REČNIK feng shui i pojmova kineske tradicije

ABAKUS: računaljka; simbol prosperiteta, čest simbol u feng shui dizajnu zgrada u
velikim kineskim gradovima; ALMANAH: tong shu; godišnja publikacija koja sadrži obilje informacija od značaja za Kineze, kao npr. vremenske prognoze, solarni i lunarni kalendar, srećne dane, horoskope, pravila ponašanja, elemente feng shuija; AMAJLIJE I TALISMANI: mali predmeti koje Kinezi tradicionalno nose sa sobom, verujući da će im doneti dobru sreću i zaštititi ih od loših uticaja; najpopularnija amajlija jesu novčići, obično tri novčića sa kvadratnom rupom u sredini povezana crvenom trakom, za koje se veruje da donose dobru sreću u vezi sa novcem; ovi se novčići nose u novčaniku, drže se u kasi, na radnom stolu, u fasciklama, ispod telefona… BA GUA: osam trigrama koji su raspoređeni u osmougaonik, svaki na tačno određenom mestu; ba znači osam, kua označava trigrame; BA GUA MAPA: termin koji označava podelu prostora na segmente; u praksi, prostor se deli na devet jednakih delova (segmenata); teorijski, radi se o osam segmenata, zato što središnja oblast ujedinjuje ostalih osam; svaki od osam segmenata prostora je u vezi sa karakteristikama strane sveta koja tu ‚‚pada‚‚; centar je mesto opšteg balansa prostora; porodica pripada istoku, ljubav i brak jugozapadu, prijatelji severozapadu, deca zapadu, ugled jugu, karijera severu, obrazovanje severoistok i sreća uopšte i u novčanim pitanjima jugoistoku; BA GUA OGLEDALO: malo osmougaono ogledalo sa ucrtanim trigramima, tradicionalno žute, crvene ili zelene boje; nekada je korišćeno da bi se prostor odbranio od neželjenih energija iz susedstva (raskrsnica, groblje, više građevine, most koji ’’gleda’’ na kuću, neprijatni susedi, putevi, napuštene kuće, itd.); postavlja se spolja, tako da ‚‚gleda‚‚ ka ugrožavajućem objektu; BAMBUS: visoka biljka koja raste mahom u Kini, Japanu i Jugoistočnoj Aziji; bambus je zapravo vrsta trave, koja može prerasti visinu od 10 m; za Kineze, bambus predstavlja snagu, izdržljivost i otpornost; BUDA, BUDIZAM: Buda (Buddha), na sanskritu počasna titula za ’onog ko se probudio’, odnosi se na Sidarta Gotamu (Siddharta Gautama), istorijskog osnivača Budizma; oženjen i otac jednog deteta, Siddharta je napustio porodicu da bi postao lutajući monah, vođen porivom da pronađe uzrok patnji i rešenje za njih; rešenje je našao u učenju koje je nazvao ’’Srednji put’’; polazne osnove Budinog učenja su sadržane u ’’Četiri Plementie Istine’’: 1. Život je patnja; 2. Uzrok patnje je vezanost; 3. Patnja se može zaustaviti ukoliko se prekine vezanost; 4. Vezanost se može prekinuti meditacijom i disciplinovanim i moralnim životom; BISER: predstavlja u kineskoj tradiciji žensku lepotu i čistotu ženskog principa; predstavlja i mesec, i veruje se da štiti kuću od vatre; u Budizmu, biser se dovodi u vezu sa ispunjenjem želja; često se predstavlja skupa sa Zmajem; CRVENA: srećna boja kod Kineza; veruje se da donosi vitalnost, snagu i autoritet; simbol je elementa Vatre; ČUVARI VRATA: njihove slike (par čuvara) se kače na vratima; veruje se da čuvaju kuće, poslovne prostore i sveta mesta od loših uticaja, zbog čega izgledaju ljutito;

ČETIRI STUBA SUDBINE: takođe i Ba Zhi; drevna astrološka metoda analize sudbine;

podaci dobijeni iz datuma rođenja se ’’prevode’’ u elemente (vidi: Elementi), čiji se odnos analizira; utvrđuje se koji element predstavlja suštinu osobe - ono što ona jeste – i zatim se procenjuje njegova jačina i koji su elementi i pravci za osobu povoljni; iz stubova sudbine vide se povoljni i nepovoljni životni periodi, osobino okruženje, afiniteti… ČETIRI PLEMENITE BILJKE: bambus, hrizantema, orhideja, šljiva; ČETIRI NEBESKE ŽIVOTINJE: feniks, kornjača, tigar i zmaj; DRVO: jedan od Pet elemenata; predstavlja energiju mladosti i rasta, ideja i mašte; DUPLA SREĆA: simbol sreće u zajedničkom životu kod Kineza; koristi se na venčanjima, a veruje se da neudatima može pomoći da brže pronađu partnera; DUŠA: Kinezi veruju da čovek ima dve duše; jedna je PO, životinjska ili životna duša, a druga je HUN ili spiritualna, lična duša; u trenutku smrti, obe duše se odvajaju od tela; Po ide u grob i propada uporedo sa telom, dok ‚‚Hun ostaje u životu onoliko dugo koliko se članovi porodice sećaju umrlog‚‚; takođe se veruje da, ako se o grobu i holovima predaka dobro stara, obe duše postaju prijateljski nastrojene prema potomcima i donose im dobru sreću; FENIKS: mitsko stvorenje, dugorepa ptica koja predstavlja ženski princip i stoji za ženski rod; pet boja feniksovog repa predstavlja pet suštinskih vrlina: ispravnost, mudrost, ljudskost i iskrenost; veruje se da upravlja jugom i da predstavlja sunčevu toplinu i letnju žetvu; od davnina je simbol kineskih carica; često se prikazuje u kombinaciji sa zmajem što simboliše skladnu kombinaciju muškog i ženskog principa; FENG: vetar ili vazduh; FENG SHUI: ’’vetar i voda’’, sistem geomantije čija se starost procenjuje na više od 3000 godina; kroz pravilno postavljanje grobova, zgrada i raspoređivanje nameštaja, usklađuje se sa opštim protokom energije; na ovakav način, kreira se osnova za dobru sreću potomaka (postavljanjem grobova), odnosno korisnika prostora; • vidi pod Zemlja, Feng Shui analiza; FENG SHUI ANALIZA: komplikovana i sveobuhvatna analiza energije tla (lokacije na kojoj se nalazi zdanje koje se analizira), zatim same građevine (oblik, materijali, raspored prostorija, itd.), odnosa predela i građevine, odnosa građevine sa drugim objektima u okruženju, odnosa građevine i strana sveta, uticaja prednje orijentacije i perioda izgradnje; podrazumeva i analizu unutrašnjosti prostora, kao i samih korisnika, na osnovu njihovih datuma rođenja; analiza je baza na osnovu koje se daju preporuke za kompletno uređenje prostora, počevši od rasporeda prostorija i nameštaja, pado pronalaženja najboljih pravaca za spavanje, rad,...(nešto više potražite u mojim knjigama ili na web site-u: www.feng-shui-co-yu); FENG SHUI VRT: važan element po feng shuiju dobro uređenog dvorišta/kuće, izvor energije, Qi; kineski carevi su imali prekrasne vrtove oko svojih palata, a i tradicionalni kineski domovi (kao i hramovi) su građeni oko vrtova; obično aismetrilčnog oblika, Kineski vrt odražava sklad koji postoji u prirodi; osnovni elementi vrta su planina i voda (koncept shan shui, yang i yin); planinu predstavljaju kamenje i zimzeleno drveće, a vodu jezerca i potoci; obavezni delovi feng shui vrta su paviljoni (vidi: paviljoni), mostići, cveće, biljke i životinje, natkriveni prolazi i kamenite staze…; FENG SHUI MAJSTORI: rodonačelnici feng shuija su veliki majstori Yang Yun Song, Zeng Wen, Zing Dao He Shang i Lai Bu Yi. Danas, malobrojni poznavaoci klasičnog feng shuija žive u Singapuru, Hong Kongu i Maleziji; od Joey Yap-a sam najviše naučila i on je, iako mlad, vrhunski majstor; Yap Cheng Hai takođe živi u Maleziji i ima titulu ’’veliki veliki majstor’’; Raymond Lo živi u Hong Kongu,predaje

na univerzitetu feng shui i ekspert je za divinaciju Yi Jing-om, na drevni tradicionalni način, malo poznat na zapadu; FU XI: prvi od tri legendarna kineska cara; pripisuje mu se da je kineskom narodu preneo umetnosti civilizacije: naučio ih kako da pripitome životinje, love, pecaju, kuvaju, koriste pismo, prave muziku, gaje svilene bube i tkaju; legenda govori da je Fu Xi pronašao trigrame i ustanovio sredstva kojima se može izmeriti svemir…; GEOPATSKI STRES: štetni uticaji koji dolaze iz Zemlje i posledica su podzemnih voda, raseda i rudnih ležišta; geopatski stres karakterišu poremećaji geomagnetizma, koji nakon dužeg izlaganja mogu ozbiljno naškoditi zdravlju živih bića; u novije vreme, geopatski stres izazivaju i građevinski materijali… (vidi moju knjigu: Feng shui, kompletan priručnik za uređenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora…) HEKSAGRAM: formacija sastavljena od šest prekinutih i celih crta; svaki heksagram nastaje kombinovanjem dva trigrama; • vidi: Trigrami KAKTUS: višegodišnja biljka poznata po bodljama, karakteristična za suve predele i visoku temperaturu; zbog karakterističnih bodlji se smatra neprijateljskom biljkom, koja odbija posetioce; izuzetak je jedna vrsta kaktusa, crassula ovata, sa ovalnim listovima, koja je poznata i kao ’’biljka koja donosi novac’’; KARDINALNI PRAVCI: sever, jug, istok i zapad; KNJIGA OBREDA: skup dokumenata u kojima se opisuju drevni rituali i dvorske ceremonije; ova knjiga pokriva širok spektar tema, počevši od filozofskih rasprava o smislu života, sve do detaljno ispisanih pravila za svakodnevni život; čuveni tekst Prolećni i jesenji anali je deo ove knjige a sastoji se iz tri poglavlja koja opisuju principe Neba, Zemlje i Čoveka; smatra se da ovaj dokument predstavlja kombinaciju religije, astronomije, državne uprave i etičkih principa; KNJIGA PROMENA: I Ching ili Yi Jing, divinacijski priručnik, jedan od Pet Klasika; u knjizi su prikazana 64 heksagrama (vidi: Heksagrami), koje prate komentari koji se pripisuju kralju Venu i Konfučiju; pitalac postavlja pitanje i zatim baca tri novčića šest puta; novčići imaju yin i yang stranu, a rezultati bacanja mogu biti pretežno yin ili yang; kada su sva tri novčića istog polariteta, ispisuje se suprotni polaritet; rezultati se ispisuju odozdo na gore, u vidu yin ili yang linija (cele, prekinute); svaki heksagram ima svoje tumačenje, danas različitih autora, koje uglavnom pruža manje-više filozofski odgovor na postavljeno pitanje; da bi se razumela tumačenja iz Knjige promena, potrebno je veliko iskustvo u radu sa trigramima i razumevanje prirode heksagrama; KORNJAČA: Kinezi veruju da je kornjača izuzetno inteligentno stvorenje; simbol je snage, dugovečnosti i izdržljivosti; predstavlja univerzum: gornji deo oklopa je u vezi sa Nebom, donji sa Zemljom; posebna vrsta kornjače je yuan, u kojoj su pomešane osobine kornjače i zmaja i smatra se najmoćnijim stvorenjem, izvršiocem Boga Vode; KOMPASNA ŠKOLA: geomagnetni kompas, lo pan, osnovni je instrument SVIH klasičnih feng shui škola; ovaj kompas ima složene oznake koje dovode u vezu osobu koja je u pitanju i karakteristike određenog terena, zatim teren sa planetama i zvezdama, itd.; u oba sistema klasičnog feng shuija, San He i San Yuan, koristi se kompas; ipak, pošto je u San He sistemu akcenat na formacijama tla, kompasnog školom se često nazivaju škole San Yuan sistema; KUHINJSKI ZAŠTITNIK: važno božanstvo u tradicionalnom kineskom domu, veruje se da posmatra sve dobro i loše što se čini svakom članu domaćinstva; u domu ima svoje mesto, obično u niši iznad šporeta, gde mu se kači slika ili inskripcija; na kraju svake lunarne godine, veruje se da putuje na Nebo gde podnosi izveštaj o domaćinstvu;

KUAN YIN: u budističkoj tradiciji boginja milosrđa, otelovljenje saosećanja,

mudrosti i ljubavi; obično se predstavlja kako sedi na lotosovom cvetu, simbolu pročišćenosti, držeći u ruci biljku koja leči sve bolesti; LAV: omiljeni simbol u kineskoj kulturi i umetnosti; često se predstavlja kao mešavina psa i lava; u Budističkom verovanju, lav je zaštitnik Budizma i svetih zdanja, pa se ispred hramova i palata često mogu videti statue lavova u paru; često se naziva i Fu pas, zato što Fu označava Budu; figure Fu psa se danas koriste i za zaštitu životnih i poslovnih prostora; LEČENJE PROSTORA: mere i postupci čiji je cilj odbrana prostora od nepoželjnih energija i jačanje poželjnih; klasični lekovi su vazdušni zvončići (wind chimes) sa 5 i-ili 6 šupljih štapova, napravljeni od metala; u feng shuiju se kao ‚‚lekovi‚‚ koriste i ogledala, svetlost, jake boje, bambusove flaute, pokretni i nepokretni predmeti… LUNG: kineski naziv za zmaja; vidi: zmaj; LO PAN: drevni (kineski) geomagnetni kompas, četvrtaste osnove i okruglog mobilnog dela sa više prstenova na kojima su obeležene različite oznake (trigrami, heksagrami, yin/yang, elementi, Zemaljske grane, 24 Planine, 120 Zlatnih podela, 60 sakupljajućih i širećih Zmajeva, itd.); LOTOS: biljka koja raste u vodi i čiji cvet Kinezima simboliše leto; kinesko ime za lotos zvuči kao i prosperitet i plodnost, pa lotos često predstavlja ova dva; u Budizmu, kao biljka koja raste iz blata a čiji je cvet beo i lep, lotos je simbol čistote, kao i Točka života; MAGIČNI KVADRAT: kvadrat u čijem je centru br. 5, i gde je zbir brojeva po horizontali, vertikali i dijagonalama uvek 15; poznat i kao Lo Shu kvadrat, osnova je za mnogobrojna proračunavanja u kompasnom feng shuiju; MANDARINSKE PATKE: u kineskoj tradiciji, simbol su sreće u ljubavi i vernosti; veruje se da mandarinske patke uvek žive u paru i da umiru kada se razdvoje; METAL: jedan od pet elemenata koji ’’tvore’’ svet; pripisuju mu se da čoveku daje oštrinu i izvršne sposobnosti, ali i da ga čini ravnodušnim i proračunatim… NEBESKA STABLA: Pet elemenata, u yin i yang svojstvu; Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui. NEGATIVNI PROSTOR: deo prostora koji “nedostaje” u ba gua mapi, do pravilnog oblika; ovaj deo ”pada” van kuće ili stana; potreba koja predstavlja ovu stranu sveta se tada obično zadovoljava van kuće… NOVOGODIŠNJI FESTIVAL: poznat i kao Prolećni festival; najvažniji festival u Kineskoj godini, označava početak novog ciklusa koji počinje sa lunarnom novom godinom (januar ili februar) i slavi se petnaest dana; nekoliko nedelja ranije, Kinezi šalju prijateljima i rođacima crvene razglednice sa dobrim željama; za vreme festivala odaje se posebna pošta starijima, pišu se pesme, uživa se u obedima sa puno vrsta jela koja imaju simbolična značenja… OGLEDALA: u drevnoj Kini, pripisivane su im magične moći; verovalo se da vlasnika štite od zla i da otkrivaju tajne iz budućnosti; okruglo ogledalo je simbol celovite bračne sreće; u feng shuiju, koriste se kao lek kojim se može proširiti prostor, povećati količina svetlosti i energije u prostoru, uneti poželjni vidik ili duplirati postojeći… OSAM BOGATSTAVA: poznata su i kao Osam dragocenih stvari; radi se o osam simbola dobre sreće koji se često koriste u kineskim motivima na porcelanu i tkaninama; osam bogatstava su: biser, novčić, romboid oblika dijamanta, okruglo ogledalo, kameno zvono, par knjiga, par rogova nosoroga, list; OTROVNA STRELA: vrsta energije koja dolazi od oštrih ivica i uglova; u feng shuiju se veruje da, ako smo joj duže izloženi, može da bude opasna; glavobolje, nervoza i

probadi u vezi sa određenim mestom na kome se sedi ili duže boravi. i vrlo je sličan jednorogu. važan koncept za dijagnostikovanje kvaliteta energije i lečenje prostora. tako npr. RIBE: reči za ribu i izobilje se u Kini izgovaraju isto (yu). Kinezi veruju da se javlja samo kada je zemlja mirna i ide ka napretku. ribe takođe predstavljaju i harmoniju.). veruje se da živi 1000 godina. ima pozitivno značenje ako nije prevelika. Voda. Riba. mogu se čak podići i na mostu ili na sredini jezera. uz vodu glavni nosilac energije u prirodi. tako da je riba simbol izobilja. smatra se da način na koji su preci sahranjeni. ako nema planine. yin feng shui. rep krave. PRECI: u kineskoj tradiciji i svakodnevnom životu. veliki vrtovi često sadrže više paviljona koji pružaju različite vidike. a manji je od polovine dužine ili širine strane iz koje izlazi. a slika riba se u prostor postavlja kada su nam potrebni neki od pomenutih kvaliteta. • vidi: Zemlja i Geomantija. • vidi: Osam bogatstava. koje od ivica idu pod uglom od 45 stepeni. planine su neophodne da se energija zadrži u oblasti: kada ih nema. PAGODA: visoka građevina nalik kuli. poznavaoce klasičnih feng shui sistema. PET ELEMENATA: važan koncept u kineskoj filozofiji. Tigar. Vatra i Drvo. Kornjača. . ispoljava se kroz polaritete. glavu zmaja a noge i kopita konja. preci zauzimaju važno mesto. svaki se element javlja u yin ili yang polaritetu i ima svoja specifična svojstva. QILIN: mitska životinja koja predstavlja dobroćudnost i ljubaznost. ona se unosi simbolima (tako npr. Šaran. ispunjava svaki oblik i u isto vreme daje oblik stvarima. motivisanost i dalekovidost. odnosno uzburkane energije. mogu da budu uzrokovani ’’otrovnim strelama’’. PAVILJON: obavezan deo kineskih bašti. SIMBOLI: kada neke energije nema dovoljno u okruženju. nema dovoljno energije za napredak i perosperitet. itd. sa više spratova. Zemlja. Zmaj. vrat vuka. pronalaženju dobrih lokacija ha sahranjivanje i pravilno postavljanje grobova (tzv. studioznost. radi se zapravo o pet promena ili pet prelazaka energije. predstavlja dubinu. nijedna važna porodična akcija se ne preduzima a da se prethodno ne ’’obaveste’’ preci i da im se ne prinese ponuda. i jedna cela grana feng shuija je posvećena samo ovoj problematici. PLANINA: važan element predela i lokacija. pet elemenata su: Metal. QI: energija. radi ’’smirenja’’ duhova. predeli se sastoje iz planine i vode i oni razlikuju na stotine formacija planina. PROJEKCIJA: deo prostora koji izlazi iz postojeće strukture (pravilnog oblika). yin chai). ako nema vode. za geomante. ipak. neke kineske familije imaju sopstvena groblja i u posedu su dokumenata u kojima su zabeleženi njihovi koreni čak i više od hiljadu godina unazad. Tronoga žaba. strpljenje. projekcija (ili ekstenzija) iz jugoistoka može da deluje povoljno na finansije. uobičajeno se podižu na mestima gde je vidik najlepši ili su najbolji uslovi za odmor. ima ih raznih oblika. unosi se slika planine. pa simbolizuje i dugovečnost. onda se unosi slika reke ili jezera. qilin ima telo jelena. svaka naseobina treba da ima svoju planinu.. koja mestu daje sigurnost i podržava njegov rast. poznavaoci klasičnih sistema tvde da ‚‚simboli deluju simbolično‚‚ te da ne mogu značajno da promene količinu i kvalitet Qi u prostoru. ima žuto krzno i rog na glavi. izvorno značenje je ‚‚dah prirode‚‚. • takođe jedan od trigrama. simbol su pisanja i obrazovanja. nalazi se u svemu. bračnu sreću i plodnost. može da utiče na život potomaka. često su podizane u neposrednoj blizini mesta pogođenih prirodnim katastrofama. podizane su i radi ispravljanja manjkavosti terena. yin i yang i preko Pet elemenata.

kao i princip wu wei. TKM je najpoznatija po akupunkturi. smatra se da čoveku daje mudrost. motiv pet slepih miševa se smatra posebno povoljnim. postavlja se u prostor tako da gleda KA UNUTRA. smirenosti i snage. SUDBINA: univerzalni koncept koji označava snagu koja rukovodi svim stvarima i održava red i poredak. SHUI: voda. poznato je i da su čak i rak dojke dijagnostikovali i lečili metodama koje mogu da se nazovu pretečom radioterapije. Zemlja. u savremenom svetu. TIGAR: jedna od četiri nebeske životinje. ne može se spoznati kao objekat. simbol prosperiteta i sreće u novcu. iako je važan deo lečenja upravo herbalna terapija. poštenje i prirodnu smrt. zapisi govore da su se na kongresima održavanim još u sedmom i osmom veku(!) lekari raspravljali o načinima lečenja dijabetesa i tiroidne žlezde. VATRA: jedan od Pet elemenata. ostvarenja sklada je cilj primene feng shuija i tradicionalne kineske medicine. Planina. tih i prazan. dug život. taoisti kažu da sve ima svoj Tao. dinamička ravnoteža yina i yanga TAOIZAM: pravac u kineskoj filozofiji. Tao je večan i neograničen. može pojedinca da učini previše mirnim i pasivnim. kada ga ima previše (i ako se javlja samo u yin svojstvu). svaki trigram je u vezi sa određenom životinjom. detinjstvo. VODA: jedan od pet elemenata. obrazovanje…. bogatstvo. osnivačem Taoizma smatra se Lao Ce (delo:Taotejing). nepromeljiv. označava put ili tok. • u feng shuiju. simbol istrajnosti. TRIGRAM: poznati i kao osam trigrama. TAI JI: središte. mirnoću i staloženost. svoj put. sklad neba i zemlje. sudbina čoveka je pod uticajem energije Neba koje određuje dužinu njegovog života kao i uspešnost. propadanja (groblja) i neodržavanja (pogledati unaokolo). a nastaje kao posledica menjanja predela (tuneli. vidi: Riba. Taoizam propoveda mudrost koja se stiče iz introspekcije. balans. u procesu dijagnoze i lečenja. putevi). osnova reči. porodicu rođenja. stranom sveta. osobinom. osam trigrama su: Nebo. kineski termin je ming. a u Kini se veruje da ubija loše i štiti dobre ljude. voda je simbol za bogatstvo. ljude čini strastvenim i impulsivnim i u njima jača potrebu za ispoljavanjem. članovima porodičnog sistema… TRONOGA ŽABA: u kineskoj tradiciji. delovanje bez akcije… TONG SHU: vidi almanah TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA: autentična veština i naučna disciplina koja je praktikovana u Kini pre više hiljada godina. TAO. a kada nedostaje. jedna od tri najrasprostranjenije religije u Kini (uz Budizam i Konfučijanizam). Jezero. kada ga ima previše. koji je ujedno i cilj. dok se sam pojam odnosi na život u skladu sa prirodom. zato što simboliše pet vrsta dobre sreće: zdravlje. samodovoljan. koje mogu biti prekinute (yin) ili cele (yang). SKLAD: posledica dinamičkog uravnoteženja suprotnosti. ŠARAN:su kineskoj tradiciji. u životu nema dovoljno topline i uzbuđenja. zemlju rođenja. Vatra. svaki trigram je kombinacija tri crte. SLEPI MIŠ: tradicionalni kineski simbol za dobru sreću. obično sama po sebi postoji u nekom predelu ili na određenoj lokaciji. • delovi tla slepog miša su tradicionalni sastojak mnogih lekova u kineskoj medicini. upravlja muškim principom u prirodi. lekari tradicionalne kineske medicine su se služili istim znanjem kao i praktikanti feng shuija (Yin i Yang. Pet elemenata. Vetar. pošto nema oblik. Voda. . kojima se pripisuje da poboljšavaju vid i produžuju život. čovek teško kontroliše impulse. takođe simbol izlečenja. energija Neba utiče na ključne elemente sudbine: datum rođenja.). Grom.SHA: loša energija koja je u vezi sa određenim lokacijama ili građevinama. lopova i duhova. često se koristi kao simbol zaštite prostora od ’’tri propasti’’: vatre. mogu je stvoriti i ljudi. prvenstveno Yina i Yanga. itd.

upravlja svakom dvanaestom godinom (2008. ZEMALJSKE GRANE: poznate i kao dvanaest životinja kineskog zodijaka. svaka životinja – grana . ZMAJ: mitsko stvorenje. itd. ekstrovertan. U tradicionalna vremena. sasvim izvesno. na Zemlju se gleda kao na živi organizam koji. predstavlja cara i carstvo. kao i da datum srećnog događaja bude povoljan ne samo za mladence već i za njihove porodice. oni to rade uz pomoć geomagnetnog kompasa. zmaj sa biserom (koji ispunjava želje) predstavlja obilje i dobru sreću. zbog čega bi on bio uspešan. voda je najvažniji izvor energije u okruženju. kada kulminira. poznavaoci klasičnog feng shuija. svaki Yin u sebi ima i zametak Yanga. Yin lako može da pređe u Yang. ima svoje vene i arterije kroz koje pulsira energija. zato što stvaraju životnu enrgiju. Astrolozi su takodje vodili računa i o tome da oba kandidata.• vode su. upravlja određenim organima i funkcijama u telu. je npr. i stvara formacije poznate kao ’’Vodeni Zmaj’’. . koristili bi Tong Shu kalendar. Bivo. dubok. Koza. svaka grana ima karakteristične osobine. Qi (hsueh). upornost. kada kulminira. svaki Yang u sebi sadrži i zametak Yina. poznatog kao lo´pan. kao i sa po dva sata u toku dana (Pas vlada satima od 19-21h). danom). težak. godina Pacova). Tigar. Brak ne bi mogao da bude sklopljen ukoliko stubovi ne bi pokazivali dobro slaganje. strane sveta. Svinja. geomanti. uz planine. Za utvrđivanje povoljnih datuma. mesta gde se kanali susreću jesu posebno povoljna. svetao i na površini. proučavaju od davnina energiju zemlje i ’’čitaju’’ obrasce koji se javljaju u različitim oblicima planina i reka. vodilo se računa o tome da element ženinog SELF-a bude u hraniteljskom odnosu prema SELF-u muškarca. . Ovakav odnos bi. aktivan. nakon čega bi izračunao i njihove stubove sreće.potencijalnih supruznika. Yang prelazi u Yin. ali i služeći se ‚‚klasicima‚‚ starih majstora i utemeljitelja ove metode (vidi: Feng Shui Majstori). Pacov. Astrolog bi prvo "podigao" stubove sudbine za oba kandidata. mesecom u godini (oktobar je mesec Psa). složen. drevne kineske veštine uređenja prostora. ZEMLJA: u Taoizmu i Feng Shuiju. Pas. Konj. danom (Pas vlada svakim 12. Majmun. a ’’pripadaju’’ joj i određene boje. Zmija. YANG: muški princip. a porodica bi opstala. kao i ljudsko telo. Petao. tamo gde nema planina. pasivan. YI JING: vidi: Knjiga Promena. Zec.. te su stoga oduvek bili glavna tema proučavanja kineskih geomanata. Zmaj. glavni nosioci energije u predelu. muškarčevom SELF-u davao stalni priliv podrške. Stubovi sudbine su veoma važni i za pravilnu i duboku primenu Feng Shuija. u kineskoj tradiciji. takođe jedan od Pet elemenata koji čoveku daje stabilnost. sklapanju braka bi prethodio susret roditelja sa astrologom koji bi razmotrio slaganje njihove dece . istrajnost i čvrstinu. figure zmaja se postavljaju na radni sto da bi se označilo mesto autoriteta i moći. introvertan. simbol moći i snage. U drevnoj Kini. lak.ili bar jedan od njih budu u povoljnim periodima. YIN: ženski princip.

pa je tako g-din Buš ima Stubove koji se svrstavaju u kategoriju moći. koja je suština fizičkog postojanja. Voda "hrani" Drvo. Vatra je takođe i simbol konflikata i borbe . Buša (6. sigurnosti. .1946. impulsivnost i potrebu da se bude u centru pažnje. Najvažniji deo u analizi četiri stuba sudbine upravo i jeste procena balansa elemenata. to ukazuje na suštinske nedostatke: novca. zastupljenost elemenata je sledeća: Vatra: 3 Zemlja: 2 Metal: 1 Voda: 1 Drvo: 1 Elementi su relativno skladni. Daljom i dubljom analizom elemenata utvrđuje se da g-dina Buša predstavlja el. To zapravo znači da je ono što dotičnog gospodina najviše zanima i što ga rukovodi u životu . Vatra" slabi" Metal i Voda "slabi" Vatru.upravo moć. Vatra za osobu Metala predstavlja i moć. Kako izgledaju Stubovi sudbine Džordža W. Drvo "hrani" Vatru. i svaki se ispoljava u svom mekom (Yin) ili tvrdom (Yang) vidu. Stari spisi elemente prikazuju u krugu u čijem se centru nalazi element Zemlja. i to sledećim redosledom: Zemlja "slabi" Vodu. kreativnosti. mesecu. podrške. moći. koji "sedi" na Vatri (koja mu je prirodni neprijatelj. Oni se takođe medjusobno i slabe ili uništavaju. koje se nazivaju stubovima sudbine. oni se upisuju u četiri kolone.posebno one za vlast. Svaki stub sadrži podatke o godini. 7:26 a. Drvo "slabi" Zemlju. Kada se podaci iz datuma rođenja "prevedu" u kineski kalendar. ČETIRI STUBA SUDBINE Metod četiri stuba sudbine ili Osam karaktera je autentična kineska astrološka metoda.7. pogledaj odnose elemenata). izražene u elementima u Yin ili Yang svojstvu.) GODINA MESEC DAN SAT Vatra Drvo Metal Voda Zemlja Vatra Vatra Zemlja Da podsetimo: elemenata u kineskoj filozofiji ima pet. Odnos elemenata je takav da se oni međusobno "hrane". tada je i sudbina bez velikih uspona i padova. čime se krug održavanja života zatvara. da bi klijentu mogao da preporuči orijentaciju zdanja i ulaznih vrata.Na istoku još uvek važi pravilo da praktikant tradicionalnog feng shuija mora da poznaje Stubove sudbine. i to sledećim redosledom: Zemlja "hrani" Metal. Metal "hrani" Vodu. danu i satu rođenja osobe. kao i najbolji pravac za orijentaciju postelje i radnog stola. a Vatra "hrani" Zemlju..m. Metal. Metal "slabi" Drvo. Kada su elementi u natalnoj karti podjednako zastupljeni. U Stubovima g-dina Buša. Kada postoje ozbiljni nedostaci elemenata u sudbini. sem što se lako uočava jako prisustvo elementa Vatre koja daje borbenost.

zato što je sladak ukus u vezi sa slezinom i želucem. ostali elementi predstavljaju okolinu i okruženje. i troši Metal). kojom vlada el. a i to nestaje pod uticajem Zemlje. kao i upornost u ostvarenju sopstvenih ambicija.ili da ga potpuno izbaci. roditelji osobe (otac je takođe predstavljen kao Vatra.). 2 Zemlje).na nekom drugom mestu. U odnosu na element koji osobu reprezentuje. i večito će započinjati nove projekte. tip moći u ovim Stubovima). a ima je dosta u stubovima (3 Vatre. Ako nedostaje Metal osobi će faliti izvršna sposobnost. Ono što preostane je veoma malo. . a zove se i SELF. Kada će se velika zarada desiti (ili nasledstvo). Pošto Vatra stvara Zemlju. Đumbir sa svojim ljutkastim ukusom npr. kojima se ovog puta nećemo baviti. on će od dobijene moći imati samo štete! Najpovoljnije godine za njega su godine Zemlje. Drvo (koji loše utiče na Zemlju. U Stubovima se jasno mogu videti dede i babe. koja podupire njegov SELF. da bi ustanovili slabe tačke telesnog i energetskog sistema osobe (organi. Ona čoveka čini tradicionalnim i daje mu jaka patriotska osećanja. meridijani). osoba će biti spora i teško će se odlučivati na promene. osećaj težine u želucu. biće stalno puna novih ideja i zamisli. i kojima caruje žudnja. Ako nedostaje Drvo. ili joj dolazi preko partnera. nekog drugog elementa. višak elementa Zemlja je i indikacija za poremećaj energije na meridijanima slezine i želuca (sporo varenje. jača želudac i poboljšava varenje. Ako dominira Voda. a drugi put je to toliko kasno da se jasno vidi da će osoba npr. trome. odnosno elementom Zemlja. Ako dominira Drvo. Stubovi sudbine pokazuju i na koji način osoba dolazi do novca: da li ga sama zarađuje ili ga možda nasleđuje. itd. kao i svi prijatelji i neprijatelji. njen supružnik i deca. Sve što dominira . To svakako nije I polovina tekuće godine. koja je neprijatelj Vode i koja je dodatno "slabi". osoba će izgledati povučena i često stidljiva. osobi će se sugerisati da koristi sladak ukus . Podatke iz Stubova o snazi pojedinih elemenata često koriste lekari kineske medicine. i da bi napravili taktiku za terapiju. pa se ovde uvek vodi računa o tome da višak uvek izaziva i manjak . to narušava ravnotežu. rigidne i letargične. višak telesne težine. pokazuju Stubovi sreće. koja u ovoj karti ne može da se ispolji jer se troši na "slabljenje" Vatre. U zavisnosti od vrste poremećaja. on porast moći može da očekuje u godinama Vatre. Stubovi sudbine i sreće nekih poznatih umetnika pokazuju dolazak perioda slave i novca čak više desetina (i stotina) godina nakon njihove smrti! Što se tiče gospodina Buša. Nekada je to veoma rano u životu. U kartama gde dominira element Zemlja srećemo osobe koje su teške. dok ginseng jača slezinu. Tako.narušava ravnotežu Kad god dominira jedan element u Stubovima. muža ili žene. ali pošto Vatra za njega nije povoljan element (*apsurd kineske filozofije i astrologije). to je Zemlja takođe jak element u ovoj natalnoj karti. Kineska astrologija je holistička. postati poznata i slavna tek posle smrti.On ipak ima i nešto saosećanja koje predstavlja element Voda. stalna zabrinutost.

Vreme se ovde "meri" ciklusima. 1904. srednja i donja.. zato što se energije menjaju pod uticajem vremena: neke slabe a druge jačaju. 1984.-1943. Svojstva 180-godišnjeg ciklusa GODINE ETAPE periodi 1864.-2043.-2003. koji traju po 180 godina. Interesantno je (i zapadnjacima teže prihvatljivo) da energija OPADA kako periodi rastu. . vešina Majstora Kineske astrologije primenjuje i Feng Shui.ŠTA NAM DONOSI PERIOD OSAM? Retrospektiva stvari koje su nam se događale i onih koje će se tek dogoditi. koje traju po šezdeset godina. 2024.i obrnuto. raspored poznat i kao ba gua (ba = osam. 1924. rasporedi). novi ciklus počinje (ponovo) periodom 1.-1963.-1983.-1903. "Otkriće" ciklusa vremena se pripisuje drevnim kineskim mudracima i dovodi se u vezi sa Knjigom Promena (I Ching). 8 i 9. odnosno zakonima prirode koji sve regulišu. gua = dijagrami. 1944. Svaki se ciklus sastoji iz devet perioda. u kojima smo trenutno. Trigrami su detaljno opisani u Knjizi promena. "najniži" periodi u 180-godišnjem ciklusu.-1923. Svaki traje 20 godina. veštine podešavanja toka energije po prostoru. Svaki ciklus čine tri etape: gornja. 1964. i pripisuje im se da sadrže osnovu svog znanja o svetu. gornja (60 godina) srednja (60 godina) donja (60 godina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svakim dvadesetogodišnjim periodom vlada po jedan od osam trigrama. autentične i sa veoma dugom tradicijom. i tokom kojih se izmene razne vrste energija. i tako redom.-2023. 2004.. 1884. vešina Majstora Feng shuija vlada i Kineskom astrologijom . a završavaju se periodom 9. Na dalekom Istoku.-1883. VREME je važan faktor u primeni oba sistema. a nakon perioda 9. koji počinju periodom 1. Obe veštine imaju zajedničke osnovne principe zato što potiču iz celovite metode Fang shih. pa su tako periodi 7. Raspoređeni su u osmougaonik. Kineska astrologija je esencijalni deo Feng shuija. Svi oni naglašavaju da su obe metode "Taoističke veštine" koje se zasnivaju na principima TAO-a.

Univerzalni raspored energije (lo shu mreža) ji j jz 4 i 9 5 1 s 2 z 3 8 si 7 6 sz Period sedam Drevni mudraci su opisali promene do kojih dolazi svakih dvadeset godina u svesti ljudi i energiji koja pokreće život na zemlji. vladao je trigram Jezero. sklad Yina i Yanga). U svakodnevnom radu. trigrami su zapravo tri linije koje se nalaze jedna iznad druge. stekli su ogromnu popularnost i zaradili velike sume novca. . kasnom rasporedu) koji su predstavnici Yanga i Yina. cele su Yang.). koja ima svoj broj. Prekinute linije u trigramu su Yin. lo shu mreži ili magičnom kvadratu. neba i zemlje. talk-showi i žuta štampa. Pošto se pretpostavlja da je poznato koji trigram ide na koju stranu sveta i koji ga broj predstavlja. vešina praktikanata Feng shuija i Kineske astrologije koristi pojednostavljeni vid osmougaonika . koga održavaju upravo usklađeni odnosi vatre i vode. muškog i ženskog. Periodom sedam (1984. osim 5). Kada se osvrnemo unazad. početka i kraja. Ted Tarner (CNN) i drugi. prikazani su samo pripadajući brojevi i strane sveta. "Weakest link".kvadrat. Jay Leno. Kada se posmatraju kao celina. Oprah Winfrey. "Do you want to become the Millioner?". u ovoj tzv. što opisuje prethodni period kao doba kada je akcenat bio na komunikacijama. stranu sveta. Yin ili Yang svojstvo i element. koji se u lo shu mreži nalazi na zapadu. Sem trigrama Nebo i Zemlja (u tzv. Za neupućene. medijima i marketingu. svi ostali trigrami predstavljaju različite kombinacije ova dva principa. Svaka od tih promena je u vezi sa po jednim trigramom. ali ne i trigram: umesto njega ovde se nalazi tzv. "tai-chi" znak (. prikazuju život sam po sebi.-2003. Ovaj trigram označava usta. O ovoj usklađenosti govori sredina osmougaonika.Svaki trigram ima svoj broj (1-9. postaje jasno da su upravo u ovom periodu "procvetali" razni kvizovi. pa time i govor.

ima i svoje negativne i pozitivne strane. sem sa sleđenjem modnih tendencija (in/out). Dugo spremanje klasičnih jela je postalo zamorno. što su takođe bile osobine proteklog perioda (u ranijim periodima nije bio poznat termin: sponzoruša). kao i svaka druga pojava u životu. nepoznatu do tada. priča o četiri slobodne "devojke" koje (iako ne u cvetu mladosti) eksperimentišu sa vezama i ne mogu da ostvare trajni odnos (sem prijateljskog).Kada već spominjem novac. i površnost umesto sadržaja bile su još neke okosnice kretanja energije na opštem planu u proteklom periodu. imalo veze i sa otkrivanjem novih stvari (na koje se može trošiti). nije čudno što su u proteklih dvadesetak godina procvetale kozmetička i modna industrija. U pozitivne stvari koje je donela energija perioda sedam ubrajam i novu vrstu otvorenosti. posebno homoseksualnosti. Za razliku od prethodnog (i tekućeg). o "straight" ženi i "gay" muškarcu koji žive skupa. možda i zato što mlade devojke po svojoj prirodi najviše vole . Kylie Minogue i Britney Spears.i sebi samima. Serija "Seks & the City". Pošto mlada devojka voli doterivanje i ulepšavanje. ne treba zaboraviti da su one tašte i željne da osvoje i impresioniraju. Primer je "Will & Grace". kao i izbegavanje rutine i odgovornosti. internet). a ko nije mogao da ih dostigne prirodnim putem.). Mladalački izgled je postao "obična stvar". da otkrijemo lakoću i lepotu u svetu oko sebe . itd. ženskih tela i uživanja. trošenje je u periodu sedam. Formula uspeha velikog broja popularnih sitkoma upravo je zasnovana na miksu obe karakteristike perioda sedam: površnosti i otvorenosti za nove teme. Ovu pojavu bolje objašnjavaju alternativni nazivi trigrama Jezero: mlada devojka. uživanje. posebno za mlade (Miss Sixty. moram da se osvrnem i na činjenicu da modeli. Upravo interesovanja mladih devojaka (zabava. honorari Mariah Carrey. Kvantitet umesto kvaliteta. radost. na raspolaganju su mu stajale kozmetička industrija i plastična hirurgija. sve sa imidžom mladih devojaka. Treba reši i da nam je period sedam doneo priliku da se malo opustimo i uživamo. seks. rekreacije i zabave. počeli su da premašuju milionske cifre. glumci i ostali iz filmske industrije NIKADA ranije nisu imali tolike honorare! Najbogatije stanovnike planete čine upravo pripadnici zabavljačke industrije. Gap. Mango. za razgovore o odnosima. što je u prvi plan izbacilo rekreaciju. Lepe i fine stvari su postale dostupne većem broju ljudi. I trigram Jezero. Mel Gibson. neobična i brza jela. dijetu i podmlađivanje. seksualnosti i eksperimentisanje.). Iako je možda i bilo samo sebi cilj. tipičan je produkt prethodnog perioda. eksperimentisanje) koja leže u osnovi energije perioda sedam su i dovela do velike popularnosti nekih sitkoma. . kompjuteri. favorizovanje neobaveznih vidova druženja (što je dovelo do mnogih seks skandala). Upravo u proteklom periodu parfemi i kvalitetna kozmetika su postali šire dostupni. Upravo se u prethodnom periodu SVE vrtelo oko ženske energije. pa stoga ne čudi popularnost Jamie Oliver-a. Tržni centri su najviše nicali upravo u ovom periodu. period sedam sasvim sigrno nije bio vreme štednje. Mexx. ali i pevači (Madonna. Standardi mladosti i večite zategnutosti su počeli da se nameću kao uzor čitavom društvu. U negativne spada velika površnost. ali i mnogih inovacija (spoj zabave i komunikacija: mobilna telefonija. i dr. a gde se slobodno i na krajnje neobavezan način govori o ozbiljnim temama.lepo da izgledaju! Naravno. kao i sve ekscentrično i neobično (uključujući i destinacije). Upravo u periodu sedam. Trigram Jezero (ili Tui) označava vreme uživanja. kada je nastala i uzrečica: "Shop till you drop". golog kuvara koji izgleda drugačije i kuva neka laka. Elton John). pre svega voditelji (Oprah Winfrey) i glumci (Julia Roberts. naprotiv.

Ovim periodom. kao vid pročišćenja (ovo uključuje i porast nasilja i sukobe. njegova se energija crpi pri kraju perioda kojim vlada. . Pošto je Jezero jedan relativno zatvoreni sistem.u čitavom svetu. čiji ćemo uticaj tek osetiti. svet je ušao u novi dvadesetogodišnji period. što se dovodi u vezu i sa tim što trigram Planina upravlja zglobovima. On upravlja i rukama što opet govori o vraćanju potrebi da se rukovodi svojim životom i da se stane na svoje mesto u njemu. ovaj trigram rukovodi i oružjem). Zaletanje . Kroz život se više ne ide bez reda i plana. vlada trigram Planina.-2003. kada neozbiljno i površno menja ozbiljno i sadržajno. a stvari se ubrzavaju. Reakcije ljudi postaju ishitrene. Tako npr. na prelazu) dobro. Pitanja osnovne strukture ličnog života sada postaju ponovo važna. a lakomislenost oprez i velika promišljenost. Iskorišćavanje i isprazne odnose menjaju moralni principi vođeni ispravnošću i pravičnošću. a novodošlo strpljenje nas uči da . sa alternativnim nazivom "monah koji sedi na planini". Prelaz iz perioda sedam u period osam može da bude pun potresa. Tako. period osam. Ovaj prelaz je nalik odrastanju i srazrevanju. Naravno da sem pozitivnih. Takođe. i kada kvalitet i dubina idu u susret spoljašnjem sjaju i utisku. zbog ćega se u periodu osam mogu očekivati ozbiljne preraspodele energije .tako svojstveno mladosti. dobom kada sve miruje. Nastupajuće sazrevanje i odrastanje donosi nove obaveze i svest o ličnoj odgovornosti (ovde spadaju i posledice nepromišljenih poteza načinjenih u prethodnom periodu). Pravednost ponovo postaje veoma važna. u periodu osam se susreće sa ozbiljnošću i promišljenošću zrelog i iskusnog. Merila vrednosti i standardi se menjaju. Ovo je doba taktika i strategija. godine. kada nastaje ubrzano propadanje. januara 2004.i moći .Ovo je bilo vreme cvetanja raznih grupacija i vidova udruživanja (što je kulminiralo i brisanjem granica na globalnom nivou). Trigram Planina rukovodi kasnom zimom. da se bude samodovoljan i nezavisan.ogromna. povlačenje u sebe koje je u izvesnim fazama života (i vremenskim ciklusima: kao sada. Period osam Od 22. što je posebno naglašeno u poslednjih pet godina perioda (1999. Trenutak sada više ne služi samo za uživanje. zato što je razlika između dve energije . nemir zamenjuje mirnoća. kada su i izbori koje činimo promišljeniji i razboritiji. a potrebu za uzimanjem zamenjuje potreba za davanjem. može da odvede u izolaciju i mračnjaštvo.nije važno kada ćemo do njega doći. koja postaje "nestabilna". potreba za sigurnim i proverenim može da omete i uspori napredak i razmenu energije sa okruženjem. već u njemu postoji i ideja o budućim posledicama. period osam ima i negativne osobine. pa igru i frivolnost perioda sedam zamenjuju uzdržanost i povlačenje svojstvene periodu osam.ako je cilj vredan .). Stari spisi govore o tome da je zabeleženo kako krajem perioda sedam nastaju velike turbulencije energije.

po drevnim tekstovima. geobiologija. više od 60% zdanja sagrađenih (ili renoviranih) u periodu osam (od februara 2004. Feng shui i period osam U kontekstu feng shuija. gradnju (građevinarstvo). nosiće kombinacije energije za koje nećemo hteti da budu deo našeg prostora.. pa tako i raspored dobre i loše energije u njemu. Feng shui). biće bolje da budu tako projektovana da im nedostaje deo! Raspored energije u periodu 7 ji j jz 6 i 2 7 3 s 4 z 5 1 si 9 8 sz Raspored energije u periodu 8 ji j jz 7 i 3 8 4 s 5 z 6 2 si 1 9 sz . Upravo ovde nalazimo izuzetak od pravila Feng Shuija da je najbolje da naši prostori za život i rad budu pravilnog oblika: naprotiv. introspekciju (psihologija. minerali. ciklusi vremena određuju prosperitet jednog zdanja. razni meditativni pokreti i vidovi rada na sebi). geologija. Na žalost. radiestezija.. pa nadalje). nafta. možemo očekivati jesu vezane uz zemlju (rudnici. za mnoga zdanja (i njihove buduće korisnike) sagrađena i renovirana u periodu 8.Delatnosti u vezi sa ovim trigramom čije cvetanje.. poljoprivreda.

Kada je pomeranje doseglo krajnje granice. mogao da pomisli da se radi o disciplinama koje se lako uče. ČETIRI PRINCIPA Kao srodne discipline. Kada bi došlo do pobune u nekoj od 18 provincija. To je ipak moguće. Sve je počelo kada se prvobitni princip.Antrfile 1: Kada bi zemlju morala da preda strancima u koncesiju. Od tada. Oblike i pojave ispunjava ista vrsta energije. i često je bio primenjivan u političke svrhe. a u odmaranju je stvoren veliki ženski princip. Svako ko bi. Kada se to desilo prvi put. a kroz njeno kretanje su rođeni nebo. nakon čega bi neznalica postao predmet opšteg ismevanja. YIN. kineska vlada bi. postoji jasna svesnost o tome šta je život – a šta ljudsko biće. ’’apsolutno ništavilo’’. Sve što se dešava u prirodi. vitalna energija se neprekidno kreće. svima koji bi se tu naselili. pa u univerzumu ne postoje dve iste stvari. Sva ova dešavanja nisu lako prepoznatljiva čulima i skrivena su od vida. nakon par pročitanih knjiga. zasniva se na konceptu četiri principa. pa ih je teško uočiti. Svi ovi principi skupa čine osnovu mnogih sistema u kineskoj filozofiji. feng shui je imao legalni status. brojeva. Ovo mesto bi. postoji i nevidljivi svet. Sva ova znanja su složena. što je bio proveren i ujedno najsigurniji način osujećenja mogućeg uspeha pobune. prvi korak koji bi vlada preduzela bio je slanje glasnika sa zadatkom da se pronađu grobovi predaka vođa pobune. Kineski odnos prema prirodi. Princip koji rukovodi opštim poretkom u univerzumu i zakonima prirode. koja se u njima različito manifestuje. svi njeni pokreti i smirivanja. dobijaju se numerički principi univerzuma i postojanja. koji se mogu istražiti i prikazati dijagramima. Strancima bi se ovaj predeo prikazao kao jedini moguć za prodaju. feng shuija. Sem vidljivog. drvetu i biću. Na ovom mestu odnosa prema životu. jeste LI. u osnovi taoistički. pokret se smirio. kineska medicina i kineska astrologija dele zajednički pogled na svet. Ova dva nisu međusobno odvojeni. LI: Moj dah je dah mojih predaka . Antrfile 2: U drevnoj Kini. a u davna vremena su imala status nauka. uz pomoć feng shui stručnjaka. kao i deci njihove dece . YANG. zemlja i sva bića. pokrenuo. u saglasju su sa određenim matematičkim principima.donelo loše zdravlje i nesreću. Kineski koncept energije dalje objašnjava da se ovaj pokret nije dešavao slučajno. princip QI. na život se gleda zadivljenim pogledom deteta spremnog da večito uči od velike misterije vredne poštovanja. je pogled na svet kao na ’’živi dišući organizam’’ koji obitava u svakom kamenu. već po određenom obrascu. Sistem koji leži u njihovoj osnovi. kada se zna da se oni manifestuju kroz oblike i pojave u fizičkom svetu. izabrala tačku na kojoj se ’’smrtni dah’’ kombinuje sa pokazateljima kompasa koji označavaju sve vrste propasti. feng shui. njegov dah ili vitalna energija je stvorio veliki muški princip. već između njih postoji stalno opštenje i razmena energije Qi (ili Ći). Sa ovog mesta. Rani kineski koncept nastanka života podseća uveliko na teoriju ’’velikog praska’’. pa između ostalog i drevne veštine podešavanja energije po prostoru. Na ovakav način. kojima rukovodi princip YING. Grobovi bi se otvorili a ostaci uništili. pogrešio bi. koji se svrstavaju u kategoriju SO.

iz čega je nastao set od osam tzv. Zemlja. Vatra. itd. Klasik Yi Jing. 5. Širenjem života. Dve paralelne linije su u početku predstavljale veliki muški princip. 5. Venera i Metal. Kako se život na zemlji usložnjavao. grob treba da bude slobodan od remetećih elemenata. Merkur i Voda. Mars boravi na jugu. rukovodi jeseni i njena zona je uljudnost. koji upravlja planetama. tzv. upravlja letom i voli pristojnost. koji predstavlja zvezde. Kao važnom delu svakodnevnog života. sedište Merkura je na severu. toplotom. rođenjima. njegovo umnožavanje i usložnjavanje je moralo da se predstavi složenijim obrascima – heksagramima. tako su se i principi sve više mešali i menjali. stoje za nebo i pokazuju u prvobitnom rasporedu jug. On prelazi u mali muški princip kada se gornja cela . dok Zemlja daje praktičnost i samopoštovanje. Metal i Voda. zato što tada počinje proleće. objašnjava trigrame na sledeći način: 1. noći. potomstvo i mirnu smrt. jer Vatra daje radost i sreću. insekti oživljavaju. dugovečnost. rukovodi zimom i predstavlja mudrost.Yang linija. 2. Saturn i Zemlja). određuju se 24 sezone značajne za svakodnevni život i poljoprivredu. Sreća i izobilje potomaka zavisi od toga da nikakav zemaljski element ili suptilni uticaj prirode. stoje za zemlju i pokazuju u prvobitnom rasporedu ka severu. Pet elemenata nam daje PET VRSTA SREĆE: bogatstvo. Yin liniju. prolećem i milosrđem. 5. pretvori u prekinutu. zbog čega se posebno vodilo računa o načinu sahranjivanja. mali ženski princip.U ovu kategoriju spadaju svi zakoni koji rukovode univerzumom. Kada se gornja linija preobrati u celu . U ovu kategoriju spadaju: dvanaest znakova kineskog zodijaka.Yang. marta. Radi se o spiritualnim esencijama koje se međusobno razlikuju. i srodni su sa pet planeta (Jupiter i Drvo. tri paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. odnosno njihove duše imaju na potomke. u našim životima. jer su smatrali da i nakon smrti ostaju da budu prisutni u životima potomaka. SO: numeričke proporcije Sve pojave u prirodi su ciklične (kretanje nebeskih tela. a uzrok su svih supstanci. Ovih pet elemenata su: Drvo. Uz pomoć znanja o dvanaest znakova zodijaka. sedam zvezda Velikog Medveda i devet drugih zvezda severne hemisfere. Metal je izvor svesnosti i ispravnosti. maja počinje leto. odlascima… Grobovi predaka su nosioci njihove energije. ba gua. Mars i Vatra. . Zakoni regulišu i uticaj koji preci. ne remeti mir sahranjenog.) i mogu se predstaviti matematičkim obrascima. svi skupa. itd. Li podrazumeva da oni moraju da postoje. februara. Qi. trigrama poređanih u osmougaonik. oblike i nos. koji upravlja suncem. stepena Riba. Drvo podstiče kreativnost i jasnoću misli. hladnoću. Neke od značajnih sezona su: kada sunce dostigne 15. četiri pomenute pojave su počele da se kombinuju. Nebo i planete deluju posredstvom pet elemenata. rukovodi kasnim letom i karakteriše ga lojalnost. Pošto se život tu nije zaustavio. izmena godišnjih doba. Mali muški princip predstavlja mesec. Da ne bi postojala prepreka između predaka i njihovih potomaka. aprila nastaje sezona poznata kao ’’sjajna i čista’’. Knjiga promena. Venera boravi na zapadu. 5. časnost. Stari Kinezi su im redovno odavali poštu. Pet planeta su: Jupiter koji rukovodi istokom. bez Vode ne možemo da se opustimo i budemo prilagodljivi. Saturn boravi u centru zemlje. dobija se tzv. stepen Vodolije. a Kinezi ga nazivaju sefom u kome su zaključane tajne sreće i sudbina budućih generacija. Dve paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. kada dođe do 15. intelektom i očima. dnevno svetlo. precima su prinošene ponude i bili su ’’obaveštavani’’ o svim događajima važnim za porodicu: venčanjima. pet planeta. dvadesetosam sazvežđa. tri paralelne cele linije predstavljaju veliki muški princip. strast i uši. telom i ustima. nastalim kombinovanjem trigrama.

Život u podnožju uzvišenja koja podsećaju na izvrnut brod. Postoji i poguban po život. konjskih očiju. dobija se pun krug – 360 stepeni ekliptike. ako brdo podseća na široki kauč. raonika. a često se nazivaju i ’’dvadesetčetiri daha prirode’’. gde nema postepenog pada terena. a postoje i one koje izgledaju dobroćudno. pet elemenata i 24 perioda. faze i cikluse. sa neprekidnim kretanjem i pulsiranjem sličnim otkucajima srca. Ovde možemo pronaći i objašnjenje toga zašto su mnoge stare civilizacije propale: jednostavno – dah prirode na tim područjima se istrošio! Svaka formacija je u vezi sa određenom pojavom i kvalitetom koji donosi korisnicima. terase… . u kom slučaju se dah toliko rasipa da od njega nema koristi (kao što je to slučaj sa Beogradom). Oni predstavljaju i životinje zodijaka. dvanaest tačaka kompasa i dvanaest delova dana. Dah je najjači blizu zmajevog srca.se troše. Najpovoljnije mesto je najzaklonjenije. ’’dvanaest zemaljskih grana’’ predstavlja matematički ključ za rešavanje problema vezanih uz život na zemlji. zna se da će se to loše odraziti na sinove i unuke. YING: oblici pojavnosti Oblici koji sadrže ishranjujući dah prirode su uglavnom obli. Drugi niz od dvanaest karaktera ili brojeva. iskazuje sebe preko različitih stanja u atmosferi. koji opisuju skoro sve pojave u prirodi. Kada se pomnože sa šest. tzv. vidljive će biti vene i arterije. a zovu se ’’deset nebeskih stabala’’. pravljenjem kuće. Pojave u prirodi. stvaranja i razgrađivanja . predstavljaju ’’mape’’ uz pomoć kojih je moguće objasniti ’’svet između dve promene’’. ali samo ako predeo nije otvoren sa svih strana.QI Koncept energije – Qi se u kineskoj filozofiji opisuje kao dah. mi ga uočavamo kroz faze rađanja i umiranja. ’’otrovni dah’’. Neke formacije su veoma slične jedna drugoj. kao i one čija se energija troši – npr. i gde nailazimo na nepovezane otkrivene stene (slučaj sa Hong Kongom). može doneti bolest ćerke. Iako su dva daha prirode u osnovi zapravo jedan. moguće je sagledati i kroz set od deset karaktera ili brojeva koji objašnjavaju misterije nebesa. Prilaz u obliku viljuške može dovesti do razilaženja oca i sina. Feng shui praksa poznaje na HILJADE različitih formacija tla i njihovo specifično dejstvo. Kombinacija stabala i grana daje ciklični niz od šezdeset karaktera koji prikazuju redosled godina i dana. Opasni su oblici: korpe. zato što se tamo dah neometano sakuplja. Kao što postoje dve vrsta daha. i zatvor sina. Zanimljivo je da su u starim priručnicima detaljno opisane formacije čija je energija skoro večna (pod pretpostavkom da se ne menja predeo). Tako. Glavni problem feng shui prakse jeste da se utvrdi kakav je dah prirode na određenoj lokaciji: da li je povoljan ili nije? Kad god dah prirode pulsira. Kada dah teče površinom zemljine kore. Ovaj dah prirode.Šezdesetičetiri heksagrama. Kinezi su to iskazali uvodeći pojam ’’šest dahova’’ koji nastaju pod uticajem pet planeta. udišući i izdišući. a propadanje i smrt su neizbežni. 6 paralelnih linija. Slično kao što se i dah čoveka vremenom iscrpi. tako postoje i dve osnovne vrste Qi: šireći i vraćajući dah. Lekovi za neke od ovih problema jesu zaklanjanje drvećem (isto: Hong Kong). i energije prirode – pa tako i pojedinih lokacija .esencijalno muški i ženski princip. meki i valoviti. Dah prirode . u vidu planinskih venaca. koji se rađa tamo gde oštri vrhovi izranjaju iz tla. dok se u drevnoj Kini koristila pagoda za ispravljanje lošeg daha prirode. itd. to se može videti na površini zemlje preko izdignutog terena. ali u svojim dubinama kriju otrovni dah (ovaj se poremećaj može dijagnostikovati SAMO uz pomoć posebnog kompasa).

Godine. kineski mudraci i Qi majstori su tokom mnogo generacija . neki od njih mogu biti ‚‚zatvoreni‚‚ baš danas i-ili za određenu aktivnost. kao subjekta i svedoka pojave zvane život. U davna vremena. biva konstruktivna ili postaje – destruktivna. kineski mudraci su ustanovili da se energija. sve je međusobno povezano. Umetnost datuma izbora pravog Uz pronalaženje dobre lokacije. a zemlja zato što (joj) je čovek potreban da bi se izgradio odraz neba – savršenstva samog po sebi! Decembar 2007. kao i objašnjenje za mnoge neuspehe.. Pre više hiljada godina. Drugim rečima. pa i filozofiji feng shuija. Možda već sutradan. dani i sati odražavaju ova kretanja energije. meseci. već i . Stoga. kao granice ljudskog poimanja. smanjuje se i raste. traganje za dobrim datumom je najsloženiji deo Feng Shui prakse. zato što nema ko da primeni pravdu.svrsi upoznavanja prirode i ovladavanja njenim aspektima. Princip kojim su se rukovodili Qi i Feng Shui majstori. kreće ne samo kroz prostor. U svom kretanju ona prolazi razne faze.Značaj čoveka U taoističkoj. Oni.kroz vreme. Oni tvrde da u dobro odabranim datumima leži tajna uspeha pojedinih poduhvata. ili čak u narednom satu. Nebo. mogu uticati na ishod te aktivnosti. a priroda živi u svemu što čini nebo iznad i zemlju ispod nas. opisuju pojave u prirodi i njihovu međusobnu povezanost.i ujedno služe . predstavljaju .. oni nikako ne umanjuju značaj čoveka. ni nebo ni zemlja nisu kompletni. Qi. jeste: prava stvar u pravo vreme. Četiri principa kao zaokružen sistem. tokom kojih se uzdiže i spušta. situacija može postati znatno povoljnija! Dan i sat u kome se započinje važna aktivnost. Pri tome. bez čoveka.

Ovde spadaju i kupovina zemlje i privatnog ili poslovnog prostora. uzimanje kredita i pozajmica. kao npr. useljenje. preseljenja i sahrane. npr. podnošenje pravnih lekova. Na zapadu veliki klijenti dosta traže usluge Feng Shui praktikanata za velika otvaranja.) mogli da steknu jasnu ideju o tome šta koji turnir može da im donese. Qi. pregovaranje u vezi važnih događaja. stupanje u partnerstvo. što bi im uštedelo dosta vremena i napora. primena je proširena na ključne ekonomske aktivnosti. po vremenu i prostoru. opremanje office-a i slanje važne pošte. Tokom vremena. Sa druge strane. između ostalog. Neki od njih tvrde čak da je dobar datum garant povoljnog ishoda raznih poduhvata. privatnim i poslovnim aktivnostima. ili se. date selection pruža mogućnost da se posao . Majstori klasičnog Feng Shuija odlično poznaju tajne dobrog datuma. Potpisivanje ugovora je važna aktivnost u sve tri kategorije: Feng Shuiju. kao i za odabrane carske aktivnosti. čak i kupovina kola. Uvidom u opšte i lične povoljne datume tokom jedne godine. U manje važne privatne aktivnosti spada i održavanje raznih proslava. ciklični koncept vremena i energije i obrasce njenog ponavljanja. Šta se sve može sa dobrim datumom? Povoljni datumi se tradicionalno traže za sve značajne Feng Shui aktivnosti i važne aktivnosti na privatnom i poslovnom planu. mogli bi bolje da planiraju svoje nastupe. Potpisivanjem ugovora na povoljan datum. rezervisana samo za pitanja rata i mira. ukoliko je objekat već otvoren. i dr. a posao ne ide kako treba. kupovine poseda ili otuđenja istog. Zapošljavanje. prekokeanska putovanja. unapređivanje i otpuštanje zaposlenih mogu biti olakšani odabirom povoljnih datuma. putovanja. U poslovnom kontekstu. Na takav način. Dobar datum može biti od koristi i za proširenje poslovanja. kao i za kupovinu skladišta. ‚‚land opening‚‚ i ‚‚grave positioning‚‚ neraskidivo su vezane uz dobre datume. sahranjivanje. između ostalog i preseljenja. kao i za veliko otvaranje – početak poslovanja.posmatrali i beležili kretanje energije. razvod i prekid drugih odnosa. što je češći slučaj. planiranje značajnih poslovnih putovanja. može se podržati prednost jedne ugovorne strane. Najveće tajne Feng Shuija. Ustanovili su. za početak pregovora i već spomenuto potpisivanje ugovora. može uticati na balansiranje energije obe strane. zato što se ta formula pokazala kao veoma uspešna. odlazak na odmor. planiranje učenja i odlaska na prvi intervju u vezi posla. sejanje i žetvu. Način dolaženja do dobrog datuma dugo je bio dobro čuvana tajna kineske metafizičke prakse. a zatim i na važne lične aktivnosti dobrostojećih porodica: venčanja. art of date selection se koristi da bi se pronašao najbolji datum za kupovinu imovine i-ili useljenje. teniseri bi (npr. isto kao što sve vrste isporuka mogu da se obave bez velikih smetnji. zatim prosidba i venčanje. U važne privatne aktivnosti spadaju pre svega medicinske intervencije.

prospekti tog preduzeća su odlični! Kakvi dani postoje Generalno. dobar datum (za otpočinjanje) omogućava uspešan tok rekonstrukcije i-ili renoviranja. 13. Koliko je dobar datum važan. vidi se po tome što su u Tong Shu kalendaru naznačeni čak i povoljni datumi za premeštanje kreveta i promenu nj. i 15. avgust. art of date selection se primenjuje i za manje izmene (promena nagiba vrata) i razne unutrašnje radove. i 16. april. i 19. Verujem da je većina čitalaca čula ili lično poznaje bar jednu osobu kojoj je odstranjen pogrešan zub ili čak deo tela tokom hirurške intervencije. Primetićete i sami. februar. decembar. loše dane.. nikada ne dostižu svoj puni kapacitet (za razliku od svojih suseda!). Posebno bih naglasila važnost dobrog datuma za medicinske intervencije. datum registracije nije ono što nas zanima. 16. Tako npr. Majstori tradicionalnog Feng Shuija tvrde da odličan datum za useljenje može da nadjača čak i ozbiljne nedostatke prostora! U Feng Shuiju. U međuvremenu se pronađe sledeći najbolji datum. i 17. u slučaju venčanja. kao i građevinskih radova generalno. pa nije uvek lako odrediti za kojim datumom treba tragati.. Mi tragamo za samim početkom poslovanja ili datumom svečanog otvaranja. Dobro odabrani datum velikog otvaranja donosi veliko interesovanje javnosti za određeni tržni centar. b. logično je da to bude. datum registracije (preduzeća). Date selection specijalisti kažu da kombinacija opštih loših dana sa ličnim lošim danima može da doprinese pogrešnoj dijagnozi. 15.(u svakoj godini ih ima deset): 17. Često me pitaju šta se računa za početak poslovanja. bespotrebnoj primeni bolnih dijagnostičkih metoda. oktobar. Nekada. juni. sledi još jedno grand openning! Kada se koristi u Feng Shui svrhe. neki hipermarketi. i 19. 14. zato što od tog dana počinju zajedničke obaveze. prepisivanju pogrešnih lekova. međutim. datum koji se traži za Date selection jeste datum registracije. koji nisu povoljni ni za kakve važne aktivnosti. Ukoliko je moguće. Zaključak je: ukoliko se prvi posao započne na dobar datum. iako odlično snabdeveni i na relativno dobrim lokacijama. 17. pa čak i za redovne kontrole. Koji se datumi računaju? Neke aktivnosti se odvijaju iz više faza. korisne dane koji su upotrebljivi ukoliko nema boljeg . sačeka se – i. i 18. čak i manje intervencije mogu izazvati velike komplikacije! Savetujem vam da obratite posebnu pažnju na sledeće loše dane u 2008. dani se mogu podeliti u četiri kategorije: a. U stvarnosti. slično kao kod venčanja. voila!. orijentacije.privremeno zamrzne – ili zatvori. izbegavajte važne aktivnosti i procedure u ovim danima.

u potragu za istim kreću i po godinu dana unapred. i sl. Završavanje. nije tako česta. Ova situacija. i ima ih možda 2-5 mesečno. nije dobro potpisivati važne ugovore. dobre dane za određene aktivnosti. Postoje i dani povoljni samo za Feng Shui aktivnosti. Zatim. uspešni pojedinci koji su se osvedočili u snagu dobrog datuma. Većina autentičnih Feng Shui majstora sa istoka koristi ovaj sistem. pa još i da bude skoro. Da bi se ovaj presedan dogodio i da se ekstra povoljan dan pronađe u toku istog meseca kada se usluga zatraži. ali ne i za plaćanje računa. čak i kada se pronađe veoma povoljan dan. Opredeljivanje za korišćenje usluga Date selection specijaliste sadrži mogućnost koja mnogima ne odgovara: da datum sa najviše potencijala bude par meseci dalje od željenog. Njihova imena u prevodu otprilike glase ovako: Ustanoviti. Dani majstora Gonga Najpoznatiji sistem izbora povoljnog datuma je sistem Qi majstora Gonga. pa se tada pronalazi kompromisno rešenje: dovoljno dobar dan. Prvi je što su sami veoma povoljni dani retki. Zbog svega toga. Punoća. Za klijente koji ne streme veoma visokim ciljevima ili nemaju mnogo vremena na raspolaganju. veoma dobre dane koji su povoljni za većinu aktivnosti. Povoljnih dana ima otprilike isto toliko. dok preovlađuju neutralni i nepovoljni dani! Zatim. međutim. klinika. zbog više učesnika situacija postaje složenija. pitanje je da li je povoljan za tu osobu i za određenu vrstu aktivnosti. . ali zato nisu povoljni ni za jednu drugu značajnu aktivnost. potrebno je planirati poduhvat više meseci unapred. sa druge strane. postoje dani koji su povoljni za velika otvaranja (tržnih centara. ali i oni koji su povoljni za sve drugo – osim za Feng Shui primene! Prednosti i mane Date selection bussiness-a Nestrpljenje je deo naše prirode.izbora. Traganje za povoljnim datumom za određenu aktivnost i osobu nije lak i jednostavan posao. i d. zbog efekta uvećanja Qi. dok su drugi povoljni samo za sahrane. Ukoliko se radi o ugovornom odnosu ili braku. U danima Davanja. da bi se dobilo više vremena za pronalaženje jako dobrog datuma. Neki dani su povoljni za sve. i zato nije čudno što bi svi hteli da im se dobar datum pronađe odmah. osim sahrana. Nekada se klijentu savetuje da podeli aktivnost na više faza.). Postoje i dani Primanja. Da bi se u takvom slučaju pronašao veoma dobar datum. c. potrebno je zaista mnogo sreće. Stabilnost. a datum koji će pogodovati svim stranama je teže pronaći. Početak. povoljni za primanje. Iniciranje. iz više razloga. u kome su dani podeljeni na kategorije. obično je dovoljno dobar i neutralan datum.

uključujući i zidove. madrace i posteljinu. Svi veliki Feng Shui majstori se slažu u jednom: ukoliko se radi o nečemu što je za osobu jako značajno. ženski princip kreacije. I obično traju kraće. polet prve i ostalih ljubavi. Yin princip. zbog eventualnog konflikta energija.ne borimo. tzv. Srećna stanja jesu Yang stanja. Yang je princip aktivnog. materijali (itd.) ili finansijski (početak poslovanja npr. aktivna i promenljiva (i kratkotrajna). lakog i kratkotrajnog. predstavljaju strahovi. tkanine i predmeti Yin prirode. duboka. muški princip kreacije. strah od gubitka. koja upija sve ono što se u njemu dešava. ovi srećni događaji ne ostavljaju toliko traga kao oni drugi. koja idu iznutra ka spolja. naš dom je Yin tvorevina. Sa druge strane. ostavlja duboki energetski trag u prostoru (sumnje. sve ono što je život. U razumevanju ovih dešavanja. kao dug i bolan proces. i sl. teška i imaju tendenciju da dugo traju. glavnih principa kineske filozofije. tako da predmeti. I zatim ih zrače nazad. Unutar doma. ima prirodu Yanga. uspehe u poslovima i srećna okupljanja. Sam po sebi. bes. sumnje i tugovanja.i traju kratko. Porodične kuće "pamte" velike strasti i možda iste takve odbojnosti. Yin stanja su. One pamte i bolesti i konačne rastanke. . plan propadne. Šta je Space Clearing i kada se primenjuje? Pošto stvari. to spavanje na mestu gde je neko dugo bolovao može da izloži uticaju intenzivne Yin energije. lično (veridba. kao i poneki rastanak. ona su akutna . tzv.). potraga za dobrim datumom je vredna čekanja! SPACE CLEARING Naš dom je metafora našeg življenja. one pamte i sreću venčanja i rođenja. pa senzitivne osobe na takvim mestima mogu da osete jak strah. Naravno. da bi se eliminisala mogućnost da. zato što njih lako podnosimo. naš dom je tihi svedok naših teških trenutaka. verovatno i zato što se protiv njih . upijaju energiju.) upijaju naše strahove. dok su zidovi. bolujemo i žalimo. sumnje i tuga. Skriveno od očiju javnosti. isto kao što se to zimi dešava u prirodi). brak. može nam pomoći objašnjenje principa Yina i Yanga.Određivanje povoljnog datuma ni izdaleka ne označava kraj poslu. ili dajemo sebi oduška. U njemu se izolujemo od kontakata . Ovaj princip govori o energiji koja se kreće od spolja ka unutra (energija se povlači. zato što sledi provera sata. periode kriza i velikih iskušenja koja testiraju snagu ukućana i njihovu sposobnost preživljavanja. I razvod. sa druge stane. život je Yang pojava. Yin kvalitet je taj koji apsorbuje. slabosti i kriza. Ipak.kada nam je usamljenost potrebna.

sigurnost. proces pročišćenja će biti efikasniji. potrebno je malo osetiti prostor.ogorčenje. te je stoga odličan i veoma pouzdan antidot svim Yin stanjima (tuga. iz centra prostora (odnosno svake prostorije). razumevanje. najbolje krajem svake kalendarske ili lunarne godine (pripremite se. Zamislite kako se ta energija širi po prostoru i ispunjava ga. Ovde nam od pomoći može biti i kraći review prethodnih događaja. U postupku Space Clearinga. npr. Kinezi imaju i poslovicu koja tim povodom kaže: "Neka ptice tuge lete oko vaše glave. ali to nije loše . sada je pravo vreme za to!).). Drugim rečima. sloga. iako se kod dugotrajnih boljki so može ostaviti da deluje i preko noći (u tom slučaju ne treba spavati u prostoriji). U KOJE KVALITETE. na kraju jednog životnog perioda (neuspeha npr. potrebno je jasno definisati ŠTA. zdravlje.: sreća. dakle što kraćoj formulaciji. kako u stanovima tako i u poslovnim prostorima. neuspeha i loše sreće takođe ostavljaju traga. zato što on spada u proces pripreme. a zatim i sebe. U svakom slučaju. neki put taj proces traje toliko dugo da nas potpuno iscrpi. ili postupak pročišćenja energije u prostoru. to možete i glasno izgovoriti (u šta posvećujete prostor). primenjumemo po potrebi: dakle u toku ili nakon rastanka. Ili: mir. čak i kada se pušta da deluje. kao i prethodni (definisanje trenutnog obrasca). Periodi dugotrajnih problema. ljubav i zadovoljstvo. Nakon što se prostor pripremi. Da se stari obrasci ne bi vratili. Ili: prijateljstvo. briga. I ovaj je kvalitet (definisanje željenog obrasca). so upija višak Yina (neko to zove "negativna energija"). Da bismo lakše definisali željene kvalitete. Što neko takvo stanje duže traje. pa je stoga za ovaj postupak potrebno pripremiti prvo prostor. ). so bacite unaokolo (krug je savršenstvo). sa jasnom idejom o tome "da ću sada čistiti energiju svog prostora". to je kasnije teže izaći iz njega. šta je to što mi je potrebno? Definisanje se mora obaviti u najjednostavnijoj i najpreciznijoj formi. najbolje je da sebi prvo odgovorimo na sledeće pitanje: Šta je to što želim za sebe. pristupa se ličnom pročišćenju. Što je to jasnije. ma kako da nam ne odgovara. kao i izbacivanje starih i neupotrebljavanih stvari koje guše energiju. Nekada ovaj deo postupka može da se oduži. Iako sve kulture odobravaju proces žaljenja povodom smrti dragih osoba. svo vreme se vizualizuje da so upija "to i to". bolest). So poseduje izraziti Yang kvalitet. Space Clearing. potrebno ranije definisati. strah. Posvećivanje prostora novim kvalitetima Sam postupak pročišćenja nije dovoljan: u ezoterijskim praksama se kaže da se na prazninu uvek hvata prljavština. Eksperti iz ove oblasti preporučuju 20-minutno kupanje (zapravo natapanje) u kadi gde je prethodno rastvorena mešavina 1/2 kg morske soli i isto toliko sode bikarbone. želimo da posvetimo prostor. kada postane sasvim jasno šta je to što želite za sebe. Preporučljivo je da se proces Space Clearinga obavlja bar jednom godišnje.dajte sebi vremena koliko vam treba! Nakon što ste definisali prethodni obrazac. Priprema prostora se svodi na čišćenje i pranje. Pre nego što se počne postupak pročišćenja energije u prostoru uz pomoć morske soli. ili naprosto onda kada želimo promenu. ali ne dozvolite da saviju gnezdo u vašoj kosi". itd. Nakon 10-tak minuta. Pročišćenje energije je svečani čin. prostor se usisa. . i ostanite u toj vizualizaciji desetak minuta. i ako je moguće definisati ŠTA JE TO od čega želimo da ga očistimo.

Pošto će o klasičnom . zbunjeni mnogim.može se desiti da to i dobijete! FENG SHUI DILEME . Stariji od dva sistema je Vejd-Džajls koji je bio u širokoj upotrebi do sredine prošlog veka. Zapadnjački – ili istočnjački? P: Čuo sam da se spominju tzv. pinyin sistem. nailazim na termine ba gua i pa kua. dok je drugi tzv. svi počinjemo sa interesovanjem za BTB. Black Hat Sect Feng Shui. BTB sistem deli prostor na devet jednakih delova (ba gua ili pa kua) u odnosu na ravan ulaznih vrata. i ja često Qi izgovaram kao Ki. preko koje je feng shui i postao poznata i popularna metoda. Na istoku se. I dublje. Pinyin sistem je nastao kada je ustanovljeno da prethodni ima mane koje je potrebno ispraviti.tradicionalnom feng shuiju više biti reči u nekom drugom odgovoru. a zadovoljavajuće je i Či. Zbog česte upotrebe engleskog jezika. iza koga je duga tradicija. samo što se neki tu zadrže – drugi krenu dalje. U Americi se poslednjih godina održavaju kongresi na kojima su uvaženi gosti predstavnici obe metode. dok se u VejdDžajlsovom sistemu piše Ch’i. Zabunu unosi i pojam energije: u pinyin sistemu energija se piše Qi . ovde bih se zadržala na tzv.i isto tako prenosi. Pošto različiti sistemi podrazumevaju različite transkripcije. Glavna pretpostavka BTB sistema je da ulazna vrata UVEK gledaju ka severu. O čemu se radi. ’’zapadnjački’’ i ’’tradicionalni’’ feng shui. ’’zapadnjačkom’’ feng shuiju. kako kažu ’’kontradiktornostima’’ u feng shui praksi. interesantna je i odlična je za upoznavanje početnika sa osnovama metode. Ova verzija feng shuija je laka za razumevanje. omiljena na zapadu. uvek se čita kao Ć´hi. koja je metoda bolja? O: Istina je da postoji klasični feng shui. popularno BTB). kineska vlada je uvela pinyin. Istina je i da postoji pojednostavljena verzija istog.. pravilnije je Ć´hi. Radi se o pojednostavljenoj verziji Ba Zhai sistema.. koju je predstavila budistička sekta Crnog šešira (tzv. Oni su. koji se zasniva na albanskom načinu izgovora kineskih reči. pa me interesuje da li se radi o istoj stvari? O: Pisani kineski karakteri su nekoliko hiljada godina stariji od bilo kog pisanog ili govornog jezika.ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U svojoj feng shui praksi. međutim. . Ba gua ili pa kua? P: Čitajući razne knjige. pazite šta tražite . uprkos postojanju značajne literature na našem govornom području (ili uprkos njoj!). tradicija pažljivo neguje . U ovom tekstu.I . Ono što je najvažnije. Uz pomoć prijateljskih albanskih (!) stručnjka. to je ba gua isto što i pa kua (značenje je osam trigrama ili osam dijagrama). Zabunu u feng shui praksu unose dve transkripcije. Uobičajeno. pokušaću da odgovorim na nekoliko najčešće postavljanih pitanja. često sam u prilici da odgovaram na pitanja feng shui entuzijasta.

imaju povoljne i nepovoljne pravce i samim tim. koji takođe. Dva najpoznatija sistema su: 1. Vode se ’’staraju’’ o bogatstvu i uopšte prosperitetu. Neki autori govore i o Yin/Yang i Qi školi. jeste planina nizvodno od kuće u kojoj se živi. Najpoznatiji sistemi klasičnog – tradicionalnog feng shuija na zapadu nisu mnogo popularne i o njima nema previše literature. dok drugi smatraju da su ovi principi već toliko inkorporirani u postojeće feng shui sisteme da im više nije potrebno odvajanje u posebne škole. i na osnovu koje se uređuje prostor.) prednja orijentacija zdanja. postoje dobri i loši delovi prostora. Osnovne komponente sistema su: facing and sitting (prednja orijentacija i tzv. koja se tumači. ne bi li tako povećala svoju sreću. Wu Hsing škola je zapravo škola pet elemenata u kojoj se objašnjavaju svojstva elemenata i njihovi međusobni odnosi. te ako nema šta da zadrži vodu (uzvišenje). San He sistem (tri kombinacije ili tri harmonije. Za svaku od kuća. Dakle. Dve najpoznatije škole ovog sistema su: a. Dve glavne odrednice za primenu ove metode jesu: 1. Ba Zhai ili Pa Chai (osam kuća). U ovoj školi. ili mesta (pogledajte malo geografsku mapu Srbije!). sektore prostora. dobijaju se različiti rezultati. poznata pod imenom ’’škola letećih zvezda’’. ‚‚sedenje‚‚ kuće). zavisno od svog pola i godine rođenja. 2. . kao i godina rođenja ukućana. Osnova za određivanje povoljnosti jeste pa kua sistem. Osam kuća su svoja imena dobile po stranama sveta. i 2. jedina stvar koja može da spreči da deca budu siromašna. geomantska mapa zdanja. Pa kua znači ’’osam trigrama’’. kao i formule Vodenog Zmaja koje zadržavaju i sakupljaju energiju. orijentacija ulaza. odnosno uzvišenja. odnosno kada prostor odgovara korisnicima. b. Ovo je velika feng shui škola. Cilj je da osoba iskoristi što više povoljnih pravaca i povoljnih sektora. On dodaje da se ovde radi i o ’’dvadesetčetiri planine’’ na prstenu geomagnetnog kompasa lo’ pana. najpovoljniji pravac nosi vrednost + 90. Na osnovu dobijenih podataka. Hsuan Kong Fei Hsing ili Xuan Kong Fei Xing. objašnjavaju se karakteristike i značaj planina i zmajevih vena u privlačenju i zadržavanju energije Ch’i. Yap Cheng Hai ovaj sistem objašnjava kao kombinaciju ili harmoniju pravca. a najnepovoljniji – 90. Važno je reći da se uzvišenja ’’staraju’’ o populaciji.Tradicionalne metode P: Zbunjuju me različite kompasne feng shui škole. vode i planine. natalitet opada. bazično škola situacija ili formalna škola). Primenom različitih ’’formula’’. crta se tzv. ona odlazi i odnosi energiju sa sobom. odnosno o broju stanovnika: gde nema planina. Najbolje je kada se prostor podesi u odnosu na korisnike. uzglavlja i šporeta). koji su fiksni. sistem koji se bavi prirodnim okruženjem. Kako je to moguće? Koja je od tih škola najbolja i kako da znamo koja daje najtačnije rezultate? O: Najpoznatije feng shui škole su Pa Kua i Wu Hsing. lokacija i orijentacija (lokacija ulaza pre svega. San Yuan sistem (tri perioda). U nekim interpretacijama.) period kada je zdanje izgrađeno ili renovirano ili useljeno. ili ’’Mistična praznina letećih zvezda’’ (koje zapravo ’’lete’’ oko Severnjače). a u ovoj školi su predstavljeni elementi i pravci (pet elemenata i osam pravaca).

obožava šou programe i glumu. Ove dve grane ujedno govore i o dve glavne političke struje u ovoj državi: republikancima i demokratama. dok je ZMIJA koja upravlja centralnom Evropom opasna i sklona manipulaciji i magiji. Opšte crte karaktera. dok Petao voli da se pokazuje. koji vlada regionom Rusije je sklon kitnjastom i pompeznom. KINESKA ASTROLOGIJA NA GLOBALNOM NIVOU (Zemaljske grane . Pas je tradicionalan i nepoverljiv. A što se tiče različitih rezultata: u mnogim slučajevima moraćete da izaberete između Hsuan Kong Fei Hsing i Ba Zhai metoda. San He se podrazumeva! SAD upravljaju grane PETAO i PAS. ZMAJ.životinje kineskog zodijaka na karti sveta) Zemaljske grane. ili zašto je sreća porodice krenula nizbrdo čim je instaliran nov klima uređaj (glavna mana BTB i Ba Zhai sistema). Naravno.Geomantska mapa zdanja iz perioda 7 izgleda ovako: 3 7 5 69 ji 4 i 8 25 j 2 47 jz 9 z 6 1 58 71 93 14 si 36 s 82 sz Ova škola može dati pouzdana i tačna objašnjenja u vezi sa tim zašto neke druge feng shui formule ne daju rezultate. dok je Tigar ratnik i istraživač. Kad god je to moguće. Zec je iscelitelj. mesecom. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR: u tom dvojcu. trudim se da u praksi koristim sve tri metode. kao i element koji njome rukovodi). najbolje je kada se ove metode koriste uporedo i kada ih podržava pomoćna metoda Četiri stuba sudbine o kojoj je već bilo reči u mojim kolumnama. imaju veliki uticaj na naš život. . Sudbinu pojedinca određuju četiri zemaljske grane i to one koje su vladale godinom. kao i veći deo sudbine oblikuje zemaljska grana godine rođenja (možete je potražiti u jednoj od tabela. poznate i kao životinje kineskog zodijaka. danom i satom rođenja.

možemo videti u tabelama u prilogu teksta. Ovaj uticaj je poznat kao ’’cvet romanse’’. moguće je i obrnuto: da neko ima koristi od zemlje u kojoj živi. i opisuje uticaje koji dolaze iz sredine u kojoj čovek živi. ’’cvet romanse’’ za ljude rođene u godinama Pacova. Neki put. i nije obavezna stavka u životu pojedinca. Sa nekih putovanja. Naravno. kao i GDE su te mogućnosti povišene. u Australiji. pravi razlozi privlačnosti ili odbojnosti prema određenim zemljama sveta. logika je da element Vatra.a neko nema! Ovo poslednje. da tu za njega postoji velika podrška i da mu se putevi (lako) otvaraju. Drvo . iznad Vatre sledi element Zemlja. kao i loših iskustava doživljenih u određenim područjima. Prvom zemaljskom granom. Ova je godina npr. mogu da pronađu svoju sreću. koji rukovodi krajnjim severom. Da bismo razumeli podelu po geografskoj dužini. treba da razumemo prirodu elemenata i odnos grana i elemenata. ali da se mi tu osećamo iscrpljeni. Imajući u vidu ovu mogućnost. u kom slučaju ona u određenoj zemlji može da se oseti zadovoljno i kao da je na svom terenu. upravo određuje odnos elemenata koji upravljaju zemaljskom granom godine našeg rođenja i zemaljskom granom zemlje u kojoj živimo (odnosi između elemenata su prikazani u jednoj od tabela u prilogu teksta). Drugim rečima – neko ima svoj ’’cvet romanse’’ .koje stvara Vatru – zauzima pojas ispod tropskih oblasti na južnoj hemisferi. čak i samo putovanje u zemlju koja je u dobrom odnosu sa zemaljskom granom godine rođenja. pokazuje okruženje i društveni status. skriveni razlog odabranih destinacija ili mesta za život. a vreme kojim vlada jeste između 23 i 01 čas. Pošto Vatra stvara Zemlju. Ovakav odnos je praćen osećajem da puno ulažemo. Takva se osoba u svojoj (ili tuđoj?) zemlji oseća dobro i prihvaćemo. severno i južno. RASPORED ZEMALJSKIH GRANA I ELEMENATA NA GEOGRAFSKOJ KARTI SVETA Podela Zemlje na grane ide po paralelama. Ovaj odnos može da bude konstruktivan po osobu koja je pitanju. ili osećaju da tamo negde. to nije sve – tek nakon povratka počinju da im se dešavaju mnoge pozitivne promene. može da ostvari uspeh i stekne dosta novca. Zmaja i Majmuna. a uspeh može da ostvari zapanjujuće lako. pa Metal. Posebnu temu u kineskoj astrologiji predstavljaju ljubav i brak. znakom Pacova. a uz pomoć kineske astrologije može se predvideti KADA će se to desiti.Ona. Odnose između elemenata i grana. a da zauzvrat dobijamo malo. Da li ćemo se osećati prihvaćeno i nekoj sredini i da li će njen uticaj na nas da bude povoljan ili – nepovoljan. dakle po geografskoj dužini. koja zauzima najveći deo zemaljske kugle. nije čudno da su neki ljudi privučeni određenim zemljama. ljudi se vraćaju značajno izmenjeni. Štaviše. Upravo ova grana stupa u interakciju sa sredinom u kojoj se boravi ili putuje. može da unese značajne promene u život. . vlada element Voda. Govoreći o elementima. mogu biti pronađeni analizom ovog odnosa. npr. kao najtopliji. Feng shui konsultanti mogu svojim klijentima pomoći da aktiviraju ovaj uticaj u svom domu. naravno. između ostalog. dešava se da zemlja u kojoj živimo ima koristi od nas. ne znači da osoba neće imati sreće u ljubavi. a ispod njega je oblast elementa Voda. dok su elementi raspoređeni po širini. Ponekad. zauzima područje oko ekvatora. ali IMANJE ovog uticaja istu svakako povećava. kao i između samih elemenata.

zato što je za Zemlju Metal ventil za ispoljavanje inteligencije i kreativnosti. KONJ do maksimuma razvio svoj hedonizam prema hrani. Indijance. U Francuskoj je. Uz ovu granu se vezuje i opterećenost spoljašnjim izgledom. Južnom Amerikom upravljaju elementi Vatra na severu. tražeći načine da olakša život ugroženima. Severozapadnom Afrikom upravlja ista grana KONJ. Ovaj je PAS mnogo miroljubivji. kao i dve zemaljske grane: PETAO i PAS. paralele. mirniji. ovaj je znak prilično oslabljen. stepena istočno. Jako osećanje pravde PSA utiče na kvalitet pravosudnog sistema u Kanadi. ljubitelj hrane i pića. usmeren ka radu i stvaranju. parkovima. ka spoljašnjim aktivnostima. skupa sa ukrasima za glavu od perja. Španijom. koji vlada tehnologijom novog doba (kompjuteri. te mnogo vodi računa o raznim obaveštajnim aktivnostima. melanholičan i pomalo paranoičan. Grana sama po sebi objašnjava ljubav Britanaca prema kućama. Raspored ostalih grana dobijamo lako . i njihovu šarenu nošnju. Posebno Metal troši energiju KONJA. ovaj se Metalni PAS usmerava ka obrazovnim. željna igre i šale (samba. oprezan i rezervisan. PAS je promišljen. neometan od vlažne klime.. fudbal). Element Zemlja je dao podlogu za razvoj elementa Metala. i Drvo na jugu. Zbog uticaja Vatre. a fasciniraju ga uspeh i slava. pa do 165.praćenjem kazaljke sata i sabiranjem stepeni. PETAO opisuje i domoroce ovog dela zemlje. element Zemlja). pa se on ne ispoljava na isti način kao u Sjedinjenim državama. KONJ je hedonista. Opterećen je ’’čuvanjem svoje teritorije’’. odnosno zemaljska grana južne Amerike jeste MAJMUN. Pošto nije opterećen svojim strahom.Glavna odrednica za ovu podelu jeste ponoć i nastajanje novog dana. i možemo ga slobodno zvati i ’’svetskim policajcem’’. Iako PAS upravlja i sa Kanadom. nameće se zaključak da svaka grana vlada sa po 30 stepeni. a razliku između dve regije (istok SAD i Meksiko) možemo pronaći u elementu koji vlada oblasti Meksika (Vatra). njegova energija je iscrpljena elementom Metalom koji vlada većinom ove teritorije. kao i neprekidnu borbu za vlast i dominaciju. pa se ispoljava njegova ’’lako ćemo’’ strana. usporava ga i njegovu strast prema životu zamenjuje melanholijom. odeći. KAKO TO IZGLEDA NA MAPI SVETA Sjedinjenim državama vlada element Zemlja. Neusklađenost elemenata i zemaljskih grana u regiji stvara uslove za konflikte. PETLA ćemo lako prepoznati u gomili sveta po njegovoj ljubavi prema jarkim bojama. konjima i polu. PETAO je samoljubivi karijerista koji voli da impresionira i da se pokazuje. Ova grana upavlja i regijom Meksika. piću. kao i takmičarskih sportova. Njegova srčanost je u ovom slučaju smanjena. Zemlja. Grana Pacov se stoga prostire od 165. el. kako klimom (vlaga. Francuskom. ova nacija pokušava da nadoknadi pićem (alkohol je Vatra). sujeta i narcisoidnost. . tako i elementima Zemlja i Metal. stepena zapadno od Griniča. Znak. Nedostajući element Vatra. Generalno. što se vidi i u karakterističnom načinu oblačenja stanovnika ove države (prepoznatljivi su po tome svuda u svetu). S obzirom na to da postoji 12 grana a da krug zauzima 360 stepeni. Nije čudno što je dosta diktatura bilo upravo u ovoj oblasti! Britanijom upravljaju elementi Zemlja i Metal. svemirska tehnika) i menadžmentom. socijalnim i humanitarnim aktivnostima. što nas dovodi do 180. a grana je KONJ. putovanjima i istraživanju udaljenih teritorija..

ZMAJ je veliki. manipulacija i borbe za moć. putovanjima i takmičenjima. Kina je čudan spoj miroljubivosti. ZMAJ i ZEC. kao i Malom Azijom. Šangajem i Nagasakijem. BIVO je tradicionalan. Nije čudno što je baš u godini MAJMUNA najviše pogođena oblast Zemlje kojom rukovodi grana TIGAR (zemljotres u Indoneziji. odeća crvene i zlatne boje). jer je to znak vojske i militantnih tradicija. visprena i snalažljiva. Nemačka. radan i vredan. izmađu grana PETAO i ZEC postoji prirodni antagonizam.U subpodeli regije. i veoma ambiciozan. Drvo i Tigar predstavljaju skladnu kombinaciju. Slovenija i Austrija. i koji upravlja čitavim hinduizmom. Većim delom Rusije upravlja ZMAJ. Dakle. Metal slabi njenu tendenciju da kuje zavere i unosi dah ravnodušnosti i mira u život ljudi sa ovog područja. rizike i oštre režime. cunami). ali pošto je u konfliktu sa elementima koji vladaju zemaljskim granama ZECA i TIGRA. a koncept Gurua je takođe pod uticajem ove grane. Ona je takođe i spiritualna. Filipinima. Portugalija. opasna šarmerka i pojam za senzualnost. Australijom upravljaju Drvo i TIGAR i BIVO. ZEC je taj koji traga sa balansom. te Australijance čine otvorenim. pretežno zemaljska grana BIVO. a element je Zemlja. kao i gradovima Hong Kongom. Zec je miroljubiv i predstavlja isceliteljske tradicije. Ovo je oprezna. staložen. Konfliktni odnosi između pojedinih grana mogu objasniti prirodu mnogih sukoba.). političara i tajnih službi. itd. a na Zemlji ih predstavljaju SAD i Kina! . Holandija. to su i ova područja večito konfliktna. Znak je šarmera i osvajača. meke materijale i delikatnost indijskih žena. Danska. TIGAR upravlja. element je pretežno Zemlja. Tako npr. Ova grana ’’voli’’ ratove i takmičenja. uravnotežena ZMIJA koja pažljivo planira svoj život. ali i sklonim avanturama. Grčka. tu je i TIGAR koji ljude čini okrutnima. i sa druge strane isključivosti i nasilne odbrane ideala. što je karakteristično za TIGROVE. ali na žalost nije podržana elementom (element Zemlja crpi snagu Zmije). pažljivim i opreznim. ponosan. kada se zna da su te dve grane međusobno suprotstavljene i da ’’ratuju’’. i koji je zainteresovan za lečenje. većim delom Idonezije. Severnom Evropom. premda pomalo melanholičan. Finskom i Norveškom upravljaju Metal i ZMIJA. On je onaj koji je miroljubiv i koji ljudima daje ljubaznost u ophođenju. sem istočnim delom Kine. Zmaj je taj koji Indijkama daje naglašenu pojavu (naglašene oči. Zemljana ZMIJA upravlja centralnom Evropom (Poljska. Italija. Korejom. Sa druge strane. Češka. Element Zemlja narod čini praktičnim. Interesantno je da je Slobodan Milošević rođen u godini Zmije. Pariz se nalazi u delu kojim rukovodi ZMIJA.ali isto tako i oponenata. ZMIJA je inteligentna. O sebi ima mišljenje da je jedinstven i bolji od drugih. koja je ogleda najviše u Budizmu koji je sa karakteristikama ZECA. ayurvedu i masažu. Japanom upravlja element Zemlja. pa je odnos njegove grane i grane regije odnos koji daje puno kolega . i Tajvanom. Bivo ljude čini radnim i vrednim. druželjubivim. Indijom upravljaju Zemlja i Vatra. Mađarska. Bugarska. i čitava priča o carskoj Rusiji potiče od ove grane. zemlje bivše Jugoslavije – sem Slovenije. i teško se prilagođava promenama ili bilo kakvim zahtevima. U regiji KONJA se nalaze i Španija. Egiptom i Libijom. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR.

oduzima mu zadovoljstvo i rezultate rada) Vatra podržava Zemlju. 1969. 1960. 1988 ZMIJA 1953. uzima od njega i koristi ga za sopstveni napredak . ometa mu koncentraciju Zemlja ima majčinski odnos rpema Metalu.slabi ga i utiče destruktivno na njega. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (minira ga. 1979. koristi joj i čini joj dobro Drvo slabi Zemlju. 1972. 1974. 1970. 1995 Zemlj a Vatra Vatra Zemlj a Metal Metal Zemlj a Voda Drvo DRVO kolege Ili oponenti ELEMENTI I NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS Vatra Zemlja Metal Drvo podržava Vatru. 1992 PETAO PAS 1957. 1993 1958. koristi mu i čini mu dobro. 1966. kritičan je prema idejama Drva podržava Drvo. Vatra prosperira u tom odnosu! kolege Ili oponenti nema odnos ZEMLJA nema odnos Zemlja crpi Vatru. 1991 MAJMUN 1956. 1983. 1987 Drvo ZMAJ 1952. 1977. koristi joj i čini joj dobr. 1975 . u ovom odnosu Metal prosperira od sigurnosti koju mu Zemlja daje nema odnos Zemlja slabi Vodu. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1989 KONJ 1954. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. uspeh nema odnos podržava Vodu. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1980. koristi ga za sopstveni napredak. Voda u okruženju Metala dostiže svoj maksimum kolege Ili oponenti Voda kontroliše Vatru. 1990 KOZA 1955. uzima od njega. 1978. smiruje njenu strast i ambicije. podržava ga. 1985 TIGAR 1950. 1971. 1984 BIVO 1949. 1968. 1973. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (zahteva ono što Voda ne može da pruži. 1965. 1981. 1994 SVINJA 1959. 1976. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom. 1962. 1964. 1986 Voda Zemlj a Drvo ZEC 1951 . odlično za Drvo! VATRA Vatra crpi Drvo. ne podržava je i ne pomaže njen pt Voda crpi Metal. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom! kolege Ili oponenti Metal crpi Zemlju. čini ga nervoznim. koristi mu i čini mu dobro kolege ili oponenti Voda Drvo crpi Vodu. 1961. 1982. ne uvažava njene talente) METAL VODA Metal kontroliše Drvo. 1967. Voda podržava kreativnost i ideje Drva i tako pomaže nj. utiče destruktivno na njega.ZEMALJSKE GRANE I ELEMENTI KOJI NJIMA RUKOVODE PACOV 1948. ali se Vatra u tom odnosu stalnog davanja umara! Drvo nema odnos prema Metalu. koristi joj i čini joj dobro. 1963 . ali može da se od njega oseziugroženo Vatra kontroliše Meta.

januara do 15. a POČINJU sa lunarnom novom godinom. Zmija i Petao (stratezi. Zec i Svinja (kućevni tipovi. avanturisti) Posebna slaganja: Tigar i Svinja (ljubav. proverite zemaljsku granu godine rođenja (pogledaj moju knjige: Kineska astrologija. Ukoliko ste rođeni u ovom intervalu. Petao – Petao. ali kombinacija koja će dovesti do privlačnosti) Zmaj i Pas (nema poštovanja za drugog. Konj – Konj. Svinja – Svinja U kategoriju konfliktinih sukoba spadaju odnosi: Pacov – Ovca. ili Feng Shui: 1000 načina da unesete lepotu i sklad u svoj dom i svakodnevni život). skloni miru i porodici) Pacov. u centru pažnje je Majmun) Sledeći odnosi spadaju u kategoriju ’’samoproganjajućih’’: Zmaj – Zmaj. praktični) Tigar. intelektualci) Bivo. koja može da ’’padne’’ u periodu od 15. Zmaj i Majmun (dinamični. porodica) Zec i Zmija (ljubavni odnosi) Zec i Pas (razumevanje) Pacov i Bivo (započinjanje i dovršavanje) Petao i Zmaj (karijera) Majmun i Zmija (karijera. Petao – Pas (oba su previše nervozna i sitničava) .Napomena: Zemaljske grane traju godinu dana. drugi umetnički nastrojen) Tigar i Majmun (borba za moć i dominaciju) Zec i Petao (različiti životni ciljevi. februara. DOBRO SLAGANJE ZNAKOVA Koza. Zecu Zmaj previše veliki) Koza i Majmun (oba su koncentrisana na sebe. mogu biti dobri prijatelji) Zmija i Svinja (manipulator i naivko) Zec i Zmaj (Zmaju je Zec previše mali. Majmun – Pas. drugi skroman. Tigar – Zmija. Bivo – Konj. politika. fizički) LOŠE SLAGANJE Pacov i Konj (drugačiji mentaliteti) Bivo i Koza (jedan praktičan. Pas i Konj (aktivni. jedan neskroman. nauka) Konj i Koza (seksualno.

Zec d.CVET ROMANSE uticaj koji se odnosi na ljubavni i društveni život. potvrđuju da je svako objašnjenje Qi tačno. Originalni kineski karakter za Qi predstavlja paru ili isparenje koje se stvara prilikom kuvanja pirinča. iz tabele se vidi da bi Pacov mogao da nađe ljubav u zemlji Petla. medicini. Misterija zvana Qi . Tigar. Bivo CVET ROMANSE a. . Znanje sticano vekovima i prenošeno uglavnom usmenim putem. Iako poznaju načine ispoljavanja Qi (čita se: Ć´hi) kao i obrasce njenog kretanja. Svinja. Pojam Qi se javlja u kineskoj kulturi. Zmija. Zec u zemlji Pacova.3 centra unutrašnje inteligencije (Dan Tians) ? Oni se nalaze u glavi. Ipak. srcu i stomaku. ali da ju je (ipak) nemoguće locirati. kineske medicine. postaje inspiracija ne samo umetnicima već i mnogim naučnicima. Qi majstori. Konj Da li ste znali da kod Kineza postoje 3 mozga . kosmologiji. Pas d. uprkos tome što sama nema nijedan’’. Taoisti su znanja o Qi sticali u svojim laboratorijama. Zmaj b. itd. Pacov. ali da nijedno . Svi se slažu u tome da Qi ’’stvara sve oblike. Konj. između ostalog i feng shuija. Petao. kao mesto kompleksnog i čudesnog susreta zemaljskih i nebeskih uticaja.sa osvrtom na Qi tela Tokom više hiljada godina mnogobrojni naučnici i mistici drevne Kine. odakle su pažljivo proučavali prirodne pojave: zvezde. celina je opet ostala misterija. dugo je bilo predmet njihove meditacije. Istina je da Qi određenim kanalima teče našim telom. qi gonga i tai ji-a. kretanja Sunca i Meseca. ali je u isto vreme i svest koja istražuje sebe. kao mistični pojam koji sadrži energiju. Najvažnijom laboratorijom su ipak smatrali ljudsko telo. Znaju da je Qi primalna sila koja se nalazi svuda i pokreće sve. Svaki pokušaj da se Qi definiše zahtevao bi da se definicija menja od čoveka do čoveka i od situacije do situacije. Qi tako.nije potpuno. ali je i stvara. Petao b. poznavaoci gore pomenutih i drugih oblasti u kojima je Qi glavni akter. Ovca c. Majmun. ali je isto tako tačno i da naše telo ima kanale zahvaljujući – Qi. psihologiji čak i meteorologiji i poljoprivredi. monasi i učitelji borilačkih veština istraživali su Qi. Qi je svest sama po sebi. Pacov c. godišnja doba. Zec. CVET ROMANSE Zemaljska grana godine rođenja a. biologiji. Ova para je skladna mešavina materijalnih uticaja Zemlje (gustoća pirinča) i nematerijalnih uticaja Neba (para). postalo je osnova mnogih sistema. a pitanje: ’’Šta je Qi?’’.

naši glavni prenatalni izvori energije su Qi Neba i Qi Zemlje u kombinaciji sa Yuan Qi i Shen Qi. U svakom slučaju. ali i naša esencijalna priroda • oblikuje se nakon rođenja i zato se zove stečena Qi • stiče se (skuplja) kroz disanje. i nalazi se na polovini između skrotuma i donjih rebara. kada smo manje materijalni a više Shen (duhovni) • u njenom oblikovanju učestvuju zvezde i planete • doprinos daju roditelji i univerzalne energije tokom boravka u materici . Sedište nasleđene Qi je u Qi centru koji se zove Kapija Života (Ming Men). Tvrdi se da ova Qi može da se zaštiti i konzervira raznim metodama (između ostalog. Pogledajte u tabelama kako to izgleda : PRENATALNA QI (nasleđena) POSTNATALNA QI (stečena) • nasleđena je pre i tokom rođenja • ima veze sa kosmičkim korenima. vazduha i drugog. Naš život u majčinoj utrobi počinje mešanjem ove dve energije (u vidu jajne ćelije i sperme). kao i u prostoru između stvari. Postnatalna Qi pripada srcu i umu i stiče se nakon rođenja. život je dug i zdrav. Ako je ova Qi jaka i stabilna. Qi Zemlje je Yin Qi. Kinezi govore o tome da se Duh ispoljava kroz SrceUm. teško je objasniti pojam Shen Qi. u prisustvu nasledne Qi. Yuan Qi je u vezi sa bubrezima i i sadrži otisak za našu ličnost. s obzirom na to da azijska tradicija ima širok dijapazon pogleda na duh i duhovnost (tako npr. desno od kičmenog stuba. hranu. . odmor. Zapravo. boravak u prirodi. To je osnova koja daje potencijal našim životima. QI UNUTAR TELA Bazično. unošenjem hrane. što je teško prevesti i objasniti). Shen Qi često opisuju kao ’’univerzalni otisak za transcendentalno Ja’’. Ono što se zatim dešava je da Qi Neba i Qi Zemlje reaguju sa Yuan Qi (nasleđenom Qi). vežbe • kultivisanjem postnatalne Qi podstiče se skupljanje i cirkulacija stečene Qi PRENATALNA OSNOVA ŽIVOTA Iz kosmičkih sfera. kao i nasleđenom esencijom i duhom (Shen Qi). mora i rastopljene kore planete u naš organizam ulazi kondenzovana i zgusnuta Qi Zemlje. Qi Neba je Yang Qi.Koncept Qi je dalekosežan i širok i obuhvata sve varijetete Qi. čine je geni. našim telom vladaju dve vrste Qi: prenatalna i postnatalna. Qi Gong-om). Qi je u svemu. Iz tla. Prenatalna ili nebeska Qi je nasleđena od roditelja i predaka i dovodi se u vezu sa genima. u ljudski sistem ulazi prostrana Qi Neba. Ove dve energije se privlače kao magneti i u nama se susreću i mešaju.

Zaštitna Qi je ta koja nam stvara i održava imunitet. Tom prilikom se stvara zdrava Qi ljudskog tela. Prenatalna Qi se meša sa postnatalnom Qi . Wei Qi. Prenatalna Qi. esenciju Qi hrane koju podižu do grudnog koša (pluća).POSTNATALNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Postnatalna . Ying Qi. Qi hrane (Gu Qi) Kao što svi znamo. emocije i ideje. što liči na paru koja se podiže iz lonca za kuvanje (ceo process podseća na kuvanje pirinča). buke ili čak besa drugih ljudi. Yang slezine i želuca iz hrane preuzimaju čistu Qi. i dešava se upravo zahvaljujući dobroj sreći (ili karmi). zdravlje. daje gorivo ili varnicu potrebnu da se ova razmena odvija. Ono što se zatim dešava u našem telu jeste da se u grudnom košu mešaju Qi hrane koja se podigla do grudnog koša i Qi vazduha koju su ekstrahovala pluća. vazduh. Ono što se tada dešava jeste da ona zatim ide u ’’lonac za kuvanje’’. to se zove dobrom srećom ili dobrom karmom. hrana ulazi na usta. a može se reći i da sprečava bolest.’’ Interakcija stečenih i prenatalnih energija može se desiti spontano. Zaštitna Qi putuje površinskim kanalima i kožom (često se kaže da ide i van tela). U tom slučaju. slab vam je imunitet i nemate samo-poštovanja. INTUITIVAN I PROSVETLJEN. Poželjne posledice Mešanjem postnatalne (stečene) Qi sa prenatalnom (nasleđenom) Qi (iz univerzuma i od predaka). . toksina. Ovaj unutrašnji sistem ishrane organa i tkiva omogućava telesne funkcije i održava zdravlje i mladalačku izdržljivost. koji je opisan i kao ’’DUG. i Zaštitna. abdomen. poznata kao vatra života. ukoliko imate problem da se odbranite od drugih ljudi i njihovih zahteva. konstituciju čini jakom i čak jača naše samo-poštovanje. stvara se robustan i dinamičan život. znači da vaša zaštitna Qi nije dovoljno jaka! Kinezi bi vam savetovali da posetite kineskog lekara ili da redovno radite Qi Gong vežbe (najmanje 3 meseca). vodu. gde se odvija varenje (metabolička vatra). U osnovi je svih unutrašnjih potencijala za ozdravljenje.kroz hranu. Ishranjujuća Qi zatim putuje ka unutra da nahrani organe i aktivira tkiva kroz kanale prolaska. i kreativnost. Dakle. Iz nje.stečena Qi doprinosi održavanju zdravlja i štiti Prenatalnu. Qi vazduha (Zong Qi) unosimo disanjem i absorbuju je pluća. da bi stvorila auru zaštite od spoljašnjih patogenih uticaja: prehlade. razdvajaju se Ishranjujuća. što održava naš život. nasleđenu Qi (koja je uslov za dugovečnost).

Onima čija se dobra sreća ne javlja spontano. koji glasi : Generalno je mišljenje da meditacija i fizičke vežbe rešavaju problem stagniranja Qi. jesu aktivnosti kojima možemo sprečiti odlivanje i smanjenje Qi. zato što kiselo deluje na kosti. oporo na tetive. Osim ovoga. slano na krvne sudove. prženje). krvi. izbegavanje dugog sedenja i ostajanja noću. Ukoliko vas to bude interesovalo! Uz napomenu: moja profesija je Feng Shui. kao i da uvek svoj želudac popunjavamo maksimalno do 70% kapaciteta. kao i . Qi majstori savetuju i da se ne prejedamo. U nekom od sledećih tekstova ili Feng Shui Newsletter-a. preporučuje se da koriste unutrašnju alhemiju kojom je moguće strahovito ubrzati. gorko na Qi a slatko na mišiće. Balansirajte ukuse.samo hobi! . povećati i proširiti čovekovo postojanje. umerena seksualna aktivnost i izbegavanje čitanja noću i u ležećem položaju. da izbegavamo hladna pića i ekstremne vremenske (ne) prilike i da ne preterujemo ni u čemu (niti u aktivnosti niti u neaktivnosti).njenog nedostatka. pa tako zimi hranu spremati na način koji će dodati više vatre (pečeno u rerni. Najzdravije je hraniti se u skladu sa godišnjim dobima. korišćenjem nebeske faze kultivisanja Qi. Ovde ću vam prezentovati savet Qi majstora. dugo kuvanje. kao i hrani koja deluje kao lek. Yina i Yanga. kineska medicina mi je . pisaću više o simptomima nedostataka Qi. Ovakav život se dostiže kroz nameru.

.

.

Postoji mnogo različitih preporuka i metoda za bogaćenje. najbolja metoda je uvođenje vodenog elementa u svoj životni prostor. On ne smije biti isuviše velik. Da biste privukli sreću boljih prihoda. .Feng shui za poboljšanje prihoda Feng shui majstori tvrde da je najlakši i najbrži rezultat primjene feng-shuija povećanje prihoda. jer bi mogao postati opasan. nekada je manje bolje nego više. uvijek treba imati u vidu ravnotežu. međutim osnovni simbol novca u feng-shuiju je voda.

od čega bi jedna trebala biti crna. gledano iznutra prema van. Akvarijum sa zlatnim ribicama Akvarijum sa zlatnim ribicama je idealno rješenje za privlačenje sreće bogatstva. Ako vam u akvarijumu ugine zdrava ribica. U jezercu možete uzgajati različite vrste ribe. postoji vjerovanje da se to dogodilo jer je apsorbovala nesreću namijenjenu vama. možete držati i druge biljke. jer više vole da budu same. mesnatih listova. Feng-shui ribom naziva se arowana. Najpovoljnija kombinacija je 9 zlatnih ribica. Ono što treba zapamtiti je to da se kornjače ne drže u paru. ne paničite već je zamijenite drugom. Treba voditi računa da ono bude sa lijeve strane od ulaznih vrata.vole da budu same. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. Potrebno je obezbijediti neprestan dotok vode (pumpa i filter za pročišćavanje). dok se biljkom novca u feng-shuiju smatra krasula. novac. Kornjača na sjevernom sektoru U sjevernom sektoru doma poželjno je držati kornjaču bilo živu ili kao keramičku figuru kornjače.Neki od načina za poboljšanje prihoda: Izgradnja jezerca ispred kuće Dimenzije koje se preporučuju za prečnik jezerca su 104 i 110. Smatra se da će ona simbolički apsorbovati bilo kakvu nesreću koja vam je namijenjena. mijenjate zemlju. povoljne su biljke okruglih. jer to stvara dragocjenu jang energiju. odstranjujete uvelo i trulo lišće. ako se drži u jugoistočnom sektoru. pod uslovom da ih redovno zalijevate.5 do 132 cm. što predstavlja pojas od žada i prostorije pune novca. koju neki biznismeni drže radi privlačenja velikog bogatstva. ili 124. Kao nebesko biće. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. Nije preporučljivo držati kaktuse . Biljke u jugoistočnom sektoru Kada je riječ o biljkama.5 cm. ali po feng-shuiju najpovoljnije je držati 9 primjeraka japanskog šarana. ona predstavlja pomoć drugih ljudi. Prljava voda donosi otrovan zadah. jer njeno prisustvo donosi bogatstvo i sreću. Međutim. ili jednostavno dotrajalu biljku bacite i zamijenite novom.

Crassula je biljka iz porodice sukulenata i postoje različite vrste: 1. Potrebno je napomenuti da nije povoljno u domu držati suhe biljke poput suhog cvijeća i suhe grane drveta jer emituju mrtvu energiju i privlače lošu sreću. . Takođe. Crassula portulacea minima "Mini Jade" 6. Crassula argentea "Finger Jade" 4. Crassula ovata "Lemon & Lime" Crasula – još se naziva biljka novca i ona je na prvom mjestu kada je u pitanju energiziranje sektora bogatstva i blagostanja (istok i jugoistok). Crassula ovata 'Jade' 2. bonsai biljke (biljke patuljastog rasta) ne donose dobru energiju u vaš životni prostor. Crassula ovata "Whirly Bird" 7.niti biljke špicastih listova koje odašilju otrovne strelice. Crassula argentea 'monstrose'. Crassula arborescens "Silver Dollar Jade" 5. 'gollum' & 'hobbit' 3.

ne zahtjeva puno svjetla a osim toga dobro upija negativna zračenja iz elektronskih uređaja . Bambus – simbolizira dugovječnost.Izuzetno povoljne biljke su: Spathiphyllum – biljka koja je jednostavna za održavanje. . Schefflera – dekorativna biljka koja raste u visinu ( simbolizira rast i napredak ) te također ne zahtjeva puno svjetla . Calathea – sve vrste.

ono predstavlja mrtvu energiju i smrt te ga nije dobro držati u prostoru. Ne preporučuju se Agava. te svakih 6 do 12 mjeseci zamijeniti novim. Biljka "slonova noga" je izuzetno nepovoljna (simbolizira nazadovanje i spriječen razvoj). Biljke koje rastu prema dolje (npr. Njegujte svoje biljke. Dracaena. uklanjajte ocvale cvjetove i uvelo lišće. Bonsai je simbol sputane prirode i izuzetno štetno djeluje u bilo kojem prostoru .Ficus benjamin – voli jako svjetlo . Biljke će vam to vratiti svojom . narcisa i ljiljana Ne preporučuju se: Sve biljke s trnjem ili iglicama poput kaktusa. Najpovoljnije mjesto za biljke je istočni. Biljke koje imaju oštre listove poput sablji ( na primjer palme ). Yucca (drvo života). redovno režite grane koje su previše izrasle i dodajte hranjive sastojke u zemlju. ali ne podnosi propuh . Umjetno cvijeće od svile treba redovno čistiti. One su nepovoljne jer energiju prostora pretvaraju u agresivan oblik. Zamioculacas cvjetnice poput orhideje. jugoistočni i južni dio doma ili prostorije. Suho cvijeće nema života. božura. puzavci) predstavljaju nazadovanje. sve palme i Diffenbachia.

Ako imate samo jednu žabu. Feng-shui zaista djeluje. ispod tepiha. Ne trebate dati ogroman novac feng-shui majstoru. Feng-shui simboli koji donose sreću u novcu Kineski novčići Mogu se staviti vezani crvenom trakom na važna dokumenta i knjige prijemnih faktura kako biste imali uspjeha u poslu. raspoređene po svim dijelovima sobe na neupadljivim mjestima. sofe.Ako imate tri. Svi mi u svom domu imamo dosta aktivatora za koje nismo ni svjesni kako nam mogu donijeti pozitivnu energiju samo ako ih pravilno koristimo. a čist dom je pola dobrog feng-shuija. posebno ako ih držimo u sektoru bogatstva i blagostanja (jugoistok). neka jedna gleda van. Tronoga žaba Tronoga žaba je simbol koji donosi najviše sreće u uvećanju vašeg bogatstva. I neka budu okrenute prema različitim stranama svijeta. koji predstavljaju energije pojedinih sektora. simboli i aktivatori prostora. kao što su prostor ispod trosjeda. da bi vam rekao kako trebate dobro očistiti dom. Najvažnije od svega je održavanje svježeg izgleda biljke. jer tako stvarate dojam da ona odlazi skupa s vašim novcem. druga prema unutra. takođe možete ih okačiti iznad glavnog ulaza u kuću ili postaviti bilo gdje u domu. kao da ide po novac. ali često nesvjesno privučemo mrtvu energiju raznim dekoracijama od suhog cvijeća. ona ne bi trebala biti okrenuta prema ulaznim vratima.ljepotom i pozitivnom energijom. police i sl. Postavljanjem dva novčića sa crvenom trakom iznad ulaznih vrata u radnju privlačite bogatstvo. ali uvijek povezane crvenom vrpcom. potreban vam je kompas da odredite strane svijeta. redovno zalijevanje i odstranjivanje trulih i suhih listova. Pored temeljitog čišćenja doma i bacanja nepotrebnih. ali isključivo kao pravilno korištenje energija. umjetničkim slikama sa negativnim prizorima. kao da ga unosi u dom. pa je takve stvari potrebno odstraniti iz doma. stola. u novčanik (kako biste osigurali da nikada nije prazan). Važno je pri tom držati ih na podu. Minimalno je potrebno imati jednu. a treću postavite . najviše devet. sa jang stranom okrenutom prema gore (kineska slova). starih i oštećenih stvari.

po želji. lažnim zlatnim polugama i postaviti u predsoblje ili dnevnu sobu. okrenut tako da uplovljava u prostoriju. može i u trpezariji i dijagonalno od glavnih ulaznih vrata. novčićima. kao da dočekuju chi bogatstva. koliko god ih imali. kuhinji i kupatilu. Možete i ispod svake žabe. . staviti pravu novčanicu ili kovanicu. Dnevna soba je najpogodnija. dok se ne preporučuje držati ih u spavaćoj sobi. simbolično predstavljajući ulazak bogatstva u dom ili kancelariju. napuniti ga raznim dragocjenostima. Trgovački brod Možete sami napraviti svoj brod bogatstva tako što ćete uzeti maketu bilo kakvog broda.

malahit. citrin. .Vaza izobilja Kako biste napravili vazu koja donosi bogatstvo. ametist.pet vrsta sjemena ili zrnevlja staviti u male plastične kese Vazu izobilja držite tako da je sklonjena od radoznalih pogleda.. topaz. . kvarc. tigrovo oko. metala i napunite je sljedećim sadržajem: . akvamarain. kristala..tri. biser. zemlje. korali. kornain. kristali. jaspis. šest ili devet kineskih novčića koji su vezani crvenom vrpcom .sedam vrsta poludragog kamena. lapis lazuli.crvena torbica prepuna novca . izaberite vazu od porcelana.

da je ja onda stavim ispod stocica u hodniku. Medjutim.pa posto imam samo jednu. pa možeš izračunati povoljnu direkciju za novac na osnovu ličnog gua broja (na odgovarajućoj temi imaš opširnije o ovome).Tronoga žaba Ja sam danas kupila zabu i isto ima novcic kao na slici. nema nekog strogog pravila. a onda simbol tronoge žabe postaviti tako da bude okrenuta u ovom pravcu.ali okrenutu ledjima od ulaznih vrata? Sta vi mislite? :) Najbolje je da se ovaj simbol drži u prostoriji dnevnog boravka i to dijagonalno od ulaznih vrata. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful