REČNIK feng shui i pojmova kineske tradicije

ABAKUS: računaljka; simbol prosperiteta, čest simbol u feng shui dizajnu zgrada u
velikim kineskim gradovima; ALMANAH: tong shu; godišnja publikacija koja sadrži obilje informacija od značaja za Kineze, kao npr. vremenske prognoze, solarni i lunarni kalendar, srećne dane, horoskope, pravila ponašanja, elemente feng shuija; AMAJLIJE I TALISMANI: mali predmeti koje Kinezi tradicionalno nose sa sobom, verujući da će im doneti dobru sreću i zaštititi ih od loših uticaja; najpopularnija amajlija jesu novčići, obično tri novčića sa kvadratnom rupom u sredini povezana crvenom trakom, za koje se veruje da donose dobru sreću u vezi sa novcem; ovi se novčići nose u novčaniku, drže se u kasi, na radnom stolu, u fasciklama, ispod telefona… BA GUA: osam trigrama koji su raspoređeni u osmougaonik, svaki na tačno određenom mestu; ba znači osam, kua označava trigrame; BA GUA MAPA: termin koji označava podelu prostora na segmente; u praksi, prostor se deli na devet jednakih delova (segmenata); teorijski, radi se o osam segmenata, zato što središnja oblast ujedinjuje ostalih osam; svaki od osam segmenata prostora je u vezi sa karakteristikama strane sveta koja tu ‚‚pada‚‚; centar je mesto opšteg balansa prostora; porodica pripada istoku, ljubav i brak jugozapadu, prijatelji severozapadu, deca zapadu, ugled jugu, karijera severu, obrazovanje severoistok i sreća uopšte i u novčanim pitanjima jugoistoku; BA GUA OGLEDALO: malo osmougaono ogledalo sa ucrtanim trigramima, tradicionalno žute, crvene ili zelene boje; nekada je korišćeno da bi se prostor odbranio od neželjenih energija iz susedstva (raskrsnica, groblje, više građevine, most koji ’’gleda’’ na kuću, neprijatni susedi, putevi, napuštene kuće, itd.); postavlja se spolja, tako da ‚‚gleda‚‚ ka ugrožavajućem objektu; BAMBUS: visoka biljka koja raste mahom u Kini, Japanu i Jugoistočnoj Aziji; bambus je zapravo vrsta trave, koja može prerasti visinu od 10 m; za Kineze, bambus predstavlja snagu, izdržljivost i otpornost; BUDA, BUDIZAM: Buda (Buddha), na sanskritu počasna titula za ’onog ko se probudio’, odnosi se na Sidarta Gotamu (Siddharta Gautama), istorijskog osnivača Budizma; oženjen i otac jednog deteta, Siddharta je napustio porodicu da bi postao lutajući monah, vođen porivom da pronađe uzrok patnji i rešenje za njih; rešenje je našao u učenju koje je nazvao ’’Srednji put’’; polazne osnove Budinog učenja su sadržane u ’’Četiri Plementie Istine’’: 1. Život je patnja; 2. Uzrok patnje je vezanost; 3. Patnja se može zaustaviti ukoliko se prekine vezanost; 4. Vezanost se može prekinuti meditacijom i disciplinovanim i moralnim životom; BISER: predstavlja u kineskoj tradiciji žensku lepotu i čistotu ženskog principa; predstavlja i mesec, i veruje se da štiti kuću od vatre; u Budizmu, biser se dovodi u vezu sa ispunjenjem želja; često se predstavlja skupa sa Zmajem; CRVENA: srećna boja kod Kineza; veruje se da donosi vitalnost, snagu i autoritet; simbol je elementa Vatre; ČUVARI VRATA: njihove slike (par čuvara) se kače na vratima; veruje se da čuvaju kuće, poslovne prostore i sveta mesta od loših uticaja, zbog čega izgledaju ljutito;

ČETIRI STUBA SUDBINE: takođe i Ba Zhi; drevna astrološka metoda analize sudbine;

podaci dobijeni iz datuma rođenja se ’’prevode’’ u elemente (vidi: Elementi), čiji se odnos analizira; utvrđuje se koji element predstavlja suštinu osobe - ono što ona jeste – i zatim se procenjuje njegova jačina i koji su elementi i pravci za osobu povoljni; iz stubova sudbine vide se povoljni i nepovoljni životni periodi, osobino okruženje, afiniteti… ČETIRI PLEMENITE BILJKE: bambus, hrizantema, orhideja, šljiva; ČETIRI NEBESKE ŽIVOTINJE: feniks, kornjača, tigar i zmaj; DRVO: jedan od Pet elemenata; predstavlja energiju mladosti i rasta, ideja i mašte; DUPLA SREĆA: simbol sreće u zajedničkom životu kod Kineza; koristi se na venčanjima, a veruje se da neudatima može pomoći da brže pronađu partnera; DUŠA: Kinezi veruju da čovek ima dve duše; jedna je PO, životinjska ili životna duša, a druga je HUN ili spiritualna, lična duša; u trenutku smrti, obe duše se odvajaju od tela; Po ide u grob i propada uporedo sa telom, dok ‚‚Hun ostaje u životu onoliko dugo koliko se članovi porodice sećaju umrlog‚‚; takođe se veruje da, ako se o grobu i holovima predaka dobro stara, obe duše postaju prijateljski nastrojene prema potomcima i donose im dobru sreću; FENIKS: mitsko stvorenje, dugorepa ptica koja predstavlja ženski princip i stoji za ženski rod; pet boja feniksovog repa predstavlja pet suštinskih vrlina: ispravnost, mudrost, ljudskost i iskrenost; veruje se da upravlja jugom i da predstavlja sunčevu toplinu i letnju žetvu; od davnina je simbol kineskih carica; često se prikazuje u kombinaciji sa zmajem što simboliše skladnu kombinaciju muškog i ženskog principa; FENG: vetar ili vazduh; FENG SHUI: ’’vetar i voda’’, sistem geomantije čija se starost procenjuje na više od 3000 godina; kroz pravilno postavljanje grobova, zgrada i raspoređivanje nameštaja, usklađuje se sa opštim protokom energije; na ovakav način, kreira se osnova za dobru sreću potomaka (postavljanjem grobova), odnosno korisnika prostora; • vidi pod Zemlja, Feng Shui analiza; FENG SHUI ANALIZA: komplikovana i sveobuhvatna analiza energije tla (lokacije na kojoj se nalazi zdanje koje se analizira), zatim same građevine (oblik, materijali, raspored prostorija, itd.), odnosa predela i građevine, odnosa građevine sa drugim objektima u okruženju, odnosa građevine i strana sveta, uticaja prednje orijentacije i perioda izgradnje; podrazumeva i analizu unutrašnjosti prostora, kao i samih korisnika, na osnovu njihovih datuma rođenja; analiza je baza na osnovu koje se daju preporuke za kompletno uređenje prostora, počevši od rasporeda prostorija i nameštaja, pado pronalaženja najboljih pravaca za spavanje, rad,...(nešto više potražite u mojim knjigama ili na web site-u: www.feng-shui-co-yu); FENG SHUI VRT: važan element po feng shuiju dobro uređenog dvorišta/kuće, izvor energije, Qi; kineski carevi su imali prekrasne vrtove oko svojih palata, a i tradicionalni kineski domovi (kao i hramovi) su građeni oko vrtova; obično aismetrilčnog oblika, Kineski vrt odražava sklad koji postoji u prirodi; osnovni elementi vrta su planina i voda (koncept shan shui, yang i yin); planinu predstavljaju kamenje i zimzeleno drveće, a vodu jezerca i potoci; obavezni delovi feng shui vrta su paviljoni (vidi: paviljoni), mostići, cveće, biljke i životinje, natkriveni prolazi i kamenite staze…; FENG SHUI MAJSTORI: rodonačelnici feng shuija su veliki majstori Yang Yun Song, Zeng Wen, Zing Dao He Shang i Lai Bu Yi. Danas, malobrojni poznavaoci klasičnog feng shuija žive u Singapuru, Hong Kongu i Maleziji; od Joey Yap-a sam najviše naučila i on je, iako mlad, vrhunski majstor; Yap Cheng Hai takođe živi u Maleziji i ima titulu ’’veliki veliki majstor’’; Raymond Lo živi u Hong Kongu,predaje

na univerzitetu feng shui i ekspert je za divinaciju Yi Jing-om, na drevni tradicionalni način, malo poznat na zapadu; FU XI: prvi od tri legendarna kineska cara; pripisuje mu se da je kineskom narodu preneo umetnosti civilizacije: naučio ih kako da pripitome životinje, love, pecaju, kuvaju, koriste pismo, prave muziku, gaje svilene bube i tkaju; legenda govori da je Fu Xi pronašao trigrame i ustanovio sredstva kojima se može izmeriti svemir…; GEOPATSKI STRES: štetni uticaji koji dolaze iz Zemlje i posledica su podzemnih voda, raseda i rudnih ležišta; geopatski stres karakterišu poremećaji geomagnetizma, koji nakon dužeg izlaganja mogu ozbiljno naškoditi zdravlju živih bića; u novije vreme, geopatski stres izazivaju i građevinski materijali… (vidi moju knjigu: Feng shui, kompletan priručnik za uređenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora…) HEKSAGRAM: formacija sastavljena od šest prekinutih i celih crta; svaki heksagram nastaje kombinovanjem dva trigrama; • vidi: Trigrami KAKTUS: višegodišnja biljka poznata po bodljama, karakteristična za suve predele i visoku temperaturu; zbog karakterističnih bodlji se smatra neprijateljskom biljkom, koja odbija posetioce; izuzetak je jedna vrsta kaktusa, crassula ovata, sa ovalnim listovima, koja je poznata i kao ’’biljka koja donosi novac’’; KARDINALNI PRAVCI: sever, jug, istok i zapad; KNJIGA OBREDA: skup dokumenata u kojima se opisuju drevni rituali i dvorske ceremonije; ova knjiga pokriva širok spektar tema, počevši od filozofskih rasprava o smislu života, sve do detaljno ispisanih pravila za svakodnevni život; čuveni tekst Prolećni i jesenji anali je deo ove knjige a sastoji se iz tri poglavlja koja opisuju principe Neba, Zemlje i Čoveka; smatra se da ovaj dokument predstavlja kombinaciju religije, astronomije, državne uprave i etičkih principa; KNJIGA PROMENA: I Ching ili Yi Jing, divinacijski priručnik, jedan od Pet Klasika; u knjizi su prikazana 64 heksagrama (vidi: Heksagrami), koje prate komentari koji se pripisuju kralju Venu i Konfučiju; pitalac postavlja pitanje i zatim baca tri novčića šest puta; novčići imaju yin i yang stranu, a rezultati bacanja mogu biti pretežno yin ili yang; kada su sva tri novčića istog polariteta, ispisuje se suprotni polaritet; rezultati se ispisuju odozdo na gore, u vidu yin ili yang linija (cele, prekinute); svaki heksagram ima svoje tumačenje, danas različitih autora, koje uglavnom pruža manje-više filozofski odgovor na postavljeno pitanje; da bi se razumela tumačenja iz Knjige promena, potrebno je veliko iskustvo u radu sa trigramima i razumevanje prirode heksagrama; KORNJAČA: Kinezi veruju da je kornjača izuzetno inteligentno stvorenje; simbol je snage, dugovečnosti i izdržljivosti; predstavlja univerzum: gornji deo oklopa je u vezi sa Nebom, donji sa Zemljom; posebna vrsta kornjače je yuan, u kojoj su pomešane osobine kornjače i zmaja i smatra se najmoćnijim stvorenjem, izvršiocem Boga Vode; KOMPASNA ŠKOLA: geomagnetni kompas, lo pan, osnovni je instrument SVIH klasičnih feng shui škola; ovaj kompas ima složene oznake koje dovode u vezu osobu koja je u pitanju i karakteristike određenog terena, zatim teren sa planetama i zvezdama, itd.; u oba sistema klasičnog feng shuija, San He i San Yuan, koristi se kompas; ipak, pošto je u San He sistemu akcenat na formacijama tla, kompasnog školom se često nazivaju škole San Yuan sistema; KUHINJSKI ZAŠTITNIK: važno božanstvo u tradicionalnom kineskom domu, veruje se da posmatra sve dobro i loše što se čini svakom članu domaćinstva; u domu ima svoje mesto, obično u niši iznad šporeta, gde mu se kači slika ili inskripcija; na kraju svake lunarne godine, veruje se da putuje na Nebo gde podnosi izveštaj o domaćinstvu;

KUAN YIN: u budističkoj tradiciji boginja milosrđa, otelovljenje saosećanja,

mudrosti i ljubavi; obično se predstavlja kako sedi na lotosovom cvetu, simbolu pročišćenosti, držeći u ruci biljku koja leči sve bolesti; LAV: omiljeni simbol u kineskoj kulturi i umetnosti; često se predstavlja kao mešavina psa i lava; u Budističkom verovanju, lav je zaštitnik Budizma i svetih zdanja, pa se ispred hramova i palata često mogu videti statue lavova u paru; često se naziva i Fu pas, zato što Fu označava Budu; figure Fu psa se danas koriste i za zaštitu životnih i poslovnih prostora; LEČENJE PROSTORA: mere i postupci čiji je cilj odbrana prostora od nepoželjnih energija i jačanje poželjnih; klasični lekovi su vazdušni zvončići (wind chimes) sa 5 i-ili 6 šupljih štapova, napravljeni od metala; u feng shuiju se kao ‚‚lekovi‚‚ koriste i ogledala, svetlost, jake boje, bambusove flaute, pokretni i nepokretni predmeti… LUNG: kineski naziv za zmaja; vidi: zmaj; LO PAN: drevni (kineski) geomagnetni kompas, četvrtaste osnove i okruglog mobilnog dela sa više prstenova na kojima su obeležene različite oznake (trigrami, heksagrami, yin/yang, elementi, Zemaljske grane, 24 Planine, 120 Zlatnih podela, 60 sakupljajućih i širećih Zmajeva, itd.); LOTOS: biljka koja raste u vodi i čiji cvet Kinezima simboliše leto; kinesko ime za lotos zvuči kao i prosperitet i plodnost, pa lotos često predstavlja ova dva; u Budizmu, kao biljka koja raste iz blata a čiji je cvet beo i lep, lotos je simbol čistote, kao i Točka života; MAGIČNI KVADRAT: kvadrat u čijem je centru br. 5, i gde je zbir brojeva po horizontali, vertikali i dijagonalama uvek 15; poznat i kao Lo Shu kvadrat, osnova je za mnogobrojna proračunavanja u kompasnom feng shuiju; MANDARINSKE PATKE: u kineskoj tradiciji, simbol su sreće u ljubavi i vernosti; veruje se da mandarinske patke uvek žive u paru i da umiru kada se razdvoje; METAL: jedan od pet elemenata koji ’’tvore’’ svet; pripisuju mu se da čoveku daje oštrinu i izvršne sposobnosti, ali i da ga čini ravnodušnim i proračunatim… NEBESKA STABLA: Pet elemenata, u yin i yang svojstvu; Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui. NEGATIVNI PROSTOR: deo prostora koji “nedostaje” u ba gua mapi, do pravilnog oblika; ovaj deo ”pada” van kuće ili stana; potreba koja predstavlja ovu stranu sveta se tada obično zadovoljava van kuće… NOVOGODIŠNJI FESTIVAL: poznat i kao Prolećni festival; najvažniji festival u Kineskoj godini, označava početak novog ciklusa koji počinje sa lunarnom novom godinom (januar ili februar) i slavi se petnaest dana; nekoliko nedelja ranije, Kinezi šalju prijateljima i rođacima crvene razglednice sa dobrim željama; za vreme festivala odaje se posebna pošta starijima, pišu se pesme, uživa se u obedima sa puno vrsta jela koja imaju simbolična značenja… OGLEDALA: u drevnoj Kini, pripisivane su im magične moći; verovalo se da vlasnika štite od zla i da otkrivaju tajne iz budućnosti; okruglo ogledalo je simbol celovite bračne sreće; u feng shuiju, koriste se kao lek kojim se može proširiti prostor, povećati količina svetlosti i energije u prostoru, uneti poželjni vidik ili duplirati postojeći… OSAM BOGATSTAVA: poznata su i kao Osam dragocenih stvari; radi se o osam simbola dobre sreće koji se često koriste u kineskim motivima na porcelanu i tkaninama; osam bogatstava su: biser, novčić, romboid oblika dijamanta, okruglo ogledalo, kameno zvono, par knjiga, par rogova nosoroga, list; OTROVNA STRELA: vrsta energije koja dolazi od oštrih ivica i uglova; u feng shuiju se veruje da, ako smo joj duže izloženi, može da bude opasna; glavobolje, nervoza i

PROJEKCIJA: deo prostora koji izlazi iz postojeće strukture (pravilnog oblika). podizane su i radi ispravljanja manjkavosti terena. bračnu sreću i plodnost. pronalaženju dobrih lokacija ha sahranjivanje i pravilno postavljanje grobova (tzv. važan koncept za dijagnostikovanje kvaliteta energije i lečenje prostora. svaki se element javlja u yin ili yang polaritetu i ima svoja specifična svojstva. projekcija (ili ekstenzija) iz jugoistoka može da deluje povoljno na finansije. yin chai). tako da je riba simbol izobilja. glavu zmaja a noge i kopita konja. sa više spratova. radi ’’smirenja’’ duhova. studioznost. mogu se čak podići i na mostu ili na sredini jezera. Zmaj.. Tigar. mogu da budu uzrokovani ’’otrovnim strelama’’. poznavaoci klasičnih sistema tvde da ‚‚simboli deluju simbolično‚‚ te da ne mogu značajno da promene količinu i kvalitet Qi u prostoru. QI: energija. ispunjava svaki oblik i u isto vreme daje oblik stvarima. PAGODA: visoka građevina nalik kuli. planine su neophodne da se energija zadrži u oblasti: kada ih nema. neke kineske familije imaju sopstvena groblja i u posedu su dokumenata u kojima su zabeleženi njihovi koreni čak i više od hiljadu godina unazad. koje od ivica idu pod uglom od 45 stepeni. odnosno uzburkane energije. za geomante. • vidi: Osam bogatstava.probadi u vezi sa određenim mestom na kome se sedi ili duže boravi. uobičajeno se podižu na mestima gde je vidik najlepši ili su najbolji uslovi za odmor. a slika riba se u prostor postavlja kada su nam potrebni neki od pomenutih kvaliteta. ima pozitivno značenje ako nije prevelika. qilin ima telo jelena. vrat vuka. a manji je od polovine dužine ili širine strane iz koje izlazi. Voda. često su podizane u neposrednoj blizini mesta pogođenih prirodnim katastrofama. svaka naseobina treba da ima svoju planinu. . radi se zapravo o pet promena ili pet prelazaka energije. nema dovoljno energije za napredak i perosperitet. Vatra i Drvo. simbol su pisanja i obrazovanja. predeli se sastoje iz planine i vode i oni razlikuju na stotine formacija planina. može da utiče na život potomaka. i vrlo je sličan jednorogu. Riba. itd.). nalazi se u svemu. RIBE: reči za ribu i izobilje se u Kini izgovaraju isto (yu). Kornjača. ako nema planine. smatra se da način na koji su preci sahranjeni. Kinezi veruju da se javlja samo kada je zemlja mirna i ide ka napretku. veliki vrtovi često sadrže više paviljona koji pružaju različite vidike. pa simbolizuje i dugovečnost. Tronoga žaba. ako nema vode. QILIN: mitska životinja koja predstavlja dobroćudnost i ljubaznost. i jedna cela grana feng shuija je posvećena samo ovoj problematici. • vidi: Zemlja i Geomantija. ispoljava se kroz polaritete. ribe takođe predstavljaju i harmoniju. yin i yang i preko Pet elemenata. preci zauzimaju važno mesto. uz vodu glavni nosilac energije u prirodi. SIMBOLI: kada neke energije nema dovoljno u okruženju. motivisanost i dalekovidost. ipak. PLANINA: važan element predela i lokacija. poznavaoce klasičnih feng shui sistema. veruje se da živi 1000 godina. predstavlja dubinu. onda se unosi slika reke ili jezera. strpljenje. unosi se slika planine. nijedna važna porodična akcija se ne preduzima a da se prethodno ne ’’obaveste’’ preci i da im se ne prinese ponuda. ima ih raznih oblika. yin feng shui. Šaran. tako npr. PET ELEMENATA: važan koncept u kineskoj filozofiji. Zemlja. pet elemenata su: Metal. rep krave. koja mestu daje sigurnost i podržava njegov rast. PRECI: u kineskoj tradiciji i svakodnevnom životu. ona se unosi simbolima (tako npr. ima žuto krzno i rog na glavi. • takođe jedan od trigrama. PAVILJON: obavezan deo kineskih bašti. izvorno značenje je ‚‚dah prirode‚‚.

Pet elemenata. zemlju rođenja. Tao je večan i neograničen. smirenosti i snage.SHA: loša energija koja je u vezi sa određenim lokacijama ili građevinama. mirnoću i staloženost. obično sama po sebi postoji u nekom predelu ili na određenoj lokaciji. prvenstveno Yina i Yanga. a kada nedostaje. osnova reči. vidi: Riba. dug život. motiv pet slepih miševa se smatra posebno povoljnim. stranom sveta.). nepromeljiv. Vatra. poštenje i prirodnu smrt. TAO. dinamička ravnoteža yina i yanga TAOIZAM: pravac u kineskoj filozofiji. Voda. delovanje bez akcije… TONG SHU: vidi almanah TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA: autentična veština i naučna disciplina koja je praktikovana u Kini pre više hiljada godina. ne može se spoznati kao objekat. a nastaje kao posledica menjanja predela (tuneli. Planina. kao i princip wu wei. lopova i duhova. SKLAD: posledica dinamičkog uravnoteženja suprotnosti. u procesu dijagnoze i lečenja. poznato je i da su čak i rak dojke dijagnostikovali i lečili metodama koje mogu da se nazovu pretečom radioterapije. ostvarenja sklada je cilj primene feng shuija i tradicionalne kineske medicine. upravlja muškim principom u prirodi. dok se sam pojam odnosi na život u skladu sa prirodom. VODA: jedan od pet elemenata. balans. zato što simboliše pet vrsta dobre sreće: zdravlje. taoisti kažu da sve ima svoj Tao. osobinom. svaki trigram je u vezi sa određenom životinjom. VATRA: jedan od Pet elemenata. sudbina čoveka je pod uticajem energije Neba koje određuje dužinu njegovog života kao i uspešnost. bogatstvo. kineski termin je ming. članovima porodičnog sistema… TRONOGA ŽABA: u kineskoj tradiciji. TKM je najpoznatija po akupunkturi. ŠARAN:su kineskoj tradiciji. Jezero. TIGAR: jedna od četiri nebeske životinje. takođe simbol izlečenja. putevi). sklad neba i zemlje. svaki trigram je kombinacija tri crte. kojima se pripisuje da poboljšavaju vid i produžuju život. u životu nema dovoljno topline i uzbuđenja. Grom. simbol istrajnosti. kada ga ima previše (i ako se javlja samo u yin svojstvu). ljude čini strastvenim i impulsivnim i u njima jača potrebu za ispoljavanjem. energija Neba utiče na ključne elemente sudbine: datum rođenja. Vetar. Zemlja. u savremenom svetu. označava put ili tok. lekari tradicionalne kineske medicine su se služili istim znanjem kao i praktikanti feng shuija (Yin i Yang. smatra se da čoveku daje mudrost. može pojedinca da učini previše mirnim i pasivnim. SUDBINA: univerzalni koncept koji označava snagu koja rukovodi svim stvarima i održava red i poredak. porodicu rođenja. detinjstvo. propadanja (groblja) i neodržavanja (pogledati unaokolo). osnivačem Taoizma smatra se Lao Ce (delo:Taotejing). mogu je stvoriti i ljudi. tih i prazan. voda je simbol za bogatstvo. zapisi govore da su se na kongresima održavanim još u sedmom i osmom veku(!) lekari raspravljali o načinima lečenja dijabetesa i tiroidne žlezde. jedna od tri najrasprostranjenije religije u Kini (uz Budizam i Konfučijanizam). SHUI: voda. simbol prosperiteta i sreće u novcu. koje mogu biti prekinute (yin) ili cele (yang). samodovoljan. pošto nema oblik. • u feng shuiju. svoj put. TAI JI: središte. osam trigrama su: Nebo. TRIGRAM: poznati i kao osam trigrama. čovek teško kontroliše impulse. koji je ujedno i cilj. Taoizam propoveda mudrost koja se stiče iz introspekcije. često se koristi kao simbol zaštite prostora od ’’tri propasti’’: vatre. postavlja se u prostor tako da gleda KA UNUTRA. iako je važan deo lečenja upravo herbalna terapija. . itd. obrazovanje…. kada ga ima previše. • delovi tla slepog miša su tradicionalni sastojak mnogih lekova u kineskoj medicini. a u Kini se veruje da ubija loše i štiti dobre ljude. SLEPI MIŠ: tradicionalni kineski simbol za dobru sreću.

ZEMLJA: u Taoizmu i Feng Shuiju. koristili bi Tong Shu kalendar. Astrolog bi prvo "podigao" stubove sudbine za oba kandidata. Bivo. Petao. Za utvrđivanje povoljnih datuma. zbog čega bi on bio uspešan. proučavaju od davnina energiju zemlje i ’’čitaju’’ obrasce koji se javljaju u različitim oblicima planina i reka.upravlja svakom dvanaestom godinom (2008. ima svoje vene i arterije kroz koje pulsira energija. uz planine. zmaj sa biserom (koji ispunjava želje) predstavlja obilje i dobru sreću. je npr. takođe jedan od Pet elemenata koji čoveku daje stabilnost. Qi (hsueh). kao i da datum srećnog događaja bude povoljan ne samo za mladence već i za njihove porodice.potencijalnih supruznika. ZEMALJSKE GRANE: poznate i kao dvanaest životinja kineskog zodijaka. figure zmaja se postavljaju na radni sto da bi se označilo mesto autoriteta i moći. YI JING: vidi: Knjiga Promena. svaka grana ima karakteristične osobine. aktivan. Stubovi sudbine su veoma važni i za pravilnu i duboku primenu Feng Shuija. drevne kineske veštine uređenja prostora. Tigar. poznatog kao lo´pan. nakon čega bi izračunao i njihove stubove sreće.• vode su. U drevnoj Kini. Yin lako može da pređe u Yang. Astrolozi su takodje vodili računa i o tome da oba kandidata. godina Pacova). ekstrovertan. . YANG: muški princip. kada kulminira. Zmaj. složen. ali i služeći se ‚‚klasicima‚‚ starih majstora i utemeljitelja ove metode (vidi: Feng Shui Majstori). Brak ne bi mogao da bude sklopljen ukoliko stubovi ne bi pokazivali dobro slaganje. svaki Yin u sebi ima i zametak Yanga. glavni nosioci energije u predelu. voda je najvažniji izvor energije u okruženju. upornost. težak. vodilo se računa o tome da element ženinog SELF-a bude u hraniteljskom odnosu prema SELF-u muškarca. . svaki Yang u sebi sadrži i zametak Yina. itd. mesecom u godini (oktobar je mesec Psa). Yang prelazi u Yin. YIN: ženski princip. predstavlja cara i carstvo. ZMAJ: mitsko stvorenje. kao i ljudsko telo. strane sveta. i stvara formacije poznate kao ’’Vodeni Zmaj’’. svetao i na površini. Pas. a ’’pripadaju’’ joj i određene boje. introvertan. danom). Zmija. te su stoga oduvek bili glavna tema proučavanja kineskih geomanata.. U tradicionalna vremena.ili bar jedan od njih budu u povoljnim periodima. Svinja. simbol moći i snage. istrajnost i čvrstinu. upravlja određenim organima i funkcijama u telu. na Zemlju se gleda kao na živi organizam koji. muškarčevom SELF-u davao stalni priliv podrške. svaka životinja – grana . danom (Pas vlada svakim 12. oni to rade uz pomoć geomagnetnog kompasa. u kineskoj tradiciji. lak. a porodica bi opstala. kao i sa po dva sata u toku dana (Pas vlada satima od 19-21h). Konj. Koza. Ovakav odnos bi. Pacov. zato što stvaraju životnu enrgiju. Zec. dubok. Majmun. tamo gde nema planina. geomanti. kada kulminira. mesta gde se kanali susreću jesu posebno povoljna. sklapanju braka bi prethodio susret roditelja sa astrologom koji bi razmotrio slaganje njihove dece . sasvim izvesno. poznavaoci klasičnog feng shuija. pasivan.

Metal. i to sledećim redosledom: Zemlja "slabi" Vodu. ČETIRI STUBA SUDBINE Metod četiri stuba sudbine ili Osam karaktera je autentična kineska astrološka metoda. pa je tako g-din Buš ima Stubove koji se svrstavaju u kategoriju moći.1946. i to sledećim redosledom: Zemlja "hrani" Metal. Vatra" slabi" Metal i Voda "slabi" Vatru. impulsivnost i potrebu da se bude u centru pažnje. Kada su elementi u natalnoj karti podjednako zastupljeni. sem što se lako uočava jako prisustvo elementa Vatre koja daje borbenost. Vatra za osobu Metala predstavlja i moć.7. Odnos elemenata je takav da se oni međusobno "hrane". Kada se podaci iz datuma rođenja "prevedu" u kineski kalendar. Kako izgledaju Stubovi sudbine Džordža W..Na istoku još uvek važi pravilo da praktikant tradicionalnog feng shuija mora da poznaje Stubove sudbine. izražene u elementima u Yin ili Yang svojstvu. kreativnosti. Daljom i dubljom analizom elemenata utvrđuje se da g-dina Buša predstavlja el. koje se nazivaju stubovima sudbine. moći. koja je suština fizičkog postojanja. Drvo "slabi" Zemlju. Oni se takođe medjusobno i slabe ili uništavaju. Metal "hrani" Vodu. To zapravo znači da je ono što dotičnog gospodina najviše zanima i što ga rukovodi u životu . kao i najbolji pravac za orijentaciju postelje i radnog stola. i svaki se ispoljava u svom mekom (Yin) ili tvrdom (Yang) vidu.m. da bi klijentu mogao da preporuči orijentaciju zdanja i ulaznih vrata. Stari spisi elemente prikazuju u krugu u čijem se centru nalazi element Zemlja.upravo moć. čime se krug održavanja života zatvara. podrške. tada je i sudbina bez velikih uspona i padova. koji "sedi" na Vatri (koja mu je prirodni neprijatelj. U Stubovima g-dina Buša. Metal "slabi" Drvo. pogledaj odnose elemenata).posebno one za vlast. sigurnosti. 7:26 a. . Voda "hrani" Drvo. zastupljenost elemenata je sledeća: Vatra: 3 Zemlja: 2 Metal: 1 Voda: 1 Drvo: 1 Elementi su relativno skladni. Vatra je takođe i simbol konflikata i borbe . a Vatra "hrani" Zemlju. danu i satu rođenja osobe. to ukazuje na suštinske nedostatke: novca. Kada postoje ozbiljni nedostaci elemenata u sudbini. oni se upisuju u četiri kolone. Svaki stub sadrži podatke o godini. Buša (6. mesecu. Drvo "hrani" Vatru.) GODINA MESEC DAN SAT Vatra Drvo Metal Voda Zemlja Vatra Vatra Zemlja Da podsetimo: elemenata u kineskoj filozofiji ima pet. Najvažniji deo u analizi četiri stuba sudbine upravo i jeste procena balansa elemenata.

višak telesne težine. zato što je sladak ukus u vezi sa slezinom i želucem. roditelji osobe (otac je takođe predstavljen kao Vatra. koja podupire njegov SELF. i kojima caruje žudnja. Sve što dominira . a i to nestaje pod uticajem Zemlje. da bi ustanovili slabe tačke telesnog i energetskog sistema osobe (organi. Tako. jača želudac i poboljšava varenje. i da bi napravili taktiku za terapiju. Kada će se velika zarada desiti (ili nasledstvo). ili joj dolazi preko partnera. pa se ovde uvek vodi računa o tome da višak uvek izaziva i manjak . . ali pošto Vatra za njega nije povoljan element (*apsurd kineske filozofije i astrologije). a drugi put je to toliko kasno da se jasno vidi da će osoba npr. Nekada je to veoma rano u životu. Stubovi sudbine i sreće nekih poznatih umetnika pokazuju dolazak perioda slave i novca čak više desetina (i stotina) godina nakon njihove smrti! Što se tiče gospodina Buša. i troši Metal). U Stubovima se jasno mogu videti dede i babe. ostali elementi predstavljaju okolinu i okruženje. a zove se i SELF. odnosno elementom Zemlja. 2 Zemlje). To svakako nije I polovina tekuće godine. a ima je dosta u stubovima (3 Vatre. njen supružnik i deca. Podatke iz Stubova o snazi pojedinih elemenata često koriste lekari kineske medicine. pokazuju Stubovi sreće. koja je neprijatelj Vode i koja je dodatno "slabi".narušava ravnotežu Kad god dominira jedan element u Stubovima. Stubovi sudbine pokazuju i na koji način osoba dolazi do novca: da li ga sama zarađuje ili ga možda nasleđuje. on porast moći može da očekuje u godinama Vatre.).ili da ga potpuno izbaci. to je Zemlja takođe jak element u ovoj natalnoj karti. Ako dominira Drvo. osoba će biti spora i teško će se odlučivati na promene. Drvo (koji loše utiče na Zemlju. kao i upornost u ostvarenju sopstvenih ambicija. višak elementa Zemlja je i indikacija za poremećaj energije na meridijanima slezine i želuca (sporo varenje. stalna zabrinutost. biće stalno puna novih ideja i zamisli. Kineska astrologija je holistička. osobi će se sugerisati da koristi sladak ukus . on će od dobijene moći imati samo štete! Najpovoljnije godine za njega su godine Zemlje. itd. kojom vlada el. Ako dominira Voda. Pošto Vatra stvara Zemlju. Ono što preostane je veoma malo. U kartama gde dominira element Zemlja srećemo osobe koje su teške. dok ginseng jača slezinu. koja u ovoj karti ne može da se ispolji jer se troši na "slabljenje" Vatre. nekog drugog elementa.On ipak ima i nešto saosećanja koje predstavlja element Voda. kao i svi prijatelji i neprijatelji. Ona čoveka čini tradicionalnim i daje mu jaka patriotska osećanja. Đumbir sa svojim ljutkastim ukusom npr. kojima se ovog puta nećemo baviti. tip moći u ovim Stubovima). trome. U odnosu na element koji osobu reprezentuje.na nekom drugom mestu. Ako nedostaje Drvo. U zavisnosti od vrste poremećaja. rigidne i letargične. Ako nedostaje Metal osobi će faliti izvršna sposobnost. osoba će izgledati povučena i često stidljiva. osećaj težine u želucu. to narušava ravnotežu. i večito će započinjati nove projekte. meridijani). postati poznata i slavna tek posle smrti. muža ili žene.

-2003. Svojstva 180-godišnjeg ciklusa GODINE ETAPE periodi 1864. gornja (60 godina) srednja (60 godina) donja (60 godina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svakim dvadesetogodišnjim periodom vlada po jedan od osam trigrama. Kineska astrologija je esencijalni deo Feng shuija. Svaki ciklus čine tri etape: gornja. autentične i sa veoma dugom tradicijom. Na dalekom Istoku. vešina Majstora Kineske astrologije primenjuje i Feng Shui.i obrnuto. u kojima smo trenutno. zato što se energije menjaju pod uticajem vremena: neke slabe a druge jačaju. koji počinju periodom 1. i pripisuje im se da sadrže osnovu svog znanja o svetu. srednja i donja. raspored poznat i kao ba gua (ba = osam.-1923. Svi oni naglašavaju da su obe metode "Taoističke veštine" koje se zasnivaju na principima TAO-a.-1903. Vreme se ovde "meri" ciklusima.-1983.. 8 i 9. odnosno zakonima prirode koji sve regulišu.-2043.-2023. 1944. 1904. "najniži" periodi u 180-godišnjem ciklusu. pa su tako periodi 7. rasporedi). 1984. Interesantno je (i zapadnjacima teže prihvatljivo) da energija OPADA kako periodi rastu. Raspoređeni su u osmougaonik. Svaki se ciklus sastoji iz devet perioda.-1943. koje traju po šezdeset godina. veštine podešavanja toka energije po prostoru.-1963.ŠTA NAM DONOSI PERIOD OSAM? Retrospektiva stvari koje su nam se događale i onih koje će se tek dogoditi. i tokom kojih se izmene razne vrste energija. a završavaju se periodom 9. Svaki traje 20 godina. Obe veštine imaju zajedničke osnovne principe zato što potiču iz celovite metode Fang shih. 2024. 1964. koji traju po 180 godina. a nakon perioda 9. 1884. 2004. . VREME je važan faktor u primeni oba sistema. "Otkriće" ciklusa vremena se pripisuje drevnim kineskim mudracima i dovodi se u vezi sa Knjigom Promena (I Ching).. vešina Majstora Feng shuija vlada i Kineskom astrologijom . Trigrami su detaljno opisani u Knjizi promena.-1883. 1924. gua = dijagrami. novi ciklus počinje (ponovo) periodom 1. i tako redom.

kvadrat. u ovoj tzv. stranu sveta. trigrami su zapravo tri linije koje se nalaze jedna iznad druge. svi ostali trigrami predstavljaju različite kombinacije ova dva principa. Jay Leno. Periodom sedam (1984. sklad Yina i Yanga). pa time i govor. Univerzalni raspored energije (lo shu mreža) ji j jz 4 i 9 5 1 s 2 z 3 8 si 7 6 sz Period sedam Drevni mudraci su opisali promene do kojih dolazi svakih dvadeset godina u svesti ljudi i energiji koja pokreće život na zemlji. Ted Tarner (CNN) i drugi. neba i zemlje. vladao je trigram Jezero. stekli su ogromnu popularnost i zaradili velike sume novca. kasnom rasporedu) koji su predstavnici Yanga i Yina. koga održavaju upravo usklađeni odnosi vatre i vode. U svakodnevnom radu. muškog i ženskog. ali ne i trigram: umesto njega ovde se nalazi tzv. koja ima svoj broj. Oprah Winfrey. Svaka od tih promena je u vezi sa po jednim trigramom. "tai-chi" znak (. prikazuju život sam po sebi. vešina praktikanata Feng shuija i Kineske astrologije koristi pojednostavljeni vid osmougaonika . Yin ili Yang svojstvo i element. koji se u lo shu mreži nalazi na zapadu. Ovaj trigram označava usta. Prekinute linije u trigramu su Yin.Svaki trigram ima svoj broj (1-9. Kada se osvrnemo unazad. "Weakest link". O ovoj usklađenosti govori sredina osmougaonika.). lo shu mreži ili magičnom kvadratu. postaje jasno da su upravo u ovom periodu "procvetali" razni kvizovi. . Sem trigrama Nebo i Zemlja (u tzv. Za neupućene. prikazani su samo pripadajući brojevi i strane sveta. početka i kraja. što opisuje prethodni period kao doba kada je akcenat bio na komunikacijama.-2003. Kada se posmatraju kao celina. talk-showi i žuta štampa. medijima i marketingu. "Do you want to become the Millioner?". Pošto se pretpostavlja da je poznato koji trigram ide na koju stranu sveta i koji ga broj predstavlja. cele su Yang. osim 5).

favorizovanje neobaveznih vidova druženja (što je dovelo do mnogih seks skandala). Treba reši i da nam je period sedam doneo priliku da se malo opustimo i uživamo. Mladalački izgled je postao "obična stvar". imalo veze i sa otkrivanjem novih stvari (na koje se može trošiti). nije čudno što su u proteklih dvadesetak godina procvetale kozmetička i modna industrija. trošenje je u periodu sedam. Upravo se u prethodnom periodu SVE vrtelo oko ženske energije. i dr. počeli su da premašuju milionske cifre. da otkrijemo lakoću i lepotu u svetu oko sebe . priča o četiri slobodne "devojke" koje (iako ne u cvetu mladosti) eksperimentišu sa vezama i ne mogu da ostvare trajni odnos (sem prijateljskog).i sebi samima. Iako je možda i bilo samo sebi cilj. ne treba zaboraviti da su one tašte i željne da osvoje i impresioniraju. kao i izbegavanje rutine i odgovornosti. sem sa sleđenjem modnih tendencija (in/out). uživanje. sve sa imidžom mladih devojaka. ali i mnogih inovacija (spoj zabave i komunikacija: mobilna telefonija.). a ko nije mogao da ih dostigne prirodnim putem.). Kvantitet umesto kvaliteta. glumci i ostali iz filmske industrije NIKADA ranije nisu imali tolike honorare! Najbogatije stanovnike planete čine upravo pripadnici zabavljačke industrije. Upravo u periodu sedam. pre svega voditelji (Oprah Winfrey) i glumci (Julia Roberts. Serija "Seks & the City". U negativne spada velika površnost. pa stoga ne čudi popularnost Jamie Oliver-a. Mel Gibson. Pošto mlada devojka voli doterivanje i ulepšavanje.lepo da izgledaju! Naravno. kompjuteri. posebno za mlade (Miss Sixty. honorari Mariah Carrey. Lepe i fine stvari su postale dostupne većem broju ljudi. seksualnosti i eksperimentisanje. seks. U pozitivne stvari koje je donela energija perioda sedam ubrajam i novu vrstu otvorenosti. posebno homoseksualnosti. tipičan je produkt prethodnog perioda. nepoznatu do tada. ženskih tela i uživanja. Ovu pojavu bolje objašnjavaju alternativni nazivi trigrama Jezero: mlada devojka. što su takođe bile osobine proteklog perioda (u ranijim periodima nije bio poznat termin: sponzoruša). period sedam sasvim sigrno nije bio vreme štednje. a gde se slobodno i na krajnje neobavezan način govori o ozbiljnim temama. možda i zato što mlade devojke po svojoj prirodi najviše vole . kada je nastala i uzrečica: "Shop till you drop". Tržni centri su najviše nicali upravo u ovom periodu. Formula uspeha velikog broja popularnih sitkoma upravo je zasnovana na miksu obe karakteristike perioda sedam: površnosti i otvorenosti za nove teme. kao i sve ekscentrično i neobično (uključujući i destinacije). Mexx. što je u prvi plan izbacilo rekreaciju. na raspolaganju su mu stajale kozmetička industrija i plastična hirurgija. ima i svoje negativne i pozitivne strane. Upravo u proteklom periodu parfemi i kvalitetna kozmetika su postali šire dostupni. itd. Za razliku od prethodnog (i tekućeg). Primer je "Will & Grace". eksperimentisanje) koja leže u osnovi energije perioda sedam su i dovela do velike popularnosti nekih sitkoma. moram da se osvrnem i na činjenicu da modeli. radost. ali i pevači (Madonna. za razgovore o odnosima. Elton John). . Dugo spremanje klasičnih jela je postalo zamorno. Upravo interesovanja mladih devojaka (zabava. Mango. Trigram Jezero (ili Tui) označava vreme uživanja. I trigram Jezero. Gap. Kylie Minogue i Britney Spears. o "straight" ženi i "gay" muškarcu koji žive skupa. golog kuvara koji izgleda drugačije i kuva neka laka. internet). naprotiv. i površnost umesto sadržaja bile su još neke okosnice kretanja energije na opštem planu u proteklom periodu. dijetu i podmlađivanje.Kada već spominjem novac. kao i svaka druga pojava u životu. neobična i brza jela. rekreacije i zabave. Standardi mladosti i večite zategnutosti su počeli da se nameću kao uzor čitavom društvu.

a lakomislenost oprez i velika promišljenost. Ovaj prelaz je nalik odrastanju i srazrevanju. Reakcije ljudi postaju ishitrene. period osam.u čitavom svetu. zato što je razlika između dve energije . Tako npr. i kada kvalitet i dubina idu u susret spoljašnjem sjaju i utisku. što je posebno naglašeno u poslednjih pet godina perioda (1999.Ovo je bilo vreme cvetanja raznih grupacija i vidova udruživanja (što je kulminiralo i brisanjem granica na globalnom nivou). Nastupajuće sazrevanje i odrastanje donosi nove obaveze i svest o ličnoj odgovornosti (ovde spadaju i posledice nepromišljenih poteza načinjenih u prethodnom periodu).ako je cilj vredan . Trigram Planina rukovodi kasnom zimom.ogromna. Pošto je Jezero jedan relativno zatvoreni sistem. a stvari se ubrzavaju. ovaj trigram rukovodi i oružjem).).tako svojstveno mladosti. sa alternativnim nazivom "monah koji sedi na planini". što se dovodi u vezu i sa tim što trigram Planina upravlja zglobovima. potreba za sigurnim i proverenim može da omete i uspori napredak i razmenu energije sa okruženjem. godine. koja postaje "nestabilna". Trenutak sada više ne služi samo za uživanje. da se bude samodovoljan i nezavisan. kada nastaje ubrzano propadanje. Prelaz iz perioda sedam u period osam može da bude pun potresa. povlačenje u sebe koje je u izvesnim fazama života (i vremenskim ciklusima: kao sada. Ovo je doba taktika i strategija.nije važno kada ćemo do njega doći. Tako. Kroz život se više ne ide bez reda i plana. Merila vrednosti i standardi se menjaju. period osam ima i negativne osobine. Naravno da sem pozitivnih. a novodošlo strpljenje nas uči da . svet je ušao u novi dvadesetogodišnji period. pa igru i frivolnost perioda sedam zamenjuju uzdržanost i povlačenje svojstvene periodu osam. Iskorišćavanje i isprazne odnose menjaju moralni principi vođeni ispravnošću i pravičnošću. Pravednost ponovo postaje veoma važna. kada su i izbori koje činimo promišljeniji i razboritiji.i moći . On upravlja i rukama što opet govori o vraćanju potrebi da se rukovodi svojim životom i da se stane na svoje mesto u njemu. Takođe. januara 2004. Stari spisi govore o tome da je zabeleženo kako krajem perioda sedam nastaju velike turbulencije energije. vlada trigram Planina. Period osam Od 22. a potrebu za uzimanjem zamenjuje potreba za davanjem. u periodu osam se susreće sa ozbiljnošću i promišljenošću zrelog i iskusnog. zbog ćega se u periodu osam mogu očekivati ozbiljne preraspodele energije . čiji ćemo uticaj tek osetiti. . njegova se energija crpi pri kraju perioda kojim vlada. kada neozbiljno i površno menja ozbiljno i sadržajno. Ovim periodom. Pitanja osnovne strukture ličnog života sada postaju ponovo važna. nemir zamenjuje mirnoća.-2003. može da odvede u izolaciju i mračnjaštvo. dobom kada sve miruje. na prelazu) dobro. kao vid pročišćenja (ovo uključuje i porast nasilja i sukobe. već u njemu postoji i ideja o budućim posledicama. Zaletanje .

možemo očekivati jesu vezane uz zemlju (rudnici. za mnoga zdanja (i njihove buduće korisnike) sagrađena i renovirana u periodu 8. gradnju (građevinarstvo). Feng shui i period osam U kontekstu feng shuija. pa tako i raspored dobre i loše energije u njemu. poljoprivreda. introspekciju (psihologija. radiestezija. ciklusi vremena određuju prosperitet jednog zdanja. geobiologija. minerali. Na žalost. nafta. nosiće kombinacije energije za koje nećemo hteti da budu deo našeg prostora. biće bolje da budu tako projektovana da im nedostaje deo! Raspored energije u periodu 7 ji j jz 6 i 2 7 3 s 4 z 5 1 si 9 8 sz Raspored energije u periodu 8 ji j jz 7 i 3 8 4 s 5 z 6 2 si 1 9 sz . po drevnim tekstovima.. Upravo ovde nalazimo izuzetak od pravila Feng Shuija da je najbolje da naši prostori za život i rad budu pravilnog oblika: naprotiv. geologija..Delatnosti u vezi sa ovim trigramom čije cvetanje. razni meditativni pokreti i vidovi rada na sebi).. pa nadalje). više od 60% zdanja sagrađenih (ili renoviranih) u periodu osam (od februara 2004. Feng shui).

Antrfile 1: Kada bi zemlju morala da preda strancima u koncesiju. Ova dva nisu međusobno odvojeni. Sva ova znanja su složena. Od tada. kao i deci njihove dece . pokret se smirio. i često je bio primenjivan u političke svrhe. koja se u njima različito manifestuje. vitalna energija se neprekidno kreće. mogao da pomisli da se radi o disciplinama koje se lako uče. feng shui je imao legalni status. Grobovi bi se otvorili a ostaci uništili. brojeva. što je bio proveren i ujedno najsigurniji način osujećenja mogućeg uspeha pobune. Sve što se dešava u prirodi. Kada bi došlo do pobune u nekoj od 18 provincija. ČETIRI PRINCIPA Kao srodne discipline. Sa ovog mesta. zemlja i sva bića. kineska medicina i kineska astrologija dele zajednički pogled na svet. uz pomoć feng shui stručnjaka. izabrala tačku na kojoj se ’’smrtni dah’’ kombinuje sa pokazateljima kompasa koji označavaju sve vrste propasti. već između njih postoji stalno opštenje i razmena energije Qi (ili Ći). njegov dah ili vitalna energija je stvorio veliki muški princip. Kineski koncept energije dalje objašnjava da se ovaj pokret nije dešavao slučajno. drvetu i biću. Kineski odnos prema prirodi. Svako ko bi. pa u univerzumu ne postoje dve iste stvari. YANG. prvi korak koji bi vlada preduzela bio je slanje glasnika sa zadatkom da se pronađu grobovi predaka vođa pobune. To je ipak moguće. princip QI. Svi ovi principi skupa čine osnovu mnogih sistema u kineskoj filozofiji. Princip koji rukovodi opštim poretkom u univerzumu i zakonima prirode. jeste LI. pogrešio bi. pa između ostalog i drevne veštine podešavanja energije po prostoru. koji se svrstavaju u kategoriju SO. kada se zna da se oni manifestuju kroz oblike i pojave u fizičkom svetu. LI: Moj dah je dah mojih predaka . a u davna vremena su imala status nauka. postoji i nevidljivi svet. zasniva se na konceptu četiri principa. feng shui. u osnovi taoistički. Sem vidljivog. feng shuija. Rani kineski koncept nastanka života podseća uveliko na teoriju ’’velikog praska’’. pa ih je teško uočiti. Oblike i pojave ispunjava ista vrsta energije. koji se mogu istražiti i prikazati dijagramima. svima koji bi se tu naselili. na život se gleda zadivljenim pogledom deteta spremnog da večito uči od velike misterije vredne poštovanja. YIN. Ovo mesto bi. pokrenuo. ’’apsolutno ništavilo’’. Na ovakav način. je pogled na svet kao na ’’živi dišući organizam’’ koji obitava u svakom kamenu. postoji jasna svesnost o tome šta je život – a šta ljudsko biće. Kada se to desilo prvi put. dobijaju se numerički principi univerzuma i postojanja. svi njeni pokreti i smirivanja. kineska vlada bi. Sistem koji leži u njihovoj osnovi. a u odmaranju je stvoren veliki ženski princip. Sve je počelo kada se prvobitni princip. Kada je pomeranje doseglo krajnje granice. nakon čega bi neznalica postao predmet opšteg ismevanja. Na ovom mestu odnosa prema životu. kojima rukovodi princip YING.donelo loše zdravlje i nesreću. Antrfile 2: U drevnoj Kini. Sva ova dešavanja nisu lako prepoznatljiva čulima i skrivena su od vida. Strancima bi se ovaj predeo prikazao kao jedini moguć za prodaju. već po određenom obrascu. nakon par pročitanih knjiga. u saglasju su sa određenim matematičkim principima. a kroz njeno kretanje su rođeni nebo.

Venera boravi na zapadu. Saturn boravi u centru zemlje. Kako se život na zemlji usložnjavao. SO: numeričke proporcije Sve pojave u prirodi su ciklične (kretanje nebeskih tela. potomstvo i mirnu smrt.Yang linija. Yin liniju. Saturn i Zemlja). ne remeti mir sahranjenog. hladnoću. toplotom. Knjiga promena. dnevno svetlo. Zemlja. pretvori u prekinutu. Merkur i Voda. određuju se 24 sezone značajne za svakodnevni život i poljoprivredu. stoje za nebo i pokazuju u prvobitnom rasporedu jug. sedište Merkura je na severu. odlascima… Grobovi predaka su nosioci njihove energije. dvadesetosam sazvežđa. stoje za zemlju i pokazuju u prvobitnom rasporedu ka severu. dok Zemlja daje praktičnost i samopoštovanje. Kada se gornja linija preobrati u celu .) i mogu se predstaviti matematičkim obrascima. aprila nastaje sezona poznata kao ’’sjajna i čista’’. bez Vode ne možemo da se opustimo i budemo prilagodljivi. itd. februara. rukovodi jeseni i njena zona je uljudnost. intelektom i očima. 5. kada dođe do 15. zato što tada počinje proleće. Pet planeta su: Jupiter koji rukovodi istokom. a uzrok su svih supstanci. stepena Riba. Mars i Vatra. strast i uši. Metal je izvor svesnosti i ispravnosti. tri paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. insekti oživljavaju. Qi. Ovih pet elemenata su: Drvo. Širenjem života. rukovodi zimom i predstavlja mudrost. Nebo i planete deluju posredstvom pet elemenata. objašnjava trigrame na sledeći način: 1. Kao važnom delu svakodnevnog života.Yang. odnosno njihove duše imaju na potomke. Da ne bi postojala prepreka između predaka i njihovih potomaka. oblike i nos. 5. sedam zvezda Velikog Medveda i devet drugih zvezda severne hemisfere. rukovodi kasnim letom i karakteriše ga lojalnost. Venera i Metal. precima su prinošene ponude i bili su ’’obaveštavani’’ o svim događajima važnim za porodicu: venčanjima. trigrama poređanih u osmougaonik. Neke od značajnih sezona su: kada sunce dostigne 15. njegovo umnožavanje i usložnjavanje je moralo da se predstavi složenijim obrascima – heksagramima. Dve paralelne prekinute linije predstavljaju veliki ženski princip. u našim životima. nastalim kombinovanjem trigrama. Mali muški princip predstavlja mesec. tri paralelne cele linije predstavljaju veliki muški princip. Zakoni regulišu i uticaj koji preci. pet planeta. časnost.U ovu kategoriju spadaju svi zakoni koji rukovode univerzumom. prolećem i milosrđem. zbog čega se posebno vodilo računa o načinu sahranjivanja. U ovu kategoriju spadaju: dvanaest znakova kineskog zodijaka. grob treba da bude slobodan od remetećih elemenata. On prelazi u mali muški princip kada se gornja cela . 5. 5. Metal i Voda. koji upravlja suncem. jer su smatrali da i nakon smrti ostaju da budu prisutni u životima potomaka. četiri pomenute pojave su počele da se kombinuju. Uz pomoć znanja o dvanaest znakova zodijaka. dugovečnost. Drvo podstiče kreativnost i jasnoću misli. Pošto se život tu nije zaustavio. upravlja letom i voli pristojnost. tako su se i principi sve više mešali i menjali. Pet elemenata nam daje PET VRSTA SREĆE: bogatstvo. Vatra. jer Vatra daje radost i sreću. svi skupa. Klasik Yi Jing. Dve paralelne linije su u početku predstavljale veliki muški princip. mali ženski princip. telom i ustima. izmena godišnjih doba. koji upravlja planetama. koji predstavlja zvezde. Stari Kinezi su im redovno odavali poštu. rođenjima. a Kinezi ga nazivaju sefom u kome su zaključane tajne sreće i sudbina budućih generacija. ba gua. iz čega je nastao set od osam tzv. noći. stepen Vodolije. itd. Radi se o spiritualnim esencijama koje se međusobno razlikuju. 2. Sreća i izobilje potomaka zavisi od toga da nikakav zemaljski element ili suptilni uticaj prirode. Mars boravi na jugu. marta. . Li podrazumeva da oni moraju da postoje. dobija se tzv. tzv. i srodni su sa pet planeta (Jupiter i Drvo. maja počinje leto.

ali u svojim dubinama kriju otrovni dah (ovaj se poremećaj može dijagnostikovati SAMO uz pomoć posebnog kompasa). pravljenjem kuće. faze i cikluse. koji opisuju skoro sve pojave u prirodi. Dah prirode . Glavni problem feng shui prakse jeste da se utvrdi kakav je dah prirode na određenoj lokaciji: da li je povoljan ili nije? Kad god dah prirode pulsira. Život u podnožju uzvišenja koja podsećaju na izvrnut brod. Zanimljivo je da su u starim priručnicima detaljno opisane formacije čija je energija skoro večna (pod pretpostavkom da se ne menja predeo). to se može videti na površini zemlje preko izdignutog terena. zna se da će se to loše odraziti na sinove i unuke.QI Koncept energije – Qi se u kineskoj filozofiji opisuje kao dah. Opasni su oblici: korpe. udišući i izdišući. raonika. ako brdo podseća na široki kauč. Pojave u prirodi. ali samo ako predeo nije otvoren sa svih strana. tzv. dok se u drevnoj Kini koristila pagoda za ispravljanje lošeg daha prirode. kao i one čija se energija troši – npr. Slično kao što se i dah čoveka vremenom iscrpi. Dah je najjači blizu zmajevog srca. a često se nazivaju i ’’dvadesetčetiri daha prirode’’. mi ga uočavamo kroz faze rađanja i umiranja. stvaranja i razgrađivanja . Neke formacije su veoma slične jedna drugoj. Najpovoljnije mesto je najzaklonjenije. Kao što postoje dve vrsta daha. i gde nailazimo na nepovezane otkrivene stene (slučaj sa Hong Kongom). Oni predstavljaju i životinje zodijaka. tako postoje i dve osnovne vrste Qi: šireći i vraćajući dah. Ovaj dah prirode. pet elemenata i 24 perioda. i energije prirode – pa tako i pojedinih lokacija . moguće je sagledati i kroz set od deset karaktera ili brojeva koji objašnjavaju misterije nebesa. YING: oblici pojavnosti Oblici koji sadrže ishranjujući dah prirode su uglavnom obli. Kada dah teče površinom zemljine kore. može doneti bolest ćerke. i zatvor sina. ’’otrovni dah’’. u kom slučaju se dah toliko rasipa da od njega nema koristi (kao što je to slučaj sa Beogradom). a zovu se ’’deset nebeskih stabala’’. a propadanje i smrt su neizbežni. Lekovi za neke od ovih problema jesu zaklanjanje drvećem (isto: Hong Kong). Tako.esencijalno muški i ženski princip. ’’dvanaest zemaljskih grana’’ predstavlja matematički ključ za rešavanje problema vezanih uz život na zemlji.Šezdesetičetiri heksagrama. itd. konjskih očiju. koji se rađa tamo gde oštri vrhovi izranjaju iz tla. Feng shui praksa poznaje na HILJADE različitih formacija tla i njihovo specifično dejstvo. Drugi niz od dvanaest karaktera ili brojeva. Kombinacija stabala i grana daje ciklični niz od šezdeset karaktera koji prikazuju redosled godina i dana. sa neprekidnim kretanjem i pulsiranjem sličnim otkucajima srca. 6 paralelnih linija. Ovde možemo pronaći i objašnjenje toga zašto su mnoge stare civilizacije propale: jednostavno – dah prirode na tim područjima se istrošio! Svaka formacija je u vezi sa određenom pojavom i kvalitetom koji donosi korisnicima. Kinezi su to iskazali uvodeći pojam ’’šest dahova’’ koji nastaju pod uticajem pet planeta. vidljive će biti vene i arterije.se troše. iskazuje sebe preko različitih stanja u atmosferi. Kada se pomnože sa šest. gde nema postepenog pada terena. zato što se tamo dah neometano sakuplja. Postoji i poguban po život. Iako su dva daha prirode u osnovi zapravo jedan. u vidu planinskih venaca. a postoje i one koje izgledaju dobroćudno. dobija se pun krug – 360 stepeni ekliptike. Prilaz u obliku viljuške može dovesti do razilaženja oca i sina. meki i valoviti. terase… . dvanaest tačaka kompasa i dvanaest delova dana. predstavljaju ’’mape’’ uz pomoć kojih je moguće objasniti ’’svet između dve promene’’.

Nebo. kao subjekta i svedoka pojave zvane život.svrsi upoznavanja prirode i ovladavanja njenim aspektima. kreće ne samo kroz prostor. već i . smanjuje se i raste. ili čak u narednom satu. tokom kojih se uzdiže i spušta. Qi. oni nikako ne umanjuju značaj čoveka. Drugim rečima. biva konstruktivna ili postaje – destruktivna.. bez čoveka. pa i filozofiji feng shuija. Godine. sve je međusobno povezano. a zemlja zato što (joj) je čovek potreban da bi se izgradio odraz neba – savršenstva samog po sebi! Decembar 2007. kao i objašnjenje za mnoge neuspehe. opisuju pojave u prirodi i njihovu međusobnu povezanost. Stoga. kineski mudraci i Qi majstori su tokom mnogo generacija .i ujedno služe . mogu uticati na ishod te aktivnosti. Pre više hiljada godina. U davna vremena. Oni. Oni tvrde da u dobro odabranim datumima leži tajna uspeha pojedinih poduhvata. U svom kretanju ona prolazi razne faze. traganje za dobrim datumom je najsloženiji deo Feng Shui prakse.. Umetnost datuma izbora pravog Uz pronalaženje dobre lokacije. kineski mudraci su ustanovili da se energija. predstavljaju . Pri tome. meseci.Značaj čoveka U taoističkoj. neki od njih mogu biti ‚‚zatvoreni‚‚ baš danas i-ili za određenu aktivnost. Možda već sutradan. Princip kojim su se rukovodili Qi i Feng Shui majstori. Četiri principa kao zaokružen sistem. kao granice ljudskog poimanja. dani i sati odražavaju ova kretanja energije. situacija može postati znatno povoljnija! Dan i sat u kome se započinje važna aktivnost.kroz vreme. jeste: prava stvar u pravo vreme. a priroda živi u svemu što čini nebo iznad i zemlju ispod nas. ni nebo ni zemlja nisu kompletni. zato što nema ko da primeni pravdu.

sejanje i žetvu. opremanje office-a i slanje važne pošte. po vremenu i prostoru. useljenje. privatnim i poslovnim aktivnostima. podnošenje pravnih lekova. date selection pruža mogućnost da se posao . kupovine poseda ili otuđenja istog. primena je proširena na ključne ekonomske aktivnosti. ukoliko je objekat već otvoren. i dr. preseljenja i sahrane. npr. između ostalog. ‚‚land opening‚‚ i ‚‚grave positioning‚‚ neraskidivo su vezane uz dobre datume. Sa druge strane. kao npr. rezervisana samo za pitanja rata i mira. ciklični koncept vremena i energije i obrasce njenog ponavljanja. za početak pregovora i već spomenuto potpisivanje ugovora. uzimanje kredita i pozajmica. Način dolaženja do dobrog datuma dugo je bio dobro čuvana tajna kineske metafizičke prakse. sahranjivanje. čak i kupovina kola. Tokom vremena. ili se. može se podržati prednost jedne ugovorne strane. planiranje značajnih poslovnih putovanja. unapređivanje i otpuštanje zaposlenih mogu biti olakšani odabirom povoljnih datuma. Qi. Potpisivanjem ugovora na povoljan datum. Uvidom u opšte i lične povoljne datume tokom jedne godine. U manje važne privatne aktivnosti spada i održavanje raznih proslava. što je češći slučaj. Na takav način. a posao ne ide kako treba. art of date selection se koristi da bi se pronašao najbolji datum za kupovinu imovine i-ili useljenje. Šta se sve može sa dobrim datumom? Povoljni datumi se tradicionalno traže za sve značajne Feng Shui aktivnosti i važne aktivnosti na privatnom i poslovnom planu. mogli bi bolje da planiraju svoje nastupe. kao i za veliko otvaranje – početak poslovanja. Ovde spadaju i kupovina zemlje i privatnog ili poslovnog prostora. U važne privatne aktivnosti spadaju pre svega medicinske intervencije. Majstori klasičnog Feng Shuija odlično poznaju tajne dobrog datuma. Neki od njih tvrde čak da je dobar datum garant povoljnog ishoda raznih poduhvata. teniseri bi (npr. a zatim i na važne lične aktivnosti dobrostojećih porodica: venčanja. kao i za odabrane carske aktivnosti. U poslovnom kontekstu. može uticati na balansiranje energije obe strane. kao i za kupovinu skladišta. Zapošljavanje. odlazak na odmor. pregovaranje u vezi važnih događaja. stupanje u partnerstvo. zatim prosidba i venčanje. isto kao što sve vrste isporuka mogu da se obave bez velikih smetnji. Na zapadu veliki klijenti dosta traže usluge Feng Shui praktikanata za velika otvaranja. Najveće tajne Feng Shuija.) mogli da steknu jasnu ideju o tome šta koji turnir može da im donese. putovanja. planiranje učenja i odlaska na prvi intervju u vezi posla. Ustanovili su. zato što se ta formula pokazala kao veoma uspešna. između ostalog i preseljenja. Potpisivanje ugovora je važna aktivnost u sve tri kategorije: Feng Shuiju. što bi im uštedelo dosta vremena i napora. razvod i prekid drugih odnosa. Dobar datum može biti od koristi i za proširenje poslovanja.posmatrali i beležili kretanje energije. prekokeanska putovanja.

pa čak i za redovne kontrole. 13.(u svakoj godini ih ima deset): 17. U stvarnosti. i 19. zato što od tog dana počinju zajedničke obaveze. Tako npr. loše dane.. u slučaju venčanja. Koliko je dobar datum važan. orijentacije. neki hipermarketi. Date selection specijalisti kažu da kombinacija opštih loših dana sa ličnim lošim danima može da doprinese pogrešnoj dijagnozi. dobar datum (za otpočinjanje) omogućava uspešan tok rekonstrukcije i-ili renoviranja. Zaključak je: ukoliko se prvi posao započne na dobar datum. nikada ne dostižu svoj puni kapacitet (za razliku od svojih suseda!). vidi se po tome što su u Tong Shu kalendaru naznačeni čak i povoljni datumi za premeštanje kreveta i promenu nj. art of date selection se primenjuje i za manje izmene (promena nagiba vrata) i razne unutrašnje radove. decembar. 16. b. Koji se datumi računaju? Neke aktivnosti se odvijaju iz više faza. juni. slično kao kod venčanja. U međuvremenu se pronađe sledeći najbolji datum. i 16. izbegavajte važne aktivnosti i procedure u ovim danima. čak i manje intervencije mogu izazvati velike komplikacije! Savetujem vam da obratite posebnu pažnju na sledeće loše dane u 2008. i 19. Primetićete i sami. 14. sledi još jedno grand openning! Kada se koristi u Feng Shui svrhe.privremeno zamrzne – ili zatvori. međutim. datum koji se traži za Date selection jeste datum registracije. voila!. Ukoliko je moguće. kao i građevinskih radova generalno. korisne dane koji su upotrebljivi ukoliko nema boljeg . Verujem da je većina čitalaca čula ili lično poznaje bar jednu osobu kojoj je odstranjen pogrešan zub ili čak deo tela tokom hirurške intervencije.. koji nisu povoljni ni za kakve važne aktivnosti. Često me pitaju šta se računa za početak poslovanja. datum registracije (preduzeća). Nekada. dani se mogu podeliti u četiri kategorije: a. oktobar. iako odlično snabdeveni i na relativno dobrim lokacijama. Mi tragamo za samim početkom poslovanja ili datumom svečanog otvaranja. april. i 17. prospekti tog preduzeća su odlični! Kakvi dani postoje Generalno. februar. 15. avgust. Majstori tradicionalnog Feng Shuija tvrde da odličan datum za useljenje može da nadjača čak i ozbiljne nedostatke prostora! U Feng Shuiju. pa nije uvek lako odrediti za kojim datumom treba tragati. datum registracije nije ono što nas zanima. Posebno bih naglasila važnost dobrog datuma za medicinske intervencije. prepisivanju pogrešnih lekova. i 18. i 15. Dobro odabrani datum velikog otvaranja donosi veliko interesovanje javnosti za određeni tržni centar. sačeka se – i. 17. logično je da to bude. bespotrebnoj primeni bolnih dijagnostičkih metoda.

da bi se dobilo više vremena za pronalaženje jako dobrog datuma. Ukoliko se radi o ugovornom odnosu ili braku. ali ne i za plaćanje računa. Zbog svega toga. potrebno je planirati poduhvat više meseci unapred. Za klijente koji ne streme veoma visokim ciljevima ili nemaju mnogo vremena na raspolaganju. ali i oni koji su povoljni za sve drugo – osim za Feng Shui primene! Prednosti i mane Date selection bussiness-a Nestrpljenje je deo naše prirode. ali zato nisu povoljni ni za jednu drugu značajnu aktivnost. pitanje je da li je povoljan za tu osobu i za određenu vrstu aktivnosti. dok su drugi povoljni samo za sahrane. Većina autentičnih Feng Shui majstora sa istoka koristi ovaj sistem. Početak. Stabilnost. iz više razloga. Zatim. međutim. povoljni za primanje. nije tako česta. Ova situacija. Dani majstora Gonga Najpoznatiji sistem izbora povoljnog datuma je sistem Qi majstora Gonga.). i ima ih možda 2-5 mesečno. a datum koji će pogodovati svim stranama je teže pronaći. u kome su dani podeljeni na kategorije. Iniciranje. pa se tada pronalazi kompromisno rešenje: dovoljno dobar dan. nije dobro potpisivati važne ugovore. pa još i da bude skoro. Nekada se klijentu savetuje da podeli aktivnost na više faza. Traganje za povoljnim datumom za određenu aktivnost i osobu nije lak i jednostavan posao. Povoljnih dana ima otprilike isto toliko. postoje dani koji su povoljni za velika otvaranja (tržnih centara.izbora. Da bi se u takvom slučaju pronašao veoma dobar datum. Da bi se ovaj presedan dogodio i da se ekstra povoljan dan pronađe u toku istog meseca kada se usluga zatraži. i sl. u potragu za istim kreću i po godinu dana unapred. Postoje i dani Primanja. Njihova imena u prevodu otprilike glase ovako: Ustanoviti. sa druge strane. i zato nije čudno što bi svi hteli da im se dobar datum pronađe odmah. čak i kada se pronađe veoma povoljan dan. zbog više učesnika situacija postaje složenija. dobre dane za određene aktivnosti. Neki dani su povoljni za sve. zbog efekta uvećanja Qi. U danima Davanja. veoma dobre dane koji su povoljni za većinu aktivnosti. c. klinika. potrebno je zaista mnogo sreće. osim sahrana. . dok preovlađuju neutralni i nepovoljni dani! Zatim. i d. uspešni pojedinci koji su se osvedočili u snagu dobrog datuma. Postoje i dani povoljni samo za Feng Shui aktivnosti. Prvi je što su sami veoma povoljni dani retki. Punoća. Opredeljivanje za korišćenje usluga Date selection specijaliste sadrži mogućnost koja mnogima ne odgovara: da datum sa najviše potencijala bude par meseci dalje od željenog. Završavanje. obično je dovoljno dobar i neutralan datum.

dok su zidovi. One pamte i bolesti i konačne rastanke. kao dug i bolan proces. one pamte i sreću venčanja i rođenja.kada nam je usamljenost potrebna. i sl. kao i poneki rastanak. ženski princip kreacije. Porodične kuće "pamte" velike strasti i možda iste takve odbojnosti. plan propadne. Yin kvalitet je taj koji apsorbuje. koja upija sve ono što se u njemu dešava. Šta je Space Clearing i kada se primenjuje? Pošto stvari.i traju kratko. periode kriza i velikih iskušenja koja testiraju snagu ukućana i njihovu sposobnost preživljavanja. uključujući i zidove. . strah od gubitka. uspehe u poslovima i srećna okupljanja.Određivanje povoljnog datuma ni izdaleka ne označava kraj poslu. Svi veliki Feng Shui majstori se slažu u jednom: ukoliko se radi o nečemu što je za osobu jako značajno. madrace i posteljinu. zato što sledi provera sata. materijali (itd. tzv. Yang je princip aktivnog. tzv. ovi srećni događaji ne ostavljaju toliko traga kao oni drugi. teška i imaju tendenciju da dugo traju. sve ono što je život. verovatno i zato što se protiv njih . lično (veridba. sa druge stane. lakog i kratkotrajnog. Srećna stanja jesu Yang stanja. Unutar doma. I obično traju kraće.) ili finansijski (početak poslovanja npr. U razumevanju ovih dešavanja. tako da predmeti. zbog eventualnog konflikta energija.).ne borimo. predstavljaju strahovi. tkanine i predmeti Yin prirode. pa senzitivne osobe na takvim mestima mogu da osete jak strah. da bi se eliminisala mogućnost da. ona su akutna . I razvod. U njemu se izolujemo od kontakata . zato što njih lako podnosimo. ili dajemo sebi oduška. bolujemo i žalimo. bes. duboka. slabosti i kriza. brak. koja idu iznutra ka spolja. I zatim ih zrače nazad. muški princip kreacije. Ovaj princip govori o energiji koja se kreće od spolja ka unutra (energija se povlači. život je Yang pojava. potraga za dobrim datumom je vredna čekanja! SPACE CLEARING Naš dom je metafora našeg življenja. naš dom je Yin tvorevina. ima prirodu Yanga. Yin stanja su.) upijaju naše strahove. ostavlja duboki energetski trag u prostoru (sumnje. Yin princip. Ipak. isto kao što se to zimi dešava u prirodi). sumnje i tugovanja. aktivna i promenljiva (i kratkotrajna). glavnih principa kineske filozofije. polet prve i ostalih ljubavi. to spavanje na mestu gde je neko dugo bolovao može da izloži uticaju intenzivne Yin energije. može nam pomoći objašnjenje principa Yina i Yanga. sumnje i tuga. naš dom je tihi svedok naših teških trenutaka. upijaju energiju. Sa druge strane. Sam po sebi. Skriveno od očiju javnosti. Naravno.

sigurnost. U KOJE KVALITETE. so bacite unaokolo (krug je savršenstvo). i ostanite u toj vizualizaciji desetak minuta. Preporučljivo je da se proces Space Clearinga obavlja bar jednom godišnje. dakle što kraćoj formulaciji. Ili: prijateljstvo. sa jasnom idejom o tome "da ću sada čistiti energiju svog prostora".: sreća. Eksperti iz ove oblasti preporučuju 20-minutno kupanje (zapravo natapanje) u kadi gde je prethodno rastvorena mešavina 1/2 kg morske soli i isto toliko sode bikarbone. U svakom slučaju. I ovaj je kvalitet (definisanje željenog obrasca). briga. Space Clearing. kako u stanovima tako i u poslovnim prostorima. Drugim rečima. pristupa se ličnom pročišćenju. na kraju jednog životnog perioda (neuspeha npr. So poseduje izraziti Yang kvalitet. Ovde nam od pomoći može biti i kraći review prethodnih događaja. ili postupak pročišćenja energije u prostoru. iako se kod dugotrajnih boljki so može ostaviti da deluje i preko noći (u tom slučaju ne treba spavati u prostoriji). npr.). sloga. proces pročišćenja će biti efikasniji. so upija višak Yina (neko to zove "negativna energija"). potrebno je malo osetiti prostor. najbolje krajem svake kalendarske ili lunarne godine (pripremite se. potrebno ranije definisati. Pre nego što se počne postupak pročišćenja energije u prostoru uz pomoć morske soli. neuspeha i loše sreće takođe ostavljaju traga. to možete i glasno izgovoriti (u šta posvećujete prostor). svo vreme se vizualizuje da so upija "to i to". ljubav i zadovoljstvo. ma kako da nam ne odgovara.dajte sebi vremena koliko vam treba! Nakon što ste definisali prethodni obrazac. kada postane sasvim jasno šta je to što želite za sebe. pa je stoga za ovaj postupak potrebno pripremiti prvo prostor. Nekada ovaj deo postupka može da se oduži. Kinezi imaju i poslovicu koja tim povodom kaže: "Neka ptice tuge lete oko vaše glave. želimo da posvetimo prostor. ili naprosto onda kada želimo promenu. U postupku Space Clearinga. kao i prethodni (definisanje trenutnog obrasca). neki put taj proces traje toliko dugo da nas potpuno iscrpi. strah. Da se stari obrasci ne bi vratili. ali ne dozvolite da saviju gnezdo u vašoj kosi". šta je to što mi je potrebno? Definisanje se mora obaviti u najjednostavnijoj i najpreciznijoj formi. čak i kada se pušta da deluje. bolest). Nakon 10-tak minuta. potrebno je jasno definisati ŠTA. Što je to jasnije. . te je stoga odličan i veoma pouzdan antidot svim Yin stanjima (tuga. sada je pravo vreme za to!).ogorčenje. i ako je moguće definisati ŠTA JE TO od čega želimo da ga očistimo. iz centra prostora (odnosno svake prostorije). primenjumemo po potrebi: dakle u toku ili nakon rastanka. to je kasnije teže izaći iz njega. Iako sve kulture odobravaju proces žaljenja povodom smrti dragih osoba. zdravlje. a zatim i sebe. ). Pročišćenje energije je svečani čin. razumevanje. Što neko takvo stanje duže traje. itd. ali to nije loše . zato što on spada u proces pripreme. Posvećivanje prostora novim kvalitetima Sam postupak pročišćenja nije dovoljan: u ezoterijskim praksama se kaže da se na prazninu uvek hvata prljavština. Ili: mir. Nakon što se prostor pripremi. Zamislite kako se ta energija širi po prostoru i ispunjava ga. Priprema prostora se svodi na čišćenje i pranje. Da bismo lakše definisali željene kvalitete. prostor se usisa. Periodi dugotrajnih problema. kao i izbacivanje starih i neupotrebljavanih stvari koje guše energiju. najbolje je da sebi prvo odgovorimo na sledeće pitanje: Šta je to što želim za sebe.

. U ovom tekstu. Zabunu unosi i pojam energije: u pinyin sistemu energija se piše Qi . .ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U svojoj feng shui praksi. U Americi se poslednjih godina održavaju kongresi na kojima su uvaženi gosti predstavnici obe metode. iza koga je duga tradicija. nailazim na termine ba gua i pa kua. ’’zapadnjački’’ i ’’tradicionalni’’ feng shui.. preko koje je feng shui i postao poznata i popularna metoda. Ba gua ili pa kua? P: Čitajući razne knjige. dok je drugi tzv.tradicionalnom feng shuiju više biti reči u nekom drugom odgovoru. svi počinjemo sa interesovanjem za BTB.I . samo što se neki tu zadrže – drugi krenu dalje. pinyin sistem. I dublje. pa me interesuje da li se radi o istoj stvari? O: Pisani kineski karakteri su nekoliko hiljada godina stariji od bilo kog pisanog ili govornog jezika. koja je metoda bolja? O: Istina je da postoji klasični feng shui. BTB sistem deli prostor na devet jednakih delova (ba gua ili pa kua) u odnosu na ravan ulaznih vrata. zbunjeni mnogim. ’’zapadnjačkom’’ feng shuiju. uprkos postojanju značajne literature na našem govornom području (ili uprkos njoj!). Uz pomoć prijateljskih albanskih (!) stručnjka. to je ba gua isto što i pa kua (značenje je osam trigrama ili osam dijagrama). tradicija pažljivo neguje . Uobičajeno. pokušaću da odgovorim na nekoliko najčešće postavljanih pitanja. Zbog česte upotrebe engleskog jezika. pazite šta tražite . Istina je i da postoji pojednostavljena verzija istog. Oni su.i isto tako prenosi. ovde bih se zadržala na tzv. Pošto različiti sistemi podrazumevaju različite transkripcije. koju je predstavila budistička sekta Crnog šešira (tzv. pravilnije je Ć´hi. popularno BTB). Zabunu u feng shui praksu unose dve transkripcije. omiljena na zapadu. Ono što je najvažnije. dok se u VejdDžajlsovom sistemu piše Ch’i. uvek se čita kao Ć´hi.može se desiti da to i dobijete! FENG SHUI DILEME . Na istoku se. Radi se o pojednostavljenoj verziji Ba Zhai sistema. Zapadnjački – ili istočnjački? P: Čuo sam da se spominju tzv. međutim. Pinyin sistem je nastao kada je ustanovljeno da prethodni ima mane koje je potrebno ispraviti. kineska vlada je uvela pinyin. koji se zasniva na albanskom načinu izgovora kineskih reči. kako kažu ’’kontradiktornostima’’ u feng shui praksi. Pošto će o klasičnom . Glavna pretpostavka BTB sistema je da ulazna vrata UVEK gledaju ka severu. često sam u prilici da odgovaram na pitanja feng shui entuzijasta. Ova verzija feng shuija je laka za razumevanje. Black Hat Sect Feng Shui. interesantna je i odlična je za upoznavanje početnika sa osnovama metode. O čemu se radi. i ja često Qi izgovaram kao Ki. a zadovoljavajuće je i Či. Stariji od dva sistema je Vejd-Džajls koji je bio u širokoj upotrebi do sredine prošlog veka.

odnosno uzvišenja. U ovoj školi. b. Primenom različitih ’’formula’’. i na osnovu koje se uređuje prostor. i 2. Najpoznatiji sistemi klasičnog – tradicionalnog feng shuija na zapadu nisu mnogo popularne i o njima nema previše literature.) period kada je zdanje izgrađeno ili renovirano ili useljeno. ona odlazi i odnosi energiju sa sobom. Najbolje je kada se prostor podesi u odnosu na korisnike. najpovoljniji pravac nosi vrednost + 90. Yap Cheng Hai ovaj sistem objašnjava kao kombinaciju ili harmoniju pravca. Dakle. imaju povoljne i nepovoljne pravce i samim tim. ili mesta (pogledajte malo geografsku mapu Srbije!). sektore prostora. koji takođe. Za svaku od kuća. a u ovoj školi su predstavljeni elementi i pravci (pet elemenata i osam pravaca). te ako nema šta da zadrži vodu (uzvišenje). San Yuan sistem (tri perioda). koji su fiksni. Dve glavne odrednice za primenu ove metode jesu: 1. jedina stvar koja može da spreči da deca budu siromašna. ‚‚sedenje‚‚ kuće). poznata pod imenom ’’škola letećih zvezda’’. sistem koji se bavi prirodnim okruženjem. vode i planine. On dodaje da se ovde radi i o ’’dvadesetčetiri planine’’ na prstenu geomagnetnog kompasa lo’ pana.Tradicionalne metode P: Zbunjuju me različite kompasne feng shui škole. odnosno kada prostor odgovara korisnicima. odnosno o broju stanovnika: gde nema planina. orijentacija ulaza. Dve najpoznatije škole ovog sistema su: a. U nekim interpretacijama. dok drugi smatraju da su ovi principi već toliko inkorporirani u postojeće feng shui sisteme da im više nije potrebno odvajanje u posebne škole. postoje dobri i loši delovi prostora. Ba Zhai ili Pa Chai (osam kuća). San He sistem (tri kombinacije ili tri harmonije. Osam kuća su svoja imena dobile po stranama sveta. jeste planina nizvodno od kuće u kojoj se živi. 2. dobijaju se različiti rezultati. ili ’’Mistična praznina letećih zvezda’’ (koje zapravo ’’lete’’ oko Severnjače). Hsuan Kong Fei Hsing ili Xuan Kong Fei Xing. objašnjavaju se karakteristike i značaj planina i zmajevih vena u privlačenju i zadržavanju energije Ch’i. Cilj je da osoba iskoristi što više povoljnih pravaca i povoljnih sektora. uzglavlja i šporeta). Neki autori govore i o Yin/Yang i Qi školi. Osnova za određivanje povoljnosti jeste pa kua sistem. geomantska mapa zdanja. kao i godina rođenja ukućana.) prednja orijentacija zdanja. Na osnovu dobijenih podataka. natalitet opada. crta se tzv. Pa kua znači ’’osam trigrama’’. lokacija i orijentacija (lokacija ulaza pre svega. . Wu Hsing škola je zapravo škola pet elemenata u kojoj se objašnjavaju svojstva elemenata i njihovi međusobni odnosi. bazično škola situacija ili formalna škola). Osnovne komponente sistema su: facing and sitting (prednja orijentacija i tzv. Kako je to moguće? Koja je od tih škola najbolja i kako da znamo koja daje najtačnije rezultate? O: Najpoznatije feng shui škole su Pa Kua i Wu Hsing. ne bi li tako povećala svoju sreću. a najnepovoljniji – 90. Ovo je velika feng shui škola. Dva najpoznatija sistema su: 1. Važno je reći da se uzvišenja ’’staraju’’ o populaciji. Vode se ’’staraju’’ o bogatstvu i uopšte prosperitetu. kao i formule Vodenog Zmaja koje zadržavaju i sakupljaju energiju. zavisno od svog pola i godine rođenja. koja se tumači.

Kad god je to moguće. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR: u tom dvojcu. Opšte crte karaktera. ZMAJ. Pas je tradicionalan i nepoverljiv. A što se tiče različitih rezultata: u mnogim slučajevima moraćete da izaberete između Hsuan Kong Fei Hsing i Ba Zhai metoda. San He se podrazumeva! SAD upravljaju grane PETAO i PAS. KINESKA ASTROLOGIJA NA GLOBALNOM NIVOU (Zemaljske grane . koji vlada regionom Rusije je sklon kitnjastom i pompeznom. obožava šou programe i glumu. trudim se da u praksi koristim sve tri metode. Ove dve grane ujedno govore i o dve glavne političke struje u ovoj državi: republikancima i demokratama. mesecom. . imaju veliki uticaj na naš život. kao i element koji njome rukovodi). Sudbinu pojedinca određuju četiri zemaljske grane i to one koje su vladale godinom. najbolje je kada se ove metode koriste uporedo i kada ih podržava pomoćna metoda Četiri stuba sudbine o kojoj je već bilo reči u mojim kolumnama. poznate i kao životinje kineskog zodijaka. Zec je iscelitelj.životinje kineskog zodijaka na karti sveta) Zemaljske grane. danom i satom rođenja. dok je ZMIJA koja upravlja centralnom Evropom opasna i sklona manipulaciji i magiji.Geomantska mapa zdanja iz perioda 7 izgleda ovako: 3 7 5 69 ji 4 i 8 25 j 2 47 jz 9 z 6 1 58 71 93 14 si 36 s 82 sz Ova škola može dati pouzdana i tačna objašnjenja u vezi sa tim zašto neke druge feng shui formule ne daju rezultate. dok je Tigar ratnik i istraživač. dok Petao voli da se pokazuje. kao i veći deo sudbine oblikuje zemaljska grana godine rođenja (možete je potražiti u jednoj od tabela. Naravno. ili zašto je sreća porodice krenula nizbrdo čim je instaliran nov klima uređaj (glavna mana BTB i Ba Zhai sistema).

Ovakav odnos je praćen osećajem da puno ulažemo. vlada element Voda. može da unese značajne promene u život. RASPORED ZEMALJSKIH GRANA I ELEMENATA NA GEOGRAFSKOJ KARTI SVETA Podela Zemlje na grane ide po paralelama. dok su elementi raspoređeni po širini. to nije sve – tek nakon povratka počinju da im se dešavaju mnoge pozitivne promene. ljudi se vraćaju značajno izmenjeni. kao najtopliji. skriveni razlog odabranih destinacija ili mesta za život. moguće je i obrnuto: da neko ima koristi od zemlje u kojoj živi. možemo videti u tabelama u prilogu teksta. a uz pomoć kineske astrologije može se predvideti KADA će se to desiti. dakle po geografskoj dužini. Drugim rečima – neko ima svoj ’’cvet romanse’’ . logika je da element Vatra. koji rukovodi krajnjim severom. Neki put. Ova je godina npr. ili osećaju da tamo negde.Ona. npr. Upravo ova grana stupa u interakciju sa sredinom u kojoj se boravi ili putuje. Ponekad. pokazuje okruženje i društveni status. kao i GDE su te mogućnosti povišene. Štaviše. Govoreći o elementima. mogu da pronađu svoju sreću. Sa nekih putovanja. i opisuje uticaje koji dolaze iz sredine u kojoj čovek živi. Ovaj odnos može da bude konstruktivan po osobu koja je pitanju. . naravno. nije čudno da su neki ljudi privučeni određenim zemljama. Prvom zemaljskom granom. Takva se osoba u svojoj (ili tuđoj?) zemlji oseća dobro i prihvaćemo. ali IMANJE ovog uticaja istu svakako povećava. Imajući u vidu ovu mogućnost. severno i južno. Da li ćemo se osećati prihvaćeno i nekoj sredini i da li će njen uticaj na nas da bude povoljan ili – nepovoljan. iznad Vatre sledi element Zemlja. i nije obavezna stavka u životu pojedinca. Feng shui konsultanti mogu svojim klijentima pomoći da aktiviraju ovaj uticaj u svom domu. Odnose između elemenata i grana. kao i između samih elemenata. koja zauzima najveći deo zemaljske kugle.a neko nema! Ovo poslednje. mogu biti pronađeni analizom ovog odnosa. da tu za njega postoji velika podrška i da mu se putevi (lako) otvaraju. može da ostvari uspeh i stekne dosta novca. upravo određuje odnos elemenata koji upravljaju zemaljskom granom godine našeg rođenja i zemaljskom granom zemlje u kojoj živimo (odnosi između elemenata su prikazani u jednoj od tabela u prilogu teksta). a uspeh može da ostvari zapanjujuće lako. treba da razumemo prirodu elemenata i odnos grana i elemenata. ’’cvet romanse’’ za ljude rođene u godinama Pacova. ali da se mi tu osećamo iscrpljeni. Zmaja i Majmuna. između ostalog. zauzima područje oko ekvatora. Drvo . kao i loših iskustava doživljenih u određenim područjima. Da bismo razumeli podelu po geografskoj dužini. a vreme kojim vlada jeste između 23 i 01 čas. a ispod njega je oblast elementa Voda. u kom slučaju ona u određenoj zemlji može da se oseti zadovoljno i kao da je na svom terenu. dešava se da zemlja u kojoj živimo ima koristi od nas. Pošto Vatra stvara Zemlju. a da zauzvrat dobijamo malo.koje stvara Vatru – zauzima pojas ispod tropskih oblasti na južnoj hemisferi. Naravno. Posebnu temu u kineskoj astrologiji predstavljaju ljubav i brak. Ovaj uticaj je poznat kao ’’cvet romanse’’. ne znači da osoba neće imati sreće u ljubavi. znakom Pacova. pravi razlozi privlačnosti ili odbojnosti prema određenim zemljama sveta. čak i samo putovanje u zemlju koja je u dobrom odnosu sa zemaljskom granom godine rođenja. pa Metal. u Australiji.

Španijom. . a grana je KONJ. paralele. Nedostajući element Vatra. Njegova srčanost je u ovom slučaju smanjena. što se vidi i u karakterističnom načinu oblačenja stanovnika ove države (prepoznatljivi su po tome svuda u svetu). odeći. stepena zapadno od Griniča. i njihovu šarenu nošnju. piću. Pošto nije opterećen svojim strahom. PETLA ćemo lako prepoznati u gomili sveta po njegovoj ljubavi prema jarkim bojama. Jako osećanje pravde PSA utiče na kvalitet pravosudnog sistema u Kanadi. Zemlja. pa se ispoljava njegova ’’lako ćemo’’ strana. usmeren ka radu i stvaranju. koji vlada tehnologijom novog doba (kompjuteri. Ovaj je PAS mnogo miroljubivji. S obzirom na to da postoji 12 grana a da krug zauzima 360 stepeni. zato što je za Zemlju Metal ventil za ispoljavanje inteligencije i kreativnosti. fudbal). KONJ je hedonista. Neusklađenost elemenata i zemaljskih grana u regiji stvara uslove za konflikte. Francuskom. a fasciniraju ga uspeh i slava. i Drvo na jugu. Raspored ostalih grana dobijamo lako . KAKO TO IZGLEDA NA MAPI SVETA Sjedinjenim državama vlada element Zemlja. Generalno. ka spoljašnjim aktivnostima. što nas dovodi do 180. skupa sa ukrasima za glavu od perja. konjima i polu. Grana Pacov se stoga prostire od 165.praćenjem kazaljke sata i sabiranjem stepeni. putovanjima i istraživanju udaljenih teritorija. KONJ do maksimuma razvio svoj hedonizam prema hrani. ova nacija pokušava da nadoknadi pićem (alkohol je Vatra). Znak. Element Zemlja je dao podlogu za razvoj elementa Metala. Južnom Amerikom upravljaju elementi Vatra na severu. oprezan i rezervisan. ovaj je znak prilično oslabljen. kako klimom (vlaga. pa se on ne ispoljava na isti način kao u Sjedinjenim državama. njegova energija je iscrpljena elementom Metalom koji vlada većinom ove teritorije.. kao i dve zemaljske grane: PETAO i PAS. PETAO opisuje i domoroce ovog dela zemlje. Uz ovu granu se vezuje i opterećenost spoljašnjim izgledom. pa do 165. melanholičan i pomalo paranoičan. parkovima. mirniji. socijalnim i humanitarnim aktivnostima.. Indijance. svemirska tehnika) i menadžmentom. element Zemlja). el. nameće se zaključak da svaka grana vlada sa po 30 stepeni. U Francuskoj je. odnosno zemaljska grana južne Amerike jeste MAJMUN. ljubitelj hrane i pića. a razliku između dve regije (istok SAD i Meksiko) možemo pronaći u elementu koji vlada oblasti Meksika (Vatra). sujeta i narcisoidnost. kao i takmičarskih sportova. ovaj se Metalni PAS usmerava ka obrazovnim. neometan od vlažne klime. Nije čudno što je dosta diktatura bilo upravo u ovoj oblasti! Britanijom upravljaju elementi Zemlja i Metal. i možemo ga slobodno zvati i ’’svetskim policajcem’’. željna igre i šale (samba. Posebno Metal troši energiju KONJA. tako i elementima Zemlja i Metal. usporava ga i njegovu strast prema životu zamenjuje melanholijom. Iako PAS upravlja i sa Kanadom. PAS je promišljen. te mnogo vodi računa o raznim obaveštajnim aktivnostima. Zbog uticaja Vatre. Severozapadnom Afrikom upravlja ista grana KONJ. Grana sama po sebi objašnjava ljubav Britanaca prema kućama. kao i neprekidnu borbu za vlast i dominaciju. Opterećen je ’’čuvanjem svoje teritorije’’. PETAO je samoljubivi karijerista koji voli da impresionira i da se pokazuje. stepena istočno. tražeći načine da olakša život ugroženima. Ova grana upavlja i regijom Meksika.Glavna odrednica za ovu podelu jeste ponoć i nastajanje novog dana.

i koji je zainteresovan za lečenje.U subpodeli regije. Indijom upravljaju Zemlja i Vatra. kao i Malom Azijom. odeća crvene i zlatne boje). Nije čudno što je baš u godini MAJMUNA najviše pogođena oblast Zemlje kojom rukovodi grana TIGAR (zemljotres u Indoneziji. pretežno zemaljska grana BIVO. jer je to znak vojske i militantnih tradicija. izmađu grana PETAO i ZEC postoji prirodni antagonizam. Ona je takođe i spiritualna. Danska. što je karakteristično za TIGROVE. i teško se prilagođava promenama ili bilo kakvim zahtevima. TIGAR upravlja. Kinom upravljaju ZEC i TIGAR. Češka. Italija. Australijom upravljaju Drvo i TIGAR i BIVO. Holandija. Konfliktni odnosi između pojedinih grana mogu objasniti prirodu mnogih sukoba. Nemačka. ali na žalost nije podržana elementom (element Zemlja crpi snagu Zmije). ZMAJ je veliki. itd. Bugarska. Kina je čudan spoj miroljubivosti. Ovo je oprezna. ZMAJ i ZEC. Grčka. On je onaj koji je miroljubiv i koji ljudima daje ljubaznost u ophođenju. Metal slabi njenu tendenciju da kuje zavere i unosi dah ravnodušnosti i mira u život ljudi sa ovog područja.). Zmaj je taj koji Indijkama daje naglašenu pojavu (naglašene oči. opasna šarmerka i pojam za senzualnost. Portugalija. Japanom upravlja element Zemlja. kao i gradovima Hong Kongom. a na Zemlji ih predstavljaju SAD i Kina! . ponosan. Bivo ljude čini radnim i vrednim. pa je odnos njegove grane i grane regije odnos koji daje puno kolega . većim delom Idonezije. političara i tajnih službi. Finskom i Norveškom upravljaju Metal i ZMIJA. Pariz se nalazi u delu kojim rukovodi ZMIJA. radan i vredan. BIVO je tradicionalan. ZEC je taj koji traga sa balansom. visprena i snalažljiva. cunami). Severnom Evropom. Šangajem i Nagasakijem. Zec je miroljubiv i predstavlja isceliteljske tradicije. staložen. putovanjima i takmičenjima. rizike i oštre režime. Znak je šarmera i osvajača. i Tajvanom. i veoma ambiciozan. zemlje bivše Jugoslavije – sem Slovenije. uravnotežena ZMIJA koja pažljivo planira svoj život. manipulacija i borbe za moć. Egiptom i Libijom. Filipinima. O sebi ima mišljenje da je jedinstven i bolji od drugih. to su i ova područja večito konfliktna. pažljivim i opreznim. Slovenija i Austrija. ali pošto je u konfliktu sa elementima koji vladaju zemaljskim granama ZECA i TIGRA.ali isto tako i oponenata. Većim delom Rusije upravlja ZMAJ. Dakle. ZMIJA je inteligentna. tu je i TIGAR koji ljude čini okrutnima. Mađarska. a element je Zemlja. U regiji KONJA se nalaze i Španija. i sa druge strane isključivosti i nasilne odbrane ideala. a koncept Gurua je takođe pod uticajem ove grane. ayurvedu i masažu. Element Zemlja narod čini praktičnim. Drvo i Tigar predstavljaju skladnu kombinaciju. ali i sklonim avanturama. druželjubivim. Ova grana ’’voli’’ ratove i takmičenja. Zemljana ZMIJA upravlja centralnom Evropom (Poljska. meke materijale i delikatnost indijskih žena. koja je ogleda najviše u Budizmu koji je sa karakteristikama ZECA. premda pomalo melanholičan. i koji upravlja čitavim hinduizmom. kada se zna da su te dve grane međusobno suprotstavljene i da ’’ratuju’’. element je pretežno Zemlja. Sa druge strane. i čitava priča o carskoj Rusiji potiče od ove grane. Interesantno je da je Slobodan Milošević rođen u godini Zmije. te Australijance čine otvorenim. Korejom. Tako npr. sem istočnim delom Kine.

1985 TIGAR 1950. 1991 MAJMUN 1956. 1982. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom.slabi ga i utiče destruktivno na njega. Zemlja prosperira u odnosu sa Vatrom! kolege Ili oponenti Metal crpi Zemlju. koristi joj i čini joj dobr. Vatra prosperira u tom odnosu! kolege Ili oponenti nema odnos ZEMLJA nema odnos Zemlja crpi Vatru. 1966. utiče destruktivno na njega. koristi ga za sopstveni napredak. 1960. 1972. 1979. 1965. 1995 Zemlj a Vatra Vatra Zemlj a Metal Metal Zemlj a Voda Drvo DRVO kolege Ili oponenti ELEMENTI I NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS Vatra Zemlja Metal Drvo podržava Vatru. 1969. 1984 BIVO 1949. 1963 . 1987 Drvo ZMAJ 1952. 1989 KONJ 1954. čini ga nervoznim. uzima od njega. 1971. koristi joj i čini joj dobro Drvo slabi Zemlju. uspeh nema odnos podržava Vodu. 1970. 1977. 1981. koristi mu i čini mu dobro. 1994 SVINJA 1959. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. 1975 .ZEMALJSKE GRANE I ELEMENTI KOJI NJIMA RUKOVODE PACOV 1948. 1990 KOZA 1955. smiruje njenu strast i ambicije. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (minira ga. 1974. 1961. 1992 PETAO PAS 1957. kontroliše je i utiče destruktivno na nju (zahteva ono što Voda ne može da pruži. ne uvažava njene talente) METAL VODA Metal kontroliše Drvo. 1968. ali se Vatra u tom odnosu stalnog davanja umara! Drvo nema odnos prema Metalu. ne podržava je i ne pomaže njen pt Voda crpi Metal. u ovom odnosu Metal prosperira od sigurnosti koju mu Zemlja daje nema odnos Zemlja slabi Vodu. uzima od nje i koristi je za sopstveni napredak. koristi mu i čini mu dobro kolege ili oponenti Voda Drvo crpi Vodu. 1986 Voda Zemlj a Drvo ZEC 1951 . 1983. Voda podržava kreativnost i ideje Drva i tako pomaže nj. ali može da se od njega oseziugroženo Vatra kontroliše Meta. 1978. 1962. koristi joj i čini joj dobro. 1993 1958. 1980. oduzima mu zadovoljstvo i rezultate rada) Vatra podržava Zemlju. Voda u okruženju Metala dostiže svoj maksimum kolege Ili oponenti Voda kontroliše Vatru. podržava ga. 1988 ZMIJA 1953. ometa mu koncentraciju Zemlja ima majčinski odnos rpema Metalu. 1976. uzima od njega i koristi ga za sopstveni napredak . odlično za Drvo! VATRA Vatra crpi Drvo. 1973. 1967. kritičan je prema idejama Drva podržava Drvo. 1964.

ili Feng Shui: 1000 načina da unesete lepotu i sklad u svoj dom i svakodnevni život). avanturisti) Posebna slaganja: Tigar i Svinja (ljubav. Zecu Zmaj previše veliki) Koza i Majmun (oba su koncentrisana na sebe. fizički) LOŠE SLAGANJE Pacov i Konj (drugačiji mentaliteti) Bivo i Koza (jedan praktičan. Zmija i Petao (stratezi. Pas i Konj (aktivni. koja može da ’’padne’’ u periodu od 15. a POČINJU sa lunarnom novom godinom.Napomena: Zemaljske grane traju godinu dana. praktični) Tigar. Svinja – Svinja U kategoriju konfliktinih sukoba spadaju odnosi: Pacov – Ovca. drugi skroman. Petao – Pas (oba su previše nervozna i sitničava) . Tigar – Zmija. Konj – Konj. skloni miru i porodici) Pacov. proverite zemaljsku granu godine rođenja (pogledaj moju knjige: Kineska astrologija. Bivo – Konj. drugi umetnički nastrojen) Tigar i Majmun (borba za moć i dominaciju) Zec i Petao (različiti životni ciljevi. februara. DOBRO SLAGANJE ZNAKOVA Koza. Majmun – Pas. januara do 15. politika. nauka) Konj i Koza (seksualno. jedan neskroman. intelektualci) Bivo. Zmaj i Majmun (dinamični. porodica) Zec i Zmija (ljubavni odnosi) Zec i Pas (razumevanje) Pacov i Bivo (započinjanje i dovršavanje) Petao i Zmaj (karijera) Majmun i Zmija (karijera. mogu biti dobri prijatelji) Zmija i Svinja (manipulator i naivko) Zec i Zmaj (Zmaju je Zec previše mali. Ukoliko ste rođeni u ovom intervalu. u centru pažnje je Majmun) Sledeći odnosi spadaju u kategoriju ’’samoproganjajućih’’: Zmaj – Zmaj. ali kombinacija koja će dovesti do privlačnosti) Zmaj i Pas (nema poštovanja za drugog. Petao – Petao. Zec i Svinja (kućevni tipovi.

kineske medicine. Zmija.nije potpuno. Originalni kineski karakter za Qi predstavlja paru ili isparenje koje se stvara prilikom kuvanja pirinča. Svi se slažu u tome da Qi ’’stvara sve oblike. poznavaoci gore pomenutih i drugih oblasti u kojima je Qi glavni akter. Konj. Pas d. qi gonga i tai ji-a. medicini. kao mesto kompleksnog i čudesnog susreta zemaljskih i nebeskih uticaja.3 centra unutrašnje inteligencije (Dan Tians) ? Oni se nalaze u glavi. postaje inspiracija ne samo umetnicima već i mnogim naučnicima. Zec d. kosmologiji. ali je isto tako tačno i da naše telo ima kanale zahvaljujući – Qi. između ostalog i feng shuija. Svaki pokušaj da se Qi definiše zahtevao bi da se definicija menja od čoveka do čoveka i od situacije do situacije. Konj Da li ste znali da kod Kineza postoje 3 mozga . Zec u zemlji Pacova. Iako poznaju načine ispoljavanja Qi (čita se: Ć´hi) kao i obrasce njenog kretanja.CVET ROMANSE uticaj koji se odnosi na ljubavni i društveni život. Taoisti su znanja o Qi sticali u svojim laboratorijama. Ova para je skladna mešavina materijalnih uticaja Zemlje (gustoća pirinča) i nematerijalnih uticaja Neba (para). . Svinja. Ipak. srcu i stomaku. Pacov. monasi i učitelji borilačkih veština istraživali su Qi. Qi tako. postalo je osnova mnogih sistema. Misterija zvana Qi . Zec. psihologiji čak i meteorologiji i poljoprivredi. odakle su pažljivo proučavali prirodne pojave: zvezde. ali da ju je (ipak) nemoguće locirati. godišnja doba. Tigar. Istina je da Qi određenim kanalima teče našim telom. potvrđuju da je svako objašnjenje Qi tačno. Bivo CVET ROMANSE a. CVET ROMANSE Zemaljska grana godine rođenja a. Petao. biologiji. Najvažnijom laboratorijom su ipak smatrali ljudsko telo. Majmun. ali da nijedno . itd. kao mistični pojam koji sadrži energiju. Qi majstori. ali je i stvara. celina je opet ostala misterija. a pitanje: ’’Šta je Qi?’’. kretanja Sunca i Meseca. Petao b.sa osvrtom na Qi tela Tokom više hiljada godina mnogobrojni naučnici i mistici drevne Kine. Pacov c. Znanje sticano vekovima i prenošeno uglavnom usmenim putem. uprkos tome što sama nema nijedan’’. Ovca c. Pojam Qi se javlja u kineskoj kulturi. dugo je bilo predmet njihove meditacije. Zmaj b. Qi je svest sama po sebi. iz tabele se vidi da bi Pacov mogao da nađe ljubav u zemlji Petla. ali je u isto vreme i svest koja istražuje sebe. Znaju da je Qi primalna sila koja se nalazi svuda i pokreće sve.

Sedište nasleđene Qi je u Qi centru koji se zove Kapija Života (Ming Men). s obzirom na to da azijska tradicija ima širok dijapazon pogleda na duh i duhovnost (tako npr. . unošenjem hrane. Yuan Qi je u vezi sa bubrezima i i sadrži otisak za našu ličnost. To je osnova koja daje potencijal našim životima. našim telom vladaju dve vrste Qi: prenatalna i postnatalna. život je dug i zdrav. vazduha i drugog. Qi Neba je Yang Qi. Postnatalna Qi pripada srcu i umu i stiče se nakon rođenja. Prenatalna ili nebeska Qi je nasleđena od roditelja i predaka i dovodi se u vezu sa genima. U svakom slučaju. teško je objasniti pojam Shen Qi. hranu. Naš život u majčinoj utrobi počinje mešanjem ove dve energije (u vidu jajne ćelije i sperme). u prisustvu nasledne Qi. Pogledajte u tabelama kako to izgleda : PRENATALNA QI (nasleđena) POSTNATALNA QI (stečena) • nasleđena je pre i tokom rođenja • ima veze sa kosmičkim korenima. odmor. kada smo manje materijalni a više Shen (duhovni) • u njenom oblikovanju učestvuju zvezde i planete • doprinos daju roditelji i univerzalne energije tokom boravka u materici . boravak u prirodi. mora i rastopljene kore planete u naš organizam ulazi kondenzovana i zgusnuta Qi Zemlje. desno od kičmenog stuba. Ove dve energije se privlače kao magneti i u nama se susreću i mešaju. i nalazi se na polovini između skrotuma i donjih rebara. QI UNUTAR TELA Bazično. čine je geni. Ako je ova Qi jaka i stabilna. Qi Gong-om). kao i nasleđenom esencijom i duhom (Shen Qi). Qi Zemlje je Yin Qi. što je teško prevesti i objasniti). ali i naša esencijalna priroda • oblikuje se nakon rođenja i zato se zove stečena Qi • stiče se (skuplja) kroz disanje. Iz tla. Shen Qi često opisuju kao ’’univerzalni otisak za transcendentalno Ja’’. Zapravo.Koncept Qi je dalekosežan i širok i obuhvata sve varijetete Qi. Qi je u svemu. Kinezi govore o tome da se Duh ispoljava kroz SrceUm. kao i u prostoru između stvari. u ljudski sistem ulazi prostrana Qi Neba. vežbe • kultivisanjem postnatalne Qi podstiče se skupljanje i cirkulacija stečene Qi PRENATALNA OSNOVA ŽIVOTA Iz kosmičkih sfera. Tvrdi se da ova Qi može da se zaštiti i konzervira raznim metodama (između ostalog. Ono što se zatim dešava je da Qi Neba i Qi Zemlje reaguju sa Yuan Qi (nasleđenom Qi). naši glavni prenatalni izvori energije su Qi Neba i Qi Zemlje u kombinaciji sa Yuan Qi i Shen Qi.

Dakle. Ishranjujuća Qi zatim putuje ka unutra da nahrani organe i aktivira tkiva kroz kanale prolaska. stvara se robustan i dinamičan život. . INTUITIVAN I PROSVETLJEN. Prenatalna Qi. Zaštitna Qi je ta koja nam stvara i održava imunitet. emocije i ideje. gde se odvija varenje (metabolička vatra). U tom slučaju. Ying Qi. vazduh. znači da vaša zaštitna Qi nije dovoljno jaka! Kinezi bi vam savetovali da posetite kineskog lekara ili da redovno radite Qi Gong vežbe (najmanje 3 meseca). Ono što se tada dešava jeste da ona zatim ide u ’’lonac za kuvanje’’. Yang slezine i želuca iz hrane preuzimaju čistu Qi. zdravlje. ukoliko imate problem da se odbranite od drugih ljudi i njihovih zahteva. razdvajaju se Ishranjujuća. hrana ulazi na usta. i dešava se upravo zahvaljujući dobroj sreći (ili karmi). da bi stvorila auru zaštite od spoljašnjih patogenih uticaja: prehlade.POSTNATALNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Postnatalna . Ovaj unutrašnji sistem ishrane organa i tkiva omogućava telesne funkcije i održava zdravlje i mladalačku izdržljivost. daje gorivo ili varnicu potrebnu da se ova razmena odvija. i Zaštitna. konstituciju čini jakom i čak jača naše samo-poštovanje. Prenatalna Qi se meša sa postnatalnom Qi . buke ili čak besa drugih ljudi. što liči na paru koja se podiže iz lonca za kuvanje (ceo process podseća na kuvanje pirinča).stečena Qi doprinosi održavanju zdravlja i štiti Prenatalnu. koji je opisan i kao ’’DUG. poznata kao vatra života. U osnovi je svih unutrašnjih potencijala za ozdravljenje. esenciju Qi hrane koju podižu do grudnog koša (pluća). toksina. Poželjne posledice Mešanjem postnatalne (stečene) Qi sa prenatalnom (nasleđenom) Qi (iz univerzuma i od predaka). nasleđenu Qi (koja je uslov za dugovečnost). Tom prilikom se stvara zdrava Qi ljudskog tela. to se zove dobrom srećom ili dobrom karmom. Qi vazduha (Zong Qi) unosimo disanjem i absorbuju je pluća.kroz hranu. i kreativnost. Iz nje. Zaštitna Qi putuje površinskim kanalima i kožom (često se kaže da ide i van tela). što održava naš život. Ono što se zatim dešava u našem telu jeste da se u grudnom košu mešaju Qi hrane koja se podigla do grudnog koša i Qi vazduha koju su ekstrahovala pluća. vodu. abdomen. a može se reći i da sprečava bolest.’’ Interakcija stečenih i prenatalnih energija može se desiti spontano. slab vam je imunitet i nemate samo-poštovanja. Wei Qi. Qi hrane (Gu Qi) Kao što svi znamo.

gorko na Qi a slatko na mišiće. umerena seksualna aktivnost i izbegavanje čitanja noću i u ležećem položaju. korišćenjem nebeske faze kultivisanja Qi. da izbegavamo hladna pića i ekstremne vremenske (ne) prilike i da ne preterujemo ni u čemu (niti u aktivnosti niti u neaktivnosti). koji glasi : Generalno je mišljenje da meditacija i fizičke vežbe rešavaju problem stagniranja Qi. krvi. pisaću više o simptomima nedostataka Qi. kao i hrani koja deluje kao lek. preporučuje se da koriste unutrašnju alhemiju kojom je moguće strahovito ubrzati. Osim ovoga. povećati i proširiti čovekovo postojanje. U nekom od sledećih tekstova ili Feng Shui Newsletter-a. Ovde ću vam prezentovati savet Qi majstora. Qi majstori savetuju i da se ne prejedamo. oporo na tetive. izbegavanje dugog sedenja i ostajanja noću.njenog nedostatka. Ovakav život se dostiže kroz nameru. kao i . kineska medicina mi je . jesu aktivnosti kojima možemo sprečiti odlivanje i smanjenje Qi. pa tako zimi hranu spremati na način koji će dodati više vatre (pečeno u rerni. Najzdravije je hraniti se u skladu sa godišnjim dobima.Onima čija se dobra sreća ne javlja spontano. prženje). dugo kuvanje. Ukoliko vas to bude interesovalo! Uz napomenu: moja profesija je Feng Shui. slano na krvne sudove. kao i da uvek svoj želudac popunjavamo maksimalno do 70% kapaciteta. Yina i Yanga. Balansirajte ukuse. zato što kiselo deluje na kosti.samo hobi! .

.

.

On ne smije biti isuviše velik. međutim osnovni simbol novca u feng-shuiju je voda. uvijek treba imati u vidu ravnotežu.Feng shui za poboljšanje prihoda Feng shui majstori tvrde da je najlakši i najbrži rezultat primjene feng-shuija povećanje prihoda. jer bi mogao postati opasan. nekada je manje bolje nego više. Da biste privukli sreću boljih prihoda. najbolja metoda je uvođenje vodenog elementa u svoj životni prostor. Postoji mnogo različitih preporuka i metoda za bogaćenje. .

mesnatih listova. ne paničite već je zamijenite drugom. Kornjača na sjevernom sektoru U sjevernom sektoru doma poželjno je držati kornjaču bilo živu ili kao keramičku figuru kornjače. postoji vjerovanje da se to dogodilo jer je apsorbovala nesreću namijenjenu vama. ili 124. Ono što treba zapamtiti je to da se kornjače ne drže u paru. što predstavlja pojas od žada i prostorije pune novca. Ako vam u akvarijumu ugine zdrava ribica. od čega bi jedna trebala biti crna. novac. ona predstavlja pomoć drugih ljudi.5 do 132 cm. koju neki biznismeni drže radi privlačenja velikog bogatstva. Prljava voda donosi otrovan zadah. Smatra se da će ona simbolički apsorbovati bilo kakvu nesreću koja vam je namijenjena. odstranjujete uvelo i trulo lišće. jer njeno prisustvo donosi bogatstvo i sreću. jer više vole da budu same. Najpovoljnija kombinacija je 9 zlatnih ribica. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. ili jednostavno dotrajalu biljku bacite i zamijenite novom. gledano iznutra prema van. mijenjate zemlju.Neki od načina za poboljšanje prihoda: Izgradnja jezerca ispred kuće Dimenzije koje se preporučuju za prečnik jezerca su 104 i 110. Međutim. povoljne su biljke okruglih. Feng-shui ribom naziva se arowana. ali po feng-shuiju najpovoljnije je držati 9 primjeraka japanskog šarana. pod uslovom da ih redovno zalijevate. jer to stvara dragocjenu jang energiju. Biljke u jugoistočnom sektoru Kada je riječ o biljkama. Akvarijum sa zlatnim ribicama Akvarijum sa zlatnim ribicama je idealno rješenje za privlačenje sreće bogatstva. Nije preporučljivo držati kaktuse .5 cm. dok se biljkom novca u feng-shuiju smatra krasula.vole da budu same. ako se drži u jugoistočnom sektoru. Potrebno je obezbijediti neprestan dotok vode (pumpa i filter za pročišćavanje). U jezercu možete uzgajati različite vrste ribe. Treba voditi računa da ono bude sa lijeve strane od ulaznih vrata. Kao nebesko biće. Jedinica je takođe broj koji odgovara sjeveru. možete držati i druge biljke.

niti biljke špicastih listova koje odašilju otrovne strelice. Crassula ovata 'Jade' 2. Crassula argentea 'monstrose'. Takođe. Crassula ovata "Whirly Bird" 7. Potrebno je napomenuti da nije povoljno u domu držati suhe biljke poput suhog cvijeća i suhe grane drveta jer emituju mrtvu energiju i privlače lošu sreću. bonsai biljke (biljke patuljastog rasta) ne donose dobru energiju u vaš životni prostor. Crassula portulacea minima "Mini Jade" 6. Crassula arborescens "Silver Dollar Jade" 5. . Crassula je biljka iz porodice sukulenata i postoje različite vrste: 1. Crassula ovata "Lemon & Lime" Crasula – još se naziva biljka novca i ona je na prvom mjestu kada je u pitanju energiziranje sektora bogatstva i blagostanja (istok i jugoistok). Crassula argentea "Finger Jade" 4. 'gollum' & 'hobbit' 3.

Schefflera – dekorativna biljka koja raste u visinu ( simbolizira rast i napredak ) te također ne zahtjeva puno svjetla . Bambus – simbolizira dugovječnost. . ne zahtjeva puno svjetla a osim toga dobro upija negativna zračenja iz elektronskih uređaja .Izuzetno povoljne biljke su: Spathiphyllum – biljka koja je jednostavna za održavanje. Calathea – sve vrste.

Biljke koje imaju oštre listove poput sablji ( na primjer palme ). jugoistočni i južni dio doma ili prostorije. narcisa i ljiljana Ne preporučuju se: Sve biljke s trnjem ili iglicama poput kaktusa. Biljke koje rastu prema dolje (npr. božura. puzavci) predstavljaju nazadovanje. Njegujte svoje biljke. Zamioculacas cvjetnice poput orhideje. Biljke će vam to vratiti svojom . ono predstavlja mrtvu energiju i smrt te ga nije dobro držati u prostoru. uklanjajte ocvale cvjetove i uvelo lišće. Ne preporučuju se Agava. Yucca (drvo života). ali ne podnosi propuh . Biljka "slonova noga" je izuzetno nepovoljna (simbolizira nazadovanje i spriječen razvoj). Dracaena. te svakih 6 do 12 mjeseci zamijeniti novim. redovno režite grane koje su previše izrasle i dodajte hranjive sastojke u zemlju. Suho cvijeće nema života. Umjetno cvijeće od svile treba redovno čistiti. Bonsai je simbol sputane prirode i izuzetno štetno djeluje u bilo kojem prostoru . sve palme i Diffenbachia. One su nepovoljne jer energiju prostora pretvaraju u agresivan oblik.Ficus benjamin – voli jako svjetlo . Najpovoljnije mjesto za biljke je istočni.

pa je takve stvari potrebno odstraniti iz doma. kao da ga unosi u dom. Pored temeljitog čišćenja doma i bacanja nepotrebnih. jer tako stvarate dojam da ona odlazi skupa s vašim novcem. Najvažnije od svega je održavanje svježeg izgleda biljke. stola. Tronoga žaba Tronoga žaba je simbol koji donosi najviše sreće u uvećanju vašeg bogatstva. Ako imate samo jednu žabu. sofe. police i sl. simboli i aktivatori prostora. Minimalno je potrebno imati jednu.ljepotom i pozitivnom energijom. ispod tepiha.Ako imate tri. da bi vam rekao kako trebate dobro očistiti dom. a čist dom je pola dobrog feng-shuija. posebno ako ih držimo u sektoru bogatstva i blagostanja (jugoistok). Postavljanjem dva novčića sa crvenom trakom iznad ulaznih vrata u radnju privlačite bogatstvo. Ne trebate dati ogroman novac feng-shui majstoru. kao da ide po novac. ali često nesvjesno privučemo mrtvu energiju raznim dekoracijama od suhog cvijeća. umjetničkim slikama sa negativnim prizorima. druga prema unutra. potreban vam je kompas da odredite strane svijeta. ali isključivo kao pravilno korištenje energija. ali uvijek povezane crvenom vrpcom. Feng-shui simboli koji donose sreću u novcu Kineski novčići Mogu se staviti vezani crvenom trakom na važna dokumenta i knjige prijemnih faktura kako biste imali uspjeha u poslu. sa jang stranom okrenutom prema gore (kineska slova). raspoređene po svim dijelovima sobe na neupadljivim mjestima. neka jedna gleda van. redovno zalijevanje i odstranjivanje trulih i suhih listova. Feng-shui zaista djeluje. a treću postavite . ona ne bi trebala biti okrenuta prema ulaznim vratima. Svi mi u svom domu imamo dosta aktivatora za koje nismo ni svjesni kako nam mogu donijeti pozitivnu energiju samo ako ih pravilno koristimo. u novčanik (kako biste osigurali da nikada nije prazan). najviše devet. koji predstavljaju energije pojedinih sektora. Važno je pri tom držati ih na podu. kao što su prostor ispod trosjeda. I neka budu okrenute prema različitim stranama svijeta. starih i oštećenih stvari. takođe možete ih okačiti iznad glavnog ulaza u kuću ili postaviti bilo gdje u domu.

po želji. simbolično predstavljajući ulazak bogatstva u dom ili kancelariju. može i u trpezariji i dijagonalno od glavnih ulaznih vrata. Trgovački brod Možete sami napraviti svoj brod bogatstva tako što ćete uzeti maketu bilo kakvog broda. koliko god ih imali. lažnim zlatnim polugama i postaviti u predsoblje ili dnevnu sobu. kuhinji i kupatilu. novčićima. Možete i ispod svake žabe. Dnevna soba je najpogodnija. staviti pravu novčanicu ili kovanicu. . okrenut tako da uplovljava u prostoriju. kao da dočekuju chi bogatstva. napuniti ga raznim dragocjenostima. dok se ne preporučuje držati ih u spavaćoj sobi.

. jaspis. malahit.pet vrsta sjemena ili zrnevlja staviti u male plastične kese Vazu izobilja držite tako da je sklonjena od radoznalih pogleda. citrin. kristali. ametist. zemlje. korali.crvena torbica prepuna novca .. akvamarain. kornain. kristala. tigrovo oko. lapis lazuli. metala i napunite je sljedećim sadržajem: .tri. kvarc. izaberite vazu od porcelana. topaz. biser..Vaza izobilja Kako biste napravili vazu koja donosi bogatstvo.sedam vrsta poludragog kamena. šest ili devet kineskih novčića koji su vezani crvenom vrpcom . .

. Medjutim. da je ja onda stavim ispod stocica u hodniku.ali okrenutu ledjima od ulaznih vrata? Sta vi mislite? :) Najbolje je da se ovaj simbol drži u prostoriji dnevnog boravka i to dijagonalno od ulaznih vrata. a onda simbol tronoge žabe postaviti tako da bude okrenuta u ovom pravcu.pa posto imam samo jednu. pa možeš izračunati povoljnu direkciju za novac na osnovu ličnog gua broja (na odgovarajućoj temi imaš opširnije o ovome). nema nekog strogog pravila.Tronoga žaba Ja sam danas kupila zabu i isto ima novcic kao na slici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful