P. 1
demencija

demencija

|Views: 1,627|Likes:
Published by pumpido2

More info:

Published by: pumpido2 on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

DEMENCIJA Demencija je hronični generalizirani sindrom, koga karakteriše opće intelektualno propadanje, a primarni uzrok nastanka je najčešće u samom

mozgu.Nastaje usljed difuznog, trajnog oštećenja funkcija i struktura mozga.Javlja se obično u poodmaklim godinama života. Uzroci mogu biti različiti: degenerativni (Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest), mehanički, vaskularni, inflamatorni, toksični, neoplastički, metabolički. Klinička slika Klinička slika se karakteriše opadanjem sposobnosti upamćivanja nedavnih događaja, mišljenja, prosuđivanja.Pacijenti su apatični ili nezainteresovani, zbunjeni.Izvršavanje svakodnevnih radnji je poremećeno (oblačenje, pranje, kuhanje).Bolesnici se lako uznemire, postaju plačni ili uzbuđeni.Karakteristično je zapostavljanje higijene. Klasifikacija Prema izraženosti simptoma demencija može biti: - Laka:Rad ili socijalne aktivnosti su poremećeni.Mogučnost nezavisnog življenja je očuvana. - Srednja:Nezavisno življenje je rizično. - Teška:Ne postoji mogučnost samostalnog života i stalni nadzor je neophodan. Dijagnoza Obitelji su najčešće one koje se jave za pomoć.Oni navode slabljenje pamćenja kod njihovog člana, promjenu ličnosti i ponašanja. Testovi pamćenja i mišljenja mogu uključivati: - sposobnost prisjećanja naziva tri obična predmeta odmah kod pokazivanja i ponovo nakon tri minute, - sposobnost pobrojavanja dana u sedmici obratnim redoslijedom. Diferencijalna dijagnoza Diferencijalno dijagnostički treba isključiti depresiju, urinarnu infekciju i ostale infekcije, subduralni hematom, normotenzivni hidrocefalus, anemiju, nedostatak B12, sifilis. Neki lijekovi takođe mogu dovesti do gubitka pamćenja i koncentracije. Kako pomoči pacijentu i porodici Treba pratiti sposobnosti pacijenta.Ako je poremećaj blag, treba uzeti u obzir korištenje podsjetnika.Smještanje i ostavljanje pacijenta na nepoznatim mjestima i situacijama treba izbjegavati.Važno je ublažavanje stresa, kako kod pacijenata tako i kod onih koji brinu o njemu.Ako je potrebna intenzivna njega pacijenta treba smjestiti u bolnicu ili starački dom. Liječenje U liječenju se koriste sedativi ili hipnotici (benzodiazepini) i to oprezno, jer ovi lijekovi mogu pogoršati konfuznost.Daju se i neuroleptici, u niskim dozama (haloperidol 0,5-1 mg 1-2 puta dnevno) u cilju kontrole agitiranosti, psihotičkih simptoma ili agresivnosti.

TEŽI (MAJOR) DEPRESIVNI POREMEĆAJ
1. EPIDEMIOLOGIJA Depresivni poremećaji su česti. Procjena rizika od većih depresivnih poremećaja tokom života iznosi od 10-30%. Depresija je dva puta češća kod žena nego kod muškaraca. Rizik od veće (major) depresije se povećava 1.5 to 3.0 puta ukoliko je bolest prisutna kod prvog srodnika. Skorije kanadsko istraživanje pokazuje da se u najvećem postotku početak depresije javlja kod mladih odralih osoba (u dobi od 12 do 24 godine). Vrijednosti prevalence su skoro podcijenjene, jer je dobro poznato da mnogo ljudi koji zadovoljavaju dijagnostičke kriterije depresije ne traže pomoć u liječenju. Bolesti depresije nose sa sobom značajan rizik od smrti i invaliditeta. Oko 15% pacijenata umre od svoje vlastite ruke, i kod bar 66% svih samoubistava je prethodila depresija. U Kanadi , depresija je vodeći uzrok invaliditeta i prerane smrti kod ljudi od 18 do 44 godine, a očekuje se da će biti drugi vodeći uzrok invaliditeta kod osoba svih životnih doba do 2020 godine. Depresija takođe utiče na članove porodica i hranioce, a dokazano je da djeca depresivnih majki imaju povećan procenat problema u školi i u ponašanju. Poznato je da su bolesti depresije povezane s povećanom stopom smrtnosti i invaliditeta od kardiovaskularnih oboljenja. Taj povećani rizik je neovisan o drugim većim rizicima, uključujući dob, ventrikularnu ejekcionu frakciju i prisustvo diabetes mellitus-a. 2. ETIOLOGIJA Uzrok depresije ima više faktora. Biološki, psihosocijalni i faktori okoline vjerovatno djeluju u kombinaciji kod osjetljivih individua tako što ubrzaju epizode depresije. • Genetički: ne postoji identifikovan “gen depresije” ali poremećaj pokazuje porodično grupisanje. Ova povezanost se potvrdila čak i u studijama kod blizanaca razdvojenih po rođenju i odgojenih u različitim porodicama, tako da ne može biti objašnjena u potpunosti faktorima okoline. • Neurohemijske abnormalnosti: Poremećaji u nekoliko neurotransmiterskih sistema, posebno norepinefrina i seretonina povezani su sa depresijom. Ovu hipotezu je potrdio povoljan odgovor na antidepresivne lijekove koji utiču na ove sisteme. • Psihodinamični faktori:

Neke karakterne crte kao što su nisko samopoštovanje i tendencija samo-kritikovanja su češće kod osoba koje su sklone depresiji. Premda su klinička depresija i normalna žalost dvije različite cjeline, ozbiljni gubici mogu ubrzati depresiju. Neka istraživanja su pokazala višu incidencu depresije kod odraslih koji su izgubili roditelje (zbog smrti) u ranom djetinjstvu. Socijalna izolacija povećava rizik od depresije. 3. DIJAGNOZE DEPRESIJE 3.1. Opći simptomi

Depresivni pacijenti će predstaviti ljekaru nejasne simptome kao što su zamor, slabost, poremećaji sna ili pretjerane brige o manjim fizičkim oboljenjima. Visok pokazatelj sumnje je potreban da bi se dijagnosticirala depresija. Dijagnoze se obično mogu uspostaviti nakon detaljne istrage simptoma koristeći dijagnostičke kriterije navedene ispod. Takođe je od pomoći i razgovor sa članovima porodice o primijećenom ponašanju kod pacijenta. 3.2. Kriteriji dijagnosticiranja glavnih depresivnih poremećeja Izvor : Dijagnostički i statički priručnik mentalnih poremećaja DSM-IV A
Pacijent ima depresivno raspoloženje (npr. osjećaj tuge ili praznine) ili gubitak interesa ili zadovoljstva većinom vremena u toku 2 ili više sedmica uz više dolje navedenih simptoma: • San- insomnija ili hipersomnija skoro svakog dana • Interes-primjetno smanjen interes ili nedostatak zadovoljstva kod skoro svih aktivnosti većinu vremena • Krivica- pretjerani ili neprikladni osjećaj krivice ili bezvrijednosti većinu vremena • Energija- gubitak energije ili zamor većinu vremena • Koncentracija- smanjena sposobnost razmišljanja ili koncentracije, neodlučnost; većinu vremena • Appetit- povećan ili smanjen apetit • Psihomotorika- opažena psihomotorna agitacija/depresija • Samoubistvo- povratne misli o smrti /suicidalne ideje Simptomi ne zadovoljavaju kriterije za mješovite epizode (manično-depresivne epizode) Simptomi uzrokuju klinički značajan distres ili pogoršanje u socijalnim, profesionalnim ili nekim drugim bitnim područjima funkcionisanja Simptomi se nisu javili usljed direktnih fizioloških efekata supstanci (npr. zloupotreba droga, lijekova) ili opštih medicinskih stanja Simptomi nisu uzrokovani žalošću

B C

D

E

4. MENADŽMENT - TRETMAN Pacijentova razmišljanja o samoubistvu trebaju se ozbiljno shvatiti. Vec pri prvoj pacijentovoj posjeti, kliničaru ovo mora biti jasno i mora redovno pratiti pacijentove promjene u namjerama i i suicidalnosti.Prioritet je uvijek naravno kako pacijentova tako i sugurnost drugih osoba.Detaljan plan samoubistva,socijalna izolacija,zloupotreba supstanci,raniji pokušaji suicida kao i porodična istorija suicida umnogome povećava rizik,što može ukazivati na potrebu pažljivog i bliskog posmatranja(češće posjete,paziti da pacijent ne stanuje sam nego sa rođacima ili prijateljima,ili hospitalizacija).

4.1. Nefarmakološki tretman Tretman zahtjeva suosjećajan ali objektivan (bez ličnih predrasuda) pristup ljekara. Inicijalno, ljekar treba da educira pacijenta da je depresija bolest gdje je tretman moguć i naročito da im ukaže na to kakva su njihova lična očekivanja za signifikantan ili potpun poravak.Pacijeti trebaju biti ohrabreni da postavljaju pitanja.Članovi porodice-obitelji su ključni saveznici u pružanju podrške depresivnim pacijentima i njihovo uključivanje mora biti ohrabreno. Kratkoročna psihoterapija podrške (5-20 min) se koristi u kriznim intervencijama i kod olakšanja simptoma akutne depresije tako da se pacijenti mogu bolje nositi sa svakodnevnim aktivnostima i imati bolje međuljudske odnose. Koristeći vještine slušanja i komunikacije o kojima se diskutovalo u PAT jedinici 4 pomoći ćete mu na duži period. Kognitivno-bihevioralna terapija specifično cilja na proces razmišljanja koji je u pozadini kod svakog pacijenta sa depresivnim raspoloženjem. Na primjer, pacijent je ohrabren da se suoči sa mišlju”Ja sam bezvrijedan” nabrajajući svoja postignuća čak i ako se čine neupečatljivim za pacijenta. Kliničke studije su dokazale efektivnost ove tehnike. Druge ne –farmakološke terapije uključuju tjelesne vježbe, pojačanu socijalizaciju terapije svjetlošću i manipulacije putem sna. 4.2. Terapija antidepresivima 4.2.1. Uvod Terapija sa antidepresivnim lijekom je preferirani tretman u slučajevima umjerene do teške major depresije. Stopa odgovora na terapiju antidepresivima je oko 60 % a blizu je 80 % ako se uvede drugi lijek nakon izostalog odgovora sa inicijalnim antidepresivom. Fiziološki simptomi depresije (poremećaj spavanja, apetita, energije i motorne aktivnosti) mogu se povući prije nego što se pacijent subjektivno počne osjećati bolje (zato ima smisla tražiti “objektivne” izvještaje od članova porodice). Simptomi se tipično ne počnu povlačiti dok pacijent ne uzme adekvatnu dozu lijeka u periodu od 2 do 4 sedmice. Za potpunu remisiju je ponekad potrebno do četiri mjeseca. Pacijenti trebaju biti svjesni da su nus-pojave tipično prolazne i da zbog njih ne bi trebali prestati sa terapijom, čak iako se osjećaju bolje, bez prethodne konsultacije sa ljekarom. 4.2.2. Izbor antidepresiva Niti za jedan antidepresivni lijek se nije dokazalo da je više efikasan od drugih, stoga se drugi faktori trebaju uzeti u razmatranje pri donošenju odluke koji je lijek najbolji za pojedinog pacijenta. Prilikom donošenja odluke o izboru antidepresiva treba uzeti u obzir dolje navedene osnovne koncepte: • • Ako je pacijent ( ili član porodice) prethodno imao pozitivan odgovor na specifičan antidepresiv, razborito je propisati taj lijek. Kod suicidalnih pacijenata kod kojih postoji opasnost od predoziranja treba izbjegavati triciklične antidepresive i inhibitore monoamino oksidaze (IMAO).

Treba uzeti u obzir i cijenu lijeka. tako da se tipično doza prvog lijeka postepeno smanjuje dok se uvodi novi antidepresiv. onda je razborito uvesti period ispiranja da se izgube neželjeni efekti prije nego što se uvede drugi lijek.5. glavobolju i seksualnu disfunkciju. jer oni traže period ispiranja dug 2 sedmice prije nego što se započne sa uvodjenjem drugog antidepresiva. Kod pacijenata sa koegzistirajućim medicinskim poremećajem koji već uzimaju brojne druge lijekove. Doza održavanja Preko 70% pacijenata dožive povrat depresije u toku života. epizode nakon 50-te godine i epizode koje je teško tretirati). onda je prelaz na drugi antidepresiv (promjena antidepresiva) odgovarajuća strategija. nema potrebe prestati sa uzimanjem prvog antidepresiva prije nego sto se počne uzimati drugi. neželjeni efekti. Generalno. Generičko Tvorničko Doziranje Ime ime kod odraslih Komentari .2. agitaciju. citalopram. trošak. Kliničar treba razmotriti sa pacijentom prednosti (prevencija rekurencija-povrata) i rizike (npr. antidepresivna terapija se treba nastaviti u terapijskoj dozi još najmanje 6 mjeseci da bi se značajno smanjio rizik od relapsa. 4. O stalnoj terapiji antidepresivima treba razgovarati sa pacijentima sa dodatnim faktorima rizika (2 ili više epizoda depresije u 5 godina. nepogodnosti uzimanja lijeka) tretmana. sertralin.2. Ako se donese odluka o prestanku antidepresivne terapije. 4.• • • Tolerantnost nus-pojava (neželjenih efekata) treba biti individulano odredjena za svakog pacijenta. Klasični inhibitori MAO su izuzetak. Antidepresivni lijekovi Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotinina –Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRI) Potencijalni neželjeni efekti uključuju anksioznost.. odnosno da li je pacijent u mogućnosti sebi priuštiti taj lijek. 4. Ovi lijekovi su relativno sigurni u slučaju predoziranja. Ako pacijent nije dobro podnosio prvi lijek.4. doza se treba postepeno smanjivati da bi se izbjegli simptomi koji se mogu javiti pri naglom prestanku uzimanja antidepresiva. nakon što dodje do oporavka. bez prethodnog razgovora o riziku od relapsa i posljedičnom riziku od onesposobljenja i smrti. Prema trenutnim mišljenima u ovakvim slučajevima pacijentu treba propisati selektivni inhibitor ponovnog preuzimanja (re-uptake) serotonina ili neki od novijih antidepresiva. venlafaxin). nauzeju. Većina ljekara (i njihovih pacijenata) prestanu sa antidepresivnom terapijom prerano.3.2. Promjena antidepresiva Ako nema odgovarajućeg odgovora ili je odgovor na izabrani antidepresiv limitiran a povećanje doze je ili bilo neuspješno ili neprimjereno. Trenutne smjernice sugeriraju da. treba odabrati antidepresiv sa što manje lijek-lijek interakcija (npr.

Doze koje se uzimaju nakon podneva mogu izazvati insomniju. mg/dan Nortriptylin Pamelor 25-150 Metabolit amitriptylina mg/dan Inhibitori monoamino oksidaze ( IMAO) Obično su rezervisani za pacijente koji ne podnose druge klase antidepresiva. mg/dan Imipramin Tofranil 30-300 Pogledati opšte komentare navedene gore. Primarna indikacija je opsesivno-kompulzivni poremećaj. Može biti koristan kod Predmenstrualnog disforičnog poremećaja. Intrekacije sa lijekovima: trazodon. Sedirajuće dejstvo. S obzirom da su moguće interakcije i sa brojnim drugim lijekovima uporednu upotrebu propisivati sa velikim oprezom. smrt). Generičko Tvorničko Doziranje Ime ime kod odraslih Komentari Amitriptylin Elavil 25-300 Može biti koristan kod nekih hroničnih bolnih mg/dan stanja. Može biti koristan kod post-traumatskog stresnog poremećaja. konstipaciju. SSRI. hipertermija. i simpatomimetike kao što je pseudoephedrin i phenylephrin. Triciklični antidepresivi Svi triciklični antidepresivi su potencijalno letalni kod predoziranja uslijed kardijalne toksičnosti. Nema signifikantnih lijek-lijek interakcija. suha usta. Amoxapin Asendin 50-300 Ima efekat blokiranja dopamina (stoga postoji rizik mg/dan od tardivne diskinezije) Clomipramin Anafranil 25-250 Povećan rizik od konvulzija mg/dan Desipramin Norpramin 25-300 Metabolit imipramina mg/dan Doxepin Sinequan 25-300 Potentan antihistaminik. Treba izbjegavati hranu koja sadrži tiramin i odredjene produkte koji se mogu dobiti u apotekama bez recepta.Fluoxetin Prozac 10-80 mg/dan Fluvoxamin Paroxetin Sertralin Citalopram Luvox Paxil Zoloft Celexa 50-300 mg/dan 10-60 mg/dan 25-200 mg/dan 20-40 mg/dan Vrlo dugo vrijeme poluživota (5 dana). Generičko Ime Tvorničko Doziranje Komentari . venlafaxin—povećavaju rizik od serotonin sindroma (hipertenzija. uključujući. Takodjer se koristi kod paničnih ili generaliziranih anksioznih poremećaja. Potencijalni neželjeni efekti uključuju ortostatsku hipotenziju. tahikardija. dextromethorphan. urinarnu retenciju i povećanje tjelesne težine.

cerebrovaskularnim poremećajima ili kod pacijenata sa konvulzivnim napadima. Treba ga mg/dan odvojiti od terapije sa inhibitorima MAO najmane 14 dana. Koristiti sa velikim mg/dan oprezom kod pacijenata sa srčanim. 75-350 Rizik od stalnog porasta krvnog pritiska. 200-600 Blaži porast krvnog pritiska.5-90 Pogledati opšte komentare mg/dan navedene gore. Siguran u slučaju predoziranja. Vrlo sedirajuće dejstvo. ime Nardil Ronald A. Tableta od 150 mg sa mg/dan postepenim otpuštanjem se indicira kao dodatna terapija kod odvikavanja od pušenja. 167 (11) . Parnate 20-60 Pogledati opšte komentare mg/dan navedene gore. Ostali antidepresivi Doziranje kod odraslih Komentari 200-450 Povećan rizik od konvulzija. Zyban Nefazodon Serzone Trazodon Desyrel Venlafaxin Effexor kod odraslih 7. 2002. Remick Diagnosis and management of depression in primary care: a clinical update and review CMAJ • November 26. Ako se naglo prestane sa uzimanjem ovog lijeka mogu se javiti vrlo teški simptomi povlačenja. Nema signifikantne lijek-lijek interakcije.Phenelzin Tranylcypromin Generičko Tvorničko Ime ime Bupropion Wellbutrin. Koristiti sa velikim mg/dan oprezom kod bolesti srca. 25-600 Rizik od priapizma kod muškaraca.

a metode se često greškom zamijene sa nesretnim slučajem. Odrasle osobe Pedeset % odraslih osoba sa depresivnim poremećajem dožive početak depresije u životnoj dobi od 20 i 50 godina starosti. Samoubistvo je treći najčešci uzrok smrtnosti kod dječaka u adolescentnom dobu i četvrti najčešći uzrok kod djevojčica. pucanje. a oko 10-15 procenata to zaista i učini. psihološke i socijalne varijable povećavaju rizik za pojavu depresije.3.5.2. Stope pojave depresije ne zavise od socio-ekonomskog statusa i rase. 5. Ova stopa raste do 2% i viša je u dječaka nego djevojčica školskog uzrasta. U ovoj dobi prisutne su različite konstelacije simptoma depresije i stariji ljudi često ne obraćaju pažnju na depresivno raspoloženje. Uzrast od petnaest do devetnaest godina starosti pokazuju deset puta veću vjerovatnoću da izvrše samoubistvo u odnosu na uzrast od deset do četrnaest godina. te pogrešno dijagnostikuje. Starije zrelo doba Depresivni poremećaji kao i simptomi depresije često se javljaju u ovoj životnoj dobi u frekvenciji do 20 procenata. Depresivno dijete u dobi od 4 godine pokazuje samodestruktivne želje. Adolescencija Značajan rast stope pojave depresije javlja se u periodu od djetinjstva do adolescencije. Depresivni poremećaji su dvostruko češći u žena nego u muškaraca (širom svijeta) i češće se javljaju kod onih žena bez interpersonalnih kontakta. Rizik od pojave depresije u toku djetinjstva povećava se uslijed hroničnih fizičkih stanja. odvajanjem od roditelja. Ovo je potencijalno česta. Prevalenca iznosi 5 procenata i slična je kod oba spola. vješanje i trovanje karbon-monoksidom. sa demencijom. Djetinjstvo Depresija se javlja u predškolskom uzrastu u stopi od 0. Depresija u adolescenciji postaje patološka kada su simptomi produženi. Kod starijih osoba biološke. .3%. DEPRESIJA TOKOM LJUDSKOG VIJEKA Iako su određene karakteristike depresije konzistentne tokom cijelog životnog vijeka.4. 5. razvojna etapa u značajnoj mjeri utiče na to kako se ovaj poremećaj manifestuje u različitim dobnim skupinama. ali tragična situacija kada se ozbiljna depresija ne tretira i takva osoba može biti smještena u neodgovarajuću instituciju. Depresija u starijoj zrelosti često se miješa. Metode koje se najčešće koriste su uzimanje droge ili alkohola. razvoda ili smrti i psihijatrijskim oboljenjem u roditelja. Dvije trećine depresivnih odraslih osoba pomišlja na okončanje vlastitog života. fizičkog zlostavljanja. siromaštva. 5. 5.1.

zamor. povlačenje Slab apetit. plačljivost Smanjenje inicijative i odgovora na stimuluse. Period po gubitku supružnika (pogotovo za muškarce) jeste period visokog rizika. samokritičnost. gubitak težine Agitacija.Stopa izvršenja samoubistva najviša je među pripadnicima ove starosne dobi (50% viša u odnosu na mladje osobe) i većina ovih samoubistava dogodi se uslijed (unutar konteksta) depresivnog poremećaja. suicidnih misli Razdražljivost. apatija Zamor. razdražljivost Intenzivni. osjećaj dosade. povećana agresivnost Djeca i predškolski uzrast • • Predpubertetska djeca • • • • • • • ADOLESCENCIJA • • • • • Osjećanja tuge manje učestala kod starijih dobnih skupina Nemir povezan sa nezadovoljstvom. bezvrijednost Udruženo sa anksioznošću . Osjećanja bespomoćnosti i beznadežnosti su posebno karakteristična za depresiju i slučajeve samoubistva kod starijih osoba. nesanica Rijetko objelodanjivanje osjećaja tuge Moguće otkrivanje osjećaja tuge. anoreksija Somatske žalbe Slabi rezultati u školi Socijalno povlačenje. beznadežnost. Karakteristike depresije kroz životni vijek DJETINJSTVO • • • • • Skriven početak Apatija. labilni afekti Nisko samopoštovanje. poremećaj spavanja Nekontrolisano mokrenje i defekacija Gubitak težine.

zamor Poremećaj spavanja. beznađa. fizičko nasilje Seksualna aktivnost Zloupotreba supstanci Žalbe na glavobolju. krivice Smanjena energija. abdominalni bol Hipersomnija RANO I SREDNJE ZRELO DOBA • • • • • • • • • Depresivno raspoloženje Anhedonija Osjećanja bezvrijednosti.• • • • • • • • • • • • Osjećanja usamljenosti i nevoljenosti Pesimizam u vezi budućnosti Gubitak interesa za prijatelje i aktivnosti. apatija Nizak prag tolerancije frustracije Slabi rezultati u školi Sklonost svadjama Povećan konflikt sa kolegama Neprihvatljivo. krađa. posebno buđenje u rano jutro i učestalo buđenje u toku noći Smanjena seksualna aktivnost i interes Psihomotorno usporavanje (retardacija) Anksioznost Smanjen apetit. gubitak težine ili povećan apetit i gojenje STARIJE ZRELO DOBA • • • • • • • • • • • Malo je vjerovatno da će se žaliti na depresivno raspoloženje ili se prezentira sa plačnim afektom Osjećanja bespomoćnosti Pesimizam u vezi budućnosti Razmišljanje o problemima Kritičnost i zavist prema drugima Gubitak samopoštovanja Osjećanja krivice Duže i ozbiljnije depresije u odnosu na srednje zrelo doba Opaženi kognitivni deficiti Somatske žalbe Konstipacija . revoltno ponašanje kao npr. bježanje od kuće.

napraviti kratku šetnju dalje od kuće sa članom porodice.Takve situacije mogu biti: .Taj korak treba upražnjavati jedan sat svakog dana dok se ne savlada strah. posjete drugima. . .Ako strah i dalje postoji. provesti duže vrijeme dalje od kuće). Klinička slika Zbog straha pacijenti mogu izbjegavati ili odbacivati svoje svakodnevne aktivnosti. kolima.gužve ili javna mjesta.Pri tome treba definisati prvi korak: npr.Zbog toga pacijenta treba ohrabrivati da praktikuje metode kontrole disanja da bi reducirao simptome straha.Zbog straha pacijenti često izbjegavaju te situacije.Treba planirati seriju koraka.• • • Socijalno povlačenje Gubitak motivacije Promjena apetita SUŠTINSKI /BAZIČNI /OSNOVNI SIMPTOMI KROZ STAROSNE GRUPE • • • Suicidne misli /ideje Smanjena koncentracija Poremećaj spavanja Izvodi iz: Procjene mentalnog zdravlja / Mental Health Assessment. . . . vozovima. avionima.putovanja autobusima.visina. pacijent treba vježbati sporo i relaksirajuće disanje. ubrzano disanje.odlazak iz kuće.Sa pacijentom treba razgovarati o načinima prevazilaženja tih pretjeranih strahova. odlazak u kupovinu.otvoreni prostor.Pacijent ne bi trebao bježati od zastrašujuće situacije dok strah ne prestane.Zatim treba preći na složenije korake (npr. govoreći sebi da će panika proći u roku od 30 minuta. gušenje. .Ponekad se jave i tjelesni simptomi kao što su lupanje srca. Liječenje Izbjegavanje zastrašujućih situacija može uzrokovati da strah postane jači. Jedinica 13 FOBIČNI POREMEĆAJI Pod fobičnim poremećajima podrazumijevamo bezrazložno jak strah od specifičnih mjesta ili događaja. koji će omogućiti pacijentu da se suprotstavi i nosi sa svojim strahovima.Nepremostive teškoće mogu im predstavljati odlazak ljekaru.društveni događaji.istupi u javnosti. .

. antidepresivi mogu pomoći (imipramin 50-150 mg na dan).Za pacijente sa učestalim i tačno određenim simptomima uzimanje anksiolitika (benzodiazepini) može pomoći. uz navedene postupke. Veoma je važno odrediti prijatelje ili člana porodice koji će pacijentu uvijek biti na usluzi i pomoći mu u prevazilaženju straha. Ako postoji depresija. U većini slučajeva.Beta blokatori mogu reducirati tjelesne simptome. neće biti potrebna medikamentozna terapija.Pri ovome ne treba uzimati alkohol ili anksiolitike.

Često je afekat labilan.Kod hipomanije afekat je povišen ili razdražljiv do stepena koji je evidentno abnormalan za osobu koja ga ispoljava i traje najmanje četiri dana. Hipomanija je poremećaj afekta sličan maniji. BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ Bipolarni afektivni poremećaj je obilježen dvjema ili s više epizoda kod kojih je nivo raspoloženja i aktivnosti bolesnika značajno poremećen. ekspanzivan ili iritabilan. teškoće u koncentraciji pažnje. kada se ispoljava ljutnja. bijeg ideja ili subjektivni osjećaj da misli brzo teku. Prva manična epizoda najčešće se javlja u ranim dvadesetim godinama života. te potpuno abnormalan za osobu koja ga ispoljava. manija bez psihotičnih i sa psihotičnim simptomima. ali se dovodi u vezu sa biološkim i psihosocijalnim faktorima. halucinacije (glasovi koji govore direktno bolesniku). Uzrok nastanka poremećaja je nepoznat. Manična epizoda se karakteriše abnormalnim i permanentno povišenim. pa su vrlo brzi pomaci. što dovodi i do značajnih promjena ostalih funkcija duševnog zdravlja pojedinca.Sindromi afektivnog poremećaja se karakterišu patološki povećanim ili smanjenim afektom (raspoloženjem). povratnog depresivnog poremećaja i perzistirajućeg afektivnog poremećaja (distimija i ciklotimija).). .Simptomi su: pojačana aktivnost ili fizički nemir. nekritično ponašanje koje bolesnika izlaže riziku (npr.Barem tri simptoma od navedenih su prisutna: pojačana aktivnost ili fizički nemir. povečana govorljivost. pojačano trošenje novca ili ispoljavanje drugih formi neodgovornog ponašanja i pretjerana familijarnost u društvu. depresivne epizode. ekspanzivnim i razdražljivim afektom. ili čak. seksualna indiskrecija. bipolarnog afektivnog poremećaja. Kod manije bez psihotičnih simptoma afekat je povišen. subjektivni osjećaj povećane snage.POREMEĆAJI AFEKTIVITETA (manično-depresivna stanja) Poremećaji afektiviteta (raspoloženja) su primarno oštećenja emocija. pretjerana motorna aktivnost i bijeg ideja do te mjere da se bolesnika ne može razumjeti ili nije dostupan za uobičajenu komunikaciju. pojačana seksualna energija. kratkotrajne pojave depresije. samopouzdanja ili ideje veličine. Afektivni poremećaji se javljaju u obliku manične epizode. uzbuđenje. bezumno vozi auto) i značajno ispoljena seksualna energija i seksualna indiskrecija. ubrzan misaoni tok. sposobnosti. ali je manje intenzivan. smanjena potreba za spavanjem. Manija sa psihotičnim simptomima karakteriše se istim ovim simptomima s tim što su ovdje prisutne sumanute ideje (obični veličine). pojačana govorljivost (bujica riječi). smanjena potreba za spavanjem.Simptomi su: povišeno raspoloženje. pojačan impuls za govor. uključivanje u aktivnosti koje su nerazumne (trošenje novca. gubitak normalne društvene inhibicije. povišeno samopouzdanje ili ideje veličine. opasna vožnja i dr.Ostali tipični simptomi manije su: pojačana psihomotorna aktivnost ili nemir. MANIČNA EPIZODA Manična epizoda se manifestuje kao hipomanija. rastrojenost ili stalne promjene u aktivnostima i planovima.

Kod bipolarnih poremećaja obavezno je kombinovati antidepresive i litijum. -teška sa psihotičnim simptomima. Depresivna epizoda može biti: -blaga. te ideje bezvrijednosti i krivice. Psihoterapija je korisna u tretmanu depresivnih bolesnika u kombinaciji sa biološkim metodama liječenja. gubitak apetita.Prva epizoda kod muškaraca je manična. prisutne ideje krivice i bezvrijednosti.U liječenju depresivne epizode koriste se triciklični antidepresivi (TAD) kao i inhibitori mono amino oksidaze (IMAO). Simptomi su: snižen afekat. je identična sa prethodnom. Bipolarni afektivni poremećaji se karakterišu jasnim izmjenama epizoda smanjenog i povišenog raspoloženja i remisijama. obuhvata četiri ili više od navedenih simptoma. kao što su gubitak samopoštovanja. PERZISTIRAJUĆI AFEKTIVNI POREMEĆAJI Osnovna karakteristika ciklotimije je hronični ili rekurentni poremećaj afektiviteta. poremećen san. TERAPIJA Manična faza afektivnih poremećaja iziskuje urgentno liječenje u hospitalnim uslovima. sumanute ideje itd. dok je kod žena depresivna.Takođe se koriste i litijumove soli. ali sa slabije ispoljenim intenzitetom simptoma po čemu se razlikuje od bipolarog afektivnog poremećaja. zamaranje. smanjena energija. POVRATNI DEPRESIVNI POREMEĆAJ Karakteriše se ponavljanjem epizoda depresije bez epizoda povišenog raspoloženja. -umjerena. koji su veoma izraženi. . Distimija je hronična ili rekurentna depresija. gubitak samopouzdanja. gubitak tjelesne težine. najčešće fenotiazini i butirofenoni. Primjenjuju se neuroleptici. interes i koncentraciju. a da do tada pacijent nikada nije ispoljavao hipomaničnu ili maničnu epizodu. ali bolesnik ispoljava i halucinacije.povećanje energije i aktivnosti (hipomanija ili manija) ili sniženo raspoloženje sa smanjenjem energije i aktivnosti (depresija). sadrži dva do tri od navedenih simptoma. redukcija kapaciteta za radost. gubitak libida itd. sadrži nekoliko navedenih simptoma. pad aktivnosti. DEPRESIVNA EPIZODA Osnovna karakteristika depresivne epizode je da depresivni poremećaj traje najmanje dvije sedmice. -teška bez psihotičnih simptoma. koji uključuje brojne epizode hipomaničnog ponašanja i blage ili umjerene depresije.

Pacijentu treba savjetovati da izbjegava kofein i alkohol. pacijent je pod stresom zbog lošeg kvaliteta sna. Kratkotrajni poremećaji spavanja mogu nastati kao posljedica stresnih životnih situacija.Osobe koje loše spavaju su iznurene i ponekad nesposobne za rad. Poboljšanje navika spavanja (ne sedativima) je najbolji lijek. razdražljivi.Hipnotici se mogu povremeno koristiti. zabrinuti.Važno je pridržavati se odlaska u postelju u isto vrijeme kao i ustajanja u isto vrijeme. napeti.Često govore o tome kako loše spavaju. anksioznost. apnea u snu.Zbog svega ovoga oni pribjegavaju uzimanju različitih lijekova. LIJEČENJE Da bi se spavanje poboljšalo. Klinička slika Pacijenti koji pate od insomnije su napeti. anksiozni. zloupotreba alkohola i opojnih supstanci. akutnih bolesti ili promjene smjena na poslu. Dijagnoza Dijagnoza se postavlja na osnovu sljedećih kriterija: bolesnici se žale na teško uvođenje u san. održavanje sna ili slab kvalitet sna.Opterečeni su svojim zdravstvenim stanjem.Pri tome treba mijenjati medikamente i pronaći najprikladnije. postoji preokupiranost nesanicom.POREMEĆAJI SPAVANJA (INSOMNIJA) Pod insomnijom podrazumijevamo poremećaj spavanja koji može biti u smislu otežanog uvođenja u san ili u smislu nedovoljnog održavanja sna. pacijentu treba skrenuti pažnju na važnost relaksacije u večernjim satima.Dnevno spavanje treba izbjegavati. zabrinuti i depresivno raspoloženi. Diferencijalna dijagnoza Diferencijalno dijagnostički u obzir mogu doći depresija. poremećaj sna se javlja najmanje tri puta nedjeljno u posljednjih mjesec dana. pa čak i smrću. . Treba liječiti ono što je u osnovi psihijatrijskog ili somatskog stanja.Ujutro su depresivni.Takođe je važno praktikovati dnevno vježbanje.

konfuzno. ideje materijalne propasti. Mladić. Apeit pojačan. netačno. radio i televizijskim talasima. E. Da bi naneo nesreću neprijatelju. neobićno drži cigaretu i glasno pućka dim (maniranost). Upadljivog je držanja. Slično se vidi u vračanju i nekim običajima. dok je apstraktno mišljenje svedeno na najmanju meru. neočekivanog sadržaja. Njihov sadržaj zavisi i od vremena u kome živimo: ranije je često sumanuta ideja bila povezana s bogom ili vešticama. čak i »ginekološki« pregled).. on baca kletvu na njegovu sliku ili je cepa. ljubomora koja je neosnovana. ime neke osobe poistovećuje se sa samom ličnošću. Sadržajni poremećaji mišljenja To su sumanute ideje. najveći je naučnik i pronalazač. Mišljenje može u patološkim slučajevima biti bez cilja. razboleo se pre 10 godina. Patološka ljubomora. ime neprijatelja se ne izgovara. ubrzano i čudno. po intenzitetu preterana i po radnjama koje je prate (špijuniranje. To su . stalno priča viceve. 43 godine. postoji velika organizacija koja mu radi o glavi. nelogično. osećanja. Ekspanzivne sumanute ideje imaju sasvim suprotan sadržaj: izvanredna snaga. maštanje. precenjene uleje. Poremećaji mišljenja dele se u dve velike grupe: na poremećaje u sadržaju mišljenja i poremećaje misaonih procesa po obliku. Pažnja hipervigilna. ali ne stiže da sve pojede »od silnih poslova«. grimasira (pući usta). vesti na radiju. Poremećaji mišljenja. pregledanje ženinog veša. sve se odnosi na njega (novine. Ovo ubeđenje ne dijeli okolina i sredina u kojoj živi osoba opsjednuta ovim idejama. pseudologia fantastica i varalaštvo. zasmejava bolesnikc i osoblje (»zaraznost« afekta). Sumanute ideje proganjanja i interpretativne sumanute ideje odnose se na ličnost bolesnika: prate ga. Da se ne bi nanelo zlo bližnjima. 22 godine. kraljevima i carevima. — Ekspanzivne sumanute ideje manije. dok je sigurno znak bolesti ako u to veruje lekar ili student). fobije. Za njih broj ne može da postou sam za sebe već uvek mora da se odnosi na nešto. Ima akustičke halucinacije glasova koji mu prete. patološko parničenje. Ovi poslednji imaju i najteže poremećaje mišljenja. opsesije (prisilne: misli. pojačan seksualni prohtev: »Jedini problem mi je kako da stignem da obradim sve cice koje mi padnu šaka. slučajni pogledi prolaznika). ideje bolesti itd. euforičnog raspoloženja. Slika i objekt su za takvu osobu isto. impulsi). Inteligencija očuvana.Primitivno mišlienje se karakteriše se pre svega konkretnošću (»bukvalno shvatanje). Depresivne sumanute ideje u skladu su sa depresivnim raspoloženjem i strahom: samooptuživanje (kriv je za sve nedaće na svetu). Dementne osobe izgubile su sposobnost apstraktnog mišljenja. K. Sumanute ideje su uvijek znak psihoze. danas se češće govori o gamazracima. političarima i filmskim glumcima. niti ono odgovara njegovom obrazovanju i kulturi (verovanje u čini i vradžbine nije sumanuto ako je reč o primitivnoj osobi iz primitivne sredine. Ovaj tip mišljenja viđa se i u bolesnika čije su intelektualne sposobnosti oslabile. a slično se vidi i u shizofrenih bolesnika. Mala deca nemaju razvijeno apstraktno mišljenje. brat) ili same osumnjičene osobe (sumnja da ga vara žena starica). Sumanuta ideja Pogrešno ubjeđenje koje nastaje bez odgovarajućeg spoljašnjeg razloga i podsticaja a održava se nepokolebljivo uprkos razuvjeravanjima. nihilističke ideje (sve je propalo i umrlo). veliko bogatstvo (ima 1000 kuća). Voleo bih ima dan ima 48 časova«. apsurdna i besmisleha po izboru saučesnika u varanju (sin. Sve ga »cice saleću i zaljubljene su u njega jer je najlepši muškarac». ne spominje se đavo već se za to upotrebljavaju metafore. ona stvari primaju »bukvalno«.

Inače »car careva« čisti sobe i moli da mu se da cigareta uprkos bogatstvu. primoravajući je da izvodi određene stereotipne ritualne radnje (prisilne radnje ili kompulzije) kako bi umanjila njihovo neprijatno dejstvo. Fobija (phobia) Fobija je patološki i preteran strah od nekog određenog predmeta ili situacije: agoraphobia — strah od kretanja na otvorenom prostoru. osećanje) koja se ne može odstraniti iz svesti nikakvim naporima logike. Muž je napustio jer na njega deluju preko specijalnih mašina (»iz Amerike. koji se kasnije javlja u svesti bez datog sadržaja okolnosti koje su bile prisutne prvi put. On je bogat i troši bilione dinara godišnje i vodi uredno knjigovodstvo (koje niko ne razume).. Stvaralačka fantazija priprema za buduću delatnost. claustrophobia — strah od zatvorenog prostora. Neko može biti protivnik pušenja i pljuvanja i insistira na torne. može nekog da izbavi iz zatvora) pribavljaju materijalnu korist za sebe. dok je sanjarenje uteha za želje koje se ne mogu ispuniti. Car je careva protiv koga su upereni AEG (!) — aparati što čitaju i brišu mozak. Psihoanaliza je ranije videla uzrok fobijama. ali su željeni. D. što je praćeno snažnim afektom. Varalice su vrsta patoloških lažljivaca koji lažima o svom položaju (da. N. Opsesija (obsessio) Opsesija je prisilna misao (predstava. Fobije su obično posledica davno doživljenog potisnutog straha. — Sumanute ideje paranoidne shizofrenije.»teledirigovani glasovi«. ličnosti na visokom položaju. mogu biti upadljiva »nastranost« inače normalnih osoba. Precjenjene ideje. strahovanja i sumnjanja.. međutim. Pseudologia fantastica Često se naziva i patološkom lažljivošću. valjda«). npr. ali ako zbog ovog stava sebi svuda stvara neprijatelje i tome posveti najveći deo svog vremena. — Sumanute ideje odnosa paranoidne psihoze (parafrenija). zbog čega dolaze u sukob sa zakonom i društvom. onda je to nenormalna pojava. U patološkim slučajevima opsesije su simptom prisilne neuroze i tada vladaju manjeviše neprestano individuom. pacijent je ubeđen u njih i uporno ih dokazuje).. onda je to bolesna manifestacija. u prekinutom koitusu iz straha od začeća ili nezadovoljenom libidu zbog impotencije partnera. priznaju da su se lažno predstavljali i ponovo čine isto. Kada. mysophobia — strah od prljanja itd. Ona se može doživeti i normalno kao prolazna pojava.. To mogu biti i prisilna razmišljanja. Fantazija Fantazija je psihička predstava neke scene ili događaja za koje postoji saznanje da nisu stvarni. pridavanje preterane važnosti nekoj činjenici ili problemu. itd. ugrožavaju obolelog socijalno ili materijalno. već 20 godina povremeno ispoljava sumanute ideje odnosa i proganjanja. npr. To su osobe koje imaju prisilnu potrebu da ostvaruju svoju fantaziju i lažno se predstavljaju kao heroji. 60 godina. Traži da se i njoj nabavi takva mašina preko socijalnog da bi povratila muža. Često su to vrlo obdarene . ovakve ideje dobiju patološke dimenzije (idu nauštrb ugleda. obuzimaju nosioca te ideje i utiču na celokupnu njegovu djelatnost. Karakteristično je za prisilne fenomene da ih pacijent oseća neprirodnim i nametnutim i da se bori protiv njih (kad su u pitanju sumanute ideje.

kod bolesnika (shizofrenija) misli se ne nastavljaju i bolesnik smatra da rnu je »neko oduzeo misli«. dok je verbigeracija besmisleno ponavljanje sloga ili besmislenih slogova. Ovo se viđa u manije. »Sa1ata od reči« je krajnje zbrkan govor s potpuno nerazumljivim rečima i rečenicama. Često su posredi upravo neizlječivi bolesnici i psihički zaostale osobe. Blokada misli je nagli prestanak toka misli ili govora u sredini rečenice. Parničarstvo Je patološka težnja da se preduzirnaju sudske mere zbog sumnje ili uobraženja obolelih da su progonjeni (u izrazito patološkim slučajevima reč je o idejama proganjanja). koji ovaj sada projecira na lekara (»ne želimo mi da se oslobodimo bolesnika. a uzrok ovakvom stavu može biti baš neprijateljski stav tužitelja prema pacijentu. Inkoherentno mišljenje. Bujica (bekstvo) ideja je naviranje misli i reči.osobe koje iz nesvesnih neurotičkih pobuda imeju potrebu za odbacivanjem svog pravog identiteta. ove nastave prekinutu rečenicu kada ih podsetimo ili se sete spontnno. Perseveracija je ponavljanje jedne te iste reči ili rečenice. Kada se to desi u normalnih osoba. zbog čega je govor nerazumljiv. je besmisleno povezivanje ponaosob logičkih rečenica u nerazumljiv govor. već to žele lekari). Često se ovi koraci preduzimaju protiv lekara zbog operacije ili lečenja. . Rasulo misli Vidi se pri očuvanoj svesti (kvantitativno očuvanoj svesti) kada se upotrebljavaju nelogično povezane ili pogrešne po smislu reči. Pacijent dolazi do cilja posle vrlo opširnog i zaobilaznog uvoda. zbog čega bolesnik i ne uspe da kaže sve što mu je palo na urn. ili reči koje imaju sasvim novo značenje (neologizrni). Poremećaji mišljenja po formi Patološka opširnost nastaje kada do svesti dolazi suviše velik broj ideja zbog veoma slabe selekcije. PSIHOANALIZA Pod psihoanalizom se podrazumeva metoda ispitivanja i lečenja koju je pronašao Sigmund Freud (Frojd).

koji su potisnuti iz svesti. . a zatim mu lekar postavlja pitanja koja se odnose na simptome bolesti. god. U toku ovog lečenja pacijentkinja je u hipnozi privodila sećanju potisnute neprijatne doživljaje. ali su posle toga nestajali simptomi bolesti.Otkriće transfera dopunjuje osnove psihoanalize. ali obnovljeni za vreme hipnoze. Sigmund Freud (1856 —1939) rođen je u Frajbergu u Moravskoj. Još kao student. koji je najvećim delom nesvestan. U daljem radu Freud izgrađuje koncepciju organizacije čovekove psihike: svesni deo čoveka predstavlja samo površni deo psihičkog života. Transfer . libido. do Metode slobodnih asocijacija: pacijent leži na otomanu. eros) od nagona smrti i agresivnosti (thanatos). misli i želje na lekara. on je postepeno došao do jedne druge metode otkrivanja davno potisnutih traumatskih doživljaja. Na taj način došao je zajedno sa Breuerom do zaključka da histerički simptomi potiču iz davno doživljenih emocionalnih poremećaja. radio je na histologiji nervnog sistema. devojke koja je bolovala od histerije. koje je istovremeno i ispitivanje i lečenje. a kao mlad lekar bavio se neurologijom i internom medicinom. u kojima je opisan slučaj Anne 0. Tako je pronađena metoda lečenja koju je Breuer nazvao katarza (catharsis — čišćenje). Njegovi prvi radovi su pronalazak anestetičkog dejstva kokaina i etiologija i patogeneza cerebralne paralize. gde je diplomirao 1881. U tom periodu Freud uvodi pojam Edipovog kompleksa. a kraće vreme i kao lekar. lečene hipnozom. što je bilo praćeno uzbuđenjem. Poslednja decenija XIX veka predstavlja period stvaranja psihoanalize. Medicinu je studirao u Beču. što dovodi do emotivnog pražnjenja. neprijatnim pa i bez prividne veze s osnovnim predmetom ispitivanja. objavljuje zajedno sa Breuerom (Brojer) »Rasprave o histeriji«. god. Nagoni i težnje potisnuti su u nesvesni deo i nastoje da dođu do izražaja u snovima i u simptomima neuroza. Ova metoda je preteča psihoanalitičke metode lečenja. jeste ono što je Freud nazvao psihoanalizom. No pošto Freud nije voleo hipnozu kao terapijsku metodu. U prvoj fazi primenjivana je katarktička metoda: pacijent se hipnotiše.Istorijat. Godine 1885. U transferu se bolesnik ponaša prema lekaru onako kako se u detinjstvu ponašao prema osobama iz svoje najbliže okoline. Njegova nova teorija nagona odvaja nagone života (seksualnost. Transfer (prenošenje) je fenomen koji se javlja u toku primene psihoanalize: bolesnik projicira svoje osećaje.. čak i ono što mu se čini nevažnim. Freud uvodi izmene u svoje dotada objavljene teorije. ali može se desiti da i lekar projicira na pacijenta (kontratransfer). dok terapeut koji se nalazi iza njegove glave traži od njega da kaže sve što mu padne na pamet. Ovakvo iskazivanje slobodnih asocijacija praćeno je oslobađanjem potisnutih afekata. Posle 1920. kojoj je kasnije i priključena. Tumačenje ovako dobijenog materijala. Nekoliko godina kasnije primenjuje hipnozu i sugestiju kao terapijske metode.

U psihičkoj se organizaciji razlikuju tri sistema: »Ono« (»Id«). Prilagođavanje individue okolini. zatim kao samoposmatranje i samokritika (ona lična. Drugim rečima.Nastaje u toku razvoja ličnosti. »Ja« (»Ego«) prcdstavlja ličnost kao takvu: razvija se pod uticajem okoline i njegova aktivnost može biti svesna (opažanje. čime izbegne nezadovoljstvo ili čak dovede do zadovoljstva. Princip realnosti je u neku ruku mjera sigurnosti kojom se zadovoljenje odlaže. odnosno ponašanjem i iskustvom čoveka. upamćivanje i mišljenje. »Nadja« (»Superego«) se stvara kada se dete identifikuje sa svojim idealom — roditeljima. »Ego« upravlja prilagođavanjem ličnosti na okolinu. naročito sanjarenjern i snovima. principu realnosti u velikoj meri izmiču neki nagoni. koja ili obavi potiskivanje ili ga odbaci. Dete se vremenom prilagođava na zahteve okoline i pri tom se teško odriče određenog zadovoljstva. u sukobu sa »Ja« u osećanju krivice. između kojih se nalazila cenzura. Osnovni principi princip zadovoljstva i nezadovoljstva Jedan od osnovnih principa koji upravljaju psihičkim životom. U prvoj svojoj teoriji o organizaciji psihičkog života Freud je tvrdio da se psihički aparat sastoji od dva sistema. Princip nezadovoljstva je naročito izražen u neurotičara. kontroliše tenziju. Zelje i prohtevi »Ida« nalaze se van domašaja principa realnosti a podređeni su principu zadovoljstva odnosnu nezadovoljstva. Na prelazu ova dva sistema nalazi se cenzura. U odrasle osobe princip nezadovoljstva ispoljava se kao tendencija da se ogradi od neprijatnih draži. misaoni procesi). Sistem nesvesnog je sedište urođenih nagona i potisnutih želja i sećanja. U normalnim slučajevima dete se identifikuje s roditeljem istog pola. nesvesnog i predsvesnog. razložno. To je u stvari prilagođavanje principa zadovoljstva zakonima sredine u kojoj jedinka živi. koji delimično ili potpuno beže iz stvarnosti koju ne mogu da prihvate. jeste princip zadovoljstva i nezadovoljstva (zadovoljenja i nezadovoljenja). socijalno verbalno mišljenje). a on je naročito izražen u male dece. predsvesna i nesvesna. »Ja« (»Ego«) i »Nadja« (»Super ego«). Ipak. kao zabrane. U svojoj kasnijoj teoriji o psihičkoj organizaciji Freud izlaže nove pojmove: »Ono« (»Id«) predstavlja urođene nagone (agresivne i seksualne) i potisnute želje. Princip realnosti . Ovo se dešava razvojem onih psihičkih funkcija koje dejstvuju na svesnu adaptaciju ličnosti na stvarnost. naročito seksualni.. Delovanje »Nad-Ja« vidi se. koje ono vidi kao savršene. Princip zadovoljstva upravlja nesvesnim procesima. . Strukturom »Ega« vlada princip realnosti (objektivno. Svako ponašanje proističe iz neke neprijatne draži i ono teži da ovu draž umiri. da odlaže ispražnjenje i da individuu prilagođava stvarnosti. npr. dok svest ima ulogu da izvrši prilagođavanje pomoću mentalnih operacija. a to su pažnja. U stvaranju »Nad-Ja« igraju ulogu i društvena sredina i njeni moralni principi. intimna). rešavanje sukoba izrneđu suprotnih želja i sukoba s realnim svetom nalaze se pod uticajem »Ega«.

manifestnog sadržaja sna. Snevaču izgleda da je san besmislen i obojen čudnim i neshvatljivim emocijama. kada se sadržaj skraćuje. pogrešno izgovaranje nečijeg imena) već i kad se nešto pogrešno pročita ili kad se stalno zaboravljaju ili gube neki predmeti koji mu nešto znače. Prema ovom učenju. nesvesne. slučajna ubistva (naročito u lovu) ili samoubistva. Prema psihoanalizi. ali one ipak pokazuju. ili se zaboravlja ime njemu dobro poznate osobe itd. neki se pojmovi spajaju u jedan. Tumačenjem snova metodom slobodnih asocijacija mogu se otkriti potisnuti nagoni i psihički sadržaji iz detinjstva. Naš seksualni nagon se u početku sastoji od više . čovek u snu ne želi da zna za stvarnost. Ovde se ubraja i sklonost nekih osoba ka nesrećnim slučajevima. Freud je tumačenju snova dao značaj dijagnostičkog sredstva koje pomaže razumevanju nesvesne psihike. Ove skrivene misli nazivaju se lalentnim mislima. pomeranje je kada se umesto nekog pojma javlja njegov deo ili kada se afektivna napetost premešta s pravog objekta na neki sporedni predmet. zbog čega je spavanje stanje relativne slabosti »Ega«. Mnogo puta tumačenie sna koje pruža sam snevač predstavIja u stvari obradu i odbrambene mehanizme »Ega«. često zaboravljene. ove radnje nisu slučajne već zavise od nesvesne namere ili želje potisnute iz svesti. Takozvani infantilni snovi (oni se mogu javiti i u odraslih) nastaju obično pod dejstvom fizioloških potreba (gladan ili žedan čovek sanja kako jede ili pije). fasade sna (tj. U drugim slučajevima mehanizam sanjanja nije tako jednostavan: iza tzv. zašiljeni ili duguljasti predmeti kao zamena za penis.snovi Do Freuda snovima nije pridavan ozbiljan značaj i njihovo tumačenje prepušteno je praznovernim i primitivnim osobama. crnina za žalost) ili individualni simboli (npr. Ovde postoji mehanizam sažimanja (zgnšnjavanja). To su ne samo pogreške u govoru (npr. protiv volje ličnosti. simbolika sna je onaj fenomen koji se vidi u snu kada se umesto racionalnog mišljenja budnog sna upotrebljavaju u snu poznati simboli (npr. slika kojih se sećamo o sadržaju sna posle buđenja) kriju se razne psihičke tendencije. na razne načine prikrivane tendencije koje su se nekad javIjale. nepristupačne svesti. Ovde zadovoljenje može nastati i bez onih mehanizama prikrivanja koji se vide u ostalim vrstama sanjanja. fasada sna) jeste u stvari skraćeni i izmenjeni latentni sadržaj. jer ne izaziva suprotstavljanje »Ega«. omaške (parapraksije) I u omaškama svakodnevnog života mogu se pokazati razne svesne ili nesvesne tendencije koje neko krije ili ih nije svestan. teorija o libidu Seksualni nagon je. prema psihoanalizi. predmeti s otvorima umesto ženskih genitalija). složen sistem nagonskih sila koji čini temelj psihičke organizacije čoveka. To se dešava zbog toga što se mišljenje u snu ne odigrava na isti način kao u budnom stanju: onako kako nam se san prikazao (manifestni san. Na sličan način tumači psihoanaliza i neka tzv.

ili kada se sadizam neke osobe sublimira u naučnog radnika koji vrši eksperirnente na životinjama ili. Između 5. da bi se u pubertetu sve potčinile jednoj funkciji — genitalnoj. Seksualni nagoni ima i osobinu regresije: u toku svog razvoja on prolazi kroz razvojne faze menjajući svoje ciljeve i objekte. koja ima za svoju svrhu održavanje vrste. pak. Međutim. Za vreme puberteta ponavljaju se one iste faze kroz koje jc prolazio seksualni razvoj od rođenja do 5. Ako se zbog teškoća na koje naiđe ili zbog unutrašnjih prepreka uskrati zadovoljenje erotičkih potreba. sisanjem. tj. pri čemu se ispoljava i sadizam dece.Na oralnom stepenu razvoja primarnu ulogu igraju usta i zadovoljenje nagona postiže se nadraživanjem usta. jedan primer sublimacije je kad neudata devojka prenese materinska osećanja na decu iz domova. Parcijalni nagoni su sadizam. Te jednostavne nagonske sile su tzv. može se vratiti na jedan od ranijih stadijuma razvoja seksualnosti: to je regresija. ova faza nije jednostavna već se sastoji iz tri stadijuma: oralnog. godine seksualno interesovanje ponovo oživljava. da se vrati na jedan od ranijih stadijuma razvoja. seksualni nagon može da sublimira: u celini ili neke njegove komponente mogu svoj prirodni cilj zameniti višim. . npr. postane odličan hirurg. Zbog toga što se vezuje za roditelja suprotnog pola ovaj se stadijum zove. To je fiksacija i ona podrazumeva i posebne psihičke karakteristike. godine života dete gubi interesovanje za stvari iz seksualnog života (doba latencije). koji se bitno razlikuje: eros deteta se vezuje za roditelje suprotnog pola. Oko 8. Tada ona traži partnera po ugledu na objekte iz prvog perioda. kada ulogu erogene zone igra anus. narcizam (ili narcisizam). mazohizam. dok se na kraju puberteta normalna osoba oslobađa veze s roditeljima i prenosi svoj eros na drugu osobu suprotnog pola. Izuzetak je završni stadijum. analnog i edipalnog. Ako je u nekoga primarnu ulogu preuzeo parcijalni nagon. U svom lazvoju prolazi kroz 3 faze. prema sebi ili prema roditelju suprotnog pola. a organi za koje su vezani ovi parcijalni nagoni jesu erogene zone. na drugu osobu. Na ovom stepenu erotika deteta prenosi se na drugi objekt. Psihoanaliza uči da seksualni život postoji u čoveka od rođenja i da se razvija do (oko) 18.Oko pete godine primat prelazi na genitalije (falusni stadijum). godine. a to je roditelj suprotnog pola. Oralni stadijum . fetišizam itd. godine. Najzad. i 8. Na taj način polni nagon prestaje da bude autoerotičan i postaje objektivan. ekshibicionizam.Posle oralnog stadijuma nastaje analnosadistički stadijum. čime se završava prvi period. U toj fazi seksualni nagon deteta postiže svoj cilj na sopstvenom telu. socijalnim ciljem. Iz ovog proizlaze i dva tipa osoba: narcistički (narcisistički) tip su osobe koje svoje partnere biraju prema sebi. U patološkim uslovima seksualni nagon može da regredira. dok je tip naslanjanja onaj koji partnera bira po ugledu na roditelja.nagonskih sila koje nisu zavisne međusobno. Analni stadijum . parcijalni nagoni. Prva faza je doba autoerotizma i traje od rođenja do pete godine. Edipalni stadijum . tj. onda je ta osoba za društvo perverzna. Može se desiti da se seksualni razvoj jedne osobe zadrži duže na jednom od nabrojanih stadijuma ili da se njena erotika na jednom stadijumu naročito intenzivno zadovoljavala.

Izrazu ličnosti mogu se dodati pridevi koji bliže određuju njene osobine: agresivna ili mirna. obrasci ponašanja su spoljašnji izraz unutrašnjih podsticaja. formiranje ličnosti nastaje sadejstvom instinkta i okoline i doterivanjem izražavanja instinkta putem »Ega« i »SuperEga«. Istovremeno se njegova ličnost formira i kao njegov odraz ličnosti roditelja i njegovog opažanja njihovog svesnog i nesvesnog ponašanja prema njemu. Karakter (grč. U daljem razvoju »Ego« i »SuperEgo« još više utiču na način ponašanja i strukturu ličnosti. vrstu trajnog raspoloženja. »loš karakter« ili »nekarakteran čovek«. da je od reči i da ima principe kojih se drži. Prema psihoanalizi. Tačnije rečeno. koji se ponekad upotrebljava u značenju »ličnosti«. Za nekoga se može reći da je »čvrst karakter« ili samo »karakteran čovek«. Formiranje ličnosti je proces postepene nadgradnje: dete najpre uči da prilagodi svoje potrebe uslovima sredine i tada ima određen način ponašanja kojim obezbeđuje zadovoljenje svojih potreba. holeričan (chole — žuč). upotrebio je Jung prerna njenom latinskom značenju »glumčeva maska«. ambiciozna. . ugravirati) ima identično značenje sa ličnošću u medicinskoj i psihološkoj literaturi engleskog jezika. chole — žuč) i flegmatičan (phlegma— sluz). »Ego« teži da prilagodi izražavanje instinkta zahtevima okoline. kako se onda verovalo: sangviničan (sanguis — krv). Temperament se više odnosi na emocionalno ispoljavanje nagona. kontakti sa sve većim brojem osoba van porodičnog kruga. a ove vrste temperamenta posledica su prevage jedne od tečnosti. Izraz »persona«. prema 4 vrste tečnosti koje postoje u čoveku. melanholičan (rnelanos — crn. Socijalni i kulturni činioci u velikoj meri utiču na njegovo ponašanje.LIČNOST I POREMEĆAJI LIČNOSTI Obrazac ponašanja jedne individue nije svesno određen. I kao što postoje individualne razlike u urođeniin osobinama. prijateljska ličnost itd. pojedina deca mogu imati isto tako i raznolik razvoj »Ega«. Hipokratova podela poznavala je 4 vrste temperamenta. čime se želi istaći da on ima nepokolebljiva ubeđenja. na ponašanje koje je za nju karakteristično. Ličnost je rezultat proizvod međusobne akcije instinkta jedinke i okoline u kojoj ona živi zbog čega ne postoje dve jedinke s istovetnim osobinarna. naročito impulsa koji imaju poreklo u instinktima. sve to odražava njegov razvoj. kulturna sredina. pak. na snagu i brzinu reagovanja jedne osobe. »SuperEgo« dalje nameće kontrolu nad instinktima osećanjern griže savesti koja nastaje zbog povrede vrednosti usvojenih od roditelja. a dalja kontrola od strane »SuperEga«. drugi je. U evropskoj i našoj terminologiji. charakter — urezati. izraz »karakter« odnosi se na moralne i društvene vrednosti neke ličnosti. lice kojim se ona prikazuje spoljašnjem svetu. kao i u svakodnevnom govoru. Freud je dao kompletnu teoriju ličnosti. Na ovaj način on je označio da je persona spoljašnji izraz koji pokriva ličnost jedinke.

Psihička normalnost je harmoničan i povoljan sklad raznih elemenata psihičkog aparata koji se izražava kao optimalno funkcionisanje. psihičkog i socijalnog dobrog osećanja. to funkcionisanje nije nepromenljivo i upravo te povremene oscilacije bitne su za dopunu definicije normalnosti. a u psihoanalitičkoj terminologiji to su «osobe s karakternim neurozama« (za razliku od neuroza koje se u psihoanalizi zovu »simptomske neuroze«). ono će shvatiti i na koji način se u domu rešavaju problemi agresije i samopotvrđivanja. može se desiti da i one naiđu na stvarne i objektivne teškoće za koje nisu krive. i da je zdravlje odsustvo simptoma bolesti. Vrste rešenja edipalnog konflikta ranog detinjstva odreduju vrstu karakternih teškoća koje će se razviti: histerički. . ali istovremeno nisu ni duševno obolele: one se nalaze između zdravlja i bolesti. to su »psihopalske osobe ili psihopati«. mazohistički. Čak i oni koji ne priznaju toliki značaj seksualnog nagona u razvoju ličnosti govore da je za razvoj ličnosti bitan odnos prema roditeljima u detinjstvu. S druge strane. pasivnozavisni itd. Klasično medicinsko shvatanje je da je normalnost isto što i zdravlje. Prema ranijoj terminologiji. onoj koja se vidi kao najbrojnija grupa u stanovništvu. volje i nagonskog života. Današnje shvatanje duševnog zdravlja blisko je definiciji Svetske zdravstvene organizacije: »Zdravlje je stanje potpunog telesnog. ne samo. pasivnoagresivni. Poremećaji ličnosti Za neke osobe se ne može reći da spadaju u grupu psihički zdravih. Kako dete raste. Psihoanaliza objašnjava nenormalni razvoj karaktera (ličnosti) pogrešnim rešavanjem problema u edipalnom stadijumu razvoja.odsustvo bolesti ili oronulosti« Idealno psihički zdrave ličnosti nema i bolje je govoriti o «psihički prosečnoj osobi». vidi se da svako ima izvesno odstupanje u nekoj psihičkoj osobini od idealnog. u vreme kada se javlja privlačnost deteta prema roditelju suprotnog pola: normalno rešenje je odbacivanje ove želje prenia roditelju suprotnog pola i identifikacija s roditeljem istog pola. žale se na ostale ljude i njihovo ponašanje prema njima. potrebno je najpre objasniti šta je to normalna ličnost. ali retko uviđaju da je pogreška u sopstvenom stavu prema svetu. Ako se uzmu pojedinci iz ove grupe. Istina. Poremećaji uglavnom nastaju u oblasti afekta. ili na nepovoljne situacije na koje nailaze u životu. Ove se osobe najčešće obraćaju lekaru za pomoć zbog toga što nailaze na teškoće u svetu.Normalna ličnost Da bi se razumela poremećena ličnost.

Poremećaji ličnosti mogu se podeliti u sledeće grupe: antisocijalne ličnosti (psihopati u užem smislu reči), histerične ličnosti, shizoidne ličnosti, ciklotimne ličnosti, opsesivne ličnosti, seksualni psihopati itd. Antisocijalne ličnosti ili psihopati (sinonimi za ovo su još i: moralno ludilo — moral insanity, psihopatska ličnost, sociopatska ličnost) dolaze u stalne sukobe s društvom. Još u detinjstvu pokazuju poremećaje ponašanja: bežanje, besposličenje, nepopravljivost, sklonost lažima, krađe, traženje lošeg društva, impulsivnost, slab uspeh u školi. Kao odrasli oni nisu lojalni prema drugima, bezobzirni su, ignorišu društvene norme i rade samo ono što im se sviđa, dok im kazne ili iskustvo ne pružaju pouku. Oni se teško odupiru iskušenjima jer ne podnose frustracije, a kada ih uhvate, vešto napadaju drugoga. Nemaju osećaj krivice. U braku se slabo prilagode, često su u zatvoru, loši su radnici, impulsivni, skloni patološkom laganju i seksualnom promiskuitetu, žene prostituciji i vanbračnim trudnoćama. Obično nisu glupi niti nesposobni da razumeju pravila društva, mogu biti bistri ili izuzetno inteligentni.
Juvenilni delinkventi (neki ih zovu i delikventi) je pravni termin za mlađe osobe, ispod 17— 18 godina, koje izvrše dela koja bi se smatrala kriminalnim aktima ako bi ih počinili odrasli, ali i dela specifična za dečji uzrast (bežanje, besposličenje). Većina delinkventne dece ubrajaju se u grupu eksplozivnih, agresivnih ili antisocijalnih ličnosti, ali počinitelji ovih dela mogu imati i druge poremećaje, kao što je to mentalna retardacija ili posledice povrede ili oboljenja mozga.

Histerične ličnosti su sebične, sugestibilne, preterano emotivne, teatralnog i dramatičnog ponašanja, teže da privuku na sebe pažnju drugih upadljivim i ponekad ekshibicionističkim oblačenjem; češće su to osobe ženskog pola. Uprkos tome što u ponašanju poziraju, one su ipak, zavisne od okoline, a nasuprot slobodnom ponašanju imaju teškoća u seksualnom životu. Kod njih se uočava težnja da se takmiče i irnituju muškarce. Suprotno očekivanju, retko u konfliktnim situacijama obole od histerije. Shizoidna ličnost je sklona sanjarenju i autističkim razmišljanjima, sumnjičava, uplašena od ljudi, teško biva uvučena u društvene kontakte. Može dobiti bezrazložne izlive besa i agresije, inače je mirna, povučena i preosjetljiva. Često uspe u svojim intelektualnim nastojanjima. Pre se može govoriti o osobama sa čudnim načinom života nego o prepsihotičnoj ličnosti. Ciklotimna ličnost u životu pokazuje periode blage hiperaktivnosti ili turobnog raspoloženja; to su otvorene osobe, lako sklapaju poznanstva i prijateljstva, mada ne trajna i dubokn. Važe za vesele i zabavne Ijude, rado primane u društvo. Podsećaju na osobe koje imaju lakše simptome manićkodepresivne psihoze.

PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI (Psihofiziološki poremećaji) Psihosomatska oboljenja su organski poremećaji u čijoj etiologiji i patogenezi važnu ulogu igraju emocionalni poremećaji. To su oboljenja s jasnom organskom patologijom čiji su najvažniji uzrok psihološki faktori, obično produžen emotivni stres. Drugim rečima, u psihosomatskim oboljenjima emocije zahvataju viscera, a simptomi su pretežno fiziološki (ulcus, astma itd.), pod kontrolom autonomnog nervnog sistema. Organski simptomi stvarno postoje, oni nisu simbolični kao u neurozama. Neurotički (konverzivni) simptomi su pretvaranje stanja napetosti u telesne funkcionalne poremećaje, što dovodi do delimičnog ili potpunog olakšanja napetosti, a organ ili deo tela koji nosi simptom često je simbolični izraz emotivnog konflikta: vojnik koji je u konfliktnoj situaciji između straha od pogibije ili ranjavanja i straha da se ne pokaže kukavicom ako bi pobegao dobija funkcionalnu paralizi nogu: on se tako neokaljane časti nalazi u bolnici s izrazom nevinosti i nezabrinutosti histeričara (la belle indifference). Konverzivni poremećaji obično zahvataju voljni motorni i senzitivni sistem. Izrazi »psihogeni« ili »funkcionalni« označavaju simptome koji nemaju morfološku podlogu niti organski uzrok. Čovekov neuspeh da se adaptira nakon stresa čini ga vulnerabilnim za veliki broj bolesti koje su posledica psihičkih procesa ili se pogoršavaju pod dejstvom ovih mehanizama. Sluznicu bronhija draže hemijski, bioloski ili mehanički faktori, ali i stres ili uzbuđenje može izazvati spazam bronhija i astmatički napad. Hiperventilacija izazvana uzbuđenjem stvara alkalozu i hipokapniju, a ove stvaraju hipokalciemiju i tetaniju. Gastrointestinalni trakt je pod snažnim uticajem emocija. U stresnim situacijania usta se suše, u depresivnih bolesnika pojačano je lučenje pljuvačke. Želudac na ove nokse daje dve vrste reakcije: hiperemiju s bubrenjem sluznice, povećanim lučenjem hlorovodonične kiseline i pojačanim motilitetom (ovakvo stanje može izazvati i zlovoljnost i osećanja neprijateljstva, koja su česta u osoba sa grizlicom dvanaestopalačnog creva); ili se javlja sniženje sekrecije i ishemija sluznice i smanjen motilitet u stanjima depresije, histerije i kod mentalne anoreksije. Dijareja je česta pojava kod uzbuđenja, straha ili u osoba koje imaju nerešene životne probleme. Opstipacija je česta u depresivnih bolesnika i histeričkih osoba. Opšte je poznato da uzbuđenje i strah izazivaju ekstrasistole, povećan krvni pritisak i koronarnu bolest srca. Slična stanja pojačavaju nagon na mokrenje, ili, naprotiv, dovode do zadržavania mokraće. Navešćemo nekoliko najvažnijih pslhosomatskih oboljenja.
Ulkus. Činjenica je da jake emocije imaju snažan uticaj na funkciju želuca: pojačavaju se njegova sekrecija i motilitet. Ulkus se često javlja i pogoršava u periodima kada je pacijent više izložen teškom i trajnom stresu. Poremećeni odnosi u porodici ili konflikti na radu su precipitantni taktori. Ovi bolesnici imaju neke zajedničke karakteristike: to su zavisne osobe koje kompenzuju svoju zavisnost ambicijom, radom i uspehom. Za neke od njih je teško da prihvate svoju zavisnost, mada ona normalno postoji kod svakoga.

— Muškarac se nesvesno boji od zavisnosti zbog straha od žiga homoseksualnosti s kojom se zavisnost i submisivnost povezuju. — Za žene s ulkusom, pak, negacija zavisnosti može biti deo odbacivanja uloga žene i uzimanja muške uloge. Takođe se navodi da osobe s ulkusom predstavljaju »oralni« tip ličnosti, sa fiksacijom na oralnom stadijumu. Ovde potreba za hranjenjem ne znači samo zadovoljenje hranom već i zadovoljenje potrebe za ljubavlju, novcem, zadovoljstvorn i uspehom uopšte. Ulkusna bolest se opisuje i kao bolest u kojoj »gladan« stomak jede sam sebe. Treba se setiti i toga da se ulkusni bol umiruje hranom, najbolje baš mlekom. Hrana za kojom se čezne poistovećuje se s majčinom ljubavlju ili majčinim mlekom.

Bronhijalna astma. Astma se javIja u svakom životnom dobu, ali najčešće u dece mlađe od 5 godina. U etiologiji astine igra uloga kombinacija više faktora, među kojima treba izdvojiti tri glavne grupe: alergički. psihički i infektivni. Teško je reći koja od ove tri vrste faktora ima najvažniju ulogu. Ovde se nećemo zadržavati na alergiji i infekcijama već samo na psihičkim uzrocima koji sigurno mogu biti uzruk ili otežavajući faktor u ovoj bolesti. Zapaženo je da se astma javlja u usoba koje su imale teškoće u odnosu dete—majka i zbog toga stekle emotivnu nesigurnost. Astmatična deca imaju veliku potrebu da budu voljena, naročito od svojih majki. Ličnost astmatičara fiksirala se na »preoralnom« ili »respiratornom« stadijumu. Pored navedenih situacija karakterističnih za dob detinjstva, među ovim bolesnicima obično su oni koji potiču iz porodica u kojima su odnosi loši ili porodica u kojima je karakteristično da je majka autoritativna, sa velikim zahtevima. Manja deca dobijaju napad uglavnom onda kada im preti razdvajanje od majke. Ovaj faktor sredine ogleda se i u lečenju astmatične dece u drugoj sredini: verovatno je da povoljno dejstvo klimatskog lečenja nije posledica samo uticaja klime već i promene psihološke sredine. Anorexia nervosa. Ovo je teško oboljenje koje u nekim slučajevima može dovesti i do smrti. Javlja se u devojčica adolescentnog uzrasta, ređe i u žena u 3. i 4. deceniji. Obično bolesti prethodi gojaznost posle koje bolesnici započinju strogu dijetu za mršavljenje, iako se ovo ne smatra uzrokom bolesti. Cesto su to opsesivne ličnosti ili osobe sa histeričkim karakterom, nezrele i narcisistične. Neki put je anoreksija samo početni simptom psihoze. Nije poznat nikakav organski uzrok bolesti.
Glavni simptom je potpuno neracionalan pristup ishrani (tzv. »oralna impregnacija«). U početku ograničavaju unos samo određene vrste hrane, a kasnije se ovaj stav proširi na svaku hranu. Mršavljenje napreduje do katastrofalnih granica. Opštu pothranjenost prate amenoreja snižen arterijski pritisak, hipoglikemija, zbog čega u diferencijalnoj dijagnozi treba isključiti gastrointestinalna, endokrina i ginekološka oboljenja.

Leči se psihoterapijom, psihotropnim lekovima, a u težim slučajevima mora se pribeći ishrani preko sonde. Gojaznost. Obično se neko smatra gojaznim kada njegova telesna težina prelazi za 20°/o standardne vrednosti date u tablicama težine. Važno je nagomilavanje masnog tkiva (veću težinu mogu imati i osobe s razvijenom muskulaturom). U siromašnim sredinama gojaznost je bila svojstvo privilegovanih klasa, na Istoku gojaznost je simbol lepote, dok se u najrazvijenijim zemljama ona vidi baš u ekonomski slabijim i kulturno nižim

društvenim slojevima. Gojaznost je najčešća u 3, 4. i 5. deceniji. Jedan od uslova za razvoj gojaznosti je smanjenje fizičke aktivnosti i kretanja. Ovo dovodi do stvaranja suviška kalorija i paradoksnog dejstva neaktivnosti na apetit: povećava ga. Nova ispitivanja nisu dokazala da gojazne osobe pripadaju određenom tipu ličnosti. Mnoge gojazne osobe kažu da preteruju u jelu kad su emotivno potištene. Među njima ima više neurotičkih simptoma nego u ostalom stanovništvu. Posle psihičkog stresa često se javlja sindrom »noćnog jedenja«: uveče hiperfagija i nesanica, ujutro anoreksija. Neki se žale da ne osećaju glad ni sitost. Velik značaj ima konstitucija, kao, npr., telesna građa. Lečenje retko uspeva ako se provodi ambulantno. Oni koji uspešno smanje težinu često se za kratko vreme vrate na staru meru. Lekovi koji se daju smanjenje apetita pripadaju grupi lekova sa stimulantnim dejstvom na centralni nervni sistem i mogu stvoriti toksikomaniju, arterijsku hipertenziju i druge poremećaje. Dijeta koju propiše lekar, pomognuta psihoterapijom, pomaže u težim slučajevima. U lakšim bolesnik, ako je snažno motivisan, može postići uspeh kada se pridržava određene dijete. ČEŠĆA PSIHIČKA OBOLJENJA U ovom poglavlju opisaćemo dve grupe oboljenja: neuroze (psihoneuroze) i psihoze (duševna oboljenja u užem smislu reči). Postoje mnogi kriterijumi prerna kojima se psihoze razlikuju od neuroza. Pre svega, psihoza dublje menja ličnost od neuroze: u prvom slučaju postoji znatna dezorganizacija i promjena ličnosti, ona je teško poremećena i u svom odnosu prerna drugim osobama, što u neurotičara nije slučaj. Psihotičar ne odvaja stvarnost od utintrašnjeg doživljavanja, on stvara svoj novi svet korne daje svojstva realnosti, a stvarnost iskrivljuje i falsifikuje sumanutim idejama i halucinacijama; kod neurotičara se to ne dešava. Mišljenje psihotičara može biti autističko (dereističko), njegovo se interesovanje za spoljni svet smanjuje ili nestaje, dok neurotičar održava tu vezu sa spoljnim svetom i osetljiv je na promene odnosa među osobama. Duševni bolesnik ne shvata niti priznaje da je bolestan i ne želi promenu svoga psihičkog stanja, neurotičar svesno traži izlečenje, iako nesvesne snage teže suprotnom od toga — da koristi simptome (tzv. sekundarna korist). Velik broj pacijenata ne može se uvrstiti ni u neurotičare niti u psihotičare: to su oni što doživljuju kraće epizode duševne bolesti izazvane nekim stresom, obično se potpuno oporave, ili se ponašaju kao neurotičari kada stresna situacija prođe. Oni se ponekad dijagnostikuju kao »psihoneurotički shizofreničari« ili kao »granični psihotičari«. NEUROZE (PSIHONEUROZE) Simptomi koji se viđaju u neurozama posljedica su emotivnih poremećaja nastalih zbog nesvesnih, dubokih konflikata. Za razliku od psihosomatskih oboljenja, kod kojih emotivni poremećaji takođe igraju važnu ulogu, kod neuroza ne postoje organske promene (kod psihosomatskih oboljenja nastaju organske promene), ovi organski simptomi su simbolični. Neuroze su funkcionalna oboljenja, poremećaji funkcija, a ne anatomske promene.

što bi vice versa značilo da uterus koje je ostao u telu žene nerotkinje stvara simptome bolesti (hystera — materica). naročito oni uticaji koji su delovali u najranijem detinjstvu. histerički mutizam (gubitak govora). strah i druge simptome. Gubitak psihičke funkcije može biti u oblasti svijesti »nesvestica«.Neurotičari su osobe koje ne mogu da se adaptiraju na okolinu bez sukoba. Edipov konflikt iz ranog detinjstva (v. Neurotičar nalazi izlaz iz konflikta u »bekstvu u bolest«: tu nije posredi svesno biranje bolesti kao izlaz iz neprijatne situacije i realnug života već je reč o nesvesnim mehanizmima. U srži neurotičkih simptoma je konflikt izmedu »Ega« i »Ida«. neuspeh i nezadovoljstvo položajem u društvu ili kada zahtevi daleko prevazilaze sposobnosti (zbog nedovoljne spreme i obrazovanja ili zbog slabih intelektualnih mogućnosti). Prema psihoanalitičkoj teoriji o neurozarna. histeričko »slepilo«. kao što je to. oštećenje senzibiliteta (»anestezija«). Naziv potiče od Platona. afekt je prisutan i može dospeti do svesti u izmenjenom obliku kao neurotički simptom. fuge. uvidelo se da od histerije obolevaju i muškarci. Kasnije. Gubitak fizičke funkcije u histeriji zove se konverzija. Lečenje se sastoji u dovođenju u svest onoga što je bilo potisnuto posle čega dolazi do afektivnog abreagovanja (oslobađanja ranije vezanih emocija). što se pripisivalo štetnom dejstvu zaostale sperme i polnoj uzdržljivosti (nije ni danas retko da lekar preporuči polni odnos kao »lek« za neurozu). poglavlje o psihoanalizi) u kasnijem životu dovodi do neurotičkih simptoma. neurozu straha. padanje u »trans«. bilo fizičke ili psihičke. nezdravi odnosi na radnorn mestu. Sukobi neurotičara pretvaraju se u emotivnu napetost. . npr. Postoji velik broj klasifikacija neuroza. Ovo se vidi kao »paraliza« (gubitak motorne funkcije). koji je histeričke manifestacije video u žena koje nisu imale prolaps uterusa. Ovde ćemo opisati histeriju. u srednjeni veku. fobije. Neprilike na poslu. loše stambene prilike i ekonomska nesigurnost takođe imaju udela u nastanku neuroza.. PSIHOANALITIČKO OBJAŠNJENJE NEUROZA zasniva se na Freudovom učenju o nesvesnoj psihici i potisnutim traumama: psihička trauma nije odreagovana već je potisnuta u nesvesni deo psihike. U nastanku neuroze najveći značaj imaju uticaji sredine. Odbrambeni mehanizmi »Ega« suprotstavljaju se neprihvatljivim težnjama instinkta. Veliku ulogu igra atmosfera u roditeljskom domu. depresivnu neurozu i neurasteniju histerija (histerička neuroza) karakteriše se gubitkom funkcije. U kasnijem životu značajne su psihičke traume. opsesivnokompulsivne neuroze.

Glavni simptomi ovog sindroma vrlo su obilni i. Cesto se navode i probadi i bolovi u predelu srca. Raspoloženje depresivno i bolesnik se žali na brzo zamaranje. koji su slični anginoznim bolovima (angina pectoris spuria.. došla je u sukob ad đacima. nastavnica istorije u gimnaziji. J. Postoji i obilje hipohondričnih tegoba. U širokim slojevima poznata je kao »slabost živaca« i »nervoza«. Na času se »nervirala«. najzad je normalno progovorila.) Klasični histerički napad redak je danas u kulturnijirn sredinama. Pri tom je karakteristično da sam simptom znači istovremeno i zadovoljenje zabranjenog impulsa i kaznu: »paralizovani« vojnik napušta bojno polje. npr. Opisan je u Neurologiji (v. najčešći konverzivni simptomi su glavobolja i vrtoglavica. brzog menjanja mirnog i patrijarhalnog načina života u burni život industrijskih gradova. 39 godina. glavobolja i vrtoglavica.. On se još može videti u primitivnim sredinama i u mlađih osoba ograničenih intelektualnih sposobnosti. zatim reči. K. uz istovremeno traženje da glasno izgovara najpre glasove. spuria — lažna). Opis ovog sindroma pojavio se u doba snažne industrijalizacije i naglih promena u sastavu stanovništva Amerike. zbog čega se pribegava najjačoj odbrani. Govori jedva čujnim šapatom. slabost apetita. Najčešći su vegetativni poremećaji (znojenje. oduzetost ga ne dovodi u očajanje (belle indiference) jer je ovako došao u bezbedno stanje. Posle faradizovanja guše. tremor. neurasthenia Stari deskriptivni izraz (nervna astenija. na pitanje potvrđuje da je ranije znala da zviždi. slabost koncentracije. koje je bolesnik postigao bolešću. Svoju glavobolju oboleli opisuju s naglašavanjem simptoma i patetikom:»zabijanje klina« u glavu — clavus hystericus (clavus — žulj). Prema psihoanalitičkom učenju. ali ne može ni da hoda. pažnja. kao što je to. Diferencijalna dijagnoza epilepsije). potisnuti konflikt (Edipov kompleks) preti da probije u svest. nervna slabost). histeričke ličnosti retko obole od histerije. sekundarna korist (posredna korist od bolesti. Česti pratioci ovih poremećaja su emotivna nezainteresovanost (la belle indiference) i tzv. ne može da zviždi. različiti. Ova korist od bolesti nije svesno traženje koristi već nesvestan mehanizam. lupanje srca). Izbor simptoma zavisi od simboličkog značenja toga dela tela: paraliza nogu znači. U ovom slučaju upadljiv dijagnostički znak bila je nemogućnost zviždanja (ovaj znak ne prati afoniju: zvuk se stvara vibracijom usana. . nesposobnost da se kreće. ona je selektivna i gubitak pamćenja se ne odnosi na druge istovremene događaje ili osobe koje su bile prisutne u isto vreme i na istom mestu. oslabljen libido..Histerička amnezija je obično ograničena na neki određeni događaj ili određenu ličnost. dovedena je kao hitan slučaj jer je »izgubila moć govora«. npr. parestezije. Interesantno je da osobe sa crtama tzv. bolovanje. Uopšte. a ne glasnih žica) i nezabrinut izraz lica uprkos teškom »invaliditetu«. materijalna korist) (Primarna korist je rešenje konflikta i zadovoljstvo uprkos »paralizi«. nesanicu. Izraz lica spokojan. slepilo — nemogućnost da se sagleda pravo stanje.

koji bi stvarao daleko veće neprijatnosti. npr. S. Izbor simptoma fobije .Kako se vidi. Tako. agoraphobia (strah od otvorenog prostora.. Zahtevanje da je neko prati kada je na otvorenom prostoru simbolički znači prisustvo osobe koja je čuva. Strah ovde čuva obolelu osobu od nesvesnih težnji koje ona svesno ne želi i protivi im se. . Danas se smatra da jedan deo neurasteničke slike pripada i depresivnim neurozama i blagim depresijama. M. Pregledom su utvrđeni tikovi. U odeljku o poremećajima mišljenja naveli smo nekoliko najčešćih fobija. kao. od nevernosti žene na ulici (ako je reč o ženi bolesniku): nije nepoznato da se prostitutke nazivaju »uličarkama«.Teško je shvatiti šta određuje izbor simptoma fobije. trgova) može imati simboličko značenje i zamenjuje strah od sopstvenih nedozvoljenih impulsa. malignih bolesti. fobija ima dva cilja:  da pomogne osobi da na neki način (iako ne baš bezbolan i zadovoljavajući) uskladi svoje emocionalne problerne. Zajedničko je za sve fobije da pacijent izbegava određenu situaciju ili predmet iz straha da će mu se desiti nešto strašno (on sam ne zna šta mu se to može desiti) ako to ne učini. Dobija intenzivan strah od ulice i ne izlazi bez majke. od životinja (zoophobia).. anemije. ima malo vremena za dete. Samim tim što je svu svoju strepnju koncentrisao na jednu stvar bolesnik je izbegao (iako ne sasvim bez trpljenja) difuzan strah.  da posluži kao ispunjenje nedozvoljenih potisnutih želja istovremeno s kaznom u vidu bola i trpljenja. Svaka fobija ima posebno značenje za svakog pojedinog bolesnika. ali horeički pokreti nisu prestajali ni posle godinu dana. obolela je od »horeje minor« (neurolog nije postavio dijagnozu niti je vodio lečenje). — strah) imaju za glavni simptom strah koji bolesnik vezuje za određeni predmet ili situaciju koje on zatim može da izbegava. fobije (phobos. sprema gradivo i dobro polaže razred. učenica III razreda gimnazije. Dodajmo ovde i strah od stranaca (xenophobia). sklon alkoholu. ulica. Kao neurotički simptom uopšte.. od reke (potamophobia) itd. koji su prestali posle površne psihoterapije. npr. kod ateroskleroze mozga. ali je nastao strah da će se tikovi iznenada pojaviti u školi i time je izložiti ismevanju. gotovo je uopšte ne viđa. encefalitisa — encephalitis larvata (Vujić). Zbog toga ostaje kod kuće. stalno je na putu. npr. Otac. zamenu za oca i majku koji su tu ulogu imali kao branioci od takvih težnji i koji su te moralne norme usadili detetu. tireotoksikoze. grč. avijatičar JATa. koja sada mora da je drži ispod ruke. ova klinička slika najviše odgovara konverzivnoj neurozi (histeriji) i drugim neurozama. ali se ista klinička slika može videti i kod organskih oboljenja. od vode (aquaphobia). Termin neurasthenia danas je napušten jer ne predstavlja posebnu nozološku jedinicu. mada je često očigledno simboličko značenje izbegavanja određene situacije u fobiji.

napregnutosti. jer je toga i on sam svestan i trpi od njih. strah. Pacijentu su ove pojave neprijatne. Kod depresivne neuroze mogu postojati hipohondrijske ideje. povišen krvni pritisak). Depresivna neuroza je česta bolest. jer ovde nije reč o jasno definisanom strahu. Bolesnik je svestan da njegova depresivna reakcija nije srazmerna s događajem ni opravdana činjenicama. a moguća su i samoubistva. Neuroza straha može nastati i zbog straha od odvajanja mlade zavisne osobe od roditelja. prisilno preskakanje crta na trotoaru. bezuspešno pokušava da ih se oslobodi. Pažljivim ispitivanjem mogu se otkriti i drugi simptonii neuroze. kako se to obično kaže. ovde ne postoji osećanje krivice. koje ne mora u svesti biti doživljeno kao strah. Takozvana »fobija od škole« ne ispoljava se kao jasno protivljenje odlasku u školu već bolovima u glavi ili stomaku. iako retko. Pored toga. kojeg se ne može osloboditi ni čestim pregledima niti izbegavanjem polnih odnosa. »nervozan«. značenje tih radnji može biti jasno (npr. . može imati noćnu moru. i deteostaje kod kuće. neprijatnosti. smanjenje aktivnosti. bolesnik ipak ne zna njihov uzrok. Strepnja je često signal za opasnost koja preti »Egu« od instinkta (»Id«): ako zadovoljenje »Ida« (nagona) nije prihvatljivo za »Ego«.Heurom straha Prikladniji termin za ovu neurozu bio bi neuroza strepnje. kada mora da ponavlja neke radnje bez obzira na to koliko joj izgledaju besmislene. Depresivni afekt nije tako težak i dubok kao kod depresivne psihoze. ponavljanje. Uzaludno je pacijentu objašnjavati nerazložnost njegovih prisilnih radnji i misli. a oseća napetost ako je sprečen da ih izvede. određenom afektu. več o stanju napetosti. Pacijent može imati prisilan strah od veneričkih bolesti. prisilno brojanje prozora). strepnja. prisilno pranje ruku kao odbrana od infekcije) ili neobjašnjivo (prisilno dodirivanje. ili može biti razdražljiv i neraspoložcn. Glavna manifestacija može biti žalost i osećanje bespomoćnosti pri suočenju s nekom preprekom u životu. odnose s drugirn osobama i sposobnost vođenja normalnog života. inače naglašeno kod melanholije. Prisilne radnje često imaju vid rituala. Kao prisilna neuroza mogu se ove reakcije shvatiti tek onda kada postoji jaka afektivna napetost i strepnja koje znatno otežavaju sposobnost za rad. lako može biti svestan ovih neprijatnih osećaja. Prisilne misli i prisilne radnje mogu biti prolazna pojava u mnogih normalnih osoba. On može da nekontrolisano reaguje na najobičnije svakodnevne ne prilike. Prisilna neuroza (opsesivnokompulsivna neuroza) Ima za glavne simptome prisilne misli (opsesije) koje naviru u svest uprkos želji te osobe i prisilne radnje (kompulsije). Ovo afektivno stanje često je praćeno i vegetativnim znacima (ubrzano disanje i ubrzan puls. nastaju napetost. ali za njihovo izvršenje uvek postoji neodoljiva unutrašnja potreba. zbog kojih odlaženje u školu nije mogućno.

Zna se da se nasleđuje autosomno dominantno. U depresivnih bolesnika utvrđena je manja količina metabolita serotonina u likvoru. Utvrđeno je da MAO inhibitori koji povećavaju količinu kateholamina u mozgu stvaraju uzbuđenja i imaju antidepresivno dejstvo. .PSIHOZE Psihoze su teža oboljenja od neuroza. dok jedinjenja koja snižavaju ili inaktiviraju centralne amine izazivaju depresiju. Prema nekirn podacima. Među bliskim rođacima bolesnika ima 20x više obolelih nego u prosečnom stanovništvu: Na 1000 stanovnika dolazi 3—4 bolesnika. Drugi biogeni amindopamin ima povoljno dejstvo na agitiranu depresiju. ali se maničke i depresivne faze mogu smenjivati u jednog te istog bolesnika. Ali nije poznato koji je biohemijski poremećaj koji se nasleđuje. One znatnije menjaju ličnost bolesnika i njegov odnos prema svetu i drugim osobama. Klasičan je trijas simptoma:  maničko raspoloženje. Maničkodepresivna psihoza Uzrok ove bolesti nije poznat.  povećan impuls za govor i  pojačana motorna aktivnost. Manija Ima sasvim suprotnu sliku od depresije. nasleđuju se dominantno vezano za pol (preko hromosoma). Ispitivanje uzajamnog dejstva centralnih amina. Ovde ćemo pružiti kratak opis najvažnijih psihoza: maničkodepresivne. hipotalamusa i endokrinih promena u depresija daje izglede na pozitivne rezultate. dok je u euforičnih osoba povećana količina ove supstancije. Osnovna karakteristika je  periodičnost pojave bolesti. Jedan bolesnik može imati više depresivnih faza ili više maničkih epizoda. shizofrenije i paranoidnih stanja. s nepotpunom penetracijom ili s promenljivom penetracijom. Psihotičar živi u svom svetu. Manički oblik javlja se uglavnom u mlađih. čija je odlika  promena afekta u smislu ushićenja (manija) ili tuge (depresija) s  promenama mišljenja u skladu s afektom i bez intelektualnog propadanja. U mozgu nekih bolesnika s depresijom postoji relativan deficit kateholamina. ne uviđa da je bolestan i retko želi promenu svoga stanja. kada bolesnik neposredno iz maničke faze uđe u depresivnu a iz ove u maničku (cirkularna psihoza). nešto je više muških od ženskih (3:2). depresivni je češći u starijih. naročito noradrenalina. dok dopa povoljno deluje na usporeni oblik depresije. kome pridaje značaj stvarnosti. s intervalima normalnosti ili bez ovih.

naprotiv. intelekt ne propada. smrti. suviše preduzirnljivi u poslu i seksu. neprekidno puši. U lakšim slučajevima bolesnik izgleda  umoran.. mišljenje je usporeno. bolesti. Depresivno raspoloženje se odlikuje  osećanjem bespomoćnosti.  dubokom bezrazložnom tugom. žive mimike. u poslednje 3 godine imao dve maničke i jednu depresivnu fazu. Krajnost je delirantna manija: govor je nerazumljiv. Pamćenje inače nije oštećeno. i bez lečenja bolesnik može umreti zbog inanicije. ili je. psihotičan vid bolesnici su hiperaktivni. euforija (ponekad uzbuđenje i razdražljivost). reditelj. besciljna neprekidna aktivnost. čas hoda. a obično se dešavaju onda kada bolesnik nije u najdubljoj depresiji. kuka. Tada je još depresivan. bujica ideja (izmena prema formi) i sumanute ideje ekspanzivnog karaktera (poremećaji mišljenja prerna sadržaju). Mišljenje je izmenjeno u skladu s afektom: bekstvo ideja. Nekritični su prema svojoj bolesti.  pati od nesanice.Povišeno raspoloženje može se odraziti kao veselost. zbog čega se teško daju nagovoriti na lečenje. V. bez snage da učini i najmanji pokret. 26 godina. Piše naređenja »svom šoferu« koji večeras treba da ga vozi na aerodrom da bi u Sarajevu priredio »šou nad šouima«. student IV godine mašinskog fakulteta.  nema apetita. depresija ima najtežu prognozu: samoubistva su česta. Hipomanija je lakši oblik manije koji se može neprirnetno razviti u ličnosti koje su i inače poznate kao energične. .  misli su usporene i obično zaokupljene jednom depresivnom sumanutorn idejom bezizglednosti. Dok bolest ne uzme izrazito. aktivni. propasti. glavni glumac i duša«. pio alkohol u velikim količinama. Od pre 10 dana postao sve pokretniji. a ovo raspoloženje je ponekad »zarazno«. čas sedi. u početku bolesti ili prilikom oporavka. Depresija (melanholija) Ima suprotne karakteristike: afekt je depresivan (žalostan).  za sve optužuje sebe (za rat. Pažnja je slaba. vesele i preduzimljive. ali je u stanju da donosi i izvrši odluke. kasnije iznenada napustio porodicu i emigrirao u Ameriku. crne sudbine porodice. nepokretan. rnenjao devojke. motorna aktivnost je usporena i osiromašena. Sada stalno u pokretu. Ako se ne leči. uzdiše. Otac bio čudnog ponašanja. Ranije primeran đak. oboleli miran. koja je neposredno zamenila maničku. na kome će biti »konferansije. zažarenih obraza. jauče). Može doći do brojnih dijagnostičkih propusta. koje sve čita u toku istog dana. Posle svakog perioda bolesti nastavljao da studira i položio nekoliko ispita. razdrijen. nestalna. upadao u konfliktne situacije.  najteže se oseća ujutro. uznemiren. B. Sobu je iskitio slikama nagih devojaka i parolama.  uznemirenošću (krši ruke. na stolu hrpe knjiga. za krizu) i tvrdi da je u prošlosti bio grešan: u skladu s afektom sećanje bira samo neprijatne dogadaje iz prošlosti. nešto bolje uveče. odličan student. deda po ocu ćutljiv i sumnjičav čovek. U punom zamahu bolesti hiperaktivnost dovodi do iscrpljenosti i nesanice. sklonost šalama.

čak i kada odrastu odvojeno. kada je opasnost od samoubistva velika i kada lekovi ne pomažu. Agitirana depresija leči se nozinanom. Depresivna reakcija Ima iste karakteristike kao maničko-depresivna psihoza. tryptizolom (ako nije reč o agitiranoj.85% slučajeva. . uznemirenoj depresiji). od pre 20 godina ima hipohondričke ideje. u osoba koje ranije nisu imale depresivnu niti rnaničku fazu (slučajevi sa ranijirn fazama bolesti svrstavaju se u manićkodepresivnu psihozu). niti su ranije imale maničku ili depresivnu fazu. jadikuje. primenjuje se elektrokonvulzivna terapija (elektrošokovi). koja. ne brije se. mada samo kao dopunska metoda. Identični (homozigotni) blizanci. povremeno nema snage ni da se očešlja. i 65. I ovo je psihoza. obično posle gubitka bližnjeg. nije u stanju da otvori kapke. Uglavnom sedi. 56 godina. ne može da se koncentriše na drugo. savestan. razboleo se iznenada posle srnrti prijatelja koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Psihoterapija ima svoje mesto u lečenju maničkodepresivnih bolesnika. obole oboje u 65% slučajeva. Od znatne je koristi Lithium carbonat. ne može da pomeri ruku. odmahuje rukom i ponavlja: »Sve je svršeno. uzdiše. kao i melanholija. M. Kaže da je porodicu ostavio golu i bosu. krivica mu je neizmerna. odličan i pedantan domaćin. L. braća i sestre u 5—15%. zaokupljen je samo idejom propasti. 38 godina. Ž. plaši se smrti. Puši mnogo i prebacuje sebi da je nitkov kome deca i duvan plaćaju. ubih čoveka ni krivog ni dužnog. Shizophrenia Skoro polovina duševnih bolesnika smeštenih u bolnicama su shizofreni bolesnici. zemljoradnik. ceo svet mi sudi i ne može mi dovoljno presuditi« (nema nikakvog udela u saobraćajnoj nesreći). gladnu »na ovom surovom svetu«. uzoran roditelj. Sumanute ideje mogu biti bizarne (nema creva ni srca) i apsurdne (krivi su za sve nesreće čovečanstva. kuka. leži. lečenje Manija se leči preparatima phenothiazina (Chlorpromazin) i butyrophenonima (haloperidol). libriumom i valiumom.. roditelji bolesnika mogli su imati shizofreniju u 5—10% slučajeva. zbog stalnog i nepodnošljivog afekta straha od smrti izvrši samoubistvo ako se ne zaštiti. Depresija (melanholija) leči se imipraminum (tofranil). dovodi u opasnost život bolesnika. ali je bolesnik uznemiren. U opštem stanovništvu 0.R. Osnovno raspoloženje je depresivno. godine života). ranije neupadljiv. društven.3 do 1% osoba imalo je bar jednu shizofrenu epizodu u životu. Sada je u bolnici. radnik. Dok se shizofrenija pujavljuje u stanovništvu u proseku u 0. da mu nema pomoći. misle da će voda iz česme poplaviti ceo svet itd. povremeno nesanicu. Oporavio se posle elektrokonvulzivne terapije. Po pravilu su to osobe koje nisu imale osobine i crte ciklotimnog karaktera. ali nastaje posle jasnog precipitirajućeg događaja. Involutivna melanholija Javlja se u involucionom periodu (otprilike između 45. kaže da teško pati..). U urgentnim slučajevima. nije dostojan ni hleba u bolnici.

povišenje odnosa laktata prema piruvatima. Češći je postepen početak bolesti. čas su naprotiv pokorne. . sudbinom sveta. nađen je i povišen nivo ceruloplazmina. Ipak se najčešće nalazi da su to bile: • Hladne osobe. a potom pada ispod normalnog nivoa. a poremećeni odnosi mogu biti i posledica. ali su socijalno teško prilagodljive.Biohemijske promjene – Opisano je više biohemijskih promena u shizofrenih bolesnika. da je sve neobično i čudno). • Jedan drugi tip opisuje se kao »burna ličnost«: čas pokazuju preteranu agresivnost. da se svet oko njega menja. Mnoge od ovih nalaza nisu potvrdili drugi istraživači. nenormalan metabolizam glikoze i nedostatak heksokinaze. poremećaj u odnosu između majke i bolesnika u najranijem detinjstvu. Tako je nađen psihotoksički faktor TARAXEIN. U samom početku bolesti rnogu se javiti fenomeni depersonalizacijc i derealizacije (osećaj da sopstveno telo nije stvarno. ali svi ovi nalazi zahtevaju dalje ispitivanje i potvrdu. • Kao premorbidna ličnost paranoidne shizofrenije opisuje se sumnjičava i nepoverljiva osoba. U školi mogu imati dobar i udličan uspeh. Počinje da se bavi filozofskim i religioznim idejama. Ako u ovoj fazi doživi neki stres (češće se to desi i bez njega) onda naglo izbija psihoza u punom zamahu. Zbog takvog ponašanja često imaju sukobe s nastavnicima. Postoje izvesni dokazi da je nivo serotonina u krvi povišen prvih dana akutne epizode bolesti. ali ta ispitivanja još nisu potvrđena. da predstoji neposredna neobjašnjiva opasnost. ili preterano osetljive. dijete itd. Saopšten je i nalaz antiinsulinskog faktora u krvi i mokraći shizofrenih bolesnika. često nadmenog držanja i pored snažnog osećanja niže vrednosti. Ne može se govoriti o jedinstvenom tipu ličnosti za one koji će kasnije oboleti od shizofrenije. povučene i biraju zabave za koje nije potrebno društvo. kao i druge psihičke traume. sličan ceruloplazminu. ili nekako čudnog držanja u detinjstvu. Prodromalna faza bolesti U prodromskoj fazi bolesti mogu dominirati simptomi neuroze. povučene u sebe. Teškoća pri izvođenju zaključaka iz ovih nalaza leži u tome sto se slični podaci dobijaju i u porodicama neshizofrenih psihijatrijskih bolesnika. napuštanje i nedostatak ili gubitak ljubavi. Premorbidna ličnost shizofreničara Imali su emotivne teškoće i neprilagođenost i pre prvih znakova bolesti. a ne uzrok bolesti. Porodice bolesnika Proučavanja porodica shizofrenih bolesnika pokazala su poremećene odnose. roditeljima i drugovima. za neke se ne zna da li su posledica uticaja lekova. gubi san i apetit. često sa obilnim hipohondričnim tegobama. submisivne. zavidljiva. Često se nalazi da su ovi bolesnici u detinjstvu doživeli odbačenost.

prazan.  afekt ne odgovara situaciji niti sadržini misli. a ponekad u istog pacijenta oboljenje može u razno vreme pokazivati drukčiji oblik. hebephrenia. schizophrenia catatonica i 4. Klinička slika bolesti Razlikuje se od bolesnika do bolesnika i dijagnoza se ne može postaviti samo na osnovu nekih simptoma već nalazom celovite slike koju pacijent pruža u svojoj bolesti. 2.  poremećaji mišljenja. koja su nesrazmerna sa situacijom ili draži: blag ukor ili neka manje važna zabrana može biti uzrok napada besa i agresije.  hronični slučajevi pokazuju psihičko propadanje — demenciju (ovo propadanje je brže kada se bolesnik prepusti samom sebi. da li je dete ili odrastao (depersonalizacija). s oštećenim ili ugašenim uvidom u sopstveno stanje. raspoloženje ne nalazi odziva u drugima i emocije drugih ne dotiču se bolesnika. 3. najčešće akustičke. Prema prevazi simptoma. ređe optičke. čudno. shizofrenija može imati jedan od sledeća 4 oblika: 1. katatona pomama stanje iznenadne jarosti i agresije.  ponašanje je neobično. Postoje brojni mešoviti i atipični slučajevi. o sumanute ideje bizarnog sadržaja (neko mu stavlja misli u glavu ili mu ih oduzima). »oduzimaju« mu misli ili »namiću« svoje. bez topline i razumevanja. • afekt je obično površan. koji imaju specifične osobine:  čest je blok (prekid) misli. nepredvidljivo ili impulsivno. • burna reagovanja. o mišljenje može biti inkoherentno. o mišljenje može biti autističko. katatoni stupor predstavlja krajnji stepen povlačenja bolesnika. • granice sopstvenog ja kao da su izbrisane: on »čita« tuđe misli. schizophrenia paranoides. samoubistva ili ubistva čak i najbližih. Često se dugo zagleda u ogledalo i pri tom se smeška (»fenomen ogledala«). može postojati plitkost afekta ili ravnodušnost. . često pod uticajem sumanutih ideja ili halucinacija. Glavne karakteristike shizofrenije su:  povlačenje iz realnog sveta u svet fantazije.Opšte karakteristike shizofrenije Opšte karakteristike shizofrenije su: • povlačenje iz okoline. raspoloženje je neočekivano promenljivo. drugi »čitaju« njegove ili »upravljaju« njima. • gubitak kontakta i odnosa sa drugim osobama (autizam). bez radne terapije i psihoterapije). jednostavna shizofrenija (schizophrenia simplex). • ne zna da li je muško ili žensko.  opažanje javljaju se halucinacije. o neologizmi (stvaranje novih reči). • izvesna hladnoća i emotivna udaljenost.

počeo da ruši zid u stanu da bi izvadio mašinu koja ga uništava.prosta shizofrenia Počinje postepeno. ideje odnosa. Ovi bolesnici mogu iznenadno preći u stanje katatonog uzbuđenja i agresije. fleksibilitas cerea. S. napetost. Cesto grimasira. tonus) ima za jezgro kliničke slike katatone poremećaje (v. Stanje stupora može se privremeno prekinuti intravenskim davanjem barbiturata s kratkim dejstvom. pomoću. Pre dve godinc počeo ponovo da se povlači. Pri svemu ovom ne postoji utisak da trpi. manirizam. o neradom. stric boluje od shizofrenije. godine. Vremenom ličnost regredira do stanja vegetacije. Retke su sumanute ideje. gotovo neprimetno.schizophrenia simplex . Vremenom bolesnik propada intelektualno i socijalno. sa. katatona shizofrenija (kata — grc. o gubljenjem afekta. površan. pubertet. obično naglo. mutizam. eholalija i ehopraksija. poremećaje volje i delatnosti). Javlja se u dva oblika: kao katatoni stupor ili kao katatona pomama. o bolesnici teško uspostavljaju kontakt s drugim osobama. duh) Gotovo svi simptomi shizofrenije. Obično je reč o mladim osobama koje su pre početka bolesti mogle biti i veoma inteligentne i vredne. mladost. oslobođen vojne obaveze. ne izlazi iz sobe. stereotipije. Bolestan od 16. um. introvertovani su. halucinacije. pokazivao suicidne namere. Postoje znaci propadanja inteligencije. i ovo propadanje najdublje je od propadanja u svih drugih oblika shizofrenije. ispod.. o osiromašenjem sadržaja mišljenja. Katatoni stupor (stuporna katatonija) pokazuje znake opšte inhibicije. Sumnja da ga prate. što posredno pokazuje da je i stanje stupora posledica razdraženja centralnog nervnog sistema. sa o slabljenjem interesovanja. dugo se posmatra u ogledalu da bi utvrdio promene na sebi. čitaju mu misli. elektrotehničar. o povlačenjem od društva. Oboleli se često o bezrazložno kikoću ili smeše. phen — grč. emotivni odgovor je plitak. ukoliko se jave. prolazne su. S. Javlja se u mlađih osoba. o skloni su fantazijama i sumanutim idejama koje nisu razrađene i organizovane u sistem. . tonos — grč. neobičan stav (katalepsija) i grimasiranje. o mogu imati stanja uzbuđenosti. 30 godina. kao što je to negativizam. ima se utisak da ima još bolesnih rođaka ali se to prikriva. slušne ili optičke halucinacije. ravnodušan je i neuviđavan za svoje stanje. hebefrenija (hebe — grč.

hiperpireksije i smrti za nekoliko dana. manirizarn. Teži su slučajevi s postepenim razvojem i hebefrenija. ali se istovremeno nalazi i udaljavanje od realnosti i autizam (povlačenje u sebe). Međutim. ehopraksija. paranoidna shizofrenija Čsto počinje u kasnijim godinama. Smrtna (perniciozna) katatonija je stanje krajnje uzbuđcnosti koje je dovodilo do iscrpljenosti. hodati bez prestanka i sna. One mogu imati organizovan pseudologičan kvalitet. Ostali oblici shizofrenije SHIZOAFEKTIVNI OBLIK po poremećajima afektivne sfere podseća na euforiju manije ili na tugu depreije.Katatona pomama odlikuje se psihomotornom agitiranošću i razdraženjem. naročito u vreme letnjih žega. kao prevencija ponovnog zamaha bolesti. ređe elektrokonvulzivnom terapijom. poboljšanje u 35%. grimasiranje. Ovo stanje zahteva hitno lečenje jer bolesnik može doći u stanje krajnje iscrpljenosti. Liječenje Leči se lekovima (Chlorpromazin. prisilne misli i radnje. česte su i halucinacije i o poremćaji afekta. autizarn i ambivalencija. odbija hranu i pokazuje i ostale katatone fenomene (eholalija. Spoljne draži ne utiču na ponašanje ovih bolesnika. Lečenjem se ove cifre povećavaju na 30 do 60%. pažljivo ispitivanje mišljenja ovih bolesnika i njihovo bizarno ponašanje otkriva poremećaje koji se vide u shizofrenije. Danas je retka jer elektrokonvulzivno lečenje i neuroleptici omogućuju bolesniku da preživi. histerične reakcije i napade. koje je stereotipno. Afektivno stanje nije »zarazno« prelazno kao veselost u manije. Psihoterapija ima značaja naročito kada se bolesnik oporavi. besciljno. perphenazin). ili može povrediti ili uništiti sebe ili druge. kada se prava priroda bolesti otkriva. trifluoperazin. koje čine srž sumanutog sistema. GRANIČNI OBLICI mogu pokazati znake psihoze ili neobično ponašanje samo povremeno kada su izloženi stresu. impulsivno i nepredvidIjivo: može besciljno trčati uokolo. Povremcno se mogu javiti i epizode s jasnom kliničkom slikom shizofrenije. Spontano izlečenje dešava se u 5°/o slučajeva. o Pored ovoga. Prognoza shizofrenije Gora u mladih bolesnika nego u starijih. u kasnijem stadijumu bolesti sumanuti sistem se fragmentira. Najistaknutiji su znaci o ideje proganjanja. . PSEUDONEUROTIČNA SHIZOFRENIJA ima simptome koji se vide u neuroza: fobije. katalepsija).

moler. on je prvi Jugosloven koji je leteo na mesec. osetljivost na kritiku. P. osrednji đak u osnovnoj školi. i često je vrlo teško otkriti ove poremećaje mišljenja iako njihovo neobično ponašanje ukazuje na to da one postoje. žena ga stalno vara sa šoferima koji prođu pored kuće i sa desetogodišnjim dečacima. Blagi oblici paranoidnog mišljenja postoje ponekad u svakoga. pomisli: »Što se tu baš namestio!« Paranoidna stanja uopšte su češća među ženskim osobama. ličnost je znatno oštećena. u ranijem tekstu) može imati sumanute ideje. rešio je sudbinu čovečanstva u I i II svetskom ratu. oseća neprijateljstvo prema njemu. ponekad imaju neprijateljsko držanje. Prilikom sadašnje hospitalizacije daje podatke o slušnim i taktilnim halucinacijama koje smatra »božjim blagoslovom«. Paranoidne psihoze imaju kao istaknut znak sumanute ideje odnosa. a to može biti i zbog gluvoće ili nekog telesnog nedostatka što stvara pogodno tle za nastanak oboIjenja. koje je u početku prikrivao. Pamćenje i pažnja očuvani. veći je broj oboljenja među samcima i doseljenicima. ne on. idejama odnosa (kada smatra da se svi spoljašnji događaji odnose na njega). Paranoidna ličnost može ostati neokrnjena i relativno neupadljiva celog života. Freud je pripisivao pojavu paranoidnih ideja homoseksualnim impulsima. Ubio je hiljade ljudi. žena ga udara sekirom itd. afekt je osiromašen. postoje i drugi poremećaji mišljenja. Prema psihodinamskom shvatanju. izuzev što pokazuje izvesnu krutost i sumnjičavost prema drugima. Bolesnici mogu biti vrlo tajanstveni u odnosu na svoje stavove sumnjanja i sumanute ideje. počev od sumnjanja pa do psihoza sa čvrstim i sistematizovanim idejama proganjanja. ali inače ne dolazi do pogoršanja bolesti u toku života. Paranoidna stanja Izraz »paranoia« upotrebljavan je i pre Hippocratesa sa značenjem »ludilo«.. 42 godine. idejama veličine. Jednostavnije rečeno. Danas se izraz »paranoidan« upotrebljava za sva stanja koja sadrže ideje proganjanja različitog stepena. Smeška se prazno i »luckasto« dok govori o »ubijanju« i o tome kako ga žena vara i tuče. svuda gde postoji neka vrsta izolovanosti. dalje nije produžio.. optičke i taktilne halucinacije. Normalna je sklonost kriviti drugoga za svoj neuspeh ili grešku: kada čovek nagazi nekoga. itd. ali su ove bizarne. Tako paranoidna shizofrenija (v. voleo da čita bajke. ali paranoidna osoba upotrebljava te mehanizme u jačem stepenu i upornije. a postoje i halucinacije. paranoidni pacijent ne dozvoljava svojim neprijateljskim osećanjima prema nekoj osobi da uzmu maha. imao slušne. on ih negira i projektuje ih na tu osobu i tada oseća da ta osoba. dinamizme koji su normalna komponenta svačije odbrane kada su u psihološkom konfliktu.P. . u detinjstvu pomčen. Razboleo se pre 4 godine: povlačio se sve više. Ima obilje sumanutih ideja koje ne čine celinu: Japanci su ga stavili na listu zbog bombardovanja Hirošime. paranoidna osoba upotrebljava psihološke mehanizme negacije i projekcije.

kada bolesnik neprestano dokazuje svoja prava. Ne postoje halucinacije. pokreta. sa sumanutim idejama i halucinacijama. obraća se svim instancijama. sa sumanutim idejama proganjanja. parniči se. sa bolesnim tumačenjem tuđih gestova. amfetamin. a zbog halucinacija ni u paranoju. Opisana su tri tipa paranoje:  paranoia persecutoria.  interpretaciona paranoja. Van ovih sumanutih sistema bolesnik se može ponašati normalno. zbog koje se ne može uvrstiti u shizofreniju. fasada ličnosti ostaje očuvana.PARAPHRENIA je oboljenje koje nastaje u involucionom periodu. senilna demencija. ali s očuvanom fasadom ličnosti. Teška depresija može imati paranoidne elernente. vodi procese. tužaka. reči. kao da se sve odnosi na njega i protiv njega. TOKSIČKE I ORGANSKE PSIHOZE (hašiš. psihomotorna epilepsija. alkoholičarska halucinoza) mogu dati paranoidnu reakciju. može delovati prilično integrisano. Odlikuje se sumanutirn idejama veličine i proganjanja koje čine čvrst i nepromenljiv sistern. . Klasična paranoja KOJU JE OPISAO Kraepelin Veoma je retko oboljenje. pretežno u žena.  paranoia querulatoria.

Ove dve poslednje nabrojane funkcije obavljaju se uz učešće prostranih delova mozga. Bez obzira na vrstu lezije i na njenu težinu organska oštećenja mozga daju  poremećaje orijentacije. ali je zadržavanje — retencija oštećena: nije u stanju da se nešto kasnije seti zadatog materijala iako ga je neposredno ponovio.  inteligencije i  afekta. U ovom poslednjem slučaju radi se o psihozi. U lakšim oštećenjima poremećaji pamćenja su ograničeni. subduralni hematom i druga oboIjenja. a u težim slučajevirna i neadekvatan. zbog čega su i najvulnerabilnije i među prvima oštećene. razumevanje govora. Ako se radi o lakšim promenama. Inteligencija i njene različite funkcije takođe mogu biti oštećene: shvatanje. DELIRIJUM Delirijum je psihički poremećaj koji ima sledeće karakteristike: . rasuđivanje i donošenje suda i zaključaka. pažnjom i pamćenjem. zadržavanje i reprodukcija — oštećene su u težim slučajevima. ponekad i bez neuroloških znakova žarišnih oštećenja. U nekih bolesnika  registrovanje može biti očuvano (u stanju je da neposredno ponovi reči ili brojeve za koje mu je rečeno da ih upamti). bolesnik je u stanju da se snalazi u realnom svetu. kao npr.  Sećanje davno upamćenih informacija (reprodukcija.ORGANSKI PSIHIČKI SINDROMI Psihička promjena koja je izazvana oštećenjem moždanog tkiva bilo koje vrste. u težim slučajevima on nije sposoban da reaguje ni na najobičnije zahteve i situacije svakodnevnog života. mogu dati organski psihički sindrom. sposobnost učenja i rešavanja zadataka. Afekt može biti oštećen bilo kao preterano emotivno reagovanje (labilnost). plitak. ili je afekt tup. Odnos prema okolini. koje najčešće ostavIjaju trajne i ireverzibilne promene. računanje i fond znanja. kao što ni sva hronična oboljenja mozga ne stvaraju ireverzibilne promene. ne daju samo difuzne lezije mozga ovaj sindrom. njen korelat i služi za njeno ispitivanje. svom sopstvenom identitetu i identitetu drugih. Pamćenje. apscesi. proces koji je u tesnoj vezi s opažanjem. Međutim. njegove sve tri funkcije — registrovanje.  pamćenja. žarišne. Organske psihičke promene mogu biti akutne (promene su obično prolazne) i hronične. Orijentacija i svest vrlo često su oštećeni u ovim slučajevima. rekognicija) može biti oštećeno iako je bolesnik u stanju da nov materijal upamti posle ponavljanja (re1ativno očuvana registracija i retencija). intrakranijalni tumori. Ni sva akutna oboljenja ne daju reverzibilne. u svakodnevnom govoru nazivamo orijentacijom. rekolekcija. Ona je izraz stanja svesti.

uzimanja beladone (čak i terapijske doze ove droge mogu dati delirantna stanja s neinirom i optičkim halucinacijama. ni kada sam prišao dok se proglašavao pobednik«. halucinogenih droga (v. To je traumatska encefalopatija. poremećaj orijentacije. ni lika Karilje. ili delovanje kao u snu. Nekoliko časova posle meča P. Delirijum je ovde posledica potresa mozga.    kvantitativne izmene svesti različitog stepena. shvatanje. novosti od 28. parijetalnim režnjevima (senzitivna kora). halucinacijama. panika. napadi besa. razumevanje situacije. febrilna oboljenja i traume. nerazumno. ponekad i nasilno ponašanje. Uzroci delirijuma su brojni:    intoksikacijc (egzogene i endogene). — Zaista se ničeg ne sećam.). limbičkom sistemu. a mogu postojati i znaci demencije. Ovo stanje izmenjene svesti posle traume glave zove se traumatska psihoza. Febrilna oboljenja Sa temperaturom preko 40°C. Ne sećam se nićega: ni kako sam ustao. iluzijama i sumanutim sadržajima mišljenja — strah. — rekao narn je P. izmenjeno afektivno stanje koje odgovara halucinacijama. .. ponekad prođu sedmice i meseci pre nego što dođe do potpunog oporavka. neskladno. oštećeno pamćenje. — ovo je prvi put da mi se tako nešto desi. naročito u dece). se sasvim oporavio i sada je dobro raspoložen. Anatomske promene koje su odgovorne za delirijum verovatno su lokalizovane u moždanom stablu (retikularna supstancija). »Po sle dva teška nokdauna u meču sa Kariljom naš bokser M. god. zbog uremije. naročito u dece koja imaju groznicu. strahom. porfirije. doživeo je potpunu amneziju. Posle teže traume period izmenjene svesti može trajati nekoliko časova ili dana. dijabetesa. U hroničnih alkoholičara tipičnu delirantnu sliku pruža delirium tremens. One nastaju u saobraćajnim nezgodama ili u sportu. Traume glave Verovatno najčešći uzrok delirantnog pomućenja svesti. Trajne psihičke promene sa znacima demencije postoje kod teških povreda mozga. oboljenja jetre. Potres mozga je čest u boksera. P. ponekad mogu biti praćena delirijumom: nemirom. o čemu svedoči sledeća vest iz novina (V. Psihička slika je delirijum. VIII 1974. počev od lakog pomućenja pa do sopora. Toksikomanije). slično automatu (»automatizam«). Intoksikacije nastaju Usled velikih doza alkohola. neprepoznavanjem najbližih. uviđavnost.

DEMENCIJE Demencija je gubitak najviših psihičkih funkcija. Pamćenje takođe trpi. dok nedostatak ili rani gubitak inteligencije (pre nego što se ona u deteta razvila) zove se mentalna retardacija ili oligofrenija. štedljivost iz mladih dana pretvara se u škrtost. konzervativni i nedostupni razlozima. donošenja suda i procene. arterioskleroze rnozga. uglađenost.  Prvo se primećuje da je smanjena sposobnost apstraktnog mišljenja. shvatanje novih. ovo je stečeni gubitak intelektualnih sposobnosti. a to je najviše u starih oštećeno. i u daljem napredovanju demencije bolesnik nije više sposoban da se brine o sebi. jer sposobnost čitanja nije ovde u pitanju). Ovome doprinosi i društvena izolacija penzionera. Ovde ćemo se zadržati na senilnoj i arteriosklerotičkoj demenciji. godine (ne uvek). davne događaje. da se oblači i sam hrani. gubitak sposobnosti koje su postojale. Crte iz mladosti produbljuju se: ranije sumnjičava osoba postaje nepoverljiva. Razumevanje pročitanog teksta (ne aleksija. može biti očuvano i u teškoj demenciji. prijatelji ili saradnici. hroničnog alkoholizma. da održava ličnu higijenu. ali ne ona sposobnost sećanja već pre sposobnost integracije novog sećanja sa sećanjem starog materijala. Pamćenje može postepeno slabiti. a zatim se ne snalazi u kući i poznatoj okolini. a starim ljudima je preko potreba da osete da su potrebni i korisni pa se prihvataju rada — čuvanja unučadi i kuhanja. i korišćenje i jednog i drugog u rešavanju problema. Bolesnik zaluta. pre svega intelektualnih. povreda mozga u boksera. stare osobe mogu se bolje sećati davnih događaja. retrospekciju i prosuđivanje o rezultatima života. koje rodbina u »potrošačkoj civilizacijia zanemaruje i smatra ih smetnjom. finiji maniri. Sa starenjem sećanje se ograničava na mali broj anegdota i ova sećanja doprinose stvaranju pravila sadašnjeg života koja su zasnovana na ranijim iskustvima. Zbog toga stari postaju kruti. Sećanje za najstarije.    Demencije se viđaju kod velikog broja oboljenja: progresivne paralize. kasnije i reprodukcija starijeg upamćenog materijala. dogmatični. Štaviše. Senilna Demencija Normalno starenje zahvata emotivnu i intelektualnu sferu psihičkog života i razlikuje se od osobe do osobe. Osobine ličnosti postepeno se menjaju: najpre stradaju njegovo naučeno ponašanje. Ove promene su u početku diskretne i primete ih tek najbliži rođaci. a kasnije i elementarniji osnovi društvenog ophođenja. senilne demencije i drugih. . Prestanak s radom stvara još više mogućnosti za samoposmatranje. Najpre biva oštećeno sećanje za najnovije događaje. Sposobnost evociranja počinje da opada tek posle 80. stvaranja i imaginacije. kasnije i poznatih situacija postaje otežano. Kako smo u poglavlju o inteligenciji videli.

Uzroci nisu poznati. moria (i frontalni tumori sa sporim razvojem mogu ostati »nemi«). Polovina ovih bolesnika pokazuje postepeno intelektualno propadanje. Ovde ćemo se zadržati samo na psihičkoj slici. prvi su više fizički aktivni od potonjih. Ne može se reći da je psihička slika bolesnika s intrakranijalnim tumorom karakteristična. Početne promene mogu biti pojačana egocentričnost. Gotovo je dvaput češća u žena. Ranije psihičke crte nastranosti sada se pojačavaju. aiektivna nestabilnost. Teško se diferencira od senilne demencije i Pickove i Alzheimerove bolesti.Senilna demencija počinje kasno. kose) postoje i poremećaji hoda i govora. a fizičko i psihičko propadanje može trajati od 1 do 10 godine. Česta je depresija. organskog tipa reagovanja: smanjeno . upadljive su mikroskopske promene: veći broj plaques seniles u kori i bazalnim ganglijama. Bolesnici zaturaju i zaboravIjaju stvari. Oštećenje pamćenja nije globalno u arterioskleroznoj demenciji kao što se to viđa u senilnoj. Od psihičkih promena u pacijenata s intrakranijalnim tumorom najistakuutije su promene ličnosti u smiski pojačavanja premorbidnih crta. onda je dijagnoza arterioskleroze verovatnija. Gubitak moralnih kočnica i seksualni prestupi češći su u bolesnika sa senilnom demencijom. sužavanje girusa i proširenje sulkusa. manji broj ganglijskih ćelija. godine života. mišića. Kada je reč o froritalnom tumoru. novine). često imaju burna reagovanja. U ovoj prethodnoj demencija je lakunarna (v. Bolesnici s arteriosklerozom mozga često se žale na nesvestice i glavobolje. Ako se neurološkim pregledom otkriju neurološki žarišni znaci koji govore za oštećenje mozga. ali ona ima sve osobine tzv. ostali mogu pokazivati slike paranoidne. TUMORI MOZGA Klinička slika tumora mozga opisana je u Neurologiji. a u ovoj izlapelosti mogu izazvati požar. Pored telesnih znakova duboke starosti (promene kože. koje osim toga odudaraju od izgleda teškog bolesnika) — tzv. Poremećaji inteligencije) i promenljiva je. Mogu odlutati od kuće. krijući ih ispod kreveta ili jastuka. ali je intelektualno propadanje uvek prisutno i istaknuto. Intelektualne funkcije takođe mogu da propadaju. dugmad. Arteriosklerozna demencija Počinje ranije. teškoće u sporazumevanju i teškoće u upamćivanju. depresivne ili čak shizofrene psihoze. ali se može opažati razdražljivost ili afektivna labilnost. kasnije počinju da skupijaju nepotrebne predmete (stare kutije. Patološkoanatomske promene smatraju se identičnim s promenama u presenilnoj (Alzheimerovoj) bolesti: atrofija mozga. Uopšte uzevši. a nasleđe verovatno igra izvesnu nlogu. psihičko propadanje nije tako duboko u arteriosklerozne demencije kao u senilne. retko pre 65. ponekad se može videti sklonost šalama (često neduhovitim. naročito u čeonim režnjevima.

a od kategorije može zavisiti i pomoć koja mu se pruža (specijalni dom ili ustanova u kojoj može sticati neka znanja). . dok se one sa nižim količnikom ubrajaju u grupu subnormalne inteligencije. oligofrenije) možemo definisati kao stanje zaustavljenog ili usporenog psihičkog razvoja. Prema podeli koja za osnov uzima količnik inteligencije dobijen na testovima inteligencije. oni predstavljaju statistički prosek koji ne mora biti značajan za određenu individuu koju testiramo. pa. Najzad. Intelektualne funkcije takvih osoba su na nižem nivou nego što bi se to očekivalo za njihov uzrast. Zbog ovakve kategorizacije dete sa QI od 51 ulazi u istu grupu sa detetom koje ima QI 70. Pre svega. ovakva klasifikacija izražena brojkama može prema rezultatima na testovima inteligencije svrstati dete u višu ili nižu kategoriju iako ono prema celokupnim sposobnostima može biti bolje od onih sa višim rezultatom testiranja ili gore od onih s nižim rezultatom.Zbog toga se danas deca kategorišu prema celokupnim njihovim sposohnostima (ne samo prema inteligenciji) u tri grupe mentalne retardacije: — teška retardacija (odgovara prihližno grupi idiota i najtežih imbecila). oštećeno pamćenje. Izgleda da psihičke promene nisu zavisne od mesta tumora.rasuđivanje. osiin nešto o ličnoj čistoći. Sami testovi standardizovani su prema deci iz gradske sredine i pretežno jednog socijalnog kruga. prema tome. ne moraju imati istu stopu razvoja. Na rezultate testova utiče emotivno stanje ispitanika. postoje sledeće grupe mentalne subnormalnosti: IQ 0—20 21—50 51—70 71—80 81—90 idioti imbecili debili tupi granični slučajevi Postoje i druge podele koje se unekoliko razlikuju u brojkama količnika inteligencije pojedinih podgrupa. koja dozvoljava obučavanje za jednostavne procese rada i proizvodnje i za staranje o ličnoj higijeni. Mentalnu retardaciju (mentalnu subnormalnost. Psihičke promene viđaju se ne samo kod supratentorijalnih već i kod infratentorijalnih tumora. kongenitalnog ili nastalog u prvim godinama života (dakle u vreme kada se inteligencija još razvija). ne može se reći da su sva deca u istoj situaciji u odnosu na razvoj. čiji se nosioci ne mogu podučavati ni najjednostavnijim poslovima. Ovakvom stavu definisanja mentalne retardacije na osnovu psiholoških testova mogu se staviti zamerke. MENTALNA RETARDACIJA U poglavlju o inteligenciji vidjeli smo da osobe prosečne inteligencije imaju kvocijent između 90 i 110. promenljivost afekta. — umerena retardacija (odgovara grupi lakših imbecila i težih debila).

KLINEFELTEROV SINDROM (umesto dva polna hromosoma postoje tri: XXY Postoje i mentalne retardacije koje se nasleđuju prema Mendelovirn zakonima nasleđa. postoji samo jedan. vokalizuje. Mi smo za Beograd našli da 0. da u stanovništvu ima 0. kasnije se mogu osposobiti u specijalnim radionicama za polukvalifikovane ili kvalifikovane radnike. „ „ dete prati očima. ipak još uvek ne znamo etiologiju za veliki postotak slučajeva. mesec života 2. TURNEROV SINDROM (umesto dva polna hromosoma. reaguje na zvuk. . okreće se ka glasu podiže se da stoji. drži glavu kad je uspravljeno. Ovde ćemo uporedo s opisom etiologije pojedinih vrsta mentalne retardacije dati i njihovu kliničku sliku. koji se mogu opismeniti i školovati u specijalnim školama.5— —3% psihički zaostalih osoba. oni ipak igraju značajnu (ali ne jedinu) ulogu u ocenjivanju stcpena rnentalne retardacije. Kada su u pitanju manja deca. „ „ 7. kaže »tata«. dominantno. igra »tašitaši« itd. Oni se koriste za ocenu sposobnosti veće dece. hoda. „ „ 12. smeje se drugoj osobi.5°/o stanovnistva ima mentalnu retardaciju. njihov količnik kreće se izmeđa 30 i 50. Pored navedenih zamerki testovinia inteligencije. Iz primera se vidi da su sposobnosti koje se ovako ispituju delom motorne (može se desiti da dete normalne inteligencije sa cerebralnom paralizom ili mišićnom distrofijom da slabe rczultate) a delom psihičke sposobnosti. i to X). koliko ih imaju ćelije normalnih osoba. prema raznim podacima.— lakša mentalna retardacija (srednji i lakši debili i tupi). DOWNOV SINDROM (»MONGOLOIDNA OLIGOFRENIJA«) posledica je poremećaja broja hromosoma: umesto 46 hromosoma. recesivno ili vezano za pol. koristimo se ocenjivanjem razvojne zrelosti deteta 1. Etiologija. Ova deca imnaju usporen razvoj. Postoji i varijanta u kojoj se jedan deo jednog hromosoma grupe 21 prebacio na jedan hromosom grupe D. Ovo su samo neki uzorci iz velikog broja ovih testova koji se primenjuju na deci do 3. danas poznajemo velik broj etioloških faktora. Uzroci mentalne retardacije mnogobrojni su. Njihov izgled je karakterističan: otuda i naziv »mongoloidan« (inače nema nikakve veze s Mongolima). ovde postoji jedan prekobrojan i ima ih ukupno 47. sedi bez oslonca. ređe je nešto viši. godine. Genetski uzrokovani slučajevi mentalne retardacije Mogu se podeliti u dve grupe: u one koje su posledica anomalija hromosoma i grupu čiji uzrok leži u poremećajima gena. „ „ 3. trisomija 21.»mama«. Učestalost Smatra se. „ „ 10.

Postoje mentalna retardacija. WILSONOVA BOLEST (HEPATOLENTIKULARNA DEGENERACIJA) recesivno je nasledan poremećaj metabolizma bakra koji stvara karakterističan obojen prsten na korneji. histidinaemia. ponekad. horioretinitisom. debljajn kapci. godini. NEKE VRSTE HIDROCEFALUSA nasleđuju se recesivno vezano za pol. tuberkulozni ili izazvan drugim mikroorganizmima. KRETINIZAM nastaje zbog nedovoljnog lučenja tireoideje. nozdrve.000—30. Rubeola koju preboli majka za vreme trudnoće može dati mikrocefalus s poremećajima na očima deteta. mali rast. galactosaemia. usne. Nasleđuje se recesivno. nedovoljnom pigmentacijorn kose i kože i. Encefalitis virusnog porekla koji dete preboli rano daje teske posledice s mentalnom retardacijom. Tu se ubraja TaySachsova bolest. Dete se razvija norrnalno do 6. posledica urođenih poremećaja metabolizma. koja počinje u prvoj godini. dete psihički pro pada. kratak vrat. NASLEDNI POREMEĆAJI METABOLIZMA LIPIDA daju nekoliko oboljenja.NASLEDNA MIKROCEFALIJA (nasleđuje se recesivno) daje težu psihičku zaostalost. često irnaju epilepsiju.     Ovde je reč o poremećaju metabolizma fenilalanina. pigmentacije kože i psihičku zaostalost. uvećana slezina i jetra. hyperuricaemia.  FENILKETONURIJA. Postoje i drugi oblici lipidoza. koža je suvlja. argininosuccinuria. TUBEROZNA SKLEROZA (EPILOIA) ima karakterističnu ospu na licu od adenoma (adenoma sebaceum) leptirastog rasporeda na nosu i obrazirna. epilepsijom. GARGOJLIZAM se nasleđuje recesivno. Ovde je akvedukt zatvoren.000 porođaja. ispupčen trbuh. a odlikuje se pojavom slaboumnosti stepena imbecilnosti. što je posledica poremećaja više enzima. gubi vid. zbog čega dolazi do nagomilavanja likvora i uvećanja obima glave. izazivajući težak encefalomijelitis s kasnijim mikrocefalusom ili hidrocefalusom. čestu epilepsiju. glava karakterističnog izgleda (sedlast nos. Detaljnije je opisana u Neurologiji. meseca. a psihička zaostalost je stepena imbecila. stomak ispupčen. ili 3. Psihička zaostalost je teškog stepena. postaje apatično. Toksoplazmoza majke može inficirati plod intrauterino ili za vreme porođaja. jezik se uvećava. Oko jedan slučaj iavlja se na 23. Reč je o poremećaju metabolizma mukopolisaharida. Brojni drugi poremećaji metabolizma mogu biti uzrok mentalne retardacije: homocystinuria. kratki ekstremiteti). nefrogeni dijabetes insipidus i brojni drugi poremećaji. Izgleda da postoje najmanje tri genetička poremećaja koji su uzrok ove kliničke slike. priraslice . koji počinju kasnije. na retini se vidi u predelu makule zona svetlocrvene boje. može izazvati oštećenje kore mozga. glava je mala u odnosu na lice. ima epileptičke napade i umire u 2. a zatim zaostaje u rastenju. napadima i teškom retardacijom. Meningitis. Negenetički uzroci mentalne retardacije INFEKCIJE – TORCH su uzrok velikog broja slučajeva mentalne retardacije.

On sadrži samo tri elementa: ugljenik. ne i od drugih sastojaka. rnože igrati ulogu u stvaranju oligofrenije. Anoksija ploda može nastali kod nedonoščeta. rum. Ali. koja izazivaju neurološke znake i psihičku zaustalost različitog stepena. naročito nedostatak vitamina grupe B. Do oštećenja dovode i Rh-inkompatibilnost i težak icterus neonatorum koji oštećuje mozak deteta. POROĐAJNE TRAUME mogu prouzrokovati krvarenje ili oštećenje zbog asfiksije koja ih prati. alkohol ne izaziva teške posledice. U svim ovim slučajevirna dolazi do oštećenja ćelija moždane kore i bazalnih ganglija deteta. položen ispit i svaki i najmanji uspeh proslavlja se uz alkohol. zatim zbog anomalije placente. Hemijski sastav alkohola veoma je jednostavan. To je prihvaćeno kao nešto tako prirodno da se nenorrnalnim smatra upravo onaj ko u takvim prilikama ne pije. zbog čega se ova ponekad i piju razblažena. u vinu 10—12%. Za piće se upotrebljava samo etilalkohol (ethanol). u oba slučaja pored neuroloških simptorna postoji i psihička zaostalost. Posebno mesto ima prevencija fenilketonurije: kada se ovaj biohemijski poremećaj otkrije u novorođenčeta pre nego što je oštetio mozak. dok jaka pića (viski. Pregovori i sklapanje poslova. pića sadrže i materije koje imaju boju i ukus. pravilno provođenje porođaja. Žestoka. čime se postiže veća koncentracija alkohola. Svaka vrsta alkoholnog pića dobija se iz određenog izvora šećera: pivo iz ječma. preeklamptičke toksemije majke. Ali tako isto započinje svoj put i onaj ko će kasnije postati alkoholičar. Tako tretirana deca razvijaju se normalno. mada je izvor eneigije: gram čistog alkohola daje 7 kalorija. Ali. lečenje inlektivnih oboljcnja (meningitis. naročito izolacija koja dugo traje. mogu usporiti ili sprečiti razvoj deteta. upotreba alkohola je vrlo rasprostranjena. votka. jaka pića dobijaju se destilacijom alkoholnih pića. Ako svojom kalorijskom vrednosti potpuno zameni hranu. Ne zarncra se i ostaje nezapaženo kad neko popije čašicu. vino iz grožđanog soka. encephalitis) itd. nastaće teška posledica pothranjenosti i nedostatka vitamina. ALKOHOLIZAM Uzet u malim količinama. nesreća je u tome što neki Ijudi nisu u stanju da ga uzimaju samo u umerenirn količinama. vodonik i kiseonik.ineninga koje zatvaraju prolaze likvora i dovode do hidrocefalusa. S druge strane. Lečenje U nekim slučajevima može se delovati prevcntivno: čuvanje trudnice od infekcije i trauma. svadba ili bilo kakav prijem bez alkohola. Dej stvo alkoholnog pića zavisi samo od količinc alkohola u njemu. Alkohol koji se upotrebljava za piće dobija se fermentacijorn i vrenjem šećera. Nastala slaboumnost ne može se lečiti medikamentima. belančevina i minerala. Gotovo se ne može zamisliti nijedna proslava. pa i koju više. i loši uslovi razvoja. U pivu ima oko 4%. opasnost od alkohola velika je upravo zbog njegove rasprostranjene upotrebe i zbog potcenjivanja opasnosti koju on nosi. POTHRANJENOST. . može se sprečiti razvoj oligofrenije dijetom bez fenilalanina (hrana bez belančevina). Metilalkohol je i u ma]im količinama vrlo otrovan. Dobri su i rezultati lečenja kretinizma tireoidnim hormonorn. Osim alkohola i vode. a u najtežim slučajevima negom. brendi) sadrže 30—40»/o alkohola. Alkohol ne može zameniti hranu jcr nema vitamina. Deci se može pomoći i specijalnim školovanjem i podučavanjem.

sporije se resorbuje. u odnosu na svoju težinu) manje alkohola od lakše osobe. Dejstvo alkohola zavisi i od telesne težine osobe koja ga pije: teža osoba imaće u sebi srazmerno (tj. Zbog toga onaj ko je popio samo čašicu neće srneti da vozi kola najmanje jedan čas posle toga. a mala količina izlučuje se nepromenjena preko bubrega i pluća. uglavnom u jetri. Prosečan odrastao čovek za jedan čas oksidiše 14 —28 g jakog pića ili 150—350 g piva. Svakako će biti potrebno više vremena za istrežnjenje onome ko je popio veću količinu od onoga ko je manje pio. Iz želuca i creva alkohol prelazi u krv i ubrzo zatim u sva tki va i tečnosti tela. Na brzinu kojom alkohol prelazi u krvotok utiče i sadržaj stomaka: ako je uzct uz hranu ili ako je razblažen vodom ili sodom. pa će zbog toga biti manje opijena. bex obzira na ukupnu količinu u krvi. Brzina oksidacije aikohola u organizmu stalna je. bez obzira na to kojom su brzinom pili.Oksidacija. U organizmu se alkohol postepeno razara procesom oksidacije. . za dva popijena »mala pića« biće potrcbno najmanje dva časa.

Ako dete doživi neki psihički potres. Poremećaj postoji i kad se popije i najmanja količina. Uz alkoholeiniju od 0. a veće doze su smrtonosne.0 i 2. dok pravo pijanstvo nastaje kad se vrednost popne na 2—4%o. s nešto većim količinama popijenog alkohola slabe sluh. Ali na polnu moć deluje obrnuto. iako u stvari deluje na mozak depresivno. podstjče. Depresivno dejstvo na nervni sistem počinje već s prvom popijenom čašicom i povećava se s novim količinama. Ali. Veće količine nadražuju sluznicu stomaka i izazivaju gastritis. Međutim. i ovde je posredi njegovo negativno dejstvo na nervni sistern: kritičnost i kočnice su slabije. Prema tome. Prvo čulo koje trpi je vid. ravnoteža. Alkohol deluje na krvotok i na rad srca. što je pogibeljno ako se u takvom stanju voze kola. iako. U stvari. dugogodišnji potrošač alkohola manje je otporan čak i od početnika.roci. UT. zbog čega se osoba koja je pila upušta u nepromišljene poduhvate. najteže dejstvo alkohola trpi nervni sistem. 1 najmanja količina popijenog alkohola smanjuje sposobnost pamćenja i učenja. količina alkohola u krvi (alkoholemija) nije presudna za ponašanje onog koji pije. Uporedo s ovirn smanjuje se sposobnost rasuđivanja i javlja se lažno osećanje sigurnosti. Nije rnogućno odrediti granicu do koje je dozvoljena upotreba alkohola. Isto tako. Alkohol guši rad mozga. Psihoanalitičari kažu da razvitak čovekove ličnosti od najranijih dana pa do potpune zrelosti prolazi kroz nekoliko faza.5%o javljaju se prvi znaci alkoholisanosti (zbog toga je ta granica uzeta za dozvoljenu za vozača amatera. Pod uticajem alkohola dotle stidljiva osoba postaje smelija i agresiviiija. Tolerancija. Lekar se često u svorn radu suočava s istinom da ne postoje bolesti već bolesnici: neko će lakše postati alkoholičar kad u njcmu postoje neki preduslovi za to. i to najpre onih njegovih delova koji učestvuju u stvaranju najviših psihičkih funkcija. kao što su to rasuđivanje. Pogrešno se misli da alkohol podstiče seksualni nagon. Količina alkohola u krvi inože biti ista na početku opijanja i u vreme trežnjenja iste osobe. a zbog poremećene ravnoteže hod je teturav. uzimamo za primer ono najčešće i najopasnije. analna i genitalna faza. Kasnije. To mogu biti osobe koje ne nalaze u svakodnevnom životu zadovoljstvo. miris i osećaj dodira. samokontrola. u sličnirn situacijama čovek će pokazati slično .Dejstvo. To su oralna. obziri se gube.5%o nastaje koma.5%o daje laku opijenost (po drugima ovo nastupa tek između 1. U gotovo tri četvrtine alkoholičara oštećen je rad jetre. sposobnost uzdržavanja od nepromišljemh aktivnosti. Značajne su i okolnosti. u odraslom dobu. To dovodi do pogrešnog zaključka da alkohol stimuliše. Govor je otežan. A to može biti. Pod dejstvom alkohola čovek gubi sposobnost da reaguje brzo i piavilno. zbog čega se seksualni kontakt lakše ostvaruje. postaje nasrtljiva. govori besinislice. razvoj ličnosti se može zaustaviti (»fiksacija«) na fazi u kojoj se taj stres desio. koje alkoholom pokušavaju da se oslobode unutrašnje napetosti ili one kojima se čini da nz piće život izgleda ružičastiji. podnošljivost alkohola nije ista ni u iste osobe u raznim trenucima. S alkoholemijom od 3%o sve osobe pokazuju znake toksičkog dejstva alkohola. ukus.0%o). upravljanje vozilom ili mašinom. sa 4. Alkoholemija od 0. ista osoba u početku svoje alkoholne »karijere« manje je otporna na alkohol nego kasnije. ali su posledice teže u fazi opijanja. ona se smanjuje. videli smo. ova alkoholemija daje razne posledice u raznih osoba i situacija).6%o do l. U većim količinama izaziva sanjivost pa i gubitak svesti. a velik broj njih dobije cirozu jetre.

Neke profesije kao da su naroćito pogodne za alkoholizam. uporna je i tvrdoglava. a ako i uspeju da budu bez alkohola nekoliko dana pa čak i duže. Ove reakcije mogu biti snažne ali neadekvatne i nerazumljive ako se ne uzme u obzir da je reč o povratku (regresiji) na ranije nezrelo ponašanje iz detinjstva. na onoj u kojoj je doživela potres. One se mogu ponekad i opiti. želja da se ne smatra izuzetkom. Istina. Ovi faktori ubrajaju se među najsnažnije. To se naročito dešava na velikim gradilištima. ali je u odnosima s drugim površna i nije sposobna da stvori trajne i prisne odnose. ali nisu i jedini činioci u nastanku alkoholizma. Ove njihove crte postaju još izraženije pod uticajem alkohola. Genitalna ličnost potiče iz kasnije faze razvoja i pokazuje preokupiranost seksualniin mislima i impulsima. krčmama i barovima. a takvih je najviše. piju umereno i neredovno. što zna či da je reč o bolesnicima. ovde nije reč o nasleđivanju alkoholizma već o primeru kojim otac utiče na sina. U tiin situacijama može osećati nelagodnosl. Mnogi alkoholičari irnaju osobine oralne ličnosti. ako ne i značajniji uticaj imaju socijalni i kulturni faktori. putevi). mada može i postavljati zahteve i »obesiti se o vrat«. lako socijalni i kulturni faktori deluju podjednako na sve pripadnike iste zajednice. i u selima. Prema tome. strah ili unutrašnju napetost. Po pravilu piju saino u društvu: ovi nisu alkoholičari. traži od drugih pomoć. teži da pridobije luđu sklonost i Ijubav. Uvođenje petodnevne radne sedniice stvorilo je više slobodnog vremena koje se ne koristi pogodno u sredinama koje ne raspolažu nikakvim razonodama i mogućnostima da se je dan deo novca utroši za lično zadovoljstvo. veći je broj alkoholičara nieđu sinovima alkoholičara nego među ostalim osobama istog uzrasta. Neke osobe. kao što je mogućno i to da deca vatrenih trezvenjaka postanu alkoholićari. bolesnici koji pate od bolesti koja se zove aIkohoHzam. u manjoj meri. . dobiće psihičke ili fizičke poremećaje usled apstinencije. U zemljama u kojima nema dovoljno robe široke potrosnje. koja traži i nalazi oduške u piću. ako ne uzimaju alkohol nekoliko dana. a uz to ne postoji stimulacija za dugoročnu štednju. u kojima je kafana s pevačicom jedino mesto izlaska. Neki piju neumereno velike količine alkohola. bez lečenja se ponovo odaju piću. Ali. Alkoholizam kao bolest. Poznato je da je veći broj alkoholičara rneđu onima koji rade s alkoholom. često se opijaju i zbog alkohola mogu imati neprijatnosti na poslu i u porodlci: većina ovih kasnije postanu alkoholičari. Oralna ličnost je pasivna. Izvesne okolnosti pomažu veću potrošnju alkohola. Ali. kao što su to osobe zaposlene u kafanama. To su trgovački putnici i rnornari. koja se ne nalaze u blizini velikih gradova (hidrocentrale. to su alkoholičari. ipak samo neki postaju alkoholičari. Takva je ličnost u svom emotivnom razvoju zaustavljena na jednoj od ranijih faza razvoja. Analna ličnost pokazuje preteranu urednost (»pedantnost«). Ali dešava se i da deca alkoholičara budu najogorčeniji protivnici alkohola. savlađuje svoja osećanja. postoje osobe koje su navikle na alkohol i ne mogu da prestanu s pićem svojevoljno i bez lečenja. Društvo prijatelja koji piju. novac nalazi svoj put ka alkoholu. među alkoholičarima mogu se naći i drugi tipovi ličnosti — istina. To će ponašanje u nekim njegovim vidovima biti nezrelo i ono će se ogledati u poremećenom odnosu prema drugim Ijudima. Ništa manji.ponašanje. ponekad i žeIja da se pokaže kao »muškarac« — sve to mogu biti razlozi za sve češće piče. Ali. i ličnost koja reaguje na način koji odgovara jednoj od faza zaustavljenog razvoja ima posebne karakteristike i pripada tom tipu ličnosti po korne nosi i naziv.

Alkoholizam može biti i posledica neke druge bolesti ili psihičkog poremećaja. Što je još žalosnije. Drugi. ili to pokušaju svojevuljno. Posebnu grupu čine oni alkoholičari koji rnesecima ne piju uopšte ili piju vrlo umereno. U takvim situacijama naručuje se »tura« za »turorn« za sve te »poznanike«. ali posle toga sve počne iz početka (ako su duže vreme bez pića. zbog koje teže dolazi do pijanstva. Ovde on nije početak svega već je samo sredstvo pomoću koga se smanjuju unutrašnji konflikti. dipsomunija ili periodički alkoholizam. Postoje alkoholičari koji kad jednom počnu da piju ne prestaju sve dok ne utrošc sve piće. prijatnost. Na taj način nadoknađuju svoju nesposobnost da steknu prijatelje u normalmm uslovima. On sebe ne smatra alkoholičarem. dobiće simptome apstinencije. Ipak im je prva briga ujutro da popiju koju čašu jer ne podnose potpuno trezno stanje. Takvi se. i ponovo se ponašaju kao ranije. u ovim nesrećama alkohol po sredno uzima živote i onih koji nikakve veze s njim nisu imali. Neki piju u bifeu s poznanicima koje su tamo stekli. Neke osobe redovno piju velike količine alkohola i ne opijaju se jer piju kontrolisano. patiće od apstinencijalnih poremećaja). izbegavajući tako primedbe koje bi zbog pića dobili kod kuće. a često opijanje mnogi pogrešno smatraju merilom o alkoholizmu. a piće je lako dostupno pa se zato . Na žalost. što im čini zadovoljstvo. To je tzv. U saobraćajnim nesrećama ginn i oni koji ga retko piju. Mnogi od njih su nesamostalne osobe koje ne mogu da napuste roditeljski dom i kojima su stalno potrebni zaštita i bodrenje. 1 kao odrasli i dalje teže da im se svaka želja ispuni i ne rnogu se ničega lišiti. najčešće neuroze. Velik broj ovih osoba su usamljenici bez prijatelja. simptom i posledica i težih psihičkih oboijenja (simpfomatski alkoholizam). kad se odaju piću. Zbog toga nisu razvili samopouzdanje i nisu u stanju da se nose s teškoćama. na neki način. vraćaju u mašti u svoje bezbrižno detinjstvo u kome su bili srećni. opet. Neko postane alkoholičar i ne priinetivši kako se. ni da li se. Alkohol ne uzima samo živole onih koji su prošli kroz sve faze teške bolesti. Piju i zato što im piće ublažuje osećanje nespokojstva i što im pruža. samo se mali broj ovih osoba obraća za pomoć i lečenje. kao da njime žele da izleče simptome osnovne bolesti. u red onih osoba čiji je emotivni razvoj zastao u nekoj fazi detinjstva. Za neke alkoholičare može se reći da se ubrajaju u grupu tzv. Oni obično dosta jedu. Neki su preterano vezani za majku. sav novac ili dok se ne napiju do besvesti. i alkoholizam je teško oboljenje koje ubija ako se ne leči. 0vakvom ubeđenju doprinosi i povećana podnošljivost na alkohol. bežeći iz realnosti koja im je teška. Neki od ovih imali su u detinjstvu sve jer su im roditelji ispunjavali svaku želju. Ali ako su prinuđeni da ne piju (zbog bolesti). puše. U ređim slučajevima alkoholizam je znak. nezrelih lićnosti. Pojedinci vole da piju sami u bifeu ili kafani. a onda iznenada počnu neumereno da piju danima. Oni mogu izdržati i po nekoliko dana bez alkoho]a. piju samo kod kuće — to su obično žene alkoholičari. to desilo.Kao i mnoge druge bolesti. zanemarujući posao i porodicu. Oni obično nemaju nikakvih povoda ili bilo kakvo objašnjenje za ove iznenadne periode odavanja piću. Tu nije posredi samo psihička zavisnost od alkohola već su u pitanju i znaci fizičke zavisnosti. Posle izvcsnog vremena sve ovo iznenada prođe kao što je i nastalo. a u piću nalaze slično zadovoljstvo.

Neprijateljska osećanja koja su iz društvenih obzira bila gušena pod normalmm okolnostima. Dotle traje tzv. Da bi postigao željeno dejstvo. Oko 20°/o svih onih koji piju alkohol ubraja se u tu kategoriju. nikad i ne okuse alkohol. Sve počinje povremenim pićem u društvu. Najzad. U društvu će nastaviti da ispija »ture« zajedno s drugima. Mnogi Ijudi koji bi se lako mogli uvrstiti u neku od opisanih grupa nikad ne postanu alkoholičari — štaviše. To i jeste vreme kad se bez velikih teškoća može sasvim prestati s pićem ili se može nastaviti sa smanjenim i umerenim uzimanjem pića. Neki od njih imaju slabiju potenciju i pomoću alkohola pokušavaju da steknu samopouzdanje. poslednje preulkoholičarske ili pretoksikomanske faze. ili se pre nekog prijema kod kuće »pripremi« s nekoliko čaša. ali će velik broj nastaviti da pije sve češće i sve više. zavisnost od alkohola: . smišlja različitu strategiju: svraća na više rnesta gde popije samo jednu čašu. drugi su impotentni i u piću traže utehu. neke osobe što se nađu suočene s teškoćama u životu ili pretrpe težak gubitak i nisu u stanju da ovo podnesu i nekako reše pribegavaju piću kao nekom leku. ali će imati potrcbu da između ovih popije i poneku krišom.na njega može »osloniti«. može poslužiti kao znak i opomena da se bolest približava. Nekad i same spoljašnje okolnosti idu tome na ruku. ili popije dosta a ostaje trezan. ispija brzo nekoliko čašica. Mnogi postaju impotentni zbog štetnog dejstva alkohola na polni nagon. kao što se može postati alkoholičar i kad se ne raspolaže nijednoin od opisanih osobina niti se ijedan problem može za to okriviti. iznenađuje se zbog onog što jc tada uradila. mora uzimati veću količinu. ali ako se uoči. Kažu da se među alkoholičarima nalaze i latentni hornoseksualci koji u alkoholu nalaze samo ventil i zamenu. Neka od ovih faza ostane nezapažena. prva prealkoholičarska faza. To ga ohrabruje i sebi čestita. oslobodila su se uz pomoć alkohola koji uklanja kočnice. Ako se s pogoršavanjem nastavlja i dalje. Osobe sa seksualnim problemima mogu se takode naći među alkoholičarima. Upravo ovi Ijudi najlakše postaju žrtve alkoholiziTia i ne primećuju kuda ih to vodi. Poneka inače mirna osoba iznenadi svojim agresivnim ponašanjem svakoga ko je poznaje: u alkoholisanom stanju napada i lomi sve oko sebe. Onog trenutka kad razlog za piće postane želja da se doživi neko olakšanje nastaje druga prealkoholičarska faza. a kad se otrezni. Svakako se u životu ne nalaze ovako jasno odcljeni tipovi ličnosti među alkoholičariina. Mnogi će tako nastaviti i godinama bez znakova pogoršanja. češće oni imaju osobine tipova opisanih ličnosti. Poneko i sam uoči da pije više i češće nego ranije i više nego drugi. Najzad. Razvoj bolesti. i piće sve češće postaje pribežište i olakšanje. do treće. a da bi izbegao da ga drugi otkriju. Uporedo s većom potrošnjorn alkoho la povećava mu se i otpornost — tolerancija na alkohol: da bi postigao isto dejstvo. Posle ovoga nastupa faza alkoholne toksikomanije. da u njemu »utope« svoj bol. međii alkoholičarima se mogu naći i osobe s izopačenim seksualnim nagonima: nisu retki homoseksualci koji u kafanama i bifeima mogu naći sebi slične. došlo se do praga bolesti. kako bi u društvu izdržao spor tempo. Obično izbegava prijatelje koji bi ga mogli kritikovati. 1 pored toga ne mola još uvek uviđati kuda sve to vodi. Tada će ili prestati da pije ili će početi da krije tu svoju slabost od drugih. a alkohol im olakšava slobodniji pristup.

kada troši velike sume da bi častio i nepoznate koji se nalaze u kafani. Bolest je u svom punom razvoju. Ujutru je uznemiren. a ponekad u tome i uspe. Ali se sve svodi na to da u stvari stalno misli na alkohol. radostan događaj ili neuspeh i žalost podjednako. Sada počinje da se dešava nešto novo: ne seća se nekih događaja. . Sam gastritis nije neizlečiv ako se prestane sa pićem. Pije i opija se i danju. ruke počinju da mu se tresu. a gotovo svaki alkoholičar ima teži oblik ovog oboljenja. štaviše. retko uspeju jer se vrše u alkoholisanom stanju. Velik broj umerenih potrošača alkohola dobija zapaljenje želuca — gastritis. Pokušaji prijatelja i porodice ostaju bez uspeha. čak i mesecima. to ga i obeshrabruje i počinje da nipodaštava sebe kao bezvrednu i bespomoćnu osobu kojoj nema pomoći. otpornost na alkohol: sve manje količine alkohola dovode do teške intoksikacije. StariJe se dalje pogoršava zbog loše ishrane: ne samo što nema vremena da nabavi i pripremi hranu već i apetit nestaje zbog oboIjenja želuca. kako se ponašao prošle noći. najbolji je dokaz da je u to vreme njegovo ponašanje bilo gotovo sasvim normalno. već o gubitku sećanja. sve do trenutka u kom se dospeva u bespomoćno stanje. Piće je postalo najvažnije u njegovom životu. Da bi se obezbedio da mu alkohol bude uvek pri ruci. menja mesto i vreme pića. i pije još žešće. Jedino što preostaje je lečenje. za sve ostalo slabi interesovanje. Komplikacije alkoholizma. U odmaklijim stadijumima ciroza je neizlečiva. Pokušaji samoubistva. Ovo se alkoholičarima mu že desiti čak i onda kad nisu mnogo pili. Sve postaje dobar izgovor za piće. kako je dospeo do kuće. naročito ponedeljkom. Ovde nije reč o nekom gubitku svesti. Posle ovoga nastaje stadijum hroničnog alkoholizma. Da svest nije bila oštećena. i prestane da pije danima. napušta porodicu i prijatelje. često izostaje. zadovoljan što rnu je eksperiment uspeo: time je samo sebi »dokazao da može bez pića«. sedmicama. Za lekare je to važan znak da je prestala mogućnost da se ovaj može vratiti na umereno piće: nastala ]Q toksikomanija i njen put nizbrdo. Ponekad pravi gestove »kavaljerstva«. srećom. Ako nastavi. Zapušta se. pravi sam mešavine. uplašen. ali se neumitno vraća piću svom žestinom. 1 na druge načine vrši opite kako bi ostvario umerenost u piću: menja vrste alkohola. Da nastavi s pićem — ne može. Pre svakog posla ima potrebu da pije. više iz želje da sam sebi dokaže kako još nije tako loš. Ponekad dođe do kobne odluke da alkohol zameni drogama i time svoj položaj pogoršava. Ciroza jetre česta je posledica alkoholizma. S ovim se ušlo i u period u kome se gubi kontrola nad pićem: i samo jedna čašica dovodi do ispijanja mnogih sle dećih. da prestane — nije u stanju. Na poslu postaje nepažljiv. zadužuje se i tone sve dublje. kako to mnogi od njih misle. da ga može ostaviti kad god to odluči — prema tome može piti slobodno. krije boce (i zaboravlja gde ih je ostavio). manje da bi impresionirao ostale. gotovo stalno oseća muku. Posle dugotrajnog neumerenog pića smanjuje se podnošljivost. U ovom periodu može se javiti bolesna Ijubomora alkoholičara. To ga potresa i plaši i obraća se lekaru za pomoć.piće je sada potreba i bez njega se vi še ne rnože. Opija se često. Razvijaju se i bolesti zbog nedostatka vitarnina. Nastupi kajanja i griže savesti su samo još jedan razlog da se pije. ako ga zatraži ili ga nagovore na to. ne može ni da se obuče pre nego što popije čašicu. može doći do trajnih oštećenja mozga. Grizlica u želucu česta je u alkoholičara. Nema dovoljno novca za alkohol pa pokušava da ga stekne kockom. AIi i tada učini napor. o amneziji koja obuhvata jedan određeni deo vremena.

neprestano govori i ponaša se kao da želi da uhvati ili otera životinje koje mu se priviđaju na krevetu i u sobi. 1 pored halucinacija rnogu da rade svoj posao i neupućenima ne daju utisak bolesne osobe. Ali. Obično je reč o alkoholičarima koji su neumereno pili najmanje 10 godina. B.a. Neki hronični alkoholičari imaju halucinacije: čuju glas koji im govori pogrdne reči. odustajanje od pića i le" čenje mogu dovesti do poboljšanja. ranije konobar. On nastaje zbog nedostatka vitamina B). nedostaju mu prednji zubi. »neke čupave životinjice koje šište. znoji se. Zapušten. U ovakvorn stanju postoje uznemirenost. dobro poznata bolest hroničnih alkoholičara. Ovo se dešava kad alkoholičar prestane da pije zbog neke bolesti. Delirijum traje nekoliko dana. Ako bolest nije uzela rnaha. Inače. redovno se opija. Da bi se »učvrstio«. viču na njega. Oni to doživljavaju pri gotovo čistoj svesti. Dva do tri dana posle prestanka s pićem može se javiti delirijum tremens. povrede ili operacije. M. Psihički poremećaji su teška komplikacija hroničnog alkoholizma. U sličnim okolnostima dugogodišnji alkoholičari mogu dobiti i epilepsiju. i normalna logika ne može se primeniti. Nesuglasice koje zbog toga nastaju često se završavaju tučom. a od 23. Za mno. godine. lucinoza alkoholičara. uznemirenje. Dijagnoza: delirium tremens. psuje ih. morske životinjice s pipcima sličnim algama«. prljave kose.ae se tada prvi put sazna da su alkoholičari. privatni ugostitelj. pauke koji su pleli mrežu po zidu. P. ruga im se i preti im. »od prijatelja i neprijatelja«. Oseća intenzivan strah. u svemu ostalorn što nije u ve/i s bolesnorn Ijubomorom. . pije još od vojske (30 godina). nesnosne. a nije retko da je ova konstatacija iznenađenje i za samog bolesnika. prljav. uz lečenje se smiri i za kraće vreme. devojke male kao lutke. U daljoj obradi te svoje bolesne ideje pronalazi »dokaze«. koja se može javljati za vreme uzimanja alkohola ili može biti znak apstinencije u vreme prestanka s redovnim pićem. Pre dva dana počeo da viđa sitne figurice i životinjice. 53 godine. kako kaže. 45 godina. može biti neupadljiv. službenik (inkasant). To je alkoholičarska halucinoT. Dešava se da ne prepoznaje ni svoje najbliže. u iznošenom kaputu. Počeo da pije još od 18. osećaj slabosti i poremećaj orijentacije.. koji se pojačava kad pokuša da radi bilo šta. od čega pate alkoholičari. svesni su da se s njima dešava nešto nenormalno i traže pomoć lekara. nije orijentisan. Nije važna starost žene u čiju vernost sumnja. To je polyneuritis.Još jedno oboljenje je veoma često u alkoholičara. prva mu je briga da popije Uz ovo mogu postojati vidne i slušne halucinacije. grde ga što je rasturio porodicu i zanemario decu da bi on »napunio burag rakijčinoma. u svom radu. koji je o sebi mislio da pije umereno TT ovom stanju doživljava strah. a to upravo i otežava da ih nagovore na lečenje. Više puta zatečen kako su mu uši zapušene hartijom i krpicama da bi se branio. Ovde je reč o bolesti. niti njen izgled.. S. Dijagnoza Nekoliko časova ili nekoliko dana posle prestanka s pićem (reč je o teš kim i dugogodišnjim alkoholičarima) javlja se ukutni tremor ruku. halucinacije su za bolesnika mučne i neprijatne. Stalno čuje glasove među kojima je prepoznao očev i lekarov glas. drhti. Patoloska Ijubomora alkoholičara obično se odnosi na bračnog druga. pa i kad se oblači.

izuzev što osobe s navikom. U punom zamahu bolesti alkoholičar bez lečenja retko može preći na umereno i kontrolisano piće. Navika na drogu ima sve karakteristike zavisnosti. To je Wernickeova encefalopatija. Nagli prekid izaziva apstinencijalne simptome. s težnjom da se doze povećavaju da bi se postiglo željeno dejstvo. Mnoge droge koje izazivaju fizičku zavisnost stvaraju i toleranciju. Njih karakterišu sledeće osobine: — velika potreba. Poremećeno je upamćivanje svega što u sadašnjosti doživljava. Lečenje. a njihove štetne posledice odražavaju se kao neurološke ili psihičke promene. Psihoterapija je ipak najvažnija. bolesti koju je opisao ruski psihijatar Korsakov. ne pokazuju apstinencijalni sindrom. čak pravi šale i duhovite upadice i zbog toga odaje utisak sasvim normalne osobe. Još jedno oboljenje posledica je nedostatka vitamina Bi u alkoholičara. koje ima za cilj da stvara neprijatne simptome ako se pije alkohol. uz to zaboravlja i događaje iz skorašnje prošlosti. — razvoj tolerancije. Primenjuje se i tzv. Fizička zavisnost posledica jc Hzioloških promena koje izazivaju potrebu da se nastavi s uzimanjem droge 1ako bi se izbegla pojava simptoma poznatih kao apstinencijalni sindrom. izražavanje je sve teže i intelektualne sposobnosti uopšte propadaju sve više. ne i na one ranije. ali uz to postoje i paralize očnih mišića i poremećaj ravnoteže. Tek se u dužem razgovoru primeti da brka redosled događaja. Do ovoga dolazi zbog oštećenja i izumiranja nervnih ćelija mozga. Rezonovanje je dobro. trudiće se da ovo prikrije izmišljenim okolnostima i pričama (konfabulacije). . Bolesnik pre svega mora da želi da se leči i da pri stane na lečenje. Zavisnost od droge je stanje koje nastaje posle ponavljanog uzimanja droge. Ovaj poremećaj upamćivanja od nosi se na događaje koji su se desili za vreme ove bolesti. vitamini i dijeta za popravljanje pothranjenosti. Sve droge koje izazivaju toksikomanije imaju snažno dejstvo na centralni nervni sistem. težnja ili prinuda da se nastavi s uzimanjem droge. iako psihički zavisne. TOKSIKOMANIJE (Narkomanije. adikcije) Toksikomanije se mogu definisati kao stanja povremene ili trajne intoksikacije koja su pogubna za ličnost i štetna za društvo. stanje koje se karakteriše oslabljenom leakcijom na istu dozu droge i potiebom da se količina doze poveća da bi sc postigao isti farmakodinamski efekt. Najteže i neizlečivo oboljenje koje rnože pogoditi hronične alkoholičare je demencija. Izraz »narkomanije« nije podesan jer ovde nije reč samo o sredstvima koja imaju narkotičko već i o onim koja imaju stirnulativno dejstvo. Tako disulfiram (»antabus«) stvara veoma velike vegetativne teškoće ako uz ovaj lek pacijent ipak pije. averziono lećenje. zbog čega se daju umirujuća sredstva. Ovo može dovesti do teških oštećenja pamćenja. Kad uvidi da s pamćenjem ne stoji najbolje. — fizička i psihička zavisnost od droge. koji je karakterističan za toksikomaniju stepena zavisnosti.Nedostatak vitamina Bi čest je u al koholičara zbog poremećene ishrane i oboljenja želuca. 1 ovde inogu nastati slični poremećaji upamćivanja kao i u Korsakovljevoj bolesti. trankilizeri. Ona se razvija postepe no: najpre slabi moć rasuđivanja. da se ne seća ničega što se nedavno desilo. dok sećanje ranije upamćenog materijala može ostati očuvano. upoznaje se s istom osobom po nekoliko puta itd.

Ipak su često to osobe koje su emotivno nezrele. podstiču rnaštu i olakšavaju koncentraciju. Takve osobe postaju najlakše žrtve ove opake bolesti. može imati halucinacije. sniženje frekvencije respiracije. . v/ želje da se uključe u društvo koje im na neki način imponuje. Među toksikomanima ima i medicinskog osoblja koje ima »privilegiju« da lako dolazi do droge. ali se mogu svesti na neke najčešće. Droga obično deluje 3—4 časa. Postoje i slučajevi jatrogene toksikomanije — izazvane davanjern droge u cilju lečenja. kodein) i sintetički preparati (meperidin — petantin i dolantin. Najveći broj narkomana su i pre toga bile psihički labilne osobe koje su osećale intenzivnu potrebu da budu prihvaćene i voljene. nastaje delirijurn. smanjenjem psihičkih i fizičkih potreba i osećanjem unutrašnjeg zadovoljstva ili uzvišenosti (»high«). luči slinu. Umesto podsticajnog dejstva. svrab. ali drugi ipak nastavljaju. Masovnost ove pojave vrši sve veći pritisak na okolinu. Tada je bolesnik uznemiren s osećanjem užasa. toksikomani su obično osobe s oralnonarcisističkim karakternim crtama koje se ponašaju na nivou neposrednog zadovoljenja potreba. ubrzani su disanje i puls. moralnog i intelektualnog propadanja za vreme neposrednog dejstva smanjuju intelektualne sposobnosti. a u težim slučajevima koma i smrt. crvenilo. metadon i metadonhidrohlorid — heptanon). Klinička slika toksikomanije različita je i zavisi od droge koja se zloupotrebljava. posle čega im se otvoreno nudi. Postoji i raširena zabluda da droge otvaraju vidike. kako se toksikomanija sve više širi. droge smanjuju seksualno interesovanje i potenciju. zapomaže za drogom. droge i pre stanja fizičkog. znoj i suze. Dešava se često da prvo iskustvo stvori neprijatnosti. Nije redak slučaj da se droga podmetne u bezalkoholno piće pa kad žrtve iskuse stanje euforije. Ispitivanjem jedne veće grupe toksikomana nađeno je da je većina počela iz radoznalosti. gotovo svi opijati imaju slično dejstvo. slično zaraznoj bolesti. bacaka se i valja. Ako se upotrebe suviše velike doze. zenice su mu raširene. zbog čcga teže da budu voljene i osećaju potrebu da se oslobode unutrašnje napetosti j straha. Posle veselosti nastaju depresija. najpre besplatno. Opijati. sužcne zenice. strah i uznemirenost. Sindrom intoksikacije odlikuje se sedativnim efektom. Neki prave primitivne rastvore od smole dobijene od maka. Drugi su to uradili po nagovoru poznanika. ona postaje sve zaraznija i za osobe koje nemaju upravo opisane crte ličnosti. Morfin i heroin najčešće se uzimaju supkutano ili intramuskularno. Izuzev metadona. ređe intravenski i per os. izuzetno se puše (Kina). Zadesna trovanja i smrt su česti među toksikomanima. temperatura može biti povišena. koža naježena kao guščija. iako imaiu dezinhibiciono dejstvo na moralna osećanja i stid (slično alkoholu). Ovo se klinički prikazuje kao povećana dremljivost. derivati opijuma (morfin. Ne može se govoriti o nekim posebnim tipovima ličnosti koji su predodređeni da postanu toksikomani. zbog čega neki definitivno odustanu. Ovaj sindrom nastaje posle 4—48 časova nakon poslednje doze droge. objasni joj se da je to od droge i da droga nije tako strašna kako su čuli. heroin. zavisne i usamljene. Psihoanalitički gledano. Obično je potrebno oko dve sedmice uzimanja terapijske doze da bi se došlo do navike koja izaziva apstinencijalne simptome kada se prestane s uzimanjem droge. i usporenjem pulsa. što jc češće slučaj među mladima.Uzroci i putevi koji vode toksikornaniji različiti su. arterijske tenzije i temperature. Naprotiv. Međutim. krvni pritisak je povišen. U ovu grupu droga ubrajaju se opijum. papaverin. povraća.

Kada se jave blagi znaci. bhang. Ono što je najopasnije. Ceste su zastrašujuće halucinacije. a s povećanjem doze ovi se znaci pojačavaju. to je osećanje euforije. S jačom intoksikacijom nastaje semikoma sa suženim zenicama. a opažanje vremena i prostora deformisano i prošireno. librium. Hašiš — marihuana — jeste droga koja se dobija iz ženske biljke konopIje Cannabis indica. dizartrije i ataksije. nesanica. koja se gaji u Aziji. kasnije dolazi do midrijaze i smrti. To je slika maničkodepresivne psihoze ili slična shizofreniji. Doze se postepeno povećavaju i osoba se nalazi u stanju koje je između intoksikacije i teških poremećaja koje izaziva prestanak uzimanja. . posle čega nastaje osećanje bespomoćnosti. mexicana). jačeg je dejstva. krivice. i Cannabis sativa (americana. u srednjim hipnotički a u velikim dovode do narkoze. Hronični uzimaoci droge propadaju i srozavaju se. postoji oštećenje pamćenja i rasuđivanja. ponašanje može biti impulsivno. dana mogu nastati epileptički napadi. Sedativi — hipnotici. Dejstveni princip je smolasti eksudat. Žbog toga se upotrebljava za lečenje opijatskih toksikomanija kao zamena za drogu. drhtanje. Neposredno dejstvo ove droge jeste stanje sanjarenja s euforijom i naglašenim unutrašnjim dobrim osećanjem. valiurn) u većim dozama izazivaju smanjenje psihičke aktivnosti i budnosti. Trankilizeri (doriden. opuštanja. respiratornom depresijom. Bolesnik može izvršiti samoubistvo u takvom stanju ili može umreti zbog trovanja. Heroin je polusintetski derivat morfina. s pojavom nistagmusa. a pored euforije stvara i osećanje snage i podstiče na agresivnost. koja se gaji na američkom kontinentu. Najčešće se uzima sušeni preparat. ganja. ataksiju. Veće doze snižavaju rad čula. povišen krvni pritisak u ležećem i snižen u uspravnom položaju. meprobamat. mnogi obole od hepatitisa. jeste ulaženje u krug narkomanija. daje se peroralno i ne stvara toleranciju niti nepoželjne hronične posledice. rasprodaju svoju i tuđu imovinu i dolaze u sukob sa zakonom. umanjuju seksualne želje i potenciju. koji se meša s duvanom i puši kao cigareta. Dejstvo droge traje oko 4 časa. sharas. često nepovezan. straha. nemir. i 3. Govor je brz. prostituišu. Nema dokaza da se uzimanjem ove droge stvara tolerancija ili fizička zavisnost. sliven govor. dagga i marihuana. U malim do zama deluju sedativno. zatim u toku 2. često od tuberkuloze pluća. Metadon irna dejstvo koje traje oko 12 časova. Izaziva najteže posledice. i kajanja. Simptorni apstinencije javljaju se posle 24 časa od uzirnanja poslednje doze: slabost. otuda i naziv »heroin«. strah. ali psihička zavisnost postoji. Psihoza (kanabispsihoza) nastaje u osoba koje duže vreme upotrebljavaju ovu drogu. Produženoin upotrebom barbiturata (ovo ne važi za fenobarbiton u lečenju epilepsije) povećava se tolerancija i nastaje fizička zavisnost. Ovo stanje traje nekoliko dana. Prema zemljama u kojima je ima droga se zove hašiš. V ovu grupu ubrajaju se barbiturati s kratkim i srednje dugim dejstvom. uvod ili »predjelo«. bede. osim njenog neposrednog toksičkog dejstva.Posle duže upotrebe droge na koži se vide brojni ožiljci od uboda i apscesi (zbog žurbe toksikomani često ne sterilišu brizgalicu) kahektični su. a krajem prve sedmice apstinencije i psihoza sa sumanutim idejama i vidnim i slušnim halucinacijama. javljaju se halucinacije i iluzije. ali mogu ostati i trajne posledice. a u težim slučajevima komu i smrt. što neumitno vodi ka težim drogama (»eskalacija«).

pogrešno procenjujući svoje moći. proširene zenice. posle čega nastaje zamor. Dobija se 'u. taktilne halucinacije. fini tremor. naročito karakteristične. nauzeja. a slično dejstvo ima ritalin. Česti su dijareja. u najtežim slučajevima čak i svakih 10 minuta. rasuđivanje postaje slabije i pogrešno i pamćenje biva oštećeno. Droga se brzo razara u organizmu. slušne i. Tolerancija se takođe ne stvara. povraćanje. delirijum. ili povremeno. zbog čega je postala privlačna za neproduktivne slikare i kvaziintelektualce. utisak pojačane psihičke aktivnosti i fizičke snage. gljivice Ergota. Zbog ovih poslednjih u stanju je da iglom kopa po koži i vadi »insekte«. Tolerancija se razvija vrlo brzo i dnevna doza može se povećati na nekoliko stotina puta veću od terapijske. depresivno raspoloženje.. ponekad s preokupacijom samoubistvoin ili izvršenjem samoubistva. Kako se doze povećavaju zbog tolerancije. slušnim i taktilnim halucinacijama. dok se tolerancija razvija brzo. glavobolja. strah. ali ne i fizičku i ne do biju apstinencijalni sindrom. Kokain je prototip droge koja stimuliše centralni nervni sistem. egzoftalmus. Fizička zavisnost se ne razvija. a jedno vreme je amfetamin i preludin upotrebljavan za redukovanje telesne težine jer umanjuje apetit. zbog čega. koma. Uzima se peroralno. methadrin i preludin). zbog čega su je Indijanci Južne Amerike upotrebljavali kao sredstvo za povećanje fizičke izdržljivosti. gubitak apetita i nesanica. zbog čega žrtva ponavlja dozu. U medicini se upotrebljava kao stimulativno i antidepresivno sredstvo još od 1920.Stimulatori nervnog sistema. češće u kombinaciji s opijatima. u čiju se grupu ubrajaju i meskalin i psylocybin. a u terminalnom stadijumu konvulzije. Fizički znaci dejstva amfetamina su ubrzan puls i povišen arterijski pritisak. Hronični toksikomani mogu imati sumanute ideje proganjanja. ali može biti praćeno i razdražljivošću. Mogu se javiti psihotička stanja sa sumanutim idejama. Kokainski toksikomani stiču psihičku zavisnost. desoxyn. osećanje prijatnosti zamenjuje se impulsijama i agresivnošću. Uzirna se gotovo uvek per os. Toksikoman je uzima radi pojačane euforije i lažnog osećanja pojačane psihičke i fizičke snage. Najvažniji predstavnik ove grupe je amfetamin i njegovi derivati (dexedrin. Uzima se ušmrkavanjem ili intravenski. Znaci akutnog trovanja kokainom su: proširene zenice. vidnim. jer stvara osećanje prijatnosti i dobrog raspoloženja. često vrlo slična shizofreniji. obično 1—2 puta. iluzije i vidne. U umerenim dozama izaziva osećanje prijatnosti. Zbog stvaranja osećanja prijatnosti (uklanja zamor i sanjivost) zloupotrebljavaju ga vozači. depresija je sve jača posle prestanka dejstva droge. a posle prestanka dejstva droge depresivna stanja sa sumanutim idejama. Pored ovih halucinacija postoji i poremećaj teles . god. uzrokuje nesrećne slučajeve. Dejstvo joj traje 8—12 časova. zbog čega je toksikomani uzimaju više puta dnevno. zastoj disanja i smrt. nauzeja. iako nije amfetamin. a opis vidnih živo obojenih halucinacija imao je velik publicitet. studenti i radnici u noćnim smenama. Naglo oduzimanje droge izaziva sindrom letargije i depresije. LSD—25 (dietilamid lizergične kiseline) ubraja se u droge psihedeličnog tipa. retko postoji i hronična intoksikacija. Kokain se retko uzima sam. mada se javljaju simptomi psihičkog reagovanja na nedostatak droge. Psihička zavisnost može se razviti već pri terapijskim dozama. a teži toksikomani primenjuju ga intravenski. Ne postoji psihička ili fizička zavisnost.

agresivnost. psiholog.ne sheme i orijentacije. osećanje snage i svemoći (poznata su ubistva i nesrećni slučajevi zbog pokušaja letenja s krova i prozora). Jedan od propovednika LSDa bio je izvesni američki profesor univerziteta. . koji je kasnije zbog kriminala (fabrikacija droga. a mogu postojati i sumanute ideje proganjanja ili teška delirantna stanja. Sigurno je da LSD stvara prolazne. a postoje dokazi da šteti razvoju fetusa i stvara monstrume. širenja narkomanije među studentima i prodaja droge) osuđen na više godina robije. ali i trajne psihoze. afekt straha ili depresije.

roditeljima. Lična anamneza sadrži podatke iz pacijentove prošlosti od rođenja. Pregled. Lekar mora pokazati poštovanje prema nje govoj ličnosti. zanimanje. godine. da li je imao noćne more. o uslovima u porodici (emocionalna klima. Neobrijan. npr. podatke o njegovom psihomotornom razvoju.PSIHIJATRIJSKI PREGLED Prilikom obavljanja psihijatrijskog pregleda lekar najpre mora steći poverenje pacijenta. Njih treba navesti pacijentovim rcčirna. ukočeno držanje. Ako dobijeni podaci nisu realni. druženju itd. pocepan i prljav lekar sigurno mora izazvati sumnju da su se s njirn zbile ili zbivaju krupne psihičke promene. sumnjanje ili poremećaje mišljenja (u svakom slučaju kada je reč o psihotičnim bolesnicima) treba uzeti podatke o bolesti od rođaka. Cesto je neophodno ispitivati pacijenta nekoliko časova čak i u više navrata (kada je reč o hospitalizovanom bolesniku). umokravanje u snu. doslovno citirajući neke pacijentove iskaze.. naprotiv. porodice ili onih koji bliže poznaju bolesnika (heteroanamneza). odnosu prema radu i kolegama na poslu. i pokazuju. cerernonijalno rukovanje. njene kulturne i ekonomske karakteristike. Anamneza. mesto u kome je rođen i ono u kome živi. Važno je poznavati i sredinu iz koje je potekao. Zbog toga je potrebno pustiti pacijenta da stvari izla že spontano i samo povremeno diskretno intervenisati. poslužiti kao merilo za upoređivanje. Zbog toga ne treba uvek doslovno zapisati sve što bolesnik kaže: podatke treba organizovati i dati im smisao koji je ispitivač stekao. bračno stanje. u drugom će to biti podatak koji može kasnije kada se njegovo stanje izmeni. pak. Ovi podaci unose se u istoriju bolesti kao dokument o bolesnikovom stanju. — Već na prvi pogled može se steći izvestan utisak na osnovu samog bolesnikovog izgleda: zapuštenost. da li je bio vaspitavan strogo. 0 sadašnjoj bolesti možemo tako đe dobiti podatke od pacijenta. vidaju se u shizofrenih . ambiciji. a za bolnicu kao dokumentacija koja može poslužiti i kao materijal za istraživanja. rođacima). Pacijentovo držanje može da ukaže na njegovo neobično doživljavanje: pacijent koji se okreće kao da osluškuje ili. kakav je uspeh postizao u školi — sve to rnože dati sliku o ličnosti pre početka bolesti. verovatno ima slušne halucinacije. kakav je bio kao odojče (gotovo svako je o tome dosta čuo od roditeIja). zapušava uši. pol. Neobičan stav. U prvom slučaju to može biti dobar dijagnostički putokaz. ili nakinđurenost. bez obzira na to da li bolesnik ima uvida u svoju bolest ili nema. ili. alkoholizmu. o njegovoj reakciji na polazak u školu. ne sme mu protivrečiti niti se upuštati u raspravljanje. Iz kasnijeg života važni su podaci o braku. Ovo je potrebno za kasnije lečenje istog bolesnika. Porodična anamneza može pružiti značajne podatke o naslednim bolestirna (slične bolesti među braćom i sestrama. samoubistvima. Za prvu orijentaciju o bolesti mogu najbolje poslužiti glavne tegobe koje pacijent navodi. kako bi se osvedočio u njegovo sniženo reagovanje i neuviđavnost. loša lična higijena. odnosi roditelja). napade besa. ilustrujući ih ipak karakterističnim simptomima. prikladan izgled koji se od osobe jedne određene sredine može očekivati. njegovo školsko obrazovanje. prornenaina radnih mesta. Istorija bolesti mora sadržati generalije o pacijentu: njegovo ime i prezime. Izuzetne su situacije kada lekar dolazi do zaključka da treba da izazove pacijenta. da li je bio izolovan od de ce.

Depresivni bolesnik je tužan. Kada bolesnik ne želi da iznese svoje misli. šta je pročitao u novinama? Pamćenje ranijih događaja: datum rođenja?. Može se ispitati sposobnost stvaranja zaključaka (šta je zajedničko između noža. kada se zaposlio?.orijum je stanje svesti i sposobnost pravilnog shvatanja okoline. prosto računanje i brojanje (ovo može značiti i nedovoljno obrazovanje i znanje). ili mutizam — prestanak govora).bolesnika. Čudno i neodgovarajuće raspoloženje viđa se u shizofrenije: na pogrebu najbližeg oboleli rnože biti veseo ili ravnodušan. euforično (srećno. Sadržaj mišljenja može biti izmenjen. . Skorašnje pamćenje: kada je sti gao?. ili miran i nezainteresovan. pacijent obično ponovi poslovicu drugirn rečima umesto odgovora. pamćenje skorašnjih i starih događaja — sposobnost upamćivanja. besan. da li vam se vid tako izoštrio da vidite i ono što drugi ne vide? Za halucinacije mirisa i ukusa može se pitati da li u jelu oseća neki neobičan miris ili ukus. Pozitivan odgovor može značiti i sumanutu ideju trovanja. zadovoljno) ili preterano veselo. datumi rođenja dece? Pitanja rnoraju odgovarati psihičkom stanju i obrazovanju bolesnika. Poremećaji opažanja najčešći su kao slušne halucinacije: obično su to glasovi koji nešto poručuju. Formalni poremećaji mišljenja vide se iz spontanog izlaganja bolesnika (preopširnost. salata od reči. poznaje li osoblje u bolnici?). opšte znanje i sposobnost apstraktnog mišljenja. da se posle 5 i 20 minuta ispita šta se upamtilo. Afektivno stanje (raspoloženje) može biti depresivno. šta znači poslovica: ko drugome jamu kopa sam u nju upada?). razlika između vina i vode?. paničan. Pri tom je važno i da 11 njegovo osećanje i raspoloženje odgovaraju situaciji i sadržaju njegovih misli ili odudaraju od toga. čujete li neke poruke preko skrivenih aparata i zvučnika? Optičke halucinacije se mogu otkriti odgovarajućim pitanjima: vidite li neobične stvari?. Ijutnju ili ushićenje. kako je došao?. Upamćivanje i neposredno sećanje ispituju se tako što se naloži da se upamti ime neke osobe ili neki datum. prete ili se rugaju. da nabroji 4 ili 5 reka. Kada je apstraktno rnišljenje oštećeno. kada se oženio—udala?. ženino devojačko prezime?. Ispituje se opšte znanje: glavni gradovi. 0 inteligenciji se može steći utisak za celo vreme razgovora. doručak?. Fond znanja i inteligencija. Može se tražiti i da bolesnik upamti 3—4 cifre koje mu se polako diktiraju. gde je učio školu?. veličine ili propasti itd. da nabroji republike. Bolesnik s prostom shizofrenijom (schizophrenia simplex) ima plitak i prazan afekat. da li vam rade o glavi?. sa sumanutim idejama proganjanja. Orijentacija se ispituje u odnosu na vreme (datum. uplašen. a sadržaj njegovih misli takođe je tužan ali je intenzitet tuge veći i ne odgovara situaciji. Za ispitivanje senzorijuma ispitujemo orijentaciju. ko ga je doveo?. Izraz lica može odavati i strah. da li ste poznata ličnost?. bolesnik može biti napet. a ne halucinaciju! Sem. da navede ime naše zemlje. Grimasiranje. Važno je i da li intenzitet tog afekta odgovara situaciji. mogu mu se postaviti oprezna pitanja (imate li neprijatelja?. mesec i godina kada je došao u bolnicu). godišnjim dobima itd. iznenadne provale afekta takođe su katatoni fenomeni u shizofrenije. inkoherentnost mišljenja. eksera i šina?. šta je jeo za ručak. koji je vaš pravi položaj?. zna li ko je ispitivač?. Nekad ih bolesnik ne iznosi spontano i moraju se postavljati pitanja: da li se desilo da vas je neko pozvao a kad ste se okrenuli nije bilo nikoga?. da li ste bogati?. bekstvo ideja. kako se zove bolnica?) i prema ličnostima (zna li ko je on. na mesto (zna li gde se nalazi. imate li natprirodne sposobnosti?). nešto o letini i poljskim radovima (ako je sa sela). Ijutito.

recimo iz novina. a ako rezultati pregleda ukazuju da je to potrebno. PTSD: UVOD Traumatski događaji . Može se dati i da oduzima sukcesivno 7 od 100. pa se prema broju grešaka ocenjuje pažnja. DIJAGNOSTIČKI KRITERIJ . Jedan od načina ispitivanja je zadatak da se u jednom tekstu.Pažnja i koncentracija mogu se oceniti za vreme celokupnog pregleda.Pojedinačni ili ponovljeni. POST-TRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ . Fizički pregled. precrta samo slovo »a« ili slo vo »b«. zatim od ostatka ponovo 7 i tako dalje (za ovo je potrebno i izvesno znanje računanja) ili da nabroji mesece unapred. ili dva slova. To niože biti i shvatanje sopstvene situacije uopšte (zbog čega se nalazi u bolnici) itd. seksualna ili psihološka zlostavljanja Ratni stresni faktori (stresori) Osobe koje zbrinjavaju žrtve tokom traumatskih situacija su također izloženi riziku od PTSD-a • • • • pripadnici Hitne pomoći policija vatrogasci doktori/sestre 2. Žrtva ili svjedok: • • • • • • Nesreće Prirodne katastrofe Akutna oboljenja Akti terorizma Fizička. Potrebno je obaviti i rutinske laboratorijske analize. Svaki psihijatrijski bolesnik mora biti pregledan neurološki i internistički. eventualno i da je »nervno« ili »živčano« bolestan. moraju se obaviti i dopunska ispitivanja. a zatim obrnutim redom (ili da broji od 1 do 20 i od 20 unazad do 1).PTSD 1. Uviđavnost ne mora značiti poznavanje uzroka bolesti već samo uviđanje pacijenta da je bolestan. da mu je potrebno lečenje.

ili percepcije. iluzija. 2. uključujući slike. rekurentno i intruzivno zabrinjavajuće sjećanje na događaj. disocijativnu retrospektivu epizoda uključujući one koje nastaju buđenjem ili u opijenom /intoksiciranom stanju). odgovor osobe uključuje intenzivan strah. Napomena: kod djece umjesto gore navedenog može biti izraženo dezorganizirano ili uzrujano ponašanje. fiziološka reaktivnost na izlaganje internim ili eksternim događajima koji simboliziraju ili podsjećaju na aspekt traumatskog događaja. Napomena: Kod mlađe djece. može se javiti traumatski-specifično ponovno odigravanje. 5. intenzivna psihološka zabrinutost kod izlaganja internim ili eksternim događajima koji simbolizuju ili liče na aspekt traumatskog događaja. B Traumatski događaj se perzistentno ponovo preživljava na jedan ili više navedenih načina: 1. C Perzistentno izbjegavanje stimulusa povezanih sa traumom i kočenje opštih osjetila (nije bilo prisutno prije traume). kao što je indicirano sa tri ili više od dolje navedenog: . 2. bila svjedok. misli. ili je bila suočena sa događajem ili više njih koji uključuju stvarnu smrt ili prijetnju smrću ili ozbiljne povrede.Dijagnostički kriterij za ICD-10 (F 43. može biti prisutna igra koja se ponavlja a u kojoj su izražene teme ili aspekti traume. ili prijetnju fizičkom integritetu sebe ili drugih. Napomena: Kod mlađe djece. ponašati se ili osjećati kao da se traumatski događaj ponovio (uključujući osjećaj ponovnog proživljavanja. halucinacija.81 Post-traumatski stresni poremećaj A Osoba je bila izložena traumatskom događaju gdje je bilo prisutno oboje dolje navedeno: 1. Napomena: kod djece mogu postojati strašni snovi bez prepoznatljivog sadržaja. rekurentni distresni /zabrinjavajući snovi o događaju. bespomoćnost ili prestravljenost. osoba je iskusila. 4. 3.1) 309.

Akutno: trajanje simptoma kraće od tri mjeseca. E F Trajanje poremećaja (simptomi u Kriteriju B. 4. 4. brak. djecu ili normalni životni vijek). kao što je indicirano sa dva (ili više) od dolje navedenog: 1. 2. nesposobnost za osjećaje ljubavi). napori da se izbjegnu aktivnosti. nemogućnost da se prisjeti važnog aspekta traume. radnim ili drugim bitnim područjima funkcionisanja. . smanjen rang afekata (npr. pretjerano iznenađen odgovor. C i D) je duže od mjesec dana Poremećaj uzrokuje klinički značajnu zabrinutost ili pogoršanje u socijalnim. D Perzistentni simptomi povećanog uzbuđenja (nisu bili prisutni prije traume). ne očekuje da će imati karijeru. 3. osjećaji ili razgovori povezani sa traumom. 5. poteškoća pri koncentraciji. hiper-opreznost. Specificirati ukoliko: 1. osjećaj izgubljene budućnosti (npr. napori da se izbjegnu misli. 5. poteškoća da zaspi ili nastavi spavati. 7. 2. iritabilnost ili napadi bijesa. 6.1. 3. mjesta ili ljudi koji bude sjećanja na traumu. osjećaj odvojenosti ili otuđenja od drugih. primjetno smanjen interes ili učešće u značajnim aktivnostima.

3. žrtve će učiniti sve da prežive.. polet. hiperventilacija Behivioralno/ponašajno i fiziološko . Normalan odgovor na traumu sa kliničkim manifestacijama PTSD-a. nepažljivost samo-kriticizam zabrinutost.. Ali te vještine opstanka postaju sa vremenom slabo odgovarajuće i slabo efikasne. PTSD: SIMPTOMI I MANIFESTACIJE Simptomi i Manifestacije Kognitivni • • • • • • • • • intruzivna sjećanja oštećenje memorije poteškoća u koncentrisanju.. 3. noćne more palpitacija. Akutno .stresni poremećaj: počinje u prva dva dana: mora trajati više od dva dana. smrzavanje.. Hronično: trajanje simptoma je tri mjeseca ili duže.2. Reakcije na traumu • • • Borba. Specificirati ukoliko: Sa zakašnjelim nastankom: ako je nastanak simptoma najmanje 6 mjeseci nakon stresora. nepovjerenje prema drugima predviđanje nesreće hiper budnost. nestrpljivost nesanica. traje manje od jednog mjeseca.

drugih. nisko samo-poštovanje gubitak kontrole • • • • • osjećaj izgubljene budućnosti nepovezanost sa prošlošću otuđenje od sebe. . bezvrijednosti Promjene identiteta Simptomi moraju izazvati klinički značajno zabrinjavanje /distres i oštećenje. EPIDEMIOLOGIJA Modeli «Zapadnog personaliteta» • • • Mnoge od početnih studija rađene su na Amerikancima (Sjeverna Amerika): civili i ratni veterani iz Koreje i Vijetnama. ljutnja plakanje. tuga krivica. dijareja. mučnina. 90% opšte populacije bilo je izloženo traumatskom događaju tokom života. glavobolja kompulzivno. nesvjestica ukočenost. Kod prosječno 20% žena i 8 % muškaraca izloženih takvim događajima razvije se PTSD. ponavljajuće djelovanje izlivi bijesa emocionalno ponovno doživljavanje događaja iritabilnost. povlačenje. Inače su subjektivni. rada osjećaj prožimajuće nerealnosti osjećaji neadekvatnosti. bez očigledne promjene u funkcionalnom statusu.• • • • • Afektivno • • • • • drhtanje.

Etiopija 15. Međunarodne studije • • • Etno kulturni obziri postaju sve više značajni.6% sa PTSD-om.8 15. Bosna 94% Rosner et al (2003): Sarajevo – 18. Tuzla – 70% De Jong et al (2001): Njemačka 1. 55% asimptomatičnih još uvijek taj način.6% sa PTSDom i depresijom i 55.8%. Kuvajt 70%. 18.7 16.6% od slučajno izabranih.4%.4% Allwood et al (2002): Djeca – Kambodža 50%.6% sa depresijom.8%.0 31. 20. Weine (1998): 65% Izbjeglica sa prostora Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama. 45% još imaju simptome PTSD-a.7% u medicinskom tretmanu. 43% i 23% prvobitno dijagnosticirani sa depresijom ili PTSD-om respektivno. De Jong et al (2001): Izbjeglice sa prostora Bosne i Hercegovine u hrvatskom izbjegličkom kampu.6% u psihološkom tretmanu % Rizik za PTSD • • • • • Silovanje Ozbiljan fizički napad Drugi seksualni napad Ozbiljna nezgoda/povreda Pucanje/ubadanje 49. 32.3%. 16% prethodno asimptomatičnih imali su simptome psihijatrijskog poremećaja (uglavnom depresija) • • • • Schei et al (1999): Žene – Zenica 53%. 38.4 . Gaza 17.9 23. o 1996: 5. Alžir 37.2% asimptomatični o 1999: Od preostalih. depresije ili oboje. Kambodža 28. nastavljaju da ispunjavaju DSM-IV kriterij.• kod više od 50% takvih sa PTSD-om razvije se hronični tok.

0 Zloupotreba alkohola/ovisnost Depresija Poremećaji ponašanja . zloupotrebe supstanci Karakteristike ličnosti: introverzija Poremećaji ličnosti: anti-socijalno.5 0.• • • • Iznenadna.3 3.9 47.3 48. neočekivana smrt u porodici ili prijatelja Bolest koja prijeti životu djeteta Svjedok ubistva ili ozbiljne povrede Prirodne katastrofe 14.9 27. narcističko ponašanje Mladost • • • • • • • Niska inteligencija Slaba edukacija Slabo socijalno-ekonomsko stanje Ograničene vještine savladavanja situacije Rana porodična disfunkcionalnost Ograničene društvene podrške Ozbiljnost traumatskog doživljaja o Prolongirano ili ponovljeno izlaganje o Osjećaj ranjivosti i gubitka kontrole • • • 6.9 43.8 FAKTORI KOJI POVEĆAVAJU PODLOŽNOST PTSD-u Faktori Koji Povecavaju Podloznost PTSD-u • • • • Seksualno ili drugo zlostavljanje u djetinjstvu Ženski rod Prethodno ili ko-morbidno psihijatrijsko stanje Porodična anamneza anksioznog poremećaja. depresije.4 7. PSIHIJATRIJSKA I MEDICINSKA KO-MORBIDNOST SA PTSD-OM Muškarci (%) Zene (%) 51.3 10.

FUNKCIONALNO POGORŠANJE SA PTSD-om • • • • Radno i socijalno pogoršanje Fizička ograničenja. hipertenzija. Ljekar: mora misliti o mogućnosti za PTSD-e.0 29.1 Opci • • • • • • • PTSD je visoko neprepoznat u opštoj medicinskoj i psihijatrijskoj praksi. PITAJTE: o traumatskim događajima. Evaluirati u okolini sigurnoj za pacijenta. dnevne aktivnosti i radnu sposobnost Smanjena vitalnost. Nemojte imati pretpostavke o njihovim značenjima ili uticajima. Pacijenti mogu biti prisutni na više načina: u kancelariji prateći nedavnu traumu. somatično i samo-dijagnosticirano.Zloupotreba lijekova Obične fobije Socijalne fobije Više puta pokušavana samoubistva kod oba spola Veći rizik od hroničnih medicinskih bolesti: astma. niska zaposlenost Negativan uticaj na lične veze. .4     7. POBOLJŠAVANJE DETEKCIJE PTSD-a 8.0 0. PUD 34.5 0.0 28. smanjeno blagostanje. psihijatrijski. Glavna prepreka dobroj evaluaciji je IZBJEGAVANJE. Pacijent može vješto minimizirati ili negirati simptome da završe intervju sa ljekarom.0 0. mentalno zdravlje i socijalno funkcionisanje u poređenju sa glavnim depresivnim poremećajima i opsesivnokompulzivnim poremećajima 8.

Imali noćne more o tome ili mislili o tome kada to niste željeli? 2. aktivnosti ili okruženja? Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Sadašnje istraživanje predlaže da se rezultati PC-PTSD-a trebaju smatrati «pozitivnim» ako pacijent odgovara sa «da» na bilo koja dva pitanja ili na jednu hiper.. Ako se čini da pacijent ima PTSD. Razgovarajte o rezultatima screeninga sa pacijentom.• • • • • • • • PITAJTE: da li se traumatski događaji nastavljaju u pacijentovom životu. Organizovati praćenje. Bili konstantno na oprezu. da li ste ikada imali iskustvo koje je bilo tako zastrašujuće. 8. Informišite pacijenta o tome da traumatski događaji i tuga koju oni uzrokuju može imati važne efekte na tijelo i duh. objasnite zašto vas rezultati screeninga vode da preporučite dalju evaluaciju i/ili tretman. 1. Ohrabrite pacijenta da izrazi zabrinutosti koje bi mogli imati u vezi sa dobijanjem tretmana. eksplicitna provjera suicidnih pomisli. Ako je pacijent pozitivan na PTSD. Osjećali ukočeno ili otuđeno od drugih osoba.uzbuđujuću stavku (Stavka #3) 8.2 Primarna Njega – PTSD Provjera U svom životu.. pozovite članove porodice da učestvuju u kratkoj diskusiji i angažujte njihovu pomoć kod praćenja.3 PTSD: diferencijalna dijagnoza Psihotični poremećaj PTSD se može prezentirati sa halucinacijama ali veoma rijetko . Veoma se trudili da ne mislite o tome ili skrenuli sa puta da bi izbjegli situacije koje bi vas podsjetile na to? 3. užasno ili uznemiravajuće da ste prošlog mjeseca . imate odbrambeni stav ili lako iznenađeni? 4. Ako je moguće.

• Osigurajte da pacijent razumije da nisu ludi i da nisu slabi. Generalizirani osjećaji krivice su tipičniji za primarne depresije. Oporavljanje je sporo.Ne očekivati od onih koji žive u vezama u kojima ima zlostavljanja da odu odmah.. • • • • . Procjenite spremnost da promjeni • zdravstvene rizike i samodestruktivno ponašanje. da bi se • preživjeli osjetili saslušanim. • Ne okrivljavati ili osuđivati ih zbog njihove zabrinutosti /distresa. Izlječenje je psihološko. zahtjeva upornost i strpljenje. Bipolarni poremećaj Veći poremećaji Ostali anksiozni poremećaji PTSD pacijenti nemaju iskustvo prolongirane euforije ili ekspanzivnih raspoloženja. Često PTSD pacijenti dobiju sekundarnu depresiju..1 Uvod DA • NE Uvijek potvrditi i opravdati osjećaje. Ostali anksiozni poremećaji i PTSD dijele brojne karakteristike npr. Ohrabriti promjene ponašanja dok u • isto vrijeme opravdavate tugu. shvaćenim i poštovanim. Ne odustajati (ne odbacivati ih) ili gajiti osjećaj beznadežnosti. Ne konfrontirati se. napade panike. PTSD: TRETMAN 9. socijalni i duhovno. Slušati bez osuđivanja. To znači graditi dobar ljudski život sa ostalim... nije lako ili bezbolno. opsesivne poremećaje mišljenja.varkama ili formalnim poremećajem mišljenja. 9. agorafobiju. Identificiraj veze i pozitivne vještine • savladavanja. .

Protokol psihološkog tretmana će biti produktivniji ukoliko ometajući simptomi/manifestacije manje remete pacijentov život. . Dobri lijekovi • • • • • • Poboljšavaju nešto za osobu.2 PTSD: Tretman protokoli Farmakoterapeutski Psihoterapeutski • • Spremnije dostupni. Niža stopa odustajanja nego kod tretmana lijekovima (14% naprema 36%) PTSD: TRETMAN: FARMAKOTERAPIJA 10..1 Opća razmatranja Ukoliko su simptomi dovoljno oštri da odobravaju tretman. nedostaju studije vezane za tretman lijekovimat. Ne odsjecaju osobu od svijeta i njih samih. Ne zahtjevaju nalaz krvi. Ne vode zloupotrebi... Ne mogu biti lako korišteni za samoubistvo. Uzrokuju nekoliko podnošljivih sporednih efekata. onda to i uraditi. Dobrobiti tretmana su održivi dugoročno..• Ne postoji jedan tip konzistentno efektivan za sve. terapije 9.

2 PTSD: Tretman – Benzodiazepini Riziki • • • • • Izbjegavati osim za kratkoročni tretman urgentnih situacija. • Efektivniji od bilo koje druge terapije lijekovima (TCA's. Uzrokuje mini sindrom povlaćenja (apstinencijalni simptom) između doza. • • • • • Diazepm 1. MAOI's.5-5 mg/dan Dug polu život: 20-46 sati Kratak početak djelovanja: 20-60 minuta Maksimalno dejstvo dosežu : 1-4 sata Trajanje djelovanja: 6-12 sati Clonazepam Aktivni metoboliti se mogu akumulirati kod pacijenata sa disfunkcijom bubrega/jetre • • • • • 10-100 mg/dan Dug polu život: 20-50 sati Kratak početak djelovanja: 30-60 minuta Maksimalno dejstvo dosežu: 1-2 sata Trajanje djelovanja: 12-24 sati 10. lithium). Uzrokuje dezinhibiciju. carbamazepine. Visiki rizik psihološke ovisnosti. . Uzrokuje kratkoročni gubitak pamćenja.10.3 PTSD: Tretman – SSRI's (Selektivni Serotinin Re-Uptake Inhibitori) • Svi se daju jednom dnevno.

• Doziranje: početi nisko. • Jednako efektivni u kontroliranju svih PTSD simptoma. može doći do sindroma povlačenja kod novoređenčadi TRETMAN PTSD-a: PSIHOTERAPIJA Kongitivno-Bihevioralna terapija (individualna/grupna/po rodična) • Zasnovana na principu da loše prilagođeno raspoloženje i ponašanje mogu biti promjenjeni mjenjajući iskrivljene ili neodgovarajuce načine razmišljanja sa načinima razmišljanja koji su zdraviji i realističniji. • • • • . 54% onih kod kojih je izostao odgovor u toku 12 sedmica pokazali su poboljšanje tokom nastavka tretmana. u vremenu od bar 8 sedmica. Terapeutski proces započinje sa identifikacijom iskrivljenih percepcija i načina razmišljanja koji uzrokuju ili doprinose pacijentovim problemima. • Korištenje u trudnoći i tokom dojenja: Nema poznatih tertrogenih efekata. Voditi pacijentov detaljan karton. ažurirana procjena vanjske situacije i pacijentovog ličnog emocionalnog stanja. • Jedna studija pokazuje 25% smanjenja simptoma i 31 % povećanja QOL u 12 sedmica. procjenjujući odgovore (reakcije) svakih 1-2 sedmice i povećavajući dozu ukoliko je potrebno.. pozitivnom mišljenju o sebi. ići sporo.. Terapeutski proces poslije vodi samo-procjeni. • Međutim. • Tretirati najmanje 12 mjeseci.• Blaži i rijeđi antiholinergični i kardiovaskularni sporedni efekti (bolji za gerijatrijske pacijente). Fokusirati se na pacijentovu sadašnju situaciju. kontroli negativnih misli i osjećanja. Cilj je da se prekine veza između znakova povezanih sa traumom izbjegavajuci anksiozne odgovore koji su tipični za PTSD.

Djeca. Pronalazač je sada zove: Terapija reprocesuiranja. da bi ih oni mogli doživjeti i shvatiti. Terapeut traži od pacijenta da vrati u misli traumatsku situaciju na kojoj pacijent želi da radi. Kontroverzna. Vježba smopouzdanja. Pozitivno mišljenje i govor o sebi. EMDR je bio baziran na pokretima oka koji su načinjeni kao odgovor na pokrete prstiju terapeuta koji ih je pomjerao brzo naprijed i natrag ispred pacijenta tokom terapijskog razgovora. EMDR ( Procesuiranje desenzitizacije pokreta oka) • • • • • • • • PTSD: ZAKLJUČAK . Pronalazač je sada mišljenja da su pokreti očiju nepotrebni. Pronađena 1987. lijevu i desnu. Spojiti ruke. Vježbe relaksacije. Izgleda da je ključ naizmjenična stimulacija obje strane mozga.Terapija izlaganja Terapija igrom Menadžment anksioznosti • • • • • • • Imaginarna i In Vivo. Zaustavljanje misli. i čak naizmjenični pokreti mogu djelovati kod pacijenta. Hipnoterapija Psihodinamična terapija (Psihoanalitička terapija) • • Pretpostavlja da podsvjesno drži osjaćaje koji su previše bolni da bi se s njima suočili. Vježbe disanja. Cilj je da pacijenti iznesu na površinu njihove prave osjećaje. Neki je zovu oblikom CBT ili terapijom izlaganja. Na početku. negativna mišljenja uzrokovana nesrećom i nove misli koje pacijent želi da ima. zvuk alternira od uha do uha.

Komorbidni medicinski i psihijatrijski poremećaji su česti. • • a. • • PTSD ima biološku utemeljenost. • Edukacija i savjetovanje sa podrškom bi trebali biti pruženi svim pacijentima koji su doživjeli traumu s ciljem prevencije PTSD-a.• PTSD je prevalentan u kliničkom okruženju a u njemu se može i tretirati. Psihoterapija je tretman prve linije za PTSD. SSRI's su efektivni lijekovi prvog izbora / prve linije u terapiji PTSD- . • Pacijenti sa PTSD-om često pokazuju predominantne somatske simptome.

neobičnim ponašanjem.SHIZOFRENIJA Shizofrenija je psihički poremećaj. za muškarce i kraj dvadesetih za žene. Aktivna faza se karakteriše pojavom halucinacija. fiziološki. prodromalna faza (karakteriše se povlačenjem iz društva. RAZVOJ KLINIČKE SLIKE Premorbidna ličnost Većina shizofrenih bolesnika u periodu prije pojave bolesti pokazuju: -krajnju zavisnost (npr. aktivnom i rezidualnom fazom.Bolest je hronična. U nastanku shizofrenije značajnu ulogu igraju biološki i psiho-socijalni faktori (genetski. anatomsko-morfološki. životni stresni događaji itd. nedostatkom inicijative itd). nepoznate etiologije. a afekat je neadekvatan ili otupljen. Rezidualna faza ima simptome kao i prodromalna. Početak bolesti Najveći broj shizofrenika imaju početak bolesti u kasnoj adolescenciji ili ranoj fazi zrelog doba.Negativni simptomi nastaju kao posljedica patoloških procesa u prefrontalnom korteksu. koja se karakteriše poremećajima mišljenja i opažanja. čudnim vjerovanjem. spavaju u sobi sa roditeljima do kasne adolescencije). biohemijski. a manifestuju se povlačenjem u sebe. Akutna faza se javlja kao: -trema (karakteriše se anksioznošću. . Precipitirajući događaji Populacije koje su češće izložene socijalnim i ekonomskim stresovima imaju znatno veći rizik Da se u njihovim sredinama javi shizofrenija kod vulnerabilnih i nevulnerabilnih pojedinaca. -asocijalno ponašanje. zapuštanjem lične higijene. -podmukla. povlačenje u sebe i socijalnu izolaciju. razdražljivošću i depresijom. -stidljivost. Početna klinička slika Klinička slika shizofrenije se manifestuje akutnom. a tok oboljenja se karakteriše periodima pogoršanja i remisijama. neadekvatnim ponašanjem. Pozitivni simptomi su halucinacije i sumanute ideje. gubitkom inicijative.Bolesnici su bistre svijesti i očuvanih intelektualnih funkcija. «shizofrenogena majka».Prosjek godina za početak prve psihotične epizode su srednje dvadesete. oštećenjem mišljenja i emocija. a vjerovatno nastaju kao posljedica patoloških procesa u limbičkom sistemu. sumanutih ideja. Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne i negativne. što može da traje od nekoliko dana do više mjeseci).). čulnim obmanama.

koje su često udružene s halucinacijama.Bolesnik saopštava da čuje jedan ili više glasova koji govore o njemu. disocijacija. -Poremećaj afektiviteta (Afekat shizofrenih bolesnika je izmijenjen po kvalitativnom tipu. ili pak automatska poslušnost i negativizam. koji se manifestuje čudnim ponašanjem.Raspoloženje je površno i neprimjereno. koje se mogu ispoljiti kao ideje proganjanja (paranoidne).Od formalnih najčešće su zastupljeni: blok. afektivna ravnodušnost. a veoma rijetko vidne. a govor nekoherentan. -Perceptivni poremećaji (Kod shizofrene psihoze javljaju se čulne obmane: iluzije i halucinacije. Paranoidna shizofrenija Paranoidna shizofrenija se javlja kasnije. tangencijalnost misli. karakteriše se relativno trajnim ispoljavanjem paranoidnih ideja. TIPOVI SHIZOFRENIJE Hebefrena shizofrenija Hebefrenija je oblik shizofrenije koji se javlja najranije. da mu se misli čitaju. govora i katatonih simptoma. mišljeja i ponašanja. afektiviteta. nemogućnosti ispunjenja zahtjeva okoline i smanjenjem cjelokupne aktivnosti. Katatona shizofrenija Manifestuje se izraženim psihomotornim poremećajima koji se mogu izmjenjivati između krajnosti kao što su hiperkinezija i stupor.Razvijena klinička slika Simptomi shizofrenije se manifestuju poremećajima:percepcije. naročito slušnim i drugim čulnim obmanama. i to:slušne. Najčešće su slušne halucinacije. religiozne i somatske. ideje ljubomore. paramimija. u adolescenciji. gdje dominiraju afektivne promjene. veličine. odnosa-da je pod kontrolom. zaravnjenost ili pustoš. Istaknuto obilježje ovog stanja mogu biti epizode snažnog uzbuđenja. Shizofrenija simpleks Simpleks ili jednostavni oblik shizofrenije ima postepen ili podmukao početak i progresivan razvoj. krivice.Karakteriše se dugotrajnim negativnim simptomima. pa su zastupljeni simptomi: paratimija. olfaktivne ili gustatorne. -Poremećaj volje (Simptomi poremećaja volje kod shizofrenih bolesnika su: abulija.Izražena je težnja ka socijalnoj izolaciji. Rezidualna shizofrenija Bolest počinje kao hronično stanje shizofrenog oboljenja i veoma jasno postoji progresija od ranog do kasnog stadija. negativizam i katatoni poremećaji.Nema poremećaja afekta. tek u trećoj ili četvrtoj deceniji života. volje.Sadržajni poremećaji obuhvataju sumanute ideje. taktilne. hipobulija. . -Poremećaji mišljenja (Poremećaji mišljenja mogu biti formalni i sadržajni. volje. mišljenje je dezorganizovano.

zastrašujuće halucinacije. Kratkotrajna hospitalizacija se koristi u slučaju akutnog pogoršanja (sumanute ideje. . suicidalne. neuroleptike. terapija nije etiološka. tj. U liječenju se primjenjuju uz psihofarmakoterapiju.) uspješno se kupiraju neurolepticima. S obzirom da je etiologija bolesti nepoznata. homocidalne. ekstremna anksioznost.TERAPIJA Hospitalizacija shizofrenih bolesnika može biti kratkotrajna i dugotrajna. Novi (risperidon. Dugotrajna hospitalizacija se primjenjuje kod onih bolesnika koji su težko invalidizirani i gdje lokalna društvena zajednica nije u stanju da podrži pacijenta da živi u porodičnim uslovima ili samostalno. sumanute ideje i dr. agresivnost. Pozitivni simptomi (halucinacije. i nesposobnost da se pacijent brine o sebi).Terapeutski cilj je kontrola simptoma i socijalna rehabilitacija pacijenta.Dugotrajan tretman je neophodan kod svih shizofrenih bolesnika. još i psihoterapija i socioterapija. olanzepin) i atipični neuroleptik klozapin su donekle uspješni u tretmanu negativnih simptoma i ne izazivaju ekstrapiramidalne sporedne efekte.

treba uvijek imati u vidu da takav pacijent može istovremeno imati i neku drugu organsku bolest. Uzrok somatizacijskog poremećajaje nepoznat. Somatizacijski poremećaj se uglavnom javlja kod ljudi koji pripadaju nižim socijalnim slojevima i koji su nedovoljno obrazovani. Somatizacijski poremećaj Somatizacijski poremećaj karakteriziraju mnogobrojni. Onog trenutka kadaje somatizacijski poremećaj dijagnosticiran.Somatoformni poremećaji Somatoformni poremećaji su karakterizirani fizičkim simptomima za koje ne postoji adekvatno medicinsko objašnjenje. Interesanto je da je u oboljelim familijama ovaj poremaćaj manifestan samo kod prvostepenih rođaka ženskog spola. dok prvostepeni rođaci muškog spola pokazuju antisocijalnu strukturu ličnosti i sklonost zloupotrebi psihoaktivnih supstanci. Pokazalo se da pacijenti sa ovim poremećajem imaju najbolju pognozu ukoliko je poremećaj u početnoj fazi prepoznat od jednog ljekara opšte prakse. Žene obolijevaju pet puta češće u odnosu na muškarce. raznovrsni somatski simptomi koji uključuju više organskih sistema (npr. Psihoanalitička interpretacija počiva na hipotezi da su somatizacijski simptomi. vidno oštećenih socijalnih i radnih sposobnosti. Prevalencija od 1% -2% medu ženama u opštoj populaciji ukazuje da se radi o relativno čestom oboljenju. Međutim. karakteristično je za ove pacijente da neprestano traže medicinsku pomoć. gastrointenstinalni i neurološki). Familijame i blizanačke studije pokazuju da genetički faktor igra značajnu ulogu u etiologiji ovog poremećaja. paranoidnost. supstitucija potisnutih instiktivnih impulsa. U toku posjete dozvoljenje kratki fizikalni pregled. sklonost porazima i opsesivno-kompulzivno ponašanje. Bihejvioristi smatraju da u ovoj vrsti poremećaja ključnu ulogu igra učenje od roditelja. Pored značajnog psihološkog stresa. ali dodatne laboratorijske procedure u pravilu treba izbjegavati. model prisutan u izvjesnim kulturama. . ustvari. najčešće sa  bipolarnim poremećajem raspoloženja i  zloupotrebom psihoaktivnih supstanci. Somatski simptomi prouzrokuju značajan emocionalni stres kao i oštećenje socijalnih i radnih sposobnosti. a ne mogu se objasniti na osnovu objektivnih fizikalnih i laboratorijskih pretraga. Neki biološki orijentisani istraživači su na osnovu analize evociranih potencijalu uočili da pacijenti sa somatizacijskim poremećajem imaju izvjesna oštećenja pažnje i kognicije što se manifestira u pogrešnoj percepciji somatosenzomih senzacija. Poremećaj je hroničan i u pravilu se javlja prije tridesete godine života. ljekar opšte prakse treba nastojati da prihvati somatske žalbe pacijenta kao emocionalne. Premorbidne karakteristike ličnosti kod ovih pacijenata su uglavnom izbjegavanje. U ovom poglavlju biće pomenuti neki od najvažnijih somatoformnih poremećaja uključenih u MKB-10. Nekoliko kliničkih istraživanja je pokazalo da je somatizacijski poremećaj udružen sa drugim mentalnim poremećajima. Ljekar opšte prakse bi trebao viđati takvog pacijenta u redovno propisanim i kratkim posjetama (najmanje jednom mjesečno).

Osobe sa blažom formom ovog poremećaja se uglavnom nikada i ne obrate psihijatru nego se tretiraju kod ljekara opšte prakse ili dmgih specijalista. prevashodno depresivnog i anksioznog poremećaja. Bolne i somatske patnje stoga imaju značenje zaslužene kazne . Postoje brojni pokazatelji da ovi pacijenti premorbidno  imaju tendenciju da preuveličavaju i prenaglašavaju benigne somatske senzacije. Psihoterapija pomaže pacijentima da se suoče sa svojim simptomima i da razviju alternativne strategije kako da ispolje svoja osjećanja. Pacijenti sa hipohondrijskim poremećajem su rezistentni na psihoterapiju.za sve štoje loše urađeno u prošlosti (bilo realno ili imaginarno). U prilog tome je i činjenica da je hipohondrijski poremećaj komorbidan sa dva gore pomenuta u 80% slučajeva. hipohondrijski poremećaj je samo jedna od varijanti nekih drugih mentalnih poremećaja. kao i oštećenje socijalnih i radnih sposobnosti. a razdvojene su relativno dugim periodima remisije. lako početak bolesti može biti vezan za bilo koju dob. Nemoguće ga je ubijediti u suprotno i pored toga što se medicinski uzrok ne može ustanoviti na osnovu objektivnih fizikalnih i laboratorijskih pretraga. U ovom slučaju uloga bolesnika omogućava individui da izbjegne ili odloži obaveze čiji su zahtjevi izvan njegovih realnih mogućnosti. Psihodinamska škola objašnjava hipohondrijazu kao odbranu od krivnje i osjećanja daje osoba po prirodi loša. Nadalje. koriste se odgovarajući psihofarmaci. Pacijent je u potpunosti preokupiran tim simptomima i ustrašen da boluje od teške i neizlječive bolesti. Epizode traju od nekoliko mjeseci do godinu dana. S . prema nekim autorima. U nekim slučajevima može se naći jasna veza između egzacerbacije hipohondrijskih simptoma i psihosocijalnog stresa.6% u kliničkoj populaciji.   Hipohondrijski poremećaj ima epizodičan tok. Psihoterapija (individualna i grupna) značajno utiče na smanjenje broja hospitalizacija (do 50%). Kao rezultat pacijentove preokupacije javlja se značajan stres. njačešće se javlja između dvadesete i tridesete godine života. kao i  snižen prag tolerancije za osjećaj tjelesne neugodnosti. ali vrlo kontrolirano jer pacijenti sa somatizacijskim poremećajem su skloni da ih adekvatno ne koriste.Najracionalnija strategija za ljekara opšte prakse u primamoj zaštitije da pacijenta sa somatizacijskim poremećajem pokuša uvjeriti da postoji mogućnost da je psihološki faktor uzrokom njegovih simptoma i da se pacijent treba obratiti psihijatru. Česti i redovni fizikalni pregledi su korisni. U slučajevima kada je somatizacijski poremećaj udružen sa poremećajima raspoloženja ili anksioznim poremećajima. Etiologija  Jedna od teorija o etiologiji hipohondrijskog poremećajaje zasnovana na socijalnom modelu učenja. jerje na taj način pacijent uvjeren da nije napušten od svog ljekara. Šestomjesečna prevalencija ovog poremećaja od 4% . Hipohondrijski poremećaj Glavna karakteristika hipohondrijskog poremećaja je pacijentova nerealistična i neadekvatna interpretacija bolova koji su uglavnom ograničeni najedan ili najviše dva organska sistema. Poremećaj je podjednako zastupljen kod oba spola.

nadustosti. Perzistentni somatiformni bolni poremećaj Primami simptom perzistentnog somatifomog bolnog poremećajaje uporan i intenzivan bol najednom ili više mjesta a koji se u potpunosti ne može pripisati nepsihijatrijskom medicinskom ili neurološkom stanju. U familijama ovih pacijenata mnogo su češći depresivni. žigovi. Neki psihijatri misle daje uporan i tvrdokoran bol konceptualiziran u cilju manipulacije i . Ppored toga postoji izvjestan broj pacijenata kod kojih se ta veza ne može utvrditi a koji u potpunosti zadovoljavaju kriterij za ovo stanje. Somatiformna autonomna disfunkcija Kod ovog poremećaja pacijent se uglavnom žali na somatske tegobe koje odgovaraju organskim sistemima koji su pod kontrolom autonomnog nervnog sistema. Simptomi se uglavnom ispoljavaju u dva oblika. kazne za nešto loše učinjeno kao i način za ispaštanje krivnje. osjećaj vrućine. vrtoglavice i opšte slabosti su karakteristični za drugi oblik ovog poremećaja. invazivne dijagnostičke i terapijske procedure se smiju poduzimati samo u slučaju kada za to postoje objektivne indikacije. Bihejvioristi smatraju da podržavanje pacijenta u njegovom bolu potencira bolno ponašanje.    Prema psihodinamskoj teoriji bol može biti u funkciji metoda za zadobivanje Ijubavi.  Subjektivni i nespecifični simptomi kao što su bolovi. zbog toga štoje veća vjerovatnoća povređivanja u toku radnog vijeka. Ovaj poremećaj je dva puta češći kod žena nego kod muškaraca. Poremećaj se obično javlja u četvrtoj i petoj deceniji života. Ukoliko hipohondrijski poremećaj nije udružen sa drugim mentalnim poremećajima. Prvostepeni rođaci pacijenata sa perzistentnim somatiformnim bolnim poremećajem su u povećanom riziku da obole od istog poremećaja To ukazuje na eventualnu genetičku podložnost ili bihejvioralni mehanizam u transmisiji poremećaja Mogući razlog zbog čega se ovaj poremećaj javlja relativno kasno je da se tolerancija na bol smanjuje sa starenjem. od kojih nijedan ne ukazuje na objektivni somatski poremećaj odgovarajućeg sistema ili organa. anksiozni i poremećaji vezani za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci u usporedbi sa prevalencijom u opštoj populaciji. Postoji nekoliko teorija o etiopatogenezi ovog poremećaja. ima vrlo dobru prognozu. respiratomi (psihogena hiperventilacija i "napadi kašlja") kao i gastrointenstinalni ("želudačna nervoza" i "nervozom uzrokovane dijareje"). Najčešće "aficirani" sistemi su    kardiovaskulami ("srčana nervoza"). dok ga ignoriranje i kažnjavanje inhibiraju. pretjerano znojenje i tremor.druge strane.  Prvi oblik je karakteriziran vegetativnim simptomima kao što su palpitacije. Fizički radnici najčešće trpe od ovog poremećaja. Kod velikog broja pacijenata sa ovim poremećajem evidentan je psihološki stres ili trenutne poteškoće i problemi koji su u direktnoj vezi sa aktuelnim tegobama.

radi se o heterogenoj grupi pacijenata koji ispoljavaju različite vrste bolova kao što su npr. nesanica i razdražljivost. smanjenje libida. stabilizacija braka koji se raspada). U najvećem broju slučajeva poremećaj postaje hroničan i onesposobljavajući. Biološka istraživanja ukazuju daje serotonin glavni neurotransmiter sa mjestom djelovanja u silaznim inhibitomim putevima uključenih u transmisiju bola. Najprominentniji depresivni simptomi u sklopu ovog poremećaja su gubitak energije. U početnoj fazi bolje obično blag i podnošljiv.zadobijanja prednosti u zamršenim Ijudskim odnosima (npr. neuropatski ili jatrogeni. Veoma često negiraju emocionalne patnje ("njihov život je savršen i sveje uredu osim bola koji ne mogu da istrpe"). U toku narednih nekoliko sedmica ili mjeseci intenzitet bola se naglo pojačava. Potpuno su preokupirani bolom i smatraju ga izvorom vlastite bijede. ali da bi se postavila dijagnoza somatiformnog perzistentnog poremećaja bola mora biti utvrđen psihološki faktor koji ima jasnu i nedvojbenu ulogu u pojavi bolnog simptoma i njegovog širenja. Značajnu ulogu igraju endorfini u centralnoj modulaciji bola. bol u leđima. Istraživanja pokazuju da su depresivni simptomi prisutni u 60% do 100% pacijenata sa poremećajem bola. Pacijenti koji pate od ovog poremećaja ne sačinjavaju jedinstvenu grupu. . Stoga neki autori smatraju da je ovaj poremećaj samo jedan od oblika maskirane ili somatizirane depresije. U osnovi bol može biti posttraumatski. U pravilu ovi pacijenti imaju dugotrajnu istoriju medicinskih i hirurških intervencija. atipični facijalni bolovi ili hronični bol u zdjelici. Oni upomo posjećuju Ijekare i traže lijekove. U stvari. Klinički tok može biti sekundamo kompliciran adikcijom na različite supstance koje su pacijenti koristili da bi smanjili bol.

Kod drugog oblika ovog poremećaja dominira osjećanje fizičke i tjelesne iscrpljenosti poslije minimalno uloženog napora. mogu se izdvojiti dva tipa ovog poremećaja koji imaju veliki broj zajedničkih simptoma. Depersonalizaciono-derealizacioni sindrom Kod ovog poremećaja pacijenti imaju utisak da njihove misli. Ritam spavanja (sna)je poremećen sa insomnijom u početnoj fazi. važno je napomenuti da postoji značajna kulturološka razlika u manifestaciji simptoma. Ostali neurotski poremećaji Neurastenija Kada je u pitanju neurastenija. Antidepresivi (hloramitriptilin. Bihejvioralni tretman se pokazao efektivnim kod migrenoznog. Analgetici. Preporučljivo je pomjeriti pacijenta iz njegovog ambijenta i uključiti ga u kontrolirani hospitalni program koji podrazumijeva multidisciplinami pristup koji uključuje primjenu različitih vrsta terapijskih metoda. hlorimipramin i doksepin) su se pokazali korisnim. . razdražljivi. Kod oba oblika ovog poremećaja veoma su česte vrtoglavice. Interesantno. miofacijalnog bola. tijelo i okolina izgledaju nerealno. stanja mišićne napetosti i tenzivne glavobolje. Pacijenti se pored toga žale na neprijatne asocijacije i sjećanja. a okolina im izgleda potpuno neprirodnom. predstave. Generalno. sjećanja i emocije. slično djejstvo imaju i neki dmgi serotoninergički antidepresivi. oni osjećaju da gube vlastite misli. U nekim slučajevima pacijenti vide samog sebe sa distance. Pacijenti su zabrinuti zbog svog mentalnog i fizičkog stanja. da njihovo ponašanje na neki način nije više njihovo vlastito. a najčešće hipersomnijom u izraženoj faziporemećaja. ili pak svoje mrtvo tijelo. ili pak imaju direktni analgetički efekat putem stimulacije eferentnih inhibitomih bolnih puteva. a istovremeno postoji opasnost od sekundarne adikcije. Blokade nerava i himrške ablativne tehnike nemaju efekta kod većine pacijenata sa poremećajem bola i recidivi sejavljaju uvijek nakon šest do osamnaest mjeseci. Kod jednog tipaporemećaja osnovno obilježje je zamor nakon umnograda koji redovno dovodi do pada efikasnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. oslabljenu koncentraciju i neefikasnost. Ovaj poremećaj u čistom i izoliranom oblikuje veoma rijedak. Otvoreno je pitanje da li ovi agensi smanjuju bol zbog primarnog antidepresivnog efekta.Tretman ovih pacijenata je vrlo kompleksan i u osnovi je rehabilitacioni. sedativi i anksiolitici nisu od velike koristi u tretmanu ovog poremećaja. Etiološki uzrok ovog poremećajeje nepoznat. da im se tijelo mijenja i postaje "beživotno". tenzivne glavobolje kao i osjećanje opšte nestabilnosti. Drugim riječima. anhedonični i do izvjesnog stepena depresivni i anksiozni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->