Nokia N82 Uputstvo za korisnika

5. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-313 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Sva prava zadržana. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N82, Navi, N-Gage, Visual Radio i Nokia Care su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com. Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite http:// www.mpegla.com. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE. Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE. Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru. Kontrola izvoza Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu. FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se koristi u neposrednoj blizini predajne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme. /5. izdanje

...........................34 Indikatori fotoaparata..............................................................10 Povežite se.........................................................................................................................15 Nokia podrška i kontakt informacije..15 Vaš uređaj.............25 N-Gage...........26 N-Gage prikazi..................................12 Radi sopstvene bezbednosti .............................................................................................................................................37 Informacije o lokaciji.....................................28 Izmena detalja profila........................................................................................................................15 Prvi koraci..........................................39 ............32 Kamera.................................................................................29 Pronalaženje i dodavanje prijatelja.............12 Proširenja......26 Početak rada....................................................................34 Snimanje fotografija..................Sadržaj Sadržaj O Vašem uređaju.................................................................................................... baterije i punjači..31 Kontrola jačine zvuka i zvučnika................................................................20 Osnovni podaci o N-Gage................26 Korisne informacije....32 Oflajn profil.................24 Multimedija meni..............................................................................................22 Brzo preuzimanje..........................................................14 Pomoć...................................................................................................20 Prenesite sadržaj...........38 Scene...................................21 Prikaži indikatore...............................27 Početak igre.........................................29 Sortiranje liste prijatelja....................................................................................15 Ažurne verzije softvera....................................................................16 Pristupni kodovi.............................................16 Produžite vek baterije.36 Nakon pravljenja fotografskog snimka..............................23 Prečice...............................34 Aktivna traka sa alatkama......................................................... preuzmite ili pošaljite sadržaj...............16 Podešavanja.......................................15 Dodatne aplikacije..30 Ocenjivanje igrača........................................................34 O kameri.........................27 Definisanje igračkog imena.....17 Oslobodite memoriju....18 Dobro došli...................................................................................................................................................29 Prikaz informacija o prijatelju....35 Snimanje fotografija.........................28 Igranje s prijateljima..........................................................................20 Prebacivanje..................30 Slušalice........11 Mrežni servisi................................................................................30 Slanje poruke...................................................................................................................................................................................24 Mobile Search........................................................................................................28 Igranje i upravljanje igrama.............27 Pratite svoj napredak..........................................................38 Blic.............................................................................30 N-Gage podešavanja........................................................................................................................................................23 Zaključajte tastaturu.....................................................................................................29 Povezivanje sa drugim igračima......20 Sinhronizujte...........................

.......................................................................................42 Nakon snimanja videa............................................................................54 Štampanje slika............47 Web pretraživač ...................50 Korpa za štampu......................................................................................................61 O satelitskim signalima.............................................................................................................................................................62 Mape.................................................................................................Pravljenje više uzastopnih slika.............40 Saveti za snimanje dobrih fotografija..69 Orijentiri..........................................52 Režim TV izlaza....................................................................................................39 I Vi na slici – samookidač.....................................56 Podešavanja za kućnu mrežu...........................59 O GPS-u.......................71 Usmeravanje na trasi...............................................51 Izrežite sliku.............55 Važne bezbednosne informacije........................................52 Prezentacije..........................................................................................70 GPS podaci......................................................................................43 Podešavanja kamere...............................................................................50 Menjanje slika............................................................................................................................71 Merač puta......................................................................................................................................................................................51 Smanjite efekat crvenih očiju..........................71 Dobijte podatke o poziciji...................................................................................................................48 Prikazivanje slika i video snimaka...........................................44 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje...............................................................................40 Snimanje video zapisa...55 Deljenje slika i video snimaka na mreži.............................41 Snimanje video snimaka........49 Aktivna traka sa alatkama............55 Kućna mreža...............60 GPS prijemnik........................................................................................................................................................................65 Pronađite neko mesto..............45 Prikazujte i organizujte datoteke......................................................................72 Pozicioniranje (GPS)........48 Organizujte fotografije i video snimke........................................................61 Zahtevi za pozicijom..........................................51 Editor slika.......64 Preuzmite mape............69 Vodiči.........45 Podešavanja videa..................................................................41 Indikatori snimanja videa..............................................................66 Dodatni servisi za aplikaciju Mape............67 Navigacija.....................................................58 Prikazujte i delite medija datoteke..........63 Pretražujte mape....................................................47 Slike i video snimci.........68 Informacije o saobraćaju.................................................................................................................................50 Projekcija slajdova............................58 Kopirajte medija datoteke..........................54 Prikaz izgleda štampe...................................................................................................43 Podešavanje kamere za snimanje fotografija.........52 Montaža video snimaka.73 Traka sa alatkama pretraživača............55 O kućnoj mreži................74 Sadržaj .......52 Korisne prečice.....................73 Pretražujte Web................................63 O aplikaciji Mape...............................................................................................................................................................54 Podešavanja štampe.........................53 Štampanje slika.............54 Mrežna štampa..................................................57 Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja.........60 Galerija..................54 Izbor štampača.......................49 Albumi...................................................

76 Pretraživanje sadržaja..................................................................................................96 Prenos pomoću programa Windows Media Player.............................................................................103 Reprodukujte podkaste i upravljajte njima....................................................................88 Sadržaj Internet video snimci................................................................................................................................................................................................97 Nokia muzička prodavnica.......................82 WLAN Internet pristupne tačke..101 Podešavanja.....78 Web podešavanja....................................................................................................................................................................................................77 Pražnjenje keš memorije......................................................................99 Slušajte radio................................105 Podešavanja RealPlayer-a.......................................................84 Bluetooth povezivanje....................................................................100 Nokia Podcasting ............83 Raspoložive WLAN mreže................................................................87 USB..................................86 Primite podatke pomoću Bluetooth veze................................................90 Prenesite video snimke iz svog PC računara..................85 Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze............83 Menadžer veza ...........................88 Povezivanja sa PC računarom.......................76 Markeri..................................83 Aktivirajte data veze............................................................................................84 Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju..........90 Pustite preuzeti video..........................77 Prekinite vezu...........................................................................................105 Nokia video centar.........96 Prenesite muziku na svoj uređaj.......................................93 Pustite pesmu ili epizodu podkasta................105 Bežično strimujte sadržaj......................78 Bežična LAN mreža...................................Kretanje po stranama.......100 Sačuvane stanice.....................................81 WLAN čarobnjak..................................................................103 Folder Muzika..................................................................................76 Preuzimanje i kupovina sadržaja....................................................................................................78 Bezbednost veze.....85 Uparivanje uređaja..96 Prenesite muziku iz PC računara...........................................................................................................81 WLAN povezivanja.............................95 Kućna mreža sa muzičkim centrom....100 Podešavanja.........................85 Bezbednosni saveti.......................83 Radni režimi...................99 Pratite vizuelni sadržaj.........................................................................................................................................................75 Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs)........................................................102 Katalozi...........................................................................................105 Pustite video snimke...91 Muzički centar.............................................................................................................................................84 Podešavanja...................................................89 RealPlayer.............................81 Medija folder....................................................................................................94 Podkasti..........75 Vidžeti.......................................................101 Pretraga.......................102 Preuzimanje...87 Režim eksterni SIM................................................................91 Podešavanja...............................94 Liste numera za reprodukciju..............................................................................................89 Pronađite i gledajte video sadržaje....93 Muzički meni..........................81 Osnovne informacije o WLAN vezi......................................98 Radio.........93 Povezivanja....................................105 .................................................................

.............................................111 Izmenite glavni meni.........................................................................................................................120 Multimedijalne poruke...........................110 Izmenite režim pripravnosti.........117 Intuitivni unos teksta.....107 Diktafon.................................................................................106 Ključevi za aktiviranje.........................................................115 Poruke...............................................................................................................................130 Opcije u toku poziva.............124 Podešavanja tektualnih poruka................133 Biranje glasom...............................129 ..............................135 Deljenje videa...........121 Podaci.......128 Podešavanja info servisa..............................131 Uspostavite konferencijski poziv......................................................113 Svetski sat............................................................121 Govorni pozivi.114 Prikazi kalendara..............................................118 Promenite jezik pisanja......................................122 Definišite podešavanja za e-mail....................................................................109 Teme....................135 Odgovorite na video poziv ili ga odbijte.127 Podešavanja preuzimanja..........................................109 3-D tonovi...................................................................................................................124 Podešavanja multimedijalnih poruka...............113 Sat sa alarmom.128 Druga podešavanja.......130 Sadržaj Adobe Flash Player .......................................................................128 Podešavanja poruka Web servisa.................................................126 Podešavanja veze..........................................................................................120 Prijem poruka........................132 Brzo biranje telefonskog broja.................................126 Upravljajte poštanskim sandučićima..............................................106 Nokia Lifeblog .........136 Uputite poziv............................................................................................................118 Pišite i šaljite poruke......................................................................130 Glasovni i video poštanski sandučići.......124 Podešavanja poruka..................................122 Otvorite poštansko sanduče.........................................................................134 Opcije u toku video poziva..........116 Glavni prikaz aplikacije Poruke...............................................125 E-mail podešavanja..116 Pišite tekst...........................133 Uputite video poziv........................................108 Poštansko sanduče ........................................................................................................................................................................117 Saveti za unos teksta...............126 Podešavanja korisnika.........................................................................................................................................111 Upravljanje vremenom.........................................................................................................................................Personalizujte svoj uređaj...109 Profili — podesite tonove...............................................................132 Poziv na čekanju........................................122 Obrišite e-mail poruke....118 Vršite izmene teksta i lista...................................................135 Zahtevi...............131 Odgovorite na poziv ili ga odbijte.............................................................................................................119 Prijemni folder aplikacije Poruke............................122 Preuzmite e-mail poruke.123 Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom...124 Vidite poruke na SIM kartici................114 Upravljajte stavkama kalendara.....117 Tradicionalni unos teksta...............113 Sat ............127 Podešavanja automatskog preuzimanja...........................................................................114 Unesite stavku u kalendar.............................................113 Kalendar....................... podešavanja i Web servisne poruke.............................................

........................................................................................................................141 Paketni prenos podataka.................................141 Prikaz svih komunikacionih događaja.................................139 Uputite Internet poziv.......162 Podešavanja pozicioniranja...............................................160 Telefon i SIM kartica.............................................................................................157 Opšta podešavanja.....................141 Prethodni pozivi...................147 Quicksheet..................144 Kopirajte kontakte....................148 Adobe PDF Reader.............................................................151 Menadžer aplikacija.................................................................................................145 Upravljajte grupama kontakata......................164 Zabrana poziva....................137 Prihvatite pozivnicu....151 Instaliranje aplikacija i softvera.......................................................................156 Sync............161 Zaštitni modul..158 Folder Kancelarija..........................................151 Kalkulator..........................................Podešavanja....................141 Trajanje poziva...........................................................................144 Dodajte ton zvona kontaktima...............143 Memorišite i vršite izmene imena i brojeva.....143 Primarni brojevi i adrese.............................................165 Podešavanja mreže...........................................................................166 Data veze i pristupne tačke..........................163 Podešavanja poziva...............................148 Konvertor..............................................................................................152 Uklonite aplikacije i softver..........................................................163 Podešavanja telefona........149 Barkod čitač .............160 Rad sa sertifikatima.159 Podešavanja bezbednosti....................................148 Beleške.............140 Dnevnik..........140 Podešavanja servisa...........................................166 Kontakti (imenik) ....................................................................................................................................163 Preusmeravanje poziva...........................................................................................................138 Internet pozivi..........................................143 Upravljajte imenima i brojevima...........149 ...............136 Delite žive video snimke ili video snimke..............................................................................155 Glasovne komande............................................................145 Podešavanja.......144 SIM imenik i drugi SIM servisi..............................154 Folder Alatke.139 Povežite se na uslugu Internet poziva.................................................................................162 Vratite početna podešavanja.......................................................................................158 Podešavanja personalizacije............147 Quickword..165 Podešavanja veze..................153 Podešavanja..............................................................147 Quickmanager..............................................................142 Sadržaj Folder Aplikacije.....................................................................................................138 Kreirajte profil za Internet pozive....................................................147 Quickoffice...........................................................................................................................................................................................148 Zip menadžer ....155 Alatka „Memorijska kartica“......................................................166 Kreirajte novu pristupnu tačku...........147 Quickpoint.......................................................................155 Menadžer datoteka..........................................................156 Menadžer uređaja......................................................................................................................................................158 Podešavanja proširenja..................................................................................................................166 Pristupne tačke.............................

................................................................................170 SIP podešavanja.....................177 Utvrdite autentičnost holograma...............................170 Konfiguracije................................................................................................170 Kontrola imena pristupne tačke.....................................................169 Podešavanja bežičnih LAN mreža.................................170 Podešavanja aplikacija.....................181 Radno okruženje........177 Informacije o bateriji........................................................................................183 Informacije o sertifikaciji (SAR)..........181 Slušni aparati.....181 Sadržaj Indeks.....180 Deca...............................................185 .........................................168 Podešavanja paketnog prenosa podataka................................................Pristupne tačke za paketni prenos podataka..........181 Medicinski uređaji..176 Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija.184 Dodatne informacije o bezbednosti...................................182 Potencijalno eksplozivne sredine..........................................................................176 Čuvanje i održavanje..............................................181 Usađeni medicinski uređaji................179 Odlaganje.................182 Motorna vozila....................................................................................................................................183 Hitni pozivi................................................171 Rešavanje problema..........................................................................................167 WLAN Internet pristupne tačke............................172 Punjenje i pražnjenje.................................177 Šta ako baterija nije autentična?.......................................................................170 Podešavanja Internet poziva................................................

Ne dodirujte nepotrebno zonu antene. Isključite ovaj uređaj u blizini medicinske opreme. Za više informacija. UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Uređaj koristite samo položajima onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.Radi sopstvene bezbednosti Radi sopstvene bezbednosti Pročitajte ove jednostavne smernice. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU ISKLJUČITE U AVIONU Pridržavajte se svih ograničenja. ISKLJUČITE U BOLNICAMA SMETNJE Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu. Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje. Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija. ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA 10 . UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Pridržavajte se svih ograničenja. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja. KVALIFIKOVANI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom.

Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama. Da biste povećali bezbednost svojih uređaja. Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja. Vaš uređaj podržava Internet veze i druge načine povezivanja. Održavajte ga suvim. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Radi sopstvene bezbednosti 11 PROŠIRENJA I BATERIJE O Vašem uređaju . 1800.Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. uključujući i autorska prava. Pri korišćenju funkcija ovog uređaja. razmotrite mogućnost instaliranja. privatnost i legitimna prava drugih osoba. pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje. uređaj mora da Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje. prihvatajte zahteve za povezivanje. OTPORNOST NA VODU HITNI POZIVI Proverite da je telefonska funkcija ovog uređaja uključena i da je na mreži. fajervola i ostalog odgovarajućeg softvera na Vaš uređaj i na sve povezane računare. Dajte svoju lokaciju. kao i ostalim štetnim sadržajima. Kao i računari. Unesite broj službe pomoći. Vaš uređaj može biti izložen virusima. kao i UMTS 2100. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u pasivni režim rada. Budite obazrivi i otvarajte poruke. pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj. Vaš uređaj nije vodootporan. korišćenja i redovnog ažuriranja softvera za zaštitu od virusa. REZERVNE KOPIJE Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju. preuzimajte sadržaje i prihvatajte instalacije samo od izvora u koje imate poverenje. Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za korišćenje na mrežama (E)GSM 850. muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja. zlonamernim porukama i aplikacijama. 900. modifikovanje. osim budilnika. zatim pritisnite taster "pozovi". prenos ili prosleđivanje nekih slika. 1900.

Ovaj uređaj je namenjen 12 Mrežni servisi Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. bude uključen. U tom slučaju. Za neke funkcije ovog uređaja. redosled menija i ikonice. Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Koristeći svoj mobilni uređaj možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno. Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. i Nokia za njih ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za njih.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. pretraživanje i e-mail neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa firmom Nokia. neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000.Radi sopstvene bezbednosti Slike u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od ekrana uređaja. Ovaj uređaj podržava WAP 2. to je normalna pojava. Na primer. baterije i punjači Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. U toku intenzivnijeg rada. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama. kao što je aktivna sesija deljenja videa ili veza za prenos podataka velikim brzinama. Proširenja. te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. kao što su MMS. Mnoge od ovih . Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija. Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. neophodno je da preduzmete mere opreza i zaštite u vezi sadržaja. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. XP i 2003). neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Ako se odlučite da pristupite tim sajtovima. U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova nekih trećih strana. U najvećem broju slučajeva. ovaj uređaj može biti topao na dodir. Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word.

U. Radi sopstvene bezbednosti 13 za korišćenje sa napajanjem iz DC-4. ACP-9. Vrsta utikača se prepoznaje po jednoj od sledećih oznaka: E.Baterija namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-6MT. a može biti i opasna. kao i iz AC-1. EB. AR. a ne kabl. Tačan broj modela punjača može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. A. X. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja. C ili UB. ACP-12 ili LCH-12 punjača kada se koristi adapter punjača CA-44. ACP-8. AC-4 ili AC-5 punjača. . uhvatite i vucite utikač. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju. punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upozorenje: Koristite isključivo baterije.

Vidite "Bežična LAN mreža". 81. 52. str. televizora ili kućnih stereo uređaja. Vidite "Režim TV izlaza". 88. 14 Nokia N82 podržava sledeće načine povezivanja: . ● USB kabl za prenos podataka — za povezivanje sa kompatibilnim uređajima. 60. Vidite "USB". str. ● Bežična LAN mreža (WLAN) — za povezivanje na Internet uređaje sa omogićenim WLAN umrežavanjem. kao što su štampači i PC računari. str.Povežite se Povežite se ● 2G i 3G mreže ● Nokia AV konektor (3. ● Bluetooth povezivanje — za prenos datoteka i povezivanje sa kompatibilnim proširenjima. ● GPS — za povezivanje na GPS satelite da biste određivali svoju lokaciju. str. Vidite "Bluetooth povezivanje". Vidite "Pozicioniranje (GPS)". str.5 mm) — za povezivanje kompatibilnih slušalica. 84.

Izaberite željenu aplikaciju da biste prikazali listu tema pomoći. izaberite Opcije > Pomoć.com/ repair. iz pomoći prešli na aplikaciju koja je trenutno otvorena u pozadini. da biste pristupili pomoći za trenutni prikaz. Za usluge održavanja. izaberite Alatke > Alatke > Pomoć. Vaš uređaj ima pomoć koja se odnosi na trenutni kontekst. koje Vam pomažu da sa svojim uređajem postignete više. kako kompanije Nokia tako i raznih drugih proizvođača softvera.nseries.nokia. Da biste otvorili pomoć iz glavnog menija.nokia. dodatne informacije. pritisnite i držite . Dodatne aplikacije Korisne informacije 15 . Prvi koraci Postoje mnoge aplikacije. kao i uputstava o inicijalizaciji uređaja i drugim značajnim informacijama. Te aplikacije su objašnjene u uputstvima koja su na raspolaganju na stranama podrške na www. Pomoć Nokia podrška i kontakt informacije Da biste. pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara za kontakt na lokacijama www.com/support ili vaš lokalni Web sajt firme Nokia kako biste preuzeli najnovije verzije uputstava. softvere i usluge za vaš Nokia proizvod. dok čitate uputstva.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu. pogledajte svoj najbliži Nokia Care servisni centar na lokacijama www.nseries.com/ customerservice. Vidite uputstvo Prvi koraci u vezi sa informacijama o tasterima i delovima.Korisne informacije Broj modela: Nokia N82-1 U daljem tekstu navodi se kao Nokia N82. Kada je neka aplikacija otvorena. Pogledajte lokacije www. Ako imate potrebu da se obratite korisničkom servisu.

posetite www. unesite *#0000# u pasivnom režimu. obratite se svom provajderu servisa. Da biste ažurirali softver uređaja. ● PIN2 kod — Ovaj kod (4 do 8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama Vašeg uređaja.Korisne informacije Nokia pravi ažurne verzije. Podešavanja 16 Vaš uređaj obično ima podešavanja za MMS.nokia. kao i širokopojasni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za povezivanje Vašeg uređaja i PC računara. on se blokira i za deblokadu Vam je potreban PUK kod. 158. Imate mogućnost da odredite i menjate šifru za blokadu i da uređaj podesite tako da zahteva šifru. striming i mobilni Internet koja su automatski konfigurisana u njemu na osnovu informacija Vašeg provajdera telekomunikacione mreže. potrebna Vam je aplikacija Nokia Software Updater i PC računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows 2000. ili ih možete zatražiti ili ● Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. ● UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom. kao što su jezik. Možete promeniti opšta podešavanja u svom uređaju. XP ili Vista. GPRS. ● Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. softvera koje mogu nuditi nove funkcionalne mogućnosti. poboljšanje funkcija ili poboljšano funkcionisanje. Ove ažurne verzije možete zatražiti koristeći aplikaciju Nokia Software Updater za PC računare. pasivni režim. dopune. Podešavanja za Vašeg provajdera servisa mogu biti već instalirana u uređaju. . Vidite "Opšta podešavanja". Ažurne verzije softvera primiti od provajdera telekomunikacione mreže u formi specijalne poruke. Pristupni kodovi Savet: Da biste proverili verziju softvera na svom uređaju. USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni. ekran i podešavanja za zaključavanje tastature. str. Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater.com/softwareupdate ili Vaš lokalni Nokia Web sajt. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda. PIN kod (4 do 8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Novu šifru čuvajte Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova.

i dalje možete ručno da skenirate raspoložive WLAN mreže i da se povezujete na WLAN mreže. Za više informacija obratite se Nokia Care službi ili prodavcu svog uređaja. obratite se operatoru mreže čiju karticu imate u svom uređaju. ● Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj. biće potrebno servisiranje uređaja što može prouzrokovati dodatne troškove. Da biste uštedeli energiju. tako da Čim ima signal u postavkama veze i ako komunikaciona mreža ne pokriva paketni prenos podataka (GPRS). ● Ako ste podesili Veza za paketni pr. Međutim. Ako zaboravite šifru. Da biste smanjili potrošnju baterije. ● PUK i PUK2 kod (lične šifre za deblokadu) — Ovi kodovi (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN. možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da skenira ređe raspoložive mreže. kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. uređaj će s vremena na vreme pokušati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. str. WLAN mreža na vašem Nokia uređaju će se isključiti kada ne pokušavate da se povežete. Možete da sprečite Produžite vek baterije ● Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. 81. odnosno PIN2 koda. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. Isključite Bluetooth tehnologiju kada vam ne treba. dalje od svog uređaja. a uređaj vam je blokiran. imajte na umu sledeće: Korisne informacije 17 . obratite se operatoru mreže čiju USIM karticu imate u svom uređaju. izaberite Veza za paketni pr. Da biste produžili autonomiju svog uređaja. ● Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom. režimu pripravnosti.u tajnosti i na bezbednom mestu. što povećava potrošnju baterije. > Po potrebi. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom. kao i obično. Vidite "Bežična LAN mreža". Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. ● UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda.

prebacite podatke u memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili u kompatibilni PC računar. koristite Menadžer datoteka da biste obrisali datoteke koje Vam više nisu potrebne. uređaj će tražiti UMTS mrežu. Oslobodite memoriju Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. Možete ukloniti sledeće: ● Poruke u folderima Poruka i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu ● Kontakt podatke ● Sačuvane Web strane 18 Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. ● Beleške kalendara ● Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija. Da biste videli vrste podataka koje imate u uređaju. Da biste uklonili podatke i oslobodili memoriju. Da biste koristili samo GSM mrežu. Ovo povećava potrošnju baterije. Da biste zatvorili aplikacije koje ne koristite. pritisnite i držite . ili pređite u odgovarajuću aplikaciju. ● Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije. > Telefon > Mreža > Mrežni režim > GSM. Ako je mrežni režim podešen na dvojni režim u podešavanjima mreže. > Opšte > Personalizacija > Ekran i Trajanje osvetljenja ili Svetlosni senzor. ● Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije.Korisne informacije ● Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti. možete da promenite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje i da podesite svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. pritisnite i izaberite Alatke > Men. 63. Da biste oslobodili memoriju uređaja. str. kao i koliko memorije pojedine vrste podataka zauzimaju. automatsko preuzimanje novih mapa. Vaš uređaj mora da skenira dostupne mreže više puta. Da biste zatvorili Muzički centar. Količina slobodne memorije se prikazuje u "Slobodnoj memoriji". Uređaj će Vas obavestiti kada ponestaje memorijskog prostora u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici (ako je dostupna). U podešavanjima ekrana. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. idite do aplikacije na listi i pritisnite C. a koje Vam nisu potrebne . dat. pritisnite taster i izaberite Alatke > Podešav. > Opcije > Detalji o memoriji. Vidite "Mape".

Obrisati neke podatke. Obrisati neke podatke u memoriji telefona.● Slike i video snimke iz Galerije. ● Memorija skoro puna. Ako brišete više stavki i prikazuje se neka od sledećih napomena. .sis ili . Korisne informacije 19 ● Instalacione datoteke (. Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Nseries PC Suite. obrišite stavke jednu po jednu.sisx) aplikacija koje ste instalirali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupno). počeši od najmanje: ● Nedovoljno memorije.

● Prenos — da prenesete sadržaj. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Dobro došli. Prenesite sadržaj 20 1. Pojedinačnim aplikacijama možete da pristupate i iz lokacija njihovih menija. prikazuje se aplikacija Dobro došli.Vaš uređaj Vaš uređaj Dobro došli Kada uključite svoj uređaj. Vidite "Prenesite sadržaj". kao što su kontakti i stavke kalendara. kao što je e-mail. iz nekog kompatibilnog Nokia uređaja. između dva kompatibilna Nokia uređaja koristeći Bluetooth vezu. automatski se aktivira oflajn profil. Vaš uređaj će Vas obavestiti ukoliko taj drugi uređaj nije kompatibilan. na svom uređaju izaberite Prenos u aplikaciji dobrodošlice ili pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Prenos. Ukoliko se drugi uređaj ne može startovati bez ubačene SIM kartice. Izaberite neku od narednih opcija: Prebacivanje Prenesite sadržaj Pomoću aplikacije Prebacivanje možete prenositi sadržaje. Kada se Vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice. Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. Za dodatne informacije o Čarobnjaku podešavanja vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. 20. Ako taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Da biste kasnije pristupili aplikaciji dobrodošlice. možete takođe i da vršite sinhronizaciju podataka u njemu i u svom uređaju. U aplikaciji Dobro došli može biti dostupna i demonstracija Vašeg uređaja. pod. — da konfigurišete različita podešavanja. str. . kao što su kontakti. Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja. ● Čarob.

stavke se sinhronizuju u odgovarajućem folderu u drugom uređaju i obratno. 86. Ako se neka stavka obriše u jednom uređaju. Ako ste izabrali Bluetooth vezu: Da bi Vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom. Sinhronizacija je dvosmerna. Stavke obrisane u procesu sinhronizacije ne možete vratiti. Nakon prvog prenosa izaberite jednu od sledećih opcija da biste započeli novi prenos. pa izaberite OK. a zatim pratite uputstva na ekranu. preuzmite ili pošaljite sadržaj . pa izaberite OK. ona se briše u oba uređaja. Možda ćete biti upitani da li želite da zadržite ili izbrišete prvobitne podatke u drugom uređaju. Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja. da biste poslali podatke iz svog uređaja u svoj drugi uređaj da biste preuzeli podatke iz drugog uređaja na svoj uređaj. Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. Kad prenos započne. Prilikom preuzimanja podaci se prenose sa drugog uređaja na Vaš uređaj. u zavisnosti od modela drugog uređaja: da biste sinhronizovali sadržaj između svog uređaja i drugog uređaja. Vaš uređaj 21 2. ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Kod nekih modela uređaja aplikacija Prebacivanje se šalje kao poruka u drugi uređaj.3. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose. Kad izaberete folder za prenos. 4. možete da ga otkažete i nastavite kasnije. Sinhronizujte. Uređaji su sada upareni. možete da dodate stavku u Nokia folder u C:\Data\Nokia ili u E:\Data \Nokia i da je prebacite odatle. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju Prebacivanje. U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja. str. Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem uređaju. u zavisnosti od modela tog uređaja. izaberite Nastavi. Na drugom aparatu unesite istu šifru . Vidite "Uparivanje uređaja". Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara). u zavisnosti od vrste drugog uređaja. Ako Prenos ne može da prenese stavku. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru.

Imate propuštene pozive. označava da je veza zadržana. Ukoliko to nije moguće. ili Prioritet drugom tel. Na primer. dolazi do neusaglašenosti prenosa. Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz. označava da je veza . GPRS veza je aktivna (mrežni servis). da biste razrešili neusaglašenost. U svoje udaljeno poštansko sanduče (na serveru) ste primili novu e-mail poruku. Imate jednu ili više nepročitanih poruka u foderu Primljeno u Porukama. Prikaži indikatore 22 Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon. Prioritet ovom tel. Tastatura uređaja je zaključana. Za dalja uputstva izaberite Opcije > Pomoć. Posle svakog prenosa se prikazuje evidencija prenosa. Ako posedujete dve telefonske linije. Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mrežni servis). Rešite neusaglašenosti prenosa Ukoliko je stavka koja treba da bude prenesena izmenjena na oba uređaja. a da je na paspolaganju. Uređaj se koristi u GSM mreži (mrežni servis). Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis). Izaberite Proveri jedno po jedno. Aktivan je alarm sata.Vaš uređaj Upotrebite prečice da biste ponovili prenos Nakon prenosa datoteka možete da sačuvate prečicu sa podešavanjima prenosa u glavnom prikazu da biste kasnije ponovili isti prenos. možete da kreirate ili promenite ime prečice. dođite do prečice u glavnom prikazu i izaberite Opcije > Vidi dnevnik. onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju. Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis). uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Aktivan je data poziv (mrežni servis). Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice. a tonovi za obaveštavanje o poruci ili e-mail poruci su isključeni. Paketni prenos podataka je aktivan u delu mreže koji podržava EGPRS. Tip zvona je podešen na "nečujno". Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu Za slanje. Da biste videli evidenciju prethodnog prenosa. dođite do nje i izaberite Opcije > Podešavanja prečice. Da biste izmenili prečicu.

a uređaj je povezan na neku UMTS mrežu koja podržava HSDPA. 81. a da je na raspolaganju. obratite se svom provajderu servisa. pritisnite levi selekcioni taster. 22. zatim *.. str. e-mail i strane pretraživača preko celularne mreže mogu biti brži. 84. poznat i pod imenom 3. Možete da aktivirate ili deaktivirate podršku za HSDPA u podešavanjima uređaja. str.UMTS veza je aktivna (mrežni servis).5G. Brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) podržana je i aktivna (mrežni servis). Kada ovaj indikator trepće. Vidite "Prikaži indikatore". U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze. str. Vidite "Bluetooth povezivanje". Paketni pristup preko veze velike brzine (HSDPA. Kada je podrška za HSDPA aktivirana u uređaju. Vidite "Podešavanja paketnog prenosa podataka". str. a da je na raspolaganju. 169. 23. ali da Vaš uređaj možda ne koristi EGPRS za prenos podataka. Aktivna HSDPA veza je označena sa . Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja ne koristi kripto zaštitu. Vidite "Osnovne informacije o WLAN vezi". Zaključajte tastaturu Da biste zaključali tastere. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja koristi kripto zaštitu. Aktivna je neka USB veza. Bluetooth veza je uključena. Ova ikonica označava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mreži. ova tehnologija ne utiče na slanje podataka kao što su poruke ili e-mail poruke. Vidite "Brzo preuzimanje". a označen sa ) predstavlja mrežni servis u UMTS mrežama i obezbeđuje preuzimanje podataka velikom brzinom. označava da je veza zadržana. a da je na paspolaganju. HSDPA utiče samo na brzinu preuzimanja podataka. Vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem. str. Uređaj ste podesili da skenira bežične LAN mreže. Vaš uređaj 23 zadržana. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. preuzimanje podataka kao što su poruke. i neka bežična LAN mreža je na raspolaganju (mrežni servis). Brzo preuzimanje . označava da je veza zadržana.

pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite profil. Multimedija meni Da biste započeli vezu sa Web-om (mrežnim servisom). ova radnja vas prebacuje između dve linije. Kada ste u menijima umesto navigatora možete da koristite tastere za brojeve. Da biste otvorili Galeriju. u pasivnom režimu pritisnite i držite 1. Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija. pritisnite i držite #. pritisnite i držite desni selekcioni taster. Da biste izvršili pretraživanje podloga. 160. pritisnite i držite 0. skrolujte levo ili desno. pritisnite multimedijski taster. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje. Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva. Prečice Da biste se prebacivali između profila Opšti i Bez zvona. 2. Da biste otvorili multimedija meni. 24 U mnogim aplikacijama. 1. Da biste promenili profil. pritisnite levi selekcioni taster. Da biste otključali tastere. pritisnite jednom. treba da pritisnete navigator. zatim *. Izabrani sadržaj se prikazuje u odgovarajućoj aplikaciji. u glavnom meniju pritisnite 2 da biste otvorili Poruke ili # da biste otvorili folder na odgovarajućoj lokaciji u meniju. Na primer. Ako imate dve telefonske linije (mrežni servis). . Vidite "Podešavanja bezbednosti". Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis). str. u pasivnom režimu. Pomoću multimedija menija možete da vidite svoj najčešće korišćeni multimedijski sadržaj. Da biste koristili funkciju glasovnih komandi. u pasivnom režimu. Da biste otvorili ili zatvorili multimedija meni. taster # i taster * da biste brzo pristupili aplikacijama. da biste videli najviše korišćene stavke opcija. u pasivnom režimu pritisnite taster za poziv. kako biste videli multimedija sadržaj na vašem uređaju koji najčešće koristite. pritisnite i držite . pritisnite multimedijski taster. u pasivnom režimu.Vaš uređaj Možete izabrati da se tasteri automatski zaključavaju posle navedenog vremena.

. pritisnite navigator. U glavnom prikazu izaberite Pretraga Interneta. slikama i sadržajem za mobilne uređaje. pritisnite navigator i izaberite kontakt. ili preuzmite podkaste i upravljajte njima. Pretraga Web-a (mrežni servis) 2. sajtovima. Mobile Search Pritisnite Koristite aplikaciju Nokia Mobile Search da biste pristupili pretraživačima i pronašli i povezali se sa lokalnim servisima. i izaberite Pretraga. kao što su stavke kalendara. u multimedija meniju izaberite kontakt i Pošalji tek. Da biste skrolovali naviše ili naniže u podlozi. pokrenite projekciju slajdova svojih slika ili pregledajte medijske datoteke u albumima. Rezultati pretrage se prikazuju na ekranu kako vi kucate. ● Kontakti — Dodajte svoje kontakte. ● Galerija — Pogledajte fotografiju koju ste poslednju snimili. Unesite tekst za pretragu. ● Web — Pregledajte svoje omiljene Web linkove u pretraživaču.. Da biste poslali poruku. izaberite Opcije > Rasporedi pločice. Izaberite pretraživač. u glavnom prikazu unesite tekst u polje za pretragu.Podloge na raspolaganju su sledeće: ● Muzika — Uđite u prikaz „Muzički centar“ i „Sada slušate“. pritisnite navigator gore ili dole. Takođe možete da pretražujete sadržaj u vašem uređaju. poruku ili Pošalji multimedija por. pretražujte svoje pesme i liste numera za reprodukciju. 1. e-mail i ostale poruke. Da biste promenili redosled podloga. Da biste dodali novi kontakt na prazan položaj na listi. Vaš uređaj 25 3. pošaljite poruke ili uputite glasovne pozive. Da biste izabrali stavke. ● Mape — Vidite svoje omiljene lokacije u okviru aplikacije Mape. Pretraga mog sadržaja Da biste pretražili sadržaj u vašem uređaju. 3. Za povratak u multimedija meni iz otvorene aplikacije pritisnite multimedijski taster.

N-Gage je mobilna platforma za igre dostupna za spektar Nokia mobilnih uređaja. igara sa više igrača ili ćaskanje. N-Gage vam omogućava da budete u vezi sa drugim igračima. Takođe se . pročitati poruke ili se povezati sa N-Gage prijateljem koji je dostupan za igru. Igre takođe možete da preuzimate i pristupate nekim funkcijama na svom računaru na lokaciji www. takođe vam je potrebna veza. Pomoću aplikacije N-Gage možete da preuzimate i kupujete igre i igrate ih. Za korišćenje platforme N-Gage potrebna vam je GPRS ili 3G veza. potrebna vam je veza da biste pristupili onlajn funkcijama kao što su preuzimanje igara. Aplikacija N-Gage se sastoji od pet različitih modula. igre sa više igrača. ukoliko je dostupna. Možete da instalirate ili brišete igre. Možete početi da igrate ili nastaviti igru koju ste prethodno igrali. ćaskanje i slanje U „Moji prijatelji“ možete da pozovete druge NGage igrače u svoju listu prijatelja i da vidite da li su onlajn i da li su raspoloživi za igru. N-Gage igrama. pogledati trenutne N-Gage rezultate. onlajn igre. U meniju „Moje igre“ možete da igrate i upravljate igrama koje ste preuzeli na svoj uređaj. kod kojih je potrebna veza sa NGage serverom. Kartice u menijima predstavljaju module. kupovina igre. 26 Sve N-Gage usluge. Za učestvovanje u onlajn igrama ili igrama sa više igrača.Vaš uređaj N-Gage Osnovni podaci o N-Gage poruka. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa.com. podrazumevaju prenos velike količine podataka. sami ili sa prijateljima. pronaći još igara. igračima i sadržaju možete pristupiti preko N-Gage aplikacije na svom uređaju.n-gage. Možete da preuzimate probne verzije igara kako biste isprobali nove igre i kupili one koje vam se sviđaju. Možete koristiti i WLAN mrežu. N-Gage prikazi Glavni prikaz je podrazumevani kada pokrenete N-Gage aplikaciju. ocenjujete ili pišete kritike za igre koje ste igrali i preporučujete igre svojim N-Gage prijateljima. kao i da pratite i delite svoje rezultate i druge igračke uspehe. kao i da vodite evidenciju o svojoj N-Gage istoriji igranja. U „Moj profil“ možete da upravljate informacijama u svom profilu i detaljima. kao i za slanje poruka drugim igračima. Vaš provajder servisa će vam naplatiti za prenos podataka. licence igara. Pored toga. definisanje igračkog imena. kao što su preuzimanje datoteke igre.

na adresi www. pročitajte i prihvatite uslove i izaberite Register. 2. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. Kada definišete igračko ime. Vaš uređaj 27 možete povezati sa svojim N-Gage prijateljima korišćenjem privatne razmene poruka. možete se povezati na mrežu tako što ćete podesiti svoju raspoloživost izabravši Opcije > Set Availability > Available to Play. Kada pokrenete aplikaciju N-Gage i prvi put se povežete sa N-Gage uslugom. unesite podatke. preporuke i kritike.U sobi za izlaganje možete pronaći informacije o N-Gage igrama. u vašem glavnom modulu pojaviće se opcija „Početak igre“. Da biste definisali novo igračko ime: . Na ekranu za registraciju unesite datum rođenja. Igračko ime vam je potrebno i da biste detalje svog profila i N-Gage poene preneli na drugi uređaj. Možete da isprobate nove igre preuzimanjem probnih verzija ili da popravite doživljaj pri igranju pomoću Game Extras za igre koje su već na vašem uređaju. možete da izmenite podešavanja i lične informacije tako što ćete otići na karticu „Privatno“ modula „Moj profil“. od vas će biti traženo da definišete igračko ime za N-Gage. kupujete i igrate igre. N-Gage će vam predložiti listu raspoloživih sličnih imena. 1. Početak igre Ako je na vašem uređaju instalirana jedna ili više igara.com. Na primer. Ako je igračko ime već zauzeto. ali se preporučuje da ga definišete kako biste imali potpun N-Gage doživljaj. Igračko ime vam omogućava da budete učesnik NGage zajednice. Da biste počeli da igrate igru koju ste prethodno igrali. izaberite „Imam nalog“ i unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste se prijavili. Da biste registrovali svoje igračko ime. Definisanje igračkog imena Bez igračkog imena možete da preuzimate. Ako već imate N-Gage igračko ime. izaberite Options > Resume Game. povezujete se sa drugim igračima i delite svoje igračke uspehe. Izaberite „Registrovanje novog korisnika“. željeno igračko ime i lozinku. Svoje igračko ime možete da definišete i na N-Gage web lokaciji. Početak rada 3. Definisanje igračkog imena u uređaju može se odraziti na vaš telefonski račun. idite u glavni modul i izaberite Start Game ili Options > Start Game. uključujući i snimke ekrana i kritike igrača.n-gage. Da biste nastavili igranje zaustavljene igre.

idite u My Games gde možete prikazati listu igara preuzetih i instaliranih na vaš uređaj. Na listi igara ove igre su označene ružičastim banerom sa natpisom "PROBA“. U „Moje igre“ ima pet tipova igara: . morate da kupite licencu da biste deblokirali igru i nastavili da igrate. N-Gage će vam predložiti prijatelja za igru na osnovu vaše istorije igranja i dostupnosti N-Gage prijatelja. ali instaliranje nije dovršeno. ● Igre sa punom licencom — To su igre koje ste kupili sa punom licencom. 29. igre instalirane na memorijskoj kartici prikazane su kao nedostupne kada je kartica izvađena. Kada prođe probni period. izaberite Play With Friends. Igranje s prijateljima Da biste pronašli prijatelje za igru. str. ● Licenca istekla — To su igre koje ste kupili sa ograničenom licencom koja je istekla. Osim toga. Ako je preuzeto Game Extra. Ova stavka se ne prikazuje ako u vašoj listi nema prijatelja. Da biste se povezali sa N-Gage igračima i pozvali ih u igru. što zavisi od igre i regiona u kome se nalazite. Ako imate jednog ili više N-Gage prijatelja na svojoj listi prijatelja. idite u glavni modul i izaberite Track My Progress ili Options > View My Points. Te igre su na listi prikazane kao nedostupne. u glavnom modulu pojavljuje se opcija „Igranje s prijateljima“.Vaš uređaj Pratite svoj napredak Da biste videli trenutni N-Gage rezultat. ● Demo igre — Ovo su manji delovi igre sa veoma ograničenim skupom funkcija i nivoa. ali nije do kraja instalirano. onda će i odgovarajuća grafika za igre biti nedostupna i igra se ne može koristiti dok se Game Extra ne instalira. Na listi igara ove igre su označene purpurnim banerom sa natpisom "DEMO“. Igranje i upravljanje igrama 28 Da biste igrali igre i upravljali njima. ● Nedostupno — Ovo su igre sa punom licencom koje ste uklonili ili koje ste preuzeli. Igre su sortirane po datumu poslednjeg igranja tako da su najskorije igrane igre na vrhu. Postoji nekoliko različitih tipova licenci. Takođe možete videti i svoj profil tako što ćete izabrati Options > View My Profile. izaberite Options > View My Friends da biste otišli u modul „Moji prijatelji“. Te igre su na listi označene sličicom sata i strelicom. Vidite "Povezivanje sa drugim igračima". ● Probne igre — To su datoteke kompletnih igara kojima možete pristupati u ograničenom vremenskom periodu ili koje imaju ograničen sadržaj.

n-gage. dođite do tog igrača na listi prijatelja. ● Ikona korisnika — Dodajte sliku koja će vas predstavljati.Kada ažurirate svoj profil. Možete da tražite određenog N-Gage igrača. dođite do kartice „Javno“ i izaberite jednu od sledećih opcija: Da biste se povezali sa drugim N-Gage igračima i upravljali listom prijatelja. ● Omiljena igra (igre) — Nazivi vaših omiljenih igara. Takođe možete da šaljete i primate privatne poruke i preporuke za igranje. Da biste izmenili tekst. ● Model uređaja — Broj modela vašeg uređaja. izaberite Change. Pozivu možete dodati personalizovanu poruku. prijavite se na uslugu koristeći svoje igračko ime da biste se uverili da su promene koje ste načinili u svom profilu usklađene sa N-Gage serverom. Da biste izmenili javne detalje profila. izaberite Change. Podrazumevano. izaberite Send.com da biste posetili sobe za ćaskanje i forume. Izaberite sa liste sliku koju želite ili je pronađite putem pretraživanja. Prikaz informacija o prijatelju Da biste prikazali informacije o svom prijatelju. lokacija se ne prikazuje. Ovo se automatski postavlja i ne može se menjati. Igrač koji prihvati poziv pojaviće se na vašoj listi prijatelja. Da biste videli trenutni onlajn status Vaš uređaj 29 Izmena detalja profila Povezivanje sa drugim igračima . Kada promenite ikonu. ● Prikaz lokacije — Potvrdite polje da bi se u vašem javnom profilu prikazao vaš grad i vaša zemlja. unesite njegovo igračko ime u polje „Dodavanje prijatelja“ prilikom pregledanja svoje liste prijatelja. Da biste dodali N-Gage igrača na listu svojih prijatelja. N-Gage prikazuje listu svih slika u galeriji vašeg uređaja koje se mogu koristiti kao ikona. Da biste poslali poziv. Ako nemate nijednog N-Gage prijatelja i želite da upoznate druge igrače. Da biste izmenili tekst. idite na „N-Gage Arena“ na lokaciji www. kao što su ukupan broj N-Gage poena ili igre koje je nedavno igrao. ● Moto — Dodajte kratku ličnu poruku. idite u „Moji prijatelji“. Svoju lokaciju možete da promenite pomoću kartice „Privatno“. pozovete prijatelje u svoju listu prijatelja i zatim vidite ko je od njih onlajn i dostupan za igru. Pronalaženje i dodavanje prijatelja Primalac može vaš poziv da prihvati ili odbije. izaberite Opcije > Edit Profile.

slično kao kod trenutne razmene poruka. Posle toga ga ne možete menjati. izaberite Options > View Recommendation. izaberite Options > Edit Profile i dođite do kartice Privatno. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. dođite do liste prijatelja i izaberite . Izaberite neku od narednih opcija: ● Player Name — Igračko ime možete da izmenite samo dok se prvi put ne prijavite na mrežu. morate biti onlajn i povezani na NGage uslugu. izaberite Submit. Sortiranje liste prijatelja Da biste sortirali listu prijatelja po raspoloživosti. Da biste videli preporuke u vezi sa igrama. možete slati privatne poruke svojim N-Gage prijateljima. izaberite Options > N-Gage Settings. Da biste brzo promenili podešavanja kroz aplikaciju N-Gage. Da biste poslali poruku N-Gage prijatelju. Indikator pored igračkog imena igrača pokazuje njegovu dostupnost. Options > View Message. Tom prilikom vam može biti naplaćen prenos podataka. Maksimalna veličina privatne poruke je 115 znakova. igračkom imenu ili ukupnom N-Gage rezultatu. može da odgovori na vašu poruku i tako možete razmenjivati poruke jedan s drugim. Ocena koju mu date utiče na reputaciju igrača u zajednici ili na reputaciji prikazanu u njegovom profilu. Ocenjivanje igrača Da biste ocenili igrača. Pročitane poruke se automatski brišu kada napustite N-Gage. U „Moji prijatelji“ možete da razmenjujete privatne poruke sa igračima sa vaše liste prijatelja. izaberite Options > Sort Friends By. dođite do prijatelja na listi i izaberite Options > Pošalji poruku.Vaš uređaj svojih prijatelja. N-Gage podešavanja Slanje poruke Da biste promenili podešavanja za N-Gage. Ako je vaš prijatelj trenutno prijavljen na uslugu N-Gage. 3G ili bežična LAN veza da biste mogli da koristite funkciju za razmenu poruka. Igraču možete dati ocenu od jedan do pet što se prikazuje zvezdicama. Da biste poslali poruku. 30 Da biste videli nove poruke primljene od N-Gage prijatelja. Čak i ako ste nedostupni ili oflajn. Preporuke u vezi sa igrama se automatski brišu nedelju dana po prijemu. dođite do njega na listi prijatelja i izaberite Options > Rate Player. Potrebna vam je GPRS.

Ako slušalice nemaju mikrofon. zatim povežite slušalice sa jedinicom. bićete upitani da li želite da sačuvate detalje svog računa. Upozorenje: Kada koristite slušalice. ● Connection Settings — Možete dozvoliti aplikaciji N-Gage da se automatski poveže na mrežu kada je potrebno i definisati prioritetnu tačku pristupa i granicu prenosa podataka koja proizvodi upozorenje. koristite taster za jačinu zvuka na uređaju.5 mm) na uređaj. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost. Kada kupujete igru. Vaš uređaj 31 . za podešavanje jačine zvuka i puštanje muzike ili video datoteka. Možete da definišete i da li želite da primate obaveštenja od svojih N-Gage prijatelja kada igrate igre. za hendsfri telefonske pozive koristite slušalice koje imaju kompatibilnu jedinicu za daljinsku kontrolu ili mikrofon uređaja. Kada koristite pojedine dodatke za slušalice. uključujući i broj kreditne kartice. Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice. da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. kako biste kupovinu ubuduće obavljali brže. Jedinica za daljinsko upravljanje ima mikrofon i tastere za prijem ili prekid telefonskog razgovora.● Personal Settings — Možete da definišete lične podatke koji se ne prikazuju u javnom profilu i da se prijavite na N-Gage novosti. Pojedini dodaci za slušalice imaju multimedijalnu kontrolu jačine zvuka koje se koriste da bi se podesila jačina zvuka samo za muziku ili video reprodukciju. jedinicu za daljinsko upravljanje i slušalice. povežite jedinicu Nokia AV kontektorom (3. Da biste koristili slušalice sa jedinicom za daljinsko upravljanje. Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Slušalice Neke slušalice imaju dva dela. ● Account Details — Vaši prioriteti za kupovinu.

Kontrola jačine zvuka i zvučnika Profil "oflajn" omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na telekomunikacionu mrežu. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka. Kada aktivirate oflajn profil. svoj uređaj možete da koristite bez SIM kartice. kratko pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite Oflajn. Da biste isključili zvučnik. jer to može izazvati oštećenje uređaja. Ako pokušate da pošaljete poruke. unesite šifru blokade. Da biste u toku aktivnog poziva ili slušanja audio zapisa povećali ili smanjili jačinu zvuka. ne možete da upućujete niti da primate pozive. Prijem i predaja RF signala su prekinuti. veza sa bežičnom komunikacionom mrežom se prekida. Oflajn profil Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da slušate i govorite u uređaj na kraćem rastojanju a da ne morate da ga držite uz uho. Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. 32 Da biste u toku razgovora koristili zvučnik.Vaš uređaj Nemojte povezivati proizvode koji kreiraju izlazni signal. Takođe. Nemojet povezivati bilo koji izvor napona na Nokia AV konektor.5 mm) na vašem uređaju. neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. one se smeštaju u folder „Za slanje“ za naknadno slanje. možete povezati kompatibilni TV kabl na Nokia AV konektor (3. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. pošto zvuk može biti preglasan. Kada je aktiviran profil oflajn. Važno: Kada je postavljen profil (način rada) "oflajn". izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. . Da biste obavili bilo kakav poziv. koristite taster za podešavanje jačine zvuka. Ili pritisnite i izaberite Alatke > Profili > Oflajn. što je označeno sa u delu gde se prikazuje indikator jačine signala. Kada spajate spoljne uređaje ili slušalice koje nije odobrila firma Nokia za korišćenje sa ovim uređajem na konektor Nokia AV. Ako je uređaj zaključan. Da biste aktivirali oflajn profil.

Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na bežičnu LAN mrežu i kada je koristite. čitate svoje e-mail poruke ili koristite Internet. Kada je aktiviran oflajn profil. recimo. još uvek možete da koristite bežičnu LAN mrežu da. Uređaj ponovo uspostavlja bežične komunikacije (pod uslovom da je signal dovoljne jačine). Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. Vaš uređaj 33 . kratko pritisnite taster "napajanje". pa izaberite neki drugi profil.Da izađete iz oflajn profila.

Video snimci se beleže u MPEG-4 formatu sa oznakom tipa datoteka . album na mreži. u pejzažnom režimu) i kameru niže rezolucije s prednje strane (sekundarna kamera u portretnom režimu). kameru visoke rezolucije na zadnjoj strani uređaja (glavnu kameru. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem drugih metoda povezivanja.mp4. Indikatori fotoaparata Na tražilu fotoaparata (kamera u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka) se prikazuje sledeće: 34 Možete da šaljete slike i video snimke u multimedijalnoj poruci. zatvorite preklopnik objektiva. Snimanje fotografija Da biste aktivirali glavnu kameru. Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". Za snimanje fotografija i video zapisa možete da koristite obe kamere. 55. str. Vidite "Podešavanja videa". Takođe ih možete i postavljati. str. Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji od 2592x1944 piksela. 45.jpeg formatu zapisa.3gp (kvalitet za deljenje). Da biste isključili glavnu kameru. ili u 3GPP formatu kada je oznaka tipa datoteke . . Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije. do 5 megapiksela. Slike i video snimci se automatski memorišu u folderu Slike i video u Galeriji. Kamere daju fotografije u . otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere. kao što su Bluetooth ili bežične LAN veze.Kamera Kamera O kameri Vaša Nokia N82 ima dve kamere. Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren. pritisnite i držite taster „Slikaj“. slati u neki kompatibilni onlajn album.

koji prikazuje procenjeni broj slika koje možete da snimite koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i aktivnu memoriju.Aktivna traka sa alatkama Vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja. Brojač se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. Vidite "I Vi na slici – samookidač". pre i nakon pravljenja fotografskog snimka ili snimanja video zapisa. Možete da definišete da li se aktivna traka sa alatkama prikazuje ili ne na ekranu. izaberite Opcije > Sakrij ikone. 5 — Brojač slika. Pre pravljenja fotografskog ili video snimka. str. da biste se prebacivali iz režima video u režim fotografisanje i obratno. 40. Traka sa alatkama se prikazuje 5 sekundi. 6 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ). izaberite Opcije > Prikaži ikone. 8 — GPS indikator. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama. Da biste pregledali aktivnu traku sa alatkama pre i posle snimanja slike ili snimanja video zapisa. pritisnite navigator. Na ekranu se prikazuju samo indikatori režima snimanja i napunjenosti baterije. da biste izabrali scenu da biste aktivirali samookidač (samo za slike). da biste izabrali režim rada blica (samo za slike). Vidite "Informacije o lokaciji". 35. koji treperi samo onda kad se puni Xenon blic. koji pokazuju gde se čuvaju slike. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. 38. str. Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana. 7 — Indikator Xenon blica. 1 — Indikator režima snimanja 3 — Indikator napunjenosti baterije 2 — Aktivna traka sa alatkama. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". Dođite do neke stavke. pa je izaberite pritiskom na navigator. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite: 4 — Indikator rezolucije slike. Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba. str. koji se prikazuje samo kad je Snimi lokaciju aktivirano u postavkama kamere. Kamera 35 Aktivna traka sa alatkama . koji označava kvalitet slike.

da biste prikazali ili sakrili matricu tražila (samo za slike) da biste podesili kompenzaciju ekspozicije (samo za slike) da biste podesili kontrast (samo za slike) da biste podesili oštrinu (samo za slike) da biste podesili balans bele boje da biste izabrali neki efekat boje ● Da biste podesili osvetljenje i boje. ● Da biste oslobodili memoriju za nove slike. 49. ● Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta nezumirane slike. na primer i izbrišite datoteke sa svog uređaja. 37. str. Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se trenutno nalazite. pritisnite taster "slikaj". 45. Snimanje fotografija 36 Pre nego što počnete da snimate fotografije. držite ga obema rukama. Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja. str. 39. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. treperi na ekranu. Kad se blic puni. Da biste nastavili sa fotografisanjem. str. Vidite "Pravljenje više uzastopnih slika". Vidite "Aktivna traka sa alatkama". 43.Kamera da biste aktivirali režim pravljenja više uzastopnih snimaka (samo za slike). str. imajte na umu sledeće: ● Kamera prelazi u režim štednje baterije ako u određenom vremenu ne pritisnete nijedan taster. Kada snimate fotografije. prenesite datoteku na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka. ● Da se aparat ne bi pomerao. . str. Vidite "Nakon snimanja videa". osim ukoliko niste postavili blic na Isključen. da biste podesili svetlosnu osetljivost (samo za slike) Ikonice se menjaju i označavaju trenutni status podešavanja ili parametra. Aktivna traka sa alatkama u Galeriji ima različite opcije. krećite se navigatorom po aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje". imajte na umu sledeće: ● Ne možete da snimate fotografije dok se xenon blic potpuno ne napuni. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Vidite "Nakon pravljenja fotografskog snimka".

upotrebite taster za zumiranje na uređaju. Sliku možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. Ukoliko je kamera u video režimu. 2. izaberite (dostupno samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album. uradite sledeće: Da biste kameru ostavili otvorenu u pozadini i koristili druge aplikacije. nije na raspolaganju za pejzažne i sportske scene). Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. možete slikati i bez fiksiranja fokusa. Izaberite Pošalji pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva). Da biste fiksirali fokus na neki objekat. pomerite se gore ili dole. pojavljuje se crveni indikator. ● Da biste slike označili za korpu za štampu radi naknadnog štampanja. Da biste napravili snimak. Kamera 37 Da biste snimili fotografiju. e-mail poruku ili druge metode povezivanja. Na ekranu se pojavljuje zeleni indikator fiksiranog fokusa. izaberite Opcije > Koristi sek. pritisnite .1. Nakon pravljenja fotografskog snimka Izaberite sledeće iz aktivne trake sa alatkama (dostupno je samo ako izaberete Prikaži snimljenu sliku > Forsiran u podešavanjima kamere za statičnu sliku): ● Ako ne želite da sačuvate sliku. izaberite Dodaj u korpu za štampu ( ). Da biste napravili snimak. ● Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. . Da biste uvećali ili umanjili prikaz prilikom slikanja. 3. str. Ako fokus nije fiksiran. ● Da biste poslali sliku u kompatibilni onlajn album. Da biste aktivirali prednju kameru. Vidite "Pišite i šaljite poruke". Savet: Da biste otvorili Galeriju i videli slike koje ste snimili. pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Da biste se ponovo vratili u kameru. pritisnite taster „slikaj“. pritisnite taster "Slikaj". izaberite Obriši ( ). pritisnite navigator. Ne pomerajte aparat dok se snimak ne sačuva. Međutim. 119. fotoaparat. pritisnite do pola taster "slikaj" (samo glavna kamera. izaberite režim slikanja u aktivnoj traci sa alatkama. Da biste uvećali ili umanjili prikaz. kao što je Bluetooth veza. dvaput pritisnite na bočnoj strani uređaja.

Forsiran ( ) i Isključen ( ). Kamera na vašem uređaju ima ksenon blic za uslove lošeg osvetljenja. 55. Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". Kad se blic puni. Ako GPS pronađe satelitsku vezu u roku od nekoliko minuta. trenutnu informaciju o poziciji svim slikama koje ste snimili u to vreme. Informacije o lokaciji Blic koristite na bezbednom rastojanju. Da biste povratili tražilo i napravili novi snimak. osim ukoliko niste postavili blic naIsključen. Da biste sliku postavili kao sliku za identifikaciju poziva nekog kontakta. str. pritisnite taster "slikaj". indikator prelazi u . Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Prilikom snimanja automatski dodajte slikama informaciju o lokaciji. izaberite Opcije > Postavi za sl. Ksenonski blic nije raspoloživ za režim za sportske scene ili kad se izabere Odjed. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja. slike koje imaju informaciju o lokaciji označene su sa . izaberite Opcije > Postavi za tapet. Na dnu ekrana su prikazani sledeći indikatori za informaciju o lokaciji: Da biste podesili da kamera slikama dodaje informaciju o lokaciji izaberite Opcije > Podešavanja > Snimi lokaciju > Da. Da biste sliku koristili kao tapet u dopunjenom pasivnom režimu. 44. na primer. Ovu informaciju možete da koristite. na raspolaganju su sledeći režimi blica: Automatski ( ).Kamera Da biste zumirali sliku posle slikanja. ● — Informacija o lokaciji je dostupna i dodata je svim slikama koje ste snimili. 38 ● — Informacija o lokaciji je nedostupna. Uređaj dodaje Za fotoaparat. treperi na ekranu. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Red.očiju ( ). Blic Blic je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. kontakta > Dodeli kontaktu. pritisnite da biste otvorili sliku u Galeriji i izaberite opciju zumiranja sa liste opcija. . u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka. Ne možete snimati forografije dok se ksenon blic u potpunosti ne napuni. kameru u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka. u folderu „Galerija“ da biste pogledali lokaciju na kojoj je slika snimljena.crv. U folderu „Galerija“. str.

izaberite željeni vremenski interval. dođite do Defin. Kamera 39 Da biste promenili režim blica. a zatim izaberite scenu. izaberite Obustavi. Da biste snimili slike. pritisnite navigator i izaberite Izaberi. Ostale slike možete da vidite u Slike i video u Galeriji. Da biste promenili scenu. Da biste aktivirali sopstvenu scenu. pritisnite taster „slikaj“. na ekranu se prikazuje samo poslednja snimljena slika. je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Režim više uzastopnih snimaka možete da koristite i sa samookidačem. Scena Vam pomaže da pronađete prava podešavanja boje i osvetljenja za trenutni ambijent. Da biste sopstvenu scenu podesili prema određenom ambijentu. Da biste kopirali parametre neke druge scene. U sceni koju definiše korisnik možete da podesite različite parametre osvetljenja i boje. Ukoliko ste koristili vremenski interval. pritisnite Nazad. Nakon što snimite slike u režimu niza uzastopnih snimaka. a u video režimu Automatski (obe su označene sa ). u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka. Da biste podesili kameru da snimi šest slika ili željeni broj slika u nizu (ako je raspoloživo dovoljno memorije).Scene Režim više snimaka.. izaberite Na osnovu režima scena. Scene su na raspolaganju samo za glavnu kameru. Da biste snimili šest slika. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite željeni režim blica. sekvenca. pritisnite navigator da biste je otvorili. na aktivnoj traci sa alatkama izaberite Režimi scena. dođite do Defin. Da biste videli neku sliku. Parametri svake scene su postavljeni za određeni stil i ambijent. Ksenonski blic je dostupan samo u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka ako definišete vremenski interval za snimanje slika. Pravljenje više uzastopnih slika . korisnik. pritisnite taster „slikaj“. Da biste sačuvali promene i vratili se u listu scena. a zatim izaberite Opcije > Promeni. one se prikazuju u mreži na ekranu. Da biste snimili dve ili više slika u nizu. Broj snimaka koji će se napraviti zavisi od raspoložive memorije. a zatim izaberite i željenu scenu. Podrazumevana scena u režimu slike je Automatski. izaberite Odjed. Da biste prekinuli snimanje slika. Da biste snimili slike koristeći izabrani vremenski interval. korisnik.

Približite kameru osobi koju slikate da bi portreti bili jasniji. a četvorougao treperi neposredno pre pravljenja slike. dodajte dubinu svojim fotografijama tako što ćete postaviti objekte . izaberite Aktiviraj. 10 sekundi ili 20 sekundi. Da biste aktivirali samookidač. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde. Dubina 40 Kad snimate pejzaže i ambijente. Uređaj se oglašava zvučnim signalom kad je tajmer pokrenut. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka > Jedan snimak. složene pozadine koja može da odvrati pažnju. Pozadina Savet: U aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde da bi Vam ruka bila mirna prilikom pravljenja snimka. Možete da definišete kvalitet u podešavanjima kamere. koji je optimizovan za slanje u obliku MMS poruka. Kamera ima nekoliko režima kvaliteta slika. imajte na umu da bolji kvalitet slike zahteva više prostora za skladištenje. Samookidač je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Da biste isključili samookidač. Upotrebite najveću vrednost da biste bili sigurni da će kamera proizvesti najbolji mogući kvalitet slike.Kamera Da biste isključili režim pravljenja uzastopnih snimaka. Koristite samookidač da biste odložili pravljenje snimka. Upotrebite jednostavnu pozadinu. Pomerite kameru ili osobe koje slikate kad nije moguće ispuniti ove uslove. Za multimedijalne poruke (MMS) i priloge e-mail poruka će možda biti neophodno da se koristi režim najmanjeg kvaliteta slike. Kvalitet slike I Vi na slici – samookidač Da biste postavili kašnjenje samookidača. pritisnite taster "slikaj". kako biste i Vi sami mogli da uđete u kadar. izbegavajte da osobe koje slikate budu ispred pretrpane. Za portrete i druge fotografije na kojima su ljudi. Da povratite tražilo za ponovno pravljenje više uzastopnih snimaka. Međutim. Kamera pravi snimak po isteku podešenog vremena kašnjenja. Saveti za snimanje dobrih fotografija Koristite odgovarajući kvalitet slike. str. 44. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > Isključen.

Uslovi osvetljenja

Menjanje izvora, količine i smera svetlosti može dramatično da promeni fotografije. Evo nekih tipičnih uslova osvetljenja:

Da biste aktivirali glavnu kameru, otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere.

● Objekat osvetljen sa strane. Jaka svetlost sa strane daje dramatičan efekat, ali može da bude suviše izražena, što rezultuje prevelikim kontrastom. ● Izvor svetlosti ispred objekta. Jaka sunčeva svetlost će možda naterati osobe koje slikate da žmirkaju. Takođe, kontrast može da bude preveliki.

● Izvor svetlosti iza objekta. Izbegavajte postavljanje objekta ispred jakog izvora svetlosti. Ukoliko je izvor svetlosti iza objekta ili je vidljiv na ekranu, fotografija će možda imati slab kontrast, biće suviše tamna ili će sadržati neželjene svetlosne efekte.

Da biste isključili glavnu kameru, zatvorite preklopnik objektiva.

Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren, pritisnite i držite taster „Slikaj“.

Indikatori snimanja videa
Na tražilu se prikazuje sledeće:

● Optimalno osvetljenje se javlja u situacijama kad ima puno difuzne, meke svetlosti, na primer, kad je svetao, delimično oblačan dan ili kad je sunčan dan u senci drveća.

1 — Indikator režima snimanja

3 — Aktivna traka sa alatkama. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja. Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 35. 4 — Indikator napunjenosti baterije

2 — Isključenje tona indikatora

Kamera
41

u prvi plan. Ukoliko je objekat u prvom planu previše blizu kamere, možda će biti mutan.

Snimanje video zapisa

Kamera

5 — Indikator video kvaliteta označava da li je kvalitet video zapisa TV visokog kvaliteta, TV normalnog kvalit., E-mail – visok kvalit., E-mail – norm. kvalit. ili Kvalitet za deljenje 6 — Tip datoteke video snimka 7 — Ukupno raspoloživo vreme snimanja videa. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.

● Da biste oslobodili memoriju za nove video snimke, prenesite datoteke na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka, na primer i uklonite datoteke sa svog uređaja. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Da biste snimili video zapis, uradite sledeće: 1. Ukoliko je kamera u režimu slikanja, izaberite video režim u aktivnoj traci sa alatkama. 2. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster "slikaj". Prikazuje se crvena ikonica snimanja ( ) i čuje se zvučni signal, što označava da je snimanje započelo.

Da bi se prikazivali svi indikatori na tražilu, izaberite Opcije > Prikaži ikone. Izaberite Sakrij ikone da se prikazuju samo indikatori video statusa, a u toku snimanja, raspoloživo vreme snimanja, zum traka za vreme zumiranja i selekcioni tasteri.

9 — Stabilizacija videa je uključena ( "Podešavanja videa", str. 45.

8 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ) koji pokazuju gde se čuvaju video snimci ). Vidite

Snimanje video snimaka

Pre nego što napravite video snimak, imajte na umu sledeće: ● Da biste podesili svetlo i boju, pomerajte se kroz aktivnu traku sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Vidite "Scene", str. 39.

3. Da biste napravili pauzu, privremeno prekinuli snimanje, u bilo kom trenutku, pritisnite Pauza. Snimanje videa se automatski prekida ako je snimanje privremeno zaustavljeno, a nijedan taster nije pritisnut tokom jednog minuta. Izaberite Nastavi da biste nastavili snimanje. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite taster "zum" na svom uređaju.

42

4. Da biste prekinuli snimanje, izaberite Stop. Video snimak se automatski čuva u folderu Slike i video Galerije. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Da biste aktivirali prednju kameru, izaberite Opcije > Koristi sek. fotoaparat. Da biste započeli snimanje video zapisa, pritisnite navigator. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pomerite se gore ili dole.

Nakon snimanja videa

Nakon što napravite video snimak, iz aktivne trake sa alatkama (prikazuje se jedino ako je Prikaži snimljeni video postavljeno na Forsiran u podešavanjima za video) izaberite:

● Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster "slikaj".

● Da biste otpremili video snimak u kompatibilni onlajn album, izaberite (dostupno je samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55.

● Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku, e-mail poruku ili druge metode povezivanja, kao što je Bluetooth veza, pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Vidite "Pišite i šaljite poruke", str. 119. Vidite "Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze", str. 85. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu .mp4. Video snimak možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. Izaberite Pošalji

● Ako ne želite da sačuvate video snimak, izaberite Obriši ( ).

● Da biste odmah reprodukovali video snimak koji ste upravo napravili, izaberite Pusti ( ).

Podešavanja kamere

Postoje dve vrste podešavanja za kameru: podešavanja parametara i glavna podešavanja. Nakon što zatvorite kameru, parametri podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti, ali glavni parametri ostaju isti dok ih ponovo ne promenite. Da biste podesili podešavanja parametara, upotrebite opcije na aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Da biste promenili glavna podešavanja, u režimu slike ili video režimu izaberite Opcije > Podešavanja.

Kamera
43

pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva).

8M – srednji. ● Ton snimanja — Izaberite ton koji će se čuti kada napravite snimak. ● Snimi lokaciju — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku slike.8M – srednji (rezolucija 1024x768) ili MMS 0. Ako želite da snimak pošaljete e-poštom. izaberite Da. u režimu slike izaberite Opcije > Podešavanja.3M – nizak. ● Dodaj u album — Izaberite da li želite da sačuvate sliku u određenom albumu u Galeriji. izaberite E-mail 0.3M – nizak (rezolucija 640x480). Što je viši kvalitet slike. otvara se lista raspoloživih albuma. (kontinualni) omogućava ravnomerne i kontinualne korake zumiranja između digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. E-mail 0. ● Primarno ime slike — Definišite podrazumevano ime za snimljene slike. Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku.Kamera Da biste promenili glavna podešavanja. ● Vrati podeš. Uključen (pauziran) omogućava pauziranje koraka zumiranja u određenom koraku kod digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. izaberite Štampa 5M – visok. Ako želite da štampate tu sliku. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanje kamere za snimanje fotografija ● Kvalitet slike — Izaberite Štampa 5M – visok (rezolucija 2592x1944). a Isključen omogućava ograničeno zumiranje uz zadržavanje rezolucije slike. Štampa 3M – srednji (rezolucija 2048x1536). ● Rotiraj sliku — Izaberite da li želite da slike koje su slikane uspravno budu rotirane kada ih otvorite u Galeriji. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje slike. izaberite MMS 0. Štampa 3M – srednji ili Štampa 2M – srednji. Ako izaberete Da. 44 Ove rezolucije su na raspolaganju samo za glavnu kameru. ● Prošireni digitalni zum (samo glavna kamera) — Uključ. . ● Prikaži snimljenu sliku — Izaberite Forsiran ako želite da vidite sliku odmah pošto je snimljena ili Isključen ako želite odmah da nastavite sa slikanjem. Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan. to slika zauzima više memorije. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere. Štampa 2M – srednji (rezolucija 1600x1200).

● Kontrast ( ) (samo za slike) — Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike. kada izmenite podešavanja za sekundarnu (drugu) kameru.● Režim blica ( ) (samo za slike) — Izaberite željeni režim blica. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2. Podešavanja parametara možete da. podešavanja boje i osvetljenja se menjaju u vrednosti koje odgovaraju toj sceni. TV normalnog Da biste promenili glavna podešavanja. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja videa Kamera 45 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje Prikaz na ekranu se menja u zavisnosti od izabranih parametara tako da možete da vidite kako ta promena utiče na fotografije ili video snimke. . ● Ton boje ( ) — Izaberite neki efekat boje sa liste. Podešavanja parametara se razlikuju za svaki od režima slikanja. ● Osetljivost na svetlo ( ) (samo za slike) — Povećajte svetlosnu osetljivost u uslovima slabog osvetljenja da biste smanjili rizik da slike budu suviše tamne. ● Oštrina ( ) (samo za slike) — Podesite oštrinu slike. Koja su podešavanja na raspolaganju zavisi od toga koja je kamera izabrana. Prebacivanje između režima ne vraća u prvobitno stanje definisane parametre podešavanja. u video režimu izaberite Opcije > Podešavanja. ● Kvalitet videa — Postavite kvalitet video snimka na TV visokog kvaliteta. podešavanja u video režimu se neće promeniti. podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. Parametri se vraćaju na svoje podrazumevane vrednosti kad zatvorite kameru. izmenite i nakon što izaberete neku scenu. ● Balans belog ( ) — Sa liste izaberite trenutne uslove osvetljenja. ambijent. krećite se kroz aktivnu traku sa alatkama i izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja parametara slike se odnose na svaku kameru pojedinačno. ako promenite podešavanja u režimu slike. na primer snegu. po potrebi. ● Ujednačavanje ekspozicije ( ) (samo za slike) — Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini. podešavanja glavne kamere se ne menjaju. Da biste omogućili da kamera tačnije reprodukuje boje i osvetljenje ili da biste svojim fotografijama i video snimcima dodali efekte. Kada izaberete novu scenu.

Ako želite da gledate video snimak na kompatibilnom televizoru ili PC računaru. koji je VGA rezolucije (640x480) u . Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku.. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu . Snimanje zvuka — Izaberite Bez zvuka ako ne želite da snimite zvuk.3gp format datoteke. video kvalitet. E-mail – norm.● ● ● ● 46 kvalit. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje video snimke. Prikaži snimljeni video — Izaberite da li želite da se na ekranu prikaže prvi kadar snimljenog videa kada prekinete snimanje. Izaberite Pusti u aktivnoj traci sa alatkama (glavna kamera) ili Opcije > Pusti (sekundarna kamera) da biste pregledali video snimak. (standardni kvalitet za reprodukciju preko vašeg uređaja) ili Kvalitet za deljenje. ● Vrati podeš. Dodaj u album — Izaberite da li želite da dodate napravljeni video snimak u određeni album u Galeriji. koji ima QCIF rezoluciju i .mp4 formatu datoteke. izaberite TV visokog kvaliteta ili TV normalnog kvalit. kvalit. Izaberite Da da biste otvorili listu raspoloživih albuma. E-mail – visok kvalit. Stabilizacija videa — Izaberite Forsiran da biste smanjili podrhtavanje kamere u toku snimanja.mp4. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere.. Kamera . izaberite Kvalitet za deljenje. ● Primarno ime videa — Definišite podrazumevano ime napravljenih video snimaka.

Galerija
Da biste memorisali i organizovali svoje slike, video snimke, audio snimke i linkove za strimovanje sadržaja, ili da biste delili svoje datoteke sa drugim kompatibilnim UPnP (univerzalnim samokonfigurišućim) uređajima preko bežične LAN mreže (WLAN), pritisnite , pa izaberite Galerija. Savet: Ako se nalazite u nekoj drugoj aplikaciji, da biste videli poslednju sliku ili video zapis sačuvan u Galeriji, pritisnite na bočnoj strani svog uređaja. Da biste ušli u glavni prikaz foldera Slike i video, ponovo pritisnite taster "prikaži". Možete da pretražujete i otvarate foldere, kao i da označavate, kopirate i premeštate stavke u foldere. Takođe, možete da pravite albume, da označavate i kopirate stavke, kao i da ih dodajete u albume. Vidite "Albumi", str. 50.

Prikazujte i organizujte datoteke
U Galeriji izaberite Slike i video , Numere , Audio snimci , Link. za striming Prezentacije ili Sve datoteke , a zatim pritisnite navigator da biste je otvorili. Pritisnite i izaberite Galerija. ,

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Video snimci, .ram datoteke i linkovi za strimovanje sadržaja se otvaraju i reprodukuju u aplikaciji RealPlayer, a muzika i audio snimci u Muzičkom centru. Vidite "RealPlayer", str. 105. Vidite "Muzički centar", str. 93. Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ako je ona ubačena) ili u memoriju uređaja, izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj u mem. kart. ili

Galerija
47

Galerija

Premesti u mem. kar., ili Kopiraj u mem. tel. ili Premesti u mem. tel..

Slike i video snimci

datoteka. Da biste pretraživali jednu po jednu datoteku, skrolujte levo ili desno. Da biste pretraživali datoteke u grupama, skrolujte gore ili dole.

Prikazivanje slika i video snimaka
Da biste prikazali svoje slike i video snimke, pritisnite , a zatim izaberite Galerija > Slike i video.

Video snimci sačuvani u Nokia video centru se ne prikazuju u folderu Slike i video u Galeriji. Vidite "Nokia video centar", str. 89. Datoteke slika i video snimaka u folderu Slike i video su raspoređene u obliku petlje i poređane prema datumu i vremenu. Prikazuje se broj

Fotografije i video snimci snimljeni kamerom vašeg uređaja se skladište u Slike i video. Slike i video snimci Vam mogu biti poslati i u multimedijalnoj poruci, kao e-mail prilog ili preko Bluetooth veze. Da biste mogli da pogledate primljenu sliku ili video snimak u Galeriji ili u aplikaciji Real player, prvo ih morate sačuvati.

Ako želite da se ekran automatski rotira na osnovu položaja uređaja, uključite opciju rotiranja ekrana u okviru podešavanja. Vidite "Podešavanja personalizacije", str. 158. Da biste izmenili video snimak ili fotografiju, izaberite Opcije > Izmeni. Vidite "Menjanje slika", str. 51.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Kad se slika otvori, da biste sliku zumirali, pritisnite taster „zum“ na bočnoj strani uređaja. Koeficijent zumiranja se ne pamti trajno.

Da biste odštampali svoje slike na kompatibilnom štampaču ili ih sačuvali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) radi štampanja, izaberite Opcije > Odštampaj. Vidite "Štampanje slika", str. 54. Takođe možete da označite slike za naknadno štampanje u korpi za štampu u Galeriji. Vidite "Korpa za štampu", str. 50.

Da biste videli gde je snimljena slika označena sa , izaberite Opcije > Prikaži na mapi.

48

Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu, izaberite sliku pa Dodaj u korpu za štam. u aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. Da biste upotrebili neku sliku kao sliku u pozadini, izaberite je, a zatim izaberite Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet. Da biste izbrisali sliku ili video snimak, izaberite Opcije > Obriši.

Da biste dodali sliku ili video snimak u Galeriju, izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Vidite "Albumi", str. 50.

Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. Ako želite da aktivna traka sa alatkama uvek bude vidljiva na ekranu, izaberite Opcije > Prikaži ikone.

Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba, izaberite Opcije > Sakrij ikone. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama, pritisnite navigator. Izaberite neku od narednih opcija: da biste reprodukovali izabrani video snimak

Neke od opcija su možda raspoložive preko aktivne trake sa alatkama (dostupno je kad otvorite sliku ili video snimak). Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 49.

Aktivna traka sa alatkama

da biste otpremili izabranu sliku ili video snimak u kompatibilni onlajn album (dostupno je samo ako ste konfigurisali nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55. ili da biste dodali ili uklonili sliku iz korpe za štampu. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. da biste odštampali prikazanu sliku

da biste poslali izabranu sliku ili video snimak

U aktivnoj traci sa alatkama, krećite se po stavkama nagore ili nadole, i birajte ih pritiskom na navigator. Koje su opcije na raspolaganju zavisi od trenutnog

U folderu Slike i video aktivnu traku sa alatkama možete koristiti kao prečicu za različite zadatke. Aktivna traka sa alatkama je na raspolaganju samo kada je izabrana neka slika ili video snimak.

da biste započeli projekciju slajdova svojih slika Opcije koje su na raspolaganju zavise od prikaza u kojem se u tom trenutku nalazite. da biste izbrisali izabranu sliku ili video snimak

Galerija
49

Organizujte fotografije i video snimke

prikaza, kao i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

str. Stavka koju ste dodali u album još uvek je vidljiva u folderu Slike i video u Galeriji. Da biste dodali fotografiju ili video snimak u album u Galeriji. izaberite Opcije > Novi album. izaberite sliku u folderu Slike i video ili u albumu. ako je na raspolaganju. Izaberite album u koji želite da dodate fotografiju ili video snimak. Da biste napravili novi album. ili izaberite Opcije > Odštampaj > Prikaži korpu za štam. Albumi Da biste pregledali slike u korpi za štampu. Vidite "Štampanje slika". Korpa za štampu Izaberite neku od narednih opcija: ● Pauza — da biste pauzirali projekciju slajdova ● Nastavi — da biste nastavili projekciju slajdova. otvorite album. u aktivnoj traci sa alatkama. Da biste uklonili sliku iz korpe za štampu. Da biste videli samo izabrane slike kao projekciju slajdova. izaberite Slike i video > Opcije > Albumi > Prikaži albume. Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu. Datoteka se ne briše iz foldera Slike i video u Galeriji. a zatim izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. u prikazu liste albuma. Da biste pregledali albume u Galeriji. izaberite iz foldera Slike i video (raspoloživo je samo kad ste dodali slike u korpu za štampu). izaberite sliku u Galeriji i Pokreni projekciju slajdova ( ) aktivnoj traci sa alatkama. izaberite sliku pa zatim Dodaj u korpu za štam. dođite do fotografije ili video snimka. dođite do datoteke i pritisnite C. na nekom kompatibilnom punktu za štampu. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj > Markiraj da označite slike i Opcije > Projekcija slajdova > Start da započnete projekciju slajdova. 54. Markirane slike su označene sa u folderu Slike i video i u albumima. Otvara se lista albuma. ako je napravljena pauza ● Kraj — da biste zatvorili projekciju slajdova . Projekcija slajdova počinje od izabrane datoteke. a zatim izaberite Opcije > Ukloni iz korpe.. Projekcija slajdova 50 Slike možete da markirate za korpu za štampu i da ih naknadno odštampate na nekom kompatibilnom štampaču ili. Da biste uklonili datoteku iz albuma.Galerija Uz pomoć albuma možete na lak način da organizujete svoje slike i video snimke. Da biste pregledali svoje slike kao projekciju slajdova.

Otvara se editor slika. ● Pesma — da biste izabrali muzičku datoteku sa liste ● Odlaganje slajda — da biste podesili tempo projekcije slajdova ● Zumiranje i pomeranje — da bi prelaz sa jednog na drugi slajd bio kontinuiraniji i da bi dozvolili Galeriji da nasumično uvećava ili umanjuje prikaz slika Za pojačavanje. Galerija 51 Da biste izvršili pretraživanje slika. izaberite Opcije > Primeni efekat > Izrezivanje i neki prethodno definisani odnos dimenzija iz liste. Izaberite Uključena ili Isključena. Izabrane površine obrazuju pravougaonik koji formira izrezanu sliku. izaberite Ručno. Da "zamrznete" izabranu površinu. Da izaberete površinu koju treba izrezati. tekst. pa zatim izaberite Postavi. izaberite gornji levi ugao površine koju treba izrezati. Ponovo izaberite površinu koju treba izrezati. pritisnite navigator. Izaberite Opcije > Primeni efekat da se otvori mrežasti prikaz u kojem možete da birate različite Ako izaberete neki prethodno definisani odnos dimenzija. izaberite Opcije > Izmeni. boju. U donjem desnom uglu se pojavljuje još jedan krstić. Pomerajte navigator i izaberite površinu koju treba izrezati. opcije izmena koje su označene ikonicama. Da biste izrezali sliku. u gornjem levom uglu slike se pojavljuje krstić. Izaberite Opcije > Projekcija slajdova > Podešavanja i jednu od sledećih opcija: ● Muzika — da biste dodali zvuk projekciji slajdova. Slike možete da izrezujete i rotirate. skrolujte levo ili desno. izaberite Nazad. Da tu površinu pomerate po slici. vinjetu ili okvir. . Da biste podesili prvu izabranu površinu. Menjanje slika Editor slika Da biste uređivali slike odmah nakon snimanja ili slika iz Galerije. pritisnite navigator. podesite podešavanja projekcije slajdova. kontrast i rezoluciju. kao i da dodajete efekte. Da biste ručno izrezali sliku.Pre nego što započnete projekciju slajdova. Koristite navigator da istaknutoj površini promenite dimenzije. odnosno smanjivanje jačine zvuka tokom projekcije slajdova koristite taster za podešavanje jačine zvuka u svom uređaju. Izrežite sliku Ako izaberete Ručno. takođe koristite navigator. da podešavate osvetljaj.

159. pritisnite Urađeno. ulevo ili udesno. morate da konfigurišete parametre TV izlaza za odgovarajući TV sistem i odnos dimenzija. 52 2. izaberite Opcije > Primeni efekat > Ukl. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. Smanjite efekat crvenih očiju Montaža video snimaka Da biste izvršili izmene video snimaka u Galeriji. ● Da biste približili ili udaljili objekat (zum). Korisne prečice Režim TV izlaza Možete koristiti sledeće prečice kada uređujete slike: ● Da se krećete po zumiranoj slici. Da biste snimljene slike i video snimke prikazali na kompatibilnom TV prijemniku. a zatim izaberite Opcije > Izmeni. nadole. ponovo pritisnite *. Na ekranu se pojavljuje petlja. pa opciju izmene. podržava . Da biste sačuvali izmene i vratili se u Slike i video. Video editor. koristite Nokia video kabl. Da umanjite crvenilo.amr. pritisnite *. . Kada završite sa uređivanjem slike. Priključite Nokia video kabl na video ulaz kompatibilnog televizora.3gp i . pritisnite Nazad. i . ● Da sliku rotirate u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.mp3 i . skrolujte nagore. Priključite drugi kraj Nokia video kabla na Nokia AV konektor svog uređaja. montažer. pritisnite 3 ili 1.aac. 3. Dovedite krstić na oko.wav formate audio datoteka. Da biste gledali slike i video snimke na televizoru. Koristite navigator da podesite dimezije petlje prema oku.Galerija Da biste smanjili efekat crvenih očiju na nekoj slici. ● Da biste videli sliku na celom ekranu. Da biste varili na normalan prikaz. . pa pritisnite navigator.mp4 formate video datoteka. str. Možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. uradite sledeće: 1. crvenog oka. Vidite "Podešavanja proširenja". . Da biste mogli da prikazujete slike i video snimke na TV prijemniku. pritisnite navigator. pritisnite 5 ili 0. ef. dođite do video snimka.

Dođite do željene slike i izaberite Opcije > Pusti. . Slike možete na televizoru prikazivati u vidu projekcije slajdova. pritisnite 1 odnosno 3. Slike se prikazuju u slikovniku. Pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. Galerija 53 4. pritisnite *. pritisnite 7 odnosno 9. Da biste umanjili. pritisnite 5. Vidite "RealPlayer". 50. Da biste pogledali SVG datoteke. 105. na TV ekranu se prikazuje isto ono što se prikazuje na ekranu vašeg uređaja. a video snimci u programu RealPlayer. kao što su karikature i mape. Sve stavke u nekom albumu ili označene slike se na televizoru prikazuju preko celog ekrana dok se istovremeno čuje muzika koju ste izabrali. SVG slike zadržavaju svoj originalni izgled kada se odštampaju kao i kada se prikazuju na ekranima različitih dimenzija i pri različitim rezolucijama. opcija zumiranja nije na raspolaganju. tonove tastature i tonove zvona. str. Da biste napravili pauzu. Otvorena slika se prikazuje u punom ekranu na televizoru. Da biste uvećali. pritisnite i izaberite Galerija > Prezentacije. Vidite "Projekcija slajdova". Kada otvorite neku sliku u minijaturnom prikazu dok je gledate na televizoru. Da biste sliku rotirali za 45 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. RealPlayer počinje da reprodukuje video snimak na ekranu uređaja i na ekranu televizora. preusmeravaju se na televizor. Da sliku rotirate za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Prezentacije služe za prikazivanje SVG (scalable vector graphics) datoteka. izaberite Opcije > Pauza. stereo zvuk video snimaka. Prezentacije Za sve aplikacije. svi zvuci. a zatim izaberite datoteku koju želite da prikažete.Kada je Nokia kabl za video izlaz priključen na uređaj. str. Za prelazak sa prikaza u punom ekranu na normalni prikaz i obratno. uključujući aktivne pozive. pritisnite 0. osim foldera Slike i video u Galeriji i aplikacije RealPlayer. Kada otvorite označeni video snimak. Možete normalno da koristite mikrofon uređaja.

izabrane slike se prikazuju u prethodno definisanim izgledima štampe. 88. Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu. Podešavanja štampe Opcije koje su na raspolaganju se razlikuju i zavise od mogućnosti koje nudi izabrani uređaj za štampu. Da biste postavili podrazumevani štampač. Slike snimljene kamerom se automatski čuvaju u . priključite kabl za prenos podataka pre nego što izaberete opciju štampanja i uverite se da je za režim data kabla postavljeno Štampa slike ili Pitaj pri povezivanju. Da biste promenili podrazumevani štampač. možete u njoj sačuvati slike i štampati ih koristeći kompatibilni računar. prikazuje se lista raspoloživih uređaja za štampanje. izaberite Opcije > Podrazumevani štampač. Izaberite neki štampač. editoru slika ili slikovniku. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. Da biste štampali na štampaču koji je PictBridge kompatibilan. Prikaz izgleda štampe Izbor štampača 54 Kada prvi put koristite opciju Štampanje slika. Možete samo da odštampate slike koje su u . Vidite "USB". editoru slika ili slikovniku. str. Taj štampač se postavlja kao podrazumevani štampač.jpeg formatu. Nakon što izaberete štampač. kameri. Ako podrazumevani štampač nije na raspolaganju. Takođe. skrolujte levo ili desno za kretanje po izgledima štampe koji su na raspolaganju za izabrani štampač. skrolujte gore ili dole da se prikažu dodatne stranice. izaberite sliku koju želite da štampate. Da biste promenili izgled štampe. kameri. Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. izaberite Opcije > Podešavanja > Podrazumevani štampač. Koristite Štampanje slika da biste štampali svoje slike koristeći kompatibilni USB kabl ili Bluetooth. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. izaberite sliku koju želite da štampate.jpeg formatu. . Štampač se automatski prikazuje kada izaberete opciju štampanja.Galerija Štampanje slika Štampanje slika Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. svoje slike možete štampati koristeći bežičnu LAN mrežu. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. prikazuje se lista raspoloživih kompatibilnih štampača nakon što izaberete sliku.

Pre deljenja slika i video snimaka putem mreže. Takođe. Za informacije o pretplaćivanju na servis obratite se provajderu servisa. a možete i prikazati sadržaj svojih albuma. Da biste otpremili datoteku iz Galerije u servis na mreži. Da biste mogli da koristite "Mrežnu štampu". Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa. morate se pretplatiti na taj servis kod nekog provajdera servisa onlajn deljenja slika i kreirati novi nalog. neophodno je da je instalirana konfiguraciona datoteka za bar jedan servis štampanja. iz liste izaberite dimenziju papira. pa zatimOK. izaberite Veličina papira. Te datoteke se mogu dobiti od provajdera servisa štampanja koji podržavaju "Mrežnu štampu". vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. Za dodatne informacije u vezi sa ovom aplikacijom i kompatibilnim provajderima servisa. . recimo šolje ili podloge za miša. Deljenje slika i video snimaka na mreži Kućna mreža O kućnoj mreži Vaš uređaj je kompatibilan sa UPnP (Universal Plug and Play. memorisati nedovršene poruke kao nacrte i nastaviti sa pisanjem kasnije. Možete sadržaj postavljati na neki server ili servis.Mrežna štampa Koristeći aplikaciju "Mrežna štampa" možete da preko mreže (onlajn) naručujute štampanje svojih snimaka i dostavu fotografija direktno na kuću ili na neku prodavnicu u kojoj ih možete preuzeti. pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. univerzalna samokonfigurišuća) Slike i video snimke možete deliti sa drugima preko kompatibilnih onlajn albuma. dnevnika) ili drugih onlajn usluga deljenja na Webu. veblogova (mrežnih Galerija 55 Ako želite da izaberete dimenzije papira. možete da naručujete i različite proizvode sa naštampanom izabranom slikom. Dostupnost proizvoda zavisi od provajdera servisa. Idite do željene datoteke i izaberite Opcije > Pošalji > Objavi na web ili izaberite datoteku i iz aktivne trake sa alatkama. Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. Izaberite Obustavi da biste se vratili u prethodni prikaz. vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu.

str. ili ako u Galeriji izaberete opciju za prikazivanje. arhitekturom. a zatim i u ostalim uređajima koje nameravate da povežete na kućnu mrežu. Ovime se smanjuje mogućnost da se neko neželjen priključi toj adhok mreži. kopirali ili štampali kompatibilne medijske datoteke iz Galerije. Vidite "Prikazujte i delite medija datoteke". str. 58. Vidite "Pristupne tačke". 166. Ako koristite adhok režim rada da biste kreirali kućnu mrežu kompatibilnih uređaja. Vidite "Podešavanja veze". kompatibilni PC računar. odnosno audio sistem ili TV prijemnik opremljen kompatibilnim bežičnim multimedijskim prijemnikom. dalje od uređaja. Koristeći hardversku WLAN pristupnu tačku ili WLAN ruter možete formirati kućnu mrežu i na nju povezati kompatibilne UPnP uređaje koji podržavaju bežičnu LAN mrežu. Vidite "Bežična LAN mreža". Kućnu mrežu možete da koristite i da biste prikazivali. Možete da pregledate ili promenite podešavanja Internet pristupne tačke bežične LAN mreže u svom uređaju. reprodukovali. kompatibilni štampač. omogućite neki metod šifrovanja u hardverskoj pristupnoj tački. Vaš uređaj Vas obaveštava kada neki drugi uređaj pokušava da se poveže sa njime ili da se poveže na . pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Sve lozinke držite u tajnosti i na bezbednom mestu. kompatibilni audio sistem ili TV prijemnik. 166. odnosno ako izvršite pretragu drugih uređaja u folderu „Kućna mreža“. morate da imate aktivnu konfigurisanu WLAN kućnu mrežu i omogućene druge UPnP kućne uređaje koje biste povezali na istu kućnu mrežu. 81. str. štampanje ili kopiranje medijskih datoteka na Vaš uređaj. kao što su Vaš uređaj. Vaš uređaj se povezuje na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtev za vezu od nekog drugog kompatibilnog uređaja. Da biste upravljali podešavanjima svoje kućne mreže. aktivirajte neku od metoda kripto zaštite u okviru opcije Režim zaštite WLAN-a tokom konfigurisanja Internet pristupne tačke. str. > Kućni medij. 56 Medijske datoteke koje su sačuvane u Galeriji možete da delite sa ostalim UPnP kompatibilnim uređajima koristeći kućnu mrežu.Da biste koristili funkciju bežične LAN mreže u kućnoj mreži. reprodukciju. pogledajte dokumentaciju tih uređaja. Za detalje. Kada konfigurišete svoju bežičnu LAN kućnu mrežu. Funkcionalne mogućnosti kućne mreže u infrastrukturnoj bežičnoj LAN mreži koristite preko hardverske WLAN pristupne tačke sa aktiviranom zaštitom pomoću šifrovanja. Galerija Važne bezbednosne informacije Kućna mreža koristi podešavanja i parametre zaštite bežične LAN veze.

isključite deljenje svojih datoteka sa drugim uređajima ili nemojte deliti privatne medijske datoteke. 166. str. Da biste povezali kompatibilni PC računar na kućnu mrežu. Kreiraj novo da biste definisali novu pristupnu tačku koja se automatski koristi kad koristite kućnu mrežu. Možete nastaviti. Opcije vezane za kućnu mrežu nisu dostupne u aplikacijama pre nego što se konfigurišu podešavanja u aplikaciji Kućni medij.Ako bežično LAN povezivanje koristite u nekoj mreži koja je bez zaštite pomoću šifrovanja. Softver se nalazi na CD-u ili DVD-u isporučenom sa vašim uređajem ili možete da ga preuzmete sa strana podrške za uređaj na Nokia Web sajtu. str. čarobnjak za konfigurisanje se otvara i pomaže Vam da definišete podešavanja kućne mreže za svoj uređaj. Vidite "Pristupne tačke". Ako vaša kućna mreža nema omogućene bezbednosna podešavanja za WLAN. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". 57. morate da kreirate svoju WLAN kućnu Internet pristupnu tačku. > Kućni medij > Podešavanja. u glavnom prikazu aplikacije Kućni medij izaberite Opcije > Pokreni čarobnjak. str. Kad prvi put pristupite aplikaciji Kućni medij. 166. Da biste kasnije koristili čarobnjak za konfigurisanje. ● Ime uređaja — Unesite ime za svoj uređaj pod kojim će se prikazivati ostalim kompatibilnim uređajima kućne mreže. a zatim sledite uputstva na ekranu. pa naknadno aktivirati zaštitu bežične LAN mreže. ili Prazno. Da biste konfigurisali podešavanja za kućnu mrežu. Podešavanja za kućnu mrežu ● Pr. 83. Vidite "Podešavanja veze". Vidite "Podešavanja za kućnu mrežu". a zatim da konfigurišete podešavanja za kućnu mrežu u aplikaciji Kućni medij. ● Kopiraj na — Izaberite memoriju u kojoj želite da čuvate kopirane medijske datoteke. . str. morate da instalirate odgovarajući softver na PC računar. Da biste delili medijske datoteke sačuvane u Galeriji sa drugim kompatibilnim UPnP uređajima preko bežične LAN mreže. primićete bezbednosno upozorenje.tačka kućne mreže — Izaberite Uvek pitaj ako želite da uređaj pita za pristupnu tačku kućne mreže svaki put kad se povezujete na kućnu mrežu. ili možete prekinuti sa definisanjem pristupne tačke i najpre uključiti zaštitu bežične LAN mreže. izaberite Alatke > Poveziv. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Konfigurisanje podešavanja Galerija 57 kućnu mrežu. Nemojte prihvatati zahteve za povezivanje od nepoznatih uređaja.

2. izaberite Opcije > Prekini prikazivanje. kao što je kompatibilni TV. Ako aktivirate deljenje sadržaja. Izaberite Alatke > Poveziv. str. 58. Nemojte aktivirati deljenje sadržaja pre nego što konfigurišete sva ostala podešavanja. video snimak ili audio snimak.. ● Muzika — Izaberite liste numera za reprodukciju za deljenje sa drugim uređajima ili pregledajte sadržaj za deljenje lista numera za reprodukciju. 3. Da biste prekinuli deljenje. ● Slike i video — Izaberite medijske datoteke za deljenje sa drugim uređajima ili pogledajte status deljenja slika i video snimaka. Čak i kada je deljenje sadržaja isključeno u vašem uređaju. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". pa zatim nešto od sledećeg: Prikazujte i delite medija datoteke Da biste delili svoje medijske datoteke sa drugim UPnP kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. > Kućni medij > Deli sadržaj. a zatim izaberite Opcije > Prikaži preko kuć. Da biste ažurirali sadržaj foldera. Da biste ažurirali sadržaj foldera. Prikažite medija datoteke koje se nalaze u Vašem uređaju Da biste prikazali svoje slike. Slike se prikazuju i na Vašem uređaju i na drugom kućnom mrežnom uređaju. isključite deljenje. video snimke i audio snimke u uređaju u drugoj kućnoj mreži. U Galeriji izaberite sliku. Ukoliko ne želite da drugi uređaji pristupaju vašim datotekama. uključite deljenje sadržaja. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. Izaberite neki kompatibilni uređaj na kojem će se prikazivati medija datoteka. uradite sledeće: 1. ostali UPnP kompatibilni uređaji u kućnoj mreži mogu da prikažu i kopiraju datoteke koje ste izabrali za deljenje u folderu Slike i video. 58 . izaberite Opcije > Osveži sadržaj. možete da vidite i kopirate medijske datoteke uskladištene na uređaju u drugoj kućnoj mreži ako to taj drugi uređaj dozvoljava. sadržaja — Dopustite ili zabranite deljenje medijskih datoteka sa kompatibilnim uređajima. mrež. a video i audio snimci se prikazuju samo na drugom kućnom mrežnom uređaju.Galerija Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja ● Delj.

> Kućni medij > Pregled kuće. izaberite datoteku u Galeriji. Vidite "Štampanje slika". 54. Savet: Možete da štampate slike sačuvane u Galeriji preko kućne mreže pomoću UPnP kompatibilnog štampača. na primer. uradite sledeće: 1. na kućnu mrežu. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. izaberite datoteku u drugom uređaju i željenu opciju kopiranja iz liste sa opcijama. izaberite Opcije > Nađi. izaberite Opcije > Razvrstaj. str. 3. skrolujte levo ili desno. i Na uređaju ili Preko kućne mreže. Pritisnite navigator i izaberite Pusti ili Prikaži. Galerija 59 Prikažite medija datoteke koje se nalaze u drugom uređaju Da biste podesili jačinu zvuka prilikom reprodukcije video ili audio snimka. Izaberite uređaj na kojem će biti prikazana ili reprodukovana datoteka. Kopirajte medija datoteke 4.Da biste u svom uređaju (ili. Da biste kopirali ili preneli medijske datoteke iz svog uređaja u drugi kompatibilni uređaj. 2. Izaberite medijsku datoteku ili folder koji želite da prikažete. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. izaberite Nazad ili Stop (dostupno je prilikom reprodukcije video snimaka i muzike). . 6. a zatim izaberite Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. Da biste sortirali pronađene datoteke. Koji su tipovi datoteka na raspolaganju zavisi od funkcionalnih mogućnosti tog drugog uređaja. 5. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Da biste prestali sa deljenjem medijske datoteke. Vaš uređaj započinje traženje drugih kompatibilnih uređaja. mrežu ili Prem. Da biste kopirali ili preneli datoteke iz drugog uređaja u svoj uređaj. kao što je UPnP kompatibilni PC računar. na kompatibilnom TV prijemniku) prikazali medijske datoteke koje se nalaze u uređaju u drugoj kućnoj mreži. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Na ekranu počinju da se prikazuju imena uređaja. Da biste pretražili datoteke prema različitim kriterijumima. Izaberite neki uređaj iz liste. Izaberite vrstu medija sadržaja drugog uređaja koju želite da prikažete.

Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje servisa Nokia A-GPS service. GPS) je globalni sistem za radio navigaciju koji se sastoji od 24 satelita i njihovih zemaljskih stanica koje kontrolišu rad satelita. A-GPS je mrežni servis. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). A-GPS). Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (Assisted GPS.Pozicioniranje (GPS) Pozicioniranje (GPS) O GPS-u Globalni sistem za pozicioniranje (Global Positioning System. GPS terminal prima radio signale male snage od satelita i meri vreme putovanja signala.Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. GPS prijemnik preračunava svoju lokaciju u reda veličine jednog metra. zgrade. ukoliko nisu raspoloživa A-GPS podešavanja provajdera servisa. što pomaže u izračunavanju Vaše trenutne lokacije kad Vaš uređaj prima signale od satelita. preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Prema tom vremenu putovanja signala. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija. 60 Global Positioning System . Pomoćni podaci se preuzimaju sa servera servisa Nokia A-GPS samo kada je to potrebno. GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala. Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. GPS uređaj ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne treba za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik. prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. Vaš uređaj poseduje interni GPS prijemnik. . Na Potpomognuti GPS (A-GPS) se koristi za preuzimanje pomoćnih podataka preko veze za paketni prenos podataka.

Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. pomerite se na neko otvorenije mesto. izađite napolje. Internet pristupna tačka za paketni prenos podataka se traži kad se GPS prvi put koristi u vašem uređaju. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija. iz uspravnog položaja. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Morate da imate definisanu Internet pristupnu tačku za paketni prenos podataka u uređaju da biste preuzeli pomoćne podatke od servisa Nokia A-GPS. Da biste definisali pristupnu tačku za A-GPS. Pristupna tačka bežične LAN računarske mreže ne može da se koristi za ovaj servis. > Opšte > Pozicioniranje > Server pozicioniranja > Pristupna tačka.Da biste omogućili ili onemogućili različite metode određivanja pozicije. GPS prijemnik Ako Vaš uređaj ne može da pronađe satelitski signal. Pozicioniranje (GPS) 61 . razmotrite sledeće: ● Ako se nalazite u zatvorenom prostoru. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže. > Opšte > Pozicioniranje > Metod pozicioniranja. GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. Kada koristite prijemnik. pomerite uređaj pod uglom od oko 45 stepeni. ● Ako se nalazite napolju. O satelitskim signalima GPS prijemnik je smešten na vrhu uređaja. kao što je Bluetooth GPS. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. tako da ima nezaklonjen pogled na nebo.

možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. Uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da izračuna koordinate vaše lokacije. pokušaj će biti prekinut. traka će postati crna. Pozicioniranje (GPS) Zahtevi za pozicijom 62 Neki mrežni servis može da zatraži podatke o Vašoj trenutnoj poziciji. ● Ukoliko su vremenski uslovi loši. za svaki satelit se prikazuje traka u prikazu informacija o satelitima. Ako je Vaš uređaj pronašao satelite. > GPS podaci > Pozicija > Opcije > Status satelita. Status satelita Da biste proverili koliko satelita je pronašao Vaš uređaj i da li Vaš uređaj prima signale satelita.● Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog uređaja. 61. Provajderi servisa mogu da nude informacije o lokalnim temama. Što je traka duža. ● Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. ● Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. to je jači satelitski signal. Vidite "GPS prijemnik" . to može da utiče na jačinu signala. Kada vaš uređaj primi dovoljno podataka putem satelistskog signala da može da izračuna koordinate vaše lokacije. Kada se izvrši početno preračunavanje. a zatim izaberite Alatke > Poveziv. Ili u okviru aplikacije Mape izaberite Opcije > Pregled mape > GPS informacije. str. pritisnite . tačnost je uglavnom veća kada se pronađe više satelita. kao što su . Međutim.

pregledati podatke o saobraćaju. Pozicioniranje (GPS) 63 vremenska situacija i stanje u saobraćaju. str. Mape Pritisnite O aplikaciji Mape Pri prvom korišćenju funkcije „Mape“. str. Pomoću PC softvera Nokia Map Loader možete da preuzmete dodatne mape u svoj uređaj. planirati putanje od jedne do druge lokacije. Nova mapa se preuzima samo ukoliko se pomerite na oblast koja nije pokrivena već preuzetim mapama. tražiti razne gradove i zemlje. podaci mape za tu oblast se automatski preuzimaju na vaš uređaj preko Interneta. adrese i druge zanimljivosti. Za najtačnije informacije Takođe možete da kupite i dodatne usluge kao što su gradski vodiči. ili izaberite opciju Odbaci da se takvi zahtevi odbijaju. Kad pretražujete neku mapu u aplikaciji „Mape“. tačka pristupa (prikazanu samo kada ste povezani na mrežu). koristite ili interni ili kompatibilni spoljni GPS prijemnik. usputna glasovna navigacija vozača & pešaka i usluga za davanje informacija o saobraćaju. Savet: Takođe možete da preuzmete mape koristeći bežičnu LAN vezu. Izaberite Prihvati da dopustite slanje podataka o svojoj poziciji. Vidite "Preuzmite mape". Aplikacija „Mape“ koristi GPS. 60. u aplikaciji „Mape“ izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Podraz. Da biste kasnije promenili podrazumevanu pristupnu tačku. Načine pozicioniranja koje koristi Vaš uređaj možete da definišete u podešavanjima uređaja. o lokaciji. prikazuje se poruka koja identifikuje koji servis šalje taj zahtev. Vidite "Podešavanja pozicioniranja". na bazi podataka o poziciji Vašeg uređaja. Pomoću funkcije „Mape“ možete videti svoju trenutnu lokaciju na mapi.Kada primite neki zahtev za pozicijom. takođe određene lokacije možete sačuvati kao omiljene i poslati ih na kompatibilne uređaje. str. 163. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. možda će biti potrebno da definišete neku Internet pristupnu tačku za preuzimanje kartografskih podataka za Vašu trenutnu lokaciju. i izaberite Mape. . Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. 65. Neke mape mogu da budu unapred učitane na memorijskoj kartici vašeg uređaja. Vidite "Pozicioniranje (GPS)".

crtica je žute boje. pritisnite navigator gore. to je GPS veza jača. Pokrivenost mapama se razlikuje od države do države. Vaša trenutna lokacija Pomeranje i zumiranje Pretražujte mape 64 Kad otvorite aplikaciju Mape. Kada pretražujete mapu na ekranu. Što je više zelenih crtica. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Upozorenje o romingu > Uključeno (prikazano samo kada ste onlajn). Mapa je podrazumevano orijentisana ka severu. levo ili desno. Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Kada uređaj pokušava da pronađe satelit. primili obaveštenje. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji je obezbeđen za korišćenje u ovom uređaju.Pozicioniranje (GPS) Da biste. pokušaj će biti prekinut. Ukoliko prilikom poslednje sesije nije sačuvana pozicija. Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. kada vaš uređaj registruje mrežu koja nije vaša matična mreža. Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete . GPS indikator se prikazuje na ekranu. vaša trenutna lokacija je na mapi prikazana znakom . izaberite Opcije > Moja pozicija ili pritisnite 0 . Da biste se kretali po mapi. ona zumira lokaciju koja je sačuvana prilikom Vaše poslednje sesije. u aplikaciji „Mape“. aplikacija Mape vrši zumiranje na glavni grad zemlje u kojoj se nalazite na osnovu informacija koje uređaj prima od celularne mreže. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Da. Crvena igla kompasa prikazuje orijentaciju mape i u toku navigacije i rotira kada se orijentacija promeni. Istovremeno se preuzima mapa lokacije. Jedna crtica predstavlja jedan satelit. dole. ukoliko nije preuzeta tokom prethodnih sesija. Da biste uspostavili GPS vezu i zumirali svoju trenutnu lokaciju. boja crtice postaje zelena. Kada je GPS veza aktivna. Ako želite da aplikacija „Mape“ automatski uspostavi Internet vezu kada je pokrenete. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita za uspostavljanje GPS veze.

izaberite Opcije > Režim mape > Mapa. ili drugih podataka vezanih za mape koje zahtevaju dodatni servisi. ali njihovo preuzimanje može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Prilagođavanje prikaza mape Da biste definisali merni sistem koji se koristi u mapama. kada ste izvan matične celularne mreže. kao satelitsku sliku ili hibridni prikaz. Da biste sprečili uređaj da automatski preuzima mape sa Interneta. Za neka geografska područja satelitske slike mogu da budu nedostupne. na primer. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Da biste odredili koliko prostora na memorijskoj kartici želite da koristite za čuvanje mapa ili Pozicioniranje (GPS) 65 mape. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. kreirate putanje ili pretražujete onlajn lokacije. pritisnite * ili # . Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Ne. Ove mape su besplatne. Da biste izabrali da li želite da prikazujete mape u 2-D režimu. Preuzmite mape Da biste uvećali ili umanjili prikaz. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Kategorije i željene kategorije. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete mape. 3D mapa. Satelit ili Hibrid. Da biste podesili druga podešavanja za Internet. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Boje > Dnevni režim ili Noćni režim. navigaciju i opšta podešavanja za mape. 3-D režimu. Da biste odredili koji se tipovi mesta prikazuju na mapi. Kada pretražujete mapu na ekranu u aplikaciji „Mape“. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Sistem jedinica > Metrički ili Britanski.Mape se automatski memorišu na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape). Za procenu rastojanja između dve tačke na mapi koristite priloženu razmeru. Ovaj brojač pokazuje količinu mrežnog prometa kada pretražujete mape. Da biste izabrali dnevni ili noćni prikaz mape. . Količinu prenetih podataka možete videti na brojaču podataka (kB) koji se prikazuje na ekranu.

1. a zatim ih preuzmite i instalirajte na svoj uređaj. Otvorite Nokia Map Loader u svom PC računaru. . prvo ga morate instalirati na kompatibilni PC. Nokia Map Loader proverava verziju podataka mape koje treba preuzeti. Da biste uvezli adresu lokacije iz svojih kontakt informacija. Sačuvane mape se mogu izbrisati korišćenjem PC softvera Nokia Map Loader. za planiranje rute ili prikaz detalja. Pratite uputstva na ekranu. uradite sledeće: 66 Da biste. da biste preuzeli mape. izaberite Opcije > Odaberi iz Kontakata. kart.com/ maps. Da biste pronašli lokaciju ili tačku koja vas zanima po ključnoj reči. Kada se memorija napuni. 2. mem. PC softver možete da preuzmete sa Interneta na adresi www. korišć. na primer. mem. Pronađite neko mesto Nakon što instalirate PC softver na svoj PC računar. Morate da koristite aplikaciju „Mape“ i pregledate mape barem jedanput pre nego što upotrebite softver Nokia Map Loader. Nokia Map Loader koristi podatke iz istorije aplikacije „Mape“ da bi proverio verziju mape koju treba preuzeti. Nokia Map Loader je računarski softver koji možete da koristite za preuzimanje i instaliranje mapa sa Interneta na kompatibilnu memorijsku karticu. Izaberite željene mape ili datoteke govornog usmeravanja. Ova opcija je dostupna samo kada je kompatibilna memorijska kartica stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape. Nokia Map Loader 3.Pozicioniranje (GPS) datoteka za glasovnu navigaciju. Možete ga koristiti i za preuzimanje glasovnih datoteka za postupnu navigaciju. pritisnite navigator i izaberite željenu opciju. koristili lokaciju na mapi kao početnu tačku za pretraživanje okoline. Povežite svoj uređaj sa PC računarom koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. u glavnom prikazu u polje za pretragu unesite naziv mesta ili željenu ključnu reč i izaberite Pretraži. Savet: Koristite Nokia Map Loader da biste izbegli nadoknadu za prenos podataka preko mobilne mreže. > Maks. upotr. brišu se podaci najstarije mape. Da biste koristili Nokia Map Loader. Izaberite Prenos podataka kao režim USB veze.nokia.. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Maks. ili da biste započeli navigaciju (dodatna usluga).

Da biste poslali snimak. dođite do željenog odredišta. Licenca za navigaciju važi za određeni region (za region koji je izabran prilikom kupovine licence) i može da se koristi samo u izabranoj oblasti. Planiranje putanje . a zatim izaberite način slanja. Licenca za vodič ili navigaciju koju kupite može da se prenese na drugi uređaj. Da biste promenili redosled tačaka zaustavljanja. a zatim izaberite kategoriju. izaberite Dodaj u Moja mesta. kao što su vodiči kroz gradove ili putnički vodiči. Ako mesto pošaljete u tekstualnoj poruci. Preuzeti vodiči automatski se čuvaju u vašem uređaju. izaberite Opcije > Omiljeno > Moja mesta. Takođe. mesta koja ste prikazali na mapi i putanje i kolekcije koje ste napravili. a zatim željenu opciju. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj snimak mape. Da biste lokaciju sačuvali kao omiljeno mesto. izaberite Opcije > Omiljeno. morate uneti grad i državu. pritisnite navigator i izaberite Dodaj u maršrutu. izaberite Opcije > Dodaj tačku maršrute. Ako pretražujete po adresi. Da biste dodali još lokacija u putanju. Možete kupiti licencu i preuzeti različite tipove vodiča. Takođe možete da koristite i adrese koje ste sačuvali na kartici kontakta u kontaktima. Snimak se čuva u aplikaciji „Fotografije“. izaberite Opcije > Pretraži. otvorite fotografije i izaberite opciju slanja iz aktivne trake sa alatkama ili iz menija opcija. Lokaciju možete da sačuvate u putanju ili u kolekciju. Da biste napravili snimak svoje lokacije. Lokacija će biti dodata u putanju. pritisnite navigator i izaberite Premesti. Dodatni servisi za aplikaciju Mape Da biste sačuvano mesto poslali na kompatibilni uređaj. Prva izabrana tačka zaustavljanja je polazna tačka. Da biste pregledali sačuvana mesta. ali jedna licenca može biti u datom trenutku aktivna samo na jednom uređaju. Da biste prikazali istoriju pretraživanja. unesite naziv za mesto i izaberite OK.Da biste planirali putanju do odredišta. možete kupiti licencu za servis postupne glasovne navigacije vozača & pešaka i uslugu za pružanje informacija o saobraćaju i sve to koristiti u aplikaciji „Mape“. Pozicioniranje (GPS) 67 Da biste pretraživali mesta i zanimljivosti u svojoj oblasti po kategorijama. na željenoj lokaciji pritisnite navigator. informacija će biti pretvorena u običan tekst. za razne gradove. u prikazu mesta pritisnite navigator i izaberite Pošalji.

a zaobilazi autoputeve i slične saobraćajnice. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. 65. 68 Da biste kasnije promenili jezik u glavnom prikazu aplikacije „Mape“. i šet. nepotpune i nedostupne. Usputna navigacija i glasovno navođenje nisu dostupni u navigaciji za pešake. Da biste kupili servis za navigaciju vozača & pešaka ili samo navigaciju za pešake. Navigacija pešaka Navigacija Navigacija vozača Kad budete prvi put koristili navigaciju za vozače. navigacija se obustavlja i nastavlja kada se brzina vrati u dozvoljene granice. Umesto glasovne navigacije koriste se strelice. i šet. a obuhvaćene su oblasti kao što su pešačke zone i parkovi. Možete da platite ovaj servis kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder vaše celularne mreže). ili 2 Šetnja. a mala strelica na dnu ekrana usmerena je prema odredištu. str. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. a zatim preuzmite datoteke glasovnog navođenja za izabrani jezik. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 2 Šetnja. Informacije mogu u određenom meri biti netačne. od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku. izaberite neku lokaciju na mapi ili neki . ova navigacija daje prioritet pešačkim stazama i neprometnim saobraćajnicama. Vidite "Preuzmite mape".Pozicioniranje (GPS) Informacije u vodičima i informacije o saobraćaju i sličnim uslugama generišu treća lica nezavisna od kompanije Nokia. Nikad se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute informacije i usluge sličnog tipa. Da biste kupili uslugu za navigaciju pešaka.. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Upravljanje Navigacija do željenog odredišta Da biste započeli navigaciju do željenog odredišta koristeći GPS. Velika strelica pokazuje putanju. Dužina putanje za pešake ograničena je na 50 kilometara (31 milju) i brzinu hodanja od 30 km/h (18 milja/čas). Da biste kupili uslugu za navigaciju vozača & pešaka. Osim toga. glasom i jezik. Ako se dozvoljena brzina prekorači. Navigacija pešaka se od navigacije vozača razlikuje na više načina: Na putanji pešaka zanemaruju se sva ograničenja vezana za navigaciju vozila. Takođe možete da preuzmete datoteke glasovnog navođenja koristeći Nokia Map Loader. Satelitski prikaz je dostupan samo za navigaciju pešaka. jednosmerne ulice i zabrane skretanja. na primer.

pritiskajte navigator nalevo ili nadesno. Svaki taster na tastaturi odgovora jednoj opciji u prikazu. prikazan je meni sa dvanaest opcija. Da biste kupili i preuzeli u svoj uređaj razne vrste vodiča kao što su gradski i turistički vodiči za razne gradove.. o saobr. možete koristiti automatsko preusmeravanje na drugu putanju. Pritisnite 2 da biste ponovili glasovnu komandu. > Automatski. izaberite Informacije o saobraćaju Da biste automatski napravili alternativnu putanju u slučaju da se dogodi nešto što bi moglo da dovede do zastoja ili da vas spreči da stignete na odredište.Da biste u toku navigacije prelazili sa jednog prikaza na drugi. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Pr. .. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 0 Vod. pritisnite Stop. u toku navođenja pritisnite Opcije. restoranima. Da biste prikazali više informacija o događaju i moguće opcije za promenu putanje. Preuzimanje dodatne usluge može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Usluga obezbeđuje informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da utiču na vaše putovanje. mar. 3 da biste prešli sa dnevnog režima na noćni i obrnuto. hotelima i drugim stvarima koje vas Da biste ažurirali informacije o saobraćaju. Ako je aktivna navigacija za vozače. pritisnite navigator. izaberite Opcije > Dodatne usluge > Informacije o saobraćaju. Da biste izabrali opcije navigacije. Opcije > Informacije o saobraćaju. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Vodiči Pozicioniranje (GPS) 69 od rezultata na listi. o saobraćaju. Ovi događaji se na mapi prikazuju u vidu trouglova kao znakom upozorenja i linijskim indikatorima. Da biste prikazali informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da prouzrokuju zastoje ili da vas spreče da stignete na odredište. izaberite Ažur. Vodiči pružaju informacije o zanimljivostima. inf. a zatim Opcije > Vožnja do tamo ili Hodaj do. zbog saobr. Da biste definisali koliko često se vrši automatsko ažuriranje informacija o saobraćaju. 4 da biste sačuvali trenutno mesto itd. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Ažur. Da biste kupili licencu za uslugu informisanja o saobraćaju u realnom vremenu. Da biste prekinuli navigaciju. inf. Da biste ih izbegli.

Automatski se započinje kupovina. Memorisane lokacije možete da razvrstavate po različitim kategorijama. Da bi se mogli koristiti. u meniju „Vodiči“ izaberite željeni vodič i Preuzmi > Da.Pozicioniranje (GPS) mogu interesovati. izaberite Unesi ručno. kao i da kreirate nove kategorije. Da biste kreirali trasu do te lokacije. kao što je adresa. > 70 Koristeći Orijentire možete u svoj uređaj memorisati podatke o poziciji određenih lokacija. Svoje memorisane orijentire možete da koristite u drugim kompatibilnim aplikacijama. Da biste kreirali novi orijentir. na Moji vodiči kartici u meniju „Vodiči“ izaberite vodič i potkategoriju (ako je dostupna). izaberiteTrenutna pozicija. Dođite do svake kategorije u koju želite da dodate taj orijentir. kao što su GPS podaci i Mape. dođite do tog orijentira. vodiči se moraju preuzeti i kupiti. GPS koordinate se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Da biste vršili izmene postojećih i kreirali nove kategorije orijentira. kao što je "poslovno". Da biste orijentir dodali u neku kategoriju. kao i da im dodajete podatke. Da biste uputili zahtev za davanje pozicije Vaše trenutne lokacije. Da biste potvrdili kupovinu. Da biste potvrdu narudžbine primili putem e-poruke. Da biste jedan ili više orijentira poslali na neki kompatibilni uređaj. i izaberite Alatke > Poveziv. Da biste u svoj uređaj preuzeli novi vodič. ulica i broj). pa unesite podatke. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni. Svoje orijentire možete da razvrstavate po prethodno definisanim kategorijama. Vodiče možete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder servisa mobilne mreže). izaberite Opcije > Novi orijentir. Dođite do željenog polja. izaberite Opcije > Prikaži na karti. Da biste vršili izmene ili dodavali podatke memorisanog orijentira (recimo. Orijentiri Pritisnite Orijentiri. dođite do tog orijentira u Orijentirima i izaberite Opcije > Dodaj kategoriji. izaberite Opcije > Pošalji. unesite svoje ime i e-adresu i izaberite OK. Da biste pretraživali preuzeti vodič. Da biste ručno uneli podatke pozicije. dvaput izaberite OK. Da biste orijentire videli na mapi. skrolujte desno u Orijentirima i izaberite Opcije > Izmeni kategorije. izaberite Opcije > Navigacija kartom. . pa je izaberite.

Ukoliko ga startujete u zatvorenom Usmeravanje na trasi Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. ne uzima se u obzir visinska razlika. Dobijte podatke o poziciji Pozicioniranje (GPS) 71 Orijentiri koje primite se smeštaju u folder Primljeno u Porukama. se ignorišu. odredište postavljeno za putovanje. GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke. Usmeravanje na trasi koristi rotirajući kompas na ekranu uređaja. Da biste postavili odredište svog puta. . prostoru. > GPS Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. obrisali. kao što su zgrade i prirodne prepreke. Usmeravanje na trasi je aktivno jedino dok se krećete. Usmeravanje na trasi je osmišljeno da prikazuje trasu koja je najpribližnija pravoj liniji kao i najkraće rastojanje do odredišta. Na ekranu se prikazuje procena preciznosti lociranja. Izaberite Prekini navigaciju da biste poništili. Moguće prepreke na trasi. > GPS podaci > Pozicija. Da biste mogli da koristite GPS podatke. Pri preračunavanju rastojanja. GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > GPS podaci > Navigacija. Crvena loptica označava smer ka odredištu. ili unesite koordinate za geografsku širinu i dužinu. mereno po pravoj liniji. Usmeravanje na trasi startujte na otvorenom prostoru. izaberite Opcije > Postavi odredište i neki orijentir kao odredište. i izaberite Alatke > Poveziv. a približno rastojanje do njega se prikazuje unutar prstena kompasa. GPS prijemnik Vašeg uređaja mora da primi podatke o poziciji od najmanje četiri satelita da bi izvršio preračunavanja koordinata Vaše lokacije. Međutim. U prikazu pozicije možete pogledati informacije o svojoj trenutnoj lokaciji.GPS podaci Pritisnite podaci. preciznost je generalno bolja kada se pronađeno više satelita. Kada se izvrši početno preračunavanje. podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta.

i može doći do grešaka u zaokruživanju. i započeli novi proračun. Ovu funkciju koristite na otvorenom prostoru kako biste primali bolji GPS signal. > GPS podaci > Dužina puta. Merač puta Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala. Merač pređenog puta ima ograničenu preciznost. a Prekini da biste ga deaktivirali. Izaberite Resetuj da biste postavili na nulu dužinu puta. Izaberite Opcije > Počni da biste aktivirali preračunavanje dužine puta. Izračunate vrednosti ostaju na ekranu. i oni se mogu koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama kao i razmenjivati među kompatibilnim uređajima. Orijentiri su memorisane lokacije sa više informacija. prosečnu i najveću brzinu. .Pozicioniranje (GPS) 72 Da biste svoju trenutnu lokaciju sačuvali kao orijentir. izaberite Opcije > Sačuvaj poziciju. Izaberite Restartuj da biste i odometar i ukupno vreme postavili na nulu. vreme.

ili ručno unesite njenu adresu u polje ( ) i pritisnite navigator. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. grafički sadržaji se neće prikazati. Da biste pretraživali Web. Neke Web strane mogu da sadrže grafičke ili audio objekte koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. pa zatim izaberite neki marker. što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. Da biste pretraživali neku stranu. Ako Vašem uređaju ponestane memorije dok učitava takve strane. pritisnite 1. Web pretraživač 73 . u prikazu markera koristite unapred sačuvane Nokia markere. izaberite Opcije > Podešavanja > Strana > Učitaj sadržaj > Samo tekst. u toku pretraživanja. Savet: Za prikaz informacija o raznim uslugama koje nudi Nokia. Pretražujte Web Pritisnite Prečica: Da biste startovali pretraživač. Da biste uneli adresu Web stranice koju želite da posetite izaberite Opcije > Idi na Web adresu. u prikazu markeri izaberite neki marker. kao Savet: Da biste posetili neku Web stranu koju ste memorisali kao marker u prikazu markeri. i izaberite Web. morate imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku u svom uređaju. Da biste pretraživali Web stranice bez grafike.Web pretraživač Koristeći Web pretraživač možete da prikazujete Web strane na Internetu pisane u HTML jeziku onako kako su izvorno kreirane. pritisnite i držite 0 u režimu pripravnosti. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. da biste sačuvali slobodnu memoriju. Takođe možete da prikazujete i Web strane koje su posebno kreirane za mobilne uređaje a koje koriste XHTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language) jezik.

izaberite tu stranu. sačuvane strane možete grupisati u foldere. Da biste koristeći Visual history prikazali snimke strana koje ste posetili u toku trenutne sesije pretraživanja. > Ažuriraj.. Da biste se ponovo vratili u pretraživač. izaberite Opcije > Servisne opcije (ako je to podržano na Web stranici). Savet: Da biste se vratili u režim pripravnosti. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj stranicu. Da biste sačuvali stranicu dok pretražujete. izaberite Opcije > Markeri > Sačuvane stranice. izaberite Opcije > Opcije pretraživ. pritisnite dvaput ili taster "završi". Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. 74 Prečice u toku pretraživanja Da biste dozvolili ili sprečili automatsko otvaranje više prozora. izaberite Opcije > Sačuvaj kao marker. Da biste pristupili stranicama koje ste sačuvali. ● Pritisnite * i # da biste zumirali ili umanjili stranicu. ● Pritisnite 8 da Vam se prikaže kompletna trenutna strana. Možete sačuvati strane i pretražiti ih kasnije kada budete oflajn. a da pretraživač ostane otvoren u pozadini. ● Pritisnite 2 da biste potražili ključne reči na trenutnoj strani.Web pretraživač Da biste preuzeli najnoviji sadržaj stranice sa servera. izaberite Opcije > Prozor > Blokiraj iskačuće ili Dopusti iskačuće pr. ● Pritisnite 3 da biste se vratili na prethodnu stranu. ● Pritisnite 0 da biste otišli na početnu stranicu (ako je to definisano u podešavanjima). Da biste otvorili podlistu komandi ili radnji za stranicu koja je otvorena. Da biste sačuvali Web adresu trenutne stranice kao marker. . Traka sa alatkama pretraživača Traka sa alatkama pretraživača pomaže Vam da izaberete najčešće korišćene funkcija pretraživača. Takođe. ● Pritisnite 1 da biste otvorili svoje markere. pritisnite i držite . Da biste otišli na neku prethodno posećenu stranu. pa iz liste izaberite pretraživač. izaberite Nazad (na raspolaganju je ako je opcija Lista istorije uključena u podešavanjima pretraživača i trenutna strana nije prva strana koju posećujete). ● Pritisnite 5 da Vam se prikaže lista svih otvorenih prozora. ● Pritisnite 9 da biste uneli neku novu Web adresu.

takođe možete da koristite Opšti prikaz stranice da biste videli koje se sve informacije nalaze na datoj strani. pritisnite navigator. protokole. Da biste izabrali neku funkciju. ● Ažuriraj — Osvežite stranu. izaberite Opcije > Podešavanja > Opšte > Mini mapa > Uključen. Dnevnici (Blogs) ili Web dnevnici (weblogs) su dnevnici na Internetu.● Često korišćeni linkovi — Vidite listu Web adresa koje često posećujete. Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs) Web pretraživač 75 Da biste otvorili traku sa alatkama. U traci sa alatkama. levo ili desno. Kada pronađete željeno mesto. a krećete se po obimnoj Web strani. pritisnite i držite navigator na nekom praznom delu Web strane. Kretanje po stranama Web izvodi su xml datoteke na Web stranama koje "veb-blogeri" i novinske agencije koriste da. Da bi Vam se prikazao opšti prikaz trenutne strane. Blog i Wiki stranama. ● Nađi — Potražite ključne reči na trenutnoj strani. prekinite da skrolujete. kao i da se pretplatite na neki Web izvod. dole. Da biste pronašli željeni deo na strani. ● Opšti prikaz stranice — Pogledajte opšti prikaz trenutne Web strane. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. Web izvodi se najčešće nalaze na Web. recimo. ● Pretplata na Web izvode (ukoliko je dostupno) — Vidite listu Web izvoda koji su na raspolaganju na datoj Web strani. pritisnite 8. najnovijih vesti. . skrolujte gore. Da biste uključili Mini mapu. Da biste se pomerali u okviru trake sa alatkama. Za kretanje po Mini mapi. izaberite neku od narednih opcija: Kada pretražujete neku Web stranu koja sadrži veliku količinu informacija. u formi novinskih izvoda. Kada je Mini mapa uključena u podešavanjima pretraživača. Mini mapa i opšti prikaz strane Vam mogu pomoći da se krećete po Web stranama koje sadrže veliku količinu informacija. Najveći broj Web izvoda koristi RSS i Atom tehnologije. gore ili dole. dele udarne naslove ili cele tekstove. desno. skrolujte levo. Mini mapa se otvara i daje opšti prikaz Web strane koju pretražujete. Mini mapa se gasi i ostavlja Vas na željenoj lokaciji. skrolujte levo ili desno.

pritisnite 2. uradite sledeće: 76 .mp3 datoteka može da bude sačuvana u Galeriji. izaberite Opcije > Pretplata. Savet: Da biste potražili ključne reči na datoj strani. Da biste išli na sledeće pronađeno. Izaberite link. izvode sa vestima i druge informacije. Da biste ažurirali neki Web izvod.Web pretraživač Web aplikacija automatski otkriva da li neka Web strana sadrži i Web izvode. kao što su izveštaji o vremenu. Da biste se pretplatili na Web izvode. izaberite Opcije > Nađi i željenu opciju. logotipi operatora. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. slike. Vidžeti su male web aplikacije pomoću kojih na svoj uređaj možete da preuzmete multimedije. Možete da preuzimate stavke kao što su tonovi zvona. izaberite ga. na primer. brojeve telefona ili email adrese u okviru trenutne Web strane. Da biste tražili ključne reči. Da biste preuzeli neku stavku. pa zatim izaberite Opcije > Osveži. preuzeta fotografija ili . Da biste videli Web izvode na koje ste pretplaćeni. Preuzete stavke obrađuju njima odgovarajuće aplikacije u Vašem uređaju. u prikazu markeri izaberite Web izvodi. Kada su aktivni u pozadini. neki vidžeti mogu na vašem uređaju automatski da ažuriraju informacije. teme i video snimci. skrolujte na gore. Da biste se vratili na predhodno pronađeno. Vidžeti Preuzimanje i kupovina sadržaja Web pretraživač podržava vidžete (mrežni servis). izaberite Opcije > Podešavanja > Web izvodi. 1. Ove stavke mogu biti besplatne ili ih kupujete. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. skrolujte nadole. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao posebne aplikacije u folderu Aplikacije. Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i za Web pretraživač. Pretraživanje sadržaja Da biste definisali kako će se Web izvodi ažurirati. Vidžete možete da preuzmete pomoću aplikacije Preuzmi! ili sa Interneta.

adrese koje primite u sklopu poruke možete da memorišete kao markere. Da biste tokom pretraživanja pristupili prikazu markera. kao što je njegov naziv. U folderu Auto. Web izvodi se najčešće nalaze na Web stranama velikih novinskih agencija. Da biste izmenili detalje nekog markera. prikazujete sadržaje memorisanih strana. Pražnjenje keš memorije Web pretraživač 77 2. Web aplikacija Vam omogućava da u toku pretraživanja memorišete Web strane. U listi dođite do neke stavke i izaberite Opcije da biste obustavili trenutno aktivna preuzimanja. markeri možete da vidite listu posećenih Web strana. da biste otvorili. mrežnim komunama koje nude najnovije vesti i rezimee članaka. sačuvali ili izbrisali dovršena preuzimanja. URL adrese možete da memorišete kao markere u toku pretraživanja Interneta. Kad počnete sa preuzimanjem. označava početnu stranu definisanu za podrazumevanu pristupnu tačku. izaberite odgovarajuću opciju (na primer. Da biste nastavili ili prekinuli preuzimanje. U folderu Sačuvane stranice možete da u oflajn režimu. . kao i da šaljete memorisane markere. Prikaz markera otvara se kada otvorite Web aplikaciju. "Kupi"). prikazuje se lista tekućih i dovršenih preuzimanja iz sesije pretraživanja koja je u toku. izaberite Opcije > Menadžer markera > Izmeni. Informacije i servisi kojima pristupate čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata. kada niste povezani na Internet. markeri. tj. URL adresu Web strane koju želite da posetite možete i direktno da unesete u polje ( ). izaberite Opcije > Preuzimanja. "Prihvati" ili "Otkaži"). na ličnim Web dnevnicima. Da biste menjali listu. Izaberite odgovarajuću opciju da biste kupili datu stavku (recimo. Web izvodi koriste tehnologije RSS i Atom. Takođe. Markeri Web takođe vodi i evidenciju o Web stranama koje ste posetili tokom pretraživanja. U Web izvodi možete da vidite memorisane linkove (veze) do Web izvoda i dnevnika na koje ste se pretplatili. Pažljivo pročitajte sve informacije.4. Možete birati Web adrese iz liste ili iz grupa markera u folderu Auto. U prikazu markeri možete i da otvarate ostale foldere pretraživača. 3. pritisnite 1 ili izaberite Opcije > Markeri.

Da biste prekinuli vezu. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Web. Prekinite vezu Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. ● Pristupna tačka — Promenite podrazumevanu pristupnu tačku. prenos podataka između ovog uređaja i Internet mrežnog prolaza ili servera je šifrovan. Za neke servise. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Web podešavanja Pritisnite Opšta podešavanja 78 Izaberite Opcije > Podešavanja. pritisnite jednom taster "završi". poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke. Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. pritisnite i držite taster "završi". Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju. ili pokušavali da pristupite. a da biste raskinuli vezu i zatvorili pretraživač. izaberite Opcije > Alatke > Raskini vezu. Bezbednost veze Ako je ikonica bezbedne veze ( ) prikazana u toku veze. Da biste ostavili pretraživač u pozadini. > Obriši keš. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u . ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Da biste obrisali informacije i podatke koje mrežni server prikuplja o Vašim posetama raznim Web stranama. recimo za bankarske servise. izaberite Opcije > Izađi. izaberite Opcije > Obriši podatke privat. mogu biti potrebni bezbednosni sertifikati. Da biste raskinuli vezu i tu stranu pratili u oflajn režimu. Da biste obrisali keš memoriju. izaberite Opcije > Obriši podatke privat. > Obriši "kolačiće".Web pretraživač Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali.

● Kolačići — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje „kolačića”. Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima Web izvode može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. vršite njihove izmene ili da ih brišete. Java/ECMA skript — Omogućite ili onemogućite korišćenje skriptova. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. kodni raspored — Ako se slovni znakovi ne prikazuju ispravno. Mini mapa — Uključite ili isključite Mini mapu. — Izaberite željenu pristupnu tačku za ažuriranje. učitavanje — Ako želite da se Web strane automatski osvežavaju u toku pretraživanja. Ako želite da se nastavi memorisanje posećenih Web strana u folder Auto.● ● ● ● ● Podešavanja strane Vašem uređaju od strane provajdera servisa. Sigurnosna upozor. markeri. forme — Ukoliko ne želite da se podaci koje unosite u razne obrasce na Web stranama memorišu i koriste kod naredne posete tim stranama. ažur. izaberite drugi kodni raspored koji odgovara jeziku trenutne strane. ● Veličina ekrana — Izaberite puni ekran ili normalni prikaz iz liste opcija. izaberite Sakrij folder. izaberite Isključeno. Vidite "Kretanje po stranama". kreirate. — Sakrijte ili prikažite sigurnosna upozorenja. Početna strana — Definišite početnu stranu. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa informacijama o cenama prenosa. ● Blokiraj iskačuće — Dopustite ili sprečite automatsko otvaranje različitih "iskačućih" prozora u toku pretraživanja. Lista istorije — Da biste u toku pretraživanja pritiskom na taster Nazad mogli da vidite listu strana koje ste posetili u toku te sesije pretraživanja. ● Automatsko ažuriranje — Definišite da li želite da se Web izvodi ažuriraju automatski. 75. ● Automatski markeri — Omogućite ili onemogućite automatsko sakupljanje markera. Ova opcija je Podešavanja Web izvoda Web pretraživač 79 ● Auto. str. ● Čuvanje podat. Podešavanja privatnosti ● Učitaj sadržaj — Izaberite da li želite da preuzimate slike i druge objekte u toku pretraživanja. izaberite Opcije > Alatke > Preuzmi slike. da biste kasnije u toku pretraživanja preuzli slike i objekte. uključite opciju Lista istorije. pon. i koliko često želite da se oni ažuriraju. ali da folder sakrijete iz prikaza markeri. tačka za auto. Ako izaberete Samo tekst. ● Veličina slova — Definišite veličinu karaktera koja će se koristiti za prikaz Web strana. izaberite Uključeno. ● Prim. ● Prist. .

.Web pretraživač 80 dostupna samo kada je Automatsko ažuriranje uključeno.

Ove funkcionalne mogućnosti se mogu koristiti jedino ako ih podržava računarska mreža. Da biste koristili WLAN. Vaš uređaj podržava naredne funkcionalne mogućnosti WLAN mreže: ● standard IEEE 802. Osnovne informacije o WLAN vezi WLAN povezivanja Da biste koristili WLAN. Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom. povećava energetske zahteve i skraćuje trajanje baterije. str. Upotreba funkcija koje koriste WLAN ili funkcija kojima je dozvoljeno da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije. kao u Francuskoj.1x. postoje ograničenja upotrebe bežične LAN mreže. Bežična LAN mreža ● Metode kripto zaštite: WEP (wired equivalent privacy.11b/g ● Rad na 2. Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.4 GHz Vaš uređaj podržava bežično povezivanje na lokalne računarske mreže (WLAN mreža). morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za WLAN. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) sa enkripcionim ključevima dužine do 128 bita. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima. U nekim zemljama. ova mogućnost mora biti dostupna na odgovarajućoj lokaciji i Vaš uređaj mora biti povezan na WLAN. Koristeći WLAN mrežu svoj uređaj možete povezivati na Internet kao i sa kompatibilnim uređajima koji poseduju mogućnost WLAN umrežavanja. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". Povezivanja 81 .Povezivanja Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet ili za povezivanje sa nekim drugim kompatibilnim uređajem ili računarom. 83. WPA (Wi-Fi zaštićeni pristup) i 802.

Povezivanja

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, u pasivnom režimu unesite *#62209526#.

WLAN čarobnjak

WLAN čarobnjak Vam pomože da se povežete na neku WLAN mrežu kao i da upravljate svojim WLAN vezama. WLAN čarobnjak prikazuje status Vaših WLAN veza u režimu aktivne pripravnosti. Da biste videli opcije koje su na raspolaganju, dođite u red u kojem je prikazan status i izaberite ga.

82

Da biste započeli pretragu dostupnih WLAN mreža, izaberite status i Potraži WLAN. Da biste isključili skeniranje WLAN mreža, izaberite status i WLAN skeniranje je isklj..

Ako je skeniranje WLAN mreža isključeno i niste povezani ni na jednu WLAN mrežu, prikazuje se WLAN skeniranje je isklj.. Da biste uključili skeniranje dostupnih WLAN mreža, izaberite status i pritisnite navigator.

Ako ste povezani na WLAN, prikazuje se ime IAP tačke. Da biste startovali Web pretraživač preko te IAP tačke, izaberite status, pa zatim Nastavi sa pretraž. Weba. Da biste raskinuli vezu u WLAN mreži, izaberite status, pa zatim Prekini WLAN vezu.

Ako izaberete neku obezbeđenu WLAN mrežu, od Vas će se tražiti da unesete odgovarajuće pristupne lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravno ime mreže (SSID, identifikator skupa servisa). Da biste kreirali novu pristupnu tačku za skrivenu WLAN mrežu, izaberite Novi WLAN.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, ako se prikazuje, na primer, WLAN mreža pronađena, da biste kreirali IAP tačku i pokrenuli Web pretraživač da koristi tu IAP tačku, izaberite status i Pokreni pretr. Weba.

WLAN Internet pristupne tačke
Pritisnite Izaberite Opcije, pa zatim nešto od sledećeg:

i izaberite Alatke > WLAN Čarob.

U adhok režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Možete koristiti i Menadžer veze da kreirate Internet pristupne tačke. Vidite "Aktivirajte data veze", str. 83.

● Razdvoji WLAN mreže — Filtriranjem izbacite WLAN mreže u listi pronađenih mreža. Izabrane mreže su izbačene kada sledeći put aplikacija bude tražila WLAN mreže. ● Detalji — Vidite detalje neke mreže koja je prikazana u listi. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazuju se detalji veze. ● Definiši pristup. tačku — Kreirajte Internet pristupnu tačku (IAP) u WLAN mreži. ● Izmeni pristupnu tačku — Uredite detalje postojeće IAP tačke.

Menadžer veza

Aktivirajte data veze

U prikazu aktivnih data veza možete da vidite otvorene veze za prenos podataka (data veze): data pozivi veze za paketni prenos podataka

Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Akt. data veze.

WLAN povezivanja

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhok.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN

Da biste završili vezu, izaberite Opcije > Raskini vezu. Da biste zatvorili sve trenutno otvorene veze, izaberite Opcije > Raskini sve veze.

Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, i tako dalje.

Da biste videli detalje neke veze, izaberite Opcije > Detalji. Koji se detalji prikazuju zavisi od tipa veze.

Povezivanja
83

Da biste aplikaciji WLAN čarobnjaka pristupili iz menija, pritisnite i izaberite Alatke > WLAN Čarob..

mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

Povezivanja

Raspoložive WLAN mreže

Pritisnite , pa izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Raspol. WLAN.

kompatiblnim štampačom kako biste štampali slike koristeći opciju Štampanje slika. S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Prikaz raspoloživih WLAN mreža prikazuje listu WLAN mreža unutra dometa, njihov mrežni režim (infrastrukturni ili adhok) i indikator jačine signala. označava kriptovane mreže, a da li Vaš uređaj ima neku aktivnu vezu u mreži. Da biste videli detalje neke mreže, izaberite Opcije > Detalji.

Da biste kreirali Internet pristupnu tačku u nekoj mreži, izaberite Opcije > Definiši prist. tačku.

Bluetooth povezivanje

84

Možete da se povežete bežično sa ostalim kompatibilnim uređajima koristeći Bluetooth povezivanje. Kompatibilni uređaji uključuju mobilne telefone, računare i dodatke kao što su slušalice i kompleti za kola. Bluetooth povezivanje možete koristiti za slanje slika, video snimaka, muzike, audio snimaka i beleški, a možete i bežično da se povežete sa kompatibilnim PC računarom (na primer, da biste prenosili datoteke) ili

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 2,0, koje podržavaju sledeće načine rada: Advanced Audio Distribution Profile (Napredna audio razmena), Audio/Video Remote Control Profile (Daljinska kontrola audija i videa), Basic Imaging Profile (Osnovno slikanje), Basic Printing Profile (Režim osnovnog štampanja), Dialup Networking Profile (Pristup mreži biranjem priključnog telefonskog broja), File Transfer Profil (Prenos datoteka), Headset Profile (Mikrotelefonska kombinacija), Handsfree Profile (Hendsfri - rad bez upotrebe ruku), Human Interface Device Profile (Profil interfejsa između čoveka i uređaja), Object Push Profile (Distribucija objekata na inicijativu servera), SIM Access profile (Pristup SIM kartici) i Synchronization Profile (Sinhronizacija). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem

izaberite Isključeno. prikazivanja (vidljivost) menja u "skriven". — Da bi bilo omogućeno da drugi Bluetooth uređaji pronađu Vaš uređaj. izaberite Definišite period. može da koristi SIM karticu u Vašem uređaju za priključivanje na komunikacionu mrežu. prvo podesite Bluetooth vezu na Uključeno. Povezivanja 85 dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem. Da biste isključili Bluetooth povezivanje. pa izaberite Alatke > Bluetooth. istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se status . Izaberite neku od narednih opcija: ● Bluetooth — Da biste uspostavili bežičnu vezu sa nekim kompatibilnim uređajem. Podešavanja Pritisnite Bezbednosni saveti Pritisnite Kada aplikaciju otvorite prvi put. izaberite Uključen. od vas se traži da definišete ime za svoj aparat. Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Ne možete da koristite Bluetooth vezu kad je aparat zaključan. ● Režim eksterni SIM — Da biste omogućili da drugi uređaj. ● Ime mog telefona — Izmenite ime koje se prikazuje drugim uređajima sa Bluetooth vezom. 87. izaberite Skriven. izaberite Vidljiv svima. recimo kompatibilni komplet za automobil. > Skriven. Na primer. Ovo štiti Vaš uređaj od opasnog sadržaja. povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje. str. 160. Da biste svoj uređaj "sakrili" od drugih uređaja. Vidite "Režim eksterni SIM". da biste kontrolisali ko može da pronađe Vaš uređaj i poveže se sa njim. ukoliko ste povezani sa kompatibilnim slušalicama. izaberite Bluetooth > Isključeno ili Prikazivanje mog tel. str. Vidite "Telefon i SIM kartica". Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa. Kada ne koristite Bluetooth povezivanje. ● Prikazivanje mog tel. ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije. a onda uspostavite povezivanje. Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. pa izaberite Alatke > Bluetooth. niti prihvatati zahteve za povezivanje sa njima. Ime možete kasnije promeniti. . .Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju. Nemojte vršiti uparivanje sa nepoznatim uređajima.

Neka audio proširenja (dodatna oprema) se automatski povezuju sa Vašim uređajem nakon uparivanja. 4. Da biste saznali jedinstvenu adresu svog uređaja. u glavnom prikazu Bluetooth povezivanja skrolujte udesno.Povezivanja 1. Prikazuju se uređaji koji se nalaze unutar dometa. 3. 86 ● Post. pa zatim izaberite Opcije > Uspostavi vezu. izaberite Stop. dođite do njega pa izaberite neku od sledećih opcija: U pretrazi za uređajima upareni uređaji su označeni sa . kreirajte sopstvenu lozinku (dužine 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu lozinku. Savet: Pri traženju uređaja. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu lozinku. Da biste prekinuli traženje uređaja. otvorite aplikaciju Galerija. Ako to nije slučaj. 2. čuje se tonski signal i od Vas se zahteva da unesete lozinku. kao ovlašćen — Veza Vašeg uređaja i ovog ovlašćenog uređaja može se uspostaviti bez . u pasivnom režimu ukucajte *#2820#. Ista lozinka mora biti otkucana i na drugom uređaju. Izaberite uređaj i unesite lozinku. Ikonice uređaja su sledeće: telefon računar Pre uparivanja. Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. a zatim Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze. Na primer. Da biste sproveli uparivanje sa nekim uređajem. 1. Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi ono što želite da pošaljete. 2. 86. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete. Kada je veza uspostavljena. Izaberite željenu stvaku. Vidite "Uparivanje uređaja". da biste poslali sliku drugom kompatibilnom uređaju. str. Ako drugi uređaj zahteva uparivanje pre nego što se podaci mogu preneti. neki uređaji mogu da prikazuju samo jedinstvene adrese (adrese uređaja). dođite do tog proširenja. Uparivanje uređaja Da biste sproveli uparivanje sa kompatibilnim uređajima i videli uparene uređaje. izaberite Opcije > Novi upareni uređaj. Lozinka se koristi samo jednom. drugi uređaji audio ili video uređaj Da biste neki uređaj postavili za "ovlašćen" ili "neovlašćen". prikazuje se Šalju se podaci. 3.

i ne možete koristiti servise SIM kartice koji zahtevaju pokrivanje celularne komunikacione mreže. koristite 16cifrenu lozinku. Povezivanja 87 Režim eksterni SIM . Na drugom uređaju aktivirajte režim eksterne SIM kartice. kao neovlaš. što pokazuje indikator u indikatorskom polju jačine signala. za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neko povezano kompatibilno proširenje. Kada primate podatke koristeći Bluetooth povezivanje. Nije potrebna nikakva posebna saglasnost ni autorizacija. Primite podatke pomoću Bluetooth veze Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice. ● Post. Ako prihvatite. Pri uparivanju. Da biste poništili sva uparivanja. kao i za uređaje koji pripadaju poverljivim osobama. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive. Vašeg znanja. — Zahtevi za povezivanje od strane ovog uređaja uvek se moraju prvo prihvatiti. izaberite Opcije > Obriši sve. i drugi uređaj postavite za "ovlašćen". dođite do odgovarajućeg uređaja i izaberite Opcije > Obriši. uključite Bluetooth povezivanje i u svom uređaju omogućite korišćenje režima eksterne SIM kartice. u režimu pripravnosti se prikazuje Režim eksterni SIM. označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi. Da biste koristili režim eksterne SIM kartice sa kompatibilnim kompletom za automobil. Ovaj status koristite za sopstvene uređaje. Veza sa bežičnom komunikacionom mrežom je isključena. čuje se tonski signal i pojavljuje se upit da li želite da prihvatite poruku. kao što je automobilski komplet. prikazuje se i stavka se stavlja u folder Primljeno u Porukama. dva uređaja moraju da se upare i da se uparivanje inicira sa drugog uređaja. Poruke primljene putem Bluetooth veze su označene sa . Pre aktiviranja režima eksterne SIM kartice. na primer za svoje kompatibilne slušalice ili za računar.Da biste poništili neko uparivanje. osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. morate napustiti režim eksterne Kada je režim eksterne SIM kartice uključen u Vašem uređaju.

Ako je uređaj zaključan. i izaberite Alatke > Poveziv. ● Štampa slike — Štampajte slike na kompatibilnom štampaču. ● Medija plejer — Sinhronizujte muziku sa Windows Media Player-om. izaberite Pitaj pri povezivanju > Da. otključajte tako što ćete uneti šifru blokade.Povezivanja SIM kartice. pa zatim izaberite Izaći iz ekster. pa zatim neku od narednih opcija: Da biste podesili uređaj tako da pita za svrhu povezivanja svaki put kada se prikljući kompatibilni kabl za prenos podataka. USB Pritisnite USB. Koristite ovaj režim i za preuzimanje mapa PC aplikacijom Nokia Map Loader. da prenosite slike iz svog uređaja u kompatibilni PC računar i obratno. Koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite možete. SIM. pritisnite taster "napajanje". Uvek kreirajte vezu na PC računaru ako želite da ga sinhronizujete sa svojim uređajem. ili ako želite da režim promenite u toku aktivne veze. . Povezivanja sa PC računarom Svoj uređaj možete da koristite sa velikim brojem kompatibilnih aplikacija za povezivanje sa PC računarom i za data komunikacije. Da biste izašli iz režima eksterne SIM kartice. > 88 ● PC Suite — Koristite Nokia PC aplikacije kao što su Nokia PC Suite. Ako je Pitaj pri povezivanju isključeno. recimo. Nokia Lifeblog i Nokia Software Updater ● Prenos podataka — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom. izaberite USB režim.

Takođe možete da prenesete video snimke iz kompatibilnog PC računara na svoj uređaj i prikažete ih u video centru. Video centar podržava iste formate datoteka kao RealPlayer. izaberite Opcije > Detalji videa. Da biste se povezali sa servisom. Pronađite i gledajte video sadržaje 1. i izaberite Video centar. Podrazumevano je da se svi video snimci reprodukuju u pejzažnom režimu. U Vašem uređaju se možda nalaze prethodno definisani servis. skrolujte levo ili desno i izaberite željeni video servis.Nokia video centar Koristeći Nokia video centar (mrežni servis) možete bežičnim putem da preuzimate i strimujete video sadržaje sa nekog kompatibilnog Internet video servisa koristeći vezu sa paketnim prenosom podataka ili bežični LAN. 5. Uređaj ažurira i prikazuje sadržaj koji je na raspolaganju na tom servisu. izaberite Opcije > Preuzmi. 4. Provajderi servisa mogu da nude sadržaje besplatno ili uz naplatu. Da biste preuzeli video snimak. Da biste videli informacije o video snimku. Neki video snimci se mogu bežično strimovati. Pritisnite 2. skrolujte levo ili desno da biste videli druge kartice. Da biste video snimke pregledali na osnovu kategorija (ukoliko su one na raspolaganju). dok je druge neophodno preuzeti u svoj uređaj. Cene proverite na samom servisu ili kod provajdera servisa. 3. Nokia video centar 89 .

Možete da pregledate svoje izvode u folderu Internet video zapisi u video centru. izaberite Opcije > Prikaži na kućnoj mreži. Da biste dodali ili izbrisali izvode. Vidite "O kućnoj mreži". Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. izaberite Opcije > Pretplata na sadržaje. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. str. označava video snimke koji će uskoro možda biti izbrisani. izaberite Opcije > Pusti. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Da biste preuzeli video. preuzimanja se nastavljaju u pozadini. dođite do njega i pritisnite navigator. 6. dođite do njega i izaberite Opcije > Preuzmi. Da biste strimovali video snimak ili prikazali preuzeti snimak. izaberite Opcije > Detalji videa. aplikacija automatski briše neke od najstarijih video snimaka kad se preuzmu novi video snimci. izaberite Opcije > Zaštiti. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. Pustite preuzeti video Da biste se povezali na Internet i potražili raspoložive servise koje možete dodati u glavni prikaz. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. Da biste sprečili automatsko brisanje nekog video snimka ( ). Ukoliko u memoriji uređaja i na kompatibilnoj memorijskoj kartici nema dovoljno slobodnog prostora. 90 Da biste videli informacije o video snimku. 55. Da biste reprodukovali preuzeti video u kućnoj mreži. Nove izvode možete da dodate u Internet video zapisi u podešavanjima. izaberite Dodaj nove usluge. . Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Internet video snimci Internet video su video snimci (klipovi) koji se distribuišu na Internetu putem RSS-baziranih izvoda.Nokia video centar Ako napustite aplikaciju. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. Da biste pregledali video snimke raspoložive u izvodu.

povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu Moji video zapisi u video centru. 4. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. pristupne tačke — Izaberite pristupne tačke koje se koriste za vezu za prenošenje podataka. uradite sledeće: 1. Da biste svoj uređaj videli na PC računaru kao uređaj za masovnu memoriju (E:\) na koji možete da prenesete datoteke sa podacima. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: ● Izaberi video servis — Izaberite video servise za koje želite da se pojave u glavnom prikazu aplikacije. aplikacija Nokia video centar 91 Prenesite video snimke iz svog PC računara Podešavanja . ● Podraz. Video datoteke u drugim folderima vašeg uređaja se ne prikazuju. Izaberite Prenos podataka kao režim veze. ● Roditeljski nadzor — Aktivirajte roditeljsko zaključavanje video servisa.Da biste preneli video snimke sa kompatibilnog PC računara na memorijsku karticu u vašem uređaju. ako je ona na raspolaganju. Ako u drugoj memoriji nema dovoljno slobodnog prostora. Za neke servise su potrebni korisničko ime i lozinka koje dobijate od provajdera servisa. Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog PC računara. ● Željena memorija — Izaberite da li će se preuzeti video snimci čuvati u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos podataka za preuzimanje datoteka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Prenesite video snimke u E:\My Videos na memorijskoj kartici. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Kada se izabrana memorija popuni. uređaj će sadržaje memorisati u drugu memoriju. 2. Možete da vidite i detalje video servisa. 3. U glavnom prikazu video centra izaberite Opcije > Podešavanja.

Nokia video centar 92 automatski briše neke od najstarijih video snimaka. . ● Minijaturni prikaz — Izaberite da li ćete prikazivati minijaturne slike u listama video snimaka.

Folder Muzika Muzički centar Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Da biste prekinuli reprodukciju. Izaberite Muzika ili Podcasti. Muzički centar podržava datoteke formata AAC. eAAC+. 2. Možete da prenesete muziku sa drugih kompatibilnih uređaja na svoj uređaj.. Folder Muzika 93 . uradite sledeće: 1. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. AAC +. skrolujte dole. Pritisnite cent. da biste nastavili. 96. Da biste pauzirali reprodukciju. Pritisnite navigator da biste reprodukovali izabrane datoteke. MP3 i WMA. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. 4. u glavnom prikazu muzičkog centra izaberite Opcije > Osveži. Vidite "Prenesite muziku na svoj uređaj". Da biste dodali sve raspoložive stavke u fonoteku. 3. pošto zvuk može biti preglasan. Možda ćete morati da osvežite biblioteke muzike i podkasta nakon što ažurirate izbor pesama ili podkasta u svom uređaju. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. Muzički centar takođe možete koristiti za slušanje epizoda podkastova. Podkasting je metod dostavljanja audio i video sadržaja putem Interneta korišćenjem RSS ili Atom tehnologije za reprodukciju na mobilnim uređajima ili PC računarima. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. ponovo pritisnite navigator. i izaberite Muzika > Muzički Pustite pesmu ili epizodu podkasta Da biste reprodukovali pesmu ili epizodu podkasta. pritisnite navigator. str.

izaberite Opcije > Ponovi. Muzički meni prikazuje raspoloživu muziku. skrolujte desno. izaberite Opcije > Ekvilajzer. Da biste se vratili u režim pripravnosti. > Muzika. izaberite Opcije > Slučajan izbor. pritisnite i držite . > Muzika. Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Da biste ponovili trenutnu stavku ( ). 94 Da biste izmenili ton reprodukcije muzike. pritisnite i držite navigator desno ili levo. skrolujte levo. Kada je u pozadini u toku reprodukcija u aplikaciji „Muzički centar“. reprodukcija slučajnim redosledom i ponavljanje su automatski isključeni. Da biste prešli na prethodnu stavku. Izaberite željenu opciju u muzičkom meniju da biste videli sve pesme. Da biste zatvorili plejer. Da biste tokom reprodukcije prikazivali vizuelizaciju. pritisnite taster “završi” ili. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. ili da biste isključili ponavljanje. izaberite Opcije > Podesi zvuk. ponovo skrolujte levo u roku od 2 sekunde od početka reprodukovanja pesme ili podkasta. . izaberite Opcije > Prikaži vizuelizaciju. a plejer ostavili da svira u pozadini.Folder Muzika Da biste izvršili brzo premotavanje napred ili nazad. sve stavke ( ). izaberite Opcije > Izađi. da biste otvorili prikaz „Sada slušate“ pritisnite i držite multimedijalni taster. da biste prešli na neku drugu otvorenu aplikaciju. Muzički meni Ako se reprodukuju podkastovi. Liste numera za reprodukciju Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Da biste se vratili na početak stavke. Da biste prešli na sledeću stavku. sortirane pesme ili liste numera za reprodukciju. Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku ili da biste pojačali bas tonove. Da biste uključili ili isključili reprodukovanje po slučajnom izboru ( ).

Podkasti Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja. . Folder Muzika 95 Da biste videli i obrađivali liste numera za reprodukciju. ili Nova lista za reprod. izaberite stavku i Opcije > Dodaj listi za reprod. izaberite Ne. delimično reprodukovani i reprodukovani u celini. Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju. Pritisnite navigator da biste dodali stavke. ona se reprodukuje od početka. Nakon što izvršite svoj izbor. skrolujte levo. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. > Sačuvana lista za repr. Da biste sakrili listu pesama. lista numera za reprodukciju se memoriše na karticu. > Podcasti.. pa zatim izaberite OK. dođite do pesme koju želite da premestite. 5. 2.. izvođače. Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju. skrolujte desno. izaberite Da. ona prilikom sledeće reprodukcije reprodukuje sa poslednje pozicije. ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju. 1. Ukoliko epizoda nije nikada reprodukovana ili je reprodukovana u celini. da biste kasnije dodali pesme. Ukoliko je epizoda delimično reprodukovana. izaberite Opcije > Detalji liste za reprod. a zatim izaberite Opcije > Promeni redosled liste. Da biste odmah dodali pesme. Da biste dodali pesme. Da biste kasnije dodali još pesama. koristite navigator. Epizode podkasta imaju tri stanja: nikad nisu reprodukovani. žanrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz različitih prikaza muzičkog menija. Izaberite Opcije > Napravi listu numera. Ako izaberete Da. 4.Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju. albume. Kreirajte listu numera za reprodukciju 3. izaberite Urađeno. Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvođača. izaberite Opcije > Ukloni. Da biste pesme "uhvatili" i "spustili" na neko drugo mesto. izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da uključite u listu numera za reprodukciju. Podkast meni prikazuje raspoložive podkaste u uređaju. prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite Opcije > Dodaj pesme. u muzičkom meniju izaberite Liste za reprodukciju.

Takođe možete da kopirate datoteke iz svog Nokia uređaja u druge uređaje koji su povezani na kućnu mrežu. mrežu ili Prem. Proverite da li na Web sajtu Microsoft podrške postoji hitna ispravka za Windows Media Player 10 ili nabavite novu kompatibilnu verziju programa Windows Media Player.6 ili novija verzija Windows Media Player 10 može da prouzrokuje kašnjenje pri reprodukciji datoteka zaštićenih WMDRM tehnologijom nakon što se one prenesu na Vaš uređaj. str. i izaberite Muzika > Muzički 5. Prenesite muziku na svoj uređaj Možete da prenosite muziku iz kompatibilnog PC računara ili nekog drugog kompatibilnog uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka ili Bluetooth povezivanje. izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. Izaberite željenu pesmu ili podkast. 58. Deljenje sadržaja ne mora da bude Kopirajte pesme ili podkastove bežično Prenesite muziku iz PC računara Za prenos muzike možete da koristite tri metode: . Izaberite Muzika ili Podcasti. 4.. Detaljnije informacije o kompatibilnosti programa Windows Media Player možete da dobijete na stranicama vezanim za Vaš uređaj na Nokia Web sajtu. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Vidite "O kućnoj mreži". str. a zatim izaberite Opcije > Pusti > Preko kućne mreže. ● Kompatibilna verzija aplikacije Windows Media Player. 2. 55. uključeno u podešavanjima kućne mreže. 96 Da biste kopirali ili prenosili medijske datoteke iz svog uređaja na drugi kompatibilni uređaj u kućnoj mreži. Pritisnite cent. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. ● Nokia Nseries PC Suite 1. ● Microsoft Windows XP operativni sistem (ili noviji) Računarski zahtevi za prenos muzike: Pustite pesmu ili podkast na daljinu 1.Folder Muzika Kućna mreža sa muzičkim centrom Možete da reprodukujete sadržaj uskladišten u Vašem Nokia uređaju daljinski na kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. 3. Izaberite uređaj na kojem će datoteka biti reprodukovana. na kućnu mrežu. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja".

I Windows Media Player i Nokia Music Manager u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite su optimizovani za prenos muzičkih datoteka. kopirate ili uklonite. . Ručna sinhronizacija Da biste promenili podrazumevani režim USB veze. Za informacije o prenosu muzike pomoću programa Nokia Music Manager. Ako koristite USB kabl. uspostavite vezu pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili Bluetooth veze. izaberite Prenos podataka za režim veze. Prilikom ručne sinhronizacije možete da izaberete pesme i liste numera za reprodukciju koje želite da premestite. pogledajte funkciju pomoći u 3. priključite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite PC Suite kao režim veze. U levom oknu za navigaciju izvršite pretragu muzičkih datoteka na svom PC računaru koje želite da sinhronizujete. Funkcije sinhronizacije muzike mogu se razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije Windows Media Player. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite Medija plejer kao režim veze. ● Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player. Da biste uklonili pesme ili albume. > USB > USB režim. ako je povezan veći broj uređaja. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Možete videti količinu raspoložive memorije u vašem uređaju iznad Sync liste. Prenos pomoću programa Windows Media Player Upotrebite režime Prenos podataka i Medija plejer da biste preneli datoteke na kompatibilnu memorijsku karticu. izaberite stavku u okviru Sync liste. Dodatne informacije potražite u odgovarajućoj pomoći i uputstvima za Windows Media Player. ● Da biste koristili Nokia Music Manager iz paketa Nseries PC Suite. 4. izaberite svoj uređaj u oknu za navigaciju sa desne strane. Nakon što se Vaš uređaj poveže sa programom Windows Media Player. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. 1. kliknite desnim Folder Muzika 97 paketu Nokia Nseries PC Suite ili posetite stranice Nokia podrške. Prevucite i otpustite pesme na Sync listu s desne strane.● Da biste svoj uređaj na PC računaru videli kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite sve datoteke sa podacima. 2. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica.

. izaberite stavku Nokia Handset > Set Up Sync.. prvo morate da se registrujete za servis.. Dostupnost i izgled podešavanja muzičke prodavnice mogu da se razlikuju. morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju. Automatska sinhronizacija Da biste zaustavili automatsku sinhronizaciju. 3. Da biste nabavili muziku. pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. 1. Da biste proverili dostupnost Nokia muzičke prodavnice u svojoj zemlji. Da biste završili konfigurisanje automatske sinhronizacije kliknite na dugme Finish.com. Ukoliko u Vašem uređaju nema dovoljno Da biste pronašli još muzike u različitim kategorijama muzičkog menija. U Nokia muzičkoj prodavnici (mrežni servis) možete da tražite. tasterom miša i izaberite stavku Remove from list.Folder Muzika 5.. Izaberite liste numera za reprodukciju koje želite da sinhronizujete automatski u okviru okna Available playlists i kliknite na dugme Add. za sinhronizaciju se bira kompletna fonoteka PC računara. 98 Ako je potvrđen izbor polja pored opcije Sync this device automatically i ako ste povezali vaš uređaj na PC računar. posetite music. Da biste otvorili Nokia muzičku prodavnicu. slobodne memorije. izaberite Opcije > Pronađi u muzičkoj prod. kliknite na dugme Start Sync (Započni sinhronizaciju). Podešavanja mogu biti i prethodno definisana pa se ne mogu Podešavanja Nokia muzičke prodavnice . Izabrane stavke će biti premeštene u okno Playlists to sync. kliknite na karticu Sync. Nokia muzička prodavnica Da biste pristupili servisu Nokia Muzička prodavnica. prod. pritisnite i izaberite Muzika > Muz. Da biste započeli sinhronizovanje. i potvrdite izbor polja pored opcije Sync this device automatically. fonoteka u vašem uređaju će biti automatski ažurirana na osnovu liste numera za reprodukciju koje ste izabrali da sinhronizujete u okviru programa Windows Media Player. Windows Media Player automatski bira ručnu sinhronizaciju. 2.nokia. Ako nije izabrana nijedna lista numera za reprodukciju. Da biste aktivirali funkciju automatske sinhronizacije u programu Windows Media Player. kliknite na karticu Sync i izaberite opciju Stop Sync to 'Nokia Handset'.

Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Radio FM radio prijemnik koristi drugu antenu. Zvuk iz radija se isključuje u toku aktivnog poziva. i izaberite Muzika > Radio. Da biste ručno menjali frekvencije. čarobnjak će vam pomoći da sačuvate lokalne radio stanice (mrežni servis). izaberite Opcije > Ručno podešavanje. Ako ste već sačuvali neke radio stanice. operatori i radio stanice u Vašoj oblasti možda ne podržavaju Visual Radio. Da biste započeli traženje stanica. Ako nemate pristup servisu Visual Radio. Slušajte radio Možete da koristite radio kao standardni FM radio sa automatskim podešavanjem i memorisanjem stanica ili sa paralelnim vizuelnim informacijama koje su u vezi sa radio programom na ekranu. Pritisnite Imajte na umu da kvalitet radio programa zavisi od toga koliko određena radio stanica pokriva neku oblast. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. da biste prešli na narednu ili na prethodnu sačuvanu stanicu. izaberite ili . a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. pošto zvuk može biti preglasan. ako podesite stanicu koja nudi uslugu Visual Radio. Da biste slušali radio preko zvučnika. Ukoliko podešavanja nisu unapred definisana. Dok slušate radio možete normalno da upućujete pozive ili da odgovarate na dolazne pozive. izaberite ili . tač. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Izaberite Podraz. Folder Muzika 99 menjati. . pri. neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje. Visual Radio servis koristi paketni prenos podataka (mrežni servis). Kada otvorite radio prvi put. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. da biste izabrali pristupnu tačku. možda ćete biti upitani da izaberete pristupnu tačku koju ćete koristiti prilikom povezivanja sa muzičkom prodavnicom. Da bi FM radio ispravno funkcionisao.U muzičkoj prodavnici ćete možda moći da izmenite podešavanja tako što ćete izabrati Opcije > Podešavanja.

unesite ga ili izaberite Preuzmi da biste ga potražili u imeniku stanica (mrežni servis). izaberite Opcije > Stanica > Startuj vizuelni servis. Ako ID vizuelnog servisa nije sačuvan za tu stanicu. Da biste pomoću servisa Visual Radio pratili raspoloživi vizuelni sadržaj stanice.Folder Muzika Da biste se vratili u režim pripravnosti i ostavili FM radio da radi u pozadini. ● Početni ton — Izaberite da li će neki ton biti reprodukovan prilikom pokretanja aplikacije. ● Autostart servis — Da bi se Visual Radio automatski pokrenuo kada izaberete sačuvanu stanicu koja nudi servis Visual Radio. Da biste sačuvali trenutno podešenu stanicu u listu stanica. izaberite Opcije > Stanice. Da biste proverili raspoloživost servisa i cene. Kada je veza sa vizuelnim servisom uspostavljena. izaberite Opcije > Stanica > Izmeni. kao i da biste se pretplatili na servis. Sačuvane stanice 100 Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. Izaberite Opcije > Podešavanja. izaberite Da. Ova opcija se prikazuje samo ako nema mreže kada se aplikacija pokrene. izaberite Opcije > Stanica > Slušaj. prikazuje se trenutni vizuelni sadržaj. ● Trenutni region — Izaberite region u kome se trenutno nalazite. obratite se svom provajderu servisa. izaberite ili Opcije > Startuj vizuelni servis. izaberite Opcije > Pusti u pozadini. Podešavanja Pritisnite Pratite vizuelni sadržaj Da biste pratili raspoloživi vizuelni sadržaj za podešenu stanicu. Da biste slušali neku sačuvanu stanicu. . izaberite Opcije > Stanice. Nije Vam potrebna pristupna tačka ako aplikaciju koristite kao obični FM radio. ● Pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koja se koristi za data vezu. Da biste videli dostupne stanice na osnovu lokacije. Da biste promenili informacije o stanici. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Muzika > Radio. Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. izaberite Opcije > Sačuvaj stanicu. izaberite Opcije > Imenik stanica (mrežni servis).

Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je aktiviran Nokia Podcasting. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. organizovati i deliti audio i video podkaste sa svojim uređajem. kao i reprodukovati. plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. ● U slučaju prekoračenja — Definišite šta treba uraditi ukoliko preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje. pritisnite izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza. Definišite sledeće: Pre korišćenja aplikacije Nokia Podcasting podesite svoju vezu i preuzmite podešavanja. automatska ažuriranja se ne aktiviraju. Definišite sledeće: Podešavanja veze i Folder Muzika 101 Nokia Podcasting ● Primarna pr. — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja. pronalaziti i preuzimati podkastove i pretplaćivati se na njih. ● Interval ažuriranja — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju. ● Datum sledećeg ažur. tačka — Izaberite pristupnu tačku da biste definisali svu Internet vezu. Da biste izmenili podešavanja veze. Da biste izmenili podešavanja preuzimanja. Ako aplikacija Nokia Podcasting nije pokrenuta. pošto zvuk može biti preglasan.Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete bežično tražiti. ● Sačuvaj u — Definišite lokaciju na kojoj želite da čuvate svoje podkaste. Pre korišćenja drugih veza proverite kod svog provajdera uslove i cene servisa prenosa podataka. Na primer. Podešavanja preuzimanja Podešavanja Preporučeni metod povezivanja je WLAN. — Definišite datum sledećeg automatskog ažuriranja. ● Maks. ● Vreme sledećeg ažur. ● URL servisa pretrage — Definišite servis traženja podkasta koji će se koristiti u pretragama. . Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. pritisnite i izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Preuzmi. preuzimanje (%) — Definišite veličinu memorije koja se koristi za preuzimanje podkasta.

izaberite Opcije > Pošalji. stanje u prikazu podešavanja. Sadržaj kataloga se menja. Da biste započeli novu pretragu. Opšte teme. obično daju bolje rezultate neko konkretan tim ili izvođač. Katalozi Da biste izvršili pretragu podkasta.Folder Muzika Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podkastove može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. možete da ih preuzmete. izaberite naslov i pritisnite navigator. Katalozi mogu da uključuju podkaste navedene prema popularnosti ili foldere sortirane po temama. kao što su fudbal ili hip-hop. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. izaberite Muzika > Podcasting > Traži. Da biste se pretplatili na podkast. Izaberite folder željenog kataloga da biste ga ažurirali (mrežni servis). izaberite Opcije > Otvori Web stranicu (mrežni servis). Pretraga Vam pomaže da pronađete podkaste na osnovu ključne reči ili naslova. izaberite Opcije > Nova pretraga. . Nakon što se pretplatite na epizode podkasta. Prikazuje se lista podkasta. a zatim unesite željene ključne reči. Možete da dodate podkast i tako što ćete ga izabrati. i izaberite 102 Da biste se pretplatili na označene kanale i dodali ih u svoje podkaste. izaberite Opcije > Pretplata. Katalozi Vam pomažu da pronađete nove epizode podkasta na koje ćete se pretplatiti. Da biste otišli na Web sajt podkasta. Da biste otvorili kataloge. Da biste vratili podrazumevana podešavanja. pritisnite . Da biste videli detalje o podkastu. Savet: Pretraga traži naslove i ključne reči podkasta u opisima. pritisnite navigator. Kad se boja foldera promeni. izaberite Opcije > Vrati podrazum. izaberite Opcije > Opis. Pretraga Da biste poslali izabrane podkaste u drugi kompatibilni uređaj. Da biste otvorili temu željenog foldera. Pretraživač koristi uslugu pretrage podkasta koju konfigurišete u Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza > URL servisa pretrage. ponovo pritisnite navigator da biste ga otvorili. pritisnite Muzika > Podcasting > Imenici. a ne u epizodama.

ali se ne prikazuju dok se biblioteka ne osveži. izaberite naslov podkasta. Kad se podkast preuzme u potpunosti. da biste reprodukovali celu epizodu. Otvorite folder da biste se pretplatili na bilo koji od linkova koji ćete dodati u svoje podkaste. Web link ili Web katalog. Podkasti preuzeti u potpunosti mogu da se pronađu u folderu Podcasti. izaberite Opcije > Novo > Web imenik ili Folder.opml datoteku uskladištenu na svom uređaju. Preuzimanje Nakon što se pretplatite na podkast. i reprodukujete ih u podkast meniju. pretrage ili tako što unesete URL adresu možete da upravljate epizodama. Reprodukujte podkaste i upravljajte njima Folder Muzika 103 upravljate njima. izaberite Podcasting > Podcasti. . Kad primite poruku sa .opml (outline processor markup language) datoteke i Urađeno. izaberite Opcije > Izmeni. Da biste videli naslove pojedinih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podkasta). Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode. izaberite podkast i Opcije > Pusti prikaz. izaberite Opcije > Preuzmi ili Nastavi preuzimanje. Za svaku epizodu videćete format datoteke. Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je. iz kataloga. Da biste uvezli . izaberite folder i Opcije > Pošalji. Da biste reprodukovali deo podkasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja.Da biste izmenili izabrani folder. Da biste poslali folder sa katalogom kao multimedijalnu poruku ili koristeći Bluetooth povezivanje. Da biste započeli preuzimanje. otvorite datoteku da biste je sačuvali u folderu Primljeno u katalozima. veličinu datoteke i vreme otpremanja. izaberite naslov epizode. izaberite Opcije > Uvoz OPML datoteke. URL adresu . ili pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. da ih preuzimate i reprodukujete u Podcasti. Izaberite naslov.opml datotekom koristeći Bluetooth povezivanje. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno. Da biste videli podkaste na koje ste se pretplatili. izaberite Opcije > Otvori. Da biste prikazali raspoložive epizode iz izabranog podkasta. > Podcasti. izaberite Podcasti > Opcije > Pusti. Da biste dodali novi katalog ili folder.

Da biste preuzeti podkast ili označene podkaste izbrisali sa svog uređaja. Da biste prekinuli ažuriranje. za novu epizodu. Da biste otvorili Web sajt podkasta (mrežni servis). izaberite Opcije > Pošalji. izaberite Opcije > Prekini ažuriranje. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj. Neki podkasti nude Vam priliku da sarađujete sa autorima tako što ćete komentarisati i glasati.opml datoteke u multimedijalnoj poruci ili preko Bluetooth veze. izaberite Opcije > Ažuriraj. izaberite Opcije > Otvori Web stranicu. izaberite Opcije > Izmeni. Da biste izmenili URL izabranog podkasta. Da biste dodali novi podkast tako što ćete uneti URL adresu podkasta. Da biste odjednom ažurirali. 104 . Da biste poslali izabrani podkast ili označene podkaste u drugi kompatibilni uređaj kao . Ukoliko nemate definisanu pristupnu tačku ili se tokom veze za paketni prenos podataka od Vas traži da unesete korisničko ime i lozinku. izaberite Opcije > Novi podcast.Folder Muzika Da biste ažurirali izabrani podkast ili označene podkaste. označite željene podkaste i izaberite Opcije da biste odabrali željenu radnju. izaberite Opcije > Obriši. Da biste se povezali na Internet radi ovoga. obratite se provajderu servisa. izbrisali i poslali grupu izabranih podkasta. izaberite Opcije > Prikaži komentare.

Da biste bežično strimovali sadržaj (mrežni servis). Pre nego što se započne strimovanje živog sadržaja. izaberite neki link za strimovanje sadržaja koji je sačuvan u Galeriji. aparat se povezuje na dati sajt i počinje sa učitavanjem sadržaja. Taj sadržaj se ne memoriše u uređaj. RealPlayer podržava datoteke sa nastavcima (ekstenzijama) .mp4 i . 1. . Međutim. RealPlayer Za podešavanje jačine zvuka koristite taster za podešavanje jačine zvuka.Medija folder Koristeći program RealPlayer možete da reprodukujete video snimke ili da bežično strimujete medija datoteke bez prethodnog memorisanja u uređaj. RealPlayer reprodukuje datoteku tipa . ● Sačuvani snimak — Pustite datoteku sačuvanu u Galeriji. Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. Medija folder 105 .3gp. Pustite video snimke Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo URL adrese tipa rtsp://. Da biste pustili neku sačuvanu medija datoteku.ram ako otvorite http vezu to nje u pretraživaču. Mnogi provajderi servisa će zahtevati da koristite Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju podrazumevanu pristupnu tačku. izaberite Opcije > Otvori.rm. a zatim neku od sledećih opcija: ● Prethodni snimci — Pustite jednu od poslednjih šest datoteka reprodukovanih u aplikaciji RealPlayer. Podešavanja RealPlayer-a Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. Dođite do neke datoteke. Međutim. RealPlayer možda ne podržava sve formate datoteka ili sve varijante formata. koji se nalazi na nekoj Web strani ili koji ste primili kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku. Bežično strimujte sadržaj 2. pa pritisnite navigator da biste je reprodukovali.

Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Koristite Lifeblog u svom uređaju da biste pretraživali stavke. Da biste otvorili fleš datoteku. Za više informacija o weblog servisima i o njihovoj kompatibilnosti sa aplikacijom Nokia Lifeblog. Da biste otvorili svoje sačuvane omiljene sadržaje. Adobe Flash Player Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Flash Player. zvuke. Aplikacija Nokia Lifeblog evidentira multimedijalni dnevnik stavki koje ste prikupili pomoću svog uređaja. tako da ih možete pregledati. dođite do nje i izaberite je.com/lifeblog. tekstualne poruke. pretraživati. Pored toga. Koristite Adobe Flash Player za gledanje.Medija folder Podešavanja za RealPlayer možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke. da biste ih slali drugima ili da biste ih objavljivali na Webu. reprodukovanje ili interakciju sa kompatibilnim fleš datotekama kreiranim za mobilne uređaje. multimedijalne poruke i weblog zapise hronološkim redom. možete da napravite rezervne kopije Nokia Lifeblog baze podataka na čvrstom disku vašeg kompatibilnog PC računara ili na kompatibilnim CDovima.nokia. deliti. Vremenska linija se otvara i prikazuje vaše multimedijalne stavke. video snimke. ● Striming — Izaberite da li će se koristiti proksi server. 106 . promenite podrazumevanu pristupnu tačku ili postavite opseg portova za povezivanje. možete da objavite stavke u svoj kompatibilni weblog (blog). Lifeblog organizuje fotografije. posetite lokaciju www. pa zatim nešto od sledećeg: Nokia Lifeblog ● Video — Izaberite da li će se video snimci automatski reprodukovati kad se završi njihovo reprodukovanje. izaberite Opcije > Prikaz „Omiljenog”. DVD-ovima. Lifeblog mobile automatski vodi evidenciju o Vašim multimedijalnim stavkama. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu. Izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste bili sigurni da ćete sačuvati podatke. objavljivati i praviti njihove rezervne kopije. mrenosivom ili mrežnom disku. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Lifeblog.

Medija folder 107 Ključevi za aktiviranje Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima.0 i OMA DRM 2. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. pritisnite taster izaberite Aplikacije > Mediji > Ključevi. OMA DRM 1. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni. da napravite rezervnu kopiju i ključa za aktiviranje i samog sadržaja.0. i tako zaštićenom sadržaju se može pristupati jedino ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.Da biste videli ključeve za aktiviranje autorskih prava nad digitalnim delima . Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10. Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu. i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. U glavnom prikazu izaberite jednu od sledećih opcija : ● Važeći ključevi — Vidite ključeve koji se odnose na medija datoteke ili ključeve čiji period važenja još nije započeo. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj. . Ključeve za aktiviranje je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite. koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite. i Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja. Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. uključujući i autorska prava. Neki ključevi za aktiviranje sadržaja mogu da budu vezani za određenu SIM karticu. Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM.

128. ● Nevažeći ključ. i izaberite Aplikacije > Mediji > Sa diktafonom možete snimati govorne podsetnice ili telefonske razgovore. 108 . str. pa zatim pritisnite navigator. Da biste dokupili vreme prava korišćenja za medija datoteku. dođite do odgovarajućeg ključa za aktiviranje sadržaja. Da biste snimili telefonski razgovor. Diktafon Pritisnite Diktafon. otvorite Diktafon u toku govornog poziva. vremenski period korišćenja medija datoteke je istekao ili u uređaju postoji zaštićena medija datoteka bez ključa za aktiviranje. — Vidite ključeve koji nisu važeći. obe strane čuju tonski signal na svakih 5 sekundi. ● Ne koriste se — Vidite ključeve za aktiviranje medija datoteka koje ne postoje u uređaju. izaberite ključ za aktiviranje koji nema važnost i Opcije > Pribavi novi ključ (Web servisne poruke moraju biti omogućene). kao što su period važnosti kao i mogućnost slanja date datoteke.Medija folder Da biste videli detaljne informacije. U toku snimanja. Vidite "Podešavanja poruka Web servisa".

izaberite Opcije > Prikaz. Da biste promenili izgled glavnog menija. Ako želite da koristite teme sačuvane na memorijskoj Da biste prikazali neku temu pre nego što je aktivirate. 158. kao što je promena veličine znakova. glavni meni. > Opšte > Personalizacija > Teme. okruženja i grupe pozivalaca. teme prvo sačuvajte u memoriju uređaja.Personalizujte svoj uređaj Možete personalizovati svoj uređaj izmenama za pasivni režim. Profili — podesite tonove Pritisnite Možete podešavati i prilagođavati tonove zvona. tapet i ikone. Možete menjati izgled ekrana. može se pronaći u podešavanjima uređaja. Većina opcija za personalizaciju. menija. Teme na memorijskoj kartici nisu na raspolaganju ako memorijska kartica nije ubačena u uređaj. na primer. Da biste izmenili tapet i uštedu energije koji se pojavljuju u pasivnom režimu. Personalizujte svoj uređaj 109 . teme ili veličinu znakova. Teme Da biste otvorili vezu pretraživača i preuzeli dodatne teme. tonove upozorenja na poruku i ostale tonove za različite situacije. izaberite Opcije > Postavi. da biste promenili uštedu energije. i izaberite Alatke > Profili. Da biste promenili temu koja se koristi za sve aplikacije u Vašem uređaju. tonove. izaberite Prik. menija. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. izaberite Opšte. izaberite Preuzimanje tema (mrežni servis). Da biste aktivirali tu temu. str. Teme koje se nalaze u kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Aktivirana tema je označena sa . Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. izaberite Tapet da biste promenili sliku u pozadini ili Ušteda energ. Vidite "Podešavanja personalizacije". u Opšte ili u Prik. kartici i kada ona nije ubačena.

pa izaberite Alatke > Alatke > 3-D Da biste menjali profil. Pomoću 3-D tonova možete omogućiti trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. ● Dopler efekat — Izaberite Uključeno da bi tonovi zvona bili glasniji kada ste bliže svome uređaju. izaberite Ton zvona. melodija (mrežni servis) da biste otvorili listu markera. Tonovi koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . . ton zvona izgleda kao da postaje glasniji. Ime pozivaoca mora da bude sačuvano u Kontaktima. 110 ● Brzina putanje zvuka — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili brzinu prostiranja zvuka iz jednog pravca u drugi. da biste izmenili profil. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. Ovo . ton izgleda kao da je tiši. izaberite Preuzim. pritisnite taster "napajanje" u pasivnom režimu. a kada se od njega udaljavate. 3-D tonovi Pritisnite tonovi. Da biste omogućili 3-D efekte. pritisnite i držite #. izaberite profil i Opcije > Aktiviraj. Dođite do parametra koji želite da promenite i pritisnite navigator da biste otvorili moguće opcije. Možete izabrati neki marker (adresu) i povezati se na neku Web stranu da biste preuzeli dodatne tonove. Da biste izmenili taj efekat. ● Reverberacija — Izaberite tip eha. izaberite Opcije > Personalizuj. Dođite do profila koji želite da aktivirate. izaberite Putanja zvuka. Kada prilazite uređaju. izaberite jednu od sledećih opcija: Ako želite da se kada uređaj zazvoni izgovori ime pozivaoca. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte. izaberite Efekti 3-D tonova zvona > Uključeno. pa izaberite OK. pa zatim i željeni ton. Da biste promenili 3-D efekat koji se primenjuje za dati ton zvona. Savet: Da biste se prebacivali iz opšteg profila u profil bez tonskih odziva u pasivnom režimu. dođite do njega i izaberite Opcije > Personalizuj.Personalizujte svoj uređaj Da biste promenili profil. Da biste promenili ton zvona. izaberite Opcije > Kreiraj novi. odnosno tiši kada ste udaljeniji od njega. podesiteUključeno. pa za opciju Izgovori ime poziv. Takođe. Da biste kreirali novi profil. pa zatim i željeni efekat. U listi tonova.

Izmenite glavni meni Da biste promenili prikaz glavnog menija. pa izaberite Aplikacije > Sat > Opcije > Podešavanja > Vrsta sata. izaberite Alatke > Podešav. pasivni. Ekran u režimu aktivne pripravnosti prikazuje prečice za aplikacije i događaje iz aplikacija kao što su kalendar i plejer. 109. u glavnom meniju izaberite Opcije > Promeni prikaz menija > Mreža ili Lista. Neke prečice su možda fiksne i ne možete ih menjati. pritisnite . na ton zvona će se primenjivati proširenje sterea. str. izaberite Alatke > Profili > Opcije > Personalizuj > Jačina zvona. Takođe. možete da promenite sliku u pozadini za pasivni režim ili sliku koja se prikazuje kada je aktivirana ušteda energije. izaberite Opcije > Pusti ton. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim. . Ako omogućite 3-D tonove. Da biste preslušali ton zvona sa 3-D efektom. Personalizujte svoj uređaj 111 podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. pritisnite izaberite Alatke > Podešav. Da biste dopunjeni pasivni režim (aktivnu pripravnost) uključili ili isključili. a ne izaberete nijedan 3-D efekat. Da biste promenili sat koji se prikazjuje u pasivnom režimu (pripravnosti). Vidite "Teme".Da biste podesili jačinu zvuka tona zvona. Izmenite režim pripravnosti ili Da biste promenili prečice za selekcione tastere ili podrazumevane ikonice prečica u režimu aktivne pripravnosti. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim > Dop.

izaberite Opcije > Animacija ikonice > Uključena. Aplikacije koje ređe koristite možete da premestite u foldere. u glavnom meniju izaberite Opcije > Premesti.Personalizujte svoj uređaj 112 Da biste preuredili glavni meni. Da biste u svom uređaju koristili animirane ikonice. Premesti u folder ili Novi folder. . a one koje koristite češće možete da premestite u glavni meni.

U prikazu „Svetski sat“ možete da pratite vremena u raznim gradovima. i izaberite Aplikacije > Sat. Podesite ponavljanje ako želite. . izaberite Opcije > Ukloni alarm. Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira vreme. datum ili podešavanja tipa sata. izaberite Odloži. Kada je alarm aktiviran. izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste postavili svoj trenutni grad. u podešavanjima izaberite Vreme od oper. Da biste isključili zvučni alarm. Da biste postavili novi brzi alarm. izaberite Opcije > Novi alarm. on će se uključiti i oglasiti alarmom. Da biste u listu dodali gradove. Da biste otvorili prikaz svetskog sata. pa izaberite Aplikacije > Sat. a vreme u Vašem uređaju se menja prema tom odabranom gradu. ili Da da biste mogli da pozivate i primate pozive. Ako izaberete Stop. Izaberite Ne da uređaj isključite. izaberite Stop.Upravljanje vremenom Sat Sat sa alarmom Pritisnite Da biste poništili neki alarm. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara Vašoj časovnoj zoni. Brzi alarmi se postavljaju za naredna 24 sata i ne mogu se ponavljati.. U listu možete dodati najviše 15 gradova. Da biste promenili vreme. Da biste pogledali svoje aktivne i neaktivne alarme. mreže > Autom. Svetski sat Pritisnite Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen. skrolujte do njega i izaberite Opcije > Postavi za trenutni grad. Upravljanje vremenom 113 . izaberite Opcije > Postavi alarm bez pon. skrolujte desno na karticu sa alarmom. datum i časovnu zonu u Vašem uređaju (mrežni servis). Nemojte birati opciju Da kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. ažuriranje. prikazuje se . Grad se prikazuje u glavnom prikazu "Sat". izaberite Opcije > Dodaj grad. Da biste postavili novi alarm. Da biste alarm prekinuli za 5 minuta. uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. skrolujte desno na karticu "Svetski sat".

Savet: U dnevnom. Unesite stavku u kalendar 1. Da biste poslali napomenu kalendara na neki kompatibilni uređaj. sedmični. Da biste prekinuli alarm. Za prelazak na mesečni. pritisnite *. izaberite Opcije > Dodaj opis. Da biste privremeno prekinuli alarm. Da biste prešli na određeni datum. pritisnite neki taster (1-0). ● Godišnjica — da Vas podseća na rođendane ili neke posebne datume (stavke se ponavljaju svake godine) ● Obaveza — da Vas podseća na neku obavezu koju treba izvršiti do određenog datuma Kada Vas kalendar upozorava alarmom. Popunite sledeća polja. sedmičnom ili mesečnom prikazu kalendara. 114 Da biste dodali opis stavki. Tekst podsetnice će ostati prikazan na ekranu. izaberite Tišina da isključite alarm. Da biste sačuvali tu stavku. izaberite Urađeno. izaberite Opcije > Idi na datum.Upravljanje vremenom Kalendar Pritisnite 3. Da biste postavili alarm. Da skočite na današnji dan. dođite do željenog datuma i izaberite Opcije > Nova stavka i jednu od sledećih opcija: i izaberite Aplikacije > Kalendar. izaberite Alarm > Uključi i unesite vreme i datum alarma. Otvara se stavka tipa "sastanak" i ono što unosite se upisuje u to polje. izaberite Odloži. Prikazi kalendara Da biste promenili dan kojim počinje sedmica ili prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar. otvara se stavka tipa napomena o obavezi. Da biste dodali novu stavku u kalendar. pritisnite #. izaberite Opcije > Podešavanja. usaglašeno univerzalno vreme) . dnevni ili prikaz obaveza. 2. izaberite Stop. Ako drugi uređaj nije UTC (Coordinated Universal Time. U prikazu "obaveze". izaberite Opcije > Pošalji. ● Sastanak — da Vas telefon podseti na sastanak zakazan za određeni datum i vreme ● Podsetnik — da unesete neku opštu belešku za neki dan.

Da biste izvršili izmene kalendara. Kada kreirate neku stavku kalendara. pa zatim izaberite Opcije > Označi kao završ. postavite i željenu opciju sinhronizacije stavke. pregleda. Da biste neku obavezu označili kao izvršenu. izaberite Opcije > Podešavanja > Ton al. Svoj kalendar možete da sinhronizujete sa kalendarom u kompatibilnom PC računaru koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite. Kalendara. Primarni pregled.. . pređite u mesečni prikaz. dođite do nje u listi obaveza. pa izaberite Opcije > Obriši stavku > Do datuma ili Sve stavke. Da biste istovremeno obrisali više stavki. Upravljajte stavkama kalendara Upravljanje vremenom 115 kompatibilan. vremenska informacija primljene stavke kalendara se možda neće ispravno prikazati. Sedmica počinje u ili Naslov sed.

izaberite Opcije > Servisni zahtev u glavnom prikazu Poruka. Glavni prikaz aplikacije Poruke Pritisnite Da biste kreirali novu poruku. na primer. možete da koristite tekstove u folderu Obrasci u Moji folderi. ● Moji folderi — Razvrstajte poruke po folderima. kada se uređaj nalazi izvan zone pokrivanja mreže. Izveštaji — Možete zahtevati da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi poslatih tekstualnih i multimedijalnih poruka (mrežni servis).Poruke Poruke Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Možete i da kreirate i memorišete sopstvene šablone. Za slanje — Poruke koje čekaju na slanje se privremeno smeštaju u folder "Za slanje". osim e-pošte i ćelijskih info poruka. ● Primljeno — Ovde se čuvaju primljene poruke. izaberite Nova poruka. osim poruka poslatih preko Bluetooth veze. USSD komanda). Nacrti — Ovde se čuvaju nacrti poruka koje još nisu poslate. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja. Za podatke o raspoloživim temama kao . Možete promeniti broj poruka koje se čuvaju u ovom folderu. pa izaberite Poruke (mrežni servis). sanduče — Povežite se sa svojim udaljenim poštanskim sandučetom da biste Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete. ● ● preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mrežu (oflajn režim) pregledate prethodno preuzete poruke. Poslato — Ovde se čuvaju poruke koje su poslednje poslate. Poruke sadrže naredne foldere: ● . ● 116 ● Pošt. Da biste uneli i svom provajderu servisa poslali servisni zahtev (tzv. kao što su zahtevi za aktiviranje mrežnih servisa. Info servis (mrežni servis) Vam omogućava da od svog provajdera primate poruke o raznim temama kao što su vremenska prognoza ili stanje u saobraćaju.

Da biste preneli kursor u sledeći red. 6 za o. . prikazuje se ako koristite ako koristite intuitivni tradicionalni način. pritisnite 6 za N. Da biste isključili intuitivni unos teksta za sve editore u uređaju. Vaš uređaj podržava i tradicionalni i intuitivni način unosa teksta. Kod intuitivnog načina unosa teksta. kratko pritisnite # dvaput. Kada završite pisanje reči ispravno. krećite se desno da biste je potvrdili ili pritisnite 0 da biste dodali razmak. a način unosa teksta. > Opšte > Personalizacija > Jezik > Intuitivni unos teksta. 5 za k. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. Ako je sledeće slovo u reči smešteno na istom tasteru kao i prethodno. pritisnite 0. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > Info servis. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo. Da biste uključili ili isključili intuitivni unos teksta u opštim podešavanjima. 4 za i. Tradicionalni unos teksta Pritiskajte numeričke tastere (1–9) potreban broj puta dok se ne pojavi željeni karakter. 3.Info poruke se ne mogu primati u UMTS mrežama. obratite se svom provajderu servisa. Predlog za reč se menja posle svakog pritiska na taster. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. Da biste uneli razmak. Kod intuitivnog načina unosa teksta. 2 za a. Veza za paketni prenos podataka može da onemogući prijem info poruka. sačekajte da se kursor pojavi (ili se krećite udesno da biste prekinuli vreme čekanja) i unesite slovo. Intuitivni unos teksta Pišite tekst Kada pišete tekst. koristite tastere od 2 do 9. pritisnite 0 triput. 1. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Da biste napisali željenu reč. Poruke 117 i odgovarajućim brojevima tema. 2. da biste napisali "Nokia" kada je izabran engleski rečnik. Na numeričkom tasteru ima više ponuđenih karaktera od onih koji su na njemu odštampani. Na primer.

izaberite Napiši. Da biste umetnuli tekst u dokument. a zatim * više puta zaredom. pritisnite 1. Na primer. pritisnite C. pritisnite i držite # i izaberite Umetni. Reč se dodaje u rečnik. i za to vreme skrolujte levo ili desno da biste označili tekst. Da biste ih prošli jedan po jedan. Vršite izmene teksta i lista 118 Da biste otvorili listu specijalnih karaktera. Da biste kopirali i umetali tekst. pritisnite 1 više puta zaredom. pritisnite i držite *. te reči nema u rečniku. Kada se rečnik napuni. pritisnite * potreban broj puta da biste jednu po jednu pogledali ponuđene reči za koje je rečnik pronašao podudaranje. Da biste kopirali tekst u klipbord. Da biste obrisali karakter. ako pritisnete 6 više puta da biste došli do željenog karaktera. Pritisnite i držite odgovarajući numerički taster da biste uneli neki broj u režimu unosa slova. Savet: Da biste izabrali nekoliko specijalnih karaktera sa liste specijalnih karaktera pritisnite 5 posle svakog označenog karaktera. na primer. Da biste označili stavku na listi.Poruke 4. pritisnite #. možete promeniti jezik pisma. kao što su email i Web adrese. nova reč će zameniti ranije dodatu reč. Da biste promenili jezik pisma. idite do nje i pritisnite #. Ako reč nije tačna. Da biste obrisali više karaktera. . Kada pišete tekst. izaberite Opcije > Jezik pisanja i neki jezik koji koristi latinicu. ako pišete tekst koristeće nelatinično pismo i želite da napišete latinične karaktere. pritisnite i držite #. Da biste dodali neku reč u rečnik. Posle promene jezika pisanja. Ako se posle reči prikaže ?. pritisnite i držite C. ako koristite tradicionalni način unosa teksta. promena jezika pisanja će promeniti redosled karaktera. unesite reč koristeći tradicionalni način unosa i izaberiteOK. dok držite # izaberite Kopiraj. Ako koristite intuitivni način unosa teksta. Saveti za unos teksta Za prelazak sa jedne vrste slova na druga. Počnite pisanje nove reči. Promenite jezik pisanja Najčešći interpunkcijski znaci na raspolaganju su na tasteru 1. moraćete da promenite jezik pisma.

Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje na serveru. uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS. poruka da biste poslali tekstualnu poruku. U polju "Za" pritisnite navigator da biste primaoce ili grupe izabrali među kontaktima ili ručno unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca. U polje "Tema" unesite predmet multimedijalne ili e-mail poruke. Slanje e-mail poruke zahteva vezu sa prenosom podataka. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje. pritisnite i držite # dok skrolujete gore ili dole. 122. izaberite Opcije > Ubaci 4. izaberite Opcije > Adresna polja. a ponovni pokušaji da se pošalje Vaša e-mail poruka mogu povećati Vaš račun za telefon. poruka će biti ostavljena u folderu Za slanje i uređaj će povremeno pokušavati da je pošalje. Proverite ograničenje veličine e-mail poruke kod svog provajdera servisa. Da biste dodali tačku i zarez (. .) što razdvaja primaoce. Da biste nekoj multimedijalnoj poruci dodali medija objekat. 3. Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. prestanite da skrolujete i pustite #. Broj ili adresu možete i da kopirate iz klipborda (privremene memorije). Poruke 119 Da biste označili više stavki na listi. morate pravilno da podesite parametre veze. Multimed. U polju za poruku napišite tekst poruke. izaberite Opcije > Ubaci ili Ubaci objekat > Obrazac. pritisnite *. Audio poruka da biste poslali audio poruku (multimedijalnu poruku koja sadrži jedan audio snimak) ili E-mail da biste poslali email. 5. Izaberite Nova poruka > Teks. U folderu Za slanje možete obrisati takvu poruku ili je premestiti u folder Nacrti.Pišite i šaljite poruke Pritisnite Pre nego što budete mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku. i izaberite Poruke. Da biste završili izbor. poruka da biste poslali multimedijalnu poruku (MMS). str. 2. 1. Vidite "Definišite podešavanja za email". Da biste promenili polja koja se prikazuju. Da biste umetnuli obrazac.

Za više detalja u vezi servisa razmene poruka. Prijemni folder aplikacije Poruke Prijem poruka Pritisnite U folderu Primljeno. objekat > Sliku. Savet: Možete da kombinujete slike. 125.Poruke 6. Započnite sa kreiranjem multimedijalne poruke. str. Vaš provajder servisa to može tako i . Audio snimak ili Video snimak. označava nepročitanu tekstualnu poruku. zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke. izaberite Opcije > Ubaci > Sliku. Da biste umetnuli novi slajd u poruku. Da biste poslali poruku. 7. izaberite Ubaci novo > Sliku. pa izaberite Opcije > Kreiraj prezent. Da biste e-mail poruci dodali prilog. kao i karakteri pisama određenih jezika.mp4 formatu ili snimke koji prelaze ograničenje veličine multimedijane poruke u datoj bežičnoj komunikacionoj mreži. Ova opcija se prikazuje jedino ako je za Režim kreiranja MMS-a postavljeno Sa upozorenjima ili Slobodno.. Vaš uređaj neće naznačiti da li je ta poruka primljena na odredišnoj strani. Napomena: Vaš uređaj će možda naznačiti da je Vaša poruka poslata na broj za razmenu poruka koji je programiran u uređaju. Da biste napravili novu sliku ili snimili audio ili video zapis za multimedijalnu poruku. izaberite Opcije > Pošalji ili pritisnite taster "pozovi". 8. 120 Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Video snimak. video. Da biste videli kako ta multimedijalna poruka izgleda. Audio snimak. Beleška ili Drugo za ostale tipove datoteka. izaberite Opcije > Pogledaj. označava neprikazanu i izaberite Poruke > Primljeno. Vidite "Podešavanja multimedijalnih poruka". E-mail prilozi označeni su sa . tarifirati. U sklopu multimedijalne poruke možda nećete moći da šaljete video snimke u . audio i tekst u neku prezentaciju i da je pošaljete u multimedijalnoj poruci. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. izaberite Slajd. obratite se svom provajderu servisa. Audio snimak ili Video snimak. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake.

Web servisne poruke su obaveštenja (na primer. u režimu pripravnosti se prikazuje i 1 nova poruka. Da biste memorisali podatke iz poruke. Možete primiti i obaveštenje da imate neku multimedijalnu poruku na čekanju u centru za razmenu MMS poruka. izaberite Opcije > Preuzmi. Da biste videli medija objekte koji se nalaze u multimedijalnoj poruci. Da biste pustili audio ili video komponentu. možete videti sliku i poruku. logotipi operatora. Da biste tu poruku otvorili. Multimedijalne poruke Važno: Poruke otvarajte obazrivo. obratite se svom provajderu servisa. Da biste pokrenuli vezu sa paketnim prenosom podataka i preuzeli poruku u svoj uređaj. Ako je dodat i zvuk. a označava podatke primljene preko Bluetooth veze. prikazuje se . Podaci. pa pritisnite navigator. izaberite Opcije. glavne vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili neki link. stavke kalendara i e-mail obaveštenja. Objekti multimedija poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili PC računar. izaberite Prikaži. . izaberite Opcije > Odgovori. prikazaće se . Za informacije o raspoloživosti i pretplati. izaberite Opcije > Objekti. Da biste pustili tu prezentaciju. Ako poruka sadrži neku multimedijalnu prezentaciju. a ako je dodat video. kao što su vizitkarte. izaberite odgovarajući indikator. podešavanja i Web servisne poruke Kada otvorite multimedijalnu poruku ( ). prikazaće se . Da biste otvorili neku poruku u folderu Primljeno. Takođe. označava nepreslušanu audio poruku. pa zatim odgovarajuću opciju. Vaš uređaj može da prima više vrsta poruka koje sadrže podatke. Poruke 121 multimedijalnu poruku. tonovi zvona. dođite do nje. možete da primate i podešavanja u formi konfiguracione poruke od svog provajdera servisa ili od kompanijskog odeljenja za informatiku. izaberite njen indikator. Da biste odgovorili na primljenu poruku.Kada primite neku poruku.

Da biste započeli kreiranje e-mail podešavanja sa vodičem. 166. ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. Možete imati do šest poštanskih sandučića. izaberite Opcije > Uspostavi vezu da biste uspostavili vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom. Pridržavajte se uputstava koje dobijete od svog provajdera elektronske pošte i Internet provajdera. 119. izaberite Nova poruka > E-mail u glavnom prikazu Poruka ili Opcije > Napiši poruku > E-mail u svom poštanskom sandučetu. izaberite Start. . izaberite Da. a da prethodno niste postavili svoj e-mail nalog. str. Savet: Koristite Čarobnjaka za podešavanja da definišete podešavanja svog poštanskog sandučeta. u stalnoj ste vezi sa udaljenim (mrežnim) poštanskim sandučetom preko veze za prenos podataka. str. izaberite Ne. sanduče u glavnom prikazu Poruka. 126. potrebna Vam je ispravna Internet pristupna tačka (IAP) i ispravno definisana podešavanja elektronske pošte. bez povezivanja na mrežu. Vidite "E-mail podešavanja". tj. tražiće se da to učinite. Da biste kreirali novu e-mail poruku. Kada poruke pregledate u onlajn režimu. sanduče u glavnom prikazu Poruka. niste povezani na mrežu. Kada kreirate novo poštansko sanduče. Da biste pregledali prethodno preuzete e-mail poruke u oflajn režimu. tj. Pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Čarob. i izaberite Poruke i poštansko Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. pod. uređaj Vas pita da li želite da se povežete na mrežno poštansko sanduče (Povezati se na poštu?). Da biste se povezali sa mrežnim poštanskim sandučetom (na serveru) i preuzeli nova e-mail zaglavlja ili poruke. Vidite "Pristupne tačke". Ako izaberete Pošt. Vidite "Pišite i šaljite poruke". i izaberite Poruke i poštansko 122 Ako ste oflajn. str.. Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (email). Preuzmite e-mail poruke Pritisnite sanduče. Kada otvorite poštansko sanduče u svom uređaju.Poruke Poštansko sanduče Definišite podešavanja za e-mail Otvorite poštansko sanduče Pritisnite sanduče.

prvo morate da e-mail poruku obrišete u udaljenom poštanskom sandučetu. otvorite poruku i izaberite polje priloga koje je označeno sa . 128. Pritisnite sanduče. Da biste prekinuli vezu i čitali e-mail poruke u oflajn režimu. Da biste prekinuli preuzimanje poruka. Ako je ikonica priloga prigušena. bićete upitani da li želite da tu poruku preuzmete iz poštanskog sandučeta. dođite do poruke koja je markirana za Da biste obrisali e-mail iz uređaja i iz udaljenog poštanskog sandučeta. Izabrane da biste preuzeli samo poruke koje su bile označene ili Sve da biste preuzeli sve poruke iz sandučeta. zaglavlje e-mail poruke ostaje u Vašem uređaju. Ako želite da otvorite neku e-mail poruku. to znači da prilog nije preuzet u uređaj. Kada je veza sa udaljenim poštanskim sandučetom uspostavljena. str. a da je zadržite u udaljenom poštanskom sandučetu. izaberite Obustavi. U Obriši poruku na:. izaberite Opcije > E-mail podešavanja > Auto. izaberite Opcije > Preuzmi. Vidite "Podešavanja automatskog preuzimanja". pritisnite navigator. E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar. Obrišite e-mail poruke i izaberite Poruke i poštansko Da biste obrisali sadržaj neke e-mail poruke u uređaju. izaberite Opcije > Raskini vezu. I kada obrišete sadržaj poruke. pa da se zatim ponovo povežete sa sandučetom da biste ažurirali stanje. 2.Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. izaberite Opcije > Obriši. izaberite Opcije > Obriši > Telefon i server. Da biste poništili brisanje e-mail poruke iz uređaja i sa servera. . izaberite Samo telefon. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Poruke 123 preuzimanje. Da biste prikazali sve e-mail priloge. Da bi se e-mail poruke preuzimale automatski. 1. Ako e-mail poruka nije preuzeta a niste povezani na mrežu (oflajn režim). izaberite Opcije > Preuzmi e-mail > Nove da biste preuzeli sve nove poruke. Uređaj prikazuje zaglavlja e-mail poruka u udaljenom poštanskom sandučetu. 3. Ako želite da uklonite i zaglavlje.

ili zvezdicom. izaberite neki folder pa zatim izaberite OK. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Teks.. 124 ● Centri za poruke — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani. otvorite taj folder. — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka. 1. Da biste rično uneli podešavanja. i izaberite Poruke. izaberite Opcije > Raskini vezu. poruka. Ova podešavanja mogu već biti definisana u Vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. 2. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja tektualnih poruka 4. morate ih iskopirati u neki folder u Vašem uređaju. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > SIM poruke. izaberite Redukovana pod. vršite njihove izmene ili da ih brišete. ako je na raspolaganju. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis). i izaberite Opcije > Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom Kada ste na mreži (onlajn). ● Akt. Podešavanja poruka Vidite poruke na SIM kartici Pritisnite Ako želite da vidite SIM poruke. Da biste započeli kopiranje. popunite sva polja označena sa Mora biti definis. Izaberite Opcije > Kopiraj. ● Kodni raspored — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored. da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom. pa je moguće da nećete moći da ih menjate.Poruke brisanje u toku naredne veze Povrati obrisano. kreirate. ● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje . Izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve da biste označili poruke. Neki ili možda čak i svi centri za razmenu poruka mogu biti već konfigurisani u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. Otvara se lista foldera. Da biste videli poruke. 3. centar za por.

Kada ste izvan svoje matične mreže.poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). ● Bez slanja izveštaja — Izaberite da li želite da Vaš uređaj ne šalje potvrdne izveštaje o prijemu poruka. Da se sadržaj ubacuje u poruke bez upozorenja. Izvan svoje matične ćelijske mreže.. u matičnoj mr. pa zatim izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da ● Dopusti anonimne po. slanje i prijem multimedijalnih poruka mogu biti skuplji. Poruke 125 . Ako izaberete Ograničeno. ● Režim kreiranja MMS-a — Ako izaberete Sa upozorenjima. Ako izaberete Preuzimanje MMS po. primate obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke poruka čeka da bude preuzeta. ● Preuzimanje MMS po. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. ● Preferentna veza — Izaberite vezu koja će se koristiti. i kada ste u matičnoj mreži i kada ste izvan nje. preko ist. — Izaberite da li želite da se odbacuju poruke anonimnih pošiljalaca. tačka — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti kao preferentna veza. izaberite Aut. > Uvek automatski. izaberite Slobodno. Pritisnite . pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. — Izaberite kako želite da primate poruke. poruka se briše u centru za razmenu poruka. centra — Izaberite da li želite da se odgovor na Vašu poruku šalje preko istog centra za razmenu tekstualnih poruka (mrežni servis). Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj ćelijskoj mreži. ● Aktivna prist. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da se status poslate poruke prikazuje u dnevniku (mrežni servis). Vaš uređaj automatski aktivira vezu za paketni prenos podataka da bi preuzeo poruku. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja multimedijalnih poruka ● Veličina slike — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci. ● Od. ● Poruka poslata kao — Obratite se svom provajderu servisa da biste proverili da li Vaš centar za razmenu poruka može da vrši konverziju tekstualnih poruka u te druge formate. ● Prijem reklama — Odredite da li želite da primate multimedijalne reklamne poruke. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava.

tačka — Izaberite neku Internet pristupnu tačku (IAP). Izberite Poštanska sandučad i poštansko sanduče da biste promenili podešavanja veze. Ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt.● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). sandučeta — Definiše e-mail protokol koji preporučuje Vaš provajder servisa elektronske pošte. od Vas će se zahtevati lozinka kada pokušate da se povežete na svoje udaljeno poštansko sanduče. Vidite "Pristupne tačke". ● Lozinka — Unesite svoju lozinku. pa Podešav. dođite do njega. ● Tip poš. Opcije su POP3 i IMAP4. Upravljajte poštanskim sandučićima Da biste kreirali novo poštansko sanduče. sandučeta — Unesite neko ime za poštansko sanduče. ● Server za prijem — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za prijem Vaše e-mail pošte. preuzimanja i automatskog preuzimanja. a zatim nešto od sledećeg: . Ako ovo polje ostavite prazno. Možete imati do šest poštanskih sandučića. i poštansko sanduče. Da biste izabrali koje poštansko sanduče želite da koristite za slanje e-mail poruka. izaberite Poštanska sandučad. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail. Poruke Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Da biste izmenili podešavanja za primljene e-mail poruke. ● Ime poš. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. Ovo podešavanje se ne može naknadno menjati. ● Bezbednost (portovi) — Izaberite opciju zaštite za veze sa udaljenim poštanskim sandučetom. Podešavanja veze E-mail podešavanja Da biste iz svog uređaja uklonili neko poštansko sanduče i poruke u njemu. veze. ● Aktivna prist. poruka se briše u centru za razmenu poruka. izaberite Aktivno poštansko s. poštansko sanduče. str. izaberite Dolazna pošta. pa pritisnite C. 166. 126 ● Korisničko ime — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od provajdera. ● Port — Definišite neki port za datu vezu. sanduče i glavnom prikazu Poruka. sanduče. u Poštanska sandučad izaberite Opcije > Novo pošt. korisnika.

● Obim preuzimanja — Definišite koliki broj novih e-mail poruka će se preuzimati iz poštanskog sandučeta. teksta i indikatora pošte) kada se primi nova email poruka. o nov. Izaberite neku od narednih opcija: ● Preuzimanje e-maila — Definišite koji se delovi e-mail poruke preuzimaju: Samo zaglavlja. Možete da koristite samo server za odlaznu poštu svog provajdera servisa. Ograničenje veličine (POP3) ili Poruke i prilozi (POP3). Lozinka. pa Korisnička podešav. Podešavanja preuzimanja Podešavanja korisnika Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Ako izaberete U toku sled. Poruke 127 . Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. ako taj uređaj podržava ovu funkciju. e-mailu — Izaberite da li želite da primate obaveštenja (u obliku zvučnog signala. Izaberite neku od narednih opcija: ● Moje ime — Unesite ovde svoje pravo ime.Da biste izmenili podešavanja za slanje e-mail poruka. Aktivna prist. pa Podeš. ● Pošalji kopiju i sebi — Izaberite da li želite da se kopija e-mail poruke šalje i u Vaše poštansko sanduče. Bezbednost (portovi) i Port su slična onima za Dolazna pošta.. ● Pošalji poruku — Definišite kako se šalje e-mail poruka sa Vašeg uređaja. ● Obav. ● Server za slanje — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za slanje Vaše e-mail pošte. veze. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. preuzimanja. izaberite Odlazna pošta. poštansko sanduše. ● Moja e-mail adresa — Unesite e-mail adresu koju Vam je dao provajder servisa. U uređaju primaoca se prikazuje Vaše ime umesto Vaše e-mail adrese. tačka. Izaberite Odmah da bi se uređaj povezivao na poštansko sanduče čim izaberete Pošalji poruku. e-mail će se slati kada postoji veza sa udaljenim poštanskim sandučetom. ● Sa potpisom — Izaberite da li želite da u svoje e-mail poruke uključite i potpis. poštansko sanduše. Podešavanja za Korisničko ime. a zatim nešto od sledećeg: ● Bezbedna prijava (samo za POP3) — Koristite sa POP3 protokolom radi šifrovanja slanja lozinke na udaljeni e-mail server u toku povezivanja na poštansko sanduče.

. preuzimanje. poštansko sanduše. ● Otkrivanje tema — Izaberite da li će uređaj automatski tražiti brojeve novih tema i memorisati te nove brojeve bez imena tema u listu tema. automatski aktivira pretraživač i započne povezivanje na mrežu radi preuzimanja sadržaja. Podešavanja poruka Web servisa ● Obavešt. Definišite kada i koliko često će se poruke preuzimati. 128 Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera ● Prijem — Izaberite da li želite da primate ćelijske info poruke. o e-mailu i Preuzimanje e-maila ne mogu biti istovremeno aktivni. Izaberite neku od narednih opcija: Poruke servisa. Izabrani ili Drugi.● Putanja IMAP4 foldera (samo za IMAP4) — Definišite putanju za foldere koji će biti prijavljeni ("pretplaćeni"). u određeno vreme automatski preuzimala zaglavlja novih e-mail poruka. Izaberite neku od narednih opcija: Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema. ● Preuzimanje e-maila — Da bi se u Vaš uređaj. o e-mailu — Da bi se u Vaš uređaj automatski preuzimala zaglavlja e-mail poruka kada ih primite u svoje udaljeno poštansko sanduče. izaberite Preuzmi poruke > Automatski. ● Jezik — Izaberite jezik na kojem želite da primate poruke: Svi. Ako želite da podesite svoj uređaj tako da.. kada primi neku servisnu poruku. . Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. izaberite Automatski ažuriraj ili Samo u matičnoj m. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Servisna poruka. Obavešt. obratite se svom provajderu servisa. pa Auto. ● Pretplate foldera (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge foldere u udaljenom poštanskom sandučetu iz kojih će se preuzimati poruke. izaberite Omogućeno ili Samo u matičnoj m. Podešavanja info servisa Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Info servis. Podešavanja automatskog preuzimanja Izaberite da li želite da primate servisne poruke. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad.

● Aktivna memorija — Izaberite u kojoj memoriji želite čuvati svoje poruke. Poruke 129 Druga podešavanja . ● Broj sačuvanih por. — Definišite koliko se poslatih poruka može sačuvati u folderu sa poslatim porukama. briše se najstarija poruka.Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Ostalo. multimedijalnih ili e-mail porukačuvaju u folderu Poslato. — Izaberite da li želite da se kopije poslatih tekstualnih. Kada se ta vrednost dostigne. Izaberite neku od narednih opcija: ● Sačuvaj poslate por.

Da biste uneli znak za čekanje (w) ili pauzu (p). pritisnite taster "pozovi". unesite pozivni broj države. ili unesite početna slova imena u polje za pretragu. kao na primer lozinke. izaberite OK. prvo izaberite Uk. izaberite željeni broj iz liste. Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva.Uputite poziv Uputite poziv Govorni pozivi 1. Opcije u toku poziva 3. Da biste poslali ton. pritisnite i izaberite Kontakti. mik. izaberite Opcije > Pošalji DTMF. čak i ako je neka druga aplikacija aktivna. Pre slanja možete da izmenite poruku ili da promenite primaoca.. Unesite DTMF string ili dođite do njega pretraživanjem liste Kontakti. Pritisnite taster "završi" da biste prekinuli vezu (ili odustali od uspostavljanja veze). izaberite Opcije > Zadrži. 2. Možete da koristite i navigator. U pasivnom režimu unesite broj telefona. uključujući i pozivni broj područja. pritisnite * dva puta da biste uneli znak + (zamenjuje karakteristični pozivni broj za izlazak u međunarodni saobraćaj). Pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj. Da biste poslali DTMF tonske sekvence. Da biste obrisali neki broj. Da biste drugom učesniku u vezi poslali sliku ili video kao multimedijalnu poruku. izaberite Opcije > Pošalji MMS (samo u UMTS mrežama). pozivni broj područja (po potrebi izostavite nulu) i telefonski broj pretplatnika. Pritisnite taster "pozovi" da biste poslali datoteku na neki kompatibilni uređaj (mrežni servis). Ako ste jačinu zvuka podesili na Isključi zvuk. Da biste pozvali. Pritisak na taster "završi" uvek prekida poziv. Ako ste sačivali više brojeva za jedan kontakt. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. Dođite do željenog imena. Prikazuje se lista odgovarajućih kontakata. . 130 Da biste uputili poziv iz modula Kontakti. pritisnite * više puta. pritisnite C. DTMF tonske Da biste aktivni govorni poziv stavili na čekanje kako biste odgovorili na drugi dolazni poziv. izaberite Opcije > Prebaci. Za međunarodne pozive. Za prelazak sa jedne veze na drugu.

izaberite Alatke > Alatke > Pošt. poruku. pritisnite . Da biste promenili telefonski broj svoje govorne ili video pošte. Ako aktivirate funkciju Preus. poz. Glasovni i video poštanski sandučići Ako ne želite da odgovorite na poziv. Savet: Kada imate samo jedan aktivni poziv.U toku aktivnog poziva. Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže). Mnoge opcije koje možete koristiti u toku govornog poziva su mrežni servisi.. Ako imate više aktivnih poziva. pritisnite taster "završi". Izaberite Opcije > Pošalji tek. pritisnite taster "pozovi". izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. pasivnom režimu. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Da biste isključili zvono za sve dolazne pozive. izaberite Opcije > Završi sve pozive. Da biste pozvali svoju govornu ili video poštu (mrežni servis. odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava. poštansko sanduče i Opcije > Promeni broj. pritisnite i držite 1 u Kada izaberete Tišina da biste isključili ton zvona nekog dolaznog poziva. sanduče. Odgovorite na poziv ili ga odbijte Da biste odgovorili na poziv. . poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto u podešavanjima telefona da biste preusmerili pozive. video pošta je na raspolaganju jedino u UMTS mrežama). da biste zvuk usmerili na slušalice. Ako ste povezali kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) preko Bluetooth povezivanja. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. Da biste aktivirali poziv. da biste ih sve raskinuli. izaberite Opcije > Zameni. Uputite poziv 131 sekvence možete dodati u DTMF polja u kontakt kartici. da biste zvuk usmerili sa slušalice na zvučnik. s. pozivaocu možete bez odbacivanja poziva poslati tekstualnu poruku sa obaveštenjem da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv. da biste ga stavili na čekanje. Da biste završili aktivni poziv i odgovorili na poziv koji je na čekanju. pritisnite taster "pozovi". izaberite Tišina. pritisnite taster "pozovi" ponovo. Da biste se vratili na slušalicu. pa izaberite Govorna pošta ili Video pošt. pa zatim izaberite OK.

Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. da biste uključili prvog učesnika u konferencijsku vezu. pritisnite taster "završi". izaberite Opcije > Konferencija. pa izaberite Izbaci. a za startovanje Web pretraživača. Drugi učesnici mogu da nastave svoju konferencijsku vezu. 3. Brzo biranje telefonskog broja 132 Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijske veze. ponovite korak 2. pritisnite dodeljeni taster i taster "pozovi". 1. > Telefon > Poziv > Odbaci poziv SMS-om. 1 je rezervisano za broj govorne ili video pošte. izaberite Opcije > Novi poziv. izaberite Opcije > Konferencija > Privatno.Uputite poziv Da biste konfigurisali ovu opciju i napisali standardnu tekstualnu poruku. Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. zatim izaberite Opcije > Konferencija > Dodaj konferenciji. Pozovite prvog učesnika. Da biste nekog učesnika isključili iz konferencijske veze. izaberite Opcije > Konferencija > Isključi učesnika. Da biste pozvali novog učesnika. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Kada završite privatni Da biste uputili poziv iz pasivnog režima. Uspostavite konferencijski poziv 2. Da biste završili na aktivni konferencijski poziv. uključujući i Vas. Da biste neki telefonski broj dodelili jednom od numeričkih tastera (2-9). Kada dobijete odgovor na novi poziv. 4. dođite do tog učesnika. Da biste u vezu uključili novog učesnika. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Brzo bir. izaberite Opcije > Konferencija da biste se vratili u konferencijsku vezu. Dođite do tastera kome želite da dodelite taj telefonski broj i izaberite Opcije > Dodeli.. > Telefon > Poziv > Brzo biranje. . Izaberite nekog učesnika pa izaberite Privatno. izaberite Alatke > Podešav. razgovor. Da biste aktivirali ovu funkciju.

Biranje glasom Vaš uređaj podržava napredne glasovne komande. izaberite Opcije > Završi sve pozive. Da biste završili na aktivni poziv. izaberite Opcije > Spoj. pritisnite i držite desni selekcioni taster. a da se sami isključite iz veze. Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. > Telefon > Poziv > Poziv na čekanju (mrežni servis). Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu.5 sekunde. uređaj kreira glasovne komande za stavke u kontaktima i poredi izgovorenu glasovnu komandu sa njima. Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima. Uputite poziv 133 Poziv na čekanju Glasovna komanda za neki kontakt će biti njegovo ime ili nadimak koji je sačuvan u njegovoj kontakt kartici. Prepoznavanje glasa u uređaju se prilagođava glasu glavnog korisnika u cilju što boljeg prepoznavanja. komandu. Napredne glasovne komande ne zavise od glasovnih karakteristika govornika. 1. Da biste započeli biranje glasom. otvorite kontakt karticu. pritisnite taster "završi". Da biste odgovorili na poziv na čekanju. pritisnite taster "pozovi". izaberite Prebaci. pa izaberite Opcije > Pusti glas. . Za prelazak sa jedne veze na drugu. Posle 2. ukoliko ste aktivirali čekanje poziva u Podešav. Ako je prepoznati kontakt pogrešan. u pasivnom režimu. Upućivanje poziva pomoću glasovne komande Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Jasno izgovorite ime. odnosno nadimak memorisan na kartici kontakata. Prvi poziv se stavlja na čekanje. Da biste završili oba poziva. uređaj bira taj broj. izaberite 2. zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama. 3. tako da korisnik ne mora da snimi glasovne komande unapred. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se Sada govori. Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom. Da biste povezali dolazni poziv ili poziv na čekanju sa aktivnim pozivom.Možete da odgovorite na poziv dok imate drugi poziv. pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu. Umesto toga.

Započinjanje video poziva može da potraje nešto određeno vreme. 134 Ikone Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika. Uputite video poziv Kada uputite video poziv (mrežni servis). Da biste umesto videa poslali statičnu sliku. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo. Ne primate video (pozvana strana ne šalje video ili ga komunikaciona mreža ne prenosi). uređaj bira prvi dostupan broj u kontakt kartici. Čak i ako ste odbili slanje videa u toku video poziva. Cene proverite sa svojim provajderom servisa. Da biste mogli da upućujete video pozive. Pozvana strana može da odbije slanje videa ( ). Izaberite Opcije > Pozovi > Video poziv. 1. ako je on postavljen. U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. unesite broj telefona u pasivnom režimu. U suprotnom. Za to vreme se prikazuje Čeka se video slika. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva. ili izaberite Kontakti. Sledeće da biste videli listu ostalih pogodaka. ili Prekini da biste odustali od biranja glasom. Primaocu video poziva prikazuje se živa video slika. obratite se svom provajderu telekomunikacione mreže. poziv se tarifira kao video poziv. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu.Uputite poziv Ako je pod istim imenom memorisano više brojeva. Video poziv se može uspostaviti samo sa kompatibilnim mobilnim uređajem ili sa nekim ISDN terminalom. Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i čujete zvuk preko zvučnika. zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan). uređaj će Vas pitati da li umesto toga želite da pokušate uspostavljanje normalnog poziva ili želite da pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku. u kom slučaju . potrebno je da posedujete USIM karticu i da ste pokriveni nekom UMTS komunikacionom mrežom. 2. Da biste započeli video poziv. pa zatim izaberite neki kontakt. video ili data poziv. možete da pratite i dvosmerni video prikaz u realnom vremenu. ili slika koju hvata kamera Vašeg uređaja. izaberite Alatke > Podešav. Odbili ste slanje videa sa svog uređaja. Video pozivi se ne mogu uspostavljati ako je aktivan drugi govorni. uređaj bira primarni (podrazumevani) broj.

Da biste prelazili sa prikazivanja videa na samo glasovnu komunikaciju i obratno. Da biste podesili jačinu zvuka u toku video poziva. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. pritisnite taster "završi". skrolujte gore ili dole. pritisnite taster „poziv“. izaberite Opcije > Koristi sekun. i eventualno vidite neku statičnu sliku ili sivu pozadinsku sliku. Uputite poziv 135 čujete samo zvuk. Da biste zvuk usmerili na kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) koje su sa Vašim uređajem povezane preko Bluetooth veze. Umesto video slike se prikazuje sivi ekran. Da biste odgovorili na video poziv. Da biste audio vratili na zvučnik svog uređaja. Ako ne aktivirate video poziv. Da biste se vratili na sekundarnu kameru. Deljenje videa Kada aktivirate Deljenje videa. Da biste započeli sa slanjem žive video slike. Da biste ovaj sivi ekran zamenili nekom statičkom slikom snimljenom kamerom svog uređaja.3. Odgovorite na video poziv ili ga odbijte . Da biste završili na video poziv. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. kameru. izaberite Alatke > Podešav. aktivira se zvučnik. umesto njega možete koristiti Koristite deljenje videa (mrežni servis) da biste sa svog mobilnog uređaja poslali živi video snimak ili neki sačuvani video snimak na drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva. izaberite Opcije > Koristi glavnu kameru. prikazuje se . izaberite Da. i čućete samo glas pozivaoca. Prikazuje se Dopustiti slanje video slike pozivaocu?. Da biste za slanje videa koristili glavnu kameru. slanje videa se ne aktivira. izaberite Opcije > Omogući ili Onemogući i željenu opciju. Kada primite neki video poziv. Ako ne želite da koristite zvučnik za govorni poziv u toku deljenja videa. Da biste završili na video poziv. pritisnite taster "završi". Opcije u toku video poziva Da biste zumirali (uvećavali ili umanjivali) sliku.

Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije u vezi mrežnih mogućnosti kao i u vezi cena korišćenja ovog servisa. uradite sledeće: 1. Pritisnite i izaberite Kontakti. ali se glasovni poziv nastavlja. nema instaliranu opciju deljenja videa ili mu uređaj nije podešen za direktnu vezu osoba-osoba. Da biste koristili deljenje videa morate uraditi sledeće: Podešavanja Da biste postavili deljenje videa. Ako pozovete neku osobu da se priključi sesiji deljenja. 3. Vaše mogućnosti da koristite deljenje videa zavise od dostupnosti UMTS mreže. Ne možete započeti deljenje videa ukoliko se ne nalazite unutar zone pokrivanja UMTS mrežom. grešci u kojoj se kaže da primalac ne može da prihvati pozivnicu. Da biste dodali SIP adresu u kontakt karticu. Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Ako započnete sesiju deljenja dok ste u dometu UMTS mreže i dođe do prelaska na GSM. potrebna su Vam podešavanja za osoba-osoba i UMTS vezu. u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. Provajder servisa može da Vam pošalje podešavanja direktno u Vaš uređaj ili da Vam da listu potrebnih parametara. Podešavanja za vezu osoba-osoba 136 ● Pošiljalac i primalac treba da su prijavljeni na UMTS mrežu. Izaberite Opcije > Dodaj podatak ili Deli prikaz. za deljenje videa možete koristiti i već memorisani . 2. Dobićete poruku o ● Postarajte se da imate aktivnu UMTS vezu i da budete u dometu UMTS mreže. ● Postarajte se da Vaš uređaj bude podešen za vezu osoba-osoba. Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu). sesija deljenja se prekida. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog provajdera servisa i memorišite ih u svoj uređaj. Ako ne znate SIP adresu datog kontakta. Zahtevi Deljenje videa zahteva UMTS vezu. a uređaj primaoca se ne nalazi u dometu UMTS mreže. Otvorite kontakt karticu (ili otvorite novu karticu za tu osobu).Uputite poziv kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju). Da biste mogli da koristite deljenje videa. primalac ne zna da mu upućujete pozivnicu. 4.

Izaberite snimak koji želite da delite. deljenje se privremeno zaustavlja. Da biste video snimak premotali brzo unapred ili unazad. pa zatim izaberite OK da biste mu poslali pozivnicu. Da biste snimak reprodukovali ponovo. sa pozivnim brojem države. Na ekranu se prikazuje 5. 2. Snimak se mora konvertovati za deljenje. Da biste pauzirali sesiju deljenja. Da biste pogledali taj snimak. skrolujte nagore ili nadole. a dati kontakt ima više SIP adresa ili brojeva telefona sa pozivnim brojem države. Kada je aktivan neki govorni poziv. Da biste nastavili deljenje. izaberite Sačuvaj da biste potvrdili upitSačuvati deljeni video snimak?. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. Deljeni video se memoriše u folder Slike i video u Galeriji. izaberite Opcije > Pusti. Izaberite OK. Nastaviti?. Delite žive video snimke ili video snimke 1. izaberite Pauza. Ako delite živi video. izaberite Opcije > Deli video > Uživo. ● Proverite da li su podešavanja za UMTS pristupnu tačku u Vašem uređaju podešena kako treba. uradite sledeće: ● Obratite se svom provajderu servisa koji će sačiniti sporazum za korišćenje UMTS mreže. izaberite željenu adresu ili broj. Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji. pritisnite taster "završi". Ako delite neki video snimak. recimo +358 (ako to podržava provajder servisa telekomunikacione mreže). Otvara se lista video snimaka u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu koju ste prethodno dodali kontakt kartici pozvane strane. izaberite Nastavi. . Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv. Da biste završili na govorni poziv. Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Ukoliko su kontak podaci za primaoca sačuvani u Kontaktima. Da biste završili sesiju deljenja. pritisnite taster "završi". Uputite poziv 137 broj telefona primaoca. Da biste sačuvali živi video koji ste delili. 4. 3. izaberite Opcije > Pozovi.Podešavanja UMTS veze Da biste podesili svoju UMTS vezu. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj. izaberite Stop. unesite ručno SIP adresu i telefonski broj sa pozivnim brojem države. Da biste delili neki video snimak. izaberite Opcije > Deli video > Snimak.

Ukoliko upućivanje hitnog poziva ne uspe preko celularne telekomunikacione mreže. pozvoniće kada primite pozivnicu. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. možete da pritisnete taster "završi" da biste odbili sesiju deljenja i prekinuli govorni poziv. . možete upućivati i primati pozive preko Interneta. ako je to moguće. Internet pozivi mogu biti uspostavljeni između računara. izaberite Stop. ● Odbaci — Odbija poziv. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnih poziva prvenstveno preko celularnih telekomunikacionih mreža. pritisnite Isključi zvuk. da koristite celularne mreže za upućivanje hitnih poziva. Internet pozivi Prihvatite pozivnicu Kada Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje videa. Kada primite pozivnicu. pre upućivanja hitnog poziva. Da biste završili deljenje videa. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. pojavljuje se pozivna poruka sa imenom ili SIP adresom pošiljaoca. trebalo bi. Primalac će dobiti poruku da ste odbili pozivnicu. da biste isključili ton snimka. a Vi niste u dometu UMTS mreže. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnog poziva preko Vašeg provajdera mrežnog poziva (mrežne telefonije). Zbog razvijenosti i prirode celularne telefonije. Ako postoji pokrivanje celularnom mrežom. uverite se da je Vaš celularni telefon uključen i da je spreman za upućivanje poziva.Uputite poziv Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem. ● Prihvati — Aktivira sesiju deljenja. nećete znati da ste primili pozivnicu. Sa servisom Internet poziva (mrežni servis). izaberite jednu od sledećih opcija: Kada primate video snimak. između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona. Ako Vaš uređaj nije podešen na "nečujno". Takođe. Vaš uređaj mora pokrivati mreža veze. kao što je WLAN pristupna tačka. u dopunjenom pasivnom režimu (aktivnoj pripravnosti) izaberite Opcije > Nastavi. Ako Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje. Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i od toga da li je Vaš provajder mrežnog poziva Da biste se povezali na servis Internet poziva. 138 Vaš uređaj podržava govorne pozive preko Interneta (mrežni pozivi).

Obratite se svom provajderu mrežnog poziva (telefonije) da proverite mogućnost upućivanja hitnog poziva putem Internet telefonije. > Preferentni profil. izaberite Registracija > Po potrebi i Tip transporta > UDP ili TCP u podešavanjima za SIP kada budete kreirali profil za Internet pozive. Izaberite Proksi server > Tip transporta > Automatski. Vaš uređaj se automatski prijavljuje za uslugu Internet poziva. Pritisnite . izaberite Opcije > Konfiguriši servis. Ova opcija se prikazuje samo ako postoje servisi koji nisu konfigurisani. Lista mreža se na svakih 15 minuta automatski osvežava. 2.Povežite se na uslugu Internet Kreirajte profil za Internet pozive poziva Pre nego što počnete da koristite Internet pozive. Da biste izabrali servis Internet poziva za odlazne pozive ukoliko je uređaj povezan na više od jednog servisa. 1. 4. izaberite Opcije > Promeni servis. Ako ste izabrali automatsko prijavljivanje. Kada se prijavite na servis Internet poziva. izaberite Alatke > Podešav. . Da biste konfigurisali nove servise. u pasivnom režimu se prikazuje . izaberite dostupnu mrežu sa liste i Izaberi. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu za Internet pozive. > Internet tel. > Opcije > Novi profil. Uputite poziv 139 (telefonije) implementirao funkcionalne mogućnosti hitnih poziva. Izaberite Internet tel. Da biste se prijavili na servis Internet poziva ručno. Proverite da je Registracija podešena na Stalno. 3. Koristite ovu opciju ako Vaša WLAN pristupna tačka nije prikazana. Birajte Nazad sve dok se ne vratite na glavni prikaz podešavanja veze. Unesite ime za svoj profil i izaberite SIP profil koji ste upravo kreirali. Da biste koristili kreirani profil za automatsko povezivanje na servis Internet poziva. > Veza > SIP podešavanja > Opcije > Novi SIP profil i unesite tražene informacije. morate kreirati profil za Internet pozive. Da biste ručno osvežili listu. Ako se ručno prijavljujete za servis. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. pritisnite Opcije > Osveži.

izaberite Opcije > Sačuvaj prist. izaberite Tip prijave > Ručno.. uređaj povremeno skenira WLAN mreže. Da biste podesili Internet pozive za preferentni tip za odlazne pozive. a zatim pritisnite # na nekoliko sekundi da biste očistili ekran i prebacili uređaj sa unosa brojeva na unos slova. pritisnite taster bilo kog broja kada je uređaj u pasivnom režimu. izaberite Opcije > Raskini vezu sa serv. svi pozivi se upućuju kao Internet pozivi. u Kontaktima dođite do željenog kontakta i izaberite Pozovi > Opcije > Internet poziv. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. Da biste u pasivnom režimu uputili Internet poziv. tip poziva > Internet poziv. . Da biste se automatski prijavili na servis Internet poziva. Pritisnite . što povećava potrošnju baterije i skraćuje njen vek trajanja. Da biste se ručno prijavili na servis Internet poziva. Da biste uputili Internet poziv iz Kontakata. Ukoliko koristite tip automatskog prijavljivanja za WLAN mreže. Unesite adresu i pritisnite taster "pozovi". izaberite Podrazum. izaberite Alatke > Poveziv. > Internet tel. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. Kada je Vaš uređaj povezan na servis Internet poziva. moći ćete da upućujete Internet pozive sa svih aplikacija sa kojih možete da upućujete i regularne govorne pozive. pritisnite . 140 Da biste uputili Internet poziv na adresu koja ne počinje cifrom. > Opcije > Podešavanja i izaberite podrazumevana podešavanja ili podešavanja koja se odnose na određeni servis. pritisnite . Da biste prekinuli vezu sa servisom Internet poziva. Na primer. tačku. Sačuvane mreže su označene zvezdicom u listi mreža. izaberite Alatke > Dnevnik i tip dnevnika. izaberite Tip prijave > Automatski. Da biste se povezali na servis Internet poziva koristeći skrivenu WLAN mrežu. izaberite Kontakti. Da biste uputili Internet poziv iz dnevnika. Podešavanja servisa Uputite Internet poziv Kada aktivirate funkciju Internet poziva. unesite broj telefona ili Internet adresu i pritisnite taster "pozovi". izaberite Opcije > Koristi skrivenu mrežu.Uputite poziv Da biste sačuvali mrežu na koju ste trenutno povezani.

Da biste obrisali neku stavku. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije. Ova opcija je dostupna samo ako je u uređaj instaliran dopunski modul softvera za odgovarajući servis.Da biste definisali podešavanja koja se odnose na ovaj servis.. izaberite Paketni prenos. dođite do nje. Za ovo Vam je potrebna šifra blokade. Na primer. izaberite Trajanje poz. i izaberite Alatke > Dnevnik. i izaberite Alatke > Dnevnik. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije. Da biste videli telefonske brojeve propuštenih. otvorite željenu listu. možda za svoje veze za paketni prenos podataka plaćate na osnovu količine poslatih i primljenih podataka. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. Da biste obrisali jednu od lista. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. izaberite Prethodni. pa pritisnite C. izaberite Izmeni podeš. otvorite odgovarajuću listu. Obriši listu. i izaberite Alatke > Dnevnik. pa izaberite Opcije > Da biste videli količinu poslatih i primljenih podataka u toku paketne razmene podataka. Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže. . servisa. u glavnom prikazu prethodnih poziva izaberite Opcije > Obriši prethodne. Prethodni pozivi Pritisnite Da biste obrisali merače trajanja poziva. izaberiteSačuvane pris. izaberite Opcije > Poništi merače. zaokruživanja računa. tač. Trajanje poziva Pritisnite Dnevnik čuva informacije u vezi sa istorijom komunikacije uređaja. Dnevnik Da biste videli približna trajanja dolaznih i odlaznih poziva. i tako dalje.. Uputite poziv 141 Da biste pogledali mreže koje ste sačuvali za servis Internet poziva i mreže koje je pronašao servis Internet poziva. Paketni prenos podataka Pritisnite Da biste obrisali listu svih prethodnih poziva. primljenih i upućenih govornih poziva.

skrolujte udesno. Da biste neki nepoznati broj iz dnevnika dodali u svoje kontakte. tekstualnu poruku. Ako izaberete Bez dnevnika. . da biste filtrirali dnevnik. kompletan sadržaj dnevnika. Propušteni komunikacioni događaji Da biste otvorili opšti dnevnik gde možete pratiti sve govorne pozive. trajno se brišu. i izaberite Opcije > Vidi detalje. upisuju se kao jedna komunikacijska stavka. Izaberite Opcije > Kopiraj broj.Uputite poziv Prikaz svih komunikacionih događaja Ikonice u dnevniku su sledeće: Dolazni Odlazni Pritisnite i izaberite Alatke > Dnevnik > Prethodni. lista prethodnih poziva i izveštaji o dostavi poruka. veze za prenos podataka i WLAN veze koje Vaš uređaj registruje. centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka. tekstualne poruke. izaberite Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika. kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos paketa podataka. Da biste postavili trajanje dnevnika. izaberite Opcije > Sačuvaj u Kontakte. Savet: U detaljnom prikazu možete da kopirate broj telefona u klipbord. 142 Da biste trajno obrisali kompletan sadržaj dnevnika. listu prethodnih poziva i izveštaje o dostavi poruka. događaj. na primer. pritisnite C. a zatim da ga nalepite u. Da biste u brojaču paketnih podataka videli koliko je podataka preneto i koliko su određeni prenosi podataka trajali. dođite do neke dolazne ili odlazne komunikacije koja je označena sa Pak. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče. izaberite Opcije > Razdvoji i filter. Da biste obrisali samo jedan događaj iz dnevnika prethodnih poziva. izaberite Opcije > Obriši dnevnik. Izaberite Da da to potvrdite. Podstavke.

izaberite Opcije > Dodaj grupi (prikazuje se samo ako ste već kreirali neku grupu). prikazuje se ta sličica. Memorišite i vršite izmene imena i brojeva 2. Da biste vršili izmene kontakt kartica. pa izaberite Kontakti > Opcije > Novo ime. Pritisnite . izaberite je i zatim pritisnite C. Možete i da nekoj kontakt kartici dodelite poseban ton ili melodiju zvona ili minijaturnu sliku. Možete takođe i da kreirate kontakt grupe što Vam omogućava da tekstualne i e-mail poruke šaljete većem broju primalaca istovremeno. pa izaberite Urađeno. Upravljajte imenima i brojevima Da biste obrisali neku kontakt karticu. kao što su telefonski brojevi. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj minijaturu. 1. pa zatim Opcije > Pripada grupama. Željeni kontakt možete da potražite i tako što ćete uneti početna slova imena u polje za pretragu. Savet: Da biste dodavali i vršili izmene kontakt kartica. Kada Vas data kontakt osoba poziva. kućne adrese ili e-mail adrese svojih kontakata. pa izaberite Opcije > Izmeni. Da biste neki kontakt dodali nekoj grupi. Na ekranu se prikazuje lista kontakata čija imena počinju tim slovima. izaberite taj kontakt. Da biste nekoj kontakt kartici dodali sličicu.Kontakti (imenik) U Kontaktima možete čuvati i ažurirati kontakt podatke. minijatura. Popunite polja koja želite. Da biste proverili kojim grupama pripada neki kontakt. Da biste obrisali više kontakt kartica odjednom. koristiti Nokia Contacts Editor koji se nalazi u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite. dođite do kontakt kartice koju želite da izmenite. otvorite tu kontakt karticu. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj da biste Kontakti (imenik) 143 .

Kontakti (imenik)

označili željene kontakt kartice i pritisnite C da bi ste ih obrisali.

Da biste poslali podatke o kontaktu, izaberite karticu koju želite da pošaljete, Opcije > Pošalji i željenu opciju.

Dodajte ton zvona kontaktima
Pritisnite

Da biste preslušali glasovnu komandu dodeljenu nekom kontaktu, izaberite kontakt karticu, pa zatim Opcije > Pusti glas. komandu.

Primarni brojevi i adrese
Kontakt kartici možete da dodelite primarne, podrazumevane, brojeve i adrese. Tako, kada kontakt ima više brojeva telefona i adresa, možete da pozivate ili šaljete poruke na neki od brojeva ili adresa. Primarni, podrazumevani, broj se koristi kada se koristi glasovno biranje. 1. U listi konatakata izaberite neki od njih. 2. Izaberite Opcije > Primarni. Pritisnite , pa izaberite Kontakti.

1. Pritisnite navigator da biste otvorili neku kontakt karticu ili idite u listu grupa i izaberite neku kontakt grupu. 2. Izaberite Opcije > Ton zvona. Otvara se lista tonova zvona.

Da biste definisali ton zvona za neki kontakt ili za neku grupu, učinite sledeće:

, pa izaberite Kontakti.

Kada Vas ta osoba ili član grupe zove, uređaj se oglašava izabranim tonom zvona (ako se broj pozivaoca šalje sa pozivom i ako ga Vaš uređaj prepozna). Da biste uklonili ton zvona, izaberite Primarni ton iz liste tonova zvona.

3. Izaberite ton zvona koji želite da koristite za dati kontakt ili za članove izabrane grupe.

4. Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.

3. Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite Dodeli.

144

U kontakt kartici primarni broj ili adresa su podvučeni.

Da biste kopirali pojedinačna imena i brojeve sa SIM kartice u svoj uređaj, pritisnite i izaberite Kontakti > Opcije > SIM kontakti > SIM imenik, imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u Kontakte.

Kopirajte kontakte

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat. Da biste videli imena i brojeve koji se nalaze u SIM kartici, izaberite Opcije > SIM kontakti > SIM imenik. U modulu SIM imenik možete da dodajete, menjate ili kopirate brojeve i kontakte, kao i da iz njega upućujete pozive.

SIM imenik i drugi SIM servisi

Kada je aktivirano fiksno biranje, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Kada koristite fiksno biranje, veze za paketni prenos podataka nisu moguće, osim za slanje tekstualnih poruka preko veze za paketni prenos podataka. U tom slučaju, broj centra za razmenu poruka kao i broj primaoca mora da se nalaze u listi fiksnog biranja.

Upravljajte grupama kontakata
Kreirajte kontakt grupe
1. U Kontaktima skrolujte desno da biste otvorili listu grupa. 2. Izaberite Opcije > Nova grupa. 3. Napišite ime za grupu, ili koristite podrazumevano, primarno ime, pa izaberite OK. 4. Izaberite grupu, pa zatim Opcije > Dodaj članove. 5. Dođite do nekog kontakta, pa pritisnite navigator da biste ga označili. Da biste dodali

Da biste videli listu brojeva za fiksno biranje, izaberite Opcije > SIM kontakti > Kontakti fiks. biranja. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ga SIM kartica podržava.

Da biste sa svog uređaja mogli da pozivate samo izabrane brojeve, izaberite Opcije > Aktiviraj fiksno bir.. Neophodan Vam je PIN2 kod da biste aktivirali ili deaktivirali fiksno biranje, kao i da biste izvršili izmene kontakata za fiksno biranje. Ukoliko nemate ovaj kod, šifru, obratite se svom provajderu servisa. Da biste u listu brojeva za fiksno biranje

Kontakti (imenik)
145

Da biste kopirali kontakte u svoju SIM karticu, u Kontaktima, izaberite imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u SIM imenik ili Opcije > Kopiraj > U SIM imenik. Kopiraju se samo polja kontakt kartice koja podržava Vaša SIM kartica.

dodali nove brojeve, izaberite Opcije > Novi SIM kontakt. Za ove funkcije potreban Vam je PIN2 kod.

Kontakti (imenik)
146

Da biste promenili ime neke grupe, izaberite Opcije > Preimenuj, unesite novo ime i izaberite OK.

6. Da biste dodali kontakte u grupu, izaberite OK.

više članova, ovaj korak ponovite za svaki kontakt koji želite da dodate.

Uklonite članove iz neke grupe

1. U listi grupa, izaberite grupu koju želite da izmenite.

2. Dođite do željenog kontakta, pa zatim izaberite Opcije > Ukloni iz grupe. 3. Da biste uklonili kontakt iz grupe, izaberite Da.

Quicksheet Koristeći Quicksheet. 2000.xsl formatu.txt. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena.xls. Quicksheet. Da biste ažurirali Quicksheet u verziju koja podržava izmene.quickoffice.com. Da biste otvorili Quickword. Quickpoint podržava prikazivanje Microsoft PowerPoint 2000. Nisu podržani svi formati i funkcionalne mogućnosti. XP i 2003 tabelarnih dokumenata koji su sačuvani u . Ukoliko imate problema sa Quickword.txt. . 2000. pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Quickoffice. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. Podrška Vam je na raspolaganju i slanjem e-mail poruke na adresu supportS60@quickoffice.doc i . Qucksheet podržava prikazivanje Microsoft Excel 97. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft PowerPoint prezentacije. Quickpoint ili Quickmanager. kada otvorite datoteku. Otvara se lista dostupnih datoteka u formatima . Da biste koristili aplikaciju Quickoffice. .Folder Kancelarija Quickoffice Koristeći aplikaciju Quickoffice možete da prikazujetedokumente formata . kada otvorite datoteku. XP i 2003 dokumenata koji su sačuvani Folder Kancelarija 147 .ppt i . Quickpoint ili Quickmanager koristite navigator da biste otišli do kartice. posetite www.xls. Quicksheet. XP i 2003 prezentacija koje su sačuvane u .ppt i .doc. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. Apple Macintosh nije podržan. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Excel izvorne dokumente. . Ažuriranje se naplaćuje. Da biste ažurirali Quickword u verziju koja podržava izmene. u .txt formatu.doc. Nisu podržane sve Quickword podržava prikazivanje Microsoft Word 97. Quickword Quickpoint Koristeći Quickword svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Word izvorne dokumente. Ažuriranje se naplaćuje. Koristeći Quickpoint. .ppt formatu.com za više informacija.

a zatim pritisnite C. Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja za sinhronizaciju neke poruke. Da biste ažurirali Quickpoint u verziju koja podržava izmene.Folder Kancelarija varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. Konvertor Sa konvertorom može pretvarati veličine iz jedne jedinice u drugu. Quickmanager Adobe PDF Reader Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Adobe PDF. Za ova preuzimanja možete plaćati preko telefonskog računa ili kreditnom karticom. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Beleške. pritisnite C. Konvertor je ograničene preciznosti i može doći do grešaka u zaokruživanju. 2. Da biste otvorili neku belešku. Pritisnite . kao što su veličina zuma prikazi strana. Da biste napisali belešku. U prvom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere koju želite da konvertujete. uključujući i ažurne i poboljšane verzije. 1. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. počnite unosom teksta. U polju sa tipovima mera izaberite kategoriju mera koju želite da koristite. . menjati podešavanja. Da biste obrisali belešku. 148 Savet: Da biste obrisali više beležaka. pa pritisnite navigator. Da biste slali poruku na druge kompatibilne uređaje. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Konvertor. dođite do nje. kao i ostale korisne aplikacije. Izaberite Počni da biste započeli sinhronizaciju ili Podešavanja da biste definisali podešavanja za sinhronizaciju poruke. pretraživati tekst u dokumentima. Koristeći Quickmanager možete da preuzimate softver. Editor beležaka automatski se otvara. izaberite Opcije > Pošalji. Ažuriranje se naplaćuje. Beleške Sa aplikacijom PDF reader možete čitati PDF dokumente na ekranu svog uređaja. izaberite Opcije > Sinhronizacija. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj i te beleške. kada otvorite datoteku. kao i slati PDF datoteke koristeći e-mail.

Drugo polje sa iznosom se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost. izaberite Opcije > Sačuvaj. brisati ili menjati lozinku za zaštićenu arhivu. Barkod čitač . Zip menadžer Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Zip. i dekodirani podaci se prikazuju na ekranu. Kurs osnovne valute je uvek 1. morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju. u vrhu ekrana se prikazuju ikonice različitih linkova. na primer nivo kompresije i kodiranje imena datoteke. 2. U prvom polju sa iznosom unesite vrednost koju želite da konvertujete. Pritisnite .4. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Barkod. Podaci se čuvaju u . Napomena: Kada promenite osnovnu valutu. Pre nego što budete mogli da sprovodite konverzije valuta. dodavati jednu ili više komprimovanih datoteka ili imenike u arhivu. 1. Podesite da se barkod uklopi u veličinu ekrana. Aplikacija pokušava da skenira i dekodira kodni zapis. telefonskih brojeva i e-mail adresa onako kako se oni nalaze u dekodiranom sadržaju. Sa Zip menadžerom možete kreirati nove arhivske datoteke da biste čuvali komprimovane . Ovi kodovi mogu da sadrže podatke o URL linkovima. kao i menjati podešavanja. Podešavanje osnovne valute i kursa Koristite aplikaciju Barkod čitača za dekodiranje različitih vrsta kodova (kao što su kodovi u časopisima). U narednom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere u koju želite da izvršite konverziju. Da biste izabrali memoriju u kojoj će se čuvati informacije. 3. Izaberite Vrsta > Valuta > Opcije > Kursevi valuta. morate izabrati osnovnu valutu i kurs. URL linkova.bcr formatu u folderu Sačuvani podaci. Da biste sačuvali skenirane podatke.zip datoteke. e-mail adresama i telefonskim brojevima. Folder Kancelarija 149 3. Kod prikaza dekodiranih podataka. postavljati. izaberite Opcije > Podešavanja > Aktivna memorija. Da biste skenirali barkod izaberite Skeniraj barkod.

Folder Kancelarija 150 Uređaj se vraća u pasivni režim rada zbog uštede napajanja ukoliko čitač barkoda ne može da se aktivira ili ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 1 minuta. Da biste koristili dekodirane informacije izaberite Opcije a zatim željenu radnju. 4. .

izaberite Opcije > Poslednji rezultat. Pritisnite aplik.. izaberite Opcije > Memorija > Preuzmi. ukloniti aplikacije i definisati podešavanja za aplikaciju.sisx Instalirajte samo softver koji je namenjen za Vaš uređaj: Nokia N82. Izlaskom iz aplikacije Kalkulator ili isključivanjem uređaja Da biste preuzeli rezultate iz memorije u koristili ih u novom računanju. Proizvođači softvera često navode zvanični broj modela ovog proizvoda: Nokia N82-1.jad ili .jar ● Druge aplikacije i softver pogodan za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke . Kalkulator izvodi operacije po redosledu unošenja. Sa Menadžerom aplikacije možete pogledati softverske pakete instalirane u Vašem uređaju. Rezultat proračuna ostaje u polju editora i može se koristiti kao prvi broj sledećeg proračuna. . Unesite drugi broj proračuna i izaberite =. izaberite Opcije > Memorija > Sačuvaj. pa izaberite Aplikacije > Men. Možete pronaći poslednji sačuvani rezultat sledeći put kada otvorite aplikaciju Kalkulator. Možete pogledati detalje o instaliranim aplikacijama. Kalkulator memorija se ne briše.Folder Aplikacije Pritisnite . unesite prvi broj proračuna. Da biste sačuvali rezultate računanja. Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune. Folder Aplikacije 151 .sis ili . Menadžer aplikacija U svoj uređaj možete da instalirate dva tipa aplikacija i softvera: ● J2ME aplikacije bazirane na Java tehnologiji sa oznakama tipa datoteke . pa izaberite Aplikacije > Kalkulator. Da biste pogledali poslednji sačuvani rezultat. U mapi sa funkcijama pritisnite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje. Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani rezultat u memoriji. Da biste računali.

Da biste neku aplikaciju instalirali u svoj uređaj. izaberite Vidi detalje. označava da aplikacija nije kompletno označava da je aplikacija instalirana. tražiće se da je izaberete. ● Da biste videli tip aplikacije. str. označava Java aplikaciju. prvobitno stanje možete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem neke druge metode povezivanja. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije. 152 Da biste prikazali detalje sigurnosnog sertifikata aplikacije. uradite sledeće: Za instaliranje Java aplikacija neophodna je odgovarajuća . .jar datoteka. poreklo ili proizvođača aplikacije. pa 1. 161. aplik. datoteku sačuvajte na komatibilnu memorijsku karticu (lokalni disk). Vidite "Rad sa sertifikatima". ● Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku postojeće aplikacije. Da biste instalirali aplikaciju ili softver. uređaj će tražiti da je preuzmete.sisx aplikaciju. obratite pažnju na sledeće: Instalacione datoteke mogu biti prenete u Vaš uređaj iz kompatibilnog računara.Folder Aplikacije Instaliranje aplikacija i softvera označava . Ako za prenos datoteka koristite Microsoft Windows Explorer. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. Ili pretražite memoriju uređaja ili kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) u Menadžeru datoteke. izaberite Opcije > Vidi detalje. a instalirana na memorijskoj kartici.jar datoteke možda će biti potrebno da unesete korisničko ime i lozinku za pristup serveru. koristite modul Nokia Application Installer iz paketa Nokia Nseries PC Suite. broj verzije. Da biste našli neku instalacionu datoteku. Za preuzimanje . u Detalji: dođite do Sertifikati. Ako nije definisana pristupna tačka za datu aplikaciju. pritisnite i izaberite Aplikacije > Men. kao što je Bluetooth.. preuzete u toku pretraživanja ili poslate u sklopu multimedijalne poruke. Ako je nema.sis ili . ili otvorite poruku u Poruke > Primljeno koja sadrži instalacionu datoteku. Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije. Ove podatke ćete dobiti od isporučioca ili proizvođača aplikacije. Pre instaliranja.

. Ako softver uklonite. Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. U Menadžeru aplikacije izaberite Opcije > Instaliraj. Ukoliko za aplikaciju nije definisan neki podrazumevani folder.Da biste startovali neku instaliranu aplikaciju. Dođite do nekog softverskog paketa. možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. instalacione datoteke (. uređaj Vam prikazuje odgovarajuće upozorenje. ona je instalirana u folder Aplikacije u glavnom meniju. Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije. Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije. Folder Aplikacije 153 2. Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu. Uklonite aplikacije i softver . nađite je u meniju. Ako je . koristeći paket Nokia PC Suite napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom PC računaru. str. Da biste videli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni. pa izaberite Aplikacije > Men. Vidite "Menadžer datoteka". Izaberite Da da to potvrdite. Pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa za više detalja. U toku instaliranja uređaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. Pritisnite aplik. tu poruku obrišite u prijemnom sandučetu modula Poruke. ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja. 155. zatim koristeći menadžer datoteka uklonite te instalacione datoteke iz memorije uređaja. više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu. pa izaberiteOpcije > Ukloni. izaberite Opcije > Vidi protokol.sis datoteka prilog neke poruke. pa je izaberite. da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Te datoteke mogu Ako se neki drugi softverski paket oslanja na uklonjeni paket. on može prestati da funkcioniše. i kada. Ako uklonite softverski paket. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad.. U ostalim aplikacijama dođite do instalacione datoteke i izaberite je da biste započeli instaliranje.sis) ostaju u memoriji ovog uređaja.

— Izaberite da biste proverili onlajn sertifikate pre instaliranja neke aplikacije. ● Instalacija softvera — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom.. pa izaberite Aplikacije > Men. ● Onlajn provera sert. pa zatim nešto od sledećeg: 154 . Podešavanja . Neke Java aplikacije mogu da zahtevaju da pošaljete poruku ili da se povežete na mrežu preko određene pristupne tačke da biste preuzimali dodatne podatke ili komponente. U glavnom prikazu Menadžera aplikacije dođite do neke aplikacije i izaberite Opcije > Otvori da biste promenili podešavanja koja se odnose na datu aplikaciju. Izaberite Opcije > Podešavanja.Folder Aplikacije Pritisnite aplik. ● Primarna Web adresa — Postavite podrazumevanu adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata.

izaberite Opcije > Detalji memorije. izaberite Opcije > Kopiraj mem. Skrolujte desno da biste otvorili prikaz memorijske kartice ( ). i izaberite Alatke > Alatke > Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka. Da biste pretraživali datoteke i foldere u memoriji. izaberite Opcije > Nađi i memorije u okviru koje želite da tražite. ukoliko je dostupna. otvara se prikaz memorije uređaja ( ).. Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka.Folder Alatke Menadžer datoteka Kada otvorite Menadžer datoteka. Kompatibilna memorijska kartica je možda već ubačena u Vaš uređaj.tel. izaberite Opcije > Rekonst. Da biste pronašli datoteku. Pojedine memorijske kartice se isporučuju već formatirane. Unesite tekst kriterijuma pretrage koji odgovara imenu datoteke. Uređaj će vas obavestiti ako nemate dovoljno slobodnog prostora za rezervnu kopiju. Da biste povratili informacije sa kompatibilne memorijske kartice u memoriju telefona. pritisnite i izaberite Alatke > Men. izaberite Opcije > Detalji o memoriji. Kada se memorijska kartica ponovo formatira. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve. Da biste napravili rezervnu kopiju informacija iz memorije uređaja na kompatibilnoj memeorijskoj kartici. dat. sa kartice. Da biste označili datoteke. Alatka „Memorijska kartica“ Pritisnite Memorija. izaberite Opcije > Premesti u folder ili Kopiraj u folder. Da biste premestili ili kopirali datoteke. a nekima je potrebno formatiranje. Folder Alatke 155 . svi podaci na njoj se trajno gube. obratite se svom prodavcu..

Da biste dodali više aplikacija u listu. novu glasovnu komandu u vidu teksta. izaberite Ukloni mod. Podešavanja sinhronizacije možete da primite i kao specijalnu tekstualnu poruku. 133. U glavnom prikazu aplikacije Sync možete videti različite profile sinhronizacije. izaberite Opcije > Preslušaj. Sync Pritisnite Aplikacija Sync Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški. Glasovne komande Pritisnite komande. pritisnite i držite desni selekcioni taster i izgovorite glasovnu komandu. i izaberite Alatke > Alatke > Gl. Glasovna komanda je naziv aplikacije (odnosno profila) prikazane u listi. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. dođite do nje. uređaj kreira glasovne komande za aplikacije i profile. Profil sinhronizacije sadrži potrebna podešavanja da biste mogli da sinhronizujete podatke u svom uređaju sa i izaberite Alatke > Sinhroniz. Za upravljenje uređajem možete koristiti napredne glasovne komande. za glas. Da biste koristili funkcionalnu mogućnost naprednih glasovnih komandi. izaberite Opcije > Podešavanja. izaberite Opcije > Promeni komandu. pa zatim unesite Da biste promenili podešavanja glasovne komande. Vidite "Biranje glasom". kada se glavni korisnik uređaja promeni. Memorijska kartica isporučena sa vašim uređajem ne mora da se formatira. morate otvoriti aplikaciju Glasovne komande u folderu Profili. izaberite Opcije > Formatizuj karticu i Da da biste potvrdili. 156 . Izbegavajte dugačke nazive.Folder Alatke Da biste formatirali memorijsku karticu.. izaberite Sintesajzer > Isključeno. u glavnom prikazu aplikacije Glasovne komande izaberite Opcije > Nova aplikacija. Da biste isključili sintisajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na odabranom jeziku. str. kalendara ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu. Da biste aktivirali napredne glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila. na primer. skraćene nazive i akronime. Da biste dodali drugu glasovnu komandu koja se može koristiti za pokretanje aplikacije. Da biste "stečeno umeće" prepoznavanja glasa (modifikacije za glasovne karakteristike korisnika) vratili u prvobitno stanje.

Da biste obrisali neki profil servera. Ova konfiguraciona podešavanja mogu da sadrže podešavanja veze.Da biste sinhronizovali podatke. izaberite Obustavi.. da biste kreirali novi profil servera ili da biste videli ili radili sa postojećim profilima servera. izaberite Opcije > Sinhronizuj. izaberite Opcije pa zatim neku od narednih opcija: ● Počni konfiguraciju — Povežite se na server i primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. ● Novi profil servera — Kreirajte profil servera. Dođite do nekog profila servera. kao i druga podešavanja koja koriste aplikacije u Vašem uređaju. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete primati od svog provajdera servisa ili od službe za informatiku svoje firme. Menadžer uređaja Pritisnite uređ. Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka. . Folder Alatke 157 podacima eksterne baze podataka na nekom serveru ili u nekom kompatibilnom uređaju. i izaberite Alatke > Alatke > Men. Koristite Menadžer uređaja da biste se povezali na neki server i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. dođite do njega. pa pritisnite C.

na Ekran U opštim podešavanjima možete urediti opšta podešavanja za svoj uređaj ili ih vratiti na fabrička podešavanja. ekran se automatski rotira kada se prebacujete između režima protreta i pejzažnog režima. Tonovi vam omogućava da promenite tonske odzive kalendara. ● Trajanje osvetljenja — Izaberite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje. str. ● Veličina znakova — Podesite veličinu teksta i ikonica na ekranu. Teme vam omogućava da promenite izgled ekrana. U većini aplikacija. ● Ušteda enegije posle — Izaberite vremenski period posle kojeg se aktivira ušteda energije. Vidite "Glasovne komande". > Opšte > Personalizacija. . Tekst da biste napisali tekst dobrodošlice ili Slika da biste izabrali neku sliku iz Galerije. 156. str. ● Svetlosni senzor — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. ● Dobrodošlica ili logo — Dobrodošlica ili logotip je kratko pojavljuju svaki put kada uključite uređaj. Vidite "Sat ". 158 Glas. komande otvara podešavanja aplikaciju Glasovne komande.Podešavanja Podešavanja Neka podešavanja su možda već postavljena od strane Vašeg provajdera servisa. 113. Izaberite Primarni da se koristi podrazumevana slika. Svetlosni senzor može da utiče na to da ekran treperi pri slabom osvetljenju. Možete vršiti izmene podešavanja ekrana. ● Rotiraj ekran — Promenite podešavanja za automatsko rotiranje ekrana. takođe. Opšta podešavanja Možete da podesite podešavanja vremena i datuma u satu. 109. str. režima pripravnosti i opštih funkcija mogućnosti svog uređaja. Podešavanja personalizacije Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. pa možda nećete moći da ih menjate. sata i trenutno aktivnog profila. Vidite "Teme".

Vidite "Prikaži indikatore". ● Prečice — Dodelite neku prečicu selekcionim tasterima u pasivnom režimu. Izaberite Isključeno ako ne želite da se logotip prikazuje na ekranu. možete dodeliti prečice sa tastature za različite pokrete navigatora. Automatski bira jezik automatski na osnovu podataka na SIM kartici. pas. Automatsko rotiranje neće funkcionisati ako u okviru aplikacije promenite podešavanja rotiranja ekrana na ručno. Ovo utiče i na format datuma i vremena. automatsko rotiranje se ponovo aktivira. ● Dop. ● Jezik pisanja — Promenite jezik pisanja. Ako je isključen režim aktivne pripravnosti. računanjima. ● Logo operatora — Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ste prethodno primili i sačuvali logotip operatora komunikacione mreže. režima — Ako je uključen režim aktivne pripravnosti. Neki konektori za prošitrenja daju podatke koja je vrsta proširenja na njih priključena. ● Intuitivni unos teksta — Isključite ili uključite intuitivni način unosa teksta za sve editore u svom uređaju. korisnički interfejs. Jezik Podešavanja koja su na raspolaganju zavise od tipa proširenja. Promena podešavanja za jezik telefona ili za jezik pisma odražava se na sve aplikacije u Vašem uređaju i važi sve do njihove naredne promene. > Opšte > Proširenje. držite uređaj u uspravnom položaju. Izaberite neko proširenje.Pasivni režim osnovu položaja uređaja. naprimer. pasivni — Aktivirajte prečice za aplikacije u pasivnom režimu (režimu pripravnosti). Nakon što promenite jezik za ekranske tekstove. pa zatim nešto od sledećeg: ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite određeno kompatibilno proširenje. Podešavanja 159 . ● Jezik telefona — Promenite jezik jezik ekrana u svom uređaju. str. dop. Rečnik intuitivnog unosa teksta nije na raspolaganju za sve jezike. Da biste se osigurali da će automatsko rotiranje funkcionisati. Podešavanja proširenja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. uređaj se restartuje. ● Apl. kao i na separatore korišćene u. Ovo utiče na to koji su karakteri dostupni pri unosu teksta i rečnik za intuitivni način unosa teksta. 22. izaberite prečice aplikacije za koje želite da se pojave u režimu aktivne pripravnosti. Kada izađete iz aplikacije.

Podešavanja TV izlaza ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite Nokia Video komunikacijski kabl. Filter treperenja možda neće ukloniti treperenja na svim TV ekranima.● Automatski odgovor — Izaberite da li želite da uređaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. Podešavanja Podešavanja bezbednosti Telefon i SIM kartica Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Vreme do aut. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sva proširenja. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. ● Vreme do autoblok. zaklj. ● TV sistem — Izaberite analogni sistem koji je kompatibilan sa Vašim TV prijemnikom. obratite se svom provajderu servisa. 160 Savet: Da biste ručno zaključali ili otključali tastaturu.Vidite "Pristupni kodovi". > Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica. vremenski Izbegavajte korišćenje pristupnih kodova koji su slični brojevima službe za pomoć. . str. njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica. tj. pritisnite levi selekcioni taster. 16. a zatim *. opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira. Ovi kodovi mogu da sadrže samo cifre od 0 do 9. — Izaberite da li će se tastatura zaključavati posle određenog vremenskog perioda nekoriščenja uređaja. ● Veličina TV ekrana — Izaberite odnos dimenzija za TV: Normalan ili Widescreen za TV prijemnike sa pejzažnim ekranom. — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja. ● PIN kod. ● Svetla — Izaberite da li svetla ostaju uključena ili se gase posle isteka određenog vremenskog perioda. a zatim nešto od sledećeg: ● PIN kod zahtev — Kada je aktiviran. Ako zaboravite PIN šifru ili PIN2 šifru. izaberite TV izlaz. Ako je za tip zvona izabrano Jedan pisak ili Bez zvona. tas. izaberite Uključen. Da biste promenili podešavanja TV izlaza. PIN i PIN2 kod. možete da definišete vreme do autoblokade. ● Filter treperenja — Da biste poboljšali kvalitet prikaza na ekranu svog TV prijemnika. PIN2 kod i Šifra blokade — Možete da promenite šifru blokade. Ako zaboravite šifru blokade. tel. kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje.

Digitalni sertifikati nisu garancija zaštite. Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera. Skrolujte udesno da biste videli listu ličnih sertifikata. Digitalne sertifikate treba koristiti kada želite da se povežete na onlajn bankarske ili druge sajtove. autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. Izaberite Blokiraj telefon. ● Zatvorena grupa kor. nepoznata SIM kartica. izaberite Isključeno. proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme. kod prom. — Možete da definišete grupu osoba koje Vi možete zvati i koje mogu zvati Vas (mrežni servis). SIM kart. Da biste isključili vreme autoblokade. ili na udaljeni server radi obavljanja radnji koje podrazumevaju prenos poverljivih podataka.Savet: Da biste ručno blokirali uređaj. Podešavanja 161 period posle kojeg se uređaj automatski zaključava. ● Zaklj. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog opasnog softvera. kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu. Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese ispravna šifra blokade. — Možete podesiti svoj uređaj da zahteva šifru blokade kada se ubaci nova. ● Potvrda SIM servisa — Možete da podesite uređaj tako da prikazuje poruku o potvrdi prilikom korišćenja servisa SIM kartice (mrežni servis). sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. > Opšte > Bezbednost > Rad sa sertifikatima. Sertifikati su vremenski ograničeni. Rad sa sertifikatima Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Otvara se lista komandi. oni služe samo da potvrde poreklo softvera. . pritisnite taster "napajanje". mada bi trebalo da je važeći. ako postoje. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi". odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne. u Vašem uređaju. U glavnom prikazu za rad sa sertifikatima možete videti listu sertifikata ovlastilaca koji su memorisani Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. Uređaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice.

Na primer: ● Symbian instalacija: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo novog softvera za Symbian operativni sistem. pa pritisnite navigator. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. Pregled detalja sertifikata – proverite autentičnost Dođite do željenog profila. .: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo nove Java™ aplikacije.. prihvatanja. ● Instaliranje aplikac. prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste odabrani sertifikat. Izaberite Opcije > Promeni da biste promenili vrednost.Podešavanja Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. pa zatim izaberite Opcije > Detalji zaštite. Obratite se izdavaocu sertifikata. dođite do nekog sertifikata i izaberite Opcije > Detalji sertifikata. Da biste proverili detalje sertifikata. Promena podešavanja prihvatanja 162 Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. Kada otvorite detalje sertifikata. proverava se valjanost sertifikata i može se pojaviti jedno od narednih obaveštenja: U autentičnost nekog servera možete biti sigurni samo kada su "potpis" i period važenja serverskog sertifikata provereni. Da biste videli detaljne informacije o zaštitnom modulu. dođite do njega. Zavisno od sertifikata. ● Internet: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje servere. ● Sertifikat još uvek ne važi — Period važenja datog sertifikata još nije započeo. > Opšte > Fabrička podeš. Da biste videli ili izvršili izmene zaštitnog modula (ako je na raspolaganju). ● Sertifikat nije prihvaćen — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat. ● Sertifikat oštećen — Sertifikat se ne može koristiti. pa zatim izaberite Opcije > Podeš. Zaštitni modul Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. dođite do njega. > Opšte > Bezbednost > Zaštitni modul. ● Sertifikat istekao — Period važenja datog sertifikata je istekao. Vratite početna podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.

Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Podešavanja pozicioniranja Metode pozicioniranja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Ako izaberete Isključeno. U podešavanjima telefona možete uređivati podešavanja u vezi sa telefonskim pozivima i mrežom. ● Bluetooth GPS — Koristite kompatibilni ekterni GPS prijemnik preko Bluetooth veze. > Opšte > Pozicioniranje. ● Zavisno od mreže — Koristite informacije sa celularne mreže (mrežni servis) Da biste definisali pristupnu tačku i server za pozicioniranje za A-GPS. ● Poziv na čekanju — Ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju (mrežni servis). izaberite Server pozicioniranja. na Int. Ovo nema uticaja na dokumenta i datoteke. uređaju će možda trebati nešto duže da se uključi. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). ● Inter. Za to Vam je potrebna šifra blokade. ● Integrisani GPS — Koristite integrisani GPS prijemnik na svom uređaju. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). Podešavanja telefona . ● Upozor. Podešavanja 163 Neke vrednosti možete vratiti na prvobitne vrednosti. ili ovo podešavanje može da postavi provajder servisa kada sklapate sporazum o korišćenju (Određuje mreža) (mrežni servis).Po resetovanju. nećete biti upozoreni. > Telefon > Poziv. mreža će Vas obavestiti o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. Server za pozicioniranje je možda već podešeen od strane Vašeg provajdera servisa i možda nećete moći da menjate podešavanja. Podešavanja poziva Server za pozicioniranje ● Slanje svog broja — Možete izabrati da se broj Vašeg telefona prikazuje (Da) ili ne prikazuje (Ne) osobi koju pozivate. poziv na čekanju — Izaberite Aktivirano da biste bili obavešteni o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. ● Poboljšani GPS — Koristite Assisted GPS (A-GPS). ali se pojavljuje obaveštenje o propušteni pozivima. poziv — Izaberite Uključeno da biste upozoreni u vezi sa dolaznim Internet pozivima.

pritisnite taster "završi". dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. str. nećete moći da upućujete pozive. Bez obzira na odabranu liniju. 132. ● Brzo bir. ● Odbaci poziv SMS-om — Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku o razlogu neodgovaranja na poziv. Preusmeravanje poziva Vam omogućava da preusmerite dolazne pozive na svoju govornu poštu ili na neki drugi broj telefona. ● Odgovor svakim tast. osim levog i desnog selekcionog tastera. izaberite Onemogući. ● Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja. ako to podržava Vaša SIM kartica. Kada je izabrana linija 2. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. ● Promena linije — Da biste sprečili mogućnost promene linije (mrežni servis). Vidite "Brzo biranje telefonskog broja". pon. Podešavanja Preusmeravanje poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. obratite se svom provajderu servisa. a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis.164 ● Podraz. izaberite Internet poziv. pritisnite i držite # u pasivnom režimu. Ako izaberete Linija 2. ● Auto. tip poziva — Da biste podesili Internet pozive za podrazumevani tip odlaznih poziva. možete da izaberete da se umesto toga prikazuje neka statična slika. tastera "napajanje" i "završi". odnosno dve telefonske linije. biranje — Izaberite Uključeno i Vaš uređaj će posle neuspelog biranja pokušavati još najviše 10 puta da uspostavi vezu. poziva. > Telefon > Preus. — Izaberite Uključeno i brojeve telefona dodeljene tasterima s brojevima (od 2 do 9) možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera. ● Tekst poruke — Napišite tekst koji će se slati kao tekstualna poruka kada odbacite poziv. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . . izaberite Da. — Izaberite Uključeno i možete se javiti na dolazeći poziv kratkim pritiskom na bilo koji taster. ● Prikaži trajanje poziva — Aktivirajte ovu opciju ako želite da se u toku poziva prikazuje njegova dužina. Za promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra. umesto njega se započinje regularan govorni poziv. Savet: Za prelazak sa jedne linije na drugu. Da biste zaustavili automatsko ponovno pozivanje. Ako nije dostupan servis Internet poziva. Za detaljnije informacije. ● Slika u video pozivu — Ako se u toku video poziva ne šalje živi video.

Ova opcija se prikazuje samo ako je podržava provajder bežične telefonije. Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom celularnom mrežom. Zabrana poziva utiče na sve pozive. Da biste promenili ova podešavanja. Zabrana poziva Zabrana poziva (mrežni servis) omogućava Vam da ograničite upućivanje i primanje poziva Vašim uređajem.Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . kao i vrstu preusmeravanja. UMTS mreža je . pa je uključite (Aktiviraj) ili isključite (Poništi). uređaj će automatski birati GSM ili UMTS mrežu zavisno od parametara mreže i sporazuma o romingu između provajdera servisa bežične telefonije. Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto. Istovremeno može biti aktivirano više opcija preusmerenja poziva. Kada su svi pozivi preusmereni. Roming sporazum je sporazum između dva ili više provajdera kojim se omogućava korisnicima Podešavanja 165 Izaberite koje vrste poziva želite da preusmerite. GSM mreža je u pasivnom režimu (pripravnosti) označena sa . ili proverite da li je opcija aktivirana (Proveri status). neophodna Vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od svog provajdera servisa. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). ● Izbor operatora — Izaberite Automatski da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite Ručno da biste ručno birali mrežu iz liste. označena sa Da biste izabrali da li su dopušteni anonimni pozivi sa Interneta. Ako izaberete Duo režim. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Telefon > Mreža. Podešavanja mreže . Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. Zabrana govornih poziva Zabrana Internet poziva ● Mrežni režim — Izaberite koju ćete mrežu koristiti. > Telefon > Zabrana poziva. uključujući i data pozive. uključite ili isključite Zabrana anonimnog poziva. uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. Izaberite željenu opciju zabrane poziva. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine.

88. 85. Takođe možete uređivati podešavanja za kablovsku prežu za prenos podataka u aplikaciji USB. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. o ćeliji — Izaberite Uključeno da biste podesili svoj uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka. U UMTS mreži. Podešavanja Podešavanja veze Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza). U podešavanjima veze možete uređivati pristupne tačke i druga podešavanja veze. str. možete da koristite i WLAN veze. str. kao što su naredne: ● MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka Takođe.jednog provajdera korišćenje usluga ostalih provajdera. ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija. Vidite "Podešavanja". U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži. Vidite "USB". ● Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet Data veze i pristupne tačke 166 Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis). ● Prikaz inf. u istom trenutku može biti aktivno više veza za prenos podataka i pristupne tačke mogu da dele data vezu. Možete da definišete različite pristupne tačke. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama. obratite se svom provajderu servisa. > Veza > Pristupne tačke. Pristupne tačke Kreirajte novu pristupnu tačku Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. kao što je GPRS u GSM mrežama. pa je moguće da nećete moći da . veza za prenos podataka ostaje aktivne u toku govornih poziva. Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. neophodna je neka pristupna tačka. Takođe možete uređivati podešavanja za Bluetooth povezivanje u aplikaciji Bluetooth povezivanja.

Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke dobijate od svog provajdera servisa. označava WLAN pristupnu tačku. Ostala polja mogu ostati prazna. Da biste kreirali novu pristupnu tačku. izaberite Da. kreirate. ● Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa. ● Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa. ili označena crvenom zvezdicom. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. označava zaštićenu pristupnu tačku. Zavisno od odabranog tipa data veze. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. ● Ime konekcije — Unesite neko opisno ime za vezu. Izaberite Opcije > Napredna podešav. Pristupne tačke za paketni prenos podataka . Vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga eventualno aktivira za Vašu SIM karticu. izaberite Opcije > Izmeni. ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju. Da biste izvršili izmene neke pristupne tačke. ● Nosilac podataka — Izaberite tip veze za prenos podataka. ● Autentikacija — Izaberite Bezbedna da biste uvek slali svoju lozinku šifrovanu ili Normalna da biste svoju lozinku slali šifrovanu kada je to moguće. ● Traži lozinku — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku. Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka. izaberite Opcije > Nova pristupna tačka. na raspolaganju će biti određeni parametri. da biste promenili sledeća podešavanja: Podešavanja 167 ih menjate.označava pristupnu tačkuza paketni prenos podataka. ● Početna strana — Zavisno od toga koju pristupnu tačku podešavate. Popunite sva polja označena kao Mora biti definis. vršite njihove izmene ili da ih brišete. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. osim ako Vaš provajder servisa ne zahteva suprotno. Savet: Internet pristupnu tačku u bežičnoj LAN mreži možete da kreirate koristeći WLAN čarobnjak. upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka.

privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) ključa. ● Režim WLAN mreže — Izaberite Adhok da biste kreirali adhok mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke. Ako izaberete neku postojeću mrežu. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. svi uređaji moraju da koriste isto Ime WLAN mreže. WLAN zaštite. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. Ako izaberete opciju Otvorena mreža. — Unesite broj porta proksi servera. ● Podešav. ako to zatraži Vaš provajder servisa. i WPA funkcije se mogu koristiti jedino ako ih mreža podržava.1x i WPA/WPA2 . ● Tip autentikacije — Izaberite Otvorena ili Deljena za tip autentikacije (potvrđivanja autentičnosti) Vašeg uređaja i WLAN pristupne tačke. ● Br. Možete da kreirate do četiri WEP ključa. Režim WLAN mreže i Režim zaštite WLAN-a se definišu na osnovu podešavanja uređaja (hardverske) pristupne tačke. izaberite Podeš. Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite. porta proksi ser. ● Režim zaštite WLAN-a — Izaberite koji tip enkripcije se koristi: WEP. WEP ključa — Unesite WEP enkripcija (dužina knjuča).1x (ne za sve adhok mreže) ili WPA/WPA2. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže. Ista podešavanja moraju biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. ● Adresa proksi ser. ● IP adresa telefona (samo za IPV4) — Unesite IP adresu svog uređaja. 168 ● Aktivni WEP ključ — Izaberite broj WEP (wired equivalent privacy. — Unesite adresu proksi servera. Podešavanja zaštite za WEP Podešavanja zaštite za 802. Pridržavajte se instrukcija provajdera servisa WLAN mreže. WEP. WLAN pristupna tačka nije potrebna. ● DNS adresa — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera.● Tip mreže — Izaberite koji će Internet protokol prenositi podatke sa Vašeg uređaja i na njega. 802.1x. Podešavanja WLAN Internet pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. U adhok mrežama. neće se koristiti nikakva kripto zaštita. ● Ime WLAN mreže — Izaberite Unesi ručno ili Traži imena mreže. Format WEP ključa (ASCII ili Heksadecimalni) i WEP ključ (podatke WEP ključa u izabranom formatu). 802. ● Status mreže — Definišite da li se prikazuje ime mreže.

Započinjanje samog korišćenja veze za paketni prenos podataka (recimo. Podešavanja paketnog prenosa podataka Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.Napredna WLAN podešavanja ● Podešavanja EAP mo. Ista lozinka mora biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. porta proksi ser. ● Režim samo WPA2 — Samo uređaji sa omogućenim WPA2 mogu uspostaviti vezu u ovom režimu. ● Pristupna tačka — Ime pristupne tačke je potrebno kada želite da svoj uređaj koristite sa Podešavanja 169 ● WPA/WPA2 — Izaberite način autentikacije: EAP da biste koristili EAP (extensible authentication protocol – proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul iliPSK ključ da biste koristili lozinku. uređaj će koristiti paketni prenos podataka samo kada startujete neku aplikaciju ili proceduru koja to koristi. Ako izaberete Po potrebi. ● Ad hok kanal (samo za Adhok) — Da biste broj kanala (1 do 11) uneli ručno. pa zatim nešto od sledećeg: ● IPv4 podešavanja — Unesite IP adresu svoga uređaja. — Unesite broj porta za proksi server. ● Br. uređaj će povremeno pokušavati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. za slanje i prijem e-mail poruka). ● Veza za paketni pr. ● PSK ključ — Unesite lozinku. Dovršite odgovarajuća podešavanja: ● Adresa proksi ser. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. Izaberite Opcije > Napredna podešavanja. > Veza > Paketni podaci. uređaj se prijavljuje na mrežu za paketni prenos podataka. podrazumevani mrežni prolaz i IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. Ako nema pokrivanja komunikacionom mrežom za paketni prenos podataka. IP adresu podmrežne maske. . ● IPv6 podešavanja — Definišite tip DNS adresa. — Unesite podešavanja po instrukcijama svog provajdera servisa. Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka. — Ako izaberete Čim ima signal i nalazite se u mreži koja podržava paketni prenos podataka. izaberite Definiše korisnik. — Unesite adresu proksi servera.

Ne preporučuje se vršenje izmena naprednih podešavanja bežične LAN mreže. paketu vel. Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u . izaberite koliko često će uređaj tražiti (skenirati) raspoložive bežične LAN mreže i shodno tome ažurirati indikator. izaberite Opcije > Novi profil. brzine — Omogućite ili onemogućite HSDPA (mrežni servis) u UMTS mrežama. WLAN postavljeno Da. kao što je deljenje videa. brišete i kreirate u SIP podešavanjima. Da biste uredili postojeći profil. možete da vidite. Da biste kreirali novi profil za internet pozive. profile.. izaberite Opcije > Izmeni. Podešavanja bežičnih LAN mreža ● Prikaži dostupn. Konfiguracije Da biste videli napredna podešavanja. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Podešavanja Internet poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > Konfiguracije. ● Prist. izaberite Opcije > Napredna podešavanja. menjate i brišete u konfiguracijama. > Veza > APN kontrola.Podešavanja kompatibilnim računarom kao modem za paketni prenos podataka. Ova podešavanja možete da vidite. WLAN — Izaberite da li će se u režimu pripravnosti prikazivati kada je na raspolaganju neka bežična LAN mreža. > Veza > Bežični LAN. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. SIP podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > SIP podešavanja. Skupove ovih podešavanja. > Veza > Internet tel. Kontrola imena pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. formi specijalne tekstualne poruke. ● Traži mreže — Ako je za Prikaži dostupn. Koristeći servis kontrole imena pristupne tačke možete kontrolisati (ograničavati) veze sa paketnim prenosom podataka i dopuštati da Vaš 170 SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol. Podešavanja pouzdanog servera možete da primite i od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke.

pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. .Da biste servis kontrole pristupne tačke uključili ili isključili. ili da biste izmenili dopuštene pristupne tačke. Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako Vaša SIM kartica podržava servis kontrole pristupne tačke. takođe možete izabrati Opcije > Podešav. Obratite se svom provajderu servisa za ovu šifru. > Aplikacije. Za promenu ovih opcija Vam je potrebna PIN2 šifra. Podešavanja 171 uređaj koristi samo određene pristupne tačke za paketni prenos podataka. pa zatim i odgovarajuću opciju. Podešavanja aplikacija Da biste izvršili izmene nekih aplikacija u svom uređaju. Da biste uredilipodešavanja. u svakoj aplikaciji. izaberite Opcije.

To je normalna pojava. O: Pritisnite i držite . ili ih uopšte niste dobili. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. str. posetite strane podrške za proizvod na adresi www. Takođe se uverite da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 . GPS prijemniku. Ako zaboravite šifru blokade. O: Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". P: Zašto se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle tačke. Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod. dođite do nje i pritisnite C .Rešavanje problema Rešavanje problema Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju. Da biste zatvorili Muzički centar. a ne znak neispravnosti. P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje? P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu? 172 O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna. Da biste zatvorili aplikaciju. satelitskim signalima i lokacijama. da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi.nseries. obratite se svom provajderu komunikacione mreže.com/support . 60. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa. P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod? O: Proverite da li su zaštitni prozori objektiva kamere čisti. P: Zašto su slike "zamrljane"? O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. na primer. ili neke nedostaju kod svakog uključivanja uređaja? P: Zašto moj uređaj ne može da uspostavi GPS vezu? O: Iz ovog uputstva za korisnike saznajte dodatne informacije o GPS-u.

mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom? Rešavanje problema 173 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka. uverite se da fajervol u hardverskoj pristupnoj tački ne blokira saobraćaj na sledećim portovima: 1900. Ako ovo ne pomogne. P: Šta mogu da učinim ako moja veza sa kućnom mrežom prestane da funkcioniše? O: Moguće je da pristupna tačka WLAN mreže koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže. P: Zašto na svom uređaju ne mogu da vidim svoj kompatibilni PC računar u kućnoj mreži. kao i da je drugi uređaj UPnP kompatibilan. Neki uređaji WLAN pristupne tačke imaju ugrađen fajervol. vezu možete da prekinete koristeći drugi aparat ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu. 49153 i 49154. restartujte svoj kompatibilni PC računar i svoj uređaj. str. .P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu? O: Uverite se da ste konfigurisali podešavanja kućne mreže. str. O: Isključite WLAN vezu na svom kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. Proverite u podešavanjima fajervol aplikacije da je dopušten saobraćaj na sledećim portovima: 1900. rekonfigurišite podešavanja bežične LAN mreže i u kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. Ako veza još uvek ne funkcioniše. U tim slučajevima. da je u Vašem uređaju uključeno deljenje sadržaja. proverite da li ona dozvoljava da server kućnih medija koristi spoljnu vezu (možete da dodate server kućnih medija u listu izuzetaka u svojoj fajervol aplikaciji). O: Ako na svom kompatibilnom PC računaru koristite neku fajervol aplikaciju. pa je ponovo uključite. Vidite "Bežična LAN mreža". 49152. 49153 i 49154. 166. P: Zašto drugi uređaj ne može da vidi datoteke uskladištene u mom uređaju u kućnoj mreži? O: Ako je drugi uređaj povezan sa Vašim uređajem. Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju. Uverite se da su WLAN podešavanja identična u Vašem uređaju i na kompatibilnom PC računaru. 49152. 81. Vidite "Podešavanja veze". Pritisnite i izaberite Alatke > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno.

adresa. WLAN mreže koje su na raspolaganju. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za prenos podataka. 2. ili Isključeno da biste zanemarili sve dolazne multimedijalne poruke. WLAN se isključuje između tih skeniranja u pozadini. Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini: P: Kako mogu da sačuvam podatke pre nego što ih obrišem? O: Da biste sačuvali podatke. podesite vreme u Traži mreže. Da biste smanjili utrošak energije. Takođe možete da uskladištite podatke na kompatibilnoj memorijskoj kartici. upotrebite Nokia Nseries PC Suite da biste napravili rezervnu kopiju svih podataka na kompatibilnom računaru. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. 3. ili da ređe skenira. možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira. niti email adresa. kao i da se povezujete na njih kao obično. izaberite Prikaži dostupn. Ako izaberete Ručno. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. izaberite Kontakti i izmenite kontakt karticu. > Veza > Bežični LAN. mreže koje su na raspolaganju. P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku? 174 O: Uređaj će možda pokušati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Preuzimanje MMS po. P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada uređaj stalno iznova započinje vezu za prenos podataka? . Da biste sačuvali promene. tražite. i Ručno da bi centar za razmenu multimedijalnih poruka sačuvao poruke koje će biti kasnije preuzete. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini. WLAN > Nikada. ili pošaljite datoteke u kompatibilni uređaj koristeći Bluetooth vezu.Rešavanje problema P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju? O: WLAN u Vašem Nokia uređaju isključuje se kada ne pokušavate da se povežete ili kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste povećali interval skeniranja u pozadini. pritisnite Nazad. Međutim. 1. pošaljite slike na svoju e-adresu. režimu pripravnosti. Pritisnite . a zatim ih sačuvajte na svom računaru. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. još uvek možete da ručno skenirate. O: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona.

O: Uverite se da imate najnoviju verziju paketa Nokia Nseries PC Suite. > Po potrebi. Za dodatne informacije o načinu korišćenja paketa Nokia Nseries PC Suite. kao i da je ona instalirana i pokrenuta na Vašem kompatibilnom PC računaru. > Veza > Paketni podaci > Veza za paketni pr. koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis).primićete obaveštenje kad se pojavi nova multimedijalna poruka koju možete da preuzmete u centru za razmenu multimedijalnih poruka. Međutim. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Ukoliko ovo ne pomogne. pogledajte funkciju pomoći za Nokia PC Suite ili posetite strane Nokia podrške. Rešavanje problema 175 . isključite uređaj. Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna. uređaj ne uspostavlja mrežne veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka. Ako izaberete Isključeno. dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi telefonski broj. P: Zašto imam problema pri povezivanju uređaja sa PC računarom? P: Da li mogu svoj uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem? O: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem. a zatim je ponovo uključite.

pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. eventualno će biti potrebno priključiti punjač. smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt. zamenite bateriju. kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. recimo. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima. isključiti ga. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Kada se punjač ne koristi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja. Punjenje i pražnjenje 176 Ako je baterija potpuno prazna. iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet. čak i kada je baterija potpuno napunjena. zamenjena. ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme. može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.Informacije o bateriji Informacije o bateriji Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. kao što je novčić. Ako se ne koristi. potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati.) To može da se desi. Kada se nova. pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi. (Izvodi su metalne tračice na bateriji. Ne izlažite bateriju kratkom spoju. spajalica ili pero. baterija koristi prvi put. . Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene.

Odnesite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da dovede do lošeg rada i oštećenja uređaja i njegovih proširenja. molimo da je ne koristite. donjoj i gornjoj strani. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj. Ne odlažite ih kao kućni otpad. U slučaju da dođe do curenja baterije. ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. U slučaju takvog curenja. iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dve ruke koje se spajaju. vratite bateriju prodavcu. Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija. 2. Kada iskosite hologram po levoj. Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. logotip "Nokia Original Enhancements". desnoj. treba da vidite 1. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Da biste proverili da li ste dobili originalnu Nokia bateriju. Kada gledate hologram na etiketi. ili zatražite medicinsku pomoć. 1. Utvrdite autentičnost holograma . odmah vodom isperite oči ili kožu. Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija Uspešno izvršavanje ovih koraka ne predstavlja potpunu garanciju za autentičnost baterije. kupite je od ovlašćenog Nokia distributera i ispitajte hologramsku etiketu prateći sledeće korake: 2. Šta ako baterija nije autentična? Informacije o bateriji 177 Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. originalna Nokia baterija. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična. a iz drugog ugla. Ako se autentičnost ne može potvrditi.Ne rasklapajte i ne secite baterije. 3 odnosno 4 tačke na svakoj od tih strana.

nokia. posetite www. .com/battery.Informacije o bateriji 178 Da saznate više o originalnim Nokia baterijama.

● Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. čistu i suvu tkaninu. senzora rastojanja i senzora osvetljenja. vlaga. ● Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. ● Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije. ● Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu. ● Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite. modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad. Neodobrene antene. ● Ne upotrebljavajte uređaj. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod. ● Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima. kao što su sočiva kamere. Atmosferske padavine. ● Uređaj nemojte da ispuštate. ● Ne bojite uređaj. koristite meku.Čuvanje i održavanje Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature. ili jake deterdžente. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti. Čuvanje i održavanje 179 . ● Uređaj održavajte suvim. niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. ● Za čišćenje sočiva. ● Punjače koristite u zatvorenom prostoru. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja. protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike. kao što su kontakti i napomene kalendara. Ako se uređaj pokvasi. izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju. rastvarače za čišćenje.

punjač kao i na sva proširenja. bateriju. literaturi ili pakovanju vas podseća da u Evropskoj uniji svi električni i elektronski proizvodi. .Čuvanje i održavanje 180 ● Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja. Znak za recikliranje na proizvodu. nacionalnih organizacija koje apeluju na odgovornost proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva. Odlaganje Vratite proizvode na lokaciju za odlaganje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim odstranjivanjem otpada. isključite ga i izvadite bateriju. baterije i punjači moraju biti odloženi na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka. lokalnih vlasti nadležnih za odlaganje otpada. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.nokia. Za detaljnije informacije pogledajte Ekološku izjavu (Eco-Declaration) za proizvod ili informacije koje se odnose na određenu državu na lokaciji www. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno. Ove sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.com. Informacije o odlaganju možete dobiti od prodavca. kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa.

kao što je pejsmejker ili usađeni srčani defibrilator. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. U nekim slučajevima. slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. uključujući i bežične telefone.2 cm (7/8 inči). Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. kopča za pojas ili držač. Radno okruženje Medicinski uređaji Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju uz uho ili kada je odvojen od tela najmanje 2. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Kada se za nošenje na telu koristi futrola. može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto Rad svih radiopredajnih uređaja.3 cm (6 inči) između bežičnog uređaja i usađenog medicinskog uređaja.Dodatne informacije o bezbednosti Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju. Držite ih van dohvata dece. Za slanje datoteka ili poruka. Usađeni medicinski uređaji Proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15. Deca se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. kako bi se izbegle Dodatne informacije o bezbednosti 181 . Obezbedite da se ova rastojanja poštuju sve dok se prenos ne dovrši. kao i za sva druga pitanja.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Ako se smetnje jave. njegove delove ili proširenja. elektronski sistemi za regulaciju brzine. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. 182 Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene Motorna vozila Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. ● Pročitajte i pridržavajte se svih uputstava proizvođača usađenog medicinskog uređaja. Lica sa takvim uređajima treba da: ● Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima. gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj. ● Bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum. obratite se svom provajderu servisa. .Dodatne informacije o bezbednosti moguće smetnje kod rada medicinskog uređaja. elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa usađenim medicinskim uređajem. odmah isključite bežični uređaj. Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. ● Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji. ● Bežični uređaj uvek da drže na rastojanju većem od 15. uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje. u prostor iznad vazdušnih jastuka. Ne postavljajte nikakve predmete. može doći do ozbiljnih povreda. imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. sistemi sa vazdušnim jastukom. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti. niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena. savetujte se sa Vašim lekarom. Slušni aparati Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja). Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom.3 cm (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen.

i da bude protivzakonita. objekte za prenos ili skladištenje hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Pritisnite taster "pozovi". Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. One uključuju donje palube na čamcima. u blizini pumpi i u servisima. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje. 4. ali ne uvek. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo. Da uputite hitni poziv: 1. (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini. 3. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije. 2. Dodatne informacije o bezbednosti 183 Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona. zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva. da dovede do prekida bežične telefonske mreže. bežične mreže. magacinima i distributivnim centrima. za svoj rad koriste radio signale.Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. prašina ili metalni prah. hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. jasno obeležene. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas Potencijalno eksplozivne sredine Hitni pozivi Važno: Bežični telefoni. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj. uključujući i ovaj uređaj. . Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt.

Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.Dodatne informacije o bezbednosti Kada upućujete hitni poziv. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže.0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem. Ovaj mobilni uređaj ispunjava smernice za izloženost radio talasima. SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2. kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP. Ako je u uređaju aktiviran profil (način rada) "oflajn" ili "let". možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Informacije o sertifikaciji (SAR) Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije. morate ga prvo promeniti čime aktivirate telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv. Dodatne informacije o SAR-u su možda date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www. dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. . bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Najveća vrednost za SAR na osnovu ICNIRP smernica za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1. i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. 184 Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora. ili SAR (Specific Absorption Rate).nokia. Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima.35 W/kg. Ako su aktivirane određene funkcije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće.com.

napomena kalendara 114 alatke za navigaciju 60 albumi. vraćanje 162 čarobnjak podešavanja 20 Indeks 185 Indeks . tabelarni dokumenti 147 dnevnici 75. 160 Bluetooth povezivanje adresa uređaja 86 bezbednost 85 podešavanja 85 primanje podataka 87 slanje podataka 85 uključivanje/ isključivanje 85 uparivanje uređaja 86 vidljivost uređaja 85 brzo biranje 132 D data veze kabl 88 menadžer uređaja 157 Povezivanje sa PC računarom 88 sinhronizacija 156 datum i vreme 113 dijagrami.A aktivna traka sa alatkama u galeriji 49 u kameri 35 alarm. mediji 50 aplikacija za pomoć 15 aplikacije 151 aplikacije softvera 151 aplikacije za dokumenta 147 aplikacije za glas 156 audio poruke 119 audio rikorder 108 automatsko ažuriranje vremena/datuma 113 ažurne verzije softvera 16 B barkodovi 149 baterija podešavanja uštede energije 158 ušteda energije 17 beleške 148 bezbednost sertifikati 161 Web pretraživač 78 WEP 168 WPA 168 bezbednost SIM kartice 160 bežična LAN (WLAN) mreža 81 birani brojevi 141 blokada tastature 23. 106 dobro došli 20 dopunjeni pasivni režim (aktivna pripravnost) 111. Microsoft 147 fabrička podešavanja. 159 DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 107 E F Č e-mail poruke 122 Excel.

140 podešavanja 170 povezivanje 139 profili 139. ciljanje 38 informacije o lokaciji 38 kvalitet slike 44 kvalitet videa 45 osvetljenje 45 podešavanja 43 režim slika 36 režim više snimaka 39 samookidač 40 scene 39 video režim 42 keš memorija 77 klipbord. 170 upućivanje 140 Internet veza 73 Vidite i pretraživač interpunkcija.Flash Player 106 FM radio 99 folder sa poslatim porukama 116 formatiranje memorijskih kartica 155 fotografije Vidite kamera funkcija ponavljanja biranja 164 Indeks I G galerija 47 glasovne komande 133. 60 informacije o pozicioniranju 60 instaliranje aplikacija 152 Internet pozivi 138. vesti 75 HSDPA (high-speed downlink packet access. 156 glavni meni 111 Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) 60 godišnjice 114 govorni pozivi Vidite pozivi H IAP tačke (Internet Access Points. Internet pristupne tačke) 83 igre 26 imenik Vidite kontakti indikatori i ikone 22 informacije o lokaciji 38. kopiranje na 118 ključevi za aktiviranje (sadržaja) 107 kodni raspored 118 konferencijski pozivi 132 konfiguracije Vidite podešavanja kontakti brisanje 144 glasovne komande 144 grupe 145 kopiranje 144 memorisanje 143 primarne informacije 144 . unos teskta 118 isključivanje zvuka 131 izvodi. paketni pristup preko veze velike brzine) 23 J Java skriptovi/ aplikacije 151 186 K kalendar 114 kalkulator 151 kamera blic 38 boja 45 geog.

servis multimedijalnih poruka) 119. poruka 119 odbijanje poziva 131 odgovaranje na pozive 131 pasivni režim (pripravnost) 111. 106 multimedijalne poruke 119. ekran 158 otključavanje tastature 23. 121 moji brojevi 143 mrežni dnevnici 75. 160 P N-Gage 26 podešavanja 30 N-Gage prikazi 26 Nokia kontakt informacije 15 Nokia Lifeblog 106 O obrasci. 158 pesme 93 PictBridge 54 PIN2 kod 16 PIN kod 16 podešavanja aplikacije 171 Bluetooth povezivanje 85 deljenje videa 136 ekran 158 Internet poziv 170 jezik 159 kamera 43 konfiguracije 170 kontrola imena pristupne tačke 170 Indeks 187 . 121 multimedija meni 24 muzički centar 93 oflajn režim 32 opcija završavanja svih poziva 133 opšte informacije 15 opšti prikaz strane 75 orijentiri 70 osvetljenost. 159 PDF reader 148 personalizacija 109.L sinhronizacija 156 slanje 144 sluke u 143 tonovi zvona 144 uređivanje 143 kontakt informacije 15 kontrola jačine zvuka 32 konvertor valuta 148 kopiranje teksta na klipbord 118 kućna mreža 55 lični sertifikati 161 logotip operatora 159 Mape 63 markeri 77 medija za strimovanje mediji audio rikorder 108 Flash Player 106 muzički centar 93 radio 99 RealPlayer 105 strimovanje 105 memorija brisanje 18 M N 105 Web keš 77 menadžer aplikacija 151 menadžer uređaja 157 menadžer veza 83 meni sa opcijama za pozive 130 Mini mapa 75 MMS (multimedia message service .

188 kućna mreža 57 mreža 165 paketni prenos podataka 169 pasivni režim 159 personalizacija 158 pozicioniranje 163 pozivi 163 prečice 159 preusmeravanje poziva 164 pristupne tačke 166 pristupne tačke za paketni prenos podataka 167 proširenja 159 RealPlayer 105 sertifikati 161 SIP 170 TV izlaz 160 Video centar 91 Web pretraživač 78 WLAN 169. 170 WLAN Internet pristupne tačke 168 zabrana poziva 165 podešavanja bežičnih LAN mreža 170 podešavanja ekrana 158 podešavanja fonta 158 podešavanja jezika 159 podešavanja mreže 165 podešavanja nedelje. 148 poruke e-mail 122 folderi za 116 glas 131 ikonica za dolaznu stavku 120 multimedija 121 podešavanja 124 poruke info servisa 117 poštansko sanduče e-mail 122 glas 131 video 131 potpis. Microsoft 147 pozdravna poruka 158 pozivi 130 dnevnik za 142 Internet pozivi 140 konferencija 132 odbijanje 131 odgovaranje 131 opcije u toku 130 podešavanja 163 snimanje 108 trajanje 141 poziv na čekanju 133 pravljenje video snimaka 42 prečice 159 prenos glasa preko IP protokola 140 prenos glasa preko IP protokola (VoIP) 138 prenošenje muzike 96 prenošenje podataka 20 Indeks . digitalni 162 povezivanja sa računarom 88 Vidite i data veze povezivanje kablom 88 Povezivanje USB kablom 88 PowerPoint. kalendar 114 podešavanja osvetljavanja 158 podešavanja pozicioniranja 163 podešavanja prihvatanja 162 podešavanja proksija 168 podešavanja proširenja 159 podešavanja vremenskih zona 113 podrška 15 Podrška za J2ME Java aplikaciju 151 podsetnik 114.

55 uređivanje 51 slušalice 31 SMS (short message service servis kratkih poruka) 119 snimanje pozivi 108 zvuci 108 specijalni karakteri. 123 primljeno. kamera 39 režim TV izlaza 52 roaming 165 rođendani 114 S Q Quickmanager 148 samookidač. 75 preuzimanje 76 vidžeti 76 preuzimanje 76 prezentacije. kamera 40 sastanci 114 sastanci. 147 pribor Vidite proširenja prikaz menija u formi liste 111 prikaz menija u formi mreže 111 prilozi 121.pretraživač bezbednost 78 keš memorija 77 markeri 77 podešavanja 78 pretraživanje strana 73. multimedija 53. slika i video 39 sertifikati 161 servisne poruke 121 servisni zahtevi 116 SIM kartica kontakti 145 poruke 124 Š šifra blokade 16 štampanje korpa za štampu slike 54 50 T tapet 109 tastatura 23. 113 sat sa alarmom 113 scene. 166 pristupni kodovi 16 profili oflajn ograničenja 32 profil za Internet pozive 139. 170 projekcija slajdova 50 PUK kodovi 16 R radio 99 RealPlayer 105 rešavanje problema 172 režim eksterni SIM 87 režim intuitivnog unosa teksta 117 režimi snimanja. podešavanje 114 sat 111. 160 Indeks 189 Quickpoint Quicksheet Quickword 147 147 147 sinhronizacija podataka 156 SIP 170 slike deljenje preko mreže 55 štampanje 54. poruke 120 pristupne tačke 83. 121. unos teksta 118 spikerfon 32 strane podrške za proizvod 15 svetski sat 113 Symbian aplikacije 151 .

49 TV konfiguracija 160 U udaljeno poštansko sanduče 122 unos teksta 117 UPIN kod 16 UPnP (arhitektura Universal Plug and Play) 55 UPUK kod 16 usluga za klijente 15 ušteda energije 158 vesti izvodi 75 veza za paketni prenos podataka brojači 141 podešavanja 169 podešavanja pristupne tačke 167 video pozivi 134. 42 zvučnik 32 Indeks W V 190 Web veza 73 WEP 168 Word. 110 trajanje poziva 141 traka sa alatkama 35. 110 tonovi zvona 109. 160 . poruka 116 zaštita autorskog prava 107 zaštitna šifra 16 zaštitni modul 162 zip menadžer 149 zumiranje 37.tekstualne poruke podešavanja 124 poruke na SIM kartici 124 prijem i čitanje 120 slanje 119 slanje odgovora za 120 teme 109 tonovi podešavanja 158 podešavanja zvona 109. 135 opcije u toku 135 video snimci za deljenje 135 video za deljenje 135 vidžeti 76 Visual Radio 99 VoIP 140 vreme i datum 113 vreme posle kog se gasi pozadisnko osvetljenje 158 vreme trajanja pozadinskog osvetljenja 158 za slanje. Microsoft WPA 168 147 valuta konvertor Z 148 zaključanje tastatura 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful