P. 1
Poluga

Poluga

|Views: 464|Likes:
Published by Jelena Hac

More info:

Published by: Jelena Hac on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

Poluga

Ra unski i prakti ni zadaci

Moment sile ‡ Umno ak udaljenosti hvati ta sile od oslonca(krak sile) i same te sile. k F .

.Moment sile ‡ Ako su k i F okomiti ‡ M ! k ™F Ako nisu okomiti nego zatvaraju neki kut E koji nije jednak 90° M ! k ™ F ™ sin E Da bi tijelo bilo u ravnote i. zbroj svih momenata sila mora iznositi nula.

a u to ku 30cm postavi uteg mase 10g.Dvostrana poluga ‡ 1. a zatim rezultat provjeri eksperimentalno? .Na ravnalu u to ku 0cm postavi uteg mase 20g. Ra unski odredi gdje se mora nalaziti oslonac da bi ravnalo(poluga) bila u ravnote i.

Gusto u odredite pomo u poluge(ravnala). ako vam je poznata gusto a drugog valjka. .Dvostrana poluga ‡ 2.Odredite koliko iznosi gusto a prilo enog valjka.

Odredite koliku masu treba staviti na kra i kraj ravnala koji se nalazi unutar stola da bi ono bilo u ravnote i.Ravnalo postavite na rub stola.Dvostrana poluga ‡ 3. . tako da svojim duljim krajem(25cm) viri izvan stola.

Na rupici na ravnalu koja isto viri izvan stola prive i konac i konac pridr avaj pod nekim kutem. a zatim to provjeri i eksperimentalno.Neka ravnalo viri izvan stola kao u 3.zadatku. na to ku 10cm stavi uteg mase 50g. Odredi ra unski koliko iznosi ta sila.Dvostrana poluga ‡ 4. . Na dio ravnala koji viri izvan stola.

Ravnalo postavite na stol i na njegovom kraju koji se nalazi iza ruba stola(oznaka na ravnalu 30cm) stavite komadi sira(uteg mase 5g). Ispod ravnala postavimo kantu s vodom za hvatanje mi a. Ravnalo postavite tako na stol da na stolu le i duljinom od 20cm i preko ruba duljinom od 10cm. Do koje udaljenosti e mi od ruba stola do i u trenutku kada se ravnalo prevrne i mi (uteg mase 50g) padne u kantu?(Odredite ra unski provjerite eksperimentalno) .Pomo u ravnala duljine 30cm napravite jednostavnu mi olovku.Dvostrana poluga ‡ 5.

Dvostrana poluga ‡ Zbroj momenata sa desne strane mora biti jednak zbroju momenata sa lijeve strane. .

obi na letva.Jednostrana poluga ‡ Moment klju . ta ke« .

zbog orijentacije sile koja djeluje na kraku. . S time da treba pripaziti da postoje momenti sa pozitivnim i negativnim predznakom.Jednostrana poluga ‡ Zbroj svih momenata mora iznositi nula.

Na kraj ravnala stavite uteg mase 200g.Jednostrana poluga ‡ 6. . Odredite silu kojom morate djelovati na ravnalo na mjestu gdje se nalazi rupica. rezultat sile provjerite pomo u dinamometra.

Jednostrana poluga Krak tereta Sila Oslonac Teret Krak sile .

Sjednite u ta ke te odredite kojom silom djeluje na mjesto gdje podi e ta ke.Jednostrana poluga ‡ 7. .

Balkon teret oslonac Duljina betonske plo e balkona Te ina betonskog zida iznad plo e balkona Sila te a na balkon Fg .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->