P. 1
konkurencija

konkurencija

|Views: 1,023|Likes:
Published by Zarko Grujic

More info:

Published by: Zarko Grujic on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

Tržište prema najkraćoj definiciji predstavlja mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja.

Kupnja i prodaja se mogu obavljati i bez nazočnosti robe (na burzama i drugim tržištima), pa čak i bez izravnog kontakta kupaca i prodavača, kao pri kupnji prema katalogu, putem telefona, faksa, interneta i slično. Zbog toga se tržište definira kao stalan i organiziran oblik dovođenja u kontakt ponude s potražnjom roba i usluga. Tržište je istodobno i mehanizam kojim se reguliraju odnosi prodavača i kupaca u uvjetima u kojima sudionici razmjene ili kupoprodaje ostvaruju svoje ciljeve i interese, zbog kojih i stupaju u međusobne odnose.

Savršena konkurencija [uredi]
Savršeno konkurentno tržište je tržište na kojem sve tvrtke proizvode identične proizvode, a svaka je tvrtka tako mala da njen izbor razine proizvodnje ne utječe na cijelu industriju. Ulazak na takva tržišta je lak, ukoliko se ukaže prilika za ostvarivanjem profita. Također, ukoliko počnu gubiti novac izlazak je lak. Pretpostavke savršene konkurencije su:
• • •

preuzimanje cijena (price taking), homogenost proizvoda, slobodan ulaz i izlaz.

Preuzimanje cijena: Na tržištu konkuriraju mnoge tvrtke, pa se svaka tvrtka za svaki svoj proizvod susreće s većim brojem izravnih konkurenata. Budući da je prodaja svake pojedinačne tvrtke čini samo manji dio tržišta, njene odluke nemaju nikakvog utjecaja na cijene na tržištu. Stoga svaka tvrtka preuzima tržišne cijene kao zadane. Dakle, na savršeno konkurentskim tržištima pojedinačne tvrtke su preuzimatelji cijena (pricetakers). Preuzimatelj cijena je tvrtka koja nema nikakvog utjecaja na tržišne cijene, pa stoga uzima tržišne cijene kao zadane. Homogenost proizvoda: Do preuzimanja cijena najčešće dolazi na tržištima gdje tvrtke prodaju identične ili gotovo identične proizvode. Kad su proizvodi svih tvrtki na tržištu savršeno zamjenjivi, odnosno kad su homogeni, nijedna tvrtka ne može podignuti cijene svojeg proizvoda iznad konkurencije bez da joj znatno opadne prodaja. Većina poljoprivrednih proizvoda je homogena (kukuruz, pšenica, ječam...), kao i nafta, benzin, sirovine poput bakra, željeza, drva, pamuka i slično. Ekonomisti takve homogene proizvode nazivaju robama. Sve ove robe imaju ista svojstva, te ukoliko se neka tvrtke odluči podići cijenu, prodaja će joj opasti.

Slobodan ulaz i izlaz je situacija u kojoj ne postoje ograničenja u vidu posebnih troškova koji bi tvrtki otežali ulaz (izlaz) u neku industriju. Kupci mogu lako zamijeniti jednog dobavljača drugim, a dobavljači mogu neometano izlaziti i ulaziti na tržište. Radi se o ulasku na tržišta u koja pridošlica ne mora ulagati velika sredstva, tako da joj je i izlazak ako počne gubiti novac lagan. Budući da je pojedinačna konkurentna tvrtka preuzimatelj cijena, krivulja potražnje D s kojom se suočava dana je ravnom crtom. Kad se pojedinačna tvrtka suoči s vodoravnom krivuljom potražnje, to znači da može prodati dodatnu jedinicu proizvoda bez spuštanja cijena. Dodatna jedinica proizvoda povećava ukupne prihode tvrtke za iznos koji je jednak cijeni. Krivulja potražnje (D) s kojom se pojedinačna tvrtka suočava na konkurentnom tržištu predstavlja istovremeno tvrtkinu krivulju prosječnog i graničnog prihoda. Uzduž krivulje potražnje, granični prihod, prosječni prihod i cijena imaju iste vrijednosti.
D = P = AR = MR

Savršeno konkurentna tvrtka treba izabrati razinu proizvodnje pri kojoj je granični trošak jednak cijeni: MC(q) = MR = P Uvjet za maksimiranje profita glasi: Granični prihod (MR) je jednak graničnom trošku (MC) u točki u kojoj krivulja graničnog troška raste. Cijena (P) mora biti jednaka ili veća od minimalnog prosječnog varijabilnog troška (AVC).
P≥AVC

Pravilo o razini proizvodnje: ako tvrtka proizvodi, to bi trebalo biti na razini na kojoj je granični prihod jednak graničnom trošku. U kratkom roku poduzeće ostvaruje ekstraprofit. Tvrtka može poslovati s kratkoročnim gubitkom jer očekuje da će zaraditi profit u budućnosti kad cijena njenog proizvoda poraste ili trošak proizvodnje padne. U kratkom roku dozvoljavamo poduzeću da posluje i sa gubitkom u visini FC. Sve dok je tržišna cijena P ≥AVC poduzeće treba nastaviti s proizvodnjom. Pravilo zatvaranja: tvrtka treba zatvoriti pogone kad je cijena njenog proizvoda uz razinu proizvodnje pri kojoj se maksimizira profit manja od prosječnog ekonomskog troška, odnosno prosječnog varijabilnog troška AVC Da bi se maksimizirao profit potrebno je ispuniti 2 uvjeta:

MR = MC → nužni uvjet Π = TR – TC dП / dQ = 0 dTR / dQ – dTC / dQ = 0 dTR / dQ = dTC / dQ Kako je dTR / dQ = MR. svi su troškovi varijabilni → poduzeće može sve proizvodne inpute prilagođavati zahtjevima proizvodnje. poduzeće proširuje svoje kapacitete i zapošljava više proizvodnih činitelja. to znači da će poduzeće maksimizirati profit pri onom obujmu proizvodnje kod kojeg su granični troškovi jednaki cijeni MC = P Uvjet maksimizacije profita konkurentnog poduzeća u dugom roku: • • p = LRMC.1. već samo normalan profit: . i dTC / dQ = MC Slijedi da je : max (TR-TC) u točki (Q) gdje je MR = MC Obrazac MC = MR ima opće značenje u području maksimalizacije profita i primjenjuje se pri određivanju točke ravnoteže u svim tržišnim stanjima. Za razliku od kratkog roka. u dijelu gdje LRMC raste p ≥ LRATC ● U dugom roku nema fiksnih činitelja proizvodnje → pa nema ni fiksnih troškova.zbog slobodne ulaska/izlaska iz grane. u dugome roku poduzeće ne ostvaruje ekstraprofit. ● U dugom roku. ● Radi povećanja outputa. Kako je u savršenoj konkurenciji granični prihod MR jednak cijeni P. U dugom roku razina proizvodnje konkurentne tvrtke koja maksimizira profit trebala bi se nalaziti u točki u kojoj su dugoročni granični troškovi (LRMC) jednaki cijeni (P). 2. ( nagib MR) < ( nagib MC) → dovoljan uvjet d2П / dQ2 = d2TR / dQ2 – d2TC/dQ2 d2П / dQ2 < 0 d2TR / dQ2 – d2TC / dQ2 < 0 d2TR / dQ2 < d2TC / dQ2 ● Ako je MC<MR ukupni se profit nije maksimizirao i poduzeću se isplati povećati proizvodnju ● Ako je MC>MR razina ukupnog profita se smanjuje i poduzeću se isplati smanjiti proizvodnju ● Ako je MC = MR kratkoročni se profiti maksimiziraju. poduzeća privučena .

Postoji veća ili manja ograničenost ulaska i izlaska drugih privrednih subjekata u granu.ravnoteža poduzeća je i najniža točka krivulje LRATC.ravnoteža poduzeća je i optimalna razina proizvodnje dugog roka ( ekonomija/disekonomija obujma) Nesavršena (nepotpuna) konkurencija [uredi] Nepotpuna konkurencija je takvo stanje na tržištu u kojem postoji jedan ili više subjekat koji mogu utjecati na formiranje cijena i količina koje se nude ili traže. manja efikasnost Tržište nepotpune konkurencije je ono gdje: 1. 2. Vrste nesavršene konkurencije [uredi] Monopol [uredi] Oblik nesavršene konkurencije gdje cjelokupnu ponudu kontrolira samo jedno poduzeće.ravnoteža poduzeća dugog roka ujedno je i ravnoteža kratkog roka: p = MR = AR = d = LRMC = LRATC = SRMC = SRATC . Pretpostavka te mogućnosti je ograničeni broj privrednih subjekata. u nepotpunoj konkurenciji postoji snažna državna intervencija u ekonomske precese.krivulja agregatne ponude pomiče se udesno. manja potrošnja 3. visoki trškovi 4. Nadzor nad sirovinama – čest slučaj u nekim granama industrije.ekstraprofitom ulaze u granu . npr . što uzrokuje pad cijena na tržištu . postoji mogućnost određivanja cijena od strane kako ponude tako i potražnje. Uz pretpostavku zadovoljenja uvjeta maksimizacije profita konkurentnog poduzeća dugog roka ( p = LRMC. p≥LRATC): . 4. Javlja se u onim privrednim granama u kojima je ulazak konkurentima veoma otežan ili onemogućen. poduzeće koje ima nadzor nad nekom rudom. poljedice tog stanja su : 1. što znači da nema rasipanja resursa .pad cijene postupno smanjuje ekstraprofit i svodi ga na razinu normalnog profita. Za razliku od savršeno konkurentnih poduzeća čija je krivulja potražnje horizontalna krivulja potražnje poduzeća u nepotpunoj konkurenciji je negativnog nagiba. Izvor monopolske moći [uredi] Do pojave monopola mogu dovesti brojni razlozi: 1. 3. džava može poticati potpunu konkurenciju pomoću protumonopolistčkog zakonodavstva. Javlja se u proizvodnji onih dobara i usluga koji nemaju svojih supstituta. U svojoj poslovnoj politici se rukovode određivanjem cijena i količina. Tako. previsoke cijene 2. Privredni subjekti na tržištu nesavršene konkurencije su price makeri.

model prostrane distribucije poduzeća b. To je čest primjer u distribuciji Duopol [uredi] Oblik nesavršene konkurencije gdje cjelokupnu ponudu kontroliraju dva poduzeća. Prirodni monopol – prirodni monopol imaju poduzeća čiji AC snažno padaju s povećanjem proizvodnje zbog velike ekonomoije opsega.) obzirom na ekonomsku stranu poduzeća: .) nehomogeni oligopoli 2.) modeli konkuriraju određivanjem cijene c.formalno uz sporazum . odnosno mogućnosti njegove supstitucije: a. KLASIFIKACIJA OLIGOPOLA 1. ali i diferencirani.Stackelbergov model . specifičnih strojeva. .KLASIČNI MODELI .Cournotov model .SUVREMENI MODELI . Proizvodi duopolista mogu biti homogeni.neformalno bez sporazuma 4.boksitom. Vlasništvo nad patentima – poduzeće koje ima patent za proizvodnju. poduzeće koje prvo započne s proizvodnjom nekog dobra.) ostali modeli oligopola – više poduzeća na tržištu 3. Obzirom na broj poduzeća na tržištu: a.Bertrandev model Edgeworthov model . Javljaju se u onim privrednim granama gdje je ulazak konkurentima otežan. 2.oligopoli prilično jednake ekonomske snage. Tipično oligopolno tržište je tržište automobila.) homogeni ( čisti) oligopoli b. npr. Politika cijena – često. Obzirom na politiku konkuriranja poduzeća na tržištu: a. vođenjem politike cijena onemogućuje konkurente i postaje monopolist 4.B)asimetrični oligopoli . Obzirom na homogenost proizvoda kojeg poduzeće proizvodi. Oligopol [uredi] Oblik nesavršene konkurencije u kojoj nekoliko poduzeća sudjeluje u cjelokupnoj ponudi. .. Javljaju se u onim privrednim granama gdje je ulazak konkurentima veoma otežan.A)simetrični oligopoli . može postati monoploist u proizvodnji aluminija. može postati jedini proizvođač tih dobara 3.oligopoli različite ekonomske snage. Proizvodi oligopolista su homogeni ali i diferencirani.) modeli necjenovnog konkuriranja putem elemenata d.) modeli konkuriraju određivanjem količine b.model prelomljene krivulje potražnje .) duopol – dva poduzeća na tržištu b.) modeli samostalnog djelovanja oligopoliste: . pa takvo poduzeće može proizvoditi ukupnu proizvodnju grane djelotvornije nego što bi to učinila mnoga poduzeća zajedno. Obzirom na samostalnost njihova nastupa na tržištu: a.) model koordiniranog djelovanja oligopoliste: .

sami kupovati ili zamoliti prijatelja da to uradi umesto Vas. Nesavršena konkurencija na strani potražnje [uredi] Monopson: takvo tržišno stanje gdje je samo jedan kupac na strani potražnje. možda je njihova usluga loša. visok kvalitet proizvoda. Postojanje zapreka slobodnom ulasku u privrednu granu Analiza konkurencije Ovaj korak je veoma vazan za vas biznis. Jake strane preduzeca mogu biti: • • • • • • Slabe strane preduzeca mogu biti: • • • • • dugogodišnje proizvodno iskustvo. mali proizvodni kapacitet. na primer. kvalitetan servis. Izvori nesavršene konkurencije [uredi] 1. možda njihov proizvod ima neke nedostatke. koliko vam je poznato. a to možete saznati ako ga sami isprobate. visoki troškovi radne snage. zastarela tehnologija. Ulazak konkurenata na takvo tržište je relativno lagan jer nema značajnijih prepreka Obzirom na navedena obilježja monopolistička konkurencija je najbliža savršenoj konkurenciji. Duopson: takvo tržišno stanje u kojoj na strani potražnje sudjeluju samo dva kupca. Razlika između monopola ponude i potražnje je u tom što monopoli ponude žele nametnuti cijenu višu od ravnotežne dok monopoli potražnje žele ostvariti cijenu nižu od ravnotežne. visok stepen korišcenja kapaciteta. možete. Proizvodi su međusobno diferencirani po nekom svom obilježju što takvom poduzeću daje prednost pred konkurencijom. širok proizvodni asortiman. Vaš cilj je da shvatite kako Vaša konkurencija posluje. slab kvalitet pakovanja. Primjer ovakvog tržišta je trgovina na malo. koje su jake a koje slabe strane svakog vašeg konkurenta. Razgovarajte sa drugim kupcima kod konkurenata i saznajte da li im se svida ili ne njihova usluga. odnosno preduzece koja prodaju istu robu ili pružaju iste usluge? Sada razmislite. . osnovni cilj treba da bude upoznavanje sa konkurentima I procena Vase trzisne pozicije.Monopolistička konkurencija [uredi] Oblik nesavršene konkurencije gdje u sektorskoj ponudi sudjeluje veliki broj poduzeća različite veličine. Oligopson: takvo tržišno stanje gdje na strani potražnje sudjeluje više kupaca. razvijena saradnja sa distributivnom mrežom. Troškovni uvjeti 2. Ko su vaši konkurenti. Savetujemo Vam da posetite Vase konkurenate. visoki troškovi energije (zbog zastarelog tehnološkog postupka).

Sada razmislite kako cete se suprotstaviti jakim stranama vaših kokurenata. Preduzece C Preduzece D . definicija konkurencije mora uzeti u obzir i drugu stranu – stranu tražnje jer osobine i reakcije tražnje takođe utiču na karakteristike konkurencije. Šanse okruženja mogu biti: • • • • • • • • • • • • • • • proces oživljavanja privredne aktivnosti. odliv kvalitetnog kadra. registar kase) i uvodenje standarda. jacanje domace . nepostojanje strategije razvoja nacionalne i regionalne. jacanje poslovne snage privrednih subjekata jacanje kupovne snage stanovništva. Tržišna konkurencija posmatrana samo sa strane ponude se javlja kao suparništvo između učesnika u ponudi robe sa ciljem svakog učesnika da tržište svoje robe proširi na račun drugih učesnika. inflacija. oživljavanje aktivnosti u grani. zakonska regulativa. Pojam tržišne konkurencije Tržište predstavlja ukupnost odnosa ponude i tražnje koje se na određenom prostoru i u određeno vreme uspostavljaju povodom razmene roba i usluga. postojanje sivog tržišta. tendencija porasta primarnog proizvoda. to su uticaji koje ona moze iskoristiti. • Proizvodac/ konkurent Jake strane preduzeca Slabe strane preduzeca Preduzece A . ukoliko su negativni (opasnosti). Opasnosti okruženja mogu biti: nepovoljni trendovi aktivnosti grane kojoj preduzece pripada nelikvidnost kupca. promena propisa (na pr.• • • stabilna poslovna aktiva. kvalifikovan menadžment tim. Međutim. Ponuda i tražnja nisu izolovani fenomeni i na njih utiče veoma veliki broj faktora. Takođe. nelojalna konkurencija. ili ih zaobilaziti. • nedovršen sistem kvaliteta. . stecen renome na tržištu. Na preduzetnicu utice I okruzenje.strane konkurencije. Preduzece B . ako su povoljni(sanse). ponuda utiče na tražnju kao što i tražnja sa svoje strane utiče na ponudu. Delovanje ponude i tražnje na tržištu se ispoljava kroz konkurenciju kao unutrašnju motornu snagu tržišta koja pokreće tržišni mehanizam. nedostatak finansijskih sredstava.

snaga pojedinačnih tržišnih učesnika. a kompleksnost i raznolikost sistema odnosa koji su se u praksi pojavljivali na tržištu su zanemarivani. neograničenom. Konkurentski odnosi među učesnicima na tržištu zavise od brojnih faktora. Ekonomska nauka se sve do tridesetih godina XX veka bavila samo ekstremnim tržišnim stanjima – potpunom (slobodnom.Definicija – Konkurencija je takvo tržište koje podrazumeva: • • • tržišnu utakmicu između prodavaca čiji je cilj da svoju robu prodaju po što boljim uslovima i u što većem obimu. Po njemu. Različiti konkurentski odnosi na različite načine utiču na obrazovanje konkretne tržišne strukture odnosno obrazovanje određenih tržišnih stanja. u zavisnosti od broja prodavaca i kupaca na tržištu može se doći do devet različitih tržišnih stanja koja su prikazana u narednoj tabeli: . Štaklberg je tipologiju izvršio uzimajući u obzir kriterijum broja učesnika koji se javljaju kako na strani tražnje tako i na strani ponude. homogenost odnosno heterogenost roba. postojanje odnosno nepostojanje barijera za ulazak odnosno izlazak iz grane itd. Prema tome. ali i između potrošača jer i oni nastoje da ostvare svoje ciljeve – kupovina dobara po što povoljnijim uslovima. Konkurencija se javlja i između preduzeća jer sva preduzeća konkurišu za potrošački dohodak. Tek je nemački ekonomista Hajnrih Štaklberg izvršio tipologiju tržišta koja je i danas opšteprihvaćena. ali su neki od najvažnijih ipak: • • • • • broj i veličina učesnika na tržištu (kupaca i prodavaca). tržišna konkurencija se ne može posmatrati kao fenomen usko povezan samo sa ponudom na tržištu. tržišnu utakmicu između kupaca koji se nadmeću u pritisku na cene kako bi došli do željene robe. stepen elastičnosti ponude i tražnje. perfektnom) konkurencijom i potpunim monopolom. tržišnu utakmicu između prodavaca i kupaca gde svaka strana nastoji da ostvari što povoljnije uslove za sebe. Tržišna stanja Među tržišnim učesnicima se na tržištu mogu uspostaviti konkurentski odnosi različite prirode i sa različitim uticajima na funkcionisanje privrede. Na taj način se morfologija tržišta posmatrala vrlo pojednostavljeno.

razmotriti osnovne karakteristike potpune konkurencije i monopola.Tabela 1: Tipologija tržišnih stanja I drugi ekonomisti pored Štaklberga su takođe davali svoj doprinos formulisanju tipologije tržišta. Da bi se razumela tržišna stanja karakteristična za realne privrede potrebno je. nesavršena konkurencija – javlja se u tri različita oblika zavisno od broja proizvođača koji međusobno konkurišu i od stepena diferenciranosti proizvoda. Takođe. ipak. kroz poređenje tržišnih stanja koja su zastupljena u savremenim tržišnim privredama sa tržišnim stanjem koje bi postojalo na tržištu potpune konkurencije može se doći do značajnih saznanja o principima funkcionisanja modernih ekonomskih sistema. 2. na primer. Pol Semjuelson je. Potpuna konkurencija predstavlja tržišno stanje sa sledećim karakteristikama: . apsolutna ili savršena konkurencija predstavlja teoretsku kategoriju čije je osobine neophodno analizirati kako bi se stekao uvid u logiku delovanja tržišnog mehanizma. Potpuna konkurencij Potpuna. 3. Savremene uslove karakterišu tržišna stanja koja su između dva osnovna – potpune konkurencije i potpunog monopola. delimična kontrola cena je moguća. kao i od kriterijuma diferenciranosti proizvoda definisao tri različita tržišna stanja: 1. potpuni monopol – jedan proizvođač koji nudi proizvod bez bliskih supstituta i koji u potpunosti kontroliše cenu. polazeći od kriterijuma snage uticaja prodavaca odnosno kupaca. savršena konkurencija – postoji veliki broj proizvođača koji proizvode identičan proizvod pri čemu nijedan od njih nije u stanju da vrši bilo kakvu kontrolu nad cenom. To su različiti oblici nesavršene odnosno ograničene konkurencije koji su najbliži realnom privrednom životu jer ni u jednoj privredi ne postoje potpuna konkurencija ili potpuni monopol u sasvim čistom obliku.

5.1. kupovna moć kupaca je približno jednaka. recimo. iz različitih razloga. Već je naglašeno da u toku istorije nikada nisu bili uspostavljeni odnosi čiste potpune konkurencije. ograničene informacije itd. zbog toga je supstitutivnost između proizvoda različitih proizvođača odnosno prodavaca velika i kupcima je sasvim svejedno čiji će proizvod kupiti dok god je njegova cena na nivou ravnotežne cene (cena koja se formira isključivo pod uticajem odnosa ponude i tražnje). Čak i u periodu liberalnog kapitalizma je bilo netržišnih uticaja koji su suzbijali konkurenciju (dogovaranje. prodavci nisu u mogućnosti da. rada i robe – nema nikakvih ekonomskih. potpuna informisanost svih učesnika na tržištu – svi kupci i svi prodavci su u svakom trenutku u potpunosti upoznati sa situacijom na tržištu. Monopolsko tržište Određeno preduzeće je monopolista ako je jedini proizvođač (ponuđač) određenog proizvoda ili usluge na određenom tržištu i ako taj proizvod nema bliskih supstituta. preko podizanja kvaliteta svojih proizvoda postignu cenu koja bi bila viša od ravnotežne tržišne cene. međutim. njihova pojedinačna moć je zanemarljiva.). administrativnih ili prirodnih barijera za proširivanje. atomiziranost ponude i tražnje – postoji veliki broj prodavaca i kupaca. slobodno kretanje kapitala. . odnosno ako potrošači nemaju alternativu i moraju da kupuju kod monopoliste. 3. uticaj države. postoji samo jedan prodavac (ili kupac) određenog proizvoda – nepostojanje alternative za kupce (ili prodavce) omogućava monopolisti da samostalno određuje cenu proizvoda. nema državne intervencije i sve je prepušteno isključivo delovanju tržišnog mehanizma. sužavanje ili odustajanje od proizvodnje kada se za tako nešto ukaže potreba. jedini kupac određenog proizvoda što ga čini sposobnim da utiče na uslove pod kojim taj proizvod kupuje. homogenost robe – ova pretpostavka podrazumeva da svi proizvođači proizvode homogene odnosno identične proizvode. 2. Potpuno monopolističko tržište odnosno monopolistička konkurencija predstavlja tržišno stanje sa sledećim karakteristikama: 1. ni među prodavcima ni među kupcima nema udruživanja ni dogovaranja – svaki od njih potpuno samostalno nastupa na tržištu. to jest proizvode istog kvaliteta i istih karakteristika. nema ni kupaca ni prodavaca koji bi mogli da se nađu u posedu bilo kakvih ekskluzivnih informacija koje bi mogle da ograniče konkurenciju. tržišna cena. tržišna snaga svih prodavaca je takođe približno jednaka. postojati i monopolista sa strane tražnje – to bi bilo preduzeće koje je. 4. ali i druge uslove prodaje (ili kupovine). Na tržištu može. Tržište na kome postoji monopol sa strane tražnje nazviva se monopson. cena se slobodno formira pod uticajem ponude i tražnje i nijedan od tržišnih učesnika nije u stanju da samostalno utiče na cenu.

U uslovima monopola onemogućeno je delovanje osnovnih ekonomskih zakona (pre svega zakona ponude i tražnje) zbog toga što je prisutna velika koncentracija ponude odnosno tražnje u rukama monopoliste (ili monopsoniste). bilo time što sprečava druge firme da uđu u neku granu. 5. nije rezultat odnosa ponude i tražnje već je rezultat interesa monopoliste. nije retkost ni pojava različitih vrsta lokalnih monopola bilo time što država daje povlastice i pogodnosti nekoj firmi. takođe. ograničavanjem dozvoljene veličine tržišnog učešća. troškovna prednost nad potencijalnim rivalima ostvarena na različite načine: • • tehnička superiornost – preduzeće koje poseduje superiorniju tehnologiju od konkurenata lakše postaje monopolista i lakše istiskuje sa tržišta konkurentska preduzeća. 2. ekonomija obima – sposobnost velikih preduzeća da integracijom proizvodnih operacija poveća produktivnost znatno iznad produktivnosti manje snažnih konkurenata. rada i robe je ograničena ili potpuno onemogućena. neelastičnost tražnje je potpuna – kolika god da je cena tražnja će biti ista. ne postoje bliski supstituti za proizvod – kupci su prinuđeni da kupuju proizvod monopolističkog preduzeća. zabranjuje ih i ograničava. Koji su uzroci nastanka monopola u tržišnim privredama? Postoje dva osnovna uzroka: 1. sprečavanjem štetnih dogovora između velikih . mobilnost kapitala. kontrola nad oskudnim resursima ili inputima – ukoliko neko dobro može biti proizvedeno jedino korišćenjem retkih inputa. Ona to čini donošenjem antimonopolskih zakona. kontrolom vlasništva. sve dok patentno pravo postoji firma ima zaštićenu poziciju i predstavlja monopol. ograničavanjem udruživanja preduzeća. 4. patenti – da bi podstakla inovativnost država daje ekskluzivna proizvodna prava za neki period vremena onome ko je osmislio određeni proizvod. različiti načini sprečavanja potencijalnih rivala da uđu na tržište: • • • pravna ograničenja – PTT služba ima monopolističku poziciju zato što je država donela odluke preko kojih je PTT-u obezbedila mnopol. 3. prema tome. kompanija koja ostvari kontrolu nad izvorima tih inputa može sebi obezbediti monopolsku poziciju. Zbog pogubnog dejstva monopola država se na različite načine bori protiv njih.2. Postojanje ovakve imperfektne konkurencije na različite načine utiče na neefikasnost ekonomskog sistema – monopolista nije zainteresovan da povećava efikasnost proizvodnje kako bi postigao viši profit jer je u poziciji da viši profit ostvaruje povećanjem cene. barijere za ulazak na tržište i izlazak sa tržišta su visoke – ne postoji mogućnost da se pojave novi prodavci (ili novi kupci u slučaju monopsona).

vrstom i kvalitetom proizvoda. potrošačima ili opštem društvenom interesu. kako bi se njihovom davaocu obezbedila prednost u odnosu na konkurente • • . слободне енциклопедије Nelojalna konkurencija (nepoštena tržišna utakmica) je svaka radnja poslovnog subjekta učinjena u poslovnom nadmetanju koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili se potencijalno može naneti šteta konkurentu. kvaliteta i drugih svojstava te robe • Sticanjem. ipak. kako zbog pojave velikih transnacionalnih kompanija tako i zbog sve veće diferenciranosti proizvoda. korišćenjem i odavanjem poslovne tajne bez saglasnosti njenog imaoca. To je je radnja trgovca usmerena protiv drugog trgovca kojom se krše kodeksi poslovnog morala. koji su usmereni na narušavanje ugleda i poslovanja tog trgovca • Prodajom robe sa oznakama. a na štetu drugih tržišnih učesnika. Karakteristike savremenog tržišta Savremeno tržište je tržište takozvane ograničene odnosno nepotpune konkurencije. ograničen broj prodavaca i kupaca u nekim delatnostima – postojanje duopola (dva prodavca). kojima se opravdano stvara zabuna kod potrošača u pogledu izvora. bilateralnih monopola (dva kupca i dva prodavca). a naročito: Iznošenjem neistinitih i uvredljivih tvrdnji o drugom trgovcu Iznošenjem podataka o drugom trgovcu ili njegovoj robi ili usluzi. potreba za unapređivanjem antimonopolskog zakonodavstva i prakse neprekidno je prisutna jer se sa razvojem tržišta neprekidno pojavljuju i novi načini da se tržišna konkurencija narušava u korist jednih. mogućnost dogovaranja oko nivoa cena. niska mobilnost faktora proizvodnje. postojanje još uvek relativne homogenosti proizvoda i supstituta na većini pojedinačnih tržišta.prodavaca i kupaca. vremenom i mestom kupoprodaje. duopsola (dva kupca). podele tržišta. Osnovne osobine savremenog tržišnog stanja kao mešovitog oblika konkurencije koji je najbliži realnim privrednim okolnostima su: • • • • • postojanje veoma moćnih prodavaca i kupaca zbog čega je određeni uticaj na cene i uslove kupoprodaje moguć. Ipak. imovinskih ili drugih pogodnosti drugim trgovcima. zbog potrebe za državnom intervencijom u privredi itd. podacima ili oblikom. Nelojalna konkurencija Из Википедије. radi otežavanja njegovog položaja na tržištu • Obećanje. cene se ne mogu u potpunosti kontrolisati. odnosno davanje poklona veće vrednosti.

dok je kod sistema generalne klauzule dovoljna i mogućnost nastanka štete. Osim toga. Ovakav sistem je proizišao iz odredaba Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine koja navodi da "akt nelojalne konkurencije predstavlja svaki akt konkurencije koji je protivan poštenim običajima u industriji i trgovini". austrijsko i švajcarsko pravo. Садржај [сакриј] • • • • • • • 1 Dela nelojalne konkurencije 2 Elementi nelojalne konkurencije 3 Pravna priroda nelojalne konkurencije 4 Neki posebni oblici nelojalne konkurencije u spoljnotrgovinskom poslovanju 5 Nelojalna konkurencija po osnovu drugih zakona 6 Reference 7 Spoljašnje veze . naknada štete dolazi u obzir samo prema oštećenom subjektu. Potezi vezani za nelojalnu konkurenciju su obično u korelaciji sa prevarom. Zakoni koji regulišu pojavu nelojalne konkurencije su namenjeni zaštiti potrošača i poslovnih subjekata i pomažu u prevenciji plasiranja ilegalne trgovine i usluga. zahteva se i nastanak štete. samo primera radi. To znači da se zabrana odnosi samo na ona dela nelojalne utakmice koju je zakonodavac izričito naveo. a ne i taksativno. a kod sistema određenja nelojalne utakmice kao civilnog delikta. određuje nelojalnu konkurenciju kao civilni delikt i to je sistem određenja nelojalne konkurencije sa istovetnim sankcijama kao u sistemu generalne klauzule. Ovakav sistem generalne klauzule. ima pravo na naknadu te štete. kod sistema određenja nelojalne konkurencije kao civilnog delikta. Teži se očuvanju dobrih odnosa koje su preduzeća tokom vremena razvila sa potrošačima. Treći sistem je sistem zabrane pojedinih delova nelojalne konkurencije koji su taksativno navedeni. U uporednom pravu.Nepoštena tržišna utakmica je zabranjena. krug zaštićenih subjekata je znatno veći. lošim međuljudskim odnosima. prihvataju i nemačko. a potom navodi neka dela nelojalne utakmice. Trgovac koji pretrpi štetu zbog radnje nepoštene tržišne utakmice. Ipak. Sprečavanjem nelojalne konkurencije žele se zaštititi ekonomska ulaganja preduzeća u cilju očuvanja imidža i razlikovanja proizvoda. Isti sistem prihvaćen je u engleskom pravu. postoje tri sistema određivanja nelojalne konkurencije. navode se pojedina dela nelojalne utakmice. obmanom. sistemu generalne klauzule kod nelojalne konkurencije. Tako po prvom sistemu. između ova dva sistema (sistema generalne klauzule i sistema određenja) postoje razlike. sistemu generalne klauzule. Tako u prvom sistemu. pored našeg prava. Drugi sistem.

pravnom prometu: Nelojalna reklama predstavlja takvo delo nelojalne konkurencije u kome se reklamiranje. takmičenja poslovnih subjekata • Ponašanje koje predstavlja suštinu nelojalne konkurencije mora biti u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima • Kao poseban element pojma nelojalne konkurencije pojavljuje se štetna radnja ili radnja kojom bi se mogla naneti šteta drugim učesnicima u poslovnim odnosima • • . kojom se kupac. korišćenje i prenošenje negativnih podataka o drugom subjektu. u cilju njegovog omalovažavanja i diskreditovanja • Davanje netačnih podataka o svojoj robi ili uslugama predstavlja obeležavanje robe namenjene prodaji oznakama ili podacima koji stvaraju ili mogu stvoriti zabunu u pogledu porekla. čime se određeni trgovac dovodi ili može dovesti u povoljniji položaj • Ocrnjivanje je davanje. načina proizvodnje. oglašavanje ili nuđenje robe ili usluga obavlja navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojim se stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu. kvaliteta ili drugih svojstava • Prikrivanje mana robe ili usluga. predpostavljajući da se radi o konkurentskoj organizaciji • Podmićivanje. odnosno potrošač dovodi ili može dovesti u zabludu u pogledu cena • [уреди] Elementi nelojalne konkurencije Nelojalnu konkurenciju čine samo određeni subjekti Da bi postojala nelojalna konkurencija. imovinske ili druge koristi u cilju postizanja preimućstva u poslovnom prometu na štetu drugog poslovnog subjekta • Oglašavanje prividne rasporodaje ili prividnog sniženja cena robe ili vršenja druge slične radnje. odnosno davanje ili obećavanje poklona. količine. njegovoj robi ili uslugama. pojava da se na robi ili pri pružanju usluga ne upozorava kupac na mane koje roba ili usluga imaju • Neovlašćena upotreba spoljnih obeležja druge kompanije je pojava da jedan poslovni subjekat bez dozvole ili pravnog osnova koristi spoljna obeležja drugog subjekta • Neovlašćeno korišćenje tuđih poslovnih usluga je pojava koja postoji kada se nedozvoljeno prisvajaju tuđe poslovne veze i kontakti. učinjeno delo mora se odnositi na poslovnu delatnost • Da bi postojalo delo nelojalne konkurencije nužno je da je ono učinjeno u cilju nadmetanja.[уреди] Dela nelojalne konkurencije Zakon o trgovini navodi neka dela nelojalne konkurencije koja se najčešće pojavljuju u privredno .

[уреди] Neki posebni oblici nelojalne konkurencije u spoljnotrgovinskom poslovanju Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju navodi neke oblike nelojalne konkurencije koji se posebno javljaju u spoljnotrgovinskom poslovanju. odnosno preduzeća • Preduzeće i drugo pravno lice daje netačne podatke o poslu spoljnotrgovinskog prometa drugom preduzeću. banka i organizacija za osiguranje na račun drugog preduzeća. odnosno preduzeću koji mogu biti štetni po ugled ili poslovanje tog pravnog lica. odnosno otežavanja zaključivanja takvog posla • Preduzeće i drugo pravno lice u obavljanju spoljnotrgovinskog prometa neovlašćeno upotrebi ime. firmu. drugom pravnom licu. kao i treće gledište. žig. Tako se u smislu ovog Zakona pod nelojalnom utakmicom smatra da postoji kad: Isto preduzeće i drugo pravno lice ugovara izvoz robe i usluga po nižoj ceni od cene koju je drugo preduzeće i drugo pravno lice već ugovorilo za izvoz takve robe i usluga i time nanosi štetu tom preduzeću. drugog pravnog lica. odnosno drugog pravnog lica i time stvori ili može stvoriti zabunu na štetu tog preduzeća. odnosno drugom pravnom licu • Preduzeće i drugo pravno lice preduzima radnju usmerene na raskidanje ugovora o spoljnotrgovinskom poslu zaključenom između drugog preduzeća.pravne slobode. zatim gledišta po kojima je nelojalna konkurencija (nelojalna utakmica) povreda nečijeg prava (bilo ličnog ili imovinskog prava). banci i organizaciji za osiguranje • [уреди] Nelojalna konkurencija po osnovu drugih zakona . drugo pravno lice. odnosno drugom pravnom licu za čiji račun obavlja taj posao • Preduzeće. Postoje gledišta po kojem je nelojalna konkurencija zloupotreba prava ili preterana upotreba građansko . obezbedi povoljniji položaj u obavljanju privrednih delatnosti u inostranstvu i time nanese štetu tom preduzeću. odnosno drugog pravnog lica i stranog lica ili radi sprečavanja. banke i organizacije za osiguranje. oznaku ili drugo spoljno obeležje drugog preduzeća. po kojima je nelojalna utakmica civilni delikt posebne vrste.Da bi postojalo ponašanje koje se može smatrati nelojalnom konkurencijom ono mora biti usmereno protiv zaštićenog lica • [уреди] Pravna priroda nelojalne konkurencije Pravna priroda nelojalne konkurencije određuje se na različite načine u pravnoj teoriji. odnosno drugog pravnog lica • Preduzeće i drugo pravno lice u spoljnotrgoviriskom poslovanju daje podatke o drugom licu.

zahtevati brisanje konkurentske delatnosti iz sudskog registra. odnosno radnji na tržištu. u tom preduzeću. Osim napred navedenih slučajeva. Ovakvo isto pravilo bilo je predviđeno i za osnivanje konkurentskih radnji. najduže do dve godine posle prestanka radnog odnosa. pored određivanja . kod koje radi u dopunskom radnom odnosu. preduzeće može da izrekne prestanak radnog ili drugog ugovornog odnosa. jer bi se u tom slučaju i takvo prenošenje poslovne tajne moglo smatrati nelojalnom konkurencijom jedne firme prema drugoj firmi. član društva sa ograničenom odgovornošću i član uprave. može se pri zaključenju ugovora o zakupu predvideti odredba o zabrani izdavanja drugog lokala u istoj poslovnoj zgradi drugom zakupcu . odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti ili delatnosti koja bi bila konkurentna. ne može takve iste podatke davati drugoj organizaciji. odnosno prokuristi u bilo kojem drugom preduzeću. niti biti zaposleni. Sličnu klauzulu konkurencije ima i Zakon o preduzećima iz 1996. Radi se u oba slučaja o konkurentskoj klauzuli kojima se zabranjuje konkurencija između preduzeća. na autonomnoj osnovi) zaključuje ugovor o uslovima pod kojima direktor i drugi radnici dok se nalaze u radnom odnosu. Tako se izmenama ranije važećeg Zakona o preduzeću predviđalo da preduzeće u skladu sa svojim aktom (dakle. mogu se i na ugovornoj osnovi pojaviti određe zabrane konkurencije. pod uslovom da se tako zakonom predvidi. koji predstavljaju poslovnu tajnu poslodavca. ne mogu imati takvo svojstvo. zavisno od potreba i različitih situacija koje se pojavljuju u prometu roba i usluga. koji obavlja istu delatnost i dr. kao i tražiti nadoknadu štete. nadzornog i izvršnog odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću. da napred navedeno lice prekrši klauzulu konkurencije. u propisima o radnim odnosima i ugovorima o zapošljavanju može se predvideti da radnik za vreme trajanja određenog radnog odnosa podatke koje saznaje za vreme svoga rada.Moguće je da i po osnovu drugih zakona budu predviđene odredene klauzule o zabrani nelojalne konkurencije. ako bi to za njegovog poslodavca predstavljalo nelojalnu konkurenciju u skladu sa zakonom. Sličnu zabranu čuvanja poslovne tajne predvida i naš Zakon o preduzećima koji predviđa da su radnici dužni da čuvaju poslovnu tajnu koju bilo na koji način saznaju (za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom) i da dužnost čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa radnika u preduzeću. niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost. odnosno jednog preduzeća prema drugom preduzeću. godine po kojoj član društva. Vrlo često u ovim ugovorima se. Osim navedenog. ne mogu osnovati preduzeće koje bi obavljanjem delatnosti moglo prouzrokovati štetu preduzeću. akcionarskog društva društvenog i javnog preduzeća. Iz toga indirektno proizilazi da se poslovna tajna ne može koristiti u poslovnim odnosima sa drugim firmama i preduzećima i ista ne sme da se neovlašćeno prenosi konkurentskim firmama. najčešće dve godine. Tu se predviđa obaveza radnika da čuvaju poslovnu tajnu koju saznaju u obavljanju poslova sa drugim preduzećima.konkurentu. U slučaju. iskljkučiti člana iz društva. Ovakva zabrana se proteže i posle prestanka radnog odnosa. komplementar komanditnog društva. Tako na primer.

Porter 1979. Osnovi Poslovnog prava. Klauzula konkurencije u radnom pravu. 5)Intezitet rivalstva postojećih preduzeća u grani. Pravni život.reznolikost konkurencije.visina troškova prelaska na upotrebu proizvoda drugih dobavljača. 4)Pregovaračka snaga dobavljača. . Beograd. .fiksnih troškova.stopa rasta industrije.pristup kanalima distribucije. FON.troškovi prelaska na upotrebu proizvoda. ZAKON o preduzećima. a nizak intezitet neke sile prestavlja šansu za neko preduzeće jer mu se pruža šansa da poveća profit. 5) Intezitet rivalstva: . . a ponekad i prostor.stepen koncentrisanosti kupaca. Pravni život br. 2009. . [уреди] Reference • • • • • • • • • • Drakulić M. definiše 5 sila koje određuju snagu konkurencije i.kapaciteta. Visok intezitet neke sile predstavlja opasnost za neko preduzeće jer će vjerovatno smanjiti njegov profit. Pariska konvencija za zašitu industrijske svojine.značaj proizvoda dobavljača za proizvodni proces. Novi Sad.. 2001 Zabel B. Porterove sile: 1)Opasnost od supstituta. 2010. Svaka od navedenih sila utiče na sposobnost preduzeća da bude konkurentno u datoj industriji i svaka od sila ima po nekoliko determinanti.sklonost kupaca ka supstitutima. 3) Pregovaračka snaga kupaca: . . 4) Pregovaračka snaga dobavljača: . Unfair Competition . Everyday law encyclopedia. godine.visina kapitala koju je potrebno investirati. samim tim. . mora predvideti i vreme toga dejstva. . 1/63 ZAKON o trgovini. Pet Porterovih sila Model je razvio Majkl E.postojeće barijere ulasku novih konkurentata. Pravni fakultet.troškovi prelaska na konkurentski proizvod. 1976 Drašković. 2/91 Prica R. . 1) Opasnost od supstituta: .What is Unfair Competition. .predmeta koji se odnose na zabranu konkurencije.značaj industrije za dobavljače.diferenciranost proizvoda.značaj industrije za kupce. Atraktivnost u ovom slučaju podrazumjeva ukupnu profitabilnost industrije. zajedničke reakcije postojećih preduzeća.troškovi prelaska na supstitut. 2) Opasnost od novih konkurenata: . . 2)Opasnost od novih konkurenata.državna regulativa. . Nelojalna konkurencija.broja konkurenata. .izlazne barijere. ZAKON o spoljnotrgovinskom poslovanju. Beograd. br. . Pravna priroda nelojalne konkurencije. . . atraktivnost nekog tržišta. 1996. 3)Pregovaračka snaga kupaca. .

edu) Warren Buffett. kao i distribucione kanale u njihovom donjem toku. da vidimo šta je značenje pojma konkurentna prednost? Profesor Michael Porter sa Univerziteta u Harvardu identifikuje dva osnovna tipa konkurentne prednosti: (1) Prednost cene (2) Prednost razlikovanja Kada je kompanija sposobna da pruži iste prednosti kupcima kao i njena konkurencija. Kako izmeriti odbrambeni prokop vašeg zamka (kompanije)? Kako ga učiniti širim i dubljim da vas odbrani od konkurencije? Ili.www. ali po nižoj ceni. Ovo važi za kompaniju koja na najbolji način iskorišćava svoje resurse ostvarujući konkurentnu prednost koja rezultira superiornim kreiranjem vrednosti. On sugeriše da je kupovina kompanije kao i kupovina zamka okruženog odbrambenim prokopom.Institute for Strategy and Competitiveness . kompanija mora izvoditi jednu ili više aktivnosti kreiranja vrednosti na način koji kreira više ukupne vrednosti od njenih konkurenata. koje prevazilaze prednosti konkurentnih proizvoda. Proces. uključujući snabdevače u gornjem toku. kompanija operiše u sistemu vrednosti vertikalnih aktivnosti.Šta je konkurentska prednost? Kada kompanija ostvaruje profit koji prevazilazi prosek u svojoj grani industrije. Koje su to aktivnosti kreiranja vrednosti? Ako se vratimo na već pomenute 4 P inovacija (Cena.hbs. kako bi prepoznali stvarne uslove vašeg poslovnog okruženja i reagovali kako treba? Pre nego što uđemo u metodologiju. i Pozicija). ili u ceni. Takodje postoji i pogled sa aspekta resursa. onda je to prednost razlikovanja. najpoznatiji privatni investitor na svetu kaže da želi da kupuje samo one kompanije koji imaju perspektivu ostvarenja održivog kreiranja vrednosti. a zovu se sposobnosti razlikovanja. Paradigma. primenjene i eksploatisane tako da uzrokuju povećanje . Ako je sposobna da ponudi prednosti kupcima. vidimo da nove ideje. za koji želi da je dovoljno dubok i širok kako bi odbio svu moguću konkurenciju. Oni se zovu prednosti pozicioniranja i definišu kompaniju kao predvodnika. to je prednost cene. kaže se da ona poseduje konkurentnu prednost u odnosu na svoje suparnike. To znači da kompanija mora imati resurse i sposobnosti koje su superiorne u odnosu na njenu konkurenciju. (Harvard Business School . ili u razlikovanju. Kreiranje vrednosti Profesor Michael Porter kaže: “Uz redovne aktivnosti kreiranja vrednosti. Cilj većine poslovnih strategija je da ostvare održivu konkurentnu prednost." Možemo uočiti da se reč vrednost ovde stalno ponavlja. Superiorna vrednost kreira se ili kroz niže troškove ili kroz superiorne prednosti za kupca (razlikovanje). Da bi se postigla konkurentna prednost.isc.

ali i kroz efikasnije poslovne procese. itd. Da li i u ovom trenutku postoji novi konkurent. skidanja cena i popuštanja potrošaču . televizora. ili za druge ne prenosive troškove poslovanja? Treća sila: Nove konkurentske kompanije Profitabilna industrija privlači nove konkurentske kompanije. One utiču na to koliko poreza će se plaćati. primenjene na bilo koju od inovacionih 4 P oblasti vašeg poslovanja. bolje pozicioniranje u svesti kupaca. ili za godinu dana? Druga sila: Ne-prenosivi troškovi Vaši ne-prenosivi (na krajnjeg kupca). male strane investicije. započeti novi biznis. Da ali pre svega za potrošača. Suviše suparništva. To su: Prva sila: Politički faktori Kod nas u Srbiji. ali i ti isti snabdevači sada lakše dolaze do kupaca. lošu i ne konkurentnu ekonomiju. sposoban da proizvede superiorniju vrednost? Ćetvrta sila: Suparništvo Svako se slaže da je tržišna ekonomija dobra stvar. i sve ono što trenutno vidimo da se događa u Srbiji. Povećana vrednost može se reflektovati kroz veći profit. ove sile verovatno imaju najznačajniji uticaj na poslovanje. i kako da učinimo ovaj proces održivim? Analiza industrije (eng. Danas je sve teže kupiti jeftino a prodati skupo.profitabilnosti. Analiza industrije Industriju možemo definisati kao: Grupu kompanija koje nude proizvode ili usluge koji mogu biti zamena jedan za drugog (industrija mleka. kako se brzo i jednostavno može uvoziti ili izvoziti. Da li ste sigurni da ćete i ubuduće plaćati isti procenat svojih prihoda za snabdevanje neophodnim resursima. Kako da počnemo sa kreiranjem superiorne vrednosti. direktno ili indirektno vode ka povećanju vrednosti. industry analysis) je pravi način da započnemo proces istraživanja održivog kreiranja vrednosti. I oni su primorani da prodaju po višim cenama da bi se takmičili sa svojim konkurentima. Možete se osećati sigurni u ovom trenutku. Ovo ih kvalifikuje kao inovacione aktivnosti. ne uvek i za onog ko proizvodi i prodaje. troškovi poslovanja. ali je samo pitanje vremena kada će novi konkurenti ući na vaše tržište i uticati na vašu profitabilnost. Možemo pretpostaviti da je profitabilnost industrije rezultat delovanja sedam sila. hleba. to su sve one inovacione aktivnosti koje vaše poslovanje čine boljim (konkurentnijim). Politička nestabilnost uzrokuje visoke kreditne stope. Da bi ste ostali i opstali u biznisu morate konstantno skenirati vašu industriju. Globalizovana ekonomija omogućila je da se lakše nalaze snabdevači. ili izvođenje analize industrije. Da li možete pretpostaviti koliko će stabilan biti političko okruženje sutradan. kompjutera …). Neke industrije su profitabilnije od drugih. Ukratko. Prvi korak je obavezno upoznavanje sa uslovima okruženja.

Metodologija menadžmenta inovacija je u suštini čista interaktivna komunikacija. ali i opstanak vaše kompanije. Da li ste svesni vaše sopstvene situacije? Sedma sila: Alternative Postoje industrije koje su alternativni proizvodi ili usluge izbrisali sa tržišta. a potom ih i iskoriste da kreiraju superiornu vrednost. da li je vaša industrija još uvek profitabilna? Šesta sila: Baza potrošača Veličina. vaša trgovinska marža će se smanjivati. Povećanje intelektualnog kapitala omogućiće vam da lakše dolazite do novih ideja. Vi i vaši konkurenti bićete prisiljeni da konstantno nudite povoljnije uslove. bogatstvo i pristupačnost baze potrošača utiče na profitabilnost industrije. Da li se i vi takmičite sa svojom konkurencijom. Danas se nalaze samo u muzejima i u našim državnim nadleštvima. čak i po cenu profitabilnosti? Peta sila: Otpor potrošača Smatra se da su obrazovani potrošači uslov dobre prodaje. Ako su savršeno svesni toga šta da očekuju od proizvoda i po kojoj ceni. Nove profitabilne ideje ne dolaze lako. i menjaju se vremenom. Šta je vaša baza potrošača? Da li je pristupačna? Koliko su spremni da potroše novac na vaš proizvod? Ovo su sve promenljive. Konkurentna prednost je suviše važna za profitabilnost. a to su upitnici koji bi tražili odgovore na specifična pitanja za svaku od pomenutih sedam sila. Da li u ovom trenutku na tržištu postoji bolja alternativa vaših proizvoda? Kako bi ste koristili ovaj model analize industrije? Prvo morate izgraditi alat kojim bi ste procenili situaciju. Šta vam vredi znanje ako se ne primenjuje? . Ako u vašoj organizaciji pronađete prave ljude da unesu ove ideje. tako da je potrebno uključiti sve zaposlene. i postati (i ostati ) profitabilni u biznisu. Setite se pisaćih mašina. Ali i ovom slučaju intelektualni kapital i inovaciona sposobnost ne mogu jedno bez drugog. ali će vam jedino povećana inovaciona sposobnost omogućiti da te nove profitabilne ideje sprovedete u delo. Da li već sada pružate previše mušterijama? Ako je tako. ali i to do određene mere. Smatra se da je jedan od osnovnih faktora povećanja konkurentnosti kompanija stalno uvećanje njihovog intelektualnog kapitala.može izazvati da cele industrije postanu neprofitabilne. steći ćete konkurentnu prednost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->