P. 1
Akcize

Akcize

5.0

|Views: 1,256|Likes:
Published by Ivan Binic

More info:

Published by: Ivan Binic on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3 Predmet oporezivanja................................................................................................5 Obveznik akcize........................................................................................................6 Poreska osnovica......................................................................................................6 Obračun i naplata akcize............................................................................................7 Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8 Povraćaj akcize..........................................................................................................9 Refakcija akcize.......................................................................................................10 Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11 Kaznene odredbe.....................................................................................................11 Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2

Duvanski proizvodi. barel. a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. prirodni gas. jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena.. U svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici mere. Energenti (derivati nafte. ugalj) i Luksuzni proizvodi. koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje. i 17. Tako se akciza plaća u dinarskom iznosu za tonu. Danas se oni mogu svrstati u četiri osnovne grupe: • • • • Alkoholna pića. a savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i domaćih i uvoznih proizvoda.. U značajnijem obimu prvo su uvedene u Holandiji. Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se plaća prema količini. poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati propisan iznos akcize. Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često menjane.Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih proizvoda. odnosno kupac akciznog proizvoda. električna energija. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili uvoznik. poput poreza na promet ili poreza na dodatu vrednost. Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika. paklicu. Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza. odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere. dok poreski teret snosi potrošač. Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode. koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo. veka. nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog 3 . kilogram. mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac na veliko ili malo.

odnosno uvoznik akciznih proizvoda. od dragog kamenja. krzna. odnosno uvozom akciznih proizvoda. prodaja slobodnim carinskim prodavnicama. kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. alkoholna pića. Zakon reguliše i kada neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom. proizvodi od zlata i drugih plemenitih metala. mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. Na drugu vrstu proizvoda. kao poreski obveznici. odnosno u postupku prinudne naplate. u obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom. kao što su: luksuzni proizvodi. U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića. čiji je izgled. Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize. poreski obveznik je proizvodjač. duvanski i luksuzni proizvodi (nakit. Po pravilu. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. a koje prodaje državni organ.oporezivanja). u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe – maloprodajne cene). pravno lice. kao ni u posebno definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji. ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio 4 . očekivani poreski prihod je izdašan. Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze. akciza se plaća po stopi. U oba slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez prevaljivanja na kupca proizvoda. pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda. Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog. izuzev piva. diplomatskim predstavništvima i sl. Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića. a koji istovremeno ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim. duvanske preradjevine. Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati nafte. umetnički predmeti i slično). Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i cenovno neelastična. Pored toga. tj.). što je odredba zaostala iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore. kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom uredbom. dakle. uvozna bezalkoholna pića i kafa.

5. novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži. 3. Alkohola pića. najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim iznosima akciza u EU.povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati. kada su akcize kao poreski oblik u pitanju. to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i bezalkoholna osvežavajuća pića). 4. voćni nektar i voćni sokovi u prahu. Takodje. Na prvom mestu. a najmanje u visini od 125. a najmanje u visini od 75.000 dinara. Derivati nafte. kao i prava na refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe. Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika. kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu. Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića. Predmet oporezivanja Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1. StepDrink). pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri. 2. voćni sokovi. mlevena i ekstrakt kafe). pržena. ili ju je platio u iznosu većem od propisanog.000 dinara. U celini uzev. Kafa (sirova. Duvanske preradjevine. dok se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. kao i ukupno smanjenje troškova administriranja ovog poreskog oblika. Obveznik akcize 5 . sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. koncentrisani voćni sokovi. približio ispunjenju principa dobre poreske politike.

uvećana za iznos uvoznih dažbina. Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove. 5. 4. 3. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju zapljenjenih akciznih proizvoda. pržene. a koje prodaje državni organ. Obračun i naplata akcize 6 . odnosno uvoznik akciznih proizvoda. Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije. mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima.Obveznik akcize je proizvođač. Obveznik akcize je i: 1. 5. Da redovno ispunjava poreske obaveze. Poreska osnovica Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere. Pravno lice. 4. 2. 3. Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike Srbije. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. 2. odnosno u postupku prinudne naplate. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove: 1.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 1. iskazivanje rashoda (kalo.Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta. odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta. 2. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. osim manjka koji se može pravdati višom silom. Olakšice kod plaćanja akcize 7 . Najkasnije 15. dana do kraja prethodnog meseca. rastur. 2. 4. osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište. iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu. kvar i lom) iznad količine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije. 3. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati: 1. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. Do 15. Dana u mesecu. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu.

odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama. kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom. . odnosno uvoznik. stav 1.kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe. koje proizvodjač. 3. sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza. na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove. koje proizvođač. 4. koje proizvođač. derivate nafte iz člana 9. 7. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe.Akciza se ne plaća na akcizne proizvode: 1. kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. 5. gorivo za mlazne motore . odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama. 2. pod uslovom reciprociteta. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. koje izvozi proizvodjač. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji. prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. kao i na proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za 8 6.

obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog. kamate. troškovi prinudne naplate ili novčana kazna. Povraćaj akcize Obveznik od koga je naplaćena akciza. može podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize. obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski obveznik. Refakcija akcize Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza. Izuzetno. Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca. u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu. ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize. Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj. troškova prinudne naplate i novčane kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev kupca. pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja.medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata. Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku 9 . ili kojij je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog. Zahtev za povraćaj akcize. ima pravo na refakciju plaćene akcize. a koju nije bio dužan da plati.

odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I da je na te derivate nafte uvoznik. odnosno proizvodjač platio propisani iznos akcize. Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe. pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika. obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte. može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva. pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija. duvanske proizvode i alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom. Obeležavanje akciznih proizvoda 1. do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje tog registra. Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244. gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize. pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera. 10 .za pogon traktora. normative potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister nadležan za poslove finansija. odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta. može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte.

00 din/lit. 11 .sve vrste motornog benzina . Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan. smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33) 6. Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine utvrdjene zakonom nije dozvoljeno. Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda: Proizvodi: Derivati nafte: .000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1.2. Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom izvoznom markicom. Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvodjač. Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može odstraniti. Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize.Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih 44. 8. 5. Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši. Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu. 4. Kaznene odredbe Novčanom kaznom od 10.goriva . 4. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca. 3. odnosu na objektu trgovine na malo tako das u jasno vidljive.000 do 1. 5.000 dinara. 7. Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu. Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku. Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize.000.00 din/lit. 2. 3. odnosnom uvoznik. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.sve vrste dizel . 30. kao i ako insu istaknute u.

35 din/lit.srednja ulja.2% po masi. 12 .minerala. za ostale svrhe.70 din/lit 15. za ostale svrhe.70 din/lit 43. i to: (1) 2710 11 11 00 . do 0.00 din/kg.00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu 15.70 din/lit 43. 201. koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala. duvan za lulu i žvakanje i burmut Alkoholna pića:(4) Rakije: .od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina Žestoka alkoholna pića i likeri 43. podbroju 2710 19 11 2710 19 21 00 . za ostale svrhe. ostalo 2710 19 49 90 .70 din/lit 43.70 din/lit 43.laka ulja i proizvodi. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. za ostale svrhe. ostalo.32 din/lit. osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31 2710 19 41 90 .05% po masi. specijalne rakije .gasna ulja.70 din/lit 43.70 din/lit 43.gasna ulja. sa sadržajem sumpora preko 0. ostalo.70 din/lit 43. za ostale svrhe.srednja ulja. ostala laka ulja 2710 19 11 00 . i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda. specijalni benzini. za ostale svrhe. osim onih navedenih u tar.laka ulja i proizvodi.vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju .70 din/lit 43. ostalo. grožđa.gasna ulja.05% po masi. ostalo 2710 19 29 90 . specijalni benzini. ostalo 2710 19 99 00 01 . vajt špirit 2710 11 25 00 .70 din/lit 43.70 din/lit 43. za ostale svrhe.50 din/kom 35% 79. osim onih navedenih u tar. 12. sa sadržajem sumpora preko 0.gasna ulja. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 15 00 . podbroju 2710 11 11 2710 11 21 00 .od voća.laka ulja i proizvodi. za ostale svrhe. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima.gasna ulja.srednja ulja.04 din/lit.70 din/lit 43. kerozin (petrolej). kerozin (petrolej). za preradu u specifičnim procesima 2710 19 35 00 . za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima.70 din/lit 43.70 din/lit 43. gorivo za mlazne motore 2710 19 25 00 . ostalo 2710 19 31 00 . ostalo 2710 11 90 00 .laka ulja i proizvodi.70 din/lit 43.laka ulja i proizvodi. 129. za ostale svrhe. osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 2710 19 45 90 .srednja ulja.srednja ulja.tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) Cigarete(3) Cigare i cigarilosi Rezani duvan. proizvodi. za preradu u specifičnim procesima 2710 11 15 00 .2% po masi.70 din/lit 43. sa sadržajem sumpora do 0. osim sirovih. na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.

25 din/lit. ne plaća se akciza. 15. osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0. 30% (1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C. koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena. 63/2007. br. Na derivate iz Liste.5% alkohola Kafa (sirova. Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima.00 din/lit. "Službeni glasnik RS". Literatura 13 . akciza se plaća srazmerno pakovanju. već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila. (2) Ne plaća se u postupku carinjenja.Niskoalkoholna pića Pivo. mlevena i ekstrakt kafe) 13. pržena. (3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada.

 “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković. web sajt Vlade Republike Srbije.    14 .rs. deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja. sajt kompanije “Intermex” koji obiluje informacijama o carinskom. Beogradska poslova škola. Visoka škola strukovnih studija.rs. web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”. Beograd 2010. časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja.carinskatarifa.com. www.gov. www.nspm. www.srbija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->