iznajmljuje se stručnost. Japanski menadžment je efikasniji model naročito u: automobilskoj. Nema “heroja”. Nema otpuštanja radnika. da bi na dnu bilo minimalno. Zaposlenje je doživotno. Firma pripada akcionarima na osnovu visine raspolaganja sa akcijama. tj. Odlučivanje je u nadležnosti posebne elite. Velika specijalizacija karijere. jer je primarna individua. Predlozi od radnika su mogući ali se oni “gube”. Radnici se biraju na osnovu formalnog obrazovanja koje je u vezi sa njihovim radnim mestom. Iz navedene komparacije vidljivo je da su osnove zapadnoevropskog i američkog menadžmenta u odnosu na japanski ne samo različite. Egoizam je nedozvoljen. Ljudi su primarni. Vrhunsko rukovodstvo je pre svega opredeljeno za ciljeve i budućnost dok se svakim silaskom prema dnu organizacije to opredeljenje smanjuje. Svako je ostao anoniman. Razvoj i obrazovanje kadrova nije pažljivo planirano. Veći broj akcija veća moć u kompaniji. dugoročnije interese i njenu budućnost. Američki menadžment je izgubio svoju prevlast i pored brojnih efikasnosti i inovacija. već često i suprotne. Japansko rukovodstvo zajedno sa radnicima je opredeljeno za ciljeve firme. Kadrovi neprocenjiva investicija. Konsenzus zaposlenih. robotici i kompjuterizaciji. Život bez organizacije je moguć. delimični čovek za određeno vreme. jer je primarna grupa. Suficit platnog bilansa. Zajednički duh slabi. Uzima se celodnevna ličnost čoveka za svo vreme.

). ali koje odgovaraju japanskom mentalitetu. običajima i kulturi. “Stanovnici gradova i predgrađa odlaze u unutrašnjost. egoizam dobija na značaju. U američkoj organizaciji. U japanskoj organizaciji svi zaposleni učestvuju u odlučivanju. Time je praktično ukazano da duh saradnje. dan. a čovek : iznajmljen na određeno vreme (sat. godinu. 3. jer ruši zajedništvo organizacije. u japanskom je nedozvoljen. Dobre strane japanskog menadžmenta su: (a) Organizacija kao podsistem menadžmenta se bazira na grupi kao osnovnom elementu japanskog društva. Između delova u organizaciji i između pojedinaca postoji saradnja kao osnova svakog zajedničkog rada. koje ga razlikuju od drugih organizacija. 3. tonu itd. Dok je u američkoj organizaciji bitna individualnost. komad. Time se ukazuje i dokazuje da je moć savremenih društava u jakim i snažnim grupama i timovima dok je moć pojedinaca zanemarljiva i često nebitna. 438 . Menadžment se bazira na kooperativnosti i ispomaganju. a vrhunsko rukovodstvo samo verifikuje odluku. Nastanjuju se kao i njihovi poslodavci u manje naseljenim područjima koja nisu ni gradska ni seoska. već mešavina jednih i drugih.” Dok u američkom menadžmentu. Rezultati nedavnog istraživanja u Americi pokazuju da ljudi žele da žive odvojeno i dalje jedni od drugih. u japanskoj organizaciji se uzima celokupna ličnost čoveka. duhu saradnje i razumevanju. u japanskoj na značaju dobija grupa. 8. 8. Dok je u američkoj organizaciji zaposlenje privremeno. odlučivanje je u nadležnosti profesionalne elite. 1. doživotno.različiti i da često sasvim suprotna rešenja donose veću efikasnost od postojećih. nameću potrebu da se analiziraju dobre i loše strane japanske prakse menadžmenta. Navedene i druge specifičnosti japanskog menadžmenta u odnosu na američki i zapadnoevropski. razumevanja i beskonfliktnosti stvara veće sinergetske efekte od antagonističkih odnosa i protivrečnosti. Dobre i loše strane japanskog menadžmenta Japanski menadžment ima niz specifičnosti.

(g) Sistem odlučivanja je bitna karakteristika japanske organizacije. a ne mržnje. nastojeći da odgovarajuća dostignuća ugrade u svoju organizaciju. Kompanija je druga porodica za pojedinca. što je suprotnost nekih regionalnih menadžmenata. Time se ukazuje da efikasna organizacija mora da artikuliše interese kako bi se ostvarila što veća socijalizacija organizacije. U japanskom menadžmentu proces donošenja odluka je spor. ali je njihova realizacija brza. a neuspeh bez obzira na okolnosti sraman i nedostojan čin zbog kojeg se pojedinci često odlučuju i na samoubistvo. Oni se osećaju subjektima i važnim elementom organizacije. To poboljšava međuljudske odnose. ali utiče pozitivno i na zaposlene. 439 . ali je u stanju da ostvari i svoje lične interese. stvaraju se uslovi za ostvarenje visokih radnih rezultata. Za njih ne postoje savršene stvari. Oni nastoje da modifikuju određene inovacije i kao novotarije prodaju onima od kojih su inovacije preuzeli.(b) Kompnija u japanskom društvu pripada akcionarima. Svako je ostao anoniman. ali isto tako i kreativni imitatori. U japanskim kompanijama prosečno godišnja fluktuacija radne snage kreće se od 3–4%. U navedenoj filozofiji svaki pojedinac ostvaruje opšte interese. već stvari koje se mogu usavršavati. Participacija zaposlenih u donošenju odluka pospešuje kvalitet odlučivanja. Radna etika je dostigla nivo zadovoljstva. (v) Moralna i radna etika je prepoznatljivost japanske organizacije. Moralnost je vezana za puritansku etiku po kojoj je uspeh mera svih vrednosti. Japanci su dobri inovatori. (d) Japanski menadžeri izučavaju ostale. Kada rad postigne nivo zadovoljstva. inovacionu atmosferu i uspešnost kompanije. što je najniže na svetu. ali se svako oseća i činiocem organizacije. Ali u moralnom smislu ona pripada svim članovima organizacije od dna do vrh hijerarhijske piramide. a pre svih američku organizaciju. Time se iz organizacije eliminišu “heroji”. (đ) Doživotno zaposlenje je pravilo japanskog menadžmenta.

Ovde se rezonuje da samo čovek ima moć stvaranja ideja. Veliki japanski konsultant Šigeo Šingo kaže: “Moji lekovi su efikasni. Sa obrazovnim kadrovima može se nadoknaditi bilo kakvo siromaštvo. već filozofija koja je ugrađena u japansko društvo od dna do vrha hijerarhijske piramide.Doživotno zaposlenje omogućava pojedincima da permanentno misle na svoju kompaniju i to na dugi rok. a mogu se elaborirati kroz sledeće: 440 . gaje. unapređuju i čuvaju. Odlazak najsposobnijih iz japanskih kompanija bi prouzrokovalo niz reagovanja. ali i filozofija rasta i razvoja. Oni se stvaraju. Koliko to znači za uspešnost poslovanja jedne kompanije. Loše strane japanskog menadžmenta Japanska organizacija je efikasna. Ovde se polazi od stava da je investicija u kadrove najrentabilnija i da se najbrže vraća. Ona traži kompletnog. Japanska organizacija je racionalna i efikasna. One su se pokazale i pokazuju u savremenim uslovima u skoro svim segmentima društva. tehnologija i automatizacija su skladno povezani sa odgovarajućim kulturnim i nacionalnim dostignućima Japanaca. a ne polovičnog čoveka. kao što neobrazovana populacija može uništiti prirodna bogatstva. briga za ljude. jer se samo tako može biti konkurentan na tržištu. (ž) Japansko obrazovanje. ne utiču negativno na tehničko tehnološka unapređenja. (e) Japanska organizacija poseban akcenat daje na upravljanje ljudskim resursima. Kadrovi su osnova svake organizacije. Pacijent koji ne želi da poštuje japanski lek efikasnosti ne može biti uspešan. a da se sve ostalo treba preneti na mehanizme i tehniku. 2. a postoji mogućnost i da pogorša svoje zdravstveno stanje. ali i gorka za one koji bi želeli da je primene. 8. Predsednik “Nipon telegrafa” kaže: Imamo finansije. imamo tehnologiju. ali u budućnosti možda nećemo imati ljude. ali su isuviše gorki”. lojalnost. Japanska organizacija nije tehnika. 3. može se samo pretpostaviti. Ona je predmet stalnog preispitivanja i usklađivanja. Bez obzira na dobre strane. To je filozofija života i rada. japanski menadžment ima i svojih loših strana. Socijalizacija organizacije.

Time se dolazi do zaključka da je svaki visoko organizovan red u menadžmentu početak haosa. odgovoran i komunikativan Japanac. 3. kolektivitetu i organizaciji je korisna. (đ) “Mali rasponi u platama se sve više napuštaju.. porodica. Visoka odgovornost kako moralna. dok je čovek sekundaran. itd. pojava mafije. (v) tradicionalne vrednosti japanskog društva sve više postaju kočnice u razvoju savremene organizacije. One se ne pokazuju u japanskom društvu na sadašnjem stepenu. tako i radna. kao što je obrazovanje. Rezime Japan jeste “svetsko privredno čulo”. Slabosti japanske organizacije ogledaju se i u drugim oblastima. ali čuda u Japanu ipak nema ili ga nema u smislu kakvog ga shvataju narodi razvijenih zemalja 441 . ali uz uslov očuvanja individualizma i sopstvenog identiteta. 9. Sve se više traži samosvestan. Ona je primarna. da nema reda bez haosa. Česta samoubistva. (g) poštovanje i čuvanje grupe često ne poboljšava određena rešenja. niti haosa bez reda.” U “Hondi” uspešan istraživač može da zaradi više od predsednika kompanije. ali će u budućnosti sve više dolaziti do izražaja zbog nedovoljne pripremljenosti Japanaca za ulazak u postindustrijsko društvo. jeste početak stvaranja neodgovornosti. Radna angažovanost ne ostavlja dovoljno slobodnog vremena za potrošnju. jer nijedan pojedinac ne preuzima inicijativu kako bi sačuvao jedinstvo grupe. organizovanog kriminala itd. što stimuliše inovacije. što dovodi do dezalijenacije (otuđenja) čoveka. Sve veći broj mladih Japanaca traži individualnost. znači počiniti drugu”. Time se dolazi do poznate japanske izreke: “Ne ispraviti uočenu grešku. ali su oni destimulativni za razvoj firme. tj. pa potrošnja postaje limitirajuća funkcija proizvodnje. Psihologija grupe je na velikom ispitu. (b) pripadnost grupi. su činjenice koje sve više zabrinjavaju japansko društvo.(a) suviše veliki radni entuzijazam ne stvara mogućnost veće potrošnje. (d) Kompanija se u Japanu često shvata kao živi organizam kome se svi elementi organizacije moraju pokoravati. Mali rasponi su imali cilj da čuvaju jedinstvo grupe. napušta doživotnu lojalnost prema kompaniji i negira princip seniorstva. Ovi fenomeni su rezultat pre svega visoke organizovanosti.

Evrope. ali je u japanskim uslovima pokazala svoju potpunu efikasnost. 442 . Japan je pronašao efikasnu formulu sopstvenog razvoja. Ona možda nije najhumanija.

Navedeni poslovi omogućili su mu sticanje pre svega praktičnih saznanja iz oblasti organizacije i menadžmenta poslovnih sistema. 443 . marketinga. Duže vreme je radio na značajnim poslovima u inostranstvu. na radnim mestima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima. “Obrazovni informator” i dr.O AUTORIMA Života Radosavljević je rođen u Trsteniku. Radio je na brojnim poslovima od radnog mesta referenta. Bio je glavni i odgovorni urednik mesečnog časopisa “Turizamugostiteljstvo-biznis” (TUB) kao i član redakcija poslovnih časopisa (“Direktor”.). 05.. Da sada je napisao 14 knjiga/udžbenika. red. finansijskog direktora. Vojnu akademiju u Beogradu. prof. izabran je u zvanje redovnog profesora na predmetima “Trgovinski menadžment” i “Organizaciologija”. Republika Srbija. direktora zajedničkih službi u velikim poslovnim sistemima vojne privrede. Srednju ekonomsku školu je završio u Trsteniku. menadžmenta. 01-RSN od 28. kao i postdiplomske studije i doktorat iz oblasti rukovođenja. itd. Mentor na doktorskom radu je bio dr Vojislav Vučenović. objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i simpozijumima. Ekonomski fakultet u Beogradu. hotelijerstva i restoranstva. kao i preko 200 naučnih i stručnih radova. 2002. direktora komercijalno-finansijskih poslova. iz oblasti organizacije. na Univerzitetu Vojske Srbije i Crne Gore na predmetu “Unutrašnja trgovina” i “Vojna ekonomika” kao i na nekoliko viših škola i fakulteta. Predavač je na Univerzitetu “Braća Karić” iz predmeta “Savremeni menadžment” i “Menadžment trgovine”. preduzetništva. Odlukom rektora Slovenskog humanitarnog univerziteta “Knezova Šćerbahovih” u Moskvi br. načelnika odseka. referata i dr. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Trenutno izvodi nastavu na Višoj poslovnoj školi u Novom Sadu na predmetima: “Osnove političke ekonomije”. takođe po pozivu. gde je obavljao poslove pogonskog ekonomiste u fabrici lekova.Radovan Tomić je rođen u Krupnju. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa temom: “Mogućnost unapređenja poljoprivredne proizvodnje na individualnim gazdinstvima Jugoslavije”. godine. Republika Srbija. Postdiplomske studije završio je 1985. na smeru “Politika privrednog razvoja” sa prosečnom ocenom 9.50. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.10. god. Ekonomski fakultet je završio 1978. i “Principi menadžmenta” u zvanju redovnog profesora. izabran je na Ekonomskom fakultetu. vanrednog profesora i redovnog profesora Univerziteta. za asistenta 1982. Srednju školu je završio u Krupnju. Po završetku studija zaposlen je u HI “Zorka” u Šapcu. Objavio je preko 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. sa prosečnom ocenom 8. za docenta. Na Višoj poslovnoj školi u Beogradu izvodio je nastavu na predmetu “Ekonomija”. kao i na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na Fakultetu za menadžment u Zaječaru izvodio je nastavu na predmetu: “Menadžment u poljoprivredi” i “Agrarna politika”. 444 . Po pozivu na Ekonomskom fakultetu u Subotici izvodio je nastavu na predmetu: “Menadžment u poljoprivredi sa računovodstvenim informacijama”. odbranom magistarskog rada na temu: “Ekonomska obeležja individualnih poljoprivrednih gazdinstava Vojvodine”. Za asistenta pripravnika na Višoj ekonomskoj školi u Novom Sadu za predmet “Političke ekonomije” izabran je 1979. više udžbenika i monografija. a za predavača 1985. U zvanje profesora više škole je izabran 1990.

dr Vojislav Vučenović 2. “Želnid” Beograd 1995.LITERATURA: 1. prof. dr Vojislav Vučenović 3. dr Vojislav Vučenović 4. dr Vojislav Vučenović 5. prof. prof. Stoner “Menadžment” 8. Rad Beograd 1986. Beograd 1995. “Lični sistem rukovođenja” “Menadžment” “Majstorstvo menadžmenta” “Nova japanska proizvodna filozofija” (prevod) “Menadžment” Ekonomski fakultet. “Izvorišta veština rukovođenja”. dr Života Radosavljević “Savremeni Novi Sad 2001. prof. Tomić i grupa autora 7. DP “Pronalazaštvo” Beograd 1997. dr R. dr Života Radosavljević “Menadžment 10 Micio Morisima 11 menadžmenta” “Zašto je Japan uspeo” Lična arhiva i beleške iz obilaska velikih svetskih poslovnih sistema 445 . Beograd 2004. Jugoslovenski zavod za produktivnost VPŠ “Želnid” Beograd 1985. Beograd 1994. Shigeo Shingo 6. DP “Pronalazaštvo” Beograd 1994. DP “Pronalazaštvo” Beograd 1996. menadžment” 9.

You're Reading a Free Preview

Download