P. 1
instalacije

instalacije

|Views: 4,407|Likes:
Published by Elma Pacavar

More info:

Published by: Elma Pacavar on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

9. ELEKTRIČNE KOMPONENTE INSTALACIJA 9. 1.

OSIGURAČI Zaštita provodnika od nedozvoljenog opterečenja, bilo namjernog ili slučajnog ili opterečenja kratkim spojem, rješena je upotrebom osigurača koji se stavljaju na početku provodnika u smjeru dolaska struje (Slika 9.1).

Slika 9.1. Osigurač se montira iza prekidača: 1- jednopolni, 2-dvopolno, 3-tropolno osiguranje Ukoliko se u instalaciji, neposredno pored osigurača, postavlja i prekidač, savjetuje se da se osigurač postavi iza prekidača, jer se tada osigurač mjenja pri otvorenom prekidaču i nije pod naponom (Slika 9.1.). Pri upotrebi automatskih prekidača osigurač se obavezno postavlja iza ovog prekidača. Zaštita se može izvesti za dvožičnu mrežu dvopolno ili jenopolno. Za trofaznu struju „nula“ se ne stavlja pod zaštitu. Osigurač vrši zaštitu provodnika prekidom strujnog kola u kome je montiran. Ovaj prekid može se vršiti topljenjem umetka u osiguraču, elektromagnetnim dejstvom ili termičkim dejstvom kojim se savija bimetalna traka. Prema načinu prekidanja strujnog kola u osiguraču oni se dijele na: topljive i automatske. Prema IEC i drugima važećim standardima osigurači u instalacijama treba da budu tako konstruisani: -da se prekid kola vrši u zatvorenom vatrostalnom prostoru, -da osigurač ima uočljiv pokazivač prekida, i -da je osigurana strujna nezamjenljivost.

234

U vezi sa djelovanjem topljivog umetka definiraju se konvencionalno vrijeme i konvencionalna struja. Nazivne struje osigurača Niz nazivnih struja osigurača (A) 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1000 . Nazivni naponi osigurača Nazivni naponi za osigurače naizmjenične struje (V) 120 208 220 (230) 240 277 380 (400) 415 480 500 600 660(690) Nazivni naponi za osigurače jednosmjerne struje (V) 110 125 220 250 440 460 500 600 750 Nazivna struja topljivog umetka i držača osigurača mora predstavljati vrijednosti navedene u Tabeli 9. Pri tome razlikuju se: 235 . topljivi umetak). Za obje kordinate koriste se logaritamska podjela. Standardne vrijednosti nazivnih napona pobrojane su u Tabeli 9. od temeprature okolnog zraka i uvjeta hla enja. kao i.1.1.2.1 s. Karakteristike vrijeme-struja topljivog umetka ovisi od konstrukcije. Karakteristike vrijeme-struja daju se za trajanje topljenja duže od 0.1250 Nazivna struja držača osigurača mora biti izabrana iz niza nazivnih struja topljivih umetaka ako nije drugačije navedeno u posebnim standardima za odre enu vrstu osigurača.2.1. Tabela 9.9. a vrijeme na ordinati. Ukoliko nije navedeno. podrazumjeva se da se karakterisike odnose na temperaturu okolnog zraka od 20° C.Osnovne nazivne karakteristike osigurača su sljedeće Nazivni napon osigurača je najniža vrijednost nazivnog napona njegovih dijelova (držač osigurača. To znači da nazivni napon topljivog umetka može biti različit (veći) od nazivnog napona držača osigurača u kojem će topljivi umetak biti upotrijebljen. Tabela 9.1. za odre eni topljivi umetak. Struja se predstavlja na apcisi.

konvencionalna struja topljenja ( I f ) .utvr ena vrijednost struje. 236 .1. kao i na svim mjestima na kojima se smanjuje presjek provodnika.Ugradnja osigurača Osigurač se ne smije postavljati u neutralni provodnik jednofaznih ili višefaznih strujnih kola. Tabela 9.konvencionalna struja netopljenja ( I nf ) . 9. U IT sistemima napajanja. kao i na svim mjestima na kojim se smanjuje presjek provodnika.25 Konvencionalna struja Topljenja I f Netopljenja I f *) *) - I n < 16 16 ≤ I n ≤ 63 63 < I n ≤ 160 160 < I n ≤ 400 400< I n In 1. mora se postavljati na početku svakog strujnog kola. koju topljivi umetak može da podnese tokom utvr enog (konvencionalnog) vremena bez topljenja.3. osigurač kao zaštitni ure aj od prekomjerne struje koji služi kao zaštita od indirektnog dodira automatskim isključivanjem napajanja. Vrijednost najmanje nazivne moći prekidanja utvr ene su u posebnim standardima za odre enu vrstu osigurača.6 In Napomena: *) vrijednosti za nazivne struje manje od 16 A nisu utvr ene Nazivna moć prekidanja topljivog umetka je vrijednost (efektivna za naizmjeničnu struju) očekivane struje koje osigurač može da prekine za dati napon pod odre enim uvjetima. kad su izloženi dijelovi me usobno povezani pri pojavi druge greške. osigurač kao ure aj za zaštitu od preopterečenja. Nazivna moć prekidanja daje proizvo ač u odnosu na nazivni napon. Konvencionalna vremena i konvencionalne struje za topljive umetke Nazivna struja I n (A) Konvencionalno vrijeme (h) 1 1 2 3 4 1. i . mora se postavljati na početku svakog strujnog kola. Ogranci od kabelskih i nadzemnih niskonaponskih mreža osiguravaju se pri ulasku u mrežu.2.3. U TN sistemima napajanja. Konvencionalna vremena i konvencionalne struje nalaze se u Tabeli 9.utvr ena vrijednost struje koja izaziva djelovanje topljivog umetka tokom utvr enog (konvencionalnog) vremena.

koji se nazivaju i instalacionim visokoučinskim osiguračima ili NV-osiguračima. 240. koji se nazivaju instalacionim osiguračima na zavrtanj. 237 .1. U praksi se još uvijek masovno koriste stare oznake osigurača sa topljivim umetkom (skraćeno: osigurači). dijele prema: 1. u općem slučaju.3. konstrukciji.minijaturni osigurači. karakteristikama djelovanja. Svaki od ovih oblika ima četiri osnovna dijela: podnožje. i -D V. 9. Pri opterečenju ova se žica zagrije i istopi.instalacioni topljivi osigurači tipa D.1. cinka ili drugog metala ili legure. Osigurači tipa D Osigurači tipa D upotrebljavaju se u kućnim električnim instalacijama i napravama za napone 220. U konstruktivnom pogledu topljivi osigurači izra uju se u slijedećim vrijednostima: .1.nisko naponski topljivi osigurači velike prekidne moći. .9.Klasifikacija osigurača Prema načinu prekidanja strujnog kola u osiguraču oni se dijele na: topljive i automatske. Izradjuju se u dva osnovna oblika za priključak sa prednje i sa zadnje strane. . -D IV. -D III. Često se nazivaju instalacionim osiguračima. umetak i kapu. kalibracioni prsten.3. i to: -D II. i 2. i . koji se nazivaju i osiguračima sa lamelom. koji se neosredno ugra uju na neke prijemnike. struja kratkog spoja načelno se izvodi na taj način što se izabrano mjesto provodnika namjerno oslabi ubacivanjem komada tanke žice. Prema IEC i drugima važećim standardima osigurači se. zbog čega se ovakav osigurač naziva topljivim osiguračem. Prema IEC standardu i drugim važećim standardima izradjuju se četiri veličine podnožja osigurača za četiri vrijednosti nazivnih struja. Ova se tanka žica istopi prije nego što zaštićen provodnik dobije nedozvoljenu temperaturu. Podjela osigurača prema konstrukciji (topljivi instalacioni osigurači) Zaštita provodnika od preopterečenja tj. Klasifikacija topljivih umetaka osigurača Topljivi umetak (element koji se zamjenjuje poslije djelovanja osigurača) jeste dio osigurača koji treba da se istopi kada osigurač proradi. 380 i 415 V (prema IEC standardu) isključivo za jednosmjerne ili isključivo naizmjenične ili obje vrste struja a za jačine struje do 100 A.inastalacioni osigurači tipa B. Ova žica je od srebra.

Podnožje D III izra uje se za struje do 63 A zbog čega ima nešto veće dimenzije. Podnožje D II izra uje se za struju od 25 A. u razvodna postrojenja i sl. Kalibracioni prsten je zamjenljivi dio podnožja osigurača. .podnožje za vazdušni vod. . u razne aparate za domaćinstva.Prema veličini podnožja odredjuje se i veličina osigurača.podnožje za ugra ivanje npr. Ova je površina obojena propisanom bojom koja odgovara nazivnoj struji. Prema IEC standardima kalibracioni prsten je dio osigurača koji služi za spriječavanje zamjenljivosti. Upotrebljava se za razvodne table kada se priljučak izvodi iza table. Podnožje D V izra uje se za nominalne struje do 100 A. Kalibracioni prsten ima na gornjoj površini označenu visinu nazivnog napona i nnazivne jačine struje. Upotrebljava se za kućne priključke. . Boje kalibracionog prstena ili boje topljivih umetaka osigurača Nazivna struja držača (A) Topljivi umetak Nazivna struja Boja umetka ružičasta 2 sme a 4 zelena 6 crvena 10 siva 16 plava 20 žuta 25 siva 35 bijela 50 bakra 63 srebrena 80 crvena 100 žuta 125 bakra 160 plava 200 ≤ 25 63 100 200 238 . Prema namjeni ili po obliku razlikuju se sljedeća podnožja osigurača: . 4. Upotrebljava se za razvodne table sa šemiranjem na prednjoj površini ali se na tabli buše otvori za dovodne provodnike.podnožje za priključivanje sa prednje strane (univerzalno podnožje ili UZ). Tabela 9. Boje treba da spriječe umetanje topljivih umetaka veće nazivne struje nego što odgovara prstenu montiranom u držaču (osnovi).4. koje odgovaraju i boji kalibracionog prstena. Tako er se i topljivi umetci označavaju bojama.podnožje za priključivanje sa zadnje strane (TZ podnožje). Standardne boje topljivih umetaka i kalibracionog prstena navedene su u Tabeli 9.

Standardni nominalni napon ovih osigurača je 250 V. što je omogućeno s obzirom da takva zamjena ne predstavlja nikakvu opasnost. Slika 9. Izborom ovih konstrukcionih dimenzija. a da se ne izazove mehaničko i termičko razaranje elemenata osigurača. Umetak osigurača tipa B Izra uju se samo za naizmjeničnu struju. Struja snage prekida je znatno manja od struje kratkog spoja. koji se sastoje od dvije cilindrične kapice i topljivog umetka (slijedeća slika). (D). 31. nominalne struje: 5.5 i 63 A. za jače struje. 239 .3. Ovo se postiže na taj način što topljivi osigurači tipa D. Sigurnost protiv kratkog spoja je svojstvo osigurača da bez mehaničkog i termičkog razaranja elemenata osigurača izdrži struju kratke veze u kolu u kome je osigurač uključen. 16. Snaga prekida je ona snaga sa najvećom strujom koju osigurač može da prekine pod nazivnim naponom i to najvećom strujom. 2. kao i da se ne pojavi trajan luk i izbijanje plamena. umetak za 10 A mora pregorjeti prije umetka od 16 A. 10. ne može da u e u kalibracioni prsten za manju nominalnu struju. Osigurač tipa B Osigurači tipa B su kalibracioni osigurači.Karakteristični podaci za osigurače tipa D Strujna staza je strujno kolo u osiguraču kroz koje prolazi struja. umetak za veću nominalnu struju. Ali obrnuto: u odre eni prsten mogu se staviti svi umetci manje vrijednosti. niti se može kapa da uvrne. Strujna nezamjenjivost je postignuta odre enim dimenzijama kape za svaku vrijednost nazivne struje. Npr. dok su struje kratkog spoja od 250 do 12 000 A 9. Oznaka „D“ u nazivu instalacionih osigurača pokazuje da je strujna nezamjenjivost postignuta upotrebom raznih dijametara. kalibracionog prstena i vrata umetka. Selektivnost osigurača je svojstvo osigurača da pregori uvijek prije od druge redno vezane topljive žice za nazivnu struju slijedećeg stepena. Strujna nezamjenljivost je konstrukciona osobina osigurača ipa D. Ona iznosi od 4 do 16 kA. dobijaju veće prečnike šupljine kalibracionog prstena i prečnike vrata umetka.1.2. koja spriječava da se u podnožju osigurača uspostavi kontakt izme u umetka i kalibracionog prstena ukoliko je kalibracioni prsten namjenjen za veću struju od umetka.

jer su topljivi umetci pristupačni i mogu biti zamjenjeni samo od strane stručno osposobljenih lica. čija nazivna struja ima blisku vrijednost nazivnoj struji motora. koju treba dovesti na nazivnu brzinu okretanja. Sa povečanjem brzine obrtaja struja opada u prvo vrijeme postepeno. a za normalno opterećen motor povećava se na oko 0. Pri uključivanju električnih motora struja pri pokretanju asinhronih motora sa kratko vezanim rotorom dostiže 4 do 8 puta veću vrijednost od nazivne struje.35 0. zbog čega se mora birati jači osigurač ili pribjeći drugim sredstvima da bi osigurač izdržao struju pokretanja. vrijeme djelovanja normalnih topljivih umetaka ne smije biti manje od 10 s.2.20 0. Normalni (brzi) osigurači Prema IEC standardima vrijeme djelovanja normalnih topljivih umetaka mora biti kraće od vrijednosti u Tabeli 9. odnosno vrijeme za koje struja uključivanja dostigne nazivnu vrijednost.Podjela osigurača po karakteristikama djelovanja A.75 puta nazivna struja.01 0. 9. sa strujom ispitivanja 1.1. Me usobna nezamjenjivost i zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom ne moraju biti obezbje eni konstrukcijom. Dijelovi pod naponom nisu pristupačni dodiru kada je osnova osigurača instalirana i priključena na normalnu upotrebu i snabdjevena topljivim umetkom i kapom.5: Tabela 9. Ono iznosi za neopterećen motor oko 0.3. neizostavno pregorjeti prije nego što struja pokretanja opadne na vrijednost nazivne struje. Osigurači tipa N To je osigurač koji se sastoji od dvije osnove i topljivog umetka sa „nožastim“ kontaktima. Topljivi umetak odre ene nazivne struje ne može se zamjeniti topljivim umetkom veće nazivne struje bez zamjene kape. npr. Vrijeme za koje motor dostigne punu brzinu okretanja.5 s dok za motore sa većom masom. izborom 240 . Pripadaju kategoriji osigurača kojima rukuju stručno osposobljena lica (osigurači za primjenu u industriji).5 × I n dok je vrijeme djelovanja od 16 do 28 sekundi u ovisnosti od vrijednosti nominalne struje umetka.3. vrijeme da se dostigne puna brzina iznosi znatno duže. oko 1 s.1. Nazivna struja u (A) do 4 preko 4 do 10 preko 10 do 25 preko 25 do 63 preko 63 do 100 preko 100 do 200 Vrijeme djelovanja (s) 0. Iz ovog posmatranja uočava se da će brzi osigurač. zatim naglo.35 s.10 0.15 0. ovisi od konstrukcije i vrste motora.5.50 Tako er. 9.Struja topljenja umetka za ove osigurače iznosi 2.

tada nastupa strujni udar. 241 . jer je uzet veći presjek zbog većeg osigurača. koji je imao već dovoljnu dimenziju. Bolje iskorištavanje provodnika postiže se izborom tromih i inertnih umetaka. strujni udar nastupa zbog manjeg otpora koji ima sijalično vlakno u hladnom stanju. što opet vodi ka nedovoljnom iskorištavanju provodnika. Iz gornjeg se može zaključiti da brzi umetci imaju mahanu što ne dozvoljavaju dobro iskorištenje presjeka provodnika. a sa isijavanjem vlakna naglo opada na nazivnu vrijednost. Ovo znači da brzi umetak ne može osigurati sijalično električno kolo ako njegovo nazivno opterečenje odgovara nazivnoj struji osigurača. Iz ovog se zaključuje da je provodnik neiskorišten. a samim tim mora se povećati i presjek provodnika. Ultrabrzi osigurači Prema IEC standardu u elektronskim ure ajima za zaštitu od kratkih spojeva upotrebljavaju se ultrabrzi osigurači koji se najčešće stavljaju redno (serijski) sa diodama i tiristorima. Vrijeme trajanja ove udarne struje iznosi ispod desetog dijela sekunde. Jači osigurač povlači zamjenu provodnika većeg presjeka. Upotreba tromih umetaka dolazi u obzir zbog slijedećih pojava: uključi li se veće sijalično opterečenje ili električni motor. zbog čega pri uključivanju sijalice pojavljuje se struja deset puta veća od nazivne vrijednosti. vrijeme djelovanja topljivih umetaka ne smije biti duže od 6 s. Ova razlika otpora dostiže i desetorostruke vrijednosti. Zbog ovoga se mora birati umetak za jaču struju. U prvom slučaju. a ovaj je uzet u većoj dimenziji da osigura istovremeno uključivanje većeg sijaličnog opterečenja.osigurača za puštanje motora u rad. Tromi osigurači Prema IEC standardu vrijeme djelovanja tromih topljivih umetaka mora biti duže od vrijednosti datih u predhodnoj tabeli. C. Tako er. a sada je povećan samo zbog umetka za jaču struju. B. sa strujom ispitivanja 5 puta nazivna struja. ali je dovoljno da se istopi žica u brzom umetku.

upotrebljava se bakarna žica. U tim instalacijama javlja se potreba da osigurači budu znatno iznad 200 A.6. kada pregori. Ove dimenzije uvjetuju drugu konstrukciju topljivih osigurača od one koja je razra ena za instalacione topljive osigurače. Ovi se osigurači izra uju za struje: 6. 380. 242 . zbog čega prilikom jakih kratkih spojeva u kućnim instalacijama dolazi do isključenja glavnog osigurača ili priključnog osigurača na mreži. Osigurači velike prekidne moći (tzv. kao i da snage prekida budu veće. NVO osigurači ili visokoučinski osigurači) Razvojem razvodnih mreža dolazi se do mreža velikih snaga u raznovrsnim industrijskim pogonima.6. već zahtijeva vrijeme za izmenu. 500. Njihov topljivi umetak ima oblik cijevi. 16.D. Ovom se zahtjevu udovoljilo razvojem topljivih osigurača velike prekidne moći. 10. Inastalacioni automatski osigurači su elementi koji prekidaju električno kolo pri odre enom opterečenju a da se ne vrši uništavanje materijala. 600 i 900 V a za struje u granicama od 2 do 1250 A. Nazivne struje u A osnove osigurača topljiva umetka 2 4 8 10 32 12 16 20 25 32 40 63 50 63 80 100 160 125 160 200 250 (224) 250 315 400 (355) 400 500 630 630 1000 1000 1250 1250 Vrijednosti u zagradama treba izbjegavati Nov umetak ne samo da košta. Ove mahane osigurača otklonjene su konstrukcijom instalacionog automatskog osigurača. Tabela 9. Tabela 9. Automatski osigurači Mahana topljivih osigurača u kućnim i fabričkim instalacijama je ta što se umetak. 20 i 25 A i napone 220 i 380 V. U slučaju da se nema pri ruci odgovarajući umetak. Zbog velike prekidne moći ovi se osigurači nazivaju i „visokoučinskim osiguračima“. obično pravougaonog oblika pa se nazivaju i „cjevastim osiguračima“. čime u stvari osigurač gubi na svome značaju. Prema IEC i drugim standardima ovi se osigurači upotrebljavaju za napone 220. a pored toga i držanje rezervnog umetka. označavaju se sa „NV“ – niskonaponski visokoučinski. mora mijenjati.

Iz – trajno podnosiva struja voda. Tabela 9. Ispitna struja za osigurače Nazivna struja In (A) do 4 od 4 do 10 od 10 do 25 od 25 Veća ispitna struja I2 (A) 2. PREKIDAČI Prekidač je element sa kojim se ručno ili automatski uključuje ili isključuje strujno kolo. i I2 –struja koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog uredjaja (veća ispitna struja). Vrijeme isključenja osigurača mora biti takvo da osigurač izdrži odgovarajuću struju pokretanja potrošača. Ako se ne primjeni princip selektivnosti. 9.7. a ta vrijednost mora biti manja od trajno dozvoljene struje provodnika ( I z ).9 In 1. gdje su IB –pogonska struja strujnog kruga. dogodiće se da zbog male greške na perifernom potrošaču jači osigurač izbaci veći dio objekta.2.75 In 1. Koriste se slijedeće vrste 243 .Automatski osigurač izdržava strujne udare i opterečenja sve dok oni ne postanu opasni po zaštićeni provodnik. Za gl-osigurače i LS prekidače tipa L struja I2 je definirana u Tabeli 9. Pri upotrebi osigurača mora se vrijeme njegovog isključenja tako podesiti da osigurač ne isključi strujni krug pri pokretanju potrošača. a time prekomjernim zagrijavanjem.1.45 Iz .Izbor osigurača u niskonaponskim inastalacijama Struja provodnika pri normalnom radu električne instalacije ( I B ) mora biti manja od nazivne struje osigurača ili nazivne vrijednosti struje djelovanja ure aja za zaštitu od preopterećenja strujnog kola provodnika ( I n ). i I2≤1. Pogrešan izbor osigurača izaziva slijedeće probleme: -onemogućuje zaštitne mjere od previsokog napona dodira. koji štiti vod od preopterećenja.6 In 9. mora ispuniti dva uvjeta: IB ≤In≤Iz . zbog čega se povećava prelazni otpor (R) na kontaktima. čime omogućava dobro iskorištenje provodnika. Radna karakteristika nadstrujnog zaštitnog uredjaja (osigurača). -preopterečenjem vodiča. Prekidom strujnog kola smanjuje se dodirna površina izme u kontakata prekidača. In –nazivna struja zaštitnog uredjaja.3.7. može nastati požar.1 In 1.

jednopolni prekidač sa regulacijom. Jednopolni prekidač Na Slici 9. Uz prekidače se koriste ure aji: impulsni automat i stubišni automat. 16A i 25A. Koriste se prekidači (sklopke) sa slijedećim strujama: 6A.prekidača (instalacionih sklopki): taster (tipkalo).3. Način spajanja je dat na Slici 9. ventilatora itd. su date sheme spajanja jednopolnog prekidača i sijalice.4.5. Taster (tipkalo) Jednopolni prekidač se koristi za uključenje rasvjete. Taster (tipkalo) se koristi za uključenje električnog zvona i za davanje signala impulsnom i stubišnom automatu. jednopolni prekidač. Oznake tipkala na dvopolnoj i jednopolnoj shemi su date na Slici 9. Slika 9. 244 .5. Slika 9.3. 10A.4. tropolni prekidač. dvopolni prekidač.5 mm 2 ili PP/R 3x1.. izmjenični prekidač i križni prekidač.6. serijski prekidač. Sheme spajanja jednopolnog prekidača i sijalice Za spajanje se koriste ili kabel PP-Y 3x1. zidnih električnih grijalica.5 mm 2 koji imaju po tri provodnika. Slika 9. Oznake jednopolnog prekidača date su na Slici 9.

a neutralni vodič na navoj.9. Posebna vrsta jednopolnih prekidača su potezni prekidači čija je oznaka data na Slici 9. Prekidač se obavezno postavlja u faznom vodiču. Slika 9. Potamnjivač Dvopolni prekidač se koristi za uključivanje bojlera. Pri spajanju sijaličnog grla faza se spaja na središnji kontakt grla.6.8.. a najčešće se koriste za uključivanje zidnih grijalica. Oznake dvopolnog prekidača date su na Slici 9.7. Slika 9.8. Oznaka jednopolnog prekidača sa ugra enom regulacijom jačine svjetlosti data je na Slici 9. Slika 9..9.. Ovi prekidači se ponekada zovu potamnjivači. Dvopolni prekidač 245 .Slika 9. Obično se izvodi sa polugom (kip prekidač) . Potezni prekidač Oni se smiju ugra ivati i u kupatilima..7.

11. Tropolni prekidač Serijski (dvostruki) prekidač se koristi kada je potrebno sa jednog mjesta uključivati dva potrošača. Slika 9.Tropolni prekidač se koristi za uključenje trofaznih potrošača. Serijski prekidač Sheme spajanja dvije sijalice i serijskog prekidača date su na Slici 9. Oznake tropolnog prekidača date su na Slici 9. Sheme spjanja dvije sijalice i serijskog prekidača Shema serijske sklopke data je na Slici 9.13.12..10.. Oznake serijskog prekidača date su na Slici 9.12. Slika 9. Slika 9.11. Slika 9. Shema serijske sklopke 246 ..13.10.

Način spajanja dat je na Slici 9.16.16. 247 . Slika 9. konstruirani su izmjenični prekidači.15. Izmjenični prekidač Sheme spajanja sijalice i dva izmjenična prekidača date su na Slici 9. Oznake naizmjeničnog prekidača date su na Slici 9.Stubišta i hodnici su često osvjetljeni jednom sijalicom.14. odnosno stubišta.15. Sheme spajanja sijalice i dva izmjenična prekidača Sijalica se spaja kablom sa tri žile. a razvodne kutije i prekidači kablom sa pet žila. Slika 9.14. Slika 9. Da bismo tu sijalicu mogli upaliti i ugasiti i na početku i na kraju hodnika.

17.Shema izmjenične sklopke data je na Slici 9. Slika 9.18.19. Shema izmjenične sklopke Križni prekidači su konstruirani da bi se na stubištima i hodnicima mogla paliti rasvjeta sa tri mjesta. Funkcija križnog prekidača Kao što se vidi on omogućava ukrštanje vodiča. 248 . Križni prekidač Funkcija križnog prekidača data je na Slici 9. Danas se jako malo koriste.19. Slika 9.17. Jednopolna i dvopolna šema spajanja križnog i dva izmjenična prekidača date su na Slici 9. Oznake križnog prekidača date su na Slici 9.18.20. Slika 9. jer su ih istisnuli impulsni i stubišni automati.

20.Slika 9.22.21. 249 . Slika 9. Slika 9.23.22. Shema križne i izmjenične sklopke Shema spajanja komplet sklopki za kupaonicu data je na slici 9. Električna shema križnog i dva izmjenična prekidača Shema križne i izmjenične sklopke data je na Slici 9. Sheme spajanja križnog i dva izmjenična prekidača Električna shema križnog i dva izmjenična prekidača data je na Slici 9.21.

24. Sijalice se pale i gase pritiskom na tipkalo.23. U ovom primjeru su spojena tri tipkala mada se može spojiti proizvoljan broj tipkala. Šeme spajanja impulsnog automata i tri tipkala date su na Slici 9. Impulsni automati se konstruiraju na bazi bistabilnog multivibratora. Jednim pritiskom na tipkalo sijalica se pali. Shema spajanja komplet sklopki za kupaonicu Impulsni automat (impulsni prekidač) je ure aj koji omogućuje da se sa više mjesta može upaliti i ugasiti jedna sijalica. a narednim pritiskom gasi. Koristi se u stubištima. hodnicima.24. predsobljima i holovima. Sheme spajanja impulsnog automata i tri tipkala 250 . Slika 9.Slika 9.

25. Stubišni automat Shema spajanja stubišne rasvjete data je na Slici 9. Slika 9. Za razliku od impulsnog automata stubišni automat nakon odre enog vremena automatski isključi rasvjetu.26. Slika 9.Stubišni automat se spaja na potpuno isti način kao impulsni automat. Oznaka stubišnog automata data je na Slici 9.26.25. Shema spajanja stubišne rasvjete 251 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->