Nokia N82 Uputstvo za korisnika

5. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-313 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Sva prava zadržana. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N82, Navi, N-Gage, Visual Radio i Nokia Care su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com. Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite http:// www.mpegla.com. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE. Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE. Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru. Kontrola izvoza Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu. FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se koristi u neposrednoj blizini predajne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme. /5. izdanje

....15 Nokia podrška i kontakt informacije..............30 Slušalice.................................................................................................................38 Scene.................................................................................21 Prikaži indikatore....................................................................................................................28 Igranje s prijateljima...........................................................29 Prikaz informacija o prijatelju.............................................................20 Osnovni podaci o N-Gage...........24 Mobile Search....................................16 Podešavanja.....................................................................30 Slanje poruke...............................................................24 Multimedija meni...................................29 Pronalaženje i dodavanje prijatelja.......................................................................................................22 Brzo preuzimanje...... preuzmite ili pošaljite sadržaj..........30 Ocenjivanje igrača.............................................37 Informacije o lokaciji...........34 Indikatori fotoaparata......................................................................34 Snimanje fotografija........15 Vaš uređaj.....................................................................38 Blic.11 Mrežni servisi.....................................................................................................................................10 Povežite se..30 N-Gage podešavanja..................................................... baterije i punjači.................27 Početak igre..........31 Kontrola jačine zvuka i zvučnika.......35 Snimanje fotografija...........................................Sadržaj Sadržaj O Vašem uređaju..............................25 N-Gage............................................................................................20 Prenesite sadržaj........................12 Proširenja..........................................15 Prvi koraci.......................................36 Nakon pravljenja fotografskog snimka...........................28 Igranje i upravljanje igrama.................39 .............................23 Prečice..................................29 Sortiranje liste prijatelja...................................................................27 Pratite svoj napredak.............................15 Ažurne verzije softvera...........................28 Izmena detalja profila...............32 Kamera...........................................14 Pomoć....................16 Produžite vek baterije..............26 Korisne informacije.............................................20 Sinhronizujte............................................26 N-Gage prikazi...........................12 Radi sopstvene bezbednosti ...................23 Zaključajte tastaturu............................................................................................................32 Oflajn profil..34 O kameri..........................27 Definisanje igračkog imena.................................................................................................................................................................................26 Početak rada...........................................................20 Prebacivanje...........................................................................................................................................17 Oslobodite memoriju...29 Povezivanje sa drugim igračima...............................18 Dobro došli................................................................................................................................................................................................................................34 Aktivna traka sa alatkama.........16 Pristupni kodovi.....................................................................................................................................................15 Dodatne aplikacije......................................................

61 Zahtevi za pozicijom..............................50 Projekcija slajdova......................................................................43 Podešavanja kamere..........................................................................................................................................................................................45 Prikazujte i organizujte datoteke...............39 I Vi na slici – samookidač......................................58 Kopirajte medija datoteke.....................................63 O aplikaciji Mape.........................................................................................................................40 Saveti za snimanje dobrih fotografija.....................................................................................................49 Albumi...................................53 Štampanje slika.....................................................................................55 Važne bezbednosne informacije...65 Pronađite neko mesto..........44 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje................................72 Pozicioniranje (GPS)................................................................................54 Podešavanja štampe...............................................................................................60 Galerija.....45 Podešavanja videa.....43 Podešavanje kamere za snimanje fotografija.....62 Mape......47 Web pretraživač ..69 Orijentiri...........................68 Informacije o saobraćaju......................................61 O satelitskim signalima..............................................................................55 O kućnoj mreži.........................................................................................................48 Prikazivanje slika i video snimaka...............52 Režim TV izlaza...............................................................40 Snimanje video zapisa..............................................41 Snimanje video snimaka.............................................49 Aktivna traka sa alatkama....58 Prikazujte i delite medija datoteke...........71 Merač puta...............54 Mrežna štampa........................................55 Kućna mreža...50 Menjanje slika...................................................................70 GPS podaci...............................................73 Traka sa alatkama pretraživača........................................................................54 Prikaz izgleda štampe.......................................50 Korpa za štampu.......57 Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja.................................66 Dodatni servisi za aplikaciju Mape........................................55 Deljenje slika i video snimaka na mreži.............................52 Montaža video snimaka..............................................................................................................................................................................................................................................67 Navigacija.........51 Izrežite sliku...............................60 GPS prijemnik....................................................................................................................................................................................................................41 Indikatori snimanja videa....Pravljenje više uzastopnih slika..54 Izbor štampača...52 Korisne prečice................74 Sadržaj ..48 Organizujte fotografije i video snimke..................................................................................................................................................51 Editor slika..................69 Vodiči......52 Prezentacije...............................................................................................................54 Štampanje slika...73 Pretražujte Web........................63 Pretražujte mape.......................................64 Preuzmite mape.........................................................................42 Nakon snimanja videa......................................................................................................................................51 Smanjite efekat crvenih očiju.............................71 Usmeravanje na trasi.................71 Dobijte podatke o poziciji..............................................................................................................................47 Slike i video snimci..............................................................59 O GPS-u..............................................................56 Podešavanja za kućnu mrežu...........

...................................................105 Pustite video snimke....97 Nokia muzička prodavnica............................................................................................................................99 Pratite vizuelni sadržaj......90 Prenesite video snimke iz svog PC računara............................................................100 Podešavanja.....76 Markeri.........................................................................75 Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs)......75 Vidžeti.........87 USB.............................83 Menadžer veza ...............................84 Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju...................................96 Prenesite muziku na svoj uređaj..............................................................................................................................101 Pretraga........89 Pronađite i gledajte video sadržaje.....................................94 Liste numera za reprodukciju...............86 Primite podatke pomoću Bluetooth veze.................89 RealPlayer...................................................................................................................................................................91 Podešavanja...............................................................................105 Nokia video centar.........................................77 Prekinite vezu..................100 Nokia Podcasting .............................................................90 Pustite preuzeti video.......................101 Podešavanja.....................................78 Web podešavanja.............................................................................................................................91 Muzički centar...............................................83 Raspoložive WLAN mreže................93 Muzički meni.......................................................76 Preuzimanje i kupovina sadržaja.........................................................................................84 Bluetooth povezivanje.......76 Pretraživanje sadržaja....................78 Bezbednost veze......................................................98 Radio..............................................................................................................................................................................105 Bežično strimujte sadržaj......100 Sačuvane stanice........................................................................87 Režim eksterni SIM.........................................................................................93 Povezivanja..................................................................................96 Prenesite muziku iz PC računara........................................................88 Povezivanja sa PC računarom...........................................................................................................................................................96 Prenos pomoću programa Windows Media Player..........................................................102 Katalozi...................................................77 Pražnjenje keš memorije..............................81 Medija folder.........................................103 Reprodukujte podkaste i upravljajte njima..............................88 Sadržaj Internet video snimci....81 Osnovne informacije o WLAN vezi..Kretanje po stranama...........................................................................78 Bežična LAN mreža......83 Radni režimi.........................................93 Pustite pesmu ili epizodu podkasta...................................................85 Uparivanje uređaja...........95 Kućna mreža sa muzičkim centrom.........................................................................................84 Podešavanja................99 Slušajte radio.......................83 Aktivirajte data veze...........................................103 Folder Muzika...........................................................................................85 Bezbednosni saveti..............................85 Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze.............81 WLAN čarobnjak.....................102 Preuzimanje..........................................................................105 .......................................................................94 Podkasti.............105 Podešavanja RealPlayer-a.............81 WLAN povezivanja.............................................................82 WLAN Internet pristupne tačke.......................

.........133 Biranje glasom..........122 Preuzmite e-mail poruke...................................114 Unesite stavku u kalendar................115 Poruke.....130 Opcije u toku poziva.....................113 Kalendar..............Personalizujte svoj uređaj.........................................................................................................................................................135 Deljenje videa....119 Prijemni folder aplikacije Poruke..................................................107 Diktafon....108 Poštansko sanduče ..128 Podešavanja poruka Web servisa.....................................113 Sat ......................................................................................................................130 Glasovni i video poštanski sandučići................................................................116 Pišite tekst...................................................................................................................125 E-mail podešavanja...........................................................................106 Ključevi za aktiviranje........................114 Upravljajte stavkama kalendara..................131 Odgovorite na poziv ili ga odbijte.................................127 Podešavanja automatskog preuzimanja....113 Svetski sat.............110 Izmenite režim pripravnosti.....................................................................................133 Uputite video poziv..................................126 Podešavanja veze........130 Sadržaj Adobe Flash Player ......................................................................131 Uspostavite konferencijski poziv................................127 Podešavanja preuzimanja...132 Poziv na čekanju......................................124 Vidite poruke na SIM kartici........................114 Prikazi kalendara.......106 Nokia Lifeblog .........................................................................128 Podešavanja info servisa...................117 Intuitivni unos teksta.....................................118 Pišite i šaljite poruke.........................134 Opcije u toku video poziva..................122 Obrišite e-mail poruke......117 Tradicionalni unos teksta.................................................................................136 Uputite poziv...................................................................117 Saveti za unos teksta.....................................................................................................122 Otvorite poštansko sanduče..... podešavanja i Web servisne poruke.........................111 Upravljanje vremenom...............................................................................................................................................124 Podešavanja tektualnih poruka..........................................................................................................................................................................122 Definišite podešavanja za e-mail..113 Sat sa alarmom....................................................................................................................................109 3-D tonovi.......................................118 Promenite jezik pisanja.........................................................................................124 Podešavanja poruka..............................................................................................................................111 Izmenite glavni meni..120 Multimedijalne poruke.........................121 Govorni pozivi..126 Podešavanja korisnika..135 Zahtevi...........116 Glavni prikaz aplikacije Poruke....132 Brzo biranje telefonskog broja............................109 Profili — podesite tonove................................126 Upravljajte poštanskim sandučićima.........................................124 Podešavanja multimedijalnih poruka.......................135 Odgovorite na video poziv ili ga odbijte...........................128 Druga podešavanja......120 Prijem poruka..................................................129 ............................123 Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom.............................................................................................................................................................118 Vršite izmene teksta i lista............................109 Teme.121 Podaci..............................................................................

........................................................................................................................................................................................144 Kopirajte kontakte.156 Sync...........153 Podešavanja............................................147 Quickoffice...................................................................141 Paketni prenos podataka...............................159 Podešavanja bezbednosti....................................................................149 Barkod čitač .........................149 ..............158 Podešavanja proširenja................................................................................................................164 Zabrana poziva..............................................136 Delite žive video snimke ili video snimke.............148 Beleške..............143 Memorišite i vršite izmene imena i brojeva......152 Uklonite aplikacije i softver............................................................166 Kreirajte novu pristupnu tačku.162 Vratite početna podešavanja.........137 Prihvatite pozivnicu...............................................162 Podešavanja pozicioniranja...............................................................................................................................................144 Dodajte ton zvona kontaktima............................................147 Quicksheet.....................................................................................................................................................................................145 Podešavanja.....................................154 Folder Alatke..............166 Pristupne tačke.163 Podešavanja telefona..............................................................................................................................................139 Uputite Internet poziv..........................................147 Quickword..............................163 Podešavanja poziva......................................................................................141 Prikaz svih komunikacionih događaja........155 Alatka „Memorijska kartica“.....................................................................................................................166 Data veze i pristupne tačke..........................................................................................................157 Opšta podešavanja............................................................................................................................151 Kalkulator....................................................................161 Zaštitni modul...................................................151 Menadžer aplikacija................141 Prethodni pozivi.141 Trajanje poziva...................158 Folder Kancelarija..............................................................166 Kontakti (imenik) ......................................................................155 Glasovne komande........139 Povežite se na uslugu Internet poziva............................158 Podešavanja personalizacije.............156 Menadžer uređaja.................................165 Podešavanja mreže..140 Podešavanja servisa.............................................140 Dnevnik......142 Sadržaj Folder Aplikacije......148 Adobe PDF Reader.....................................Podešavanja.........................................155 Menadžer datoteka..............144 SIM imenik i drugi SIM servisi.....................143 Primarni brojevi i adrese.....................148 Zip menadžer ...............163 Preusmeravanje poziva..................151 Instaliranje aplikacija i softvera.................................................................................................................138 Kreirajte profil za Internet pozive........................................................................147 Quickmanager...................................................................................................................................................................160 Rad sa sertifikatima.............................................................165 Podešavanja veze.................................................................................147 Quickpoint.......143 Upravljajte imenima i brojevima......138 Internet pozivi..............................160 Telefon i SIM kartica...........145 Upravljajte grupama kontakata..........148 Konvertor.............

...........167 WLAN Internet pristupne tačke..................170 SIP podešavanja....................................................................................................................................181 Medicinski uređaji.......................................................181 Usađeni medicinski uređaji........................................................176 Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija..182 Potencijalno eksplozivne sredine.Pristupne tačke za paketni prenos podataka.............................................................177 Utvrdite autentičnost holograma......................................................169 Podešavanja bežičnih LAN mreža........................................................................................181 Radno okruženje.......................................................................................................................................................................................................172 Punjenje i pražnjenje................................170 Konfiguracije.....................170 Kontrola imena pristupne tačke.................................................170 Podešavanja aplikacija.185 ..........................................................................................................................170 Podešavanja Internet poziva..............................181 Slušni aparati.......................177 Informacije o bateriji................................179 Odlaganje..176 Čuvanje i održavanje........................................183 Informacije o sertifikaciji (SAR)..................................182 Motorna vozila..171 Rešavanje problema..............184 Dodatne informacije o bezbednosti.....177 Šta ako baterija nije autentična?.................180 Deca......................................................183 Hitni pozivi..168 Podešavanja paketnog prenosa podataka.....................................181 Sadržaj Indeks............................................

Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija. Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.Radi sopstvene bezbednosti Radi sopstvene bezbednosti Pročitajte ove jednostavne smernice. pročitajte kompletno uputstvo za korisnika. UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Uređaj koristite samo položajima onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje. Pridržavajte se svih ograničenja. ISKLJUČITE U BOLNICAMA SMETNJE Pridržavajte se svih ograničenja. ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA 10 . Ne dodirujte nepotrebno zonu antene. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU ISKLJUČITE U AVIONU Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu. Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Isključite ovaj uređaj u blizini medicinske opreme. Za više informacija. KVALIFIKOVANI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja. 1900.Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Vaš uređaj podržava Internet veze i druge načine povezivanja. 1800. kao i UMTS 2100. zatim pritisnite taster "pozovi". pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje. Da biste povećali bezbednost svojih uređaja. Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za korišćenje na mrežama (E)GSM 850. Pri korišćenju funkcija ovog uređaja. Vaš uređaj može biti izložen virusima. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u pasivni režim rada. Dajte svoju lokaciju. razmotrite mogućnost instaliranja. prihvatajte zahteve za povezivanje. PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj. preuzimajte sadržaje i prihvatajte instalacije samo od izvora u koje imate poverenje. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. privatnost i legitimna prava drugih osoba. kao i ostalim štetnim sadržajima. korišćenja i redovnog ažuriranja softvera za zaštitu od virusa. Kao i računari. Održavajte ga suvim. modifikovanje. uređaj mora da Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje. Radi sopstvene bezbednosti 11 PROŠIRENJA I BATERIJE O Vašem uređaju . 900. Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja. prenos ili prosleđivanje nekih slika. OTPORNOST NA VODU HITNI POZIVI Proverite da je telefonska funkcija ovog uređaja uključena i da je na mreži. uključujući i autorska prava. pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Budite obazrivi i otvarajte poruke. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Vaš uređaj nije vodootporan. osim budilnika. zlonamernim porukama i aplikacijama. fajervola i ostalog odgovarajućeg softvera na Vaš uređaj i na sve povezane računare. Unesite broj službe pomoći. REZERVNE KOPIJE Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju.

neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge. Ako se odlučite da pristupite tim sajtovima. XP i 2003). baterije i punjači Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem.Radi sopstvene bezbednosti Slike u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od ekrana uređaja. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama. kao što su MMS. Ovaj uređaj podržava WAP 2. PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000. U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova nekih trećih strana. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa firmom Nokia. Ovaj uređaj je namenjen 12 Mrežni servisi Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija. pretraživanje i e-mail neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije. Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word. neophodno je da preduzmete mere opreza i zaštite u vezi sadržaja. U najvećem broju slučajeva. Proširenja. i Nokia za njih ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za njih. Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Za neke funkcije ovog uređaja. U tom slučaju. bude uključen. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. ovaj uređaj može biti topao na dodir. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno. kao što je aktivna sesija deljenja videa ili veza za prenos podataka velikim brzinama. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. Koristeći svoj mobilni uređaj možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. redosled menija i ikonice. Na primer. U toku intenzivnijeg rada. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. to je normalna pojava. Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata. funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Mnoge od ovih .

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja. ACP-9. kao i iz AC-1. U. uhvatite i vucite utikač.Baterija namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-6MT. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju. Radi sopstvene bezbednosti 13 za korišćenje sa napajanjem iz DC-4. ACP-12 ili LCH-12 punjača kada se koristi adapter punjača CA-44. AC-4 ili AC-5 punjača. EB. Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Tačan broj modela punjača može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Vrsta utikača se prepoznaje po jednoj od sledećih oznaka: E. AR. C ili UB. A. X. a ne kabl. a može biti i opasna. Upozorenje: Koristite isključivo baterije. ACP-8. .

str. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". ● Bluetooth povezivanje — za prenos datoteka i povezivanje sa kompatibilnim proširenjima. Vidite "Režim TV izlaza". 52. Vidite "Bluetooth povezivanje". televizora ili kućnih stereo uređaja. ● USB kabl za prenos podataka — za povezivanje sa kompatibilnim uređajima. ● Bežična LAN mreža (WLAN) — za povezivanje na Internet uređaje sa omogićenim WLAN umrežavanjem. str. Vidite "USB".5 mm) — za povezivanje kompatibilnih slušalica. str. 84. ● GPS — za povezivanje na GPS satelite da biste određivali svoju lokaciju. 88. 14 Nokia N82 podržava sledeće načine povezivanja: .Povežite se Povežite se ● 2G i 3G mreže ● Nokia AV konektor (3. Vidite "Bežična LAN mreža". kao što su štampači i PC računari. 81. 60. str. str.

com/ customerservice. Pogledajte lokacije www. Vaš uređaj ima pomoć koja se odnosi na trenutni kontekst.nseries.com/ repair. Izaberite željenu aplikaciju da biste prikazali listu tema pomoći.Korisne informacije Broj modela: Nokia N82-1 U daljem tekstu navodi se kao Nokia N82. Te aplikacije su objašnjene u uputstvima koja su na raspolaganju na stranama podrške na www. izaberite Opcije > Pomoć. Da biste otvorili pomoć iz glavnog menija. Dodatne aplikacije Korisne informacije 15 . Kada je neka aplikacija otvorena. iz pomoći prešli na aplikaciju koja je trenutno otvorena u pozadini. Za usluge održavanja.com/support ili vaš lokalni Web sajt firme Nokia kako biste preuzeli najnovije verzije uputstava.nseries. pogledajte svoj najbliži Nokia Care servisni centar na lokacijama www. Pomoć Nokia podrška i kontakt informacije Da biste. koje Vam pomažu da sa svojim uređajem postignete više.nokia. kako kompanije Nokia tako i raznih drugih proizvođača softvera. da biste pristupili pomoći za trenutni prikaz.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu. izaberite Alatke > Alatke > Pomoć.nokia. kao i uputstava o inicijalizaciji uređaja i drugim značajnim informacijama. Vidite uputstvo Prvi koraci u vezi sa informacijama o tasterima i delovima. dodatne informacije. dok čitate uputstva. Ako imate potrebu da se obratite korisničkom servisu. softvere i usluge za vaš Nokia proizvod. pritisnite i držite . Prvi koraci Postoje mnoge aplikacije. pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara za kontakt na lokacijama www.

softvera koje mogu nuditi nove funkcionalne mogućnosti. . XP ili Vista. potrebna Vam je aplikacija Nokia Software Updater i PC računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows 2000. poboljšanje funkcija ili poboljšano funkcionisanje. striming i mobilni Internet koja su automatski konfigurisana u njemu na osnovu informacija Vašeg provajdera telekomunikacione mreže. Da biste ažurirali softver uređaja. Podešavanja za Vašeg provajdera servisa mogu biti već instalirana u uređaju. Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater. GPRS. pasivni režim. Pristupni kodovi Savet: Da biste proverili verziju softvera na svom uređaju. dopune. Možete promeniti opšta podešavanja u svom uređaju. Vidite "Opšta podešavanja". USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni. ekran i podešavanja za zaključavanje tastature. 158. ● Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. str. ● PIN2 kod — Ovaj kod (4 do 8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama Vašeg uređaja. obratite se svom provajderu servisa.com/softwareupdate ili Vaš lokalni Nokia Web sajt.nokia. on se blokira i za deblokadu Vam je potreban PUK kod. unesite *#0000# u pasivnom režimu. kao što su jezik.Korisne informacije Nokia pravi ažurne verzije. Imate mogućnost da odredite i menjate šifru za blokadu i da uređaj podesite tako da zahteva šifru. ● UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom. Ove ažurne verzije možete zatražiti koristeći aplikaciju Nokia Software Updater za PC računare. posetite www. Podešavanja 16 Vaš uređaj obično ima podešavanja za MMS. kao i širokopojasni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za povezivanje Vašeg uređaja i PC računara. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda. Novu šifru čuvajte Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova. ili ih možete zatražiti ili ● Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. Ažurne verzije softvera primiti od provajdera telekomunikacione mreže u formi specijalne poruke. PIN kod (4 do 8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom.

ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. što povećava potrošnju baterije. str. možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da skenira ređe raspoložive mreže. odnosno PIN2 koda.u tajnosti i na bezbednom mestu. Međutim. Da biste smanjili potrošnju baterije. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom. Za više informacija obratite se Nokia Care službi ili prodavcu svog uređaja. Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. Da biste produžili autonomiju svog uređaja. imajte na umu sledeće: Korisne informacije 17 . tako da Čim ima signal u postavkama veze i ako komunikaciona mreža ne pokriva paketni prenos podataka (GPRS). kao i obično. obratite se operatoru mreže čiju USIM karticu imate u svom uređaju. ● Ako ste podesili Veza za paketni pr. 81. i dalje možete ručno da skenirate raspoložive WLAN mreže i da se povezujete na WLAN mreže. Isključite Bluetooth tehnologiju kada vam ne treba. > Po potrebi. režimu pripravnosti. ● Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom. ● PUK i PUK2 kod (lične šifre za deblokadu) — Ovi kodovi (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN. Možete da sprečite Produžite vek baterije ● Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. ● UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda. biće potrebno servisiranje uređaja što može prouzrokovati dodatne troškove. Ako zaboravite šifru. obratite se operatoru mreže čiju karticu imate u svom uređaju. izaberite Veza za paketni pr. Vidite "Bežična LAN mreža". a uređaj vam je blokiran. ● Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. Da biste uštedeli energiju. dalje od svog uređaja. WLAN mreža na vašem Nokia uređaju će se isključiti kada ne pokušavate da se povežete. uređaj će s vremena na vreme pokušati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka.

● Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije. Ovo povećava potrošnju baterije. Da biste zatvorili Muzički centar. a koje Vam nisu potrebne . > Opšte > Personalizacija > Ekran i Trajanje osvetljenja ili Svetlosni senzor. ● Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije. pritisnite taster i izaberite Alatke > Podešav. pritisnite i izaberite Alatke > Men. dat. uređaj će tražiti UMTS mrežu. Oslobodite memoriju Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. U podešavanjima ekrana. idite do aplikacije na listi i pritisnite C. > Telefon > Mreža > Mrežni režim > GSM. prebacite podatke u memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili u kompatibilni PC računar. ● Beleške kalendara ● Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija. ili pređite u odgovarajuću aplikaciju. možete da promenite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje i da podesite svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. Uređaj će Vas obavestiti kada ponestaje memorijskog prostora u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici (ako je dostupna). kao i koliko memorije pojedine vrste podataka zauzimaju. Da biste videli vrste podataka koje imate u uređaju. koristite Menadžer datoteka da biste obrisali datoteke koje Vam više nisu potrebne. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. Da biste uklonili podatke i oslobodili memoriju. Količina slobodne memorije se prikazuje u "Slobodnoj memoriji". Možete ukloniti sledeće: ● Poruke u folderima Poruka i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu ● Kontakt podatke ● Sačuvane Web strane 18 Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. Ako je mrežni režim podešen na dvojni režim u podešavanjima mreže. 63. Da biste koristili samo GSM mrežu. Da biste oslobodili memoriju uređaja. pritisnite i držite . Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Vaš uređaj mora da skenira dostupne mreže više puta.Korisne informacije ● Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti. Da biste zatvorili aplikacije koje ne koristite. > Opcije > Detalji o memoriji. automatsko preuzimanje novih mapa. str. Vidite "Mape".

Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Nseries PC Suite. Korisne informacije 19 ● Instalacione datoteke (.● Slike i video snimke iz Galerije.sisx) aplikacija koje ste instalirali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupno). . obrišite stavke jednu po jednu. Obrisati neke podatke. ● Memorija skoro puna.sis ili . Ako brišete više stavki i prikazuje se neka od sledećih napomena. počeši od najmanje: ● Nedovoljno memorije. Obrisati neke podatke u memoriji telefona.

kao što su kontakti i stavke kalendara. U aplikaciji Dobro došli može biti dostupna i demonstracija Vašeg uređaja. na svom uređaju izaberite Prenos u aplikaciji dobrodošlice ili pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Prenos. . možete takođe i da vršite sinhronizaciju podataka u njemu i u svom uređaju. Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke.Vaš uređaj Vaš uređaj Dobro došli Kada uključite svoj uređaj. Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja. iz nekog kompatibilnog Nokia uređaja. između dva kompatibilna Nokia uređaja koristeći Bluetooth vezu. Pojedinačnim aplikacijama možete da pristupate i iz lokacija njihovih menija. prikazuje se aplikacija Dobro došli. ● Čarob. Kada se Vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice. ● Prenos — da prenesete sadržaj. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Dobro došli. Ako taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Za dodatne informacije o Čarobnjaku podešavanja vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. pod. 20. kao što su kontakti. — da konfigurišete različita podešavanja. u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. kao što je e-mail. Prenesite sadržaj 20 1. Da biste kasnije pristupili aplikaciji dobrodošlice. str. automatski se aktivira oflajn profil. Vaš uređaj će Vas obavestiti ukoliko taj drugi uređaj nije kompatibilan. Vidite "Prenesite sadržaj". Ukoliko se drugi uređaj ne može startovati bez ubačene SIM kartice. Izaberite neku od narednih opcija: Prebacivanje Prenesite sadržaj Pomoću aplikacije Prebacivanje možete prenositi sadržaje.

u zavisnosti od modela tog uređaja. Sinhronizacija je dvosmerna. Kod nekih modela uređaja aplikacija Prebacivanje se šalje kao poruka u drugi uređaj. pa izaberite OK. U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja.3. Nakon prvog prenosa izaberite jednu od sledećih opcija da biste započeli novi prenos. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju Prebacivanje. Stavke obrisane u procesu sinhronizacije ne možete vratiti. Ako Prenos ne može da prenese stavku. da biste poslali podatke iz svog uređaja u svoj drugi uređaj da biste preuzeli podatke iz drugog uređaja na svoj uređaj. Uređaji su sada upareni. Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. u zavisnosti od modela drugog uređaja: da biste sinhronizovali sadržaj između svog uređaja i drugog uređaja. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose. možete da dodate stavku u Nokia folder u C:\Data\Nokia ili u E:\Data \Nokia i da je prebacite odatle. preuzmite ili pošaljite sadržaj . Ako ste izabrali Bluetooth vezu: Da bi Vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom. a zatim pratite uputstva na ekranu. Ako se neka stavka obriše u jednom uređaju. Na drugom aparatu unesite istu šifru . Prilikom preuzimanja podaci se prenose sa drugog uređaja na Vaš uređaj. Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem uređaju. ona se briše u oba uređaja. ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. u zavisnosti od vrste drugog uređaja. 86. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja. str. Kad izaberete folder za prenos. Možda ćete biti upitani da li želite da zadržite ili izbrišete prvobitne podatke u drugom uređaju. Kad prenos započne. Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Sinhronizujte. možete da ga otkažete i nastavite kasnije. pa izaberite OK. Vaš uređaj 21 2. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru. Vidite "Uparivanje uređaja". izaberite Nastavi. stavke se sinhronizuju u odgovarajućem folderu u drugom uređaju i obratno. 4. Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara).

Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mrežni servis). Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu Za slanje.Vaš uređaj Upotrebite prečice da biste ponovili prenos Nakon prenosa datoteka možete da sačuvate prečicu sa podešavanjima prenosa u glavnom prikazu da biste kasnije ponovili isti prenos. Tip zvona je podešen na "nečujno". GPRS veza je aktivna (mrežni servis). a tonovi za obaveštavanje o poruci ili e-mail poruci su isključeni. Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice. možete da kreirate ili promenite ime prečice. Paketni prenos podataka je aktivan u delu mreže koji podržava EGPRS. Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis). Da biste izmenili prečicu. Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz. Prikaži indikatore 22 Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon. Tastatura uređaja je zaključana. Da biste videli evidenciju prethodnog prenosa. Na primer. Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis). Izaberite Proveri jedno po jedno. a da je na paspolaganju. dođite do prečice u glavnom prikazu i izaberite Opcije > Vidi dnevnik. označava da je veza zadržana. Aktivan je data poziv (mrežni servis). dođite do nje i izaberite Opcije > Podešavanja prečice. označava da je veza . dolazi do neusaglašenosti prenosa. uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Posle svakog prenosa se prikazuje evidencija prenosa. Imate propuštene pozive. Prioritet ovom tel. Ako posedujete dve telefonske linije. Rešite neusaglašenosti prenosa Ukoliko je stavka koja treba da bude prenesena izmenjena na oba uređaja. onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju. da biste razrešili neusaglašenost. Ukoliko to nije moguće. Za dalja uputstva izaberite Opcije > Pomoć. Uređaj se koristi u GSM mreži (mrežni servis). Imate jednu ili više nepročitanih poruka u foderu Primljeno u Porukama. U svoje udaljeno poštansko sanduče (na serveru) ste primili novu e-mail poruku. ili Prioritet drugom tel. Aktivan je alarm sata.

81. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. Zaključajte tastaturu Da biste zaključali tastere.. označava da je veza zadržana. Možete da aktivirate ili deaktivirate podršku za HSDPA u podešavanjima uređaja. i neka bežična LAN mreža je na raspolaganju (mrežni servis). označava da je veza zadržana. poznat i pod imenom 3. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja ne koristi kripto zaštitu. str. Ova ikonica označava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mreži. Vaš uređaj 23 zadržana. a da je na raspolaganju. Vidite "Bluetooth povezivanje". Brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) podržana je i aktivna (mrežni servis). a da je na raspolaganju. a označen sa ) predstavlja mrežni servis u UMTS mrežama i obezbeđuje preuzimanje podataka velikom brzinom. obratite se svom provajderu servisa.UMTS veza je aktivna (mrežni servis). a uređaj je povezan na neku UMTS mrežu koja podržava HSDPA. str. e-mail i strane pretraživača preko celularne mreže mogu biti brži.5G. Vidite "Osnovne informacije o WLAN vezi". Uređaj ste podesili da skenira bežične LAN mreže. 23. str. 169. str. Bluetooth veza je uključena. Kada je podrška za HSDPA aktivirana u uređaju. ali da Vaš uređaj možda ne koristi EGPRS za prenos podataka. pritisnite levi selekcioni taster. 22. Vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja koristi kripto zaštitu. Aktivna je neka USB veza. a da je na paspolaganju. ova tehnologija ne utiče na slanje podataka kao što su poruke ili e-mail poruke. Kada ovaj indikator trepće. 84. Brzo preuzimanje . Vidite "Brzo preuzimanje". Paketni pristup preko veze velike brzine (HSDPA. str. Aktivna HSDPA veza je označena sa . U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze. Vidite "Podešavanja paketnog prenosa podataka". HSDPA utiče samo na brzinu preuzimanja podataka. preuzimanje podataka kao što su poruke. Vidite "Prikaži indikatore". zatim *.

zatim *. Da biste otključali tastere.Vaš uređaj Možete izabrati da se tasteri automatski zaključavaju posle navedenog vremena. 2. u pasivnom režimu. pritisnite multimedijski taster. u pasivnom režimu pritisnite taster za poziv. da biste videli najviše korišćene stavke opcija. pritisnite jednom. Da biste otvorili ili zatvorili multimedija meni. pritisnite i držite desni selekcioni taster. pritisnite multimedijski taster. str. Prečice Da biste se prebacivali između profila Opšti i Bez zvona. pritisnite i držite #. 1. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje. taster # i taster * da biste brzo pristupili aplikacijama. pritisnite levi selekcioni taster. ova radnja vas prebacuje između dve linije. Multimedija meni Da biste započeli vezu sa Web-om (mrežnim servisom). 160. Da biste koristili funkciju glasovnih komandi. Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija. Da biste otvorili multimedija meni. Pomoću multimedija menija možete da vidite svoj najčešće korišćeni multimedijski sadržaj. 24 U mnogim aplikacijama. Da biste otvorili Galeriju. u pasivnom režimu pritisnite i držite 1. skrolujte levo ili desno. Kada ste u menijima umesto navigatora možete da koristite tastere za brojeve. Izabrani sadržaj se prikazuje u odgovarajućoj aplikaciji. Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis). treba da pritisnete navigator. u pasivnom režimu. Ako imate dve telefonske linije (mrežni servis). Da biste promenili profil. Da biste izvršili pretraživanje podloga. Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva. u glavnom meniju pritisnite 2 da biste otvorili Poruke ili # da biste otvorili folder na odgovarajućoj lokaciji u meniju. Vidite "Podešavanja bezbednosti". . u pasivnom režimu. pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite profil. pritisnite i držite 0. pritisnite i držite . kako biste videli multimedija sadržaj na vašem uređaju koji najčešće koristite. Na primer.

Da biste skrolovali naviše ili naniže u podlozi. Da biste promenili redosled podloga. Da biste poslali poruku. sajtovima.Podloge na raspolaganju su sledeće: ● Muzika — Uđite u prikaz „Muzički centar“ i „Sada slušate“. kao što su stavke kalendara. pritisnite navigator gore ili dole. e-mail i ostale poruke. izaberite Opcije > Rasporedi pločice. poruku ili Pošalji multimedija por. pošaljite poruke ili uputite glasovne pozive. pritisnite navigator i izaberite kontakt. Takođe možete da pretražujete sadržaj u vašem uređaju. ● Galerija — Pogledajte fotografiju koju ste poslednju snimili. Da biste izabrali stavke. u multimedija meniju izaberite kontakt i Pošalji tek. Vaš uređaj 25 3. ● Kontakti — Dodajte svoje kontakte. pretražujte svoje pesme i liste numera za reprodukciju. 1.. ● Mape — Vidite svoje omiljene lokacije u okviru aplikacije Mape. Pretraga mog sadržaja Da biste pretražili sadržaj u vašem uređaju. Mobile Search Pritisnite Koristite aplikaciju Nokia Mobile Search da biste pristupili pretraživačima i pronašli i povezali se sa lokalnim servisima. U glavnom prikazu izaberite Pretraga Interneta. Izaberite pretraživač. Pretraga Web-a (mrežni servis) 2. ili preuzmite podkaste i upravljajte njima. u glavnom prikazu unesite tekst u polje za pretragu. ● Web — Pregledajte svoje omiljene Web linkove u pretraživaču. Za povratak u multimedija meni iz otvorene aplikacije pritisnite multimedijski taster. i izaberite Pretraga. 3. . pokrenite projekciju slajdova svojih slika ili pregledajte medijske datoteke u albumima. Unesite tekst za pretragu. pritisnite navigator. Rezultati pretrage se prikazuju na ekranu kako vi kucate. slikama i sadržajem za mobilne uređaje. Da biste dodali novi kontakt na prazan položaj na listi.

sami ili sa prijateljima. kao i da pratite i delite svoje rezultate i druge igračke uspehe. Pomoću aplikacije N-Gage možete da preuzimate i kupujete igre i igrate ih.n-gage. onlajn igre. kao što su preuzimanje datoteke igre. Možete da instalirate ili brišete igre. Aplikacija N-Gage se sastoji od pet različitih modula. ćaskanje i slanje U „Moji prijatelji“ možete da pozovete druge NGage igrače u svoju listu prijatelja i da vidite da li su onlajn i da li su raspoloživi za igru. definisanje igračkog imena. U „Moj profil“ možete da upravljate informacijama u svom profilu i detaljima. kod kojih je potrebna veza sa NGage serverom. N-Gage igrama. kupovina igre. kao i da vodite evidenciju o svojoj N-Gage istoriji igranja. Možete da preuzimate probne verzije igara kako biste isprobali nove igre i kupili one koje vam se sviđaju. Možete početi da igrate ili nastaviti igru koju ste prethodno igrali. Možete koristiti i WLAN mrežu. N-Gage vam omogućava da budete u vezi sa drugim igračima. kao i za slanje poruka drugim igračima. takođe vam je potrebna veza. N-Gage je mobilna platforma za igre dostupna za spektar Nokia mobilnih uređaja. N-Gage prikazi Glavni prikaz je podrazumevani kada pokrenete N-Gage aplikaciju. 26 Sve N-Gage usluge. pogledati trenutne N-Gage rezultate. potrebna vam je veza da biste pristupili onlajn funkcijama kao što su preuzimanje igara. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. ocenjujete ili pišete kritike za igre koje ste igrali i preporučujete igre svojim N-Gage prijateljima. igara sa više igrača ili ćaskanje. igračima i sadržaju možete pristupiti preko N-Gage aplikacije na svom uređaju. Vaš provajder servisa će vam naplatiti za prenos podataka. Takođe se . licence igara. pročitati poruke ili se povezati sa N-Gage prijateljem koji je dostupan za igru. igre sa više igrača. Igre takođe možete da preuzimate i pristupate nekim funkcijama na svom računaru na lokaciji www. Za učestvovanje u onlajn igrama ili igrama sa više igrača. ukoliko je dostupna. Za korišćenje platforme N-Gage potrebna vam je GPRS ili 3G veza. U meniju „Moje igre“ možete da igrate i upravljate igrama koje ste preuzeli na svoj uređaj. pronaći još igara.Vaš uređaj N-Gage Osnovni podaci o N-Gage poruka.com. podrazumevaju prenos velike količine podataka. Pored toga. Kartice u menijima predstavljaju module.

Da biste definisali novo igračko ime: . Svoje igračko ime možete da definišete i na N-Gage web lokaciji. Definisanje igračkog imena Bez igračkog imena možete da preuzimate. Na ekranu za registraciju unesite datum rođenja. izaberite „Imam nalog“ i unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste se prijavili. povezujete se sa drugim igračima i delite svoje igračke uspehe. kupujete i igrate igre. Početak rada 3. Na primer.com. izaberite Options > Resume Game. Izaberite „Registrovanje novog korisnika“. preporuke i kritike. možete da izmenite podešavanja i lične informacije tako što ćete otići na karticu „Privatno“ modula „Moj profil“. Ako je igračko ime već zauzeto. Da biste registrovali svoje igračko ime. Definisanje igračkog imena u uređaju može se odraziti na vaš telefonski račun. Igračko ime vam omogućava da budete učesnik NGage zajednice. pročitajte i prihvatite uslove i izaberite Register. idite u glavni modul i izaberite Start Game ili Options > Start Game. možete se povezati na mrežu tako što ćete podesiti svoju raspoloživost izabravši Opcije > Set Availability > Available to Play. Vaš uređaj 27 možete povezati sa svojim N-Gage prijateljima korišćenjem privatne razmene poruka. 2. N-Gage će vam predložiti listu raspoloživih sličnih imena. ali se preporučuje da ga definišete kako biste imali potpun N-Gage doživljaj.n-gage. od vas će biti traženo da definišete igračko ime za N-Gage.U sobi za izlaganje možete pronaći informacije o N-Gage igrama. uključujući i snimke ekrana i kritike igrača. unesite podatke. Ako već imate N-Gage igračko ime. Da biste počeli da igrate igru koju ste prethodno igrali. Kada pokrenete aplikaciju N-Gage i prvi put se povežete sa N-Gage uslugom. Igračko ime vam je potrebno i da biste detalje svog profila i N-Gage poene preneli na drugi uređaj. 1. željeno igračko ime i lozinku. u vašem glavnom modulu pojaviće se opcija „Početak igre“. Kada definišete igračko ime. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. Da biste nastavili igranje zaustavljene igre. na adresi www. Početak igre Ako je na vašem uređaju instalirana jedna ili više igara. Možete da isprobate nove igre preuzimanjem probnih verzija ili da popravite doživljaj pri igranju pomoću Game Extras za igre koje su već na vašem uređaju.

u glavnom modulu pojavljuje se opcija „Igranje s prijateljima“. Na listi igara ove igre su označene ružičastim banerom sa natpisom "PROBA“. morate da kupite licencu da biste deblokirali igru i nastavili da igrate. Takođe možete videti i svoj profil tako što ćete izabrati Options > View My Profile. ● Probne igre — To su datoteke kompletnih igara kojima možete pristupati u ograničenom vremenskom periodu ili koje imaju ograničen sadržaj. Ako imate jednog ili više N-Gage prijatelja na svojoj listi prijatelja. U „Moje igre“ ima pet tipova igara: . Na listi igara ove igre su označene purpurnim banerom sa natpisom "DEMO“. Te igre su na listi označene sličicom sata i strelicom. ● Nedostupno — Ovo su igre sa punom licencom koje ste uklonili ili koje ste preuzeli. što zavisi od igre i regiona u kome se nalazite. Ako je preuzeto Game Extra. ● Demo igre — Ovo su manji delovi igre sa veoma ograničenim skupom funkcija i nivoa. str. Igranje s prijateljima Da biste pronašli prijatelje za igru. Kada prođe probni period. idite u My Games gde možete prikazati listu igara preuzetih i instaliranih na vaš uređaj. Igre su sortirane po datumu poslednjeg igranja tako da su najskorije igrane igre na vrhu. Da biste se povezali sa N-Gage igračima i pozvali ih u igru. Ova stavka se ne prikazuje ako u vašoj listi nema prijatelja. Te igre su na listi prikazane kao nedostupne. onda će i odgovarajuća grafika za igre biti nedostupna i igra se ne može koristiti dok se Game Extra ne instalira. ali instaliranje nije dovršeno. Vidite "Povezivanje sa drugim igračima". N-Gage će vam predložiti prijatelja za igru na osnovu vaše istorije igranja i dostupnosti N-Gage prijatelja. izaberite Play With Friends.Vaš uređaj Pratite svoj napredak Da biste videli trenutni N-Gage rezultat. Igranje i upravljanje igrama 28 Da biste igrali igre i upravljali njima. ali nije do kraja instalirano. ● Igre sa punom licencom — To su igre koje ste kupili sa punom licencom. izaberite Options > View My Friends da biste otišli u modul „Moji prijatelji“. igre instalirane na memorijskoj kartici prikazane su kao nedostupne kada je kartica izvađena. 29. ● Licenca istekla — To su igre koje ste kupili sa ograničenom licencom koja je istekla. idite u glavni modul i izaberite Track My Progress ili Options > View My Points. Postoji nekoliko različitih tipova licenci. Osim toga.

Igrač koji prihvati poziv pojaviće se na vašoj listi prijatelja. Takođe možete da šaljete i primate privatne poruke i preporuke za igranje. Ako nemate nijednog N-Gage prijatelja i želite da upoznate druge igrače. lokacija se ne prikazuje. dođite do kartice „Javno“ i izaberite jednu od sledećih opcija: Da biste se povezali sa drugim N-Gage igračima i upravljali listom prijatelja.Kada ažurirate svoj profil. Da biste izmenili tekst. Svoju lokaciju možete da promenite pomoću kartice „Privatno“. Možete da tražite određenog N-Gage igrača. prijavite se na uslugu koristeći svoje igračko ime da biste se uverili da su promene koje ste načinili u svom profilu usklađene sa N-Gage serverom. izaberite Opcije > Edit Profile. Prikaz informacija o prijatelju Da biste prikazali informacije o svom prijatelju. dođite do tog igrača na listi prijatelja. Pronalaženje i dodavanje prijatelja Primalac može vaš poziv da prihvati ili odbije. Da biste dodali N-Gage igrača na listu svojih prijatelja. izaberite Send. ● Omiljena igra (igre) — Nazivi vaših omiljenih igara.n-gage. N-Gage prikazuje listu svih slika u galeriji vašeg uređaja koje se mogu koristiti kao ikona. idite na „N-Gage Arena“ na lokaciji www. Da biste videli trenutni onlajn status Vaš uređaj 29 Izmena detalja profila Povezivanje sa drugim igračima .com da biste posetili sobe za ćaskanje i forume. Ovo se automatski postavlja i ne može se menjati. Kada promenite ikonu. izaberite Change. Podrazumevano. idite u „Moji prijatelji“. kao što su ukupan broj N-Gage poena ili igre koje je nedavno igrao. Da biste izmenili javne detalje profila. Da biste izmenili tekst. ● Prikaz lokacije — Potvrdite polje da bi se u vašem javnom profilu prikazao vaš grad i vaša zemlja. Da biste poslali poziv. ● Moto — Dodajte kratku ličnu poruku. Izaberite sa liste sliku koju želite ili je pronađite putem pretraživanja. Pozivu možete dodati personalizovanu poruku. ● Model uređaja — Broj modela vašeg uređaja. izaberite Change. unesite njegovo igračko ime u polje „Dodavanje prijatelja“ prilikom pregledanja svoje liste prijatelja. pozovete prijatelje u svoju listu prijatelja i zatim vidite ko je od njih onlajn i dostupan za igru. ● Ikona korisnika — Dodajte sliku koja će vas predstavljati.

Tom prilikom vam može biti naplaćen prenos podataka. Potrebna vam je GPRS. Ako je vaš prijatelj trenutno prijavljen na uslugu N-Gage. Maksimalna veličina privatne poruke je 115 znakova. dođite do liste prijatelja i izaberite . izaberite Options > Sort Friends By. 3G ili bežična LAN veza da biste mogli da koristite funkciju za razmenu poruka. Options > View Message. može da odgovori na vašu poruku i tako možete razmenjivati poruke jedan s drugim. Da biste brzo promenili podešavanja kroz aplikaciju N-Gage. možete slati privatne poruke svojim N-Gage prijateljima. Pročitane poruke se automatski brišu kada napustite N-Gage. N-Gage podešavanja Slanje poruke Da biste promenili podešavanja za N-Gage. 30 Da biste videli nove poruke primljene od N-Gage prijatelja. Izaberite neku od narednih opcija: ● Player Name — Igračko ime možete da izmenite samo dok se prvi put ne prijavite na mrežu. igračkom imenu ili ukupnom N-Gage rezultatu. U „Moji prijatelji“ možete da razmenjujete privatne poruke sa igračima sa vaše liste prijatelja. Indikator pored igračkog imena igrača pokazuje njegovu dostupnost. Posle toga ga ne možete menjati. morate biti onlajn i povezani na NGage uslugu. izaberite Options > View Recommendation. Da biste poslali poruku.Vaš uređaj svojih prijatelja. Čak i ako ste nedostupni ili oflajn. dođite do prijatelja na listi i izaberite Options > Pošalji poruku. Preporuke u vezi sa igrama se automatski brišu nedelju dana po prijemu. izaberite Options > N-Gage Settings. Ocenjivanje igrača Da biste ocenili igrača. Igraču možete dati ocenu od jedan do pet što se prikazuje zvezdicama. slično kao kod trenutne razmene poruka. dođite do njega na listi prijatelja i izaberite Options > Rate Player. izaberite Options > Edit Profile i dođite do kartice Privatno. izaberite Submit. Ocena koju mu date utiče na reputaciju igrača u zajednici ili na reputaciji prikazanu u njegovom profilu. Sortiranje liste prijatelja Da biste sortirali listu prijatelja po raspoloživosti. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Da biste poslali poruku N-Gage prijatelju. Da biste videli preporuke u vezi sa igrama.

povežite jedinicu Nokia AV kontektorom (3. kako biste kupovinu ubuduće obavljali brže. Jedinica za daljinsko upravljanje ima mikrofon i tastere za prijem ili prekid telefonskog razgovora. jedinicu za daljinsko upravljanje i slušalice. Kada koristite pojedine dodatke za slušalice. Možete da definišete i da li želite da primate obaveštenja od svojih N-Gage prijatelja kada igrate igre.5 mm) na uređaj. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. Kada kupujete igru. zatim povežite slušalice sa jedinicom. Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice. Slušalice Neke slušalice imaju dva dela. ● Account Details — Vaši prioriteti za kupovinu. koristite taster za jačinu zvuka na uređaju. za podešavanje jačine zvuka i puštanje muzike ili video datoteka. Da biste koristili slušalice sa jedinicom za daljinsko upravljanje. Ako slušalice nemaju mikrofon. Vaš uređaj 31 . Pojedini dodaci za slušalice imaju multimedijalnu kontrolu jačine zvuka koje se koriste da bi se podesila jačina zvuka samo za muziku ili video reprodukciju. uključujući i broj kreditne kartice. za hendsfri telefonske pozive koristite slušalice koje imaju kompatibilnu jedinicu za daljinsku kontrolu ili mikrofon uređaja.● Personal Settings — Možete da definišete lične podatke koji se ne prikazuju u javnom profilu i da se prijavite na N-Gage novosti. Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva. ● Connection Settings — Možete dozvoliti aplikaciji N-Gage da se automatski poveže na mrežu kada je potrebno i definisati prioritetnu tačku pristupa i granicu prenosa podataka koja proizvodi upozorenje. bićete upitani da li želite da sačuvate detalje svog računa. Upozorenje: Kada koristite slušalice.

Da biste aktivirali oflajn profil. neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. unesite šifru blokade. 32 Da biste u toku razgovora koristili zvučnik. Ili pritisnite i izaberite Alatke > Profili > Oflajn. niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. one se smeštaju u folder „Za slanje“ za naknadno slanje. obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka. Važno: Kada je postavljen profil (način rada) "oflajn". veza sa bežičnom komunikacionom mrežom se prekida. što je označeno sa u delu gde se prikazuje indikator jačine signala. jer to može izazvati oštećenje uređaja. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. Oflajn profil Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da slušate i govorite u uređaj na kraćem rastojanju a da ne morate da ga držite uz uho. koristite taster za podešavanje jačine zvuka. Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Kada aktivirate oflajn profil. Kontrola jačine zvuka i zvučnika Profil "oflajn" omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na telekomunikacionu mrežu.Vaš uređaj Nemojte povezivati proizvode koji kreiraju izlazni signal. Da biste u toku aktivnog poziva ili slušanja audio zapisa povećali ili smanjili jačinu zvuka. možete povezati kompatibilni TV kabl na Nokia AV konektor (3. ne možete da upućujete niti da primate pozive. kratko pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite Oflajn. Da biste obavili bilo kakav poziv. Ako pokušate da pošaljete poruke. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Prijem i predaja RF signala su prekinuti. Takođe. Kada spajate spoljne uređaje ili slušalice koje nije odobrila firma Nokia za korišćenje sa ovim uređajem na konektor Nokia AV.5 mm) na vašem uređaju. svoj uređaj možete da koristite bez SIM kartice. pošto zvuk može biti preglasan. Ako je uređaj zaključan. Nemojet povezivati bilo koji izvor napona na Nokia AV konektor. Kada je aktiviran profil oflajn. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. . Da biste isključili zvučnik.

Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na bežičnu LAN mrežu i kada je koristite. recimo. još uvek možete da koristite bežičnu LAN mrežu da. kratko pritisnite taster "napajanje". Kada je aktiviran oflajn profil.Da izađete iz oflajn profila. Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. pa izaberite neki drugi profil. Uređaj ponovo uspostavlja bežične komunikacije (pod uslovom da je signal dovoljne jačine). Vaš uređaj 33 . čitate svoje e-mail poruke ili koristite Internet.

Snimanje fotografija Da biste aktivirali glavnu kameru. slati u neki kompatibilni onlajn album. do 5 megapiksela. Za snimanje fotografija i video zapisa možete da koristite obe kamere. Slike i video snimci se automatski memorišu u folderu Slike i video u Galeriji. pritisnite i držite taster „Slikaj“. Takođe ih možete i postavljati. Video snimci se beleže u MPEG-4 formatu sa oznakom tipa datoteka . u pejzažnom režimu) i kameru niže rezolucije s prednje strane (sekundarna kamera u portretnom režimu). ili u 3GPP formatu kada je oznaka tipa datoteke . Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". album na mreži. zatvorite preklopnik objektiva.mp4.Kamera Kamera O kameri Vaša Nokia N82 ima dve kamere. str. 55. 45. Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren. str. Kamere daju fotografije u . Vidite "Podešavanja videa". Da biste isključili glavnu kameru. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem drugih metoda povezivanja. kameru visoke rezolucije na zadnjoj strani uređaja (glavnu kameru. Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.jpeg formatu zapisa. otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere.3gp (kvalitet za deljenje). . Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji od 2592x1944 piksela. Indikatori fotoaparata Na tražilu fotoaparata (kamera u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka) se prikazuje sledeće: 34 Možete da šaljete slike i video snimke u multimedijalnoj poruci. kao što su Bluetooth ili bežične LAN veze.

Aktivna traka sa alatkama Vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja. Vidite "I Vi na slici – samookidač". koji pokazuju gde se čuvaju slike. 8 — GPS indikator. da biste se prebacivali iz režima video u režim fotografisanje i obratno. pritisnite navigator. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". 35. Brojač se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. Traka sa alatkama se prikazuje 5 sekundi. pa je izaberite pritiskom na navigator. koji prikazuje procenjeni broj slika koje možete da snimite koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i aktivnu memoriju. str. da biste izabrali scenu da biste aktivirali samookidač (samo za slike). 1 — Indikator režima snimanja 3 — Indikator napunjenosti baterije 2 — Aktivna traka sa alatkama. koji se prikazuje samo kad je Snimi lokaciju aktivirano u postavkama kamere. izaberite Opcije > Prikaži ikone. Dođite do neke stavke. Kamera 35 Aktivna traka sa alatkama . 7 — Indikator Xenon blica. koji označava kvalitet slike. Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana. Pre pravljenja fotografskog ili video snimka. pre i nakon pravljenja fotografskog snimka ili snimanja video zapisa. da biste izabrali režim rada blica (samo za slike). 40. str. 5 — Brojač slika. izaberite Opcije > Sakrij ikone. 38. str. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama. Da biste pregledali aktivnu traku sa alatkama pre i posle snimanja slike ili snimanja video zapisa. Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba. Na ekranu se prikazuju samo indikatori režima snimanja i napunjenosti baterije. Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. koji treperi samo onda kad se puni Xenon blic. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite: 4 — Indikator rezolucije slike. 6 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ). Vidite "Informacije o lokaciji". Možete da definišete da li se aktivna traka sa alatkama prikazuje ili ne na ekranu.

str. držite ga obema rukama. Vidite "Nakon pravljenja fotografskog snimka".Kamera da biste aktivirali režim pravljenja više uzastopnih snimaka (samo za slike). Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje". str. na primer i izbrišite datoteke sa svog uređaja. Aktivna traka sa alatkama u Galeriji ima različite opcije. imajte na umu sledeće: ● Ne možete da snimate fotografije dok se xenon blic potpuno ne napuni. Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja. ● Da biste oslobodili memoriju za nove slike. . Kada snimate fotografije. krećite se navigatorom po aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Nakon snimanja videa". str. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. 49. ● Da se aparat ne bi pomerao. pritisnite taster "slikaj". da biste prikazali ili sakrili matricu tražila (samo za slike) da biste podesili kompenzaciju ekspozicije (samo za slike) da biste podesili kontrast (samo za slike) da biste podesili oštrinu (samo za slike) da biste podesili balans bele boje da biste izabrali neki efekat boje ● Da biste podesili osvetljenje i boje. imajte na umu sledeće: ● Kamera prelazi u režim štednje baterije ako u određenom vremenu ne pritisnete nijedan taster. Vidite "Pravljenje više uzastopnih slika". Da biste nastavili sa fotografisanjem. str. Snimanje fotografija 36 Pre nego što počnete da snimate fotografije. prenesite datoteku na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka. Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se trenutno nalazite. 45. da biste podesili svetlosnu osetljivost (samo za slike) Ikonice se menjaju i označavaju trenutni status podešavanja ili parametra. ● Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta nezumirane slike. 37. osim ukoliko niste postavili blic na Isključen. str. 39. 43. treperi na ekranu. Kad se blic puni. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju.

Savet: Da biste otvorili Galeriju i videli slike koje ste snimili. pritisnite navigator. Ne pomerajte aparat dok se snimak ne sačuva. Da biste aktivirali prednju kameru. pomerite se gore ili dole. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. 119. . izaberite (dostupno samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album. pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Da biste napravili snimak. upotrebite taster za zumiranje na uređaju. pritisnite . ● Da biste slike označili za korpu za štampu radi naknadnog štampanja. dvaput pritisnite na bočnoj strani uređaja. Da biste uvećali ili umanjili prikaz. pritisnite do pola taster "slikaj" (samo glavna kamera. Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. Da biste napravili snimak. Sliku možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva.1. kao što je Bluetooth veza. str. Ako fokus nije fiksiran. Na ekranu se pojavljuje zeleni indikator fiksiranog fokusa. izaberite Obriši ( ). pritisnite taster "Slikaj". 3. e-mail poruku ili druge metode povezivanja. Da biste se ponovo vratili u kameru. pojavljuje se crveni indikator. 2. fotoaparat. izaberite Dodaj u korpu za štampu ( ). nije na raspolaganju za pejzažne i sportske scene). Kamera 37 Da biste snimili fotografiju. Vidite "Pišite i šaljite poruke". izaberite Opcije > Koristi sek. Međutim. Ukoliko je kamera u video režimu. možete slikati i bez fiksiranja fokusa. ● Da biste poslali sliku u kompatibilni onlajn album. ● Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. izaberite režim slikanja u aktivnoj traci sa alatkama. Nakon pravljenja fotografskog snimka Izaberite sledeće iz aktivne trake sa alatkama (dostupno je samo ako izaberete Prikaži snimljenu sliku > Forsiran u podešavanjima kamere za statičnu sliku): ● Ako ne želite da sačuvate sliku. uradite sledeće: Da biste kameru ostavili otvorenu u pozadini i koristili druge aplikacije. Izaberite Pošalji pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva). Da biste uvećali ili umanjili prikaz prilikom slikanja. Da biste fiksirali fokus na neki objekat. pritisnite taster „slikaj“.

● — Informacija o lokaciji je dostupna i dodata je svim slikama koje ste snimili. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Na dnu ekrana su prikazani sledeći indikatori za informaciju o lokaciji: Da biste podesili da kamera slikama dodaje informaciju o lokaciji izaberite Opcije > Podešavanja > Snimi lokaciju > Da. Da biste sliku koristili kao tapet u dopunjenom pasivnom režimu. 55. u folderu „Galerija“ da biste pogledali lokaciju na kojoj je slika snimljena. treperi na ekranu. trenutnu informaciju o poziciji svim slikama koje ste snimili u to vreme. Blic Blic je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Forsiran ( ) i Isključen ( ). Da biste povratili tražilo i napravili novi snimak. Kamera na vašem uređaju ima ksenon blic za uslove lošeg osvetljenja. indikator prelazi u . kameru u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka. Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". Da biste sliku postavili kao sliku za identifikaciju poziva nekog kontakta.crv.Kamera Da biste zumirali sliku posle slikanja. 44. izaberite Opcije > Postavi za tapet. na primer. str. 38 ● — Informacija o lokaciji je nedostupna. Kad se blic puni. u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka. izaberite Opcije > Postavi za sl. slike koje imaju informaciju o lokaciji označene su sa . osim ukoliko niste postavili blic naIsključen. Ako GPS pronađe satelitsku vezu u roku od nekoliko minuta. Ne možete snimati forografije dok se ksenon blic u potpunosti ne napuni. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja. pritisnite da biste otvorili sliku u Galeriji i izaberite opciju zumiranja sa liste opcija. Ksenonski blic nije raspoloživ za režim za sportske scene ili kad se izabere Odjed. Uređaj dodaje Za fotoaparat. . Ovu informaciju možete da koristite. pritisnite taster "slikaj". Red. Prilikom snimanja automatski dodajte slikama informaciju o lokaciji. Informacije o lokaciji Blic koristite na bezbednom rastojanju. kontakta > Dodeli kontaktu. str.očiju ( ). na raspolaganju su sledeći režimi blica: Automatski ( ). U folderu „Galerija“.

izaberite Obustavi. Pravljenje više uzastopnih slika . Da biste snimili dve ili više slika u nizu. Da biste kopirali parametre neke druge scene. dođite do Defin. na aktivnoj traci sa alatkama izaberite Režimi scena. pritisnite navigator da biste je otvorili. Scena Vam pomaže da pronađete prava podešavanja boje i osvetljenja za trenutni ambijent. Broj snimaka koji će se napraviti zavisi od raspoložive memorije. pritisnite taster „slikaj“. Ostale slike možete da vidite u Slike i video u Galeriji.. Podrazumevana scena u režimu slike je Automatski. Da biste snimili šest slika. Kamera 39 Da biste promenili režim blica. Ukoliko ste koristili vremenski interval. one se prikazuju u mreži na ekranu. Da biste aktivirali sopstvenu scenu. Da biste sačuvali promene i vratili se u listu scena. a zatim izaberite Opcije > Promeni. pritisnite taster „slikaj“. Parametri svake scene su postavljeni za određeni stil i ambijent. Da biste videli neku sliku. Da biste sopstvenu scenu podesili prema određenom ambijentu. a zatim izaberite i željenu scenu. a u video režimu Automatski (obe su označene sa ). U sceni koju definiše korisnik možete da podesite različite parametre osvetljenja i boje.Scene Režim više snimaka. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite željeni režim blica. na ekranu se prikazuje samo poslednja snimljena slika. Scene su na raspolaganju samo za glavnu kameru. pritisnite Nazad. Da biste promenili scenu. izaberite Na osnovu režima scena. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka. Ksenonski blic je dostupan samo u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka ako definišete vremenski interval za snimanje slika. a zatim izaberite scenu. pritisnite navigator i izaberite Izaberi. izaberite Odjed. je na raspolaganju samo za glavnu kameru. izaberite željeni vremenski interval. Da biste snimili slike koristeći izabrani vremenski interval. Da biste snimili slike. sekvenca. Nakon što snimite slike u režimu niza uzastopnih snimaka. Režim više uzastopnih snimaka možete da koristite i sa samookidačem. korisnik. dođite do Defin. Da biste podesili kameru da snimi šest slika ili željeni broj slika u nizu (ako je raspoloživo dovoljno memorije). Da biste prekinuli snimanje slika. korisnik.

imajte na umu da bolji kvalitet slike zahteva više prostora za skladištenje. Pozadina Savet: U aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde da bi Vam ruka bila mirna prilikom pravljenja snimka. Kamera pravi snimak po isteku podešenog vremena kašnjenja. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > Isključen. Da biste isključili samookidač. Međutim. pritisnite taster "slikaj". Pomerite kameru ili osobe koje slikate kad nije moguće ispuniti ove uslove. str. Koristite samookidač da biste odložili pravljenje snimka. a četvorougao treperi neposredno pre pravljenja slike. Za portrete i druge fotografije na kojima su ljudi. izbegavajte da osobe koje slikate budu ispred pretrpane. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka > Jedan snimak. koji je optimizovan za slanje u obliku MMS poruka. Saveti za snimanje dobrih fotografija Koristite odgovarajući kvalitet slike. Da biste aktivirali samookidač. Upotrebite najveću vrednost da biste bili sigurni da će kamera proizvesti najbolji mogući kvalitet slike. izaberite Aktiviraj. Upotrebite jednostavnu pozadinu. dodajte dubinu svojim fotografijama tako što ćete postaviti objekte . Samookidač je na raspolaganju samo za glavnu kameru. kako biste i Vi sami mogli da uđete u kadar. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Kvalitet slike I Vi na slici – samookidač Da biste postavili kašnjenje samookidača. Kamera ima nekoliko režima kvaliteta slika. 44. složene pozadine koja može da odvrati pažnju. Za multimedijalne poruke (MMS) i priloge e-mail poruka će možda biti neophodno da se koristi režim najmanjeg kvaliteta slike. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde. 10 sekundi ili 20 sekundi. Približite kameru osobi koju slikate da bi portreti bili jasniji. Dubina 40 Kad snimate pejzaže i ambijente. Da povratite tražilo za ponovno pravljenje više uzastopnih snimaka. Uređaj se oglašava zvučnim signalom kad je tajmer pokrenut.Kamera Da biste isključili režim pravljenja uzastopnih snimaka. Možete da definišete kvalitet u podešavanjima kamere.

Uslovi osvetljenja

Menjanje izvora, količine i smera svetlosti može dramatično da promeni fotografije. Evo nekih tipičnih uslova osvetljenja:

Da biste aktivirali glavnu kameru, otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere.

● Objekat osvetljen sa strane. Jaka svetlost sa strane daje dramatičan efekat, ali može da bude suviše izražena, što rezultuje prevelikim kontrastom. ● Izvor svetlosti ispred objekta. Jaka sunčeva svetlost će možda naterati osobe koje slikate da žmirkaju. Takođe, kontrast može da bude preveliki.

● Izvor svetlosti iza objekta. Izbegavajte postavljanje objekta ispred jakog izvora svetlosti. Ukoliko je izvor svetlosti iza objekta ili je vidljiv na ekranu, fotografija će možda imati slab kontrast, biće suviše tamna ili će sadržati neželjene svetlosne efekte.

Da biste isključili glavnu kameru, zatvorite preklopnik objektiva.

Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren, pritisnite i držite taster „Slikaj“.

Indikatori snimanja videa
Na tražilu se prikazuje sledeće:

● Optimalno osvetljenje se javlja u situacijama kad ima puno difuzne, meke svetlosti, na primer, kad je svetao, delimično oblačan dan ili kad je sunčan dan u senci drveća.

1 — Indikator režima snimanja

3 — Aktivna traka sa alatkama. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja. Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 35. 4 — Indikator napunjenosti baterije

2 — Isključenje tona indikatora

Kamera
41

u prvi plan. Ukoliko je objekat u prvom planu previše blizu kamere, možda će biti mutan.

Snimanje video zapisa

Kamera

5 — Indikator video kvaliteta označava da li je kvalitet video zapisa TV visokog kvaliteta, TV normalnog kvalit., E-mail – visok kvalit., E-mail – norm. kvalit. ili Kvalitet za deljenje 6 — Tip datoteke video snimka 7 — Ukupno raspoloživo vreme snimanja videa. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.

● Da biste oslobodili memoriju za nove video snimke, prenesite datoteke na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka, na primer i uklonite datoteke sa svog uređaja. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Da biste snimili video zapis, uradite sledeće: 1. Ukoliko je kamera u režimu slikanja, izaberite video režim u aktivnoj traci sa alatkama. 2. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster "slikaj". Prikazuje se crvena ikonica snimanja ( ) i čuje se zvučni signal, što označava da je snimanje započelo.

Da bi se prikazivali svi indikatori na tražilu, izaberite Opcije > Prikaži ikone. Izaberite Sakrij ikone da se prikazuju samo indikatori video statusa, a u toku snimanja, raspoloživo vreme snimanja, zum traka za vreme zumiranja i selekcioni tasteri.

9 — Stabilizacija videa je uključena ( "Podešavanja videa", str. 45.

8 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ) koji pokazuju gde se čuvaju video snimci ). Vidite

Snimanje video snimaka

Pre nego što napravite video snimak, imajte na umu sledeće: ● Da biste podesili svetlo i boju, pomerajte se kroz aktivnu traku sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Vidite "Scene", str. 39.

3. Da biste napravili pauzu, privremeno prekinuli snimanje, u bilo kom trenutku, pritisnite Pauza. Snimanje videa se automatski prekida ako je snimanje privremeno zaustavljeno, a nijedan taster nije pritisnut tokom jednog minuta. Izaberite Nastavi da biste nastavili snimanje. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite taster "zum" na svom uređaju.

42

4. Da biste prekinuli snimanje, izaberite Stop. Video snimak se automatski čuva u folderu Slike i video Galerije. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Da biste aktivirali prednju kameru, izaberite Opcije > Koristi sek. fotoaparat. Da biste započeli snimanje video zapisa, pritisnite navigator. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pomerite se gore ili dole.

Nakon snimanja videa

Nakon što napravite video snimak, iz aktivne trake sa alatkama (prikazuje se jedino ako je Prikaži snimljeni video postavljeno na Forsiran u podešavanjima za video) izaberite:

● Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster "slikaj".

● Da biste otpremili video snimak u kompatibilni onlajn album, izaberite (dostupno je samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55.

● Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku, e-mail poruku ili druge metode povezivanja, kao što je Bluetooth veza, pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Vidite "Pišite i šaljite poruke", str. 119. Vidite "Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze", str. 85. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu .mp4. Video snimak možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. Izaberite Pošalji

● Ako ne želite da sačuvate video snimak, izaberite Obriši ( ).

● Da biste odmah reprodukovali video snimak koji ste upravo napravili, izaberite Pusti ( ).

Podešavanja kamere

Postoje dve vrste podešavanja za kameru: podešavanja parametara i glavna podešavanja. Nakon što zatvorite kameru, parametri podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti, ali glavni parametri ostaju isti dok ih ponovo ne promenite. Da biste podesili podešavanja parametara, upotrebite opcije na aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Da biste promenili glavna podešavanja, u režimu slike ili video režimu izaberite Opcije > Podešavanja.

Kamera
43

pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva).

(kontinualni) omogućava ravnomerne i kontinualne korake zumiranja između digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. ● Prošireni digitalni zum (samo glavna kamera) — Uključ.3M – nizak. 44 Ove rezolucije su na raspolaganju samo za glavnu kameru. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje slike. Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. a Isključen omogućava ograničeno zumiranje uz zadržavanje rezolucije slike. Ako želite da štampate tu sliku. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanje kamere za snimanje fotografija ● Kvalitet slike — Izaberite Štampa 5M – visok (rezolucija 2592x1944). Štampa 3M – srednji ili Štampa 2M – srednji. izaberite Štampa 5M – visok. ● Primarno ime slike — Definišite podrazumevano ime za snimljene slike. Štampa 2M – srednji (rezolucija 1600x1200).8M – srednji (rezolucija 1024x768) ili MMS 0. Uključen (pauziran) omogućava pauziranje koraka zumiranja u određenom koraku kod digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. to slika zauzima više memorije. . ● Ton snimanja — Izaberite ton koji će se čuti kada napravite snimak. ● Snimi lokaciju — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku slike. izaberite Da. ● Vrati podeš. Što je viši kvalitet slike. Ako želite da snimak pošaljete e-poštom. izaberite MMS 0. ● Prikaži snimljenu sliku — Izaberite Forsiran ako želite da vidite sliku odmah pošto je snimljena ili Isključen ako želite odmah da nastavite sa slikanjem.3M – nizak (rezolucija 640x480). ● Dodaj u album — Izaberite da li želite da sačuvate sliku u određenom albumu u Galeriji. E-mail 0. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere. u režimu slike izaberite Opcije > Podešavanja. ● Rotiraj sliku — Izaberite da li želite da slike koje su slikane uspravno budu rotirane kada ih otvorite u Galeriji.Kamera Da biste promenili glavna podešavanja.8M – srednji. Ako izaberete Da. Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan. otvara se lista raspoloživih albuma. izaberite E-mail 0. Štampa 3M – srednji (rezolucija 2048x1536).

u video režimu izaberite Opcije > Podešavanja. TV normalnog Da biste promenili glavna podešavanja. ● Kontrast ( ) (samo za slike) — Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike. Parametri se vraćaju na svoje podrazumevane vrednosti kad zatvorite kameru.● Režim blica ( ) (samo za slike) — Izaberite željeni režim blica. ambijent. ● Osetljivost na svetlo ( ) (samo za slike) — Povećajte svetlosnu osetljivost u uslovima slabog osvetljenja da biste smanjili rizik da slike budu suviše tamne. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje. Kada izaberete novu scenu. na primer snegu. ● Balans belog ( ) — Sa liste izaberite trenutne uslove osvetljenja. Da biste omogućili da kamera tačnije reprodukuje boje i osvetljenje ili da biste svojim fotografijama i video snimcima dodali efekte. po potrebi. ● Kvalitet videa — Postavite kvalitet video snimka na TV visokog kvaliteta. Koja su podešavanja na raspolaganju zavisi od toga koja je kamera izabrana. Prebacivanje između režima ne vraća u prvobitno stanje definisane parametre podešavanja. ● Ton boje ( ) — Izaberite neki efekat boje sa liste. . Podešavanja parametara se razlikuju za svaki od režima slikanja. ● Ujednačavanje ekspozicije ( ) (samo za slike) — Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2. Podešavanja parametara možete da. krećite se kroz aktivnu traku sa alatkama i izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja parametara slike se odnose na svaku kameru pojedinačno. podešavanja boje i osvetljenja se menjaju u vrednosti koje odgovaraju toj sceni. podešavanja glavne kamere se ne menjaju. izmenite i nakon što izaberete neku scenu. kada izmenite podešavanja za sekundarnu (drugu) kameru. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja videa Kamera 45 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje Prikaz na ekranu se menja u zavisnosti od izabranih parametara tako da možete da vidite kako ta promena utiče na fotografije ili video snimke. podešavanja u video režimu se neće promeniti. ● Oštrina ( ) (samo za slike) — Podesite oštrinu slike. podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. ako promenite podešavanja u režimu slike.

Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku. ● Primarno ime videa — Definišite podrazumevano ime napravljenih video snimaka. (standardni kvalitet za reprodukciju preko vašeg uređaja) ili Kvalitet za deljenje. Izaberite Pusti u aktivnoj traci sa alatkama (glavna kamera) ili Opcije > Pusti (sekundarna kamera) da biste pregledali video snimak. Kamera . video kvalitet. E-mail – visok kvalit.● ● ● ● 46 kvalit. Izaberite Da da biste otvorili listu raspoloživih albuma. izaberite TV visokog kvaliteta ili TV normalnog kvalit.mp4. kvalit.. izaberite Kvalitet za deljenje. Snimanje zvuka — Izaberite Bez zvuka ako ne želite da snimite zvuk. koji je VGA rezolucije (640x480) u . Dodaj u album — Izaberite da li želite da dodate napravljeni video snimak u određeni album u Galeriji. Stabilizacija videa — Izaberite Forsiran da biste smanjili podrhtavanje kamere u toku snimanja. ● Vrati podeš. Ako želite da gledate video snimak na kompatibilnom televizoru ili PC računaru. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu . Prikaži snimljeni video — Izaberite da li želite da se na ekranu prikaže prvi kadar snimljenog videa kada prekinete snimanje. koji ima QCIF rezoluciju i .. E-mail – norm. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje video snimke. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere.mp4 formatu datoteke.3gp format datoteke.

Galerija
Da biste memorisali i organizovali svoje slike, video snimke, audio snimke i linkove za strimovanje sadržaja, ili da biste delili svoje datoteke sa drugim kompatibilnim UPnP (univerzalnim samokonfigurišućim) uređajima preko bežične LAN mreže (WLAN), pritisnite , pa izaberite Galerija. Savet: Ako se nalazite u nekoj drugoj aplikaciji, da biste videli poslednju sliku ili video zapis sačuvan u Galeriji, pritisnite na bočnoj strani svog uređaja. Da biste ušli u glavni prikaz foldera Slike i video, ponovo pritisnite taster "prikaži". Možete da pretražujete i otvarate foldere, kao i da označavate, kopirate i premeštate stavke u foldere. Takođe, možete da pravite albume, da označavate i kopirate stavke, kao i da ih dodajete u albume. Vidite "Albumi", str. 50.

Prikazujte i organizujte datoteke
U Galeriji izaberite Slike i video , Numere , Audio snimci , Link. za striming Prezentacije ili Sve datoteke , a zatim pritisnite navigator da biste je otvorili. Pritisnite i izaberite Galerija. ,

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Video snimci, .ram datoteke i linkovi za strimovanje sadržaja se otvaraju i reprodukuju u aplikaciji RealPlayer, a muzika i audio snimci u Muzičkom centru. Vidite "RealPlayer", str. 105. Vidite "Muzički centar", str. 93. Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ako je ona ubačena) ili u memoriju uređaja, izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj u mem. kart. ili

Galerija
47

Galerija

Premesti u mem. kar., ili Kopiraj u mem. tel. ili Premesti u mem. tel..

Slike i video snimci

datoteka. Da biste pretraživali jednu po jednu datoteku, skrolujte levo ili desno. Da biste pretraživali datoteke u grupama, skrolujte gore ili dole.

Prikazivanje slika i video snimaka
Da biste prikazali svoje slike i video snimke, pritisnite , a zatim izaberite Galerija > Slike i video.

Video snimci sačuvani u Nokia video centru se ne prikazuju u folderu Slike i video u Galeriji. Vidite "Nokia video centar", str. 89. Datoteke slika i video snimaka u folderu Slike i video su raspoređene u obliku petlje i poređane prema datumu i vremenu. Prikazuje se broj

Fotografije i video snimci snimljeni kamerom vašeg uređaja se skladište u Slike i video. Slike i video snimci Vam mogu biti poslati i u multimedijalnoj poruci, kao e-mail prilog ili preko Bluetooth veze. Da biste mogli da pogledate primljenu sliku ili video snimak u Galeriji ili u aplikaciji Real player, prvo ih morate sačuvati.

Ako želite da se ekran automatski rotira na osnovu položaja uređaja, uključite opciju rotiranja ekrana u okviru podešavanja. Vidite "Podešavanja personalizacije", str. 158. Da biste izmenili video snimak ili fotografiju, izaberite Opcije > Izmeni. Vidite "Menjanje slika", str. 51.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Kad se slika otvori, da biste sliku zumirali, pritisnite taster „zum“ na bočnoj strani uređaja. Koeficijent zumiranja se ne pamti trajno.

Da biste odštampali svoje slike na kompatibilnom štampaču ili ih sačuvali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) radi štampanja, izaberite Opcije > Odštampaj. Vidite "Štampanje slika", str. 54. Takođe možete da označite slike za naknadno štampanje u korpi za štampu u Galeriji. Vidite "Korpa za štampu", str. 50.

Da biste videli gde je snimljena slika označena sa , izaberite Opcije > Prikaži na mapi.

48

Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu, izaberite sliku pa Dodaj u korpu za štam. u aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. Da biste upotrebili neku sliku kao sliku u pozadini, izaberite je, a zatim izaberite Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet. Da biste izbrisali sliku ili video snimak, izaberite Opcije > Obriši.

Da biste dodali sliku ili video snimak u Galeriju, izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Vidite "Albumi", str. 50.

Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. Ako želite da aktivna traka sa alatkama uvek bude vidljiva na ekranu, izaberite Opcije > Prikaži ikone.

Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba, izaberite Opcije > Sakrij ikone. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama, pritisnite navigator. Izaberite neku od narednih opcija: da biste reprodukovali izabrani video snimak

Neke od opcija su možda raspoložive preko aktivne trake sa alatkama (dostupno je kad otvorite sliku ili video snimak). Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 49.

Aktivna traka sa alatkama

da biste otpremili izabranu sliku ili video snimak u kompatibilni onlajn album (dostupno je samo ako ste konfigurisali nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55. ili da biste dodali ili uklonili sliku iz korpe za štampu. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. da biste odštampali prikazanu sliku

da biste poslali izabranu sliku ili video snimak

U aktivnoj traci sa alatkama, krećite se po stavkama nagore ili nadole, i birajte ih pritiskom na navigator. Koje su opcije na raspolaganju zavisi od trenutnog

U folderu Slike i video aktivnu traku sa alatkama možete koristiti kao prečicu za različite zadatke. Aktivna traka sa alatkama je na raspolaganju samo kada je izabrana neka slika ili video snimak.

da biste započeli projekciju slajdova svojih slika Opcije koje su na raspolaganju zavise od prikaza u kojem se u tom trenutku nalazite. da biste izbrisali izabranu sliku ili video snimak

Galerija
49

Organizujte fotografije i video snimke

prikaza, kao i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu.. str. 54. otvorite album.Galerija Uz pomoć albuma možete na lak način da organizujete svoje slike i video snimke. Da biste uklonili datoteku iz albuma. Da biste pregledali albume u Galeriji. Vidite "Štampanje slika". Izaberite album u koji želite da dodate fotografiju ili video snimak. u aktivnoj traci sa alatkama. u prikazu liste albuma. dođite do datoteke i pritisnite C. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj > Markiraj da označite slike i Opcije > Projekcija slajdova > Start da započnete projekciju slajdova. Otvara se lista albuma. Da biste pregledali svoje slike kao projekciju slajdova. izaberite sliku u folderu Slike i video ili u albumu. izaberite sliku u Galeriji i Pokreni projekciju slajdova ( ) aktivnoj traci sa alatkama. Da biste napravili novi album. Albumi Da biste pregledali slike u korpi za štampu. Markirane slike su označene sa u folderu Slike i video i u albumima. a zatim izaberite Opcije > Ukloni iz korpe. na nekom kompatibilnom punktu za štampu. ili izaberite Opcije > Odštampaj > Prikaži korpu za štam. izaberite sliku pa zatim Dodaj u korpu za štam. ako je napravljena pauza ● Kraj — da biste zatvorili projekciju slajdova . Datoteka se ne briše iz foldera Slike i video u Galeriji. Projekcija slajdova počinje od izabrane datoteke. ako je na raspolaganju. izaberite Slike i video > Opcije > Albumi > Prikaži albume. a zatim izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Da biste videli samo izabrane slike kao projekciju slajdova. Da biste dodali fotografiju ili video snimak u album u Galeriji. izaberite Opcije > Novi album. Korpa za štampu Izaberite neku od narednih opcija: ● Pauza — da biste pauzirali projekciju slajdova ● Nastavi — da biste nastavili projekciju slajdova. dođite do fotografije ili video snimka. Da biste uklonili sliku iz korpe za štampu. izaberite iz foldera Slike i video (raspoloživo je samo kad ste dodali slike u korpu za štampu). Stavka koju ste dodali u album još uvek je vidljiva u folderu Slike i video u Galeriji. Projekcija slajdova 50 Slike možete da markirate za korpu za štampu i da ih naknadno odštampate na nekom kompatibilnom štampaču ili.

● Pesma — da biste izabrali muzičku datoteku sa liste ● Odlaganje slajda — da biste podesili tempo projekcije slajdova ● Zumiranje i pomeranje — da bi prelaz sa jednog na drugi slajd bio kontinuiraniji i da bi dozvolili Galeriji da nasumično uvećava ili umanjuje prikaz slika Za pojačavanje. podesite podešavanja projekcije slajdova. Koristite navigator da istaknutoj površini promenite dimenzije. skrolujte levo ili desno. u gornjem levom uglu slike se pojavljuje krstić. Slike možete da izrezujete i rotirate. Izaberite Opcije > Primeni efekat da se otvori mrežasti prikaz u kojem možete da birate različite Ako izaberete neki prethodno definisani odnos dimenzija. odnosno smanjivanje jačine zvuka tokom projekcije slajdova koristite taster za podešavanje jačine zvuka u svom uređaju. Izaberite Opcije > Projekcija slajdova > Podešavanja i jednu od sledećih opcija: ● Muzika — da biste dodali zvuk projekciji slajdova. . pritisnite navigator. Otvara se editor slika. pa zatim izaberite Postavi. kao i da dodajete efekte. Izrežite sliku Ako izaberete Ručno. Ponovo izaberite površinu koju treba izrezati. Da tu površinu pomerate po slici. izaberite Nazad. Izaberite Uključena ili Isključena. opcije izmena koje su označene ikonicama. Da izaberete površinu koju treba izrezati. Izabrane površine obrazuju pravougaonik koji formira izrezanu sliku. izaberite gornji levi ugao površine koju treba izrezati. pritisnite navigator. tekst. izaberite Opcije > Primeni efekat > Izrezivanje i neki prethodno definisani odnos dimenzija iz liste. da podešavate osvetljaj. takođe koristite navigator. vinjetu ili okvir. izaberite Ručno. Da biste ručno izrezali sliku. Da biste izrezali sliku. Pomerajte navigator i izaberite površinu koju treba izrezati. izaberite Opcije > Izmeni.Pre nego što započnete projekciju slajdova. U donjem desnom uglu se pojavljuje još jedan krstić. boju. kontrast i rezoluciju. Galerija 51 Da biste izvršili pretraživanje slika. Da biste podesili prvu izabranu površinu. Da "zamrznete" izabranu površinu. Menjanje slika Editor slika Da biste uređivali slike odmah nakon snimanja ili slika iz Galerije.

Video editor. i . ulevo ili udesno.3gp i . Na ekranu se pojavljuje petlja. pa pritisnite navigator. Da biste mogli da prikazujete slike i video snimke na TV prijemniku. uradite sledeće: 1. . Koristite navigator da podesite dimezije petlje prema oku. 159. podržava . pritisnite Nazad. 3. Da biste varili na normalan prikaz. ● Da biste videli sliku na celom ekranu. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla.Galerija Da biste smanjili efekat crvenih očiju na nekoj slici. ● Da sliku rotirate u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Da biste gledali slike i video snimke na televizoru. Dovedite krstić na oko. Priključite drugi kraj Nokia video kabla na Nokia AV konektor svog uređaja.wav formate audio datoteka. Kada završite sa uređivanjem slike. Priključite Nokia video kabl na video ulaz kompatibilnog televizora. morate da konfigurišete parametre TV izlaza za odgovarajući TV sistem i odnos dimenzija. izaberite Opcije > Primeni efekat > Ukl. Da umanjite crvenilo. pritisnite Urađeno. pritisnite navigator. crvenog oka.mp4 formate video datoteka.mp3 i . Korisne prečice Režim TV izlaza Možete koristiti sledeće prečice kada uređujete slike: ● Da se krećete po zumiranoj slici. str. koristite Nokia video kabl. . a zatim izaberite Opcije > Izmeni. Možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. skrolujte nagore. dođite do video snimka. Vidite "Podešavanja proširenja". ponovo pritisnite *.aac. . 52 2. Da biste sačuvali izmene i vratili se u Slike i video. ef. pritisnite *. ● Da biste približili ili udaljili objekat (zum).amr. montažer. Da biste snimljene slike i video snimke prikazali na kompatibilnom TV prijemniku. Smanjite efekat crvenih očiju Montaža video snimaka Da biste izvršili izmene video snimaka u Galeriji. nadole. pritisnite 5 ili 0. pa opciju izmene. pritisnite 3 ili 1.

Vidite "Projekcija slajdova". osim foldera Slike i video u Galeriji i aplikacije RealPlayer. na TV ekranu se prikazuje isto ono što se prikazuje na ekranu vašeg uređaja. 105. svi zvuci. 50. SVG slike zadržavaju svoj originalni izgled kada se odštampaju kao i kada se prikazuju na ekranima različitih dimenzija i pri različitim rezolucijama. a zatim izaberite datoteku koju želite da prikažete. pritisnite i izaberite Galerija > Prezentacije. Slike se prikazuju u slikovniku. Možete normalno da koristite mikrofon uređaja. Za prelazak sa prikaza u punom ekranu na normalni prikaz i obratno. pritisnite *. Kada otvorite označeni video snimak. Prezentacije služe za prikazivanje SVG (scalable vector graphics) datoteka. uključujući aktivne pozive. Otvorena slika se prikazuje u punom ekranu na televizoru. Da biste uvećali. str. stereo zvuk video snimaka. tonove tastature i tonove zvona. Da biste sliku rotirali za 45 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Da biste umanjili. opcija zumiranja nije na raspolaganju. Kada otvorite neku sliku u minijaturnom prikazu dok je gledate na televizoru. pritisnite 5.Kada je Nokia kabl za video izlaz priključen na uređaj. Slike možete na televizoru prikazivati u vidu projekcije slajdova. Vidite "RealPlayer". izaberite Opcije > Pauza. Da sliku rotirate za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. . preusmeravaju se na televizor. Da biste pogledali SVG datoteke. RealPlayer počinje da reprodukuje video snimak na ekranu uređaja i na ekranu televizora. a video snimci u programu RealPlayer. Prezentacije Za sve aplikacije. kao što su karikature i mape. pritisnite 1 odnosno 3. Pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. str. Da biste napravili pauzu. Galerija 53 4. pritisnite 7 odnosno 9. pritisnite 0. Sve stavke u nekom albumu ili označene slike se na televizoru prikazuju preko celog ekrana dok se istovremeno čuje muzika koju ste izabrali. Dođite do željene slike i izaberite Opcije > Pusti.

skrolujte gore ili dole da se prikažu dodatne stranice.jpeg formatu. Slike snimljene kamerom se automatski čuvaju u .Galerija Štampanje slika Štampanje slika Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. editoru slika ili slikovniku. skrolujte levo ili desno za kretanje po izgledima štampe koji su na raspolaganju za izabrani štampač. Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu.jpeg formatu. izaberite sliku koju želite da štampate. Vidite "USB". možete u njoj sačuvati slike i štampati ih koristeći kompatibilni računar. izaberite Opcije > Podešavanja > Podrazumevani štampač. kameri. Da biste postavili podrazumevani štampač. izabrane slike se prikazuju u prethodno definisanim izgledima štampe. prikazuje se lista raspoloživih kompatibilnih štampača nakon što izaberete sliku. Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. Da biste promenili izgled štampe. Možete samo da odštampate slike koje su u . Izaberite neki štampač. str. prikazuje se lista raspoloživih uređaja za štampanje. kameri. . izaberite sliku koju želite da štampate. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. izaberite Opcije > Podrazumevani štampač. Ako podrazumevani štampač nije na raspolaganju. Nakon što izaberete štampač. Taj štampač se postavlja kao podrazumevani štampač. Podešavanja štampe Opcije koje su na raspolaganju se razlikuju i zavise od mogućnosti koje nudi izabrani uređaj za štampu. editoru slika ili slikovniku. Takođe. Da biste štampali na štampaču koji je PictBridge kompatibilan. svoje slike možete štampati koristeći bežičnu LAN mrežu. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. Da biste promenili podrazumevani štampač. Koristite Štampanje slika da biste štampali svoje slike koristeći kompatibilni USB kabl ili Bluetooth. priključite kabl za prenos podataka pre nego što izaberete opciju štampanja i uverite se da je za režim data kabla postavljeno Štampa slike ili Pitaj pri povezivanju. Štampač se automatski prikazuje kada izaberete opciju štampanja. 88. Prikaz izgleda štampe Izbor štampača 54 Kada prvi put koristite opciju Štampanje slika.

Takođe. neophodno je da je instalirana konfiguraciona datoteka za bar jedan servis štampanja. memorisati nedovršene poruke kao nacrte i nastaviti sa pisanjem kasnije. Dostupnost proizvoda zavisi od provajdera servisa. Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa. . pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. veblogova (mrežnih Galerija 55 Ako želite da izaberete dimenzije papira. Da biste otpremili datoteku iz Galerije u servis na mreži. Idite do željene datoteke i izaberite Opcije > Pošalji > Objavi na web ili izaberite datoteku i iz aktivne trake sa alatkama. morate se pretplatiti na taj servis kod nekog provajdera servisa onlajn deljenja slika i kreirati novi nalog. Deljenje slika i video snimaka na mreži Kućna mreža O kućnoj mreži Vaš uređaj je kompatibilan sa UPnP (Universal Plug and Play. univerzalna samokonfigurišuća) Slike i video snimke možete deliti sa drugima preko kompatibilnih onlajn albuma.Mrežna štampa Koristeći aplikaciju "Mrežna štampa" možete da preko mreže (onlajn) naručujute štampanje svojih snimaka i dostavu fotografija direktno na kuću ili na neku prodavnicu u kojoj ih možete preuzeti. Za informacije o pretplaćivanju na servis obratite se provajderu servisa. pa zatimOK. dnevnika) ili drugih onlajn usluga deljenja na Webu. Pre deljenja slika i video snimaka putem mreže. recimo šolje ili podloge za miša. iz liste izaberite dimenziju papira. vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji. a možete i prikazati sadržaj svojih albuma. Za dodatne informacije u vezi sa ovom aplikacijom i kompatibilnim provajderima servisa. Možete sadržaj postavljati na neki server ili servis. vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. Te datoteke se mogu dobiti od provajdera servisa štampanja koji podržavaju "Mrežnu štampu". Izaberite Obustavi da biste se vratili u prethodni prikaz. možete da naručujete i različite proizvode sa naštampanom izabranom slikom. izaberite Veličina papira. Da biste mogli da koristite "Mrežnu štampu".

a zatim i u ostalim uređajima koje nameravate da povežete na kućnu mrežu. kompatibilni PC računar. Vidite "Pristupne tačke". Vidite "Podešavanja veze". Vidite "Bežična LAN mreža". str. Da biste upravljali podešavanjima svoje kućne mreže. Vidite "Prikazujte i delite medija datoteke". 81. Možete da pregledate ili promenite podešavanja Internet pristupne tačke bežične LAN mreže u svom uređaju. Ovime se smanjuje mogućnost da se neko neželjen priključi toj adhok mreži. odnosno audio sistem ili TV prijemnik opremljen kompatibilnim bežičnim multimedijskim prijemnikom. kompatibilni štampač. morate da imate aktivnu konfigurisanu WLAN kućnu mrežu i omogućene druge UPnP kućne uređaje koje biste povezali na istu kućnu mrežu. reprodukovali. dalje od uređaja. ili ako u Galeriji izaberete opciju za prikazivanje. kao što su Vaš uređaj. Ako koristite adhok režim rada da biste kreirali kućnu mrežu kompatibilnih uređaja. Za detalje. aktivirajte neku od metoda kripto zaštite u okviru opcije Režim zaštite WLAN-a tokom konfigurisanja Internet pristupne tačke. omogućite neki metod šifrovanja u hardverskoj pristupnoj tački. Koristeći hardversku WLAN pristupnu tačku ili WLAN ruter možete formirati kućnu mrežu i na nju povezati kompatibilne UPnP uređaje koji podržavaju bežičnu LAN mrežu. reprodukciju. štampanje ili kopiranje medijskih datoteka na Vaš uređaj. 166. kompatibilni audio sistem ili TV prijemnik. Funkcionalne mogućnosti kućne mreže u infrastrukturnoj bežičnoj LAN mreži koristite preko hardverske WLAN pristupne tačke sa aktiviranom zaštitom pomoću šifrovanja. 166. str. Kućnu mrežu možete da koristite i da biste prikazivali. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Sve lozinke držite u tajnosti i na bezbednom mestu. 56 Medijske datoteke koje su sačuvane u Galeriji možete da delite sa ostalim UPnP kompatibilnim uređajima koristeći kućnu mrežu. str. pogledajte dokumentaciju tih uređaja. kopirali ili štampali kompatibilne medijske datoteke iz Galerije. odnosno ako izvršite pretragu drugih uređaja u folderu „Kućna mreža“. str. 58. Vaš uređaj se povezuje na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtev za vezu od nekog drugog kompatibilnog uređaja.Da biste koristili funkciju bežične LAN mreže u kućnoj mreži. Kada konfigurišete svoju bežičnu LAN kućnu mrežu. Vaš uređaj Vas obaveštava kada neki drugi uređaj pokušava da se poveže sa njime ili da se poveže na . arhitekturom. > Kućni medij. Galerija Važne bezbednosne informacije Kućna mreža koristi podešavanja i parametre zaštite bežične LAN veze.

Da biste kasnije koristili čarobnjak za konfigurisanje. Vidite "Podešavanja veze". str. str. u glavnom prikazu aplikacije Kućni medij izaberite Opcije > Pokreni čarobnjak. morate da instalirate odgovarajući softver na PC računar. Da biste povezali kompatibilni PC računar na kućnu mrežu. Softver se nalazi na CD-u ili DVD-u isporučenom sa vašim uređajem ili možete da ga preuzmete sa strana podrške za uređaj na Nokia Web sajtu. isključite deljenje svojih datoteka sa drugim uređajima ili nemojte deliti privatne medijske datoteke. čarobnjak za konfigurisanje se otvara i pomaže Vam da definišete podešavanja kućne mreže za svoj uređaj. a zatim sledite uputstva na ekranu. Kreiraj novo da biste definisali novu pristupnu tačku koja se automatski koristi kad koristite kućnu mrežu. Da biste konfigurisali podešavanja za kućnu mrežu. 166.tačka kućne mreže — Izaberite Uvek pitaj ako želite da uređaj pita za pristupnu tačku kućne mreže svaki put kad se povezujete na kućnu mrežu. Kad prvi put pristupite aplikaciji Kućni medij. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". morate da kreirate svoju WLAN kućnu Internet pristupnu tačku. ili možete prekinuti sa definisanjem pristupne tačke i najpre uključiti zaštitu bežične LAN mreže. a zatim da konfigurišete podešavanja za kućnu mrežu u aplikaciji Kućni medij. . izaberite Alatke > Poveziv. 83. str. Opcije vezane za kućnu mrežu nisu dostupne u aplikacijama pre nego što se konfigurišu podešavanja u aplikaciji Kućni medij. str. Ako vaša kućna mreža nema omogućene bezbednosna podešavanja za WLAN. ili Prazno. Da biste delili medijske datoteke sačuvane u Galeriji sa drugim kompatibilnim UPnP uređajima preko bežične LAN mreže. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Konfigurisanje podešavanja Galerija 57 kućnu mrežu.Ako bežično LAN povezivanje koristite u nekoj mreži koja je bez zaštite pomoću šifrovanja. ● Kopiraj na — Izaberite memoriju u kojoj želite da čuvate kopirane medijske datoteke. Možete nastaviti. pa naknadno aktivirati zaštitu bežične LAN mreže. Vidite "Podešavanja za kućnu mrežu". 166. > Kućni medij > Podešavanja. Podešavanja za kućnu mrežu ● Pr. Nemojte prihvatati zahteve za povezivanje od nepoznatih uređaja. ● Ime uređaja — Unesite ime za svoj uređaj pod kojim će se prikazivati ostalim kompatibilnim uređajima kućne mreže. Vidite "Pristupne tačke". primićete bezbednosno upozorenje. 57.

Prikažite medija datoteke koje se nalaze u Vašem uređaju Da biste prikazali svoje slike. U Galeriji izaberite sliku. str. 2.. Ako aktivirate deljenje sadržaja. ● Muzika — Izaberite liste numera za reprodukciju za deljenje sa drugim uređajima ili pregledajte sadržaj za deljenje lista numera za reprodukciju. možete da vidite i kopirate medijske datoteke uskladištene na uređaju u drugoj kućnoj mreži ako to taj drugi uređaj dozvoljava. 3.Galerija Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja ● Delj. Da biste prekinuli deljenje. 58 . a zatim izaberite Opcije > Prikaži preko kuć. ● Slike i video — Izaberite medijske datoteke za deljenje sa drugim uređajima ili pogledajte status deljenja slika i video snimaka. video snimke i audio snimke u uređaju u drugoj kućnoj mreži. mrež. ostali UPnP kompatibilni uređaji u kućnoj mreži mogu da prikažu i kopiraju datoteke koje ste izabrali za deljenje u folderu Slike i video. > Kućni medij > Deli sadržaj. pa zatim nešto od sledećeg: Prikazujte i delite medija datoteke Da biste delili svoje medijske datoteke sa drugim UPnP kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. Ukoliko ne želite da drugi uređaji pristupaju vašim datotekama. sadržaja — Dopustite ili zabranite deljenje medijskih datoteka sa kompatibilnim uređajima. video snimak ili audio snimak. Čak i kada je deljenje sadržaja isključeno u vašem uređaju. Da biste ažurirali sadržaj foldera. Da biste ažurirali sadržaj foldera. Izaberite neki kompatibilni uređaj na kojem će se prikazivati medija datoteka. uključite deljenje sadržaja. 58. izaberite Opcije > Prekini prikazivanje. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. Nemojte aktivirati deljenje sadržaja pre nego što konfigurišete sva ostala podešavanja. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". Slike se prikazuju i na Vašem uređaju i na drugom kućnom mrežnom uređaju. kao što je kompatibilni TV. isključite deljenje. Izaberite Alatke > Poveziv. a video i audio snimci se prikazuju samo na drugom kućnom mrežnom uređaju. uradite sledeće: 1.

Da biste kopirali ili preneli medijske datoteke iz svog uređaja u drugi kompatibilni uređaj. Da biste kopirali ili preneli datoteke iz drugog uređaja u svoj uređaj. Izaberite neki uređaj iz liste. Kopirajte medija datoteke 4. Na ekranu počinju da se prikazuju imena uređaja. Izaberite vrstu medija sadržaja drugog uređaja koju želite da prikažete. str. Pritisnite navigator i izaberite Pusti ili Prikaži. Da biste sortirali pronađene datoteke. izaberite datoteku u drugom uređaju i željenu opciju kopiranja iz liste sa opcijama.Da biste u svom uređaju (ili. skrolujte levo ili desno. izaberite Opcije > Razvrstaj. kao što je UPnP kompatibilni PC računar. > Kućni medij > Pregled kuće. na primer. Izaberite uređaj na kojem će biti prikazana ili reprodukovana datoteka. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. 2. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Koji su tipovi datoteka na raspolaganju zavisi od funkcionalnih mogućnosti tog drugog uređaja. Galerija 59 Prikažite medija datoteke koje se nalaze u drugom uređaju Da biste podesili jačinu zvuka prilikom reprodukcije video ili audio snimka. uradite sledeće: 1. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Da biste pretražili datoteke prema različitim kriterijumima. i Na uređaju ili Preko kućne mreže. izaberite Nazad ili Stop (dostupno je prilikom reprodukcije video snimaka i muzike). na kompatibilnom TV prijemniku) prikazali medijske datoteke koje se nalaze u uređaju u drugoj kućnoj mreži. 3. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. 6. 5. Vaš uređaj započinje traženje drugih kompatibilnih uređaja. 54. Izaberite medijsku datoteku ili folder koji želite da prikažete. . izaberite Opcije > Nađi. izaberite datoteku u Galeriji. a zatim izaberite Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. mrežu ili Prem. Da biste prestali sa deljenjem medijske datoteke. Savet: Možete da štampate slike sačuvane u Galeriji preko kućne mreže pomoću UPnP kompatibilnog štampača. Vidite "Štampanje slika". na kućnu mrežu.

Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje servisa Nokia A-GPS service.Pozicioniranje (GPS) Pozicioniranje (GPS) O GPS-u Globalni sistem za pozicioniranje (Global Positioning System. preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. 60 Global Positioning System . GPS prijemnik preračunava svoju lokaciju u reda veličine jednog metra. A-GPS je mrežni servis. . Pomoćni podaci se preuzimaju sa servera servisa Nokia A-GPS samo kada je to potrebno. Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (Assisted GPS. Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. zgrade. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). GPS terminal prima radio signale male snage od satelita i meri vreme putovanja signala. GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala.Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. GPS uređaj ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne treba za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik. što pomaže u izračunavanju Vaše trenutne lokacije kad Vaš uređaj prima signale od satelita. Na Potpomognuti GPS (A-GPS) se koristi za preuzimanje pomoćnih podataka preko veze za paketni prenos podataka. A-GPS). prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS) je globalni sistem za radio navigaciju koji se sastoji od 24 satelita i njihovih zemaljskih stanica koje kontrolišu rad satelita. ukoliko nisu raspoloživa A-GPS podešavanja provajdera servisa. Vaš uređaj poseduje interni GPS prijemnik. Prema tom vremenu putovanja signala.

> Opšte > Pozicioniranje > Metod pozicioniranja. iz uspravnog položaja. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pristupna tačka bežične LAN računarske mreže ne može da se koristi za ovaj servis. Kada koristite prijemnik. izađite napolje. razmotrite sledeće: ● Ako se nalazite u zatvorenom prostoru. Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. Pozicioniranje (GPS) 61 . Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija. pomerite se na neko otvorenije mesto. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Opšte > Pozicioniranje > Server pozicioniranja > Pristupna tačka. O satelitskim signalima GPS prijemnik je smešten na vrhu uređaja. tako da ima nezaklonjen pogled na nebo. Da biste definisali pristupnu tačku za A-GPS. kao što je Bluetooth GPS.Da biste omogućili ili onemogućili različite metode određivanja pozicije. ● Ako se nalazite napolju. pomerite uređaj pod uglom od oko 45 stepeni. GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. GPS prijemnik Ako Vaš uređaj ne može da pronađe satelitski signal. Morate da imate definisanu Internet pristupnu tačku za paketni prenos podataka u uređaju da biste preuzeli pomoćne podatke od servisa Nokia A-GPS. Internet pristupna tačka za paketni prenos podataka se traži kad se GPS prvi put koristi u vašem uređaju. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.

to je jači satelitski signal. Što je traka duža. Kada vaš uređaj primi dovoljno podataka putem satelistskog signala da može da izračuna koordinate vaše lokacije. Ako je Vaš uređaj pronašao satelite. traka će postati crna. Uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da izračuna koordinate vaše lokacije. tačnost je uglavnom veća kada se pronađe više satelita. a zatim izaberite Alatke > Poveziv. Status satelita Da biste proverili koliko satelita je pronašao Vaš uređaj i da li Vaš uređaj prima signale satelita. Međutim. pritisnite . Provajderi servisa mogu da nude informacije o lokalnim temama. ● Ukoliko su vremenski uslovi loši. kao što su . Pozicioniranje (GPS) Zahtevi za pozicijom 62 Neki mrežni servis može da zatraži podatke o Vašoj trenutnoj poziciji. Kada se izvrši početno preračunavanje. to može da utiče na jačinu signala. ● Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. Vidite "GPS prijemnik" . za svaki satelit se prikazuje traka u prikazu informacija o satelitima. pokušaj će biti prekinut. ● Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. > GPS podaci > Pozicija > Opcije > Status satelita. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita.● Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog uređaja. 61. str. Ili u okviru aplikacije Mape izaberite Opcije > Pregled mape > GPS informacije.

Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. na bazi podataka o poziciji Vašeg uređaja. u aplikaciji „Mape“ izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Podraz. Aplikacija „Mape“ koristi GPS. adrese i druge zanimljivosti. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". Za najtačnije informacije Takođe možete da kupite i dodatne usluge kao što su gradski vodiči. Savet: Takođe možete da preuzmete mape koristeći bežičnu LAN vezu.Kada primite neki zahtev za pozicijom. Pomoću funkcije „Mape“ možete videti svoju trenutnu lokaciju na mapi. usputna glasovna navigacija vozača & pešaka i usluga za davanje informacija o saobraćaju. tražiti razne gradove i zemlje. str. Vidite "Preuzmite mape". Pomoću PC softvera Nokia Map Loader možete da preuzmete dodatne mape u svoj uređaj. planirati putanje od jedne do druge lokacije. Načine pozicioniranja koje koristi Vaš uređaj možete da definišete u podešavanjima uređaja. možda će biti potrebno da definišete neku Internet pristupnu tačku za preuzimanje kartografskih podataka za Vašu trenutnu lokaciju. str. . Da biste kasnije promenili podrazumevanu pristupnu tačku. Mape Pritisnite O aplikaciji Mape Pri prvom korišćenju funkcije „Mape“. ili izaberite opciju Odbaci da se takvi zahtevi odbijaju. o lokaciji. i izaberite Mape. pregledati podatke o saobraćaju. Pozicioniranje (GPS) 63 vremenska situacija i stanje u saobraćaju. 163. str. takođe određene lokacije možete sačuvati kao omiljene i poslati ih na kompatibilne uređaje. prikazuje se poruka koja identifikuje koji servis šalje taj zahtev. Kad pretražujete neku mapu u aplikaciji „Mape“. Nova mapa se preuzima samo ukoliko se pomerite na oblast koja nije pokrivena već preuzetim mapama. Vidite "Podešavanja pozicioniranja". podaci mape za tu oblast se automatski preuzimaju na vaš uređaj preko Interneta. Izaberite Prihvati da dopustite slanje podataka o svojoj poziciji. 65. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. koristite ili interni ili kompatibilni spoljni GPS prijemnik. tačka pristupa (prikazanu samo kada ste povezani na mrežu). Neke mape mogu da budu unapred učitane na memorijskoj kartici vašeg uređaja. 60.

Što je više zelenih crtica. Jedna crtica predstavlja jedan satelit. Mapa je podrazumevano orijentisana ka severu. boja crtice postaje zelena. Kada pretražujete mapu na ekranu. Ako želite da aplikacija „Mape“ automatski uspostavi Internet vezu kada je pokrenete. to je GPS veza jača. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Da. vaša trenutna lokacija je na mapi prikazana znakom . izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Upozorenje o romingu > Uključeno (prikazano samo kada ste onlajn). u aplikaciji „Mape“. Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga.Pozicioniranje (GPS) Da biste. Istovremeno se preuzima mapa lokacije. pritisnite navigator gore. Da biste se kretali po mapi. Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji je obezbeđen za korišćenje u ovom uređaju. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita za uspostavljanje GPS veze. ona zumira lokaciju koja je sačuvana prilikom Vaše poslednje sesije. dole. GPS indikator se prikazuje na ekranu. izaberite Opcije > Moja pozicija ili pritisnite 0 . Vaša trenutna lokacija Pomeranje i zumiranje Pretražujte mape 64 Kad otvorite aplikaciju Mape. Da biste uspostavili GPS vezu i zumirali svoju trenutnu lokaciju. Pokrivenost mapama se razlikuje od države do države. pokušaj će biti prekinut. aplikacija Mape vrši zumiranje na glavni grad zemlje u kojoj se nalazite na osnovu informacija koje uređaj prima od celularne mreže. Kada je GPS veza aktivna. Ukoliko prilikom poslednje sesije nije sačuvana pozicija. ukoliko nije preuzeta tokom prethodnih sesija. primili obaveštenje. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete . Crvena igla kompasa prikazuje orijentaciju mape i u toku navigacije i rotira kada se orijentacija promeni. levo ili desno. crtica je žute boje. kada vaš uređaj registruje mrežu koja nije vaša matična mreža. Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. Kada uređaj pokušava da pronađe satelit.

Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. . na primer. Da biste odredili koji se tipovi mesta prikazuju na mapi. kada ste izvan matične celularne mreže. kreirate putanje ili pretražujete onlajn lokacije. pritisnite * ili # . navigaciju i opšta podešavanja za mape. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete mape. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Kategorije i željene kategorije.Mape se automatski memorišu na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape). Da biste odredili koliko prostora na memorijskoj kartici želite da koristite za čuvanje mapa ili Pozicioniranje (GPS) 65 mape. Kada pretražujete mapu na ekranu u aplikaciji „Mape“. Satelit ili Hibrid. Prilagođavanje prikaza mape Da biste definisali merni sistem koji se koristi u mapama. Da biste podesili druga podešavanja za Internet. izaberite Opcije > Režim mape > Mapa. Količinu prenetih podataka možete videti na brojaču podataka (kB) koji se prikazuje na ekranu. 3D mapa. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Boje > Dnevni režim ili Noćni režim. Ovaj brojač pokazuje količinu mrežnog prometa kada pretražujete mape. 3-D režimu. Preuzmite mape Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Za procenu rastojanja između dve tačke na mapi koristite priloženu razmeru. Za neka geografska područja satelitske slike mogu da budu nedostupne. kao satelitsku sliku ili hibridni prikaz. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Ne. Da biste izabrali da li želite da prikazujete mape u 2-D režimu. Da biste sprečili uređaj da automatski preuzima mape sa Interneta. Da biste izabrali dnevni ili noćni prikaz mape. Ove mape su besplatne. ili drugih podataka vezanih za mape koje zahtevaju dodatni servisi. ali njihovo preuzimanje može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Sistem jedinica > Metrički ili Britanski.

brišu se podaci najstarije mape. u glavnom prikazu u polje za pretragu unesite naziv mesta ili željenu ključnu reč i izaberite Pretraži. Da biste pronašli lokaciju ili tačku koja vas zanima po ključnoj reči. 1. korišć. upotr. Da biste uvezli adresu lokacije iz svojih kontakt informacija. ili da biste započeli navigaciju (dodatna usluga). prvo ga morate instalirati na kompatibilni PC. da biste preuzeli mape. uradite sledeće: 66 Da biste. Da biste koristili Nokia Map Loader. Savet: Koristite Nokia Map Loader da biste izbegli nadoknadu za prenos podataka preko mobilne mreže.Pozicioniranje (GPS) datoteka za glasovnu navigaciju. za planiranje rute ili prikaz detalja. Nokia Map Loader je računarski softver koji možete da koristite za preuzimanje i instaliranje mapa sa Interneta na kompatibilnu memorijsku karticu.. Pratite uputstva na ekranu. Nokia Map Loader proverava verziju podataka mape koje treba preuzeti. > Maks. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Maks. Sačuvane mape se mogu izbrisati korišćenjem PC softvera Nokia Map Loader. Nokia Map Loader koristi podatke iz istorije aplikacije „Mape“ da bi proverio verziju mape koju treba preuzeti. Otvorite Nokia Map Loader u svom PC računaru. Nokia Map Loader 3. izaberite Opcije > Odaberi iz Kontakata. . mem. pritisnite navigator i izaberite željenu opciju. Povežite svoj uređaj sa PC računarom koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Možete ga koristiti i za preuzimanje glasovnih datoteka za postupnu navigaciju. PC softver možete da preuzmete sa Interneta na adresi www. a zatim ih preuzmite i instalirajte na svoj uređaj. Morate da koristite aplikaciju „Mape“ i pregledate mape barem jedanput pre nego što upotrebite softver Nokia Map Loader. Ova opcija je dostupna samo kada je kompatibilna memorijska kartica stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape. Kada se memorija napuni. 2. na primer. Pronađite neko mesto Nakon što instalirate PC softver na svoj PC računar. Izaberite Prenos podataka kao režim USB veze.com/ maps. kart. koristili lokaciju na mapi kao početnu tačku za pretraživanje okoline. mem. Izaberite željene mape ili datoteke govornog usmeravanja.nokia.

Da biste dodali još lokacija u putanju. Lokacija će biti dodata u putanju. pritisnite navigator i izaberite Premesti. izaberite Opcije > Dodaj tačku maršrute. a zatim željenu opciju. Takođe možete da koristite i adrese koje ste sačuvali na kartici kontakta u kontaktima. Ako mesto pošaljete u tekstualnoj poruci. Snimak se čuva u aplikaciji „Fotografije“. izaberite Opcije > Omiljeno > Moja mesta. ali jedna licenca može biti u datom trenutku aktivna samo na jednom uređaju. izaberite Dodaj u Moja mesta. kao što su vodiči kroz gradove ili putnički vodiči. otvorite fotografije i izaberite opciju slanja iz aktivne trake sa alatkama ili iz menija opcija. Prva izabrana tačka zaustavljanja je polazna tačka. izaberite Opcije > Omiljeno. unesite naziv za mesto i izaberite OK. Licenca za navigaciju važi za određeni region (za region koji je izabran prilikom kupovine licence) i može da se koristi samo u izabranoj oblasti. mesta koja ste prikazali na mapi i putanje i kolekcije koje ste napravili. Takođe. Da biste prikazali istoriju pretraživanja. Dodatni servisi za aplikaciju Mape Da biste sačuvano mesto poslali na kompatibilni uređaj. Možete kupiti licencu i preuzeti različite tipove vodiča. Planiranje putanje . Da biste napravili snimak svoje lokacije. Lokaciju možete da sačuvate u putanju ili u kolekciju. pritisnite navigator i izaberite Dodaj u maršrutu. dođite do željenog odredišta. Da biste lokaciju sačuvali kao omiljeno mesto. a zatim izaberite način slanja.Da biste planirali putanju do odredišta. u prikazu mesta pritisnite navigator i izaberite Pošalji. na željenoj lokaciji pritisnite navigator. Da biste promenili redosled tačaka zaustavljanja. Preuzeti vodiči automatski se čuvaju u vašem uređaju. za razne gradove. informacija će biti pretvorena u običan tekst. Da biste pregledali sačuvana mesta. možete kupiti licencu za servis postupne glasovne navigacije vozača & pešaka i uslugu za pružanje informacija o saobraćaju i sve to koristiti u aplikaciji „Mape“. Pozicioniranje (GPS) 67 Da biste pretraživali mesta i zanimljivosti u svojoj oblasti po kategorijama. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj snimak mape. Licenca za vodič ili navigaciju koju kupite može da se prenese na drugi uređaj. Ako pretražujete po adresi. izaberite Opcije > Pretraži. Da biste poslali snimak. a zatim izaberite kategoriju. morate uneti grad i državu.

Navigacija pešaka se od navigacije vozača razlikuje na više načina: Na putanji pešaka zanemaruju se sva ograničenja vezana za navigaciju vozila. ova navigacija daje prioritet pešačkim stazama i neprometnim saobraćajnicama. Da biste kupili uslugu za navigaciju vozača & pešaka. Ako se dozvoljena brzina prekorači. Možete da platite ovaj servis kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder vaše celularne mreže). a zatim preuzmite datoteke glasovnog navođenja za izabrani jezik. a obuhvaćene su oblasti kao što su pešačke zone i parkovi. Navigacija pešaka Navigacija Navigacija vozača Kad budete prvi put koristili navigaciju za vozače. 65. i šet.Pozicioniranje (GPS) Informacije u vodičima i informacije o saobraćaju i sličnim uslugama generišu treća lica nezavisna od kompanije Nokia. Satelitski prikaz je dostupan samo za navigaciju pešaka. Nikad se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute informacije i usluge sličnog tipa. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. Umesto glasovne navigacije koriste se strelice. Osim toga. na primer. Vidite "Preuzmite mape". 68 Da biste kasnije promenili jezik u glavnom prikazu aplikacije „Mape“. od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku. izaberite neku lokaciju na mapi ili neki . nepotpune i nedostupne. i šet. jednosmerne ulice i zabrane skretanja. a zaobilazi autoputeve i slične saobraćajnice. Usputna navigacija i glasovno navođenje nisu dostupni u navigaciji za pešake. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. str. Velika strelica pokazuje putanju. glasom i jezik. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 2 Šetnja. a mala strelica na dnu ekrana usmerena je prema odredištu. navigacija se obustavlja i nastavlja kada se brzina vrati u dozvoljene granice. Da biste kupili uslugu za navigaciju pešaka. Dužina putanje za pešake ograničena je na 50 kilometara (31 milju) i brzinu hodanja od 30 km/h (18 milja/čas). Informacije mogu u određenom meri biti netačne. Takođe možete da preuzmete datoteke glasovnog navođenja koristeći Nokia Map Loader. ili 2 Šetnja. Da biste kupili servis za navigaciju vozača & pešaka ili samo navigaciju za pešake.. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Upravljanje Navigacija do željenog odredišta Da biste započeli navigaciju do željenog odredišta koristeći GPS.

hotelima i drugim stvarima koje vas Da biste ažurirali informacije o saobraćaju. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Ažur. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 0 Vod. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. inf. Ako je aktivna navigacija za vozače. inf. 4 da biste sačuvali trenutno mesto itd. 3 da biste prešli sa dnevnog režima na noćni i obrnuto. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Pr. Da biste prikazali više informacija o događaju i moguće opcije za promenu putanje. Da biste definisali koliko često se vrši automatsko ažuriranje informacija o saobraćaju. u toku navođenja pritisnite Opcije. o saobraćaju. restoranima. Pritisnite 2 da biste ponovili glasovnu komandu. pritisnite Stop. Opcije > Informacije o saobraćaju.. Da biste izabrali opcije navigacije.. Da biste prekinuli navigaciju. Vodiči pružaju informacije o zanimljivostima. a zatim Opcije > Vožnja do tamo ili Hodaj do. izaberite Opcije > Dodatne usluge > Informacije o saobraćaju. o saobr. Usluga obezbeđuje informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da utiču na vaše putovanje. izaberite Ažur. prikazan je meni sa dvanaest opcija. mar. Da biste prikazali informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da prouzrokuju zastoje ili da vas spreče da stignete na odredište. pritiskajte navigator nalevo ili nadesno. pritisnite navigator. Preuzimanje dodatne usluge može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. zbog saobr. izaberite Informacije o saobraćaju Da biste automatski napravili alternativnu putanju u slučaju da se dogodi nešto što bi moglo da dovede do zastoja ili da vas spreči da stignete na odredište. možete koristiti automatsko preusmeravanje na drugu putanju. Vodiči Pozicioniranje (GPS) 69 od rezultata na listi. Da biste kupili licencu za uslugu informisanja o saobraćaju u realnom vremenu. Da biste kupili i preuzeli u svoj uređaj razne vrste vodiča kao što su gradski i turistički vodiči za razne gradove. Ovi događaji se na mapi prikazuju u vidu trouglova kao znakom upozorenja i linijskim indikatorima. .Da biste u toku navigacije prelazili sa jednog prikaza na drugi. Da biste ih izbegli. Svaki taster na tastaturi odgovora jednoj opciji u prikazu. > Automatski.

Da biste vršili izmene ili dodavali podatke memorisanog orijentira (recimo. kao što je "poslovno". izaberite Unesi ručno. Da biste uputili zahtev za davanje pozicije Vaše trenutne lokacije. u meniju „Vodiči“ izaberite željeni vodič i Preuzmi > Da. Da biste potvrdili kupovinu. dođite do tog orijentira. kao što je adresa. vodiči se moraju preuzeti i kupiti. Dođite do željenog polja. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni. dođite do tog orijentira u Orijentirima i izaberite Opcije > Dodaj kategoriji. skrolujte desno u Orijentirima i izaberite Opcije > Izmeni kategorije. pa unesite podatke. > 70 Koristeći Orijentire možete u svoj uređaj memorisati podatke o poziciji određenih lokacija. izaberite Opcije > Navigacija kartom. izaberite Opcije > Novi orijentir. . pa je izaberite. Da biste ručno uneli podatke pozicije. Svoje memorisane orijentire možete da koristite u drugim kompatibilnim aplikacijama. Vodiče možete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder servisa mobilne mreže). Da biste kreirali novi orijentir. i izaberite Alatke > Poveziv. unesite svoje ime i e-adresu i izaberite OK. Da biste pretraživali preuzeti vodič. Da biste kreirali trasu do te lokacije. ulica i broj). izaberiteTrenutna pozicija. Dođite do svake kategorije u koju želite da dodate taj orijentir. izaberite Opcije > Prikaži na karti. Memorisane lokacije možete da razvrstavate po različitim kategorijama. kao što su GPS podaci i Mape. Orijentiri Pritisnite Orijentiri. Da biste orijentire videli na mapi. izaberite Opcije > Pošalji. GPS koordinate se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. kao i da im dodajete podatke. na Moji vodiči kartici u meniju „Vodiči“ izaberite vodič i potkategoriju (ako je dostupna). Da biste orijentir dodali u neku kategoriju. dvaput izaberite OK.Pozicioniranje (GPS) mogu interesovati. Da bi se mogli koristiti. Da biste potvrdu narudžbine primili putem e-poruke. Da biste u svoj uređaj preuzeli novi vodič. Svoje orijentire možete da razvrstavate po prethodno definisanim kategorijama. Automatski se započinje kupovina. kao i da kreirate nove kategorije. Da biste vršili izmene postojećih i kreirali nove kategorije orijentira. Da biste jedan ili više orijentira poslali na neki kompatibilni uređaj.

preciznost je generalno bolja kada se pronađeno više satelita. . a približno rastojanje do njega se prikazuje unutar prstena kompasa. > GPS podaci > Navigacija. mereno po pravoj liniji. > GPS Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu.GPS podaci Pritisnite podaci. Usmeravanje na trasi je aktivno jedino dok se krećete. Kada se izvrši početno preračunavanje. ili unesite koordinate za geografsku širinu i dužinu. Izaberite Prekini navigaciju da biste poništili. se ignorišu. Moguće prepreke na trasi. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. prostoru. podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta. Međutim. i izaberite Alatke > Poveziv. ne uzima se u obzir visinska razlika. Na ekranu se prikazuje procena preciznosti lociranja. odredište postavljeno za putovanje. Dobijte podatke o poziciji Pozicioniranje (GPS) 71 Orijentiri koje primite se smeštaju u folder Primljeno u Porukama. izaberite Opcije > Postavi odredište i neki orijentir kao odredište. Usmeravanje na trasi koristi rotirajući kompas na ekranu uređaja. obrisali. Usmeravanje na trasi startujte na otvorenom prostoru. > GPS podaci > Pozicija. Da biste mogli da koristite GPS podatke. Crvena loptica označava smer ka odredištu. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. Usmeravanje na trasi je osmišljeno da prikazuje trasu koja je najpribližnija pravoj liniji kao i najkraće rastojanje do odredišta. kao što su zgrade i prirodne prepreke. Ukoliko ga startujete u zatvorenom Usmeravanje na trasi Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Pri preračunavanju rastojanja. Da biste postavili odredište svog puta. GPS prijemnik Vašeg uređaja mora da primi podatke o poziciji od najmanje četiri satelita da bi izvršio preračunavanja koordinata Vaše lokacije. U prikazu pozicije možete pogledati informacije o svojoj trenutnoj lokaciji. GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke. GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije.

Merač pređenog puta ima ograničenu preciznost. a Prekini da biste ga deaktivirali.Pozicioniranje (GPS) 72 Da biste svoju trenutnu lokaciju sačuvali kao orijentir. i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala. i započeli novi proračun. Orijentiri su memorisane lokacije sa više informacija. Izračunate vrednosti ostaju na ekranu. Izaberite Resetuj da biste postavili na nulu dužinu puta. izaberite Opcije > Sačuvaj poziciju. Ovu funkciju koristite na otvorenom prostoru kako biste primali bolji GPS signal. Izaberite Opcije > Počni da biste aktivirali preračunavanje dužine puta. Merač puta Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > GPS podaci > Dužina puta. vreme. prosečnu i najveću brzinu. Izaberite Restartuj da biste i odometar i ukupno vreme postavili na nulu. i oni se mogu koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama kao i razmenjivati među kompatibilnim uređajima. .

Ako Vašem uređaju ponestane memorije dok učitava takve strane.Web pretraživač Koristeći Web pretraživač možete da prikazujete Web strane na Internetu pisane u HTML jeziku onako kako su izvorno kreirane. Da biste pretraživali Web. Neke Web strane mogu da sadrže grafičke ili audio objekte koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. Da biste pretraživali Web stranice bez grafike. Savet: Za prikaz informacija o raznim uslugama koje nudi Nokia. kao Savet: Da biste posetili neku Web stranu koju ste memorisali kao marker u prikazu markeri. Pretražujte Web Pritisnite Prečica: Da biste startovali pretraživač. u prikazu markera koristite unapred sačuvane Nokia markere. pritisnite 1. grafički sadržaji se neće prikazati. da biste sačuvali slobodnu memoriju. Da biste uneli adresu Web stranice koju želite da posetite izaberite Opcije > Idi na Web adresu. Web pretraživač 73 . pa zatim izaberite neki marker. u prikazu markeri izaberite neki marker. i izaberite Web. izaberite Opcije > Podešavanja > Strana > Učitaj sadržaj > Samo tekst. morate imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku u svom uređaju. ili ručno unesite njenu adresu u polje ( ) i pritisnite navigator. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. Da biste pretraživali neku stranu. što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. pritisnite i držite 0 u režimu pripravnosti. Takođe možete da prikazujete i Web strane koje su posebno kreirane za mobilne uređaje a koje koriste XHTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language) jezik. u toku pretraživanja.

izaberite Opcije > Prozor > Blokiraj iskačuće ili Dopusti iskačuće pr. pritisnite i držite . Možete sačuvati strane i pretražiti ih kasnije kada budete oflajn. izaberite tu stranu. izaberite Opcije > Servisne opcije (ako je to podržano na Web stranici). Da biste sačuvali stranicu dok pretražujete. izaberite Opcije > Opcije pretraživ. pritisnite dvaput ili taster "završi". ● Pritisnite 8 da Vam se prikaže kompletna trenutna strana. Traka sa alatkama pretraživača Traka sa alatkama pretraživača pomaže Vam da izaberete najčešće korišćene funkcija pretraživača. sačuvane strane možete grupisati u foldere. pa iz liste izaberite pretraživač. ● Pritisnite 9 da biste uneli neku novu Web adresu. ● Pritisnite 0 da biste otišli na početnu stranicu (ako je to definisano u podešavanjima). ● Pritisnite 1 da biste otvorili svoje markere. a da pretraživač ostane otvoren u pozadini. ● Pritisnite 2 da biste potražili ključne reči na trenutnoj strani.. izaberite Nazad (na raspolaganju je ako je opcija Lista istorije uključena u podešavanjima pretraživača i trenutna strana nije prva strana koju posećujete). Da biste otišli na neku prethodno posećenu stranu.Web pretraživač Da biste preuzeli najnoviji sadržaj stranice sa servera. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. Da biste sačuvali Web adresu trenutne stranice kao marker. Da biste se ponovo vratili u pretraživač. Savet: Da biste se vratili u režim pripravnosti. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj stranicu. Takođe. Da biste otvorili podlistu komandi ili radnji za stranicu koja je otvorena. . ● Pritisnite 3 da biste se vratili na prethodnu stranu. ● Pritisnite 5 da Vam se prikaže lista svih otvorenih prozora. > Ažuriraj. Da biste koristeći Visual history prikazali snimke strana koje ste posetili u toku trenutne sesije pretraživanja. Da biste pristupili stranicama koje ste sačuvali. izaberite Opcije > Markeri > Sačuvane stranice. izaberite Opcije > Sačuvaj kao marker. ● Pritisnite * i # da biste zumirali ili umanjili stranicu. 74 Prečice u toku pretraživanja Da biste dozvolili ili sprečili automatsko otvaranje više prozora.

U traci sa alatkama. Blog i Wiki stranama. dole. ● Ažuriraj — Osvežite stranu. ● Nađi — Potražite ključne reči na trenutnoj strani. Najveći broj Web izvoda koristi RSS i Atom tehnologije. Da biste pronašli željeni deo na strani. Da biste se pomerali u okviru trake sa alatkama. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. Kretanje po stranama Web izvodi su xml datoteke na Web stranama koje "veb-blogeri" i novinske agencije koriste da. Kada pronađete željeno mesto. protokole. Mini mapa se otvara i daje opšti prikaz Web strane koju pretražujete. Mini mapa se gasi i ostavlja Vas na željenoj lokaciji. Dnevnici (Blogs) ili Web dnevnici (weblogs) su dnevnici na Internetu. izaberite Opcije > Podešavanja > Opšte > Mini mapa > Uključen. levo ili desno. skrolujte gore. Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs) Web pretraživač 75 Da biste otvorili traku sa alatkama. Da biste uključili Mini mapu. ● Opšti prikaz stranice — Pogledajte opšti prikaz trenutne Web strane. dele udarne naslove ili cele tekstove. prekinite da skrolujete. skrolujte levo. Da bi Vam se prikazao opšti prikaz trenutne strane. Web izvodi se najčešće nalaze na Web. Mini mapa i opšti prikaz strane Vam mogu pomoći da se krećete po Web stranama koje sadrže veliku količinu informacija. u formi novinskih izvoda. a krećete se po obimnoj Web strani. izaberite neku od narednih opcija: Kada pretražujete neku Web stranu koja sadrži veliku količinu informacija. pritisnite i držite navigator na nekom praznom delu Web strane. recimo. Za kretanje po Mini mapi. ● Pretplata na Web izvode (ukoliko je dostupno) — Vidite listu Web izvoda koji su na raspolaganju na datoj Web strani. kao i da se pretplatite na neki Web izvod. najnovijih vesti. takođe možete da koristite Opšti prikaz stranice da biste videli koje se sve informacije nalaze na datoj strani. desno. gore ili dole. pritisnite navigator. pritisnite 8. Kada je Mini mapa uključena u podešavanjima pretraživača. skrolujte levo ili desno. Da biste izabrali neku funkciju. .● Često korišćeni linkovi — Vidite listu Web adresa koje često posećujete.

Da biste išli na sledeće pronađeno. izaberite Opcije > Nađi i željenu opciju. izaberite Opcije > Pretplata. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao posebne aplikacije u folderu Aplikacije. u prikazu markeri izaberite Web izvodi. teme i video snimci. Da biste preuzeli neku stavku. Da biste se vratili na predhodno pronađeno. brojeve telefona ili email adrese u okviru trenutne Web strane. Preuzete stavke obrađuju njima odgovarajuće aplikacije u Vašem uređaju. Da biste ažurirali neki Web izvod. Vidžeti su male web aplikacije pomoću kojih na svoj uređaj možete da preuzmete multimedije. Savet: Da biste potražili ključne reči na datoj strani. skrolujte nadole. 1. logotipi operatora. na primer. uradite sledeće: 76 . izaberite Opcije > Podešavanja > Web izvodi.mp3 datoteka može da bude sačuvana u Galeriji. Da biste tražili ključne reči. kao što su izveštaji o vremenu. pa zatim izaberite Opcije > Osveži. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. Pretraživanje sadržaja Da biste definisali kako će se Web izvodi ažurirati. Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i za Web pretraživač. Možete da preuzimate stavke kao što su tonovi zvona. izaberite ga. Da biste se pretplatili na Web izvode. Ove stavke mogu biti besplatne ili ih kupujete. preuzeta fotografija ili . Kada su aktivni u pozadini. izvode sa vestima i druge informacije. Da biste videli Web izvode na koje ste pretplaćeni. pritisnite 2. Vidžete možete da preuzmete pomoću aplikacije Preuzmi! ili sa Interneta.Web pretraživač Web aplikacija automatski otkriva da li neka Web strana sadrži i Web izvode. slike. Izaberite link. skrolujte na gore. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. Vidžeti Preuzimanje i kupovina sadržaja Web pretraživač podržava vidžete (mrežni servis). neki vidžeti mogu na vašem uređaju automatski da ažuriraju informacije.

Prikaz markera otvara se kada otvorite Web aplikaciju. da biste otvorili. označava početnu stranu definisanu za podrazumevanu pristupnu tačku. Web izvodi koriste tehnologije RSS i Atom. kada niste povezani na Internet. na ličnim Web dnevnicima. "Kupi"). adrese koje primite u sklopu poruke možete da memorišete kao markere. pritisnite 1 ili izaberite Opcije > Markeri. Informacije i servisi kojima pristupate čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata. kao i da šaljete memorisane markere. markeri. Izaberite odgovarajuću opciju da biste kupili datu stavku (recimo. sačuvali ili izbrisali dovršena preuzimanja. URL adrese možete da memorišete kao markere u toku pretraživanja Interneta. Možete birati Web adrese iz liste ili iz grupa markera u folderu Auto.4. 3. prikazujete sadržaje memorisanih strana. . Pražnjenje keš memorije Web pretraživač 77 2. Da biste izmenili detalje nekog markera. Pažljivo pročitajte sve informacije. prikazuje se lista tekućih i dovršenih preuzimanja iz sesije pretraživanja koja je u toku. Da biste nastavili ili prekinuli preuzimanje. Takođe. Web aplikacija Vam omogućava da u toku pretraživanja memorišete Web strane. U Web izvodi možete da vidite memorisane linkove (veze) do Web izvoda i dnevnika na koje ste se pretplatili. kao što je njegov naziv. U prikazu markeri možete i da otvarate ostale foldere pretraživača. Kad počnete sa preuzimanjem. Markeri Web takođe vodi i evidenciju o Web stranama koje ste posetili tokom pretraživanja. U listi dođite do neke stavke i izaberite Opcije da biste obustavili trenutno aktivna preuzimanja. U folderu Sačuvane stranice možete da u oflajn režimu. U folderu Auto. "Prihvati" ili "Otkaži"). URL adresu Web strane koju želite da posetite možete i direktno da unesete u polje ( ). izaberite Opcije > Menadžer markera > Izmeni. Web izvodi se najčešće nalaze na Web stranama velikih novinskih agencija. tj. Da biste menjali listu. izaberite Opcije > Preuzimanja. izaberite odgovarajuću opciju (na primer. markeri možete da vidite listu posećenih Web strana. mrežnim komunama koje nude najnovije vesti i rezimee članaka. Da biste tokom pretraživanja pristupili prikazu markera.

Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Web. Ako ste pristupali. Da biste prekinuli vezu. mogu biti potrebni bezbednosni sertifikati. > Obriši "kolačiće".Web pretraživač Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Za neke servise. Web podešavanja Pritisnite Opšta podešavanja 78 Izaberite Opcije > Podešavanja. ili pokušavali da pristupite. izaberite Opcije > Izađi. izaberite Opcije > Obriši podatke privat. izaberite Opcije > Alatke > Raskini vezu. ● Pristupna tačka — Promenite podrazumevanu pristupnu tačku. Da biste obrisali informacije i podatke koje mrežni server prikuplja o Vašim posetama raznim Web stranama. pritisnite i držite taster "završi". izaberite Opcije > Obriši podatke privat. Bezbednost veze Ako je ikonica bezbedne veze ( ) prikazana u toku veze. Da biste raskinuli vezu i tu stranu pratili u oflajn režimu. > Obriši keš. Da biste ostavili pretraživač u pozadini. recimo za bankarske servise. Prekinite vezu Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Da biste obrisali keš memoriju. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u . Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju. pritisnite jednom taster "završi". a da biste raskinuli vezu i zatvorili pretraživač. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke. prenos podataka između ovog uređaja i Internet mrežnog prolaza ili servera je šifrovan.

Lista istorije — Da biste u toku pretraživanja pritiskom na taster Nazad mogli da vidite listu strana koje ste posetili u toku te sesije pretraživanja. vršite njihove izmene ili da ih brišete. ● Blokiraj iskačuće — Dopustite ili sprečite automatsko otvaranje različitih "iskačućih" prozora u toku pretraživanja. Mini mapa — Uključite ili isključite Mini mapu. str. — Izaberite željenu pristupnu tačku za ažuriranje. Ako želite da se nastavi memorisanje posećenih Web strana u folder Auto. Vidite "Kretanje po stranama". ● Kolačići — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje „kolačića”. da biste kasnije u toku pretraživanja preuzli slike i objekte. Početna strana — Definišite početnu stranu. kodni raspored — Ako se slovni znakovi ne prikazuju ispravno. ● Automatski markeri — Omogućite ili onemogućite automatsko sakupljanje markera. izaberite drugi kodni raspored koji odgovara jeziku trenutne strane. ● Automatsko ažuriranje — Definišite da li želite da se Web izvodi ažuriraju automatski. izaberite Opcije > Alatke > Preuzmi slike. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa informacijama o cenama prenosa. ažur. Java/ECMA skript — Omogućite ili onemogućite korišćenje skriptova. . tačka za auto. Ako izaberete Samo tekst. izaberite Uključeno. izaberite Isključeno. i koliko često želite da se oni ažuriraju. Ova opcija je Podešavanja Web izvoda Web pretraživač 79 ● Auto. — Sakrijte ili prikažite sigurnosna upozorenja. ● Veličina slova — Definišite veličinu karaktera koja će se koristiti za prikaz Web strana. Podešavanja privatnosti ● Učitaj sadržaj — Izaberite da li želite da preuzimate slike i druge objekte u toku pretraživanja. pon. forme — Ukoliko ne želite da se podaci koje unosite u razne obrasce na Web stranama memorišu i koriste kod naredne posete tim stranama. izaberite Sakrij folder. Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima Web izvode može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. kreirate. Sigurnosna upozor. ● Prim. učitavanje — Ako želite da se Web strane automatski osvežavaju u toku pretraživanja. ● Veličina ekrana — Izaberite puni ekran ili normalni prikaz iz liste opcija. ali da folder sakrijete iz prikaza markeri. markeri. 75. ● Čuvanje podat. uključite opciju Lista istorije. ● Prist.● ● ● ● ● Podešavanja strane Vašem uređaju od strane provajdera servisa.

Web pretraživač 80 dostupna samo kada je Automatsko ažuriranje uključeno. .

postoje ograničenja upotrebe bežične LAN mreže. kao u Francuskoj. Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom.1x. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima. Osnovne informacije o WLAN vezi WLAN povezivanja Da biste koristili WLAN.11b/g ● Rad na 2. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". U nekim zemljama. 83. Vaš uređaj podržava naredne funkcionalne mogućnosti WLAN mreže: ● standard IEEE 802. Da biste koristili WLAN. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima. str. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) sa enkripcionim ključevima dužine do 128 bita. morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za WLAN. Ove funkcionalne mogućnosti se mogu koristiti jedino ako ih podržava računarska mreža. povećava energetske zahteve i skraćuje trajanje baterije. Bežična LAN mreža ● Metode kripto zaštite: WEP (wired equivalent privacy. ova mogućnost mora biti dostupna na odgovarajućoj lokaciji i Vaš uređaj mora biti povezan na WLAN. Povezivanja 81 . Koristeći WLAN mrežu svoj uređaj možete povezivati na Internet kao i sa kompatibilnim uređajima koji poseduju mogućnost WLAN umrežavanja. WPA (Wi-Fi zaštićeni pristup) i 802. Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Upotreba funkcija koje koriste WLAN ili funkcija kojima je dozvoljeno da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije.4 GHz Vaš uređaj podržava bežično povezivanje na lokalne računarske mreže (WLAN mreža).Povezivanja Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet ili za povezivanje sa nekim drugim kompatibilnim uređajem ili računarom.

Povezivanja

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, u pasivnom režimu unesite *#62209526#.

WLAN čarobnjak

WLAN čarobnjak Vam pomože da se povežete na neku WLAN mrežu kao i da upravljate svojim WLAN vezama. WLAN čarobnjak prikazuje status Vaših WLAN veza u režimu aktivne pripravnosti. Da biste videli opcije koje su na raspolaganju, dođite u red u kojem je prikazan status i izaberite ga.

82

Da biste započeli pretragu dostupnih WLAN mreža, izaberite status i Potraži WLAN. Da biste isključili skeniranje WLAN mreža, izaberite status i WLAN skeniranje je isklj..

Ako je skeniranje WLAN mreža isključeno i niste povezani ni na jednu WLAN mrežu, prikazuje se WLAN skeniranje je isklj.. Da biste uključili skeniranje dostupnih WLAN mreža, izaberite status i pritisnite navigator.

Ako ste povezani na WLAN, prikazuje se ime IAP tačke. Da biste startovali Web pretraživač preko te IAP tačke, izaberite status, pa zatim Nastavi sa pretraž. Weba. Da biste raskinuli vezu u WLAN mreži, izaberite status, pa zatim Prekini WLAN vezu.

Ako izaberete neku obezbeđenu WLAN mrežu, od Vas će se tražiti da unesete odgovarajuće pristupne lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravno ime mreže (SSID, identifikator skupa servisa). Da biste kreirali novu pristupnu tačku za skrivenu WLAN mrežu, izaberite Novi WLAN.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, ako se prikazuje, na primer, WLAN mreža pronađena, da biste kreirali IAP tačku i pokrenuli Web pretraživač da koristi tu IAP tačku, izaberite status i Pokreni pretr. Weba.

WLAN Internet pristupne tačke
Pritisnite Izaberite Opcije, pa zatim nešto od sledećeg:

i izaberite Alatke > WLAN Čarob.

U adhok režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Možete koristiti i Menadžer veze da kreirate Internet pristupne tačke. Vidite "Aktivirajte data veze", str. 83.

● Razdvoji WLAN mreže — Filtriranjem izbacite WLAN mreže u listi pronađenih mreža. Izabrane mreže su izbačene kada sledeći put aplikacija bude tražila WLAN mreže. ● Detalji — Vidite detalje neke mreže koja je prikazana u listi. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazuju se detalji veze. ● Definiši pristup. tačku — Kreirajte Internet pristupnu tačku (IAP) u WLAN mreži. ● Izmeni pristupnu tačku — Uredite detalje postojeće IAP tačke.

Menadžer veza

Aktivirajte data veze

U prikazu aktivnih data veza možete da vidite otvorene veze za prenos podataka (data veze): data pozivi veze za paketni prenos podataka

Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Akt. data veze.

WLAN povezivanja

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhok.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN

Da biste završili vezu, izaberite Opcije > Raskini vezu. Da biste zatvorili sve trenutno otvorene veze, izaberite Opcije > Raskini sve veze.

Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, i tako dalje.

Da biste videli detalje neke veze, izaberite Opcije > Detalji. Koji se detalji prikazuju zavisi od tipa veze.

Povezivanja
83

Da biste aplikaciji WLAN čarobnjaka pristupili iz menija, pritisnite i izaberite Alatke > WLAN Čarob..

mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

Povezivanja

Raspoložive WLAN mreže

Pritisnite , pa izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Raspol. WLAN.

kompatiblnim štampačom kako biste štampali slike koristeći opciju Štampanje slika. S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Prikaz raspoloživih WLAN mreža prikazuje listu WLAN mreža unutra dometa, njihov mrežni režim (infrastrukturni ili adhok) i indikator jačine signala. označava kriptovane mreže, a da li Vaš uređaj ima neku aktivnu vezu u mreži. Da biste videli detalje neke mreže, izaberite Opcije > Detalji.

Da biste kreirali Internet pristupnu tačku u nekoj mreži, izaberite Opcije > Definiši prist. tačku.

Bluetooth povezivanje

84

Možete da se povežete bežično sa ostalim kompatibilnim uređajima koristeći Bluetooth povezivanje. Kompatibilni uređaji uključuju mobilne telefone, računare i dodatke kao što su slušalice i kompleti za kola. Bluetooth povezivanje možete koristiti za slanje slika, video snimaka, muzike, audio snimaka i beleški, a možete i bežično da se povežete sa kompatibilnim PC računarom (na primer, da biste prenosili datoteke) ili

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 2,0, koje podržavaju sledeće načine rada: Advanced Audio Distribution Profile (Napredna audio razmena), Audio/Video Remote Control Profile (Daljinska kontrola audija i videa), Basic Imaging Profile (Osnovno slikanje), Basic Printing Profile (Režim osnovnog štampanja), Dialup Networking Profile (Pristup mreži biranjem priključnog telefonskog broja), File Transfer Profil (Prenos datoteka), Headset Profile (Mikrotelefonska kombinacija), Handsfree Profile (Hendsfri - rad bez upotrebe ruku), Human Interface Device Profile (Profil interfejsa između čoveka i uređaja), Object Push Profile (Distribucija objekata na inicijativu servera), SIM Access profile (Pristup SIM kartici) i Synchronization Profile (Sinhronizacija). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem

Da biste svoj uređaj "sakrili" od drugih uređaja. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se status . Izaberite neku od narednih opcija: ● Bluetooth — Da biste uspostavili bežičnu vezu sa nekim kompatibilnim uređajem. a onda uspostavite povezivanje. Da biste isključili Bluetooth povezivanje. 87. može da koristi SIM karticu u Vašem uređaju za priključivanje na komunikacionu mrežu. Ne možete da koristite Bluetooth vezu kad je aparat zaključan. povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje. Na primer. ● Ime mog telefona — Izmenite ime koje se prikazuje drugim uređajima sa Bluetooth vezom. — Da bi bilo omogućeno da drugi Bluetooth uređaji pronađu Vaš uređaj. izaberite Definišite period. izaberite Bluetooth > Isključeno ili Prikazivanje mog tel. Vidite "Telefon i SIM kartica". izaberite Isključeno. Vidite "Režim eksterni SIM". ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije. Povezivanja 85 dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem. ● Prikazivanje mog tel. Nemojte vršiti uparivanje sa nepoznatim uređajima. prvo podesite Bluetooth vezu na Uključeno. izaberite Vidljiv svima. Kada ne koristite Bluetooth povezivanje. str. str.Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa. izaberite Uključen. pa izaberite Alatke > Bluetooth. pa izaberite Alatke > Bluetooth. ● Režim eksterni SIM — Da biste omogućili da drugi uređaj. Ovo štiti Vaš uređaj od opasnog sadržaja. Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. ukoliko ste povezani sa kompatibilnim slušalicama. . niti prihvatati zahteve za povezivanje sa njima. Podešavanja Pritisnite Bezbednosni saveti Pritisnite Kada aplikaciju otvorite prvi put. recimo kompatibilni komplet za automobil. da biste kontrolisali ko može da pronađe Vaš uređaj i poveže se sa njim. 160. istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj. izaberite Skriven. od vas se traži da definišete ime za svoj aparat. Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. . Ime možete kasnije promeniti. > Skriven. prikazivanja (vidljivost) menja u "skriven".

izaberite Opcije > Novi upareni uređaj. Da biste prekinuli traženje uređaja. Da biste saznali jedinstvenu adresu svog uređaja. u glavnom prikazu Bluetooth povezivanja skrolujte udesno. 4. izaberite Stop. drugi uređaji audio ili video uređaj Da biste neki uređaj postavili za "ovlašćen" ili "neovlašćen". Neka audio proširenja (dodatna oprema) se automatski povezuju sa Vašim uređajem nakon uparivanja. 86. Lozinka se koristi samo jednom. neki uređaji mogu da prikazuju samo jedinstvene adrese (adrese uređaja). Vidite "Uparivanje uređaja". dođite do njega pa izaberite neku od sledećih opcija: U pretrazi za uređajima upareni uređaji su označeni sa . Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi ono što želite da pošaljete. Ista lozinka mora biti otkucana i na drugom uređaju. 3. 86 ● Post. Ako drugi uređaj zahteva uparivanje pre nego što se podaci mogu preneti. Izaberite željenu stvaku. str. Izaberite uređaj i unesite lozinku. Kada je veza uspostavljena. da biste poslali sliku drugom kompatibilnom uređaju. prikazuje se Šalju se podaci. pa zatim izaberite Opcije > Uspostavi vezu.Povezivanja 1. čuje se tonski signal i od Vas se zahteva da unesete lozinku. 2. Na primer. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete. Savet: Pri traženju uređaja. 2. Ako to nije slučaj. kao ovlašćen — Veza Vašeg uređaja i ovog ovlašćenog uređaja može se uspostaviti bez . Ikonice uređaja su sledeće: telefon računar Pre uparivanja. kreirajte sopstvenu lozinku (dužine 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu lozinku. Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. dođite do tog proširenja. 3. u pasivnom režimu ukucajte *#2820#. Da biste sproveli uparivanje sa nekim uređajem. Prikazuju se uređaji koji se nalaze unutar dometa. a zatim Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze. 1. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu lozinku. Uparivanje uređaja Da biste sproveli uparivanje sa kompatibilnim uređajima i videli uparene uređaje. otvorite aplikaciju Galerija.

Da biste poništili sva uparivanja. kao što je automobilski komplet. ● Post. Vašeg znanja. Primite podatke pomoću Bluetooth veze Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice. Veza sa bežičnom komunikacionom mrežom je isključena. Nije potrebna nikakva posebna saglasnost ni autorizacija. označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja. čuje se tonski signal i pojavljuje se upit da li želite da prihvatite poruku. uključite Bluetooth povezivanje i u svom uređaju omogućite korišćenje režima eksterne SIM kartice. osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. Ovaj status koristite za sopstvene uređaje. Da biste koristili režim eksterne SIM kartice sa kompatibilnim kompletom za automobil. kao neovlaš. Na drugom uređaju aktivirajte režim eksterne SIM kartice. Pri uparivanju. što pokazuje indikator u indikatorskom polju jačine signala.Da biste poništili neko uparivanje. na primer za svoje kompatibilne slušalice ili za računar. izaberite Opcije > Obriši sve. dva uređaja moraju da se upare i da se uparivanje inicira sa drugog uređaja. koristite 16cifrenu lozinku. Ako prihvatite. Poruke primljene putem Bluetooth veze su označene sa . kao i za uređaje koji pripadaju poverljivim osobama. i drugi uređaj postavite za "ovlašćen". dođite do odgovarajućeg uređaja i izaberite Opcije > Obriši. prikazuje se i stavka se stavlja u folder Primljeno u Porukama. Kada primate podatke koristeći Bluetooth povezivanje. i ne možete koristiti servise SIM kartice koji zahtevaju pokrivanje celularne komunikacione mreže. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive. morate napustiti režim eksterne Kada je režim eksterne SIM kartice uključen u Vašem uređaju. Pre aktiviranja režima eksterne SIM kartice. Povezivanja 87 Režim eksterni SIM . — Zahtevi za povezivanje od strane ovog uređaja uvek se moraju prvo prihvatiti. za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neko povezano kompatibilno proširenje. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi. u režimu pripravnosti se prikazuje Režim eksterni SIM.

Koristite ovaj režim i za preuzimanje mapa PC aplikacijom Nokia Map Loader. Ako je uređaj zaključan. > 88 ● PC Suite — Koristite Nokia PC aplikacije kao što su Nokia PC Suite. Da biste izašli iz režima eksterne SIM kartice. pa zatim neku od narednih opcija: Da biste podesili uređaj tako da pita za svrhu povezivanja svaki put kada se prikljući kompatibilni kabl za prenos podataka. ● Medija plejer — Sinhronizujte muziku sa Windows Media Player-om. ili ako želite da režim promenite u toku aktivne veze. izaberite USB režim. Koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite možete. otključajte tako što ćete uneti šifru blokade. Ako je Pitaj pri povezivanju isključeno. pa zatim izaberite Izaći iz ekster. recimo. . Uvek kreirajte vezu na PC računaru ako želite da ga sinhronizujete sa svojim uređajem.Povezivanja SIM kartice. izaberite Pitaj pri povezivanju > Da. Povezivanja sa PC računarom Svoj uređaj možete da koristite sa velikim brojem kompatibilnih aplikacija za povezivanje sa PC računarom i za data komunikacije. pritisnite taster "napajanje". USB Pritisnite USB. da prenosite slike iz svog uređaja u kompatibilni PC računar i obratno. SIM. Nokia Lifeblog i Nokia Software Updater ● Prenos podataka — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom. ● Štampa slike — Štampajte slike na kompatibilnom štampaču. i izaberite Alatke > Poveziv.

3.Nokia video centar Koristeći Nokia video centar (mrežni servis) možete bežičnim putem da preuzimate i strimujete video sadržaje sa nekog kompatibilnog Internet video servisa koristeći vezu sa paketnim prenosom podataka ili bežični LAN. 5. skrolujte levo ili desno da biste videli druge kartice. Pritisnite 2. dok je druge neophodno preuzeti u svoj uređaj. Neki video snimci se mogu bežično strimovati. izaberite Opcije > Preuzmi. izaberite Opcije > Detalji videa. Provajderi servisa mogu da nude sadržaje besplatno ili uz naplatu. Video centar podržava iste formate datoteka kao RealPlayer. Cene proverite na samom servisu ili kod provajdera servisa. Takođe možete da prenesete video snimke iz kompatibilnog PC računara na svoj uređaj i prikažete ih u video centru. skrolujte levo ili desno i izaberite željeni video servis. Podrazumevano je da se svi video snimci reprodukuju u pejzažnom režimu. Da biste preuzeli video snimak. Uređaj ažurira i prikazuje sadržaj koji je na raspolaganju na tom servisu. Nokia video centar 89 . Da biste videli informacije o video snimku. Pronađite i gledajte video sadržaje 1. Da biste video snimke pregledali na osnovu kategorija (ukoliko su one na raspolaganju). 4. Da biste se povezali sa servisom. U Vašem uređaju se možda nalaze prethodno definisani servis. i izaberite Video centar.

90 Da biste videli informacije o video snimku. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video.Nokia video centar Ako napustite aplikaciju. Da biste sprečili automatsko brisanje nekog video snimka ( ). Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. izaberite Opcije > Prikaži na kućnoj mreži. Ukoliko u memoriji uređaja i na kompatibilnoj memorijskoj kartici nema dovoljno slobodnog prostora. dođite do njega i pritisnite navigator. dođite do njega i izaberite Opcije > Preuzmi. izaberite Dodaj nove usluge. 6. 55. Nove izvode možete da dodate u Internet video zapisi u podešavanjima. Pustite preuzeti video Da biste se povezali na Internet i potražili raspoložive servise koje možete dodati u glavni prikaz. Da biste pregledali video snimke raspoložive u izvodu. Da biste preuzeli video. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. Da biste reprodukovali preuzeti video u kućnoj mreži. aplikacija automatski briše neke od najstarijih video snimaka kad se preuzmu novi video snimci. str. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Da biste dodali ili izbrisali izvode. Da biste strimovali video snimak ili prikazali preuzeti snimak. izaberite Opcije > Pusti. Internet video snimci Internet video su video snimci (klipovi) koji se distribuišu na Internetu putem RSS-baziranih izvoda. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. preuzimanja se nastavljaju u pozadini. izaberite Opcije > Detalji videa. Vidite "O kućnoj mreži". izaberite Opcije > Pretplata na sadržaje. izaberite Opcije > Zaštiti. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. . označava video snimke koji će uskoro možda biti izbrisani. Možete da pregledate svoje izvode u folderu Internet video zapisi u video centru. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer.

Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Ako u drugoj memoriji nema dovoljno slobodnog prostora. U glavnom prikazu video centra izaberite Opcije > Podešavanja. Izaberite Prenos podataka kao režim veze. ● Željena memorija — Izaberite da li će se preuzeti video snimci čuvati u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. aplikacija Nokia video centar 91 Prenesite video snimke iz svog PC računara Podešavanja .Da biste preneli video snimke sa kompatibilnog PC računara na memorijsku karticu u vašem uređaju. ● Podraz. 2. Možete da vidite i detalje video servisa. Za neke servise su potrebni korisničko ime i lozinka koje dobijate od provajdera servisa. Da biste svoj uređaj videli na PC računaru kao uređaj za masovnu memoriju (E:\) na koji možete da prenesete datoteke sa podacima. ● Roditeljski nadzor — Aktivirajte roditeljsko zaključavanje video servisa. uradite sledeće: 1. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Video datoteke u drugim folderima vašeg uređaja se ne prikazuju. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. 3. Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog PC računara. Prenesite video snimke u E:\My Videos na memorijskoj kartici. uređaj će sadržaje memorisati u drugu memoriju. 4. Korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos podataka za preuzimanje datoteka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. pristupne tačke — Izaberite pristupne tačke koje se koriste za vezu za prenošenje podataka. Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu Moji video zapisi u video centru. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: ● Izaberi video servis — Izaberite video servise za koje želite da se pojave u glavnom prikazu aplikacije. ako je ona na raspolaganju. Kada se izabrana memorija popuni.

Nokia video centar 92 automatski briše neke od najstarijih video snimaka. ● Minijaturni prikaz — Izaberite da li ćete prikazivati minijaturne slike u listama video snimaka. .

Folder Muzika Muzički centar Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. 96. 2. 3. uradite sledeće: 1. Možete da prenesete muziku sa drugih kompatibilnih uređaja na svoj uređaj. Podkasting je metod dostavljanja audio i video sadržaja putem Interneta korišćenjem RSS ili Atom tehnologije za reprodukciju na mobilnim uređajima ili PC računarima. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. i izaberite Muzika > Muzički Pustite pesmu ili epizodu podkasta Da biste reprodukovali pesmu ili epizodu podkasta. str. Pritisnite navigator da biste reprodukovali izabrane datoteke. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. pritisnite navigator. Možda ćete morati da osvežite biblioteke muzike i podkasta nakon što ažurirate izbor pesama ili podkasta u svom uređaju. 4. Da biste pauzirali reprodukciju. skrolujte dole. ponovo pritisnite navigator. Da biste prekinuli reprodukciju. Pritisnite cent. Muzički centar podržava datoteke formata AAC. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. pošto zvuk može biti preglasan. eAAC+.. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Izaberite Muzika ili Podcasti. Muzički centar takođe možete koristiti za slušanje epizoda podkastova. Da biste dodali sve raspoložive stavke u fonoteku. MP3 i WMA. AAC +. Vidite "Prenesite muziku na svoj uređaj". Folder Muzika 93 . da biste nastavili. u glavnom prikazu muzičkog centra izaberite Opcije > Osveži.

Da biste prešli na sledeću stavku.Folder Muzika Da biste izvršili brzo premotavanje napred ili nazad. skrolujte levo. izaberite Opcije > Slučajan izbor. Da biste zatvorili plejer. da biste otvorili prikaz „Sada slušate“ pritisnite i držite multimedijalni taster. izaberite Opcije > Ekvilajzer. Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku ili da biste pojačali bas tonove. Kada je u pozadini u toku reprodukcija u aplikaciji „Muzički centar“. ponovo skrolujte levo u roku od 2 sekunde od početka reprodukovanja pesme ili podkasta. da biste prešli na neku drugu otvorenu aplikaciju. > Muzika. pritisnite taster “završi” ili. skrolujte desno. Da biste se vratili u režim pripravnosti. ili da biste isključili ponavljanje. Da biste prešli na prethodnu stavku. . Muzički meni prikazuje raspoloživu muziku. Da biste tokom reprodukcije prikazivali vizuelizaciju. sortirane pesme ili liste numera za reprodukciju. 94 Da biste izmenili ton reprodukcije muzike. > Muzika. pritisnite i držite navigator desno ili levo. izaberite Opcije > Prikaži vizuelizaciju. Da biste uključili ili isključili reprodukovanje po slučajnom izboru ( ). izaberite Opcije > Ponovi. pritisnite i držite . izaberite Opcije > Podesi zvuk. Da biste ponovili trenutnu stavku ( ). Izaberite željenu opciju u muzičkom meniju da biste videli sve pesme. sve stavke ( ). Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. Liste numera za reprodukciju Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Da biste se vratili na početak stavke. reprodukcija slučajnim redosledom i ponavljanje su automatski isključeni. a plejer ostavili da svira u pozadini. izaberite Opcije > Izađi. Muzički meni Ako se reprodukuju podkastovi.

Podkast meni prikazuje raspoložive podkaste u uređaju. . ona prilikom sledeće reprodukcije reprodukuje sa poslednje pozicije. 4. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju. skrolujte levo. delimično reprodukovani i reprodukovani u celini. Podkasti Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. > Podcasti. prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite Opcije > Dodaj pesme. koristite navigator. izaberite Ne. lista numera za reprodukciju se memoriše na karticu. 2. Folder Muzika 95 Da biste videli i obrađivali liste numera za reprodukciju. izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da uključite u listu numera za reprodukciju. Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju. izaberite stavku i Opcije > Dodaj listi za reprod. Da biste kasnije dodali još pesama. 5. > Sačuvana lista za repr. izaberite Da. ona se reprodukuje od početka. Nakon što izvršite svoj izbor. izaberite Opcije > Ukloni.. Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju. izvođače. Pritisnite navigator da biste dodali stavke. Epizode podkasta imaju tri stanja: nikad nisu reprodukovani. Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvođača. ili Nova lista za reprod. pa zatim izaberite OK. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. da biste kasnije dodali pesme. skrolujte desno. Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja. 1. a zatim izaberite Opcije > Promeni redosled liste. Ukoliko epizoda nije nikada reprodukovana ili je reprodukovana u celini. Da biste dodali pesme. Ako izaberete Da. Kreirajte listu numera za reprodukciju 3. izaberite Urađeno. Da biste sakrili listu pesama. žanrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz različitih prikaza muzičkog menija. ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju. albume.. Ukoliko je epizoda delimično reprodukovana. Da biste odmah dodali pesme.Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju. Izaberite Opcije > Napravi listu numera. dođite do pesme koju želite da premestite. u muzičkom meniju izaberite Liste za reprodukciju. Da biste pesme "uhvatili" i "spustili" na neko drugo mesto. izaberite Opcije > Detalji liste za reprod.

58. Proverite da li na Web sajtu Microsoft podrške postoji hitna ispravka za Windows Media Player 10 ili nabavite novu kompatibilnu verziju programa Windows Media Player. ● Microsoft Windows XP operativni sistem (ili noviji) Računarski zahtevi za prenos muzike: Pustite pesmu ili podkast na daljinu 1. a zatim izaberite Opcije > Pusti > Preko kućne mreže. 96 Da biste kopirali ili prenosili medijske datoteke iz svog uređaja na drugi kompatibilni uređaj u kućnoj mreži.Folder Muzika Kućna mreža sa muzičkim centrom Možete da reprodukujete sadržaj uskladišten u Vašem Nokia uređaju daljinski na kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. 3. Vidite "O kućnoj mreži". Pritisnite cent. uključeno u podešavanjima kućne mreže. str..6 ili novija verzija Windows Media Player 10 može da prouzrokuje kašnjenje pri reprodukciji datoteka zaštićenih WMDRM tehnologijom nakon što se one prenesu na Vaš uređaj. na kućnu mrežu. 2. i izaberite Muzika > Muzički 5. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. 55. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Izaberite željenu pesmu ili podkast. ● Nokia Nseries PC Suite 1. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". Prenesite muziku na svoj uređaj Možete da prenosite muziku iz kompatibilnog PC računara ili nekog drugog kompatibilnog uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka ili Bluetooth povezivanje. ● Kompatibilna verzija aplikacije Windows Media Player. Takođe možete da kopirate datoteke iz svog Nokia uređaja u druge uređaje koji su povezani na kućnu mrežu. izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. Izaberite Muzika ili Podcasti. Detaljnije informacije o kompatibilnosti programa Windows Media Player možete da dobijete na stranicama vezanim za Vaš uređaj na Nokia Web sajtu. Izaberite uređaj na kojem će datoteka biti reprodukovana. str. 4. Deljenje sadržaja ne mora da bude Kopirajte pesme ili podkastove bežično Prenesite muziku iz PC računara Za prenos muzike možete da koristite tri metode: . mrežu ili Prem.

izaberite svoj uređaj u oknu za navigaciju sa desne strane. kopirate ili uklonite. Funkcije sinhronizacije muzike mogu se razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije Windows Media Player. Dodatne informacije potražite u odgovarajućoj pomoći i uputstvima za Windows Media Player. 1. Prevucite i otpustite pesme na Sync listu s desne strane. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Prilikom ručne sinhronizacije možete da izaberete pesme i liste numera za reprodukciju koje želite da premestite. ako je povezan veći broj uređaja. kliknite desnim Folder Muzika 97 paketu Nokia Nseries PC Suite ili posetite stranice Nokia podrške. Da biste uklonili pesme ili albume. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite Medija plejer kao režim veze. Za informacije o prenosu muzike pomoću programa Nokia Music Manager. > USB > USB režim. U levom oknu za navigaciju izvršite pretragu muzičkih datoteka na svom PC računaru koje želite da sinhronizujete. Nakon što se Vaš uređaj poveže sa programom Windows Media Player. 4.● Da biste svoj uređaj na PC računaru videli kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite sve datoteke sa podacima. pogledajte funkciju pomoći u 3. 2. Ako koristite USB kabl. Ručna sinhronizacija Da biste promenili podrazumevani režim USB veze. I Windows Media Player i Nokia Music Manager u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite su optimizovani za prenos muzičkih datoteka. priključite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite PC Suite kao režim veze. ● Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player. uspostavite vezu pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili Bluetooth veze. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. . Prenos pomoću programa Windows Media Player Upotrebite režime Prenos podataka i Medija plejer da biste preneli datoteke na kompatibilnu memorijsku karticu. izaberite Prenos podataka za režim veze. Možete videti količinu raspoložive memorije u vašem uređaju iznad Sync liste. ● Da biste koristili Nokia Music Manager iz paketa Nseries PC Suite. izaberite stavku u okviru Sync liste.

Ako nije izabrana nijedna lista numera za reprodukciju. kliknite na karticu Sync. 3. izaberite stavku Nokia Handset > Set Up Sync. Izabrane stavke će biti premeštene u okno Playlists to sync. Da biste nabavili muziku. za sinhronizaciju se bira kompletna fonoteka PC računara. Da biste započeli sinhronizovanje. pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. 1. Ukoliko u Vašem uređaju nema dovoljno Da biste pronašli još muzike u različitim kategorijama muzičkog menija. U Nokia muzičkoj prodavnici (mrežni servis) možete da tražite. kliknite na karticu Sync i izaberite opciju Stop Sync to 'Nokia Handset'. Da biste proverili dostupnost Nokia muzičke prodavnice u svojoj zemlji.Folder Muzika 5... izaberite Opcije > Pronađi u muzičkoj prod. Dostupnost i izgled podešavanja muzičke prodavnice mogu da se razlikuju. morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju.. Izaberite liste numera za reprodukciju koje želite da sinhronizujete automatski u okviru okna Available playlists i kliknite na dugme Add. tasterom miša i izaberite stavku Remove from list.nokia. posetite music.com. slobodne memorije. pritisnite i izaberite Muzika > Muz. Da biste završili konfigurisanje automatske sinhronizacije kliknite na dugme Finish. kliknite na dugme Start Sync (Započni sinhronizaciju). Nokia muzička prodavnica Da biste pristupili servisu Nokia Muzička prodavnica. Da biste aktivirali funkciju automatske sinhronizacije u programu Windows Media Player. prvo morate da se registrujete za servis. i potvrdite izbor polja pored opcije Sync this device automatically. prod. Da biste otvorili Nokia muzičku prodavnicu. Podešavanja mogu biti i prethodno definisana pa se ne mogu Podešavanja Nokia muzičke prodavnice .. 98 Ako je potvrđen izbor polja pored opcije Sync this device automatically i ako ste povezali vaš uređaj na PC računar. Automatska sinhronizacija Da biste zaustavili automatsku sinhronizaciju. 2. fonoteka u vašem uređaju će biti automatski ažurirana na osnovu liste numera za reprodukciju koje ste izabrali da sinhronizujete u okviru programa Windows Media Player. Windows Media Player automatski bira ručnu sinhronizaciju.

pri. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. da biste izabrali pristupnu tačku. a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. možda ćete biti upitani da izaberete pristupnu tačku koju ćete koristiti prilikom povezivanja sa muzičkom prodavnicom. Kada otvorite radio prvi put. Da biste započeli traženje stanica. Ako ste već sačuvali neke radio stanice. izaberite ili . Da bi FM radio ispravno funkcionisao. tač. Visual Radio servis koristi paketni prenos podataka (mrežni servis). . čarobnjak će vam pomoći da sačuvate lokalne radio stanice (mrežni servis). Folder Muzika 99 menjati. i izaberite Muzika > Radio. Da biste ručno menjali frekvencije. Slušajte radio Možete da koristite radio kao standardni FM radio sa automatskim podešavanjem i memorisanjem stanica ili sa paralelnim vizuelnim informacijama koje su u vezi sa radio programom na ekranu. izaberite ili . izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. ako podesite stanicu koja nudi uslugu Visual Radio. da biste prešli na narednu ili na prethodnu sačuvanu stanicu. Izaberite Podraz. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. izaberite Opcije > Ručno podešavanje. Pritisnite Imajte na umu da kvalitet radio programa zavisi od toga koliko određena radio stanica pokriva neku oblast. neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje. operatori i radio stanice u Vašoj oblasti možda ne podržavaju Visual Radio. Dok slušate radio možete normalno da upućujete pozive ili da odgovarate na dolazne pozive. Ako nemate pristup servisu Visual Radio. Ukoliko podešavanja nisu unapred definisana. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Zvuk iz radija se isključuje u toku aktivnog poziva. Radio FM radio prijemnik koristi drugu antenu.U muzičkoj prodavnici ćete možda moći da izmenite podešavanja tako što ćete izabrati Opcije > Podešavanja. pošto zvuk može biti preglasan. Da biste slušali radio preko zvučnika.

izaberite Opcije > Stanica > Izmeni. kao i da biste se pretplatili na servis. Da biste slušali neku sačuvanu stanicu. izaberite Opcije > Sačuvaj stanicu. prikazuje se trenutni vizuelni sadržaj. ● Trenutni region — Izaberite region u kome se trenutno nalazite. Ova opcija se prikazuje samo ako nema mreže kada se aplikacija pokrene. ● Autostart servis — Da bi se Visual Radio automatski pokrenuo kada izaberete sačuvanu stanicu koja nudi servis Visual Radio. Podešavanja Pritisnite Pratite vizuelni sadržaj Da biste pratili raspoloživi vizuelni sadržaj za podešenu stanicu. obratite se svom provajderu servisa. izaberite Opcije > Stanice. Kada je veza sa vizuelnim servisom uspostavljena. izaberite Opcije > Imenik stanica (mrežni servis). Nije Vam potrebna pristupna tačka ako aplikaciju koristite kao obični FM radio. ● Početni ton — Izaberite da li će neki ton biti reprodukovan prilikom pokretanja aplikacije. Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. Sačuvane stanice 100 Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. izaberite Opcije > Pusti u pozadini. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Muzika > Radio. Ako ID vizuelnog servisa nije sačuvan za tu stanicu. izaberite Opcije > Stanica > Startuj vizuelni servis. izaberite Opcije > Stanice.Folder Muzika Da biste se vratili u režim pripravnosti i ostavili FM radio da radi u pozadini. Izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste videli dostupne stanice na osnovu lokacije. Da biste proverili raspoloživost servisa i cene. Da biste promenili informacije o stanici. Da biste pomoću servisa Visual Radio pratili raspoloživi vizuelni sadržaj stanice. izaberite Opcije > Stanica > Slušaj. izaberite Da. izaberite ili Opcije > Startuj vizuelni servis. Da biste sačuvali trenutno podešenu stanicu u listu stanica. unesite ga ili izaberite Preuzmi da biste ga potražili u imeniku stanica (mrežni servis). ● Pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koja se koristi za data vezu. .

Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je aktiviran Nokia Podcasting. ● U slučaju prekoračenja — Definišite šta treba uraditi ukoliko preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje. ● Vreme sledećeg ažur. pritisnite izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza. pronalaziti i preuzimati podkastove i pretplaćivati se na njih. organizovati i deliti audio i video podkaste sa svojim uređajem. ● Datum sledećeg ažur. plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade. Podešavanja preuzimanja Podešavanja Preporučeni metod povezivanja je WLAN. Da biste izmenili podešavanja veze. Da biste izmenili podešavanja preuzimanja. ● Sačuvaj u — Definišite lokaciju na kojoj želite da čuvate svoje podkaste. Definišite sledeće: Pre korišćenja aplikacije Nokia Podcasting podesite svoju vezu i preuzmite podešavanja. preuzimanje (%) — Definišite veličinu memorije koja se koristi za preuzimanje podkasta. Definišite sledeće: Podešavanja veze i Folder Muzika 101 Nokia Podcasting ● Primarna pr. — Definišite datum sledećeg automatskog ažuriranja. ● Interval ažuriranja — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju. pritisnite i izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Preuzmi. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. . Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Pre korišćenja drugih veza proverite kod svog provajdera uslove i cene servisa prenosa podataka. kao i reprodukovati. Ako aplikacija Nokia Podcasting nije pokrenuta. ● URL servisa pretrage — Definišite servis traženja podkasta koji će se koristiti u pretragama. Na primer. pošto zvuk može biti preglasan. ● Maks. tačka — Izaberite pristupnu tačku da biste definisali svu Internet vezu. automatska ažuriranja se ne aktiviraju. — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja.Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete bežično tražiti. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

izaberite Opcije > Otvori Web stranicu (mrežni servis). izaberite naslov i pritisnite navigator. Da biste vratili podrazumevana podešavanja. Da biste započeli novu pretragu. Sadržaj kataloga se menja. Da biste otvorili kataloge.Folder Muzika Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podkastove može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. možete da ih preuzmete. pritisnite . Da biste otišli na Web sajt podkasta. Pretraga Vam pomaže da pronađete podkaste na osnovu ključne reči ili naslova. Pretraga Da biste poslali izabrane podkaste u drugi kompatibilni uređaj. Nakon što se pretplatite na epizode podkasta. Kad se boja foldera promeni. i izaberite 102 Da biste se pretplatili na označene kanale i dodali ih u svoje podkaste. izaberite Opcije > Opis. a ne u epizodama. . Pretraživač koristi uslugu pretrage podkasta koju konfigurišete u Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza > URL servisa pretrage. Možete da dodate podkast i tako što ćete ga izabrati. Izaberite folder željenog kataloga da biste ga ažurirali (mrežni servis). Da biste se pretplatili na podkast. izaberite Opcije > Vrati podrazum. Katalozi Da biste izvršili pretragu podkasta. obično daju bolje rezultate neko konkretan tim ili izvođač. Savet: Pretraga traži naslove i ključne reči podkasta u opisima. a zatim unesite željene ključne reči. Katalozi Vam pomažu da pronađete nove epizode podkasta na koje ćete se pretplatiti. izaberite Opcije > Pošalji. pritisnite navigator. izaberite Opcije > Nova pretraga. pritisnite Muzika > Podcasting > Imenici. izaberite Opcije > Pretplata. stanje u prikazu podešavanja. Katalozi mogu da uključuju podkaste navedene prema popularnosti ili foldere sortirane po temama. Da biste otvorili temu željenog foldera. Da biste videli detalje o podkastu. Prikazuje se lista podkasta. ponovo pritisnite navigator da biste ga otvorili. kao što su fudbal ili hip-hop. Opšte teme. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. izaberite Muzika > Podcasting > Traži.

Da biste dodali novi katalog ili folder. izaberite Podcasting > Podcasti. Da biste započeli preuzimanje. izaberite folder i Opcije > Pošalji. Da biste videli naslove pojedinih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podkasta). da biste reprodukovali celu epizodu. pretrage ili tako što unesete URL adresu možete da upravljate epizodama. > Podcasti.opml datotekom koristeći Bluetooth povezivanje. Reprodukujte podkaste i upravljajte njima Folder Muzika 103 upravljate njima. Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode. izaberite podkast i Opcije > Pusti prikaz. veličinu datoteke i vreme otpremanja. Kad se podkast preuzme u potpunosti. izaberite Podcasti > Opcije > Pusti.Da biste izmenili izabrani folder. da ih preuzimate i reprodukujete u Podcasti. Otvorite folder da biste se pretplatili na bilo koji od linkova koji ćete dodati u svoje podkaste.opml (outline processor markup language) datoteke i Urađeno. ili pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. i reprodukujete ih u podkast meniju. Kad primite poruku sa . Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je. Da biste poslali folder sa katalogom kao multimedijalnu poruku ili koristeći Bluetooth povezivanje. izaberite naslov epizode. izaberite Opcije > Uvoz OPML datoteke. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno. Da biste uvezli . URL adresu . Preuzimanje Nakon što se pretplatite na podkast. . otvorite datoteku da biste je sačuvali u folderu Primljeno u katalozima. izaberite Opcije > Izmeni. Podkasti preuzeti u potpunosti mogu da se pronađu u folderu Podcasti. izaberite Opcije > Novo > Web imenik ili Folder. izaberite naslov podkasta. Da biste videli podkaste na koje ste se pretplatili. ali se ne prikazuju dok se biblioteka ne osveži. Izaberite naslov. Da biste prikazali raspoložive epizode iz izabranog podkasta. iz kataloga. Web link ili Web katalog. izaberite Opcije > Preuzmi ili Nastavi preuzimanje.opml datoteku uskladištenu na svom uređaju. Za svaku epizodu videćete format datoteke. Da biste reprodukovali deo podkasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja. izaberite Opcije > Otvori.

izaberite Opcije > Prikaži komentare.Folder Muzika Da biste ažurirali izabrani podkast ili označene podkaste. izaberite Opcije > Pošalji. obratite se provajderu servisa. izaberite Opcije > Otvori Web stranicu. izaberite Opcije > Izmeni. označite željene podkaste i izaberite Opcije da biste odabrali željenu radnju. izaberite Opcije > Prekini ažuriranje. izaberite Opcije > Novi podcast. za novu epizodu. Da biste preuzeti podkast ili označene podkaste izbrisali sa svog uređaja. Da biste odjednom ažurirali. Da biste otvorili Web sajt podkasta (mrežni servis).opml datoteke u multimedijalnoj poruci ili preko Bluetooth veze. Da biste prekinuli ažuriranje. izbrisali i poslali grupu izabranih podkasta. 104 . Da biste se povezali na Internet radi ovoga. Ukoliko nemate definisanu pristupnu tačku ili se tokom veze za paketni prenos podataka od Vas traži da unesete korisničko ime i lozinku. Neki podkasti nude Vam priliku da sarađujete sa autorima tako što ćete komentarisati i glasati. Da biste izmenili URL izabranog podkasta. izaberite Opcije > Ažuriraj. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj. Da biste dodali novi podkast tako što ćete uneti URL adresu podkasta. izaberite Opcije > Obriši. Da biste poslali izabrani podkast ili označene podkaste u drugi kompatibilni uređaj kao .

ram ako otvorite http vezu to nje u pretraživaču. Međutim. a zatim neku od sledećih opcija: ● Prethodni snimci — Pustite jednu od poslednjih šest datoteka reprodukovanih u aplikaciji RealPlayer. Dođite do neke datoteke. Bežično strimujte sadržaj 2. Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. 1. Podešavanja RealPlayer-a Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. izaberite Opcije > Otvori.rm. U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo URL adrese tipa rtsp://.3gp. RealPlayer Za podešavanje jačine zvuka koristite taster za podešavanje jačine zvuka. RealPlayer možda ne podržava sve formate datoteka ili sve varijante formata. aparat se povezuje na dati sajt i počinje sa učitavanjem sadržaja. RealPlayer reprodukuje datoteku tipa . Taj sadržaj se ne memoriše u uređaj. Pustite video snimke Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer.Medija folder Koristeći program RealPlayer možete da reprodukujete video snimke ili da bežično strimujete medija datoteke bez prethodnog memorisanja u uređaj. Međutim. Da biste bežično strimovali sadržaj (mrežni servis). pa pritisnite navigator da biste je reprodukovali. Medija folder 105 . koji se nalazi na nekoj Web strani ili koji ste primili kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku. Da biste pustili neku sačuvanu medija datoteku. izaberite neki link za strimovanje sadržaja koji je sačuvan u Galeriji. . Mnogi provajderi servisa će zahtevati da koristite Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju podrazumevanu pristupnu tačku. RealPlayer podržava datoteke sa nastavcima (ekstenzijama) . Pre nego što se započne strimovanje živog sadržaja. ● Sačuvani snimak — Pustite datoteku sačuvanu u Galeriji.mp4 i .

izaberite Opcije > Prikaz „Omiljenog”.Medija folder Podešavanja za RealPlayer možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke. zvuke. DVD-ovima. objavljivati i praviti njihove rezervne kopije. tekstualne poruke. pretraživati. Pored toga. Da biste otvorili fleš datoteku. Da biste bili sigurni da ćete sačuvati podatke. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Lifeblog. promenite podrazumevanu pristupnu tačku ili postavite opseg portova za povezivanje. Vremenska linija se otvara i prikazuje vaše multimedijalne stavke. dođite do nje i izaberite je.nokia. Lifeblog organizuje fotografije. pa zatim nešto od sledećeg: Nokia Lifeblog ● Video — Izaberite da li će se video snimci automatski reprodukovati kad se završi njihovo reprodukovanje. Koristite Adobe Flash Player za gledanje. da biste ih slali drugima ili da biste ih objavljivali na Webu. možete da napravite rezervne kopije Nokia Lifeblog baze podataka na čvrstom disku vašeg kompatibilnog PC računara ili na kompatibilnim CDovima. Adobe Flash Player Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Flash Player. Lifeblog mobile automatski vodi evidenciju o Vašim multimedijalnim stavkama. Izaberite Opcije > Podešavanja. mrenosivom ili mrežnom disku. video snimke. Za više informacija o weblog servisima i o njihovoj kompatibilnosti sa aplikacijom Nokia Lifeblog. 106 . Aplikacija Nokia Lifeblog evidentira multimedijalni dnevnik stavki koje ste prikupili pomoću svog uređaja. Da biste otvorili svoje sačuvane omiljene sadržaje. deliti. ● Striming — Izaberite da li će se koristiti proksi server.com/lifeblog. možete da objavite stavke u svoj kompatibilni weblog (blog). tako da ih možete pregledati. Koristite Lifeblog u svom uređaju da biste pretraživali stavke. reprodukovanje ili interakciju sa kompatibilnim fleš datotekama kreiranim za mobilne uređaje. multimedijalne poruke i weblog zapise hronološkim redom. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. posetite lokaciju www.

Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Medija folder 107 Ključevi za aktiviranje Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM. da napravite rezervnu kopiju i ključa za aktiviranje i samog sadržaja. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. . Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu. Ključeve za aktiviranje je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite. uključujući i autorska prava. i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite.0 i OMA DRM 2. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. i Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja. vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom.Da biste videli ključeve za aktiviranje autorskih prava nad digitalnim delima . Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10.0. OMA DRM 1. Neki ključevi za aktiviranje sadržaja mogu da budu vezani za određenu SIM karticu. pritisnite taster izaberite Aplikacije > Mediji > Ključevi. niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. i tako zaštićenom sadržaju se može pristupati jedino ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj. Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM. Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. U glavnom prikazu izaberite jednu od sledećih opcija : ● Važeći ključevi — Vidite ključeve koji se odnose na medija datoteke ili ključeve čiji period važenja još nije započeo.

vremenski period korišćenja medija datoteke je istekao ili u uređaju postoji zaštićena medija datoteka bez ključa za aktiviranje. otvorite Diktafon u toku govornog poziva. 128. obe strane čuju tonski signal na svakih 5 sekundi. str. dođite do odgovarajućeg ključa za aktiviranje sadržaja. ● Nevažeći ključ. kao što su period važnosti kao i mogućnost slanja date datoteke. Da biste snimili telefonski razgovor. U toku snimanja. izaberite ključ za aktiviranje koji nema važnost i Opcije > Pribavi novi ključ (Web servisne poruke moraju biti omogućene). Vidite "Podešavanja poruka Web servisa". ● Ne koriste se — Vidite ključeve za aktiviranje medija datoteka koje ne postoje u uređaju. Diktafon Pritisnite Diktafon. Da biste dokupili vreme prava korišćenja za medija datoteku.Medija folder Da biste videli detaljne informacije. 108 . pa zatim pritisnite navigator. — Vidite ključeve koji nisu važeći. i izaberite Aplikacije > Mediji > Sa diktafonom možete snimati govorne podsetnice ili telefonske razgovore.

str. tapet i ikone. Aktivirana tema je označena sa . izaberite Opcije > Prikaz. kao što je promena veličine znakova. Teme koje se nalaze u kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . teme ili veličinu znakova. izaberite Tapet da biste promenili sliku u pozadini ili Ušteda energ. glavni meni. > Opšte > Personalizacija > Teme. kartici i kada ona nije ubačena. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. izaberite Preuzimanje tema (mrežni servis). Možete menjati izgled ekrana. menija. Vidite "Podešavanja personalizacije". Da biste promenili temu koja se koristi za sve aplikacije u Vašem uređaju. tonove upozorenja na poruku i ostale tonove za različite situacije. Teme Da biste otvorili vezu pretraživača i preuzeli dodatne teme. Da biste aktivirali tu temu. tonove. teme prvo sačuvajte u memoriju uređaja. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Ako želite da koristite teme sačuvane na memorijskoj Da biste prikazali neku temu pre nego što je aktivirate. na primer. menija. Da biste izmenili tapet i uštedu energije koji se pojavljuju u pasivnom režimu. Teme na memorijskoj kartici nisu na raspolaganju ako memorijska kartica nije ubačena u uređaj. izaberite Opcije > Postavi. izaberite Opšte. Personalizujte svoj uređaj 109 . Da biste promenili izgled glavnog menija. Većina opcija za personalizaciju. u Opšte ili u Prik. okruženja i grupe pozivalaca. da biste promenili uštedu energije. izaberite Prik. može se pronaći u podešavanjima uređaja. 158. Profili — podesite tonove Pritisnite Možete podešavati i prilagođavati tonove zvona. i izaberite Alatke > Profili.Personalizujte svoj uređaj Možete personalizovati svoj uređaj izmenama za pasivni režim.

Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. melodija (mrežni servis) da biste otvorili listu markera. podesiteUključeno. Da biste omogućili 3-D efekte. Dođite do parametra koji želite da promenite i pritisnite navigator da biste otvorili moguće opcije. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte. izaberite profil i Opcije > Aktiviraj. pritisnite taster "napajanje" u pasivnom režimu. Ovo . izaberite Putanja zvuka. Da biste promenili 3-D efekat koji se primenjuje za dati ton zvona. Dođite do profila koji želite da aktivirate. . 3-D tonovi Pritisnite tonovi. ● Reverberacija — Izaberite tip eha. odnosno tiši kada ste udaljeniji od njega. izaberite Preuzim. pa za opciju Izgovori ime poziv. Da biste promenili ton zvona. Savet: Da biste se prebacivali iz opšteg profila u profil bez tonskih odziva u pasivnom režimu. 110 ● Brzina putanje zvuka — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili brzinu prostiranja zvuka iz jednog pravca u drugi. U listi tonova. pritisnite i držite #. izaberite Ton zvona. pa izaberite Alatke > Alatke > 3-D Da biste menjali profil. Tonovi koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . dođite do njega i izaberite Opcije > Personalizuj. ton zvona izgleda kao da postaje glasniji. Da biste izmenili taj efekat. Pomoću 3-D tonova možete omogućiti trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. ● Dopler efekat — Izaberite Uključeno da bi tonovi zvona bili glasniji kada ste bliže svome uređaju. izaberite jednu od sledećih opcija: Ako želite da se kada uređaj zazvoni izgovori ime pozivaoca. Ime pozivaoca mora da bude sačuvano u Kontaktima. pa zatim i željeni efekat. Možete izabrati neki marker (adresu) i povezati se na neku Web stranu da biste preuzeli dodatne tonove. izaberite Opcije > Personalizuj. izaberite Opcije > Kreiraj novi. pa izaberite OK. Takođe. ton izgleda kao da je tiši. a kada se od njega udaljavate.Personalizujte svoj uređaj Da biste promenili profil. Kada prilazite uređaju. pa zatim i željeni ton. izaberite Efekti 3-D tonova zvona > Uključeno. Da biste kreirali novi profil. da biste izmenili profil.

> Opšte > Personalizacija > Pasivni režim > Dop. Izmenite režim pripravnosti ili Da biste promenili prečice za selekcione tastere ili podrazumevane ikonice prečica u režimu aktivne pripravnosti. možete da promenite sliku u pozadini za pasivni režim ili sliku koja se prikazuje kada je aktivirana ušteda energije. Da biste promenili sat koji se prikazjuje u pasivnom režimu (pripravnosti). Takođe. str. . izaberite Alatke > Podešav. izaberite Alatke > Profili > Opcije > Personalizuj > Jačina zvona. Ako omogućite 3-D tonove. Da biste preslušali ton zvona sa 3-D efektom. pasivni. Izmenite glavni meni Da biste promenili prikaz glavnog menija.Da biste podesili jačinu zvuka tona zvona. Neke prečice su možda fiksne i ne možete ih menjati. pritisnite izaberite Alatke > Podešav. 109. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim. na ton zvona će se primenjivati proširenje sterea. Vidite "Teme". izaberite Opcije > Pusti ton. u glavnom meniju izaberite Opcije > Promeni prikaz menija > Mreža ili Lista. Personalizujte svoj uređaj 111 podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. a ne izaberete nijedan 3-D efekat. Ekran u režimu aktivne pripravnosti prikazuje prečice za aplikacije i događaje iz aplikacija kao što su kalendar i plejer. pa izaberite Aplikacije > Sat > Opcije > Podešavanja > Vrsta sata. pritisnite . Da biste dopunjeni pasivni režim (aktivnu pripravnost) uključili ili isključili.

Premesti u folder ili Novi folder. a one koje koristite češće možete da premestite u glavni meni. Da biste u svom uređaju koristili animirane ikonice. izaberite Opcije > Animacija ikonice > Uključena.Personalizujte svoj uređaj 112 Da biste preuredili glavni meni. u glavnom meniju izaberite Opcije > Premesti. . Aplikacije koje ređe koristite možete da premestite u foldere.

Nemojte birati opciju Da kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Izaberite Ne da uređaj isključite. pa izaberite Aplikacije > Sat. Da biste postavili novi brzi alarm. . ažuriranje.Upravljanje vremenom Sat Sat sa alarmom Pritisnite Da biste poništili neki alarm.. Grad se prikazuje u glavnom prikazu "Sat". U prikazu „Svetski sat“ možete da pratite vremena u raznim gradovima. Ako izaberete Stop. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara Vašoj časovnoj zoni. prikazuje se . izaberite Opcije > Postavi alarm bez pon. U listu možete dodati najviše 15 gradova. a vreme u Vašem uređaju se menja prema tom odabranom gradu. Da biste alarm prekinuli za 5 minuta. i izaberite Aplikacije > Sat. Da biste postavili svoj trenutni grad. ili Da da biste mogli da pozivate i primate pozive. datum ili podešavanja tipa sata. Podesite ponavljanje ako želite. izaberite Stop. datum i časovnu zonu u Vašem uređaju (mrežni servis). Da biste otvorili prikaz svetskog sata. Da biste postavili novi alarm. skrolujte desno na karticu "Svetski sat". Da biste u listu dodali gradove. izaberite Opcije > Dodaj grad. skrolujte desno na karticu sa alarmom. uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. izaberite Opcije > Podešavanja. Kada je alarm aktiviran. Da biste pogledali svoje aktivne i neaktivne alarme. izaberite Odloži. mreže > Autom. Da biste promenili vreme. skrolujte do njega i izaberite Opcije > Postavi za trenutni grad. Svetski sat Pritisnite Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen. Brzi alarmi se postavljaju za naredna 24 sata i ne mogu se ponavljati. on će se uključiti i oglasiti alarmom. izaberite Opcije > Novi alarm. Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira vreme. Upravljanje vremenom 113 . Da biste isključili zvučni alarm. izaberite Opcije > Ukloni alarm. u podešavanjima izaberite Vreme od oper.

Otvara se stavka tipa "sastanak" i ono što unosite se upisuje u to polje. Unesite stavku u kalendar 1. Da skočite na današnji dan. 114 Da biste dodali opis stavki. Da biste prešli na određeni datum. Da biste privremeno prekinuli alarm. izaberite Tišina da isključite alarm. izaberite Opcije > Dodaj opis. Popunite sledeća polja. usaglašeno univerzalno vreme) . izaberite Opcije > Pošalji. izaberite Opcije > Podešavanja. pritisnite neki taster (1-0). izaberite Stop. pritisnite *. Za prelazak na mesečni. Ako drugi uređaj nije UTC (Coordinated Universal Time. izaberite Urađeno. ● Godišnjica — da Vas podseća na rođendane ili neke posebne datume (stavke se ponavljaju svake godine) ● Obaveza — da Vas podseća na neku obavezu koju treba izvršiti do određenog datuma Kada Vas kalendar upozorava alarmom. Da biste prekinuli alarm. dnevni ili prikaz obaveza. dođite do željenog datuma i izaberite Opcije > Nova stavka i jednu od sledećih opcija: i izaberite Aplikacije > Kalendar. Da biste postavili alarm. pritisnite #. 2. izaberite Alarm > Uključi i unesite vreme i datum alarma. sedmičnom ili mesečnom prikazu kalendara. sedmični.Upravljanje vremenom Kalendar Pritisnite 3. Da biste dodali novu stavku u kalendar. Tekst podsetnice će ostati prikazan na ekranu. izaberite Opcije > Idi na datum. Da biste sačuvali tu stavku. U prikazu "obaveze". ● Sastanak — da Vas telefon podseti na sastanak zakazan za određeni datum i vreme ● Podsetnik — da unesete neku opštu belešku za neki dan. Da biste poslali napomenu kalendara na neki kompatibilni uređaj. Prikazi kalendara Da biste promenili dan kojim počinje sedmica ili prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar. otvara se stavka tipa napomena o obavezi. Savet: U dnevnom. izaberite Odloži.

Da biste istovremeno obrisali više stavki. postavite i željenu opciju sinhronizacije stavke. vremenska informacija primljene stavke kalendara se možda neće ispravno prikazati. pa zatim izaberite Opcije > Označi kao završ. Kada kreirate neku stavku kalendara. Primarni pregled. Svoj kalendar možete da sinhronizujete sa kalendarom u kompatibilnom PC računaru koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite. Upravljajte stavkama kalendara Upravljanje vremenom 115 kompatibilan. . pređite u mesečni prikaz. Da biste neku obavezu označili kao izvršenu.Da biste izvršili izmene kalendara. izaberite Opcije > Podešavanja > Ton al.. Sedmica počinje u ili Naslov sed. dođite do nje u listi obaveza. Kalendara. pa izaberite Opcije > Obriši stavku > Do datuma ili Sve stavke. pregleda.

● Primljeno — Ovde se čuvaju primljene poruke. izaberite Opcije > Servisni zahtev u glavnom prikazu Poruka. Možete i da kreirate i memorišete sopstvene šablone. izaberite Nova poruka. Poslato — Ovde se čuvaju poruke koje su poslednje poslate. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja. ● Moji folderi — Razvrstajte poruke po folderima. Glavni prikaz aplikacije Poruke Pritisnite Da biste kreirali novu poruku. ● 116 ● Pošt. Nacrti — Ovde se čuvaju nacrti poruka koje još nisu poslate. kao što su zahtevi za aktiviranje mrežnih servisa. Možete promeniti broj poruka koje se čuvaju u ovom folderu. Izveštaji — Možete zahtevati da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi poslatih tekstualnih i multimedijalnih poruka (mrežni servis). kada se uređaj nalazi izvan zone pokrivanja mreže. Poruke sadrže naredne foldere: ● . ● ● preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mrežu (oflajn režim) pregledate prethodno preuzete poruke. osim poruka poslatih preko Bluetooth veze. možete da koristite tekstove u folderu Obrasci u Moji folderi. Info servis (mrežni servis) Vam omogućava da od svog provajdera primate poruke o raznim temama kao što su vremenska prognoza ili stanje u saobraćaju. na primer. osim e-pošte i ćelijskih info poruka. Za slanje — Poruke koje čekaju na slanje se privremeno smeštaju u folder "Za slanje".Poruke Poruke Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. sanduče — Povežite se sa svojim udaljenim poštanskim sandučetom da biste Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete. USSD komanda). Da biste uneli i svom provajderu servisa poslali servisni zahtev (tzv. pa izaberite Poruke (mrežni servis). Za podatke o raspoloživim temama kao .

. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. sačekajte da se kursor pojavi (ili se krećite udesno da biste prekinuli vreme čekanja) i unesite slovo. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči.Info poruke se ne mogu primati u UMTS mrežama. koristite tastere od 2 do 9. Vaš uređaj podržava i tradicionalni i intuitivni način unosa teksta. Da biste isključili intuitivni unos teksta za sve editore u uređaju. Poruke 117 i odgovarajućim brojevima tema. 3. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > Info servis. Na numeričkom tasteru ima više ponuđenih karaktera od onih koji su na njemu odštampani. Da biste preneli kursor u sledeći red. 2 za a. Veza za paketni prenos podataka može da onemogući prijem info poruka. Da biste uključili ili isključili intuitivni unos teksta u opštim podešavanjima. krećite se desno da biste je potvrdili ili pritisnite 0 da biste dodali razmak. Ako je sledeće slovo u reči smešteno na istom tasteru kao i prethodno. 5 za k. > Opšte > Personalizacija > Jezik > Intuitivni unos teksta. kratko pritisnite # dvaput. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo. a način unosa teksta. Tradicionalni unos teksta Pritiskajte numeričke tastere (1–9) potreban broj puta dok se ne pojavi željeni karakter. Predlog za reč se menja posle svakog pritiska na taster. Na primer. Kod intuitivnog načina unosa teksta. 4 za i. Da biste napisali željenu reč. 1. Da biste uneli razmak. Kod intuitivnog načina unosa teksta. pritisnite 0 triput. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. da biste napisali "Nokia" kada je izabran engleski rečnik. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. pritisnite 6 za N. 2. 6 za o. Intuitivni unos teksta Pišite tekst Kada pišete tekst. Kada završite pisanje reči ispravno. pritisnite 0. obratite se svom provajderu servisa. prikazuje se ako koristite ako koristite intuitivni tradicionalni način.

pritisnite 1 više puta zaredom. možete promeniti jezik pisma. Da biste obrisali karakter. pritisnite * potreban broj puta da biste jednu po jednu pogledali ponuđene reči za koje je rečnik pronašao podudaranje. Saveti za unos teksta Za prelazak sa jedne vrste slova na druga. Promenite jezik pisanja Najčešći interpunkcijski znaci na raspolaganju su na tasteru 1. idite do nje i pritisnite #.Poruke 4. nova reč će zameniti ranije dodatu reč. izaberite Napiši. ako pritisnete 6 više puta da biste došli do željenog karaktera. Vršite izmene teksta i lista 118 Da biste otvorili listu specijalnih karaktera. Ako se posle reči prikaže ?. unesite reč koristeći tradicionalni način unosa i izaberiteOK. Kada pišete tekst. . pritisnite #. Da biste ih prošli jedan po jedan. pritisnite i držite # i izaberite Umetni. Kada se rečnik napuni. Da biste umetnuli tekst u dokument. pritisnite 1. kao što su email i Web adrese. Pritisnite i držite odgovarajući numerički taster da biste uneli neki broj u režimu unosa slova. Da biste označili stavku na listi. ako pišete tekst koristeće nelatinično pismo i želite da napišete latinične karaktere. Počnite pisanje nove reči. pritisnite C. Da biste dodali neku reč u rečnik. Reč se dodaje u rečnik. te reči nema u rečniku. pritisnite i držite #. Da biste obrisali više karaktera. Savet: Da biste izabrali nekoliko specijalnih karaktera sa liste specijalnih karaktera pritisnite 5 posle svakog označenog karaktera. ako koristite tradicionalni način unosa teksta. Da biste kopirali i umetali tekst. Posle promene jezika pisanja. Ako reč nije tačna. i za to vreme skrolujte levo ili desno da biste označili tekst. dok držite # izaberite Kopiraj. a zatim * više puta zaredom. pritisnite i držite C. Na primer. moraćete da promenite jezik pisma. Da biste kopirali tekst u klipbord. Da biste promenili jezik pisma. izaberite Opcije > Jezik pisanja i neki jezik koji koristi latinicu. promena jezika pisanja će promeniti redosled karaktera. pritisnite i držite *. na primer. Ako koristite intuitivni način unosa teksta.

Slanje e-mail poruke zahteva vezu sa prenosom podataka. Proverite ograničenje veličine e-mail poruke kod svog provajdera servisa.Pišite i šaljite poruke Pritisnite Pre nego što budete mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku. pritisnite i držite # dok skrolujete gore ili dole. 122. izaberite Opcije > Ubaci ili Ubaci objekat > Obrazac. Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Multimed. Vidite "Definišite podešavanja za email". Poruke 119 Da biste označili više stavki na listi. Izaberite Nova poruka > Teks. i izaberite Poruke. U polju za poruku napišite tekst poruke. izaberite Opcije > Ubaci 4. 5. . Audio poruka da biste poslali audio poruku (multimedijalnu poruku koja sadrži jedan audio snimak) ili E-mail da biste poslali email. Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje na serveru. Da biste promenili polja koja se prikazuju. 2. poruka da biste poslali tekstualnu poruku. U polju "Za" pritisnite navigator da biste primaoce ili grupe izabrali među kontaktima ili ručno unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca. U polje "Tema" unesite predmet multimedijalne ili e-mail poruke. U folderu Za slanje možete obrisati takvu poruku ili je premestiti u folder Nacrti. a ponovni pokušaji da se pošalje Vaša e-mail poruka mogu povećati Vaš račun za telefon. 3. 1. poruka da biste poslali multimedijalnu poruku (MMS). Da biste nekoj multimedijalnoj poruci dodali medija objekat. izaberite Opcije > Adresna polja. Da biste završili izbor. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje. pritisnite *. morate pravilno da podesite parametre veze. prestanite da skrolujete i pustite #. Da biste umetnuli obrazac.) što razdvaja primaoce. str. Da biste dodali tačku i zarez (. poruka će biti ostavljena u folderu Za slanje i uređaj će povremeno pokušavati da je pošalje. uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS. Broj ili adresu možete i da kopirate iz klipborda (privremene memorije).

Da biste e-mail poruci dodali prilog. Prijemni folder aplikacije Poruke Prijem poruka Pritisnite U folderu Primljeno. 7. Vaš provajder servisa to može tako i . Da biste napravili novu sliku ili snimili audio ili video zapis za multimedijalnu poruku. izaberite Slajd. izaberite Ubaci novo > Sliku. Ova opcija se prikazuje jedino ako je za Režim kreiranja MMS-a postavljeno Sa upozorenjima ili Slobodno. označava neprikazanu i izaberite Poruke > Primljeno. Da biste videli kako ta multimedijalna poruka izgleda. Vaš uređaj neće naznačiti da li je ta poruka primljena na odredišnoj strani. Beleška ili Drugo za ostale tipove datoteka.. Da biste umetnuli novi slajd u poruku. Audio snimak. 120 Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Vidite "Podešavanja multimedijalnih poruka".Poruke 6. Audio snimak ili Video snimak. objekat > Sliku. pa izaberite Opcije > Kreiraj prezent. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake. izaberite Opcije > Ubaci > Sliku. Za više detalja u vezi servisa razmene poruka. video. 8. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Da biste poslali poruku. označava nepročitanu tekstualnu poruku. Savet: Možete da kombinujete slike. kao i karakteri pisama određenih jezika. E-mail prilozi označeni su sa . Audio snimak ili Video snimak. str. 125. audio i tekst u neku prezentaciju i da je pošaljete u multimedijalnoj poruci. Započnite sa kreiranjem multimedijalne poruke. U sklopu multimedijalne poruke možda nećete moći da šaljete video snimke u . tarifirati. obratite se svom provajderu servisa. Napomena: Vaš uređaj će možda naznačiti da je Vaša poruka poslata na broj za razmenu poruka koji je programiran u uređaju. izaberite Opcije > Pošalji ili pritisnite taster "pozovi". Video snimak. izaberite Opcije > Pogledaj.mp4 formatu ili snimke koji prelaze ograničenje veličine multimedijane poruke u datoj bežičnoj komunikacionoj mreži. zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

a označava podatke primljene preko Bluetooth veze. . možete videti sliku i poruku. obratite se svom provajderu servisa. Podaci. Web servisne poruke su obaveštenja (na primer. izaberite Prikaži. prikazuje se . tonovi zvona. izaberite odgovarajući indikator. izaberite Opcije > Preuzmi. pa pritisnite navigator. dođite do nje. Takođe. podešavanja i Web servisne poruke Kada otvorite multimedijalnu poruku ( ). Da biste videli medija objekte koji se nalaze u multimedijalnoj poruci. Da biste odgovorili na primljenu poruku. izaberite Opcije > Odgovori. Da biste pustili tu prezentaciju. izaberite njen indikator. kao što su vizitkarte. Da biste otvorili neku poruku u folderu Primljeno. prikazaće se . pa zatim odgovarajuću opciju. Poruke 121 multimedijalnu poruku. stavke kalendara i e-mail obaveštenja. izaberite Opcije > Objekti. Ako je dodat i zvuk. Možete primiti i obaveštenje da imate neku multimedijalnu poruku na čekanju u centru za razmenu MMS poruka. možete da primate i podešavanja u formi konfiguracione poruke od svog provajdera servisa ili od kompanijskog odeljenja za informatiku. Za informacije o raspoloživosti i pretplati. Da biste tu poruku otvorili. Da biste memorisali podatke iz poruke. a ako je dodat video. glavne vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili neki link. logotipi operatora. Da biste pustili audio ili video komponentu. Ako poruka sadrži neku multimedijalnu prezentaciju. izaberite Opcije. Multimedijalne poruke Važno: Poruke otvarajte obazrivo. prikazaće se . Objekti multimedija poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili PC računar. Vaš uređaj može da prima više vrsta poruka koje sadrže podatke. u režimu pripravnosti se prikazuje i 1 nova poruka. označava nepreslušanu audio poruku. Da biste pokrenuli vezu sa paketnim prenosom podataka i preuzeli poruku u svoj uređaj.Kada primite neku poruku.

166. Vidite "E-mail podešavanja". izaberite Start. tražiće se da to učinite. str. str. Savet: Koristite Čarobnjaka za podešavanja da definišete podešavanja svog poštanskog sandučeta. str. tj. Pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Čarob. bez povezivanja na mrežu. Da biste pregledali prethodno preuzete e-mail poruke u oflajn režimu. Preuzmite e-mail poruke Pritisnite sanduče. sanduče u glavnom prikazu Poruka. Kada poruke pregledate u onlajn režimu. pod. Kada otvorite poštansko sanduče u svom uređaju. u stalnoj ste vezi sa udaljenim (mrežnim) poštanskim sandučetom preko veze za prenos podataka. Da biste kreirali novu e-mail poruku. Da biste započeli kreiranje e-mail podešavanja sa vodičem. Vidite "Pristupne tačke".Poruke Poštansko sanduče Definišite podešavanja za e-mail Otvorite poštansko sanduče Pritisnite sanduče. tj. sanduče u glavnom prikazu Poruka. izaberite Da. ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. izaberite Opcije > Uspostavi vezu da biste uspostavili vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom. niste povezani na mrežu. potrebna Vam je ispravna Internet pristupna tačka (IAP) i ispravno definisana podešavanja elektronske pošte. izaberite Ne. Ako izaberete Pošt. i izaberite Poruke i poštansko 122 Ako ste oflajn. . izaberite Nova poruka > E-mail u glavnom prikazu Poruka ili Opcije > Napiši poruku > E-mail u svom poštanskom sandučetu. a da prethodno niste postavili svoj e-mail nalog. i izaberite Poruke i poštansko Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. Možete imati do šest poštanskih sandučića. 119. Kada kreirate novo poštansko sanduče. Da biste se povezali sa mrežnim poštanskim sandučetom (na serveru) i preuzeli nova e-mail zaglavlja ili poruke.. uređaj Vas pita da li želite da se povežete na mrežno poštansko sanduče (Povezati se na poštu?). Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (email). 126. Pridržavajte se uputstava koje dobijete od svog provajdera elektronske pošte i Internet provajdera. Vidite "Pišite i šaljite poruke".

I kada obrišete sadržaj poruke. Obrišite e-mail poruke i izaberite Poruke i poštansko Da biste obrisali sadržaj neke e-mail poruke u uređaju. izaberite Opcije > E-mail podešavanja > Auto. Pritisnite sanduče. pa da se zatim ponovo povežete sa sandučetom da biste ažurirali stanje. 2. Ako želite da uklonite i zaglavlje. dođite do poruke koja je markirana za Da biste obrisali e-mail iz uređaja i iz udaljenog poštanskog sandučeta. . 1.Važno: Poruke otvarajte obazrivo. 128. izaberite Opcije > Preuzmi. U Obriši poruku na:. Izabrane da biste preuzeli samo poruke koje su bile označene ili Sve da biste preuzeli sve poruke iz sandučeta. to znači da prilog nije preuzet u uređaj. izaberite Opcije > Obriši > Telefon i server. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. bićete upitani da li želite da tu poruku preuzmete iz poštanskog sandučeta. zaglavlje e-mail poruke ostaje u Vašem uređaju. Ako je ikonica priloga prigušena. Poruke 123 preuzimanje. izaberite Opcije > Preuzmi e-mail > Nove da biste preuzeli sve nove poruke. izaberite Opcije > Obriši. Da biste prekinuli vezu i čitali e-mail poruke u oflajn režimu. prvo morate da e-mail poruku obrišete u udaljenom poštanskom sandučetu. Vidite "Podešavanja automatskog preuzimanja". Da bi se e-mail poruke preuzimale automatski. otvorite poruku i izaberite polje priloga koje je označeno sa . E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar. Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. izaberite Obustavi. 3. a da je zadržite u udaljenom poštanskom sandučetu. Da biste prekinuli preuzimanje poruka. Da biste prikazali sve e-mail priloge. Da biste poništili brisanje e-mail poruke iz uređaja i sa servera. str. Uređaj prikazuje zaglavlja e-mail poruka u udaljenom poštanskom sandučetu. izaberite Opcije > Raskini vezu. Ako e-mail poruka nije preuzeta a niste povezani na mrežu (oflajn režim). Ako želite da otvorite neku e-mail poruku. izaberite Samo telefon. pritisnite navigator. Kada je veza sa udaljenim poštanskim sandučetom uspostavljena.

kreirate. izaberite Opcije > Raskini vezu. Ova podešavanja mogu već biti definisana u Vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. 2. Da biste započeli kopiranje. popunite sva polja označena sa Mora biti definis. poruka. centar za por. otvorite taj folder. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja tektualnih poruka 4. 124 ● Centri za poruke — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani. morate ih iskopirati u neki folder u Vašem uređaju. Da biste rično uneli podešavanja. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka. 3. Izaberite Opcije > Kopiraj. i izaberite Opcije > Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom Kada ste na mreži (onlajn). U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > SIM poruke. Neki ili možda čak i svi centri za razmenu poruka mogu biti već konfigurisani u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. Da biste videli poruke. Izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve da biste označili poruke. ● Kodni raspored — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored. vršite njihove izmene ili da ih brišete. i izaberite Poruke. ● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje . ili zvezdicom. ● Akt. ako je na raspolaganju. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis). Otvara se lista foldera. 1.Poruke brisanje u toku naredne veze Povrati obrisano.. da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom. izaberite Redukovana pod. Podešavanja poruka Vidite poruke na SIM kartici Pritisnite Ako želite da vidite SIM poruke. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Teks. izaberite neki folder pa zatim izaberite OK.

Pritisnite . slanje i prijem multimedijalnih poruka mogu biti skuplji. ● Režim kreiranja MMS-a — Ako izaberete Sa upozorenjima. tačka — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti kao preferentna veza. ● Preferentna veza — Izaberite vezu koja će se koristiti. ● Od. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da ● Dopusti anonimne po. Izvan svoje matične ćelijske mreže. Kada ste izvan svoje matične mreže. u matičnoj mr. poruka se briše u centru za razmenu poruka. izaberite Aut. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da se status poslate poruke prikazuje u dnevniku (mrežni servis). Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja multimedijalnih poruka ● Veličina slike — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci. — Izaberite kako želite da primate poruke. Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj ćelijskoj mreži. — Izaberite da li želite da se odbacuju poruke anonimnih pošiljalaca. centra — Izaberite da li želite da se odgovor na Vašu poruku šalje preko istog centra za razmenu tekstualnih poruka (mrežni servis). pa zatim izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka. Da se sadržaj ubacuje u poruke bez upozorenja. ● Prijem reklama — Odredite da li želite da primate multimedijalne reklamne poruke. ● Preuzimanje MMS po. ● Poruka poslata kao — Obratite se svom provajderu servisa da biste proverili da li Vaš centar za razmenu poruka može da vrši konverziju tekstualnih poruka u te druge formate. izaberite Slobodno. Poruke 125 . Vaš uređaj automatski aktivira vezu za paketni prenos podataka da bi preuzeo poruku. primate obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke poruka čeka da bude preuzeta. preko ist. ● Aktivna prist. Ako izaberete Preuzimanje MMS po. pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava.poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). > Uvek automatski. i kada ste u matičnoj mreži i kada ste izvan nje. Ako izaberete Ograničeno.. ● Bez slanja izveštaja — Izaberite da li želite da Vaš uređaj ne šalje potvrdne izveštaje o prijemu poruka. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu.

Ako ovo polje ostavite prazno. poruka se briše u centru za razmenu poruka. korisnika.● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). poštansko sanduče. sanduče. ● Server za prijem — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za prijem Vaše e-mail pošte. pa Podešav. i poštansko sanduče. izaberite Dolazna pošta. u Poštanska sandučad izaberite Opcije > Novo pošt. ● Ime poš. Poruke Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail. dođite do njega. sanduče i glavnom prikazu Poruka. preuzimanja i automatskog preuzimanja. Ovo podešavanje se ne može naknadno menjati. Izberite Poštanska sandučad i poštansko sanduče da biste promenili podešavanja veze. 126 ● Korisničko ime — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od provajdera. Podešavanja veze E-mail podešavanja Da biste iz svog uređaja uklonili neko poštansko sanduče i poruke u njemu. str. ● Tip poš. Da biste izmenili podešavanja za primljene e-mail poruke. ● Aktivna prist. 166. ● Port — Definišite neki port za datu vezu. Upravljajte poštanskim sandučićima Da biste kreirali novo poštansko sanduče. Opcije su POP3 i IMAP4. ● Lozinka — Unesite svoju lozinku. od Vas će se zahtevati lozinka kada pokušate da se povežete na svoje udaljeno poštansko sanduče. Možete imati do šest poštanskih sandučića. Da biste izabrali koje poštansko sanduče želite da koristite za slanje e-mail poruka. a zatim nešto od sledećeg: . Ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. pa pritisnite C. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. Vidite "Pristupne tačke". izaberite Poštanska sandučad. ● Bezbednost (portovi) — Izaberite opciju zaštite za veze sa udaljenim poštanskim sandučetom. izaberite Aktivno poštansko s. sandučeta — Unesite neko ime za poštansko sanduče. sandučeta — Definiše e-mail protokol koji preporučuje Vaš provajder servisa elektronske pošte. veze. tačka — Izaberite neku Internet pristupnu tačku (IAP).

Izaberite neku od narednih opcija: ● Preuzimanje e-maila — Definišite koji se delovi e-mail poruke preuzimaju: Samo zaglavlja. pa Korisnička podešav. teksta i indikatora pošte) kada se primi nova email poruka. Lozinka. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. e-mail će se slati kada postoji veza sa udaljenim poštanskim sandučetom. poštansko sanduše. Možete da koristite samo server za odlaznu poštu svog provajdera servisa. poštansko sanduše. U uređaju primaoca se prikazuje Vaše ime umesto Vaše e-mail adrese. ● Server za slanje — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za slanje Vaše e-mail pošte. ako taj uređaj podržava ovu funkciju. izaberite Odlazna pošta. ● Moja e-mail adresa — Unesite e-mail adresu koju Vam je dao provajder servisa.. veze. o nov. ● Pošalji poruku — Definišite kako se šalje e-mail poruka sa Vašeg uređaja. preuzimanja. ● Pošalji kopiju i sebi — Izaberite da li želite da se kopija e-mail poruke šalje i u Vaše poštansko sanduče. tačka. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. ● Sa potpisom — Izaberite da li želite da u svoje e-mail poruke uključite i potpis. Ako izaberete U toku sled. Bezbednost (portovi) i Port su slična onima za Dolazna pošta. ● Obav. Ograničenje veličine (POP3) ili Poruke i prilozi (POP3).Da biste izmenili podešavanja za slanje e-mail poruka. pa Podeš. a zatim nešto od sledećeg: ● Bezbedna prijava (samo za POP3) — Koristite sa POP3 protokolom radi šifrovanja slanja lozinke na udaljeni e-mail server u toku povezivanja na poštansko sanduče. Izaberite neku od narednih opcija: ● Moje ime — Unesite ovde svoje pravo ime. Izaberite Odmah da bi se uređaj povezivao na poštansko sanduče čim izaberete Pošalji poruku. Poruke 127 . e-mailu — Izaberite da li želite da primate obaveštenja (u obliku zvučnog signala. ● Obim preuzimanja — Definišite koliki broj novih e-mail poruka će se preuzimati iz poštanskog sandučeta. Aktivna prist. Podešavanja preuzimanja Podešavanja korisnika Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Podešavanja za Korisničko ime.

Podešavanja info servisa Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Info servis. Izabrani ili Drugi. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Servisna poruka. izaberite Automatski ažuriraj ili Samo u matičnoj m. o e-mailu i Preuzimanje e-maila ne mogu biti istovremeno aktivni.. . pa Auto. Podešavanja poruka Web servisa ● Obavešt. obratite se svom provajderu servisa. o e-mailu — Da bi se u Vaš uređaj automatski preuzimala zaglavlja e-mail poruka kada ih primite u svoje udaljeno poštansko sanduče. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. ● Pretplate foldera (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge foldere u udaljenom poštanskom sandučetu iz kojih će se preuzimati poruke. ● Otkrivanje tema — Izaberite da li će uređaj automatski tražiti brojeve novih tema i memorisati te nove brojeve bez imena tema u listu tema. izaberite Preuzmi poruke > Automatski.. Definišite kada i koliko često će se poruke preuzimati. u određeno vreme automatski preuzimala zaglavlja novih e-mail poruka. preuzimanje. Izaberite neku od narednih opcija: Poruke servisa. Izaberite neku od narednih opcija: Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema. ● Jezik — Izaberite jezik na kojem želite da primate poruke: Svi. Obavešt. Ako želite da podesite svoj uređaj tako da. ● Preuzimanje e-maila — Da bi se u Vaš uređaj. kada primi neku servisnu poruku. Podešavanja automatskog preuzimanja Izaberite da li želite da primate servisne poruke. izaberite Omogućeno ili Samo u matičnoj m.● Putanja IMAP4 foldera (samo za IMAP4) — Definišite putanju za foldere koji će biti prijavljeni ("pretplaćeni"). 128 Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera ● Prijem — Izaberite da li želite da primate ćelijske info poruke. automatski aktivira pretraživač i započne povezivanje na mrežu radi preuzimanja sadržaja. poštansko sanduše.

briše se najstarija poruka. Poruke 129 Druga podešavanja . Izaberite neku od narednih opcija: ● Sačuvaj poslate por. — Izaberite da li želite da se kopije poslatih tekstualnih. — Definišite koliko se poslatih poruka može sačuvati u folderu sa poslatim porukama.Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Ostalo. ● Broj sačuvanih por. ● Aktivna memorija — Izaberite u kojoj memoriji želite čuvati svoje poruke. multimedijalnih ili e-mail porukačuvaju u folderu Poslato. Kada se ta vrednost dostigne.

kao na primer lozinke. Da biste poslali DTMF tonske sekvence. pritisnite i izaberite Kontakti.Uputite poziv Uputite poziv Govorni pozivi 1. mik. izaberite Opcije > Prebaci. pritisnite taster "pozovi". Možete da koristite i navigator. izaberite željeni broj iz liste. izaberite Opcije > Pošalji MMS (samo u UMTS mrežama). ili unesite početna slova imena u polje za pretragu. pritisnite C. pritisnite * više puta. Ako ste sačivali više brojeva za jedan kontakt. Za prelazak sa jedne veze na drugu. Dođite do željenog imena. DTMF tonske Da biste aktivni govorni poziv stavili na čekanje kako biste odgovorili na drugi dolazni poziv. čak i ako je neka druga aplikacija aktivna. Da biste pozvali. izaberite Opcije > Zadrži. Pritisnite taster "završi" da biste prekinuli vezu (ili odustali od uspostavljanja veze). Pritisak na taster "završi" uvek prekida poziv. prvo izaberite Uk. Pre slanja možete da izmenite poruku ili da promenite primaoca. Pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj. pozivni broj područja (po potrebi izostavite nulu) i telefonski broj pretplatnika. Ako ste jačinu zvuka podesili na Isključi zvuk. U pasivnom režimu unesite broj telefona. 2. pritisnite * dva puta da biste uneli znak + (zamenjuje karakteristični pozivni broj za izlazak u međunarodni saobraćaj). Za međunarodne pozive. Prikazuje se lista odgovarajućih kontakata. unesite pozivni broj države.. Da biste drugom učesniku u vezi poslali sliku ili video kao multimedijalnu poruku. Unesite DTMF string ili dođite do njega pretraživanjem liste Kontakti. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. Da biste uneli znak za čekanje (w) ili pauzu (p). Da biste poslali ton. Opcije u toku poziva 3. izaberite OK. 130 Da biste uputili poziv iz modula Kontakti. . Da biste obrisali neki broj. uključujući i pozivni broj područja. Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva. izaberite Opcije > Pošalji DTMF. Pritisnite taster "pozovi" da biste poslali datoteku na neki kompatibilni uređaj (mrežni servis).

izaberite Opcije > Zameni. izaberite Alatke > Alatke > Pošt. Da biste promenili telefonski broj svoje govorne ili video pošte. Ako imate više aktivnih poziva.U toku aktivnog poziva. pasivnom režimu. pritisnite . izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. Da biste završili aktivni poziv i odgovorili na poziv koji je na čekanju. pa izaberite Govorna pošta ili Video pošt. Da biste se vratili na slušalicu. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. pa zatim izaberite OK. izaberite Opcije > Završi sve pozive. Da biste pozvali svoju govornu ili video poštu (mrežni servis. da biste zvuk usmerili na slušalice. Uputite poziv 131 sekvence možete dodati u DTMF polja u kontakt kartici. odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava. Da biste isključili zvono za sve dolazne pozive.. sanduče. poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto u podešavanjima telefona da biste preusmerili pozive. poz. da biste ga stavili na čekanje. Da biste aktivirali poziv. Odgovorite na poziv ili ga odbijte Da biste odgovorili na poziv. poruku. Izaberite Opcije > Pošalji tek. poštansko sanduče i Opcije > Promeni broj. pritisnite taster "pozovi". Ako ste povezali kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) preko Bluetooth povezivanja. Savet: Kada imate samo jedan aktivni poziv. pozivaocu možete bez odbacivanja poziva poslati tekstualnu poruku sa obaveštenjem da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv. pritisnite i držite 1 u Kada izaberete Tišina da biste isključili ton zvona nekog dolaznog poziva. . da biste zvuk usmerili sa slušalice na zvučnik. pritisnite taster "završi". izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Glasovni i video poštanski sandučići Ako ne želite da odgovorite na poziv. Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže). video pošta je na raspolaganju jedino u UMTS mrežama). Mnoge opcije koje možete koristiti u toku govornog poziva su mrežni servisi. s. pritisnite taster "pozovi" ponovo. da biste ih sve raskinuli. pritisnite taster "pozovi". izaberite Tišina. Ako aktivirate funkciju Preus.

pa izaberite Izbaci. Da biste nekog učesnika isključili iz konferencijske veze. > Telefon > Poziv > Brzo biranje.Uputite poziv Da biste konfigurisali ovu opciju i napisali standardnu tekstualnu poruku. izaberite Opcije > Konferencija > Privatno. ponovite korak 2. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Da biste pozvali novog učesnika. 1. Da biste aktivirali ovu funkciju. pritisnite taster "završi". Da biste završili na aktivni konferencijski poziv. Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. zatim izaberite Opcije > Konferencija > Dodaj konferenciji. Dođite do tastera kome želite da dodelite taj telefonski broj i izaberite Opcije > Dodeli. Pozovite prvog učesnika. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Brzo biranje telefonskog broja 132 Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijske veze. > Telefon > Poziv > Odbaci poziv SMS-om. 1 je rezervisano za broj govorne ili video pošte. Drugi učesnici mogu da nastave svoju konferencijsku vezu. Kada dobijete odgovor na novi poziv. a za startovanje Web pretraživača. Uspostavite konferencijski poziv 2. izaberite Opcije > Konferencija da biste se vratili u konferencijsku vezu. 4. izaberite Alatke > Podešav. izaberite Opcije > Konferencija. izaberite Opcije > Konferencija > Isključi učesnika. 3. izaberite Opcije > Novi poziv. Da biste u vezu uključili novog učesnika. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Brzo bir. Izaberite nekog učesnika pa izaberite Privatno. Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba. Da biste neki telefonski broj dodelili jednom od numeričkih tastera (2-9). dođite do tog učesnika. uključujući i Vas. Kada završite privatni Da biste uputili poziv iz pasivnog režima.. . pritisnite dodeljeni taster i taster "pozovi". razgovor. da biste uključili prvog učesnika u konferencijsku vezu.

tako da korisnik ne mora da snimi glasovne komande unapred. Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom. Upućivanje poziva pomoću glasovne komande Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu. Da biste završili oba poziva. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. Posle 2. Napredne glasovne komande ne zavise od glasovnih karakteristika govornika. Za prelazak sa jedne veze na drugu. uređaj bira taj broj. pritisnite taster "pozovi". Da biste započeli biranje glasom. Ako je prepoznati kontakt pogrešan. Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima. uređaj kreira glasovne komande za stavke u kontaktima i poredi izgovorenu glasovnu komandu sa njima. u pasivnom režimu. pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom. 3. pritisnite taster "završi". pritisnite i držite desni selekcioni taster. komandu. . Jasno izgovorite ime. Prepoznavanje glasa u uređaju se prilagođava glasu glavnog korisnika u cilju što boljeg prepoznavanja. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se Sada govori. > Telefon > Poziv > Poziv na čekanju (mrežni servis). pa izaberite Opcije > Pusti glas. izaberite Opcije > Spoj. ukoliko ste aktivirali čekanje poziva u Podešav. Da biste odgovorili na poziv na čekanju. Da biste povezali dolazni poziv ili poziv na čekanju sa aktivnim pozivom. otvorite kontakt karticu. Prvi poziv se stavlja na čekanje.Možete da odgovorite na poziv dok imate drugi poziv.5 sekunde. zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama. 1. a da se sami isključite iz veze. Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. Uputite poziv 133 Poziv na čekanju Glasovna komanda za neki kontakt će biti njegovo ime ili nadimak koji je sačuvan u njegovoj kontakt kartici. Da biste završili na aktivni poziv. izaberite Prebaci. Umesto toga. Biranje glasom Vaš uređaj podržava napredne glasovne komande. izaberite 2. izaberite Opcije > Završi sve pozive. odnosno nadimak memorisan na kartici kontakata.

Uputite poziv Ako je pod istim imenom memorisano više brojeva. ili izaberite Kontakti. Odbili ste slanje videa sa svog uređaja. Da biste započeli video poziv. Čak i ako ste odbili slanje videa u toku video poziva. Za to vreme se prikazuje Čeka se video slika. Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i čujete zvuk preko zvučnika. Sledeće da biste videli listu ostalih pogodaka. izaberite Alatke > Podešav. 134 Ikone Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika. Cene proverite sa svojim provajderom servisa. Pozvana strana može da odbije slanje videa ( ). Započinjanje video poziva može da potraje nešto određeno vreme. Izaberite Opcije > Pozovi > Video poziv. ako je on postavljen. možete da pratite i dvosmerni video prikaz u realnom vremenu. Ne primate video (pozvana strana ne šalje video ili ga komunikaciona mreža ne prenosi). Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo. U suprotnom. 1. ili Prekini da biste odustali od biranja glasom. pa zatim izaberite neki kontakt. U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. Video pozivi se ne mogu uspostavljati ako je aktivan drugi govorni. potrebno je da posedujete USIM karticu i da ste pokriveni nekom UMTS komunikacionom mrežom. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. u kom slučaju . zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan). ili slika koju hvata kamera Vašeg uređaja. obratite se svom provajderu telekomunikacione mreže. poziv se tarifira kao video poziv. uređaj bira prvi dostupan broj u kontakt kartici. uređaj će Vas pitati da li umesto toga želite da pokušate uspostavljanje normalnog poziva ili želite da pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva. Video poziv se može uspostaviti samo sa kompatibilnim mobilnim uređajem ili sa nekim ISDN terminalom. 2. Uputite video poziv Kada uputite video poziv (mrežni servis). Da biste mogli da upućujete video pozive. uređaj bira primarni (podrazumevani) broj. video ili data poziv. unesite broj telefona u pasivnom režimu. Primaocu video poziva prikazuje se živa video slika. Da biste umesto videa poslali statičnu sliku.

3. pritisnite taster „poziv“. izaberite Da. Da biste podesili jačinu zvuka u toku video poziva. umesto njega možete koristiti Koristite deljenje videa (mrežni servis) da biste sa svog mobilnog uređaja poslali živi video snimak ili neki sačuvani video snimak na drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva. Prikazuje se Dopustiti slanje video slike pozivaocu?. Kada primite neki video poziv. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. Da biste se vratili na sekundarnu kameru. slanje videa se ne aktivira. Ako ne želite da koristite zvučnik za govorni poziv u toku deljenja videa. prikazuje se . Da biste za slanje videa koristili glavnu kameru. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. Da biste audio vratili na zvučnik svog uređaja. Da biste zvuk usmerili na kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) koje su sa Vašim uređajem povezane preko Bluetooth veze. Da biste započeli sa slanjem žive video slike. i eventualno vidite neku statičnu sliku ili sivu pozadinsku sliku. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. Deljenje videa Kada aktivirate Deljenje videa. Da biste odgovorili na video poziv. aktivira se zvučnik. Ako ne aktivirate video poziv. Da biste završili na video poziv. Odgovorite na video poziv ili ga odbijte . izaberite Opcije > Omogući ili Onemogući i željenu opciju. pritisnite taster "završi". pritisnite taster "završi". skrolujte gore ili dole. Da biste prelazili sa prikazivanja videa na samo glasovnu komunikaciju i obratno. Umesto video slike se prikazuje sivi ekran. Da biste ovaj sivi ekran zamenili nekom statičkom slikom snimljenom kamerom svog uređaja. Opcije u toku video poziva Da biste zumirali (uvećavali ili umanjivali) sliku. izaberite Opcije > Koristi glavnu kameru. izaberite Alatke > Podešav. izaberite Opcije > Koristi sekun. Uputite poziv 135 čujete samo zvuk. kameru. Da biste završili na video poziv. i čućete samo glas pozivaoca.

Izaberite Opcije > Dodaj podatak ili Deli prikaz. Ako pozovete neku osobu da se priključi sesiji deljenja. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije u vezi mrežnih mogućnosti kao i u vezi cena korišćenja ovog servisa. za deljenje videa možete koristiti i već memorisani . u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. nema instaliranu opciju deljenja videa ili mu uređaj nije podešen za direktnu vezu osoba-osoba. Vaše mogućnosti da koristite deljenje videa zavise od dostupnosti UMTS mreže. Ako ne znate SIP adresu datog kontakta. a uređaj primaoca se ne nalazi u dometu UMTS mreže. Ne možete započeti deljenje videa ukoliko se ne nalazite unutar zone pokrivanja UMTS mrežom. Provajder servisa može da Vam pošalje podešavanja direktno u Vaš uređaj ili da Vam da listu potrebnih parametara. primalac ne zna da mu upućujete pozivnicu. 4. Otvorite kontakt karticu (ili otvorite novu karticu za tu osobu). potrebna su Vam podešavanja za osoba-osoba i UMTS vezu. ● Postarajte se da Vaš uređaj bude podešen za vezu osoba-osoba. Podešavanja za vezu osoba-osoba 136 ● Pošiljalac i primalac treba da su prijavljeni na UMTS mrežu. Da biste dodali SIP adresu u kontakt karticu. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog provajdera servisa i memorišite ih u svoj uređaj. Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom.Uputite poziv kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju). 2. Dobićete poruku o ● Postarajte se da imate aktivnu UMTS vezu i da budete u dometu UMTS mreže. Pritisnite i izaberite Kontakti. Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu). ali se glasovni poziv nastavlja. grešci u kojoj se kaže da primalac ne može da prihvati pozivnicu. Zahtevi Deljenje videa zahteva UMTS vezu. 3. uradite sledeće: 1. Da biste koristili deljenje videa morate uraditi sledeće: Podešavanja Da biste postavili deljenje videa. Da biste mogli da koristite deljenje videa. Ako započnete sesiju deljenja dok ste u dometu UMTS mreže i dođe do prelaska na GSM. sesija deljenja se prekida.

Da biste snimak reprodukovali ponovo. pritisnite taster "završi". Da biste delili neki video snimak. Ukoliko su kontak podaci za primaoca sačuvani u Kontaktima. izaberite Opcije > Pozovi. Da biste nastavili deljenje. Da biste pauzirali sesiju deljenja.Podešavanja UMTS veze Da biste podesili svoju UMTS vezu. sa pozivnim brojem države. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu koju ste prethodno dodali kontakt kartici pozvane strane. izaberite Pauza. izaberite Opcije > Pusti. izaberite željenu adresu ili broj. . Da biste sačuvali živi video koji ste delili. pa zatim izaberite OK da biste mu poslali pozivnicu. izaberite Opcije > Deli video > Uživo. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. Da biste završili na govorni poziv. Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv. 2. Delite žive video snimke ili video snimke 1. Nastaviti?. Snimak se mora konvertovati za deljenje. Ako delite neki video snimak. recimo +358 (ako to podržava provajder servisa telekomunikacione mreže). deljenje se privremeno zaustavlja. Otvara se lista video snimaka u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Da biste pogledali taj snimak. a dati kontakt ima više SIP adresa ili brojeva telefona sa pozivnim brojem države. Da biste završili sesiju deljenja. Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji. Na ekranu se prikazuje 5. unesite ručno SIP adresu i telefonski broj sa pozivnim brojem države. izaberite Stop. skrolujte nagore ili nadole. izaberite Opcije > Deli video > Snimak. ● Proverite da li su podešavanja za UMTS pristupnu tačku u Vašem uređaju podešena kako treba. Deljeni video se memoriše u folder Slike i video u Galeriji. 3. pritisnite taster "završi". izaberite Sačuvaj da biste potvrdili upitSačuvati deljeni video snimak?. Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Da biste video snimak premotali brzo unapred ili unazad. uradite sledeće: ● Obratite se svom provajderu servisa koji će sačiniti sporazum za korišćenje UMTS mreže. Kada je aktivan neki govorni poziv. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj. izaberite Nastavi. Izaberite OK. 4. Uputite poziv 137 broj telefona primaoca. Izaberite snimak koji želite da delite. Ako delite živi video.

možete da pritisnete taster "završi" da biste odbili sesiju deljenja i prekinuli govorni poziv. ● Prihvati — Aktivira sesiju deljenja. ako je to moguće. Ako postoji pokrivanje celularnom mrežom. nećete znati da ste primili pozivnicu. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnog poziva preko Vašeg provajdera mrežnog poziva (mrežne telefonije). između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnih poziva prvenstveno preko celularnih telekomunikacionih mreža. pozvoniće kada primite pozivnicu. kao što je WLAN pristupna tačka. da koristite celularne mreže za upućivanje hitnih poziva. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. Internet pozivi mogu biti uspostavljeni između računara. 138 Vaš uređaj podržava govorne pozive preko Interneta (mrežni pozivi). možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Vaš uređaj mora pokrivati mreža veze. Internet pozivi Prihvatite pozivnicu Kada Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje videa. Takođe. u dopunjenom pasivnom režimu (aktivnoj pripravnosti) izaberite Opcije > Nastavi. Sa servisom Internet poziva (mrežni servis). trebalo bi. . izaberite Stop. a Vi niste u dometu UMTS mreže. izaberite jednu od sledećih opcija: Kada primate video snimak. pre upućivanja hitnog poziva. Zbog razvijenosti i prirode celularne telefonije. Ako Vaš uređaj nije podešen na "nečujno". Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i od toga da li je Vaš provajder mrežnog poziva Da biste se povezali na servis Internet poziva. ● Odbaci — Odbija poziv. Ukoliko upućivanje hitnog poziva ne uspe preko celularne telekomunikacione mreže. Da biste završili deljenje videa. Primalac će dobiti poruku da ste odbili pozivnicu. da biste isključili ton snimka.Uputite poziv Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem. pojavljuje se pozivna poruka sa imenom ili SIP adresom pošiljaoca. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. uverite se da je Vaš celularni telefon uključen i da je spreman za upućivanje poziva. Ako Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje. Kada primite pozivnicu. pritisnite Isključi zvuk. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva.

1. Unesite ime za svoj profil i izaberite SIP profil koji ste upravo kreirali. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Da biste ručno osvežili listu. Da biste konfigurisali nove servise. > Preferentni profil. 2. > Opcije > Novi profil. pritisnite Opcije > Osveži. Ako ste izabrali automatsko prijavljivanje. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu za Internet pozive. morate kreirati profil za Internet pozive. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. Obratite se svom provajderu mrežnog poziva (telefonije) da proverite mogućnost upućivanja hitnog poziva putem Internet telefonije. Da biste izabrali servis Internet poziva za odlazne pozive ukoliko je uređaj povezan na više od jednog servisa. izaberite dostupnu mrežu sa liste i Izaberi. > Internet tel. Izaberite Proksi server > Tip transporta > Automatski.Povežite se na uslugu Internet Kreirajte profil za Internet pozive poziva Pre nego što počnete da koristite Internet pozive. Koristite ovu opciju ako Vaša WLAN pristupna tačka nije prikazana. Proverite da je Registracija podešena na Stalno. izaberite Registracija > Po potrebi i Tip transporta > UDP ili TCP u podešavanjima za SIP kada budete kreirali profil za Internet pozive. izaberite Alatke > Podešav. 4. Ako se ručno prijavljujete za servis. izaberite Opcije > Konfiguriši servis. Lista mreža se na svakih 15 minuta automatski osvežava. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. Uputite poziv 139 (telefonije) implementirao funkcionalne mogućnosti hitnih poziva. Pritisnite . 3. izaberite Opcije > Promeni servis. Izaberite Internet tel. u pasivnom režimu se prikazuje . Kada se prijavite na servis Internet poziva. Birajte Nazad sve dok se ne vratite na glavni prikaz podešavanja veze. Da biste se prijavili na servis Internet poziva ručno. Ova opcija se prikazuje samo ako postoje servisi koji nisu konfigurisani. . Vaš uređaj se automatski prijavljuje za uslugu Internet poziva. > Veza > SIP podešavanja > Opcije > Novi SIP profil i unesite tražene informacije. Da biste koristili kreirani profil za automatsko povezivanje na servis Internet poziva.

pritisnite taster bilo kog broja kada je uređaj u pasivnom režimu. izaberite Alatke > Poveziv. unesite broj telefona ili Internet adresu i pritisnite taster "pozovi". uređaj povremeno skenira WLAN mreže. svi pozivi se upućuju kao Internet pozivi. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. izaberite Opcije > Raskini vezu sa serv. Da biste podesili Internet pozive za preferentni tip za odlazne pozive. Ukoliko koristite tip automatskog prijavljivanja za WLAN mreže. izaberite Alatke > Dnevnik i tip dnevnika. Unesite adresu i pritisnite taster "pozovi". Na primer. što povećava potrošnju baterije i skraćuje njen vek trajanja. Podešavanja servisa Uputite Internet poziv Kada aktivirate funkciju Internet poziva. izaberite Tip prijave > Ručno. Da biste se povezali na servis Internet poziva koristeći skrivenu WLAN mrežu. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. > Opcije > Podešavanja i izaberite podrazumevana podešavanja ili podešavanja koja se odnose na određeni servis. Da biste prekinuli vezu sa servisom Internet poziva. izaberite Kontakti. Sačuvane mreže su označene zvezdicom u listi mreža. Kada je Vaš uređaj povezan na servis Internet poziva.Uputite poziv Da biste sačuvali mrežu na koju ste trenutno povezani. Da biste uputili Internet poziv iz dnevnika.. pritisnite . . Pritisnite . izaberite Opcije > Koristi skrivenu mrežu. tačku. Da biste uputili Internet poziv iz Kontakata. pritisnite . izaberite Podrazum. izaberite Opcije > Sačuvaj prist. > Internet tel. izaberite Tip prijave > Automatski. tip poziva > Internet poziv. u Kontaktima dođite do željenog kontakta i izaberite Pozovi > Opcije > Internet poziv. moći ćete da upućujete Internet pozive sa svih aplikacija sa kojih možete da upućujete i regularne govorne pozive. Da biste u pasivnom režimu uputili Internet poziv. Da biste se automatski prijavili na servis Internet poziva. Da biste se ručno prijavili na servis Internet poziva. 140 Da biste uputili Internet poziv na adresu koja ne počinje cifrom. a zatim pritisnite # na nekoliko sekundi da biste očistili ekran i prebacili uređaj sa unosa brojeva na unos slova.

izaberite Opcije > Poništi merače. Da biste videli telefonske brojeve propuštenih. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije. izaberiteSačuvane pris. pa izaberite Opcije > Da biste videli količinu poslatih i primljenih podataka u toku paketne razmene podataka. Obriši listu. Dnevnik Da biste videli približna trajanja dolaznih i odlaznih poziva. i izaberite Alatke > Dnevnik. . i tako dalje.Da biste definisali podešavanja koja se odnose na ovaj servis. i izaberite Alatke > Dnevnik. Da biste obrisali jednu od lista. izaberite Paketni prenos. Na primer. izaberite Trajanje poz. izaberite Prethodni. Uputite poziv 141 Da biste pogledali mreže koje ste sačuvali za servis Internet poziva i mreže koje je pronašao servis Internet poziva. Paketni prenos podataka Pritisnite Da biste obrisali listu svih prethodnih poziva. Za ovo Vam je potrebna šifra blokade. dođite do nje. pa pritisnite C. tač. Ova opcija je dostupna samo ako je u uređaj instaliran dopunski modul softvera za odgovarajući servis. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. otvorite odgovarajuću listu. otvorite željenu listu. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže.. primljenih i upućenih govornih poziva.. Trajanje poziva Pritisnite Dnevnik čuva informacije u vezi sa istorijom komunikacije uređaja. Prethodni pozivi Pritisnite Da biste obrisali merače trajanja poziva. i izaberite Alatke > Dnevnik. možda za svoje veze za paketni prenos podataka plaćate na osnovu količine poslatih i primljenih podataka. servisa. izaberite Izmeni podeš. Da biste obrisali neku stavku. zaokruživanja računa. Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije. u glavnom prikazu prethodnih poziva izaberite Opcije > Obriši prethodne.

tekstualnu poruku. veze za prenos podataka i WLAN veze koje Vaš uređaj registruje. Izaberite Da da to potvrdite. 142 Da biste trajno obrisali kompletan sadržaj dnevnika. Podstavke. Savet: U detaljnom prikazu možete da kopirate broj telefona u klipbord. pritisnite C. kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos paketa podataka. Ako izaberete Bez dnevnika. Da biste postavili trajanje dnevnika. izaberite Opcije > Razdvoji i filter. . Da biste neki nepoznati broj iz dnevnika dodali u svoje kontakte. skrolujte udesno. Da biste u brojaču paketnih podataka videli koliko je podataka preneto i koliko su određeni prenosi podataka trajali. kompletan sadržaj dnevnika. izaberite Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika. na primer. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče. događaj. Da biste obrisali samo jedan događaj iz dnevnika prethodnih poziva. a zatim da ga nalepite u. da biste filtrirali dnevnik. centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka. tekstualne poruke. i izaberite Opcije > Vidi detalje. izaberite Opcije > Sačuvaj u Kontakte.Uputite poziv Prikaz svih komunikacionih događaja Ikonice u dnevniku su sledeće: Dolazni Odlazni Pritisnite i izaberite Alatke > Dnevnik > Prethodni. listu prethodnih poziva i izveštaje o dostavi poruka. Propušteni komunikacioni događaji Da biste otvorili opšti dnevnik gde možete pratiti sve govorne pozive. dođite do neke dolazne ili odlazne komunikacije koja je označena sa Pak. trajno se brišu. Izaberite Opcije > Kopiraj broj. izaberite Opcije > Obriši dnevnik. lista prethodnih poziva i izveštaji o dostavi poruka. upisuju se kao jedna komunikacijska stavka.

pa zatim izaberite Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj minijaturu. Na ekranu se prikazuje lista kontakata čija imena počinju tim slovima. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj da biste Kontakti (imenik) 143 . 1. Memorišite i vršite izmene imena i brojeva 2. pa izaberite Kontakti > Opcije > Novo ime. Možete i da nekoj kontakt kartici dodelite poseban ton ili melodiju zvona ili minijaturnu sliku. Kada Vas data kontakt osoba poziva. pa izaberite Urađeno. Popunite polja koja želite. pa izaberite Opcije > Izmeni. minijatura. izaberite Opcije > Dodaj grupi (prikazuje se samo ako ste već kreirali neku grupu). koristiti Nokia Contacts Editor koji se nalazi u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite. izaberite je i zatim pritisnite C.Kontakti (imenik) U Kontaktima možete čuvati i ažurirati kontakt podatke. otvorite tu kontakt karticu. Da biste neki kontakt dodali nekoj grupi. Da biste nekoj kontakt kartici dodali sličicu. prikazuje se ta sličica. Da biste vršili izmene kontakt kartica. pa zatim Opcije > Pripada grupama. kao što su telefonski brojevi. dođite do kontakt kartice koju želite da izmenite. Da biste proverili kojim grupama pripada neki kontakt. Upravljajte imenima i brojevima Da biste obrisali neku kontakt karticu. Da biste obrisali više kontakt kartica odjednom. Savet: Da biste dodavali i vršili izmene kontakt kartica. Željeni kontakt možete da potražite i tako što ćete uneti početna slova imena u polje za pretragu. Pritisnite . kućne adrese ili e-mail adrese svojih kontakata. izaberite taj kontakt. Možete takođe i da kreirate kontakt grupe što Vam omogućava da tekstualne i e-mail poruke šaljete većem broju primalaca istovremeno.

Kontakti (imenik)

označili željene kontakt kartice i pritisnite C da bi ste ih obrisali.

Da biste poslali podatke o kontaktu, izaberite karticu koju želite da pošaljete, Opcije > Pošalji i željenu opciju.

Dodajte ton zvona kontaktima
Pritisnite

Da biste preslušali glasovnu komandu dodeljenu nekom kontaktu, izaberite kontakt karticu, pa zatim Opcije > Pusti glas. komandu.

Primarni brojevi i adrese
Kontakt kartici možete da dodelite primarne, podrazumevane, brojeve i adrese. Tako, kada kontakt ima više brojeva telefona i adresa, možete da pozivate ili šaljete poruke na neki od brojeva ili adresa. Primarni, podrazumevani, broj se koristi kada se koristi glasovno biranje. 1. U listi konatakata izaberite neki od njih. 2. Izaberite Opcije > Primarni. Pritisnite , pa izaberite Kontakti.

1. Pritisnite navigator da biste otvorili neku kontakt karticu ili idite u listu grupa i izaberite neku kontakt grupu. 2. Izaberite Opcije > Ton zvona. Otvara se lista tonova zvona.

Da biste definisali ton zvona za neki kontakt ili za neku grupu, učinite sledeće:

, pa izaberite Kontakti.

Kada Vas ta osoba ili član grupe zove, uređaj se oglašava izabranim tonom zvona (ako se broj pozivaoca šalje sa pozivom i ako ga Vaš uređaj prepozna). Da biste uklonili ton zvona, izaberite Primarni ton iz liste tonova zvona.

3. Izaberite ton zvona koji želite da koristite za dati kontakt ili za članove izabrane grupe.

4. Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.

3. Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite Dodeli.

144

U kontakt kartici primarni broj ili adresa su podvučeni.

Da biste kopirali pojedinačna imena i brojeve sa SIM kartice u svoj uređaj, pritisnite i izaberite Kontakti > Opcije > SIM kontakti > SIM imenik, imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u Kontakte.

Kopirajte kontakte

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat. Da biste videli imena i brojeve koji se nalaze u SIM kartici, izaberite Opcije > SIM kontakti > SIM imenik. U modulu SIM imenik možete da dodajete, menjate ili kopirate brojeve i kontakte, kao i da iz njega upućujete pozive.

SIM imenik i drugi SIM servisi

Kada je aktivirano fiksno biranje, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Kada koristite fiksno biranje, veze za paketni prenos podataka nisu moguće, osim za slanje tekstualnih poruka preko veze za paketni prenos podataka. U tom slučaju, broj centra za razmenu poruka kao i broj primaoca mora da se nalaze u listi fiksnog biranja.

Upravljajte grupama kontakata
Kreirajte kontakt grupe
1. U Kontaktima skrolujte desno da biste otvorili listu grupa. 2. Izaberite Opcije > Nova grupa. 3. Napišite ime za grupu, ili koristite podrazumevano, primarno ime, pa izaberite OK. 4. Izaberite grupu, pa zatim Opcije > Dodaj članove. 5. Dođite do nekog kontakta, pa pritisnite navigator da biste ga označili. Da biste dodali

Da biste videli listu brojeva za fiksno biranje, izaberite Opcije > SIM kontakti > Kontakti fiks. biranja. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ga SIM kartica podržava.

Da biste sa svog uređaja mogli da pozivate samo izabrane brojeve, izaberite Opcije > Aktiviraj fiksno bir.. Neophodan Vam je PIN2 kod da biste aktivirali ili deaktivirali fiksno biranje, kao i da biste izvršili izmene kontakata za fiksno biranje. Ukoliko nemate ovaj kod, šifru, obratite se svom provajderu servisa. Da biste u listu brojeva za fiksno biranje

Kontakti (imenik)
145

Da biste kopirali kontakte u svoju SIM karticu, u Kontaktima, izaberite imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u SIM imenik ili Opcije > Kopiraj > U SIM imenik. Kopiraju se samo polja kontakt kartice koja podržava Vaša SIM kartica.

dodali nove brojeve, izaberite Opcije > Novi SIM kontakt. Za ove funkcije potreban Vam je PIN2 kod.

Kontakti (imenik)
146

Da biste promenili ime neke grupe, izaberite Opcije > Preimenuj, unesite novo ime i izaberite OK.

6. Da biste dodali kontakte u grupu, izaberite OK.

više članova, ovaj korak ponovite za svaki kontakt koji želite da dodate.

Uklonite članove iz neke grupe

1. U listi grupa, izaberite grupu koju želite da izmenite.

2. Dođite do željenog kontakta, pa zatim izaberite Opcije > Ukloni iz grupe. 3. Da biste uklonili kontakt iz grupe, izaberite Da.

txt formatu. Quickpoint podržava prikazivanje Microsoft PowerPoint 2000. posetite www.txt. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata.doc. XP i 2003 prezentacija koje su sačuvane u .ppt i .ppt formatu. Quickpoint ili Quickmanager koristite navigator da biste otišli do kartice. kada otvorite datoteku. Nisu podržane sve Quickword podržava prikazivanje Microsoft Word 97. Otvara se lista dostupnih datoteka u formatima . Quickword Quickpoint Koristeći Quickword svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Word izvorne dokumente.com za više informacija.xls. pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Quickoffice. Nisu podržani svi formati i funkcionalne mogućnosti. Ukoliko imate problema sa Quickword.xls. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. Da biste otvorili Quickword. Quicksheet.doc i .com. Quicksheet. 2000. Quickpoint ili Quickmanager. . izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. Podrška Vam je na raspolaganju i slanjem e-mail poruke na adresu supportS60@quickoffice. kada otvorite datoteku. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft PowerPoint prezentacije. Ažuriranje se naplaćuje. XP i 2003 dokumenata koji su sačuvani Folder Kancelarija 147 .doc. 2000. Qucksheet podržava prikazivanje Microsoft Excel 97. Da biste ažurirali Quicksheet u verziju koja podržava izmene. u . Quicksheet Koristeći Quicksheet.Folder Kancelarija Quickoffice Koristeći aplikaciju Quickoffice možete da prikazujetedokumente formata . Da biste koristili aplikaciju Quickoffice. . XP i 2003 tabelarnih dokumenata koji su sačuvani u .txt. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Excel izvorne dokumente.ppt i .xsl formatu. . Ažuriranje se naplaćuje.quickoffice. Koristeći Quickpoint. . Apple Macintosh nije podržan. Da biste ažurirali Quickword u verziju koja podržava izmene.

pretraživati tekst u dokumentima. Da biste napisali belešku. 148 Savet: Da biste obrisali više beležaka. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj i te beleške. Pritisnite . 2. Da biste obrisali belešku. pritisnite C. Da biste ažurirali Quickpoint u verziju koja podržava izmene. Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja za sinhronizaciju neke poruke. a zatim pritisnite C. . kao što su veličina zuma prikazi strana. počnite unosom teksta. kada otvorite datoteku. Za ova preuzimanja možete plaćati preko telefonskog računa ili kreditnom karticom. Ažuriranje se naplaćuje. uključujući i ažurne i poboljšane verzije. Da biste slali poruku na druge kompatibilne uređaje. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Konvertor. U polju sa tipovima mera izaberite kategoriju mera koju želite da koristite. Da biste otvorili neku belešku. kao i slati PDF datoteke koristeći e-mail. dođite do nje.Folder Kancelarija varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. menjati podešavanja. kao i ostale korisne aplikacije. U prvom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere koju želite da konvertujete. Koristeći Quickmanager možete da preuzimate softver. Konvertor Sa konvertorom može pretvarati veličine iz jedne jedinice u drugu. Beleške Sa aplikacijom PDF reader možete čitati PDF dokumente na ekranu svog uređaja. Editor beležaka automatski se otvara. 1. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Beleške. Quickmanager Adobe PDF Reader Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Adobe PDF. izaberite Opcije > Pošalji. pa pritisnite navigator. izaberite Opcije > Sinhronizacija. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. Izaberite Počni da biste započeli sinhronizaciju ili Podešavanja da biste definisali podešavanja za sinhronizaciju poruke. Konvertor je ograničene preciznosti i može doći do grešaka u zaokruživanju.

1. i dekodirani podaci se prikazuju na ekranu. Kurs osnovne valute je uvek 1. URL linkova.bcr formatu u folderu Sačuvani podaci. e-mail adresama i telefonskim brojevima. izaberite Opcije > Podešavanja > Aktivna memorija. postavljati. Izaberite Vrsta > Valuta > Opcije > Kursevi valuta. izaberite Opcije > Sačuvaj. Pre nego što budete mogli da sprovodite konverzije valuta. Da biste sačuvali skenirane podatke. U prvom polju sa iznosom unesite vrednost koju želite da konvertujete. Pritisnite . morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju. kao i menjati podešavanja. Podesite da se barkod uklopi u veličinu ekrana. Da biste izabrali memoriju u kojoj će se čuvati informacije. dodavati jednu ili više komprimovanih datoteka ili imenike u arhivu.zip datoteke. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Barkod. morate izabrati osnovnu valutu i kurs. Folder Kancelarija 149 3. Ovi kodovi mogu da sadrže podatke o URL linkovima. Podaci se čuvaju u . u vrhu ekrana se prikazuju ikonice različitih linkova. Drugo polje sa iznosom se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost. brisati ili menjati lozinku za zaštićenu arhivu. na primer nivo kompresije i kodiranje imena datoteke. Barkod čitač . telefonskih brojeva i e-mail adresa onako kako se oni nalaze u dekodiranom sadržaju.4. U narednom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere u koju želite da izvršite konverziju. Napomena: Kada promenite osnovnu valutu. Zip menadžer Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Zip. Kod prikaza dekodiranih podataka. Da biste skenirali barkod izaberite Skeniraj barkod. Sa Zip menadžerom možete kreirati nove arhivske datoteke da biste čuvali komprimovane . Podešavanje osnovne valute i kursa Koristite aplikaciju Barkod čitača za dekodiranje različitih vrsta kodova (kao što su kodovi u časopisima). 2. Aplikacija pokušava da skenira i dekodira kodni zapis. 3.

Folder Kancelarija 150 Uređaj se vraća u pasivni režim rada zbog uštede napajanja ukoliko čitač barkoda ne može da se aktivira ili ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 1 minuta. Da biste koristili dekodirane informacije izaberite Opcije a zatim željenu radnju. . 4.

izaberite Opcije > Memorija > Sačuvaj. Da biste pogledali poslednji sačuvani rezultat. Kalkulator izvodi operacije po redosledu unošenja.Folder Aplikacije Pritisnite . Možete pogledati detalje o instaliranim aplikacijama.sisx Instalirajte samo softver koji je namenjen za Vaš uređaj: Nokia N82. Rezultat proračuna ostaje u polju editora i može se koristiti kao prvi broj sledećeg proračuna.jad ili . Da biste sačuvali rezultate računanja.. Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.sis ili . Folder Aplikacije 151 . Izlaskom iz aplikacije Kalkulator ili isključivanjem uređaja Da biste preuzeli rezultate iz memorije u koristili ih u novom računanju.jar ● Druge aplikacije i softver pogodan za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke . izaberite Opcije > Memorija > Preuzmi. Kalkulator memorija se ne briše. pa izaberite Aplikacije > Kalkulator. Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani rezultat u memoriji. Pritisnite aplik. Sa Menadžerom aplikacije možete pogledati softverske pakete instalirane u Vašem uređaju. Možete pronaći poslednji sačuvani rezultat sledeći put kada otvorite aplikaciju Kalkulator. pa izaberite Aplikacije > Men. Proizvođači softvera često navode zvanični broj modela ovog proizvoda: Nokia N82-1. Da biste računali. Unesite drugi broj proračuna i izaberite =. U mapi sa funkcijama pritisnite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje. ukloniti aplikacije i definisati podešavanja za aplikaciju. Menadžer aplikacija U svoj uređaj možete da instalirate dva tipa aplikacija i softvera: ● J2ME aplikacije bazirane na Java tehnologiji sa oznakama tipa datoteke . izaberite Opcije > Poslednji rezultat. unesite prvi broj proračuna. .

kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. Ove podatke ćete dobiti od isporučioca ili proizvođača aplikacije.Folder Aplikacije Instaliranje aplikacija i softvera označava . Ako za prenos datoteka koristite Microsoft Windows Explorer. ● Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku postojeće aplikacije.jar datoteka.jar datoteke možda će biti potrebno da unesete korisničko ime i lozinku za pristup serveru. broj verzije. poreklo ili proizvođača aplikacije. izaberite Opcije > Vidi detalje.. označava da aplikacija nije kompletno označava da je aplikacija instalirana. 152 Da biste prikazali detalje sigurnosnog sertifikata aplikacije. ● Da biste videli tip aplikacije. pa 1. Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije. ili otvorite poruku u Poruke > Primljeno koja sadrži instalacionu datoteku. datoteku sačuvajte na komatibilnu memorijsku karticu (lokalni disk). Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. prvobitno stanje možete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. kao što je Bluetooth. Da biste našli neku instalacionu datoteku. uređaj će tražiti da je preuzmete. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem neke druge metode povezivanja. preuzete u toku pretraživanja ili poslate u sklopu multimedijalne poruke. Pre instaliranja. Za preuzimanje . koristite modul Nokia Application Installer iz paketa Nokia Nseries PC Suite. Da biste neku aplikaciju instalirali u svoj uređaj. pritisnite i izaberite Aplikacije > Men. . Ili pretražite memoriju uređaja ili kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) u Menadžeru datoteke.sisx aplikaciju. aplik. uradite sledeće: Za instaliranje Java aplikacija neophodna je odgovarajuća . a instalirana na memorijskoj kartici.sis ili . označava Java aplikaciju. Ako je nema. Vidite "Rad sa sertifikatima". obratite pažnju na sledeće: Instalacione datoteke mogu biti prenete u Vaš uređaj iz kompatibilnog računara. str. uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije. tražiće se da je izaberete. u Detalji: dođite do Sertifikati. Da biste instalirali aplikaciju ili softver. 161. Ako nije definisana pristupna tačka za datu aplikaciju. izaberite Vidi detalje.

Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije. U toku instaliranja uređaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. Vidite "Menadžer datoteka". Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije. Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. str.sis) ostaju u memoriji ovog uređaja. U ostalim aplikacijama dođite do instalacione datoteke i izaberite je da biste započeli instaliranje. Izaberite Da da to potvrdite. U Menadžeru aplikacije izaberite Opcije > Instaliraj. pa je izaberite. Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu. koristeći paket Nokia PC Suite napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom PC računaru. zatim koristeći menadžer datoteka uklonite te instalacione datoteke iz memorije uređaja. ona je instalirana u folder Aplikacije u glavnom meniju. Folder Aplikacije 153 2. ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja. možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. on može prestati da funkcioniše. Uklonite aplikacije i softver . nađite je u meniju.. Ako uklonite softverski paket.Da biste startovali neku instaliranu aplikaciju. izaberite Opcije > Vidi protokol. uređaj Vam prikazuje odgovarajuće upozorenje. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat. tu poruku obrišite u prijemnom sandučetu modula Poruke. Ukoliko za aplikaciju nije definisan neki podrazumevani folder. pa izaberite Aplikacije > Men. pa izaberiteOpcije > Ukloni.sis datoteka prilog neke poruke. Te datoteke mogu Ako se neki drugi softverski paket oslanja na uklonjeni paket. . instalacione datoteke (. da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. i kada. Ako je . Ako softver uklonite. 155. Pritisnite aplik. više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu. Da biste videli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad. Dođite do nekog softverskog paketa. Pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa za više detalja.

Podešavanja . ● Onlajn provera sert. U glavnom prikazu Menadžera aplikacije dođite do neke aplikacije i izaberite Opcije > Otvori da biste promenili podešavanja koja se odnose na datu aplikaciju. pa izaberite Aplikacije > Men. ● Primarna Web adresa — Postavite podrazumevanu adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata. ● Instalacija softvera — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom. Izaberite Opcije > Podešavanja.Folder Aplikacije Pritisnite aplik. Neke Java aplikacije mogu da zahtevaju da pošaljete poruku ili da se povežete na mrežu preko određene pristupne tačke da biste preuzimali dodatne podatke ili komponente. — Izaberite da biste proverili onlajn sertifikate pre instaliranja neke aplikacije.. pa zatim nešto od sledećeg: 154 .

. Kompatibilna memorijska kartica je možda već ubačena u Vaš uređaj. Kada se memorijska kartica ponovo formatira. izaberite Opcije > Premesti u folder ili Kopiraj u folder. pritisnite i izaberite Alatke > Men. izaberite Opcije > Detalji o memoriji. izaberite Opcije > Detalji memorije. ukoliko je dostupna. Da biste povratili informacije sa kompatibilne memorijske kartice u memoriju telefona. Unesite tekst kriterijuma pretrage koji odgovara imenu datoteke. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve. a nekima je potrebno formatiranje. Da biste pronašli datoteku. izaberite Opcije > Rekonst. otvara se prikaz memorije uređaja ( ). dat. Pojedine memorijske kartice se isporučuju već formatirane. Uređaj će vas obavestiti ako nemate dovoljno slobodnog prostora za rezervnu kopiju.. Da biste pretraživali datoteke i foldere u memoriji. obratite se svom prodavcu. Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka.tel. Skrolujte desno da biste otvorili prikaz memorijske kartice ( ). izaberite Opcije > Kopiraj mem. Da biste premestili ili kopirali datoteke. Alatka „Memorijska kartica“ Pritisnite Memorija. Da biste napravili rezervnu kopiju informacija iz memorije uređaja na kompatibilnoj memeorijskoj kartici. izaberite Opcije > Nađi i memorije u okviru koje želite da tražite. sa kartice. svi podaci na njoj se trajno gube.Folder Alatke Menadžer datoteka Kada otvorite Menadžer datoteka. Da biste označili datoteke. Folder Alatke 155 . i izaberite Alatke > Alatke > Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka.

Izbegavajte dugačke nazive. Profil sinhronizacije sadrži potrebna podešavanja da biste mogli da sinhronizujete podatke u svom uređaju sa i izaberite Alatke > Sinhroniz. kada se glavni korisnik uređaja promeni. Glasovne komande Pritisnite komande. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. Vidite "Biranje glasom". str. pa zatim unesite Da biste promenili podešavanja glasovne komande. i izaberite Alatke > Alatke > Gl. izaberite Opcije > Podešavanja. 156 . Glasovna komanda je naziv aplikacije (odnosno profila) prikazane u listi. 133. Sync Pritisnite Aplikacija Sync Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški. za glas.Folder Alatke Da biste formatirali memorijsku karticu. Da biste isključili sintisajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na odabranom jeziku. izaberite Opcije > Preslušaj. kalendara ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu. pritisnite i držite desni selekcioni taster i izgovorite glasovnu komandu.. izaberite Ukloni mod. Da biste dodali drugu glasovnu komandu koja se može koristiti za pokretanje aplikacije. u glavnom prikazu aplikacije Glasovne komande izaberite Opcije > Nova aplikacija. Da biste aktivirali napredne glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila. U glavnom prikazu aplikacije Sync možete videti različite profile sinhronizacije. izaberite Opcije > Formatizuj karticu i Da da biste potvrdili. Podešavanja sinhronizacije možete da primite i kao specijalnu tekstualnu poruku. Memorijska kartica isporučena sa vašim uređajem ne mora da se formatira. morate otvoriti aplikaciju Glasovne komande u folderu Profili. Da biste koristili funkcionalnu mogućnost naprednih glasovnih komandi. skraćene nazive i akronime. uređaj kreira glasovne komande za aplikacije i profile. novu glasovnu komandu u vidu teksta. izaberite Opcije > Promeni komandu. izaberite Sintesajzer > Isključeno. Za upravljenje uređajem možete koristiti napredne glasovne komande. dođite do nje. na primer. Da biste dodali više aplikacija u listu. Da biste "stečeno umeće" prepoznavanja glasa (modifikacije za glasovne karakteristike korisnika) vratili u prvobitno stanje.

izaberite Opcije pa zatim neku od narednih opcija: ● Počni konfiguraciju — Povežite se na server i primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. kao i druga podešavanja koja koriste aplikacije u Vašem uređaju. Ova konfiguraciona podešavanja mogu da sadrže podešavanja veze. ● Novi profil servera — Kreirajte profil servera. . pa pritisnite C. izaberite Opcije > Sinhronizuj. Da biste obrisali neki profil servera. dođite do njega. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete primati od svog provajdera servisa ili od službe za informatiku svoje firme. izaberite Obustavi.. da biste kreirali novi profil servera ili da biste videli ili radili sa postojećim profilima servera. Folder Alatke 157 podacima eksterne baze podataka na nekom serveru ili u nekom kompatibilnom uređaju. Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka. Koristite Menadžer uređaja da biste se povezali na neki server i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. Menadžer uređaja Pritisnite uređ.Da biste sinhronizovali podatke. Dođite do nekog profila servera. i izaberite Alatke > Alatke > Men.

str. Vidite "Glasovne komande". Podešavanja personalizacije Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Svetlosni senzor može da utiče na to da ekran treperi pri slabom osvetljenju. ● Dobrodošlica ili logo — Dobrodošlica ili logotip je kratko pojavljuju svaki put kada uključite uređaj. > Opšte > Personalizacija. ● Ušteda enegije posle — Izaberite vremenski period posle kojeg se aktivira ušteda energije. ● Veličina znakova — Podesite veličinu teksta i ikonica na ekranu. Vidite "Teme". komande otvara podešavanja aplikaciju Glasovne komande. režima pripravnosti i opštih funkcija mogućnosti svog uređaja. Tonovi vam omogućava da promenite tonske odzive kalendara. Izaberite Primarni da se koristi podrazumevana slika. Možete vršiti izmene podešavanja ekrana. Teme vam omogućava da promenite izgled ekrana. str. na Ekran U opštim podešavanjima možete urediti opšta podešavanja za svoj uređaj ili ih vratiti na fabrička podešavanja. ● Svetlosni senzor — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. pa možda nećete moći da ih menjate. ● Trajanje osvetljenja — Izaberite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje. str. . sata i trenutno aktivnog profila. 113. Opšta podešavanja Možete da podesite podešavanja vremena i datuma u satu. 156.Podešavanja Podešavanja Neka podešavanja su možda već postavljena od strane Vašeg provajdera servisa. 109. Vidite "Sat ". ● Rotiraj ekran — Promenite podešavanja za automatsko rotiranje ekrana. U većini aplikacija. Tekst da biste napisali tekst dobrodošlice ili Slika da biste izabrali neku sliku iz Galerije. takođe. 158 Glas. ekran se automatski rotira kada se prebacujete između režima protreta i pejzažnog režima.

> Opšte > Proširenje. Rečnik intuitivnog unosa teksta nije na raspolaganju za sve jezike. režima — Ako je uključen režim aktivne pripravnosti.Pasivni režim osnovu položaja uređaja. ● Jezik telefona — Promenite jezik jezik ekrana u svom uređaju. pasivni — Aktivirajte prečice za aplikacije u pasivnom režimu (režimu pripravnosti). dop. 22. Izaberite neko proširenje. Jezik Podešavanja koja su na raspolaganju zavise od tipa proširenja. Neki konektori za prošitrenja daju podatke koja je vrsta proširenja na njih priključena. možete dodeliti prečice sa tastature za različite pokrete navigatora. Automatski bira jezik automatski na osnovu podataka na SIM kartici. računanjima. izaberite prečice aplikacije za koje želite da se pojave u režimu aktivne pripravnosti. korisnički interfejs. Ovo utiče na to koji su karakteri dostupni pri unosu teksta i rečnik za intuitivni način unosa teksta. pas. ● Intuitivni unos teksta — Isključite ili uključite intuitivni način unosa teksta za sve editore u svom uređaju. Podešavanja 159 . Podešavanja proširenja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Dop. automatsko rotiranje se ponovo aktivira. Ovo utiče i na format datuma i vremena. ● Jezik pisanja — Promenite jezik pisanja. uređaj se restartuje. ● Logo operatora — Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ste prethodno primili i sačuvali logotip operatora komunikacione mreže. Vidite "Prikaži indikatore". str. kao i na separatore korišćene u. Izaberite Isključeno ako ne želite da se logotip prikazuje na ekranu. Nakon što promenite jezik za ekranske tekstove. Promena podešavanja za jezik telefona ili za jezik pisma odražava se na sve aplikacije u Vašem uređaju i važi sve do njihove naredne promene. pa zatim nešto od sledećeg: ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite određeno kompatibilno proširenje. naprimer. ● Prečice — Dodelite neku prečicu selekcionim tasterima u pasivnom režimu. držite uređaj u uspravnom položaju. Kada izađete iz aplikacije. Da biste se osigurali da će automatsko rotiranje funkcionisati. Automatsko rotiranje neće funkcionisati ako u okviru aplikacije promenite podešavanja rotiranja ekrana na ručno. Ako je isključen režim aktivne pripravnosti. ● Apl.

● Filter treperenja — Da biste poboljšali kvalitet prikaza na ekranu svog TV prijemnika. Ako zaboravite PIN šifru ili PIN2 šifru. tel. Ovi kodovi mogu da sadrže samo cifre od 0 do 9. kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje. izaberite TV izlaz. ● TV sistem — Izaberite analogni sistem koji je kompatibilan sa Vašim TV prijemnikom. Ako je za tip zvona izabrano Jedan pisak ili Bez zvona. opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira. Ako zaboravite šifru blokade. obratite se svom provajderu servisa. možete da definišete vreme do autoblokade.Vidite "Pristupni kodovi". obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. pritisnite levi selekcioni taster. — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja. PIN2 kod i Šifra blokade — Možete da promenite šifru blokade. vremenski Izbegavajte korišćenje pristupnih kodova koji su slični brojevima službe za pomoć. zaklj. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sva proširenja. ● Svetla — Izaberite da li svetla ostaju uključena ili se gase posle isteka određenog vremenskog perioda. njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja. a zatim nešto od sledećeg: ● PIN kod zahtev — Kada je aktiviran. 16. ● PIN kod. Da biste promenili podešavanja TV izlaza. izaberite Uključen. Filter treperenja možda neće ukloniti treperenja na svim TV ekranima.● Automatski odgovor — Izaberite da li želite da uređaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. > Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica. tas. tj. str. ● Vreme do aut. Podešavanja TV izlaza ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite Nokia Video komunikacijski kabl. — Izaberite da li će se tastatura zaključavati posle određenog vremenskog perioda nekoriščenja uređaja. PIN i PIN2 kod. a zatim *. ● Vreme do autoblok. ● Veličina TV ekrana — Izaberite odnos dimenzija za TV: Normalan ili Widescreen za TV prijemnike sa pejzažnim ekranom. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica. . Podešavanja Podešavanja bezbednosti Telefon i SIM kartica Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. 160 Savet: Da biste ručno zaključali ili otključali tastaturu.

autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. mada bi trebalo da je važeći. Uređaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice. ● Potvrda SIM servisa — Možete da podesite uređaj tako da prikazuje poruku o potvrdi prilikom korišćenja servisa SIM kartice (mrežni servis). Skrolujte udesno da biste videli listu ličnih sertifikata. ● Zatvorena grupa kor. Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera. Rad sa sertifikatima Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Da biste isključili vreme autoblokade. Digitalni sertifikati nisu garancija zaštite. . Otvara se lista komandi. izaberite Isključeno. SIM kart. — Možete podesiti svoj uređaj da zahteva šifru blokade kada se ubaci nova. u Vašem uređaju. sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme. ● Zaklj. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu. — Možete da definišete grupu osoba koje Vi možete zvati i koje mogu zvati Vas (mrežni servis). oni služe samo da potvrde poreklo softvera. Sertifikati su vremenski ograničeni. > Opšte > Bezbednost > Rad sa sertifikatima. pritisnite taster "napajanje".Savet: Da biste ručno blokirali uređaj. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi". ako postoje. Podešavanja 161 period posle kojeg se uređaj automatski zaključava. kod prom. Digitalne sertifikate treba koristiti kada želite da se povežete na onlajn bankarske ili druge sajtove. Izaberite Blokiraj telefon. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog opasnog softvera. U glavnom prikazu za rad sa sertifikatima možete videti listu sertifikata ovlastilaca koji su memorisani Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese ispravna šifra blokade. ili na udaljeni server radi obavljanja radnji koje podrazumevaju prenos poverljivih podataka. nepoznata SIM kartica. kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate.

dođite do njega. ● Instaliranje aplikac. dođite do njega. Promena podešavanja prihvatanja 162 Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. dođite do nekog sertifikata i izaberite Opcije > Detalji sertifikata. pa zatim izaberite Opcije > Podeš.: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo nove Java™ aplikacije. Obratite se izdavaocu sertifikata. prihvatanja. Da biste proverili detalje sertifikata. prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste odabrani sertifikat. > Opšte > Fabrička podeš. Da biste videli detaljne informacije o zaštitnom modulu. . > Opšte > Bezbednost > Zaštitni modul. Kada otvorite detalje sertifikata. Na primer: ● Symbian instalacija: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo novog softvera za Symbian operativni sistem. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. pa zatim izaberite Opcije > Detalji zaštite. Vratite početna podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.Podešavanja Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. ● Sertifikat oštećen — Sertifikat se ne može koristiti. ● Sertifikat nije prihvaćen — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat.. Zaštitni modul Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pregled detalja sertifikata – proverite autentičnost Dođite do željenog profila. Da biste videli ili izvršili izmene zaštitnog modula (ako je na raspolaganju). Zavisno od sertifikata. pa pritisnite navigator. ● Sertifikat istekao — Period važenja datog sertifikata je istekao. Izaberite Opcije > Promeni da biste promenili vrednost. proverava se valjanost sertifikata i može se pojaviti jedno od narednih obaveštenja: U autentičnost nekog servera možete biti sigurni samo kada su "potpis" i period važenja serverskog sertifikata provereni. ● Sertifikat još uvek ne važi — Period važenja datog sertifikata još nije započeo. ● Internet: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje servere.

Podešavanja 163 Neke vrednosti možete vratiti na prvobitne vrednosti. U podešavanjima telefona možete uređivati podešavanja u vezi sa telefonskim pozivima i mrežom. Za to Vam je potrebna šifra blokade. izaberite Server pozicioniranja. nećete biti upozoreni. ● Integrisani GPS — Koristite integrisani GPS prijemnik na svom uređaju. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). > Telefon > Poziv. Podešavanja poziva Server za pozicioniranje ● Slanje svog broja — Možete izabrati da se broj Vašeg telefona prikazuje (Da) ili ne prikazuje (Ne) osobi koju pozivate. Server za pozicioniranje je možda već podešeen od strane Vašeg provajdera servisa i možda nećete moći da menjate podešavanja. ● Zavisno od mreže — Koristite informacije sa celularne mreže (mrežni servis) Da biste definisali pristupnu tačku i server za pozicioniranje za A-GPS. ● Poboljšani GPS — Koristite Assisted GPS (A-GPS). ali se pojavljuje obaveštenje o propušteni pozivima. na Int. ● Inter. Podešavanja telefona . ● Upozor. poziv na čekanju — Izaberite Aktivirano da biste bili obavešteni o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ili ovo podešavanje može da postavi provajder servisa kada sklapate sporazum o korišćenju (Određuje mreža) (mrežni servis). uređaju će možda trebati nešto duže da se uključi. > Opšte > Pozicioniranje. Ovo nema uticaja na dokumenta i datoteke. Podešavanja pozicioniranja Metode pozicioniranja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.Po resetovanju. mreža će Vas obavestiti o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. ● Poziv na čekanju — Ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju (mrežni servis). ● Bluetooth GPS — Koristite kompatibilni ekterni GPS prijemnik preko Bluetooth veze. Ako izaberete Isključeno. poziv — Izaberite Uključeno da biste upozoreni u vezi sa dolaznim Internet pozivima. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi).

● Prikaži trajanje poziva — Aktivirajte ovu opciju ako želite da se u toku poziva prikazuje njegova dužina. ● Odbaci poziv SMS-om — Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku o razlogu neodgovaranja na poziv. možete da izaberete da se umesto toga prikazuje neka statična slika. Ako izaberete Linija 2. Podešavanja Preusmeravanje poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. tastera "napajanje" i "završi". poziva. ● Brzo bir. Za detaljnije informacije. Bez obzira na odabranu liniju. ● Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja. — Izaberite Uključeno i brojeve telefona dodeljene tasterima s brojevima (od 2 do 9) možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera. a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis. ● Promena linije — Da biste sprečili mogućnost promene linije (mrežni servis). Preusmeravanje poziva Vam omogućava da preusmerite dolazne pozive na svoju govornu poštu ili na neki drugi broj telefona. izaberite Internet poziv. ako to podržava Vaša SIM kartica. osim levog i desnog selekcionog tastera. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . izaberite Onemogući. dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. pritisnite taster "završi". umesto njega se započinje regularan govorni poziv. Ako nije dostupan servis Internet poziva. izaberite Da. ● Slika u video pozivu — Ako se u toku video poziva ne šalje živi video. odnosno dve telefonske linije. Savet: Za prelazak sa jedne linije na drugu. Kada je izabrana linija 2. Vidite "Brzo biranje telefonskog broja". pritisnite i držite # u pasivnom režimu. ● Auto. Da biste zaustavili automatsko ponovno pozivanje. > Telefon > Preus. pon.164 ● Podraz. — Izaberite Uključeno i možete se javiti na dolazeći poziv kratkim pritiskom na bilo koji taster. ● Odgovor svakim tast. obratite se svom provajderu servisa. nećete moći da upućujete pozive. str. ● Tekst poruke — Napišite tekst koji će se slati kao tekstualna poruka kada odbacite poziv. biranje — Izaberite Uključeno i Vaš uređaj će posle neuspelog biranja pokušavati još najviše 10 puta da uspostavi vezu. tip poziva — Da biste podesili Internet pozive za podrazumevani tip odlaznih poziva. Za promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra. . 132. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka.

Ako izaberete Duo režim. GSM mreža je u pasivnom režimu (pripravnosti) označena sa . Istovremeno može biti aktivirano više opcija preusmerenja poziva. neophodna Vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od svog provajdera servisa. kao i vrstu preusmeravanja. uključite ili isključite Zabrana anonimnog poziva. Podešavanja mreže .Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Da biste promenili ova podešavanja. uključujući i data pozive. Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine. Zabrana poziva utiče na sve pozive. UMTS mreža je . > Telefon > Mreža. uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. Kada su svi pozivi preusmereni. Zabrana govornih poziva Zabrana Internet poziva ● Mrežni režim — Izaberite koju ćete mrežu koristiti. ili proverite da li je opcija aktivirana (Proveri status). Izaberite željenu opciju zabrane poziva. Ova opcija se prikazuje samo ako je podržava provajder bežične telefonije. > Telefon > Zabrana poziva. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). uređaj će automatski birati GSM ili UMTS mrežu zavisno od parametara mreže i sporazuma o romingu između provajdera servisa bežične telefonije. Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom celularnom mrežom. ● Izbor operatora — Izaberite Automatski da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite Ručno da biste ručno birali mrežu iz liste. Zabrana poziva Zabrana poziva (mrežni servis) omogućava Vam da ograničite upućivanje i primanje poziva Vašim uređajem. Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto. Roming sporazum je sporazum između dva ili više provajdera kojim se omogućava korisnicima Podešavanja 165 Izaberite koje vrste poziva želite da preusmerite. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . označena sa Da biste izabrali da li su dopušteni anonimni pozivi sa Interneta. pa je uključite (Aktiviraj) ili isključite (Poništi).

ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija. kao što je GPRS u GSM mrežama. U podešavanjima veze možete uređivati pristupne tačke i druga podešavanja veze. Vidite "USB". ● Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet Data veze i pristupne tačke 166 Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis). Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama. Vidite "Podešavanja". Takođe možete uređivati podešavanja za Bluetooth povezivanje u aplikaciji Bluetooth povezivanja. obratite se svom provajderu servisa. U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži. veza za prenos podataka ostaje aktivne u toku govornih poziva. Podešavanja Podešavanja veze Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza). o ćeliji — Izaberite Uključeno da biste podesili svoj uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka. U UMTS mreži. kao što su naredne: ● MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka Takođe. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. Možete da definišete različite pristupne tačke. možete da koristite i WLAN veze. pa je moguće da nećete moći da . str. ● Prikaz inf. u istom trenutku može biti aktivno više veza za prenos podataka i pristupne tačke mogu da dele data vezu. 88. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa.jednog provajdera korišćenje usluga ostalih provajdera. neophodna je neka pristupna tačka. str. Takođe možete uređivati podešavanja za kablovsku prežu za prenos podataka u aplikaciji USB. Pristupne tačke Kreirajte novu pristupnu tačku Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > Pristupne tačke. 85.

● Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa. vršite njihove izmene ili da ih brišete. izaberite Opcije > Nova pristupna tačka. Vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga eventualno aktivira za Vašu SIM karticu. Ostala polja mogu ostati prazna. ● Početna strana — Zavisno od toga koju pristupnu tačku podešavate. kreirate. Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka. ● Autentikacija — Izaberite Bezbedna da biste uvek slali svoju lozinku šifrovanu ili Normalna da biste svoju lozinku slali šifrovanu kada je to moguće. ili označena crvenom zvezdicom. osim ako Vaš provajder servisa ne zahteva suprotno. Da biste kreirali novu pristupnu tačku. Pristupne tačke za paketni prenos podataka . izaberite Da. Savet: Internet pristupnu tačku u bežičnoj LAN mreži možete da kreirate koristeći WLAN čarobnjak. Izaberite Opcije > Napredna podešav. Da biste izvršili izmene neke pristupne tačke. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. ● Traži lozinku — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku. Zavisno od odabranog tipa data veze. ● Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa. upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka. ● Ime konekcije — Unesite neko opisno ime za vezu. ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju. ● Nosilac podataka — Izaberite tip veze za prenos podataka. izaberite Opcije > Izmeni. da biste promenili sledeća podešavanja: Podešavanja 167 ih menjate. Popunite sva polja označena kao Mora biti definis.označava pristupnu tačkuza paketni prenos podataka. ● Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke dobijate od svog provajdera servisa. označava zaštićenu pristupnu tačku. na raspolaganju će biti određeni parametri. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. označava WLAN pristupnu tačku. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka.

Pridržavajte se instrukcija provajdera servisa WLAN mreže.1x. ● Režim WLAN mreže — Izaberite Adhok da biste kreirali adhok mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke. Ista podešavanja moraju biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. ● Ime WLAN mreže — Izaberite Unesi ručno ili Traži imena mreže. WLAN pristupna tačka nije potrebna. Ako izaberete neku postojeću mrežu. ako to zatraži Vaš provajder servisa. izaberite Podeš. ● DNS adresa — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. ● Tip autentikacije — Izaberite Otvorena ili Deljena za tip autentikacije (potvrđivanja autentičnosti) Vašeg uređaja i WLAN pristupne tačke. WLAN zaštite. 168 ● Aktivni WEP ključ — Izaberite broj WEP (wired equivalent privacy.1x i WPA/WPA2 . Podešavanja zaštite za WEP Podešavanja zaštite za 802. U adhok mrežama. ● Br. i WPA funkcije se mogu koristiti jedino ako ih mreža podržava. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. 802. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. ● Režim zaštite WLAN-a — Izaberite koji tip enkripcije se koristi: WEP. Ako izaberete opciju Otvorena mreža. ● Adresa proksi ser. ● IP adresa telefona (samo za IPV4) — Unesite IP adresu svog uređaja. Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite. — Unesite adresu proksi servera. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) ključa. svi uređaji moraju da koriste isto Ime WLAN mreže. ● Podešav. — Unesite broj porta proksi servera. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže. Možete da kreirate do četiri WEP ključa. neće se koristiti nikakva kripto zaštita. Režim WLAN mreže i Režim zaštite WLAN-a se definišu na osnovu podešavanja uređaja (hardverske) pristupne tačke. WEP ključa — Unesite WEP enkripcija (dužina knjuča). WEP.1x (ne za sve adhok mreže) ili WPA/WPA2. ● Status mreže — Definišite da li se prikazuje ime mreže. Format WEP ključa (ASCII ili Heksadecimalni) i WEP ključ (podatke WEP ključa u izabranom formatu). 802.● Tip mreže — Izaberite koji će Internet protokol prenositi podatke sa Vašeg uređaja i na njega. porta proksi ser. Podešavanja WLAN Internet pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.

IP adresu podmrežne maske. ● Pristupna tačka — Ime pristupne tačke je potrebno kada želite da svoj uređaj koristite sa Podešavanja 169 ● WPA/WPA2 — Izaberite način autentikacije: EAP da biste koristili EAP (extensible authentication protocol – proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul iliPSK ključ da biste koristili lozinku. ● Veza za paketni pr. Ako izaberete Po potrebi. ● PSK ključ — Unesite lozinku. izaberite Definiše korisnik. . > Veza > Paketni podaci. ● IPv6 podešavanja — Definišite tip DNS adresa. Ako nema pokrivanja komunikacionom mrežom za paketni prenos podataka. — Unesite podešavanja po instrukcijama svog provajdera servisa. Započinjanje samog korišćenja veze za paketni prenos podataka (recimo. podrazumevani mrežni prolaz i IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. ● Br. ● Ad hok kanal (samo za Adhok) — Da biste broj kanala (1 do 11) uneli ručno. ● Režim samo WPA2 — Samo uređaji sa omogućenim WPA2 mogu uspostaviti vezu u ovom režimu. Izaberite Opcije > Napredna podešavanja. — Unesite adresu proksi servera. Dovršite odgovarajuća podešavanja: ● Adresa proksi ser. uređaj će koristiti paketni prenos podataka samo kada startujete neku aplikaciju ili proceduru koja to koristi. Podešavanja paketnog prenosa podataka Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. — Ako izaberete Čim ima signal i nalazite se u mreži koja podržava paketni prenos podataka. uređaj se prijavljuje na mrežu za paketni prenos podataka.Napredna WLAN podešavanja ● Podešavanja EAP mo. Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka. pa zatim nešto od sledećeg: ● IPv4 podešavanja — Unesite IP adresu svoga uređaja. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. porta proksi ser. za slanje i prijem e-mail poruka). Ista lozinka mora biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. uređaj će povremeno pokušavati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. — Unesite broj porta za proksi server.

Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u . formi specijalne tekstualne poruke. možete da vidite. Skupove ovih podešavanja. Podešavanja bežičnih LAN mreža ● Prikaži dostupn. paketu vel. > Veza > APN kontrola. izaberite Opcije > Novi profil. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. WLAN — Izaberite da li će se u režimu pripravnosti prikazivati kada je na raspolaganju neka bežična LAN mreža. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > SIP podešavanja. izaberite koliko često će uređaj tražiti (skenirati) raspoložive bežične LAN mreže i shodno tome ažurirati indikator. brišete i kreirate u SIP podešavanjima. ● Prist. brzine — Omogućite ili onemogućite HSDPA (mrežni servis) u UMTS mrežama. WLAN postavljeno Da. Podešavanja pouzdanog servera možete da primite i od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke. profile. kao što je deljenje videa. > Veza > Bežični LAN. SIP podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Podešavanja Internet poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Da biste kreirali novi profil za internet pozive. > Veza > Internet tel.. Ova podešavanja možete da vidite. Kontrola imena pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > Konfiguracije. Koristeći servis kontrole imena pristupne tačke možete kontrolisati (ograničavati) veze sa paketnim prenosom podataka i dopuštati da Vaš 170 SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol. izaberite Opcije > Napredna podešavanja. Ne preporučuje se vršenje izmena naprednih podešavanja bežične LAN mreže. izaberite Opcije > Izmeni. Konfiguracije Da biste videli napredna podešavanja.Podešavanja kompatibilnim računarom kao modem za paketni prenos podataka. ● Traži mreže — Ako je za Prikaži dostupn. Da biste uredili postojeći profil. menjate i brišete u konfiguracijama.

izaberite Opcije. Podešavanja aplikacija Da biste izvršili izmene nekih aplikacija u svom uređaju.Da biste servis kontrole pristupne tačke uključili ili isključili. > Aplikacije. Obratite se svom provajderu servisa za ovu šifru. . u svakoj aplikaciji. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. pa zatim i odgovarajuću opciju. Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako Vaša SIM kartica podržava servis kontrole pristupne tačke. takođe možete izabrati Opcije > Podešav. ili da biste izmenili dopuštene pristupne tačke. Za promenu ovih opcija Vam je potrebna PIN2 šifra. Podešavanja 171 uređaj koristi samo određene pristupne tačke za paketni prenos podataka. Da biste uredilipodešavanja.

nseries. komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa. ili ih uopšte niste dobili. P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod? O: Proverite da li su zaštitni prozori objektiva kamere čisti.com/support . Da biste zatvorili Muzički centar. Takođe se uverite da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 . Vidite "Pozicioniranje (GPS)". To je normalna pojava. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. Da biste zatvorili aplikaciju. P: Zašto se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle tačke. P: Zašto su slike "zamrljane"? O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite. O: Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana. obratite se svom provajderu komunikacione mreže. P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje? P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu? 172 O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. dođite do nje i pritisnite C . Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. Ako zaboravite šifru blokade.Rešavanje problema Rešavanje problema Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju. O: Pritisnite i držite . 60. GPS prijemniku. ili neke nedostaju kod svakog uključivanja uređaja? P: Zašto moj uređaj ne može da uspostavi GPS vezu? O: Iz ovog uputstva za korisnike saznajte dodatne informacije o GPS-u. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod. posetite strane podrške za proizvod na adresi www. na primer. a ne znak neispravnosti. str. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. satelitskim signalima i lokacijama.

P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže. 49152. P: Zašto na svom uređaju ne mogu da vidim svoj kompatibilni PC računar u kućnoj mreži. 49152. pa je ponovo uključite. P: Zašto drugi uređaj ne može da vidi datoteke uskladištene u mom uređaju u kućnoj mreži? O: Ako je drugi uređaj povezan sa Vašim uređajem. 81. Vidite "Podešavanja veze". 166. Ako veza još uvek ne funkcioniše. Pritisnite i izaberite Alatke > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno.P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu? O: Uverite se da ste konfigurisali podešavanja kućne mreže. restartujte svoj kompatibilni PC računar i svoj uređaj. Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju. . Proverite u podešavanjima fajervol aplikacije da je dopušten saobraćaj na sledećim portovima: 1900. da je u Vašem uređaju uključeno deljenje sadržaja. mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom? Rešavanje problema 173 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka. proverite da li ona dozvoljava da server kućnih medija koristi spoljnu vezu (možete da dodate server kućnih medija u listu izuzetaka u svojoj fajervol aplikaciji). U tim slučajevima. O: Isključite WLAN vezu na svom kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. str. 49153 i 49154. kao i da je drugi uređaj UPnP kompatibilan. vezu možete da prekinete koristeći drugi aparat ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu. P: Šta mogu da učinim ako moja veza sa kućnom mrežom prestane da funkcioniše? O: Moguće je da pristupna tačka WLAN mreže koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). Vidite "Bežična LAN mreža". O: Ako na svom kompatibilnom PC računaru koristite neku fajervol aplikaciju. Neki uređaji WLAN pristupne tačke imaju ugrađen fajervol. 49153 i 49154. uverite se da fajervol u hardverskoj pristupnoj tački ne blokira saobraćaj na sledećim portovima: 1900. Ako ovo ne pomogne. str. Uverite se da su WLAN podešavanja identična u Vašem uređaju i na kompatibilnom PC računaru. rekonfigurišite podešavanja bežične LAN mreže i u kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju.

1. tražite. Takođe možete da uskladištite podatke na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za prenos podataka. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. WLAN > Nikada. adresa. režimu pripravnosti. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini. mreže koje su na raspolaganju. pošaljite slike na svoju e-adresu. podesite vreme u Traži mreže. Da biste povećali interval skeniranja u pozadini. O: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona. ili pošaljite datoteke u kompatibilni uređaj koristeći Bluetooth vezu. izaberite Kontakti i izmenite kontakt karticu. upotrebite Nokia Nseries PC Suite da biste napravili rezervnu kopiju svih podataka na kompatibilnom računaru. Međutim. Da biste sačuvali promene. kao i da se povezujete na njih kao obično. P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku? 174 O: Uređaj će možda pokušati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. izaberite Prikaži dostupn. Ako izaberete Ručno. Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini: P: Kako mogu da sačuvam podatke pre nego što ih obrišem? O: Da biste sačuvali podatke. pritisnite Nazad. ili da ređe skenira. možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira. još uvek možete da ručno skenirate. i Ručno da bi centar za razmenu multimedijalnih poruka sačuvao poruke koje će biti kasnije preuzete. ili Isključeno da biste zanemarili sve dolazne multimedijalne poruke. Pritisnite . 3. 2. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. WLAN mreže koje su na raspolaganju. niti email adresa. P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada uređaj stalno iznova započinje vezu za prenos podataka? . Da biste smanjili utrošak energije. pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Preuzimanje MMS po. > Veza > Bežični LAN.Rešavanje problema P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju? O: WLAN u Vašem Nokia uređaju isključuje se kada ne pokušavate da se povežete ili kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. WLAN se isključuje između tih skeniranja u pozadini. a zatim ih sačuvajte na svom računaru.

dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi telefonski broj. pogledajte funkciju pomoći za Nokia PC Suite ili posetite strane Nokia podrške. koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis). uređaj ne uspostavlja mrežne veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka. Rešavanje problema 175 . isključite uređaj. O: Uverite se da imate najnoviju verziju paketa Nokia Nseries PC Suite. P: Zašto imam problema pri povezivanju uređaja sa PC računarom? P: Da li mogu svoj uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem? O: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem. Ako izaberete Isključeno. Ukoliko ovo ne pomogne. > Veza > Paketni podaci > Veza za paketni pr. kao i da je ona instalirana i pokrenuta na Vašem kompatibilnom PC računaru. Međutim. Za dodatne informacije o načinu korišćenja paketa Nokia Nseries PC Suite. Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna. > Po potrebi.primićete obaveštenje kad se pojavi nova multimedijalna poruka koju možete da preuzmete u centru za razmenu multimedijalnih poruka. a zatim je ponovo uključite. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Ne izlažite bateriju kratkom spoju. kao što je novčić. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet. Kada se punjač ne koristi.) To može da se desi. napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima. smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Ako se ne koristi. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. spajalica ili pero. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač. baterija koristi prvi put. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima. isključiti ga. . zamenite bateriju. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt. pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. (Izvodi su metalne tračice na bateriji. recimo. čak i kada je baterija potpuno napunjena. Punjenje i pražnjenje 176 Ako je baterija potpuno prazna. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. eventualno će biti potrebno priključiti punjač. ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme. zamenjena. može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv. iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Kada se nova. potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti. Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.Informacije o bateriji Informacije o bateriji Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici.

a iz drugog ugla. treba da vidite 1. ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. 1. Da biste proverili da li ste dobili originalnu Nokia bateriju. U slučaju takvog curenja. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična. U slučaju da dođe do curenja baterije. iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dve ruke koje se spajaju. logotip "Nokia Original Enhancements". uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija Uspešno izvršavanje ovih koraka ne predstavlja potpunu garanciju za autentičnost baterije. originalna Nokia baterija. Ne odlažite ih kao kućni otpad. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj. kupite je od ovlašćenog Nokia distributera i ispitajte hologramsku etiketu prateći sledeće korake: 2. 3 odnosno 4 tačke na svakoj od tih strana. Kada iskosite hologram po levoj. odmah vodom isperite oči ili kožu. Odnesite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. ili zatražite medicinsku pomoć. Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija.Ne rasklapajte i ne secite baterije. Šta ako baterija nije autentična? Informacije o bateriji 177 Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. donjoj i gornjoj strani. molimo da je ne koristite. vratite bateriju prodavcu. desnoj. 2. Kada gledate hologram na etiketi. Ako se autentičnost ne može potvrditi. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da dovede do lošeg rada i oštećenja uređaja i njegovih proširenja. Utvrdite autentičnost holograma .

Informacije o bateriji 178 Da saznate više o originalnim Nokia baterijama. .com/battery.nokia. posetite www.

čistu i suvu tkaninu. ● Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja. rastvarače za čišćenje. modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji. ● Za čišćenje sočiva. protresate ili udarate. izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.Čuvanje i održavanje Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. ● Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu. ● Uređaj nemojte da ispuštate. ● Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije. niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. senzora rastojanja i senzora osvetljenja. da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature. Atmosferske padavine. ● Uređaj održavajte suvim. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod. vlaga. Neodobrene antene. kao što su sočiva kamere. ● Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. kao što su kontakti i napomene kalendara. ● Ne bojite uređaj. ● Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite. ili jake deterdžente. Ako se uređaj pokvasi. ● Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Čuvanje i održavanje 179 . ● Punjače koristite u zatvorenom prostoru. kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima. koristite meku. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike. ● Ne upotrebljavajte uređaj.

baterije i punjači moraju biti odloženi na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka. Informacije o odlaganju možete dobiti od prodavca. nacionalnih organizacija koje apeluju na odgovornost proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva. kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa. lokalnih vlasti nadležnih za odlaganje otpada.nokia. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.com. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.Čuvanje i održavanje 180 ● Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja. bateriju. Za detaljnije informacije pogledajte Ekološku izjavu (Eco-Declaration) za proizvod ili informacije koje se odnose na određenu državu na lokaciji www. literaturi ili pakovanju vas podseća da u Evropskoj uniji svi električni i elektronski proizvodi. Znak za recikliranje na proizvodu. . punjač kao i na sva proširenja. isključite ga i izvadite bateriju. Odlaganje Vratite proizvode na lokaciju za odlaganje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim odstranjivanjem otpada. Ove sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno.

Radno okruženje Medicinski uređaji Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju uz uho ili kada je odvojen od tela najmanje 2. Obezbedite da se ova rastojanja poštuju sve dok se prenos ne dovrši. kopča za pojas ili držač. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto Rad svih radiopredajnih uređaja. Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva.2 cm (7/8 inči). U nekim slučajevima. ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Deca se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.3 cm (6 inči) između bežičnog uređaja i usađenog medicinskog uređaja.Dodatne informacije o bezbednosti Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Za slanje datoteka ili poruka. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. kako bi se izbegle Dodatne informacije o bezbednosti 181 . kao što je pejsmejker ili usađeni srčani defibrilator. kao i za sva druga pitanja. slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Kada se za nošenje na telu koristi futrola. Usađeni medicinski uređaji Proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15. uključujući i bežične telefone. Držite ih van dohvata dece. oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila.

182 Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene Motorna vozila Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. ● Pročitajte i pridržavajte se svih uputstava proizvođača usađenog medicinskog uređaja. sistemi sa vazdušnim jastukom. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa usađenim medicinskim uređajem. može doći do ozbiljnih povreda. uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje. gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj. obratite se svom provajderu servisa. njegove delove ili proširenja. Ako se smetnje jave. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. ● Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja). imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. odmah isključite bežični uređaj. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena. Slušni aparati Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.Dodatne informacije o bezbednosti moguće smetnje kod rada medicinskog uređaja. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva. Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva.3 cm (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen. ● Bežični uređaj uvek da drže na rastojanju većem od 15. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti. Lica sa takvim uređajima treba da: ● Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima. ● Bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum. . niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ne postavljajte nikakve predmete. elektronski sistemi za regulaciju brzine. u prostor iznad vazdušnih jastuka. savetujte se sa Vašim lekarom.

prašina ili metalni prah. (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo. U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj. Dodatne informacije o bezbednosti 183 Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona. ali ne uvek. bežične mreže. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. za svoj rad koriste radio signale. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. i da bude protivzakonita. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva. 3. Da uputite hitni poziv: 1. magacinima i distributivnim centrima. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt.Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. objekte za prenos ili skladištenje hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca. Proverite da li je jačina signala adekvatna. da dovede do prekida bežične telefonske mreže. u blizini pumpi i u servisima. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često. . Pritisnite taster "pozovi". One uključuju donje palube na čamcima. 2. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas Potencijalno eksplozivne sredine Hitni pozivi Važno: Bežični telefoni. uključujući i ovaj uređaj. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije. zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. 4. jasno obeležene.

možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Dodatne informacije o SAR-u su možda date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.Dodatne informacije o bezbednosti Kada upućujete hitni poziv.35 W/kg. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem. Ako je u uređaju aktiviran profil (način rada) "oflajn" ili "let". Najveća vrednost za SAR na osnovu ICNIRP smernica za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1. kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP. morate ga prvo promeniti čime aktivirate telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Ovaj mobilni uređaj ispunjava smernice za izloženost radio talasima. i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2.com. kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. . ili SAR (Specific Absorption Rate).nokia. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije. Ako su aktivirane određene funkcije. Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. Informacije o sertifikaciji (SAR) Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije. 184 Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora.

159 DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 107 E F Č e-mail poruke 122 Excel. vraćanje 162 čarobnjak podešavanja 20 Indeks 185 Indeks . tabelarni dokumenti 147 dnevnici 75. 106 dobro došli 20 dopunjeni pasivni režim (aktivna pripravnost) 111. 160 Bluetooth povezivanje adresa uređaja 86 bezbednost 85 podešavanja 85 primanje podataka 87 slanje podataka 85 uključivanje/ isključivanje 85 uparivanje uređaja 86 vidljivost uređaja 85 brzo biranje 132 D data veze kabl 88 menadžer uređaja 157 Povezivanje sa PC računarom 88 sinhronizacija 156 datum i vreme 113 dijagrami.A aktivna traka sa alatkama u galeriji 49 u kameri 35 alarm. Microsoft 147 fabrička podešavanja. mediji 50 aplikacija za pomoć 15 aplikacije 151 aplikacije softvera 151 aplikacije za dokumenta 147 aplikacije za glas 156 audio poruke 119 audio rikorder 108 automatsko ažuriranje vremena/datuma 113 ažurne verzije softvera 16 B barkodovi 149 baterija podešavanja uštede energije 158 ušteda energije 17 beleške 148 bezbednost sertifikati 161 Web pretraživač 78 WEP 168 WPA 168 bezbednost SIM kartice 160 bežična LAN (WLAN) mreža 81 birani brojevi 141 blokada tastature 23. napomena kalendara 114 alatke za navigaciju 60 albumi.

unos teskta 118 isključivanje zvuka 131 izvodi. 170 upućivanje 140 Internet veza 73 Vidite i pretraživač interpunkcija. kopiranje na 118 ključevi za aktiviranje (sadržaja) 107 kodni raspored 118 konferencijski pozivi 132 konfiguracije Vidite podešavanja kontakti brisanje 144 glasovne komande 144 grupe 145 kopiranje 144 memorisanje 143 primarne informacije 144 . vesti 75 HSDPA (high-speed downlink packet access. paketni pristup preko veze velike brzine) 23 J Java skriptovi/ aplikacije 151 186 K kalendar 114 kalkulator 151 kamera blic 38 boja 45 geog.Flash Player 106 FM radio 99 folder sa poslatim porukama 116 formatiranje memorijskih kartica 155 fotografije Vidite kamera funkcija ponavljanja biranja 164 Indeks I G galerija 47 glasovne komande 133. 60 informacije o pozicioniranju 60 instaliranje aplikacija 152 Internet pozivi 138. ciljanje 38 informacije o lokaciji 38 kvalitet slike 44 kvalitet videa 45 osvetljenje 45 podešavanja 43 režim slika 36 režim više snimaka 39 samookidač 40 scene 39 video režim 42 keš memorija 77 klipbord. Internet pristupne tačke) 83 igre 26 imenik Vidite kontakti indikatori i ikone 22 informacije o lokaciji 38. 156 glavni meni 111 Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) 60 godišnjice 114 govorni pozivi Vidite pozivi H IAP tačke (Internet Access Points. 140 podešavanja 170 povezivanje 139 profili 139.

106 multimedijalne poruke 119. poruka 119 odbijanje poziva 131 odgovaranje na pozive 131 pasivni režim (pripravnost) 111. 159 PDF reader 148 personalizacija 109. ekran 158 otključavanje tastature 23. 121 moji brojevi 143 mrežni dnevnici 75. 160 P N-Gage 26 podešavanja 30 N-Gage prikazi 26 Nokia kontakt informacije 15 Nokia Lifeblog 106 O obrasci. 158 pesme 93 PictBridge 54 PIN2 kod 16 PIN kod 16 podešavanja aplikacije 171 Bluetooth povezivanje 85 deljenje videa 136 ekran 158 Internet poziv 170 jezik 159 kamera 43 konfiguracije 170 kontrola imena pristupne tačke 170 Indeks 187 . 121 multimedija meni 24 muzički centar 93 oflajn režim 32 opcija završavanja svih poziva 133 opšte informacije 15 opšti prikaz strane 75 orijentiri 70 osvetljenost.servis multimedijalnih poruka) 119.L sinhronizacija 156 slanje 144 sluke u 143 tonovi zvona 144 uređivanje 143 kontakt informacije 15 kontrola jačine zvuka 32 konvertor valuta 148 kopiranje teksta na klipbord 118 kućna mreža 55 lični sertifikati 161 logotip operatora 159 Mape 63 markeri 77 medija za strimovanje mediji audio rikorder 108 Flash Player 106 muzički centar 93 radio 99 RealPlayer 105 strimovanje 105 memorija brisanje 18 M N 105 Web keš 77 menadžer aplikacija 151 menadžer uređaja 157 menadžer veza 83 meni sa opcijama za pozive 130 Mini mapa 75 MMS (multimedia message service .

188 kućna mreža 57 mreža 165 paketni prenos podataka 169 pasivni režim 159 personalizacija 158 pozicioniranje 163 pozivi 163 prečice 159 preusmeravanje poziva 164 pristupne tačke 166 pristupne tačke za paketni prenos podataka 167 proširenja 159 RealPlayer 105 sertifikati 161 SIP 170 TV izlaz 160 Video centar 91 Web pretraživač 78 WLAN 169. kalendar 114 podešavanja osvetljavanja 158 podešavanja pozicioniranja 163 podešavanja prihvatanja 162 podešavanja proksija 168 podešavanja proširenja 159 podešavanja vremenskih zona 113 podrška 15 Podrška za J2ME Java aplikaciju 151 podsetnik 114. 170 WLAN Internet pristupne tačke 168 zabrana poziva 165 podešavanja bežičnih LAN mreža 170 podešavanja ekrana 158 podešavanja fonta 158 podešavanja jezika 159 podešavanja mreže 165 podešavanja nedelje. Microsoft 147 pozdravna poruka 158 pozivi 130 dnevnik za 142 Internet pozivi 140 konferencija 132 odbijanje 131 odgovaranje 131 opcije u toku 130 podešavanja 163 snimanje 108 trajanje 141 poziv na čekanju 133 pravljenje video snimaka 42 prečice 159 prenos glasa preko IP protokola 140 prenos glasa preko IP protokola (VoIP) 138 prenošenje muzike 96 prenošenje podataka 20 Indeks . 148 poruke e-mail 122 folderi za 116 glas 131 ikonica za dolaznu stavku 120 multimedija 121 podešavanja 124 poruke info servisa 117 poštansko sanduče e-mail 122 glas 131 video 131 potpis. digitalni 162 povezivanja sa računarom 88 Vidite i data veze povezivanje kablom 88 Povezivanje USB kablom 88 PowerPoint.

75 preuzimanje 76 vidžeti 76 preuzimanje 76 prezentacije.pretraživač bezbednost 78 keš memorija 77 markeri 77 podešavanja 78 pretraživanje strana 73. 166 pristupni kodovi 16 profili oflajn ograničenja 32 profil za Internet pozive 139. podešavanje 114 sat 111. slika i video 39 sertifikati 161 servisne poruke 121 servisni zahtevi 116 SIM kartica kontakti 145 poruke 124 Š šifra blokade 16 štampanje korpa za štampu slike 54 50 T tapet 109 tastatura 23. multimedija 53. 55 uređivanje 51 slušalice 31 SMS (short message service servis kratkih poruka) 119 snimanje pozivi 108 zvuci 108 specijalni karakteri. 121. 123 primljeno. 170 projekcija slajdova 50 PUK kodovi 16 R radio 99 RealPlayer 105 rešavanje problema 172 režim eksterni SIM 87 režim intuitivnog unosa teksta 117 režimi snimanja. unos teksta 118 spikerfon 32 strane podrške za proizvod 15 svetski sat 113 Symbian aplikacije 151 . poruke 120 pristupne tačke 83. kamera 40 sastanci 114 sastanci. 113 sat sa alarmom 113 scene. kamera 39 režim TV izlaza 52 roaming 165 rođendani 114 S Q Quickmanager 148 samookidač. 160 Indeks 189 Quickpoint Quicksheet Quickword 147 147 147 sinhronizacija podataka 156 SIP 170 slike deljenje preko mreže 55 štampanje 54. 147 pribor Vidite proširenja prikaz menija u formi liste 111 prikaz menija u formi mreže 111 prilozi 121.

tekstualne poruke podešavanja 124 poruke na SIM kartici 124 prijem i čitanje 120 slanje 119 slanje odgovora za 120 teme 109 tonovi podešavanja 158 podešavanja zvona 109. 160 . 42 zvučnik 32 Indeks W V 190 Web veza 73 WEP 168 Word. 110 trajanje poziva 141 traka sa alatkama 35. Microsoft WPA 168 147 valuta konvertor Z 148 zaključanje tastatura 23. 49 TV konfiguracija 160 U udaljeno poštansko sanduče 122 unos teksta 117 UPIN kod 16 UPnP (arhitektura Universal Plug and Play) 55 UPUK kod 16 usluga za klijente 15 ušteda energije 158 vesti izvodi 75 veza za paketni prenos podataka brojači 141 podešavanja 169 podešavanja pristupne tačke 167 video pozivi 134. poruka 116 zaštita autorskog prava 107 zaštitna šifra 16 zaštitni modul 162 zip menadžer 149 zumiranje 37. 110 tonovi zvona 109. 135 opcije u toku 135 video snimci za deljenje 135 video za deljenje 135 vidžeti 76 Visual Radio 99 VoIP 140 vreme i datum 113 vreme posle kog se gasi pozadisnko osvetljenje 158 vreme trajanja pozadinskog osvetljenja 158 za slanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful