REČNIK feng shui i pojmova kineske tradicije

ABAKUS: računaljka; simbol prosperiteta, čest simbol u feng shui dizajnu zgrada u
velikim kineskim gradovima; ALMANAH: tong shu; godišnja publikacija koja sadrži obilje informacija od značaja za Kineze, kao npr. vremenske prognoze, solarni i lunarni kalendar, srećne dane, horoskope, pravila ponašanja, elemente feng shuija; AMAJLIJE I TALISMANI: mali predmeti koje Kinezi tradicionalno nose sa sobom, verujući da će im doneti dobru sreću i zaštititi ih od loših uticaja; najpopularnija amajlija jesu novčići, obično tri novčića sa kvadratnom rupom u sredini povezana crvenom trakom, za koje se veruje da donose dobru sreću u vezi sa novcem; ovi se novčići nose u novčaniku, drže se u kasi, na radnom stolu, u fasciklama, ispod telefona… BA GUA: osam trigrama koji su raspoređeni u osmougaonik, svaki na tačno određenom mestu; ba znači osam, kua označava trigrame; BA GUA MAPA: termin koji označava podelu prostora na segmente; u praksi, prostor se deli na devet jednakih delova (segmenata); teorijski, radi se o osam segmenata, zato što središnja oblast ujedinjuje ostalih osam; svaki od osam segmenata prostora je u vezi sa karakteristikama strane sveta koja tu ‚‚pada‚‚; centar je mesto opšteg balansa prostora; porodica pripada istoku, ljubav i brak jugozapadu, prijatelji severozapadu, deca zapadu, ugled jugu, karijera severu, obrazovanje severoistok i sreća uopšte i u novčanim pitanjima jugoistoku; BA GUA OGLEDALO: malo osmougaono ogledalo sa ucrtanim trigramima, tradicionalno žute, crvene ili zelene boje; nekada je korišćeno da bi se prostor odbranio od neželjenih energija iz susedstva (raskrsnica, groblje, više građevine, most koji ’’gleda’’ na kuću, neprijatni susedi, putevi, napuštene kuće, itd.); postavlja se spolja, tako da ‚‚gleda‚‚ ka ugrožavajućem objektu; BAMBUS: visoka biljka koja raste mahom u Kini, Japanu i Jugoistočnoj Aziji; bambus je zapravo vrsta trave, koja može prerasti visinu od 10 m; za Kineze, bambus predstavlja snagu, izdržljivost i otpornost; BUDA, BUDIZAM: Buda (Buddha), na sanskritu počasna titula za ’onog ko se probudio’, odnosi se na Sidarta Gotamu (Siddharta Gautama), istorijskog osnivača Budizma; oženjen i otac jednog deteta, Siddharta je napustio porodicu da bi postao lutajući monah, vođen porivom da pronađe uzrok patnji i rešenje za njih; rešenje je našao u učenju koje je nazvao ’’Srednji put’’; polazne osnove Budinog učenja su sadržane u ’’Četiri Plementie Istine’’: 1. Život je patnja; 2. Uzrok patnje je vezanost; 3. Patnja se može zaustaviti ukoliko se prekine vezanost; 4. Vezanost se može prekinuti meditacijom i disciplinovanim i moralnim životom; BISER: predstavlja u kineskoj tradiciji žensku lepotu i čistotu ženskog principa; predstavlja i mesec, i veruje se da štiti kuću od vatre; u Budizmu, biser se dovodi u vezu sa ispunjenjem želja; često se predstavlja skupa sa Zmajem; CRVENA: srećna boja kod Kineza; veruje se da donosi vitalnost, snagu i autoritet; simbol je elementa Vatre; ČUVARI VRATA: njihove slike (par čuvara) se kače na vratima; veruje se da čuvaju kuće, poslovne prostore i sveta mesta od loših uticaja, zbog čega izgledaju ljutito;

ČETIRI STUBA SUDBINE: takođe i Ba Zhi; drevna astrološka metoda analize sudbine;

podaci dobijeni iz datuma rođenja se ’’prevode’’ u elemente (vidi: Elementi), čiji se odnos analizira; utvrđuje se koji element predstavlja suštinu osobe - ono što ona jeste – i zatim se procenjuje njegova jačina i koji su elementi i pravci za osobu povoljni; iz stubova sudbine vide se povoljni i nepovoljni životni periodi, osobino okruženje, afiniteti… ČETIRI PLEMENITE BILJKE: bambus, hrizantema, orhideja, šljiva; ČETIRI NEBESKE ŽIVOTINJE: feniks, kornjača, tigar i zmaj; DRVO: jedan od Pet elemenata; predstavlja energiju mladosti i rasta, ideja i mašte; DUPLA SREĆA: simbol sreće u zajedničkom životu kod Kineza; koristi se na venčanjima, a veruje se da neudatima može pomoći da brže pronađu partnera; DUŠA: Kinezi veruju da čovek ima dve duše; jedna je PO, životinjska ili životna duša, a druga je HUN ili spiritualna, lična duša; u trenutku smrti, obe duše se odvajaju od tela; Po ide u grob i propada uporedo sa telom, dok ‚‚Hun ostaje u životu onoliko dugo koliko se članovi porodice sećaju umrlog‚‚; takođe se veruje da, ako se o grobu i holovima predaka dobro stara, obe duše postaju prijateljski nastrojene prema potomcima i donose im dobru sreću; FENIKS: mitsko stvorenje, dugorepa ptica koja predstavlja ženski princip i stoji za ženski rod; pet boja feniksovog repa predstavlja pet suštinskih vrlina: ispravnost, mudrost, ljudskost i iskrenost; veruje se da upravlja jugom i da predstavlja sunčevu toplinu i letnju žetvu; od davnina je simbol kineskih carica; često se prikazuje u kombinaciji sa zmajem što simboliše skladnu kombinaciju muškog i ženskog principa; FENG: vetar ili vazduh; FENG SHUI: ’’vetar i voda’’, sistem geomantije čija se starost procenjuje na više od 3000 godina; kroz pravilno postavljanje grobova, zgrada i raspoređivanje nameštaja, usklađuje se sa opštim protokom energije; na ovakav način, kreira se osnova za dobru sreću potomaka (postavljanjem grobova), odnosno korisnika prostora; • vidi pod Zemlja, Feng Shui analiza; FENG SHUI ANALIZA: komplikovana i sveobuhvatna analiza energije tla (lokacije na kojoj se nalazi zdanje koje se analizira), zatim same građevine (oblik, materijali, raspored prostorija, itd.), odnosa predela i građevine, odnosa građevine sa drugim objektima u okruženju, odnosa građevine i strana sveta, uticaja prednje orijentacije i perioda izgradnje; podrazumeva i analizu unutrašnjosti prostora, kao i samih korisnika, na osnovu njihovih datuma rođenja; analiza je baza na osnovu koje se daju preporuke za kompletno uređenje prostora, počevši od rasporeda prostorija i nameštaja, pado pronalaženja najboljih pravaca za spavanje, rad,...(nešto više potražite u mojim knjigama ili na web site-u: www.feng-shui-co-yu); FENG SHUI VRT: važan element po feng shuiju dobro uređenog dvorišta/kuće, izvor energije, Qi; kineski carevi su imali prekrasne vrtove oko svojih palata, a i tradicionalni kineski domovi (kao i hramovi) su građeni oko vrtova; obično aismetrilčnog oblika, Kineski vrt odražava sklad koji postoji u prirodi; osnovni elementi vrta su planina i voda (koncept shan shui, yang i yin); planinu predstavljaju kamenje i zimzeleno drveće, a vodu jezerca i potoci; obavezni delovi feng shui vrta su paviljoni (vidi: paviljoni), mostići, cveće, biljke i životinje, natkriveni prolazi i kamenite staze…; FENG SHUI MAJSTORI: rodonačelnici feng shuija su veliki majstori Yang Yun Song, Zeng Wen, Zing Dao He Shang i Lai Bu Yi. Danas, malobrojni poznavaoci klasičnog feng shuija žive u Singapuru, Hong Kongu i Maleziji; od Joey Yap-a sam najviše naučila i on je, iako mlad, vrhunski majstor; Yap Cheng Hai takođe živi u Maleziji i ima titulu ’’veliki veliki majstor’’; Raymond Lo živi u Hong Kongu,predaje

na univerzitetu feng shui i ekspert je za divinaciju Yi Jing-om, na drevni tradicionalni način, malo poznat na zapadu; FU XI: prvi od tri legendarna kineska cara; pripisuje mu se da je kineskom narodu preneo umetnosti civilizacije: naučio ih kako da pripitome životinje, love, pecaju, kuvaju, koriste pismo, prave muziku, gaje svilene bube i tkaju; legenda govori da je Fu Xi pronašao trigrame i ustanovio sredstva kojima se može izmeriti svemir…; GEOPATSKI STRES: štetni uticaji koji dolaze iz Zemlje i posledica su podzemnih voda, raseda i rudnih ležišta; geopatski stres karakterišu poremećaji geomagnetizma, koji nakon dužeg izlaganja mogu ozbiljno naškoditi zdravlju živih bića; u novije vreme, geopatski stres izazivaju i građevinski materijali… (vidi moju knjigu: Feng shui, kompletan priručnik za uređenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora…) HEKSAGRAM: formacija sastavljena od šest prekinutih i celih crta; svaki heksagram nastaje kombinovanjem dva trigrama; • vidi: Trigrami KAKTUS: višegodišnja biljka poznata po bodljama, karakteristična za suve predele i visoku temperaturu; zbog karakterističnih bodlji se smatra neprijateljskom biljkom, koja odbija posetioce; izuzetak je jedna vrsta kaktusa, crassula ovata, sa ovalnim listovima, koja je poznata i kao ’’biljka koja donosi novac’’; KARDINALNI PRAVCI: sever, jug, istok i zapad; KNJIGA OBREDA: skup dokumenata u kojima se opisuju drevni rituali i dvorske ceremonije; ova knjiga pokriva širok spektar tema, počevši od filozofskih rasprava o smislu života, sve do detaljno ispisanih pravila za svakodnevni život; čuveni tekst Prolećni i jesenji anali je deo ove knjige a sastoji se iz tri poglavlja koja opisuju principe Neba, Zemlje i Čoveka; smatra se da ovaj dokument predstavlja kombinaciju religije, astronomije, državne uprave i etičkih principa; KNJIGA PROMENA: I Ching ili Yi Jing, divinacijski priručnik, jedan od Pet Klasika; u knjizi su prikazana 64 heksagrama (vidi: Heksagrami), koje prate komentari koji se pripisuju kralju Venu i Konfučiju; pitalac postavlja pitanje i zatim baca tri novčića šest puta; novčići imaju yin i yang stranu, a rezultati bacanja mogu biti pretežno yin ili yang; kada su sva tri novčića istog polariteta, ispisuje se suprotni polaritet; rezultati se ispisuju odozdo na gore, u vidu yin ili yang linija (cele, prekinute); svaki heksagram ima svoje tumačenje, danas različitih autora, koje uglavnom pruža manje-više filozofski odgovor na postavljeno pitanje; da bi se razumela tumačenja iz Knjige promena, potrebno je veliko iskustvo u radu sa trigramima i razumevanje prirode heksagrama; KORNJAČA: Kinezi veruju da je kornjača izuzetno inteligentno stvorenje; simbol je snage, dugovečnosti i izdržljivosti; predstavlja univerzum: gornji deo oklopa je u vezi sa Nebom, donji sa Zemljom; posebna vrsta kornjače je yuan, u kojoj su pomešane osobine kornjače i zmaja i smatra se najmoćnijim stvorenjem, izvršiocem Boga Vode; KOMPASNA ŠKOLA: geomagnetni kompas, lo pan, osnovni je instrument SVIH klasičnih feng shui škola; ovaj kompas ima složene oznake koje dovode u vezu osobu koja je u pitanju i karakteristike određenog terena, zatim teren sa planetama i zvezdama, itd.; u oba sistema klasičnog feng shuija, San He i San Yuan, koristi se kompas; ipak, pošto je u San He sistemu akcenat na formacijama tla, kompasnog školom se često nazivaju škole San Yuan sistema; KUHINJSKI ZAŠTITNIK: važno božanstvo u tradicionalnom kineskom domu, veruje se da posmatra sve dobro i loše što se čini svakom članu domaćinstva; u domu ima svoje mesto, obično u niši iznad šporeta, gde mu se kači slika ili inskripcija; na kraju svake lunarne godine, veruje se da putuje na Nebo gde podnosi izveštaj o domaćinstvu;

KUAN YIN: u budističkoj tradiciji boginja milosrđa, otelovljenje saosećanja,

mudrosti i ljubavi; obično se predstavlja kako sedi na lotosovom cvetu, simbolu pročišćenosti, držeći u ruci biljku koja leči sve bolesti; LAV: omiljeni simbol u kineskoj kulturi i umetnosti; često se predstavlja kao mešavina psa i lava; u Budističkom verovanju, lav je zaštitnik Budizma i svetih zdanja, pa se ispred hramova i palata često mogu videti statue lavova u paru; često se naziva i Fu pas, zato što Fu označava Budu; figure Fu psa se danas koriste i za zaštitu životnih i poslovnih prostora; LEČENJE PROSTORA: mere i postupci čiji je cilj odbrana prostora od nepoželjnih energija i jačanje poželjnih; klasični lekovi su vazdušni zvončići (wind chimes) sa 5 i-ili 6 šupljih štapova, napravljeni od metala; u feng shuiju se kao ‚‚lekovi‚‚ koriste i ogledala, svetlost, jake boje, bambusove flaute, pokretni i nepokretni predmeti… LUNG: kineski naziv za zmaja; vidi: zmaj; LO PAN: drevni (kineski) geomagnetni kompas, četvrtaste osnove i okruglog mobilnog dela sa više prstenova na kojima su obeležene različite oznake (trigrami, heksagrami, yin/yang, elementi, Zemaljske grane, 24 Planine, 120 Zlatnih podela, 60 sakupljajućih i širećih Zmajeva, itd.); LOTOS: biljka koja raste u vodi i čiji cvet Kinezima simboliše leto; kinesko ime za lotos zvuči kao i prosperitet i plodnost, pa lotos često predstavlja ova dva; u Budizmu, kao biljka koja raste iz blata a čiji je cvet beo i lep, lotos je simbol čistote, kao i Točka života; MAGIČNI KVADRAT: kvadrat u čijem je centru br. 5, i gde je zbir brojeva po horizontali, vertikali i dijagonalama uvek 15; poznat i kao Lo Shu kvadrat, osnova je za mnogobrojna proračunavanja u kompasnom feng shuiju; MANDARINSKE PATKE: u kineskoj tradiciji, simbol su sreće u ljubavi i vernosti; veruje se da mandarinske patke uvek žive u paru i da umiru kada se razdvoje; METAL: jedan od pet elemenata koji ’’tvore’’ svet; pripisuju mu se da čoveku daje oštrinu i izvršne sposobnosti, ali i da ga čini ravnodušnim i proračunatim… NEBESKA STABLA: Pet elemenata, u yin i yang svojstvu; Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui. NEGATIVNI PROSTOR: deo prostora koji “nedostaje” u ba gua mapi, do pravilnog oblika; ovaj deo ”pada” van kuće ili stana; potreba koja predstavlja ovu stranu sveta se tada obično zadovoljava van kuće… NOVOGODIŠNJI FESTIVAL: poznat i kao Prolećni festival; najvažniji festival u Kineskoj godini, označava početak novog ciklusa koji počinje sa lunarnom novom godinom (januar ili februar) i slavi se petnaest dana; nekoliko nedelja ranije, Kinezi šalju prijateljima i rođacima crvene razglednice sa dobrim željama; za vreme festivala odaje se posebna pošta starijima, pišu se pesme, uživa se u obedima sa puno vrsta jela koja imaju simbolična značenja… OGLEDALA: u drevnoj Kini, pripisivane su im magične moći; verovalo se da vlasnika štite od zla i da otkrivaju tajne iz budućnosti; okruglo ogledalo je simbol celovite bračne sreće; u feng shuiju, koriste se kao lek kojim se može proširiti prostor, povećati količina svetlosti i energije u prostoru, uneti poželjni vidik ili duplirati postojeći… OSAM BOGATSTAVA: poznata su i kao Osam dragocenih stvari; radi se o osam simbola dobre sreće koji se često koriste u kineskim motivima na porcelanu i tkaninama; osam bogatstava su: biser, novčić, romboid oblika dijamanta, okruglo ogledalo, kameno zvono, par knjiga, par rogova nosoroga, list; OTROVNA STRELA: vrsta energije koja dolazi od oštrih ivica i uglova; u feng shuiju se veruje da, ako smo joj duže izloženi, može da bude opasna; glavobolje, nervoza i

ona se unosi simbolima (tako npr. PET ELEMENATA: važan koncept u kineskoj filozofiji. pa simbolizuje i dugovečnost. vrat vuka. • vidi: Osam bogatstava. neke kineske familije imaju sopstvena groblja i u posedu su dokumenata u kojima su zabeleženi njihovi koreni čak i više od hiljadu godina unazad. ima žuto krzno i rog na glavi. radi se zapravo o pet promena ili pet prelazaka energije. sa više spratova. • takođe jedan od trigrama. PRECI: u kineskoj tradiciji i svakodnevnom životu. nijedna važna porodična akcija se ne preduzima a da se prethodno ne ’’obaveste’’ preci i da im se ne prinese ponuda. Vatra i Drvo. Zemlja. studioznost. uz vodu glavni nosilac energije u prirodi. onda se unosi slika reke ili jezera. yin feng shui. podizane su i radi ispravljanja manjkavosti terena. Kornjača. Riba. koja mestu daje sigurnost i podržava njegov rast. predeli se sastoje iz planine i vode i oni razlikuju na stotine formacija planina. • vidi: Zemlja i Geomantija. svaki se element javlja u yin ili yang polaritetu i ima svoja specifična svojstva. mogu da budu uzrokovani ’’otrovnim strelama’’. QI: energija.. RIBE: reči za ribu i izobilje se u Kini izgovaraju isto (yu). često su podizane u neposrednoj blizini mesta pogođenih prirodnim katastrofama. qilin ima telo jelena. tako da je riba simbol izobilja. odnosno uzburkane energije. veruje se da živi 1000 godina. radi ’’smirenja’’ duhova. pronalaženju dobrih lokacija ha sahranjivanje i pravilno postavljanje grobova (tzv. smatra se da način na koji su preci sahranjeni. Zmaj. koje od ivica idu pod uglom od 45 stepeni. pet elemenata su: Metal. ako nema planine. unosi se slika planine. izvorno značenje je ‚‚dah prirode‚‚. uobičajeno se podižu na mestima gde je vidik najlepši ili su najbolji uslovi za odmor. ipak. i vrlo je sličan jednorogu. preci zauzimaju važno mesto. planine su neophodne da se energija zadrži u oblasti: kada ih nema. nalazi se u svemu. Šaran. simbol su pisanja i obrazovanja. veliki vrtovi često sadrže više paviljona koji pružaju različite vidike. yin chai). itd. a manji je od polovine dužine ili širine strane iz koje izlazi. motivisanost i dalekovidost. svaka naseobina treba da ima svoju planinu. ispunjava svaki oblik i u isto vreme daje oblik stvarima. nema dovoljno energije za napredak i perosperitet. projekcija (ili ekstenzija) iz jugoistoka može da deluje povoljno na finansije. a slika riba se u prostor postavlja kada su nam potrebni neki od pomenutih kvaliteta. poznavaoce klasičnih feng shui sistema. QILIN: mitska životinja koja predstavlja dobroćudnost i ljubaznost. SIMBOLI: kada neke energije nema dovoljno u okruženju. PAGODA: visoka građevina nalik kuli. važan koncept za dijagnostikovanje kvaliteta energije i lečenje prostora. Tigar. bračnu sreću i plodnost. Kinezi veruju da se javlja samo kada je zemlja mirna i ide ka napretku. Tronoga žaba. tako npr. ribe takođe predstavljaju i harmoniju. . mogu se čak podići i na mostu ili na sredini jezera. yin i yang i preko Pet elemenata. PAVILJON: obavezan deo kineskih bašti. poznavaoci klasičnih sistema tvde da ‚‚simboli deluju simbolično‚‚ te da ne mogu značajno da promene količinu i kvalitet Qi u prostoru. Voda. ako nema vode.probadi u vezi sa određenim mestom na kome se sedi ili duže boravi. ima ih raznih oblika. PROJEKCIJA: deo prostora koji izlazi iz postojeće strukture (pravilnog oblika). glavu zmaja a noge i kopita konja. za geomante.). PLANINA: važan element predela i lokacija. može da utiče na život potomaka. predstavlja dubinu. i jedna cela grana feng shuija je posvećena samo ovoj problematici. strpljenje. ispoljava se kroz polaritete. rep krave. ima pozitivno značenje ako nije prevelika.

Vatra. zemlju rođenja. Tao je večan i neograničen. prvenstveno Yina i Yanga. ŠARAN:su kineskoj tradiciji. VATRA: jedan od Pet elemenata. stranom sveta. dug život. TIGAR: jedna od četiri nebeske životinje. poznato je i da su čak i rak dojke dijagnostikovali i lečili metodama koje mogu da se nazovu pretečom radioterapije. tih i prazan. TRIGRAM: poznati i kao osam trigrama. simbol istrajnosti. SUDBINA: univerzalni koncept koji označava snagu koja rukovodi svim stvarima i održava red i poredak. a u Kini se veruje da ubija loše i štiti dobre ljude. članovima porodičnog sistema… TRONOGA ŽABA: u kineskoj tradiciji. Voda. pošto nema oblik. putevi). VODA: jedan od pet elemenata. SHUI: voda. a kada nedostaje. u procesu dijagnoze i lečenja. Taoizam propoveda mudrost koja se stiče iz introspekcije. detinjstvo. kada ga ima previše (i ako se javlja samo u yin svojstvu). smirenosti i snage. osnivačem Taoizma smatra se Lao Ce (delo:Taotejing). delovanje bez akcije… TONG SHU: vidi almanah TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA: autentična veština i naučna disciplina koja je praktikovana u Kini pre više hiljada godina. koji je ujedno i cilj. zato što simboliše pet vrsta dobre sreće: zdravlje. TAO. porodicu rođenja. postavlja se u prostor tako da gleda KA UNUTRA. a nastaje kao posledica menjanja predela (tuneli. ne može se spoznati kao objekat. balans. označava put ili tok. TAI JI: središte. osnova reči.SHA: loša energija koja je u vezi sa određenim lokacijama ili građevinama. takođe simbol izlečenja. Pet elemenata. može pojedinca da učini previše mirnim i pasivnim. Vetar. svoj put. u savremenom svetu. lekari tradicionalne kineske medicine su se služili istim znanjem kao i praktikanti feng shuija (Yin i Yang. Jezero. propadanja (groblja) i neodržavanja (pogledati unaokolo).). svaki trigram je kombinacija tri crte. obrazovanje…. motiv pet slepih miševa se smatra posebno povoljnim. često se koristi kao simbol zaštite prostora od ’’tri propasti’’: vatre. smatra se da čoveku daje mudrost. obično sama po sebi postoji u nekom predelu ili na određenoj lokaciji. osobinom. mogu je stvoriti i ljudi. energija Neba utiče na ključne elemente sudbine: datum rođenja. vidi: Riba. . • u feng shuiju. Planina. u životu nema dovoljno topline i uzbuđenja. sklad neba i zemlje. iako je važan deo lečenja upravo herbalna terapija. SLEPI MIŠ: tradicionalni kineski simbol za dobru sreću. zapisi govore da su se na kongresima održavanim još u sedmom i osmom veku(!) lekari raspravljali o načinima lečenja dijabetesa i tiroidne žlezde. Zemlja. sudbina čoveka je pod uticajem energije Neba koje određuje dužinu njegovog života kao i uspešnost. osam trigrama su: Nebo. upravlja muškim principom u prirodi. kada ga ima previše. nepromeljiv. samodovoljan. itd. bogatstvo. SKLAD: posledica dinamičkog uravnoteženja suprotnosti. kao i princip wu wei. mirnoću i staloženost. dinamička ravnoteža yina i yanga TAOIZAM: pravac u kineskoj filozofiji. lopova i duhova. ostvarenja sklada je cilj primene feng shuija i tradicionalne kineske medicine. Grom. kineski termin je ming. čovek teško kontroliše impulse. dok se sam pojam odnosi na život u skladu sa prirodom. voda je simbol za bogatstvo. poštenje i prirodnu smrt. simbol prosperiteta i sreće u novcu. • delovi tla slepog miša su tradicionalni sastojak mnogih lekova u kineskoj medicini. koje mogu biti prekinute (yin) ili cele (yang). svaki trigram je u vezi sa određenom životinjom. taoisti kažu da sve ima svoj Tao. ljude čini strastvenim i impulsivnim i u njima jača potrebu za ispoljavanjem. jedna od tri najrasprostranjenije religije u Kini (uz Budizam i Konfučijanizam). TKM je najpoznatija po akupunkturi. kojima se pripisuje da poboljšavaju vid i produžuju život.

potencijalnih supruznika. Ovakav odnos bi. na Zemlju se gleda kao na živi organizam koji. ekstrovertan. oni to rade uz pomoć geomagnetnog kompasa. upravlja određenim organima i funkcijama u telu. pasivan. svaka grana ima karakteristične osobine.• vode su. Pas.upravlja svakom dvanaestom godinom (2008. mesecom u godini (oktobar je mesec Psa). uz planine. zato što stvaraju životnu enrgiju.ili bar jedan od njih budu u povoljnim periodima. introvertan. nakon čega bi izračunao i njihove stubove sreće. svaki Yin u sebi ima i zametak Yanga. U drevnoj Kini. svetao i na površini. dubok. sklapanju braka bi prethodio susret roditelja sa astrologom koji bi razmotrio slaganje njihove dece . kada kulminira. . kao i sa po dva sata u toku dana (Pas vlada satima od 19-21h). ali i služeći se ‚‚klasicima‚‚ starih majstora i utemeljitelja ove metode (vidi: Feng Shui Majstori). itd. danom (Pas vlada svakim 12. sasvim izvesno. lak. Zmaj. kao i da datum srećnog događaja bude povoljan ne samo za mladence već i za njihove porodice. takođe jedan od Pet elemenata koji čoveku daje stabilnost. ima svoje vene i arterije kroz koje pulsira energija. je npr. ZEMALJSKE GRANE: poznate i kao dvanaest životinja kineskog zodijaka. svaka životinja – grana . kao i ljudsko telo. Astrolog bi prvo "podigao" stubove sudbine za oba kandidata. Bivo. a porodica bi opstala. simbol moći i snage. ZMAJ: mitsko stvorenje. danom). i stvara formacije poznate kao ’’Vodeni Zmaj’’. YI JING: vidi: Knjiga Promena. geomanti. Koza. Majmun. tamo gde nema planina. Zmija. predstavlja cara i carstvo. vodilo se računa o tome da element ženinog SELF-a bude u hraniteljskom odnosu prema SELF-u muškarca. ZEMLJA: u Taoizmu i Feng Shuiju. složen. aktivan. zmaj sa biserom (koji ispunjava želje) predstavlja obilje i dobru sreću. poznatog kao lo´pan.. Zec. a ’’pripadaju’’ joj i određene boje. . Yin lako može da pređe u Yang. istrajnost i čvrstinu. YANG: muški princip. U tradicionalna vremena. svaki Yang u sebi sadrži i zametak Yina. glavni nosioci energije u predelu. Svinja. upornost. Tigar. YIN: ženski princip. voda je najvažniji izvor energije u okruženju. Za utvrđivanje povoljnih datuma. godina Pacova). koristili bi Tong Shu kalendar. Petao. mesta gde se kanali susreću jesu posebno povoljna. zbog čega bi on bio uspešan. Stubovi sudbine su veoma važni i za pravilnu i duboku primenu Feng Shuija. te su stoga oduvek bili glavna tema proučavanja kineskih geomanata. Konj. drevne kineske veštine uređenja prostora. u kineskoj tradiciji. Qi (hsueh). figure zmaja se postavljaju na radni sto da bi se označilo mesto autoriteta i moći. poznavaoci klasičnog feng shuija. kada kulminira. težak. strane sveta. Astrolozi su takodje vodili računa i o tome da oba kandidata. muškarčevom SELF-u davao stalni priliv podrške. Yang prelazi u Yin. Pacov. Brak ne bi mogao da bude sklopljen ukoliko stubovi ne bi pokazivali dobro slaganje. proučavaju od davnina energiju zemlje i ’’čitaju’’ obrasce koji se javljaju u različitim oblicima planina i reka.

Drvo "hrani" Vatru. mesecu. i to sledećim redosledom: Zemlja "hrani" Metal. . Metal. impulsivnost i potrebu da se bude u centru pažnje. podrške. Voda "hrani" Drvo.Na istoku još uvek važi pravilo da praktikant tradicionalnog feng shuija mora da poznaje Stubove sudbine. Vatra je takođe i simbol konflikata i borbe . Kada su elementi u natalnoj karti podjednako zastupljeni.. i svaki se ispoljava u svom mekom (Yin) ili tvrdom (Yang) vidu. danu i satu rođenja osobe. moći. Oni se takođe medjusobno i slabe ili uništavaju.posebno one za vlast. to ukazuje na suštinske nedostatke: novca. sigurnosti. koji "sedi" na Vatri (koja mu je prirodni neprijatelj. Metal "hrani" Vodu. Daljom i dubljom analizom elemenata utvrđuje se da g-dina Buša predstavlja el. tada je i sudbina bez velikih uspona i padova. oni se upisuju u četiri kolone. pa je tako g-din Buš ima Stubove koji se svrstavaju u kategoriju moći. 7:26 a. Vatra" slabi" Metal i Voda "slabi" Vatru. čime se krug održavanja života zatvara. Vatra za osobu Metala predstavlja i moć. To zapravo znači da je ono što dotičnog gospodina najviše zanima i što ga rukovodi u životu . Metal "slabi" Drvo. Odnos elemenata je takav da se oni međusobno "hrane". sem što se lako uočava jako prisustvo elementa Vatre koja daje borbenost.upravo moć. Svaki stub sadrži podatke o godini. kreativnosti. Kako izgledaju Stubovi sudbine Džordža W. Buša (6.7. Kada se podaci iz datuma rođenja "prevedu" u kineski kalendar. i to sledećim redosledom: Zemlja "slabi" Vodu. Najvažniji deo u analizi četiri stuba sudbine upravo i jeste procena balansa elemenata. a Vatra "hrani" Zemlju.1946. koja je suština fizičkog postojanja. zastupljenost elemenata je sledeća: Vatra: 3 Zemlja: 2 Metal: 1 Voda: 1 Drvo: 1 Elementi su relativno skladni. U Stubovima g-dina Buša.m. Kada postoje ozbiljni nedostaci elemenata u sudbini. ČETIRI STUBA SUDBINE Metod četiri stuba sudbine ili Osam karaktera je autentična kineska astrološka metoda. da bi klijentu mogao da preporuči orijentaciju zdanja i ulaznih vrata. kao i najbolji pravac za orijentaciju postelje i radnog stola. pogledaj odnose elemenata).) GODINA MESEC DAN SAT Vatra Drvo Metal Voda Zemlja Vatra Vatra Zemlja Da podsetimo: elemenata u kineskoj filozofiji ima pet. Stari spisi elemente prikazuju u krugu u čijem se centru nalazi element Zemlja. izražene u elementima u Yin ili Yang svojstvu. koje se nazivaju stubovima sudbine. Drvo "slabi" Zemlju.

Ona čoveka čini tradicionalnim i daje mu jaka patriotska osećanja. Stubovi sudbine pokazuju i na koji način osoba dolazi do novca: da li ga sama zarađuje ili ga možda nasleđuje. a ima je dosta u stubovima (3 Vatre. rigidne i letargične. Ako nedostaje Drvo. pokazuju Stubovi sreće. trome. Ono što preostane je veoma malo. . osoba će biti spora i teško će se odlučivati na promene. višak elementa Zemlja je i indikacija za poremećaj energije na meridijanima slezine i želuca (sporo varenje. Kineska astrologija je holistička.na nekom drugom mestu. meridijani). Pošto Vatra stvara Zemlju. biće stalno puna novih ideja i zamisli. 2 Zemlje). ili joj dolazi preko partnera. osoba će izgledati povučena i često stidljiva. to je Zemlja takođe jak element u ovoj natalnoj karti. a i to nestaje pod uticajem Zemlje. odnosno elementom Zemlja. jača želudac i poboljšava varenje. kao i svi prijatelji i neprijatelji. višak telesne težine. kao i upornost u ostvarenju sopstvenih ambicija. osećaj težine u želucu. on porast moći može da očekuje u godinama Vatre.). njen supružnik i deca. nekog drugog elementa. Sve što dominira . postati poznata i slavna tek posle smrti. Nekada je to veoma rano u životu. koja u ovoj karti ne može da se ispolji jer se troši na "slabljenje" Vatre. U Stubovima se jasno mogu videti dede i babe. on će od dobijene moći imati samo štete! Najpovoljnije godine za njega su godine Zemlje.On ipak ima i nešto saosećanja koje predstavlja element Voda. i kojima caruje žudnja. Stubovi sudbine i sreće nekih poznatih umetnika pokazuju dolazak perioda slave i novca čak više desetina (i stotina) godina nakon njihove smrti! Što se tiče gospodina Buša. Kada će se velika zarada desiti (ili nasledstvo). koja podupire njegov SELF. Ako nedostaje Metal osobi će faliti izvršna sposobnost. Đumbir sa svojim ljutkastim ukusom npr. i da bi napravili taktiku za terapiju. itd.narušava ravnotežu Kad god dominira jedan element u Stubovima. Tako. dok ginseng jača slezinu. U kartama gde dominira element Zemlja srećemo osobe koje su teške. ali pošto Vatra za njega nije povoljan element (*apsurd kineske filozofije i astrologije). kojima se ovog puta nećemo baviti. a zove se i SELF. roditelji osobe (otac je takođe predstavljen kao Vatra. Podatke iz Stubova o snazi pojedinih elemenata često koriste lekari kineske medicine. tip moći u ovim Stubovima). pa se ovde uvek vodi računa o tome da višak uvek izaziva i manjak . to narušava ravnotežu. Drvo (koji loše utiče na Zemlju. i večito će započinjati nove projekte. ostali elementi predstavljaju okolinu i okruženje. U odnosu na element koji osobu reprezentuje. muža ili žene. kojom vlada el. zato što je sladak ukus u vezi sa slezinom i želucem. osobi će se sugerisati da koristi sladak ukus . da bi ustanovili slabe tačke telesnog i energetskog sistema osobe (organi. koja je neprijatelj Vode i koja je dodatno "slabi". a drugi put je to toliko kasno da se jasno vidi da će osoba npr. Ako dominira Voda. U zavisnosti od vrste poremećaja. Ako dominira Drvo. stalna zabrinutost. To svakako nije I polovina tekuće godine. i troši Metal).ili da ga potpuno izbaci.

ŠTA NAM DONOSI PERIOD OSAM? Retrospektiva stvari koje su nam se događale i onih koje će se tek dogoditi.-1983. zato što se energije menjaju pod uticajem vremena: neke slabe a druge jačaju. Svaki ciklus čine tri etape: gornja. Svaki se ciklus sastoji iz devet perioda. 1884. Na dalekom Istoku. u kojima smo trenutno. veštine podešavanja toka energije po prostoru.-1883. Trigrami su detaljno opisani u Knjizi promena. Kineska astrologija je esencijalni deo Feng shuija. VREME je važan faktor u primeni oba sistema.-1903.i obrnuto. autentične i sa veoma dugom tradicijom. raspored poznat i kao ba gua (ba = osam. a nakon perioda 9. Vreme se ovde "meri" ciklusima. 1984. koji traju po 180 godina. i tako redom. 2004. koje traju po šezdeset godina.-2023. odnosno zakonima prirode koji sve regulišu.-1963.-1923. 1944. 1924. Obe veštine imaju zajedničke osnovne principe zato što potiču iz celovite metode Fang shih. gua = dijagrami. gornja (60 godina) srednja (60 godina) donja (60 godina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svakim dvadesetogodišnjim periodom vlada po jedan od osam trigrama... novi ciklus počinje (ponovo) periodom 1. Interesantno je (i zapadnjacima teže prihvatljivo) da energija OPADA kako periodi rastu. "najniži" periodi u 180-godišnjem ciklusu. 8 i 9. vešina Majstora Feng shuija vlada i Kineskom astrologijom . Svi oni naglašavaju da su obe metode "Taoističke veštine" koje se zasnivaju na principima TAO-a.-2003. Svojstva 180-godišnjeg ciklusa GODINE ETAPE periodi 1864. pa su tako periodi 7. vešina Majstora Kineske astrologije primenjuje i Feng Shui. . i tokom kojih se izmene razne vrste energija.-1943. Raspoređeni su u osmougaonik. srednja i donja. i pripisuje im se da sadrže osnovu svog znanja o svetu. koji počinju periodom 1. 2024. 1964. a završavaju se periodom 9. rasporedi). 1904. "Otkriće" ciklusa vremena se pripisuje drevnim kineskim mudracima i dovodi se u vezi sa Knjigom Promena (I Ching).-2043. Svaki traje 20 godina.

O ovoj usklađenosti govori sredina osmougaonika. koga održavaju upravo usklađeni odnosi vatre i vode. muškog i ženskog. Periodom sedam (1984. sklad Yina i Yanga). . osim 5). postaje jasno da su upravo u ovom periodu "procvetali" razni kvizovi. Pošto se pretpostavlja da je poznato koji trigram ide na koju stranu sveta i koji ga broj predstavlja. Sem trigrama Nebo i Zemlja (u tzv. lo shu mreži ili magičnom kvadratu. Oprah Winfrey. Ted Tarner (CNN) i drugi. koja ima svoj broj. svi ostali trigrami predstavljaju različite kombinacije ova dva principa. trigrami su zapravo tri linije koje se nalaze jedna iznad druge. kasnom rasporedu) koji su predstavnici Yanga i Yina. pa time i govor. "Do you want to become the Millioner?".kvadrat. koji se u lo shu mreži nalazi na zapadu. stekli su ogromnu popularnost i zaradili velike sume novca. Svaka od tih promena je u vezi sa po jednim trigramom. što opisuje prethodni period kao doba kada je akcenat bio na komunikacijama. Za neupućene. prikazani su samo pripadajući brojevi i strane sveta. ali ne i trigram: umesto njega ovde se nalazi tzv. medijima i marketingu. Univerzalni raspored energije (lo shu mreža) ji j jz 4 i 9 5 1 s 2 z 3 8 si 7 6 sz Period sedam Drevni mudraci su opisali promene do kojih dolazi svakih dvadeset godina u svesti ljudi i energiji koja pokreće život na zemlji. prikazuju život sam po sebi. u ovoj tzv. talk-showi i žuta štampa. Kada se posmatraju kao celina. Jay Leno. vešina praktikanata Feng shuija i Kineske astrologije koristi pojednostavljeni vid osmougaonika . Kada se osvrnemo unazad.Svaki trigram ima svoj broj (1-9. neba i zemlje.). stranu sveta.-2003. cele su Yang. "Weakest link". Ovaj trigram označava usta. vladao je trigram Jezero. početka i kraja. "tai-chi" znak (. Yin ili Yang svojstvo i element. Prekinute linije u trigramu su Yin. U svakodnevnom radu.

za razgovore o odnosima. Pošto mlada devojka voli doterivanje i ulepšavanje. kao i izbegavanje rutine i odgovornosti. pre svega voditelji (Oprah Winfrey) i glumci (Julia Roberts. posebno homoseksualnosti. Serija "Seks & the City". Mladalački izgled je postao "obična stvar". rekreacije i zabave. imalo veze i sa otkrivanjem novih stvari (na koje se može trošiti). i površnost umesto sadržaja bile su još neke okosnice kretanja energije na opštem planu u proteklom periodu.). na raspolaganju su mu stajale kozmetička industrija i plastična hirurgija. Upravo u periodu sedam. posebno za mlade (Miss Sixty. a ko nije mogao da ih dostigne prirodnim putem. favorizovanje neobaveznih vidova druženja (što je dovelo do mnogih seks skandala). nije čudno što su u proteklih dvadesetak godina procvetale kozmetička i modna industrija. internet). ne treba zaboraviti da su one tašte i željne da osvoje i impresioniraju. nepoznatu do tada. . Standardi mladosti i večite zategnutosti su počeli da se nameću kao uzor čitavom društvu.lepo da izgledaju! Naravno. o "straight" ženi i "gay" muškarcu koji žive skupa. moram da se osvrnem i na činjenicu da modeli. itd. i dr. Tržni centri su najviše nicali upravo u ovom periodu. seks. Trigram Jezero (ili Tui) označava vreme uživanja. glumci i ostali iz filmske industrije NIKADA ranije nisu imali tolike honorare! Najbogatije stanovnike planete čine upravo pripadnici zabavljačke industrije. Upravo interesovanja mladih devojaka (zabava. tipičan je produkt prethodnog perioda. Iako je možda i bilo samo sebi cilj. kompjuteri. U negativne spada velika površnost. Kvantitet umesto kvaliteta. Elton John). uživanje. ženskih tela i uživanja. Upravo se u prethodnom periodu SVE vrtelo oko ženske energije. golog kuvara koji izgleda drugačije i kuva neka laka. ima i svoje negativne i pozitivne strane. ali i mnogih inovacija (spoj zabave i komunikacija: mobilna telefonija. kada je nastala i uzrečica: "Shop till you drop". Lepe i fine stvari su postale dostupne većem broju ljudi. ali i pevači (Madonna. neobična i brza jela. radost. Za razliku od prethodnog (i tekućeg). dijetu i podmlađivanje. period sedam sasvim sigrno nije bio vreme štednje. a gde se slobodno i na krajnje neobavezan način govori o ozbiljnim temama. seksualnosti i eksperimentisanje. što su takođe bile osobine proteklog perioda (u ranijim periodima nije bio poznat termin: sponzoruša). Mel Gibson. Primer je "Will & Grace". Ovu pojavu bolje objašnjavaju alternativni nazivi trigrama Jezero: mlada devojka.i sebi samima. kao i svaka druga pojava u životu. sem sa sleđenjem modnih tendencija (in/out). počeli su da premašuju milionske cifre. eksperimentisanje) koja leže u osnovi energije perioda sedam su i dovela do velike popularnosti nekih sitkoma. honorari Mariah Carrey. pa stoga ne čudi popularnost Jamie Oliver-a.Kada već spominjem novac. Mango. Kylie Minogue i Britney Spears. Upravo u proteklom periodu parfemi i kvalitetna kozmetika su postali šire dostupni. što je u prvi plan izbacilo rekreaciju. priča o četiri slobodne "devojke" koje (iako ne u cvetu mladosti) eksperimentišu sa vezama i ne mogu da ostvare trajni odnos (sem prijateljskog). sve sa imidžom mladih devojaka. Formula uspeha velikog broja popularnih sitkoma upravo je zasnovana na miksu obe karakteristike perioda sedam: površnosti i otvorenosti za nove teme.). naprotiv. Dugo spremanje klasičnih jela je postalo zamorno. kao i sve ekscentrično i neobično (uključujući i destinacije). Treba reši i da nam je period sedam doneo priliku da se malo opustimo i uživamo. Mexx. I trigram Jezero. Gap. možda i zato što mlade devojke po svojoj prirodi najviše vole . trošenje je u periodu sedam. da otkrijemo lakoću i lepotu u svetu oko sebe . U pozitivne stvari koje je donela energija perioda sedam ubrajam i novu vrstu otvorenosti.

nemir zamenjuje mirnoća. dobom kada sve miruje. Period osam Od 22. njegova se energija crpi pri kraju perioda kojim vlada. a stvari se ubrzavaju. Pravednost ponovo postaje veoma važna. što je posebno naglašeno u poslednjih pet godina perioda (1999. Tako npr. godine. zato što je razlika između dve energije .). ovaj trigram rukovodi i oružjem).nije važno kada ćemo do njega doći.Ovo je bilo vreme cvetanja raznih grupacija i vidova udruživanja (što je kulminiralo i brisanjem granica na globalnom nivou). što se dovodi u vezu i sa tim što trigram Planina upravlja zglobovima. . period osam. pa igru i frivolnost perioda sedam zamenjuju uzdržanost i povlačenje svojstvene periodu osam. a potrebu za uzimanjem zamenjuje potreba za davanjem. Kroz život se više ne ide bez reda i plana. i kada kvalitet i dubina idu u susret spoljašnjem sjaju i utisku. Pošto je Jezero jedan relativno zatvoreni sistem. On upravlja i rukama što opet govori o vraćanju potrebi da se rukovodi svojim životom i da se stane na svoje mesto u njemu.tako svojstveno mladosti. Zaletanje . period osam ima i negativne osobine. kada nastaje ubrzano propadanje. vlada trigram Planina. Pitanja osnovne strukture ličnog života sada postaju ponovo važna. Trigram Planina rukovodi kasnom zimom. čiji ćemo uticaj tek osetiti. već u njemu postoji i ideja o budućim posledicama. potreba za sigurnim i proverenim može da omete i uspori napredak i razmenu energije sa okruženjem. Tako. kao vid pročišćenja (ovo uključuje i porast nasilja i sukobe. da se bude samodovoljan i nezavisan.u čitavom svetu. a novodošlo strpljenje nas uči da .i moći . zbog ćega se u periodu osam mogu očekivati ozbiljne preraspodele energije . Takođe. Ovo je doba taktika i strategija. Reakcije ljudi postaju ishitrene. sa alternativnim nazivom "monah koji sedi na planini".ako je cilj vredan . Ovim periodom. januara 2004. Stari spisi govore o tome da je zabeleženo kako krajem perioda sedam nastaju velike turbulencije energije. u periodu osam se susreće sa ozbiljnošću i promišljenošću zrelog i iskusnog. koja postaje "nestabilna". svet je ušao u novi dvadesetogodišnji period.ogromna. povlačenje u sebe koje je u izvesnim fazama života (i vremenskim ciklusima: kao sada. a lakomislenost oprez i velika promišljenost. na prelazu) dobro. kada su i izbori koje činimo promišljeniji i razboritiji. može da odvede u izolaciju i mračnjaštvo. Merila vrednosti i standardi se menjaju. Trenutak sada više ne služi samo za uživanje. kada neozbiljno i površno menja ozbiljno i sadržajno. Nastupajuće sazrevanje i odrastanje donosi nove obaveze i svest o ličnoj odgovornosti (ovde spadaju i posledice nepromišljenih poteza načinjenih u prethodnom periodu). Iskorišćavanje i isprazne odnose menjaju moralni principi vođeni ispravnošću i pravičnošću. Naravno da sem pozitivnih.-2003. Ovaj prelaz je nalik odrastanju i srazrevanju. Prelaz iz perioda sedam u period osam može da bude pun potresa.

gradnju (građevinarstvo). pa tako i raspored dobre i loše energije u njemu.. Feng shui i period osam U kontekstu feng shuija. ciklusi vremena određuju prosperitet jednog zdanja. minerali. Feng shui). razni meditativni pokreti i vidovi rada na sebi).. poljoprivreda.. nosiće kombinacije energije za koje nećemo hteti da budu deo našeg prostora. Na žalost. više od 60% zdanja sagrađenih (ili renoviranih) u periodu osam (od februara 2004. možemo očekivati jesu vezane uz zemlju (rudnici.Delatnosti u vezi sa ovim trigramom čije cvetanje. geobiologija. za mnoga zdanja (i njihove buduće korisnike) sagrađena i renovirana u periodu 8. pa nadalje). nafta. radiestezija. Upravo ovde nalazimo izuzetak od pravila Feng Shuija da je najbolje da naši prostori za život i rad budu pravilnog oblika: naprotiv. po drevnim tekstovima. introspekciju (psihologija. biće bolje da budu tako projektovana da im nedostaje deo! Raspored energije u periodu 7 ji j jz 6 i 2 7 3 s 4 z 5 1 si 9 8 sz Raspored energije u periodu 8 ji j jz 7 i 3 8 4 s 5 z 6 2 si 1 9 sz . geologija.

vitalna energija se neprekidno kreće. Sve je počelo kada se prvobitni princip. već po određenom obrascu. zemlja i sva bića. Kineski koncept energije dalje objašnjava da se ovaj pokret nije dešavao slučajno. pa ih je teško uočiti. Sva ova dešavanja nisu lako prepoznatljiva čulima i skrivena su od vida. drvetu i biću. Kada bi došlo do pobune u nekoj od 18 provincija. ČETIRI PRINCIPA Kao srodne discipline. a u odmaranju je stvoren veliki ženski princip. kineska medicina i kineska astrologija dele zajednički pogled na svet. na život se gleda zadivljenim pogledom deteta spremnog da večito uči od velike misterije vredne poštovanja. pokret se smirio. Svako ko bi. Oblike i pojave ispunjava ista vrsta energije. u osnovi taoistički. pa u univerzumu ne postoje dve iste stvari. Grobovi bi se otvorili a ostaci uništili. Na ovakav način. ’’apsolutno ništavilo’’. kojima rukovodi princip YING. feng shui. YIN. a kroz njeno kretanje su rođeni nebo. postoji jasna svesnost o tome šta je život – a šta ljudsko biće. Ova dva nisu međusobno odvojeni. Kada je pomeranje doseglo krajnje granice. uz pomoć feng shui stručnjaka. zasniva se na konceptu četiri principa. Na ovom mestu odnosa prema životu. Od tada. princip QI. pa između ostalog i drevne veštine podešavanja energije po prostoru. i često je bio primenjivan u političke svrhe. Sva ova znanja su složena. postoji i nevidljivi svet. Sistem koji leži u njihovoj osnovi. koji se mogu istražiti i prikazati dijagramima. Sve što se dešava u prirodi. nakon par pročitanih knjiga. u saglasju su sa određenim matematičkim principima. Antrfile 2: U drevnoj Kini. svi njeni pokreti i smirivanja. LI: Moj dah je dah mojih predaka . Rani kineski koncept nastanka života podseća uveliko na teoriju ’’velikog praska’’. prvi korak koji bi vlada preduzela bio je slanje glasnika sa zadatkom da se pronađu grobovi predaka vođa pobune. Kada se to desilo prvi put. dobijaju se numerički principi univerzuma i postojanja. Sa ovog mesta. Princip koji rukovodi opštim poretkom u univerzumu i zakonima prirode. već između njih postoji stalno opštenje i razmena energije Qi (ili Ći). Strancima bi se ovaj predeo prikazao kao jedini moguć za prodaju. To je ipak moguće. izabrala tačku na kojoj se ’’smrtni dah’’ kombinuje sa pokazateljima kompasa koji označavaju sve vrste propasti. feng shui je imao legalni status. kada se zna da se oni manifestuju kroz oblike i pojave u fizičkom svetu. kao i deci njihove dece . jeste LI. Sem vidljivog. Kineski odnos prema prirodi. njegov dah ili vitalna energija je stvorio veliki muški princip. kineska vlada bi.Antrfile 1: Kada bi zemlju morala da preda strancima u koncesiju. koji se svrstavaju u kategoriju SO. Ovo mesto bi. brojeva. što je bio proveren i ujedno najsigurniji način osujećenja mogućeg uspeha pobune.donelo loše zdravlje i nesreću. a u davna vremena su imala status nauka. koja se u njima različito manifestuje. pokrenuo. svima koji bi se tu naselili. nakon čega bi neznalica postao predmet opšteg ismevanja. mogao da pomisli da se radi o disciplinama koje se lako uče. je pogled na svet kao na ’’živi dišući organizam’’ koji obitava u svakom kamenu. YANG. feng shuija. Svi ovi principi skupa čine osnovu mnogih sistema u kineskoj filozofiji. pogrešio bi.

telom i ustima. rukovodi kasnim letom i karakteriše ga lojalnost. odlascima… Grobovi predaka su nosioci njihove energije. i srodni su sa pet planeta (Jupiter i Drvo.U ovu kategoriju spadaju svi zakoni koji rukovode univerzumom. stepen Vodolije. itd. svi skupa. februara. Da ne bi postojala prepreka između predaka i njihovih potomaka. Sreća i izobilje potomaka zavisi od toga da nikakav zemaljski element ili suptilni uticaj prirode. koji upravlja suncem. rukovodi jeseni i njena zona je uljudnost. grob treba da bude slobodan od remetećih elemenata. Zakoni regulišu i uticaj koji preci. tri paralelne cele linije predstavljaju veliki muški princip. iz čega je nastao set od osam tzv. On prelazi u mali muški princip kada se gornja cela . Saturn i Zemlja). Zemlja. Pet elemenata nam daje PET VRSTA SREĆE: bogatstvo. itd. prolećem i milosrđem. dobija se tzv. Venera boravi na zapadu. koji upravlja planetama. sedište Merkura je na severu. stoje za zemlju i pokazuju u prvobitnom rasporedu ka severu. pretvori u prekinutu. jer Vatra daje radost i sreću. Dve paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. mali ženski princip. Neke od značajnih sezona su: kada sunce dostigne 15. dok Zemlja daje praktičnost i samopoštovanje. a Kinezi ga nazivaju sefom u kome su zaključane tajne sreće i sudbina budućih generacija. odnosno njihove duše imaju na potomke. koji predstavlja zvezde. intelektom i očima. Mars boravi na jugu. a uzrok su svih supstanci. oblike i nos. Metal i Voda. upravlja letom i voli pristojnost. dugovečnost. Širenjem života. Yin liniju. maja počinje leto. SO: numeričke proporcije Sve pojave u prirodi su ciklične (kretanje nebeskih tela. Mali muški princip predstavlja mesec. Kako se život na zemlji usložnjavao. dvadesetosam sazvežđa. pet planeta. Qi. Ovih pet elemenata su: Drvo. Venera i Metal. zbog čega se posebno vodilo računa o načinu sahranjivanja. bez Vode ne možemo da se opustimo i budemo prilagodljivi. Merkur i Voda. zato što tada počinje proleće. aprila nastaje sezona poznata kao ’’sjajna i čista’’. 5. jer su smatrali da i nakon smrti ostaju da budu prisutni u životima potomaka. marta. rođenjima. Klasik Yi Jing. ba gua. Dve paralelne linije su u početku predstavljale veliki muški princip. tri paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. Knjiga promena. u našim životima. Mars i Vatra. insekti oživljavaju. 5. ne remeti mir sahranjenog.) i mogu se predstaviti matematičkim obrascima. strast i uši. Radi se o spiritualnim esencijama koje se međusobno razlikuju. stoje za nebo i pokazuju u prvobitnom rasporedu jug. U ovu kategoriju spadaju: dvanaest znakova kineskog zodijaka. izmena godišnjih doba. trigrama poređanih u osmougaonik. Vatra. objašnjava trigrame na sledeći način: 1. nastalim kombinovanjem trigrama.Yang. 5. Drvo podstiče kreativnost i jasnoću misli. precima su prinošene ponude i bili su ’’obaveštavani’’ o svim događajima važnim za porodicu: venčanjima. Saturn boravi u centru zemlje. tako su se i principi sve više mešali i menjali.Yang linija. Li podrazumeva da oni moraju da postoje. kada dođe do 15. dnevno svetlo. Pošto se život tu nije zaustavio. 2. tzv. rukovodi zimom i predstavlja mudrost. određuju se 24 sezone značajne za svakodnevni život i poljoprivredu. njegovo umnožavanje i usložnjavanje je moralo da se predstavi složenijim obrascima – heksagramima. noći. hladnoću. potomstvo i mirnu smrt. Kada se gornja linija preobrati u celu . Nebo i planete deluju posredstvom pet elemenata. Kao važnom delu svakodnevnog života. sedam zvezda Velikog Medveda i devet drugih zvezda severne hemisfere. 5. Metal je izvor svesnosti i ispravnosti. stepena Riba. toplotom. četiri pomenute pojave su počele da se kombinuju. Pet planeta su: Jupiter koji rukovodi istokom. . Stari Kinezi su im redovno odavali poštu. Uz pomoć znanja o dvanaest znakova zodijaka. časnost.

gde nema postepenog pada terena. zna se da će se to loše odraziti na sinove i unuke. u vidu planinskih venaca. Prilaz u obliku viljuške može dovesti do razilaženja oca i sina. dok se u drevnoj Kini koristila pagoda za ispravljanje lošeg daha prirode.QI Koncept energije – Qi se u kineskoj filozofiji opisuje kao dah. Kinezi su to iskazali uvodeći pojam ’’šest dahova’’ koji nastaju pod uticajem pet planeta. Dah prirode . Kada se pomnože sa šest. Drugi niz od dvanaest karaktera ili brojeva. ali u svojim dubinama kriju otrovni dah (ovaj se poremećaj može dijagnostikovati SAMO uz pomoć posebnog kompasa). a često se nazivaju i ’’dvadesetčetiri daha prirode’’. Oni predstavljaju i životinje zodijaka. Glavni problem feng shui prakse jeste da se utvrdi kakav je dah prirode na određenoj lokaciji: da li je povoljan ili nije? Kad god dah prirode pulsira. Lekovi za neke od ovih problema jesu zaklanjanje drvećem (isto: Hong Kong).se troše. predstavljaju ’’mape’’ uz pomoć kojih je moguće objasniti ’’svet između dve promene’’. kao i one čija se energija troši – npr. Pojave u prirodi. YING: oblici pojavnosti Oblici koji sadrže ishranjujući dah prirode su uglavnom obli. zato što se tamo dah neometano sakuplja. stvaranja i razgrađivanja . i zatvor sina. Ovde možemo pronaći i objašnjenje toga zašto su mnoge stare civilizacije propale: jednostavno – dah prirode na tim područjima se istrošio! Svaka formacija je u vezi sa određenom pojavom i kvalitetom koji donosi korisnicima. to se može videti na površini zemlje preko izdignutog terena. a zovu se ’’deset nebeskih stabala’’. Kada dah teče površinom zemljine kore. koji se rađa tamo gde oštri vrhovi izranjaju iz tla. ako brdo podseća na široki kauč. a postoje i one koje izgledaju dobroćudno. Slično kao što se i dah čoveka vremenom iscrpi. iskazuje sebe preko različitih stanja u atmosferi. dvanaest tačaka kompasa i dvanaest delova dana. Kombinacija stabala i grana daje ciklični niz od šezdeset karaktera koji prikazuju redosled godina i dana.Šezdesetičetiri heksagrama. dobija se pun krug – 360 stepeni ekliptike. Opasni su oblici: korpe. koji opisuju skoro sve pojave u prirodi. pravljenjem kuće. sa neprekidnim kretanjem i pulsiranjem sličnim otkucajima srca. Život u podnožju uzvišenja koja podsećaju na izvrnut brod. Kao što postoje dve vrsta daha. Postoji i poguban po život. Iako su dva daha prirode u osnovi zapravo jedan. moguće je sagledati i kroz set od deset karaktera ili brojeva koji objašnjavaju misterije nebesa. faze i cikluse. i gde nailazimo na nepovezane otkrivene stene (slučaj sa Hong Kongom). a propadanje i smrt su neizbežni. meki i valoviti. Neke formacije su veoma slične jedna drugoj. Zanimljivo je da su u starim priručnicima detaljno opisane formacije čija je energija skoro večna (pod pretpostavkom da se ne menja predeo). Tako. raonika. vidljive će biti vene i arterije.esencijalno muški i ženski princip. ali samo ako predeo nije otvoren sa svih strana. tzv. može doneti bolest ćerke. udišući i izdišući. tako postoje i dve osnovne vrste Qi: šireći i vraćajući dah. ’’otrovni dah’’. itd. terase… . ’’dvanaest zemaljskih grana’’ predstavlja matematički ključ za rešavanje problema vezanih uz život na zemlji. Najpovoljnije mesto je najzaklonjenije. 6 paralelnih linija. Dah je najjači blizu zmajevog srca. Ovaj dah prirode. pet elemenata i 24 perioda. i energije prirode – pa tako i pojedinih lokacija . konjskih očiju. mi ga uočavamo kroz faze rađanja i umiranja. u kom slučaju se dah toliko rasipa da od njega nema koristi (kao što je to slučaj sa Beogradom). Feng shui praksa poznaje na HILJADE različitih formacija tla i njihovo specifično dejstvo.

ni nebo ni zemlja nisu kompletni. a zemlja zato što (joj) je čovek potreban da bi se izgradio odraz neba – savršenstva samog po sebi! Decembar 2007. situacija može postati znatno povoljnija! Dan i sat u kome se započinje važna aktivnost. tokom kojih se uzdiže i spušta.kroz vreme. biva konstruktivna ili postaje – destruktivna. opisuju pojave u prirodi i njihovu međusobnu povezanost. Možda već sutradan. neki od njih mogu biti ‚‚zatvoreni‚‚ baš danas i-ili za određenu aktivnost. meseci..Značaj čoveka U taoističkoj. Nebo. Qi. smanjuje se i raste. dani i sati odražavaju ova kretanja energije. kao subjekta i svedoka pojave zvane život. U davna vremena. traganje za dobrim datumom je najsloženiji deo Feng Shui prakse. Pri tome. Pre više hiljada godina.svrsi upoznavanja prirode i ovladavanja njenim aspektima.i ujedno služe . zato što nema ko da primeni pravdu. Godine. predstavljaju . Umetnost datuma izbora pravog Uz pronalaženje dobre lokacije. Stoga. kao i objašnjenje za mnoge neuspehe.. Četiri principa kao zaokružen sistem. kao granice ljudskog poimanja. jeste: prava stvar u pravo vreme. a priroda živi u svemu što čini nebo iznad i zemlju ispod nas. kineski mudraci su ustanovili da se energija. kreće ne samo kroz prostor. bez čoveka. pa i filozofiji feng shuija. Princip kojim su se rukovodili Qi i Feng Shui majstori. U svom kretanju ona prolazi razne faze. mogu uticati na ishod te aktivnosti. Oni. kineski mudraci i Qi majstori su tokom mnogo generacija . oni nikako ne umanjuju značaj čoveka. sve je međusobno povezano. već i . ili čak u narednom satu. Oni tvrde da u dobro odabranim datumima leži tajna uspeha pojedinih poduhvata. Drugim rečima.

Zapošljavanje. privatnim i poslovnim aktivnostima. za početak pregovora i već spomenuto potpisivanje ugovora. što je češći slučaj. ‚‚land opening‚‚ i ‚‚grave positioning‚‚ neraskidivo su vezane uz dobre datume. ciklični koncept vremena i energije i obrasce njenog ponavljanja. Potpisivanjem ugovora na povoljan datum. pregovaranje u vezi važnih događaja. Potpisivanje ugovora je važna aktivnost u sve tri kategorije: Feng Shuiju. između ostalog i preseljenja. useljenje. preseljenja i sahrane. Tokom vremena. može se podržati prednost jedne ugovorne strane. i dr. a posao ne ide kako treba. Majstori klasičnog Feng Shuija odlično poznaju tajne dobrog datuma. sejanje i žetvu. mogli bi bolje da planiraju svoje nastupe. unapređivanje i otpuštanje zaposlenih mogu biti olakšani odabirom povoljnih datuma. Qi. U važne privatne aktivnosti spadaju pre svega medicinske intervencije. Najveće tajne Feng Shuija. Sa druge strane. Šta se sve može sa dobrim datumom? Povoljni datumi se tradicionalno traže za sve značajne Feng Shui aktivnosti i važne aktivnosti na privatnom i poslovnom planu. planiranje značajnih poslovnih putovanja. ukoliko je objekat već otvoren. podnošenje pravnih lekova. rezervisana samo za pitanja rata i mira. razvod i prekid drugih odnosa. Na zapadu veliki klijenti dosta traže usluge Feng Shui praktikanata za velika otvaranja. uzimanje kredita i pozajmica. teniseri bi (npr. po vremenu i prostoru.) mogli da steknu jasnu ideju o tome šta koji turnir može da im donese. date selection pruža mogućnost da se posao . Ustanovili su. što bi im uštedelo dosta vremena i napora. između ostalog. zatim prosidba i venčanje. a zatim i na važne lične aktivnosti dobrostojećih porodica: venčanja. stupanje u partnerstvo. čak i kupovina kola. kupovine poseda ili otuđenja istog. Način dolaženja do dobrog datuma dugo je bio dobro čuvana tajna kineske metafizičke prakse. isto kao što sve vrste isporuka mogu da se obave bez velikih smetnji. U manje važne privatne aktivnosti spada i održavanje raznih proslava. Dobar datum može biti od koristi i za proširenje poslovanja. prekokeanska putovanja. kao i za veliko otvaranje – početak poslovanja. ili se. kao npr. sahranjivanje. art of date selection se koristi da bi se pronašao najbolji datum za kupovinu imovine i-ili useljenje. Na takav način. opremanje office-a i slanje važne pošte. Uvidom u opšte i lične povoljne datume tokom jedne godine. npr. kao i za odabrane carske aktivnosti. Ovde spadaju i kupovina zemlje i privatnog ili poslovnog prostora. U poslovnom kontekstu. kao i za kupovinu skladišta. Neki od njih tvrde čak da je dobar datum garant povoljnog ishoda raznih poduhvata. zato što se ta formula pokazala kao veoma uspešna.posmatrali i beležili kretanje energije. može uticati na balansiranje energije obe strane. primena je proširena na ključne ekonomske aktivnosti. odlazak na odmor. planiranje učenja i odlaska na prvi intervju u vezi posla. putovanja.

i 17. 13. Majstori tradicionalnog Feng Shuija tvrde da odličan datum za useljenje može da nadjača čak i ozbiljne nedostatke prostora! U Feng Shuiju. i 16. februar. i 18. Ukoliko je moguće. 14. i 19. sledi još jedno grand openning! Kada se koristi u Feng Shui svrhe. Koji se datumi računaju? Neke aktivnosti se odvijaju iz više faza. međutim. prospekti tog preduzeća su odlični! Kakvi dani postoje Generalno. Posebno bih naglasila važnost dobrog datuma za medicinske intervencije. Date selection specijalisti kažu da kombinacija opštih loših dana sa ličnim lošim danima može da doprinese pogrešnoj dijagnozi. korisne dane koji su upotrebljivi ukoliko nema boljeg . orijentacije. 17. logično je da to bude. koji nisu povoljni ni za kakve važne aktivnosti. Često me pitaju šta se računa za početak poslovanja. i 15. dobar datum (za otpočinjanje) omogućava uspešan tok rekonstrukcije i-ili renoviranja. neki hipermarketi. Koliko je dobar datum važan. decembar. pa nije uvek lako odrediti za kojim datumom treba tragati.. juni. datum registracije nije ono što nas zanima. Nekada. Dobro odabrani datum velikog otvaranja donosi veliko interesovanje javnosti za određeni tržni centar. pa čak i za redovne kontrole. Verujem da je većina čitalaca čula ili lično poznaje bar jednu osobu kojoj je odstranjen pogrešan zub ili čak deo tela tokom hirurške intervencije. slično kao kod venčanja. iako odlično snabdeveni i na relativno dobrim lokacijama. sačeka se – i. loše dane. čak i manje intervencije mogu izazvati velike komplikacije! Savetujem vam da obratite posebnu pažnju na sledeće loše dane u 2008. oktobar. avgust. Tako npr. U međuvremenu se pronađe sledeći najbolji datum. prepisivanju pogrešnih lekova. b. zato što od tog dana počinju zajedničke obaveze. Primetićete i sami. u slučaju venčanja. datum registracije (preduzeća). Mi tragamo za samim početkom poslovanja ili datumom svečanog otvaranja. bespotrebnoj primeni bolnih dijagnostičkih metoda. art of date selection se primenjuje i za manje izmene (promena nagiba vrata) i razne unutrašnje radove. datum koji se traži za Date selection jeste datum registracije. U stvarnosti. i 19.. voila!. izbegavajte važne aktivnosti i procedure u ovim danima. april. dani se mogu podeliti u četiri kategorije: a. 16. vidi se po tome što su u Tong Shu kalendaru naznačeni čak i povoljni datumi za premeštanje kreveta i promenu nj. kao i građevinskih radova generalno. nikada ne dostižu svoj puni kapacitet (za razliku od svojih suseda!).(u svakoj godini ih ima deset): 17.privremeno zamrzne – ili zatvori. 15. Zaključak je: ukoliko se prvi posao započne na dobar datum.

potrebno je planirati poduhvat više meseci unapred. Punoća. sa druge strane. Postoje i dani Primanja. Početak. Za klijente koji ne streme veoma visokim ciljevima ili nemaju mnogo vremena na raspolaganju. da bi se dobilo više vremena za pronalaženje jako dobrog datuma. zbog više učesnika situacija postaje složenija. Stabilnost. Da bi se u takvom slučaju pronašao veoma dobar datum. Prvi je što su sami veoma povoljni dani retki. i sl. dok preovlađuju neutralni i nepovoljni dani! Zatim. Zbog svega toga. Traganje za povoljnim datumom za određenu aktivnost i osobu nije lak i jednostavan posao. U danima Davanja. dobre dane za određene aktivnosti.). osim sahrana. ali zato nisu povoljni ni za jednu drugu značajnu aktivnost. pa još i da bude skoro. Povoljnih dana ima otprilike isto toliko. a datum koji će pogodovati svim stranama je teže pronaći. Nekada se klijentu savetuje da podeli aktivnost na više faza. potrebno je zaista mnogo sreće. ali i oni koji su povoljni za sve drugo – osim za Feng Shui primene! Prednosti i mane Date selection bussiness-a Nestrpljenje je deo naše prirode. i d. iz više razloga. Zatim. Dani majstora Gonga Najpoznatiji sistem izbora povoljnog datuma je sistem Qi majstora Gonga. u kome su dani podeljeni na kategorije. pitanje je da li je povoljan za tu osobu i za određenu vrstu aktivnosti. čak i kada se pronađe veoma povoljan dan. u potragu za istim kreću i po godinu dana unapred. nije tako česta. povoljni za primanje. veoma dobre dane koji su povoljni za većinu aktivnosti. Većina autentičnih Feng Shui majstora sa istoka koristi ovaj sistem. zbog efekta uvećanja Qi. i ima ih možda 2-5 mesečno. ali ne i za plaćanje računa. Neki dani su povoljni za sve. . Postoje i dani povoljni samo za Feng Shui aktivnosti. međutim. obično je dovoljno dobar i neutralan datum. Ukoliko se radi o ugovornom odnosu ili braku. Ova situacija. postoje dani koji su povoljni za velika otvaranja (tržnih centara. nije dobro potpisivati važne ugovore. pa se tada pronalazi kompromisno rešenje: dovoljno dobar dan. klinika. Završavanje. Iniciranje. Da bi se ovaj presedan dogodio i da se ekstra povoljan dan pronađe u toku istog meseca kada se usluga zatraži. uspešni pojedinci koji su se osvedočili u snagu dobrog datuma. dok su drugi povoljni samo za sahrane. i zato nije čudno što bi svi hteli da im se dobar datum pronađe odmah. Opredeljivanje za korišćenje usluga Date selection specijaliste sadrži mogućnost koja mnogima ne odgovara: da datum sa najviše potencijala bude par meseci dalje od željenog.izbora. c. Njihova imena u prevodu otprilike glase ovako: Ustanoviti.

ona su akutna . Ovaj princip govori o energiji koja se kreće od spolja ka unutra (energija se povlači. ženski princip kreacije. Sa druge strane. pa senzitivne osobe na takvim mestima mogu da osete jak strah. I razvod. upijaju energiju. duboka. I zatim ih zrače nazad. zato što njih lako podnosimo. Yang je princip aktivnog. predstavljaju strahovi. aktivna i promenljiva (i kratkotrajna).ne borimo. Sam po sebi. lakog i kratkotrajnog. sumnje i tuga. slabosti i kriza. materijali (itd. da bi se eliminisala mogućnost da. to spavanje na mestu gde je neko dugo bolovao može da izloži uticaju intenzivne Yin energije. bolujemo i žalimo. bes. uključujući i zidove. Šta je Space Clearing i kada se primenjuje? Pošto stvari. I obično traju kraće. one pamte i sreću venčanja i rođenja. U razumevanju ovih dešavanja. sa druge stane. uspehe u poslovima i srećna okupljanja. strah od gubitka. zato što sledi provera sata.kada nam je usamljenost potrebna. može nam pomoći objašnjenje principa Yina i Yanga.i traju kratko. periode kriza i velikih iskušenja koja testiraju snagu ukućana i njihovu sposobnost preživljavanja. U njemu se izolujemo od kontakata . . madrace i posteljinu.) upijaju naše strahove. muški princip kreacije. naš dom je Yin tvorevina. koja idu iznutra ka spolja. Srećna stanja jesu Yang stanja. zbog eventualnog konflikta energija. tako da predmeti. lično (veridba. Naravno. tzv. Yin kvalitet je taj koji apsorbuje. teška i imaju tendenciju da dugo traju. kao dug i bolan proces. sumnje i tugovanja. naš dom je tihi svedok naših teških trenutaka. polet prve i ostalih ljubavi. život je Yang pojava. sve ono što je život. brak.Određivanje povoljnog datuma ni izdaleka ne označava kraj poslu. kao i poneki rastanak.) ili finansijski (početak poslovanja npr. Ipak. ili dajemo sebi oduška. Yin princip. tkanine i predmeti Yin prirode. Porodične kuće "pamte" velike strasti i možda iste takve odbojnosti. Skriveno od očiju javnosti. i sl. plan propadne. koja upija sve ono što se u njemu dešava. ovi srećni događaji ne ostavljaju toliko traga kao oni drugi. Yin stanja su. Svi veliki Feng Shui majstori se slažu u jednom: ukoliko se radi o nečemu što je za osobu jako značajno. glavnih principa kineske filozofije.). verovatno i zato što se protiv njih . tzv. ima prirodu Yanga. dok su zidovi. One pamte i bolesti i konačne rastanke. Unutar doma. potraga za dobrim datumom je vredna čekanja! SPACE CLEARING Naš dom je metafora našeg življenja. ostavlja duboki energetski trag u prostoru (sumnje. isto kao što se to zimi dešava u prirodi).

). npr. ma kako da nam ne odgovara. čak i kada se pušta da deluje. Ovde nam od pomoći može biti i kraći review prethodnih događaja. svo vreme se vizualizuje da so upija "to i to". želimo da posvetimo prostor. pa je stoga za ovaj postupak potrebno pripremiti prvo prostor. briga. U postupku Space Clearinga. Posvećivanje prostora novim kvalitetima Sam postupak pročišćenja nije dovoljan: u ezoterijskim praksama se kaže da se na prazninu uvek hvata prljavština. te je stoga odličan i veoma pouzdan antidot svim Yin stanjima (tuga.: sreća. ali ne dozvolite da saviju gnezdo u vašoj kosi". potrebno ranije definisati. . U KOJE KVALITETE. sigurnost. Zamislite kako se ta energija širi po prostoru i ispunjava ga. Iako sve kulture odobravaju proces žaljenja povodom smrti dragih osoba. Space Clearing. kao i prethodni (definisanje trenutnog obrasca). Priprema prostora se svodi na čišćenje i pranje. zato što on spada u proces pripreme. to možete i glasno izgovoriti (u šta posvećujete prostor). so bacite unaokolo (krug je savršenstvo). Eksperti iz ove oblasti preporučuju 20-minutno kupanje (zapravo natapanje) u kadi gde je prethodno rastvorena mešavina 1/2 kg morske soli i isto toliko sode bikarbone. kada postane sasvim jasno šta je to što želite za sebe. najbolje je da sebi prvo odgovorimo na sledeće pitanje: Šta je to što želim za sebe. iz centra prostora (odnosno svake prostorije).dajte sebi vremena koliko vam treba! Nakon što ste definisali prethodni obrazac. Nakon 10-tak minuta. Da se stari obrasci ne bi vratili. Nakon što se prostor pripremi. Preporučljivo je da se proces Space Clearinga obavlja bar jednom godišnje. ali to nije loše . a zatim i sebe. Što je to jasnije. dakle što kraćoj formulaciji. i ako je moguće definisati ŠTA JE TO od čega želimo da ga očistimo. U svakom slučaju. so upija višak Yina (neko to zove "negativna energija"). Pročišćenje energije je svečani čin. prostor se usisa. na kraju jednog životnog perioda (neuspeha npr. Što neko takvo stanje duže traje. sloga. ili postupak pročišćenja energije u prostoru. Nekada ovaj deo postupka može da se oduži. šta je to što mi je potrebno? Definisanje se mora obaviti u najjednostavnijoj i najpreciznijoj formi. kao i izbacivanje starih i neupotrebljavanih stvari koje guše energiju. i ostanite u toj vizualizaciji desetak minuta. iako se kod dugotrajnih boljki so može ostaviti da deluje i preko noći (u tom slučaju ne treba spavati u prostoriji). to je kasnije teže izaći iz njega. pristupa se ličnom pročišćenju. itd. razumevanje. Ili: prijateljstvo. potrebno je jasno definisati ŠTA. zdravlje. neuspeha i loše sreće takođe ostavljaju traga.ogorčenje. ili naprosto onda kada želimo promenu. Da bismo lakše definisali željene kvalitete. potrebno je malo osetiti prostor. sa jasnom idejom o tome "da ću sada čistiti energiju svog prostora". primenjumemo po potrebi: dakle u toku ili nakon rastanka. strah. sada je pravo vreme za to!). Periodi dugotrajnih problema. Drugim rečima. najbolje krajem svake kalendarske ili lunarne godine (pripremite se. Pre nego što se počne postupak pročišćenja energije u prostoru uz pomoć morske soli. bolest). kako u stanovima tako i u poslovnim prostorima. So poseduje izraziti Yang kvalitet. ljubav i zadovoljstvo. Ili: mir. proces pročišćenja će biti efikasniji. Kinezi imaju i poslovicu koja tim povodom kaže: "Neka ptice tuge lete oko vaše glave. neki put taj proces traje toliko dugo da nas potpuno iscrpi. ). I ovaj je kvalitet (definisanje željenog obrasca).

Uz pomoć prijateljskih albanskih (!) stručnjka. pokušaću da odgovorim na nekoliko najčešće postavljanih pitanja. Ova verzija feng shuija je laka za razumevanje. Stariji od dva sistema je Vejd-Džajls koji je bio u širokoj upotrebi do sredine prošlog veka. Zbog česte upotrebe engleskog jezika. to je ba gua isto što i pa kua (značenje je osam trigrama ili osam dijagrama). Ba gua ili pa kua? P: Čitajući razne knjige.I . preko koje je feng shui i postao poznata i popularna metoda. Black Hat Sect Feng Shui. Istina je i da postoji pojednostavljena verzija istog. Zabunu unosi i pojam energije: u pinyin sistemu energija se piše Qi . pravilnije je Ć´hi.ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U svojoj feng shui praksi. i ja često Qi izgovaram kao Ki. koju je predstavila budistička sekta Crnog šešira (tzv. ’’zapadnjačkom’’ feng shuiju. U ovom tekstu. međutim. Pošto će o klasičnom . svi počinjemo sa interesovanjem za BTB. pa me interesuje da li se radi o istoj stvari? O: Pisani kineski karakteri su nekoliko hiljada godina stariji od bilo kog pisanog ili govornog jezika. pinyin sistem. uvek se čita kao Ć´hi. Uobičajeno. Ono što je najvažnije. . dok je drugi tzv. U Americi se poslednjih godina održavaju kongresi na kojima su uvaženi gosti predstavnici obe metode. I dublje. dok se u VejdDžajlsovom sistemu piše Ch’i. Pošto različiti sistemi podrazumevaju različite transkripcije. kako kažu ’’kontradiktornostima’’ u feng shui praksi.i isto tako prenosi.. tradicija pažljivo neguje . ’’zapadnjački’’ i ’’tradicionalni’’ feng shui. O čemu se radi. uprkos postojanju značajne literature na našem govornom području (ili uprkos njoj!). nailazim na termine ba gua i pa kua. Zapadnjački – ili istočnjački? P: Čuo sam da se spominju tzv. Na istoku se. iza koga je duga tradicija.tradicionalnom feng shuiju više biti reči u nekom drugom odgovoru. Radi se o pojednostavljenoj verziji Ba Zhai sistema. interesantna je i odlična je za upoznavanje početnika sa osnovama metode. BTB sistem deli prostor na devet jednakih delova (ba gua ili pa kua) u odnosu na ravan ulaznih vrata. ovde bih se zadržala na tzv. Glavna pretpostavka BTB sistema je da ulazna vrata UVEK gledaju ka severu. zbunjeni mnogim. omiljena na zapadu. kineska vlada je uvela pinyin. koja je metoda bolja? O: Istina je da postoji klasični feng shui..može se desiti da to i dobijete! FENG SHUI DILEME . Oni su. koji se zasniva na albanskom načinu izgovora kineskih reči. samo što se neki tu zadrže – drugi krenu dalje. a zadovoljavajuće je i Či. Pinyin sistem je nastao kada je ustanovljeno da prethodni ima mane koje je potrebno ispraviti. Zabunu u feng shui praksu unose dve transkripcije. popularno BTB). često sam u prilici da odgovaram na pitanja feng shui entuzijasta. pazite šta tražite .

lokacija i orijentacija (lokacija ulaza pre svega. ili ’’Mistična praznina letećih zvezda’’ (koje zapravo ’’lete’’ oko Severnjače). ona odlazi i odnosi energiju sa sobom. Važno je reći da se uzvišenja ’’staraju’’ o populaciji. 2. sektore prostora. jedina stvar koja može da spreči da deca budu siromašna. Dva najpoznatija sistema su: 1. b. ili mesta (pogledajte malo geografsku mapu Srbije!). a najnepovoljniji – 90. crta se tzv. San Yuan sistem (tri perioda). . Vode se ’’staraju’’ o bogatstvu i uopšte prosperitetu. Najbolje je kada se prostor podesi u odnosu na korisnike. odnosno uzvišenja. dok drugi smatraju da su ovi principi već toliko inkorporirani u postojeće feng shui sisteme da im više nije potrebno odvajanje u posebne škole. Osnova za određivanje povoljnosti jeste pa kua sistem. Ba Zhai ili Pa Chai (osam kuća). a u ovoj školi su predstavljeni elementi i pravci (pet elemenata i osam pravaca). koja se tumači. Dakle. Osnovne komponente sistema su: facing and sitting (prednja orijentacija i tzv. Neki autori govore i o Yin/Yang i Qi školi. sistem koji se bavi prirodnim okruženjem. koji takođe. geomantska mapa zdanja. Dve glavne odrednice za primenu ove metode jesu: 1. Primenom različitih ’’formula’’. te ako nema šta da zadrži vodu (uzvišenje). jeste planina nizvodno od kuće u kojoj se živi. Na osnovu dobijenih podataka.) prednja orijentacija zdanja. ne bi li tako povećala svoju sreću. On dodaje da se ovde radi i o ’’dvadesetčetiri planine’’ na prstenu geomagnetnog kompasa lo’ pana. najpovoljniji pravac nosi vrednost + 90. i 2. Pa kua znači ’’osam trigrama’’. San He sistem (tri kombinacije ili tri harmonije. vode i planine.Tradicionalne metode P: Zbunjuju me različite kompasne feng shui škole. Hsuan Kong Fei Hsing ili Xuan Kong Fei Xing.) period kada je zdanje izgrađeno ili renovirano ili useljeno. Ovo je velika feng shui škola. Yap Cheng Hai ovaj sistem objašnjava kao kombinaciju ili harmoniju pravca. ‚‚sedenje‚‚ kuće). zavisno od svog pola i godine rođenja. orijentacija ulaza. dobijaju se različiti rezultati. Kako je to moguće? Koja je od tih škola najbolja i kako da znamo koja daje najtačnije rezultate? O: Najpoznatije feng shui škole su Pa Kua i Wu Hsing. Wu Hsing škola je zapravo škola pet elemenata u kojoj se objašnjavaju svojstva elemenata i njihovi međusobni odnosi. Cilj je da osoba iskoristi što više povoljnih pravaca i povoljnih sektora. odnosno kada prostor odgovara korisnicima. Osam kuća su svoja imena dobile po stranama sveta. koji su fiksni. poznata pod imenom ’’škola letećih zvezda’’. odnosno o broju stanovnika: gde nema planina. U ovoj školi. kao i godina rođenja ukućana. postoje dobri i loši delovi prostora. objašnjavaju se karakteristike i značaj planina i zmajevih vena u privlačenju i zadržavanju energije Ch’i. natalitet opada. Najpoznatiji sistemi klasičnog – tradicionalnog feng shuija na zapadu nisu mnogo popularne i o njima nema previše literature. i na osnovu koje se uređuje prostor. imaju povoljne i nepovoljne pravce i samim tim. Za svaku od kuća. Dve najpoznatije škole ovog sistema su: a. uzglavlja i šporeta). kao i formule Vodenog Zmaja koje zadržavaju i sakupljaju energiju. U nekim interpretacijama. bazično škola situacija ili formalna škola).

dok Petao voli da se pokazuje. dok je Tigar ratnik i istraživač.Geomantska mapa zdanja iz perioda 7 izgleda ovako: 3 7 5 69 ji 4 i 8 25 j 2 47 jz 9 z 6 1 58 71 93 14 si 36 s 82 sz Ova škola može dati pouzdana i tačna objašnjenja u vezi sa tim zašto neke druge feng shui formule ne daju rezultate. Pas je tradicionalan i nepoverljiv. kao i element koji njome rukovodi). dok je ZMIJA koja upravlja centralnom Evropom opasna i sklona manipulaciji i magiji. trudim se da u praksi koristim sve tri metode. Opšte crte karaktera. mesecom. A što se tiče različitih rezultata: u mnogim slučajevima moraćete da izaberete između Hsuan Kong Fei Hsing i Ba Zhai metoda. KINESKA ASTROLOGIJA NA GLOBALNOM NIVOU (Zemaljske grane .životinje kineskog zodijaka na karti sveta) Zemaljske grane. koji vlada regionom Rusije je sklon kitnjastom i pompeznom. Kad god je to moguće. najbolje je kada se ove metode koriste uporedo i kada ih podržava pomoćna metoda Četiri stuba sudbine o kojoj je već bilo reči u mojim kolumnama. ili zašto je sreća porodice krenula nizbrdo čim je instaliran nov klima uređaj (glavna mana BTB i Ba Zhai sistema). kao i veći deo sudbine oblikuje zemaljska grana godine rođenja (možete je potražiti u jednoj od tabela. ZMAJ. poznate i kao životinje kineskog zodijaka. Ove dve grane ujedno govore i o dve glavne političke struje u ovoj državi: republikancima i demokratama. danom i satom rođenja. . obožava šou programe i glumu. Zec je iscelitelj. imaju veliki uticaj na naš život. Naravno. San He se podrazumeva! SAD upravljaju grane PETAO i PAS. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR: u tom dvojcu. Sudbinu pojedinca određuju četiri zemaljske grane i to one koje su vladale godinom.

Drvo . mogu biti pronađeni analizom ovog odnosa. a ispod njega je oblast elementa Voda.a neko nema! Ovo poslednje. Prvom zemaljskom granom. znakom Pacova. ljudi se vraćaju značajno izmenjeni. u Australiji. kao najtopliji. može da ostvari uspeh i stekne dosta novca. moguće je i obrnuto: da neko ima koristi od zemlje u kojoj živi. Ovaj uticaj je poznat kao ’’cvet romanse’’. Ovakav odnos je praćen osećajem da puno ulažemo. koji rukovodi krajnjim severom. Zmaja i Majmuna. Da li ćemo se osećati prihvaćeno i nekoj sredini i da li će njen uticaj na nas da bude povoljan ili – nepovoljan. severno i južno. ili osećaju da tamo negde. skriveni razlog odabranih destinacija ili mesta za život. dok su elementi raspoređeni po širini. a vreme kojim vlada jeste između 23 i 01 čas. dešava se da zemlja u kojoj živimo ima koristi od nas. Imajući u vidu ovu mogućnost. iznad Vatre sledi element Zemlja. mogu da pronađu svoju sreću.Ona. Ovaj odnos može da bude konstruktivan po osobu koja je pitanju. Naravno. Pošto Vatra stvara Zemlju. kao i između samih elemenata. ali da se mi tu osećamo iscrpljeni. a uz pomoć kineske astrologije može se predvideti KADA će se to desiti. i opisuje uticaje koji dolaze iz sredine u kojoj čovek živi. Posebnu temu u kineskoj astrologiji predstavljaju ljubav i brak. možemo videti u tabelama u prilogu teksta. može da unese značajne promene u život. čak i samo putovanje u zemlju koja je u dobrom odnosu sa zemaljskom granom godine rođenja. npr. a da zauzvrat dobijamo malo. kao i loših iskustava doživljenih u određenim područjima. Da bismo razumeli podelu po geografskoj dužini. Odnose između elemenata i grana. između ostalog. pokazuje okruženje i društveni status. da tu za njega postoji velika podrška i da mu se putevi (lako) otvaraju. Takva se osoba u svojoj (ili tuđoj?) zemlji oseća dobro i prihvaćemo. ne znači da osoba neće imati sreće u ljubavi. Feng shui konsultanti mogu svojim klijentima pomoći da aktiviraju ovaj uticaj u svom domu. i nije obavezna stavka u životu pojedinca. Govoreći o elementima. Ova je godina npr. to nije sve – tek nakon povratka počinju da im se dešavaju mnoge pozitivne promene. zauzima područje oko ekvatora. pravi razlozi privlačnosti ili odbojnosti prema određenim zemljama sveta. dakle po geografskoj dužini. ’’cvet romanse’’ za ljude rođene u godinama Pacova. naravno.koje stvara Vatru – zauzima pojas ispod tropskih oblasti na južnoj hemisferi. logika je da element Vatra. RASPORED ZEMALJSKIH GRANA I ELEMENATA NA GEOGRAFSKOJ KARTI SVETA Podela Zemlje na grane ide po paralelama. Ponekad. . Drugim rečima – neko ima svoj ’’cvet romanse’’ . nije čudno da su neki ljudi privučeni određenim zemljama. Štaviše. pa Metal. treba da razumemo prirodu elemenata i odnos grana i elemenata. koja zauzima najveći deo zemaljske kugle. ali IMANJE ovog uticaja istu svakako povećava. u kom slučaju ona u određenoj zemlji može da se oseti zadovoljno i kao da je na svom terenu. Upravo ova grana stupa u interakciju sa sredinom u kojoj se boravi ili putuje. vlada element Voda. Neki put. upravo određuje odnos elemenata koji upravljaju zemaljskom granom godine našeg rođenja i zemaljskom granom zemlje u kojoj živimo (odnosi između elemenata su prikazani u jednoj od tabela u prilogu teksta). Sa nekih putovanja. a uspeh može da ostvari zapanjujuće lako. kao i GDE su te mogućnosti povišene.

ljubitelj hrane i pića. putovanjima i istraživanju udaljenih teritorija. PAS je promišljen. kao i neprekidnu borbu za vlast i dominaciju. i možemo ga slobodno zvati i ’’svetskim policajcem’’. el. ovaj se Metalni PAS usmerava ka obrazovnim. Severozapadnom Afrikom upravlja ista grana KONJ. Element Zemlja je dao podlogu za razvoj elementa Metala. PETAO je samoljubivi karijerista koji voli da impresionira i da se pokazuje. Ova grana upavlja i regijom Meksika. oprezan i rezervisan. parkovima. ovaj je znak prilično oslabljen.praćenjem kazaljke sata i sabiranjem stepeni. PETAO opisuje i domoroce ovog dela zemlje. a fasciniraju ga uspeh i slava. tražeći načine da olakša život ugroženima. skupa sa ukrasima za glavu od perja. Španijom. usmeren ka radu i stvaranju. odnosno zemaljska grana južne Amerike jeste MAJMUN. mirniji. Zemlja. KONJ do maksimuma razvio svoj hedonizam prema hrani. U Francuskoj je. Nedostajući element Vatra. Francuskom. nameće se zaključak da svaka grana vlada sa po 30 stepeni. zato što je za Zemlju Metal ventil za ispoljavanje inteligencije i kreativnosti.. Neusklađenost elemenata i zemaljskih grana u regiji stvara uslove za konflikte. Opterećen je ’’čuvanjem svoje teritorije’’. njegova energija je iscrpljena elementom Metalom koji vlada većinom ove teritorije. kako klimom (vlaga. pa se ispoljava njegova ’’lako ćemo’’ strana. Grana Pacov se stoga prostire od 165. Generalno. Uz ovu granu se vezuje i opterećenost spoljašnjim izgledom. pa do 165. KONJ je hedonista. što nas dovodi do 180. Posebno Metal troši energiju KONJA. stepena istočno. što se vidi i u karakterističnom načinu oblačenja stanovnika ove države (prepoznatljivi su po tome svuda u svetu). Zbog uticaja Vatre. KAKO TO IZGLEDA NA MAPI SVETA Sjedinjenim državama vlada element Zemlja. paralele. te mnogo vodi računa o raznim obaveštajnim aktivnostima. Njegova srčanost je u ovom slučaju smanjena. pa se on ne ispoljava na isti način kao u Sjedinjenim državama. ka spoljašnjim aktivnostima. Iako PAS upravlja i sa Kanadom. a grana je KONJ. . element Zemlja). socijalnim i humanitarnim aktivnostima. Indijance. neometan od vlažne klime. Nije čudno što je dosta diktatura bilo upravo u ovoj oblasti! Britanijom upravljaju elementi Zemlja i Metal. piću. ova nacija pokušava da nadoknadi pićem (alkohol je Vatra).Glavna odrednica za ovu podelu jeste ponoć i nastajanje novog dana. PETLA ćemo lako prepoznati u gomili sveta po njegovoj ljubavi prema jarkim bojama. Znak. Jako osećanje pravde PSA utiče na kvalitet pravosudnog sistema u Kanadi. željna igre i šale (samba. Pošto nije opterećen svojim strahom. Južnom Amerikom upravljaju elementi Vatra na severu. kao i dve zemaljske grane: PETAO i PAS. i Drvo na jugu. sujeta i narcisoidnost. a razliku između dve regije (istok SAD i Meksiko) možemo pronaći u elementu koji vlada oblasti Meksika (Vatra). konjima i polu. i njihovu šarenu nošnju. svemirska tehnika) i menadžmentom. stepena zapadno od Griniča.. tako i elementima Zemlja i Metal. Grana sama po sebi objašnjava ljubav Britanaca prema kućama. kao i takmičarskih sportova. fudbal). S obzirom na to da postoji 12 grana a da krug zauzima 360 stepeni. melanholičan i pomalo paranoičan. Ovaj je PAS mnogo miroljubivji. Raspored ostalih grana dobijamo lako . usporava ga i njegovu strast prema životu zamenjuje melanholijom. koji vlada tehnologijom novog doba (kompjuteri. odeći.

većim delom Idonezije. i veoma ambiciozan. a koncept Gurua je takođe pod uticajem ove grane. Filipinima. Severnom Evropom. ZMAJ je veliki. Bivo ljude čini radnim i vrednim. uravnotežena ZMIJA koja pažljivo planira svoj život. to su i ova područja večito konfliktna. radan i vredan. Konfliktni odnosi između pojedinih grana mogu objasniti prirodu mnogih sukoba. i Tajvanom. Holandija. Sa druge strane. kada se zna da su te dve grane međusobno suprotstavljene i da ’’ratuju’’. koja je ogleda najviše u Budizmu koji je sa karakteristikama ZECA. ali i sklonim avanturama. pa je odnos njegove grane i grane regije odnos koji daje puno kolega . cunami). Mađarska. Portugalija. ayurvedu i masažu. kao i gradovima Hong Kongom. Tako npr. Metal slabi njenu tendenciju da kuje zavere i unosi dah ravnodušnosti i mira u život ljudi sa ovog područja. te Australijance čine otvorenim. visprena i snalažljiva. Element Zemlja narod čini praktičnim. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR.U subpodeli regije. manipulacija i borbe za moć. opasna šarmerka i pojam za senzualnost. a element je Zemlja. Indijom upravljaju Zemlja i Vatra. U regiji KONJA se nalaze i Španija. Ovo je oprezna. Ona je takođe i spiritualna. Šangajem i Nagasakijem. Zec je miroljubiv i predstavlja isceliteljske tradicije. Bugarska. sem istočnim delom Kine. staložen. Interesantno je da je Slobodan Milošević rođen u godini Zmije. kao i Malom Azijom. premda pomalo melanholičan. ZEC je taj koji traga sa balansom. Japanom upravlja element Zemlja. druželjubivim. ponosan. i koji upravlja čitavim hinduizmom. Ova grana ’’voli’’ ratove i takmičenja. Dakle. a na Zemlji ih predstavljaju SAD i Kina! . Italija. rizike i oštre režime. jer je to znak vojske i militantnih tradicija. ZMAJ i ZEC. ZMIJA je inteligentna. Drvo i Tigar predstavljaju skladnu kombinaciju. itd.ali isto tako i oponenata. putovanjima i takmičenjima. Korejom. Zmaj je taj koji Indijkama daje naglašenu pojavu (naglašene oči. i teško se prilagođava promenama ili bilo kakvim zahtevima. On je onaj koji je miroljubiv i koji ljudima daje ljubaznost u ophođenju. ali pošto je u konfliktu sa elementima koji vladaju zemaljskim granama ZECA i TIGRA. ali na žalost nije podržana elementom (element Zemlja crpi snagu Zmije). i čitava priča o carskoj Rusiji potiče od ove grane. Danska. izmađu grana PETAO i ZEC postoji prirodni antagonizam. Zemljana ZMIJA upravlja centralnom Evropom (Poljska. element je pretežno Zemlja. tu je i TIGAR koji ljude čini okrutnima. i sa druge strane isključivosti i nasilne odbrane ideala. Finskom i Norveškom upravljaju Metal i ZMIJA. Pariz se nalazi u delu kojim rukovodi ZMIJA. Češka. pretežno zemaljska grana BIVO.). Kina je čudan spoj miroljubivosti. Nemačka. Egiptom i Libijom. odeća crvene i zlatne boje). TIGAR upravlja. O sebi ima mišljenje da je jedinstven i bolji od drugih. i koji je zainteresovan za lečenje. što je karakteristično za TIGROVE. Većim delom Rusije upravlja ZMAJ. Nije čudno što je baš u godini MAJMUNA najviše pogođena oblast Zemlje kojom rukovodi grana TIGAR (zemljotres u Indoneziji. pažljivim i opreznim. Slovenija i Austrija. političara i tajnih službi. Grčka. Australijom upravljaju Drvo i TIGAR i BIVO. zemlje bivše Jugoslavije – sem Slovenije. Znak je šarmera i osvajača. meke materijale i delikatnost indijskih žena. BIVO je tradicionalan.

1972. 1975 . koristi mu i čini mu dobro. 1971. 1976. uzima od njega i koristi ga za sopstveni napredak . ometa mu koncentraciju Zemlja ima majčinski odnos rpema Metalu. 1970. u ovom odnosu Metal prosperira od sigurnosti koju mu Zemlja daje nema odnos Zemlja slabi Vodu. 1985 TIGAR 1950. 1974. 1965. 1968. 1979. Voda podržava kreativnost i ideje Drva i tako pomaže nj. 1964. kritičan je prema idejama Drva podržava Drvo. 1986 Voda Zemlj a Drvo ZEC 1951 .slabi ga i utiče destruktivno na njega. 1992 PETAO PAS 1957. koristi ga za sopstveni napredak. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom. 1988 ZMIJA 1953. 1967. ne uvažava njene talente) METAL VODA Metal kontroliše Drvo. koristi joj i čini joj dobr. 1966. 1990 KOZA 1955. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. odlično za Drvo! VATRA Vatra crpi Drvo. Vatra prosperira u tom odnosu! kolege Ili oponenti nema odnos ZEMLJA nema odnos Zemlja crpi Vatru. 1989 KONJ 1954. 1973. ali se Vatra u tom odnosu stalnog davanja umara! Drvo nema odnos prema Metalu. Voda u okruženju Metala dostiže svoj maksimum kolege Ili oponenti Voda kontroliše Vatru. 1983. 1994 SVINJA 1959. uzima od njega. 1960. 1963 . 1995 Zemlj a Vatra Vatra Zemlj a Metal Metal Zemlj a Voda Drvo DRVO kolege Ili oponenti ELEMENTI I NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS Vatra Zemlja Metal Drvo podržava Vatru. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom! kolege Ili oponenti Metal crpi Zemlju. koristi mu i čini mu dobro kolege ili oponenti Voda Drvo crpi Vodu. utiče destruktivno na njega. 1984 BIVO 1949. ne podržava je i ne pomaže njen pt Voda crpi Metal. 1962. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (zahteva ono što Voda ne može da pruži. ali može da se od njega oseziugroženo Vatra kontroliše Meta. 1991 MAJMUN 1956.ZEMALJSKE GRANE I ELEMENTI KOJI NJIMA RUKOVODE PACOV 1948. čini ga nervoznim. 1993 1958. smiruje njenu strast i ambicije. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1980. koristi joj i čini joj dobro. podržava ga. 1978. 1982. oduzima mu zadovoljstvo i rezultate rada) Vatra podržava Zemlju. 1961. 1981. koristi joj i čini joj dobro Drvo slabi Zemlju. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (minira ga. 1987 Drvo ZMAJ 1952. uspeh nema odnos podržava Vodu. 1977. 1969.

jedan neskroman. Ukoliko ste rođeni u ovom intervalu. proverite zemaljsku granu godine rođenja (pogledaj moju knjige: Kineska astrologija. Zec i Svinja (kućevni tipovi. Petao – Pas (oba su previše nervozna i sitničava) . mogu biti dobri prijatelji) Zmija i Svinja (manipulator i naivko) Zec i Zmaj (Zmaju je Zec previše mali. ili Feng Shui: 1000 načina da unesete lepotu i sklad u svoj dom i svakodnevni život). koja može da ’’padne’’ u periodu od 15. Zmija i Petao (stratezi. praktični) Tigar. Majmun – Pas. ali kombinacija koja će dovesti do privlačnosti) Zmaj i Pas (nema poštovanja za drugog. Bivo – Konj. Svinja – Svinja U kategoriju konfliktinih sukoba spadaju odnosi: Pacov – Ovca. januara do 15. Petao – Petao. februara. DOBRO SLAGANJE ZNAKOVA Koza. drugi skroman. skloni miru i porodici) Pacov. u centru pažnje je Majmun) Sledeći odnosi spadaju u kategoriju ’’samoproganjajućih’’: Zmaj – Zmaj. fizički) LOŠE SLAGANJE Pacov i Konj (drugačiji mentaliteti) Bivo i Koza (jedan praktičan. Konj – Konj. drugi umetnički nastrojen) Tigar i Majmun (borba za moć i dominaciju) Zec i Petao (različiti životni ciljevi. porodica) Zec i Zmija (ljubavni odnosi) Zec i Pas (razumevanje) Pacov i Bivo (započinjanje i dovršavanje) Petao i Zmaj (karijera) Majmun i Zmija (karijera. Zecu Zmaj previše veliki) Koza i Majmun (oba su koncentrisana na sebe. avanturisti) Posebna slaganja: Tigar i Svinja (ljubav.Napomena: Zemaljske grane traju godinu dana. nauka) Konj i Koza (seksualno. intelektualci) Bivo. Zmaj i Majmun (dinamični. Pas i Konj (aktivni. politika. Tigar – Zmija. a POČINJU sa lunarnom novom godinom.

ali da nijedno . Originalni kineski karakter za Qi predstavlja paru ili isparenje koje se stvara prilikom kuvanja pirinča. Bivo CVET ROMANSE a. monasi i učitelji borilačkih veština istraživali su Qi. Znanje sticano vekovima i prenošeno uglavnom usmenim putem. Taoisti su znanja o Qi sticali u svojim laboratorijama. biologiji.3 centra unutrašnje inteligencije (Dan Tians) ? Oni se nalaze u glavi. Najvažnijom laboratorijom su ipak smatrali ljudsko telo. poznavaoci gore pomenutih i drugih oblasti u kojima je Qi glavni akter. a pitanje: ’’Šta je Qi?’’. postalo je osnova mnogih sistema. dugo je bilo predmet njihove meditacije. Zec d. kretanja Sunca i Meseca. ali je i stvara. Zmija. godišnja doba. uprkos tome što sama nema nijedan’’. Zmaj b. Konj Da li ste znali da kod Kineza postoje 3 mozga . kao mistični pojam koji sadrži energiju. Svi se slažu u tome da Qi ’’stvara sve oblike. Znaju da je Qi primalna sila koja se nalazi svuda i pokreće sve. kao mesto kompleksnog i čudesnog susreta zemaljskih i nebeskih uticaja. između ostalog i feng shuija. Petao b.CVET ROMANSE uticaj koji se odnosi na ljubavni i društveni život. Qi tako. . potvrđuju da je svako objašnjenje Qi tačno. Istina je da Qi određenim kanalima teče našim telom. Qi je svest sama po sebi. kineske medicine. Qi majstori. Svaki pokušaj da se Qi definiše zahtevao bi da se definicija menja od čoveka do čoveka i od situacije do situacije.sa osvrtom na Qi tela Tokom više hiljada godina mnogobrojni naučnici i mistici drevne Kine. Pacov c. odakle su pažljivo proučavali prirodne pojave: zvezde. Ovca c. medicini. Ova para je skladna mešavina materijalnih uticaja Zemlje (gustoća pirinča) i nematerijalnih uticaja Neba (para). CVET ROMANSE Zemaljska grana godine rođenja a. Petao. srcu i stomaku. celina je opet ostala misterija. Pas d.nije potpuno. itd. postaje inspiracija ne samo umetnicima već i mnogim naučnicima. Misterija zvana Qi . ali je isto tako tačno i da naše telo ima kanale zahvaljujući – Qi. ali da ju je (ipak) nemoguće locirati. Pacov. iz tabele se vidi da bi Pacov mogao da nađe ljubav u zemlji Petla. ali je u isto vreme i svest koja istražuje sebe. Tigar. psihologiji čak i meteorologiji i poljoprivredi. Zec. Zec u zemlji Pacova. Konj. Svinja. qi gonga i tai ji-a. Ipak. Pojam Qi se javlja u kineskoj kulturi. kosmologiji. Iako poznaju načine ispoljavanja Qi (čita se: Ć´hi) kao i obrasce njenog kretanja. Majmun.

u ljudski sistem ulazi prostrana Qi Neba. . Qi Gong-om). kada smo manje materijalni a više Shen (duhovni) • u njenom oblikovanju učestvuju zvezde i planete • doprinos daju roditelji i univerzalne energije tokom boravka u materici . Prenatalna ili nebeska Qi je nasleđena od roditelja i predaka i dovodi se u vezu sa genima. čine je geni. QI UNUTAR TELA Bazično. Ove dve energije se privlače kao magneti i u nama se susreću i mešaju. vežbe • kultivisanjem postnatalne Qi podstiče se skupljanje i cirkulacija stečene Qi PRENATALNA OSNOVA ŽIVOTA Iz kosmičkih sfera. Yuan Qi je u vezi sa bubrezima i i sadrži otisak za našu ličnost. Sedište nasleđene Qi je u Qi centru koji se zove Kapija Života (Ming Men). kao i u prostoru između stvari. Zapravo. Ako je ova Qi jaka i stabilna. teško je objasniti pojam Shen Qi. Tvrdi se da ova Qi može da se zaštiti i konzervira raznim metodama (između ostalog. kao i nasleđenom esencijom i duhom (Shen Qi). To je osnova koja daje potencijal našim životima. Ono što se zatim dešava je da Qi Neba i Qi Zemlje reaguju sa Yuan Qi (nasleđenom Qi). život je dug i zdrav. odmor. mora i rastopljene kore planete u naš organizam ulazi kondenzovana i zgusnuta Qi Zemlje. Qi je u svemu. Qi Neba je Yang Qi. vazduha i drugog. s obzirom na to da azijska tradicija ima širok dijapazon pogleda na duh i duhovnost (tako npr. našim telom vladaju dve vrste Qi: prenatalna i postnatalna. desno od kičmenog stuba. U svakom slučaju. Pogledajte u tabelama kako to izgleda : PRENATALNA QI (nasleđena) POSTNATALNA QI (stečena) • nasleđena je pre i tokom rođenja • ima veze sa kosmičkim korenima. Naš život u majčinoj utrobi počinje mešanjem ove dve energije (u vidu jajne ćelije i sperme). unošenjem hrane. Qi Zemlje je Yin Qi.Koncept Qi je dalekosežan i širok i obuhvata sve varijetete Qi. Iz tla. ali i naša esencijalna priroda • oblikuje se nakon rođenja i zato se zove stečena Qi • stiče se (skuplja) kroz disanje. Shen Qi često opisuju kao ’’univerzalni otisak za transcendentalno Ja’’. hranu. naši glavni prenatalni izvori energije su Qi Neba i Qi Zemlje u kombinaciji sa Yuan Qi i Shen Qi. i nalazi se na polovini između skrotuma i donjih rebara. Kinezi govore o tome da se Duh ispoljava kroz SrceUm. Postnatalna Qi pripada srcu i umu i stiče se nakon rođenja. što je teško prevesti i objasniti). boravak u prirodi. u prisustvu nasledne Qi.

zdravlje. Zaštitna Qi je ta koja nam stvara i održava imunitet. i Zaštitna. Ono što se tada dešava jeste da ona zatim ide u ’’lonac za kuvanje’’. koji je opisan i kao ’’DUG. konstituciju čini jakom i čak jača naše samo-poštovanje. abdomen. Yang slezine i želuca iz hrane preuzimaju čistu Qi. Ying Qi. da bi stvorila auru zaštite od spoljašnjih patogenih uticaja: prehlade. Tom prilikom se stvara zdrava Qi ljudskog tela. Dakle. vazduh. Iz nje.POSTNATALNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Postnatalna . Ono što se zatim dešava u našem telu jeste da se u grudnom košu mešaju Qi hrane koja se podigla do grudnog koša i Qi vazduha koju su ekstrahovala pluća. Prenatalna Qi. Zaštitna Qi putuje površinskim kanalima i kožom (često se kaže da ide i van tela). U tom slučaju. toksina. što održava naš život. razdvajaju se Ishranjujuća. što liči na paru koja se podiže iz lonca za kuvanje (ceo process podseća na kuvanje pirinča). . a može se reći i da sprečava bolest. daje gorivo ili varnicu potrebnu da se ova razmena odvija. nasleđenu Qi (koja je uslov za dugovečnost). poznata kao vatra života. hrana ulazi na usta.’’ Interakcija stečenih i prenatalnih energija može se desiti spontano. Wei Qi. i kreativnost. esenciju Qi hrane koju podižu do grudnog koša (pluća). i dešava se upravo zahvaljujući dobroj sreći (ili karmi).stečena Qi doprinosi održavanju zdravlja i štiti Prenatalnu. Qi hrane (Gu Qi) Kao što svi znamo. buke ili čak besa drugih ljudi. Prenatalna Qi se meša sa postnatalnom Qi . slab vam je imunitet i nemate samo-poštovanja.kroz hranu. INTUITIVAN I PROSVETLJEN. stvara se robustan i dinamičan život. ukoliko imate problem da se odbranite od drugih ljudi i njihovih zahteva. gde se odvija varenje (metabolička vatra). U osnovi je svih unutrašnjih potencijala za ozdravljenje. znači da vaša zaštitna Qi nije dovoljno jaka! Kinezi bi vam savetovali da posetite kineskog lekara ili da redovno radite Qi Gong vežbe (najmanje 3 meseca). Poželjne posledice Mešanjem postnatalne (stečene) Qi sa prenatalnom (nasleđenom) Qi (iz univerzuma i od predaka). Ishranjujuća Qi zatim putuje ka unutra da nahrani organe i aktivira tkiva kroz kanale prolaska. Ovaj unutrašnji sistem ishrane organa i tkiva omogućava telesne funkcije i održava zdravlje i mladalačku izdržljivost. emocije i ideje. vodu. Qi vazduha (Zong Qi) unosimo disanjem i absorbuju je pluća. to se zove dobrom srećom ili dobrom karmom.

U nekom od sledećih tekstova ili Feng Shui Newsletter-a. korišćenjem nebeske faze kultivisanja Qi. preporučuje se da koriste unutrašnju alhemiju kojom je moguće strahovito ubrzati. oporo na tetive. Balansirajte ukuse. kao i hrani koja deluje kao lek. slano na krvne sudove. kao i da uvek svoj želudac popunjavamo maksimalno do 70% kapaciteta. Najzdravije je hraniti se u skladu sa godišnjim dobima. pa tako zimi hranu spremati na način koji će dodati više vatre (pečeno u rerni. kao i . krvi. izbegavanje dugog sedenja i ostajanja noću. pisaću više o simptomima nedostataka Qi. Ukoliko vas to bude interesovalo! Uz napomenu: moja profesija je Feng Shui. da izbegavamo hladna pića i ekstremne vremenske (ne) prilike i da ne preterujemo ni u čemu (niti u aktivnosti niti u neaktivnosti). jesu aktivnosti kojima možemo sprečiti odlivanje i smanjenje Qi.njenog nedostatka. zato što kiselo deluje na kosti. Ovde ću vam prezentovati savet Qi majstora. kineska medicina mi je .Onima čija se dobra sreća ne javlja spontano. gorko na Qi a slatko na mišiće. povećati i proširiti čovekovo postojanje. Ovakav život se dostiže kroz nameru. koji glasi : Generalno je mišljenje da meditacija i fizičke vežbe rešavaju problem stagniranja Qi. Qi majstori savetuju i da se ne prejedamo. prženje).samo hobi! . umerena seksualna aktivnost i izbegavanje čitanja noću i u ležećem položaju. Yina i Yanga. Osim ovoga. dugo kuvanje.

.

.

uvijek treba imati u vidu ravnotežu.Feng shui za poboljšanje prihoda Feng shui majstori tvrde da je najlakši i najbrži rezultat primjene feng-shuija povećanje prihoda. najbolja metoda je uvođenje vodenog elementa u svoj životni prostor. nekada je manje bolje nego više. međutim osnovni simbol novca u feng-shuiju je voda. On ne smije biti isuviše velik. Postoji mnogo različitih preporuka i metoda za bogaćenje. jer bi mogao postati opasan. . Da biste privukli sreću boljih prihoda.

Međutim. Kornjača na sjevernom sektoru U sjevernom sektoru doma poželjno je držati kornjaču bilo živu ili kao keramičku figuru kornjače. Biljke u jugoistočnom sektoru Kada je riječ o biljkama. Treba voditi računa da ono bude sa lijeve strane od ulaznih vrata. što predstavlja pojas od žada i prostorije pune novca. Prljava voda donosi otrovan zadah. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. jer njeno prisustvo donosi bogatstvo i sreću. Najpovoljnija kombinacija je 9 zlatnih ribica.5 cm. povoljne su biljke okruglih. ako se drži u jugoistočnom sektoru. postoji vjerovanje da se to dogodilo jer je apsorbovala nesreću namijenjenu vama. Smatra se da će ona simbolički apsorbovati bilo kakvu nesreću koja vam je namijenjena.5 do 132 cm.vole da budu same. jer to stvara dragocjenu jang energiju. Feng-shui ribom naziva se arowana. mijenjate zemlju. Ako vam u akvarijumu ugine zdrava ribica. odstranjujete uvelo i trulo lišće. Nije preporučljivo držati kaktuse . Ono što treba zapamtiti je to da se kornjače ne drže u paru.Neki od načina za poboljšanje prihoda: Izgradnja jezerca ispred kuće Dimenzije koje se preporučuju za prečnik jezerca su 104 i 110. mesnatih listova. ne paničite već je zamijenite drugom. gledano iznutra prema van. od čega bi jedna trebala biti crna. Kao nebesko biće. Potrebno je obezbijediti neprestan dotok vode (pumpa i filter za pročišćavanje). novac. jer više vole da budu same. U jezercu možete uzgajati različite vrste ribe. ali po feng-shuiju najpovoljnije je držati 9 primjeraka japanskog šarana. pod uslovom da ih redovno zalijevate. koju neki biznismeni drže radi privlačenja velikog bogatstva. ona predstavlja pomoć drugih ljudi. možete držati i druge biljke. Akvarijum sa zlatnim ribicama Akvarijum sa zlatnim ribicama je idealno rješenje za privlačenje sreće bogatstva. ili jednostavno dotrajalu biljku bacite i zamijenite novom. dok se biljkom novca u feng-shuiju smatra krasula. ili 124.

Crassula ovata "Whirly Bird" 7. bonsai biljke (biljke patuljastog rasta) ne donose dobru energiju u vaš životni prostor. 'gollum' & 'hobbit' 3. Crassula argentea 'monstrose'. Crassula ovata "Lemon & Lime" Crasula – još se naziva biljka novca i ona je na prvom mjestu kada je u pitanju energiziranje sektora bogatstva i blagostanja (istok i jugoistok). Crassula ovata 'Jade' 2. Crassula portulacea minima "Mini Jade" 6. Crassula argentea "Finger Jade" 4. . Crassula arborescens "Silver Dollar Jade" 5. Potrebno je napomenuti da nije povoljno u domu držati suhe biljke poput suhog cvijeća i suhe grane drveta jer emituju mrtvu energiju i privlače lošu sreću.niti biljke špicastih listova koje odašilju otrovne strelice. Crassula je biljka iz porodice sukulenata i postoje različite vrste: 1. Takođe.

ne zahtjeva puno svjetla a osim toga dobro upija negativna zračenja iz elektronskih uređaja . . Calathea – sve vrste. Bambus – simbolizira dugovječnost.Izuzetno povoljne biljke su: Spathiphyllum – biljka koja je jednostavna za održavanje. Schefflera – dekorativna biljka koja raste u visinu ( simbolizira rast i napredak ) te također ne zahtjeva puno svjetla .

Njegujte svoje biljke. Biljke će vam to vratiti svojom . Ne preporučuju se Agava. Biljke koje imaju oštre listove poput sablji ( na primjer palme ). ono predstavlja mrtvu energiju i smrt te ga nije dobro držati u prostoru. One su nepovoljne jer energiju prostora pretvaraju u agresivan oblik. Najpovoljnije mjesto za biljke je istočni. Biljka "slonova noga" je izuzetno nepovoljna (simbolizira nazadovanje i spriječen razvoj). Zamioculacas cvjetnice poput orhideje. puzavci) predstavljaju nazadovanje. Biljke koje rastu prema dolje (npr. božura.Ficus benjamin – voli jako svjetlo . te svakih 6 do 12 mjeseci zamijeniti novim. Yucca (drvo života). uklanjajte ocvale cvjetove i uvelo lišće. Dracaena. sve palme i Diffenbachia. ali ne podnosi propuh . jugoistočni i južni dio doma ili prostorije. Suho cvijeće nema života. narcisa i ljiljana Ne preporučuju se: Sve biljke s trnjem ili iglicama poput kaktusa. redovno režite grane koje su previše izrasle i dodajte hranjive sastojke u zemlju. Umjetno cvijeće od svile treba redovno čistiti. Bonsai je simbol sputane prirode i izuzetno štetno djeluje u bilo kojem prostoru .

Svi mi u svom domu imamo dosta aktivatora za koje nismo ni svjesni kako nam mogu donijeti pozitivnu energiju samo ako ih pravilno koristimo. druga prema unutra. Feng-shui simboli koji donose sreću u novcu Kineski novčići Mogu se staviti vezani crvenom trakom na važna dokumenta i knjige prijemnih faktura kako biste imali uspjeha u poslu. I neka budu okrenute prema različitim stranama svijeta. ali isključivo kao pravilno korištenje energija. stola. ali uvijek povezane crvenom vrpcom. police i sl. pa je takve stvari potrebno odstraniti iz doma. sofe. takođe možete ih okačiti iznad glavnog ulaza u kuću ili postaviti bilo gdje u domu. ispod tepiha. raspoređene po svim dijelovima sobe na neupadljivim mjestima. simboli i aktivatori prostora. Minimalno je potrebno imati jednu.ljepotom i pozitivnom energijom. redovno zalijevanje i odstranjivanje trulih i suhih listova. ali često nesvjesno privučemo mrtvu energiju raznim dekoracijama od suhog cvijeća. a treću postavite . ona ne bi trebala biti okrenuta prema ulaznim vratima.Ako imate tri. da bi vam rekao kako trebate dobro očistiti dom. Postavljanjem dva novčića sa crvenom trakom iznad ulaznih vrata u radnju privlačite bogatstvo. koji predstavljaju energije pojedinih sektora. sa jang stranom okrenutom prema gore (kineska slova). umjetničkim slikama sa negativnim prizorima. kao što su prostor ispod trosjeda. u novčanik (kako biste osigurali da nikada nije prazan). Ne trebate dati ogroman novac feng-shui majstoru. starih i oštećenih stvari. kao da ide po novac. neka jedna gleda van. Pored temeljitog čišćenja doma i bacanja nepotrebnih. Tronoga žaba Tronoga žaba je simbol koji donosi najviše sreće u uvećanju vašeg bogatstva. posebno ako ih držimo u sektoru bogatstva i blagostanja (jugoistok). kao da ga unosi u dom. Najvažnije od svega je održavanje svježeg izgleda biljke. Feng-shui zaista djeluje. potreban vam je kompas da odredite strane svijeta. Važno je pri tom držati ih na podu. Ako imate samo jednu žabu. a čist dom je pola dobrog feng-shuija. najviše devet. jer tako stvarate dojam da ona odlazi skupa s vašim novcem.

Dnevna soba je najpogodnija. koliko god ih imali. .po želji. Trgovački brod Možete sami napraviti svoj brod bogatstva tako što ćete uzeti maketu bilo kakvog broda. lažnim zlatnim polugama i postaviti u predsoblje ili dnevnu sobu. okrenut tako da uplovljava u prostoriju. napuniti ga raznim dragocjenostima. kao da dočekuju chi bogatstva. Možete i ispod svake žabe. simbolično predstavljajući ulazak bogatstva u dom ili kancelariju. staviti pravu novčanicu ili kovanicu. može i u trpezariji i dijagonalno od glavnih ulaznih vrata. kuhinji i kupatilu. dok se ne preporučuje držati ih u spavaćoj sobi. novčićima.

Vaza izobilja Kako biste napravili vazu koja donosi bogatstvo. topaz. citrin.sedam vrsta poludragog kamena. kvarc.pet vrsta sjemena ili zrnevlja staviti u male plastične kese Vazu izobilja držite tako da je sklonjena od radoznalih pogleda. . šest ili devet kineskih novčića koji su vezani crvenom vrpcom . izaberite vazu od porcelana.crvena torbica prepuna novca . . akvamarain. biser. kristala. malahit. jaspis. ametist.. kornain. kristali. metala i napunite je sljedećim sadržajem: . korali.. lapis lazuli. tigrovo oko.tri. zemlje.

pa posto imam samo jednu. pa možeš izračunati povoljnu direkciju za novac na osnovu ličnog gua broja (na odgovarajućoj temi imaš opširnije o ovome). a onda simbol tronoge žabe postaviti tako da bude okrenuta u ovom pravcu. nema nekog strogog pravila. da je ja onda stavim ispod stocica u hodniku. .Tronoga žaba Ja sam danas kupila zabu i isto ima novcic kao na slici.ali okrenutu ledjima od ulaznih vrata? Sta vi mislite? :) Najbolje je da se ovaj simbol drži u prostoriji dnevnog boravka i to dijagonalno od ulaznih vrata. Medjutim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful