P. 1
Uticaj_coveka_na_prirodu

Uticaj_coveka_na_prirodu

|Views: 3,041|Likes:
Published by EminaBosnia

More info:

Published by: EminaBosnia on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

Seminarski rad

Uvodne napomene
Klima na Zemlji stalno se menjala.Posledice promena su izmena ugla ose Zemljine rotacije I one se manifestuju u velikom pregrevanju pojedinih delova Zemlje pracenom susama, sumskim pozarima,povlacenjem lednika, otapanjem leda u polarnim predelima, porastom nivoa svetskog mora, katastrofalnim padavinama i poplavama. Najveci uticaj na klimu vrsi covek. Menja se sastav atmosfere, bilans zracenja i toplote na Zemlji, javlja se efekat staklene baste, kisele kise, ozonske rupe… Kada govorimo o promenama u prirodi koje su nastale delovanjem čoveka, mislimo na savremenog čoveka, razumnog i sposobnog da zahvaljujući civilizacijskim tekovinama, oruñima i oružjima, osvoji i najnepristupačnije delove planete Zemlje, da potpuno ovlada prirodom i da je maksimalno iskorišćava radi stvaranja što većeg profita i brzog ekonomskog razvoja.

1

Matić. D. Savremeni čovek izmenio je izgled čitavih predela. vode i zemljišta. Najizraženiji oblici ugrožavanja prirode su:1 Zagañivanje atmosfere koje dovodi do promene klime. Promene koje su prouzrokovane čovekovim delovanjem dešavaju se toliko brzo da priroda ne može sama da se obnovi i oporavi. Opustošeni i erodirani tereni nastali prekomernim uništavanjem šuma i stočarenjem. regionalnom i lokalnom planu. različita industrijska postrojenja i deponije danas karakterišu izgled biosfere. S: Biologija za razred gimnazije opšteg smera. 2 . Jovanović. 1 Cvetković.57. ogromne površine poljoprivrednog zemljišta. 2005. Zagañivanje kopnenih voda i svetskog mora. a sigurno je da će i ovaj vek biti u znaku rešavanja nasleñenih i novonastalih problema vezanih za zagañivanje i zaštitu životne sredine na globalnom. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. obnove i unapreñenja životne sredine. Lakušić... G.. Korać. podizanja svetskog mora i oštećenja ozonskog omotača. Zagañivanje vazduha. Zagañivanje zemljišta. pa samim tim i hrane.str. Uništavanje prirodnih ekosistema i Uništavanje pojedinačnih vrsta Posledice pomenutih oblika ugrožavanja još su veće kada se njihovi negativni uticaji saberu. D.Seminarski rad Uticaj čoveka na prirodu Biosferu ili životnu sredinu na planeti Zemlji savremeni čovek ugrožava u meri koja preti da ugrozi i njegov sopstveni ostanak. A.. poprima dramatične posledice. Beograd. ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou. Zbog toga su poslednje decenije dvadesetog veka u velikoj meri bile obeležene različitim programima i akcijama u oblasti zaštite.

industrijske aktivnosti i saobracaj. Zagañivanje i izvori zagañenja atmosfere Cist vazduh je osnov za zdravlje i zivot ljudi i citavog ekosistema. ketoni. Najcesce zagadjujuce materije su ugljenmonoksid (CO). U atmosferu se ispuštaju i ogromne količine veštačkih sintetisanih zagañujućih materija (fluoridi. Zagañivanje vazduha nastaje kada se različiti prirodni gasovi (ugljendioksid. Koncetracija od 1% CO u vazduhu je smrtonosna. arse. metan). sumpor-dioksid. kao i sitne čestice čañi i prašine oslobode u atmosferu. vode i zemljišta. nikl.Seminarski rad Promene fizičkih i hemijskih karakteristika životne sredine Do promena fizičkih i hemijskih karakteristika životne sredine dolazi zbog prekomernog zagañivanja vazduha. ozona. mikrocestice cadji. azotni oksidi. Pri tome dolazi do promene prirodnog odnosa i koncentracije osnovnih komponenata vazduha. sumpordioksid (SO2). usled vulkanskih erupcija i prirodnih požara. Zagañivanje životne sredine po prirodi može biti hemijsko. ugljen-monoksid. fizičko. vodonika. Ovi gasovi i čestice mogu doći u atmosferu prirodnim putem. Zagadjenje vazduha zavisi prvenstveno od tipa zagadjivaca. Vazduh je smesa gasova koja cini atmosferu. vodene pare i raznih necistoca. kadmijum. ugljen dioksida. cink i drugi teski metali i organski spojevi koji nastaju kao rezultat razlicitih aktivnosti. azotdioksid (NO2). ali češće dospevaju pod uticajem čovekovih aktivnosti. biološko i radioaktivno. 3 . mangan. a sastoji se priblizno od 4/5 azota. Glavni izvori zagadjenja vazduha su zagrevanje stanova. Zagadjeni vazduh utice na razlicite nacine na zdravlje ljudi i citav ekosistem. Specificne zagadjujuce materije vazduha su i olovo. teški metali) kao posledica sve većeg razvoja industrije i saobraćaja. Zagadjenost vazduha predstavlja prisustvo jednog ili vise zagadjivaca. hrom. prirodnog gasa i drveta. nafte. sagorevanjem uglja. Nevolje nastaju kada se ovaj odnos poremeti. 1/5 kiseonika i vrlo malih kolicina plemenitih gasova.

Cestice aerosoli menjaju vremenske prilike u nizim delovima atmosfere. Pronañeni su tragovi sagorevanja iz automobila u ledu Antartika.net 4 . izvori zagañenja vazduha U svetu se preduzimaju mnoge mere za saniranje zagadjenog vazduha ili sprecavanje daljeg zagadjenja. Uticaj aerozagadjenja na zivotnu sredinu je visestruk. stvaraju izmaglicu i smanjuju vidljivost. povecanje padavina.b92. uništavanje ozonskog omotača i pojavu kiselih kiša – direktna je posledica naglih promena fizičkih i hemijskih karakteristika atmosfere na globalnom planu. One uticu na smanjenje Sunceve radijacije. 2 www.Seminarski rad Posledice globalnog zagrevanja planete i podizanja nivoa svetskog mora.2 Slika 1. zbog toga više moderni automobili na koriste olovni benzin.

odnosno stvaranja efekta “staklene baste”.4. Irska. Protokol su ratifikovale i Norveska i Malta. Nemacka. Prema Protokolu iz Kjotoa. Svedska i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske. godine oko 50 zemalja potpisalo je Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. Belgija. Grcka. koji se smatraju glavnim uzrocnicima porasta temperatura na Zemlji.Seminarski rad U japanskom gradu Kjotou 1997. jedan od velikih svetskih zagadjivaca. a u istocnoj i centralnoj Evropi Rumunija i Slovacka. pre svega ugljendioksida. Spanija. industrijske zemlje do 2012. ciji je cilj sprecavanje i smanjivanje emisije otrovnih gasova. juna prikljucio i Japan.3 3 www.b92. Luksemburg. Do sada su Kjoto protokol od zemalja Evropske unije. Danska. Finska. godine moraju da smanje emisiju stetnih gasova u atmosferu u proseku za pet odsto u odnosu na nivo emisije 1990. Jedan od svakako znacajnih koraka u poslednje vreme je sto se zemljama koje su ratifikovale Protokol. ratifikovale Austrija. Italija.net 5 . godine.

voda je veoma ograničen prirodni resurs. koje dovodi do smanjenja njegove plodnosti i sposobnosti za normalno odvijanje procesa razlaganja. Jedan od najvećih izvora zagañivanja zemljišta je savremena poljoprivreda. hemijski – organskim i neorganskim materijama. virusa. (2002) Uticaj antropogenih izvora toplote na klimu Beograda. na koju je orjentisano čitavo čovečanstvo (6 milijardi ljudi). a sve kopnene vode planete Zemlje. biološki – prenamnožavanjem patogenih mikroorganizama. univerzalni rastvarač koji dominira u grañi svakog živog bića. a time i kruženja materija u prirodi. stranih vrsta (alohtone. magistarski rad .2 % „zarobljeno“ je u ledu Antarktika i Arktika. 4 6 . G. čine samo 0.5 – 1% ukupne svetske vode. Kopnene vode i svetsko mora zagañuju se:4 fizički – čvrstim otpadom. teškim metalima. Agroekosistemi danas obuhvataju ogromna prostranstva. a svega 3% je takozvana slatka voda . hemijskih i bioloških svojstava zemljišta. nuklearni otpad i slično. naftom. Rešavanje problema efikasne zaštite i racionalnije korišćenje kopnenih voda jedan je od prioriteta savremenog čoveka od čega zavisi i njegov opstanak na planeti Zemlji. površinske i podzemne. stanište mnogih biljnih i životinjskih vrsta. havarije podmornica. str. Zagañivanje i izvori zagañenja zemljišta Pod zagañivanjem zemljišta podrazumevaju se promene fizičkih. koje ne potiču sa tih prostora) i radioaktivno – nuklearne probe. Svaka promena u pogledu karakteristika zemljišta može imati znatne posledice na ukupan sastav živog sveta i procese koji se odvijaju u ekosistemu. Anñelković. U svetskom moru nalazi se 97% vode. pesticidima. Istovremeno. Beograd: Geografski fakultet. povišenom temperaturom.Seminarski rad Zagañivanje i izvori zagañenja voda Voda je osnov postojanja i funkcionisanja života na Zemlji.138.

dovodeći uglavnom do njihovog osiromašenja. S druge strane. mnogi insekti i drugi beskičmenjaci). Poljoprivredna zemljišta zagañuju se neposredno hemijski – pesticidima. kamenolomi.Seminarski rad Samo u našoj zemlji čine više od 60% ukupne teritorije. seča šuma koja dovodi do erozije plodnog zemljišta i slično. mnogobrojne zagañujuće materije spiranjem sa zemljišta zagañuju površinske i podzemne vode i dolaze do svetskog mora. rudnici sa površinskim kopom. Samo za poslednjih 400 godina sa planete Zemlje nepovratno je nestalo više od 600 vrsta životinja i oko 900 vrsta biljaka. veštačka akumulaciona jezera koja potapaju plodno zemljište. koja se povlače u područja sa očuvanim staništima ili iščezavaju u nemogućnosti da se prilagode. pacovi. Indirektni izvor zagañivanja zemljišta predstavljaju kisele kiše. Čovek sve snažnije utiče na promenu prirodnog sastava i odnosa u biocenozama i ekosistemima. radi suzbijanja korova i drugih štetočina. vrste koje su se uspešno prilagodile izmenjenim uslovima staništa često predstavljaju čovekove neželjene pratioce (korovi. 7 . ali i prekomernom upotrebom veštačkih ñubriva. Oblici neposrednog zagañivanja su i brojne deponije komunalnog i industrijskog otpada. Zagañivanjem staništa čovek naglo menja i oduzima životni prostor drugim bićima. prekomerna i neadekvatna urbanizacija. Promene sastava živog sveta Promene sastava živog sveta u ekosistemima direktna su posledica promena fizičkih i hemijskih uslova sredine nastalih delovanjem savremenog čoveka. Takoñe.

klimatske promene i dalje su predmet sporenja velikih sila.Seminarski rad Uticaj čoveka na promenu klime Klimatske promene izazvane su. trećeg sveta. Lideri zemalja-članica kažu da promena klime razara ne samo okolinu. zaključak je zasedanja Generalne skupštine UN. a to je da se ekonomski i socialni razvoj ne mogu ostvariti ukoliko se ne reši ekološko pitanje. verovatni razlog promena klime koje su uzrok sve katastrofalnijih nepogoda. Nauka treba brzo da reaguje. suša i poplava. Akcija je moguća i ekonomski razumna. ali i siromašne zemlje tzv. Ekonomska proučavanja kažu da klimatske promene mogu da umanje ekonomski rast za pet odsto. Prelomni izveštaj Meñuvladinog panela UN o klimatskim promenama navodi da je ljudsko delovanje. U borbi protiv klimatskih promena prednjači Evropska unija. ako ne i za celih 20 odsto. Ipak. Taj zaključak bi mogao da pomogne u borbi protiv globalnog zagrevanja jer je sve više onih koji traže konkretnu akciju. u razvoju. Cena nedelovanja prevazići će cenu delovanja. Svetski lideri priznaju da se klimatske promene dešavaju i da su izazvane ljudskim aktivnostima. uglavnom. posebno onih ostrvskih. Klimatske promene su nastale zbog ljudskih aktivnosti i one se ubrzavaju. čovekovom aktivnošću. kao što je sagorevanje fosilnih goriva. Oni su preneli jasno i glasno poruku iz svojih zemalja. Glavni borac za zaštitu životne sredine meñu razvijenim zemljama je Evropska unija. alarmantni su. vrelih talasa. Zbog toga su i oni pozvali na akciju. 8 . Ovo će izazvati dramatične promene ukoliko nešto ne preduzmemo. već i ekonomiju. Izveštaji najugroženijih zemalja.

godine vlada SAD uložila je blizu 18 milijardi dolara u razvoj čišćih izvora energije. naprednoj nuklearnoj energiji. rekla je Rajsova. moramo da razvijemo i iznesemo na tržište nove energetske tehnologije i prevaziñemo sadašnji sistem fosilnih goriva i ispuštanja ugljendioksida. Od 2001. Tu su uključene tehnologije zasnovane na hidrogenu. obnovljivim gorivima i većem energetskom iskorišćenju.Seminarski rad Neizbežno. 9 .

pri čemu je došlo. Doduše ne tako drastično. (2002) Uticaj antropogenih izvora toplote na klimu Beograda. koji prirodno treba da postoji izmeñu sunca i zemlje. Treba imati u vidu da se indeksi izračunavaju u odnosu na nivo mora. kada su promene izazivane prirodnim uzrocima (vulkani.dobro poznato izumiranje dinosaurusa. Ovom indeksu odgovara u cilju zaštite boravak na suncu najviše deset minuta. za stručnjake koji se bave klimom i atmosferom nije neočekivano. zračenje je veće. postalo je jasno tek sedamdesetih godina ovoga veka. Iako je tamo hladnije. godinu Svetska meteorološka organizacija je predvidela da će biti najtoplija ovog stoleća. Da je došlo do promena u sastavu atmosfere. Posledica svega . na kojoj se nalazi i naša zemlja. s tim što je na severu zemlje nešto slabiji. a na jugu još jači. padanje meteora ili asteroida na zemlju). Visoka sunčeva radijacija Ovih dana je ekstremno visok nivo sunčeve radijacije ovom geografskom širinom. U zabludi je onaj ko misli da je na planinama sunčevo zračenje manje. Iznosi oko devet. G. što dovodi Anñelković. 5 10 . više nema dileme. magistarski rad. Na svakih 300 metara nadmorske visine indeks raste za četiri odsto. 144.5 Sve što ovog proleća i na pragu leta osećamo. Str. Naučnici okupljeni oko Svetske meteorološke organizacije i Organizacije ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP). kao nulte tačke. uslovljenih ubrzanim tehnološkim i industrijskim razvojem.Seminarski rad Tendencije u globalnoj promeni klime Da je došlo do globalne promene klime i ukupnog zagrevanja atmosfere. ali ljudi danas takoñe menjaju sastav atmosfere. kažu da ljudi u ovom veku rade slično onome što je pre 65 miliona godina uradio džinovski asteroid padom na zemlju. Za razliku od preñašnjih vekova. Taj asteroid je tada podigao ogromni oblak prašine koji je izazvao trogodišnji mrak na zemlji. Beograd: Geografski fakultet. Za 2000. zbog promena u sastavu atmosfere do poremećaja energetskog balansa. za sadašnje promene odgovoran je čovek. pa i milenijuma.

topljenje leda na polovima i porast nivoa okeana i mora. do 1999. u visini približno do 10 kilometara. pojačana frekvencija i intenzitet vremenskih nepogoda (tajfuni.ugalj. pre svega nastalih sagorevanjem fosilnih (biljnog i životinjskog porekla) goriva . Zbog toga u troposferi. 11 . Analize merenja temperature u poslednjih 140 godina pokazuju da je taj porast intenzivan u poslednjoj deceniji ovoga veka. poznate kao La Ninjo. A trend porasta ove temperature i dalje traje. smanjivanje slatkovodnih površina i povlačenje podzemnih voda. nafta. uragani. Zbog emitovanja velikih količina ugljen-dioksida i drugih gasovitih materija. prizemnom sloju atmosfere. Čovek suptilno u atmosferu emituje znatno veće količine različitih razornih supstanci. zbog uticaja hladne pacifičke struje. Merenja pokazuju još nešto . sedam se nalazi u ovoj poslednjoj deceniji. stvoren je takozvani efekat staklene bašte koji sprečava da se zemlja hladi.od deset najtoplijih godina u periodu od 1860. izgleda da se već potvrñuju. Svi pokazatelji kao posledica zagrevanja atmosfere su tu . drvo. ukupno smanjenje količine padavina. a posledica svega je ukupna promena klime.Seminarski rad do promene energetskog balansa. oluje i nama poznate). kao ubedljivo najtoplijoj. dok je prošla godina bila neznatno svežija.produžetak sušnih perioda. imamo povećanu temperaturu. Apsolutno 1998. Predviñanja stručnjaka o ovoj godini. koje je naročito opasno zbog nestajanja vode za piće.

a Zemlja bi bila hladnija za oko 400C. kiseonika (O2) i azota (N2).75. (1979) Meliorativnaja mikroklimatologija. manje prisutni ugljen-dioksid i drugi atmosferski gasovi u tragovima mogu da apsorbuju svetlost većih talasnih dužina i tako zadrže Sunčevu energiju koja se odbija od tla. tako da prisustvo ovog gasa u atmosferi čini naš svet prijatnim mestom za život. Kada uopšte ne bi bilo efekta staklene bašte. dok bi u slučaju intenzivnog efekta staklene bašte Zemlja ličila na Veneru. efekat staklene bašte je prirodan fenomen koji se na Zemlji dogañao milionima godina pre nego što su ljudi počeli da sagorevaju fosilna goriva i emituju povećane količine ugljen-dioksida.Seminarski rad Efekat staklene bašte U širem smislu.N. Zemlja bi bila zaleñeni kamen u svemiru. zbog čega je došlo do većeg zagrevanja atmosfere i podizanja globalne temperature.str. s prosečnom temperaturom od paklenih 5000C. 6 Glavni uzročnik ovog efekta je atmosferski gas ugljen-dioksid (CO2). Ugljen-dioksid u atmosferu stiže vulkanskim erupcijama i sagorevanjem organskih materija. 6 Adamenko. Sunčevo zračenje bi se uglavnom odbijalo od površine planete. nalik na toplotu koja se čuva u baštenskom stakleniku. po čemu je efekat dobio ime. Kada bi nestao sav ugljen-dioksid iz atmosfere. Efekat staklene bašte igra presudnu ulogu u radijacionom transferu toplote – on je prirodni mehanizam kojim se zagreva atmosfera. 12 . V. Ova dragocena osobina ugljen-dioksida omogućuje da se energija stigla na Zemlju ne vrati nazad u kosmos. nego da ostane pri tlu. Ovaj ugljen-dioksid antropogenog porekla uvećao je svoj sadržaj u atmosferi za 25 % tokom poslednjih 150 godina. sa temperaturom od -730C. Taj fenomen naziva se globalno zagrevanje i mogao bi imati velike i teške posledice po klimu u budućnosti. Za razliku od glavnih komponenti atmosfere. Leningrad: Gidrometeoizdat . naročito fosilnih goriva koja ljudi intenzivno koriste od industrijske revolucije naovamo.

ali oni u tome ucestvuju sa zanemarljivim procentom u odnosu na ugljendioksid. a ne da se sve svede na sastanak grupe G8. Evidentno je da su u prvim momentima naše istorije.Seminarski rad Zaključak Klimatskh promena ce biti. Vodili mi racuna ili ne. Topli periodi i ledena doba su se redovno smenjivali u proslosti a tada nije bilo industrije. Taj uticaj se ogleda naročito od industrijske revolucije do danas i izbacivanja u vazduh toksičnih gasova. onda je jasno da pojava čoveka i njegove delatnosti ima efekta na klimatska dešavanja na tako malim prostorima.. Bez zrelog stava ce biti tesko. praistorije takvi uticaji bili izuzetno mali. tj. Čovek može da utiče na klimatske promene ali. moje mišljenje kao i mnogih drugih naučnika je da je taj uticaj relativno mali u odnosu na prirodne faktore.. 13 . ali je osnovni problem i podizanje svesti ljudi i zrelije zalaganje politicara. Tako da covek u odnosu na ove cinjenice mozda i doprinosi klimatskim promenama. Ako shvatimo da praktično svaka tačka na našoj planeti ima svoju jedinstvenu klimu. Naravno da treba voditi racuna o zagadjenju. sto je ujedno i moj posao. Mozda nije bilo toliko ostalih gasova koji uticu na efekat staklene baste. ali ne u tolikoj meri koliko se u medijima prica.Nekada je i koncentracija ugljendioksida u atmosferi bila mnogo puta veca. to je sigurno. individualnih lozista. njihovo neznanje i lepu veceru. do globalnih promena klime ce doci sigirno. ali da li je covek za to toliko kriv pitanje je.

G. (1979) Leningrad: Gidrometeoizdat Meliorativnaja mikroklimatologija. Adamenko. D. Lakušić. Beograd: Geografski fakultet. V. D. Anñelković. Korać. Matić. magistarski rad 4..N. No 6 5. Beograd. (2002) Uticaj antropogenih izvora toplote na klimu Beograda.. A. Serija Geografičeskaja. S: Biologija za razred gimnazije opšteg smera. 2005. Jovanović. (1962) Poljarne ljedi i klimat.. Izvestija AN SSSR. G. M.Seminarski rad Literatura 1. www.b92. Budjiko.. 3. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.net 14 .I. 2. Cvetković.

................................ 13 Literatura ........................................................................................ 3 Zagañivanje i izvori zagañenja voda....... 1 Uticaj čoveka na prirodu .............. 8 Tendencije u globalnoj promeni klime ..................... 2 Promene fizičkih i hemijskih karakteristika životne sredine ................................................ 3 Zagañivanje i izvori zagañenja atmosfere ........................................................................................ 6 Promene sastava živog sveta................................................................................... 10 Visoka sunčeva radijacija ............................... 12 Zaključak ...................................................................... 14 15 ........................................................................ 10 Efekat staklene bašte........................................................................ 7 Uticaj čoveka na promenu klime................................................Seminarski rad Sadržaj: Uvodne napomene ............ 6 Zagañivanje i izvori zagañenja zemljišta ......................................................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->