P. 1
Dr Dzefri Svarc - Blokiran mozak

Dr Dzefri Svarc - Blokiran mozak

|Views: 4,013|Likes:
Published by ljubichastisan

More info:

Published by: ljubichastisan on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2015

pdf

text

original

Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN. MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku. .

.Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost. Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili.

i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1.to je moj OKP'' 2 Korak 2.: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3.Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Preimenovanje 5 ''To nisam ja .: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4.: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' . Kompulsije.

Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 .DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Zloupotreba raznih materija. Patološko kockanje.

Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač.O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. Međutim.uradite nešto drugo. a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. I konačno. Poruka je jasna: to što činim nije ludilo. Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". to je samo jedan hemijski proces. Mora se revalorizovati na aktivan način. to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um. Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu. preterano uzimanje hrane. Daje se i . nešto celishodno i nešto u čemu uživate. ovo je lako reći a teško uraditi. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje". prijatniju aktivnost. Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice. Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama. kompulsivno seksualno ponašanje. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini".to je samo moj OKP. Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka". refokusiranje i ponovno vrednovanje. zloupotreba raznih psihoaktivnih materija. Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije.Revalorizovanje" . Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje . Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. to je blokiranost moga mozga. kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje. Daju se detaljni opisi i primeri tzv. a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik). ponovno određivanje. U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost . a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu.

i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji. U Beogradu 1. Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva".bolest. ispravna je.06. zabranama. duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . odnosno većim delom filogenetskim. Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka. menjač se zaglavio pri promeni brzina) . koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji. a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem. može se potkrepiti sa bezbroj primera.. Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno . ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično.onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri.. Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige. . socijalni radnici .koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom.onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. odnosno ontogenetskim hodom i kodom. ovakvog načina života. jer je upravo za njega ponajviše i napisana.1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof. tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu. kaznama. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP. razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku. Odmah. koja je data u ovoj knjizi. Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . psiholozi. Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a. dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. Definicija. Hauarda Hjuza.kompulzivni poremećaj.

sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. Što se tiče same ravnoteže. Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. Ono što je češće od šećerne bolesti i astme. Za stres kao pojavu. iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. budući da u sebi krije neku tajnovitost. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. prvo ukroti. to je druga stvar. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. sve do svemoći. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. razrađen sistem razmišljanja i postupaka. trebalo da bude. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance. menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva. Međutim. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta. iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. tu upravo i leži prva zamka. i smiraj je takođe neminovan. Doista. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije.. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. potrebnog svakom čoveku. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. da ne bi ovladali nama. i on je za sebe u pravu. intelektualno .druge. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. on je deo te igre. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. ili život. on je za pojedinca opravdan i realan. svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase. Neopravdan strah od prljavštine. Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". a zatim pokuša da se on preusmeri. a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. i ide istom stazom. to me ojača.. za istu pojavu. niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. Metodom "U Četiri Koraka". kao i ostali merni instrumentarijum. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti. i on je taj. . koja predstavlja jedan sistem. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde. je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. koji su isto tako relevantni. Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza. on je dominantan u intenzitetu. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. nešto svojom uobraziljom. ali nijedan problem se nemože rešiti. emocionalno. i ona se može meriti biheviorističkim metodima. koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje. i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše". priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi.

ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. Ali. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. . ili na ljutu ranu ljut lek. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. Zato je ova knjiga i višeznačna. da: po prvi put. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". kao metode lečenja. bez kojih nije ni jedan autentičan život. odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese. podnijeće i ono kako da živi". i to se ne mistifikuje. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. odnosno egzistencijama paradoksalnosti. sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. krije upravo u jednostavnosti. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. svakom čoveku. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca. ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. to je najmanji greh ovoga štiva. život je jedino i moguć. Naime njen autor tvrdi da. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere.Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. za bilo koje psihijatrijsko stanje. veći od onog koji objektivno postoji. kroz sintagmu: klin se klinom izbija. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. pa ne izaziva strah. dakle objektivnim pokazateljima. koji ponekad oseća nelagodnosti života.

Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu. Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču. Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein. da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata. ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva. pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). Marty Wax. koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. Ajver Hend (Iver Hand). (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija.Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. i od pomoći za što veći broj ljudi.je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. Autor . Jan Jablonsky. Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne. Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja. i doprinela da ova knjiga bude dobra. Lor (A. Džuditi Regan (Gudith Regan). moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme. Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili. Sve u svemu. Krisitin Džuska. Lorre) kod fotografije. i A. James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. Lelah Hilton).

ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. koje muje njegov OKP nalagao da izvršava. su ga savladale. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja. i morao sam da ih operem u umivaoniku. ili završnog stanja ludila. OKP-a. u atmosferi sličnoj bolničkoj. bio je klasičan i težak slučaj. (OKP) bilo da je to blag. Prema Piteru H. Čak i Hjuz. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. . pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju. koji su izvršavali čudne rituale. sa svim njegovim bogatstvom. Što više joj ugađate.Braunu. odgovori Hjuz. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone. naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. on se izvinio i otišao do kupatila. Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji. dogodilo?" upita ona. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala. Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. OKP je težak neprijatelj. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim. Na čuđenje Grirove. Onda je ponovo obukao odeću. Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. (OCD -obsessive compulsive disorder). kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest. Kada se konačno pojavio. u Los Anđelesu. preplašen od bakterija. "Nisam mogao da izađem. "Šta vam se. i da pobedite. zaboga. Na kraju. ili pak težak slučaj. "Pa.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa." On ih je onda okačio o vrata kupatila. koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story). U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. više traži. na SanStripu. kao što je Hjuzov. da se malo osuše. U toku večere. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. ili odmaklog stanja sifilisa. milionima i gomilom posluge. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". potpuno zatvoren i izolovan. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega. Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima.Predgovor Jedno veče 1947. može da ga savlada. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama. Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. ali nije bio izopačen. vratio se tek posle jedan i po sat.

Nekada smatrano da je ovo retka bolest. OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. što je pet miliona u SAD. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. problema na poslu. OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. i u društvenom . Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja. u opštoj populaciji. Uopšteno govoreći. Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. Svi mi želimo da imamo više samokontrole. Štaviše. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. Na primer. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi. 201. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). U glavnom je to veoma bolno za njih. za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. Ako nemate OKP. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. Ako mislite da i vi imate OKP. tako da ga možete odmah i primeniti. Uvod Opsesije. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. kompulsije. U stvarnosti. Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. tada se nešto ozbiljnije dešava. ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima. identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). destruktivna i pogubna ponašanja. i onih koji ih vole. često dovodi do konflikata u braku. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici. a ovde će to biti i opisano. ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. onda bi vam formular na str. (ENG. Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole.

i vi ih ćete prati. ove ne nestaju. zato što ne može da pređe na sledeću misao. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela. To je ruminacija. Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" . i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila. Za razliku od drugih neprijatnih misli. Zajedno sa putamenom. Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. Opsesivna misao je samo to. ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput". Kada se ovo dogodi. mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke".Vi se molite da ona ode. ali ne i nemoguće. ali se to ne događa. Primenjujući tehnike terapije ponašanja. radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". barem ne za jedno izvesno vreme. nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu.To nije opsesija. pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga". Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. i kao takve se veoma teško ignorišu. teško. nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba. samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. iako ne postoji stvarna potreba za tim. već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova. Kod osobe sa OKP-em. Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni. onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . ili u nekom više kontrolisanom obliku. Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana.životu. Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: . nešto što je normalno i čak prijatno. Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi.opsednut. protivu vaše volje. i vi ćete proveravati opet i opet. Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu. Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne.

ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. Na nesreću. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga". dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje. nerazumne i budalaste. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. bilo da je to spoljni izgled osobe. strah od gubljenja ili bacanja nečega. kada već obično i traže profesionalnu pomoć. proverava ili dodiruje predmete. pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. i čine da se osećaju veoma jadno. greškom. Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. . konstantnija. Zaista. proveravanje i ostali OKP-rituali. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno. i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima. uzimajući sve više energije. bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. to je moj OKP. Oni mogu imati i strah da će poludeti. opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere. Ipak. kao što su stare novine ili predmeti. a mogu imati i samoubilačke misli."To nisam ja. ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi. što se ove radnje duže izvršavaju. Abnormalna briga za urednost. Opsesije oko svog tela. Pranje. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka". Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari. ili okoline u kojoj živi. ili ih broji. koji su posledica njhovih opsesija. "spašeni" iz korpi za otpatke. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima. oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". Štaviše.

Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta. tuširanje.: strah da su udarili nekoga dok su vozili. "srećni" ili "nesrećni". Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova. Preterana briga o moralu.PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja. prljavi. npr. Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje. ili ubadanje nekoga nožem." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini. Proveravanje da li je osoba nekog povredila. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane. osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. kupanje ili pranje zuba. kao što je upotreba vatrenog oružja. Čuvanje beskorisnih stvari. npr. Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije. KOMPULSIJE . . da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba". prilikom vožnje. ili da su kućni uređaji isključeni.Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. kao što je smrtonosni požar. Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli. briga o dobrom i o lošem. Stalno postavljanje istih pitanja. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe. Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. Iracionalan strah da su nekoga povredili. kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl. Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga. da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza.

Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih.Proveravanje i ponovno proveravanje. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta. ili da se nekome poveri. Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a. da se neko nešto upita. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem. Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. intenzivnost straha opada. Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. Potreba da se dodirnu. ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru. Kako terapija napreduje. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile. Naučićete da se borite protiv tih prisila. Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. npr. da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga. Rituali treptanja ili zagledan ja. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije. Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. izvršavajući prisilne radnje. npr. Prisile brojanja: npr. doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". pri proveravanju čekovne knjižice. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana. Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. konstruk tivnija ponašanja. Kažu da je znanje moć. Ponašanja uzrokovana sujeverjem. i preusmerite vaš um na druga. Preterano pravljenje spiskova.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje. kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni. traženje neke greške. Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv .brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom. ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. udare ili protrljaju određeni predmeti. što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA . Njihov život tada postaje živi pakao. da izvršavaju još više takvih rituala. ovi ljudi mogu da nadmudre đavola. Ali tu se nalaze i treća vrata . prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja. pre učenja metode "U Četiri koraka". Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade. Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . On zna da je njegova moć često jača.." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa. opet i opet. njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju.samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga. za koja im đavo nikad neće reći. nanoseći im veliki bol. a proklet si i ako ne uradiš ". Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. hajde . kad imaju prisilne potrebe. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje.. Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka). jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba.osećanja postaju još gora. ili jedna ili druga vrata. THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde. Štaviše. oni će onda zaista i biti kao prokleti. Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje.izlaz. 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih.

Kada bi odlazila. 45-godišnji prodavac automobila. tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. Ali Džek je nastavljao da pere. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom. da bi proveravala. tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno. i on ih je prao i prao. Brajan Brajan. Ako bi čuo zvuk policijske sirene. bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave. tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije.Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. po tuce odjednom. i onda opet proverava razne stvari. Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao. rekla je sebi. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. Čim bi policija otišla. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. obukao se. . Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. jedanput ili dvaput. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. a u loše dane i po sto puta. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. to su veoma česti simptomi za ovu bolest. vraćajući se tako da proveri. "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". ili vatrogasce. znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. Jednog lošeg dana je. Znao je da mu ruke nisu prljave. samo kad bi ih pokvasio.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. on bi ustao. Nije mogao da se zaustavi. a koji su uspeli da potuku tog đavola. "ljudi bi padali kao muve. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. mogao naići na nju. bi svake noći ležao budan u krevetu. Kupovao je patike na rasprodajama. Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. Džek Džek. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće. Bila je inteligentna i vešta. Kada bi najzad završio čišćenje. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo. sa stalnom brigom . čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. Morao je. "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt. Barbara Barbara. uzimao bi kofu vode.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . Bilo ju je veoma sramota zbog toga. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). To je bila njegova strašna tajna.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene. Bilo koje da je doba. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati. znajući da će ih nositi samo jedno veče.

da ako sve uradim kako treba. i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu. "Odjedanput mi u glavu dođe. "Bilo je to sa očima". Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija. Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. Kada je i sama postala majka. pa je morala da ih istera. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest. misleći da je nekog udarila.Doti Doti. i moje oči će biti u redu. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam . Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid. naročito nekog ko je u blizini. znajući da je to samo obična kesa. Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju. " Bilo gde da je išla. Bože. morala bi da zaustavi i stane sa strane. Morala sam da bacim moje cipele. poželela bih da nekog ubodem. i spazila plastičnu kesu. "Zaustavila sam kola i buljila u kesu. postala je zarobljenik u svojoj kući. Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka". Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. Bilo je to strašno. ali kad bi ga dohvatila. "Mogao je to biti i nož za puter. "Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona. "I sama reč oftalmolog. Samo jedna loša misao. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš. kojoj je 52 godine. ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila. Pa ipak. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP." Doti nije imala nikakve probleme sa očima. čudovište van kontrole." Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život. gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku.. sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije. ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu. oči mog sina.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. donosila mi je loše misli. ili rituale-navike koje ne možete da . Da li su to bile samo novine pored puta. Ali su me obuzeli strah i panika." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali. kaže ona. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid. Naš UCLA..

pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena. Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak. mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). dok druga proverava vrata. je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti. Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema. Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige. Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". prisilna potreba da proveravaju ili peru.zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima. Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju. ne odlazi. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. Šta god da je uzrok. Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja. Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima. Na naše iznenađenje. . Sadržaj . pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu. Glavni simptom .je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu. koje meri metaboličke aktivnosti mozga. Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili. onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti. odziv je bio veoma veliki. Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem. Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom. koje bi postavljali dobro poznati psihijatri. Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em. kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije.napadne misli i brige .

em. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije. Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju). imate OKP. sve dok se to ne zaustavi. Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks . a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih.PREUZIMANJE KOMANDE Eto. i radite i pored toga. pored poboljšanja kliničkog stanja. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" . Ovo je naročito istinito na duže staze. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma. a dotle neću ni pokušavati da čitam. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga. ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno." Umesto toga. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. sve dok te misli i prisile ne prođu. može biti zaobiđeno i ignorisano. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje.pacijenta. može da donese neka trajna poboljšanja. jeste "put u pakao". lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. Dr. . kod nekih slučajeva. Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama. iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga. Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete. manje lekova će vam trebati. Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete.Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije.) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. Doduše. ili. kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova. jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu. samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava. ili PET-skeniranje. pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu. Bez obzira koliko ste iznervirani. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. (slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP. Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile.

. patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu.terapije ponašanja na UCLA-i." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP. U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim. njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom. i danas šest godina kasnije. On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". da nisam savršen. "Kakav je šok to bio!" rekao je. do nenormnalno visokog stepena. "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu. 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3. koristeći naš pro gram.Bendžamin. takođe i u odnosima sa ljudima. Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka . i on funkcioniše dobro i profesionalno.

"Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne. može doći do destrukcije. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne. stotine.Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. Kada radi kako treba.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a. kao što se događa sa OKP-em. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. lako je zaključiti: "Da to sam ja. Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma. ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. i tako opet i opet. ili čak hiljade puta u toku dana.Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja. ako to uopšte i mogu. To je bio sadržaj njene opsesije. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu. da li će biti nasilan prema nekome. Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a. Samo saznanje "da to nisam ja. malo mogu da učine. ili drugi. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. Ipak. Oni menjaju svoje mozgove. Ono što je brinulo Doti. Ako n e slušate pažljivo. Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma . Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. Oni u stvari menjaju brdo. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. kad bi neko postavio bateriju . Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči.akumulator na njegov sto. Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom. Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina. tj. može da pomogne. RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom. da bi ovi simptomi nestali. Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju.

to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga. Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu .nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. Četiri koraka nisu magična formula. Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu. naročito ako ste se vežbali u slušanju. već to što uradimo.smisla. kao i kazujući: "To nisam ja. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo.prisilne radnje. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju. Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka. čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu. Preimenovanjem. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život. možete naći realnost usred tog haosa. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip." Jer kad uradite dobru stvar." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje. to je moj OKP. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama. Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način.jer to neće biti slučaj za prvo vreme . naročito u početku tretmana. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja. . • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. • Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em. naročito gledano u dužem periodu. • Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju . već ono što uradiš. • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak. otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. • Ne računa se to što osećamo.

Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti. Sv. 1736. Bendžamin Frenklin. Almanah Sirotog Ričarda. Dhamma pada Nemojte se zavaravati. Gottama Buddha. Kralj Salomon. bolji je od ratnika. jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu. tako ćete i žnjeti.Pavle Apostol. Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite. . i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada.

da treba proveravati. Ono nije stvarno. To su opsesije i kompulsije-prisile. Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti. Refokusiranje Korak 4. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. brojati. stvarno. to je moj OKP'' Korak 1. Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori.1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. ili prati. Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu. na primer.: Preimenovanje. PREIMENOVANJE Korak 2.revalorizovanje Korak 1. . medicinskjog problema. Ponovno vrednovanje . odgovara na pitanja ''Šta su te napadne. potrebe i ponašanja. dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli.

ponekad u kombinaciji sa lekovima. ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. - . Profesor Galaher (Gallagher). naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja. On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'. Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman. U radu sa pacijentima sa OKP-em. kao što vidite.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine. zmija i mraka . umesto da se izlečio. ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi. Na nesreću.

. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima . Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja. pregrejava. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. TO NIJE LUDILO. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu. ali . Ali. To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu. Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti. Ako želite da se molite. Kao posledica toga. osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP. niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj. On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a. Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja. a neprijatelj je OKP. Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem.Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore. ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual. Njihova predstava o sebi je strašno narušena. Osoba sa OKP. onda crpite snagu od njega i postajete snažniji. oni se osećaju poniženo i na ivici razuma.to je moj OKP".em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja . ali za to treba vremena". a ona počinje sa korakom Preimenovanja. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni. bogohulne misli. ali OKP ima neku svoju pamet. ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. znam da ovo zvuči ludo. Na ovo ja odgovaram: " Hoće.opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo". dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora. Vi možete reći: sve je to lepo i dobro.prisilnim potrebama. onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga.. osoba pati od Blokiranosti mozga. Ukratko. Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu. već nemilosrdne prisilne potrebe. iracionaine misli o nasilju. Ovo je rat. Neće da zaćuti.. Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi. U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari. već su to izjedajuće i neprestane opsesije.

i đavolski samozaštićen. i mnogi ljudi će poginuti". On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP. da. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik. bio je opsednut mislima o nasilju. ti si jedan brljivko. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. Ali OKP bi mogao da kaže: "O. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu. "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa. To je trenutak da pokažete malo snage i vere. Ti si loša osoba". S druge strane. Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". hoće. ako smeš. OKP bi mu odgovarao "O. dobijao bi opsesije da je on to uradio. Štaviše. Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. Vi morate reći: "Samo napred. TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . S druge strane. Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati.Vremenom. Čet. što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u. da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. zato jer vi znate šta je istina.to je samo hemija". Odluka je jasno određena. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. isprekidan i najzad uništen. pomišljao bi da ga je on pokrenuo. neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće. Ako bi ugledao požar. ili se borite protiv toga. samo sebi osuguravate još više straha i bola. A onda. on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu. . naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče. U početku. koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. Ponovnog Određivanja. Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. Refokusiranja i Revalorizovanja.

patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. Željom se ne može oterati. Svaki put kada bi imao opsesivnu misao. Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina. i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. On je razrešio taj prob krivice . U borbi sa svojim OKP-em. ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača. smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. vi morate sebi reći: "Ne mislim. autor knjige "Napredak hodočasnika'. Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem.kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. Neophodna je potpuna svest uma. lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen. I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas. ili ne osećam da su mi ruke prljave.Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave". Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. Kad bi to uradio. Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. ali se može naučiti kako da se nosi sa tim.kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama. Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma". Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP". "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". evo sad dolazi moja opsesivna misao". rekao bi sebi: "U redu. Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada .kao i Čet . On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. na automatski način. Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP. uradio bi nešto lepo za svoju devojku . Džon Banjan (John Bunyan). On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. britanski pisac iz sedamnaestog veka. Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača. koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") . što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba". koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. nije ga tako teško pogađalo. to je moj OKP". Duboko religiozan čovek. Zbog ovakve briljantne spoznaje. ali. Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. Ovo neće učiniti da potreba nestane.

da mentalno organizuju svoje reakcije. izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP. bi rekao: "I onda kada popustite. Ako promenim ponašanje. Ipak. koji traži. Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe. zahteva podosta rada. jedno je ovo znati u intelektu. o tome da li je gledao pornografske časopise. ona je. Često bi šire . " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. Ana. Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja). Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u.. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. ipak pobeđujete . po njegovim rečima. što se kod mene i nadovezivalo. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a. Smatrajte to jednim malim korakom nazad. a osećaji koji je ovaj problem stvarao. kako bi ih definisali kao OKP. koji ima OKP.sve dok ostajete uporni. vežbaću violinu umesto toga". to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i.. da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje. o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana. jeste dobro delo". "najveći i veoma iscrpljujući napor". ad nausem. Naravno. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata. Džeremi. Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču. Drugi korak je da im do delim pravi atribut. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima. a šta prava briga ili strepnja". Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti. kada je akcija urađena sa punom svešću. odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a. Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . a potreban napor prevelik i iznurujući. "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP.zastanu. ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". vaše brige. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. manje više beznačajne prateće pojave tog problema. opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito. student filozofije. Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak. objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. sa svojom celokupnom svešću''. kada napadne. Vremenom i sa vežbom. je takođe iscrpljujuće. U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje.

Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". To je bolest koja me čini nesigurnom. Džek nije imao prljave ruke. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". prao je ruke skoro stalno. Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. U terapiji ponašanja. Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. perač ruku. proverila sam ga sa punom svešću. Džek. Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. koja je imala opsesiju o vidu svog sina. osim ako ne postoji neka magična pilula'" . uzmete tabletu i vaš život će biti divan. to je samo misao. ali kad bi bio napolju. Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke. Sada. Iako osećam da štednjak nije isključen. a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram. Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe. To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja.rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'. i zato sad treba da se udaljim odatle. da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu. Barbara. opet ćete biti celokupna ličnost. govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen. tada rukuješ s novcem. i ništa se još nije dogodilo. nekih dana to bi bila borba. . Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. "Ovo je Amerika. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata". on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja. kad OKP udari. ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno. preuzmite ovu notu iz njenog opisa. Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno. Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . i neće ispasti ništa dobro. ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen. Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite . to je samo opsesija . to je moj OKP". ili što god drugo". naučila je da sebi kaže: "Lara. ovo je moj OKP'.ili barem jaka anksioznost vezana za nju .' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". i to je sve'. Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja. Za Doti. baš kao i neki drugi poremećaj".pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli. Ovo je poremećaj. Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku. ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja. Uglavnom je to kod mene uspevalo. koja je imala strašnu opsesiju oko noževa. Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu.'Ovo nisam ja. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. agresivnija ili bolja. na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. "smanjuje njihovu snagu i udar". Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" .To nije realnost. mislio bih" Čekaj malo. i da ubedi sebe da ono nije logično. mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. Prošla sam kroz sve ovo. koja je imala opsesiju oko 'Kafe'. i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja. to znaš. Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. i oni takođe. Kad je bio kod kuće.opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. tražio je tu magičnu pilulu.vaše reakcije na njih". Takođe sam naučila da sebi kažem. Lara. ili mršavija.

Kada se oslobodio OKP simptoma. Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja.npr. Malo sam mislio o bilo čemu drugom. ja znam šta je to".''' Džeremi. kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. Nenamerno". Drugi podkorak je Prihvatanje. Bez krivice. Džeremi bi rekao: "Samo slučajno. rekao je . Logika ovde nije nalazila svoje mesto. Niko nije savršen. Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala. da je imao OKP. sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. "Kad je bol dobio svoje ime". U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima. . Roberta. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha. samo nastavi pravo napred. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. A onda sebi kažem: 'U redu Roberta. Nije me više strah da vozim. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS. Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''. Teram sebe da nastavim da idem napred. Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. Osposobiću se za drugi posao. To bi moglo da bude bilo koje jelo . a ne ja". Bez kontraoptuživanja. Džeremi se izveštio u oba. Mentalno i emocinalno. I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. baš pre nego što bi ga on koristio. Pre svog tretmana. ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo.bio moj život. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao. ali je sad ona pod kontrolom. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu. ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek". i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Praveći mentalne beleške. Kad sad pređem izbočinu na putu. koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga". "Danas". Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije. mladi ambiciozni pisac scenarija.to je moj OKP'. kaže on. Kad počnem da se frustriram. Posle terapije ponašanja. To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. čak naglas viknem 'To nisam ja . Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi. pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano.ona sebi govori" Dobro. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . i da bi to moglo nekako da pređe na njega. mogao je da kaže: "Važna stvar. Neka me otpuste. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode. Najgori scenario? Hraniću se u menzi. Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP."nije više bio tako jak". To boli. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. Tada sam u stvari žalio moj OKP". rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama".

to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. Pasivnost je vaš neprijatelj. To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. onda možete dobrovoljno da radite. nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me. Ako ste zaposleni. Borba nije za odstranjivanje tog osećaja. Ako vam nije do zaposlenja. sledeći put ću se boriti protiv nje". ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . nikad ne zaboravite. morate da posetite lekara. Vi onda nazovete opsesiju opsesijom. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI. lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. i pravi se začarani krug. lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu. ali opet morate ustati i nastaviti. važno je da nešto radite. jeste veliki motivator. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. Naveći neprijatelj je dosada. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu . Ali. a kampulsiju kompulsijom. Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. To je jače od mene". ali da biste bili dobri u tome. već da se ne podleže tom osećaju. Kad jedanput naučite. ide zajedno sa OKP-em. nikad nećete naučiti. A ako se povučete.bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. Ako odustanete. sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija. tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga. Depresija često. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. U kombinaciji sa terapijom ponašanja. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate. častite vaš OKP. ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. Ako je ovo slučaj. Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. Besposlica je zaista posao đavola. jer ste drugima potrebni. Kao što ste već naučili.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. a aktivnost vaš prijatelj. da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. onda patite od teške depresije. recimo. mada ne i uvek. Oni bi mogli. Padnete. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. zahteva praksu. ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli. Osigurajte da imate nešto korisno da radite.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo . Tu sad dolaze i lekovi. dođavola.

To vas čini jakim. U jednom periodu. nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne. nekadašnjeg vodoinstalatera. previše su delikatne. Oni tu zaista greše.. Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja. a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima. Prvo. mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " . uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl. Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. još jedanput i opet iznova . Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju. Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije. Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas. Što više to radite. za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje. U početku. Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan. Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta .. Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio . Domingo. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča". Pacijenti mi često kažu: "O. S mojim psom se igram. OKP je nezasit. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em. Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i. niti da kupite vaš izlaz iz nje. zatim strah od tuširanja. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku.ili da neko drugi za vas nju uradi . U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno.i pogledajte kako je završio. rituali oko proveravanja i obroka. Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP. nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u. OKP je hronična bolest. Postaćete snažniji od vašeg OKP-a.opreme u vašem mozgu. ali ne smem . samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. i što je najbizarnije. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. "Ne mogu da dodirnem bebe" . ali možete da se borite protiv nje. Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače. Moguće da je Ketrin takođe imala OKP.naći još nekoga ko razume agoniju.kaže.. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. Takođe. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim.strahovima.da bi osetili "To je sad dovoljno". to pruža izvesno olakšanje . Piter H. Ne možete da pobegnete od nje. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije". to biva sve gore. jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše. Hujz nije bio ubeđen. koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku. Jedno veče. " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. dobićete oruđa koja su vam potrebna.grupe je i Domingova.

ali moj um neće da veruje. "Ranije. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom. našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". Pogledaj sve što si postigao". da je Biblija "pogana knjiga". Ne slušam svoj OKP. moje ruke počinju da se tresu. i ja moram da se odmaknem unazad.sveta vodica "pogana voda". Zatvorim oči. iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći. a druga bi zauzimala njeno mesto. sad može da vlada nad tim. Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a. duboko udahnem. gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice . On ovo zove "moždana petlja". Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". Treba odmah da zaustaviš tu misao. Brzo ga otpuštam. Moraš da prestaneš. kao oruđe u fazi Preimenovanja. U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani. naročito njene grudi. crkve '' pogane kuće". jer znam da je lažan. ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu. on je u stanju da sebe savlada. ali moram da nastavim'. Sad znam gde će da me spopadnu. Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. Pre su dolazile i s leva i s desna. vraćajući sebe pravo u realnost. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne. Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a.da mu dodirnem njušku i oči. Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. i vi ćete trunuti kao biljka". moji mišići se zategnu. Uglavnom. Sad znam sa koliko njih se borim. Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač. guram koliko mogu jače". Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. i prođem kroz to. KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. i fizički i mentalno. Moraš. I sama pojava crkve muje krivila lice. jer se plašim da bih mogao da ga isečem" . Moje oči vide da nema oštrica. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. Ako niste. u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. Spreman sam. Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. Bio sam savladan.a onda. Jedna bi otišla.Svete Deve Marije. da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. to će sve preuzeti . Ako to ne uradiš. Imaš druge stvari da uradiš". Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . redovan u OKP grupije Kristofer.kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. posvećeni mladi katolik. koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. poješće vas živog. Počeo je da ima misli da je . nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. Postaviće vas u krevet. Vrativši se kući.

Znojio bih se. bakterija. i na kraju one će se smanjiti". skloni ste da zaboravite i vaš progres". To jeste cilj. obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više. Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice . Izgleda kao da ste uvek na početku. Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. ako je važna privatnost. "Na kraju". postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. ovog puta više zastrašujućim jezikom. puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. Naravno... Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja. a onda opadati. a onda sluša oko 45 minuta. Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. Ideja je da se opsesija snimi. posle 45 minuta sesije. pa onda uradite još jednu traku. To može da bude kratko i prosto. Svako može da ga vežba kod kuće. pa ne treba daje mi vraćamo. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina. OKP je bio toliko jak. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. odan održavanju zapisnika. Eto zašto je delotvorno" . Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . Prema skali od jedan do deset. "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. magnetofon i slušalice. a ruke su mi bile pod žmarcima. Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju. Ključno je da imate pregled vašeg progresa.Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. šezdeset sekundi ili od tri minuta. Samo će ih se vaš um lakše oslobađati. Bez ovakvog zapisivanja. udarajući u jastuk ili kauč. Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli. već zbog toga što je postala suviše dosadna. vreme je da ponovo snimite traku. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. toliko bola. To nije efikasno za terapiju ponašanja. Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. Ovo je realnost. ne zato što vas plaši. "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju . Traka će se sama vraćati na početak. ali kako zaboravljate svaki simptom. Ovo nije'. uključujući i misli nasilja o letećim noževima. Pratiću savete mog racionalnog uma". radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije. Bilo je grozno". Na primer: Ako imate opsesije oko religije. Ne mora da bude lepo ili komplikovano. "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. da ste dobili tešku zarazu i umrli. Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato. bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. Ovo se više ne događa". iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. Ako se bojite prljavštine. gluplje i više groteskno.petlje od trideset sekundi. Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak. naravno. Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. ponavljajući misao iznova. 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate". preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. koristite slušalice. Kristofer. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta.

Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. Ipak. ili nešto isto tako suludo. neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. moguće je da bi morao da pita i 333 puta. to će vas samo tući do predaje. dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu. Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan. Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". da smiri svoju OKP-anksioznost. Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli.alternativni termin. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje. biva zamenjen drugim.budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa. HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno . ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta. Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. tako da se osetio primoran da upita 33 puta. Nije tražio ove preglede samo jedanput. u ovom slučaju 33 puta. upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. Podsetite se Haurda Hjuza. mnogo ranije. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. Drugim rečima. napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. Kao što ćete kasnije saznati. da bi ste ga pobedili" . Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. Kad je testirao amfibijski avion. da nije ponovio to pitanje. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. ali ja verujem da je . Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. pre nego što bi uzleteo. Anticipirajte . zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi. nego da još sedim ovde i jedan minut više". Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti. Ovo nije redak simptom OKP-a. Bez tretmana OKP-a. Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. sebi predstavite alternative. iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje. Tu je važna akcija mentalnog beleženja. a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. Možda je planirao da ovo pita samo tri puta. A onda je poricao da se ponavljao. a jedna od njih bila je i sreća. da biste bili spremni kad nastupi jak bol. lečio sam mnoge ljude od ovoga. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija.i biće mnogo manje bolno.

Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom. Kao posledica. U vreme veoma stresnih perioda. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju. opreznost bi mu tada opadala.OKP. Što je više upoznavao samog sebe. da se suprostavi svom OKP-u. on se borio sa istim simptomima već više godina. a stres pojačati. a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. ne napadajući ga dovoljno agresivno. je slična opsesiji koju je imala Dženi. ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli . sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. u toku lečenja. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti. nije mogao da se oslobodi ove ideje. U Džošovom najgorem scenariju.kompulsija. On je trebao da bude hrabar. rasklimao metalne oznake na haubi. tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. ali je takođe spomenuo .odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP. Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe. kako je sam priznao. on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje. Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a. Koristio je metod Četiri Koraka. Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. imale moć da ga skrenu sa pravog puta. u nameri da nađe kola na kojima je. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis.što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme.Vratio se avionom kući u Los Anđe1es. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. Kada je prolazio kroz stresne periode. Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi".da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu. nalazio bi da su njegove kompulsije. SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. njegov OKP bi se tada jako pogoršao. onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona. Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion. zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. koliko god bile neprijatne. . Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla. i opuštao bi se. Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju. samo osigurati da to prati sledeća prisila. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis. da odradi posao prevazilazeći ga. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu. a onda je razvio kompulsiju oko toga. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. kako je zamislio.

osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva.. To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja". Kasnije. Ti si zatupljivač. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli.. Tako da je sve ostalo što je tako dobro. Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu.. razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete. samo bol. Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja. dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu. nisam imala nikakvu kontrolu. ti užasno . u paklu bolje reći. Nedavno.. strah me drži. Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge.. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju. Ipak. Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke. Ovo je otišlo predaleko. Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela. Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka. ili da radi blizu nuklearnog reaktora. Ovo nisam ja.. prokleto da si na nebesima.. Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično. Bilo ju je strah da telefonira kući. naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. Dženine prve opsesivne misli . jer sam mislila da su zagađene. To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju.. Mrzim to. kako bi joj se malo olakšalo. naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze. dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo. Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" .žena u svojim ranim tridesetim. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama. na primer. Nema nikakve poruke. JEDAN SKUPLJA. ovo je moj OKP'" . "Bacala sam potpuno dobre stvari. Uzeo si mi svu moć. koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime. u njenoj mladosti. strašan . lica koja su buljila u mene". Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. nema inspiracije. Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni. Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo.. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma . tu i bilo nešto malo logike. Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam. "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . Mrzim to. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao. Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. se pita da nije na sublimalan način bila pogođena. kada je imala 12 godina. . veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu. užasno .. počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari. Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne. zatupljeno. DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP. . Želim da budem slobodna". Dženi. Mrzim to. Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila. Mnogi moji pacijenti veruju u to.

privlačna studentkinja koledža. razvila je neobičan strah od olova. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. ''Naš dom više nije bilo mirno utočište. Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela. Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. tehničar za snimanje X-zracima. to je postalo strašan problem. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. od koga nije bilo ni traga''. Kuća je postala stovarište koječega. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje. Pomoć im je došla slučajno. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. takođe može biti povezano sa OKP-em. Uređaji bi se kvarili. Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. Postao je zatvor. koje je verovatno blisko OKP-u.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose.Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. da je prekinula obilaske buvljih pijoca. onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. (Sličan poremećaj . Karen je sakupljač. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija. sad je išla na rasprodaje knjiga. Od onih šokantnih do komičnih. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. tako da niko nije mogao da viri u stan. Onda je Rob . Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti. LIN Lin. LISA Liza. Pošto je radila sa olovom. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika. Karen se osećala toliko poniženo. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen. sredovečna domaćica. Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. Umesto na njih. kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih. tako da bi oni mogli da je izbegnu. smrad bi postajao nepodnošljiv. U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a.

Karen nije imala nameru da to uradi. Mogu da imam prijatelje. potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću. i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u.morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. u tačno pet nula-nula časova. koja je zasnovana na navici. I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. i majkom koju je opisao . Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. učili smo Karen "Četiri Koraka". "onda imam bolje mišljenje o sebi. kao da su naši životi zavisili od toga. Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. Na primer. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. u očaju. koji bi trajao više godina. Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. već ih bacam osvetnički. Postajem zdravija. programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. jer joj je to upropastilo život. i u slučaju bolesti započete OKP-em.i sve to naočigled mojih suseda''. Karen još uvek nije tražila pomoć. (Alcoholics Anonymous). Ako napravim dobar izbor". ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište. Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. naročito onih traumatičnih. kaže. Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli. što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke. ali postaju patološke ako su pojačane. "Moja velika greška" kaže Karen. bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti. svaki dan po podne. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. Imala sam lažni ponos. Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja. nefleksibilni. Najzad. jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. i klasičnog OKP-a je manje jasna. i po nekom dubljem značaju. Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke. dok drugi gomila predmete. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. kao da ih ubijam. "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču. Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. Nisam želela da iko vidi moju sramotu". posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. Majkl je stenograf. tj.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva. i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata. Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. Na UCLA-i. Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. Najzad. i jesu". mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a.

Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. i ništa strašno se neće dogoditi". koji ga je ometao u koncetraciji. Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija. delom i zbog svojeg OKP-a.OKP-stranom. Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. Treba vam neverovatna . jer bi moglo da mi pođe nabolje'. koji me ne može više prevariti. imate sav taj potencijal koji je ugušen. To je isto što i moj OKP radi. i s tim se još i sad bori. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. Znate. Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona. Znam da neću umreti od pesticida. To je nešto od čega ne mogu pobeći". toliko bi se skupio". i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi. Naravno. One su na mojoj koži. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. a ona meni nikad to nije dopustila. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. Imao je kompulsije dodirivanja. Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše. Uhvatila ga je panika. "To je deo moga tela. morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. kompulsivnu ženu koja čisti. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" . Sada. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima. shvatio je da radi na svom poboljšanju. Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. kao podsetnik da od toga neće umreti. i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. Jedan momenat čistog rasuđivanja. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. i da neću umreti zbog toga. morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio. Bio je nesrećan u školi. kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. Ovo je zaista bila velika stvar za mene".kao veoma upornu. to bi postalo traumatično za njega. neka urade to. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. Ali te pantalone ga još uvek muče. Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. Majkl je tada otišao i korak dalje. Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. Pre lečenja. kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". "Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi. Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". Vežbajući Četiri Koraka.

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. ja ništa ne valjam. vi menjate i vaš mozak. Vi radite na problemu. Vi niste žrtva. neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje. Tako na primer. Važne tačke da se upamte • Korak 1. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. • Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača. • Kada menjate vaše ponašanje. • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama. vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma. Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem. ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema". • Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu. . je Preimenovanje.

revalorizovanje Korak 2.2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1. Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str. Refokusiranje Korak 4. odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. ne radi ispravno. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a).: Ponovno određivanje i pripisivanje. XXXIII). Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti. Preimenovanje Korak 2. Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''. stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. . Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila. Ponovno vrednovanje .

Naš metod. Naše oruđa jesu Četiri Koraka .Vi se pitate: "Zašto mi. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja. Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje. Ponovna Određivanja. Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga. uz upornost. dođavola.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima. Vi to možete uraditi svojim umom. Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika. Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof.Preimeno vanja. to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - . u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a. Vremenom. Kod koraka 1. Drugim rečima.: Preimenovanja. moram vam odmah reći. To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom. mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom.

Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa. I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda. (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti. U početku terapije. sebi predstavite alternative. pojačavate uverenje da to nije vaša volja. Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja. Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne . pa ću da radim kako mi kaže". ja ništa ne valjam. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. Koristeći Nepristrasnog Posmatrača. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. i da to neće ovladati vašim duhom. promišljene odluke u reakcijama na vaš bol. napadnih prisilnih potreba. možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. Naročito su za to dobri hobiji. "TO NISAM JA . Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". Sad je vreme da pređemo na korak 2. LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava". bez ikakvog dvoumljenja. vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O. Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem. Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a.TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost.to je moj mozak". Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje.blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. mehanički način. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. niste vi. ili pot punu svesnost uma. što će popraviti moje loše misli i osećanja. "Prekini sa tim drhtanjem. biohemijske neravnoteže u mozgu. Kada jedanput shvatite daje to OKP. sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak. previše monstruozna. Ja se ne mogu izboriti protiv nje. Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću. Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. mogu da učinim da moj mozak radi bolje. U sred noći se pokrene auto-alarm. Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke. Mi sad znamo. on mi šalje pogrešne poruke.

Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em. Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna. To je jednostavno pokvarena mašina. prisilna. Prvo ga Preimenujte. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju. Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a. ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm. onda je to OKP! Da je to realnost. Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. kao što svakog dana moramo da očistimo zube". OKP može da imitira realnost. Barbara je . Bez obzira koliko su neprijatna osećanja. vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega. i opuštala se. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja. Ja ne želim to da radim.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. i ponovo odlazi da spava. kad stanete na tu platformu. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost.pa bi morala odmah da ode u krevet. Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku.poruku. Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. obično idu zajedno. Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao. to je moj OKP". a to se često dešava. Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje. Istina je na vašoj strani. vi vladate situacijom. misli o nečem drugom. ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a . Vi to nećete uraditi. imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. Ovo nije samo pasivno čekanje. Kada vam OKP pošalje pogrešni signal . pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm. i sa koje možete planirati vaše protivnapade. Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal. Danas. U borbi sa kompulsijama ili prisilama. Vi niste više pasivna žrtva. To nisam ja. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut. Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete. ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše. Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP. I tu je bila i strepnja od sledećeg dana".na drugu stranu. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga". To se neće dogoditi. pokušajte da sačekate petnaest minuta. Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. opsesivna misao. iako ih je naravno zaključala. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim.prisilnu radnju.

u vezi sa mojim OKP-em. broj njenih grešaka nije porastao. Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: . Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. profesionalno (stalno je radila lošiji posao). Ako ne bi to radila. jer na kraju. Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. Lakše je da izvršite ritual. Vrata moraju biti zaključana". Bolno je reč koju najčešće čujem. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. Štaviše. mogla je da kaže: "Dobro. "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata. I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". Bila je posramljena. Po prvi put osetila se zaista poraženom. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. Vlasnica je tada otključala vrata. "Nisam više brinula toliko za posao. Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. nego da se izborite protiv osećanja. Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom. Povrh svega toga. nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. Nosim plavu košulju. I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto.onda pozvala vlasnicu kuće. Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj. Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače. koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka. Desilo se neminovno. "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. Samo sam odlučila. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. Danas je utorak". ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete. To je više "prisustvo u mom životu. sabotiram samu sebe". Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. Isprva. njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa.Utorak. počela je da napreduje. Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu. a i zbog mog položaja na poslu. i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro. kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. stepen važnosti stvari se za nju izmenio. To je nešto čega hoćete da se otarasite. i da ih krije tu na poslu. Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome. nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu". Mozak je počeo da joj govori. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. rekla bi sebi: "Okej. Kad je Barbara zatrudnela. Prirodno. sad zaključavam vrata. Onda kada bi došla na posao. Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina. šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno. plava košulja . tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". Ali ova tehnika više nije uspevala.

koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga. Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja.čula. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu". sagledajmo bolje ljudski mozak unutra. • BASAL GANGLIA . i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama. Prvo. proveravanja i slično. Ako tada budete imali opsesije.Striatum (prugasto telo) . a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga. na UCLA-i. da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga. zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi.) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em. Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama. jeste deo bazalne ganglije. da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne. šta god se dogodi. Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. koji kontroliše misli. • THALAMUS . • ORBITAL CORTEX . koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . duboko u centru. 60). Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. na UCLA-i. Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina.nukleus-kaudatus (repato jedro). je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. verovatno zbog samog zvuka skenera. sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona. Tu se kombinuju misli i osećanja.Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum. To nije . kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i. str. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim.Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga. tu smo da bi smo i to zabeležili. dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. pravićemo snimke svega što vaš mozak radi. Nukleus-kaudatus. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji.Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga. u najdubljem delu korteksa. • CYNGULATE GYRUS . odnosno tačka zagrevanja za OKP. komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . • CORTEX . i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima.PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga. Bendžaminu.Talamus (gr. Pre nego što im ubrizgamo rastvor. njihovim funkcijama. nek se dogodi". Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju. kažemo im: "U sledećih pola sata ili više. • STRIATUM . pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3. odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. I te strašne. koji nam omogućava da "promenimo brzine".

Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. jasno pokazuju da je prefrontaini korteks . Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja. . posle terapije. Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET). ili energije koja se koristi. Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. to je moj mozak''. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe. onako kako su naučili.izazov. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja. što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma. Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak. treba da urade Četiri koraka.kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii). sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em. ili samo terapije ponašanja. Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko. kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja. korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu.

Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga. .

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

U prvom pokušaju. To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok. -tap. i sok je bio u cevčici. druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali. prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa. pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak. nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta. psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje. Na primer. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na . prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju. je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi.Rolsa (Rol1s).problema. ližući cevčicu u odgovarajuće vreme. Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom. To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune. Majmuni su učili brzo. Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok. Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu. Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna. Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću .pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. tako su i mrzeli ukus slane vode. Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija. Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. U stvari. tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu. To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju . kada bi očekivali da dobiju sok. kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka. oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej. Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore.ponašanjem. Kod pacijenata sa OKP-em. ovo je nešto što želiš.prefrontainom korteksu. kada bi se pojavila plava boja. Istraživanje T.

Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja. korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. ili osećajima da nešto nije u redu. Na nesreću. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren.neispravan način. Kao što ćete videti. U našem eksperimentu na UCLA. U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital). je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. pacijenti koji nisu uzimali lekove. Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu". koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. naročito na levoj strani mozga. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. su bili snimani PET-skeniranjem. Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. se sve više pokazuje i dokumentuje. ili neodgovarujuće neaktivno. ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa. Cingulatni girus. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. nešto nije u redu". i onda opet išli na skeniranje. žaleći se. Prema našoj teoriji. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". tu sad lekovi mogu biti od koristi. onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu. Posle terapije. Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a. eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. i brinući zbog zagađenja. ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim. Ali. i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje.

Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. Svi su lečeni kao spoljni pacijenti. pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em. napravite novi put. Samo je terapija ponašanja. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno.unutrašnje veze su se pomerile. napravite poboljšanje u ponašanju. N aučno smo pokazali da uspešna terapija. tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. jer to stria tum normalno i radi. koja zapravo menja funkcionisanje mozga. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu. Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno. što znači da je blokiranost odstranjena . Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu. To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima. bez lekova. OKP je prvo psihijatrijsko stanje. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak. napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. i dokumentovana. već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu.prefrontainog korteksa. Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga.brazdu. koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja. Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. cingulatnog girusa i talamusa. talamusu i cingulatnom-girusu. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . Kad kolo postane automatsko. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a. ove su se korelacije značajno smanjile. Nijedan nije uzimao lekove. Promenite ponašaqje. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak.uzrokovala ovu prornenu. nukleus-kaudatusa. ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu. kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". ali jače na desnoj hemisferi. Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. i stepen uspeha ide i do 80 procenata. Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak". Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola . bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a. • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. Kad osoba sa OKP ima simptome.

. na svoje OKP-misli i potrebe. Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju. odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A. Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo.. i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja. jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja. u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju. oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu.sebe. !". Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili . Posle tretmana. što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma. kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga..

Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura.Kao što rekoh. i bez njega. tako i mi polako smanjujemo doze lekova. Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo. što pomaže u procesu učenja plivanja. Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura. tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga. ČUVAJU ĆI VERU . Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha. lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe. sve dok nisu spremni da plivaju sami. (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju). Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe. ili sasvim bez lekova. Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju.

i da je ta misao samo OKP . Zapamtite: "Računa se ono što uradite.da ispali metak sebe. Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi. naročito za duhovnu stranu. Potreban je čist um. NALAŽENJE ODGOVORA . da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile. već da imaju veze sa medicinskim problemom.BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu. jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a.Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar . je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti. nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli. godinama se borio sa mislima o nasilju. i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite . da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti. veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma. Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani. žanjete ono što ste posejali. Sa dubokom poniznošću. Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. natprirodnu ili neku drugu. koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu. Drugo. Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja.da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata.što se verovatno i ne bi desilo . oni bi molili bilo koju silu. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja. pa i od samog izlečenja od bolesti. dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. Ono za šta treba da se mole je.izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. žrtvi. ne da nestanu OKP simptomi.omogućuje vama. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja. I uvek imajte na umu bar dva principa. a ne kako se osećate". Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome .nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. Prvo. da skoči .

Nisam bila toliko uplašena. Kaže: "Okej. On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način. Sada. To je rad. nemoj me poslati u pakao". Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad. Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. zauzmi stav i bori se". pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. Onda je rekao sebi: "Ne. Onih strašnih i jadnih dana. sledbenika Frojda. kolor fotografija snimka PET skenerom. to ti olakšava borbu. Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". uvek podsećajući sebe: "To je OKP. Nekih dana dolazi u talasima. Ostavio je akumulotore gde su. Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. to je besmislica". i ja to uradim. takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. Kad saznaš sa čim se boriš. "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom. i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone.kroz prozor ili da se izranjavi. da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože. Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy). koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom. Opisivao je svoj OKP kao čudovište.'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu. Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu". Prvo. Neki dani su skoro normalni. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". pošto već ne mogu izbeći do se to događa. on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej. Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne. mogu da ga zaustavim". To je rat". Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". molim Te. po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem".'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". Ponekad popusti i krene . Preimenovao. osim OKP-a. Roberta Roberta. Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. Kad stvari krenu nagore. U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. moraš do se spustiš no zemlju. Domingo Domingo ima punu torbu opsesija. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo. rekla je: "Opustila sam se. sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. a još uvek nisam izjeden". ovo je stvarnost. Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. kažem vam. Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. Molio se: "Ako je oružje u blizini. slika mozga sa OKP-em. Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. o neki su strašni. u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. jednostavno da iskočim napolje". Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila. Rekao sam: ''Adios momče.

bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". Anticipaciia joj pomaže. Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. To me je činilo fizički bolesnom ". Gledajući telo u otvorenom kovčegu. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". Ona bi stalno čistila kuću. student filozofije. kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. pošto je Anin prvi pravi dečko. Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. Ona i Gaj su sad srećno u braku. "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno. Sada. Ali oko dopusti do OKP prevlada. i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti. kad je srećno udata i majka. Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP. Naravno da nikad nije stvarno. Ana Ana (Anna). najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. i zaista zahteva određenu kontrolu uma". jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. To je nešto s čim sam naučila da živim. Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo". Nije mogla da prestane sa ispitivanjem. Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari. Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP. je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog. Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.unazad. što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. To žena me je izluđivola" seća se Ana". Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima. sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. Anin ceo svet bi počeo da se ruši. borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. to je zaista jedno dublje prihvatanje. Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka. pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda. Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim. Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr. "Ako zaista prihvatite OKP. ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a. biće mi jasnije kada OKP ne napada". Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima. Sad.To je moj život. U gimnaziji. ako opsesija napadne. Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice". dosta jak karakter i kondicija. iako to stvarno mrzim. Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada".

U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom. ili trljajući alkoholom. "Pravite te male korake". morala je da dođe kući. ali nije napravilo stvarno poboljšanje". To je onda. i da se zbog toga osećam bedno". opusti se i napadna potreba nestaje. ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. u njenom susedstvu. bar za izvesno vreme. Džil je uzimala lekove. plafone . Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista".a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . uživaju i rade. u vreme stresa oko razvoda. Ponekad. Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. sa Četiri Koraka kao pomagalom. "Toliko se toga u mom životu izmenilo. umesto pet. nije mogla da prestane. kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom). onda se pravi lavina. istuširala se barem četiri puta. Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. "jer ako popustite pred tim. s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". Ako se zaista ne osećam dobro. pa je ovo postalo nezgodno. To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore". Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' . Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile. moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše. oprala bi telefon sa sapunom i vodom. "lekovi su bili samo kao hladne tablete. "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". Isto tako. Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. Povremeno. kaže. Počinje od jedne zagađene osobe. bilo šta". podove. Pošto bi završila razgovor sa devojčicama. redovno bi se zaustavliala da telefonira. "Ovo je narastalo. Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom.sa "Lysol-om". a da bi bila sigurna da su dobro. o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju. dosta vremena i dosta srčanih bolova. odmah'. Radiću na nečemu malo napornije. ona predlaže. I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. poštedela bih sebe dosta nerviranja. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. jedan korak u prošlost. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja. pomoglo je smanjivši bol. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. . onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". dok je terapija ponašanja to uradila. kako ona to tumači. ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. očisti ceo stan alkoholom i istušira se.koji su ionako bili čisti. kaže Džil. Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. 'Ali". mnogo godina ranije. tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. deo po deo. Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro.sada su i one postale "zagađene". Pošla bi u klub za zdravlje. 'Ako se suočite sa tim odmah. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život. Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač. Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. i morala som da se selim. i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. onda deset ljudi. uradiću nešto. Ako bi to bilo vreme Božića. ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. sipavši alkohol na njih.zidove. ili jednom drugom. a onda cela država". ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. oprala kosu i obukla. pa onda deset prodavniea. Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". . 'Preimenuj to kao OKP. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom.

• I dok mozak počinje ispravno da menja brzine. njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira. neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu. Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja. • Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima. .Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini. će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči.

Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost . Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo.revalorizovanje Korak 3. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja. popravljate pokvareni menjač u svom mozgu. Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" . REFOKUSIRANJE Korak 4. Što više brineš o menjanju boje. To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše.: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji. to vam je lakše da to radite. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. manje ćeš da napreduješ.3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1. moraš da se smiriš. Ponovno vrednovanje . Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj. Preimenovanje Korak 2.ponašanje. Kad to uradite. Što više vežbate Refokusiranje. Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu.

kuvate. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. Ali. Vi se pomerite u stranu. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. visine i mraka. Možete da slušate muziku. jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati. Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo . ovo je OKP". Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači. Najzad. Kad to uradite. Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput. igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće. svrsishodno ponašanje. on će vas odmah oboriti. Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke".Preimenujte je. Zato. Sad. i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji. je veoma jak. već to što uradite. Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. polako i sigurno pobeđujete u trci.To može biti fizička aktivnost. Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. Ovo je petnaestominutno pravilo . neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija. kao što je odlazak u šetnju.Vi se refokusirate na drugo ponašanje. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. vi ćete dići ruke.Kod OKP pacijenta problem je isti. i to mora biti nešto u čemu uživate. u Prvom poglavlju). Onda se Refokusirate. Ne možete sve da uradite odjedanput. i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. Prvo . vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup. ostavite OKPmisao tamo. Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. i OKP pobeđuje. opsesija. POLAKO. manja je šansa da ćete uspeti. treba iskoristiti njegovu glupost. granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta. Podsetite se: "Ovo nisam ja. pogledati Deveto poglavlje). saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena. Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost. ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. nazovite je onim što jeste. kada se nije delalo prema njima. To je besplodna - . U početku. Bolje je da radite postepeno. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave.Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje. Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada. pletete. dok vi sledite petnaestominutno pravilo. OKP.Vaš protivnik. Ovo je Refokusiranje.

dogodiće se posle izvesnog vremena.borba. To se ne događa u prvom pokušaju. Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu. Morate to zaobići. pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih. kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''. Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. zapravo menjate način na koji vaš mozak radi . počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi. vaše posmatračke moći će se povećati. Treba da budete aktivni. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite. Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja. Primećujem razliku". kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete. .u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga. ne možete biti pasivni. vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu.. umesto bola. to se obično tada pojavi pred nama. još uvek mi dosađuje.. bukvalno utučeni iznutra.taj posmatrajući glas razuma u vama. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja.Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja".kako bi rekli: "A to! To je OKP. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. nećete promeniti vaše ponašanje. Samo ćete postati demoralisani. Daj da uradim nešto drugo". Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. Budite strpljivi. iako je misao ili osećaj OKP-a još tu. isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim. Ljudi koji mogu ovo da urade. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi. nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja. prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak. Kad to radite. Menjajući svoje ponašanje. sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite. Ali ne toliko. Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu.Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. Razvićete snažan um. Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro. AKO RADITE. Kada to uradite. moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život. koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". ona počinje polako da nestaje. I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite. popravljate način na koji vaš mozak radi. Kad se pojave te prinudne potrebe. Sačekaću sledećih petnaest minuta". Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima. ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. ne dosađuje mi baš mnogo. Na drugoj strani. Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način. uvek napreduju. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. Kad sebi kažete: " Hej. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i.

tako ćeš i . se kaže: "Nemojte se zavaravati. kao što znamo. oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka. u Knjizi Galicija.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke. bila najefikasnija. a ne prefrontalni korteks. počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa. Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku.što se često dešava . Ako uradite kompulsiju. Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga. Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača. Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a. dok gledate kako se lista uspeha povećava. sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo.osim ako vi ne odlučite da ide. Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja. Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''. Popustio sam. Ponovo Odredi. tu je i duhovni aspekt. počeće da se hladi. Bog ne može biti zavaran. samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata. da ne biste ponovo proveravali bravu. (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan. nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju. Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete. Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani. (Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta . U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. Nikad neću napredovati". pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao.sebe učite prevenciji reagovanja. Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana.duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. U Bibliji. BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju. ali to ne znači da vi morate da perete. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. To je važno otkriće u relaciji um. Kako poseješ. onda to ide". Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k.Preimenuj. Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo. ne znači da morate da to slušate. U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata. Otkrićete da što više primenjujete korake . Bože. Refokusiraj i Ponovo vrednuj . Štaviše. čak i ako je to samo minut-dva. Ali nikad ne recite sebi: "O. Ali ako odbijete da slušate. kao reakcije na njih. Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut. U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. kao što je nekad to smatrano za neophodno. Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima. To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja.ili čak samo pet minuta . čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. Ali ne ide . Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. sve više i više. Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu .mozak.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao.

Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude. ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. čak i ako je to biranje pahuljica za doručak". kad sami džogirate. kad god se takve misli pojave. tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti. Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja.terapiju bIanko tabletama. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli.žnjeti".sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude). Na primer. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe. . i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. ili nešto drugo. Ali kod osoba sa OKP-em. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža. Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak. ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. Postavite sva ova otkrića zajedno. već su i skloni da budu kreativni. oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta. Čak i kod šizofrenije i depresije. ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje. Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. iskreni i veoma intenzivni. Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. koji veoma cene pomoć koja im se pruža. Na drugoj strani. istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava. Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate. ovakva intenzivnost je dobar adut. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem.MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju. a kako posle tretmana. Za učenje Četiri Koraka. Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja. Vi možete da menjate svoj mozak. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. Ovde su na delu i sledeći faktori. Oni su ne samo vredni ljudi. Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM .

pošto ćete unapred znati šta ćete raditi). Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite. a šta kiselo".misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati. ta poznata nam trojka . dobro. duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa. Eto.prefrontaini korteks. Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas. (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako . ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura). Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao. Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka. Lekovi su u redu. dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo. ". Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih . cingulatni girus. Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu. kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka. Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - . Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe. ono je zeleno". i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine.Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova. po duševnog života ličnosti. našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu. Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. neku vrstu merila za stres. ako mislite da će vam pomoći. besmislena ponašanja i pređete na druga. kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. šta to znači?" Da budemo pošteni. ili vam vaše oči govore "To je crveno. a pacijent čeka da mu se stanje poboljša. Bože.radite nešto drugo. a to nije". i reći će vam: "Ovo je dobro. Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. ispravnija ponašanja. sutra ću da prestanem da ih radim". I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape..Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga. bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao. Napravite spisak. nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja. I to je dobro. Uradite prvo ono što je najlakše. (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred. Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli. - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo. Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. Promenite brzinu i menjate ponašanje .. Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko.

davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću. Kako vreme prolazi. Za osobu sa OKP-em. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak. Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena. Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja. stanjem bliskom OKP-u. Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati. Pomoglo je. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti . Refokusiraj. Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke.prisile. koja je nameštena na pet ili deset minuta.ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. U avionu. Vi uradite što god je delotvorno za vas. njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. Idi i kopaj u dvorištu". Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju. sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu. U to vreme. Ovo je teritorija borbenog pilota. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna. Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje. Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta.to je samo tvoj pseći dermatitis. pa nije imao nikakav strah od letenja. zaista nije teško razumeti. Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti.doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje. Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije . pilot sve kontoliše. To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga. Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje. a ne smatrajući ga nečim što nije . što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži.Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije.stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. . verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). Promenićete način na koji vaš mozak radi.

Sa najboljim narnerama. to je dobro.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike. ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana. Za Majkla. koji je savladao svoj problem pranja ruku. Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak. Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno. Ljudi kažu: "A. U isto vreme hoću da budem realan. sad se priseća.Vremenom. koristite svoj mozak i izvučete . Improvizuješ. On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja. "Ponekad". Ja sad praktikujem Četiri Koraka. bilo da je to biohemijski. Majkl. kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. neki ljudi su prejako reagovali. Ne moraš da imaš i ime za to. ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . i bolje ćeš se osećati sutra. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu. Džek. I ne morate da mislite 'U redu.. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti".misli". Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava. Imaš na svom umu ono što imaš. i osećaćeš se bolje sledećeg dana.. I uopšte se ne oseća slično OKP-u. u kojoj što više cimate čvršće vas steže. "Morate stalno da radite. Umesto toga. U svojoj borbi protiv OKP-a. on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. Ali stalno želim da radim da se tome približim. to je njegova budnost. on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla. Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. uzimam ga pod kontrolu. Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno. redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i. Morate da se smirite. Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP. Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo. je kao rad na domaćem zadatku. Nikad mi ne bi bilo loše". Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo. se seća kad sam mu dao igricu za prste. već da radim nešto u čemu uživam" . Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja. ali uvek pokušavaš da napreduješ. primena Četiri Koraka postane skoro automatska." Ali moj odgovor je . On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. Oseća se kao nešto dobro". To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. ovo je biohemijski problem'. genetski faktor ili štagod da je.čoveka koji radi dezinsekciju. Kraće rečeno. nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" . imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em. osećao bih se odlično. Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna. kaže Majkl. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš". On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP. "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas. Sad shvatam da nešto u meni. ali u suštini primenjuju osnovni metod. i onda ga napušta. Znate. Uradi to i sutra. njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro.

Kad se OKP zaista pogorša. ali da nemate osećaj da su i u redu.svoje prste. Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. kad ih nisam prao. tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi. Imao sam i problem sa alkoholom. Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. Kad jedanput napravite napredak. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene. Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak. shvatio je. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli. Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. Isto je kad vas uhvati OKP. Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. su brige koji svi imaju. ili da napravim neki napor da se promenim. kao što sam naučio u grupi. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. Na kraju. sad je sve na tebi. Ali povremeno. njihova jačina bi se smanjivala. Džek je bio na lečenju lekovima. Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". Džek je imao obrnut problem. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. Moraš da promeniš ponašanje. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom. ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. Nešto je moralo da se uradi. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. a ne na lekove. lakše ću to uraditi sledećeg puta. Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene". Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne. imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao. Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. Najzad. ohrabrite se da nastavite. Naravno da sam isprva bio anksiozan. Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto. napadne misli. Nije znao kad treba da . Količina proveravanja može da varira. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu. I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati. počele bi da mi dosađuju. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke. Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. Rekao je sebi: "To ti je.

Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline. Posle izvesnog vremena. Ali nije imao izbora. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov.nepristojno. seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak." Pošto je to uradila. Pošto Kristofer radi u kuhinji. Ako mislite da je OKP. fokusirao bi se na šetanje psa. Kristofer se odmah suočio s tim. I pošto svarnost ne imitira OKP. ili na počinak. Bio je u pravu. Sedećeš ovde kao normalna osoba.prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje. To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . (Inače. to bi moglo da se razvije u kompulsiju. Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere. to nije bio OKP. Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova. ali nije. mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice. mora često da pere ruke. otići tamo. i uraditi bilo šta. izradio je tehniku "bez besmista". Za nekog ko je prestrašen od prljavštine. kao i strašne bogohuine misii. Danas. Emi.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno. za samousmeravajuću terapiju. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv. I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja. OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. Brajan. Kad je to bilo urađeno. njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. Ali još uvek može . Želela je da ustane i ode. Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. imao je jasnu sliku realnosti. koji je imao opsesije oko zagađenja. Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze. uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke. U samom ovom slučaju. Nećeš sad ustati. I to je bila opsesija. Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta.prisilu". Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke.

Kako bilo. ili od čega drugog. moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" . da stane i proceni opsesiju kao OKP. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje. to uopšte ne dolazi u obzir. Morate da imate zdrav stav prema tome. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo. čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica. ali je to bilo veoma teško naučiti. ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna. Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo. čini se.. "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. daje tu distancu. kosim i okopavam. On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. minut ili čak trideset sekundi. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. sasvim je prihvatljivo. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine.umivaonik ili vrata. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena. riljam i oznojim se. Morate sebi da kažete:' Čoveče. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo. Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". student filozofije.. naročito u početku. otkrila je da joj petnaestominutno pravilo. Nisam mogao da radim normalne stvari. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. umesto da im daje još . Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije. je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran.' I znate štaje za mene najteže? Dobro. bila je na zidovima moje kuće. Korišćenje kraćih intervala. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. Kao i mnogi drugi sa OKP-em. ali da u isto vreme ne pređete granicu. Ipak. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. To je veliki beg i utočište za mene"." Inače. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline. To znači da je za mene kiselina bila svuda. ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće". stvar bez značajnog sadržaja. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on . To je zaista prokleto bizarno. seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. Svakog minuta u toku dana. Čekanje je. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne. koliko god je ono teško za primenu. tu ne postoji prava opasnost. Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale.dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. koristitite ga što više možete za Refokusiranje. Obično. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. Skrećući stalno svoje misli na druge stvari.

bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila. jaka. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga. Zasadite biljku u bašti.ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. Kao posledica.ponašanje.sigurna sam da hoće . kompulsivni sakljupač. Karen. Raspoređujte cveće. Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima. Lara je imala opsesiju da će uraditi . Karen. Izađite u vožnju koturaljkama. Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. Vi znate da možete to da uradite. nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. iz tame u svetlost" . Nisam oslobođena od OKP-a. i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad. pustim ih da prođu pored mene. I opet. i sav se u to uključi. Ako se i povrate. Ta misao me smiruje i daje mi snagu". "Za vreme od nekoliko meseci. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli. skoro uvek kada vidim oštar nož. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu. Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a. Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće. kao pre lečenja. raspremanja i bacanja. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" . ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. neće biti tako snažno komandujuće. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom. napadna misao ili slika mi se pojave u glavi. započela je mali biznis. jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. Čitajte kratku priču. tako se menja i vaš stav. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio. nova Karen. "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe. Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne. Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari. u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. Posle dve godine čišćenja. uradite drugu aktivnost. ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. pre bih ja bila umorna. Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari.više energije. (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). Na primer. I to je zaista srećni dobitak. Štaviše. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš.ovo je OKP". Ona je uspešna i gleda unapred. mogu se ponovo pojaviti. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. umesto da to ima kontolu nada mnom". Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. "Potpuno van moje volje. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . Obećanje terapije ponašanja je postalo istina.

To je najbolja odbrana" . Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. Kada ih stalno radite. Tako. Džil. idem u gimnastičku salu. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. to je odgovaralo njenim potrebama. Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. onda obično nastavim sa nekim drugim poslom". Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama. Džil je bila agent za nekretnine. knjigu ili TV-emisiju. otklanjajući simptome. Pozovem nekog. takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. To mije odbojno. U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. Opet. sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. i otići od opsesija. počnem da kuvam. Pomerim svoje misli. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. "to vas odvlači od samog sebe. Uzimam lekove svaki dan. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. Teško je okrenuti se. Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. saznala je. mogu malo da ih i prevladam.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica. Lara je sklona da sažaljeva sebe. fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . Ja još uvek imam OKP. koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba." Sad. Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a. One ostaju sa mnom gde god idem. ove postaju jače. To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP". bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . kad je njen OKP pod kontrolom. Nisam. Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. da bih izašla iz kuće. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. niti hoću to da uradim. Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane. čak i u kratkim vremenskim intervalima. U to vreme. i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. Kad se njene opsesije pogoršaju. toliko sam zdravija. Nikome neću reći da nemam OKP. "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude". konstantno preko celog dana. ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". i da taj život zaslužujete. "Izašla bih napolje. da nešto radim. kao 'dodatni teret'. Ne čini da OKP nestane. Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. "ali onda se pomerim. Za Karlu. Ako sam napolju i razgledam naokolo. Što sam više zaposlena. Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski.

što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. kasnije će biti dovoljan za velike korake. Džoana. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat.Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. Što je Gari postajao sigurniji u sebe. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred". koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu". Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih.mlade odrasle osobe. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. Mogu da živim život. radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu. po prvi put posle toliko godina. U početku su važni i veoma mali pomaci napred. Kako vreme prolazi. Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi. Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. odnosno. Danas.čak i samo na nekoliko minuta za početak . Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje.otključava. Sada izlazi na sastanke.to im daje neki osećaj kontrole. Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. verovatno je da se nisam mnogo promenila. nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih . Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka. Naravno. Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu. i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju. otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi. Ovo je svest mozga koji se deblokira . ove misli su mu narušavale život. Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. Dotad. Kao što smo naučili. Kako bilo. da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju. Ali sada imam radosti. Štaviše. jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera . Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka. Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto. ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše. Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima. To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji. Dženi.odglavljuje. Ono što je Džoana naučila. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije. Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava. Spolja gledano. I kao deo njegovog Refokusiranja. Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . ja znam šta je to.

koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina. Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti. ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom. žilav. Ovaj strahje imao veoma interesantan ." kaže Doti. I vozi auto. Ima dobar posao i mnogo prijatelja. Tako da se uzdržavam od orgazma. crn. "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a. Doti. ali moje misli su sasvim negde drugde. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli. Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to. on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil. Polovina mene je sa ženom. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva".ubila dok je vozila. Stalno ponavljam opet i opet. Izmišljala bi priče. Uživaj. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana. Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova.-ih godina.jeste rad sa drugima.'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'. A OKP misli stalno naviru. Visok. čak i jedva primetno. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak. Najbolje za Refokusiranje. ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'. Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja. (Ovaj intervju je dao pre braka). ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. sa velikim osmehorn. Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a. "Kad bih išla na zabave po kućama. Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare. "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca". iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. bila je lečena u bolnici godinu dana 1970. pronašla je elegantan način da i to izbegne. kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne. I može da donese jelo koje treba da se podgreje. ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi. Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući. Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. i naravno. to je ono najgore". Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?. A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro. jer traje dugo. Ja sam još uvek sa njom. pored njegovih . u to vreme nisu još bile razvijene. rad u svesnoj terapiji ponašanja.' One razumeju".moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život. Naravno.

pobeda nad drugim opsesijama. Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja. To je jedna opsesija za drugom. Ti ljudi ih tako nauče. on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. on kaže: "Samo duboko udahnem. • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno. • Primenjujte petnaestominutno pravilo. 4 . Ne možete ostati pasivni . sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. Uz vežbu. Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a. Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja. • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um . Važne tačke da se upamte: • Korak 3 . Ovo je naravno i krajnji cilj. koje mogu automatski da izvršavaju. Ako čekam petnaest minuta. jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata.Korak Refokusiranja . Kad jedna od strašnih misli napadne. da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu. URADITE NEŠTO DRUGO . Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak. Morate biti AKTIVNI. Imam stvari da uradim. Nema svako tako jaku volju kao Domingo. Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan". Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem.

Preimenovanje Korak 2.Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih. Kako vaš mozak počinje da radi bolje. brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati. Sa konzistentnom praksom.Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1. Refokusiranje Korak 4. . Sa ovim saznanjem. Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja. bićete u stanju da Ponovno vrednujete . sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja. PONOVNO VREDNOVANJE . Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije. Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti.

prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. . Ona je Ponovno vrednovala svoj život. i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. Džoel.poruke bez ikakvog duhovnog značaja. brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje . sa više saosećanja za druge. onda ih devalorizujete. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije. To me je osposobilo da se borim jače. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi. uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima. a ne zbog nje. sada zdrava šestogodišnja devojčica.OKP-em. Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru. Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista.ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. Sad je "blesnula".znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima . a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja. Često doživljavaju duhovno buđenje. Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga . Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti. a da to ima veze sa medicinskim stanjem. i da se borim za dobro i istinu u meni. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa. koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a . Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. Toliko je ljudi kojima treba pomoć. tako i o budućnosti.jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. osećajnija osoba. koje su uzrokovane OKP-em. Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. bolešću . Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu.oduzmete im tu navodnu vrednost . ja sam postala intenzivnija. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem. Ona sad razume: "Bog me voli". sada sa obnovljenom energijom za život. moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi. Želim da pomognem drugima. Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima". To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu. ali život je zaista bio robovanje" . kad imam ovakve misli".tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja.Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba.sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi. Iako je posvećeno religiozna. kroz duhovno samoispitivanje. Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka.

koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara. pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. što zauzvrat poboljšava . Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. Ali. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". Kristofer. Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". tj. ovo su zapravo testovi naše vere. znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. Bog ga nije kaznio. Pošto se duhovno preispitao. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. Na primer. Prelistavajući konzervativni katolički časopis. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. naravno. imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. Ovo je simptom OKP-a. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra. ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima. Važno je da to nikad ne zaboravite. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. što bi rekao jedan od njih. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo. Takođe. Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. mislima i prinudnim potrebama. Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi. pa tako sada moram i da napravim promenu". Svesna terapija ponašanja kao samo tretman. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. Kadje to prvi put uradio. takoreći istog momenta.

Ovo znači reći sebi: "U redu je. nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja.umesto da perete ruke ili proveravate vrata. bila sam delom oslobođena od OKP-a. što zauzvrat pospešuje Preimenovanje. i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP. umesto da ih smatram za važne. A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. što olakšava Revalorizovanje. a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. oduzimate vrednost tim budalastim mislima. ovo je samo OKP". .Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom. vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe. (Preimenovanje). Ana. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja.Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba. Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. koristeći U Četiri Koraka. U suštini. itd. Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja.  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran.  Za vreme Refokusiranja. Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu. vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate. Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije.i najzad Revalorizovanje . sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja". uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja. pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a.  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje. Kako je proces Preimenovanja postao automatski. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma. Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat. onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu. koristeći U Četiri Koraka. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju.

Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" . uz pomoć dva pomoćna koraka. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje.ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju. kritikujući vaše unutrašnje motive.. koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". oni nisu imali osećanje krivice. Za mene postoji krivica. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. Avion bi mogao da se sruši. " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. psiholog. To ne može nadvladati moju volju".. ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu. Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati". živeti jedan pakleni život. kao što sam to ranije radila". iako je opsesivna misao još tu. dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati. svaki put . BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. Predlažem da Aktivno Revalorizujete. ili će . Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. Ali sad. tu je depresija. zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa.Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao".''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. samo pogrešna poruka iz mozga. Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje. Vi ne želite da imate opsesivne misli. Jedanput ju je prijateljica. čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne. (ili zemljotresa ili druge nesreće).za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne. Dok to radite. više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje. Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati. "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju. kaže ona. ja ne želim posledice. pošto je osoba npr. koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja. mogu i da ne budu metafizički dokazivi. a ne zbog vas. Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak". Oni su vas . na red dolazi drugi međukorak. tu je i osećanje. Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao. umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red. Džefri Damer je bio opsesivan". opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga. ali Prihvatate da one postoje i pored vas. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata. i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija. Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga. To jeste čudesna činjenica kod OKP-a.

uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. kako kaže. Nikad to ne bi mogla da uradim". posao koji ne želim da radim. Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora. Štaviše. naporan rad. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. I u pravu je. Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. Naravno. razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način. čini ovaj cilj dostižnijim. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici. Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. ali to me je zaista ubilo. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". OKP je to prouzrokovao. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati. ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. Majkl. Teško je uraditi". drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. LAKO JE REĆI . ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira. uz deljenje zadatka na manje delove. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći. Ne želim da bilo koga povredim. ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama. Na nesreću. "želi da uzme nož. ali rezultati su velika nagrada.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju. Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. To jeste težak posao. Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. Mislim da je to deo procesa oporavka". Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu. U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. Verujte mi. To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam.Kompulsivni Poremećaj. Ima dana kad. Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže.TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. da bi ste produžili taj interval. Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život. dosta pomaže u ovom procesu. Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim". Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne .

Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima. jer "ne mora da bude zbog OKP-a. Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu. Rekla sam im da se previše bojim. U isto vreme. Barbara. koja je imala opsesiju oko Gosn. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton. Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao. Znam da su vrata zaključana. i onda za to da krivim moj OKP. kao dodatak terapiji ponašanja. da sam sposobna . ovo su problemi sa samopoštovanjem. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. Osećanje je ostalo. a ne problemi OKP-a. Tako da je praznina stvarna. Naravno. Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em. dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima. I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe.) Neki put. ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično. nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a. pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. "Iako je teško priznati. GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. što ih čini konstantno umornim. Lekovi. Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor".činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja. Ako su ovi poremećaji hronični. "Kad imate OKP. Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. Ona govori: "Znam da sam pametna. Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". je osetio prazninu u svom životu. Koristila sam anksioznost kao izgovor. su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. Sad je to uglavnom otišlo. Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove. (čije su anksioznosti uključivale i strah . Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. iz te oblasti". Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem. dok sam spavao".i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra. Kafe. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. i naravno da su jednostavno angažovali drugog. Isto je to i sa OKP-em. Džeremi. tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em. znam daje štednjak isključen.da mu je hrana zagađena alkoholom). ali sebe potpuno potcenjujem. već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. To mi takođe omogućava da izbegnem rizike. Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova. Nedavno mi je ponuđen odličan posao. vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . Večeravanje više nije bilo mučenje. ja u to ne verujem. bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League .honor degree). kako Majkl kaže.

se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke. nije se osećala primoranom da baci kostim. dok je ova bila još tinejdžer. ili vam se nešto negativno desilo tog dana. osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu. Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. Džil je napravila kompromis. Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. Najveća proba za Džil. redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i.nije opravdano. Kad je dobila telefonski poziv. Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja. sa smrću njene majke. Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema. Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb. zašto sam to rekla nekome. Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi . Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu. To takođe ojačava njenu rešenost. koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu. Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja. jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. tek je trebalo da dođe kasnije. došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". Verovatno da ako vam je neko rekao nešto. i već je bila sposobna da se nosi sa time. izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću". Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu.vi to primate dublje i to internalizujete. IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre". Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela. praveći male . Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla.samo taj problem . umesto da rešavate problem . I to je bilo to.dečje korake (baby steps). "Znala sam da će da ugine. Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice. baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. Postavila je mišolovku. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula. Anksioznostje deo toga. za mene je do tada bilo neverovatno. Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. U svojim četrdesetim. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka. Ostajati tako smiren. Prvo. Ponovno proveravate sebe svo vreme. Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. Na neki način. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". (više ne alkoholira celu kuću). da ne bismo plaćali za još jedan dan. Njena voljena mačka. šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". koja je bila deo porodice već jedanaest godina. (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede.

Kad se našao na najnižoj tački . Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest.sa rođacima i prijateljima. Brajan. Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. Ekonomski izraženo.pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre. preuzima toliko od vašeg života. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu". Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti. Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. a povređivali su i njega i druge. već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate. Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme. Prvo. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. Bio bih napolju u 1:30 ujutru. postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija". Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao. Deo Džošove krivice je bio zbog. Ali postoji drugi problem. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" . Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. OKP uzima svaki gram vaše energije. To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva.To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. ribao ulicu. to je takođe i Refokusiranje. Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" . Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a. dolaze od njegovog OKP-a. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija. još jedan prokleti dan sa strahom. to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. u kojoj je radio. Više ne mogu ovo da podnesem"'. ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. kako je on to video. vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom. onda bih se vraćao kući jedva se vukući. i ujutru bih se budio mrtav umoran". izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. Stoga. kako ste to već naučili. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. po bilo čijoj definiciji.

mahnitu aktivnost. Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor. sa osećanjem bespomoćnosti. kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život. kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto. Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. stresa i frustracije. i da mogu sebi da pomognem. Ja sam uspela da dobijem diplomu. Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao. i to je u redu. nije više "zaglavljen u brzini". To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. duševnu. Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće". da bih mogla da smestim još stvari. I ona je to i uradila. i to se nikad ne može nadoknaditi. Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a. koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . Karen. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . Lara.' To jeste izazov i bio je. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga. Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih . blokiran mozak je oslobođen.kompulsivnim poremećajem. Ono što je zaista najviše želela. da magistriram i da postanem savetnik. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno. beznadežnosti i tuge". kako nam to ilustruju sledeći primeri. Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari . može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba. Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku. jeste smirenost. tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama. kako sama reče. Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe. u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima. To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće". Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila.što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. fizičku. ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga. To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir. Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom. kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve. krijući svoju strašnu tajnu. Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. i emocionalnu premorenost". Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera. Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . Džoana. Dok je bila na terapiji na UCLA-i. Godine trvenja. Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a. Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda.Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. OKP je težak rad. kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena.

ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". Na nesreću. Njena najveća greška koje je sad svesna. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat. Ukratko. Vreme. Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. to vam je lakše sledećeg puta. "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a.'Evo me ovde. Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . Budite pobednik nad njom. Bendžamin. Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". ali to morate uraditi. sada je u svojim srednjim 40-tim godinama. nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . Uradite to sada. da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način. dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj. Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. hranjenje mački. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. Uradila sam što sam bolje mogla. naročito kućne poslove: zalivanje. "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan. SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. Borio se sa svojim kompulsijama. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi. Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". uključujući proveravanje i čišćenje.odlaganja pre izvršavanja prisile. sa . ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale. kompulsivnog perača ruku. On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način. Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. Vaša budućnost je u vašim rukama". Na primer. a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše . u to vreme". prijatelja ili člana porodice. Rizikujte. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. pranje veša". Džek je imao loš radni dosije. da bi sebe izveli na put oporavka. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni. Naravno.godina. ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite. Povratite sebi svoj život. čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici. Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi. Nemojte da budete žrtva ove bolesti. Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. "Ja se samo razbesnim i mislim. Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. takođe je postalo važan faktor za Džeka.

Nered nije mogao biti tolerisan. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu. I sve savršeno u njemu. naučio je takođe da preuzima. Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim. On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. u raznim stepenima. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu.glavne rizike". da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. bolja ličnost na ličnom i intimnom planu. da više pomognem drugima. Sve dok nije saznao da ima bolest OKP. što se tiče prijateljstava. Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'.u stvari to veliko dobro. i da stvari nisu bile savršene". "Ja želim da budem korisniji drugima. On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari. Bendžamin je Revalorizovao svoj život. to vas čini većim čovekom. Biću uspešan i srećan. Garaža. da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda. to je šansa.promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo". a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije . Želim da budem bolji član porodice. Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda. Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije. Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. .U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca. Bio je administrator školskog kvarta. Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. Stoga. a takođe i velika prilika. Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. i kreću se napred sa onim što imje dato". za njega "velike . Kao kod naših drugih OKP pacijenata. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji. Kaže "Život je rizik. Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a. koje traju i vrednije su a manje su materijalne. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije". U isto vreme znam da kad povećate samosvest. meri koliko ste uspešni kao ličnost.

Refokusirati Revalorizovati . Korak 2. • Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje. • Um koji je sposoban da primeti .oni ne predstavljaju to što nam poručuju.Ponovnog vrednovanja. Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3. Korak 4. Četiri koraka Korak 1.Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja . • Ovo je pravo samokomandovanje. • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije.zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um. • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" . • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe. što je moguće brže i jasnije. Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama. Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju.to je samo OKP". kao što je "To nisam ja . Smatrajte ih onim što jesu. ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um.

Dhammapada 103 . onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad. Gotama Buddha.Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke. Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga. Kralj Solomon.

skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga. Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu . Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a. Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP. Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a. Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika. Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju. već i na ljude koji ih okružuju. njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene. Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača.u stvarnosti . U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu. možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. Kao i kod većine nasilnika i agresora. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a. Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti. To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki. moć da se primete i male promene. Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a. Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas. i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi.Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces. naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome. . u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare. Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata. izlečenje ne može da se garantuje. ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti. Sa ovom spoznajom. kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese. Opsesivno . čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane.kompulsivnog poremećaja (OKP). Ona može da vas . Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama. Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu.

Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. Što se mene tiče. Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije. Na primer. sve ovo je veoma nesrećno. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega.mozgu. Čineći to. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore. ti bedno pokvareno moždano kolo". da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici). ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam. Sad kaže: "Znam šta si ti. Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. Posle vežbe U Četiri Koraka. Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše. Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um. Vremenom. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. pregleda svoje opcije. gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa. Što je mnogo gore. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti . Razmišlja o svojim ciljevima. naučnici ili filozofi . koja se naučno može evidentirati. da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. kad odgovaramo na ovo pitanje.ponašanju. Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. Njima to nekako ne izgleda sofisticirano. možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite.bilo da su doktori. Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao. sve više i više. Onda odlazi da sluša Mocarta. samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario. Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao.mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga. ponovnog premišljanja (koja . Idi proveri štednjak". hrabrije i realističnije. verujem."Idi i operi ruke. rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije . Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog. Ti si samo OKP. ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja. zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. uz pomoć nove napredne tehnologije. vežba svoju volju.dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je. Čineći to. ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma. što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga.

Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan. Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma. ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. Ovi principi važe za svakoga. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju. za vas i za druge. da-je .skoro svako čini pod stresom). Na primer. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma. rasejan um. Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi. tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja. Praveći mentalne beleške. prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate.. Kako bilo. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu. o besu.. će dovesti do više celishodnih misli. Na nesreću. Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. o svojim mladićima odnosno devojkama. započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja. Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija. Drugim rečima.. I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije. Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a. Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli. Štaviše. će biti dosta poboljšana.

To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov. necelishodna misao se ne može pojaviti. • U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate. . Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti. vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu.više i više prirodan raspored življenja. • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate. onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu.

SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. na duže staze." ili "Operi zidove za mene". Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. oni obično popuste pred ovim zahtevima. Odbojno delujem na moje prijatelje. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila. Naši pacijenti na UCLA-i. Iz čistog očaja. Ona rezonuje: "Ako kažem ne. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti. Popuštajući pred ovim. Laganje čini njen život podnošljivim. ličnosti sa problemom zavisnosti. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. Na kraju. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". bili bi izloženi scenama i suzama.6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". Moja porodica više ne može to da izdrži. oni koji ga omogućuju ili opslužuju. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. ja sam ona koja to . Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene. ovo može da bude iscrpljujuće. Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. Moram da prestanem ovo da radim". ne pomaže. kako bi obavljala svoje poslove. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja. naravno. ali posle više godina ovakvog života. a takođe i ja. Laganje naravno. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče. zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. kaže: "Eto. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. U okviru porodica. Članovi porodice postaju deo OKP-a.

čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem. Partner ili supružnik mora da zauzme stav. ovisnici. Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže. To je samo opsesivna misao. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu. služite terapiji ponašanja". Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena. ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. Y i Z. On bi trebao da je uveri: "Nema vode. Posle nekoliko dana. Jedna mala reč i moje veče je lepo". Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati. ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu.a oni nisu tako retki. Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja.ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". Bez dileme. Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. pogrešna poruka u tvom mozgu. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile. onda će im oboma biti bolje.omogućuje. a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu). ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta. Proverićemo to brzo. U nekim slučajevima . oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Kad sam razgovarao sa njima. Ova strategija je dala rezultate. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". Ali zapravo ona sabotira njegov progres. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba. a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva.

koji je imao strašne bogohulne misli. Na primer. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. Odjednom. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. Kad osoba počne da napreduje. KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. ljudi mogu da se promene. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima. profesionalne ciljeve i životne puteve. Kristofer. On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu. je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice. Štaviše. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. među njima je stranac. ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand). da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . Na primer. Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine. Drugim rečima. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina. često sa štetnim psihološkim posledicama. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. potpuno voljno ili samo polusvesno. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. tj. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. Kad je počela da napreduje u terapiji. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj. Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome.

Kad sklopim neko poznanstvo. Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. nesposoban da "se uklopi". Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom. U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP.) U retrospektivi. Da bi se borili protiv svojih OKP-a. "Ali. "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. ova osobina je postajala sve izraženija. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima." kaže. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja". On veruje da je OKP. Na primer. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". uključujući tu i ljubav i tugu. sve što osećate je OKP". pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično. koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. I ako je znao da se nešto čudno događa. Kao posledica. što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i. Bio sam samo jako utrnut. ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. njegovoj lošoj osobi. Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume. se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama. kao što je stalno brojanje. Tada OKP postaje najjači. imao je još gore iskustvo u detinjstvu. Kako je stario. Tako što nije zvala da izjavi saučešće. Majkl. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. Shvatam da se trudiš''. osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. to nije prava razmena.mentalni poremećaj. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". a ipak nikad nije to mogao da uradi. Onda kada zaista želite nešto da osetite. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. . To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu. "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu. ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. (Kajl. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla. ona se s njim morala suočiti i obračunati. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija. Da bi njen strah nestao. Roditelji su gomilali krivicu na njega. čak i pre više vekova. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). koji je imao od svog ranog detinjstva. U realnosti. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog. Voleo bih da su stvari bile bolje.prisilama.

svima je saopštila svoju dijagnozu. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više."bio sam veoma pogođen i plakao sam. uhvaćen u vodenici OKP-a". kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas. koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. Ponovo ta utrnutost. Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom. nisam uopšte plakao".Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom. I po prvi put. Bendžamin. Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje. Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih. KAZATI ILI NE Barbara. Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi. on je doživeo duboke emocije. a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" . umesto da se borim na putu naviše. Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. Na nesreću. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu. sve u pokušaju da krije ovu manu od njih. Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri. bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja". posle mnogo godina. on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole. Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak. "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume. Mnogo sam otrvorenija ličnost. Prava katarza. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. oni su se otvorili još više. Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. "Kada sam se otvorio. onda sam zaista u redu". Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun". dok kad potisne svoja osećanja. Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. Imam odgovornost prema drugim ljudima. nada se da će proširiti svoje društvene kontakte. OKP postaje najjjači. koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. Znate ono: 'Hej! Ja sam lud. ja sam prema njima izgradio zid". "Znam da moram da iskoračim van OKP-a. On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma"."To je veoma oslobađajuće osećanje. ovo je previše često slučaj. Kad je u stanju da to uradi. koliko god dugo to mogu.ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove .

Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. kompulsivni perač ruku. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. Kako bilo.neko ko može da se voli. nije svako imao pozitivno iskustvo. kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja. U braku. da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. Ne baš Džekove jače strane. Za nekoliko meseci. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani. Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu. oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu. OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. njegovim ocem. Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. sa svom tom strogošću i disciplinom". Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima". Džek. Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije. Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa. "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. Da bi to nadoknadili. odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. o tome da su ekstremno introvertni. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim.Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP). Ali ako ih unaprede. On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. Takođe je predavao u školi izvesno vreme. - . kako je pronašao Dr Bend. gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka. kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno. "Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao". Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. "Još uvek". oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. nezahtevne poslove. koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. Čovek koji ima OKP. uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" . skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima. kadgod bi se to pomenulo. Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu.

verovatno kod drugova ili drugarica. Doti. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'. ali ne može da bude i glavni problem. Da li on zaista razume. pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. ali ne uvek. TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP. njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine.cela porodica. Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa . U samoodbrani. Ali kadje otišao na koledž. Priča koju je iznela Karen. OKP sigurno ima svoju ulogu. U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina. njihova deca reaguju sa mržnjom. Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi. Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju . naravno to sad nije ni važno. Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija. "To je užasno. Pravi. On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog". Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde. "Mislila sam da sam bila dobra majka. skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana. Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije". Karen je to preuzela.ako imaju biološku predispoziciju. jedan za drugim. Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu. da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio. je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. Ponekad. . Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. be1eži Hend. mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike. Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju.. Poštoje bila jedini roditelj. Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca. kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica". Karen je pronalazila načine da ih zadobije. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. Zastrašujuće . kad je dovoljno odrastao. spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući.i skoro da su mogle da mi unište život". Učinila sam najbolje što sam mogla". uradila je sve za njega što je mogla.. da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. mama". objasnila je svom sinu. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti. dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja.

Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. on je tolerisao takvo bizarno ponašanje. Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje. Kad je ušla. sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu. Ipak. Karen kaže: "Imala sam 15 godina. Dobila je anoreksiju . Od onda je još više težila da bude savršena.Ipak on joj nikad nije povlađivao. kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući. (Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni. Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije. odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju. Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini. sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan. Osećala sam se kao da sam ubila svog oca. Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta. Jednog dana. Posle tri meseca lečenja. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena. misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos. PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti. Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete. Imao je srčani udar. Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. njeni simptomi su skoro potpuno nestali. razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres.kada . Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete.kao što su odnosi sa drugim ljudima . sedam puta. Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema . zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući. Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. Pošto je njen otac inače psihijatar. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze. Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom.

Baš tada. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. Pobedio je. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice. sve dok osoba ima OKP. U tretmanu. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. Ako imaju stalna prijateljstva. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju." izjavljuje Hend. Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. sa posledicama iritiranosti i stresa. Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. "Oni su uplašeni. Nadajući se oslobođenju. Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom". on je poricao. ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!". što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće. Kad bi se njen muž vratio sa posla. kako je objasnila. ali oni ne mogu biti rešeni. on bi zaključavao sva vrata. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit". ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. ona su obično bolesna.Vežbe. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne.je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu. U ključno i neprikladno vreme. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće. Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete. Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. Na kraju. Kad se vratila iz bolnice. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima". od glave do pete. Najzad. razvila je jaku kompulsiju čišćenja. Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa. one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala. njeno najviše voljeno dete. će biti dobre protiv artritisa. po neki put i satima. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. Imaju svoje probleme. u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja. uđe u automobil i izađe iz parkinga. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. U borbi za moć. Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu.

retku i skupu ribu . Na primer.. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima. Objasnila je da samo želi da . ali brak je bio to samo po imenu. Bila je to porodična stvar. ali se kasnije vratio u bolest. Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima. Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost. bez obostrane ljubavi. Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja. Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja . što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti. tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. Držao je porodicu zajedno. Bili su svi zajedno . Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava. Dečak se ipak sve više razboljevao. Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede.ali svi bolesni. Ipak. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti.vezanosti za svoj OKP. Najzad. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima. ako bi se emocionalno otvorili.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. RAZUMEVANJE. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani. Razvio se začarani krug. Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati.stari problem sa samopoštovanjem. Dečak je postigao ono što je hteo. u nekom ritualnom maniru. Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. ali na svoju sopstvenu štetu. Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju. Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane. Ova priča nije imala srećan završetak. Kada se razboleo. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em. u privatnom životu. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. kao i obično. Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao. Otac bi dolazio kući posle posla. Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose.

koja je imala misli o nasilju sa noževima. prestani sa opsesijama. Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer. OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. ali kad je razočarana napuštala manstir. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali. mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi. ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. Kao mlada žena otišla je u manastir. Lara. sa OKP-em. njihov cilj će biti dostignut malim . oni su odbili da joj vrate novac. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka. Prestani s tim". mogu da daju čudesne rezultate.nauči kako da smiri svoje susede. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije. I on je štiti.da doživi nesreću. kako ona kaže. ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena. Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. On se nervira. Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica. godinu dana kasnije. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. razboli se. a on nije bio navikao na to. razumevanje. ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje. On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti . Kasnije. borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala. Ubrzo potom. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost.koje naravno još nema ni ime. Karla. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. Ionako se već plašiš od letenja avionom" . više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana. da postane tiha. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. bude kidnapovano ili da umre". Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. svako poboljšanje treba primetiti.povredilo. zlovoljna i tužna. nudeći podršku. Osnaženje je suštinsko. oni su već dovoljno samokritični. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena. ni lice . Detalji su bili isuviše stravični". znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. Njen suprug bi rekao: "Lara. ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno. Dala je manastiru deo novca koji je nasledila.drugo proveravanje realnosti. samo zato što joj OKP zadaje toliko bola.

Ali odjedanput. Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke." Njihovi sukobi su se pojačali.koracima. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak. U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje. On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu. ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja . Džek. Stari prijatelji. Naravno. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. ali sam procenio da bi ako nastavim. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". 'Šta radiš u kupatilu'. Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. Ima ih dovoljno u tvojoj porodici. I to je u redu. pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". onda ta stvar ima svoje ime. sopstveno vreme van toga. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. ja sam imao mentalni poremećaj. tako da sam odvratila 'Dobro. perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku. "Muž me je nazvao kučkom. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate.'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna. Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. svratili bi da ih posete. sigurno da si ti već stručnjak za to. pre nego što je on potražio pomoć. ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti". štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre. Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. a seksualni život nestao.' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi. ali je samo smatrala da je on malo čudan. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas.'' nas. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. a ne velikim skokovima. Nije htela ni da misli o tome. Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. Pre nego što je dobio dijagnozu. što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. Ipak. Pre toga. "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće. "Mislim da se tu pojavio strah. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj. čime bi samo pogoršala moj OKP". što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'. Pre je milsila da su to samo moji ćefovi. "Još uvek me je to mučilo. ali me to ipak izluđuje" . 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. Jedanput je počela da plače.

"Bilo je . Imala sam veliko breme i pre OKP-a". NE GURAJ. Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. Uopšte nisi uključena u svet. sa drugim ljudima. Ubrzo zatim. da ja moram sama da se popravim. To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice". Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. a nekad ne bi. koja mi se inače događala". njen suprug je bio uz nju kao podrška". sa istim simptomima. Barbara je tada saznala od čega boluje. NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. "bilo je to previše suludo.ovo je u stvari forma Preimenovanja. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'.. Kakva ironija. Kasnije. Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati. Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi. Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila. osim ako je ona bila potpuno iznurena. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta. Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu. "To je prevršilo meru za njega". Zato se nikad nije previše uključivao. ali ću to uraditi za petnaest minuta. Kako je Barbara napredovala u terapiji. Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. On je odbijao da proverava stvari za nju. ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. malih trikova OKP-a. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu.osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. kaže ona. Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska. da si nekog udarila kolima. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš. I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. on nije. Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. Videla bi telo na drumu". Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. Ti si u čauri. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. on je izgubio strpljenje. On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba. ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" . Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. Ali kad joj je bilo najgore. Breme je uključivalo i majku. Sad kada je opuštenija. objavljujući: "Provera!". Nije ti važno što živiš u vakuumu".iako mu je bilo teško da ih shvati. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. Neću sada da uradim ovo za tebe. On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. bila bi to katastrofa. Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom. previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim. njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje.da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. pre nego što su mogli da odu od kuće. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''.

Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da. ako bi i hteo da me vara. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. Ali smešno je da kada sam otišao u planine. Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. nije moglo da pomogne". to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji. Ja veoma loše to radim. to je čudno. Mi smo napravili čudovište od njega. on je veran. Postoji sigurnost sa poznatim. 'O Bože. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila. Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi. Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu. ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. a to ga takođe razbesni". Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće. Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari. moja anksioznost sve više opada. disanje mu se od jedanput promeni. Prvo. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. "Ako ikad i očistim njegove stvari. On je latinac. ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. sve što bi ga samo razljućivalo". morao bi da mi to kaže. Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je . OKP jeste čudan". Mi smo se navikli na stvari". Nisam bila roditelj. "to ga samo izluđuje. "Bilo bi ovako. On mora da ode i proveri ima li štete. Znala je da ne treba ništa da premešta. Rekla nam je: "Da nije imao OKP. ovo je deo koji ja volim. Mi sa OKP-em smo drugačiji. Mora stalno da bude uz nas. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. Domingo je kupio sebi mauntin-bajk. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. moram da bežim odavde. Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. Ja ne perem ni njegov veš." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe. verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan.to kao 'O Bože. počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. jel' tako? Ali. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. Često izbegavaju da putuju." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. ne mogu da s' nosim sa ovim. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em. Ovaj pas je zaista maza. kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti." kaže ona. govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja. o moj Bože'. Nisam se rodila da to trpim. tu je ta stvar oko zagađenja. Ali zbog OKP-a.

Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen". Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. kako mu je docnije rekla. niti je mogla da ode na memorijainu službu. Ako je taj red poremećen. Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. ja sam želela to da primim. desilo se nezamislivo.otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka. onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman.Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. kako bi identifikovala Marilinino telo. Ostala je u kući više nedelja. Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj. Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. Na dan memorijalne službe za Merilin. To je bilo to oko zagađenja". Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom. Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim. Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. Korpa sa voćem je bila zagađena. "Bilo je to užasno". uzme korpu. ode u kupatilo i stane u kadu. kaže Džil. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. moj mir je izgubljen. Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke . Ne mogu to da uzmem. Ne mogu to da uzmem!' Ali. Džil je bila veoma potresena. sa korpom u rukama.Eriku i osmogodišnju Trejsi . ona je patila od teškog OKP-a. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari. "One su plakakle i ja sam plakala. Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir". sahranu sa otvorenim kovčegom . nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan. prljava sam'''. Oni su bili zagađeni. Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u. Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju. rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata. "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim. na koju bi išle posle rada. Domingo se izgubi u svojim opsesijama.na vratima kako je čekaju. Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra. Nisam . Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu. "Nisam mogla da idem nigde. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim". Džil nije mogla da ode do mrtvačnice.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. Za dvadest pet godina . ali sada uči.

a onda je Džil bacila voće. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto. a sa 20 je već imala dve bebe.bizarni rituali čišćenja. mesecima ne bi izlazila iz kuće. gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe. ''Ako bih se jako razbolela. Posle toga su mogle da se okupaju. Tužna i depresivna. Džil bi im otvarala vrata. ovako svi rade". Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. gde su mogle da se isprljaju.zaraze. devojčice su mislile "Pa dobro. Ipak. Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu. gde je mogla da je vidi. To me je mnogo mučilo. Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono. Džil je uvek bila između dve vatre. Ako je trebalo da urade i domaće zadatke.?' . Kada bi se devojčice vraćale iz škole. Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi. Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. Stres se nadovezivao na stres. Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava". onda je procedura postajala nešto komplikovanija. selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. ocem.znala šta da radim. to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto). Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj. ali je znala da nije uobičajena. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena". ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa. kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv. Džil se udala kad je imala samo 18. Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. bratom i sestrama. Džil. Kada su bile veoma mlade. a bila je bolesna. "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". Naravno. nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. Nije znala koja je to bolest. Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. Erika ju je vratila u realnost. Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. ona i njen suprug su se razveli. Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)". Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. Nekoliko godina kasnije. Bila je tada jedini roditelj. Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. vičući: "Mama.

Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga. kao: 'Tako. iz kaprica. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama. Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju. Devojke su mrzele majčin OKP. Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. znala je da o tome mora da slaže. Udarila sam je. Trejsi je imala 16 godina. to je bila neka vrsta duplog zagađenja. Strašno je kad vas se deca stide". sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. Jedanput. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. Trejsi kaže: "Sećam se." kaže Trejsi. laganje ljudima. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna. Mislim da je to cool.smrt . I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" . Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući .zagađenje. Kad ih je Džil upitala gde su bile. "Mrzela sam je. Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila.uvek paran broj. Bilo je to bizarno. najzad sam razgovarala sa nekim o tome". da su radile stvari koje im ona nije . konflikt koji sam osećala. kako je sad ovo prljavo. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću. mrzim te što me teraš da ovo radim. To bi zaista poražavalo moju decu. A onda bih je mrzela i takva sam i sada. onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. A volim je. Džil bi satima ribala zid pored telefona. dok bi se u sudoperi gomilali sudovi". porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije". tako da ne moram posle da je perem. Rekle bi: 'Mama. Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'. četiri. Kada je Trejsi bila u trećem razredu. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora.' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu. ti si alkoholičar.'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi. "Za mene je to bio veliki događaj. jednostavno ne može'''. pet kutija. ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. Trejsi je počela pomalo i da laže. uvek bi im davala to što su tražile. nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila. devojke su zbijale šale u školi: "Hej. Trejsi je rekla istinu. "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. Kad bi je Džil ispitivala. Naravno.Trejsi bi nešto promrmljala. Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale.' Naravno. U toj fazi. Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila. Uskoro. Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno. cela njena škola postala je "zagađena". Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno. Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta. sve što je radila bilo je čišćenje. Naravno. Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . Ne želim da udarim svoju mamu". Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji. Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje".tri. kao što je to uvek radila. Ponekad bih prvo svukla svu odeću. toliko sam bila ljuta. dok je Džil bila otišla van. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale.

Erika kojoj je bilo 19 godina. a ne ja". Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni. stvari su se popravile. da su mogle tako da me lažu. Nećemo da imamo ovakav život. Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. pa je slagala. povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". Naravno. Erika nije mogla da joj oprosti. Ali. tada nesrećna i depresivna. Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće". To mi je lomilo srce. "Rekle smo joj. Volela samje. one rade na tome. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. Osećala sam se loše zbog nje. Ona zna da je to bolest. To me je ubijalo.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju. koja je započela još u vreme njenog razvoda. Na kraju. Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. ali su razgovarale telefonom. ali Džil je ispuržila . Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u. Pošto je to uradila. da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. gde je Trejsi bila student.službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku. Dobićeš veliku medalju". Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta. Džil. Ona i Trejsi su zakupile stan. A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti". na koju redovno dolazi. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. "Nedostajala mi je. Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob. Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom. Nije bilo lako. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. pre nego što bi ih stavila u ormane.dozvoljavala. a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" . Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. Godinama. Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane. 'Nećemo više ovako da živimo. videvši da se Džil unervozila i uznemirila. Trejsi se razljuti."Ne želim da budem čudak". čak i knjiga. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi. i poseti svoje stare školske drugarice. ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. stranicu po stranicu i foto-albuma. Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice. Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu. je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi. Napravili su plan da se sastanu u Floridi. Tresi je ipak otišla u Montgomeri. se nije vratila. Njene najgore strepnje su bile opravdane. Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". Džil je bila slomljena. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. Znala sam daje povređena".

kaže Džil. Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima.Više ne alkoholira svoju kuću. Tada su se za njih otvorila vrata pakla. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. Ponekad bi kad začuje te sirene." uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". "Moja deca nisu znala šta se događa". koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom. Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati. To ukrade vašeg ljubavnika. ne nosim određene cipele". to je bilo strašno. kaže Brajan.morala sam zbog moje terapije ponašanja". Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. Ja nisam mogao ništa da uradim. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". primenjujući terapiju svakog dana. čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. vaš novac i energiju. Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti. Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu. Svake noći bi Brajan ležao u krevetu. Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče. " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem . Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti. kaže. Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu. da ne vozim određenim putevima. To uzima mog supruga. To krade vaše vreme. zaboravljajući pritom. "Odjedanput". To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. "Znate".ruku i dotakla priručnik. da za sobom zatvori ulazna vrata. vašeg prijatelja. Brajan više nije mogao da radi. Strašno. da pobegne od problema". odjednom su opet to postali. "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima.'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali. Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em. Mislim. kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja. Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja. to bi i uradila. Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . I nikad ne kaže "hvala. kako je rekla Sara. njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene. ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". "Bio sam . Ona radi na tom problemu. i morao je da bude hospitalizovan. Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" . u toj panici. vašeg druga. znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba. Naravno. Porodica.članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život.

Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. da nije bila sigurna. Ponekad on to uradi. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv. bilo muje toliko lakše da je počeo da plače. "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . nije mu mnogo pomoglo. Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama . Bila je u mojoj spavaćoj sobi. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline. nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan. Sad je to bilo i na njegovim gumama. Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". Kada mu se pogorša OKP. Umivaonici su oštećeni amonijakom. patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime". Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama. Tako . Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama. Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. On čak čisti i ispod žbunja. Dok to ne nauči. tepihe. Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. Celo veče sam proveo na kolenima. ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP. ponekad ne. A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". Kad je došao do mene. u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. koji sobom nosi strah i ribanje. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća. to je toliko ekstremno da. Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim.emisiju na televiziji. bila je na zidovima.Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. Uništilo je naše cipele. Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. prao i ribao tepihe sa sodom. Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce". kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata. "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. našu odeću. Sada je znao šta ima. To nas žive jede. Uglavnom on to neće. a onda iznova započinjao ciklus. Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' . ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. uključujući i šizofreniju. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . nego da smo ih svaki dan prskali sa njom". Zatražio je psihijatrijsku pomoć.izgubljen slučaj. Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. već da je to OKP. kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici.koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. kaže Sara. Ako na tome dosta radi.

novca. uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini. brižan i šarmantan čovek. njen prvi suprug je bio šizofreničar. On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. "ako ste bolesni od vrata nagore. "šampone. tu je sad ta sramota. a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. Ja proganjam. Prilikom naplaćivanja poklona. bilo da je Brajan tu ili nije. Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan. Ja dosađujem. Novac koji su protraćili. On više ne misli o meni. vremena. drugi je bio alkoholičar. koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete.i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice. Kada je onaj pravi Brajan. Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju.njega. Ja odustajem. zatražila je savet od prodavačice. Brajan kupuje čekiće i druge alate. Kad je ova predložila kravatu. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara. pas čuvar. "Ako ste bolesni od vrata nadole. Zbog svog OKP-a. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest". je novac koji ne mogu sebi da priušte. on je ljubazan. šišanja .. nisam bila tako usamljena". "Strašno sam mu potrebna". Onda ništa. Više od svega je prisutna strašna usamljenost. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. Tu postoji stvar predanosti. ne znajući kuda sam krenula. Čak i posle razvoda. Uvek je sa svojim mislima. natopivši ih amonijakom. Ja pokušavam da kontrolišem.. a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. kaže Sara. Kakvo upropašćavanje . Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu. bila je emocionalna cena. čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. Ali samo dok ne bi prošla kriza braka. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. . Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom. On bi kupovao i kupovao . da zove doktora i da odlazi na grupe". Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. Problem je . a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. čovek za koga se udala. Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost. Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. Ja plačem. Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. Iako nije pri novcu. ako je konstantno. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. sve". svako će vam pomoći". postaje bezbedno". "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe". Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka. svega". kritičar.je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. Samo apatija i tuga. sve po više komada. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio. Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak. njemu sigurno ne treba kravata" . kaže Sara. I dodaje: "čak i nestabilno. mene. Žena ostaje sa svojim mužem. Sara je brzo izabrala nešto drugo. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama. "Veći deo vremena sam sama.

Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor. Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. Ništa ne ostaje netaknuto". pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum. "Putovanje o kojem sam sanjao". nisam više ženstvena. svaki aspekt vašeg života. To je upropastilo ceo odmor". razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga. dalje od obale. Tako da ako on misli da postoji . rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života. više nisam predmet ljubavi". Od tog momenta. Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. o svojoj usamljenosti. hodate. Daj da završimo s tim. kaže Sara. prekratila bih sebi.'" Sara govori o svojem umoru. da ne bi bila odbijena.' Ali tada kuća postaje ratna zona. ali ga je ona odvratila od toga. Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . da ne pokazuje nikakve znake dopadanja. "pitam da se nije obesio u garaži". Jednostavno sam ih ostavio tamo. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti." kaže ona. "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti". " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno. Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti. seća se Brajan. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. "Više nisam ravnopravna. Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. Kad je bio u najočajnijem stanju. I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti". "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti". Jedanaput. kaže Brajan. Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju. da ne ugađam. koje je naučila živeći sa alkoholičarem. I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike. kupujete. Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i. "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića. ili njemu". a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. Kad mu se stanje stvarno pogorša. Brajan se sledio. tih pet šest dana tamo". kad je Brajan bio van grada. Sela bi i recitovala tablice množenja. "To je bilo skoro kao u paklu. naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana.učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio". Tri godine se lečila.Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele. To kontroliše kuda vozite. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja. Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. Idi i nađi nekog drugog. ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. Nema mira. Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu.da prođe kroz loša vremena. gledate filmove. u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. kaže Sara. Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi. da ne budem 'onaj koji omogućuje.

Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene".to nije akumulatorska kiselina. prisilnog sakupljanja. Isprva Stiven je smatrao 'U redu. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi. Tada su se stvari značajno poboljšavale. to je OKP . "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije". I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. gledajući njega.stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži. Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. Tako da ona ostaje. uključujući i njega. on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. ali onda. Ono što nisu znali. kako bi on imao mira. Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene". Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno. a ne ona. su isprva ugađali Džoelu. Ja želim da mi se vrati. Najgore je. kaže Sara.tada ih je već bilo na stotine kilograma . DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol. On je počeo da bira. ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću. da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. ali on to nikad ne kaže. pokušavajući da održim sve u miru. On ih zapravo nije ni čitao. Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi. on baca svoj život i ja bacam svoj. ja prihvatam da ne vozim njom. Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu". Veći deo vremena "zver izjeda oboje. koja se za njega pokazala efikasnom. Nije mogao to da uradi. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". Ipak. Kada se osećala da je dovoljno jaka. Zaobilazim takva mesta. Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. On ih je sakupljao. Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. nekako je tu pukao. Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni. kad je svima jasno.ali tada je njoj mnogo lakše. On zna gde može da dobije pomoć. kaže ona 'Jednostavno nije mogao. I onda bi shvatili da je to od štampe". oboje akademici. koje će se potpuno oteti kontroli. "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". svom 14 -godišnjem sinu. Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva". U međuvremenu. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine. Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži.kiselina na određenoj ulici. Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris. on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake. Želim da budemo u ovome zajedno. Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja. a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući . Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi. "Ali nije prošlo dugo. u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. Iz perspektive klasične psihoterapije.

Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja. Snimanje je. Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. seća se Stiven. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu. Oni su zatražili da promene sto. Kad bi doneo povrće kući. Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. Kad god bi izlazio iz kuće. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom. Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali. misleći da bi to moglo pomogne. nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti.tuđe kante za smeće. Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa. ako bi ga neko drugi pripremio. Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro. U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. Naravno. Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. koliko god je to bilo mogućno i praktično. Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. Jednom. dvaput. pomislio sam. Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan. Ali Džoel nije hteo da jede. Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. nikad nije puštao nijednu od traka. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" .tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . 'Dobro. duge i mučne procedure". To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju. Nisam znao šta da radim.ali je bar prestao da donosi nove količine. on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. što je bile veliko olakšanje. Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. u potrazi za određenim kesicama i papirima. Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu. postala životna aktivnost. osim da kaže da "mora". koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. A onda je počeo da sakuplja staru poštu. Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane.Video-rekorder je radio po ceo dan. Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim". Ubrzo. Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave". To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. Naravno. morao bi satima da ga pere. Nije mogao to da objasni. Samo je bilo sklonjeno u stranu. Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. Počeo je stalno da pere ruke. samo za sebe. koji dolaze sa odrastanjem. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe .

držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. Jedna stvar bi dotakla drugu stvar. već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda. Kadaje policija stigla. . Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije. Naravno. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. ali je bilo uzalud. Već tada. Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. znao je da to neće pomoći.ventil i prekinem dotok vode. to jeste napravilo šok i haos. Džoel je odlazio kod psihijatra. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. Tako da sam odustao od toga". Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. već je bio otišao. porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. Ponekad bi se nadvio nad mašinom. već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. Jednom ga je Stiven. Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu". Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. bila je jača od njih. s namerom da ga povrati u realnost. Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem. U očaju. izgubivši strpljenje udario. a ova bi dotakla treću". tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. Ubrzo potom. satima. on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. nož i viljušku. ali bez rezultata. Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. sa rukama belim od sapuna". Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". verovatno morati da pozovu policiju. dvadest ili tridest minuta. pa je to bio samo začarani krug. Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku.' Pa. Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra. Džoel. Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. bi samo duže puštao da voda teče. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste. Nije to bio strah od bakterija. Ali dublje u sebi. uključivao je i upravljao njom. I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. da bi se ona prelivala. Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. Džoel ga je slomio. U školi. U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. I na kraju. isto tako i tuševe. Ne samo to. na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže.

pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta. Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori. To je bilo previše teško za nerve. počeo je da se pere svojim šamponom. Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu.ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko . Najzad. njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao. Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. kako je naučio. ali on je pokazivao slabo interesovanje. čak i posle ponovnih pranja obe ruke.a uvek je bio najbolji učenik. Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun. ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama. Cipele su ga brukale svojom pohabanošću.bez mnogo entuzijazrna . Još uvek je mogao da pije mleko. stegnutim šakama.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka. Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku. nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo. Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu. ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu . on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. Tada. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku. ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne. umesto da. Ako bi neko od roditelja. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. sa stegnutim rukama. Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane. Karol. samo gurne stopala u njih. osim na neprijateljski i agresivan način. od jednog proizvođača. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima. da je propuštao da uradi domaće zadatke . kršeći ruke od frustracije.i često je plakao. misleći da bi to moglo da pojača njegov ego. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu.za San Diego. Džoel je napustio sve svoje hobije. odlučio se . Srećom. Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute. kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. sad je morao da bude vožen do nje. Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan. ali samo određeno.

uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan . kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro. Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. kojim bi ga "čistio". "najviše oslanjajući se na svoja kolena" . To je bio početak našeg shvatanja te bolesti". Ona i Stiven su je prosto progutali.ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano. a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja. Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio. Da stvari budu gore. već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. "Tada". koje bi pio direktno iz flašice. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena. ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. On nije mogao da izlazi napolje. Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka. "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo. Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali. predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. kaže Stiven. kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni. niti da otvara vrata. Kasnije. Više nije spavao u svom krevetu.kad je još mogao da izlazi napolje . Filmovi su mu bili jedina rekreacija. Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. Zapravo je on bio taj koji ju je prljao. Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice.toga da li je sve bilo čisto. Zbog toga što je sve bilo prljavo.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ). Njegova prisila pranja je eskalirala. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. a da se pre toga ne okupa. Tad već nije mogao da koristi telefon. ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini. Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" . Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem. Džoel je bio frustriran i ljut. uključujući i roditelje. na primer da otvori vrata. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni. razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. Skoro u isto vreme. Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili. bacajući stvari svuda naokolo. S druge strane. "smo prvi put videli celokupnu sliku. ali Džoel nije mogao.

kad vam je OKP tako jak. Bio je kako on kaže "zaleđen". ali to nije pomoglo. U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. Kako su nedelje prolazile. Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. Svi su. Džoel je još uvek stalno prao ruke. Iako još nije imao 18 godina. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila. Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove. Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. lako je reći nekome: 'Hajde. shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. sve do iznad laktova" . Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. On nije funkcionisao. To tuširanje je bilo prekretnica. Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. Ipak. Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. seća se Stiven. Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju. a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa.mora da se okupa. morao ponovo da ga pere. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. Morali su to da rade". je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. Kad je otišao u bolnicu. Ne mogu s tim da se nosim". I naravno. bilo je i kriznih trenutaka u bolnici. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. Oni bi čvrsto . On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. "Jedanput". Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. jednostavno strašno. uključujući i Džoela. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. Znate. Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu".

Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja. Momenat istine se dogodio kad je. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima.proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP .zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu. Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. Da se nije našao na ispravnom lečenju . Kao stvar svog izbora.takvo stanje je moglo da traje godinama". na primer. Naravno. od pravih ljudi u rekordnom roku. što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu. kako kaže Kerol. još uvek jede vegeterijansku hranu. Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i. težak rad. On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju. " naći će on sebe". kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. ali je bilo tako". . gde studira kompjuterske nauke. Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući. Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih. naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi". Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje. Još uvek je imao više vrsta anksioznosti. Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. to je rad. Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom. Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije. na logorovanjima." kaže Stiven. "Ta strašna epizoda je sada iza nas. Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP. ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale. ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. kao i ranije. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju. se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. Za njega. Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. Ovo je izgleda funkcionisalo. počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova.

Počela je da traži znakove da je gubila razum. kao što su gužve i mračna mesta. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. uglavnom posledica bioloških faktora. znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima. Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu. Iako sad verujemo da su panični napadi. Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. Svaki put kad bi ih ugledala. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. i da je zato bio manje zagrejan za nju. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. Ipak. . pitala se. kao i OKP. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim. moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti. pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. "Zaključili smo da volimo jedno drugo. Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt.Posle više godina. abnormal nog straha od napuštanja kuće. Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. "Zašto ja o ovome razmišljam ?". Počeli su da se redovno viđaju. ali nije znala odgovor. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". potpuno ispravno. Anu su počele da opsedaju misli o tome. To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze. nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti. Ana. A onda u leto posle mature. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu. pojavile bi se opsesije. Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. bilo kojeg vremenskog trajanja. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. Do vremena kad sam susrela Gaja. čak i nenamerno. Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike. odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda.

Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" . Zahtevala je d ajoj odmah odgovori. "A. a takođe i očekivati podrška. smatrajući da će je to zadovoljiti.Gaj je bio nevina žrtva. Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio. kaže Gaj. Ana se osetila ranjivom. U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi. Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro. Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to. Bio je u pravu. teška osoba. Iako je bio veran i pun ljubavi. ljubomorna.'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. na neki apstraktan način. To je najgora stvar koju možeš uraditi". Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje. A onda je počelo i sa njim. kako se kasnije ispostavilo. "Ne iznenađuje" kaže Ana. "da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima. moram da budem sigurna. Kao tinejdžer. u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio. Gaj je živeo u Evropi. "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja. "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju". odakle su oni došli. kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim . i neprestano bih ga o tome zapitkivala. Ana je našla rešenje. "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču. Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. u razgovoru. kaže Ana. Posle godinu dana ovakve veze. uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. zašto. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje.čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama. Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise. Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. Ali kasnije. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. "Najzad". Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. U njenom umu. Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama". tragajući za bilo kakvim neslaganjima. Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. kakva je bila.a nije .

Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. Imala je mnogo veće brige . ha?" . Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. Ali niko od nas nije znao šta je to bilo. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. znala je da je Gaj zaista jedan stabilan. On se veoma uznemirio. "Zaista ludo. Već sam bila prošla lečenja za panične napade. Ono što nije znala je da je imala OKP. njena opseseija bi bila spremna da skoči. Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju. ali ona bi.''' U stvarnosti. što je na neki način i bila istina. Ana bi u očaju odgovorila: " Ne. Gaj ju je zaprosio. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje. ali ovo je bilo nešto potpuno novo. Na njihovom drugom putovanju u Evropu. Dublje u duši. Iako nije znao za to. dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena. dobar momak. on je tada samo pokušavao da je skine s vrata. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto. kad joj je bilo najgore. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. Gaj se priseća tog vremena. gde je živela njegova porodica. Gajeva majka bi joj rekla: "U redu.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". tako da sam znala šta su panični napadi. Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela. Tog leta. Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije. Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. moraću da raskinem sa ovim mladićem. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. Ona je bila na višoj školi. (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima. a on počinjao da radi na akademiji . Nismo imali nikakav pokazatelj. Primetio je da kad bi se previše umorila. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač". ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. a on bi pogrešno odgovarao. Onda bih pomišljala: "U redu. Ipak.njen suprug je nedavno imao srčani napad. govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. za sve vreme koliko ga je znala. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. on laže. Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta. iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". šta kao glavno jelo. ne! Vi ne razumete to". Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. kao nekakvog vremena bunila. Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života.on se sada smeje. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije. ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta".

Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. kaže Gaj. I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. "bila je toliko srećna. Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom.već da su bila njen OKP. Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje. a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. Gaj priznaje. bila bi time veoma uznemirena. zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. To se njoj događalo i ona je bila u bolu". stvarno nije bilo loše" ili . Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. Njen problem je bio OKP. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". Ali tokom prošle nedelje. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu. Postajala bi hirovita. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. U tih petnaest minuta.''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući. Kako su meseci prolazili. Veliki korak napred. Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". Kako je Anin tretman napredovao. Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod. Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP. a ona bi plakala.Lock). jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. "U takvim prilikama". Oni bi se svađali. Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja. ali bi ona zaboravila odgovor. takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena. ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja. mogla je to da uradi". Nemoj da brineš o tome". jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno. Stoga nije postojao razlog za brigu". "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". a ako bi se oslobodila ovoga. da nisu predstavljala nju . On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste. Gaj je jedva čekao da pomogne Ani. Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi". ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. Gaj kaže: "Dublje u sebi. On bi joj rekao: "Znaš. ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. Pošto su živeli u malom stanu. Ana je znala da je sve u njenom mozgu. nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja. da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme". Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo. Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. Ona bi izletala napolje iz sobe. neraspoložena i povučena. ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. Ukratko.

Za to vreme. One imaju vid "Šta ako?" pitanja. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro". kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom. Meni zaista treba neka pomoć. počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali. tako nešto bi me razbesnelo. To je OKP. jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom. Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu. Puno članova porodice nisu bili od pomoći. To je suludo". bio je veoma određen i jak. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a. Pre lečenja. on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. Ana još uvek ima neku od ludih misli. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a. Neću da odgovaram na tvoja pitanja. Zato iskoristi svojih petnaest minuta. Ovo je stvarno. Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja. Okrenuo se i ponovo zaspao. On je rekao: "Daa. ali pomagalo je. samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš.' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu .uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje. Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku. Ranije. u pravu si.ali on jednostavno to ne bi uradio. "Na neki način. Ponekad. Naravno. . Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. Poneki put bih se veoma razljutila na njega. Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana . tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. To je zaista pomoglo. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. Rekla bih: 'A nije. na koja se ne mogu dati odgovori. Ležeći u kre vetu jedne noći. mnogo puta mu ja nisam verovala.' Što se mene tiče."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše"." kaže Gaj. vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo.' Ali kad je razumeo šta je to bilo. Možeš da uradiš šta god hoćeš. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan". kao sumnjivo ometanje. Prestani to da radiš.

Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe. • Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti. Ohrabrite ih da pomognu.Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama. kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. a ne da kritikuju. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji . i o Četiri Koraka. kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka. • Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a.

Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. želja za promenom. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. Gledano iz prespektive lečenja. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja. droge. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele. Opet. da . barem do nekog stepena. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. Isto tako. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna.Preterano uzimanje hrane. Patološko kockanje. Naime. droge. oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. na nesreću. Zloupotrebljavanje raznih materija. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. kao što su patološko kockanje. Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. kao što su poremećaji ishrane. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. kocku i seksualnost. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju.

kockanje ili seks. Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. Kad ljudi kažu:"To nisamja .toje moj OKP". seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja. Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama". možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja. kockam se ili imam seks". mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. uzimaju drogu. kojima bi zaradili hranu. naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. kockanjem ili seksom. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku.bilo daje to jelo. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja .pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je. jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme. zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga. Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan. pored profesionalaca koji rade u zdravstvu. Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji. kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor. Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu.zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu. uzimanjem droga. pićem. Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka. na drugoj strani. NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . uzimanje droga. na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. naročito dok je problem u začetku . Drugim rečima. ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja. zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. Tu leži dilema.to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa. Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa. Kao što vidite. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede. Ali opet. uzamam droge. ljudi. kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav. pijem. za šta može biti . Sa tim u vezi. pije ili uzimaju droge. bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi.

oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. stanja bliskog OKP-u. A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. Naravno. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. što vodi ka smanjenju ove potrebe. brže možete da preusmerite tj. Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe.potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. kao i uvek kod koraka Refokusiranja. vezu. pića. Opet. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. Kad ljudi ovo urade. što je glavni simptom trihotilomanije. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. Kad jednaput to urade. može biti veoma korisno. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir. kockanja i sl. POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno. refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba. Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em. Sa njima na rukama. kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose. držeći se uvida u situaciju. Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. Mnogi ljudi nauče da pletu. bave se grnačarijom. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. trudite se da . veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. kao protiv OKP-a: "To nisam ja . Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. kao što radi osoba sa OKP-em. Što više Refokusirate svoje ponašanje. pljeskanje rukama u vazduhu. mnogo je teže čupkati kosu. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose. to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač.to je samo moja neispravna prisilna potreba".

8 . kao u šali. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite. (Inače. a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova.ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese.) Ponekad bih. jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu. • Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće. u momentima slabosti .koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja. sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka.

1.Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). kao i tipična kompulsivna ponašanja.tim. Stoessel Ph. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu . kao što su proveravanje i pranje. u koju je uključeno i učenje. svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena. u okviru samotretmana terapijom ponašanja. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima. D. doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama. kao što je opisano u Uvodu. razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije. Kompulsije ili prisilne radnje. 3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja.N. PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a. uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala. Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. su planirani za slamanje dve asocijacije navika: . sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90. a ova uključuju i struktuirani intervju. DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja. Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima. onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija .Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W.) i Keron Meidment (Karron Maidment R.). Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice. Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija. u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka. Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih.

Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. 2. ciljevi terapije ponašanja . PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em.SJS. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a. Na UCLA-i. Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin. a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a. na dnu. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. Kako bilo. mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira. (Ovo je Profesor Galaher. što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem. skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja. ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. sa početka knjige izostavio da uradi). na skali od 1 do 100. za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost. Zapravo.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti. je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji. u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti. Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće. Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa . Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah.

sve dok ne opadne stepen anksioznosti. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. proizvodeći strah. Ipak. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. 4. Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. nezavisno od složenosti opsesija. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima. osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS. njeni početni strahovi bi bili veliki. Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće. to je više potrebna pomoć terapeuta. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško.su isti.80 i smanjile bi se do ispod 30. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije). Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji. ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. početne SJS bi verovatno bile oko 75 . koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala. IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. (Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja. PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt. SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano. Od žene koja stalno proverava. Drugim rečima. u sledećih šest meseci Ako bi se . poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo. osoba je spremna da započne sa tretmanom. 3. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). Ako je anksioznost prevelika. zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije. anksioznost se smanjuje. Kao i kod izrade plana.

za terapiju ponašanja. prilikom prevencije reakcije. Redovan. I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. Kod koraka Refokusiranja. Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja. ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. stabilan proces je ono čemu težite. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije. je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. Nemojte prenagljivati. što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti.pojavio novi simptom. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a.i postignite uspeh. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče. • Koristite petnaestominutno pravilo. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. Kad radite sami. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti . 9 . Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a. takođe poboljšavate funkcije svog mozga. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama.

Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu . su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft). primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat. ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije. Kako je naše istraživanje pokazalo. su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". koje smo radili na UCLA-i. Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje. dok vi učite pokrete. (Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova. Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a. u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. Kroz celu ovu knjigu. stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. da deaktiviraju se rotonin. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a. Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana. a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin. mnogi ljudi sa OKP. često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere. u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava. Naravno.em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. jeste clomipramine (Anafranil). a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu.OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije. uopšte nisu uzimali lekove). koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a. nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina. kako bi ih deaktivirali. (Ipak. Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa. jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge.

lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . 10 . tako ćete i žnjeti. ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi. moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a.to je moj OKP". Takođe se dobro kombinuje sa SSRI. • Kako se doze lekova smanjuju. Na nesreću. Razumno je očekivati da ona to čini.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka. Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a. ali ne i na pumpe za preuzimanje. ona to sigurno čini. veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže. a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja. kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka. Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome. BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi. ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje. Polako smanjujte doze lekova. potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje. Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način. svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova. Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka. Kako sejete. oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a.dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a).

Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12. Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. Da Ne Pošto ste napustili dom. Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3. sliku ili rečenicu? 10. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč. kao što su ona u autobusima ili taksijima. pre nego što na njih sednete? 11. Da Ne .

Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22. policama ili drugim mestima iako nisu bile . Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18. sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16. Da Ne Pošto odete u krevet. Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14.Da li. pre nego što počnete da svlačite odeću. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. Da Ne Pošto pročitate novine. Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20.

19. 8.H. Milfords. Ovo su opsesije. Box 70. Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1. CT 06460. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal. Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. 4. 10. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. 24. Ako imate 3. 18. 5. 25. 12.prisilne radnje. neprofitabilna organizacija. 14. pre nego što šaljete pismo? 27. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne. 2. B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1. 21.O. 11 .. 20. Ako želite više informacija o OKP-u. Nemačka. P. 4. Fax (203) 874-2826. 9. 15. 17. 26 i 27. tel: (203) 878-5669. 11. 13. 7. 6. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch. 16. 6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne. 22 i 23. Ovo su kompulsije .pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26. Univerzitet u Hamburgu. Ako je 4. 5.

Opsesivna fraza. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum). Zagađenje. Šta ako? Loša osoba. u početku lečenja. Oni voljeni. REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz). One su predstavljene samo kao primer. Seksualne.privremena. želeo?) Izgovori: Lažna želja. Anksioznost . Tuga. Vraćati se u mislima na nešto. Kriviti za to svoj mozak. Opsesivna misao. PRIHVATANJE: Molitva za smirenost. Ispovedanje. Prikrivena i iskrivljena ljutnja. Prikriveno-iskrivljena polurealnost. Potreba za uveravanjem. ANTICIPIRANJE: Pripremi se. Opsesivna ideja. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. Da li sam tako zaista mislio. Statičnost. Nervoza. Pogrešna poruka: Autoalarm. Genetska bolest. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. Biohemijska neravnoteža. PREPOZNAJ OKP MISLI. Uradi nešto drugo. Brojanje. Potreba da se dobro oseća. PREKINI BESKONAČNU PETLJU. POREMEĆAJ. Opsesivna reč. simetrija.mentalne. (broj slova. ANALOGIJA MONSTRUMA. Samooptuživanje (Namera. Traženje razuveravanja. Krivica. Zameni pozitivnim. 1. 2.vidljive. Loša osoba. nada. Potreba da se bude savršen. Bogohulne. asocijacija) Opsesivna slika. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje. Negirati. Samo reci . Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. Potreba za ispovedanjem. B.TO JE MOJ OKP. Nemoj se bojati. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome. Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). Iskorišćavanje. Prisline radnje . Kompulsije . Tipovi: Nasilne. PREIMENUJ odmah kad: A. A. Ego-stranac. C. B. već uprkos meni.Dnevnik pacijenta sa OKP-em. VAN MOJE KONTROLE. Nije zbog mene. 3. TO NISAM JA .

Humor. Briga me ako to ne nestane. To iaonako nije stvarno. Nemojte nastupati polemično. 4. Sarkazam. REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama. Ignoriši. to je samo ''hemija''.odloži kompulsije. . Zaustavi .znam. Apatija .ravnodušnost.

ljudi sa OKP-em uče . koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije.biobihevioralnom metodom) .metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP. Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: . osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. opsesivnim mislima.a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a. Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman. tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju. naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP. Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije. Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati". U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja. znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja. je njegova najveća prednost. koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije. Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja. u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela.sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta .da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe. Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja . Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe. Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima. U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja. bez prisustva terapeuta. a onda da ne peru ruke bar tri sata. Na primer. U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP). ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo. mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). Na UCLA-i.prisilne radnje. Mi nazivamo taj metod (biobehvioral.

Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave. Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu . Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. Preimenovanje Korak 2. Kod Koraka Preimenovanja. da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna.opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da . koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno. Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja.prisilu pranja ruku". potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje. Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3.) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba. Refokusiranje Korak 4. koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu. kao što je: "Ova misao je opsesija. biološki zasnovane misli i kompulsije. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju . (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije. Počnite da: ih tako zovete.i da to uradite odlučno. Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP. Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan. uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje). Svrha Koraka 1. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba". osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom. neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma . Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja. koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest. (Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja. je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije . sa malo ili nimalo realnih osnova. Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave". To ne traba da uradite površno. Da bi to uradili. te moći za posmatranje unutar nas. Odlučno Preimenujte. onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke. Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna.: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne. KORAK 1.Korak 1.

zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. To je OKP . Primanje k znanju ove činjenice. Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom. Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga. Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju. Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama. To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole.onih koji kontrolišu telesne pokrete. One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu. Nukleus-kaudatus i putamen.medicinsko stanje.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. planiranje i razumevanje. može da potraje nedeljama. Ako znate da misao nema smisla. Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta. To zahteva strpljenje i istrajan rad. pa i mesecima. da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu.to je moj OKP". Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu. Oni funkcionišu . Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja. Cilj je da naučimo da im se odupremo. Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba. vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. koji se nalazi uz njega. a ne da kontrolišete same misli i prisile. To je naš borbeni poklič. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga. Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine. preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . koji služi za razmišljanje. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus). na te prisilne potrebe. u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. bez obzira koliko su jake i dosadne. koji se zajedno nazivaju striatum. će samo stvoriti frustraciju. demoralisanost i stres. Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju. ono što nam govore nije stvarno. fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate. U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu. KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja . Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji. kao dobro obavljen posao. tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. Setićete se. to deluje i kao inspiracija. treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. I kako se lista uspeha povećava. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom. To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja. Na ovaj način. Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati. Ali . Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. proveravanje brava na vratima. Sledeći put ću čekati duže". Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji. Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško. KORAK 4: REVALORIZOVANJE . vašem OKP-u. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave.PONOVNO VREDNOVANJE . To je OKP". to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha. Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju. Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava. Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem. u kompulsivnaprisilna ponašanja. Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. već to radim zbog mog OKP-a.Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao. Ja mogu da vidim da su vrata zaključana". na primer. Nema potrebe da zapisujete neuspehe. "To nisam ja .što je jednako važno . Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja. Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba.to je moj OKP". kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija. praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana. čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu. U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. Zapisujte samo svoje uspehe. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama.pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste. Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje.

možete da promenite svoje ponašanje. Menjajući svoje ponašanje. otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. to je moj OKP. uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. Morate da sakupite svoje duševne snage. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. u prva tri koraka. Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji. On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. stalno imajući na umu: "To nisam ja. Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova. stanja i okolnosti. Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja. veoma težak posao. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma.prisilnih ponašanja. Anticipiranje . Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse. To nisam ja to je moj mozak". da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja. je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. Kad primenjujete ova dva međukoraka. da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. pogrešne poruke iz vašeg mozga. Drugim rečima. samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom. Naporan rad o komeje on pisao. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način. vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali. izvršavate aktivno Revalorizovanje. Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba. Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja.i da devalorizujete osećanje OKP-a. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja".Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja. Kod kompulsivnih .

bićete spremni. sve dok dosadni alarm ne prestane". Kada se opsesija pojavi. uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode. možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete.bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti. znati da to osećanje dolazi.i zaista morate nastaviti . delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva.to je moj OKP. Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. Krenite napred. Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. ali isto tako veoma glupa. Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka. pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a. Ako se postavite tačno ispred nje. u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. Nema potrebe da na to obraćam pažnju". vi shvatate tu činjenicu na dublji način. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. Ostavite sve negativne.aktivnost. Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. Refokusiranje je kao borilačaka veština. Sa te strane.to je samo moj mozak". Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao. Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima. petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo. svaki put će vas poraziti. Ona nema smisla. Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje. uprkos vama. Vi još uvek možete da nastavite . Shvatajući da je opsesivna mIsao tu. samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu. tako da budete spremni na to. vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom. I naravno. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se.da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . verovatno čak i na duhovnom planu. Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje. To je samo moj mozak. na nešto neočekivano. Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija. Kod Prihvatanja. ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao. Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . nemojte biti iznenađeni. Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. Nemojte ostati s tim. Stalno imajte na umu "To nisam ja . Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma. Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo. Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. Ne dopuštajte da vas to šokira. To nisam ja .znači "biti spreman". ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. a ne zbog vas. Morate da se pomerite u stranu. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite. Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih. omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''. Za opsesije. vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju. Mi imamo novi pogled na istinu.

. mi sve više dobijamo dublju spoznaju. Korak 4. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu . KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. UZROKOVAN OKP-EM.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba. to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu. kad pred njima popustimo. kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama. samousmeravajući izbor. SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. sama po sebi ona nema značaja. Korak 2. Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja. Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a.: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo. pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke.tendenciju da ovladaju nama. Korak 3. Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život. Menjanje hemije našeg mozga. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život.: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST.: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo. mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode. barem na nekoliko minuta. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti.i da joj se odupremo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->