Nokia N82 Uputstvo za korisnika

5. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-313 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Sva prava zadržana. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N82, Navi, N-Gage, Visual Radio i Nokia Care su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com. Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite http:// www.mpegla.com. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE. Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE. Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru. Kontrola izvoza Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu. FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se koristi u neposrednoj blizini predajne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme. /5. izdanje

....17 Oslobodite memoriju.......................20 Osnovni podaci o N-Gage....................................................................................................................12 Proširenja...............21 Prikaži indikatore............................................................34 Snimanje fotografija........................ preuzmite ili pošaljite sadržaj.........24 Multimedija meni..................30 Slušalice....18 Dobro došli............................................34 Aktivna traka sa alatkama.........................28 Igranje s prijateljima..Sadržaj Sadržaj O Vašem uređaju.........................38 Scene.34 Indikatori fotoaparata....................................................15 Dodatne aplikacije.................................36 Nakon pravljenja fotografskog snimka...........16 Produžite vek baterije......................................................................................27 Pratite svoj napredak...............................................26 Početak rada................................................................................................................................................................................................................................29 Sortiranje liste prijatelja............................................................................................................................................32 Kamera..............................................26 N-Gage prikazi.........................................12 Radi sopstvene bezbednosti ............................................................................30 N-Gage podešavanja............................................................39 .........29 Prikaz informacija o prijatelju.................................... baterije i punjači.....30 Slanje poruke..........................................................34 O kameri............................................................................................................................20 Prebacivanje..................................................................................................15 Nokia podrška i kontakt informacije.........................................................11 Mrežni servisi.....................23 Zaključajte tastaturu..............14 Pomoć..................................................................27 Početak igre.........37 Informacije o lokaciji....30 Ocenjivanje igrača.................................................25 N-Gage.................15 Prvi koraci.............31 Kontrola jačine zvuka i zvučnika........................16 Pristupni kodovi........28 Igranje i upravljanje igrama.....15 Ažurne verzije softvera.........15 Vaš uređaj..................................................................20 Prenesite sadržaj...........................................................................26 Korisne informacije.24 Mobile Search......................................................................29 Pronalaženje i dodavanje prijatelja...........................................................................23 Prečice................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 Brzo preuzimanje.................................................................................................................38 Blic..16 Podešavanja....................32 Oflajn profil..............................................27 Definisanje igračkog imena.......................................................................................35 Snimanje fotografija................................................................................10 Povežite se..........................................................................................29 Povezivanje sa drugim igračima.............................20 Sinhronizujte.........28 Izmena detalja profila....................................

..............................................................60 Galerija............54 Podešavanja štampe.........54 Prikaz izgleda štampe............................................................................47 Web pretraživač ................65 Pronađite neko mesto..............45 Prikazujte i organizujte datoteke...........................71 Dobijte podatke o poziciji................................................53 Štampanje slika............63 O aplikaciji Mape......................52 Prezentacije.................................................................................61 O satelitskim signalima.......................................43 Podešavanje kamere za snimanje fotografija.........52 Montaža video snimaka.................................49 Aktivna traka sa alatkama...................................................................................................................................41 Snimanje video snimaka..........................................................40 Saveti za snimanje dobrih fotografija.........42 Nakon snimanja videa..................74 Sadržaj .........................66 Dodatni servisi za aplikaciju Mape...........................................................51 Smanjite efekat crvenih očiju.................64 Preuzmite mape........................43 Podešavanja kamere...........................................................................................................................................................72 Pozicioniranje (GPS)...................................................62 Mape.........73 Pretražujte Web...69 Vodiči........................................71 Usmeravanje na trasi.................................................................................52 Korisne prečice.68 Informacije o saobraćaju......................................................................................................69 Orijentiri...............................................54 Mrežna štampa..........................................................................................................................49 Albumi.....48 Organizujte fotografije i video snimke................................................................................Pravljenje više uzastopnih slika...........................................................................47 Slike i video snimci..56 Podešavanja za kućnu mrežu........58 Kopirajte medija datoteke......................................50 Projekcija slajdova..................................................55 Važne bezbednosne informacije........41 Indikatori snimanja videa...............................................................................................................................................................57 Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja.............................................................52 Režim TV izlaza......................................50 Korpa za štampu....................................................................70 GPS podaci.................................................51 Editor slika........................................61 Zahtevi za pozicijom..................................51 Izrežite sliku.................................................................50 Menjanje slika.....................54 Štampanje slika.......................................44 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje...48 Prikazivanje slika i video snimaka.....73 Traka sa alatkama pretraživača..67 Navigacija.........................................................................................................................................................55 Deljenje slika i video snimaka na mreži................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................45 Podešavanja videa............................59 O GPS-u.............................................55 Kućna mreža.....................................40 Snimanje video zapisa......55 O kućnoj mreži....................39 I Vi na slici – samookidač...................58 Prikazujte i delite medija datoteke.................................................................71 Merač puta............................................................54 Izbor štampača....................................63 Pretražujte mape................60 GPS prijemnik................................................

..........................................................96 Prenesite muziku na svoj uređaj...................................102 Katalozi...............................................................................................................................105 ....84 Bluetooth povezivanje....96 Prenos pomoću programa Windows Media Player.75 Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs)..................................76 Markeri.................................................................................98 Radio......................................................83 Raspoložive WLAN mreže....................................................101 Podešavanja....................................................94 Podkasti...................................89 RealPlayer..................................................78 Web podešavanja...............................87 Režim eksterni SIM.85 Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze...........................................................................................................................................103 Folder Muzika.........................102 Preuzimanje....................................................................................................................................................77 Prekinite vezu...Kretanje po stranama...............................................................81 WLAN čarobnjak.90 Pustite preuzeti video.......................................................................................................................................................85 Bezbednosni saveti........................................................................................................81 Osnovne informacije o WLAN vezi..............75 Vidžeti............................97 Nokia muzička prodavnica...................105 Nokia video centar.................................................................78 Bežična LAN mreža................................76 Pretraživanje sadržaja......100 Sačuvane stanice......................................................................................................93 Muzički meni...............78 Bezbednost veze....................................84 Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju......................................76 Preuzimanje i kupovina sadržaja...............103 Reprodukujte podkaste i upravljajte njima........................................................100 Podešavanja....................................96 Prenesite muziku iz PC računara.....................................................................................................................................................................................................................90 Prenesite video snimke iz svog PC računara...........83 Radni režimi.81 WLAN povezivanja...................91 Muzički centar................................................................................................................105 Podešavanja RealPlayer-a...................................................................85 Uparivanje uređaja.............................................................................................................99 Pratite vizuelni sadržaj...............................................................89 Pronađite i gledajte video sadržaje............95 Kućna mreža sa muzičkim centrom.....................................................................................................................105 Bežično strimujte sadržaj.......101 Pretraga..............................................................................105 Pustite video snimke....................................84 Podešavanja........................................................94 Liste numera za reprodukciju.........86 Primite podatke pomoću Bluetooth veze.................................................93 Pustite pesmu ili epizodu podkasta..................83 Menadžer veza ....................................................................83 Aktivirajte data veze....................77 Pražnjenje keš memorije..93 Povezivanja............................82 WLAN Internet pristupne tačke.................99 Slušajte radio...................................................................................87 USB..........88 Povezivanja sa PC računarom..................100 Nokia Podcasting ..........91 Podešavanja.............................................81 Medija folder.................................88 Sadržaj Internet video snimci............................................................

...114 Upravljajte stavkama kalendara......117 Saveti za unos teksta................113 Sat ...............124 Podešavanja tektualnih poruka....................129 .............135 Zahtevi.121 Podaci.......106 Ključevi za aktiviranje.........................................................113 Kalendar...124 Vidite poruke na SIM kartici...............130 Sadržaj Adobe Flash Player ........Personalizujte svoj uređaj.....116 Pišite tekst.............109 Profili — podesite tonove.............120 Prijem poruka..127 Podešavanja preuzimanja.............................................................................................................................................................................................121 Govorni pozivi..........................................................................................115 Poruke.......120 Multimedijalne poruke....................................114 Unesite stavku u kalendar.............................................126 Upravljajte poštanskim sandučićima......................................................124 Podešavanja poruka........................................119 Prijemni folder aplikacije Poruke.....110 Izmenite režim pripravnosti.................................................................................................124 Podešavanja multimedijalnih poruka...............131 Odgovorite na poziv ili ga odbijte......125 E-mail podešavanja.............................................................................................126 Podešavanja veze..............123 Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom.............................116 Glavni prikaz aplikacije Poruke.................................109 Teme.............................113 Svetski sat.............135 Odgovorite na video poziv ili ga odbijte...........135 Deljenje videa...106 Nokia Lifeblog ..................................................................................................................................................................111 Upravljanje vremenom.......................................................................130 Opcije u toku poziva..................................117 Tradicionalni unos teksta......118 Pišite i šaljite poruke......128 Podešavanja poruka Web servisa.................................................................133 Biranje glasom...............127 Podešavanja automatskog preuzimanja..............111 Izmenite glavni meni........................................................126 Podešavanja korisnika.....136 Uputite poziv..........107 Diktafon.........................................................................................122 Obrišite e-mail poruke....................................................114 Prikazi kalendara..................................................133 Uputite video poziv.......................................................128 Podešavanja info servisa................... podešavanja i Web servisne poruke......................................................................................122 Preuzmite e-mail poruke......................................................132 Brzo biranje telefonskog broja............................................................122 Otvorite poštansko sanduče.......109 3-D tonovi...........................122 Definišite podešavanja za e-mail..............118 Vršite izmene teksta i lista...................................................128 Druga podešavanja................131 Uspostavite konferencijski poziv.......................................................................................................................................................................................................................................117 Intuitivni unos teksta......113 Sat sa alarmom...............................................................................132 Poziv na čekanju....................134 Opcije u toku video poziva....130 Glasovni i video poštanski sandučići.......................................................................................108 Poštansko sanduče ..................................................................................................118 Promenite jezik pisanja.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................165 Podešavanja veze..........147 Quickoffice....................................141 Trajanje poziva.....149 Barkod čitač ..................139 Uputite Internet poziv.................................................................................................................................................................................................................160 Telefon i SIM kartica.........................................163 Podešavanja telefona........155 Glasovne komande..148 Zip menadžer ....144 Kopirajte kontakte.................154 Folder Alatke........136 Delite žive video snimke ili video snimke........................................................155 Alatka „Memorijska kartica“..............................147 Quickword...Podešavanja............................................................................................................................................................144 SIM imenik i drugi SIM servisi.................141 Prethodni pozivi.................................................................................................144 Dodajte ton zvona kontaktima.................................................................................................151 Kalkulator.....................145 Upravljajte grupama kontakata.....161 Zaštitni modul.................140 Dnevnik.....................................................................................157 Opšta podešavanja..........................147 Quickmanager............................149 ............158 Podešavanja proširenja.....................................................................158 Podešavanja personalizacije.......................................162 Vratite početna podešavanja...............................................................138 Kreirajte profil za Internet pozive..........................................156 Sync..........162 Podešavanja pozicioniranja.......................158 Folder Kancelarija................................................................................151 Menadžer aplikacija...........................................................................................................................................................................................................143 Upravljajte imenima i brojevima................................................................148 Konvertor.....................................164 Zabrana poziva........................................................151 Instaliranje aplikacija i softvera.................................148 Beleške.....................152 Uklonite aplikacije i softver.....155 Menadžer datoteka...139 Povežite se na uslugu Internet poziva............................................................................................................................................................137 Prihvatite pozivnicu........163 Podešavanja poziva.............................................................160 Rad sa sertifikatima..........................................................................................................163 Preusmeravanje poziva.......166 Data veze i pristupne tačke............................................................138 Internet pozivi..............................................166 Pristupne tačke..........................159 Podešavanja bezbednosti...........................................166 Kreirajte novu pristupnu tačku......147 Quicksheet.......................................142 Sadržaj Folder Aplikacije......................................................................................145 Podešavanja..................................................................166 Kontakti (imenik) .......................................165 Podešavanja mreže........................................................................................................................................................141 Paketni prenos podataka...............................................................................................147 Quickpoint..............153 Podešavanja..........................148 Adobe PDF Reader...............................................156 Menadžer uređaja...140 Podešavanja servisa..................................................143 Memorišite i vršite izmene imena i brojeva........143 Primarni brojevi i adrese...........141 Prikaz svih komunikacionih događaja........

................181 Sadržaj Indeks....................................................................................181 Radno okruženje.....Pristupne tačke za paketni prenos podataka..................................171 Rešavanje problema....................................................................................................176 Čuvanje i održavanje..........................................................................................................185 ...........................183 Informacije o sertifikaciji (SAR).....170 Konfiguracije..........................................................................................................184 Dodatne informacije o bezbednosti............................................183 Hitni pozivi.............181 Slušni aparati......................................182 Motorna vozila.........180 Deca.......170 Podešavanja aplikacija...........167 WLAN Internet pristupne tačke......................................176 Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija............................................................................................................181 Usađeni medicinski uređaji................................................177 Šta ako baterija nije autentična?.............................................................170 SIP podešavanja....................179 Odlaganje............169 Podešavanja bežičnih LAN mreža..........................................................................................................181 Medicinski uređaji....................168 Podešavanja paketnog prenosa podataka..182 Potencijalno eksplozivne sredine.....................172 Punjenje i pražnjenje..........................................................................................................170 Podešavanja Internet poziva..............................177 Informacije o bateriji.........177 Utvrdite autentičnost holograma..............................................170 Kontrola imena pristupne tačke......

Isključite ovaj uređaj u blizini medicinske opreme.Radi sopstvene bezbednosti Radi sopstvene bezbednosti Pročitajte ove jednostavne smernice. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija. ISKLJUČITE U BOLNICAMA SMETNJE Pridržavajte se svih ograničenja. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Pridržavajte se svih lokalnih zakona. KVALIFIKOVANI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe. ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA 10 . BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU ISKLJUČITE U AVIONU Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu. Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike. Ne dodirujte nepotrebno zonu antene. pročitajte kompletno uputstvo za korisnika. ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Uređaj koristite samo položajima onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje. Za više informacija.

uključujući i autorska prava. 1900. osim budilnika.Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. prihvatajte zahteve za povezivanje. Dajte svoju lokaciju. preuzimajte sadržaje i prihvatajte instalacije samo od izvora u koje imate poverenje. OTPORNOST NA VODU HITNI POZIVI Proverite da je telefonska funkcija ovog uređaja uključena i da je na mreži. uređaj mora da Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje. fajervola i ostalog odgovarajućeg softvera na Vaš uređaj i na sve povezane računare. 900. Budite obazrivi i otvarajte poruke. 1800. Unesite broj službe pomoći. Održavajte ga suvim. Pri korišćenju funkcija ovog uređaja. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama. kao i UMTS 2100. pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Vaš uređaj može biti izložen virusima. Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. modifikovanje. korišćenja i redovnog ažuriranja softvera za zaštitu od virusa. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje. kao i ostalim štetnim sadržajima. Kao i računari. Radi sopstvene bezbednosti 11 PROŠIRENJA I BATERIJE O Vašem uređaju . Vaš uređaj nije vodootporan. REZERVNE KOPIJE Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju. prenos ili prosleđivanje nekih slika. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Vaš uređaj podržava Internet veze i druge načine povezivanja. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u pasivni režim rada. muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja. Da biste povećali bezbednost svojih uređaja. PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj. razmotrite mogućnost instaliranja. zlonamernim porukama i aplikacijama. zatim pritisnite taster "pozovi". privatnost i legitimna prava drugih osoba. Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za korišćenje na mrežama (E)GSM 850.

Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata. Za neke funkcije ovog uređaja. Koristeći svoj mobilni uređaj možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Na primer. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. i Nokia za njih ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za njih. ovaj uređaj može biti topao na dodir.Radi sopstvene bezbednosti Slike u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od ekrana uređaja. Ako se odlučite da pristupite tim sajtovima. Proširenja. Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. U toku intenzivnijeg rada. Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno. neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge. neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. bude uključen. kao što je aktivna sesija deljenja videa ili veza za prenos podataka velikim brzinama. to je normalna pojava. funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Ovaj uređaj podržava WAP 2. kao što su MMS. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa firmom Nokia. XP i 2003). neophodno je da preduzmete mere opreza i zaštite u vezi sadržaja. redosled menija i ikonice. PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000. Ovaj uređaj je namenjen 12 Mrežni servisi Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. Mnoge od ovih . pretraživanje i e-mail neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije. Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word. U najvećem broju slučajeva. baterije i punjači Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. U tom slučaju. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama. U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova nekih trećih strana.

uhvatite i vucite utikač. ACP-12 ili LCH-12 punjača kada se koristi adapter punjača CA-44. a ne kabl. C ili UB. Tačan broj modela punjača može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. a može biti i opasna. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja. Upozorenje: Koristite isključivo baterije. AR. Radi sopstvene bezbednosti 13 za korišćenje sa napajanjem iz DC-4. punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. X. ACP-8. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju. AC-4 ili AC-5 punjača. kao i iz AC-1.Baterija namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-6MT. . Vrsta utikača se prepoznaje po jednoj od sledećih oznaka: E. Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. A. U. EB. ACP-9.

str. ● Bežična LAN mreža (WLAN) — za povezivanje na Internet uređaje sa omogićenim WLAN umrežavanjem. str. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". 81. kao što su štampači i PC računari. ● GPS — za povezivanje na GPS satelite da biste određivali svoju lokaciju. 14 Nokia N82 podržava sledeće načine povezivanja: .5 mm) — za povezivanje kompatibilnih slušalica. Vidite "Režim TV izlaza". 84. str. Vidite "Bežična LAN mreža". str. 60. 52. Vidite "Bluetooth povezivanje". Vidite "USB". 88. ● Bluetooth povezivanje — za prenos datoteka i povezivanje sa kompatibilnim proširenjima. ● USB kabl za prenos podataka — za povezivanje sa kompatibilnim uređajima.Povežite se Povežite se ● 2G i 3G mreže ● Nokia AV konektor (3. televizora ili kućnih stereo uređaja. str.

Za usluge održavanja. Pomoć Nokia podrška i kontakt informacije Da biste.com/ customerservice. Te aplikacije su objašnjene u uputstvima koja su na raspolaganju na stranama podrške na www. pogledajte svoj najbliži Nokia Care servisni centar na lokacijama www. kako kompanije Nokia tako i raznih drugih proizvođača softvera. Dodatne aplikacije Korisne informacije 15 . Vidite uputstvo Prvi koraci u vezi sa informacijama o tasterima i delovima.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu.nseries. Pogledajte lokacije www. softvere i usluge za vaš Nokia proizvod. koje Vam pomažu da sa svojim uređajem postignete više.nseries. Vaš uređaj ima pomoć koja se odnosi na trenutni kontekst. pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara za kontakt na lokacijama www. Izaberite željenu aplikaciju da biste prikazali listu tema pomoći. da biste pristupili pomoći za trenutni prikaz. dodatne informacije.Korisne informacije Broj modela: Nokia N82-1 U daljem tekstu navodi se kao Nokia N82. izaberite Alatke > Alatke > Pomoć. iz pomoći prešli na aplikaciju koja je trenutno otvorena u pozadini.nokia. kao i uputstava o inicijalizaciji uređaja i drugim značajnim informacijama. Ako imate potrebu da se obratite korisničkom servisu. Da biste otvorili pomoć iz glavnog menija. Kada je neka aplikacija otvorena. dok čitate uputstva. Prvi koraci Postoje mnoge aplikacije.com/ repair. pritisnite i držite .com/support ili vaš lokalni Web sajt firme Nokia kako biste preuzeli najnovije verzije uputstava. izaberite Opcije > Pomoć.nokia.

● PIN2 kod — Ovaj kod (4 do 8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama Vašeg uređaja. ● UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom. obratite se svom provajderu servisa. ● Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. unesite *#0000# u pasivnom režimu. . dopune. Vidite "Opšta podešavanja".nokia. GPRS.Korisne informacije Nokia pravi ažurne verzije. Ažurne verzije softvera primiti od provajdera telekomunikacione mreže u formi specijalne poruke. potrebna Vam je aplikacija Nokia Software Updater i PC računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows 2000.com/softwareupdate ili Vaš lokalni Nokia Web sajt. PIN kod (4 do 8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda. poboljšanje funkcija ili poboljšano funkcionisanje. on se blokira i za deblokadu Vam je potreban PUK kod. XP ili Vista. striming i mobilni Internet koja su automatski konfigurisana u njemu na osnovu informacija Vašeg provajdera telekomunikacione mreže. USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni. Da biste ažurirali softver uređaja. Možete promeniti opšta podešavanja u svom uređaju. softvera koje mogu nuditi nove funkcionalne mogućnosti. kao i širokopojasni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za povezivanje Vašeg uređaja i PC računara. posetite www. kao što su jezik. ili ih možete zatražiti ili ● Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. ekran i podešavanja za zaključavanje tastature. Podešavanja za Vašeg provajdera servisa mogu biti već instalirana u uređaju. Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater. Ove ažurne verzije možete zatražiti koristeći aplikaciju Nokia Software Updater za PC računare. pasivni režim. 158. str. Novu šifru čuvajte Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova. Pristupni kodovi Savet: Da biste proverili verziju softvera na svom uređaju. Podešavanja 16 Vaš uređaj obično ima podešavanja za MMS. Imate mogućnost da odredite i menjate šifru za blokadu i da uređaj podesite tako da zahteva šifru.

što povećava potrošnju baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije. ● Ako ste podesili Veza za paketni pr. a uređaj vam je blokiran.u tajnosti i na bezbednom mestu. > Po potrebi. ● PUK i PUK2 kod (lične šifre za deblokadu) — Ovi kodovi (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN. ● Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. Vidite "Bežična LAN mreža". Ako zaboravite šifru. i dalje možete ručno da skenirate raspoložive WLAN mreže i da se povezujete na WLAN mreže. Da biste uštedeli energiju. Možete da sprečite Produžite vek baterije ● Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. kao i obično. biće potrebno servisiranje uređaja što može prouzrokovati dodatne troškove. Međutim. tako da Čim ima signal u postavkama veze i ako komunikaciona mreža ne pokriva paketni prenos podataka (GPRS). režimu pripravnosti. obratite se operatoru mreže čiju karticu imate u svom uređaju. Isključite Bluetooth tehnologiju kada vam ne treba. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom. obratite se operatoru mreže čiju USIM karticu imate u svom uređaju. 81. odnosno PIN2 koda. Da biste produžili autonomiju svog uređaja. Za više informacija obratite se Nokia Care službi ili prodavcu svog uređaja. ● UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda. kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. izaberite Veza za paketni pr. str. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom. ● Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj. WLAN mreža na vašem Nokia uređaju će se isključiti kada ne pokušavate da se povežete. Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. dalje od svog uređaja. možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da skenira ređe raspoložive mreže. uređaj će s vremena na vreme pokušati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. imajte na umu sledeće: Korisne informacije 17 .

Uređaj će Vas obavestiti kada ponestaje memorijskog prostora u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici (ako je dostupna). koristite Menadžer datoteka da biste obrisali datoteke koje Vam više nisu potrebne. > Opcije > Detalji o memoriji. str. U podešavanjima ekrana. Da biste zatvorili aplikacije koje ne koristite. automatsko preuzimanje novih mapa. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ili pređite u odgovarajuću aplikaciju. > Opšte > Personalizacija > Ekran i Trajanje osvetljenja ili Svetlosni senzor. Da biste zatvorili Muzički centar. možete da promenite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje i da podesite svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. Da biste uklonili podatke i oslobodili memoriju. kao i koliko memorije pojedine vrste podataka zauzimaju. pritisnite i izaberite Alatke > Men. ● Beleške kalendara ● Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija. dat. pritisnite taster i izaberite Alatke > Podešav. > Telefon > Mreža > Mrežni režim > GSM. Ovo povećava potrošnju baterije. Vidite "Mape". pritisnite i držite . ● Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije.Korisne informacije ● Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti. Ako je mrežni režim podešen na dvojni režim u podešavanjima mreže. 63. Da biste koristili samo GSM mrežu. ● Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije. uređaj će tražiti UMTS mrežu. Oslobodite memoriju Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. prebacite podatke u memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili u kompatibilni PC računar. Vaš uređaj mora da skenira dostupne mreže više puta. idite do aplikacije na listi i pritisnite C. a koje Vam nisu potrebne . Da biste oslobodili memoriju uređaja. Da biste videli vrste podataka koje imate u uređaju. Možete ukloniti sledeće: ● Poruke u folderima Poruka i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu ● Kontakt podatke ● Sačuvane Web strane 18 Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. Količina slobodne memorije se prikazuje u "Slobodnoj memoriji".

Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Nseries PC Suite. Obrisati neke podatke u memoriji telefona. . počeši od najmanje: ● Nedovoljno memorije. Obrisati neke podatke. ● Memorija skoro puna. Korisne informacije 19 ● Instalacione datoteke (.sis ili .● Slike i video snimke iz Galerije. obrišite stavke jednu po jednu. Ako brišete više stavki i prikazuje se neka od sledećih napomena.sisx) aplikacija koje ste instalirali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupno).

Vaš uređaj Vaš uređaj Dobro došli Kada uključite svoj uređaj. Kada se Vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice. kao što su kontakti i stavke kalendara. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Dobro došli. ● Prenos — da prenesete sadržaj. Izaberite neku od narednih opcija: Prebacivanje Prenesite sadržaj Pomoću aplikacije Prebacivanje možete prenositi sadržaje. . kao što je e-mail. prikazuje se aplikacija Dobro došli. Ako taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. Ukoliko se drugi uređaj ne može startovati bez ubačene SIM kartice. iz nekog kompatibilnog Nokia uređaja. na svom uređaju izaberite Prenos u aplikaciji dobrodošlice ili pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Prenos. Vaš uređaj će Vas obavestiti ukoliko taj drugi uređaj nije kompatibilan. Prenesite sadržaj 20 1. 20. između dva kompatibilna Nokia uređaja koristeći Bluetooth vezu. Za dodatne informacije o Čarobnjaku podešavanja vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. U aplikaciji Dobro došli može biti dostupna i demonstracija Vašeg uređaja. Vidite "Prenesite sadržaj". Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. — da konfigurišete različita podešavanja. Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja. Da biste kasnije pristupili aplikaciji dobrodošlice. pod. automatski se aktivira oflajn profil. ● Čarob. možete takođe i da vršite sinhronizaciju podataka u njemu i u svom uređaju. Pojedinačnim aplikacijama možete da pristupate i iz lokacija njihovih menija. kao što su kontakti. str.

ona se briše u oba uređaja. Ako Prenos ne može da prenese stavku. Vidite "Uparivanje uređaja". Možda ćete biti upitani da li želite da zadržite ili izbrišete prvobitne podatke u drugom uređaju. Na drugom aparatu unesite istu šifru . Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. a zatim pratite uputstva na ekranu. pa izaberite OK. pa izaberite OK. Vaš uređaj 21 2. izaberite Nastavi. da biste poslali podatke iz svog uređaja u svoj drugi uređaj da biste preuzeli podatke iz drugog uređaja na svoj uređaj. u zavisnosti od modela tog uređaja. Prilikom preuzimanja podaci se prenose sa drugog uređaja na Vaš uređaj. Kad prenos započne. Uređaji su sada upareni. možete da ga otkažete i nastavite kasnije. u zavisnosti od vrste drugog uređaja. Kod nekih modela uređaja aplikacija Prebacivanje se šalje kao poruka u drugi uređaj. Ako ste izabrali Bluetooth vezu: Da bi Vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose. 86. Sinhronizujte. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja. Ako se neka stavka obriše u jednom uređaju. u zavisnosti od modela drugog uređaja: da biste sinhronizovali sadržaj između svog uređaja i drugog uređaja. ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju Prebacivanje. možete da dodate stavku u Nokia folder u C:\Data\Nokia ili u E:\Data \Nokia i da je prebacite odatle. Sinhronizacija je dvosmerna. Nakon prvog prenosa izaberite jednu od sledećih opcija da biste započeli novi prenos. Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. 4. preuzmite ili pošaljite sadržaj . Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara). Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem uređaju. Stavke obrisane u procesu sinhronizacije ne možete vratiti. Kad izaberete folder za prenos. stavke se sinhronizuju u odgovarajućem folderu u drugom uređaju i obratno. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru.3. str. U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja.

dolazi do neusaglašenosti prenosa. Za dalja uputstva izaberite Opcije > Pomoć. označava da je veza zadržana. Da biste videli evidenciju prethodnog prenosa. Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice. Prioritet ovom tel. možete da kreirate ili promenite ime prečice. a tonovi za obaveštavanje o poruci ili e-mail poruci su isključeni. a da je na paspolaganju. Tastatura uređaja je zaključana. Na primer. Izaberite Proveri jedno po jedno. dođite do prečice u glavnom prikazu i izaberite Opcije > Vidi dnevnik. dođite do nje i izaberite Opcije > Podešavanja prečice. U svoje udaljeno poštansko sanduče (na serveru) ste primili novu e-mail poruku. označava da je veza . Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis). Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz. GPRS veza je aktivna (mrežni servis). Ako posedujete dve telefonske linije. Aktivan je data poziv (mrežni servis). Paketni prenos podataka je aktivan u delu mreže koji podržava EGPRS. Uređaj se koristi u GSM mreži (mrežni servis). Rešite neusaglašenosti prenosa Ukoliko je stavka koja treba da bude prenesena izmenjena na oba uređaja. Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu Za slanje. Aktivan je alarm sata. Posle svakog prenosa se prikazuje evidencija prenosa. uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mrežni servis). da biste razrešili neusaglašenost. Imate propuštene pozive. Tip zvona je podešen na "nečujno". ili Prioritet drugom tel. Prikaži indikatore 22 Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon. Da biste izmenili prečicu. Ukoliko to nije moguće. Imate jednu ili više nepročitanih poruka u foderu Primljeno u Porukama. Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis). onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju.Vaš uređaj Upotrebite prečice da biste ponovili prenos Nakon prenosa datoteka možete da sačuvate prečicu sa podešavanjima prenosa u glavnom prikazu da biste kasnije ponovili isti prenos.

označava da je veza zadržana. HSDPA utiče samo na brzinu preuzimanja podataka. Vaš uređaj 23 zadržana. Vidite "Bluetooth povezivanje". 22. Uređaj ste podesili da skenira bežične LAN mreže. ova tehnologija ne utiče na slanje podataka kao što su poruke ili e-mail poruke. obratite se svom provajderu servisa. Vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem. i neka bežična LAN mreža je na raspolaganju (mrežni servis). U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze. Ova ikonica označava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mreži. Bluetooth veza je uključena. Vidite "Brzo preuzimanje". Paketni pristup preko veze velike brzine (HSDPA. ali da Vaš uređaj možda ne koristi EGPRS za prenos podataka. Možete da aktivirate ili deaktivirate podršku za HSDPA u podešavanjima uređaja. Brzo preuzimanje . Kada je podrška za HSDPA aktivirana u uređaju. str. str. 81. Zaključajte tastaturu Da biste zaključali tastere. str. a da je na paspolaganju.. a označen sa ) predstavlja mrežni servis u UMTS mrežama i obezbeđuje preuzimanje podataka velikom brzinom. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja ne koristi kripto zaštitu. e-mail i strane pretraživača preko celularne mreže mogu biti brži. a uređaj je povezan na neku UMTS mrežu koja podržava HSDPA. Vidite "Prikaži indikatore". pritisnite levi selekcioni taster. Vidite "Osnovne informacije o WLAN vezi". zatim *.UMTS veza je aktivna (mrežni servis). str. 169. preuzimanje podataka kao što su poruke. Brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) podržana je i aktivna (mrežni servis). Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. a da je na raspolaganju. 23. Aktivna HSDPA veza je označena sa . Aktivna je neka USB veza.5G. Kada ovaj indikator trepće. Vidite "Podešavanja paketnog prenosa podataka". označava da je veza zadržana. poznat i pod imenom 3. str. a da je na raspolaganju. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja koristi kripto zaštitu. 84.

2. u pasivnom režimu. pritisnite i držite #. Da biste koristili funkciju glasovnih komandi. pritisnite jednom. pritisnite i držite desni selekcioni taster. taster # i taster * da biste brzo pristupili aplikacijama. u pasivnom režimu. u pasivnom režimu. zatim *. Da biste promenili profil. Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva. . pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite profil. pritisnite i držite . Pomoću multimedija menija možete da vidite svoj najčešće korišćeni multimedijski sadržaj. Ako imate dve telefonske linije (mrežni servis). Prečice Da biste se prebacivali između profila Opšti i Bez zvona. Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija. da biste videli najviše korišćene stavke opcija. Multimedija meni Da biste započeli vezu sa Web-om (mrežnim servisom). Da biste otvorili multimedija meni. Da biste otvorili Galeriju. pritisnite levi selekcioni taster. str. 1.Vaš uređaj Možete izabrati da se tasteri automatski zaključavaju posle navedenog vremena. Izabrani sadržaj se prikazuje u odgovarajućoj aplikaciji. Da biste otključali tastere. kako biste videli multimedija sadržaj na vašem uređaju koji najčešće koristite. u pasivnom režimu pritisnite i držite 1. 24 U mnogim aplikacijama. u pasivnom režimu pritisnite taster za poziv. Vidite "Podešavanja bezbednosti". Da biste otvorili ili zatvorili multimedija meni. Kada ste u menijima umesto navigatora možete da koristite tastere za brojeve. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje. skrolujte levo ili desno. 160. Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis). pritisnite i držite 0. treba da pritisnete navigator. Na primer. Da biste izvršili pretraživanje podloga. pritisnite multimedijski taster. pritisnite multimedijski taster. ova radnja vas prebacuje između dve linije. u glavnom meniju pritisnite 2 da biste otvorili Poruke ili # da biste otvorili folder na odgovarajućoj lokaciji u meniju.

pokrenite projekciju slajdova svojih slika ili pregledajte medijske datoteke u albumima. . Izaberite pretraživač. Pretraga mog sadržaja Da biste pretražili sadržaj u vašem uređaju. U glavnom prikazu izaberite Pretraga Interneta. 1. ● Web — Pregledajte svoje omiljene Web linkove u pretraživaču.Podloge na raspolaganju su sledeće: ● Muzika — Uđite u prikaz „Muzički centar“ i „Sada slušate“. pritisnite navigator gore ili dole. Da biste dodali novi kontakt na prazan položaj na listi. ● Kontakti — Dodajte svoje kontakte. pritisnite navigator. pošaljite poruke ili uputite glasovne pozive. sajtovima. slikama i sadržajem za mobilne uređaje. e-mail i ostale poruke. izaberite Opcije > Rasporedi pločice. Mobile Search Pritisnite Koristite aplikaciju Nokia Mobile Search da biste pristupili pretraživačima i pronašli i povezali se sa lokalnim servisima. pretražujte svoje pesme i liste numera za reprodukciju. Da biste izabrali stavke. Da biste skrolovali naviše ili naniže u podlozi. Unesite tekst za pretragu. Da biste promenili redosled podloga.. Takođe možete da pretražujete sadržaj u vašem uređaju. ● Mape — Vidite svoje omiljene lokacije u okviru aplikacije Mape. Vaš uređaj 25 3. u multimedija meniju izaberite kontakt i Pošalji tek. Da biste poslali poruku. u glavnom prikazu unesite tekst u polje za pretragu. ili preuzmite podkaste i upravljajte njima. poruku ili Pošalji multimedija por. pritisnite navigator i izaberite kontakt. kao što su stavke kalendara. Za povratak u multimedija meni iz otvorene aplikacije pritisnite multimedijski taster. Pretraga Web-a (mrežni servis) 2. Rezultati pretrage se prikazuju na ekranu kako vi kucate. i izaberite Pretraga. ● Galerija — Pogledajte fotografiju koju ste poslednju snimili. 3.

kao i za slanje poruka drugim igračima. takođe vam je potrebna veza. Kartice u menijima predstavljaju module. kod kojih je potrebna veza sa NGage serverom. Za korišćenje platforme N-Gage potrebna vam je GPRS ili 3G veza. U meniju „Moje igre“ možete da igrate i upravljate igrama koje ste preuzeli na svoj uređaj. ukoliko je dostupna. potrebna vam je veza da biste pristupili onlajn funkcijama kao što su preuzimanje igara. Možete da preuzimate probne verzije igara kako biste isprobali nove igre i kupili one koje vam se sviđaju. kao što su preuzimanje datoteke igre. N-Gage vam omogućava da budete u vezi sa drugim igračima. N-Gage igrama. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. sami ili sa prijateljima. Igre takođe možete da preuzimate i pristupate nekim funkcijama na svom računaru na lokaciji www.n-gage. Možete početi da igrate ili nastaviti igru koju ste prethodno igrali. pronaći još igara. U „Moj profil“ možete da upravljate informacijama u svom profilu i detaljima. Možete koristiti i WLAN mrežu. pogledati trenutne N-Gage rezultate. Vaš provajder servisa će vam naplatiti za prenos podataka. Možete da instalirate ili brišete igre. podrazumevaju prenos velike količine podataka. 26 Sve N-Gage usluge. licence igara.com. kao i da vodite evidenciju o svojoj N-Gage istoriji igranja. igračima i sadržaju možete pristupiti preko N-Gage aplikacije na svom uređaju. N-Gage prikazi Glavni prikaz je podrazumevani kada pokrenete N-Gage aplikaciju. kupovina igre. Za učestvovanje u onlajn igrama ili igrama sa više igrača. igara sa više igrača ili ćaskanje. ćaskanje i slanje U „Moji prijatelji“ možete da pozovete druge NGage igrače u svoju listu prijatelja i da vidite da li su onlajn i da li su raspoloživi za igru. kao i da pratite i delite svoje rezultate i druge igračke uspehe. Pomoću aplikacije N-Gage možete da preuzimate i kupujete igre i igrate ih. ocenjujete ili pišete kritike za igre koje ste igrali i preporučujete igre svojim N-Gage prijateljima. N-Gage je mobilna platforma za igre dostupna za spektar Nokia mobilnih uređaja. Pored toga. definisanje igračkog imena.Vaš uređaj N-Gage Osnovni podaci o N-Gage poruka. pročitati poruke ili se povezati sa N-Gage prijateljem koji je dostupan za igru. Aplikacija N-Gage se sastoji od pet različitih modula. Takođe se . onlajn igre. igre sa više igrača.

kupujete i igrate igre. pročitajte i prihvatite uslove i izaberite Register. Ako već imate N-Gage igračko ime. idite u glavni modul i izaberite Start Game ili Options > Start Game. možete da izmenite podešavanja i lične informacije tako što ćete otići na karticu „Privatno“ modula „Moj profil“. Igračko ime vam omogućava da budete učesnik NGage zajednice.com. Možete da isprobate nove igre preuzimanjem probnih verzija ili da popravite doživljaj pri igranju pomoću Game Extras za igre koje su već na vašem uređaju. Na ekranu za registraciju unesite datum rođenja. Ako je igračko ime već zauzeto. Izaberite „Registrovanje novog korisnika“. izaberite „Imam nalog“ i unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste se prijavili. od vas će biti traženo da definišete igračko ime za N-Gage. Da biste registrovali svoje igračko ime. 1. izaberite Options > Resume Game. povezujete se sa drugim igračima i delite svoje igračke uspehe. možete se povezati na mrežu tako što ćete podesiti svoju raspoloživost izabravši Opcije > Set Availability > Available to Play. na adresi www. Igračko ime vam je potrebno i da biste detalje svog profila i N-Gage poene preneli na drugi uređaj. Na primer. Da biste nastavili igranje zaustavljene igre. Početak igre Ako je na vašem uređaju instalirana jedna ili više igara. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. Svoje igračko ime možete da definišete i na N-Gage web lokaciji. ali se preporučuje da ga definišete kako biste imali potpun N-Gage doživljaj. unesite podatke. uključujući i snimke ekrana i kritike igrača. Da biste počeli da igrate igru koju ste prethodno igrali. Kada pokrenete aplikaciju N-Gage i prvi put se povežete sa N-Gage uslugom. 2. preporuke i kritike. u vašem glavnom modulu pojaviće se opcija „Početak igre“.U sobi za izlaganje možete pronaći informacije o N-Gage igrama. Početak rada 3. Vaš uređaj 27 možete povezati sa svojim N-Gage prijateljima korišćenjem privatne razmene poruka. željeno igračko ime i lozinku.n-gage. Da biste definisali novo igračko ime: . Kada definišete igračko ime. N-Gage će vam predložiti listu raspoloživih sličnih imena. Definisanje igračkog imena u uređaju može se odraziti na vaš telefonski račun. Definisanje igračkog imena Bez igračkog imena možete da preuzimate.

Kada prođe probni period. str. što zavisi od igre i regiona u kome se nalazite. ali instaliranje nije dovršeno. Igranje i upravljanje igrama 28 Da biste igrali igre i upravljali njima. Igre su sortirane po datumu poslednjeg igranja tako da su najskorije igrane igre na vrhu. Da biste se povezali sa N-Gage igračima i pozvali ih u igru. igre instalirane na memorijskoj kartici prikazane su kao nedostupne kada je kartica izvađena. morate da kupite licencu da biste deblokirali igru i nastavili da igrate.Vaš uređaj Pratite svoj napredak Da biste videli trenutni N-Gage rezultat. Takođe možete videti i svoj profil tako što ćete izabrati Options > View My Profile. idite u My Games gde možete prikazati listu igara preuzetih i instaliranih na vaš uređaj. ● Licenca istekla — To su igre koje ste kupili sa ograničenom licencom koja je istekla. 29. N-Gage će vam predložiti prijatelja za igru na osnovu vaše istorije igranja i dostupnosti N-Gage prijatelja. idite u glavni modul i izaberite Track My Progress ili Options > View My Points. Postoji nekoliko različitih tipova licenci. Ako je preuzeto Game Extra. Ova stavka se ne prikazuje ako u vašoj listi nema prijatelja. U „Moje igre“ ima pet tipova igara: . izaberite Play With Friends. Ako imate jednog ili više N-Gage prijatelja na svojoj listi prijatelja. u glavnom modulu pojavljuje se opcija „Igranje s prijateljima“. onda će i odgovarajuća grafika za igre biti nedostupna i igra se ne može koristiti dok se Game Extra ne instalira. ali nije do kraja instalirano. Osim toga. Te igre su na listi označene sličicom sata i strelicom. ● Igre sa punom licencom — To su igre koje ste kupili sa punom licencom. Igranje s prijateljima Da biste pronašli prijatelje za igru. ● Probne igre — To su datoteke kompletnih igara kojima možete pristupati u ograničenom vremenskom periodu ili koje imaju ograničen sadržaj. Vidite "Povezivanje sa drugim igračima". Te igre su na listi prikazane kao nedostupne. ● Nedostupno — Ovo su igre sa punom licencom koje ste uklonili ili koje ste preuzeli. Na listi igara ove igre su označene purpurnim banerom sa natpisom "DEMO“. ● Demo igre — Ovo su manji delovi igre sa veoma ograničenim skupom funkcija i nivoa. Na listi igara ove igre su označene ružičastim banerom sa natpisom "PROBA“. izaberite Options > View My Friends da biste otišli u modul „Moji prijatelji“.

Da biste dodali N-Gage igrača na listu svojih prijatelja. izaberite Change. izaberite Send. Igrač koji prihvati poziv pojaviće se na vašoj listi prijatelja. dođite do kartice „Javno“ i izaberite jednu od sledećih opcija: Da biste se povezali sa drugim N-Gage igračima i upravljali listom prijatelja. ● Prikaz lokacije — Potvrdite polje da bi se u vašem javnom profilu prikazao vaš grad i vaša zemlja. idite na „N-Gage Arena“ na lokaciji www. ● Ikona korisnika — Dodajte sliku koja će vas predstavljati.com da biste posetili sobe za ćaskanje i forume. kao što su ukupan broj N-Gage poena ili igre koje je nedavno igrao. Prikaz informacija o prijatelju Da biste prikazali informacije o svom prijatelju. ● Moto — Dodajte kratku ličnu poruku. pozovete prijatelje u svoju listu prijatelja i zatim vidite ko je od njih onlajn i dostupan za igru. Izaberite sa liste sliku koju želite ili je pronađite putem pretraživanja. Ako nemate nijednog N-Gage prijatelja i želite da upoznate druge igrače. ● Model uređaja — Broj modela vašeg uređaja. unesite njegovo igračko ime u polje „Dodavanje prijatelja“ prilikom pregledanja svoje liste prijatelja. N-Gage prikazuje listu svih slika u galeriji vašeg uređaja koje se mogu koristiti kao ikona. Pozivu možete dodati personalizovanu poruku. dođite do tog igrača na listi prijatelja. izaberite Change. Možete da tražite određenog N-Gage igrača. prijavite se na uslugu koristeći svoje igračko ime da biste se uverili da su promene koje ste načinili u svom profilu usklađene sa N-Gage serverom. Podrazumevano. Da biste izmenili javne detalje profila. ● Omiljena igra (igre) — Nazivi vaših omiljenih igara. idite u „Moji prijatelji“.n-gage. izaberite Opcije > Edit Profile. Kada promenite ikonu. Da biste poslali poziv. Da biste izmenili tekst. Ovo se automatski postavlja i ne može se menjati.Kada ažurirate svoj profil. Da biste videli trenutni onlajn status Vaš uređaj 29 Izmena detalja profila Povezivanje sa drugim igračima . Da biste izmenili tekst. Takođe možete da šaljete i primate privatne poruke i preporuke za igranje. lokacija se ne prikazuje. Svoju lokaciju možete da promenite pomoću kartice „Privatno“. Pronalaženje i dodavanje prijatelja Primalac može vaš poziv da prihvati ili odbije.

Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Čak i ako ste nedostupni ili oflajn. može da odgovori na vašu poruku i tako možete razmenjivati poruke jedan s drugim. Ocena koju mu date utiče na reputaciju igrača u zajednici ili na reputaciji prikazanu u njegovom profilu. Pročitane poruke se automatski brišu kada napustite N-Gage. Preporuke u vezi sa igrama se automatski brišu nedelju dana po prijemu. 30 Da biste videli nove poruke primljene od N-Gage prijatelja. Tom prilikom vam može biti naplaćen prenos podataka. izaberite Submit. N-Gage podešavanja Slanje poruke Da biste promenili podešavanja za N-Gage. dođite do njega na listi prijatelja i izaberite Options > Rate Player. Igraču možete dati ocenu od jedan do pet što se prikazuje zvezdicama. slično kao kod trenutne razmene poruka.Vaš uređaj svojih prijatelja. Da biste brzo promenili podešavanja kroz aplikaciju N-Gage. dođite do prijatelja na listi i izaberite Options > Pošalji poruku. možete slati privatne poruke svojim N-Gage prijateljima. Izaberite neku od narednih opcija: ● Player Name — Igračko ime možete da izmenite samo dok se prvi put ne prijavite na mrežu. igračkom imenu ili ukupnom N-Gage rezultatu. Posle toga ga ne možete menjati. Potrebna vam je GPRS. izaberite Options > Sort Friends By. dođite do liste prijatelja i izaberite . izaberite Options > N-Gage Settings. izaberite Options > View Recommendation. Maksimalna veličina privatne poruke je 115 znakova. izaberite Options > Edit Profile i dođite do kartice Privatno. Sortiranje liste prijatelja Da biste sortirali listu prijatelja po raspoloživosti. Options > View Message. Ocenjivanje igrača Da biste ocenili igrača. Indikator pored igračkog imena igrača pokazuje njegovu dostupnost. morate biti onlajn i povezani na NGage uslugu. Ako je vaš prijatelj trenutno prijavljen na uslugu N-Gage. Da biste poslali poruku N-Gage prijatelju. Da biste videli preporuke u vezi sa igrama. U „Moji prijatelji“ možete da razmenjujete privatne poruke sa igračima sa vaše liste prijatelja. Da biste poslali poruku. 3G ili bežična LAN veza da biste mogli da koristite funkciju za razmenu poruka.

Vaš uređaj 31 . Upozorenje: Kada koristite slušalice. Jedinica za daljinsko upravljanje ima mikrofon i tastere za prijem ili prekid telefonskog razgovora. da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva. Kada kupujete igru. zatim povežite slušalice sa jedinicom. kako biste kupovinu ubuduće obavljali brže. Da biste koristili slušalice sa jedinicom za daljinsko upravljanje.5 mm) na uređaj. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost. za podešavanje jačine zvuka i puštanje muzike ili video datoteka. Pojedini dodaci za slušalice imaju multimedijalnu kontrolu jačine zvuka koje se koriste da bi se podesila jačina zvuka samo za muziku ili video reprodukciju.● Personal Settings — Možete da definišete lične podatke koji se ne prikazuju u javnom profilu i da se prijavite na N-Gage novosti. povežite jedinicu Nokia AV kontektorom (3. Kada koristite pojedine dodatke za slušalice. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. ● Connection Settings — Možete dozvoliti aplikaciji N-Gage da se automatski poveže na mrežu kada je potrebno i definisati prioritetnu tačku pristupa i granicu prenosa podataka koja proizvodi upozorenje. Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice. Ako slušalice nemaju mikrofon. za hendsfri telefonske pozive koristite slušalice koje imaju kompatibilnu jedinicu za daljinsku kontrolu ili mikrofon uređaja. koristite taster za jačinu zvuka na uređaju. jedinicu za daljinsko upravljanje i slušalice. Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. bićete upitani da li želite da sačuvate detalje svog računa. Možete da definišete i da li želite da primate obaveštenja od svojih N-Gage prijatelja kada igrate igre. ● Account Details — Vaši prioriteti za kupovinu. Slušalice Neke slušalice imaju dva dela. uključujući i broj kreditne kartice.

niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. Kada aktivirate oflajn profil. Takođe. one se smeštaju u folder „Za slanje“ za naknadno slanje. unesite šifru blokade. Oflajn profil Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da slušate i govorite u uređaj na kraćem rastojanju a da ne morate da ga držite uz uho. obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka. Da biste u toku aktivnog poziva ili slušanja audio zapisa povećali ili smanjili jačinu zvuka. što je označeno sa u delu gde se prikazuje indikator jačine signala. Ili pritisnite i izaberite Alatke > Profili > Oflajn. veza sa bežičnom komunikacionom mrežom se prekida. neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. pošto zvuk može biti preglasan. Ako pokušate da pošaljete poruke. Kontrola jačine zvuka i zvučnika Profil "oflajn" omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na telekomunikacionu mrežu. Ako je uređaj zaključan. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. svoj uređaj možete da koristite bez SIM kartice. ne možete da upućujete niti da primate pozive. Važno: Kada je postavljen profil (način rada) "oflajn". Da biste aktivirali oflajn profil. Kada spajate spoljne uređaje ili slušalice koje nije odobrila firma Nokia za korišćenje sa ovim uređajem na konektor Nokia AV. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. kratko pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite Oflajn.Vaš uređaj Nemojte povezivati proizvode koji kreiraju izlazni signal. možete povezati kompatibilni TV kabl na Nokia AV konektor (3. Prijem i predaja RF signala su prekinuti. .5 mm) na vašem uređaju. Da biste obavili bilo kakav poziv. Nemojet povezivati bilo koji izvor napona na Nokia AV konektor. Kada je aktiviran profil oflajn. koristite taster za podešavanje jačine zvuka. Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Da biste isključili zvučnik. jer to može izazvati oštećenje uređaja. 32 Da biste u toku razgovora koristili zvučnik. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu.

Kada je aktiviran oflajn profil. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na bežičnu LAN mrežu i kada je koristite.Da izađete iz oflajn profila. recimo. kratko pritisnite taster "napajanje". Vaš uređaj 33 . Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. još uvek možete da koristite bežičnu LAN mrežu da. čitate svoje e-mail poruke ili koristite Internet. Uređaj ponovo uspostavlja bežične komunikacije (pod uslovom da je signal dovoljne jačine). pa izaberite neki drugi profil.

Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem drugih metoda povezivanja. . Video snimci se beleže u MPEG-4 formatu sa oznakom tipa datoteka . otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere. pritisnite i držite taster „Slikaj“. Vidite "Podešavanja videa". u pejzažnom režimu) i kameru niže rezolucije s prednje strane (sekundarna kamera u portretnom režimu). album na mreži. Kamere daju fotografije u . Takođe ih možete i postavljati. Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren.mp4. Snimanje fotografija Da biste aktivirali glavnu kameru. 45. Da biste isključili glavnu kameru. Za snimanje fotografija i video zapisa možete da koristite obe kamere.3gp (kvalitet za deljenje). do 5 megapiksela. ili u 3GPP formatu kada je oznaka tipa datoteke . Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". str. Slike i video snimci se automatski memorišu u folderu Slike i video u Galeriji. str. Indikatori fotoaparata Na tražilu fotoaparata (kamera u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka) se prikazuje sledeće: 34 Možete da šaljete slike i video snimke u multimedijalnoj poruci.jpeg formatu zapisa. Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji od 2592x1944 piksela. kameru visoke rezolucije na zadnjoj strani uređaja (glavnu kameru. 55. kao što su Bluetooth ili bežične LAN veze. zatvorite preklopnik objektiva.Kamera Kamera O kameri Vaša Nokia N82 ima dve kamere. slati u neki kompatibilni onlajn album.

Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana. pa je izaberite pritiskom na navigator. 40. da biste izabrali scenu da biste aktivirali samookidač (samo za slike). Vidite "Informacije o lokaciji". Kamera 35 Aktivna traka sa alatkama . Da biste pregledali aktivnu traku sa alatkama pre i posle snimanja slike ili snimanja video zapisa. Na ekranu se prikazuju samo indikatori režima snimanja i napunjenosti baterije. Brojač se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. Dođite do neke stavke. da biste izabrali režim rada blica (samo za slike). koji označava kvalitet slike. izaberite Opcije > Sakrij ikone. 6 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ). koji pokazuju gde se čuvaju slike. str. da biste se prebacivali iz režima video u režim fotografisanje i obratno. 8 — GPS indikator. koji se prikazuje samo kad je Snimi lokaciju aktivirano u postavkama kamere. koji treperi samo onda kad se puni Xenon blic. 1 — Indikator režima snimanja 3 — Indikator napunjenosti baterije 2 — Aktivna traka sa alatkama. pritisnite navigator. Traka sa alatkama se prikazuje 5 sekundi. koji prikazuje procenjeni broj slika koje možete da snimite koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i aktivnu memoriju. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". 7 — Indikator Xenon blica. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. 35. str. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite: 4 — Indikator rezolucije slike. izaberite Opcije > Prikaži ikone. 38. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama.Aktivna traka sa alatkama Vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja. Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba. Vidite "I Vi na slici – samookidač". Možete da definišete da li se aktivna traka sa alatkama prikazuje ili ne na ekranu. pre i nakon pravljenja fotografskog snimka ili snimanja video zapisa. str. Pre pravljenja fotografskog ili video snimka. 5 — Brojač slika.

Kamera da biste aktivirali režim pravljenja više uzastopnih snimaka (samo za slike). Vidite "Pravljenje više uzastopnih slika". krećite se navigatorom po aktivnoj traci sa alatkama. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Da biste nastavili sa fotografisanjem. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". ● Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta nezumirane slike. treperi na ekranu. držite ga obema rukama. da biste prikazali ili sakrili matricu tražila (samo za slike) da biste podesili kompenzaciju ekspozicije (samo za slike) da biste podesili kontrast (samo za slike) da biste podesili oštrinu (samo za slike) da biste podesili balans bele boje da biste izabrali neki efekat boje ● Da biste podesili osvetljenje i boje. str. Kad se blic puni. ● Da biste oslobodili memoriju za nove slike. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. da biste podesili svetlosnu osetljivost (samo za slike) Ikonice se menjaju i označavaju trenutni status podešavanja ili parametra. . imajte na umu sledeće: ● Ne možete da snimate fotografije dok se xenon blic potpuno ne napuni. str. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje". str. imajte na umu sledeće: ● Kamera prelazi u režim štednje baterije ako u određenom vremenu ne pritisnete nijedan taster. Vidite "Nakon pravljenja fotografskog snimka". 49. ● Da se aparat ne bi pomerao. Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja. na primer i izbrišite datoteke sa svog uređaja. Snimanje fotografija 36 Pre nego što počnete da snimate fotografije. pritisnite taster "slikaj". str. Kada snimate fotografije. 43. Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se trenutno nalazite. Aktivna traka sa alatkama u Galeriji ima različite opcije. 39. str. osim ukoliko niste postavili blic na Isključen. Vidite "Nakon snimanja videa". 37. 45. prenesite datoteku na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka.

pojavljuje se crveni indikator. Da biste aktivirali prednju kameru. 3. Kamera 37 Da biste snimili fotografiju. ● Da biste slike označili za korpu za štampu radi naknadnog štampanja. 2. Ne pomerajte aparat dok se snimak ne sačuva. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. 119. Da biste napravili snimak. Sliku možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. pritisnite taster "Slikaj". izaberite Obriši ( ). nije na raspolaganju za pejzažne i sportske scene). izaberite Opcije > Koristi sek. kao što je Bluetooth veza. ● Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. e-mail poruku ili druge metode povezivanja. Da biste uvećali ili umanjili prikaz prilikom slikanja. Da biste napravili snimak. Na ekranu se pojavljuje zeleni indikator fiksiranog fokusa. Da biste uvećali ili umanjili prikaz. ● Da biste poslali sliku u kompatibilni onlajn album. izaberite režim slikanja u aktivnoj traci sa alatkama. Da biste se ponovo vratili u kameru. Ako fokus nije fiksiran. Ukoliko je kamera u video režimu. Savet: Da biste otvorili Galeriju i videli slike koje ste snimili. upotrebite taster za zumiranje na uređaju. Vidite "Pišite i šaljite poruke". Nakon pravljenja fotografskog snimka Izaberite sledeće iz aktivne trake sa alatkama (dostupno je samo ako izaberete Prikaži snimljenu sliku > Forsiran u podešavanjima kamere za statičnu sliku): ● Ako ne želite da sačuvate sliku. pritisnite . pritisnite navigator. fotoaparat. možete slikati i bez fiksiranja fokusa. pritisnite taster „slikaj“. pritisnite do pola taster "slikaj" (samo glavna kamera. Izaberite Pošalji pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva). Međutim. pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). . izaberite Dodaj u korpu za štampu ( ). dvaput pritisnite na bočnoj strani uređaja.1. izaberite (dostupno samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album. Da biste fiksirali fokus na neki objekat. str. uradite sledeće: Da biste kameru ostavili otvorenu u pozadini i koristili druge aplikacije. pomerite se gore ili dole.

Da biste sliku postavili kao sliku za identifikaciju poziva nekog kontakta. 38 ● — Informacija o lokaciji je nedostupna. Informacije o lokaciji Blic koristite na bezbednom rastojanju. izaberite Opcije > Postavi za sl. izaberite Opcije > Postavi za tapet. Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". slike koje imaju informaciju o lokaciji označene su sa . osim ukoliko niste postavili blic naIsključen. Kamera na vašem uređaju ima ksenon blic za uslove lošeg osvetljenja. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. Prilikom snimanja automatski dodajte slikama informaciju o lokaciji. Ako GPS pronađe satelitsku vezu u roku od nekoliko minuta. trenutnu informaciju o poziciji svim slikama koje ste snimili u to vreme.Kamera Da biste zumirali sliku posle slikanja. U folderu „Galerija“. u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka. u folderu „Galerija“ da biste pogledali lokaciju na kojoj je slika snimljena. pritisnite da biste otvorili sliku u Galeriji i izaberite opciju zumiranja sa liste opcija. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. str. Ovu informaciju možete da koristite. . str. kameru u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka.crv. Na dnu ekrana su prikazani sledeći indikatori za informaciju o lokaciji: Da biste podesili da kamera slikama dodaje informaciju o lokaciji izaberite Opcije > Podešavanja > Snimi lokaciju > Da. Da biste sliku koristili kao tapet u dopunjenom pasivnom režimu. na primer. kontakta > Dodeli kontaktu. na raspolaganju su sledeći režimi blica: Automatski ( ). Kad se blic puni. pritisnite taster "slikaj". ● — Informacija o lokaciji je dostupna i dodata je svim slikama koje ste snimili. Uređaj dodaje Za fotoaparat. Ne možete snimati forografije dok se ksenon blic u potpunosti ne napuni. indikator prelazi u . 44. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja. Forsiran ( ) i Isključen ( ). Red.očiju ( ). treperi na ekranu. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Blic Blic je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Da biste povratili tražilo i napravili novi snimak. Ksenonski blic nije raspoloživ za režim za sportske scene ili kad se izabere Odjed. 55.

U sceni koju definiše korisnik možete da podesite različite parametre osvetljenja i boje. sekvenca. a zatim izaberite i željenu scenu. Da biste sačuvali promene i vratili se u listu scena. pritisnite taster „slikaj“. Da biste promenili scenu. Da biste aktivirali sopstvenu scenu. Da biste snimili slike koristeći izabrani vremenski interval. Da biste prekinuli snimanje slika. korisnik.Scene Režim više snimaka. na aktivnoj traci sa alatkama izaberite Režimi scena.. izaberite željeni vremenski interval. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite željeni režim blica. izaberite Na osnovu režima scena. Scena Vam pomaže da pronađete prava podešavanja boje i osvetljenja za trenutni ambijent. korisnik. Broj snimaka koji će se napraviti zavisi od raspoložive memorije. Da biste podesili kameru da snimi šest slika ili željeni broj slika u nizu (ako je raspoloživo dovoljno memorije). Parametri svake scene su postavljeni za određeni stil i ambijent. je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Da biste sopstvenu scenu podesili prema određenom ambijentu. a zatim izaberite Opcije > Promeni. Ostale slike možete da vidite u Slike i video u Galeriji. Da biste snimili dve ili više slika u nizu. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka. pritisnite navigator da biste je otvorili. Da biste snimili slike. Da biste snimili šest slika. Podrazumevana scena u režimu slike je Automatski. Ukoliko ste koristili vremenski interval. Kamera 39 Da biste promenili režim blica. one se prikazuju u mreži na ekranu. a u video režimu Automatski (obe su označene sa ). izaberite Odjed. pritisnite navigator i izaberite Izaberi. Pravljenje više uzastopnih slika . dođite do Defin. dođite do Defin. pritisnite Nazad. Da biste kopirali parametre neke druge scene. Ksenonski blic je dostupan samo u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka ako definišete vremenski interval za snimanje slika. Režim više uzastopnih snimaka možete da koristite i sa samookidačem. Scene su na raspolaganju samo za glavnu kameru. pritisnite taster „slikaj“. a zatim izaberite scenu. izaberite Obustavi. Nakon što snimite slike u režimu niza uzastopnih snimaka. Da biste videli neku sliku. na ekranu se prikazuje samo poslednja snimljena slika.

Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Kvalitet slike I Vi na slici – samookidač Da biste postavili kašnjenje samookidača. složene pozadine koja može da odvrati pažnju. Da povratite tražilo za ponovno pravljenje više uzastopnih snimaka. izbegavajte da osobe koje slikate budu ispred pretrpane. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde. 10 sekundi ili 20 sekundi. Međutim.Kamera Da biste isključili režim pravljenja uzastopnih snimaka. Upotrebite najveću vrednost da biste bili sigurni da će kamera proizvesti najbolji mogući kvalitet slike. Za multimedijalne poruke (MMS) i priloge e-mail poruka će možda biti neophodno da se koristi režim najmanjeg kvaliteta slike. Uređaj se oglašava zvučnim signalom kad je tajmer pokrenut. kako biste i Vi sami mogli da uđete u kadar. Kamera ima nekoliko režima kvaliteta slika. Pozadina Savet: U aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde da bi Vam ruka bila mirna prilikom pravljenja snimka. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > Isključen. imajte na umu da bolji kvalitet slike zahteva više prostora za skladištenje. koji je optimizovan za slanje u obliku MMS poruka. str. Za portrete i druge fotografije na kojima su ljudi. Dubina 40 Kad snimate pejzaže i ambijente. Pomerite kameru ili osobe koje slikate kad nije moguće ispuniti ove uslove. Samookidač je na raspolaganju samo za glavnu kameru. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka > Jedan snimak. pritisnite taster "slikaj". Možete da definišete kvalitet u podešavanjima kamere. Da biste isključili samookidač. Približite kameru osobi koju slikate da bi portreti bili jasniji. Saveti za snimanje dobrih fotografija Koristite odgovarajući kvalitet slike. Koristite samookidač da biste odložili pravljenje snimka. izaberite Aktiviraj. 44. Kamera pravi snimak po isteku podešenog vremena kašnjenja. Da biste aktivirali samookidač. dodajte dubinu svojim fotografijama tako što ćete postaviti objekte . Upotrebite jednostavnu pozadinu. a četvorougao treperi neposredno pre pravljenja slike.

Uslovi osvetljenja

Menjanje izvora, količine i smera svetlosti može dramatično da promeni fotografije. Evo nekih tipičnih uslova osvetljenja:

Da biste aktivirali glavnu kameru, otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere.

● Objekat osvetljen sa strane. Jaka svetlost sa strane daje dramatičan efekat, ali može da bude suviše izražena, što rezultuje prevelikim kontrastom. ● Izvor svetlosti ispred objekta. Jaka sunčeva svetlost će možda naterati osobe koje slikate da žmirkaju. Takođe, kontrast može da bude preveliki.

● Izvor svetlosti iza objekta. Izbegavajte postavljanje objekta ispred jakog izvora svetlosti. Ukoliko je izvor svetlosti iza objekta ili je vidljiv na ekranu, fotografija će možda imati slab kontrast, biće suviše tamna ili će sadržati neželjene svetlosne efekte.

Da biste isključili glavnu kameru, zatvorite preklopnik objektiva.

Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren, pritisnite i držite taster „Slikaj“.

Indikatori snimanja videa
Na tražilu se prikazuje sledeće:

● Optimalno osvetljenje se javlja u situacijama kad ima puno difuzne, meke svetlosti, na primer, kad je svetao, delimično oblačan dan ili kad je sunčan dan u senci drveća.

1 — Indikator režima snimanja

3 — Aktivna traka sa alatkama. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja. Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 35. 4 — Indikator napunjenosti baterije

2 — Isključenje tona indikatora

Kamera
41

u prvi plan. Ukoliko je objekat u prvom planu previše blizu kamere, možda će biti mutan.

Snimanje video zapisa

Kamera

5 — Indikator video kvaliteta označava da li je kvalitet video zapisa TV visokog kvaliteta, TV normalnog kvalit., E-mail – visok kvalit., E-mail – norm. kvalit. ili Kvalitet za deljenje 6 — Tip datoteke video snimka 7 — Ukupno raspoloživo vreme snimanja videa. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.

● Da biste oslobodili memoriju za nove video snimke, prenesite datoteke na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka, na primer i uklonite datoteke sa svog uređaja. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Da biste snimili video zapis, uradite sledeće: 1. Ukoliko je kamera u režimu slikanja, izaberite video režim u aktivnoj traci sa alatkama. 2. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster "slikaj". Prikazuje se crvena ikonica snimanja ( ) i čuje se zvučni signal, što označava da je snimanje započelo.

Da bi se prikazivali svi indikatori na tražilu, izaberite Opcije > Prikaži ikone. Izaberite Sakrij ikone da se prikazuju samo indikatori video statusa, a u toku snimanja, raspoloživo vreme snimanja, zum traka za vreme zumiranja i selekcioni tasteri.

9 — Stabilizacija videa je uključena ( "Podešavanja videa", str. 45.

8 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ) koji pokazuju gde se čuvaju video snimci ). Vidite

Snimanje video snimaka

Pre nego što napravite video snimak, imajte na umu sledeće: ● Da biste podesili svetlo i boju, pomerajte se kroz aktivnu traku sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Vidite "Scene", str. 39.

3. Da biste napravili pauzu, privremeno prekinuli snimanje, u bilo kom trenutku, pritisnite Pauza. Snimanje videa se automatski prekida ako je snimanje privremeno zaustavljeno, a nijedan taster nije pritisnut tokom jednog minuta. Izaberite Nastavi da biste nastavili snimanje. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite taster "zum" na svom uređaju.

42

4. Da biste prekinuli snimanje, izaberite Stop. Video snimak se automatski čuva u folderu Slike i video Galerije. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Da biste aktivirali prednju kameru, izaberite Opcije > Koristi sek. fotoaparat. Da biste započeli snimanje video zapisa, pritisnite navigator. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pomerite se gore ili dole.

Nakon snimanja videa

Nakon što napravite video snimak, iz aktivne trake sa alatkama (prikazuje se jedino ako je Prikaži snimljeni video postavljeno na Forsiran u podešavanjima za video) izaberite:

● Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster "slikaj".

● Da biste otpremili video snimak u kompatibilni onlajn album, izaberite (dostupno je samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55.

● Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku, e-mail poruku ili druge metode povezivanja, kao što je Bluetooth veza, pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Vidite "Pišite i šaljite poruke", str. 119. Vidite "Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze", str. 85. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu .mp4. Video snimak možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. Izaberite Pošalji

● Ako ne želite da sačuvate video snimak, izaberite Obriši ( ).

● Da biste odmah reprodukovali video snimak koji ste upravo napravili, izaberite Pusti ( ).

Podešavanja kamere

Postoje dve vrste podešavanja za kameru: podešavanja parametara i glavna podešavanja. Nakon što zatvorite kameru, parametri podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti, ali glavni parametri ostaju isti dok ih ponovo ne promenite. Da biste podesili podešavanja parametara, upotrebite opcije na aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Da biste promenili glavna podešavanja, u režimu slike ili video režimu izaberite Opcije > Podešavanja.

Kamera
43

pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva).

44 Ove rezolucije su na raspolaganju samo za glavnu kameru. Štampa 2M – srednji (rezolucija 1600x1200). Ako želite da štampate tu sliku.3M – nizak (rezolucija 640x480). kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere. . ● Vrati podeš. izaberite MMS 0. Ako želite da snimak pošaljete e-poštom.3M – nizak. Što je viši kvalitet slike. E-mail 0. Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan. ● Primarno ime slike — Definišite podrazumevano ime za snimljene slike. Štampa 3M – srednji ili Štampa 2M – srednji. izaberite E-mail 0. ● Prošireni digitalni zum (samo glavna kamera) — Uključ. ● Prikaži snimljenu sliku — Izaberite Forsiran ako želite da vidite sliku odmah pošto je snimljena ili Isključen ako želite odmah da nastavite sa slikanjem. ● Ton snimanja — Izaberite ton koji će se čuti kada napravite snimak.8M – srednji. Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje slike.Kamera Da biste promenili glavna podešavanja. Ako izaberete Da. to slika zauzima više memorije. ● Dodaj u album — Izaberite da li želite da sačuvate sliku u određenom albumu u Galeriji. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanje kamere za snimanje fotografija ● Kvalitet slike — Izaberite Štampa 5M – visok (rezolucija 2592x1944). izaberite Štampa 5M – visok. izaberite Da. u režimu slike izaberite Opcije > Podešavanja. Štampa 3M – srednji (rezolucija 2048x1536). otvara se lista raspoloživih albuma. a Isključen omogućava ograničeno zumiranje uz zadržavanje rezolucije slike. Uključen (pauziran) omogućava pauziranje koraka zumiranja u određenom koraku kod digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. (kontinualni) omogućava ravnomerne i kontinualne korake zumiranja između digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja.8M – srednji (rezolucija 1024x768) ili MMS 0. ● Rotiraj sliku — Izaberite da li želite da slike koje su slikane uspravno budu rotirane kada ih otvorite u Galeriji. ● Snimi lokaciju — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku slike.

krećite se kroz aktivnu traku sa alatkama i izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja parametara slike se odnose na svaku kameru pojedinačno. ambijent. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2. Kada izaberete novu scenu. podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. ● Kvalitet videa — Postavite kvalitet video snimka na TV visokog kvaliteta. na primer snegu. podešavanja glavne kamere se ne menjaju. ● Balans belog ( ) — Sa liste izaberite trenutne uslove osvetljenja. Koja su podešavanja na raspolaganju zavisi od toga koja je kamera izabrana. ● Ujednačavanje ekspozicije ( ) (samo za slike) — Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja videa Kamera 45 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje Prikaz na ekranu se menja u zavisnosti od izabranih parametara tako da možete da vidite kako ta promena utiče na fotografije ili video snimke. podešavanja boje i osvetljenja se menjaju u vrednosti koje odgovaraju toj sceni. ● Ton boje ( ) — Izaberite neki efekat boje sa liste. ● Kontrast ( ) (samo za slike) — Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje. TV normalnog Da biste promenili glavna podešavanja. podešavanja u video režimu se neće promeniti.● Režim blica ( ) (samo za slike) — Izaberite željeni režim blica. izmenite i nakon što izaberete neku scenu. po potrebi. Da biste omogućili da kamera tačnije reprodukuje boje i osvetljenje ili da biste svojim fotografijama i video snimcima dodali efekte. ● Oštrina ( ) (samo za slike) — Podesite oštrinu slike. ako promenite podešavanja u režimu slike. kada izmenite podešavanja za sekundarnu (drugu) kameru. . ● Osetljivost na svetlo ( ) (samo za slike) — Povećajte svetlosnu osetljivost u uslovima slabog osvetljenja da biste smanjili rizik da slike budu suviše tamne. u video režimu izaberite Opcije > Podešavanja. Prebacivanje između režima ne vraća u prvobitno stanje definisane parametre podešavanja. Podešavanja parametara se razlikuju za svaki od režima slikanja. Parametri se vraćaju na svoje podrazumevane vrednosti kad zatvorite kameru. Podešavanja parametara možete da.

Kamera . video kvalitet. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje video snimke. ● Vrati podeš.3gp format datoteke. Izaberite Da da biste otvorili listu raspoloživih albuma. koji je VGA rezolucije (640x480) u .. koji ima QCIF rezoluciju i . Izaberite Pusti u aktivnoj traci sa alatkama (glavna kamera) ili Opcije > Pusti (sekundarna kamera) da biste pregledali video snimak. ● Primarno ime videa — Definišite podrazumevano ime napravljenih video snimaka. kvalit. Snimanje zvuka — Izaberite Bez zvuka ako ne želite da snimite zvuk. E-mail – visok kvalit. (standardni kvalitet za reprodukciju preko vašeg uređaja) ili Kvalitet za deljenje. Prikaži snimljeni video — Izaberite da li želite da se na ekranu prikaže prvi kadar snimljenog videa kada prekinete snimanje. Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku.● ● ● ● 46 kvalit.mp4. E-mail – norm. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere. Stabilizacija videa — Izaberite Forsiran da biste smanjili podrhtavanje kamere u toku snimanja. Ako želite da gledate video snimak na kompatibilnom televizoru ili PC računaru. izaberite Kvalitet za deljenje.mp4 formatu datoteke. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu . Dodaj u album — Izaberite da li želite da dodate napravljeni video snimak u određeni album u Galeriji. izaberite TV visokog kvaliteta ili TV normalnog kvalit..

Galerija
Da biste memorisali i organizovali svoje slike, video snimke, audio snimke i linkove za strimovanje sadržaja, ili da biste delili svoje datoteke sa drugim kompatibilnim UPnP (univerzalnim samokonfigurišućim) uređajima preko bežične LAN mreže (WLAN), pritisnite , pa izaberite Galerija. Savet: Ako se nalazite u nekoj drugoj aplikaciji, da biste videli poslednju sliku ili video zapis sačuvan u Galeriji, pritisnite na bočnoj strani svog uređaja. Da biste ušli u glavni prikaz foldera Slike i video, ponovo pritisnite taster "prikaži". Možete da pretražujete i otvarate foldere, kao i da označavate, kopirate i premeštate stavke u foldere. Takođe, možete da pravite albume, da označavate i kopirate stavke, kao i da ih dodajete u albume. Vidite "Albumi", str. 50.

Prikazujte i organizujte datoteke
U Galeriji izaberite Slike i video , Numere , Audio snimci , Link. za striming Prezentacije ili Sve datoteke , a zatim pritisnite navigator da biste je otvorili. Pritisnite i izaberite Galerija. ,

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Video snimci, .ram datoteke i linkovi za strimovanje sadržaja se otvaraju i reprodukuju u aplikaciji RealPlayer, a muzika i audio snimci u Muzičkom centru. Vidite "RealPlayer", str. 105. Vidite "Muzički centar", str. 93. Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ako je ona ubačena) ili u memoriju uređaja, izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj u mem. kart. ili

Galerija
47

Galerija

Premesti u mem. kar., ili Kopiraj u mem. tel. ili Premesti u mem. tel..

Slike i video snimci

datoteka. Da biste pretraživali jednu po jednu datoteku, skrolujte levo ili desno. Da biste pretraživali datoteke u grupama, skrolujte gore ili dole.

Prikazivanje slika i video snimaka
Da biste prikazali svoje slike i video snimke, pritisnite , a zatim izaberite Galerija > Slike i video.

Video snimci sačuvani u Nokia video centru se ne prikazuju u folderu Slike i video u Galeriji. Vidite "Nokia video centar", str. 89. Datoteke slika i video snimaka u folderu Slike i video su raspoređene u obliku petlje i poređane prema datumu i vremenu. Prikazuje se broj

Fotografije i video snimci snimljeni kamerom vašeg uređaja se skladište u Slike i video. Slike i video snimci Vam mogu biti poslati i u multimedijalnoj poruci, kao e-mail prilog ili preko Bluetooth veze. Da biste mogli da pogledate primljenu sliku ili video snimak u Galeriji ili u aplikaciji Real player, prvo ih morate sačuvati.

Ako želite da se ekran automatski rotira na osnovu položaja uređaja, uključite opciju rotiranja ekrana u okviru podešavanja. Vidite "Podešavanja personalizacije", str. 158. Da biste izmenili video snimak ili fotografiju, izaberite Opcije > Izmeni. Vidite "Menjanje slika", str. 51.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Kad se slika otvori, da biste sliku zumirali, pritisnite taster „zum“ na bočnoj strani uređaja. Koeficijent zumiranja se ne pamti trajno.

Da biste odštampali svoje slike na kompatibilnom štampaču ili ih sačuvali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) radi štampanja, izaberite Opcije > Odštampaj. Vidite "Štampanje slika", str. 54. Takođe možete da označite slike za naknadno štampanje u korpi za štampu u Galeriji. Vidite "Korpa za štampu", str. 50.

Da biste videli gde je snimljena slika označena sa , izaberite Opcije > Prikaži na mapi.

48

Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu, izaberite sliku pa Dodaj u korpu za štam. u aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. Da biste upotrebili neku sliku kao sliku u pozadini, izaberite je, a zatim izaberite Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet. Da biste izbrisali sliku ili video snimak, izaberite Opcije > Obriši.

Da biste dodali sliku ili video snimak u Galeriju, izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Vidite "Albumi", str. 50.

Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. Ako želite da aktivna traka sa alatkama uvek bude vidljiva na ekranu, izaberite Opcije > Prikaži ikone.

Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba, izaberite Opcije > Sakrij ikone. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama, pritisnite navigator. Izaberite neku od narednih opcija: da biste reprodukovali izabrani video snimak

Neke od opcija su možda raspoložive preko aktivne trake sa alatkama (dostupno je kad otvorite sliku ili video snimak). Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 49.

Aktivna traka sa alatkama

da biste otpremili izabranu sliku ili video snimak u kompatibilni onlajn album (dostupno je samo ako ste konfigurisali nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55. ili da biste dodali ili uklonili sliku iz korpe za štampu. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. da biste odštampali prikazanu sliku

da biste poslali izabranu sliku ili video snimak

U aktivnoj traci sa alatkama, krećite se po stavkama nagore ili nadole, i birajte ih pritiskom na navigator. Koje su opcije na raspolaganju zavisi od trenutnog

U folderu Slike i video aktivnu traku sa alatkama možete koristiti kao prečicu za različite zadatke. Aktivna traka sa alatkama je na raspolaganju samo kada je izabrana neka slika ili video snimak.

da biste započeli projekciju slajdova svojih slika Opcije koje su na raspolaganju zavise od prikaza u kojem se u tom trenutku nalazite. da biste izbrisali izabranu sliku ili video snimak

Galerija
49

Organizujte fotografije i video snimke

prikaza, kao i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

otvorite album. ako je napravljena pauza ● Kraj — da biste zatvorili projekciju slajdova . Da biste pregledali albume u Galeriji. a zatim izaberite Opcije > Ukloni iz korpe. Projekcija slajdova počinje od izabrane datoteke. Datoteka se ne briše iz foldera Slike i video u Galeriji. dođite do datoteke i pritisnite C. ako je na raspolaganju. Da biste napravili novi album. Da biste uklonili datoteku iz albuma. Vidite "Štampanje slika". dođite do fotografije ili video snimka. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj > Markiraj da označite slike i Opcije > Projekcija slajdova > Start da započnete projekciju slajdova. Markirane slike su označene sa u folderu Slike i video i u albumima. Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu. izaberite sliku u folderu Slike i video ili u albumu.. Albumi Da biste pregledali slike u korpi za štampu. Da biste uklonili sliku iz korpe za štampu. Izaberite album u koji želite da dodate fotografiju ili video snimak. u aktivnoj traci sa alatkama. Da biste videli samo izabrane slike kao projekciju slajdova. Stavka koju ste dodali u album još uvek je vidljiva u folderu Slike i video u Galeriji. u prikazu liste albuma. Projekcija slajdova 50 Slike možete da markirate za korpu za štampu i da ih naknadno odštampate na nekom kompatibilnom štampaču ili. Otvara se lista albuma. izaberite sliku u Galeriji i Pokreni projekciju slajdova ( ) aktivnoj traci sa alatkama. izaberite sliku pa zatim Dodaj u korpu za štam. izaberite Opcije > Novi album. 54. izaberite Slike i video > Opcije > Albumi > Prikaži albume. Korpa za štampu Izaberite neku od narednih opcija: ● Pauza — da biste pauzirali projekciju slajdova ● Nastavi — da biste nastavili projekciju slajdova.Galerija Uz pomoć albuma možete na lak način da organizujete svoje slike i video snimke. a zatim izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. na nekom kompatibilnom punktu za štampu. izaberite iz foldera Slike i video (raspoloživo je samo kad ste dodali slike u korpu za štampu). ili izaberite Opcije > Odštampaj > Prikaži korpu za štam. Da biste dodali fotografiju ili video snimak u album u Galeriji. Da biste pregledali svoje slike kao projekciju slajdova. str.

Da biste podesili prvu izabranu površinu. izaberite Opcije > Primeni efekat > Izrezivanje i neki prethodno definisani odnos dimenzija iz liste. Da izaberete površinu koju treba izrezati. Koristite navigator da istaknutoj površini promenite dimenzije. . Izrežite sliku Ako izaberete Ručno. pritisnite navigator. Ponovo izaberite površinu koju treba izrezati. Izaberite Opcije > Projekcija slajdova > Podešavanja i jednu od sledećih opcija: ● Muzika — da biste dodali zvuk projekciji slajdova. takođe koristite navigator. Menjanje slika Editor slika Da biste uređivali slike odmah nakon snimanja ili slika iz Galerije. izaberite Ručno. Da biste izrezali sliku. Izaberite Opcije > Primeni efekat da se otvori mrežasti prikaz u kojem možete da birate različite Ako izaberete neki prethodno definisani odnos dimenzija. pa zatim izaberite Postavi. boju. Pomerajte navigator i izaberite površinu koju treba izrezati. Galerija 51 Da biste izvršili pretraživanje slika. izaberite Nazad. Izaberite Uključena ili Isključena. odnosno smanjivanje jačine zvuka tokom projekcije slajdova koristite taster za podešavanje jačine zvuka u svom uređaju. izaberite Opcije > Izmeni. podesite podešavanja projekcije slajdova. pritisnite navigator. Otvara se editor slika. u gornjem levom uglu slike se pojavljuje krstić. opcije izmena koje su označene ikonicama. vinjetu ili okvir. izaberite gornji levi ugao površine koju treba izrezati. kao i da dodajete efekte. Slike možete da izrezujete i rotirate. Izabrane površine obrazuju pravougaonik koji formira izrezanu sliku. Da tu površinu pomerate po slici. skrolujte levo ili desno. kontrast i rezoluciju. ● Pesma — da biste izabrali muzičku datoteku sa liste ● Odlaganje slajda — da biste podesili tempo projekcije slajdova ● Zumiranje i pomeranje — da bi prelaz sa jednog na drugi slajd bio kontinuiraniji i da bi dozvolili Galeriji da nasumično uvećava ili umanjuje prikaz slika Za pojačavanje.Pre nego što započnete projekciju slajdova. U donjem desnom uglu se pojavljuje još jedan krstić. Da "zamrznete" izabranu površinu. Da biste ručno izrezali sliku. da podešavate osvetljaj. tekst.

a zatim izaberite Opcije > Izmeni. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. str. 159.amr. pritisnite *. Da umanjite crvenilo. uradite sledeće: 1. pritisnite navigator. i . ● Da biste približili ili udaljili objekat (zum). ● Da biste videli sliku na celom ekranu. Na ekranu se pojavljuje petlja. 52 2. pritisnite 5 ili 0. ● Da sliku rotirate u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. pa opciju izmene. pa pritisnite navigator. . Kada završite sa uređivanjem slike.mp3 i . Koristite navigator da podesite dimezije petlje prema oku. pritisnite Urađeno. . Korisne prečice Režim TV izlaza Možete koristiti sledeće prečice kada uređujete slike: ● Da se krećete po zumiranoj slici. Smanjite efekat crvenih očiju Montaža video snimaka Da biste izvršili izmene video snimaka u Galeriji. montažer. Možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. koristite Nokia video kabl.Galerija Da biste smanjili efekat crvenih očiju na nekoj slici. Da biste snimljene slike i video snimke prikazali na kompatibilnom TV prijemniku. podržava .wav formate audio datoteka. dođite do video snimka. pritisnite 3 ili 1. Priključite Nokia video kabl na video ulaz kompatibilnog televizora. Da biste sačuvali izmene i vratili se u Slike i video. . Da biste mogli da prikazujete slike i video snimke na TV prijemniku. Da biste gledali slike i video snimke na televizoru. 3. Dovedite krstić na oko. ef. Video editor. Da biste varili na normalan prikaz.3gp i . morate da konfigurišete parametre TV izlaza za odgovarajući TV sistem i odnos dimenzija. ponovo pritisnite *.mp4 formate video datoteka. ulevo ili udesno. pritisnite Nazad.aac. crvenog oka. izaberite Opcije > Primeni efekat > Ukl. nadole. Priključite drugi kraj Nokia video kabla na Nokia AV konektor svog uređaja. skrolujte nagore. Vidite "Podešavanja proširenja".

Otvorena slika se prikazuje u punom ekranu na televizoru. Vidite "Projekcija slajdova". pritisnite 1 odnosno 3. pritisnite 0. Prezentacije služe za prikazivanje SVG (scalable vector graphics) datoteka. pritisnite 7 odnosno 9. pritisnite i izaberite Galerija > Prezentacije. Da sliku rotirate za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. 50. Da biste pogledali SVG datoteke. osim foldera Slike i video u Galeriji i aplikacije RealPlayer. a zatim izaberite datoteku koju želite da prikažete. Da biste umanjili. Kada otvorite označeni video snimak. pritisnite *. Slike se prikazuju u slikovniku. Slike možete na televizoru prikazivati u vidu projekcije slajdova. preusmeravaju se na televizor. izaberite Opcije > Pauza. Prezentacije Za sve aplikacije. Da biste uvećali. str. svi zvuci. Kada otvorite neku sliku u minijaturnom prikazu dok je gledate na televizoru. Da biste napravili pauzu. a video snimci u programu RealPlayer. opcija zumiranja nije na raspolaganju. RealPlayer počinje da reprodukuje video snimak na ekranu uređaja i na ekranu televizora.Kada je Nokia kabl za video izlaz priključen na uređaj. str. Galerija 53 4. 105. Vidite "RealPlayer". Za prelazak sa prikaza u punom ekranu na normalni prikaz i obratno. tonove tastature i tonove zvona. Sve stavke u nekom albumu ili označene slike se na televizoru prikazuju preko celog ekrana dok se istovremeno čuje muzika koju ste izabrali. Pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. pritisnite 5. na TV ekranu se prikazuje isto ono što se prikazuje na ekranu vašeg uređaja. Dođite do željene slike i izaberite Opcije > Pusti. kao što su karikature i mape. Da biste sliku rotirali za 45 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. SVG slike zadržavaju svoj originalni izgled kada se odštampaju kao i kada se prikazuju na ekranima različitih dimenzija i pri različitim rezolucijama. Možete normalno da koristite mikrofon uređaja. stereo zvuk video snimaka. . uključujući aktivne pozive.

jpeg formatu. kameri. Da biste promenili podrazumevani štampač. izaberite sliku koju želite da štampate. editoru slika ili slikovniku.jpeg formatu. skrolujte levo ili desno za kretanje po izgledima štampe koji su na raspolaganju za izabrani štampač. Slike snimljene kamerom se automatski čuvaju u . Vidite "USB". 88. Podešavanja štampe Opcije koje su na raspolaganju se razlikuju i zavise od mogućnosti koje nudi izabrani uređaj za štampu. Nakon što izaberete štampač. priključite kabl za prenos podataka pre nego što izaberete opciju štampanja i uverite se da je za režim data kabla postavljeno Štampa slike ili Pitaj pri povezivanju. Prikaz izgleda štampe Izbor štampača 54 Kada prvi put koristite opciju Štampanje slika. Štampač se automatski prikazuje kada izaberete opciju štampanja. editoru slika ili slikovniku. Taj štampač se postavlja kao podrazumevani štampač. Koristite Štampanje slika da biste štampali svoje slike koristeći kompatibilni USB kabl ili Bluetooth. Izaberite neki štampač. Možete samo da odštampate slike koje su u .Galerija Štampanje slika Štampanje slika Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. Takođe. Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu. Da biste postavili podrazumevani štampač. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. kameri. izabrane slike se prikazuju u prethodno definisanim izgledima štampe. . svoje slike možete štampati koristeći bežičnu LAN mrežu. skrolujte gore ili dole da se prikažu dodatne stranice. izaberite Opcije > Podešavanja > Podrazumevani štampač. izaberite sliku koju želite da štampate. prikazuje se lista raspoloživih kompatibilnih štampača nakon što izaberete sliku. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. možete u njoj sačuvati slike i štampati ih koristeći kompatibilni računar. Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. izaberite Opcije > Podrazumevani štampač. Da biste promenili izgled štampe. str. Da biste štampali na štampaču koji je PictBridge kompatibilan. prikazuje se lista raspoloživih uređaja za štampanje. Ako podrazumevani štampač nije na raspolaganju.

morate se pretplatiti na taj servis kod nekog provajdera servisa onlajn deljenja slika i kreirati novi nalog. Da biste otpremili datoteku iz Galerije u servis na mreži. Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. Da biste mogli da koristite "Mrežnu štampu". Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa. vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. Idite do željene datoteke i izaberite Opcije > Pošalji > Objavi na web ili izaberite datoteku i iz aktivne trake sa alatkama. izaberite Veličina papira. univerzalna samokonfigurišuća) Slike i video snimke možete deliti sa drugima preko kompatibilnih onlajn albuma. a možete i prikazati sadržaj svojih albuma. Izaberite Obustavi da biste se vratili u prethodni prikaz. Takođe. vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu.Mrežna štampa Koristeći aplikaciju "Mrežna štampa" možete da preko mreže (onlajn) naručujute štampanje svojih snimaka i dostavu fotografija direktno na kuću ili na neku prodavnicu u kojoj ih možete preuzeti. Deljenje slika i video snimaka na mreži Kućna mreža O kućnoj mreži Vaš uređaj je kompatibilan sa UPnP (Universal Plug and Play. veblogova (mrežnih Galerija 55 Ako želite da izaberete dimenzije papira. možete da naručujete i različite proizvode sa naštampanom izabranom slikom. recimo šolje ili podloge za miša. Te datoteke se mogu dobiti od provajdera servisa štampanja koji podržavaju "Mrežnu štampu". pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. Možete sadržaj postavljati na neki server ili servis. dnevnika) ili drugih onlajn usluga deljenja na Webu. neophodno je da je instalirana konfiguraciona datoteka za bar jedan servis štampanja. memorisati nedovršene poruke kao nacrte i nastaviti sa pisanjem kasnije. pa zatimOK. iz liste izaberite dimenziju papira. Za dodatne informacije u vezi sa ovom aplikacijom i kompatibilnim provajderima servisa. Dostupnost proizvoda zavisi od provajdera servisa. . Za informacije o pretplaćivanju na servis obratite se provajderu servisa. Pre deljenja slika i video snimaka putem mreže.

Kada konfigurišete svoju bežičnu LAN kućnu mrežu.Da biste koristili funkciju bežične LAN mreže u kućnoj mreži. morate da imate aktivnu konfigurisanu WLAN kućnu mrežu i omogućene druge UPnP kućne uređaje koje biste povezali na istu kućnu mrežu. Ovime se smanjuje mogućnost da se neko neželjen priključi toj adhok mreži. 81. Vaš uređaj Vas obaveštava kada neki drugi uređaj pokušava da se poveže sa njime ili da se poveže na . Da biste upravljali podešavanjima svoje kućne mreže. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. štampanje ili kopiranje medijskih datoteka na Vaš uređaj. 166. Koristeći hardversku WLAN pristupnu tačku ili WLAN ruter možete formirati kućnu mrežu i na nju povezati kompatibilne UPnP uređaje koji podržavaju bežičnu LAN mrežu. > Kućni medij. kompatibilni štampač. 166. aktivirajte neku od metoda kripto zaštite u okviru opcije Režim zaštite WLAN-a tokom konfigurisanja Internet pristupne tačke. Vidite "Podešavanja veze". kao što su Vaš uređaj. Vidite "Bežična LAN mreža". arhitekturom. 56 Medijske datoteke koje su sačuvane u Galeriji možete da delite sa ostalim UPnP kompatibilnim uređajima koristeći kućnu mrežu. str. a zatim i u ostalim uređajima koje nameravate da povežete na kućnu mrežu. Za detalje. Ako koristite adhok režim rada da biste kreirali kućnu mrežu kompatibilnih uređaja. odnosno ako izvršite pretragu drugih uređaja u folderu „Kućna mreža“. reprodukovali. pogledajte dokumentaciju tih uređaja. Vidite "Pristupne tačke". Vaš uređaj se povezuje na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtev za vezu od nekog drugog kompatibilnog uređaja. Galerija Važne bezbednosne informacije Kućna mreža koristi podešavanja i parametre zaštite bežične LAN veze. kopirali ili štampali kompatibilne medijske datoteke iz Galerije. kompatibilni audio sistem ili TV prijemnik. str. Kućnu mrežu možete da koristite i da biste prikazivali. 58. ili ako u Galeriji izaberete opciju za prikazivanje. Možete da pregledate ili promenite podešavanja Internet pristupne tačke bežične LAN mreže u svom uređaju. kompatibilni PC računar. Vidite "Prikazujte i delite medija datoteke". str. dalje od uređaja. reprodukciju. Funkcionalne mogućnosti kućne mreže u infrastrukturnoj bežičnoj LAN mreži koristite preko hardverske WLAN pristupne tačke sa aktiviranom zaštitom pomoću šifrovanja. omogućite neki metod šifrovanja u hardverskoj pristupnoj tački. str. odnosno audio sistem ili TV prijemnik opremljen kompatibilnim bežičnim multimedijskim prijemnikom. Sve lozinke držite u tajnosti i na bezbednom mestu.

a zatim sledite uputstva na ekranu. u glavnom prikazu aplikacije Kućni medij izaberite Opcije > Pokreni čarobnjak. primićete bezbednosno upozorenje. ili možete prekinuti sa definisanjem pristupne tačke i najpre uključiti zaštitu bežične LAN mreže. ● Ime uređaja — Unesite ime za svoj uređaj pod kojim će se prikazivati ostalim kompatibilnim uređajima kućne mreže. . a zatim da konfigurišete podešavanja za kućnu mrežu u aplikaciji Kućni medij. čarobnjak za konfigurisanje se otvara i pomaže Vam da definišete podešavanja kućne mreže za svoj uređaj. str. Kad prvi put pristupite aplikaciji Kućni medij. Da biste konfigurisali podešavanja za kućnu mrežu. str. Vidite "Podešavanja za kućnu mrežu". str.tačka kućne mreže — Izaberite Uvek pitaj ako želite da uređaj pita za pristupnu tačku kućne mreže svaki put kad se povezujete na kućnu mrežu. isključite deljenje svojih datoteka sa drugim uređajima ili nemojte deliti privatne medijske datoteke. 57. Opcije vezane za kućnu mrežu nisu dostupne u aplikacijama pre nego što se konfigurišu podešavanja u aplikaciji Kućni medij. 166. ● Kopiraj na — Izaberite memoriju u kojoj želite da čuvate kopirane medijske datoteke. Vidite "Pristupne tačke". morate da instalirate odgovarajući softver na PC računar. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". ili Prazno. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Konfigurisanje podešavanja Galerija 57 kućnu mrežu. str. 166. Da biste delili medijske datoteke sačuvane u Galeriji sa drugim kompatibilnim UPnP uređajima preko bežične LAN mreže. izaberite Alatke > Poveziv. Vidite "Podešavanja veze". morate da kreirate svoju WLAN kućnu Internet pristupnu tačku.Ako bežično LAN povezivanje koristite u nekoj mreži koja je bez zaštite pomoću šifrovanja. pa naknadno aktivirati zaštitu bežične LAN mreže. > Kućni medij > Podešavanja. Da biste kasnije koristili čarobnjak za konfigurisanje. Nemojte prihvatati zahteve za povezivanje od nepoznatih uređaja. Možete nastaviti. Da biste povezali kompatibilni PC računar na kućnu mrežu. Softver se nalazi na CD-u ili DVD-u isporučenom sa vašim uređajem ili možete da ga preuzmete sa strana podrške za uređaj na Nokia Web sajtu. Kreiraj novo da biste definisali novu pristupnu tačku koja se automatski koristi kad koristite kućnu mrežu. 83. Podešavanja za kućnu mrežu ● Pr. Ako vaša kućna mreža nema omogućene bezbednosna podešavanja za WLAN.

Da biste prekinuli deljenje. Da biste ažurirali sadržaj foldera. ● Muzika — Izaberite liste numera za reprodukciju za deljenje sa drugim uređajima ili pregledajte sadržaj za deljenje lista numera za reprodukciju. > Kućni medij > Deli sadržaj. a zatim izaberite Opcije > Prikaži preko kuć. str. sadržaja — Dopustite ili zabranite deljenje medijskih datoteka sa kompatibilnim uređajima. video snimak ili audio snimak. Izaberite neki kompatibilni uređaj na kojem će se prikazivati medija datoteka. uradite sledeće: 1. isključite deljenje. Ukoliko ne želite da drugi uređaji pristupaju vašim datotekama. 58. U Galeriji izaberite sliku. Prikažite medija datoteke koje se nalaze u Vašem uređaju Da biste prikazali svoje slike. ● Slike i video — Izaberite medijske datoteke za deljenje sa drugim uređajima ili pogledajte status deljenja slika i video snimaka. možete da vidite i kopirate medijske datoteke uskladištene na uređaju u drugoj kućnoj mreži ako to taj drugi uređaj dozvoljava. uključite deljenje sadržaja. mrež. pa zatim nešto od sledećeg: Prikazujte i delite medija datoteke Da biste delili svoje medijske datoteke sa drugim UPnP kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. Ako aktivirate deljenje sadržaja.Galerija Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja ● Delj. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". 58 . Izaberite Alatke > Poveziv. Nemojte aktivirati deljenje sadržaja pre nego što konfigurišete sva ostala podešavanja. Čak i kada je deljenje sadržaja isključeno u vašem uređaju. izaberite Opcije > Prekini prikazivanje. Slike se prikazuju i na Vašem uređaju i na drugom kućnom mrežnom uređaju. video snimke i audio snimke u uređaju u drugoj kućnoj mreži. Da biste ažurirali sadržaj foldera. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. 3. a video i audio snimci se prikazuju samo na drugom kućnom mrežnom uređaju.. kao što je kompatibilni TV. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. ostali UPnP kompatibilni uređaji u kućnoj mreži mogu da prikažu i kopiraju datoteke koje ste izabrali za deljenje u folderu Slike i video. 2.

Koji su tipovi datoteka na raspolaganju zavisi od funkcionalnih mogućnosti tog drugog uređaja. mrežu ili Prem. Da biste prestali sa deljenjem medijske datoteke. na kompatibilnom TV prijemniku) prikazali medijske datoteke koje se nalaze u uređaju u drugoj kućnoj mreži. 2. Izaberite neki uređaj iz liste. skrolujte levo ili desno. izaberite Nazad ili Stop (dostupno je prilikom reprodukcije video snimaka i muzike). Pritisnite navigator i izaberite Pusti ili Prikaži.Da biste u svom uređaju (ili. Da biste sortirali pronađene datoteke. Na ekranu počinju da se prikazuju imena uređaja. > Kućni medij > Pregled kuće. Vaš uređaj započinje traženje drugih kompatibilnih uređaja. Izaberite medijsku datoteku ili folder koji želite da prikažete. na kućnu mrežu. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Da biste kopirali ili preneli medijske datoteke iz svog uređaja u drugi kompatibilni uređaj. Savet: Možete da štampate slike sačuvane u Galeriji preko kućne mreže pomoću UPnP kompatibilnog štampača. Vidite "Štampanje slika". Galerija 59 Prikažite medija datoteke koje se nalaze u drugom uređaju Da biste podesili jačinu zvuka prilikom reprodukcije video ili audio snimka. a zatim izaberite Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. Da biste kopirali ili preneli datoteke iz drugog uređaja u svoj uređaj. i Na uređaju ili Preko kućne mreže. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Izaberite vrstu medija sadržaja drugog uređaja koju želite da prikažete. izaberite Opcije > Razvrstaj. izaberite datoteku u Galeriji. kao što je UPnP kompatibilni PC računar. Da biste pretražili datoteke prema različitim kriterijumima. izaberite Opcije > Nađi. . uradite sledeće: 1. 6. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. 3. na primer. Kopirajte medija datoteke 4. Izaberite uređaj na kojem će biti prikazana ili reprodukovana datoteka. 54. izaberite datoteku u drugom uređaju i željenu opciju kopiranja iz liste sa opcijama. str. 5.

ukoliko nisu raspoloživa A-GPS podešavanja provajdera servisa. što pomaže u izračunavanju Vaše trenutne lokacije kad Vaš uređaj prima signale od satelita. prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan).Pozicioniranje (GPS) Pozicioniranje (GPS) O GPS-u Globalni sistem za pozicioniranje (Global Positioning System. Vaš uređaj poseduje interni GPS prijemnik. GPS terminal prima radio signale male snage od satelita i meri vreme putovanja signala. GPS prijemnik preračunava svoju lokaciju u reda veličine jednog metra.Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala. Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Na Potpomognuti GPS (A-GPS) se koristi za preuzimanje pomoćnih podataka preko veze za paketni prenos podataka. . GPS) je globalni sistem za radio navigaciju koji se sastoji od 24 satelita i njihovih zemaljskih stanica koje kontrolišu rad satelita. 60 Global Positioning System . Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje servisa Nokia A-GPS service. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija. zgrade. Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (Assisted GPS. Pomoćni podaci se preuzimaju sa servera servisa Nokia A-GPS samo kada je to potrebno. A-GPS). preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. GPS uređaj ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne treba za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik. A-GPS je mrežni servis. Prema tom vremenu putovanja signala.

pomerite uređaj pod uglom od oko 45 stepeni. iz uspravnog položaja. Pristupna tačka bežične LAN računarske mreže ne može da se koristi za ovaj servis. Da biste definisali pristupnu tačku za A-GPS. Kada koristite prijemnik. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže. pomerite se na neko otvorenije mesto. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pozicioniranje (GPS) 61 . Internet pristupna tačka za paketni prenos podataka se traži kad se GPS prvi put koristi u vašem uređaju. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Opšte > Pozicioniranje > Metod pozicioniranja. ● Ako se nalazite napolju. > Opšte > Pozicioniranje > Server pozicioniranja > Pristupna tačka. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija. kao što je Bluetooth GPS.Da biste omogućili ili onemogućili različite metode određivanja pozicije. razmotrite sledeće: ● Ako se nalazite u zatvorenom prostoru. GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. tako da ima nezaklonjen pogled na nebo. GPS prijemnik Ako Vaš uređaj ne može da pronađe satelitski signal. izađite napolje. O satelitskim signalima GPS prijemnik je smešten na vrhu uređaja. Morate da imate definisanu Internet pristupnu tačku za paketni prenos podataka u uređaju da biste preuzeli pomoćne podatke od servisa Nokia A-GPS. Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta.

Kada vaš uređaj primi dovoljno podataka putem satelistskog signala da može da izračuna koordinate vaše lokacije. Ako je Vaš uređaj pronašao satelite. kao što su . za svaki satelit se prikazuje traka u prikazu informacija o satelitima. Vidite "GPS prijemnik" . Međutim. to je jači satelitski signal.● Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog uređaja. to može da utiče na jačinu signala. ● Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. a zatim izaberite Alatke > Poveziv. ● Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. pritisnite . ● Ukoliko su vremenski uslovi loši. tačnost je uglavnom veća kada se pronađe više satelita. str. Ili u okviru aplikacije Mape izaberite Opcije > Pregled mape > GPS informacije. > GPS podaci > Pozicija > Opcije > Status satelita. traka će postati crna. Kada se izvrši početno preračunavanje. Što je traka duža. Provajderi servisa mogu da nude informacije o lokalnim temama. Pozicioniranje (GPS) Zahtevi za pozicijom 62 Neki mrežni servis može da zatraži podatke o Vašoj trenutnoj poziciji. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. Status satelita Da biste proverili koliko satelita je pronašao Vaš uređaj i da li Vaš uređaj prima signale satelita. Uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da izračuna koordinate vaše lokacije. 61. pokušaj će biti prekinut.

ili izaberite opciju Odbaci da se takvi zahtevi odbijaju. Vidite "Preuzmite mape". Kad pretražujete neku mapu u aplikaciji „Mape“. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". Neke mape mogu da budu unapred učitane na memorijskoj kartici vašeg uređaja. str. str. usputna glasovna navigacija vozača & pešaka i usluga za davanje informacija o saobraćaju. str. pregledati podatke o saobraćaju. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Vidite "Podešavanja pozicioniranja". u aplikaciji „Mape“ izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Podraz. Savet: Takođe možete da preuzmete mape koristeći bežičnu LAN vezu. planirati putanje od jedne do druge lokacije. prikazuje se poruka koja identifikuje koji servis šalje taj zahtev. podaci mape za tu oblast se automatski preuzimaju na vaš uređaj preko Interneta. Aplikacija „Mape“ koristi GPS. takođe određene lokacije možete sačuvati kao omiljene i poslati ih na kompatibilne uređaje. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. 65. možda će biti potrebno da definišete neku Internet pristupnu tačku za preuzimanje kartografskih podataka za Vašu trenutnu lokaciju. adrese i druge zanimljivosti. i izaberite Mape. Pomoću funkcije „Mape“ možete videti svoju trenutnu lokaciju na mapi. Pomoću PC softvera Nokia Map Loader možete da preuzmete dodatne mape u svoj uređaj. Za najtačnije informacije Takođe možete da kupite i dodatne usluge kao što su gradski vodiči. Pozicioniranje (GPS) 63 vremenska situacija i stanje u saobraćaju. 60. Načine pozicioniranja koje koristi Vaš uređaj možete da definišete u podešavanjima uređaja. na bazi podataka o poziciji Vašeg uređaja. Da biste kasnije promenili podrazumevanu pristupnu tačku. o lokaciji. Izaberite Prihvati da dopustite slanje podataka o svojoj poziciji. koristite ili interni ili kompatibilni spoljni GPS prijemnik. Mape Pritisnite O aplikaciji Mape Pri prvom korišćenju funkcije „Mape“. . tražiti razne gradove i zemlje. 163.Kada primite neki zahtev za pozicijom. Nova mapa se preuzima samo ukoliko se pomerite na oblast koja nije pokrivena već preuzetim mapama. tačka pristupa (prikazanu samo kada ste povezani na mrežu).

Kada je GPS veza aktivna. levo ili desno. crtica je žute boje. ukoliko nije preuzeta tokom prethodnih sesija. boja crtice postaje zelena. Pokrivenost mapama se razlikuje od države do države. Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. Što je više zelenih crtica. ona zumira lokaciju koja je sačuvana prilikom Vaše poslednje sesije. u aplikaciji „Mape“. Kada uređaj pokušava da pronađe satelit.Pozicioniranje (GPS) Da biste. Mapa je podrazumevano orijentisana ka severu. GPS indikator se prikazuje na ekranu. Da biste se kretali po mapi. vaša trenutna lokacija je na mapi prikazana znakom . pritisnite navigator gore. dole. Crvena igla kompasa prikazuje orijentaciju mape i u toku navigacije i rotira kada se orijentacija promeni. Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. kada vaš uređaj registruje mrežu koja nije vaša matična mreža. Da biste uspostavili GPS vezu i zumirali svoju trenutnu lokaciju. aplikacija Mape vrši zumiranje na glavni grad zemlje u kojoj se nalazite na osnovu informacija koje uređaj prima od celularne mreže. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Da. Vaša trenutna lokacija Pomeranje i zumiranje Pretražujte mape 64 Kad otvorite aplikaciju Mape. Istovremeno se preuzima mapa lokacije. to je GPS veza jača. izaberite Opcije > Moja pozicija ili pritisnite 0 . Jedna crtica predstavlja jedan satelit. Ukoliko prilikom poslednje sesije nije sačuvana pozicija. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita za uspostavljanje GPS veze. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Upozorenje o romingu > Uključeno (prikazano samo kada ste onlajn). pokušaj će biti prekinut. Kada pretražujete mapu na ekranu. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji je obezbeđen za korišćenje u ovom uređaju. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete . Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Ako želite da aplikacija „Mape“ automatski uspostavi Internet vezu kada je pokrenete. primili obaveštenje.

navigaciju i opšta podešavanja za mape. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. ali njihovo preuzimanje može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Preuzmite mape Da biste uvećali ili umanjili prikaz. kreirate putanje ili pretražujete onlajn lokacije. Količinu prenetih podataka možete videti na brojaču podataka (kB) koji se prikazuje na ekranu. ili drugih podataka vezanih za mape koje zahtevaju dodatni servisi. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. kada ste izvan matične celularne mreže. Za procenu rastojanja između dve tačke na mapi koristite priloženu razmeru. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Sistem jedinica > Metrički ili Britanski. Ove mape su besplatne. Da biste izabrali dnevni ili noćni prikaz mape. Ovaj brojač pokazuje količinu mrežnog prometa kada pretražujete mape. 3-D režimu. Prilagođavanje prikaza mape Da biste definisali merni sistem koji se koristi u mapama. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Kategorije i željene kategorije. pritisnite * ili # . izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja. Da biste odredili koliko prostora na memorijskoj kartici želite da koristite za čuvanje mapa ili Pozicioniranje (GPS) 65 mape. 3D mapa. Da biste izabrali da li želite da prikazujete mape u 2-D režimu. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Boje > Dnevni režim ili Noćni režim. Satelit ili Hibrid. kao satelitsku sliku ili hibridni prikaz. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete mape. Da biste sprečili uređaj da automatski preuzima mape sa Interneta. Za neka geografska područja satelitske slike mogu da budu nedostupne. na primer. Da biste podesili druga podešavanja za Internet. . izaberite Opcije > Režim mape > Mapa. Da biste odredili koji se tipovi mesta prikazuju na mapi. Kada pretražujete mapu na ekranu u aplikaciji „Mape“. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Ne.Mape se automatski memorišu na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape).

za planiranje rute ili prikaz detalja. Izaberite Prenos podataka kao režim USB veze. Ova opcija je dostupna samo kada je kompatibilna memorijska kartica stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape. Nokia Map Loader koristi podatke iz istorije aplikacije „Mape“ da bi proverio verziju mape koju treba preuzeti. da biste preuzeli mape. korišć. Pratite uputstva na ekranu. .Pozicioniranje (GPS) datoteka za glasovnu navigaciju. prvo ga morate instalirati na kompatibilni PC. Nokia Map Loader je računarski softver koji možete da koristite za preuzimanje i instaliranje mapa sa Interneta na kompatibilnu memorijsku karticu. Povežite svoj uređaj sa PC računarom koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. kart.. u glavnom prikazu u polje za pretragu unesite naziv mesta ili željenu ključnu reč i izaberite Pretraži. 2. Morate da koristite aplikaciju „Mape“ i pregledate mape barem jedanput pre nego što upotrebite softver Nokia Map Loader. Da biste pronašli lokaciju ili tačku koja vas zanima po ključnoj reči. PC softver možete da preuzmete sa Interneta na adresi www. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Maks. a zatim ih preuzmite i instalirajte na svoj uređaj. Kada se memorija napuni.com/ maps. Savet: Koristite Nokia Map Loader da biste izbegli nadoknadu za prenos podataka preko mobilne mreže. 1. koristili lokaciju na mapi kao početnu tačku za pretraživanje okoline. Da biste koristili Nokia Map Loader. na primer. Možete ga koristiti i za preuzimanje glasovnih datoteka za postupnu navigaciju. uradite sledeće: 66 Da biste. Pronađite neko mesto Nakon što instalirate PC softver na svoj PC računar. Sačuvane mape se mogu izbrisati korišćenjem PC softvera Nokia Map Loader. izaberite Opcije > Odaberi iz Kontakata. brišu se podaci najstarije mape. Otvorite Nokia Map Loader u svom PC računaru. pritisnite navigator i izaberite željenu opciju. Nokia Map Loader 3. Nokia Map Loader proverava verziju podataka mape koje treba preuzeti. Izaberite željene mape ili datoteke govornog usmeravanja. mem. Da biste uvezli adresu lokacije iz svojih kontakt informacija. mem.nokia. > Maks. ili da biste započeli navigaciju (dodatna usluga). upotr.

pritisnite navigator i izaberite Dodaj u maršrutu. izaberite Opcije > Dodaj tačku maršrute. Da biste pregledali sačuvana mesta. informacija će biti pretvorena u običan tekst. na željenoj lokaciji pritisnite navigator. Ako mesto pošaljete u tekstualnoj poruci. dođite do željenog odredišta. izaberite Opcije > Omiljeno > Moja mesta. Pozicioniranje (GPS) 67 Da biste pretraživali mesta i zanimljivosti u svojoj oblasti po kategorijama. Da biste poslali snimak. Da biste prikazali istoriju pretraživanja. Da biste promenili redosled tačaka zaustavljanja. Licenca za vodič ili navigaciju koju kupite može da se prenese na drugi uređaj. Takođe. Da biste napravili snimak svoje lokacije. Takođe možete da koristite i adrese koje ste sačuvali na kartici kontakta u kontaktima. Da biste lokaciju sačuvali kao omiljeno mesto. Snimak se čuva u aplikaciji „Fotografije“. a zatim izaberite način slanja. Prva izabrana tačka zaustavljanja je polazna tačka. Možete kupiti licencu i preuzeti različite tipove vodiča. Lokacija će biti dodata u putanju. mesta koja ste prikazali na mapi i putanje i kolekcije koje ste napravili. izaberite Opcije > Pretraži. Planiranje putanje . kao što su vodiči kroz gradove ili putnički vodiči. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj snimak mape. za razne gradove. ali jedna licenca može biti u datom trenutku aktivna samo na jednom uređaju. unesite naziv za mesto i izaberite OK. morate uneti grad i državu. Ako pretražujete po adresi. Licenca za navigaciju važi za određeni region (za region koji je izabran prilikom kupovine licence) i može da se koristi samo u izabranoj oblasti. Da biste dodali još lokacija u putanju. Preuzeti vodiči automatski se čuvaju u vašem uređaju. izaberite Opcije > Omiljeno. izaberite Dodaj u Moja mesta. u prikazu mesta pritisnite navigator i izaberite Pošalji. otvorite fotografije i izaberite opciju slanja iz aktivne trake sa alatkama ili iz menija opcija.Da biste planirali putanju do odredišta. Lokaciju možete da sačuvate u putanju ili u kolekciju. a zatim izaberite kategoriju. možete kupiti licencu za servis postupne glasovne navigacije vozača & pešaka i uslugu za pružanje informacija o saobraćaju i sve to koristiti u aplikaciji „Mape“. Dodatni servisi za aplikaciju Mape Da biste sačuvano mesto poslali na kompatibilni uređaj. pritisnite navigator i izaberite Premesti. a zatim željenu opciju.

i šet. a zatim preuzmite datoteke glasovnog navođenja za izabrani jezik. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Upravljanje Navigacija do željenog odredišta Da biste započeli navigaciju do željenog odredišta koristeći GPS. Usputna navigacija i glasovno navođenje nisu dostupni u navigaciji za pešake. Umesto glasovne navigacije koriste se strelice. Vidite "Preuzmite mape". Navigacija pešaka Navigacija Navigacija vozača Kad budete prvi put koristili navigaciju za vozače. i šet. Osim toga. Da biste kupili uslugu za navigaciju pešaka. navigacija se obustavlja i nastavlja kada se brzina vrati u dozvoljene granice. izaberite neku lokaciju na mapi ili neki .Pozicioniranje (GPS) Informacije u vodičima i informacije o saobraćaju i sličnim uslugama generišu treća lica nezavisna od kompanije Nokia. od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku. Satelitski prikaz je dostupan samo za navigaciju pešaka. Dužina putanje za pešake ograničena je na 50 kilometara (31 milju) i brzinu hodanja od 30 km/h (18 milja/čas). str. Da biste kupili servis za navigaciju vozača & pešaka ili samo navigaciju za pešake. jednosmerne ulice i zabrane skretanja. ili 2 Šetnja. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. na primer. glasom i jezik. Da biste kupili uslugu za navigaciju vozača & pešaka. Možete da platite ovaj servis kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder vaše celularne mreže). Velika strelica pokazuje putanju. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. nepotpune i nedostupne. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 2 Šetnja. a mala strelica na dnu ekrana usmerena je prema odredištu. Navigacija pešaka se od navigacije vozača razlikuje na više načina: Na putanji pešaka zanemaruju se sva ograničenja vezana za navigaciju vozila. Nikad se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute informacije i usluge sličnog tipa. Takođe možete da preuzmete datoteke glasovnog navođenja koristeći Nokia Map Loader. Ako se dozvoljena brzina prekorači. ova navigacija daje prioritet pešačkim stazama i neprometnim saobraćajnicama. a obuhvaćene su oblasti kao što su pešačke zone i parkovi. 68 Da biste kasnije promenili jezik u glavnom prikazu aplikacije „Mape“. 65. a zaobilazi autoputeve i slične saobraćajnice. Informacije mogu u određenom meri biti netačne..

o saobr. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 0 Vod. prikazan je meni sa dvanaest opcija. pritiskajte navigator nalevo ili nadesno. izaberite Opcije > Dodatne usluge > Informacije o saobraćaju. 3 da biste prešli sa dnevnog režima na noćni i obrnuto. hotelima i drugim stvarima koje vas Da biste ažurirali informacije o saobraćaju. Da biste kupili i preuzeli u svoj uređaj razne vrste vodiča kao što su gradski i turistički vodiči za razne gradove. inf. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Ažur. Usluga obezbeđuje informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da utiču na vaše putovanje. > Automatski. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Pr. Da biste prikazali informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da prouzrokuju zastoje ili da vas spreče da stignete na odredište. Da biste definisali koliko često se vrši automatsko ažuriranje informacija o saobraćaju..Da biste u toku navigacije prelazili sa jednog prikaza na drugi. zbog saobr. restoranima. Preuzimanje dodatne usluge može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. možete koristiti automatsko preusmeravanje na drugu putanju. pritisnite navigator. izaberite Informacije o saobraćaju Da biste automatski napravili alternativnu putanju u slučaju da se dogodi nešto što bi moglo da dovede do zastoja ili da vas spreči da stignete na odredište. Da biste prikazali više informacija o događaju i moguće opcije za promenu putanje. Da biste izabrali opcije navigacije. Ako je aktivna navigacija za vozače. Da biste kupili licencu za uslugu informisanja o saobraćaju u realnom vremenu. mar. Pritisnite 2 da biste ponovili glasovnu komandu. Ovi događaji se na mapi prikazuju u vidu trouglova kao znakom upozorenja i linijskim indikatorima. izaberite Ažur. Da biste ih izbegli.. Opcije > Informacije o saobraćaju. . Da biste prekinuli navigaciju. pritisnite Stop. Svaki taster na tastaturi odgovora jednoj opciji u prikazu. Vodiči Pozicioniranje (GPS) 69 od rezultata na listi. Vodiči pružaju informacije o zanimljivostima. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. 4 da biste sačuvali trenutno mesto itd. inf. o saobraćaju. a zatim Opcije > Vožnja do tamo ili Hodaj do. u toku navođenja pritisnite Opcije.

Dođite do svake kategorije u koju želite da dodate taj orijentir. Da biste vršili izmene ili dodavali podatke memorisanog orijentira (recimo. Da bi se mogli koristiti. kao i da kreirate nove kategorije. Svoje memorisane orijentire možete da koristite u drugim kompatibilnim aplikacijama. Da biste kreirali trasu do te lokacije. kao što su GPS podaci i Mape. kao što je adresa. Memorisane lokacije možete da razvrstavate po različitim kategorijama. na Moji vodiči kartici u meniju „Vodiči“ izaberite vodič i potkategoriju (ako je dostupna). Da biste pretraživali preuzeti vodič. unesite svoje ime i e-adresu i izaberite OK. kao što je "poslovno". GPS koordinate se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Da biste potvrdili kupovinu. pa je izaberite. Orijentiri Pritisnite Orijentiri. Da biste orijentire videli na mapi. dođite do tog orijentira. izaberite Opcije > Novi orijentir. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni. pa unesite podatke. izaberite Opcije > Prikaži na karti. Da biste ručno uneli podatke pozicije. Da biste kreirali novi orijentir. . dođite do tog orijentira u Orijentirima i izaberite Opcije > Dodaj kategoriji. izaberite Opcije > Navigacija kartom. Da biste vršili izmene postojećih i kreirali nove kategorije orijentira. Vodiče možete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder servisa mobilne mreže). Automatski se započinje kupovina. izaberiteTrenutna pozicija. kao i da im dodajete podatke. Da biste jedan ili više orijentira poslali na neki kompatibilni uređaj. ulica i broj). > 70 Koristeći Orijentire možete u svoj uređaj memorisati podatke o poziciji određenih lokacija. Da biste uputili zahtev za davanje pozicije Vaše trenutne lokacije. Dođite do željenog polja. u meniju „Vodiči“ izaberite željeni vodič i Preuzmi > Da. dvaput izaberite OK. skrolujte desno u Orijentirima i izaberite Opcije > Izmeni kategorije. izaberite Unesi ručno. Svoje orijentire možete da razvrstavate po prethodno definisanim kategorijama. vodiči se moraju preuzeti i kupiti. i izaberite Alatke > Poveziv. izaberite Opcije > Pošalji.Pozicioniranje (GPS) mogu interesovati. Da biste u svoj uređaj preuzeli novi vodič. Da biste potvrdu narudžbine primili putem e-poruke. Da biste orijentir dodali u neku kategoriju.

> GPS podaci > Navigacija. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Usmeravanje na trasi startujte na otvorenom prostoru. U prikazu pozicije možete pogledati informacije o svojoj trenutnoj lokaciji.GPS podaci Pritisnite podaci. odredište postavljeno za putovanje. Usmeravanje na trasi je osmišljeno da prikazuje trasu koja je najpribližnija pravoj liniji kao i najkraće rastojanje do odredišta. Usmeravanje na trasi je aktivno jedino dok se krećete. prostoru. GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke. GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije. podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta. Međutim. Da biste mogli da koristite GPS podatke. a približno rastojanje do njega se prikazuje unutar prstena kompasa. preciznost je generalno bolja kada se pronađeno više satelita. ne uzima se u obzir visinska razlika. obrisali. i izaberite Alatke > Poveziv. Ukoliko ga startujete u zatvorenom Usmeravanje na trasi Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > GPS podaci > Pozicija. GPS prijemnik Vašeg uređaja mora da primi podatke o poziciji od najmanje četiri satelita da bi izvršio preračunavanja koordinata Vaše lokacije. Usmeravanje na trasi koristi rotirajući kompas na ekranu uređaja. Pri preračunavanju rastojanja. Na ekranu se prikazuje procena preciznosti lociranja. se ignorišu. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. . Izaberite Prekini navigaciju da biste poništili. kao što su zgrade i prirodne prepreke. Kada se izvrši početno preračunavanje. izaberite Opcije > Postavi odredište i neki orijentir kao odredište. Dobijte podatke o poziciji Pozicioniranje (GPS) 71 Orijentiri koje primite se smeštaju u folder Primljeno u Porukama. mereno po pravoj liniji. Crvena loptica označava smer ka odredištu. > GPS Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Moguće prepreke na trasi. Da biste postavili odredište svog puta. ili unesite koordinate za geografsku širinu i dužinu.

i započeli novi proračun. Orijentiri su memorisane lokacije sa više informacija. Merač pređenog puta ima ograničenu preciznost. i oni se mogu koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama kao i razmenjivati među kompatibilnim uređajima. Merač puta Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. . Izaberite Opcije > Počni da biste aktivirali preračunavanje dužine puta. Izaberite Restartuj da biste i odometar i ukupno vreme postavili na nulu. Izračunate vrednosti ostaju na ekranu.Pozicioniranje (GPS) 72 Da biste svoju trenutnu lokaciju sačuvali kao orijentir. > GPS podaci > Dužina puta. vreme. izaberite Opcije > Sačuvaj poziciju. Izaberite Resetuj da biste postavili na nulu dužinu puta. Ovu funkciju koristite na otvorenom prostoru kako biste primali bolji GPS signal. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala. i može doći do grešaka u zaokruživanju. a Prekini da biste ga deaktivirali. prosečnu i najveću brzinu.

Savet: Za prikaz informacija o raznim uslugama koje nudi Nokia. pritisnite 1. Da biste pretraživali neku stranu. u prikazu markeri izaberite neki marker. Ako Vašem uređaju ponestane memorije dok učitava takve strane. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. morate imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku u svom uređaju. pritisnite i držite 0 u režimu pripravnosti. ili ručno unesite njenu adresu u polje ( ) i pritisnite navigator. Pretražujte Web Pritisnite Prečica: Da biste startovali pretraživač. Takođe možete da prikazujete i Web strane koje su posebno kreirane za mobilne uređaje a koje koriste XHTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language) jezik. da biste sačuvali slobodnu memoriju.Web pretraživač Koristeći Web pretraživač možete da prikazujete Web strane na Internetu pisane u HTML jeziku onako kako su izvorno kreirane. Da biste uneli adresu Web stranice koju želite da posetite izaberite Opcije > Idi na Web adresu. što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. i izaberite Web. grafički sadržaji se neće prikazati. Da biste pretraživali Web stranice bez grafike. izaberite Opcije > Podešavanja > Strana > Učitaj sadržaj > Samo tekst. Web pretraživač 73 . kao Savet: Da biste posetili neku Web stranu koju ste memorisali kao marker u prikazu markeri. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. pa zatim izaberite neki marker. u prikazu markera koristite unapred sačuvane Nokia markere. u toku pretraživanja. Neke Web strane mogu da sadrže grafičke ili audio objekte koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. Da biste pretraživali Web.

pa iz liste izaberite pretraživač. izaberite Opcije > Servisne opcije (ako je to podržano na Web stranici). a da pretraživač ostane otvoren u pozadini. pritisnite dvaput ili taster "završi". ● Pritisnite 2 da biste potražili ključne reči na trenutnoj strani. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj stranicu. Da biste pristupili stranicama koje ste sačuvali. Da biste sačuvali Web adresu trenutne stranice kao marker. ● Pritisnite 1 da biste otvorili svoje markere. izaberite Nazad (na raspolaganju je ako je opcija Lista istorije uključena u podešavanjima pretraživača i trenutna strana nije prva strana koju posećujete). izaberite Opcije > Sačuvaj kao marker. ● Pritisnite 0 da biste otišli na početnu stranicu (ako je to definisano u podešavanjima). Takođe. ● Pritisnite 5 da Vam se prikaže lista svih otvorenih prozora. Možete sačuvati strane i pretražiti ih kasnije kada budete oflajn. Da biste sačuvali stranicu dok pretražujete. izaberite Opcije > Opcije pretraživ. 74 Prečice u toku pretraživanja Da biste dozvolili ili sprečili automatsko otvaranje više prozora. izaberite Opcije > Markeri > Sačuvane stranice. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. Da biste se ponovo vratili u pretraživač. izaberite tu stranu.. Traka sa alatkama pretraživača Traka sa alatkama pretraživača pomaže Vam da izaberete najčešće korišćene funkcija pretraživača. Da biste otišli na neku prethodno posećenu stranu. ● Pritisnite 8 da Vam se prikaže kompletna trenutna strana. ● Pritisnite 9 da biste uneli neku novu Web adresu. Savet: Da biste se vratili u režim pripravnosti. izaberite Opcije > Prozor > Blokiraj iskačuće ili Dopusti iskačuće pr. Da biste koristeći Visual history prikazali snimke strana koje ste posetili u toku trenutne sesije pretraživanja. > Ažuriraj. ● Pritisnite 3 da biste se vratili na prethodnu stranu. sačuvane strane možete grupisati u foldere. . pritisnite i držite . Da biste otvorili podlistu komandi ili radnji za stranicu koja je otvorena. ● Pritisnite * i # da biste zumirali ili umanjili stranicu.Web pretraživač Da biste preuzeli najnoviji sadržaj stranice sa servera.

Najveći broj Web izvoda koristi RSS i Atom tehnologije. Blog i Wiki stranama. Kretanje po stranama Web izvodi su xml datoteke na Web stranama koje "veb-blogeri" i novinske agencije koriste da. Dnevnici (Blogs) ili Web dnevnici (weblogs) su dnevnici na Internetu. ● Nađi — Potražite ključne reči na trenutnoj strani. Za kretanje po Mini mapi. Kada pronađete željeno mesto. Da biste izabrali neku funkciju. Kada je Mini mapa uključena u podešavanjima pretraživača. a krećete se po obimnoj Web strani. protokole. u formi novinskih izvoda. pritisnite i držite navigator na nekom praznom delu Web strane. izaberite neku od narednih opcija: Kada pretražujete neku Web stranu koja sadrži veliku količinu informacija. Mini mapa i opšti prikaz strane Vam mogu pomoći da se krećete po Web stranama koje sadrže veliku količinu informacija. desno. ● Opšti prikaz stranice — Pogledajte opšti prikaz trenutne Web strane. Da bi Vam se prikazao opšti prikaz trenutne strane. izaberite Opcije > Podešavanja > Opšte > Mini mapa > Uključen. recimo. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. pritisnite 8. kao i da se pretplatite na neki Web izvod. skrolujte gore. skrolujte levo. najnovijih vesti. pritisnite navigator. U traci sa alatkama. Da biste pronašli željeni deo na strani.● Često korišćeni linkovi — Vidite listu Web adresa koje često posećujete. Da biste uključili Mini mapu. Da biste se pomerali u okviru trake sa alatkama. dele udarne naslove ili cele tekstove. levo ili desno. skrolujte levo ili desno. gore ili dole. dole. . Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs) Web pretraživač 75 Da biste otvorili traku sa alatkama. Mini mapa se otvara i daje opšti prikaz Web strane koju pretražujete. takođe možete da koristite Opšti prikaz stranice da biste videli koje se sve informacije nalaze na datoj strani. ● Pretplata na Web izvode (ukoliko je dostupno) — Vidite listu Web izvoda koji su na raspolaganju na datoj Web strani. Mini mapa se gasi i ostavlja Vas na željenoj lokaciji. prekinite da skrolujete. Web izvodi se najčešće nalaze na Web. ● Ažuriraj — Osvežite stranu.

1. Savet: Da biste potražili ključne reči na datoj strani. Izaberite link. izaberite Opcije > Podešavanja > Web izvodi.mp3 datoteka može da bude sačuvana u Galeriji. Preuzete stavke obrađuju njima odgovarajuće aplikacije u Vašem uređaju. teme i video snimci. na primer. Da biste se vratili na predhodno pronađeno. Kada su aktivni u pozadini. Da biste videli Web izvode na koje ste pretplaćeni. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. neki vidžeti mogu na vašem uređaju automatski da ažuriraju informacije. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. skrolujte nadole. Da biste preuzeli neku stavku. izaberite ga. Možete da preuzimate stavke kao što su tonovi zvona. pritisnite 2. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao posebne aplikacije u folderu Aplikacije. Da biste išli na sledeće pronađeno. Da biste tražili ključne reči. Pretraživanje sadržaja Da biste definisali kako će se Web izvodi ažurirati. izvode sa vestima i druge informacije. kao što su izveštaji o vremenu. Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i za Web pretraživač. Ove stavke mogu biti besplatne ili ih kupujete. preuzeta fotografija ili . Da biste ažurirali neki Web izvod. logotipi operatora. Vidžete možete da preuzmete pomoću aplikacije Preuzmi! ili sa Interneta. Vidžeti su male web aplikacije pomoću kojih na svoj uređaj možete da preuzmete multimedije. u prikazu markeri izaberite Web izvodi. Da biste se pretplatili na Web izvode. Vidžeti Preuzimanje i kupovina sadržaja Web pretraživač podržava vidžete (mrežni servis). izaberite Opcije > Nađi i željenu opciju. pa zatim izaberite Opcije > Osveži.Web pretraživač Web aplikacija automatski otkriva da li neka Web strana sadrži i Web izvode. slike. izaberite Opcije > Pretplata. skrolujte na gore. brojeve telefona ili email adrese u okviru trenutne Web strane. uradite sledeće: 76 .

Možete birati Web adrese iz liste ili iz grupa markera u folderu Auto. U folderu Sačuvane stranice možete da u oflajn režimu. . kao što je njegov naziv. na ličnim Web dnevnicima.4. 3. kao i da šaljete memorisane markere. Web aplikacija Vam omogućava da u toku pretraživanja memorišete Web strane. "Kupi"). prikazujete sadržaje memorisanih strana. izaberite Opcije > Preuzimanja. U folderu Auto. Markeri Web takođe vodi i evidenciju o Web stranama koje ste posetili tokom pretraživanja. tj. Informacije i servisi kojima pristupate čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata. U Web izvodi možete da vidite memorisane linkove (veze) do Web izvoda i dnevnika na koje ste se pretplatili. Da biste nastavili ili prekinuli preuzimanje. mrežnim komunama koje nude najnovije vesti i rezimee članaka. markeri. Pažljivo pročitajte sve informacije. Da biste izmenili detalje nekog markera. Pražnjenje keš memorije Web pretraživač 77 2. Da biste menjali listu. Prikaz markera otvara se kada otvorite Web aplikaciju. U listi dođite do neke stavke i izaberite Opcije da biste obustavili trenutno aktivna preuzimanja. Kad počnete sa preuzimanjem. U prikazu markeri možete i da otvarate ostale foldere pretraživača. Web izvodi koriste tehnologije RSS i Atom. Web izvodi se najčešće nalaze na Web stranama velikih novinskih agencija. Izaberite odgovarajuću opciju da biste kupili datu stavku (recimo. prikazuje se lista tekućih i dovršenih preuzimanja iz sesije pretraživanja koja je u toku. izaberite Opcije > Menadžer markera > Izmeni. sačuvali ili izbrisali dovršena preuzimanja. označava početnu stranu definisanu za podrazumevanu pristupnu tačku. URL adrese možete da memorišete kao markere u toku pretraživanja Interneta. pritisnite 1 ili izaberite Opcije > Markeri. markeri možete da vidite listu posećenih Web strana. "Prihvati" ili "Otkaži"). Da biste tokom pretraživanja pristupili prikazu markera. URL adresu Web strane koju želite da posetite možete i direktno da unesete u polje ( ). da biste otvorili. kada niste povezani na Internet. Takođe. izaberite odgovarajuću opciju (na primer. adrese koje primite u sklopu poruke možete da memorišete kao markere.

pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Web. a da biste raskinuli vezu i zatvorili pretraživač. ili pokušavali da pristupite. Prekinite vezu Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. prenos podataka između ovog uređaja i Internet mrežnog prolaza ili servera je šifrovan. > Obriši "kolačiće". Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u . pritisnite jednom taster "završi". > Obriši keš. Da biste raskinuli vezu i tu stranu pratili u oflajn režimu. Da biste ostavili pretraživač u pozadini.Web pretraživač Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. izaberite Opcije > Izađi. ● Pristupna tačka — Promenite podrazumevanu pristupnu tačku. izaberite Opcije > Obriši podatke privat. Bezbednost veze Ako je ikonica bezbedne veze ( ) prikazana u toku veze. Da biste prekinuli vezu. recimo za bankarske servise. Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. Za neke servise. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju. Da biste obrisali informacije i podatke koje mrežni server prikuplja o Vašim posetama raznim Web stranama. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem. Web podešavanja Pritisnite Opšta podešavanja 78 Izaberite Opcije > Podešavanja. pritisnite i držite taster "završi". izaberite Opcije > Obriši podatke privat. izaberite Opcije > Alatke > Raskini vezu. poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke. mogu biti potrebni bezbednosni sertifikati. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Da biste obrisali keš memoriju. ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Ako ste pristupali.

● Veličina slova — Definišite veličinu karaktera koja će se koristiti za prikaz Web strana. da biste kasnije u toku pretraživanja preuzli slike i objekte. i koliko često želite da se oni ažuriraju. ● Automatski markeri — Omogućite ili onemogućite automatsko sakupljanje markera. izaberite drugi kodni raspored koji odgovara jeziku trenutne strane. — Izaberite željenu pristupnu tačku za ažuriranje. Početna strana — Definišite početnu stranu. izaberite Uključeno. uključite opciju Lista istorije. ažur. učitavanje — Ako želite da se Web strane automatski osvežavaju u toku pretraživanja. Mini mapa — Uključite ili isključite Mini mapu. Ako želite da se nastavi memorisanje posećenih Web strana u folder Auto. izaberite Opcije > Alatke > Preuzmi slike. kreirate. forme — Ukoliko ne želite da se podaci koje unosite u razne obrasce na Web stranama memorišu i koriste kod naredne posete tim stranama. izaberite Isključeno. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa informacijama o cenama prenosa. Ako izaberete Samo tekst. Sigurnosna upozor. Lista istorije — Da biste u toku pretraživanja pritiskom na taster Nazad mogli da vidite listu strana koje ste posetili u toku te sesije pretraživanja. ● Veličina ekrana — Izaberite puni ekran ili normalni prikaz iz liste opcija. ● Prist. ● Kolačići — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje „kolačića”. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. pon. ● Čuvanje podat. tačka za auto. ● Blokiraj iskačuće — Dopustite ili sprečite automatsko otvaranje različitih "iskačućih" prozora u toku pretraživanja. izaberite Sakrij folder. str. 75. Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima Web izvode može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. . Ova opcija je Podešavanja Web izvoda Web pretraživač 79 ● Auto. Podešavanja privatnosti ● Učitaj sadržaj — Izaberite da li želite da preuzimate slike i druge objekte u toku pretraživanja. — Sakrijte ili prikažite sigurnosna upozorenja. kodni raspored — Ako se slovni znakovi ne prikazuju ispravno. Vidite "Kretanje po stranama". ● Automatsko ažuriranje — Definišite da li želite da se Web izvodi ažuriraju automatski. Java/ECMA skript — Omogućite ili onemogućite korišćenje skriptova. vršite njihove izmene ili da ih brišete.● ● ● ● ● Podešavanja strane Vašem uređaju od strane provajdera servisa. markeri. ● Prim. ali da folder sakrijete iz prikaza markeri.

.Web pretraživač 80 dostupna samo kada je Automatsko ažuriranje uključeno.

Bežična LAN mreža ● Metode kripto zaštite: WEP (wired equivalent privacy. Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. kao u Francuskoj.1x. 83. povećava energetske zahteve i skraćuje trajanje baterije.Povezivanja Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet ili za povezivanje sa nekim drugim kompatibilnim uređajem ili računarom. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima. WPA (Wi-Fi zaštićeni pristup) i 802. Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom.4 GHz Vaš uređaj podržava bežično povezivanje na lokalne računarske mreže (WLAN mreža).11b/g ● Rad na 2. Osnovne informacije o WLAN vezi WLAN povezivanja Da biste koristili WLAN. morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za WLAN. Da biste koristili WLAN. Koristeći WLAN mrežu svoj uređaj možete povezivati na Internet kao i sa kompatibilnim uređajima koji poseduju mogućnost WLAN umrežavanja. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima. Povezivanja 81 . str. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) sa enkripcionim ključevima dužine do 128 bita. Upotreba funkcija koje koriste WLAN ili funkcija kojima je dozvoljeno da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije. ova mogućnost mora biti dostupna na odgovarajućoj lokaciji i Vaš uređaj mora biti povezan na WLAN. Vaš uređaj podržava naredne funkcionalne mogućnosti WLAN mreže: ● standard IEEE 802. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". U nekim zemljama. postoje ograničenja upotrebe bežične LAN mreže. Ove funkcionalne mogućnosti se mogu koristiti jedino ako ih podržava računarska mreža.

Povezivanja

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, u pasivnom režimu unesite *#62209526#.

WLAN čarobnjak

WLAN čarobnjak Vam pomože da se povežete na neku WLAN mrežu kao i da upravljate svojim WLAN vezama. WLAN čarobnjak prikazuje status Vaših WLAN veza u režimu aktivne pripravnosti. Da biste videli opcije koje su na raspolaganju, dođite u red u kojem je prikazan status i izaberite ga.

82

Da biste započeli pretragu dostupnih WLAN mreža, izaberite status i Potraži WLAN. Da biste isključili skeniranje WLAN mreža, izaberite status i WLAN skeniranje je isklj..

Ako je skeniranje WLAN mreža isključeno i niste povezani ni na jednu WLAN mrežu, prikazuje se WLAN skeniranje je isklj.. Da biste uključili skeniranje dostupnih WLAN mreža, izaberite status i pritisnite navigator.

Ako ste povezani na WLAN, prikazuje se ime IAP tačke. Da biste startovali Web pretraživač preko te IAP tačke, izaberite status, pa zatim Nastavi sa pretraž. Weba. Da biste raskinuli vezu u WLAN mreži, izaberite status, pa zatim Prekini WLAN vezu.

Ako izaberete neku obezbeđenu WLAN mrežu, od Vas će se tražiti da unesete odgovarajuće pristupne lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravno ime mreže (SSID, identifikator skupa servisa). Da biste kreirali novu pristupnu tačku za skrivenu WLAN mrežu, izaberite Novi WLAN.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, ako se prikazuje, na primer, WLAN mreža pronađena, da biste kreirali IAP tačku i pokrenuli Web pretraživač da koristi tu IAP tačku, izaberite status i Pokreni pretr. Weba.

WLAN Internet pristupne tačke
Pritisnite Izaberite Opcije, pa zatim nešto od sledećeg:

i izaberite Alatke > WLAN Čarob.

U adhok režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Možete koristiti i Menadžer veze da kreirate Internet pristupne tačke. Vidite "Aktivirajte data veze", str. 83.

● Razdvoji WLAN mreže — Filtriranjem izbacite WLAN mreže u listi pronađenih mreža. Izabrane mreže su izbačene kada sledeći put aplikacija bude tražila WLAN mreže. ● Detalji — Vidite detalje neke mreže koja je prikazana u listi. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazuju se detalji veze. ● Definiši pristup. tačku — Kreirajte Internet pristupnu tačku (IAP) u WLAN mreži. ● Izmeni pristupnu tačku — Uredite detalje postojeće IAP tačke.

Menadžer veza

Aktivirajte data veze

U prikazu aktivnih data veza možete da vidite otvorene veze za prenos podataka (data veze): data pozivi veze za paketni prenos podataka

Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Akt. data veze.

WLAN povezivanja

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhok.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN

Da biste završili vezu, izaberite Opcije > Raskini vezu. Da biste zatvorili sve trenutno otvorene veze, izaberite Opcije > Raskini sve veze.

Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, i tako dalje.

Da biste videli detalje neke veze, izaberite Opcije > Detalji. Koji se detalji prikazuju zavisi od tipa veze.

Povezivanja
83

Da biste aplikaciji WLAN čarobnjaka pristupili iz menija, pritisnite i izaberite Alatke > WLAN Čarob..

mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

Povezivanja

Raspoložive WLAN mreže

Pritisnite , pa izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Raspol. WLAN.

kompatiblnim štampačom kako biste štampali slike koristeći opciju Štampanje slika. S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Prikaz raspoloživih WLAN mreža prikazuje listu WLAN mreža unutra dometa, njihov mrežni režim (infrastrukturni ili adhok) i indikator jačine signala. označava kriptovane mreže, a da li Vaš uređaj ima neku aktivnu vezu u mreži. Da biste videli detalje neke mreže, izaberite Opcije > Detalji.

Da biste kreirali Internet pristupnu tačku u nekoj mreži, izaberite Opcije > Definiši prist. tačku.

Bluetooth povezivanje

84

Možete da se povežete bežično sa ostalim kompatibilnim uređajima koristeći Bluetooth povezivanje. Kompatibilni uređaji uključuju mobilne telefone, računare i dodatke kao što su slušalice i kompleti za kola. Bluetooth povezivanje možete koristiti za slanje slika, video snimaka, muzike, audio snimaka i beleški, a možete i bežično da se povežete sa kompatibilnim PC računarom (na primer, da biste prenosili datoteke) ili

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 2,0, koje podržavaju sledeće načine rada: Advanced Audio Distribution Profile (Napredna audio razmena), Audio/Video Remote Control Profile (Daljinska kontrola audija i videa), Basic Imaging Profile (Osnovno slikanje), Basic Printing Profile (Režim osnovnog štampanja), Dialup Networking Profile (Pristup mreži biranjem priključnog telefonskog broja), File Transfer Profil (Prenos datoteka), Headset Profile (Mikrotelefonska kombinacija), Handsfree Profile (Hendsfri - rad bez upotrebe ruku), Human Interface Device Profile (Profil interfejsa između čoveka i uređaja), Object Push Profile (Distribucija objekata na inicijativu servera), SIM Access profile (Pristup SIM kartici) i Synchronization Profile (Sinhronizacija). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem

niti prihvatati zahteve za povezivanje sa njima. Na primer. Nemojte vršiti uparivanje sa nepoznatim uređajima. Vidite "Režim eksterni SIM". str. povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje. izaberite Vidljiv svima. Da biste svoj uređaj "sakrili" od drugih uređaja. str. da biste kontrolisali ko može da pronađe Vaš uređaj i poveže se sa njim. prvo podesite Bluetooth vezu na Uključeno. od vas se traži da definišete ime za svoj aparat. pa izaberite Alatke > Bluetooth. Podešavanja Pritisnite Bezbednosni saveti Pritisnite Kada aplikaciju otvorite prvi put. a onda uspostavite povezivanje.Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju. Izaberite neku od narednih opcija: ● Bluetooth — Da biste uspostavili bežičnu vezu sa nekim kompatibilnim uređajem. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se status . Ovo štiti Vaš uređaj od opasnog sadržaja. izaberite Bluetooth > Isključeno ili Prikazivanje mog tel. Vidite "Telefon i SIM kartica". izaberite Definišite period. ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije. izaberite Uključen. — Da bi bilo omogućeno da drugi Bluetooth uređaji pronađu Vaš uređaj. pa izaberite Alatke > Bluetooth. Da biste isključili Bluetooth povezivanje. Ne možete da koristite Bluetooth vezu kad je aparat zaključan. > Skriven. izaberite Isključeno. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa. prikazivanja (vidljivost) menja u "skriven". . ukoliko ste povezani sa kompatibilnim slušalicama. . izaberite Skriven. ● Prikazivanje mog tel. Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. 160. ● Ime mog telefona — Izmenite ime koje se prikazuje drugim uređajima sa Bluetooth vezom. Ime možete kasnije promeniti. ● Režim eksterni SIM — Da biste omogućili da drugi uređaj. 87. istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj. Povezivanja 85 dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem. Kada ne koristite Bluetooth povezivanje. može da koristi SIM karticu u Vašem uređaju za priključivanje na komunikacionu mrežu. recimo kompatibilni komplet za automobil. Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije.

Ako drugi uređaj zahteva uparivanje pre nego što se podaci mogu preneti. 1. izaberite Stop. Da biste saznali jedinstvenu adresu svog uređaja. Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi ono što želite da pošaljete. neki uređaji mogu da prikazuju samo jedinstvene adrese (adrese uređaja). čuje se tonski signal i od Vas se zahteva da unesete lozinku. u glavnom prikazu Bluetooth povezivanja skrolujte udesno. Izaberite uređaj i unesite lozinku. Da biste sproveli uparivanje sa nekim uređajem.Povezivanja 1. 4. 86. da biste poslali sliku drugom kompatibilnom uređaju. izaberite Opcije > Novi upareni uređaj. Prikazuju se uređaji koji se nalaze unutar dometa. Ikonice uređaja su sledeće: telefon računar Pre uparivanja. prikazuje se Šalju se podaci. Uparivanje uređaja Da biste sproveli uparivanje sa kompatibilnim uređajima i videli uparene uređaje. Na primer. Lozinka se koristi samo jednom. Vidite "Uparivanje uređaja". Savet: Pri traženju uređaja. 86 ● Post. drugi uređaji audio ili video uređaj Da biste neki uređaj postavili za "ovlašćen" ili "neovlašćen". 2. 2. 3. pa zatim izaberite Opcije > Uspostavi vezu. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete. kreirajte sopstvenu lozinku (dužine 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu lozinku. Da biste prekinuli traženje uređaja. Ista lozinka mora biti otkucana i na drugom uređaju. Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. a zatim Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze. dođite do njega pa izaberite neku od sledećih opcija: U pretrazi za uređajima upareni uređaji su označeni sa . Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu lozinku. dođite do tog proširenja. Neka audio proširenja (dodatna oprema) se automatski povezuju sa Vašim uređajem nakon uparivanja. Izaberite željenu stvaku. Kada je veza uspostavljena. u pasivnom režimu ukucajte *#2820#. kao ovlašćen — Veza Vašeg uređaja i ovog ovlašćenog uređaja može se uspostaviti bez . str. otvorite aplikaciju Galerija. 3. Ako to nije slučaj.

Da biste poništili neko uparivanje. Vašeg znanja. uključite Bluetooth povezivanje i u svom uređaju omogućite korišćenje režima eksterne SIM kartice. Da biste poništili sva uparivanja. za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neko povezano kompatibilno proširenje. osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. Poruke primljene putem Bluetooth veze su označene sa . dva uređaja moraju da se upare i da se uparivanje inicira sa drugog uređaja. Da biste koristili režim eksterne SIM kartice sa kompatibilnim kompletom za automobil. označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja. Pri uparivanju. morate napustiti režim eksterne Kada je režim eksterne SIM kartice uključen u Vašem uređaju. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi. kao neovlaš. Ako prihvatite. Ovaj status koristite za sopstvene uređaje. na primer za svoje kompatibilne slušalice ili za računar. Na drugom uređaju aktivirajte režim eksterne SIM kartice. izaberite Opcije > Obriši sve. što pokazuje indikator u indikatorskom polju jačine signala. Veza sa bežičnom komunikacionom mrežom je isključena. i drugi uređaj postavite za "ovlašćen". Nije potrebna nikakva posebna saglasnost ni autorizacija. Primite podatke pomoću Bluetooth veze Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice. dođite do odgovarajućeg uređaja i izaberite Opcije > Obriši. kao i za uređaje koji pripadaju poverljivim osobama. koristite 16cifrenu lozinku. čuje se tonski signal i pojavljuje se upit da li želite da prihvatite poruku. Pre aktiviranja režima eksterne SIM kartice. kao što je automobilski komplet. i ne možete koristiti servise SIM kartice koji zahtevaju pokrivanje celularne komunikacione mreže. Povezivanja 87 Režim eksterni SIM . prikazuje se i stavka se stavlja u folder Primljeno u Porukama. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive. ● Post. u režimu pripravnosti se prikazuje Režim eksterni SIM. — Zahtevi za povezivanje od strane ovog uređaja uvek se moraju prvo prihvatiti. Kada primate podatke koristeći Bluetooth povezivanje.

Nokia Lifeblog i Nokia Software Updater ● Prenos podataka — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom.Povezivanja SIM kartice. da prenosite slike iz svog uređaja u kompatibilni PC računar i obratno. pa zatim neku od narednih opcija: Da biste podesili uređaj tako da pita za svrhu povezivanja svaki put kada se prikljući kompatibilni kabl za prenos podataka. Ako je Pitaj pri povezivanju isključeno. SIM. pa zatim izaberite Izaći iz ekster. izaberite USB režim. i izaberite Alatke > Poveziv. > 88 ● PC Suite — Koristite Nokia PC aplikacije kao što su Nokia PC Suite. Povezivanja sa PC računarom Svoj uređaj možete da koristite sa velikim brojem kompatibilnih aplikacija za povezivanje sa PC računarom i za data komunikacije. ● Štampa slike — Štampajte slike na kompatibilnom štampaču. Ako je uređaj zaključan. . ili ako želite da režim promenite u toku aktivne veze. izaberite Pitaj pri povezivanju > Da. Koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite možete. ● Medija plejer — Sinhronizujte muziku sa Windows Media Player-om. recimo. Koristite ovaj režim i za preuzimanje mapa PC aplikacijom Nokia Map Loader. pritisnite taster "napajanje". Uvek kreirajte vezu na PC računaru ako želite da ga sinhronizujete sa svojim uređajem. otključajte tako što ćete uneti šifru blokade. Da biste izašli iz režima eksterne SIM kartice. USB Pritisnite USB.

Provajderi servisa mogu da nude sadržaje besplatno ili uz naplatu. Da biste video snimke pregledali na osnovu kategorija (ukoliko su one na raspolaganju). i izaberite Video centar. Da biste preuzeli video snimak. Neki video snimci se mogu bežično strimovati. izaberite Opcije > Preuzmi. Cene proverite na samom servisu ili kod provajdera servisa. Pritisnite 2. 5. dok je druge neophodno preuzeti u svoj uređaj. 3. 4. Uređaj ažurira i prikazuje sadržaj koji je na raspolaganju na tom servisu. Da biste se povezali sa servisom. skrolujte levo ili desno i izaberite željeni video servis. skrolujte levo ili desno da biste videli druge kartice. izaberite Opcije > Detalji videa. Pronađite i gledajte video sadržaje 1. U Vašem uređaju se možda nalaze prethodno definisani servis. Podrazumevano je da se svi video snimci reprodukuju u pejzažnom režimu. Video centar podržava iste formate datoteka kao RealPlayer. Nokia video centar 89 . Da biste videli informacije o video snimku. Takođe možete da prenesete video snimke iz kompatibilnog PC računara na svoj uređaj i prikažete ih u video centru.Nokia video centar Koristeći Nokia video centar (mrežni servis) možete bežičnim putem da preuzimate i strimujete video sadržaje sa nekog kompatibilnog Internet video servisa koristeći vezu sa paketnim prenosom podataka ili bežični LAN.

Da biste strimovali video snimak ili prikazali preuzeti snimak. izaberite Opcije > Pusti. Da biste preuzeli video. Pustite preuzeti video Da biste se povezali na Internet i potražili raspoložive servise koje možete dodati u glavni prikaz. Da biste reprodukovali preuzeti video u kućnoj mreži. aplikacija automatski briše neke od najstarijih video snimaka kad se preuzmu novi video snimci. dođite do njega i pritisnite navigator. Možete da pregledate svoje izvode u folderu Internet video zapisi u video centru. Nove izvode možete da dodate u Internet video zapisi u podešavanjima. izaberite Opcije > Prikaži na kućnoj mreži. preuzimanja se nastavljaju u pozadini. str.Nokia video centar Ako napustite aplikaciju. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. Ukoliko u memoriji uređaja i na kompatibilnoj memorijskoj kartici nema dovoljno slobodnog prostora. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. Da biste sprečili automatsko brisanje nekog video snimka ( ). označava video snimke koji će uskoro možda biti izbrisani. 55. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. Da biste dodali ili izbrisali izvode. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Internet video snimci Internet video su video snimci (klipovi) koji se distribuišu na Internetu putem RSS-baziranih izvoda. izaberite Opcije > Pretplata na sadržaje. 90 Da biste videli informacije o video snimku. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. izaberite Opcije > Detalji videa. Vidite "O kućnoj mreži". 6. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. . izaberite Opcije > Zaštiti. dođite do njega i izaberite Opcije > Preuzmi. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Da biste pregledali video snimke raspoložive u izvodu. izaberite Dodaj nove usluge.

uređaj će sadržaje memorisati u drugu memoriju. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. 3. aplikacija Nokia video centar 91 Prenesite video snimke iz svog PC računara Podešavanja . ● Roditeljski nadzor — Aktivirajte roditeljsko zaključavanje video servisa. Video datoteke u drugim folderima vašeg uređaja se ne prikazuju. 2. Da biste svoj uređaj videli na PC računaru kao uređaj za masovnu memoriju (E:\) na koji možete da prenesete datoteke sa podacima. Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu Moji video zapisi u video centru. ● Podraz. ● Željena memorija — Izaberite da li će se preuzeti video snimci čuvati u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Izaberite Prenos podataka kao režim veze. U glavnom prikazu video centra izaberite Opcije > Podešavanja. Korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos podataka za preuzimanje datoteka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Kada se izabrana memorija popuni.Da biste preneli video snimke sa kompatibilnog PC računara na memorijsku karticu u vašem uređaju. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Za neke servise su potrebni korisničko ime i lozinka koje dobijate od provajdera servisa. 4. uradite sledeće: 1. ako je ona na raspolaganju. Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Možete da vidite i detalje video servisa. Prenesite video snimke u E:\My Videos na memorijskoj kartici. pristupne tačke — Izaberite pristupne tačke koje se koriste za vezu za prenošenje podataka. Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog PC računara. Ako u drugoj memoriji nema dovoljno slobodnog prostora. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: ● Izaberi video servis — Izaberite video servise za koje želite da se pojave u glavnom prikazu aplikacije.

. ● Minijaturni prikaz — Izaberite da li ćete prikazivati minijaturne slike u listama video snimaka.Nokia video centar 92 automatski briše neke od najstarijih video snimaka.

Da biste prekinuli reprodukciju. str. Vidite "Prenesite muziku na svoj uređaj". AAC +. 3. Da biste pauzirali reprodukciju. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. eAAC+. Pritisnite cent. ponovo pritisnite navigator. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. i izaberite Muzika > Muzički Pustite pesmu ili epizodu podkasta Da biste reprodukovali pesmu ili epizodu podkasta. Pritisnite navigator da biste reprodukovali izabrane datoteke. Muzički centar takođe možete koristiti za slušanje epizoda podkastova. 4. Folder Muzika 93 . uradite sledeće: 1.Folder Muzika Muzički centar Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Muzički centar podržava datoteke formata AAC. Da biste dodali sve raspoložive stavke u fonoteku. Izaberite Muzika ili Podcasti.. Možda ćete morati da osvežite biblioteke muzike i podkasta nakon što ažurirate izbor pesama ili podkasta u svom uređaju. skrolujte dole. da biste nastavili. pošto zvuk može biti preglasan. Podkasting je metod dostavljanja audio i video sadržaja putem Interneta korišćenjem RSS ili Atom tehnologije za reprodukciju na mobilnim uređajima ili PC računarima. u glavnom prikazu muzičkog centra izaberite Opcije > Osveži. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. MP3 i WMA. 2. Možete da prenesete muziku sa drugih kompatibilnih uređaja na svoj uređaj. 96. pritisnite navigator. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka.

Da biste prešli na sledeću stavku. ponovo skrolujte levo u roku od 2 sekunde od početka reprodukovanja pesme ili podkasta. pritisnite taster “završi” ili. Kada je u pozadini u toku reprodukcija u aplikaciji „Muzički centar“. izaberite Opcije > Slučajan izbor. da biste prešli na neku drugu otvorenu aplikaciju.Folder Muzika Da biste izvršili brzo premotavanje napred ili nazad. sortirane pesme ili liste numera za reprodukciju. Izaberite željenu opciju u muzičkom meniju da biste videli sve pesme. Da biste se vratili u režim pripravnosti. reprodukcija slučajnim redosledom i ponavljanje su automatski isključeni. izaberite Opcije > Ponovi. Da biste zatvorili plejer. sve stavke ( ). ili da biste isključili ponavljanje. Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku ili da biste pojačali bas tonove. 94 Da biste izmenili ton reprodukcije muzike. Da biste prešli na prethodnu stavku. Muzički meni Ako se reprodukuju podkastovi. Da biste se vratili na početak stavke. > Muzika. izaberite Opcije > Prikaži vizuelizaciju. Da biste ponovili trenutnu stavku ( ). Da biste tokom reprodukcije prikazivali vizuelizaciju. Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. izaberite Opcije > Izađi. skrolujte desno. . skrolujte levo. pritisnite i držite navigator desno ili levo. izaberite Opcije > Podesi zvuk. da biste otvorili prikaz „Sada slušate“ pritisnite i držite multimedijalni taster. Da biste uključili ili isključili reprodukovanje po slučajnom izboru ( ). Muzički meni prikazuje raspoloživu muziku. pritisnite i držite . izaberite Opcije > Ekvilajzer. a plejer ostavili da svira u pozadini. Liste numera za reprodukciju Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. > Muzika.

1. Folder Muzika 95 Da biste videli i obrađivali liste numera za reprodukciju. da biste kasnije dodali pesme. izaberite stavku i Opcije > Dodaj listi za reprod. izaberite Da. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju. izaberite Ne. u muzičkom meniju izaberite Liste za reprodukciju. 2. izaberite Opcije > Detalji liste za reprod. izaberite Opcije > Ukloni. skrolujte desno. ili Nova lista za reprod. Podkast meni prikazuje raspoložive podkaste u uređaju. skrolujte levo. delimično reprodukovani i reprodukovani u celini. izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da uključite u listu numera za reprodukciju. pa zatim izaberite OK. > Podcasti. 5. Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja. a zatim izaberite Opcije > Promeni redosled liste. Kreirajte listu numera za reprodukciju 3. albume.Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju. Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju. izvođače. Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju. Da biste kasnije dodali još pesama. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. koristite navigator. ona se reprodukuje od početka. . ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju. > Sačuvana lista za repr. Epizode podkasta imaju tri stanja: nikad nisu reprodukovani. Izaberite Opcije > Napravi listu numera. žanrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz različitih prikaza muzičkog menija.. dođite do pesme koju želite da premestite. izaberite Urađeno. Ukoliko je epizoda delimično reprodukovana. Da biste dodali pesme. Da biste pesme "uhvatili" i "spustili" na neko drugo mesto.. Da biste sakrili listu pesama. Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvođača. ona prilikom sledeće reprodukcije reprodukuje sa poslednje pozicije. Podkasti Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Da biste odmah dodali pesme. Ukoliko epizoda nije nikada reprodukovana ili je reprodukovana u celini. prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite Opcije > Dodaj pesme. 4. Ako izaberete Da. lista numera za reprodukciju se memoriše na karticu. Nakon što izvršite svoj izbor. Pritisnite navigator da biste dodali stavke.

3. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Vidite "O kućnoj mreži". ● Microsoft Windows XP operativni sistem (ili noviji) Računarski zahtevi za prenos muzike: Pustite pesmu ili podkast na daljinu 1. 2. ● Kompatibilna verzija aplikacije Windows Media Player. Proverite da li na Web sajtu Microsoft podrške postoji hitna ispravka za Windows Media Player 10 ili nabavite novu kompatibilnu verziju programa Windows Media Player. izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. Deljenje sadržaja ne mora da bude Kopirajte pesme ili podkastove bežično Prenesite muziku iz PC računara Za prenos muzike možete da koristite tri metode: . Prenesite muziku na svoj uređaj Možete da prenosite muziku iz kompatibilnog PC računara ili nekog drugog kompatibilnog uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka ili Bluetooth povezivanje. a zatim izaberite Opcije > Pusti > Preko kućne mreže. str. i izaberite Muzika > Muzički 5. Izaberite Muzika ili Podcasti. ● Nokia Nseries PC Suite 1. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. 4. uključeno u podešavanjima kućne mreže. Izaberite željenu pesmu ili podkast. 55. Izaberite uređaj na kojem će datoteka biti reprodukovana. 58. Pritisnite cent. mrežu ili Prem.. na kućnu mrežu. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja".6 ili novija verzija Windows Media Player 10 može da prouzrokuje kašnjenje pri reprodukciji datoteka zaštićenih WMDRM tehnologijom nakon što se one prenesu na Vaš uređaj.Folder Muzika Kućna mreža sa muzičkim centrom Možete da reprodukujete sadržaj uskladišten u Vašem Nokia uređaju daljinski na kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. Detaljnije informacije o kompatibilnosti programa Windows Media Player možete da dobijete na stranicama vezanim za Vaš uređaj na Nokia Web sajtu. 96 Da biste kopirali ili prenosili medijske datoteke iz svog uređaja na drugi kompatibilni uređaj u kućnoj mreži. Takođe možete da kopirate datoteke iz svog Nokia uređaja u druge uređaje koji su povezani na kućnu mrežu. str.

povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite Medija plejer kao režim veze. izaberite Prenos podataka za režim veze. Prilikom ručne sinhronizacije možete da izaberete pesme i liste numera za reprodukciju koje želite da premestite. ako je povezan veći broj uređaja. Da biste uklonili pesme ili albume. izaberite svoj uređaj u oknu za navigaciju sa desne strane. . uspostavite vezu pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili Bluetooth veze. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Ako koristite USB kabl. kliknite desnim Folder Muzika 97 paketu Nokia Nseries PC Suite ili posetite stranice Nokia podrške. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Ručna sinhronizacija Da biste promenili podrazumevani režim USB veze. izaberite stavku u okviru Sync liste. Možete videti količinu raspoložive memorije u vašem uređaju iznad Sync liste. 2. ● Da biste koristili Nokia Music Manager iz paketa Nseries PC Suite. > USB > USB režim. Nakon što se Vaš uređaj poveže sa programom Windows Media Player. U levom oknu za navigaciju izvršite pretragu muzičkih datoteka na svom PC računaru koje želite da sinhronizujete. I Windows Media Player i Nokia Music Manager u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite su optimizovani za prenos muzičkih datoteka. kopirate ili uklonite.● Da biste svoj uređaj na PC računaru videli kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite sve datoteke sa podacima. priključite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite PC Suite kao režim veze. 1. Prevucite i otpustite pesme na Sync listu s desne strane. 4. ● Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player. Za informacije o prenosu muzike pomoću programa Nokia Music Manager. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Funkcije sinhronizacije muzike mogu se razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije Windows Media Player. Prenos pomoću programa Windows Media Player Upotrebite režime Prenos podataka i Medija plejer da biste preneli datoteke na kompatibilnu memorijsku karticu. Dodatne informacije potražite u odgovarajućoj pomoći i uputstvima za Windows Media Player. pogledajte funkciju pomoći u 3.

.. Ukoliko u Vašem uređaju nema dovoljno Da biste pronašli još muzike u različitim kategorijama muzičkog menija. Da biste započeli sinhronizovanje. slobodne memorije.nokia. Izabrane stavke će biti premeštene u okno Playlists to sync.com. izaberite stavku Nokia Handset > Set Up Sync. prod. kliknite na karticu Sync i izaberite opciju Stop Sync to 'Nokia Handset'. Da biste nabavili muziku. kliknite na karticu Sync.. Podešavanja mogu biti i prethodno definisana pa se ne mogu Podešavanja Nokia muzičke prodavnice . 1.. U Nokia muzičkoj prodavnici (mrežni servis) možete da tražite. Windows Media Player automatski bira ručnu sinhronizaciju. Ako nije izabrana nijedna lista numera za reprodukciju. Automatska sinhronizacija Da biste zaustavili automatsku sinhronizaciju. Da biste aktivirali funkciju automatske sinhronizacije u programu Windows Media Player. posetite music. kliknite na dugme Start Sync (Započni sinhronizaciju). i potvrdite izbor polja pored opcije Sync this device automatically. morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju. fonoteka u vašem uređaju će biti automatski ažurirana na osnovu liste numera za reprodukciju koje ste izabrali da sinhronizujete u okviru programa Windows Media Player. izaberite Opcije > Pronađi u muzičkoj prod. 2. za sinhronizaciju se bira kompletna fonoteka PC računara. pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. Izaberite liste numera za reprodukciju koje želite da sinhronizujete automatski u okviru okna Available playlists i kliknite na dugme Add. Da biste otvorili Nokia muzičku prodavnicu. 3. prvo morate da se registrujete za servis. Da biste proverili dostupnost Nokia muzičke prodavnice u svojoj zemlji. Dostupnost i izgled podešavanja muzičke prodavnice mogu da se razlikuju. tasterom miša i izaberite stavku Remove from list.Folder Muzika 5. pritisnite i izaberite Muzika > Muz. Nokia muzička prodavnica Da biste pristupili servisu Nokia Muzička prodavnica. 98 Ako je potvrđen izbor polja pored opcije Sync this device automatically i ako ste povezali vaš uređaj na PC računar. Da biste završili konfigurisanje automatske sinhronizacije kliknite na dugme Finish.

izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. tač. Izaberite Podraz. izaberite Opcije > Ručno podešavanje. čarobnjak će vam pomoći da sačuvate lokalne radio stanice (mrežni servis). Da biste započeli traženje stanica. Radio FM radio prijemnik koristi drugu antenu. Visual Radio servis koristi paketni prenos podataka (mrežni servis). da biste prešli na narednu ili na prethodnu sačuvanu stanicu. neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje. Da bi FM radio ispravno funkcionisao. pošto zvuk može biti preglasan. i izaberite Muzika > Radio. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. možda ćete biti upitani da izaberete pristupnu tačku koju ćete koristiti prilikom povezivanja sa muzičkom prodavnicom. Slušajte radio Možete da koristite radio kao standardni FM radio sa automatskim podešavanjem i memorisanjem stanica ili sa paralelnim vizuelnim informacijama koje su u vezi sa radio programom na ekranu. Kada otvorite radio prvi put. Zvuk iz radija se isključuje u toku aktivnog poziva. Da biste ručno menjali frekvencije. Ako nemate pristup servisu Visual Radio.U muzičkoj prodavnici ćete možda moći da izmenite podešavanja tako što ćete izabrati Opcije > Podešavanja. ako podesite stanicu koja nudi uslugu Visual Radio. Pritisnite Imajte na umu da kvalitet radio programa zavisi od toga koliko određena radio stanica pokriva neku oblast. izaberite ili . operatori i radio stanice u Vašoj oblasti možda ne podržavaju Visual Radio. pri. da biste izabrali pristupnu tačku. Da biste slušali radio preko zvučnika. Folder Muzika 99 menjati. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ako ste već sačuvali neke radio stanice. . Ukoliko podešavanja nisu unapred definisana. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Dok slušate radio možete normalno da upućujete pozive ili da odgovarate na dolazne pozive. a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. izaberite ili .

● Početni ton — Izaberite da li će neki ton biti reprodukovan prilikom pokretanja aplikacije. Sačuvane stanice 100 Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. Izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste proverili raspoloživost servisa i cene. Podešavanja Pritisnite Pratite vizuelni sadržaj Da biste pratili raspoloživi vizuelni sadržaj za podešenu stanicu. Nije Vam potrebna pristupna tačka ako aplikaciju koristite kao obični FM radio. ● Trenutni region — Izaberite region u kome se trenutno nalazite. Da biste videli dostupne stanice na osnovu lokacije. izaberite Opcije > Stanica > Startuj vizuelni servis. izaberite Opcije > Stanice. obratite se svom provajderu servisa. Da biste promenili informacije o stanici. izaberite ili Opcije > Startuj vizuelni servis. Da biste pomoću servisa Visual Radio pratili raspoloživi vizuelni sadržaj stanice. Kada je veza sa vizuelnim servisom uspostavljena. ● Autostart servis — Da bi se Visual Radio automatski pokrenuo kada izaberete sačuvanu stanicu koja nudi servis Visual Radio. izaberite Opcije > Stanice.Folder Muzika Da biste se vratili u režim pripravnosti i ostavili FM radio da radi u pozadini. . izaberite Opcije > Sačuvaj stanicu. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Muzika > Radio. izaberite Opcije > Stanica > Izmeni. ● Pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koja se koristi za data vezu. Ova opcija se prikazuje samo ako nema mreže kada se aplikacija pokrene. Da biste slušali neku sačuvanu stanicu. unesite ga ili izaberite Preuzmi da biste ga potražili u imeniku stanica (mrežni servis). izaberite Opcije > Pusti u pozadini. kao i da biste se pretplatili na servis. Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. Da biste sačuvali trenutno podešenu stanicu u listu stanica. izaberite Da. izaberite Opcije > Imenik stanica (mrežni servis). Ako ID vizuelnog servisa nije sačuvan za tu stanicu. prikazuje se trenutni vizuelni sadržaj. izaberite Opcije > Stanica > Slušaj.

● Sačuvaj u — Definišite lokaciju na kojoj želite da čuvate svoje podkaste. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. pritisnite izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza. Podešavanja preuzimanja Podešavanja Preporučeni metod povezivanja je WLAN. kao i reprodukovati. — Definišite datum sledećeg automatskog ažuriranja. plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade. ● Datum sledećeg ažur. ● U slučaju prekoračenja — Definišite šta treba uraditi ukoliko preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje. Pre korišćenja drugih veza proverite kod svog provajdera uslove i cene servisa prenosa podataka.Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete bežično tražiti. Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je aktiviran Nokia Podcasting. Na primer. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. pritisnite i izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Preuzmi. ● Vreme sledećeg ažur. tačka — Izaberite pristupnu tačku da biste definisali svu Internet vezu. pronalaziti i preuzimati podkastove i pretplaćivati se na njih. pošto zvuk može biti preglasan. automatska ažuriranja se ne aktiviraju. Da biste izmenili podešavanja veze. organizovati i deliti audio i video podkaste sa svojim uređajem. Da biste izmenili podešavanja preuzimanja. ● URL servisa pretrage — Definišite servis traženja podkasta koji će se koristiti u pretragama. Ako aplikacija Nokia Podcasting nije pokrenuta. ● Interval ažuriranja — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju. Definišite sledeće: Pre korišćenja aplikacije Nokia Podcasting podesite svoju vezu i preuzmite podešavanja. preuzimanje (%) — Definišite veličinu memorije koja se koristi za preuzimanje podkasta. Definišite sledeće: Podešavanja veze i Folder Muzika 101 Nokia Podcasting ● Primarna pr. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. ● Maks. . — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja.

Da biste se pretplatili na podkast.Folder Muzika Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podkastove može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Nakon što se pretplatite na epizode podkasta. Kad se boja foldera promeni. Da biste otvorili temu željenog foldera. Da biste otišli na Web sajt podkasta. Savet: Pretraga traži naslove i ključne reči podkasta u opisima. pritisnite navigator. stanje u prikazu podešavanja. Opšte teme. Katalozi Da biste izvršili pretragu podkasta. Pretraga Vam pomaže da pronađete podkaste na osnovu ključne reči ili naslova. kao što su fudbal ili hip-hop. Katalozi mogu da uključuju podkaste navedene prema popularnosti ili foldere sortirane po temama. Da biste započeli novu pretragu. izaberite Opcije > Pošalji. a zatim unesite željene ključne reči. Pretraživač koristi uslugu pretrage podkasta koju konfigurišete u Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza > URL servisa pretrage. Izaberite folder željenog kataloga da biste ga ažurirali (mrežni servis). . možete da ih preuzmete. pritisnite Muzika > Podcasting > Imenici. obično daju bolje rezultate neko konkretan tim ili izvođač. Možete da dodate podkast i tako što ćete ga izabrati. izaberite Muzika > Podcasting > Traži. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Katalozi Vam pomažu da pronađete nove epizode podkasta na koje ćete se pretplatiti. i izaberite 102 Da biste se pretplatili na označene kanale i dodali ih u svoje podkaste. ponovo pritisnite navigator da biste ga otvorili. Da biste videli detalje o podkastu. izaberite naslov i pritisnite navigator. izaberite Opcije > Vrati podrazum. pritisnite . Sadržaj kataloga se menja. izaberite Opcije > Pretplata. izaberite Opcije > Opis. Da biste vratili podrazumevana podešavanja. izaberite Opcije > Nova pretraga. Prikazuje se lista podkasta. a ne u epizodama. Pretraga Da biste poslali izabrane podkaste u drugi kompatibilni uređaj. Da biste otvorili kataloge. izaberite Opcije > Otvori Web stranicu (mrežni servis).

opml (outline processor markup language) datoteke i Urađeno. Za svaku epizodu videćete format datoteke. Da biste poslali folder sa katalogom kao multimedijalnu poruku ili koristeći Bluetooth povezivanje. izaberite Podcasting > Podcasti.opml datoteku uskladištenu na svom uređaju. Reprodukujte podkaste i upravljajte njima Folder Muzika 103 upravljate njima. ali se ne prikazuju dok se biblioteka ne osveži. Da biste videli podkaste na koje ste se pretplatili. ili pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Kad primite poruku sa . Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode. Da biste započeli preuzimanje. da ih preuzimate i reprodukujete u Podcasti. otvorite datoteku da biste je sačuvali u folderu Primljeno u katalozima. izaberite naslov epizode. Kad se podkast preuzme u potpunosti. izaberite podkast i Opcije > Pusti prikaz. Da biste uvezli . . Da biste dodali novi katalog ili folder. Otvorite folder da biste se pretplatili na bilo koji od linkova koji ćete dodati u svoje podkaste. Web link ili Web katalog. izaberite naslov podkasta. izaberite folder i Opcije > Pošalji. izaberite Opcije > Izmeni. veličinu datoteke i vreme otpremanja. > Podcasti. Preuzimanje Nakon što se pretplatite na podkast. Izaberite naslov. pretrage ili tako što unesete URL adresu možete da upravljate epizodama.Da biste izmenili izabrani folder. Da biste reprodukovali deo podkasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja. izaberite Opcije > Uvoz OPML datoteke. izaberite Opcije > Novo > Web imenik ili Folder.opml datotekom koristeći Bluetooth povezivanje. da biste reprodukovali celu epizodu. iz kataloga. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno. Podkasti preuzeti u potpunosti mogu da se pronađu u folderu Podcasti. Da biste prikazali raspoložive epizode iz izabranog podkasta. izaberite Podcasti > Opcije > Pusti. izaberite Opcije > Otvori. i reprodukujete ih u podkast meniju. izaberite Opcije > Preuzmi ili Nastavi preuzimanje. Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je. Da biste videli naslove pojedinih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podkasta). URL adresu .

izaberite Opcije > Ažuriraj. izaberite Opcije > Pošalji. izaberite Opcije > Prekini ažuriranje.Folder Muzika Da biste ažurirali izabrani podkast ili označene podkaste. obratite se provajderu servisa. 104 . izbrisali i poslali grupu izabranih podkasta. Da biste prekinuli ažuriranje. Ukoliko nemate definisanu pristupnu tačku ili se tokom veze za paketni prenos podataka od Vas traži da unesete korisničko ime i lozinku. označite željene podkaste i izaberite Opcije da biste odabrali željenu radnju. Da biste se povezali na Internet radi ovoga. Da biste poslali izabrani podkast ili označene podkaste u drugi kompatibilni uređaj kao . izaberite Opcije > Prikaži komentare.opml datoteke u multimedijalnoj poruci ili preko Bluetooth veze. Da biste preuzeti podkast ili označene podkaste izbrisali sa svog uređaja. Da biste izmenili URL izabranog podkasta. Da biste odjednom ažurirali. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj. izaberite Opcije > Otvori Web stranicu. za novu epizodu. izaberite Opcije > Izmeni. Neki podkasti nude Vam priliku da sarađujete sa autorima tako što ćete komentarisati i glasati. Da biste otvorili Web sajt podkasta (mrežni servis). izaberite Opcije > Novi podcast. izaberite Opcije > Obriši. Da biste dodali novi podkast tako što ćete uneti URL adresu podkasta.

koji se nalazi na nekoj Web strani ili koji ste primili kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku. U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo URL adrese tipa rtsp://. Pustite video snimke Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. Međutim. ● Sačuvani snimak — Pustite datoteku sačuvanu u Galeriji. Mnogi provajderi servisa će zahtevati da koristite Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju podrazumevanu pristupnu tačku. RealPlayer reprodukuje datoteku tipa . 1. Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. Pre nego što se započne strimovanje živog sadržaja. izaberite neki link za strimovanje sadržaja koji je sačuvan u Galeriji.ram ako otvorite http vezu to nje u pretraživaču. Taj sadržaj se ne memoriše u uređaj. aparat se povezuje na dati sajt i počinje sa učitavanjem sadržaja.Medija folder Koristeći program RealPlayer možete da reprodukujete video snimke ili da bežično strimujete medija datoteke bez prethodnog memorisanja u uređaj. RealPlayer Za podešavanje jačine zvuka koristite taster za podešavanje jačine zvuka. Medija folder 105 . pa pritisnite navigator da biste je reprodukovali.rm. . Da biste pustili neku sačuvanu medija datoteku. izaberite Opcije > Otvori. RealPlayer podržava datoteke sa nastavcima (ekstenzijama) . Bežično strimujte sadržaj 2. a zatim neku od sledećih opcija: ● Prethodni snimci — Pustite jednu od poslednjih šest datoteka reprodukovanih u aplikaciji RealPlayer. Međutim. Dođite do neke datoteke. RealPlayer možda ne podržava sve formate datoteka ili sve varijante formata.mp4 i .3gp. Podešavanja RealPlayer-a Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. Da biste bežično strimovali sadržaj (mrežni servis).

Medija folder Podešavanja za RealPlayer možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu. video snimke. Da biste bili sigurni da ćete sačuvati podatke. Lifeblog organizuje fotografije.com/lifeblog. DVD-ovima. 106 . Da biste otvorili svoje sačuvane omiljene sadržaje. Lifeblog mobile automatski vodi evidenciju o Vašim multimedijalnim stavkama. Koristite Adobe Flash Player za gledanje. možete da napravite rezervne kopije Nokia Lifeblog baze podataka na čvrstom disku vašeg kompatibilnog PC računara ili na kompatibilnim CDovima.nokia. promenite podrazumevanu pristupnu tačku ili postavite opseg portova za povezivanje. pa zatim nešto od sledećeg: Nokia Lifeblog ● Video — Izaberite da li će se video snimci automatski reprodukovati kad se završi njihovo reprodukovanje. ● Striming — Izaberite da li će se koristiti proksi server. deliti. multimedijalne poruke i weblog zapise hronološkim redom. izaberite Opcije > Prikaz „Omiljenog”. Aplikacija Nokia Lifeblog evidentira multimedijalni dnevnik stavki koje ste prikupili pomoću svog uređaja. da biste ih slali drugima ili da biste ih objavljivali na Webu. Da biste otvorili fleš datoteku. Vremenska linija se otvara i prikazuje vaše multimedijalne stavke. tako da ih možete pregledati. Koristite Lifeblog u svom uređaju da biste pretraživali stavke. pretraživati. Izaberite Opcije > Podešavanja. Za više informacija o weblog servisima i o njihovoj kompatibilnosti sa aplikacijom Nokia Lifeblog. objavljivati i praviti njihove rezervne kopije. Pored toga. posetite lokaciju www. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. reprodukovanje ili interakciju sa kompatibilnim fleš datotekama kreiranim za mobilne uređaje. zvuke. dođite do nje i izaberite je. možete da objavite stavke u svoj kompatibilni weblog (blog). tekstualne poruke. mrenosivom ili mrežnom disku. Adobe Flash Player Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Flash Player. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Lifeblog.

Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.0. da napravite rezervnu kopiju i ključa za aktiviranje i samog sadržaja. uključujući i autorska prava. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj. OMA DRM 1. Neki ključevi za aktiviranje sadržaja mogu da budu vezani za određenu SIM karticu. . i tako zaštićenom sadržaju se može pristupati jedino ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj. U glavnom prikazu izaberite jednu od sledećih opcija : ● Važeći ključevi — Vidite ključeve koji se odnose na medija datoteke ili ključeve čiji period važenja još nije započeo. Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite. Ključeve za aktiviranje je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. pritisnite taster izaberite Aplikacije > Mediji > Ključevi.Da biste videli ključeve za aktiviranje autorskih prava nad digitalnim delima . Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni. i Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja. Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10. Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite. Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu. Medija folder 107 Ključevi za aktiviranje Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM.0 i OMA DRM 2.

izaberite ključ za aktiviranje koji nema važnost i Opcije > Pribavi novi ključ (Web servisne poruke moraju biti omogućene). otvorite Diktafon u toku govornog poziva. Diktafon Pritisnite Diktafon. Da biste dokupili vreme prava korišćenja za medija datoteku. obe strane čuju tonski signal na svakih 5 sekundi. Da biste snimili telefonski razgovor. — Vidite ključeve koji nisu važeći. 128. ● Nevažeći ključ. str. ● Ne koriste se — Vidite ključeve za aktiviranje medija datoteka koje ne postoje u uređaju. Vidite "Podešavanja poruka Web servisa". 108 . kao što su period važnosti kao i mogućnost slanja date datoteke. U toku snimanja. dođite do odgovarajućeg ključa za aktiviranje sadržaja.Medija folder Da biste videli detaljne informacije. pa zatim pritisnite navigator. i izaberite Aplikacije > Mediji > Sa diktafonom možete snimati govorne podsetnice ili telefonske razgovore. vremenski period korišćenja medija datoteke je istekao ili u uređaju postoji zaštićena medija datoteka bez ključa za aktiviranje.

158. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Teme na memorijskoj kartici nisu na raspolaganju ako memorijska kartica nije ubačena u uređaj. okruženja i grupe pozivalaca. menija. > Opšte > Personalizacija > Teme. tonove upozorenja na poruku i ostale tonove za različite situacije. teme prvo sačuvajte u memoriju uređaja. izaberite Opcije > Prikaz. Da biste izmenili tapet i uštedu energije koji se pojavljuju u pasivnom režimu. tapet i ikone. na primer. kao što je promena veličine znakova. Da biste promenili izgled glavnog menija. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. da biste promenili uštedu energije. izaberite Tapet da biste promenili sliku u pozadini ili Ušteda energ. i izaberite Alatke > Profili. izaberite Opcije > Postavi. teme ili veličinu znakova. Teme koje se nalaze u kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Ako želite da koristite teme sačuvane na memorijskoj Da biste prikazali neku temu pre nego što je aktivirate. Aktivirana tema je označena sa . izaberite Opšte. Profili — podesite tonove Pritisnite Možete podešavati i prilagođavati tonove zvona. izaberite Prik. u Opšte ili u Prik. Možete menjati izgled ekrana. izaberite Preuzimanje tema (mrežni servis). Teme Da biste otvorili vezu pretraživača i preuzeli dodatne teme. tonove. Većina opcija za personalizaciju. može se pronaći u podešavanjima uređaja. kartici i kada ona nije ubačena. glavni meni. Vidite "Podešavanja personalizacije". menija.Personalizujte svoj uređaj Možete personalizovati svoj uređaj izmenama za pasivni režim. str. Da biste promenili temu koja se koristi za sve aplikacije u Vašem uređaju. Personalizujte svoj uređaj 109 . Da biste aktivirali tu temu.

izaberite profil i Opcije > Aktiviraj. Da biste izmenili taj efekat. Da biste omogućili 3-D efekte. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte. ton izgleda kao da je tiši. U listi tonova. odnosno tiši kada ste udaljeniji od njega. izaberite Preuzim. Tonovi koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . 3-D tonovi Pritisnite tonovi.Personalizujte svoj uređaj Da biste promenili profil. da biste izmenili profil. izaberite Opcije > Personalizuj. a kada se od njega udaljavate. Da biste promenili 3-D efekat koji se primenjuje za dati ton zvona. pa zatim i željeni efekat. Da biste promenili ton zvona. ● Reverberacija — Izaberite tip eha. pritisnite i držite #. Ime pozivaoca mora da bude sačuvano u Kontaktima. pa izaberite Alatke > Alatke > 3-D Da biste menjali profil. Ovo . izaberite Efekti 3-D tonova zvona > Uključeno. izaberite Opcije > Kreiraj novi. Pomoću 3-D tonova možete omogućiti trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. Savet: Da biste se prebacivali iz opšteg profila u profil bez tonskih odziva u pasivnom režimu. Kada prilazite uređaju. pa izaberite OK. Dođite do parametra koji želite da promenite i pritisnite navigator da biste otvorili moguće opcije. 110 ● Brzina putanje zvuka — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili brzinu prostiranja zvuka iz jednog pravca u drugi. podesiteUključeno. Možete izabrati neki marker (adresu) i povezati se na neku Web stranu da biste preuzeli dodatne tonove. pritisnite taster "napajanje" u pasivnom režimu. dođite do njega i izaberite Opcije > Personalizuj. ton zvona izgleda kao da postaje glasniji. izaberite Ton zvona. pa za opciju Izgovori ime poziv. . Takođe. Da biste kreirali novi profil. izaberite Putanja zvuka. izaberite jednu od sledećih opcija: Ako želite da se kada uređaj zazvoni izgovori ime pozivaoca. Dođite do profila koji želite da aktivirate. melodija (mrežni servis) da biste otvorili listu markera. pa zatim i željeni ton. ● Dopler efekat — Izaberite Uključeno da bi tonovi zvona bili glasniji kada ste bliže svome uređaju.

a ne izaberete nijedan 3-D efekat. Ekran u režimu aktivne pripravnosti prikazuje prečice za aplikacije i događaje iz aplikacija kao što su kalendar i plejer. Ako omogućite 3-D tonove. u glavnom meniju izaberite Opcije > Promeni prikaz menija > Mreža ili Lista. Takođe. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim. Da biste preslušali ton zvona sa 3-D efektom. pasivni. pritisnite . izaberite Alatke > Podešav. izaberite Opcije > Pusti ton. Personalizujte svoj uređaj 111 podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. Da biste dopunjeni pasivni režim (aktivnu pripravnost) uključili ili isključili. . pa izaberite Aplikacije > Sat > Opcije > Podešavanja > Vrsta sata. Neke prečice su možda fiksne i ne možete ih menjati. izaberite Alatke > Profili > Opcije > Personalizuj > Jačina zvona. Vidite "Teme". > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim > Dop. Izmenite glavni meni Da biste promenili prikaz glavnog menija. Izmenite režim pripravnosti ili Da biste promenili prečice za selekcione tastere ili podrazumevane ikonice prečica u režimu aktivne pripravnosti. pritisnite izaberite Alatke > Podešav. možete da promenite sliku u pozadini za pasivni režim ili sliku koja se prikazuje kada je aktivirana ušteda energije. na ton zvona će se primenjivati proširenje sterea. 109.Da biste podesili jačinu zvuka tona zvona. Da biste promenili sat koji se prikazjuje u pasivnom režimu (pripravnosti). str.

izaberite Opcije > Animacija ikonice > Uključena. a one koje koristite češće možete da premestite u glavni meni.Personalizujte svoj uređaj 112 Da biste preuredili glavni meni. Premesti u folder ili Novi folder. Aplikacije koje ređe koristite možete da premestite u foldere. Da biste u svom uređaju koristili animirane ikonice. u glavnom meniju izaberite Opcije > Premesti. .

pa izaberite Aplikacije > Sat. Ako izaberete Stop. uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. izaberite Opcije > Dodaj grad. U listu možete dodati najviše 15 gradova. Da biste alarm prekinuli za 5 minuta. a vreme u Vašem uređaju se menja prema tom odabranom gradu. Izaberite Ne da uređaj isključite. skrolujte desno na karticu sa alarmom. ažuriranje. Da biste postavili novi alarm. Da biste otvorili prikaz svetskog sata. Da biste pogledali svoje aktivne i neaktivne alarme. Da biste u listu dodali gradove. datum i časovnu zonu u Vašem uređaju (mrežni servis). on će se uključiti i oglasiti alarmom. Svetski sat Pritisnite Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen. Da biste postavili novi brzi alarm. Brzi alarmi se postavljaju za naredna 24 sata i ne mogu se ponavljati. U prikazu „Svetski sat“ možete da pratite vremena u raznim gradovima. i izaberite Aplikacije > Sat. mreže > Autom. Podesite ponavljanje ako želite.. izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste postavili svoj trenutni grad. izaberite Odloži. . ili Da da biste mogli da pozivate i primate pozive. Upravljanje vremenom 113 . Nemojte birati opciju Da kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Kada je alarm aktiviran. datum ili podešavanja tipa sata. skrolujte desno na karticu "Svetski sat". izaberite Opcije > Ukloni alarm. izaberite Opcije > Novi alarm. prikazuje se . Da biste promenili vreme. izaberite Stop. u podešavanjima izaberite Vreme od oper. Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira vreme. Grad se prikazuje u glavnom prikazu "Sat". izaberite Opcije > Postavi alarm bez pon. skrolujte do njega i izaberite Opcije > Postavi za trenutni grad.Upravljanje vremenom Sat Sat sa alarmom Pritisnite Da biste poništili neki alarm. Da biste isključili zvučni alarm. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara Vašoj časovnoj zoni.

pritisnite neki taster (1-0). sedmični. dnevni ili prikaz obaveza. izaberite Opcije > Podešavanja.Upravljanje vremenom Kalendar Pritisnite 3. Da biste sačuvali tu stavku. izaberite Urađeno. ● Sastanak — da Vas telefon podseti na sastanak zakazan za određeni datum i vreme ● Podsetnik — da unesete neku opštu belešku za neki dan. Da biste dodali novu stavku u kalendar. Savet: U dnevnom. Da biste poslali napomenu kalendara na neki kompatibilni uređaj. izaberite Opcije > Pošalji. izaberite Tišina da isključite alarm. otvara se stavka tipa napomena o obavezi. Prikazi kalendara Da biste promenili dan kojim počinje sedmica ili prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar. Popunite sledeća polja. ● Godišnjica — da Vas podseća na rođendane ili neke posebne datume (stavke se ponavljaju svake godine) ● Obaveza — da Vas podseća na neku obavezu koju treba izvršiti do određenog datuma Kada Vas kalendar upozorava alarmom. pritisnite *. Da biste prekinuli alarm. izaberite Odloži. Da biste postavili alarm. Unesite stavku u kalendar 1. 2. Ako drugi uređaj nije UTC (Coordinated Universal Time. izaberite Opcije > Dodaj opis. Da biste prešli na određeni datum. izaberite Opcije > Idi na datum. Otvara se stavka tipa "sastanak" i ono što unosite se upisuje u to polje. U prikazu "obaveze". izaberite Stop. izaberite Alarm > Uključi i unesite vreme i datum alarma. dođite do željenog datuma i izaberite Opcije > Nova stavka i jednu od sledećih opcija: i izaberite Aplikacije > Kalendar. pritisnite #. Da biste privremeno prekinuli alarm. sedmičnom ili mesečnom prikazu kalendara. Da skočite na današnji dan. 114 Da biste dodali opis stavki. Tekst podsetnice će ostati prikazan na ekranu. Za prelazak na mesečni. usaglašeno univerzalno vreme) .

. postavite i željenu opciju sinhronizacije stavke. Kalendara. pa izaberite Opcije > Obriši stavku > Do datuma ili Sve stavke. pređite u mesečni prikaz. Svoj kalendar možete da sinhronizujete sa kalendarom u kompatibilnom PC računaru koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite. pa zatim izaberite Opcije > Označi kao završ. Da biste istovremeno obrisali više stavki. Kada kreirate neku stavku kalendara. Upravljajte stavkama kalendara Upravljanje vremenom 115 kompatibilan. dođite do nje u listi obaveza. Sedmica počinje u ili Naslov sed. izaberite Opcije > Podešavanja > Ton al. pregleda. . vremenska informacija primljene stavke kalendara se možda neće ispravno prikazati.Da biste izvršili izmene kalendara. Primarni pregled. Da biste neku obavezu označili kao izvršenu.

Poslato — Ovde se čuvaju poruke koje su poslednje poslate. Info servis (mrežni servis) Vam omogućava da od svog provajdera primate poruke o raznim temama kao što su vremenska prognoza ili stanje u saobraćaju. na primer. pa izaberite Poruke (mrežni servis). izaberite Opcije > Servisni zahtev u glavnom prikazu Poruka. kao što su zahtevi za aktiviranje mrežnih servisa. Za podatke o raspoloživim temama kao . kada se uređaj nalazi izvan zone pokrivanja mreže. ● 116 ● Pošt. USSD komanda). osim e-pošte i ćelijskih info poruka. Možete i da kreirate i memorišete sopstvene šablone. sanduče — Povežite se sa svojim udaljenim poštanskim sandučetom da biste Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete. Poruke sadrže naredne foldere: ● . Glavni prikaz aplikacije Poruke Pritisnite Da biste kreirali novu poruku. osim poruka poslatih preko Bluetooth veze. ● Primljeno — Ovde se čuvaju primljene poruke. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.Poruke Poruke Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Možete promeniti broj poruka koje se čuvaju u ovom folderu. možete da koristite tekstove u folderu Obrasci u Moji folderi. izaberite Nova poruka. Izveštaji — Možete zahtevati da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi poslatih tekstualnih i multimedijalnih poruka (mrežni servis). ● Moji folderi — Razvrstajte poruke po folderima. Da biste uneli i svom provajderu servisa poslali servisni zahtev (tzv. Nacrti — Ovde se čuvaju nacrti poruka koje još nisu poslate. Za slanje — Poruke koje čekaju na slanje se privremeno smeštaju u folder "Za slanje". ● ● preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mrežu (oflajn režim) pregledate prethodno preuzete poruke.

Ako je sledeće slovo u reči smešteno na istom tasteru kao i prethodno. prikazuje se ako koristite ako koristite intuitivni tradicionalni način. Kod intuitivnog načina unosa teksta. . Kada završite pisanje reči ispravno. a način unosa teksta. Na primer.Info poruke se ne mogu primati u UMTS mrežama. Da biste napisali željenu reč. koristite tastere od 2 do 9. krećite se desno da biste je potvrdili ili pritisnite 0 da biste dodali razmak. Da biste uneli razmak. 2 za a. Intuitivni unos teksta Pišite tekst Kada pišete tekst. 3. da biste napisali "Nokia" kada je izabran engleski rečnik. 2. Da biste preneli kursor u sledeći red. 5 za k. Kod intuitivnog načina unosa teksta. pritisnite 6 za N. Da biste isključili intuitivni unos teksta za sve editore u uređaju. pritisnite 0 triput. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > Info servis. Tradicionalni unos teksta Pritiskajte numeričke tastere (1–9) potreban broj puta dok se ne pojavi željeni karakter. pritisnite 0. Vaš uređaj podržava i tradicionalni i intuitivni način unosa teksta. kratko pritisnite # dvaput. Poruke 117 i odgovarajućim brojevima tema. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. 4 za i. > Opšte > Personalizacija > Jezik > Intuitivni unos teksta. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo. Na numeričkom tasteru ima više ponuđenih karaktera od onih koji su na njemu odštampani. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. Predlog za reč se menja posle svakog pritiska na taster. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. 1. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. Da biste uključili ili isključili intuitivni unos teksta u opštim podešavanjima. 6 za o. obratite se svom provajderu servisa. Veza za paketni prenos podataka može da onemogući prijem info poruka. sačekajte da se kursor pojavi (ili se krećite udesno da biste prekinuli vreme čekanja) i unesite slovo.

pritisnite #. pritisnite i držite # i izaberite Umetni. na primer. dok držite # izaberite Kopiraj. Vršite izmene teksta i lista 118 Da biste otvorili listu specijalnih karaktera. Počnite pisanje nove reči. Reč se dodaje u rečnik. . Ako reč nije tačna. a zatim * više puta zaredom. Pritisnite i držite odgovarajući numerički taster da biste uneli neki broj u režimu unosa slova. pritisnite i držite C. Da biste označili stavku na listi. promena jezika pisanja će promeniti redosled karaktera. ako pišete tekst koristeće nelatinično pismo i želite da napišete latinične karaktere. izaberite Opcije > Jezik pisanja i neki jezik koji koristi latinicu. i za to vreme skrolujte levo ili desno da biste označili tekst. unesite reč koristeći tradicionalni način unosa i izaberiteOK. izaberite Napiši. nova reč će zameniti ranije dodatu reč. Da biste umetnuli tekst u dokument. ako pritisnete 6 više puta da biste došli do željenog karaktera.Poruke 4. pritisnite 1. Ako koristite intuitivni način unosa teksta. Da biste kopirali tekst u klipbord. Da biste dodali neku reč u rečnik. Savet: Da biste izabrali nekoliko specijalnih karaktera sa liste specijalnih karaktera pritisnite 5 posle svakog označenog karaktera. te reči nema u rečniku. pritisnite i držite *. kao što su email i Web adrese. pritisnite i držite #. Na primer. Da biste ih prošli jedan po jedan. Saveti za unos teksta Za prelazak sa jedne vrste slova na druga. Kada pišete tekst. ako koristite tradicionalni način unosa teksta. Da biste obrisali karakter. pritisnite 1 više puta zaredom. pritisnite * potreban broj puta da biste jednu po jednu pogledali ponuđene reči za koje je rečnik pronašao podudaranje. Da biste promenili jezik pisma. Da biste obrisali više karaktera. Kada se rečnik napuni. pritisnite C. možete promeniti jezik pisma. Ako se posle reči prikaže ?. moraćete da promenite jezik pisma. Posle promene jezika pisanja. idite do nje i pritisnite #. Da biste kopirali i umetali tekst. Promenite jezik pisanja Najčešći interpunkcijski znaci na raspolaganju su na tasteru 1.

122. Multimed.Pišite i šaljite poruke Pritisnite Pre nego što budete mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku. poruka da biste poslali tekstualnu poruku. U polju za poruku napišite tekst poruke. pritisnite *. izaberite Opcije > Adresna polja. Slanje e-mail poruke zahteva vezu sa prenosom podataka. 1. Broj ili adresu možete i da kopirate iz klipborda (privremene memorije). izaberite Opcije > Ubaci ili Ubaci objekat > Obrazac. prestanite da skrolujete i pustite #. poruka da biste poslali multimedijalnu poruku (MMS). U polje "Tema" unesite predmet multimedijalne ili e-mail poruke. Da biste završili izbor. morate pravilno da podesite parametre veze. Da biste nekoj multimedijalnoj poruci dodali medija objekat. Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Vidite "Definišite podešavanja za email". poruka će biti ostavljena u folderu Za slanje i uređaj će povremeno pokušavati da je pošalje. 3. uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS. . U folderu Za slanje možete obrisati takvu poruku ili je premestiti u folder Nacrti. Izaberite Nova poruka > Teks. pritisnite i držite # dok skrolujete gore ili dole. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje. Da biste umetnuli obrazac. Da biste promenili polja koja se prikazuju. Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje na serveru. str. 5. U polju "Za" pritisnite navigator da biste primaoce ili grupe izabrali među kontaktima ili ručno unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca. a ponovni pokušaji da se pošalje Vaša e-mail poruka mogu povećati Vaš račun za telefon. izaberite Opcije > Ubaci 4. Proverite ograničenje veličine e-mail poruke kod svog provajdera servisa. Da biste dodali tačku i zarez (. Audio poruka da biste poslali audio poruku (multimedijalnu poruku koja sadrži jedan audio snimak) ili E-mail da biste poslali email. 2. Poruke 119 Da biste označili više stavki na listi. i izaberite Poruke.) što razdvaja primaoce.

označava nepročitanu tekstualnu poruku. Ova opcija se prikazuje jedino ako je za Režim kreiranja MMS-a postavljeno Sa upozorenjima ili Slobodno. Vidite "Podešavanja multimedijalnih poruka". Audio snimak. 125. audio i tekst u neku prezentaciju i da je pošaljete u multimedijalnoj poruci. Da biste napravili novu sliku ili snimili audio ili video zapis za multimedijalnu poruku. Audio snimak ili Video snimak. zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke. Da biste umetnuli novi slajd u poruku.. U sklopu multimedijalne poruke možda nećete moći da šaljete video snimke u . pa izaberite Opcije > Kreiraj prezent. Beleška ili Drugo za ostale tipove datoteka. Vaš uređaj neće naznačiti da li je ta poruka primljena na odredišnoj strani. Prijemni folder aplikacije Poruke Prijem poruka Pritisnite U folderu Primljeno. objekat > Sliku. 120 Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. video. 8.Poruke 6. Da biste videli kako ta multimedijalna poruka izgleda. Započnite sa kreiranjem multimedijalne poruke. Audio snimak ili Video snimak. Savet: Možete da kombinujete slike. Da biste poslali poruku. izaberite Opcije > Pošalji ili pritisnite taster "pozovi". označava neprikazanu i izaberite Poruke > Primljeno.mp4 formatu ili snimke koji prelaze ograničenje veličine multimedijane poruke u datoj bežičnoj komunikacionoj mreži. str. izaberite Opcije > Ubaci > Sliku. Video snimak. izaberite Slajd. 7. Napomena: Vaš uređaj će možda naznačiti da je Vaša poruka poslata na broj za razmenu poruka koji je programiran u uređaju. kao i karakteri pisama određenih jezika. Vaš provajder servisa to može tako i . izaberite Opcije > Pogledaj. Da biste e-mail poruci dodali prilog. tarifirati. E-mail prilozi označeni su sa . izaberite Ubaci novo > Sliku. obratite se svom provajderu servisa. Za više detalja u vezi servisa razmene poruka. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake.

Kada primite neku poruku. Poruke 121 multimedijalnu poruku. Multimedijalne poruke Važno: Poruke otvarajte obazrivo. izaberite njen indikator. prikazaće se . izaberite odgovarajući indikator. možete videti sliku i poruku. a označava podatke primljene preko Bluetooth veze. a ako je dodat video. Ako poruka sadrži neku multimedijalnu prezentaciju. Ako je dodat i zvuk. možete da primate i podešavanja u formi konfiguracione poruke od svog provajdera servisa ili od kompanijskog odeljenja za informatiku. prikazaće se . Vaš uređaj može da prima više vrsta poruka koje sadrže podatke. logotipi operatora. Da biste pustili audio ili video komponentu. tonovi zvona. izaberite Opcije > Preuzmi. izaberite Opcije > Odgovori. Da biste pustili tu prezentaciju. Takođe. podešavanja i Web servisne poruke Kada otvorite multimedijalnu poruku ( ). Web servisne poruke su obaveštenja (na primer. izaberite Opcije. Da biste otvorili neku poruku u folderu Primljeno. dođite do nje. Da biste tu poruku otvorili. pa pritisnite navigator. u režimu pripravnosti se prikazuje i 1 nova poruka. pa zatim odgovarajuću opciju. Podaci. Za informacije o raspoloživosti i pretplati. stavke kalendara i e-mail obaveštenja. označava nepreslušanu audio poruku. prikazuje se . Možete primiti i obaveštenje da imate neku multimedijalnu poruku na čekanju u centru za razmenu MMS poruka. Da biste odgovorili na primljenu poruku. Da biste pokrenuli vezu sa paketnim prenosom podataka i preuzeli poruku u svoj uređaj. Objekti multimedija poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili PC računar. Da biste videli medija objekte koji se nalaze u multimedijalnoj poruci. izaberite Opcije > Objekti. kao što su vizitkarte. glavne vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili neki link. izaberite Prikaži. obratite se svom provajderu servisa. . Da biste memorisali podatke iz poruke.

119. 166. Da biste pregledali prethodno preuzete e-mail poruke u oflajn režimu. . Vidite "E-mail podešavanja". izaberite Opcije > Uspostavi vezu da biste uspostavili vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom. izaberite Ne. Pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Čarob. Savet: Koristite Čarobnjaka za podešavanja da definišete podešavanja svog poštanskog sandučeta. niste povezani na mrežu. Da biste se povezali sa mrežnim poštanskim sandučetom (na serveru) i preuzeli nova e-mail zaglavlja ili poruke. uređaj Vas pita da li želite da se povežete na mrežno poštansko sanduče (Povezati se na poštu?). Kada poruke pregledate u onlajn režimu. Preuzmite e-mail poruke Pritisnite sanduče. Vidite "Pišite i šaljite poruke". izaberite Nova poruka > E-mail u glavnom prikazu Poruka ili Opcije > Napiši poruku > E-mail u svom poštanskom sandučetu. Ako izaberete Pošt.Poruke Poštansko sanduče Definišite podešavanja za e-mail Otvorite poštansko sanduče Pritisnite sanduče. bez povezivanja na mrežu. izaberite Da. Vidite "Pristupne tačke". i izaberite Poruke i poštansko Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. Možete imati do šest poštanskih sandučića. sanduče u glavnom prikazu Poruka. str. i izaberite Poruke i poštansko 122 Ako ste oflajn. Kada kreirate novo poštansko sanduče. pod. izaberite Start. tražiće se da to učinite.. sanduče u glavnom prikazu Poruka. Da biste započeli kreiranje e-mail podešavanja sa vodičem. Pridržavajte se uputstava koje dobijete od svog provajdera elektronske pošte i Internet provajdera. u stalnoj ste vezi sa udaljenim (mrežnim) poštanskim sandučetom preko veze za prenos podataka. potrebna Vam je ispravna Internet pristupna tačka (IAP) i ispravno definisana podešavanja elektronske pošte. a da prethodno niste postavili svoj e-mail nalog. 126. Da biste kreirali novu e-mail poruku. tj. Kada otvorite poštansko sanduče u svom uređaju. str. Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (email). ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. str. tj.

Ako želite da uklonite i zaglavlje. Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. 1. I kada obrišete sadržaj poruke. Vidite "Podešavanja automatskog preuzimanja". dođite do poruke koja je markirana za Da biste obrisali e-mail iz uređaja i iz udaljenog poštanskog sandučeta. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Poruke 123 preuzimanje. Da biste prekinuli vezu i čitali e-mail poruke u oflajn režimu. Ako želite da otvorite neku e-mail poruku. izaberite Opcije > Preuzmi e-mail > Nove da biste preuzeli sve nove poruke. otvorite poruku i izaberite polje priloga koje je označeno sa . Obrišite e-mail poruke i izaberite Poruke i poštansko Da biste obrisali sadržaj neke e-mail poruke u uređaju. Da biste poništili brisanje e-mail poruke iz uređaja i sa servera. 128. 3. Izabrane da biste preuzeli samo poruke koje su bile označene ili Sve da biste preuzeli sve poruke iz sandučeta. E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar. Da biste prekinuli preuzimanje poruka. Ako e-mail poruka nije preuzeta a niste povezani na mrežu (oflajn režim). izaberite Opcije > Raskini vezu. izaberite Opcije > E-mail podešavanja > Auto. Da biste prikazali sve e-mail priloge. pritisnite navigator. izaberite Samo telefon.Važno: Poruke otvarajte obazrivo. izaberite Opcije > Preuzmi. to znači da prilog nije preuzet u uređaj. izaberite Opcije > Obriši. . Pritisnite sanduče. Ako je ikonica priloga prigušena. str. Da bi se e-mail poruke preuzimale automatski. Kada je veza sa udaljenim poštanskim sandučetom uspostavljena. a da je zadržite u udaljenom poštanskom sandučetu. izaberite Obustavi. 2. bićete upitani da li želite da tu poruku preuzmete iz poštanskog sandučeta. Uređaj prikazuje zaglavlja e-mail poruka u udaljenom poštanskom sandučetu. izaberite Opcije > Obriši > Telefon i server. U Obriši poruku na:. prvo morate da e-mail poruku obrišete u udaljenom poštanskom sandučetu. pa da se zatim ponovo povežete sa sandučetom da biste ažurirali stanje. zaglavlje e-mail poruke ostaje u Vašem uređaju.

Izaberite Opcije > Kopiraj. vršite njihove izmene ili da ih brišete. 1. ● Akt. Ova podešavanja mogu već biti definisana u Vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > SIM poruke. izaberite Redukovana pod. 3. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. 2. popunite sva polja označena sa Mora biti definis. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja tektualnih poruka 4.Poruke brisanje u toku naredne veze Povrati obrisano. morate ih iskopirati u neki folder u Vašem uređaju. Neki ili možda čak i svi centri za razmenu poruka mogu biti već konfigurisani u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. Podešavanja poruka Vidite poruke na SIM kartici Pritisnite Ako želite da vidite SIM poruke. ako je na raspolaganju. poruka.. 124 ● Centri za poruke — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani. i izaberite Poruke. ● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje . ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis). ili zvezdicom. da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom. ● Kodni raspored — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored. Izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve da biste označili poruke. Da biste započeli kopiranje. centar za por. Da biste rično uneli podešavanja. izaberite neki folder pa zatim izaberite OK. Da biste videli poruke. kreirate. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Teks. i izaberite Opcije > Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom Kada ste na mreži (onlajn). otvorite taj folder. — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka. izaberite Opcije > Raskini vezu. Otvara se lista foldera.

● Režim kreiranja MMS-a — Ako izaberete Sa upozorenjima. izaberite Slobodno. Ako izaberete Ograničeno. Ako izaberete Preuzimanje MMS po. > Uvek automatski. tačka — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti kao preferentna veza. izaberite Aut. — Izaberite da li želite da se odbacuju poruke anonimnih pošiljalaca. ● Od. slanje i prijem multimedijalnih poruka mogu biti skuplji. poruka se briše u centru za razmenu poruka. Da se sadržaj ubacuje u poruke bez upozorenja. ● Preferentna veza — Izaberite vezu koja će se koristiti. ● Poruka poslata kao — Obratite se svom provajderu servisa da biste proverili da li Vaš centar za razmenu poruka može da vrši konverziju tekstualnih poruka u te druge formate. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da se status poslate poruke prikazuje u dnevniku (mrežni servis). primate obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke poruka čeka da bude preuzeta. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja multimedijalnih poruka ● Veličina slike — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci. Poruke 125 . pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. Izvan svoje matične ćelijske mreže.. ● Preuzimanje MMS po. centra — Izaberite da li želite da se odgovor na Vašu poruku šalje preko istog centra za razmenu tekstualnih poruka (mrežni servis). i kada ste u matičnoj mreži i kada ste izvan nje. ● Prijem reklama — Odredite da li želite da primate multimedijalne reklamne poruke. Kada ste izvan svoje matične mreže.poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). u matičnoj mr. Pritisnite . — Izaberite kako želite da primate poruke. ● Aktivna prist. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. ● Bez slanja izveštaja — Izaberite da li želite da Vaš uređaj ne šalje potvrdne izveštaje o prijemu poruka. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da ● Dopusti anonimne po. preko ist. Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj ćelijskoj mreži. pa zatim izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka. Vaš uređaj automatski aktivira vezu za paketni prenos podataka da bi preuzeo poruku.

korisnika. ● Lozinka — Unesite svoju lozinku. ● Bezbednost (portovi) — Izaberite opciju zaštite za veze sa udaljenim poštanskim sandučetom. Opcije su POP3 i IMAP4. Možete imati do šest poštanskih sandučića. Da biste izmenili podešavanja za primljene e-mail poruke. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail. sandučeta — Unesite neko ime za poštansko sanduče. ● Port — Definišite neki port za datu vezu. u Poštanska sandučad izaberite Opcije > Novo pošt. Podešavanja veze E-mail podešavanja Da biste iz svog uređaja uklonili neko poštansko sanduče i poruke u njemu. izaberite Dolazna pošta. preuzimanja i automatskog preuzimanja. ● Tip poš. ● Ime poš. izaberite Aktivno poštansko s. Da biste izabrali koje poštansko sanduče želite da koristite za slanje e-mail poruka. Upravljajte poštanskim sandučićima Da biste kreirali novo poštansko sanduče. sandučeta — Definiše e-mail protokol koji preporučuje Vaš provajder servisa elektronske pošte. 126 ● Korisničko ime — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od provajdera. izaberite Poštanska sandučad. Vidite "Pristupne tačke". a zatim nešto od sledećeg: . i poštansko sanduče. ● Server za prijem — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za prijem Vaše e-mail pošte. sanduče i glavnom prikazu Poruka.● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. poštansko sanduče. Izberite Poštanska sandučad i poštansko sanduče da biste promenili podešavanja veze. dođite do njega. 166. tačka — Izaberite neku Internet pristupnu tačku (IAP). Ako ovo polje ostavite prazno. Ovo podešavanje se ne može naknadno menjati. pa Podešav. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. str. od Vas će se zahtevati lozinka kada pokušate da se povežete na svoje udaljeno poštansko sanduče. ● Aktivna prist. pa pritisnite C. veze. sanduče. poruka se briše u centru za razmenu poruka. Poruke Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad.

● Sa potpisom — Izaberite da li želite da u svoje e-mail poruke uključite i potpis. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. tačka. Možete da koristite samo server za odlaznu poštu svog provajdera servisa. e-mailu — Izaberite da li želite da primate obaveštenja (u obliku zvučnog signala.. Ograničenje veličine (POP3) ili Poruke i prilozi (POP3). ● Pošalji kopiju i sebi — Izaberite da li želite da se kopija e-mail poruke šalje i u Vaše poštansko sanduče. e-mail će se slati kada postoji veza sa udaljenim poštanskim sandučetom. Poruke 127 . Podešavanja za Korisničko ime. ● Server za slanje — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za slanje Vaše e-mail pošte. ● Pošalji poruku — Definišite kako se šalje e-mail poruka sa Vašeg uređaja. ● Obav. pa Korisnička podešav. Podešavanja preuzimanja Podešavanja korisnika Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Ako izaberete U toku sled. Lozinka. pa Podeš. preuzimanja. o nov. Izaberite neku od narednih opcija: ● Preuzimanje e-maila — Definišite koji se delovi e-mail poruke preuzimaju: Samo zaglavlja. a zatim nešto od sledećeg: ● Bezbedna prijava (samo za POP3) — Koristite sa POP3 protokolom radi šifrovanja slanja lozinke na udaljeni e-mail server u toku povezivanja na poštansko sanduče. ● Moja e-mail adresa — Unesite e-mail adresu koju Vam je dao provajder servisa. izaberite Odlazna pošta. Bezbednost (portovi) i Port su slična onima za Dolazna pošta. U uređaju primaoca se prikazuje Vaše ime umesto Vaše e-mail adrese.Da biste izmenili podešavanja za slanje e-mail poruka. poštansko sanduše. poštansko sanduše. Izaberite neku od narednih opcija: ● Moje ime — Unesite ovde svoje pravo ime. ● Obim preuzimanja — Definišite koliki broj novih e-mail poruka će se preuzimati iz poštanskog sandučeta. ako taj uređaj podržava ovu funkciju. Aktivna prist. teksta i indikatora pošte) kada se primi nova email poruka. veze. Izaberite Odmah da bi se uređaj povezivao na poštansko sanduče čim izaberete Pošalji poruku.

izaberite Omogućeno ili Samo u matičnoj m. Podešavanja info servisa Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Info servis. Podešavanja automatskog preuzimanja Izaberite da li želite da primate servisne poruke. pa Auto. poštansko sanduše.. Izabrani ili Drugi. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. u određeno vreme automatski preuzimala zaglavlja novih e-mail poruka. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Izaberite neku od narednih opcija: Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema. kada primi neku servisnu poruku. preuzimanje. Podešavanja poruka Web servisa ● Obavešt. ● Pretplate foldera (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge foldere u udaljenom poštanskom sandučetu iz kojih će se preuzimati poruke. o e-mailu — Da bi se u Vaš uređaj automatski preuzimala zaglavlja e-mail poruka kada ih primite u svoje udaljeno poštansko sanduče. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Servisna poruka. ● Otkrivanje tema — Izaberite da li će uređaj automatski tražiti brojeve novih tema i memorisati te nove brojeve bez imena tema u listu tema. automatski aktivira pretraživač i započne povezivanje na mrežu radi preuzimanja sadržaja. 128 Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera ● Prijem — Izaberite da li želite da primate ćelijske info poruke. Ako želite da podesite svoj uređaj tako da.● Putanja IMAP4 foldera (samo za IMAP4) — Definišite putanju za foldere koji će biti prijavljeni ("pretplaćeni").. Obavešt. Definišite kada i koliko često će se poruke preuzimati. ● Preuzimanje e-maila — Da bi se u Vaš uređaj. ● Jezik — Izaberite jezik na kojem želite da primate poruke: Svi. Izaberite neku od narednih opcija: Poruke servisa. o e-mailu i Preuzimanje e-maila ne mogu biti istovremeno aktivni. izaberite Preuzmi poruke > Automatski. obratite se svom provajderu servisa. . izaberite Automatski ažuriraj ili Samo u matičnoj m.

Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Ostalo. Izaberite neku od narednih opcija: ● Sačuvaj poslate por. multimedijalnih ili e-mail porukačuvaju u folderu Poslato. Poruke 129 Druga podešavanja . — Izaberite da li želite da se kopije poslatih tekstualnih. briše se najstarija poruka. ● Aktivna memorija — Izaberite u kojoj memoriji želite čuvati svoje poruke. ● Broj sačuvanih por. Kada se ta vrednost dostigne. — Definišite koliko se poslatih poruka može sačuvati u folderu sa poslatim porukama.

U pasivnom režimu unesite broj telefona. mik. pritisnite taster "pozovi". pritisnite * više puta. izaberite Opcije > Pošalji DTMF. Možete da koristite i navigator. Da biste obrisali neki broj. Pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj. uključujući i pozivni broj područja. izaberite Opcije > Prebaci. . izaberite željeni broj iz liste. pozivni broj područja (po potrebi izostavite nulu) i telefonski broj pretplatnika. Ako ste sačivali više brojeva za jedan kontakt. Dođite do željenog imena. Za međunarodne pozive. Pritisnite taster "završi" da biste prekinuli vezu (ili odustali od uspostavljanja veze). Da biste poslali ton. Pritisak na taster "završi" uvek prekida poziv. izaberite OK. Ako ste jačinu zvuka podesili na Isključi zvuk. čak i ako je neka druga aplikacija aktivna. pritisnite * dva puta da biste uneli znak + (zamenjuje karakteristični pozivni broj za izlazak u međunarodni saobraćaj). pritisnite C. Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva. Pritisnite taster "pozovi" da biste poslali datoteku na neki kompatibilni uređaj (mrežni servis). izaberite Opcije > Pošalji MMS (samo u UMTS mrežama). DTMF tonske Da biste aktivni govorni poziv stavili na čekanje kako biste odgovorili na drugi dolazni poziv. Unesite DTMF string ili dođite do njega pretraživanjem liste Kontakti. Za prelazak sa jedne veze na drugu. ili unesite početna slova imena u polje za pretragu. Da biste drugom učesniku u vezi poslali sliku ili video kao multimedijalnu poruku. Pre slanja možete da izmenite poruku ili da promenite primaoca. Da biste uneli znak za čekanje (w) ili pauzu (p). Opcije u toku poziva 3. Da biste poslali DTMF tonske sekvence. izaberite Opcije > Zadrži. kao na primer lozinke. unesite pozivni broj države. 2. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. 130 Da biste uputili poziv iz modula Kontakti. Prikazuje se lista odgovarajućih kontakata. pritisnite i izaberite Kontakti.. prvo izaberite Uk.Uputite poziv Uputite poziv Govorni pozivi 1. Da biste pozvali.

da biste zvuk usmerili na slušalice. pasivnom režimu.U toku aktivnog poziva. Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže). pritisnite i držite 1 u Kada izaberete Tišina da biste isključili ton zvona nekog dolaznog poziva. Da biste isključili zvono za sve dolazne pozive. pritisnite taster "pozovi" ponovo. pritisnite . Da biste aktivirali poziv. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. video pošta je na raspolaganju jedino u UMTS mrežama). izaberite Opcije > Završi sve pozive. da biste ga stavili na čekanje. pa izaberite Govorna pošta ili Video pošt. izaberite Opcije > Zameni. Ako aktivirate funkciju Preus. Da biste se vratili na slušalicu. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. . izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. da biste zvuk usmerili sa slušalice na zvučnik. odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava. Glasovni i video poštanski sandučići Ako ne želite da odgovorite na poziv. sanduče. Da biste završili aktivni poziv i odgovorili na poziv koji je na čekanju. pritisnite taster "završi". da biste ih sve raskinuli. poštansko sanduče i Opcije > Promeni broj. Da biste pozvali svoju govornu ili video poštu (mrežni servis. Da biste promenili telefonski broj svoje govorne ili video pošte. poruku. izaberite Tišina. poz. pritisnite taster "pozovi". Mnoge opcije koje možete koristiti u toku govornog poziva su mrežni servisi. izaberite Alatke > Alatke > Pošt. pa zatim izaberite OK. pritisnite taster "pozovi". s. Ako imate više aktivnih poziva. Izaberite Opcije > Pošalji tek. Uputite poziv 131 sekvence možete dodati u DTMF polja u kontakt kartici. Savet: Kada imate samo jedan aktivni poziv. pozivaocu možete bez odbacivanja poziva poslati tekstualnu poruku sa obaveštenjem da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv. Ako ste povezali kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) preko Bluetooth povezivanja. poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto u podešavanjima telefona da biste preusmerili pozive. Odgovorite na poziv ili ga odbijte Da biste odgovorili na poziv..

Brzo biranje telefonskog broja 132 Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijske veze. uključujući i Vas. a za startovanje Web pretraživača. Da biste neki telefonski broj dodelili jednom od numeričkih tastera (2-9). pa izaberite Izbaci. dođite do tog učesnika. Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba. Izaberite nekog učesnika pa izaberite Privatno. pritisnite dodeljeni taster i taster "pozovi". Kada dobijete odgovor na novi poziv. izaberite Opcije > Konferencija da biste se vratili u konferencijsku vezu. Da biste završili na aktivni konferencijski poziv. izaberite Opcije > Novi poziv. Da biste nekog učesnika isključili iz konferencijske veze. izaberite Opcije > Konferencija > Isključi učesnika. 3. ponovite korak 2. Da biste u vezu uključili novog učesnika. Pozovite prvog učesnika.. Da biste aktivirali ovu funkciju. pritisnite taster "završi". 1. razgovor. 4. zatim izaberite Opcije > Konferencija > Dodaj konferenciji. > Telefon > Poziv > Odbaci poziv SMS-om. izaberite Opcije > Konferencija > Privatno. Uspostavite konferencijski poziv 2. Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. . izaberite Opcije > Konferencija. izaberite Alatke > Podešav.Uputite poziv Da biste konfigurisali ovu opciju i napisali standardnu tekstualnu poruku. 1 je rezervisano za broj govorne ili video pošte. Dođite do tastera kome želite da dodelite taj telefonski broj i izaberite Opcije > Dodeli. da biste uključili prvog učesnika u konferencijsku vezu. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Brzo bir. Da biste pozvali novog učesnika. Drugi učesnici mogu da nastave svoju konferencijsku vezu. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Telefon > Poziv > Brzo biranje. Kada završite privatni Da biste uputili poziv iz pasivnog režima.

. Za prelazak sa jedne veze na drugu. otvorite kontakt karticu. Da biste započeli biranje glasom. Biranje glasom Vaš uređaj podržava napredne glasovne komande. uređaj kreira glasovne komande za stavke u kontaktima i poredi izgovorenu glasovnu komandu sa njima. izaberite Opcije > Spoj. Da biste odgovorili na poziv na čekanju. Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom. Jasno izgovorite ime. odnosno nadimak memorisan na kartici kontakata. 1. pritisnite taster "pozovi". Upućivanje poziva pomoću glasovne komande Kod biranja glasom koristi se zvučnik. ukoliko ste aktivirali čekanje poziva u Podešav. 3. Ako je prepoznati kontakt pogrešan. pritisnite taster "završi". > Telefon > Poziv > Poziv na čekanju (mrežni servis). zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama. pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom. Uputite poziv 133 Poziv na čekanju Glasovna komanda za neki kontakt će biti njegovo ime ili nadimak koji je sačuvan u njegovoj kontakt kartici. izaberite 2. u pasivnom režimu. tako da korisnik ne mora da snimi glasovne komande unapred. Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima. Umesto toga. pa izaberite Opcije > Pusti glas. izaberite Prebaci. pritisnite i držite desni selekcioni taster. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu. Prepoznavanje glasa u uređaju se prilagođava glasu glavnog korisnika u cilju što boljeg prepoznavanja. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se Sada govori. Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. Da biste završili na aktivni poziv. a da se sami isključite iz veze. izaberite Opcije > Završi sve pozive.Možete da odgovorite na poziv dok imate drugi poziv.5 sekunde. Prvi poziv se stavlja na čekanje. Posle 2. komandu. Napredne glasovne komande ne zavise od glasovnih karakteristika govornika. Da biste završili oba poziva. Da biste povezali dolazni poziv ili poziv na čekanju sa aktivnim pozivom. uređaj bira taj broj.

uređaj bira primarni (podrazumevani) broj. Ne primate video (pozvana strana ne šalje video ili ga komunikaciona mreža ne prenosi). Video pozivi se ne mogu uspostavljati ako je aktivan drugi govorni. Video poziv se može uspostaviti samo sa kompatibilnim mobilnim uređajem ili sa nekim ISDN terminalom. ili izaberite Kontakti. unesite broj telefona u pasivnom režimu. poziv se tarifira kao video poziv. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. uređaj će Vas pitati da li umesto toga želite da pokušate uspostavljanje normalnog poziva ili želite da pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku. Primaocu video poziva prikazuje se živa video slika. U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. video ili data poziv. Izaberite Opcije > Pozovi > Video poziv. potrebno je da posedujete USIM karticu i da ste pokriveni nekom UMTS komunikacionom mrežom. Sledeće da biste videli listu ostalih pogodaka. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva. Za to vreme se prikazuje Čeka se video slika. zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan). 134 Ikone Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika. Cene proverite sa svojim provajderom servisa. Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i čujete zvuk preko zvučnika. Da biste mogli da upućujete video pozive.Uputite poziv Ako je pod istim imenom memorisano više brojeva. izaberite Alatke > Podešav. možete da pratite i dvosmerni video prikaz u realnom vremenu. U suprotnom. Da biste započeli video poziv. uređaj bira prvi dostupan broj u kontakt kartici. Odbili ste slanje videa sa svog uređaja. Da biste umesto videa poslali statičnu sliku. ili Prekini da biste odustali od biranja glasom. ako je on postavljen. Započinjanje video poziva može da potraje nešto određeno vreme. Pozvana strana može da odbije slanje videa ( ). u kom slučaju . ili slika koju hvata kamera Vašeg uređaja. 2. 1. Uputite video poziv Kada uputite video poziv (mrežni servis). Čak i ako ste odbili slanje videa u toku video poziva. pa zatim izaberite neki kontakt. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo. obratite se svom provajderu telekomunikacione mreže.

umesto njega možete koristiti Koristite deljenje videa (mrežni servis) da biste sa svog mobilnog uređaja poslali živi video snimak ili neki sačuvani video snimak na drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva. Da biste prelazili sa prikazivanja videa na samo glasovnu komunikaciju i obratno. Ako ne želite da koristite zvučnik za govorni poziv u toku deljenja videa. Opcije u toku video poziva Da biste zumirali (uvećavali ili umanjivali) sliku. i eventualno vidite neku statičnu sliku ili sivu pozadinsku sliku. izaberite Alatke > Podešav. Da biste završili na video poziv. Da biste za slanje videa koristili glavnu kameru. prikazuje se . skrolujte gore ili dole. Da biste zvuk usmerili na kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) koje su sa Vašim uređajem povezane preko Bluetooth veze. Umesto video slike se prikazuje sivi ekran. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. Odgovorite na video poziv ili ga odbijte . Da biste podesili jačinu zvuka u toku video poziva. Da biste završili na video poziv. izaberite Opcije > Omogući ili Onemogući i željenu opciju. Kada primite neki video poziv. Uputite poziv 135 čujete samo zvuk. Da biste se vratili na sekundarnu kameru. Deljenje videa Kada aktivirate Deljenje videa.3. aktivira se zvučnik. kameru. izaberite Opcije > Koristi glavnu kameru. Da biste ovaj sivi ekran zamenili nekom statičkom slikom snimljenom kamerom svog uređaja. pritisnite taster "završi". i čućete samo glas pozivaoca. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. Ako ne aktivirate video poziv. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. izaberite Opcije > Koristi sekun. pritisnite taster "završi". pritisnite taster „poziv“. Da biste odgovorili na video poziv. Prikazuje se Dopustiti slanje video slike pozivaocu?. Da biste audio vratili na zvučnik svog uređaja. Da biste započeli sa slanjem žive video slike. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. izaberite Da. slanje videa se ne aktivira.

potrebna su Vam podešavanja za osoba-osoba i UMTS vezu. za deljenje videa možete koristiti i već memorisani . 3. Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Provajder servisa može da Vam pošalje podešavanja direktno u Vaš uređaj ili da Vam da listu potrebnih parametara. Otvorite kontakt karticu (ili otvorite novu karticu za tu osobu). 4. a uređaj primaoca se ne nalazi u dometu UMTS mreže. Zahtevi Deljenje videa zahteva UMTS vezu. Da biste koristili deljenje videa morate uraditi sledeće: Podešavanja Da biste postavili deljenje videa. Ne možete započeti deljenje videa ukoliko se ne nalazite unutar zone pokrivanja UMTS mrežom. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog provajdera servisa i memorišite ih u svoj uređaj.Uputite poziv kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju). Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije u vezi mrežnih mogućnosti kao i u vezi cena korišćenja ovog servisa. Podešavanja za vezu osoba-osoba 136 ● Pošiljalac i primalac treba da su prijavljeni na UMTS mrežu. sesija deljenja se prekida. nema instaliranu opciju deljenja videa ili mu uređaj nije podešen za direktnu vezu osoba-osoba. uradite sledeće: 1. 2. Da biste dodali SIP adresu u kontakt karticu. primalac ne zna da mu upućujete pozivnicu. Dobićete poruku o ● Postarajte se da imate aktivnu UMTS vezu i da budete u dometu UMTS mreže. Ako ne znate SIP adresu datog kontakta. ● Postarajte se da Vaš uređaj bude podešen za vezu osoba-osoba. Izaberite Opcije > Dodaj podatak ili Deli prikaz. grešci u kojoj se kaže da primalac ne može da prihvati pozivnicu. Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu). Vaše mogućnosti da koristite deljenje videa zavise od dostupnosti UMTS mreže. ali se glasovni poziv nastavlja. Ako započnete sesiju deljenja dok ste u dometu UMTS mreže i dođe do prelaska na GSM. Pritisnite i izaberite Kontakti. u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. Da biste mogli da koristite deljenje videa. Ako pozovete neku osobu da se priključi sesiji deljenja.

Ukoliko su kontak podaci za primaoca sačuvani u Kontaktima. Da biste nastavili deljenje. izaberite Opcije > Pozovi. ● Proverite da li su podešavanja za UMTS pristupnu tačku u Vašem uređaju podešena kako treba. unesite ručno SIP adresu i telefonski broj sa pozivnim brojem države. Otvara se lista video snimaka u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. izaberite Stop.Podešavanja UMTS veze Da biste podesili svoju UMTS vezu. Izaberite OK. izaberite Nastavi. izaberite Opcije > Deli video > Snimak. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. Nastaviti?. Da biste snimak reprodukovali ponovo. izaberite željenu adresu ili broj. Da biste završili na govorni poziv. Delite žive video snimke ili video snimke 1. 3. recimo +358 (ako to podržava provajder servisa telekomunikacione mreže). Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu koju ste prethodno dodali kontakt kartici pozvane strane. izaberite Opcije > Deli video > Uživo. pa zatim izaberite OK da biste mu poslali pozivnicu. uradite sledeće: ● Obratite se svom provajderu servisa koji će sačiniti sporazum za korišćenje UMTS mreže. Izaberite snimak koji želite da delite. Da biste sačuvali živi video koji ste delili. Kada je aktivan neki govorni poziv. pritisnite taster "završi". deljenje se privremeno zaustavlja. izaberite Pauza. Na ekranu se prikazuje 5. Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji. Uputite poziv 137 broj telefona primaoca. skrolujte nagore ili nadole. Deljeni video se memoriše u folder Slike i video u Galeriji. Da biste pogledali taj snimak. . Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj. Da biste video snimak premotali brzo unapred ili unazad. Da biste završili sesiju deljenja. a dati kontakt ima više SIP adresa ili brojeva telefona sa pozivnim brojem države. Ako delite neki video snimak. pritisnite taster "završi". Snimak se mora konvertovati za deljenje. 2. izaberite Opcije > Pusti. sa pozivnim brojem države. 4. Da biste delili neki video snimak. izaberite Sačuvaj da biste potvrdili upitSačuvati deljeni video snimak?. Da biste pauzirali sesiju deljenja. Ako delite živi video.

Uputite poziv Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem. da biste isključili ton snimka. Ako Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje. Takođe. u dopunjenom pasivnom režimu (aktivnoj pripravnosti) izaberite Opcije > Nastavi. ● Odbaci — Odbija poziv. ako je to moguće. pojavljuje se pozivna poruka sa imenom ili SIP adresom pošiljaoca. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnog poziva preko Vašeg provajdera mrežnog poziva (mrežne telefonije). Da biste završili deljenje videa. uverite se da je Vaš celularni telefon uključen i da je spreman za upućivanje poziva. Vaš uređaj mora pokrivati mreža veze. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnih poziva prvenstveno preko celularnih telekomunikacionih mreža. Internet pozivi mogu biti uspostavljeni između računara. pre upućivanja hitnog poziva. izaberite Stop. trebalo bi. . Zbog razvijenosti i prirode celularne telefonije. da koristite celularne mreže za upućivanje hitnih poziva. a Vi niste u dometu UMTS mreže. Internet pozivi Prihvatite pozivnicu Kada Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje videa. između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona. kao što je WLAN pristupna tačka. 138 Vaš uređaj podržava govorne pozive preko Interneta (mrežni pozivi). Ako Vaš uređaj nije podešen na "nečujno". Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. pozvoniće kada primite pozivnicu. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. nećete znati da ste primili pozivnicu. Sa servisom Internet poziva (mrežni servis). Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i od toga da li je Vaš provajder mrežnog poziva Da biste se povezali na servis Internet poziva. izaberite jednu od sledećih opcija: Kada primate video snimak. Ukoliko upućivanje hitnog poziva ne uspe preko celularne telekomunikacione mreže. Kada primite pozivnicu. možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Primalac će dobiti poruku da ste odbili pozivnicu. pritisnite Isključi zvuk. ● Prihvati — Aktivira sesiju deljenja. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. Ako postoji pokrivanje celularnom mrežom. možete da pritisnete taster "završi" da biste odbili sesiju deljenja i prekinuli govorni poziv.

Izaberite Internet tel. Da biste konfigurisali nove servise. Da biste se prijavili na servis Internet poziva ručno. Da biste upućivali ili primali Internet pozive.Povežite se na uslugu Internet Kreirajte profil za Internet pozive poziva Pre nego što počnete da koristite Internet pozive. Birajte Nazad sve dok se ne vratite na glavni prikaz podešavanja veze. Koristite ovu opciju ako Vaša WLAN pristupna tačka nije prikazana. izaberite Alatke > Podešav. Unesite ime za svoj profil i izaberite SIP profil koji ste upravo kreirali. pritisnite Opcije > Osveži. Lista mreža se na svakih 15 minuta automatski osvežava. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. 4. izaberite Opcije > Konfiguriši servis. > Internet tel. 1. izaberite dostupnu mrežu sa liste i Izaberi. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. Kada se prijavite na servis Internet poziva. > Veza > SIP podešavanja > Opcije > Novi SIP profil i unesite tražene informacije. > Opcije > Novi profil. > Preferentni profil. Proverite da je Registracija podešena na Stalno. Pritisnite . morate kreirati profil za Internet pozive. . Da biste ručno osvežili listu. Obratite se svom provajderu mrežnog poziva (telefonije) da proverite mogućnost upućivanja hitnog poziva putem Internet telefonije. Da biste izabrali servis Internet poziva za odlazne pozive ukoliko je uređaj povezan na više od jednog servisa. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu za Internet pozive. Ova opcija se prikazuje samo ako postoje servisi koji nisu konfigurisani. izaberite Opcije > Promeni servis. Da biste koristili kreirani profil za automatsko povezivanje na servis Internet poziva. Vaš uređaj se automatski prijavljuje za uslugu Internet poziva. Ako se ručno prijavljujete za servis. 2. Uputite poziv 139 (telefonije) implementirao funkcionalne mogućnosti hitnih poziva. Ako ste izabrali automatsko prijavljivanje. Izaberite Proksi server > Tip transporta > Automatski. izaberite Registracija > Po potrebi i Tip transporta > UDP ili TCP u podešavanjima za SIP kada budete kreirali profil za Internet pozive. u pasivnom režimu se prikazuje . 3.

uređaj povremeno skenira WLAN mreže. Da biste podesili Internet pozive za preferentni tip za odlazne pozive. Da biste uputili Internet poziv iz dnevnika. 140 Da biste uputili Internet poziv na adresu koja ne počinje cifrom. izaberite Opcije > Koristi skrivenu mrežu. Pritisnite . pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. Podešavanja servisa Uputite Internet poziv Kada aktivirate funkciju Internet poziva. Ukoliko koristite tip automatskog prijavljivanja za WLAN mreže. izaberite Podrazum. Kada je Vaš uređaj povezan na servis Internet poziva. pritisnite . Da biste prekinuli vezu sa servisom Internet poziva. Sačuvane mreže su označene zvezdicom u listi mreža. moći ćete da upućujete Internet pozive sa svih aplikacija sa kojih možete da upućujete i regularne govorne pozive. izaberite Kontakti. . u Kontaktima dođite do željenog kontakta i izaberite Pozovi > Opcije > Internet poziv. tačku. izaberite Opcije > Sačuvaj prist. > Opcije > Podešavanja i izaberite podrazumevana podešavanja ili podešavanja koja se odnose na određeni servis. Da biste se automatski prijavili na servis Internet poziva. Da biste se povezali na servis Internet poziva koristeći skrivenu WLAN mrežu.Uputite poziv Da biste sačuvali mrežu na koju ste trenutno povezani. a zatim pritisnite # na nekoliko sekundi da biste očistili ekran i prebacili uređaj sa unosa brojeva na unos slova. izaberite Opcije > Raskini vezu sa serv. izaberite Tip prijave > Automatski. pritisnite . unesite broj telefona ili Internet adresu i pritisnite taster "pozovi". Na primer. Da biste u pasivnom režimu uputili Internet poziv. Da biste se ručno prijavili na servis Internet poziva.. pritisnite taster bilo kog broja kada je uređaj u pasivnom režimu. izaberite Tip prijave > Ručno. izaberite Alatke > Dnevnik i tip dnevnika. tip poziva > Internet poziv. Unesite adresu i pritisnite taster "pozovi". izaberite Alatke > Poveziv. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. svi pozivi se upućuju kao Internet pozivi. > Internet tel. Da biste uputili Internet poziv iz Kontakata. što povećava potrošnju baterije i skraćuje njen vek trajanja.

i izaberite Alatke > Dnevnik. Prethodni pozivi Pritisnite Da biste obrisali merače trajanja poziva. možda za svoje veze za paketni prenos podataka plaćate na osnovu količine poslatih i primljenih podataka. izaberite Paketni prenos. Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže.Da biste definisali podešavanja koja se odnose na ovaj servis. otvorite odgovarajuću listu. izaberite Opcije > Poništi merače. pa izaberite Opcije > Da biste videli količinu poslatih i primljenih podataka u toku paketne razmene podataka. zaokruživanja računa. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. Za ovo Vam je potrebna šifra blokade. izaberite Trajanje poz. Dnevnik Da biste videli približna trajanja dolaznih i odlaznih poziva. primljenih i upućenih govornih poziva. u glavnom prikazu prethodnih poziva izaberite Opcije > Obriši prethodne. Da biste obrisali jednu od lista. Obriši listu. i izaberite Alatke > Dnevnik. i izaberite Alatke > Dnevnik. dođite do nje. Ova opcija je dostupna samo ako je u uređaj instaliran dopunski modul softvera za odgovarajući servis. otvorite željenu listu. pa pritisnite C. Paketni prenos podataka Pritisnite Da biste obrisali listu svih prethodnih poziva. i tako dalje. Da biste obrisali neku stavku. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije. . Uputite poziv 141 Da biste pogledali mreže koje ste sačuvali za servis Internet poziva i mreže koje je pronašao servis Internet poziva. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. Na primer. Da biste videli telefonske brojeve propuštenih. Trajanje poziva Pritisnite Dnevnik čuva informacije u vezi sa istorijom komunikacije uređaja. servisa. tač. izaberiteSačuvane pris.. izaberite Izmeni podeš.. izaberite Prethodni. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije.

izaberite Opcije > Razdvoji i filter. Propušteni komunikacioni događaji Da biste otvorili opšti dnevnik gde možete pratiti sve govorne pozive. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče. Ako izaberete Bez dnevnika. tekstualnu poruku. da biste filtrirali dnevnik. Savet: U detaljnom prikazu možete da kopirate broj telefona u klipbord. Da biste postavili trajanje dnevnika. Da biste u brojaču paketnih podataka videli koliko je podataka preneto i koliko su određeni prenosi podataka trajali. na primer. tekstualne poruke. a zatim da ga nalepite u. izaberite Opcije > Sačuvaj u Kontakte. Podstavke. pritisnite C. Izaberite Da da to potvrdite. izaberite Opcije > Obriši dnevnik. trajno se brišu. kompletan sadržaj dnevnika.Uputite poziv Prikaz svih komunikacionih događaja Ikonice u dnevniku su sledeće: Dolazni Odlazni Pritisnite i izaberite Alatke > Dnevnik > Prethodni. događaj. izaberite Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika. Da biste neki nepoznati broj iz dnevnika dodali u svoje kontakte. listu prethodnih poziva i izveštaje o dostavi poruka. skrolujte udesno. lista prethodnih poziva i izveštaji o dostavi poruka. . kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos paketa podataka. i izaberite Opcije > Vidi detalje. Da biste obrisali samo jedan događaj iz dnevnika prethodnih poziva. upisuju se kao jedna komunikacijska stavka. veze za prenos podataka i WLAN veze koje Vaš uređaj registruje. centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka. Izaberite Opcije > Kopiraj broj. 142 Da biste trajno obrisali kompletan sadržaj dnevnika. dođite do neke dolazne ili odlazne komunikacije koja je označena sa Pak.

pa izaberite Opcije > Izmeni. prikazuje se ta sličica. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj minijaturu. Da biste neki kontakt dodali nekoj grupi. Na ekranu se prikazuje lista kontakata čija imena počinju tim slovima. izaberite je i zatim pritisnite C. Da biste proverili kojim grupama pripada neki kontakt. Da biste nekoj kontakt kartici dodali sličicu. Memorišite i vršite izmene imena i brojeva 2. otvorite tu kontakt karticu. Pritisnite .Kontakti (imenik) U Kontaktima možete čuvati i ažurirati kontakt podatke. kućne adrese ili e-mail adrese svojih kontakata. Upravljajte imenima i brojevima Da biste obrisali neku kontakt karticu. Da biste obrisali više kontakt kartica odjednom. Popunite polja koja želite. Da biste vršili izmene kontakt kartica. izaberite taj kontakt. kao što su telefonski brojevi. pa izaberite Urađeno. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj da biste Kontakti (imenik) 143 . pa zatim Opcije > Pripada grupama. izaberite Opcije > Dodaj grupi (prikazuje se samo ako ste već kreirali neku grupu). 1. dođite do kontakt kartice koju želite da izmenite. minijatura. Možete i da nekoj kontakt kartici dodelite poseban ton ili melodiju zvona ili minijaturnu sliku. Željeni kontakt možete da potražite i tako što ćete uneti početna slova imena u polje za pretragu. Kada Vas data kontakt osoba poziva. Savet: Da biste dodavali i vršili izmene kontakt kartica. koristiti Nokia Contacts Editor koji se nalazi u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite. Možete takođe i da kreirate kontakt grupe što Vam omogućava da tekstualne i e-mail poruke šaljete većem broju primalaca istovremeno. pa izaberite Kontakti > Opcije > Novo ime.

Kontakti (imenik)

označili željene kontakt kartice i pritisnite C da bi ste ih obrisali.

Da biste poslali podatke o kontaktu, izaberite karticu koju želite da pošaljete, Opcije > Pošalji i željenu opciju.

Dodajte ton zvona kontaktima
Pritisnite

Da biste preslušali glasovnu komandu dodeljenu nekom kontaktu, izaberite kontakt karticu, pa zatim Opcije > Pusti glas. komandu.

Primarni brojevi i adrese
Kontakt kartici možete da dodelite primarne, podrazumevane, brojeve i adrese. Tako, kada kontakt ima više brojeva telefona i adresa, možete da pozivate ili šaljete poruke na neki od brojeva ili adresa. Primarni, podrazumevani, broj se koristi kada se koristi glasovno biranje. 1. U listi konatakata izaberite neki od njih. 2. Izaberite Opcije > Primarni. Pritisnite , pa izaberite Kontakti.

1. Pritisnite navigator da biste otvorili neku kontakt karticu ili idite u listu grupa i izaberite neku kontakt grupu. 2. Izaberite Opcije > Ton zvona. Otvara se lista tonova zvona.

Da biste definisali ton zvona za neki kontakt ili za neku grupu, učinite sledeće:

, pa izaberite Kontakti.

Kada Vas ta osoba ili član grupe zove, uređaj se oglašava izabranim tonom zvona (ako se broj pozivaoca šalje sa pozivom i ako ga Vaš uređaj prepozna). Da biste uklonili ton zvona, izaberite Primarni ton iz liste tonova zvona.

3. Izaberite ton zvona koji želite da koristite za dati kontakt ili za članove izabrane grupe.

4. Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.

3. Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite Dodeli.

144

U kontakt kartici primarni broj ili adresa su podvučeni.

Da biste kopirali pojedinačna imena i brojeve sa SIM kartice u svoj uređaj, pritisnite i izaberite Kontakti > Opcije > SIM kontakti > SIM imenik, imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u Kontakte.

Kopirajte kontakte

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat. Da biste videli imena i brojeve koji se nalaze u SIM kartici, izaberite Opcije > SIM kontakti > SIM imenik. U modulu SIM imenik možete da dodajete, menjate ili kopirate brojeve i kontakte, kao i da iz njega upućujete pozive.

SIM imenik i drugi SIM servisi

Kada je aktivirano fiksno biranje, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Kada koristite fiksno biranje, veze za paketni prenos podataka nisu moguće, osim za slanje tekstualnih poruka preko veze za paketni prenos podataka. U tom slučaju, broj centra za razmenu poruka kao i broj primaoca mora da se nalaze u listi fiksnog biranja.

Upravljajte grupama kontakata
Kreirajte kontakt grupe
1. U Kontaktima skrolujte desno da biste otvorili listu grupa. 2. Izaberite Opcije > Nova grupa. 3. Napišite ime za grupu, ili koristite podrazumevano, primarno ime, pa izaberite OK. 4. Izaberite grupu, pa zatim Opcije > Dodaj članove. 5. Dođite do nekog kontakta, pa pritisnite navigator da biste ga označili. Da biste dodali

Da biste videli listu brojeva za fiksno biranje, izaberite Opcije > SIM kontakti > Kontakti fiks. biranja. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ga SIM kartica podržava.

Da biste sa svog uređaja mogli da pozivate samo izabrane brojeve, izaberite Opcije > Aktiviraj fiksno bir.. Neophodan Vam je PIN2 kod da biste aktivirali ili deaktivirali fiksno biranje, kao i da biste izvršili izmene kontakata za fiksno biranje. Ukoliko nemate ovaj kod, šifru, obratite se svom provajderu servisa. Da biste u listu brojeva za fiksno biranje

Kontakti (imenik)
145

Da biste kopirali kontakte u svoju SIM karticu, u Kontaktima, izaberite imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u SIM imenik ili Opcije > Kopiraj > U SIM imenik. Kopiraju se samo polja kontakt kartice koja podržava Vaša SIM kartica.

dodali nove brojeve, izaberite Opcije > Novi SIM kontakt. Za ove funkcije potreban Vam je PIN2 kod.

Kontakti (imenik)
146

Da biste promenili ime neke grupe, izaberite Opcije > Preimenuj, unesite novo ime i izaberite OK.

6. Da biste dodali kontakte u grupu, izaberite OK.

više članova, ovaj korak ponovite za svaki kontakt koji želite da dodate.

Uklonite članove iz neke grupe

1. U listi grupa, izaberite grupu koju želite da izmenite.

2. Dođite do željenog kontakta, pa zatim izaberite Opcije > Ukloni iz grupe. 3. Da biste uklonili kontakt iz grupe, izaberite Da.

kada otvorite datoteku. Quicksheet. Da biste otvorili Quickword. Quickpoint podržava prikazivanje Microsoft PowerPoint 2000. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Excel izvorne dokumente. Nisu podržane sve Quickword podržava prikazivanje Microsoft Word 97. 2000. Nisu podržani svi formati i funkcionalne mogućnosti. .com.ppt i . Ažuriranje se naplaćuje. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata.doc. XP i 2003 prezentacija koje su sačuvane u . . Quickpoint ili Quickmanager. u . izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. Podrška Vam je na raspolaganju i slanjem e-mail poruke na adresu supportS60@quickoffice. Quickword Quickpoint Koristeći Quickword svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Word izvorne dokumente. Quicksheet. Koristeći Quickpoint. Quicksheet Koristeći Quicksheet. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft PowerPoint prezentacije. XP i 2003 tabelarnih dokumenata koji su sačuvani u .xls.ppt i . XP i 2003 dokumenata koji su sačuvani Folder Kancelarija 147 .doc i . posetite www. Qucksheet podržava prikazivanje Microsoft Excel 97. Da biste koristili aplikaciju Quickoffice.ppt formatu.txt.quickoffice.xls. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. Ukoliko imate problema sa Quickword. . Otvara se lista dostupnih datoteka u formatima . Da biste ažurirali Quicksheet u verziju koja podržava izmene.doc. .com za više informacija. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena.txt formatu. Quickpoint ili Quickmanager koristite navigator da biste otišli do kartice. Da biste ažurirali Quickword u verziju koja podržava izmene.xsl formatu. Apple Macintosh nije podržan. kada otvorite datoteku.txt. 2000. pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Quickoffice. Ažuriranje se naplaćuje.Folder Kancelarija Quickoffice Koristeći aplikaciju Quickoffice možete da prikazujetedokumente formata .

kada otvorite datoteku. Pritisnite . Editor beležaka automatski se otvara. Ažuriranje se naplaćuje. Za ova preuzimanja možete plaćati preko telefonskog računa ili kreditnom karticom. U prvom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere koju želite da konvertujete. dođite do nje. . Quickmanager Adobe PDF Reader Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Adobe PDF. Izaberite Počni da biste započeli sinhronizaciju ili Podešavanja da biste definisali podešavanja za sinhronizaciju poruke. Konvertor je ograničene preciznosti i može doći do grešaka u zaokruživanju. kao što su veličina zuma prikazi strana. izaberite Opcije > Sinhronizacija.Folder Kancelarija varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. menjati podešavanja. pa pritisnite navigator. izaberite Opcije > Pošalji. Da biste ažurirali Quickpoint u verziju koja podržava izmene. 1. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj i te beleške. 2. Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja za sinhronizaciju neke poruke. U polju sa tipovima mera izaberite kategoriju mera koju želite da koristite. pretraživati tekst u dokumentima. uključujući i ažurne i poboljšane verzije. Konvertor Sa konvertorom može pretvarati veličine iz jedne jedinice u drugu. kao i ostale korisne aplikacije. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Konvertor. pritisnite C. Koristeći Quickmanager možete da preuzimate softver. a zatim pritisnite C. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. počnite unosom teksta. Da biste slali poruku na druge kompatibilne uređaje. Da biste obrisali belešku. Beleške Sa aplikacijom PDF reader možete čitati PDF dokumente na ekranu svog uređaja. Da biste otvorili neku belešku. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Beleške. kao i slati PDF datoteke koristeći e-mail. Da biste napisali belešku. 148 Savet: Da biste obrisali više beležaka.

Drugo polje sa iznosom se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost.zip datoteke. Folder Kancelarija 149 3. postavljati. Podešavanje osnovne valute i kursa Koristite aplikaciju Barkod čitača za dekodiranje različitih vrsta kodova (kao što su kodovi u časopisima). i dekodirani podaci se prikazuju na ekranu. u vrhu ekrana se prikazuju ikonice različitih linkova. na primer nivo kompresije i kodiranje imena datoteke. Barkod čitač . pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Barkod. Podaci se čuvaju u . dodavati jednu ili više komprimovanih datoteka ili imenike u arhivu. Pre nego što budete mogli da sprovodite konverzije valuta. Kurs osnovne valute je uvek 1. Napomena: Kada promenite osnovnu valutu. Aplikacija pokušava da skenira i dekodira kodni zapis. morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju. Da biste izabrali memoriju u kojoj će se čuvati informacije. Da biste skenirali barkod izaberite Skeniraj barkod. Kod prikaza dekodiranih podataka. Podesite da se barkod uklopi u veličinu ekrana.4. Da biste sačuvali skenirane podatke. 2. U prvom polju sa iznosom unesite vrednost koju želite da konvertujete. telefonskih brojeva i e-mail adresa onako kako se oni nalaze u dekodiranom sadržaju. U narednom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere u koju želite da izvršite konverziju. Izaberite Vrsta > Valuta > Opcije > Kursevi valuta. e-mail adresama i telefonskim brojevima.bcr formatu u folderu Sačuvani podaci. Zip menadžer Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Zip. izaberite Opcije > Sačuvaj. morate izabrati osnovnu valutu i kurs. 3. brisati ili menjati lozinku za zaštićenu arhivu. izaberite Opcije > Podešavanja > Aktivna memorija. Ovi kodovi mogu da sadrže podatke o URL linkovima. kao i menjati podešavanja. Sa Zip menadžerom možete kreirati nove arhivske datoteke da biste čuvali komprimovane . 1. URL linkova. Pritisnite .

.Folder Kancelarija 150 Uređaj se vraća u pasivni režim rada zbog uštede napajanja ukoliko čitač barkoda ne može da se aktivira ili ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 1 minuta. 4. Da biste koristili dekodirane informacije izaberite Opcije a zatim željenu radnju.

sisx Instalirajte samo softver koji je namenjen za Vaš uređaj: Nokia N82. Rezultat proračuna ostaje u polju editora i može se koristiti kao prvi broj sledećeg proračuna. unesite prvi broj proračuna. Unesite drugi broj proračuna i izaberite =. Da biste računali. Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani rezultat u memoriji. Kalkulator izvodi operacije po redosledu unošenja. Folder Aplikacije 151 . Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune. Da biste sačuvali rezultate računanja. Možete pogledati detalje o instaliranim aplikacijama. Menadžer aplikacija U svoj uređaj možete da instalirate dva tipa aplikacija i softvera: ● J2ME aplikacije bazirane na Java tehnologiji sa oznakama tipa datoteke . Sa Menadžerom aplikacije možete pogledati softverske pakete instalirane u Vašem uređaju.sis ili .jar ● Druge aplikacije i softver pogodan za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke . U mapi sa funkcijama pritisnite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje. Izlaskom iz aplikacije Kalkulator ili isključivanjem uređaja Da biste preuzeli rezultate iz memorije u koristili ih u novom računanju. izaberite Opcije > Memorija > Preuzmi. Proizvođači softvera često navode zvanični broj modela ovog proizvoda: Nokia N82-1.. pa izaberite Aplikacije > Kalkulator. Da biste pogledali poslednji sačuvani rezultat.jad ili . izaberite Opcije > Poslednji rezultat. . Pritisnite aplik.Folder Aplikacije Pritisnite . pa izaberite Aplikacije > Men. Možete pronaći poslednji sačuvani rezultat sledeći put kada otvorite aplikaciju Kalkulator. ukloniti aplikacije i definisati podešavanja za aplikaciju. izaberite Opcije > Memorija > Sačuvaj. Kalkulator memorija se ne briše.

Pre instaliranja. Vidite "Rad sa sertifikatima". str. izaberite Vidi detalje. ● Da biste videli tip aplikacije. 161. Ako nije definisana pristupna tačka za datu aplikaciju. Za preuzimanje . prvobitno stanje možete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa.sisx aplikaciju. Da biste instalirali aplikaciju ili softver.Folder Aplikacije Instaliranje aplikacija i softvera označava . 152 Da biste prikazali detalje sigurnosnog sertifikata aplikacije. označava da aplikacija nije kompletno označava da je aplikacija instalirana. uradite sledeće: Za instaliranje Java aplikacija neophodna je odgovarajuća . tražiće se da je izaberete.jar datoteke možda će biti potrebno da unesete korisničko ime i lozinku za pristup serveru. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem neke druge metode povezivanja. ili otvorite poruku u Poruke > Primljeno koja sadrži instalacionu datoteku. aplik. Da biste našli neku instalacionu datoteku. obratite pažnju na sledeće: Instalacione datoteke mogu biti prenete u Vaš uređaj iz kompatibilnog računara. Ako je nema.jar datoteka. Ove podatke ćete dobiti od isporučioca ili proizvođača aplikacije. pritisnite i izaberite Aplikacije > Men. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. broj verzije. a instalirana na memorijskoj kartici. Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije. poreklo ili proizvođača aplikacije. Ako za prenos datoteka koristite Microsoft Windows Explorer. datoteku sačuvajte na komatibilnu memorijsku karticu (lokalni disk). koristite modul Nokia Application Installer iz paketa Nokia Nseries PC Suite. uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije. pa 1. označava Java aplikaciju. u Detalji: dođite do Sertifikati. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. izaberite Opcije > Vidi detalje. ● Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku postojeće aplikacije. Da biste neku aplikaciju instalirali u svoj uređaj.sis ili . Ili pretražite memoriju uređaja ili kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) u Menadžeru datoteke.. preuzete u toku pretraživanja ili poslate u sklopu multimedijalne poruke. . kao što je Bluetooth. uređaj će tražiti da je preuzmete.

U Menadžeru aplikacije izaberite Opcije > Instaliraj. nađite je u meniju. Folder Aplikacije 153 2. tu poruku obrišite u prijemnom sandučetu modula Poruke. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat. Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije. U toku instaliranja uređaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. i kada. str. . Dođite do nekog softverskog paketa. Uklonite aplikacije i softver .. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad. U ostalim aplikacijama dođite do instalacione datoteke i izaberite je da biste započeli instaliranje. zatim koristeći menadžer datoteka uklonite te instalacione datoteke iz memorije uređaja. uređaj Vam prikazuje odgovarajuće upozorenje. da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. instalacione datoteke (. Pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa za više detalja. pa izaberiteOpcije > Ukloni. pa izaberite Aplikacije > Men. Izaberite Da da to potvrdite. Te datoteke mogu Ako se neki drugi softverski paket oslanja na uklonjeni paket. Pritisnite aplik. ona je instalirana u folder Aplikacije u glavnom meniju. Ako uklonite softverski paket. Da biste videli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni. možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. izaberite Opcije > Vidi protokol. Ukoliko za aplikaciju nije definisan neki podrazumevani folder. on može prestati da funkcioniše. Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije. Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. pa je izaberite. Ako softver uklonite.Da biste startovali neku instaliranu aplikaciju.sis) ostaju u memoriji ovog uređaja. Ako je . više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu. ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja. Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu. Vidite "Menadžer datoteka". 155. koristeći paket Nokia PC Suite napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom PC računaru.sis datoteka prilog neke poruke.

Izaberite Opcije > Podešavanja. Neke Java aplikacije mogu da zahtevaju da pošaljete poruku ili da se povežete na mrežu preko određene pristupne tačke da biste preuzimali dodatne podatke ili komponente. ● Onlajn provera sert.Folder Aplikacije Pritisnite aplik. ● Primarna Web adresa — Postavite podrazumevanu adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata. pa izaberite Aplikacije > Men.. Podešavanja . ● Instalacija softvera — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom. pa zatim nešto od sledećeg: 154 . — Izaberite da biste proverili onlajn sertifikate pre instaliranja neke aplikacije. U glavnom prikazu Menadžera aplikacije dođite do neke aplikacije i izaberite Opcije > Otvori da biste promenili podešavanja koja se odnose na datu aplikaciju.

pritisnite i izaberite Alatke > Men. sa kartice. Folder Alatke 155 . Da biste povratili informacije sa kompatibilne memorijske kartice u memoriju telefona.. Kompatibilna memorijska kartica je možda već ubačena u Vaš uređaj. Pojedine memorijske kartice se isporučuju već formatirane. izaberite Opcije > Premesti u folder ili Kopiraj u folder.Folder Alatke Menadžer datoteka Kada otvorite Menadžer datoteka. otvara se prikaz memorije uređaja ( ). izaberite Opcije > Rekonst. svi podaci na njoj se trajno gube. Da biste označili datoteke. obratite se svom prodavcu. Da biste napravili rezervnu kopiju informacija iz memorije uređaja na kompatibilnoj memeorijskoj kartici. Uređaj će vas obavestiti ako nemate dovoljno slobodnog prostora za rezervnu kopiju. Da biste premestili ili kopirali datoteke.tel. a nekima je potrebno formatiranje. Unesite tekst kriterijuma pretrage koji odgovara imenu datoteke. izaberite Opcije > Detalji o memoriji. i izaberite Alatke > Alatke > Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka. Kada se memorijska kartica ponovo formatira. Da biste pretraživali datoteke i foldere u memoriji.. izaberite Opcije > Detalji memorije. ukoliko je dostupna. izaberite Opcije > Nađi i memorije u okviru koje želite da tražite. Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka. izaberite Opcije > Kopiraj mem. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve. dat. Skrolujte desno da biste otvorili prikaz memorijske kartice ( ). Alatka „Memorijska kartica“ Pritisnite Memorija. Da biste pronašli datoteku.

Sync Pritisnite Aplikacija Sync Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški. Da biste dodali drugu glasovnu komandu koja se može koristiti za pokretanje aplikacije. u glavnom prikazu aplikacije Glasovne komande izaberite Opcije > Nova aplikacija. morate otvoriti aplikaciju Glasovne komande u folderu Profili. Glasovna komanda je naziv aplikacije (odnosno profila) prikazane u listi. Da biste dodali više aplikacija u listu. Da biste isključili sintisajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na odabranom jeziku. Vidite "Biranje glasom". uređaj kreira glasovne komande za aplikacije i profile. skraćene nazive i akronime. i izaberite Alatke > Alatke > Gl. izaberite Opcije > Promeni komandu. Profil sinhronizacije sadrži potrebna podešavanja da biste mogli da sinhronizujete podatke u svom uređaju sa i izaberite Alatke > Sinhroniz. Da biste koristili funkcionalnu mogućnost naprednih glasovnih komandi.Folder Alatke Da biste formatirali memorijsku karticu. Podešavanja sinhronizacije možete da primite i kao specijalnu tekstualnu poruku. Izbegavajte dugačke nazive. Da biste "stečeno umeće" prepoznavanja glasa (modifikacije za glasovne karakteristike korisnika) vratili u prvobitno stanje. izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste aktivirali napredne glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila. kalendara ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu. str. na primer. izaberite Opcije > Preslušaj. 156 . dođite do nje. za glas.. pa zatim unesite Da biste promenili podešavanja glasovne komande. Glasovne komande Pritisnite komande. izaberite Opcije > Formatizuj karticu i Da da biste potvrdili. Za upravljenje uređajem možete koristiti napredne glasovne komande. U glavnom prikazu aplikacije Sync možete videti različite profile sinhronizacije. novu glasovnu komandu u vidu teksta. Memorijska kartica isporučena sa vašim uređajem ne mora da se formatira. pritisnite i držite desni selekcioni taster i izgovorite glasovnu komandu. izaberite Ukloni mod. kada se glavni korisnik uređaja promeni. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. izaberite Sintesajzer > Isključeno. 133.

Menadžer uređaja Pritisnite uređ. izaberite Obustavi. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete primati od svog provajdera servisa ili od službe za informatiku svoje firme. ● Novi profil servera — Kreirajte profil servera.. izaberite Opcije > Sinhronizuj. pa pritisnite C. da biste kreirali novi profil servera ili da biste videli ili radili sa postojećim profilima servera.Da biste sinhronizovali podatke. Dođite do nekog profila servera. Folder Alatke 157 podacima eksterne baze podataka na nekom serveru ili u nekom kompatibilnom uređaju. Koristite Menadžer uređaja da biste se povezali na neki server i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. Da biste obrisali neki profil servera. kao i druga podešavanja koja koriste aplikacije u Vašem uređaju. . izaberite Opcije pa zatim neku od narednih opcija: ● Počni konfiguraciju — Povežite se na server i primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. i izaberite Alatke > Alatke > Men. Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka. dođite do njega. Ova konfiguraciona podešavanja mogu da sadrže podešavanja veze.

Vidite "Sat ". Možete vršiti izmene podešavanja ekrana. . Tonovi vam omogućava da promenite tonske odzive kalendara. Izaberite Primarni da se koristi podrazumevana slika.Podešavanja Podešavanja Neka podešavanja su možda već postavljena od strane Vašeg provajdera servisa. ● Svetlosni senzor — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. Vidite "Teme". sata i trenutno aktivnog profila. Vidite "Glasovne komande". 158 Glas. str. str. ● Dobrodošlica ili logo — Dobrodošlica ili logotip je kratko pojavljuju svaki put kada uključite uređaj. Teme vam omogućava da promenite izgled ekrana. na Ekran U opštim podešavanjima možete urediti opšta podešavanja za svoj uređaj ili ih vratiti na fabrička podešavanja. 113. 109. ● Ušteda enegije posle — Izaberite vremenski period posle kojeg se aktivira ušteda energije. komande otvara podešavanja aplikaciju Glasovne komande. str. Svetlosni senzor može da utiče na to da ekran treperi pri slabom osvetljenju. ekran se automatski rotira kada se prebacujete između režima protreta i pejzažnog režima. ● Veličina znakova — Podesite veličinu teksta i ikonica na ekranu. ● Rotiraj ekran — Promenite podešavanja za automatsko rotiranje ekrana. Opšta podešavanja Možete da podesite podešavanja vremena i datuma u satu. režima pripravnosti i opštih funkcija mogućnosti svog uređaja. Tekst da biste napisali tekst dobrodošlice ili Slika da biste izabrali neku sliku iz Galerije. U većini aplikacija. takođe. > Opšte > Personalizacija. ● Trajanje osvetljenja — Izaberite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje. 156. pa možda nećete moći da ih menjate. Podešavanja personalizacije Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.

> Opšte > Proširenje. Vidite "Prikaži indikatore". ● Apl. uređaj se restartuje. Izaberite Isključeno ako ne želite da se logotip prikazuje na ekranu. Neki konektori za prošitrenja daju podatke koja je vrsta proširenja na njih priključena. ● Intuitivni unos teksta — Isključite ili uključite intuitivni način unosa teksta za sve editore u svom uređaju. Nakon što promenite jezik za ekranske tekstove. ● Prečice — Dodelite neku prečicu selekcionim tasterima u pasivnom režimu. kao i na separatore korišćene u. možete dodeliti prečice sa tastature za različite pokrete navigatora. ● Dop. dop. pasivni — Aktivirajte prečice za aplikacije u pasivnom režimu (režimu pripravnosti). režima — Ako je uključen režim aktivne pripravnosti. naprimer. Automatski bira jezik automatski na osnovu podataka na SIM kartici. automatsko rotiranje se ponovo aktivira. pas. ● Jezik telefona — Promenite jezik jezik ekrana u svom uređaju. Kada izađete iz aplikacije. 22. Ovo utiče i na format datuma i vremena. Ovo utiče na to koji su karakteri dostupni pri unosu teksta i rečnik za intuitivni način unosa teksta. Da biste se osigurali da će automatsko rotiranje funkcionisati. str. Ako je isključen režim aktivne pripravnosti.Pasivni režim osnovu položaja uređaja. Podešavanja 159 . Rečnik intuitivnog unosa teksta nije na raspolaganju za sve jezike. držite uređaj u uspravnom položaju. korisnički interfejs. Izaberite neko proširenje. računanjima. izaberite prečice aplikacije za koje želite da se pojave u režimu aktivne pripravnosti. Podešavanja proširenja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Logo operatora — Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ste prethodno primili i sačuvali logotip operatora komunikacione mreže. pa zatim nešto od sledećeg: ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite određeno kompatibilno proširenje. ● Jezik pisanja — Promenite jezik pisanja. Jezik Podešavanja koja su na raspolaganju zavise od tipa proširenja. Automatsko rotiranje neće funkcionisati ako u okviru aplikacije promenite podešavanja rotiranja ekrana na ručno. Promena podešavanja za jezik telefona ili za jezik pisma odražava se na sve aplikacije u Vašem uređaju i važi sve do njihove naredne promene.

PIN i PIN2 kod. obratite se svom provajderu servisa. tj. ● PIN kod. 160 Savet: Da biste ručno zaključali ili otključali tastaturu.Vidite "Pristupni kodovi". ● Veličina TV ekrana — Izaberite odnos dimenzija za TV: Normalan ili Widescreen za TV prijemnike sa pejzažnim ekranom. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica.● Automatski odgovor — Izaberite da li želite da uređaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. tas. . ● Svetla — Izaberite da li svetla ostaju uključena ili se gase posle isteka određenog vremenskog perioda. 16. Podešavanja Podešavanja bezbednosti Telefon i SIM kartica Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. izaberite Uključen. Ako zaboravite šifru blokade. zaklj. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sva proširenja. Podešavanja TV izlaza ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite Nokia Video komunikacijski kabl. ● TV sistem — Izaberite analogni sistem koji je kompatibilan sa Vašim TV prijemnikom. pritisnite levi selekcioni taster. str. možete da definišete vreme do autoblokade. PIN2 kod i Šifra blokade — Možete da promenite šifru blokade. ● Filter treperenja — Da biste poboljšali kvalitet prikaza na ekranu svog TV prijemnika. — Izaberite da li će se tastatura zaključavati posle određenog vremenskog perioda nekoriščenja uređaja. Da biste promenili podešavanja TV izlaza. a zatim *. njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja. a zatim nešto od sledećeg: ● PIN kod zahtev — Kada je aktiviran. Filter treperenja možda neće ukloniti treperenja na svim TV ekranima. Ovi kodovi mogu da sadrže samo cifre od 0 do 9. ● Vreme do autoblok. > Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica. opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. Ako zaboravite PIN šifru ili PIN2 šifru. izaberite TV izlaz. kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje. Ako je za tip zvona izabrano Jedan pisak ili Bez zvona. — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja. vremenski Izbegavajte korišćenje pristupnih kodova koji su slični brojevima službe za pomoć. tel. ● Vreme do aut.

kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate. Sertifikati su vremenski ograničeni. pritisnite taster "napajanje". autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. izaberite Isključeno. Da biste isključili vreme autoblokade. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi". — Možete podesiti svoj uređaj da zahteva šifru blokade kada se ubaci nova. ● Zaklj. Rad sa sertifikatima Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. SIM kart. oni služe samo da potvrde poreklo softvera. — Možete da definišete grupu osoba koje Vi možete zvati i koje mogu zvati Vas (mrežni servis). proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme. Uređaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice. kod prom. U glavnom prikazu za rad sa sertifikatima možete videti listu sertifikata ovlastilaca koji su memorisani Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne. Otvara se lista komandi. Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera. . sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Podešavanja 161 period posle kojeg se uređaj automatski zaključava. Digitalni sertifikati nisu garancija zaštite. Skrolujte udesno da biste videli listu ličnih sertifikata. Digitalne sertifikate treba koristiti kada želite da se povežete na onlajn bankarske ili druge sajtove. nepoznata SIM kartica. > Opšte > Bezbednost > Rad sa sertifikatima.Savet: Da biste ručno blokirali uređaj. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. ● Zatvorena grupa kor. ili na udaljeni server radi obavljanja radnji koje podrazumevaju prenos poverljivih podataka. u Vašem uređaju. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog opasnog softvera. Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese ispravna šifra blokade. Izaberite Blokiraj telefon. ako postoje. mada bi trebalo da je važeći. ● Potvrda SIM servisa — Možete da podesite uređaj tako da prikazuje poruku o potvrdi prilikom korišćenja servisa SIM kartice (mrežni servis). Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu.

● Internet: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje servere. dođite do njega. pa zatim izaberite Opcije > Detalji zaštite. Pregled detalja sertifikata – proverite autentičnost Dođite do željenog profila. pa zatim izaberite Opcije > Podeš. ● Sertifikat nije prihvaćen — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat. Kada otvorite detalje sertifikata. > Opšte > Fabrička podeš. . Na primer: ● Symbian instalacija: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo novog softvera za Symbian operativni sistem. dođite do nekog sertifikata i izaberite Opcije > Detalji sertifikata. Izaberite Opcije > Promeni da biste promenili vrednost. Promena podešavanja prihvatanja 162 Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. ● Instaliranje aplikac.Podešavanja Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. > Opšte > Bezbednost > Zaštitni modul. Da biste videli ili izvršili izmene zaštitnog modula (ako je na raspolaganju). dođite do njega.: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo nove Java™ aplikacije. proverava se valjanost sertifikata i može se pojaviti jedno od narednih obaveštenja: U autentičnost nekog servera možete biti sigurni samo kada su "potpis" i period važenja serverskog sertifikata provereni. Zavisno od sertifikata. prihvatanja. Da biste videli detaljne informacije o zaštitnom modulu. ● Sertifikat oštećen — Sertifikat se ne može koristiti. Obratite se izdavaocu sertifikata. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. ● Sertifikat istekao — Period važenja datog sertifikata je istekao.. Vratite početna podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Sertifikat još uvek ne važi — Period važenja datog sertifikata još nije započeo. Da biste proverili detalje sertifikata. pa pritisnite navigator. prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste odabrani sertifikat. Zaštitni modul Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.

U podešavanjima telefona možete uređivati podešavanja u vezi sa telefonskim pozivima i mrežom. Server za pozicioniranje je možda već podešeen od strane Vašeg provajdera servisa i možda nećete moći da menjate podešavanja. poziv na čekanju — Izaberite Aktivirano da biste bili obavešteni o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. ili ovo podešavanje može da postavi provajder servisa kada sklapate sporazum o korišćenju (Određuje mreža) (mrežni servis). Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). Ovo nema uticaja na dokumenta i datoteke. > Opšte > Pozicioniranje. Za to Vam je potrebna šifra blokade. ● Zavisno od mreže — Koristite informacije sa celularne mreže (mrežni servis) Da biste definisali pristupnu tačku i server za pozicioniranje za A-GPS. ● Integrisani GPS — Koristite integrisani GPS prijemnik na svom uređaju. Podešavanja poziva Server za pozicioniranje ● Slanje svog broja — Možete izabrati da se broj Vašeg telefona prikazuje (Da) ili ne prikazuje (Ne) osobi koju pozivate. ● Bluetooth GPS — Koristite kompatibilni ekterni GPS prijemnik preko Bluetooth veze. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). na Int. ● Upozor. poziv — Izaberite Uključeno da biste upozoreni u vezi sa dolaznim Internet pozivima. Ako izaberete Isključeno. izaberite Server pozicioniranja. Podešavanja 163 Neke vrednosti možete vratiti na prvobitne vrednosti. uređaju će možda trebati nešto duže da se uključi. Podešavanja pozicioniranja Metode pozicioniranja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Poziv na čekanju — Ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju (mrežni servis). ● Inter. nećete biti upozoreni. ali se pojavljuje obaveštenje o propušteni pozivima.Po resetovanju. Podešavanja telefona . > Telefon > Poziv. ● Poboljšani GPS — Koristite Assisted GPS (A-GPS). mreža će Vas obavestiti o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.

možete da izaberete da se umesto toga prikazuje neka statična slika. biranje — Izaberite Uključeno i Vaš uređaj će posle neuspelog biranja pokušavati još najviše 10 puta da uspostavi vezu. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. ako to podržava Vaša SIM kartica. ● Odgovor svakim tast. 132. ● Promena linije — Da biste sprečili mogućnost promene linije (mrežni servis). str. poziva. Savet: Za prelazak sa jedne linije na drugu. Da biste zaustavili automatsko ponovno pozivanje. Bez obzira na odabranu liniju. Kada je izabrana linija 2. ● Tekst poruke — Napišite tekst koji će se slati kao tekstualna poruka kada odbacite poziv. Vidite "Brzo biranje telefonskog broja". pritisnite taster "završi". pon. — Izaberite Uključeno i brojeve telefona dodeljene tasterima s brojevima (od 2 do 9) možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera. ● Odbaci poziv SMS-om — Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku o razlogu neodgovaranja na poziv. ● Slika u video pozivu — Ako se u toku video poziva ne šalje živi video. Za detaljnije informacije. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . ● Auto. izaberite Onemogući. > Telefon > Preus. obratite se svom provajderu servisa. ● Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja. odnosno dve telefonske linije. Ako izaberete Linija 2. dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. Za promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra. tastera "napajanje" i "završi". ● Prikaži trajanje poziva — Aktivirajte ovu opciju ako želite da se u toku poziva prikazuje njegova dužina. . Ako nije dostupan servis Internet poziva. tip poziva — Da biste podesili Internet pozive za podrazumevani tip odlaznih poziva. Preusmeravanje poziva Vam omogućava da preusmerite dolazne pozive na svoju govornu poštu ili na neki drugi broj telefona. a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis. osim levog i desnog selekcionog tastera. izaberite Internet poziv. Podešavanja Preusmeravanje poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Brzo bir. umesto njega se započinje regularan govorni poziv.164 ● Podraz. pritisnite i držite # u pasivnom režimu. nećete moći da upućujete pozive. — Izaberite Uključeno i možete se javiti na dolazeći poziv kratkim pritiskom na bilo koji taster. izaberite Da.

Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom celularnom mrežom. ili proverite da li je opcija aktivirana (Proveri status). Da biste promenili ova podešavanja. uključujući i data pozive. UMTS mreža je . Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). ● Izbor operatora — Izaberite Automatski da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite Ručno da biste ručno birali mrežu iz liste. Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto. neophodna Vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od svog provajdera servisa. pa je uključite (Aktiviraj) ili isključite (Poništi). Roming sporazum je sporazum između dva ili više provajdera kojim se omogućava korisnicima Podešavanja 165 Izaberite koje vrste poziva želite da preusmerite. Podešavanja mreže . Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine. Zabrana poziva Zabrana poziva (mrežni servis) omogućava Vam da ograničite upućivanje i primanje poziva Vašim uređajem. uređaj će automatski birati GSM ili UMTS mrežu zavisno od parametara mreže i sporazuma o romingu između provajdera servisa bežične telefonije. Ova opcija se prikazuje samo ako je podržava provajder bežične telefonije. Ako izaberete Duo režim. označena sa Da biste izabrali da li su dopušteni anonimni pozivi sa Interneta. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje .Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. Zabrana poziva utiče na sve pozive. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). > Telefon > Zabrana poziva. Istovremeno može biti aktivirano više opcija preusmerenja poziva. > Telefon > Mreža. Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. uključite ili isključite Zabrana anonimnog poziva. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Kada su svi pozivi preusmereni. Izaberite željenu opciju zabrane poziva. kao i vrstu preusmeravanja. Zabrana govornih poziva Zabrana Internet poziva ● Mrežni režim — Izaberite koju ćete mrežu koristiti. GSM mreža je u pasivnom režimu (pripravnosti) označena sa .

veza za prenos podataka ostaje aktivne u toku govornih poziva. Pristupne tačke Kreirajte novu pristupnu tačku Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija. Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. Vidite "Podešavanja". Takođe možete uređivati podešavanja za kablovsku prežu za prenos podataka u aplikaciji USB. u istom trenutku može biti aktivno više veza za prenos podataka i pristupne tačke mogu da dele data vezu. o ćeliji — Izaberite Uključeno da biste podesili svoj uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka. ● Prikaz inf. pa je moguće da nećete moći da . Podešavanja Podešavanja veze Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza). 85. kao što su naredne: ● MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka Takođe. U podešavanjima veze možete uređivati pristupne tačke i druga podešavanja veze. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. neophodna je neka pristupna tačka. Takođe možete uređivati podešavanja za Bluetooth povezivanje u aplikaciji Bluetooth povezivanja. kao što je GPRS u GSM mrežama. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. str. Vidite "USB". str. obratite se svom provajderu servisa. Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. 88. U UMTS mreži. > Veza > Pristupne tačke. Možete da definišete različite pristupne tačke.jednog provajdera korišćenje usluga ostalih provajdera. U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži. Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama. ● Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet Data veze i pristupne tačke 166 Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis). možete da koristite i WLAN veze.

● Autentikacija — Izaberite Bezbedna da biste uvek slali svoju lozinku šifrovanu ili Normalna da biste svoju lozinku slali šifrovanu kada je to moguće. ● Traži lozinku — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku. Zavisno od odabranog tipa data veze. Da biste kreirali novu pristupnu tačku. označava zaštićenu pristupnu tačku. Savet: Internet pristupnu tačku u bežičnoj LAN mreži možete da kreirate koristeći WLAN čarobnjak. ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju. ili označena crvenom zvezdicom. upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka. označava WLAN pristupnu tačku. ● Početna strana — Zavisno od toga koju pristupnu tačku podešavate. Ostala polja mogu ostati prazna. Da biste izvršili izmene neke pristupne tačke. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa. ● Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke dobijate od svog provajdera servisa. izaberite Da. osim ako Vaš provajder servisa ne zahteva suprotno. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. ● Nosilac podataka — Izaberite tip veze za prenos podataka. Pristupne tačke za paketni prenos podataka . Popunite sva polja označena kao Mora biti definis. da biste promenili sledeća podešavanja: Podešavanja 167 ih menjate. Vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga eventualno aktivira za Vašu SIM karticu. vršite njihove izmene ili da ih brišete. ● Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa. izaberite Opcije > Izmeni. Izaberite Opcije > Napredna podešav. na raspolaganju će biti određeni parametri. izaberite Opcije > Nova pristupna tačka. ● Ime konekcije — Unesite neko opisno ime za vezu. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka.označava pristupnu tačkuza paketni prenos podataka. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. kreirate.

● DNS adresa — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. Podešavanja zaštite za WEP Podešavanja zaštite za 802. 802. Ako izaberete opciju Otvorena mreža. WEP ključa — Unesite WEP enkripcija (dužina knjuča).1x. ● IP adresa telefona (samo za IPV4) — Unesite IP adresu svog uređaja. ● Režim WLAN mreže — Izaberite Adhok da biste kreirali adhok mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke. — Unesite broj porta proksi servera. Podešavanja WLAN Internet pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Format WEP ključa (ASCII ili Heksadecimalni) i WEP ključ (podatke WEP ključa u izabranom formatu). ● Podešav. 168 ● Aktivni WEP ključ — Izaberite broj WEP (wired equivalent privacy. WLAN pristupna tačka nije potrebna. svi uređaji moraju da koriste isto Ime WLAN mreže. ● Režim zaštite WLAN-a — Izaberite koji tip enkripcije se koristi: WEP.1x (ne za sve adhok mreže) ili WPA/WPA2. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa.● Tip mreže — Izaberite koji će Internet protokol prenositi podatke sa Vašeg uređaja i na njega. ● Tip autentikacije — Izaberite Otvorena ili Deljena za tip autentikacije (potvrđivanja autentičnosti) Vašeg uređaja i WLAN pristupne tačke. neće se koristiti nikakva kripto zaštita. — Unesite adresu proksi servera. Možete da kreirate do četiri WEP ključa. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. WLAN zaštite. U adhok mrežama. ● Ime WLAN mreže — Izaberite Unesi ručno ili Traži imena mreže. porta proksi ser. WEP. Ista podešavanja moraju biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. Režim WLAN mreže i Režim zaštite WLAN-a se definišu na osnovu podešavanja uređaja (hardverske) pristupne tačke. ● Status mreže — Definišite da li se prikazuje ime mreže. ● Adresa proksi ser. Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) ključa. izaberite Podeš. 802. ● Br. i WPA funkcije se mogu koristiti jedino ako ih mreža podržava. Ako izaberete neku postojeću mrežu. ako to zatraži Vaš provajder servisa. Pridržavajte se instrukcija provajdera servisa WLAN mreže.1x i WPA/WPA2 .

Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. uređaj će koristiti paketni prenos podataka samo kada startujete neku aplikaciju ili proceduru koja to koristi. Ista lozinka mora biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. IP adresu podmrežne maske. ● Br. ● Veza za paketni pr. pa zatim nešto od sledećeg: ● IPv4 podešavanja — Unesite IP adresu svoga uređaja. za slanje i prijem e-mail poruka). > Veza > Paketni podaci. Započinjanje samog korišćenja veze za paketni prenos podataka (recimo. Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka. ● PSK ključ — Unesite lozinku. porta proksi ser. ● IPv6 podešavanja — Definišite tip DNS adresa. — Unesite podešavanja po instrukcijama svog provajdera servisa. — Unesite adresu proksi servera. izaberite Definiše korisnik. — Ako izaberete Čim ima signal i nalazite se u mreži koja podržava paketni prenos podataka. Ako izaberete Po potrebi. Ako nema pokrivanja komunikacionom mrežom za paketni prenos podataka. — Unesite broj porta za proksi server. uređaj se prijavljuje na mrežu za paketni prenos podataka. Dovršite odgovarajuća podešavanja: ● Adresa proksi ser. podrazumevani mrežni prolaz i IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. Podešavanja paketnog prenosa podataka Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Ad hok kanal (samo za Adhok) — Da biste broj kanala (1 do 11) uneli ručno. . ● Režim samo WPA2 — Samo uređaji sa omogućenim WPA2 mogu uspostaviti vezu u ovom režimu. Izaberite Opcije > Napredna podešavanja.Napredna WLAN podešavanja ● Podešavanja EAP mo. uređaj će povremeno pokušavati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. ● Pristupna tačka — Ime pristupne tačke je potrebno kada želite da svoj uređaj koristite sa Podešavanja 169 ● WPA/WPA2 — Izaberite način autentikacije: EAP da biste koristili EAP (extensible authentication protocol – proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul iliPSK ključ da biste koristili lozinku.

> Veza > Internet tel. formi specijalne tekstualne poruke. menjate i brišete u konfiguracijama. izaberite Opcije > Novi profil.. Da biste uredili postojeći profil. ● Prist. izaberite koliko često će uređaj tražiti (skenirati) raspoložive bežične LAN mreže i shodno tome ažurirati indikator. Ova podešavanja možete da vidite. Podešavanja bežičnih LAN mreža ● Prikaži dostupn. Da biste kreirali novi profil za internet pozive. možete da vidite. Skupove ovih podešavanja. Konfiguracije Da biste videli napredna podešavanja. WLAN — Izaberite da li će se u režimu pripravnosti prikazivati kada je na raspolaganju neka bežična LAN mreža. izaberite Opcije > Napredna podešavanja. paketu vel. > Veza > Konfiguracije. Podešavanja pouzdanog servera možete da primite i od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke. > Veza > Bežični LAN. SIP podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.Podešavanja kompatibilnim računarom kao modem za paketni prenos podataka. ● Traži mreže — Ako je za Prikaži dostupn. izaberite Opcije > Izmeni. Koristeći servis kontrole imena pristupne tačke možete kontrolisati (ograničavati) veze sa paketnim prenosom podataka i dopuštati da Vaš 170 SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol. brzine — Omogućite ili onemogućite HSDPA (mrežni servis) u UMTS mrežama. Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u . Ne preporučuje se vršenje izmena naprednih podešavanja bežične LAN mreže. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. brišete i kreirate u SIP podešavanjima. Kontrola imena pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. profile. Podešavanja Internet poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > APN kontrola. > Veza > SIP podešavanja. WLAN postavljeno Da. kao što je deljenje videa.

Da biste uredilipodešavanja. takođe možete izabrati Opcije > Podešav. Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako Vaša SIM kartica podržava servis kontrole pristupne tačke. . Za promenu ovih opcija Vam je potrebna PIN2 šifra. ili da biste izmenili dopuštene pristupne tačke. Podešavanja 171 uređaj koristi samo određene pristupne tačke za paketni prenos podataka. u svakoj aplikaciji. Podešavanja aplikacija Da biste izvršili izmene nekih aplikacija u svom uređaju.Da biste servis kontrole pristupne tačke uključili ili isključili. pa zatim i odgovarajuću opciju. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Obratite se svom provajderu servisa za ovu šifru. > Aplikacije. izaberite Opcije.

da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. Takođe se uverite da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 .Rešavanje problema Rešavanje problema Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju. Ako zaboravite šifru blokade. a ne znak neispravnosti. To je normalna pojava. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite. O: Pritisnite i držite . P: Zašto se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle tačke. GPS prijemniku. posetite strane podrške za proizvod na adresi www. P: Zašto su slike "zamrljane"? O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod. Da biste zatvorili aplikaciju. Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod? O: Proverite da li su zaštitni prozori objektiva kamere čisti. O: Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana.com/support . P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje? P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu? 172 O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna. dođite do nje i pritisnite C . satelitskim signalima i lokacijama. ili ih uopšte niste dobili. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. 60. na primer. str. ili neke nedostaju kod svakog uključivanja uređaja? P: Zašto moj uređaj ne može da uspostavi GPS vezu? O: Iz ovog uputstva za korisnike saznajte dodatne informacije o GPS-u.nseries. obratite se svom provajderu komunikacione mreže. komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa. Da biste zatvorili Muzički centar.

da je u Vašem uređaju uključeno deljenje sadržaja. 49152. 49153 i 49154. str. P: Zašto drugi uređaj ne može da vidi datoteke uskladištene u mom uređaju u kućnoj mreži? O: Ako je drugi uređaj povezan sa Vašim uređajem. str. restartujte svoj kompatibilni PC računar i svoj uređaj. 81. P: Zašto na svom uređaju ne mogu da vidim svoj kompatibilni PC računar u kućnoj mreži. 49152. kao i da je drugi uređaj UPnP kompatibilan. 166. Vidite "Podešavanja veze". 49153 i 49154. Ako ovo ne pomogne. rekonfigurišite podešavanja bežične LAN mreže i u kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. Vidite "Bežična LAN mreža". Uverite se da su WLAN podešavanja identična u Vašem uređaju i na kompatibilnom PC računaru. vezu možete da prekinete koristeći drugi aparat ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu.P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu? O: Uverite se da ste konfigurisali podešavanja kućne mreže. P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže. O: Ako na svom kompatibilnom PC računaru koristite neku fajervol aplikaciju. uverite se da fajervol u hardverskoj pristupnoj tački ne blokira saobraćaj na sledećim portovima: 1900. O: Isključite WLAN vezu na svom kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. P: Šta mogu da učinim ako moja veza sa kućnom mrežom prestane da funkcioniše? O: Moguće je da pristupna tačka WLAN mreže koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). proverite da li ona dozvoljava da server kućnih medija koristi spoljnu vezu (možete da dodate server kućnih medija u listu izuzetaka u svojoj fajervol aplikaciji). mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom? Rešavanje problema 173 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka. pa je ponovo uključite. Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju. Neki uređaji WLAN pristupne tačke imaju ugrađen fajervol. . Pritisnite i izaberite Alatke > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno. Ako veza još uvek ne funkcioniše. Proverite u podešavanjima fajervol aplikacije da je dopušten saobraćaj na sledećim portovima: 1900. U tim slučajevima.

Pritisnite . a zatim ih sačuvajte na svom računaru. niti email adresa. ili Isključeno da biste zanemarili sve dolazne multimedijalne poruke. O: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona. još uvek možete da ručno skenirate. Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini: P: Kako mogu da sačuvam podatke pre nego što ih obrišem? O: Da biste sačuvali podatke. ili pošaljite datoteke u kompatibilni uređaj koristeći Bluetooth vezu. pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Preuzimanje MMS po. pritisnite Nazad. možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira. izaberite Prikaži dostupn. 2. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini. upotrebite Nokia Nseries PC Suite da biste napravili rezervnu kopiju svih podataka na kompatibilnom računaru. kao i da se povezujete na njih kao obično. Ako izaberete Ručno. ili da ređe skenira. Da biste sačuvali promene. WLAN > Nikada. Da biste povećali interval skeniranja u pozadini. Takođe možete da uskladištite podatke na kompatibilnoj memorijskoj kartici. WLAN se isključuje između tih skeniranja u pozadini. adresa. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za prenos podataka. pošaljite slike na svoju e-adresu. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. podesite vreme u Traži mreže.Rešavanje problema P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju? O: WLAN u Vašem Nokia uređaju isključuje se kada ne pokušavate da se povežete ili kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku? 174 O: Uređaj će možda pokušati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Da biste smanjili utrošak energije. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada uređaj stalno iznova započinje vezu za prenos podataka? . WLAN mreže koje su na raspolaganju. tražite. režimu pripravnosti. 3. mreže koje su na raspolaganju. i Ručno da bi centar za razmenu multimedijalnih poruka sačuvao poruke koje će biti kasnije preuzete. izaberite Kontakti i izmenite kontakt karticu. Međutim. > Veza > Bežični LAN. 1.

a zatim je ponovo uključite. pogledajte funkciju pomoći za Nokia PC Suite ili posetite strane Nokia podrške. Za dodatne informacije o načinu korišćenja paketa Nokia Nseries PC Suite. Međutim. Ako izaberete Isključeno. Rešavanje problema 175 . koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis). Ukoliko ovo ne pomogne. kao i da je ona instalirana i pokrenuta na Vašem kompatibilnom PC računaru. uređaj ne uspostavlja mrežne veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka. O: Uverite se da imate najnoviju verziju paketa Nokia Nseries PC Suite. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi telefonski broj. isključite uređaj. > Po potrebi. Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna.primićete obaveštenje kad se pojavi nova multimedijalna poruka koju možete da preuzmete u centru za razmenu multimedijalnih poruka. > Veza > Paketni podaci > Veza za paketni pr. P: Zašto imam problema pri povezivanju uređaja sa PC računarom? P: Da li mogu svoj uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem? O: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem.

zamenite bateriju. . zamenjena. baterija koristi prvi put. Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi. Kada se nova. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. recimo. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. Punjenje i pražnjenje 176 Ako je baterija potpuno prazna. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog. može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv. isključiti ga. čak i kada je baterija potpuno napunjena. kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme. pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. (Izvodi su metalne tračice na bateriji. spajalica ili pero. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt. napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima. kao što je novčić. potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti.Informacije o bateriji Informacije o bateriji Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet. eventualno će biti potrebno priključiti punjač. iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja.) To može da se desi. Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Kada se punjač ne koristi. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja. Ako se ne koristi.

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija. ili zatražite medicinsku pomoć. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da dovede do lošeg rada i oštećenja uređaja i njegovih proširenja. 1. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije. logotip "Nokia Original Enhancements". Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija Uspešno izvršavanje ovih koraka ne predstavlja potpunu garanciju za autentičnost baterije. odmah vodom isperite oči ili kožu. uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. vratite bateriju prodavcu. treba da vidite 1. Šta ako baterija nije autentična? Informacije o bateriji 177 Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. 2. ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. Kada iskosite hologram po levoj. Utvrdite autentičnost holograma . U slučaju takvog curenja. 3 odnosno 4 tačke na svakoj od tih strana. desnoj. Ne odlažite ih kao kućni otpad. Da biste proverili da li ste dobili originalnu Nokia bateriju. kupite je od ovlašćenog Nokia distributera i ispitajte hologramsku etiketu prateći sledeće korake: 2. Kada gledate hologram na etiketi. donjoj i gornjoj strani. iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dve ruke koje se spajaju.Ne rasklapajte i ne secite baterije. originalna Nokia baterija. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj. Odnesite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Ako se autentičnost ne može potvrditi. a iz drugog ugla. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična. molimo da je ne koristite. Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije.

posetite www.Informacije o bateriji 178 Da saznate više o originalnim Nokia baterijama.nokia. .com/battery.

Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod. Atmosferske padavine. protresate ili udarate. ● Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije. kao što su kontakti i napomene kalendara.Čuvanje i održavanje Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. ● Uređaj održavajte suvim. niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima. kao što su sočiva kamere. rastvarače za čišćenje. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti. ● Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu. ● Za čišćenje sočiva. čistu i suvu tkaninu. ● Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike. vlaga. ili jake deterdžente. ● Punjače koristite u zatvorenom prostoru. ● Uređaj nemojte da ispuštate. kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja. modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji. ● Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite. ● Ne bojite uređaj. izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature. Ako se uređaj pokvasi. ● Ne upotrebljavajte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad. koristite meku. ● Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Čuvanje i održavanje 179 . Neodobrene antene. ● Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. senzora rastojanja i senzora osvetljenja.

Ove sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj. baterije i punjači moraju biti odloženi na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka.nokia. literaturi ili pakovanju vas podseća da u Evropskoj uniji svi električni i elektronski proizvodi. Odlaganje Vratite proizvode na lokaciju za odlaganje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim odstranjivanjem otpada. nacionalnih organizacija koje apeluju na odgovornost proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva.Čuvanje i održavanje 180 ● Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja. lokalnih vlasti nadležnih za odlaganje otpada. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno. Za detaljnije informacije pogledajte Ekološku izjavu (Eco-Declaration) za proizvod ili informacije koje se odnose na određenu državu na lokaciji www. bateriju. isključite ga i izvadite bateriju. punjač kao i na sva proširenja. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. . Znak za recikliranje na proizvodu. Informacije o odlaganju možete dobiti od prodavca.com. kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa.

kao i za sva druga pitanja. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto Rad svih radiopredajnih uređaja.Dodatne informacije o bezbednosti Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Obezbedite da se ova rastojanja poštuju sve dok se prenos ne dovrši. Kada se za nošenje na telu koristi futrola. Za slanje datoteka ili poruka. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. U nekim slučajevima. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila.2 cm (7/8 inči). Radno okruženje Medicinski uređaji Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju uz uho ili kada je odvojen od tela najmanje 2. Držite ih van dohvata dece. uključujući i bežične telefone. kopča za pojas ili držač. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Deca se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima. Usađeni medicinski uređaji Proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15. oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju. Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. kao što je pejsmejker ili usađeni srčani defibrilator. kako bi se izbegle Dodatne informacije o bezbednosti 181 .3 cm (6 inči) između bežičnog uređaja i usađenog medicinskog uređaja. može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja.

Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa usađenim medicinskim uređajem.Dodatne informacije o bezbednosti moguće smetnje kod rada medicinskog uređaja. Ako se smetnje jave. njegove delove ili proširenja. niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. ● Bežični uređaj uvek da drže na rastojanju većem od 15. 182 Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene Motorna vozila Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Ne postavljajte nikakve predmete. imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom.3 cm (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen. Slušni aparati Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. savetujte se sa Vašim lekarom. gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj. uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje. elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva. odmah isključite bežični uređaj. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti. elektronski sistemi za regulaciju brzine. u prostor iznad vazdušnih jastuka. Lica sa takvim uređajima treba da: ● Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima. elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja). sistemi sa vazdušnim jastukom. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. ● Bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. ● Pročitajte i pridržavajte se svih uputstava proizvođača usađenog medicinskog uređaja. Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. ● Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom. može doći do ozbiljnih povreda. . obratite se svom provajderu servisa.

3. da dovede do prekida bežične telefonske mreže. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas Potencijalno eksplozivne sredine Hitni pozivi Važno: Bežični telefoni. bežične mreže. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. u blizini pumpi i u servisima. ali ne uvek. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. objekte za prenos ili skladištenje hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca. jasno obeležene. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Da uputite hitni poziv: 1. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. 2. (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini. hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj. Pritisnite taster "pozovi". Proverite da li je jačina signala adekvatna. uključujući i ovaj uređaj. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije. i da bude protivzakonita. . One uključuju donje palube na čamcima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva. za svoj rad koriste radio signale. Dodatne informacije o bezbednosti 183 Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona. prašina ili metalni prah.Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi. zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. 4. magacinima i distributivnim centrima.

morate ga prvo promeniti čime aktivirate telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv.nokia. bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora. 184 Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće.35 W/kg. Najveća vrednost za SAR na osnovu ICNIRP smernica za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1. možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2. Ako su aktivirane određene funkcije.0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP. Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Ako je u uređaju aktiviran profil (način rada) "oflajn" ili "let". . ili SAR (Specific Absorption Rate).Dodatne informacije o bezbednosti Kada upućujete hitni poziv.com. i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ovaj mobilni uređaj ispunjava smernice za izloženost radio talasima. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem. Dodatne informacije o SAR-u su možda date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www. Informacije o sertifikaciji (SAR) Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije. kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Microsoft 147 fabrička podešavanja. 160 Bluetooth povezivanje adresa uređaja 86 bezbednost 85 podešavanja 85 primanje podataka 87 slanje podataka 85 uključivanje/ isključivanje 85 uparivanje uređaja 86 vidljivost uređaja 85 brzo biranje 132 D data veze kabl 88 menadžer uređaja 157 Povezivanje sa PC računarom 88 sinhronizacija 156 datum i vreme 113 dijagrami. vraćanje 162 čarobnjak podešavanja 20 Indeks 185 Indeks . 106 dobro došli 20 dopunjeni pasivni režim (aktivna pripravnost) 111. 159 DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 107 E F Č e-mail poruke 122 Excel. napomena kalendara 114 alatke za navigaciju 60 albumi. tabelarni dokumenti 147 dnevnici 75. mediji 50 aplikacija za pomoć 15 aplikacije 151 aplikacije softvera 151 aplikacije za dokumenta 147 aplikacije za glas 156 audio poruke 119 audio rikorder 108 automatsko ažuriranje vremena/datuma 113 ažurne verzije softvera 16 B barkodovi 149 baterija podešavanja uštede energije 158 ušteda energije 17 beleške 148 bezbednost sertifikati 161 Web pretraživač 78 WEP 168 WPA 168 bezbednost SIM kartice 160 bežična LAN (WLAN) mreža 81 birani brojevi 141 blokada tastature 23.A aktivna traka sa alatkama u galeriji 49 u kameri 35 alarm.

170 upućivanje 140 Internet veza 73 Vidite i pretraživač interpunkcija. kopiranje na 118 ključevi za aktiviranje (sadržaja) 107 kodni raspored 118 konferencijski pozivi 132 konfiguracije Vidite podešavanja kontakti brisanje 144 glasovne komande 144 grupe 145 kopiranje 144 memorisanje 143 primarne informacije 144 . paketni pristup preko veze velike brzine) 23 J Java skriptovi/ aplikacije 151 186 K kalendar 114 kalkulator 151 kamera blic 38 boja 45 geog. vesti 75 HSDPA (high-speed downlink packet access. ciljanje 38 informacije o lokaciji 38 kvalitet slike 44 kvalitet videa 45 osvetljenje 45 podešavanja 43 režim slika 36 režim više snimaka 39 samookidač 40 scene 39 video režim 42 keš memorija 77 klipbord. 140 podešavanja 170 povezivanje 139 profili 139. 60 informacije o pozicioniranju 60 instaliranje aplikacija 152 Internet pozivi 138.Flash Player 106 FM radio 99 folder sa poslatim porukama 116 formatiranje memorijskih kartica 155 fotografije Vidite kamera funkcija ponavljanja biranja 164 Indeks I G galerija 47 glasovne komande 133. Internet pristupne tačke) 83 igre 26 imenik Vidite kontakti indikatori i ikone 22 informacije o lokaciji 38. unos teskta 118 isključivanje zvuka 131 izvodi. 156 glavni meni 111 Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) 60 godišnjice 114 govorni pozivi Vidite pozivi H IAP tačke (Internet Access Points.

L sinhronizacija 156 slanje 144 sluke u 143 tonovi zvona 144 uređivanje 143 kontakt informacije 15 kontrola jačine zvuka 32 konvertor valuta 148 kopiranje teksta na klipbord 118 kućna mreža 55 lični sertifikati 161 logotip operatora 159 Mape 63 markeri 77 medija za strimovanje mediji audio rikorder 108 Flash Player 106 muzički centar 93 radio 99 RealPlayer 105 strimovanje 105 memorija brisanje 18 M N 105 Web keš 77 menadžer aplikacija 151 menadžer uređaja 157 menadžer veza 83 meni sa opcijama za pozive 130 Mini mapa 75 MMS (multimedia message service . 106 multimedijalne poruke 119. poruka 119 odbijanje poziva 131 odgovaranje na pozive 131 pasivni režim (pripravnost) 111.servis multimedijalnih poruka) 119. 160 P N-Gage 26 podešavanja 30 N-Gage prikazi 26 Nokia kontakt informacije 15 Nokia Lifeblog 106 O obrasci. ekran 158 otključavanje tastature 23. 121 multimedija meni 24 muzički centar 93 oflajn režim 32 opcija završavanja svih poziva 133 opšte informacije 15 opšti prikaz strane 75 orijentiri 70 osvetljenost. 159 PDF reader 148 personalizacija 109. 158 pesme 93 PictBridge 54 PIN2 kod 16 PIN kod 16 podešavanja aplikacije 171 Bluetooth povezivanje 85 deljenje videa 136 ekran 158 Internet poziv 170 jezik 159 kamera 43 konfiguracije 170 kontrola imena pristupne tačke 170 Indeks 187 . 121 moji brojevi 143 mrežni dnevnici 75.

188 kućna mreža 57 mreža 165 paketni prenos podataka 169 pasivni režim 159 personalizacija 158 pozicioniranje 163 pozivi 163 prečice 159 preusmeravanje poziva 164 pristupne tačke 166 pristupne tačke za paketni prenos podataka 167 proširenja 159 RealPlayer 105 sertifikati 161 SIP 170 TV izlaz 160 Video centar 91 Web pretraživač 78 WLAN 169. digitalni 162 povezivanja sa računarom 88 Vidite i data veze povezivanje kablom 88 Povezivanje USB kablom 88 PowerPoint. 148 poruke e-mail 122 folderi za 116 glas 131 ikonica za dolaznu stavku 120 multimedija 121 podešavanja 124 poruke info servisa 117 poštansko sanduče e-mail 122 glas 131 video 131 potpis. 170 WLAN Internet pristupne tačke 168 zabrana poziva 165 podešavanja bežičnih LAN mreža 170 podešavanja ekrana 158 podešavanja fonta 158 podešavanja jezika 159 podešavanja mreže 165 podešavanja nedelje. Microsoft 147 pozdravna poruka 158 pozivi 130 dnevnik za 142 Internet pozivi 140 konferencija 132 odbijanje 131 odgovaranje 131 opcije u toku 130 podešavanja 163 snimanje 108 trajanje 141 poziv na čekanju 133 pravljenje video snimaka 42 prečice 159 prenos glasa preko IP protokola 140 prenos glasa preko IP protokola (VoIP) 138 prenošenje muzike 96 prenošenje podataka 20 Indeks . kalendar 114 podešavanja osvetljavanja 158 podešavanja pozicioniranja 163 podešavanja prihvatanja 162 podešavanja proksija 168 podešavanja proširenja 159 podešavanja vremenskih zona 113 podrška 15 Podrška za J2ME Java aplikaciju 151 podsetnik 114.

75 preuzimanje 76 vidžeti 76 preuzimanje 76 prezentacije. 166 pristupni kodovi 16 profili oflajn ograničenja 32 profil za Internet pozive 139. 123 primljeno. 121. 147 pribor Vidite proširenja prikaz menija u formi liste 111 prikaz menija u formi mreže 111 prilozi 121. 55 uređivanje 51 slušalice 31 SMS (short message service servis kratkih poruka) 119 snimanje pozivi 108 zvuci 108 specijalni karakteri. poruke 120 pristupne tačke 83. slika i video 39 sertifikati 161 servisne poruke 121 servisni zahtevi 116 SIM kartica kontakti 145 poruke 124 Š šifra blokade 16 štampanje korpa za štampu slike 54 50 T tapet 109 tastatura 23. 160 Indeks 189 Quickpoint Quicksheet Quickword 147 147 147 sinhronizacija podataka 156 SIP 170 slike deljenje preko mreže 55 štampanje 54. podešavanje 114 sat 111. unos teksta 118 spikerfon 32 strane podrške za proizvod 15 svetski sat 113 Symbian aplikacije 151 . kamera 40 sastanci 114 sastanci. 113 sat sa alarmom 113 scene. kamera 39 režim TV izlaza 52 roaming 165 rođendani 114 S Q Quickmanager 148 samookidač. 170 projekcija slajdova 50 PUK kodovi 16 R radio 99 RealPlayer 105 rešavanje problema 172 režim eksterni SIM 87 režim intuitivnog unosa teksta 117 režimi snimanja.pretraživač bezbednost 78 keš memorija 77 markeri 77 podešavanja 78 pretraživanje strana 73. multimedija 53.

135 opcije u toku 135 video snimci za deljenje 135 video za deljenje 135 vidžeti 76 Visual Radio 99 VoIP 140 vreme i datum 113 vreme posle kog se gasi pozadisnko osvetljenje 158 vreme trajanja pozadinskog osvetljenja 158 za slanje. Microsoft WPA 168 147 valuta konvertor Z 148 zaključanje tastatura 23. 49 TV konfiguracija 160 U udaljeno poštansko sanduče 122 unos teksta 117 UPIN kod 16 UPnP (arhitektura Universal Plug and Play) 55 UPUK kod 16 usluga za klijente 15 ušteda energije 158 vesti izvodi 75 veza za paketni prenos podataka brojači 141 podešavanja 169 podešavanja pristupne tačke 167 video pozivi 134. poruka 116 zaštita autorskog prava 107 zaštitna šifra 16 zaštitni modul 162 zip menadžer 149 zumiranje 37. 110 tonovi zvona 109.tekstualne poruke podešavanja 124 poruke na SIM kartici 124 prijem i čitanje 120 slanje 119 slanje odgovora za 120 teme 109 tonovi podešavanja 158 podešavanja zvona 109. 110 trajanje poziva 141 traka sa alatkama 35. 160 . 42 zvučnik 32 Indeks W V 190 Web veza 73 WEP 168 Word.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful