Nokia N82 Uputstvo za korisnika

5. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-313 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Sva prava zadržana. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N82, Navi, N-Gage, Visual Radio i Nokia Care su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com. Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite http:// www.mpegla.com. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE. Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE. Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru. Kontrola izvoza Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu. FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se koristi u neposrednoj blizini predajne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme. /5. izdanje

......................................24 Mobile Search.............16 Produžite vek baterije.........................39 ............................................................................................37 Informacije o lokaciji...................................31 Kontrola jačine zvuka i zvučnika..............................30 Ocenjivanje igrača.....................................................................................32 Kamera.......................35 Snimanje fotografija...................................20 Sinhronizujte.........................................................................17 Oslobodite memoriju..........................................................................................................15 Ažurne verzije softvera................18 Dobro došli....12 Proširenja..26 Korisne informacije.....................22 Brzo preuzimanje....................................................15 Nokia podrška i kontakt informacije...............................................29 Pronalaženje i dodavanje prijatelja..........................32 Oflajn profil...........11 Mrežni servisi...................28 Igranje i upravljanje igrama............................................................10 Povežite se.........34 Snimanje fotografija.............................................................................................................................................21 Prikaži indikatore..................................15 Prvi koraci........................................................................30 Slanje poruke...................................23 Prečice..........................................................28 Igranje s prijateljima.................................................24 Multimedija meni.................15 Vaš uređaj...............................................................................................................30 N-Gage podešavanja...............................................................................................29 Sortiranje liste prijatelja...............................................29 Prikaz informacija o prijatelju............................26 Početak rada..............................................................................................................38 Scene... preuzmite ili pošaljite sadržaj...................................................14 Pomoć..................................................................................................................................................................Sadržaj Sadržaj O Vašem uređaju...34 Indikatori fotoaparata..........................25 N-Gage..............................38 Blic.............................................................................16 Pristupni kodovi....................36 Nakon pravljenja fotografskog snimka............................................16 Podešavanja...................................................................20 Prebacivanje..........27 Pratite svoj napredak.............29 Povezivanje sa drugim igračima..................28 Izmena detalja profila.......................................30 Slušalice...27 Početak igre.......20 Prenesite sadržaj...............................................................................34 O kameri................................................................... baterije i punjači............................................................................................................34 Aktivna traka sa alatkama..............................................................................27 Definisanje igračkog imena.....................................................................................................................................20 Osnovni podaci o N-Gage.....................................................................15 Dodatne aplikacije.............................23 Zaključajte tastaturu............12 Radi sopstvene bezbednosti ........................................................................................................................26 N-Gage prikazi............................

............................................73 Traka sa alatkama pretraživača......................................69 Orijentiri.................51 Izrežite sliku.............63 Pretražujte mape..............................................................................54 Prikaz izgleda štampe...........................................43 Podešavanje kamere za snimanje fotografija...................................49 Albumi...............................51 Smanjite efekat crvenih očiju............................................................50 Projekcija slajdova...45 Prikazujte i organizujte datoteke......................................................................................................................................................................................................................................................................................................74 Sadržaj ....................................................52 Korisne prečice...................55 Važne bezbednosne informacije..................54 Mrežna štampa.............................................55 Kućna mreža.......58 Prikazujte i delite medija datoteke..59 O GPS-u..................52 Prezentacije...................................................54 Podešavanja štampe.62 Mape..................................................................................60 Galerija................................................71 Usmeravanje na trasi....................................55 O kućnoj mreži....................................................................64 Preuzmite mape.....................................................................43 Podešavanja kamere...............................................................................................54 Izbor štampača.............71 Merač puta....................................................................................50 Korpa za štampu...........61 O satelitskim signalima.......................................................................................................40 Snimanje video zapisa...............................................................................................................................................................................................71 Dobijte podatke o poziciji.................................................70 GPS podaci................................................52 Montaža video snimaka.........................................................50 Menjanje slika......53 Štampanje slika...............................................54 Štampanje slika.....................................................................................................57 Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja....................................................72 Pozicioniranje (GPS)......39 I Vi na slici – samookidač.....................44 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje....48 Prikazivanje slika i video snimaka.....................................60 GPS prijemnik............................................................................51 Editor slika...............................................................................................................................................................42 Nakon snimanja videa..............................52 Režim TV izlaza...................................................................................49 Aktivna traka sa alatkama.................................47 Web pretraživač .............................................68 Informacije o saobraćaju......................................................41 Snimanje video snimaka....................................................55 Deljenje slika i video snimaka na mreži...............................................................................................................73 Pretražujte Web.................................................................................45 Podešavanja videa.......................58 Kopirajte medija datoteke.................56 Podešavanja za kućnu mrežu.............................65 Pronađite neko mesto............................................47 Slike i video snimci.48 Organizujte fotografije i video snimke.................................................69 Vodiči.....................................................................................................67 Navigacija.....40 Saveti za snimanje dobrih fotografija.61 Zahtevi za pozicijom.............Pravljenje više uzastopnih slika...41 Indikatori snimanja videa...........................63 O aplikaciji Mape.........66 Dodatni servisi za aplikaciju Mape....................

..................93 Pustite pesmu ili epizodu podkasta...................85 Bezbednosni saveti.......................................................100 Nokia Podcasting ..............100 Sačuvane stanice...................................................102 Preuzimanje..........................75 Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs)....................98 Radio....................................78 Web podešavanja..99 Pratite vizuelni sadržaj........................................91 Podešavanja.................................105 Bežično strimujte sadržaj.........81 WLAN povezivanja..............................................87 USB..............................................................81 Osnovne informacije o WLAN vezi..........................87 Režim eksterni SIM...................88 Povezivanja sa PC računarom..........................................................................................................78 Bežična LAN mreža.................................103 Reprodukujte podkaste i upravljajte njima.........96 Prenos pomoću programa Windows Media Player..............101 Podešavanja..........................................78 Bezbednost veze..................................................95 Kućna mreža sa muzičkim centrom........................................................................................................................83 Raspoložive WLAN mreže...................................................................................................................................................................103 Folder Muzika......................................105 Nokia video centar......................................83 Aktivirajte data veze..................105 ....................................................75 Vidžeti..................................................................90 Pustite preuzeti video.....77 Prekinite vezu.................................................................77 Pražnjenje keš memorije....................76 Preuzimanje i kupovina sadržaja.....................................105 Pustite video snimke...............................90 Prenesite video snimke iz svog PC računara.......................................84 Bluetooth povezivanje....................................100 Podešavanja....................................................................................................................................................................86 Primite podatke pomoću Bluetooth veze.................................102 Katalozi...............99 Slušajte radio.........................................................................................................................................................................84 Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju............................................................91 Muzički centar.........................................96 Prenesite muziku na svoj uređaj..101 Pretraga..........83 Menadžer veza ....................................................................................................................................76 Pretraživanje sadržaja..............................................................................88 Sadržaj Internet video snimci..........................................97 Nokia muzička prodavnica....................84 Podešavanja.....................................................................96 Prenesite muziku iz PC računara...........76 Markeri.....................................................................93 Muzički meni.............................................83 Radni režimi........................................94 Liste numera za reprodukciju.............Kretanje po stranama.............89 Pronađite i gledajte video sadržaje..................................94 Podkasti.................81 WLAN čarobnjak..............85 Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze..............................................................................................105 Podešavanja RealPlayer-a............85 Uparivanje uređaja..................................................................................82 WLAN Internet pristupne tačke..........................................................................................89 RealPlayer.....................................................................93 Povezivanja.....................................................................................................................................................................81 Medija folder.........................

.....................Personalizujte svoj uređaj.................................................................................................134 Opcije u toku video poziva.....................................................125 E-mail podešavanja............................................117 Tradicionalni unos teksta.109 3-D tonovi..................116 Glavni prikaz aplikacije Poruke........................................120 Prijem poruka.............................................113 Svetski sat............................130 Sadržaj Adobe Flash Player .....................................................130 Glasovni i video poštanski sandučići......113 Sat sa alarmom...................................................................111 Izmenite glavni meni......................................................................................................................................................................................................................127 Podešavanja automatskog preuzimanja...........................................115 Poruke..................................................................135 Odgovorite na video poziv ili ga odbijte...............114 Unesite stavku u kalendar......................................................122 Preuzmite e-mail poruke.........................................................107 Diktafon...................................................................109 Profili — podesite tonove...................................................................131 Uspostavite konferencijski poziv.....................................................122 Definišite podešavanja za e-mail...................................................133 Biranje glasom..........121 Podaci.........113 Kalendar....126 Podešavanja korisnika.......................129 ..................................128 Druga podešavanja........................................................................................................118 Promenite jezik pisanja......110 Izmenite režim pripravnosti............123 Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom....122 Otvorite poštansko sanduče....................................................................................114 Upravljajte stavkama kalendara.........................119 Prijemni folder aplikacije Poruke............................................................126 Podešavanja veze............................106 Ključevi za aktiviranje......117 Intuitivni unos teksta..........................................118 Pišite i šaljite poruke....116 Pišite tekst............................................................................................120 Multimedijalne poruke.......122 Obrišite e-mail poruke........................................118 Vršite izmene teksta i lista..................126 Upravljajte poštanskim sandučićima.................131 Odgovorite na poziv ili ga odbijte.................................................................................................................................. podešavanja i Web servisne poruke..................................................................................................................117 Saveti za unos teksta....130 Opcije u toku poziva.132 Brzo biranje telefonskog broja..............................................................128 Podešavanja info servisa.............................113 Sat ...................................109 Teme...135 Zahtevi................108 Poštansko sanduče ...........................106 Nokia Lifeblog .........................................136 Uputite poziv...............132 Poziv na čekanju............................124 Podešavanja tektualnih poruka................................121 Govorni pozivi........................135 Deljenje videa........................................................................................................124 Vidite poruke na SIM kartici............................................................................................................................................114 Prikazi kalendara....124 Podešavanja poruka..............127 Podešavanja preuzimanja............................................................133 Uputite video poziv..128 Podešavanja poruka Web servisa...................124 Podešavanja multimedijalnih poruka.............111 Upravljanje vremenom..........................................................................................................................

...........................................................................................................................152 Uklonite aplikacije i softver.....................160 Telefon i SIM kartica...............158 Podešavanja proširenja..........................................................164 Zabrana poziva...................................................................147 Quicksheet................................148 Zip menadžer .................................165 Podešavanja mreže........................................160 Rad sa sertifikatima.....................................................................................159 Podešavanja bezbednosti.......................................................................148 Adobe PDF Reader...........................157 Opšta podešavanja............................143 Primarni brojevi i adrese.................................................................................141 Prikaz svih komunikacionih događaja.....149 Barkod čitač .....153 Podešavanja......................................166 Kontakti (imenik) ................................................................................166 Data veze i pristupne tačke..................................................................................144 SIM imenik i drugi SIM servisi........................................................................147 Quickmanager..........................148 Beleške.............................................................136 Delite žive video snimke ili video snimke.....141 Trajanje poziva.................................................................158 Podešavanja personalizacije.......................................................................143 Upravljajte imenima i brojevima.....................................................................................................................................................................................163 Podešavanja poziva.Podešavanja..........144 Kopirajte kontakte............................156 Sync.........................................................................................................137 Prihvatite pozivnicu...................141 Prethodni pozivi.................................................................................145 Podešavanja..........................................................166 Pristupne tačke................147 Quickword.............................165 Podešavanja veze........149 ............138 Internet pozivi.....148 Konvertor.................................143 Memorišite i vršite izmene imena i brojeva......................................147 Quickoffice......................................158 Folder Kancelarija.............147 Quickpoint............................166 Kreirajte novu pristupnu tačku....................................140 Podešavanja servisa......................................................................................................................................................................................................................................142 Sadržaj Folder Aplikacije......................................................................................151 Menadžer aplikacija................................................................................163 Podešavanja telefona...163 Preusmeravanje poziva...........................................................162 Vratite početna podešavanja.....................139 Povežite se na uslugu Internet poziva............................................144 Dodajte ton zvona kontaktima..........................................155 Alatka „Memorijska kartica“....................................................151 Instaliranje aplikacija i softvera........................................................................156 Menadžer uređaja......................................................................................141 Paketni prenos podataka.......................138 Kreirajte profil za Internet pozive..........................................................155 Menadžer datoteka..............161 Zaštitni modul...............................154 Folder Alatke.......................................155 Glasovne komande.140 Dnevnik.......................................162 Podešavanja pozicioniranja..............139 Uputite Internet poziv..................145 Upravljajte grupama kontakata......................151 Kalkulator..........................

..........170 SIP podešavanja................................................................................181 Slušni aparati............................183 Hitni pozivi....168 Podešavanja paketnog prenosa podataka.................................................................................169 Podešavanja bežičnih LAN mreža.....183 Informacije o sertifikaciji (SAR)................167 WLAN Internet pristupne tačke................................................................................................................Pristupne tačke za paketni prenos podataka.....................170 Konfiguracije................................................180 Deca....177 Šta ako baterija nije autentična?..............185 .................................................170 Kontrola imena pristupne tačke...............................170 Podešavanja aplikacija.................................................................181 Medicinski uređaji................................................................184 Dodatne informacije o bezbednosti................................179 Odlaganje..............................................................176 Čuvanje i održavanje.....177 Informacije o bateriji.............................................181 Radno okruženje..182 Motorna vozila.............................................177 Utvrdite autentičnost holograma.................................................181 Usađeni medicinski uređaji.........182 Potencijalno eksplozivne sredine.........................................................................................................176 Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija................170 Podešavanja Internet poziva...........181 Sadržaj Indeks...............................................171 Rešavanje problema............................................................................................................................................................172 Punjenje i pražnjenje......................

ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija. KVALIFIKOVANI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe. Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU ISKLJUČITE U AVIONU Pridržavajte se svih ograničenja. Pridržavajte se svih ograničenja. ISKLJUČITE U BOLNICAMA SMETNJE Pridržavajte se svih ograničenja. pročitajte kompletno uputstvo za korisnika. UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA 10 . Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje. Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Za više informacija.Radi sopstvene bezbednosti Radi sopstvene bezbednosti Pročitajte ove jednostavne smernice. UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Uređaj koristite samo položajima onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Isključite ovaj uređaj u blizini medicinske opreme. Ne dodirujte nepotrebno zonu antene.

Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. zatim pritisnite taster "pozovi". uključujući i autorska prava. pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje. 1900. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u pasivni režim rada. preuzimajte sadržaje i prihvatajte instalacije samo od izvora u koje imate poverenje. Vaš uređaj podržava Internet veze i druge načine povezivanja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Da biste povećali bezbednost svojih uređaja. Kao i računari. osim budilnika. Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja. modifikovanje. zlonamernim porukama i aplikacijama. Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za korišćenje na mrežama (E)GSM 850. prihvatajte zahteve za povezivanje. Radi sopstvene bezbednosti 11 PROŠIRENJA I BATERIJE O Vašem uređaju . pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. uređaj mora da Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje. korišćenja i redovnog ažuriranja softvera za zaštitu od virusa.Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama. 900. Vaš uređaj nije vodootporan. Budite obazrivi i otvarajte poruke. Pri korišćenju funkcija ovog uređaja. privatnost i legitimna prava drugih osoba. Održavajte ga suvim. muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja. PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj. REZERVNE KOPIJE Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju. kao i UMTS 2100. Unesite broj službe pomoći. Dajte svoju lokaciju. OTPORNOST NA VODU HITNI POZIVI Proverite da je telefonska funkcija ovog uređaja uključena i da je na mreži. Vaš uređaj može biti izložen virusima. fajervola i ostalog odgovarajućeg softvera na Vaš uređaj i na sve povezane računare. kao i ostalim štetnim sadržajima. 1800. razmotrite mogućnost instaliranja. prenos ili prosleđivanje nekih slika.

PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000. Ako se odlučite da pristupite tim sajtovima. bude uključen. Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word. neophodno je da preduzmete mere opreza i zaštite u vezi sadržaja. baterije i punjači Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. to je normalna pojava. U toku intenzivnijeg rada. redosled menija i ikonice. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama. XP i 2003). Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. kao što su MMS. Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata. U najvećem broju slučajeva. neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise.Radi sopstvene bezbednosti Slike u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od ekrana uređaja. ovaj uređaj može biti topao na dodir. Koristeći svoj mobilni uređaj možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. U tom slučaju. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Ovaj uređaj je namenjen 12 Mrežni servisi Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. kao što je aktivna sesija deljenja videa ili veza za prenos podataka velikim brzinama. Ovaj uređaj podržava WAP 2. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa firmom Nokia. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova nekih trećih strana. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Mnoge od ovih . Proširenja. i Nokia za njih ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za njih. funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Na primer. pretraživanje i e-mail neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije. neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge. te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija. Za neke funkcije ovog uređaja.

kao i iz AC-1. ACP-9. C ili UB. Radi sopstvene bezbednosti 13 za korišćenje sa napajanjem iz DC-4. X. AC-4 ili AC-5 punjača. Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. U. A. ACP-12 ili LCH-12 punjača kada se koristi adapter punjača CA-44. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja. AR. .Baterija namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-6MT. EB. punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Vrsta utikača se prepoznaje po jednoj od sledećih oznaka: E. uhvatite i vucite utikač. a može biti i opasna. ACP-8. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju. a ne kabl. Tačan broj modela punjača može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Upozorenje: Koristite isključivo baterije.

88.Povežite se Povežite se ● 2G i 3G mreže ● Nokia AV konektor (3. str. Vidite "USB". ● USB kabl za prenos podataka — za povezivanje sa kompatibilnim uređajima. kao što su štampači i PC računari. ● GPS — za povezivanje na GPS satelite da biste određivali svoju lokaciju. Vidite "Režim TV izlaza". 84. str. ● Bežična LAN mreža (WLAN) — za povezivanje na Internet uređaje sa omogićenim WLAN umrežavanjem. str. 14 Nokia N82 podržava sledeće načine povezivanja: . televizora ili kućnih stereo uređaja. 81. 52. ● Bluetooth povezivanje — za prenos datoteka i povezivanje sa kompatibilnim proširenjima.5 mm) — za povezivanje kompatibilnih slušalica. str. 60. Vidite "Bežična LAN mreža". str. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". Vidite "Bluetooth povezivanje".

Kada je neka aplikacija otvorena. koje Vam pomažu da sa svojim uređajem postignete više.nokia. softvere i usluge za vaš Nokia proizvod.com/ repair.com/ customerservice.com/support ili vaš lokalni Web sajt firme Nokia kako biste preuzeli najnovije verzije uputstava. da biste pristupili pomoći za trenutni prikaz. dok čitate uputstva. Dodatne aplikacije Korisne informacije 15 . izaberite Opcije > Pomoć. Da biste otvorili pomoć iz glavnog menija. Pogledajte lokacije www. Ako imate potrebu da se obratite korisničkom servisu. Za usluge održavanja. Vaš uređaj ima pomoć koja se odnosi na trenutni kontekst.Korisne informacije Broj modela: Nokia N82-1 U daljem tekstu navodi se kao Nokia N82. pogledajte svoj najbliži Nokia Care servisni centar na lokacijama www.nokia. kao i uputstava o inicijalizaciji uređaja i drugim značajnim informacijama.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu. Izaberite željenu aplikaciju da biste prikazali listu tema pomoći.nseries. dodatne informacije. iz pomoći prešli na aplikaciju koja je trenutno otvorena u pozadini. Pomoć Nokia podrška i kontakt informacije Da biste. kako kompanije Nokia tako i raznih drugih proizvođača softvera. Te aplikacije su objašnjene u uputstvima koja su na raspolaganju na stranama podrške na www. Prvi koraci Postoje mnoge aplikacije. pritisnite i držite . izaberite Alatke > Alatke > Pomoć. Vidite uputstvo Prvi koraci u vezi sa informacijama o tasterima i delovima.nseries. pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara za kontakt na lokacijama www.

str. Vidite "Opšta podešavanja".Korisne informacije Nokia pravi ažurne verzije. unesite *#0000# u pasivnom režimu. potrebna Vam je aplikacija Nokia Software Updater i PC računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows 2000. softvera koje mogu nuditi nove funkcionalne mogućnosti. obratite se svom provajderu servisa. Ove ažurne verzije možete zatražiti koristeći aplikaciju Nokia Software Updater za PC računare. on se blokira i za deblokadu Vam je potreban PUK kod.com/softwareupdate ili Vaš lokalni Nokia Web sajt.nokia. PIN kod (4 do 8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Podešavanja 16 Vaš uređaj obično ima podešavanja za MMS. pasivni režim. 158. ekran i podešavanja za zaključavanje tastature. . Novu šifru čuvajte Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova. dopune. Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater. ● UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom. GPRS. kao što su jezik. ● PIN2 kod — Ovaj kod (4 do 8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama Vašeg uređaja. ili ih možete zatražiti ili ● Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. Da biste ažurirali softver uređaja. XP ili Vista. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda. Pristupni kodovi Savet: Da biste proverili verziju softvera na svom uređaju. Možete promeniti opšta podešavanja u svom uređaju. poboljšanje funkcija ili poboljšano funkcionisanje. posetite www. USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni. Imate mogućnost da odredite i menjate šifru za blokadu i da uređaj podesite tako da zahteva šifru. striming i mobilni Internet koja su automatski konfigurisana u njemu na osnovu informacija Vašeg provajdera telekomunikacione mreže. Podešavanja za Vašeg provajdera servisa mogu biti već instalirana u uređaju. ● Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. kao i širokopojasni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za povezivanje Vašeg uređaja i PC računara. Ažurne verzije softvera primiti od provajdera telekomunikacione mreže u formi specijalne poruke.

izaberite Veza za paketni pr. Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. i dalje možete ručno da skenirate raspoložive WLAN mreže i da se povezujete na WLAN mreže. Vidite "Bežična LAN mreža". Da biste produžili autonomiju svog uređaja. dalje od svog uređaja. tako da Čim ima signal u postavkama veze i ako komunikaciona mreža ne pokriva paketni prenos podataka (GPRS). uređaj će s vremena na vreme pokušati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. a uređaj vam je blokiran. režimu pripravnosti. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom. str. kao i obično.u tajnosti i na bezbednom mestu. Da biste uštedeli energiju. 81. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. Isključite Bluetooth tehnologiju kada vam ne treba. ● Ako ste podesili Veza za paketni pr. Možete da sprečite Produžite vek baterije ● Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. Ako zaboravite šifru. Za više informacija obratite se Nokia Care službi ili prodavcu svog uređaja. Da biste smanjili potrošnju baterije. ● UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda. ● Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. WLAN mreža na vašem Nokia uređaju će se isključiti kada ne pokušavate da se povežete. obratite se operatoru mreže čiju USIM karticu imate u svom uređaju. ● PUK i PUK2 kod (lične šifre za deblokadu) — Ovi kodovi (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN. što povećava potrošnju baterije. Međutim. možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da skenira ređe raspoložive mreže. imajte na umu sledeće: Korisne informacije 17 . ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. ● Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj. obratite se operatoru mreže čiju karticu imate u svom uređaju. odnosno PIN2 koda. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom. biće potrebno servisiranje uređaja što može prouzrokovati dodatne troškove. > Po potrebi.

> Telefon > Mreža > Mrežni režim > GSM. kao i koliko memorije pojedine vrste podataka zauzimaju. Da biste zatvorili Muzički centar. Da biste zatvorili aplikacije koje ne koristite. prebacite podatke u memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili u kompatibilni PC računar. pritisnite taster i izaberite Alatke > Podešav. Da biste videli vrste podataka koje imate u uređaju. Da biste oslobodili memoriju uređaja. pritisnite i držite . ● Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije. Ako je mrežni režim podešen na dvojni režim u podešavanjima mreže. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Možete ukloniti sledeće: ● Poruke u folderima Poruka i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu ● Kontakt podatke ● Sačuvane Web strane 18 Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. pritisnite i izaberite Alatke > Men. str. Oslobodite memoriju Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. koristite Menadžer datoteka da biste obrisali datoteke koje Vam više nisu potrebne. > Opcije > Detalji o memoriji. a koje Vam nisu potrebne . možete da promenite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje i da podesite svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. Da biste koristili samo GSM mrežu. Vaš uređaj mora da skenira dostupne mreže više puta. uređaj će tražiti UMTS mrežu. idite do aplikacije na listi i pritisnite C. ili pređite u odgovarajuću aplikaciju. Vidite "Mape". Ovo povećava potrošnju baterije. automatsko preuzimanje novih mapa. Količina slobodne memorije se prikazuje u "Slobodnoj memoriji". 63. U podešavanjima ekrana. ● Beleške kalendara ● Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija. Uređaj će Vas obavestiti kada ponestaje memorijskog prostora u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici (ako je dostupna). ● Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije.Korisne informacije ● Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti. > Opšte > Personalizacija > Ekran i Trajanje osvetljenja ili Svetlosni senzor. dat. Da biste uklonili podatke i oslobodili memoriju.

Obrisati neke podatke u memoriji telefona. Ako brišete više stavki i prikazuje se neka od sledećih napomena.sis ili . Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Nseries PC Suite. . Korisne informacije 19 ● Instalacione datoteke (.● Slike i video snimke iz Galerije. Obrisati neke podatke. počeši od najmanje: ● Nedovoljno memorije. obrišite stavke jednu po jednu.sisx) aplikacija koje ste instalirali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupno). ● Memorija skoro puna.

možete takođe i da vršite sinhronizaciju podataka u njemu i u svom uređaju. Vaš uređaj će Vas obavestiti ukoliko taj drugi uređaj nije kompatibilan.Vaš uređaj Vaš uređaj Dobro došli Kada uključite svoj uređaj. kao što su kontakti i stavke kalendara. Ukoliko se drugi uređaj ne može startovati bez ubačene SIM kartice. Za dodatne informacije o Čarobnjaku podešavanja vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. prikazuje se aplikacija Dobro došli. Ako taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Vidite "Prenesite sadržaj". Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja. — da konfigurišete različita podešavanja. Izaberite neku od narednih opcija: Prebacivanje Prenesite sadržaj Pomoću aplikacije Prebacivanje možete prenositi sadržaje. na svom uređaju izaberite Prenos u aplikaciji dobrodošlice ili pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Prenos. iz nekog kompatibilnog Nokia uređaja. kao što su kontakti. ● Prenos — da prenesete sadržaj. Kada se Vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice. pod. ● Čarob. Prenesite sadržaj 20 1. U aplikaciji Dobro došli može biti dostupna i demonstracija Vašeg uređaja. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Dobro došli. str. Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. automatski se aktivira oflajn profil. u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. 20. . kao što je e-mail. Da biste kasnije pristupili aplikaciji dobrodošlice. Pojedinačnim aplikacijama možete da pristupate i iz lokacija njihovih menija. između dva kompatibilna Nokia uređaja koristeći Bluetooth vezu.

u zavisnosti od modela drugog uređaja: da biste sinhronizovali sadržaj između svog uređaja i drugog uređaja. da biste poslali podatke iz svog uređaja u svoj drugi uređaj da biste preuzeli podatke iz drugog uređaja na svoj uređaj. Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Možda ćete biti upitani da li želite da zadržite ili izbrišete prvobitne podatke u drugom uređaju. Na drugom aparatu unesite istu šifru . Nakon prvog prenosa izaberite jednu od sledećih opcija da biste započeli novi prenos. ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. 86. str. pa izaberite OK. Prilikom preuzimanja podaci se prenose sa drugog uređaja na Vaš uređaj. Vidite "Uparivanje uređaja". Kod nekih modela uređaja aplikacija Prebacivanje se šalje kao poruka u drugi uređaj. pa izaberite OK. Ako ste izabrali Bluetooth vezu: Da bi Vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom. Kad prenos započne. izaberite Nastavi. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose. Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara). Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju Prebacivanje. Sinhronizacija je dvosmerna. stavke se sinhronizuju u odgovarajućem folderu u drugom uređaju i obratno. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru. Ako Prenos ne može da prenese stavku. Vaš uređaj 21 2. možete da dodate stavku u Nokia folder u C:\Data\Nokia ili u E:\Data \Nokia i da je prebacite odatle.3. Uređaji su sada upareni. a zatim pratite uputstva na ekranu. Stavke obrisane u procesu sinhronizacije ne možete vratiti. u zavisnosti od modela tog uređaja. Ako se neka stavka obriše u jednom uređaju. ona se briše u oba uređaja. Kad izaberete folder za prenos. U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja. preuzmite ili pošaljite sadržaj . možete da ga otkažete i nastavite kasnije. Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem uređaju. 4. Sinhronizujte. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja. Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. u zavisnosti od vrste drugog uređaja.

Aktivan je data poziv (mrežni servis). Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis). Na primer. Uređaj se koristi u GSM mreži (mrežni servis). Prikaži indikatore 22 Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon. uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Aktivan je alarm sata. dolazi do neusaglašenosti prenosa. Rešite neusaglašenosti prenosa Ukoliko je stavka koja treba da bude prenesena izmenjena na oba uređaja.Vaš uređaj Upotrebite prečice da biste ponovili prenos Nakon prenosa datoteka možete da sačuvate prečicu sa podešavanjima prenosa u glavnom prikazu da biste kasnije ponovili isti prenos. a tonovi za obaveštavanje o poruci ili e-mail poruci su isključeni. dođite do nje i izaberite Opcije > Podešavanja prečice. onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju. Da biste videli evidenciju prethodnog prenosa. Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz. ili Prioritet drugom tel. U svoje udaljeno poštansko sanduče (na serveru) ste primili novu e-mail poruku. Za dalja uputstva izaberite Opcije > Pomoć. Tip zvona je podešen na "nečujno". Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis). Posle svakog prenosa se prikazuje evidencija prenosa. Ako posedujete dve telefonske linije. a da je na paspolaganju. Prioritet ovom tel. označava da je veza . Imate propuštene pozive. Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice. Da biste izmenili prečicu. Imate jednu ili više nepročitanih poruka u foderu Primljeno u Porukama. označava da je veza zadržana. Ukoliko to nije moguće. Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mrežni servis). Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu Za slanje. dođite do prečice u glavnom prikazu i izaberite Opcije > Vidi dnevnik. možete da kreirate ili promenite ime prečice. da biste razrešili neusaglašenost. Tastatura uređaja je zaključana. Paketni prenos podataka je aktivan u delu mreže koji podržava EGPRS. Izaberite Proveri jedno po jedno. GPRS veza je aktivna (mrežni servis).

Aktivna HSDPA veza je označena sa . Bluetooth veza je uključena. Brzo preuzimanje . Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja koristi kripto zaštitu. ova tehnologija ne utiče na slanje podataka kao što su poruke ili e-mail poruke. 81. označava da je veza zadržana. a označen sa ) predstavlja mrežni servis u UMTS mrežama i obezbeđuje preuzimanje podataka velikom brzinom. pritisnite levi selekcioni taster. a da je na raspolaganju. poznat i pod imenom 3.UMTS veza je aktivna (mrežni servis). Uređaj ste podesili da skenira bežične LAN mreže. Vidite "Osnovne informacije o WLAN vezi". Paketni pristup preko veze velike brzine (HSDPA. zatim *. Vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem. str.5G. U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze. str. Vidite "Bluetooth povezivanje". a da je na raspolaganju. Vidite "Podešavanja paketnog prenosa podataka". Vidite "Prikaži indikatore". HSDPA utiče samo na brzinu preuzimanja podataka. a uređaj je povezan na neku UMTS mrežu koja podržava HSDPA. 169.. označava da je veza zadržana. 23. ali da Vaš uređaj možda ne koristi EGPRS za prenos podataka. 84. Aktivna je neka USB veza. str. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja ne koristi kripto zaštitu. str. 22. obratite se svom provajderu servisa. i neka bežična LAN mreža je na raspolaganju (mrežni servis). preuzimanje podataka kao što su poruke. a da je na paspolaganju. Ova ikonica označava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mreži. Možete da aktivirate ili deaktivirate podršku za HSDPA u podešavanjima uređaja. Vidite "Brzo preuzimanje". e-mail i strane pretraživača preko celularne mreže mogu biti brži. Vaš uređaj 23 zadržana. Kada je podrška za HSDPA aktivirana u uređaju. Zaključajte tastaturu Da biste zaključali tastere. str. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. Kada ovaj indikator trepće. Brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) podržana je i aktivna (mrežni servis).

pritisnite multimedijski taster. u pasivnom režimu pritisnite taster za poziv. u pasivnom režimu. Da biste otvorili Galeriju. ova radnja vas prebacuje između dve linije. u pasivnom režimu. pritisnite i držite desni selekcioni taster. pritisnite jednom. pritisnite multimedijski taster. u pasivnom režimu. Da biste otključali tastere. pritisnite i držite #. Vidite "Podešavanja bezbednosti". Kada ste u menijima umesto navigatora možete da koristite tastere za brojeve. 160. Da biste koristili funkciju glasovnih komandi. u pasivnom režimu pritisnite i držite 1. . da biste videli najviše korišćene stavke opcija. Da biste izvršili pretraživanje podloga. Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis). u glavnom meniju pritisnite 2 da biste otvorili Poruke ili # da biste otvorili folder na odgovarajućoj lokaciji u meniju. 1. 24 U mnogim aplikacijama. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje. skrolujte levo ili desno. 2. Na primer.Vaš uređaj Možete izabrati da se tasteri automatski zaključavaju posle navedenog vremena. pritisnite i držite . pritisnite levi selekcioni taster. Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija. Pomoću multimedija menija možete da vidite svoj najčešće korišćeni multimedijski sadržaj. pritisnite i držite 0. Da biste otvorili ili zatvorili multimedija meni. Da biste otvorili multimedija meni. taster # i taster * da biste brzo pristupili aplikacijama. kako biste videli multimedija sadržaj na vašem uređaju koji najčešće koristite. zatim *. Izabrani sadržaj se prikazuje u odgovarajućoj aplikaciji. Multimedija meni Da biste započeli vezu sa Web-om (mrežnim servisom). Da biste promenili profil. Prečice Da biste se prebacivali između profila Opšti i Bez zvona. pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite profil. treba da pritisnete navigator. Ako imate dve telefonske linije (mrežni servis). str. Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva.

u glavnom prikazu unesite tekst u polje za pretragu. Da biste dodali novi kontakt na prazan položaj na listi. Da biste promenili redosled podloga. sajtovima. Mobile Search Pritisnite Koristite aplikaciju Nokia Mobile Search da biste pristupili pretraživačima i pronašli i povezali se sa lokalnim servisima. kao što su stavke kalendara. Za povratak u multimedija meni iz otvorene aplikacije pritisnite multimedijski taster. ● Mape — Vidite svoje omiljene lokacije u okviru aplikacije Mape. pokrenite projekciju slajdova svojih slika ili pregledajte medijske datoteke u albumima. Rezultati pretrage se prikazuju na ekranu kako vi kucate. pritisnite navigator gore ili dole. ● Web — Pregledajte svoje omiljene Web linkove u pretraživaču. U glavnom prikazu izaberite Pretraga Interneta. . ● Galerija — Pogledajte fotografiju koju ste poslednju snimili. Da biste poslali poruku. Vaš uređaj 25 3. u multimedija meniju izaberite kontakt i Pošalji tek. Izaberite pretraživač.Podloge na raspolaganju su sledeće: ● Muzika — Uđite u prikaz „Muzički centar“ i „Sada slušate“. i izaberite Pretraga. izaberite Opcije > Rasporedi pločice. Da biste izabrali stavke. Da biste skrolovali naviše ili naniže u podlozi. pritisnite navigator. pritisnite navigator i izaberite kontakt. poruku ili Pošalji multimedija por. Pretraga Web-a (mrežni servis) 2. 1. pretražujte svoje pesme i liste numera za reprodukciju. slikama i sadržajem za mobilne uređaje. pošaljite poruke ili uputite glasovne pozive. Unesite tekst za pretragu. Pretraga mog sadržaja Da biste pretražili sadržaj u vašem uređaju. ili preuzmite podkaste i upravljajte njima. ● Kontakti — Dodajte svoje kontakte. e-mail i ostale poruke.. Takođe možete da pretražujete sadržaj u vašem uređaju. 3.

Kartice u menijima predstavljaju module. Aplikacija N-Gage se sastoji od pet različitih modula. N-Gage igrama. Možete da instalirate ili brišete igre. pročitati poruke ili se povezati sa N-Gage prijateljem koji je dostupan za igru. Igre takođe možete da preuzimate i pristupate nekim funkcijama na svom računaru na lokaciji www. pronaći još igara. definisanje igračkog imena. kao što su preuzimanje datoteke igre. N-Gage prikazi Glavni prikaz je podrazumevani kada pokrenete N-Gage aplikaciju. sami ili sa prijateljima. ćaskanje i slanje U „Moji prijatelji“ možete da pozovete druge NGage igrače u svoju listu prijatelja i da vidite da li su onlajn i da li su raspoloživi za igru. Pored toga. igračima i sadržaju možete pristupiti preko N-Gage aplikacije na svom uređaju. ocenjujete ili pišete kritike za igre koje ste igrali i preporučujete igre svojim N-Gage prijateljima. Možete početi da igrate ili nastaviti igru koju ste prethodno igrali. kao i da vodite evidenciju o svojoj N-Gage istoriji igranja. U meniju „Moje igre“ možete da igrate i upravljate igrama koje ste preuzeli na svoj uređaj. kao i za slanje poruka drugim igračima. Takođe se . Vaš provajder servisa će vam naplatiti za prenos podataka. Za učestvovanje u onlajn igrama ili igrama sa više igrača.Vaš uređaj N-Gage Osnovni podaci o N-Gage poruka. igre sa više igrača. Pomoću aplikacije N-Gage možete da preuzimate i kupujete igre i igrate ih. ukoliko je dostupna. podrazumevaju prenos velike količine podataka. U „Moj profil“ možete da upravljate informacijama u svom profilu i detaljima. N-Gage vam omogućava da budete u vezi sa drugim igračima. igara sa više igrača ili ćaskanje. kao i da pratite i delite svoje rezultate i druge igračke uspehe. onlajn igre. takođe vam je potrebna veza. kupovina igre.n-gage. Možete koristiti i WLAN mrežu. N-Gage je mobilna platforma za igre dostupna za spektar Nokia mobilnih uređaja. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. licence igara. kod kojih je potrebna veza sa NGage serverom. potrebna vam je veza da biste pristupili onlajn funkcijama kao što su preuzimanje igara.com. Za korišćenje platforme N-Gage potrebna vam je GPRS ili 3G veza. pogledati trenutne N-Gage rezultate. Možete da preuzimate probne verzije igara kako biste isprobali nove igre i kupili one koje vam se sviđaju. 26 Sve N-Gage usluge.

pročitajte i prihvatite uslove i izaberite Register. Vaš uređaj 27 možete povezati sa svojim N-Gage prijateljima korišćenjem privatne razmene poruka. uključujući i snimke ekrana i kritike igrača. 1. unesite podatke. u vašem glavnom modulu pojaviće se opcija „Početak igre“. povezujete se sa drugim igračima i delite svoje igračke uspehe. Na primer. Definisanje igračkog imena Bez igračkog imena možete da preuzimate. Da biste nastavili igranje zaustavljene igre. možete se povezati na mrežu tako što ćete podesiti svoju raspoloživost izabravši Opcije > Set Availability > Available to Play. Početak igre Ako je na vašem uređaju instalirana jedna ili više igara. Ako je igračko ime već zauzeto. izaberite „Imam nalog“ i unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste se prijavili.n-gage. Kada pokrenete aplikaciju N-Gage i prvi put se povežete sa N-Gage uslugom. željeno igračko ime i lozinku.com. na adresi www. preporuke i kritike. ali se preporučuje da ga definišete kako biste imali potpun N-Gage doživljaj. Da biste počeli da igrate igru koju ste prethodno igrali. Na ekranu za registraciju unesite datum rođenja. Ako već imate N-Gage igračko ime. Svoje igračko ime možete da definišete i na N-Gage web lokaciji. možete da izmenite podešavanja i lične informacije tako što ćete otići na karticu „Privatno“ modula „Moj profil“. Kada definišete igračko ime. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. Početak rada 3. N-Gage će vam predložiti listu raspoloživih sličnih imena.U sobi za izlaganje možete pronaći informacije o N-Gage igrama. od vas će biti traženo da definišete igračko ime za N-Gage. Igračko ime vam omogućava da budete učesnik NGage zajednice. izaberite Options > Resume Game. idite u glavni modul i izaberite Start Game ili Options > Start Game. Izaberite „Registrovanje novog korisnika“. kupujete i igrate igre. 2. Definisanje igračkog imena u uređaju može se odraziti na vaš telefonski račun. Da biste registrovali svoje igračko ime. Da biste definisali novo igračko ime: . Možete da isprobate nove igre preuzimanjem probnih verzija ili da popravite doživljaj pri igranju pomoću Game Extras za igre koje su već na vašem uređaju. Igračko ime vam je potrebno i da biste detalje svog profila i N-Gage poene preneli na drugi uređaj.

● Probne igre — To su datoteke kompletnih igara kojima možete pristupati u ograničenom vremenskom periodu ili koje imaju ograničen sadržaj. Ova stavka se ne prikazuje ako u vašoj listi nema prijatelja. U „Moje igre“ ima pet tipova igara: . morate da kupite licencu da biste deblokirali igru i nastavili da igrate. Takođe možete videti i svoj profil tako što ćete izabrati Options > View My Profile. ali instaliranje nije dovršeno. Igre su sortirane po datumu poslednjeg igranja tako da su najskorije igrane igre na vrhu. u glavnom modulu pojavljuje se opcija „Igranje s prijateljima“. izaberite Options > View My Friends da biste otišli u modul „Moji prijatelji“. Postoji nekoliko različitih tipova licenci. ali nije do kraja instalirano. onda će i odgovarajuća grafika za igre biti nedostupna i igra se ne može koristiti dok se Game Extra ne instalira. Da biste se povezali sa N-Gage igračima i pozvali ih u igru. Ako imate jednog ili više N-Gage prijatelja na svojoj listi prijatelja. Vidite "Povezivanje sa drugim igračima". Te igre su na listi prikazane kao nedostupne.Vaš uređaj Pratite svoj napredak Da biste videli trenutni N-Gage rezultat. Ako je preuzeto Game Extra. 29. Osim toga. N-Gage će vam predložiti prijatelja za igru na osnovu vaše istorije igranja i dostupnosti N-Gage prijatelja. ● Demo igre — Ovo su manji delovi igre sa veoma ograničenim skupom funkcija i nivoa. ● Nedostupno — Ovo su igre sa punom licencom koje ste uklonili ili koje ste preuzeli. Igranje s prijateljima Da biste pronašli prijatelje za igru. Na listi igara ove igre su označene ružičastim banerom sa natpisom "PROBA“. Te igre su na listi označene sličicom sata i strelicom. ● Igre sa punom licencom — To su igre koje ste kupili sa punom licencom. Kada prođe probni period. str. Igranje i upravljanje igrama 28 Da biste igrali igre i upravljali njima. izaberite Play With Friends. Na listi igara ove igre su označene purpurnim banerom sa natpisom "DEMO“. ● Licenca istekla — To su igre koje ste kupili sa ograničenom licencom koja je istekla. igre instalirane na memorijskoj kartici prikazane su kao nedostupne kada je kartica izvađena. idite u My Games gde možete prikazati listu igara preuzetih i instaliranih na vaš uređaj. idite u glavni modul i izaberite Track My Progress ili Options > View My Points. što zavisi od igre i regiona u kome se nalazite.

Pronalaženje i dodavanje prijatelja Primalac može vaš poziv da prihvati ili odbije. prijavite se na uslugu koristeći svoje igračko ime da biste se uverili da su promene koje ste načinili u svom profilu usklađene sa N-Gage serverom. idite u „Moji prijatelji“. izaberite Change. dođite do tog igrača na listi prijatelja. lokacija se ne prikazuje.com da biste posetili sobe za ćaskanje i forume. Igrač koji prihvati poziv pojaviće se na vašoj listi prijatelja. ● Moto — Dodajte kratku ličnu poruku. ● Ikona korisnika — Dodajte sliku koja će vas predstavljati. dođite do kartice „Javno“ i izaberite jednu od sledećih opcija: Da biste se povezali sa drugim N-Gage igračima i upravljali listom prijatelja.n-gage. Takođe možete da šaljete i primate privatne poruke i preporuke za igranje. Svoju lokaciju možete da promenite pomoću kartice „Privatno“. Da biste dodali N-Gage igrača na listu svojih prijatelja. ● Prikaz lokacije — Potvrdite polje da bi se u vašem javnom profilu prikazao vaš grad i vaša zemlja. izaberite Change. izaberite Send. Da biste videli trenutni onlajn status Vaš uređaj 29 Izmena detalja profila Povezivanje sa drugim igračima . pozovete prijatelje u svoju listu prijatelja i zatim vidite ko je od njih onlajn i dostupan za igru. Kada promenite ikonu.Kada ažurirate svoj profil. Da biste izmenili javne detalje profila. Možete da tražite određenog N-Gage igrača. ● Model uređaja — Broj modela vašeg uređaja. Pozivu možete dodati personalizovanu poruku. Prikaz informacija o prijatelju Da biste prikazali informacije o svom prijatelju. Ovo se automatski postavlja i ne može se menjati. idite na „N-Gage Arena“ na lokaciji www. N-Gage prikazuje listu svih slika u galeriji vašeg uređaja koje se mogu koristiti kao ikona. Izaberite sa liste sliku koju želite ili je pronađite putem pretraživanja. Ako nemate nijednog N-Gage prijatelja i želite da upoznate druge igrače. izaberite Opcije > Edit Profile. Da biste izmenili tekst. Podrazumevano. kao što su ukupan broj N-Gage poena ili igre koje je nedavno igrao. Da biste poslali poziv. ● Omiljena igra (igre) — Nazivi vaših omiljenih igara. unesite njegovo igračko ime u polje „Dodavanje prijatelja“ prilikom pregledanja svoje liste prijatelja. Da biste izmenili tekst.

dođite do prijatelja na listi i izaberite Options > Pošalji poruku. izaberite Options > Edit Profile i dođite do kartice Privatno. Sortiranje liste prijatelja Da biste sortirali listu prijatelja po raspoloživosti. U „Moji prijatelji“ možete da razmenjujete privatne poruke sa igračima sa vaše liste prijatelja. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Ocena koju mu date utiče na reputaciju igrača u zajednici ili na reputaciji prikazanu u njegovom profilu. Indikator pored igračkog imena igrača pokazuje njegovu dostupnost. Igraču možete dati ocenu od jedan do pet što se prikazuje zvezdicama. može da odgovori na vašu poruku i tako možete razmenjivati poruke jedan s drugim. slično kao kod trenutne razmene poruka. izaberite Options > View Recommendation. 3G ili bežična LAN veza da biste mogli da koristite funkciju za razmenu poruka. Ako je vaš prijatelj trenutno prijavljen na uslugu N-Gage. Da biste poslali poruku. Da biste poslali poruku N-Gage prijatelju. Da biste brzo promenili podešavanja kroz aplikaciju N-Gage. Potrebna vam je GPRS. N-Gage podešavanja Slanje poruke Da biste promenili podešavanja za N-Gage. izaberite Options > N-Gage Settings. dođite do njega na listi prijatelja i izaberite Options > Rate Player. Preporuke u vezi sa igrama se automatski brišu nedelju dana po prijemu. morate biti onlajn i povezani na NGage uslugu. Options > View Message. igračkom imenu ili ukupnom N-Gage rezultatu. Tom prilikom vam može biti naplaćen prenos podataka. možete slati privatne poruke svojim N-Gage prijateljima. Da biste videli preporuke u vezi sa igrama. dođite do liste prijatelja i izaberite . Maksimalna veličina privatne poruke je 115 znakova. 30 Da biste videli nove poruke primljene od N-Gage prijatelja. izaberite Options > Sort Friends By. Ocenjivanje igrača Da biste ocenili igrača. izaberite Submit.Vaš uređaj svojih prijatelja. Posle toga ga ne možete menjati. Pročitane poruke se automatski brišu kada napustite N-Gage. Čak i ako ste nedostupni ili oflajn. Izaberite neku od narednih opcija: ● Player Name — Igračko ime možete da izmenite samo dok se prvi put ne prijavite na mrežu.

Jedinica za daljinsko upravljanje ima mikrofon i tastere za prijem ili prekid telefonskog razgovora. povežite jedinicu Nokia AV kontektorom (3. uključujući i broj kreditne kartice.5 mm) na uređaj. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. ● Connection Settings — Možete dozvoliti aplikaciji N-Gage da se automatski poveže na mrežu kada je potrebno i definisati prioritetnu tačku pristupa i granicu prenosa podataka koja proizvodi upozorenje. koristite taster za jačinu zvuka na uređaju. zatim povežite slušalice sa jedinicom. kako biste kupovinu ubuduće obavljali brže. Vaš uređaj 31 . Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost. Kada koristite pojedine dodatke za slušalice. za podešavanje jačine zvuka i puštanje muzike ili video datoteka. Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. ● Account Details — Vaši prioriteti za kupovinu. jedinicu za daljinsko upravljanje i slušalice. Da biste koristili slušalice sa jedinicom za daljinsko upravljanje. Pojedini dodaci za slušalice imaju multimedijalnu kontrolu jačine zvuka koje se koriste da bi se podesila jačina zvuka samo za muziku ili video reprodukciju. Kada kupujete igru. Slušalice Neke slušalice imaju dva dela. Ako slušalice nemaju mikrofon. da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva. Možete da definišete i da li želite da primate obaveštenja od svojih N-Gage prijatelja kada igrate igre. bićete upitani da li želite da sačuvate detalje svog računa. Upozorenje: Kada koristite slušalice. za hendsfri telefonske pozive koristite slušalice koje imaju kompatibilnu jedinicu za daljinsku kontrolu ili mikrofon uređaja.● Personal Settings — Možete da definišete lične podatke koji se ne prikazuju u javnom profilu i da se prijavite na N-Gage novosti. Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice.

Ako je uređaj zaključan. Prijem i predaja RF signala su prekinuti. one se smeštaju u folder „Za slanje“ za naknadno slanje. Ako pokušate da pošaljete poruke. Kada je aktiviran profil oflajn. niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. što je označeno sa u delu gde se prikazuje indikator jačine signala. Oflajn profil Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da slušate i govorite u uređaj na kraćem rastojanju a da ne morate da ga držite uz uho. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. Kontrola jačine zvuka i zvučnika Profil "oflajn" omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na telekomunikacionu mrežu. koristite taster za podešavanje jačine zvuka. obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka. Da biste u toku aktivnog poziva ili slušanja audio zapisa povećali ili smanjili jačinu zvuka. Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Da biste obavili bilo kakav poziv. Da biste isključili zvučnik. pošto zvuk može biti preglasan.5 mm) na vašem uređaju. Kada spajate spoljne uređaje ili slušalice koje nije odobrila firma Nokia za korišćenje sa ovim uređajem na konektor Nokia AV. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu.Vaš uređaj Nemojte povezivati proizvode koji kreiraju izlazni signal. . ne možete da upućujete niti da primate pozive. veza sa bežičnom komunikacionom mrežom se prekida. neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. možete povezati kompatibilni TV kabl na Nokia AV konektor (3. svoj uređaj možete da koristite bez SIM kartice. unesite šifru blokade. Važno: Kada je postavljen profil (način rada) "oflajn". 32 Da biste u toku razgovora koristili zvučnik. Nemojet povezivati bilo koji izvor napona na Nokia AV konektor. Da biste aktivirali oflajn profil. kratko pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite Oflajn. Takođe. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Kada aktivirate oflajn profil. Ili pritisnite i izaberite Alatke > Profili > Oflajn. jer to može izazvati oštećenje uređaja.

recimo. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na bežičnu LAN mrežu i kada je koristite. kratko pritisnite taster "napajanje". pa izaberite neki drugi profil. Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. Kada je aktiviran oflajn profil. još uvek možete da koristite bežičnu LAN mrežu da. Uređaj ponovo uspostavlja bežične komunikacije (pod uslovom da je signal dovoljne jačine).Da izađete iz oflajn profila. Vaš uređaj 33 . čitate svoje e-mail poruke ili koristite Internet.

mp4. 45. . Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije. album na mreži. Video snimci se beleže u MPEG-4 formatu sa oznakom tipa datoteka . Da biste isključili glavnu kameru. Slike i video snimci se automatski memorišu u folderu Slike i video u Galeriji. str. 55. Za snimanje fotografija i video zapisa možete da koristite obe kamere. Vidite "Podešavanja videa". Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere. Indikatori fotoaparata Na tražilu fotoaparata (kamera u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka) se prikazuje sledeće: 34 Možete da šaljete slike i video snimke u multimedijalnoj poruci. str. Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji od 2592x1944 piksela.jpeg formatu zapisa. pritisnite i držite taster „Slikaj“. kameru visoke rezolucije na zadnjoj strani uređaja (glavnu kameru. Kamere daju fotografije u .Kamera Kamera O kameri Vaša Nokia N82 ima dve kamere. Takođe ih možete i postavljati. kao što su Bluetooth ili bežične LAN veze. slati u neki kompatibilni onlajn album.3gp (kvalitet za deljenje). zatvorite preklopnik objektiva. do 5 megapiksela. ili u 3GPP formatu kada je oznaka tipa datoteke . Snimanje fotografija Da biste aktivirali glavnu kameru. u pejzažnom režimu) i kameru niže rezolucije s prednje strane (sekundarna kamera u portretnom režimu). Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem drugih metoda povezivanja.

Možete da definišete da li se aktivna traka sa alatkama prikazuje ili ne na ekranu. 38. Brojač se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. Na ekranu se prikazuju samo indikatori režima snimanja i napunjenosti baterije. Traka sa alatkama se prikazuje 5 sekundi. Vidite "I Vi na slici – samookidač". str. 6 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ). 8 — GPS indikator. Pre pravljenja fotografskog ili video snimka. pritisnite navigator. da biste izabrali režim rada blica (samo za slike). 1 — Indikator režima snimanja 3 — Indikator napunjenosti baterije 2 — Aktivna traka sa alatkama. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite: 4 — Indikator rezolucije slike. koji označava kvalitet slike. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". pre i nakon pravljenja fotografskog snimka ili snimanja video zapisa. izaberite Opcije > Prikaži ikone. koji se prikazuje samo kad je Snimi lokaciju aktivirano u postavkama kamere. koji prikazuje procenjeni broj slika koje možete da snimite koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i aktivnu memoriju. koji treperi samo onda kad se puni Xenon blic. da biste izabrali scenu da biste aktivirali samookidač (samo za slike). Kamera 35 Aktivna traka sa alatkama . str. 5 — Brojač slika. Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana. 40. Da biste pregledali aktivnu traku sa alatkama pre i posle snimanja slike ili snimanja video zapisa. 35. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama. Dođite do neke stavke. Vidite "Informacije o lokaciji". izaberite Opcije > Sakrij ikone. str. pa je izaberite pritiskom na navigator. 7 — Indikator Xenon blica. Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. da biste se prebacivali iz režima video u režim fotografisanje i obratno. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba. koji pokazuju gde se čuvaju slike.Aktivna traka sa alatkama Vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja.

● Da biste oslobodili memoriju za nove slike. na primer i izbrišite datoteke sa svog uređaja. osim ukoliko niste postavili blic na Isključen. str. imajte na umu sledeće: ● Kamera prelazi u režim štednje baterije ako u određenom vremenu ne pritisnete nijedan taster. . ● Da se aparat ne bi pomerao. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. ● Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta nezumirane slike. str. Kada snimate fotografije. pritisnite taster "slikaj". 49. 37. Vidite "Nakon pravljenja fotografskog snimka". prenesite datoteku na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka. Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja. držite ga obema rukama. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi.Kamera da biste aktivirali režim pravljenja više uzastopnih snimaka (samo za slike). 45. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje". Kad se blic puni. str. str. Aktivna traka sa alatkama u Galeriji ima različite opcije. 39. str. Da biste nastavili sa fotografisanjem. 43. imajte na umu sledeće: ● Ne možete da snimate fotografije dok se xenon blic potpuno ne napuni. Snimanje fotografija 36 Pre nego što počnete da snimate fotografije. krećite se navigatorom po aktivnoj traci sa alatkama. da biste podesili svetlosnu osetljivost (samo za slike) Ikonice se menjaju i označavaju trenutni status podešavanja ili parametra. Vidite "Pravljenje više uzastopnih slika". Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se trenutno nalazite. treperi na ekranu. da biste prikazali ili sakrili matricu tražila (samo za slike) da biste podesili kompenzaciju ekspozicije (samo za slike) da biste podesili kontrast (samo za slike) da biste podesili oštrinu (samo za slike) da biste podesili balans bele boje da biste izabrali neki efekat boje ● Da biste podesili osvetljenje i boje. Vidite "Nakon snimanja videa".

Da biste uvećali ili umanjili prikaz. . Ako fokus nije fiksiran. izaberite Obriši ( ). pritisnite navigator. možete slikati i bez fiksiranja fokusa. Na ekranu se pojavljuje zeleni indikator fiksiranog fokusa. izaberite režim slikanja u aktivnoj traci sa alatkama. kao što je Bluetooth veza. dvaput pritisnite na bočnoj strani uređaja. pritisnite taster „slikaj“. pojavljuje se crveni indikator. ● Da biste slike označili za korpu za štampu radi naknadnog štampanja. pritisnite . Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. Sliku možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. 119. nije na raspolaganju za pejzažne i sportske scene). Vidite "Pišite i šaljite poruke". Da biste napravili snimak. 2. Da biste aktivirali prednju kameru. Da biste napravili snimak. pritisnite do pola taster "slikaj" (samo glavna kamera. str. 3. pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). izaberite (dostupno samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album. Savet: Da biste otvorili Galeriju i videli slike koje ste snimili. Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. Kamera 37 Da biste snimili fotografiju. pritisnite taster "Slikaj". pomerite se gore ili dole. Ne pomerajte aparat dok se snimak ne sačuva. upotrebite taster za zumiranje na uređaju. Da biste se ponovo vratili u kameru. Da biste fiksirali fokus na neki objekat. fotoaparat. ● Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku.1. izaberite Dodaj u korpu za štampu ( ). ● Da biste poslali sliku u kompatibilni onlajn album. Izaberite Pošalji pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva). Da biste uvećali ili umanjili prikaz prilikom slikanja. e-mail poruku ili druge metode povezivanja. uradite sledeće: Da biste kameru ostavili otvorenu u pozadini i koristili druge aplikacije. Nakon pravljenja fotografskog snimka Izaberite sledeće iz aktivne trake sa alatkama (dostupno je samo ako izaberete Prikaži snimljenu sliku > Forsiran u podešavanjima kamere za statičnu sliku): ● Ako ne želite da sačuvate sliku. Ukoliko je kamera u video režimu. Međutim. izaberite Opcije > Koristi sek.

Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. Prilikom snimanja automatski dodajte slikama informaciju o lokaciji. U folderu „Galerija“. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Ako GPS pronađe satelitsku vezu u roku od nekoliko minuta. Blic Blic je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Ne možete snimati forografije dok se ksenon blic u potpunosti ne napuni. u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka. Kad se blic puni. Ovu informaciju možete da koristite. Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". 55.očiju ( ). indikator prelazi u . Informacije o lokaciji Blic koristite na bezbednom rastojanju. kontakta > Dodeli kontaktu. Uređaj dodaje Za fotoaparat. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja. Da biste sliku koristili kao tapet u dopunjenom pasivnom režimu. Da biste sliku postavili kao sliku za identifikaciju poziva nekog kontakta. Forsiran ( ) i Isključen ( ). Red. pritisnite taster "slikaj". pritisnite da biste otvorili sliku u Galeriji i izaberite opciju zumiranja sa liste opcija. na primer. treperi na ekranu. na raspolaganju su sledeći režimi blica: Automatski ( ). ● — Informacija o lokaciji je dostupna i dodata je svim slikama koje ste snimili. Ksenonski blic nije raspoloživ za režim za sportske scene ili kad se izabere Odjed. Kamera na vašem uređaju ima ksenon blic za uslove lošeg osvetljenja.Kamera Da biste zumirali sliku posle slikanja. Da biste povratili tražilo i napravili novi snimak. izaberite Opcije > Postavi za sl. osim ukoliko niste postavili blic naIsključen. trenutnu informaciju o poziciji svim slikama koje ste snimili u to vreme. str. Na dnu ekrana su prikazani sledeći indikatori za informaciju o lokaciji: Da biste podesili da kamera slikama dodaje informaciju o lokaciji izaberite Opcije > Podešavanja > Snimi lokaciju > Da. izaberite Opcije > Postavi za tapet. . str. 38 ● — Informacija o lokaciji je nedostupna. kameru u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka. slike koje imaju informaciju o lokaciji označene su sa .crv. 44. u folderu „Galerija“ da biste pogledali lokaciju na kojoj je slika snimljena. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija".

Pravljenje više uzastopnih slika . Nakon što snimite slike u režimu niza uzastopnih snimaka. Ksenonski blic je dostupan samo u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka ako definišete vremenski interval za snimanje slika.Scene Režim više snimaka. izaberite željeni vremenski interval. Podrazumevana scena u režimu slike je Automatski.. Da biste videli neku sliku. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka. Da biste kopirali parametre neke druge scene. pritisnite navigator i izaberite Izaberi. Da biste podesili kameru da snimi šest slika ili željeni broj slika u nizu (ako je raspoloživo dovoljno memorije). Da biste snimili šest slika. Da biste snimili dve ili više slika u nizu. Da biste sopstvenu scenu podesili prema određenom ambijentu. Ukoliko ste koristili vremenski interval. Kamera 39 Da biste promenili režim blica. a zatim izaberite scenu. Parametri svake scene su postavljeni za određeni stil i ambijent. a zatim izaberite i željenu scenu. korisnik. na aktivnoj traci sa alatkama izaberite Režimi scena. pritisnite taster „slikaj“. izaberite Odjed. U sceni koju definiše korisnik možete da podesite različite parametre osvetljenja i boje. Da biste prekinuli snimanje slika. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite željeni režim blica. Da biste aktivirali sopstvenu scenu. pritisnite Nazad. izaberite Na osnovu režima scena. a u video režimu Automatski (obe su označene sa ). dođite do Defin. sekvenca. Ostale slike možete da vidite u Slike i video u Galeriji. korisnik. Režim više uzastopnih snimaka možete da koristite i sa samookidačem. Scena Vam pomaže da pronađete prava podešavanja boje i osvetljenja za trenutni ambijent. izaberite Obustavi. Broj snimaka koji će se napraviti zavisi od raspoložive memorije. Da biste sačuvali promene i vratili se u listu scena. a zatim izaberite Opcije > Promeni. pritisnite navigator da biste je otvorili. one se prikazuju u mreži na ekranu. Da biste snimili slike koristeći izabrani vremenski interval. pritisnite taster „slikaj“. Scene su na raspolaganju samo za glavnu kameru. Da biste promenili scenu. dođite do Defin. je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Da biste snimili slike. na ekranu se prikazuje samo poslednja snimljena slika.

u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde.Kamera Da biste isključili režim pravljenja uzastopnih snimaka. imajte na umu da bolji kvalitet slike zahteva više prostora za skladištenje. koji je optimizovan za slanje u obliku MMS poruka. a četvorougao treperi neposredno pre pravljenja slike. Možete da definišete kvalitet u podešavanjima kamere. 44. Kamera ima nekoliko režima kvaliteta slika. izbegavajte da osobe koje slikate budu ispred pretrpane. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > Isključen. Da biste aktivirali samookidač. Pozadina Savet: U aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde da bi Vam ruka bila mirna prilikom pravljenja snimka. Dubina 40 Kad snimate pejzaže i ambijente. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Uređaj se oglašava zvučnim signalom kad je tajmer pokrenut. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka > Jedan snimak. Međutim. kako biste i Vi sami mogli da uđete u kadar. Kamera pravi snimak po isteku podešenog vremena kašnjenja. Da povratite tražilo za ponovno pravljenje više uzastopnih snimaka. pritisnite taster "slikaj". Približite kameru osobi koju slikate da bi portreti bili jasniji. Za multimedijalne poruke (MMS) i priloge e-mail poruka će možda biti neophodno da se koristi režim najmanjeg kvaliteta slike. Samookidač je na raspolaganju samo za glavnu kameru. dodajte dubinu svojim fotografijama tako što ćete postaviti objekte . Kvalitet slike I Vi na slici – samookidač Da biste postavili kašnjenje samookidača. Koristite samookidač da biste odložili pravljenje snimka. Upotrebite jednostavnu pozadinu. Upotrebite najveću vrednost da biste bili sigurni da će kamera proizvesti najbolji mogući kvalitet slike. Pomerite kameru ili osobe koje slikate kad nije moguće ispuniti ove uslove. Da biste isključili samookidač. 10 sekundi ili 20 sekundi. izaberite Aktiviraj. Za portrete i druge fotografije na kojima su ljudi. složene pozadine koja može da odvrati pažnju. str. Saveti za snimanje dobrih fotografija Koristite odgovarajući kvalitet slike.

Uslovi osvetljenja

Menjanje izvora, količine i smera svetlosti može dramatično da promeni fotografije. Evo nekih tipičnih uslova osvetljenja:

Da biste aktivirali glavnu kameru, otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere.

● Objekat osvetljen sa strane. Jaka svetlost sa strane daje dramatičan efekat, ali može da bude suviše izražena, što rezultuje prevelikim kontrastom. ● Izvor svetlosti ispred objekta. Jaka sunčeva svetlost će možda naterati osobe koje slikate da žmirkaju. Takođe, kontrast može da bude preveliki.

● Izvor svetlosti iza objekta. Izbegavajte postavljanje objekta ispred jakog izvora svetlosti. Ukoliko je izvor svetlosti iza objekta ili je vidljiv na ekranu, fotografija će možda imati slab kontrast, biće suviše tamna ili će sadržati neželjene svetlosne efekte.

Da biste isključili glavnu kameru, zatvorite preklopnik objektiva.

Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren, pritisnite i držite taster „Slikaj“.

Indikatori snimanja videa
Na tražilu se prikazuje sledeće:

● Optimalno osvetljenje se javlja u situacijama kad ima puno difuzne, meke svetlosti, na primer, kad je svetao, delimično oblačan dan ili kad je sunčan dan u senci drveća.

1 — Indikator režima snimanja

3 — Aktivna traka sa alatkama. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja. Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 35. 4 — Indikator napunjenosti baterije

2 — Isključenje tona indikatora

Kamera
41

u prvi plan. Ukoliko je objekat u prvom planu previše blizu kamere, možda će biti mutan.

Snimanje video zapisa

Kamera

5 — Indikator video kvaliteta označava da li je kvalitet video zapisa TV visokog kvaliteta, TV normalnog kvalit., E-mail – visok kvalit., E-mail – norm. kvalit. ili Kvalitet za deljenje 6 — Tip datoteke video snimka 7 — Ukupno raspoloživo vreme snimanja videa. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.

● Da biste oslobodili memoriju za nove video snimke, prenesite datoteke na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka, na primer i uklonite datoteke sa svog uređaja. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Da biste snimili video zapis, uradite sledeće: 1. Ukoliko je kamera u režimu slikanja, izaberite video režim u aktivnoj traci sa alatkama. 2. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster "slikaj". Prikazuje se crvena ikonica snimanja ( ) i čuje se zvučni signal, što označava da je snimanje započelo.

Da bi se prikazivali svi indikatori na tražilu, izaberite Opcije > Prikaži ikone. Izaberite Sakrij ikone da se prikazuju samo indikatori video statusa, a u toku snimanja, raspoloživo vreme snimanja, zum traka za vreme zumiranja i selekcioni tasteri.

9 — Stabilizacija videa je uključena ( "Podešavanja videa", str. 45.

8 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ) koji pokazuju gde se čuvaju video snimci ). Vidite

Snimanje video snimaka

Pre nego što napravite video snimak, imajte na umu sledeće: ● Da biste podesili svetlo i boju, pomerajte se kroz aktivnu traku sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Vidite "Scene", str. 39.

3. Da biste napravili pauzu, privremeno prekinuli snimanje, u bilo kom trenutku, pritisnite Pauza. Snimanje videa se automatski prekida ako je snimanje privremeno zaustavljeno, a nijedan taster nije pritisnut tokom jednog minuta. Izaberite Nastavi da biste nastavili snimanje. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite taster "zum" na svom uređaju.

42

4. Da biste prekinuli snimanje, izaberite Stop. Video snimak se automatski čuva u folderu Slike i video Galerije. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Da biste aktivirali prednju kameru, izaberite Opcije > Koristi sek. fotoaparat. Da biste započeli snimanje video zapisa, pritisnite navigator. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pomerite se gore ili dole.

Nakon snimanja videa

Nakon što napravite video snimak, iz aktivne trake sa alatkama (prikazuje se jedino ako je Prikaži snimljeni video postavljeno na Forsiran u podešavanjima za video) izaberite:

● Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster "slikaj".

● Da biste otpremili video snimak u kompatibilni onlajn album, izaberite (dostupno je samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55.

● Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku, e-mail poruku ili druge metode povezivanja, kao što je Bluetooth veza, pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Vidite "Pišite i šaljite poruke", str. 119. Vidite "Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze", str. 85. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu .mp4. Video snimak možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. Izaberite Pošalji

● Ako ne želite da sačuvate video snimak, izaberite Obriši ( ).

● Da biste odmah reprodukovali video snimak koji ste upravo napravili, izaberite Pusti ( ).

Podešavanja kamere

Postoje dve vrste podešavanja za kameru: podešavanja parametara i glavna podešavanja. Nakon što zatvorite kameru, parametri podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti, ali glavni parametri ostaju isti dok ih ponovo ne promenite. Da biste podesili podešavanja parametara, upotrebite opcije na aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Da biste promenili glavna podešavanja, u režimu slike ili video režimu izaberite Opcije > Podešavanja.

Kamera
43

pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva).

Uključen (pauziran) omogućava pauziranje koraka zumiranja u određenom koraku kod digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. . to slika zauzima više memorije. Štampa 3M – srednji ili Štampa 2M – srednji. ● Primarno ime slike — Definišite podrazumevano ime za snimljene slike. ● Snimi lokaciju — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku slike. izaberite Štampa 5M – visok. (kontinualni) omogućava ravnomerne i kontinualne korake zumiranja između digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. izaberite E-mail 0. izaberite Da. izaberite MMS 0. Štampa 2M – srednji (rezolucija 1600x1200). ● Rotiraj sliku — Izaberite da li želite da slike koje su slikane uspravno budu rotirane kada ih otvorite u Galeriji. Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. ● Prošireni digitalni zum (samo glavna kamera) — Uključ. u režimu slike izaberite Opcije > Podešavanja. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje slike.3M – nizak. otvara se lista raspoloživih albuma. Ako želite da štampate tu sliku. Ako želite da snimak pošaljete e-poštom. Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan. a Isključen omogućava ograničeno zumiranje uz zadržavanje rezolucije slike.3M – nizak (rezolucija 640x480). Štampa 3M – srednji (rezolucija 2048x1536). E-mail 0. ● Prikaži snimljenu sliku — Izaberite Forsiran ako želite da vidite sliku odmah pošto je snimljena ili Isključen ako želite odmah da nastavite sa slikanjem. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanje kamere za snimanje fotografija ● Kvalitet slike — Izaberite Štampa 5M – visok (rezolucija 2592x1944). Ako izaberete Da.8M – srednji (rezolucija 1024x768) ili MMS 0.Kamera Da biste promenili glavna podešavanja. Što je viši kvalitet slike. 44 Ove rezolucije su na raspolaganju samo za glavnu kameru.8M – srednji. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere. ● Ton snimanja — Izaberite ton koji će se čuti kada napravite snimak. ● Vrati podeš. ● Dodaj u album — Izaberite da li želite da sačuvate sliku u određenom albumu u Galeriji.

Podešavanja parametara možete da. podešavanja boje i osvetljenja se menjaju u vrednosti koje odgovaraju toj sceni. Prebacivanje između režima ne vraća u prvobitno stanje definisane parametre podešavanja. Podešavanja parametara se razlikuju za svaki od režima slikanja. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje. TV normalnog Da biste promenili glavna podešavanja. Parametri se vraćaju na svoje podrazumevane vrednosti kad zatvorite kameru. u video režimu izaberite Opcije > Podešavanja. ambijent. po potrebi. ● Ujednačavanje ekspozicije ( ) (samo za slike) — Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini. Da biste omogućili da kamera tačnije reprodukuje boje i osvetljenje ili da biste svojim fotografijama i video snimcima dodali efekte. ● Osetljivost na svetlo ( ) (samo za slike) — Povećajte svetlosnu osetljivost u uslovima slabog osvetljenja da biste smanjili rizik da slike budu suviše tamne. podešavanja glavne kamere se ne menjaju. izmenite i nakon što izaberete neku scenu. ● Kontrast ( ) (samo za slike) — Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike. podešavanja u video režimu se neće promeniti. podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. Kada izaberete novu scenu. ako promenite podešavanja u režimu slike. na primer snegu. krećite se kroz aktivnu traku sa alatkama i izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja parametara slike se odnose na svaku kameru pojedinačno. ● Oštrina ( ) (samo za slike) — Podesite oštrinu slike. Koja su podešavanja na raspolaganju zavisi od toga koja je kamera izabrana. ● Balans belog ( ) — Sa liste izaberite trenutne uslove osvetljenja. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2.● Režim blica ( ) (samo za slike) — Izaberite željeni režim blica. ● Ton boje ( ) — Izaberite neki efekat boje sa liste. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja videa Kamera 45 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje Prikaz na ekranu se menja u zavisnosti od izabranih parametara tako da možete da vidite kako ta promena utiče na fotografije ili video snimke. ● Kvalitet videa — Postavite kvalitet video snimka na TV visokog kvaliteta. kada izmenite podešavanja za sekundarnu (drugu) kameru. .

Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku.3gp format datoteke. video kvalitet. Prikaži snimljeni video — Izaberite da li želite da se na ekranu prikaže prvi kadar snimljenog videa kada prekinete snimanje. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje video snimke. Snimanje zvuka — Izaberite Bez zvuka ako ne želite da snimite zvuk. koji je VGA rezolucije (640x480) u . U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu . izaberite Kvalitet za deljenje. Kamera .. Izaberite Pusti u aktivnoj traci sa alatkama (glavna kamera) ili Opcije > Pusti (sekundarna kamera) da biste pregledali video snimak.● ● ● ● 46 kvalit. ● Primarno ime videa — Definišite podrazumevano ime napravljenih video snimaka.mp4 formatu datoteke. izaberite TV visokog kvaliteta ili TV normalnog kvalit. ● Vrati podeš. (standardni kvalitet za reprodukciju preko vašeg uređaja) ili Kvalitet za deljenje. Dodaj u album — Izaberite da li želite da dodate napravljeni video snimak u određeni album u Galeriji. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere. koji ima QCIF rezoluciju i .. Ako želite da gledate video snimak na kompatibilnom televizoru ili PC računaru. Stabilizacija videa — Izaberite Forsiran da biste smanjili podrhtavanje kamere u toku snimanja. kvalit. E-mail – norm. E-mail – visok kvalit. Izaberite Da da biste otvorili listu raspoloživih albuma.mp4.

Galerija
Da biste memorisali i organizovali svoje slike, video snimke, audio snimke i linkove za strimovanje sadržaja, ili da biste delili svoje datoteke sa drugim kompatibilnim UPnP (univerzalnim samokonfigurišućim) uređajima preko bežične LAN mreže (WLAN), pritisnite , pa izaberite Galerija. Savet: Ako se nalazite u nekoj drugoj aplikaciji, da biste videli poslednju sliku ili video zapis sačuvan u Galeriji, pritisnite na bočnoj strani svog uređaja. Da biste ušli u glavni prikaz foldera Slike i video, ponovo pritisnite taster "prikaži". Možete da pretražujete i otvarate foldere, kao i da označavate, kopirate i premeštate stavke u foldere. Takođe, možete da pravite albume, da označavate i kopirate stavke, kao i da ih dodajete u albume. Vidite "Albumi", str. 50.

Prikazujte i organizujte datoteke
U Galeriji izaberite Slike i video , Numere , Audio snimci , Link. za striming Prezentacije ili Sve datoteke , a zatim pritisnite navigator da biste je otvorili. Pritisnite i izaberite Galerija. ,

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Video snimci, .ram datoteke i linkovi za strimovanje sadržaja se otvaraju i reprodukuju u aplikaciji RealPlayer, a muzika i audio snimci u Muzičkom centru. Vidite "RealPlayer", str. 105. Vidite "Muzički centar", str. 93. Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ako je ona ubačena) ili u memoriju uređaja, izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj u mem. kart. ili

Galerija
47

Galerija

Premesti u mem. kar., ili Kopiraj u mem. tel. ili Premesti u mem. tel..

Slike i video snimci

datoteka. Da biste pretraživali jednu po jednu datoteku, skrolujte levo ili desno. Da biste pretraživali datoteke u grupama, skrolujte gore ili dole.

Prikazivanje slika i video snimaka
Da biste prikazali svoje slike i video snimke, pritisnite , a zatim izaberite Galerija > Slike i video.

Video snimci sačuvani u Nokia video centru se ne prikazuju u folderu Slike i video u Galeriji. Vidite "Nokia video centar", str. 89. Datoteke slika i video snimaka u folderu Slike i video su raspoređene u obliku petlje i poređane prema datumu i vremenu. Prikazuje se broj

Fotografije i video snimci snimljeni kamerom vašeg uređaja se skladište u Slike i video. Slike i video snimci Vam mogu biti poslati i u multimedijalnoj poruci, kao e-mail prilog ili preko Bluetooth veze. Da biste mogli da pogledate primljenu sliku ili video snimak u Galeriji ili u aplikaciji Real player, prvo ih morate sačuvati.

Ako želite da se ekran automatski rotira na osnovu položaja uređaja, uključite opciju rotiranja ekrana u okviru podešavanja. Vidite "Podešavanja personalizacije", str. 158. Da biste izmenili video snimak ili fotografiju, izaberite Opcije > Izmeni. Vidite "Menjanje slika", str. 51.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Kad se slika otvori, da biste sliku zumirali, pritisnite taster „zum“ na bočnoj strani uređaja. Koeficijent zumiranja se ne pamti trajno.

Da biste odštampali svoje slike na kompatibilnom štampaču ili ih sačuvali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) radi štampanja, izaberite Opcije > Odštampaj. Vidite "Štampanje slika", str. 54. Takođe možete da označite slike za naknadno štampanje u korpi za štampu u Galeriji. Vidite "Korpa za štampu", str. 50.

Da biste videli gde je snimljena slika označena sa , izaberite Opcije > Prikaži na mapi.

48

Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu, izaberite sliku pa Dodaj u korpu za štam. u aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. Da biste upotrebili neku sliku kao sliku u pozadini, izaberite je, a zatim izaberite Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet. Da biste izbrisali sliku ili video snimak, izaberite Opcije > Obriši.

Da biste dodali sliku ili video snimak u Galeriju, izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Vidite "Albumi", str. 50.

Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. Ako želite da aktivna traka sa alatkama uvek bude vidljiva na ekranu, izaberite Opcije > Prikaži ikone.

Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba, izaberite Opcije > Sakrij ikone. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama, pritisnite navigator. Izaberite neku od narednih opcija: da biste reprodukovali izabrani video snimak

Neke od opcija su možda raspoložive preko aktivne trake sa alatkama (dostupno je kad otvorite sliku ili video snimak). Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 49.

Aktivna traka sa alatkama

da biste otpremili izabranu sliku ili video snimak u kompatibilni onlajn album (dostupno je samo ako ste konfigurisali nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55. ili da biste dodali ili uklonili sliku iz korpe za štampu. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. da biste odštampali prikazanu sliku

da biste poslali izabranu sliku ili video snimak

U aktivnoj traci sa alatkama, krećite se po stavkama nagore ili nadole, i birajte ih pritiskom na navigator. Koje su opcije na raspolaganju zavisi od trenutnog

U folderu Slike i video aktivnu traku sa alatkama možete koristiti kao prečicu za različite zadatke. Aktivna traka sa alatkama je na raspolaganju samo kada je izabrana neka slika ili video snimak.

da biste započeli projekciju slajdova svojih slika Opcije koje su na raspolaganju zavise od prikaza u kojem se u tom trenutku nalazite. da biste izbrisali izabranu sliku ili video snimak

Galerija
49

Organizujte fotografije i video snimke

prikaza, kao i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

54. izaberite Slike i video > Opcije > Albumi > Prikaži albume. na nekom kompatibilnom punktu za štampu. Projekcija slajdova 50 Slike možete da markirate za korpu za štampu i da ih naknadno odštampate na nekom kompatibilnom štampaču ili. Albumi Da biste pregledali slike u korpi za štampu. Da biste videli samo izabrane slike kao projekciju slajdova. u aktivnoj traci sa alatkama. Korpa za štampu Izaberite neku od narednih opcija: ● Pauza — da biste pauzirali projekciju slajdova ● Nastavi — da biste nastavili projekciju slajdova. otvorite album. Da biste pregledali albume u Galeriji. izaberite iz foldera Slike i video (raspoloživo je samo kad ste dodali slike u korpu za štampu). a zatim izaberite Opcije > Ukloni iz korpe. Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu. ako je napravljena pauza ● Kraj — da biste zatvorili projekciju slajdova . Da biste napravili novi album. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj > Markiraj da označite slike i Opcije > Projekcija slajdova > Start da započnete projekciju slajdova. izaberite sliku u Galeriji i Pokreni projekciju slajdova ( ) aktivnoj traci sa alatkama. str. izaberite sliku pa zatim Dodaj u korpu za štam. Da biste pregledali svoje slike kao projekciju slajdova. Stavka koju ste dodali u album još uvek je vidljiva u folderu Slike i video u Galeriji.. izaberite sliku u folderu Slike i video ili u albumu. a zatim izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. u prikazu liste albuma. Datoteka se ne briše iz foldera Slike i video u Galeriji. Da biste uklonili datoteku iz albuma. dođite do datoteke i pritisnite C. ako je na raspolaganju. Da biste uklonili sliku iz korpe za štampu. Markirane slike su označene sa u folderu Slike i video i u albumima. Projekcija slajdova počinje od izabrane datoteke. Da biste dodali fotografiju ili video snimak u album u Galeriji. Otvara se lista albuma.Galerija Uz pomoć albuma možete na lak način da organizujete svoje slike i video snimke. Vidite "Štampanje slika". Izaberite album u koji želite da dodate fotografiju ili video snimak. dođite do fotografije ili video snimka. izaberite Opcije > Novi album. ili izaberite Opcije > Odštampaj > Prikaži korpu za štam.

Da biste podesili prvu izabranu površinu. takođe koristite navigator. Da izaberete površinu koju treba izrezati. izaberite Nazad. opcije izmena koje su označene ikonicama. Slike možete da izrezujete i rotirate. odnosno smanjivanje jačine zvuka tokom projekcije slajdova koristite taster za podešavanje jačine zvuka u svom uređaju. vinjetu ili okvir. Izaberite Opcije > Primeni efekat da se otvori mrežasti prikaz u kojem možete da birate različite Ako izaberete neki prethodno definisani odnos dimenzija. pritisnite navigator. boju. Izabrane površine obrazuju pravougaonik koji formira izrezanu sliku. ● Pesma — da biste izabrali muzičku datoteku sa liste ● Odlaganje slajda — da biste podesili tempo projekcije slajdova ● Zumiranje i pomeranje — da bi prelaz sa jednog na drugi slajd bio kontinuiraniji i da bi dozvolili Galeriji da nasumično uvećava ili umanjuje prikaz slika Za pojačavanje. . da podešavate osvetljaj. izaberite Ručno. Da tu površinu pomerate po slici. izaberite Opcije > Primeni efekat > Izrezivanje i neki prethodno definisani odnos dimenzija iz liste. Izaberite Opcije > Projekcija slajdova > Podešavanja i jednu od sledećih opcija: ● Muzika — da biste dodali zvuk projekciji slajdova. Pomerajte navigator i izaberite površinu koju treba izrezati. pritisnite navigator. Otvara se editor slika. tekst. izaberite Opcije > Izmeni. pa zatim izaberite Postavi. Izrežite sliku Ako izaberete Ručno. Koristite navigator da istaknutoj površini promenite dimenzije. podesite podešavanja projekcije slajdova. Izaberite Uključena ili Isključena. Menjanje slika Editor slika Da biste uređivali slike odmah nakon snimanja ili slika iz Galerije. Ponovo izaberite površinu koju treba izrezati. Da biste izrezali sliku. kao i da dodajete efekte. Galerija 51 Da biste izvršili pretraživanje slika. U donjem desnom uglu se pojavljuje još jedan krstić. skrolujte levo ili desno.Pre nego što započnete projekciju slajdova. Da biste ručno izrezali sliku. kontrast i rezoluciju. u gornjem levom uglu slike se pojavljuje krstić. izaberite gornji levi ugao površine koju treba izrezati. Da "zamrznete" izabranu površinu.

● Da sliku rotirate u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Korisne prečice Režim TV izlaza Možete koristiti sledeće prečice kada uređujete slike: ● Da se krećete po zumiranoj slici. Da umanjite crvenilo. Na ekranu se pojavljuje petlja. morate da konfigurišete parametre TV izlaza za odgovarajući TV sistem i odnos dimenzija. Video editor. pa pritisnite navigator. ● Da biste približili ili udaljili objekat (zum). crvenog oka. Da biste varili na normalan prikaz.wav formate audio datoteka. koristite Nokia video kabl. 3. . 52 2. Da biste gledali slike i video snimke na televizoru. pritisnite navigator. . uradite sledeće: 1. Koristite navigator da podesite dimezije petlje prema oku. Vidite "Podešavanja proširenja". a zatim izaberite Opcije > Izmeni. nadole. . str. 159.amr. Možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. pritisnite 5 ili 0. ponovo pritisnite *. ef. ulevo ili udesno.mp3 i . ● Da biste videli sliku na celom ekranu. i . Priključite Nokia video kabl na video ulaz kompatibilnog televizora. Dovedite krstić na oko. Priključite drugi kraj Nokia video kabla na Nokia AV konektor svog uređaja.Galerija Da biste smanjili efekat crvenih očiju na nekoj slici.mp4 formate video datoteka. pa opciju izmene.aac. dođite do video snimka. Smanjite efekat crvenih očiju Montaža video snimaka Da biste izvršili izmene video snimaka u Galeriji. izaberite Opcije > Primeni efekat > Ukl. Da biste snimljene slike i video snimke prikazali na kompatibilnom TV prijemniku.3gp i . pritisnite 3 ili 1. skrolujte nagore. pritisnite *. Da biste mogli da prikazujete slike i video snimke na TV prijemniku. pritisnite Urađeno. Da biste sačuvali izmene i vratili se u Slike i video. Kada završite sa uređivanjem slike. pritisnite Nazad. montažer. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. podržava .

Da biste napravili pauzu. na TV ekranu se prikazuje isto ono što se prikazuje na ekranu vašeg uređaja. Dođite do željene slike i izaberite Opcije > Pusti. pritisnite *. Da sliku rotirate za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. a video snimci u programu RealPlayer. Prezentacije Za sve aplikacije. SVG slike zadržavaju svoj originalni izgled kada se odštampaju kao i kada se prikazuju na ekranima različitih dimenzija i pri različitim rezolucijama. Pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. pritisnite 7 odnosno 9. Slike se prikazuju u slikovniku. Kada otvorite neku sliku u minijaturnom prikazu dok je gledate na televizoru. svi zvuci. 50. pritisnite 1 odnosno 3. pritisnite 5. pritisnite 0.Kada je Nokia kabl za video izlaz priključen na uređaj. kao što su karikature i mape. Prezentacije služe za prikazivanje SVG (scalable vector graphics) datoteka. Slike možete na televizoru prikazivati u vidu projekcije slajdova. a zatim izaberite datoteku koju želite da prikažete. osim foldera Slike i video u Galeriji i aplikacije RealPlayer. Da biste umanjili. uključujući aktivne pozive. tonove tastature i tonove zvona. stereo zvuk video snimaka. str. izaberite Opcije > Pauza. Vidite "Projekcija slajdova". preusmeravaju se na televizor. 105. str. Vidite "RealPlayer". Otvorena slika se prikazuje u punom ekranu na televizoru. Sve stavke u nekom albumu ili označene slike se na televizoru prikazuju preko celog ekrana dok se istovremeno čuje muzika koju ste izabrali. Da biste uvećali. RealPlayer počinje da reprodukuje video snimak na ekranu uređaja i na ekranu televizora. pritisnite i izaberite Galerija > Prezentacije. Da biste pogledali SVG datoteke. Galerija 53 4. Kada otvorite označeni video snimak. opcija zumiranja nije na raspolaganju. Za prelazak sa prikaza u punom ekranu na normalni prikaz i obratno. . Da biste sliku rotirali za 45 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Možete normalno da koristite mikrofon uređaja.

Koristite Štampanje slika da biste štampali svoje slike koristeći kompatibilni USB kabl ili Bluetooth. Možete samo da odštampate slike koje su u . izaberite sliku koju želite da štampate. Takođe. priključite kabl za prenos podataka pre nego što izaberete opciju štampanja i uverite se da je za režim data kabla postavljeno Štampa slike ili Pitaj pri povezivanju. skrolujte gore ili dole da se prikažu dodatne stranice.jpeg formatu. editoru slika ili slikovniku. Da biste promenili podrazumevani štampač. Ako podrazumevani štampač nije na raspolaganju. Podešavanja štampe Opcije koje su na raspolaganju se razlikuju i zavise od mogućnosti koje nudi izabrani uređaj za štampu. izabrane slike se prikazuju u prethodno definisanim izgledima štampe. skrolujte levo ili desno za kretanje po izgledima štampe koji su na raspolaganju za izabrani štampač. Slike snimljene kamerom se automatski čuvaju u . Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu. izaberite Opcije > Podešavanja > Podrazumevani štampač. prikazuje se lista raspoloživih kompatibilnih štampača nakon što izaberete sliku. str. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. . kameri. Da biste štampali na štampaču koji je PictBridge kompatibilan. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. editoru slika ili slikovniku.Galerija Štampanje slika Štampanje slika Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. Nakon što izaberete štampač. Izaberite neki štampač. Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. 88. Da biste promenili izgled štampe. Vidite "USB". pa zatim opciju štampanja u Galeriji. Štampač se automatski prikazuje kada izaberete opciju štampanja. kameri. prikazuje se lista raspoloživih uređaja za štampanje.jpeg formatu. izaberite Opcije > Podrazumevani štampač. svoje slike možete štampati koristeći bežičnu LAN mrežu. možete u njoj sačuvati slike i štampati ih koristeći kompatibilni računar. Prikaz izgleda štampe Izbor štampača 54 Kada prvi put koristite opciju Štampanje slika. Da biste postavili podrazumevani štampač. Taj štampač se postavlja kao podrazumevani štampač. izaberite sliku koju želite da štampate.

Idite do željene datoteke i izaberite Opcije > Pošalji > Objavi na web ili izaberite datoteku i iz aktivne trake sa alatkama. univerzalna samokonfigurišuća) Slike i video snimke možete deliti sa drugima preko kompatibilnih onlajn albuma. Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa. pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. iz liste izaberite dimenziju papira. veblogova (mrežnih Galerija 55 Ako želite da izaberete dimenzije papira. dnevnika) ili drugih onlajn usluga deljenja na Webu.Mrežna štampa Koristeći aplikaciju "Mrežna štampa" možete da preko mreže (onlajn) naručujute štampanje svojih snimaka i dostavu fotografija direktno na kuću ili na neku prodavnicu u kojoj ih možete preuzeti. a možete i prikazati sadržaj svojih albuma. Pre deljenja slika i video snimaka putem mreže. pa zatimOK. recimo šolje ili podloge za miša. Za informacije o pretplaćivanju na servis obratite se provajderu servisa. Da biste mogli da koristite "Mrežnu štampu". izaberite Veličina papira. Deljenje slika i video snimaka na mreži Kućna mreža O kućnoj mreži Vaš uređaj je kompatibilan sa UPnP (Universal Plug and Play. Takođe. Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji. Te datoteke se mogu dobiti od provajdera servisa štampanja koji podržavaju "Mrežnu štampu". Izaberite Obustavi da biste se vratili u prethodni prikaz. morate se pretplatiti na taj servis kod nekog provajdera servisa onlajn deljenja slika i kreirati novi nalog. memorisati nedovršene poruke kao nacrte i nastaviti sa pisanjem kasnije. . Možete sadržaj postavljati na neki server ili servis. Dostupnost proizvoda zavisi od provajdera servisa. vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. Za dodatne informacije u vezi sa ovom aplikacijom i kompatibilnim provajderima servisa. Da biste otpremili datoteku iz Galerije u servis na mreži. neophodno je da je instalirana konfiguraciona datoteka za bar jedan servis štampanja. možete da naručujete i različite proizvode sa naštampanom izabranom slikom.

arhitekturom. str. Funkcionalne mogućnosti kućne mreže u infrastrukturnoj bežičnoj LAN mreži koristite preko hardverske WLAN pristupne tačke sa aktiviranom zaštitom pomoću šifrovanja. reprodukciju. omogućite neki metod šifrovanja u hardverskoj pristupnoj tački. Galerija Važne bezbednosne informacije Kućna mreža koristi podešavanja i parametre zaštite bežične LAN veze. Da biste upravljali podešavanjima svoje kućne mreže. Vaš uređaj Vas obaveštava kada neki drugi uređaj pokušava da se poveže sa njime ili da se poveže na . morate da imate aktivnu konfigurisanu WLAN kućnu mrežu i omogućene druge UPnP kućne uređaje koje biste povezali na istu kućnu mrežu. 166. > Kućni medij. kompatibilni štampač. 81. Ako koristite adhok režim rada da biste kreirali kućnu mrežu kompatibilnih uređaja. Vidite "Podešavanja veze". 56 Medijske datoteke koje su sačuvane u Galeriji možete da delite sa ostalim UPnP kompatibilnim uređajima koristeći kućnu mrežu. Možete da pregledate ili promenite podešavanja Internet pristupne tačke bežične LAN mreže u svom uređaju. štampanje ili kopiranje medijskih datoteka na Vaš uređaj. 58. reprodukovali. kao što su Vaš uređaj. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Sve lozinke držite u tajnosti i na bezbednom mestu. Vidite "Prikazujte i delite medija datoteke". a zatim i u ostalim uređajima koje nameravate da povežete na kućnu mrežu. kompatibilni PC računar. dalje od uređaja.Da biste koristili funkciju bežične LAN mreže u kućnoj mreži. pogledajte dokumentaciju tih uređaja. kompatibilni audio sistem ili TV prijemnik. ili ako u Galeriji izaberete opciju za prikazivanje. str. Koristeći hardversku WLAN pristupnu tačku ili WLAN ruter možete formirati kućnu mrežu i na nju povezati kompatibilne UPnP uređaje koji podržavaju bežičnu LAN mrežu. aktivirajte neku od metoda kripto zaštite u okviru opcije Režim zaštite WLAN-a tokom konfigurisanja Internet pristupne tačke. 166. odnosno ako izvršite pretragu drugih uređaja u folderu „Kućna mreža“. str. Kada konfigurišete svoju bežičnu LAN kućnu mrežu. odnosno audio sistem ili TV prijemnik opremljen kompatibilnim bežičnim multimedijskim prijemnikom. Za detalje. Vidite "Bežična LAN mreža". Vaš uređaj se povezuje na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtev za vezu od nekog drugog kompatibilnog uređaja. Kućnu mrežu možete da koristite i da biste prikazivali. Vidite "Pristupne tačke". str. Ovime se smanjuje mogućnost da se neko neželjen priključi toj adhok mreži. kopirali ili štampali kompatibilne medijske datoteke iz Galerije.

● Ime uređaja — Unesite ime za svoj uređaj pod kojim će se prikazivati ostalim kompatibilnim uređajima kućne mreže. morate da kreirate svoju WLAN kućnu Internet pristupnu tačku. isključite deljenje svojih datoteka sa drugim uređajima ili nemojte deliti privatne medijske datoteke. ili možete prekinuti sa definisanjem pristupne tačke i najpre uključiti zaštitu bežične LAN mreže. u glavnom prikazu aplikacije Kućni medij izaberite Opcije > Pokreni čarobnjak. primićete bezbednosno upozorenje. . 57. str. a zatim da konfigurišete podešavanja za kućnu mrežu u aplikaciji Kućni medij. Vidite "Podešavanja za kućnu mrežu". Kreiraj novo da biste definisali novu pristupnu tačku koja se automatski koristi kad koristite kućnu mrežu. Kad prvi put pristupite aplikaciji Kućni medij. > Kućni medij > Podešavanja. str. ● Kopiraj na — Izaberite memoriju u kojoj želite da čuvate kopirane medijske datoteke. Podešavanja za kućnu mrežu ● Pr. a zatim sledite uputstva na ekranu. str. 166. ili Prazno. pa naknadno aktivirati zaštitu bežične LAN mreže. str. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". morate da instalirate odgovarajući softver na PC računar. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Konfigurisanje podešavanja Galerija 57 kućnu mrežu. Da biste delili medijske datoteke sačuvane u Galeriji sa drugim kompatibilnim UPnP uređajima preko bežične LAN mreže. Ako vaša kućna mreža nema omogućene bezbednosna podešavanja za WLAN. 166.Ako bežično LAN povezivanje koristite u nekoj mreži koja je bez zaštite pomoću šifrovanja. Opcije vezane za kućnu mrežu nisu dostupne u aplikacijama pre nego što se konfigurišu podešavanja u aplikaciji Kućni medij. izaberite Alatke > Poveziv. Vidite "Pristupne tačke". 83. Da biste kasnije koristili čarobnjak za konfigurisanje. čarobnjak za konfigurisanje se otvara i pomaže Vam da definišete podešavanja kućne mreže za svoj uređaj. Softver se nalazi na CD-u ili DVD-u isporučenom sa vašim uređajem ili možete da ga preuzmete sa strana podrške za uređaj na Nokia Web sajtu. Vidite "Podešavanja veze".tačka kućne mreže — Izaberite Uvek pitaj ako želite da uređaj pita za pristupnu tačku kućne mreže svaki put kad se povezujete na kućnu mrežu. Nemojte prihvatati zahteve za povezivanje od nepoznatih uređaja. Da biste konfigurisali podešavanja za kućnu mrežu. Da biste povezali kompatibilni PC računar na kućnu mrežu. Možete nastaviti.

str. Prikažite medija datoteke koje se nalaze u Vašem uređaju Da biste prikazali svoje slike. a video i audio snimci se prikazuju samo na drugom kućnom mrežnom uređaju. ostali UPnP kompatibilni uređaji u kućnoj mreži mogu da prikažu i kopiraju datoteke koje ste izabrali za deljenje u folderu Slike i video. mrež. > Kućni medij > Deli sadržaj. 58. Ako aktivirate deljenje sadržaja. a zatim izaberite Opcije > Prikaži preko kuć. Izaberite Alatke > Poveziv. U Galeriji izaberite sliku. pa zatim nešto od sledećeg: Prikazujte i delite medija datoteke Da biste delili svoje medijske datoteke sa drugim UPnP kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. Nemojte aktivirati deljenje sadržaja pre nego što konfigurišete sva ostala podešavanja. Da biste prekinuli deljenje. sadržaja — Dopustite ili zabranite deljenje medijskih datoteka sa kompatibilnim uređajima. Da biste ažurirali sadržaj foldera. izaberite Opcije > Prekini prikazivanje. Izaberite neki kompatibilni uređaj na kojem će se prikazivati medija datoteka. kao što je kompatibilni TV. možete da vidite i kopirate medijske datoteke uskladištene na uređaju u drugoj kućnoj mreži ako to taj drugi uređaj dozvoljava. Da biste ažurirali sadržaj foldera. 58 . Čak i kada je deljenje sadržaja isključeno u vašem uređaju. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. Ukoliko ne želite da drugi uređaji pristupaju vašim datotekama. 3.Galerija Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja ● Delj. ● Muzika — Izaberite liste numera za reprodukciju za deljenje sa drugim uređajima ili pregledajte sadržaj za deljenje lista numera za reprodukciju. video snimke i audio snimke u uređaju u drugoj kućnoj mreži. Slike se prikazuju i na Vašem uređaju i na drugom kućnom mrežnom uređaju. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". ● Slike i video — Izaberite medijske datoteke za deljenje sa drugim uređajima ili pogledajte status deljenja slika i video snimaka. isključite deljenje. 2. uključite deljenje sadržaja. video snimak ili audio snimak. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. uradite sledeće: 1..

Da biste u svom uređaju (ili. Galerija 59 Prikažite medija datoteke koje se nalaze u drugom uređaju Da biste podesili jačinu zvuka prilikom reprodukcije video ili audio snimka. Savet: Možete da štampate slike sačuvane u Galeriji preko kućne mreže pomoću UPnP kompatibilnog štampača. na primer. 2. Na ekranu počinju da se prikazuju imena uređaja. uradite sledeće: 1. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Koji su tipovi datoteka na raspolaganju zavisi od funkcionalnih mogućnosti tog drugog uređaja. Da biste prestali sa deljenjem medijske datoteke. izaberite datoteku u Galeriji. skrolujte levo ili desno. izaberite Opcije > Razvrstaj. izaberite Nazad ili Stop (dostupno je prilikom reprodukcije video snimaka i muzike). str. Izaberite uređaj na kojem će biti prikazana ili reprodukovana datoteka. izaberite datoteku u drugom uređaju i željenu opciju kopiranja iz liste sa opcijama. Da biste sortirali pronađene datoteke. mrežu ili Prem. izaberite Opcije > Nađi. Pritisnite navigator i izaberite Pusti ili Prikaži. Da biste kopirali ili preneli datoteke iz drugog uređaja u svoj uređaj. 5. 54. . na kućnu mrežu. 6. Kopirajte medija datoteke 4. Vaš uređaj započinje traženje drugih kompatibilnih uređaja. 3. Da biste kopirali ili preneli medijske datoteke iz svog uređaja u drugi kompatibilni uređaj. na kompatibilnom TV prijemniku) prikazali medijske datoteke koje se nalaze u uređaju u drugoj kućnoj mreži. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Da biste pretražili datoteke prema različitim kriterijumima. a zatim izaberite Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. Izaberite neki uređaj iz liste. Izaberite vrstu medija sadržaja drugog uređaja koju želite da prikažete. > Kućni medij > Pregled kuće. Vidite "Štampanje slika". Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. i Na uređaju ili Preko kućne mreže. kao što je UPnP kompatibilni PC računar. Izaberite medijsku datoteku ili folder koji želite da prikažete. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno.

GPS terminal prima radio signale male snage od satelita i meri vreme putovanja signala. A-GPS je mrežni servis. Vaš uređaj poseduje interni GPS prijemnik. preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Prema tom vremenu putovanja signala. GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala. ukoliko nisu raspoloživa A-GPS podešavanja provajdera servisa. prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS) je globalni sistem za radio navigaciju koji se sastoji od 24 satelita i njihovih zemaljskih stanica koje kontrolišu rad satelita. Pomoćni podaci se preuzimaju sa servera servisa Nokia A-GPS samo kada je to potrebno. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). A-GPS). Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Na Potpomognuti GPS (A-GPS) se koristi za preuzimanje pomoćnih podataka preko veze za paketni prenos podataka.Pozicioniranje (GPS) Pozicioniranje (GPS) O GPS-u Globalni sistem za pozicioniranje (Global Positioning System. Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje servisa Nokia A-GPS service.Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. 60 Global Positioning System . zgrade. GPS prijemnik preračunava svoju lokaciju u reda veličine jednog metra. . Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija. što pomaže u izračunavanju Vaše trenutne lokacije kad Vaš uređaj prima signale od satelita. GPS uređaj ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne treba za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik. Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (Assisted GPS.

> Opšte > Pozicioniranje > Metod pozicioniranja. Pristupna tačka bežične LAN računarske mreže ne može da se koristi za ovaj servis. pomerite se na neko otvorenije mesto. pomerite uređaj pod uglom od oko 45 stepeni. O satelitskim signalima GPS prijemnik je smešten na vrhu uređaja. Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. iz uspravnog položaja. Pozicioniranje (GPS) 61 . tako da ima nezaklonjen pogled na nebo. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija. kao što je Bluetooth GPS. Da biste definisali pristupnu tačku za A-GPS. Morate da imate definisanu Internet pristupnu tačku za paketni prenos podataka u uređaju da biste preuzeli pomoćne podatke od servisa Nokia A-GPS. GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. razmotrite sledeće: ● Ako se nalazite u zatvorenom prostoru. ● Ako se nalazite napolju.Da biste omogućili ili onemogućili različite metode određivanja pozicije. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Kada koristite prijemnik. > Opšte > Pozicioniranje > Server pozicioniranja > Pristupna tačka. GPS prijemnik Ako Vaš uređaj ne može da pronađe satelitski signal. izađite napolje. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Internet pristupna tačka za paketni prenos podataka se traži kad se GPS prvi put koristi u vašem uređaju.

Ako je Vaš uređaj pronašao satelite. Provajderi servisa mogu da nude informacije o lokalnim temama. Uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da izračuna koordinate vaše lokacije. to je jači satelitski signal. pokušaj će biti prekinut. Ili u okviru aplikacije Mape izaberite Opcije > Pregled mape > GPS informacije. Kada vaš uređaj primi dovoljno podataka putem satelistskog signala da može da izračuna koordinate vaše lokacije. Međutim. traka će postati crna. > GPS podaci > Pozicija > Opcije > Status satelita.● Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog uređaja. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. str. to može da utiče na jačinu signala. Kada se izvrši početno preračunavanje. za svaki satelit se prikazuje traka u prikazu informacija o satelitima. ● Ukoliko su vremenski uslovi loši. a zatim izaberite Alatke > Poveziv. pritisnite . Status satelita Da biste proverili koliko satelita je pronašao Vaš uređaj i da li Vaš uređaj prima signale satelita. 61. kao što su . ● Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. ● Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. Vidite "GPS prijemnik" . tačnost je uglavnom veća kada se pronađe više satelita. Što je traka duža. Pozicioniranje (GPS) Zahtevi za pozicijom 62 Neki mrežni servis može da zatraži podatke o Vašoj trenutnoj poziciji.

podaci mape za tu oblast se automatski preuzimaju na vaš uređaj preko Interneta. o lokaciji. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". Neke mape mogu da budu unapred učitane na memorijskoj kartici vašeg uređaja. Da biste kasnije promenili podrazumevanu pristupnu tačku. koristite ili interni ili kompatibilni spoljni GPS prijemnik. planirati putanje od jedne do druge lokacije. tačka pristupa (prikazanu samo kada ste povezani na mrežu). str. Nova mapa se preuzima samo ukoliko se pomerite na oblast koja nije pokrivena već preuzetim mapama. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Vidite "Podešavanja pozicioniranja". usputna glasovna navigacija vozača & pešaka i usluga za davanje informacija o saobraćaju. Načine pozicioniranja koje koristi Vaš uređaj možete da definišete u podešavanjima uređaja. 60. . Mape Pritisnite O aplikaciji Mape Pri prvom korišćenju funkcije „Mape“. takođe određene lokacije možete sačuvati kao omiljene i poslati ih na kompatibilne uređaje. Kad pretražujete neku mapu u aplikaciji „Mape“. tražiti razne gradove i zemlje. ili izaberite opciju Odbaci da se takvi zahtevi odbijaju.Kada primite neki zahtev za pozicijom. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Za najtačnije informacije Takođe možete da kupite i dodatne usluge kao što su gradski vodiči. Pomoću PC softvera Nokia Map Loader možete da preuzmete dodatne mape u svoj uređaj. Pomoću funkcije „Mape“ možete videti svoju trenutnu lokaciju na mapi. na bazi podataka o poziciji Vašeg uređaja. 65. Vidite "Preuzmite mape". str. i izaberite Mape. u aplikaciji „Mape“ izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Podraz. Pozicioniranje (GPS) 63 vremenska situacija i stanje u saobraćaju. Savet: Takođe možete da preuzmete mape koristeći bežičnu LAN vezu. prikazuje se poruka koja identifikuje koji servis šalje taj zahtev. možda će biti potrebno da definišete neku Internet pristupnu tačku za preuzimanje kartografskih podataka za Vašu trenutnu lokaciju. str. Izaberite Prihvati da dopustite slanje podataka o svojoj poziciji. adrese i druge zanimljivosti. 163. Aplikacija „Mape“ koristi GPS. pregledati podatke o saobraćaju.

Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji je obezbeđen za korišćenje u ovom uređaju. pokušaj će biti prekinut. Vaša trenutna lokacija Pomeranje i zumiranje Pretražujte mape 64 Kad otvorite aplikaciju Mape. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete . to je GPS veza jača. boja crtice postaje zelena. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Upozorenje o romingu > Uključeno (prikazano samo kada ste onlajn). Kada uređaj pokušava da pronađe satelit. Jedna crtica predstavlja jedan satelit. primili obaveštenje. Ako želite da aplikacija „Mape“ automatski uspostavi Internet vezu kada je pokrenete. Mapa je podrazumevano orijentisana ka severu. Ukoliko prilikom poslednje sesije nije sačuvana pozicija. vaša trenutna lokacija je na mapi prikazana znakom . Da biste se kretali po mapi.Pozicioniranje (GPS) Da biste. Što je više zelenih crtica. levo ili desno. izaberite Opcije > Moja pozicija ili pritisnite 0 . Pokrivenost mapama se razlikuje od države do države. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita za uspostavljanje GPS veze. Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. aplikacija Mape vrši zumiranje na glavni grad zemlje u kojoj se nalazite na osnovu informacija koje uređaj prima od celularne mreže. Da biste uspostavili GPS vezu i zumirali svoju trenutnu lokaciju. u aplikaciji „Mape“. Kada pretražujete mapu na ekranu. Crvena igla kompasa prikazuje orijentaciju mape i u toku navigacije i rotira kada se orijentacija promeni. ona zumira lokaciju koja je sačuvana prilikom Vaše poslednje sesije. kada vaš uređaj registruje mrežu koja nije vaša matična mreža. ukoliko nije preuzeta tokom prethodnih sesija. crtica je žute boje. GPS indikator se prikazuje na ekranu. Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. dole. Kada je GPS veza aktivna. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Da. Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Istovremeno se preuzima mapa lokacije. pritisnite navigator gore.

Da biste odredili koliko prostora na memorijskoj kartici želite da koristite za čuvanje mapa ili Pozicioniranje (GPS) 65 mape. Da biste odredili koji se tipovi mesta prikazuju na mapi. Ove mape su besplatne. 3-D režimu. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. navigaciju i opšta podešavanja za mape. Da biste sprečili uređaj da automatski preuzima mape sa Interneta. na primer. ali njihovo preuzimanje može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Ne. Preuzmite mape Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Ovaj brojač pokazuje količinu mrežnog prometa kada pretražujete mape. Za neka geografska područja satelitske slike mogu da budu nedostupne. pritisnite * ili # . 3D mapa. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja. Satelit ili Hibrid. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete mape. Da biste podesili druga podešavanja za Internet. Da biste izabrali da li želite da prikazujete mape u 2-D režimu. izaberite Opcije > Režim mape > Mapa. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Boje > Dnevni režim ili Noćni režim. Za procenu rastojanja između dve tačke na mapi koristite priloženu razmeru. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Sistem jedinica > Metrički ili Britanski.Mape se automatski memorišu na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape). Da biste izabrali dnevni ili noćni prikaz mape. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. kada ste izvan matične celularne mreže. Prilagođavanje prikaza mape Da biste definisali merni sistem koji se koristi u mapama. kreirate putanje ili pretražujete onlajn lokacije. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. . ili drugih podataka vezanih za mape koje zahtevaju dodatni servisi. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Kategorije i željene kategorije. Kada pretražujete mapu na ekranu u aplikaciji „Mape“. Količinu prenetih podataka možete videti na brojaču podataka (kB) koji se prikazuje na ekranu. kao satelitsku sliku ili hibridni prikaz.

Možete ga koristiti i za preuzimanje glasovnih datoteka za postupnu navigaciju. u glavnom prikazu u polje za pretragu unesite naziv mesta ili željenu ključnu reč i izaberite Pretraži. Sačuvane mape se mogu izbrisati korišćenjem PC softvera Nokia Map Loader. Da biste uvezli adresu lokacije iz svojih kontakt informacija. Savet: Koristite Nokia Map Loader da biste izbegli nadoknadu za prenos podataka preko mobilne mreže. Izaberite željene mape ili datoteke govornog usmeravanja. prvo ga morate instalirati na kompatibilni PC. PC softver možete da preuzmete sa Interneta na adresi www. ili da biste započeli navigaciju (dodatna usluga). Da biste koristili Nokia Map Loader. Da biste pronašli lokaciju ili tačku koja vas zanima po ključnoj reči.com/ maps. Nokia Map Loader je računarski softver koji možete da koristite za preuzimanje i instaliranje mapa sa Interneta na kompatibilnu memorijsku karticu. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Maks. izaberite Opcije > Odaberi iz Kontakata. korišć. Povežite svoj uređaj sa PC računarom koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. upotr. Otvorite Nokia Map Loader u svom PC računaru. Kada se memorija napuni. kart. . mem.nokia. Nokia Map Loader koristi podatke iz istorije aplikacije „Mape“ da bi proverio verziju mape koju treba preuzeti. pritisnite navigator i izaberite željenu opciju. 1. Pronađite neko mesto Nakon što instalirate PC softver na svoj PC računar. Nokia Map Loader 3. Ova opcija je dostupna samo kada je kompatibilna memorijska kartica stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape. Morate da koristite aplikaciju „Mape“ i pregledate mape barem jedanput pre nego što upotrebite softver Nokia Map Loader. mem. brišu se podaci najstarije mape. koristili lokaciju na mapi kao početnu tačku za pretraživanje okoline. a zatim ih preuzmite i instalirajte na svoj uređaj. za planiranje rute ili prikaz detalja. uradite sledeće: 66 Da biste. Izaberite Prenos podataka kao režim USB veze. Pratite uputstva na ekranu.. Nokia Map Loader proverava verziju podataka mape koje treba preuzeti. 2. > Maks. da biste preuzeli mape. na primer.Pozicioniranje (GPS) datoteka za glasovnu navigaciju.

Da biste poslali snimak. Pozicioniranje (GPS) 67 Da biste pretraživali mesta i zanimljivosti u svojoj oblasti po kategorijama. Preuzeti vodiči automatski se čuvaju u vašem uređaju. Da biste lokaciju sačuvali kao omiljeno mesto. Dodatni servisi za aplikaciju Mape Da biste sačuvano mesto poslali na kompatibilni uređaj. možete kupiti licencu za servis postupne glasovne navigacije vozača & pešaka i uslugu za pružanje informacija o saobraćaju i sve to koristiti u aplikaciji „Mape“. Prva izabrana tačka zaustavljanja je polazna tačka. Ako pretražujete po adresi. u prikazu mesta pritisnite navigator i izaberite Pošalji. informacija će biti pretvorena u običan tekst. Lokaciju možete da sačuvate u putanju ili u kolekciju. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj snimak mape. Licenca za vodič ili navigaciju koju kupite može da se prenese na drugi uređaj. pritisnite navigator i izaberite Premesti. a zatim izaberite kategoriju. Lokacija će biti dodata u putanju. Da biste napravili snimak svoje lokacije. unesite naziv za mesto i izaberite OK. Da biste pregledali sačuvana mesta. Licenca za navigaciju važi za određeni region (za region koji je izabran prilikom kupovine licence) i može da se koristi samo u izabranoj oblasti. otvorite fotografije i izaberite opciju slanja iz aktivne trake sa alatkama ili iz menija opcija. Možete kupiti licencu i preuzeti različite tipove vodiča. Da biste promenili redosled tačaka zaustavljanja. Da biste prikazali istoriju pretraživanja. morate uneti grad i državu. Takođe možete da koristite i adrese koje ste sačuvali na kartici kontakta u kontaktima. na željenoj lokaciji pritisnite navigator. izaberite Opcije > Omiljeno. a zatim izaberite način slanja. ali jedna licenca može biti u datom trenutku aktivna samo na jednom uređaju. Ako mesto pošaljete u tekstualnoj poruci. pritisnite navigator i izaberite Dodaj u maršrutu.Da biste planirali putanju do odredišta. Planiranje putanje . izaberite Opcije > Omiljeno > Moja mesta. kao što su vodiči kroz gradove ili putnički vodiči. izaberite Opcije > Pretraži. za razne gradove. mesta koja ste prikazali na mapi i putanje i kolekcije koje ste napravili. izaberite Opcije > Dodaj tačku maršrute. Takođe. a zatim željenu opciju. dođite do željenog odredišta. Snimak se čuva u aplikaciji „Fotografije“. izaberite Dodaj u Moja mesta. Da biste dodali još lokacija u putanju.

. Vidite "Preuzmite mape". izaberite Opcije > Dodatne usluge > 2 Šetnja. Osim toga. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. ili 2 Šetnja. Takođe možete da preuzmete datoteke glasovnog navođenja koristeći Nokia Map Loader. Navigacija pešaka se od navigacije vozača razlikuje na više načina: Na putanji pešaka zanemaruju se sva ograničenja vezana za navigaciju vozila. Satelitski prikaz je dostupan samo za navigaciju pešaka. a obuhvaćene su oblasti kao što su pešačke zone i parkovi. Da biste kupili servis za navigaciju vozača & pešaka ili samo navigaciju za pešake. 65. a zaobilazi autoputeve i slične saobraćajnice.Pozicioniranje (GPS) Informacije u vodičima i informacije o saobraćaju i sličnim uslugama generišu treća lica nezavisna od kompanije Nokia. navigacija se obustavlja i nastavlja kada se brzina vrati u dozvoljene granice. Nikad se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute informacije i usluge sličnog tipa. Umesto glasovne navigacije koriste se strelice. od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku. Usputna navigacija i glasovno navođenje nisu dostupni u navigaciji za pešake. str. Ako se dozvoljena brzina prekorači. nepotpune i nedostupne. 68 Da biste kasnije promenili jezik u glavnom prikazu aplikacije „Mape“. a mala strelica na dnu ekrana usmerena je prema odredištu. na primer. Dužina putanje za pešake ograničena je na 50 kilometara (31 milju) i brzinu hodanja od 30 km/h (18 milja/čas). Možete da platite ovaj servis kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder vaše celularne mreže). jednosmerne ulice i zabrane skretanja. Informacije mogu u određenom meri biti netačne. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Upravljanje Navigacija do željenog odredišta Da biste započeli navigaciju do željenog odredišta koristeći GPS. Da biste kupili uslugu za navigaciju pešaka. a zatim preuzmite datoteke glasovnog navođenja za izabrani jezik. ova navigacija daje prioritet pešačkim stazama i neprometnim saobraćajnicama. Navigacija pešaka Navigacija Navigacija vozača Kad budete prvi put koristili navigaciju za vozače. Da biste kupili uslugu za navigaciju vozača & pešaka. glasom i jezik. Velika strelica pokazuje putanju. i šet. izaberite neku lokaciju na mapi ili neki . i šet.

Pritisnite 2 da biste ponovili glasovnu komandu. Svaki taster na tastaturi odgovora jednoj opciji u prikazu. Da biste ih izbegli. prikazan je meni sa dvanaest opcija. o saobr. . Da biste prekinuli navigaciju. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Ažur. pritisnite navigator. Ovi događaji se na mapi prikazuju u vidu trouglova kao znakom upozorenja i linijskim indikatorima. Vodiči Pozicioniranje (GPS) 69 od rezultata na listi. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 0 Vod. hotelima i drugim stvarima koje vas Da biste ažurirali informacije o saobraćaju. inf. izaberite Opcije > Dodatne usluge > Informacije o saobraćaju. 3 da biste prešli sa dnevnog režima na noćni i obrnuto. mar. pritisnite Stop. Da biste prikazali informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da prouzrokuju zastoje ili da vas spreče da stignete na odredište. o saobraćaju. Da biste kupili licencu za uslugu informisanja o saobraćaju u realnom vremenu. Da biste definisali koliko često se vrši automatsko ažuriranje informacija o saobraćaju. izaberite Ažur. u toku navođenja pritisnite Opcije. Preuzimanje dodatne usluge može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. a zatim Opcije > Vožnja do tamo ili Hodaj do. Da biste izabrali opcije navigacije. izaberite Informacije o saobraćaju Da biste automatski napravili alternativnu putanju u slučaju da se dogodi nešto što bi moglo da dovede do zastoja ili da vas spreči da stignete na odredište. Usluga obezbeđuje informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da utiču na vaše putovanje. zbog saobr.. Da biste kupili i preuzeli u svoj uređaj razne vrste vodiča kao što su gradski i turistički vodiči za razne gradove. 4 da biste sačuvali trenutno mesto itd. Opcije > Informacije o saobraćaju. Ako je aktivna navigacija za vozače. inf. pritiskajte navigator nalevo ili nadesno. > Automatski. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Pr. Vodiči pružaju informacije o zanimljivostima. restoranima..Da biste u toku navigacije prelazili sa jednog prikaza na drugi. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Da biste prikazali više informacija o događaju i moguće opcije za promenu putanje. možete koristiti automatsko preusmeravanje na drugu putanju.

izaberite Opcije > Novi orijentir. i izaberite Alatke > Poveziv. izaberiteTrenutna pozicija. Orijentiri Pritisnite Orijentiri. kao i da kreirate nove kategorije. . kao i da im dodajete podatke. dođite do tog orijentira u Orijentirima i izaberite Opcije > Dodaj kategoriji. pa je izaberite. unesite svoje ime i e-adresu i izaberite OK. Da biste potvrdu narudžbine primili putem e-poruke. Da biste jedan ili više orijentira poslali na neki kompatibilni uređaj. GPS koordinate se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. dvaput izaberite OK. Automatski se započinje kupovina. Vodiče možete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder servisa mobilne mreže). Da biste kreirali novi orijentir. Da biste vršili izmene ili dodavali podatke memorisanog orijentira (recimo. izaberite Unesi ručno. Dođite do željenog polja. vodiči se moraju preuzeti i kupiti. kao što je adresa. Da biste ručno uneli podatke pozicije. Da biste potvrdili kupovinu. Da biste pretraživali preuzeti vodič. Da biste orijentir dodali u neku kategoriju. kao što su GPS podaci i Mape. pa unesite podatke. Dođite do svake kategorije u koju želite da dodate taj orijentir. Svoje orijentire možete da razvrstavate po prethodno definisanim kategorijama. izaberite Opcije > Pošalji. na Moji vodiči kartici u meniju „Vodiči“ izaberite vodič i potkategoriju (ako je dostupna). Da biste u svoj uređaj preuzeli novi vodič. u meniju „Vodiči“ izaberite željeni vodič i Preuzmi > Da. Da bi se mogli koristiti. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni. skrolujte desno u Orijentirima i izaberite Opcije > Izmeni kategorije. dođite do tog orijentira. ulica i broj). izaberite Opcije > Navigacija kartom. Svoje memorisane orijentire možete da koristite u drugim kompatibilnim aplikacijama. kao što je "poslovno". Memorisane lokacije možete da razvrstavate po različitim kategorijama. Da biste vršili izmene postojećih i kreirali nove kategorije orijentira. Da biste kreirali trasu do te lokacije.Pozicioniranje (GPS) mogu interesovati. Da biste uputili zahtev za davanje pozicije Vaše trenutne lokacije. Da biste orijentire videli na mapi. > 70 Koristeći Orijentire možete u svoj uređaj memorisati podatke o poziciji određenih lokacija. izaberite Opcije > Prikaži na karti.

se ignorišu. Pri preračunavanju rastojanja. ne uzima se u obzir visinska razlika. podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta. > GPS podaci > Navigacija. Usmeravanje na trasi je aktivno jedino dok se krećete. GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke. GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije. Dobijte podatke o poziciji Pozicioniranje (GPS) 71 Orijentiri koje primite se smeštaju u folder Primljeno u Porukama. Međutim.GPS podaci Pritisnite podaci. Ukoliko ga startujete u zatvorenom Usmeravanje na trasi Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. izaberite Opcije > Postavi odredište i neki orijentir kao odredište. > GPS Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. . Na ekranu se prikazuje procena preciznosti lociranja. Moguće prepreke na trasi. obrisali. Crvena loptica označava smer ka odredištu. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. prostoru. > GPS podaci > Pozicija. preciznost je generalno bolja kada se pronađeno više satelita. Da biste mogli da koristite GPS podatke. U prikazu pozicije možete pogledati informacije o svojoj trenutnoj lokaciji. GPS prijemnik Vašeg uređaja mora da primi podatke o poziciji od najmanje četiri satelita da bi izvršio preračunavanja koordinata Vaše lokacije. mereno po pravoj liniji. Da biste postavili odredište svog puta. odredište postavljeno za putovanje. Kada se izvrši početno preračunavanje. Usmeravanje na trasi koristi rotirajući kompas na ekranu uređaja. Usmeravanje na trasi je osmišljeno da prikazuje trasu koja je najpribližnija pravoj liniji kao i najkraće rastojanje do odredišta. kao što su zgrade i prirodne prepreke. Usmeravanje na trasi startujte na otvorenom prostoru. Izaberite Prekini navigaciju da biste poništili. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. a približno rastojanje do njega se prikazuje unutar prstena kompasa. ili unesite koordinate za geografsku širinu i dužinu. i izaberite Alatke > Poveziv.

Orijentiri su memorisane lokacije sa više informacija. prosečnu i najveću brzinu. a Prekini da biste ga deaktivirali. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala. Izaberite Restartuj da biste i odometar i ukupno vreme postavili na nulu. Izaberite Opcije > Počni da biste aktivirali preračunavanje dužine puta. i može doći do grešaka u zaokruživanju. Izaberite Resetuj da biste postavili na nulu dužinu puta. i oni se mogu koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama kao i razmenjivati među kompatibilnim uređajima.Pozicioniranje (GPS) 72 Da biste svoju trenutnu lokaciju sačuvali kao orijentir. izaberite Opcije > Sačuvaj poziciju. i započeli novi proračun. Merač puta Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. vreme. . > GPS podaci > Dužina puta. Merač pređenog puta ima ograničenu preciznost. Izračunate vrednosti ostaju na ekranu. Ovu funkciju koristite na otvorenom prostoru kako biste primali bolji GPS signal.

Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. Savet: Za prikaz informacija o raznim uslugama koje nudi Nokia. da biste sačuvali slobodnu memoriju. u toku pretraživanja. morate imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku u svom uređaju. ili ručno unesite njenu adresu u polje ( ) i pritisnite navigator. Da biste uneli adresu Web stranice koju želite da posetite izaberite Opcije > Idi na Web adresu. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. Ako Vašem uređaju ponestane memorije dok učitava takve strane. što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. kao Savet: Da biste posetili neku Web stranu koju ste memorisali kao marker u prikazu markeri. pa zatim izaberite neki marker. Web pretraživač 73 .Web pretraživač Koristeći Web pretraživač možete da prikazujete Web strane na Internetu pisane u HTML jeziku onako kako su izvorno kreirane. pritisnite 1. Da biste pretraživali Web stranice bez grafike. i izaberite Web. Neke Web strane mogu da sadrže grafičke ili audio objekte koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. Da biste pretraživali Web. Da biste pretraživali neku stranu. grafički sadržaji se neće prikazati. izaberite Opcije > Podešavanja > Strana > Učitaj sadržaj > Samo tekst. Pretražujte Web Pritisnite Prečica: Da biste startovali pretraživač. u prikazu markeri izaberite neki marker. Takođe možete da prikazujete i Web strane koje su posebno kreirane za mobilne uređaje a koje koriste XHTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language) jezik. pritisnite i držite 0 u režimu pripravnosti. u prikazu markera koristite unapred sačuvane Nokia markere.

Da biste otišli na neku prethodno posećenu stranu. Možete sačuvati strane i pretražiti ih kasnije kada budete oflajn. pa iz liste izaberite pretraživač. Da biste sačuvali Web adresu trenutne stranice kao marker. a da pretraživač ostane otvoren u pozadini. ● Pritisnite 2 da biste potražili ključne reči na trenutnoj strani. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. Da biste koristeći Visual history prikazali snimke strana koje ste posetili u toku trenutne sesije pretraživanja. izaberite Opcije > Opcije pretraživ. Da biste se ponovo vratili u pretraživač. ● Pritisnite 8 da Vam se prikaže kompletna trenutna strana. izaberite Opcije > Sačuvaj kao marker.Web pretraživač Da biste preuzeli najnoviji sadržaj stranice sa servera. izaberite Opcije > Prozor > Blokiraj iskačuće ili Dopusti iskačuće pr. Da biste sačuvali stranicu dok pretražujete. pritisnite dvaput ili taster "završi". izaberite Nazad (na raspolaganju je ako je opcija Lista istorije uključena u podešavanjima pretraživača i trenutna strana nije prva strana koju posećujete). ● Pritisnite 0 da biste otišli na početnu stranicu (ako je to definisano u podešavanjima). Traka sa alatkama pretraživača Traka sa alatkama pretraživača pomaže Vam da izaberete najčešće korišćene funkcija pretraživača. izaberite Opcije > Markeri > Sačuvane stranice. 74 Prečice u toku pretraživanja Da biste dozvolili ili sprečili automatsko otvaranje više prozora. Savet: Da biste se vratili u režim pripravnosti. Takođe. ● Pritisnite 9 da biste uneli neku novu Web adresu. ● Pritisnite 5 da Vam se prikaže lista svih otvorenih prozora. . Da biste pristupili stranicama koje ste sačuvali. pritisnite i držite . izaberite Opcije > Servisne opcije (ako je to podržano na Web stranici). > Ažuriraj. sačuvane strane možete grupisati u foldere. izaberite tu stranu.. ● Pritisnite 3 da biste se vratili na prethodnu stranu. Da biste otvorili podlistu komandi ili radnji za stranicu koja je otvorena. ● Pritisnite * i # da biste zumirali ili umanjili stranicu. ● Pritisnite 1 da biste otvorili svoje markere. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj stranicu.

protokole. gore ili dole. . Kretanje po stranama Web izvodi su xml datoteke na Web stranama koje "veb-blogeri" i novinske agencije koriste da. ● Nađi — Potražite ključne reči na trenutnoj strani. takođe možete da koristite Opšti prikaz stranice da biste videli koje se sve informacije nalaze na datoj strani. levo ili desno. desno. ● Ažuriraj — Osvežite stranu. Da biste pronašli željeni deo na strani. prekinite da skrolujete. Da biste izabrali neku funkciju. kao i da se pretplatite na neki Web izvod. izaberite Opcije > Podešavanja > Opšte > Mini mapa > Uključen. Blog i Wiki stranama. Najveći broj Web izvoda koristi RSS i Atom tehnologije. Mini mapa i opšti prikaz strane Vam mogu pomoći da se krećete po Web stranama koje sadrže veliku količinu informacija. Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs) Web pretraživač 75 Da biste otvorili traku sa alatkama. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. skrolujte levo. izaberite neku od narednih opcija: Kada pretražujete neku Web stranu koja sadrži veliku količinu informacija. u formi novinskih izvoda. ● Opšti prikaz stranice — Pogledajte opšti prikaz trenutne Web strane. pritisnite i držite navigator na nekom praznom delu Web strane. Mini mapa se gasi i ostavlja Vas na željenoj lokaciji.● Često korišćeni linkovi — Vidite listu Web adresa koje često posećujete. a krećete se po obimnoj Web strani. dole. skrolujte gore. ● Pretplata na Web izvode (ukoliko je dostupno) — Vidite listu Web izvoda koji su na raspolaganju na datoj Web strani. najnovijih vesti. recimo. Dnevnici (Blogs) ili Web dnevnici (weblogs) su dnevnici na Internetu. Kada je Mini mapa uključena u podešavanjima pretraživača. dele udarne naslove ili cele tekstove. pritisnite 8. skrolujte levo ili desno. Za kretanje po Mini mapi. Da bi Vam se prikazao opšti prikaz trenutne strane. Da biste se pomerali u okviru trake sa alatkama. Kada pronađete željeno mesto. Da biste uključili Mini mapu. pritisnite navigator. Web izvodi se najčešće nalaze na Web. U traci sa alatkama. Mini mapa se otvara i daje opšti prikaz Web strane koju pretražujete.

na primer. uradite sledeće: 76 . Vidžete možete da preuzmete pomoću aplikacije Preuzmi! ili sa Interneta. Pretraživanje sadržaja Da biste definisali kako će se Web izvodi ažurirati. slike. logotipi operatora. Da biste išli na sledeće pronađeno. Izaberite link. Da biste se vratili na predhodno pronađeno. izaberite Opcije > Pretplata.mp3 datoteka može da bude sačuvana u Galeriji. u prikazu markeri izaberite Web izvodi. pa zatim izaberite Opcije > Osveži. teme i video snimci. izvode sa vestima i druge informacije. Vidžeti Preuzimanje i kupovina sadržaja Web pretraživač podržava vidžete (mrežni servis). Ove stavke mogu biti besplatne ili ih kupujete. 1. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao posebne aplikacije u folderu Aplikacije. Da biste preuzeli neku stavku.Web pretraživač Web aplikacija automatski otkriva da li neka Web strana sadrži i Web izvode. skrolujte nadole. kao što su izveštaji o vremenu. Savet: Da biste potražili ključne reči na datoj strani. preuzeta fotografija ili . skrolujte na gore. Da biste se pretplatili na Web izvode. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. Da biste tražili ključne reči. Preuzete stavke obrađuju njima odgovarajuće aplikacije u Vašem uređaju. Vidžeti su male web aplikacije pomoću kojih na svoj uređaj možete da preuzmete multimedije. brojeve telefona ili email adrese u okviru trenutne Web strane. Možete da preuzimate stavke kao što su tonovi zvona. izaberite ga. izaberite Opcije > Nađi i željenu opciju. Kada su aktivni u pozadini. Da biste videli Web izvode na koje ste pretplaćeni. pritisnite 2. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. izaberite Opcije > Podešavanja > Web izvodi. Da biste ažurirali neki Web izvod. Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i za Web pretraživač. neki vidžeti mogu na vašem uređaju automatski da ažuriraju informacije.

markeri. Markeri Web takođe vodi i evidenciju o Web stranama koje ste posetili tokom pretraživanja. . adrese koje primite u sklopu poruke možete da memorišete kao markere. kao i da šaljete memorisane markere. Web izvodi koriste tehnologije RSS i Atom. pritisnite 1 ili izaberite Opcije > Markeri. URL adrese možete da memorišete kao markere u toku pretraživanja Interneta. prikazuje se lista tekućih i dovršenih preuzimanja iz sesije pretraživanja koja je u toku. Da biste izmenili detalje nekog markera. Pažljivo pročitajte sve informacije. Takođe. U listi dođite do neke stavke i izaberite Opcije da biste obustavili trenutno aktivna preuzimanja. mrežnim komunama koje nude najnovije vesti i rezimee članaka. Da biste tokom pretraživanja pristupili prikazu markera. na ličnim Web dnevnicima. prikazujete sadržaje memorisanih strana. Web aplikacija Vam omogućava da u toku pretraživanja memorišete Web strane. Web izvodi se najčešće nalaze na Web stranama velikih novinskih agencija. izaberite Opcije > Preuzimanja. Da biste menjali listu.4. izaberite odgovarajuću opciju (na primer. da biste otvorili. URL adresu Web strane koju želite da posetite možete i direktno da unesete u polje ( ). Kad počnete sa preuzimanjem. kada niste povezani na Internet. Izaberite odgovarajuću opciju da biste kupili datu stavku (recimo. kao što je njegov naziv. markeri možete da vidite listu posećenih Web strana. Informacije i servisi kojima pristupate čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata. Prikaz markera otvara se kada otvorite Web aplikaciju. 3. Da biste nastavili ili prekinuli preuzimanje. U prikazu markeri možete i da otvarate ostale foldere pretraživača. označava početnu stranu definisanu za podrazumevanu pristupnu tačku. tj. izaberite Opcije > Menadžer markera > Izmeni. sačuvali ili izbrisali dovršena preuzimanja. U folderu Sačuvane stranice možete da u oflajn režimu. "Kupi"). U folderu Auto. Pražnjenje keš memorije Web pretraživač 77 2. Možete birati Web adrese iz liste ili iz grupa markera u folderu Auto. U Web izvodi možete da vidite memorisane linkove (veze) do Web izvoda i dnevnika na koje ste se pretplatili. "Prihvati" ili "Otkaži").

izaberite Opcije > Alatke > Raskini vezu. Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. ● Pristupna tačka — Promenite podrazumevanu pristupnu tačku. ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.Web pretraživač Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. mogu biti potrebni bezbednosni sertifikati. pritisnite jednom taster "završi". pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Web. poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke. ili pokušavali da pristupite. izaberite Opcije > Obriši podatke privat. recimo za bankarske servise. Da biste ostavili pretraživač u pozadini. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem. Prekinite vezu Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Da biste raskinuli vezu i tu stranu pratili u oflajn režimu. pritisnite i držite taster "završi". Ako ste pristupali. a da biste raskinuli vezu i zatvorili pretraživač. > Obriši "kolačiće". Za neke servise. Web podešavanja Pritisnite Opšta podešavanja 78 Izaberite Opcije > Podešavanja. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u . Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju. izaberite Opcije > Izađi. prenos podataka između ovog uređaja i Internet mrežnog prolaza ili servera je šifrovan. Da biste prekinuli vezu. > Obriši keš. Bezbednost veze Ako je ikonica bezbedne veze ( ) prikazana u toku veze. Da biste obrisali informacije i podatke koje mrežni server prikuplja o Vašim posetama raznim Web stranama. Da biste obrisali keš memoriju. izaberite Opcije > Obriši podatke privat.

markeri. 75. Vidite "Kretanje po stranama". i koliko često želite da se oni ažuriraju. učitavanje — Ako želite da se Web strane automatski osvežavaju u toku pretraživanja. izaberite Uključeno. izaberite Isključeno. forme — Ukoliko ne želite da se podaci koje unosite u razne obrasce na Web stranama memorišu i koriste kod naredne posete tim stranama. Lista istorije — Da biste u toku pretraživanja pritiskom na taster Nazad mogli da vidite listu strana koje ste posetili u toku te sesije pretraživanja. ● Automatsko ažuriranje — Definišite da li želite da se Web izvodi ažuriraju automatski. ažur. izaberite Opcije > Alatke > Preuzmi slike. Ako izaberete Samo tekst. izaberite Sakrij folder. ● Blokiraj iskačuće — Dopustite ili sprečite automatsko otvaranje različitih "iskačućih" prozora u toku pretraživanja. Početna strana — Definišite početnu stranu. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. ● Kolačići — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje „kolačića”. . ali da folder sakrijete iz prikaza markeri. kreirate. — Sakrijte ili prikažite sigurnosna upozorenja. Java/ECMA skript — Omogućite ili onemogućite korišćenje skriptova. Podešavanja privatnosti ● Učitaj sadržaj — Izaberite da li želite da preuzimate slike i druge objekte u toku pretraživanja. uključite opciju Lista istorije. ● Veličina ekrana — Izaberite puni ekran ili normalni prikaz iz liste opcija. str. Sigurnosna upozor. ● Automatski markeri — Omogućite ili onemogućite automatsko sakupljanje markera. ● Prist. Mini mapa — Uključite ili isključite Mini mapu. Ova opcija je Podešavanja Web izvoda Web pretraživač 79 ● Auto. — Izaberite željenu pristupnu tačku za ažuriranje. kodni raspored — Ako se slovni znakovi ne prikazuju ispravno. ● Veličina slova — Definišite veličinu karaktera koja će se koristiti za prikaz Web strana. da biste kasnije u toku pretraživanja preuzli slike i objekte. Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima Web izvode može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. izaberite drugi kodni raspored koji odgovara jeziku trenutne strane.● ● ● ● ● Podešavanja strane Vašem uređaju od strane provajdera servisa. vršite njihove izmene ili da ih brišete. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa informacijama o cenama prenosa. Ako želite da se nastavi memorisanje posećenih Web strana u folder Auto. ● Čuvanje podat. ● Prim. pon. tačka za auto.

Web pretraživač 80 dostupna samo kada je Automatsko ažuriranje uključeno. .

Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". Povezivanja 81 . morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za WLAN. Osnovne informacije o WLAN vezi WLAN povezivanja Da biste koristili WLAN. Bežična LAN mreža ● Metode kripto zaštite: WEP (wired equivalent privacy.4 GHz Vaš uređaj podržava bežično povezivanje na lokalne računarske mreže (WLAN mreža). Ove funkcionalne mogućnosti se mogu koristiti jedino ako ih podržava računarska mreža. Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) sa enkripcionim ključevima dužine do 128 bita. Da biste koristili WLAN. Upotreba funkcija koje koriste WLAN ili funkcija kojima je dozvoljeno da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije. Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze.11b/g ● Rad na 2. postoje ograničenja upotrebe bežične LAN mreže. str. Vaš uređaj podržava naredne funkcionalne mogućnosti WLAN mreže: ● standard IEEE 802.Povezivanja Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet ili za povezivanje sa nekim drugim kompatibilnim uređajem ili računarom. povećava energetske zahteve i skraćuje trajanje baterije. ova mogućnost mora biti dostupna na odgovarajućoj lokaciji i Vaš uređaj mora biti povezan na WLAN.1x. 83. U nekim zemljama. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima. kao u Francuskoj. WPA (Wi-Fi zaštićeni pristup) i 802. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima. Koristeći WLAN mrežu svoj uređaj možete povezivati na Internet kao i sa kompatibilnim uređajima koji poseduju mogućnost WLAN umrežavanja.

Povezivanja

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, u pasivnom režimu unesite *#62209526#.

WLAN čarobnjak

WLAN čarobnjak Vam pomože da se povežete na neku WLAN mrežu kao i da upravljate svojim WLAN vezama. WLAN čarobnjak prikazuje status Vaših WLAN veza u režimu aktivne pripravnosti. Da biste videli opcije koje su na raspolaganju, dođite u red u kojem je prikazan status i izaberite ga.

82

Da biste započeli pretragu dostupnih WLAN mreža, izaberite status i Potraži WLAN. Da biste isključili skeniranje WLAN mreža, izaberite status i WLAN skeniranje je isklj..

Ako je skeniranje WLAN mreža isključeno i niste povezani ni na jednu WLAN mrežu, prikazuje se WLAN skeniranje je isklj.. Da biste uključili skeniranje dostupnih WLAN mreža, izaberite status i pritisnite navigator.

Ako ste povezani na WLAN, prikazuje se ime IAP tačke. Da biste startovali Web pretraživač preko te IAP tačke, izaberite status, pa zatim Nastavi sa pretraž. Weba. Da biste raskinuli vezu u WLAN mreži, izaberite status, pa zatim Prekini WLAN vezu.

Ako izaberete neku obezbeđenu WLAN mrežu, od Vas će se tražiti da unesete odgovarajuće pristupne lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravno ime mreže (SSID, identifikator skupa servisa). Da biste kreirali novu pristupnu tačku za skrivenu WLAN mrežu, izaberite Novi WLAN.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, ako se prikazuje, na primer, WLAN mreža pronađena, da biste kreirali IAP tačku i pokrenuli Web pretraživač da koristi tu IAP tačku, izaberite status i Pokreni pretr. Weba.

WLAN Internet pristupne tačke
Pritisnite Izaberite Opcije, pa zatim nešto od sledećeg:

i izaberite Alatke > WLAN Čarob.

U adhok režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Možete koristiti i Menadžer veze da kreirate Internet pristupne tačke. Vidite "Aktivirajte data veze", str. 83.

● Razdvoji WLAN mreže — Filtriranjem izbacite WLAN mreže u listi pronađenih mreža. Izabrane mreže su izbačene kada sledeći put aplikacija bude tražila WLAN mreže. ● Detalji — Vidite detalje neke mreže koja je prikazana u listi. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazuju se detalji veze. ● Definiši pristup. tačku — Kreirajte Internet pristupnu tačku (IAP) u WLAN mreži. ● Izmeni pristupnu tačku — Uredite detalje postojeće IAP tačke.

Menadžer veza

Aktivirajte data veze

U prikazu aktivnih data veza možete da vidite otvorene veze za prenos podataka (data veze): data pozivi veze za paketni prenos podataka

Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Akt. data veze.

WLAN povezivanja

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhok.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN

Da biste završili vezu, izaberite Opcije > Raskini vezu. Da biste zatvorili sve trenutno otvorene veze, izaberite Opcije > Raskini sve veze.

Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, i tako dalje.

Da biste videli detalje neke veze, izaberite Opcije > Detalji. Koji se detalji prikazuju zavisi od tipa veze.

Povezivanja
83

Da biste aplikaciji WLAN čarobnjaka pristupili iz menija, pritisnite i izaberite Alatke > WLAN Čarob..

mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

Povezivanja

Raspoložive WLAN mreže

Pritisnite , pa izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Raspol. WLAN.

kompatiblnim štampačom kako biste štampali slike koristeći opciju Štampanje slika. S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Prikaz raspoloživih WLAN mreža prikazuje listu WLAN mreža unutra dometa, njihov mrežni režim (infrastrukturni ili adhok) i indikator jačine signala. označava kriptovane mreže, a da li Vaš uređaj ima neku aktivnu vezu u mreži. Da biste videli detalje neke mreže, izaberite Opcije > Detalji.

Da biste kreirali Internet pristupnu tačku u nekoj mreži, izaberite Opcije > Definiši prist. tačku.

Bluetooth povezivanje

84

Možete da se povežete bežično sa ostalim kompatibilnim uređajima koristeći Bluetooth povezivanje. Kompatibilni uređaji uključuju mobilne telefone, računare i dodatke kao što su slušalice i kompleti za kola. Bluetooth povezivanje možete koristiti za slanje slika, video snimaka, muzike, audio snimaka i beleški, a možete i bežično da se povežete sa kompatibilnim PC računarom (na primer, da biste prenosili datoteke) ili

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 2,0, koje podržavaju sledeće načine rada: Advanced Audio Distribution Profile (Napredna audio razmena), Audio/Video Remote Control Profile (Daljinska kontrola audija i videa), Basic Imaging Profile (Osnovno slikanje), Basic Printing Profile (Režim osnovnog štampanja), Dialup Networking Profile (Pristup mreži biranjem priključnog telefonskog broja), File Transfer Profil (Prenos datoteka), Headset Profile (Mikrotelefonska kombinacija), Handsfree Profile (Hendsfri - rad bez upotrebe ruku), Human Interface Device Profile (Profil interfejsa između čoveka i uređaja), Object Push Profile (Distribucija objekata na inicijativu servera), SIM Access profile (Pristup SIM kartici) i Synchronization Profile (Sinhronizacija). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem

Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa. povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje. ● Režim eksterni SIM — Da biste omogućili da drugi uređaj. Nemojte vršiti uparivanje sa nepoznatim uređajima. Da biste svoj uređaj "sakrili" od drugih uređaja. Na primer. Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Ovo štiti Vaš uređaj od opasnog sadržaja. > Skriven. da biste kontrolisali ko može da pronađe Vaš uređaj i poveže se sa njim. niti prihvatati zahteve za povezivanje sa njima. . Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj. ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije. str. recimo kompatibilni komplet za automobil. Izaberite neku od narednih opcija: ● Bluetooth — Da biste uspostavili bežičnu vezu sa nekim kompatibilnim uređajem. Ne možete da koristite Bluetooth vezu kad je aparat zaključan. Podešavanja Pritisnite Bezbednosni saveti Pritisnite Kada aplikaciju otvorite prvi put. Da biste isključili Bluetooth povezivanje. Vidite "Režim eksterni SIM". izaberite Uključen. ● Ime mog telefona — Izmenite ime koje se prikazuje drugim uređajima sa Bluetooth vezom. 87. Vidite "Telefon i SIM kartica". Kada ne koristite Bluetooth povezivanje. prvo podesite Bluetooth vezu na Uključeno. izaberite Vidljiv svima. izaberite Isključeno. izaberite Bluetooth > Isključeno ili Prikazivanje mog tel. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se status . 160. str. — Da bi bilo omogućeno da drugi Bluetooth uređaji pronađu Vaš uređaj. Povezivanja 85 dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem. ukoliko ste povezani sa kompatibilnim slušalicama. pa izaberite Alatke > Bluetooth. . pa izaberite Alatke > Bluetooth. Ime možete kasnije promeniti. može da koristi SIM karticu u Vašem uređaju za priključivanje na komunikacionu mrežu. ● Prikazivanje mog tel. izaberite Skriven. a onda uspostavite povezivanje.Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju. od vas se traži da definišete ime za svoj aparat. izaberite Definišite period. prikazivanja (vidljivost) menja u "skriven".

izaberite Stop. u glavnom prikazu Bluetooth povezivanja skrolujte udesno. Uparivanje uređaja Da biste sproveli uparivanje sa kompatibilnim uređajima i videli uparene uređaje. 86 ● Post. 1. 2. Da biste sproveli uparivanje sa nekim uređajem. Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi ono što želite da pošaljete. Da biste prekinuli traženje uređaja. Ista lozinka mora biti otkucana i na drugom uređaju. otvorite aplikaciju Galerija. Ako to nije slučaj. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu lozinku. 3. kao ovlašćen — Veza Vašeg uređaja i ovog ovlašćenog uređaja može se uspostaviti bez . izaberite Opcije > Novi upareni uređaj. dođite do tog proširenja.Povezivanja 1. Izaberite željenu stvaku. dođite do njega pa izaberite neku od sledećih opcija: U pretrazi za uređajima upareni uređaji su označeni sa . Na primer. čuje se tonski signal i od Vas se zahteva da unesete lozinku. Vidite "Uparivanje uređaja". Prikazuju se uređaji koji se nalaze unutar dometa. da biste poslali sliku drugom kompatibilnom uređaju. kreirajte sopstvenu lozinku (dužine 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu lozinku. drugi uređaji audio ili video uređaj Da biste neki uređaj postavili za "ovlašćen" ili "neovlašćen". Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete. u pasivnom režimu ukucajte *#2820#. Ako drugi uređaj zahteva uparivanje pre nego što se podaci mogu preneti. 2. Lozinka se koristi samo jednom. a zatim Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze. 3. Savet: Pri traženju uređaja. 4. Izaberite uređaj i unesite lozinku. Ikonice uređaja su sledeće: telefon računar Pre uparivanja. 86. Kada je veza uspostavljena. Neka audio proširenja (dodatna oprema) se automatski povezuju sa Vašim uređajem nakon uparivanja. str. Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. neki uređaji mogu da prikazuju samo jedinstvene adrese (adrese uređaja). Da biste saznali jedinstvenu adresu svog uređaja. prikazuje se Šalju se podaci. pa zatim izaberite Opcije > Uspostavi vezu.

čuje se tonski signal i pojavljuje se upit da li želite da prihvatite poruku. i drugi uređaj postavite za "ovlašćen". koristite 16cifrenu lozinku. Pri uparivanju. osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. Na drugom uređaju aktivirajte režim eksterne SIM kartice. Ovaj status koristite za sopstvene uređaje. dođite do odgovarajućeg uređaja i izaberite Opcije > Obriši. Nije potrebna nikakva posebna saglasnost ni autorizacija.Da biste poništili neko uparivanje. u režimu pripravnosti se prikazuje Režim eksterni SIM. kao što je automobilski komplet. Da biste koristili režim eksterne SIM kartice sa kompatibilnim kompletom za automobil. Primite podatke pomoću Bluetooth veze Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice. za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neko povezano kompatibilno proširenje. Ako prihvatite. Kada primate podatke koristeći Bluetooth povezivanje. na primer za svoje kompatibilne slušalice ili za računar. kao neovlaš. ● Post. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive. Poruke primljene putem Bluetooth veze su označene sa . Vašeg znanja. prikazuje se i stavka se stavlja u folder Primljeno u Porukama. Da biste poništili sva uparivanja. uključite Bluetooth povezivanje i u svom uređaju omogućite korišćenje režima eksterne SIM kartice. Veza sa bežičnom komunikacionom mrežom je isključena. — Zahtevi za povezivanje od strane ovog uređaja uvek se moraju prvo prihvatiti. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi. kao i za uređaje koji pripadaju poverljivim osobama. što pokazuje indikator u indikatorskom polju jačine signala. morate napustiti režim eksterne Kada je režim eksterne SIM kartice uključen u Vašem uređaju. Povezivanja 87 Režim eksterni SIM . Pre aktiviranja režima eksterne SIM kartice. izaberite Opcije > Obriši sve. označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja. dva uređaja moraju da se upare i da se uparivanje inicira sa drugog uređaja. i ne možete koristiti servise SIM kartice koji zahtevaju pokrivanje celularne komunikacione mreže.

pa zatim izaberite Izaći iz ekster. da prenosite slike iz svog uređaja u kompatibilni PC računar i obratno. izaberite Pitaj pri povezivanju > Da. Ako je uređaj zaključan. > 88 ● PC Suite — Koristite Nokia PC aplikacije kao što su Nokia PC Suite. otključajte tako što ćete uneti šifru blokade. . ● Štampa slike — Štampajte slike na kompatibilnom štampaču. ili ako želite da režim promenite u toku aktivne veze. izaberite USB režim. USB Pritisnite USB. Koristite ovaj režim i za preuzimanje mapa PC aplikacijom Nokia Map Loader. Uvek kreirajte vezu na PC računaru ako želite da ga sinhronizujete sa svojim uređajem. Ako je Pitaj pri povezivanju isključeno. pa zatim neku od narednih opcija: Da biste podesili uređaj tako da pita za svrhu povezivanja svaki put kada se prikljući kompatibilni kabl za prenos podataka. recimo.Povezivanja SIM kartice. i izaberite Alatke > Poveziv. Koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite možete. pritisnite taster "napajanje". Nokia Lifeblog i Nokia Software Updater ● Prenos podataka — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom. ● Medija plejer — Sinhronizujte muziku sa Windows Media Player-om. SIM. Povezivanja sa PC računarom Svoj uređaj možete da koristite sa velikim brojem kompatibilnih aplikacija za povezivanje sa PC računarom i za data komunikacije. Da biste izašli iz režima eksterne SIM kartice.

Video centar podržava iste formate datoteka kao RealPlayer. Provajderi servisa mogu da nude sadržaje besplatno ili uz naplatu. Da biste preuzeli video snimak. dok je druge neophodno preuzeti u svoj uređaj.Nokia video centar Koristeći Nokia video centar (mrežni servis) možete bežičnim putem da preuzimate i strimujete video sadržaje sa nekog kompatibilnog Internet video servisa koristeći vezu sa paketnim prenosom podataka ili bežični LAN. Nokia video centar 89 . Takođe možete da prenesete video snimke iz kompatibilnog PC računara na svoj uređaj i prikažete ih u video centru. Da biste se povezali sa servisom. i izaberite Video centar. Uređaj ažurira i prikazuje sadržaj koji je na raspolaganju na tom servisu. 5. skrolujte levo ili desno da biste videli druge kartice. Da biste video snimke pregledali na osnovu kategorija (ukoliko su one na raspolaganju). skrolujte levo ili desno i izaberite željeni video servis. Podrazumevano je da se svi video snimci reprodukuju u pejzažnom režimu. Pronađite i gledajte video sadržaje 1. 3. U Vašem uređaju se možda nalaze prethodno definisani servis. izaberite Opcije > Detalji videa. 4. Cene proverite na samom servisu ili kod provajdera servisa. Neki video snimci se mogu bežično strimovati. Pritisnite 2. izaberite Opcije > Preuzmi. Da biste videli informacije o video snimku.

Da biste sprečili automatsko brisanje nekog video snimka ( ). izaberite Opcije > Prikaži na kućnoj mreži. Možete da pregledate svoje izvode u folderu Internet video zapisi u video centru. Da biste reprodukovali preuzeti video u kućnoj mreži. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Internet video snimci Internet video su video snimci (klipovi) koji se distribuišu na Internetu putem RSS-baziranih izvoda. str. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. izaberite Opcije > Pretplata na sadržaje. . Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. 6. označava video snimke koji će uskoro možda biti izbrisani. izaberite Opcije > Zaštiti. Da biste strimovali video snimak ili prikazali preuzeti snimak.Nokia video centar Ako napustite aplikaciju. dođite do njega i pritisnite navigator. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Ukoliko u memoriji uređaja i na kompatibilnoj memorijskoj kartici nema dovoljno slobodnog prostora. dođite do njega i izaberite Opcije > Preuzmi. Da biste preuzeli video. Da biste dodali ili izbrisali izvode. izaberite Opcije > Detalji videa. 55. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. Nove izvode možete da dodate u Internet video zapisi u podešavanjima. aplikacija automatski briše neke od najstarijih video snimaka kad se preuzmu novi video snimci. izaberite Dodaj nove usluge. Da biste pregledali video snimke raspoložive u izvodu. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. preuzimanja se nastavljaju u pozadini. Vidite "O kućnoj mreži". Pustite preuzeti video Da biste se povezali na Internet i potražili raspoložive servise koje možete dodati u glavni prikaz. izaberite Opcije > Pusti. 90 Da biste videli informacije o video snimku.

Možete da vidite i detalje video servisa. Za neke servise su potrebni korisničko ime i lozinka koje dobijate od provajdera servisa. ako je ona na raspolaganju. Da biste svoj uređaj videli na PC računaru kao uređaj za masovnu memoriju (E:\) na koji možete da prenesete datoteke sa podacima. Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. uređaj će sadržaje memorisati u drugu memoriju. pristupne tačke — Izaberite pristupne tačke koje se koriste za vezu za prenošenje podataka. Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu Moji video zapisi u video centru. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: ● Izaberi video servis — Izaberite video servise za koje želite da se pojave u glavnom prikazu aplikacije. ● Željena memorija — Izaberite da li će se preuzeti video snimci čuvati u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. uradite sledeće: 1. Ako u drugoj memoriji nema dovoljno slobodnog prostora. Kada se izabrana memorija popuni. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Prenesite video snimke u E:\My Videos na memorijskoj kartici. U glavnom prikazu video centra izaberite Opcije > Podešavanja.Da biste preneli video snimke sa kompatibilnog PC računara na memorijsku karticu u vašem uređaju. aplikacija Nokia video centar 91 Prenesite video snimke iz svog PC računara Podešavanja . 4. Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog PC računara. ● Podraz. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Izaberite Prenos podataka kao režim veze. 2. Video datoteke u drugim folderima vašeg uređaja se ne prikazuju. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. ● Roditeljski nadzor — Aktivirajte roditeljsko zaključavanje video servisa. Korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos podataka za preuzimanje datoteka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. 3.

Nokia video centar 92 automatski briše neke od najstarijih video snimaka. . ● Minijaturni prikaz — Izaberite da li ćete prikazivati minijaturne slike u listama video snimaka.

MP3 i WMA. da biste nastavili. pošto zvuk može biti preglasan. Muzički centar takođe možete koristiti za slušanje epizoda podkastova. Da biste dodali sve raspoložive stavke u fonoteku. Da biste prekinuli reprodukciju. skrolujte dole. 3. eAAC+. i izaberite Muzika > Muzički Pustite pesmu ili epizodu podkasta Da biste reprodukovali pesmu ili epizodu podkasta. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. 4.. pritisnite navigator. Možete da prenesete muziku sa drugih kompatibilnih uređaja na svoj uređaj. Podkasting je metod dostavljanja audio i video sadržaja putem Interneta korišćenjem RSS ili Atom tehnologije za reprodukciju na mobilnim uređajima ili PC računarima. Folder Muzika 93 . ponovo pritisnite navigator. Izaberite Muzika ili Podcasti. uradite sledeće: 1. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Možda ćete morati da osvežite biblioteke muzike i podkasta nakon što ažurirate izbor pesama ili podkasta u svom uređaju. Pritisnite cent. 96. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Da biste pauzirali reprodukciju. Muzički centar podržava datoteke formata AAC. 2.Folder Muzika Muzički centar Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Pritisnite navigator da biste reprodukovali izabrane datoteke. AAC +. Vidite "Prenesite muziku na svoj uređaj". str. u glavnom prikazu muzičkog centra izaberite Opcije > Osveži.

da biste prešli na neku drugu otvorenu aplikaciju. Da biste prešli na sledeću stavku. sortirane pesme ili liste numera za reprodukciju. skrolujte levo. pritisnite i držite navigator desno ili levo.Folder Muzika Da biste izvršili brzo premotavanje napred ili nazad. da biste otvorili prikaz „Sada slušate“ pritisnite i držite multimedijalni taster. izaberite Opcije > Slučajan izbor. Da biste se vratili na početak stavke. Da biste uključili ili isključili reprodukovanje po slučajnom izboru ( ). Da biste prešli na prethodnu stavku. Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku ili da biste pojačali bas tonove. > Muzika. izaberite Opcije > Ekvilajzer. Da biste zatvorili plejer. izaberite Opcije > Izađi. Da biste ponovili trenutnu stavku ( ). Liste numera za reprodukciju Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Muzički meni prikazuje raspoloživu muziku. . Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. izaberite Opcije > Podesi zvuk. skrolujte desno. > Muzika. ponovo skrolujte levo u roku od 2 sekunde od početka reprodukovanja pesme ili podkasta. izaberite Opcije > Ponovi. Da biste tokom reprodukcije prikazivali vizuelizaciju. Izaberite željenu opciju u muzičkom meniju da biste videli sve pesme. izaberite Opcije > Prikaži vizuelizaciju. reprodukcija slučajnim redosledom i ponavljanje su automatski isključeni. pritisnite taster “završi” ili. a plejer ostavili da svira u pozadini. ili da biste isključili ponavljanje. Da biste se vratili u režim pripravnosti. sve stavke ( ). Kada je u pozadini u toku reprodukcija u aplikaciji „Muzički centar“. pritisnite i držite . Muzički meni Ako se reprodukuju podkastovi. 94 Da biste izmenili ton reprodukcije muzike.

dođite do pesme koju želite da premestite. izaberite Urađeno. Folder Muzika 95 Da biste videli i obrađivali liste numera za reprodukciju. ona se reprodukuje od početka. ili Nova lista za reprod. Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju. Da biste kasnije dodali još pesama. Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju. izaberite Da. Ukoliko je epizoda delimično reprodukovana. da biste kasnije dodali pesme. 4. izaberite Ne. žanrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz različitih prikaza muzičkog menija. . albume. Ako izaberete Da. izaberite Opcije > Ukloni. izaberite Opcije > Detalji liste za reprod. Izaberite Opcije > Napravi listu numera. Da biste dodali pesme. skrolujte levo.. Ukoliko epizoda nije nikada reprodukovana ili je reprodukovana u celini. Podkasti Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. > Podcasti. izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da uključite u listu numera za reprodukciju. ona prilikom sledeće reprodukcije reprodukuje sa poslednje pozicije. Podkast meni prikazuje raspoložive podkaste u uređaju. prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite Opcije > Dodaj pesme. skrolujte desno. Da biste sakrili listu pesama. Da biste pesme "uhvatili" i "spustili" na neko drugo mesto. Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja. Epizode podkasta imaju tri stanja: nikad nisu reprodukovani. 2. koristite navigator. izvođače.Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju. > Sačuvana lista za repr. pa zatim izaberite OK. Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvođača. Da biste odmah dodali pesme. delimično reprodukovani i reprodukovani u celini. Pritisnite navigator da biste dodali stavke. izaberite stavku i Opcije > Dodaj listi za reprod. lista numera za reprodukciju se memoriše na karticu. a zatim izaberite Opcije > Promeni redosled liste. ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju. Kreirajte listu numera za reprodukciju 3.. 1. Nakon što izvršite svoj izbor. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. u muzičkom meniju izaberite Liste za reprodukciju. 5.

Detaljnije informacije o kompatibilnosti programa Windows Media Player možete da dobijete na stranicama vezanim za Vaš uređaj na Nokia Web sajtu. 55. ● Kompatibilna verzija aplikacije Windows Media Player. 58. str. str. ● Microsoft Windows XP operativni sistem (ili noviji) Računarski zahtevi za prenos muzike: Pustite pesmu ili podkast na daljinu 1. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. 3. Izaberite uređaj na kojem će datoteka biti reprodukovana. Vidite "O kućnoj mreži". na kućnu mrežu. ● Nokia Nseries PC Suite 1. mrežu ili Prem. i izaberite Muzika > Muzički 5. Izaberite Muzika ili Podcasti. izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. 2.Folder Muzika Kućna mreža sa muzičkim centrom Možete da reprodukujete sadržaj uskladišten u Vašem Nokia uređaju daljinski na kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. a zatim izaberite Opcije > Pusti > Preko kućne mreže. Pritisnite cent. Proverite da li na Web sajtu Microsoft podrške postoji hitna ispravka za Windows Media Player 10 ili nabavite novu kompatibilnu verziju programa Windows Media Player. Deljenje sadržaja ne mora da bude Kopirajte pesme ili podkastove bežično Prenesite muziku iz PC računara Za prenos muzike možete da koristite tri metode: .6 ili novija verzija Windows Media Player 10 može da prouzrokuje kašnjenje pri reprodukciji datoteka zaštićenih WMDRM tehnologijom nakon što se one prenesu na Vaš uređaj. uključeno u podešavanjima kućne mreže. Izaberite željenu pesmu ili podkast. 4. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". 96 Da biste kopirali ili prenosili medijske datoteke iz svog uređaja na drugi kompatibilni uređaj u kućnoj mreži.. Takođe možete da kopirate datoteke iz svog Nokia uređaja u druge uređaje koji su povezani na kućnu mrežu. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Prenesite muziku na svoj uređaj Možete da prenosite muziku iz kompatibilnog PC računara ili nekog drugog kompatibilnog uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka ili Bluetooth povezivanje.

Funkcije sinhronizacije muzike mogu se razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije Windows Media Player. Prevucite i otpustite pesme na Sync listu s desne strane. ● Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player. Za informacije o prenosu muzike pomoću programa Nokia Music Manager. Nakon što se Vaš uređaj poveže sa programom Windows Media Player. . priključite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite PC Suite kao režim veze. ako je povezan veći broj uređaja. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite Medija plejer kao režim veze. pogledajte funkciju pomoći u 3. 4. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Dodatne informacije potražite u odgovarajućoj pomoći i uputstvima za Windows Media Player. izaberite stavku u okviru Sync liste. > USB > USB režim. ● Da biste koristili Nokia Music Manager iz paketa Nseries PC Suite. U levom oknu za navigaciju izvršite pretragu muzičkih datoteka na svom PC računaru koje želite da sinhronizujete. Ako koristite USB kabl. Prenos pomoću programa Windows Media Player Upotrebite režime Prenos podataka i Medija plejer da biste preneli datoteke na kompatibilnu memorijsku karticu. izaberite svoj uređaj u oknu za navigaciju sa desne strane. Da biste uklonili pesme ili albume. 1. I Windows Media Player i Nokia Music Manager u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite su optimizovani za prenos muzičkih datoteka. Prilikom ručne sinhronizacije možete da izaberete pesme i liste numera za reprodukciju koje želite da premestite. 2. izaberite Prenos podataka za režim veze.● Da biste svoj uređaj na PC računaru videli kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite sve datoteke sa podacima. kliknite desnim Folder Muzika 97 paketu Nokia Nseries PC Suite ili posetite stranice Nokia podrške. Ručna sinhronizacija Da biste promenili podrazumevani režim USB veze. Možete videti količinu raspoložive memorije u vašem uređaju iznad Sync liste. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. uspostavite vezu pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili Bluetooth veze. kopirate ili uklonite.

slobodne memorije. Da biste završili konfigurisanje automatske sinhronizacije kliknite na dugme Finish. Izaberite liste numera za reprodukciju koje želite da sinhronizujete automatski u okviru okna Available playlists i kliknite na dugme Add. kliknite na karticu Sync. prvo morate da se registrujete za servis. izaberite Opcije > Pronađi u muzičkoj prod. izaberite stavku Nokia Handset > Set Up Sync. morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju. Da biste aktivirali funkciju automatske sinhronizacije u programu Windows Media Player. Ako nije izabrana nijedna lista numera za reprodukciju.com. kliknite na karticu Sync i izaberite opciju Stop Sync to 'Nokia Handset'. Windows Media Player automatski bira ručnu sinhronizaciju. Da biste otvorili Nokia muzičku prodavnicu. Ukoliko u Vašem uređaju nema dovoljno Da biste pronašli još muzike u različitim kategorijama muzičkog menija.nokia. 3. 2. Automatska sinhronizacija Da biste zaustavili automatsku sinhronizaciju. tasterom miša i izaberite stavku Remove from list. Da biste započeli sinhronizovanje. U Nokia muzičkoj prodavnici (mrežni servis) možete da tražite.. fonoteka u vašem uređaju će biti automatski ažurirana na osnovu liste numera za reprodukciju koje ste izabrali da sinhronizujete u okviru programa Windows Media Player. posetite music. 1. 98 Ako je potvrđen izbor polja pored opcije Sync this device automatically i ako ste povezali vaš uređaj na PC računar.Folder Muzika 5. Izabrane stavke će biti premeštene u okno Playlists to sync.. i potvrdite izbor polja pored opcije Sync this device automatically. Da biste nabavili muziku. prod. Dostupnost i izgled podešavanja muzičke prodavnice mogu da se razlikuju. pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. Da biste proverili dostupnost Nokia muzičke prodavnice u svojoj zemlji. Podešavanja mogu biti i prethodno definisana pa se ne mogu Podešavanja Nokia muzičke prodavnice ... pritisnite i izaberite Muzika > Muz. kliknite na dugme Start Sync (Započni sinhronizaciju). Nokia muzička prodavnica Da biste pristupili servisu Nokia Muzička prodavnica. za sinhronizaciju se bira kompletna fonoteka PC računara.

možda ćete biti upitani da izaberete pristupnu tačku koju ćete koristiti prilikom povezivanja sa muzičkom prodavnicom. da biste izabrali pristupnu tačku. izaberite ili . Pritisnite Imajte na umu da kvalitet radio programa zavisi od toga koliko određena radio stanica pokriva neku oblast. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje. Da bi FM radio ispravno funkcionisao. Da biste ručno menjali frekvencije.U muzičkoj prodavnici ćete možda moći da izmenite podešavanja tako što ćete izabrati Opcije > Podešavanja. pri. Ukoliko podešavanja nisu unapred definisana. Visual Radio servis koristi paketni prenos podataka (mrežni servis). pošto zvuk može biti preglasan. operatori i radio stanice u Vašoj oblasti možda ne podržavaju Visual Radio. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. izaberite Opcije > Ručno podešavanje. Dok slušate radio možete normalno da upućujete pozive ili da odgovarate na dolazne pozive. Da biste započeli traženje stanica. tač. Ako nemate pristup servisu Visual Radio. Kada otvorite radio prvi put. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Folder Muzika 99 menjati. Radio FM radio prijemnik koristi drugu antenu. da biste prešli na narednu ili na prethodnu sačuvanu stanicu. Ako ste već sačuvali neke radio stanice. Zvuk iz radija se isključuje u toku aktivnog poziva. čarobnjak će vam pomoći da sačuvate lokalne radio stanice (mrežni servis). Da biste slušali radio preko zvučnika. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. ako podesite stanicu koja nudi uslugu Visual Radio. a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Slušajte radio Možete da koristite radio kao standardni FM radio sa automatskim podešavanjem i memorisanjem stanica ili sa paralelnim vizuelnim informacijama koje su u vezi sa radio programom na ekranu. Izaberite Podraz. izaberite ili . . i izaberite Muzika > Radio.

Folder Muzika Da biste se vratili u režim pripravnosti i ostavili FM radio da radi u pozadini. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Muzika > Radio. Izaberite Opcije > Podešavanja. obratite se svom provajderu servisa. kao i da biste se pretplatili na servis. Ova opcija se prikazuje samo ako nema mreže kada se aplikacija pokrene. izaberite Da. izaberite Opcije > Stanica > Izmeni. Da biste sačuvali trenutno podešenu stanicu u listu stanica. Kada je veza sa vizuelnim servisom uspostavljena. prikazuje se trenutni vizuelni sadržaj. Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. ● Trenutni region — Izaberite region u kome se trenutno nalazite. izaberite Opcije > Stanice. izaberite ili Opcije > Startuj vizuelni servis. Da biste videli dostupne stanice na osnovu lokacije. Da biste promenili informacije o stanici. Nije Vam potrebna pristupna tačka ako aplikaciju koristite kao obični FM radio. ● Autostart servis — Da bi se Visual Radio automatski pokrenuo kada izaberete sačuvanu stanicu koja nudi servis Visual Radio. unesite ga ili izaberite Preuzmi da biste ga potražili u imeniku stanica (mrežni servis). izaberite Opcije > Stanica > Startuj vizuelni servis. Da biste proverili raspoloživost servisa i cene. Sačuvane stanice 100 Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. izaberite Opcije > Pusti u pozadini. izaberite Opcije > Sačuvaj stanicu. Ako ID vizuelnog servisa nije sačuvan za tu stanicu. . izaberite Opcije > Stanica > Slušaj. izaberite Opcije > Imenik stanica (mrežni servis). Da biste pomoću servisa Visual Radio pratili raspoloživi vizuelni sadržaj stanice. Da biste slušali neku sačuvanu stanicu. Podešavanja Pritisnite Pratite vizuelni sadržaj Da biste pratili raspoloživi vizuelni sadržaj za podešenu stanicu. izaberite Opcije > Stanice. ● Početni ton — Izaberite da li će neki ton biti reprodukovan prilikom pokretanja aplikacije. ● Pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koja se koristi za data vezu.

preuzimanje (%) — Definišite veličinu memorije koja se koristi za preuzimanje podkasta. ● Datum sledećeg ažur. plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade. Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je aktiviran Nokia Podcasting.Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete bežično tražiti. Definišite sledeće: Podešavanja veze i Folder Muzika 101 Nokia Podcasting ● Primarna pr. tačka — Izaberite pristupnu tačku da biste definisali svu Internet vezu. Podešavanja preuzimanja Podešavanja Preporučeni metod povezivanja je WLAN. — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja. kao i reprodukovati. organizovati i deliti audio i video podkaste sa svojim uređajem. Na primer. ● U slučaju prekoračenja — Definišite šta treba uraditi ukoliko preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje. . pritisnite izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza. ● Maks. ● Interval ažuriranja — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju. Definišite sledeće: Pre korišćenja aplikacije Nokia Podcasting podesite svoju vezu i preuzmite podešavanja. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. ● Vreme sledećeg ažur. ● URL servisa pretrage — Definišite servis traženja podkasta koji će se koristiti u pretragama. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. pritisnite i izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Preuzmi. Ako aplikacija Nokia Podcasting nije pokrenuta. automatska ažuriranja se ne aktiviraju. pošto zvuk može biti preglasan. pronalaziti i preuzimati podkastove i pretplaćivati se na njih. Da biste izmenili podešavanja preuzimanja. — Definišite datum sledećeg automatskog ažuriranja. Da biste izmenili podešavanja veze. Pre korišćenja drugih veza proverite kod svog provajdera uslove i cene servisa prenosa podataka. ● Sačuvaj u — Definišite lokaciju na kojoj želite da čuvate svoje podkaste.

Prikazuje se lista podkasta. izaberite Opcije > Nova pretraga.Folder Muzika Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podkastove može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Savet: Pretraga traži naslove i ključne reči podkasta u opisima. kao što su fudbal ili hip-hop. Da biste otvorili temu željenog foldera. i izaberite 102 Da biste se pretplatili na označene kanale i dodali ih u svoje podkaste. Da biste započeli novu pretragu. a zatim unesite željene ključne reči. Izaberite folder željenog kataloga da biste ga ažurirali (mrežni servis). izaberite naslov i pritisnite navigator. pritisnite navigator. izaberite Opcije > Opis. ponovo pritisnite navigator da biste ga otvorili. izaberite Opcije > Vrati podrazum. Da biste otvorili kataloge. a ne u epizodama. obično daju bolje rezultate neko konkretan tim ili izvođač. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Katalozi Da biste izvršili pretragu podkasta. Da biste videli detalje o podkastu. izaberite Opcije > Otvori Web stranicu (mrežni servis). Pretraga Vam pomaže da pronađete podkaste na osnovu ključne reči ili naslova. Katalozi mogu da uključuju podkaste navedene prema popularnosti ili foldere sortirane po temama. pritisnite . Kad se boja foldera promeni. možete da ih preuzmete. Opšte teme. Da biste otišli na Web sajt podkasta. Da biste vratili podrazumevana podešavanja. Nakon što se pretplatite na epizode podkasta. pritisnite Muzika > Podcasting > Imenici. izaberite Muzika > Podcasting > Traži. Pretraga Da biste poslali izabrane podkaste u drugi kompatibilni uređaj. izaberite Opcije > Pretplata. izaberite Opcije > Pošalji. Sadržaj kataloga se menja. Možete da dodate podkast i tako što ćete ga izabrati. Da biste se pretplatili na podkast. Katalozi Vam pomažu da pronađete nove epizode podkasta na koje ćete se pretplatiti. Pretraživač koristi uslugu pretrage podkasta koju konfigurišete u Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza > URL servisa pretrage. . stanje u prikazu podešavanja.

otvorite datoteku da biste je sačuvali u folderu Primljeno u katalozima. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno. ali se ne prikazuju dok se biblioteka ne osveži. Da biste uvezli .opml datotekom koristeći Bluetooth povezivanje. izaberite naslov podkasta. izaberite folder i Opcije > Pošalji. Da biste započeli preuzimanje. izaberite Opcije > Novo > Web imenik ili Folder. i reprodukujete ih u podkast meniju.opml (outline processor markup language) datoteke i Urađeno. Da biste poslali folder sa katalogom kao multimedijalnu poruku ili koristeći Bluetooth povezivanje. Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode. izaberite Opcije > Uvoz OPML datoteke. Reprodukujte podkaste i upravljajte njima Folder Muzika 103 upravljate njima. Otvorite folder da biste se pretplatili na bilo koji od linkova koji ćete dodati u svoje podkaste. izaberite naslov epizode. pretrage ili tako što unesete URL adresu možete da upravljate epizodama. izaberite Podcasting > Podcasti. Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je. Da biste prikazali raspoložive epizode iz izabranog podkasta. veličinu datoteke i vreme otpremanja. Da biste reprodukovali deo podkasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja. ili pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. URL adresu . Preuzimanje Nakon što se pretplatite na podkast. izaberite Opcije > Otvori.Da biste izmenili izabrani folder. Za svaku epizodu videćete format datoteke. da biste reprodukovali celu epizodu. izaberite podkast i Opcije > Pusti prikaz. Da biste videli podkaste na koje ste se pretplatili. Izaberite naslov. Kad se podkast preuzme u potpunosti.opml datoteku uskladištenu na svom uređaju. Web link ili Web katalog. > Podcasti. izaberite Podcasti > Opcije > Pusti. Da biste videli naslove pojedinih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podkasta). izaberite Opcije > Preuzmi ili Nastavi preuzimanje. . izaberite Opcije > Izmeni. Da biste dodali novi katalog ili folder. Podkasti preuzeti u potpunosti mogu da se pronađu u folderu Podcasti. iz kataloga. Kad primite poruku sa . da ih preuzimate i reprodukujete u Podcasti.

izaberite Opcije > Obriši. obratite se provajderu servisa. Da biste otvorili Web sajt podkasta (mrežni servis). Da biste prekinuli ažuriranje.opml datoteke u multimedijalnoj poruci ili preko Bluetooth veze. Ukoliko nemate definisanu pristupnu tačku ili se tokom veze za paketni prenos podataka od Vas traži da unesete korisničko ime i lozinku. izaberite Opcije > Ažuriraj. Da biste odjednom ažurirali. izaberite Opcije > Pošalji. za novu epizodu. Da biste dodali novi podkast tako što ćete uneti URL adresu podkasta.Folder Muzika Da biste ažurirali izabrani podkast ili označene podkaste. Da biste izmenili URL izabranog podkasta. Neki podkasti nude Vam priliku da sarađujete sa autorima tako što ćete komentarisati i glasati. Da biste preuzeti podkast ili označene podkaste izbrisali sa svog uređaja. izaberite Opcije > Prikaži komentare. izaberite Opcije > Otvori Web stranicu. Da biste poslali izabrani podkast ili označene podkaste u drugi kompatibilni uređaj kao . izaberite Opcije > Izmeni. Da biste se povezali na Internet radi ovoga. izaberite Opcije > Prekini ažuriranje. 104 . izaberite Opcije > Novi podcast. izbrisali i poslali grupu izabranih podkasta. označite željene podkaste i izaberite Opcije da biste odabrali željenu radnju. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj.

ram ako otvorite http vezu to nje u pretraživaču. pa pritisnite navigator da biste je reprodukovali.mp4 i . koji se nalazi na nekoj Web strani ili koji ste primili kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku. Bežično strimujte sadržaj 2. Taj sadržaj se ne memoriše u uređaj. 1. Da biste pustili neku sačuvanu medija datoteku. Međutim. Medija folder 105 . ● Sačuvani snimak — Pustite datoteku sačuvanu u Galeriji.Medija folder Koristeći program RealPlayer možete da reprodukujete video snimke ili da bežično strimujete medija datoteke bez prethodnog memorisanja u uređaj. Dođite do neke datoteke. . RealPlayer možda ne podržava sve formate datoteka ili sve varijante formata. aparat se povezuje na dati sajt i počinje sa učitavanjem sadržaja. izaberite Opcije > Otvori. Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. Međutim. Da biste bežično strimovali sadržaj (mrežni servis). RealPlayer reprodukuje datoteku tipa . Mnogi provajderi servisa će zahtevati da koristite Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju podrazumevanu pristupnu tačku. izaberite neki link za strimovanje sadržaja koji je sačuvan u Galeriji. RealPlayer Za podešavanje jačine zvuka koristite taster za podešavanje jačine zvuka. a zatim neku od sledećih opcija: ● Prethodni snimci — Pustite jednu od poslednjih šest datoteka reprodukovanih u aplikaciji RealPlayer.rm.3gp. RealPlayer podržava datoteke sa nastavcima (ekstenzijama) . U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo URL adrese tipa rtsp://. Pre nego što se započne strimovanje živog sadržaja. Pustite video snimke Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. Podešavanja RealPlayer-a Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer.

DVD-ovima. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. promenite podrazumevanu pristupnu tačku ili postavite opseg portova za povezivanje. da biste ih slali drugima ili da biste ih objavljivali na Webu. Lifeblog organizuje fotografije. Vremenska linija se otvara i prikazuje vaše multimedijalne stavke. Da biste otvorili fleš datoteku. možete da objavite stavke u svoj kompatibilni weblog (blog). Pored toga. 106 . pretraživati. Izaberite Opcije > Podešavanja. pa zatim nešto od sledećeg: Nokia Lifeblog ● Video — Izaberite da li će se video snimci automatski reprodukovati kad se završi njihovo reprodukovanje.com/lifeblog.nokia. izaberite Opcije > Prikaz „Omiljenog”. Aplikacija Nokia Lifeblog evidentira multimedijalni dnevnik stavki koje ste prikupili pomoću svog uređaja. Da biste bili sigurni da ćete sačuvati podatke. zvuke. dođite do nje i izaberite je. mrenosivom ili mrežnom disku. Da biste otvorili svoje sačuvane omiljene sadržaje. Adobe Flash Player Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Flash Player. Lifeblog mobile automatski vodi evidenciju o Vašim multimedijalnim stavkama. reprodukovanje ili interakciju sa kompatibilnim fleš datotekama kreiranim za mobilne uređaje. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu. ● Striming — Izaberite da li će se koristiti proksi server. deliti. možete da napravite rezervne kopije Nokia Lifeblog baze podataka na čvrstom disku vašeg kompatibilnog PC računara ili na kompatibilnim CDovima. Koristite Adobe Flash Player za gledanje. posetite lokaciju www.Medija folder Podešavanja za RealPlayer možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke. tako da ih možete pregledati. video snimke. Za više informacija o weblog servisima i o njihovoj kompatibilnosti sa aplikacijom Nokia Lifeblog. multimedijalne poruke i weblog zapise hronološkim redom. objavljivati i praviti njihove rezervne kopije. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Lifeblog. Koristite Lifeblog u svom uređaju da biste pretraživali stavke. tekstualne poruke.

Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite. U glavnom prikazu izaberite jednu od sledećih opcija : ● Važeći ključevi — Vidite ključeve koji se odnose na medija datoteke ili ključeve čiji period važenja još nije započeo. Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. i tako zaštićenom sadržaju se može pristupati jedino ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj. Neki ključevi za aktiviranje sadržaja mogu da budu vezani za određenu SIM karticu. OMA DRM 1. niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni. Ključeve za aktiviranje je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. . Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM.Da biste videli ključeve za aktiviranje autorskih prava nad digitalnim delima . Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite. vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. da napravite rezervnu kopiju i ključa za aktiviranje i samog sadržaja. Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10. Medija folder 107 Ključevi za aktiviranje Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. pritisnite taster izaberite Aplikacije > Mediji > Ključevi.0 i OMA DRM 2. i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja.0. i Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja. uključujući i autorska prava.

— Vidite ključeve koji nisu važeći. Diktafon Pritisnite Diktafon. U toku snimanja. Vidite "Podešavanja poruka Web servisa". str. vremenski period korišćenja medija datoteke je istekao ili u uređaju postoji zaštićena medija datoteka bez ključa za aktiviranje. kao što su period važnosti kao i mogućnost slanja date datoteke. izaberite ključ za aktiviranje koji nema važnost i Opcije > Pribavi novi ključ (Web servisne poruke moraju biti omogućene). otvorite Diktafon u toku govornog poziva. 108 . i izaberite Aplikacije > Mediji > Sa diktafonom možete snimati govorne podsetnice ili telefonske razgovore. obe strane čuju tonski signal na svakih 5 sekundi. pa zatim pritisnite navigator. 128. ● Nevažeći ključ. dođite do odgovarajućeg ključa za aktiviranje sadržaja. Da biste dokupili vreme prava korišćenja za medija datoteku. Da biste snimili telefonski razgovor. ● Ne koriste se — Vidite ključeve za aktiviranje medija datoteka koje ne postoje u uređaju.Medija folder Da biste videli detaljne informacije.

Da biste promenili temu koja se koristi za sve aplikacije u Vašem uređaju. Da biste aktivirali tu temu. izaberite Opšte. Vidite "Podešavanja personalizacije". tonove upozorenja na poruku i ostale tonove za različite situacije. menija. izaberite Preuzimanje tema (mrežni servis). izaberite Opcije > Prikaz. teme ili veličinu znakova. Ako želite da koristite teme sačuvane na memorijskoj Da biste prikazali neku temu pre nego što je aktivirate. menija. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. izaberite Tapet da biste promenili sliku u pozadini ili Ušteda energ. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. tapet i ikone. Većina opcija za personalizaciju. izaberite Opcije > Postavi. Aktivirana tema je označena sa . Teme Da biste otvorili vezu pretraživača i preuzeli dodatne teme. Možete menjati izgled ekrana. Personalizujte svoj uređaj 109 . Da biste izmenili tapet i uštedu energije koji se pojavljuju u pasivnom režimu. Teme na memorijskoj kartici nisu na raspolaganju ako memorijska kartica nije ubačena u uređaj. teme prvo sačuvajte u memoriju uređaja. glavni meni. u Opšte ili u Prik. na primer. i izaberite Alatke > Profili. Teme koje se nalaze u kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa .Personalizujte svoj uređaj Možete personalizovati svoj uređaj izmenama za pasivni režim. > Opšte > Personalizacija > Teme. kartici i kada ona nije ubačena. može se pronaći u podešavanjima uređaja. tonove. str. Da biste promenili izgled glavnog menija. 158. okruženja i grupe pozivalaca. Profili — podesite tonove Pritisnite Možete podešavati i prilagođavati tonove zvona. izaberite Prik. da biste promenili uštedu energije. kao što je promena veličine znakova.

● Reverberacija — Izaberite tip eha. izaberite Preuzim. 110 ● Brzina putanje zvuka — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili brzinu prostiranja zvuka iz jednog pravca u drugi. U listi tonova. Da biste izmenili taj efekat. pa izaberite OK. pritisnite i držite #. izaberite Opcije > Personalizuj. pa zatim i željeni efekat. Savet: Da biste se prebacivali iz opšteg profila u profil bez tonskih odziva u pasivnom režimu. Ime pozivaoca mora da bude sačuvano u Kontaktima. Da biste promenili ton zvona. izaberite Opcije > Kreiraj novi. ● Dopler efekat — Izaberite Uključeno da bi tonovi zvona bili glasniji kada ste bliže svome uređaju. melodija (mrežni servis) da biste otvorili listu markera. pa izaberite Alatke > Alatke > 3-D Da biste menjali profil. pritisnite taster "napajanje" u pasivnom režimu. Da biste promenili 3-D efekat koji se primenjuje za dati ton zvona. izaberite Putanja zvuka. Tonovi koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . pa zatim i željeni ton. ton zvona izgleda kao da postaje glasniji. izaberite Ton zvona. odnosno tiši kada ste udaljeniji od njega. Da biste kreirali novi profil. da biste izmenili profil. Pomoću 3-D tonova možete omogućiti trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. Možete izabrati neki marker (adresu) i povezati se na neku Web stranu da biste preuzeli dodatne tonove. Ovo . pa za opciju Izgovori ime poziv. . izaberite profil i Opcije > Aktiviraj. Dođite do parametra koji želite da promenite i pritisnite navigator da biste otvorili moguće opcije. a kada se od njega udaljavate. izaberite Efekti 3-D tonova zvona > Uključeno. podesiteUključeno. Kada prilazite uređaju. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. Dođite do profila koji želite da aktivirate. Takođe. Da biste omogućili 3-D efekte.Personalizujte svoj uređaj Da biste promenili profil. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte. izaberite jednu od sledećih opcija: Ako želite da se kada uređaj zazvoni izgovori ime pozivaoca. ton izgleda kao da je tiši. dođite do njega i izaberite Opcije > Personalizuj. 3-D tonovi Pritisnite tonovi.

izaberite Alatke > Podešav. . možete da promenite sliku u pozadini za pasivni režim ili sliku koja se prikazuje kada je aktivirana ušteda energije. na ton zvona će se primenjivati proširenje sterea. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim. Ekran u režimu aktivne pripravnosti prikazuje prečice za aplikacije i događaje iz aplikacija kao što su kalendar i plejer. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim > Dop. Da biste preslušali ton zvona sa 3-D efektom. pasivni. Da biste dopunjeni pasivni režim (aktivnu pripravnost) uključili ili isključili. a ne izaberete nijedan 3-D efekat. Da biste promenili sat koji se prikazjuje u pasivnom režimu (pripravnosti). Personalizujte svoj uređaj 111 podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. str. izaberite Opcije > Pusti ton. Takođe. izaberite Alatke > Profili > Opcije > Personalizuj > Jačina zvona. Izmenite glavni meni Da biste promenili prikaz glavnog menija. 109.Da biste podesili jačinu zvuka tona zvona. Izmenite režim pripravnosti ili Da biste promenili prečice za selekcione tastere ili podrazumevane ikonice prečica u režimu aktivne pripravnosti. pritisnite . Ako omogućite 3-D tonove. pritisnite izaberite Alatke > Podešav. Neke prečice su možda fiksne i ne možete ih menjati. pa izaberite Aplikacije > Sat > Opcije > Podešavanja > Vrsta sata. u glavnom meniju izaberite Opcije > Promeni prikaz menija > Mreža ili Lista. Vidite "Teme".

Premesti u folder ili Novi folder. izaberite Opcije > Animacija ikonice > Uključena. . u glavnom meniju izaberite Opcije > Premesti. Aplikacije koje ređe koristite možete da premestite u foldere. a one koje koristite češće možete da premestite u glavni meni. Da biste u svom uređaju koristili animirane ikonice.Personalizujte svoj uređaj 112 Da biste preuredili glavni meni.

izaberite Odloži. Da biste promenili vreme. izaberite Opcije > Dodaj grad. izaberite Opcije > Novi alarm. skrolujte desno na karticu sa alarmom. . U prikazu „Svetski sat“ možete da pratite vremena u raznim gradovima. Kada je alarm aktiviran.Upravljanje vremenom Sat Sat sa alarmom Pritisnite Da biste poništili neki alarm. U listu možete dodati najviše 15 gradova. datum ili podešavanja tipa sata. izaberite Stop. uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara Vašoj časovnoj zoni. Ako izaberete Stop. Podesite ponavljanje ako želite. Da biste otvorili prikaz svetskog sata. Nemojte birati opciju Da kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Upravljanje vremenom 113 . izaberite Opcije > Podešavanja. mreže > Autom. prikazuje se . izaberite Opcije > Ukloni alarm. ažuriranje. Da biste alarm prekinuli za 5 minuta. Svetski sat Pritisnite Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen. skrolujte do njega i izaberite Opcije > Postavi za trenutni grad. izaberite Opcije > Postavi alarm bez pon. i izaberite Aplikacije > Sat. Da biste pogledali svoje aktivne i neaktivne alarme. Grad se prikazuje u glavnom prikazu "Sat". Izaberite Ne da uređaj isključite. skrolujte desno na karticu "Svetski sat". Da biste u listu dodali gradove. Da biste isključili zvučni alarm. Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira vreme. Da biste postavili novi alarm. Da biste postavili svoj trenutni grad.. datum i časovnu zonu u Vašem uređaju (mrežni servis). Da biste postavili novi brzi alarm. ili Da da biste mogli da pozivate i primate pozive. u podešavanjima izaberite Vreme od oper. pa izaberite Aplikacije > Sat. on će se uključiti i oglasiti alarmom. Brzi alarmi se postavljaju za naredna 24 sata i ne mogu se ponavljati. a vreme u Vašem uređaju se menja prema tom odabranom gradu.

Savet: U dnevnom. Da biste sačuvali tu stavku. Ako drugi uređaj nije UTC (Coordinated Universal Time.Upravljanje vremenom Kalendar Pritisnite 3. Da biste prekinuli alarm. pritisnite #. Da skočite na današnji dan. Da biste postavili alarm. Da biste dodali novu stavku u kalendar. Unesite stavku u kalendar 1. usaglašeno univerzalno vreme) . sedmični. Za prelazak na mesečni. izaberite Tišina da isključite alarm. 2. Popunite sledeća polja. sedmičnom ili mesečnom prikazu kalendara. izaberite Stop. Prikazi kalendara Da biste promenili dan kojim počinje sedmica ili prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar. 114 Da biste dodali opis stavki. pritisnite *. Da biste prešli na određeni datum. Otvara se stavka tipa "sastanak" i ono što unosite se upisuje u to polje. dnevni ili prikaz obaveza. otvara se stavka tipa napomena o obavezi. ● Godišnjica — da Vas podseća na rođendane ili neke posebne datume (stavke se ponavljaju svake godine) ● Obaveza — da Vas podseća na neku obavezu koju treba izvršiti do određenog datuma Kada Vas kalendar upozorava alarmom. dođite do željenog datuma i izaberite Opcije > Nova stavka i jednu od sledećih opcija: i izaberite Aplikacije > Kalendar. izaberite Opcije > Idi na datum. pritisnite neki taster (1-0). ● Sastanak — da Vas telefon podseti na sastanak zakazan za određeni datum i vreme ● Podsetnik — da unesete neku opštu belešku za neki dan. izaberite Opcije > Pošalji. Da biste privremeno prekinuli alarm. izaberite Opcije > Dodaj opis. U prikazu "obaveze". izaberite Urađeno. izaberite Odloži. Da biste poslali napomenu kalendara na neki kompatibilni uređaj. izaberite Opcije > Podešavanja. Tekst podsetnice će ostati prikazan na ekranu. izaberite Alarm > Uključi i unesite vreme i datum alarma.

dođite do nje u listi obaveza. Sedmica počinje u ili Naslov sed. Da biste neku obavezu označili kao izvršenu. postavite i željenu opciju sinhronizacije stavke. vremenska informacija primljene stavke kalendara se možda neće ispravno prikazati. Kada kreirate neku stavku kalendara.Da biste izvršili izmene kalendara. . Kalendara. Da biste istovremeno obrisali više stavki. Upravljajte stavkama kalendara Upravljanje vremenom 115 kompatibilan. Primarni pregled. Svoj kalendar možete da sinhronizujete sa kalendarom u kompatibilnom PC računaru koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite. pa izaberite Opcije > Obriši stavku > Do datuma ili Sve stavke. izaberite Opcije > Podešavanja > Ton al. pa zatim izaberite Opcije > Označi kao završ.. pređite u mesečni prikaz. pregleda.

● ● preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mrežu (oflajn režim) pregledate prethodno preuzete poruke. Glavni prikaz aplikacije Poruke Pritisnite Da biste kreirali novu poruku.Poruke Poruke Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. kao što su zahtevi za aktiviranje mrežnih servisa. Izveštaji — Možete zahtevati da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi poslatih tekstualnih i multimedijalnih poruka (mrežni servis). Za podatke o raspoloživim temama kao . osim poruka poslatih preko Bluetooth veze. Da biste uneli i svom provajderu servisa poslali servisni zahtev (tzv. Možete promeniti broj poruka koje se čuvaju u ovom folderu. ● Primljeno — Ovde se čuvaju primljene poruke. Poslato — Ovde se čuvaju poruke koje su poslednje poslate. USSD komanda). osim e-pošte i ćelijskih info poruka. pa izaberite Poruke (mrežni servis). Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja. Za slanje — Poruke koje čekaju na slanje se privremeno smeštaju u folder "Za slanje". ● Moji folderi — Razvrstajte poruke po folderima. možete da koristite tekstove u folderu Obrasci u Moji folderi. izaberite Nova poruka. izaberite Opcije > Servisni zahtev u glavnom prikazu Poruka. Poruke sadrže naredne foldere: ● . Možete i da kreirate i memorišete sopstvene šablone. Nacrti — Ovde se čuvaju nacrti poruka koje još nisu poslate. Info servis (mrežni servis) Vam omogućava da od svog provajdera primate poruke o raznim temama kao što su vremenska prognoza ili stanje u saobraćaju. na primer. kada se uređaj nalazi izvan zone pokrivanja mreže. ● 116 ● Pošt. sanduče — Povežite se sa svojim udaljenim poštanskim sandučetom da biste Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete.

3. a način unosa teksta. 2 za a. . Na numeričkom tasteru ima više ponuđenih karaktera od onih koji su na njemu odštampani. 1.Info poruke se ne mogu primati u UMTS mrežama. Da biste isključili intuitivni unos teksta za sve editore u uređaju. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > Info servis. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. prikazuje se ako koristite ako koristite intuitivni tradicionalni način. sačekajte da se kursor pojavi (ili se krećite udesno da biste prekinuli vreme čekanja) i unesite slovo. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. 6 za o. Da biste uneli razmak. Na primer. Da biste preneli kursor u sledeći red. Da biste uključili ili isključili intuitivni unos teksta u opštim podešavanjima. pritisnite 0 triput. Veza za paketni prenos podataka može da onemogući prijem info poruka. Poruke 117 i odgovarajućim brojevima tema. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. Vaš uređaj podržava i tradicionalni i intuitivni način unosa teksta. Predlog za reč se menja posle svakog pritiska na taster. pritisnite 6 za N. kratko pritisnite # dvaput. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. pritisnite 0. koristite tastere od 2 do 9. 2. Kada završite pisanje reči ispravno. obratite se svom provajderu servisa. krećite se desno da biste je potvrdili ili pritisnite 0 da biste dodali razmak. Ako je sledeće slovo u reči smešteno na istom tasteru kao i prethodno. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. Tradicionalni unos teksta Pritiskajte numeričke tastere (1–9) potreban broj puta dok se ne pojavi željeni karakter. Kod intuitivnog načina unosa teksta. Intuitivni unos teksta Pišite tekst Kada pišete tekst. Kod intuitivnog načina unosa teksta. Da biste napisali željenu reč. > Opšte > Personalizacija > Jezik > Intuitivni unos teksta. 4 za i. da biste napisali "Nokia" kada je izabran engleski rečnik. 5 za k.

pritisnite #. Pritisnite i držite odgovarajući numerički taster da biste uneli neki broj u režimu unosa slova. pritisnite i držite *. pritisnite i držite #. Na primer. ako koristite tradicionalni način unosa teksta. a zatim * više puta zaredom. pritisnite 1 više puta zaredom. pritisnite i držite C. Kada se rečnik napuni. Ako koristite intuitivni način unosa teksta. promena jezika pisanja će promeniti redosled karaktera. Ako reč nije tačna. i za to vreme skrolujte levo ili desno da biste označili tekst. na primer. dok držite # izaberite Kopiraj. Posle promene jezika pisanja. pritisnite 1. Savet: Da biste izabrali nekoliko specijalnih karaktera sa liste specijalnih karaktera pritisnite 5 posle svakog označenog karaktera. ako pišete tekst koristeće nelatinično pismo i želite da napišete latinične karaktere. Da biste promenili jezik pisma. idite do nje i pritisnite #. Da biste označili stavku na listi. Da biste umetnuli tekst u dokument. Da biste kopirali tekst u klipbord. . Kada pišete tekst. Da biste ih prošli jedan po jedan. Reč se dodaje u rečnik. Promenite jezik pisanja Najčešći interpunkcijski znaci na raspolaganju su na tasteru 1.Poruke 4. Da biste obrisali karakter. Počnite pisanje nove reči. Da biste dodali neku reč u rečnik. izaberite Opcije > Jezik pisanja i neki jezik koji koristi latinicu. moraćete da promenite jezik pisma. kao što su email i Web adrese. Vršite izmene teksta i lista 118 Da biste otvorili listu specijalnih karaktera. unesite reč koristeći tradicionalni način unosa i izaberiteOK. Da biste kopirali i umetali tekst. nova reč će zameniti ranije dodatu reč. pritisnite i držite # i izaberite Umetni. te reči nema u rečniku. Da biste obrisali više karaktera. izaberite Napiši. Saveti za unos teksta Za prelazak sa jedne vrste slova na druga. ako pritisnete 6 više puta da biste došli do željenog karaktera. možete promeniti jezik pisma. pritisnite C. Ako se posle reči prikaže ?. pritisnite * potreban broj puta da biste jednu po jednu pogledali ponuđene reči za koje je rečnik pronašao podudaranje.

Da biste dodali tačku i zarez (. 3. Da biste nekoj multimedijalnoj poruci dodali medija objekat. U polju "Za" pritisnite navigator da biste primaoce ili grupe izabrali među kontaktima ili ručno unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca. U polju za poruku napišite tekst poruke. Audio poruka da biste poslali audio poruku (multimedijalnu poruku koja sadrži jedan audio snimak) ili E-mail da biste poslali email. izaberite Opcije > Ubaci ili Ubaci objekat > Obrazac. Poruke 119 Da biste označili više stavki na listi. Da biste promenili polja koja se prikazuju. 122. str. Slanje e-mail poruke zahteva vezu sa prenosom podataka. Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. morate pravilno da podesite parametre veze. Proverite ograničenje veličine e-mail poruke kod svog provajdera servisa. U folderu Za slanje možete obrisati takvu poruku ili je premestiti u folder Nacrti. i izaberite Poruke. 5. uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS. Izaberite Nova poruka > Teks. a ponovni pokušaji da se pošalje Vaša e-mail poruka mogu povećati Vaš račun za telefon. prestanite da skrolujete i pustite #. Da biste umetnuli obrazac. poruka da biste poslali tekstualnu poruku. pritisnite *. poruka da biste poslali multimedijalnu poruku (MMS). 2. Multimed. U polje "Tema" unesite predmet multimedijalne ili e-mail poruke. poruka će biti ostavljena u folderu Za slanje i uređaj će povremeno pokušavati da je pošalje. izaberite Opcije > Adresna polja.Pišite i šaljite poruke Pritisnite Pre nego što budete mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku. izaberite Opcije > Ubaci 4. Broj ili adresu možete i da kopirate iz klipborda (privremene memorije). Da biste završili izbor. 1. Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje na serveru. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje. Vidite "Definišite podešavanja za email". pritisnite i držite # dok skrolujete gore ili dole. .) što razdvaja primaoce.

objekat > Sliku. Vaš provajder servisa to može tako i . Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka.. Prijemni folder aplikacije Poruke Prijem poruka Pritisnite U folderu Primljeno. izaberite Ubaci novo > Sliku. 8. video. Da biste e-mail poruci dodali prilog. označava neprikazanu i izaberite Poruke > Primljeno. Beleška ili Drugo za ostale tipove datoteka. izaberite Slajd. Napomena: Vaš uređaj će možda naznačiti da je Vaša poruka poslata na broj za razmenu poruka koji je programiran u uređaju. kao i karakteri pisama određenih jezika. Audio snimak ili Video snimak. Audio snimak ili Video snimak. Vidite "Podešavanja multimedijalnih poruka". izaberite Opcije > Pogledaj. 125. izaberite Opcije > Pošalji ili pritisnite taster "pozovi". Ova opcija se prikazuje jedino ako je za Režim kreiranja MMS-a postavljeno Sa upozorenjima ili Slobodno. tarifirati. 120 Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. audio i tekst u neku prezentaciju i da je pošaljete u multimedijalnoj poruci. str. U sklopu multimedijalne poruke možda nećete moći da šaljete video snimke u .Poruke 6. 7.mp4 formatu ili snimke koji prelaze ograničenje veličine multimedijane poruke u datoj bežičnoj komunikacionoj mreži. Video snimak. Da biste napravili novu sliku ili snimili audio ili video zapis za multimedijalnu poruku. Da biste umetnuli novi slajd u poruku. pa izaberite Opcije > Kreiraj prezent. Audio snimak. Vaš uređaj neće naznačiti da li je ta poruka primljena na odredišnoj strani. zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke. Za više detalja u vezi servisa razmene poruka. Započnite sa kreiranjem multimedijalne poruke. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake. izaberite Opcije > Ubaci > Sliku. Da biste poslali poruku. Da biste videli kako ta multimedijalna poruka izgleda. obratite se svom provajderu servisa. Savet: Možete da kombinujete slike. E-mail prilozi označeni su sa . označava nepročitanu tekstualnu poruku.

Da biste tu poruku otvorili. podešavanja i Web servisne poruke Kada otvorite multimedijalnu poruku ( ). izaberite odgovarajući indikator. . logotipi operatora. Objekti multimedija poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili PC računar. izaberite Opcije. Podaci. obratite se svom provajderu servisa. izaberite Opcije > Objekti. glavne vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili neki link. Da biste pokrenuli vezu sa paketnim prenosom podataka i preuzeli poruku u svoj uređaj. dođite do nje. Ako poruka sadrži neku multimedijalnu prezentaciju. a označava podatke primljene preko Bluetooth veze. Poruke 121 multimedijalnu poruku. Da biste otvorili neku poruku u folderu Primljeno. izaberite njen indikator. tonovi zvona. Web servisne poruke su obaveštenja (na primer. Da biste odgovorili na primljenu poruku. Takođe. pa pritisnite navigator. označava nepreslušanu audio poruku. možete videti sliku i poruku. izaberite Prikaži.Kada primite neku poruku. Možete primiti i obaveštenje da imate neku multimedijalnu poruku na čekanju u centru za razmenu MMS poruka. izaberite Opcije > Odgovori. možete da primate i podešavanja u formi konfiguracione poruke od svog provajdera servisa ili od kompanijskog odeljenja za informatiku. Za informacije o raspoloživosti i pretplati. Multimedijalne poruke Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Da biste pustili tu prezentaciju. a ako je dodat video. Ako je dodat i zvuk. Vaš uređaj može da prima više vrsta poruka koje sadrže podatke. u režimu pripravnosti se prikazuje i 1 nova poruka. pa zatim odgovarajuću opciju. prikazaće se . Da biste videli medija objekte koji se nalaze u multimedijalnoj poruci. stavke kalendara i e-mail obaveštenja. prikazuje se . Da biste pustili audio ili video komponentu. kao što su vizitkarte. Da biste memorisali podatke iz poruke. prikazaće se . izaberite Opcije > Preuzmi.

izaberite Start. niste povezani na mrežu. Da biste se povezali sa mrežnim poštanskim sandučetom (na serveru) i preuzeli nova e-mail zaglavlja ili poruke. i izaberite Poruke i poštansko 122 Ako ste oflajn. . str.Poruke Poštansko sanduče Definišite podešavanja za e-mail Otvorite poštansko sanduče Pritisnite sanduče. str. Kada otvorite poštansko sanduče u svom uređaju. u stalnoj ste vezi sa udaljenim (mrežnim) poštanskim sandučetom preko veze za prenos podataka. tj. Pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Čarob. Preuzmite e-mail poruke Pritisnite sanduče. Možete imati do šest poštanskih sandučića. Vidite "Pišite i šaljite poruke". izaberite Nova poruka > E-mail u glavnom prikazu Poruka ili Opcije > Napiši poruku > E-mail u svom poštanskom sandučetu. izaberite Opcije > Uspostavi vezu da biste uspostavili vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom. str. potrebna Vam je ispravna Internet pristupna tačka (IAP) i ispravno definisana podešavanja elektronske pošte. Savet: Koristite Čarobnjaka za podešavanja da definišete podešavanja svog poštanskog sandučeta. bez povezivanja na mrežu. Pridržavajte se uputstava koje dobijete od svog provajdera elektronske pošte i Internet provajdera. i izaberite Poruke i poštansko Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. pod. 119. Ako izaberete Pošt. izaberite Ne. izaberite Da. uređaj Vas pita da li želite da se povežete na mrežno poštansko sanduče (Povezati se na poštu?). tj. Da biste pregledali prethodno preuzete e-mail poruke u oflajn režimu. tražiće se da to učinite. a da prethodno niste postavili svoj e-mail nalog. ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. Vidite "Pristupne tačke". 126. sanduče u glavnom prikazu Poruka. sanduče u glavnom prikazu Poruka. Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (email). Vidite "E-mail podešavanja". Da biste započeli kreiranje e-mail podešavanja sa vodičem.. Kada kreirate novo poštansko sanduče. 166. Da biste kreirali novu e-mail poruku. Kada poruke pregledate u onlajn režimu.

izaberite Opcije > E-mail podešavanja > Auto. . Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar. Pritisnite sanduče. izaberite Opcije > Raskini vezu. Uređaj prikazuje zaglavlja e-mail poruka u udaljenom poštanskom sandučetu. bićete upitani da li želite da tu poruku preuzmete iz poštanskog sandučeta. Da bi se e-mail poruke preuzimale automatski. Ako e-mail poruka nije preuzeta a niste povezani na mrežu (oflajn režim). Vidite "Podešavanja automatskog preuzimanja". Ako želite da uklonite i zaglavlje. Da biste prikazali sve e-mail priloge. izaberite Samo telefon. Kada je veza sa udaljenim poštanskim sandučetom uspostavljena. izaberite Opcije > Preuzmi e-mail > Nove da biste preuzeli sve nove poruke.Važno: Poruke otvarajte obazrivo. I kada obrišete sadržaj poruke. to znači da prilog nije preuzet u uređaj. a da je zadržite u udaljenom poštanskom sandučetu. 1. 3. pa da se zatim ponovo povežete sa sandučetom da biste ažurirali stanje. Da biste prekinuli preuzimanje poruka. 128. Obrišite e-mail poruke i izaberite Poruke i poštansko Da biste obrisali sadržaj neke e-mail poruke u uređaju. Poruke 123 preuzimanje. str. Izabrane da biste preuzeli samo poruke koje su bile označene ili Sve da biste preuzeli sve poruke iz sandučeta. Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. 2. dođite do poruke koja je markirana za Da biste obrisali e-mail iz uređaja i iz udaljenog poštanskog sandučeta. Ako je ikonica priloga prigušena. zaglavlje e-mail poruke ostaje u Vašem uređaju. izaberite Opcije > Obriši. otvorite poruku i izaberite polje priloga koje je označeno sa . Ako želite da otvorite neku e-mail poruku. Da biste poništili brisanje e-mail poruke iz uređaja i sa servera. izaberite Obustavi. izaberite Opcije > Preuzmi. prvo morate da e-mail poruku obrišete u udaljenom poštanskom sandučetu. izaberite Opcije > Obriši > Telefon i server. U Obriši poruku na:. pritisnite navigator. Da biste prekinuli vezu i čitali e-mail poruke u oflajn režimu.

● Kodni raspored — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored.. Neki ili možda čak i svi centri za razmenu poruka mogu biti već konfigurisani u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. vršite njihove izmene ili da ih brišete. Otvara se lista foldera. Da biste videli poruke. Da biste započeli kopiranje. Da biste rično uneli podešavanja. izaberite Redukovana pod. ● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje . ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis). Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja tektualnih poruka 4. centar za por. 124 ● Centri za poruke — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani. 2. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > SIM poruke. morate ih iskopirati u neki folder u Vašem uređaju. popunite sva polja označena sa Mora biti definis. i izaberite Poruke. i izaberite Opcije > Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom Kada ste na mreži (onlajn). izaberite Opcije > Raskini vezu. Izaberite Opcije > Kopiraj. izaberite neki folder pa zatim izaberite OK. Ova podešavanja mogu već biti definisana u Vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. ili zvezdicom. — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka. da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom. ako je na raspolaganju. otvorite taj folder. 3. 1. kreirate. poruka. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Teks. ● Akt.Poruke brisanje u toku naredne veze Povrati obrisano. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. Podešavanja poruka Vidite poruke na SIM kartici Pritisnite Ako želite da vidite SIM poruke. Izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve da biste označili poruke.

u matičnoj mr. ● Preuzimanje MMS po. — Izaberite kako želite da primate poruke.. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja multimedijalnih poruka ● Veličina slike — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci. centra — Izaberite da li želite da se odgovor na Vašu poruku šalje preko istog centra za razmenu tekstualnih poruka (mrežni servis). ● Preferentna veza — Izaberite vezu koja će se koristiti. ● Poruka poslata kao — Obratite se svom provajderu servisa da biste proverili da li Vaš centar za razmenu poruka može da vrši konverziju tekstualnih poruka u te druge formate. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. primate obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke poruka čeka da bude preuzeta. pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. Poruke 125 . Kada ste izvan svoje matične mreže. ● Bez slanja izveštaja — Izaberite da li želite da Vaš uređaj ne šalje potvrdne izveštaje o prijemu poruka. Vaš uređaj automatski aktivira vezu za paketni prenos podataka da bi preuzeo poruku. i kada ste u matičnoj mreži i kada ste izvan nje. > Uvek automatski. ● Režim kreiranja MMS-a — Ako izaberete Sa upozorenjima. Izvan svoje matične ćelijske mreže. Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj ćelijskoj mreži. izaberite Aut. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da se status poslate poruke prikazuje u dnevniku (mrežni servis). uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da ● Dopusti anonimne po. ● Aktivna prist. Pritisnite . Da se sadržaj ubacuje u poruke bez upozorenja. ● Od. slanje i prijem multimedijalnih poruka mogu biti skuplji. preko ist. Ako izaberete Preuzimanje MMS po. izaberite Slobodno. ● Prijem reklama — Odredite da li želite da primate multimedijalne reklamne poruke. poruka se briše u centru za razmenu poruka. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. pa zatim izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka. — Izaberite da li želite da se odbacuju poruke anonimnih pošiljalaca. tačka — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti kao preferentna veza. Ako izaberete Ograničeno.poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis).

● Bezbednost (portovi) — Izaberite opciju zaštite za veze sa udaljenim poštanskim sandučetom. str. u Poštanska sandučad izaberite Opcije > Novo pošt. a zatim nešto od sledećeg: . ● Ime poš. 166. ● Server za prijem — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za prijem Vaše e-mail pošte. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. Izberite Poštanska sandučad i poštansko sanduče da biste promenili podešavanja veze. preuzimanja i automatskog preuzimanja. ● Tip poš. Upravljajte poštanskim sandučićima Da biste kreirali novo poštansko sanduče. ● Port — Definišite neki port za datu vezu. 126 ● Korisničko ime — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od provajdera. sanduče. Poruke Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. izaberite Dolazna pošta. ● Lozinka — Unesite svoju lozinku. Podešavanja veze E-mail podešavanja Da biste iz svog uređaja uklonili neko poštansko sanduče i poruke u njemu. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail. sandučeta — Definiše e-mail protokol koji preporučuje Vaš provajder servisa elektronske pošte. pa pritisnite C. Ako ovo polje ostavite prazno. Da biste izabrali koje poštansko sanduče želite da koristite za slanje e-mail poruka. Opcije su POP3 i IMAP4. sanduče i glavnom prikazu Poruka. Vidite "Pristupne tačke".● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. i poštansko sanduče. veze. Ovo podešavanje se ne može naknadno menjati. od Vas će se zahtevati lozinka kada pokušate da se povežete na svoje udaljeno poštansko sanduče. korisnika. izaberite Poštanska sandučad. dođite do njega. Možete imati do šest poštanskih sandučića. tačka — Izaberite neku Internet pristupnu tačku (IAP). sandučeta — Unesite neko ime za poštansko sanduče. poštansko sanduče. ● Aktivna prist. Da biste izmenili podešavanja za primljene e-mail poruke. pa Podešav. izaberite Aktivno poštansko s. poruka se briše u centru za razmenu poruka.

veze. Bezbednost (portovi) i Port su slična onima za Dolazna pošta. pa Korisnička podešav.. ● Server za slanje — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za slanje Vaše e-mail pošte. Izaberite Odmah da bi se uređaj povezivao na poštansko sanduče čim izaberete Pošalji poruku. teksta i indikatora pošte) kada se primi nova email poruka. pa Podeš. poštansko sanduše. izaberite Odlazna pošta. Lozinka. Izaberite neku od narednih opcija: ● Preuzimanje e-maila — Definišite koji se delovi e-mail poruke preuzimaju: Samo zaglavlja. Podešavanja preuzimanja Podešavanja korisnika Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. o nov. Poruke 127 . ● Sa potpisom — Izaberite da li želite da u svoje e-mail poruke uključite i potpis. U uređaju primaoca se prikazuje Vaše ime umesto Vaše e-mail adrese. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. e-mail će se slati kada postoji veza sa udaljenim poštanskim sandučetom. ● Pošalji poruku — Definišite kako se šalje e-mail poruka sa Vašeg uređaja. e-mailu — Izaberite da li želite da primate obaveštenja (u obliku zvučnog signala.Da biste izmenili podešavanja za slanje e-mail poruka. poštansko sanduše. a zatim nešto od sledećeg: ● Bezbedna prijava (samo za POP3) — Koristite sa POP3 protokolom radi šifrovanja slanja lozinke na udaljeni e-mail server u toku povezivanja na poštansko sanduče. ako taj uređaj podržava ovu funkciju. ● Moja e-mail adresa — Unesite e-mail adresu koju Vam je dao provajder servisa. Možete da koristite samo server za odlaznu poštu svog provajdera servisa. Ako izaberete U toku sled. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. Ograničenje veličine (POP3) ili Poruke i prilozi (POP3). preuzimanja. Aktivna prist. ● Obav. Podešavanja za Korisničko ime. ● Pošalji kopiju i sebi — Izaberite da li želite da se kopija e-mail poruke šalje i u Vaše poštansko sanduče. ● Obim preuzimanja — Definišite koliki broj novih e-mail poruka će se preuzimati iz poštanskog sandučeta. Izaberite neku od narednih opcija: ● Moje ime — Unesite ovde svoje pravo ime. tačka.

obratite se svom provajderu servisa. 128 Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera ● Prijem — Izaberite da li želite da primate ćelijske info poruke. izaberite Omogućeno ili Samo u matičnoj m. . Ako želite da podesite svoj uređaj tako da. ● Otkrivanje tema — Izaberite da li će uređaj automatski tražiti brojeve novih tema i memorisati te nove brojeve bez imena tema u listu tema. izaberite Preuzmi poruke > Automatski. o e-mailu — Da bi se u Vaš uređaj automatski preuzimala zaglavlja e-mail poruka kada ih primite u svoje udaljeno poštansko sanduče. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Servisna poruka.. u određeno vreme automatski preuzimala zaglavlja novih e-mail poruka. o e-mailu i Preuzimanje e-maila ne mogu biti istovremeno aktivni. kada primi neku servisnu poruku.● Putanja IMAP4 foldera (samo za IMAP4) — Definišite putanju za foldere koji će biti prijavljeni ("pretplaćeni"). ● Preuzimanje e-maila — Da bi se u Vaš uređaj. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Podešavanja info servisa Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Info servis. ● Jezik — Izaberite jezik na kojem želite da primate poruke: Svi.. ● Pretplate foldera (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge foldere u udaljenom poštanskom sandučetu iz kojih će se preuzimati poruke. pa Auto. Obavešt. Izabrani ili Drugi. Izaberite neku od narednih opcija: Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema. preuzimanje. izaberite Automatski ažuriraj ili Samo u matičnoj m. Podešavanja poruka Web servisa ● Obavešt. Definišite kada i koliko često će se poruke preuzimati. Izaberite neku od narednih opcija: Poruke servisa. poštansko sanduše. Podešavanja automatskog preuzimanja Izaberite da li želite da primate servisne poruke. automatski aktivira pretraživač i započne povezivanje na mrežu radi preuzimanja sadržaja.

multimedijalnih ili e-mail porukačuvaju u folderu Poslato. Izaberite neku od narednih opcija: ● Sačuvaj poslate por. — Izaberite da li želite da se kopije poslatih tekstualnih. — Definišite koliko se poslatih poruka može sačuvati u folderu sa poslatim porukama. Poruke 129 Druga podešavanja . ● Aktivna memorija — Izaberite u kojoj memoriji želite čuvati svoje poruke.Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Ostalo. briše se najstarija poruka. Kada se ta vrednost dostigne. ● Broj sačuvanih por.

čak i ako je neka druga aplikacija aktivna. kao na primer lozinke. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. Možete da koristite i navigator. Pritisnite taster "pozovi" da biste poslali datoteku na neki kompatibilni uređaj (mrežni servis). izaberite željeni broj iz liste. unesite pozivni broj države. pritisnite i izaberite Kontakti. izaberite Opcije > Pošalji MMS (samo u UMTS mrežama). 2.. izaberite Opcije > Prebaci. Pritisnite taster "završi" da biste prekinuli vezu (ili odustali od uspostavljanja veze). izaberite Opcije > Pošalji DTMF. Za međunarodne pozive. Opcije u toku poziva 3. pritisnite taster "pozovi". . Unesite DTMF string ili dođite do njega pretraživanjem liste Kontakti. Za prelazak sa jedne veze na drugu. Prikazuje se lista odgovarajućih kontakata. Da biste poslali DTMF tonske sekvence. pozivni broj područja (po potrebi izostavite nulu) i telefonski broj pretplatnika. U pasivnom režimu unesite broj telefona. Ako ste jačinu zvuka podesili na Isključi zvuk. Pre slanja možete da izmenite poruku ili da promenite primaoca. Pritisak na taster "završi" uvek prekida poziv.Uputite poziv Uputite poziv Govorni pozivi 1. Da biste obrisali neki broj. Dođite do željenog imena. Da biste poslali ton. ili unesite početna slova imena u polje za pretragu. uključujući i pozivni broj područja. 130 Da biste uputili poziv iz modula Kontakti. pritisnite * više puta. Da biste pozvali. Ako ste sačivali više brojeva za jedan kontakt. Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva. mik. pritisnite C. Da biste drugom učesniku u vezi poslali sliku ili video kao multimedijalnu poruku. prvo izaberite Uk. Pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj. Da biste uneli znak za čekanje (w) ili pauzu (p). izaberite Opcije > Zadrži. DTMF tonske Da biste aktivni govorni poziv stavili na čekanje kako biste odgovorili na drugi dolazni poziv. izaberite OK. pritisnite * dva puta da biste uneli znak + (zamenjuje karakteristični pozivni broj za izlazak u međunarodni saobraćaj).

Glasovni i video poštanski sandučići Ako ne želite da odgovorite na poziv. Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže). Odgovorite na poziv ili ga odbijte Da biste odgovorili na poziv. da biste zvuk usmerili na slušalice. Ako ste povezali kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) preko Bluetooth povezivanja. . video pošta je na raspolaganju jedino u UMTS mrežama). poruku. pritisnite taster "pozovi" ponovo. Da biste pozvali svoju govornu ili video poštu (mrežni servis. pritisnite taster "pozovi". izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. Da biste isključili zvono za sve dolazne pozive.U toku aktivnog poziva. odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava. Mnoge opcije koje možete koristiti u toku govornog poziva su mrežni servisi. pa zatim izaberite OK. sanduče. Da biste se vratili na slušalicu. da biste ih sve raskinuli. Ako aktivirate funkciju Preus.. Da biste promenili telefonski broj svoje govorne ili video pošte. poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto u podešavanjima telefona da biste preusmerili pozive. Da biste aktivirali poziv. Izaberite Opcije > Pošalji tek. pasivnom režimu. pritisnite . Da biste završili aktivni poziv i odgovorili na poziv koji je na čekanju. izaberite Opcije > Zameni. da biste zvuk usmerili sa slušalice na zvučnik. pa izaberite Govorna pošta ili Video pošt. pozivaocu možete bez odbacivanja poziva poslati tekstualnu poruku sa obaveštenjem da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv. Ako imate više aktivnih poziva. pritisnite taster "završi". s. izaberite Alatke > Alatke > Pošt. izaberite Tišina. Savet: Kada imate samo jedan aktivni poziv. izaberite Opcije > Završi sve pozive. da biste ga stavili na čekanje. pritisnite i držite 1 u Kada izaberete Tišina da biste isključili ton zvona nekog dolaznog poziva. Uputite poziv 131 sekvence možete dodati u DTMF polja u kontakt kartici. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. pritisnite taster "pozovi". poz. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. poštansko sanduče i Opcije > Promeni broj.

Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju.Uputite poziv Da biste konfigurisali ovu opciju i napisali standardnu tekstualnu poruku. . Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba. izaberite Alatke > Podešav. Drugi učesnici mogu da nastave svoju konferencijsku vezu. Dođite do tastera kome želite da dodelite taj telefonski broj i izaberite Opcije > Dodeli. a za startovanje Web pretraživača. Brzo biranje telefonskog broja 132 Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijske veze. > Telefon > Poziv > Odbaci poziv SMS-om.. 3. Da biste neki telefonski broj dodelili jednom od numeričkih tastera (2-9). Izaberite nekog učesnika pa izaberite Privatno. Da biste aktivirali ovu funkciju. 4. uključujući i Vas. ponovite korak 2. pritisnite taster "završi". Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Da biste pozvali novog učesnika. Da biste u vezu uključili novog učesnika. izaberite Opcije > Konferencija. Da biste nekog učesnika isključili iz konferencijske veze. izaberite Opcije > Novi poziv. pa izaberite Izbaci. pritisnite dodeljeni taster i taster "pozovi". pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. izaberite Opcije > Konferencija da biste se vratili u konferencijsku vezu. izaberite Opcije > Konferencija > Isključi učesnika. 1. zatim izaberite Opcije > Konferencija > Dodaj konferenciji. Uspostavite konferencijski poziv 2. da biste uključili prvog učesnika u konferencijsku vezu. Kada dobijete odgovor na novi poziv. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Brzo bir. Kada završite privatni Da biste uputili poziv iz pasivnog režima. Pozovite prvog učesnika. izaberite Opcije > Konferencija > Privatno. Da biste završili na aktivni konferencijski poziv. 1 je rezervisano za broj govorne ili video pošte. > Telefon > Poziv > Brzo biranje. razgovor. dođite do tog učesnika.

3. 1. Upućivanje poziva pomoću glasovne komande Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Biranje glasom Vaš uređaj podržava napredne glasovne komande. uređaj bira taj broj. > Telefon > Poziv > Poziv na čekanju (mrežni servis). odnosno nadimak memorisan na kartici kontakata.Možete da odgovorite na poziv dok imate drugi poziv. komandu. pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom. pa izaberite Opcije > Pusti glas. a da se sami isključite iz veze. u pasivnom režimu. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu. izaberite Opcije > Završi sve pozive. Napredne glasovne komande ne zavise od glasovnih karakteristika govornika. pritisnite taster "završi". izaberite Prebaci. Da biste završili na aktivni poziv. Posle 2. Prepoznavanje glasa u uređaju se prilagođava glasu glavnog korisnika u cilju što boljeg prepoznavanja. pritisnite i držite desni selekcioni taster. Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom. izaberite 2. Ako je prepoznati kontakt pogrešan. Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima. izaberite Opcije > Spoj. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se Sada govori.5 sekunde. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. Umesto toga. Za prelazak sa jedne veze na drugu. Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. Prvi poziv se stavlja na čekanje. Da biste završili oba poziva. tako da korisnik ne mora da snimi glasovne komande unapred. ukoliko ste aktivirali čekanje poziva u Podešav. . Da biste odgovorili na poziv na čekanju. Jasno izgovorite ime. Uputite poziv 133 Poziv na čekanju Glasovna komanda za neki kontakt će biti njegovo ime ili nadimak koji je sačuvan u njegovoj kontakt kartici. zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama. uređaj kreira glasovne komande za stavke u kontaktima i poredi izgovorenu glasovnu komandu sa njima. otvorite kontakt karticu. Da biste povezali dolazni poziv ili poziv na čekanju sa aktivnim pozivom. pritisnite taster "pozovi". Da biste započeli biranje glasom.

> Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. obratite se svom provajderu telekomunikacione mreže. Da biste umesto videa poslali statičnu sliku. Pozvana strana može da odbije slanje videa ( ). zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan). 1. Čak i ako ste odbili slanje videa u toku video poziva. 2. Da biste započeli video poziv. Uputite video poziv Kada uputite video poziv (mrežni servis). Za to vreme se prikazuje Čeka se video slika. poziv se tarifira kao video poziv. Ne primate video (pozvana strana ne šalje video ili ga komunikaciona mreža ne prenosi). uređaj bira primarni (podrazumevani) broj. ili slika koju hvata kamera Vašeg uređaja. Sledeće da biste videli listu ostalih pogodaka. U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. Izaberite Opcije > Pozovi > Video poziv. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo. uređaj će Vas pitati da li umesto toga želite da pokušate uspostavljanje normalnog poziva ili želite da pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku. potrebno je da posedujete USIM karticu i da ste pokriveni nekom UMTS komunikacionom mrežom. Video poziv se može uspostaviti samo sa kompatibilnim mobilnim uređajem ili sa nekim ISDN terminalom. ili izaberite Kontakti. unesite broj telefona u pasivnom režimu. uređaj bira prvi dostupan broj u kontakt kartici. Cene proverite sa svojim provajderom servisa. Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i čujete zvuk preko zvučnika. u kom slučaju . možete da pratite i dvosmerni video prikaz u realnom vremenu. ako je on postavljen. video ili data poziv. Odbili ste slanje videa sa svog uređaja. pa zatim izaberite neki kontakt. izaberite Alatke > Podešav.Uputite poziv Ako je pod istim imenom memorisano više brojeva. U suprotnom. Video pozivi se ne mogu uspostavljati ako je aktivan drugi govorni. Započinjanje video poziva može da potraje nešto određeno vreme. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva. Da biste mogli da upućujete video pozive. 134 Ikone Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika. Primaocu video poziva prikazuje se živa video slika. ili Prekini da biste odustali od biranja glasom.

izaberite Opcije > Omogući ili Onemogući i željenu opciju. Da biste podesili jačinu zvuka u toku video poziva. Prikazuje se Dopustiti slanje video slike pozivaocu?. aktivira se zvučnik. izaberite Opcije > Koristi sekun. Da biste se vratili na sekundarnu kameru. Da biste za slanje videa koristili glavnu kameru. slanje videa se ne aktivira. Da biste završili na video poziv. umesto njega možete koristiti Koristite deljenje videa (mrežni servis) da biste sa svog mobilnog uređaja poslali živi video snimak ili neki sačuvani video snimak na drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva. izaberite Alatke > Podešav. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. Opcije u toku video poziva Da biste zumirali (uvećavali ili umanjivali) sliku. izaberite Opcije > Koristi glavnu kameru. Da biste zvuk usmerili na kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) koje su sa Vašim uređajem povezane preko Bluetooth veze. Ako ne želite da koristite zvučnik za govorni poziv u toku deljenja videa. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. skrolujte gore ili dole. kameru. Kada primite neki video poziv. Da biste prelazili sa prikazivanja videa na samo glasovnu komunikaciju i obratno. izaberite Da. Da biste audio vratili na zvučnik svog uređaja. Deljenje videa Kada aktivirate Deljenje videa. Uputite poziv 135 čujete samo zvuk. Umesto video slike se prikazuje sivi ekran. Odgovorite na video poziv ili ga odbijte . Da biste ovaj sivi ekran zamenili nekom statičkom slikom snimljenom kamerom svog uređaja.3. Da biste završili na video poziv. Da biste odgovorili na video poziv. Da biste započeli sa slanjem žive video slike. pritisnite taster "završi". izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. pritisnite taster „poziv“. pritisnite taster "završi". i eventualno vidite neku statičnu sliku ili sivu pozadinsku sliku. prikazuje se . i čućete samo glas pozivaoca. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. Ako ne aktivirate video poziv.

3. za deljenje videa možete koristiti i već memorisani . Podešavanja za vezu osoba-osoba 136 ● Pošiljalac i primalac treba da su prijavljeni na UMTS mrežu. a uređaj primaoca se ne nalazi u dometu UMTS mreže. Ako ne znate SIP adresu datog kontakta. Zahtevi Deljenje videa zahteva UMTS vezu. Izaberite Opcije > Dodaj podatak ili Deli prikaz. 4. Pritisnite i izaberite Kontakti. Dobićete poruku o ● Postarajte se da imate aktivnu UMTS vezu i da budete u dometu UMTS mreže.Uputite poziv kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju). uradite sledeće: 1. 2. Provajder servisa može da Vam pošalje podešavanja direktno u Vaš uređaj ili da Vam da listu potrebnih parametara. ● Postarajte se da Vaš uređaj bude podešen za vezu osoba-osoba. grešci u kojoj se kaže da primalac ne može da prihvati pozivnicu. Otvorite kontakt karticu (ili otvorite novu karticu za tu osobu). potrebna su Vam podešavanja za osoba-osoba i UMTS vezu. nema instaliranu opciju deljenja videa ili mu uređaj nije podešen za direktnu vezu osoba-osoba. Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu). Da biste mogli da koristite deljenje videa. Ako započnete sesiju deljenja dok ste u dometu UMTS mreže i dođe do prelaska na GSM. sesija deljenja se prekida. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog provajdera servisa i memorišite ih u svoj uređaj. Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. primalac ne zna da mu upućujete pozivnicu. ali se glasovni poziv nastavlja. Ne možete započeti deljenje videa ukoliko se ne nalazite unutar zone pokrivanja UMTS mrežom. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije u vezi mrežnih mogućnosti kao i u vezi cena korišćenja ovog servisa. Ako pozovete neku osobu da se priključi sesiji deljenja. Da biste dodali SIP adresu u kontakt karticu. u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. Vaše mogućnosti da koristite deljenje videa zavise od dostupnosti UMTS mreže. Da biste koristili deljenje videa morate uraditi sledeće: Podešavanja Da biste postavili deljenje videa.

izaberite Opcije > Deli video > Uživo. izaberite Pauza. ● Proverite da li su podešavanja za UMTS pristupnu tačku u Vašem uređaju podešena kako treba. sa pozivnim brojem države. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj. Da biste završili na govorni poziv. Deljeni video se memoriše u folder Slike i video u Galeriji. Da biste video snimak premotali brzo unapred ili unazad. Kada je aktivan neki govorni poziv. Da biste pauzirali sesiju deljenja. 3. Da biste sačuvali živi video koji ste delili. Ukoliko su kontak podaci za primaoca sačuvani u Kontaktima. recimo +358 (ako to podržava provajder servisa telekomunikacione mreže). pritisnite taster "završi". Ako delite neki video snimak. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu koju ste prethodno dodali kontakt kartici pozvane strane. 4. Da biste pogledali taj snimak. deljenje se privremeno zaustavlja. Da biste nastavili deljenje. uradite sledeće: ● Obratite se svom provajderu servisa koji će sačiniti sporazum za korišćenje UMTS mreže. Nastaviti?. Snimak se mora konvertovati za deljenje. izaberite Stop. izaberite Opcije > Pozovi. Delite žive video snimke ili video snimke 1. izaberite Opcije > Deli video > Snimak.Podešavanja UMTS veze Da biste podesili svoju UMTS vezu. izaberite Opcije > Pusti. pa zatim izaberite OK da biste mu poslali pozivnicu. Izaberite snimak koji želite da delite. Na ekranu se prikazuje 5. Da biste snimak reprodukovali ponovo. pritisnite taster "završi". skrolujte nagore ili nadole. izaberite željenu adresu ili broj. Otvara se lista video snimaka u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Ako delite živi video. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. unesite ručno SIP adresu i telefonski broj sa pozivnim brojem države. Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Uputite poziv 137 broj telefona primaoca. Da biste završili sesiju deljenja. izaberite Nastavi. a dati kontakt ima više SIP adresa ili brojeva telefona sa pozivnim brojem države. Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji. 2. izaberite Sačuvaj da biste potvrdili upitSačuvati deljeni video snimak?. Izaberite OK. Da biste delili neki video snimak. . Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv.

Zbog razvijenosti i prirode celularne telefonije. Takođe. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnog poziva preko Vašeg provajdera mrežnog poziva (mrežne telefonije). Kada primite pozivnicu. . Primalac će dobiti poruku da ste odbili pozivnicu. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. 138 Vaš uređaj podržava govorne pozive preko Interneta (mrežni pozivi). ● Odbaci — Odbija poziv. pozvoniće kada primite pozivnicu. Sa servisom Internet poziva (mrežni servis). u dopunjenom pasivnom režimu (aktivnoj pripravnosti) izaberite Opcije > Nastavi. Ukoliko upućivanje hitnog poziva ne uspe preko celularne telekomunikacione mreže. Ako Vaš uređaj nije podešen na "nečujno". Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. pritisnite Isključi zvuk. pojavljuje se pozivna poruka sa imenom ili SIP adresom pošiljaoca. Ako Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje.Uputite poziv Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem. Vaš uređaj mora pokrivati mreža veze. između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona. Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i od toga da li je Vaš provajder mrežnog poziva Da biste se povezali na servis Internet poziva. Internet pozivi Prihvatite pozivnicu Kada Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje videa. ako je to moguće. izaberite Stop. možete upućivati i primati pozive preko Interneta. možete da pritisnete taster "završi" da biste odbili sesiju deljenja i prekinuli govorni poziv. Da biste završili deljenje videa. da koristite celularne mreže za upućivanje hitnih poziva. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnih poziva prvenstveno preko celularnih telekomunikacionih mreža. a Vi niste u dometu UMTS mreže. trebalo bi. Ako postoji pokrivanje celularnom mrežom. pre upućivanja hitnog poziva. da biste isključili ton snimka. kao što je WLAN pristupna tačka. uverite se da je Vaš celularni telefon uključen i da je spreman za upućivanje poziva. ● Prihvati — Aktivira sesiju deljenja. Internet pozivi mogu biti uspostavljeni između računara. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. nećete znati da ste primili pozivnicu. izaberite jednu od sledećih opcija: Kada primate video snimak.

izaberite Opcije > Promeni servis. Ako ste izabrali automatsko prijavljivanje. pritisnite Opcije > Osveži. Vaš uređaj se automatski prijavljuje za uslugu Internet poziva. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. Lista mreža se na svakih 15 minuta automatski osvežava. Da biste se prijavili na servis Internet poziva ručno. Izaberite Proksi server > Tip transporta > Automatski. 1. Ako se ručno prijavljujete za servis. Da biste ručno osvežili listu. > Preferentni profil. > Veza > SIP podešavanja > Opcije > Novi SIP profil i unesite tražene informacije. > Internet tel. > Opcije > Novi profil. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Da biste izabrali servis Internet poziva za odlazne pozive ukoliko je uređaj povezan na više od jednog servisa. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. Kada se prijavite na servis Internet poziva. 2. Koristite ovu opciju ako Vaša WLAN pristupna tačka nije prikazana. Ova opcija se prikazuje samo ako postoje servisi koji nisu konfigurisani. izaberite dostupnu mrežu sa liste i Izaberi. Izaberite Internet tel. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu za Internet pozive. morate kreirati profil za Internet pozive. izaberite Registracija > Po potrebi i Tip transporta > UDP ili TCP u podešavanjima za SIP kada budete kreirali profil za Internet pozive. izaberite Opcije > Konfiguriši servis. Pritisnite . 4. Uputite poziv 139 (telefonije) implementirao funkcionalne mogućnosti hitnih poziva. izaberite Alatke > Podešav. 3. Unesite ime za svoj profil i izaberite SIP profil koji ste upravo kreirali. Proverite da je Registracija podešena na Stalno. Da biste konfigurisali nove servise. u pasivnom režimu se prikazuje . . Obratite se svom provajderu mrežnog poziva (telefonije) da proverite mogućnost upućivanja hitnog poziva putem Internet telefonije. Da biste koristili kreirani profil za automatsko povezivanje na servis Internet poziva.Povežite se na uslugu Internet Kreirajte profil za Internet pozive poziva Pre nego što počnete da koristite Internet pozive. Birajte Nazad sve dok se ne vratite na glavni prikaz podešavanja veze.

pritisnite . Ukoliko koristite tip automatskog prijavljivanja za WLAN mreže. Pritisnite . izaberite Tip prijave > Ručno. Da biste u pasivnom režimu uputili Internet poziv. . pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. svi pozivi se upućuju kao Internet pozivi. Unesite adresu i pritisnite taster "pozovi". Da biste se automatski prijavili na servis Internet poziva. Podešavanja servisa Uputite Internet poziv Kada aktivirate funkciju Internet poziva. Da biste se ručno prijavili na servis Internet poziva. u Kontaktima dođite do željenog kontakta i izaberite Pozovi > Opcije > Internet poziv. Kada je Vaš uređaj povezan na servis Internet poziva. Sačuvane mreže su označene zvezdicom u listi mreža. Da biste uputili Internet poziv iz Kontakata. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. izaberite Opcije > Sačuvaj prist. izaberite Podrazum.. Da biste prekinuli vezu sa servisom Internet poziva. Da biste podesili Internet pozive za preferentni tip za odlazne pozive. > Opcije > Podešavanja i izaberite podrazumevana podešavanja ili podešavanja koja se odnose na određeni servis. pritisnite . izaberite Opcije > Raskini vezu sa serv. izaberite Alatke > Dnevnik i tip dnevnika. tip poziva > Internet poziv. izaberite Tip prijave > Automatski. što povećava potrošnju baterije i skraćuje njen vek trajanja. uređaj povremeno skenira WLAN mreže. izaberite Alatke > Poveziv. 140 Da biste uputili Internet poziv na adresu koja ne počinje cifrom. izaberite Opcije > Koristi skrivenu mrežu. Da biste se povezali na servis Internet poziva koristeći skrivenu WLAN mrežu. moći ćete da upućujete Internet pozive sa svih aplikacija sa kojih možete da upućujete i regularne govorne pozive. > Internet tel. Na primer. Da biste uputili Internet poziv iz dnevnika.Uputite poziv Da biste sačuvali mrežu na koju ste trenutno povezani. tačku. pritisnite taster bilo kog broja kada je uređaj u pasivnom režimu. unesite broj telefona ili Internet adresu i pritisnite taster "pozovi". izaberite Kontakti. a zatim pritisnite # na nekoliko sekundi da biste očistili ekran i prebacili uređaj sa unosa brojeva na unos slova.

Da biste videli telefonske brojeve propuštenih. Uputite poziv 141 Da biste pogledali mreže koje ste sačuvali za servis Internet poziva i mreže koje je pronašao servis Internet poziva. zaokruživanja računa. Paketni prenos podataka Pritisnite Da biste obrisali listu svih prethodnih poziva. tač. Prethodni pozivi Pritisnite Da biste obrisali merače trajanja poziva. Da biste obrisali neku stavku. izaberite Opcije > Poništi merače. izaberite Prethodni. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. Trajanje poziva Pritisnite Dnevnik čuva informacije u vezi sa istorijom komunikacije uređaja. Obriši listu. Dnevnik Da biste videli približna trajanja dolaznih i odlaznih poziva.. i tako dalje.Da biste definisali podešavanja koja se odnose na ovaj servis. otvorite željenu listu. i izaberite Alatke > Dnevnik. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. izaberite Trajanje poz. i izaberite Alatke > Dnevnik. izaberiteSačuvane pris. Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže. dođite do nje. pa pritisnite C. Da biste obrisali jednu od lista. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije. pa izaberite Opcije > Da biste videli količinu poslatih i primljenih podataka u toku paketne razmene podataka. i izaberite Alatke > Dnevnik. u glavnom prikazu prethodnih poziva izaberite Opcije > Obriši prethodne. otvorite odgovarajuću listu. . možda za svoje veze za paketni prenos podataka plaćate na osnovu količine poslatih i primljenih podataka. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije.. izaberite Paketni prenos. izaberite Izmeni podeš. Ova opcija je dostupna samo ako je u uređaj instaliran dopunski modul softvera za odgovarajući servis. Na primer. Za ovo Vam je potrebna šifra blokade. servisa. primljenih i upućenih govornih poziva.

kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos paketa podataka. Da biste u brojaču paketnih podataka videli koliko je podataka preneto i koliko su određeni prenosi podataka trajali. dođite do neke dolazne ili odlazne komunikacije koja je označena sa Pak.Uputite poziv Prikaz svih komunikacionih događaja Ikonice u dnevniku su sledeće: Dolazni Odlazni Pritisnite i izaberite Alatke > Dnevnik > Prethodni. izaberite Opcije > Sačuvaj u Kontakte. trajno se brišu. tekstualnu poruku. tekstualne poruke. kompletan sadržaj dnevnika. Da biste obrisali samo jedan događaj iz dnevnika prethodnih poziva. . Da biste neki nepoznati broj iz dnevnika dodali u svoje kontakte. Izaberite Da da to potvrdite. da biste filtrirali dnevnik. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče. veze za prenos podataka i WLAN veze koje Vaš uređaj registruje. 142 Da biste trajno obrisali kompletan sadržaj dnevnika. izaberite Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika. listu prethodnih poziva i izveštaje o dostavi poruka. Izaberite Opcije > Kopiraj broj. centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka. pritisnite C. Propušteni komunikacioni događaji Da biste otvorili opšti dnevnik gde možete pratiti sve govorne pozive. lista prethodnih poziva i izveštaji o dostavi poruka. događaj. Podstavke. izaberite Opcije > Obriši dnevnik. skrolujte udesno. Savet: U detaljnom prikazu možete da kopirate broj telefona u klipbord. Ako izaberete Bez dnevnika. na primer. i izaberite Opcije > Vidi detalje. a zatim da ga nalepite u. Da biste postavili trajanje dnevnika. upisuju se kao jedna komunikacijska stavka. izaberite Opcije > Razdvoji i filter.

Možete i da nekoj kontakt kartici dodelite poseban ton ili melodiju zvona ili minijaturnu sliku. Memorišite i vršite izmene imena i brojeva 2. Pritisnite . Na ekranu se prikazuje lista kontakata čija imena počinju tim slovima. izaberite taj kontakt. pa zatim Opcije > Pripada grupama. Popunite polja koja želite. dođite do kontakt kartice koju želite da izmenite. Željeni kontakt možete da potražite i tako što ćete uneti početna slova imena u polje za pretragu. pa izaberite Kontakti > Opcije > Novo ime. 1. pa izaberite Opcije > Izmeni. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj minijaturu. koristiti Nokia Contacts Editor koji se nalazi u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite. otvorite tu kontakt karticu. Da biste nekoj kontakt kartici dodali sličicu. kao što su telefonski brojevi. Da biste proverili kojim grupama pripada neki kontakt. minijatura. Možete takođe i da kreirate kontakt grupe što Vam omogućava da tekstualne i e-mail poruke šaljete većem broju primalaca istovremeno. Da biste obrisali više kontakt kartica odjednom. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj da biste Kontakti (imenik) 143 . izaberite je i zatim pritisnite C. prikazuje se ta sličica.Kontakti (imenik) U Kontaktima možete čuvati i ažurirati kontakt podatke. Da biste neki kontakt dodali nekoj grupi. Upravljajte imenima i brojevima Da biste obrisali neku kontakt karticu. Da biste vršili izmene kontakt kartica. pa izaberite Urađeno. Savet: Da biste dodavali i vršili izmene kontakt kartica. Kada Vas data kontakt osoba poziva. kućne adrese ili e-mail adrese svojih kontakata. izaberite Opcije > Dodaj grupi (prikazuje se samo ako ste već kreirali neku grupu).

Kontakti (imenik)

označili željene kontakt kartice i pritisnite C da bi ste ih obrisali.

Da biste poslali podatke o kontaktu, izaberite karticu koju želite da pošaljete, Opcije > Pošalji i željenu opciju.

Dodajte ton zvona kontaktima
Pritisnite

Da biste preslušali glasovnu komandu dodeljenu nekom kontaktu, izaberite kontakt karticu, pa zatim Opcije > Pusti glas. komandu.

Primarni brojevi i adrese
Kontakt kartici možete da dodelite primarne, podrazumevane, brojeve i adrese. Tako, kada kontakt ima više brojeva telefona i adresa, možete da pozivate ili šaljete poruke na neki od brojeva ili adresa. Primarni, podrazumevani, broj se koristi kada se koristi glasovno biranje. 1. U listi konatakata izaberite neki od njih. 2. Izaberite Opcije > Primarni. Pritisnite , pa izaberite Kontakti.

1. Pritisnite navigator da biste otvorili neku kontakt karticu ili idite u listu grupa i izaberite neku kontakt grupu. 2. Izaberite Opcije > Ton zvona. Otvara se lista tonova zvona.

Da biste definisali ton zvona za neki kontakt ili za neku grupu, učinite sledeće:

, pa izaberite Kontakti.

Kada Vas ta osoba ili član grupe zove, uređaj se oglašava izabranim tonom zvona (ako se broj pozivaoca šalje sa pozivom i ako ga Vaš uređaj prepozna). Da biste uklonili ton zvona, izaberite Primarni ton iz liste tonova zvona.

3. Izaberite ton zvona koji želite da koristite za dati kontakt ili za članove izabrane grupe.

4. Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.

3. Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite Dodeli.

144

U kontakt kartici primarni broj ili adresa su podvučeni.

Da biste kopirali pojedinačna imena i brojeve sa SIM kartice u svoj uređaj, pritisnite i izaberite Kontakti > Opcije > SIM kontakti > SIM imenik, imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u Kontakte.

Kopirajte kontakte

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat. Da biste videli imena i brojeve koji se nalaze u SIM kartici, izaberite Opcije > SIM kontakti > SIM imenik. U modulu SIM imenik možete da dodajete, menjate ili kopirate brojeve i kontakte, kao i da iz njega upućujete pozive.

SIM imenik i drugi SIM servisi

Kada je aktivirano fiksno biranje, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Kada koristite fiksno biranje, veze za paketni prenos podataka nisu moguće, osim za slanje tekstualnih poruka preko veze za paketni prenos podataka. U tom slučaju, broj centra za razmenu poruka kao i broj primaoca mora da se nalaze u listi fiksnog biranja.

Upravljajte grupama kontakata
Kreirajte kontakt grupe
1. U Kontaktima skrolujte desno da biste otvorili listu grupa. 2. Izaberite Opcije > Nova grupa. 3. Napišite ime za grupu, ili koristite podrazumevano, primarno ime, pa izaberite OK. 4. Izaberite grupu, pa zatim Opcije > Dodaj članove. 5. Dođite do nekog kontakta, pa pritisnite navigator da biste ga označili. Da biste dodali

Da biste videli listu brojeva za fiksno biranje, izaberite Opcije > SIM kontakti > Kontakti fiks. biranja. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ga SIM kartica podržava.

Da biste sa svog uređaja mogli da pozivate samo izabrane brojeve, izaberite Opcije > Aktiviraj fiksno bir.. Neophodan Vam je PIN2 kod da biste aktivirali ili deaktivirali fiksno biranje, kao i da biste izvršili izmene kontakata za fiksno biranje. Ukoliko nemate ovaj kod, šifru, obratite se svom provajderu servisa. Da biste u listu brojeva za fiksno biranje

Kontakti (imenik)
145

Da biste kopirali kontakte u svoju SIM karticu, u Kontaktima, izaberite imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u SIM imenik ili Opcije > Kopiraj > U SIM imenik. Kopiraju se samo polja kontakt kartice koja podržava Vaša SIM kartica.

dodali nove brojeve, izaberite Opcije > Novi SIM kontakt. Za ove funkcije potreban Vam je PIN2 kod.

Kontakti (imenik)
146

Da biste promenili ime neke grupe, izaberite Opcije > Preimenuj, unesite novo ime i izaberite OK.

6. Da biste dodali kontakte u grupu, izaberite OK.

više članova, ovaj korak ponovite za svaki kontakt koji želite da dodate.

Uklonite članove iz neke grupe

1. U listi grupa, izaberite grupu koju želite da izmenite.

2. Dođite do željenog kontakta, pa zatim izaberite Opcije > Ukloni iz grupe. 3. Da biste uklonili kontakt iz grupe, izaberite Da.

pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Quickoffice. XP i 2003 dokumenata koji su sačuvani Folder Kancelarija 147 .xsl formatu.doc i .ppt i . Nisu podržani svi formati i funkcionalne mogućnosti. Ažuriranje se naplaćuje.ppt formatu. Da biste otvorili Quickword. Da biste koristili aplikaciju Quickoffice. Quickword Quickpoint Koristeći Quickword svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Word izvorne dokumente. . Quickpoint ili Quickmanager koristite navigator da biste otišli do kartice. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena.quickoffice. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft PowerPoint prezentacije.doc.doc. Da biste ažurirali Quickword u verziju koja podržava izmene. Qucksheet podržava prikazivanje Microsoft Excel 97. . XP i 2003 tabelarnih dokumenata koji su sačuvani u . . Koristeći Quickpoint. . svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Excel izvorne dokumente.com. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata.Folder Kancelarija Quickoffice Koristeći aplikaciju Quickoffice možete da prikazujetedokumente formata .ppt i .txt formatu. Ažuriranje se naplaćuje. Podrška Vam je na raspolaganju i slanjem e-mail poruke na adresu supportS60@quickoffice. u . 2000. Apple Macintosh nije podržan. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. 2000. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. Quicksheet. Da biste ažurirali Quicksheet u verziju koja podržava izmene. Quicksheet. XP i 2003 prezentacija koje su sačuvane u . Quicksheet Koristeći Quicksheet. kada otvorite datoteku. Otvara se lista dostupnih datoteka u formatima .xls.txt. Ukoliko imate problema sa Quickword. Quickpoint ili Quickmanager. kada otvorite datoteku. Nisu podržane sve Quickword podržava prikazivanje Microsoft Word 97.txt.xls. posetite www.com za više informacija. Quickpoint podržava prikazivanje Microsoft PowerPoint 2000.

Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja za sinhronizaciju neke poruke. pretraživati tekst u dokumentima. Konvertor je ograničene preciznosti i može doći do grešaka u zaokruživanju. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj i te beleške. Konvertor Sa konvertorom može pretvarati veličine iz jedne jedinice u drugu. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Beleške. 2. uključujući i ažurne i poboljšane verzije. menjati podešavanja. pritisnite C. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Konvertor. pa pritisnite navigator. Editor beležaka automatski se otvara. Da biste ažurirali Quickpoint u verziju koja podržava izmene. Da biste obrisali belešku. . Quickmanager Adobe PDF Reader Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Adobe PDF. 1. Izaberite Počni da biste započeli sinhronizaciju ili Podešavanja da biste definisali podešavanja za sinhronizaciju poruke. a zatim pritisnite C. Da biste slali poruku na druge kompatibilne uređaje. Ažuriranje se naplaćuje. Koristeći Quickmanager možete da preuzimate softver. kao i slati PDF datoteke koristeći e-mail. Da biste otvorili neku belešku. U prvom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere koju želite da konvertujete. Da biste napisali belešku. Beleške Sa aplikacijom PDF reader možete čitati PDF dokumente na ekranu svog uređaja. Za ova preuzimanja možete plaćati preko telefonskog računa ili kreditnom karticom. Pritisnite . kao i ostale korisne aplikacije. U polju sa tipovima mera izaberite kategoriju mera koju želite da koristite. počnite unosom teksta. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. izaberite Opcije > Sinhronizacija. dođite do nje. kao što su veličina zuma prikazi strana.Folder Kancelarija varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. izaberite Opcije > Pošalji. kada otvorite datoteku. 148 Savet: Da biste obrisali više beležaka.

i dekodirani podaci se prikazuju na ekranu. Napomena: Kada promenite osnovnu valutu. 3. 1. Sa Zip menadžerom možete kreirati nove arhivske datoteke da biste čuvali komprimovane . Pritisnite . postavljati. u vrhu ekrana se prikazuju ikonice različitih linkova. Zip menadžer Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Zip. U prvom polju sa iznosom unesite vrednost koju želite da konvertujete. na primer nivo kompresije i kodiranje imena datoteke. Podesite da se barkod uklopi u veličinu ekrana. Aplikacija pokušava da skenira i dekodira kodni zapis. Podešavanje osnovne valute i kursa Koristite aplikaciju Barkod čitača za dekodiranje različitih vrsta kodova (kao što su kodovi u časopisima). izaberite Opcije > Podešavanja > Aktivna memorija. Izaberite Vrsta > Valuta > Opcije > Kursevi valuta. U narednom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere u koju želite da izvršite konverziju. Da biste sačuvali skenirane podatke. Podaci se čuvaju u . kao i menjati podešavanja. telefonskih brojeva i e-mail adresa onako kako se oni nalaze u dekodiranom sadržaju. morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju. brisati ili menjati lozinku za zaštićenu arhivu.4. Folder Kancelarija 149 3.zip datoteke. Barkod čitač . URL linkova. Drugo polje sa iznosom se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Barkod. dodavati jednu ili više komprimovanih datoteka ili imenike u arhivu. morate izabrati osnovnu valutu i kurs. Kod prikaza dekodiranih podataka. Pre nego što budete mogli da sprovodite konverzije valuta. izaberite Opcije > Sačuvaj. 2.bcr formatu u folderu Sačuvani podaci. e-mail adresama i telefonskim brojevima. Da biste izabrali memoriju u kojoj će se čuvati informacije. Da biste skenirali barkod izaberite Skeniraj barkod. Kurs osnovne valute je uvek 1. Ovi kodovi mogu da sadrže podatke o URL linkovima.

4.Folder Kancelarija 150 Uređaj se vraća u pasivni režim rada zbog uštede napajanja ukoliko čitač barkoda ne može da se aktivira ili ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 1 minuta. . Da biste koristili dekodirane informacije izaberite Opcije a zatim željenu radnju.

sis ili . Možete pronaći poslednji sačuvani rezultat sledeći put kada otvorite aplikaciju Kalkulator. Da biste pogledali poslednji sačuvani rezultat. Rezultat proračuna ostaje u polju editora i može se koristiti kao prvi broj sledećeg proračuna. Kalkulator izvodi operacije po redosledu unošenja. Možete pogledati detalje o instaliranim aplikacijama.. Proizvođači softvera često navode zvanični broj modela ovog proizvoda: Nokia N82-1. Menadžer aplikacija U svoj uređaj možete da instalirate dva tipa aplikacija i softvera: ● J2ME aplikacije bazirane na Java tehnologiji sa oznakama tipa datoteke .jad ili . ukloniti aplikacije i definisati podešavanja za aplikaciju. izaberite Opcije > Memorija > Preuzmi.jar ● Druge aplikacije i softver pogodan za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke . Folder Aplikacije 151 . izaberite Opcije > Poslednji rezultat. pa izaberite Aplikacije > Men. Pritisnite aplik. Sa Menadžerom aplikacije možete pogledati softverske pakete instalirane u Vašem uređaju.sisx Instalirajte samo softver koji je namenjen za Vaš uređaj: Nokia N82. Da biste računali. Unesite drugi broj proračuna i izaberite =. izaberite Opcije > Memorija > Sačuvaj. Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune. pa izaberite Aplikacije > Kalkulator. .Folder Aplikacije Pritisnite . U mapi sa funkcijama pritisnite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje. Kalkulator memorija se ne briše. Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani rezultat u memoriji. Da biste sačuvali rezultate računanja. unesite prvi broj proračuna. Izlaskom iz aplikacije Kalkulator ili isključivanjem uređaja Da biste preuzeli rezultate iz memorije u koristili ih u novom računanju.

uradite sledeće: Za instaliranje Java aplikacija neophodna je odgovarajuća . preuzete u toku pretraživanja ili poslate u sklopu multimedijalne poruke. kao što je Bluetooth. Da biste našli neku instalacionu datoteku. tražiće se da je izaberete. u Detalji: dođite do Sertifikati.jar datoteke možda će biti potrebno da unesete korisničko ime i lozinku za pristup serveru. poreklo ili proizvođača aplikacije. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem neke druge metode povezivanja. označava Java aplikaciju. Ako za prenos datoteka koristite Microsoft Windows Explorer. koristite modul Nokia Application Installer iz paketa Nokia Nseries PC Suite. Da biste neku aplikaciju instalirali u svoj uređaj.sis ili . Za preuzimanje .sisx aplikaciju. Ove podatke ćete dobiti od isporučioca ili proizvođača aplikacije. uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. 152 Da biste prikazali detalje sigurnosnog sertifikata aplikacije. str. Pre instaliranja. izaberite Vidi detalje. obratite pažnju na sledeće: Instalacione datoteke mogu biti prenete u Vaš uređaj iz kompatibilnog računara. 161.Folder Aplikacije Instaliranje aplikacija i softvera označava . prvobitno stanje možete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. datoteku sačuvajte na komatibilnu memorijsku karticu (lokalni disk). ili otvorite poruku u Poruke > Primljeno koja sadrži instalacionu datoteku. aplik. ● Da biste videli tip aplikacije. pa 1. izaberite Opcije > Vidi detalje. uređaj će tražiti da je preuzmete. Ako nije definisana pristupna tačka za datu aplikaciju. Vidite "Rad sa sertifikatima". . Ako je nema. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. broj verzije. a instalirana na memorijskoj kartici. označava da aplikacija nije kompletno označava da je aplikacija instalirana.. Ili pretražite memoriju uređaja ili kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) u Menadžeru datoteke. Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije. Da biste instalirali aplikaciju ili softver.jar datoteka. pritisnite i izaberite Aplikacije > Men. ● Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku postojeće aplikacije.

ona je instalirana u folder Aplikacije u glavnom meniju. Folder Aplikacije 153 2. pa je izaberite. 155. Izaberite Da da to potvrdite. Pritisnite aplik.. zatim koristeći menadžer datoteka uklonite te instalacione datoteke iz memorije uređaja. Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije. Pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa za više detalja. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat. tu poruku obrišite u prijemnom sandučetu modula Poruke. str. Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. pa izaberiteOpcije > Ukloni. Da biste videli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni. U toku instaliranja uređaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu.Da biste startovali neku instaliranu aplikaciju.sis datoteka prilog neke poruke. nađite je u meniju. Uklonite aplikacije i softver . Te datoteke mogu Ako se neki drugi softverski paket oslanja na uklonjeni paket. pa izaberite Aplikacije > Men. Ako uklonite softverski paket. on može prestati da funkcioniše. Dođite do nekog softverskog paketa. ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja. izaberite Opcije > Vidi protokol. više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu. U Menadžeru aplikacije izaberite Opcije > Instaliraj. Vidite "Menadžer datoteka". . i kada. Ako je . instalacione datoteke (. Ako softver uklonite. koristeći paket Nokia PC Suite napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom PC računaru. da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. uređaj Vam prikazuje odgovarajuće upozorenje. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad.sis) ostaju u memoriji ovog uređaja. Ukoliko za aplikaciju nije definisan neki podrazumevani folder. možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije. U ostalim aplikacijama dođite do instalacione datoteke i izaberite je da biste započeli instaliranje.

pa zatim nešto od sledećeg: 154 . ● Onlajn provera sert. ● Instalacija softvera — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom. U glavnom prikazu Menadžera aplikacije dođite do neke aplikacije i izaberite Opcije > Otvori da biste promenili podešavanja koja se odnose na datu aplikaciju. Izaberite Opcije > Podešavanja. Podešavanja . Neke Java aplikacije mogu da zahtevaju da pošaljete poruku ili da se povežete na mrežu preko određene pristupne tačke da biste preuzimali dodatne podatke ili komponente. ● Primarna Web adresa — Postavite podrazumevanu adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata. pa izaberite Aplikacije > Men..Folder Aplikacije Pritisnite aplik. — Izaberite da biste proverili onlajn sertifikate pre instaliranja neke aplikacije.

. Pojedine memorijske kartice se isporučuju već formatirane. Da biste povratili informacije sa kompatibilne memorijske kartice u memoriju telefona. Da biste pretraživali datoteke i foldere u memoriji. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve.Folder Alatke Menadžer datoteka Kada otvorite Menadžer datoteka. Alatka „Memorijska kartica“ Pritisnite Memorija. Folder Alatke 155 . otvara se prikaz memorije uređaja ( ). i izaberite Alatke > Alatke > Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka. Kada se memorijska kartica ponovo formatira. dat. Da biste pronašli datoteku. Uređaj će vas obavestiti ako nemate dovoljno slobodnog prostora za rezervnu kopiju. Da biste napravili rezervnu kopiju informacija iz memorije uređaja na kompatibilnoj memeorijskoj kartici. Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka.tel. izaberite Opcije > Rekonst.. sa kartice. a nekima je potrebno formatiranje. izaberite Opcije > Detalji memorije. Unesite tekst kriterijuma pretrage koji odgovara imenu datoteke. svi podaci na njoj se trajno gube. izaberite Opcije > Premesti u folder ili Kopiraj u folder. Kompatibilna memorijska kartica je možda već ubačena u Vaš uređaj. ukoliko je dostupna. Skrolujte desno da biste otvorili prikaz memorijske kartice ( ). Da biste označili datoteke. pritisnite i izaberite Alatke > Men. izaberite Opcije > Kopiraj mem. izaberite Opcije > Nađi i memorije u okviru koje želite da tražite. izaberite Opcije > Detalji o memoriji. Da biste premestili ili kopirali datoteke. obratite se svom prodavcu.

pa zatim unesite Da biste promenili podešavanja glasovne komande. Da biste "stečeno umeće" prepoznavanja glasa (modifikacije za glasovne karakteristike korisnika) vratili u prvobitno stanje. Glasovna komanda je naziv aplikacije (odnosno profila) prikazane u listi. Podešavanja sinhronizacije možete da primite i kao specijalnu tekstualnu poruku. kada se glavni korisnik uređaja promeni. Vidite "Biranje glasom". izaberite Opcije > Promeni komandu. pritisnite i držite desni selekcioni taster i izgovorite glasovnu komandu. str. izaberite Opcije > Podešavanja. U glavnom prikazu aplikacije Sync možete videti različite profile sinhronizacije. Da biste dodali drugu glasovnu komandu koja se može koristiti za pokretanje aplikacije. izaberite Sintesajzer > Isključeno. izaberite Opcije > Formatizuj karticu i Da da biste potvrdili. uređaj kreira glasovne komande za aplikacije i profile. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. Memorijska kartica isporučena sa vašim uređajem ne mora da se formatira. Izbegavajte dugačke nazive. Sync Pritisnite Aplikacija Sync Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški. 133. izaberite Ukloni mod. Za upravljenje uređajem možete koristiti napredne glasovne komande. na primer. i izaberite Alatke > Alatke > Gl.Folder Alatke Da biste formatirali memorijsku karticu. kalendara ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu. Da biste dodali više aplikacija u listu. Glasovne komande Pritisnite komande. Da biste isključili sintisajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na odabranom jeziku. za glas. u glavnom prikazu aplikacije Glasovne komande izaberite Opcije > Nova aplikacija. izaberite Opcije > Preslušaj.. dođite do nje. skraćene nazive i akronime. novu glasovnu komandu u vidu teksta. Da biste koristili funkcionalnu mogućnost naprednih glasovnih komandi. Da biste aktivirali napredne glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila. morate otvoriti aplikaciju Glasovne komande u folderu Profili. 156 . Profil sinhronizacije sadrži potrebna podešavanja da biste mogli da sinhronizujete podatke u svom uređaju sa i izaberite Alatke > Sinhroniz.

Da biste obrisali neki profil servera. kao i druga podešavanja koja koriste aplikacije u Vašem uređaju. Folder Alatke 157 podacima eksterne baze podataka na nekom serveru ili u nekom kompatibilnom uređaju. izaberite Opcije pa zatim neku od narednih opcija: ● Počni konfiguraciju — Povežite se na server i primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete primati od svog provajdera servisa ili od službe za informatiku svoje firme. ● Novi profil servera — Kreirajte profil servera. Ova konfiguraciona podešavanja mogu da sadrže podešavanja veze. pa pritisnite C. i izaberite Alatke > Alatke > Men. . izaberite Obustavi. izaberite Opcije > Sinhronizuj.Da biste sinhronizovali podatke. Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka. da biste kreirali novi profil servera ili da biste videli ili radili sa postojećim profilima servera.. Dođite do nekog profila servera. dođite do njega. Koristite Menadžer uređaja da biste se povezali na neki server i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. Menadžer uređaja Pritisnite uređ.

Podešavanja Podešavanja Neka podešavanja su možda već postavljena od strane Vašeg provajdera servisa. . takođe. Možete vršiti izmene podešavanja ekrana. ● Veličina znakova — Podesite veličinu teksta i ikonica na ekranu. ● Dobrodošlica ili logo — Dobrodošlica ili logotip je kratko pojavljuju svaki put kada uključite uređaj. str. režima pripravnosti i opštih funkcija mogućnosti svog uređaja. U većini aplikacija. Svetlosni senzor može da utiče na to da ekran treperi pri slabom osvetljenju. na Ekran U opštim podešavanjima možete urediti opšta podešavanja za svoj uređaj ili ih vratiti na fabrička podešavanja. Izaberite Primarni da se koristi podrazumevana slika. Vidite "Sat ". Tekst da biste napisali tekst dobrodošlice ili Slika da biste izabrali neku sliku iz Galerije. Vidite "Teme". Podešavanja personalizacije Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. str. pa možda nećete moći da ih menjate. 158 Glas. ekran se automatski rotira kada se prebacujete između režima protreta i pejzažnog režima. ● Ušteda enegije posle — Izaberite vremenski period posle kojeg se aktivira ušteda energije. Teme vam omogućava da promenite izgled ekrana. 109. Opšta podešavanja Možete da podesite podešavanja vremena i datuma u satu. ● Trajanje osvetljenja — Izaberite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje. ● Rotiraj ekran — Promenite podešavanja za automatsko rotiranje ekrana. ● Svetlosni senzor — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. sata i trenutno aktivnog profila. Vidite "Glasovne komande". > Opšte > Personalizacija. 156. str. 113. komande otvara podešavanja aplikaciju Glasovne komande. Tonovi vam omogućava da promenite tonske odzive kalendara.

pa zatim nešto od sledećeg: ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite određeno kompatibilno proširenje. pasivni — Aktivirajte prečice za aplikacije u pasivnom režimu (režimu pripravnosti). 22. Da biste se osigurali da će automatsko rotiranje funkcionisati. Promena podešavanja za jezik telefona ili za jezik pisma odražava se na sve aplikacije u Vašem uređaju i važi sve do njihove naredne promene. ● Prečice — Dodelite neku prečicu selekcionim tasterima u pasivnom režimu. Ovo utiče i na format datuma i vremena. izaberite prečice aplikacije za koje želite da se pojave u režimu aktivne pripravnosti. možete dodeliti prečice sa tastature za različite pokrete navigatora. ● Jezik telefona — Promenite jezik jezik ekrana u svom uređaju. pas. korisnički interfejs. Neki konektori za prošitrenja daju podatke koja je vrsta proširenja na njih priključena. Automatsko rotiranje neće funkcionisati ako u okviru aplikacije promenite podešavanja rotiranja ekrana na ručno. Kada izađete iz aplikacije. Podešavanja 159 . Nakon što promenite jezik za ekranske tekstove. Automatski bira jezik automatski na osnovu podataka na SIM kartici. Jezik Podešavanja koja su na raspolaganju zavise od tipa proširenja. Ovo utiče na to koji su karakteri dostupni pri unosu teksta i rečnik za intuitivni način unosa teksta. ● Intuitivni unos teksta — Isključite ili uključite intuitivni način unosa teksta za sve editore u svom uređaju. Vidite "Prikaži indikatore". ● Apl. ● Logo operatora — Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ste prethodno primili i sačuvali logotip operatora komunikacione mreže. režima — Ako je uključen režim aktivne pripravnosti. držite uređaj u uspravnom položaju. ● Dop. naprimer. Izaberite Isključeno ako ne želite da se logotip prikazuje na ekranu. > Opšte > Proširenje. automatsko rotiranje se ponovo aktivira. dop. str. kao i na separatore korišćene u. Izaberite neko proširenje.Pasivni režim osnovu položaja uređaja. Rečnik intuitivnog unosa teksta nije na raspolaganju za sve jezike. Podešavanja proširenja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Ako je isključen režim aktivne pripravnosti. uređaj se restartuje. računanjima. ● Jezik pisanja — Promenite jezik pisanja.

PIN2 kod i Šifra blokade — Možete da promenite šifru blokade. izaberite TV izlaz. a zatim nešto od sledećeg: ● PIN kod zahtev — Kada je aktiviran. kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje. Ako je za tip zvona izabrano Jedan pisak ili Bez zvona. Podešavanja Podešavanja bezbednosti Telefon i SIM kartica Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. PIN i PIN2 kod. vremenski Izbegavajte korišćenje pristupnih kodova koji su slični brojevima službe za pomoć. ● Vreme do aut. tj. ● Svetla — Izaberite da li svetla ostaju uključena ili se gase posle isteka određenog vremenskog perioda. obratite se svom provajderu servisa. zaklj. tas. ● Vreme do autoblok. opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira. a zatim *. — Izaberite da li će se tastatura zaključavati posle određenog vremenskog perioda nekoriščenja uređaja. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sva proširenja. ● PIN kod. — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja. tel. Ako zaboravite PIN šifru ili PIN2 šifru. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica. ● Filter treperenja — Da biste poboljšali kvalitet prikaza na ekranu svog TV prijemnika. str. Ovi kodovi mogu da sadrže samo cifre od 0 do 9. njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja.Vidite "Pristupni kodovi". 160 Savet: Da biste ručno zaključali ili otključali tastaturu. Ako zaboravite šifru blokade. Podešavanja TV izlaza ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite Nokia Video komunikacijski kabl. Da biste promenili podešavanja TV izlaza. pritisnite levi selekcioni taster. ● Veličina TV ekrana — Izaberite odnos dimenzija za TV: Normalan ili Widescreen za TV prijemnike sa pejzažnim ekranom. izaberite Uključen. > Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica. 16. ● TV sistem — Izaberite analogni sistem koji je kompatibilan sa Vašim TV prijemnikom. Filter treperenja možda neće ukloniti treperenja na svim TV ekranima.● Automatski odgovor — Izaberite da li želite da uređaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. možete da definišete vreme do autoblokade. .

mada bi trebalo da je važeći. Da biste isključili vreme autoblokade. Digitalne sertifikate treba koristiti kada želite da se povežete na onlajn bankarske ili druge sajtove. u Vašem uređaju. ● Zaklj. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi". — Možete da definišete grupu osoba koje Vi možete zvati i koje mogu zvati Vas (mrežni servis). ● Potvrda SIM servisa — Možete da podesite uređaj tako da prikazuje poruku o potvrdi prilikom korišćenja servisa SIM kartice (mrežni servis). Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese ispravna šifra blokade. Izaberite Blokiraj telefon. Digitalni sertifikati nisu garancija zaštite. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne. kod prom. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog opasnog softvera. U glavnom prikazu za rad sa sertifikatima možete videti listu sertifikata ovlastilaca koji su memorisani Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. SIM kart.Savet: Da biste ručno blokirali uređaj. > Opšte > Bezbednost > Rad sa sertifikatima. kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate. proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme. autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. oni služe samo da potvrde poreklo softvera. . Skrolujte udesno da biste videli listu ličnih sertifikata. ● Zatvorena grupa kor. Podešavanja 161 period posle kojeg se uređaj automatski zaključava. ako postoje. Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera. pritisnite taster "napajanje". ili na udaljeni server radi obavljanja radnji koje podrazumevaju prenos poverljivih podataka. nepoznata SIM kartica. sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. — Možete podesiti svoj uređaj da zahteva šifru blokade kada se ubaci nova. Rad sa sertifikatima Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Uređaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice. izaberite Isključeno. Otvara se lista komandi. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu. Sertifikati su vremenski ograničeni.

.. Da biste videli detaljne informacije o zaštitnom modulu. ● Sertifikat oštećen — Sertifikat se ne može koristiti. pa pritisnite navigator. ● Instaliranje aplikac. Pregled detalja sertifikata – proverite autentičnost Dođite do željenog profila. Zavisno od sertifikata. Izaberite Opcije > Promeni da biste promenili vrednost. Vratite početna podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. pa zatim izaberite Opcije > Podeš. ● Sertifikat istekao — Period važenja datog sertifikata je istekao. dođite do njega. prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste odabrani sertifikat.Podešavanja Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. ● Sertifikat još uvek ne važi — Period važenja datog sertifikata još nije započeo. prihvatanja. > Opšte > Fabrička podeš. Obratite se izdavaocu sertifikata. dođite do nekog sertifikata i izaberite Opcije > Detalji sertifikata. Da biste proverili detalje sertifikata. proverava se valjanost sertifikata i može se pojaviti jedno od narednih obaveštenja: U autentičnost nekog servera možete biti sigurni samo kada su "potpis" i period važenja serverskog sertifikata provereni. Da biste videli ili izvršili izmene zaštitnog modula (ako je na raspolaganju). Zaštitni modul Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo nove Java™ aplikacije. dođite do njega. ● Sertifikat nije prihvaćen — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat. > Opšte > Bezbednost > Zaštitni modul. Promena podešavanja prihvatanja 162 Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. Kada otvorite detalje sertifikata. Na primer: ● Symbian instalacija: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo novog softvera za Symbian operativni sistem. pa zatim izaberite Opcije > Detalji zaštite. ● Internet: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje servere.

ali se pojavljuje obaveštenje o propušteni pozivima. uređaju će možda trebati nešto duže da se uključi. Za to Vam je potrebna šifra blokade. Podešavanja 163 Neke vrednosti možete vratiti na prvobitne vrednosti. ● Bluetooth GPS — Koristite kompatibilni ekterni GPS prijemnik preko Bluetooth veze. Ako izaberete Isključeno. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). ● Inter. na Int. poziv na čekanju — Izaberite Aktivirano da biste bili obavešteni o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. ili ovo podešavanje može da postavi provajder servisa kada sklapate sporazum o korišćenju (Određuje mreža) (mrežni servis). > Opšte > Pozicioniranje. ● Zavisno od mreže — Koristite informacije sa celularne mreže (mrežni servis) Da biste definisali pristupnu tačku i server za pozicioniranje za A-GPS. ● Poziv na čekanju — Ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju (mrežni servis).Po resetovanju. poziv — Izaberite Uključeno da biste upozoreni u vezi sa dolaznim Internet pozivima. Server za pozicioniranje je možda već podešeen od strane Vašeg provajdera servisa i možda nećete moći da menjate podešavanja. izaberite Server pozicioniranja. Podešavanja pozicioniranja Metode pozicioniranja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Podešavanja poziva Server za pozicioniranje ● Slanje svog broja — Možete izabrati da se broj Vašeg telefona prikazuje (Da) ili ne prikazuje (Ne) osobi koju pozivate. ● Poboljšani GPS — Koristite Assisted GPS (A-GPS). > Telefon > Poziv. U podešavanjima telefona možete uređivati podešavanja u vezi sa telefonskim pozivima i mrežom. Podešavanja telefona . Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. nećete biti upozoreni. mreža će Vas obavestiti o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). Ovo nema uticaja na dokumenta i datoteke. ● Integrisani GPS — Koristite integrisani GPS prijemnik na svom uređaju. ● Upozor.

pritisnite i držite # u pasivnom režimu. > Telefon > Preus.164 ● Podraz. izaberite Onemogući. a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis. Preusmeravanje poziva Vam omogućava da preusmerite dolazne pozive na svoju govornu poštu ili na neki drugi broj telefona. 132. . Savet: Za prelazak sa jedne linije na drugu. Bez obzira na odabranu liniju. ● Auto. tip poziva — Da biste podesili Internet pozive za podrazumevani tip odlaznih poziva. tastera "napajanje" i "završi". Za detaljnije informacije. ako to podržava Vaša SIM kartica. — Izaberite Uključeno i možete se javiti na dolazeći poziv kratkim pritiskom na bilo koji taster. pritisnite taster "završi". Ako nije dostupan servis Internet poziva. str. ● Promena linije — Da biste sprečili mogućnost promene linije (mrežni servis). Vidite "Brzo biranje telefonskog broja". biranje — Izaberite Uključeno i Vaš uređaj će posle neuspelog biranja pokušavati još najviše 10 puta da uspostavi vezu. ● Odgovor svakim tast. odnosno dve telefonske linije. obratite se svom provajderu servisa. ● Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja. Podešavanja Preusmeravanje poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Prikaži trajanje poziva — Aktivirajte ovu opciju ako želite da se u toku poziva prikazuje njegova dužina. Ako izaberete Linija 2. izaberite Da. nećete moći da upućujete pozive. umesto njega se započinje regularan govorni poziv. Da biste zaustavili automatsko ponovno pozivanje. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. Za promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra. ● Tekst poruke — Napišite tekst koji će se slati kao tekstualna poruka kada odbacite poziv. ● Slika u video pozivu — Ako se u toku video poziva ne šalje živi video. Kada je izabrana linija 2. ● Brzo bir. ● Odbaci poziv SMS-om — Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku o razlogu neodgovaranja na poziv. pon. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . možete da izaberete da se umesto toga prikazuje neka statična slika. izaberite Internet poziv. poziva. — Izaberite Uključeno i brojeve telefona dodeljene tasterima s brojevima (od 2 do 9) možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera. osim levog i desnog selekcionog tastera.

uključujući i data pozive. označena sa Da biste izabrali da li su dopušteni anonimni pozivi sa Interneta. ● Izbor operatora — Izaberite Automatski da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite Ručno da biste ručno birali mrežu iz liste. GSM mreža je u pasivnom režimu (pripravnosti) označena sa . Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom celularnom mrežom. Izaberite željenu opciju zabrane poziva. Podešavanja mreže . Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). ili proverite da li je opcija aktivirana (Proveri status). uređaj će automatski birati GSM ili UMTS mrežu zavisno od parametara mreže i sporazuma o romingu između provajdera servisa bežične telefonije. Da biste promenili ova podešavanja. Zabrana poziva Zabrana poziva (mrežni servis) omogućava Vam da ograničite upućivanje i primanje poziva Vašim uređajem. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . Istovremeno može biti aktivirano više opcija preusmerenja poziva.Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. UMTS mreža je . uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. Zabrana govornih poziva Zabrana Internet poziva ● Mrežni režim — Izaberite koju ćete mrežu koristiti. uključite ili isključite Zabrana anonimnog poziva. Roming sporazum je sporazum između dva ili više provajdera kojim se omogućava korisnicima Podešavanja 165 Izaberite koje vrste poziva želite da preusmerite. pa je uključite (Aktiviraj) ili isključite (Poništi). Zabrana poziva utiče na sve pozive. Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. > Telefon > Mreža. Kada su svi pozivi preusmereni. neophodna Vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od svog provajdera servisa. kao i vrstu preusmeravanja. Ova opcija se prikazuje samo ako je podržava provajder bežične telefonije. Ako izaberete Duo režim. > Telefon > Zabrana poziva. Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine.

88. ● Prikaz inf. Pristupne tačke Kreirajte novu pristupnu tačku Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. neophodna je neka pristupna tačka. U UMTS mreži. str. Takođe možete uređivati podešavanja za Bluetooth povezivanje u aplikaciji Bluetooth povezivanja.jednog provajdera korišćenje usluga ostalih provajdera. ● Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet Data veze i pristupne tačke 166 Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis). obratite se svom provajderu servisa. kao što je GPRS u GSM mrežama. U podešavanjima veze možete uređivati pristupne tačke i druga podešavanja veze. možete da koristite i WLAN veze. veza za prenos podataka ostaje aktivne u toku govornih poziva. Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. kao što su naredne: ● MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka Takođe. Vidite "Podešavanja". str. u istom trenutku može biti aktivno više veza za prenos podataka i pristupne tačke mogu da dele data vezu. Takođe možete uređivati podešavanja za kablovsku prežu za prenos podataka u aplikaciji USB. Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. o ćeliji — Izaberite Uključeno da biste podesili svoj uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka. U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži. Podešavanja Podešavanja veze Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza). Vidite "USB". Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija. > Veza > Pristupne tačke. Možete da definišete različite pristupne tačke. 85. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. pa je moguće da nećete moći da .

Ostala polja mogu ostati prazna. da biste promenili sledeća podešavanja: Podešavanja 167 ih menjate. kreirate. Zavisno od odabranog tipa data veze. ● Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke dobijate od svog provajdera servisa. Vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga eventualno aktivira za Vašu SIM karticu. ● Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa. označava WLAN pristupnu tačku. Da biste kreirali novu pristupnu tačku. izaberite Da. ● Nosilac podataka — Izaberite tip veze za prenos podataka. osim ako Vaš provajder servisa ne zahteva suprotno. Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka. ● Početna strana — Zavisno od toga koju pristupnu tačku podešavate. ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju. na raspolaganju će biti određeni parametri. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Izaberite Opcije > Napredna podešav. ● Traži lozinku — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku. označava zaštićenu pristupnu tačku. Savet: Internet pristupnu tačku u bežičnoj LAN mreži možete da kreirate koristeći WLAN čarobnjak. ● Ime konekcije — Unesite neko opisno ime za vezu. ili označena crvenom zvezdicom. ● Autentikacija — Izaberite Bezbedna da biste uvek slali svoju lozinku šifrovanu ili Normalna da biste svoju lozinku slali šifrovanu kada je to moguće. Da biste izvršili izmene neke pristupne tačke. izaberite Opcije > Izmeni. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka. Popunite sva polja označena kao Mora biti definis. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka.označava pristupnu tačkuza paketni prenos podataka. Pristupne tačke za paketni prenos podataka . vršite njihove izmene ili da ih brišete. izaberite Opcije > Nova pristupna tačka. ● Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa.

Podešavanja WLAN Internet pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ako to zatraži Vaš provajder servisa. Ako izaberete neku postojeću mrežu. Podešavanja zaštite za WEP Podešavanja zaštite za 802. WEP. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže. Ista podešavanja moraju biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. Pridržavajte se instrukcija provajdera servisa WLAN mreže.● Tip mreže — Izaberite koji će Internet protokol prenositi podatke sa Vašeg uređaja i na njega. Možete da kreirate do četiri WEP ključa. neće se koristiti nikakva kripto zaštita. ● Adresa proksi ser. Format WEP ključa (ASCII ili Heksadecimalni) i WEP ključ (podatke WEP ključa u izabranom formatu). ● DNS adresa — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. WEP ključa — Unesite WEP enkripcija (dužina knjuča). Ako izaberete opciju Otvorena mreža. 802. ● IP adresa telefona (samo za IPV4) — Unesite IP adresu svog uređaja. Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite. i WPA funkcije se mogu koristiti jedino ako ih mreža podržava. WLAN zaštite. izaberite Podeš. 802. — Unesite broj porta proksi servera. ● Režim WLAN mreže — Izaberite Adhok da biste kreirali adhok mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke.1x.1x (ne za sve adhok mreže) ili WPA/WPA2. porta proksi ser. ● Br. ● Status mreže — Definišite da li se prikazuje ime mreže. ● Tip autentikacije — Izaberite Otvorena ili Deljena za tip autentikacije (potvrđivanja autentičnosti) Vašeg uređaja i WLAN pristupne tačke. ● Režim zaštite WLAN-a — Izaberite koji tip enkripcije se koristi: WEP. — Unesite adresu proksi servera. WLAN pristupna tačka nije potrebna.1x i WPA/WPA2 . privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) ključa. ● Podešav. 168 ● Aktivni WEP ključ — Izaberite broj WEP (wired equivalent privacy. Režim WLAN mreže i Režim zaštite WLAN-a se definišu na osnovu podešavanja uređaja (hardverske) pristupne tačke. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. U adhok mrežama. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. ● Ime WLAN mreže — Izaberite Unesi ručno ili Traži imena mreže. svi uređaji moraju da koriste isto Ime WLAN mreže.

podrazumevani mrežni prolaz i IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. Ista lozinka mora biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. uređaj će koristiti paketni prenos podataka samo kada startujete neku aplikaciju ili proceduru koja to koristi. izaberite Definiše korisnik. ● Režim samo WPA2 — Samo uređaji sa omogućenim WPA2 mogu uspostaviti vezu u ovom režimu. .Napredna WLAN podešavanja ● Podešavanja EAP mo. — Unesite broj porta za proksi server. Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka. ● Ad hok kanal (samo za Adhok) — Da biste broj kanala (1 do 11) uneli ručno. ● PSK ključ — Unesite lozinku. ● Veza za paketni pr. porta proksi ser. uređaj se prijavljuje na mrežu za paketni prenos podataka. ● IPv6 podešavanja — Definišite tip DNS adresa. Izaberite Opcije > Napredna podešavanja. ● Pristupna tačka — Ime pristupne tačke je potrebno kada želite da svoj uređaj koristite sa Podešavanja 169 ● WPA/WPA2 — Izaberite način autentikacije: EAP da biste koristili EAP (extensible authentication protocol – proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul iliPSK ključ da biste koristili lozinku. uređaj će povremeno pokušavati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. — Ako izaberete Čim ima signal i nalazite se u mreži koja podržava paketni prenos podataka. ● Br. — Unesite adresu proksi servera. Podešavanja paketnog prenosa podataka Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Ako nema pokrivanja komunikacionom mrežom za paketni prenos podataka. — Unesite podešavanja po instrukcijama svog provajdera servisa. pa zatim nešto od sledećeg: ● IPv4 podešavanja — Unesite IP adresu svoga uređaja. za slanje i prijem e-mail poruka). Započinjanje samog korišćenja veze za paketni prenos podataka (recimo. > Veza > Paketni podaci. Ako izaberete Po potrebi. Dovršite odgovarajuća podešavanja: ● Adresa proksi ser. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. IP adresu podmrežne maske.

profile. Konfiguracije Da biste videli napredna podešavanja. izaberite Opcije > Izmeni. brišete i kreirate u SIP podešavanjima. > Veza > Konfiguracije. izaberite koliko često će uređaj tražiti (skenirati) raspoložive bežične LAN mreže i shodno tome ažurirati indikator. Ova podešavanja možete da vidite. WLAN postavljeno Da. > Veza > SIP podešavanja. brzine — Omogućite ili onemogućite HSDPA (mrežni servis) u UMTS mrežama. Da biste uredili postojeći profil. izaberite Opcije > Novi profil. kao što je deljenje videa.Podešavanja kompatibilnim računarom kao modem za paketni prenos podataka. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Traži mreže — Ako je za Prikaži dostupn. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u . Podešavanja bežičnih LAN mreža ● Prikaži dostupn. možete da vidite. ● Prist. Podešavanja pouzdanog servera možete da primite i od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke. izaberite Opcije > Napredna podešavanja. Da biste kreirali novi profil za internet pozive. Podešavanja Internet poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Skupove ovih podešavanja. Ne preporučuje se vršenje izmena naprednih podešavanja bežične LAN mreže. Koristeći servis kontrole imena pristupne tačke možete kontrolisati (ograničavati) veze sa paketnim prenosom podataka i dopuštati da Vaš 170 SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol. SIP podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. menjate i brišete u konfiguracijama. > Veza > APN kontrola. > Veza > Internet tel. paketu vel. formi specijalne tekstualne poruke. Kontrola imena pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.. WLAN — Izaberite da li će se u režimu pripravnosti prikazivati kada je na raspolaganju neka bežična LAN mreža. > Veza > Bežični LAN.

Da biste uredilipodešavanja. u svakoj aplikaciji. > Aplikacije. Obratite se svom provajderu servisa za ovu šifru. Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako Vaša SIM kartica podržava servis kontrole pristupne tačke.Da biste servis kontrole pristupne tačke uključili ili isključili. Podešavanja aplikacija Da biste izvršili izmene nekih aplikacija u svom uređaju. Za promenu ovih opcija Vam je potrebna PIN2 šifra. Podešavanja 171 uređaj koristi samo određene pristupne tačke za paketni prenos podataka. . pa zatim i odgovarajuću opciju. izaberite Opcije. ili da biste izmenili dopuštene pristupne tačke. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. takođe možete izabrati Opcije > Podešav.

str. da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. 60. To je normalna pojava. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod. O: Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana. Da biste zatvorili aplikaciju. P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod? O: Proverite da li su zaštitni prozori objektiva kamere čisti. ili ih uopšte niste dobili. obratite se svom provajderu komunikacione mreže.Rešavanje problema Rešavanje problema Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju. Ako zaboravite šifru blokade.nseries. satelitskim signalima i lokacijama. O: Pritisnite i držite . izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. a ne znak neispravnosti. ili neke nedostaju kod svakog uključivanja uređaja? P: Zašto moj uređaj ne može da uspostavi GPS vezu? O: Iz ovog uputstva za korisnike saznajte dodatne informacije o GPS-u. dođite do nje i pritisnite C . P: Zašto su slike "zamrljane"? O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa. na primer. Takođe se uverite da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 . GPS prijemniku. Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje? P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu? 172 O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". posetite strane podrške za proizvod na adresi www. P: Zašto se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle tačke. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. Da biste zatvorili Muzički centar. Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite.com/support .

Pritisnite i izaberite Alatke > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno. 49152. str. 49153 i 49154. Uverite se da su WLAN podešavanja identična u Vašem uređaju i na kompatibilnom PC računaru. 166. Vidite "Bežična LAN mreža". 49152. Neki uređaji WLAN pristupne tačke imaju ugrađen fajervol. da je u Vašem uređaju uključeno deljenje sadržaja. Proverite u podešavanjima fajervol aplikacije da je dopušten saobraćaj na sledećim portovima: 1900. kao i da je drugi uređaj UPnP kompatibilan. O: Ako na svom kompatibilnom PC računaru koristite neku fajervol aplikaciju. P: Šta mogu da učinim ako moja veza sa kućnom mrežom prestane da funkcioniše? O: Moguće je da pristupna tačka WLAN mreže koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). Vidite "Podešavanja veze". str. U tim slučajevima. vezu možete da prekinete koristeći drugi aparat ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu. Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju. uverite se da fajervol u hardverskoj pristupnoj tački ne blokira saobraćaj na sledećim portovima: 1900. . O: Isključite WLAN vezu na svom kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. Ako ovo ne pomogne. P: Zašto drugi uređaj ne može da vidi datoteke uskladištene u mom uređaju u kućnoj mreži? O: Ako je drugi uređaj povezan sa Vašim uređajem. P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže. Ako veza još uvek ne funkcioniše. restartujte svoj kompatibilni PC računar i svoj uređaj.P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu? O: Uverite se da ste konfigurisali podešavanja kućne mreže. proverite da li ona dozvoljava da server kućnih medija koristi spoljnu vezu (možete da dodate server kućnih medija u listu izuzetaka u svojoj fajervol aplikaciji). rekonfigurišite podešavanja bežične LAN mreže i u kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. pa je ponovo uključite. 81. mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom? Rešavanje problema 173 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka. 49153 i 49154. P: Zašto na svom uređaju ne mogu da vidim svoj kompatibilni PC računar u kućnoj mreži.

još uvek možete da ručno skenirate. Međutim. ili Isključeno da biste zanemarili sve dolazne multimedijalne poruke. mreže koje su na raspolaganju. Da biste povećali interval skeniranja u pozadini. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini. režimu pripravnosti. možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za prenos podataka. Da biste smanjili utrošak energije. ili pošaljite datoteke u kompatibilni uređaj koristeći Bluetooth vezu. tražite. WLAN se isključuje između tih skeniranja u pozadini. upotrebite Nokia Nseries PC Suite da biste napravili rezervnu kopiju svih podataka na kompatibilnom računaru. WLAN > Nikada. izaberite Kontakti i izmenite kontakt karticu. 2. pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Preuzimanje MMS po. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku? 174 O: Uređaj će možda pokušati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. a zatim ih sačuvajte na svom računaru. 3. > Veza > Bežični LAN. izaberite Prikaži dostupn. Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini: P: Kako mogu da sačuvam podatke pre nego što ih obrišem? O: Da biste sačuvali podatke. WLAN mreže koje su na raspolaganju. niti email adresa. Pritisnite . pošaljite slike na svoju e-adresu. Ako izaberete Ručno. ili da ređe skenira. Takođe možete da uskladištite podatke na kompatibilnoj memorijskoj kartici.Rešavanje problema P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju? O: WLAN u Vašem Nokia uređaju isključuje se kada ne pokušavate da se povežete ili kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. podesite vreme u Traži mreže. O: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona. adresa. Da biste sačuvali promene. P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada uređaj stalno iznova započinje vezu za prenos podataka? . pritisnite Nazad. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. 1. i Ručno da bi centar za razmenu multimedijalnih poruka sačuvao poruke koje će biti kasnije preuzete. kao i da se povezujete na njih kao obično.

isključite uređaj. a zatim je ponovo uključite. Ako izaberete Isključeno. Međutim. koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis). > Po potrebi.primićete obaveštenje kad se pojavi nova multimedijalna poruka koju možete da preuzmete u centru za razmenu multimedijalnih poruka. Za dodatne informacije o načinu korišćenja paketa Nokia Nseries PC Suite. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > Paketni podaci > Veza za paketni pr. uređaj ne uspostavlja mrežne veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka. pogledajte funkciju pomoći za Nokia PC Suite ili posetite strane Nokia podrške. dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi telefonski broj. Ukoliko ovo ne pomogne. Rešavanje problema 175 . P: Zašto imam problema pri povezivanju uređaja sa PC računarom? P: Da li mogu svoj uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem? O: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem. O: Uverite se da imate najnoviju verziju paketa Nokia Nseries PC Suite. kao i da je ona instalirana i pokrenuta na Vašem kompatibilnom PC računaru. Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna.

Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja. kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. kao što je novčić. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Punjenje i pražnjenje 176 Ako je baterija potpuno prazna. . ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme. Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. zamenjena. čak i kada je baterija potpuno napunjena. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač. može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv. iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Kada se punjač ne koristi.Informacije o bateriji Informacije o bateriji Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Ako se ne koristi. pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. isključiti ga. baterija koristi prvi put. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Kada se nova. (Izvodi su metalne tračice na bateriji. zamenite bateriju. Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.) To može da se desi. pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog. recimo. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. Ne izlažite bateriju kratkom spoju. spajalica ili pero. eventualno će biti potrebno priključiti punjač. potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

molimo da je ne koristite. desnoj. Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija Uspešno izvršavanje ovih koraka ne predstavlja potpunu garanciju za autentičnost baterije. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da dovede do lošeg rada i oštećenja uređaja i njegovih proširenja. Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. odmah vodom isperite oči ili kožu. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj. Odnesite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. U slučaju takvog curenja. U slučaju da dođe do curenja baterije. 1. Šta ako baterija nije autentična? Informacije o bateriji 177 Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Kada gledate hologram na etiketi. vratite bateriju prodavcu. Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija. logotip "Nokia Original Enhancements". iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dve ruke koje se spajaju. a iz drugog ugla. donjoj i gornjoj strani. treba da vidite 1. Utvrdite autentičnost holograma . originalna Nokia baterija. 2. Ne odlažite ih kao kućni otpad. Da biste proverili da li ste dobili originalnu Nokia bateriju. kupite je od ovlašćenog Nokia distributera i ispitajte hologramsku etiketu prateći sledeće korake: 2. ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima.Ne rasklapajte i ne secite baterije. Kada iskosite hologram po levoj. Ako se autentičnost ne može potvrditi. 3 odnosno 4 tačke na svakoj od tih strana. ili zatražite medicinsku pomoć. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična. uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći.

Informacije o bateriji 178 Da saznate više o originalnim Nokia baterijama.nokia. posetite www.com/battery. .

● Punjače koristite u zatvorenom prostoru. da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad. u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima. čistu i suvu tkaninu. ● Ne upotrebljavajte uređaj. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike. ● Ne bojite uređaj. ● Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji. ● Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite. kao što su kontakti i napomene kalendara. kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Neodobrene antene. Atmosferske padavine. koristite meku. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti. kao što su sočiva kamere. ● Uređaj nemojte da ispuštate. Ako se uređaj pokvasi. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja. ● Uređaj održavajte suvim. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature. senzora rastojanja i senzora osvetljenja. protresate ili udarate. rastvarače za čišćenje. vlaga. niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima.Čuvanje i održavanje Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. ● Za čišćenje sočiva. ● Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu. ili jake deterdžente. ● Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije. ● Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju. Čuvanje i održavanje 179 . ● Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom.

com. Informacije o odlaganju možete dobiti od prodavca. nacionalnih organizacija koje apeluju na odgovornost proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva. literaturi ili pakovanju vas podseća da u Evropskoj uniji svi električni i elektronski proizvodi. lokalnih vlasti nadležnih za odlaganje otpada. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Znak za recikliranje na proizvodu. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Ove sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno. isključite ga i izvadite bateriju. . Za detaljnije informacije pogledajte Ekološku izjavu (Eco-Declaration) za proizvod ili informacije koje se odnose na određenu državu na lokaciji www. baterije i punjači moraju biti odloženi na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka. bateriju. Odlaganje Vratite proizvode na lokaciju za odlaganje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim odstranjivanjem otpada.nokia. punjač kao i na sva proširenja.Čuvanje i održavanje 180 ● Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja. kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa.

slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Držite ih van dohvata dece.3 cm (6 inči) između bežičnog uređaja i usađenog medicinskog uređaja.2 cm (7/8 inči). Usađeni medicinski uređaji Proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15. oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto Rad svih radiopredajnih uređaja. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. kopča za pojas ili držač. U nekim slučajevima. može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Deca se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima. ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. Za slanje datoteka ili poruka. Kada se za nošenje na telu koristi futrola. kako bi se izbegle Dodatne informacije o bezbednosti 181 . kao što je pejsmejker ili usađeni srčani defibrilator. Obezbedite da se ova rastojanja poštuju sve dok se prenos ne dovrši. Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva.Dodatne informacije o bezbednosti Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. kao i za sva druga pitanja. Radno okruženje Medicinski uređaji Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju uz uho ili kada je odvojen od tela najmanje 2. uključujući i bežične telefone.

3 cm (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen. u prostor iznad vazdušnih jastuka. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom. ● Bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum. 182 Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene Motorna vozila Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. savetujte se sa Vašim lekarom. elektronski sistemi za regulaciju brzine. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa usađenim medicinskim uređajem. Lica sa takvim uređajima treba da: ● Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima. Slušni aparati Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva. njegove delove ili proširenja. uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje. Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja). . Ako se smetnje jave. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ne postavljajte nikakve predmete. ● Bežični uređaj uvek da drže na rastojanju većem od 15. imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. ● Pročitajte i pridržavajte se svih uputstava proizvođača usađenog medicinskog uređaja. obratite se svom provajderu servisa. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. ● Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti. može doći do ozbiljnih povreda.Dodatne informacije o bezbednosti moguće smetnje kod rada medicinskog uređaja. gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj. sistemi sa vazdušnim jastukom. elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva. odmah isključite bežični uređaj. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas Potencijalno eksplozivne sredine Hitni pozivi Važno: Bežični telefoni. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo. One uključuju donje palube na čamcima. objekte za prenos ili skladištenje hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca. da dovede do prekida bežične telefonske mreže.Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. magacinima i distributivnim centrima. Da uputite hitni poziv: 1. . Dodatne informacije o bezbednosti 183 Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona. U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje. bežične mreže. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često. hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. za svoj rad koriste radio signale. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Proverite da li je jačina signala adekvatna. 2. 3. jasno obeležene. uključujući i ovaj uređaj. u blizini pumpi i u servisima. (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. ali ne uvek. prašina ili metalni prah. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva. Pritisnite taster "pozovi". i da bude protivzakonita. 4.

nokia. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice.35 W/kg. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje. ili SAR (Specific Absorption Rate). Dodatne informacije o SAR-u su možda date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.Dodatne informacije o bezbednosti Kada upućujete hitni poziv. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije. dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. . kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najveća vrednost za SAR na osnovu ICNIRP smernica za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1.com. 184 Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP. SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. morate ga prvo promeniti čime aktivirate telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv.0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. Ovaj mobilni uređaj ispunjava smernice za izloženost radio talasima. Informacije o sertifikaciji (SAR) Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije. Ako su aktivirane određene funkcije. Ako je u uređaju aktiviran profil (način rada) "oflajn" ili "let".

tabelarni dokumenti 147 dnevnici 75. 159 DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 107 E F Č e-mail poruke 122 Excel. 160 Bluetooth povezivanje adresa uređaja 86 bezbednost 85 podešavanja 85 primanje podataka 87 slanje podataka 85 uključivanje/ isključivanje 85 uparivanje uređaja 86 vidljivost uređaja 85 brzo biranje 132 D data veze kabl 88 menadžer uređaja 157 Povezivanje sa PC računarom 88 sinhronizacija 156 datum i vreme 113 dijagrami.A aktivna traka sa alatkama u galeriji 49 u kameri 35 alarm. mediji 50 aplikacija za pomoć 15 aplikacije 151 aplikacije softvera 151 aplikacije za dokumenta 147 aplikacije za glas 156 audio poruke 119 audio rikorder 108 automatsko ažuriranje vremena/datuma 113 ažurne verzije softvera 16 B barkodovi 149 baterija podešavanja uštede energije 158 ušteda energije 17 beleške 148 bezbednost sertifikati 161 Web pretraživač 78 WEP 168 WPA 168 bezbednost SIM kartice 160 bežična LAN (WLAN) mreža 81 birani brojevi 141 blokada tastature 23. vraćanje 162 čarobnjak podešavanja 20 Indeks 185 Indeks . napomena kalendara 114 alatke za navigaciju 60 albumi. 106 dobro došli 20 dopunjeni pasivni režim (aktivna pripravnost) 111. Microsoft 147 fabrička podešavanja.

170 upućivanje 140 Internet veza 73 Vidite i pretraživač interpunkcija. Internet pristupne tačke) 83 igre 26 imenik Vidite kontakti indikatori i ikone 22 informacije o lokaciji 38. ciljanje 38 informacije o lokaciji 38 kvalitet slike 44 kvalitet videa 45 osvetljenje 45 podešavanja 43 režim slika 36 režim više snimaka 39 samookidač 40 scene 39 video režim 42 keš memorija 77 klipbord. unos teskta 118 isključivanje zvuka 131 izvodi.Flash Player 106 FM radio 99 folder sa poslatim porukama 116 formatiranje memorijskih kartica 155 fotografije Vidite kamera funkcija ponavljanja biranja 164 Indeks I G galerija 47 glasovne komande 133. 140 podešavanja 170 povezivanje 139 profili 139. paketni pristup preko veze velike brzine) 23 J Java skriptovi/ aplikacije 151 186 K kalendar 114 kalkulator 151 kamera blic 38 boja 45 geog. kopiranje na 118 ključevi za aktiviranje (sadržaja) 107 kodni raspored 118 konferencijski pozivi 132 konfiguracije Vidite podešavanja kontakti brisanje 144 glasovne komande 144 grupe 145 kopiranje 144 memorisanje 143 primarne informacije 144 . vesti 75 HSDPA (high-speed downlink packet access. 60 informacije o pozicioniranju 60 instaliranje aplikacija 152 Internet pozivi 138. 156 glavni meni 111 Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) 60 godišnjice 114 govorni pozivi Vidite pozivi H IAP tačke (Internet Access Points.

ekran 158 otključavanje tastature 23. 158 pesme 93 PictBridge 54 PIN2 kod 16 PIN kod 16 podešavanja aplikacije 171 Bluetooth povezivanje 85 deljenje videa 136 ekran 158 Internet poziv 170 jezik 159 kamera 43 konfiguracije 170 kontrola imena pristupne tačke 170 Indeks 187 . 121 moji brojevi 143 mrežni dnevnici 75.servis multimedijalnih poruka) 119. poruka 119 odbijanje poziva 131 odgovaranje na pozive 131 pasivni režim (pripravnost) 111. 160 P N-Gage 26 podešavanja 30 N-Gage prikazi 26 Nokia kontakt informacije 15 Nokia Lifeblog 106 O obrasci. 159 PDF reader 148 personalizacija 109.L sinhronizacija 156 slanje 144 sluke u 143 tonovi zvona 144 uređivanje 143 kontakt informacije 15 kontrola jačine zvuka 32 konvertor valuta 148 kopiranje teksta na klipbord 118 kućna mreža 55 lični sertifikati 161 logotip operatora 159 Mape 63 markeri 77 medija za strimovanje mediji audio rikorder 108 Flash Player 106 muzički centar 93 radio 99 RealPlayer 105 strimovanje 105 memorija brisanje 18 M N 105 Web keš 77 menadžer aplikacija 151 menadžer uređaja 157 menadžer veza 83 meni sa opcijama za pozive 130 Mini mapa 75 MMS (multimedia message service . 106 multimedijalne poruke 119. 121 multimedija meni 24 muzički centar 93 oflajn režim 32 opcija završavanja svih poziva 133 opšte informacije 15 opšti prikaz strane 75 orijentiri 70 osvetljenost.

digitalni 162 povezivanja sa računarom 88 Vidite i data veze povezivanje kablom 88 Povezivanje USB kablom 88 PowerPoint. kalendar 114 podešavanja osvetljavanja 158 podešavanja pozicioniranja 163 podešavanja prihvatanja 162 podešavanja proksija 168 podešavanja proširenja 159 podešavanja vremenskih zona 113 podrška 15 Podrška za J2ME Java aplikaciju 151 podsetnik 114. 148 poruke e-mail 122 folderi za 116 glas 131 ikonica za dolaznu stavku 120 multimedija 121 podešavanja 124 poruke info servisa 117 poštansko sanduče e-mail 122 glas 131 video 131 potpis. 170 WLAN Internet pristupne tačke 168 zabrana poziva 165 podešavanja bežičnih LAN mreža 170 podešavanja ekrana 158 podešavanja fonta 158 podešavanja jezika 159 podešavanja mreže 165 podešavanja nedelje. Microsoft 147 pozdravna poruka 158 pozivi 130 dnevnik za 142 Internet pozivi 140 konferencija 132 odbijanje 131 odgovaranje 131 opcije u toku 130 podešavanja 163 snimanje 108 trajanje 141 poziv na čekanju 133 pravljenje video snimaka 42 prečice 159 prenos glasa preko IP protokola 140 prenos glasa preko IP protokola (VoIP) 138 prenošenje muzike 96 prenošenje podataka 20 Indeks .188 kućna mreža 57 mreža 165 paketni prenos podataka 169 pasivni režim 159 personalizacija 158 pozicioniranje 163 pozivi 163 prečice 159 preusmeravanje poziva 164 pristupne tačke 166 pristupne tačke za paketni prenos podataka 167 proširenja 159 RealPlayer 105 sertifikati 161 SIP 170 TV izlaz 160 Video centar 91 Web pretraživač 78 WLAN 169.

pretraživač bezbednost 78 keš memorija 77 markeri 77 podešavanja 78 pretraživanje strana 73. kamera 40 sastanci 114 sastanci. podešavanje 114 sat 111. 123 primljeno. 55 uređivanje 51 slušalice 31 SMS (short message service servis kratkih poruka) 119 snimanje pozivi 108 zvuci 108 specijalni karakteri. 170 projekcija slajdova 50 PUK kodovi 16 R radio 99 RealPlayer 105 rešavanje problema 172 režim eksterni SIM 87 režim intuitivnog unosa teksta 117 režimi snimanja. kamera 39 režim TV izlaza 52 roaming 165 rođendani 114 S Q Quickmanager 148 samookidač. poruke 120 pristupne tačke 83. unos teksta 118 spikerfon 32 strane podrške za proizvod 15 svetski sat 113 Symbian aplikacije 151 . slika i video 39 sertifikati 161 servisne poruke 121 servisni zahtevi 116 SIM kartica kontakti 145 poruke 124 Š šifra blokade 16 štampanje korpa za štampu slike 54 50 T tapet 109 tastatura 23. 166 pristupni kodovi 16 profili oflajn ograničenja 32 profil za Internet pozive 139. 160 Indeks 189 Quickpoint Quicksheet Quickword 147 147 147 sinhronizacija podataka 156 SIP 170 slike deljenje preko mreže 55 štampanje 54. 75 preuzimanje 76 vidžeti 76 preuzimanje 76 prezentacije. 121. multimedija 53. 113 sat sa alarmom 113 scene. 147 pribor Vidite proširenja prikaz menija u formi liste 111 prikaz menija u formi mreže 111 prilozi 121.

135 opcije u toku 135 video snimci za deljenje 135 video za deljenje 135 vidžeti 76 Visual Radio 99 VoIP 140 vreme i datum 113 vreme posle kog se gasi pozadisnko osvetljenje 158 vreme trajanja pozadinskog osvetljenja 158 za slanje.tekstualne poruke podešavanja 124 poruke na SIM kartici 124 prijem i čitanje 120 slanje 119 slanje odgovora za 120 teme 109 tonovi podešavanja 158 podešavanja zvona 109. 42 zvučnik 32 Indeks W V 190 Web veza 73 WEP 168 Word. 110 tonovi zvona 109. 110 trajanje poziva 141 traka sa alatkama 35. poruka 116 zaštita autorskog prava 107 zaštitna šifra 16 zaštitni modul 162 zip menadžer 149 zumiranje 37. 160 . Microsoft WPA 168 147 valuta konvertor Z 148 zaključanje tastatura 23. 49 TV konfiguracija 160 U udaljeno poštansko sanduče 122 unos teksta 117 UPIN kod 16 UPnP (arhitektura Universal Plug and Play) 55 UPUK kod 16 usluga za klijente 15 ušteda energije 158 vesti izvodi 75 veza za paketni prenos podataka brojači 141 podešavanja 169 podešavanja pristupne tačke 167 video pozivi 134.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful