REČNIK feng shui i pojmova kineske tradicije

ABAKUS: računaljka; simbol prosperiteta, čest simbol u feng shui dizajnu zgrada u
velikim kineskim gradovima; ALMANAH: tong shu; godišnja publikacija koja sadrži obilje informacija od značaja za Kineze, kao npr. vremenske prognoze, solarni i lunarni kalendar, srećne dane, horoskope, pravila ponašanja, elemente feng shuija; AMAJLIJE I TALISMANI: mali predmeti koje Kinezi tradicionalno nose sa sobom, verujući da će im doneti dobru sreću i zaštititi ih od loših uticaja; najpopularnija amajlija jesu novčići, obično tri novčića sa kvadratnom rupom u sredini povezana crvenom trakom, za koje se veruje da donose dobru sreću u vezi sa novcem; ovi se novčići nose u novčaniku, drže se u kasi, na radnom stolu, u fasciklama, ispod telefona… BA GUA: osam trigrama koji su raspoređeni u osmougaonik, svaki na tačno određenom mestu; ba znači osam, kua označava trigrame; BA GUA MAPA: termin koji označava podelu prostora na segmente; u praksi, prostor se deli na devet jednakih delova (segmenata); teorijski, radi se o osam segmenata, zato što središnja oblast ujedinjuje ostalih osam; svaki od osam segmenata prostora je u vezi sa karakteristikama strane sveta koja tu ‚‚pada‚‚; centar je mesto opšteg balansa prostora; porodica pripada istoku, ljubav i brak jugozapadu, prijatelji severozapadu, deca zapadu, ugled jugu, karijera severu, obrazovanje severoistok i sreća uopšte i u novčanim pitanjima jugoistoku; BA GUA OGLEDALO: malo osmougaono ogledalo sa ucrtanim trigramima, tradicionalno žute, crvene ili zelene boje; nekada je korišćeno da bi se prostor odbranio od neželjenih energija iz susedstva (raskrsnica, groblje, više građevine, most koji ’’gleda’’ na kuću, neprijatni susedi, putevi, napuštene kuće, itd.); postavlja se spolja, tako da ‚‚gleda‚‚ ka ugrožavajućem objektu; BAMBUS: visoka biljka koja raste mahom u Kini, Japanu i Jugoistočnoj Aziji; bambus je zapravo vrsta trave, koja može prerasti visinu od 10 m; za Kineze, bambus predstavlja snagu, izdržljivost i otpornost; BUDA, BUDIZAM: Buda (Buddha), na sanskritu počasna titula za ’onog ko se probudio’, odnosi se na Sidarta Gotamu (Siddharta Gautama), istorijskog osnivača Budizma; oženjen i otac jednog deteta, Siddharta je napustio porodicu da bi postao lutajući monah, vođen porivom da pronađe uzrok patnji i rešenje za njih; rešenje je našao u učenju koje je nazvao ’’Srednji put’’; polazne osnove Budinog učenja su sadržane u ’’Četiri Plementie Istine’’: 1. Život je patnja; 2. Uzrok patnje je vezanost; 3. Patnja se može zaustaviti ukoliko se prekine vezanost; 4. Vezanost se može prekinuti meditacijom i disciplinovanim i moralnim životom; BISER: predstavlja u kineskoj tradiciji žensku lepotu i čistotu ženskog principa; predstavlja i mesec, i veruje se da štiti kuću od vatre; u Budizmu, biser se dovodi u vezu sa ispunjenjem želja; često se predstavlja skupa sa Zmajem; CRVENA: srećna boja kod Kineza; veruje se da donosi vitalnost, snagu i autoritet; simbol je elementa Vatre; ČUVARI VRATA: njihove slike (par čuvara) se kače na vratima; veruje se da čuvaju kuće, poslovne prostore i sveta mesta od loših uticaja, zbog čega izgledaju ljutito;

ČETIRI STUBA SUDBINE: takođe i Ba Zhi; drevna astrološka metoda analize sudbine;

podaci dobijeni iz datuma rođenja se ’’prevode’’ u elemente (vidi: Elementi), čiji se odnos analizira; utvrđuje se koji element predstavlja suštinu osobe - ono što ona jeste – i zatim se procenjuje njegova jačina i koji su elementi i pravci za osobu povoljni; iz stubova sudbine vide se povoljni i nepovoljni životni periodi, osobino okruženje, afiniteti… ČETIRI PLEMENITE BILJKE: bambus, hrizantema, orhideja, šljiva; ČETIRI NEBESKE ŽIVOTINJE: feniks, kornjača, tigar i zmaj; DRVO: jedan od Pet elemenata; predstavlja energiju mladosti i rasta, ideja i mašte; DUPLA SREĆA: simbol sreće u zajedničkom životu kod Kineza; koristi se na venčanjima, a veruje se da neudatima može pomoći da brže pronađu partnera; DUŠA: Kinezi veruju da čovek ima dve duše; jedna je PO, životinjska ili životna duša, a druga je HUN ili spiritualna, lična duša; u trenutku smrti, obe duše se odvajaju od tela; Po ide u grob i propada uporedo sa telom, dok ‚‚Hun ostaje u životu onoliko dugo koliko se članovi porodice sećaju umrlog‚‚; takođe se veruje da, ako se o grobu i holovima predaka dobro stara, obe duše postaju prijateljski nastrojene prema potomcima i donose im dobru sreću; FENIKS: mitsko stvorenje, dugorepa ptica koja predstavlja ženski princip i stoji za ženski rod; pet boja feniksovog repa predstavlja pet suštinskih vrlina: ispravnost, mudrost, ljudskost i iskrenost; veruje se da upravlja jugom i da predstavlja sunčevu toplinu i letnju žetvu; od davnina je simbol kineskih carica; često se prikazuje u kombinaciji sa zmajem što simboliše skladnu kombinaciju muškog i ženskog principa; FENG: vetar ili vazduh; FENG SHUI: ’’vetar i voda’’, sistem geomantije čija se starost procenjuje na više od 3000 godina; kroz pravilno postavljanje grobova, zgrada i raspoređivanje nameštaja, usklađuje se sa opštim protokom energije; na ovakav način, kreira se osnova za dobru sreću potomaka (postavljanjem grobova), odnosno korisnika prostora; • vidi pod Zemlja, Feng Shui analiza; FENG SHUI ANALIZA: komplikovana i sveobuhvatna analiza energije tla (lokacije na kojoj se nalazi zdanje koje se analizira), zatim same građevine (oblik, materijali, raspored prostorija, itd.), odnosa predela i građevine, odnosa građevine sa drugim objektima u okruženju, odnosa građevine i strana sveta, uticaja prednje orijentacije i perioda izgradnje; podrazumeva i analizu unutrašnjosti prostora, kao i samih korisnika, na osnovu njihovih datuma rođenja; analiza je baza na osnovu koje se daju preporuke za kompletno uređenje prostora, počevši od rasporeda prostorija i nameštaja, pado pronalaženja najboljih pravaca za spavanje, rad,...(nešto više potražite u mojim knjigama ili na web site-u: www.feng-shui-co-yu); FENG SHUI VRT: važan element po feng shuiju dobro uređenog dvorišta/kuće, izvor energije, Qi; kineski carevi su imali prekrasne vrtove oko svojih palata, a i tradicionalni kineski domovi (kao i hramovi) su građeni oko vrtova; obično aismetrilčnog oblika, Kineski vrt odražava sklad koji postoji u prirodi; osnovni elementi vrta su planina i voda (koncept shan shui, yang i yin); planinu predstavljaju kamenje i zimzeleno drveće, a vodu jezerca i potoci; obavezni delovi feng shui vrta su paviljoni (vidi: paviljoni), mostići, cveće, biljke i životinje, natkriveni prolazi i kamenite staze…; FENG SHUI MAJSTORI: rodonačelnici feng shuija su veliki majstori Yang Yun Song, Zeng Wen, Zing Dao He Shang i Lai Bu Yi. Danas, malobrojni poznavaoci klasičnog feng shuija žive u Singapuru, Hong Kongu i Maleziji; od Joey Yap-a sam najviše naučila i on je, iako mlad, vrhunski majstor; Yap Cheng Hai takođe živi u Maleziji i ima titulu ’’veliki veliki majstor’’; Raymond Lo živi u Hong Kongu,predaje

na univerzitetu feng shui i ekspert je za divinaciju Yi Jing-om, na drevni tradicionalni način, malo poznat na zapadu; FU XI: prvi od tri legendarna kineska cara; pripisuje mu se da je kineskom narodu preneo umetnosti civilizacije: naučio ih kako da pripitome životinje, love, pecaju, kuvaju, koriste pismo, prave muziku, gaje svilene bube i tkaju; legenda govori da je Fu Xi pronašao trigrame i ustanovio sredstva kojima se može izmeriti svemir…; GEOPATSKI STRES: štetni uticaji koji dolaze iz Zemlje i posledica su podzemnih voda, raseda i rudnih ležišta; geopatski stres karakterišu poremećaji geomagnetizma, koji nakon dužeg izlaganja mogu ozbiljno naškoditi zdravlju živih bića; u novije vreme, geopatski stres izazivaju i građevinski materijali… (vidi moju knjigu: Feng shui, kompletan priručnik za uređenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora…) HEKSAGRAM: formacija sastavljena od šest prekinutih i celih crta; svaki heksagram nastaje kombinovanjem dva trigrama; • vidi: Trigrami KAKTUS: višegodišnja biljka poznata po bodljama, karakteristična za suve predele i visoku temperaturu; zbog karakterističnih bodlji se smatra neprijateljskom biljkom, koja odbija posetioce; izuzetak je jedna vrsta kaktusa, crassula ovata, sa ovalnim listovima, koja je poznata i kao ’’biljka koja donosi novac’’; KARDINALNI PRAVCI: sever, jug, istok i zapad; KNJIGA OBREDA: skup dokumenata u kojima se opisuju drevni rituali i dvorske ceremonije; ova knjiga pokriva širok spektar tema, počevši od filozofskih rasprava o smislu života, sve do detaljno ispisanih pravila za svakodnevni život; čuveni tekst Prolećni i jesenji anali je deo ove knjige a sastoji se iz tri poglavlja koja opisuju principe Neba, Zemlje i Čoveka; smatra se da ovaj dokument predstavlja kombinaciju religije, astronomije, državne uprave i etičkih principa; KNJIGA PROMENA: I Ching ili Yi Jing, divinacijski priručnik, jedan od Pet Klasika; u knjizi su prikazana 64 heksagrama (vidi: Heksagrami), koje prate komentari koji se pripisuju kralju Venu i Konfučiju; pitalac postavlja pitanje i zatim baca tri novčića šest puta; novčići imaju yin i yang stranu, a rezultati bacanja mogu biti pretežno yin ili yang; kada su sva tri novčića istog polariteta, ispisuje se suprotni polaritet; rezultati se ispisuju odozdo na gore, u vidu yin ili yang linija (cele, prekinute); svaki heksagram ima svoje tumačenje, danas različitih autora, koje uglavnom pruža manje-više filozofski odgovor na postavljeno pitanje; da bi se razumela tumačenja iz Knjige promena, potrebno je veliko iskustvo u radu sa trigramima i razumevanje prirode heksagrama; KORNJAČA: Kinezi veruju da je kornjača izuzetno inteligentno stvorenje; simbol je snage, dugovečnosti i izdržljivosti; predstavlja univerzum: gornji deo oklopa je u vezi sa Nebom, donji sa Zemljom; posebna vrsta kornjače je yuan, u kojoj su pomešane osobine kornjače i zmaja i smatra se najmoćnijim stvorenjem, izvršiocem Boga Vode; KOMPASNA ŠKOLA: geomagnetni kompas, lo pan, osnovni je instrument SVIH klasičnih feng shui škola; ovaj kompas ima složene oznake koje dovode u vezu osobu koja je u pitanju i karakteristike određenog terena, zatim teren sa planetama i zvezdama, itd.; u oba sistema klasičnog feng shuija, San He i San Yuan, koristi se kompas; ipak, pošto je u San He sistemu akcenat na formacijama tla, kompasnog školom se često nazivaju škole San Yuan sistema; KUHINJSKI ZAŠTITNIK: važno božanstvo u tradicionalnom kineskom domu, veruje se da posmatra sve dobro i loše što se čini svakom članu domaćinstva; u domu ima svoje mesto, obično u niši iznad šporeta, gde mu se kači slika ili inskripcija; na kraju svake lunarne godine, veruje se da putuje na Nebo gde podnosi izveštaj o domaćinstvu;

KUAN YIN: u budističkoj tradiciji boginja milosrđa, otelovljenje saosećanja,

mudrosti i ljubavi; obično se predstavlja kako sedi na lotosovom cvetu, simbolu pročišćenosti, držeći u ruci biljku koja leči sve bolesti; LAV: omiljeni simbol u kineskoj kulturi i umetnosti; često se predstavlja kao mešavina psa i lava; u Budističkom verovanju, lav je zaštitnik Budizma i svetih zdanja, pa se ispred hramova i palata često mogu videti statue lavova u paru; često se naziva i Fu pas, zato što Fu označava Budu; figure Fu psa se danas koriste i za zaštitu životnih i poslovnih prostora; LEČENJE PROSTORA: mere i postupci čiji je cilj odbrana prostora od nepoželjnih energija i jačanje poželjnih; klasični lekovi su vazdušni zvončići (wind chimes) sa 5 i-ili 6 šupljih štapova, napravljeni od metala; u feng shuiju se kao ‚‚lekovi‚‚ koriste i ogledala, svetlost, jake boje, bambusove flaute, pokretni i nepokretni predmeti… LUNG: kineski naziv za zmaja; vidi: zmaj; LO PAN: drevni (kineski) geomagnetni kompas, četvrtaste osnove i okruglog mobilnog dela sa više prstenova na kojima su obeležene različite oznake (trigrami, heksagrami, yin/yang, elementi, Zemaljske grane, 24 Planine, 120 Zlatnih podela, 60 sakupljajućih i širećih Zmajeva, itd.); LOTOS: biljka koja raste u vodi i čiji cvet Kinezima simboliše leto; kinesko ime za lotos zvuči kao i prosperitet i plodnost, pa lotos često predstavlja ova dva; u Budizmu, kao biljka koja raste iz blata a čiji je cvet beo i lep, lotos je simbol čistote, kao i Točka života; MAGIČNI KVADRAT: kvadrat u čijem je centru br. 5, i gde je zbir brojeva po horizontali, vertikali i dijagonalama uvek 15; poznat i kao Lo Shu kvadrat, osnova je za mnogobrojna proračunavanja u kompasnom feng shuiju; MANDARINSKE PATKE: u kineskoj tradiciji, simbol su sreće u ljubavi i vernosti; veruje se da mandarinske patke uvek žive u paru i da umiru kada se razdvoje; METAL: jedan od pet elemenata koji ’’tvore’’ svet; pripisuju mu se da čoveku daje oštrinu i izvršne sposobnosti, ali i da ga čini ravnodušnim i proračunatim… NEBESKA STABLA: Pet elemenata, u yin i yang svojstvu; Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui. NEGATIVNI PROSTOR: deo prostora koji “nedostaje” u ba gua mapi, do pravilnog oblika; ovaj deo ”pada” van kuće ili stana; potreba koja predstavlja ovu stranu sveta se tada obično zadovoljava van kuće… NOVOGODIŠNJI FESTIVAL: poznat i kao Prolećni festival; najvažniji festival u Kineskoj godini, označava početak novog ciklusa koji počinje sa lunarnom novom godinom (januar ili februar) i slavi se petnaest dana; nekoliko nedelja ranije, Kinezi šalju prijateljima i rođacima crvene razglednice sa dobrim željama; za vreme festivala odaje se posebna pošta starijima, pišu se pesme, uživa se u obedima sa puno vrsta jela koja imaju simbolična značenja… OGLEDALA: u drevnoj Kini, pripisivane su im magične moći; verovalo se da vlasnika štite od zla i da otkrivaju tajne iz budućnosti; okruglo ogledalo je simbol celovite bračne sreće; u feng shuiju, koriste se kao lek kojim se može proširiti prostor, povećati količina svetlosti i energije u prostoru, uneti poželjni vidik ili duplirati postojeći… OSAM BOGATSTAVA: poznata su i kao Osam dragocenih stvari; radi se o osam simbola dobre sreće koji se često koriste u kineskim motivima na porcelanu i tkaninama; osam bogatstava su: biser, novčić, romboid oblika dijamanta, okruglo ogledalo, kameno zvono, par knjiga, par rogova nosoroga, list; OTROVNA STRELA: vrsta energije koja dolazi od oštrih ivica i uglova; u feng shuiju se veruje da, ako smo joj duže izloženi, može da bude opasna; glavobolje, nervoza i

nema dovoljno energije za napredak i perosperitet. uobičajeno se podižu na mestima gde je vidik najlepši ili su najbolji uslovi za odmor. nijedna važna porodična akcija se ne preduzima a da se prethodno ne ’’obaveste’’ preci i da im se ne prinese ponuda. QI: energija. . preci zauzimaju važno mesto. veruje se da živi 1000 godina. planine su neophodne da se energija zadrži u oblasti: kada ih nema. Riba. svaki se element javlja u yin ili yang polaritetu i ima svoja specifična svojstva. Zemlja. radi se zapravo o pet promena ili pet prelazaka energije. predeli se sastoje iz planine i vode i oni razlikuju na stotine formacija planina. strpljenje. itd. može da utiče na život potomaka. yin i yang i preko Pet elemenata. izvorno značenje je ‚‚dah prirode‚‚. bračnu sreću i plodnost. ako nema vode. unosi se slika planine. PAVILJON: obavezan deo kineskih bašti. pa simbolizuje i dugovečnost. poznavaoce klasičnih feng shui sistema. mogu se čak podići i na mostu ili na sredini jezera. uz vodu glavni nosilac energije u prirodi. Kornjača. nalazi se u svemu. pronalaženju dobrih lokacija ha sahranjivanje i pravilno postavljanje grobova (tzv. studioznost. Voda. • vidi: Osam bogatstava. mogu da budu uzrokovani ’’otrovnim strelama’’. PET ELEMENATA: važan koncept u kineskoj filozofiji. ona se unosi simbolima (tako npr. radi ’’smirenja’’ duhova. qilin ima telo jelena. Šaran. ima ih raznih oblika. QILIN: mitska životinja koja predstavlja dobroćudnost i ljubaznost. važan koncept za dijagnostikovanje kvaliteta energije i lečenje prostora. veliki vrtovi često sadrže više paviljona koji pružaju različite vidike.probadi u vezi sa određenim mestom na kome se sedi ili duže boravi. rep krave. tako da je riba simbol izobilja. poznavaoci klasičnih sistema tvde da ‚‚simboli deluju simbolično‚‚ te da ne mogu značajno da promene količinu i kvalitet Qi u prostoru. projekcija (ili ekstenzija) iz jugoistoka može da deluje povoljno na finansije. Tigar. odnosno uzburkane energije. ako nema planine.). Vatra i Drvo. ima pozitivno značenje ako nije prevelika. onda se unosi slika reke ili jezera. a manji je od polovine dužine ili širine strane iz koje izlazi. PROJEKCIJA: deo prostora koji izlazi iz postojeće strukture (pravilnog oblika). i jedna cela grana feng shuija je posvećena samo ovoj problematici. smatra se da način na koji su preci sahranjeni. podizane su i radi ispravljanja manjkavosti terena. tako npr. i vrlo je sličan jednorogu. PAGODA: visoka građevina nalik kuli. Zmaj. ispunjava svaki oblik i u isto vreme daje oblik stvarima. • vidi: Zemlja i Geomantija. vrat vuka. ribe takođe predstavljaju i harmoniju. SIMBOLI: kada neke energije nema dovoljno u okruženju. PLANINA: važan element predela i lokacija. za geomante. često su podizane u neposrednoj blizini mesta pogođenih prirodnim katastrofama. glavu zmaja a noge i kopita konja. yin feng shui. predstavlja dubinu. svaka naseobina treba da ima svoju planinu.. a slika riba se u prostor postavlja kada su nam potrebni neki od pomenutih kvaliteta. pet elemenata su: Metal. Kinezi veruju da se javlja samo kada je zemlja mirna i ide ka napretku. ima žuto krzno i rog na glavi. motivisanost i dalekovidost. RIBE: reči za ribu i izobilje se u Kini izgovaraju isto (yu). Tronoga žaba. ipak. yin chai). neke kineske familije imaju sopstvena groblja i u posedu su dokumenata u kojima su zabeleženi njihovi koreni čak i više od hiljadu godina unazad. ispoljava se kroz polaritete. • takođe jedan od trigrama. simbol su pisanja i obrazovanja. koja mestu daje sigurnost i podržava njegov rast. PRECI: u kineskoj tradiciji i svakodnevnom životu. sa više spratova. koje od ivica idu pod uglom od 45 stepeni.

obrazovanje…. dinamička ravnoteža yina i yanga TAOIZAM: pravac u kineskoj filozofiji. upravlja muškim principom u prirodi. postavlja se u prostor tako da gleda KA UNUTRA. svoj put. sudbina čoveka je pod uticajem energije Neba koje određuje dužinu njegovog života kao i uspešnost. Pet elemenata. TRIGRAM: poznati i kao osam trigrama. Taoizam propoveda mudrost koja se stiče iz introspekcije. vidi: Riba. Vatra. takođe simbol izlečenja. TIGAR: jedna od četiri nebeske životinje. zemlju rođenja. sklad neba i zemlje. TKM je najpoznatija po akupunkturi. taoisti kažu da sve ima svoj Tao. ŠARAN:su kineskoj tradiciji. Tao je večan i neograničen. a u Kini se veruje da ubija loše i štiti dobre ljude. lekari tradicionalne kineske medicine su se služili istim znanjem kao i praktikanti feng shuija (Yin i Yang. kojima se pripisuje da poboljšavaju vid i produžuju život. osam trigrama su: Nebo. kada ga ima previše. Voda. SKLAD: posledica dinamičkog uravnoteženja suprotnosti. SUDBINA: univerzalni koncept koji označava snagu koja rukovodi svim stvarima i održava red i poredak. svaki trigram je kombinacija tri crte. propadanja (groblja) i neodržavanja (pogledati unaokolo). dok se sam pojam odnosi na život u skladu sa prirodom.SHA: loša energija koja je u vezi sa određenim lokacijama ili građevinama. pošto nema oblik. dug život. VODA: jedan od pet elemenata. delovanje bez akcije… TONG SHU: vidi almanah TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA: autentična veština i naučna disciplina koja je praktikovana u Kini pre više hiljada godina. koje mogu biti prekinute (yin) ili cele (yang). poštenje i prirodnu smrt. članovima porodičnog sistema… TRONOGA ŽABA: u kineskoj tradiciji. prvenstveno Yina i Yanga. osnova reči. • delovi tla slepog miša su tradicionalni sastojak mnogih lekova u kineskoj medicini. ne može se spoznati kao objekat. često se koristi kao simbol zaštite prostora od ’’tri propasti’’: vatre. a kada nedostaje. obično sama po sebi postoji u nekom predelu ili na određenoj lokaciji. VATRA: jedan od Pet elemenata. mogu je stvoriti i ljudi. zato što simboliše pet vrsta dobre sreće: zdravlje. samodovoljan. TAO. svaki trigram je u vezi sa određenom životinjom. SLEPI MIŠ: tradicionalni kineski simbol za dobru sreću. balans. kada ga ima previše (i ako se javlja samo u yin svojstvu). . kao i princip wu wei. a nastaje kao posledica menjanja predela (tuneli. osobinom. u savremenom svetu. motiv pet slepih miševa se smatra posebno povoljnim. Planina. Zemlja. zapisi govore da su se na kongresima održavanim još u sedmom i osmom veku(!) lekari raspravljali o načinima lečenja dijabetesa i tiroidne žlezde. jedna od tri najrasprostranjenije religije u Kini (uz Budizam i Konfučijanizam). lopova i duhova. poznato je i da su čak i rak dojke dijagnostikovali i lečili metodama koje mogu da se nazovu pretečom radioterapije. itd. TAI JI: središte. ostvarenja sklada je cilj primene feng shuija i tradicionalne kineske medicine. ljude čini strastvenim i impulsivnim i u njima jača potrebu za ispoljavanjem. smirenosti i snage. smatra se da čoveku daje mudrost. • u feng shuiju. putevi). iako je važan deo lečenja upravo herbalna terapija. Grom. SHUI: voda. u procesu dijagnoze i lečenja. osnivačem Taoizma smatra se Lao Ce (delo:Taotejing). porodicu rođenja. Vetar. mirnoću i staloženost. simbol istrajnosti. tih i prazan. kineski termin je ming. može pojedinca da učini previše mirnim i pasivnim. čovek teško kontroliše impulse. Jezero. detinjstvo.). bogatstvo. simbol prosperiteta i sreće u novcu. u životu nema dovoljno topline i uzbuđenja. označava put ili tok. voda je simbol za bogatstvo. energija Neba utiče na ključne elemente sudbine: datum rođenja. stranom sveta. nepromeljiv. koji je ujedno i cilj.

• vode su. zbog čega bi on bio uspešan. složen. geomanti. Zmaj. Majmun. U tradicionalna vremena. težak. U drevnoj Kini. svaka grana ima karakteristične osobine. Yang prelazi u Yin. Tigar. drevne kineske veštine uređenja prostora. introvertan. Zmija. sklapanju braka bi prethodio susret roditelja sa astrologom koji bi razmotrio slaganje njihove dece . oni to rade uz pomoć geomagnetnog kompasa. takođe jedan od Pet elemenata koji čoveku daje stabilnost. Koza. YIN: ženski princip. vodilo se računa o tome da element ženinog SELF-a bude u hraniteljskom odnosu prema SELF-u muškarca. zmaj sa biserom (koji ispunjava želje) predstavlja obilje i dobru sreću. danom (Pas vlada svakim 12. lak. . zato što stvaraju životnu enrgiju. kao i sa po dva sata u toku dana (Pas vlada satima od 19-21h).ili bar jedan od njih budu u povoljnim periodima. svaki Yin u sebi ima i zametak Yanga. aktivan. poznavaoci klasičnog feng shuija. Zec. uz planine. Ovakav odnos bi. proučavaju od davnina energiju zemlje i ’’čitaju’’ obrasce koji se javljaju u različitim oblicima planina i reka. simbol moći i snage..potencijalnih supruznika. te su stoga oduvek bili glavna tema proučavanja kineskih geomanata. a porodica bi opstala. kao i da datum srećnog događaja bude povoljan ne samo za mladence već i za njihove porodice. Konj. Pas. Za utvrđivanje povoljnih datuma. muškarčevom SELF-u davao stalni priliv podrške.upravlja svakom dvanaestom godinom (2008. Pacov. nakon čega bi izračunao i njihove stubove sreće. YI JING: vidi: Knjiga Promena. koristili bi Tong Shu kalendar. predstavlja cara i carstvo. strane sveta. Astrolozi su takodje vodili računa i o tome da oba kandidata. upravlja određenim organima i funkcijama u telu. Petao. a ’’pripadaju’’ joj i određene boje. figure zmaja se postavljaju na radni sto da bi se označilo mesto autoriteta i moći. mesecom u godini (oktobar je mesec Psa). dubok. ekstrovertan. svetao i na površini. voda je najvažniji izvor energije u okruženju. Svinja. kada kulminira. ima svoje vene i arterije kroz koje pulsira energija. istrajnost i čvrstinu. u kineskoj tradiciji. tamo gde nema planina. Astrolog bi prvo "podigao" stubove sudbine za oba kandidata. Bivo. ali i služeći se ‚‚klasicima‚‚ starih majstora i utemeljitelja ove metode (vidi: Feng Shui Majstori). ZEMALJSKE GRANE: poznate i kao dvanaest životinja kineskog zodijaka. ZEMLJA: u Taoizmu i Feng Shuiju. svaka životinja – grana . kao i ljudsko telo. Brak ne bi mogao da bude sklopljen ukoliko stubovi ne bi pokazivali dobro slaganje. upornost. na Zemlju se gleda kao na živi organizam koji. Yin lako može da pređe u Yang. godina Pacova). glavni nosioci energije u predelu. pasivan. kada kulminira. poznatog kao lo´pan. . ZMAJ: mitsko stvorenje. je npr. YANG: muški princip. Qi (hsueh). danom). itd. mesta gde se kanali susreću jesu posebno povoljna. i stvara formacije poznate kao ’’Vodeni Zmaj’’. sasvim izvesno. Stubovi sudbine su veoma važni i za pravilnu i duboku primenu Feng Shuija. svaki Yang u sebi sadrži i zametak Yina.

upravo moć. Voda "hrani" Drvo. da bi klijentu mogao da preporuči orijentaciju zdanja i ulaznih vrata. to ukazuje na suštinske nedostatke: novca. i to sledećim redosledom: Zemlja "hrani" Metal.Na istoku još uvek važi pravilo da praktikant tradicionalnog feng shuija mora da poznaje Stubove sudbine. mesecu. Metal "slabi" Drvo. koji "sedi" na Vatri (koja mu je prirodni neprijatelj. Odnos elemenata je takav da se oni međusobno "hrane". Drvo "hrani" Vatru. Kada postoje ozbiljni nedostaci elemenata u sudbini. Buša (6. . impulsivnost i potrebu da se bude u centru pažnje.posebno one za vlast. čime se krug održavanja života zatvara. Kada se podaci iz datuma rođenja "prevedu" u kineski kalendar.. izražene u elementima u Yin ili Yang svojstvu.1946. i to sledećim redosledom: Zemlja "slabi" Vodu.7. Kako izgledaju Stubovi sudbine Džordža W. To zapravo znači da je ono što dotičnog gospodina najviše zanima i što ga rukovodi u životu . koje se nazivaju stubovima sudbine. Stari spisi elemente prikazuju u krugu u čijem se centru nalazi element Zemlja. pogledaj odnose elemenata). a Vatra "hrani" Zemlju.m. podrške. Metal. pa je tako g-din Buš ima Stubove koji se svrstavaju u kategoriju moći. i svaki se ispoljava u svom mekom (Yin) ili tvrdom (Yang) vidu. Vatra za osobu Metala predstavlja i moć. kreativnosti. moći. Metal "hrani" Vodu.) GODINA MESEC DAN SAT Vatra Drvo Metal Voda Zemlja Vatra Vatra Zemlja Da podsetimo: elemenata u kineskoj filozofiji ima pet. Svaki stub sadrži podatke o godini. danu i satu rođenja osobe. Drvo "slabi" Zemlju. Oni se takođe medjusobno i slabe ili uništavaju. koja je suština fizičkog postojanja. Vatra je takođe i simbol konflikata i borbe . Kada su elementi u natalnoj karti podjednako zastupljeni. kao i najbolji pravac za orijentaciju postelje i radnog stola. ČETIRI STUBA SUDBINE Metod četiri stuba sudbine ili Osam karaktera je autentična kineska astrološka metoda. Najvažniji deo u analizi četiri stuba sudbine upravo i jeste procena balansa elemenata. zastupljenost elemenata je sledeća: Vatra: 3 Zemlja: 2 Metal: 1 Voda: 1 Drvo: 1 Elementi su relativno skladni. sigurnosti. oni se upisuju u četiri kolone. sem što se lako uočava jako prisustvo elementa Vatre koja daje borbenost. 7:26 a. tada je i sudbina bez velikih uspona i padova. Daljom i dubljom analizom elemenata utvrđuje se da g-dina Buša predstavlja el. Vatra" slabi" Metal i Voda "slabi" Vatru. U Stubovima g-dina Buša.

koja podupire njegov SELF. zato što je sladak ukus u vezi sa slezinom i želucem. ali pošto Vatra za njega nije povoljan element (*apsurd kineske filozofije i astrologije). to je Zemlja takođe jak element u ovoj natalnoj karti. Ono što preostane je veoma malo. U odnosu na element koji osobu reprezentuje. da bi ustanovili slabe tačke telesnog i energetskog sistema osobe (organi. i da bi napravili taktiku za terapiju. i kojima caruje žudnja. tip moći u ovim Stubovima). stalna zabrinutost. koja je neprijatelj Vode i koja je dodatno "slabi". kojom vlada el. muža ili žene. to narušava ravnotežu. a zove se i SELF. osećaj težine u želucu. višak elementa Zemlja je i indikacija za poremećaj energije na meridijanima slezine i želuca (sporo varenje. osoba će biti spora i teško će se odlučivati na promene. pokazuju Stubovi sreće.ili da ga potpuno izbaci. Podatke iz Stubova o snazi pojedinih elemenata često koriste lekari kineske medicine. a i to nestaje pod uticajem Zemlje. Pošto Vatra stvara Zemlju. roditelji osobe (otac je takođe predstavljen kao Vatra. a drugi put je to toliko kasno da se jasno vidi da će osoba npr. on će od dobijene moći imati samo štete! Najpovoljnije godine za njega su godine Zemlje. Ako dominira Voda. osoba će izgledati povučena i često stidljiva. dok ginseng jača slezinu. U kartama gde dominira element Zemlja srećemo osobe koje su teške. odnosno elementom Zemlja. njen supružnik i deca. kao i svi prijatelji i neprijatelji. Ako nedostaje Metal osobi će faliti izvršna sposobnost. rigidne i letargične. jača želudac i poboljšava varenje. pa se ovde uvek vodi računa o tome da višak uvek izaziva i manjak . biće stalno puna novih ideja i zamisli. kojima se ovog puta nećemo baviti. Stubovi sudbine pokazuju i na koji način osoba dolazi do novca: da li ga sama zarađuje ili ga možda nasleđuje. . U Stubovima se jasno mogu videti dede i babe. Stubovi sudbine i sreće nekih poznatih umetnika pokazuju dolazak perioda slave i novca čak više desetina (i stotina) godina nakon njihove smrti! Što se tiče gospodina Buša. Đumbir sa svojim ljutkastim ukusom npr. osobi će se sugerisati da koristi sladak ukus . Kada će se velika zarada desiti (ili nasledstvo).narušava ravnotežu Kad god dominira jedan element u Stubovima. Ako nedostaje Drvo. nekog drugog elementa. i večito će započinjati nove projekte. To svakako nije I polovina tekuće godine. Drvo (koji loše utiče na Zemlju. Ako dominira Drvo. koja u ovoj karti ne može da se ispolji jer se troši na "slabljenje" Vatre. kao i upornost u ostvarenju sopstvenih ambicija.na nekom drugom mestu. on porast moći može da očekuje u godinama Vatre. ili joj dolazi preko partnera. i troši Metal). trome. postati poznata i slavna tek posle smrti.). itd. 2 Zemlje). Kineska astrologija je holistička. U zavisnosti od vrste poremećaja. ostali elementi predstavljaju okolinu i okruženje. Sve što dominira . Ona čoveka čini tradicionalnim i daje mu jaka patriotska osećanja. Tako. Nekada je to veoma rano u životu. meridijani). višak telesne težine.On ipak ima i nešto saosećanja koje predstavlja element Voda. a ima je dosta u stubovima (3 Vatre.

zato što se energije menjaju pod uticajem vremena: neke slabe a druge jačaju. Svojstva 180-godišnjeg ciklusa GODINE ETAPE periodi 1864.-1983. 1964.-1963. i tokom kojih se izmene razne vrste energija. Vreme se ovde "meri" ciklusima. rasporedi).. Svi oni naglašavaju da su obe metode "Taoističke veštine" koje se zasnivaju na principima TAO-a. Svaki traje 20 godina. veštine podešavanja toka energije po prostoru. srednja i donja. 1984. koji počinju periodom 1. pa su tako periodi 7. Raspoređeni su u osmougaonik. raspored poznat i kao ba gua (ba = osam.-1923. Interesantno je (i zapadnjacima teže prihvatljivo) da energija OPADA kako periodi rastu. Kineska astrologija je esencijalni deo Feng shuija.-1903. VREME je važan faktor u primeni oba sistema. 2004. 2024. a završavaju se periodom 9.-2003.-2023. 1944. 1924. "Otkriće" ciklusa vremena se pripisuje drevnim kineskim mudracima i dovodi se u vezi sa Knjigom Promena (I Ching). gua = dijagrami.-2043.i obrnuto. 1884. . autentične i sa veoma dugom tradicijom. Obe veštine imaju zajedničke osnovne principe zato što potiču iz celovite metode Fang shih. koje traju po šezdeset godina.-1943.. 1904.ŠTA NAM DONOSI PERIOD OSAM? Retrospektiva stvari koje su nam se događale i onih koje će se tek dogoditi. Svaki se ciklus sastoji iz devet perioda. vešina Majstora Kineske astrologije primenjuje i Feng Shui. vešina Majstora Feng shuija vlada i Kineskom astrologijom . odnosno zakonima prirode koji sve regulišu. koji traju po 180 godina. "najniži" periodi u 180-godišnjem ciklusu. Trigrami su detaljno opisani u Knjizi promena. i pripisuje im se da sadrže osnovu svog znanja o svetu.-1883. Na dalekom Istoku. u kojima smo trenutno. i tako redom. 8 i 9. Svaki ciklus čine tri etape: gornja. a nakon perioda 9. gornja (60 godina) srednja (60 godina) donja (60 godina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svakim dvadesetogodišnjim periodom vlada po jedan od osam trigrama. novi ciklus počinje (ponovo) periodom 1.

Yin ili Yang svojstvo i element. prikazuju život sam po sebi. Prekinute linije u trigramu su Yin. prikazani su samo pripadajući brojevi i strane sveta. Kada se osvrnemo unazad. Kada se posmatraju kao celina. kasnom rasporedu) koji su predstavnici Yanga i Yina. "Weakest link". Pošto se pretpostavlja da je poznato koji trigram ide na koju stranu sveta i koji ga broj predstavlja. "tai-chi" znak (. sklad Yina i Yanga). vešina praktikanata Feng shuija i Kineske astrologije koristi pojednostavljeni vid osmougaonika . stranu sveta. pa time i govor. lo shu mreži ili magičnom kvadratu. Oprah Winfrey. Svaka od tih promena je u vezi sa po jednim trigramom. Jay Leno. što opisuje prethodni period kao doba kada je akcenat bio na komunikacijama. "Do you want to become the Millioner?". medijima i marketingu. koga održavaju upravo usklađeni odnosi vatre i vode.kvadrat. Za neupućene. neba i zemlje. cele su Yang. u ovoj tzv. U svakodnevnom radu. Periodom sedam (1984. Ovaj trigram označava usta. ali ne i trigram: umesto njega ovde se nalazi tzv. talk-showi i žuta štampa.Svaki trigram ima svoj broj (1-9. Sem trigrama Nebo i Zemlja (u tzv. postaje jasno da su upravo u ovom periodu "procvetali" razni kvizovi. koja ima svoj broj.-2003. trigrami su zapravo tri linije koje se nalaze jedna iznad druge. osim 5). svi ostali trigrami predstavljaju različite kombinacije ova dva principa. . početka i kraja. muškog i ženskog. Ted Tarner (CNN) i drugi. O ovoj usklađenosti govori sredina osmougaonika. stekli su ogromnu popularnost i zaradili velike sume novca. koji se u lo shu mreži nalazi na zapadu. vladao je trigram Jezero. Univerzalni raspored energije (lo shu mreža) ji j jz 4 i 9 5 1 s 2 z 3 8 si 7 6 sz Period sedam Drevni mudraci su opisali promene do kojih dolazi svakih dvadeset godina u svesti ljudi i energiji koja pokreće život na zemlji.).

i dr. Upravo u periodu sedam.i sebi samima. radost. internet). Ovu pojavu bolje objašnjavaju alternativni nazivi trigrama Jezero: mlada devojka.). Mexx. U negativne spada velika površnost. ne treba zaboraviti da su one tašte i željne da osvoje i impresioniraju. Dugo spremanje klasičnih jela je postalo zamorno. nije čudno što su u proteklih dvadesetak godina procvetale kozmetička i modna industrija. seksualnosti i eksperimentisanje. da otkrijemo lakoću i lepotu u svetu oko sebe . glumci i ostali iz filmske industrije NIKADA ranije nisu imali tolike honorare! Najbogatije stanovnike planete čine upravo pripadnici zabavljačke industrije.). kao i sve ekscentrično i neobično (uključujući i destinacije). posebno za mlade (Miss Sixty. pa stoga ne čudi popularnost Jamie Oliver-a. I trigram Jezero. neobična i brza jela. Tržni centri su najviše nicali upravo u ovom periodu. Standardi mladosti i večite zategnutosti su počeli da se nameću kao uzor čitavom društvu. što su takođe bile osobine proteklog perioda (u ranijim periodima nije bio poznat termin: sponzoruša). itd. honorari Mariah Carrey. kada je nastala i uzrečica: "Shop till you drop". kao i izbegavanje rutine i odgovornosti.Kada već spominjem novac. kompjuteri. period sedam sasvim sigrno nije bio vreme štednje.lepo da izgledaju! Naravno. U pozitivne stvari koje je donela energija perioda sedam ubrajam i novu vrstu otvorenosti. ima i svoje negativne i pozitivne strane. o "straight" ženi i "gay" muškarcu koji žive skupa. trošenje je u periodu sedam. Mango. pre svega voditelji (Oprah Winfrey) i glumci (Julia Roberts. ali i pevači (Madonna. Mel Gibson. a gde se slobodno i na krajnje neobavezan način govori o ozbiljnim temama. na raspolaganju su mu stajale kozmetička industrija i plastična hirurgija. uživanje. Formula uspeha velikog broja popularnih sitkoma upravo je zasnovana na miksu obe karakteristike perioda sedam: površnosti i otvorenosti za nove teme. Za razliku od prethodnog (i tekućeg). rekreacije i zabave. za razgovore o odnosima. Primer je "Will & Grace". eksperimentisanje) koja leže u osnovi energije perioda sedam su i dovela do velike popularnosti nekih sitkoma. Elton John). možda i zato što mlade devojke po svojoj prirodi najviše vole . seks. dijetu i podmlađivanje. golog kuvara koji izgleda drugačije i kuva neka laka. Upravo u proteklom periodu parfemi i kvalitetna kozmetika su postali šire dostupni. kao i svaka druga pojava u životu. tipičan je produkt prethodnog perioda. Serija "Seks & the City". Trigram Jezero (ili Tui) označava vreme uživanja. ali i mnogih inovacija (spoj zabave i komunikacija: mobilna telefonija. i površnost umesto sadržaja bile su još neke okosnice kretanja energije na opštem planu u proteklom periodu. Pošto mlada devojka voli doterivanje i ulepšavanje. Iako je možda i bilo samo sebi cilj. što je u prvi plan izbacilo rekreaciju. Lepe i fine stvari su postale dostupne većem broju ljudi. nepoznatu do tada. Upravo se u prethodnom periodu SVE vrtelo oko ženske energije. Treba reši i da nam je period sedam doneo priliku da se malo opustimo i uživamo. posebno homoseksualnosti. naprotiv. sve sa imidžom mladih devojaka. Gap. Kvantitet umesto kvaliteta. Upravo interesovanja mladih devojaka (zabava. Mladalački izgled je postao "obična stvar". priča o četiri slobodne "devojke" koje (iako ne u cvetu mladosti) eksperimentišu sa vezama i ne mogu da ostvare trajni odnos (sem prijateljskog). a ko nije mogao da ih dostigne prirodnim putem. imalo veze i sa otkrivanjem novih stvari (na koje se može trošiti). moram da se osvrnem i na činjenicu da modeli. počeli su da premašuju milionske cifre. Kylie Minogue i Britney Spears. favorizovanje neobaveznih vidova druženja (što je dovelo do mnogih seks skandala). ženskih tela i uživanja. . sem sa sleđenjem modnih tendencija (in/out).

potreba za sigurnim i proverenim može da omete i uspori napredak i razmenu energije sa okruženjem.-2003. zato što je razlika između dve energije . period osam ima i negativne osobine. Pravednost ponovo postaje veoma važna. Tako npr. a lakomislenost oprez i velika promišljenost. a potrebu za uzimanjem zamenjuje potreba za davanjem. pa igru i frivolnost perioda sedam zamenjuju uzdržanost i povlačenje svojstvene periodu osam. sa alternativnim nazivom "monah koji sedi na planini". Prelaz iz perioda sedam u period osam može da bude pun potresa. . da se bude samodovoljan i nezavisan. Reakcije ljudi postaju ishitrene.tako svojstveno mladosti. Ovim periodom. vlada trigram Planina. godine. kao vid pročišćenja (ovo uključuje i porast nasilja i sukobe. povlačenje u sebe koje je u izvesnim fazama života (i vremenskim ciklusima: kao sada. Merila vrednosti i standardi se menjaju. Pošto je Jezero jedan relativno zatvoreni sistem. što se dovodi u vezu i sa tim što trigram Planina upravlja zglobovima. period osam. kada nastaje ubrzano propadanje. dobom kada sve miruje.). nemir zamenjuje mirnoća. što je posebno naglašeno u poslednjih pet godina perioda (1999. u periodu osam se susreće sa ozbiljnošću i promišljenošću zrelog i iskusnog. može da odvede u izolaciju i mračnjaštvo. Takođe. Kroz život se više ne ide bez reda i plana. Tako. Ovaj prelaz je nalik odrastanju i srazrevanju. koja postaje "nestabilna".Ovo je bilo vreme cvetanja raznih grupacija i vidova udruživanja (što je kulminiralo i brisanjem granica na globalnom nivou). na prelazu) dobro. januara 2004. Trigram Planina rukovodi kasnom zimom.ako je cilj vredan .nije važno kada ćemo do njega doći. Zaletanje . On upravlja i rukama što opet govori o vraćanju potrebi da se rukovodi svojim životom i da se stane na svoje mesto u njemu. Trenutak sada više ne služi samo za uživanje. a stvari se ubrzavaju. Nastupajuće sazrevanje i odrastanje donosi nove obaveze i svest o ličnoj odgovornosti (ovde spadaju i posledice nepromišljenih poteza načinjenih u prethodnom periodu). Period osam Od 22. već u njemu postoji i ideja o budućim posledicama.u čitavom svetu. zbog ćega se u periodu osam mogu očekivati ozbiljne preraspodele energije . Iskorišćavanje i isprazne odnose menjaju moralni principi vođeni ispravnošću i pravičnošću. čiji ćemo uticaj tek osetiti.i moći . ovaj trigram rukovodi i oružjem).ogromna. Stari spisi govore o tome da je zabeleženo kako krajem perioda sedam nastaju velike turbulencije energije. kada neozbiljno i površno menja ozbiljno i sadržajno. svet je ušao u novi dvadesetogodišnji period. kada su i izbori koje činimo promišljeniji i razboritiji. njegova se energija crpi pri kraju perioda kojim vlada. Naravno da sem pozitivnih. Pitanja osnovne strukture ličnog života sada postaju ponovo važna. Ovo je doba taktika i strategija. a novodošlo strpljenje nas uči da . i kada kvalitet i dubina idu u susret spoljašnjem sjaju i utisku.

radiestezija. geobiologija. biće bolje da budu tako projektovana da im nedostaje deo! Raspored energije u periodu 7 ji j jz 6 i 2 7 3 s 4 z 5 1 si 9 8 sz Raspored energije u periodu 8 ji j jz 7 i 3 8 4 s 5 z 6 2 si 1 9 sz .. više od 60% zdanja sagrađenih (ili renoviranih) u periodu osam (od februara 2004. razni meditativni pokreti i vidovi rada na sebi). za mnoga zdanja (i njihove buduće korisnike) sagrađena i renovirana u periodu 8. minerali. ciklusi vremena određuju prosperitet jednog zdanja.. gradnju (građevinarstvo).. Na žalost. poljoprivreda. nosiće kombinacije energije za koje nećemo hteti da budu deo našeg prostora.Delatnosti u vezi sa ovim trigramom čije cvetanje. možemo očekivati jesu vezane uz zemlju (rudnici. po drevnim tekstovima. introspekciju (psihologija. Upravo ovde nalazimo izuzetak od pravila Feng Shuija da je najbolje da naši prostori za život i rad budu pravilnog oblika: naprotiv. pa nadalje). nafta. pa tako i raspored dobre i loše energije u njemu. Feng shui). geologija. Feng shui i period osam U kontekstu feng shuija.

dobijaju se numerički principi univerzuma i postojanja. Sem vidljivog.donelo loše zdravlje i nesreću. YANG. pokrenuo. Kada bi došlo do pobune u nekoj od 18 provincija. pa ih je teško uočiti. Princip koji rukovodi opštim poretkom u univerzumu i zakonima prirode. princip QI. pa između ostalog i drevne veštine podešavanja energije po prostoru. pogrešio bi. kineska vlada bi. Sistem koji leži u njihovoj osnovi. prvi korak koji bi vlada preduzela bio je slanje glasnika sa zadatkom da se pronađu grobovi predaka vođa pobune. Kineski koncept energije dalje objašnjava da se ovaj pokret nije dešavao slučajno. feng shuija. Sve što se dešava u prirodi. pa u univerzumu ne postoje dve iste stvari. vitalna energija se neprekidno kreće. Grobovi bi se otvorili a ostaci uništili. ’’apsolutno ništavilo’’.Antrfile 1: Kada bi zemlju morala da preda strancima u koncesiju. pokret se smirio. kojima rukovodi princip YING. na život se gleda zadivljenim pogledom deteta spremnog da večito uči od velike misterije vredne poštovanja. kada se zna da se oni manifestuju kroz oblike i pojave u fizičkom svetu. Antrfile 2: U drevnoj Kini. a u davna vremena su imala status nauka. LI: Moj dah je dah mojih predaka . Kada se to desilo prvi put. Rani kineski koncept nastanka života podseća uveliko na teoriju ’’velikog praska’’. Kada je pomeranje doseglo krajnje granice. Sa ovog mesta. To je ipak moguće. kineska medicina i kineska astrologija dele zajednički pogled na svet. Strancima bi se ovaj predeo prikazao kao jedini moguć za prodaju. izabrala tačku na kojoj se ’’smrtni dah’’ kombinuje sa pokazateljima kompasa koji označavaju sve vrste propasti. njegov dah ili vitalna energija je stvorio veliki muški princip. Sve je počelo kada se prvobitni princip. mogao da pomisli da se radi o disciplinama koje se lako uče. drvetu i biću. feng shui. Sva ova dešavanja nisu lako prepoznatljiva čulima i skrivena su od vida. YIN. postoji jasna svesnost o tome šta je život – a šta ljudsko biće. je pogled na svet kao na ’’živi dišući organizam’’ koji obitava u svakom kamenu. brojeva. Na ovakav način. postoji i nevidljivi svet. u osnovi taoistički. uz pomoć feng shui stručnjaka. već između njih postoji stalno opštenje i razmena energije Qi (ili Ći). koja se u njima različito manifestuje. zasniva se na konceptu četiri principa. Sva ova znanja su složena. koji se svrstavaju u kategoriju SO. koji se mogu istražiti i prikazati dijagramima. svi njeni pokreti i smirivanja. nakon čega bi neznalica postao predmet opšteg ismevanja. Oblike i pojave ispunjava ista vrsta energije. Kineski odnos prema prirodi. ČETIRI PRINCIPA Kao srodne discipline. a u odmaranju je stvoren veliki ženski princip. Na ovom mestu odnosa prema životu. što je bio proveren i ujedno najsigurniji način osujećenja mogućeg uspeha pobune. svima koji bi se tu naselili. feng shui je imao legalni status. Ovo mesto bi. jeste LI. a kroz njeno kretanje su rođeni nebo. kao i deci njihove dece . Svi ovi principi skupa čine osnovu mnogih sistema u kineskoj filozofiji. već po određenom obrascu. Od tada. u saglasju su sa određenim matematičkim principima. Svako ko bi. Ova dva nisu međusobno odvojeni. i često je bio primenjivan u političke svrhe. zemlja i sva bića. nakon par pročitanih knjiga.

u našim životima. 5. rukovodi kasnim letom i karakteriše ga lojalnost. mali ženski princip. SO: numeričke proporcije Sve pojave u prirodi su ciklične (kretanje nebeskih tela. stepena Riba. tako su se i principi sve više mešali i menjali.U ovu kategoriju spadaju svi zakoni koji rukovode univerzumom. svi skupa. sedište Merkura je na severu. Saturn i Zemlja). marta. . februara. ne remeti mir sahranjenog. a Kinezi ga nazivaju sefom u kome su zaključane tajne sreće i sudbina budućih generacija. Li podrazumeva da oni moraju da postoje. Ovih pet elemenata su: Drvo. 5. Saturn boravi u centru zemlje. tri paralelne cele linije predstavljaju veliki muški princip. njegovo umnožavanje i usložnjavanje je moralo da se predstavi složenijim obrascima – heksagramima. Klasik Yi Jing. zbog čega se posebno vodilo računa o načinu sahranjivanja. Metal i Voda. itd. koji upravlja suncem. dobija se tzv. rukovodi zimom i predstavlja mudrost. itd. Radi se o spiritualnim esencijama koje se međusobno razlikuju. zato što tada počinje proleće. ba gua. noći. dvadesetosam sazvežđa. precima su prinošene ponude i bili su ’’obaveštavani’’ o svim događajima važnim za porodicu: venčanjima. telom i ustima. Sreća i izobilje potomaka zavisi od toga da nikakav zemaljski element ili suptilni uticaj prirode. odnosno njihove duše imaju na potomke. 2. tri paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. Knjiga promena. upravlja letom i voli pristojnost.) i mogu se predstaviti matematičkim obrascima. rođenjima. hladnoću. iz čega je nastao set od osam tzv. jer su smatrali da i nakon smrti ostaju da budu prisutni u životima potomaka. insekti oživljavaju. i srodni su sa pet planeta (Jupiter i Drvo. bez Vode ne možemo da se opustimo i budemo prilagodljivi. kada dođe do 15. Pet elemenata nam daje PET VRSTA SREĆE: bogatstvo. Kako se život na zemlji usložnjavao. maja počinje leto. toplotom. oblike i nos. Mars i Vatra. Venera i Metal. intelektom i očima. četiri pomenute pojave su počele da se kombinuju. aprila nastaje sezona poznata kao ’’sjajna i čista’’. Kada se gornja linija preobrati u celu . Drvo podstiče kreativnost i jasnoću misli. Stari Kinezi su im redovno odavali poštu. prolećem i milosrđem. stoje za nebo i pokazuju u prvobitnom rasporedu jug. sedam zvezda Velikog Medveda i devet drugih zvezda severne hemisfere. dugovečnost. nastalim kombinovanjem trigrama. pretvori u prekinutu. Qi. Zemlja. odlascima… Grobovi predaka su nosioci njihove energije. Merkur i Voda. dok Zemlja daje praktičnost i samopoštovanje. Mars boravi na jugu. objašnjava trigrame na sledeći način: 1. Vatra. jer Vatra daje radost i sreću. Mali muški princip predstavlja mesec. Uz pomoć znanja o dvanaest znakova zodijaka. potomstvo i mirnu smrt. Pet planeta su: Jupiter koji rukovodi istokom. određuju se 24 sezone značajne za svakodnevni život i poljoprivredu. časnost. Venera boravi na zapadu. a uzrok su svih supstanci. Zakoni regulišu i uticaj koji preci. Kao važnom delu svakodnevnog života. trigrama poređanih u osmougaonik. koji predstavlja zvezde. stoje za zemlju i pokazuju u prvobitnom rasporedu ka severu. Yin liniju. On prelazi u mali muški princip kada se gornja cela . izmena godišnjih doba. rukovodi jeseni i njena zona je uljudnost. pet planeta. stepen Vodolije. Dve paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. koji upravlja planetama. strast i uši. 5. Pošto se život tu nije zaustavio.Yang. tzv. Nebo i planete deluju posredstvom pet elemenata. Širenjem života. Da ne bi postojala prepreka između predaka i njihovih potomaka. U ovu kategoriju spadaju: dvanaest znakova kineskog zodijaka. grob treba da bude slobodan od remetećih elemenata.Yang linija. Dve paralelne linije su u početku predstavljale veliki muški princip. 5. dnevno svetlo. Neke od značajnih sezona su: kada sunce dostigne 15. Metal je izvor svesnosti i ispravnosti.

Kada se pomnože sa šest.Šezdesetičetiri heksagrama. Lekovi za neke od ovih problema jesu zaklanjanje drvećem (isto: Hong Kong). Tako. faze i cikluse. Oni predstavljaju i životinje zodijaka. Iako su dva daha prirode u osnovi zapravo jedan. dobija se pun krug – 360 stepeni ekliptike. u kom slučaju se dah toliko rasipa da od njega nema koristi (kao što je to slučaj sa Beogradom). ali u svojim dubinama kriju otrovni dah (ovaj se poremećaj može dijagnostikovati SAMO uz pomoć posebnog kompasa). koji se rađa tamo gde oštri vrhovi izranjaju iz tla. dok se u drevnoj Kini koristila pagoda za ispravljanje lošeg daha prirode. to se može videti na površini zemlje preko izdignutog terena. i energije prirode – pa tako i pojedinih lokacija . predstavljaju ’’mape’’ uz pomoć kojih je moguće objasniti ’’svet između dve promene’’. u vidu planinskih venaca. sa neprekidnim kretanjem i pulsiranjem sličnim otkucajima srca. konjskih očiju. zato što se tamo dah neometano sakuplja. zna se da će se to loše odraziti na sinove i unuke. YING: oblici pojavnosti Oblici koji sadrže ishranjujući dah prirode su uglavnom obli. pet elemenata i 24 perioda. ’’dvanaest zemaljskih grana’’ predstavlja matematički ključ za rešavanje problema vezanih uz život na zemlji. dvanaest tačaka kompasa i dvanaest delova dana. ali samo ako predeo nije otvoren sa svih strana. Kinezi su to iskazali uvodeći pojam ’’šest dahova’’ koji nastaju pod uticajem pet planeta. i gde nailazimo na nepovezane otkrivene stene (slučaj sa Hong Kongom). iskazuje sebe preko različitih stanja u atmosferi. Život u podnožju uzvišenja koja podsećaju na izvrnut brod. 6 paralelnih linija. a propadanje i smrt su neizbežni. raonika. Ovaj dah prirode. Postoji i poguban po život. vidljive će biti vene i arterije. koji opisuju skoro sve pojave u prirodi. a često se nazivaju i ’’dvadesetčetiri daha prirode’’. Dah prirode . Ovde možemo pronaći i objašnjenje toga zašto su mnoge stare civilizacije propale: jednostavno – dah prirode na tim područjima se istrošio! Svaka formacija je u vezi sa određenom pojavom i kvalitetom koji donosi korisnicima. Pojave u prirodi. terase… . tzv. Slično kao što se i dah čoveka vremenom iscrpi. ’’otrovni dah’’.esencijalno muški i ženski princip. mi ga uočavamo kroz faze rađanja i umiranja. Glavni problem feng shui prakse jeste da se utvrdi kakav je dah prirode na određenoj lokaciji: da li je povoljan ili nije? Kad god dah prirode pulsira. Neke formacije su veoma slične jedna drugoj. Prilaz u obliku viljuške može dovesti do razilaženja oca i sina. Drugi niz od dvanaest karaktera ili brojeva. Kada dah teče površinom zemljine kore. Kombinacija stabala i grana daje ciklični niz od šezdeset karaktera koji prikazuju redosled godina i dana. a postoje i one koje izgledaju dobroćudno. moguće je sagledati i kroz set od deset karaktera ili brojeva koji objašnjavaju misterije nebesa. Kao što postoje dve vrsta daha. gde nema postepenog pada terena. a zovu se ’’deset nebeskih stabala’’. može doneti bolest ćerke. kao i one čija se energija troši – npr. ako brdo podseća na široki kauč. tako postoje i dve osnovne vrste Qi: šireći i vraćajući dah. i zatvor sina. meki i valoviti. itd. stvaranja i razgrađivanja . Zanimljivo je da su u starim priručnicima detaljno opisane formacije čija je energija skoro večna (pod pretpostavkom da se ne menja predeo). Feng shui praksa poznaje na HILJADE različitih formacija tla i njihovo specifično dejstvo.se troše. Opasni su oblici: korpe. pravljenjem kuće.QI Koncept energije – Qi se u kineskoj filozofiji opisuje kao dah. Najpovoljnije mesto je najzaklonjenije. udišući i izdišući. Dah je najjači blizu zmajevog srca.

situacija može postati znatno povoljnija! Dan i sat u kome se započinje važna aktivnost. pa i filozofiji feng shuija. tokom kojih se uzdiže i spušta. biva konstruktivna ili postaje – destruktivna. meseci. jeste: prava stvar u pravo vreme. Stoga. traganje za dobrim datumom je najsloženiji deo Feng Shui prakse. Umetnost datuma izbora pravog Uz pronalaženje dobre lokacije. Qi. ni nebo ni zemlja nisu kompletni. a zemlja zato što (joj) je čovek potreban da bi se izgradio odraz neba – savršenstva samog po sebi! Decembar 2007. kao subjekta i svedoka pojave zvane život.kroz vreme.. kineski mudraci su ustanovili da se energija. opisuju pojave u prirodi i njihovu međusobnu povezanost. zato što nema ko da primeni pravdu. Princip kojim su se rukovodili Qi i Feng Shui majstori. kao granice ljudskog poimanja. Drugim rečima. već i . oni nikako ne umanjuju značaj čoveka. U davna vremena. Četiri principa kao zaokružen sistem. Možda već sutradan. sve je međusobno povezano. Oni. Godine. bez čoveka.i ujedno služe . kineski mudraci i Qi majstori su tokom mnogo generacija .Značaj čoveka U taoističkoj. ili čak u narednom satu. Oni tvrde da u dobro odabranim datumima leži tajna uspeha pojedinih poduhvata. Pri tome. predstavljaju . neki od njih mogu biti ‚‚zatvoreni‚‚ baš danas i-ili za određenu aktivnost. a priroda živi u svemu što čini nebo iznad i zemlju ispod nas. kreće ne samo kroz prostor. mogu uticati na ishod te aktivnosti. U svom kretanju ona prolazi razne faze. kao i objašnjenje za mnoge neuspehe. smanjuje se i raste. Nebo.svrsi upoznavanja prirode i ovladavanja njenim aspektima.. Pre više hiljada godina. dani i sati odražavaju ova kretanja energije.

putovanja. rezervisana samo za pitanja rata i mira. kao i za kupovinu skladišta. planiranje učenja i odlaska na prvi intervju u vezi posla. Potpisivanjem ugovora na povoljan datum. Zapošljavanje. i dr. isto kao što sve vrste isporuka mogu da se obave bez velikih smetnji. Način dolaženja do dobrog datuma dugo je bio dobro čuvana tajna kineske metafizičke prakse. za početak pregovora i već spomenuto potpisivanje ugovora. U poslovnom kontekstu. privatnim i poslovnim aktivnostima. teniseri bi (npr. između ostalog. podnošenje pravnih lekova. Sa druge strane. ‚‚land opening‚‚ i ‚‚grave positioning‚‚ neraskidivo su vezane uz dobre datume. date selection pruža mogućnost da se posao . Uvidom u opšte i lične povoljne datume tokom jedne godine. Na zapadu veliki klijenti dosta traže usluge Feng Shui praktikanata za velika otvaranja. što bi im uštedelo dosta vremena i napora. pregovaranje u vezi važnih događaja.) mogli da steknu jasnu ideju o tome šta koji turnir može da im donese. između ostalog i preseljenja. Majstori klasičnog Feng Shuija odlično poznaju tajne dobrog datuma. art of date selection se koristi da bi se pronašao najbolji datum za kupovinu imovine i-ili useljenje. Ustanovili su. uzimanje kredita i pozajmica. sahranjivanje.posmatrali i beležili kretanje energije. Šta se sve može sa dobrim datumom? Povoljni datumi se tradicionalno traže za sve značajne Feng Shui aktivnosti i važne aktivnosti na privatnom i poslovnom planu. može se podržati prednost jedne ugovorne strane. planiranje značajnih poslovnih putovanja. čak i kupovina kola. a posao ne ide kako treba. mogli bi bolje da planiraju svoje nastupe. Tokom vremena. zato što se ta formula pokazala kao veoma uspešna. po vremenu i prostoru. U važne privatne aktivnosti spadaju pre svega medicinske intervencije. kao i za veliko otvaranje – početak poslovanja. što je češći slučaj. Dobar datum može biti od koristi i za proširenje poslovanja. U manje važne privatne aktivnosti spada i održavanje raznih proslava. Ovde spadaju i kupovina zemlje i privatnog ili poslovnog prostora. useljenje. kao i za odabrane carske aktivnosti. može uticati na balansiranje energije obe strane. Potpisivanje ugovora je važna aktivnost u sve tri kategorije: Feng Shuiju. Na takav način. npr. prekokeanska putovanja. preseljenja i sahrane. stupanje u partnerstvo. kao npr. unapređivanje i otpuštanje zaposlenih mogu biti olakšani odabirom povoljnih datuma. sejanje i žetvu. Neki od njih tvrde čak da je dobar datum garant povoljnog ishoda raznih poduhvata. kupovine poseda ili otuđenja istog. ukoliko je objekat već otvoren. zatim prosidba i venčanje. Najveće tajne Feng Shuija. a zatim i na važne lične aktivnosti dobrostojećih porodica: venčanja. razvod i prekid drugih odnosa. opremanje office-a i slanje važne pošte. ili se. primena je proširena na ključne ekonomske aktivnosti. odlazak na odmor. Qi. ciklični koncept vremena i energije i obrasce njenog ponavljanja.

b. pa nije uvek lako odrediti za kojim datumom treba tragati. i 16. Date selection specijalisti kažu da kombinacija opštih loših dana sa ličnim lošim danima može da doprinese pogrešnoj dijagnozi. međutim. nikada ne dostižu svoj puni kapacitet (za razliku od svojih suseda!). avgust. izbegavajte važne aktivnosti i procedure u ovim danima. datum registracije (preduzeća). i 18. Koliko je dobar datum važan. logično je da to bude. Koji se datumi računaju? Neke aktivnosti se odvijaju iz više faza. datum registracije nije ono što nas zanima. u slučaju venčanja. Majstori tradicionalnog Feng Shuija tvrde da odličan datum za useljenje može da nadjača čak i ozbiljne nedostatke prostora! U Feng Shuiju. 15. i 19. datum koji se traži za Date selection jeste datum registracije. Dobro odabrani datum velikog otvaranja donosi veliko interesovanje javnosti za određeni tržni centar. čak i manje intervencije mogu izazvati velike komplikacije! Savetujem vam da obratite posebnu pažnju na sledeće loše dane u 2008. zato što od tog dana počinju zajedničke obaveze. oktobar. kao i građevinskih radova generalno. juni. slično kao kod venčanja. 13. dobar datum (za otpočinjanje) omogućava uspešan tok rekonstrukcije i-ili renoviranja. prospekti tog preduzeća su odlični! Kakvi dani postoje Generalno. Zaključak je: ukoliko se prvi posao započne na dobar datum. vidi se po tome što su u Tong Shu kalendaru naznačeni čak i povoljni datumi za premeštanje kreveta i promenu nj. Mi tragamo za samim početkom poslovanja ili datumom svečanog otvaranja. i 15. orijentacije. 16. iako odlično snabdeveni i na relativno dobrim lokacijama. i 17. dani se mogu podeliti u četiri kategorije: a. sačeka se – i. Često me pitaju šta se računa za početak poslovanja. Ukoliko je moguće. loše dane.. prepisivanju pogrešnih lekova. april. Nekada.privremeno zamrzne – ili zatvori. bespotrebnoj primeni bolnih dijagnostičkih metoda. februar. U međuvremenu se pronađe sledeći najbolji datum. Verujem da je većina čitalaca čula ili lično poznaje bar jednu osobu kojoj je odstranjen pogrešan zub ili čak deo tela tokom hirurške intervencije. U stvarnosti. 14. art of date selection se primenjuje i za manje izmene (promena nagiba vrata) i razne unutrašnje radove. neki hipermarketi. koji nisu povoljni ni za kakve važne aktivnosti. sledi još jedno grand openning! Kada se koristi u Feng Shui svrhe. pa čak i za redovne kontrole. 17. i 19. Tako npr.. Posebno bih naglasila važnost dobrog datuma za medicinske intervencije. korisne dane koji su upotrebljivi ukoliko nema boljeg .(u svakoj godini ih ima deset): 17. voila!. decembar. Primetićete i sami.

ali ne i za plaćanje računa. Da bi se ovaj presedan dogodio i da se ekstra povoljan dan pronađe u toku istog meseca kada se usluga zatraži. Stabilnost. Iniciranje. Početak. pa još i da bude skoro. nije dobro potpisivati važne ugovore. Nekada se klijentu savetuje da podeli aktivnost na više faza. Njihova imena u prevodu otprilike glase ovako: Ustanoviti. dobre dane za određene aktivnosti. Dani majstora Gonga Najpoznatiji sistem izbora povoljnog datuma je sistem Qi majstora Gonga. uspešni pojedinci koji su se osvedočili u snagu dobrog datuma. Punoća. veoma dobre dane koji su povoljni za većinu aktivnosti. u kome su dani podeljeni na kategorije. a datum koji će pogodovati svim stranama je teže pronaći. dok su drugi povoljni samo za sahrane. povoljni za primanje. postoje dani koji su povoljni za velika otvaranja (tržnih centara. sa druge strane. iz više razloga.). Ukoliko se radi o ugovornom odnosu ili braku. Postoje i dani Primanja. zbog više učesnika situacija postaje složenija. zbog efekta uvećanja Qi. Postoje i dani povoljni samo za Feng Shui aktivnosti. međutim. Neki dani su povoljni za sve. Završavanje. Zbog svega toga. i d.izbora. Da bi se u takvom slučaju pronašao veoma dobar datum. ali zato nisu povoljni ni za jednu drugu značajnu aktivnost. i zato nije čudno što bi svi hteli da im se dobar datum pronađe odmah. U danima Davanja. potrebno je planirati poduhvat više meseci unapred. i ima ih možda 2-5 mesečno. klinika. pa se tada pronalazi kompromisno rešenje: dovoljno dobar dan. Opredeljivanje za korišćenje usluga Date selection specijaliste sadrži mogućnost koja mnogima ne odgovara: da datum sa najviše potencijala bude par meseci dalje od željenog. pitanje je da li je povoljan za tu osobu i za određenu vrstu aktivnosti. c. čak i kada se pronađe veoma povoljan dan. ali i oni koji su povoljni za sve drugo – osim za Feng Shui primene! Prednosti i mane Date selection bussiness-a Nestrpljenje je deo naše prirode. dok preovlađuju neutralni i nepovoljni dani! Zatim. u potragu za istim kreću i po godinu dana unapred. Prvi je što su sami veoma povoljni dani retki. Većina autentičnih Feng Shui majstora sa istoka koristi ovaj sistem. . Zatim. i sl. obično je dovoljno dobar i neutralan datum. potrebno je zaista mnogo sreće. nije tako česta. Ova situacija. osim sahrana. Traganje za povoljnim datumom za određenu aktivnost i osobu nije lak i jednostavan posao. Povoljnih dana ima otprilike isto toliko. Za klijente koji ne streme veoma visokim ciljevima ili nemaju mnogo vremena na raspolaganju. da bi se dobilo više vremena za pronalaženje jako dobrog datuma.

i traju kratko. teška i imaju tendenciju da dugo traju. aktivna i promenljiva (i kratkotrajna). Sam po sebi. ženski princip kreacije. kao dug i bolan proces. glavnih principa kineske filozofije. materijali (itd. pa senzitivne osobe na takvim mestima mogu da osete jak strah. uspehe u poslovima i srećna okupljanja.) upijaju naše strahove. madrace i posteljinu. U njemu se izolujemo od kontakata . upijaju energiju. naš dom je tihi svedok naših teških trenutaka. predstavljaju strahovi. I razvod. Yin princip. I zatim ih zrače nazad. . bes. Ovaj princip govori o energiji koja se kreće od spolja ka unutra (energija se povlači. sumnje i tugovanja. Unutar doma. uključujući i zidove. Sa druge strane. tkanine i predmeti Yin prirode. U razumevanju ovih dešavanja. i sl. muški princip kreacije. kao i poneki rastanak. ostavlja duboki energetski trag u prostoru (sumnje. život je Yang pojava. periode kriza i velikih iskušenja koja testiraju snagu ukućana i njihovu sposobnost preživljavanja. strah od gubitka.) ili finansijski (početak poslovanja npr. naš dom je Yin tvorevina. Yang je princip aktivnog. Naravno. Yin stanja su. tako da predmeti. Svi veliki Feng Shui majstori se slažu u jednom: ukoliko se radi o nečemu što je za osobu jako značajno. da bi se eliminisala mogućnost da. to spavanje na mestu gde je neko dugo bolovao može da izloži uticaju intenzivne Yin energije. lakog i kratkotrajnog. One pamte i bolesti i konačne rastanke. verovatno i zato što se protiv njih . lično (veridba.Određivanje povoljnog datuma ni izdaleka ne označava kraj poslu. duboka. može nam pomoći objašnjenje principa Yina i Yanga.ne borimo. zbog eventualnog konflikta energija. plan propadne. brak.).kada nam je usamljenost potrebna. Srećna stanja jesu Yang stanja. zato što njih lako podnosimo. polet prve i ostalih ljubavi. koja upija sve ono što se u njemu dešava. koja idu iznutra ka spolja. I obično traju kraće. sa druge stane. Šta je Space Clearing i kada se primenjuje? Pošto stvari. bolujemo i žalimo. tzv. ona su akutna . potraga za dobrim datumom je vredna čekanja! SPACE CLEARING Naš dom je metafora našeg življenja. ima prirodu Yanga. ili dajemo sebi oduška. isto kao što se to zimi dešava u prirodi). Porodične kuće "pamte" velike strasti i možda iste takve odbojnosti. one pamte i sreću venčanja i rođenja. tzv. sumnje i tuga. dok su zidovi. Yin kvalitet je taj koji apsorbuje. Ipak. sve ono što je život. Skriveno od očiju javnosti. zato što sledi provera sata. slabosti i kriza. ovi srećni događaji ne ostavljaju toliko traga kao oni drugi.

prostor se usisa. kao i izbacivanje starih i neupotrebljavanih stvari koje guše energiju. ili naprosto onda kada želimo promenu. sa jasnom idejom o tome "da ću sada čistiti energiju svog prostora". Ovde nam od pomoći može biti i kraći review prethodnih događaja. razumevanje. pa je stoga za ovaj postupak potrebno pripremiti prvo prostor. ma kako da nam ne odgovara. na kraju jednog životnog perioda (neuspeha npr. bolest). šta je to što mi je potrebno? Definisanje se mora obaviti u najjednostavnijoj i najpreciznijoj formi. neuspeha i loše sreće takođe ostavljaju traga. to možete i glasno izgovoriti (u šta posvećujete prostor). pristupa se ličnom pročišćenju. Preporučljivo je da se proces Space Clearinga obavlja bar jednom godišnje. proces pročišćenja će biti efikasniji. želimo da posvetimo prostor. sada je pravo vreme za to!). ). Da bismo lakše definisali željene kvalitete. svo vreme se vizualizuje da so upija "to i to". i ostanite u toj vizualizaciji desetak minuta. čak i kada se pušta da deluje. briga. so upija višak Yina (neko to zove "negativna energija"). potrebno je malo osetiti prostor. Space Clearing. Ili: mir. itd. Periodi dugotrajnih problema. primenjumemo po potrebi: dakle u toku ili nakon rastanka. Drugim rečima. kada postane sasvim jasno šta je to što želite za sebe. i ako je moguće definisati ŠTA JE TO od čega želimo da ga očistimo. Da se stari obrasci ne bi vratili. te je stoga odličan i veoma pouzdan antidot svim Yin stanjima (tuga. to je kasnije teže izaći iz njega. Pre nego što se počne postupak pročišćenja energije u prostoru uz pomoć morske soli. Iako sve kulture odobravaju proces žaljenja povodom smrti dragih osoba. Nekada ovaj deo postupka može da se oduži. Što neko takvo stanje duže traje. I ovaj je kvalitet (definisanje željenog obrasca). U postupku Space Clearinga. najbolje je da sebi prvo odgovorimo na sledeće pitanje: Šta je to što želim za sebe. sloga. . Nakon 10-tak minuta. iz centra prostora (odnosno svake prostorije). Posvećivanje prostora novim kvalitetima Sam postupak pročišćenja nije dovoljan: u ezoterijskim praksama se kaže da se na prazninu uvek hvata prljavština. najbolje krajem svake kalendarske ili lunarne godine (pripremite se. ali ne dozvolite da saviju gnezdo u vašoj kosi". ljubav i zadovoljstvo. sigurnost. U svakom slučaju. so bacite unaokolo (krug je savršenstvo). potrebno ranije definisati. potrebno je jasno definisati ŠTA. So poseduje izraziti Yang kvalitet. a zatim i sebe. neki put taj proces traje toliko dugo da nas potpuno iscrpi.). Ili: prijateljstvo. npr.dajte sebi vremena koliko vam treba! Nakon što ste definisali prethodni obrazac. ili postupak pročišćenja energije u prostoru. ali to nije loše . iako se kod dugotrajnih boljki so može ostaviti da deluje i preko noći (u tom slučaju ne treba spavati u prostoriji). Zamislite kako se ta energija širi po prostoru i ispunjava ga. kao i prethodni (definisanje trenutnog obrasca). strah.: sreća. Što je to jasnije. Nakon što se prostor pripremi. dakle što kraćoj formulaciji. zdravlje. zato što on spada u proces pripreme. U KOJE KVALITETE. Pročišćenje energije je svečani čin. Kinezi imaju i poslovicu koja tim povodom kaže: "Neka ptice tuge lete oko vaše glave.ogorčenje. kako u stanovima tako i u poslovnim prostorima. Eksperti iz ove oblasti preporučuju 20-minutno kupanje (zapravo natapanje) u kadi gde je prethodno rastvorena mešavina 1/2 kg morske soli i isto toliko sode bikarbone. Priprema prostora se svodi na čišćenje i pranje.

Stariji od dva sistema je Vejd-Džajls koji je bio u širokoj upotrebi do sredine prošlog veka. međutim.. Zabunu u feng shui praksu unose dve transkripcije. Radi se o pojednostavljenoj verziji Ba Zhai sistema. to je ba gua isto što i pa kua (značenje je osam trigrama ili osam dijagrama). tradicija pažljivo neguje . Zbog česte upotrebe engleskog jezika. I dublje. Ono što je najvažnije. kineska vlada je uvela pinyin. često sam u prilici da odgovaram na pitanja feng shui entuzijasta. pa me interesuje da li se radi o istoj stvari? O: Pisani kineski karakteri su nekoliko hiljada godina stariji od bilo kog pisanog ili govornog jezika. ’’zapadnjački’’ i ’’tradicionalni’’ feng shui.može se desiti da to i dobijete! FENG SHUI DILEME . pinyin sistem. Glavna pretpostavka BTB sistema je da ulazna vrata UVEK gledaju ka severu. ovde bih se zadržala na tzv. BTB sistem deli prostor na devet jednakih delova (ba gua ili pa kua) u odnosu na ravan ulaznih vrata. Pošto će o klasičnom . Na istoku se. iza koga je duga tradicija. Oni su.tradicionalnom feng shuiju više biti reči u nekom drugom odgovoru.ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U svojoj feng shui praksi. a zadovoljavajuće je i Či. koju je predstavila budistička sekta Crnog šešira (tzv.I . Zabunu unosi i pojam energije: u pinyin sistemu energija se piše Qi . pravilnije je Ć´hi. svi počinjemo sa interesovanjem za BTB. Istina je i da postoji pojednostavljena verzija istog. uvek se čita kao Ć´hi.. kako kažu ’’kontradiktornostima’’ u feng shui praksi. preko koje je feng shui i postao poznata i popularna metoda. dok se u VejdDžajlsovom sistemu piše Ch’i. omiljena na zapadu. zbunjeni mnogim. koji se zasniva na albanskom načinu izgovora kineskih reči. samo što se neki tu zadrže – drugi krenu dalje. U ovom tekstu. Black Hat Sect Feng Shui. interesantna je i odlična je za upoznavanje početnika sa osnovama metode. Zapadnjački – ili istočnjački? P: Čuo sam da se spominju tzv. Uz pomoć prijateljskih albanskih (!) stručnjka. Pinyin sistem je nastao kada je ustanovljeno da prethodni ima mane koje je potrebno ispraviti. i ja često Qi izgovaram kao Ki. Pošto različiti sistemi podrazumevaju različite transkripcije. O čemu se radi. pokušaću da odgovorim na nekoliko najčešće postavljanih pitanja. Ba gua ili pa kua? P: Čitajući razne knjige. pazite šta tražite . uprkos postojanju značajne literature na našem govornom području (ili uprkos njoj!). koja je metoda bolja? O: Istina je da postoji klasični feng shui. Uobičajeno.i isto tako prenosi. ’’zapadnjačkom’’ feng shuiju. . nailazim na termine ba gua i pa kua. dok je drugi tzv. popularno BTB). U Americi se poslednjih godina održavaju kongresi na kojima su uvaženi gosti predstavnici obe metode. Ova verzija feng shuija je laka za razumevanje.

ona odlazi i odnosi energiju sa sobom. a najnepovoljniji – 90. a u ovoj školi su predstavljeni elementi i pravci (pet elemenata i osam pravaca). Vode se ’’staraju’’ o bogatstvu i uopšte prosperitetu. San Yuan sistem (tri perioda). Za svaku od kuća. jeste planina nizvodno od kuće u kojoj se živi. U ovoj školi. Kako je to moguće? Koja je od tih škola najbolja i kako da znamo koja daje najtačnije rezultate? O: Najpoznatije feng shui škole su Pa Kua i Wu Hsing. imaju povoljne i nepovoljne pravce i samim tim. Najbolje je kada se prostor podesi u odnosu na korisnike. i 2. najpovoljniji pravac nosi vrednost + 90. Dve najpoznatije škole ovog sistema su: a. ili ’’Mistična praznina letećih zvezda’’ (koje zapravo ’’lete’’ oko Severnjače). 2. ne bi li tako povećala svoju sreću. poznata pod imenom ’’škola letećih zvezda’’. odnosno kada prostor odgovara korisnicima.) period kada je zdanje izgrađeno ili renovirano ili useljeno. koji su fiksni. Pa kua znači ’’osam trigrama’’. sistem koji se bavi prirodnim okruženjem. Ovo je velika feng shui škola. koji takođe. odnosno uzvišenja. Ba Zhai ili Pa Chai (osam kuća). crta se tzv. b. U nekim interpretacijama. kao i formule Vodenog Zmaja koje zadržavaju i sakupljaju energiju. geomantska mapa zdanja. San He sistem (tri kombinacije ili tri harmonije. Cilj je da osoba iskoristi što više povoljnih pravaca i povoljnih sektora. uzglavlja i šporeta). dok drugi smatraju da su ovi principi već toliko inkorporirani u postojeće feng shui sisteme da im više nije potrebno odvajanje u posebne škole. Yap Cheng Hai ovaj sistem objašnjava kao kombinaciju ili harmoniju pravca. lokacija i orijentacija (lokacija ulaza pre svega. koja se tumači.) prednja orijentacija zdanja. On dodaje da se ovde radi i o ’’dvadesetčetiri planine’’ na prstenu geomagnetnog kompasa lo’ pana. Hsuan Kong Fei Hsing ili Xuan Kong Fei Xing. Dve glavne odrednice za primenu ove metode jesu: 1. vode i planine. Na osnovu dobijenih podataka. objašnjavaju se karakteristike i značaj planina i zmajevih vena u privlačenju i zadržavanju energije Ch’i. dobijaju se različiti rezultati. Osnovne komponente sistema su: facing and sitting (prednja orijentacija i tzv. kao i godina rođenja ukućana. . Wu Hsing škola je zapravo škola pet elemenata u kojoj se objašnjavaju svojstva elemenata i njihovi međusobni odnosi. Osam kuća su svoja imena dobile po stranama sveta. i na osnovu koje se uređuje prostor. orijentacija ulaza. Dakle. Dva najpoznatija sistema su: 1. ili mesta (pogledajte malo geografsku mapu Srbije!). Važno je reći da se uzvišenja ’’staraju’’ o populaciji. jedina stvar koja može da spreči da deca budu siromašna. postoje dobri i loši delovi prostora. bazično škola situacija ili formalna škola). natalitet opada. Primenom različitih ’’formula’’. te ako nema šta da zadrži vodu (uzvišenje). zavisno od svog pola i godine rođenja. Osnova za određivanje povoljnosti jeste pa kua sistem. ‚‚sedenje‚‚ kuće). sektore prostora. odnosno o broju stanovnika: gde nema planina.Tradicionalne metode P: Zbunjuju me različite kompasne feng shui škole. Najpoznatiji sistemi klasičnog – tradicionalnog feng shuija na zapadu nisu mnogo popularne i o njima nema previše literature. Neki autori govore i o Yin/Yang i Qi školi.

. dok je Tigar ratnik i istraživač. mesecom. najbolje je kada se ove metode koriste uporedo i kada ih podržava pomoćna metoda Četiri stuba sudbine o kojoj je već bilo reči u mojim kolumnama. ili zašto je sreća porodice krenula nizbrdo čim je instaliran nov klima uređaj (glavna mana BTB i Ba Zhai sistema). A što se tiče različitih rezultata: u mnogim slučajevima moraćete da izaberete između Hsuan Kong Fei Hsing i Ba Zhai metoda. San He se podrazumeva! SAD upravljaju grane PETAO i PAS. imaju veliki uticaj na naš život. Ove dve grane ujedno govore i o dve glavne političke struje u ovoj državi: republikancima i demokratama. Opšte crte karaktera. Sudbinu pojedinca određuju četiri zemaljske grane i to one koje su vladale godinom. dok Petao voli da se pokazuje. Pas je tradicionalan i nepoverljiv. Zec je iscelitelj. kao i veći deo sudbine oblikuje zemaljska grana godine rođenja (možete je potražiti u jednoj od tabela. Kad god je to moguće. koji vlada regionom Rusije je sklon kitnjastom i pompeznom. obožava šou programe i glumu. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR: u tom dvojcu. dok je ZMIJA koja upravlja centralnom Evropom opasna i sklona manipulaciji i magiji. danom i satom rođenja. KINESKA ASTROLOGIJA NA GLOBALNOM NIVOU (Zemaljske grane . trudim se da u praksi koristim sve tri metode.Geomantska mapa zdanja iz perioda 7 izgleda ovako: 3 7 5 69 ji 4 i 8 25 j 2 47 jz 9 z 6 1 58 71 93 14 si 36 s 82 sz Ova škola može dati pouzdana i tačna objašnjenja u vezi sa tim zašto neke druge feng shui formule ne daju rezultate.životinje kineskog zodijaka na karti sveta) Zemaljske grane. Naravno. kao i element koji njome rukovodi). poznate i kao životinje kineskog zodijaka. ZMAJ.

Govoreći o elementima. ljudi se vraćaju značajno izmenjeni. dešava se da zemlja u kojoj živimo ima koristi od nas. Takva se osoba u svojoj (ili tuđoj?) zemlji oseća dobro i prihvaćemo. treba da razumemo prirodu elemenata i odnos grana i elemenata. mogu biti pronađeni analizom ovog odnosa. može da unese značajne promene u život. može da ostvari uspeh i stekne dosta novca. pa Metal. u Australiji. iznad Vatre sledi element Zemlja. Upravo ova grana stupa u interakciju sa sredinom u kojoj se boravi ili putuje. u kom slučaju ona u određenoj zemlji može da se oseti zadovoljno i kao da je na svom terenu. kao i loših iskustava doživljenih u određenim područjima.Ona. ne znači da osoba neće imati sreće u ljubavi. a uspeh može da ostvari zapanjujuće lako. i opisuje uticaje koji dolaze iz sredine u kojoj čovek živi. da tu za njega postoji velika podrška i da mu se putevi (lako) otvaraju. ’’cvet romanse’’ za ljude rođene u godinama Pacova. ali IMANJE ovog uticaja istu svakako povećava. severno i južno. Neki put. naravno. logika je da element Vatra. kao i između samih elemenata. i nije obavezna stavka u životu pojedinca. Ovaj uticaj je poznat kao ’’cvet romanse’’. a vreme kojim vlada jeste između 23 i 01 čas. zauzima područje oko ekvatora. skriveni razlog odabranih destinacija ili mesta za život. Da li ćemo se osećati prihvaćeno i nekoj sredini i da li će njen uticaj na nas da bude povoljan ili – nepovoljan. pravi razlozi privlačnosti ili odbojnosti prema određenim zemljama sveta. vlada element Voda. to nije sve – tek nakon povratka počinju da im se dešavaju mnoge pozitivne promene. Ovaj odnos može da bude konstruktivan po osobu koja je pitanju. između ostalog. Pošto Vatra stvara Zemlju. Prvom zemaljskom granom. dok su elementi raspoređeni po širini. čak i samo putovanje u zemlju koja je u dobrom odnosu sa zemaljskom granom godine rođenja. Ovakav odnos je praćen osećajem da puno ulažemo. Da bismo razumeli podelu po geografskoj dužini. ali da se mi tu osećamo iscrpljeni. upravo određuje odnos elemenata koji upravljaju zemaljskom granom godine našeg rođenja i zemaljskom granom zemlje u kojoj živimo (odnosi između elemenata su prikazani u jednoj od tabela u prilogu teksta). Sa nekih putovanja. . kao najtopliji. Ova je godina npr.koje stvara Vatru – zauzima pojas ispod tropskih oblasti na južnoj hemisferi. Ponekad. pokazuje okruženje i društveni status.a neko nema! Ovo poslednje. Drugim rečima – neko ima svoj ’’cvet romanse’’ . mogu da pronađu svoju sreću. a da zauzvrat dobijamo malo. Štaviše. npr. koja zauzima najveći deo zemaljske kugle. nije čudno da su neki ljudi privučeni određenim zemljama. a ispod njega je oblast elementa Voda. Imajući u vidu ovu mogućnost. moguće je i obrnuto: da neko ima koristi od zemlje u kojoj živi. Naravno. dakle po geografskoj dužini. Odnose između elemenata i grana. znakom Pacova. kao i GDE su te mogućnosti povišene. Drvo . Posebnu temu u kineskoj astrologiji predstavljaju ljubav i brak. Zmaja i Majmuna. možemo videti u tabelama u prilogu teksta. Feng shui konsultanti mogu svojim klijentima pomoći da aktiviraju ovaj uticaj u svom domu. ili osećaju da tamo negde. koji rukovodi krajnjim severom. a uz pomoć kineske astrologije može se predvideti KADA će se to desiti. RASPORED ZEMALJSKIH GRANA I ELEMENATA NA GEOGRAFSKOJ KARTI SVETA Podela Zemlje na grane ide po paralelama.

oprezan i rezervisan. konjima i polu. i možemo ga slobodno zvati i ’’svetskim policajcem’’. svemirska tehnika) i menadžmentom. Iako PAS upravlja i sa Kanadom. KONJ do maksimuma razvio svoj hedonizam prema hrani. odeći. što se vidi i u karakterističnom načinu oblačenja stanovnika ove države (prepoznatljivi su po tome svuda u svetu). a fasciniraju ga uspeh i slava. Jako osećanje pravde PSA utiče na kvalitet pravosudnog sistema u Kanadi. el. socijalnim i humanitarnim aktivnostima. PETAO opisuje i domoroce ovog dela zemlje. PETLA ćemo lako prepoznati u gomili sveta po njegovoj ljubavi prema jarkim bojama. KONJ je hedonista. stepena zapadno od Griniča. parkovima. Indijance. Pošto nije opterećen svojim strahom. Njegova srčanost je u ovom slučaju smanjena. Grana sama po sebi objašnjava ljubav Britanaca prema kućama. Element Zemlja je dao podlogu za razvoj elementa Metala. Zbog uticaja Vatre. Generalno. putovanjima i istraživanju udaljenih teritorija. što nas dovodi do 180. kao i dve zemaljske grane: PETAO i PAS. koji vlada tehnologijom novog doba (kompjuteri. Neusklađenost elemenata i zemaljskih grana u regiji stvara uslove za konflikte. piću. ljubitelj hrane i pića. mirniji. tako i elementima Zemlja i Metal. Francuskom. . Španijom. sujeta i narcisoidnost. Ova grana upavlja i regijom Meksika. zato što je za Zemlju Metal ventil za ispoljavanje inteligencije i kreativnosti. melanholičan i pomalo paranoičan. Zemlja. Opterećen je ’’čuvanjem svoje teritorije’’. ova nacija pokušava da nadoknadi pićem (alkohol je Vatra). kao i takmičarskih sportova.Glavna odrednica za ovu podelu jeste ponoć i nastajanje novog dana. S obzirom na to da postoji 12 grana a da krug zauzima 360 stepeni. Raspored ostalih grana dobijamo lako . paralele. kako klimom (vlaga. Nedostajući element Vatra. nameće se zaključak da svaka grana vlada sa po 30 stepeni. usmeren ka radu i stvaranju. neometan od vlažne klime. stepena istočno. Ovaj je PAS mnogo miroljubivji. te mnogo vodi računa o raznim obaveštajnim aktivnostima. PAS je promišljen. i njihovu šarenu nošnju. željna igre i šale (samba. pa se on ne ispoljava na isti način kao u Sjedinjenim državama. i Drvo na jugu. Uz ovu granu se vezuje i opterećenost spoljašnjim izgledom. a grana je KONJ. pa do 165. Znak. ovaj se Metalni PAS usmerava ka obrazovnim. Nije čudno što je dosta diktatura bilo upravo u ovoj oblasti! Britanijom upravljaju elementi Zemlja i Metal.praćenjem kazaljke sata i sabiranjem stepeni. skupa sa ukrasima za glavu od perja. U Francuskoj je. KAKO TO IZGLEDA NA MAPI SVETA Sjedinjenim državama vlada element Zemlja. ka spoljašnjim aktivnostima. ovaj je znak prilično oslabljen.. njegova energija je iscrpljena elementom Metalom koji vlada većinom ove teritorije. kao i neprekidnu borbu za vlast i dominaciju. pa se ispoljava njegova ’’lako ćemo’’ strana. odnosno zemaljska grana južne Amerike jeste MAJMUN. tražeći načine da olakša život ugroženima.. element Zemlja). Grana Pacov se stoga prostire od 165. a razliku između dve regije (istok SAD i Meksiko) možemo pronaći u elementu koji vlada oblasti Meksika (Vatra). PETAO je samoljubivi karijerista koji voli da impresionira i da se pokazuje. fudbal). Severozapadnom Afrikom upravlja ista grana KONJ. Južnom Amerikom upravljaju elementi Vatra na severu. Posebno Metal troši energiju KONJA. usporava ga i njegovu strast prema životu zamenjuje melanholijom.

rizike i oštre režime. Češka. a na Zemlji ih predstavljaju SAD i Kina! . a koncept Gurua je takođe pod uticajem ove grane. Bugarska. Filipinima. Metal slabi njenu tendenciju da kuje zavere i unosi dah ravnodušnosti i mira u život ljudi sa ovog područja. Ova grana ’’voli’’ ratove i takmičenja. radan i vredan. ali na žalost nije podržana elementom (element Zemlja crpi snagu Zmije). Pariz se nalazi u delu kojim rukovodi ZMIJA. Drvo i Tigar predstavljaju skladnu kombinaciju. visprena i snalažljiva. Grčka. O sebi ima mišljenje da je jedinstven i bolji od drugih. Tako npr. Element Zemlja narod čini praktičnim. Konfliktni odnosi između pojedinih grana mogu objasniti prirodu mnogih sukoba. manipulacija i borbe za moć. Japanom upravlja element Zemlja. što je karakteristično za TIGROVE. zemlje bivše Jugoslavije – sem Slovenije. a element je Zemlja. druželjubivim. to su i ova područja večito konfliktna. te Australijance čine otvorenim. kada se zna da su te dve grane međusobno suprotstavljene i da ’’ratuju’’. Italija. uravnotežena ZMIJA koja pažljivo planira svoj život. političara i tajnih službi. Znak je šarmera i osvajača. ZMAJ je veliki. Šangajem i Nagasakijem. Egiptom i Libijom. Interesantno je da je Slobodan Milošević rođen u godini Zmije. Bivo ljude čini radnim i vrednim. tu je i TIGAR koji ljude čini okrutnima. ZMIJA je inteligentna. i teško se prilagođava promenama ili bilo kakvim zahtevima. Kina je čudan spoj miroljubivosti. staložen. U regiji KONJA se nalaze i Španija. pa je odnos njegove grane i grane regije odnos koji daje puno kolega . i koji je zainteresovan za lečenje. ayurvedu i masažu. BIVO je tradicionalan. kao i Malom Azijom. i Tajvanom. ponosan. Australijom upravljaju Drvo i TIGAR i BIVO. cunami). Zmaj je taj koji Indijkama daje naglašenu pojavu (naglašene oči.ali isto tako i oponenata. Većim delom Rusije upravlja ZMAJ. Indijom upravljaju Zemlja i Vatra. Nemačka. i veoma ambiciozan. većim delom Idonezije. izmađu grana PETAO i ZEC postoji prirodni antagonizam. odeća crvene i zlatne boje). Nije čudno što je baš u godini MAJMUNA najviše pogođena oblast Zemlje kojom rukovodi grana TIGAR (zemljotres u Indoneziji. Finskom i Norveškom upravljaju Metal i ZMIJA. pažljivim i opreznim. Korejom. itd. Ovo je oprezna. Sa druge strane. Danska. TIGAR upravlja. i čitava priča o carskoj Rusiji potiče od ove grane. ali pošto je u konfliktu sa elementima koji vladaju zemaljskim granama ZECA i TIGRA. Holandija. Slovenija i Austrija. element je pretežno Zemlja. ali i sklonim avanturama. jer je to znak vojske i militantnih tradicija. i koji upravlja čitavim hinduizmom. Portugalija. Zemljana ZMIJA upravlja centralnom Evropom (Poljska. Severnom Evropom. Mađarska.). pretežno zemaljska grana BIVO. opasna šarmerka i pojam za senzualnost. Zec je miroljubiv i predstavlja isceliteljske tradicije. i sa druge strane isključivosti i nasilne odbrane ideala. ZEC je taj koji traga sa balansom. putovanjima i takmičenjima. On je onaj koji je miroljubiv i koji ljudima daje ljubaznost u ophođenju. meke materijale i delikatnost indijskih žena. ZMAJ i ZEC. premda pomalo melanholičan. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR. sem istočnim delom Kine. koja je ogleda najviše u Budizmu koji je sa karakteristikama ZECA. Dakle. Ona je takođe i spiritualna. kao i gradovima Hong Kongom.U subpodeli regije.

podržava ga. koristi joj i čini joj dobro Drvo slabi Zemlju. ali može da se od njega oseziugroženo Vatra kontroliše Meta. koristi ga za sopstveni napredak. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1991 MAJMUN 1956. 1976. kritičan je prema idejama Drva podržava Drvo. ali se Vatra u tom odnosu stalnog davanja umara! Drvo nema odnos prema Metalu. u ovom odnosu Metal prosperira od sigurnosti koju mu Zemlja daje nema odnos Zemlja slabi Vodu. 1980.ZEMALJSKE GRANE I ELEMENTI KOJI NJIMA RUKOVODE PACOV 1948. 1978. 1983. 1960. uzima od njega. koristi mu i čini mu dobro. Vatra prosperira u tom odnosu! kolege Ili oponenti nema odnos ZEMLJA nema odnos Zemlja crpi Vatru. utiče destruktivno na njega. 1967. 1994 SVINJA 1959. koristi joj i čini joj dobro. odlično za Drvo! VATRA Vatra crpi Drvo. čini ga nervoznim.slabi ga i utiče destruktivno na njega. 1988 ZMIJA 1953. 1962. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (zahteva ono što Voda ne može da pruži. ometa mu koncentraciju Zemlja ima majčinski odnos rpema Metalu. 1981. 1989 KONJ 1954. 1961. 1984 BIVO 1949. 1964. Voda u okruženju Metala dostiže svoj maksimum kolege Ili oponenti Voda kontroliše Vatru. 1966. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. koristi joj i čini joj dobr. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (minira ga. 1993 1958. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom! kolege Ili oponenti Metal crpi Zemlju. 1979. ne podržava je i ne pomaže njen pt Voda crpi Metal. 1982. oduzima mu zadovoljstvo i rezultate rada) Vatra podržava Zemlju. 1968. 1975 . Voda podržava kreativnost i ideje Drva i tako pomaže nj. 1971. 1992 PETAO PAS 1957. 1995 Zemlj a Vatra Vatra Zemlj a Metal Metal Zemlj a Voda Drvo DRVO kolege Ili oponenti ELEMENTI I NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS Vatra Zemlja Metal Drvo podržava Vatru. 1973. 1965. 1974. smiruje njenu strast i ambicije. uzima od njega i koristi ga za sopstveni napredak . uspeh nema odnos podržava Vodu. 1985 TIGAR 1950. 1972. 1969. 1977. 1990 KOZA 1955. 1987 Drvo ZMAJ 1952. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom. 1963 . 1970. ne uvažava njene talente) METAL VODA Metal kontroliše Drvo. 1986 Voda Zemlj a Drvo ZEC 1951 . koristi mu i čini mu dobro kolege ili oponenti Voda Drvo crpi Vodu.

Svinja – Svinja U kategoriju konfliktinih sukoba spadaju odnosi: Pacov – Ovca. jedan neskroman. avanturisti) Posebna slaganja: Tigar i Svinja (ljubav. koja može da ’’padne’’ u periodu od 15. ali kombinacija koja će dovesti do privlačnosti) Zmaj i Pas (nema poštovanja za drugog. Konj – Konj. mogu biti dobri prijatelji) Zmija i Svinja (manipulator i naivko) Zec i Zmaj (Zmaju je Zec previše mali. Zmaj i Majmun (dinamični.Napomena: Zemaljske grane traju godinu dana. Petao – Petao. DOBRO SLAGANJE ZNAKOVA Koza. porodica) Zec i Zmija (ljubavni odnosi) Zec i Pas (razumevanje) Pacov i Bivo (započinjanje i dovršavanje) Petao i Zmaj (karijera) Majmun i Zmija (karijera. a POČINJU sa lunarnom novom godinom. ili Feng Shui: 1000 načina da unesete lepotu i sklad u svoj dom i svakodnevni život). proverite zemaljsku granu godine rođenja (pogledaj moju knjige: Kineska astrologija. politika. fizički) LOŠE SLAGANJE Pacov i Konj (drugačiji mentaliteti) Bivo i Koza (jedan praktičan. praktični) Tigar. Ukoliko ste rođeni u ovom intervalu. nauka) Konj i Koza (seksualno. Petao – Pas (oba su previše nervozna i sitničava) . Bivo – Konj. skloni miru i porodici) Pacov. drugi umetnički nastrojen) Tigar i Majmun (borba za moć i dominaciju) Zec i Petao (različiti životni ciljevi. Tigar – Zmija. Zec i Svinja (kućevni tipovi. februara. Pas i Konj (aktivni. januara do 15. Majmun – Pas. Zecu Zmaj previše veliki) Koza i Majmun (oba su koncentrisana na sebe. u centru pažnje je Majmun) Sledeći odnosi spadaju u kategoriju ’’samoproganjajućih’’: Zmaj – Zmaj. drugi skroman. Zmija i Petao (stratezi. intelektualci) Bivo.

biologiji. kineske medicine. Majmun. ali da nijedno . Iako poznaju načine ispoljavanja Qi (čita se: Ć´hi) kao i obrasce njenog kretanja. uprkos tome što sama nema nijedan’’. celina je opet ostala misterija. između ostalog i feng shuija. Zec d. Petao. itd. kretanja Sunca i Meseca. Istina je da Qi određenim kanalima teče našim telom. Qi majstori. Konj. Pas d. Svaki pokušaj da se Qi definiše zahtevao bi da se definicija menja od čoveka do čoveka i od situacije do situacije. Taoisti su znanja o Qi sticali u svojim laboratorijama. Tigar. a pitanje: ’’Šta je Qi?’’. srcu i stomaku.3 centra unutrašnje inteligencije (Dan Tians) ? Oni se nalaze u glavi. postaje inspiracija ne samo umetnicima već i mnogim naučnicima.nije potpuno. Petao b. medicini. Znaju da je Qi primalna sila koja se nalazi svuda i pokreće sve. potvrđuju da je svako objašnjenje Qi tačno. Svi se slažu u tome da Qi ’’stvara sve oblike. Najvažnijom laboratorijom su ipak smatrali ljudsko telo.sa osvrtom na Qi tela Tokom više hiljada godina mnogobrojni naučnici i mistici drevne Kine. Qi tako. Zec u zemlji Pacova. Misterija zvana Qi . Ova para je skladna mešavina materijalnih uticaja Zemlje (gustoća pirinča) i nematerijalnih uticaja Neba (para). Ipak. ali je u isto vreme i svest koja istražuje sebe. godišnja doba. dugo je bilo predmet njihove meditacije. CVET ROMANSE Zemaljska grana godine rođenja a. Qi je svest sama po sebi. kao mistični pojam koji sadrži energiju. Bivo CVET ROMANSE a. ali je i stvara. Pacov. ali da ju je (ipak) nemoguće locirati. kosmologiji. Zmaj b. Zec. Ovca c. Konj Da li ste znali da kod Kineza postoje 3 mozga . postalo je osnova mnogih sistema. ali je isto tako tačno i da naše telo ima kanale zahvaljujući – Qi. odakle su pažljivo proučavali prirodne pojave: zvezde. Pacov c. psihologiji čak i meteorologiji i poljoprivredi. Svinja. .CVET ROMANSE uticaj koji se odnosi na ljubavni i društveni život. Originalni kineski karakter za Qi predstavlja paru ili isparenje koje se stvara prilikom kuvanja pirinča. monasi i učitelji borilačkih veština istraživali su Qi. iz tabele se vidi da bi Pacov mogao da nađe ljubav u zemlji Petla. qi gonga i tai ji-a. kao mesto kompleksnog i čudesnog susreta zemaljskih i nebeskih uticaja. poznavaoci gore pomenutih i drugih oblasti u kojima je Qi glavni akter. Pojam Qi se javlja u kineskoj kulturi. Znanje sticano vekovima i prenošeno uglavnom usmenim putem. Zmija.

Zapravo. Qi Neba je Yang Qi. Ono što se zatim dešava je da Qi Neba i Qi Zemlje reaguju sa Yuan Qi (nasleđenom Qi). vežbe • kultivisanjem postnatalne Qi podstiče se skupljanje i cirkulacija stečene Qi PRENATALNA OSNOVA ŽIVOTA Iz kosmičkih sfera. . naši glavni prenatalni izvori energije su Qi Neba i Qi Zemlje u kombinaciji sa Yuan Qi i Shen Qi. kao i u prostoru između stvari. Qi Zemlje je Yin Qi. Postnatalna Qi pripada srcu i umu i stiče se nakon rođenja. Prenatalna ili nebeska Qi je nasleđena od roditelja i predaka i dovodi se u vezu sa genima. Qi Gong-om). Yuan Qi je u vezi sa bubrezima i i sadrži otisak za našu ličnost. kada smo manje materijalni a više Shen (duhovni) • u njenom oblikovanju učestvuju zvezde i planete • doprinos daju roditelji i univerzalne energije tokom boravka u materici . što je teško prevesti i objasniti). QI UNUTAR TELA Bazično. Ako je ova Qi jaka i stabilna. odmor. našim telom vladaju dve vrste Qi: prenatalna i postnatalna. mora i rastopljene kore planete u naš organizam ulazi kondenzovana i zgusnuta Qi Zemlje. U svakom slučaju. Ove dve energije se privlače kao magneti i u nama se susreću i mešaju. teško je objasniti pojam Shen Qi. Tvrdi se da ova Qi može da se zaštiti i konzervira raznim metodama (između ostalog. To je osnova koja daje potencijal našim životima. Naš život u majčinoj utrobi počinje mešanjem ove dve energije (u vidu jajne ćelije i sperme). hranu. Sedište nasleđene Qi je u Qi centru koji se zove Kapija Života (Ming Men). vazduha i drugog. s obzirom na to da azijska tradicija ima širok dijapazon pogleda na duh i duhovnost (tako npr. Shen Qi često opisuju kao ’’univerzalni otisak za transcendentalno Ja’’. ali i naša esencijalna priroda • oblikuje se nakon rođenja i zato se zove stečena Qi • stiče se (skuplja) kroz disanje. u ljudski sistem ulazi prostrana Qi Neba. život je dug i zdrav. Qi je u svemu. Iz tla.Koncept Qi je dalekosežan i širok i obuhvata sve varijetete Qi. desno od kičmenog stuba. Kinezi govore o tome da se Duh ispoljava kroz SrceUm. boravak u prirodi. čine je geni. i nalazi se na polovini između skrotuma i donjih rebara. unošenjem hrane. u prisustvu nasledne Qi. Pogledajte u tabelama kako to izgleda : PRENATALNA QI (nasleđena) POSTNATALNA QI (stečena) • nasleđena je pre i tokom rođenja • ima veze sa kosmičkim korenima. kao i nasleđenom esencijom i duhom (Shen Qi).

emocije i ideje. abdomen. hrana ulazi na usta. Zaštitna Qi je ta koja nam stvara i održava imunitet. Ono što se zatim dešava u našem telu jeste da se u grudnom košu mešaju Qi hrane koja se podigla do grudnog koša i Qi vazduha koju su ekstrahovala pluća. a može se reći i da sprečava bolest. i kreativnost. znači da vaša zaštitna Qi nije dovoljno jaka! Kinezi bi vam savetovali da posetite kineskog lekara ili da redovno radite Qi Gong vežbe (najmanje 3 meseca). koji je opisan i kao ’’DUG. gde se odvija varenje (metabolička vatra). ukoliko imate problem da se odbranite od drugih ljudi i njihovih zahteva. daje gorivo ili varnicu potrebnu da se ova razmena odvija. Wei Qi. Poželjne posledice Mešanjem postnatalne (stečene) Qi sa prenatalnom (nasleđenom) Qi (iz univerzuma i od predaka). i Zaštitna.kroz hranu. toksina. slab vam je imunitet i nemate samo-poštovanja. vodu. . to se zove dobrom srećom ili dobrom karmom. Ono što se tada dešava jeste da ona zatim ide u ’’lonac za kuvanje’’. vazduh. što održava naš život.POSTNATALNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Postnatalna . Ying Qi. esenciju Qi hrane koju podižu do grudnog koša (pluća). Dakle. Prenatalna Qi se meša sa postnatalnom Qi . Ishranjujuća Qi zatim putuje ka unutra da nahrani organe i aktivira tkiva kroz kanale prolaska. Qi vazduha (Zong Qi) unosimo disanjem i absorbuju je pluća. Iz nje. poznata kao vatra života.’’ Interakcija stečenih i prenatalnih energija može se desiti spontano. Yang slezine i želuca iz hrane preuzimaju čistu Qi. buke ili čak besa drugih ljudi.stečena Qi doprinosi održavanju zdravlja i štiti Prenatalnu. stvara se robustan i dinamičan život. U osnovi je svih unutrašnjih potencijala za ozdravljenje. nasleđenu Qi (koja je uslov za dugovečnost). Qi hrane (Gu Qi) Kao što svi znamo. Zaštitna Qi putuje površinskim kanalima i kožom (često se kaže da ide i van tela). i dešava se upravo zahvaljujući dobroj sreći (ili karmi). INTUITIVAN I PROSVETLJEN. Prenatalna Qi. konstituciju čini jakom i čak jača naše samo-poštovanje. razdvajaju se Ishranjujuća. U tom slučaju. Tom prilikom se stvara zdrava Qi ljudskog tela. zdravlje. da bi stvorila auru zaštite od spoljašnjih patogenih uticaja: prehlade. Ovaj unutrašnji sistem ishrane organa i tkiva omogućava telesne funkcije i održava zdravlje i mladalačku izdržljivost. što liči na paru koja se podiže iz lonca za kuvanje (ceo process podseća na kuvanje pirinča).

krvi. Najzdravije je hraniti se u skladu sa godišnjim dobima. zato što kiselo deluje na kosti. Ovde ću vam prezentovati savet Qi majstora. Balansirajte ukuse. da izbegavamo hladna pića i ekstremne vremenske (ne) prilike i da ne preterujemo ni u čemu (niti u aktivnosti niti u neaktivnosti).njenog nedostatka. kineska medicina mi je . dugo kuvanje. Ovakav život se dostiže kroz nameru. Yina i Yanga. Osim ovoga. Qi majstori savetuju i da se ne prejedamo. gorko na Qi a slatko na mišiće. kao i hrani koja deluje kao lek. kao i . Ukoliko vas to bude interesovalo! Uz napomenu: moja profesija je Feng Shui. korišćenjem nebeske faze kultivisanja Qi. prženje).Onima čija se dobra sreća ne javlja spontano. kao i da uvek svoj želudac popunjavamo maksimalno do 70% kapaciteta. oporo na tetive. jesu aktivnosti kojima možemo sprečiti odlivanje i smanjenje Qi. slano na krvne sudove. preporučuje se da koriste unutrašnju alhemiju kojom je moguće strahovito ubrzati. koji glasi : Generalno je mišljenje da meditacija i fizičke vežbe rešavaju problem stagniranja Qi. povećati i proširiti čovekovo postojanje. pisaću više o simptomima nedostataka Qi. umerena seksualna aktivnost i izbegavanje čitanja noću i u ležećem položaju. U nekom od sledećih tekstova ili Feng Shui Newsletter-a. izbegavanje dugog sedenja i ostajanja noću. pa tako zimi hranu spremati na način koji će dodati više vatre (pečeno u rerni.samo hobi! .

.

.

Postoji mnogo različitih preporuka i metoda za bogaćenje. jer bi mogao postati opasan. nekada je manje bolje nego više. On ne smije biti isuviše velik.Feng shui za poboljšanje prihoda Feng shui majstori tvrde da je najlakši i najbrži rezultat primjene feng-shuija povećanje prihoda. najbolja metoda je uvođenje vodenog elementa u svoj životni prostor. Da biste privukli sreću boljih prihoda. međutim osnovni simbol novca u feng-shuiju je voda. uvijek treba imati u vidu ravnotežu. .

ona predstavlja pomoć drugih ljudi. Potrebno je obezbijediti neprestan dotok vode (pumpa i filter za pročišćavanje). Ako vam u akvarijumu ugine zdrava ribica. povoljne su biljke okruglih.Neki od načina za poboljšanje prihoda: Izgradnja jezerca ispred kuće Dimenzije koje se preporučuju za prečnik jezerca su 104 i 110. postoji vjerovanje da se to dogodilo jer je apsorbovala nesreću namijenjenu vama. Biljke u jugoistočnom sektoru Kada je riječ o biljkama. U jezercu možete uzgajati različite vrste ribe. dok se biljkom novca u feng-shuiju smatra krasula. Feng-shui ribom naziva se arowana. Najpovoljnija kombinacija je 9 zlatnih ribica. ili 124. gledano iznutra prema van.5 cm. odstranjujete uvelo i trulo lišće. novac.vole da budu same. mijenjate zemlju. ali po feng-shuiju najpovoljnije je držati 9 primjeraka japanskog šarana. Međutim. ili jednostavno dotrajalu biljku bacite i zamijenite novom. Ono što treba zapamtiti je to da se kornjače ne drže u paru. Smatra se da će ona simbolički apsorbovati bilo kakvu nesreću koja vam je namijenjena. jer to stvara dragocjenu jang energiju. Nije preporučljivo držati kaktuse . Kao nebesko biće. koju neki biznismeni drže radi privlačenja velikog bogatstva. mesnatih listova. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. možete držati i druge biljke.5 do 132 cm. Akvarijum sa zlatnim ribicama Akvarijum sa zlatnim ribicama je idealno rješenje za privlačenje sreće bogatstva. jer više vole da budu same. ne paničite već je zamijenite drugom. Treba voditi računa da ono bude sa lijeve strane od ulaznih vrata. Prljava voda donosi otrovan zadah. što predstavlja pojas od žada i prostorije pune novca. jer njeno prisustvo donosi bogatstvo i sreću. ako se drži u jugoistočnom sektoru. Kornjača na sjevernom sektoru U sjevernom sektoru doma poželjno je držati kornjaču bilo živu ili kao keramičku figuru kornjače. pod uslovom da ih redovno zalijevate. od čega bi jedna trebala biti crna.

Crassula je biljka iz porodice sukulenata i postoje različite vrste: 1. . Crassula ovata "Whirly Bird" 7. Crassula argentea "Finger Jade" 4. Crassula ovata "Lemon & Lime" Crasula – još se naziva biljka novca i ona je na prvom mjestu kada je u pitanju energiziranje sektora bogatstva i blagostanja (istok i jugoistok). Crassula portulacea minima "Mini Jade" 6. Crassula argentea 'monstrose'. bonsai biljke (biljke patuljastog rasta) ne donose dobru energiju u vaš životni prostor. 'gollum' & 'hobbit' 3. Takođe. Crassula ovata 'Jade' 2. Crassula arborescens "Silver Dollar Jade" 5.niti biljke špicastih listova koje odašilju otrovne strelice. Potrebno je napomenuti da nije povoljno u domu držati suhe biljke poput suhog cvijeća i suhe grane drveta jer emituju mrtvu energiju i privlače lošu sreću.

Calathea – sve vrste. Schefflera – dekorativna biljka koja raste u visinu ( simbolizira rast i napredak ) te također ne zahtjeva puno svjetla . . ne zahtjeva puno svjetla a osim toga dobro upija negativna zračenja iz elektronskih uređaja .Izuzetno povoljne biljke su: Spathiphyllum – biljka koja je jednostavna za održavanje. Bambus – simbolizira dugovječnost.

Njegujte svoje biljke. božura. Biljka "slonova noga" je izuzetno nepovoljna (simbolizira nazadovanje i spriječen razvoj). redovno režite grane koje su previše izrasle i dodajte hranjive sastojke u zemlju. ono predstavlja mrtvu energiju i smrt te ga nije dobro držati u prostoru. Biljke koje rastu prema dolje (npr. te svakih 6 do 12 mjeseci zamijeniti novim. One su nepovoljne jer energiju prostora pretvaraju u agresivan oblik. ali ne podnosi propuh . narcisa i ljiljana Ne preporučuju se: Sve biljke s trnjem ili iglicama poput kaktusa. Suho cvijeće nema života. Ne preporučuju se Agava. Dracaena. Biljke će vam to vratiti svojom . jugoistočni i južni dio doma ili prostorije. Umjetno cvijeće od svile treba redovno čistiti.Ficus benjamin – voli jako svjetlo . puzavci) predstavljaju nazadovanje. uklanjajte ocvale cvjetove i uvelo lišće. Biljke koje imaju oštre listove poput sablji ( na primjer palme ). Najpovoljnije mjesto za biljke je istočni. Bonsai je simbol sputane prirode i izuzetno štetno djeluje u bilo kojem prostoru . sve palme i Diffenbachia. Zamioculacas cvjetnice poput orhideje. Yucca (drvo života).

potreban vam je kompas da odredite strane svijeta. ispod tepiha. posebno ako ih držimo u sektoru bogatstva i blagostanja (jugoistok). kao da ga unosi u dom. I neka budu okrenute prema različitim stranama svijeta. Tronoga žaba Tronoga žaba je simbol koji donosi najviše sreće u uvećanju vašeg bogatstva. jer tako stvarate dojam da ona odlazi skupa s vašim novcem. simboli i aktivatori prostora. koji predstavljaju energije pojedinih sektora. Ako imate samo jednu žabu. ona ne bi trebala biti okrenuta prema ulaznim vratima. Svi mi u svom domu imamo dosta aktivatora za koje nismo ni svjesni kako nam mogu donijeti pozitivnu energiju samo ako ih pravilno koristimo. umjetničkim slikama sa negativnim prizorima. pa je takve stvari potrebno odstraniti iz doma. Najvažnije od svega je održavanje svježeg izgleda biljke. a treću postavite . Feng-shui zaista djeluje. Feng-shui simboli koji donose sreću u novcu Kineski novčići Mogu se staviti vezani crvenom trakom na važna dokumenta i knjige prijemnih faktura kako biste imali uspjeha u poslu. redovno zalijevanje i odstranjivanje trulih i suhih listova. Pored temeljitog čišćenja doma i bacanja nepotrebnih. Ne trebate dati ogroman novac feng-shui majstoru. druga prema unutra.Ako imate tri. a čist dom je pola dobrog feng-shuija. u novčanik (kako biste osigurali da nikada nije prazan). najviše devet. kao da ide po novac. Minimalno je potrebno imati jednu. kao što su prostor ispod trosjeda. ali isključivo kao pravilno korištenje energija. starih i oštećenih stvari. neka jedna gleda van. ali uvijek povezane crvenom vrpcom. sofe. da bi vam rekao kako trebate dobro očistiti dom. stola. raspoređene po svim dijelovima sobe na neupadljivim mjestima. takođe možete ih okačiti iznad glavnog ulaza u kuću ili postaviti bilo gdje u domu. Važno je pri tom držati ih na podu. Postavljanjem dva novčića sa crvenom trakom iznad ulaznih vrata u radnju privlačite bogatstvo. police i sl. sa jang stranom okrenutom prema gore (kineska slova).ljepotom i pozitivnom energijom. ali često nesvjesno privučemo mrtvu energiju raznim dekoracijama od suhog cvijeća.

dok se ne preporučuje držati ih u spavaćoj sobi. napuniti ga raznim dragocjenostima. Dnevna soba je najpogodnija. staviti pravu novčanicu ili kovanicu. simbolično predstavljajući ulazak bogatstva u dom ili kancelariju. kao da dočekuju chi bogatstva. okrenut tako da uplovljava u prostoriju. novčićima. . može i u trpezariji i dijagonalno od glavnih ulaznih vrata. kuhinji i kupatilu. Možete i ispod svake žabe. lažnim zlatnim polugama i postaviti u predsoblje ili dnevnu sobu. Trgovački brod Možete sami napraviti svoj brod bogatstva tako što ćete uzeti maketu bilo kakvog broda.po želji. koliko god ih imali.

ametist. kornain.tri. citrin. . jaspis. tigrovo oko. kvarc. kristali.sedam vrsta poludragog kamena. izaberite vazu od porcelana. korali.crvena torbica prepuna novca . akvamarain. biser. zemlje...pet vrsta sjemena ili zrnevlja staviti u male plastične kese Vazu izobilja držite tako da je sklonjena od radoznalih pogleda. kristala. topaz. šest ili devet kineskih novčića koji su vezani crvenom vrpcom . malahit. metala i napunite je sljedećim sadržajem: . lapis lazuli.Vaza izobilja Kako biste napravili vazu koja donosi bogatstvo. .

ali okrenutu ledjima od ulaznih vrata? Sta vi mislite? :) Najbolje je da se ovaj simbol drži u prostoriji dnevnog boravka i to dijagonalno od ulaznih vrata. Medjutim.pa posto imam samo jednu. pa možeš izračunati povoljnu direkciju za novac na osnovu ličnog gua broja (na odgovarajućoj temi imaš opširnije o ovome).Tronoga žaba Ja sam danas kupila zabu i isto ima novcic kao na slici. da je ja onda stavim ispod stocica u hodniku. a onda simbol tronoge žabe postaviti tako da bude okrenuta u ovom pravcu. nema nekog strogog pravila. .