P. 1
Akcize

Akcize

5.0

|Views: 1,256|Likes:
Published by Ivan Binic

More info:

Published by: Ivan Binic on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3 Predmet oporezivanja................................................................................................5 Obveznik akcize........................................................................................................6 Poreska osnovica......................................................................................................6 Obračun i naplata akcize............................................................................................7 Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8 Povraćaj akcize..........................................................................................................9 Refakcija akcize.......................................................................................................10 Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11 Kaznene odredbe.....................................................................................................11 Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2

Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili uvoznik. Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se plaća prema količini. barel. a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. ugalj) i Luksuzni proizvodi. Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. veka. koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo. Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode. poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati propisan iznos akcize.. Tako se akciza plaća u dinarskom iznosu za tonu. kilogram. U svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici mere. prirodni gas. odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere. paklicu. Energenti (derivati nafte. Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. poput poreza na promet ili poreza na dodatu vrednost. jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena. dok poreski teret snosi potrošač. Duvanski proizvodi. odnosno kupac akciznog proizvoda. električna energija. Danas se oni mogu svrstati u četiri osnovne grupe: • • • • Alkoholna pića. a savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i domaćih i uvoznih proizvoda. U značajnijem obimu prvo su uvedene u Holandiji. nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog 3 . Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika. mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac na veliko ili malo. Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često menjane.. koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje.Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih proizvoda. i 17.

U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića. od dragog kamenja. akciza se plaća po stopi. Pored toga. uvozna bezalkoholna pića i kafa. u obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. prodaja slobodnim carinskim prodavnicama. Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića. kao ni u posebno definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji. izuzev piva. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. čiji je izgled. U oba slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez prevaljivanja na kupca proizvoda. umetnički predmeti i slično). Na drugu vrstu proizvoda. očekivani poreski prihod je izdašan.oporezivanja). poreski obveznik je proizvodjač. kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. pravno lice. duvanske preradjevine. u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe – maloprodajne cene). krzna.). odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati nafte. Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize. Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i cenovno neelastična. dakle. odnosno u postupku prinudne naplate. alkoholna pića. Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog. Po pravilu. ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio 4 . kao poreski obveznici. duvanski i luksuzni proizvodi (nakit. Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze. kao što su: luksuzni proizvodi. kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom uredbom. tj. pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda. proizvodi od zlata i drugih plemenitih metala. a koji istovremeno ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim. odnosno uvozom akciznih proizvoda. Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom. što je odredba zaostala iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore. diplomatskim predstavništvima i sl. a koje prodaje državni organ. Zakon reguliše i kada neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom. mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu.

a najmanje u visini od 125. najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim iznosima akciza u EU. voćni sokovi. Derivati nafte. 2. dok se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. kada su akcize kao poreski oblik u pitanju. Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži. Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika. Obveznik akcize 5 . ili ju je platio u iznosu većem od propisanog. Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića.000 dinara. Duvanske preradjevine. kao i prava na refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe. U celini uzev. pržena. Takodje. Alkohola pića. pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri. mlevena i ekstrakt kafe). koncentrisani voćni sokovi. to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i bezalkoholna osvežavajuća pića). Kafa (sirova. Na prvom mestu. voćni nektar i voćni sokovi u prahu. kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu.000 dinara. 4. 5. sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. kao i ukupno smanjenje troškova administriranja ovog poreskog oblika. 3. Predmet oporezivanja Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1. novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. StepDrink). približio ispunjenju principa dobre poreske politike.povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati. a najmanje u visini od 75.

2. Da redovno ispunjava poreske obaveze. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove: 1.Obveznik akcize je proizvođač. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju zapljenjenih akciznih proizvoda. 5. pržene. odnosno u postupku prinudne naplate. Pravno lice. Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. a koje prodaje državni organ. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike Srbije. 3. Poreska osnovica Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere. 2. Obračun i naplata akcize 6 . 4. Obveznik akcize je i: 1. 5. Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije. uvećana za iznos uvoznih dažbina. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima. 4. 3.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 1. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. osim manjka koji se može pravdati višom silom. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu. odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta. kvar i lom) iznad količine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije. 2. Olakšice kod plaćanja akcize 7 . iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta. 3.Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. iskazivanje rashoda (kalo. osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište. Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina. Do 15. dana do kraja prethodnog meseca. 2. Dana u mesecu. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati: 1. Najkasnije 15. 4. rastur.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode: 1. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama. sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. koje izvozi proizvodjač. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. derivate nafte iz člana 9. koje proizvodjač. pod uslovom reciprociteta. koje proizvođač. odnosno uvoznik. koje proizvođač. 7. kao i na proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za 8 6.kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama. 5. kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. stav 1. . prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji. na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove. 2. 4. kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom. 3. gorivo za mlazne motore .

Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku 9 . Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj. ima pravo na refakciju plaćene akcize. ili kojij je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog. Refakcija akcize Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza. kamate. troškovi prinudne naplate ili novčana kazna. obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski obveznik.medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog. troškova prinudne naplate i novčane kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev kupca. ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize. može podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize. Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca. a koju nije bio dužan da plati. Izuzetno. u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu. Povraćaj akcize Obveznik od koga je naplaćena akciza. Zahtev za povraćaj akcize. Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata. pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja.

pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika.za pogon traktora. pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija. odnosno proizvodjač platio propisani iznos akcize. duvanske proizvode i alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe. može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte. Obeležavanje akciznih proizvoda 1. odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta. pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera. obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva. gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. normative potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister nadležan za poslove finansija. do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje tog registra. odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I da je na te derivate nafte uvoznik. 10 . Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet. Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244. kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize. može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte.

odnosu na objektu trgovine na malo tako das u jasno vidljive.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1. 8.2. Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu. 3. 7. Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može odstraniti.sve vrste motornog benzina . 11 .sve vrste dizel .00 din/lit. odnosnom uvoznik. 30. Kaznene odredbe Novčanom kaznom od 10. Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize. 2. Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom izvoznom markicom. smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33) 6.000 do 1. Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda: Proizvodi: Derivati nafte: . Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca. Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine utvrdjene zakonom nije dozvoljeno. 5. Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan. 5. Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize.Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih 44. Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu. 4.goriva . kao i ako insu istaknute u.000 dinara.00 din/lit. 3. Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000. 4. Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvodjač.

vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju .tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) Cigarete(3) Cigare i cigarilosi Rezani duvan. sa sadržajem sumpora do 0. za ostale svrhe.70 din/lit 43. 129.gasna ulja. za preradu u specifičnim procesima 2710 11 15 00 . za ostale svrhe. ostalo 2710 19 31 00 .70 din/lit 43.70 din/lit 43.srednja ulja.70 din/lit 15. osim sirovih. ostalo. specijalni benzini. podbroju 2710 11 11 2710 11 21 00 . ostalo 2710 19 49 90 . za ostale svrhe.laka ulja i proizvodi.70 din/lit 43. grožđa.gasna ulja. osim onih navedenih u tar. na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni. ostalo 2710 19 29 90 . za preradu u specifičnim procesima 2710 19 15 00 .od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina Žestoka alkoholna pića i likeri 43. ostala laka ulja 2710 19 11 00 .04 din/lit.70 din/lit 43. ostalo 2710 11 90 00 . podbroju 2710 19 31 2710 19 41 90 . za ostale svrhe. do 0. osim onih navedenih u tar.gasna ulja.70 din/lit 43.laka ulja i proizvodi. 12 .70 din/lit 43. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. specijalne rakije .gasna ulja.35 din/lit.srednja ulja. koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala.2% po masi.od voća.70 din/lit 43.05% po masi.50 din/kom 35% 79.srednja ulja.00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu 15.05% po masi. gorivo za mlazne motore 2710 19 25 00 .minerala. ostalo 2710 19 99 00 01 . vajt špirit 2710 11 25 00 . sa sadržajem sumpora preko 0.32 din/lit.srednja ulja. osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 2710 19 45 90 . 201. ostalo.70 din/lit 43. proizvodi. podbroju 2710 19 11 2710 19 21 00 . za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda. za ostale svrhe.70 din/lit 43. 12.gasna ulja.laka ulja i proizvodi. kerozin (petrolej). za preradu u specifičnim procesima 2710 19 35 00 .70 din/lit 43. za ostale svrhe. duvan za lulu i žvakanje i burmut Alkoholna pića:(4) Rakije: . za ostale svrhe.00 din/kg. specijalni benzini.laka ulja i proizvodi. kerozin (petrolej).70 din/lit 43.70 din/lit 43.70 din/lit 43. i to: (1) 2710 11 11 00 .laka ulja i proizvodi.srednja ulja. za ostale svrhe. osim onih navedenih u tar. za ostale svrhe. sa sadržajem sumpora preko 0.70 din/lit 43. ostalo.2% po masi.

već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila. 63/2007. "Službeni glasnik RS". Literatura 13 .Niskoalkoholna pića Pivo. Na derivate iz Liste.25 din/lit. Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima. ne plaća se akciza. (2) Ne plaća se u postupku carinjenja. akciza se plaća srazmerno pakovanju. (3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada. osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0. br. pržena.5% alkohola Kafa (sirova. 30% (1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C. koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena. mlevena i ekstrakt kafe) 13. 15.00 din/lit.

carinskatarifa. Visoka škola strukovnih studija.srbija. sajt kompanije “Intermex” koji obiluje informacijama o carinskom.rs.rs. web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”.nspm. “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković. Beogradska poslova škola. časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja.gov.    14 . web sajt Vlade Republike Srbije.com. www. www. deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja. Beograd 2010. www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->