P. 1
Dr Dzefri Svarc - Blokiran mozak

Dr Dzefri Svarc - Blokiran mozak

|Views: 3,642|Likes:
Published by ljubichastisan

More info:

Published by: ljubichastisan on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2015

pdf

text

original

Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

.Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN. MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku.

Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost. Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili. .

: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4. i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1.: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3.Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Preimenovanje 5 ''To nisam ja .: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' .to je moj OKP'' 2 Korak 2. Kompulsije.

DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 . Zloupotreba raznih materija. Patološko kockanje.

prijatniju aktivnost. ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost . Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". Daje se i . Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje .Revalorizovanje" . a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje". Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu. to je samo jedan hemijski proces. Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". Mora se revalorizovati na aktivan način. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama. preterano uzimanje hrane. opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. zloupotreba raznih psihoaktivnih materija. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik). Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. Daju se detaljni opisi i primeri tzv. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini". Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka". Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice. I konačno. Poruka je jasna: to što činim nije ludilo. Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". to je blokiranost moga mozga. Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač. kompulsivno seksualno ponašanje. a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu. tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. ovo je lako reći a teško uraditi.uradite nešto drugo. jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". Međutim. Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama. a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje.to je samo moj OKP. refokusiranje i ponovno vrednovanje. nešto celishodno i nešto u čemu uživate. ponovno određivanje.O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije. Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um.

onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja.. koja je data u ovoj knjizi. i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. odnosno većim delom filogenetskim. ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično. psiholozi. Odmah.kompulzivni poremećaj. Hauarda Hjuza. Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a. Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno . Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka. Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige.06. Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu. u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . jer je upravo za njega ponajviše i napisana. odnosno ontogenetskim hodom i kodom. socijalni radnici . U Beogradu 1. razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku.1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof. tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi. Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva". Definicija. a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem.koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom. ovakvog načina života.bolest. može se potkrepiti sa bezbroj primera. Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji.onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. menjač se zaglavio pri promeni brzina) . Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. . ispravna je.. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji. kaznama. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. zabranama.

koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. on je deo te igre. i ona se može meriti biheviorističkim metodima. iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta. iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju. ali nijedan problem se nemože rešiti.. trebalo da bude. i on je za sebe u pravu. Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. i smiraj je takođe neminovan. emocionalno. Međutim. Za stres kao pojavu. nešto svojom uobraziljom. priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. on je za pojedinca opravdan i realan. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti. ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. i ide istom stazom. koja predstavlja jedan sistem. intelektualno . on je dominantan u intenzitetu. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje.. kao i ostali merni instrumentarijum. razrađen sistem razmišljanja i postupaka. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. to je druga stvar. tu upravo i leži prva zamka. i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". to me ojača. Neopravdan strah od prljavštine. sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase. budući da u sebi krije neku tajnovitost. za istu pojavu. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. Što se tiče same ravnoteže. je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. Doista. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance. sve do svemoći. da ne bi ovladali nama.druge. Metodom "U Četiri Koraka". Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi. i on je taj. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. ili život. potrebnog svakom čoveku. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. koji su isto tako relevantni. . i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše". prvo ukroti. a zatim pokuša da se on preusmeri. Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta. Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. Ono što je češće od šećerne bolesti i astme. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva.

da: po prvi put. život je jedino i moguć. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. bez kojih nije ni jedan autentičan život. krije upravo u jednostavnosti. Ali. koji ponekad oseća nelagodnosti života. ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. to je najmanji greh ovoga štiva. i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. i to se ne mistifikuje. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". kroz sintagmu: klin se klinom izbija. svakom čoveku. dakle objektivnim pokazateljima. pa ne izaziva strah. . odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. Zato je ova knjiga i višeznačna. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. odnosno egzistencijama paradoksalnosti.Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. kao metode lečenja. Naime njen autor tvrdi da. veći od onog koji objektivno postoji. podnijeće i ono kako da živi". ili na ljutu ranu ljut lek. za bilo koje psihijatrijsko stanje.

i od pomoći za što veći broj ljudi. Lor (A. Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili. i doprinela da ova knjiga bude dobra. koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme. Ajver Hend (Iver Hand). Džuditi Regan (Gudith Regan). Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu. Lelah Hilton). Krisitin Džuska. Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču. (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija. Jan Jablonsky. James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. Lorre) kod fotografije. Sve u svemu. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja. pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata.je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. i A. Autor . Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne. Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein.Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru. Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. Marty Wax.

"Nisam mogao da izađem. . Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. kao što je Hjuzov. Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. Na kraju. Što više joj ugađate. više traži. "Pa. koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story). i da pobedite. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa. Čak i Hjuz. potpuno zatvoren i izolovan. koji su izvršavali čudne rituale. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima. on se izvinio i otišao do kupatila. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone. u Los Anđelesu. može da ga savlada. zaboga. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. na SanStripu. Prema Piteru H. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim. ali nije bio izopačen. ili završnog stanja ludila. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. sa svim njegovim bogatstvom. su ga savladale. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. milionima i gomilom posluge. "Šta vam se.Predgovor Jedno veče 1947.Braunu. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala. ili odmaklog stanja sifilisa. Onda je ponovo obukao odeću. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. i morao sam da ih operem u umivaoniku. ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. OKP je težak neprijatelj. u atmosferi sličnoj bolničkoj. Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama. Na čuđenje Grirove. vratio se tek posle jedan i po sat. OKP-a. odgovori Hjuz. koje muje njegov OKP nalagao da izvršava. naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. (OKP) bilo da je to blag." On ih je onda okačio o vrata kupatila. preplašen od bakterija. U toku večere. ili pak težak slučaj. pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju. kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja. dogodilo?" upita ona. (OCD -obsessive compulsive disorder). pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. bio je klasičan i težak slučaj. Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme. Kada se konačno pojavio. da se malo osuše.

Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. Uvod Opsesije. ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite. za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. i onih koji ih vole. tada se nešto ozbiljnije dešava. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. destruktivna i pogubna ponašanja. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. Ako nemate OKP. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). (ENG. kompulsije. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole. što je pet miliona u SAD. Nekada smatrano da je ovo retka bolest. onda bi vam formular na str. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima. Svi mi želimo da imamo više samokontrole. Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa. Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. u opštoj populaciji. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. problema na poslu. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. i u društvenom . Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. često dovodi do konflikata u braku. Uopšteno govoreći. a ovde će to biti i opisano. U glavnom je to veoma bolno za njih. U stvarnosti. Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. 201. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek. identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). Štaviše. Na primer. ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. Ako mislite da i vi imate OKP. za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. tako da ga možete odmah i primeniti.

i kao takve se veoma teško ignorišu. Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana. Za razliku od drugih neprijatnih misli. Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli. Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga. ili u nekom više kontrolisanom obliku. Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). ove ne nestaju. ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. i vi ćete proveravati opet i opet.životu. i vi ih ćete prati. Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne. iako ne postoji stvarna potreba za tim. mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke". Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. Opsesivna misao je samo to. zato što ne može da pređe na sledeću misao. i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela. Kada se ovo dogodi. već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova.opsednut.Vi se molite da ona ode.To nije opsesija. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" . teško. Kod osobe sa OKP-em. Primenjujući tehnike terapije ponašanja. ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: . onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga". ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput". Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. ali ne i nemoguće. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu. nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba. To je ruminacija. barem ne za jedno izvesno vreme. protivu vaše volje. Zajedno sa putamenom. misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". nešto što je normalno i čak prijatno. Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). ali se to ne događa. pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi. nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu. radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni.

to je moj OKP. opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka". . i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno. konstantnija. a mogu imati i samoubilačke misli. pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. Abnormalna briga za urednost. greškom. proverava ili dodiruje predmete. kao što su stare novine ili predmeti. "spašeni" iz korpi za otpatke. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. nerazumne i budalaste. Na nesreću. ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. što se ove radnje duže izvršavaju. i čine da se osećaju veoma jadno. godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. koji su posledica njhovih opsesija. ili okoline u kojoj živi. bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em. bilo da je to spoljni izgled osobe. proveravanje i ostali OKP-rituali." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje. Oni mogu imati i strah da će poludeti. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. Ipak. Štaviše. Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. Opsesije oko svog tela. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. ili ih broji. kada već obično i traže profesionalnu pomoć. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere. Pranje. ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi. Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari. uzimajući sve više energije. apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga"."To nisam ja. Zaista. strah od gubljenja ili bacanja nečega. Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima.

Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba". npr. ili da su kućni uređaji isključeni. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. Čuvanje beskorisnih stvari. "srećni" ili "nesrećni". Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije. ili ubadanje nekoga nožem. Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe. da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. Preterana briga o moralu. Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova.Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini. kupanje ili pranje zuba. KOMPULSIJE . tuširanje.PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku. Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta. kao što je smrtonosni požar. kao što je upotreba vatrenog oružja. da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja. Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza. Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli. Iracionalan strah da su nekoga povredili.: strah da su udarili nekoga dok su vozili. prljavi. zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti. Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane. prilikom vožnje. briga o dobrom i o lošem. Stalno postavljanje istih pitanja. npr. kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl. osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. . Proveravanje da li je osoba nekog povredila.

Rituali treptanja ili zagledan ja. Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv . kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni.brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom. Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a. Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. intenzivnost straha opada.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo. ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. da se neko nešto upita. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije. Kažu da je znanje moć. Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. Ponašanja uzrokovana sujeverjem. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti. Kako terapija napreduje. doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji. Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". udare ili protrljaju određeni predmeti. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile. ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru. Prisile brojanja: npr.Proveravanje i ponovno proveravanje. izvršavajući prisilne radnje. Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi. Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga. npr. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom. Potreba da se dodirnu. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana. traženje neke greške. Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih. konstruk tivnija ponašanja. i preusmerite vaš um na druga. ili da se nekome poveri. Naučićete da se borite protiv tih prisila. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. pri proveravanju čekovne knjižice. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta. npr. Preterano pravljenje spiskova.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

Ali tu se nalaze i treća vrata . a proklet si i ako ne uradiš ".samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga. da izvršavaju još više takvih rituala. za koja im đavo nikad neće reći. hajde . Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka). njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju. kad imaju prisilne potrebe. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje.osećanja postaju još gora. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". opet i opet. jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba. On zna da je njegova moć često jača. oni će onda zaista i biti kao prokleti. Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade. Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . ili jedna ili druga vrata. KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA . THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde. i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih. Njihov život tada postaje živi pakao. ovi ljudi mogu da nadmudre đavola.." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa. Štaviše..izlaz. nanoseći im veliki bol. Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje. pre učenja metode "U Četiri koraka". 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama. prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja.

i on ih je prao i prao. Bila je inteligentna i vešta. Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. vraćajući se tako da proveri. tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. Kada bi najzad završio čišćenje. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. a koji su uspeli da potuku tog đavola. tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. Bilo koje da je doba.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene. rekla je sebi. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt. Barbara Barbara. Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme. .Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. "ljudi bi padali kao muve. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. uzimao bi kofu vode. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. on bi ustao. sa stalnom brigom . Morao je. Ali Džek je nastavljao da pere." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave. mogao naići na nju. znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. 45-godišnji prodavac automobila. Čim bi policija otišla. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo. bi svake noći ležao budan u krevetu. Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. Ako bi čuo zvuk policijske sirene. obukao se. Znao je da mu ruke nisu prljave. da bi proveravala. tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije. Kada bi odlazila. čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao. jedanput ili dvaput. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. znajući da će ih nositi samo jedno veče. i onda opet proverava razne stvari. po tuce odjednom. Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati. to su veoma česti simptomi za ovu bolest. "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom. Brajan Brajan. Bilo ju je veoma sramota zbog toga. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. samo kad bi ih pokvasio. Kupovao je patike na rasprodajama. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. ili vatrogasce. a u loše dane i po sto puta. Nije mogao da se zaustavi.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . To je bila njegova strašna tajna. Jednog lošeg dana je. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". Džek Džek.

poželela bih da nekog ubodem." Doti nije imala nikakve probleme sa očima.Doti Doti. Bilo je to strašno.. postala je zarobljenik u svojoj kući. ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu. "Mogao je to biti i nož za puter. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. misleći da je nekog udarila. ali kad bi ga dohvatila. Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam . Morala sam da bacim moje cipele. znajući da je to samo obična kesa. ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila. Da li su to bile samo novine pored puta. Pa ipak. Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. "Odjedanput mi u glavu dođe. "Bilo je to sa očima". naročito nekog ko je u blizini." Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život. " Bilo gde da je išla. Kada je i sama postala majka. Naš UCLA. sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga. Bože. Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu. i moje oči će biti u redu. Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. donosila mi je loše misli. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka"." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali. ili rituale-navike koje ne možete da . da ako sve uradim kako treba. Samo jedna loša misao. pa je morala da ih istera. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid. Ali su me obuzeli strah i panika. Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine. kaže ona. morala bi da zaustavi i stane sa strane. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije. "Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona. "Zaustavila sam kola i buljila u kesu.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. kojoj je 52 godine. i spazila plastičnu kesu. oči mog sina. "I sama reč oftalmolog. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP. čudovište van kontrole. i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš.. gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid.

Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom. ne odlazi. A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. prisilna potreba da proveravaju ili peru. Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak. Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. Na naše iznenađenje. koje bi postavljali dobro poznati psihijatri. Sadržaj .zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima. Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije. a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena. Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. koje meri metaboličke aktivnosti mozga. dok druga proverava vrata. odziv je bio veoma veliki. Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em. Šta god da je uzrok. Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em. je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA. onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom. Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja. Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima. Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju. Glavni simptom .napadne misli i brige . ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu.je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). . Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige.

PREUZIMANJE KOMANDE Eto. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. sve dok se to ne zaustavi. ili PET-skeniranje. Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo. Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. Ovo je naročito istinito na duže staze. lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije.em. samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" . sve dok te misli i prisile ne prođu. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama. Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile. jeste "put u pakao". kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova.Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije. manje lekova će vam trebati. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje. kod nekih slučajeva. a dotle neću ni pokušavati da čitam. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga. (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju). Dr. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao." Umesto toga. može biti zaobiđeno i ignorisano. (slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP. jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu. a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih. i radite i pored toga. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. može da donese neka trajna poboljšanja. Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. imate OKP.) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP. ili. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete. pored poboljšanja kliničkog stanja. Doduše. ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja. Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks .pacijenta. . iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga. Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite. Bez obzira koliko ste iznervirani.

do nenormnalno visokog stepena. U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim. On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". i on funkcioniše dobro i profesionalno. takođe i u odnosima sa ljudima. koristeći naš pro gram.Bendžamin. Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka . "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu. da nisam savršen. "Kakav je šok to bio!" rekao je.terapije ponašanja na UCLA-i. 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP. po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". . njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom. i danas šest godina kasnije. patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu.

RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom. Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. malo mogu da učine.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne. može doći do destrukcije. Ipak. Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma . i tako opet i opet. kad bi neko postavio bateriju . ili drugi. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao. Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. To je bio sadržaj njene opsesije. bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a. da bi ovi simptomi nestali. stotine. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog. "Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma.Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. kao što se događa sa OKP-em. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu. Samo saznanje "da to nisam ja. da li će biti nasilan prema nekome. ako to uopšte i mogu. Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina. ili čak hiljade puta u toku dana. lako je zaključiti: "Da to sam ja. Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu.akumulator na njegov sto. Kada radi kako treba. To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom. može da pomogne.Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. Oni u stvari menjaju brdo. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. Ono što je brinulo Doti. tj. Oni menjaju svoje mozgove. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. Ako n e slušate pažljivo.

• Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju . to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga. Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način. naročito u početku tretmana. Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. već ono što uradiš. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život. Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu. Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu.smisla. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama. otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. možete naći realnost usred tog haosa. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu." Jer kad uradite dobru stvar. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja. Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka. • Ne računa se to što osećamo.jer to neće biti slučaj za prvo vreme .nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. .prisilne radnje. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju. kao i kazujući: "To nisam ja. naročito gledano u dužem periodu. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju. Četiri koraka nisu magična formula. već to što uradimo. • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. • Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje. Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu . naročito ako ste se vežbali u slušanju. to je moj OKP. Preimenovanjem.

i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada. Sv. Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put. Almanah Sirotog Ričarda. 1736. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu. Dhamma pada Nemojte se zavaravati. bolji je od ratnika.Pavle Apostol. tako ćete i žnjeti. Gottama Buddha. . jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti. Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite. Kralj Salomon. Bendžamin Frenklin.

Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). ili prati. PREIMENOVANJE Korak 2. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. . Ono nije stvarno. medicinskjog problema. Refokusiranje Korak 4. To su opsesije i kompulsije-prisile. stvarno. Ponovno vrednovanje . na primer. Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu. odgovara na pitanja ''Šta su te napadne.revalorizovanje Korak 1. da treba proveravati.: Preimenovanje. potrebe i ponašanja. dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli. Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori. brojati. to je moj OKP'' Korak 1.1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti.

zmija i mraka . ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi. Na nesreću. Profesor Galaher (Gallagher). umesto da se izlečio. kao što vidite. naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja. U radu sa pacijentima sa OKP-em. ponekad u kombinaciji sa lekovima. - . Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'. ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine.

koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni. dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora. a neprijatelj je OKP. bogohulne misli. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu.em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja .prisilnim potrebama. To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo".to je moj OKP". oni se osećaju poniženo i na ivici razuma. ali za to treba vremena". već nemilosrdne prisilne potrebe. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima . iracionaine misli o nasilju. TO NIJE LUDILO. Ali. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane. ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual.. . Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi. niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. Njihova predstava o sebi je strašno narušena. osoba pati od Blokiranosti mozga. Kao posledica toga.opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj. znam da ovo zvuči ludo. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja. Ukratko. Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari. Ovo je rat. Ako želite da se molite. Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem. Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti. On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a. Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli. Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja. onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. Osoba sa OKP. već su to izjedajuće i neprestane opsesije. Neće da zaćuti.Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore. Vi možete reći: sve je to lepo i dobro. pregrejava. To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke.. onda crpite snagu od njega i postajete snažniji. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu. ali OKP ima neku svoju pamet. Na ovo ja odgovaram: " Hoće. osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP. ali . a ona počinje sa korakom Preimenovanja.

Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. OKP bi mu odgovarao "O. hoće. Odluka je jasno određena. U početku. On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. samo sebi osuguravate još više straha i bola. isprekidan i najzad uništen. da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". bio je opsednut mislima o nasilju. Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče.to je samo hemija". verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće. zato jer vi znate šta je istina. Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. . koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. Refokusiranja i Revalorizovanja. Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. S druge strane. pomišljao bi da ga je on pokrenuo. Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. ili se borite protiv toga. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. To je trenutak da pokažete malo snage i vere. Štaviše. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu.Vremenom. ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. Ti si loša osoba". Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u. Čet. A onda. naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik. da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. ako smeš. Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. i mnogi ljudi će poginuti". i đavolski samozaštićen. S druge strane. Ponovnog Određivanja. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. Ako bi ugledao požar. ti si jedan brljivko. Vi morate reći: "Samo napred. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. Ali OKP bi mogao da kaže: "O. dobijao bi opsesije da je on to uradio. ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP. da. on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu. to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati.

koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") . Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. Željom se ne može oterati. to je moj OKP".Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. ili ne osećam da su mi ruke prljave. Džon Banjan (John Bunyan). On je razrešio taj prob krivice . Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen. ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba". uradio bi nešto lepo za svoju devojku . Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača. vi morate sebi reći: "Ne mislim. Svaki put kada bi imao opsesivnu misao. na automatski način. i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. Duboko religiozan čovek. smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. rekao bi sebi: "U redu. nije ga tako teško pogađalo. britanski pisac iz sedamnaestog veka. Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina.kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada . Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka. ali.kao i Čet . Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem. On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP". rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave". U borbi sa svojim OKP-em. Zbog ovakve briljantne spoznaje. patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP. Ovo neće učiniti da potreba nestane. Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma". I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas. Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em. Kad bi to uradio.kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. evo sad dolazi moja opsesivna misao". koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. autor knjige "Napredak hodočasnika'. On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama. Neophodna je potpuna svest uma. ali se može naučiti kako da se nosi sa tim. (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača.

izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao. Naravno. odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima. što se kod mene i nadovezivalo. sa svojom celokupnom svešću''.zastanu. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. Ipak. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a. ona je. jedno je ovo znati u intelektu. manje više beznačajne prateće pojave tog problema. a potreban napor prevelik i iznurujući. ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. jeste dobro delo". je takođe iscrpljujuće. koji ima OKP. Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana. Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. Ako promenim ponašanje. a šta prava briga ili strepnja". Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe. o tome da li je gledao pornografske časopise. to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše.. Često bi šire . pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. student filozofije. vežbaću violinu umesto toga". koji traži. Vremenom i sa vežbom.sve dok ostajete uporni. Džeremi. zahteva podosta rada. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. da mentalno organizuju svoje reakcije. Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito. U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje. bi rekao: "I onda kada popustite. Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja). Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču. Drugi korak je da im do delim pravi atribut. ipak pobeđujete . Smatrajte to jednim malim korakom nazad. koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti. Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. po njegovim rečima. kada napadne. Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a. "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. Ana. kako bi ih definisali kao OKP. po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP. vaše brige. KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak. "najveći i veoma iscrpljujući napor".. kada je akcija urađena sa punom svešću. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata. ad nausem. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u. opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. a osećaji koji je ovaj problem stvarao.

Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku. Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno. nekih dana to bi bila borba. ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen. "smanjuje njihovu snagu i udar". Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja. kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen. mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno.pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli. ili što god drugo". i oni takođe. To je bolest koja me čini nesigurnom. Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". ili mršavija. Iako osećam da štednjak nije isključen. Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. to je moj OKP". koja je imala strašnu opsesiju oko noževa. Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja. ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja. . Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite . i ništa se još nije dogodilo. Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke. koja je imala opsesiju oko 'Kafe'.vaše reakcije na njih". To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja. i da ubedi sebe da ono nije logično. većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe.ili barem jaka anksioznost vezana za nju . Ovo je poremećaj. Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" . Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. tada rukuješ s novcem. govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. mislio bih" Čekaj malo. naučila je da sebi kaže: "Lara. ovo je moj OKP'. koja je imala opsesiju o vidu svog sina. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. proverila sam ga sa punom svešću. uzmete tabletu i vaš život će biti divan. i zato sad treba da se udaljim odatle.'Ovo nisam ja. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. preuzmite ovu notu iz njenog opisa. osim ako ne postoji neka magična pilula'" . baš kao i neki drugi poremećaj". i to je sve'. Sada. ali kad bi bio napolju. Džek nije imao prljave ruke. tražio je tu magičnu pilulu. Prošla sam kroz sve ovo.' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu. to je samo misao. i neće ispasti ništa dobro. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu. opet ćete biti celokupna ličnost. to znaš.opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. Barbara.To nije realnost. Uglavnom je to kod mene uspevalo. to je samo opsesija . mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. kad OKP udari. Za Doti. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba. perač ruku. Takođe sam naučila da sebi kažem. Lara. Kad je bio kod kuće. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata". "Ovo je Amerika. Džek. U terapiji ponašanja.rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'. agresivnija ili bolja. a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram. prao je ruke skoro stalno. Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja.

ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek"."nije više bio tako jak". I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. rekao je . i da bi to moglo nekako da pređe na njega. A onda sebi kažem: 'U redu Roberta. Pre svog tretmana. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao. kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. Roberta. U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Teram sebe da nastavim da idem napred. mladi ambiciozni pisac scenarija. Džeremi se izveštio u oba. Nije me više strah da vozim. To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha. Niko nije savršen. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. Malo sam mislio o bilo čemu drugom. Bez kontraoptuživanja. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS. Posle terapije ponašanja. Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''. To boli. Kad sad pređem izbočinu na putu. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja. Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala. Praveći mentalne beleške. a ne ja". i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP. Nenamerno". Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla.ona sebi govori" Dobro. koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga". Najgori scenario? Hraniću se u menzi. samo nastavi pravo napred.npr. ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode.''' Džeremi. Kad počnem da se frustriram. mogao je da kaže: "Važna stvar. Tada sam u stvari žalio moj OKP". i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima. Mentalno i emocinalno. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka.bio moj život. Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi.to je moj OKP'. čak naglas viknem 'To nisam ja . "Kad je bol dobio svoje ime". Drugi podkorak je Prihvatanje. ali je sad ona pod kontrolom. Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. Osposobiću se za drugi posao. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije. Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao. To bi moglo da bude bilo koje jelo . Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. . Džeremi bi rekao: "Samo slučajno. "Danas". Bez krivice. To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. da je imao OKP. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju. baš pre nego što bi ga on koristio. Kada se oslobodio OKP simptoma. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. ja znam šta je to". pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. kaže on. Logika ovde nije nalazila svoje mesto. rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama". Neka me otpuste.

Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. Ako odustanete. da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. onda patite od teške depresije. Tu sad dolaze i lekovi. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. nikad ne zaboravite. i pravi se začarani krug. Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija. jer ste drugima potrebni. Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. recimo. Osigurajte da imate nešto korisno da radite. Ako vam nije do zaposlenja. To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. ali opet morate ustati i nastaviti.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo . lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim. U kombinaciji sa terapijom ponašanja. Padnete. ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli. a kampulsiju kompulsijom. Borba nije za odstranjivanje tog osećaja.bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. jeste veliki motivator. Ako je ovo slučaj. Depresija često. mada ne i uvek. ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . ide zajedno sa OKP-em. već da se ne podleže tom osećaju. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI. zahteva praksu. Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. Naveći neprijatelj je dosada. onda možete dobrovoljno da radite. Besposlica je zaista posao đavola. A ako se povučete. To je jače od mene". morate da posetite lekara. Pasivnost je vaš neprijatelj. ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. nikad nećete naučiti. važno je da nešto radite. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. Kad jedanput naučite. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me. Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. dođavola. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. Ako ste zaposleni. nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. sledeći put ću se boriti protiv nje". tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga. Ali. Oni bi mogli. častite vaš OKP. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. ali da biste bili dobri u tome. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu . ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. a aktivnost vaš prijatelj. Vi onda nazovete opsesiju opsesijom. Kao što ste već naučili. lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu.

ali možete da se borite protiv nje. Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom. Hujz nije bio ubeđen. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije".grupe je i Domingova. to pruža izvesno olakšanje . Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i.. za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje. Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa. to biva sve gore. Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio .. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. "Ne mogu da dodirnem bebe" . još jedanput i opet iznova . ali ne smem . Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. Postaćete snažniji od vašeg OKP-a. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja.kaže. Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju. Jedno veče. Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. Što više to radite. " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. Prvo. nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne.opreme u vašem mozgu. Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas. Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće. jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše. Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja. niti da kupite vaš izlaz iz nje. Piter H.i pogledajte kako je završio. Takođe. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku. Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan. zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije. koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku. zatim strah od tuširanja. rituali oko proveravanja i obroka. To vas čini jakim. U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " . samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. nekadašnjeg vodoinstalatera. OKP je nezasit. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. Pacijenti mi često kažu: "O. S mojim psom se igram. Moguće da je Ketrin takođe imala OKP.da bi osetili "To je sad dovoljno". Domingo. U početku. To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em. dobićete oruđa koja su vam potrebna. OKP je hronična bolest. uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl. a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima.naći još nekoga ko razume agoniju. Oni tu zaista greše. U jednom periodu. Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije.ili da neko drugi za vas nju uradi . nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča".. Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače.strahovima. previše su delikatne. i što je najbizarnije. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. Ne možete da pobegnete od nje. Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta .

Pogledaj sve što si postigao". moje ruke počinju da se tresu. moji mišići se zategnu. to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . Sad znam gde će da me spopadnu. Postaviće vas u krevet. crkve '' pogane kuće". Moje oči vide da nema oštrica. Treba odmah da zaustaviš tu misao. Brzo ga otpuštam. Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a. Pre su dolazile i s leva i s desna. Sad znam sa koliko njih se borim. sad može da vlada nad tim. nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći. i prođem kroz to. KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. to će sve preuzeti . da je Biblija "pogana knjiga". Spreman sam. našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli. Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. Uglavnom. Moraš da prestaneš. Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač. Moraš. I sama pojava crkve muje krivila lice. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice . Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em. koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. on je u stanju da sebe savlada. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". vraćajući sebe pravo u realnost. redovan u OKP grupije Kristofer. Jedna bi otišla. Ako to ne uradiš. Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. naročito njene grudi. Bio sam savladan. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. Imaš druge stvari da uradiš". Vrativši se kući. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom. i ja moram da se odmaknem unazad.Svete Deve Marije. Počeo je da ima misli da je . "Ranije. gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima. U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. jer se plašim da bih mogao da ga isečem" . Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a. jer znam da je lažan. ali moj um neće da veruje. poješće vas živog.a onda.kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. posvećeni mladi katolik.da mu dodirnem njušku i oči. i vi ćete trunuti kao biljka". Zatvorim oči. U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani. Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne. duboko udahnem. u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. On ovo zove "moždana petlja". a druga bi zauzimala njeno mesto. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. ali moram da nastavim'. da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. Ne slušam svoj OKP. i fizički i mentalno.sveta vodica "pogana voda". Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. guram koliko mogu jače". Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. kao oruđe u fazi Preimenovanja. Ako niste. ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu.

uključujući i misli nasilja o letećim noževima. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina. OKP je bio toliko jak. skloni ste da zaboravite i vaš progres". Prema skali od jedan do deset. šezdeset sekundi ili od tri minuta. pa ne treba daje mi vraćamo. ali kako zaboravljate svaki simptom. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. Ovo se više ne događa".Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. Ključno je da imate pregled vašeg progresa. Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. ne zato što vas plaši. Ako se bojite prljavštine. Traka će se sama vraćati na početak. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju.. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više. odan održavanju zapisnika. Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli. Pratiću savete mog racionalnog uma". a onda sluša oko 45 minuta. postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. već zbog toga što je postala suviše dosadna. bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice . Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak. Naravno. Bilo je grozno". Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . Kristofer. koristite slušalice.petlje od trideset sekundi. Ovo je realnost. Ovo nije'. da ste dobili tešku zarazu i umrli. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato. Ideja je da se opsesija snimi. ponavljajući misao iznova.. Znojio bih se. To nije efikasno za terapiju ponašanja. Bez ovakvog zapisivanja. udarajući u jastuk ili kauč. Ne mora da bude lepo ili komplikovano. Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose. Svako može da ga vežba kod kuće. vreme je da ponovo snimite traku. naravno. magnetofon i slušalice. To može da bude kratko i prosto. a onda opadati. Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. i na kraju one će se smanjiti". radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije. on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate". ovog puta više zastrašujućim jezikom. gluplje i više groteskno. iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. pa onda uradite još jednu traku. Samo će ih se vaš um lakše oslobađati. Izgleda kao da ste uvek na početku. Eto zašto je delotvorno" . Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. a ruke su mi bile pod žmarcima. bakterija. preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. "Na kraju". toliko bola. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta. ako je važna privatnost. Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja. Na primer: Ako imate opsesije oko religije. "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju . posle 45 minuta sesije. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. To jeste cilj. puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest.

Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. da smiri svoju OKP-anksioznost. HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno . da bi ste ga pobedili" . Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija. ali ja verujem da je . da biste bili spremni kad nastupi jak bol. da nije ponovio to pitanje. Kao što ćete kasnije saznati. neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. mnogo ranije. Anticipirajte . Podsetite se Haurda Hjuza. Drugim rečima. Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti. biva zamenjen drugim. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. sebi predstavite alternative. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. nego da još sedim ovde i jedan minut više". bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a. pre nego što bi uzleteo. dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu. Nije tražio ove preglede samo jedanput. To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje.alternativni termin. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje. iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. Tu je važna akcija mentalnog beleženja. Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane. Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. Možda je planirao da ovo pita samo tri puta. zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi.i biće mnogo manje bolno. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. Kad je testirao amfibijski avion. A onda je poricao da se ponavljao. Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. u ovom slučaju 33 puta. Bez tretmana OKP-a. Ipak. napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta. Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli. Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb.budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. moguće je da bi morao da pita i 333 puta. to će vas samo tući do predaje. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". tako da se osetio primoran da upita 33 puta. lečio sam mnoge ljude od ovoga. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. ili nešto isto tako suludo. Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa. Ovo nije redak simptom OKP-a. a jedna od njih bila je i sreća.

nalazio bi da su njegove kompulsije. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom. Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. kako je zamislio. nije mogao da se oslobodi ove ideje. da se suprostavi svom OKP-u. sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. imale moć da ga skrenu sa pravog puta. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti.kompulsija. i opuštao bi se. a stres pojačati. a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. . Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. opreznost bi mu tada opadala. onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života. Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a. Koristio je metod Četiri Koraka. Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. Kao posledica. da odradi posao prevazilazeći ga. tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis. Kada je prolazio kroz stresne periode.OKP. samo osigurati da to prati sledeća prisila. u toku lečenja. njegov OKP bi se tada jako pogoršao. on se borio sa istim simptomima već više godina. je slična opsesiji koju je imala Dženi. U vreme veoma stresnih perioda. Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju. rasklimao metalne oznake na haubi. ali je takođe spomenuo .što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. U Džošovom najgorem scenariju. u nameri da nađe kola na kojima je.odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP. On je trebao da bude hrabar.da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu. Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla. kako je sam priznao. a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. koliko god bile neprijatne. Što je više upoznavao samog sebe. on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje. Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe. ne napadajući ga dovoljno agresivno. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona. ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli . a onda je razvio kompulsiju oko toga. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu. Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi".Vratio se avionom kući u Los Anđe1es. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju.

ti užasno . Mnogi moji pacijenti veruju u to. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" . "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja.osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva. jer sam mislila da su zagađene. nisam imala nikakvu kontrolu. koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. zatupljeno. Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. . Nema nikakve poruke. na primer. Ipak.. dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo. kako bi joj se malo olakšalo... Ovo je otišlo predaleko. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP.. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma . Želim da budem slobodna". Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. Mrzim to. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao. Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu. Bilo ju je strah da telefonira kući. Nedavno. Uzeo si mi svu moć. Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne.žena u svojim ranim tridesetim. naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime. Tako da je sve ostalo što je tako dobro. Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke. "Bacala sam potpuno dobre stvari. Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično.. Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto. Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena. tu i bilo nešto malo logike. JEDAN SKUPLJA. se pita da nije na sublimalan način bila pogođena. lica koja su buljila u mene".. počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari. u paklu bolje reći. razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama. Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela.. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli.. To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja". Mrzim to. u njenoj mladosti. ovo je moj OKP'" . strašan .. dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu. prokleto da si na nebesima.. DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. nema inspiracije. Kasnije. Dženine prve opsesivne misli . Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni. strah me drži. Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge. OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo. ili da radi blizu nuklearnog reaktora. To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju. Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja. Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam. Mrzim to. Ti si zatupljivač. naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze. užasno . samo bol. Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka. veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila. Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. . Ovo nisam ja. kada je imala 12 godina. Dženi.

Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika. LISA Liza. Postao je zatvor. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. tehničar za snimanje X-zracima. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene. Umesto na njih. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. Karen je sakupljač. Karen se osećala toliko poniženo. Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi. Kuća je postala stovarište koječega. U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste. tako da bi oni mogli da je izbegnu. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom. smrad bi postajao nepodnošljiv. takođe može biti povezano sa OKP-em. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. ''Naš dom više nije bilo mirno utočište. Pošto je radila sa olovom. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih. LIN Lin. Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a. Od onih šokantnih do komičnih. Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela. Pomoć im je došla slučajno. (Sličan poremećaj . Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. to je postalo strašan problem. tako da niko nije mogao da viri u stan.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen. da je prekinula obilaske buvljih pijoca. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje. razvila je neobičan strah od olova. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. sredovečna domaćica. Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom. privlačna studentkinja koledža. Onda je Rob . između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose. koje je verovatno blisko OKP-u. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. sad je išla na rasprodaje knjiga.Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. od koga nije bilo ni traga''. Uređaji bi se kvarili. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega.

kaže. KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču. bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti. dok drugi gomila predmete. Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke. Postajem zdravija. u očaju. učili smo Karen "Četiri Koraka". "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. i po nekom dubljem značaju. i majkom koju je opisao . plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. nefleksibilni. Ako napravim dobar izbor". ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva. Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama. Na primer. svaki dan po podne. Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke.i sve to naočigled mojih suseda''. Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. Mogu da imam prijatelje. (Alcoholics Anonymous). Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. već ih bacam osvetnički. u tačno pet nula-nula časova. tj. posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. Na UCLA-i. "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. Najzad. Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. koja je zasnovana na navici. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. Najzad. Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. kao da ih ubijam. Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata. Karen još uvek nije tražila pomoć. i u slučaju bolesti započete OKP-em. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. "Moja velika greška" kaže Karen.morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. jer joj je to upropastilo život. mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli. i klasičnog OKP-a je manje jasna. "onda imam bolje mišljenje o sebi. Imala sam lažni ponos. ali postaju patološke ako su pojačane. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao. koji bi trajao više godina. Majkl je stenograf. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u. kao da su naši životi zavisili od toga. naročito onih traumatičnih. programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. i jesu". Nisam želela da iko vidi moju sramotu". Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću. Karen nije imala nameru da to uradi.

morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. To je nešto od čega ne mogu pobeći". Znate. i s tim se još i sad bori. Sada. "Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. imate sav taj potencijal koji je ugušen. One su na mojoj koži. Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. toliko bi se skupio". Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. neka urade to. Bio je nesrećan u školi. Pre lečenja. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". delom i zbog svojeg OKP-a. To je isto što i moj OKP radi. i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a. Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. kao podsetnik da od toga neće umreti. Treba vam neverovatna . Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. Znam da neću umreti od pesticida.OKP-stranom. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. koji me ne može više prevariti. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima. Naravno. Ali te pantalone ga još uvek muče. Imao je kompulsije dodirivanja. morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. i da neću umreti zbog toga. shvatio je da radi na svom poboljšanju. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. to bi postalo traumatično za njega. Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio. kompulsivnu ženu koja čisti. Vežbajući Četiri Koraka. Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. Ovo je zaista bila velika stvar za mene". on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi. a ona meni nikad to nije dopustila. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona. i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. Jedan momenat čistog rasuđivanja. "To je deo moga tela. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" . Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. koji ga je ometao u koncetraciji. Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a. i ništa strašno se neće dogoditi". Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija. on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi. Majkl je tada otišao i korak dalje. jer bi moglo da mi pođe nabolje'.kao veoma upornu. Uhvatila ga je panika.

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

vi menjate i vaš mozak. Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem. neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O. • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama. • Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu. Važne tačke da se upamte • Korak 1. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. Vi niste žrtva. . Tako na primer.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje. ja ništa ne valjam. vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma. Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. • Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača. je Preimenovanje. Vi radite na problemu. • Kada menjate vaše ponašanje. ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema".

: Ponovno određivanje i pripisivanje. Refokusiranje Korak 4. prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a). Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str. stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti. ne radi ispravno. .revalorizovanje Korak 2. Preimenovanje Korak 2. Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''. XXXIII). Ponovno vrednovanje .2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1.

Ponovna Određivanja. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom. To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu. Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu.Preimeno vanja. Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga. Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima. Kod koraka 1. moram vam odmah reći. Naše oruđa jesu Četiri Koraka . dođavola. Naš metod. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom. u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a.Vi se pitate: "Zašto mi. uz upornost. Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu. Vi to možete uraditi svojim umom. Vremenom. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje. Drugim rečima. to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - .: Preimenovanja.

sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak.blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. Naročito su za to dobri hobiji. To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti. Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne . pa ću da radim kako mi kaže". napadnih prisilnih potreba. niste vi. Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem. možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. mogu da učinim da moj mozak radi bolje. Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". što će popraviti moje loše misli i osećanja. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. pojačavate uverenje da to nije vaša volja. "TO NISAM JA . U sred noći se pokrene auto-alarm. Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke. Mi sad znamo. on mi šalje pogrešne poruke. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. promišljene odluke u reakcijama na vaš bol. Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. previše monstruozna. ili pot punu svesnost uma. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. Sad je vreme da pređemo na korak 2. bez ikakvog dvoumljenja. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju. i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a. sebi predstavite alternative. Koristeći Nepristrasnog Posmatrača. Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa. To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe. (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava". Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. Kada jedanput shvatite daje to OKP. Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja. U početku terapije. mehanički način. ja ništa ne valjam. "Prekini sa tim drhtanjem.TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda. biohemijske neravnoteže u mozgu.to je moj mozak". Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP. Ja se ne mogu izboriti protiv nje. i da to neće ovladati vašim duhom. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje. Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O.

Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a. pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm. Istina je na vašoj strani. Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut. obično idu zajedno. Ovo nije samo pasivno čekanje. iako ih je naravno zaključala. a to se često dešava. To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. OKP može da imitira realnost. kad stanete na tu platformu. pokušajte da sačekate petnaest minuta. U borbi sa kompulsijama ili prisilama. prisilna. i ponovo odlazi da spava. kao što svakog dana moramo da očistimo zube". To se neće dogoditi. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja. Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost. Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao. i opuštala se. Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. Vi niste više pasivna žrtva. to je moj OKP". ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše.pa bi morala odmah da ode u krevet. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim. Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna. Ja ne želim to da radim. Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal. To nisam ja. Bez obzira koliko su neprijatna osećanja. Danas. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm. Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP. Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a. opsesivna misao. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju. deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega.poruku. Vi to nećete uraditi.prisilnu radnju.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja. To je jednostavno pokvarena mašina. vi vladate situacijom. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. Prvo ga Preimenujte. misli o nečem drugom. I tu je bila i strepnja od sledećeg dana".na drugu stranu. Kada vam OKP pošalje pogrešni signal . ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a . Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga". Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. Barbara je . onda je to OKP! Da je to realnost. imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. i sa koje možete planirati vaše protivnapade.

tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". Isprva. ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . a i zbog mog položaja na poslu. znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata. ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro. Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj. Onda kada bi došla na posao. "Nisam više brinula toliko za posao. Bila je posramljena. broj njenih grešaka nije porastao. počela je da napreduje. jer na kraju. mogla je da kaže: "Dobro. Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. Kad je Barbara zatrudnela. šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno. stepen važnosti stvari se za nju izmenio.onda pozvala vlasnicu kuće. Povrh svega toga. Prirodno. To je nešto čega hoćete da se otarasite. Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa. 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka. Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. Štaviše. Vlasnica je tada otključala vrata. sad zaključavam vrata. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". nego da se izborite protiv osećanja. rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina. Danas je utorak". plava košulja . I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. Bolno je reč koju najčešće čujem. "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. Nosim plavu košulju. Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače. Vrata moraju biti zaključana". Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. Lakše je da izvršite ritual. Ako ne bi to radila. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. rekla bi sebi: "Okej. sabotiram samu sebe". nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. Mozak je počeo da joj govori. i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. Po prvi put osetila se zaista poraženom. Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu". ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. To je više "prisustvo u mom životu. Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu. Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. i da ih krije tu na poslu.Utorak. profesionalno (stalno je radila lošiji posao). Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. Samo sam odlučila. Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: . u vezi sa mojim OKP-em. Desilo se neminovno. Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. Ali ova tehnika više nije uspevala. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto. Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom.

nukleus-kaudatus (repato jedro). i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3.PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga.čula. a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga. duboko u centru. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji. odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i.Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga. sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona. jeste deo bazalne ganglije. da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu". šta god se dogodi. Bendžaminu.Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga. Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina. na UCLA-i.Striatum (prugasto telo) . Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. koji kontroliše misli. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte. Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja. u najdubljem delu korteksa. pravićemo snimke svega što vaš mozak radi. njihovim funkcijama. koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga.Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum. I te strašne.Talamus (gr. komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . verovatno zbog samog zvuka skenera. nek se dogodi". odnosno tačka zagrevanja za OKP. str.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . na UCLA-i. koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. • BASAL GANGLIA . • THALAMUS . To nije . Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2. • CYNGULATE GYRUS . sagledajmo bolje ljudski mozak unutra. Nukleus-kaudatus. Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju. Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em. dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama. Tu se kombinuju misli i osećanja. i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama. i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim. proveravanja i slično. • ORBITAL CORTEX . da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne. 60). tu smo da bi smo i to zabeležili. Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. • STRIATUM . kažemo im: "U sledećih pola sata ili više. Prvo. Ako tada budete imali opsesije. i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima. najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. • CORTEX .) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi. Pre nego što im ubrizgamo rastvor. koji nam omogućava da "promenimo brzine".

Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja. motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu.izazov. Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. onako kako su naučili. sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja. koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em. korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe. Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga. treba da urade Četiri koraka. što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma.kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii). jasno pokazuju da je prefrontaini korteks . to je moj mozak''. ili samo terapije ponašanja. Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET). Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. posle terapije. Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. . kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak. ili energije koja se koristi.

.Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga.

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej. Kod pacijenata sa OKP-em. To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju . Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . -tap. prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa. kada bi se pojavila plava boja. tako su i mrzeli ukus slane vode. kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu.prefrontainom korteksu. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija. Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. ovo je nešto što želiš. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću . Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak. kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka. oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode. druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali. Istraživanje T.Rolsa (Rol1s). Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan. je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP.pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. kada bi očekivali da dobiju sok. Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore. tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. U prvom pokušaju. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju. prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan. ližući cevčicu u odgovarajuće vreme.problema. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi. Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna. Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta. Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje. Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom. Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. i sok je bio u cevčici. Na primer. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. U stvari. psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja. Majmuni su učili brzo.ponašanjem. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na .

neispravan način. ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu. ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. Prema našoj teoriji. pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa. Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu. koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim. naročito na levoj strani mozga. i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje. Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. nešto nije u redu". eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. se sve više pokazuje i dokumentuje. verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje. Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. Ali. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a. ili osećajima da nešto nije u redu. su bili snimani PET-skeniranjem. Na nesreću. ili neodgovarujuće neaktivno. žaleći se. U našem eksperimentu na UCLA. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren. Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. i brinući zbog zagađenja. i onda opet išli na skeniranje. Kao što ćete videti. kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu". U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital). to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . tu sad lekovi mogu biti od koristi. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. pacijenti koji nisu uzimali lekove. koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom. prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi. Posle terapije. Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. Cingulatni girus.

N aučno smo pokazali da uspešna terapija.prefrontainog korteksa. Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno. talamusu i cingulatnom-girusu. To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima.uzrokovala ovu prornenu. kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja. već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu. može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em. ali jače na desnoj hemisferi. Kad osoba sa OKP ima simptome. Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. Promenite ponašaqje. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. napravite novi put. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. i stepen uspeha ide i do 80 procenata. Samo je terapija ponašanja. • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a. što znači da je blokiranost odstranjena . koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga. nukleus-kaudatusa. napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. Kad kolo postane automatsko. koja zapravo menja funkcionisanje mozga. OKP je prvo psihijatrijsko stanje. bez lekova. bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . Nijedan nije uzimao lekove. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija. Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana.unutrašnje veze su se pomerile. cingulatnog girusa i talamusa. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak". Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu. ove su se korelacije značajno smanjile. tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. i dokumentovana. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak.brazdu. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno. napravite poboljšanje u ponašanju. Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola . Svi su lečeni kao spoljni pacijenti. Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. jer to stria tum normalno i radi. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak.

Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju. oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu. u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju. Posle tretmana. oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga. Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili . što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma. odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A.sebe. jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja. Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo. na svoje OKP-misli i potrebe. kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. . !"... i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja.

Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo.Kao što rekoh. tako i mi polako smanjujemo doze lekova. što pomaže u procesu učenja plivanja. (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju). i bez njega. tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga. ČUVAJU ĆI VERU . Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura. Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe. ili sasvim bez lekova. Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju. lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe. Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura. sve dok nisu spremni da plivaju sami. Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha.

i da je ta misao samo OKP . nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli. Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. Prvo. Zapamtite: "Računa se ono što uradite.da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata. godinama se borio sa mislima o nasilju. Ono za šta treba da se mole je. je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli. oni bi molili bilo koju silu. da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile.omogućuje vama.izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar . Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja. žrtvi. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani. da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti. natprirodnu ili neku drugu. Drugo. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu. Potreban je čist um. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome . Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe. već da imaju veze sa medicinskim problemom.što se verovatno i ne bi desilo .Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja. Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma. veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma. Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi. pa i od samog izlečenja od bolesti. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja.BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. I uvek imajte na umu bar dva principa. Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči. žanjete ono što ste posejali. a ne kako se osećate". Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi.da ispali metak sebe. jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a. koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite . naročito za duhovnu stranu. Sa dubokom poniznošću. NALAŽENJE ODGOVORA . dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. ne da nestanu OKP simptomi. da skoči .nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti.

Kad stvari krenu nagore. Kad saznaš sa čim se boriš. koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način.'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". molim Te. "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom. Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy). po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem". osim OKP-a. Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. Prvo. Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne. Opisivao je svoj OKP kao čudovište. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. sledbenika Frojda. Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo. nemoj me poslati u pakao". Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. Kaže: "Okej. slika mozga sa OKP-em. moraš do se spustiš no zemlju. u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. Ostavio je akumulotore gde su. zauzmi stav i bori se". uvek podsećajući sebe: "To je OKP. on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej.'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu. On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. to ti olakšava borbu. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone. Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad. Sada.kroz prozor ili da se izranjavi. Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. To je rad. Preimenovao. prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože. Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. to je besmislica". ovo je stvarnost. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". kažem vam. jednostavno da iskočim napolje". Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. Molio se: "Ako je oružje u blizini. pošto već ne mogu izbeći do se to događa. Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". Domingo Domingo ima punu torbu opsesija. Onda je rekao sebi: "Ne. Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. To je rat". Nisam bila toliko uplašena. Nekih dana dolazi u talasima. rekla je: "Opustila sam se. kolor fotografija snimka PET skenerom. Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. o neki su strašni. Ponekad popusti i krene . i ja to uradim. mogu da ga zaustavim". Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. Rekao sam: ''Adios momče. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu". koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila. Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. Neki dani su skoro normalni. pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom. Roberta Roberta. Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom. Onih strašnih i jadnih dana. a još uvek nisam izjeden".

Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. Gledajući telo u otvorenom kovčegu. nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP. najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. dosta jak karakter i kondicija. Naravno da nikad nije stvarno. ako opsesija napadne. Ona i Gaj su sad srećno u braku. od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice". "Ako zaista prihvatite OKP. Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP. to je zaista jedno dublje prihvatanje. Sada. Ali oko dopusti do OKP prevlada. sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti. Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . Ona bi stalno čistila kuću. Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada". student filozofije. Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog. To žena me je izluđivola" seća se Ana". ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr. Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari. Anticipaciia joj pomaže. U gimnaziji. Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a. biće mi jasnije kada OKP ne napada". Ana Ana (Anna). Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka. koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. To je nešto s čim sam naučila da živim. Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo". Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". To me je činilo fizički bolesnom ". Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima.To je moj život. Sad. borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim. i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno. i zaista zahteva određenu kontrolu uma". jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima. je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. kad je srećno udata i majka. Anin ceo svet bi počeo da se ruši. bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". iako to stvarno mrzim. Nije mogla da prestane sa ispitivanjem.unazad. Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. pošto je Anin prvi pravi dečko.

onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". Ako se zaista ne osećam dobro. 'Ako se suočite sa tim odmah. u njenom susedstvu. Ako bi to bilo vreme Božića. Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". uradiću nešto. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. "lekovi su bili samo kao hladne tablete. ona predlaže. istuširala se barem četiri puta. Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile. Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro. Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". redovno bi se zaustavliala da telefonira. oprala kosu i obukla. ali nije napravilo stvarno poboljšanje". Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. . Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. Isto tako. "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom. . jedan korak u prošlost. naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja. deo po deo.a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . očisti ceo stan alkoholom i istušira se. U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom. a da bi bila sigurna da su dobro. bilo šta". Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. Pošla bi u klub za zdravlje. kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu. ili jednom drugom. opusti se i napadna potreba nestaje. Radiću na nečemu malo napornije. morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom.sa "Lysol-om". ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih. umesto pet. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. sipavši alkohol na njih. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom). Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. i morala som da se selim.sada su i one postale "zagađene". oprala bi telefon sa sapunom i vodom. "Pravite te male korake". "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. Pošto bi završila razgovor sa devojčicama. u vreme stresa oko razvoda. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. 'Preimenuj to kao OKP. Ponekad. moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". a onda cela država". onda se pravi lavina. i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. "Toliko se toga u mom životu izmenilo. ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore". Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. Počinje od jedne zagađene osobe. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' .zidove. I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. plafone . kako ona to tumači. kaže. "jer ako popustite pred tim. poštedela bih sebe dosta nerviranja. Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. i da se zbog toga osećam bedno". dosta vremena i dosta srčanih bolova. uživaju i rade. Povremeno.koji su ionako bili čisti. bar za izvesno vreme. morala je da dođe kući. ili trljajući alkoholom. pa onda deset prodavniea. kaže Džil. onda deset ljudi. Džil je uzimala lekove. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe. ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. "Ovo je narastalo. 'Ali". U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista". odmah'. pomoglo je smanjivši bol. nije mogla da prestane. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. To je onda. ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. podove. sa Četiri Koraka kao pomagalom. pa je ovo postalo nezgodno. Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač. tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. dok je terapija ponašanja to uradila. o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju. Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše. mnogo godina ranije.

njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira. Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja. . će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči. • Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima.Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini. neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu. • I dok mozak počinje ispravno da menja brzine.

popravljate pokvareni menjač u svom mozgu. Kad to uradite. Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu. Preimenovanje Korak 2. to vam je lakše da to radite. Što više vežbate Refokusiranje. Ponovno vrednovanje . Što više brineš o menjanju boje.3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1.: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji. Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj. To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre. manje ćeš da napreduješ. Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost . Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" . REFOKUSIRANJE Korak 4. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo.revalorizovanje Korak 3. moraš da se smiriš. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja.ponašanje.

granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta. Ali. Ovo je petnaestominutno pravilo . visine i mraka. destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um. Vi se pomerite u stranu. treba iskoristiti njegovu glupost. POLAKO. Ovo je Refokusiranje.Preimenujte je.Vi se refokusirate na drugo ponašanje.To može biti fizička aktivnost. Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. Onda se Refokusirate. ostavite OKPmisao tamo. kuvate. neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave. Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. OKP.Vaš protivnik. Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. i OKP pobeđuje. igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće. Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje. u Prvom poglavlju). Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost.Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti. ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke". Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo . ovo je OKP". dok vi sledite petnaestominutno pravilo. Zato. To je besplodna - . Sad. Najzad. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači. i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. kada se nije delalo prema njima. U početku. vi ćete dići ruke. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. svrsishodno ponašanje. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. on će vas odmah oboriti. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje. Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada. saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena.Kod OKP pacijenta problem je isti. polako i sigurno pobeđujete u trci. jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati. Podsetite se: "Ovo nisam ja. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. pogledati Deveto poglavlje). već to što uradite. pletete. Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. i to mora biti nešto u čemu uživate. manja je šansa da ćete uspeti. Možete da slušate muziku. nazovite je onim što jeste. Kad to uradite. i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. Ne možete sve da uradite odjedanput. Prvo . je veoma jak. vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup. Bolje je da radite postepeno. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija. opsesija. kao što je odlazak u šetnju.

Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja.. Daj da uradim nešto drugo". kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih. Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''. nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja. Treba da budete aktivni. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim. kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete. ne dosađuje mi baš mnogo. Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. ona počinje polako da nestaje. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak. Na drugoj strani. Ljudi koji mogu ovo da urade. Kada to uradite. vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu. Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . Primećujem razliku". Budite strpljivi. koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. još uvek mi dosađuje. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju. umesto bola.Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja". Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a. sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite. dogodiće se posle izvesnog vremena. ne možete biti pasivni.borba.kako bi rekli: "A to! To je OKP.u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja. Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu. Ali ne toliko. I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi. isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. Menjajući svoje ponašanje. Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro.. Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak. Samo ćete postati demoralisani. Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. Sačekaću sledećih petnaest minuta". To se ne događa u prvom pokušaju. AKO RADITE. Kad to radite. zapravo menjate način na koji vaš mozak radi . popravljate način na koji vaš mozak radi. um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. . Morate to zaobići. Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite. Kad sebi kažete: " Hej. Razvićete snažan um.taj posmatrajući glas razuma u vama. vaše posmatračke moći će se povećati. nećete promeniti vaše ponašanje. Kad se pojave te prinudne potrebe. bukvalno utučeni iznutra.Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. to se obično tada pojavi pred nama. moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život. iako je misao ili osećaj OKP-a još tu. prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi. uvek napreduju.

Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja. (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja. nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju. Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. Ponovo Odredi. Kako poseješ. (Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta . sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo. Refokusiraj i Ponovo vrednuj . Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''. u Knjizi Galicija. Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka. prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan. Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a.što se često dešava . Ali nikad ne recite sebi: "O. Bog ne može biti zavaran. To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. U Bibliji. Popustio sam.sebe učite prevenciji reagovanja. počeće da se hladi. Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu . BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju.ili čak samo pet minuta . a ne prefrontalni korteks. Ali ne ide . počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa. Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao. dok gledate kako se lista uspeha povećava. kao što je nekad to smatrano za neophodno. Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku. U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima. Ali ako odbijete da slušate. tu je i duhovni aspekt. U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. bila najefikasnija. Otkrićete da što više primenjujete korake . se kaže: "Nemojte se zavaravati.Preimenuj. samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata. čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. To je važno otkriće u relaciji um. Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana. Štaviše. da ne biste ponovo proveravali bravu. Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k. pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao. Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. Ako uradite kompulsiju. čak i ako je to samo minut-dva. Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut. Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete. Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača. držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. tako ćeš i . Nikad neću napredovati".mozak. kao reakcije na njih. sve više i više. Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke.duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. Bože. U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata.osim ako vi ne odlučite da ide. onda to ide". ne znači da morate da to slušate. kao što znamo. ali to ne znači da vi morate da perete.

koji veoma cene pomoć koja im se pruža. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja. . oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a.sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude).terapiju bIanko tabletama. iskreni i veoma intenzivni. Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava. Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. a kako posle tretmana. i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta. Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM . istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. Za učenje Četiri Koraka. ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. Postavite sva ova otkrića zajedno. već su i skloni da budu kreativni. tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. ili nešto drugo. Ali kod osoba sa OKP-em. kad god se takve misli pojave. i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža. Čak i kod šizofrenije i depresije. Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. Na drugoj strani. Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni. Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti. ovakva intenzivnost je dobar adut. Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli. Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate. kad sami džogirate. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju.žnjeti". tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe. Oni su ne samo vredni ljudi. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme. Ovde su na delu i sledeći faktori.MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. Vi možete da menjate svoj mozak. Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju. ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje. Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. čak i ako je to biranje pahuljica za doručak". Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude. Na primer.

Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu.prefrontaini korteks. i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine. bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao. našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka. (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred. Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. dobro. neku vrstu merila za stres. I to je dobro. Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam. Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih . Lekovi su u redu. osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite. dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo. Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko. Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe. Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka. Uradite prvo ono što je najlakše.radite nešto drugo. ako mislite da će vam pomoći. besmislena ponašanja i pređete na druga. sutra ću da prestanem da ih radim". šta to znači?" Da budemo pošteni. I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape.. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli. Eto. Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. ono je zeleno". - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo. i reći će vam: "Ovo je dobro. Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura).misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati. Napravite spisak. Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. ta poznata nam trojka . krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - . a pacijent čeka da mu se stanje poboljša. otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova. ispravnija ponašanja. duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa. Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. Bože. i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas. Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. pošto ćete unapred znati šta ćete raditi).Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću. cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako .Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga. ". trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao. Promenite brzinu i menjate ponašanje .. cingulatni girus. po duševnog života ličnosti. ili vam vaše oči govore "To je crveno. Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu. nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja. a šta kiselo". a to nije".

U avionu. Idi i kopaj u dvorištu". pa nije imao nikakav strah od letenja. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala. ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa. verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena. Pomoglo je. njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje. sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak. Refokusiraj. da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača. Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti . Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati.stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. pilot sve kontoliše. Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta. .Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled. Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu. Vi uradite što god je delotvorno za vas.to je samo tvoj pseći dermatitis.prisile. što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži.ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. zaista nije teško razumeti. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje. Kako vreme prolazi. Ovo je teritorija borbenog pilota. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije . koja je nameštena na pet ili deset minuta. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti. Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion.doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja. Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. Za osobu sa OKP-em. Promenićete način na koji vaš mozak radi. U to vreme. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja. a ne smatrajući ga nečim što nije . davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću. stanjem bliskom OKP-u. Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje. imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom. Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja.

ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . i bolje ćeš se osećati sutra.čoveka koji radi dezinsekciju. Ne moraš da imaš i ime za to. Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno.misli". Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. Ljudi kažu: "A. U svojoj borbi protiv OKP-a. u kojoj što više cimate čvršće vas steže. Znate. i onda ga napušta. to je dobro. redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike. koji je savladao svoj problem pranja ruku. koristite svoj mozak i izvučete . imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em. Morate da se smirite. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP. Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo. bilo da je to biohemijski. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu. on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak. Imaš na svom umu ono što imaš. Džek. U isto vreme hoću da budem realan. to je njegova budnost. je kao rad na domaćem zadatku. Oseća se kao nešto dobro". genetski faktor ili štagod da je. već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti". On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja. "Ponekad". On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. već da radim nešto u čemu uživam" . i osećaćeš se bolje sledećeg dana. Sa najboljim narnerama.. neki ljudi su prejako reagovali. primena Četiri Koraka postane skoro automatska. ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana. ali uvek pokušavaš da napreduješ. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. I ne morate da mislite 'U redu.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. sad se priseća. "Morate stalno da radite. Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. se seća kad sam mu dao igricu za prste. Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava. kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna. ovo je biohemijski problem'.Vremenom. Kraće rečeno.. nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha." Ali moj odgovor je . ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. uzimam ga pod kontrolu. osećao bih se odlično. Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza. kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. Za Majkla. Sad shvatam da nešto u meni. Ali stalno želim da radim da se tome približim. pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" . Nikad mi ne bi bilo loše". njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro. Ja sad praktikujem Četiri Koraka. Uradi to i sutra. Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja. Improvizuješ. On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP. ali u suštini primenjuju osnovni metod. "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas. Majkl. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš". kaže Majkl. I uopšte se ne oseća slično OKP-u. Umesto toga. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo.

a ne na lekove. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene. Isto je kad vas uhvati OKP. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. ali da nemate osećaj da su i u redu. počele bi da mi dosađuju. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo. tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi. Količina proveravanja može da varira.svoje prste. ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. Džek je bio na lečenju lekovima. doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. Imao sam i problem sa alkoholom. Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol. Kad jedanput napravite napredak. shvatio je. Kad se OKP zaista pogorša. Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak. Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. Nešto je moralo da se uradi. Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli. što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati. Najzad. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu. lakše ću to uraditi sledećeg puta. Džek je imao obrnut problem. Rekao je sebi: "To ti je. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. napadne misli. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne. Na kraju. Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. kad ih nisam prao. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao. sad je sve na tebi. Nije znao kad treba da . Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". su brige koji svi imaju. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. Moraš da promeniš ponašanje. njihova jačina bi se smanjivala. ohrabrite se da nastavite. Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne. Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene". Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. Ali povremeno. ili da napravim neki napor da se promenim. kao što sam naučio u grupi. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. Naravno da sam isprva bio anksiozan.

Pošto Kristofer radi u kuhinji. to bi moglo da se razvije u kompulsiju. Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. koji je imao opsesije oko zagađenja. Bio je u pravu.prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova. njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru. To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. Za nekog ko je prestrašen od prljavštine. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje. Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom. Ali još uvek može . Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere. Danas. Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke. koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . (Inače. Ali nije imao izbora. fokusirao bi se na šetanje psa.prisilu". Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. mora često da pere ruke. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke. U samom ovom slučaju. izradio je tehniku "bez besmista". I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. kao i strašne bogohuine misii. otići tamo. Kad je to bilo urađeno. Nećeš sad ustati. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline. seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. Sedećeš ovde kao normalna osoba. Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. to nije bio OKP. ili na počinak. ali nije. onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. I to je bila opsesija. Brajan. Posle izvesnog vremena. Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze. Želela je da ustane i ode. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno. on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan. imao je jasnu sliku realnosti. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon. Kristofer se odmah suočio s tim. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. Emi. za samousmeravajuću terapiju. DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju. mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice.nepristojno. OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv." Pošto je to uradila. i uraditi bilo šta. I pošto svarnost ne imitira OKP. Ako mislite da je OKP.

To znači da je za mene kiselina bila svuda. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran. čini se. naročito u početku. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline.dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. Korišćenje kraćih intervala. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". daje tu distancu. ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo. student filozofije. bila je na zidovima moje kuće. Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. koliko god je ono teško za primenu. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo." Inače. da stane i proceni opsesiju kao OKP. Morate da imate zdrav stav prema tome. Svakog minuta u toku dana. Kao i mnogi drugi sa OKP-em. moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" . "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. ali da u isto vreme ne pređete granicu. ili od čega drugog. Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije. ali je to bilo veoma teško naučiti. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. riljam i oznojim se. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica. Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale. Kako bilo. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje. Morate sebi da kažete:' Čoveče. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". To je zaista prokleto bizarno. stvar bez značajnog sadržaja. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. otkrila je da joj petnaestominutno pravilo. Čekanje je. Nisam mogao da radim normalne stvari. čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. to uopšte ne dolazi u obzir. umesto da im daje još .umivaonik ili vrata. Obično. kosim i okopavam.. Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo. Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine. To je veliki beg i utočište za mene". poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne. sasvim je prihvatljivo.. ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on . "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. minut ili čak trideset sekundi.' I znate štaje za mene najteže? Dobro. Ipak. koristitite ga što više možete za Refokusiranje. Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće". tu ne postoji prava opasnost. Skrećući stalno svoje misli na druge stvari.

Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće. Kao posledica.ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. "Za vreme od nekoliko meseci. Izađite u vožnju koturaljkama. napadna misao ili slika mi se pojave u glavi. skoro uvek kada vidim oštar nož. pustim ih da prođu pored mene. Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. tako se menja i vaš stav. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" . Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. Nisam oslobođena od OKP-a. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu. iz tame u svetlost" . Raspoređujte cveće. Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a.ovo je OKP". u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom.sigurna sam da hoće . i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli. umesto da to ima kontolu nada mnom". bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila. neće biti tako snažno komandujuće. jaka. Lara je imala opsesiju da će uraditi . a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. mogu se ponovo pojaviti. ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. raspremanja i bacanja. Ona je uspešna i gleda unapred. kompulsivni sakljupač. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš. uradite drugu aktivnost. Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari.više energije. Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga.ponašanje. Obećanje terapije ponašanja je postalo istina. Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima. Zasadite biljku u bašti. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. Vi znate da možete to da uradite. Ako se i povrate. "Potpuno van moje volje. kao pre lečenja. (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). I opet. nova Karen. Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. Karen. Ta misao me smiruje i daje mi snagu". Čitajte kratku priču. Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe. Karen. Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. započela je mali biznis. pre bih ja bila umorna. ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. Na primer. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. I to je zaista srećni dobitak. i sav se u to uključi. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa. Štaviše. Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. Posle dve godine čišćenja.

ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. One ostaju sa mnom gde god idem. moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete. Opet. Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. počnem da kuvam. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. i da taj život zaslužujete. Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. Kad se njene opsesije pogoršaju. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. otklanjajući simptome. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. Džil. knjigu ili TV-emisiju. Pomerim svoje misli. i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski. Nisam. bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". to je odgovaralo njenim potrebama. Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. Džil je bila agent za nekretnine. i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . onda obično nastavim sa nekim drugim poslom". Kada ih stalno radite. ove postaju jače. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. Teško je okrenuti se. Pozovem nekog. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. niti hoću to da uradim. "ali onda se pomerim. čak i u kratkim vremenskim intervalima. U to vreme. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". mogu malo da ih i prevladam. Što sam više zaposlena. Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama. Tako. saznala je. Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. Lara je sklona da sažaljeva sebe. "Izašla bih napolje. Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. i otići od opsesija. onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica. Ja još uvek imam OKP. Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane. Nikome neću reći da nemam OKP. da bih izašla iz kuće. Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. "to vas odvlači od samog sebe. idem u gimnastičku salu. To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP". Ne čini da OKP nestane. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. toliko sam zdravija. Ako sam napolju i razgledam naokolo. kao 'dodatni teret'. U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. konstantno preko celog dana. To je najbolja odbrana" . kad je njen OKP pod kontrolom. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba. misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. Za Karlu. "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude"." Sad. Uzimam lekove svaki dan. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. da nešto radim. To mije odbojno.

Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu. Štaviše. Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. Što je Gari postajao sigurniji u sebe. Džoana. Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. Dženi. verovatno je da se nisam mnogo promenila.to im daje neki osećaj kontrole. radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu. odnosno. ja znam šta je to.Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile. sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto. jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera . otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi.mlade odrasle osobe. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat. Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju. koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". kasnije će biti dovoljan za velike korake. To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše.čak i samo na nekoliko minuta za početak . nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. Kako bilo. i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju.otključava. po prvi put posle toliko godina. Spolja gledano. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. Ovo je svest mozga koji se deblokira . da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih . Kao što smo naučili. Naravno. ove misli su mu narušavale život. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu. Danas. Dotad. Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima. Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred". je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. Kako vreme prolazi. Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji. Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka. Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka. Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje.odglavljuje. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu". Ali sada imam radosti. da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše. Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. Mogu da živim život. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. I kao deo njegovog Refokusiranja. Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih. Ono što je Džoana naučila. Sada izlazi na sastanke. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava. U početku su važni i veoma mali pomaci napred.

ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare.' One razumeju". Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to. I vozi auto. I može da donese jelo koje treba da se podgreje.moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život. "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici. Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?. Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil. Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. čak i jedva primetno. Polovina mene je sa ženom. on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova.-ih godina. to je ono najgore". Izmišljala bi priče. iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. Ima dobar posao i mnogo prijatelja. Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca". Uživaj. bila je lečena u bolnici godinu dana 1970. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli. u to vreme nisu još bile razvijene. Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja. OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne. ali moje misli su sasvim negde drugde. i naravno. "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a. A OKP misli stalno naviru. Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak. Tako da se uzdržavam od orgazma. žilav.jeste rad sa drugima. nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti. Visok. rad u svesnoj terapiji ponašanja. ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". Naravno. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva". "Kad bih išla na zabave po kućama. Najbolje za Refokusiranje. Ovaj strahje imao veoma interesantan . sa velikim osmehorn. Ja sam još uvek sa njom. ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom.'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'." kaže Doti. ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a.ubila dok je vozila. jer traje dugo. Doti. pored njegovih . ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi. koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina. pronašla je elegantan način da i to izbegne. crn. (Ovaj intervju je dao pre braka). "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. Stalno ponavljam opet i opet. kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'.

• Primenjujte petnaestominutno pravilo. Ako čekam petnaest minuta. Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak. Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a. • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno. Imam stvari da uradim. Kad jedna od strašnih misli napadne. Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše.pobeda nad drugim opsesijama. Uz vežbu. To je jedna opsesija za drugom. i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. koje mogu automatski da izvršavaju. Ne možete ostati pasivni . Ti ljudi ih tako nauče. Važne tačke da se upamte: • Korak 3 . on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um . jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata. Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem. URADITE NEŠTO DRUGO . on kaže: "Samo duboko udahnem. 4 . da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu. ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. Nema svako tako jaku volju kao Domingo. Ovo je naravno i krajnji cilj. sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan".Korak Refokusiranja . sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja. Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja. Morate biti AKTIVNI.

sve dok one ne počnu da blede i nestaju.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja. biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije. Preimenovanje Korak 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja.Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Sa ovim saznanjem. Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način.Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1. Refokusiranje Korak 4. Kako vaš mozak počinje da radi bolje. PONOVNO VREDNOVANJE . bićete u stanju da Ponovno vrednujete . brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati. Sa konzistentnom praksom. Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti. .

sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi. ja sam postala intenzivnija.oduzmete im tu navodnu vrednost . Džoel. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa. rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. To me je osposobilo da se borim jače. Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu.znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima . Iako je posvećeno religiozna. a da to ima veze sa medicinskim stanjem. "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a .Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba.ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. koje su uzrokovane OKP-em. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. sada sa obnovljenom energijom za život. Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru. Sad je "blesnula". Želim da pomognem drugima. . i da se borim za dobro i istinu u meni. Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga . osećajnija osoba. kad imam ovakve misli".jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu. Ona je Ponovno vrednovala svoj život.tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja. Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista. kroz duhovno samoispitivanje. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem. ali život je zaista bio robovanje" . prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi. Često doživljavaju duhovno buđenje. moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi. bolešću . Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti. Toliko je ljudi kojima treba pomoć. onda ih devalorizujete.OKP-em. sada zdrava šestogodišnja devojčica. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. Ona sad razume: "Bog me voli". brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje . i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast. U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete. a ne zbog nje. u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije. uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima. Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka.poruke bez ikakvog duhovnog značaja. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima". Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji. koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. sa više saosećanja za druge. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja. tako i o budućnosti.

ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima. Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima. Svesna terapija ponašanja kao samo tretman. Ali. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo. Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra. Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta. Kadje to prvi put uradio. Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. naravno. ovo su zapravo testovi naše vere. Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi. takoreći istog momenta. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi. Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. mislima i prinudnim potrebama. je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara. iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. Kristofer. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom. Takođe. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. Važno je da to nikad ne zaboravite. Bog ga nije kaznio. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. Prelistavajući konzervativni katolički časopis. Ovo je simptom OKP-a. što zauzvrat poboljšava . znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. Na primer. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". Pošto se duhovno preispitao. što bi rekao jedan od njih. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. pa tako sada moram i da napravim promenu". tj. Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao.

Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred. što zauzvrat pospešuje Preimenovanje. i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma.  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. umesto da ih smatram za važne. Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije. (Preimenovanje). kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. koristeći U Četiri Koraka. što olakšava Revalorizovanje.  Za vreme Refokusiranja. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. . Ovo znači reći sebi: "U redu je. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje. vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. U suštini. ovo je samo OKP". A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval. Ana. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari.Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat. Kako je proces Preimenovanja postao automatski. koristeći U Četiri Koraka. Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu. student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja. Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja. da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom.  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma. sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja". vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe.i najzad Revalorizovanje .umesto da perete ruke ili proveravate vrata. nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a.Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. itd. bila sam delom oslobođena od OKP-a. pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja. onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu. a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. oduzimate vrednost tim budalastim mislima. sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a.

kaže ona. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati". veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju. Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. Džefri Damer je bio opsesivan". Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" . svaki put . Jedanput ju je prijateljica. Predlažem da Aktivno Revalorizujete. čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne. oni nisu imali osećanje krivice. tu je i osećanje.ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju. na red dolazi drugi međukorak. samo pogrešna poruka iz mozga. ali Prihvatate da one postoje i pored vas. kritikujući vaše unutrašnje motive. Ali sad. Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati. Avion bi mogao da se sruši. Vi ne želite da imate opsesivne misli. ili će . ja ne želim posledice. Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. Dok to radite. tu je depresija. zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa. opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. a ne zbog vas. "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. psiholog. To ne može nadvladati moju volju". To jeste čudesna činjenica kod OKP-a. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom. iako je opsesivna misao još tu. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje. koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga. Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. uz pomoć dva pomoćna koraka. ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata.''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red. kao što sam to ranije radila". dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija.. Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao. živeti jedan pakleni život.. " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak". prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati. Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga. Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. Oni su vas . mogu i da ne budu metafizički dokazivi. Za mene postoji krivica. nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni. koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja.za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne. ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu.Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao". (ili zemljotresa ili druge nesreće). i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. pošto je osoba npr.

to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira. Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. posao koji ne želim da radim. Ne želim da bilo koga povredim. Verujte mi. Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. Teško je uraditi". da bi ste produžili taj interval. razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način. ali rezultati su velika nagrada. ali to me je zaista ubilo. Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju. i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. Naravno. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. Majkl. Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne . Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. Mislim da je to deo procesa oporavka". izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. uz deljenje zadatka na manje delove. Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći. Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora. To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam. Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati. To jeste težak posao. Ima dana kad. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. kako kaže. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže.TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. Nikad to ne bi mogla da uradim". umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. I u pravu je. Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. LAKO JE REĆI . naporan rad. drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. "želi da uzme nož. OKP je to prouzrokovao. dosta pomaže u ovom procesu. Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. čini ovaj cilj dostižnijim. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici. Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim". Na nesreću. Štaviše.Kompulsivni Poremećaj. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju. U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život. ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama.

tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em. Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. Ako su ovi poremećaji hronični. i naravno da su jednostavno angažovali drugog. ali sebe potpuno potcenjujem. "Kad imate OKP. Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League . Kafe. što ih čini konstantno umornim. Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". a ne problemi OKP-a. GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. kao dodatak terapiji ponašanja. Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem. već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove. Džeremi. znam daje štednjak isključen. jer "ne mora da bude zbog OKP-a. ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. Nedavno mi je ponuđen odličan posao. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. iz te oblasti". I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao. vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . Isto je to i sa OKP-em. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. Koristila sam anksioznost kao izgovor. nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a. "Iako je teško priznati. Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. je osetio prazninu u svom životu. Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor". da sam sposobna . Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. Osećanje je ostalo. Rekla sam im da se previše bojim. Lekovi. kako Majkl kaže. ja u to ne verujem. Tako da je praznina stvarna.i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra. To mi takođe omogućava da izbegnem rizike. Ona govori: "Znam da sam pametna. Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe. dok sam spavao". Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu. U isto vreme. Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton. ovo su problemi sa samopoštovanjem. Večeravanje više nije bilo mučenje. pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. Barbara. (čije su anksioznosti uključivale i strah . Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova. i onda za to da krivim moj OKP. Sad je to uglavnom otišlo.) Neki put.honor degree). dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima. Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao.da mu je hrana zagađena alkoholom). Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em. koja je imala opsesiju oko Gosn. mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. Naravno. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. Znam da su vrata zaključana. Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima.činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja.

praveći male .nije opravdano. da ne bismo plaćali za još jedan dan. Prvo.vi to primate dublje i to internalizujete. nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu. Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu. osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu. Najveća proba za Džil.samo taj problem . i već je bila sposobna da se nosi sa time. jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. dok je ova bila još tinejdžer. Anksioznostje deo toga. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula. da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede. ili vam se nešto negativno desilo tog dana. ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja. umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". Verovatno da ako vam je neko rekao nešto. Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice. IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. sa smrću njene majke. Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. zašto sam to rekla nekome. Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb. I to je bilo to. redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i. ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. nije se osećala primoranom da baci kostim. koja je bila deo porodice već jedanaest godina. se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke. umesto da rešavate problem . Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. (više ne alkoholira celu kuću). baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). za mene je do tada bilo neverovatno. Džil je napravila kompromis. To takođe ojačava njenu rešenost. grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela. Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim. Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema. ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću". tek je trebalo da dođe kasnije. Postavila je mišolovku. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka. Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. Njena voljena mačka. Kad je dobila telefonski poziv. Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja. koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla. izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. U svojim četrdesetim. došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. Ponovno proveravate sebe svo vreme.dečje korake (baby steps). Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. Na neki način. "Znala sam da će da ugine. shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre". Ostajati tako smiren. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi .

Deo Džošove krivice je bio zbog. Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. Ekonomski izraženo. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija.pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre. još jedan prokleti dan sa strahom. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" .sa rođacima i prijateljima. to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. u kojoj je radio. dolaze od njegovog OKP-a. Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a. postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija". i ujutru bih se budio mrtav umoran". onda bih se vraćao kući jedva se vukući. izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. preuzima toliko od vašeg života. Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. Više ne mogu ovo da podnesem"'. a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom. a povređivali su i njega i druge. Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" . Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. Brajan. to je takođe i Refokusiranje. će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme. kako je on to video. njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. Ali postoji drugi problem. Prvo. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. Kad se našao na najnižoj tački .To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate. Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. Stoga. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva. Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu". već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno. ribao ulicu. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan. Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. OKP uzima svaki gram vaše energije. Bio bih napolju u 1:30 ujutru. po bilo čijoj definiciji. kako ste to već naučili.

Karen. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera. Godine trvenja. Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće". Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . Ja sam uspela da dobijem diplomu. kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto. Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. OKP je težak rad. nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku. To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće". Ono što je zaista najviše želela. Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda. nije više "zaglavljen u brzini". Džoana. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . da magistriram i da postanem savetnik. On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir. fizičku. Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. blokiran mozak je oslobođen. Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor. mahnitu aktivnost. duševnu. i da mogu sebi da pomognem. koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima. beznadežnosti i tuge". Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila. kako nam to ilustruju sledeći primeri. Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši. To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom. Lara. krijući svoju strašnu tajnu. može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba. i to se nikad ne može nadoknaditi. stresa i frustracije. Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a. kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život. da bih mogla da smestim još stvari. tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih . ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga. Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari . kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena. Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. sa osećanjem bespomoćnosti.što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. Dok je bila na terapiji na UCLA-i. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno. Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom. koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom.' To jeste izazov i bio je. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim. jeste smirenost.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama. Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve. I ona je to i uradila.Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga. u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. kako sama reče. Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. i emocionalnu premorenost". i to je u redu.kompulsivnim poremećajem. Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe.

to vam je lakše sledećeg puta. Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi. da bi sebe izveli na put oporavka. ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". sa . Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. takođe je postalo važan faktor za Džeka. Uradila sam što sam bolje mogla. SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. ali to morate uraditi. Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše . On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. Budite pobednik nad njom. nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . Bendžamin. u to vreme". je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . naročito kućne poslove: zalivanje. održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj.odlaganja pre izvršavanja prisile. prijatelja ili člana porodice. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi.'Evo me ovde. Na primer. ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. Borio se sa svojim kompulsijama. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. Ukratko. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. sada je u svojim srednjim 40-tim godinama. "Ja se samo razbesnim i mislim. Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. Vreme. dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat. Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. hranjenje mački. uključujući proveravanje i čišćenje. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a. pranje veša". Na nesreću. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale. Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način.godina. čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici. Rizikujte. kompulsivnog perača ruku. ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. Uradite to sada. Nemojte da budete žrtva ove bolesti. Vaša budućnost je u vašim rukama". Džek je imao loš radni dosije. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni. Njena najveća greška koje je sad svesna. Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. Povratite sebi svoj život. Naravno. Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan.

ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu. Nered nije mogao biti tolerisan. prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo". Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste. bolja ličnost na ličnom i intimnom planu. Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda.U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim. koje traju i vrednije su a manje su materijalne. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu. a takođe i velika prilika.u stvari to veliko dobro. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije". to vas čini većim čovekom. Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. Sve dok nije saznao da ima bolest OKP. Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'. Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. Biću uspešan i srećan. U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. I sve savršeno u njemu. da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. .promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu. a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. Želim da budem bolji član porodice. bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. to je šansa. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji. Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. Kaže "Život je rizik. u raznim stepenima.glavne rizike". "Ja želim da budem korisniji drugima. i da stvari nisu bile savršene". Stoga. Bendžamin je Revalorizovao svoj život. Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. U isto vreme znam da kad povećate samosvest. Bio je administrator školskog kvarta. Kao kod naših drugih OKP pacijenata. i kreću se napred sa onim što imje dato". Garaža. Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije . On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari. da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. meri koliko ste uspešni kao ličnost. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. da više pomognem drugima. Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda. Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. naučio je takođe da preuzima. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a. za njega "velike . što se tiče prijateljstava.

Refokusirati Revalorizovati . Korak 4. • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije. • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" .Ponovnog vrednovanja.zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um. • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe. Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju. Smatrajte ih onim što jesu. kao što je "To nisam ja . Korak 2. Četiri koraka Korak 1.oni ne predstavljaju to što nam poručuju. • Um koji je sposoban da primeti . • Ovo je pravo samokomandovanje. što je moguće brže i jasnije. Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3. ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um. Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama.Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja . • Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje.to je samo OKP".

onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke. Gotama Buddha. Dhammapada 103 . Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga. Kralj Solomon.Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad.

. Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a. Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a. Opsesivno . sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas. ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em. naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome.kompulsivnog poremećaja (OKP). Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a. skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga. To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese. onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). Sa ovom spoznajom. kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi. moć da se primete i male promene. Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti.u stvarnosti . izlečenje ne može da se garantuje. i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. Kao i kod većine nasilnika i agresora. Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika.Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces. Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu . Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti. Ona može da vas . Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju. Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu. da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama. čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane. U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene. već i na ljude koji ih okružuju. Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata. u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika.

Sad kaže: "Znam šta si ti. rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije . Što se mene tiče. da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. pregleda svoje opcije. da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici). ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja. Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a.ponašanju. uz pomoć nove napredne tehnologije. što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga. Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. sve ovo je veoma nesrećno. gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa. Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao. Idi proveri štednjak". Njima to nekako ne izgleda sofisticirano. Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. koja se naučno može evidentirati."Idi i operi ruke. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario. ti bedno pokvareno moždano kolo". Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um. hrabrije i realističnije.bilo da su doktori. Posle vežbe U Četiri Koraka. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti . O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore. verujem. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam. Čineći to. Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije.mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga. Ti si samo OKP. pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. Onda odlazi da sluša Mocarta. kad odgovaramo na ovo pitanje. Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. Razmišlja o svojim ciljevima. možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite. ponovnog premišljanja (koja . Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše. ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma.mozgu. vežba svoju volju. Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog. Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao. Što je mnogo gore. naučnici ili filozofi .dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. sve više i više. ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je. Na primer. Vremenom. njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. Čineći to. zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega.

Drugim rečima. ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu. video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. rasejan um.. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom. Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija.. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli. započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan. Na nesreću. da-je .skoro svako čini pod stresom). Kako bilo. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi. Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. za vas i za druge. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje. pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. Praveći mentalne beleške. Na primer. I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije. će dovesti do više celishodnih misli. Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju. čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate. Štaviše. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu. o svojim mladićima odnosno devojkama. o besu." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . će biti dosta poboljšana. Ovi principi važe za svakoga. Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju.. koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve. um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje.

koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. . Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu. vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki. • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate.više i više prirodan raspored življenja. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu. Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti. To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka. • U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate. necelishodna misao se ne može pojaviti.

Na kraju. čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče." ili "Operi zidove za mene". kako bi obavljala svoje poslove. Moja porodica više ne može to da izdrži. Laganje naravno. SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. a takođe i ja. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. bili bi izloženi scenama i suzama. na duže staze. ovo može da bude iscrpljujuće.6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. Naši pacijenti na UCLA-i. Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. Članovi porodice postaju deo OKP-a. Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. ja sam ona koja to . nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila. Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. oni obično popuste pred ovim zahtevima. ličnosti sa problemom zavisnosti. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti. ali posle više godina ovakvog života. Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. naravno. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. oni koji ga omogućuju ili opslužuju. Laganje čini njen život podnošljivim. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. ne pomaže. Odbojno delujem na moje prijatelje. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. Iz čistog očaja. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. kaže: "Eto. Moram da prestanem ovo da radim". Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". Ona rezonuje: "Ako kažem ne. U okviru porodica. Popuštajući pred ovim.

Y i Z. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. U nekim slučajevima . Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta. Proverićemo to brzo. OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. On bi trebao da je uveri: "Nema vode. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. pogrešna poruka u tvom mozgu. Partner ili supružnik mora da zauzme stav. Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati. služite terapiji ponašanja". ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje. ovisnici. Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile. ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu.omogućuje. da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". Bez dileme. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. Jedna mala reč i moje veče je lepo". Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena. Posle nekoliko dana.ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. To je samo opsesivna misao. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. Ova strategija je dala rezultate. tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže. Ali zapravo ona sabotira njegov progres. Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. Kad sam razgovarao sa njima. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna. a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu). čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu. onda će im oboma biti bolje.a oni nisu tako retki. Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem. verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba.

Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja. tj. Na primer. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu. KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom. mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em. ljudi mogu da se promene. Štaviše. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome. među njima je stranac. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima. Odjednom. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. često sa štetnim psihološkim posledicama. Kad je počela da napreduje u terapiji. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. Kristofer. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. koji je imao strašne bogohulne misli. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice. profesionalne ciljeve i životne puteve. ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. Kad osoba počne da napreduje. da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. potpuno voljno ili samo polusvesno. Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand). Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj. Na primer. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. Drugim rečima. i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina.

Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. kao što je stalno brojanje. a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja". On veruje da je OKP. Na primer. Kako je stario. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija. Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. Voleo bih da su stvari bile bolje. nesposoban da "se uklopi". ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima. Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). čak i pre više vekova. to nije prava razmena. . "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. "Ali. Majkl. ona se s njim morala suočiti i obračunati. Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično. Da bi se borili protiv svojih OKP-a. Onda kada zaista želite nešto da osetite. uključujući tu i ljubav i tugu. "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu." kaže. sve što osećate je OKP". Tada OKP postaje najjači. U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. koji je imao od svog ranog detinjstva. gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. (Kajl. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. Kad sklopim neko poznanstvo. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. a ipak nikad nije to mogao da uradi. se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama. ova osobina je postajala sve izraženija. imao je još gore iskustvo u detinjstvu. Da bi njen strah nestao. Bio sam samo jako utrnut. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom.prisilama. Kao posledica.) U retrospektivi. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima.mentalni poremećaj. Shvatam da se trudiš''. Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. I ako je znao da se nešto čudno događa. Roditelji su gomilali krivicu na njega. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". Tako što nije zvala da izjavi saučešće. Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla. U realnosti. koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. njegovoj lošoj osobi. što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i.

"Znam da moram da iskoračim van OKP-a. ovo je previše često slučaj.Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom. dok kad potisne svoja osećanja. OKP postaje najjjači. Mnogo sam otrvorenija ličnost. Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi. Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih. oni su se otvorili još više. Bendžamin. bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja". Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . Znate ono: 'Hej! Ja sam lud. onda sam zaista u redu". nisam uopšte plakao". Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. on je doživeo duboke emocije. "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume. Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . Ponovo ta utrnutost. posle mnogo godina. Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane. On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje. a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema. Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. "Kada sam se otvorio. Imam odgovornost prema drugim ljudima."bio sam veoma pogođen i plakao sam. Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom.ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove . on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak. nada se da će proširiti svoje društvene kontakte. Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole. Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. sve u pokušaju da krije ovu manu od njih. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" . procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma"."To je veoma oslobađajuće osećanje. Kad je u stanju da to uradi. Na nesreću. Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. ja sam prema njima izgradio zid". umesto da se borim na putu naviše. KAZATI ILI NE Barbara. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu. koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. svima je saopštila svoju dijagnozu. uhvaćen u vodenici OKP-a". koliko god dugo to mogu. I po prvi put. Prava katarza. više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun". Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su.

kadgod bi se to pomenulo. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim.neko ko može da se voli. Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije. kompulsivni perač ruku. i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja. "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. nezahtevne poslove. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. "Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. "Još uvek". kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka. koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno. odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. Džek. sa svom tom strogošću i disciplinom". - . Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu. Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. U braku. kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. Takođe je predavao u školi izvesno vreme. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. Čovek koji ima OKP. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu. Kako bilo. o tome da su ekstremno introvertni. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima". OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. Da bi to nadoknadili. Za nekoliko meseci. njegovim ocem. KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu. Ali ako ih unaprede. nije svako imao pozitivno iskustvo. Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" . Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani. kako je pronašao Dr Bend. Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha. skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima. potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao". oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. Ne baš Džekove jače strane. da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa.Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP).

OKP sigurno ima svoju ulogu. Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu. njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine. dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo. sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. Učinila sam najbolje što sam mogla". U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. Zastrašujuće . Karen je pronalazila načine da ih zadobije. njihova deca reaguju sa mržnjom. Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi.. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja. Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde. Ponekad. kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa.cela porodica. Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. Poštoje bila jedini roditelj. pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu. verovatno kod drugova ili drugarica. Da li on zaista razume. spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući. da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio. Doti. opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti. mama". skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". be1eži Hend. mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike. će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog". U samoodbrani. ali ne može da bude i glavni problem. jedan za drugim. je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'.. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica". Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije". kad je dovoljno odrastao. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju. naravno to sad nije ni važno. Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju .ako imaju biološku predispoziciju. Karen je to preuzela.i skoro da su mogle da mi unište život". Priča koju je iznela Karen. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca. TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP. "Mislila sam da sam bila dobra majka. koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina. Ali kadje otišao na koledž. . uradila je sve za njega što je mogla. Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa . "To je užasno. objasnila je svom sinu. ali ne uvek. Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija. Pravi.

Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati. sedam puta. Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije. porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje. Kad je ušla. tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama.kao što su odnosi sa drugim ljudima . odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. Ipak. Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest. misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos. odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena. Pošto je njen otac inače psihijatar. Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo. sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan. Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta. Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući.Ipak on joj nikad nije povlađivao. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". Karen kaže: "Imala sam 15 godina.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući. razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres. Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini. Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. Osećala sam se kao da sam ubila svog oca. njeni simptomi su skoro potpuno nestali. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze. PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti.kada . Dobila je anoreksiju . Imao je srčani udar.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. on je tolerisao takvo bizarno ponašanje. Posle tri meseca lečenja. Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje. Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom. Jednog dana. (Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). Od onda je još više težila da bude savršena. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema . sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu. Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete.

Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit". Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu. Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa. on bi zaključavao sva vrata. njeno najviše voljeno dete. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. Baš tada. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. U tretmanu. sve dok osoba ima OKP. razvila je jaku kompulsiju čišćenja.Vežbe. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće. Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete. sa posledicama iritiranosti i stresa. ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!". ali oni ne mogu biti rešeni. Najzad. Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. kako je objasnila. Kad bi se njen muž vratio sa posla. koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. on je poricao. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima". Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće." izjavljuje Hend. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja. Ako imaju stalna prijateljstva. što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. U borbi za moć. ona su obično bolesna.je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu. Pobedio je. Imaju svoje probleme. od glave do pete. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. Kad se vratila iz bolnice. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne. "Oni su uplašeni. ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. će biti dobre protiv artritisa. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. uđe u automobil i izađe iz parkinga. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. Na kraju. Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim. bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice. njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. po neki put i satima. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom". Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme. U ključno i neprikladno vreme. Nadajući se oslobođenju. u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene. u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista.

bez obostrane ljubavi. Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju. Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja . Najzad.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. u nekom ritualnom maniru. Ipak. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost.vezanosti za svoj OKP. nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima. Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti. Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede. Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima. tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. kao i obično. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. Bila je to porodična stvar. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. RAZUMEVANJE. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima. ali na svoju sopstvenu štetu. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . Razvio se začarani krug. Dečak je postigao ono što je hteo. ali brak je bio to samo po imenu. ali se kasnije vratio u bolest.. u privatnom životu. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em. Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. Ova priča nije imala srećan završetak. Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani.retku i skupu ribu . tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja.stari problem sa samopoštovanjem. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu. Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao. Objasnila je da samo želi da . Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. Na primer. Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose. Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. ako bi se emocionalno otvorili. Držao je porodicu zajedno. Kada se razboleo. Bili su svi zajedno . Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću. što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti. Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. Dečak se ipak sve više razboljevao.ali svi bolesni. Otac bi dolazio kući posle posla. Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole.

ni lice . mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi. I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u. nudeći podršku. ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. razumevanje. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena. sa OKP-em. I on je štiti. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka. U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije. kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. oni su odbili da joj vrate novac. Kasnije. ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno. Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. Detalji su bili isuviše stravični".koje naravno još nema ni ime. Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. razboli se. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost. Kao mlada žena otišla je u manastir. Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena. godinu dana kasnije. Ionako se već plašiš od letenja avionom" . OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. bude kidnapovano ili da umre". on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. Njen suprug bi rekao: "Lara. ali kad je razočarana napuštala manstir. Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje. Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . Lara. kako ona kaže. borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala. ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti . On se nervira. više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana. njihov cilj će biti dostignut malim . Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši.povredilo. prestani sa opsesijama. Osnaženje je suštinsko. svako poboljšanje treba primetiti. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica. oni su već dovoljno samokritični. koja je imala misli o nasilju sa noževima.nauči kako da smiri svoje susede. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". mogu da daju čudesne rezultate.da doživi nesreću. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer. samo zato što joj OKP zadaje toliko bola. Dala je manastiru deo novca koji je nasledila. Karla. ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . zlovoljna i tužna. pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj. Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem. Prestani s tim". Ubrzo potom. da postane tiha.drugo proveravanje realnosti. a on nije bio navikao na to.

sopstveno vreme van toga. a ne velikim skokovima. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. Ipak. Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. "Mislim da se tu pojavio strah. U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas." Njihovi sukobi su se pojačali. čime bi samo pogoršala moj OKP". "Muž me je nazvao kučkom. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". Ima ih dovoljno u tvojoj porodici. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. sigurno da si ti već stručnjak za to. ja sam imao mentalni poremećaj. Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke.'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna.'' nas. Naravno. Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. Jedanput je počela da plače. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. Ali odjedanput. ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga. 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. Džek. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". svratili bi da ih posete. "Još uvek me je to mučilo. I to je u redu. Pre nego što je dobio dijagnozu. pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. Pre toga. Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre.koracima. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja . "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku. 'Šta radiš u kupatilu'. Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije. Nije htela ni da misli o tome. ali me to ipak izluđuje" . ali sam procenio da bi ako nastavim. Stari prijatelji. a seksualni život nestao. tako da sam odvratila 'Dobro. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP. On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu. ali je samo smatrala da je on malo čudan. pre nego što je on potražio pomoć.' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi. onda ta stvar ima svoje ime. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša. Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti". Pre je milsila da su to samo moji ćefovi.

"Bilo je . Imala sam veliko breme i pre OKP-a". Neću sada da uradim ovo za tebe.. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom.iako mu je bilo teško da ih shvati. Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. Kasnije. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'. a nekad ne bi.ovo je u stvari forma Preimenovanja. malih trikova OKP-a. "To je prevršilo meru za njega". on nije. Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš. u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a. Uopšte nisi uključena u svet. NE GURAJ. ali ću to uraditi za petnaest minuta. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. objavljujući: "Provera!". Ti si u čauri. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. da ja moram sama da se popravim. sa istim simptomima. On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba. Videla bi telo na drumu". Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. Nije ti važno što živiš u vakuumu". Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila. Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom. Kakva ironija. Ubrzo zatim.da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. Barbara je tada saznala od čega boluje. pre nego što su mogli da odu od kuće. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. Breme je uključivalo i majku. njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje. On je odbijao da proverava stvari za nju. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu. "bilo je to previše suludo. (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. kaže ona. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim. Sad kada je opuštenija. Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''. bila bi to katastrofa.osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. Zato se nikad nije previše uključivao. To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice". Kako je Barbara napredovala u terapiji. I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu. da si nekog udarila kolima. njen suprug je bio uz nju kao podrška". Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. koja mi se inače događala". ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" . osim ako je ona bila potpuno iznurena. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati. on je izgubio strpljenje. Ali kad joj je bilo najgore. Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. sa drugim ljudima.

Nisam bila roditelj. morao bi da mi to kaže. Nisam se rodila da to trpim. Mi smo napravili čudovište od njega. Ja ne perem ni njegov veš. "Ako ikad i očistim njegove stvari. On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. on je veran. moja anksioznost sve više opada. Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da. to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji. Znala je da ne treba ništa da premešta. Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari. kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti. On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. Ovaj pas je zaista maza." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. o moj Bože'." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. Ali smešno je da kada sam otišao u planine. "Bilo bi ovako. mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu. ako bi i hteo da me vara. Ali zbog OKP-a. "to ga samo izluđuje. Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em.to kao 'O Bože. OKP jeste čudan". Rekla nam je: "Da nije imao OKP. počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz. Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. ne mogu da s' nosim sa ovim. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. Prvo. Često izbegavaju da putuju. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan. Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak. Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. Mi smo se navikli na stvari". Ja veoma loše to radim. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće. Postoji sigurnost sa poznatim. a to ga takođe razbesni". Domingo je kupio sebi mauntin-bajk. jel' tako? Ali. Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. to je čudno. To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. On je latinac. moram da bežim odavde. 'O Bože. Mi sa OKP-em smo drugačiji. On mora da ode i proveri ima li štete. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila." kaže ona. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. tu je ta stvar oko zagađenja. Mora stalno da bude uz nas. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. ovo je deo koji ja volim. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je . disanje mu se od jedanput promeni. Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo. nije moglo da pomogne". Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali. sve što bi ga samo razljućivalo". ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina.

Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju. Džil nije mogla da ode do mrtvačnice. Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen". To je bilo to oko zagađenja". Ne mogu to da uzmem!' Ali. Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra. DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. Na dan memorijalne službe za Merilin. ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom. Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. niti je mogla da ode na memorijainu službu. "One su plakakle i ja sam plakala. gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. ja sam želela to da primim. prljava sam'''.na vratima kako je čekaju. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari.otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. Džil je bila veoma potresena. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim".Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u. onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj. ona je patila od teškog OKP-a. Ako je taj red poremećen. kaže Džil. Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir". Za dvadest pet godina . Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a. Oni su bili zagađeni. desilo se nezamislivo. Ne mogu to da uzmem. Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke . nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo. ode u kupatilo i stane u kadu. "Nisam mogla da idem nigde. sa korpom u rukama. "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim. "Bilo je to užasno". sahranu sa otvorenim kovčegom . ali sada uči. Nisam . Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. Korpa sa voćem je bila zagađena. na koju bi išle posle rada.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. uzme korpu. kako mu je docnije rekla. Ostala je u kući više nedelja. kako bi identifikovala Marilinino telo. primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim. moj mir je izgubljen. Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. Domingo se izgubi u svojim opsesijama.Eriku i osmogodišnju Trejsi . Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata. Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu.

ona i njen suprug su se razveli. Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . Bila je tada jedini roditelj. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto. Posle toga su mogle da se okupaju. ocem. onda je procedura postajala nešto komplikovanija. kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. ovako svi rade". Ako je trebalo da urade i domaće zadatke. Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira. Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)". vičući: "Mama. "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". Tužna i depresivna. Kada su bile veoma mlade. Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. To me je mnogo mučilo. Džil se udala kad je imala samo 18. Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv. Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj. osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice. Džil. a onda je Džil bacila voće. gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe. gde je mogla da je vidi. gde su mogle da se isprljaju. Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. Džil bi im otvarala vrata. Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava". kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. a bila je bolesna. Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima. Erika ju je vratila u realnost. mesecima ne bi izlazila iz kuće. a sa 20 je već imala dve bebe. morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto). ''Ako bih se jako razbolela. Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke. Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. Nekoliko godina kasnije. bratom i sestrama. Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada. Nije znala koja je to bolest.bizarni rituali čišćenja. Ipak. Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi. Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu.znala šta da radim.?' . Kada bi se devojčice vraćale iz škole. Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . ali je znala da nije uobičajena. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. Stres se nadovezivao na stres. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena".zaraze. Naravno. Džil je uvek bila između dve vatre. devojčice su mislile "Pa dobro. nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale. ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa. Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono.

cela njena škola postala je "zagađena". sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale. iz kaprica. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila.smrt . Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno. Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. Kad bi je Džil ispitivala. "Za mene je to bio veliki događaj. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama. dok bi se u sudoperi gomilali sudovi". Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. "Mrzela sam je.zagađenje. Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući . Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta. Kada je Trejsi bila u trećem razredu. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. devojke su zbijale šale u školi: "Hej. kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna.tri. Mislim da je to cool. Džil bi satima ribala zid pored telefona. Trejsi je počela pomalo i da laže.uvek paran broj. dok je Džil bila otišla van. to je bila neka vrsta duplog zagađenja. Trejsi je rekla istinu. Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji. Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. Udarila sam je. Trejsi je imala 16 godina. najzad sam razgovarala sa nekim o tome"." kaže Trejsi. da su radile stvari koje im ona nije . Devojke su mrzele majčin OKP. porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije". Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju.' Naravno. mrzim te što me teraš da ovo radim. ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" .Trejsi bi nešto promrmljala. tako da ne moram posle da je perem. uvek bi im davala to što su tražile. A volim je. kao što je to uvek radila. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću. One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga. Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale. onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. sve što je radila bilo je čišćenje. Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. Ponekad bih prvo svukla svu odeću. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila. nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno. A onda bih je mrzela i takva sam i sada. Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje". Uskoro. Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. četiri. toliko sam bila ljuta. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora.'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi. kao: 'Tako.' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu. laganje ljudima. U toj fazi. ti si alkoholičar. Ne želim da udarim svoju mamu". Trejsi kaže: "Sećam se. pet kutija. konflikt koji sam osećala. kako je sad ovo prljavo. Strašno je kad vas se deca stide". To bi zaista poražavalo moju decu. jednostavno ne može'''. Kad ih je Džil upitala gde su bile. Naravno. Bilo je to bizarno. Naravno. Jedanput. Rekle bi: 'Mama. Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'. znala je da o tome mora da slaže.

Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati. pre nego što bi ih stavila u ormane. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u. se nije vratila. stranicu po stranicu i foto-albuma. koja je započela još u vreme njenog razvoda. Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". ali Džil je ispuržila . da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. Naravno. Trejsi se razljuti. morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . čak i knjiga. To mi je lomilo srce. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. Džil. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. da su mogle tako da me lažu. Nećemo da imamo ovakav život. Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". Volela samje. Osećala sam se loše zbog nje. Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". "Nedostajala mi je. Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu. Na kraju. Znala sam daje povređena". Godinama. ali su razgovarale telefonom. Tresi je ipak otišla u Montgomeri. Erika kojoj je bilo 19 godina. je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi. Ona zna da je to bolest. "Rekle smo joj. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami. Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. Nije bilo lako. pa je slagala. na koju redovno dolazi. Erika nije mogla da joj oprosti. stvari su se popravile. i poseti svoje stare školske drugarice. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice. a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom.dozvoljavala. tada nesrećna i depresivna. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi. 'Nećemo više ovako da živimo.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane. Napravili su plan da se sastanu u Floridi."Ne želim da budem čudak". (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju. videvši da se Džil unervozila i uznemirila. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući. Džil je bila slomljena.službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika. Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. a ne ja". Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" . Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni. Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta. Ona i Trejsi su zakupile stan. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". Ali. Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob. Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. Dobićeš veliku medalju". Njene najgore strepnje su bile opravdane. A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti". Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće". gde je Trejsi bila student. To me je ubijalo. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku. one rade na tome. Pošto je to uradila.

" uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče.ruku i dotakla priručnik. kaže. Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em. Porodica. Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku. da pobegne od problema".Više ne alkoholira svoju kuću. Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu.morala sam zbog moje terapije ponašanja". ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". primenjujući terapiju svakog dana. BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu. "Bio sam . to je bilo strašno. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. kaže Brajan. To uzima mog supruga.članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom. kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja. Svake noći bi Brajan ležao u krevetu. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život. "Odjedanput". Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti. u toj panici. to bi i uradila. da ne vozim određenim putevima. ne nosim određene cipele". odjednom su opet to postali. vaš novac i energiju. vašeg prijatelja. Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba. Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati. "Moja deca nisu znala šta se događa". Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. "Znate". Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. Mislim. i morao je da bude hospitalizovan. koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em. kaže Džil. Tada su se za njih otvorila vrata pakla. I nikad ne kaže "hvala. njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline. Strašno. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima. vašeg druga. zaboravljajući pritom. To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. Naravno. Ona radi na tom problemu. "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. To ukrade vašeg ljubavnika. kako je rekla Sara. čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. Ponekad bi kad začuje te sirene. " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem .'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali. Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja. da za sobom zatvori ulazna vrata. Ja nisam mogao ništa da uradim. Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti. Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. Brajan više nije mogao da radi. To krade vaše vreme. Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" .

nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan. Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. Bila je u mojoj spavaćoj sobi. Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. Umivaonici su oštećeni amonijakom. Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . On čak čisti i ispod žbunja. Uništilo je naše cipele. kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici. koji sobom nosi strah i ribanje. Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća. ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP. Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' . ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . bila je na zidovima. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce". Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. Tako . to je toliko ekstremno da. Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'. Celo veče sam proveo na kolenima. ponekad ne. Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv. već da je to OKP. Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim. "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama.koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . uključujući i šizofreniju.emisiju na televiziji. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. bilo muje toliko lakše da je počeo da plače. Ako na tome dosta radi. Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata.izgubljen slučaj. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime". A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". Zatražio je psihijatrijsku pomoć. tepihe. u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama. Kada mu se pogorša OKP. To nas žive jede. Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici. Kad je došao do mene.Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline. da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama . Ponekad on to uradi. da nije bila sigurna. prao i ribao tepihe sa sodom. nego da smo ih svaki dan prskali sa njom". "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. Sada je znao šta ima. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. Uglavnom on to neće. Sad je to bilo i na njegovim gumama. Dok to ne nauči. kaže Sara. a onda iznova započinjao ciklus. našu odeću. nije mu mnogo pomoglo. patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim.

Ja dosađujem. svako će vam pomoći". On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak. Uvek je sa svojim mislima. On bi kupovao i kupovao . koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. Zbog svog OKP-a. Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju. Samo apatija i tuga.njega. Žena ostaje sa svojim mužem. bila je emocionalna cena. "Strašno sam mu potrebna". Ja plačem. Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan. I dodaje: "čak i nestabilno. Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. šišanja . Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama. Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. vremena. nisam bila tako usamljena". njen prvi suprug je bio šizofreničar. ne znajući kuda sam krenula. Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu. Problem je . Kada je onaj pravi Brajan. "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe". drugi je bio alkoholičar. Brajan kupuje čekiće i druge alate. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. čovek za koga se udala. svega". Kakvo upropašćavanje . pas čuvar. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest". mene. On više ne misli o meni. Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. Novac koji su protraćili. Čak i posle razvoda. je novac koji ne mogu sebi da priušte. da zove doktora i da odlazi na grupe".. a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete. njemu sigurno ne treba kravata" . sve". postaje bezbedno". natopivši ih amonijakom. ako je konstantno. Iako nije pri novcu. novca. Ja odustajem. uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini. "ako ste bolesni od vrata nagore. Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost.. Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom. "Veći deo vremena sam sama. brižan i šarmantan čovek. "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. on je ljubazan. "Ako ste bolesni od vrata nadole. kritičar. . "šampone. Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. kaže Sara. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara. Kad je ova predložila kravatu. on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. Sara je brzo izabrala nešto drugo. Više od svega je prisutna strašna usamljenost. tu je sad ta sramota. čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka. Onda ništa. Ali samo dok ne bi prošla kriza braka. Prilikom naplaćivanja poklona. Ja proganjam. kaže Sara. zatražila je savet od prodavačice.i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice. bilo da je Brajan tu ili nije. Tu postoji stvar predanosti.je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. sve po više komada. Ja pokušavam da kontrolišem.

svaki aspekt vašeg života. Kad je bio u najočajnijem stanju. u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. To je upropastilo ceo odmor". I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti". kaže Sara. naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana. Tako da ako on misli da postoji . ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu. Daj da završimo s tim. Brajan se sledio.'" Sara govori o svojem umoru. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. seća se Brajan. I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. "Više nisam ravnopravna. a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". da ne pokazuje nikakve znake dopadanja. Tri godine se lečila. "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. Od tog momenta. "pitam da se nije obesio u garaži". da ne budem 'onaj koji omogućuje. Idi i nađi nekog drugog. Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i. ali ga je ona odvratila od toga. dalje od obale. Kad mu se stanje stvarno pogorša. "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića. Jednostavno sam ih ostavio tamo. prekratila bih sebi. da ne bi bila odbijena. "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti". kaže Sara. pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori. Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti.' Ali tada kuća postaje ratna zona. razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. gledate filmove. Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju. To kontroliše kuda vozite. Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. "Putovanje o kojem sam sanjao". Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor. Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. da ne ugađam. Ništa ne ostaje netaknuto". o svojoj usamljenosti. Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi. Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. "To je bilo skoro kao u paklu. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum. " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno. nisam više ženstvena. kupujete. 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života. više nisam predmet ljubavi". hodate. što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti". a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio".Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele. kaže Brajan." kaže ona. ili njemu". "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. Sela bi i recitovala tablice množenja. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja. koje je naučila živeći sa alkoholičarem.učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. Nema mira. kad je Brajan bio van grada. Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti. tih pet šest dana tamo". Jedanaput.da prođe kroz loša vremena.

svom 14 -godišnjem sinu. koje će se potpuno oteti kontroli.tada ih je već bilo na stotine kilograma . gledajući njega. Iz perspektive klasične psihoterapije. Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene". u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. to je OKP . on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake. Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu".stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži.to nije akumulatorska kiselina. kad je svima jasno. Tako da ona ostaje. "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. On ih je sakupljao. "Ali nije prošlo dugo. Nije mogao to da uradi. Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva". "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". oboje akademici. jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja. Zaobilazim takva mesta. Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris. Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi. Kada se osećala da je dovoljno jaka. ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću. Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi. kaže Sara. Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži. Isprva Stiven je smatrao 'U redu. Ipak. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene". Ja želim da mi se vrati. Veći deo vremena "zver izjeda oboje. On ih zapravo nije ni čitao. koja se za njega pokazala efikasnom. I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. ja prihvatam da ne vozim njom. on baca svoj život i ja bacam svoj. uključujući i njega. I onda bi shvatili da je to od štampe". Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". Ono što nisu znali. on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol. a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". ali onda. On je počeo da bira. Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine. ali on to nikad ne kaže. su isprva ugađali Džoelu. Najgore je. a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući . pokušavajući da održim sve u miru. Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. kako bi on imao mira. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . kaže ona 'Jednostavno nije mogao. Tada su se stvari značajno poboljšavale. nekako je tu pukao. Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno. U međuvremenu. Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije". a ne ona. Želim da budemo u ovome zajedno. ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni.ali tada je njoj mnogo lakše. Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi.kiselina na određenoj ulici. Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . prisilnog sakupljanja. On zna gde može da dobije pomoć.

koji dolaze sa odrastanjem. Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali. ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga. To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira. Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu. Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. koliko god je to bilo mogućno i praktično. Ubrzo. mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . seća se Stiven.ali je bar prestao da donosi nove količine. Nisam znao šta da radim. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" .Video-rekorder je radio po ceo dan. Snimanje je. misleći da bi to moglo pomogne. on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. samo za sebe. Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti. Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim". Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . Naravno. dvaput. osim da kaže da "mora". Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan. Nije mogao to da objasni. Počeo je stalno da pere ruke. Naravno. nikad nije puštao nijednu od traka. Kad god bi izlazio iz kuće. "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja. u potrazi za određenim kesicama i papirima. morao bi satima da ga pere. možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Samo je bilo sklonjeno u stranu. zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. postala životna aktivnost.tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. duge i mučne procedure". Oni su zatražili da promene sto. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu. Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. Ali Džoel nije hteo da jede. Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom. Kad bi doneo povrće kući. 'Dobro. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa. Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave". Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro. Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe . Jednom.tuđe kante za smeće. što je bile veliko olakšanje. ako bi ga neko drugi pripremio. pomislio sam. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane. A onda je počeo da sakuplja staru poštu.

Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. Jedna stvar bi dotakla drugu stvar. Nije to bio strah od bakterija. Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. dvadest ili tridest minuta.ventil i prekinem dotok vode. Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu". Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije. pa je to bio samo začarani krug. uključivao je i upravljao njom. Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću. U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. a ova bi dotakla treću". već je bio otišao. Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". U školi. oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". Već tada. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. znao je da to neće pomoći. počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra. porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. I na kraju. I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. to jeste napravilo šok i haos. Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. ali bez rezultata. Džoel ga je slomio. isto tako i tuševe. Jednom ga je Stiven. već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. Kadaje policija stigla. Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. Ponekad bi se nadvio nad mašinom. Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. Ubrzo potom. Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. bila je jača od njih. sa rukama belim od sapuna". U očaju. koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. Ali dublje u sebi. Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. nož i viljušku. već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda. Naravno. satima. To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste. Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. Džoel. Ne samo to. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. verovatno morati da pozovu policiju. na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. Džoel je odlazio kod psihijatra. izgubivši strpljenje udario. bi samo duže puštao da voda teče.' Pa. kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku. . s namerom da ga povrati u realnost. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". da bi se ona prelivala. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. ali je bilo uzalud. Tako da sam odustao od toga".

Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan.ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku. misleći da bi to moglo da pojača njegov ego. stegnutim šakama.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka. pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko . njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu . Najzad. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru. nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo. sad je morao da bude vožen do nje. čak i posle ponovnih pranja obe ruke. Srećom. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori. ali on je pokazivao slabo interesovanje. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima. ali samo određeno. ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku. Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama. pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta. sa stegnutim rukama. Cipele su ga brukale svojom pohabanošću. Karol. kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. Džoel je napustio sve svoje hobije. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak. To je bilo previše teško za nerve. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu. uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima. ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. Još uvek je mogao da pije mleko. odlučio se . kršeći ruke od frustracije. Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu. samo gurne stopala u njih. Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju.i često je plakao. Tada. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. osim na neprijateljski i agresivan način. ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao.bez mnogo entuzijazrna . umesto da.za San Diego. od jednog proizvođača. da je propuštao da uradi domaće zadatke . počeo je da se pere svojim šamponom. Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu. Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute.a uvek je bio najbolji učenik. Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. Ako bi neko od roditelja. Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun. kako je naučio.

Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka. On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio. razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. On nije mogao da izlazi napolje.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ). kaže Stiven. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. S druge strane. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini. već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. niti da otvara vrata. bacajući stvari svuda naokolo. Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. Filmovi su mu bili jedina rekreacija. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan . Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. Zapravo je on bio taj koji ju je prljao. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide. Tad već nije mogao da koristi telefon. Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" . koje bi pio direktno iz flašice. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem. Da stvari budu gore. To je bio početak našeg shvatanja te bolesti". kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro. imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. "najviše oslanjajući se na svoja kolena" . Kasnije. ali Džoel nije mogao. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. uključujući i roditelje. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo. na primer da otvori vrata. Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. Više nije spavao u svom krevetu. Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. a da se pre toga ne okupa.ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano. nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili. Njegova prisila pranja je eskalirala. Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . Ona i Stiven su je prosto progutali. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. "Tada". Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice. Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. kojim bi ga "čistio".toga da li je sve bilo čisto. Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i.kad je još mogao da izlazi napolje . ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. "smo prvi put videli celokupnu sliku. Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali. Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. Skoro u isto vreme. Zbog toga što je sve bilo prljavo. a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja. kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni. Džoel je bio frustriran i ljut. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena. ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni.

uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. kad vam je OKP tako jak. Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. Iako još nije imao 18 godina. Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. sve do iznad laktova" . Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. lako je reći nekome: 'Hajde. Kako su nedelje prolazile.mora da se okupa. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. Bio je kako on kaže "zaleđen". Ne mogu s tim da se nosim". Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. ali to nije pomoglo. Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom. On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. Džoel je još uvek stalno prao ruke. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila. Kad je otišao u bolnicu. Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. uključujući i Džoela. seća se Stiven. bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. Oni bi čvrsto . Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. On nije funkcionisao. strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa. "Jedanput". shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. I naravno. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. morao ponovo da ga pere. Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. Ipak. To tuširanje je bilo prekretnica. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. Morali su to da rade". Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju. Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu". Znate. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove. U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. Svi su. jednostavno strašno. što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. bilo je i kriznih trenutaka u bolnici.

Da se nije našao na ispravnom lečenju .proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP . Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. Ovo je izgleda funkcionisalo. "Ta strašna epizoda je sada iza nas. Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju. ali je bilo tako". kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova. Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. kao i ranije. ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije. Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP. Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje. kako kaže Kerol. Za njega. Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i. Momenat istine se dogodio kad je. kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. od pravih ljudi u rekordnom roku. gde studira kompjuterske nauke. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima. " naći će on sebe".zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom. težak rad. Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući.takvo stanje je moglo da traje godinama". Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja. ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. . Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih. Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. Kao stvar svog izbora. to je rad. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. na primer. Naravno. što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu. na logorovanjima. još uvek jede vegeterijansku hranu. Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo." kaže Stiven. Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi". Još uvek je imao više vrsta anksioznosti.

Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. čak i nenamerno. uglavnom posledica bioloških faktora.Posle više godina. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". Anu su počele da opsedaju misli o tome. moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim. Ipak. Počeli su da se redovno viđaju. i da je zato bio manje zagrejan za nju. Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. A onda u leto posle mature. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. ali nije znala odgovor. pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu. pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. "Zašto ja o ovome razmišljam ?". . kao i OKP. abnormal nog straha od napuštanja kuće. potpuno ispravno. zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. pojavile bi se opsesije. ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima. To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze. "Zaključili smo da volimo jedno drugo. a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. kao što su gužve i mračna mesta. pitala se. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt. bilo kojeg vremenskog trajanja. Svaki put kad bi ih ugledala. Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda. Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. Počela je da traži znakove da je gubila razum. Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije. nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. Iako sad verujemo da su panični napadi. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu. Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. Ana. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu. Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". Do vremena kad sam susrela Gaja. Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike.

Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima. Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi. Iako je bio veran i pun ljubavi. kaže Gaj. Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise. Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro. onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje. moram da budem sigurna. Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš. kaže Ana. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču.Gaj je bio nevina žrtva. To je najgora stvar koju možeš uraditi". jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja. Bio je u pravu. video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". Zahtevala je d ajoj odmah odgovori. Ana je našla rešenje. a takođe i očekivati podrška. Gaj je živeo u Evropi. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. "da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio. "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati. Ana se osetila ranjivom. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio.čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama. kako se kasnije ispostavilo. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. "Ne iznenađuje" kaže Ana. "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. Ali kasnije. A onda je počelo i sa njim. u razgovoru. ljubomorna. smatrajući da će je to zadovoljiti. i neprestano bih ga o tome zapitkivala. "Najzad". uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. "A. tragajući za bilo kakvim neslaganjima. teška osoba.a nije . kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje. Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". na neki apstraktan način. U njenom umu. kakva je bila. odakle su oni došli. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" . Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. Posle godinu dana ovakve veze. "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju". zašto. Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to. Kao tinejdžer. Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene.'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim . počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama".

Na njihovom drugom putovanju u Evropu. tako da sam znala šta su panični napadi. Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. Dublje u duši. on laže. ali ona bi. Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. On se veoma uznemirio. govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. za sve vreme koliko ga je znala. moraću da raskinem sa ovim mladićem. ha?" . ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta". Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. Gaj ju je zaprosio. Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao. Gaj se priseća tog vremena.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". on je tada samo pokušavao da je skine s vrata. U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje. Ona je bila na višoj školi. Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš. "Zaista ludo. Tog leta. Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. znala je da je Gaj zaista jedan stabilan. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela. gde je živela njegova porodica. njena opseseija bi bila spremna da skoči. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta. ne! Vi ne razumete to". Ono što nije znala je da je imala OKP. Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. kad joj je bilo najgore. "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač". dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena. kao nekakvog vremena bunila. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije. Iako nije znao za to. Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . Ali niko od nas nije znao šta je to bilo. Gajeva majka bi joj rekla: "U redu. Nismo imali nikakav pokazatelj. šta kao glavno jelo. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega. Imala je mnogo veće brige .''' U stvarnosti. ali ovo je bilo nešto potpuno novo.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije. Ipak. Ana bi u očaju odgovorila: " Ne.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". Već sam bila prošla lečenja za panične napade. što je na neki način i bila istina. a on počinjao da radi na akademiji .on se sada smeje. a on bi pogrešno odgovarao.njen suprug je nedavno imao srčani napad. Primetio je da kad bi se previše umorila. (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. dobar momak. Onda bih pomišljala: "U redu.

Ana je znala da je sve u njenom mozgu. Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP. Kako je Anin tretman napredovao. loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. bila bi time veoma uznemirena. Kako su meseci prolazili. Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja. Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". "U takvim prilikama". kaže Gaj. takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. Nemoj da brineš o tome". Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". da nisu predstavljala nju . Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi".''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući. Gaj kaže: "Dublje u sebi. ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična. Stoga nije postojao razlog za brigu". da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme". Gaj je jedva čekao da pomogne Ani. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu. Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje. Postajala bi hirovita. Ali tokom prošle nedelje. ali bi ona zaboravila odgovor. Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. To se njoj događalo i ona je bila u bolu".Lock). Njen problem je bio OKP. On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. a ona bi plakala. jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste. mogla je to da uradi". Pošto su živeli u malom stanu. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje. On bi joj rekao: "Znaš.već da su bila njen OKP. U tih petnaest minuta. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod. zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom. Veliki korak napred. ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. Ona bi izletala napolje iz sobe. ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja. Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo. neraspoložena i povučena. Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". stvarno nije bilo loše" ili . ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja. Gaj priznaje. Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. a ako bi se oslobodila ovoga. Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. Oni bi se svađali. Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. Ukratko. jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno. "bila je toliko srećna.

"Na neki način. One imaju vid "Šta ako?" pitanja. Neću da odgovaram na tvoja pitanja. Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. mnogo puta mu ja nisam verovala. Poneki put bih se veoma razljutila na njega. tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. On je rekao: "Daa. bio je veoma određen i jak. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a. kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja. ali pomagalo je. Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu. samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš.' Ali kad je razumeo šta je to bilo. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro"."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše". Pre lečenja. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku. tako nešto bi me razbesnelo. Zato iskoristi svojih petnaest minuta. Puno članova porodice nisu bili od pomoći. Ležeći u kre vetu jedne noći. Naravno. on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. Ponekad. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a. u pravu si. jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom. kao sumnjivo ometanje. Možeš da uradiš šta god hoćeš. Ranije. Za to vreme. To je zaista pomoglo. Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana .uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje. Meni zaista treba neka pomoć. ." kaže Gaj. To je suludo".' Što se mene tiče. Ana još uvek ima neku od ludih misli. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. Ovo je stvarno. Prestani to da radiš. počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali.' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu . vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo. kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom. Okrenuo se i ponovo zaspao. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan". na koja se ne mogu dati odgovori. To je OKP. Rekla bih: 'A nije.ali on jednostavno to ne bi uradio.

Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe. a ne da kritikuju. • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija. i o Četiri Koraka. • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. • Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji . kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. Ohrabrite ih da pomognu. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka.Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama. • Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti.

kao što su poremećaji ishrane. Opet. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. kao što su patološko kockanje. da . Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna. kocku i seksualnost. Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. Naime. Patološko kockanje. na nesreću. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. barem do nekog stepena. droge. droge. Isto tako. želja za promenom. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju.Preterano uzimanje hrane. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. Gledano iz prespektive lečenja. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. Zloupotrebljavanje raznih materija. Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje.

ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav. uzimanje droga. mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. Kao što vidite. Ali opet. Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama". zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu. Kad ljudi kažu:"To nisamja . pored profesionalaca koji rade u zdravstvu. Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa. Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je. bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi. Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu. na drugoj strani. naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. uzimaju drogu. Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa. uzimanjem droga. kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor. Drugim rečima. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku.pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja. Tu leži dilema.zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. kojima bi zaradili hranu. za šta može biti . Sa tim u vezi. kockanje ili seks. skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji. jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede. zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga. pićem. pijem. uzamam droge. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. naročito dok je problem u začetku . NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan.bilo daje to jelo. i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja.toje moj OKP".to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. pije ili uzimaju droge. Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja . naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. kockam se ili imam seks". kockanjem ili seksom. na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . ljudi. seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja.

refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. što je glavni simptom trihotilomanije. držeći se uvida u situaciju. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. može biti veoma korisno. Mnogi ljudi nauče da pletu. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe.potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. pića. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. što vodi ka smanjenju ove potrebe. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose. A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. kockanja i sl. Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. pljeskanje rukama u vazduhu. Kad jednaput to urade. Naravno. to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač. Sa njima na rukama. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. trudite se da . POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno. kao što radi osoba sa OKP-em.to je samo moja neispravna prisilna potreba". u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em. Opet. prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. Što više Refokusirate svoje ponašanje. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja. Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. stanja bliskog OKP-u. kao protiv OKP-a: "To nisam ja . Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. Kad ljudi ovo urade. bave se grnačarijom. sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. kao i uvek kod koraka Refokusiranja. vezu. Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. mnogo je teže čupkati kosu. brže možete da preusmerite tj.

kao u šali. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. 8 . Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili.koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više. u momentima slabosti . • Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće. sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti. a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja. jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova. takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja. (Inače. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu.) Ponekad bih.ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese.

tim. 3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja. u okviru samotretmana terapijom ponašanja.Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu . PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a. uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala. Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. u koju je uključeno i učenje. Stoessel Ph. u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka. razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije.) i Keron Meidment (Karron Maidment R. Kompulsije ili prisilne radnje. DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja. onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija . doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama. 1. kao što je opisano u Uvodu.Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih. Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima. su planirani za slamanje dve asocijacije navika: . kao i tipična kompulsivna ponašanja. D. Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe. a ova uključuju i struktuirani intervju.). sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90. kao što su proveravanje i pranje. svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena. Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice.N. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima.

SJS. Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. ciljevi terapije ponašanja . Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa . na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost. 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji. Zapravo. sa početka knjige izostavio da uradi). na skali od 1 do 100. Kako bilo. skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin. što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem. Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a. Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti. PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em. u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti. Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće. (Ovo je Profesor Galaher. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju. za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). 2. Na UCLA-i. a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. na dnu. bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira.

osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano. Ipak. Kao i kod izrade plana. Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. to je više potrebna pomoć terapeuta. 3. 4. osoba je spremna da započne sa tretmanom. nezavisno od složenosti opsesija.su isti. Drugim rečima. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo. Ako je anksioznost prevelika. osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. njeni početni strahovi bi bili veliki. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja. IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. Od žene koja stalno proverava. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško. proizvodeći strah. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije. početne SJS bi verovatno bile oko 75 . Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). (Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. anksioznost se smanjuje.80 i smanjile bi se do ispod 30. sve dok ne opadne stepen anksioznosti. Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije). u sledećih šest meseci Ako bi se . zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući. PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt. Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće.

Nemojte prenagljivati. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno. Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno. Kod koraka Refokusiranja.pojavio novi simptom. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja. Redovan. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije. Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji. • Koristite petnaestominutno pravilo. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče.i postignite uspeh. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti . Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. stabilan proces je ono čemu težite. Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a. DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a. prilikom prevencije reakcije. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama. Kad radite sami. 9 . Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja. za terapiju ponašanja. I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. takođe poboljšavate funkcije svog mozga.

em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova. Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a. koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje. Naravno. Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu . su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu. Kako je naše istraživanje pokazalo. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a. dok vi učite pokrete. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. da deaktiviraju se rotonin. a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin. jeste clomipramine (Anafranil). u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge. često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa. Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere. Kroz celu ovu knjigu. kako bi ih deaktivirali. mnogi ljudi sa OKP. koje smo radili na UCLA-i. primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih. Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a. su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. uopšte nisu uzimali lekove). Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta. su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft). Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije. nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina.OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat. (Ipak. Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju. (Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana.

veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. 10 . ona to sigurno čini. ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje.to je moj OKP". kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . Kako sejete. a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže. Na nesreću. Razumno je očekivati da ona to čini. ali ne i na pumpe za preuzimanje. Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način. ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka.lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. Takođe se dobro kombinuje sa SSRI. oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka. Polako smanjujte doze lekova. Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome. tako ćete i žnjeti. Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja.dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a). BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi. • Kako se doze lekova smanjuju. potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka. znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka. Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi. moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a. Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a.

Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4. Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. Da Ne . Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12. pre nego što na njih sednete? 11.Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13. sliku ili rečenicu? 10. Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč. Da Ne Pošto ste napustili dom. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. kao što su ona u autobusima ili taksijima.

Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25. pre nego što počnete da svlačite odeću. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16. Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24. Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. Da Ne Pošto odete u krevet. Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. policama ili drugim mestima iako nisu bile .Da li. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22. Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20. Da Ne Pošto pročitate novine. Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14.

Ovo su kompulsije . Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. tel: (203) 878-5669. Fax (203) 874-2826. Ako je 4. 25. 11 . 17. 21. 5. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1. 19. 2. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne. 7. P. 8. Univerzitet u Hamburgu. 16. Nemačka. 20. 6. 4. neprofitabilna organizacija. Ako želite više informacija o OKP-u. 10.pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26. 9. Milfords. 14. 18. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne.. 22 i 23. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3. 5. 11. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. 13. 24. 26 i 27. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal. 12.prisilne radnje. 4. Box 70. CT 06460. 15. B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1. Ovo su opsesije. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch.O. pre nego što šaljete pismo? 27. 6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije.H. Ako imate 3.

Krivica. 1. Loša osoba. Da li sam tako zaista mislio. Potreba da se dobro oseća. u početku lečenja. 3. 2. Kriviti za to svoj mozak. asocijacija) Opsesivna slika. Potreba za ispovedanjem. Zameni pozitivnim. PRIHVATANJE: Molitva za smirenost. Šta ako? Loša osoba. Genetska bolest. Prikriveno-iskrivljena polurealnost. Uradi nešto drugo. Potreba da se bude savršen.mentalne. Nemoj se bojati. Nije zbog mene. Negirati. Prisline radnje . Traženje razuveravanja. Potreba za uveravanjem. Oni voljeni. Anksioznost . Bogohulne. Biohemijska neravnoteža. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje. POREMEĆAJ.privremena.TO JE MOJ OKP. PREIMENUJ odmah kad: A. nada. Opsesivna ideja. B. Opsesivna reč. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). Statičnost. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum). Prikrivena i iskrivljena ljutnja. Nervoza. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. Tipovi: Nasilne. PREPOZNAJ OKP MISLI. simetrija. ANTICIPIRANJE: Pripremi se. Zagađenje. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome. Vraćati se u mislima na nešto. Opsesivna fraza. želeo?) Izgovori: Lažna želja. ANALOGIJA MONSTRUMA. One su predstavljene samo kao primer. Seksualne. Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. TO NISAM JA . Samooptuživanje (Namera. C. Kompulsije . REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz). Samo reci . Ego-stranac. već uprkos meni. Opsesivna misao. Tuga.vidljive. VAN MOJE KONTROLE. Pogrešna poruka: Autoalarm. A. Brojanje. Iskorišćavanje. PREKINI BESKONAČNU PETLJU.Dnevnik pacijenta sa OKP-em. Ispovedanje. (broj slova. B.

Sarkazam.znam. To iaonako nije stvarno.ravnodušnost. REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama. Apatija .odloži kompulsije. Nemojte nastupati polemično. Zaustavi . Ignoriši. to je samo ''hemija''. Humor. . Briga me ako to ne nestane. 4.

U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja. a onda da ne peru ruke bar tri sata. mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja.prisilne radnje. Mi nazivamo taj metod (biobehvioral. U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP). tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim.biobihevioralnom metodom) . ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju. Na UCLA-i. Na primer.metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP. Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest. bez prisustva terapeuta. Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: . Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati".da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe. u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela. je njegova najveća prednost. U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja. koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije. Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima. ljudi sa OKP-em uče . Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja.a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a.sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta . Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a. opsesivnim mislima. Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman. naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP. Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja . koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije.

Preimenovanje Korak 2. kao što je: "Ova misao je opsesija. koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest. uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje). KORAK 1. Svrha Koraka 1. Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan. sa malo ili nimalo realnih osnova. (Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja.i da to uradite odlučno. Da bi to uradili. (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije. Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Refokusiranje Korak 4. Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne. Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju . te moći za posmatranje unutar nas.: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. To ne traba da uradite površno. Kod Koraka Preimenovanja. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje. onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu . koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". Odlučno Preimenujte. Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke.) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. biološki zasnovane misli i kompulsije.Korak 1. Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja. osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom.opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da . Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave". Počnite da: ih tako zovete. potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba. Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave. koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno. je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije . Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu.prisilu pranja ruku". da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna. Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba". neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma .

Oni funkcionišu . KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja . fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga. a ne da kontrolišete same misli i prisile. koji služi za razmišljanje. Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom.medicinsko stanje. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. demoralisanost i stres. će samo stvoriti frustraciju.onih koji kontrolišu telesne pokrete. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus). Primanje k znanju ove činjenice. Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba. ono što nam govore nije stvarno. One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu. Nukleus-kaudatus i putamen. zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. koji se zajedno nazivaju striatum. na te prisilne potrebe. To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga. To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole. U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu. Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja. Ako znate da misao nema smisla.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate. Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine.to je moj OKP". Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama. preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu. je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su. bez obzira koliko su jake i dosadne. koji se nalazi uz njega. vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. To je OKP . Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju. pa i mesecima. Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta. Cilj je da naučimo da im se odupremo. planiranje i razumevanje. Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. To je naš borbeni poklič. To zahteva strpljenje i istrajan rad. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu. Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. može da potraje nedeljama.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi. "To nisam ja .pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste. Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji. Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. Na ovaj način. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. I kako se lista uspeha povećava. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom. Setićete se. Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava. vašem OKP-u. već to radim zbog mog OKP-a. Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško. kao dobro obavljen posao.Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao.što je jednako važno . Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu. praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana. treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. Ja mogu da vidim da su vrata zaključana". Ali . Sledeći put ću čekati duže". To je OKP". čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati. Zapisujte samo svoje uspehe. Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave. Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti. kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija.to je moj OKP". to deluje i kao inspiracija. to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha. U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. proveravanje brava na vratima. Nema potrebe da zapisujete neuspehe. Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama. čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja. Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu. tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem. u kompulsivnaprisilna ponašanja. Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje. Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba. na primer. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. KORAK 4: REVALORIZOVANJE .PONOVNO VREDNOVANJE .

Morate da sakupite svoje duševne snage. morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji.i da devalorizujete osećanje OKP-a. Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. možete da promenite svoje ponašanje. Naporan rad o komeje on pisao. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. To nisam ja to je moj mozak". Menjajući svoje ponašanje. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse. Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. stanja i okolnosti. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja". Anticipiranje . to je moj OKP. Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja. izvršavate aktivno Revalorizovanje. da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. u prva tri koraka. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma. veoma težak posao. pogrešne poruke iz vašeg mozga. koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja. pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način. Kod kompulsivnih .Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. stalno imajući na umu: "To nisam ja. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". Kad primenjujete ova dva međukoraka. Drugim rečima. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja. shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje. samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju. koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku. vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali.prisilnih ponašanja. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova.

Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a. Kod Prihvatanja. Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo. samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu.znači "biti spreman". Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje. ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. Shvatajući da je opsesivna mIsao tu. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih.bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. Stalno imajte na umu "To nisam ja . Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima. Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma. Kada se opsesija pojavi. Ako se postavite tačno ispred nje. To nisam ja . Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti. verovatno čak i na duhovnom planu. a ne zbog vas. petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo.to je samo moj mozak". Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao.to je moj OKP.da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . bićete spremni. svaki put će vas poraziti. Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao. vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se. možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete. ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju. delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Vi još uvek možete da nastavite . omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''. uprkos vama. Za opsesije. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite. Sa te strane. Morate da se pomerite u stranu. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . Refokusiranje je kao borilačaka veština. na nešto neočekivano. Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti. sve dok dosadni alarm ne prestane". Ne dopuštajte da vas to šokira. Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva. Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. Ostavite sve negativne. Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode.aktivnost. Krenite napred. Nemojte ostati s tim. Ona nema smisla. Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje.i zaista morate nastaviti . To je samo moj mozak. znati da to osećanje dolazi. nemojte biti iznenađeni. Mi imamo novi pogled na istinu. tako da budete spremni na to. Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. vi shvatate tu činjenicu na dublji način. I naravno. Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka. Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. Nema potrebe da na to obraćam pažnju". ali isto tako veoma glupa. Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija.

to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu.: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a. sama po sebi ona nema značaja. SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode. . Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu . KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. Korak 3.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST.: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP. Korak 4. barem na nekoliko minuta.tendenciju da ovladaju nama. Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja. mi sve više dobijamo dublju spoznaju.i da joj se odupremo. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život. UZROKOVAN OKP-EM. samousmeravajući izbor. kad pred njima popustimo.: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo. pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti. Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. Menjanje hemije našeg mozga. kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama. Korak 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->