REČNIK feng shui i pojmova kineske tradicije

ABAKUS: računaljka; simbol prosperiteta, čest simbol u feng shui dizajnu zgrada u
velikim kineskim gradovima; ALMANAH: tong shu; godišnja publikacija koja sadrži obilje informacija od značaja za Kineze, kao npr. vremenske prognoze, solarni i lunarni kalendar, srećne dane, horoskope, pravila ponašanja, elemente feng shuija; AMAJLIJE I TALISMANI: mali predmeti koje Kinezi tradicionalno nose sa sobom, verujući da će im doneti dobru sreću i zaštititi ih od loših uticaja; najpopularnija amajlija jesu novčići, obično tri novčića sa kvadratnom rupom u sredini povezana crvenom trakom, za koje se veruje da donose dobru sreću u vezi sa novcem; ovi se novčići nose u novčaniku, drže se u kasi, na radnom stolu, u fasciklama, ispod telefona… BA GUA: osam trigrama koji su raspoređeni u osmougaonik, svaki na tačno određenom mestu; ba znači osam, kua označava trigrame; BA GUA MAPA: termin koji označava podelu prostora na segmente; u praksi, prostor se deli na devet jednakih delova (segmenata); teorijski, radi se o osam segmenata, zato što središnja oblast ujedinjuje ostalih osam; svaki od osam segmenata prostora je u vezi sa karakteristikama strane sveta koja tu ‚‚pada‚‚; centar je mesto opšteg balansa prostora; porodica pripada istoku, ljubav i brak jugozapadu, prijatelji severozapadu, deca zapadu, ugled jugu, karijera severu, obrazovanje severoistok i sreća uopšte i u novčanim pitanjima jugoistoku; BA GUA OGLEDALO: malo osmougaono ogledalo sa ucrtanim trigramima, tradicionalno žute, crvene ili zelene boje; nekada je korišćeno da bi se prostor odbranio od neželjenih energija iz susedstva (raskrsnica, groblje, više građevine, most koji ’’gleda’’ na kuću, neprijatni susedi, putevi, napuštene kuće, itd.); postavlja se spolja, tako da ‚‚gleda‚‚ ka ugrožavajućem objektu; BAMBUS: visoka biljka koja raste mahom u Kini, Japanu i Jugoistočnoj Aziji; bambus je zapravo vrsta trave, koja može prerasti visinu od 10 m; za Kineze, bambus predstavlja snagu, izdržljivost i otpornost; BUDA, BUDIZAM: Buda (Buddha), na sanskritu počasna titula za ’onog ko se probudio’, odnosi se na Sidarta Gotamu (Siddharta Gautama), istorijskog osnivača Budizma; oženjen i otac jednog deteta, Siddharta je napustio porodicu da bi postao lutajući monah, vođen porivom da pronađe uzrok patnji i rešenje za njih; rešenje je našao u učenju koje je nazvao ’’Srednji put’’; polazne osnove Budinog učenja su sadržane u ’’Četiri Plementie Istine’’: 1. Život je patnja; 2. Uzrok patnje je vezanost; 3. Patnja se može zaustaviti ukoliko se prekine vezanost; 4. Vezanost se može prekinuti meditacijom i disciplinovanim i moralnim životom; BISER: predstavlja u kineskoj tradiciji žensku lepotu i čistotu ženskog principa; predstavlja i mesec, i veruje se da štiti kuću od vatre; u Budizmu, biser se dovodi u vezu sa ispunjenjem želja; često se predstavlja skupa sa Zmajem; CRVENA: srećna boja kod Kineza; veruje se da donosi vitalnost, snagu i autoritet; simbol je elementa Vatre; ČUVARI VRATA: njihove slike (par čuvara) se kače na vratima; veruje se da čuvaju kuće, poslovne prostore i sveta mesta od loših uticaja, zbog čega izgledaju ljutito;

ČETIRI STUBA SUDBINE: takođe i Ba Zhi; drevna astrološka metoda analize sudbine;

podaci dobijeni iz datuma rođenja se ’’prevode’’ u elemente (vidi: Elementi), čiji se odnos analizira; utvrđuje se koji element predstavlja suštinu osobe - ono što ona jeste – i zatim se procenjuje njegova jačina i koji su elementi i pravci za osobu povoljni; iz stubova sudbine vide se povoljni i nepovoljni životni periodi, osobino okruženje, afiniteti… ČETIRI PLEMENITE BILJKE: bambus, hrizantema, orhideja, šljiva; ČETIRI NEBESKE ŽIVOTINJE: feniks, kornjača, tigar i zmaj; DRVO: jedan od Pet elemenata; predstavlja energiju mladosti i rasta, ideja i mašte; DUPLA SREĆA: simbol sreće u zajedničkom životu kod Kineza; koristi se na venčanjima, a veruje se da neudatima može pomoći da brže pronađu partnera; DUŠA: Kinezi veruju da čovek ima dve duše; jedna je PO, životinjska ili životna duša, a druga je HUN ili spiritualna, lična duša; u trenutku smrti, obe duše se odvajaju od tela; Po ide u grob i propada uporedo sa telom, dok ‚‚Hun ostaje u životu onoliko dugo koliko se članovi porodice sećaju umrlog‚‚; takođe se veruje da, ako se o grobu i holovima predaka dobro stara, obe duše postaju prijateljski nastrojene prema potomcima i donose im dobru sreću; FENIKS: mitsko stvorenje, dugorepa ptica koja predstavlja ženski princip i stoji za ženski rod; pet boja feniksovog repa predstavlja pet suštinskih vrlina: ispravnost, mudrost, ljudskost i iskrenost; veruje se da upravlja jugom i da predstavlja sunčevu toplinu i letnju žetvu; od davnina je simbol kineskih carica; često se prikazuje u kombinaciji sa zmajem što simboliše skladnu kombinaciju muškog i ženskog principa; FENG: vetar ili vazduh; FENG SHUI: ’’vetar i voda’’, sistem geomantije čija se starost procenjuje na više od 3000 godina; kroz pravilno postavljanje grobova, zgrada i raspoređivanje nameštaja, usklađuje se sa opštim protokom energije; na ovakav način, kreira se osnova za dobru sreću potomaka (postavljanjem grobova), odnosno korisnika prostora; • vidi pod Zemlja, Feng Shui analiza; FENG SHUI ANALIZA: komplikovana i sveobuhvatna analiza energije tla (lokacije na kojoj se nalazi zdanje koje se analizira), zatim same građevine (oblik, materijali, raspored prostorija, itd.), odnosa predela i građevine, odnosa građevine sa drugim objektima u okruženju, odnosa građevine i strana sveta, uticaja prednje orijentacije i perioda izgradnje; podrazumeva i analizu unutrašnjosti prostora, kao i samih korisnika, na osnovu njihovih datuma rođenja; analiza je baza na osnovu koje se daju preporuke za kompletno uređenje prostora, počevši od rasporeda prostorija i nameštaja, pado pronalaženja najboljih pravaca za spavanje, rad,...(nešto više potražite u mojim knjigama ili na web site-u: www.feng-shui-co-yu); FENG SHUI VRT: važan element po feng shuiju dobro uređenog dvorišta/kuće, izvor energije, Qi; kineski carevi su imali prekrasne vrtove oko svojih palata, a i tradicionalni kineski domovi (kao i hramovi) su građeni oko vrtova; obično aismetrilčnog oblika, Kineski vrt odražava sklad koji postoji u prirodi; osnovni elementi vrta su planina i voda (koncept shan shui, yang i yin); planinu predstavljaju kamenje i zimzeleno drveće, a vodu jezerca i potoci; obavezni delovi feng shui vrta su paviljoni (vidi: paviljoni), mostići, cveće, biljke i životinje, natkriveni prolazi i kamenite staze…; FENG SHUI MAJSTORI: rodonačelnici feng shuija su veliki majstori Yang Yun Song, Zeng Wen, Zing Dao He Shang i Lai Bu Yi. Danas, malobrojni poznavaoci klasičnog feng shuija žive u Singapuru, Hong Kongu i Maleziji; od Joey Yap-a sam najviše naučila i on je, iako mlad, vrhunski majstor; Yap Cheng Hai takođe živi u Maleziji i ima titulu ’’veliki veliki majstor’’; Raymond Lo živi u Hong Kongu,predaje

na univerzitetu feng shui i ekspert je za divinaciju Yi Jing-om, na drevni tradicionalni način, malo poznat na zapadu; FU XI: prvi od tri legendarna kineska cara; pripisuje mu se da je kineskom narodu preneo umetnosti civilizacije: naučio ih kako da pripitome životinje, love, pecaju, kuvaju, koriste pismo, prave muziku, gaje svilene bube i tkaju; legenda govori da je Fu Xi pronašao trigrame i ustanovio sredstva kojima se može izmeriti svemir…; GEOPATSKI STRES: štetni uticaji koji dolaze iz Zemlje i posledica su podzemnih voda, raseda i rudnih ležišta; geopatski stres karakterišu poremećaji geomagnetizma, koji nakon dužeg izlaganja mogu ozbiljno naškoditi zdravlju živih bića; u novije vreme, geopatski stres izazivaju i građevinski materijali… (vidi moju knjigu: Feng shui, kompletan priručnik za uređenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora…) HEKSAGRAM: formacija sastavljena od šest prekinutih i celih crta; svaki heksagram nastaje kombinovanjem dva trigrama; • vidi: Trigrami KAKTUS: višegodišnja biljka poznata po bodljama, karakteristična za suve predele i visoku temperaturu; zbog karakterističnih bodlji se smatra neprijateljskom biljkom, koja odbija posetioce; izuzetak je jedna vrsta kaktusa, crassula ovata, sa ovalnim listovima, koja je poznata i kao ’’biljka koja donosi novac’’; KARDINALNI PRAVCI: sever, jug, istok i zapad; KNJIGA OBREDA: skup dokumenata u kojima se opisuju drevni rituali i dvorske ceremonije; ova knjiga pokriva širok spektar tema, počevši od filozofskih rasprava o smislu života, sve do detaljno ispisanih pravila za svakodnevni život; čuveni tekst Prolećni i jesenji anali je deo ove knjige a sastoji se iz tri poglavlja koja opisuju principe Neba, Zemlje i Čoveka; smatra se da ovaj dokument predstavlja kombinaciju religije, astronomije, državne uprave i etičkih principa; KNJIGA PROMENA: I Ching ili Yi Jing, divinacijski priručnik, jedan od Pet Klasika; u knjizi su prikazana 64 heksagrama (vidi: Heksagrami), koje prate komentari koji se pripisuju kralju Venu i Konfučiju; pitalac postavlja pitanje i zatim baca tri novčića šest puta; novčići imaju yin i yang stranu, a rezultati bacanja mogu biti pretežno yin ili yang; kada su sva tri novčića istog polariteta, ispisuje se suprotni polaritet; rezultati se ispisuju odozdo na gore, u vidu yin ili yang linija (cele, prekinute); svaki heksagram ima svoje tumačenje, danas različitih autora, koje uglavnom pruža manje-više filozofski odgovor na postavljeno pitanje; da bi se razumela tumačenja iz Knjige promena, potrebno je veliko iskustvo u radu sa trigramima i razumevanje prirode heksagrama; KORNJAČA: Kinezi veruju da je kornjača izuzetno inteligentno stvorenje; simbol je snage, dugovečnosti i izdržljivosti; predstavlja univerzum: gornji deo oklopa je u vezi sa Nebom, donji sa Zemljom; posebna vrsta kornjače je yuan, u kojoj su pomešane osobine kornjače i zmaja i smatra se najmoćnijim stvorenjem, izvršiocem Boga Vode; KOMPASNA ŠKOLA: geomagnetni kompas, lo pan, osnovni je instrument SVIH klasičnih feng shui škola; ovaj kompas ima složene oznake koje dovode u vezu osobu koja je u pitanju i karakteristike određenog terena, zatim teren sa planetama i zvezdama, itd.; u oba sistema klasičnog feng shuija, San He i San Yuan, koristi se kompas; ipak, pošto je u San He sistemu akcenat na formacijama tla, kompasnog školom se često nazivaju škole San Yuan sistema; KUHINJSKI ZAŠTITNIK: važno božanstvo u tradicionalnom kineskom domu, veruje se da posmatra sve dobro i loše što se čini svakom članu domaćinstva; u domu ima svoje mesto, obično u niši iznad šporeta, gde mu se kači slika ili inskripcija; na kraju svake lunarne godine, veruje se da putuje na Nebo gde podnosi izveštaj o domaćinstvu;

KUAN YIN: u budističkoj tradiciji boginja milosrđa, otelovljenje saosećanja,

mudrosti i ljubavi; obično se predstavlja kako sedi na lotosovom cvetu, simbolu pročišćenosti, držeći u ruci biljku koja leči sve bolesti; LAV: omiljeni simbol u kineskoj kulturi i umetnosti; često se predstavlja kao mešavina psa i lava; u Budističkom verovanju, lav je zaštitnik Budizma i svetih zdanja, pa se ispred hramova i palata često mogu videti statue lavova u paru; često se naziva i Fu pas, zato što Fu označava Budu; figure Fu psa se danas koriste i za zaštitu životnih i poslovnih prostora; LEČENJE PROSTORA: mere i postupci čiji je cilj odbrana prostora od nepoželjnih energija i jačanje poželjnih; klasični lekovi su vazdušni zvončići (wind chimes) sa 5 i-ili 6 šupljih štapova, napravljeni od metala; u feng shuiju se kao ‚‚lekovi‚‚ koriste i ogledala, svetlost, jake boje, bambusove flaute, pokretni i nepokretni predmeti… LUNG: kineski naziv za zmaja; vidi: zmaj; LO PAN: drevni (kineski) geomagnetni kompas, četvrtaste osnove i okruglog mobilnog dela sa više prstenova na kojima su obeležene različite oznake (trigrami, heksagrami, yin/yang, elementi, Zemaljske grane, 24 Planine, 120 Zlatnih podela, 60 sakupljajućih i širećih Zmajeva, itd.); LOTOS: biljka koja raste u vodi i čiji cvet Kinezima simboliše leto; kinesko ime za lotos zvuči kao i prosperitet i plodnost, pa lotos često predstavlja ova dva; u Budizmu, kao biljka koja raste iz blata a čiji je cvet beo i lep, lotos je simbol čistote, kao i Točka života; MAGIČNI KVADRAT: kvadrat u čijem je centru br. 5, i gde je zbir brojeva po horizontali, vertikali i dijagonalama uvek 15; poznat i kao Lo Shu kvadrat, osnova je za mnogobrojna proračunavanja u kompasnom feng shuiju; MANDARINSKE PATKE: u kineskoj tradiciji, simbol su sreće u ljubavi i vernosti; veruje se da mandarinske patke uvek žive u paru i da umiru kada se razdvoje; METAL: jedan od pet elemenata koji ’’tvore’’ svet; pripisuju mu se da čoveku daje oštrinu i izvršne sposobnosti, ali i da ga čini ravnodušnim i proračunatim… NEBESKA STABLA: Pet elemenata, u yin i yang svojstvu; Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui. NEGATIVNI PROSTOR: deo prostora koji “nedostaje” u ba gua mapi, do pravilnog oblika; ovaj deo ”pada” van kuće ili stana; potreba koja predstavlja ovu stranu sveta se tada obično zadovoljava van kuće… NOVOGODIŠNJI FESTIVAL: poznat i kao Prolećni festival; najvažniji festival u Kineskoj godini, označava početak novog ciklusa koji počinje sa lunarnom novom godinom (januar ili februar) i slavi se petnaest dana; nekoliko nedelja ranije, Kinezi šalju prijateljima i rođacima crvene razglednice sa dobrim željama; za vreme festivala odaje se posebna pošta starijima, pišu se pesme, uživa se u obedima sa puno vrsta jela koja imaju simbolična značenja… OGLEDALA: u drevnoj Kini, pripisivane su im magične moći; verovalo se da vlasnika štite od zla i da otkrivaju tajne iz budućnosti; okruglo ogledalo je simbol celovite bračne sreće; u feng shuiju, koriste se kao lek kojim se može proširiti prostor, povećati količina svetlosti i energije u prostoru, uneti poželjni vidik ili duplirati postojeći… OSAM BOGATSTAVA: poznata su i kao Osam dragocenih stvari; radi se o osam simbola dobre sreće koji se često koriste u kineskim motivima na porcelanu i tkaninama; osam bogatstava su: biser, novčić, romboid oblika dijamanta, okruglo ogledalo, kameno zvono, par knjiga, par rogova nosoroga, list; OTROVNA STRELA: vrsta energije koja dolazi od oštrih ivica i uglova; u feng shuiju se veruje da, ako smo joj duže izloženi, može da bude opasna; glavobolje, nervoza i

svaki se element javlja u yin ili yang polaritetu i ima svoja specifična svojstva. radi ’’smirenja’’ duhova. SIMBOLI: kada neke energije nema dovoljno u okruženju. motivisanost i dalekovidost. • takođe jedan od trigrama. Vatra i Drvo. ima ih raznih oblika. koje od ivica idu pod uglom od 45 stepeni. PRECI: u kineskoj tradiciji i svakodnevnom životu. simbol su pisanja i obrazovanja. PAVILJON: obavezan deo kineskih bašti. Tronoga žaba. a slika riba se u prostor postavlja kada su nam potrebni neki od pomenutih kvaliteta. a manji je od polovine dužine ili širine strane iz koje izlazi. QI: energija. • vidi: Zemlja i Geomantija. yin feng shui. ako nema planine.). može da utiče na život potomaka. glavu zmaja a noge i kopita konja. predeli se sastoje iz planine i vode i oni razlikuju na stotine formacija planina. za geomante. ispoljava se kroz polaritete. mogu se čak podići i na mostu ili na sredini jezera. rep krave. bračnu sreću i plodnost. Riba. ona se unosi simbolima (tako npr. predstavlja dubinu. sa više spratova. PET ELEMENATA: važan koncept u kineskoj filozofiji. nalazi se u svemu. uobičajeno se podižu na mestima gde je vidik najlepši ili su najbolji uslovi za odmor. projekcija (ili ekstenzija) iz jugoistoka može da deluje povoljno na finansije. veruje se da živi 1000 godina. Šaran. . pa simbolizuje i dugovečnost. neke kineske familije imaju sopstvena groblja i u posedu su dokumenata u kojima su zabeleženi njihovi koreni čak i više od hiljadu godina unazad. onda se unosi slika reke ili jezera. itd. tako npr. ako nema vode. ipak. često su podizane u neposrednoj blizini mesta pogođenih prirodnim katastrofama. veliki vrtovi često sadrže više paviljona koji pružaju različite vidike. Kornjača. izvorno značenje je ‚‚dah prirode‚‚. poznavaoce klasičnih feng shui sistema. PLANINA: važan element predela i lokacija. preci zauzimaju važno mesto. nijedna važna porodična akcija se ne preduzima a da se prethodno ne ’’obaveste’’ preci i da im se ne prinese ponuda. mogu da budu uzrokovani ’’otrovnim strelama’’. yin i yang i preko Pet elemenata. i jedna cela grana feng shuija je posvećena samo ovoj problematici. nema dovoljno energije za napredak i perosperitet. ribe takođe predstavljaju i harmoniju. planine su neophodne da se energija zadrži u oblasti: kada ih nema. koja mestu daje sigurnost i podržava njegov rast. vrat vuka. Kinezi veruju da se javlja samo kada je zemlja mirna i ide ka napretku. Zmaj. poznavaoci klasičnih sistema tvde da ‚‚simboli deluju simbolično‚‚ te da ne mogu značajno da promene količinu i kvalitet Qi u prostoru. ima pozitivno značenje ako nije prevelika. PROJEKCIJA: deo prostora koji izlazi iz postojeće strukture (pravilnog oblika). podizane su i radi ispravljanja manjkavosti terena. svaka naseobina treba da ima svoju planinu. PAGODA: visoka građevina nalik kuli. Voda. qilin ima telo jelena. tako da je riba simbol izobilja. studioznost. • vidi: Osam bogatstava. ima žuto krzno i rog na glavi. RIBE: reči za ribu i izobilje se u Kini izgovaraju isto (yu). uz vodu glavni nosilac energije u prirodi. pet elemenata su: Metal.. Zemlja. ispunjava svaki oblik i u isto vreme daje oblik stvarima. unosi se slika planine. strpljenje.probadi u vezi sa određenim mestom na kome se sedi ili duže boravi. pronalaženju dobrih lokacija ha sahranjivanje i pravilno postavljanje grobova (tzv. odnosno uzburkane energije. i vrlo je sličan jednorogu. važan koncept za dijagnostikovanje kvaliteta energije i lečenje prostora. yin chai). QILIN: mitska životinja koja predstavlja dobroćudnost i ljubaznost. Tigar. radi se zapravo o pet promena ili pet prelazaka energije. smatra se da način na koji su preci sahranjeni.

lekari tradicionalne kineske medicine su se služili istim znanjem kao i praktikanti feng shuija (Yin i Yang. simbol istrajnosti. iako je važan deo lečenja upravo herbalna terapija. • u feng shuiju. zemlju rođenja. a u Kini se veruje da ubija loše i štiti dobre ljude. voda je simbol za bogatstvo. sklad neba i zemlje.SHA: loša energija koja je u vezi sa određenim lokacijama ili građevinama. čovek teško kontroliše impulse. svoj put. mogu je stvoriti i ljudi. simbol prosperiteta i sreće u novcu. kada ga ima previše (i ako se javlja samo u yin svojstvu). Vatra. SUDBINA: univerzalni koncept koji označava snagu koja rukovodi svim stvarima i održava red i poredak. Grom. osobinom. vidi: Riba. članovima porodičnog sistema… TRONOGA ŽABA: u kineskoj tradiciji. koji je ujedno i cilj. poznato je i da su čak i rak dojke dijagnostikovali i lečili metodama koje mogu da se nazovu pretečom radioterapije. označava put ili tok. postavlja se u prostor tako da gleda KA UNUTRA. u životu nema dovoljno topline i uzbuđenja. kao i princip wu wei. TAO. često se koristi kao simbol zaštite prostora od ’’tri propasti’’: vatre. Jezero. poštenje i prirodnu smrt. a nastaje kao posledica menjanja predela (tuneli. pošto nema oblik. TKM je najpoznatija po akupunkturi. svaki trigram je kombinacija tri crte. itd. nepromeljiv. u procesu dijagnoze i lečenja. prvenstveno Yina i Yanga. obično sama po sebi postoji u nekom predelu ili na određenoj lokaciji. Vetar. ne može se spoznati kao objekat. Voda. dinamička ravnoteža yina i yanga TAOIZAM: pravac u kineskoj filozofiji. takođe simbol izlečenja. dug život. SHUI: voda. svaki trigram je u vezi sa određenom životinjom. porodicu rođenja. kineski termin je ming. upravlja muškim principom u prirodi. Taoizam propoveda mudrost koja se stiče iz introspekcije. smirenosti i snage. dok se sam pojam odnosi na život u skladu sa prirodom. • delovi tla slepog miša su tradicionalni sastojak mnogih lekova u kineskoj medicini. detinjstvo. ljude čini strastvenim i impulsivnim i u njima jača potrebu za ispoljavanjem. kojima se pripisuje da poboljšavaju vid i produžuju život. motiv pet slepih miševa se smatra posebno povoljnim. obrazovanje…. zato što simboliše pet vrsta dobre sreće: zdravlje. u savremenom svetu. TAI JI: središte. jedna od tri najrasprostranjenije religije u Kini (uz Budizam i Konfučijanizam). . energija Neba utiče na ključne elemente sudbine: datum rođenja. a kada nedostaje. Zemlja. taoisti kažu da sve ima svoj Tao. Pet elemenata. TIGAR: jedna od četiri nebeske životinje. samodovoljan. SLEPI MIŠ: tradicionalni kineski simbol za dobru sreću. balans. osnova reči. kada ga ima previše. stranom sveta. smatra se da čoveku daje mudrost. VODA: jedan od pet elemenata. putevi). osam trigrama su: Nebo. Tao je večan i neograničen. ŠARAN:su kineskoj tradiciji. može pojedinca da učini previše mirnim i pasivnim. mirnoću i staloženost. koje mogu biti prekinute (yin) ili cele (yang). sudbina čoveka je pod uticajem energije Neba koje određuje dužinu njegovog života kao i uspešnost. tih i prazan. Planina. bogatstvo. osnivačem Taoizma smatra se Lao Ce (delo:Taotejing). SKLAD: posledica dinamičkog uravnoteženja suprotnosti.). propadanja (groblja) i neodržavanja (pogledati unaokolo). zapisi govore da su se na kongresima održavanim još u sedmom i osmom veku(!) lekari raspravljali o načinima lečenja dijabetesa i tiroidne žlezde. ostvarenja sklada je cilj primene feng shuija i tradicionalne kineske medicine. delovanje bez akcije… TONG SHU: vidi almanah TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA: autentična veština i naučna disciplina koja je praktikovana u Kini pre više hiljada godina. TRIGRAM: poznati i kao osam trigrama. lopova i duhova. VATRA: jedan od Pet elemenata.

a porodica bi opstala. U tradicionalna vremena. U drevnoj Kini. uz planine. takođe jedan od Pet elemenata koji čoveku daje stabilnost. ima svoje vene i arterije kroz koje pulsira energija. proučavaju od davnina energiju zemlje i ’’čitaju’’ obrasce koji se javljaju u različitim oblicima planina i reka. sasvim izvesno.. Pas. kao i sa po dva sata u toku dana (Pas vlada satima od 19-21h).potencijalnih supruznika. pasivan. tamo gde nema planina. Zmija. Majmun. složen. svaki Yin u sebi ima i zametak Yanga. Zmaj. muškarčevom SELF-u davao stalni priliv podrške. danom). Ovakav odnos bi. mesecom u godini (oktobar je mesec Psa). Stubovi sudbine su veoma važni i za pravilnu i duboku primenu Feng Shuija. kada kulminira. je npr. Qi (hsueh). svaki Yang u sebi sadrži i zametak Yina. u kineskoj tradiciji.upravlja svakom dvanaestom godinom (2008. zmaj sa biserom (koji ispunjava želje) predstavlja obilje i dobru sreću. Pacov. itd. danom (Pas vlada svakim 12. Za utvrđivanje povoljnih datuma. predstavlja cara i carstvo. Svinja. poznatog kao lo´pan. sklapanju braka bi prethodio susret roditelja sa astrologom koji bi razmotrio slaganje njihove dece . te su stoga oduvek bili glavna tema proučavanja kineskih geomanata. Koza. svetao i na površini. Zec. YIN: ženski princip. Astrolozi su takodje vodili računa i o tome da oba kandidata. Brak ne bi mogao da bude sklopljen ukoliko stubovi ne bi pokazivali dobro slaganje. kada kulminira. Tigar. kao i da datum srećnog događaja bude povoljan ne samo za mladence već i za njihove porodice. . Yang prelazi u Yin. lak. ZMAJ: mitsko stvorenje. ekstrovertan. poznavaoci klasičnog feng shuija. nakon čega bi izračunao i njihove stubove sreće. ZEMLJA: u Taoizmu i Feng Shuiju. Bivo. mesta gde se kanali susreću jesu posebno povoljna. svaka životinja – grana . vodilo se računa o tome da element ženinog SELF-a bude u hraniteljskom odnosu prema SELF-u muškarca. težak. drevne kineske veštine uređenja prostora. koristili bi Tong Shu kalendar. figure zmaja se postavljaju na radni sto da bi se označilo mesto autoriteta i moći. aktivan. introvertan. godina Pacova). geomanti. YANG: muški princip. i stvara formacije poznate kao ’’Vodeni Zmaj’’. zbog čega bi on bio uspešan. istrajnost i čvrstinu.• vode su. glavni nosioci energije u predelu. simbol moći i snage. Astrolog bi prvo "podigao" stubove sudbine za oba kandidata.ili bar jedan od njih budu u povoljnim periodima. upravlja određenim organima i funkcijama u telu. a ’’pripadaju’’ joj i određene boje. ZEMALJSKE GRANE: poznate i kao dvanaest životinja kineskog zodijaka. kao i ljudsko telo. voda je najvažniji izvor energije u okruženju. strane sveta. na Zemlju se gleda kao na živi organizam koji. YI JING: vidi: Knjiga Promena. oni to rade uz pomoć geomagnetnog kompasa. upornost. dubok. Konj. zato što stvaraju životnu enrgiju. svaka grana ima karakteristične osobine. Petao. . ali i služeći se ‚‚klasicima‚‚ starih majstora i utemeljitelja ove metode (vidi: Feng Shui Majstori). Yin lako može da pređe u Yang.

pa je tako g-din Buš ima Stubove koji se svrstavaju u kategoriju moći. izražene u elementima u Yin ili Yang svojstvu. tada je i sudbina bez velikih uspona i padova. kreativnosti. pogledaj odnose elemenata). da bi klijentu mogao da preporuči orijentaciju zdanja i ulaznih vrata. Najvažniji deo u analizi četiri stuba sudbine upravo i jeste procena balansa elemenata. U Stubovima g-dina Buša. Kada su elementi u natalnoj karti podjednako zastupljeni.7. i svaki se ispoljava u svom mekom (Yin) ili tvrdom (Yang) vidu. sem što se lako uočava jako prisustvo elementa Vatre koja daje borbenost. danu i satu rođenja osobe. Metal "slabi" Drvo.) GODINA MESEC DAN SAT Vatra Drvo Metal Voda Zemlja Vatra Vatra Zemlja Da podsetimo: elemenata u kineskoj filozofiji ima pet. . Odnos elemenata je takav da se oni međusobno "hrane". mesecu. Daljom i dubljom analizom elemenata utvrđuje se da g-dina Buša predstavlja el. Drvo "hrani" Vatru. Vatra za osobu Metala predstavlja i moć. i to sledećim redosledom: Zemlja "slabi" Vodu. koje se nazivaju stubovima sudbine. koja je suština fizičkog postojanja. Kada postoje ozbiljni nedostaci elemenata u sudbini. zastupljenost elemenata je sledeća: Vatra: 3 Zemlja: 2 Metal: 1 Voda: 1 Drvo: 1 Elementi su relativno skladni. ČETIRI STUBA SUDBINE Metod četiri stuba sudbine ili Osam karaktera je autentična kineska astrološka metoda. Buša (6. Oni se takođe medjusobno i slabe ili uništavaju. Metal. koji "sedi" na Vatri (koja mu je prirodni neprijatelj. Vatra" slabi" Metal i Voda "slabi" Vatru. Stari spisi elemente prikazuju u krugu u čijem se centru nalazi element Zemlja.m. Svaki stub sadrži podatke o godini.Na istoku još uvek važi pravilo da praktikant tradicionalnog feng shuija mora da poznaje Stubove sudbine. Kako izgledaju Stubovi sudbine Džordža W. impulsivnost i potrebu da se bude u centru pažnje. Voda "hrani" Drvo. Vatra je takođe i simbol konflikata i borbe . to ukazuje na suštinske nedostatke: novca. Drvo "slabi" Zemlju. 7:26 a. oni se upisuju u četiri kolone. a Vatra "hrani" Zemlju. moći.posebno one za vlast. To zapravo znači da je ono što dotičnog gospodina najviše zanima i što ga rukovodi u životu .. podrške. kao i najbolji pravac za orijentaciju postelje i radnog stola. i to sledećim redosledom: Zemlja "hrani" Metal. Kada se podaci iz datuma rođenja "prevedu" u kineski kalendar. čime se krug održavanja života zatvara. sigurnosti.1946.upravo moć. Metal "hrani" Vodu.

ili da ga potpuno izbaci. odnosno elementom Zemlja. osobi će se sugerisati da koristi sladak ukus . U odnosu na element koji osobu reprezentuje. 2 Zemlje). Ako nedostaje Metal osobi će faliti izvršna sposobnost. višak telesne težine. stalna zabrinutost. koja je neprijatelj Vode i koja je dodatno "slabi". Stubovi sudbine pokazuju i na koji način osoba dolazi do novca: da li ga sama zarađuje ili ga možda nasleđuje. Ako nedostaje Drvo. osoba će biti spora i teško će se odlučivati na promene. trome. koja u ovoj karti ne može da se ispolji jer se troši na "slabljenje" Vatre. ali pošto Vatra za njega nije povoljan element (*apsurd kineske filozofije i astrologije). pa se ovde uvek vodi računa o tome da višak uvek izaziva i manjak . on će od dobijene moći imati samo štete! Najpovoljnije godine za njega su godine Zemlje.). Đumbir sa svojim ljutkastim ukusom npr. da bi ustanovili slabe tačke telesnog i energetskog sistema osobe (organi. to je Zemlja takođe jak element u ovoj natalnoj karti. postati poznata i slavna tek posle smrti. on porast moći može da očekuje u godinama Vatre.narušava ravnotežu Kad god dominira jedan element u Stubovima. Ono što preostane je veoma malo. Ako dominira Drvo. biće stalno puna novih ideja i zamisli. pokazuju Stubovi sreće. muža ili žene.On ipak ima i nešto saosećanja koje predstavlja element Voda. . a drugi put je to toliko kasno da se jasno vidi da će osoba npr. itd. višak elementa Zemlja je i indikacija za poremećaj energije na meridijanima slezine i želuca (sporo varenje. U Stubovima se jasno mogu videti dede i babe. Podatke iz Stubova o snazi pojedinih elemenata često koriste lekari kineske medicine. Sve što dominira . Tako. Pošto Vatra stvara Zemlju. osećaj težine u želucu. Kada će se velika zarada desiti (ili nasledstvo). ostali elementi predstavljaju okolinu i okruženje. rigidne i letargične. roditelji osobe (otac je takođe predstavljen kao Vatra. to narušava ravnotežu. jača želudac i poboljšava varenje. kao i upornost u ostvarenju sopstvenih ambicija. U kartama gde dominira element Zemlja srećemo osobe koje su teške. Drvo (koji loše utiče na Zemlju. kao i svi prijatelji i neprijatelji. a i to nestaje pod uticajem Zemlje. To svakako nije I polovina tekuće godine. Kineska astrologija je holistička. meridijani). Ako dominira Voda. i troši Metal). U zavisnosti od vrste poremećaja. a zove se i SELF. ili joj dolazi preko partnera. osoba će izgledati povučena i često stidljiva. kojom vlada el.na nekom drugom mestu. koja podupire njegov SELF. nekog drugog elementa. zato što je sladak ukus u vezi sa slezinom i želucem. i da bi napravili taktiku za terapiju. Ona čoveka čini tradicionalnim i daje mu jaka patriotska osećanja. tip moći u ovim Stubovima). i kojima caruje žudnja. njen supružnik i deca. Nekada je to veoma rano u životu. i večito će započinjati nove projekte. kojima se ovog puta nećemo baviti. dok ginseng jača slezinu. Stubovi sudbine i sreće nekih poznatih umetnika pokazuju dolazak perioda slave i novca čak više desetina (i stotina) godina nakon njihove smrti! Što se tiče gospodina Buša. a ima je dosta u stubovima (3 Vatre.

odnosno zakonima prirode koji sve regulišu. u kojima smo trenutno. Svaki traje 20 godina.ŠTA NAM DONOSI PERIOD OSAM? Retrospektiva stvari koje su nam se događale i onih koje će se tek dogoditi. i pripisuje im se da sadrže osnovu svog znanja o svetu. Svojstva 180-godišnjeg ciklusa GODINE ETAPE periodi 1864.-2043. Trigrami su detaljno opisani u Knjizi promena. Svaki ciklus čine tri etape: gornja.-2003. srednja i donja. koji počinju periodom 1. Vreme se ovde "meri" ciklusima. Na dalekom Istoku. 2004. rasporedi).-1923. 1904. koji traju po 180 godina.-1983. i tokom kojih se izmene razne vrste energija..-2023.-1903. pa su tako periodi 7. i tako redom.-1963. 1924. raspored poznat i kao ba gua (ba = osam.. 1884. gua = dijagrami. 1964. a nakon perioda 9.i obrnuto. Svi oni naglašavaju da su obe metode "Taoističke veštine" koje se zasnivaju na principima TAO-a. Kineska astrologija je esencijalni deo Feng shuija. 1944. Interesantno je (i zapadnjacima teže prihvatljivo) da energija OPADA kako periodi rastu. vešina Majstora Kineske astrologije primenjuje i Feng Shui. vešina Majstora Feng shuija vlada i Kineskom astrologijom .-1883.-1943. veštine podešavanja toka energije po prostoru. a završavaju se periodom 9. gornja (60 godina) srednja (60 godina) donja (60 godina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svakim dvadesetogodišnjim periodom vlada po jedan od osam trigrama. 1984. Obe veštine imaju zajedničke osnovne principe zato što potiču iz celovite metode Fang shih. . 2024. "Otkriće" ciklusa vremena se pripisuje drevnim kineskim mudracima i dovodi se u vezi sa Knjigom Promena (I Ching). Raspoređeni su u osmougaonik. Svaki se ciklus sastoji iz devet perioda. zato što se energije menjaju pod uticajem vremena: neke slabe a druge jačaju. novi ciklus počinje (ponovo) periodom 1. koje traju po šezdeset godina. VREME je važan faktor u primeni oba sistema. 8 i 9. autentične i sa veoma dugom tradicijom. "najniži" periodi u 180-godišnjem ciklusu.

postaje jasno da su upravo u ovom periodu "procvetali" razni kvizovi. talk-showi i žuta štampa. cele su Yang. prikazuju život sam po sebi. koga održavaju upravo usklađeni odnosi vatre i vode. koji se u lo shu mreži nalazi na zapadu. Ted Tarner (CNN) i drugi. Yin ili Yang svojstvo i element. Svaka od tih promena je u vezi sa po jednim trigramom. lo shu mreži ili magičnom kvadratu. . u ovoj tzv. "Do you want to become the Millioner?". Univerzalni raspored energije (lo shu mreža) ji j jz 4 i 9 5 1 s 2 z 3 8 si 7 6 sz Period sedam Drevni mudraci su opisali promene do kojih dolazi svakih dvadeset godina u svesti ljudi i energiji koja pokreće život na zemlji. Za neupućene. sklad Yina i Yanga).Svaki trigram ima svoj broj (1-9. pa time i govor. O ovoj usklađenosti govori sredina osmougaonika. Oprah Winfrey. neba i zemlje. Sem trigrama Nebo i Zemlja (u tzv. Ovaj trigram označava usta. muškog i ženskog. kasnom rasporedu) koji su predstavnici Yanga i Yina. osim 5). Prekinute linije u trigramu su Yin. Kada se osvrnemo unazad. koja ima svoj broj. U svakodnevnom radu. stekli su ogromnu popularnost i zaradili velike sume novca. svi ostali trigrami predstavljaju različite kombinacije ova dva principa. početka i kraja. trigrami su zapravo tri linije koje se nalaze jedna iznad druge.-2003.). Pošto se pretpostavlja da je poznato koji trigram ide na koju stranu sveta i koji ga broj predstavlja. "Weakest link". vešina praktikanata Feng shuija i Kineske astrologije koristi pojednostavljeni vid osmougaonika . "tai-chi" znak (. što opisuje prethodni period kao doba kada je akcenat bio na komunikacijama. ali ne i trigram: umesto njega ovde se nalazi tzv. Jay Leno.kvadrat. prikazani su samo pripadajući brojevi i strane sveta. vladao je trigram Jezero. Kada se posmatraju kao celina. Periodom sedam (1984. medijima i marketingu. stranu sveta.

golog kuvara koji izgleda drugačije i kuva neka laka. što su takođe bile osobine proteklog perioda (u ranijim periodima nije bio poznat termin: sponzoruša). Mexx. kompjuteri. sve sa imidžom mladih devojaka. seks. Mladalački izgled je postao "obična stvar". Mango. Upravo u periodu sedam. pre svega voditelji (Oprah Winfrey) i glumci (Julia Roberts. na raspolaganju su mu stajale kozmetička industrija i plastična hirurgija. a gde se slobodno i na krajnje neobavezan način govori o ozbiljnim temama.). Kvantitet umesto kvaliteta. i površnost umesto sadržaja bile su još neke okosnice kretanja energije na opštem planu u proteklom periodu. itd. ali i pevači (Madonna. kada je nastala i uzrečica: "Shop till you drop". eksperimentisanje) koja leže u osnovi energije perioda sedam su i dovela do velike popularnosti nekih sitkoma. možda i zato što mlade devojke po svojoj prirodi najviše vole . U negativne spada velika površnost. počeli su da premašuju milionske cifre. radost. nije čudno što su u proteklih dvadesetak godina procvetale kozmetička i modna industrija. Mel Gibson.lepo da izgledaju! Naravno. pa stoga ne čudi popularnost Jamie Oliver-a. nepoznatu do tada. Iako je možda i bilo samo sebi cilj. kao i sve ekscentrično i neobično (uključujući i destinacije). kao i svaka druga pojava u životu. Serija "Seks & the City". Tržni centri su najviše nicali upravo u ovom periodu. ženskih tela i uživanja. rekreacije i zabave. Upravo u proteklom periodu parfemi i kvalitetna kozmetika su postali šire dostupni. moram da se osvrnem i na činjenicu da modeli. Upravo se u prethodnom periodu SVE vrtelo oko ženske energije. Formula uspeha velikog broja popularnih sitkoma upravo je zasnovana na miksu obe karakteristike perioda sedam: površnosti i otvorenosti za nove teme. ne treba zaboraviti da su one tašte i željne da osvoje i impresioniraju. trošenje je u periodu sedam. Za razliku od prethodnog (i tekućeg). ali i mnogih inovacija (spoj zabave i komunikacija: mobilna telefonija. internet). Treba reši i da nam je period sedam doneo priliku da se malo opustimo i uživamo. Lepe i fine stvari su postale dostupne većem broju ljudi. Primer je "Will & Grace". Standardi mladosti i večite zategnutosti su počeli da se nameću kao uzor čitavom društvu. da otkrijemo lakoću i lepotu u svetu oko sebe . seksualnosti i eksperimentisanje. Upravo interesovanja mladih devojaka (zabava. honorari Mariah Carrey. uživanje. favorizovanje neobaveznih vidova druženja (što je dovelo do mnogih seks skandala). I trigram Jezero. dijetu i podmlađivanje. period sedam sasvim sigrno nije bio vreme štednje. Kylie Minogue i Britney Spears. za razgovore o odnosima. tipičan je produkt prethodnog perioda. Dugo spremanje klasičnih jela je postalo zamorno. sem sa sleđenjem modnih tendencija (in/out). posebno homoseksualnosti. Ovu pojavu bolje objašnjavaju alternativni nazivi trigrama Jezero: mlada devojka.Kada već spominjem novac. o "straight" ženi i "gay" muškarcu koji žive skupa. glumci i ostali iz filmske industrije NIKADA ranije nisu imali tolike honorare! Najbogatije stanovnike planete čine upravo pripadnici zabavljačke industrije. naprotiv. posebno za mlade (Miss Sixty. neobična i brza jela. što je u prvi plan izbacilo rekreaciju. Pošto mlada devojka voli doterivanje i ulepšavanje. imalo veze i sa otkrivanjem novih stvari (na koje se može trošiti). i dr. priča o četiri slobodne "devojke" koje (iako ne u cvetu mladosti) eksperimentišu sa vezama i ne mogu da ostvare trajni odnos (sem prijateljskog). Gap. Trigram Jezero (ili Tui) označava vreme uživanja. a ko nije mogao da ih dostigne prirodnim putem. U pozitivne stvari koje je donela energija perioda sedam ubrajam i novu vrstu otvorenosti. ima i svoje negativne i pozitivne strane.). Elton John).i sebi samima. kao i izbegavanje rutine i odgovornosti. .

zbog ćega se u periodu osam mogu očekivati ozbiljne preraspodele energije . što se dovodi u vezu i sa tim što trigram Planina upravlja zglobovima. Trigram Planina rukovodi kasnom zimom. na prelazu) dobro. već u njemu postoji i ideja o budućim posledicama. Ovo je doba taktika i strategija. Tako npr. a stvari se ubrzavaju. čiji ćemo uticaj tek osetiti. da se bude samodovoljan i nezavisan. koja postaje "nestabilna". a potrebu za uzimanjem zamenjuje potreba za davanjem. Nastupajuće sazrevanje i odrastanje donosi nove obaveze i svest o ličnoj odgovornosti (ovde spadaju i posledice nepromišljenih poteza načinjenih u prethodnom periodu). Period osam Od 22. kada su i izbori koje činimo promišljeniji i razboritiji. kada nastaje ubrzano propadanje. i kada kvalitet i dubina idu u susret spoljašnjem sjaju i utisku.ogromna. Pravednost ponovo postaje veoma važna. Reakcije ljudi postaju ishitrene. što je posebno naglašeno u poslednjih pet godina perioda (1999. a lakomislenost oprez i velika promišljenost.Ovo je bilo vreme cvetanja raznih grupacija i vidova udruživanja (što je kulminiralo i brisanjem granica na globalnom nivou). januara 2004. kada neozbiljno i površno menja ozbiljno i sadržajno. kao vid pročišćenja (ovo uključuje i porast nasilja i sukobe.-2003.nije važno kada ćemo do njega doći. zato što je razlika između dve energije . vlada trigram Planina. Stari spisi govore o tome da je zabeleženo kako krajem perioda sedam nastaju velike turbulencije energije. Prelaz iz perioda sedam u period osam može da bude pun potresa. . Ovim periodom. Pošto je Jezero jedan relativno zatvoreni sistem. povlačenje u sebe koje je u izvesnim fazama života (i vremenskim ciklusima: kao sada. pa igru i frivolnost perioda sedam zamenjuju uzdržanost i povlačenje svojstvene periodu osam. period osam ima i negativne osobine. može da odvede u izolaciju i mračnjaštvo. svet je ušao u novi dvadesetogodišnji period.ako je cilj vredan . sa alternativnim nazivom "monah koji sedi na planini". godine. nemir zamenjuje mirnoća. Pitanja osnovne strukture ličnog života sada postaju ponovo važna. Iskorišćavanje i isprazne odnose menjaju moralni principi vođeni ispravnošću i pravičnošću.u čitavom svetu. Ovaj prelaz je nalik odrastanju i srazrevanju. Zaletanje . Trenutak sada više ne služi samo za uživanje.tako svojstveno mladosti. ovaj trigram rukovodi i oružjem). dobom kada sve miruje. u periodu osam se susreće sa ozbiljnošću i promišljenošću zrelog i iskusnog.). Kroz život se više ne ide bez reda i plana. On upravlja i rukama što opet govori o vraćanju potrebi da se rukovodi svojim životom i da se stane na svoje mesto u njemu. Takođe. Tako. Naravno da sem pozitivnih.i moći . potreba za sigurnim i proverenim može da omete i uspori napredak i razmenu energije sa okruženjem. Merila vrednosti i standardi se menjaju. njegova se energija crpi pri kraju perioda kojim vlada. period osam. a novodošlo strpljenje nas uči da .

poljoprivreda. Feng shui). nafta. pa tako i raspored dobre i loše energije u njemu. za mnoga zdanja (i njihove buduće korisnike) sagrađena i renovirana u periodu 8.Delatnosti u vezi sa ovim trigramom čije cvetanje. biće bolje da budu tako projektovana da im nedostaje deo! Raspored energije u periodu 7 ji j jz 6 i 2 7 3 s 4 z 5 1 si 9 8 sz Raspored energije u periodu 8 ji j jz 7 i 3 8 4 s 5 z 6 2 si 1 9 sz . introspekciju (psihologija. ciklusi vremena određuju prosperitet jednog zdanja. možemo očekivati jesu vezane uz zemlju (rudnici. po drevnim tekstovima. Na žalost. nosiće kombinacije energije za koje nećemo hteti da budu deo našeg prostora. Feng shui i period osam U kontekstu feng shuija. geobiologija. pa nadalje). više od 60% zdanja sagrađenih (ili renoviranih) u periodu osam (od februara 2004.. geologija. minerali. Upravo ovde nalazimo izuzetak od pravila Feng Shuija da je najbolje da naši prostori za život i rad budu pravilnog oblika: naprotiv... razni meditativni pokreti i vidovi rada na sebi). radiestezija. gradnju (građevinarstvo).

postoji jasna svesnost o tome šta je život – a šta ljudsko biće. pokrenuo. Rani kineski koncept nastanka života podseća uveliko na teoriju ’’velikog praska’’. vitalna energija se neprekidno kreće. kao i deci njihove dece . Kada se to desilo prvi put. Na ovakav način. Od tada. njegov dah ili vitalna energija je stvorio veliki muški princip.donelo loše zdravlje i nesreću. mogao da pomisli da se radi o disciplinama koje se lako uče. Kineski odnos prema prirodi. izabrala tačku na kojoj se ’’smrtni dah’’ kombinuje sa pokazateljima kompasa koji označavaju sve vrste propasti. svima koji bi se tu naselili. nakon par pročitanih knjiga. pa između ostalog i drevne veštine podešavanja energije po prostoru. YIN. prvi korak koji bi vlada preduzela bio je slanje glasnika sa zadatkom da se pronađu grobovi predaka vođa pobune. Na ovom mestu odnosa prema životu. nakon čega bi neznalica postao predmet opšteg ismevanja. dobijaju se numerički principi univerzuma i postojanja. pa ih je teško uočiti. pokret se smirio. feng shuija. a u odmaranju je stvoren veliki ženski princip. Sve je počelo kada se prvobitni princip. To je ipak moguće. a u davna vremena su imala status nauka. već između njih postoji stalno opštenje i razmena energije Qi (ili Ći). u osnovi taoistički. uz pomoć feng shui stručnjaka. Ova dva nisu međusobno odvojeni. koji se svrstavaju u kategoriju SO. LI: Moj dah je dah mojih predaka . jeste LI. Princip koji rukovodi opštim poretkom u univerzumu i zakonima prirode. Strancima bi se ovaj predeo prikazao kao jedini moguć za prodaju. Sve što se dešava u prirodi.Antrfile 1: Kada bi zemlju morala da preda strancima u koncesiju. ’’apsolutno ništavilo’’. postoji i nevidljivi svet. već po određenom obrascu. a kroz njeno kretanje su rođeni nebo. Sem vidljivog. Ovo mesto bi. kineska vlada bi. Sva ova znanja su složena. kineska medicina i kineska astrologija dele zajednički pogled na svet. pogrešio bi. što je bio proveren i ujedno najsigurniji način osujećenja mogućeg uspeha pobune. zemlja i sva bića. i često je bio primenjivan u političke svrhe. Sistem koji leži u njihovoj osnovi. Grobovi bi se otvorili a ostaci uništili. Oblike i pojave ispunjava ista vrsta energije. pa u univerzumu ne postoje dve iste stvari. koja se u njima različito manifestuje. Kineski koncept energije dalje objašnjava da se ovaj pokret nije dešavao slučajno. koji se mogu istražiti i prikazati dijagramima. YANG. feng shui. zasniva se na konceptu četiri principa. Sa ovog mesta. Svako ko bi. drvetu i biću. svi njeni pokreti i smirivanja. je pogled na svet kao na ’’živi dišući organizam’’ koji obitava u svakom kamenu. Kada je pomeranje doseglo krajnje granice. u saglasju su sa određenim matematičkim principima. Kada bi došlo do pobune u nekoj od 18 provincija. Sva ova dešavanja nisu lako prepoznatljiva čulima i skrivena su od vida. kada se zna da se oni manifestuju kroz oblike i pojave u fizičkom svetu. kojima rukovodi princip YING. ČETIRI PRINCIPA Kao srodne discipline. brojeva. Svi ovi principi skupa čine osnovu mnogih sistema u kineskoj filozofiji. na život se gleda zadivljenim pogledom deteta spremnog da večito uči od velike misterije vredne poštovanja. princip QI. feng shui je imao legalni status. Antrfile 2: U drevnoj Kini.

koji upravlja suncem. tri paralelne cele linije predstavljaju veliki muški princip. insekti oživljavaju. . Kada se gornja linija preobrati u celu . u našim životima.Yang linija. odnosno njihove duše imaju na potomke. jer su smatrali da i nakon smrti ostaju da budu prisutni u životima potomaka. rukovodi jeseni i njena zona je uljudnost. i srodni su sa pet planeta (Jupiter i Drvo. sedam zvezda Velikog Medveda i devet drugih zvezda severne hemisfere. upravlja letom i voli pristojnost. koji predstavlja zvezde. Mars boravi na jugu. potomstvo i mirnu smrt. Venera i Metal. Li podrazumeva da oni moraju da postoje. itd. 5. Kao važnom delu svakodnevnog života. aprila nastaje sezona poznata kao ’’sjajna i čista’’. jer Vatra daje radost i sreću. njegovo umnožavanje i usložnjavanje je moralo da se predstavi složenijim obrascima – heksagramima. dugovečnost. Širenjem života. časnost. marta. pet planeta. stepen Vodolije. tako su se i principi sve više mešali i menjali. Drvo podstiče kreativnost i jasnoću misli. tzv. iz čega je nastao set od osam tzv. tri paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. zato što tada počinje proleće. toplotom. sedište Merkura je na severu. dok Zemlja daje praktičnost i samopoštovanje. Knjiga promena. Merkur i Voda. dobija se tzv. pretvori u prekinutu. februara. Radi se o spiritualnim esencijama koje se međusobno razlikuju. ne remeti mir sahranjenog. Mali muški princip predstavlja mesec. Zemlja. strast i uši. prolećem i milosrđem. rukovodi kasnim letom i karakteriše ga lojalnost. Neke od značajnih sezona su: kada sunce dostigne 15. noći. rođenjima. Zakoni regulišu i uticaj koji preci. mali ženski princip. Pet planeta su: Jupiter koji rukovodi istokom. Saturn boravi u centru zemlje. Uz pomoć znanja o dvanaest znakova zodijaka. trigrama poređanih u osmougaonik. odlascima… Grobovi predaka su nosioci njihove energije. nastalim kombinovanjem trigrama. Sreća i izobilje potomaka zavisi od toga da nikakav zemaljski element ili suptilni uticaj prirode. Kako se život na zemlji usložnjavao. Mars i Vatra. Dve paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. izmena godišnjih doba. bez Vode ne možemo da se opustimo i budemo prilagodljivi. On prelazi u mali muški princip kada se gornja cela . a uzrok su svih supstanci. Pet elemenata nam daje PET VRSTA SREĆE: bogatstvo. maja počinje leto. Metal je izvor svesnosti i ispravnosti. svi skupa. 5.) i mogu se predstaviti matematičkim obrascima. 5. SO: numeričke proporcije Sve pojave u prirodi su ciklične (kretanje nebeskih tela.U ovu kategoriju spadaju svi zakoni koji rukovode univerzumom. Pošto se život tu nije zaustavio. Stari Kinezi su im redovno odavali poštu. objašnjava trigrame na sledeći način: 1. dnevno svetlo. 2. dvadesetosam sazvežđa. zbog čega se posebno vodilo računa o načinu sahranjivanja. četiri pomenute pojave su počele da se kombinuju. stoje za nebo i pokazuju u prvobitnom rasporedu jug. Vatra. koji upravlja planetama. oblike i nos. precima su prinošene ponude i bili su ’’obaveštavani’’ o svim događajima važnim za porodicu: venčanjima.Yang. 5. Saturn i Zemlja). određuju se 24 sezone značajne za svakodnevni život i poljoprivredu. kada dođe do 15. Da ne bi postojala prepreka između predaka i njihovih potomaka. intelektom i očima. Yin liniju. Klasik Yi Jing. itd. ba gua. Metal i Voda. rukovodi zimom i predstavlja mudrost. Dve paralelne linije su u početku predstavljale veliki muški princip. Nebo i planete deluju posredstvom pet elemenata. U ovu kategoriju spadaju: dvanaest znakova kineskog zodijaka. telom i ustima. Venera boravi na zapadu. hladnoću. Ovih pet elemenata su: Drvo. stepena Riba. stoje za zemlju i pokazuju u prvobitnom rasporedu ka severu. a Kinezi ga nazivaju sefom u kome su zaključane tajne sreće i sudbina budućih generacija. grob treba da bude slobodan od remetećih elemenata. Qi.

u vidu planinskih venaca.Šezdesetičetiri heksagrama.se troše. Dah je najjači blizu zmajevog srca. Kombinacija stabala i grana daje ciklični niz od šezdeset karaktera koji prikazuju redosled godina i dana. Postoji i poguban po život. Kada se pomnože sa šest. Prilaz u obliku viljuške može dovesti do razilaženja oca i sina. zato što se tamo dah neometano sakuplja. Glavni problem feng shui prakse jeste da se utvrdi kakav je dah prirode na određenoj lokaciji: da li je povoljan ili nije? Kad god dah prirode pulsira. sa neprekidnim kretanjem i pulsiranjem sličnim otkucajima srca. Drugi niz od dvanaest karaktera ili brojeva. i gde nailazimo na nepovezane otkrivene stene (slučaj sa Hong Kongom). Kada dah teče površinom zemljine kore. ’’otrovni dah’’. može doneti bolest ćerke. ali u svojim dubinama kriju otrovni dah (ovaj se poremećaj može dijagnostikovati SAMO uz pomoć posebnog kompasa). ’’dvanaest zemaljskih grana’’ predstavlja matematički ključ za rešavanje problema vezanih uz život na zemlji. dvanaest tačaka kompasa i dvanaest delova dana. kao i one čija se energija troši – npr. pet elemenata i 24 perioda. ali samo ako predeo nije otvoren sa svih strana. vidljive će biti vene i arterije. Ovaj dah prirode. a postoje i one koje izgledaju dobroćudno. a često se nazivaju i ’’dvadesetčetiri daha prirode’’. Feng shui praksa poznaje na HILJADE različitih formacija tla i njihovo specifično dejstvo. Oni predstavljaju i životinje zodijaka. Tako. 6 paralelnih linija. Iako su dva daha prirode u osnovi zapravo jedan. udišući i izdišući. i zatvor sina. Ovde možemo pronaći i objašnjenje toga zašto su mnoge stare civilizacije propale: jednostavno – dah prirode na tim područjima se istrošio! Svaka formacija je u vezi sa određenom pojavom i kvalitetom koji donosi korisnicima. Lekovi za neke od ovih problema jesu zaklanjanje drvećem (isto: Hong Kong). predstavljaju ’’mape’’ uz pomoć kojih je moguće objasniti ’’svet između dve promene’’. moguće je sagledati i kroz set od deset karaktera ili brojeva koji objašnjavaju misterije nebesa. a propadanje i smrt su neizbežni. raonika. u kom slučaju se dah toliko rasipa da od njega nema koristi (kao što je to slučaj sa Beogradom). dok se u drevnoj Kini koristila pagoda za ispravljanje lošeg daha prirode. Zanimljivo je da su u starim priručnicima detaljno opisane formacije čija je energija skoro večna (pod pretpostavkom da se ne menja predeo). Dah prirode . konjskih očiju. Slično kao što se i dah čoveka vremenom iscrpi.esencijalno muški i ženski princip. tako postoje i dve osnovne vrste Qi: šireći i vraćajući dah. pravljenjem kuće. tzv. Život u podnožju uzvišenja koja podsećaju na izvrnut brod. i energije prirode – pa tako i pojedinih lokacija . iskazuje sebe preko različitih stanja u atmosferi. YING: oblici pojavnosti Oblici koji sadrže ishranjujući dah prirode su uglavnom obli. itd. Kao što postoje dve vrsta daha. mi ga uočavamo kroz faze rađanja i umiranja. ako brdo podseća na široki kauč. Najpovoljnije mesto je najzaklonjenije. koji opisuju skoro sve pojave u prirodi.QI Koncept energije – Qi se u kineskoj filozofiji opisuje kao dah. stvaranja i razgrađivanja . terase… . koji se rađa tamo gde oštri vrhovi izranjaju iz tla. dobija se pun krug – 360 stepeni ekliptike. a zovu se ’’deset nebeskih stabala’’. to se može videti na površini zemlje preko izdignutog terena. zna se da će se to loše odraziti na sinove i unuke. faze i cikluse. gde nema postepenog pada terena. meki i valoviti. Kinezi su to iskazali uvodeći pojam ’’šest dahova’’ koji nastaju pod uticajem pet planeta. Pojave u prirodi. Neke formacije su veoma slične jedna drugoj. Opasni su oblici: korpe.

oni nikako ne umanjuju značaj čoveka.svrsi upoznavanja prirode i ovladavanja njenim aspektima. U svom kretanju ona prolazi razne faze. tokom kojih se uzdiže i spušta. meseci. kao subjekta i svedoka pojave zvane život. dani i sati odražavaju ova kretanja energije. Pri tome. kineski mudraci su ustanovili da se energija. a zemlja zato što (joj) je čovek potreban da bi se izgradio odraz neba – savršenstva samog po sebi! Decembar 2007. situacija može postati znatno povoljnija! Dan i sat u kome se započinje važna aktivnost..kroz vreme.. pa i filozofiji feng shuija. već i . Oni tvrde da u dobro odabranim datumima leži tajna uspeha pojedinih poduhvata. a priroda živi u svemu što čini nebo iznad i zemlju ispod nas. traganje za dobrim datumom je najsloženiji deo Feng Shui prakse. opisuju pojave u prirodi i njihovu međusobnu povezanost. smanjuje se i raste. ili čak u narednom satu. kao granice ljudskog poimanja. bez čoveka. predstavljaju . biva konstruktivna ili postaje – destruktivna. Drugim rečima. neki od njih mogu biti ‚‚zatvoreni‚‚ baš danas i-ili za određenu aktivnost. Umetnost datuma izbora pravog Uz pronalaženje dobre lokacije. ni nebo ni zemlja nisu kompletni.i ujedno služe . Oni. kineski mudraci i Qi majstori su tokom mnogo generacija .Značaj čoveka U taoističkoj. zato što nema ko da primeni pravdu. jeste: prava stvar u pravo vreme. Nebo. Možda već sutradan. Qi. U davna vremena. kao i objašnjenje za mnoge neuspehe. kreće ne samo kroz prostor. mogu uticati na ishod te aktivnosti. Pre više hiljada godina. Stoga. Četiri principa kao zaokružen sistem. sve je međusobno povezano. Godine. Princip kojim su se rukovodili Qi i Feng Shui majstori.

Neki od njih tvrde čak da je dobar datum garant povoljnog ishoda raznih poduhvata. pregovaranje u vezi važnih događaja. ili se. ‚‚land opening‚‚ i ‚‚grave positioning‚‚ neraskidivo su vezane uz dobre datume. planiranje značajnih poslovnih putovanja. Uvidom u opšte i lične povoljne datume tokom jedne godine. U poslovnom kontekstu. Dobar datum može biti od koristi i za proširenje poslovanja. Najveće tajne Feng Shuija. Na zapadu veliki klijenti dosta traže usluge Feng Shui praktikanata za velika otvaranja. unapređivanje i otpuštanje zaposlenih mogu biti olakšani odabirom povoljnih datuma. useljenje. sejanje i žetvu. Potpisivanjem ugovora na povoljan datum. Način dolaženja do dobrog datuma dugo je bio dobro čuvana tajna kineske metafizičke prakse. kupovine poseda ili otuđenja istog. date selection pruža mogućnost da se posao . i dr. zatim prosidba i venčanje. podnošenje pravnih lekova. Sa druge strane. U manje važne privatne aktivnosti spada i održavanje raznih proslava. putovanja. opremanje office-a i slanje važne pošte. kao i za kupovinu skladišta. Šta se sve može sa dobrim datumom? Povoljni datumi se tradicionalno traže za sve značajne Feng Shui aktivnosti i važne aktivnosti na privatnom i poslovnom planu. Na takav način. mogli bi bolje da planiraju svoje nastupe.) mogli da steknu jasnu ideju o tome šta koji turnir može da im donese.posmatrali i beležili kretanje energije. prekokeanska putovanja. kao npr. U važne privatne aktivnosti spadaju pre svega medicinske intervencije. Zapošljavanje. po vremenu i prostoru. Majstori klasičnog Feng Shuija odlično poznaju tajne dobrog datuma. primena je proširena na ključne ekonomske aktivnosti. što bi im uštedelo dosta vremena i napora. npr. što je češći slučaj. kao i za odabrane carske aktivnosti. Potpisivanje ugovora je važna aktivnost u sve tri kategorije: Feng Shuiju. uzimanje kredita i pozajmica. a zatim i na važne lične aktivnosti dobrostojećih porodica: venčanja. može uticati na balansiranje energije obe strane. isto kao što sve vrste isporuka mogu da se obave bez velikih smetnji. teniseri bi (npr. može se podržati prednost jedne ugovorne strane. Qi. ukoliko je objekat već otvoren. planiranje učenja i odlaska na prvi intervju u vezi posla. Ustanovili su. kao i za veliko otvaranje – početak poslovanja. privatnim i poslovnim aktivnostima. za početak pregovora i već spomenuto potpisivanje ugovora. između ostalog i preseljenja. zato što se ta formula pokazala kao veoma uspešna. čak i kupovina kola. rezervisana samo za pitanja rata i mira. ciklični koncept vremena i energije i obrasce njenog ponavljanja. a posao ne ide kako treba. art of date selection se koristi da bi se pronašao najbolji datum za kupovinu imovine i-ili useljenje. Tokom vremena. između ostalog. razvod i prekid drugih odnosa. Ovde spadaju i kupovina zemlje i privatnog ili poslovnog prostora. preseljenja i sahrane. stupanje u partnerstvo. sahranjivanje. odlazak na odmor.

Tako npr. i 16. pa nije uvek lako odrediti za kojim datumom treba tragati. u slučaju venčanja.privremeno zamrzne – ili zatvori. vidi se po tome što su u Tong Shu kalendaru naznačeni čak i povoljni datumi za premeštanje kreveta i promenu nj. sačeka se – i. Mi tragamo za samim početkom poslovanja ili datumom svečanog otvaranja. voila!. juni. Nekada. b. Date selection specijalisti kažu da kombinacija opštih loših dana sa ličnim lošim danima može da doprinese pogrešnoj dijagnozi. dani se mogu podeliti u četiri kategorije: a. prospekti tog preduzeća su odlični! Kakvi dani postoje Generalno. Koji se datumi računaju? Neke aktivnosti se odvijaju iz više faza. U međuvremenu se pronađe sledeći najbolji datum. Majstori tradicionalnog Feng Shuija tvrde da odličan datum za useljenje može da nadjača čak i ozbiljne nedostatke prostora! U Feng Shuiju. zato što od tog dana počinju zajedničke obaveze. i 17. neki hipermarketi. Verujem da je većina čitalaca čula ili lično poznaje bar jednu osobu kojoj je odstranjen pogrešan zub ili čak deo tela tokom hirurške intervencije. Posebno bih naglasila važnost dobrog datuma za medicinske intervencije. i 19. korisne dane koji su upotrebljivi ukoliko nema boljeg . logično je da to bude. Često me pitaju šta se računa za početak poslovanja. Zaključak je: ukoliko se prvi posao započne na dobar datum. art of date selection se primenjuje i za manje izmene (promena nagiba vrata) i razne unutrašnje radove. 17. bespotrebnoj primeni bolnih dijagnostičkih metoda. decembar. datum registracije (preduzeća). datum registracije nije ono što nas zanima. izbegavajte važne aktivnosti i procedure u ovim danima. oktobar. Dobro odabrani datum velikog otvaranja donosi veliko interesovanje javnosti za određeni tržni centar. i 18. prepisivanju pogrešnih lekova. datum koji se traži za Date selection jeste datum registracije. 16. kao i građevinskih radova generalno. U stvarnosti. i 19. Ukoliko je moguće. pa čak i za redovne kontrole. slično kao kod venčanja. i 15. februar. koji nisu povoljni ni za kakve važne aktivnosti. sledi još jedno grand openning! Kada se koristi u Feng Shui svrhe. loše dane. nikada ne dostižu svoj puni kapacitet (za razliku od svojih suseda!). orijentacije.. april.(u svakoj godini ih ima deset): 17. 13. Primetićete i sami. avgust. iako odlično snabdeveni i na relativno dobrim lokacijama. dobar datum (za otpočinjanje) omogućava uspešan tok rekonstrukcije i-ili renoviranja. Koliko je dobar datum važan. čak i manje intervencije mogu izazvati velike komplikacije! Savetujem vam da obratite posebnu pažnju na sledeće loše dane u 2008. 14. međutim. 15..

Iniciranje. Ukoliko se radi o ugovornom odnosu ili braku. pa se tada pronalazi kompromisno rešenje: dovoljno dobar dan. zbog više učesnika situacija postaje složenija. pa još i da bude skoro. Većina autentičnih Feng Shui majstora sa istoka koristi ovaj sistem. i ima ih možda 2-5 mesečno. iz više razloga. i d. u kome su dani podeljeni na kategorije. i zato nije čudno što bi svi hteli da im se dobar datum pronađe odmah. u potragu za istim kreću i po godinu dana unapred. nije tako česta. Završavanje. Neki dani su povoljni za sve. Dani majstora Gonga Najpoznatiji sistem izbora povoljnog datuma je sistem Qi majstora Gonga. Zatim. dobre dane za određene aktivnosti. obično je dovoljno dobar i neutralan datum. Punoća. postoje dani koji su povoljni za velika otvaranja (tržnih centara. c. Zbog svega toga. Postoje i dani Primanja. Stabilnost. i sl. dok preovlađuju neutralni i nepovoljni dani! Zatim. dok su drugi povoljni samo za sahrane. zbog efekta uvećanja Qi. potrebno je zaista mnogo sreće. međutim. sa druge strane. ali i oni koji su povoljni za sve drugo – osim za Feng Shui primene! Prednosti i mane Date selection bussiness-a Nestrpljenje je deo naše prirode. čak i kada se pronađe veoma povoljan dan. Prvi je što su sami veoma povoljni dani retki. osim sahrana. Ova situacija. da bi se dobilo više vremena za pronalaženje jako dobrog datuma. Da bi se ovaj presedan dogodio i da se ekstra povoljan dan pronađe u toku istog meseca kada se usluga zatraži. pitanje je da li je povoljan za tu osobu i za određenu vrstu aktivnosti.izbora. potrebno je planirati poduhvat više meseci unapred. nije dobro potpisivati važne ugovore. povoljni za primanje. U danima Davanja. a datum koji će pogodovati svim stranama je teže pronaći. Postoje i dani povoljni samo za Feng Shui aktivnosti. ali zato nisu povoljni ni za jednu drugu značajnu aktivnost. Da bi se u takvom slučaju pronašao veoma dobar datum.). Traganje za povoljnim datumom za određenu aktivnost i osobu nije lak i jednostavan posao. uspešni pojedinci koji su se osvedočili u snagu dobrog datuma. Opredeljivanje za korišćenje usluga Date selection specijaliste sadrži mogućnost koja mnogima ne odgovara: da datum sa najviše potencijala bude par meseci dalje od željenog. veoma dobre dane koji su povoljni za većinu aktivnosti. ali ne i za plaćanje računa. Početak. Povoljnih dana ima otprilike isto toliko. Nekada se klijentu savetuje da podeli aktivnost na više faza. Za klijente koji ne streme veoma visokim ciljevima ili nemaju mnogo vremena na raspolaganju. klinika. . Njihova imena u prevodu otprilike glase ovako: Ustanoviti.

Sam po sebi. zato što njih lako podnosimo. pa senzitivne osobe na takvim mestima mogu da osete jak strah. naš dom je tihi svedok naših teških trenutaka. može nam pomoći objašnjenje principa Yina i Yanga. da bi se eliminisala mogućnost da. U razumevanju ovih dešavanja. One pamte i bolesti i konačne rastanke. Ipak.i traju kratko.kada nam je usamljenost potrebna. kao i poneki rastanak. one pamte i sreću venčanja i rođenja. aktivna i promenljiva (i kratkotrajna). Porodične kuće "pamte" velike strasti i možda iste takve odbojnosti. Ovaj princip govori o energiji koja se kreće od spolja ka unutra (energija se povlači. ima prirodu Yanga. Yin stanja su. Skriveno od očiju javnosti. ovi srećni događaji ne ostavljaju toliko traga kao oni drugi. teška i imaju tendenciju da dugo traju. zbog eventualnog konflikta energija. muški princip kreacije. isto kao što se to zimi dešava u prirodi). slabosti i kriza. Yin kvalitet je taj koji apsorbuje. koja idu iznutra ka spolja. duboka. lično (veridba.) ili finansijski (početak poslovanja npr. koja upija sve ono što se u njemu dešava. sumnje i tuga. Svi veliki Feng Shui majstori se slažu u jednom: ukoliko se radi o nečemu što je za osobu jako značajno. Šta je Space Clearing i kada se primenjuje? Pošto stvari. predstavljaju strahovi. bolujemo i žalimo. tzv. i sl. strah od gubitka.Određivanje povoljnog datuma ni izdaleka ne označava kraj poslu. ili dajemo sebi oduška. bes. Yin princip. život je Yang pojava. naš dom je Yin tvorevina. materijali (itd. uspehe u poslovima i srećna okupljanja. periode kriza i velikih iskušenja koja testiraju snagu ukućana i njihovu sposobnost preživljavanja. sumnje i tugovanja. Srećna stanja jesu Yang stanja. I razvod. uključujući i zidove. verovatno i zato što se protiv njih . I zatim ih zrače nazad. ženski princip kreacije. lakog i kratkotrajnog. Unutar doma. U njemu se izolujemo od kontakata . sa druge stane. Naravno. dok su zidovi. to spavanje na mestu gde je neko dugo bolovao može da izloži uticaju intenzivne Yin energije. potraga za dobrim datumom je vredna čekanja! SPACE CLEARING Naš dom je metafora našeg življenja. tkanine i predmeti Yin prirode. ona su akutna . Sa druge strane. plan propadne. madrace i posteljinu. zato što sledi provera sata. ostavlja duboki energetski trag u prostoru (sumnje. Yang je princip aktivnog. tzv. kao dug i bolan proces. I obično traju kraće. tako da predmeti.) upijaju naše strahove. . upijaju energiju.ne borimo. brak. glavnih principa kineske filozofije. polet prve i ostalih ljubavi. sve ono što je život.).

ogorčenje. ali to nije loše . te je stoga odličan i veoma pouzdan antidot svim Yin stanjima (tuga. primenjumemo po potrebi: dakle u toku ili nakon rastanka. Ili: prijateljstvo. So poseduje izraziti Yang kvalitet. sada je pravo vreme za to!). U KOJE KVALITETE. itd. Da bismo lakše definisali željene kvalitete. i ako je moguće definisati ŠTA JE TO od čega želimo da ga očistimo. kao i prethodni (definisanje trenutnog obrasca). proces pročišćenja će biti efikasniji. Kinezi imaju i poslovicu koja tim povodom kaže: "Neka ptice tuge lete oko vaše glave. npr. zato što on spada u proces pripreme. Da se stari obrasci ne bi vratili. čak i kada se pušta da deluje. potrebno je jasno definisati ŠTA. bolest). ili postupak pročišćenja energije u prostoru. Posvećivanje prostora novim kvalitetima Sam postupak pročišćenja nije dovoljan: u ezoterijskim praksama se kaže da se na prazninu uvek hvata prljavština. kako u stanovima tako i u poslovnim prostorima. na kraju jednog životnog perioda (neuspeha npr. so bacite unaokolo (krug je savršenstvo). zdravlje. prostor se usisa. Periodi dugotrajnih problema. Eksperti iz ove oblasti preporučuju 20-minutno kupanje (zapravo natapanje) u kadi gde je prethodno rastvorena mešavina 1/2 kg morske soli i isto toliko sode bikarbone. iz centra prostora (odnosno svake prostorije). sloga. U postupku Space Clearinga. ali ne dozvolite da saviju gnezdo u vašoj kosi". Nekada ovaj deo postupka može da se oduži. želimo da posvetimo prostor. šta je to što mi je potrebno? Definisanje se mora obaviti u najjednostavnijoj i najpreciznijoj formi.: sreća. Pročišćenje energije je svečani čin. strah. ). potrebno ranije definisati. ljubav i zadovoljstvo. to je kasnije teže izaći iz njega. pristupa se ličnom pročišćenju. Space Clearing. potrebno je malo osetiti prostor. svo vreme se vizualizuje da so upija "to i to". iako se kod dugotrajnih boljki so može ostaviti da deluje i preko noći (u tom slučaju ne treba spavati u prostoriji). razumevanje. Pre nego što se počne postupak pročišćenja energije u prostoru uz pomoć morske soli. Što je to jasnije. neki put taj proces traje toliko dugo da nas potpuno iscrpi. dakle što kraćoj formulaciji. Nakon 10-tak minuta. neuspeha i loše sreće takođe ostavljaju traga. kada postane sasvim jasno šta je to što želite za sebe. Ovde nam od pomoći može biti i kraći review prethodnih događaja. najbolje krajem svake kalendarske ili lunarne godine (pripremite se. Ili: mir. najbolje je da sebi prvo odgovorimo na sledeće pitanje: Šta je to što želim za sebe. a zatim i sebe. pa je stoga za ovaj postupak potrebno pripremiti prvo prostor. Zamislite kako se ta energija širi po prostoru i ispunjava ga. . Što neko takvo stanje duže traje. i ostanite u toj vizualizaciji desetak minuta. Nakon što se prostor pripremi. Priprema prostora se svodi na čišćenje i pranje. sigurnost. kao i izbacivanje starih i neupotrebljavanih stvari koje guše energiju. ili naprosto onda kada želimo promenu.).dajte sebi vremena koliko vam treba! Nakon što ste definisali prethodni obrazac. U svakom slučaju. Drugim rečima. Iako sve kulture odobravaju proces žaljenja povodom smrti dragih osoba. sa jasnom idejom o tome "da ću sada čistiti energiju svog prostora". briga. to možete i glasno izgovoriti (u šta posvećujete prostor). so upija višak Yina (neko to zove "negativna energija"). I ovaj je kvalitet (definisanje željenog obrasca). Preporučljivo je da se proces Space Clearinga obavlja bar jednom godišnje. ma kako da nam ne odgovara.

dok se u VejdDžajlsovom sistemu piše Ch’i.može se desiti da to i dobijete! FENG SHUI DILEME . Pinyin sistem je nastao kada je ustanovljeno da prethodni ima mane koje je potrebno ispraviti. uvek se čita kao Ć´hi. Istina je i da postoji pojednostavljena verzija istog. ’’zapadnjački’’ i ’’tradicionalni’’ feng shui.ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U svojoj feng shui praksi. Ono što je najvažnije. nailazim na termine ba gua i pa kua.I .i isto tako prenosi. samo što se neki tu zadrže – drugi krenu dalje. Ba gua ili pa kua? P: Čitajući razne knjige. Na istoku se. pazite šta tražite . U Americi se poslednjih godina održavaju kongresi na kojima su uvaženi gosti predstavnici obe metode. Pošto različiti sistemi podrazumevaju različite transkripcije. i ja često Qi izgovaram kao Ki. pokušaću da odgovorim na nekoliko najčešće postavljanih pitanja. zbunjeni mnogim. Zapadnjački – ili istočnjački? P: Čuo sam da se spominju tzv. Ova verzija feng shuija je laka za razumevanje. popularno BTB). kineska vlada je uvela pinyin. Uz pomoć prijateljskih albanskih (!) stručnjka. koja je metoda bolja? O: Istina je da postoji klasični feng shui. Stariji od dva sistema je Vejd-Džajls koji je bio u širokoj upotrebi do sredine prošlog veka. O čemu se radi. ’’zapadnjačkom’’ feng shuiju. dok je drugi tzv. tradicija pažljivo neguje . koji se zasniva na albanskom načinu izgovora kineskih reči.tradicionalnom feng shuiju više biti reči u nekom drugom odgovoru. Zabunu unosi i pojam energije: u pinyin sistemu energija se piše Qi . Glavna pretpostavka BTB sistema je da ulazna vrata UVEK gledaju ka severu. međutim. uprkos postojanju značajne literature na našem govornom području (ili uprkos njoj!). Uobičajeno. BTB sistem deli prostor na devet jednakih delova (ba gua ili pa kua) u odnosu na ravan ulaznih vrata. preko koje je feng shui i postao poznata i popularna metoda. ovde bih se zadržala na tzv. interesantna je i odlična je za upoznavanje početnika sa osnovama metode. često sam u prilici da odgovaram na pitanja feng shui entuzijasta. . Black Hat Sect Feng Shui. a zadovoljavajuće je i Či. Radi se o pojednostavljenoj verziji Ba Zhai sistema. Oni su. I dublje. Zbog česte upotrebe engleskog jezika. kako kažu ’’kontradiktornostima’’ u feng shui praksi. Zabunu u feng shui praksu unose dve transkripcije. pravilnije je Ć´hi.. iza koga je duga tradicija. U ovom tekstu. pa me interesuje da li se radi o istoj stvari? O: Pisani kineski karakteri su nekoliko hiljada godina stariji od bilo kog pisanog ili govornog jezika. to je ba gua isto što i pa kua (značenje je osam trigrama ili osam dijagrama).. koju je predstavila budistička sekta Crnog šešira (tzv. Pošto će o klasičnom . omiljena na zapadu. pinyin sistem. svi počinjemo sa interesovanjem za BTB.

ona odlazi i odnosi energiju sa sobom. i na osnovu koje se uređuje prostor. koja se tumači. Neki autori govore i o Yin/Yang i Qi školi. Vode se ’’staraju’’ o bogatstvu i uopšte prosperitetu. Dve najpoznatije škole ovog sistema su: a.) prednja orijentacija zdanja. postoje dobri i loši delovi prostora. Na osnovu dobijenih podataka. i 2. odnosno uzvišenja. U ovoj školi. jeste planina nizvodno od kuće u kojoj se živi. Hsuan Kong Fei Hsing ili Xuan Kong Fei Xing. Osam kuća su svoja imena dobile po stranama sveta. Cilj je da osoba iskoristi što više povoljnih pravaca i povoljnih sektora. Dakle. ‚‚sedenje‚‚ kuće). zavisno od svog pola i godine rođenja. Wu Hsing škola je zapravo škola pet elemenata u kojoj se objašnjavaju svojstva elemenata i njihovi međusobni odnosi.) period kada je zdanje izgrađeno ili renovirano ili useljeno. kao i godina rođenja ukućana. dok drugi smatraju da su ovi principi već toliko inkorporirani u postojeće feng shui sisteme da im više nije potrebno odvajanje u posebne škole. bazično škola situacija ili formalna škola). jedina stvar koja može da spreči da deca budu siromašna. poznata pod imenom ’’škola letećih zvezda’’. dobijaju se različiti rezultati. odnosno o broju stanovnika: gde nema planina. ili mesta (pogledajte malo geografsku mapu Srbije!). Kako je to moguće? Koja je od tih škola najbolja i kako da znamo koja daje najtačnije rezultate? O: Najpoznatije feng shui škole su Pa Kua i Wu Hsing. Ba Zhai ili Pa Chai (osam kuća). Ovo je velika feng shui škola. vode i planine. a u ovoj školi su predstavljeni elementi i pravci (pet elemenata i osam pravaca). objašnjavaju se karakteristike i značaj planina i zmajevih vena u privlačenju i zadržavanju energije Ch’i. San Yuan sistem (tri perioda). . a najnepovoljniji – 90. Dve glavne odrednice za primenu ove metode jesu: 1. orijentacija ulaza. San He sistem (tri kombinacije ili tri harmonije. geomantska mapa zdanja. U nekim interpretacijama. crta se tzv. Pa kua znači ’’osam trigrama’’. uzglavlja i šporeta). 2. odnosno kada prostor odgovara korisnicima.Tradicionalne metode P: Zbunjuju me različite kompasne feng shui škole. kao i formule Vodenog Zmaja koje zadržavaju i sakupljaju energiju. Najpoznatiji sistemi klasičnog – tradicionalnog feng shuija na zapadu nisu mnogo popularne i o njima nema previše literature. Osnovne komponente sistema su: facing and sitting (prednja orijentacija i tzv. Važno je reći da se uzvišenja ’’staraju’’ o populaciji. te ako nema šta da zadrži vodu (uzvišenje). On dodaje da se ovde radi i o ’’dvadesetčetiri planine’’ na prstenu geomagnetnog kompasa lo’ pana. Yap Cheng Hai ovaj sistem objašnjava kao kombinaciju ili harmoniju pravca. sistem koji se bavi prirodnim okruženjem. imaju povoljne i nepovoljne pravce i samim tim. koji takođe. ili ’’Mistična praznina letećih zvezda’’ (koje zapravo ’’lete’’ oko Severnjače). koji su fiksni. b. Dva najpoznatija sistema su: 1. natalitet opada. Primenom različitih ’’formula’’. Za svaku od kuća. Najbolje je kada se prostor podesi u odnosu na korisnike. lokacija i orijentacija (lokacija ulaza pre svega. sektore prostora. ne bi li tako povećala svoju sreću. najpovoljniji pravac nosi vrednost + 90. Osnova za određivanje povoljnosti jeste pa kua sistem.

Ove dve grane ujedno govore i o dve glavne političke struje u ovoj državi: republikancima i demokratama. mesecom. imaju veliki uticaj na naš život. Naravno. trudim se da u praksi koristim sve tri metode. Sudbinu pojedinca određuju četiri zemaljske grane i to one koje su vladale godinom. poznate i kao životinje kineskog zodijaka. KINESKA ASTROLOGIJA NA GLOBALNOM NIVOU (Zemaljske grane . obožava šou programe i glumu. Opšte crte karaktera. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR: u tom dvojcu.životinje kineskog zodijaka na karti sveta) Zemaljske grane. A što se tiče različitih rezultata: u mnogim slučajevima moraćete da izaberete između Hsuan Kong Fei Hsing i Ba Zhai metoda. ZMAJ. koji vlada regionom Rusije je sklon kitnjastom i pompeznom. dok je Tigar ratnik i istraživač. San He se podrazumeva! SAD upravljaju grane PETAO i PAS. ili zašto je sreća porodice krenula nizbrdo čim je instaliran nov klima uređaj (glavna mana BTB i Ba Zhai sistema). najbolje je kada se ove metode koriste uporedo i kada ih podržava pomoćna metoda Četiri stuba sudbine o kojoj je već bilo reči u mojim kolumnama. kao i veći deo sudbine oblikuje zemaljska grana godine rođenja (možete je potražiti u jednoj od tabela. . dok Petao voli da se pokazuje. Kad god je to moguće. Zec je iscelitelj. Pas je tradicionalan i nepoverljiv. danom i satom rođenja. dok je ZMIJA koja upravlja centralnom Evropom opasna i sklona manipulaciji i magiji. kao i element koji njome rukovodi).Geomantska mapa zdanja iz perioda 7 izgleda ovako: 3 7 5 69 ji 4 i 8 25 j 2 47 jz 9 z 6 1 58 71 93 14 si 36 s 82 sz Ova škola može dati pouzdana i tačna objašnjenja u vezi sa tim zašto neke druge feng shui formule ne daju rezultate.

kao najtopliji. Pošto Vatra stvara Zemlju. Sa nekih putovanja. Takva se osoba u svojoj (ili tuđoj?) zemlji oseća dobro i prihvaćemo. može da unese značajne promene u život. koja zauzima najveći deo zemaljske kugle. da tu za njega postoji velika podrška i da mu se putevi (lako) otvaraju. u kom slučaju ona u određenoj zemlji može da se oseti zadovoljno i kao da je na svom terenu. možemo videti u tabelama u prilogu teksta. moguće je i obrnuto: da neko ima koristi od zemlje u kojoj živi. kao i između samih elemenata. dakle po geografskoj dužini. severno i južno. Neki put. Ponekad. treba da razumemo prirodu elemenata i odnos grana i elemenata. koji rukovodi krajnjim severom. zauzima područje oko ekvatora. Prvom zemaljskom granom. npr. Imajući u vidu ovu mogućnost. ’’cvet romanse’’ za ljude rođene u godinama Pacova. pravi razlozi privlačnosti ili odbojnosti prema određenim zemljama sveta. a ispod njega je oblast elementa Voda. Ova je godina npr. naravno. mogu da pronađu svoju sreću. iznad Vatre sledi element Zemlja. a uspeh može da ostvari zapanjujuće lako. a uz pomoć kineske astrologije može se predvideti KADA će se to desiti. i nije obavezna stavka u životu pojedinca. Drvo . . RASPORED ZEMALJSKIH GRANA I ELEMENATA NA GEOGRAFSKOJ KARTI SVETA Podela Zemlje na grane ide po paralelama. nije čudno da su neki ljudi privučeni određenim zemljama. logika je da element Vatra. a da zauzvrat dobijamo malo. Ovakav odnos je praćen osećajem da puno ulažemo. Posebnu temu u kineskoj astrologiji predstavljaju ljubav i brak. ne znači da osoba neće imati sreće u ljubavi. upravo određuje odnos elemenata koji upravljaju zemaljskom granom godine našeg rođenja i zemaljskom granom zemlje u kojoj živimo (odnosi između elemenata su prikazani u jednoj od tabela u prilogu teksta). to nije sve – tek nakon povratka počinju da im se dešavaju mnoge pozitivne promene. Drugim rečima – neko ima svoj ’’cvet romanse’’ . Ovaj uticaj je poznat kao ’’cvet romanse’’.koje stvara Vatru – zauzima pojas ispod tropskih oblasti na južnoj hemisferi. Štaviše. dešava se da zemlja u kojoj živimo ima koristi od nas. Da bismo razumeli podelu po geografskoj dužini. mogu biti pronađeni analizom ovog odnosa. ali da se mi tu osećamo iscrpljeni. Govoreći o elementima. ali IMANJE ovog uticaja istu svakako povećava. vlada element Voda. ili osećaju da tamo negde. znakom Pacova. Zmaja i Majmuna. u Australiji. kao i GDE su te mogućnosti povišene. Da li ćemo se osećati prihvaćeno i nekoj sredini i da li će njen uticaj na nas da bude povoljan ili – nepovoljan. pa Metal. Odnose između elemenata i grana. može da ostvari uspeh i stekne dosta novca. Naravno. dok su elementi raspoređeni po širini. Feng shui konsultanti mogu svojim klijentima pomoći da aktiviraju ovaj uticaj u svom domu. Upravo ova grana stupa u interakciju sa sredinom u kojoj se boravi ili putuje. ljudi se vraćaju značajno izmenjeni. kao i loših iskustava doživljenih u određenim područjima. pokazuje okruženje i društveni status. između ostalog. Ovaj odnos može da bude konstruktivan po osobu koja je pitanju. skriveni razlog odabranih destinacija ili mesta za život. i opisuje uticaje koji dolaze iz sredine u kojoj čovek živi. čak i samo putovanje u zemlju koja je u dobrom odnosu sa zemaljskom granom godine rođenja.a neko nema! Ovo poslednje.Ona. a vreme kojim vlada jeste između 23 i 01 čas.

Grana Pacov se stoga prostire od 165. Njegova srčanost je u ovom slučaju smanjena. usporava ga i njegovu strast prema životu zamenjuje melanholijom. Neusklađenost elemenata i zemaljskih grana u regiji stvara uslove za konflikte. pa se ispoljava njegova ’’lako ćemo’’ strana. mirniji. PAS je promišljen. kao i takmičarskih sportova. konjima i polu. KAKO TO IZGLEDA NA MAPI SVETA Sjedinjenim državama vlada element Zemlja. ova nacija pokušava da nadoknadi pićem (alkohol je Vatra). njegova energija je iscrpljena elementom Metalom koji vlada većinom ove teritorije. melanholičan i pomalo paranoičan. stepena zapadno od Griniča. PETAO opisuje i domoroce ovog dela zemlje. odeći. PETAO je samoljubivi karijerista koji voli da impresionira i da se pokazuje. svemirska tehnika) i menadžmentom. i Drvo na jugu. ka spoljašnjim aktivnostima. Jako osećanje pravde PSA utiče na kvalitet pravosudnog sistema u Kanadi. Južnom Amerikom upravljaju elementi Vatra na severu.praćenjem kazaljke sata i sabiranjem stepeni. kako klimom (vlaga. usmeren ka radu i stvaranju. kao i dve zemaljske grane: PETAO i PAS. koji vlada tehnologijom novog doba (kompjuteri. kao i neprekidnu borbu za vlast i dominaciju. nameće se zaključak da svaka grana vlada sa po 30 stepeni. S obzirom na to da postoji 12 grana a da krug zauzima 360 stepeni. željna igre i šale (samba. oprezan i rezervisan. tako i elementima Zemlja i Metal. Španijom. socijalnim i humanitarnim aktivnostima. Znak. ovaj je znak prilično oslabljen. . zato što je za Zemlju Metal ventil za ispoljavanje inteligencije i kreativnosti. parkovima. U Francuskoj je. element Zemlja). paralele.Glavna odrednica za ovu podelu jeste ponoć i nastajanje novog dana. Ovaj je PAS mnogo miroljubivji. PETLA ćemo lako prepoznati u gomili sveta po njegovoj ljubavi prema jarkim bojama. KONJ je hedonista. Indijance. te mnogo vodi računa o raznim obaveštajnim aktivnostima. Ova grana upavlja i regijom Meksika. Grana sama po sebi objašnjava ljubav Britanaca prema kućama. sujeta i narcisoidnost. Zemlja. što se vidi i u karakterističnom načinu oblačenja stanovnika ove države (prepoznatljivi su po tome svuda u svetu). Severozapadnom Afrikom upravlja ista grana KONJ. a fasciniraju ga uspeh i slava. Posebno Metal troši energiju KONJA. skupa sa ukrasima za glavu od perja. a razliku između dve regije (istok SAD i Meksiko) možemo pronaći u elementu koji vlada oblasti Meksika (Vatra). tražeći načine da olakša život ugroženima. neometan od vlažne klime.. Pošto nije opterećen svojim strahom. Raspored ostalih grana dobijamo lako . ljubitelj hrane i pića. Generalno. Francuskom. el.. Nedostajući element Vatra. ovaj se Metalni PAS usmerava ka obrazovnim. KONJ do maksimuma razvio svoj hedonizam prema hrani. Uz ovu granu se vezuje i opterećenost spoljašnjim izgledom. pa se on ne ispoljava na isti način kao u Sjedinjenim državama. pa do 165. fudbal). piću. što nas dovodi do 180. Zbog uticaja Vatre. putovanjima i istraživanju udaljenih teritorija. i njihovu šarenu nošnju. odnosno zemaljska grana južne Amerike jeste MAJMUN. Iako PAS upravlja i sa Kanadom. Opterećen je ’’čuvanjem svoje teritorije’’. i možemo ga slobodno zvati i ’’svetskim policajcem’’. a grana je KONJ. stepena istočno. Element Zemlja je dao podlogu za razvoj elementa Metala. Nije čudno što je dosta diktatura bilo upravo u ovoj oblasti! Britanijom upravljaju elementi Zemlja i Metal.

opasna šarmerka i pojam za senzualnost. Sa druge strane.U subpodeli regije. ZEC je taj koji traga sa balansom. Slovenija i Austrija. Italija. Ovo je oprezna. kao i gradovima Hong Kongom. kao i Malom Azijom. Kina je čudan spoj miroljubivosti. ponosan. rizike i oštre režime. Grčka. sem istočnim delom Kine. Holandija. što je karakteristično za TIGROVE. Pariz se nalazi u delu kojim rukovodi ZMIJA. ali pošto je u konfliktu sa elementima koji vladaju zemaljskim granama ZECA i TIGRA. Konfliktni odnosi između pojedinih grana mogu objasniti prirodu mnogih sukoba. i veoma ambiciozan. Indijom upravljaju Zemlja i Vatra. itd. kada se zna da su te dve grane međusobno suprotstavljene i da ’’ratuju’’. jer je to znak vojske i militantnih tradicija. Filipinima. odeća crvene i zlatne boje). putovanjima i takmičenjima. Japanom upravlja element Zemlja. Zmaj je taj koji Indijkama daje naglašenu pojavu (naglašene oči. ayurvedu i masažu. premda pomalo melanholičan. Znak je šarmera i osvajača. radan i vredan. zemlje bivše Jugoslavije – sem Slovenije. Nije čudno što je baš u godini MAJMUNA najviše pogođena oblast Zemlje kojom rukovodi grana TIGAR (zemljotres u Indoneziji. a element je Zemlja. to su i ova područja večito konfliktna. i Tajvanom. i sa druge strane isključivosti i nasilne odbrane ideala. političara i tajnih službi. Element Zemlja narod čini praktičnim. element je pretežno Zemlja. TIGAR upravlja. BIVO je tradicionalan. a na Zemlji ih predstavljaju SAD i Kina! . ZMAJ je veliki. i čitava priča o carskoj Rusiji potiče od ove grane. Korejom. uravnotežena ZMIJA koja pažljivo planira svoj život. ali na žalost nije podržana elementom (element Zemlja crpi snagu Zmije). Kinom upravljaju ZEC i TIGAR. staložen. ZMAJ i ZEC. On je onaj koji je miroljubiv i koji ljudima daje ljubaznost u ophođenju. te Australijance čine otvorenim. Ova grana ’’voli’’ ratove i takmičenja. Mađarska. visprena i snalažljiva. U regiji KONJA se nalaze i Španija. meke materijale i delikatnost indijskih žena. pretežno zemaljska grana BIVO. Većim delom Rusije upravlja ZMAJ.ali isto tako i oponenata. Interesantno je da je Slobodan Milošević rođen u godini Zmije.). ali i sklonim avanturama. koja je ogleda najviše u Budizmu koji je sa karakteristikama ZECA. pa je odnos njegove grane i grane regije odnos koji daje puno kolega . Ona je takođe i spiritualna. i koji upravlja čitavim hinduizmom. Bivo ljude čini radnim i vrednim. Bugarska. cunami). O sebi ima mišljenje da je jedinstven i bolji od drugih. druželjubivim. ZMIJA je inteligentna. a koncept Gurua je takođe pod uticajem ove grane. Dakle. Finskom i Norveškom upravljaju Metal i ZMIJA. Zec je miroljubiv i predstavlja isceliteljske tradicije. Metal slabi njenu tendenciju da kuje zavere i unosi dah ravnodušnosti i mira u život ljudi sa ovog područja. Danska. Australijom upravljaju Drvo i TIGAR i BIVO. većim delom Idonezije. Severnom Evropom. i koji je zainteresovan za lečenje. Drvo i Tigar predstavljaju skladnu kombinaciju. Šangajem i Nagasakijem. izmađu grana PETAO i ZEC postoji prirodni antagonizam. Zemljana ZMIJA upravlja centralnom Evropom (Poljska. Tako npr. Portugalija. Nemačka. tu je i TIGAR koji ljude čini okrutnima. Egiptom i Libijom. manipulacija i borbe za moć. pažljivim i opreznim. Češka. i teško se prilagođava promenama ili bilo kakvim zahtevima.

čini ga nervoznim. 1964.ZEMALJSKE GRANE I ELEMENTI KOJI NJIMA RUKOVODE PACOV 1948. 1971. 1975 . 1970. 1974. smiruje njenu strast i ambicije. uzima od njega. 1989 KONJ 1954. 1979. 1982. ometa mu koncentraciju Zemlja ima majčinski odnos rpema Metalu. 1960. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1976. 1961. koristi joj i čini joj dobro. 1963 . kritičan je prema idejama Drva podržava Drvo. 1978. u ovom odnosu Metal prosperira od sigurnosti koju mu Zemlja daje nema odnos Zemlja slabi Vodu. 1981. ali može da se od njega oseziugroženo Vatra kontroliše Meta. podržava ga. utiče destruktivno na njega. 1966. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (minira ga. 1991 MAJMUN 1956. 1994 SVINJA 1959. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. koristi joj i čini joj dobro Drvo slabi Zemlju. 1988 ZMIJA 1953. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (zahteva ono što Voda ne može da pruži. 1992 PETAO PAS 1957. 1993 1958. Voda u okruženju Metala dostiže svoj maksimum kolege Ili oponenti Voda kontroliše Vatru. 1977. 1968. 1990 KOZA 1955. Vatra prosperira u tom odnosu! kolege Ili oponenti nema odnos ZEMLJA nema odnos Zemlja crpi Vatru. uspeh nema odnos podržava Vodu. oduzima mu zadovoljstvo i rezultate rada) Vatra podržava Zemlju. koristi mu i čini mu dobro kolege ili oponenti Voda Drvo crpi Vodu. 1983. 1987 Drvo ZMAJ 1952. odlično za Drvo! VATRA Vatra crpi Drvo. 1980. koristi ga za sopstveni napredak. ne podržava je i ne pomaže njen pt Voda crpi Metal. 1962. 1985 TIGAR 1950. 1973.slabi ga i utiče destruktivno na njega. koristi joj i čini joj dobr. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom. Voda podržava kreativnost i ideje Drva i tako pomaže nj. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom! kolege Ili oponenti Metal crpi Zemlju. 1984 BIVO 1949. 1986 Voda Zemlj a Drvo ZEC 1951 . koristi mu i čini mu dobro. ali se Vatra u tom odnosu stalnog davanja umara! Drvo nema odnos prema Metalu. 1969. 1995 Zemlj a Vatra Vatra Zemlj a Metal Metal Zemlj a Voda Drvo DRVO kolege Ili oponenti ELEMENTI I NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS Vatra Zemlja Metal Drvo podržava Vatru. 1965. uzima od njega i koristi ga za sopstveni napredak . ne uvažava njene talente) METAL VODA Metal kontroliše Drvo. 1967. 1972.

Napomena: Zemaljske grane traju godinu dana. februara. Zec i Svinja (kućevni tipovi. Konj – Konj. Zmija i Petao (stratezi. Majmun – Pas. Svinja – Svinja U kategoriju konfliktinih sukoba spadaju odnosi: Pacov – Ovca. Tigar – Zmija. intelektualci) Bivo. Zmaj i Majmun (dinamični. skloni miru i porodici) Pacov. Zecu Zmaj previše veliki) Koza i Majmun (oba su koncentrisana na sebe. Pas i Konj (aktivni. Ukoliko ste rođeni u ovom intervalu. koja može da ’’padne’’ u periodu od 15. mogu biti dobri prijatelji) Zmija i Svinja (manipulator i naivko) Zec i Zmaj (Zmaju je Zec previše mali. a POČINJU sa lunarnom novom godinom. nauka) Konj i Koza (seksualno. ili Feng Shui: 1000 načina da unesete lepotu i sklad u svoj dom i svakodnevni život). u centru pažnje je Majmun) Sledeći odnosi spadaju u kategoriju ’’samoproganjajućih’’: Zmaj – Zmaj. drugi umetnički nastrojen) Tigar i Majmun (borba za moć i dominaciju) Zec i Petao (različiti životni ciljevi. januara do 15. proverite zemaljsku granu godine rođenja (pogledaj moju knjige: Kineska astrologija. Bivo – Konj. DOBRO SLAGANJE ZNAKOVA Koza. politika. jedan neskroman. avanturisti) Posebna slaganja: Tigar i Svinja (ljubav. ali kombinacija koja će dovesti do privlačnosti) Zmaj i Pas (nema poštovanja za drugog. Petao – Pas (oba su previše nervozna i sitničava) . drugi skroman. porodica) Zec i Zmija (ljubavni odnosi) Zec i Pas (razumevanje) Pacov i Bivo (započinjanje i dovršavanje) Petao i Zmaj (karijera) Majmun i Zmija (karijera. Petao – Petao. praktični) Tigar. fizički) LOŠE SLAGANJE Pacov i Konj (drugačiji mentaliteti) Bivo i Koza (jedan praktičan.

Majmun. ali da nijedno . ali je isto tako tačno i da naše telo ima kanale zahvaljujući – Qi.nije potpuno. godišnja doba. srcu i stomaku. Pacov. ali je u isto vreme i svest koja istražuje sebe.3 centra unutrašnje inteligencije (Dan Tians) ? Oni se nalaze u glavi. Zec d. iz tabele se vidi da bi Pacov mogao da nađe ljubav u zemlji Petla. Qi majstori. Taoisti su znanja o Qi sticali u svojim laboratorijama. Bivo CVET ROMANSE a. itd. Svinja. kineske medicine. Qi tako. a pitanje: ’’Šta je Qi?’’. Iako poznaju načine ispoljavanja Qi (čita se: Ć´hi) kao i obrasce njenog kretanja. postalo je osnova mnogih sistema. medicini. dugo je bilo predmet njihove meditacije. između ostalog i feng shuija. Ova para je skladna mešavina materijalnih uticaja Zemlje (gustoća pirinča) i nematerijalnih uticaja Neba (para). Pacov c. . potvrđuju da je svako objašnjenje Qi tačno. Zec u zemlji Pacova. Svi se slažu u tome da Qi ’’stvara sve oblike. Zmija. Misterija zvana Qi . Tigar. Petao b. kosmologiji. Ovca c. biologiji. kao mesto kompleksnog i čudesnog susreta zemaljskih i nebeskih uticaja. Petao.CVET ROMANSE uticaj koji se odnosi na ljubavni i društveni život. Istina je da Qi određenim kanalima teče našim telom. Zmaj b. ali da ju je (ipak) nemoguće locirati. Zec.sa osvrtom na Qi tela Tokom više hiljada godina mnogobrojni naučnici i mistici drevne Kine. Pojam Qi se javlja u kineskoj kulturi. Konj. poznavaoci gore pomenutih i drugih oblasti u kojima je Qi glavni akter. celina je opet ostala misterija. qi gonga i tai ji-a. psihologiji čak i meteorologiji i poljoprivredi. uprkos tome što sama nema nijedan’’. Originalni kineski karakter za Qi predstavlja paru ili isparenje koje se stvara prilikom kuvanja pirinča. CVET ROMANSE Zemaljska grana godine rođenja a. kretanja Sunca i Meseca. Konj Da li ste znali da kod Kineza postoje 3 mozga . Najvažnijom laboratorijom su ipak smatrali ljudsko telo. ali je i stvara. Pas d. Qi je svest sama po sebi. Ipak. postaje inspiracija ne samo umetnicima već i mnogim naučnicima. monasi i učitelji borilačkih veština istraživali su Qi. Znaju da je Qi primalna sila koja se nalazi svuda i pokreće sve. kao mistični pojam koji sadrži energiju. odakle su pažljivo proučavali prirodne pojave: zvezde. Znanje sticano vekovima i prenošeno uglavnom usmenim putem. Svaki pokušaj da se Qi definiše zahtevao bi da se definicija menja od čoveka do čoveka i od situacije do situacije.

što je teško prevesti i objasniti). vazduha i drugog. s obzirom na to da azijska tradicija ima širok dijapazon pogleda na duh i duhovnost (tako npr. desno od kičmenog stuba. Shen Qi često opisuju kao ’’univerzalni otisak za transcendentalno Ja’’. QI UNUTAR TELA Bazično. Qi Zemlje je Yin Qi. To je osnova koja daje potencijal našim životima. kao i u prostoru između stvari. čine je geni. ali i naša esencijalna priroda • oblikuje se nakon rođenja i zato se zove stečena Qi • stiče se (skuplja) kroz disanje. teško je objasniti pojam Shen Qi. boravak u prirodi. Iz tla. Naš život u majčinoj utrobi počinje mešanjem ove dve energije (u vidu jajne ćelije i sperme). U svakom slučaju. Tvrdi se da ova Qi može da se zaštiti i konzervira raznim metodama (između ostalog. Ono što se zatim dešava je da Qi Neba i Qi Zemlje reaguju sa Yuan Qi (nasleđenom Qi). odmor. vežbe • kultivisanjem postnatalne Qi podstiče se skupljanje i cirkulacija stečene Qi PRENATALNA OSNOVA ŽIVOTA Iz kosmičkih sfera. Sedište nasleđene Qi je u Qi centru koji se zove Kapija Života (Ming Men). naši glavni prenatalni izvori energije su Qi Neba i Qi Zemlje u kombinaciji sa Yuan Qi i Shen Qi. Kinezi govore o tome da se Duh ispoljava kroz SrceUm. našim telom vladaju dve vrste Qi: prenatalna i postnatalna. Prenatalna ili nebeska Qi je nasleđena od roditelja i predaka i dovodi se u vezu sa genima. u prisustvu nasledne Qi. Ove dve energije se privlače kao magneti i u nama se susreću i mešaju. Postnatalna Qi pripada srcu i umu i stiče se nakon rođenja. kada smo manje materijalni a više Shen (duhovni) • u njenom oblikovanju učestvuju zvezde i planete • doprinos daju roditelji i univerzalne energije tokom boravka u materici . Qi Neba je Yang Qi. mora i rastopljene kore planete u naš organizam ulazi kondenzovana i zgusnuta Qi Zemlje. Zapravo. život je dug i zdrav. Ako je ova Qi jaka i stabilna.Koncept Qi je dalekosežan i širok i obuhvata sve varijetete Qi. unošenjem hrane. u ljudski sistem ulazi prostrana Qi Neba. kao i nasleđenom esencijom i duhom (Shen Qi). Pogledajte u tabelama kako to izgleda : PRENATALNA QI (nasleđena) POSTNATALNA QI (stečena) • nasleđena je pre i tokom rođenja • ima veze sa kosmičkim korenima. i nalazi se na polovini između skrotuma i donjih rebara. Qi Gong-om). Qi je u svemu. . Yuan Qi je u vezi sa bubrezima i i sadrži otisak za našu ličnost. hranu.

stečena Qi doprinosi održavanju zdravlja i štiti Prenatalnu. Dakle. Ono što se zatim dešava u našem telu jeste da se u grudnom košu mešaju Qi hrane koja se podigla do grudnog koša i Qi vazduha koju su ekstrahovala pluća. da bi stvorila auru zaštite od spoljašnjih patogenih uticaja: prehlade. U tom slučaju. Prenatalna Qi se meša sa postnatalnom Qi .POSTNATALNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Postnatalna . koji je opisan i kao ’’DUG. to se zove dobrom srećom ili dobrom karmom. što održava naš život. i dešava se upravo zahvaljujući dobroj sreći (ili karmi).’’ Interakcija stečenih i prenatalnih energija može se desiti spontano. vodu. INTUITIVAN I PROSVETLJEN. ukoliko imate problem da se odbranite od drugih ljudi i njihovih zahteva. hrana ulazi na usta. U osnovi je svih unutrašnjih potencijala za ozdravljenje. abdomen. znači da vaša zaštitna Qi nije dovoljno jaka! Kinezi bi vam savetovali da posetite kineskog lekara ili da redovno radite Qi Gong vežbe (najmanje 3 meseca). Ying Qi. Ovaj unutrašnji sistem ishrane organa i tkiva omogućava telesne funkcije i održava zdravlje i mladalačku izdržljivost. Iz nje. zdravlje. Zaštitna Qi putuje površinskim kanalima i kožom (često se kaže da ide i van tela). Poželjne posledice Mešanjem postnatalne (stečene) Qi sa prenatalnom (nasleđenom) Qi (iz univerzuma i od predaka). Ono što se tada dešava jeste da ona zatim ide u ’’lonac za kuvanje’’. Qi vazduha (Zong Qi) unosimo disanjem i absorbuju je pluća. i kreativnost. Tom prilikom se stvara zdrava Qi ljudskog tela. buke ili čak besa drugih ljudi. Yang slezine i želuca iz hrane preuzimaju čistu Qi. vazduh. . esenciju Qi hrane koju podižu do grudnog koša (pluća). daje gorivo ili varnicu potrebnu da se ova razmena odvija. emocije i ideje. gde se odvija varenje (metabolička vatra). konstituciju čini jakom i čak jača naše samo-poštovanje. Prenatalna Qi. što liči na paru koja se podiže iz lonca za kuvanje (ceo process podseća na kuvanje pirinča). Ishranjujuća Qi zatim putuje ka unutra da nahrani organe i aktivira tkiva kroz kanale prolaska. Wei Qi. slab vam je imunitet i nemate samo-poštovanja. poznata kao vatra života. a može se reći i da sprečava bolest. nasleđenu Qi (koja je uslov za dugovečnost).kroz hranu. Qi hrane (Gu Qi) Kao što svi znamo. Zaštitna Qi je ta koja nam stvara i održava imunitet. stvara se robustan i dinamičan život. razdvajaju se Ishranjujuća. i Zaštitna. toksina.

Ovakav život se dostiže kroz nameru. Qi majstori savetuju i da se ne prejedamo. kao i da uvek svoj želudac popunjavamo maksimalno do 70% kapaciteta. Ovde ću vam prezentovati savet Qi majstora. pisaću više o simptomima nedostataka Qi. jesu aktivnosti kojima možemo sprečiti odlivanje i smanjenje Qi.samo hobi! . krvi. prženje). pa tako zimi hranu spremati na način koji će dodati više vatre (pečeno u rerni. izbegavanje dugog sedenja i ostajanja noću. slano na krvne sudove. gorko na Qi a slatko na mišiće. Najzdravije je hraniti se u skladu sa godišnjim dobima. umerena seksualna aktivnost i izbegavanje čitanja noću i u ležećem položaju. U nekom od sledećih tekstova ili Feng Shui Newsletter-a.Onima čija se dobra sreća ne javlja spontano. kineska medicina mi je . kao i hrani koja deluje kao lek. povećati i proširiti čovekovo postojanje. dugo kuvanje. preporučuje se da koriste unutrašnju alhemiju kojom je moguće strahovito ubrzati. zato što kiselo deluje na kosti. Yina i Yanga. da izbegavamo hladna pića i ekstremne vremenske (ne) prilike i da ne preterujemo ni u čemu (niti u aktivnosti niti u neaktivnosti). korišćenjem nebeske faze kultivisanja Qi. oporo na tetive. kao i . Osim ovoga. koji glasi : Generalno je mišljenje da meditacija i fizičke vežbe rešavaju problem stagniranja Qi.njenog nedostatka. Balansirajte ukuse. Ukoliko vas to bude interesovalo! Uz napomenu: moja profesija je Feng Shui.

.

.

Da biste privukli sreću boljih prihoda. nekada je manje bolje nego više. On ne smije biti isuviše velik. uvijek treba imati u vidu ravnotežu. . međutim osnovni simbol novca u feng-shuiju je voda. najbolja metoda je uvođenje vodenog elementa u svoj životni prostor. Postoji mnogo različitih preporuka i metoda za bogaćenje. jer bi mogao postati opasan.Feng shui za poboljšanje prihoda Feng shui majstori tvrde da je najlakši i najbrži rezultat primjene feng-shuija povećanje prihoda.

Kao nebesko biće. dok se biljkom novca u feng-shuiju smatra krasula. jer više vole da budu same. ne paničite već je zamijenite drugom. ili jednostavno dotrajalu biljku bacite i zamijenite novom. Biljke u jugoistočnom sektoru Kada je riječ o biljkama. ili 124. Kornjača na sjevernom sektoru U sjevernom sektoru doma poželjno je držati kornjaču bilo živu ili kao keramičku figuru kornjače. mesnatih listova. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. povoljne su biljke okruglih. Smatra se da će ona simbolički apsorbovati bilo kakvu nesreću koja vam je namijenjena. Međutim. jer njeno prisustvo donosi bogatstvo i sreću. Najpovoljnija kombinacija je 9 zlatnih ribica. pod uslovom da ih redovno zalijevate. ona predstavlja pomoć drugih ljudi. Ono što treba zapamtiti je to da se kornjače ne drže u paru. koju neki biznismeni drže radi privlačenja velikog bogatstva. mijenjate zemlju. Akvarijum sa zlatnim ribicama Akvarijum sa zlatnim ribicama je idealno rješenje za privlačenje sreće bogatstva. postoji vjerovanje da se to dogodilo jer je apsorbovala nesreću namijenjenu vama. odstranjujete uvelo i trulo lišće. Nije preporučljivo držati kaktuse .5 do 132 cm. novac. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. Feng-shui ribom naziva se arowana. U jezercu možete uzgajati različite vrste ribe. ako se drži u jugoistočnom sektoru.Neki od načina za poboljšanje prihoda: Izgradnja jezerca ispred kuće Dimenzije koje se preporučuju za prečnik jezerca su 104 i 110.vole da budu same. Treba voditi računa da ono bude sa lijeve strane od ulaznih vrata.5 cm. možete držati i druge biljke. od čega bi jedna trebala biti crna. ali po feng-shuiju najpovoljnije je držati 9 primjeraka japanskog šarana. Ako vam u akvarijumu ugine zdrava ribica. Prljava voda donosi otrovan zadah. jer to stvara dragocjenu jang energiju. gledano iznutra prema van. Potrebno je obezbijediti neprestan dotok vode (pumpa i filter za pročišćavanje). što predstavlja pojas od žada i prostorije pune novca.

Crassula portulacea minima "Mini Jade" 6. Takođe. Crassula argentea "Finger Jade" 4. 'gollum' & 'hobbit' 3. Crassula je biljka iz porodice sukulenata i postoje različite vrste: 1. Potrebno je napomenuti da nije povoljno u domu držati suhe biljke poput suhog cvijeća i suhe grane drveta jer emituju mrtvu energiju i privlače lošu sreću. Crassula ovata 'Jade' 2. Crassula argentea 'monstrose'. . Crassula ovata "Lemon & Lime" Crasula – još se naziva biljka novca i ona je na prvom mjestu kada je u pitanju energiziranje sektora bogatstva i blagostanja (istok i jugoistok).niti biljke špicastih listova koje odašilju otrovne strelice. Crassula arborescens "Silver Dollar Jade" 5. bonsai biljke (biljke patuljastog rasta) ne donose dobru energiju u vaš životni prostor. Crassula ovata "Whirly Bird" 7.

Bambus – simbolizira dugovječnost. Schefflera – dekorativna biljka koja raste u visinu ( simbolizira rast i napredak ) te također ne zahtjeva puno svjetla .Izuzetno povoljne biljke su: Spathiphyllum – biljka koja je jednostavna za održavanje. ne zahtjeva puno svjetla a osim toga dobro upija negativna zračenja iz elektronskih uređaja . . Calathea – sve vrste.

Ficus benjamin – voli jako svjetlo . redovno režite grane koje su previše izrasle i dodajte hranjive sastojke u zemlju. jugoistočni i južni dio doma ili prostorije. Biljka "slonova noga" je izuzetno nepovoljna (simbolizira nazadovanje i spriječen razvoj). Ne preporučuju se Agava. Yucca (drvo života). te svakih 6 do 12 mjeseci zamijeniti novim. Zamioculacas cvjetnice poput orhideje. Umjetno cvijeće od svile treba redovno čistiti. Suho cvijeće nema života. Najpovoljnije mjesto za biljke je istočni. ali ne podnosi propuh . One su nepovoljne jer energiju prostora pretvaraju u agresivan oblik. Njegujte svoje biljke. narcisa i ljiljana Ne preporučuju se: Sve biljke s trnjem ili iglicama poput kaktusa. sve palme i Diffenbachia. Dracaena. ono predstavlja mrtvu energiju i smrt te ga nije dobro držati u prostoru. Bonsai je simbol sputane prirode i izuzetno štetno djeluje u bilo kojem prostoru . Biljke koje rastu prema dolje (npr. uklanjajte ocvale cvjetove i uvelo lišće. božura. puzavci) predstavljaju nazadovanje. Biljke koje imaju oštre listove poput sablji ( na primjer palme ). Biljke će vam to vratiti svojom .

kao što su prostor ispod trosjeda. redovno zalijevanje i odstranjivanje trulih i suhih listova. druga prema unutra. neka jedna gleda van. potreban vam je kompas da odredite strane svijeta. Postavljanjem dva novčića sa crvenom trakom iznad ulaznih vrata u radnju privlačite bogatstvo. starih i oštećenih stvari. I neka budu okrenute prema različitim stranama svijeta. Tronoga žaba Tronoga žaba je simbol koji donosi najviše sreće u uvećanju vašeg bogatstva. kao da ga unosi u dom. kao da ide po novac. sofe. ona ne bi trebala biti okrenuta prema ulaznim vratima.ljepotom i pozitivnom energijom. raspoređene po svim dijelovima sobe na neupadljivim mjestima. Svi mi u svom domu imamo dosta aktivatora za koje nismo ni svjesni kako nam mogu donijeti pozitivnu energiju samo ako ih pravilno koristimo. u novčanik (kako biste osigurali da nikada nije prazan). Minimalno je potrebno imati jednu. stola. Feng-shui zaista djeluje. a čist dom je pola dobrog feng-shuija. najviše devet. posebno ako ih držimo u sektoru bogatstva i blagostanja (jugoistok). sa jang stranom okrenutom prema gore (kineska slova). ispod tepiha. simboli i aktivatori prostora. Pored temeljitog čišćenja doma i bacanja nepotrebnih. jer tako stvarate dojam da ona odlazi skupa s vašim novcem. police i sl. pa je takve stvari potrebno odstraniti iz doma. ali često nesvjesno privučemo mrtvu energiju raznim dekoracijama od suhog cvijeća. da bi vam rekao kako trebate dobro očistiti dom. umjetničkim slikama sa negativnim prizorima. Feng-shui simboli koji donose sreću u novcu Kineski novčići Mogu se staviti vezani crvenom trakom na važna dokumenta i knjige prijemnih faktura kako biste imali uspjeha u poslu. Ako imate samo jednu žabu. koji predstavljaju energije pojedinih sektora. Važno je pri tom držati ih na podu. ali isključivo kao pravilno korištenje energija. ali uvijek povezane crvenom vrpcom. takođe možete ih okačiti iznad glavnog ulaza u kuću ili postaviti bilo gdje u domu. Ne trebate dati ogroman novac feng-shui majstoru. Najvažnije od svega je održavanje svježeg izgleda biljke.Ako imate tri. a treću postavite .

dok se ne preporučuje držati ih u spavaćoj sobi. Dnevna soba je najpogodnija. kao da dočekuju chi bogatstva. kuhinji i kupatilu. novčićima. . simbolično predstavljajući ulazak bogatstva u dom ili kancelariju. koliko god ih imali. okrenut tako da uplovljava u prostoriju. Možete i ispod svake žabe. može i u trpezariji i dijagonalno od glavnih ulaznih vrata. lažnim zlatnim polugama i postaviti u predsoblje ili dnevnu sobu.po želji. staviti pravu novčanicu ili kovanicu. napuniti ga raznim dragocjenostima. Trgovački brod Možete sami napraviti svoj brod bogatstva tako što ćete uzeti maketu bilo kakvog broda.

metala i napunite je sljedećim sadržajem: .. . šest ili devet kineskih novčića koji su vezani crvenom vrpcom .Vaza izobilja Kako biste napravili vazu koja donosi bogatstvo. kvarc.sedam vrsta poludragog kamena. biser.. akvamarain. korali. lapis lazuli. .tri. kristali. kornain. kristala. malahit.pet vrsta sjemena ili zrnevlja staviti u male plastične kese Vazu izobilja držite tako da je sklonjena od radoznalih pogleda. izaberite vazu od porcelana. topaz. citrin. ametist. zemlje. tigrovo oko. jaspis.crvena torbica prepuna novca .

a onda simbol tronoge žabe postaviti tako da bude okrenuta u ovom pravcu. nema nekog strogog pravila. pa možeš izračunati povoljnu direkciju za novac na osnovu ličnog gua broja (na odgovarajućoj temi imaš opširnije o ovome). da je ja onda stavim ispod stocica u hodniku.ali okrenutu ledjima od ulaznih vrata? Sta vi mislite? :) Najbolje je da se ovaj simbol drži u prostoriji dnevnog boravka i to dijagonalno od ulaznih vrata. Medjutim.Tronoga žaba Ja sam danas kupila zabu i isto ima novcic kao na slici.pa posto imam samo jednu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful