P. 1
Industrija i okolis

Industrija i okolis

|Views: 925|Likes:
Published by Stipe Pokrajčić

More info:

Published by: Stipe Pokrajčić on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

GRAFIČKI FAKULTET ZAGREB

“INDUSTRIJA I OKOLIŠ”

ROBERT
2001/2002

VALPOTIĆ

Njemački biolog je prvi koristio pojam «ekologija» koji je tada bio vrlo šturo interpretiran, a značio je odnos između okoliša i organizma. Taj stav je prevladavao sve do sedamdesetih godina prošlog stoljeća kada je pronađeno da u prirodi postoje devastacije. Na promjenu kvalitete okoliša utjecala je industrija, promet, ekspanzija stanovništva i sl. Ekologija je vezana uz mnoge društvene i prirodne znanosti kao što su kemija, biokemija, meteorologija, genetika, ekonomija i pravo. ZAGAĐENJE su nepoželjne promjene u fizikalnim, kemijskim ili biološkim svojstvima zraka, vode ili tla, koje mogu ili će štetno djelovati na čovjeka i druge organizme i njihove uvjete života. Izvori onečišćenja su industrija, promet, energetika i sl. Dijagram toka industrijskog procesa EMISIJA ulaz SIROVINE ENERGIJA VODA OSTALO INDUSTRIJSKI PROCES izlaz POLUPROIZVODI PROIZVODI

OTPAD

OTPADNE VODE

BUKA STROJEVA

Kada se želi ocijeniti proizvodnja ili proizvod treba poći od dijagrama toka industrijskog procesa, ali se moraju uzeti u obzir i sirovina i pretvaranje sirovine u poluproizvod ili proizvod, te kako će taj proizvod djelovati na okoliš (da li je ekološki prihvatljivo njegovo zbrinjavanje). ULOGA EKOLOGIJE – kako zaustaviti degradaciju biosfere i uspostaviti ravnotežu u njoj uz ekspanziju populacije i razvoj. Hijerarhija metoda za povećanje kvalitete okoliša: 1. čiste tehnologije – to su one tehnologije koje neće dati emisiju tijekom proizvodnje 2. modifikacija procesa postojeće proizvodnje, reciklacija unutar samog procesa proizvodnje, zamjena materijala ili sirovina onima veće ekološke podobnosti, primijeniti ekološki pogodne postupke pročišćavanja zraka ili voda ili zbrinjavanja ekološki podobnog otpada. ZAGAĐENJE ZRAKA Treba poći od izvora emisije da bi utvrdili koji polutanti nastaju, kako štetno utječu na atmosferu i koliko će se dugo zadržati u atmosferi. Troposfera ide do 10 km visine i kod temperature od 20°C do 50°C će imati negativan temperaturni gradijent. Stratosfera – sa temperaturom će oko 30 km visine početi rasti, a za to je odgovoran jedan dio stratosfere i to onaj gdje su koncentracije ozona veće i on će biti uzrok apsorpcije, još se naziva i ozonosfera. Mezosfera – karakterizira ju negativni temperaturni gradijent, dolazi do vrlo naglog porasta temperature u ionosferi – temperatura gubi svoj značaj iz kinetičke teorije plinova. PODJELA ATMOSFERA PO SASTAVU:

2

-

do visine od 100 km – sastav u konstantnim granicama, naziva se još i homosfera. dio iznad 100 km visine – heterosfera u kojoj dolazi do gravitacionog razdvajanja plinske smjese. 0,00

Nadmorska visina / km

ionosfera

0,00

0,01 100 50 10 - 100 0 100 mezopauza mezosfera stratopauza stratosfera tropopauza troposfera 200 300 400 500

600

700

800

1 10 100 1000 900 1000 1100 temperatura / °C

Učestalost važnijih atmosferskih plinova PLIN Ar Ne Kr Xe N2 O2 CO2 CH4 H2 N2O CO H2S / SO2 NH3 NO / NO2 CHH2O O3 He Rn VOLUMNI UDIO 106 9300 18 1,1 0,09 78 x 104 21 x 104 315 1,1 0,4 0,25 0,1 var. var. var. var. var. var. 5,2 var. VRIJEME ZADRŽAVANJA U
TROPOSFERI

CIKLUS ne sudjeluju u ciklusima

106 godina 104 godina 15 godina 5 godina 5 godina ( ? ) 10 godina 0,2 godine dani do tjedni 10 dana 0,3 godine 107 godina 3 godine

pretežno biološki ciklus

Izvori pretežno biološki, odvodi pretežno fizikalnokemijski Pretežno fizikalno-kemijski ciklus

1. grupa su plemeniti plinovi, oni se u vremenu akumuliraju. Elementarni dušik transformacijom može preći u one oblike kao što su nitriti, nitrati koje mogu koristiti autotropni organizmi. Prelazak – FIKSACIJA – postiže se prirodna ravnoteža sastojaka plinova. Iza tih ciklusa stoji oksidacija, fotosinteza. Sudbina polutanata u atmosferi ovisi o meteorološkim parametrima.

3

slijegati uz tlo ili rasprostirati vodoravno od izvora ovisiti će o stupnju vertikalnog strujanja. što znači da ne dolazi do izmjene topline sustava sa okolinom. ADIJABATSKA PROMJENA – pri istom tlaku zraka.oborine. transformacijama i sl.TEMPERATURA ZRAKA Da li će se neki polutanti iz izvora dizati u vis. 4 . . Ekspanzija je gotovo adijabatska. a to je do približne vrijednosti od 7°C / km visine.strujanje. . topli zrak će se zbog manje gustoće dizati iznad hladnijeg i širiti će se. pa će se nastaviti dizati dalje i takvi uvjeti će biti povoljni za rasprostiranje polutanata visoko i daleko od izvora emisije.sunčevo zračenje. visina visinska inverzija stabilna atmosfera adijabatska promjena nestabilna atmosfera prizemna temperaturna inverzija temperatura Temperaturne inverzije Kod NESTABILNE ATMOSFERE promjena temperature zraka s visinom manja je od 7°C / km visine. a rad se stvara iz unutrašnje energije sustava. o stvarnoj promjeni temperature zraka sa visinom. što znači da dio toplog zraka koji struji u vis neće se brzo ohladiti da bi postigao temperaturu okolnog zraka. Dio toplog zraka će se dizati sve dotle dok ne postigne temperaturu okolnog zraka.Meteorološki parametri koji učestvuju u reakcijama. su: . Ona je meteorološki povoljna situacija za kvalitetu zraka.temperatura zraka. Temperatura zraka će padati za iznos koji je ekvivalentan radu pri ekspanziji. . .

visina topli zrak hladni zrak temperatura Stvaranje temperaturne inverzije u dolinama 5 . zrak će vrlo brzo pri dizanju postati hladniji i gušći od okoline. Te situacije su najnepovoljnije jer nije moguće raspršivanje polutanata već nagomilavanje polutanata ispod inverzijskog sloja. pa će se nastojati vratiti na svoj prvobitan nivo. visina visina sloja topli zrak hladni zrak emperatura Temperaturna inverzija u toku noći hladni zrak inverzijskog t Tokom dana sunčevo zračenje zagrijava površinu zemlje. Ako temperatura zraka raste sa visinom to je visinska inverzija. a polutanti koji su se emitirali tijekom noći nagomilat će se ispod inverzijskog sloja. pa će inverzijski sloj nastati noću upravo radi bržeg hlađenja zemlje od zraka. Postižu se koncentracije koje su štetne i za organizme i za okoliš. Na taj način je spriječeno raspršivanje polutanata. Za vrijeme vedrih noći to zračenje u vidu dugovalnih IR zraka je intenzivnije i dovodi do hlađenja slojeva zraka neposredno uz površinu zemlje. što ima za posljedicu povećanje koncentracije polutanata u određenoj zoni atmosfere. što dovodi do povećanja koncentracije polutanata pri tlu. te inverzije se dešavaju kada je ekstremno stabilna atmosfera. Kad je atmosfera stabilna tada ne dolazi do vertikalnog miješanja zraka. tada se atmosfera nalazi u ekstremno stabilnim uvjetima. a inverzija temperature će općenito nestati sljedećeg dana nakon izlaska sunca. Takvu pojavu nazivamo TEMPERATURNA INVERZIJA. dok u toku noći zemlja zrači energiju natrag u svemir.Ako je temperaturni gradijent pozitivniji od adijabatske promjene dolazi do smanjenja temperature zraka s porastom visine i manja je od 7°C / km visine i onda je ATMOSFERA STABILNA. U takvim situacijama vrlo često se dešava da temperatura zraka raste sa visinom.

međutim češće je da frontalne inverzije nastaju i da traju relativno dugo u odnosu na druge tipove inverzija.OBORINE 6 . a na osnovu nje se može dobiti podatak o prevladavajućem smjeru i brzini. pa čak i adaptacije i renoviranja starog. hladniji zrak istiskivat će topliji zrak koji odlazi u vis. S ekološkog aspekta posebno se analiziraju strujanje zraka more-kopno i planina-kotlina. Mogu dostići i prestići maksimalne dopuštene koncentracije. nego u prizemnom sloju atmosfere i za vrijeme anticiklone vjetrovi su slabi ili ih uopće nema. gornji slojevi zraka spuštaju se prema dolje. hladni front topli front front topli front hladni «Frontalna» inverzija Frontalne inverzije se javljaju prilikom susreta dviju masa zraka različitih temperatura kad hladniji zrak tone ispod toplijeg na dodiru fronti. te neki nizinski predio. Anticiklonalne promjene kod nas su vezane za zimski period godine jer se tada javljaju i masa individualnih izvora emisije koji potječu od zagrijavanja. Ove inverzije su posebno nepogodne. Brzina i strujanje vjetra bitni su parametri pri izradi ekološke studije kod dobivanja dozvole za izgradnju nekog novog objekta. Ponekad se zna dogoditi da kretanje zraka može razbiti inverziju. Razlika tlaka na pojedinim mjestima na zemlji uvjetovat će strujanje. Zagrijavanje je veće u gornjem. a brzina strujanja je ovisna o udaljenosti od zemlje i zavisi od koncentracije terena jer promjenom konfiguracije može doći do promjene pravca pa i brzine vjetra i do strujanja mikrorazmjera i u onim slučajevima kada su u neposrednoj blizini «tišine». Inverzija može obuhvatiti i dostići visinu i do nekoliko stotina metara. .U kotlinama se spomenuti efekt nastajanja inverzije kombinira sa pojavom spuštanja hladnijeg zraka sa okolnih brda. Ovakve inverzije i ovakva analiza promjene temperature zraka sa visinom posebno su važan čimbenik ekoloških studija pri izgradnji novog objekta. te treba obuhvatiti niz od barem 5 godina. zagrijavajući se pritom kontrakcijom (skupljanjem). pa ne dolazi do razrjeđivanja koncentracija polutanata raspršivanjem. Kod gradnje novih industrijskih objekata treba se paziti da se oni ne grade u područjima koja nisu pogodna. čak i opasne za vrijeme maglovitih dana i ako anticiklonalna aktivnost potraje nekoliko dana polutanti će se nagomilati i koncentrirati u cijelom tom vremenskom periodu. U tu svrhu potrebno je izraditi ružu vjetrova koju čini višegodišnji niz mjerenja brzine i smjera vjetra (barem 5 godina). pa tada treba smanjiti najveće izvore emisije. Inverzije koje nastaju pri stvaranju anticiklona (polje visokog tlaka zraka) Kada nastaju anticiklone.STRUJANJE ZRAKA Horizontalni transport zagađivala je funkcija vjetra zračnih turbulencija i topografije. . stvarajući temperaturnu inverziju. Zbog sve veće gustoće.

Oborina može u smanjenju doprinijeti pomoću 2 mehanizma: 1. . NO2 ispiranjem dolazi do smanjenja pH.molekula mora apsorbirati taj foton i samo uz te uvjete se molekule. da bi uslijedila kemijska promjena utjecajem EMZ moraju biti ispunjena 2 uvjeta: da energija fotona mora biti veća od energije kidanja kemijske veze bilo da je to energija disocijacije ili energija potrebna za bilo koju drugu vrstu kemijske reakcije. Topljivo u vodi – plinovi koji su antihibridi kiselina npr. Efikasnost ispiranja će ovisiti o vrsti oborine.Mogu biti značajni meteorološki parametar koji može doprinijeti smanjenju zagađenosti zraka. - 7 .SUNČEVO ZRAČENJE Sunčevo zračenje prilično točno odgovara zračenju crnog tijela. Iskišnjavanje je proces kada već u oblaku prilikom formiranja kapljica polutanti imaju ulogu ili djeluju kao kondenzacione jezgre. Kada je sunce u svom zenitu (maksimalna insolacija) nastaju fotokemijske reakcije. Ispiranje – kada oborina prolazi kroz sloj zraka ona može pokupiti plinove koji su topljivi u vodi i tako doprinijeti većoj kvaliteti zraka. veličini kapljice kiše ili pahuljice snijega. ispiranje. iskišnjavanje. NO. ali i povećanju zagađenosti voda. . SO 2. mogu pretvarati i stupati u reakcije koje zovemo fotokemijske reakcije. 2. ioni i dr.

. Veliki globalni efekti – smanjenje emisije CO2 i plinova staklenika. sekundarne – koji će nastati iz primarnog nekom od kemijskih reakcija u atmosferi. Ugalj je ekološki najnepovoljniji energent jer ima najveći postotak sumpora (oko 5%). SO2 se brzo oksidira i prelazi u sekundarni polutant H2SO4 i/ili njezin anhidrid SO3. sekundarni produkt SO3. Plinovi i pare se ponašaju prema plinskim zakonima što je bitno pri utvrđivanju njihove koncentracije i pri projektiranju uređaja za pročišćavanje zraka.polutanti s lokalnim učinkom .SPOJEVI SUMPORA SO2 Antropogeni izvori emisije: . a plin je najbolji energent.plinove. pa takve tvari onda nazivamo polutanti ili zagađivala. bakterije. merkaptani. Nuklearne elektrane su ekološki povoljne ako nema ekscidencijskih situacija. postupci jako onečišćuju zrak sa oksidima sumpora.sagorijevanje fosilnih goriva (ugalj. Prema trajanju učinka polutanti se dijele na: . . hidroelektrane.energetika. Taj mehanizam je kompleksan i obuhvaća 3 moguća procesa: . cinka.3%..Jedan od procesa je heterogena oksidacija i ona obuhvaća slijedeću reakciju: a) 2SO2 (g) + O2 (g) → 2SO3 (g) - 8 . Ako oborina pada i ispire zrak pokupiti će polutante koji su u zraku prisutni. H2SO4). . Mehanizmi odvoda iz atmosfere: heterogena oksidacija (direktno taloženje iz plinske faze.kod sulfatnog postupka prisutni su sulfidi. nafta). olova dolaze u prirodi kao sulfitna grupa. disulfidi. tzv. Kod sulfitnog postupka karakteristični polutanti su SO 2. krutih i tekućih čestica u zraku. Šljaka iz termoelektrane je jako štetna jer može doći do kumuliranja u organizmu (mlijeko). prašina iz pustinje. krute čestice. nafta je bolji energent jer ima 2.  prirodnog – virusi. COS i slični spojevi koje karakterizira i vrlo neugodan miris. krutih tvari ili aerosola) u atmosferi može djelovati štetno na zdravlje ljudi i ostalih organizama. Rude bakra. vjetra – vrlo dobro kod Senja. energija valova – Senj. Suho taloženje. a 10% aerosoli. Polutanti se mogu podijeliti s obzirom na način kako oni ulaze u atmosferu na: - primarne – koji se nalaze na izvoru emisije.pare i – aerosoli. Tekućina – sprej (veća kapljica). polucija iz postupka pripreme energije – polutanti SOx. magla (sitnija kapljica).polutanti s globalnim učinkom. Termoelektrane su povoljnije za zagrijavanje nego kada bi se za zagrijavanje koristilo niz dimnjaka makar su i one nepogodne. produkt. 90% polutanata pripada plinovima i parama. Proizvodi celuloze .ZAGAĐIVALA U ATMOSFERI Povećanje koncentracije određenih specija (plinova. povijesne spomenike i prirodu uopće. SOx jer je potrebno jako puno energije. Zagađivanje vodotoka može doprinijeti nepovoljnim uvjetima života organizmima koji ne podnose fluktaciju temperature.Prema podrijetlu polutanti mogu biti:  antropogenog – oni izvori koji su pod utjecajem ljudske aktivnosti. . na mnoge materijale. Polutanti se mogu podijeliti i prema konzistenciji na : . NOx. - industrija – sulfitni i sulfatni postupak proizvodnje celuloze Alternativni izvori energije: energija sunca. a kada se oborina formira pri cikloni ona će prenositi polutante iz zraka. Aerosoli nastaju raspršivanjem sitnih.

d) HOSO2˙ + H2O → HOSO2 . Općenito se smatra da 1-10% SO2 se na sat oksidira. nema vjetra kisele kiše pH oborina < 5 fenomen uzrokuju SO2 i NOx. a ona nam je potrebna da bi absorbirala energiju dobivenu nastajanjem novce veze i ona na taj način stabilizira tu reakciju. molekula.71 kJ mol-1 SO2) Reakcija je vrlo spora. f) HO2˙ + NO → OH˙ + NO2 - homogena oksidacija u vodenoj fazi. - homogena oksidacija plinske faze. odnosno oborinama što je razlog kiselih kiša. Sama regeneracija hidroksilnog radikala se može prikazati reakcijom f). ali je termodinamički moguća što nam govori ΔG. Reakcija će biti ubrzana ako se čestice plina okruže sa filmom vode.Londonski tip smoga. zatim SO3. H2O + O2 → H2SO4 + HO2˙ U zagađenom zraku peroksilni radikal (HO2˙ ) može reagirati sa NO i pritom se regenerira hiroksilni radikal.OKSIDI DUŠIKA KAO POLUTANTI NO – suma oksida dušika NO i NO2 9 . Reakcije će biti potencirane tamo gdje su prisutni antropogeni izvori SO2 (procesi sagorijevanja). magla.(aq) + H+ (aq) Osim vode u troposferi postoje i različite druge specije koje mogu transformirati SO 2 u sulfatnu kiselinu. a može biti i neka kruta površina. Uz prisutnost vode dolazi do reakcije b). ali može i drugih prijelaznih metala. i) HSO3. U jako čistoj atmosferi značajna je oksidacija SO2 posredstvom hidroksilnog radikala. Mnogo važnije je otapanje sulfata formiranih na krutoj površini i njihov transport. Europi. Mehanizmi reakcija su razlogom što SO2 neće doći u stratosferu. g) SO2 (aq) + H2O (l) ↔ H2SO3 (aq) h) H2SO3 (aq) ↔ HSO3. vodikov peroksid. temperaturna inverzija. To može biti ozon. Americi. M – neka treća tvar. c) OH˙+ SO2 + M1 → HOSO2˙+ M Početna reakcija će kao rezultat dati hidrogensulfit radikal (HOSO2˙ ).Utjecaj na okoliš: .(aq) + H+ (aq) j) H2O2 (aq) + SO2 (aq) → H2SO4 (aq) Reakciju će prvenstveno katalizirati soli željeza. H2O e) HOSO2 . o polutanti SO2 i krute čestice imaju sinergističko djelovanje. Distribucija tog polutanta na zemlji nije jednolika i smatra se da oko 90% SO2 pripada emisiji prvenstveno u SJ. Hidrogensulfit radikal se dalje oksidira reakcijama d) i e) do sulfatne kiseline H2SO4. mokrim taloženjem. pa nisu onda moguće ni kombinirane fotokemijske reakcije uzrokovanje SO2. produkt H2SO4 (aq). odnosno do hidrolize: b) SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4 (aq) U suhom i čistom zraku na temperaturi troposfere reakcija je polagana. što znači da je relativno kratko zadržavanje tog polutanta u troposferi i efikasno se može iz atmosfere izdvojiti tzv. niska o temperatura zraka. k) 2HO2 + M1 → O2 + H2O2 + M Koji će od ova tri mehanizma prevladati ovisiti će o stanju atmosfere u vrijeme oksidacije. dušik (IV)-oksid NO2. Indiji i Dalekom Istoku. pa će reakcija biti maksimalno značajna u blizini izvora emisije gdje je i visoka koncentracija čestica.(ΔG°298 = . X - .(aq) ↔ SO32. ali će ona biti katalizirana prisutnošću čestica čađe ili prisutnošću lebdećih čestica (čestice pepela). . o za nastajanje smoga bitni meteorološki faktori. produkt H2SO4 i peroksidni radikal HO2. H2SO4 i HNO3.

saniranje različitog otpada. a reakcija ide sa elementarnim vodikom i pritom nastaje metan i voda. a reakcija ide uz mikroorganizme iz tla. električna izbijanja) gdje iz elementarnog dušika pri visokim temperaturama mogu nastati oksidi dušika. Jedan od osnovnih mehanizama odvoda CO iz atmosfere je reakcija adsorpcije u tlo. hidrogen-peroksi radikal.A. postoji 2 mehanizma: 1. Primarni polutanti su poznati zdravstveno i sigurnosno rizični u radnoj atmosferi.sagorijevanje fosilnih goriva i biomase. organske molekule (uključujući organske peroksi radikale RO2˙ ). Antropogeni izvori: procesi nepotpunog izgaranja fosilnog goriva i biomase (nije bilo dovoljno kisika). Iz primarnih polutanata (manje štetnih) nastaju sekundarni polutanti koji su više štetni. a) Reakcije idu prema fotodisocijaciji NO2. za razliku od rugih reakcija koje se dešavaju u stratosferi i koje doprinose smanjenju koncentracije ozona. Antropogeni izvori emisije su: .Prirodni izvori oksida dušika su: gorenje biomase (šumski požari. avioni.SPOJEVI UGLJIKA Oksidi ugljika: ugljik (II)-oksid CO. CO se reducira. saobraćaj. CO se oksidira sa ½ O2. a produkt je CO2 CO + ½ O2 → CO2 Da bi do takve reakcije moglo doći sudjeluju bakterije iz tla. stvaranje u oceanima. Važan je za masu procesa iz grafičke industrije. nove specije su atomarni kisik koji će sa nekom molekulom treće vrste dati ozon. NASTAJANJE TROPOSFERSKOG OZONA NO2 + hν (λ < 430 nm) → NO + O O + O2 + M → O3 + M b) to su reakcije koje se pripisuju mehanizmima nastajanja fotokemijskog smoga tipa Los Angeles. sunčevo zračenje. hidroksil radikal. OH H2O O2 NO2 + M M RCHO RCO˙ RCO O2˙ RCOO2 NO2 ili acil radikal peroksiacil radikal PAN peroksiacilnitrat hν H Za te reakcije su karakteristični: grafička industrija.ispušni plinovi automobila. . . c) te reakcije su odgovorne za nastajanje kiselih kiša λ < 320 nm O2 H2O 2NO2 + M O3 O° 2OH M 2HNO3 . šumski požari i vulkani. ugljik (IV)-oksid CO2. Anaerobni procesi mogu biti izvori amonijaka. CO + H2 10 . Ta reakcija je izvor povećanja koncentracije troposferskog ozona.industrija. . redukcija CO2 u oblacima. Prirodni izvori CO u atmosferi: fotokemijska oksidacija ugljikovodika. «tišina» i vrijeme maksimalne insolacije. meteorološki uvjeti temperatura zraka > 20°C. Industrija može doprinijeti emisiji i samih proizvodnih procesa ili pak utroškom energije. energetika i promet.fotokemijski tip smoga L. Unutar troposfere NOx plinovi izloženi su promjenama radi utjecaja mnogih agenasa od kojih su najvažniji ozon. Ona će pridonijeti stvaranju ozona u troposferi. 2. vlaga i čestice.

ali visokim koncentracijama CO koje mogu biti i do 400 ppm. dok se npr. . Intenzitet zračenja CO2 H2O apsorpcijski maksimumi 11 .reakcija oksidacije s hidroksi radikalom OH˙ . 1. te neplemeniti metali i silikati koji su naneseni na neku površinu (često aluminij-oksid). Za CO se smatra da je njegovo vrijeme boravka u atmosferi oko 0. Štetno djelovanje tog polutanta CO ima direktan utjecaj na zdravlje ljudi radi mogućnosti da se veže na hemoglobin i na taj način nastaje tzv. Kada se ta koncentracija poveća. prema nekim procjenama se smatra da koncentracija CO2 godišnje raste oko 0. pa je na taj način mnogo CO2 iz zraka prešlo u magnezijevkarbonat MgCO3 i kalcijev-karbonat CaCO3 tvoreći stijene. atmosfera je bila bogata sa CO2. mogu se javiti glavobolje. promet. mjestima mogu naći koncentracije koje su veće od 100 ppm. on će radije reagirati s CO. karboksihemoglobin. CO + NO → ½ N2 + CO2 3. Pušači su izloženi za vrijeme pušenja kratkotrajnim. Prije 2 milijarde godina CO2 je bilo svega nekoliko ppm. Te specije su koristili morski organizmi za izgradnju svojih kostura koji su se nakon izumiranja organizama taložili na morsko dno. biološko raspadanje i oslobađanje iz oceana. CO + ½ O2 → CO2 2. Reakcije koje se dešavaju u troposferi: .). Cm Hn + 2 (m + n/4) NO → (m + n/4) N2 + n/2 H2O + mCO2 5. Opisani proces se događao tijekom dugih geoloških razdoblja. H2 + ½ O2 → H2O 6. Hemoglobin u krvi je nosioc kisika i taj oblik je oksihemoglobin.1 ppm (parts per million). zbrinjavanje otpada. Kada je hemoglobin dostupan CO. pa zato sada automobili imaju katalizatore koji veći dio NO. sada oko 360 ppm. Veliki udio te koncentracije je pripisan prometu. Mehanizmi odvoda su: fotosinteza. Iz konstante reakcije proizlazi da je afinitet CO za oko 200 puta veći u usporedbi s kisikom. Prije početka industrijske revolucije oko 260 ppm. što može dovesti do gubitka sposobnosti ispravnog ocjenjivanja vremena i prostora – uzrok čudnih nesreća. garažama i sl.Sve vrste tla će pokazati jednu mogućnost tih reakcija. tako da je kod njih koncentracija karboksihemoglobina oko 10 puta veća nego kod nepušača. u tunelima. događao se proces da su H2O2 i CO2 otapali stijene i nastali su topljivi hidrogenkarbonati alkalijskih i zemnoalkalijskih metala.4 godine. U urbanim predjelima je koncentracija od 2 – 20 ppm. procesi sagorijevanja fosilnih goriva. reducira se mentalna sposobnost. H2 + NO → ½ N2 + H2O Kao katalizatori se još koriste i neki plemeniti metali (paladij i sl. CO i ugljikovodike prevode u elementarni dušik CO2 i vodu.5%. Antropogeni izvori: energetika. nego sa kisikom. Kada se tlo sterilizira i kada se stavi u kontakt s CO tada nema reakcije. Koncentracija tog polutanta – treba poći od davnih vremena kada se zemlja hladila. Prirodni fond koncentracije CO – koncentracija polutanta na mjestima gdje nije moguće zagađenje iz antropogenog izvora je oko 0.3% što postaje zabrinjavajuće. Visoke koncentracije se mogu dogoditi i na prometnicama – u vrlo uskim ulicama i gužvama na semaforima. Normalna koncentracija karboksihemoglobina u krvi iznosi oko 0.pri toj reakciji će kao produkt nastati CO 2 i atomarni vodik. Cm Hn + (m + n/4) O2 → mCO2 + n/2 H2O 4. Taj proces i danas je prisutan u plitkim tropskim morima pri čemu nastaju koraljni grebeni.CO2 Prirodni izvori: respiracija. upijanje u tlo. može doći do kome i smrti.

Jedan dio će se apsorbirati u tlo 6 – 12%. a metan (ugljikovodici) nastaju procesima razgradnje organskih tvari. Tri su glavna mehanizma odvoda metana iz atmosfere: . a osim CO2. a neprozirno za zračenje koje emitira zemlja i raslinje u stakleniku. Prosječna temperatura je oko 254 K i Zemlja najintenzivnije emitira zračenje u području oko 12000 nm.procesi odlaganja otpada. freoni i ozon.Mehanizam reakcija u troposferi 12 . procesi pri korištenju i eksploataciji ugljena i nafte. vodena para neprozirna za dugovalno IR zračenja i ono ostaje zarobljeno u atmosferi. . EFEKT STAKLENIKA – staklenik djeluje – staklo je prozirno za sunčevo zračenje.Antropogeni izvori metana su: .Jedan dio će odlaziti u stratosferu i tamo se oksidirati. a u kojem će području valnih duljina biti najveći intenzitet emitiranog zračenja ovisi o temperaturi tijela. ne može se emitirati u svemir.UGLJIKOVODICI Metan – prvi u homolognom nizu (CH4). Karakteristično je da Zemlja emitira zračenje u IR području. ali je zbog polutanata kao što su CO2. . Koliko će toplotnog zračenja ostati zarobljeno u atmosferi ovisiti će o sastavu atmosfere i koncentraciji polutanata. N2O. . procesi pri uzgoju stoke. Razlika između CO2 i metana – CO2 nastaje oksidacijom. plinovi staklenika su metan. tzv. Molekule vode i CO2 apsorbiraju zračenje valnih dužina od 12000 – 20000 nm pa je atmosfera prozirna za vidljivi dio spektra.Prirodni izvori metana su: Metan nastaje uz pomoć mikroorganizama u anaerobnim uvjetima djelovanja na tvari biljnog ili životinjskog podrijetla – dekompozicijom organskih tvari.10000 20000 30000 valna duljina λ / nm Raspodjela valnih duljina zračenja što ga emitira zemljina površina i maksimumi apsorpcije infracrvenog zračenja molekula CO2 i H2O Utjecaj CO2 kao polutanta na okoliš je globalan i očituje se utjecajem na promjenu klime. . . procesi sagorijevanja biomase na vrlo niskim temperaturama.

etil. . a kao rezultat će onda biti ugljik (IV)-oksid i elementarni vodik. Procesi grafičke reprodukcije i općenito grafičke industrije su izvori onečišćenja (procesi tiska – ofset rotacije heat-set bojama. Najčešći polutanti su: butan. Važno je da se njegova koncentracija koja iznosi oko 1. Metan ima mogućnost i on se ugrađuje u led u obliku spojeva koje nazivamo klatrati CH4 * n H2O (n može biti oko 6). od grupe aromatskih: benzen i toulen. kada bi došlo do topljenja leda taj postupak bi oslobađao metan. stalno se pronalaze neki novi. visoki (flekso) tisak – organska otapala. Karakteristično za metan je njegov dugi boravak u atmosferi (oko 3 godine). upotreba organskih otapala. Prirodni izvori . duboki tisak – toulen. Antropogeni izvori su: promet. odnosno klimu. Faze procesa: mjesto emisije su postupci pranja strojeva nakon tiska upotrebom sredstva za pranje. etan.Najvažniji mehanizam u tom procesu je reakcija metana sa hidroksilnim radikalom koja će kao krajnji rezultat dati CH3O i H2O. on bi tada išao slobodno u atmosferu i potencirao bi efekt staklenika. Čovjekovom aktivnošću. a svi takvi spojevi su obilježeni tzv. pa se broj stalno povećava. djeluje na vrijeme. Efekti na okoliš: 13 . on ima negativan globalni utjecaj na okoliš. Međutim. pa on može doći i do stratosfere. alfapinena (α-pinena). sitotisak). Najviše reaktivni bi bili spojevi grupe izoprena. te u ofsetu kada se kao tekućina za vlaženje koristi ona na bazi 2-propanola. CAS brojem i tako možemo saznati sve informacije o djelovanju određenog spoja na okoliš. propen. industrija.oni nastaju u biološkim procesima i reaktivni su. a razlog tome je reakcija ugljik (II)-oksida sa hidroksilnim radikalom.DRUGI UGLJIKOVODICI U tu grupu spada oko 600 različitih specija koje mogu djelovati kao polutanti atmosfere. Slika: Atmosferske koncentracije glavnih plinova efekta staklenika Metan je jedan od plinova staklenika. Temperatura zraka ako se gleda u dužem periodu ima trend porasta. utjecajem na izvore se može smanjiti udio odvoda metana pomoću te reakcije.5 ppm neprestano povećava i to za 1-2% godišnje.

Rizici opasnosti su: mogućnost da sa zrakom čini smjese koje mogu izazvati požar ili eksploziju. Kod konvencionalnog ofseta se primjenjuju keramički valjci da se smanji udio 2-propanola. Nepovoljni utjecaj na okoliš se potencira sekundarnim reakcijama stvaranjem fotokemijskog smoga tipa L.MOGUĆNOST RECIKLACIJE OTOPINE ZA VLAŽENJE I PRISTUPA OPĆENITO - Kretanje reciklirane otopine za vlaženje SVJEŽA OTOPINA ZA VLAŽENJE DOZIRANJE (male količine) MEĐUSPREMNIK Kružni tok otopine za vlaženje između tiskarskog stroja i aparata za kondicioniranje Vrijeme Da li je otopina prljava? / Da li je potrebna izmjena unutar pogonskog ciklusa čišćenja NE 14 . BAT u ovom slučaju znači 50 mg/l acetona u krvi ili urinu. A. BAT – biološka toleranca na radnom mjestu. Provodljivost daje informaciju koliko je ta voda čista (proporcionalno koncentraciji iona). Time se smanjuje udio 2-propanola sa 10% na 2-3%. Takva tekućina za vlaženje će biti zdravstveno i sigurnosno rizična na radnom mjestu.ti spojevi mogu sudjelovati u stvaranju fotokemijskog smoga tipa L. pa dolazimo do ALDEHIDA (RCHO). Zamjensko sredstvo koje bi imalo tehničko-tehnološke karakteristike kao 2-propanol do sada nije pronađeno. Maksimalna dozvoljena koncentracija je ograničena na 400 ppm na radnom mjestu. A. . ti spojevi emitiraju i nastaju njihovi polutanti ispod temperature vrelišta. količina vode koja se pritom troši u odnosu na uštedu resursa.OTOPINA ZA VLAŽENJE U OFSETNOM TISKU Upotrebom 2-propanola u otopini za vlaženje u ofsetnom tisku dolazi do emisije polutanta koji spada u grupu VOC spojeva (ishlapljivi organski spojevi). mogu stupati u reakcije kao što je prikazano za metan s relativno velikim brojem sekundarnih polutanata koji se mogu posebno parcijalno oksidirati. tlak para im je manji od 10 kPa. Voda za pripremu otopine za vlaženje mora biti izvanredne čistoće (ona koja se dobije metodom reversne osmoze) što uključuje kontrolu pH vrijednosti i provodljivosti. Mogu se uzeti dugolančani alkoholi kao supstitucija – polialkohol. . svaki veći proizvođač grafičkih strojeva pokušava pronaći neko zamjensko sredstvo koje onda dolazi pod različitim trgovačkim imenima: Heidelberg – Supstifix. . digestalni sustav. organ vida. Zdravstveni rizici su: utjecaj na centralni živčani sustav. odnosno da se smanji udio otopine za vlaženje. To treba promatrati u odnosu na 2 utjecaja: količinu kemikalija u otpadnoj vodi i štetan utjecaj na okoliš. Ako se koristi takva otopina potrebno je brinuti i o tome što se događa i koliko je štetna otpadna tekućina u odnosu na zagađenje voda.- djelovanje globalno u kontekstu efekta staklenika.

Temeljni cilindar. Uređaj za vlaženje. na radnom mjestu i u vanjskoj atmosferi. Otopina za vlaženje može utjecati na kvalitetu zraka. Sustav za hlađenje. 8. Uređaj za obojenje. filtracija poprečnog toka). Ako se uspije pročistiti otopina za vlaženje tako da se jedan dio može ponovno koristiti u tisku. Korito tekućine za vlaženje. 4. Tiskovni cilindar. 2. 7. membranska separacija.2 1 A III AI A III 15 . 3. Cilindar s gumenom navlakom. onda se drugi dio ukoncentrirava i zbrinjava kao otpad.Kako mogu sastav boje i procesi sušenja otisaka utjecati na kvalitetu okoliša? KARAKTERISTIČNI POLUTANTI GLAVNIH TEHNIKA TISKA TEHNIKE TISKA Ofset tisak Duboki tisak Visoki tisak GRAFIČKI MATERIJAL POLUTANTI ugljikovodici toulen ugljikovodici MDK [PPM] 400 TOKSIČNO DJELOVANJE KLASA OPASNOSTI Boje Boja Boja 1 1. Spremnik otopine za vlaženje.DA DA Razdvajanje fizikalnog onečišćenja FILTRAT Kemijski još učinkovito NE OTPAD (što je moguće čvršći) Kružni tok otopine za vlaženje u ofsetnom tisku Tiskarski stroj 4 5 1 6 2 3 Papir 8 Uređaj za kondicioniranje otopine za vlaženje 7 Jedinica za reciklaciju 9 1. Unutar jedinice za reciklaciju koristi se postupak pročišćavanja voda koji spada u tercijarne postupke pročišćavanja voda (membranski postupci. 6. 5. . Grubi filter. 9.

emisija polutanata u procesu sušenja otisaka. .5 – 15% sušivih ulja.15 – 20% pigmenta. 25 – 35% tvrdih smola.Ofsetni tisak Sastav konvencionalne boje za ofsetni tisak na arke na bazi organskih otapala je slijedeći: . Heat-set boja za ofsetne rotacije sadrži: . . MAT. .20 – 25% tvrdih smola. 5 – 10% aditiva. 110 000 81 500 3 500 10 000 2 500 EMISIJA t / god.metoksipropilacetat 50 1 cikloheksanon 20 1 butilglikol 50 1 dipropilglikol 2 testbemin Raspodjela emisije organskih otapala prema tehnikama tiska TEHNIKA TISKA Ofset tisak Duboki tisak Visoki tisak Fleksotisak Sitotisak POTROŠNJA GRAF.Fleksotisak Sitotisak etanol 1000 0 etoksipropanol 1 metoksipropanol 100 1 etilacetat 200 1 metiletilketon 200 1 50 1 metoksipropilacetat 200 1 izopropilacetat Boje na nafta 2 ksilen 100 2 bazi benzilalkohol 1 otapala diacetonalkohol * 50 1 1-metoksipropanol – 2 * 100 1 butilacetat 950 1 butilniesterglikolne 1 kiseline 50 1 1 . .20 – 35% sušivih ulja. 16 .korištenje velikog udjela derivata nafte.15 – 20% pigmenta. - Heat-set boje se trebaju pročišćavati zbog velikog postotka mineralnih ulja s 2 aspekta: . t/ god. - 25 – 40% mineralnih ulja.20 – 25% mineralnih ulja. . 31 100 14 000 1 100 3 500 1 100 Boje B B B AI AI A II AI A II A II A III A II A III A II A II A II . .5 – 10% aditiva.

U dubokom tisku se mora koristiti uređaj za pročišćavanje jer boje sadrže puno toulena. To je otežavajuća okolnost za akvatične organizme koje u njemu žive. . Kada se radi o adsorpciji onda je riječ o krutom sustavu. Otpadne vode su onečišćene organske tvari i kao takve se ne mogu ispuštati u vodotoke jer bi organska tvar razgradnjom trošivog kisika vodotok pretvorila u deficitaran na kisiku. . to će utjecati na iskoristivost pigmenta.BOJE KOJE SUŠE UV ZRAČENJE I SNOPOM ELEKTRONA UV boje ne sadrže organska otapala i smatraju se ekološki pogodnijima. .adsorpcija. . odnosno svojstva emulgiranja. . . oko 1 – 10 m3 na dan.Flotacija je proces sljepljivanja dispergiranih čestica zagađivala na granici faza zrak-tekućina. Promjenom kemijskog sastava biljnog ulja (promjena broja i raspodjele dvostrukih veza) će utjecati na niz tehničko-tehnoloških karakteristika tako da je na taj način moguće mijenjati penetracije tekućih sastojaka u papir. pH vrijednost od 7 – 8. te brzinu izlaganja otisaka (sušenje otisaka).flotacija. Boje sadrže oligomere. Ne može se napraviti ekološki optimalna supstitucija jer svaka tehnika tiska diktira udio moguće zamjene sa aspekta kvalitete i mogućnosti otiskivanja zbog velikih brzina otiskivanja. te se silom uzgona transportiraju na granici faza u obliku pjene i odvajanjem pjene se odvajaju i polutanti iz sustava. soja i sl.40 – 50% vode. (BPK) predstavlja biološku potrošnju kisika i ako ima indeks 5 onda se odnosi na 5 dana.sedimentacija. postaju specifički lakše. To je postupak kojim se može odrediti količina organskog onečišćenja u otpadnoj vodi. odnosno istraživanja su ukazala na supstituciju sirovina derivata nafte sa sirovinama obnovljivog podrijetla (one koje se mogu posaditi. iskoristiti i ponovno druge godine posaditi.10 – 20% alkohola. .5 – 10% aditiva. a dobiveni mulj mora se dalje zgušnjavati i dalje obrađivati (metode spaljivanja). postizanje ravnotežnog stanja tiskarska boja i voda. a kada se radi o absorpciji onda je riječ o tekućem sustavu. a to su one vegetabilnog – biljnog podrijetla kao što su repica.BOJE NA BAZI VODE Kemijski sastav boja na bazi vode: . Na tržištu postoje komercijalni uređaji za zbrinjavanje otpadnih voda kapaciteta 1 – 20 m3 otpadne vode na dan. . Imati će određenu ekološku podobnost jer neće doći do emisije otapala. Takva otpadna voda se mora pročišćavati. fotoinicijatore. monomere. .Adsorpcija je proces koncentriranja tvari na međufaznoj granici površina. . pa za monomere u bojama koje suše UV zračenjem je karakteristično da 17 . neće doći do zagađenja zraka i destrukcije okoliša. . S obzirom na volumen otpada s obzirom na kapacitet proizvodnje mogu se uspješno primijeniti sedimentacija i filtracija.). a postupci pročišćavanja koji se najčešće koriste su: . čestice bojila budu zahvaćene mjehurićima zraka ili nekog drugog plina.Koagulacija je fizikalno-kemijski proces koji potpomaže nastajanju većih čestica od destabiliziranih koloidnih čestica i tako potpomaže odjeljivanju faza u procesima sedimentacije i filtracije. može se očekivati udjel krutih tvari od 3 – 5%. - 15 – 35% veziva. ali njihova ekološka nepodobnost je mogućnost onečišćenja voda.koagulacija. BPK od 500 – 1000 mg kisika / litri.' 70-tih godina javile su se mogućnosti smanjenja udjela derivata nafte iz boja.10 – 20% pigmenta. Prije donošenja odluke o zbrinjavanju treba uzeti u obzir kemijski sastav pigmenta. Ti uređaji su automatizirani i zauzimaju prostor od oko 5 – 10 m2.

Akrilati će imati negativno i štetno djelovanje u kontaktu sa kožom. benzofenon kao i derivati tih spojeva i oni će apsorbirati UV zračenje i pri takvim reakcijama su moguće emisije ozona koje mogu djelovati nadražujuće na dišne organe. Veziva su smole sa akril i metaakril skupinama na osnovi poliestera epoksida ili uretana. kod ofsetnih rotacija sprječavanje djelovanja zračenja (rendgenskih zraka) načinjeno je oklopom od olova. 18 . Oligomeri s višom molekularnom masom koriste se kao epoksiakrilati. Kao fotoinicijatori se koriste izopropiltioksanton. tis. odnosno polimerizaciju.oni rade u boji svojstvo viskoziteta. poliesterakrilati ili kemijski slični spojevi koji imaju određeni zdravstveni rizik – nadražljivost u kontaktu s kožom). iritiraju sluzokožu (po kemijskom sastavu to su: alkilesteri i to 1. Tiskarska boja monomer oligomer fotoinicijator oslobođeni radikal Oslobođena energija radikala uzrokuje potpuno umrežavanje. benzildimetilketal.6 – heksandioldiakrilat). Rezultati istraživanja su pokazali da na udaljenosti od 5 cm u okolini sušila doza zračenja približno iznosi 1 μSv/h. Polimerizacija u postupku dezintegriranja iskorištenog otiska sprječava nastajanje čestice bojila zadovoljavajuće veličine za efikasno uklanjanje u postupku deinking flotacije pri reciklaciji papira. oligomer) R' R' N 2 (dušik) polimerizacija snopom O2 O2 R' R'' O2 O2 R' papir papir Shematski prikaz sušenja boja pomoću snopa elektrona Kod sušenja dolazi do emisije X rendgenskih zraka. Uz N 2 (vrlo inertan plin) i hlađenjem se može spriječiti emisija ozona. ali kod ofsetnih strojeva na arke se ne može postaviti taj uređaj zbog hvataljki papira. Mehanizam sušenja se zasniva na djelovanju energije elektrona na organske molekule pri čemu nastaju slobodni radikali koji lančanim reakcijama dovode do polimerizacije. a kad je dovoljno hladno i dušikovih-oksida koji bi pritom mogli nastati. boja elektrona (monomer. Shematski prikaz sušenja boje pomoću UV zračenja Boje koje suše snopom elektrona ne sadrže fotoinicijatore i zbog toga se koriste kod tiska ambalaže koja se koristi za prehrambenu proizvodnju. Ekološka nepodobnost kod monomera je nadražujuće djelovanje prevenstveno u dodiru s kožom.

a bijeli sa cinkom.korištenje postupka deinking flotacije. Svi navedeni spojevi su iz grupe teških metala.Kod sitotiska se koriste različite boje. . dok se kobalt i mangan pojavljuju kao sikativi u ofsetnim bojama. . pa se takva sekundarna sirovina mogla koristiti za proizvodnju bojila ili finijih grafičkih materijala. . pa je veći problem kako napraviti sustav za zbrinjavanje onečišćenog zraka.samorazvlaknjivanje.kompostiranje. željezo je prisutno u anorganskim pigmentima. .PIGMENTI KAO SASTAV BOJE I NJIHOV EKOLOŠKI ZNAČAJ Organski pigmenti sadrže bakar – plavi i zeleni pigment. Reciklacija se radila na dva načina: . Kod spaljivanja dolazi do problema da se u izlaznim plinovima nalaze čestice teških metala. .spaljivanje. Redoslijed uzoraka prema udjelu pigmenta TEHNIKA TISKA GRAMATURA g/m2 UDJEL PIGMENTA mg kg –1 uzorka bronciranje 100 17275 bronciranje duboki tisak ofset duboki tisak ofset 240 100 100 240 240 8520 3960 2020 2000 1360 UZORAK 3 6 2 1 5 4 19 .reciklacija. crveni su u kombinaciji s barijem. Razvlaknjivanje – čestice se nisu mogle odstraniti u dovoljnoj količini.Utjecaj brončanih tiskarskih boja (brončani prah) na kvalitetu okoliša Koncentracija pigmenta u uzorcima PAPIR / KARTON TEHNIKA TISKA TISKARSKA BOJA KONCENTRACIJA PIGMENATA U OTISCIMA Cu mg kg -1 LUXOTIP 100 g/m2 LUXOTIP 100 g/m2 LUXOTIP 100 g/m2 AUROCARD 240 g/m2 AUROCARD 240 g/m2 AUROCARD 240 g/m2 LUXOTIP 100 g/m2 ofset duboki tisak bronciranje ofset duboki tisak bronciranje Neotisnuti Jednokomponentna boja Boja za duboki tisak Brončani prah Jednokomponentna boja Boja za duboki tisak Brončani prah 1550 3300 14850 1040 1640 7110 Zn mg kg -1 470 660 2425 320 360 1410 AUROCARD 240 neotisnuti g/m2 Kada bi se ti otisci trebali zbrinjavati ekološki najpovoljnije bilo bi: .

Ekološke karakteristike sredstava za pranje strojeva SREDSTVA ZA PRANJE MDK mg / m3 350 350 KATEGORIJA TOKSIČNOSTI KLASE ZAPALJIVOSTI PLAMIŠTE Specijalni benzini Test benzini (mješavine alifatskih i cikličkih ugljikovodika) Test benzini (mješavine alifatskih i cikličkih ugljikovodika viših plamišta) Mineralna i vegetabilna ulja 2 2 AI A II < 21°C >21 – 55°C 350 1 A III 55 – 100°C 0–1 > 100°C Većina sredstava za pranje se dobivala iz nafte. Supstitucijom ćemo dobiti sredstva koja imaju plamište veće od 100°C. nije došlo do esterifikacije. Kiselinski broj – veličina koja nam može reći koliki udio masnih kiselina je ostao slobodan. A II i A III) i ekološkom i gospodarstvenom pristupu resursima. 40°C 60°C 100°C > 10 20 . A. biti će ishlapljivi i spadaju u VOT spojeve. Kada se supstitucija počela provoditi zabilježene su promjene na površini metala (elementi strojeva) koji bi se mogli ubrojiti u kategoriju procesa korozije. međutim zapažene su neke karakteristike koje nisu u skladu sa dobrim tehnološkim uvjetima. '70-tih godina naftnom krizom se počelo razmišljati o supstituciji mineralnih supstanci iz nafte (derivata nafte) sa supstancama na bazi vegetabilnih ulja radi zdravstvene i sigurnosne rizičnosti sredstava za pranje (klase zapaljivosti A I. ona neće spadati u tzv. Stupanj emisije različitih tekućih sredstava za čišćenje za vrijeme ručnog pranja % 100 0°C 80 60 25°C 40 20 0 150°C 0 sek. te ekološki nepovoljni zbog vrlo niskog plamišta. a najnepovoljniji su specijalni benzini jer imaju vrlo nisko plamište (vrlo ishlapljiva sredstva). a u vanjskoj atmosferi će pod određenim uvjetima moći ulaziti u kemijske reakcije koje će rezultirati spojevima iz grupe fotooksidansa i dovesti će do pojava fotokemijskog smoga tipa L. VOT spojeve. 3 min. Što sa otpadom nakon pranja? 30 sek. U radnoj atmosferi će biti sigurnosno i zdravstveno rizični. min.

potpis onoga tko je preuzeo otpad za transport i potpis onoga tko je primio otpad nakon transporta. . podaci o transportu. potpis odgovorne osobe. Zakonska norma obavezuje tiskaru da prije postupka zbrinjavanja mora imati rezultate fizikalnokemijske analize otpada gdje je naznačena i preporuka metode zbrinjavanja. inspekcija kažnjava odgovornu osobu. Isti postupak vrijedi i kod zbrinjavanja ostataka boje. opasan otpad se označava sa * i on se mora zbrinjavati na odličan način. Administracija počinje na mjestu nastajanja gdje mora biti ispunjen formular na kojem je vidljiva masa otpada. te dokument iz kojega je vidljivo da je otpad zbrinut na identičan način kako je to vidljivo iz prijedloga institucije koja je načinila analizu.Pristup reciklacija unutar proizvodnje – povoljnija metoda Tiskarski stroj Prljavo sredstvo za pranje Sredstvo za pranje (voda) Destilacijski spremnik Odabir metode koju ćemo primijeniti za reciklaciju iskorištenog sredstva za pranje diktiraju karakteristike sredstva za pranje. te posebno temperatura zapaljivosti sredstva za pranje koje se koristi. Shematski prikaz toka reciklacije (sredstvo za pranje s visokom temperaturom zapaljivosti) Svježa voda Sredstvo za pranje i voda Voda Svježa sredstvo za pranje Postupak pranja stroja Postupak pročišćavanja DESTILACIJA Onečišćena tekućina nakon pranja stroja OTPAD.Otpad će se isto naći u našim normama. a to omogućuje automatski uređaj za pranje. Otpad moramo svesti na što manju moguću mjeru. u tabeli otpada svaki otpad ima svoj ključni broj pod kojim se vodi. zbrinjavanje spaljivanjem Sredstvo za pranje 21 . Postoji zakonski propisi da se otpad mora administrativno pratiti od mjesta nastajanja do mjesta zbrinjavanja. pa mjera zaštite na vrhu piramide je ta da što manje sredstva za pranje potrošimo. Tu analizu može raditi samo ovlaštena institucija. Ako nedostaje bilo koji segment.

Kod boja na bazi otapala kao sredstvo za pranje koriste se ta otapala.smanjenje koncentracija O3 u stratosferi hν CCl3F (g) 190 – 225 nm CCl2F (g) + Cl˙ (g) FREON 11 Cl˙ (g) + O3 (g) → ClO˙ (g) + O2 (g) Reakcija destrukcije ozona je prikazana sa klornim radikalom. prije se koristio u dezodoranima i u hladnjacima.Supstituirani ugljikovodici s nekim od halogenih elemenata (FREONI) Freoni – klorflour ugljikovodici.Može se primijeniti samo ako radimo sa današnjim tehnologijama. ali kada se one upotrebljavaju dolazimo do mogućnosti zagađenje zraka radnog prostora (VOT spojevi). oni su netopljivi u vodi. Antropogeni izvor: neki industrijski procesi.Utjecaj na okoliš: . Postupkom destilacije dobili smo dva toka i smanjili smo masu otpada za zbrinjavanje jer smo ga ukoncentrirali i dobili vrlo koristan udio koji možemo vratiti u postupak pranja (destilat). . sredstvo za pranje. Fleksoboje na bazi otapala – otapala u bojama se mogu kao takve koristiti za čišćenje elemenata strojeva. Ta grupa spojeva je vrlo kemijski inertna. Kategorizacija u odnosu na druge polutante je ta da nije zapažen prirodan izvor tih spojeva. odstranjena boja OTPAD. ClO˙ (g) + O (g) → Cl˙ (g) + O2 (g) Svaki klor i oksiklor radikal može razoriti 105 molekula ozona. zbrinjavanje spaljivanjem Bitan ekološki aspekt je taj što smo uspjeli ukoncentrirati i smanjiti otpad za zbrinjavanje. Ti spojevi ne ulaze u složene kemijske mehanizme troposfere. moguća je neprestana regeneracija (sa atomarnim kisikom) i opet nastaje radikal. Shematski prikaz toka reciklacije (sredstvo za pranje s niskom temperaturom zapaljivosti) Svježe sredstvo za pranje Sredstvo za pranje Sredstvo za pranje Postupak pranja stroja Uređaj za reciklaciju Otpad. ali se tu javlja problem onečišćenja voda. . Reakcija se može prikazati uz pomoć atomarnog vodika ili NO2: Cl (g) + H (g) → HCl (g) ClO (g) + NO2 (g) → ClONO2 (g) 22 . U drugim tehnikama tiska s obzirom da se upotrebljavaju različite boje ovisno o njoj se koriste različita sredstva za pranje. biološki su nerazgradivi i to doprinosi da će se vrlo dugo zadržati u atmosferi (do 20 godina nakon emisije). kod boja na bazi vode i UV boja sredstvo za pranje je voda.

Kataliziraju reakciju u atmosferi. ali ona je raspoređena po velikoj površini za razliku od emisije antropogenog porijekla koja je ograničena na mala područja (industrijski razvijena) velike naseljenosti. a i u grafičko industrija uzrokuje izvor čestica (pudranje. što bi štetno djelovalo na zdravlje ljudi (UV zračenje može uzrokovati i gubitak vida).veličini čestice – posebno se izdvaja respirabilna prašina.industrijski procesi. devastacija materijala. . . . dok povećana koncentracija klor radikala uzrokuje brže razaranje ozonskog sloja. .kemijskom sastavu čestice. . .Utjecaj na okoliš: Smog Londonskog tipa koji ima kombinirano djelovanje. čestice pepela prilikom erupcije vulkana. Kada bi se smanjila koncentracija ozona u stratosferi onda bi do prizemnih slojeva moglo doći štetno UV zračenje. biljaka itd. Nagađa se da je nastajanje stratosferskih oblaka u vezi sa zarobljavanjem zemljine topline koja je u biti u vezi sa efektom staklenika.Antropogeni izvori emisije: . Emisija iz prirodnih izvora je daleko veća. Čestice će zajedno sa oksidima sumpora djelovati u kontekstu sinergističnosti (njihov efekt ako nisu zajedno će biti manje štetan za ljude nego kada su zajedno).Efekt iskišnjavanja – čestice će s oborinom doći na tlo. . kalcija. NASA je provela istraživanje i ustanovila da koncentracije O3 u stratosferi nisu uvijek iste. Tako vezan NO2 više ne može prekinuti lančane reakcije razgradnje ozona. čestice maritivnog porijekla (ioni natrija.promet. Proizvodnja cementa ima izvor čestica. .Djelovanje na klimu je takvo da smanjuje intenzitet sunčanih dana. Pojava je karakteristična za hladni dio godine i vezana je uz vrlo nisku temperaturu zraka. odnosno čestice koje mogu doći u donje dišne organe (pluća). a za biljke on je najgori toksikant. Do povećanja prizemnih koncentracija ozona dolazi u reakcijama koje su vezane za nastajanje fotokemijskog smoga tipa L.Mehanizam odvoda: Suho i mokro taloženje Suho taloženje je karakteristično za čestice veće dimenzije. te da su manje koncentracije ozona u parnim godinama. . situacije bez vjetra.Procesi na površini ledenih kristalića stratosferskih oblaka nad Antartikom: ClONO2 + HCl → HNO3 + Cl2 ClONO2 + H2O → HNO3 + HOCl ClO + ClO → Cl2O2 Nakon prestanka antarktičke zime svjetlost će osloboditi klor radikale. dok će NO 2 ostati vezan kao nitratna kiselina. . a uzrok za to se smatra da je povezan sa cikličkim promjenama vjetrova u stratosferi. a oni traju 22 mjeseca. sulfata) koji uzrokuju salinizaciju tla.Prirodni izvori emisije: prašina i pijesak iz suhih predjela. temperaturnu inverziju (stabilna atmosfera). 23 . a o tipu tla će ovisiti da li mogu djelovati i na kvalitetu podzemnih voda ili manjih jezera. A.KRUTE ČESTICE . a pritom mogu djelovati na zagađenje tla. uglavnom je pod utjecajem sile gravitacije.izgaranje fosilnih goriva i biomase. .Štetno djelovanje čestica na zdravlje ovisi o: . Ozon će djelovati na elastomere – pucanje dvostrukih veza. papirna prašina) pa se koriste pročišćivaći. dok će se neke manje čestice uključiti u procese iskišnjavanja (čestica služi kao kondenzaciona jezgra pri procesu formiranja oborine).

METODE ZA POVEĆANJE KVALITETE ZRAKA Postoje metode koje su podijeljene prema slijedećoj hijerarhiji: 1. Olovo može biti u različitim vidovima spojeva. 3. U grafičkoj tehnologiji to može biti zamjena konvencionalnih tehnika sa digitalnim. Za najveće čestice se koristi postupak SEDIMENTACIONE (GRAVITACIONE) KOMORE. Međutim tekući toneri nisu povoljni za okoliš. Kada proizvodi ne bi dugo stajali (do 3 mjeseca) pri reciklaciji ne bi bilo većih problema jer starenjem dolazi do problema budući da se dobije reciklirano vlakno slabije kvalitete. ugljen u kotlovima. štetno će djelovati na kelj. mrkvu. oni dolaze iz ispušnih plinova prilikom sagorijevanja.pokušati procese koji nisu ekološki povoljni zamijeniti tzv. U grafičkoj industriji primjer je reciklacija otopine za vlaženje u ofsetnom tisku i zbrinjavanje otpada nakon čišćenja elemenata strojeva.ČAĐA je nosač plinova posebno ekološko interesantnih policikličkih aromatskih ugljikovodika.POSTUPCI PROČIŠĆAVANJA ZRAKA . dok noviji toneri imaju smanjenu koncentraciju nitropirena.reciklacija unutar samog procesa proizvodnje Svaki transport je izvor daljnjeg zagađenja okoliša. 2.da se materijali koji su ekološki nepovoljni zamijene sa povoljnijima. čistim tehnologijama (tehnologija koja otpad koji nastaje može ponovno koristiti pa otpada ne bi trebalo biti). Npr. Korištenjem Heat-set boja štede se resursi (sirovina obnovljivog porijekla). metoda . otpad (proizvod kada je iskorišten) je vrlo teško za reciklirati. 4. Oni će se emitirati kada se loži vatra (nepravilno sagorijevanje) npr. . Ako se radi o zraku prvo treba vidjeti koji su polutanti prisutni i u kojem su oni obliku. katranskim smolama (kod asfaltiranja) te u dimu cigarete. metoda . Praškasti toneri su prije sadržavali nitropiren. U sitotisku koristimo metode za pročišćavanje zraka i voda i na taj način smanjujemo poluciju. smanjena je emisija u samom procesu.upotrebljava se kada su sve mjere već iskorištene i kada je utvrđeno da je koncentracija polutanata na izvoru emisije veća od maksimalno dozvoljene. odnosno iz njega dobiti dobro vlakno jer se toneri polimeriziraju za vlakanca pa ih je teško skinuti. NO2 benzo(a)piren benzo(e)piren djeluju kancerogeno nitropiren Policiklički aromatski ugljikovodici su polutanti koje ćemo naći u gradskoj atmosferi.Metode za pročišćavanje zraka kada su polutanti u obliku čestica Da bi odabrali pravilan postupak treba poći od veličine čestice koja se emitira. 24 . ali se digitalna tehnologija svrstava u visoke tehnologije koje imaju napredak u odnosu na ekologiju. Da se kod boja na bazi otapala za ofsetni tisak primjeni mogućnost supstitucije mineralnih ulja sa vegetabilnim uljima. Ako se koristi benzin sa olovom on će štetno djelovati jer ima kumulativno djelovanje u organizmima (npr. metoda . krumpir ako su posađeni uz cestu). metoda . . ima ih u katranu.

. . Najviše se koriste za odvajanje većih čestica i to kada iz struje zraka treba odvojiti čestice cementne prašine. ali nedostaci su da se male čestice dosta loše odvajaju. dobra efikasnost odvajanja većih čestica (od 50 – 90%) i niska cijena uređaja. Uređaj je malo skuplji od gravitacijske komore.CIKLONSKI SEPARATOR IZLAZ ULAZ On za odjeljivanje koristi centrifugalnu silu. Prednosti ovog uređaja su relativno jednostavna konstrukcija. . papirnu prašinu i puder u grafičkoj tehnologiji. male su brzine da bi se čestice mogle izdvojiti. a nedostaci su da će trebati relativno veliki prostor za taj uređaj i efikasnost pročišćavanja nije velika.IMPAKTOR kolektor I kod impaktora se uklanjaju veće čestice. ali se osim pročišćavanja mogu dobiti i uzorci čestica za analizu podijeljeni u klase veličina. Čestice koje su veće od 50 μm će se izdvojiti sa efikasnošću od oko 50%. Takvi uzorci se mogu u laboratoriju dalje obrađivati i dobiti kemijski sastav pa se može znati koliko su štetne.ULAZ IZLAZ Za odjeljivanje se koristi gravitacijska sila (sila teža). Za taj uređaj je potrebno dosta prostora jer struja zraka treba biti laminarna i treba biti dovoljno dugačak protok zraka kroz komoru. može poslužiti da bi se uklonile grube čestice iz zraka i zaštitili ventili. u daljnjim postupcima obrade. piljevinu. ako su čestice štetne po okoliš zbrinjavaju se kao poseban otpad. Prednosti ovakvog postupka: to je jeftin postupak. a ako nisu onda se odlažu na deponij. Te čestice se skupljaju na dnu.Princip rada uređaja: 25 . pumpe i sl. pepeo.

Uređaj se može koristiti i za pročišćavanje zraka zagađenog osim sa česticama i sa plinovima. te oni mogu dobro pročistiti zrak. b) centrifugalni. c) Venturi. . tekućina se posebnim uređajima dovodi u oblik kapljica. ali se mora biti oprezan s obzirom na temperaturu plina koji treba pročistiti jer iz toga proizlaze ograničavajuće okolnosti. Do sakupljanja čestica dolazi na pločastoj elektrodi. SO2 – voda. Sakupljene čestice će se dalje zbrinjavati u ovisnosti o njihovom kemijskom sastavu.Čestice kada ulaze u uređaj kružno se gibaju. Odabir tekućine ovisi o karakteristikama materijala koji želimo izdvojiti (npr.Princip rada uređaja: Pri kontaktu čestice sa kapljicama. aktivna i pasivna i one su suprotnog naboja. te ona oplahuje čestice i turbulentnim strujanjem zajedno sa česticama ulazi u divergentni dio gdje se odjeljuje suspenzija i pročišćeni zrak. a tekućina dolazi protustrujno. Uređaji za pročišćavanje zraka od najsitnijih čestica zovu se ELEKTROSTATSKI PERCIPITATORI ili TALOŽNICI. a nedostatak im je veliki utrošak električne energije. spojevi sumpora reducirajućih karakteristika – H2S. Kod prvog uređaja plin koji ulazi na dnu prolazi preko punjenja i dolazi u kontakt sa tekućinom. kapljice se sljepljuju za čestice (povećanje dimenzija) što povećava efikasnost izdvajanja. dok se je prije koristilo mljeveno kamenje. disulfidi – otopina razrijeđene lužine natrijhidroksida. Usporedbom ciklonskog separatora sa mokrim ciklonom. Kada plin uđe u konvergentni dio poveća mu se brzina. sulfidi. Čestice koje su zahvaćene kapljicama tekućine nalaze se uz stjenku i ulaze i otječu zajedno sa tekućinom na dnu ciklona. Venturi uređaj se sastoji od konvergentnog i divergentnog dijela. Punjenje obavlja distribuciju toka plina i tekućine i osigurava veliku kontaktnu površinu. lužnata otopina može izdvojiti sve što ima kiselu karakteristiku i velik broj raznih polutanata. Postoje još i FILTRI koji mogu biti od različitog vlaknastog materijala.PROČIŠĆAVANJE ZRAKA KADA JE ON ZAGAĐEN PARAMA I PLINOVIMA 26 . a druga u obliku žice. razrijeđena otopina crnog luga služi za adsorpciju čestica i SO2). a prijelazom zagađenog zraka iz valjkastog dijela ciklona u konusni dio povećava se brzina strujanja zraka. između njih je velika razlika napona (do 40000 V).Princip rada uređaja: Do pročišćavanja dolazi u električnom polju. Njihova prednost je da mogu pročistiti zrak sa efikasnošću od 99%. Jedna je u obliku ploča. postoje dvije vrste elektroda i to tzv. Punjenje su keramički materijali. a tekućina se uštrcava u taj dio. a sakupljene čestice se skidaju sa elektrod4e koristeći vibratore. a čisti plin izlazi na vrhu. . a ostale se zbrinjavaju postupcima zbrinjavanja opasnog otpada. Vruće plinove treba hladiti da bi se na taj način mogli pročišćavati. merkaptani. čestice i H2S – otopina FeCl3. Tako nastala energija će pridonijeti efikasnosti uređaja. veća efikasnost postupka bila bi na strani mokrog sustava. one koje nisu toksične mogu se deponirati na odlagalište. Centrifugalni uređaj radi na principu centrifugalne sile. a čestice radi povećanja centrifugalne sile koju uvjetuje smanjenje putanje po kojoj se oni kreču napuštaju konusni dio i sakupljaju se u vrhu konusa i odlaze u spremište. Pri samom vrhu konusa struja zraka naglo mijenja smjer i opisujući zavojnicu napušta ciklon kroz odvod koji se nalazi na vrhu uređaja. .MOKRI SEPARATORI Mokri separatori predstavljaju uređaje koji omogućuju kontakt zraka i tekućine pri čemu čestice iz onečišćenog zraka prelaze u suspenziju. Da bi se povećala površina kontakta između zraka i tekućine. Aktivni ugalj. ali onda treba paziti koju ćemo tekućinu izabrati da bi ona mogla adsorbirati plinove. Uređaj može biti: a) sa punjenjem kolonama. Znatna količina mehaničke energije se pretvara u toplinu zbog turbulencije stvorene prilikom miješanja dvije faze. a samim time i brzina kretanja čestica. . Ovaj uređaj je manje efikasan od Venturi separatora.

.Katalitičko sagorijevanje To je novi postupak kod kojeg će se korištenjem katalizatora smanjiti utrošak energije smanjenjem energije aktivacije u reakcijama oksidacije. Nove generacije uređaja da bi smanjile koncentraciju CO 2 u izlaznom zraku idu prema konstrukciji rotacionog adsorbera unutar sustava koji bi dodatno povećao kvalitetu izlaznog zraka. Odijeljena voda će sadržati oko 0. keramički materijali. a kao adsorbens se najčešće koristi aktivni ugljen radi svoje velike površine. Npr. a toulen koji se dobije može se dalje koristiti (npr. Prisutni polutanti su organska otapala. Trovanje katalizatora je slučaj kada neki polutant iz smjese zagađenog zraka ima sposobnost deaktivacije katalizatora. Kada se postigne zasićenost onda se adsorber mora staviti na regeneraciju (desorpcioni ciklus). a CO2 je jedan od plinova staklenika. Takvo pročišćavanje se može koristiti u sitotisku.06% toulena pa se treba dalje pročišćavati – stripping. Prelazi se u tekuću fazu i na osnovu različitih gustoća polutanata i vode dolazi do odjeljivanja. kod sitotiska i fleksotiska). nakon toga u komoru za sagorijevanje i to u njezin prvi dio gdje se može provesti još dodatno zagrijavanje koje će se provoditi u ovisnosti o koncentraciji polutanata/m3 zraka. . a u manjem broju slučajeva će rezultat biti energija.NEREGENERIRAJUĆE METODE: . Ovdje će zagađeni zrak prelaziti preko površine katalizatora. a najpravilniji put kod sitotiskara je da se određenim metodama utvrde gdje su izvori emisije i kolike su koncentracije polutanata pa da se onda odabere metoda pročišćavanja.Pročišćavanje zraka sagorijevanjem Onečišćeni zrak će ako dolazi iz procesa sušenja biti zagrijan i ulaziti će u izmjenjivač topline. Katalizator je definiran temeljem svoje aktivnosti (radni sati) i one se nalazi u komori za sagorijevanje. Ova metoda ima najveću primjenu kod tiska ofsetnih rotacija heat-set bojama. Postoji dvije vrste metoda: a) postupci koji su regenerirajući i b) postupci koji su neregenerirajući. Neregenerirajuća metoda će na kraju postupka kao rezultat dati toplinu koju možemo koristiti za zagrijavanje vode i sl. a nakon reakcije oksidacije do difuzije i desorpcije produkata reakcije. ugljikovodici koji će se reakcijom oksidacije pretvoriti u CO2 i H2O. fleksotisku. Kao katalizatori se koriste plemeniti metali. Regenerirajuća metoda može dati supstancu u relativno čistom stanju koja je bila sastojak zagađenog zraka. Takva se voda za 27 . U sitotisku se kao katalizator koristi spinel. U ovakvom sustavu pročišćavanja u grafičkoj tehnologiji može se katalitičko sagorijevanje provoditi na temperaturi od 300 – 400°C što daje uštedu energije.Na hijerarhiji metoda za pročišćavanje zraka tu metodu ćemo zadnju koristiti. Prema sastavu zagađenog zraka koji se očekuje u grafičkoj tehnologiji poželjna temperatura sagorijevanja bi trebala biti oko 650 – 700°C. Ako izvor polucije ima karakteristiku da sadrži puno različitih specija u relativno niskim koncentracijama onda ćemo koristiti regenerirajuću metodu (npr. . u tvornici grafičkih boja).Postupak pročišćavanja zraka postupkom adsorpcije koja uključuje kondenzaciju To je regenerirajuća metoda. radij). dolaziti će do molekularne difuzije. pa je nastajanje CO2 nedostatak i pokušava se što više smanjiti koncentracija CO2 u izlaznom zraku. Karakteristično za ovaj proces je da postoji adsorber kroz koji prolazi onečišćen zrak. Rezultat sagorijevanja će biti CO2 i H2O. legure (platina. U odluci je bitna karakteristika procesa u kojem treba pročistiti zrak. U postupku desorpcije u adsorber ulazi para koja onda veže polutant i prelazi u fazu kondenzacije. Nakon sagorijevanja zrak odlazi ponovno u izmjenjivač topline i tu mu se smanjuje temperatura. u ofsetu se ne može koristiti katalitičko sagorijevanje kada se koristi otopina za vlaženje koja ima u svom sastavu fosfate. a toplina služi za zagrijavanje ulaznog zraka. Pročišćeni zrak će izlaziti iz adsorbera.

Kao osnova se koristi metoda neutralizacije jer neka lužnata vodena otopina može dobro apsorbirati kisele plinove (SOx. Adsorbens je aktivni ugljen i on se nalazi u puno međusobno odijeljenih prostora. Kao rezultat ovih biokemijskih procesa javlja se povećanje biomase s jedne strane . Prijenos supstrata i kisika događa se molekulskom difuzijom. Napravila ga je tvornica Heidelberg i on je namijenjen pročišćavanju zraka sa nižim koncentracijama otapala i primjenjuje se i kod postupka kaširanja. U industriji papira je moguće koristiti POSTUPAK REGENERACIJE NA BAZI APSORPCIJE. a ono se definira kao m3 onečišćenja/m2 površine ili m3 punjenja biofiltra. Optimalni protok zraka koji je onečišćen organskim specijama iz grafičkih pogona kreče se uglavnom od 30m3/satu do 300m3/satu što ovisi o topljivosti zagađivala (nekog organskog otapala) u vodi. Zrak uklanja toulen iz vode. Kod aerobnog pročišćavanja (sa prisutnošću kisika) organizmi uzimaju hranjive tvari iz vanjske sredine i koriste za asimilaciju. Uređaj je kontinuirani i to je glavna razlika ovog uređaja u odnosu na klasične uređaje koji se koriste tom metodom. tiska na aluminiju. Zbog zagrijavanja se javlja CO2. Tu se komponente iz zagađenog zraka nekom kemijskom reakcijom vežu za neki tekući medij nakon čega slijedi regeneracija tekućine i ponovno uključivanje u kružni tok. NOx) što su karakteristični polutanti u toj proizvodnji. Princip postupka biofiltra je biološka akcija aerobnih organizama koji se razmnožavaju na površini punjenja biofiltra. te nastajanje produkata razgradnje s druge strane. Tada otpadna voda kaplje odozgo prema dolje. vezano za mikroorganizme. tako da se istovremeno događaju postupci adsorpcije otapala. Za pročišćavanje takvog tipa u tisku se koriste postupci koji su poznati kao BIOISPIRANJE i BIOFILTRI. Jedan od glavnih elemenata tehnološke prirode je opterećenje biofiltra. ali nakon toga se ne ide u odjeljivanje faza i povrat otapala. . ali i regeneracije adsorbensa u nekom drugom odjeljku. Za fleksotisak i sitotisak se koristi uređaj manjeg kapaciteta – ROTACIONI ADSORBER. a preostali dio hranjivih tvari se razgrađuje oslobađajući energiju za osnovne procese metabolizma.uklanjanje otopljenog toulena iz odjeljivača dovodi u jedan spremnik i zatim se tlači pomoću pumpe u strip kolonu i to u njezin vrh. a odozdo struji zrak u kolonu. koncentraciji i konstantnosti koncentracije tijekom procesa. Njega vraćamo i priključujemo na početak sustava gdje onečišćeni zrak ulazi u adsorber. U jednom slučaju je moguća desorpcija i kondenzacija.Biološka metoda za pročišćavanje Razgrađuje se supstanca iz zraka. Protok 28 . a u drugom slučaju je moguća desorpcija u vrućem kod koje se protok smanjuje. U ovom slučaju će se kao rezultat takve obrade dobiti toplina koja se može koristiti za zagrijavanje vode i sl. Odabiranje pravilne tekućine koja će moći vezati sve polutante iz zagađenog zraka je vrlo važno. H2S. ali novije generacije uređaja imaju sustave koji smanjuju plinove na minimum. a koji će se koristiti ovisi o vrsti otapala. a ne više njih. Ovi procesi određuju ravnotežu ukupnog metabolizma u organizmu. a koncentracija otapala povećava. odnosno konverziju supstrata u konstituante protoplazme stanične stjenke. Tako ostvaruju rast i pokrivaju gubitke nastale uslijed razgradnje stanice i dio te asimilirane hrane nagomilat će se u obliku različitih rezervnih tvari. nego se daljnja obrada radi koristeći metodu termičkog zagrijavanja. Sustav će dobiti na kvaliteti kada će u zraku biti jedan polutant u većoj koncentraciji. . Supstrat i kisik ulaze ili difundiraju u biološku opnu gdje se metabolički postupcima bioloških organizama razgrađuju zagađivala što su u biti sve organske tvari.Pročišćavanje zraka postupkom adsorpcije koja uključuje termičko zagrijavanje Dolazi do adsorpcije na aktivnom ugljenu. Načini se desorpcija da bi se sustav regenerirao. Sam rotirajući adsorbens ima dva načina rada.

Procesne vode vrlo često sadrže supstance koje 29 . Što se tiče utroška vode u određenoj industriji. Takav protok bi zadovoljavao kada bi zagađivala bila dobro topljiva u vodi. rasti i tako sve do onog trenutka dok ne nestane jedna ili obje hranjive komponente i tada počnu ugibati. Analize podzemne vode su pokazale određeni trend porasta koncentracije nekih metala što može utjecati na zdravlje ljudi koji bi konzumirali vodu iz tih izvora. a za kartone i sl. Cvjetanje mora ne mora biti vezano samo uz eroziju tla. a mogu se i izlučivati plinovi razgradnje kao H 2S. Promjenom pH vrijednosti tla može doći do promjene sastava (topljivost) oksidnih vrsta (spojevi aluminija. a posebno mogu lako utjecati na amfotermne specije jer vrlo mala razlika u pH vrijednosti dovodi do promjene vrste. Povoljnija su tla sa većim puferskim kapacitetom (alkalna tla) koja će reakcijama neutralizacije spriječiti zagađenost podzemnog tla. Ugrožene će biti one vrste koje ne podnose fluktuaciju pH vrijednosti.Atmosferske oborine One mogu doprinijeti onečišćenju manjih jezera ili podzemnih voda koje su izvori pitke vode svojim kemijskim sastavom ili pH vrijednošću. bioaeracionim bazenima (aeracioni . ZAGAĐENJE VODA Izvori onečišćenja voda su atmosferske oborine. Osnovno je da se u bioaeracionom bazenu moraju osigurati povoljni životni uvjeti (abiotički i biotički faktori) koji su potrebni za rast i razvoj ekosustava aktivnog mulja. CO2 i biomasu. Kada u vodotocima ima puno hranjivih sastojaka. Da bi se takvi problemi uklonili i izbjegli. a nakon toga slijedi industrija celuloze. procesom erozije tla. Poznate su pojave da kisele kiše mogu uzrokovati promjenu sastava akvatičnih vrsta u manjim jezerima. tada u vodama započinje proces EUTROFIZACIJE. Za fine vrste papira potrebno je više vode. činjenica je da proizvodnja piva ima najveći utrošak vode po masi proizvoda. Postupak ispiranja se sastoji od apsorpcije i biološkog pročišćavanja vode i ako nam je apsorbat voda onda će se ovim postupkom moći pročistiti i razgraditi samo one specije koje su topljive u vodi. Atmosferske oborine mogu u takvim situacijama djelovati na kvalitetu tla jer ionskom izmjenom dolazi do zamjene mikroelementata tla sa H+ ionom. Ako imamo veliko organsko onečišćenje ono će dovesti do intenzivnog zraka mikroorganizama i neravnomjernog rasta uz sjenke po dubini. NH3 čija koncentracija može porasti do tih razmjera da postane toksična za živi svijet u vodi. U tlu su prisutni spojevi fosfora i dušika koji su karakteristični kao nutrienti (služe kao hranjive tvari). posebno je nepovoljna ako je tlo iz intenzivno kultiviranih predjela (gdje se tlo tretira sa umjetnim gnojivima). Smatra se velikim uspjehom što se uspjelo postići da se za 1 tonu proizvoda potroši 13 m 3 vode. . Kod industrijskih voda treba razlikovati dvije vrste ili kategorije voda i to: a) procesne vode i b) vode koje služe za hlađenje. Ti parametri su ključni i moraju se uzeti u obzir kod konstrukcije uređaja za svaki pojedini slučaj. Ovaj princip može se koristiti za pročišćavanje traka u tiskarama gdje se koristi tehnika fleksotiska. Tada padaju na dno. koncentracija zagađivala u zraku iz pogona bi trebala biti od 1 – 1. iz procesa pranja (komunalnih voda). kadmija i bakra). Osnovna reakcija je da će otpalo + kisik + aerobni mikroorganizam dati kao rezultat razgradnje vodu. Polutanti koji uzrokuju takvu pojavu mogu biti iz industrijskih pogona. manje vode. Koliko će atmosferske oborine ugroziti podzemne vode ovisiti će o sastavu tla. Mikroorganizmi se nalaze u ili na pahuljici aktivnog mulja gdje se aeraciom smjesa mulja i otpadne vode dovodi u kontakt da se osigura izmjena supstrata i produkata metabolizma kao i potrebne količine kisika za život organizama. to nam ne bi uspjelo jer bi toulen ostao nerazgradiv. dolazi do procesa razgradnje što u vodotoku dalje troši kisik pa tada vodotoci ostanu deficitarni na kisiku i hranjivim tvarima.strujanje zraka i kisika u bazenu). kad one dođu u vode npr. tlo. To može biti dalje kobno za druge organizme. akvatični organizmi se počnu brže razmnožavati.zraka mora biti između 120 i 180 m3/površinu m3 h-1. Ako bi htjeli pročistiti zrak od toulena.3/satu. Biološko pročišćavanje se izvodi u tzv. industrija i gradske otpadne vode.5 g m.

Hidrokinon se može na određen način razgraditi biološki. kolor kolor kolor c/b c/b. kategorija toksičnosti 2 biološki vrlo teško razgradiv kategorija toksičnosti 3. kategorija toksičnosti 3 toksično toksično. Općenito je količina istrošenog fiksira oko 0. bjelančevina).7 l / m2 razvijenog filma i koristeći metode redukcije se može smanjiti na 0. kategorija toksičnosti 2 kategorija toksičnosti 2 kancerogen.4diaminobenzen metanal hidroksilamin sulfat hidrokinon kalij dikromat metanol fenidon fenilen diamin PROCES c/b. Amonij iz fiksira može podlijegati reakcijama nitrifikacije. kolor kolor kolor kolor c/b. Industrijske vode se nekada spajaju s komunalnim vodama (gradskim otpadnim vodama). Svi akvatični organizmi koji ne podnose fluktuaciju kisika ne bi mogli opstati u takvom vodotoku.Ekološka karakterizacija supstanci koje se koriste u obradi filma SUPSTANCA amonij tiosulfat EDTA benzo-o-metoksiacetanilid kromna stipsa 1.5 l / m2 osvijetljenog filma. denitrifikacije. a može biti u koncentracijama 2 i više g / l. 4-diaminbenzen N. otopina se prevodi u hidrokinon sulfit.1 l / m2 osvijetljenog filma. Kad bi ta voda došla s ostalim otpadnim komunalnim vodama na gradski uređaj za pročišćavanje voda koji je na principu biološke razgradnje. a ako je sulfoniran postaje biološki praktički nerazgradiv.8 – 1. dok će spojevi dušika sudjelovati u procesu eutrofizacije. Glavni polutanti u kupkama fiksira su tiosulfatni ion.5 – 0. kolor kolor EKOLOŠKA KARAKTERIZACIJA procesi nitrifikacije / denitrifikacije biološki vrlo teško razgradiv biološki teško razgradiv kancerogena. on bi djelovao na smanjenje aktivnosti 30 . fenol). Svaki postupak proizvodnje će imati otpadnu vodu svojih karakteristika i da bi se riješilo nešto u vezi vode potrebno je poći od izvora polucije.4 – 0. šećera.su toksične i to ione teških metala (ioni Cr6. Osim ovih polutanata. Polutanti u istrošenim kupkama razvijača – osnovna supstanca je hidrokinon ili njemu kemijski slični spojevi zajedničke karakteristike da su svi reducensi. Osnovna ekološka nepovoljnost je ta da u vodotocima smanjuje količinu otopljenog kisika i takav vodotok bi ostao deficitaran na kisiku jer bi se kisik trošio na razgradnju organskih tvari (polutanata). Za volumen istrošenog razvijača predviđa se volumen od 0. a može se smanjiti na 0. biološki vrlo teško razgradiv O količini kemikalija i potrošku vode postoje različiti literaturni podaci jer svaki veći proizvođač uređaja za razvijanje ima svoj neki zaštićeni materijal i uređaj.4 l / m 2. a one imaju vrlo velike vrijednosti organskih spojeva (masti. Otpadne vode su prisutne u pripremi tiskovnih formi u grafičkoj industriji. . kategorija toksičnosti 2 biološki vrlo teško razgradiv. iskorištena kupka se ne smije ispuštati direktno u vodotoke i radi prisutnosti srebra koji ima biocidno djelovanje. U svrhu sprječavanja oksidacije hidrokinona za vrijeme procesa razvijanja (s kisikom iz zraka). biološki vrlo teško razgradivo kancerogeno. amonijev ion.2 – 0. kategorija toksičnosti 3 kancerogen.N-dietil-1. kolor c/b kolor c/b. a za tiosulfate i sulfate je karakteristično da mogu uzrokovati koroziju.

spojevi sumpora Organske kemikalije Fosfati UTJECAJ NA OKOLIŠ Troše kisik Toksična kemikalija Troše kisik.5 0.0 – 0.02 – 0.2 5.5 0. .0 – 6. što znači da kad se jedino ona nađe u sustavu otpadne vode ona može izlaziti iz nekih kompleksnih spojeva i opet činiti druge kompleksne spojeve u određenim uvjetima pH. spojevi amonija.0 – 0.3 50 – 100 g/m3 11.9 0.8 – 2.2 10 g/m3 10 .0 – 0. magnezij. toksični metal.03 0.Sastav iskorištenih razvijača predoslojenih pozitivskih i negativskih ploča POZITIVSKI NA BAZI VODE TVAR % silikati kao SiO3 sapuni aluminij pH alkoholi fosfati kao PO43hidroksid Strojno razvijanje 1.0 Ručno razvijanje* 0.5 – 15.mikroorganizama koji čine razgradnju.0 – 0. Takvi kompleksoni će biti gotovo biološki nerazgradivi i biti će problem na uređajima za pročišćavanje gradskih otpadnih voda. a promjenom pH za npr.1 – 0.0 – 1. nitrifikacija.0 – 9. ali i 31 .8 7 0. toksična kemikalija.4 sredstvo * otopina razvijača je razrijeđena vodom za ispiranje Pri razmatranju utjecaja otpadnih voda iz pripreme tiskovne forme za ofsetni tisak potrebno je sagledati dva aspekta: .koncentracija polutanata u otpadnoj vodi. toksični metal Troše kisik.0 – 4. a olovo samo po sebi šteti vodi jer se ne može akumulirati.5 0.0 10 g/m3 7 – 9. Istrošene kupke fiksira i razvijača se ne smije zajedno pomiješati jer bi došlo do kemijskih reakcija čiji bi produkt bili još ekološki nepovoljniji spojevi! Kod izbljeđivanja ili izbljeđivanja i fiksiranja otpadne kupke sadrže kompleksne spojeve (EDTA i njoj kemijski slični spojevi). EDTA se može vezati na gotovo sve metalne ione i činiti kompleksne spojeve. tiocijanati.2 0.12 0. U tim otpadnim vodama mogu biti još prisutni i karbonati i fosfati koje treba ukloniti određenim postupcima pročišćavanja. mogućnost nastajanja sumporovodika Troše kisik Bionutrijensi Neutralizatori Stabilizatori .0 Ručno razvijanje* 0.5 0.0 – 0. Može biti vezana za olovo.04 NEGATIVSKI NA BAZI VODE Strojno razvijanje* 0.8 nema - vezivno 0.1 – 0.3 – 0.2 1.Otpadne vode iz fotografskih procesa i njihov utjecaj na okoliš OTOPINA Razvijačka kupka Ferocijanidni izbjeljivač Dikromatni izbjeljivač Kupka fiksira SADRŽAJ Organske kemikalije Ferocijanidi Organske kemikalije – spojevi kroma Organske kemikalije – srebro.0 – 0.

. 32 . veći problem bi mogao biti prilikom kompletnog ispuštanja istrošenih kupki prvenstveno kod ručnog razvijanja. . U ovom slučaju ne dolazi do velikog opterećenja otpadnih voda organskom tvari..potrošak vode za razvijanje. Smatra se da se pri ispiranju troši 15 – 40 l vode / m2 ploče i to je jedan od razloga da se za princip pročišćavanja koriste takve metode koje će dovoljno pročistiti vode da se one mogu vratiti u kružni tok. Ona se može dobro pročistiti biološkim postupcima koji su uobičajeni za pročišćavanje gradskih otpadnih voda. Prednost tekućine za ispiranje na bazi tetrakloretilena opravdava se činjenicom da on vrlo lako ishlapljuje tako da je vrijeme ishlapljivanja i sušenja kratko. U tom slučaju veća onečišćenja su primijećena kod predoslojenih negativskih ploča. Od polutanata koji premašuju maksimalno dozvoljene koncentracije što je karakteristika otpadnih voda to su: aluminij.Neke karakteristične tekućine za ispiranje kod pripreme tiskovne forme za visoki tisak i fleksotisak TEHNIKA Fleksotisak TEKUĆINA ZA ISPIRANJE tetrakloretilen butanol 80 : 20 alifatski i ciklički ugljikovodici n-pentanol 80 : 20 etanol voda 82 : 18 MDK 350 mg/m3 TEMPERATURA ZAPALJIVOSTI KLASIFIKACIJA OTPADNIH TVARI AI 3 nije propisan A II 1 Visoki tisak 1900 mg/m3 B 0 Problem se javlja kada se fotopolimerne ploče nakon osvjetljavanja ispiru da bi se uklonio neosvijetljeni i nepolimerizirani dio. Za to ispiranje se upotrebljavaju tekućine koje sadrže organske spojeve različitih klasifikacija opasnosti.Biokemijske karakteristike istrošenih razvijača predoslojenih negativskih ploča PARAMETAR TOC BPK Biološka razgradivost Nakon 3 dana Nakon 6 dana Nakon 10 dana Nakon 28 dana < 10% 32% 78% 93% KOLIČINA 93 mg C / l 270 mg O2 / l TOC – ukupna koncentracija organskih spojeva. Otpad iz pripreme se našao u popisu otpada kao razvijač za ofsetne ploče pod ključnim brojem 090102 i kao postupci obrade se predviđaju fizikalno-kemijske metode. pH i to u slučaju predoslojenih pozitivskih ploča i strojnog razvijanja. BPK – biološka potrošnja kisika Voda ovakvog sastava se može dosta dobro razgraditi i ona neće raditi toliko problema kao EDTA na uređajima za pročišćavanje. Postupci pročišćavanja koji imaju najveću opravdanost za korištenje su metoda adsorpcije i membranske separacije.

pare organskih otapala. otpad poliranja. a tlak para je za faktor 20 manji od mješavine tetrakloretilena i butanola. Cr (III). plinovi niklanja i bakrenja otpad. izbrusci bakra. asfaltni lak Korektura zagađenost zraka. ali ta tekućina spada u organske spojeve pa ako ona dođe u vodotok trošiti će kisik i činiti će ga deficitarnim na kisiku. ostaci želatine. Cr (VI). Toj supstanci se još pridaje i akutna toksičnost (oštećenje jetre) i visoka zapaljivost. H2SO4. Kod fleksotiska KPK i BPK 5 vrijednosti će biti još veće. Cu2+. NaOH. Osim zdravstvene i sigurnosne rizičnosti na radnom mjestu. toulen. Moguća je vrlo niska koncentracija spojeva ugljikovodika sa halogenim koji mogu biti onečišćenja. 33 .pa gotovo da i ne postoji mogućnost da osvijetljeni polimer previše nabubri i tako postane osjetljiv na oštećenja u daljnjem postupku. . a u polutantima se prepoznaje ona grupa spojeva organskog porijekla koji će razgradnjom u vodotoku trošiti kisik i činiti ga deficitarnim na kisiku. Napredak na ovom području je korištenje uređaja novih tehnologija koji uključuju i ispiranje i sušenje. S tehnološkog aspekta smanjena je brzina reakcije. istrošena bakrena kupka otpadna voda. Ni2+. FeCl3. pH Svaki proces ima svoje specifične polutante. mulj iz obrade vode Kromiranje otpadna kupka. Kod knjigotiska je povoljnija situacija. CuSO4. pH. a karakteristične su i povišene KPK i BPK 5 vrijednosti. Na2SO4.Konvencionalni bakrotisak kao izvor polucije Priprema tiskovne forme Priprema cilindra otpad. ova supstanca spada u grupu spojeva koji djeluju globalno na okoliš u kontekstu smanjenja koncentracije stratosferskog ozona. želatina. emulgirane čestice masti otpadna voda. NH3. Cr (VI). zaštitna boja. Cu Prijenos i fiksiranje slike jetkanjem zagađenost zraka. Nađena je alternativna mogućnost pa su te otopine načinjene od alifatskih i cikličkih ugljikovodika i n-pentanola u omjeru 80 : 20. Ni alternativna tekućina nije posve ekološki povoljna jer je moguće njezino djelovanje na mikroorganizme koji čine sastav aktivnog mulja pri postupku pročišćavanja vode. pigmentni papir s neosvijetljenom želatinom. a tekućina se nakon ispiranja pročišćava metodom vakuum destilacije i tako pročišćena s dodatkom svježe kemikalije ponovno ulazi u kružni tok. Najveći nedostatak koji je bio razlogom da se ova tekućina ne bi smjela koristiti je moguće kancerogeno djelovanje na zdravlje. Fe3+. asfaltni lak. Ballardov plašt. KPK. asfaltni lak otpadna voda. otapala iz asflatnog laka otpad. krom. toulen. alifatski i ciklički ugljikovodici i npentanol ishlapljuju teže.

Postupak razgradnje uz pomoć aerobnih bakterija može teći i dalje i tada kao produkt mogu nastati i toksični plinovi poput hidrogensulfida. koje metode pročišćavanja bi bile dobre za korištenje i bile bi osnovni podatak za konstrukciju uređaja za pročišćavanje voda. s jedne strane. a) Fizikalni pokazatelji onečišćenja vode Oni su vrlo jednostavni u smislu izvođenja mjerenja. Potrebno je razlikovati dva tipa boja vode i to: stvarna i prividna boja. manje će ga biti u vodi pa može doći do ugibanja prvo onih akvatičnih organizama koji su najosjetljiviji na fluktuacije kisika (oligofilni organizmi). . gustoća. U njoj će se nalaziti i čestice sloja. krom i nikal će u vodotoku izazivati kumulaciju koncentracija u akvatičnim organizmima koja će se dalje povećavati u stepenicama hranidbenog lanca. Njih ne smijemo zamijeniti sa postupcima obrade otpadne vode. Povećanjem temperature postoji. a posebna nepovoljnost u ekološkom smislu će biti kada se koriste oksidansi kao npr. pa onda imamo dvojaki efekt: smanjenje kisika i utjecaj toksične tvari. te oni ne zahtijevaju skupe instrumente ali daju samo GRUBU procjenu o kvaliteti vode.PRIPREMA TISKOVNE FORME U SITOTISKU Ako se tiskovna forma formira od već korištenog sita koji ima kvalitetu za ponovno korištenje. U tu grupu spada temperatura. opasni otpad kojeg treba na poseban način prikupljati. transportirati i zbrinjavati. Elektro-mehaničko graviranje je puno više ekološki povoljnije. viskozitet. boja. 34 . . Usporedbom dobijemo odgovore na pitanja da li je potrebno ispuštati vodu u neki recipijent. pa će se one i nalaziti kao polutanti u otpadnoj vodi i povećavati će KPK i BPK 5 vrijednosti. a dobiju se kao rezultat analiza vode i služe za usporedbu s maksimalno dozvoljenim koncentracijama da bi se utvrdilo koliko je zagađena neka voda. Povećanjem topline će se smanjivati topljivost kisika u vodi pa će voda postati deficitarna na kisiku. kemijske i biološke. miris. a prisutne su u manjim čistim jezerima. tada se primjenjuju tekućine koje su na bazi organskih otapala. prividne boje. do povećanja brzine metabolizma akvatičnih organizama. radioaktivnost i ukupna količina krutih tvari. Temperatura je značajan faktor jer ona svojim rastom u slučaju prirodnih voda dovodi do povećanja brzine reakcije. da odabirom metode uspijemo pročistiti vodu i da će koncentracija biti manja od maksimalno dozvoljene. Kada pH vrijednost pređe granice od 6 – 8 to može biti kobno za neke vrste akvatičnih organizama koje ne podnose fluktuaciju pH vrijednosti. PH vrijednost može utjecati i na topljivost različitih metalnih oksida i drugih tipova metalnih spojeva što dovodi do povećanja koncentracija. Ako koncentracija metala prelazi maksimalno dozvoljenu. a to pak znači da oni trebaju više kisika. taj metal može djelovati kao toksikant. ali pored njega isto stoji korektura i kromiranje pa i ono isto ima određenu ekološku nepogodnost koja je posebice izražena u kromiranju. Stvarnu boju čine prave otopine. Željezo. bakar. zahtjeva za stručnošću osobe koja vrši mjerenje. mutnoća. a poznata je pojava da promjenom pH dolazi do smanjenja vrsta u manjim jezerima. a koloidne čestice i suspendirane čestice su uzrokom tzv. veća potreba za kisikom. Ako već dolazi do postupaka obrade to znači da smo prethodnim metodama već dokazali da su koncentracije veće od maksimalno dozvoljenih.POKAZATELJI ONEČIŠĆENJA VODE To su parametri koji spadaju u fizikalne. periodati koji mogu reagirati sa ostalim komponentama i pritom davati apsorbirajuće organske halogenide (AOx spojeve) i to u koncentracijama od čak 6 mg / l što je posebno nepovoljno. posebice aluminija. bakra i kadmija u podzemnim vodama. električna provodljivost. a s druge strane. Otpadna kupka kromiranja prema popisu otpada spada u tzv. pa onda može biti ugrožen i čovjek kao konzument.

Bakteriološko ispitivanja vode Ono se sastoji u brojanju i određivanju gustoće koliformnih bakterija u ispitivanom uzorku vode. amonijev ion NH4+. ioni dušika. BPK 5 . pa će ona ukazati na količinu prisutnih soli u vodi. fenoli. te podatke o nitrifikaciji i denitrifikaciji. KPK – kemijska potrošnja kisika i 3. Električna provodljivost daje više informacija. alkalnost. Mg2+. Određuju se još i teški metali (bakar. bjelančevine). ulja. Tri najbitnije metode pomoću kojih možemo odrediti sadržaj organske tvari u vodi su: 1. Mn2+.i ukupni dušik). Određeni uzorak se sagori i nastaje ekvivalentna količina ugljik(Iv)-oksida koju ćemo odrediti infra-crvenom spektroskopijom ili plinskom kromatografijom. BPK 5 je metoda koja nam govori koliko je potrebno mg O 2 / l da se oksidira organska tvar u jednoj litri otpadne vode pomoću mikroorganizama u roku od 5 dana pri 20°C. Ove metode predstavljaju pouzdan izvor informacija o zagađenosti vode. Indeks 5 je broj promatranih dana za razgradnju organske tvari. određivanje ukupnog ugljika (TOC). Fe2+. Ukupne krute tvari – sve ono što će nam zaostati postupkom isparavanja. a vode koje sadrže velike količine ukupne krute tvari spadaju u klasu tzv. Različiti su postupci za pročišćavanje anorganskih i organskih spojeva. pH je opterećujući biološki i fiziološki faktor za akvatične organizme u vodotocima. c) Biološki pokazatelji onečišćenja voda Oni obuhvaćaju tzv. Nju će uzrokovati ioni. TOC metodom saznajemo koliko organskih spojeva je sadržano u otpadnoj vodi. tvrde vode. sulfata. određivanje iona (Ca2+. kemijsku potrošnju kisika (KPK).biološka potrošnja kisika. a ona se zna pojaviti poslije kiša ili kao posljedica ulijevanja nepročišćenih komunalnih voda. kadmij. nitrita NO3-. pića. piridin i heterociklički spojevi ugljika. cink. 2. Mutnoća vode – mutna voda se ne smije koristiti u proizvodnji hrane. Određivanje pH i TOC se uvijek provodi. ali ne i aromatski ugljikovodici. b) Kemijski pokazatelji onečišćenja vode U njih nabrajamo pH. olovo. Ovom metodom će se moći razgraditi i kompliciraniji organski spojevi. KPK je metoda kojom možemo odrediti kisik u mg / l koji je potreban za oksidaciju organske tvari u jednoj litri otpadne vode pomoću oksidansa kao što su kalijevpermanganat i kalij dikromat. aniona klorida. . biološku potrošnju kisika (BPK 5).Miris vode može potjecati od ishlapljivih tvari koje su otopljene u vodi i od produkata anaerobnog raspada. polutanti koji su dominantni u gradskim otpadnim vodama. nitrata. bakteriološka i saprobiološka određivanja. Određivanje radioaktivnosti – taj podatak se rabi za one vode koje su u blizini nuklearnih elektrana za kontrolu jer se takve vode koriste za hlađenje. kiselost. Tom metodom se dobiva rezultat o razgradnji samo jednostavnih organskih spojeva (masti. TOC – ukupni organski ugljik. K+. a one su neprikladne za industrijsku potrošnju jer mogu na stjenkama cjevovoda i sličnih uređaja dati netopivi talog (kamenac). NH+. Usporedbom dobivenih vrijednosti BPK 5 i KPK metode vidimo da su vrijednosti KPK veće. NO2. Koliformne bakterije potječu iz crijeva toplokrvnih životinja i direktan su pokazatelj prisustva fekalnih 35 . masti i deterdženti). ugljikohidrata. a određuje se gravimetrijskim mjerenjem. a ovim postupkom dobijemo informacije o ukupnoj otopljenoj anorganskoj tvari. Ta analiza će nam dati podatak o mineralnim tvarima. Podaci o ionima teških metala se dobijem atomskom apsorpcionom spektroskopijom (AAS).

β-mezo saprobna – u tim vodama ima manje od 100000 bakterija po cm3 vode. pH vrijednosti i amonijaka. Tu borave alge. 36 . . 2. ima neugodan miris. ali ne i H2S. Kod grafičke industrije bi za svaku tehniku tiska trebalo odrediti pokazatelje onečišćenja. ulja i masti. Prema toj sistematizaciji vode su podijeljene u 4 klase i to: 1. Tu ubrajamo: metodu aktivnog mulja. SO4. ali oni ne podnose produkte truljenja i raspadanja.Saprobiološko ispitivanje vode Kod takve analize kao implikator služe akvatični organizmi. ukupne suspendirane tvari. smanjenje količine organske tvari i uklanjanje toksičnih tvari posebice onih iz grupe teških metala. Ona se sastoji u brojanju i traženju vrsta u određenom volumenu vode.tvari. 3. amonijak. fenoli i ukupni spojevi sumpora (H2S. Zajednička karakteristika za sve te vrste je to da su one osjetljive na fluktuaciju kisika. SO3. To su vode koje se nalaze u blizini ulijevanja nepročišćenih komunalnih voda.PRIMARNA OBRADA OTPADNIH VODA – preliminarna obrada kojom će se ukloniti suspendirane tvari. prvenstveno za polutante koji dolaze iz pripreme tiskovne forme. prema stanju vodotoka koji bi trebao biti recipijent. prema kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima analiza. Svi ti akvatični organizmi ne traže da je fluktuacija pH u jako uskih granicama. polisaprobna – tu ima vrlo malo vrsta akvatičnih organizama. Pokazatelji onečišćenja vode u proizvodnji papira i celuloze: BPK 5. uvažavajući gospodarstvene efekte (cijene postrojenja i efekta pročišćavanja). puževi. koliformne bakterije. kapajući filter. odnosno to su vode najvećeg onečišćenja. oligosaprobni organizmi. α-mezo saprobna – u njoj ćemo naći obilje biljnih i životinjskih vrsta koje su neosjetljive na fluktuaciju kisika. Tu su prisutni makrovegetacija. larve insekata i crva i neke više vodene vrste. U njoj ima milijune mikroorganizama / cm3 vode. . na promjenu pH vrijednosti i prisutnost organskih supstanca. b) sekundarnu i c) tercijarnu obradu otpadnih voda. 4. i ružne je zamućene boje. 2. školjke. najčišća klasa – u njoj žive tzv. postupaka pranja stroja i tiska sa bojama na bazi vode. Različite topljive anorganske tvari (spojevi dušika i fosfora). grube plivajuće tvari. . ulje i masti. pa je moguća i fluktuacija kisika.POSTUPCI OBRADE OTPADNIH VODA Cilj obrade otpadnih voda je uklanjanje suspendiranih tvari. koagulacija. Općenita podjela se svodi na: a) primarnu. ali sa jako velikim brojem jedinki. prema zakonskim normama. 4. te organske tvari uglavnom se ne uklanjaju. Način obrade se odabire prema slijedećim kriterijima: 1. TOC. pH. ona ne smije sadržavati niti jednu bakteriju iz te grupe jer bi inače došlo do epidemije. flokulacija. vodozemci i ribe. merkaptani). Ako se radi o pitkoj vodi. 3.SEKUNDARNA OBRADA OTPADNIH VODA – to su BIOLOŠKI postupci. pa ima produkte truljenja. KPK. flotacija i sedimentacija. Tim procesom se može ukloniti 30 – 40% BPK 5 vrijednosti i oko 60% suspendirane tvari. aerirane lagune i jezera (one koje imaju dovod zraka). . U toj vodi ima manje od 100 mikroorganizama po cm3 vode. boja. Tu se uglavnom koriste cijeđenje.

Uz miješanje i dotok kisika dolazi do razgradnje organske tvari. Kapajući filtri se razlikuju samo u tehničkom načinu izvedbe. a otpadna voda koja ide na pročišćavanje ne smije sadržavati toksične supstance prvenstveno FENOL i ione Cr (VI). Ovdje ćemo uspješno odvojiti ORGANSKU TVAR. . a bazeni su umjetno napravljani. Prednosti te obrade pred biološkom je da nam za njih treba manje prostora. a mulj se isušuje i zbrinjava u ovisnosti o njegovom sastavu. bolja je kontrola procesa.Metoda aktivnog mulja se radi u tzv. Bazeni se mogu upotrijebiti u proizvodnji papira. Jedan dio medija aktivnog mulja se vraća na početak u bioaeracioni bazen.FIZIKALNO-KEMIJSKA OBRADA OTPADNIH VODA Tu ubrajamo sve metode izuzev bioloških. a temperatura mora ostati u granicama podobnim za reakciju. . anorganske soli. Cijeđenje 37 . Trebaju se osigurati uvjeti za normalan život organizama koji čine razgradnju. To su uglavnom kolone sa keramičkim materijalom na kojima se nalaze kolonije mikroorganizama i sličnih vrsta i preko toga se prelijeva voda. a princip pročišćavanja je isti. Upotrebljava se za otpadne vode prehrambene industrije i sl. bioaeracionim bazenima u koje se dovodi otpadna voda i kultura za pročišćavanje koja se sastoji od protozoa. temperatura i koncentracija kisika.kada su velike sezonske fluktuacije vodotoka koji će primiti te vode i - kada se ne raspolaže sa dovoljno prostora ili je on izuzetno skup. oksidacija. gljivica i mikroorganizama. Nakon toga slijedi odvajanje biomase od čistog efluenta. One se odabiru umjesto bioloških u slijedećim slučajevima: . manji su problemi sa dnevnom fluktuacijom protoka. veća je otpornost na toksične supstance. Aerirane lagune i jezera – kod laguna se koriste prirodni zalivi. neutralizacija i dezinfekcija. Može se primijeniti gdje nisu veliki kapaciteti otpadnih voda. Određene kulture rade pročišćavanje. kratko uhodavanje uređaja prije puštanja u pogon i bolje se uklanjaju obojene vode.TERCIJARNA OBRADA OTPADNIH VODA – Karakterističnost tercijarnih postupaka je da su to skupe metode. U njih spadaju kemijski postupci kao što su membranska separacija. Nakon sekundarnog pročišćavanja u vodi su ostali spojevi fosfora i dušika. teški metali i patogene klice i ako želimo vodu pročistiti do stupnja da se ponovno može koristiti u industrijske svrhe kao pogonska onda je potrebno ići na tercijarnu obradu otpadnih voda. ukloniti će se organske specije koje nisu biološki razgradive. . a najbitniji elementi su pH.kada otpadna voda sadrži veliki dio organizama nerazgradivih tvari (pesticidi ili jako obojene tvari).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->