P. 1
Mehanika stijena - usmeni

Mehanika stijena - usmeni

|Views: 289|Likes:
Published by Edis Osmic

More info:

Published by: Edis Osmic on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2015

pdf

text

original

DISKONTINUALNOST STIJENSKE MASE Ispucalost stijenske mase je osnovno fizičko-strukturno svojstvo stijene u mehaničkom smislu.

Detaljna posmatranja, mjerenja i statistička obrada pokazuju da kod ispucalosti stijenske mase postoji određeni red i sistem i da se nikada ne može govoriti o haotičnom karakteru ispucalosti. Stijenska masa se u opštem smislu može posmatrati kao čvrsto tijelo izdijeljeno jednom ili s više familija pukotina (kontinualnih ili doskontinualnih). Jednu familiju pukotina čini skup međusobno paralelnih pukotina, najčešće istog genetskog porijekla i sličnih karakteristika. 1 – jedna familija pukotina 2 – druga familija pukotina 3 – monolit ograničen s dvije familije pukotina

1 3 2

Mehanička svojstva monolita se značajno razlikuju od mehaničkih svojstava stijenske mase koja sadrži diskontinuitete. Zato se svojstva stijenske mase u kvalitativnom i kvantitativnom smislu mijenjaju s povećanjem posmatranog područja. To u mehaniku stijena uvodi tzv. efekat razmjere, gdje važi opšte pravilo da ukoliko je veće područje posmatranja stijenske mase, utoliko se povećava broj kinematskih mehanizama koji utiču na stijensku masu. Pored efekta razmjere. Potrebno je voditi računa i o efektu relacije ili odnosu veličine objekta i veličine bloka unutar diskontinualne stijenske mase.
KP KP KP

1. zdrobljeni masiv KP – klizna ploha

2. masiv sa malim blokovima

3. masiv sa velikim blokovima

otvor ili zijev pukotina 9. broj familija pukotina 12. vrsta i karakter ispune 10.Pukotina u stijenskoj masi potpuno je definisana kada su definisane slijedeće karakteristike: 1. 2. filtracija u pukotinama 11. 5. dok se definisanje na kartama može izvesti sa najmanje tri tačke (ako se pukotine snimaju geodetskim metodama. 4. zijev pukotina 7. Položaj u prostoru može biti određen u odnosu na postojeću kosinu. Položaj u prostoru Položaj pukotine u prostoru definiše se kotama i koordinatama duž pukotine koja se istražuje. određene etaže kamenoloma. način postanka položaj u prostoru orijentacija pukotina razmak pukotina postojanost pukotina dimenzije. . 3. mjestu duž osi tunela itd. veličina bloka omeđenog pukotinama 1. 6. Skice u razmjeri sadrže pukotine sa svim elementima postojanosti. Način postanka – geneza pukotina Pukotine se po genetskom tipu mogu razvrstati u slijedeće tipove: a) PUKOTINE PRIMARNE DJELJIVOSTI – DIJAGENETSKE PUKOTINE pukotine primarne djeljivosti u magmatskim stijenama pukotine primarne djeljivosti u sedimentnim stijenama pukotine uslojenja b) TEKTONSKE PUKOTINE tektonske pukotine vezane za naborne strukture pukotine vezane za veće razlomne oblasti tektonske pukotine platformnih oblasti pukotine klivaža c) PUKOTINE NASTALE OSLOBAĐANJEM NAPONA pukotine oslobađanja napona u dolinskim stranama pukotine oslobađanja napona na dnu dolinskih strana d) PUKOTINE NASTALE DJELOVANJEM GRAVITACIONE SILE pukotine nastale kao posljedica klizanja pukotine nastale kao posljedica slijeganja i prelamanja e) PUKOTINE NASTALE KAO POSLJEDICA POVRŠINSKOG RASPADANJA STIJENSKE MASE 2. čvrstoća zidova pukotina 8. onda se njihov položaj u prostoru dobije nanošenjem na kartu odgovarajuće razmjere).

hidraulična konduktivnost bilo koje familije pukotina bit će obrnuto proporcionalna međusobnom rastojanju. Podjela pukotina po postojanosti: OPIS 1. 4. azimutom pada i padnim uglom. Ekstremno malo rastojanje Veoma malo rastojanje Malo rastojanje Umjereno rastojanje Veliko rastojanje Veoma veliko rastojanje Ekstremno veliko rastojanje SREDNJE MEĐUSOBNO RASTOJANJE PUKOTINA < 20 mm 20 – 60 mm 60 – 200 mm 200 – 600 mm 600 – 2000 mm 2000 – 6000 mm > 6000 mm 5. a izražavaju se na metar dužine kao jedinična mjera.3. ako su veličine zijeva individualnih pukotina međusobno uporedive. Međusobno rastojanje diskontinuiteta ima značajnu ulogu kod razmatranja vodopropusnosti. Klasifikacija rastojanja među pukotinama predstavljena za jednu familiju pukotina: OPIS 1. a s tim u vezi i injektiranja i konsolidacije stijenske mase. kosina itd. Postojanost pukotina Postojanost pukotina podrazumijeva prostiranje i veličinu diskontinuiteta unutar jedne ravnine koja može biti bok tunela. 2. 4. Veoma mala postojanost Mala postojanost Srednja postojanost Visoka postojanost Veoma visoka postojanost DIMENZIJA <1m 1–3m 3 – 10 m 10 – 20 m > 20 m . U slučaju nepristupačnosti. Kod mjerenja postojanosti. ulazni portal. 3. 7. mjerenja treba (kad god je to moguće) izvoditi u pravcu pada i pružanja pukotina. 2. 5. Uopšte. 5. Razmak pukotina Razmak pukotina kontroliše veličinu individualnih blokova intaktne stijene. Za vertikalne pukotine orijentacija se definiše azimutom pružanja. Statistička obrada pomoću Šmitovog dijagrama dobije se orijentacija svake od postojećih familija pukotina u odnosu na radnu površinu i položaj objekta koji se radi u toj stijeni. 6. 3. Orijentacija pukotina Definiše se elementima pada pukotine. 4. za mjerenje se koristi seizmička refleksija i refrakcija kao i odnos broja diskontinuiteta prema brzinama seizmičkih talasa. Međusobno rastojanje diskontinuiteta diktira oblik loma stijenske mase i daje mogućnost translatornog pomjeranja do kružnog loma i tečenja stijenskog materijala. tj. Međusobna rastojanja pukotina mjere se metrom na dužini od minimum 3 m (ako je moguće). U svakom ispitivanju ispucalosti stijenske mase obavezna je statistička obrada podataka orijentacije pukotina.

Jako raspadnuta stijena 5. Sav st. Čvrstoća zidova pukotina Čvrstoća zidova diskontinuiteta veoma je važna komponenta čvrstoće na smicanje i deformabilnosti. valovite i planarne. mat. zavisno od klimatskih uslova i režima podzemnih voda. Svježa stijena je prisutna u obliku žila. je razoreno i pretvoreno u tlo. a ponekad je i alterisana. mat. Struktura i tekstura stijene su potpuno uništene I V K L A S A I 2.6. Originalna struktura stijenske mase može još uvijek biti intaktna. u tlo. je razoren ili dezint. od kojih svaka ima svoje hrapave (nepravilne) ravnine i glatke varijante. Rezidualno tlo I I I I I . Dvije glavne posljedice alteracije ili raspadanja su mehanička dezintegracija i hemijska dekompozicija. Više od polovine st. mat. u tlo. Na osnovu hrapavosti se izvode korekcije za bazični ugao trenja stijenskog materijala. Opis stijene prema stupnju raspadnosti u profilu posmatranja ili u oblasti diskontinuiteta: NAZIV STIJENE 1. a interval mjerenja može biti od 1 – 100 cm. Hrapavost pukotina Hrapavost zidova pukotina je potencijalno veoma važna komponenta jer utiče na otporna svojstva u uslovima smicanja duž ravnine pukotina. Pukotine se po hrapavosti mogu svrstati u tri kategorije: stepenaste. Izraz glatke se koristi u uslovima kada je duž pukotina već bilo kretanja koje je ostavilo strije i uglačalo plohu pukotine. Svježa ili obojena stijena je prisutna kao diskontinuitet. Aproksimativna talasna dužina i amplituda valovite pukotine se mjeri gdje je to moguće. Uz hrapavost zidova pukotina u smicanje se uključuju i materijali ispune koji se nalaze kao primarni ili sekundarni u zijevu pukotina. Svježa stijena OPIS Bez vidljivih znakova raspadanja st. i površine diskont. Potpuno raspadnuta stijena 6. Malo raspadnuta stijena 3. Gdje god je to moguće treba odrediti hrapavost za pukotine koje ograničavaju i izdvajaju blokove koji bi mogli klizati. naročito ako su zidovi u direktnom kontaktu stijena-stijena. Umjereno raspadnuta stijena 4. je razoreno ili dezint. je pretvoren u tlo. kao što je slučaj sa diskontinuitetima bez ispune. mat. U dubini stijena malo mijenja boju u odnosu na površinski dio Manje od polovine st. mat. sa blagim promjenama u boji na površinama glavnih diskontinuiteta Gubljenje boje indicira raspadanje st. Čest je slučaj da je stijena raspadnuta blizu površine smicanja. Cjelokupni st. što u principu stvara mekše materijale u uskoj zoni zidova pukotina. 7. mat. Potrebno je da pukotine koje se snimaju budu pristupačne i da to budu pukotine koje predstavljaju tipične površine po kojima će najvjerovatnije doći do smicanja.

palac ne prodire ni pod velikom silom Teško se zarezuje noktom TERENSKA IDENTIFIKACIJA Para se noktom Mrvi se pri jačim udarcima geološkog čekića. ali prodiranje palca je uz veliku silu Može se noktom zarezati.V I V Graduiranje čvrstoće materijala ispune u pukotinama i čvrstoće zidova pukotina u stijenama: OZNAKA S1 S2 S3 S4 S5 S6 OZNAKA R0 R1 OPIS MATERIJALA Veoma mekana glina Mekana glina Čvrsta glina Kruta glina Veoma čvrsta glina Tvrda glina OPIS MATERIJALA Ekstremna slaba stijena Vrlo slaba stijena TERENSKA IDENTIFIKACIJA Lako prodiranje šake za cijelu dužinu Lako prodiranje kažiprsta za cijelu dužinu Prodiranje palca za cijelu dužinu uz umjereni pritisak Može se zarezati palcem. može se razbiti srednje jakim udarcem geološkog čekića Uzorak zahtjeva više od jednog udarca da bi se razbio Uzorak zahtijeva mnogo udaraca da bi bio razbijen Uzorak se može samo odlamati udarcima geološkog čekića R2 R3 Slaba stijena Srednje čvrsta stijena R4 Čvrsta stijena R5 R6 Veoma čvrsta stijena Ekstremno čvrsta stijena . može se zarezati džepnim nožićem Može se zarezati džepnim nožićem Ne može se zarezati džepnim nožićem.

Veliki otvori u stijeni duž diskontinuiteta nastaju pomijeranjem u fazi smicanja. prekonsolidacija. Ispuna u pukotinama OPIS Veoma zatvoren (tijesan) Zatvoren (tijesan) Djelimično otvoren Otvoren Umjereno širok Širok Veoma širok Ekstremno širok Kavernozne OPŠTA KARAKTERISTIKA Zatvorene strukture Raspuknute strukture Otvorene strukture Ispuna je izraz koji označava materijal koji razdvaja susjedne zidove stijenskih diskontinuiteta u stijenskoj masi. ili je prazan. Otvor diskontinuiteta – zijev Otvor ili zijev diskontinuiteta je okomito rastojanje koje odvaja susjedne zidove otvorenog diskontinuiteta.25 mm 0.8. Izražava se u linearnom mjerilu kao srednja vrijednost duž površine posmatranja jednog ili više diskontinuiteta. vodopropusnost stijene. utiskivanja materijala za konsolidaciju u cilju stvaranja homogene stijene i povećavanja otpornosti na smicanje i dr. opip. Istražuje se porijeklo ispune. tektonskim pokretima i drugim geološkim pojavama i procesima.50 mm 0. njihova veličina. utiskivanjem prsta. penetrabilnosti injektovanih materijala itd. penetrometrom) i koriste se klasifikacije S1 – S8 i R0 – R6.. vodopropusnosti stijene.1 mm 0. U pogledu uticaja materijala ispune na vodopropusnost koristi se klasifikacija koja daje opisne parametre prema inženjerskim iskustvenim i ekspertskim prosuđivanjima stanja materijala i njegovog ponašanja u uslovima tečenja vode. stepen povezanosti čestica.5 mm 2. raspadanjem stijenskog materijala i ispiranjem raspadine. . Otvor ili zijev je važan element kod istraživanja otpornosti na smicanje duž diskontinuiteta. pri čemu je međuprostor ispunjen primarnim ili sekundarnim materijalom. a registuju se i boja. ponašanje pri kvašenju i dr.5 – 10 mm > 10 mm 1 – 10 cm 10 – 100 cm >1 m 9. Važno je odrediti da li je materijal ispune nastao primarnim raspadanjem stijene (alteracijom ili dezintegracijom) ili je sekundarno taložen iz vode koja je strujala duž pukotine. Ispitivanje materijala ispune izvodi se istim metodama kao i ispitivanje čvrstoće zidova pukotina (paranjem noktom ili nožem.50 – 2. Veoma je važno odrediti vrstu materijala ispune zbog njenog uticaja na otpornost na smicanje.1 – 0. škriljavost itd. vodom. OTVOR (ZIJEV) < 0.25 – 0.

pomijeranje duž materijala ispune) d) FILTRACIJA VODE (sadržaj vode rangiran W1 – W6. postoji kontinuirani dotok vode iz ispune. prekonsolidacioni odnosi. koji se može mjeriti u l/min Materijal ispuje je lokalno ispran. naročito u uslovima kada se pukotina otvori pri izvođenju radova U opštem slučaju se za diskontinuitete sa ispunom traži određivanje slijedećih parametara: a) GEOMETRIJA ISPUNE (širina. javlja se značajan protok vode i pored male vodopropusnosti materijala ispune Materijal ispune je vlažan po opipu. stupanj raspadanja zidova vezane za materijal ispune. Filtracija u pukotinama Filtracija ili proticanje vode kroz stijensku masu odvija se kroz diskontinuitete koji međusobno komuniciraju. koju nazivamo primarna vodopropusnost. značajan dotok vode u kanalima diskontinuiteta gdje je materijal ispran Materijal ispune je kompletno ispran iz pukotine. što zavisi od uslova prihranjivanja. veoma visok pritisssak vode. Voda je važna jer može da djeluje kao mazivo za materijale ispune (glina). ali postoji povremeno curenje vode iz materijala ispune ili iz pukotine sa ispunom Materijal ispune pokazuje znake ispiranja iz pukotine. U . hrapavost zidova. kvantitativni podaci o veličini propusnosti izražene u l/min) 10.. indeksni parametri mehanike tla-plastična čvrstoća i dr. Velika brzina isticanja vode govori u prilog velike hidrauličke visine koja se sa vremenom može smanjiti ili zadržati konstantnom. potencijalno bubrenje materijala ispune) c) ČVRSTOĆA ISPUNE (manuelni indeksi S1 – S6. što stvara tzv.OZNAKA W1 W2 W3 W4 W5 W6 OPIS STANJA MATERIJALA Materijal ispune je jako konsolidovan i suh. Voda djeluje i kao pritisak u vertikalnim zateznim pukotinama ili kao pritisak duž ravni smicanja. ali nema prisutne slobodne vode koja curi iz pukotine ili ispune Materijal ispune je vlažan. što smanjuje otporne parametre tog materijala. čvrstoća R0 – R6. Sekundarnu vodopropusnost u odnosu na vodopropusnost kroz pore materijala. čvrstoća pri smicanju. terenska skica) b) TIP ISPUNE (minerološka građa materijala.

brzina filtracije se označava klasom: KLASA FILTRACIJE I II III OPIS USLOVA VODE U DISKONTINUITETU Diskontinuitet je veoma tijesan (zijev veoma mali) i suh. izmjeriti količinu vode na mjestima isticanja ili utvrditi količinu vode za 1. lokaciju (bok. curenje ili isticanje vode u mlazu pod povećanim pritiskom IV V VI Opis dotoka vode u radilište kod iskopa tunela. pritisak vode se može opisati kao slobodno gravitaciono curenje. znakovi su u promjeni boje zida diskontinuiteta u odnosu na osnovnu boju sitjene Diskontinuitet je vlažan. potrebno je specificirati diskontinuitet sa kontinuiranim dotokom vode. Kod diskontinuiteta bez ispune. pod). uslove isticanja i količinu vode koja ističe Srednji dotok vode. Svrstavanje stijenske mase po količini dotoka vode: KLASA I II III OPIS STANJA ZIDOVA ISKOPA Suhi zidovi (blokovi. ali pokazuje znakove da voda povremeno teče ili je tekla. ali nema kontinuiranog toka Diskontinuitet pokazuje kontinuirani tok vode koji se može izmjeriti u l/min. curenje pod manjim pritiskom u obliku mlaza ili vodenog zastora.5 ili 10 m dužine zida stropa. mogužnost klizanja blokova i dr. čime se omogućava proboj materijala na mjestima isticanja vode. Voda ima i eroziono dejstvo u zonama isticanja.planinskim uslovima stvaranje leda na mjestu isticanja vode povećava pritisak vode duž diskontinuiteta. uslova odvođenja vode iz prostorije u toku njene eksploatacije. nema detekcije dotoka vode u iskop Mali dotok vode. ali nema znakova prisustva slobodne gravitacione vode Diskontinuitet pokazuje da ima vode koja povremeno kapa. podzemnih prostorija raznih namjena i dr. strop i pod) prostorije. služi kao važan parametar za klasifikaciju i izbor sistema podgrađivanja. potrebno je specificirati mjesto isticanja vode. . strop. nema pojave tećenja vode duž ili iz diskontinuiteta Diskontinuitet bez obzira na veličinu zijeva je suh i bez vidljivih znakova tečenja vode Diskontinuitet je suh.

IV. itd. zidova i stropova tunela. klizanja duž nepravilne lomne ravni. Treba razlikovati sistemske od nesistemskih pukotina – sistemske su pukotine orijentisane sve u jednom pravcu. konsultovati geologa o lokalnim geološkim uslovima. a nesistemske su orijentacije u raznim pravcima. Broj familija pukotina Mehaničko ponašanje i dinamika stijenskih masa zavisi od broja diskontinuiteta koji se međusobno prisijecaju. utvrditi količinu vode na 1. specificirati diskontinuitet sa jakim dotokom vode. (ovo je važno jer postoji mogućnost hidrauličkog povezivanja velikih površina stijenskih masa. 11.5 do 10 m iskopa U slučajevima klase III. Klasifikacija stijena prema broju familija pukotina: KLASA I II III IV V OPIS STIJENE . specificirati izvor izuzetnog dotoka vode. rotacijskog klizanja. specificirati mjesto isteka vode i dati količinu vode na dužinu zida od 1. ili efekat veličine posmatranog područja lokalno i globalno. zidova podzemnih hala. Veliki diskontinuiteti (rasjedi) omogućavaju daleku hidrauličku vezu. gdje se uključuje efekat razmjere. bokova brana i dr. Lom koji u stijenskoj masi mogu omogućiti međusobno povezane pukotine kreće se od prevrtanja. a najveće su kod sedimentnih stijena. Prisustvo familija pukotina kod iskopa svih vrsta svodi se na lokalne probleme orijentacije radilišta u odnosu na orijentaciju pukotina. V potrebno je konsultovati meteorološke podatke o padavinama na široj lokaciji gdje se izvode radovi. razmotriti lokalnu hidrološku i hidrogeološku problematiku i dr.IV Veliki dotok vode. što može biti od veoma povoljnog do veoma nepovoljnog. o čemu treba posebno voditi računa. nešto veće kod metamorfnih. klizanja poravni. tako da u pogledu filtracije stanje materijala W1 odgovara klasi filtracije I. Orijentacija diskontinuiteta u odnosu na čelo radilišta veoma je važna kod stabilnosti kosina kamenoloma. Hidrauličke veze pukotina šireg regiona su najmanje kod magmatskih stijena.5 do 10 m iskopa V Izuzetno veliki dotok vode. * Kod diskontinuiteta sa ispunom koristi se razvrstavanje u klase prema opisu datom u tabeli W1 – W6.

plus proizvoljne slučajne pukotine . sistemski ili nesistemski orjentisane. proizvoljno orijentisane pukotine Dvije familije pukotina. sistemski orjentisane Dvije familije pukotina. sistemske ili nesistemske Jedna familija pukotina. slučajne pukotine male postojanosti. proizvoljne orijentacije Jedna Familija pukotina. prisutne i slučajne.Masivna stijena.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->