P. 1
Recnik Terminologije Englesko Srpski Obnovljivi Izvori Energije

Recnik Terminologije Englesko Srpski Obnovljivi Izvori Energije

|Views: 378|Likes:
Published by freecontra5194

More info:

Published by: freecontra5194 on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike. uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. ako ne i nemoguće odvajati od energetike. ali i uopšte na međunarodnom nivou. francuski. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. naime. U tome. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama. pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima. Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. Iskustvo. ruski. a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom. tako i svi drugi korisnici. a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod. Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. Toj potrebi. ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). naime. a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike. Oni. koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. 3 . Neujednačeno. španski. Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja.).uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. su mnogobrojni. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. koju je teško. organizacije potrošača itd. nemački). pa i sa engleskog. odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama. i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika.

cilj i svrha ovog rečnika su širi. To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. 4 . kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope). u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. To mogu biti i novinari. i znatno više finansijskih sredstava. regionalni i bilateralni). akcije koje se sprovode na internom planu država. naučni radnici. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. Mission in Serbia). godine. podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika. on bi bio izuzetno obiman. 2004). pa i ovog. Redakcioni odbor Beograd. Dakle. nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. učenici. Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika. ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. profesori. novembar 2006. u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i.Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. najzad. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. U skladu sa projektnim zadatkom. utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. Imajući u vidu pomenute razloge. Takođe. studenti. zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija. mnogo više vremena za njegovu izradu. svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. EKODIMeC. Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. koji su značajni i za Srbiju. Valjevo.

za oblast energetike. iz međunarodnog ugovornog prava. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. u izradi rečnika. ciljevi. ali i međunarodnog ugovornog prava). itd. i usko s njim povezano pravo životne sredine. a pre svega sa zaštitom životne sredine. to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. U suprotnom. u najvećoj meri. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. Ova konstatacija ima šire značenje. kojima se reguliše oblast energetike. i potiče. ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike. krivičnog. Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. Međunarodni ugovori. postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno. predstavljaju celinu. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. Sa stanovišta stručne terminologije.). a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. pre svega. U takvim slučajevima. bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka. nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima. upravnog. iz oblasti građanskog. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. Pravna pravila i izreke. nastaju mnogi problemi. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno.predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. Međutim. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. „koristi“ opštim pravnim institutima. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja. okolnosti njihovog nastajanja. jer se pravo energetike. koji su uneti u Rečnik. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. Međutim. ta usaglašenost je i pravna obaveza. mehanizmi njihovog sprovođenja. jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer. Razlog tome su. Terminologija u oblasti energetike.

korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. novembar 2006. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. SRJ i SCG do Republike Srbije. implementaciji međunarodnih ugovora i dr. je doprinelo realizaciji navedenog metoda. u našoj sredini. Harmonizacija. međutim. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih). a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. U tom procesu učestvuje većina država sveta. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. Beograd. a u tom okviru i evropskog prava energetike. kodifikacijama velikih pravnih sistema. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine. To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera. što je ne samo njihov interes. U tom pogledu. prirodnih i tehničkih nauka. Rad Ujedinjenih nacija. potpisale i ratifikovale. niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte.zabuna. metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. U ovom vremenu. Njome se. godine 6 . koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. preko SFRJ.

izgovor i skraćenice Fonetski alfabet. kao u reči board /b d/ kratko u. kao u reči pick /p k/ kratko e. kao u reči fossil /'f səl/ dugo o. sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i. kojim je označen izgovor engleskih reči. kao u reči sea /si / kratko i. kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u. kao u reči bad /bæd/ dugo a. kao u reči bar /bɑ / kratko a. kao u reči bet /bet/ otvoreno e. kao u reči cup /k p / kratko o. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 .

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

lista skraćenica adj. – plural – množina sg. – verb – glagol 9 . – singular – jednina v.imenica num. – adverb – prilog n. – noun . – number – broj pl. – adjective – pridev adv.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

fair access to – fer pristup nečemu. accession [ək seʆən] – n. pristupanje. Arhus. mogućnost prihvatanja. accident [ æks dənt] – n. odbaciti. obilje. bank account – račun u banci. accelerated development – ubrzani razvoj. in accordance with – u skladu sa. upiti. nadzemni. obzir. account [ə kaʊnt] – n. pristupiti nečemu. odgovoran nekome. pristup. above ground [ə b v graʊnd] – adj. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. udes. sklad. sklad. accede to an office – stupiti na dužnost. akcident. zastupljenost. absorb [əb s b] – v. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. nagomilati. obilan. prihvatljivost. abundant [ə b ndənt] – adj. accelerate [ək seləre t] – v. abort [ə b t] – v. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. accede to [ək si d] – v. tačnost. izobilje. nezgoda. account of costs – račun proizvodnih troškova. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. saglasnost. pristup. access to energy – pristup eneregiji. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. slaganje.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. accuracy [ ækʊrəsi] – n. prekinuti. accordance [ə k dəns] – n. stupiti na nešto. račun. accord [ə k d] – n. accede to a convention – pristupiti konvenciji. 1998. preciznost. take into account – uzeti u obzir. havarija. bogat. prilaz. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. 13 . dogovor. odgovornost. apsorbovati. abundance [ə b ndəns] – n. akumulirati. ubrzati. access [ ækses] – n. acceptibility [ək septə b ləti] – n. razmotriti.

adverse [ ædv s] – adj. activate [ æktive t] – v. affordable [ə f dəbl] – adj. moderan. dobitak. advertisement [əd v tismənt] – n. akcija. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. reklamirati. advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. u ovom slučaju. staviti u pogon. prikupljanje. ad hoc [æd h k] – adv. additional [ə d ʆənəl] – adj. negativan. 14 . take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. reklama. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. aktivirati. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. regulisanje. uključiti.n] – n. action [ ækʆ. added value [ ædid vælju ] – n. adjust [ə d st] – v. delovanje. aerosol. oglašavati. affiliate [ə f lie t] – adj. adviser [əd va zə] – n. kontra efekat. upravni. sticanje. advantage [əd vɑ nt d ] – n. priuštiv. pridružen. administrative [əd m nistrət v] – adj. adverse effect – nepovoljan. dopunski. to the best advantage – najpovoljnije. dodatni. oglas. savetnik. prednost. suprotan. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada. coordinated action – koordinirana akcija. sprej. novi razvojni termo procesi. tačan. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. advertise [ ædvəta z] – v. administrative measures – administrativne mere. kao gasifikacija ili piroliza. precizan. action plan – akcioni plan. napredan. nepovoljan.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. dobitak. administrativni. advanced [əd vɑ nst] – adj. pristupačan. podešavanje. affordable price – pristupačna cena. ispravan. korist. advice [əd va s] – n. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. aktivnost. upravne mere. dodatna vrednost. pripojen. prilagođavanje. podesiti. adjustment [ə d stmənt] – n. nadmoćnost. spojen. prilagoditi. doterivanje. adversely affected – izložen negativnom delovanju. immediate action – neposredno delovanje. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. za ovu svrhu. aerosol [ eərəs l] – n. savet.

dvostrani sporazum. aggregate [ ægr gət] – n. komora za naknadno hlađenje. nagomilavanje. oprez. nagomilan. skupljanje. slaganje. agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj. aggregate [ ægr gət] – adj. saglasnost. ageing [ e d ŋ] – adj. 15 . agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. određivanje veka trajanja. alert [ə l t] – n. program rada. dnevni red. agreement [ə gri mənt] – n. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. multirateral agreement – višestrani sporazum. poljoprivredni. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura. celina. environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. ukupan. frontier agreement – pogranični sporazum. aggregate [ ægr ge t] – v. koji stari. agricultural land – poljoprivredno područje. agenda [ə d endə] – n. signing of agreement – potpisivanje sporazuma. nagomilati. skupiti. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. poljoprivreda. dogorevanje. air [eə] – n.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n. zastareva. kombinat. organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). in agreement with – u dogovoru sa. uzbuna. aglomeracija. zemljoradnja. nagomilavanje. skupljen. agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n. alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n. sporazum. aggregator [ ægr ge tə] – n. vazduh. ugovor. dogovor. obrađivanje zemlje. masa. alkoholno gorivo. upozorenje. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. startosti. agregat. kompoznitni sastav. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). preferential agreement – preferencijalni sporazum. bilateral agreement – bilateralni. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. naknadno sagorevanje. reach an agreement – postići sporazum. age-dating [ e d deitiŋ] – n. regional agreement – regionalni sporazum. ukupan zbir.

alternativni energetski resursi. amendment [ə mendmənt] – n. jačina struje u amperima. popravka zakona ili dokumenta. alternative [ l t nət v] – adj. visina (nadmorska). prokomentarisati. amperage [ æmpər d ] – n. alternative fuel – alternativno gorivo. popraviti. amandman. alternative energy resources – alternativni izvori energije. animal [ æniməl] – adj. okolni. izbor. allocation of facilities – premeštanje postrojenja. alternative [ l t nət v] – n. dopuna. preinačenje. analysis of facts – analiza činjenica. animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada. alociranje. menjanje. ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu. amperaža. ugao. premeštanje. pribeležiti. raspodela. povećati. alternativa. životinjski. izmena. izmeniti. angle [ æŋgəl] – n. 16 . anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. životinja. pojačati. dopuniti. animal [ æniməl] – n. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. alteration [ ltə re ʆən] – n. annex [ æneks] – n. angle of incidence – upadni ugao.n] – n. annotate [ ænəte t] – v. dati primedbu. amandirati. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. anaerobni. analiza. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. analitički. alternativni. alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n. ispravka. aneks. amplify [ æmplifa ] – v. analytic [ ænəl t kəl] – adj. dodatak. koji služi nečemu kao zamena. ambient [ æmbiənt] – adj. naizmenična struja. altitude [ æltitju d] – n.allocation allocation [ ælə ke ʆ. analiziranje. koji se odnosi na životinje. ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. koji zamenjuje nešto. dodeljivanje. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. amend [ə mend] – v. data analysis – analiza podataka. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. ispitivanje. analysis [ə næləsis] – n.

objašnjenje. annual turnover – godišnji obrt. koji se dešava jednom godišnje. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. pristup. odstupanje. stepwise approach – postepeni pristup. approach [ə prəʊtʆ] – n. prihvatanje. aproksimativan. sličan. aparat u domaćinstvu. anticipated energy demand – predviđena potražnja. areas annotation [ ænə te ʆən] – n. tumačenje. zona. sušan. approval [ə pru vəl] – n. pristup po principu korak po korak. arid zones. anticipate [æn t sipe t] – v. arable crops – ratarski usevi. jednogodišnji. 17 . approval procedure – procedura odobrenja. vodena površina. approximate [ə pr ksimət] – adj. prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). vodonosni. komentar. površina. područje. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. appliance [ə pla əns] – n. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. area [ eəriə] – n.arid zones. bezvodan. oranica. anomalija. arid [ ærid] – adj. electrical appliances – bela tehnika. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. koji sadrži vodu. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. zone. mašina. area load – opterećenje po jedinici površine. priblizan. arable [ ærəbl] – adj. arable land – obradiva zemlja. aparat. predvideti. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. annual [ ænjuəl] – adj. limited area – ograničena površina. water – kopnena. aqueous [ eikwiəs] – adj. areas – sušne oblasti. conservation area – područje pod zaštitom. suv. kućni aparat. odobrenje. antropogeni. odgovarajući. nepravilnost. anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. area of land. obradiv (obradiva zemlja). oblast. anomaly [ə n məli] – n. godišnji. vodeni. primedba.

pepeo. uvećati. montirati. prednost. judicial authority – sudska vlast. ocena. sastaviti. atenuator. audit [ dit] – n. povećati. article [ ɑ t kəl] – n. raspršivač. osnovna sredstva. odvodnik (gromobrana). public authority – javna uprava. attenuator [ə tenjueitə] – n. odredba. atmosphere [ ætməsf ə] – n. atom. revizija. assemble [ə sembəl] – v. samostalno. uzdizati se. assumption [ə s mpʆ ən] – n. established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. atomic energy – atomska energija. korisno svojstvo. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. kod projektovanja energetskih postrojenja). assessment [ə sesmənt] – n. dodeliti. atmosfera. predmet. arrestor (arrester) [ə restə] – n.semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). deo. conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. procena. augment [ g ment] – v. associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. član. oslabljivač. competent authority – nadležni organ. provera. auto – samo. assign [ə sa n] – v. life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. aktiva. javna vlast. atom [ ætəm] – n. pretpostavka. tačka. pasus. organ ili telo (u smislu vlasti). ascend [ə send] – v. atomizer [ ætəm aizə] – n. ash [æʆ] – n. imati pravo odlučivanja. spojiti. 18 . ascent [ə sent] – n. gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. to have authority – biti ovlašćen. pripisati. sklopiti. povećavati se. asset [ æset] – n. sredstva. paragraf. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. assets – pl. vlast. posed. as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. polazna tačka. pridružiti. penjati se. impovina. uspon. atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija).ti] – n. risk assessment – procena rizika. automatski. članak. authority [ θ r.

mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. rezerva. kičma. balance of trade – bilans poslovanja.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. background [ bækgraʊnd] – n. naknadno ispunjavanje. naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. auxiliary equipment – pomoćna oprema. opterećenje. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara). load balance – uravnoteženost opterećenja. barel. pozadina. pomoćni. bekap. dostupan. barge [bɑ rd ] – n. backfill [ bækfil] – n. back up [bæk p] – v. konačno stanje. kopija. auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. akumulator. Bazel. presnimiti. baterija. okupiti se. 1989. bure. backbone [ bækbəʊn] – n. backup [ bæk p] – n. zasipanje. available resources – raspoloživi resursi. vaga. balance [ bæləns] – n. balast. balance of payment – bilans plaćanja. energy consumption balance – balans potrošnje energije. bilans. balans. nosilac. bearer [ beərə] – n. šlep. available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. band [bænd] – v. sačuvati. B available technology – raspoloživa tehnologija. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. podloga. spoj sličih komponenti. saldo. battery [ bætəri] – n. oslonac. vezati. barrel [ bærəl] – n. band [bænd] – n. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. personal background – lični podaci. 19 . pojas. energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). opseg. podrška. raspoloživ. ballast [ bæləst] – n. traka. barža. ravnoteža. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. dodatni. available [ə ve ləbəl] – adj.

nametnuti. bid [b d] – n. neravnoteža. referentna tačka (nivo. mutual benefit – obostrana korist. otvoreni konkurs. povlastica. otklon. režim rada. obavezujući. best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. potvrditi ugovor. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. bind legaly – pravno obavezati. prednost. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja. privilegija. imati koristi od. bias [ baiəs] – n. binding [ ba nd ŋ] – adj. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. bidding [ b d ŋ] – n. bind [baind] – v. bidding procedure – licitacija.behalf behalf [b hɑ f] – n. skriveni. koristiti. on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. nuđenje. binding agreement – obavezujući sporazum. zvanična ponuda. bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. ići u korist. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. prednapon. benzin i prirodni gas). benefit [ benefit] – n. dobit. beneficiary [benə f ʆəri] – n. u interesu. vezati jedno za drugo. binding decision – obavezujuća odluka. korist. u ime. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. potpomagati. vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. behavior [b he vjə] – n. benefit [ benefit] – v. beneficial for – koristan za. reper. ratifikovati. odstupanje. korist. biokonverzija. obavezati. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. kvalitet). ponuda. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n. spojni priključni. podzemni. bellow ground [b ləʊ graund] – adj. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. vezivni. ponašanje. for the benefit of – u korist. 20 . prikupljanje ili davanje ponuda. onaj koji ima korist. on behalf of – u korist. pogodnost. prednost.

duvanje. biogas. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. produvavanje. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. blueprint [ blu pr nt] – n. boiler house – kotlarnica. projekat. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. bojler. zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. biodiverzitet. biomass installations – postrojenja za preradu biomase. krvariti. biosfera. mikroorganizama i gljiva) određenog područja. biološka raznovrsnost. udar (vazduha). bleed [bli d] – v. biogorivo. kotao. biodizel. bioenergija. blow [bləʊ] – n. boiler [ b lə] – n. biomasa. 1992. bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. blast [blɑ st] – n. izduvavati. plan.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. biogas [ ba əʊ gæs] – n. tehnički crtež. biorazgradljiv. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. iznenadni nestanak el. bioetanol. biota. bioenergija. biological diversity – biodiverzitet. ispuštati. skup svih vrsta (biljaka. blackout [ blækaʊt] – n. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. energije. Rio de Žaneiro. gorivo nastalo iz biološkog materijala. biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. životinja. dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. biomass [ ba əʊmæs] – n. biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad. eksplozija. živi svet. udarac. nacrt. energija vezana za biološke procese. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. 21 . biota [biəʊ tə] – n. zamračenje. bioelektricitet. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. elektricitet dobijen biološkim procesima. biomass exploitation – korišćenje biomase. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. biološki razgradljiv. šema.

bound [baʊnd] – adj. financial burden – finansijska obaveza. branch [brɑ ntʆ] – v. broadband [ br dbænd] – adj. gorenje. burden [ b dn] – n. obavezama. bunch [b ntʆ ] – n. velika propusna moć. prelom. grupa. svežanj. žig. granati se. bottom-up [ b təm] – adv.boost boost [bu st] – v. brand [brænd] – n. bridge [br d ] – n. sagorevanje. širokopojasni. širiti se. boundary conditions – granični uslovi. dodatni pogon. područno odeljenje ili kancelarija. dodatni generator. odozdo naviše. bulk [b lk] – n. koji se proteže preko administrativne granice. prestanak. ispad. snop. breakdown [ bre kdaʊn] – n. 22 . boost competitivneness – podstaći konkurentnost. administrative boundary – administrativna granica. grana. obavezan na nešto. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti. brend. ogranak. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. pauza. burden sharing – raspodela opterećenja. vrsta. prekid u radu. šantiranje. prekid struje. opterećenje. most. šentiranje. busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. branch [brɑ ntʆ] – n. teret. prespajanje. dodatni pojačavač. branch office – podružnica. pomoćna dinamo-mašina. granica. grananje. havarija. međa. bridging [br d iŋ] – n. obilazni put. break [breik] – n. bridge [br d ] – v. borehole. od nižeg nivoa ka višem. booster [bu stə] – n. ugovorima. pospešiti. bound by obligations – obavezan dužnostima. raspad. bulk buy – kupovina na veliko. mimoilaženje. vezan. račvati se. premošćenje. odvod. transboundary – prekogranični. podstaći. boundary [ baundari] – n. teret (odnosi se na zapreminu). bore-hole [ b həʊl] – n. bypass [ ba pɑ s] – n. premostiti. široki obuhvat. izgaranje. marka. bušotina. tereta. proboj. burning [ b n ŋ] – n.

changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. calibration [ kæli bre ʆən] – n. podešavanje. merač toplote. prebacivanje. capacity [kə pæsiti] – n. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). carbon (C) [ kɑ bən] – n. ugljenonosni. od celuloze. izračunat. pretnja. kabliranje. cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. call for (measures) – zahtevati. zvati. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj. cancel [ kænsəl] – v. sposobnost. proračun. nosivost. kalorijska vrednost. mogućnost. carbon capture – izdvajanje ugljenika. celulozan. challenge [ tʆælənd ] – n. nesrećni slučaj. chain reaction – lančana reakcija. technical capability – tehnička sposobnost. capability [ ke pə b liti] – n. call [k l] – v. lanac. calculation [ kælkjə le ʆən] – n. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. cellulose [ seljələʊs] – adj. propusna moć. casualty [ kæ uəlti] – n. baždarenje. provodnik. odustati. campaign [kæm pe n] – n. sposobnost. sakupljanje. carbon monoxide – ugljen monoksid. hvatanje. prikupljanje. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. calculated – sračunat. carbon dioxide – ugljen dioksid. prespajanje. chain of events – lanac povezanih događaja. pozvati. račun. iziskivati (mere). kalkulacija. chain [tʆe n] – n. polaganje kablova. cabling [ ke bl ŋ] – n. cell [sel] – n. otkazati. carbon cycle – ciklus ugljenika. kabl. capture [ kæptʆə] – n. calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n. ćelija. kalibracija. izazov. prekinuti. žrtva nesreće. 23 . zahvat. ugljenik. kapacitet. element.changeover C cable [ ke bəl] – n. kampanja. kalorimetar.

clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. raščišćavanje. 24 . međuprostor. kružiti. CO2 emission – ispuštanje. reklamacija. Njujork. cirkulisati. climate change – klimatska promena. chiller [ tʆ lə] – n. charger [ tʆɑ d ə] – n. clearing [ kl ər ŋ] – n. visinski razmak. pročistiti. raščišćen prostor. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja. CO2 – ugljen-dioksid. clinker [ kl ŋkə] – n. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. grozd. punjač. staviti u promet. elekrtrični naboj. clunker [ kl ŋkə] – n. drveni ugalj. uklanjanje. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. uklanjanje. razjasniti. 1992. oprterećenje. dimnjak. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. vozilo (najčešće zastarelo. ravan. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. charge [ tʆɑ d ] – n. čišćenje. cluster [ kl stə] – n. punjiv. clearance [ kl ərəns] – n. klaster. grupa. čist. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. CO – ugljen-monoksid. emisija ugljen-dioksida. uređaj za punjenje. ugljena šljaka. obračun. potraživanje. circulate [ s kjəle t] – v. akumulatorski. gomila. clarify [ klærifa ] – v. naplata. climate [ kla mət] – n. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. naelektrisanje. rashlađivač. be in charge – biti nadležan. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. 1979. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. Ženeva. claim [kle m] – n. klima. tarifa. pravilan. chimney [ tʆ mni] – n. clean [kli n] – adj.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. krčenje šume. zahtev.

boriti se. coal power plant – električna centrala na ugalj. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. code of practice – pravilnik o ponašanju. zapaljiv. combined [kəm ba nd] – adj. combat [ k mbæt] – v. commitment [kə m tmənt] – n. code [ kəʊd] – n. combat climate change – suzbijati klimatske promene. coal-bed – sloj uglja. coal seam – ležište uglja. combustible [kəm b stibəl] – adj. coke oven – koksna peć. posvećenost nečemu. kohezija. computer code – računarski kod. collector field – kolektorsko polje. domaćinstava). šifra. širi skup pravila. ugalj. koksara. coal [kəʊl] – n. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. obaveza. povezivanje. 25 . carry out commitment – izvršiti obavezu. solar collector – solarni kolektor. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo.carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. codex [ kəʊdeks] – n. coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. coal-cake – briketirani ugalj. poslovnik o radu. cokery [ kəʊkəri] – n. cohesion [kəʊ hi ən] – n. usklađena. cohesion policy – politika povezivanja. kod. pravila službe. kodeks. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike). pravilnik. kombinovan. program. sagorevanje. uređaj za korišćenje otpadne toplote. gorljiv. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. collector [kə lektə] – n. coke [koʊk] – n. uređaj za sakupljanje. combustion [kəm b stʆən] – n. product of combustion – proizvod sagorevanja. gorenje. coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. zakonik. koks. coal-pit – ugljenokop. kolektor.

mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. comprise [kəm pra z] – v. u skladu sa. konkurencija. sastaviti. biti u vezi sa. complaint [kəm ple nt] – n. gas concentration – koncentracija gasa. uporediv. concern [kən s n] – v. in compliance with – u skladu sa. territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 . competitiveness [kəm petit vnis] – n. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. žalba. concern [kən s n] – n. javnost koje se tiče nešto. nadmetanje. sposobnost nadmetanja. reklamirati (u smislu primedbe). javnost na koju nešto utiče. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama. compressed [kəm preʆən] – adj. countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces. kompresija. biti zabrinut. complain [kəm ple n] – v. compile [kəm pa l] – v. odnositi se na. koncern. competitive [kəm petit v] – adj. tužba. skupiti. competition [ k mpə t ʆən] – n. sveobuhvatan. stvaranje izvršne verzije programa. ticati se. party concerned – zainteresovana strana. compatible [kəm pætibəl] – adj. public concerned – zainteresovana javnost. concentration [ k nsən tre ʆən] – n. komprimovan. kompresovan. competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. konkurentan. usaglašavanje. obuhvatati. žaliti se. comparable [ k mpərəbəl] – adj. compliance [kəm pla əns] – n. konkurentnost. koji se može porediti. normi). compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. dizel-motor. kompilirati. comparable methodologies – uporedive metodologije. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. kompatibilan. compression [kəm preʆən] – n. koncentracija. takmičenje. pridržavanje (pravila. sastojati se. veliko preduzeće. uporediv.

zagušenje. eventualnost. združeno delovanje. razmatranje. soil condition – stanje zemljišta. slučaj. održanje. zakrčenje. prepreka. contingency [kən t nd ənsi] – n. uskladištenje energije. trošenje. take into consideration – uzeti u obzir. 27 . provodnik. potrošač. kongestija. koji povezuje. sastavni deo. zajedničko. consumption [kən s mpʆən] – n. kondenzacija. conductive [kən d kt v] – adj. održanje. consumer [kən sju mə] – n. dovodi do čega. energy consumption – potrošnja energije. zadržavanje. conduction [kən d kʆən] – n. constraint [kən stre nt] – n. sadržaj. uslov. condensation [ k nden se ʆən] – n. contingency plan – plan za vanredne situacije. conducive (to) [kən dju s v] – adj. potrošnja. stanje. slučajnost. cev ili kanal. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. provodljiv. conservation of forests – očuvanje šuma. rezervni plan. spaja. spoj. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. connection [kə nekʆən] – n. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. u saobraćaju). poverljivost. priključak. constituent [kən st tʆuənt] – n. content [ k ntent] – n. očuvanje. energije).contingency plan strane. conductor [kən d ktə] – n. kondenzat. connector [kə nektə] – n. connecting [kə nektiŋ] – adj. conductivity [k nd k t viti] – n. razmotriti. provodnik. priključak. konstituent. dotaći. konzumacija. obzir. koji doprinosi čemu. condensate [ k ndənseit] – n. conservation [ k nsə ve ʆən] – n. provođenje (npr. spojiti. provodljivost. road conditions – stanje puta. engineering constraints – tehnička ograničenja. congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr. priključni. connect [kə nekt] – v. ograničenje. tečnost dobijena kondenzacijom gasa. konektor. congestion [kən d estʆən] – n. veza. čuvanje. conservation of energy – čuvanje. poverljiv. conduit [ k ndjuit] – n. vezati. vod. konzument. confidentiality of information – poverljivost informacija. condition [kən d ʆən] – n. consideration [kən s də re ʆən] – n.

convert [kən v t] – v. koji može da se zameni nečim drugim. konvencija.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. dogovor. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. zamenljiv. convection [kən vekʆən] – n. to) [kən v ʆən] – n. ohladiti. zamena. ili u drugi oblik energije. rashladni fluid. nadzor. contractor [kən træktə] – n. contract [ k ntrækt] – n. upravljački. transporter. kontrolni. regulator. continuous current – neprekidni tok (npr. zameniti. non-convertible – nezamenjiv. ugovor. controller [kən trəʊlə] – n. control [kən trəʊl] – n. controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. preduzimač. conventional [kən venʆənəl] – adj. pokret. neprekinut. kontrolor. za razliku od sintetičkog gasa. aparatura koja menja svojstva električne struje. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva. conversion (into. dobavljač. converted vehicle – konvertovano vozilo. conventional fuel – konvencionalno gorivo. kontrola. conveyer [kən ve ə] – n. uređaj za hlađenje. uslovi predviđeni ugovorom. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. sposobnost regulacije (sistema). ugovarač. izvođač. convertible [kən v tibəl] – adj. gasa. converter [kən v tə] – n. izmeniti. contract terms – ugovorni uslovi. upravljanje. 28 . ugovor. upravljački uređaj. upravljanja. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. n. prenošenje. konvertor. convention [kən venʆən] – n. struje. controlling [kən trəʊliŋ] – adj. sredstvo za hlađenje. uobičajen. konvertovati. toplotu. konvekcija. pretvarati.. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. konverzija. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. cooling [ku liŋ] – n. skup. cool [ku l] – v. bilo kog fluida). cooler [ku l] – n. neprekidan. operater. pretvaranje. controllability [kən trəʊlə biliti] – n. coolant [ ku lənt] – n. konvencionalan. conveyer belt – transportna traka. konvertibilan. kontrola. hlađenje.

brojač. srž. korozija. jezgro transformatora. profil. brojilo. cena. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. criteria – kriterijumi. ispravljač. core area – osnovno područje. crop species – sorta. pojava pukotina. criterion [kra t əriən] – n. cost-competitive – konkurentan po ceni. učesnik (u procesu. jezgro. kritičan. prekrivač. koksovanje. protivdejstvo. covering [ k vər ŋ] – n. rđanje. suštinski. usev. regulator. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. kontra (prefiks). kritičnost. counterpart – sagovornik. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. counter [ kaʊntə] – n. spoj. vrsta useva. cross section – poprečni presek. cover [ k və] – v. jezgro reaktora. prinos. cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. prevlaka. corrosion [kə rəʊ ən] – n. letina. veza. uređaj za korekciju.cross-border core [k ] – adj. coupling [ k pl ŋ] – n. kvarenje. vredan uloženih sredstava. kultura. ovlašćenje. korupcija. corrector [kə rektə] – n. critical [kritical] – adj. core energy – osnovna (bazna) energija. ključni. sprega. rod. obuhvatiti. cracking [ kræk ŋ] – n. cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. obloga. crop [kr p] – n. core [k ] – n. credentials [kr denʆəlz] – pl. counter-measure – protivmera. cross-border – prekogranični. corruption [kə r pʆən] – n. energija sadržana u jezgru reaktora. kritički. truljenje. korozivan. pokriti. cost recovery – naknada troškova. criticality [ kriti kæliti] – n. lomljenje. razgovoru. trošak. cena po jedinici. estimated cost – predračun. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. unit cost – jedinična cena. punomoćje. corrosive [kə rəʊs v] – adj. cost [k st] – n. 29 . cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. costs – troškovi. kriterijum. isplativost. spojnica. fixed cost – stalni trošak. spajanje. prekriti.

damp [dæmp] – v. cutting-edge technology – najnovija.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. 1994. period. sirov. ciklus. vlažan. dam [dæm] – n. damp [dæmp] – adj. cross-border transmission – prenošenje (npr. najsavremenija tehnologija. oštećenje. cycle [ sa kəl] – n. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda. alternating current (AC) – naizmenična struja. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. current issues – tekuća pitanja. curb [k b] – v. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. struja. postavljanje brane. regulisati. neprerađen. damage [ dæm d ] – n. crude oil – sirova. suštinski. krucijalan. tekući. crude [ kru d] – adj. šteta. Sofija. prigušnica. ograničiti. prigušivač. cumulative [ kju mjələt v] – adj. crucial [ kru ʆəl] – adj. amortizer. smanjiti. svakodnevni. brana. tok. najmodernija. current proof – protivstrujni. neprerađena nafta. electrical current – električna struja. krug. bitan. prigušiti. kumulativni. damper [dæmpə] – n. damming [dæm ŋ] – n. dnevni. neprovodni materijal. podaci. current [ k rənt] – adj. uspor rečnog toka. el. crude supplies – zalihe sirove nafte. gasa) preko određene granice. data [ de tə] – pl. cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. neprečišćen. D daily [ de li] – adj. 30 . najsavremeniji. current-carrying – pod naponom. najmoderniji. prost. aktuelni. kvar. current trends – savremeni tokovi. energije. current [ k rənt] – n. cumulative impact – kumulativni uticaj. zbirni.

neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. vreme zastoja. data processing – obrada podataka. odlaganje. dead conductor – beznaponski provodnik. nulti. dnevna svetlost. kašnjenje. delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. decouple [d k pəl] – v.density data acquisition – prikupljanje podataka. delay [d le ] – n. sunovrat. propadanje. dead [ded] – adj. degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. beznaponski. koncentracija. dubok. demand power – zahtevana snaga. degree [d gri ] – n. dezaktivirati. cena isporuke. razdvojiti. usporenje. krajnji rok. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. raskinuti. deadline [ dedla n] – n. deactivate [di æktive t] – v. zahtev. deep [di p] – adj. data flow – tok podataka. ispustiti. potražnja. neaktivan. mrtav. truljenje. stepen. gustina. isključiti. deep mining – dubinski kop. demand [d mɑ nd] – n. data logging – prikupljanje. odstranjivanje gasa. beleženje podataka. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period). rečna delta. daylighting control – kontrola dnevnim svetlom. tražnja za nečim na tržištu. decline [d kla n] – n. strmina. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. dead time – izgubljeno vreme. osloboditi. high demand – visoka potražnja. deep mine – jamski rudnik. delta [ deltə] – n. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. 31 . decay [d ke ] – n. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje. de-gas [di gæs] – v. kosina. raspad. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. daylight [ de la t] – n. degas. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. nivo. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. density [ densiti] – n.

ukidanje. detection [d tekʆən] – n. developed countries – razvijene zemlje. ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. opustinjavanje. 32 . razvrstavanje. energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. desulphur [di s lfə] – v. opaziti. nataložiti. uštrb. pogoršanje. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. zavisnost od. derogation [ dirə ge ʆən] – n. deprecijacija. skladište. desalinizacija. depletable [d pli təbəl] – adj. osiromašen. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. deployment [d pl mənt] – n. utvrditi. dizel gorivo. rasprostranjen. detekcija. depository [d p zitəri] – n. otkrivanje. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n.). deregulation [di regjə le ʆən] – n. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola. decentralizacije i sl. šteta. nanos. difuzan. raspršen. učiniti difuznim. uređaj. diesel oil [ di zəl l] – n. desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n.dependence on dependence on [d pendəns] – n. sustainable development – održivi razvoj. razmeštaj. širenje (nastajanje) pustinje. deponovati. strategies for development – strategije razvoja. deregulacija. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr. detaxation [tæk se ʆən] – n. detektovati. razvoj. pretvaranje u pustinju. diffuse [d fju z] – v. obezsumporenje. desalination [di sæli ne ʆən] – n. development [d veləpmənt] – n. ukidanje poreza. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. desertification [d z tifi ke ʆən] – n. raspršiti. naprava. izdvojiti sumpor. depo. stovarište. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. diffuse source – rasut izvor. iscrpljen. deposit [d p zit] – v. ispražnjen. otkriti. pad vrednosti. detect [d tekt] – v. depozitar (ugovora). položiti. device [d va s] – n. foster development – podsticati razvoj. depozit. diffuse [d fju s] – adj. raširen. naslaga. deposit [d p zit] – n. dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. sprava. nalazište. tj. developing countries – zemlje u razvoju. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi).

rasteretiti. dismantle [d s mæntl] – v. disaster area – zona nesreće. otpremiti. neposredan. disconnector [ d skə nektə] – n. isključiti. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa). razdvojiti. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. osloboditi. neusaglašenost. discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. podložan procesima fermentacije ili razgradnje. dislocation [ d slə ke ʆən] – n. demontirati. prekidač. electric discharge – električno pražnjenje. discharge of functions – razrešiti obaveze. disclaim [d s kle m] – v. waste disposal – odlaganje otpada. rasklopiti. disaster [d zɑ stə] – n. nevolja. razilaženje (u mišljenju). ne priznati. direct access – direktan pristup. direct [da rekt] – adj. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. upotrebljiva toplotna. npr. nesklad. rastaviti. odstupanje. rasklopiti. ispustiti. nesreća. prekid. mogućnost potrošača na malo da kupi el. raspolaganje. dispatcher [d spætʆə] – n. prekidanje. disconnect [ d skə nekt] – v. 33 . isključenje (iz procesa). dostaviti. uklanjanje. pražnjenje. dispatch [d spætʆ] – v. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. demontirati.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj. nepogode ili katastrofe. energije). razgradljiv. discrepancy [d skrepənsi] – n. direktan. isprazniti. dislokacija. ispuštanje. disassemble [disə sembəl] – v. katastrofa. disruption [d s r pʆən] – n. neslaganje. a ne od lokalnog distributera. dispečer. eddy current – vrtložna struja. discharge [d s tʆɑ d ] – v. razdvajač. odlaganje. onaj koji raspoređuje. osporiti. direct current (DC) – jednosmerna struja. rastvorljiv. premeštanje. digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. diskrepanca. discharge [d s tʆɑ d ] – n. energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. direct current (DC) – jednosmerna struja. potrošni materijal. svarljiv. disposal [d spəʊzəl] – n. direct solar gain – direktna solarna dobit. nepoklapanje.

mana. diversification [da v sifi ke ʆən] – n. diurnal [da nəl] – adj. distributing [d str bju t ŋ] – adj. distribution [ d stri bju ʆən] – n. drenirati. dissipation [ d si pe ʆən] – n. dissolved gas – rastvoreni gas (npr. isporuka el. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). drawback [ dr bæk] – n. distribucija (npr. rastvoriti. drown [draʊn] – v. dnevni. disipacija. raznovrsnost. energije do konačnih potrošača. niz. pomak. DNO [di en əʊ] – n. energijom. diseminacija. otklon. odstupanje. naniže. drain [dre n] – v. odvoditi. prozori sa duplim staklima. nedostatak. diversity of supply – raznovrsnost ponude. drainage [ dre n d ] – n. dissemination of information – širenje informacija. driving force – pokretačka snaga (npr. suša. smetnja. koji se odvija u doba dnevnog svetla. oboren. inicijativa).disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. putem niskonaponske mreže). driving [ dra v ŋ] – adj. niz struju. dissolve [d z lv] – v. down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). razvodni. distributing network – električna razvodna mreža. isušivanje. diversifikacija. disturbance [d st bəns] – n. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. pogon. pogonski. rasipanje. drought [draʊt] – n. isprazniti. kanalizacija. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. lokalni operater za snabdevanje el. brain drain – odlazak stručnjaka. dissemination [d semi ne ʆən] – n. drain [dre n] – n. distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. na dole. drenaža. drift [dr ft] – n. rasejavanje. downwind – niz vetar. energije. downed – umanjen. crpsti. dry [drai] – adj. poremećaj. skrenuti. odliv mozgova. down [daʊn] – prep. promeniti pravac. pobudni. suv. koji se odvija tokom 24 sata. potopiti. 34 . divert [da v t] – v. downstream – nizvodno. diversity [da v siti] – n. pomeranje. gubitak. raznolikost. utopiti. double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. ometajući.

(el. dumping [ d mp ŋ] – n. dam – zemljana brana. mesto na koje se nešto baca. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. podesan. dual [ dju əl] – adj. istovariti. izdržljiv. duly [ dju li] – adv. generator. deponija. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. kompresovani prirodni gas i benzin). dospeo. zemlja. 35 . bacanje. kako treba. dvostruki. dynamo [ da nəməʊ] – n. due to – zbog. in due time. postojanost. alocirati sredstva. uzemljenje.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. dump [d mp] – v. in due course – pravovremeno. provodni kanal. – n. embankment – zemljani nasip. dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. pokretač. s pravom. odlaže. dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. dinamo. baciti. postojan. izdržljivost. dump site – smetlište. zemni. taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. kanal. dampiranje. obeležiti. surface – zemljina površina. durable [ djʊərəbəl] – adj. connection – uzemljenje. dužan (u smislu obavezan). istovarivanje.) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. surface warming – zagrevanje zemljine površine. trajan. označiti. dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje. duct [d kt] – n. trajnost. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. due [dju ] – adj. usled. otporan. očekivan. durability [ djʊərə b liti] – n. dump [d mp] – n. dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti.

efikasnost. stupanj korisnog delovanja. efficiency [ f ʆənsi] – n. economic efficiency – ekonomska efikasnost. otpadne tečnosti. electric [ lektr k] – adj. energy efficiency – energetska efikasnost. ekonomski. zemljom nasuta brana. economy of scale – ekonomija obima. zemljani radovi. efektivnost. eletroefikasnost. effectiveness [ fekt vnis] – n. earthwork [ θw k] – n. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala. elapse [ læps] – v. earthing [ ð ŋ] – n. eddy current [ ædi k rənt] – n. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. efekat. economize [ k nəma z] – v. vrtložna struja. ekologija. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. električan. ekonomija. privredni. effect [ fekt] – n.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. ekosistem. energiju krajnjim korisnicima. effluence [ efluəns] – n. economic life – isplativa dužina trajanja. proteći. proći. elapsed time – proteklo vreme. electric resistance heater – otporni grejač. economic [ ekə n m k] – adj. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. ecology [ k ləd i] – n. electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. delotvornost. korisnog učinka. distorting effect – negativan. enhance efficiency – povećati učinak. 36 . delotvornost. economy [ k nəm ] – n. ekonomisati. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. beneficial effect – koristan učinak. electric generator – elektrogenerator. električni generator. odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. i koji prodaje el. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. uzemljenje. effluents [ efluənts] – pl. isticanje. curenje. uticaj. electric shock – električni udar. štedeti. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida. loš uticaj.

emisija. kupovina el. electricity generation – proizvodnja el. električni. nevolja. electrical plant – elektrana. električna centrala. embankment [ m bænkmənt] – n. emission standard – standard emisije. electrical [ lektr kəl] – adj. nasip. elektricitet. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. zaštititi obalu nasipom. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. gasovi. posedovanje traženih uslova. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. energije. embank [ m bænk] – v. energije. količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. emergency cable – rezervni kabl. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi. electrical utility – elektrana. maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora. čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. electricity [ lek tr səti] – n. electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. emanation [ emə ne ʆən] – n. kvalifikovanost. opasnost. eligibility [ el d ə b ləti] – n. 37 . elektrifikacija. Ženeva 1984. electrical grid sub-stations – trafo stanice. električna centrala. emanacija. isparavanje. ispuštanje. electrical circuit – električno kolo. electricity works – elektrana. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. emergency measures – mere za hitne slučajeve. energije. electricity purchase – nabavka. emergency [ m d ənsi] – n. emission [i miʆən] – n. ozidana obala. izbijanje. kabl za rezervno napajanje.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode.

relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). emit [i mit] – v. energetic [ enə d et k] – adj. Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). endogenous capacity – unutrašnja. koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. obuhvatiti. prihvatiti. endurance [ n djʊərəns] – n. emitovati. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. endanger [ n de nd ə] – v. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora. staviti pod napon. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. sopstvena sposobnost.emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. endorse [ n d s] – v. postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru. hermetički zatvoriti. energetski. endogenous [ n d d inəs] – adj. ispuštati. endangered species – ugrožene vrste. energija (meri se u vatima). emmision limit values – granične vrednosti emisija. pobuditi. emittance [ m təns] – n. energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). enkapsulirati. energy consumption – potrošnja energije. otpornost. gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. atomic energy – atomska energija. energetika. ugroziti. izdržljivost. trajnost. 38 . endogen. energy demand – potražnja za energijom. usvojiti. energičan. energize [enəd a z] – v. energy [ enəd i] – n. izložiti opasnosti. encompass [ n k mpəs] – v. energetics – pl.

natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas. energy management system – sistem upravljanja energijom. energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. 39 . pogonska mašina. motor. uranijuma. four-stroke engine – četvorotaktni motor. proizvodnja aluminijuma). imati kao posledicu. politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. enter into consultations – započeti konsultovanje. enrichment [ n r tʆmənt] – n. prodreti. poboljšati. energy sector – energetski sektor. snabdevanje obogaćenim uranijumom. kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva. energy saving – mere štednje energije. enter into force – stupiti na snagu. tržište energenata. enrich [ n r tʆ] – v. nastupiti. povlačiti za sobom. enriched uranium – obogaćeni uranijum. započeti. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. obogaćivanje. enhance [ n hɑ ns] – v. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr. engine [ end in] – n. pospešiti. istaći. rude). energy island – energetsko ostrvo. ući. energy security / fuel security – energetska bezbednost. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. gas fueled engine – motor koji radi na gas. enrichment services – usluge obogaćivanja. obogatiti sadržaj nečega. podrazumevati. enter [ entə] – v. energy reserves – energetske rezerve. energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva. oplemenjivanje. energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. enter into negotiations – započeti pregovore. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. oplemenjivanja (npr. entail [ n te l] – v.enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. energy policy – energetska politika. oplemeniti. naglasiti. energy market – tržište energijom.

u jednakoj meri. izjedati. local environment – lokalno okruženje. uništavanje. erosion [ rəʊ ən] – n. preduzeće. iskoreniti. environmental integrity – jedinstvo. ulazak. iskorenjivanje. pravedan. nagrizanje. on the basis of equity – na osnovu jednakosti. environmental [ n va rən mentl] – adj. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. erozija. istofazni. entrenched [ n trentʆt] – v. istovetan. predvideti. sredina. preduzetništvo. životna sredina. ujednačiti. razarati. environmental protection – zaštita životne sredine. koji nije štetan po životnu sredinu. jednak. entrust [ n tr st] – v. spiranje. envisage [ n v z d ] – v. poveriti. environment [ n va rənmənt] – n. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. eradication [ rædi ke ʆən] – n. entrenched custom – ustaljeni običaj. erodirati. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. ulaženje. entry into force – stupanje na snagu. equiphase [ i kwife z] – adj. ekvipotencijalan. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu. entry barrier – ulazna barijera. nagrizati. ustaljen. u istoj fazi. koji se tiče životne sredine. 1991. poduhvat. habanje. on equitable basis – na jednakoj osnovi.enterprise enterprise [ entəpra z] – n. izjednačiti. nepristrastan. environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. equitable [ ekwitəbəl] – adj. Espo. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. stupanje. entry [ entri] – n. nivelisati. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. okolina. equalize [ i kwəla z] – v. eradicate [ rædike t] – v. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. integritet životne sredine. 40 . equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. ekvivalent potrošač. erode [ rəʊd] – v. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća.

utrošiti. više nego. upotrebiti. preobilje. utrošiti. pražnjenje. potrošnja. izvezena roba. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. event [ vent] – n. radiation exposure – izloženost radijaciji. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. exchange [ ks tʆe nd ] – n. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. exhauster [ g z stə] – n. exposure [ k spəʊ ə] – n. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. excessive spending – prekomerna potrošnja. evolucija. eksploatisati. prekoračiti. preko. izvoz. exhaustible [ g z stibl] – adj. izazvati. iskopavanje. produžetak. expand [ k spænd] – v. export [ eksp t] – n. expend [ k spend] – v. usisni ventilator. vakumiranje. eksploatacija. evakuacija. ekshaustor. isparivač. potrošiti. proširenje. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. radnja. public expenditure – javna potrošnja. iscrpeti. exhaust gas – izduvni gas.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. evacuation [ vækju e ʆən] – n. iskoristiti. proširiti. in excess – suviše. postepeni razvoj. premašiti. prekomeran. expenditure [ k spend tʆə] – n. 41 . klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. razmenjivač. evaporator [ væpəre tə] – n. prekomeran. korišćenje. excite [ k sa t] – v. ispumpavanje. proces. expansion [ k spænʆən] – n. iscrpiv. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. pražnjenje. exhaust [ g z st] – n. extension [ k stenʆən] – n. događaj. excessive [ k ses v] – adj. iskop. podstaći. exchange of personnel – razmena osoblja. razmena. višak. izloženost. evolution [ i və lu ʆən] – n. preteran. ekspanzija. dugotrajan. preteran. evolucioni. kretanje. ekscitirati. koji se može iscrpeti. exploit [ k spl t] – v. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. izmenjivač. troškovi. excess [ ekses] – n. upotrebiti. exceeding [ k si d ŋ] – adj. exceed [ k si d] – v. širiti. širenje. neumeren. pobuditi.

externalities [ k st nælitiz] – pl. moguć. extract [ k strækt] – v. goriva potrebnog za pogon mašine. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. power failure – nestanak električne energije. ostvariv. handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. konačan. feasible [ fi zibəl] – adj. fertilizer [ f təla zə] – n. finite [ fa na t] – adj. đubrivo. kvar. tehničke mogućnosti. radioaktivnog materijala). uređaj za gašenje požara. dovod. fire hazard – opasnost od požara. postrojenje. fault time – vreme ispada (sistema). ekstrahovati. fault [f lt] – n. neuspeh. vrenje. F facilitate [fə s lite t] – v. ispad. npr. neispravnost. energije. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. facility [fə s liti] – n. izvodljivost. ili sirovine koje se prerađuju. eksterni. finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. feed stock [ fi d st k] – n. feed [fi d] – n. spoljni činioci. objekti. zapaliti. neispravnost. fermantation plant – postrojenje. zalihe. external [ k st nl] – adj. feasibility [ fi zi b l ti] – n. pogon za vrenje. izvodljiv. prostorije. ostvarivost. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). vatrootporan. obezbediti. istisnuti. omogućiti. ograničen. mineral fertilizer – mineralno đubrivo.extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. spoljni. facilities – sredstva. ekstrakt. oprema. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. fire [fa ə] – n. failure [ fe ljə] – n. olakšati. external costs – eksterni troškovi. extract [ ekstrækt] – n. izvući. greška. fermentation [ f men te ʆən] – n. iscediti. otkaz (sistema). facilitate the development – omogućiti razvoj. fireproof [ fa əpru f] – adj. eksternalije. 42 . extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n. vatra. fermentacija.

foster the development – pospešiti. žiža. nestalan. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. sila. 43 . force majeure – viša sila. podsticati. cepanje. tok. forced [f st] – adj. fokusirati. unapređivati. fisija. centar pažnje. forecast [ f kɑ st] – n. forefront [ f fr nt] – n. flow net – strujna mreža. fossil [ f səl] – n. poplava. pražnjenje (varnično). fossil fuel – fosilno gorivo. pepeo nošen vazduhom. fluctuate [ fl ktʆue t] – n. pročelje. forest [ f rist] – n. fosilni ostatak. prednja strana. prognoza. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. tečnost ili gas. fluid [ flu id] – n. put in focus – staviti u centar pažnje. flow [fləʊ] – v. fosil. dijagram odvijanja procesa. podstaći razvoj. flood [fl d] – n. teći. biti veoma napredan. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. prvi red. ustava. flashover [flæʆ əʊvə] – n. pod pritiskom. focal point [ fəʊkəl p nt] – n. naterati. fluid. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. ravni kolektor solarne energije. krhak. kretati se.fragile fission [ f ʆən] – n. jačina. fossilization [ f səla ze ʆən] – n. be at forefront – biti ispred drugih. tečan. floodgate [ fl dge t] – n. leteći pepeo. prevođenje u tečno stanje. fly ash [flai æʆ] – n. fluktuirati. force [f s] – n. loman. flow [fləʊ] – n. šumarstvo. ravna ploča. fluidizacija. snaga. flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n. šuma. flat plate [flæt ple t] – n. fixed price [f kst pra s] – n. fragile [ fræd a l] – adj. fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. vis major. kolebati se. forestry [ f ristri] – n. fokus. fosilizacija. focus [ fəʊkəs] – n. vrata brane. fiksna cena. prisilni. forestry land – šumsko zemljište. lomljiv. focus [ fəʊkəs] – v. prinudni. foster [ f stə] – v. žižna tačka. predviđanje.

fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. frequent [ fri kwənt] – adj. fuel cell – gorivna ćelija. čest. stapanje. fume [fju m] – n. fundamentalni. furnace [ f nəs] – n. dobit. fuel gas – sintetički gas. G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. fuel oil – petrolej. fulfill [fʊl f l] – v. fuel blend – mešavina goriva. osnovni. fundamental [ f ndə mentl] – adj. napajanje. fusion [ fju ən] – n. benzin. gas [gæs] – n. drvo za ogrev. frekvencija. dim. fusion energy – fuziona energija. 44 .framework framework [ fre mw k] – n. fueller [fjuələ] – n. gain [ge n] – n. steći. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. gas. energije na bazi goriva. fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama. fulfil the conditions – ispuniti uslove. bazični. dobiti. fuelling [fjuəl ŋ] – n. ispuniti. frequency [ fri kwənsi] – n. isparenja. ogrev. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice. fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. fulfil. okvir. fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev. jačina (signala). popuniti. proizvodnja el. gain [ge n] – v. gorivo. učestanost. gasovita supstanca. profitirati. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. fuel [fjuəl] – n. snabdevanje gorivom. kamion. primiti. fuzija. peć. cisterna za snabdevanje gorivom. spajanje.

generacija. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. pretvoriti u gas. gas-pipe. benzin. u obliku gasa. stvaranje. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. bulk electricity generation – proizvodnja el. kao i pružanje podrške i drugih usluga. ispuštanje gasa. geoelektricitet. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. natural gas – prirodni gas. gas-pipeline [ gæspa p] – n. gaseous fuel – gasno gorivo. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n. geological [ d i ə l d kəl] – adj. geoelektričan. generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. gas storage – skladištenje gasa. gasify [ gæsifai] – v. gas import – uvoz gasa. generation station n. gasoline [ gæsəli n] – n. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. gasifikacija. geološki. gas grid – gasovodna mreža. obično prirodan gas. geodiverzitet. 45 . gaseous emission – emisija gasa. geografski informacioni sistem. koji sadrži gas. geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. emitovanje u atmosferu. električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. geodiversity [ d əda v siti] – n. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n. – električna centrala. gas fuelled engine – motor koji radi na gas. gaseous [ gæsiəs] – adj. enerije u velikim količinama. generation [ d enə re ʆ ən] – n. generisanje. dizel gorivo. gasoil [ gæs il] – n. proizvodnja. gas emission – ispuštanje gasa. gasovit. geoelectric [ d ə lektr k] – adj.geological gas consumption – potrošnja gasa. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa. gasovod. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta.

stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. ukupan. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments).geological storage geological storage – geološko skladištenje. electricity grid – dalekovodna električna mreža. grid [gr d] – n. takođe i akcija ozelenjavanja. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. električna mreža. green [gri n] – adj. geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. gross [grəʊs] – adj. bruto. grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. global [ gləʊbəl] – adj. geotermalni. geothermal gradient – geotermalni gradijent. green investments – »zelene investicije«. promena neke veličine u prostoru. zeleno. – globalne klimatske promene. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. global climate change n. geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. grant [grɑ nt] – n. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. gradient. dotiranje. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. 46 . grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži. rešetka. globalno. green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine. mreža. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). greenhouse effect – efekat staklene bašte. geothermal energy – geotermalna energija. donacija. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte. gradient [ gre diənt] – n. global warming – globalno zagrevanje. geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet. koje se odnosi na ceo svet. svetsko. staklena bašta.

iskoristiti. hazardous substances – opasne supstance. hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. upregnuti. ground-level [ graʊnd levəl] – adj. grejati. hazardous waste – opasan otpad. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. uposliti. ground water – podzemna voda. harmonize [ hɑ məna z] – v. hazard. osnova. hazard [ hæzəd] – n. uskladiti. harmful [ hɑ mfəl] – adj. centar eksplozije. heater [ hi tə] – n. heat [hi t] – v. opasnost. ground [graʊnd] – n. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. sprečiti. shock hazard – opasnost od električnog udara. ground-level ozone – prizemni ozon. ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. uzemljenje. gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. kočiti. opasan. vođstvo. grejač. tlo. rizičan. otporan na zagevanje. zagrejati. ozleda. rizik. na površini zemlje. podloga. heating [ hi t ŋ] – n. zagrevanje. usporavati. heat [hi t] – n. harness [ hɑ nis] – v. heat loss – toplotni gubitak. heat gain – toplotna dobit. harmonizovati. 47 . toplota. uzemljenje. hazardous [ hæzədəs] – adj. šteta. štetan. guidance [ ga dəns] – n. bojler. H hamper [ hæmpə] – v.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. angažovati. prizemni. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. heat transfer – prenos toplote. grounding [ gra nd ŋ] – n. harm [hɑ m] – n. harmful effect – štetni uticaj.

hidroelektrični. heavy metals – teški metali. raspoložive količine vode. – vodonična ćelija. high voltage – visoki napon. horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. mnogo. težak. heavy fuel oil – mazut. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač. vodonik. hydro [ ha drə] – hidro. koji se odnosi na vodu. housing [ haʊz ŋ] – n. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. hydrogen fuel cell n. herc. hydro energy – hidro energija. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod. 48 . el. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. hot dry rock [ h t dra r k] – n. vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). uragan. skladištenje. jedinica za frekvenciju (1/sec). smeštaj. energija stvorena u hidroelektrani.heavy heavy [ hæv ] – adj. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. hurricane [ h rikən] – n. high efficiency – visoka efikasnost. high tension – visoki napon. hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. visoko. high [ ha ] – adv. veoma.7 vati). highlines [ha la nz] – n. ugljovodonik. Hertz (Hz) [h ts] – n. tajfun. hydroelectric power – hidroelektrična energija. hydro-electric power station – hidroelektrana. konjska snaga (745. dalekovod. Helsinki 1992. heavy water – teška voda.

indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). impoundment [impaundmənt] – n. inkrementalan. 49 . učinak. Helsiniki 1992. podsticaj. postepen. količina vode koju drži brana. incentive [ n sent v] – n. implementirati. osvetljenje. incinerator [ n s nəre tə] – n. primeniti. in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. incremental [ ŋkrə mentl] – adj. uticaj. podsticaj. sprovođenje. domaći. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu. sagorevanje. impetus [ mpitəs] – n. rasveta. uređaj (peć) za sagorevanje. in situ [ n s tju ] – adv. udar. indigenous [ n d d inəs] – adj. import [ mp t] – n. rules of implementation – pravila implementacije. incremental costs – rastući troškovi. implementation of requirements – primena uslova. autohtoni. trenutno aktivni (službenik).Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. izvršenje. sudar. delovanje. na svom uobičajenom. in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta. starosedelački. na mestu. indigenous community – autohtona zajednica. implementation of agreement – primena sporazuma. stimulans. na funkciji. uvozna roba. proper implementation – ispravna implementacija. incineration [ n s nə re ʆən] – n. uvoz. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. implement [ mpləment] – v. implementacija. nasip ili druga veštačka barijera. prirodnom ili prvobitnom mestu. primena. kontrolisano spaljivanje. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. implementation of reform – primena reforme. impact [ mpækt] – n. incumbent [ n k mbənt] – adj.

insolation [ nsjə le ʆən] – n. na mahove. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. provizoran. instalirati. unutrašnji. inicijativa. internacionalni. international [ ntə næʆənəl] – adj. interference [ ntə f ərəns] – n.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. install [ n st l] – v. pravi. intermittent [ ntə m tənt] – n. izolovati. isprekidan. interdependence [ ntəd pendəns] – n. privremeni. razmena. infrastruktura. 50 . zemaljski. urođen. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. insulation [ nsjə le ʆən] – n. međunarodni. installation [ nstə le ʆən] – n. uređaj. interim [ ntər m] – adj. međuzavisnost. instalacija. međusobna povezanost. neiscrpan. internal [ n t nl] – adj. internal market – unutrašnje tržište. izolacija. insulate [ nsjəle t] – v. interim report – privremeni izveštaj. umreženost elektromreža. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj. interchange [ ntətʆe nd ] – n. fazno slaganje. izlaganje sunčevom zračenju. zapaljiv. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. inphase [ nfe z] – n. između ostalog. uvođenje. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. poreklom sa zemlje. interdependent [ ntəd pendənt] – adj. interalia [ ntər e liə] – adv. dogovor između međusobno povezanih strana. infracrven. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. mešanje. instaliranje. instalisani kapacitet. interferencija. bitan. inflammable [ n flæməbəl] – adj. intrinsic [ n tr ns k] – adj. koja prevazilazi granice jedne oblasti. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). insolacija. postaviti. infrared radiation – infracrveno zračenje. interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. međusobno zavisan. koji se ne može potrošiti. istofaznost. unutrašnji. initiative [ n ʆət v] – n. postrojenje.

joint declaration – zajednička izjava. tehnička veština. spoj. joint efforts – združeni napori. problem. čvor. kilovat-čas. ionising radiation – jonizujuće zračenje. ulaganje. issue [ ʆu ] – n. know-how [ nəʊhaʊ] – n. raskrsnica. 1997). državna jurisdikcija. kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n. joint operations – zajedničko delovanje. joint action – zajedničke aktivnosti. nadležnost. lančani efekat. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. jedinica za merenje snage (1000 vati). znanje. knock-on effect [ n k n fekt] – n. zglob. ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. junction [ d ŋkʆən] – n. mesto spajanja ili grananja. kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika. jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. kerozin.Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. kilovat. joint policies – zajedničke politike. zajednički poduhvat. K kerosene [ kerəsi n] – n. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. 51 . investicija. jurisdikcija. investment framework – invensticioni okvir. zajednički. Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. jonizujući. beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. spajanje vodova. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. national jurisdiction – nacionalna. produkt. joint investment – zajednička investicija. pitanje. tema za raspravu. J joint [d nt] – adj. joint venture – zajedničko ulaganje.

odvod. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. leakage current – odvodna struja. legitimate [lə d t mət] – adj. zaptiven. dalekovod. oblaganje izolacijom. nivo. mesto gubitaka. tlo. nedostatak. stepen. opravdan. proteklo vreme. lag [læg] – n. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom. predeo. nezaptiven. leakproof [ li kpru f] – adj. sloj. lapsed time [ læpst taim] – n. koji se odnosi na donošenje zakona. legislative [ led islət v] – adj. legitiman. zemlja. zakonodavni. leaky [ li ki] – adj. (zemlja) koja ne izlazi na more. manjak. level sense – ispitivanje napona. koji propušta. lagging [ læg ŋ] – n. otpustiti. lead [led] – n. legislative measure – zakonodavna mera. landline [ lændlain] – n. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. zaostatak. land [ lænd] – n. niski napon. energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru. landlocked [ lændl kt] – adj. dozvoljen. zemljom okruženi prostor. kašnjenje. olovo. okolina. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. deponija. landscape [ lændske p] – n. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. landfill site – lokacija deponije. nestašica. legislative proposal – zakonodavni predlog. nadzemni vod. leakage [ li k d ] – n. kašnjenje.lack L lack [læk] – n. curenje. layer [ le ə] – n. 52 . lay off [ le f] – v. level [ levəl] – n. pejzaž. benzin koji sadrži tertraetil olovo. landfill [ lændf l] – n. hermetički. low level – niski nivo.

line-to-ground – odvod uzemljenja. lightning conductor – gromobranski odvodnik. osvetljenje. lighting [ la t ŋ] – n. line cord – linijski kabl. line voltage – napon mreže. light cell – fotoćelija. izvor svetla. life [laif] – n. redak. line loss [lain l s] – n. životni ciklus. trajanje. light [lait] – adj. liable [ la əbəl] – adj. pasiva. lampa. provodnik. dužan (da plati nešto). liabilities – dugovanja. line current – linijska struja. linija. slabosti. podložnost. tečni. liquefied [ l kwifaid] – adj. peglanje napona. izložen nečemu. svetlovod. ograničen. obaveza. dužnost. radni vek. mrki ugalj. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. light [lait] – n. munja. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. obavezan. novčane obaveze. line binder post – tačka električnog priključka. life expectancy – vek trajanja. line [lain] – n. u tečnom stanju. odgovornost. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. izravnavanje. lightning rod – gromobran. predisponiran. physical life – tehnički. vod. gubitak u mrežnom prenosu. lignit. life cycle [laif saikl] – n. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. limited [ l mitid] – adj. long haul land line – dalekovod. lagan. vek.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. podložan. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi. light output – emisija svetla. lightning arrestor – gromobran. liable to duty – koji podleže carini. lakovodni reaktor. liability [ la ə b liti] – n. lignite [ l gna t] – n. lightning [ la tn ŋ] – n. svetlost. život. lightguide [ laitga d] – n. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. line-to-line – dodirivanje provodnika. life test – test trajnosti. odgovoran. sklon. 53 .

liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. likvidnost. ležište. long-term plan – dugoročni plan. zajam. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. na daljinu. nisko. slabo. jedinica svetlosnog fluksa. dugoročan. malo. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. gubitak. osvetljenost. depozit. loan subsidy – dotacija. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. liquidity [l kw diti] – n. liquid biofuel – tečno biogorivo. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. liquid gas – tečni gas. live [laiv] – adj. duboka bušotina. line losses – mrežni gubici. luminance [ lu minəns] – n. izolovana žica. loan [ləʊn] – n. low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. 54 . jedinica osvetljenosti. platežnost. lode [ləʊd] – n. live wire – provodnik pod naponom. lumen (lm) [ lu mən] – n. subvencija. low-emission – slabo zračenje. novčana pomoć.liquid liquid [ l kwid] – adj. tečni propan. gubici u prenošenju i distribuciji energije. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. emisija niske koncentracije. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora. lubricant [ lu br kənt] – n. low [ ləʊ] – adj. pod naponom. fazni provodnik. lubricating oil – ulje za podmazivanje. long-distance network – dalekovodna mreža. dalekovodni. low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. loss [l s] – n. tečan. long-term [ l ŋ t m] – adj. longhole [ l ŋhəul] – n. energije. lux (lx) [l ks] – n. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. mazivo.

55 . morski ekosistem. prednost. mandate [ mænde t] – n. živa (metal). krah tržišta (berze). manure [mə njʊə] – n. market replication – uvećavanje. propadanje. ispitivanje. meantime [ mi nta m] – n. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. loša funkcija. mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti. marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. methanol [ meθən l] – n. umanjiti. mitigate [ m tige t] – v. market opening – otvaranje tržišta. močvarni gas. market [ mɑ kit] – n. močvarni gas. moisture [ m stʆə] – n. višestruki. metil alkohol. metalni otpad. olakšati. market based price – tržišna cena. artificial manure – veštačko đubrivo. tržište. osvajanje novog tržišta. measuring [ me ər ŋ] – n. mitigation [ m ti ge ʆən] – n.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. meter [ mi tə] – n. cena na konkurentnom tržištu. otkaz. malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. merni uređaj (strujomer). metan. merenje. metal waste [ metl we st] – n. ovlašćenje. megavat čas. međuvreme. manifold [ mænifəʊld] – adj. vlaga. izdržavanje. manifold options – višestruke mogućnosti. methane emissions – emisije metana. održavanje. home market – domaće tržište. ublažiti. mandat. stajsko đubrivo. manure application – primena đubriva. minimize [ m nima z] – v. metar. metre. metanol. market price – tržišna cena. punomoć. maintenance of equipment – održavanje opreme. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. ublažavanje. zasluga. merit [ merit] – n. minimizirati. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. vlažnost. proširenje tržišta. market failure – propast. methane [ mi θe n] – n.

monitor [ m n tə] – v. national [ næʆənəl] – adj. praćenje. primarni benzin. natural resources – prirodni resursi. necessity [nə sesəti] – n. nacionalni. mreža. nafta. pregovaranje. monopoly [mə n pəli] – n. natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. opštinski. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. prirodni. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. koji se odnosi na prirodu. nadzirati. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti. monitor. multilateralni. monopol. natural gasoline – prirodni benzin. kontrolni uređaj. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam. neglect [n glekt] – n. 1987. kontrola napretka. nemar. prirodna bogatstva. indikator. multilateral treaty – višestrani ugovor. N naphtha [ næfθə] – n. neminovnost. municipal [mju n sipəl] – adj. multilateral agreement – višestrani sporazum. natural law – prirodno pravo. umrežavanje. natural gas – prirodni gas. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. uprava grada. nepažnja. nužnost. monitoring. monitoring [ m n tər ŋ] – n. municipal sewage – gradska kanalizacija.monitor monitor [ m n tə] – n. 56 . municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. network [ netw k] – n. natural [ nætʆərəl] – adj. kontrola. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. opštinska uprava. monitoring progress – praćenje. national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. splet. državni. nadzor. municipality [mju n si pæliti] – n.

noise [n z] – n. neprovodljiv. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. noise pollution – zagađenje bukom. noncontact [ n n k ntækt] – adj. nediskriminišući. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. mrežni operater. nazivni. bezkontaktni. nesagoriv. nenuklearna energija. nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. nezapaljiv. neuništiv. nevarnični. nonreactive [ n nri ækt v] – adj. objektivan. koji se ne obnavlja. noninductive [ n n n d kt v] – adj. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. koji ne stari. 57 . nominal [ n minəl] – adj. nekonvencionalni. neprovodljiv. poništavanje. network capacity – kapacitet mreže. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. neutralizacija. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. nerazoriv. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. nekomercijalan. nestandardni. azot. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. nereaktivan. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. noise abatement – smanjivanje buke. nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. neobnovljiv. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. nominal voltage – nazivni napon. nefunkcionalan. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. fer. network access – pristup mreži. noise level – nivo buke. nevladino telo. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. buka. network operator – operater mreže. neinduktivni. nominalni. galama. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije.

sigurnost. ulje. off-shore company – ofšor kompanija. oil consumption – potrošnja nafte. notifikacija. nafta. van linije obale. nuclear installation – nuklearno postrojenje. 58 . oktanski broj. oil pipe-line – naftovod. nuclear energy – nuklearna energija. nulti napon. nuclear fission – nuklearna fisija. nuclear power – nuklearna energija. offshore [ f ʆ ] – adv. desiti se. naročito. nuclear [ nju kliə] – adj. nuclear fuel – nuklearno gorivo. oil tanker – naftni tanker. dalje od matične obale (države). zastareo. oil [oil] – n. suvišan. okean. oil demand – potražnja za naftom. posebno. smetnja. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. obsolete [ bsəli t] – adj. posmatrati. ocean currents – morske struje.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. paziti na nešto. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. neupotrebljiv. oil reserves – zalihe nafte. ocean thermal energy – termalna energija okeana. octane [ kte n] – n. nuclear accident – nuklearni akcident. O observe [əb z v] – v. oil company – naftna kompanija. obstruction [əb str kʆən] – n. NOx – grupni naziv za azotove okside. dogoditi se. occur [ə k ] – v. saopštenje. oktan. nuclear safety – nuklearna bezbednost. ocean [ əʊʆən] – n. nuklearni. no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. nuclear waste – nuklearni otpad. off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. opstrukcija. prepreka.

pretegnuti. savladati. ishod. outbreak [ aʊtbre k] – n. svuda prisutni. rezultat. omnipresent [ mn prezənt] – adj. mesto za istovar nafte. prep. preko. izlazni. outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. izvan. output [ aʊtpʊt] – n. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte. vegetable oil – biljno ulje. izlazni rezultat. spoljašni. 59 . outfit [ aʊtf t] – n. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). over capacity – prekoračenje kapaciteta. prevagnuti. out of balance – neuravnotežen. izlaz. ispust. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. outdoor [ aʊt d ] – adj. početak. preopterećenje. prekid snabdevanja električnom energijom. zastareo. operativan. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. origin [ə r d in] – n. otvor.. prevladati. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. organic matter [ gæn k mætə] – n. prep. operable [ pərəbəl] – adj. izbijanje. overage [əʊvə e d ] – adj. prestareo. proces koji je u toku. outlet [ aʊtlet] – n. troškovi rada. troškovi eksploatacije. utičnica. izlazni. outcome [ aʊtk m] – n. outage [ aʊt d ] – n. iznad. out of order – van upotrebe. organska materija. izvršavanje posla sa udaljene lokacije. optimize [ ptima z] – v. out [aʊt] – adv. oprema. neprovidan. posledica. nadjačati. spoljni. preopterećenje. overburden [ əʊvə b dn] – n. izvor. over [ əʊvə] – adv. sveprisutni. opremanje. overcome [ əʊvə k m] – v. poreklo. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. radni. ishodište. van. over voltage – previsok napon. epikontinentalni pojas. neproziran. optimizovati. preplatiti. opaque [əʊ pe k] – adj. operational [ pə re ʆənəl] – adj. outweigh [aʊt we ] – v.. društvo. spoljno saradništvo. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n.overcome oil terminal – naftni terminal.

prekomerna proizvodnja. peak [pi k] – n. prekomerna proizvodnja. pitanje).overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. 1985. preceniti. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. tj. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. overload [ əʊvə ləʊd] – n. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n. overdose [ əʊvədəʊs] – n. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. passive [ pæs v] – adj. peak load [ pi k ləʊd] – n. passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. nepokretan. prekomerna doza. ozone layer – ozonski sloj. prekomerna potrošnja. ozon. passive solar energy – pasivna solarna energija. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n. oksigenacija. Beč. overheat [ əʊvə hi t] – v. vršna potražnja (energije). direktna toplotna i svetlosna energija sunca. oxygen (O) [ ks d ən] – n. napon veći od proračunatog. pregrejati. pasivan. 60 . Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n. vršno opterećenje. vrh. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač. overestimate [ əʊvər est me t] – v. peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. preopterećenje. overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n. kiseonik. maksimum. vazdušni vod. energije u određenom vremenskom periodu. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n. neaktivan. prelivna brana.– strujno preopterećenje. određeni slučaj. najveća potražnja el. nadzemni. overhead line [ əʊvə hed la n] – n.

postojanost.pilot phase peak load power plant – el. kazna. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. performansa. koji je u skladu sa. 61 . koji sledi iz. dozvola. persistance [pə s stəns] – n. motor na benzin. osvojiti. periodic [ p əri d k] – adj. petrol [ petrəl] – n. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. periodičan. penalty [ penlti] – n. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. oslonac. phase out – postupno izbaciti iz. permissible [pə m sibəl] – adj. krivični. benzin. penetrate [ penətre t] – v. probni. pillar [ p lə] – n. penal [ pi nl] – adj. faza. stupanj. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. stub. pilot [ pa lət] – adj. periodic refinement – periodično prečišćavanje. radni učinak. trajan. rok. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. performance [pə f məns] – n. permit [ pə m t] – n. dozvoljen. kazneni. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. regulacija faze. povremen. probni period. petrohemijski. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. istrajan. permission [pə m ʆən] – n. mera kiselosti. potpora. period [ p əriəd] – n. penal provisions – kaznene odredbe. phase [fe z] – n. pilot. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj. dozvola. permanent [ p mənənt] – adj. radni režim. prodreti. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. period. work permit – radna dozvola. fotoćelija. fotovoltni. persistant [pə s stət] – adj. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. stalan. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. pilot phase – pilot faza. fizičko okruženje.

postrojenje. mašinerija. power transformer – mrežni transformator. zagađenje. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja. utikač. uključiti. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. funkcija. wind power plant – el. overpopulation – prenaseljenost. energana. elektrana. biljka. gasovod. cenrala na vetar. položaj. kišovit. pipe-line [ pa p-la n] – n. pogon. potential [pə tenʆəl] – adj. pomeriti (u smislu vremena). plant [plɑ nt] – n. post [pəʊst] – n. sonda. power failure – nestanak električne energije. power up – staviti pod napon. broj stanovnika. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije.pilot project pilot project – pilot projekat. power plant – električna centrala. pluvial [ plu viəl] – adj. biljka. fabrika. pipe [pa p] – n. naseljenost. power supply – snabdevanje električnom energijom. industrial plant – industrijsko postrojenje. power [ paʊə] – n. cevovod. cev. postpone [pəʊs pəʊn] – v. moguć. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. power system – elektroenergetski sistem. snaga. population [ p pjə le ʆən] – n. single polarity – jednosmerni napon. pollution [pə lu ʆən] – n. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. power outage – nestanak električne energije. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. cevovod. hydropower plant – hidrocentrala. polarity [pə læriti] – n. postrojenje. post [pəʊst] – nakon. moć. have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. plug [pl g] – n. power control – razdelnik napajanja. stub. polaritet. 62 . čep. odložiti. plant [plɑ nt] – n. napojna jedinica. odgoditi. bandera. kišni. potencijalan.

preliminarna studija izvodljivosti. predvidljiv. država proizvođač. predviđanje. public procurement – javna nabavka. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. prepaid [pr pe d] – adj. stvaranje. priprema. prerada. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. 63 . prognoza. montažni. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. preduprediti. predictability [pr d ktə b liti] – n. prognoza. rasprostirati se. project [ pr d ekt] – n. unapred plaćen. production [prə d kʆən] – n. prohibicija. taloženje. širiti se. precipitation [prə s pi te ʆən] – n. propellant [prə pelənt] – n. procurement [prə kjʊəmənt] – n. preparation [ prepə re ʆən] – n. koji se može očekivati. predviđanje. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. verovatnoća. atmosferske padavine. ponuda. proposal [prə pəʊzəl] – n. processing [ prəʊses ŋ] – n. prohibitive costs – preterana cena. prediction [pr d kʆən] – n. predvidljivost. razmnožavati se. očekivani investicioni okvir. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. predictable [pr d ktəbəl] – adj. prethodna obrada. prohibit [prə h bit] – v. očekivanost. prefabrikacija. aktivnosti. propan gas. propagate [ pr pəge t] – v. obrada. prevent [pr vent] – v. predlog. nabavka. sprečiti. predgrevanje. mere opreza. preservation [ prezə ve ʆən] – n. project proposal – predlog projekta. predictable investment framework – predvidljiv. pretreatment [pr tri tmənt] – n. preheating [pr hi t ŋ] – n. sklon nečemu. probability [ pr bə b ləti] – n. zabrana. zabraniti. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. propane [ prəʊpe n] – n. proizvodnja. projekat. raketno gorivo. prohibition of operation – zabrana operacije. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. prethodni postupak. prognosis [pr g nəʊsis] – n. pritisak. podložan nečemu.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n. prone (to) [prəʊn] – adj. očuvanje. pressure [ preʆə] – n.

public health – javno zdravlje. pulverise [p lvəra z] – v. provide [prə va d] – v. predložiti. isporučiti. purchase [ p tʆəs] – v. public service – javna ili državna služba. kaša. pumpanje. količina ispumpane tečnosti. protection [prə tekʆən] – n. pumpa. protokol. protection measures – mere zaštite. make public – obznaniti. pyrolysis [p r l s s] – n. staviti na diskusiju. public authority – javna vlast. provider [prə va də] – n. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. provajder. razglasiti. zaštita. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. javnost koje se nešto tiče. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. crpljenje. blizina. PV cell. fotovoltažni. izneti plan. pumper [ p mpə] – n. prečišćavanje. pulse [p ls] – n. kupiti. propose amendment – predložiti amandman.propose propose [prə pəʊz] – v. pumpage [ p mp d ] – n. naftni izvor sa pumpom. PV. puls. protocol [ prəʊtək l] – n. nabaviti. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. pumpanje. dobaviti. public participation – učešće javnosti. crpljenje. pribaviti. proximity [pr k s m ti] – n. 64 . svest javnosti. piroliza. pretvoriti u prah. pumping [ p mp ŋ] – n. public [ p bl k] – adj. crpka. pump [p mp] – v. photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. public concerned – zainteresovana javnost. fotoćelija. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. protekcionizam. pump [p mp] – n. public security – javna bezbednost. pumpati. obezbeđenje. snabdevač. public hearing – javna rasprava. isporučilac. pulpa. obezbediti. public awareness – javna svest. javnost. javni. opšti. ispumpavanje. crpsti. pulp [p lp] – n. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. impuls. public [ p bl k] – n.

quality standard – standard kvaliteta. kvantitet. rarefaction [reə fækʆən] – n. opseg.averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. radijalni. radiation [ re di e ʆən] – n. razređivanje. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom. quantity [ kw ntiti] – n. daljina. domet. osposobljeno osoblje. radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. rata. raspon. radiological consequences – radiološke posledice. radijacija. 65 . range [re nd ] – n. količina. kvalitet. quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. železnički vagon-cisterna. brz. rapid [ ræpid] – adj. brzina. radon (prirodni radioaktivni gas). radial stacker – radilano odlaganje. svojstvo. rate [re t] – n. environmental quality – kvalitet životne sredine. radiological [re diə l d ikəl] – adj. isijavanje. air quality – kvalitet vazduha. nivo. u vezi radioaktivnosti. radiološki. kišnica. ionizing radiation – jonizujuće zračenje. omer. rainwater [ re nw tə] – n. rainfall [ re nf l] – n. fuel quality – kvalitet goriva. R radial [ re diəl] – adj. količina kišnih padavina. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. quality [ kw liti] – n. zračenje. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj. radon (Rn) [ re d n] – n. u vezi sa zračenjem. stopa. radioaktivan. averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. zrakast. radiological emergency – radiološka opasnost.

nazivni. ispunjavanje. rating [ re t ŋ] – n. reciprocal [r s prəkəl] – adj. obnavljanje. rated frequency – nominalna frekvencija. čist. reactor [ri æktə] – n. reconversion [ rikən v ʆən] – n. nanovo istaći. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. punjiv. rated voltage – nazivni napon. rated capacity – nominalno opterećenje. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. rated current – nazivna struja. rear [r ə] – v. reactor core – reaktorsko jezgro. obostran. recirkulisati. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj. smislen. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje. prihvatljiv. gajiti (životinje). rang. put on rating – rangirati. preobražaj. reaktivan. potvrđivanje.rated rated [ re tid] – adj. vratiti. razuman. uzgajati (biljke). realizacija. reaktivirati. recirculate [ri s kjəle t] – v. reallocation [ri ælə ke ʆən] – n. ponovo spojiti. reakcija. rated load – nominalno opterećenje. real cost [ji ld] – n. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. zapis. 66 . prijem. potvrditi. recipijent. recepient [r s piənt] – n. receptive [r sept v] – adj. nominalni. ponovo aktivirati. raw [r ] – adj. podizati. akumulatorski. sposoban da prima. koji prima. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. ponovo puniti. procenjeni. sirov. recipročan. ponovno uključenje. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. podnošljiv. realisation [ r əla ze ʆən] – n. rejting. reclosure [ri kləʊ ə] – n. reaktor. reactive [ri ækt v] – adj. beleška. realni troškovi. opozvati. reaction [ri ækʆən] – n. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. ocena. rekonstrukcija. raw material – sirovina. stvarna cena. bez primesa. reaffirm [ ri ə f m] – v. preraspodela. uzajaman. ostvarivanje. samouključenje. povratna sprega. reactivate [ri ækt veit] – v. prisetiti se. procena vrednosti. reafirmisati. reception [r sepʆən] – n. recall [r k l] – v. primalac. ponovna konverzija. record [ rek d] – n. ratifikacija.

reduce [r dju s] – v. regionalni. regardless – nezavisno od. reference data – referentni podaci. refinery [r fa nəri] – n. oporaviti. rafiniranje. poboljšavanje. region [ ri d ən] – n. reemitovati. bez obzira na. redukcija. višak radne snage. region. regenerate [r d enəre t] – v. dopuniti. rafinisati. cost recovery – povraćaj troškova. preraditi. recikliranje. odnositi se (na). obnoviti. oporavak. refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. refer (to) [r f ] – v. recovery [r k vəri] – n. re-emit [r m t] – v. reference book – priručnik. umanjiti. refurbish [ ri f b ʆ] – v. 67 . with reference to – u vezi sa. recycling [ri sa kl ŋ] – n. povraćaj. obzir. refine [r fa n] – v. reduction [r d kʆən] – n. standard. efforts refering to – napori usmereni na. refuel [ ri fjʊəl] – v. reciklaža. višak.regional recover [r k və] – v. rafinerija. smanjiti. ispraviti. regional [ ri d ənəl] – adj. recovered energy – ponovo iskorišćena energija. prečistiti. refinement [r fa nmənt] – n. referenca. rectify [ rektifa ] – v. reference [ refərəns] – n. postrojenje za reciklažu. pažnja. obnoviti. reference point – referentna tačka. redundancy [r d ndənsi] – n. povratiti. pozivanje (na). obnoviti. rezerva. projektni zadatak. recovery time – vreme oporavka (sistema). popraviti. with regard to – u vezi sa. etalon. sredstvo za hlađenje. recuperate [r kju pəre t] – v. ponovo uspostaviti. ponovo napuniti gorivo. regeneracija. preraditi. popraviti. regenerisati. preporuka. recycler [ri sa klər] – n. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. prečišćavanje. smanjenje. regard [r gɑ d] – n. redundancija. terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. refrigerant [r fr d ərənt] – n.

release of substances – ispuštanje supstanci. oslanjanje na. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. propisuje. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. sanirati. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. subregional level – podregionalni nivo. regulativa. reinforced concrete – armirani beton. release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. reliability [r la ə b liti] – n. naglasiti. reiterate [ri təre t] – v. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. olakšanje. pouzdanost. reliable [r la əbəl] – adj. oporavak. regulator [ regjəle tə] – n. pustiti. objaviti (zvanično) vest ili informacije. zavisnost od. – obnovljivi izvori energije. remote [r məʊt] – adj. regulation [ regjə le ʆən] – n. reljef. remove [r mu v] – v. reguliše. renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. renewable energy – obnovljiva energija. razrešenje. energija dobijena iz obnovljivih izvora. na daljinu. renewable [r nju əbəl] – adj. remedijacija. udaljen. 68 . zakonodavac. release [r li s] – v. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije. ukloniti. reheat [ ri hi t] – v. otpustiti sa dužnosti. remediation [ri mi di e ʆən] – n. reinforce [ ri in f s] – v. ponovo grejati. regulator. ispustiti u atmosferu. regulatory [ regjə le təri] – adj. relief [r li f] – n. release [r li s] – n. podvući. pravilnik. koji uređuje. onaj koji donosi regulativu. ojačati. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. osloboditi. daljinski. regulatory framework – pravni okvir. odstraniti. obnovljiv.subregional subregional – podregionalni. energije). remote sensing – daljinska detekcija. pojačati. relief valve – odušni ventil. rasterećenje. oslobađanje. reliance (on) [r la əns] – n. renewable energy resources (RES) n. ručica ili dugme za otpuštanje. ispuštanje. dogrejati. pouzdan.

izveštavanje. grupni naziv za obnovljive izvore energije. spasavati. retail market [ri te l mɑ kit] – n. research and development (RD. research [r s tʆ] – n. stalno prisutan. naknadna ugradnja (npr. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. svojina. otpornik. ostatak. local resources – lokalni resursi. izvor nekog materijala ili sirovine. resistance [r z stəns] – n. requirement [r kwa əmənt] – n. residual [r z d uəl] – adj. rescue [ reskju ] – v. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču. resident [ rezidənt] – adj. resurs. tržište na kome se el. talog. rezervoar. uslovi. research capability – istraživački kapacitet. koji se može ponovo napuniti. resonance [ rezənəns] – n. odazvati se. zamenjiv. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. novac. maloprodajno tržište. merodavan. otpornost. ostatak. dogradnja. restauracija. 69 . reagovati. popraviti. renewable resources – obnovljivi resursi. preostao. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. uslov. power requirements – zahtevna snaga. stanovnik. replaceable [r ple səbl] – adj. respond [r sp nd] – v. popravak. rezonanca. obnoviti. resource [r z s] – n. human resources – ljudski resursi. expected residue – očekivani ostatak. odgovoran. potreba. reprocess [ri prəʊses] – v. stalan. zahtev. reporting [r p t ŋ] – n. prirodno bogatstvo. reziduum. obnova. safety requirements – bezbednosni zahtevi. akumulaciono jezero. resistor [r z stə] – n. responsible [r sp nsibəl] – adj. insoluble residue – nerastvorni ostatak. restoration [ restə re ʆən] – n. ponovo preraditi. R&D) – istraživanje i razvoj. kadrovi. residue [ rezidju ] – n. otpor.retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl. odgovoriti. istraživanje. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. repair [r peə] – v.

primerak. review [r vju ] – n. otpad. tekući. pravilo. fuel savings – ušteda u gorivu. S safe [seif] – adj. osigurati. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. mera bezbednosti. robustan. siguran. safety hazard – bezbednosni rizik. river bed [ r və bed] – n. salinitet. sigurnost. zaštititi. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. satisfy [ sætisfa ] – v. rule [ru l] – n. safeguard [ se fgɑ d] – n. sample [ sɑ mpəl] – n. running [ r n ŋ] – adj. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n.reversible reversible [r v sibəl] – adj. saline [ se la n] – adj. rules of conduct – pravila ponašanja. rizik. povratan. krupan. safeguard [ se fgɑ d] – v. robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata. robust [rə b st] – adj. uzimanje uzorka. rečno korito. sandstone [ sændstəʊn] – n. obezbediti. đubre. 70 . safe load – dozvoljeno opterećenje. slan. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. ušteda. rubbish [ r b ʆ] – n. koji sadrži so. ponovni pregled. zaštićen. štednja. u radu. zadovoljiti. mera sigurnosti. savings [ se v ŋz] – pl. obezbeđenje. zasićenje. salinity [sə l niti] – n. radni. uzorak. periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. safety guidelines – smernice o bezbednosti. veliki. bezbednost. sadržaj soli. reverzibilan. risk [risk] – n. snažan. peščar. revizija. safety [ se fti] – n. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti.

odeljenost. spisak. usluga. područje. osetljiv. seasonal demand – sezonska potražnja. kapati. održavanje. seal [si l] – n. sensitive [ sensit v] – adj. skala. u vezi zemljotresa. schedule [ ʆedju l] – n. seep [si p] – v. povećati u određenoj razmeri. osnovati. self-ignition – samopaljenje. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. lestvica. sea-bed [si bed] – n. sekvestracija. seasonal [ si zənəl] – adj. trijaža. plan. self-action – automatsko delovanje. bezbednost. screening [ skri n ŋ] – n. sudska zaplena. vaga. on a large scale – u velikoj meri. self [self] – samostalno.sewage contamination scale [ske l] – n. security [s kjʊəriti] – n. seasonals [ si zənəlz] – n. zaptivka. automatski. scale up [ske l p] – v. sewage [ sju d ] – n. service [ s vis] – n. deo zemljišta. 71 . razmer. self-check – automatska provera. vremenski raspored. sigurnost. lista. forestry sector – sektor šumarstva. ustanoviti. sezonska kolebanja. kanalizacione otpadne vode. self-combustion – samosagorevanje. curiti. seizmički. self-actuated – samoaktivirajući. kanalizacija. polusušna oblast. služba. sektor. self-control – samoregulacija. sector [ sektə] – n. sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). pečat. self-powered – sa sopstvenim pogonom. on a limited scale – u ograničenoj meri. sezonski. seismic [ sa zm k] – adj. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. fisheries sector – sektor ribolova. set up [set p] – v. isključenje iz. spoj. morsko dno. self-sufficient – samodovoljan. skrining. security of supply – bezbednost nabavke. sectoral approach – sektorski pristup. nivo. set up a plan/target – postaviti plan/cilj.

snowstorm [ snəʊst m] – n. udarac. smoke [sməʊk] – n. topljenje snega. pomoćni (rezervni) sistem. jednostruk. shock [ʆ k] – n. sludge [sl d ] – n. share [ʆeə] – n. shock hazard – opasnost od električnog udara. smog [sm g] – n. zainteresovana strana. sporedni efekat. kratkoročni. nedostatak. mulj. usitnjeni ugalj. slave system [ sle v s stəm] – n. smoke pipe – dimnjak. smokeless – bezdimni. short-term [ ʆ t t m] – adj. share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. potres. smokestack – dimnjak. market share – udeo na tržištu. manjkavost. single [ s ŋgəl] – adj. shockproof – otporan na udar. udar. shortfall [ ʆ tf l] – n. deonica. prekinuti rad. dim. shareholder – akcionar. sewer system – sistem kanalizacije. jedinstven. električna mreža sa samoregulacijom. sewer [ sju ər] – n. short-term plan – kratkoročni plan. slabost. deo. odvod. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. shallow [ ʆæləʊ] – adj. pojedinačan. smog. sink [s ŋk] – n. obustaviti. kanal.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. shortage [ ʆ t d ] – n. jedan. kratkog dometa. udeo. supply shortfall – nedovoljno snabdevanje. ulegnuće. slivnik. shock wave – udarni talas. side effect [ sa d fekt] – n. plitak. akcija. talog. isključiti. nedostatak. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. single European market – jedinstveno evropsko tržište. oskudica. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. solar [ səʊlə] – adj. slack coal [ slæk kəʊl] – n. snežna oluja. 72 . sewer lines – odvodni kanali. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. kanalizacija. snowmelt [ snəʊmelt] – n. sunčani. solarni.

solarna energija. čvrsto. spare [speə] – adj. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. solar thermal power – solarna termalna energija. solar collector – solarni kolektor. solar radiation – sunčevo zračenje. iskra. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. solar panel – solarni panel. solar power – solarna energija. solid residue – čvrsti talog. solar flux – solarni fluks.spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja. čvrsto telo. soot [sʊt] – n. spark [spɑ k] – n. solid biomass – čvrsta biomasa. pokrenuti. sunčeva energija. kompletno. rezervni. varnica. energija. solar cities – solarna naselja. podstaknuti. spur [sp ] – v. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. solar thermal heating – solarno termalno grejanje. solid [ s lid] – adj. gar. izvor. špiritus. spirit [ sp rit] – n. solarna el. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike. active solar energy – aktivna solarna energija. višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. pouzdano. solid waste – čvrsti otpad. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. duh. 73 . čađ. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. alkohol. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. source [ s s] – n. spill energy [ spil enəd i] – n. solid [ s lid] – n. solar heating – solarno grejanje. solar cell – solarna ćelija. solar energy – solarna energija. fotoćelija. spare part – rezervni deo. u potpunoj formi. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. spare capacity – rezervni kapacitet. panel sa fotoćelijama.

storage [ st r d ] – n. u znatnoj meri. najsavremeniji. uskladištenje. skladištiti. standard reference conditions – standardni referentni uslovi. površinsko iskopavanje rude. ulje). state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. stabilizovati. zainteresovana strana. substitute [ s bstitju t] – v. subsidized [ s bsəda zd] – adj. subsequent [ s bsikwənt] – adj. potopiti. čuvanje. učesnik. nepogoda. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. oil stocks – zalihe nafte. state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. zaroniti. subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina. podružnica. skladište. rezervoar. u pripravnosti. cisterna. stock-limited – ograničenih zaliha. stock [st k] – n. opterećen. stakeholder [ ste k həʊldə] – n. store [st ] – v. oluja. submit for review – podneti na proveru. subvencionisan. stressed [strest] – adj. znatan. skladištenje.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. subsidiary [səb s diəri] – adj. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba. na čekanju. standard. sporedni. potonji. pomoćni. subsidiary [səb s diəri] – n. koji sledi. stand-by [ stændba ] – adj. materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. parna električna centrala. zaliha. stratified [ strætifa d] – adj. subvencija. zameniti. pomoćni. predlog). ISO standards – ISO standardi. rezervni. strip mining [strip main ŋ] – n. reviziju. statički elektricitet. slojevit. standard [ stændəd] – n. storm [st m] – n. substantial [səb stænʆəl] – adj. submerge [səb m d ] – v. static electricity [ stæt k lek tr siti] – n. filijala. manure storage – skladištenje đubriva. napregnut. storage tank [ st r d tæŋk] – n. subsidy [ s bsidi] – n. podneti (npr. substantial investment – značajne investicije. naftu. tank (za vodu. substitute materials – alternativni materijali. zamašan. 74 . submit [səb m t] – v. najmoderniji.

supplier [sə pla ə] – n. stabilnost. suburban [sə b bən] – adj. podzemni. pretrpeti. stabilan. supreme body – vrhovno telo. supply options – opcije. dobavljač. sustainable use – održivo korišćenje. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. switch [sw tʆ] – n. supply and demand – ponuda i potražnja. switch off – isključiti. prigradski. sumpor. vrhovni. izdržati. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. sustain a reduction – izdržati period redukcije. zalazak sunca. supply chain – lanac snabdevanja. održati. sustainable management – održivo upravljanje. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. anketa. sunset [ s nset] – n. sunčeva svetlost. sunlight [ s nla t] – n. supply [sə pla ] – n. sustainable development – održivi razvoj. switch-board – razvodna tabla. supreme [su pri m] – adj. nabavljač. živ. istraživanje. in sustainable manner – naodrživ način. sustain [sə ste n] – v. sulphur (S) [ s lfə] – n. premer. sulphuric acid – sumporna kiselina. sumporizacija. ponuda na tržištu. trajan. survey [ s ve ] – n. preklopnik. trajnost. održivost.synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. supplies – zalihe. prekidač. sustainability [sə ste nə b liti] – n. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. sinhronizacija. sunrise [ s nra z] – n. mogućnosti snabdevanja. izlazak sunca. ispitivanje. 75 . switch on – uključiti. podneti. podržati.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

unbundling [ n bandliŋ] – n. objektivan. unleaded gasoline – bezolovni benzin. unconnected [ nkə nektid] – adj. uniphase [ ju nife z] – adj. nepristrasan. podzemna železnica. element. underground [ ndəgraʊnd] – adj. neodrživ. popraviti. nenapunjen (akumulator). automatski. environmental considerations – pitanja životne sredine. give full consideration to – potpuno razmotriti. ukloniti opterećenje. parametar. jedinica. obratiti punu pažnju. 79 . underlaying [ ndə le iŋ] – adj. neopterećen. razdvajanje (npr.. rastavljanje. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima. podnapon. unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. unblock [ n bl k] – v. nepovezan. underestimate [ ndər estime t] – v. updating [ p de tiŋ] – n. neravnoteža. bez ljudske posade. ultraljubičasto zračenje. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. uncouple [ n k pəl] – v. monofazan. U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. unviable [ n va əbəl] – adj. nemoguć. unaprediti. bezolovni. jednostran. unbalance [ n bæləns] – n. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj. unleaded fuel – bezolovno gorivo. fer. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n.upgrade turbine generator – turbinski generator. unbiased [ n ba əst] – adj. koji nije dostupan. podzemni. upgrade [ p gre d] – v. usluga). unleaded [ n ledid] – adj. under consideration – u razmatranju. unmanned [ n mænd] – adj. poboljšanje. nenaelektrisan. razdvojiti. ukloniti prepreku. deblokirati. potceniti. n. koji se nalazi ispod. wind turbine – turbina na vetar. modernizacija. preniski napon. koji nije raspoloživ. rasteretiti. unit [ ju nit] – n. unilateralan. unload [ n ləʊd] – v. poboljšati.

korišćenje. provetravanje. upotreba. prodavac. provera valjanosti. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. usage [ ju s d ] – n. para koja se vraća u proces. para. V validation [ væli de ʆən] – n. koji se može održati u životu. razuman izbor. energy and resource use – korišćenje vode. usavršavanje. potvrđivanje. vehicle [ vi kəl] – n. korišćenje. vapour. poboljšavanje. viable alternative – realna. upgrading [ p gre dinŋ] – n. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije. vendor [ vendə] – n. ventil. utilize [ju tila z] – v. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. legalizacija. proveravanje. sposobnost za život. verification [ verifi ke ʆən] – n. motor vehicle – motorno vozilo. upotrebiti. primena. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila. koristiti. viability [ va ə b liti] – n. vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila. isporučilac. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. ostvariv. utility [ju t liti] – n. vapor [ ve pər] – n. biljno ulje. prevozno sredstvo. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. uranijum. održivost. moguć. upotreba. vapour pressure – napon pare. viable [ va əbəl] – adj. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. smisaona alternativa. economic viability – ekonomska održivost. energije i drugih resursa. vozilo. use [ju s] – n. 80 . ventilation [ vent le ʆən] – n. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. korišćenje. sredstvo. dokazivanje. valve [vælv] – n. water. strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. ventilacija. primena. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom.

voltaža. voltamper. volatility [ v lə t ləti] – n. W waste [we st] – n. radioactive waste – radioaktivni otpad. isparljivost. pretvorljiv u paru. Volt (V) [vəʊlt] – n. separated household waste – razvrstan kućni otpad. stanovište. nestalan. nasilan. nagao. napon. izgled. osetljivost. volatile [ v ləta l] – adj. traćiti. isparljiv. krhkost. voltaic [vəʊl taik] – adj. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. računajući na. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. ranjivost. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. shvatanje. waste disposal – odlaganje otpada. voltage sag – pad napona. eksplozovnost. promenljiv. violation [ va ə le ʆən] – n. with view to – s ciljem. waste-rock – jalovina. 81 . waste management – upravljanje otpadom.territorial waters view [vju ] – n. voda. violent [ va ələnt] – adj. waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže. voltage element – naponski element. naponski. drinking water – voda za piće. tap water – voda iz vodovoda. water [ w tə] – n. SI jedinica za merenje električnog napona. waste [we st] – v. hazardous waste – opasni otpad. pogled. s namerom da. territorial waters – teritorijalne vode. žestok. prekršaj. industrial waste – industrijski otpad. volt. gledište. zapaljiv. voltage [ vəʊlt d ] – n. imajući u vidu. narušavanje. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. trošiti. waste residue – otpadni talog. volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. nestalnost. otpad.

vodomer. koji se hladi vodom. welfare [ welfeə] – n. wholesale power market – tržište veleprodaje el. wind farm [ w nd fɑ m] – n. ustava. zimski maksimum (potrošnje). wave [we v] – n. water quality – kvalitet vode. socijalna pomoć. megawatt (MW) – megavat. snabdevanje vodom. water-supply [ w təsə pla ] – n. blagostanje. water management – upravljanje vodama. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi. isušivanje zemljišta. nepropustan za vodu. watermeter [ w tə mi tə] – n. wind turbine [ w nd t ba n] – n. talas. vodoprivreda. widen the market – proširiti tržište. skup elektrana na vetar. vazdušne turbina. well-being [ wel bi iŋ] – n. proširiti. wind powered electricity generation – proizvodnja el. watershed [ w təʆed] – n. human well-being – dobrobit čoveka. povećati. vodena snaga. dobrobit. vlažan. dobro. wholesale competition – veleprodajna konkurencija. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. wave power – energija talasa. milijardu vati. vodonosni. kilowatt (kW) – kilovat. energije uz pomoć vetra. wind energy – energija vetra. widen [ wa dn] – v. water-gate [ w tə ge t] – n. vetar. wet [wet] – adj. water-cooled [ w tə ku ld] – adj. merna jedinica za snagu. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. kaptažni. Watt (W) [w t] – n. mokar. oseke i talasa. čovečanstva. energije. bezvodni. winter peak [ w ntə pi k] – n. brana. vododelnica. vat. 1000 vati. gigawatt (GW) – gigavat. water divide – vododelnica. wind [w nd] – n. waterpower [ w tə paʊə] – n. veleprodaja. milion vati. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. wave and tidal energy – energija plime. sliv. dobrobit. 82 . watertight [ w tə ta t] – adj. waterless [ w tələs] – adj. water turbine – vodena turbina.water body water body – vodno telo. wholesale [ həʊlse l] – n.

wire line – električni vod. predati se. dati nekome prvenstvo. zero emission – nulta emisija. odustati.zero emission wire [wa ə] – n. wood residues – ostatak od prerade drveta. osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). dati. faza. doneti. yield [ji ld] – v. open wire line – slobodni vod. žica. Z zero [ z ərəʊ] – num. izdašnost (izvora). broj nula. wood [wʊd] – n. provodnik. dobit. drvo. šuma. prinos. Y yield [ji ld] – n. ostvariti (prihod). woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. drvna masa. 83 . live wire – vod pod naponom.

UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo.skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v. 1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva. 1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 .

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva. OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 . 1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte.

skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 . 2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational. Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje. 1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York. nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro.

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope. CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. Espo. Arhus. Kyoto Protocol – Kjoto protokol. Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. 1991. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. 89 . Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Bazel. 1992. Ženeva. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime. 1994. 1989. 1992.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. Rio de Žaneiro. 1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. 1998. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Njujork. Sofija.

Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. 1987. Helsinki 1992. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. 1985 90 . Beč.lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. Helsiniki 1992. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Zagreb.uiuc. 4. Macmillan English Dictionary. 1988 7. 1989.html http://www. 2000 6. Macmillan Publishers Limited. 2003 5.html http://www.edu/energy/glos.ca. 2.o. EKO DIMeC d.energy..o. Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik.mse.htm http://www. 1989. Simon & Schuster Inc. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Filipović. 2004 linkovi http://www. Pearson Education Ltd. New York. Longman Interactive English Dictionary. Hidrobiološki zavod – Ohrid.gov/glossary/ http://matse1. 3. Nikolovski – Katin. 1986. Valjevo. New York. Drvodelić.eia. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine.nesea. Zagreb. Third College Edition. Webster’s New World Dictionary.html 91 . Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.uk/energy /energy-glossary/page24579_print. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.org/education/gscleanenergy/glossary.gov.dti. Pearson Education Ltd.literatura 1. Longman Dictionary of Contemporary English..gov/glossary/glossary. 2002 8. Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon.doe.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->