REČNIK feng shui i pojmova kineske tradicije

ABAKUS: računaljka; simbol prosperiteta, čest simbol u feng shui dizajnu zgrada u
velikim kineskim gradovima; ALMANAH: tong shu; godišnja publikacija koja sadrži obilje informacija od značaja za Kineze, kao npr. vremenske prognoze, solarni i lunarni kalendar, srećne dane, horoskope, pravila ponašanja, elemente feng shuija; AMAJLIJE I TALISMANI: mali predmeti koje Kinezi tradicionalno nose sa sobom, verujući da će im doneti dobru sreću i zaštititi ih od loših uticaja; najpopularnija amajlija jesu novčići, obično tri novčića sa kvadratnom rupom u sredini povezana crvenom trakom, za koje se veruje da donose dobru sreću u vezi sa novcem; ovi se novčići nose u novčaniku, drže se u kasi, na radnom stolu, u fasciklama, ispod telefona… BA GUA: osam trigrama koji su raspoređeni u osmougaonik, svaki na tačno određenom mestu; ba znači osam, kua označava trigrame; BA GUA MAPA: termin koji označava podelu prostora na segmente; u praksi, prostor se deli na devet jednakih delova (segmenata); teorijski, radi se o osam segmenata, zato što središnja oblast ujedinjuje ostalih osam; svaki od osam segmenata prostora je u vezi sa karakteristikama strane sveta koja tu ‚‚pada‚‚; centar je mesto opšteg balansa prostora; porodica pripada istoku, ljubav i brak jugozapadu, prijatelji severozapadu, deca zapadu, ugled jugu, karijera severu, obrazovanje severoistok i sreća uopšte i u novčanim pitanjima jugoistoku; BA GUA OGLEDALO: malo osmougaono ogledalo sa ucrtanim trigramima, tradicionalno žute, crvene ili zelene boje; nekada je korišćeno da bi se prostor odbranio od neželjenih energija iz susedstva (raskrsnica, groblje, više građevine, most koji ’’gleda’’ na kuću, neprijatni susedi, putevi, napuštene kuće, itd.); postavlja se spolja, tako da ‚‚gleda‚‚ ka ugrožavajućem objektu; BAMBUS: visoka biljka koja raste mahom u Kini, Japanu i Jugoistočnoj Aziji; bambus je zapravo vrsta trave, koja može prerasti visinu od 10 m; za Kineze, bambus predstavlja snagu, izdržljivost i otpornost; BUDA, BUDIZAM: Buda (Buddha), na sanskritu počasna titula za ’onog ko se probudio’, odnosi se na Sidarta Gotamu (Siddharta Gautama), istorijskog osnivača Budizma; oženjen i otac jednog deteta, Siddharta je napustio porodicu da bi postao lutajući monah, vođen porivom da pronađe uzrok patnji i rešenje za njih; rešenje je našao u učenju koje je nazvao ’’Srednji put’’; polazne osnove Budinog učenja su sadržane u ’’Četiri Plementie Istine’’: 1. Život je patnja; 2. Uzrok patnje je vezanost; 3. Patnja se može zaustaviti ukoliko se prekine vezanost; 4. Vezanost se može prekinuti meditacijom i disciplinovanim i moralnim životom; BISER: predstavlja u kineskoj tradiciji žensku lepotu i čistotu ženskog principa; predstavlja i mesec, i veruje se da štiti kuću od vatre; u Budizmu, biser se dovodi u vezu sa ispunjenjem želja; često se predstavlja skupa sa Zmajem; CRVENA: srećna boja kod Kineza; veruje se da donosi vitalnost, snagu i autoritet; simbol je elementa Vatre; ČUVARI VRATA: njihove slike (par čuvara) se kače na vratima; veruje se da čuvaju kuće, poslovne prostore i sveta mesta od loših uticaja, zbog čega izgledaju ljutito;

ČETIRI STUBA SUDBINE: takođe i Ba Zhi; drevna astrološka metoda analize sudbine;

podaci dobijeni iz datuma rođenja se ’’prevode’’ u elemente (vidi: Elementi), čiji se odnos analizira; utvrđuje se koji element predstavlja suštinu osobe - ono što ona jeste – i zatim se procenjuje njegova jačina i koji su elementi i pravci za osobu povoljni; iz stubova sudbine vide se povoljni i nepovoljni životni periodi, osobino okruženje, afiniteti… ČETIRI PLEMENITE BILJKE: bambus, hrizantema, orhideja, šljiva; ČETIRI NEBESKE ŽIVOTINJE: feniks, kornjača, tigar i zmaj; DRVO: jedan od Pet elemenata; predstavlja energiju mladosti i rasta, ideja i mašte; DUPLA SREĆA: simbol sreće u zajedničkom životu kod Kineza; koristi se na venčanjima, a veruje se da neudatima može pomoći da brže pronađu partnera; DUŠA: Kinezi veruju da čovek ima dve duše; jedna je PO, životinjska ili životna duša, a druga je HUN ili spiritualna, lična duša; u trenutku smrti, obe duše se odvajaju od tela; Po ide u grob i propada uporedo sa telom, dok ‚‚Hun ostaje u životu onoliko dugo koliko se članovi porodice sećaju umrlog‚‚; takođe se veruje da, ako se o grobu i holovima predaka dobro stara, obe duše postaju prijateljski nastrojene prema potomcima i donose im dobru sreću; FENIKS: mitsko stvorenje, dugorepa ptica koja predstavlja ženski princip i stoji za ženski rod; pet boja feniksovog repa predstavlja pet suštinskih vrlina: ispravnost, mudrost, ljudskost i iskrenost; veruje se da upravlja jugom i da predstavlja sunčevu toplinu i letnju žetvu; od davnina je simbol kineskih carica; često se prikazuje u kombinaciji sa zmajem što simboliše skladnu kombinaciju muškog i ženskog principa; FENG: vetar ili vazduh; FENG SHUI: ’’vetar i voda’’, sistem geomantije čija se starost procenjuje na više od 3000 godina; kroz pravilno postavljanje grobova, zgrada i raspoređivanje nameštaja, usklađuje se sa opštim protokom energije; na ovakav način, kreira se osnova za dobru sreću potomaka (postavljanjem grobova), odnosno korisnika prostora; • vidi pod Zemlja, Feng Shui analiza; FENG SHUI ANALIZA: komplikovana i sveobuhvatna analiza energije tla (lokacije na kojoj se nalazi zdanje koje se analizira), zatim same građevine (oblik, materijali, raspored prostorija, itd.), odnosa predela i građevine, odnosa građevine sa drugim objektima u okruženju, odnosa građevine i strana sveta, uticaja prednje orijentacije i perioda izgradnje; podrazumeva i analizu unutrašnjosti prostora, kao i samih korisnika, na osnovu njihovih datuma rođenja; analiza je baza na osnovu koje se daju preporuke za kompletno uređenje prostora, počevši od rasporeda prostorija i nameštaja, pado pronalaženja najboljih pravaca za spavanje, rad,...(nešto više potražite u mojim knjigama ili na web site-u: www.feng-shui-co-yu); FENG SHUI VRT: važan element po feng shuiju dobro uređenog dvorišta/kuće, izvor energije, Qi; kineski carevi su imali prekrasne vrtove oko svojih palata, a i tradicionalni kineski domovi (kao i hramovi) su građeni oko vrtova; obično aismetrilčnog oblika, Kineski vrt odražava sklad koji postoji u prirodi; osnovni elementi vrta su planina i voda (koncept shan shui, yang i yin); planinu predstavljaju kamenje i zimzeleno drveće, a vodu jezerca i potoci; obavezni delovi feng shui vrta su paviljoni (vidi: paviljoni), mostići, cveće, biljke i životinje, natkriveni prolazi i kamenite staze…; FENG SHUI MAJSTORI: rodonačelnici feng shuija su veliki majstori Yang Yun Song, Zeng Wen, Zing Dao He Shang i Lai Bu Yi. Danas, malobrojni poznavaoci klasičnog feng shuija žive u Singapuru, Hong Kongu i Maleziji; od Joey Yap-a sam najviše naučila i on je, iako mlad, vrhunski majstor; Yap Cheng Hai takođe živi u Maleziji i ima titulu ’’veliki veliki majstor’’; Raymond Lo živi u Hong Kongu,predaje

na univerzitetu feng shui i ekspert je za divinaciju Yi Jing-om, na drevni tradicionalni način, malo poznat na zapadu; FU XI: prvi od tri legendarna kineska cara; pripisuje mu se da je kineskom narodu preneo umetnosti civilizacije: naučio ih kako da pripitome životinje, love, pecaju, kuvaju, koriste pismo, prave muziku, gaje svilene bube i tkaju; legenda govori da je Fu Xi pronašao trigrame i ustanovio sredstva kojima se može izmeriti svemir…; GEOPATSKI STRES: štetni uticaji koji dolaze iz Zemlje i posledica su podzemnih voda, raseda i rudnih ležišta; geopatski stres karakterišu poremećaji geomagnetizma, koji nakon dužeg izlaganja mogu ozbiljno naškoditi zdravlju živih bića; u novije vreme, geopatski stres izazivaju i građevinski materijali… (vidi moju knjigu: Feng shui, kompletan priručnik za uređenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora…) HEKSAGRAM: formacija sastavljena od šest prekinutih i celih crta; svaki heksagram nastaje kombinovanjem dva trigrama; • vidi: Trigrami KAKTUS: višegodišnja biljka poznata po bodljama, karakteristična za suve predele i visoku temperaturu; zbog karakterističnih bodlji se smatra neprijateljskom biljkom, koja odbija posetioce; izuzetak je jedna vrsta kaktusa, crassula ovata, sa ovalnim listovima, koja je poznata i kao ’’biljka koja donosi novac’’; KARDINALNI PRAVCI: sever, jug, istok i zapad; KNJIGA OBREDA: skup dokumenata u kojima se opisuju drevni rituali i dvorske ceremonije; ova knjiga pokriva širok spektar tema, počevši od filozofskih rasprava o smislu života, sve do detaljno ispisanih pravila za svakodnevni život; čuveni tekst Prolećni i jesenji anali je deo ove knjige a sastoji se iz tri poglavlja koja opisuju principe Neba, Zemlje i Čoveka; smatra se da ovaj dokument predstavlja kombinaciju religije, astronomije, državne uprave i etičkih principa; KNJIGA PROMENA: I Ching ili Yi Jing, divinacijski priručnik, jedan od Pet Klasika; u knjizi su prikazana 64 heksagrama (vidi: Heksagrami), koje prate komentari koji se pripisuju kralju Venu i Konfučiju; pitalac postavlja pitanje i zatim baca tri novčića šest puta; novčići imaju yin i yang stranu, a rezultati bacanja mogu biti pretežno yin ili yang; kada su sva tri novčića istog polariteta, ispisuje se suprotni polaritet; rezultati se ispisuju odozdo na gore, u vidu yin ili yang linija (cele, prekinute); svaki heksagram ima svoje tumačenje, danas različitih autora, koje uglavnom pruža manje-više filozofski odgovor na postavljeno pitanje; da bi se razumela tumačenja iz Knjige promena, potrebno je veliko iskustvo u radu sa trigramima i razumevanje prirode heksagrama; KORNJAČA: Kinezi veruju da je kornjača izuzetno inteligentno stvorenje; simbol je snage, dugovečnosti i izdržljivosti; predstavlja univerzum: gornji deo oklopa je u vezi sa Nebom, donji sa Zemljom; posebna vrsta kornjače je yuan, u kojoj su pomešane osobine kornjače i zmaja i smatra se najmoćnijim stvorenjem, izvršiocem Boga Vode; KOMPASNA ŠKOLA: geomagnetni kompas, lo pan, osnovni je instrument SVIH klasičnih feng shui škola; ovaj kompas ima složene oznake koje dovode u vezu osobu koja je u pitanju i karakteristike određenog terena, zatim teren sa planetama i zvezdama, itd.; u oba sistema klasičnog feng shuija, San He i San Yuan, koristi se kompas; ipak, pošto je u San He sistemu akcenat na formacijama tla, kompasnog školom se često nazivaju škole San Yuan sistema; KUHINJSKI ZAŠTITNIK: važno božanstvo u tradicionalnom kineskom domu, veruje se da posmatra sve dobro i loše što se čini svakom članu domaćinstva; u domu ima svoje mesto, obično u niši iznad šporeta, gde mu se kači slika ili inskripcija; na kraju svake lunarne godine, veruje se da putuje na Nebo gde podnosi izveštaj o domaćinstvu;

KUAN YIN: u budističkoj tradiciji boginja milosrđa, otelovljenje saosećanja,

mudrosti i ljubavi; obično se predstavlja kako sedi na lotosovom cvetu, simbolu pročišćenosti, držeći u ruci biljku koja leči sve bolesti; LAV: omiljeni simbol u kineskoj kulturi i umetnosti; često se predstavlja kao mešavina psa i lava; u Budističkom verovanju, lav je zaštitnik Budizma i svetih zdanja, pa se ispred hramova i palata često mogu videti statue lavova u paru; često se naziva i Fu pas, zato što Fu označava Budu; figure Fu psa se danas koriste i za zaštitu životnih i poslovnih prostora; LEČENJE PROSTORA: mere i postupci čiji je cilj odbrana prostora od nepoželjnih energija i jačanje poželjnih; klasični lekovi su vazdušni zvončići (wind chimes) sa 5 i-ili 6 šupljih štapova, napravljeni od metala; u feng shuiju se kao ‚‚lekovi‚‚ koriste i ogledala, svetlost, jake boje, bambusove flaute, pokretni i nepokretni predmeti… LUNG: kineski naziv za zmaja; vidi: zmaj; LO PAN: drevni (kineski) geomagnetni kompas, četvrtaste osnove i okruglog mobilnog dela sa više prstenova na kojima su obeležene različite oznake (trigrami, heksagrami, yin/yang, elementi, Zemaljske grane, 24 Planine, 120 Zlatnih podela, 60 sakupljajućih i širećih Zmajeva, itd.); LOTOS: biljka koja raste u vodi i čiji cvet Kinezima simboliše leto; kinesko ime za lotos zvuči kao i prosperitet i plodnost, pa lotos često predstavlja ova dva; u Budizmu, kao biljka koja raste iz blata a čiji je cvet beo i lep, lotos je simbol čistote, kao i Točka života; MAGIČNI KVADRAT: kvadrat u čijem je centru br. 5, i gde je zbir brojeva po horizontali, vertikali i dijagonalama uvek 15; poznat i kao Lo Shu kvadrat, osnova je za mnogobrojna proračunavanja u kompasnom feng shuiju; MANDARINSKE PATKE: u kineskoj tradiciji, simbol su sreće u ljubavi i vernosti; veruje se da mandarinske patke uvek žive u paru i da umiru kada se razdvoje; METAL: jedan od pet elemenata koji ’’tvore’’ svet; pripisuju mu se da čoveku daje oštrinu i izvršne sposobnosti, ali i da ga čini ravnodušnim i proračunatim… NEBESKA STABLA: Pet elemenata, u yin i yang svojstvu; Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui. NEGATIVNI PROSTOR: deo prostora koji “nedostaje” u ba gua mapi, do pravilnog oblika; ovaj deo ”pada” van kuće ili stana; potreba koja predstavlja ovu stranu sveta se tada obično zadovoljava van kuće… NOVOGODIŠNJI FESTIVAL: poznat i kao Prolećni festival; najvažniji festival u Kineskoj godini, označava početak novog ciklusa koji počinje sa lunarnom novom godinom (januar ili februar) i slavi se petnaest dana; nekoliko nedelja ranije, Kinezi šalju prijateljima i rođacima crvene razglednice sa dobrim željama; za vreme festivala odaje se posebna pošta starijima, pišu se pesme, uživa se u obedima sa puno vrsta jela koja imaju simbolična značenja… OGLEDALA: u drevnoj Kini, pripisivane su im magične moći; verovalo se da vlasnika štite od zla i da otkrivaju tajne iz budućnosti; okruglo ogledalo je simbol celovite bračne sreće; u feng shuiju, koriste se kao lek kojim se može proširiti prostor, povećati količina svetlosti i energije u prostoru, uneti poželjni vidik ili duplirati postojeći… OSAM BOGATSTAVA: poznata su i kao Osam dragocenih stvari; radi se o osam simbola dobre sreće koji se često koriste u kineskim motivima na porcelanu i tkaninama; osam bogatstava su: biser, novčić, romboid oblika dijamanta, okruglo ogledalo, kameno zvono, par knjiga, par rogova nosoroga, list; OTROVNA STRELA: vrsta energije koja dolazi od oštrih ivica i uglova; u feng shuiju se veruje da, ako smo joj duže izloženi, može da bude opasna; glavobolje, nervoza i

QI: energija. Šaran. ima pozitivno značenje ako nije prevelika. ima ih raznih oblika. PRECI: u kineskoj tradiciji i svakodnevnom životu. ispoljava se kroz polaritete. yin i yang i preko Pet elemenata. pronalaženju dobrih lokacija ha sahranjivanje i pravilno postavljanje grobova (tzv. i vrlo je sličan jednorogu. Zmaj. radi ’’smirenja’’ duhova. planine su neophodne da se energija zadrži u oblasti: kada ih nema. sa više spratova. Riba. nijedna važna porodična akcija se ne preduzima a da se prethodno ne ’’obaveste’’ preci i da im se ne prinese ponuda. studioznost. a slika riba se u prostor postavlja kada su nam potrebni neki od pomenutih kvaliteta. tako da je riba simbol izobilja. itd. smatra se da način na koji su preci sahranjeni. ako nema planine. Vatra i Drvo. važan koncept za dijagnostikovanje kvaliteta energije i lečenje prostora. za geomante. • vidi: Zemlja i Geomantija. i jedna cela grana feng shuija je posvećena samo ovoj problematici. pet elemenata su: Metal. mogu da budu uzrokovani ’’otrovnim strelama’’. PET ELEMENATA: važan koncept u kineskoj filozofiji. Zemlja. veliki vrtovi često sadrže više paviljona koji pružaju različite vidike. • vidi: Osam bogatstava. svaka naseobina treba da ima svoju planinu. pa simbolizuje i dugovečnost. neke kineske familije imaju sopstvena groblja i u posedu su dokumenata u kojima su zabeleženi njihovi koreni čak i više od hiljadu godina unazad. preci zauzimaju važno mesto. glavu zmaja a noge i kopita konja. ipak. ona se unosi simbolima (tako npr. nema dovoljno energije za napredak i perosperitet. predstavlja dubinu. mogu se čak podići i na mostu ili na sredini jezera. bračnu sreću i plodnost. Tigar. onda se unosi slika reke ili jezera. ispunjava svaki oblik i u isto vreme daje oblik stvarima. podizane su i radi ispravljanja manjkavosti terena. uobičajeno se podižu na mestima gde je vidik najlepši ili su najbolji uslovi za odmor. uz vodu glavni nosilac energije u prirodi.probadi u vezi sa određenim mestom na kome se sedi ili duže boravi. yin feng shui. poznavaoci klasičnih sistema tvde da ‚‚simboli deluju simbolično‚‚ te da ne mogu značajno da promene količinu i kvalitet Qi u prostoru. SIMBOLI: kada neke energije nema dovoljno u okruženju. RIBE: reči za ribu i izobilje se u Kini izgovaraju isto (yu). qilin ima telo jelena. PROJEKCIJA: deo prostora koji izlazi iz postojeće strukture (pravilnog oblika). yin chai). Voda. unosi se slika planine. . predeli se sastoje iz planine i vode i oni razlikuju na stotine formacija planina. nalazi se u svemu. vrat vuka. simbol su pisanja i obrazovanja. motivisanost i dalekovidost. • takođe jedan od trigrama.. a manji je od polovine dužine ili širine strane iz koje izlazi. rep krave. Kinezi veruju da se javlja samo kada je zemlja mirna i ide ka napretku. radi se zapravo o pet promena ili pet prelazaka energije. Tronoga žaba. ako nema vode. koje od ivica idu pod uglom od 45 stepeni. može da utiče na život potomaka. ribe takođe predstavljaju i harmoniju. strpljenje. projekcija (ili ekstenzija) iz jugoistoka može da deluje povoljno na finansije. tako npr. Kornjača. svaki se element javlja u yin ili yang polaritetu i ima svoja specifična svojstva. PAGODA: visoka građevina nalik kuli. odnosno uzburkane energije. često su podizane u neposrednoj blizini mesta pogođenih prirodnim katastrofama.). PAVILJON: obavezan deo kineskih bašti. koja mestu daje sigurnost i podržava njegov rast. PLANINA: važan element predela i lokacija. poznavaoce klasičnih feng shui sistema. QILIN: mitska životinja koja predstavlja dobroćudnost i ljubaznost. veruje se da živi 1000 godina. ima žuto krzno i rog na glavi. izvorno značenje je ‚‚dah prirode‚‚.

Planina. stranom sveta. dug život. osnivačem Taoizma smatra se Lao Ce (delo:Taotejing). simbol prosperiteta i sreće u novcu. iako je važan deo lečenja upravo herbalna terapija. ŠARAN:su kineskoj tradiciji. označava put ili tok. svoj put. osam trigrama su: Nebo. osobinom. SHUI: voda. nepromeljiv. sudbina čoveka je pod uticajem energije Neba koje određuje dužinu njegovog života kao i uspešnost. delovanje bez akcije… TONG SHU: vidi almanah TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA: autentična veština i naučna disciplina koja je praktikovana u Kini pre više hiljada godina. ljude čini strastvenim i impulsivnim i u njima jača potrebu za ispoljavanjem. dinamička ravnoteža yina i yanga TAOIZAM: pravac u kineskoj filozofiji. VODA: jedan od pet elemenata. pošto nema oblik. Voda. upravlja muškim principom u prirodi. a kada nedostaje. putevi). tih i prazan. propadanja (groblja) i neodržavanja (pogledati unaokolo). obično sama po sebi postoji u nekom predelu ili na određenoj lokaciji. mirnoću i staloženost. osnova reči. mogu je stvoriti i ljudi. a nastaje kao posledica menjanja predela (tuneli. Taoizam propoveda mudrost koja se stiče iz introspekcije. koji je ujedno i cilj. kao i princip wu wei. jedna od tri najrasprostranjenije religije u Kini (uz Budizam i Konfučijanizam). a u Kini se veruje da ubija loše i štiti dobre ljude. VATRA: jedan od Pet elemenata. kineski termin je ming. . Vetar. u procesu dijagnoze i lečenja. svaki trigram je u vezi sa određenom životinjom. TRIGRAM: poznati i kao osam trigrama. TIGAR: jedna od četiri nebeske životinje. Pet elemenata. često se koristi kao simbol zaštite prostora od ’’tri propasti’’: vatre. poznato je i da su čak i rak dojke dijagnostikovali i lečili metodama koje mogu da se nazovu pretečom radioterapije. Vatra. u savremenom svetu. TKM je najpoznatija po akupunkturi. takođe simbol izlečenja. Grom. • u feng shuiju. članovima porodičnog sistema… TRONOGA ŽABA: u kineskoj tradiciji. poštenje i prirodnu smrt. TAO. Zemlja. detinjstvo. prvenstveno Yina i Yanga. samodovoljan. motiv pet slepih miševa se smatra posebno povoljnim. zato što simboliše pet vrsta dobre sreće: zdravlje. svaki trigram je kombinacija tri crte.). kada ga ima previše. u životu nema dovoljno topline i uzbuđenja. SKLAD: posledica dinamičkog uravnoteženja suprotnosti. koje mogu biti prekinute (yin) ili cele (yang). zemlju rođenja. SUDBINA: univerzalni koncept koji označava snagu koja rukovodi svim stvarima i održava red i poredak. lekari tradicionalne kineske medicine su se služili istim znanjem kao i praktikanti feng shuija (Yin i Yang. postavlja se u prostor tako da gleda KA UNUTRA. sklad neba i zemlje. kojima se pripisuje da poboljšavaju vid i produžuju život. taoisti kažu da sve ima svoj Tao. energija Neba utiče na ključne elemente sudbine: datum rođenja. balans. smatra se da čoveku daje mudrost. Tao je večan i neograničen. obrazovanje…. lopova i duhova. zapisi govore da su se na kongresima održavanim još u sedmom i osmom veku(!) lekari raspravljali o načinima lečenja dijabetesa i tiroidne žlezde. bogatstvo. smirenosti i snage. itd. Jezero. ostvarenja sklada je cilj primene feng shuija i tradicionalne kineske medicine. TAI JI: središte. ne može se spoznati kao objekat. SLEPI MIŠ: tradicionalni kineski simbol za dobru sreću. dok se sam pojam odnosi na život u skladu sa prirodom. voda je simbol za bogatstvo. čovek teško kontroliše impulse. može pojedinca da učini previše mirnim i pasivnim. vidi: Riba. • delovi tla slepog miša su tradicionalni sastojak mnogih lekova u kineskoj medicini. simbol istrajnosti.SHA: loša energija koja je u vezi sa određenim lokacijama ili građevinama. kada ga ima previše (i ako se javlja samo u yin svojstvu). porodicu rođenja.

figure zmaja se postavljaju na radni sto da bi se označilo mesto autoriteta i moći. Brak ne bi mogao da bude sklopljen ukoliko stubovi ne bi pokazivali dobro slaganje. ima svoje vene i arterije kroz koje pulsira energija.potencijalnih supruznika. muškarčevom SELF-u davao stalni priliv podrške. Pacov. a ’’pripadaju’’ joj i određene boje. nakon čega bi izračunao i njihove stubove sreće. kada kulminira. vodilo se računa o tome da element ženinog SELF-a bude u hraniteljskom odnosu prema SELF-u muškarca. Stubovi sudbine su veoma važni i za pravilnu i duboku primenu Feng Shuija. je npr. godina Pacova). Zmija. YANG: muški princip. geomanti. strane sveta. introvertan. Yin lako može da pređe u Yang. na Zemlju se gleda kao na živi organizam koji. svaki Yin u sebi ima i zametak Yanga. takođe jedan od Pet elemenata koji čoveku daje stabilnost. . dubok. oni to rade uz pomoć geomagnetnog kompasa. U tradicionalna vremena. uz planine. .• vode su. proučavaju od davnina energiju zemlje i ’’čitaju’’ obrasce koji se javljaju u različitim oblicima planina i reka. Pas. mesta gde se kanali susreću jesu posebno povoljna.upravlja svakom dvanaestom godinom (2008. Yang prelazi u Yin. ZEMLJA: u Taoizmu i Feng Shuiju. istrajnost i čvrstinu. upravlja određenim organima i funkcijama u telu. ZEMALJSKE GRANE: poznate i kao dvanaest životinja kineskog zodijaka. Zec. sasvim izvesno. aktivan. Za utvrđivanje povoljnih datuma. mesecom u godini (oktobar je mesec Psa). svaka grana ima karakteristične osobine. danom (Pas vlada svakim 12. zmaj sa biserom (koji ispunjava želje) predstavlja obilje i dobru sreću. svetao i na površini. Qi (hsueh). tamo gde nema planina. Majmun. ekstrovertan. Tigar. Astrolog bi prvo "podigao" stubove sudbine za oba kandidata. lak. svaki Yang u sebi sadrži i zametak Yina. drevne kineske veštine uređenja prostora. YIN: ženski princip. upornost. Konj. Petao. kao i ljudsko telo. kao i sa po dva sata u toku dana (Pas vlada satima od 19-21h). koristili bi Tong Shu kalendar. ZMAJ: mitsko stvorenje. Koza. u kineskoj tradiciji. pasivan. U drevnoj Kini. simbol moći i snage. YI JING: vidi: Knjiga Promena. kao i da datum srećnog događaja bude povoljan ne samo za mladence već i za njihove porodice. ali i služeći se ‚‚klasicima‚‚ starih majstora i utemeljitelja ove metode (vidi: Feng Shui Majstori). sklapanju braka bi prethodio susret roditelja sa astrologom koji bi razmotrio slaganje njihove dece . predstavlja cara i carstvo. Ovakav odnos bi.. a porodica bi opstala. poznavaoci klasičnog feng shuija. itd. Bivo. glavni nosioci energije u predelu.ili bar jedan od njih budu u povoljnim periodima. zato što stvaraju životnu enrgiju. složen. poznatog kao lo´pan. Astrolozi su takodje vodili računa i o tome da oba kandidata. i stvara formacije poznate kao ’’Vodeni Zmaj’’. danom). voda je najvažniji izvor energije u okruženju. svaka životinja – grana . Svinja. zbog čega bi on bio uspešan. Zmaj. kada kulminira. težak. te su stoga oduvek bili glavna tema proučavanja kineskih geomanata.

sem što se lako uočava jako prisustvo elementa Vatre koja daje borbenost. koje se nazivaju stubovima sudbine. koji "sedi" na Vatri (koja mu je prirodni neprijatelj. impulsivnost i potrebu da se bude u centru pažnje.posebno one za vlast. Odnos elemenata je takav da se oni međusobno "hrane". Metal "slabi" Drvo. to ukazuje na suštinske nedostatke: novca. sigurnosti. Kada postoje ozbiljni nedostaci elemenata u sudbini. Vatra za osobu Metala predstavlja i moć. Kada su elementi u natalnoj karti podjednako zastupljeni. Oni se takođe medjusobno i slabe ili uništavaju. 7:26 a. podrške. i svaki se ispoljava u svom mekom (Yin) ili tvrdom (Yang) vidu. da bi klijentu mogao da preporuči orijentaciju zdanja i ulaznih vrata. i to sledećim redosledom: Zemlja "hrani" Metal. Kako izgledaju Stubovi sudbine Džordža W.7. Svaki stub sadrži podatke o godini. Metal. Voda "hrani" Drvo. a Vatra "hrani" Zemlju. Daljom i dubljom analizom elemenata utvrđuje se da g-dina Buša predstavlja el. koja je suština fizičkog postojanja. Vatra" slabi" Metal i Voda "slabi" Vatru. kao i najbolji pravac za orijentaciju postelje i radnog stola. Buša (6. kreativnosti. zastupljenost elemenata je sledeća: Vatra: 3 Zemlja: 2 Metal: 1 Voda: 1 Drvo: 1 Elementi su relativno skladni.) GODINA MESEC DAN SAT Vatra Drvo Metal Voda Zemlja Vatra Vatra Zemlja Da podsetimo: elemenata u kineskoj filozofiji ima pet.Na istoku još uvek važi pravilo da praktikant tradicionalnog feng shuija mora da poznaje Stubove sudbine. pogledaj odnose elemenata). Stari spisi elemente prikazuju u krugu u čijem se centru nalazi element Zemlja. .upravo moć. i to sledećim redosledom: Zemlja "slabi" Vodu. čime se krug održavanja života zatvara. U Stubovima g-dina Buša. Najvažniji deo u analizi četiri stuba sudbine upravo i jeste procena balansa elemenata. ČETIRI STUBA SUDBINE Metod četiri stuba sudbine ili Osam karaktera je autentična kineska astrološka metoda. To zapravo znači da je ono što dotičnog gospodina najviše zanima i što ga rukovodi u životu . mesecu. Metal "hrani" Vodu. pa je tako g-din Buš ima Stubove koji se svrstavaju u kategoriju moći. moći.. Drvo "slabi" Zemlju. danu i satu rođenja osobe. tada je i sudbina bez velikih uspona i padova.m. izražene u elementima u Yin ili Yang svojstvu. oni se upisuju u četiri kolone. Drvo "hrani" Vatru. Kada se podaci iz datuma rođenja "prevedu" u kineski kalendar. Vatra je takođe i simbol konflikata i borbe .1946.

U kartama gde dominira element Zemlja srećemo osobe koje su teške. i večito će započinjati nove projekte. a i to nestaje pod uticajem Zemlje. . jača želudac i poboljšava varenje. Pošto Vatra stvara Zemlju.ili da ga potpuno izbaci. pa se ovde uvek vodi računa o tome da višak uvek izaziva i manjak . a ima je dosta u stubovima (3 Vatre. zato što je sladak ukus u vezi sa slezinom i želucem. osoba će biti spora i teško će se odlučivati na promene. Tako. meridijani).narušava ravnotežu Kad god dominira jedan element u Stubovima. rigidne i letargične. višak telesne težine. dok ginseng jača slezinu. muža ili žene. biće stalno puna novih ideja i zamisli. Kineska astrologija je holistička. a drugi put je to toliko kasno da se jasno vidi da će osoba npr. ali pošto Vatra za njega nije povoljan element (*apsurd kineske filozofije i astrologije). Stubovi sudbine pokazuju i na koji način osoba dolazi do novca: da li ga sama zarađuje ili ga možda nasleđuje. osoba će izgledati povučena i često stidljiva. Ako nedostaje Metal osobi će faliti izvršna sposobnost. on će od dobijene moći imati samo štete! Najpovoljnije godine za njega su godine Zemlje. i kojima caruje žudnja. koja je neprijatelj Vode i koja je dodatno "slabi". Ako dominira Drvo. Ako dominira Voda. Sve što dominira . Nekada je to veoma rano u životu. kojom vlada el. on porast moći može da očekuje u godinama Vatre. a zove se i SELF. ostali elementi predstavljaju okolinu i okruženje. njen supružnik i deca. da bi ustanovili slabe tačke telesnog i energetskog sistema osobe (organi. trome. stalna zabrinutost. nekog drugog elementa. kojima se ovog puta nećemo baviti. To svakako nije I polovina tekuće godine. kao i svi prijatelji i neprijatelji. itd. tip moći u ovim Stubovima). 2 Zemlje). U odnosu na element koji osobu reprezentuje. i da bi napravili taktiku za terapiju. osobi će se sugerisati da koristi sladak ukus . to narušava ravnotežu. koja u ovoj karti ne može da se ispolji jer se troši na "slabljenje" Vatre. Stubovi sudbine i sreće nekih poznatih umetnika pokazuju dolazak perioda slave i novca čak više desetina (i stotina) godina nakon njihove smrti! Što se tiče gospodina Buša.na nekom drugom mestu. odnosno elementom Zemlja. to je Zemlja takođe jak element u ovoj natalnoj karti. Đumbir sa svojim ljutkastim ukusom npr. Drvo (koji loše utiče na Zemlju. Podatke iz Stubova o snazi pojedinih elemenata često koriste lekari kineske medicine. Ona čoveka čini tradicionalnim i daje mu jaka patriotska osećanja.On ipak ima i nešto saosećanja koje predstavlja element Voda. koja podupire njegov SELF. U Stubovima se jasno mogu videti dede i babe. osećaj težine u želucu. ili joj dolazi preko partnera. roditelji osobe (otac je takođe predstavljen kao Vatra. U zavisnosti od vrste poremećaja. Ako nedostaje Drvo. kao i upornost u ostvarenju sopstvenih ambicija. postati poznata i slavna tek posle smrti. i troši Metal).). Kada će se velika zarada desiti (ili nasledstvo). Ono što preostane je veoma malo. pokazuju Stubovi sreće. višak elementa Zemlja je i indikacija za poremećaj energije na meridijanima slezine i želuca (sporo varenje.

a završavaju se periodom 9. 2024. 8 i 9. pa su tako periodi 7...i obrnuto. "najniži" periodi u 180-godišnjem ciklusu. srednja i donja. Trigrami su detaljno opisani u Knjizi promena. VREME je važan faktor u primeni oba sistema. autentične i sa veoma dugom tradicijom.-1923. 1944. Vreme se ovde "meri" ciklusima. Na dalekom Istoku.ŠTA NAM DONOSI PERIOD OSAM? Retrospektiva stvari koje su nam se događale i onih koje će se tek dogoditi. Svaki ciklus čine tri etape: gornja. Kineska astrologija je esencijalni deo Feng shuija. "Otkriće" ciklusa vremena se pripisuje drevnim kineskim mudracima i dovodi se u vezi sa Knjigom Promena (I Ching). koji traju po 180 godina.-2023. Svi oni naglašavaju da su obe metode "Taoističke veštine" koje se zasnivaju na principima TAO-a. Obe veštine imaju zajedničke osnovne principe zato što potiču iz celovite metode Fang shih. veštine podešavanja toka energije po prostoru. i pripisuje im se da sadrže osnovu svog znanja o svetu. gua = dijagrami. 2004. zato što se energije menjaju pod uticajem vremena: neke slabe a druge jačaju.-1963. 1884. koji počinju periodom 1. 1904. . Svaki se ciklus sastoji iz devet perioda.-2003. a nakon perioda 9. koje traju po šezdeset godina. 1984.-2043. Interesantno je (i zapadnjacima teže prihvatljivo) da energija OPADA kako periodi rastu. vešina Majstora Feng shuija vlada i Kineskom astrologijom . novi ciklus počinje (ponovo) periodom 1. odnosno zakonima prirode koji sve regulišu. Svaki traje 20 godina. Raspoređeni su u osmougaonik.-1883. i tokom kojih se izmene razne vrste energija. gornja (60 godina) srednja (60 godina) donja (60 godina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svakim dvadesetogodišnjim periodom vlada po jedan od osam trigrama. 1964. 1924. raspored poznat i kao ba gua (ba = osam. u kojima smo trenutno. rasporedi). Svojstva 180-godišnjeg ciklusa GODINE ETAPE periodi 1864. vešina Majstora Kineske astrologije primenjuje i Feng Shui.-1943.-1903. i tako redom.-1983.

sklad Yina i Yanga). stranu sveta. prikazani su samo pripadajući brojevi i strane sveta. Yin ili Yang svojstvo i element. vladao je trigram Jezero. pa time i govor. što opisuje prethodni period kao doba kada je akcenat bio na komunikacijama. Oprah Winfrey. trigrami su zapravo tri linije koje se nalaze jedna iznad druge. prikazuju život sam po sebi. vešina praktikanata Feng shuija i Kineske astrologije koristi pojednostavljeni vid osmougaonika . "tai-chi" znak (.kvadrat. koja ima svoj broj. Jay Leno. Ovaj trigram označava usta.-2003. "Do you want to become the Millioner?". cele su Yang. Kada se posmatraju kao celina. ali ne i trigram: umesto njega ovde se nalazi tzv. muškog i ženskog. koji se u lo shu mreži nalazi na zapadu. u ovoj tzv. osim 5).Svaki trigram ima svoj broj (1-9. Za neupućene. Pošto se pretpostavlja da je poznato koji trigram ide na koju stranu sveta i koji ga broj predstavlja. Svaka od tih promena je u vezi sa po jednim trigramom. . medijima i marketingu. stekli su ogromnu popularnost i zaradili velike sume novca. neba i zemlje. postaje jasno da su upravo u ovom periodu "procvetali" razni kvizovi. početka i kraja. Univerzalni raspored energije (lo shu mreža) ji j jz 4 i 9 5 1 s 2 z 3 8 si 7 6 sz Period sedam Drevni mudraci su opisali promene do kojih dolazi svakih dvadeset godina u svesti ljudi i energiji koja pokreće život na zemlji. Ted Tarner (CNN) i drugi. koga održavaju upravo usklađeni odnosi vatre i vode. svi ostali trigrami predstavljaju različite kombinacije ova dva principa. talk-showi i žuta štampa.). O ovoj usklađenosti govori sredina osmougaonika. U svakodnevnom radu. kasnom rasporedu) koji su predstavnici Yanga i Yina. Periodom sedam (1984. lo shu mreži ili magičnom kvadratu. Kada se osvrnemo unazad. Sem trigrama Nebo i Zemlja (u tzv. "Weakest link". Prekinute linije u trigramu su Yin.

kao i sve ekscentrično i neobično (uključujući i destinacije). a ko nije mogao da ih dostigne prirodnim putem. ima i svoje negativne i pozitivne strane. Iako je možda i bilo samo sebi cilj. radost. Elton John). honorari Mariah Carrey. dijetu i podmlađivanje. počeli su da premašuju milionske cifre. Primer je "Will & Grace". kao i izbegavanje rutine i odgovornosti. trošenje je u periodu sedam. U negativne spada velika površnost. rekreacije i zabave. Kvantitet umesto kvaliteta. možda i zato što mlade devojke po svojoj prirodi najviše vole . a gde se slobodno i na krajnje neobavezan način govori o ozbiljnim temama. period sedam sasvim sigrno nije bio vreme štednje.). kada je nastala i uzrečica: "Shop till you drop". nepoznatu do tada. . za razgovore o odnosima. internet). seksualnosti i eksperimentisanje. seks. kompjuteri. Mel Gibson. o "straight" ženi i "gay" muškarcu koji žive skupa. Kylie Minogue i Britney Spears. Standardi mladosti i večite zategnutosti su počeli da se nameću kao uzor čitavom društvu. Upravo interesovanja mladih devojaka (zabava. kao i svaka druga pojava u životu. pa stoga ne čudi popularnost Jamie Oliver-a.). posebno za mlade (Miss Sixty. ali i pevači (Madonna.Kada već spominjem novac.lepo da izgledaju! Naravno. priča o četiri slobodne "devojke" koje (iako ne u cvetu mladosti) eksperimentišu sa vezama i ne mogu da ostvare trajni odnos (sem prijateljskog). Lepe i fine stvari su postale dostupne većem broju ljudi. sve sa imidžom mladih devojaka. imalo veze i sa otkrivanjem novih stvari (na koje se može trošiti). Upravo u periodu sedam. što je u prvi plan izbacilo rekreaciju. pre svega voditelji (Oprah Winfrey) i glumci (Julia Roberts. i dr. tipičan je produkt prethodnog perioda. naprotiv. uživanje. posebno homoseksualnosti. Dugo spremanje klasičnih jela je postalo zamorno. Formula uspeha velikog broja popularnih sitkoma upravo je zasnovana na miksu obe karakteristike perioda sedam: površnosti i otvorenosti za nove teme. Trigram Jezero (ili Tui) označava vreme uživanja.i sebi samima. golog kuvara koji izgleda drugačije i kuva neka laka. i površnost umesto sadržaja bile su još neke okosnice kretanja energije na opštem planu u proteklom periodu. I trigram Jezero. Ovu pojavu bolje objašnjavaju alternativni nazivi trigrama Jezero: mlada devojka. ženskih tela i uživanja. Serija "Seks & the City". što su takođe bile osobine proteklog perioda (u ranijim periodima nije bio poznat termin: sponzoruša). Upravo u proteklom periodu parfemi i kvalitetna kozmetika su postali šire dostupni. U pozitivne stvari koje je donela energija perioda sedam ubrajam i novu vrstu otvorenosti. ne treba zaboraviti da su one tašte i željne da osvoje i impresioniraju. da otkrijemo lakoću i lepotu u svetu oko sebe . Pošto mlada devojka voli doterivanje i ulepšavanje. nije čudno što su u proteklih dvadesetak godina procvetale kozmetička i modna industrija. Mango. neobična i brza jela. sem sa sleđenjem modnih tendencija (in/out). Treba reši i da nam je period sedam doneo priliku da se malo opustimo i uživamo. Gap. moram da se osvrnem i na činjenicu da modeli. itd. eksperimentisanje) koja leže u osnovi energije perioda sedam su i dovela do velike popularnosti nekih sitkoma. ali i mnogih inovacija (spoj zabave i komunikacija: mobilna telefonija. Upravo se u prethodnom periodu SVE vrtelo oko ženske energije. na raspolaganju su mu stajale kozmetička industrija i plastična hirurgija. favorizovanje neobaveznih vidova druženja (što je dovelo do mnogih seks skandala). Tržni centri su najviše nicali upravo u ovom periodu. glumci i ostali iz filmske industrije NIKADA ranije nisu imali tolike honorare! Najbogatije stanovnike planete čine upravo pripadnici zabavljačke industrije. Mladalački izgled je postao "obična stvar". Mexx. Za razliku od prethodnog (i tekućeg).

Iskorišćavanje i isprazne odnose menjaju moralni principi vođeni ispravnošću i pravičnošću.i moći .).ako je cilj vredan . Period osam Od 22.ogromna. Takođe. kada nastaje ubrzano propadanje. Pitanja osnovne strukture ličnog života sada postaju ponovo važna. period osam. period osam ima i negativne osobine. sa alternativnim nazivom "monah koji sedi na planini". već u njemu postoji i ideja o budućim posledicama. a novodošlo strpljenje nas uči da . Ovaj prelaz je nalik odrastanju i srazrevanju. Stari spisi govore o tome da je zabeleženo kako krajem perioda sedam nastaju velike turbulencije energije. Pošto je Jezero jedan relativno zatvoreni sistem. Nastupajuće sazrevanje i odrastanje donosi nove obaveze i svest o ličnoj odgovornosti (ovde spadaju i posledice nepromišljenih poteza načinjenih u prethodnom periodu). i kada kvalitet i dubina idu u susret spoljašnjem sjaju i utisku. svet je ušao u novi dvadesetogodišnji period. Ovim periodom. Tako npr. može da odvede u izolaciju i mračnjaštvo. potreba za sigurnim i proverenim može da omete i uspori napredak i razmenu energije sa okruženjem. kao vid pročišćenja (ovo uključuje i porast nasilja i sukobe. njegova se energija crpi pri kraju perioda kojim vlada. koja postaje "nestabilna". Trigram Planina rukovodi kasnom zimom. pa igru i frivolnost perioda sedam zamenjuju uzdržanost i povlačenje svojstvene periodu osam. na prelazu) dobro. Merila vrednosti i standardi se menjaju.Ovo je bilo vreme cvetanja raznih grupacija i vidova udruživanja (što je kulminiralo i brisanjem granica na globalnom nivou).tako svojstveno mladosti. Tako. godine. čiji ćemo uticaj tek osetiti. ovaj trigram rukovodi i oružjem). a potrebu za uzimanjem zamenjuje potreba za davanjem.nije važno kada ćemo do njega doći. Prelaz iz perioda sedam u period osam može da bude pun potresa. januara 2004.-2003. zato što je razlika između dve energije . a stvari se ubrzavaju. a lakomislenost oprez i velika promišljenost. kada neozbiljno i površno menja ozbiljno i sadržajno. Reakcije ljudi postaju ishitrene. vlada trigram Planina.u čitavom svetu. zbog ćega se u periodu osam mogu očekivati ozbiljne preraspodele energije . da se bude samodovoljan i nezavisan. Trenutak sada više ne služi samo za uživanje. povlačenje u sebe koje je u izvesnim fazama života (i vremenskim ciklusima: kao sada. Pravednost ponovo postaje veoma važna. što se dovodi u vezu i sa tim što trigram Planina upravlja zglobovima. Ovo je doba taktika i strategija. Kroz život se više ne ide bez reda i plana. dobom kada sve miruje. Naravno da sem pozitivnih. kada su i izbori koje činimo promišljeniji i razboritiji. . što je posebno naglašeno u poslednjih pet godina perioda (1999. nemir zamenjuje mirnoća. On upravlja i rukama što opet govori o vraćanju potrebi da se rukovodi svojim životom i da se stane na svoje mesto u njemu. u periodu osam se susreće sa ozbiljnošću i promišljenošću zrelog i iskusnog. Zaletanje .

nafta. pa nadalje). biće bolje da budu tako projektovana da im nedostaje deo! Raspored energije u periodu 7 ji j jz 6 i 2 7 3 s 4 z 5 1 si 9 8 sz Raspored energije u periodu 8 ji j jz 7 i 3 8 4 s 5 z 6 2 si 1 9 sz . više od 60% zdanja sagrađenih (ili renoviranih) u periodu osam (od februara 2004. introspekciju (psihologija. po drevnim tekstovima.. nosiće kombinacije energije za koje nećemo hteti da budu deo našeg prostora. za mnoga zdanja (i njihove buduće korisnike) sagrađena i renovirana u periodu 8. radiestezija. ciklusi vremena određuju prosperitet jednog zdanja. minerali. Na žalost. Feng shui i period osam U kontekstu feng shuija... Feng shui).Delatnosti u vezi sa ovim trigramom čije cvetanje. možemo očekivati jesu vezane uz zemlju (rudnici. poljoprivreda. razni meditativni pokreti i vidovi rada na sebi). geologija. Upravo ovde nalazimo izuzetak od pravila Feng Shuija da je najbolje da naši prostori za život i rad budu pravilnog oblika: naprotiv. gradnju (građevinarstvo). pa tako i raspored dobre i loše energije u njemu. geobiologija.

Na ovakav način. pokrenuo. postoji jasna svesnost o tome šta je život – a šta ljudsko biće. svima koji bi se tu naselili. kada se zna da se oni manifestuju kroz oblike i pojave u fizičkom svetu. mogao da pomisli da se radi o disciplinama koje se lako uče. Ova dva nisu međusobno odvojeni. Sva ova dešavanja nisu lako prepoznatljiva čulima i skrivena su od vida. Od tada. Oblike i pojave ispunjava ista vrsta energije. Na ovom mestu odnosa prema životu. Grobovi bi se otvorili a ostaci uništili. princip QI. feng shuija. Kada je pomeranje doseglo krajnje granice. prvi korak koji bi vlada preduzela bio je slanje glasnika sa zadatkom da se pronađu grobovi predaka vođa pobune. brojeva. koja se u njima različito manifestuje. a kroz njeno kretanje su rođeni nebo. feng shui. Sva ova znanja su složena. Sve što se dešava u prirodi. njegov dah ili vitalna energija je stvorio veliki muški princip. kineska medicina i kineska astrologija dele zajednički pogled na svet. Svako ko bi. YANG. Antrfile 2: U drevnoj Kini. zasniva se na konceptu četiri principa. već po određenom obrascu. u osnovi taoistički. na život se gleda zadivljenim pogledom deteta spremnog da večito uči od velike misterije vredne poštovanja. koji se mogu istražiti i prikazati dijagramima. pa ih je teško uočiti. koji se svrstavaju u kategoriju SO. nakon par pročitanih knjiga. a u davna vremena su imala status nauka. ’’apsolutno ništavilo’’. Sve je počelo kada se prvobitni princip. drvetu i biću. već između njih postoji stalno opštenje i razmena energije Qi (ili Ći). nakon čega bi neznalica postao predmet opšteg ismevanja. pa između ostalog i drevne veštine podešavanja energije po prostoru. postoji i nevidljivi svet. Kada bi došlo do pobune u nekoj od 18 provincija. pokret se smirio. kineska vlada bi. Sistem koji leži u njihovoj osnovi. Ovo mesto bi. Svi ovi principi skupa čine osnovu mnogih sistema u kineskoj filozofiji. kao i deci njihove dece . Strancima bi se ovaj predeo prikazao kao jedini moguć za prodaju. To je ipak moguće. Kada se to desilo prvi put. kojima rukovodi princip YING. pa u univerzumu ne postoje dve iste stvari. Kineski odnos prema prirodi. pogrešio bi. a u odmaranju je stvoren veliki ženski princip. ČETIRI PRINCIPA Kao srodne discipline. zemlja i sva bića. jeste LI. Kineski koncept energije dalje objašnjava da se ovaj pokret nije dešavao slučajno. je pogled na svet kao na ’’živi dišući organizam’’ koji obitava u svakom kamenu. LI: Moj dah je dah mojih predaka . Princip koji rukovodi opštim poretkom u univerzumu i zakonima prirode. u saglasju su sa određenim matematičkim principima. Sa ovog mesta. što je bio proveren i ujedno najsigurniji način osujećenja mogućeg uspeha pobune.Antrfile 1: Kada bi zemlju morala da preda strancima u koncesiju. vitalna energija se neprekidno kreće. Rani kineski koncept nastanka života podseća uveliko na teoriju ’’velikog praska’’. feng shui je imao legalni status. YIN. izabrala tačku na kojoj se ’’smrtni dah’’ kombinuje sa pokazateljima kompasa koji označavaju sve vrste propasti. Sem vidljivog. dobijaju se numerički principi univerzuma i postojanja. svi njeni pokreti i smirivanja.donelo loše zdravlje i nesreću. uz pomoć feng shui stručnjaka. i često je bio primenjivan u političke svrhe.

Saturn i Zemlja). pretvori u prekinutu. Ovih pet elemenata su: Drvo. Zemlja. strast i uši. objašnjava trigrame na sledeći način: 1. jer su smatrali da i nakon smrti ostaju da budu prisutni u životima potomaka. ne remeti mir sahranjenog. hladnoću. itd. Mars boravi na jugu. Drvo podstiče kreativnost i jasnoću misli. Vatra. mali ženski princip. Radi se o spiritualnim esencijama koje se međusobno razlikuju. svi skupa. Širenjem života. intelektom i očima. jer Vatra daje radost i sreću. stepen Vodolije. prolećem i milosrđem. Uz pomoć znanja o dvanaest znakova zodijaka. njegovo umnožavanje i usložnjavanje je moralo da se predstavi složenijim obrascima – heksagramima. Qi. dnevno svetlo. koji upravlja suncem. tako su se i principi sve više mešali i menjali. dobija se tzv. tzv. Saturn boravi u centru zemlje. sedište Merkura je na severu. Mars i Vatra. nastalim kombinovanjem trigrama. sedam zvezda Velikog Medveda i devet drugih zvezda severne hemisfere. 5. pet planeta. bez Vode ne možemo da se opustimo i budemo prilagodljivi. Dve paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. Pet elemenata nam daje PET VRSTA SREĆE: bogatstvo. tri paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. Zakoni regulišu i uticaj koji preci. SO: numeričke proporcije Sve pojave u prirodi su ciklične (kretanje nebeskih tela. insekti oživljavaju. rukovodi zimom i predstavlja mudrost. a Kinezi ga nazivaju sefom u kome su zaključane tajne sreće i sudbina budućih generacija. februara. Pet planeta su: Jupiter koji rukovodi istokom. Venera boravi na zapadu. Metal i Voda. Sreća i izobilje potomaka zavisi od toga da nikakav zemaljski element ili suptilni uticaj prirode. izmena godišnjih doba. odnosno njihove duše imaju na potomke. 5. Stari Kinezi su im redovno odavali poštu.U ovu kategoriju spadaju svi zakoni koji rukovode univerzumom. kada dođe do 15. upravlja letom i voli pristojnost. Yin liniju. određuju se 24 sezone značajne za svakodnevni život i poljoprivredu. iz čega je nastao set od osam tzv. On prelazi u mali muški princip kada se gornja cela . Dve paralelne linije su u početku predstavljale veliki muški princip. koji predstavlja zvezde. četiri pomenute pojave su počele da se kombinuju. rukovodi jeseni i njena zona je uljudnost. Knjiga promena. potomstvo i mirnu smrt. oblike i nos. Klasik Yi Jing. časnost.Yang. 5. a uzrok su svih supstanci. dok Zemlja daje praktičnost i samopoštovanje. stoje za nebo i pokazuju u prvobitnom rasporedu jug. Pošto se život tu nije zaustavio. aprila nastaje sezona poznata kao ’’sjajna i čista’’. Metal je izvor svesnosti i ispravnosti. Kao važnom delu svakodnevnog života. rođenjima. ba gua. Nebo i planete deluju posredstvom pet elemenata. stoje za zemlju i pokazuju u prvobitnom rasporedu ka severu. maja počinje leto. rukovodi kasnim letom i karakteriše ga lojalnost. Li podrazumeva da oni moraju da postoje. trigrama poređanih u osmougaonik. stepena Riba. u našim životima. Venera i Metal. itd. dugovečnost.) i mogu se predstaviti matematičkim obrascima. Kada se gornja linija preobrati u celu .Yang linija. tri paralelne cele linije predstavljaju veliki muški princip. zato što tada počinje proleće. Neke od značajnih sezona su: kada sunce dostigne 15. Mali muški princip predstavlja mesec. 2. toplotom. Kako se život na zemlji usložnjavao. odlascima… Grobovi predaka su nosioci njihove energije. zbog čega se posebno vodilo računa o načinu sahranjivanja. noći. koji upravlja planetama. dvadesetosam sazvežđa. telom i ustima. . Da ne bi postojala prepreka između predaka i njihovih potomaka. grob treba da bude slobodan od remetećih elemenata. marta. Merkur i Voda. precima su prinošene ponude i bili su ’’obaveštavani’’ o svim događajima važnim za porodicu: venčanjima. i srodni su sa pet planeta (Jupiter i Drvo. U ovu kategoriju spadaju: dvanaest znakova kineskog zodijaka. 5.

Kada dah teče površinom zemljine kore. Neke formacije su veoma slične jedna drugoj. meki i valoviti. tako postoje i dve osnovne vrste Qi: šireći i vraćajući dah. Život u podnožju uzvišenja koja podsećaju na izvrnut brod. Ovaj dah prirode. u kom slučaju se dah toliko rasipa da od njega nema koristi (kao što je to slučaj sa Beogradom). a zovu se ’’deset nebeskih stabala’’. Prilaz u obliku viljuške može dovesti do razilaženja oca i sina. terase… . Najpovoljnije mesto je najzaklonjenije. pet elemenata i 24 perioda. konjskih očiju. Dah prirode . a postoje i one koje izgledaju dobroćudno. Tako. Oni predstavljaju i životinje zodijaka. sa neprekidnim kretanjem i pulsiranjem sličnim otkucajima srca. pravljenjem kuće. ali samo ako predeo nije otvoren sa svih strana. Pojave u prirodi. a često se nazivaju i ’’dvadesetčetiri daha prirode’’. i zatvor sina. dobija se pun krug – 360 stepeni ekliptike. stvaranja i razgrađivanja . to se može videti na površini zemlje preko izdignutog terena. ’’dvanaest zemaljskih grana’’ predstavlja matematički ključ za rešavanje problema vezanih uz život na zemlji. koji opisuju skoro sve pojave u prirodi. predstavljaju ’’mape’’ uz pomoć kojih je moguće objasniti ’’svet između dve promene’’. Glavni problem feng shui prakse jeste da se utvrdi kakav je dah prirode na određenoj lokaciji: da li je povoljan ili nije? Kad god dah prirode pulsira. ’’otrovni dah’’.QI Koncept energije – Qi se u kineskoj filozofiji opisuje kao dah. iskazuje sebe preko različitih stanja u atmosferi. faze i cikluse. mi ga uočavamo kroz faze rađanja i umiranja. YING: oblici pojavnosti Oblici koji sadrže ishranjujući dah prirode su uglavnom obli. i energije prirode – pa tako i pojedinih lokacija . Lekovi za neke od ovih problema jesu zaklanjanje drvećem (isto: Hong Kong). ali u svojim dubinama kriju otrovni dah (ovaj se poremećaj može dijagnostikovati SAMO uz pomoć posebnog kompasa). tzv. Dah je najjači blizu zmajevog srca. Ovde možemo pronaći i objašnjenje toga zašto su mnoge stare civilizacije propale: jednostavno – dah prirode na tim područjima se istrošio! Svaka formacija je u vezi sa određenom pojavom i kvalitetom koji donosi korisnicima. Drugi niz od dvanaest karaktera ili brojeva. koji se rađa tamo gde oštri vrhovi izranjaju iz tla. itd. 6 paralelnih linija. kao i one čija se energija troši – npr. može doneti bolest ćerke. Postoji i poguban po život.Šezdesetičetiri heksagrama. vidljive će biti vene i arterije. Kao što postoje dve vrsta daha. zato što se tamo dah neometano sakuplja. Iako su dva daha prirode u osnovi zapravo jedan. i gde nailazimo na nepovezane otkrivene stene (slučaj sa Hong Kongom). Opasni su oblici: korpe. Feng shui praksa poznaje na HILJADE različitih formacija tla i njihovo specifično dejstvo. Kombinacija stabala i grana daje ciklični niz od šezdeset karaktera koji prikazuju redosled godina i dana. gde nema postepenog pada terena. Zanimljivo je da su u starim priručnicima detaljno opisane formacije čija je energija skoro večna (pod pretpostavkom da se ne menja predeo). dvanaest tačaka kompasa i dvanaest delova dana. Kada se pomnože sa šest.esencijalno muški i ženski princip. dok se u drevnoj Kini koristila pagoda za ispravljanje lošeg daha prirode. Slično kao što se i dah čoveka vremenom iscrpi. a propadanje i smrt su neizbežni. ako brdo podseća na široki kauč. udišući i izdišući. u vidu planinskih venaca. Kinezi su to iskazali uvodeći pojam ’’šest dahova’’ koji nastaju pod uticajem pet planeta. raonika. zna se da će se to loše odraziti na sinove i unuke.se troše. moguće je sagledati i kroz set od deset karaktera ili brojeva koji objašnjavaju misterije nebesa.

i ujedno služe . a zemlja zato što (joj) je čovek potreban da bi se izgradio odraz neba – savršenstva samog po sebi! Decembar 2007. već i . bez čoveka. kao granice ljudskog poimanja. Godine. ili čak u narednom satu. jeste: prava stvar u pravo vreme. kao subjekta i svedoka pojave zvane život.kroz vreme. kreće ne samo kroz prostor. U davna vremena. Drugim rečima. tokom kojih se uzdiže i spušta. sve je međusobno povezano.svrsi upoznavanja prirode i ovladavanja njenim aspektima. dani i sati odražavaju ova kretanja energije. biva konstruktivna ili postaje – destruktivna. Umetnost datuma izbora pravog Uz pronalaženje dobre lokacije. neki od njih mogu biti ‚‚zatvoreni‚‚ baš danas i-ili za određenu aktivnost.. Nebo. Možda već sutradan. meseci. opisuju pojave u prirodi i njihovu međusobnu povezanost. Qi. Pri tome. U svom kretanju ona prolazi razne faze. smanjuje se i raste.Značaj čoveka U taoističkoj. Oni tvrde da u dobro odabranim datumima leži tajna uspeha pojedinih poduhvata. zato što nema ko da primeni pravdu. pa i filozofiji feng shuija. kineski mudraci i Qi majstori su tokom mnogo generacija . kineski mudraci su ustanovili da se energija. oni nikako ne umanjuju značaj čoveka. ni nebo ni zemlja nisu kompletni. traganje za dobrim datumom je najsloženiji deo Feng Shui prakse. Stoga. kao i objašnjenje za mnoge neuspehe.. Oni. mogu uticati na ishod te aktivnosti. Princip kojim su se rukovodili Qi i Feng Shui majstori. a priroda živi u svemu što čini nebo iznad i zemlju ispod nas. Četiri principa kao zaokružen sistem. situacija može postati znatno povoljnija! Dan i sat u kome se započinje važna aktivnost. predstavljaju . Pre više hiljada godina.

mogli bi bolje da planiraju svoje nastupe. Ustanovili su. Majstori klasičnog Feng Shuija odlično poznaju tajne dobrog datuma. privatnim i poslovnim aktivnostima. kao i za kupovinu skladišta. zato što se ta formula pokazala kao veoma uspešna. Na zapadu veliki klijenti dosta traže usluge Feng Shui praktikanata za velika otvaranja. primena je proširena na ključne ekonomske aktivnosti. Potpisivanje ugovora je važna aktivnost u sve tri kategorije: Feng Shuiju. čak i kupovina kola.) mogli da steknu jasnu ideju o tome šta koji turnir može da im donese. Način dolaženja do dobrog datuma dugo je bio dobro čuvana tajna kineske metafizičke prakse. odlazak na odmor. Najveće tajne Feng Shuija. prekokeanska putovanja. Na takav način. Šta se sve može sa dobrim datumom? Povoljni datumi se tradicionalno traže za sve značajne Feng Shui aktivnosti i važne aktivnosti na privatnom i poslovnom planu. uzimanje kredita i pozajmica.posmatrali i beležili kretanje energije. Dobar datum može biti od koristi i za proširenje poslovanja. a zatim i na važne lične aktivnosti dobrostojećih porodica: venčanja. a posao ne ide kako treba. kao i za odabrane carske aktivnosti. može se podržati prednost jedne ugovorne strane. planiranje učenja i odlaska na prvi intervju u vezi posla. U manje važne privatne aktivnosti spada i održavanje raznih proslava. isto kao što sve vrste isporuka mogu da se obave bez velikih smetnji. unapređivanje i otpuštanje zaposlenih mogu biti olakšani odabirom povoljnih datuma. Neki od njih tvrde čak da je dobar datum garant povoljnog ishoda raznih poduhvata. teniseri bi (npr. opremanje office-a i slanje važne pošte. podnošenje pravnih lekova. ili se. Potpisivanjem ugovora na povoljan datum. između ostalog. između ostalog i preseljenja. što bi im uštedelo dosta vremena i napora. ‚‚land opening‚‚ i ‚‚grave positioning‚‚ neraskidivo su vezane uz dobre datume. stupanje u partnerstvo. za početak pregovora i već spomenuto potpisivanje ugovora. razvod i prekid drugih odnosa. art of date selection se koristi da bi se pronašao najbolji datum za kupovinu imovine i-ili useljenje. ciklični koncept vremena i energije i obrasce njenog ponavljanja. ukoliko je objekat već otvoren. U važne privatne aktivnosti spadaju pre svega medicinske intervencije. pregovaranje u vezi važnih događaja. U poslovnom kontekstu. kao i za veliko otvaranje – početak poslovanja. Qi. i dr. sejanje i žetvu. putovanja. zatim prosidba i venčanje. kupovine poseda ili otuđenja istog. useljenje. rezervisana samo za pitanja rata i mira. Uvidom u opšte i lične povoljne datume tokom jedne godine. Zapošljavanje. kao npr. date selection pruža mogućnost da se posao . planiranje značajnih poslovnih putovanja. preseljenja i sahrane. Ovde spadaju i kupovina zemlje i privatnog ili poslovnog prostora. Sa druge strane. sahranjivanje. npr. Tokom vremena. po vremenu i prostoru. što je češći slučaj. može uticati na balansiranje energije obe strane.

16. 17. i 17. nikada ne dostižu svoj puni kapacitet (za razliku od svojih suseda!). korisne dane koji su upotrebljivi ukoliko nema boljeg . slično kao kod venčanja. i 16. prospekti tog preduzeća su odlični! Kakvi dani postoje Generalno. sačeka se – i. Često me pitaju šta se računa za početak poslovanja. loše dane. vidi se po tome što su u Tong Shu kalendaru naznačeni čak i povoljni datumi za premeštanje kreveta i promenu nj. april. 14. avgust. Date selection specijalisti kažu da kombinacija opštih loših dana sa ličnim lošim danima može da doprinese pogrešnoj dijagnozi. U stvarnosti. dani se mogu podeliti u četiri kategorije: a. i 19. Posebno bih naglasila važnost dobrog datuma za medicinske intervencije. i 19. oktobar. pa nije uvek lako odrediti za kojim datumom treba tragati.(u svakoj godini ih ima deset): 17. i 18. Ukoliko je moguće. prepisivanju pogrešnih lekova. čak i manje intervencije mogu izazvati velike komplikacije! Savetujem vam da obratite posebnu pažnju na sledeće loše dane u 2008. i 15. međutim. bespotrebnoj primeni bolnih dijagnostičkih metoda. datum koji se traži za Date selection jeste datum registracije. pa čak i za redovne kontrole. U međuvremenu se pronađe sledeći najbolji datum. dobar datum (za otpočinjanje) omogućava uspešan tok rekonstrukcije i-ili renoviranja. zato što od tog dana počinju zajedničke obaveze. 13. art of date selection se primenjuje i za manje izmene (promena nagiba vrata) i razne unutrašnje radove.. u slučaju venčanja. Koji se datumi računaju? Neke aktivnosti se odvijaju iz više faza. Zaključak je: ukoliko se prvi posao započne na dobar datum. 15. iako odlično snabdeveni i na relativno dobrim lokacijama. koji nisu povoljni ni za kakve važne aktivnosti. neki hipermarketi. b. Primetićete i sami. Nekada. kao i građevinskih radova generalno. Majstori tradicionalnog Feng Shuija tvrde da odličan datum za useljenje može da nadjača čak i ozbiljne nedostatke prostora! U Feng Shuiju. orijentacije. sledi još jedno grand openning! Kada se koristi u Feng Shui svrhe. Koliko je dobar datum važan. juni. logično je da to bude. februar. Verujem da je većina čitalaca čula ili lično poznaje bar jednu osobu kojoj je odstranjen pogrešan zub ili čak deo tela tokom hirurške intervencije. datum registracije nije ono što nas zanima. Tako npr. voila!. Mi tragamo za samim početkom poslovanja ili datumom svečanog otvaranja. izbegavajte važne aktivnosti i procedure u ovim danima. decembar. datum registracije (preduzeća).privremeno zamrzne – ili zatvori.. Dobro odabrani datum velikog otvaranja donosi veliko interesovanje javnosti za određeni tržni centar.

Da bi se ovaj presedan dogodio i da se ekstra povoljan dan pronađe u toku istog meseca kada se usluga zatraži. Nekada se klijentu savetuje da podeli aktivnost na više faza. Povoljnih dana ima otprilike isto toliko. pa se tada pronalazi kompromisno rešenje: dovoljno dobar dan. i sl. c. povoljni za primanje. Stabilnost. i d.). iz više razloga.izbora. i ima ih možda 2-5 mesečno. zbog efekta uvećanja Qi. potrebno je zaista mnogo sreće. Ukoliko se radi o ugovornom odnosu ili braku. Završavanje. Opredeljivanje za korišćenje usluga Date selection specijaliste sadrži mogućnost koja mnogima ne odgovara: da datum sa najviše potencijala bude par meseci dalje od željenog. nije tako česta. Iniciranje. Punoća. čak i kada se pronađe veoma povoljan dan. uspešni pojedinci koji su se osvedočili u snagu dobrog datuma. . Da bi se u takvom slučaju pronašao veoma dobar datum. nije dobro potpisivati važne ugovore. ali i oni koji su povoljni za sve drugo – osim za Feng Shui primene! Prednosti i mane Date selection bussiness-a Nestrpljenje je deo naše prirode. pa još i da bude skoro. postoje dani koji su povoljni za velika otvaranja (tržnih centara. osim sahrana. Većina autentičnih Feng Shui majstora sa istoka koristi ovaj sistem. pitanje je da li je povoljan za tu osobu i za određenu vrstu aktivnosti. Traganje za povoljnim datumom za određenu aktivnost i osobu nije lak i jednostavan posao. ali ne i za plaćanje računa. U danima Davanja. klinika. Postoje i dani povoljni samo za Feng Shui aktivnosti. Zatim. veoma dobre dane koji su povoljni za većinu aktivnosti. a datum koji će pogodovati svim stranama je teže pronaći. obično je dovoljno dobar i neutralan datum. Njihova imena u prevodu otprilike glase ovako: Ustanoviti. Neki dani su povoljni za sve. u potragu za istim kreću i po godinu dana unapred. u kome su dani podeljeni na kategorije. potrebno je planirati poduhvat više meseci unapred. ali zato nisu povoljni ni za jednu drugu značajnu aktivnost. da bi se dobilo više vremena za pronalaženje jako dobrog datuma. Za klijente koji ne streme veoma visokim ciljevima ili nemaju mnogo vremena na raspolaganju. međutim. Ova situacija. dok preovlađuju neutralni i nepovoljni dani! Zatim. sa druge strane. zbog više učesnika situacija postaje složenija. Zbog svega toga. Dani majstora Gonga Najpoznatiji sistem izbora povoljnog datuma je sistem Qi majstora Gonga. Prvi je što su sami veoma povoljni dani retki. i zato nije čudno što bi svi hteli da im se dobar datum pronađe odmah. dobre dane za određene aktivnosti. Postoje i dani Primanja. dok su drugi povoljni samo za sahrane. Početak.

i sl. verovatno i zato što se protiv njih . Svi veliki Feng Shui majstori se slažu u jednom: ukoliko se radi o nečemu što je za osobu jako značajno. sve ono što je život. uspehe u poslovima i srećna okupljanja.ne borimo. Yin kvalitet je taj koji apsorbuje. lično (veridba. brak. ženski princip kreacije. tkanine i predmeti Yin prirode. Yin stanja su. Sa druge strane. zato što njih lako podnosimo. bes. koja idu iznutra ka spolja.) upijaju naše strahove. kao dug i bolan proces. tzv. upijaju energiju. dok su zidovi. Unutar doma. ona su akutna . Sam po sebi. strah od gubitka. Skriveno od očiju javnosti.). muški princip kreacije. Porodične kuće "pamte" velike strasti i možda iste takve odbojnosti. bolujemo i žalimo. uključujući i zidove. tako da predmeti. koja upija sve ono što se u njemu dešava.Određivanje povoljnog datuma ni izdaleka ne označava kraj poslu. Šta je Space Clearing i kada se primenjuje? Pošto stvari. može nam pomoći objašnjenje principa Yina i Yanga. aktivna i promenljiva (i kratkotrajna). naš dom je Yin tvorevina.kada nam je usamljenost potrebna. potraga za dobrim datumom je vredna čekanja! SPACE CLEARING Naš dom je metafora našeg življenja. naš dom je tihi svedok naših teških trenutaka. duboka. ostavlja duboki energetski trag u prostoru (sumnje. one pamte i sreću venčanja i rođenja.) ili finansijski (početak poslovanja npr. . polet prve i ostalih ljubavi. sumnje i tuga. pa senzitivne osobe na takvim mestima mogu da osete jak strah.i traju kratko. I razvod. I zatim ih zrače nazad. madrace i posteljinu. zato što sledi provera sata. kao i poneki rastanak. U razumevanju ovih dešavanja. da bi se eliminisala mogućnost da. sumnje i tugovanja. Yin princip. periode kriza i velikih iskušenja koja testiraju snagu ukućana i njihovu sposobnost preživljavanja. zbog eventualnog konflikta energija. ili dajemo sebi oduška. Naravno. isto kao što se to zimi dešava u prirodi). glavnih principa kineske filozofije. ovi srećni događaji ne ostavljaju toliko traga kao oni drugi. Yang je princip aktivnog. I obično traju kraće. materijali (itd. Ovaj princip govori o energiji koja se kreće od spolja ka unutra (energija se povlači. tzv. teška i imaju tendenciju da dugo traju. Ipak. lakog i kratkotrajnog. predstavljaju strahovi. plan propadne. U njemu se izolujemo od kontakata . slabosti i kriza. ima prirodu Yanga. One pamte i bolesti i konačne rastanke. život je Yang pojava. sa druge stane. Srećna stanja jesu Yang stanja. to spavanje na mestu gde je neko dugo bolovao može da izloži uticaju intenzivne Yin energije.

Periodi dugotrajnih problema.ogorčenje. Zamislite kako se ta energija širi po prostoru i ispunjava ga. primenjumemo po potrebi: dakle u toku ili nakon rastanka. Iako sve kulture odobravaju proces žaljenja povodom smrti dragih osoba. So poseduje izraziti Yang kvalitet. kada postane sasvim jasno šta je to što želite za sebe. Eksperti iz ove oblasti preporučuju 20-minutno kupanje (zapravo natapanje) u kadi gde je prethodno rastvorena mešavina 1/2 kg morske soli i isto toliko sode bikarbone. kako u stanovima tako i u poslovnim prostorima. itd. Nekada ovaj deo postupka može da se oduži. čak i kada se pušta da deluje. ). sada je pravo vreme za to!). Što neko takvo stanje duže traje. Da bismo lakše definisali željene kvalitete. Drugim rečima. to je kasnije teže izaći iz njega. ljubav i zadovoljstvo. iako se kod dugotrajnih boljki so može ostaviti da deluje i preko noći (u tom slučaju ne treba spavati u prostoriji). Kinezi imaju i poslovicu koja tim povodom kaže: "Neka ptice tuge lete oko vaše glave. iz centra prostora (odnosno svake prostorije). Priprema prostora se svodi na čišćenje i pranje. zdravlje.: sreća. kao i izbacivanje starih i neupotrebljavanih stvari koje guše energiju. sa jasnom idejom o tome "da ću sada čistiti energiju svog prostora". a zatim i sebe. so bacite unaokolo (krug je savršenstvo). Pročišćenje energije je svečani čin. prostor se usisa. bolest). Posvećivanje prostora novim kvalitetima Sam postupak pročišćenja nije dovoljan: u ezoterijskim praksama se kaže da se na prazninu uvek hvata prljavština. Pre nego što se počne postupak pročišćenja energije u prostoru uz pomoć morske soli. Da se stari obrasci ne bi vratili. neki put taj proces traje toliko dugo da nas potpuno iscrpi. najbolje krajem svake kalendarske ili lunarne godine (pripremite se.). dakle što kraćoj formulaciji. najbolje je da sebi prvo odgovorimo na sledeće pitanje: Šta je to što želim za sebe. potrebno je jasno definisati ŠTA. ali to nije loše .dajte sebi vremena koliko vam treba! Nakon što ste definisali prethodni obrazac. na kraju jednog životnog perioda (neuspeha npr. ma kako da nam ne odgovara. zato što on spada u proces pripreme. ili naprosto onda kada želimo promenu. so upija višak Yina (neko to zove "negativna energija"). kao i prethodni (definisanje trenutnog obrasca). ili postupak pročišćenja energije u prostoru. U svakom slučaju. Preporučljivo je da se proces Space Clearinga obavlja bar jednom godišnje. i ako je moguće definisati ŠTA JE TO od čega želimo da ga očistimo. želimo da posvetimo prostor. to možete i glasno izgovoriti (u šta posvećujete prostor). pa je stoga za ovaj postupak potrebno pripremiti prvo prostor. Ovde nam od pomoći može biti i kraći review prethodnih događaja. svo vreme se vizualizuje da so upija "to i to". i ostanite u toj vizualizaciji desetak minuta. U postupku Space Clearinga. potrebno je malo osetiti prostor. šta je to što mi je potrebno? Definisanje se mora obaviti u najjednostavnijoj i najpreciznijoj formi. proces pročišćenja će biti efikasniji. U KOJE KVALITETE. Nakon 10-tak minuta. Ili: prijateljstvo. . Ili: mir. Space Clearing. I ovaj je kvalitet (definisanje željenog obrasca). pristupa se ličnom pročišćenju. briga. razumevanje. sigurnost. ali ne dozvolite da saviju gnezdo u vašoj kosi". neuspeha i loše sreće takođe ostavljaju traga. potrebno ranije definisati. strah. Što je to jasnije. te je stoga odličan i veoma pouzdan antidot svim Yin stanjima (tuga. sloga. npr. Nakon što se prostor pripremi.

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U svojoj feng shui praksi. zbunjeni mnogim. . Pinyin sistem je nastao kada je ustanovljeno da prethodni ima mane koje je potrebno ispraviti. ’’zapadnjačkom’’ feng shuiju. kineska vlada je uvela pinyin. U ovom tekstu. ’’zapadnjački’’ i ’’tradicionalni’’ feng shui. Glavna pretpostavka BTB sistema je da ulazna vrata UVEK gledaju ka severu. i ja često Qi izgovaram kao Ki. pokušaću da odgovorim na nekoliko najčešće postavljanih pitanja. pa me interesuje da li se radi o istoj stvari? O: Pisani kineski karakteri su nekoliko hiljada godina stariji od bilo kog pisanog ili govornog jezika. Zbog česte upotrebe engleskog jezika. samo što se neki tu zadrže – drugi krenu dalje. kako kažu ’’kontradiktornostima’’ u feng shui praksi. međutim. U Americi se poslednjih godina održavaju kongresi na kojima su uvaženi gosti predstavnici obe metode. Oni su. a zadovoljavajuće je i Či. koji se zasniva na albanskom načinu izgovora kineskih reči. svi počinjemo sa interesovanjem za BTB. Na istoku se. koju je predstavila budistička sekta Crnog šešira (tzv. O čemu se radi. Uobičajeno. tradicija pažljivo neguje . Radi se o pojednostavljenoj verziji Ba Zhai sistema. Pošto će o klasičnom . nailazim na termine ba gua i pa kua.tradicionalnom feng shuiju više biti reči u nekom drugom odgovoru. I dublje. koja je metoda bolja? O: Istina je da postoji klasični feng shui. često sam u prilici da odgovaram na pitanja feng shui entuzijasta. uvek se čita kao Ć´hi.i isto tako prenosi. Ono što je najvažnije.I .može se desiti da to i dobijete! FENG SHUI DILEME . Pošto različiti sistemi podrazumevaju različite transkripcije. Zabunu u feng shui praksu unose dve transkripcije. dok se u VejdDžajlsovom sistemu piše Ch’i. Ova verzija feng shuija je laka za razumevanje. Zapadnjački – ili istočnjački? P: Čuo sam da se spominju tzv.. Istina je i da postoji pojednostavljena verzija istog. pazite šta tražite . pravilnije je Ć´hi. uprkos postojanju značajne literature na našem govornom području (ili uprkos njoj!). ovde bih se zadržala na tzv. Stariji od dva sistema je Vejd-Džajls koji je bio u širokoj upotrebi do sredine prošlog veka. popularno BTB). Black Hat Sect Feng Shui. Ba gua ili pa kua? P: Čitajući razne knjige.. dok je drugi tzv. omiljena na zapadu. BTB sistem deli prostor na devet jednakih delova (ba gua ili pa kua) u odnosu na ravan ulaznih vrata. to je ba gua isto što i pa kua (značenje je osam trigrama ili osam dijagrama). interesantna je i odlična je za upoznavanje početnika sa osnovama metode. pinyin sistem. iza koga je duga tradicija. Uz pomoć prijateljskih albanskih (!) stručnjka. Zabunu unosi i pojam energije: u pinyin sistemu energija se piše Qi . preko koje je feng shui i postao poznata i popularna metoda.

‚‚sedenje‚‚ kuće). kao i godina rođenja ukućana. a najnepovoljniji – 90. Na osnovu dobijenih podataka. objašnjavaju se karakteristike i značaj planina i zmajevih vena u privlačenju i zadržavanju energije Ch’i. U nekim interpretacijama. jedina stvar koja može da spreči da deca budu siromašna. crta se tzv. Ovo je velika feng shui škola. Dakle. dobijaju se različiti rezultati. kao i formule Vodenog Zmaja koje zadržavaju i sakupljaju energiju. Dve glavne odrednice za primenu ove metode jesu: 1. najpovoljniji pravac nosi vrednost + 90. sektore prostora. Primenom različitih ’’formula’’. zavisno od svog pola i godine rođenja. lokacija i orijentacija (lokacija ulaza pre svega. Cilj je da osoba iskoristi što više povoljnih pravaca i povoljnih sektora. Vode se ’’staraju’’ o bogatstvu i uopšte prosperitetu. On dodaje da se ovde radi i o ’’dvadesetčetiri planine’’ na prstenu geomagnetnog kompasa lo’ pana. Yap Cheng Hai ovaj sistem objašnjava kao kombinaciju ili harmoniju pravca. San He sistem (tri kombinacije ili tri harmonije. ili mesta (pogledajte malo geografsku mapu Srbije!). Wu Hsing škola je zapravo škola pet elemenata u kojoj se objašnjavaju svojstva elemenata i njihovi međusobni odnosi. odnosno kada prostor odgovara korisnicima. Dva najpoznatija sistema su: 1. natalitet opada. Dve najpoznatije škole ovog sistema su: a. a u ovoj školi su predstavljeni elementi i pravci (pet elemenata i osam pravaca). Najbolje je kada se prostor podesi u odnosu na korisnike. poznata pod imenom ’’škola letećih zvezda’’. uzglavlja i šporeta). Osnovne komponente sistema su: facing and sitting (prednja orijentacija i tzv. Za svaku od kuća. orijentacija ulaza. sistem koji se bavi prirodnim okruženjem. ili ’’Mistična praznina letećih zvezda’’ (koje zapravo ’’lete’’ oko Severnjače). Ba Zhai ili Pa Chai (osam kuća). te ako nema šta da zadrži vodu (uzvišenje). Najpoznatiji sistemi klasičnog – tradicionalnog feng shuija na zapadu nisu mnogo popularne i o njima nema previše literature. jeste planina nizvodno od kuće u kojoj se živi. Pa kua znači ’’osam trigrama’’. odnosno uzvišenja. . ona odlazi i odnosi energiju sa sobom.Tradicionalne metode P: Zbunjuju me različite kompasne feng shui škole.) period kada je zdanje izgrađeno ili renovirano ili useljeno. Hsuan Kong Fei Hsing ili Xuan Kong Fei Xing. vode i planine. koji takođe. Kako je to moguće? Koja je od tih škola najbolja i kako da znamo koja daje najtačnije rezultate? O: Najpoznatije feng shui škole su Pa Kua i Wu Hsing. odnosno o broju stanovnika: gde nema planina. Važno je reći da se uzvišenja ’’staraju’’ o populaciji. San Yuan sistem (tri perioda). koji su fiksni. U ovoj školi. b. dok drugi smatraju da su ovi principi već toliko inkorporirani u postojeće feng shui sisteme da im više nije potrebno odvajanje u posebne škole. Osnova za određivanje povoljnosti jeste pa kua sistem. geomantska mapa zdanja. koja se tumači. Osam kuća su svoja imena dobile po stranama sveta. 2. bazično škola situacija ili formalna škola). postoje dobri i loši delovi prostora. ne bi li tako povećala svoju sreću.) prednja orijentacija zdanja. imaju povoljne i nepovoljne pravce i samim tim. i 2. Neki autori govore i o Yin/Yang i Qi školi. i na osnovu koje se uređuje prostor.

KINESKA ASTROLOGIJA NA GLOBALNOM NIVOU (Zemaljske grane . Pas je tradicionalan i nepoverljiv. koji vlada regionom Rusije je sklon kitnjastom i pompeznom.Geomantska mapa zdanja iz perioda 7 izgleda ovako: 3 7 5 69 ji 4 i 8 25 j 2 47 jz 9 z 6 1 58 71 93 14 si 36 s 82 sz Ova škola može dati pouzdana i tačna objašnjenja u vezi sa tim zašto neke druge feng shui formule ne daju rezultate. imaju veliki uticaj na naš život. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR: u tom dvojcu. obožava šou programe i glumu. Naravno. dok Petao voli da se pokazuje. Opšte crte karaktera. Zec je iscelitelj. danom i satom rođenja. San He se podrazumeva! SAD upravljaju grane PETAO i PAS. Sudbinu pojedinca određuju četiri zemaljske grane i to one koje su vladale godinom. trudim se da u praksi koristim sve tri metode. Ove dve grane ujedno govore i o dve glavne političke struje u ovoj državi: republikancima i demokratama. Kad god je to moguće. dok je ZMIJA koja upravlja centralnom Evropom opasna i sklona manipulaciji i magiji. ZMAJ. najbolje je kada se ove metode koriste uporedo i kada ih podržava pomoćna metoda Četiri stuba sudbine o kojoj je već bilo reči u mojim kolumnama. . ili zašto je sreća porodice krenula nizbrdo čim je instaliran nov klima uređaj (glavna mana BTB i Ba Zhai sistema). dok je Tigar ratnik i istraživač. mesecom. poznate i kao životinje kineskog zodijaka.životinje kineskog zodijaka na karti sveta) Zemaljske grane. A što se tiče različitih rezultata: u mnogim slučajevima moraćete da izaberete između Hsuan Kong Fei Hsing i Ba Zhai metoda. kao i element koji njome rukovodi). kao i veći deo sudbine oblikuje zemaljska grana godine rođenja (možete je potražiti u jednoj od tabela.

kao i loših iskustava doživljenih u određenim područjima. skriveni razlog odabranih destinacija ili mesta za život. i nije obavezna stavka u životu pojedinca. Prvom zemaljskom granom. čak i samo putovanje u zemlju koja je u dobrom odnosu sa zemaljskom granom godine rođenja. da tu za njega postoji velika podrška i da mu se putevi (lako) otvaraju. Ovakav odnos je praćen osećajem da puno ulažemo. Ovaj uticaj je poznat kao ’’cvet romanse’’. koja zauzima najveći deo zemaljske kugle. ili osećaju da tamo negde. možemo videti u tabelama u prilogu teksta. pa Metal. Feng shui konsultanti mogu svojim klijentima pomoći da aktiviraju ovaj uticaj u svom domu. ali IMANJE ovog uticaja istu svakako povećava. a vreme kojim vlada jeste između 23 i 01 čas. Imajući u vidu ovu mogućnost. a uz pomoć kineske astrologije može se predvideti KADA će se to desiti. Drugim rečima – neko ima svoj ’’cvet romanse’’ . naravno. moguće je i obrnuto: da neko ima koristi od zemlje u kojoj živi. u Australiji. pravi razlozi privlačnosti ili odbojnosti prema određenim zemljama sveta. Štaviše. koji rukovodi krajnjim severom. Govoreći o elementima. Pošto Vatra stvara Zemlju. Ponekad. Zmaja i Majmuna. pokazuje okruženje i društveni status. logika je da element Vatra. kao i između samih elemenata. između ostalog. može da unese značajne promene u život. to nije sve – tek nakon povratka počinju da im se dešavaju mnoge pozitivne promene. mogu da pronađu svoju sreću. ali da se mi tu osećamo iscrpljeni.Ona. kao i GDE su te mogućnosti povišene. Drvo . ljudi se vraćaju značajno izmenjeni. dakle po geografskoj dužini. dok su elementi raspoređeni po širini. Sa nekih putovanja. ne znači da osoba neće imati sreće u ljubavi.koje stvara Vatru – zauzima pojas ispod tropskih oblasti na južnoj hemisferi. Upravo ova grana stupa u interakciju sa sredinom u kojoj se boravi ili putuje.a neko nema! Ovo poslednje. dešava se da zemlja u kojoj živimo ima koristi od nas. Ova je godina npr. Odnose između elemenata i grana. Naravno. Da bismo razumeli podelu po geografskoj dužini. RASPORED ZEMALJSKIH GRANA I ELEMENATA NA GEOGRAFSKOJ KARTI SVETA Podela Zemlje na grane ide po paralelama. zauzima područje oko ekvatora. Neki put. a da zauzvrat dobijamo malo. i opisuje uticaje koji dolaze iz sredine u kojoj čovek živi. vlada element Voda. znakom Pacova. a ispod njega je oblast elementa Voda. Ovaj odnos može da bude konstruktivan po osobu koja je pitanju. Takva se osoba u svojoj (ili tuđoj?) zemlji oseća dobro i prihvaćemo. upravo određuje odnos elemenata koji upravljaju zemaljskom granom godine našeg rođenja i zemaljskom granom zemlje u kojoj živimo (odnosi između elemenata su prikazani u jednoj od tabela u prilogu teksta). nije čudno da su neki ljudi privučeni određenim zemljama. u kom slučaju ona u određenoj zemlji može da se oseti zadovoljno i kao da je na svom terenu. treba da razumemo prirodu elemenata i odnos grana i elemenata. mogu biti pronađeni analizom ovog odnosa. kao najtopliji. . severno i južno. Posebnu temu u kineskoj astrologiji predstavljaju ljubav i brak. a uspeh može da ostvari zapanjujuće lako. iznad Vatre sledi element Zemlja. ’’cvet romanse’’ za ljude rođene u godinama Pacova. npr. može da ostvari uspeh i stekne dosta novca. Da li ćemo se osećati prihvaćeno i nekoj sredini i da li će njen uticaj na nas da bude povoljan ili – nepovoljan.

i možemo ga slobodno zvati i ’’svetskim policajcem’’. PETAO opisuje i domoroce ovog dela zemlje. pa se on ne ispoljava na isti način kao u Sjedinjenim državama. el. njegova energija je iscrpljena elementom Metalom koji vlada većinom ove teritorije. socijalnim i humanitarnim aktivnostima. a razliku između dve regije (istok SAD i Meksiko) možemo pronaći u elementu koji vlada oblasti Meksika (Vatra). Pošto nije opterećen svojim strahom. što nas dovodi do 180. . U Francuskoj je. kao i takmičarskih sportova. ovaj je znak prilično oslabljen. Zemlja. usmeren ka radu i stvaranju. tako i elementima Zemlja i Metal. sujeta i narcisoidnost. ova nacija pokušava da nadoknadi pićem (alkohol je Vatra). zato što je za Zemlju Metal ventil za ispoljavanje inteligencije i kreativnosti. ovaj se Metalni PAS usmerava ka obrazovnim. oprezan i rezervisan. PETAO je samoljubivi karijerista koji voli da impresionira i da se pokazuje. Iako PAS upravlja i sa Kanadom. Opterećen je ’’čuvanjem svoje teritorije’’. i njihovu šarenu nošnju. usporava ga i njegovu strast prema životu zamenjuje melanholijom. S obzirom na to da postoji 12 grana a da krug zauzima 360 stepeni. željna igre i šale (samba. fudbal). i Drvo na jugu. paralele. Raspored ostalih grana dobijamo lako . parkovima. Indijance. Španijom. stepena istočno. Uz ovu granu se vezuje i opterećenost spoljašnjim izgledom. Ovaj je PAS mnogo miroljubivji.. pa se ispoljava njegova ’’lako ćemo’’ strana. Posebno Metal troši energiju KONJA. Znak. Francuskom. PAS je promišljen. kao i neprekidnu borbu za vlast i dominaciju. kao i dve zemaljske grane: PETAO i PAS. Generalno. melanholičan i pomalo paranoičan. svemirska tehnika) i menadžmentom. te mnogo vodi računa o raznim obaveštajnim aktivnostima. piću. nameće se zaključak da svaka grana vlada sa po 30 stepeni. konjima i polu. Ova grana upavlja i regijom Meksika. Severozapadnom Afrikom upravlja ista grana KONJ. stepena zapadno od Griniča. a grana je KONJ. Nedostajući element Vatra. odeći.. skupa sa ukrasima za glavu od perja. Nije čudno što je dosta diktatura bilo upravo u ovoj oblasti! Britanijom upravljaju elementi Zemlja i Metal. Južnom Amerikom upravljaju elementi Vatra na severu. koji vlada tehnologijom novog doba (kompjuteri. Jako osećanje pravde PSA utiče na kvalitet pravosudnog sistema u Kanadi. Njegova srčanost je u ovom slučaju smanjena. kako klimom (vlaga.praćenjem kazaljke sata i sabiranjem stepeni. KONJ je hedonista. mirniji. putovanjima i istraživanju udaljenih teritorija. PETLA ćemo lako prepoznati u gomili sveta po njegovoj ljubavi prema jarkim bojama. tražeći načine da olakša život ugroženima. Grana Pacov se stoga prostire od 165. pa do 165. KONJ do maksimuma razvio svoj hedonizam prema hrani. neometan od vlažne klime.Glavna odrednica za ovu podelu jeste ponoć i nastajanje novog dana. a fasciniraju ga uspeh i slava. element Zemlja). Element Zemlja je dao podlogu za razvoj elementa Metala. KAKO TO IZGLEDA NA MAPI SVETA Sjedinjenim državama vlada element Zemlja. Neusklađenost elemenata i zemaljskih grana u regiji stvara uslove za konflikte. što se vidi i u karakterističnom načinu oblačenja stanovnika ove države (prepoznatljivi su po tome svuda u svetu). Zbog uticaja Vatre. Grana sama po sebi objašnjava ljubav Britanaca prema kućama. ljubitelj hrane i pića. odnosno zemaljska grana južne Amerike jeste MAJMUN. ka spoljašnjim aktivnostima.

ayurvedu i masažu. Bugarska. Nemačka. pa je odnos njegove grane i grane regije odnos koji daje puno kolega . a na Zemlji ih predstavljaju SAD i Kina! . Zemljana ZMIJA upravlja centralnom Evropom (Poljska. U regiji KONJA se nalaze i Španija. Slovenija i Austrija. i Tajvanom. Holandija. Grčka. Ona je takođe i spiritualna. Šangajem i Nagasakijem. ali na žalost nije podržana elementom (element Zemlja crpi snagu Zmije). Većim delom Rusije upravlja ZMAJ. radan i vredan. izmađu grana PETAO i ZEC postoji prirodni antagonizam. putovanjima i takmičenjima. zemlje bivše Jugoslavije – sem Slovenije. Dakle. ali pošto je u konfliktu sa elementima koji vladaju zemaljskim granama ZECA i TIGRA. premda pomalo melanholičan. rizike i oštre režime. Metal slabi njenu tendenciju da kuje zavere i unosi dah ravnodušnosti i mira u život ljudi sa ovog područja. ZMAJ je veliki. On je onaj koji je miroljubiv i koji ljudima daje ljubaznost u ophođenju.ali isto tako i oponenata. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR. Portugalija. Japanom upravlja element Zemlja.). Korejom. većim delom Idonezije. kao i gradovima Hong Kongom. Zmaj je taj koji Indijkama daje naglašenu pojavu (naglašene oči. Ovo je oprezna. Egiptom i Libijom. ZEC je taj koji traga sa balansom. pretežno zemaljska grana BIVO. Italija. visprena i snalažljiva. i veoma ambiciozan. a koncept Gurua je takođe pod uticajem ove grane. manipulacija i borbe za moć. i teško se prilagođava promenama ili bilo kakvim zahtevima. Finskom i Norveškom upravljaju Metal i ZMIJA. Severnom Evropom. Danska. opasna šarmerka i pojam za senzualnost. Element Zemlja narod čini praktičnim. ponosan. staložen. što je karakteristično za TIGROVE. ali i sklonim avanturama. Konfliktni odnosi između pojedinih grana mogu objasniti prirodu mnogih sukoba. pažljivim i opreznim. Australijom upravljaju Drvo i TIGAR i BIVO. i koji je zainteresovan za lečenje. Ova grana ’’voli’’ ratove i takmičenja. Bivo ljude čini radnim i vrednim. sem istočnim delom Kine. Češka. ZMIJA je inteligentna. koja je ogleda najviše u Budizmu koji je sa karakteristikama ZECA. Tako npr. O sebi ima mišljenje da je jedinstven i bolji od drugih. Filipinima. uravnotežena ZMIJA koja pažljivo planira svoj život.U subpodeli regije. odeća crvene i zlatne boje). Pariz se nalazi u delu kojim rukovodi ZMIJA. tu je i TIGAR koji ljude čini okrutnima. Nije čudno što je baš u godini MAJMUNA najviše pogođena oblast Zemlje kojom rukovodi grana TIGAR (zemljotres u Indoneziji. to su i ova područja večito konfliktna. kao i Malom Azijom. te Australijance čine otvorenim. kada se zna da su te dve grane međusobno suprotstavljene i da ’’ratuju’’. cunami). a element je Zemlja. Indijom upravljaju Zemlja i Vatra. Kina je čudan spoj miroljubivosti. i sa druge strane isključivosti i nasilne odbrane ideala. političara i tajnih službi. druželjubivim. Sa druge strane. ZMAJ i ZEC. TIGAR upravlja. Znak je šarmera i osvajača. i koji upravlja čitavim hinduizmom. jer je to znak vojske i militantnih tradicija. Interesantno je da je Slobodan Milošević rođen u godini Zmije. BIVO je tradicionalan. element je pretežno Zemlja. Drvo i Tigar predstavljaju skladnu kombinaciju. Mađarska. Zec je miroljubiv i predstavlja isceliteljske tradicije. i čitava priča o carskoj Rusiji potiče od ove grane. meke materijale i delikatnost indijskih žena. itd.

smiruje njenu strast i ambicije. 1965. 1969. 1995 Zemlj a Vatra Vatra Zemlj a Metal Metal Zemlj a Voda Drvo DRVO kolege Ili oponenti ELEMENTI I NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS Vatra Zemlja Metal Drvo podržava Vatru. kritičan je prema idejama Drva podržava Drvo. uzima od njega. čini ga nervoznim. 1972.ZEMALJSKE GRANE I ELEMENTI KOJI NJIMA RUKOVODE PACOV 1948. u ovom odnosu Metal prosperira od sigurnosti koju mu Zemlja daje nema odnos Zemlja slabi Vodu. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom! kolege Ili oponenti Metal crpi Zemlju. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (zahteva ono što Voda ne može da pruži. koristi mu i čini mu dobro. koristi joj i čini joj dobr. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1964. 1962. 1967. ne podržava je i ne pomaže njen pt Voda crpi Metal. 1986 Voda Zemlj a Drvo ZEC 1951 . ne uvažava njene talente) METAL VODA Metal kontroliše Drvo. 1987 Drvo ZMAJ 1952. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. utiče destruktivno na njega. 1988 ZMIJA 1953. 1981. 1968. koristi joj i čini joj dobro Drvo slabi Zemlju. 1974. 1975 . uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. Vatra prosperira u tom odnosu! kolege Ili oponenti nema odnos ZEMLJA nema odnos Zemlja crpi Vatru. 1976. uspeh nema odnos podržava Vodu. 1973. 1994 SVINJA 1959. Voda u okruženju Metala dostiže svoj maksimum kolege Ili oponenti Voda kontroliše Vatru. podržava ga. 1970. 1977.slabi ga i utiče destruktivno na njega. 1980. 1984 BIVO 1949. 1991 MAJMUN 1956. koristi ga za sopstveni napredak. oduzima mu zadovoljstvo i rezultate rada) Vatra podržava Zemlju. 1983. 1961. koristi mu i čini mu dobro kolege ili oponenti Voda Drvo crpi Vodu. 1985 TIGAR 1950. 1990 KOZA 1955. Voda podržava kreativnost i ideje Drva i tako pomaže nj. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (minira ga. 1963 . 1992 PETAO PAS 1957. koristi joj i čini joj dobro. 1989 KONJ 1954. ometa mu koncentraciju Zemlja ima majčinski odnos rpema Metalu. 1971. odlično za Drvo! VATRA Vatra crpi Drvo. ali može da se od njega oseziugroženo Vatra kontroliše Meta. 1979. 1993 1958. uzima od njega i koristi ga za sopstveni napredak . 1982. 1960. ali se Vatra u tom odnosu stalnog davanja umara! Drvo nema odnos prema Metalu. 1966. 1978.

februara. Tigar – Zmija. Petao – Pas (oba su previše nervozna i sitničava) . u centru pažnje je Majmun) Sledeći odnosi spadaju u kategoriju ’’samoproganjajućih’’: Zmaj – Zmaj. ali kombinacija koja će dovesti do privlačnosti) Zmaj i Pas (nema poštovanja za drugog. intelektualci) Bivo. Zmaj i Majmun (dinamični. Zmija i Petao (stratezi. koja može da ’’padne’’ u periodu od 15. proverite zemaljsku granu godine rođenja (pogledaj moju knjige: Kineska astrologija. Petao – Petao. Zecu Zmaj previše veliki) Koza i Majmun (oba su koncentrisana na sebe. januara do 15. Majmun – Pas. ili Feng Shui: 1000 načina da unesete lepotu i sklad u svoj dom i svakodnevni život). Zec i Svinja (kućevni tipovi. Ukoliko ste rođeni u ovom intervalu. fizički) LOŠE SLAGANJE Pacov i Konj (drugačiji mentaliteti) Bivo i Koza (jedan praktičan. porodica) Zec i Zmija (ljubavni odnosi) Zec i Pas (razumevanje) Pacov i Bivo (započinjanje i dovršavanje) Petao i Zmaj (karijera) Majmun i Zmija (karijera. nauka) Konj i Koza (seksualno. Konj – Konj. politika. praktični) Tigar. jedan neskroman. a POČINJU sa lunarnom novom godinom.Napomena: Zemaljske grane traju godinu dana. DOBRO SLAGANJE ZNAKOVA Koza. Bivo – Konj. Pas i Konj (aktivni. mogu biti dobri prijatelji) Zmija i Svinja (manipulator i naivko) Zec i Zmaj (Zmaju je Zec previše mali. skloni miru i porodici) Pacov. drugi umetnički nastrojen) Tigar i Majmun (borba za moć i dominaciju) Zec i Petao (različiti životni ciljevi. avanturisti) Posebna slaganja: Tigar i Svinja (ljubav. Svinja – Svinja U kategoriju konfliktinih sukoba spadaju odnosi: Pacov – Ovca. drugi skroman.

Svaki pokušaj da se Qi definiše zahtevao bi da se definicija menja od čoveka do čoveka i od situacije do situacije. Zec. srcu i stomaku. Zec u zemlji Pacova. ali je isto tako tačno i da naše telo ima kanale zahvaljujući – Qi. poznavaoci gore pomenutih i drugih oblasti u kojima je Qi glavni akter. Qi majstori. Petao. Pacov.CVET ROMANSE uticaj koji se odnosi na ljubavni i društveni život. ali da nijedno . Najvažnijom laboratorijom su ipak smatrali ljudsko telo. Iako poznaju načine ispoljavanja Qi (čita se: Ć´hi) kao i obrasce njenog kretanja. ali da ju je (ipak) nemoguće locirati. odakle su pažljivo proučavali prirodne pojave: zvezde. između ostalog i feng shuija. Originalni kineski karakter za Qi predstavlja paru ili isparenje koje se stvara prilikom kuvanja pirinča. ali je i stvara. Ovca c. Majmun. godišnja doba. Pojam Qi se javlja u kineskoj kulturi. medicini. kretanja Sunca i Meseca. Qi tako. psihologiji čak i meteorologiji i poljoprivredi. Pas d. dugo je bilo predmet njihove meditacije. Misterija zvana Qi . Zmija. kao mistični pojam koji sadrži energiju. Pacov c. monasi i učitelji borilačkih veština istraživali su Qi. Taoisti su znanja o Qi sticali u svojim laboratorijama. Petao b. Istina je da Qi određenim kanalima teče našim telom. Ipak. Znaju da je Qi primalna sila koja se nalazi svuda i pokreće sve. Bivo CVET ROMANSE a. celina je opet ostala misterija. Konj Da li ste znali da kod Kineza postoje 3 mozga . Svi se slažu u tome da Qi ’’stvara sve oblike.3 centra unutrašnje inteligencije (Dan Tians) ? Oni se nalaze u glavi. Znanje sticano vekovima i prenošeno uglavnom usmenim putem. Tigar.nije potpuno.sa osvrtom na Qi tela Tokom više hiljada godina mnogobrojni naučnici i mistici drevne Kine. potvrđuju da je svako objašnjenje Qi tačno. postaje inspiracija ne samo umetnicima već i mnogim naučnicima. qi gonga i tai ji-a. uprkos tome što sama nema nijedan’’. Konj. . Ova para je skladna mešavina materijalnih uticaja Zemlje (gustoća pirinča) i nematerijalnih uticaja Neba (para). Zmaj b. a pitanje: ’’Šta je Qi?’’. postalo je osnova mnogih sistema. kosmologiji. biologiji. CVET ROMANSE Zemaljska grana godine rođenja a. itd. Zec d. iz tabele se vidi da bi Pacov mogao da nađe ljubav u zemlji Petla. ali je u isto vreme i svest koja istražuje sebe. kao mesto kompleksnog i čudesnog susreta zemaljskih i nebeskih uticaja. Svinja. kineske medicine. Qi je svest sama po sebi.

u ljudski sistem ulazi prostrana Qi Neba. unošenjem hrane. i nalazi se na polovini između skrotuma i donjih rebara. Naš život u majčinoj utrobi počinje mešanjem ove dve energije (u vidu jajne ćelije i sperme). Ono što se zatim dešava je da Qi Neba i Qi Zemlje reaguju sa Yuan Qi (nasleđenom Qi). život je dug i zdrav. ali i naša esencijalna priroda • oblikuje se nakon rođenja i zato se zove stečena Qi • stiče se (skuplja) kroz disanje. našim telom vladaju dve vrste Qi: prenatalna i postnatalna. Qi Neba je Yang Qi.Koncept Qi je dalekosežan i širok i obuhvata sve varijetete Qi. hranu. To je osnova koja daje potencijal našim životima. Qi je u svemu. u prisustvu nasledne Qi. Prenatalna ili nebeska Qi je nasleđena od roditelja i predaka i dovodi se u vezu sa genima. QI UNUTAR TELA Bazično. naši glavni prenatalni izvori energije su Qi Neba i Qi Zemlje u kombinaciji sa Yuan Qi i Shen Qi. desno od kičmenog stuba. . Qi Gong-om). U svakom slučaju. Yuan Qi je u vezi sa bubrezima i i sadrži otisak za našu ličnost. Ove dve energije se privlače kao magneti i u nama se susreću i mešaju. vežbe • kultivisanjem postnatalne Qi podstiče se skupljanje i cirkulacija stečene Qi PRENATALNA OSNOVA ŽIVOTA Iz kosmičkih sfera. Ako je ova Qi jaka i stabilna. Zapravo. s obzirom na to da azijska tradicija ima širok dijapazon pogleda na duh i duhovnost (tako npr. kao i u prostoru između stvari. teško je objasniti pojam Shen Qi. Pogledajte u tabelama kako to izgleda : PRENATALNA QI (nasleđena) POSTNATALNA QI (stečena) • nasleđena je pre i tokom rođenja • ima veze sa kosmičkim korenima. Qi Zemlje je Yin Qi. vazduha i drugog. Tvrdi se da ova Qi može da se zaštiti i konzervira raznim metodama (između ostalog. mora i rastopljene kore planete u naš organizam ulazi kondenzovana i zgusnuta Qi Zemlje. boravak u prirodi. Iz tla. Kinezi govore o tome da se Duh ispoljava kroz SrceUm. Postnatalna Qi pripada srcu i umu i stiče se nakon rođenja. čine je geni. što je teško prevesti i objasniti). Shen Qi često opisuju kao ’’univerzalni otisak za transcendentalno Ja’’. kada smo manje materijalni a više Shen (duhovni) • u njenom oblikovanju učestvuju zvezde i planete • doprinos daju roditelji i univerzalne energije tokom boravka u materici . Sedište nasleđene Qi je u Qi centru koji se zove Kapija Života (Ming Men). odmor. kao i nasleđenom esencijom i duhom (Shen Qi).

razdvajaju se Ishranjujuća. Zaštitna Qi je ta koja nam stvara i održava imunitet. INTUITIVAN I PROSVETLJEN. hrana ulazi na usta. vodu. Ono što se zatim dešava u našem telu jeste da se u grudnom košu mešaju Qi hrane koja se podigla do grudnog koša i Qi vazduha koju su ekstrahovala pluća. i kreativnost. zdravlje.stečena Qi doprinosi održavanju zdravlja i štiti Prenatalnu. esenciju Qi hrane koju podižu do grudnog koša (pluća). Ono što se tada dešava jeste da ona zatim ide u ’’lonac za kuvanje’’. to se zove dobrom srećom ili dobrom karmom. Prenatalna Qi se meša sa postnatalnom Qi . da bi stvorila auru zaštite od spoljašnjih patogenih uticaja: prehlade. U osnovi je svih unutrašnjih potencijala za ozdravljenje. vazduh. što liči na paru koja se podiže iz lonca za kuvanje (ceo process podseća na kuvanje pirinča). Iz nje. Yang slezine i želuca iz hrane preuzimaju čistu Qi. koji je opisan i kao ’’DUG. nasleđenu Qi (koja je uslov za dugovečnost). U tom slučaju. abdomen. Qi vazduha (Zong Qi) unosimo disanjem i absorbuju je pluća. slab vam je imunitet i nemate samo-poštovanja. Ovaj unutrašnji sistem ishrane organa i tkiva omogućava telesne funkcije i održava zdravlje i mladalačku izdržljivost.POSTNATALNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Postnatalna . znači da vaša zaštitna Qi nije dovoljno jaka! Kinezi bi vam savetovali da posetite kineskog lekara ili da redovno radite Qi Gong vežbe (najmanje 3 meseca). gde se odvija varenje (metabolička vatra). Dakle. Ishranjujuća Qi zatim putuje ka unutra da nahrani organe i aktivira tkiva kroz kanale prolaska. Prenatalna Qi. i Zaštitna. a može se reći i da sprečava bolest.kroz hranu. Poželjne posledice Mešanjem postnatalne (stečene) Qi sa prenatalnom (nasleđenom) Qi (iz univerzuma i od predaka). buke ili čak besa drugih ljudi. stvara se robustan i dinamičan život. što održava naš život. toksina. emocije i ideje. daje gorivo ili varnicu potrebnu da se ova razmena odvija. ukoliko imate problem da se odbranite od drugih ljudi i njihovih zahteva. . Tom prilikom se stvara zdrava Qi ljudskog tela. poznata kao vatra života. Ying Qi. Zaštitna Qi putuje površinskim kanalima i kožom (često se kaže da ide i van tela). i dešava se upravo zahvaljujući dobroj sreći (ili karmi). Wei Qi. konstituciju čini jakom i čak jača naše samo-poštovanje. Qi hrane (Gu Qi) Kao što svi znamo.’’ Interakcija stečenih i prenatalnih energija može se desiti spontano.

koji glasi : Generalno je mišljenje da meditacija i fizičke vežbe rešavaju problem stagniranja Qi. Qi majstori savetuju i da se ne prejedamo. Najzdravije je hraniti se u skladu sa godišnjim dobima. korišćenjem nebeske faze kultivisanja Qi. Balansirajte ukuse. prženje). dugo kuvanje.njenog nedostatka. preporučuje se da koriste unutrašnju alhemiju kojom je moguće strahovito ubrzati. povećati i proširiti čovekovo postojanje.Onima čija se dobra sreća ne javlja spontano. U nekom od sledećih tekstova ili Feng Shui Newsletter-a. pisaću više o simptomima nedostataka Qi. kao i . kineska medicina mi je . umerena seksualna aktivnost i izbegavanje čitanja noću i u ležećem položaju. da izbegavamo hladna pića i ekstremne vremenske (ne) prilike i da ne preterujemo ni u čemu (niti u aktivnosti niti u neaktivnosti).samo hobi! . krvi. Ukoliko vas to bude interesovalo! Uz napomenu: moja profesija je Feng Shui. izbegavanje dugog sedenja i ostajanja noću. zato što kiselo deluje na kosti. slano na krvne sudove. jesu aktivnosti kojima možemo sprečiti odlivanje i smanjenje Qi. pa tako zimi hranu spremati na način koji će dodati više vatre (pečeno u rerni. gorko na Qi a slatko na mišiće. Ovde ću vam prezentovati savet Qi majstora. Yina i Yanga. kao i da uvek svoj želudac popunjavamo maksimalno do 70% kapaciteta. kao i hrani koja deluje kao lek. Osim ovoga. Ovakav život se dostiže kroz nameru. oporo na tetive.

.

.

. Da biste privukli sreću boljih prihoda. najbolja metoda je uvođenje vodenog elementa u svoj životni prostor. On ne smije biti isuviše velik. uvijek treba imati u vidu ravnotežu. jer bi mogao postati opasan. Postoji mnogo različitih preporuka i metoda za bogaćenje. nekada je manje bolje nego više.Feng shui za poboljšanje prihoda Feng shui majstori tvrde da je najlakši i najbrži rezultat primjene feng-shuija povećanje prihoda. međutim osnovni simbol novca u feng-shuiju je voda.

dok se biljkom novca u feng-shuiju smatra krasula. ako se drži u jugoistočnom sektoru. povoljne su biljke okruglih. Biljke u jugoistočnom sektoru Kada je riječ o biljkama. jer njeno prisustvo donosi bogatstvo i sreću.5 cm. Feng-shui ribom naziva se arowana. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru.5 do 132 cm. Nije preporučljivo držati kaktuse . Kornjača na sjevernom sektoru U sjevernom sektoru doma poželjno je držati kornjaču bilo živu ili kao keramičku figuru kornjače. Kao nebesko biće. novac. koju neki biznismeni drže radi privlačenja velikog bogatstva. jer više vole da budu same. Smatra se da će ona simbolički apsorbovati bilo kakvu nesreću koja vam je namijenjena. Prljava voda donosi otrovan zadah. postoji vjerovanje da se to dogodilo jer je apsorbovala nesreću namijenjenu vama. Najpovoljnija kombinacija je 9 zlatnih ribica. Treba voditi računa da ono bude sa lijeve strane od ulaznih vrata. pod uslovom da ih redovno zalijevate. Akvarijum sa zlatnim ribicama Akvarijum sa zlatnim ribicama je idealno rješenje za privlačenje sreće bogatstva. što predstavlja pojas od žada i prostorije pune novca. možete držati i druge biljke. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. Ono što treba zapamtiti je to da se kornjače ne drže u paru.Neki od načina za poboljšanje prihoda: Izgradnja jezerca ispred kuće Dimenzije koje se preporučuju za prečnik jezerca su 104 i 110. odstranjujete uvelo i trulo lišće. od čega bi jedna trebala biti crna. jer to stvara dragocjenu jang energiju. ona predstavlja pomoć drugih ljudi. ne paničite već je zamijenite drugom. ili 124. gledano iznutra prema van. Međutim. ili jednostavno dotrajalu biljku bacite i zamijenite novom.vole da budu same. ali po feng-shuiju najpovoljnije je držati 9 primjeraka japanskog šarana. U jezercu možete uzgajati različite vrste ribe. Ako vam u akvarijumu ugine zdrava ribica. mesnatih listova. mijenjate zemlju. Potrebno je obezbijediti neprestan dotok vode (pumpa i filter za pročišćavanje).

Crassula ovata "Whirly Bird" 7. Crassula je biljka iz porodice sukulenata i postoje različite vrste: 1. Crassula ovata 'Jade' 2. . 'gollum' & 'hobbit' 3. Crassula argentea "Finger Jade" 4. Potrebno je napomenuti da nije povoljno u domu držati suhe biljke poput suhog cvijeća i suhe grane drveta jer emituju mrtvu energiju i privlače lošu sreću. bonsai biljke (biljke patuljastog rasta) ne donose dobru energiju u vaš životni prostor.niti biljke špicastih listova koje odašilju otrovne strelice. Crassula argentea 'monstrose'. Crassula ovata "Lemon & Lime" Crasula – još se naziva biljka novca i ona je na prvom mjestu kada je u pitanju energiziranje sektora bogatstva i blagostanja (istok i jugoistok). Crassula arborescens "Silver Dollar Jade" 5. Crassula portulacea minima "Mini Jade" 6. Takođe.

. Bambus – simbolizira dugovječnost. Schefflera – dekorativna biljka koja raste u visinu ( simbolizira rast i napredak ) te također ne zahtjeva puno svjetla .Izuzetno povoljne biljke su: Spathiphyllum – biljka koja je jednostavna za održavanje. ne zahtjeva puno svjetla a osim toga dobro upija negativna zračenja iz elektronskih uređaja . Calathea – sve vrste.

ono predstavlja mrtvu energiju i smrt te ga nije dobro držati u prostoru. uklanjajte ocvale cvjetove i uvelo lišće. Bonsai je simbol sputane prirode i izuzetno štetno djeluje u bilo kojem prostoru . Biljka "slonova noga" je izuzetno nepovoljna (simbolizira nazadovanje i spriječen razvoj). Ne preporučuju se Agava. Biljke koje imaju oštre listove poput sablji ( na primjer palme ). ali ne podnosi propuh . božura. narcisa i ljiljana Ne preporučuju se: Sve biljke s trnjem ili iglicama poput kaktusa. One su nepovoljne jer energiju prostora pretvaraju u agresivan oblik. Zamioculacas cvjetnice poput orhideje.Ficus benjamin – voli jako svjetlo . puzavci) predstavljaju nazadovanje. jugoistočni i južni dio doma ili prostorije. Njegujte svoje biljke. Umjetno cvijeće od svile treba redovno čistiti. redovno režite grane koje su previše izrasle i dodajte hranjive sastojke u zemlju. Biljke koje rastu prema dolje (npr. Yucca (drvo života). sve palme i Diffenbachia. Najpovoljnije mjesto za biljke je istočni. te svakih 6 do 12 mjeseci zamijeniti novim. Biljke će vam to vratiti svojom . Suho cvijeće nema života. Dracaena.

da bi vam rekao kako trebate dobro očistiti dom. takođe možete ih okačiti iznad glavnog ulaza u kuću ili postaviti bilo gdje u domu. posebno ako ih držimo u sektoru bogatstva i blagostanja (jugoistok). kao što su prostor ispod trosjeda. jer tako stvarate dojam da ona odlazi skupa s vašim novcem. Ne trebate dati ogroman novac feng-shui majstoru. kao da ga unosi u dom. raspoređene po svim dijelovima sobe na neupadljivim mjestima. sofe. Najvažnije od svega je održavanje svježeg izgleda biljke. druga prema unutra. umjetničkim slikama sa negativnim prizorima. ispod tepiha. a treću postavite . I neka budu okrenute prema različitim stranama svijeta. stola.Ako imate tri. u novčanik (kako biste osigurali da nikada nije prazan). Minimalno je potrebno imati jednu. neka jedna gleda van. redovno zalijevanje i odstranjivanje trulih i suhih listova.ljepotom i pozitivnom energijom. police i sl. kao da ide po novac. Važno je pri tom držati ih na podu. Svi mi u svom domu imamo dosta aktivatora za koje nismo ni svjesni kako nam mogu donijeti pozitivnu energiju samo ako ih pravilno koristimo. ali često nesvjesno privučemo mrtvu energiju raznim dekoracijama od suhog cvijeća. starih i oštećenih stvari. Feng-shui simboli koji donose sreću u novcu Kineski novčići Mogu se staviti vezani crvenom trakom na važna dokumenta i knjige prijemnih faktura kako biste imali uspjeha u poslu. pa je takve stvari potrebno odstraniti iz doma. Feng-shui zaista djeluje. ali uvijek povezane crvenom vrpcom. ona ne bi trebala biti okrenuta prema ulaznim vratima. sa jang stranom okrenutom prema gore (kineska slova). koji predstavljaju energije pojedinih sektora. najviše devet. simboli i aktivatori prostora. Tronoga žaba Tronoga žaba je simbol koji donosi najviše sreće u uvećanju vašeg bogatstva. Pored temeljitog čišćenja doma i bacanja nepotrebnih. ali isključivo kao pravilno korištenje energija. potreban vam je kompas da odredite strane svijeta. Ako imate samo jednu žabu. a čist dom je pola dobrog feng-shuija. Postavljanjem dva novčića sa crvenom trakom iznad ulaznih vrata u radnju privlačite bogatstvo.

koliko god ih imali. Dnevna soba je najpogodnija. napuniti ga raznim dragocjenostima.po želji. novčićima. simbolično predstavljajući ulazak bogatstva u dom ili kancelariju. lažnim zlatnim polugama i postaviti u predsoblje ili dnevnu sobu. Trgovački brod Možete sami napraviti svoj brod bogatstva tako što ćete uzeti maketu bilo kakvog broda. staviti pravu novčanicu ili kovanicu. dok se ne preporučuje držati ih u spavaćoj sobi. kao da dočekuju chi bogatstva. okrenut tako da uplovljava u prostoriju. kuhinji i kupatilu. može i u trpezariji i dijagonalno od glavnih ulaznih vrata. Možete i ispod svake žabe. .

korali. šest ili devet kineskih novčića koji su vezani crvenom vrpcom . akvamarain. izaberite vazu od porcelana. ametist. lapis lazuli. . malahit. biser. kristali.pet vrsta sjemena ili zrnevlja staviti u male plastične kese Vazu izobilja držite tako da je sklonjena od radoznalih pogleda. . kornain.tri. kristala. jaspis..crvena torbica prepuna novca . citrin. topaz.sedam vrsta poludragog kamena.Vaza izobilja Kako biste napravili vazu koja donosi bogatstvo. zemlje.. tigrovo oko. kvarc. metala i napunite je sljedećim sadržajem: .

Medjutim. pa možeš izračunati povoljnu direkciju za novac na osnovu ličnog gua broja (na odgovarajućoj temi imaš opširnije o ovome).ali okrenutu ledjima od ulaznih vrata? Sta vi mislite? :) Najbolje je da se ovaj simbol drži u prostoriji dnevnog boravka i to dijagonalno od ulaznih vrata.Tronoga žaba Ja sam danas kupila zabu i isto ima novcic kao na slici. da je ja onda stavim ispod stocica u hodniku. a onda simbol tronoge žabe postaviti tako da bude okrenuta u ovom pravcu.pa posto imam samo jednu. . nema nekog strogog pravila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful