REČNIK feng shui i pojmova kineske tradicije

ABAKUS: računaljka; simbol prosperiteta, čest simbol u feng shui dizajnu zgrada u
velikim kineskim gradovima; ALMANAH: tong shu; godišnja publikacija koja sadrži obilje informacija od značaja za Kineze, kao npr. vremenske prognoze, solarni i lunarni kalendar, srećne dane, horoskope, pravila ponašanja, elemente feng shuija; AMAJLIJE I TALISMANI: mali predmeti koje Kinezi tradicionalno nose sa sobom, verujući da će im doneti dobru sreću i zaštititi ih od loših uticaja; najpopularnija amajlija jesu novčići, obično tri novčića sa kvadratnom rupom u sredini povezana crvenom trakom, za koje se veruje da donose dobru sreću u vezi sa novcem; ovi se novčići nose u novčaniku, drže se u kasi, na radnom stolu, u fasciklama, ispod telefona… BA GUA: osam trigrama koji su raspoređeni u osmougaonik, svaki na tačno određenom mestu; ba znači osam, kua označava trigrame; BA GUA MAPA: termin koji označava podelu prostora na segmente; u praksi, prostor se deli na devet jednakih delova (segmenata); teorijski, radi se o osam segmenata, zato što središnja oblast ujedinjuje ostalih osam; svaki od osam segmenata prostora je u vezi sa karakteristikama strane sveta koja tu ‚‚pada‚‚; centar je mesto opšteg balansa prostora; porodica pripada istoku, ljubav i brak jugozapadu, prijatelji severozapadu, deca zapadu, ugled jugu, karijera severu, obrazovanje severoistok i sreća uopšte i u novčanim pitanjima jugoistoku; BA GUA OGLEDALO: malo osmougaono ogledalo sa ucrtanim trigramima, tradicionalno žute, crvene ili zelene boje; nekada je korišćeno da bi se prostor odbranio od neželjenih energija iz susedstva (raskrsnica, groblje, više građevine, most koji ’’gleda’’ na kuću, neprijatni susedi, putevi, napuštene kuće, itd.); postavlja se spolja, tako da ‚‚gleda‚‚ ka ugrožavajućem objektu; BAMBUS: visoka biljka koja raste mahom u Kini, Japanu i Jugoistočnoj Aziji; bambus je zapravo vrsta trave, koja može prerasti visinu od 10 m; za Kineze, bambus predstavlja snagu, izdržljivost i otpornost; BUDA, BUDIZAM: Buda (Buddha), na sanskritu počasna titula za ’onog ko se probudio’, odnosi se na Sidarta Gotamu (Siddharta Gautama), istorijskog osnivača Budizma; oženjen i otac jednog deteta, Siddharta je napustio porodicu da bi postao lutajući monah, vođen porivom da pronađe uzrok patnji i rešenje za njih; rešenje je našao u učenju koje je nazvao ’’Srednji put’’; polazne osnove Budinog učenja su sadržane u ’’Četiri Plementie Istine’’: 1. Život je patnja; 2. Uzrok patnje je vezanost; 3. Patnja se može zaustaviti ukoliko se prekine vezanost; 4. Vezanost se može prekinuti meditacijom i disciplinovanim i moralnim životom; BISER: predstavlja u kineskoj tradiciji žensku lepotu i čistotu ženskog principa; predstavlja i mesec, i veruje se da štiti kuću od vatre; u Budizmu, biser se dovodi u vezu sa ispunjenjem želja; često se predstavlja skupa sa Zmajem; CRVENA: srećna boja kod Kineza; veruje se da donosi vitalnost, snagu i autoritet; simbol je elementa Vatre; ČUVARI VRATA: njihove slike (par čuvara) se kače na vratima; veruje se da čuvaju kuće, poslovne prostore i sveta mesta od loših uticaja, zbog čega izgledaju ljutito;

ČETIRI STUBA SUDBINE: takođe i Ba Zhi; drevna astrološka metoda analize sudbine;

podaci dobijeni iz datuma rođenja se ’’prevode’’ u elemente (vidi: Elementi), čiji se odnos analizira; utvrđuje se koji element predstavlja suštinu osobe - ono što ona jeste – i zatim se procenjuje njegova jačina i koji su elementi i pravci za osobu povoljni; iz stubova sudbine vide se povoljni i nepovoljni životni periodi, osobino okruženje, afiniteti… ČETIRI PLEMENITE BILJKE: bambus, hrizantema, orhideja, šljiva; ČETIRI NEBESKE ŽIVOTINJE: feniks, kornjača, tigar i zmaj; DRVO: jedan od Pet elemenata; predstavlja energiju mladosti i rasta, ideja i mašte; DUPLA SREĆA: simbol sreće u zajedničkom životu kod Kineza; koristi se na venčanjima, a veruje se da neudatima može pomoći da brže pronađu partnera; DUŠA: Kinezi veruju da čovek ima dve duše; jedna je PO, životinjska ili životna duša, a druga je HUN ili spiritualna, lična duša; u trenutku smrti, obe duše se odvajaju od tela; Po ide u grob i propada uporedo sa telom, dok ‚‚Hun ostaje u životu onoliko dugo koliko se članovi porodice sećaju umrlog‚‚; takođe se veruje da, ako se o grobu i holovima predaka dobro stara, obe duše postaju prijateljski nastrojene prema potomcima i donose im dobru sreću; FENIKS: mitsko stvorenje, dugorepa ptica koja predstavlja ženski princip i stoji za ženski rod; pet boja feniksovog repa predstavlja pet suštinskih vrlina: ispravnost, mudrost, ljudskost i iskrenost; veruje se da upravlja jugom i da predstavlja sunčevu toplinu i letnju žetvu; od davnina je simbol kineskih carica; često se prikazuje u kombinaciji sa zmajem što simboliše skladnu kombinaciju muškog i ženskog principa; FENG: vetar ili vazduh; FENG SHUI: ’’vetar i voda’’, sistem geomantije čija se starost procenjuje na više od 3000 godina; kroz pravilno postavljanje grobova, zgrada i raspoređivanje nameštaja, usklađuje se sa opštim protokom energije; na ovakav način, kreira se osnova za dobru sreću potomaka (postavljanjem grobova), odnosno korisnika prostora; • vidi pod Zemlja, Feng Shui analiza; FENG SHUI ANALIZA: komplikovana i sveobuhvatna analiza energije tla (lokacije na kojoj se nalazi zdanje koje se analizira), zatim same građevine (oblik, materijali, raspored prostorija, itd.), odnosa predela i građevine, odnosa građevine sa drugim objektima u okruženju, odnosa građevine i strana sveta, uticaja prednje orijentacije i perioda izgradnje; podrazumeva i analizu unutrašnjosti prostora, kao i samih korisnika, na osnovu njihovih datuma rođenja; analiza je baza na osnovu koje se daju preporuke za kompletno uređenje prostora, počevši od rasporeda prostorija i nameštaja, pado pronalaženja najboljih pravaca za spavanje, rad,...(nešto više potražite u mojim knjigama ili na web site-u: www.feng-shui-co-yu); FENG SHUI VRT: važan element po feng shuiju dobro uređenog dvorišta/kuće, izvor energije, Qi; kineski carevi su imali prekrasne vrtove oko svojih palata, a i tradicionalni kineski domovi (kao i hramovi) su građeni oko vrtova; obično aismetrilčnog oblika, Kineski vrt odražava sklad koji postoji u prirodi; osnovni elementi vrta su planina i voda (koncept shan shui, yang i yin); planinu predstavljaju kamenje i zimzeleno drveće, a vodu jezerca i potoci; obavezni delovi feng shui vrta su paviljoni (vidi: paviljoni), mostići, cveće, biljke i životinje, natkriveni prolazi i kamenite staze…; FENG SHUI MAJSTORI: rodonačelnici feng shuija su veliki majstori Yang Yun Song, Zeng Wen, Zing Dao He Shang i Lai Bu Yi. Danas, malobrojni poznavaoci klasičnog feng shuija žive u Singapuru, Hong Kongu i Maleziji; od Joey Yap-a sam najviše naučila i on je, iako mlad, vrhunski majstor; Yap Cheng Hai takođe živi u Maleziji i ima titulu ’’veliki veliki majstor’’; Raymond Lo živi u Hong Kongu,predaje

na univerzitetu feng shui i ekspert je za divinaciju Yi Jing-om, na drevni tradicionalni način, malo poznat na zapadu; FU XI: prvi od tri legendarna kineska cara; pripisuje mu se da je kineskom narodu preneo umetnosti civilizacije: naučio ih kako da pripitome životinje, love, pecaju, kuvaju, koriste pismo, prave muziku, gaje svilene bube i tkaju; legenda govori da je Fu Xi pronašao trigrame i ustanovio sredstva kojima se može izmeriti svemir…; GEOPATSKI STRES: štetni uticaji koji dolaze iz Zemlje i posledica su podzemnih voda, raseda i rudnih ležišta; geopatski stres karakterišu poremećaji geomagnetizma, koji nakon dužeg izlaganja mogu ozbiljno naškoditi zdravlju živih bića; u novije vreme, geopatski stres izazivaju i građevinski materijali… (vidi moju knjigu: Feng shui, kompletan priručnik za uređenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora…) HEKSAGRAM: formacija sastavljena od šest prekinutih i celih crta; svaki heksagram nastaje kombinovanjem dva trigrama; • vidi: Trigrami KAKTUS: višegodišnja biljka poznata po bodljama, karakteristična za suve predele i visoku temperaturu; zbog karakterističnih bodlji se smatra neprijateljskom biljkom, koja odbija posetioce; izuzetak je jedna vrsta kaktusa, crassula ovata, sa ovalnim listovima, koja je poznata i kao ’’biljka koja donosi novac’’; KARDINALNI PRAVCI: sever, jug, istok i zapad; KNJIGA OBREDA: skup dokumenata u kojima se opisuju drevni rituali i dvorske ceremonije; ova knjiga pokriva širok spektar tema, počevši od filozofskih rasprava o smislu života, sve do detaljno ispisanih pravila za svakodnevni život; čuveni tekst Prolećni i jesenji anali je deo ove knjige a sastoji se iz tri poglavlja koja opisuju principe Neba, Zemlje i Čoveka; smatra se da ovaj dokument predstavlja kombinaciju religije, astronomije, državne uprave i etičkih principa; KNJIGA PROMENA: I Ching ili Yi Jing, divinacijski priručnik, jedan od Pet Klasika; u knjizi su prikazana 64 heksagrama (vidi: Heksagrami), koje prate komentari koji se pripisuju kralju Venu i Konfučiju; pitalac postavlja pitanje i zatim baca tri novčića šest puta; novčići imaju yin i yang stranu, a rezultati bacanja mogu biti pretežno yin ili yang; kada su sva tri novčića istog polariteta, ispisuje se suprotni polaritet; rezultati se ispisuju odozdo na gore, u vidu yin ili yang linija (cele, prekinute); svaki heksagram ima svoje tumačenje, danas različitih autora, koje uglavnom pruža manje-više filozofski odgovor na postavljeno pitanje; da bi se razumela tumačenja iz Knjige promena, potrebno je veliko iskustvo u radu sa trigramima i razumevanje prirode heksagrama; KORNJAČA: Kinezi veruju da je kornjača izuzetno inteligentno stvorenje; simbol je snage, dugovečnosti i izdržljivosti; predstavlja univerzum: gornji deo oklopa je u vezi sa Nebom, donji sa Zemljom; posebna vrsta kornjače je yuan, u kojoj su pomešane osobine kornjače i zmaja i smatra se najmoćnijim stvorenjem, izvršiocem Boga Vode; KOMPASNA ŠKOLA: geomagnetni kompas, lo pan, osnovni je instrument SVIH klasičnih feng shui škola; ovaj kompas ima složene oznake koje dovode u vezu osobu koja je u pitanju i karakteristike određenog terena, zatim teren sa planetama i zvezdama, itd.; u oba sistema klasičnog feng shuija, San He i San Yuan, koristi se kompas; ipak, pošto je u San He sistemu akcenat na formacijama tla, kompasnog školom se često nazivaju škole San Yuan sistema; KUHINJSKI ZAŠTITNIK: važno božanstvo u tradicionalnom kineskom domu, veruje se da posmatra sve dobro i loše što se čini svakom članu domaćinstva; u domu ima svoje mesto, obično u niši iznad šporeta, gde mu se kači slika ili inskripcija; na kraju svake lunarne godine, veruje se da putuje na Nebo gde podnosi izveštaj o domaćinstvu;

KUAN YIN: u budističkoj tradiciji boginja milosrđa, otelovljenje saosećanja,

mudrosti i ljubavi; obično se predstavlja kako sedi na lotosovom cvetu, simbolu pročišćenosti, držeći u ruci biljku koja leči sve bolesti; LAV: omiljeni simbol u kineskoj kulturi i umetnosti; često se predstavlja kao mešavina psa i lava; u Budističkom verovanju, lav je zaštitnik Budizma i svetih zdanja, pa se ispred hramova i palata često mogu videti statue lavova u paru; često se naziva i Fu pas, zato što Fu označava Budu; figure Fu psa se danas koriste i za zaštitu životnih i poslovnih prostora; LEČENJE PROSTORA: mere i postupci čiji je cilj odbrana prostora od nepoželjnih energija i jačanje poželjnih; klasični lekovi su vazdušni zvončići (wind chimes) sa 5 i-ili 6 šupljih štapova, napravljeni od metala; u feng shuiju se kao ‚‚lekovi‚‚ koriste i ogledala, svetlost, jake boje, bambusove flaute, pokretni i nepokretni predmeti… LUNG: kineski naziv za zmaja; vidi: zmaj; LO PAN: drevni (kineski) geomagnetni kompas, četvrtaste osnove i okruglog mobilnog dela sa više prstenova na kojima su obeležene različite oznake (trigrami, heksagrami, yin/yang, elementi, Zemaljske grane, 24 Planine, 120 Zlatnih podela, 60 sakupljajućih i širećih Zmajeva, itd.); LOTOS: biljka koja raste u vodi i čiji cvet Kinezima simboliše leto; kinesko ime za lotos zvuči kao i prosperitet i plodnost, pa lotos često predstavlja ova dva; u Budizmu, kao biljka koja raste iz blata a čiji je cvet beo i lep, lotos je simbol čistote, kao i Točka života; MAGIČNI KVADRAT: kvadrat u čijem je centru br. 5, i gde je zbir brojeva po horizontali, vertikali i dijagonalama uvek 15; poznat i kao Lo Shu kvadrat, osnova je za mnogobrojna proračunavanja u kompasnom feng shuiju; MANDARINSKE PATKE: u kineskoj tradiciji, simbol su sreće u ljubavi i vernosti; veruje se da mandarinske patke uvek žive u paru i da umiru kada se razdvoje; METAL: jedan od pet elemenata koji ’’tvore’’ svet; pripisuju mu se da čoveku daje oštrinu i izvršne sposobnosti, ali i da ga čini ravnodušnim i proračunatim… NEBESKA STABLA: Pet elemenata, u yin i yang svojstvu; Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui. NEGATIVNI PROSTOR: deo prostora koji “nedostaje” u ba gua mapi, do pravilnog oblika; ovaj deo ”pada” van kuće ili stana; potreba koja predstavlja ovu stranu sveta se tada obično zadovoljava van kuće… NOVOGODIŠNJI FESTIVAL: poznat i kao Prolećni festival; najvažniji festival u Kineskoj godini, označava početak novog ciklusa koji počinje sa lunarnom novom godinom (januar ili februar) i slavi se petnaest dana; nekoliko nedelja ranije, Kinezi šalju prijateljima i rođacima crvene razglednice sa dobrim željama; za vreme festivala odaje se posebna pošta starijima, pišu se pesme, uživa se u obedima sa puno vrsta jela koja imaju simbolična značenja… OGLEDALA: u drevnoj Kini, pripisivane su im magične moći; verovalo se da vlasnika štite od zla i da otkrivaju tajne iz budućnosti; okruglo ogledalo je simbol celovite bračne sreće; u feng shuiju, koriste se kao lek kojim se može proširiti prostor, povećati količina svetlosti i energije u prostoru, uneti poželjni vidik ili duplirati postojeći… OSAM BOGATSTAVA: poznata su i kao Osam dragocenih stvari; radi se o osam simbola dobre sreće koji se često koriste u kineskim motivima na porcelanu i tkaninama; osam bogatstava su: biser, novčić, romboid oblika dijamanta, okruglo ogledalo, kameno zvono, par knjiga, par rogova nosoroga, list; OTROVNA STRELA: vrsta energije koja dolazi od oštrih ivica i uglova; u feng shuiju se veruje da, ako smo joj duže izloženi, može da bude opasna; glavobolje, nervoza i

rep krave. pet elemenata su: Metal. uobičajeno se podižu na mestima gde je vidik najlepši ili su najbolji uslovi za odmor. SIMBOLI: kada neke energije nema dovoljno u okruženju. studioznost. odnosno uzburkane energije. • vidi: Osam bogatstava. ona se unosi simbolima (tako npr. simbol su pisanja i obrazovanja. ispunjava svaki oblik i u isto vreme daje oblik stvarima. nijedna važna porodična akcija se ne preduzima a da se prethodno ne ’’obaveste’’ preci i da im se ne prinese ponuda. preci zauzimaju važno mesto. QILIN: mitska životinja koja predstavlja dobroćudnost i ljubaznost. koja mestu daje sigurnost i podržava njegov rast. vrat vuka. motivisanost i dalekovidost. yin i yang i preko Pet elemenata. yin feng shui. PRECI: u kineskoj tradiciji i svakodnevnom životu. strpljenje. ipak. pa simbolizuje i dugovečnost. poznavaoci klasičnih sistema tvde da ‚‚simboli deluju simbolično‚‚ te da ne mogu značajno da promene količinu i kvalitet Qi u prostoru. koje od ivica idu pod uglom od 45 stepeni. Šaran. . a manji je od polovine dužine ili širine strane iz koje izlazi. podizane su i radi ispravljanja manjkavosti terena. svaka naseobina treba da ima svoju planinu. PAGODA: visoka građevina nalik kuli. qilin ima telo jelena. veruje se da živi 1000 godina. ako nema planine. PET ELEMENATA: važan koncept u kineskoj filozofiji. ima ih raznih oblika. i jedna cela grana feng shuija je posvećena samo ovoj problematici. nalazi se u svemu. mogu se čak podići i na mostu ili na sredini jezera. za geomante. • takođe jedan od trigrama. Voda. Tigar. neke kineske familije imaju sopstvena groblja i u posedu su dokumenata u kojima su zabeleženi njihovi koreni čak i više od hiljadu godina unazad. ima pozitivno značenje ako nije prevelika. bračnu sreću i plodnost.. važan koncept za dijagnostikovanje kvaliteta energije i lečenje prostora. ako nema vode. itd. radi se zapravo o pet promena ili pet prelazaka energije. nema dovoljno energije za napredak i perosperitet. Kornjača. mogu da budu uzrokovani ’’otrovnim strelama’’. smatra se da način na koji su preci sahranjeni. QI: energija. veliki vrtovi često sadrže više paviljona koji pružaju različite vidike. ispoljava se kroz polaritete. onda se unosi slika reke ili jezera.). tako da je riba simbol izobilja. Tronoga žaba. izvorno značenje je ‚‚dah prirode‚‚. predstavlja dubinu. pronalaženju dobrih lokacija ha sahranjivanje i pravilno postavljanje grobova (tzv. PROJEKCIJA: deo prostora koji izlazi iz postojeće strukture (pravilnog oblika). PLANINA: važan element predela i lokacija. planine su neophodne da se energija zadrži u oblasti: kada ih nema. projekcija (ili ekstenzija) iz jugoistoka može da deluje povoljno na finansije. glavu zmaja a noge i kopita konja. poznavaoce klasičnih feng shui sistema. Zmaj. Zemlja. uz vodu glavni nosilac energije u prirodi. može da utiče na život potomaka.probadi u vezi sa određenim mestom na kome se sedi ili duže boravi. • vidi: Zemlja i Geomantija. i vrlo je sličan jednorogu. Riba. predeli se sastoje iz planine i vode i oni razlikuju na stotine formacija planina. Kinezi veruju da se javlja samo kada je zemlja mirna i ide ka napretku. RIBE: reči za ribu i izobilje se u Kini izgovaraju isto (yu). sa više spratova. tako npr. radi ’’smirenja’’ duhova. svaki se element javlja u yin ili yang polaritetu i ima svoja specifična svojstva. a slika riba se u prostor postavlja kada su nam potrebni neki od pomenutih kvaliteta. yin chai). unosi se slika planine. ima žuto krzno i rog na glavi. PAVILJON: obavezan deo kineskih bašti. ribe takođe predstavljaju i harmoniju. često su podizane u neposrednoj blizini mesta pogođenih prirodnim katastrofama. Vatra i Drvo.

vidi: Riba. kada ga ima previše. TAI JI: središte. simbol istrajnosti. smatra se da čoveku daje mudrost. Zemlja. nepromeljiv. poznato je i da su čak i rak dojke dijagnostikovali i lečili metodama koje mogu da se nazovu pretečom radioterapije. sklad neba i zemlje. itd. putevi). Tao je večan i neograničen. ljude čini strastvenim i impulsivnim i u njima jača potrebu za ispoljavanjem. SKLAD: posledica dinamičkog uravnoteženja suprotnosti. a nastaje kao posledica menjanja predela (tuneli. osnova reči. lopova i duhova. delovanje bez akcije… TONG SHU: vidi almanah TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA: autentična veština i naučna disciplina koja je praktikovana u Kini pre više hiljada godina. upravlja muškim principom u prirodi. TIGAR: jedna od četiri nebeske životinje. TAO. stranom sveta. čovek teško kontroliše impulse. dug život. zapisi govore da su se na kongresima održavanim još u sedmom i osmom veku(!) lekari raspravljali o načinima lečenja dijabetesa i tiroidne žlezde. članovima porodičnog sistema… TRONOGA ŽABA: u kineskoj tradiciji. . energija Neba utiče na ključne elemente sudbine: datum rođenja. dinamička ravnoteža yina i yanga TAOIZAM: pravac u kineskoj filozofiji. svaki trigram je u vezi sa određenom životinjom. Vatra. Pet elemenata. balans. detinjstvo. ne može se spoznati kao objekat. u savremenom svetu. motiv pet slepih miševa se smatra posebno povoljnim. koji je ujedno i cilj. svaki trigram je kombinacija tri crte. obrazovanje…. sudbina čoveka je pod uticajem energije Neba koje određuje dužinu njegovog života kao i uspešnost. lekari tradicionalne kineske medicine su se služili istim znanjem kao i praktikanti feng shuija (Yin i Yang. osobinom. SUDBINA: univerzalni koncept koji označava snagu koja rukovodi svim stvarima i održava red i poredak. kada ga ima previše (i ako se javlja samo u yin svojstvu). jedna od tri najrasprostranjenije religije u Kini (uz Budizam i Konfučijanizam). a u Kini se veruje da ubija loše i štiti dobre ljude. u životu nema dovoljno topline i uzbuđenja. kineski termin je ming. Vetar. tih i prazan. samodovoljan. osnivačem Taoizma smatra se Lao Ce (delo:Taotejing). VATRA: jedan od Pet elemenata. često se koristi kao simbol zaštite prostora od ’’tri propasti’’: vatre. smirenosti i snage. poštenje i prirodnu smrt. Grom. obično sama po sebi postoji u nekom predelu ili na određenoj lokaciji.). Planina. ostvarenja sklada je cilj primene feng shuija i tradicionalne kineske medicine. voda je simbol za bogatstvo. osam trigrama su: Nebo. takođe simbol izlečenja. u procesu dijagnoze i lečenja. prvenstveno Yina i Yanga. Voda. zato što simboliše pet vrsta dobre sreće: zdravlje. VODA: jedan od pet elemenata. može pojedinca da učini previše mirnim i pasivnim. mirnoću i staloženost. Taoizam propoveda mudrost koja se stiče iz introspekcije. kojima se pripisuje da poboljšavaju vid i produžuju život. a kada nedostaje. Jezero. iako je važan deo lečenja upravo herbalna terapija. označava put ili tok. pošto nema oblik. • delovi tla slepog miša su tradicionalni sastojak mnogih lekova u kineskoj medicini. propadanja (groblja) i neodržavanja (pogledati unaokolo). bogatstvo. TRIGRAM: poznati i kao osam trigrama. kao i princip wu wei. SHUI: voda. mogu je stvoriti i ljudi. svoj put.SHA: loša energija koja je u vezi sa određenim lokacijama ili građevinama. TKM je najpoznatija po akupunkturi. postavlja se u prostor tako da gleda KA UNUTRA. porodicu rođenja. • u feng shuiju. SLEPI MIŠ: tradicionalni kineski simbol za dobru sreću. dok se sam pojam odnosi na život u skladu sa prirodom. ŠARAN:su kineskoj tradiciji. simbol prosperiteta i sreće u novcu. koje mogu biti prekinute (yin) ili cele (yang). taoisti kažu da sve ima svoj Tao. zemlju rođenja.

ima svoje vene i arterije kroz koje pulsira energija. težak. danom). Brak ne bi mogao da bude sklopljen ukoliko stubovi ne bi pokazivali dobro slaganje. Bivo. je npr. Qi (hsueh). Astrolozi su takodje vodili računa i o tome da oba kandidata. zmaj sa biserom (koji ispunjava želje) predstavlja obilje i dobru sreću. zbog čega bi on bio uspešan. upravlja određenim organima i funkcijama u telu. pasivan. složen. zato što stvaraju životnu enrgiju. figure zmaja se postavljaju na radni sto da bi se označilo mesto autoriteta i moći. YIN: ženski princip. oni to rade uz pomoć geomagnetnog kompasa. Tigar. istrajnost i čvrstinu. U tradicionalna vremena. vodilo se računa o tome da element ženinog SELF-a bude u hraniteljskom odnosu prema SELF-u muškarca. upornost. u kineskoj tradiciji. mesecom u godini (oktobar je mesec Psa). Pacov. koristili bi Tong Shu kalendar. na Zemlju se gleda kao na živi organizam koji. Petao. Za utvrđivanje povoljnih datuma. YI JING: vidi: Knjiga Promena. a ’’pripadaju’’ joj i određene boje. poznatog kao lo´pan. poznavaoci klasičnog feng shuija. mesta gde se kanali susreću jesu posebno povoljna. drevne kineske veštine uređenja prostora. geomanti. ali i služeći se ‚‚klasicima‚‚ starih majstora i utemeljitelja ove metode (vidi: Feng Shui Majstori). Yang prelazi u Yin. Konj. te su stoga oduvek bili glavna tema proučavanja kineskih geomanata. proučavaju od davnina energiju zemlje i ’’čitaju’’ obrasce koji se javljaju u različitim oblicima planina i reka. YANG: muški princip. kada kulminira. predstavlja cara i carstvo. aktivan. U drevnoj Kini. takođe jedan od Pet elemenata koji čoveku daje stabilnost. danom (Pas vlada svakim 12. Yin lako može da pređe u Yang. kao i ljudsko telo.potencijalnih supruznika. nakon čega bi izračunao i njihove stubove sreće. Zmaj. svaki Yang u sebi sadrži i zametak Yina. glavni nosioci energije u predelu. ZMAJ: mitsko stvorenje. Stubovi sudbine su veoma važni i za pravilnu i duboku primenu Feng Shuija. Zmija. Majmun. a porodica bi opstala. Koza. .. tamo gde nema planina. lak. uz planine. svaka grana ima karakteristične osobine. svaki Yin u sebi ima i zametak Yanga.ili bar jedan od njih budu u povoljnim periodima.upravlja svakom dvanaestom godinom (2008. kada kulminira. ZEMLJA: u Taoizmu i Feng Shuiju. . i stvara formacije poznate kao ’’Vodeni Zmaj’’. ZEMALJSKE GRANE: poznate i kao dvanaest životinja kineskog zodijaka. dubok. itd. voda je najvažniji izvor energije u okruženju. svetao i na površini. sklapanju braka bi prethodio susret roditelja sa astrologom koji bi razmotrio slaganje njihove dece . sasvim izvesno. Svinja. Zec. kao i da datum srećnog događaja bude povoljan ne samo za mladence već i za njihove porodice. kao i sa po dva sata u toku dana (Pas vlada satima od 19-21h). Ovakav odnos bi. Pas. svaka životinja – grana .• vode su. muškarčevom SELF-u davao stalni priliv podrške. simbol moći i snage. godina Pacova). ekstrovertan. Astrolog bi prvo "podigao" stubove sudbine za oba kandidata. strane sveta. introvertan.

1946. tada je i sudbina bez velikih uspona i padova. To zapravo znači da je ono što dotičnog gospodina najviše zanima i što ga rukovodi u životu . a Vatra "hrani" Zemlju. Odnos elemenata je takav da se oni međusobno "hrane". izražene u elementima u Yin ili Yang svojstvu. Kada se podaci iz datuma rođenja "prevedu" u kineski kalendar. Buša (6. to ukazuje na suštinske nedostatke: novca. čime se krug održavanja života zatvara. Drvo "hrani" Vatru. Metal. podrške. i to sledećim redosledom: Zemlja "slabi" Vodu. koji "sedi" na Vatri (koja mu je prirodni neprijatelj. Daljom i dubljom analizom elemenata utvrđuje se da g-dina Buša predstavlja el. Stari spisi elemente prikazuju u krugu u čijem se centru nalazi element Zemlja.7. moći. 7:26 a. da bi klijentu mogao da preporuči orijentaciju zdanja i ulaznih vrata. Vatra je takođe i simbol konflikata i borbe . Metal "hrani" Vodu.upravo moć. Vatra za osobu Metala predstavlja i moć. Vatra" slabi" Metal i Voda "slabi" Vatru. impulsivnost i potrebu da se bude u centru pažnje.) GODINA MESEC DAN SAT Vatra Drvo Metal Voda Zemlja Vatra Vatra Zemlja Da podsetimo: elemenata u kineskoj filozofiji ima pet. koja je suština fizičkog postojanja.posebno one za vlast. kao i najbolji pravac za orijentaciju postelje i radnog stola. . Kada postoje ozbiljni nedostaci elemenata u sudbini. sem što se lako uočava jako prisustvo elementa Vatre koja daje borbenost. Kada su elementi u natalnoj karti podjednako zastupljeni. Svaki stub sadrži podatke o godini. sigurnosti.Na istoku još uvek važi pravilo da praktikant tradicionalnog feng shuija mora da poznaje Stubove sudbine.m. pa je tako g-din Buš ima Stubove koji se svrstavaju u kategoriju moći. i to sledećim redosledom: Zemlja "hrani" Metal. Oni se takođe medjusobno i slabe ili uništavaju. Voda "hrani" Drvo. U Stubovima g-dina Buša. Najvažniji deo u analizi četiri stuba sudbine upravo i jeste procena balansa elemenata. mesecu. zastupljenost elemenata je sledeća: Vatra: 3 Zemlja: 2 Metal: 1 Voda: 1 Drvo: 1 Elementi su relativno skladni. ČETIRI STUBA SUDBINE Metod četiri stuba sudbine ili Osam karaktera je autentična kineska astrološka metoda. danu i satu rođenja osobe.. i svaki se ispoljava u svom mekom (Yin) ili tvrdom (Yang) vidu. Drvo "slabi" Zemlju. oni se upisuju u četiri kolone. pogledaj odnose elemenata). koje se nazivaju stubovima sudbine. Metal "slabi" Drvo. Kako izgledaju Stubovi sudbine Džordža W. kreativnosti.

i kojima caruje žudnja. Pošto Vatra stvara Zemlju. jača želudac i poboljšava varenje. ostali elementi predstavljaju okolinu i okruženje. Ako nedostaje Drvo. nekog drugog elementa. Drvo (koji loše utiče na Zemlju. osoba će biti spora i teško će se odlučivati na promene.).narušava ravnotežu Kad god dominira jedan element u Stubovima. a drugi put je to toliko kasno da se jasno vidi da će osoba npr. U zavisnosti od vrste poremećaja. Ako dominira Drvo.On ipak ima i nešto saosećanja koje predstavlja element Voda. Stubovi sudbine i sreće nekih poznatih umetnika pokazuju dolazak perioda slave i novca čak više desetina (i stotina) godina nakon njihove smrti! Što se tiče gospodina Buša. stalna zabrinutost. trome. Sve što dominira . Ako dominira Voda. da bi ustanovili slabe tačke telesnog i energetskog sistema osobe (organi. 2 Zemlje). Kineska astrologija je holistička. dok ginseng jača slezinu. rigidne i letargične. osobi će se sugerisati da koristi sladak ukus . koja podupire njegov SELF. Đumbir sa svojim ljutkastim ukusom npr. tip moći u ovim Stubovima). kao i svi prijatelji i neprijatelji. osećaj težine u želucu. višak elementa Zemlja je i indikacija za poremećaj energije na meridijanima slezine i želuca (sporo varenje. a ima je dosta u stubovima (3 Vatre. U kartama gde dominira element Zemlja srećemo osobe koje su teške. koja je neprijatelj Vode i koja je dodatno "slabi". kojima se ovog puta nećemo baviti. on će od dobijene moći imati samo štete! Najpovoljnije godine za njega su godine Zemlje. a zove se i SELF. to je Zemlja takođe jak element u ovoj natalnoj karti. Tako. Ako nedostaje Metal osobi će faliti izvršna sposobnost. i troši Metal). Stubovi sudbine pokazuju i na koji način osoba dolazi do novca: da li ga sama zarađuje ili ga možda nasleđuje. osoba će izgledati povučena i često stidljiva. postati poznata i slavna tek posle smrti. a i to nestaje pod uticajem Zemlje. Podatke iz Stubova o snazi pojedinih elemenata često koriste lekari kineske medicine. Ona čoveka čini tradicionalnim i daje mu jaka patriotska osećanja. itd.ili da ga potpuno izbaci. muža ili žene. biće stalno puna novih ideja i zamisli. Ono što preostane je veoma malo. Nekada je to veoma rano u životu. i da bi napravili taktiku za terapiju. koja u ovoj karti ne može da se ispolji jer se troši na "slabljenje" Vatre.na nekom drugom mestu. kojom vlada el. To svakako nije I polovina tekuće godine. zato što je sladak ukus u vezi sa slezinom i želucem. ili joj dolazi preko partnera. Kada će se velika zarada desiti (ili nasledstvo). višak telesne težine. i večito će započinjati nove projekte. kao i upornost u ostvarenju sopstvenih ambicija. roditelji osobe (otac je takođe predstavljen kao Vatra. meridijani). odnosno elementom Zemlja. U odnosu na element koji osobu reprezentuje. ali pošto Vatra za njega nije povoljan element (*apsurd kineske filozofije i astrologije). to narušava ravnotežu. . njen supružnik i deca. on porast moći može da očekuje u godinama Vatre. pa se ovde uvek vodi računa o tome da višak uvek izaziva i manjak . pokazuju Stubovi sreće. U Stubovima se jasno mogu videti dede i babe.

Na dalekom Istoku. Svi oni naglašavaju da su obe metode "Taoističke veštine" koje se zasnivaju na principima TAO-a. novi ciklus počinje (ponovo) periodom 1. koji počinju periodom 1.-1983. 1984.ŠTA NAM DONOSI PERIOD OSAM? Retrospektiva stvari koje su nam se događale i onih koje će se tek dogoditi. 1944. a nakon perioda 9.-1963. veštine podešavanja toka energije po prostoru.-2023. Kineska astrologija je esencijalni deo Feng shuija. i tokom kojih se izmene razne vrste energija. u kojima smo trenutno. autentične i sa veoma dugom tradicijom. 1924. VREME je važan faktor u primeni oba sistema. 2004. Obe veštine imaju zajedničke osnovne principe zato što potiču iz celovite metode Fang shih. odnosno zakonima prirode koji sve regulišu. vešina Majstora Kineske astrologije primenjuje i Feng Shui. koje traju po šezdeset godina.-1883. i pripisuje im se da sadrže osnovu svog znanja o svetu. Vreme se ovde "meri" ciklusima. i tako redom. Svaki se ciklus sastoji iz devet perioda. raspored poznat i kao ba gua (ba = osam. koji traju po 180 godina.-1943.-1903.i obrnuto. Raspoređeni su u osmougaonik.-2043.-2003.. "Otkriće" ciklusa vremena se pripisuje drevnim kineskim mudracima i dovodi se u vezi sa Knjigom Promena (I Ching). Svojstva 180-godišnjeg ciklusa GODINE ETAPE periodi 1864. 1904. gua = dijagrami. Svaki ciklus čine tri etape: gornja. Trigrami su detaljno opisani u Knjizi promena. a završavaju se periodom 9. rasporedi). "najniži" periodi u 180-godišnjem ciklusu. 2024. . Svaki traje 20 godina. Interesantno je (i zapadnjacima teže prihvatljivo) da energija OPADA kako periodi rastu. vešina Majstora Feng shuija vlada i Kineskom astrologijom . pa su tako periodi 7. zato što se energije menjaju pod uticajem vremena: neke slabe a druge jačaju. srednja i donja. 1884. 8 i 9.-1923. 1964. gornja (60 godina) srednja (60 godina) donja (60 godina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svakim dvadesetogodišnjim periodom vlada po jedan od osam trigrama..

ali ne i trigram: umesto njega ovde se nalazi tzv. lo shu mreži ili magičnom kvadratu. Yin ili Yang svojstvo i element. koga održavaju upravo usklađeni odnosi vatre i vode. muškog i ženskog. osim 5). Kada se posmatraju kao celina. kasnom rasporedu) koji su predstavnici Yanga i Yina. svi ostali trigrami predstavljaju različite kombinacije ova dva principa. U svakodnevnom radu. koja ima svoj broj. cele su Yang. prikazani su samo pripadajući brojevi i strane sveta.). početka i kraja. Pošto se pretpostavlja da je poznato koji trigram ide na koju stranu sveta i koji ga broj predstavlja. "Do you want to become the Millioner?". prikazuju život sam po sebi. Ovaj trigram označava usta. vladao je trigram Jezero. u ovoj tzv. Prekinute linije u trigramu su Yin. talk-showi i žuta štampa. trigrami su zapravo tri linije koje se nalaze jedna iznad druge. Svaka od tih promena je u vezi sa po jednim trigramom. Jay Leno. medijima i marketingu. stekli su ogromnu popularnost i zaradili velike sume novca. što opisuje prethodni period kao doba kada je akcenat bio na komunikacijama. Sem trigrama Nebo i Zemlja (u tzv. neba i zemlje. postaje jasno da su upravo u ovom periodu "procvetali" razni kvizovi. "Weakest link".-2003. sklad Yina i Yanga).kvadrat. koji se u lo shu mreži nalazi na zapadu.Svaki trigram ima svoj broj (1-9. "tai-chi" znak (. Kada se osvrnemo unazad. vešina praktikanata Feng shuija i Kineske astrologije koristi pojednostavljeni vid osmougaonika . pa time i govor. Ted Tarner (CNN) i drugi. Univerzalni raspored energije (lo shu mreža) ji j jz 4 i 9 5 1 s 2 z 3 8 si 7 6 sz Period sedam Drevni mudraci su opisali promene do kojih dolazi svakih dvadeset godina u svesti ljudi i energiji koja pokreće život na zemlji. stranu sveta. Oprah Winfrey. O ovoj usklađenosti govori sredina osmougaonika. Periodom sedam (1984. . Za neupućene.

rekreacije i zabave.lepo da izgledaju! Naravno.Kada već spominjem novac. sve sa imidžom mladih devojaka. da otkrijemo lakoću i lepotu u svetu oko sebe . ali i mnogih inovacija (spoj zabave i komunikacija: mobilna telefonija. za razgovore o odnosima. kao i sve ekscentrično i neobično (uključujući i destinacije). i površnost umesto sadržaja bile su još neke okosnice kretanja energije na opštem planu u proteklom periodu. Elton John). nepoznatu do tada. Iako je možda i bilo samo sebi cilj. Upravo se u prethodnom periodu SVE vrtelo oko ženske energije. Standardi mladosti i večite zategnutosti su počeli da se nameću kao uzor čitavom društvu. počeli su da premašuju milionske cifre. a ko nije mogao da ih dostigne prirodnim putem. uživanje. a gde se slobodno i na krajnje neobavezan način govori o ozbiljnim temama. Formula uspeha velikog broja popularnih sitkoma upravo je zasnovana na miksu obe karakteristike perioda sedam: površnosti i otvorenosti za nove teme. radost. Pošto mlada devojka voli doterivanje i ulepšavanje. tipičan je produkt prethodnog perioda. na raspolaganju su mu stajale kozmetička industrija i plastična hirurgija. kada je nastala i uzrečica: "Shop till you drop". I trigram Jezero. naprotiv. Mel Gibson. period sedam sasvim sigrno nije bio vreme štednje. kao i svaka druga pojava u životu. možda i zato što mlade devojke po svojoj prirodi najviše vole . ali i pevači (Madonna. dijetu i podmlađivanje. pa stoga ne čudi popularnost Jamie Oliver-a. . seks. Mango. o "straight" ženi i "gay" muškarcu koji žive skupa. Upravo u periodu sedam. sem sa sleđenjem modnih tendencija (in/out). golog kuvara koji izgleda drugačije i kuva neka laka.). U negativne spada velika površnost. Kvantitet umesto kvaliteta. glumci i ostali iz filmske industrije NIKADA ranije nisu imali tolike honorare! Najbogatije stanovnike planete čine upravo pripadnici zabavljačke industrije. favorizovanje neobaveznih vidova druženja (što je dovelo do mnogih seks skandala).i sebi samima. Mexx. imalo veze i sa otkrivanjem novih stvari (na koje se može trošiti). neobična i brza jela. kao i izbegavanje rutine i odgovornosti. honorari Mariah Carrey. Dugo spremanje klasičnih jela je postalo zamorno. ima i svoje negativne i pozitivne strane. nije čudno što su u proteklih dvadesetak godina procvetale kozmetička i modna industrija. Tržni centri su najviše nicali upravo u ovom periodu. eksperimentisanje) koja leže u osnovi energije perioda sedam su i dovela do velike popularnosti nekih sitkoma. seksualnosti i eksperimentisanje. Upravo interesovanja mladih devojaka (zabava. Serija "Seks & the City". moram da se osvrnem i na činjenicu da modeli. što su takođe bile osobine proteklog perioda (u ranijim periodima nije bio poznat termin: sponzoruša). posebno za mlade (Miss Sixty. pre svega voditelji (Oprah Winfrey) i glumci (Julia Roberts. Za razliku od prethodnog (i tekućeg). trošenje je u periodu sedam. Lepe i fine stvari su postale dostupne većem broju ljudi. itd. Treba reši i da nam je period sedam doneo priliku da se malo opustimo i uživamo. Trigram Jezero (ili Tui) označava vreme uživanja. internet). priča o četiri slobodne "devojke" koje (iako ne u cvetu mladosti) eksperimentišu sa vezama i ne mogu da ostvare trajni odnos (sem prijateljskog). Ovu pojavu bolje objašnjavaju alternativni nazivi trigrama Jezero: mlada devojka. ne treba zaboraviti da su one tašte i željne da osvoje i impresioniraju. što je u prvi plan izbacilo rekreaciju. ženskih tela i uživanja. Gap.). Kylie Minogue i Britney Spears. U pozitivne stvari koje je donela energija perioda sedam ubrajam i novu vrstu otvorenosti. i dr. kompjuteri. posebno homoseksualnosti. Primer je "Will & Grace". Mladalački izgled je postao "obična stvar". Upravo u proteklom periodu parfemi i kvalitetna kozmetika su postali šire dostupni.

). u periodu osam se susreće sa ozbiljnošću i promišljenošću zrelog i iskusnog. . Pravednost ponovo postaje veoma važna. i kada kvalitet i dubina idu u susret spoljašnjem sjaju i utisku. period osam ima i negativne osobine. Trigram Planina rukovodi kasnom zimom. Reakcije ljudi postaju ishitrene. Nastupajuće sazrevanje i odrastanje donosi nove obaveze i svest o ličnoj odgovornosti (ovde spadaju i posledice nepromišljenih poteza načinjenih u prethodnom periodu). a novodošlo strpljenje nas uči da . Zaletanje . čiji ćemo uticaj tek osetiti. nemir zamenjuje mirnoća. njegova se energija crpi pri kraju perioda kojim vlada. januara 2004. Ovo je doba taktika i strategija. ovaj trigram rukovodi i oružjem). kao vid pročišćenja (ovo uključuje i porast nasilja i sukobe. Iskorišćavanje i isprazne odnose menjaju moralni principi vođeni ispravnošću i pravičnošću. Tako npr.u čitavom svetu. potreba za sigurnim i proverenim može da omete i uspori napredak i razmenu energije sa okruženjem. Trenutak sada više ne služi samo za uživanje.-2003. kada su i izbori koje činimo promišljeniji i razboritiji. a potrebu za uzimanjem zamenjuje potreba za davanjem. sa alternativnim nazivom "monah koji sedi na planini". Merila vrednosti i standardi se menjaju. a lakomislenost oprez i velika promišljenost. Kroz život se više ne ide bez reda i plana.tako svojstveno mladosti. što se dovodi u vezu i sa tim što trigram Planina upravlja zglobovima. Ovaj prelaz je nalik odrastanju i srazrevanju. godine.ako je cilj vredan . zato što je razlika između dve energije . period osam. na prelazu) dobro.i moći . Takođe. Pitanja osnovne strukture ličnog života sada postaju ponovo važna. Tako. pa igru i frivolnost perioda sedam zamenjuju uzdržanost i povlačenje svojstvene periodu osam. već u njemu postoji i ideja o budućim posledicama. kada neozbiljno i površno menja ozbiljno i sadržajno. On upravlja i rukama što opet govori o vraćanju potrebi da se rukovodi svojim životom i da se stane na svoje mesto u njemu. vlada trigram Planina. Period osam Od 22. da se bude samodovoljan i nezavisan.ogromna. Stari spisi govore o tome da je zabeleženo kako krajem perioda sedam nastaju velike turbulencije energije. Naravno da sem pozitivnih. Prelaz iz perioda sedam u period osam može da bude pun potresa. svet je ušao u novi dvadesetogodišnji period. što je posebno naglašeno u poslednjih pet godina perioda (1999. zbog ćega se u periodu osam mogu očekivati ozbiljne preraspodele energije . povlačenje u sebe koje je u izvesnim fazama života (i vremenskim ciklusima: kao sada.Ovo je bilo vreme cvetanja raznih grupacija i vidova udruživanja (što je kulminiralo i brisanjem granica na globalnom nivou).nije važno kada ćemo do njega doći. dobom kada sve miruje. kada nastaje ubrzano propadanje. koja postaje "nestabilna". Ovim periodom. a stvari se ubrzavaju. može da odvede u izolaciju i mračnjaštvo. Pošto je Jezero jedan relativno zatvoreni sistem.

introspekciju (psihologija. Feng shui). Upravo ovde nalazimo izuzetak od pravila Feng Shuija da je najbolje da naši prostori za život i rad budu pravilnog oblika: naprotiv. geologija.. Feng shui i period osam U kontekstu feng shuija. po drevnim tekstovima. možemo očekivati jesu vezane uz zemlju (rudnici. gradnju (građevinarstvo). nafta. radiestezija. više od 60% zdanja sagrađenih (ili renoviranih) u periodu osam (od februara 2004. minerali. poljoprivreda. geobiologija. pa nadalje). za mnoga zdanja (i njihove buduće korisnike) sagrađena i renovirana u periodu 8. biće bolje da budu tako projektovana da im nedostaje deo! Raspored energije u periodu 7 ji j jz 6 i 2 7 3 s 4 z 5 1 si 9 8 sz Raspored energije u periodu 8 ji j jz 7 i 3 8 4 s 5 z 6 2 si 1 9 sz ..Delatnosti u vezi sa ovim trigramom čije cvetanje. nosiće kombinacije energije za koje nećemo hteti da budu deo našeg prostora. pa tako i raspored dobre i loše energije u njemu. Na žalost. razni meditativni pokreti i vidovi rada na sebi). ciklusi vremena određuju prosperitet jednog zdanja..

Na ovom mestu odnosa prema životu. Kineski odnos prema prirodi. princip QI. YIN. Sistem koji leži u njihovoj osnovi. Sva ova dešavanja nisu lako prepoznatljiva čulima i skrivena su od vida. dobijaju se numerički principi univerzuma i postojanja. pogrešio bi. Sva ova znanja su složena. Kada je pomeranje doseglo krajnje granice.Antrfile 1: Kada bi zemlju morala da preda strancima u koncesiju. feng shui je imao legalni status. nakon čega bi neznalica postao predmet opšteg ismevanja. Princip koji rukovodi opštim poretkom u univerzumu i zakonima prirode. ČETIRI PRINCIPA Kao srodne discipline. zemlja i sva bića. Sve što se dešava u prirodi. koji se mogu istražiti i prikazati dijagramima. nakon par pročitanih knjiga. postoji i nevidljivi svet. koji se svrstavaju u kategoriju SO. na život se gleda zadivljenim pogledom deteta spremnog da večito uči od velike misterije vredne poštovanja. Sve je počelo kada se prvobitni princip. drvetu i biću. svi njeni pokreti i smirivanja. pokret se smirio. koja se u njima različito manifestuje. vitalna energija se neprekidno kreće. je pogled na svet kao na ’’živi dišući organizam’’ koji obitava u svakom kamenu. Kada bi došlo do pobune u nekoj od 18 provincija. kineska vlada bi. Od tada. pa ih je teško uočiti. prvi korak koji bi vlada preduzela bio je slanje glasnika sa zadatkom da se pronađu grobovi predaka vođa pobune. Antrfile 2: U drevnoj Kini. već između njih postoji stalno opštenje i razmena energije Qi (ili Ći). brojeva. Strancima bi se ovaj predeo prikazao kao jedini moguć za prodaju. Oblike i pojave ispunjava ista vrsta energije. postoji jasna svesnost o tome šta je život – a šta ljudsko biće. izabrala tačku na kojoj se ’’smrtni dah’’ kombinuje sa pokazateljima kompasa koji označavaju sve vrste propasti. već po određenom obrascu. Svi ovi principi skupa čine osnovu mnogih sistema u kineskoj filozofiji. pokrenuo. kada se zna da se oni manifestuju kroz oblike i pojave u fizičkom svetu. Kineski koncept energije dalje objašnjava da se ovaj pokret nije dešavao slučajno. kineska medicina i kineska astrologija dele zajednički pogled na svet.donelo loše zdravlje i nesreću. Svako ko bi. feng shui. mogao da pomisli da se radi o disciplinama koje se lako uče. Kada se to desilo prvi put. uz pomoć feng shui stručnjaka. jeste LI. pa između ostalog i drevne veštine podešavanja energije po prostoru. YANG. feng shuija. Sem vidljivog. LI: Moj dah je dah mojih predaka . Ovo mesto bi. ’’apsolutno ništavilo’’. a u davna vremena su imala status nauka. Ova dva nisu međusobno odvojeni. njegov dah ili vitalna energija je stvorio veliki muški princip. u osnovi taoistički. Grobovi bi se otvorili a ostaci uništili. u saglasju su sa određenim matematičkim principima. a u odmaranju je stvoren veliki ženski princip. Sa ovog mesta. kao i deci njihove dece . To je ipak moguće. pa u univerzumu ne postoje dve iste stvari. Rani kineski koncept nastanka života podseća uveliko na teoriju ’’velikog praska’’. i često je bio primenjivan u političke svrhe. a kroz njeno kretanje su rođeni nebo. Na ovakav način. što je bio proveren i ujedno najsigurniji način osujećenja mogućeg uspeha pobune. kojima rukovodi princip YING. zasniva se na konceptu četiri principa. svima koji bi se tu naselili.

5. Pet elemenata nam daje PET VRSTA SREĆE: bogatstvo. grob treba da bude slobodan od remetećih elemenata. Da ne bi postojala prepreka između predaka i njihovih potomaka. njegovo umnožavanje i usložnjavanje je moralo da se predstavi složenijim obrascima – heksagramima. tri paralelne cele linije predstavljaju veliki muški princip. dobija se tzv. Uz pomoć znanja o dvanaest znakova zodijaka. koji upravlja suncem. prolećem i milosrđem. stepen Vodolije. bez Vode ne možemo da se opustimo i budemo prilagodljivi. precima su prinošene ponude i bili su ’’obaveštavani’’ o svim događajima važnim za porodicu: venčanjima. tri paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. Širenjem života. itd. tzv. 5. Mars boravi na jugu. Saturn i Zemlja). koji upravlja planetama. 5. Pet planeta su: Jupiter koji rukovodi istokom. trigrama poređanih u osmougaonik. Zemlja. maja počinje leto. dvadesetosam sazvežđa. toplotom. pet planeta. rukovodi kasnim letom i karakteriše ga lojalnost. noći. ba gua. Merkur i Voda. rukovodi zimom i predstavlja mudrost. Metal je izvor svesnosti i ispravnosti. Yin liniju.Yang. i srodni su sa pet planeta (Jupiter i Drvo. . jer su smatrali da i nakon smrti ostaju da budu prisutni u životima potomaka. svi skupa. izmena godišnjih doba. odnosno njihove duše imaju na potomke. odlascima… Grobovi predaka su nosioci njihove energije. aprila nastaje sezona poznata kao ’’sjajna i čista’’. koji predstavlja zvezde.Yang linija. a uzrok su svih supstanci. dok Zemlja daje praktičnost i samopoštovanje. Kao važnom delu svakodnevnog života. februara. Li podrazumeva da oni moraju da postoje. Drvo podstiče kreativnost i jasnoću misli. određuju se 24 sezone značajne za svakodnevni život i poljoprivredu. sedište Merkura je na severu. iz čega je nastao set od osam tzv. mali ženski princip. intelektom i očima. Sreća i izobilje potomaka zavisi od toga da nikakav zemaljski element ili suptilni uticaj prirode. strast i uši. Venera boravi na zapadu. zbog čega se posebno vodilo računa o načinu sahranjivanja. u našim životima. jer Vatra daje radost i sreću. U ovu kategoriju spadaju: dvanaest znakova kineskog zodijaka. dugovečnost. četiri pomenute pojave su počele da se kombinuju.) i mogu se predstaviti matematičkim obrascima. pretvori u prekinutu. oblike i nos. stoje za nebo i pokazuju u prvobitnom rasporedu jug. zato što tada počinje proleće. Qi. insekti oživljavaju. nastalim kombinovanjem trigrama. Kako se život na zemlji usložnjavao. ne remeti mir sahranjenog.U ovu kategoriju spadaju svi zakoni koji rukovode univerzumom. telom i ustima. rukovodi jeseni i njena zona je uljudnost. Pošto se život tu nije zaustavio. Zakoni regulišu i uticaj koji preci. On prelazi u mali muški princip kada se gornja cela . Saturn boravi u centru zemlje. upravlja letom i voli pristojnost. stoje za zemlju i pokazuju u prvobitnom rasporedu ka severu. Dve paralelne linije su u početku predstavljale veliki muški princip. Klasik Yi Jing. Metal i Voda. Venera i Metal. kada dođe do 15. sedam zvezda Velikog Medveda i devet drugih zvezda severne hemisfere. Mali muški princip predstavlja mesec. marta. 5. SO: numeričke proporcije Sve pojave u prirodi su ciklične (kretanje nebeskih tela. potomstvo i mirnu smrt. dnevno svetlo. Nebo i planete deluju posredstvom pet elemenata. objašnjava trigrame na sledeći način: 1. rođenjima. Stari Kinezi su im redovno odavali poštu. Vatra. tako su se i principi sve više mešali i menjali. hladnoću. 2. stepena Riba. itd. Mars i Vatra. Dve paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. časnost. Radi se o spiritualnim esencijama koje se međusobno razlikuju. a Kinezi ga nazivaju sefom u kome su zaključane tajne sreće i sudbina budućih generacija. Knjiga promena. Kada se gornja linija preobrati u celu . Neke od značajnih sezona su: kada sunce dostigne 15. Ovih pet elemenata su: Drvo.

6 paralelnih linija. Slično kao što se i dah čoveka vremenom iscrpi. u vidu planinskih venaca. koji opisuju skoro sve pojave u prirodi. Dah prirode . meki i valoviti. tzv. Kombinacija stabala i grana daje ciklični niz od šezdeset karaktera koji prikazuju redosled godina i dana. YING: oblici pojavnosti Oblici koji sadrže ishranjujući dah prirode su uglavnom obli.Šezdesetičetiri heksagrama. to se može videti na površini zemlje preko izdignutog terena. Feng shui praksa poznaje na HILJADE različitih formacija tla i njihovo specifično dejstvo. Neke formacije su veoma slične jedna drugoj. terase… . faze i cikluse. Tako.QI Koncept energije – Qi se u kineskoj filozofiji opisuje kao dah. ’’otrovni dah’’. koji se rađa tamo gde oštri vrhovi izranjaju iz tla. Kada dah teče površinom zemljine kore. iskazuje sebe preko različitih stanja u atmosferi. Oni predstavljaju i životinje zodijaka. Najpovoljnije mesto je najzaklonjenije. ali u svojim dubinama kriju otrovni dah (ovaj se poremećaj može dijagnostikovati SAMO uz pomoć posebnog kompasa). i zatvor sina. vidljive će biti vene i arterije. pravljenjem kuće. a zovu se ’’deset nebeskih stabala’’. može doneti bolest ćerke.esencijalno muški i ženski princip. zna se da će se to loše odraziti na sinove i unuke. Ovaj dah prirode. a postoje i one koje izgledaju dobroćudno. stvaranja i razgrađivanja . gde nema postepenog pada terena. Glavni problem feng shui prakse jeste da se utvrdi kakav je dah prirode na određenoj lokaciji: da li je povoljan ili nije? Kad god dah prirode pulsira. Drugi niz od dvanaest karaktera ili brojeva. Kada se pomnože sa šest. udišući i izdišući. tako postoje i dve osnovne vrste Qi: šireći i vraćajući dah.se troše. Postoji i poguban po život. Zanimljivo je da su u starim priručnicima detaljno opisane formacije čija je energija skoro večna (pod pretpostavkom da se ne menja predeo). raonika. Iako su dva daha prirode u osnovi zapravo jedan. Kinezi su to iskazali uvodeći pojam ’’šest dahova’’ koji nastaju pod uticajem pet planeta. dvanaest tačaka kompasa i dvanaest delova dana. a često se nazivaju i ’’dvadesetčetiri daha prirode’’. ’’dvanaest zemaljskih grana’’ predstavlja matematički ključ za rešavanje problema vezanih uz život na zemlji. a propadanje i smrt su neizbežni. Život u podnožju uzvišenja koja podsećaju na izvrnut brod. ali samo ako predeo nije otvoren sa svih strana. dobija se pun krug – 360 stepeni ekliptike. i gde nailazimo na nepovezane otkrivene stene (slučaj sa Hong Kongom). Ovde možemo pronaći i objašnjenje toga zašto su mnoge stare civilizacije propale: jednostavno – dah prirode na tim područjima se istrošio! Svaka formacija je u vezi sa određenom pojavom i kvalitetom koji donosi korisnicima. kao i one čija se energija troši – npr. Kao što postoje dve vrsta daha. mi ga uočavamo kroz faze rađanja i umiranja. pet elemenata i 24 perioda. predstavljaju ’’mape’’ uz pomoć kojih je moguće objasniti ’’svet između dve promene’’. ako brdo podseća na široki kauč. konjskih očiju. Pojave u prirodi. u kom slučaju se dah toliko rasipa da od njega nema koristi (kao što je to slučaj sa Beogradom). sa neprekidnim kretanjem i pulsiranjem sličnim otkucajima srca. Prilaz u obliku viljuške može dovesti do razilaženja oca i sina. Lekovi za neke od ovih problema jesu zaklanjanje drvećem (isto: Hong Kong). itd. Opasni su oblici: korpe. zato što se tamo dah neometano sakuplja. moguće je sagledati i kroz set od deset karaktera ili brojeva koji objašnjavaju misterije nebesa. dok se u drevnoj Kini koristila pagoda za ispravljanje lošeg daha prirode. Dah je najjači blizu zmajevog srca. i energije prirode – pa tako i pojedinih lokacija .

situacija može postati znatno povoljnija! Dan i sat u kome se započinje važna aktivnost. Oni tvrde da u dobro odabranim datumima leži tajna uspeha pojedinih poduhvata. zato što nema ko da primeni pravdu. Drugim rečima. a zemlja zato što (joj) je čovek potreban da bi se izgradio odraz neba – savršenstva samog po sebi! Decembar 2007. traganje za dobrim datumom je najsloženiji deo Feng Shui prakse. oni nikako ne umanjuju značaj čoveka. Qi. Godine... a priroda živi u svemu što čini nebo iznad i zemlju ispod nas. dani i sati odražavaju ova kretanja energije. U svom kretanju ona prolazi razne faze. Pri tome. opisuju pojave u prirodi i njihovu međusobnu povezanost. ili čak u narednom satu. pa i filozofiji feng shuija.svrsi upoznavanja prirode i ovladavanja njenim aspektima.Značaj čoveka U taoističkoj. Pre više hiljada godina. jeste: prava stvar u pravo vreme. kineski mudraci i Qi majstori su tokom mnogo generacija .kroz vreme. Možda već sutradan. kineski mudraci su ustanovili da se energija. bez čoveka. U davna vremena. kao i objašnjenje za mnoge neuspehe. biva konstruktivna ili postaje – destruktivna. već i . Četiri principa kao zaokružen sistem. ni nebo ni zemlja nisu kompletni. Umetnost datuma izbora pravog Uz pronalaženje dobre lokacije. Oni. mogu uticati na ishod te aktivnosti. kreće ne samo kroz prostor. Nebo. meseci.i ujedno služe . Princip kojim su se rukovodili Qi i Feng Shui majstori. kao subjekta i svedoka pojave zvane život. smanjuje se i raste. Stoga. kao granice ljudskog poimanja. sve je međusobno povezano. predstavljaju . neki od njih mogu biti ‚‚zatvoreni‚‚ baš danas i-ili za određenu aktivnost. tokom kojih se uzdiže i spušta.

zato što se ta formula pokazala kao veoma uspešna. Uvidom u opšte i lične povoljne datume tokom jedne godine.) mogli da steknu jasnu ideju o tome šta koji turnir može da im donese. Potpisivanjem ugovora na povoljan datum. Sa druge strane. kao i za odabrane carske aktivnosti. privatnim i poslovnim aktivnostima. uzimanje kredita i pozajmica. planiranje učenja i odlaska na prvi intervju u vezi posla. odlazak na odmor. i dr. zatim prosidba i venčanje. useljenje. ili se. Ustanovili su. podnošenje pravnih lekova. isto kao što sve vrste isporuka mogu da se obave bez velikih smetnji. Potpisivanje ugovora je važna aktivnost u sve tri kategorije: Feng Shuiju. U poslovnom kontekstu. što bi im uštedelo dosta vremena i napora. čak i kupovina kola. Najveće tajne Feng Shuija. ciklični koncept vremena i energije i obrasce njenog ponavljanja. a posao ne ide kako treba. Tokom vremena. kupovine poseda ili otuđenja istog. između ostalog. a zatim i na važne lične aktivnosti dobrostojećih porodica: venčanja. za početak pregovora i već spomenuto potpisivanje ugovora. prekokeanska putovanja. Ovde spadaju i kupovina zemlje i privatnog ili poslovnog prostora. kao i za kupovinu skladišta. rezervisana samo za pitanja rata i mira. pregovaranje u vezi važnih događaja. može uticati na balansiranje energije obe strane. kao npr. ‚‚land opening‚‚ i ‚‚grave positioning‚‚ neraskidivo su vezane uz dobre datume. po vremenu i prostoru. sejanje i žetvu. U manje važne privatne aktivnosti spada i održavanje raznih proslava. unapređivanje i otpuštanje zaposlenih mogu biti olakšani odabirom povoljnih datuma. stupanje u partnerstvo. opremanje office-a i slanje važne pošte. razvod i prekid drugih odnosa. date selection pruža mogućnost da se posao . Na takav način. između ostalog i preseljenja. preseljenja i sahrane. Zapošljavanje. mogli bi bolje da planiraju svoje nastupe. Na zapadu veliki klijenti dosta traže usluge Feng Shui praktikanata za velika otvaranja. Način dolaženja do dobrog datuma dugo je bio dobro čuvana tajna kineske metafizičke prakse. ukoliko je objekat već otvoren. sahranjivanje. Neki od njih tvrde čak da je dobar datum garant povoljnog ishoda raznih poduhvata. kao i za veliko otvaranje – početak poslovanja. Dobar datum može biti od koristi i za proširenje poslovanja. U važne privatne aktivnosti spadaju pre svega medicinske intervencije. što je češći slučaj. primena je proširena na ključne ekonomske aktivnosti. npr. može se podržati prednost jedne ugovorne strane.posmatrali i beležili kretanje energije. teniseri bi (npr. Šta se sve može sa dobrim datumom? Povoljni datumi se tradicionalno traže za sve značajne Feng Shui aktivnosti i važne aktivnosti na privatnom i poslovnom planu. Majstori klasičnog Feng Shuija odlično poznaju tajne dobrog datuma. art of date selection se koristi da bi se pronašao najbolji datum za kupovinu imovine i-ili useljenje. planiranje značajnih poslovnih putovanja. Qi. putovanja.

kao i građevinskih radova generalno. i 18. datum koji se traži za Date selection jeste datum registracije. bespotrebnoj primeni bolnih dijagnostičkih metoda. 13. Nekada. pa nije uvek lako odrediti za kojim datumom treba tragati. pa čak i za redovne kontrole. datum registracije (preduzeća). dobar datum (za otpočinjanje) omogućava uspešan tok rekonstrukcije i-ili renoviranja. logično je da to bude. decembar. orijentacije. Majstori tradicionalnog Feng Shuija tvrde da odličan datum za useljenje može da nadjača čak i ozbiljne nedostatke prostora! U Feng Shuiju. 16. Koji se datumi računaju? Neke aktivnosti se odvijaju iz više faza. i 17. Dobro odabrani datum velikog otvaranja donosi veliko interesovanje javnosti za određeni tržni centar. 15. 17. i 15. dani se mogu podeliti u četiri kategorije: a. loše dane. čak i manje intervencije mogu izazvati velike komplikacije! Savetujem vam da obratite posebnu pažnju na sledeće loše dane u 2008. prospekti tog preduzeća su odlični! Kakvi dani postoje Generalno. izbegavajte važne aktivnosti i procedure u ovim danima. art of date selection se primenjuje i za manje izmene (promena nagiba vrata) i razne unutrašnje radove. Posebno bih naglasila važnost dobrog datuma za medicinske intervencije.(u svakoj godini ih ima deset): 17. slično kao kod venčanja. b. Često me pitaju šta se računa za početak poslovanja. oktobar. iako odlično snabdeveni i na relativno dobrim lokacijama. Koliko je dobar datum važan. februar. 14. april. i 19. sačeka se – i. prepisivanju pogrešnih lekova. Primetićete i sami.. Mi tragamo za samim početkom poslovanja ili datumom svečanog otvaranja. koji nisu povoljni ni za kakve važne aktivnosti. Verujem da je većina čitalaca čula ili lično poznaje bar jednu osobu kojoj je odstranjen pogrešan zub ili čak deo tela tokom hirurške intervencije. juni. međutim.. i 19. zato što od tog dana počinju zajedničke obaveze.privremeno zamrzne – ili zatvori. U stvarnosti. Tako npr. sledi još jedno grand openning! Kada se koristi u Feng Shui svrhe. datum registracije nije ono što nas zanima. U međuvremenu se pronađe sledeći najbolji datum. i 16. nikada ne dostižu svoj puni kapacitet (za razliku od svojih suseda!). Date selection specijalisti kažu da kombinacija opštih loših dana sa ličnim lošim danima može da doprinese pogrešnoj dijagnozi. korisne dane koji su upotrebljivi ukoliko nema boljeg . Ukoliko je moguće. vidi se po tome što su u Tong Shu kalendaru naznačeni čak i povoljni datumi za premeštanje kreveta i promenu nj. voila!. avgust. neki hipermarketi. u slučaju venčanja. Zaključak je: ukoliko se prvi posao započne na dobar datum.

povoljni za primanje. iz više razloga. uspešni pojedinci koji su se osvedočili u snagu dobrog datuma. Ukoliko se radi o ugovornom odnosu ili braku. Prvi je što su sami veoma povoljni dani retki. ali zato nisu povoljni ni za jednu drugu značajnu aktivnost. Dani majstora Gonga Najpoznatiji sistem izbora povoljnog datuma je sistem Qi majstora Gonga.). klinika. Neki dani su povoljni za sve. Za klijente koji ne streme veoma visokim ciljevima ili nemaju mnogo vremena na raspolaganju. zbog efekta uvećanja Qi. nije dobro potpisivati važne ugovore. veoma dobre dane koji su povoljni za većinu aktivnosti. potrebno je planirati poduhvat više meseci unapred. a datum koji će pogodovati svim stranama je teže pronaći. ali ne i za plaćanje računa. da bi se dobilo više vremena za pronalaženje jako dobrog datuma. Iniciranje. i sl. Opredeljivanje za korišćenje usluga Date selection specijaliste sadrži mogućnost koja mnogima ne odgovara: da datum sa najviše potencijala bude par meseci dalje od željenog. u kome su dani podeljeni na kategorije. sa druge strane. nije tako česta. Da bi se u takvom slučaju pronašao veoma dobar datum. i ima ih možda 2-5 mesečno. potrebno je zaista mnogo sreće. Da bi se ovaj presedan dogodio i da se ekstra povoljan dan pronađe u toku istog meseca kada se usluga zatraži. obično je dovoljno dobar i neutralan datum. zbog više učesnika situacija postaje složenija. dobre dane za određene aktivnosti. Zbog svega toga. Većina autentičnih Feng Shui majstora sa istoka koristi ovaj sistem. Njihova imena u prevodu otprilike glase ovako: Ustanoviti. Stabilnost.izbora. Početak. pa se tada pronalazi kompromisno rešenje: dovoljno dobar dan. Traganje za povoljnim datumom za određenu aktivnost i osobu nije lak i jednostavan posao. Zatim. postoje dani koji su povoljni za velika otvaranja (tržnih centara. u potragu za istim kreću i po godinu dana unapred. i zato nije čudno što bi svi hteli da im se dobar datum pronađe odmah. Punoća. Nekada se klijentu savetuje da podeli aktivnost na više faza. . dok preovlađuju neutralni i nepovoljni dani! Zatim. Postoje i dani Primanja. međutim. ali i oni koji su povoljni za sve drugo – osim za Feng Shui primene! Prednosti i mane Date selection bussiness-a Nestrpljenje je deo naše prirode. pitanje je da li je povoljan za tu osobu i za određenu vrstu aktivnosti. Postoje i dani povoljni samo za Feng Shui aktivnosti. c. Završavanje. i d. osim sahrana. Povoljnih dana ima otprilike isto toliko. Ova situacija. pa još i da bude skoro. dok su drugi povoljni samo za sahrane. U danima Davanja. čak i kada se pronađe veoma povoljan dan.

bes. I zatim ih zrače nazad. aktivna i promenljiva (i kratkotrajna). Unutar doma. sumnje i tugovanja. potraga za dobrim datumom je vredna čekanja! SPACE CLEARING Naš dom je metafora našeg življenja. tzv. koja upija sve ono što se u njemu dešava. zato što njih lako podnosimo. Skriveno od očiju javnosti. predstavljaju strahovi. Yang je princip aktivnog. pa senzitivne osobe na takvim mestima mogu da osete jak strah. ima prirodu Yanga.i traju kratko. strah od gubitka. polet prve i ostalih ljubavi. dok su zidovi. bolujemo i žalimo. materijali (itd. da bi se eliminisala mogućnost da. sve ono što je život. kao dug i bolan proces. i sl. lično (veridba.). glavnih principa kineske filozofije. kao i poneki rastanak. može nam pomoći objašnjenje principa Yina i Yanga. naš dom je tihi svedok naših teških trenutaka. . Sam po sebi. Porodične kuće "pamte" velike strasti i možda iste takve odbojnosti. Yin kvalitet je taj koji apsorbuje. duboka.) ili finansijski (početak poslovanja npr. Svi veliki Feng Shui majstori se slažu u jednom: ukoliko se radi o nečemu što je za osobu jako značajno. zato što sledi provera sata. U njemu se izolujemo od kontakata . lakog i kratkotrajnog. uključujući i zidove. ona su akutna . madrace i posteljinu. Srećna stanja jesu Yang stanja. Yin princip. život je Yang pojava. Ipak. naš dom je Yin tvorevina. uspehe u poslovima i srećna okupljanja. I obično traju kraće.kada nam je usamljenost potrebna. upijaju energiju. isto kao što se to zimi dešava u prirodi). tkanine i predmeti Yin prirode. Naravno. ostavlja duboki energetski trag u prostoru (sumnje.Određivanje povoljnog datuma ni izdaleka ne označava kraj poslu. brak.ne borimo. tako da predmeti. zbog eventualnog konflikta energija. plan propadne. Sa druge strane. sumnje i tuga. sa druge stane. ženski princip kreacije. koja idu iznutra ka spolja. slabosti i kriza. to spavanje na mestu gde je neko dugo bolovao može da izloži uticaju intenzivne Yin energije. Ovaj princip govori o energiji koja se kreće od spolja ka unutra (energija se povlači. periode kriza i velikih iskušenja koja testiraju snagu ukućana i njihovu sposobnost preživljavanja.) upijaju naše strahove. Šta je Space Clearing i kada se primenjuje? Pošto stvari. One pamte i bolesti i konačne rastanke. ovi srećni događaji ne ostavljaju toliko traga kao oni drugi. I razvod. Yin stanja su. U razumevanju ovih dešavanja. tzv. one pamte i sreću venčanja i rođenja. ili dajemo sebi oduška. teška i imaju tendenciju da dugo traju. muški princip kreacije. verovatno i zato što se protiv njih .

ili naprosto onda kada želimo promenu. Ili: prijateljstvo. I ovaj je kvalitet (definisanje željenog obrasca). iako se kod dugotrajnih boljki so može ostaviti da deluje i preko noći (u tom slučaju ne treba spavati u prostoriji). Da bismo lakše definisali željene kvalitete. a zatim i sebe. te je stoga odličan i veoma pouzdan antidot svim Yin stanjima (tuga. kao i izbacivanje starih i neupotrebljavanih stvari koje guše energiju. pa je stoga za ovaj postupak potrebno pripremiti prvo prostor. Što neko takvo stanje duže traje. itd. so bacite unaokolo (krug je savršenstvo). želimo da posvetimo prostor. Ovde nam od pomoći može biti i kraći review prethodnih događaja. i ostanite u toj vizualizaciji desetak minuta. npr. sloga. zdravlje. Pročišćenje energije je svečani čin. ili postupak pročišćenja energije u prostoru. Što je to jasnije. so upija višak Yina (neko to zove "negativna energija"). Eksperti iz ove oblasti preporučuju 20-minutno kupanje (zapravo natapanje) u kadi gde je prethodno rastvorena mešavina 1/2 kg morske soli i isto toliko sode bikarbone. najbolje krajem svake kalendarske ili lunarne godine (pripremite se. U svakom slučaju. bolest). to je kasnije teže izaći iz njega. neuspeha i loše sreće takođe ostavljaju traga. Space Clearing. zato što on spada u proces pripreme. ljubav i zadovoljstvo. proces pročišćenja će biti efikasniji.: sreća. Nakon što se prostor pripremi. najbolje je da sebi prvo odgovorimo na sledeće pitanje: Šta je to što želim za sebe. iz centra prostora (odnosno svake prostorije). Nekada ovaj deo postupka može da se oduži. primenjumemo po potrebi: dakle u toku ili nakon rastanka. Kinezi imaju i poslovicu koja tim povodom kaže: "Neka ptice tuge lete oko vaše glave. čak i kada se pušta da deluje. Iako sve kulture odobravaju proces žaljenja povodom smrti dragih osoba. neki put taj proces traje toliko dugo da nas potpuno iscrpi. potrebno ranije definisati. prostor se usisa. ali ne dozvolite da saviju gnezdo u vašoj kosi". U postupku Space Clearinga. na kraju jednog životnog perioda (neuspeha npr. Priprema prostora se svodi na čišćenje i pranje. svo vreme se vizualizuje da so upija "to i to". briga. sa jasnom idejom o tome "da ću sada čistiti energiju svog prostora". Zamislite kako se ta energija širi po prostoru i ispunjava ga. Drugim rečima. ma kako da nam ne odgovara. dakle što kraćoj formulaciji. Da se stari obrasci ne bi vratili. Nakon 10-tak minuta. Ili: mir. Pre nego što se počne postupak pročišćenja energije u prostoru uz pomoć morske soli. šta je to što mi je potrebno? Definisanje se mora obaviti u najjednostavnijoj i najpreciznijoj formi. kao i prethodni (definisanje trenutnog obrasca). kada postane sasvim jasno šta je to što želite za sebe. Preporučljivo je da se proces Space Clearinga obavlja bar jednom godišnje. pristupa se ličnom pročišćenju. Periodi dugotrajnih problema. ). strah. . i ako je moguće definisati ŠTA JE TO od čega želimo da ga očistimo. So poseduje izraziti Yang kvalitet.dajte sebi vremena koliko vam treba! Nakon što ste definisali prethodni obrazac. sigurnost.). Posvećivanje prostora novim kvalitetima Sam postupak pročišćenja nije dovoljan: u ezoterijskim praksama se kaže da se na prazninu uvek hvata prljavština. sada je pravo vreme za to!). to možete i glasno izgovoriti (u šta posvećujete prostor). potrebno je malo osetiti prostor.ogorčenje. kako u stanovima tako i u poslovnim prostorima. potrebno je jasno definisati ŠTA. ali to nije loše . razumevanje. U KOJE KVALITETE.

popularno BTB). Uobičajeno. . Black Hat Sect Feng Shui. ovde bih se zadržala na tzv. Pošto će o klasičnom . pokušaću da odgovorim na nekoliko najčešće postavljanih pitanja. Pinyin sistem je nastao kada je ustanovljeno da prethodni ima mane koje je potrebno ispraviti.tradicionalnom feng shuiju više biti reči u nekom drugom odgovoru. iza koga je duga tradicija. kineska vlada je uvela pinyin. često sam u prilici da odgovaram na pitanja feng shui entuzijasta.. Oni su. Zabunu u feng shui praksu unose dve transkripcije. dok je drugi tzv. Glavna pretpostavka BTB sistema je da ulazna vrata UVEK gledaju ka severu. Ova verzija feng shuija je laka za razumevanje. pinyin sistem. međutim. BTB sistem deli prostor na devet jednakih delova (ba gua ili pa kua) u odnosu na ravan ulaznih vrata. nailazim na termine ba gua i pa kua. O čemu se radi. dok se u VejdDžajlsovom sistemu piše Ch’i. kako kažu ’’kontradiktornostima’’ u feng shui praksi. a zadovoljavajuće je i Či. pa me interesuje da li se radi o istoj stvari? O: Pisani kineski karakteri su nekoliko hiljada godina stariji od bilo kog pisanog ili govornog jezika. I dublje. Pošto različiti sistemi podrazumevaju različite transkripcije. pravilnije je Ć´hi. Radi se o pojednostavljenoj verziji Ba Zhai sistema. preko koje je feng shui i postao poznata i popularna metoda. interesantna je i odlična je za upoznavanje početnika sa osnovama metode. uprkos postojanju značajne literature na našem govornom području (ili uprkos njoj!). omiljena na zapadu. uvek se čita kao Ć´hi. svi počinjemo sa interesovanjem za BTB. koja je metoda bolja? O: Istina je da postoji klasični feng shui. samo što se neki tu zadrže – drugi krenu dalje. zbunjeni mnogim. ’’zapadnjačkom’’ feng shuiju. tradicija pažljivo neguje .I . Ono što je najvažnije. koji se zasniva na albanskom načinu izgovora kineskih reči. Zapadnjački – ili istočnjački? P: Čuo sam da se spominju tzv. Ba gua ili pa kua? P: Čitajući razne knjige. i ja često Qi izgovaram kao Ki. U ovom tekstu.i isto tako prenosi. Istina je i da postoji pojednostavljena verzija istog. Zbog česte upotrebe engleskog jezika. U Americi se poslednjih godina održavaju kongresi na kojima su uvaženi gosti predstavnici obe metode. Uz pomoć prijateljskih albanskih (!) stručnjka. Zabunu unosi i pojam energije: u pinyin sistemu energija se piše Qi .može se desiti da to i dobijete! FENG SHUI DILEME . pazite šta tražite .ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U svojoj feng shui praksi. Stariji od dva sistema je Vejd-Džajls koji je bio u širokoj upotrebi do sredine prošlog veka. to je ba gua isto što i pa kua (značenje je osam trigrama ili osam dijagrama). Na istoku se. ’’zapadnjački’’ i ’’tradicionalni’’ feng shui. koju je predstavila budistička sekta Crnog šešira (tzv..

imaju povoljne i nepovoljne pravce i samim tim. 2. Primenom različitih ’’formula’’. natalitet opada. On dodaje da se ovde radi i o ’’dvadesetčetiri planine’’ na prstenu geomagnetnog kompasa lo’ pana. Cilj je da osoba iskoristi što više povoljnih pravaca i povoljnih sektora. Neki autori govore i o Yin/Yang i Qi školi. a u ovoj školi su predstavljeni elementi i pravci (pet elemenata i osam pravaca). postoje dobri i loši delovi prostora. a najnepovoljniji – 90. koja se tumači. dobijaju se različiti rezultati. ona odlazi i odnosi energiju sa sobom. odnosno o broju stanovnika: gde nema planina. Pa kua znači ’’osam trigrama’’. Osnova za određivanje povoljnosti jeste pa kua sistem. dok drugi smatraju da su ovi principi već toliko inkorporirani u postojeće feng shui sisteme da im više nije potrebno odvajanje u posebne škole. Najpoznatiji sistemi klasičnog – tradicionalnog feng shuija na zapadu nisu mnogo popularne i o njima nema previše literature. Osam kuća su svoja imena dobile po stranama sveta. . b. Dve najpoznatije škole ovog sistema su: a. ‚‚sedenje‚‚ kuće). poznata pod imenom ’’škola letećih zvezda’’. lokacija i orijentacija (lokacija ulaza pre svega. kao i godina rođenja ukućana. odnosno kada prostor odgovara korisnicima. crta se tzv. uzglavlja i šporeta). kao i formule Vodenog Zmaja koje zadržavaju i sakupljaju energiju. najpovoljniji pravac nosi vrednost + 90. i na osnovu koje se uređuje prostor. U nekim interpretacijama. Važno je reći da se uzvišenja ’’staraju’’ o populaciji. Yap Cheng Hai ovaj sistem objašnjava kao kombinaciju ili harmoniju pravca.Tradicionalne metode P: Zbunjuju me različite kompasne feng shui škole. zavisno od svog pola i godine rođenja. odnosno uzvišenja. jeste planina nizvodno od kuće u kojoj se živi. objašnjavaju se karakteristike i značaj planina i zmajevih vena u privlačenju i zadržavanju energije Ch’i. Kako je to moguće? Koja je od tih škola najbolja i kako da znamo koja daje najtačnije rezultate? O: Najpoznatije feng shui škole su Pa Kua i Wu Hsing. Hsuan Kong Fei Hsing ili Xuan Kong Fei Xing. bazično škola situacija ili formalna škola). Dva najpoznatija sistema su: 1. koji su fiksni. San He sistem (tri kombinacije ili tri harmonije. Ovo je velika feng shui škola. Najbolje je kada se prostor podesi u odnosu na korisnike. sistem koji se bavi prirodnim okruženjem. Na osnovu dobijenih podataka. Dakle. Ba Zhai ili Pa Chai (osam kuća). Dve glavne odrednice za primenu ove metode jesu: 1. sektore prostora. te ako nema šta da zadrži vodu (uzvišenje). jedina stvar koja može da spreči da deca budu siromašna. Osnovne komponente sistema su: facing and sitting (prednja orijentacija i tzv. koji takođe. Wu Hsing škola je zapravo škola pet elemenata u kojoj se objašnjavaju svojstva elemenata i njihovi međusobni odnosi. ili mesta (pogledajte malo geografsku mapu Srbije!). ne bi li tako povećala svoju sreću. orijentacija ulaza. Vode se ’’staraju’’ o bogatstvu i uopšte prosperitetu.) period kada je zdanje izgrađeno ili renovirano ili useljeno. U ovoj školi. vode i planine.) prednja orijentacija zdanja. i 2. San Yuan sistem (tri perioda). ili ’’Mistična praznina letećih zvezda’’ (koje zapravo ’’lete’’ oko Severnjače). geomantska mapa zdanja. Za svaku od kuća.

dok Petao voli da se pokazuje. dok je ZMIJA koja upravlja centralnom Evropom opasna i sklona manipulaciji i magiji. Sudbinu pojedinca određuju četiri zemaljske grane i to one koje su vladale godinom. trudim se da u praksi koristim sve tri metode. danom i satom rođenja. kao i veći deo sudbine oblikuje zemaljska grana godine rođenja (možete je potražiti u jednoj od tabela. Naravno. kao i element koji njome rukovodi). Ove dve grane ujedno govore i o dve glavne političke struje u ovoj državi: republikancima i demokratama. A što se tiče različitih rezultata: u mnogim slučajevima moraćete da izaberete između Hsuan Kong Fei Hsing i Ba Zhai metoda. obožava šou programe i glumu. . ili zašto je sreća porodice krenula nizbrdo čim je instaliran nov klima uređaj (glavna mana BTB i Ba Zhai sistema). dok je Tigar ratnik i istraživač. koji vlada regionom Rusije je sklon kitnjastom i pompeznom. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR: u tom dvojcu. Kad god je to moguće. najbolje je kada se ove metode koriste uporedo i kada ih podržava pomoćna metoda Četiri stuba sudbine o kojoj je već bilo reči u mojim kolumnama. Pas je tradicionalan i nepoverljiv. imaju veliki uticaj na naš život.Geomantska mapa zdanja iz perioda 7 izgleda ovako: 3 7 5 69 ji 4 i 8 25 j 2 47 jz 9 z 6 1 58 71 93 14 si 36 s 82 sz Ova škola može dati pouzdana i tačna objašnjenja u vezi sa tim zašto neke druge feng shui formule ne daju rezultate. Zec je iscelitelj. San He se podrazumeva! SAD upravljaju grane PETAO i PAS. poznate i kao životinje kineskog zodijaka. ZMAJ. KINESKA ASTROLOGIJA NA GLOBALNOM NIVOU (Zemaljske grane . Opšte crte karaktera. mesecom.životinje kineskog zodijaka na karti sveta) Zemaljske grane.

u kom slučaju ona u određenoj zemlji može da se oseti zadovoljno i kao da je na svom terenu. treba da razumemo prirodu elemenata i odnos grana i elemenata. . Da li ćemo se osećati prihvaćeno i nekoj sredini i da li će njen uticaj na nas da bude povoljan ili – nepovoljan. Upravo ova grana stupa u interakciju sa sredinom u kojoj se boravi ili putuje. Posebnu temu u kineskoj astrologiji predstavljaju ljubav i brak. i opisuje uticaje koji dolaze iz sredine u kojoj čovek živi. Štaviše. npr. RASPORED ZEMALJSKIH GRANA I ELEMENATA NA GEOGRAFSKOJ KARTI SVETA Podela Zemlje na grane ide po paralelama. mogu biti pronađeni analizom ovog odnosa. skriveni razlog odabranih destinacija ili mesta za život. a vreme kojim vlada jeste između 23 i 01 čas. Ponekad. kao najtopliji. ne znači da osoba neće imati sreće u ljubavi.koje stvara Vatru – zauzima pojas ispod tropskih oblasti na južnoj hemisferi. ljudi se vraćaju značajno izmenjeni. kao i GDE su te mogućnosti povišene. koja zauzima najveći deo zemaljske kugle. znakom Pacova. Imajući u vidu ovu mogućnost. Pošto Vatra stvara Zemlju. Feng shui konsultanti mogu svojim klijentima pomoći da aktiviraju ovaj uticaj u svom domu. Ova je godina npr. dakle po geografskoj dužini. mogu da pronađu svoju sreću. dok su elementi raspoređeni po širini.a neko nema! Ovo poslednje. Ovaj uticaj je poznat kao ’’cvet romanse’’. naravno. Neki put. vlada element Voda. Drvo . upravo određuje odnos elemenata koji upravljaju zemaljskom granom godine našeg rođenja i zemaljskom granom zemlje u kojoj živimo (odnosi između elemenata su prikazani u jednoj od tabela u prilogu teksta). i nije obavezna stavka u životu pojedinca. ali IMANJE ovog uticaja istu svakako povećava. Drugim rečima – neko ima svoj ’’cvet romanse’’ . ’’cvet romanse’’ za ljude rođene u godinama Pacova. severno i južno. logika je da element Vatra. Da bismo razumeli podelu po geografskoj dužini. pa Metal. iznad Vatre sledi element Zemlja. Takva se osoba u svojoj (ili tuđoj?) zemlji oseća dobro i prihvaćemo. može da unese značajne promene u život. moguće je i obrnuto: da neko ima koristi od zemlje u kojoj živi. kao i između samih elemenata. ali da se mi tu osećamo iscrpljeni. pravi razlozi privlačnosti ili odbojnosti prema određenim zemljama sveta. Naravno. ili osećaju da tamo negde. možemo videti u tabelama u prilogu teksta. Sa nekih putovanja. kao i loših iskustava doživljenih u određenim područjima. Prvom zemaljskom granom. to nije sve – tek nakon povratka počinju da im se dešavaju mnoge pozitivne promene. a uz pomoć kineske astrologije može se predvideti KADA će se to desiti. dešava se da zemlja u kojoj živimo ima koristi od nas. Odnose između elemenata i grana. između ostalog. može da ostvari uspeh i stekne dosta novca. Ovakav odnos je praćen osećajem da puno ulažemo. čak i samo putovanje u zemlju koja je u dobrom odnosu sa zemaljskom granom godine rođenja.Ona. zauzima područje oko ekvatora. koji rukovodi krajnjim severom. a da zauzvrat dobijamo malo. a ispod njega je oblast elementa Voda. a uspeh može da ostvari zapanjujuće lako. nije čudno da su neki ljudi privučeni određenim zemljama. Govoreći o elementima. pokazuje okruženje i društveni status. da tu za njega postoji velika podrška i da mu se putevi (lako) otvaraju. u Australiji. Zmaja i Majmuna. Ovaj odnos može da bude konstruktivan po osobu koja je pitanju.

kao i takmičarskih sportova. Uz ovu granu se vezuje i opterećenost spoljašnjim izgledom. stepena zapadno od Griniča. te mnogo vodi računa o raznim obaveštajnim aktivnostima. stepena istočno. tako i elementima Zemlja i Metal. pa do 165. melanholičan i pomalo paranoičan. Grana sama po sebi objašnjava ljubav Britanaca prema kućama. Njegova srčanost je u ovom slučaju smanjena. Grana Pacov se stoga prostire od 165. Pošto nije opterećen svojim strahom. i možemo ga slobodno zvati i ’’svetskim policajcem’’. pa se on ne ispoljava na isti način kao u Sjedinjenim državama.. piću. Neusklađenost elemenata i zemaljskih grana u regiji stvara uslove za konflikte. a fasciniraju ga uspeh i slava.praćenjem kazaljke sata i sabiranjem stepeni. Znak. kako klimom (vlaga. PETAO je samoljubivi karijerista koji voli da impresionira i da se pokazuje. Element Zemlja je dao podlogu za razvoj elementa Metala.Glavna odrednica za ovu podelu jeste ponoć i nastajanje novog dana. ljubitelj hrane i pića. paralele. PETLA ćemo lako prepoznati u gomili sveta po njegovoj ljubavi prema jarkim bojama. Generalno. što se vidi i u karakterističnom načinu oblačenja stanovnika ove države (prepoznatljivi su po tome svuda u svetu). Španijom. ovaj se Metalni PAS usmerava ka obrazovnim. usporava ga i njegovu strast prema životu zamenjuje melanholijom. Zbog uticaja Vatre. PAS je promišljen. kao i dve zemaljske grane: PETAO i PAS. Opterećen je ’’čuvanjem svoje teritorije’’. Severozapadnom Afrikom upravlja ista grana KONJ. što nas dovodi do 180. usmeren ka radu i stvaranju. odnosno zemaljska grana južne Amerike jeste MAJMUN. Južnom Amerikom upravljaju elementi Vatra na severu. putovanjima i istraživanju udaljenih teritorija. socijalnim i humanitarnim aktivnostima. pa se ispoljava njegova ’’lako ćemo’’ strana.. mirniji. sujeta i narcisoidnost. KONJ do maksimuma razvio svoj hedonizam prema hrani. Ova grana upavlja i regijom Meksika. neometan od vlažne klime. a razliku između dve regije (istok SAD i Meksiko) možemo pronaći u elementu koji vlada oblasti Meksika (Vatra). Iako PAS upravlja i sa Kanadom. parkovima. koji vlada tehnologijom novog doba (kompjuteri. a grana je KONJ. kao i neprekidnu borbu za vlast i dominaciju. Ovaj je PAS mnogo miroljubivji. svemirska tehnika) i menadžmentom. . Zemlja. element Zemlja). KAKO TO IZGLEDA NA MAPI SVETA Sjedinjenim državama vlada element Zemlja. konjima i polu. odeći. PETAO opisuje i domoroce ovog dela zemlje. ova nacija pokušava da nadoknadi pićem (alkohol je Vatra). njegova energija je iscrpljena elementom Metalom koji vlada većinom ove teritorije. Jako osećanje pravde PSA utiče na kvalitet pravosudnog sistema u Kanadi. nameće se zaključak da svaka grana vlada sa po 30 stepeni. Raspored ostalih grana dobijamo lako . Indijance. ovaj je znak prilično oslabljen. S obzirom na to da postoji 12 grana a da krug zauzima 360 stepeni. zato što je za Zemlju Metal ventil za ispoljavanje inteligencije i kreativnosti. i Drvo na jugu. Francuskom. U Francuskoj je. fudbal). Nije čudno što je dosta diktatura bilo upravo u ovoj oblasti! Britanijom upravljaju elementi Zemlja i Metal. tražeći načine da olakša život ugroženima. ka spoljašnjim aktivnostima. željna igre i šale (samba. Posebno Metal troši energiju KONJA. i njihovu šarenu nošnju. skupa sa ukrasima za glavu od perja. Nedostajući element Vatra. KONJ je hedonista. el. oprezan i rezervisan.

pretežno zemaljska grana BIVO. ali pošto je u konfliktu sa elementima koji vladaju zemaljskim granama ZECA i TIGRA. i sa druge strane isključivosti i nasilne odbrane ideala.). Češka. Severnom Evropom. a koncept Gurua je takođe pod uticajem ove grane. element je pretežno Zemlja. Metal slabi njenu tendenciju da kuje zavere i unosi dah ravnodušnosti i mira u život ljudi sa ovog područja. ali i sklonim avanturama. ZMAJ je veliki. Indijom upravljaju Zemlja i Vatra. cunami). Interesantno je da je Slobodan Milošević rođen u godini Zmije. i teško se prilagođava promenama ili bilo kakvim zahtevima. Kina je čudan spoj miroljubivosti. jer je to znak vojske i militantnih tradicija. manipulacija i borbe za moć. Italija. Slovenija i Austrija. visprena i snalažljiva. Bivo ljude čini radnim i vrednim. ZMIJA je inteligentna. radan i vredan. pažljivim i opreznim. političara i tajnih službi. Element Zemlja narod čini praktičnim. Većim delom Rusije upravlja ZMAJ. Drvo i Tigar predstavljaju skladnu kombinaciju. što je karakteristično za TIGROVE. meke materijale i delikatnost indijskih žena. te Australijance čine otvorenim. BIVO je tradicionalan. izmađu grana PETAO i ZEC postoji prirodni antagonizam. Znak je šarmera i osvajača. rizike i oštre režime. Finskom i Norveškom upravljaju Metal i ZMIJA. premda pomalo melanholičan. Zemljana ZMIJA upravlja centralnom Evropom (Poljska. Korejom. Zmaj je taj koji Indijkama daje naglašenu pojavu (naglašene oči. Danska. Portugalija. većim delom Idonezije. Zec je miroljubiv i predstavlja isceliteljske tradicije. to su i ova područja večito konfliktna. U regiji KONJA se nalaze i Španija. Pariz se nalazi u delu kojim rukovodi ZMIJA. Japanom upravlja element Zemlja.ali isto tako i oponenata. Filipinima. Mađarska. Šangajem i Nagasakijem. ayurvedu i masažu. zemlje bivše Jugoslavije – sem Slovenije. opasna šarmerka i pojam za senzualnost. ZEC je taj koji traga sa balansom. On je onaj koji je miroljubiv i koji ljudima daje ljubaznost u ophođenju. koja je ogleda najviše u Budizmu koji je sa karakteristikama ZECA. kada se zna da su te dve grane međusobno suprotstavljene i da ’’ratuju’’. i koji je zainteresovan za lečenje. Konfliktni odnosi između pojedinih grana mogu objasniti prirodu mnogih sukoba. Grčka. tu je i TIGAR koji ljude čini okrutnima. TIGAR upravlja. putovanjima i takmičenjima. O sebi ima mišljenje da je jedinstven i bolji od drugih. i veoma ambiciozan. odeća crvene i zlatne boje). Kinom upravljaju ZEC i TIGAR. kao i Malom Azijom. Sa druge strane. Nemačka. druželjubivim. Holandija. sem istočnim delom Kine. uravnotežena ZMIJA koja pažljivo planira svoj život. pa je odnos njegove grane i grane regije odnos koji daje puno kolega . Ova grana ’’voli’’ ratove i takmičenja. i Tajvanom. Bugarska. a element je Zemlja. a na Zemlji ih predstavljaju SAD i Kina! . staložen. ponosan. Ona je takođe i spiritualna.U subpodeli regije. i koji upravlja čitavim hinduizmom. i čitava priča o carskoj Rusiji potiče od ove grane. Australijom upravljaju Drvo i TIGAR i BIVO. Nije čudno što je baš u godini MAJMUNA najviše pogođena oblast Zemlje kojom rukovodi grana TIGAR (zemljotres u Indoneziji. Ovo je oprezna. ZMAJ i ZEC. Tako npr. Egiptom i Libijom. ali na žalost nije podržana elementom (element Zemlja crpi snagu Zmije). itd. kao i gradovima Hong Kongom. Dakle.

ne podržava je i ne pomaže njen pt Voda crpi Metal.slabi ga i utiče destruktivno na njega. 1979. 1973. 1980. ali može da se od njega oseziugroženo Vatra kontroliše Meta. 1983. 1965. u ovom odnosu Metal prosperira od sigurnosti koju mu Zemlja daje nema odnos Zemlja slabi Vodu. 1984 BIVO 1949. 1981. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1977. 1995 Zemlj a Vatra Vatra Zemlj a Metal Metal Zemlj a Voda Drvo DRVO kolege Ili oponenti ELEMENTI I NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS Vatra Zemlja Metal Drvo podržava Vatru. smiruje njenu strast i ambicije. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (zahteva ono što Voda ne može da pruži. uspeh nema odnos podržava Vodu. ne uvažava njene talente) METAL VODA Metal kontroliše Drvo. Voda podržava kreativnost i ideje Drva i tako pomaže nj. 1987 Drvo ZMAJ 1952. oduzima mu zadovoljstvo i rezultate rada) Vatra podržava Zemlju. 1975 . koristi joj i čini joj dobro. 1960. 1976. 1968. 1966. ali se Vatra u tom odnosu stalnog davanja umara! Drvo nema odnos prema Metalu. odlično za Drvo! VATRA Vatra crpi Drvo. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1971. koristi mu i čini mu dobro kolege ili oponenti Voda Drvo crpi Vodu. 1963 . kontroliše je i utiče destruktivno na nju (minira ga. koristi joj i čini joj dobro Drvo slabi Zemlju. 1982. utiče destruktivno na njega. 1964. 1988 ZMIJA 1953. ometa mu koncentraciju Zemlja ima majčinski odnos rpema Metalu. 1992 PETAO PAS 1957. 1978. 1967. podržava ga. Voda u okruženju Metala dostiže svoj maksimum kolege Ili oponenti Voda kontroliše Vatru. 1991 MAJMUN 1956. uzima od njega. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom! kolege Ili oponenti Metal crpi Zemlju. 1986 Voda Zemlj a Drvo ZEC 1951 .ZEMALJSKE GRANE I ELEMENTI KOJI NJIMA RUKOVODE PACOV 1948. čini ga nervoznim. 1990 KOZA 1955. koristi mu i čini mu dobro. 1989 KONJ 1954. 1993 1958. koristi joj i čini joj dobr. 1972. 1969. koristi ga za sopstveni napredak. 1974. uzima od njega i koristi ga za sopstveni napredak . uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1994 SVINJA 1959. 1970. 1985 TIGAR 1950. 1962. 1961. Vatra prosperira u tom odnosu! kolege Ili oponenti nema odnos ZEMLJA nema odnos Zemlja crpi Vatru. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom. kritičan je prema idejama Drva podržava Drvo.

praktični) Tigar. intelektualci) Bivo. mogu biti dobri prijatelji) Zmija i Svinja (manipulator i naivko) Zec i Zmaj (Zmaju je Zec previše mali. Petao – Pas (oba su previše nervozna i sitničava) . Konj – Konj. drugi skroman. porodica) Zec i Zmija (ljubavni odnosi) Zec i Pas (razumevanje) Pacov i Bivo (započinjanje i dovršavanje) Petao i Zmaj (karijera) Majmun i Zmija (karijera. nauka) Konj i Koza (seksualno.Napomena: Zemaljske grane traju godinu dana. januara do 15. politika. ali kombinacija koja će dovesti do privlačnosti) Zmaj i Pas (nema poštovanja za drugog. ili Feng Shui: 1000 načina da unesete lepotu i sklad u svoj dom i svakodnevni život). proverite zemaljsku granu godine rođenja (pogledaj moju knjige: Kineska astrologija. februara. Petao – Petao. Bivo – Konj. drugi umetnički nastrojen) Tigar i Majmun (borba za moć i dominaciju) Zec i Petao (različiti životni ciljevi. Zec i Svinja (kućevni tipovi. Ukoliko ste rođeni u ovom intervalu. fizički) LOŠE SLAGANJE Pacov i Konj (drugačiji mentaliteti) Bivo i Koza (jedan praktičan. Zmaj i Majmun (dinamični. Zecu Zmaj previše veliki) Koza i Majmun (oba su koncentrisana na sebe. Svinja – Svinja U kategoriju konfliktinih sukoba spadaju odnosi: Pacov – Ovca. u centru pažnje je Majmun) Sledeći odnosi spadaju u kategoriju ’’samoproganjajućih’’: Zmaj – Zmaj. Majmun – Pas. skloni miru i porodici) Pacov. DOBRO SLAGANJE ZNAKOVA Koza. Zmija i Petao (stratezi. jedan neskroman. avanturisti) Posebna slaganja: Tigar i Svinja (ljubav. Tigar – Zmija. a POČINJU sa lunarnom novom godinom. koja može da ’’padne’’ u periodu od 15. Pas i Konj (aktivni.

Najvažnijom laboratorijom su ipak smatrali ljudsko telo. Tigar. između ostalog i feng shuija. celina je opet ostala misterija. Istina je da Qi određenim kanalima teče našim telom. Pacov c. Iako poznaju načine ispoljavanja Qi (čita se: Ć´hi) kao i obrasce njenog kretanja. srcu i stomaku. poznavaoci gore pomenutih i drugih oblasti u kojima je Qi glavni akter. itd. Zmaj b. Misterija zvana Qi . ali je i stvara. Ovca c. Qi je svest sama po sebi. Konj Da li ste znali da kod Kineza postoje 3 mozga . odakle su pažljivo proučavali prirodne pojave: zvezde. Petao.CVET ROMANSE uticaj koji se odnosi na ljubavni i društveni život. CVET ROMANSE Zemaljska grana godine rođenja a. biologiji. Qi majstori. potvrđuju da je svako objašnjenje Qi tačno. a pitanje: ’’Šta je Qi?’’. Qi tako. ali je isto tako tačno i da naše telo ima kanale zahvaljujući – Qi. godišnja doba. Bivo CVET ROMANSE a. Zec. ali da ju je (ipak) nemoguće locirati.nije potpuno.sa osvrtom na Qi tela Tokom više hiljada godina mnogobrojni naučnici i mistici drevne Kine. Zmija. Znanje sticano vekovima i prenošeno uglavnom usmenim putem. Zec u zemlji Pacova. kao mesto kompleksnog i čudesnog susreta zemaljskih i nebeskih uticaja. Ova para je skladna mešavina materijalnih uticaja Zemlje (gustoća pirinča) i nematerijalnih uticaja Neba (para).3 centra unutrašnje inteligencije (Dan Tians) ? Oni se nalaze u glavi. Petao b. kosmologiji. Svaki pokušaj da se Qi definiše zahtevao bi da se definicija menja od čoveka do čoveka i od situacije do situacije. dugo je bilo predmet njihove meditacije. ali je u isto vreme i svest koja istražuje sebe. psihologiji čak i meteorologiji i poljoprivredi. Ipak. Zec d. Majmun. qi gonga i tai ji-a. postalo je osnova mnogih sistema. Pacov. Pojam Qi se javlja u kineskoj kulturi. Svi se slažu u tome da Qi ’’stvara sve oblike. kineske medicine. Originalni kineski karakter za Qi predstavlja paru ili isparenje koje se stvara prilikom kuvanja pirinča. Svinja. medicini. postaje inspiracija ne samo umetnicima već i mnogim naučnicima. Znaju da je Qi primalna sila koja se nalazi svuda i pokreće sve. Pas d. Konj. . monasi i učitelji borilačkih veština istraživali su Qi. iz tabele se vidi da bi Pacov mogao da nađe ljubav u zemlji Petla. kretanja Sunca i Meseca. Taoisti su znanja o Qi sticali u svojim laboratorijama. ali da nijedno . kao mistični pojam koji sadrži energiju. uprkos tome što sama nema nijedan’’.

. našim telom vladaju dve vrste Qi: prenatalna i postnatalna. život je dug i zdrav. boravak u prirodi. Yuan Qi je u vezi sa bubrezima i i sadrži otisak za našu ličnost. čine je geni. naši glavni prenatalni izvori energije su Qi Neba i Qi Zemlje u kombinaciji sa Yuan Qi i Shen Qi. Qi Neba je Yang Qi. unošenjem hrane. To je osnova koja daje potencijal našim životima. mora i rastopljene kore planete u naš organizam ulazi kondenzovana i zgusnuta Qi Zemlje. Ako je ova Qi jaka i stabilna. Zapravo. u prisustvu nasledne Qi. vazduha i drugog. kao i u prostoru između stvari. odmor. Kinezi govore o tome da se Duh ispoljava kroz SrceUm. desno od kičmenog stuba. i nalazi se na polovini između skrotuma i donjih rebara. U svakom slučaju. Ove dve energije se privlače kao magneti i u nama se susreću i mešaju. kada smo manje materijalni a više Shen (duhovni) • u njenom oblikovanju učestvuju zvezde i planete • doprinos daju roditelji i univerzalne energije tokom boravka u materici . teško je objasniti pojam Shen Qi. Qi Zemlje je Yin Qi. QI UNUTAR TELA Bazično. što je teško prevesti i objasniti). s obzirom na to da azijska tradicija ima širok dijapazon pogleda na duh i duhovnost (tako npr.Koncept Qi je dalekosežan i širok i obuhvata sve varijetete Qi. Ono što se zatim dešava je da Qi Neba i Qi Zemlje reaguju sa Yuan Qi (nasleđenom Qi). vežbe • kultivisanjem postnatalne Qi podstiče se skupljanje i cirkulacija stečene Qi PRENATALNA OSNOVA ŽIVOTA Iz kosmičkih sfera. Qi je u svemu. Naš život u majčinoj utrobi počinje mešanjem ove dve energije (u vidu jajne ćelije i sperme). Qi Gong-om). Sedište nasleđene Qi je u Qi centru koji se zove Kapija Života (Ming Men). Postnatalna Qi pripada srcu i umu i stiče se nakon rođenja. Shen Qi često opisuju kao ’’univerzalni otisak za transcendentalno Ja’’. Pogledajte u tabelama kako to izgleda : PRENATALNA QI (nasleđena) POSTNATALNA QI (stečena) • nasleđena je pre i tokom rođenja • ima veze sa kosmičkim korenima. u ljudski sistem ulazi prostrana Qi Neba. hranu. kao i nasleđenom esencijom i duhom (Shen Qi). Iz tla. Tvrdi se da ova Qi može da se zaštiti i konzervira raznim metodama (između ostalog. ali i naša esencijalna priroda • oblikuje se nakon rođenja i zato se zove stečena Qi • stiče se (skuplja) kroz disanje. Prenatalna ili nebeska Qi je nasleđena od roditelja i predaka i dovodi se u vezu sa genima.

POSTNATALNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Postnatalna . Wei Qi. što liči na paru koja se podiže iz lonca za kuvanje (ceo process podseća na kuvanje pirinča).kroz hranu.stečena Qi doprinosi održavanju zdravlja i štiti Prenatalnu. znači da vaša zaštitna Qi nije dovoljno jaka! Kinezi bi vam savetovali da posetite kineskog lekara ili da redovno radite Qi Gong vežbe (najmanje 3 meseca). Yang slezine i želuca iz hrane preuzimaju čistu Qi. Poželjne posledice Mešanjem postnatalne (stečene) Qi sa prenatalnom (nasleđenom) Qi (iz univerzuma i od predaka). vazduh. esenciju Qi hrane koju podižu do grudnog koša (pluća). U tom slučaju. a može se reći i da sprečava bolest. to se zove dobrom srećom ili dobrom karmom. stvara se robustan i dinamičan život. Qi vazduha (Zong Qi) unosimo disanjem i absorbuju je pluća. abdomen. i kreativnost. Prenatalna Qi. ukoliko imate problem da se odbranite od drugih ljudi i njihovih zahteva. i Zaštitna. Ying Qi. emocije i ideje. slab vam je imunitet i nemate samo-poštovanja.’’ Interakcija stečenih i prenatalnih energija može se desiti spontano. INTUITIVAN I PROSVETLJEN. Ovaj unutrašnji sistem ishrane organa i tkiva omogućava telesne funkcije i održava zdravlje i mladalačku izdržljivost. buke ili čak besa drugih ljudi. i dešava se upravo zahvaljujući dobroj sreći (ili karmi). Tom prilikom se stvara zdrava Qi ljudskog tela. poznata kao vatra života. Qi hrane (Gu Qi) Kao što svi znamo. hrana ulazi na usta. da bi stvorila auru zaštite od spoljašnjih patogenih uticaja: prehlade. Zaštitna Qi je ta koja nam stvara i održava imunitet. što održava naš život. nasleđenu Qi (koja je uslov za dugovečnost). U osnovi je svih unutrašnjih potencijala za ozdravljenje. Zaštitna Qi putuje površinskim kanalima i kožom (često se kaže da ide i van tela). toksina. zdravlje. konstituciju čini jakom i čak jača naše samo-poštovanje. razdvajaju se Ishranjujuća. Ishranjujuća Qi zatim putuje ka unutra da nahrani organe i aktivira tkiva kroz kanale prolaska. daje gorivo ili varnicu potrebnu da se ova razmena odvija. Prenatalna Qi se meša sa postnatalnom Qi . koji je opisan i kao ’’DUG. gde se odvija varenje (metabolička vatra). vodu. Ono što se zatim dešava u našem telu jeste da se u grudnom košu mešaju Qi hrane koja se podigla do grudnog koša i Qi vazduha koju su ekstrahovala pluća. Ono što se tada dešava jeste da ona zatim ide u ’’lonac za kuvanje’’. Iz nje. Dakle. .

gorko na Qi a slatko na mišiće. izbegavanje dugog sedenja i ostajanja noću. pa tako zimi hranu spremati na način koji će dodati više vatre (pečeno u rerni.njenog nedostatka. Qi majstori savetuju i da se ne prejedamo. krvi. Ovde ću vam prezentovati savet Qi majstora. Osim ovoga. Ukoliko vas to bude interesovalo! Uz napomenu: moja profesija je Feng Shui. kao i . Ovakav život se dostiže kroz nameru.samo hobi! . Najzdravije je hraniti se u skladu sa godišnjim dobima. preporučuje se da koriste unutrašnju alhemiju kojom je moguće strahovito ubrzati. kao i da uvek svoj želudac popunjavamo maksimalno do 70% kapaciteta. jesu aktivnosti kojima možemo sprečiti odlivanje i smanjenje Qi.Onima čija se dobra sreća ne javlja spontano. oporo na tetive. koji glasi : Generalno je mišljenje da meditacija i fizičke vežbe rešavaju problem stagniranja Qi. umerena seksualna aktivnost i izbegavanje čitanja noću i u ležećem položaju. U nekom od sledećih tekstova ili Feng Shui Newsletter-a. kao i hrani koja deluje kao lek. dugo kuvanje. Yina i Yanga. korišćenjem nebeske faze kultivisanja Qi. slano na krvne sudove. zato što kiselo deluje na kosti. da izbegavamo hladna pića i ekstremne vremenske (ne) prilike i da ne preterujemo ni u čemu (niti u aktivnosti niti u neaktivnosti). povećati i proširiti čovekovo postojanje. Balansirajte ukuse. pisaću više o simptomima nedostataka Qi. kineska medicina mi je . prženje).

.

.

nekada je manje bolje nego više. Da biste privukli sreću boljih prihoda. Postoji mnogo različitih preporuka i metoda za bogaćenje. međutim osnovni simbol novca u feng-shuiju je voda. On ne smije biti isuviše velik. uvijek treba imati u vidu ravnotežu. jer bi mogao postati opasan. . najbolja metoda je uvođenje vodenog elementa u svoj životni prostor.Feng shui za poboljšanje prihoda Feng shui majstori tvrde da je najlakši i najbrži rezultat primjene feng-shuija povećanje prihoda.

Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. Ono što treba zapamtiti je to da se kornjače ne drže u paru. U jezercu možete uzgajati različite vrste ribe. novac. Međutim.5 cm. Prljava voda donosi otrovan zadah. odstranjujete uvelo i trulo lišće. ili 124. ona predstavlja pomoć drugih ljudi.Neki od načina za poboljšanje prihoda: Izgradnja jezerca ispred kuće Dimenzije koje se preporučuju za prečnik jezerca su 104 i 110. možete držati i druge biljke. što predstavlja pojas od žada i prostorije pune novca. Najpovoljnija kombinacija je 9 zlatnih ribica. ili jednostavno dotrajalu biljku bacite i zamijenite novom. mesnatih listova. Feng-shui ribom naziva se arowana. gledano iznutra prema van. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. ne paničite već je zamijenite drugom. od čega bi jedna trebala biti crna. dok se biljkom novca u feng-shuiju smatra krasula. jer njeno prisustvo donosi bogatstvo i sreću. jer to stvara dragocjenu jang energiju. pod uslovom da ih redovno zalijevate. Kao nebesko biće. mijenjate zemlju. ali po feng-shuiju najpovoljnije je držati 9 primjeraka japanskog šarana. jer više vole da budu same. Smatra se da će ona simbolički apsorbovati bilo kakvu nesreću koja vam je namijenjena. postoji vjerovanje da se to dogodilo jer je apsorbovala nesreću namijenjenu vama. koju neki biznismeni drže radi privlačenja velikog bogatstva.5 do 132 cm. Nije preporučljivo držati kaktuse . Kornjača na sjevernom sektoru U sjevernom sektoru doma poželjno je držati kornjaču bilo živu ili kao keramičku figuru kornjače. Ako vam u akvarijumu ugine zdrava ribica. povoljne su biljke okruglih. Akvarijum sa zlatnim ribicama Akvarijum sa zlatnim ribicama je idealno rješenje za privlačenje sreće bogatstva. Treba voditi računa da ono bude sa lijeve strane od ulaznih vrata.vole da budu same. ako se drži u jugoistočnom sektoru. Potrebno je obezbijediti neprestan dotok vode (pumpa i filter za pročišćavanje). Biljke u jugoistočnom sektoru Kada je riječ o biljkama.

Crassula je biljka iz porodice sukulenata i postoje različite vrste: 1. bonsai biljke (biljke patuljastog rasta) ne donose dobru energiju u vaš životni prostor. Crassula arborescens "Silver Dollar Jade" 5. Potrebno je napomenuti da nije povoljno u domu držati suhe biljke poput suhog cvijeća i suhe grane drveta jer emituju mrtvu energiju i privlače lošu sreću. 'gollum' & 'hobbit' 3. Crassula argentea "Finger Jade" 4. Crassula ovata "Whirly Bird" 7. Takođe. . Crassula portulacea minima "Mini Jade" 6. Crassula argentea 'monstrose'.niti biljke špicastih listova koje odašilju otrovne strelice. Crassula ovata 'Jade' 2. Crassula ovata "Lemon & Lime" Crasula – još se naziva biljka novca i ona je na prvom mjestu kada je u pitanju energiziranje sektora bogatstva i blagostanja (istok i jugoistok).

Bambus – simbolizira dugovječnost.Izuzetno povoljne biljke su: Spathiphyllum – biljka koja je jednostavna za održavanje. ne zahtjeva puno svjetla a osim toga dobro upija negativna zračenja iz elektronskih uređaja . Calathea – sve vrste. Schefflera – dekorativna biljka koja raste u visinu ( simbolizira rast i napredak ) te također ne zahtjeva puno svjetla . .

Biljka "slonova noga" je izuzetno nepovoljna (simbolizira nazadovanje i spriječen razvoj). Bonsai je simbol sputane prirode i izuzetno štetno djeluje u bilo kojem prostoru . Biljke će vam to vratiti svojom . narcisa i ljiljana Ne preporučuju se: Sve biljke s trnjem ili iglicama poput kaktusa. ali ne podnosi propuh . redovno režite grane koje su previše izrasle i dodajte hranjive sastojke u zemlju. Biljke koje imaju oštre listove poput sablji ( na primjer palme ). Najpovoljnije mjesto za biljke je istočni. Umjetno cvijeće od svile treba redovno čistiti. uklanjajte ocvale cvjetove i uvelo lišće. Yucca (drvo života). te svakih 6 do 12 mjeseci zamijeniti novim. Dracaena. božura. ono predstavlja mrtvu energiju i smrt te ga nije dobro držati u prostoru. puzavci) predstavljaju nazadovanje. jugoistočni i južni dio doma ili prostorije.Ficus benjamin – voli jako svjetlo . sve palme i Diffenbachia. Biljke koje rastu prema dolje (npr. Ne preporučuju se Agava. One su nepovoljne jer energiju prostora pretvaraju u agresivan oblik. Njegujte svoje biljke. Zamioculacas cvjetnice poput orhideje. Suho cvijeće nema života.

umjetničkim slikama sa negativnim prizorima. ispod tepiha. Svi mi u svom domu imamo dosta aktivatora za koje nismo ni svjesni kako nam mogu donijeti pozitivnu energiju samo ako ih pravilno koristimo. Feng-shui simboli koji donose sreću u novcu Kineski novčići Mogu se staviti vezani crvenom trakom na važna dokumenta i knjige prijemnih faktura kako biste imali uspjeha u poslu. kao što su prostor ispod trosjeda. Ne trebate dati ogroman novac feng-shui majstoru. jer tako stvarate dojam da ona odlazi skupa s vašim novcem. redovno zalijevanje i odstranjivanje trulih i suhih listova. najviše devet. Minimalno je potrebno imati jednu. posebno ako ih držimo u sektoru bogatstva i blagostanja (jugoistok). da bi vam rekao kako trebate dobro očistiti dom. simboli i aktivatori prostora. ona ne bi trebala biti okrenuta prema ulaznim vratima. sofe. raspoređene po svim dijelovima sobe na neupadljivim mjestima. Najvažnije od svega je održavanje svježeg izgleda biljke. Tronoga žaba Tronoga žaba je simbol koji donosi najviše sreće u uvećanju vašeg bogatstva.ljepotom i pozitivnom energijom. Pored temeljitog čišćenja doma i bacanja nepotrebnih.Ako imate tri. potreban vam je kompas da odredite strane svijeta. a čist dom je pola dobrog feng-shuija. starih i oštećenih stvari. takođe možete ih okačiti iznad glavnog ulaza u kuću ili postaviti bilo gdje u domu. police i sl. Feng-shui zaista djeluje. a treću postavite . kao da ga unosi u dom. sa jang stranom okrenutom prema gore (kineska slova). pa je takve stvari potrebno odstraniti iz doma. Ako imate samo jednu žabu. stola. I neka budu okrenute prema različitim stranama svijeta. ali isključivo kao pravilno korištenje energija. Važno je pri tom držati ih na podu. kao da ide po novac. Postavljanjem dva novčića sa crvenom trakom iznad ulaznih vrata u radnju privlačite bogatstvo. ali često nesvjesno privučemo mrtvu energiju raznim dekoracijama od suhog cvijeća. druga prema unutra. koji predstavljaju energije pojedinih sektora. u novčanik (kako biste osigurali da nikada nije prazan). ali uvijek povezane crvenom vrpcom. neka jedna gleda van.

kao da dočekuju chi bogatstva. okrenut tako da uplovljava u prostoriju. Trgovački brod Možete sami napraviti svoj brod bogatstva tako što ćete uzeti maketu bilo kakvog broda. simbolično predstavljajući ulazak bogatstva u dom ili kancelariju. novčićima. staviti pravu novčanicu ili kovanicu. . može i u trpezariji i dijagonalno od glavnih ulaznih vrata. kuhinji i kupatilu. dok se ne preporučuje držati ih u spavaćoj sobi. Možete i ispod svake žabe.po želji. Dnevna soba je najpogodnija. napuniti ga raznim dragocjenostima. lažnim zlatnim polugama i postaviti u predsoblje ili dnevnu sobu. koliko god ih imali.

malahit.pet vrsta sjemena ili zrnevlja staviti u male plastične kese Vazu izobilja držite tako da je sklonjena od radoznalih pogleda.crvena torbica prepuna novca .. jaspis.. kristala. . šest ili devet kineskih novčića koji su vezani crvenom vrpcom . zemlje.tri. metala i napunite je sljedećim sadržajem: .Vaza izobilja Kako biste napravili vazu koja donosi bogatstvo. izaberite vazu od porcelana. ametist.sedam vrsta poludragog kamena. kornain. akvamarain. biser. tigrovo oko. kvarc. kristali. . lapis lazuli. citrin. topaz. korali.

a onda simbol tronoge žabe postaviti tako da bude okrenuta u ovom pravcu.ali okrenutu ledjima od ulaznih vrata? Sta vi mislite? :) Najbolje je da se ovaj simbol drži u prostoriji dnevnog boravka i to dijagonalno od ulaznih vrata. nema nekog strogog pravila. pa možeš izračunati povoljnu direkciju za novac na osnovu ličnog gua broja (na odgovarajućoj temi imaš opširnije o ovome). Medjutim. .pa posto imam samo jednu. da je ja onda stavim ispod stocica u hodniku.Tronoga žaba Ja sam danas kupila zabu i isto ima novcic kao na slici.