P. 1
Recnik Terminologije Englesko Srpski Obnovljivi Izvori Energije

Recnik Terminologije Englesko Srpski Obnovljivi Izvori Energije

|Views: 378|Likes:
Published by freecontra5194

More info:

Published by: freecontra5194 on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. su mnogobrojni. Neujednačeno. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. organizacije potrošača itd. Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. španski. pa i sa engleskog. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). Toj potrebi. ruski. nemački).). uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora. ali i uopšte na međunarodnom nivou. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike. naime. a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. ako ne i nemoguće odvajati od energetike. odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. 3 . tako i svi drugi korisnici. i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima. francuski. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike. U tome. a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod. a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom. Iskustvo.uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama. Oni. koju je teško. Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. naime.

Redakcioni odbor Beograd. pa i ovog. ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. Dakle. koji su značajni i za Srbiju. To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. To mogu biti i novinari. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika. Valjevo. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. studenti. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. Mission in Serbia). Imajući u vidu pomenute razloge. nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. mnogo više vremena za njegovu izradu. on bi bio izuzetno obiman. 2004). svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike. najzad. akcije koje se sprovode na internom planu država. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. cilj i svrha ovog rečnika su širi. kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope). Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i. naučni radnici. Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija.Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. novembar 2006. Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. 4 . profesori. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika. učenici. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. EKODIMeC. regionalni i bilateralni). Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi. i znatno više finansijskih sredstava. godine. podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. Takođe. u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. U skladu sa projektnim zadatkom.

upravnog. a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora. „koristi“ opštim pravnim institutima. Sa stanovišta stručne terminologije. Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja.).predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. nastaju mnogi problemi. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. pre svega. ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . Pravna pravila i izreke. Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka. Ova konstatacija ima šire značenje. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno. ta usaglašenost je i pravna obaveza. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. okolnosti njihovog nastajanja. itd. postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno. ciljevi. specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. mehanizmi njihovog sprovođenja. Terminologija u oblasti energetike. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. a pre svega sa zaštitom životne sredine. Međunarodni ugovori. to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. U suprotnom. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). U takvim slučajevima. predstavljaju celinu. nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. jer se pravo energetike. iz oblasti građanskog. jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). Međutim. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora. Razlog tome su. u najvećoj meri. ali i međunarodnog ugovornog prava). iz međunarodnog ugovornog prava. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. koji su uneti u Rečnik. za oblast energetike. u izradi rečnika. i usko s njim povezano pravo životne sredine. kojima se reguliše oblast energetike. nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer. krivičnog. veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. i potiče. bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. Međutim.

implementaciji međunarodnih ugovora i dr. a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. u našoj sredini. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine. To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. preko SFRJ. potpisale i ratifikovale. kodifikacijama velikih pravnih sistema. SRJ i SCG do Republike Srbije. Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. Njome se.zabuna. Harmonizacija. što je ne samo njihov interes. U tom procesu učestvuje većina država sveta. je doprinelo realizaciji navedenog metoda. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina. U tom pogledu. koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. godine 6 . niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih). Rad Ujedinjenih nacija. Beograd. korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. a u tom okviru i evropskog prava energetike. prirodnih i tehničkih nauka. U ovom vremenu. novembar 2006. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. međutim.

kao u reči sea /si / kratko i. kao u reči bad /bæd/ dugo a. kao u reči bar /bɑ / kratko a. kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u. kao u reči pick /p k/ kratko e.izgovor i skraćenice Fonetski alfabet. kao u reči board /b d/ kratko u. sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i. kojim je označen izgovor engleskih reči. kao u reči bet /bet/ otvoreno e. kao u reči cup /k p / kratko o. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 . kao u reči fossil /'f səl/ dugo o.

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

– adjective – pridev adv. – verb – glagol 9 . – plural – množina sg.lista skraćenica adj. – number – broj pl. – noun . – singular – jednina v.imenica num. – adverb – prilog n.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

obzir. tačnost. preciznost. accident [ æks dənt] – n.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. mogućnost prihvatanja. akumulirati. 13 . in accordance with – u skladu sa. odgovoran nekome. udes. pristupiti nečemu. sklad. account of costs – račun proizvodnih troškova. access [ ækses] – n. nezgoda. accelerated development – ubrzani razvoj. pristup. nagomilati. accuracy [ ækʊrəsi] – n. 1998. accede to a convention – pristupiti konvenciji. access to energy – pristup eneregiji. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. prekinuti. obilan. saglasnost. acceptibility [ək septə b ləti] – n. upiti. bank account – račun u banci. abundance [ə b ndəns] – n. fair access to – fer pristup nečemu. abort [ə b t] – v. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. accede to an office – stupiti na dužnost. apsorbovati. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. sklad. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. odbaciti. akcident. accelerate [ək seləre t] – v. ubrzati. accordance [ə k dəns] – n. izobilje. obilje. prilaz. above ground [ə b v graʊnd] – adj. bogat. stupiti na nešto. accession [ək seʆən] – n. zastupljenost. odgovornost. pristupanje. take into account – uzeti u obzir. accord [ə k d] – n. Arhus. dogovor. account [ə kaʊnt] – n. pristup. nadzemni. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. havarija. abundant [ə b ndənt] – adj. račun. prihvatljivost. slaganje. razmotriti. accede to [ək si d] – v. absorb [əb s b] – v.

oglašavati. staviti u pogon. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. za ovu svrhu. advanced [əd vɑ nst] – adj. novi razvojni termo procesi. dopunski. oglas. adverse effect – nepovoljan. dobitak. kao gasifikacija ili piroliza. delovanje. adversely affected – izložen negativnom delovanju. aerosol. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. sprej. reklama. pridružen. uključiti. nadmoćnost. savet. added value [ ædid vælju ] – n. u ovom slučaju. prilagoditi. coordinated action – koordinirana akcija.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada. podešavanje. aktivirati. prikupljanje. kontra efekat. action plan – akcioni plan. savetnik. advertise [ ædvəta z] – v. advertisement [əd v tismənt] – n. adverse [ ædv s] – adj. take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. prednost. administrative measures – administrativne mere. dobitak. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. suprotan. ispravan. dodatni. affiliate [ə f lie t] – adj. administrativni. affordable [ə f dəbl] – adj. prilagođavanje. tačan. regulisanje. pristupačan. adviser [əd va zə] – n. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. nepovoljan. immediate action – neposredno delovanje. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. to the best advantage – najpovoljnije. advantage [əd vɑ nt d ] – n. napredan. pripojen. podesiti. dodatna vrednost. advice [əd va s] – n. additional [ə d ʆənəl] – adj. ad hoc [æd h k] – adv. akcija. action [ ækʆ. affordable price – pristupačna cena. korist. sticanje. upravne mere. negativan. doterivanje. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. spojen. 14 . aktivnost. moderan. upravni. precizan. adjustment [ə d stmənt] – n. administrative [əd m nistrət v] – adj. priuštiv.n] – n. adjust [ə d st] – v. advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. reklamirati. activate [ æktive t] – v. aerosol [ eərəs l] – n.

reach an agreement – postići sporazum. zemljoradnja. alkoholno gorivo. komora za naknadno hlađenje. celina. sporazum. obrađivanje zemlje. vazduh. regional agreement – regionalni sporazum. 15 . poljoprivredni. preferential agreement – preferencijalni sporazum. poljoprivreda. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. skupljen. program rada. frontier agreement – pogranični sporazum. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura. aglomeracija. aggregator [ ægr ge tə] – n. zastareva. skupljanje. multirateral agreement – višestrani sporazum. uzbuna. slaganje. bilateral agreement – bilateralni. agregat. agricultural land – poljoprivredno područje.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n. agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. upozorenje. startosti. aggregate [ ægr ge t] – v. nagomilati. agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). dogovor. oprez. agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj. nagomilavanje. dvostrani sporazum. organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). air [eə] – n. dogorevanje. in agreement with – u dogovoru sa. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n. skupiti. aggregate [ ægr gət] – adj. ugovor. nagomilavanje. masa. ukupan zbir. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. signing of agreement – potpisivanje sporazuma. alert [ə l t] – n. aggregate [ ægr gət] – n. određivanje veka trajanja. koji stari. agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. dnevni red. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. kombinat. agreement [ə gri mənt] – n. agenda [ə d endə] – n. saglasnost. age-dating [ e d deitiŋ] – n. naknadno sagorevanje. ageing [ e d ŋ] – adj. nagomilan. kompoznitni sastav. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. ukupan. alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n.

ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu. aneks. ispitivanje. alternative [ l t nət v] – adj. alociranje. 16 . ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. analytic [ ænəl t kəl] – adj. izbor. raspodela. alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n. animal [ æniməl] – adj. altitude [ æltitju d] – n. izmena. alteration [ ltə re ʆən] – n. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. amandirati. dodatak. visina (nadmorska). prokomentarisati. alternativni. analiziranje. naizmenična struja. pribeležiti. dopuna. anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. ispravka. amperage [ æmpər d ] – n. premeštanje. angle [ æŋgəl] – n. alternativa. koji služi nečemu kao zamena. analysis [ə næləsis] – n. amperaža. annotate [ ænəte t] – v. anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. koji zamenjuje nešto. pojačati. alternative fuel – alternativno gorivo. menjanje.allocation allocation [ ælə ke ʆ. ugao. amend [ə mend] – v. ambient [ æmbiənt] – adj. popravka zakona ili dokumenta. animal [ æniməl] – n. dopuniti. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. dati primedbu. preinačenje. data analysis – analiza podataka. analiza. animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. amendment [ə mendmənt] – n. povećati. allocation of facilities – premeštanje postrojenja. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. angle of incidence – upadni ugao. annex [ æneks] – n. analitički. koji se odnosi na životinje. životinjski. analysis of facts – analiza činjenica. izmeniti. alternative [ l t nət v] – n. alternativni energetski resursi. životinja. okolni. amandman.n] – n. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. jačina struje u amperima. dodeljivanje. alternative energy resources – alternativni izvori energije. popraviti. anaerobni. amplify [ æmplifa ] – v.

oblast. odgovarajući. jednogodišnji. arable crops – ratarski usevi. kućni aparat. zone. tumačenje. vodena površina. suv. approval [ə pru vəl] – n. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. sličan. odobrenje. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. aqueous [ eikwiəs] – adj. water – kopnena. electrical appliances – bela tehnika. areas – sušne oblasti. bezvodan. odstupanje. conservation area – područje pod zaštitom. appliance [ə pla əns] – n. područje. obradiv (obradiva zemlja). arid [ ærid] – adj. area of land. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. arable [ ærəbl] – adj. limited area – ograničena površina. površina. aproksimativan. approval procedure – procedura odobrenja. vodonosni. predvideti. koji se dešava jednom godišnje.arid zones. anticipated energy demand – predviđena potražnja. komentar. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. priblizan. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. approximate [ə pr ksimət] – adj. arid zones. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. godišnji. prihvatanje. aparat. annual turnover – godišnji obrt. anomalija. mašina. anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. areas annotation [ ænə te ʆən] – n. oranica. primedba. koji sadrži vodu. vodeni. area load – opterećenje po jedinici površine. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. anticipate [æn t sipe t] – v. nepravilnost. pristup. stepwise approach – postepeni pristup. approach [ə prəʊtʆ] – n. annual [ ænjuəl] – adj. prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). area [ eəriə] – n. pristup po principu korak po korak. arable land – obradiva zemlja. sušan. objašnjenje. antropogeni. aparat u domaćinstvu. 17 . zona. anomaly [ə n məli] – n.

authority [ θ r. korisno svojstvo. competent authority – nadležni organ. assign [ə sa n] – v. član. atenuator. revizija. oslabljivač. uzdizati se. predmet. pasus. established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. javna vlast. aktiva. pridružiti. odredba. assets – pl.semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). assumption [ə s mpʆ ən] – n. povećati. arrestor (arrester) [ə restə] – n. life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. montirati. associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. pripisati. deo. article [ ɑ t kəl] – n. procena. dodeliti. odvodnik (gromobrana). atom. sklopiti. conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. polazna tačka. paragraf. vlast. augment [ g ment] – v. provera. atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija). osnovna sredstva. spojiti. assemble [ə sembəl] – v. članak. asset [ æset] – n. atmosfera. risk assessment – procena rizika. 18 . tačka. kod projektovanja energetskih postrojenja). public authority – javna uprava. organ ili telo (u smislu vlasti). ocena. automatski. imati pravo odlučivanja. to have authority – biti ovlašćen. atom [ ætəm] – n. gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. prednost. atomizer [ ætəm aizə] – n. povećavati se. attenuator [ə tenjueitə] – n. raspršivač. pretpostavka. atomic energy – atomska energija. audit [ dit] – n. posed. uvećati. pepeo. impovina. uspon. ascent [ə sent] – n. samostalno. as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. atmosphere [ ætməsf ə] – n. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. judicial authority – sudska vlast. penjati se. sastaviti. sredstva. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. auto – samo.ti] – n. assessment [ə sesmənt] – n. ash [æʆ] – n. ascend [ə send] – v.

19 . pomoćni. available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. load balance – uravnoteženost opterećenja. podrška. akumulator. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. spoj sličih komponenti. bekap. bure. 1989. rezerva. backbone [ bækbəʊn] – n. energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. personal background – lični podaci. dodatni. bilans. Bazel. band [bænd] – v. barrel [ bærəl] – n. backfill [ bækfil] – n.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. back up [bæk p] – v. ballast [ bæləst] – n. sačuvati. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. backup [ bæk p] – n. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara). naknadno ispunjavanje. balance of trade – bilans poslovanja. vezati. kopija. dostupan. band [bænd] – n. available resources – raspoloživi resursi. okupiti se. pozadina. auxiliary equipment – pomoćna oprema. naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. barge [bɑ rd ] – n. energy consumption balance – balans potrošnje energije. nosilac. traka. baterija. šlep. saldo. pojas. balast. opterećenje. auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. kičma. vaga. bearer [ beərə] – n. raspoloživ. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. presnimiti. background [ bækgraʊnd] – n. ravnoteža. barža. available [ə ve ləbəl] – adj. balance [ bæləns] – n. zasipanje. B available technology – raspoloživa tehnologija. balance of payment – bilans plaćanja. konačno stanje. podloga. battery [ bætəri] – n. oslonac. balans. opseg. barel.

obavezati. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n. prednost. odstupanje. ratifikovati. bidding [ b d ŋ] – n. otklon.behalf behalf [b hɑ f] – n. mutual benefit – obostrana korist. spojni priključni. prikupljanje ili davanje ponuda. u interesu. prednost. onaj koji ima korist. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. koristiti. bid [b d] – n. ići u korist. povlastica. benefit [ benefit] – v. potpomagati. on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. beneficiary [benə f ʆəri] – n. binding [ ba nd ŋ] – adj. imati koristi od. ponašanje. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. dobit. on behalf of – u korist. korist. bind [baind] – v. binding decision – obavezujuća odluka. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. bias [ baiəs] – n. potvrditi ugovor. režim rada. bidding procedure – licitacija. u ime. skriveni. vezati jedno za drugo. beneficial for – koristan za. neravnoteža. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. biokonverzija. otvoreni konkurs. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. bind legaly – pravno obavezati. podzemni. vezivni. binding agreement – obavezujući sporazum. kvalitet). best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. for the benefit of – u korist. zvanična ponuda. privilegija. nametnuti. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. ponuda. korist. 20 . behavior [b he vjə] – n. benefit [ benefit] – n. bellow ground [b ləʊ graund] – adj. nuđenje. bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. prednapon. obavezujući. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. referentna tačka (nivo. benzin i prirodni gas). pogodnost. reper. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja.

biološka raznovrsnost. gorivo nastalo iz biološkog materijala. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja. biomass [ ba əʊmæs] – n. energije. krvariti. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. plan. biomass exploitation – korišćenje biomase. udarac. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. duvanje. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. udar (vazduha). blast [blɑ st] – n.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. biological diversity – biodiverzitet. životinja. živi svet. 1992. bioelektricitet. projekat. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. skup svih vrsta (biljaka. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. biogas. boiler [ b lə] – n. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. blow [bləʊ] – n. boiler house – kotlarnica. izduvavati. blueprint [ blu pr nt] – n. biota [biəʊ tə] – n. šema. Rio de Žaneiro. produvavanje. bioenergija. biogorivo. nacrt. biorazgradljiv. 21 . bioetanol. biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad. bojler. biodizel. zamračenje. bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. biota. biodiverzitet. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. ispuštati. tehnički crtež. biološki razgradljiv. biosfera. biogas [ ba əʊ gæs] – n. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. biomasa. iznenadni nestanak el. elektricitet dobijen biološkim procesima. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. bleed [bli d] – v. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). kotao. mikroorganizama i gljiva) određenog područja. biomass installations – postrojenja za preradu biomase. blackout [ blækaʊt] – n. bioenergija. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. energija vezana za biološke procese. biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. eksplozija.

grana. dodatni pogon. obilazni put. prestanak. žig. branch [brɑ ntʆ] – v. prelom. teret (odnosi se na zapreminu). bridge [br d ] – n. marka. teret. gorenje. od nižeg nivoa ka višem. raspad. pospešiti. administrative boundary – administrativna granica. prekid u radu. snop. bridge [br d ] – v. prespajanje. bound [baʊnd] – adj. brend. ispad. ugovorima. branch [brɑ ntʆ] – n. broadband [ br dbænd] – adj. opterećenje. šentiranje. dodatni generator. međa. burden sharing – raspodela opterećenja. break [breik] – n. područno odeljenje ili kancelarija. vrsta. sagorevanje. obavezama. premostiti. granica. širiti se. bypass [ ba pɑ s] – n. bušotina. burning [ b n ŋ] – n. bound by obligations – obavezan dužnostima. bunch [b ntʆ ] – n. šantiranje. grananje. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. proboj. boost competitivneness – podstaći konkurentnost. mimoilaženje. premošćenje. bottom-up [ b təm] – adv. podstaći.boost boost [bu st] – v. obavezan na nešto. koji se proteže preko administrativne granice. transboundary – prekogranični. most. izgaranje. široki obuhvat. svežanj. brand [brænd] – n. boundary [ baundari] – n. pomoćna dinamo-mašina. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti. grupa. prekid struje. tereta. bulk buy – kupovina na veliko. branch office – podružnica. dodatni pojačavač. vezan. širokopojasni. velika propusna moć. račvati se. bulk [b lk] – n. boundary conditions – granični uslovi. odozdo naviše. booster [bu stə] – n. granati se. odvod. breakdown [ bre kdaʊn] – n. bridging [br d iŋ] – n. burden [ b dn] – n. ogranak. financial burden – finansijska obaveza. pauza. 22 . busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. borehole. bore-hole [ b həʊl] – n. havarija.

izazov. nesrećni slučaj. ćelija. kabliranje. technical capability – tehnička sposobnost. chain [tʆe n] – n. capture [ kæptʆə] – n. calculated – sračunat. merač toplote. kalorimetar. baždarenje.changeover C cable [ ke bəl] – n. prikupljanje. račun. campaign [kæm pe n] – n. iziskivati (mere). lanac. proračun. changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. zvati. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. žrtva nesreće. capacity [kə pæsiti] – n. 23 . od celuloze. challenge [ tʆælənd ] – n. casualty [ kæ uəlti] – n. celulozan. carbon capture – izdvajanje ugljenika. hvatanje. provodnik. calculation [ kælkjə le ʆən] – n. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj. element. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. otkazati. carbon dioxide – ugljen dioksid. kapacitet. kalibracija. nosivost. calibration [ kæli bre ʆən] – n. call for (measures) – zahtevati. carbon cycle – ciklus ugljenika. sakupljanje. propusna moć. pozvati. kabl. sposobnost. cell [sel] – n. pretnja. cellulose [ seljələʊs] – adj. polaganje kablova. ugljenik. ugljenonosni. capability [ ke pə b liti] – n. izračunat. cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. kampanja. call [k l] – v. zahvat. chain reaction – lančana reakcija. prebacivanje. podešavanje. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). chain of events – lanac povezanih događaja. cabling [ ke bl ŋ] – n. kalorijska vrednost. odustati. carbon (C) [ kɑ bən] – n. sposobnost. cancel [ kænsəl] – v. mogućnost. carbon monoxide – ugljen monoksid. prekinuti. prespajanje. kalkulacija. calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n.

dimnjak. cluster [ kl stə] – n. Njujork. cirkulisati. clunker [ kl ŋkə] – n. chimney [ tʆ mni] – n. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). čišćenje. klaster. ravan. punjač. 24 . emisija ugljen-dioksida. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. uređaj za punjenje. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. kružiti. zahtev. climate [ kla mət] – n. claim [kle m] – n. drveni ugalj. clarify [ klærifa ] – v. raščišćavanje. Ženeva. charger [ tʆɑ d ə] – n. čist.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. međuprostor. rashlađivač. krčenje šume. clearing [ kl ər ŋ] – n. raščišćen prostor. climate change – klimatska promena. pročistiti. uklanjanje. oprterećenje. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja. klima. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. ugljena šljaka. punjiv. obračun. clearance [ kl ərəns] – n. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. potraživanje. clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. circulate [ s kjəle t] – v. CO – ugljen-monoksid. naelektrisanje. visinski razmak. tarifa. vozilo (najčešće zastarelo. elekrtrični naboj. naplata. gomila. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. razjasniti. akumulatorski. reklamacija. pravilan. grupa. grozd. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. be in charge – biti nadležan. chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. clean [kli n] – adj. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. clinker [ kl ŋkə] – n. 1992. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. uklanjanje. charge [ tʆɑ d ] – n. 1979. staviti u promet. chiller [ tʆ lə] – n. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. CO2 emission – ispuštanje. CO2 – ugljen-dioksid.

zapaljiv. combined [kəm ba nd] – adj. collector field – kolektorsko polje. commitment [kə m tmənt] – n. carry out commitment – izvršiti obavezu. coal-cake – briketirani ugalj. zakonik. poslovnik o radu. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. combat [ k mbæt] – v. solar collector – solarni kolektor. pravilnik. gorljiv. ugalj. combustible [kəm b stibəl] – adj. kombinovan. kohezija. domaćinstava). coal seam – ležište uglja. combat climate change – suzbijati klimatske promene. šifra. koksara. computer code – računarski kod. coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike). kolektor. coke oven – koksna peć. uređaj za korišćenje otpadne toplote. cohesion policy – politika povezivanja. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. širi skup pravila. pravila službe. cohesion [kəʊ hi ən] – n. coke [koʊk] – n. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. obaveza. uređaj za sakupljanje. coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. code [ kəʊd] – n. coal power plant – električna centrala na ugalj. program. coal [kəʊl] – n. kodeks. gorenje.carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. codex [ kəʊdeks] – n. posvećenost nečemu. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. boriti se. coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja. kod. product of combustion – proizvod sagorevanja. coal-pit – ugljenokop. coal-bed – sloj uglja. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. 25 . combustion [kəm b stʆən] – n. povezivanje. sagorevanje. collector [kə lektə] – n. cokery [ kəʊkəri] – n. koks. usklađena. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo. code of practice – pravilnik o ponašanju.

uporediv. kompresija. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. koncentracija. compile [kəm pa l] – v. koncern. dizel-motor. usaglašavanje. countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces. pridržavanje (pravila. biti u vezi sa. konkurentnost. compliance [kəm pla əns] – n.mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. kompresovan. compatible [kəm pætibəl] – adj. party concerned – zainteresovana strana. concentration [ k nsən tre ʆən] – n. territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 . compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. uporediv. obuhvatati. competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. koji se može porediti. comparable [ k mpərəbəl] – adj. komprimovan. konkurencija. competitive [kəm petit v] – adj. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama. veliko preduzeće. stvaranje izvršne verzije programa. odnositi se na. concern [kən s n] – n. javnost na koju nešto utiče. sveobuhvatan. compressed [kəm preʆən] – adj. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. nadmetanje. in compliance with – u skladu sa. kompatibilan. u skladu sa. compression [kəm preʆən] – n. tužba. concern [kən s n] – v. competition [ k mpə t ʆən] – n. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. complain [kəm ple n] – v. ticati se. normi). reklamirati (u smislu primedbe). public concerned – zainteresovana javnost. javnost koje se tiče nešto. biti zabrinut. gas concentration – koncentracija gasa. comparable methodologies – uporedive metodologije. sastaviti. complaint [kəm ple nt] – n. sposobnost nadmetanja. takmičenje. sastojati se. competitiveness [kəm petit vnis] – n. skupiti. žalba. comprise [kəm pra z] – v. žaliti se. kompilirati. konkurentan.

spoj. constituent [kən st tʆuənt] – n. kondenzacija. razmatranje. zadržavanje. slučajnost. potrošač. provodnik. združeno delovanje. razmotriti.contingency plan strane. uskladištenje energije. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. energy consumption – potrošnja energije. vod. kondenzat. conductive [kən d kt v] – adj. congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. ograničenje. conduit [ k ndjuit] – n. vezati. provodnik. tečnost dobijena kondenzacijom gasa. prepreka. connect [kə nekt] – v. connection [kə nekʆən] – n. condensate [ k ndənseit] – n. road conditions – stanje puta. dotaći. sastavni deo. contingency plan – plan za vanredne situacije. dovodi do čega. consideration [kən s də re ʆən] – n. konstituent. conducive (to) [kən dju s v] – adj. connecting [kə nektiŋ] – adj. konzumacija. conductivity [k nd k t viti] – n. consumption [kən s mpʆən] – n. konzument. priključni. conductor [kən d ktə] – n. congestion [kən d estʆən] – n. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. održanje. conservation [ k nsə ve ʆən] – n. conservation of forests – očuvanje šuma. koji povezuje. priključak. zakrčenje. trošenje. čuvanje. spojiti. content [ k ntent] – n. soil condition – stanje zemljišta. veza. provodljiv. obzir. confidentiality of information – poverljivost informacija. očuvanje. provođenje (npr. sadržaj. conservation of energy – čuvanje. slučaj. conduction [kən d kʆən] – n. provodljivost. take into consideration – uzeti u obzir. uslov. spaja. zagušenje. održanje. u saobraćaju). constraint [kən stre nt] – n. connector [kə nektə] – n. kongestija. engineering constraints – tehnička ograničenja. contingency [kən t nd ənsi] – n. rezervni plan. condition [kən d ʆən] – n. koji doprinosi čemu. energije). poverljivost. stanje. konektor. eventualnost. zajedničko. condensation [ k nden se ʆən] – n. poverljiv. potrošnja. consumer [kən sju mə] – n. priključak. cev ili kanal. 27 .

convert [kən v t] – v. convection [kən vekʆən] – n. to) [kən v ʆən] – n. preduzimač.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. pokret. cool [ku l] – v. cooler [ku l] – n. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. gasa. kontrola. koji može da se zameni nečim drugim. skup. neprekinut. ohladiti. continuous current – neprekidni tok (npr. konvertibilan. conversion (into. sposobnost regulacije (sistema). pretvaranje. konvencija. contractor [kən træktə] – n. ugovor. ili u drugi oblik energije. convertible [kən v tibəl] – adj. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. ugovarač. nadzor. struje. ugovor. uobičajen. aparatura koja menja svojstva električne struje. coolant [ ku lənt] – n.. rashladni fluid. controlling [kən trəʊliŋ] – adj. converter [kən v tə] – n. uslovi predviđeni ugovorom. zamenljiv. dogovor. controller [kən trəʊlə] – n. dobavljač. controllability [kən trəʊlə biliti] – n. konvencionalan. toplotu. upravljanje. n. kontrolni. conveyer belt – transportna traka. konvekcija. pretvarati. conveyer [kən ve ə] – n. prenošenje. konverzija. transporter. control [kən trəʊl] – n. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. contract terms – ugovorni uslovi. izmeniti. conventional fuel – konvencionalno gorivo. upravljački. cooling [ku liŋ] – n. kontrola. regulator. bilo kog fluida). upravljački uređaj. zamena. convention [kən venʆən] – n. konvertor. upravljanja. neprekidan. kontrolor. conventional [kən venʆənəl] – adj. sredstvo za hlađenje. uređaj za hlađenje. converted vehicle – konvertovano vozilo. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. zameniti. hlađenje. konvertovati. 28 . controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. za razliku od sintetičkog gasa. contract [ k ntrækt] – n. operater. izvođač. non-convertible – nezamenjiv. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva.

spoj. kriterijum. uređaj za korekciju. jezgro transformatora. criteria – kriterijumi. brojač. lomljenje. suštinski. ovlašćenje. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. korozivan. kvarenje. cost-competitive – konkurentan po ceni. energija sadržana u jezgru reaktora. obuhvatiti. crop species – sorta. trošak. ispravljač.cross-border core [k ] – adj. vredan uloženih sredstava. cross section – poprečni presek. credentials [kr denʆəlz] – pl. korupcija. usev. koksovanje. pojava pukotina. kritički. pokriti. srž. core [k ] – n. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. costs – troškovi. covering [ k vər ŋ] – n. veza. spajanje. crop [kr p] – n. criterion [kra t əriən] – n. corrosive [kə rəʊs v] – adj. spojnica. protivdejstvo. ključni. counter [ kaʊntə] – n. profil. jezgro reaktora. coupling [ k pl ŋ] – n. 29 . vrsta useva. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. učesnik (u procesu. obloga. truljenje. letina. critical [kritical] – adj. corrosion [kə rəʊ ən] – n. fixed cost – stalni trošak. sprega. corruption [kə r pʆən] – n. cross-border – prekogranični. regulator. cost [k st] – n. core energy – osnovna (bazna) energija. razgovoru. corrector [kə rektə] – n. core area – osnovno područje. criticality [ kriti kæliti] – n. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. rod. isplativost. estimated cost – predračun. prevlaka. cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. cena po jedinici. kultura. cracking [ kræk ŋ] – n. kritičnost. cost recovery – naknada troškova. kontra (prefiks). jezgro. punomoćje. prekrivač. korozija. cena. rđanje. prekriti. counterpart – sagovornik. brojilo. counter-measure – protivmera. unit cost – jedinična cena. cover [ k və] – v. prinos. kritičan.

svakodnevni. regulisati. zbirni. suštinski. data [ de tə] – pl. D daily [ de li] – adj. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. Sofija. aktuelni. gasa) preko određene granice. vlažan. damage [ dæm d ] – n. sirov. najsavremeniji. ograničiti. neprovodni materijal. damp [dæmp] – adj. damming [dæm ŋ] – n. neprerađena nafta. electrical current – električna struja. period. podaci. current trends – savremeni tokovi. alternating current (AC) – naizmenična struja. crucial [ kru ʆəl] – adj. smanjiti. neprečišćen. current issues – tekuća pitanja. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. oštećenje. bitan. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda. crude [ kru d] – adj. najmodernija. tok. krucijalan. damp [dæmp] – v. kumulativni. crude oil – sirova. prost. prigušivač. current proof – protivstrujni. struja. kvar. šteta. uspor rečnog toka. dam [dæm] – n. amortizer. current-carrying – pod naponom. najmoderniji. current [ k rənt] – adj. cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. curb [k b] – v. krug. cutting-edge technology – najnovija.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. damper [dæmpə] – n. dnevni. 1994. cumulative [ kju mjələt v] – adj. prigušiti. postavljanje brane. neprerađen. current [ k rənt] – n. ciklus. tekući. energije. el. 30 . cycle [ sa kəl] – n. prigušnica. brana. cumulative impact – kumulativni uticaj. najsavremenija tehnologija. crude supplies – zalihe sirove nafte. cross-border transmission – prenošenje (npr.

daylighting control – kontrola dnevnim svetlom.density data acquisition – prikupljanje podataka. beznaponski. strmina. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. neaktivan. data processing – obrada podataka. deep mine – jamski rudnik. sunovrat. propadanje. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. odstranjivanje gasa. deactivate [di æktive t] – v. razdvojiti. raskinuti. daylight [ de la t] – n. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. truljenje. krajnji rok. high demand – visoka potražnja. usporenje. delay [d le ] – n. decay [d ke ] – n. demand power – zahtevana snaga. koncentracija. tražnja za nečim na tržištu. cena isporuke. kosina. deep mining – dubinski kop. raspad. dead [ded] – adj. 31 . isključiti. density [ densiti] – n. gustina. odlaganje. dezaktivirati. stepen. neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. osloboditi. mrtav. nulti. dubok. nivo. demand [d mɑ nd] – n. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje. decouple [d k pəl] – v. vreme zastoja. degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. dnevna svetlost. data flow – tok podataka. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. dead conductor – beznaponski provodnik. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. de-gas [di gæs] – v. degree [d gri ] – n. dead time – izgubljeno vreme. kašnjenje. delta [ deltə] – n. rečna delta. deep [di p] – adj. ispustiti. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period). degas. beleženje podataka. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju. potražnja. delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. decline [d kla n] – n. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. deadline [ dedla n] – n. data logging – prikupljanje. zahtev.

deregulacija. diesel oil [ di zəl l] – n. raspršen. detektovati. rasprostranjen. ispražnjen. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. depository [d p zitəri] – n. development [d veləpmənt] – n. device [d va s] – n. desalinizacija. raširen. desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n. uređaj. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n. deployment [d pl mənt] – n. depo. sprava. stovarište.dependence on dependence on [d pendəns] – n. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. 32 . deposit [d p zit] – v. depletable [d pli təbəl] – adj. utvrditi. nataložiti. izdvojiti sumpor. desalination [di sæli ne ʆən] – n. deprecijacija. foster development – podsticati razvoj. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. ukidanje. desulphur [di s lfə] – v. detekcija. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr. derogation [ dirə ge ʆən] – n. depozitar (ugovora). sustainable development – održivi razvoj. deponovati. detection [d tekʆən] – n. šteta. osiromašen. pogoršanje. raspršiti. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi). tj. decentralizacije i sl. desertification [d z tifi ke ʆən] – n. deposit [d p zit] – n. pretvaranje u pustinju. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. ukidanje poreza. otkriti. difuzan. detaxation [tæk se ʆən] – n. nalazište. energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. dizel gorivo. razmeštaj. pad vrednosti. depozit. diffuse [d fju z] – v. naslaga. iscrpljen. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. razvoj. položiti. razvrstavanje. obezsumporenje. zavisnost od.). diffuse [d fju s] – adj. opaziti. širenje (nastajanje) pustinje. dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. opustinjavanje. developed countries – razvijene zemlje. diffuse source – rasut izvor. ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola. uštrb. detect [d tekt] – v. učiniti difuznim. otkrivanje. skladište. deregulation [di regjə le ʆən] – n. naprava. nanos. strategies for development – strategije razvoja. developing countries – zemlje u razvoju.

direktan. npr. direct [da rekt] – adj. neposredan. dislocation [ d slə ke ʆən] – n. demontirati. osporiti. rasteretiti. diskrepanca. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. a ne od lokalnog distributera. demontirati. direct current (DC) – jednosmerna struja. ne priznati. raspolaganje. disassemble [disə sembəl] – v. eddy current – vrtložna struja. disposal [d spəʊzəl] – n. disclaim [d s kle m] – v. energije). discharge of functions – razrešiti obaveze. odlaganje. discrepancy [d skrepənsi] – n. direct current (DC) – jednosmerna struja. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. dispatcher [d spætʆə] – n. dismantle [d s mæntl] – v. discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. neusaglašenost. svarljiv. ispustiti. digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. nesklad. otpremiti. pražnjenje. katastrofa. podložan procesima fermentacije ili razgradnje. mogućnost potrošača na malo da kupi el. isprazniti. discharge [d s tʆɑ d ] – v. isključenje (iz procesa). dostaviti. 33 . nepogode ili katastrofe. electric discharge – električno pražnjenje. rastaviti. razilaženje (u mišljenju). ispuštanje. upotrebljiva toplotna. neslaganje. osloboditi. disconnector [ d skə nektə] – n. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. rastvorljiv. rasklopiti. waste disposal – odlaganje otpada. uklanjanje. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa). dislokacija.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj. nesreća. nepoklapanje. disaster area – zona nesreće. premeštanje. direct solar gain – direktna solarna dobit. potrošni materijal. energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. dispatch [d spætʆ] – v. razdvajač. prekidač. razgradljiv. prekid. disruption [d s r pʆən] – n. isključiti. dispečer. odstupanje. prekidanje. disconnect [ d skə nekt] – v. nevolja. discharge [d s tʆɑ d ] – n. onaj koji raspoređuje. direct access – direktan pristup. disaster [d zɑ stə] – n. razdvojiti. rasklopiti.

gubitak.disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. drain [dre n] – v. DNO [di en əʊ] – n. crpsti. rastvoriti. 34 . raznovrsnost. divert [da v t] – v. drenirati. oboren. energije. drain [dre n] – n. downwind – niz vetar. pomak. na dole. isprazniti. prozori sa duplim staklima. diseminacija. utopiti. brain drain – odlazak stručnjaka. distributing [d str bju t ŋ] – adj. inicijativa). downed – umanjen. dnevni. pobudni. rasejavanje. naniže. isušivanje. drenaža. pogonski. drift [dr ft] – n. dissemination of information – širenje informacija. disipacija. dissipation [ d si pe ʆən] – n. suv. koji se odvija tokom 24 sata. nedostatak. drawback [ dr bæk] – n. distributing network – električna razvodna mreža. dissolve [d z lv] – v. diversifikacija. otklon. ometajući. energijom. isporuka el. dissolved gas – rastvoreni gas (npr. raznolikost. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). energije do konačnih potrošača. distribution [ d stri bju ʆən] – n. odstupanje. drainage [ dre n d ] – n. mana. suša. dissemination [d semi ne ʆən] – n. distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. disturbance [d st bəns] – n. promeniti pravac. odliv mozgova. skrenuti. distribucija (npr. putem niskonaponske mreže). diurnal [da nəl] – adj. odvoditi. niz. driving [ dra v ŋ] – adj. diversification [da v sifi ke ʆən] – n. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. koji se odvija u doba dnevnog svetla. double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. poremećaj. pomeranje. drown [draʊn] – v. diversity of supply – raznovrsnost ponude. potopiti. dry [drai] – adj. rasipanje. razvodni. niz struju. pogon. down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). drought [draʊt] – n. driving force – pokretačka snaga (npr. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. diversity [da v siti] – n. smetnja. kanalizacija. lokalni operater za snabdevanje el. down [daʊn] – prep. downstream – nizvodno.

odlaže. obeležiti. generator. duly [ dju li] – adv. 35 . in due time. očekivan. podesan. dinamo. durability [ djʊərə b liti] – n. connection – uzemljenje. istovarivanje. zemlja. in due course – pravovremeno. dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti. dospeo. provodni kanal. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. – n. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. dual [ dju əl] – adj. dynamo [ da nəməʊ] – n. dvostruki. označiti. dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. postojanost.) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. dužan (u smislu obavezan). dump [d mp] – n. dump site – smetlište. otporan. pokretač. istovariti. dam – zemljana brana. dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. uzemljenje. mesto na koje se nešto baca. trajan. embankment – zemljani nasip. baciti. surface – zemljina površina.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. alocirati sredstva. trajnost. due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. usled. due to – zbog. dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje. dampiranje. bacanje. kako treba. (el. s pravom. durable [ djʊərəbəl] – adj. dump [d mp] – v. due [dju ] – adj. dumping [ d mp ŋ] – n. surface warming – zagrevanje zemljine površine. izdržljivost. kanal. izdržljiv. kompresovani prirodni gas i benzin). postojan. zemni. duct [d kt] – n. deponija.

električan. economic life – isplativa dužina trajanja. uzemljenje. loš uticaj. electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. štedeti. isticanje. i koji prodaje el. efekat. efficiency [ f ʆənsi] – n. delotvornost. 36 . beneficial effect – koristan učinak. proteći. odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. eletroefikasnost. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. electric [ lektr k] – adj. ekologija. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. effluents [ efluənts] – pl. energy efficiency – energetska efikasnost. energiju krajnjim korisnicima. ecology [ k ləd i] – n. ekonomisati. ekosistem. effectiveness [ fekt vnis] – n. delotvornost. earthwork [ θw k] – n. efikasnost. ekonomija. eddy current [ ædi k rənt] – n. economy of scale – ekonomija obima. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. economic [ ekə n m k] – adj. elapse [ læps] – v. electric resistance heater – otporni grejač. korisnog učinka. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. zemljani radovi. proći. zemljom nasuta brana. vrtložna struja. economize [ k nəma z] – v. earthing [ ð ŋ] – n. enhance efficiency – povećati učinak. ekonomski. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida. privredni. economic efficiency – ekonomska efikasnost. curenje. effluence [ efluəns] – n. distorting effect – negativan. uticaj. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala. effect [ fekt] – n. electric shock – električni udar.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. otpadne tečnosti. efektivnost. stupanj korisnog delovanja. elapsed time – proteklo vreme. električni generator. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. electric generator – elektrogenerator. economy [ k nəm ] – n.

nasip. eligibility [ el d ə b ləti] – n. emergency cable – rezervni kabl. electrical grid sub-stations – trafo stanice. isparavanje. ozidana obala.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode. electricity [ lek tr səti] – n. izbijanje. elektrifikacija. električna centrala. energije. količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine. energije. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. embankment [ m bænkmənt] – n. maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora. elektricitet. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). electricity purchase – nabavka. emanacija. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi. embank [ m bænk] – v. emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. emission standard – standard emisije. kupovina el. electrical [ lektr kəl] – adj. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. electrical utility – elektrana. kabl za rezervno napajanje. emanation [ emə ne ʆən] – n. gasovi. 37 . electricity generation – proizvodnja el. emisija. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. emergency measures – mere za hitne slučajeve. Ženeva 1984. električni. opasnost. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. posedovanje traženih uslova. electricity works – elektrana. electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. electrical plant – elektrana. nevolja. ispuštanje. emergency [ m d ənsi] – n. electrical circuit – električno kolo. kvalifikovanost. zaštititi obalu nasipom. električna centrala. energije. emission [i miʆən] – n.

energetski. gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica. koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. endogenous [ n d d inəs] – adj. energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). endangered species – ugrožene vrste. emitovati. ispuštati. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. energy consumption – potrošnja energije. relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). endorse [ n d s] – v. otpornost. emit [i mit] – v. emittance [ m təns] – n. Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). ugroziti.emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. sopstvena sposobnost. energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. energetics – pl. enkapsulirati. atomic energy – atomska energija. obuhvatiti. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. 38 . endogenous capacity – unutrašnja. energize [enəd a z] – v. hermetički zatvoriti. energy [ enəd i] – n. usvojiti. energija (meri se u vatima). energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. energetika. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). encompass [ n k mpəs] – v. pobuditi. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora. energy demand – potražnja za energijom. endanger [ n de nd ə] – v. izdržljivost. energetic [ enə d et k] – adj. trajnost. endurance [ n djʊərəns] – n. staviti pod napon. endogen. energičan. prihvatiti. emmision limit values – granične vrednosti emisija. izložiti opasnosti.

oplemeniti. engine [ end in] – n. enhance [ n hɑ ns] – v. energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva. 39 . istaći. energy policy – energetska politika. energy management system – sistem upravljanja energijom. energy saving – mere štednje energije. enter into negotiations – započeti pregovore. imati kao posledicu. oplemenjivanja (npr. enriched uranium – obogaćeni uranijum. tržište energenata. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. enter into force – stupiti na snagu. pospešiti. obogaćivanje. obogatiti sadržaj nečega. enrichment services – usluge obogaćivanja. energy sector – energetski sektor. rude). politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. four-stroke engine – četvorotaktni motor. kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva. naglasiti. nastupiti. enter into consultations – započeti konsultovanje. ući. energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. enrich [ n r tʆ] – v. politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. pogonska mašina. snabdevanje obogaćenim uranijumom. motor. uranijuma. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas. enter [ entə] – v. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr.enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. enrichment [ n r tʆmənt] – n. podrazumevati. gas fueled engine – motor koji radi na gas. započeti. povlačiti za sobom. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. energy market – tržište energijom. proizvodnja aluminijuma). energy island – energetsko ostrvo. energy security / fuel security – energetska bezbednost. poboljšati. prodreti. energy reserves – energetske rezerve. entail [ n te l] – v. oplemenjivanje.

entry barrier – ulazna barijera. stupanje. 1991. erode [ rəʊd] – v. sredina. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. koji nije štetan po životnu sredinu. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu. entrust [ n tr st] – v. environmental [ n va rən mentl] – adj. u istoj fazi. ulazak. on equitable basis – na jednakoj osnovi. predvideti. istofazni. poduhvat. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. equitable [ ekwitəbəl] – adj. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. environment [ n va rənmənt] – n. eradication [ rædi ke ʆən] – n.enterprise enterprise [ entəpra z] – n. izjednačiti. erodirati. iskoreniti. ekvivalent potrošač. entry [ entri] – n. equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. envisage [ n v z d ] – v. poveriti. nagrizanje. ujednačiti. životna sredina. u jednakoj meri. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća. istovetan. 40 . entrenched custom – ustaljeni običaj. jednak. entrenched [ n trentʆt] – v. pravedan. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. ulaženje. nivelisati. equalize [ i kwəla z] – v. nagrizati. erozija. equiphase [ i kwife z] – adj. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. koji se tiče životne sredine. environmental protection – zaštita životne sredine. preduzetništvo. integritet životne sredine. spiranje. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. izjedati. ekvipotencijalan. environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. entry into force – stupanje na snagu. habanje. environmental integrity – jedinstvo. local environment – lokalno okruženje. eradicate [ rædike t] – v. Espo. erosion [ rəʊ ən] – n. ustaljen. iskorenjivanje. razarati. nepristrastan. preduzeće. okolina. uništavanje. on the basis of equity – na osnovu jednakosti.

izvezena roba. evolucija. ekscitirati. proširenje. radiation exposure – izloženost radijaciji. exchange [ ks tʆe nd ] – n. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. postepeni razvoj. proširiti. usisni ventilator. utrošiti. export [ eksp t] – n. isparivač. razmenjivač. event [ vent] – n. podstaći. događaj. excessive [ k ses v] – adj. ispumpavanje. izvoz. pobuditi. exceed [ k si d] – v. koji se može iscrpeti. exhauster [ g z stə] – n. širiti. iskop. neumeren. korišćenje. klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. exploit [ k spl t] – v. potrošnja. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. exceeding [ k si d ŋ] – adj. iskopavanje. izloženost. prekoračiti. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. eksploatacija. exposure [ k spəʊ ə] – n. exchange of personnel – razmena osoblja. više nego. 41 . expend [ k spend] – v. troškovi. višak. kretanje. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. public expenditure – javna potrošnja. expand [ k spænd] – v. potrošiti. expenditure [ k spend tʆə] – n. pražnjenje. premašiti. evolucioni. proces. izmenjivač. exhaustible [ g z stibl] – adj.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. excess [ ekses] – n. upotrebiti. preteran. ekspanzija. vakumiranje. in excess – suviše. iskoristiti. evolution [ i və lu ʆən] – n. evacuation [ vækju e ʆən] – n. ekshaustor. preteran. radnja. širenje. prekomeran. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. evaporator [ væpəre tə] – n. razmena. upotrebiti. evakuacija. produžetak. iscrpeti. excessive spending – prekomerna potrošnja. exhaust [ g z st] – n. dugotrajan. excite [ k sa t] – v. expansion [ k spænʆən] – n. prekomeran. preko. eksploatisati. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. extension [ k stenʆən] – n. izazvati. preobilje. iscrpiv. exhaust gas – izduvni gas. pražnjenje. utrošiti.

olakšati. fault [f lt] – n. izvodljiv. externalities [ k st nælitiz] – pl. kvar. facility [fə s liti] – n. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. ostvarivost. fermantation plant – postrojenje. vatrootporan. mineral fertilizer – mineralno đubrivo. izvodljivost. uređaj za gašenje požara. prostorije. power failure – nestanak električne energije. ograničen. feasible [ fi zibəl] – adj. goriva potrebnog za pogon mašine. neispravnost. izvući. dovod. facilitate the development – omogućiti razvoj. eksternalije. finite [ fa na t] – adj. obezbediti. feasibility [ fi zi b l ti] – n. eksterni. feed [fi d] – n. failure [ fe ljə] – n. neuspeh. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. extract [ ekstrækt] – n. moguć. spoljni. energije. zalihe. fire [fa ə] – n. đubrivo. vrenje. F facilitate [fə s lite t] – v. oprema. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. postrojenje. fireproof [ fa əpru f] – adj. ekstrakt. extract [ k strækt] – v. zapaliti. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). ili sirovine koje se prerađuju. konačan. ekstrahovati. fire hazard – opasnost od požara. facilities – sredstva. external [ k st nl] – adj. neispravnost. 42 . pogon za vrenje. greška. handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. fermentation [ f men te ʆən] – n. feed stock [ fi d st k] – n. spoljni činioci. otkaz (sistema). finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. iscediti. fertilizer [ f təla zə] – n. istisnuti. extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n. ispad. ostvariv.extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. fermentacija. tehničke mogućnosti. objekti. omogućiti. fault time – vreme ispada (sistema). external costs – eksterni troškovi. npr. vatra. radioaktivnog materijala).

nestalan. flow net – strujna mreža. foster [ f stə] – v. flow [fləʊ] – v. fisija. ravna ploča. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. poplava. pročelje. prisilni. prevođenje u tečno stanje. ravni kolektor solarne energije. focal point [ fəʊkəl p nt] – n. krhak. kretati se. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. force majeure – viša sila. naterati. pepeo nošen vazduhom. fosilni ostatak. podsticati. tečnost ili gas. fluid. loman. pražnjenje (varnično). focus [ fəʊkəs] – n. foster the development – pospešiti. fixed price [f kst pra s] – n. unapređivati. fokus. fosil. vrata brane. fossilization [ f səla ze ʆən] – n. fiksna cena. forefront [ f fr nt] – n. šuma. fluktuirati. flow [fləʊ] – n. force [f s] – n. podstaći razvoj. predviđanje. žižna tačka. fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. forced [f st] – adj. focus [ fəʊkəs] – v. žiža. snaga. flashover [flæʆ əʊvə] – n. fly ash [flai æʆ] – n. fluidizacija. centar pažnje. teći. fragile [ fræd a l] – adj. fosilizacija. prinudni. flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n. vis major. fossil [ f səl] – n.fragile fission [ f ʆən] – n. leteći pepeo. dijagram odvijanja procesa. prognoza. tečan. fossil fuel – fosilno gorivo. fluid [ flu id] – n. prednja strana. be at forefront – biti ispred drugih. tok. lomljiv. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. prvi red. fokusirati. put in focus – staviti u centar pažnje. kolebati se. forecast [ f kɑ st] – n. pod pritiskom. ustava. cepanje. šumarstvo. flat plate [flæt ple t] – n. sila. forestry [ f ristri] – n. 43 . floodgate [ fl dge t] – n. forest [ f rist] – n. forestry land – šumsko zemljište. fluctuate [ fl ktʆue t] – n. biti veoma napredan. flood [fl d] – n. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. jačina.

G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. učestanost. dobit. fundamental [ f ndə mentl] – adj. okvir. fuelling [fjuəl ŋ] – n. fulfil the conditions – ispuniti uslove. proizvodnja el. gas [gæs] – n. fusion energy – fuziona energija. ogrev. čest. osnovni. gasovita supstanca. gain [ge n] – n. gorivo.framework framework [ fre mw k] – n. spajanje. gas. fuel blend – mešavina goriva. isparenja. fusion [ fju ən] – n. fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. fundamentalni. popuniti. furnace [ f nəs] – n. 44 . frekvencija. snabdevanje gorivom. fuzija. fulfill [fʊl f l] – v. energije na bazi goriva. fuel cell – gorivna ćelija. fuel oil – petrolej. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. bazični. drvo za ogrev. fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama. fume [fju m] – n. dobiti. primiti. fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev. fuel [fjuəl] – n. stapanje. kamion. steći. fulfil. peć. fuel gas – sintetički gas. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. gain [ge n] – v. ispuniti. jačina (signala). fueller [fjuələ] – n. frequency [ fri kwənsi] – n. frequent [ fri kwənt] – adj. napajanje. dim. fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. cisterna za snabdevanje gorivom. profitirati. benzin. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice.

gasovod. ispuštanje gasa. – električna centrala. električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. enerije u velikim količinama. gas grid – gasovodna mreža. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. obično prirodan gas. benzin. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n. gasoline [ gæsəli n] – n. geografski informacioni sistem. geoelektričan. u obliku gasa. generation station n.geological gas consumption – potrošnja gasa. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n. gasoil [ gæs il] – n. geoelektricitet. gas import – uvoz gasa. gas-pipe. gasify [ gæsifai] – v. geološki. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. koji sadrži gas. gaseous emission – emisija gasa. natural gas – prirodni gas. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. geodiversity [ d əda v siti] – n. geoelectric [ d ə lektr k] – adj. proizvodnja. generisanje. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta. geological [ d i ə l d kəl] – adj. pretvoriti u gas. gas-pipeline [ gæspa p] – n. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. gaseous fuel – gasno gorivo. bulk electricity generation – proizvodnja el. gaseous [ gæsiəs] – adj. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. emitovanje u atmosferu. generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. generacija. gasifikacija. geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. kao i pružanje podrške i drugih usluga. gas fuelled engine – motor koji radi na gas. geodiverzitet. generation [ d enə re ʆ ən] – n. dizel gorivo. gas emission – ispuštanje gasa. gas storage – skladištenje gasa. gasovit. 45 . stvaranje. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa.

global climate change n. koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). mreža. grid [gr d] – n. 46 . global warming – globalno zagrevanje. geotermalni. Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet. ukupan. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. donacija. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte. greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. staklena bašta. gradient. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments). svetsko. rešetka. zeleno. promena neke veličine u prostoru. gross [grəʊs] – adj. gradient [ gre diənt] – n. stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. greenhouse effect – efekat staklene bašte. dotiranje. geothermal energy – geotermalna energija. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. bruto. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. električna mreža. geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine. grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. – globalne klimatske promene. global [ gləʊbəl] – adj. globalno. geothermal gradient – geotermalni gradijent. grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. koje se odnosi na ceo svet. takođe i akcija ozelenjavanja. electricity grid – dalekovodna električna mreža. grant [grɑ nt] – n. green investments – »zelene investicije«.geological storage geological storage – geološko skladištenje. green [gri n] – adj. grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži.

ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. otporan na zagevanje. heat [hi t] – n. grejač. centar eksplozije. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. angažovati. na površini zemlje. harmful effect – štetni uticaj. grejati. guidance [ ga dəns] – n. hazardous waste – opasan otpad. heat gain – toplotna dobit. hazardous [ hæzədəs] – adj. sprečiti. harmonizovati. harness [ hɑ nis] – v. heat loss – toplotni gubitak. heat transfer – prenos toplote. harmonize [ hɑ məna z] – v. gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. harmful [ hɑ mfəl] – adj. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. kočiti. uposliti. heater [ hi tə] – n. hazard. bojler. grounding [ gra nd ŋ] – n. iskoristiti. toplota. rizik. ground water – podzemna voda. prizemni. hazard [ hæzəd] – n. shock hazard – opasnost od električnog udara. usporavati. heating [ hi t ŋ] – n. zagrejati. tlo. ground-level [ graʊnd levəl] – adj. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. zagrevanje. H hamper [ hæmpə] – v. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. opasan. ozleda. hazardous substances – opasne supstance. upregnuti. ground-level ozone – prizemni ozon. heat [hi t] – v. harm [hɑ m] – n. podloga. rizičan. uzemljenje. štetan. hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. osnova. uskladiti. ground [graʊnd] – n.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. 47 . vođstvo. opasnost. šteta. uzemljenje.

hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. dalekovod. tajfun. smeštaj. heavy metals – teški metali. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod. herc. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. uragan. hydroelectric power – hidroelektrična energija. high efficiency – visoka efikasnost. koji se odnosi na vodu. high [ ha ] – adv. ugljovodonik. hurricane [ h rikən] – n. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. Helsinki 1992. energija stvorena u hidroelektrani. težak.7 vati). high tension – visoki napon. mnogo. highlines [ha la nz] – n. hidroelektrični. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. jedinica za frekvenciju (1/sec). raspoložive količine vode. el. hydrogen fuel cell n. housing [ haʊz ŋ] – n. veoma. hydro [ ha drə] – hidro. hydro-electric power station – hidroelektrana.heavy heavy [ hæv ] – adj. hot dry rock [ h t dra r k] – n. hydro energy – hidro energija. vodonik. vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). high voltage – visoki napon. Hertz (Hz) [h ts] – n. hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. heavy fuel oil – mazut. visoko. heavy water – teška voda. 48 . horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. skladištenje. – vodonična ćelija. konjska snaga (745.

49 .Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. stimulans. incremental costs – rastući troškovi. incineration [ n s nə re ʆən] – n. primeniti. kontrolisano spaljivanje. impoundment [impaundmənt] – n. uvoz. sagorevanje. izvršenje. in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. postepen. implementation of agreement – primena sporazuma. podsticaj. količina vode koju drži brana. indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). starosedelački. implement [ mpləment] – v. uticaj. uvozna roba. nasip ili druga veštačka barijera. incentive [ n sent v] – n. impetus [ mpitəs] – n. učinak. implementacija. indigenous [ n d d inəs] – adj. Helsiniki 1992. rules of implementation – pravila implementacije. rasveta. import [ mp t] – n. delovanje. sprovođenje. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. podsticaj. implementation of reform – primena reforme. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu. implementirati. autohtoni. na mestu. trenutno aktivni (službenik). primena. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. proper implementation – ispravna implementacija. sudar. uređaj (peć) za sagorevanje. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. indigenous community – autohtona zajednica. implementation of requirements – primena uslova. domaći. inkrementalan. na svom uobičajenom. incremental [ ŋkrə mentl] – adj. na funkciji. in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta. osvetljenje. impact [ mpækt] – n. in situ [ n s tju ] – adv. prirodnom ili prvobitnom mestu. udar. incinerator [ n s nəre tə] – n. incumbent [ n k mbənt] – adj.

infracrven. izolovati. istofaznost. neiscrpan. interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. na mahove. initiative [ n ʆət v] – n. privremeni. international [ ntə næʆənəl] – adj. postrojenje. 50 . dogovor između međusobno povezanih strana. instalacija. inflammable [ n flæməbəl] – adj. install [ n st l] – v. međuzavisnost. interdependent [ ntəd pendənt] – adj. umreženost elektromreža. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. interference [ ntə f ərəns] – n. infrastruktura. postaviti. interalia [ ntər e liə] – adv. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. međusobno zavisan. razmena. insulate [ nsjəle t] – v. instalirati. bitan. koji se ne može potrošiti. intermittent [ ntə m tənt] – n. interim [ ntər m] – adj. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. fazno slaganje. insolation [ nsjə le ʆən] – n. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). insolacija. pravi. inicijativa. unutrašnji. internacionalni. inphase [ nfe z] – n. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. unutrašnji. interferencija. insulation [ nsjə le ʆən] – n. koja prevazilazi granice jedne oblasti. međusobna povezanost. mešanje. uređaj. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. urođen. zemaljski. između ostalog. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj. izlaganje sunčevom zračenju. internal [ n t nl] – adj. interim report – privremeni izveštaj. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. infrared radiation – infracrveno zračenje. internal market – unutrašnje tržište. installation [ nstə le ʆən] – n. međunarodni. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. intrinsic [ n tr ns k] – adj. interchange [ ntətʆe nd ] – n. uvođenje. interdependence [ ntəd pendəns] – n. zapaljiv. izolacija.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. poreklom sa zemlje. isprekidan. instalisani kapacitet. provizoran. instaliranje.

ulaganje. junction [ d ŋkʆən] – n. problem. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. know-how [ nəʊhaʊ] – n. tema za raspravu. joint policies – zajedničke politike. znanje. J joint [d nt] – adj. zajednički poduhvat. zglob. 51 . kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n. spajanje vodova. kilovat-čas. jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. joint declaration – zajednička izjava. investicija. joint efforts – združeni napori. jonizujući. spoj. K kerosene [ kerəsi n] – n. zajednički. 1997). joint venture – zajedničko ulaganje. tehnička veština. joint operations – zajedničko delovanje. ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. joint investment – zajednička investicija. nadležnost. issue [ ʆu ] – n. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. knock-on effect [ n k n fekt] – n. produkt. kerozin. kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika. Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. lančani efekat. kilovat. jurisdikcija. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. državna jurisdikcija. raskrsnica. čvor. mesto spajanja ili grananja. national jurisdiction – nacionalna. pitanje. joint action – zajedničke aktivnosti. investment framework – invensticioni okvir. jedinica za merenje snage (1000 vati).Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. ionising radiation – jonizujuće zračenje.

lack L lack [læk] – n. landfill [ lændf l] – n. leaky [ li ki] – adj. otpustiti. legislative measure – zakonodavna mera. dozvoljen. landscape [ lændske p] – n. legislative [ led islət v] – adj. nadzemni vod. oblaganje izolacijom. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom. odvod. zakonodavni. zaptiven. niski napon. okolina. nivo. lag [læg] – n. leakage current – odvodna struja. landlocked [ lændl kt] – adj. benzin koji sadrži tertraetil olovo. landfill site – lokacija deponije. manjak. level [ levəl] – n. opravdan. proteklo vreme. leakage [ li k d ] – n. legitiman. deponija. layer [ le ə] – n. nedostatak. land [ lænd] – n. pejzaž. zemlja. leakproof [ li kpru f] – adj. legislative proposal – zakonodavni predlog. stepen. tlo. kašnjenje. level sense – ispitivanje napona. zaostatak. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. low level – niski nivo. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. lagging [ læg ŋ] – n. sloj. curenje. koji propušta. mesto gubitaka. koji se odnosi na donošenje zakona. dalekovod. legitimate [lə d t mət] – adj. lapsed time [ læpst taim] – n. landline [ lændlain] – n. nestašica. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. lay off [ le f] – v. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. olovo. nezaptiven. hermetički. zemljom okruženi prostor. predeo. 52 . (zemlja) koja ne izlazi na more. lead [led] – n. kašnjenje. energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru.

obavezan. trajanje. physical life – tehnički. limited [ l mitid] – adj. liable to duty – koji podleže carini. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. sklon. lightning arrestor – gromobran. light [lait] – n. line-to-ground – odvod uzemljenja. pasiva. slabosti. peglanje napona. liabilities – dugovanja. život. line binder post – tačka električnog priključka. 53 . osvetljenje. podložan. lighting [ la t ŋ] – n. životni ciklus. long haul land line – dalekovod. life expectancy – vek trajanja. mrki ugalj. provodnik. novčane obaveze. podložnost. vod. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi. liquefied [ l kwifaid] – adj. line-to-line – dodirivanje provodnika. life [laif] – n. obaveza. lakovodni reaktor. vek. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. ograničen. light [lait] – adj. izvor svetla. light output – emisija svetla.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. odgovoran. lightning rod – gromobran. line [lain] – n. gubitak u mrežnom prenosu. tečni. munja. lightning [ la tn ŋ] – n. line loss [lain l s] – n. linija. life cycle [laif saikl] – n. lampa. line cord – linijski kabl. lignit. redak. lignite [ l gna t] – n. lightning conductor – gromobranski odvodnik. line voltage – napon mreže. dužan (da plati nešto). svetlovod. lightguide [ laitga d] – n. svetlost. dužnost. liable [ la əbəl] – adj. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. predisponiran. izravnavanje. life test – test trajnosti. izložen nečemu. lagan. line current – linijska struja. radni vek. liability [ la ə b liti] – n. light cell – fotoćelija. odgovornost. u tečnom stanju.

low [ ləʊ] – adj. izolovana žica. mazivo. osvetljenost. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. luminance [ lu minəns] – n. low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. dugoročan. likvidnost. loan subsidy – dotacija. low-emission – slabo zračenje. line losses – mrežni gubici. liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. lubricant [ lu br kənt] – n. nisko. live [laiv] – adj. 54 . fazni provodnik. jedinica svetlosnog fluksa. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. long-term [ l ŋ t m] – adj. low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. jedinica osvetljenosti. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n. gubitak. liquid gas – tečni gas. long-term plan – dugoročni plan. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. tečan. lubricating oil – ulje za podmazivanje. na daljinu. longhole [ l ŋhəul] – n. energije. malo. lode [ləʊd] – n. platežnost. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. liquidity [l kw diti] – n. long-distance network – dalekovodna mreža. subvencija. ležište. depozit. emisija niske koncentracije. gubici u prenošenju i distribuciji energije. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora.liquid liquid [ l kwid] – adj. loan [ləʊn] – n. tečni propan. duboka bušotina. live wire – provodnik pod naponom. lumen (lm) [ lu mən] – n. loss [l s] – n. lux (lx) [l ks] – n. pod naponom. slabo. liquid biofuel – tečno biogorivo. dalekovodni. novčana pomoć. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. zajam.

minimize [ m nima z] – v. mitigation [ m ti ge ʆən] – n. manure application – primena đubriva. artificial manure – veštačko đubrivo. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. market replication – uvećavanje.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. mandat. izdržavanje. loša funkcija. ublažavanje. olakšati. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. stajsko đubrivo. živa (metal). propadanje. prednost. manifold options – višestruke mogućnosti. krah tržišta (berze). cena na konkurentnom tržištu. malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. ublažiti. maintenance of equipment – održavanje opreme. otkaz. močvarni gas. marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. metalni otpad. metar. ovlašćenje. minimizirati. market failure – propast. mandate [ mænde t] – n. merit [ merit] – n. vlaga. tržište. manure [mə njʊə] – n. umanjiti. home market – domaće tržište. višestruki. zasluga. manifold [ mænifəʊld] – adj. merenje. market price – tržišna cena. megavat čas. moisture [ m stʆə] – n. meter [ mi tə] – n. methanol [ meθən l] – n. meantime [ mi nta m] – n. market [ mɑ kit] – n. metil alkohol. market based price – tržišna cena. morski ekosistem. mitigate [ m tige t] – v. vlažnost. punomoć. methane emissions – emisije metana. metre. metan. market opening – otvaranje tržišta. proširenje tržišta. metal waste [ metl we st] – n. ispitivanje. osvajanje novog tržišta. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. održavanje. merni uređaj (strujomer). measuring [ me ər ŋ] – n. međuvreme. methane [ mi θe n] – n. močvarni gas. metanol. 55 . mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti.

national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. network [ netw k] – n. monitor. municipal sewage – gradska kanalizacija. multilateral treaty – višestrani ugovor. kontrola napretka. natural law – prirodno pravo. splet. multilateralni. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti. nadzirati. umrežavanje. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. monitoring. monitor [ m n tə] – v. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. monitoring progress – praćenje. natural resources – prirodni resursi. koji se odnosi na prirodu. multilateral agreement – višestrani sporazum. nafta. uprava grada. monitoring [ m n tər ŋ] – n. indikator. prirodna bogatstva. natural [ nætʆərəl] – adj. neminovnost. nepažnja. nužnost. municipality [mju n si pæliti] – n. neglect [n glekt] – n. nadzor. primarni benzin. državni. national [ næʆənəl] – adj. pregovaranje. kontrolni uređaj. 1987. municipal [mju n sipəl] – adj. 56 . opštinski. necessity [nə sesəti] – n. monopol. natural gasoline – prirodni benzin. natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. mreža. prirodni. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. praćenje. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam.monitor monitor [ m n tə] – n. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. opštinska uprava. kontrola. N naphtha [ næfθə] – n. nacionalni. nemar. municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. monopoly [mə n pəli] – n. natural gas – prirodni gas.

bezkontaktni. azot. nereaktivan.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. objektivan. nominal [ n minəl] – adj. network capacity – kapacitet mreže. nevarnični. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. nominalni. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. nekomercijalan. nevladino telo. nesagoriv. nediskriminišući. noncontact [ n n k ntækt] – adj. neuništiv. nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj. neprovodljiv. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. noise abatement – smanjivanje buke. koji se ne obnavlja. nezapaljiv. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. koji ne stari. neobnovljiv. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije. neutralizacija. galama. poništavanje. buka. noise level – nivo buke. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. fer. nazivni. nerazoriv. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n. nekonvencionalni. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. network operator – operater mreže. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. mrežni operater. 57 . nestandardni. neprovodljiv. nominal voltage – nazivni napon. nefunkcionalan. neinduktivni. network access – pristup mreži. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. noninductive [ n n n d kt v] – adj. nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. nonreactive [ n nri ækt v] – adj. nenuklearna energija. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. noise [n z] – n. noise pollution – zagađenje bukom.

no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. nuklearni. naročito. nuclear installation – nuklearno postrojenje. oil consumption – potrošnja nafte. oil pipe-line – naftovod. smetnja. ocean thermal energy – termalna energija okeana. oil reserves – zalihe nafte. zastareo. suvišan. nuclear [ nju kliə] – adj. occur [ə k ] – v. neupotrebljiv. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. ulje. nuclear energy – nuklearna energija. obsolete [ bsəli t] – adj. opstrukcija. nuclear fuel – nuklearno gorivo. desiti se. oil company – naftna kompanija. O observe [əb z v] – v. oktanski broj. nuclear fission – nuklearna fisija. notifikacija. prepreka. posmatrati. nuclear safety – nuklearna bezbednost. nuclear accident – nuklearni akcident. nuclear power – nuklearna energija. off-shore company – ofšor kompanija. offshore [ f ʆ ] – adv. saopštenje. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. NOx – grupni naziv za azotove okside. oil tanker – naftni tanker.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. oil [oil] – n. 58 . obstruction [əb str kʆən] – n. nuclear waste – nuklearni otpad. nafta. posebno. octane [ kte n] – n. dalje od matične obale (države). sigurnost. oil demand – potražnja za naftom. paziti na nešto. oktan. dogoditi se. nulti napon. ocean currents – morske struje. ocean [ əʊʆən] – n. van linije obale. okean.

optimize [ ptima z] – v. prevagnuti. over voltage – previsok napon. over [ əʊvə] – adv. posledica. ishodište. preplatiti. prep. radni. izvršavanje posla sa udaljene lokacije. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n. omnipresent [ mn prezənt] – adj. društvo. origin [ə r d in] – n. over capacity – prekoračenje kapaciteta. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. epikontinentalni pojas. savladati. prep. preopterećenje. troškovi eksploatacije. outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. izlazni. out [aʊt] – adv. out of order – van upotrebe. nadjačati. vegetable oil – biljno ulje. zastareo. overburden [ əʊvə b dn] – n. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. spoljno saradništvo. outdoor [ aʊt d ] – adj. van. output [ aʊtpʊt] – n. izvan. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n.. utičnica. mesto za istovar nafte. outfit [ aʊtf t] – n. operable [ pərəbəl] – adj. iznad. overage [əʊvə e d ] – adj. otvor. neprovidan. pretegnuti. troškovi rada. oprema. optimizovati. spoljni. prevladati. 59 . outlet [ aʊtlet] – n. operativan. sveprisutni. izvor. prekid snabdevanja električnom energijom. spoljašni. ispust. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte. ishod. outbreak [ aʊtbre k] – n. opremanje. prestareo. neproziran. out of balance – neuravnotežen. organska materija. proces koji je u toku. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. rezultat. overcome [ əʊvə k m] – v. outage [ aʊt d ] – n.overcome oil terminal – naftni terminal. izlaz. preopterećenje. preko. izbijanje. outcome [ aʊtk m] – n.. opaque [əʊ pe k] – adj. poreklo. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). outweigh [aʊt we ] – v. operational [ pə re ʆənəl] – adj. svuda prisutni. organic matter [ gæn k mætə] – n. početak. izlazni rezultat. izlazni.

peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. ozon. overdose [ əʊvədəʊs] – n. preceniti. kiseonik. ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. oksigenacija. određeni slučaj. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. passive [ pæs v] – adj. overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n. oxygen (O) [ ks d ən] – n. pitanje). overestimate [ əʊvər est me t] – v. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n. prekomerna proizvodnja. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n. vrh. maksimum. prekomerna potrošnja. peak load [ pi k ləʊd] – n. vršna potražnja (energije).overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. prekomerna proizvodnja. neaktivan.– strujno preopterećenje. pregrejati. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n. overload [ əʊvə ləʊd] – n. overheat [ əʊvə hi t] – v. najveća potražnja el. 1985. energije u određenom vremenskom periodu. Beč. ozone layer – ozonski sloj. direktna toplotna i svetlosna energija sunca. preopterećenje. tj. prelivna brana. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. prekomerna doza. vršno opterećenje. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač. napon veći od proračunatog. 60 . overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n. peak [pi k] – n. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. nadzemni. vazdušni vod. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. nepokretan. passive solar energy – pasivna solarna energija. pasivan. overhead line [ əʊvə hed la n] – n.

radni režim. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. period [ p əriəd] – n. pilot phase – pilot faza. periodic [ p əri d k] – adj. petrohemijski. periodic refinement – periodično prečišćavanje. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. persistant [pə s stət] – adj. fotoćelija. permanent [ p mənənt] – adj. motor na benzin. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. penal provisions – kaznene odredbe. postojanost. kazneni. koji je u skladu sa. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. probni period. regulacija faze. prodreti.pilot phase peak load power plant – el. work permit – radna dozvola. pilot [ pa lət] – adj. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. kazna. stub. dozvola. rok. mera kiselosti. radni učinak. faza. penalty [ penlti] – n. krivični. permission [pə m ʆən] – n. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. osvojiti. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. fizičko okruženje. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. period. probni. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj. persistance [pə s stəns] – n. pilot. fotovoltni. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. oslonac. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. permissible [pə m sibəl] – adj. stalan. povremen. koji sledi iz. benzin. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. penetrate [ penətre t] – v. potpora. 61 . trajan. phase [fe z] – n. petrol [ petrəl] – n. permit [ pə m t] – n. pillar [ p lə] – n. periodičan. phase out – postupno izbaciti iz. istrajan. performansa. dozvoljen. performance [pə f məns] – n. dozvola. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. penal [ pi nl] – adj. stupanj.

pluvial [ plu viəl] – adj. pogon. kišovit. power transformer – mrežni transformator. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. čep. 62 .pilot project pilot project – pilot projekat. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. funkcija. položaj. population [ p pjə le ʆən] – n. postpone [pəʊs pəʊn] – v. gasovod. cevovod. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja. odgoditi. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije. pollution [pə lu ʆən] – n. fabrika. mašinerija. bandera. wind power plant – el. plant [plɑ nt] – n. napojna jedinica. polaritet. biljka. kišni. hydropower plant – hidrocentrala. postrojenje. have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. plant [plɑ nt] – n. elektrana. power outage – nestanak električne energije. potential [pə tenʆəl] – adj. power system – elektroenergetski sistem. cenrala na vetar. industrial plant – industrijsko postrojenje. power control – razdelnik napajanja. broj stanovnika. postrojenje. power failure – nestanak električne energije. cevovod. biljka. overpopulation – prenaseljenost. naseljenost. power [ paʊə] – n. pipe-line [ pa p-la n] – n. energana. polarity [pə læriti] – n. sonda. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. post [pəʊst] – nakon. moć. power plant – električna centrala. moguć. single polarity – jednosmerni napon. utikač. snaga. post [pəʊst] – n. power supply – snabdevanje električnom energijom. zagađenje. plug [pl g] – n. odložiti. pomeriti (u smislu vremena). cev. pipe [pa p] – n. potencijalan. uključiti. power up – staviti pod napon. stub.

širiti se. projekat. podložan nečemu. zabrana. prohibicija. prerada. predviđanje. production [prə d kʆən] – n. koji se može očekivati. očuvanje. predvidljiv. aktivnosti. preparation [ prepə re ʆən] – n. nabavka. preservation [ prezə ve ʆən] – n. predvidljivost. prediction [pr d kʆən] – n. prone (to) [prəʊn] – adj. probability [ pr bə b ləti] – n. prohibition of operation – zabrana operacije. project [ pr d ekt] – n. pressure [ preʆə] – n. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. ponuda. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. predictability [pr d ktə b liti] – n. zabraniti. prepaid [pr pe d] – adj. predviđanje. očekivanost. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. propan gas. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. razmnožavati se. raketno gorivo. propagate [ pr pəge t] – v. pretreatment [pr tri tmənt] – n. mere opreza. sprečiti. verovatnoća. prefabrikacija. unapred plaćen. prethodna obrada. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. prohibitive costs – preterana cena. predictable investment framework – predvidljiv. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. predlog. priprema. processing [ prəʊses ŋ] – n. prognoza. sklon nečemu. preliminarna studija izvodljivosti. atmosferske padavine. prethodni postupak. proposal [prə pəʊzəl] – n. rasprostirati se. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. preduprediti. prognosis [pr g nəʊsis] – n. procurement [prə kjʊəmənt] – n. 63 . precipitation [prə s pi te ʆən] – n. predictable [pr d ktəbəl] – adj. prevent [pr vent] – v. država proizvođač. predgrevanje. montažni. obrada. taloženje. pritisak. prognoza. preheating [pr hi t ŋ] – n. očekivani investicioni okvir. proizvodnja. public procurement – javna nabavka.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n. propane [ prəʊpe n] – n. stvaranje. propellant [prə pelənt] – n. project proposal – predlog projekta. prohibit [prə h bit] – v.

crpljenje. provider [prə va də] – n. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. kupiti. public [ p bl k] – n. provajder. pulpa. crpljenje. zaštita. pumpage [ p mp d ] – n. predložiti. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. pulp [p lp] – n. crpsti. public service – javna ili državna služba. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. public health – javno zdravlje. puls. pyrolysis [p r l s s] – n. javnost koje se nešto tiče. fotovoltažni. protection [prə tekʆən] – n. 64 . piroliza. javnost. količina ispumpane tečnosti. staviti na diskusiju. opšti. svest javnosti. proximity [pr k s m ti] – n. propose amendment – predložiti amandman.propose propose [prə pəʊz] – v. razglasiti. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. pumpati. protection measures – mere zaštite. pumper [ p mpə] – n. make public – obznaniti. javni. PV cell. pulse [p ls] – n. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. protokol. snabdevač. obezbeđenje. pumping [ p mp ŋ] – n. isporučiti. kaša. pretvoriti u prah. impuls. public [ p bl k] – adj. purchase [ p tʆəs] – v. pribaviti. pumpanje. protocol [ prəʊtək l] – n. izneti plan. provide [prə va d] – v. pumpa. public awareness – javna svest. PV. pump [p mp] – n. blizina. obezbediti. naftni izvor sa pumpom. nabaviti. pulverise [p lvəra z] – v. isporučilac. fotoćelija. ispumpavanje. protekcionizam. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. dobaviti. public hearing – javna rasprava. prečišćavanje. pump [p mp] – v. public concerned – zainteresovana javnost. crpka. photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. public security – javna bezbednost. public participation – učešće javnosti. pumpanje. public authority – javna vlast.

quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. rainfall [ re nf l] – n. brzina. u vezi sa zračenjem. kišnica. razređivanje. opseg. železnički vagon-cisterna. quality standard – standard kvaliteta. radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. radial stacker – radilano odlaganje. radijalni. rarefaction [reə fækʆən] – n. rata. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. radiological [re diə l d ikəl] – adj. ionizing radiation – jonizujuće zračenje. rainwater [ re nw tə] – n. brz. radon (prirodni radioaktivni gas). omer. domet. osposobljeno osoblje. radiological emergency – radiološka opasnost. kvantitet. svojstvo. range [re nd ] – n. radon (Rn) [ re d n] – n. u vezi radioaktivnosti. radiološki. R radial [ re diəl] – adj. kvalitet. nivo.averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. 65 . fuel quality – kvalitet goriva. averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. environmental quality – kvalitet životne sredine. isijavanje. radioaktivan. količina. rapid [ ræpid] – adj. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj. zračenje. quality [ kw liti] – n. količina kišnih padavina. raspon. radiation [ re di e ʆən] – n. rate [re t] – n. stopa. radijacija. radiological consequences – radiološke posledice. air quality – kvalitet vazduha. daljina. quantity [ kw ntiti] – n. zrakast. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom.

recipročan. reaktivan. rated frequency – nominalna frekvencija. recirkulisati. reactor core – reaktorsko jezgro. recall [r k l] – v. rated voltage – nazivni napon. reactive [ri ækt v] – adj. rated current – nazivna struja. realizacija. sirov. bez primesa. vratiti. beleška. uzgajati (biljke). rejting. ponovo aktivirati. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. reaction [ri ækʆən] – n. realni troškovi. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. prihvatljiv. punjiv. podizati. smislen. reaktor. prisetiti se. rating [ re t ŋ] – n. nazivni. 66 . recirculate [ri s kjəle t] – v. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj. preraspodela. samouključenje. reactor [ri æktə] – n. rang. raw material – sirovina. čist. procenjeni. recepient [r s piənt] – n. raw [r ] – adj. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. nanovo istaći. obostran. ponovno uključenje. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje.rated rated [ re tid] – adj. prijem. ratifikacija. ispunjavanje. realisation [ r əla ze ʆən] – n. reakcija. zapis. potvrditi. reallocation [ri ælə ke ʆən] – n. ponovo spojiti. rekonstrukcija. gajiti (životinje). rated load – nominalno opterećenje. ponovo puniti. primalac. procena vrednosti. obnavljanje. uzajaman. reafirmisati. real cost [ji ld] – n. razuman. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. ocena. sposoban da prima. receptive [r sept v] – adj. opozvati. record [ rek d] – n. preobražaj. potvrđivanje. reclosure [ri kləʊ ə] – n. koji prima. reciprocal [r s prəkəl] – adj. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. reactivate [ri ækt veit] – v. stvarna cena. ponovna konverzija. akumulatorski. reaktivirati. reaffirm [ ri ə f m] – v. povratna sprega. podnošljiv. recipijent. reconversion [ rikən v ʆən] – n. reception [r sepʆən] – n. put on rating – rangirati. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. ostvarivanje. rated capacity – nominalno opterećenje. rear [r ə] – v. nominalni.

reduce [r dju s] – v. regard [r gɑ d] – n. refrigerant [r fr d ərənt] – n. regionalni. višak radne snage. obnoviti. redundancy [r d ndənsi] – n. pozivanje (na). ponovo napuniti gorivo. projektni zadatak. recycling [ri sa kl ŋ] – n. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. recuperate [r kju pəre t] – v. with reference to – u vezi sa. dopuniti. refer (to) [r f ] – v. obnoviti. rectify [ rektifa ] – v. rezerva. smanjenje. reemitovati. recycler [ri sa klər] – n. obnoviti. povratiti. preraditi. refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. regardless – nezavisno od. with regard to – u vezi sa. re-emit [r m t] – v. recovery time – vreme oporavka (sistema). recovered energy – ponovo iskorišćena energija. terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. sredstvo za hlađenje. region [ ri d ən] – n. regenerisati. 67 . redundancija. cost recovery – povraćaj troškova. oporaviti. reciklaža. etalon. oporavak. poboljšavanje. povraćaj. recovery [r k vəri] – n. regional [ ri d ənəl] – adj. recikliranje. reference [ refərəns] – n. rafiniranje. popraviti. rafinisati. popraviti. reference book – priručnik. preporuka. reduction [r d kʆən] – n. smanjiti. umanjiti. refinery [r fa nəri] – n. redukcija. regenerate [r d enəre t] – v. ispraviti. odnositi se (na). refuel [ ri fjʊəl] – v. efforts refering to – napori usmereni na. referenca.regional recover [r k və] – v. obzir. višak. bez obzira na. ponovo uspostaviti. postrojenje za reciklažu. preraditi. prečišćavanje. rafinerija. refinement [r fa nmənt] – n. reference data – referentni podaci. region. regeneracija. refurbish [ ri f b ʆ] – v. reference point – referentna tačka. refine [r fa n] – v. prečistiti. pažnja. standard.

renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. onaj koji donosi regulativu. ojačati. regulativa. ispuštanje. reliance (on) [r la əns] – n. odstraniti. rasterećenje. dogrejati. objaviti (zvanično) vest ili informacije. release [r li s] – v. remedijacija. reiterate [ri təre t] – v. remote sensing – daljinska detekcija. pravilnik. olakšanje. daljinski. udaljen. ispustiti u atmosferu. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije. reinforced concrete – armirani beton. reliable [r la əbəl] – adj. reguliše. renewable [r nju əbəl] – adj. ukloniti. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. energije). release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. razrešenje. relief valve – odušni ventil. obnovljiv. otpustiti sa dužnosti. reliability [r la ə b liti] – n. ručica ili dugme za otpuštanje. oslanjanje na. release of substances – ispuštanje supstanci. remote [r məʊt] – adj. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. oporavak. propisuje. remediation [ri mi di e ʆən] – n. regulator [ regjəle tə] – n. reljef. regulator. release [r li s] – n. zavisnost od. oslobađanje. reheat [ ri hi t] – v. remove [r mu v] – v. – obnovljivi izvori energije. subregional level – podregionalni nivo. regulatory [ regjə le təri] – adj. naglasiti. zakonodavac. na daljinu. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. pouzdan. relief [r li f] – n. regulatory framework – pravni okvir. pustiti. podvući. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. 68 . energija dobijena iz obnovljivih izvora. pouzdanost. reinforce [ ri in f s] – v.subregional subregional – podregionalni. regulation [ regjə le ʆən] – n. renewable energy – obnovljiva energija. ponovo grejati. koji uređuje. renewable energy resources (RES) n. osloboditi. pojačati. sanirati.

istraživanje. replaceable [r ple səbl] – adj. odgovoriti. local resources – lokalni resursi. uslovi. potreba. stalno prisutan. otpor. rezervoar. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. reziduum. insoluble residue – nerastvorni ostatak. naknadna ugradnja (npr. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. stalan. human resources – ljudski resursi. 69 . izvor nekog materijala ili sirovine. reporting [r p t ŋ] – n. odazvati se. reagovati. obnoviti. respond [r sp nd] – v. resident [ rezidənt] – adj. reprocess [ri prəʊses] – v. zamenjiv. odgovoran. prirodno bogatstvo. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. zahtev. rezonanca. preostao. safety requirements – bezbednosni zahtevi. resonance [ rezənəns] – n. tržište na kome se el. merodavan. ostatak. otpornik. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. expected residue – očekivani ostatak. retail market [ri te l mɑ kit] – n. renewable resources – obnovljivi resursi. ostatak. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču.retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. stanovnik. R&D) – istraživanje i razvoj. restauracija. popraviti. power requirements – zahtevna snaga. resurs. akumulaciono jezero. research and development (RD. research [r s tʆ] – n. svojina. repair [r peə] – v. koji se može ponovo napuniti. talog. resistor [r z stə] – n. grupni naziv za obnovljive izvore energije. requirement [r kwa əmənt] – n. otpornost. residue [ rezidju ] – n. kadrovi. resistance [r z stəns] – n. ponovo preraditi. resource [r z s] – n. popravak. izveštavanje. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. obnova. dogradnja. maloprodajno tržište. research capability – istraživački kapacitet. restoration [ restə re ʆən] – n. uslov. responsible [r sp nsibəl] – adj. residual [r z d uəl] – adj. spasavati. rescue [ reskju ] – v. novac.

S safe [seif] – adj. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. reverzibilan. uzimanje uzorka. ušteda. uzorak. risk [risk] – n. rules of conduct – pravila ponašanja. sigurnost. veliki. koji sadrži so. robust [rə b st] – adj. river bed [ r və bed] – n. tekući. salinity [sə l niti] – n. safety hazard – bezbednosni rizik. salinitet. krupan. u radu. saline [ se la n] – adj. mera bezbednosti. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti. pravilo. zasićenje. ponovni pregled. review [r vju ] – n. štednja. zaštićen. robustan. savings [ se v ŋz] – pl. revizija. otpad. safe load – dozvoljeno opterećenje. rule [ru l] – n. safeguard [ se fgɑ d] – n. sandstone [ sændstəʊn] – n. 70 . safety [ se fti] – n. zaštititi. obezbeđenje. snažan. đubre. periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. sample [ sɑ mpəl] – n. safeguard [ se fgɑ d] – v. obezbediti. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. peščar. siguran. osigurati. zadovoljiti. robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata.reversible reversible [r v sibəl] – adj. slan. povratan. bezbednost. safety guidelines – smernice o bezbednosti. primerak. running [ r n ŋ] – adj. rizik. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. mera sigurnosti. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n. rečno korito. satisfy [ sætisfa ] – v. radni. fuel savings – ušteda u gorivu. rubbish [ r b ʆ] – n. sadržaj soli.

spoj. deo zemljišta. razmer. 71 . zaptivka. scale up [ske l p] – v. sea-bed [si bed] – n. security [s kjʊəriti] – n. osnovati. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. self-actuated – samoaktivirajući. sezonska kolebanja. nivo. sector [ sektə] – n. u vezi zemljotresa. kanalizacione otpadne vode. set up a plan/target – postaviti plan/cilj. održavanje. usluga. schedule [ ʆedju l] – n. self-action – automatsko delovanje. pečat. sewage [ sju d ] – n. sudska zaplena. on a limited scale – u ograničenoj meri. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). seasonal [ si zənəl] – adj. sekvestracija. fisheries sector – sektor ribolova. seasonals [ si zənəlz] – n. seal [si l] – n. lista. seep [si p] – v.sewage contamination scale [ske l] – n. područje. service [ s vis] – n. ustanoviti. sektor. odeljenost. osetljiv. sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. spisak. self-ignition – samopaljenje. self [self] – samostalno. vremenski raspored. self-control – samoregulacija. skala. plan. automatski. curiti. seasonal demand – sezonska potražnja. sigurnost. služba. kanalizacija. self-sufficient – samodovoljan. bezbednost. seismic [ sa zm k] – adj. set up [set p] – v. polusušna oblast. povećati u određenoj razmeri. self-combustion – samosagorevanje. self-powered – sa sopstvenim pogonom. self-check – automatska provera. seizmički. screening [ skri n ŋ] – n. sectoral approach – sektorski pristup. sensitive [ sensit v] – adj. on a large scale – u velikoj meri. kapati. trijaža. lestvica. sezonski. vaga. skrining. security of supply – bezbednost nabavke. isključenje iz. morsko dno. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. forestry sector – sektor šumarstva.

supply shortfall – nedovoljno snabdevanje. slivnik. smoke pipe – dimnjak. slack coal [ slæk kəʊl] – n. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. sewer system – sistem kanalizacije. jedinstven. talog. pomoćni (rezervni) sistem. udeo. share [ʆeə] – n. zainteresovana strana. single European market – jedinstveno evropsko tržište. jednostruk. odvod. shock [ʆ k] – n. pojedinačan. udar. usitnjeni ugalj. sludge [sl d ] – n. shallow [ ʆæləʊ] – adj. smoke [sməʊk] – n. market share – udeo na tržištu. sunčani. shortage [ ʆ t d ] – n. short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. slabost. mulj. akcija. single [ s ŋgəl] – adj. side effect [ sa d fekt] – n. shockproof – otporan na udar. deo.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. kanalizacija. prekinuti rad. nedostatak. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. 72 . solarni. smokestack – dimnjak. obustaviti. smog. potres. shortfall [ ʆ tf l] – n. sporedni efekat. kratkog dometa. sink [s ŋk] – n. short-term [ ʆ t t m] – adj. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. sewer [ sju ər] – n. snowstorm [ snəʊst m] – n. isključiti. jedan. ulegnuće. manjkavost. nedostatak. topljenje snega. kratkoročni. snowmelt [ snəʊmelt] – n. shock hazard – opasnost od električnog udara. smog [sm g] – n. smokeless – bezdimni. solar [ səʊlə] – adj. shareholder – akcionar. oskudica. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. udarac. share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. shock wave – udarni talas. slave system [ sle v s stəm] – n. plitak. dim. kanal. električna mreža sa samoregulacijom. sewer lines – odvodni kanali. snežna oluja. deonica. short-term plan – kratkoročni plan.

višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. spur [sp ] – v. čađ. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. solid [ s lid] – adj. varnica. gar. podstaknuti. solar collector – solarni kolektor. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. spare part – rezervni deo. alkohol. solarna el. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja. solar power – solarna energija. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. active solar energy – aktivna solarna energija. fotoćelija. sunčeva energija. solar cell – solarna ćelija. spare [speə] – adj. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike.spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. solar flux – solarni fluks. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. solid residue – čvrsti talog. solid waste – čvrsti otpad. pokrenuti. solid [ s lid] – n. iskra. pouzdano. solar thermal power – solarna termalna energija. spirit [ sp rit] – n. 73 . špiritus. energija. solar cities – solarna naselja. izvor. source [ s s] – n. spare capacity – rezervni kapacitet. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. solar energy – solarna energija. solar panel – solarni panel. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. soot [sʊt] – n. duh. čvrsto. spark [spɑ k] – n. spill energy [ spil enəd i] – n. solar radiation – sunčevo zračenje. čvrsto telo. solar heating – solarno grejanje. solarna energija. rezervni. u potpunoj formi. solar thermal heating – solarno termalno grejanje. solid biomass – čvrsta biomasa. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. kompletno. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. panel sa fotoćelijama.

storm [st m] – n. manure storage – skladištenje đubriva. 74 . zainteresovana strana. slojevit. čuvanje. najsavremeniji. stakeholder [ ste k həʊldə] – n. standard [ stændəd] – n. state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. podružnica. state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. stand-by [ stændba ] – adj. zameniti. subsidiary [səb s diəri] – n. površinsko iskopavanje rude. rezervni. podneti (npr. strip mining [strip main ŋ] – n. potonji. koji sledi. substantial investment – značajne investicije. oluja. subsequent [ s bsikwənt] – adj. zamašan. stock [st k] – n. stratified [ strætifa d] – adj. subvencionisan. stock-limited – ograničenih zaliha. zaliha. parna električna centrala. pomoćni. subvencija. znatan. skladište. materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. ISO standards – ISO standardi. uskladištenje. store [st ] – v. submit [səb m t] – v. cisterna. skladištenje. substitute materials – alternativni materijali. storage [ st r d ] – n. subsidy [ s bsidi] – n. filijala. zaroniti. tank (za vodu. nepogoda. subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. substantial [səb stænʆəl] – adj. standard. napregnut. static electricity [ stæt k lek tr siti] – n. subsidized [ s bsəda zd] – adj. opterećen. predlog). učesnik. rezervoar. stressed [strest] – adj. submit for review – podneti na proveru. statički elektricitet. standard reference conditions – standardni referentni uslovi. u pripravnosti. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. skladištiti. stabilizovati. naftu. najmoderniji. ulje). reviziju. na čekanju. oil stocks – zalihe nafte. substitute [ s bstitju t] – v. u znatnoj meri. subsidiary [səb s diəri] – adj. pomoćni. submerge [səb m d ] – v. potopiti. storage tank [ st r d tæŋk] – n. sporedni. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba.

podneti. switch off – isključiti. preklopnik.synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. sustain [sə ste n] – v. sumporizacija. supply options – opcije. pretrpeti. podzemni. supreme body – vrhovno telo. trajan. podržati. sunlight [ s nla t] – n. premer. supply [sə pla ] – n. održivost. switch-board – razvodna tabla. sunčeva svetlost. održati. survey [ s ve ] – n. ponuda na tržištu. sumpor. istraživanje. dobavljač. supplier [sə pla ə] – n. supply and demand – ponuda i potražnja. switch [sw tʆ] – n. supply chain – lanac snabdevanja. anketa. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. in sustainable manner – naodrživ način. zalazak sunca. sustainable use – održivo korišćenje. sunrise [ s nra z] – n. supplies – zalihe. živ. sustainable development – održivi razvoj. prekidač. nabavljač. ispitivanje. prigradski. sunset [ s nset] – n. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. vrhovni. trajnost. mogućnosti snabdevanja. 75 . sustain a reduction – izdržati period redukcije. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. sustainability [sə ste nə b liti] – n. stabilan. izlazak sunca. supreme [su pri m] – adj. switch on – uključiti. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. sinhronizacija. stabilnost. sulphuric acid – sumporna kiselina. sulphur (S) [ s lfə] – n. izdržati. suburban [sə b bən] – adj. sustainable management – održivo upravljanje.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

underestimate [ ndər estime t] – v. nenaelektrisan. koji se nalazi ispod. updating [ p de tiŋ] – n. rasteretiti. unbalance [ n bæləns] – n. modernizacija. neodrživ. koji nije dostupan.. unleaded fuel – bezolovno gorivo. ukloniti prepreku. unblock [ n bl k] – v. potceniti. element. obratiti punu pažnju. bezolovni. upgrade [ p gre d] – v. bez ljudske posade. objektivan. podzemni. uncouple [ n k pəl] – v. give full consideration to – potpuno razmotriti. poboljšati. unit [ ju nit] – n. razdvajanje (npr. unbiased [ n ba əst] – adj. uniphase [ ju nife z] – adj. nenapunjen (akumulator). neopterećen. razdvojiti. parametar. unaprediti. ultraljubičasto zračenje. nemoguć. podzemna železnica. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. under consideration – u razmatranju. deblokirati. neravnoteža. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima. unleaded [ n ledid] – adj. unleaded gasoline – bezolovni benzin. preniski napon. monofazan. underlaying [ ndə le iŋ] – adj. fer.upgrade turbine generator – turbinski generator. podnapon. n. nepristrasan. jedinica. popraviti. unconnected [ nkə nektid] – adj. 79 . unbundling [ n bandliŋ] – n. rastavljanje. unmanned [ n mænd] – adj. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n. poboljšanje. underground [ ndəgraʊnd] – adj. ukloniti opterećenje. usluga). nepovezan. koji nije raspoloživ. automatski. environmental considerations – pitanja životne sredine. U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. unviable [ n va əbəl] – adj. unilateralan. unload [ n ləʊd] – v. jednostran. wind turbine – turbina na vetar.

usavršavanje. viable alternative – realna. koristiti. provetravanje. vapour. upgrading [ p gre dinŋ] – n. upotreba. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. V validation [ væli de ʆən] – n. upotrebiti. poboljšavanje. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila. isporučilac. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. uranijum. use [ju s] – n. moguć. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. ventil. razuman izbor. vapor [ ve pər] – n. motor vehicle – motorno vozilo. provera valjanosti. valve [vælv] – n. proveravanje. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije. sredstvo. viable [ va əbəl] – adj. korišćenje. dokazivanje. biljno ulje. održivost. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom. 80 . verification [ verifi ke ʆən] – n. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. korišćenje. ventilation [ vent le ʆən] – n. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. utilize [ju tila z] – v. prodavac. vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n. vehicle [ vi kəl] – n. strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. usage [ ju s d ] – n. para. vozilo. water. vapour pressure – napon pare. koji se može održati u životu. primena. para koja se vraća u proces. legalizacija. smisaona alternativa. viability [ va ə b liti] – n. vendor [ vendə] – n. prevozno sredstvo. economic viability – ekonomska održivost. energije i drugih resursa. ventilacija. potvrđivanje. upotreba. sposobnost za život. energy and resource use – korišćenje vode. ostvariv.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. korišćenje. primena. utility [ju t liti] – n.

volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. eksplozovnost. promenljiv. voltage element – naponski element. drinking water – voda za piće. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. hazardous waste – opasni otpad. nagao. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. volatility [ v lə t ləti] – n. voltamper. water [ w tə] – n. voltage sag – pad napona. pogled. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. stanovište. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. nasilan. waste-rock – jalovina. voltaža. trošiti. voltage [ vəʊlt d ] – n. narušavanje. isparljiv. waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže. napon. separated household waste – razvrstan kućni otpad. violation [ va ə le ʆən] – n. s namerom da. naponski. gledište. traćiti. shvatanje. SI jedinica za merenje električnog napona. territorial waters – teritorijalne vode. voltaic [vəʊl taik] – adj. W waste [we st] – n. ranjivost. zapaljiv. otpad. voda. žestok. waste management – upravljanje otpadom. industrial waste – industrijski otpad. isparljivost. waste disposal – odlaganje otpada. pretvorljiv u paru. with view to – s ciljem. violent [ va ələnt] – adj. krhkost.territorial waters view [vju ] – n. radioactive waste – radioaktivni otpad. volatile [ v ləta l] – adj. osetljivost. waste residue – otpadni talog. imajući u vidu. Volt (V) [vəʊlt] – n. nestalan. nestalnost. 81 . tap water – voda iz vodovoda. izgled. volt. računajući na. waste [we st] – v. prekršaj.

water-cooled [ w tə ku ld] – adj. dobro. welfare [ welfeə] – n. gigawatt (GW) – gigavat. wholesale competition – veleprodajna konkurencija. water management – upravljanje vodama. merna jedinica za snagu. čovečanstva. watermeter [ w tə mi tə] – n. nepropustan za vodu. waterpower [ w tə paʊə] – n. energije. Watt (W) [w t] – n. vetar. watertight [ w tə ta t] – adj. well-being [ wel bi iŋ] – n. water divide – vododelnica. wave and tidal energy – energija plime. energije uz pomoć vetra. milijardu vati. wholesale [ həʊlse l] – n. wave [we v] – n. water turbine – vodena turbina. dobrobit. mokar. kaptažni. vlažan. ustava. skup elektrana na vetar. water quality – kvalitet vode. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. vodoprivreda. megawatt (MW) – megavat. kilowatt (kW) – kilovat. koji se hladi vodom. dobrobit. milion vati. wind powered electricity generation – proizvodnja el. vodena snaga. isušivanje zemljišta. 1000 vati. zimski maksimum (potrošnje).water body water body – vodno telo. vat. snabdevanje vodom. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi. wet [wet] – adj. 82 . wind farm [ w nd fɑ m] – n. oseke i talasa. bezvodni. veleprodaja. vodonosni. human well-being – dobrobit čoveka. wind turbine [ w nd t ba n] – n. vazdušne turbina. blagostanje. proširiti. socijalna pomoć. water-supply [ w təsə pla ] – n. wholesale power market – tržište veleprodaje el. winter peak [ w ntə pi k] – n. vodomer. brana. wind energy – energija vetra. water-gate [ w tə ge t] – n. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. waterless [ w tələs] – adj. wave power – energija talasa. widen [ wa dn] – v. wind [w nd] – n. vododelnica. sliv. povećati. watershed [ w təʆed] – n. widen the market – proširiti tržište. talas.

drvo. predati se. broj nula. live wire – vod pod naponom. wood residues – ostatak od prerade drveta. provodnik. odustati. open wire line – slobodni vod. 83 . šuma. ostvariti (prihod). wire line – električni vod. woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. zero emission – nulta emisija. osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). Y yield [ji ld] – n. Z zero [ z ərəʊ] – num. prinos. dati nekome prvenstvo. faza. doneti. dobit. dati.zero emission wire [wa ə] – n. izdašnost (izvora). drvna masa. žica. wood [wʊd] – n. yield [ji ld] – v.

UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo. 1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 .skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v. 1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva.

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte.skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva. OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 .

nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro. 2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 . Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje.skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev. 1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York.

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

Rio de Žaneiro. Ženeva. 1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. Arhus. 1992. 1994. Sofija. 1991. Kyoto Protocol – Kjoto protokol. CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. 1989. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. 89 . Njujork.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. Espo. Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. 1998. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope. 1992. Bazel.

Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. Helsiniki 1992. 1985 90 . 1987. Helsinki 1992.lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. Beč. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon.gov/glossary/glossary.. 1986.eia. 1988 7. Macmillan English Dictionary. New York. Filipović.html 91 . Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik. Longman Dictionary of Contemporary English.gov/glossary/ http://matse1.ca.htm http://www. Drvodelić. Nikolovski – Katin..o. Webster’s New World Dictionary.html http://www.o. Hidrobiološki zavod – Ohrid. 2003 5.html http://www. 2002 8.dti. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine.literatura 1. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik.org/education/gscleanenergy/glossary. Third College Edition. Simon & Schuster Inc. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske. Valjevo. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.gov.uk/energy /energy-glossary/page24579_print.uiuc. Pearson Education Ltd. 2004 linkovi http://www. EKO DIMeC d. Pearson Education Ltd. 1989. Macmillan Publishers Limited. Longman Interactive English Dictionary.mse. 2. 3.edu/energy/glos.nesea.doe. 1989. New York.energy. Zagreb. 2000 6. Zagreb. 4.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->