P. 1
Ustavno pravo

Ustavno pravo

|Views: 1,208|Likes:
Published by Luka Barbaric

More info:

Published by: Luka Barbaric on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2011

pdf

text

original

Ustavno pravo

1. Postoje 3 načela federalizma:supremacija,autonomija i participacija. -NAČELO SUPREMACIJE-odnosi se na nadređenost federalnog prava nad pravom federalnih jedinica.I federacija i federalne jedinice imaju vlastitu ustavnost i time zasebne poretke.Ova supremacija pretpostavlja također i teritorijalnu cjelovitost federalne države. .-NAČELO AUTONOMIJE-federalnih jedinica znači da federalne jedinice imaju velik stupanj samostalnosti.Ta samostalnost se ogleda u tome što federalne jedinice imaju saveznim ustavom određen krug vlastite nadležnosti,koje obavljaju samostalno putem svojih organa zakonodavne,izvršne i sudbene vlasti. -NAČELO PARTICIPACIJE-odnosno sudjelovanja federalnih jedinica u vlasti federacije osigurava se kroz različite oblike zastupljenosti federalnih jedinica u pojedinim organima federacije.Ovo načelo je blisko povezano s načelom autonomije.Naime,bez obzira na koji način je izvršena podjela nadležnosti u 1 federaciji,ni savezni organi,ni organi federalnih jedinica nisu subordinirani jedni drugima. 2.Kako je izvršena raspodjela nadležnosti između institucija BIH i entiteta? -Izvršena je na specifičan način.U čl.3 Ustava navedene su 3 kategorije nadležnosti: -Nadležnosti institucija BIH -nadležnosti entiteta -dodatne nadležnosti 3.Navedite institucije za nadzor ustavnosti i zakonitosti! To su: 1.institucija za nadzor ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa i to: a. ustavnosudski nadzor ustavnosti zakona b.nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata 2. Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata 3.Ustavnosudski nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata u povodu ustavne tužbe 4. Što je načelo ustavnosti Načelo ustavnosti,shvaćeno u užem smislu,pravno-tehničkom smislu,zahtijeva: -da se zakoni odnose u skladu s razdiobom ovlasti utvrđenom krutim ustavom -da zakonodavac pri donošenju zakona strogo poštuje za to ustavom predviđen postupak -da zakoni i drugi propisi sadržajno budu u skladu s odredbama ustava -da ustav uspostavi djelotvoran sustav nadzora nad poštivanjem ovih zahtjeva Samo akt koji je donijelo nadležno zakonodavno tijelo po predviđenom postupku,i u skladu sa sadržajem ustavnih normi ,zadovoljava zahtjeve načela ustavnosti u formalnom i materijalnom smislu.

nego se s listića na kojima je već izabrani kandidat upisan pod brojem 1.zatim brojem 3 narednog…Kada se prilikom zbrajanja glasova ustanovi da je jedan kandidat dobio broj glasova koji je dostatan za izbor.uređuju i upravljaju. 10.pa zatim 3…Ovim je sustavom osiguran visok stupanj reprezentacije glasačkih opredjeljenja.5.više se ne računaju glasovi njemu dani. 9.Birač se izjašnjava o kandidatima tako da na glasačkom listiću označava kandidata kojeg smatra najpoželjnijim brojem 1.Jednostavno rečeno.u okvirima određenim zakonom.tako i u drugim aspektima.Enoncijacija zakonitosti? Enoncijacija zakonitosti predstavlja to što se zakonom razrađuju odredbe ustava.uzima onaj koji je označen pod brojem 2.Što je načelo supsidijarnosti? Supsidijarnos se određuje kao načelo donošenja političkih odluka na razini najpogodnijoj sa stajališta racionalnosti i djelotvornosti odlučivanja.Nadležnosti Ustavnog suda BIH? To su:sporovi sukoba nadležnosti i apstraktna kontrola ustavnosti -apelacijska nadležnost -prosljeđivanje pitanja od drugih sudova -deblokada Parlamentarne skupštine BIH -odluke Ustavnog suda i povjerenstvo za ljudska prava pri Ustavnom sudu BIH 7.a najčešće i način korištenja ustavom zajamčenim slobodama i pravima na temelju izričite ovlasti zakonodavcu koje daje ustav.podrazumijeva se pravo i zbiljska sposobnost lokalnih jedinica da.brojem 2 označava narednog kandidata po svojoj preferenciji.Kako EPLS(Europska povelja o lokalnoj samoupravi)određujepojam lokalne samouprave Pod lokalnom samoupravom.u smislu Povelje.uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva . Tendencijski učinci većinskih izbora na makrorazini političkog sustava su: -dvostranački sustav -jednostranačka većina u parlamentu -jednostranačka vlada -prevlast vlade nad parlamentom -većinska demokracija Tendencijski učinci razmjernih izbornih sustava su: -višestranački sustav -pravedno političko predstavništvo -koalicijska vlada -približna ravnoteža između vlade i parlamenta -konsenzualna demokracija 8.kako u stranačko pogledu.Što je to preferencijalno glasovanje? Preferencijalno glasovanje označava izborni sustav kojim glasač može rangirati kandidate na listićima prema svom izboru.političke odluke . 6.bitnim djelom javnih poslova.

Odluke ustavnog suda? Odluke Ustavnog suda su konačne .bilo da se radi o neposrednoj suprotnosti ili pak o uređivanje odnosa suprotno smislu ustavnih odredbi.on praktično stvara vlastitu listu od različitih stranačkih kandidata. 16.a koje omogućuju glasaču glasovati za više kandidata s više raznih stranačkih listića.Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona? Pravne posljedice su ukidanje i poništavanje propisa.zatim stupanje na snagu i primjena.odnosno apelacije. 11.donose se na najnižoj mogućoj razini s obzirom na samu narav odluke.te kod nas postoje i poluotvorene liste. Poništavanje pak djeluje retroaktivno(ex tunc) od trenutka samog donošenja apstraktnog akta koji kao da on nije niti donesen.kao i dopustivosti zahijela ili apelacije. Razlika federacije i konfederacije U pravnoj teoriji to je razlikovanje jasno izvedeno i ono se temelji na 3 kriterija: -pravni temelj zajednice(ustav kod federacije. Vrste izbornih lista? Postoje zatvorene liste.Znači da se o lokalnim poslovima odlučuje da su bliža lokalnom stanovništvu. razlika velikih i malih izbornih jedinica? .pa bi trebalo sanirati sve posljedice do kojih je doveo.otvorene liste.Sud donosi odluke nakon vijećanja i glasovanja kada odlučuje o meritumu zahtijeva.dok federacija jest) 13.o prestanku važenja odredbe koja je nesuglasna Ustavu.od trenutka donošenja odluke se propis ukida.Panširanje se koristi u nekim sustavima proporcionalnih zastupljenosti otvorenih lista. Na temelju sustava zatvorenih lista birač mora prihvatiti čitavu listu i redoslijed po koje su kandidati izabrani onako kako stranka za koju se opredjelio predlaže.dok u federaciji taj odnos postoji i pravni poredak federacije proteže se na cijelom njezinom teritoriju i nad cjelokupni stanovništvom federacije) .Drugi oblici materijalne neustavnosti odnose se na sadržajnu neusklađenost oderdbe zakona s odredbom ustava. 15.Načelno se ukidanje od poništavanja propisa razlikuje na slijedeći način: Ukidanje pravnih propisa djeluje samo za budućnost(pro futuro ili ex nunc).a međunarodni ugovor kod konfedercije) -pravni odnos tijela zajednice prema građanima(u konfederaciji nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana.Koji su konstitutivni elementi federacije? To su građani i federalne jedinice 12.-status u međunarodnom pravu(konfederacija u pravilu nije subjekt međunarodnog prava.o obustavi postupka i privremenoj mjeri. Puluotvorene liste-kod njih se može glasati ili za listu ili za 1 ili više kandidata 17. 14. Materijalna neustavnost zakona? Naborajati Najvažnije mjesto zauzima retroaktivnost zakona.te ne dira u ranije nastale pravne posljedice.obvezujuće i izvršne.pa broji broj glasova svakog kandidata. Kod otvorenih lista birač se može opredjeljivati i za pojedinačnog kandidata.

što se obavljaju sukladno uputama i pod punim nadzorom središnjih vlasti 19. takvih u kojima se bira više zastupnika).većinski se može primjenjivati i u mlim i velikim izbornim jednicicam.a kanton federalna jedinica Šsto je lokalna samouprava Lokalna samouprav je oblik odlučivanja i upravljanja lokalnim zajednicama neposredno od strane njezinih stanovnika ili putem njihovih predstavništava i dr lukalnig organa.Načini nastanka federalne države? -agregacija-spajanje više država u jednu -devolucija-raspad više država u jednu Županija je jedinica lokalne samouprave. 18. 19.dok se razmjerni sustav preimjenjuje samo u velikim izborni jedinicama.Balotaža? Kod tzv sustava balotaže.Znači. Tipovi odnosa užih teritorijalnih jedinica ustrojstva državne vlasti prem središnjim državnim tjelima? Tri su tipa: -dekoncentracija -decentralizacija -lokalna samouprava Dekoncentracija je ti odnosa u kojem je na lokalna tijela prenesen odeređeni skup ovlasti.Razmjerno predstavništvo polazi od velikih izbornih jedinica(tj.u drugom krugu jedan od kandidata mora dobiti apsolutnu većinu birača koji su glasovali.za razliku od većinskog sustava koji načelno polazi od malih izbornih jedinica(po jednim poslanikom u svakoj).kao takva predstavlja višeznačn pojam .Ovaj sustav se najčešće koristi pri predsjedničkim izborima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->