Nokia N82 Uputstvo za korisnika

5. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-313 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Sva prava zadržana. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N82, Navi, N-Gage, Visual Radio i Nokia Care su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com. Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite http:// www.mpegla.com. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE. Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE. Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru. Kontrola izvoza Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu. FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se koristi u neposrednoj blizini predajne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme. /5. izdanje

.............11 Mrežni servisi....................................36 Nakon pravljenja fotografskog snimka.................................................................18 Dobro došli.................................................................................................................15 Prvi koraci..................16 Pristupni kodovi.................................................................................................................................................34 O kameri......................................................34 Aktivna traka sa alatkama.................28 Igranje s prijateljima.............21 Prikaži indikatore......................29 Pronalaženje i dodavanje prijatelja..............................27 Pratite svoj napredak............................................................15 Vaš uređaj.14 Pomoć........29 Prikaz informacija o prijatelju.............................12 Radi sopstvene bezbednosti ..........31 Kontrola jačine zvuka i zvučnika.................................15 Dodatne aplikacije.....................................39 ..................................34 Snimanje fotografija.....38 Scene..26 N-Gage prikazi................................................................................................................................20 Sinhronizujte.............................................34 Indikatori fotoaparata...........................................................29 Sortiranje liste prijatelja.................Sadržaj Sadržaj O Vašem uređaju.................................................................................................................................................................................................................32 Oflajn profil..27 Početak igre............................................................35 Snimanje fotografija...20 Prebacivanje..25 N-Gage...................16 Produžite vek baterije..........................27 Definisanje igračkog imena..............................15 Ažurne verzije softvera...............................................................................................................................................................................................16 Podešavanja.......................29 Povezivanje sa drugim igračima.................................10 Povežite se.............................................................................................................. preuzmite ili pošaljite sadržaj.........................28 Igranje i upravljanje igrama.....................24 Mobile Search....................23 Zaključajte tastaturu.............................12 Proširenja................32 Kamera...................... baterije i punjači....................................26 Korisne informacije...............20 Prenesite sadržaj...........................................................................................................................................30 Slušalice.......................................................................................30 Ocenjivanje igrača............................................24 Multimedija meni..23 Prečice..........................................30 N-Gage podešavanja..............................................................................................................................................................................................................................17 Oslobodite memoriju......................................................................20 Osnovni podaci o N-Gage............38 Blic.........15 Nokia podrška i kontakt informacije.............................................................................37 Informacije o lokaciji........................22 Brzo preuzimanje...............28 Izmena detalja profila....................................................................................30 Slanje poruke......................................................26 Početak rada....................................................................................................................................................

.59 O GPS-u....................................73 Pretražujte Web.......54 Štampanje slika.............................................................................................47 Slike i video snimci...........................................40 Saveti za snimanje dobrih fotografija.................54 Prikaz izgleda štampe.............................................................................62 Mape...................68 Informacije o saobraćaju.....54 Izbor štampača...............................................................50 Projekcija slajdova.......................................................................................................54 Podešavanja štampe.............................................................................................................................................................................49 Aktivna traka sa alatkama...............55 Deljenje slika i video snimaka na mreži.........................................48 Prikazivanje slika i video snimaka.............71 Merač puta................................................................50 Korpa za štampu.........................................................................................................................................42 Nakon snimanja videa..........................67 Navigacija...............................................................53 Štampanje slika.......60 Galerija...............................................50 Menjanje slika.............................................52 Prezentacije.....................................................................................49 Albumi...................................................................................................40 Snimanje video zapisa...............................................................................................................43 Podešavanje kamere za snimanje fotografija............................................................................65 Pronađite neko mesto..........74 Sadržaj .................................56 Podešavanja za kućnu mrežu...................................51 Izrežite sliku.......................................71 Dobijte podatke o poziciji....................................................................................................69 Orijentiri......................................72 Pozicioniranje (GPS).45 Podešavanja videa........................................71 Usmeravanje na trasi...............55 O kućnoj mreži..............................................41 Snimanje video snimaka....................69 Vodiči.....................................................................................................58 Kopirajte medija datoteke..44 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje.73 Traka sa alatkama pretraživača...............................61 Zahtevi za pozicijom......................................................................................51 Editor slika..70 GPS podaci..48 Organizujte fotografije i video snimke...........................52 Režim TV izlaza...................................................61 O satelitskim signalima....................................................41 Indikatori snimanja videa....Pravljenje više uzastopnih slika..............................................................................................39 I Vi na slici – samookidač......................................60 GPS prijemnik............57 Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja.........................................64 Preuzmite mape.................................52 Montaža video snimaka..63 O aplikaciji Mape...........................................................54 Mrežna štampa......58 Prikazujte i delite medija datoteke.......................................45 Prikazujte i organizujte datoteke..........................................55 Kućna mreža................................63 Pretražujte mape...................................................................................................................51 Smanjite efekat crvenih očiju.........................................................................................47 Web pretraživač .....................................................................................................................................................43 Podešavanja kamere..................................................55 Važne bezbednosne informacije......................................................52 Korisne prečice.............................66 Dodatni servisi za aplikaciju Mape.............................................................................

..........76 Preuzimanje i kupovina sadržaja.................93 Povezivanja...........................81 Medija folder......................................................................98 Radio................................................96 Prenesite muziku iz PC računara......................................................................................78 Bezbednost veze......................................75 Vidžeti......................Kretanje po stranama.........................................100 Nokia Podcasting .................................................................84 Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju...............................................................91 Muzički centar.82 WLAN Internet pristupne tačke...............................88 Povezivanja sa PC računarom..83 Menadžer veza ......................................93 Muzički meni.....................................................................................105 Nokia video centar............................................................................................100 Podešavanja..............90 Prenesite video snimke iz svog PC računara........77 Pražnjenje keš memorije.......................100 Sačuvane stanice.......................97 Nokia muzička prodavnica.............................................................................................75 Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs)..............................85 Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze.............94 Liste numera za reprodukciju................83 Aktivirajte data veze.............85 Uparivanje uređaja....................105 Podešavanja RealPlayer-a......................................................................................84 Bluetooth povezivanje..........81 Osnovne informacije o WLAN vezi.......99 Slušajte radio........86 Primite podatke pomoću Bluetooth veze......102 Preuzimanje..........................................................................................................90 Pustite preuzeti video....83 Radni režimi..88 Sadržaj Internet video snimci.......................................................................................81 WLAN povezivanja.....85 Bezbednosni saveti..............................................95 Kućna mreža sa muzičkim centrom...............96 Prenesite muziku na svoj uređaj.........................................................................................................................................................105 Pustite video snimke........................................................................................101 Podešavanja......................84 Podešavanja........................................................................................................................89 Pronađite i gledajte video sadržaje........................................................76 Markeri........................77 Prekinite vezu..............93 Pustite pesmu ili epizodu podkasta.........................................................................................................91 Podešavanja........................................87 USB..................................................................................................78 Bežična LAN mreža........................................................89 RealPlayer............................................................101 Pretraga..............87 Režim eksterni SIM.....................102 Katalozi................78 Web podešavanja.....................105 Bežično strimujte sadržaj..........................................................................83 Raspoložive WLAN mreže...........................................105 .................................................81 WLAN čarobnjak.......................................................................................103 Reprodukujte podkaste i upravljajte njima.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................103 Folder Muzika................................................99 Pratite vizuelni sadržaj................................................................76 Pretraživanje sadržaja..............................................................................96 Prenos pomoću programa Windows Media Player................................94 Podkasti...............................

......................................109 Profili — podesite tonove...........................................122 Obrišite e-mail poruke.............124 Podešavanja multimedijalnih poruka...............124 Vidite poruke na SIM kartici...............................................................................................129 ...................121 Govorni pozivi...............132 Poziv na čekanju..........................................................128 Podešavanja poruka Web servisa.107 Diktafon.................................. podešavanja i Web servisne poruke...............123 Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom....134 Opcije u toku video poziva.................................................122 Definišite podešavanja za e-mail.....................127 Podešavanja automatskog preuzimanja..........................................127 Podešavanja preuzimanja...................110 Izmenite režim pripravnosti.............................................128 Druga podešavanja.......................................118 Promenite jezik pisanja........................114 Unesite stavku u kalendar.................126 Upravljajte poštanskim sandučićima...................................................................................................................................111 Upravljanje vremenom..............120 Prijem poruka.120 Multimedijalne poruke..........106 Ključevi za aktiviranje...................................................................................................................................................119 Prijemni folder aplikacije Poruke...............................................................................................................................113 Sat sa alarmom................................................................................................................................................................................................116 Pišite tekst.......................................................................................136 Uputite poziv...........................Personalizujte svoj uređaj.................................116 Glavni prikaz aplikacije Poruke.133 Biranje glasom........................118 Pišite i šaljite poruke.............108 Poštansko sanduče .....115 Poruke...........................................111 Izmenite glavni meni....................................................................................................................122 Preuzmite e-mail poruke......117 Tradicionalni unos teksta...................................130 Glasovni i video poštanski sandučići...................................................................113 Sat ...................................................125 E-mail podešavanja.....................128 Podešavanja info servisa............................................122 Otvorite poštansko sanduče......................................................................................................113 Kalendar..................................126 Podešavanja korisnika.106 Nokia Lifeblog .........................130 Sadržaj Adobe Flash Player ..............................................................................................................................................109 3-D tonovi......................114 Prikazi kalendara............................................................................................130 Opcije u toku poziva...........................................121 Podaci..............................................113 Svetski sat..........................135 Zahtevi....135 Odgovorite na video poziv ili ga odbijte.............118 Vršite izmene teksta i lista..................135 Deljenje videa.............................................................................................................................................................................131 Uspostavite konferencijski poziv..........................124 Podešavanja tektualnih poruka.......................................131 Odgovorite na poziv ili ga odbijte........................126 Podešavanja veze.............109 Teme............117 Saveti za unos teksta............124 Podešavanja poruka.....................117 Intuitivni unos teksta......................................................................114 Upravljajte stavkama kalendara..133 Uputite video poziv.........................................................132 Brzo biranje telefonskog broja..........

..155 Glasovne komande...........................158 Folder Kancelarija.....................................................................149 Barkod čitač ..144 Dodajte ton zvona kontaktima........................................147 Quickmanager.............147 Quickoffice....147 Quickpoint.......................142 Sadržaj Folder Aplikacije..........................................................................................................158 Podešavanja personalizacije............................151 Menadžer aplikacija.............................................Podešavanja.............155 Menadžer datoteka..................166 Kontakti (imenik) ..141 Paketni prenos podataka...................................................................................148 Adobe PDF Reader......141 Prethodni pozivi.........................144 Kopirajte kontakte...........................................................153 Podešavanja....................157 Opšta podešavanja...................................................139 Uputite Internet poziv.................................................................................................................................................145 Podešavanja....................163 Podešavanja poziva.....................................141 Prikaz svih komunikacionih događaja..............................................................166 Pristupne tačke..............................154 Folder Alatke........................................................................................................................149 ..........................................................................................156 Menadžer uređaja..............................................................................164 Zabrana poziva......................................................................155 Alatka „Memorijska kartica“....................................................................138 Internet pozivi...................143 Memorišite i vršite izmene imena i brojeva............................................139 Povežite se na uslugu Internet poziva....................143 Upravljajte imenima i brojevima................................152 Uklonite aplikacije i softver..............148 Zip menadžer ....................166 Kreirajte novu pristupnu tačku............................................................147 Quicksheet.......162 Vratite početna podešavanja...........................................................................147 Quickword.........................................................144 SIM imenik i drugi SIM servisi............................137 Prihvatite pozivnicu..............................................................................................................................148 Konvertor..................................160 Telefon i SIM kartica.......................................156 Sync............................162 Podešavanja pozicioniranja..............................................................148 Beleške.........................................................................163 Podešavanja telefona..........138 Kreirajte profil za Internet pozive..............................................145 Upravljajte grupama kontakata.......143 Primarni brojevi i adrese............................................................................165 Podešavanja veze.............136 Delite žive video snimke ili video snimke......................140 Dnevnik...................................140 Podešavanja servisa...141 Trajanje poziva...............................................................................................................166 Data veze i pristupne tačke........................................................................................................................................159 Podešavanja bezbednosti......................................................158 Podešavanja proširenja...163 Preusmeravanje poziva...151 Kalkulator................................................................................................................................................................................................................................................................165 Podešavanja mreže...............................................................161 Zaštitni modul................................160 Rad sa sertifikatima..........151 Instaliranje aplikacija i softvera................

...................170 Podešavanja aplikacija...............................168 Podešavanja paketnog prenosa podataka..............................169 Podešavanja bežičnih LAN mreža............185 ...................................................................................................................181 Usađeni medicinski uređaji...............................182 Potencijalno eksplozivne sredine...........184 Dodatne informacije o bezbednosti................................172 Punjenje i pražnjenje.........................................171 Rešavanje problema....................181 Medicinski uređaji.183 Informacije o sertifikaciji (SAR).........183 Hitni pozivi..............................180 Deca......................................................177 Šta ako baterija nije autentična?...............................177 Utvrdite autentičnost holograma........................176 Čuvanje i održavanje.....................................................170 SIP podešavanja.....................................................................................................................................................................176 Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija..........................................................................181 Sadržaj Indeks.......................................177 Informacije o bateriji.............................................................170 Konfiguracije..........................................................181 Radno okruženje..170 Podešavanja Internet poziva..............Pristupne tačke za paketni prenos podataka..............................................179 Odlaganje................................................181 Slušni aparati..................................................................................................182 Motorna vozila.................170 Kontrola imena pristupne tačke........................................................167 WLAN Internet pristupne tačke................

ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike. Isključite ovaj uređaj u blizini medicinske opreme. UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Uređaj koristite samo položajima onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. Pridržavajte se svih ograničenja. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja. pročitajte kompletno uputstvo za korisnika. ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA 10 . Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje. Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu. ISKLJUČITE U BOLNICAMA SMETNJE Pridržavajte se svih ograničenja. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU ISKLJUČITE U AVIONU Pridržavajte se svih ograničenja. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu.Radi sopstvene bezbednosti Radi sopstvene bezbednosti Pročitajte ove jednostavne smernice. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija. KVALIFIKOVANI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe. Za više informacija. Ne dodirujte nepotrebno zonu antene. UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

OTPORNOST NA VODU HITNI POZIVI Proverite da je telefonska funkcija ovog uređaja uključena i da je na mreži. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja. muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. modifikovanje. 1900. pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama. pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Vaš uređaj može biti izložen virusima. osim budilnika. zatim pritisnite taster "pozovi". Vaš uređaj podržava Internet veze i druge načine povezivanja. 900. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u pasivni režim rada. Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za korišćenje na mrežama (E)GSM 850. Dajte svoju lokaciju.Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Kao i računari. Održavajte ga suvim. privatnost i legitimna prava drugih osoba. fajervola i ostalog odgovarajućeg softvera na Vaš uređaj i na sve povezane računare. prenos ili prosleđivanje nekih slika. Radi sopstvene bezbednosti 11 PROŠIRENJA I BATERIJE O Vašem uređaju . uređaj mora da Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje. uključujući i autorska prava. 1800. kao i ostalim štetnim sadržajima. zlonamernim porukama i aplikacijama. Da biste povećali bezbednost svojih uređaja. razmotrite mogućnost instaliranja. prihvatajte zahteve za povezivanje. korišćenja i redovnog ažuriranja softvera za zaštitu od virusa. Unesite broj službe pomoći. Budite obazrivi i otvarajte poruke. REZERVNE KOPIJE Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju. Pri korišćenju funkcija ovog uređaja. Vaš uređaj nije vodootporan. kao i UMTS 2100. PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj. preuzimajte sadržaje i prihvatajte instalacije samo od izvora u koje imate poverenje.

U toku intenzivnijeg rada. i Nokia za njih ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za njih. PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000. baterije i punjači Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Koristeći svoj mobilni uređaj možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. kao što je aktivna sesija deljenja videa ili veza za prenos podataka velikim brzinama. U tom slučaju. Ako se odlučite da pristupite tim sajtovima.Radi sopstvene bezbednosti Slike u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od ekrana uređaja. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word. Na primer. bude uključen. Proširenja. Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. to je normalna pojava. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija. Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Ovaj uređaj podržava WAP 2. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa firmom Nokia. Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata. kao što su MMS. pretraživanje i e-mail neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije. Mnoge od ovih . Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama. neophodno je da preduzmete mere opreza i zaštite u vezi sadržaja. Ovaj uređaj je namenjen 12 Mrežni servisi Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. ovaj uređaj može biti topao na dodir. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. XP i 2003). U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova nekih trećih strana. Za neke funkcije ovog uređaja. redosled menija i ikonice. U najvećem broju slučajeva. neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise.

Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju. ACP-12 ili LCH-12 punjača kada se koristi adapter punjača CA-44. Tačan broj modela punjača može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Vrsta utikača se prepoznaje po jednoj od sledećih oznaka: E. EB. punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. . Radi sopstvene bezbednosti 13 za korišćenje sa napajanjem iz DC-4. C ili UB. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja. kao i iz AC-1. uhvatite i vucite utikač. U. AC-4 ili AC-5 punjača. ACP-8. Upozorenje: Koristite isključivo baterije. X. a može biti i opasna.Baterija namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-6MT. ACP-9. Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. A. AR. a ne kabl.

84. 81. str. ● Bluetooth povezivanje — za prenos datoteka i povezivanje sa kompatibilnim proširenjima. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". str.5 mm) — za povezivanje kompatibilnih slušalica. Vidite "Bluetooth povezivanje". televizora ili kućnih stereo uređaja. 88. str. Vidite "Režim TV izlaza".Povežite se Povežite se ● 2G i 3G mreže ● Nokia AV konektor (3. str. str. Vidite "Bežična LAN mreža". ● USB kabl za prenos podataka — za povezivanje sa kompatibilnim uređajima. Vidite "USB". ● Bežična LAN mreža (WLAN) — za povezivanje na Internet uređaje sa omogićenim WLAN umrežavanjem. 52. 14 Nokia N82 podržava sledeće načine povezivanja: . kao što su štampači i PC računari. 60. ● GPS — za povezivanje na GPS satelite da biste određivali svoju lokaciju.

dodatne informacije. Kada je neka aplikacija otvorena. dok čitate uputstva. pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara za kontakt na lokacijama www. da biste pristupili pomoći za trenutni prikaz.nokia. pogledajte svoj najbliži Nokia Care servisni centar na lokacijama www.com/ customerservice.nokia. kako kompanije Nokia tako i raznih drugih proizvođača softvera. kao i uputstava o inicijalizaciji uređaja i drugim značajnim informacijama.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu. Ako imate potrebu da se obratite korisničkom servisu.com/ repair. Prvi koraci Postoje mnoge aplikacije.nseries. Pogledajte lokacije www. softvere i usluge za vaš Nokia proizvod. izaberite Alatke > Alatke > Pomoć. koje Vam pomažu da sa svojim uređajem postignete više. Za usluge održavanja.Korisne informacije Broj modela: Nokia N82-1 U daljem tekstu navodi se kao Nokia N82. Te aplikacije su objašnjene u uputstvima koja su na raspolaganju na stranama podrške na www. iz pomoći prešli na aplikaciju koja je trenutno otvorena u pozadini. Vidite uputstvo Prvi koraci u vezi sa informacijama o tasterima i delovima. Izaberite željenu aplikaciju da biste prikazali listu tema pomoći. Pomoć Nokia podrška i kontakt informacije Da biste. izaberite Opcije > Pomoć. Vaš uređaj ima pomoć koja se odnosi na trenutni kontekst. pritisnite i držite . Dodatne aplikacije Korisne informacije 15 . Da biste otvorili pomoć iz glavnog menija.nseries.com/support ili vaš lokalni Web sajt firme Nokia kako biste preuzeli najnovije verzije uputstava.

Podešavanja 16 Vaš uređaj obično ima podešavanja za MMS. potrebna Vam je aplikacija Nokia Software Updater i PC računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows 2000. ● Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. striming i mobilni Internet koja su automatski konfigurisana u njemu na osnovu informacija Vašeg provajdera telekomunikacione mreže. Ove ažurne verzije možete zatražiti koristeći aplikaciju Nokia Software Updater za PC računare. softvera koje mogu nuditi nove funkcionalne mogućnosti. kao što su jezik. dopune. ● PIN2 kod — Ovaj kod (4 do 8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama Vašeg uređaja. Novu šifru čuvajte Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova. str. pasivni režim. Ažurne verzije softvera primiti od provajdera telekomunikacione mreže u formi specijalne poruke. Vidite "Opšta podešavanja". Podešavanja za Vašeg provajdera servisa mogu biti već instalirana u uređaju. obratite se svom provajderu servisa. posetite www. Pristupni kodovi Savet: Da biste proverili verziju softvera na svom uređaju. PIN kod (4 do 8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Imate mogućnost da odredite i menjate šifru za blokadu i da uređaj podesite tako da zahteva šifru. GPRS. Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater. 158. unesite *#0000# u pasivnom režimu. USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni. ● UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom.Korisne informacije Nokia pravi ažurne verzije. kao i širokopojasni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za povezivanje Vašeg uređaja i PC računara. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda. on se blokira i za deblokadu Vam je potreban PUK kod. poboljšanje funkcija ili poboljšano funkcionisanje. Da biste ažurirali softver uređaja. ekran i podešavanja za zaključavanje tastature. ili ih možete zatražiti ili ● Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. .nokia.com/softwareupdate ili Vaš lokalni Nokia Web sajt. XP ili Vista. Možete promeniti opšta podešavanja u svom uređaju.

što povećava potrošnju baterije. Ako zaboravite šifru. Međutim. a uređaj vam je blokiran. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. ● PUK i PUK2 kod (lične šifre za deblokadu) — Ovi kodovi (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. Možete da sprečite Produžite vek baterije ● Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. WLAN mreža na vašem Nokia uređaju će se isključiti kada ne pokušavate da se povežete. odnosno PIN2 koda. ● Ako ste podesili Veza za paketni pr. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom. Da biste uštedeli energiju. 81. tako da Čim ima signal u postavkama veze i ako komunikaciona mreža ne pokriva paketni prenos podataka (GPRS). Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. Da biste smanjili potrošnju baterije. uređaj će s vremena na vreme pokušati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. dalje od svog uređaja. kao i obično. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom.u tajnosti i na bezbednom mestu. biće potrebno servisiranje uređaja što može prouzrokovati dodatne troškove. ● Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. režimu pripravnosti. imajte na umu sledeće: Korisne informacije 17 . Vidite "Bežična LAN mreža". Isključite Bluetooth tehnologiju kada vam ne treba. ● UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda. i dalje možete ručno da skenirate raspoložive WLAN mreže i da se povezujete na WLAN mreže. možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da skenira ređe raspoložive mreže. izaberite Veza za paketni pr. Da biste produžili autonomiju svog uređaja. obratite se operatoru mreže čiju USIM karticu imate u svom uređaju. ● Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj. Za više informacija obratite se Nokia Care službi ili prodavcu svog uređaja. str. > Po potrebi. obratite se operatoru mreže čiju karticu imate u svom uređaju.

pritisnite i držite . ● Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije.Korisne informacije ● Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti. Ovo povećava potrošnju baterije. Vidite "Mape". Količina slobodne memorije se prikazuje u "Slobodnoj memoriji". > Opcije > Detalji o memoriji. Vaš uređaj mora da skenira dostupne mreže više puta. ● Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije. ili pređite u odgovarajuću aplikaciju. Da biste zatvorili aplikacije koje ne koristite. Ako je mrežni režim podešen na dvojni režim u podešavanjima mreže. Da biste koristili samo GSM mrežu. dat. Da biste oslobodili memoriju uređaja. Možete ukloniti sledeće: ● Poruke u folderima Poruka i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu ● Kontakt podatke ● Sačuvane Web strane 18 Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. možete da promenite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje i da podesite svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. pritisnite taster i izaberite Alatke > Podešav. U podešavanjima ekrana. kao i koliko memorije pojedine vrste podataka zauzimaju. prebacite podatke u memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili u kompatibilni PC računar. 63. Da biste zatvorili Muzički centar. Uređaj će Vas obavestiti kada ponestaje memorijskog prostora u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici (ako je dostupna). Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Beleške kalendara ● Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija. Da biste uklonili podatke i oslobodili memoriju. Da biste videli vrste podataka koje imate u uređaju. > Telefon > Mreža > Mrežni režim > GSM. str. pritisnite i izaberite Alatke > Men. Oslobodite memoriju Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. koristite Menadžer datoteka da biste obrisali datoteke koje Vam više nisu potrebne. uređaj će tražiti UMTS mrežu. > Opšte > Personalizacija > Ekran i Trajanje osvetljenja ili Svetlosni senzor. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. a koje Vam nisu potrebne . automatsko preuzimanje novih mapa. idite do aplikacije na listi i pritisnite C.

počeši od najmanje: ● Nedovoljno memorije. ● Memorija skoro puna. Ako brišete više stavki i prikazuje se neka od sledećih napomena. . Obrisati neke podatke. Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Nseries PC Suite.sisx) aplikacija koje ste instalirali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupno).sis ili . Korisne informacije 19 ● Instalacione datoteke (.● Slike i video snimke iz Galerije. obrišite stavke jednu po jednu. Obrisati neke podatke u memoriji telefona.

20. Vidite "Prenesite sadržaj". str. kao što su kontakti. ● Prenos — da prenesete sadržaj. — da konfigurišete različita podešavanja. Za dodatne informacije o Čarobnjaku podešavanja vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. prikazuje se aplikacija Dobro došli. Ako taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. na svom uređaju izaberite Prenos u aplikaciji dobrodošlice ili pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Prenos. . Prenesite sadržaj 20 1.Vaš uređaj Vaš uređaj Dobro došli Kada uključite svoj uređaj. U aplikaciji Dobro došli može biti dostupna i demonstracija Vašeg uređaja. automatski se aktivira oflajn profil. između dva kompatibilna Nokia uređaja koristeći Bluetooth vezu. u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. Izaberite neku od narednih opcija: Prebacivanje Prenesite sadržaj Pomoću aplikacije Prebacivanje možete prenositi sadržaje. Pojedinačnim aplikacijama možete da pristupate i iz lokacija njihovih menija. možete takođe i da vršite sinhronizaciju podataka u njemu i u svom uređaju. iz nekog kompatibilnog Nokia uređaja. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Dobro došli. Ukoliko se drugi uređaj ne može startovati bez ubačene SIM kartice. Da biste kasnije pristupili aplikaciji dobrodošlice. ● Čarob. Kada se Vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice. Vaš uređaj će Vas obavestiti ukoliko taj drugi uređaj nije kompatibilan. pod. kao što je e-mail. Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja. kao što su kontakti i stavke kalendara.

Ako Prenos ne može da prenese stavku. Kad izaberete folder za prenos. Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. Sinhronizacija je dvosmerna. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru. u zavisnosti od modela tog uređaja. pa izaberite OK. Na drugom aparatu unesite istu šifru . preuzmite ili pošaljite sadržaj . Ako ste izabrali Bluetooth vezu: Da bi Vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom. Prilikom preuzimanja podaci se prenose sa drugog uređaja na Vaš uređaj. Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara). stavke se sinhronizuju u odgovarajućem folderu u drugom uređaju i obratno. pa izaberite OK. možete da ga otkažete i nastavite kasnije. u zavisnosti od modela drugog uređaja: da biste sinhronizovali sadržaj između svog uređaja i drugog uređaja. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose. 4.3. da biste poslali podatke iz svog uređaja u svoj drugi uređaj da biste preuzeli podatke iz drugog uređaja na svoj uređaj. a zatim pratite uputstva na ekranu. Ako se neka stavka obriše u jednom uređaju. Sinhronizujte. možete da dodate stavku u Nokia folder u C:\Data\Nokia ili u E:\Data \Nokia i da je prebacite odatle. Kad prenos započne. Uređaji su sada upareni. 86. u zavisnosti od vrste drugog uređaja. Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju Prebacivanje. Nakon prvog prenosa izaberite jednu od sledećih opcija da biste započeli novi prenos. Stavke obrisane u procesu sinhronizacije ne možete vratiti. Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem uređaju. izaberite Nastavi. U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja. str. ona se briše u oba uređaja. ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja. Možda ćete biti upitani da li želite da zadržite ili izbrišete prvobitne podatke u drugom uređaju. Vidite "Uparivanje uređaja". Vaš uređaj 21 2. Kod nekih modela uređaja aplikacija Prebacivanje se šalje kao poruka u drugi uređaj.

Rešite neusaglašenosti prenosa Ukoliko je stavka koja treba da bude prenesena izmenjena na oba uređaja. uređaj pokušava da automatski objedini te promene. U svoje udaljeno poštansko sanduče (na serveru) ste primili novu e-mail poruku. GPRS veza je aktivna (mrežni servis). ili Prioritet drugom tel. dođite do nje i izaberite Opcije > Podešavanja prečice. Na primer. a da je na paspolaganju. Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis). Ukoliko to nije moguće. Uređaj se koristi u GSM mreži (mrežni servis). Za dalja uputstva izaberite Opcije > Pomoć. dođite do prečice u glavnom prikazu i izaberite Opcije > Vidi dnevnik. Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz. onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju. Tip zvona je podešen na "nečujno". Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mrežni servis). a tonovi za obaveštavanje o poruci ili e-mail poruci su isključeni. Posle svakog prenosa se prikazuje evidencija prenosa. da biste razrešili neusaglašenost. Da biste videli evidenciju prethodnog prenosa. dolazi do neusaglašenosti prenosa. Aktivan je data poziv (mrežni servis). Aktivan je alarm sata. Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu Za slanje. Imate propuštene pozive. Da biste izmenili prečicu. Paketni prenos podataka je aktivan u delu mreže koji podržava EGPRS. označava da je veza zadržana. Izaberite Proveri jedno po jedno. Tastatura uređaja je zaključana. možete da kreirate ili promenite ime prečice. označava da je veza . Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice. Prikaži indikatore 22 Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon.Vaš uređaj Upotrebite prečice da biste ponovili prenos Nakon prenosa datoteka možete da sačuvate prečicu sa podešavanjima prenosa u glavnom prikazu da biste kasnije ponovili isti prenos. Ako posedujete dve telefonske linije. Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis). Prioritet ovom tel. Imate jednu ili više nepročitanih poruka u foderu Primljeno u Porukama.

a označen sa ) predstavlja mrežni servis u UMTS mrežama i obezbeđuje preuzimanje podataka velikom brzinom. Ova ikonica označava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mreži. Vidite "Podešavanja paketnog prenosa podataka". Vidite "Bluetooth povezivanje". označava da je veza zadržana. Vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem. Zaključajte tastaturu Da biste zaključali tastere.UMTS veza je aktivna (mrežni servis). Vidite "Brzo preuzimanje". str. e-mail i strane pretraživača preko celularne mreže mogu biti brži. a da je na paspolaganju. Kada ovaj indikator trepće. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja ne koristi kripto zaštitu. Brzo preuzimanje . Bluetooth veza je uključena. str. HSDPA utiče samo na brzinu preuzimanja podataka. 22. a da je na raspolaganju. str. ali da Vaš uređaj možda ne koristi EGPRS za prenos podataka. Brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) podržana je i aktivna (mrežni servis). Aktivna je neka USB veza. 81. preuzimanje podataka kao što su poruke.. i neka bežična LAN mreža je na raspolaganju (mrežni servis). Aktivna HSDPA veza je označena sa . str. pritisnite levi selekcioni taster. 23. 84. a da je na raspolaganju. Kada je podrška za HSDPA aktivirana u uređaju. zatim *. poznat i pod imenom 3. str. 169. Vidite "Osnovne informacije o WLAN vezi". Možete da aktivirate ili deaktivirate podršku za HSDPA u podešavanjima uređaja. Uređaj ste podesili da skenira bežične LAN mreže. a uređaj je povezan na neku UMTS mrežu koja podržava HSDPA. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja koristi kripto zaštitu. ova tehnologija ne utiče na slanje podataka kao što su poruke ili e-mail poruke. označava da je veza zadržana. U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze.5G. Paketni pristup preko veze velike brzine (HSDPA. Vidite "Prikaži indikatore". obratite se svom provajderu servisa. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. Vaš uređaj 23 zadržana.

skrolujte levo ili desno. pritisnite multimedijski taster. Na primer. u pasivnom režimu. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje. u pasivnom režimu pritisnite i držite 1. 2. pritisnite multimedijski taster. str.Vaš uređaj Možete izabrati da se tasteri automatski zaključavaju posle navedenog vremena. u glavnom meniju pritisnite 2 da biste otvorili Poruke ili # da biste otvorili folder na odgovarajućoj lokaciji u meniju. 160. Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva. da biste videli najviše korišćene stavke opcija. treba da pritisnete navigator. u pasivnom režimu pritisnite taster za poziv. zatim *. Ako imate dve telefonske linije (mrežni servis). u pasivnom režimu. Da biste otključali tastere. 24 U mnogim aplikacijama. Izabrani sadržaj se prikazuje u odgovarajućoj aplikaciji. pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite profil. Da biste otvorili ili zatvorili multimedija meni. Da biste otvorili Galeriju. Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija. Da biste promenili profil. Vidite "Podešavanja bezbednosti". Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis). Prečice Da biste se prebacivali između profila Opšti i Bez zvona. u pasivnom režimu. pritisnite i držite 0. . pritisnite i držite desni selekcioni taster. pritisnite i držite . Multimedija meni Da biste započeli vezu sa Web-om (mrežnim servisom). pritisnite i držite #. 1. pritisnite jednom. pritisnite levi selekcioni taster. kako biste videli multimedija sadržaj na vašem uređaju koji najčešće koristite. Da biste otvorili multimedija meni. Pomoću multimedija menija možete da vidite svoj najčešće korišćeni multimedijski sadržaj. Kada ste u menijima umesto navigatora možete da koristite tastere za brojeve. taster # i taster * da biste brzo pristupili aplikacijama. Da biste koristili funkciju glasovnih komandi. Da biste izvršili pretraživanje podloga. ova radnja vas prebacuje između dve linije.

kao što su stavke kalendara. 1. pošaljite poruke ili uputite glasovne pozive. 3. pritisnite navigator. Pretraga Web-a (mrežni servis) 2. sajtovima. Takođe možete da pretražujete sadržaj u vašem uređaju. Vaš uređaj 25 3. Pretraga mog sadržaja Da biste pretražili sadržaj u vašem uređaju. Da biste poslali poruku.. U glavnom prikazu izaberite Pretraga Interneta. u glavnom prikazu unesite tekst u polje za pretragu. u multimedija meniju izaberite kontakt i Pošalji tek. ● Web — Pregledajte svoje omiljene Web linkove u pretraživaču. Mobile Search Pritisnite Koristite aplikaciju Nokia Mobile Search da biste pristupili pretraživačima i pronašli i povezali se sa lokalnim servisima. Rezultati pretrage se prikazuju na ekranu kako vi kucate.Podloge na raspolaganju su sledeće: ● Muzika — Uđite u prikaz „Muzički centar“ i „Sada slušate“. izaberite Opcije > Rasporedi pločice. slikama i sadržajem za mobilne uređaje. Izaberite pretraživač. poruku ili Pošalji multimedija por. pokrenite projekciju slajdova svojih slika ili pregledajte medijske datoteke u albumima. pritisnite navigator gore ili dole. ili preuzmite podkaste i upravljajte njima. e-mail i ostale poruke. pretražujte svoje pesme i liste numera za reprodukciju. ● Galerija — Pogledajte fotografiju koju ste poslednju snimili. Da biste izabrali stavke. ● Mape — Vidite svoje omiljene lokacije u okviru aplikacije Mape. Unesite tekst za pretragu. Da biste skrolovali naviše ili naniže u podlozi. Da biste promenili redosled podloga. Da biste dodali novi kontakt na prazan položaj na listi. pritisnite navigator i izaberite kontakt. . i izaberite Pretraga. Za povratak u multimedija meni iz otvorene aplikacije pritisnite multimedijski taster. ● Kontakti — Dodajte svoje kontakte.

Aplikacija N-Gage se sastoji od pet različitih modula. pronaći još igara. onlajn igre. kupovina igre. Takođe se .n-gage. kao što su preuzimanje datoteke igre. Možete da instalirate ili brišete igre.com. Možete početi da igrate ili nastaviti igru koju ste prethodno igrali. igara sa više igrača ili ćaskanje. Igre takođe možete da preuzimate i pristupate nekim funkcijama na svom računaru na lokaciji www. Kartice u menijima predstavljaju module. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. definisanje igračkog imena. kao i da vodite evidenciju o svojoj N-Gage istoriji igranja. kao i da pratite i delite svoje rezultate i druge igračke uspehe. pogledati trenutne N-Gage rezultate.Vaš uređaj N-Gage Osnovni podaci o N-Gage poruka. sami ili sa prijateljima. igračima i sadržaju možete pristupiti preko N-Gage aplikacije na svom uređaju. N-Gage igrama. Pomoću aplikacije N-Gage možete da preuzimate i kupujete igre i igrate ih. N-Gage vam omogućava da budete u vezi sa drugim igračima. ocenjujete ili pišete kritike za igre koje ste igrali i preporučujete igre svojim N-Gage prijateljima. N-Gage prikazi Glavni prikaz je podrazumevani kada pokrenete N-Gage aplikaciju. licence igara. ukoliko je dostupna. potrebna vam je veza da biste pristupili onlajn funkcijama kao što su preuzimanje igara. Za učestvovanje u onlajn igrama ili igrama sa više igrača. kao i za slanje poruka drugim igračima. pročitati poruke ili se povezati sa N-Gage prijateljem koji je dostupan za igru. takođe vam je potrebna veza. kod kojih je potrebna veza sa NGage serverom. Za korišćenje platforme N-Gage potrebna vam je GPRS ili 3G veza. ćaskanje i slanje U „Moji prijatelji“ možete da pozovete druge NGage igrače u svoju listu prijatelja i da vidite da li su onlajn i da li su raspoloživi za igru. Možete da preuzimate probne verzije igara kako biste isprobali nove igre i kupili one koje vam se sviđaju. Vaš provajder servisa će vam naplatiti za prenos podataka. Pored toga. U „Moj profil“ možete da upravljate informacijama u svom profilu i detaljima. 26 Sve N-Gage usluge. N-Gage je mobilna platforma za igre dostupna za spektar Nokia mobilnih uređaja. Možete koristiti i WLAN mrežu. igre sa više igrača. U meniju „Moje igre“ možete da igrate i upravljate igrama koje ste preuzeli na svoj uređaj. podrazumevaju prenos velike količine podataka.

Da biste definisali novo igračko ime: . uključujući i snimke ekrana i kritike igrača. Da biste počeli da igrate igru koju ste prethodno igrali. preporuke i kritike. pročitajte i prihvatite uslove i izaberite Register. Početak igre Ako je na vašem uređaju instalirana jedna ili više igara. Na primer. Kada pokrenete aplikaciju N-Gage i prvi put se povežete sa N-Gage uslugom. povezujete se sa drugim igračima i delite svoje igračke uspehe. Kada definišete igračko ime.com. Definisanje igračkog imena Bez igračkog imena možete da preuzimate. 1. Možete da isprobate nove igre preuzimanjem probnih verzija ili da popravite doživljaj pri igranju pomoću Game Extras za igre koje su već na vašem uređaju. Da biste registrovali svoje igračko ime.n-gage. Na ekranu za registraciju unesite datum rođenja. Ako je igračko ime već zauzeto. Početak rada 3.U sobi za izlaganje možete pronaći informacije o N-Gage igrama. 2. Igračko ime vam je potrebno i da biste detalje svog profila i N-Gage poene preneli na drugi uređaj. unesite podatke. izaberite Options > Resume Game. možete da izmenite podešavanja i lične informacije tako što ćete otići na karticu „Privatno“ modula „Moj profil“. ali se preporučuje da ga definišete kako biste imali potpun N-Gage doživljaj. u vašem glavnom modulu pojaviće se opcija „Početak igre“. Svoje igračko ime možete da definišete i na N-Gage web lokaciji. željeno igračko ime i lozinku. od vas će biti traženo da definišete igračko ime za N-Gage. izaberite „Imam nalog“ i unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste se prijavili. Vaš uređaj 27 možete povezati sa svojim N-Gage prijateljima korišćenjem privatne razmene poruka. na adresi www. kupujete i igrate igre. N-Gage će vam predložiti listu raspoloživih sličnih imena. Ako već imate N-Gage igračko ime. Igračko ime vam omogućava da budete učesnik NGage zajednice. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. možete se povezati na mrežu tako što ćete podesiti svoju raspoloživost izabravši Opcije > Set Availability > Available to Play. Da biste nastavili igranje zaustavljene igre. Izaberite „Registrovanje novog korisnika“. Definisanje igračkog imena u uređaju može se odraziti na vaš telefonski račun. idite u glavni modul i izaberite Start Game ili Options > Start Game.

str. 29. idite u glavni modul i izaberite Track My Progress ili Options > View My Points. Da biste se povezali sa N-Gage igračima i pozvali ih u igru. onda će i odgovarajuća grafika za igre biti nedostupna i igra se ne može koristiti dok se Game Extra ne instalira. Igre su sortirane po datumu poslednjeg igranja tako da su najskorije igrane igre na vrhu. Te igre su na listi označene sličicom sata i strelicom. što zavisi od igre i regiona u kome se nalazite. Na listi igara ove igre su označene purpurnim banerom sa natpisom "DEMO“. Igranje s prijateljima Da biste pronašli prijatelje za igru. Postoji nekoliko različitih tipova licenci. Vidite "Povezivanje sa drugim igračima". ● Nedostupno — Ovo su igre sa punom licencom koje ste uklonili ili koje ste preuzeli. u glavnom modulu pojavljuje se opcija „Igranje s prijateljima“. izaberite Play With Friends. Na listi igara ove igre su označene ružičastim banerom sa natpisom "PROBA“. ● Probne igre — To su datoteke kompletnih igara kojima možete pristupati u ograničenom vremenskom periodu ili koje imaju ograničen sadržaj. Te igre su na listi prikazane kao nedostupne. ● Licenca istekla — To su igre koje ste kupili sa ograničenom licencom koja je istekla. Takođe možete videti i svoj profil tako što ćete izabrati Options > View My Profile. Igranje i upravljanje igrama 28 Da biste igrali igre i upravljali njima. ali nije do kraja instalirano. Kada prođe probni period. Ako imate jednog ili više N-Gage prijatelja na svojoj listi prijatelja. U „Moje igre“ ima pet tipova igara: . ● Igre sa punom licencom — To su igre koje ste kupili sa punom licencom. Ako je preuzeto Game Extra. ● Demo igre — Ovo su manji delovi igre sa veoma ograničenim skupom funkcija i nivoa. idite u My Games gde možete prikazati listu igara preuzetih i instaliranih na vaš uređaj. Ova stavka se ne prikazuje ako u vašoj listi nema prijatelja. izaberite Options > View My Friends da biste otišli u modul „Moji prijatelji“. morate da kupite licencu da biste deblokirali igru i nastavili da igrate. igre instalirane na memorijskoj kartici prikazane su kao nedostupne kada je kartica izvađena. Osim toga. ali instaliranje nije dovršeno. N-Gage će vam predložiti prijatelja za igru na osnovu vaše istorije igranja i dostupnosti N-Gage prijatelja.Vaš uređaj Pratite svoj napredak Da biste videli trenutni N-Gage rezultat.

Takođe možete da šaljete i primate privatne poruke i preporuke za igranje. ● Prikaz lokacije — Potvrdite polje da bi se u vašem javnom profilu prikazao vaš grad i vaša zemlja. Ovo se automatski postavlja i ne može se menjati.Kada ažurirate svoj profil. Prikaz informacija o prijatelju Da biste prikazali informacije o svom prijatelju. idite na „N-Gage Arena“ na lokaciji www. idite u „Moji prijatelji“. kao što su ukupan broj N-Gage poena ili igre koje je nedavno igrao. Da biste izmenili javne detalje profila. Kada promenite ikonu. izaberite Opcije > Edit Profile. Da biste dodali N-Gage igrača na listu svojih prijatelja.n-gage.com da biste posetili sobe za ćaskanje i forume. Svoju lokaciju možete da promenite pomoću kartice „Privatno“. ● Model uređaja — Broj modela vašeg uređaja. Pronalaženje i dodavanje prijatelja Primalac može vaš poziv da prihvati ili odbije. pozovete prijatelje u svoju listu prijatelja i zatim vidite ko je od njih onlajn i dostupan za igru. dođite do tog igrača na listi prijatelja. Da biste poslali poziv. Da biste videli trenutni onlajn status Vaš uređaj 29 Izmena detalja profila Povezivanje sa drugim igračima . lokacija se ne prikazuje. ● Omiljena igra (igre) — Nazivi vaših omiljenih igara. Ako nemate nijednog N-Gage prijatelja i želite da upoznate druge igrače. ● Ikona korisnika — Dodajte sliku koja će vas predstavljati. izaberite Change. dođite do kartice „Javno“ i izaberite jednu od sledećih opcija: Da biste se povezali sa drugim N-Gage igračima i upravljali listom prijatelja. Da biste izmenili tekst. Igrač koji prihvati poziv pojaviće se na vašoj listi prijatelja. ● Moto — Dodajte kratku ličnu poruku. Podrazumevano. Da biste izmenili tekst. prijavite se na uslugu koristeći svoje igračko ime da biste se uverili da su promene koje ste načinili u svom profilu usklađene sa N-Gage serverom. Izaberite sa liste sliku koju želite ili je pronađite putem pretraživanja. Možete da tražite određenog N-Gage igrača. N-Gage prikazuje listu svih slika u galeriji vašeg uređaja koje se mogu koristiti kao ikona. izaberite Send. Pozivu možete dodati personalizovanu poruku. unesite njegovo igračko ime u polje „Dodavanje prijatelja“ prilikom pregledanja svoje liste prijatelja. izaberite Change.

30 Da biste videli nove poruke primljene od N-Gage prijatelja. izaberite Options > Sort Friends By. 3G ili bežična LAN veza da biste mogli da koristite funkciju za razmenu poruka. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. dođite do liste prijatelja i izaberite . dođite do njega na listi prijatelja i izaberite Options > Rate Player. dođite do prijatelja na listi i izaberite Options > Pošalji poruku. Maksimalna veličina privatne poruke je 115 znakova. Da biste poslali poruku N-Gage prijatelju. izaberite Submit. izaberite Options > Edit Profile i dođite do kartice Privatno. Igraču možete dati ocenu od jedan do pet što se prikazuje zvezdicama. Potrebna vam je GPRS. Posle toga ga ne možete menjati. igračkom imenu ili ukupnom N-Gage rezultatu. Izaberite neku od narednih opcija: ● Player Name — Igračko ime možete da izmenite samo dok se prvi put ne prijavite na mrežu. N-Gage podešavanja Slanje poruke Da biste promenili podešavanja za N-Gage. morate biti onlajn i povezani na NGage uslugu. Ako je vaš prijatelj trenutno prijavljen na uslugu N-Gage. Ocenjivanje igrača Da biste ocenili igrača. Indikator pored igračkog imena igrača pokazuje njegovu dostupnost. Da biste brzo promenili podešavanja kroz aplikaciju N-Gage. izaberite Options > View Recommendation. Ocena koju mu date utiče na reputaciju igrača u zajednici ili na reputaciji prikazanu u njegovom profilu. Sortiranje liste prijatelja Da biste sortirali listu prijatelja po raspoloživosti. može da odgovori na vašu poruku i tako možete razmenjivati poruke jedan s drugim.Vaš uređaj svojih prijatelja. Tom prilikom vam može biti naplaćen prenos podataka. Da biste poslali poruku. Options > View Message. možete slati privatne poruke svojim N-Gage prijateljima. Preporuke u vezi sa igrama se automatski brišu nedelju dana po prijemu. Čak i ako ste nedostupni ili oflajn. Pročitane poruke se automatski brišu kada napustite N-Gage. slično kao kod trenutne razmene poruka. izaberite Options > N-Gage Settings. U „Moji prijatelji“ možete da razmenjujete privatne poruke sa igračima sa vaše liste prijatelja. Da biste videli preporuke u vezi sa igrama.

Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost. kako biste kupovinu ubuduće obavljali brže. Kada kupujete igru. Jedinica za daljinsko upravljanje ima mikrofon i tastere za prijem ili prekid telefonskog razgovora. zatim povežite slušalice sa jedinicom. uključujući i broj kreditne kartice. Kada koristite pojedine dodatke za slušalice. za hendsfri telefonske pozive koristite slušalice koje imaju kompatibilnu jedinicu za daljinsku kontrolu ili mikrofon uređaja. jedinicu za daljinsko upravljanje i slušalice. ● Account Details — Vaši prioriteti za kupovinu. Ako slušalice nemaju mikrofon. Pojedini dodaci za slušalice imaju multimedijalnu kontrolu jačine zvuka koje se koriste da bi se podesila jačina zvuka samo za muziku ili video reprodukciju. Da biste koristili slušalice sa jedinicom za daljinsko upravljanje. Možete da definišete i da li želite da primate obaveštenja od svojih N-Gage prijatelja kada igrate igre. koristite taster za jačinu zvuka na uređaju. za podešavanje jačine zvuka i puštanje muzike ili video datoteka. Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice. ● Connection Settings — Možete dozvoliti aplikaciji N-Gage da se automatski poveže na mrežu kada je potrebno i definisati prioritetnu tačku pristupa i granicu prenosa podataka koja proizvodi upozorenje. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla.● Personal Settings — Možete da definišete lične podatke koji se ne prikazuju u javnom profilu i da se prijavite na N-Gage novosti. povežite jedinicu Nokia AV kontektorom (3. Vaš uređaj 31 . Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Slušalice Neke slušalice imaju dva dela. da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva. bićete upitani da li želite da sačuvate detalje svog računa.5 mm) na uređaj. Upozorenje: Kada koristite slušalice.

5 mm) na vašem uređaju. 32 Da biste u toku razgovora koristili zvučnik. obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka. Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Kada aktivirate oflajn profil. kratko pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite Oflajn. Oflajn profil Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da slušate i govorite u uređaj na kraćem rastojanju a da ne morate da ga držite uz uho. Važno: Kada je postavljen profil (način rada) "oflajn". Kada je aktiviran profil oflajn. one se smeštaju u folder „Za slanje“ za naknadno slanje. pošto zvuk može biti preglasan. Ako je uređaj zaključan. ne možete da upućujete niti da primate pozive. Da biste obavili bilo kakav poziv.Vaš uređaj Nemojte povezivati proizvode koji kreiraju izlazni signal. unesite šifru blokade. Nemojet povezivati bilo koji izvor napona na Nokia AV konektor. možete povezati kompatibilni TV kabl na Nokia AV konektor (3. Ili pritisnite i izaberite Alatke > Profili > Oflajn. koristite taster za podešavanje jačine zvuka. što je označeno sa u delu gde se prikazuje indikator jačine signala. . Prijem i predaja RF signala su prekinuti. jer to može izazvati oštećenje uređaja. Kontrola jačine zvuka i zvučnika Profil "oflajn" omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na telekomunikacionu mrežu. Kada spajate spoljne uređaje ili slušalice koje nije odobrila firma Nokia za korišćenje sa ovim uređajem na konektor Nokia AV. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. Takođe. veza sa bežičnom komunikacionom mrežom se prekida. svoj uređaj možete da koristite bez SIM kartice. neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. Da biste aktivirali oflajn profil. niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. Da biste isključili zvučnik. Ako pokušate da pošaljete poruke. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. Da biste u toku aktivnog poziva ili slušanja audio zapisa povećali ili smanjili jačinu zvuka. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik.

kratko pritisnite taster "napajanje". Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil.Da izađete iz oflajn profila. pa izaberite neki drugi profil. još uvek možete da koristite bežičnu LAN mrežu da. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na bežičnu LAN mrežu i kada je koristite. Kada je aktiviran oflajn profil. Uređaj ponovo uspostavlja bežične komunikacije (pod uslovom da je signal dovoljne jačine). recimo. Vaš uređaj 33 . čitate svoje e-mail poruke ili koristite Internet.

slati u neki kompatibilni onlajn album.jpeg formatu zapisa. pritisnite i držite taster „Slikaj“. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem drugih metoda povezivanja. Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren.Kamera Kamera O kameri Vaša Nokia N82 ima dve kamere. Takođe ih možete i postavljati. . u pejzažnom režimu) i kameru niže rezolucije s prednje strane (sekundarna kamera u portretnom režimu). Da biste isključili glavnu kameru. Kamere daju fotografije u . zatvorite preklopnik objektiva. str. Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije. album na mreži.mp4.3gp (kvalitet za deljenje). ili u 3GPP formatu kada je oznaka tipa datoteke . Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". Slike i video snimci se automatski memorišu u folderu Slike i video u Galeriji. 45. Indikatori fotoaparata Na tražilu fotoaparata (kamera u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka) se prikazuje sledeće: 34 Možete da šaljete slike i video snimke u multimedijalnoj poruci. 55. kameru visoke rezolucije na zadnjoj strani uređaja (glavnu kameru. kao što su Bluetooth ili bežične LAN veze. Video snimci se beleže u MPEG-4 formatu sa oznakom tipa datoteka . otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere. Za snimanje fotografija i video zapisa možete da koristite obe kamere. Snimanje fotografija Da biste aktivirali glavnu kameru. Vidite "Podešavanja videa". do 5 megapiksela. str. Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji od 2592x1944 piksela.

Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama. Kamera 35 Aktivna traka sa alatkama . 8 — GPS indikator. str. Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba. str. da biste izabrali režim rada blica (samo za slike). 35. 38. str. pa je izaberite pritiskom na navigator. pre i nakon pravljenja fotografskog snimka ili snimanja video zapisa. Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana. Pre pravljenja fotografskog ili video snimka. 1 — Indikator režima snimanja 3 — Indikator napunjenosti baterije 2 — Aktivna traka sa alatkama. 6 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ). Možete da definišete da li se aktivna traka sa alatkama prikazuje ili ne na ekranu. da biste izabrali scenu da biste aktivirali samookidač (samo za slike). da biste se prebacivali iz režima video u režim fotografisanje i obratno. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. Brojač se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. pritisnite navigator. Traka sa alatkama se prikazuje 5 sekundi. Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru.Aktivna traka sa alatkama Vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja. Vidite "I Vi na slici – samookidač". koji treperi samo onda kad se puni Xenon blic. Na ekranu se prikazuju samo indikatori režima snimanja i napunjenosti baterije. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite: 4 — Indikator rezolucije slike. koji prikazuje procenjeni broj slika koje možete da snimite koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i aktivnu memoriju. Vidite "Informacije o lokaciji". izaberite Opcije > Prikaži ikone. izaberite Opcije > Sakrij ikone. 40. 5 — Brojač slika. 7 — Indikator Xenon blica. koji pokazuju gde se čuvaju slike. Da biste pregledali aktivnu traku sa alatkama pre i posle snimanja slike ili snimanja video zapisa. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". Dođite do neke stavke. koji se prikazuje samo kad je Snimi lokaciju aktivirano u postavkama kamere. koji označava kvalitet slike.

Kada snimate fotografije. . ● Da se aparat ne bi pomerao. Da biste nastavili sa fotografisanjem. ● Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta nezumirane slike. treperi na ekranu. str. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju.Kamera da biste aktivirali režim pravljenja više uzastopnih snimaka (samo za slike). Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". ● Da biste oslobodili memoriju za nove slike. 37. na primer i izbrišite datoteke sa svog uređaja. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje". str. 49. str. Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja. pritisnite taster "slikaj". da biste podesili svetlosnu osetljivost (samo za slike) Ikonice se menjaju i označavaju trenutni status podešavanja ili parametra. str. krećite se navigatorom po aktivnoj traci sa alatkama. Kad se blic puni. držite ga obema rukama. 43. Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se trenutno nalazite. Vidite "Nakon pravljenja fotografskog snimka". Snimanje fotografija 36 Pre nego što počnete da snimate fotografije. prenesite datoteku na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka. imajte na umu sledeće: ● Ne možete da snimate fotografije dok se xenon blic potpuno ne napuni. imajte na umu sledeće: ● Kamera prelazi u režim štednje baterije ako u određenom vremenu ne pritisnete nijedan taster. 45. Aktivna traka sa alatkama u Galeriji ima različite opcije. str. Vidite "Nakon snimanja videa". da biste prikazali ili sakrili matricu tražila (samo za slike) da biste podesili kompenzaciju ekspozicije (samo za slike) da biste podesili kontrast (samo za slike) da biste podesili oštrinu (samo za slike) da biste podesili balans bele boje da biste izabrali neki efekat boje ● Da biste podesili osvetljenje i boje. osim ukoliko niste postavili blic na Isključen. Vidite "Pravljenje više uzastopnih slika". 39.

● Da biste poslali sliku u kompatibilni onlajn album. Na ekranu se pojavljuje zeleni indikator fiksiranog fokusa. dvaput pritisnite na bočnoj strani uređaja. pomerite se gore ili dole. kao što je Bluetooth veza. Da biste se ponovo vratili u kameru. Nakon pravljenja fotografskog snimka Izaberite sledeće iz aktivne trake sa alatkama (dostupno je samo ako izaberete Prikaži snimljenu sliku > Forsiran u podešavanjima kamere za statičnu sliku): ● Ako ne želite da sačuvate sliku. Ne pomerajte aparat dok se snimak ne sačuva. Savet: Da biste otvorili Galeriju i videli slike koje ste snimili. možete slikati i bez fiksiranja fokusa. Sliku možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. 3. nije na raspolaganju za pejzažne i sportske scene). izaberite režim slikanja u aktivnoj traci sa alatkama. izaberite Opcije > Koristi sek. Ako fokus nije fiksiran. pritisnite navigator. upotrebite taster za zumiranje na uređaju. pojavljuje se crveni indikator. pritisnite do pola taster "slikaj" (samo glavna kamera. izaberite Dodaj u korpu za štampu ( ). pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Ukoliko je kamera u video režimu. ● Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. Da biste napravili snimak. Međutim. Da biste aktivirali prednju kameru. pritisnite . Izaberite Pošalji pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva). izaberite Obriši ( ). Da biste uvećali ili umanjili prikaz prilikom slikanja. Da biste fiksirali fokus na neki objekat. Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. e-mail poruku ili druge metode povezivanja. str. izaberite (dostupno samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album. . fotoaparat. 119. 2. pritisnite taster "Slikaj". Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Vidite "Pišite i šaljite poruke". Da biste napravili snimak. Kamera 37 Da biste snimili fotografiju. pritisnite taster „slikaj“.1. ● Da biste slike označili za korpu za štampu radi naknadnog štampanja. uradite sledeće: Da biste kameru ostavili otvorenu u pozadini i koristili druge aplikacije.

● — Informacija o lokaciji je dostupna i dodata je svim slikama koje ste snimili. treperi na ekranu. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima.Kamera Da biste zumirali sliku posle slikanja. Da biste povratili tražilo i napravili novi snimak. Kad se blic puni. u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka. u folderu „Galerija“ da biste pogledali lokaciju na kojoj je slika snimljena. pritisnite taster "slikaj". indikator prelazi u . Uređaj dodaje Za fotoaparat. Blic Blic je na raspolaganju samo za glavnu kameru. Ksenonski blic nije raspoloživ za režim za sportske scene ili kad se izabere Odjed. 55. slike koje imaju informaciju o lokaciji označene su sa . osim ukoliko niste postavili blic naIsključen. str. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. kameru u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka. na raspolaganju su sledeći režimi blica: Automatski ( ). Red. pritisnite da biste otvorili sliku u Galeriji i izaberite opciju zumiranja sa liste opcija. str. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Ovu informaciju možete da koristite. kontakta > Dodeli kontaktu. Prilikom snimanja automatski dodajte slikama informaciju o lokaciji. izaberite Opcije > Postavi za sl. Ne možete snimati forografije dok se ksenon blic u potpunosti ne napuni. Da biste sliku koristili kao tapet u dopunjenom pasivnom režimu. Kamera na vašem uređaju ima ksenon blic za uslove lošeg osvetljenja. trenutnu informaciju o poziciji svim slikama koje ste snimili u to vreme. na primer. izaberite Opcije > Postavi za tapet. Na dnu ekrana su prikazani sledeći indikatori za informaciju o lokaciji: Da biste podesili da kamera slikama dodaje informaciju o lokaciji izaberite Opcije > Podešavanja > Snimi lokaciju > Da. . U folderu „Galerija“. Forsiran ( ) i Isključen ( ). 38 ● — Informacija o lokaciji je nedostupna.crv. Ako GPS pronađe satelitsku vezu u roku od nekoliko minuta. 44.očiju ( ). Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja. Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". Da biste sliku postavili kao sliku za identifikaciju poziva nekog kontakta. Informacije o lokaciji Blic koristite na bezbednom rastojanju.

pritisnite navigator i izaberite Izaberi. a zatim izaberite i željenu scenu. Ksenonski blic je dostupan samo u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka ako definišete vremenski interval za snimanje slika. U sceni koju definiše korisnik možete da podesite različite parametre osvetljenja i boje. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka. Da biste snimili šest slika. Parametri svake scene su postavljeni za određeni stil i ambijent. pritisnite taster „slikaj“. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite željeni režim blica. sekvenca. izaberite Odjed. na ekranu se prikazuje samo poslednja snimljena slika. Podrazumevana scena u režimu slike je Automatski. a u video režimu Automatski (obe su označene sa ). Kamera 39 Da biste promenili režim blica. Da biste sopstvenu scenu podesili prema određenom ambijentu. je na raspolaganju samo za glavnu kameru. pritisnite taster „slikaj“. korisnik. a zatim izaberite Opcije > Promeni. Da biste podesili kameru da snimi šest slika ili željeni broj slika u nizu (ako je raspoloživo dovoljno memorije). Scene su na raspolaganju samo za glavnu kameru. Da biste kopirali parametre neke druge scene. Da biste snimili slike.Scene Režim više snimaka. Ukoliko ste koristili vremenski interval. izaberite Obustavi. izaberite željeni vremenski interval. Pravljenje više uzastopnih slika . dođite do Defin. korisnik. pritisnite navigator da biste je otvorili. Režim više uzastopnih snimaka možete da koristite i sa samookidačem. na aktivnoj traci sa alatkama izaberite Režimi scena. a zatim izaberite scenu. Broj snimaka koji će se napraviti zavisi od raspoložive memorije. Da biste prekinuli snimanje slika. izaberite Na osnovu režima scena. dođite do Defin. Da biste snimili slike koristeći izabrani vremenski interval. Da biste snimili dve ili više slika u nizu. Nakon što snimite slike u režimu niza uzastopnih snimaka. Da biste aktivirali sopstvenu scenu. Ostale slike možete da vidite u Slike i video u Galeriji. Da biste promenili scenu. pritisnite Nazad. Da biste videli neku sliku. one se prikazuju u mreži na ekranu. Scena Vam pomaže da pronađete prava podešavanja boje i osvetljenja za trenutni ambijent. Da biste sačuvali promene i vratili se u listu scena..

Za multimedijalne poruke (MMS) i priloge e-mail poruka će možda biti neophodno da se koristi režim najmanjeg kvaliteta slike. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde. Uređaj se oglašava zvučnim signalom kad je tajmer pokrenut. Upotrebite najveću vrednost da biste bili sigurni da će kamera proizvesti najbolji mogući kvalitet slike. Da biste isključili samookidač. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > Isključen. Približite kameru osobi koju slikate da bi portreti bili jasniji. Da povratite tražilo za ponovno pravljenje više uzastopnih snimaka. Saveti za snimanje dobrih fotografija Koristite odgovarajući kvalitet slike. Možete da definišete kvalitet u podešavanjima kamere. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka > Jedan snimak. kako biste i Vi sami mogli da uđete u kadar. Za portrete i druge fotografije na kojima su ljudi. Kamera ima nekoliko režima kvaliteta slika. koji je optimizovan za slanje u obliku MMS poruka. Pozadina Savet: U aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde da bi Vam ruka bila mirna prilikom pravljenja snimka. dodajte dubinu svojim fotografijama tako što ćete postaviti objekte . Upotrebite jednostavnu pozadinu. Pomerite kameru ili osobe koje slikate kad nije moguće ispuniti ove uslove. Kvalitet slike I Vi na slici – samookidač Da biste postavili kašnjenje samookidača. 44. Međutim. a četvorougao treperi neposredno pre pravljenja slike. Koristite samookidač da biste odložili pravljenje snimka.Kamera Da biste isključili režim pravljenja uzastopnih snimaka. str. složene pozadine koja može da odvrati pažnju. Da biste aktivirali samookidač. Dubina 40 Kad snimate pejzaže i ambijente. izaberite Aktiviraj. izbegavajte da osobe koje slikate budu ispred pretrpane. imajte na umu da bolji kvalitet slike zahteva više prostora za skladištenje. pritisnite taster "slikaj". Samookidač je na raspolaganju samo za glavnu kameru. 10 sekundi ili 20 sekundi. Kamera pravi snimak po isteku podešenog vremena kašnjenja.

Uslovi osvetljenja

Menjanje izvora, količine i smera svetlosti može dramatično da promeni fotografije. Evo nekih tipičnih uslova osvetljenja:

Da biste aktivirali glavnu kameru, otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere.

● Objekat osvetljen sa strane. Jaka svetlost sa strane daje dramatičan efekat, ali može da bude suviše izražena, što rezultuje prevelikim kontrastom. ● Izvor svetlosti ispred objekta. Jaka sunčeva svetlost će možda naterati osobe koje slikate da žmirkaju. Takođe, kontrast može da bude preveliki.

● Izvor svetlosti iza objekta. Izbegavajte postavljanje objekta ispred jakog izvora svetlosti. Ukoliko je izvor svetlosti iza objekta ili je vidljiv na ekranu, fotografija će možda imati slab kontrast, biće suviše tamna ili će sadržati neželjene svetlosne efekte.

Da biste isključili glavnu kameru, zatvorite preklopnik objektiva.

Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren, pritisnite i držite taster „Slikaj“.

Indikatori snimanja videa
Na tražilu se prikazuje sledeće:

● Optimalno osvetljenje se javlja u situacijama kad ima puno difuzne, meke svetlosti, na primer, kad je svetao, delimično oblačan dan ili kad je sunčan dan u senci drveća.

1 — Indikator režima snimanja

3 — Aktivna traka sa alatkama. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja. Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 35. 4 — Indikator napunjenosti baterije

2 — Isključenje tona indikatora

Kamera
41

u prvi plan. Ukoliko je objekat u prvom planu previše blizu kamere, možda će biti mutan.

Snimanje video zapisa

Kamera

5 — Indikator video kvaliteta označava da li je kvalitet video zapisa TV visokog kvaliteta, TV normalnog kvalit., E-mail – visok kvalit., E-mail – norm. kvalit. ili Kvalitet za deljenje 6 — Tip datoteke video snimka 7 — Ukupno raspoloživo vreme snimanja videa. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.

● Da biste oslobodili memoriju za nove video snimke, prenesite datoteke na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka, na primer i uklonite datoteke sa svog uređaja. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Da biste snimili video zapis, uradite sledeće: 1. Ukoliko je kamera u režimu slikanja, izaberite video režim u aktivnoj traci sa alatkama. 2. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster "slikaj". Prikazuje se crvena ikonica snimanja ( ) i čuje se zvučni signal, što označava da je snimanje započelo.

Da bi se prikazivali svi indikatori na tražilu, izaberite Opcije > Prikaži ikone. Izaberite Sakrij ikone da se prikazuju samo indikatori video statusa, a u toku snimanja, raspoloživo vreme snimanja, zum traka za vreme zumiranja i selekcioni tasteri.

9 — Stabilizacija videa je uključena ( "Podešavanja videa", str. 45.

8 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ) koji pokazuju gde se čuvaju video snimci ). Vidite

Snimanje video snimaka

Pre nego što napravite video snimak, imajte na umu sledeće: ● Da biste podesili svetlo i boju, pomerajte se kroz aktivnu traku sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Vidite "Scene", str. 39.

3. Da biste napravili pauzu, privremeno prekinuli snimanje, u bilo kom trenutku, pritisnite Pauza. Snimanje videa se automatski prekida ako je snimanje privremeno zaustavljeno, a nijedan taster nije pritisnut tokom jednog minuta. Izaberite Nastavi da biste nastavili snimanje. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite taster "zum" na svom uređaju.

42

4. Da biste prekinuli snimanje, izaberite Stop. Video snimak se automatski čuva u folderu Slike i video Galerije. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Da biste aktivirali prednju kameru, izaberite Opcije > Koristi sek. fotoaparat. Da biste započeli snimanje video zapisa, pritisnite navigator. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pomerite se gore ili dole.

Nakon snimanja videa

Nakon što napravite video snimak, iz aktivne trake sa alatkama (prikazuje se jedino ako je Prikaži snimljeni video postavljeno na Forsiran u podešavanjima za video) izaberite:

● Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster "slikaj".

● Da biste otpremili video snimak u kompatibilni onlajn album, izaberite (dostupno je samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55.

● Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku, e-mail poruku ili druge metode povezivanja, kao što je Bluetooth veza, pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Vidite "Pišite i šaljite poruke", str. 119. Vidite "Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze", str. 85. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu .mp4. Video snimak možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. Izaberite Pošalji

● Ako ne želite da sačuvate video snimak, izaberite Obriši ( ).

● Da biste odmah reprodukovali video snimak koji ste upravo napravili, izaberite Pusti ( ).

Podešavanja kamere

Postoje dve vrste podešavanja za kameru: podešavanja parametara i glavna podešavanja. Nakon što zatvorite kameru, parametri podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti, ali glavni parametri ostaju isti dok ih ponovo ne promenite. Da biste podesili podešavanja parametara, upotrebite opcije na aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Da biste promenili glavna podešavanja, u režimu slike ili video režimu izaberite Opcije > Podešavanja.

Kamera
43

pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva).

izaberite Štampa 5M – visok. Ako izaberete Da. izaberite E-mail 0. Štampa 3M – srednji ili Štampa 2M – srednji. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanje kamere za snimanje fotografija ● Kvalitet slike — Izaberite Štampa 5M – visok (rezolucija 2592x1944). ● Snimi lokaciju — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku slike. u režimu slike izaberite Opcije > Podešavanja. ● Primarno ime slike — Definišite podrazumevano ime za snimljene slike. izaberite Da. (kontinualni) omogućava ravnomerne i kontinualne korake zumiranja između digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. .3M – nizak (rezolucija 640x480). Što je viši kvalitet slike. ● Prošireni digitalni zum (samo glavna kamera) — Uključ. izaberite MMS 0. Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan. otvara se lista raspoloživih albuma. a Isključen omogućava ograničeno zumiranje uz zadržavanje rezolucije slike. E-mail 0.Kamera Da biste promenili glavna podešavanja. Štampa 2M – srednji (rezolucija 1600x1200). to slika zauzima više memorije. Ako želite da snimak pošaljete e-poštom. ● Dodaj u album — Izaberite da li želite da sačuvate sliku u određenom albumu u Galeriji. ● Vrati podeš. ● Ton snimanja — Izaberite ton koji će se čuti kada napravite snimak.8M – srednji. 44 Ove rezolucije su na raspolaganju samo za glavnu kameru. Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. Ako želite da štampate tu sliku. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere. ● Prikaži snimljenu sliku — Izaberite Forsiran ako želite da vidite sliku odmah pošto je snimljena ili Isključen ako želite odmah da nastavite sa slikanjem. Štampa 3M – srednji (rezolucija 2048x1536).3M – nizak. Uključen (pauziran) omogućava pauziranje koraka zumiranja u određenom koraku kod digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. ● Rotiraj sliku — Izaberite da li želite da slike koje su slikane uspravno budu rotirane kada ih otvorite u Galeriji.8M – srednji (rezolucija 1024x768) ili MMS 0. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje slike.

izmenite i nakon što izaberete neku scenu. Kada izaberete novu scenu. krećite se kroz aktivnu traku sa alatkama i izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja parametara slike se odnose na svaku kameru pojedinačno. podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu.● Režim blica ( ) (samo za slike) — Izaberite željeni režim blica. Prebacivanje između režima ne vraća u prvobitno stanje definisane parametre podešavanja. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje. ambijent. ● Ujednačavanje ekspozicije ( ) (samo za slike) — Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini. podešavanja glavne kamere se ne menjaju. ako promenite podešavanja u režimu slike. ● Balans belog ( ) — Sa liste izaberite trenutne uslove osvetljenja. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja videa Kamera 45 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje Prikaz na ekranu se menja u zavisnosti od izabranih parametara tako da možete da vidite kako ta promena utiče na fotografije ili video snimke. Koja su podešavanja na raspolaganju zavisi od toga koja je kamera izabrana. ● Osetljivost na svetlo ( ) (samo za slike) — Povećajte svetlosnu osetljivost u uslovima slabog osvetljenja da biste smanjili rizik da slike budu suviše tamne. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2. TV normalnog Da biste promenili glavna podešavanja. . Parametri se vraćaju na svoje podrazumevane vrednosti kad zatvorite kameru. podešavanja u video režimu se neće promeniti. na primer snegu. po potrebi. podešavanja boje i osvetljenja se menjaju u vrednosti koje odgovaraju toj sceni. Da biste omogućili da kamera tačnije reprodukuje boje i osvetljenje ili da biste svojim fotografijama i video snimcima dodali efekte. kada izmenite podešavanja za sekundarnu (drugu) kameru. Podešavanja parametara možete da. ● Kontrast ( ) (samo za slike) — Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike. ● Ton boje ( ) — Izaberite neki efekat boje sa liste. ● Oštrina ( ) (samo za slike) — Podesite oštrinu slike. Podešavanja parametara se razlikuju za svaki od režima slikanja. u video režimu izaberite Opcije > Podešavanja. ● Kvalitet videa — Postavite kvalitet video snimka na TV visokog kvaliteta.

izaberite Kvalitet za deljenje. Snimanje zvuka — Izaberite Bez zvuka ako ne želite da snimite zvuk. ● Primarno ime videa — Definišite podrazumevano ime napravljenih video snimaka. Kamera .3gp format datoteke.mp4 formatu datoteke. Stabilizacija videa — Izaberite Forsiran da biste smanjili podrhtavanje kamere u toku snimanja.. (standardni kvalitet za reprodukciju preko vašeg uređaja) ili Kvalitet za deljenje. koji ima QCIF rezoluciju i . E-mail – norm. koji je VGA rezolucije (640x480) u .● ● ● ● 46 kvalit. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu . kvalit. izaberite TV visokog kvaliteta ili TV normalnog kvalit. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere. video kvalitet. Izaberite Da da biste otvorili listu raspoloživih albuma. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje video snimke. Izaberite Pusti u aktivnoj traci sa alatkama (glavna kamera) ili Opcije > Pusti (sekundarna kamera) da biste pregledali video snimak. Prikaži snimljeni video — Izaberite da li želite da se na ekranu prikaže prvi kadar snimljenog videa kada prekinete snimanje. E-mail – visok kvalit. ● Vrati podeš.. Dodaj u album — Izaberite da li želite da dodate napravljeni video snimak u određeni album u Galeriji. Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku. Ako želite da gledate video snimak na kompatibilnom televizoru ili PC računaru.mp4.

Galerija
Da biste memorisali i organizovali svoje slike, video snimke, audio snimke i linkove za strimovanje sadržaja, ili da biste delili svoje datoteke sa drugim kompatibilnim UPnP (univerzalnim samokonfigurišućim) uređajima preko bežične LAN mreže (WLAN), pritisnite , pa izaberite Galerija. Savet: Ako se nalazite u nekoj drugoj aplikaciji, da biste videli poslednju sliku ili video zapis sačuvan u Galeriji, pritisnite na bočnoj strani svog uređaja. Da biste ušli u glavni prikaz foldera Slike i video, ponovo pritisnite taster "prikaži". Možete da pretražujete i otvarate foldere, kao i da označavate, kopirate i premeštate stavke u foldere. Takođe, možete da pravite albume, da označavate i kopirate stavke, kao i da ih dodajete u albume. Vidite "Albumi", str. 50.

Prikazujte i organizujte datoteke
U Galeriji izaberite Slike i video , Numere , Audio snimci , Link. za striming Prezentacije ili Sve datoteke , a zatim pritisnite navigator da biste je otvorili. Pritisnite i izaberite Galerija. ,

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Video snimci, .ram datoteke i linkovi za strimovanje sadržaja se otvaraju i reprodukuju u aplikaciji RealPlayer, a muzika i audio snimci u Muzičkom centru. Vidite "RealPlayer", str. 105. Vidite "Muzički centar", str. 93. Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ako je ona ubačena) ili u memoriju uređaja, izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj u mem. kart. ili

Galerija
47

Galerija

Premesti u mem. kar., ili Kopiraj u mem. tel. ili Premesti u mem. tel..

Slike i video snimci

datoteka. Da biste pretraživali jednu po jednu datoteku, skrolujte levo ili desno. Da biste pretraživali datoteke u grupama, skrolujte gore ili dole.

Prikazivanje slika i video snimaka
Da biste prikazali svoje slike i video snimke, pritisnite , a zatim izaberite Galerija > Slike i video.

Video snimci sačuvani u Nokia video centru se ne prikazuju u folderu Slike i video u Galeriji. Vidite "Nokia video centar", str. 89. Datoteke slika i video snimaka u folderu Slike i video su raspoređene u obliku petlje i poređane prema datumu i vremenu. Prikazuje se broj

Fotografije i video snimci snimljeni kamerom vašeg uređaja se skladište u Slike i video. Slike i video snimci Vam mogu biti poslati i u multimedijalnoj poruci, kao e-mail prilog ili preko Bluetooth veze. Da biste mogli da pogledate primljenu sliku ili video snimak u Galeriji ili u aplikaciji Real player, prvo ih morate sačuvati.

Ako želite da se ekran automatski rotira na osnovu položaja uređaja, uključite opciju rotiranja ekrana u okviru podešavanja. Vidite "Podešavanja personalizacije", str. 158. Da biste izmenili video snimak ili fotografiju, izaberite Opcije > Izmeni. Vidite "Menjanje slika", str. 51.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Kad se slika otvori, da biste sliku zumirali, pritisnite taster „zum“ na bočnoj strani uređaja. Koeficijent zumiranja se ne pamti trajno.

Da biste odštampali svoje slike na kompatibilnom štampaču ili ih sačuvali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) radi štampanja, izaberite Opcije > Odštampaj. Vidite "Štampanje slika", str. 54. Takođe možete da označite slike za naknadno štampanje u korpi za štampu u Galeriji. Vidite "Korpa za štampu", str. 50.

Da biste videli gde je snimljena slika označena sa , izaberite Opcije > Prikaži na mapi.

48

Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu, izaberite sliku pa Dodaj u korpu za štam. u aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. Da biste upotrebili neku sliku kao sliku u pozadini, izaberite je, a zatim izaberite Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet. Da biste izbrisali sliku ili video snimak, izaberite Opcije > Obriši.

Da biste dodali sliku ili video snimak u Galeriju, izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Vidite "Albumi", str. 50.

Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. Ako želite da aktivna traka sa alatkama uvek bude vidljiva na ekranu, izaberite Opcije > Prikaži ikone.

Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba, izaberite Opcije > Sakrij ikone. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama, pritisnite navigator. Izaberite neku od narednih opcija: da biste reprodukovali izabrani video snimak

Neke od opcija su možda raspoložive preko aktivne trake sa alatkama (dostupno je kad otvorite sliku ili video snimak). Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 49.

Aktivna traka sa alatkama

da biste otpremili izabranu sliku ili video snimak u kompatibilni onlajn album (dostupno je samo ako ste konfigurisali nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55. ili da biste dodali ili uklonili sliku iz korpe za štampu. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. da biste odštampali prikazanu sliku

da biste poslali izabranu sliku ili video snimak

U aktivnoj traci sa alatkama, krećite se po stavkama nagore ili nadole, i birajte ih pritiskom na navigator. Koje su opcije na raspolaganju zavisi od trenutnog

U folderu Slike i video aktivnu traku sa alatkama možete koristiti kao prečicu za različite zadatke. Aktivna traka sa alatkama je na raspolaganju samo kada je izabrana neka slika ili video snimak.

da biste započeli projekciju slajdova svojih slika Opcije koje su na raspolaganju zavise od prikaza u kojem se u tom trenutku nalazite. da biste izbrisali izabranu sliku ili video snimak

Galerija
49

Organizujte fotografije i video snimke

prikaza, kao i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

Vidite "Štampanje slika". 54. Da biste pregledali albume u Galeriji. ako je napravljena pauza ● Kraj — da biste zatvorili projekciju slajdova . a zatim izaberite Opcije > Ukloni iz korpe. Projekcija slajdova počinje od izabrane datoteke. Albumi Da biste pregledali slike u korpi za štampu. dođite do fotografije ili video snimka. dođite do datoteke i pritisnite C. izaberite Slike i video > Opcije > Albumi > Prikaži albume. Da biste napravili novi album.Galerija Uz pomoć albuma možete na lak način da organizujete svoje slike i video snimke. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj > Markiraj da označite slike i Opcije > Projekcija slajdova > Start da započnete projekciju slajdova. Da biste uklonili datoteku iz albuma. Stavka koju ste dodali u album još uvek je vidljiva u folderu Slike i video u Galeriji. str. Markirane slike su označene sa u folderu Slike i video i u albumima. ako je na raspolaganju. ili izaberite Opcije > Odštampaj > Prikaži korpu za štam. u prikazu liste albuma. izaberite sliku pa zatim Dodaj u korpu za štam. izaberite sliku u folderu Slike i video ili u albumu. Da biste uklonili sliku iz korpe za štampu. Projekcija slajdova 50 Slike možete da markirate za korpu za štampu i da ih naknadno odštampate na nekom kompatibilnom štampaču ili. u aktivnoj traci sa alatkama. izaberite sliku u Galeriji i Pokreni projekciju slajdova ( ) aktivnoj traci sa alatkama. Da biste pregledali svoje slike kao projekciju slajdova. Izaberite album u koji želite da dodate fotografiju ili video snimak. Datoteka se ne briše iz foldera Slike i video u Galeriji. Da biste videli samo izabrane slike kao projekciju slajdova. izaberite iz foldera Slike i video (raspoloživo je samo kad ste dodali slike u korpu za štampu).. Otvara se lista albuma. Da biste dodali fotografiju ili video snimak u album u Galeriji. otvorite album. Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu. na nekom kompatibilnom punktu za štampu. izaberite Opcije > Novi album. a zatim izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Korpa za štampu Izaberite neku od narednih opcija: ● Pauza — da biste pauzirali projekciju slajdova ● Nastavi — da biste nastavili projekciju slajdova.

Da biste podesili prvu izabranu površinu. Galerija 51 Da biste izvršili pretraživanje slika. Otvara se editor slika. Koristite navigator da istaknutoj površini promenite dimenzije. izaberite gornji levi ugao površine koju treba izrezati. podesite podešavanja projekcije slajdova. U donjem desnom uglu se pojavljuje još jedan krstić. Ponovo izaberite površinu koju treba izrezati. Da biste ručno izrezali sliku. u gornjem levom uglu slike se pojavljuje krstić. Izaberite Opcije > Primeni efekat da se otvori mrežasti prikaz u kojem možete da birate različite Ako izaberete neki prethodno definisani odnos dimenzija. Pomerajte navigator i izaberite površinu koju treba izrezati. kontrast i rezoluciju. Da "zamrznete" izabranu površinu. Izaberite Uključena ili Isključena. kao i da dodajete efekte. boju. Da biste izrezali sliku. . Da tu površinu pomerate po slici. vinjetu ili okvir. tekst. opcije izmena koje su označene ikonicama. da podešavate osvetljaj. Menjanje slika Editor slika Da biste uređivali slike odmah nakon snimanja ili slika iz Galerije. odnosno smanjivanje jačine zvuka tokom projekcije slajdova koristite taster za podešavanje jačine zvuka u svom uređaju. Slike možete da izrezujete i rotirate. Da izaberete površinu koju treba izrezati. izaberite Opcije > Primeni efekat > Izrezivanje i neki prethodno definisani odnos dimenzija iz liste. takođe koristite navigator. skrolujte levo ili desno.Pre nego što započnete projekciju slajdova. pritisnite navigator. pa zatim izaberite Postavi. izaberite Nazad. Izaberite Opcije > Projekcija slajdova > Podešavanja i jednu od sledećih opcija: ● Muzika — da biste dodali zvuk projekciji slajdova. ● Pesma — da biste izabrali muzičku datoteku sa liste ● Odlaganje slajda — da biste podesili tempo projekcije slajdova ● Zumiranje i pomeranje — da bi prelaz sa jednog na drugi slajd bio kontinuiraniji i da bi dozvolili Galeriji da nasumično uvećava ili umanjuje prikaz slika Za pojačavanje. Izrežite sliku Ako izaberete Ručno. Izabrane površine obrazuju pravougaonik koji formira izrezanu sliku. izaberite Opcije > Izmeni. izaberite Ručno. pritisnite navigator.

ef. Smanjite efekat crvenih očiju Montaža video snimaka Da biste izvršili izmene video snimaka u Galeriji. uradite sledeće: 1. Da biste snimljene slike i video snimke prikazali na kompatibilnom TV prijemniku. Priključite Nokia video kabl na video ulaz kompatibilnog televizora. Korisne prečice Režim TV izlaza Možete koristiti sledeće prečice kada uređujete slike: ● Da se krećete po zumiranoj slici. pritisnite navigator. ponovo pritisnite *. Video editor. i . skrolujte nagore. . izaberite Opcije > Primeni efekat > Ukl. a zatim izaberite Opcije > Izmeni. nadole. koristite Nokia video kabl. 159. pritisnite 3 ili 1. Priključite drugi kraj Nokia video kabla na Nokia AV konektor svog uređaja.Galerija Da biste smanjili efekat crvenih očiju na nekoj slici. Dovedite krstić na oko. Da biste sačuvali izmene i vratili se u Slike i video. Vidite "Podešavanja proširenja". . Koristite navigator da podesite dimezije petlje prema oku. Da umanjite crvenilo. pa pritisnite navigator. Da biste varili na normalan prikaz. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. Da biste gledali slike i video snimke na televizoru. pritisnite Urađeno. ● Da sliku rotirate u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.aac. pritisnite Nazad. ● Da biste približili ili udaljili objekat (zum). Na ekranu se pojavljuje petlja. Kada završite sa uređivanjem slike. montažer. morate da konfigurišete parametre TV izlaza za odgovarajući TV sistem i odnos dimenzija. str. .mp3 i . 52 2. Da biste mogli da prikazujete slike i video snimke na TV prijemniku. pritisnite 5 ili 0. Možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. ulevo ili udesno.mp4 formate video datoteka. pritisnite *. dođite do video snimka. pa opciju izmene. 3. crvenog oka.3gp i .wav formate audio datoteka. ● Da biste videli sliku na celom ekranu.amr. podržava .

str. stereo zvuk video snimaka. Da sliku rotirate za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. osim foldera Slike i video u Galeriji i aplikacije RealPlayer. a video snimci u programu RealPlayer. Da biste umanjili. Dođite do željene slike i izaberite Opcije > Pusti. na TV ekranu se prikazuje isto ono što se prikazuje na ekranu vašeg uređaja.Kada je Nokia kabl za video izlaz priključen na uređaj. SVG slike zadržavaju svoj originalni izgled kada se odštampaju kao i kada se prikazuju na ekranima različitih dimenzija i pri različitim rezolucijama. Prezentacije Za sve aplikacije. preusmeravaju se na televizor. Za prelazak sa prikaza u punom ekranu na normalni prikaz i obratno. pritisnite 5. pritisnite 0. a zatim izaberite datoteku koju želite da prikažete. 105. Slike možete na televizoru prikazivati u vidu projekcije slajdova. Vidite "Projekcija slajdova". Slike se prikazuju u slikovniku. Kada otvorite neku sliku u minijaturnom prikazu dok je gledate na televizoru. Da biste pogledali SVG datoteke. Prezentacije služe za prikazivanje SVG (scalable vector graphics) datoteka. opcija zumiranja nije na raspolaganju. Da biste sliku rotirali za 45 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Vidite "RealPlayer". pritisnite 1 odnosno 3. str. svi zvuci. . pritisnite 7 odnosno 9. Možete normalno da koristite mikrofon uređaja. Kada otvorite označeni video snimak. Galerija 53 4. Da biste napravili pauzu. pritisnite i izaberite Galerija > Prezentacije. Sve stavke u nekom albumu ili označene slike se na televizoru prikazuju preko celog ekrana dok se istovremeno čuje muzika koju ste izabrali. uključujući aktivne pozive. Da biste uvećali. Otvorena slika se prikazuje u punom ekranu na televizoru. RealPlayer počinje da reprodukuje video snimak na ekranu uređaja i na ekranu televizora. Pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. 50. tonove tastature i tonove zvona. kao što su karikature i mape. pritisnite *. izaberite Opcije > Pauza.

Podešavanja štampe Opcije koje su na raspolaganju se razlikuju i zavise od mogućnosti koje nudi izabrani uređaj za štampu. Prikaz izgleda štampe Izbor štampača 54 Kada prvi put koristite opciju Štampanje slika. Da biste štampali na štampaču koji je PictBridge kompatibilan. skrolujte gore ili dole da se prikažu dodatne stranice. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. Takođe. prikazuje se lista raspoloživih uređaja za štampanje. skrolujte levo ili desno za kretanje po izgledima štampe koji su na raspolaganju za izabrani štampač. Da biste promenili izgled štampe. Nakon što izaberete štampač. izaberite Opcije > Podrazumevani štampač.jpeg formatu. 88. Štampač se automatski prikazuje kada izaberete opciju štampanja. Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. Izaberite neki štampač. Možete samo da odštampate slike koje su u . prikazuje se lista raspoloživih kompatibilnih štampača nakon što izaberete sliku. str. svoje slike možete štampati koristeći bežičnu LAN mrežu. priključite kabl za prenos podataka pre nego što izaberete opciju štampanja i uverite se da je za režim data kabla postavljeno Štampa slike ili Pitaj pri povezivanju. . Slike snimljene kamerom se automatski čuvaju u . možete u njoj sačuvati slike i štampati ih koristeći kompatibilni računar. izaberite sliku koju želite da štampate. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. kameri.jpeg formatu. kameri. Taj štampač se postavlja kao podrazumevani štampač. Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu. izaberite sliku koju želite da štampate. Da biste promenili podrazumevani štampač. Ako podrazumevani štampač nije na raspolaganju. Vidite "USB". izabrane slike se prikazuju u prethodno definisanim izgledima štampe. izaberite Opcije > Podešavanja > Podrazumevani štampač. Koristite Štampanje slika da biste štampali svoje slike koristeći kompatibilni USB kabl ili Bluetooth. Da biste postavili podrazumevani štampač. editoru slika ili slikovniku.Galerija Štampanje slika Štampanje slika Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. editoru slika ili slikovniku.

Idite do željene datoteke i izaberite Opcije > Pošalji > Objavi na web ili izaberite datoteku i iz aktivne trake sa alatkama. . izaberite Veličina papira. Pre deljenja slika i video snimaka putem mreže. Možete sadržaj postavljati na neki server ili servis. vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. dnevnika) ili drugih onlajn usluga deljenja na Webu. morate se pretplatiti na taj servis kod nekog provajdera servisa onlajn deljenja slika i kreirati novi nalog. Izaberite Obustavi da biste se vratili u prethodni prikaz. Za informacije o pretplaćivanju na servis obratite se provajderu servisa. pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa. memorisati nedovršene poruke kao nacrte i nastaviti sa pisanjem kasnije. veblogova (mrežnih Galerija 55 Ako želite da izaberete dimenzije papira. možete da naručujete i različite proizvode sa naštampanom izabranom slikom. Da biste mogli da koristite "Mrežnu štampu". neophodno je da je instalirana konfiguraciona datoteka za bar jedan servis štampanja. pa zatimOK. a možete i prikazati sadržaj svojih albuma. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. Takođe. iz liste izaberite dimenziju papira. Za dodatne informacije u vezi sa ovom aplikacijom i kompatibilnim provajderima servisa. Da biste otpremili datoteku iz Galerije u servis na mreži.Mrežna štampa Koristeći aplikaciju "Mrežna štampa" možete da preko mreže (onlajn) naručujute štampanje svojih snimaka i dostavu fotografija direktno na kuću ili na neku prodavnicu u kojoj ih možete preuzeti. Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji. univerzalna samokonfigurišuća) Slike i video snimke možete deliti sa drugima preko kompatibilnih onlajn albuma. Te datoteke se mogu dobiti od provajdera servisa štampanja koji podržavaju "Mrežnu štampu". Dostupnost proizvoda zavisi od provajdera servisa. recimo šolje ili podloge za miša. Deljenje slika i video snimaka na mreži Kućna mreža O kućnoj mreži Vaš uređaj je kompatibilan sa UPnP (Universal Plug and Play.

Kućnu mrežu možete da koristite i da biste prikazivali. Vidite "Pristupne tačke". > Kućni medij. arhitekturom. omogućite neki metod šifrovanja u hardverskoj pristupnoj tački. kompatibilni audio sistem ili TV prijemnik. a zatim i u ostalim uređajima koje nameravate da povežete na kućnu mrežu. kopirali ili štampali kompatibilne medijske datoteke iz Galerije. odnosno ako izvršite pretragu drugih uređaja u folderu „Kućna mreža“. Za detalje. ili ako u Galeriji izaberete opciju za prikazivanje. dalje od uređaja. 81. Koristeći hardversku WLAN pristupnu tačku ili WLAN ruter možete formirati kućnu mrežu i na nju povezati kompatibilne UPnP uređaje koji podržavaju bežičnu LAN mrežu. štampanje ili kopiranje medijskih datoteka na Vaš uređaj. Vidite "Prikazujte i delite medija datoteke".Da biste koristili funkciju bežične LAN mreže u kućnoj mreži. Vaš uređaj Vas obaveštava kada neki drugi uređaj pokušava da se poveže sa njime ili da se poveže na . Galerija Važne bezbednosne informacije Kućna mreža koristi podešavanja i parametre zaštite bežične LAN veze. kao što su Vaš uređaj. reprodukovali. 166. reprodukciju. kompatibilni PC računar. pogledajte dokumentaciju tih uređaja. str. Vaš uređaj se povezuje na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtev za vezu od nekog drugog kompatibilnog uređaja. morate da imate aktivnu konfigurisanu WLAN kućnu mrežu i omogućene druge UPnP kućne uređaje koje biste povezali na istu kućnu mrežu. 166. Ovime se smanjuje mogućnost da se neko neželjen priključi toj adhok mreži. Da biste upravljali podešavanjima svoje kućne mreže. aktivirajte neku od metoda kripto zaštite u okviru opcije Režim zaštite WLAN-a tokom konfigurisanja Internet pristupne tačke. Vidite "Podešavanja veze". Kada konfigurišete svoju bežičnu LAN kućnu mrežu. odnosno audio sistem ili TV prijemnik opremljen kompatibilnim bežičnim multimedijskim prijemnikom. 56 Medijske datoteke koje su sačuvane u Galeriji možete da delite sa ostalim UPnP kompatibilnim uređajima koristeći kućnu mrežu. Ako koristite adhok režim rada da biste kreirali kućnu mrežu kompatibilnih uređaja. Možete da pregledate ili promenite podešavanja Internet pristupne tačke bežične LAN mreže u svom uređaju. Funkcionalne mogućnosti kućne mreže u infrastrukturnoj bežičnoj LAN mreži koristite preko hardverske WLAN pristupne tačke sa aktiviranom zaštitom pomoću šifrovanja. str. str. Vidite "Bežična LAN mreža". 58. Sve lozinke držite u tajnosti i na bezbednom mestu. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. str. kompatibilni štampač.

str. morate da kreirate svoju WLAN kućnu Internet pristupnu tačku.Ako bežično LAN povezivanje koristite u nekoj mreži koja je bez zaštite pomoću šifrovanja. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Konfigurisanje podešavanja Galerija 57 kućnu mrežu. Kreiraj novo da biste definisali novu pristupnu tačku koja se automatski koristi kad koristite kućnu mrežu. Opcije vezane za kućnu mrežu nisu dostupne u aplikacijama pre nego što se konfigurišu podešavanja u aplikaciji Kućni medij. Nemojte prihvatati zahteve za povezivanje od nepoznatih uređaja. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". morate da instalirate odgovarajući softver na PC računar. a zatim sledite uputstva na ekranu. str. čarobnjak za konfigurisanje se otvara i pomaže Vam da definišete podešavanja kućne mreže za svoj uređaj. ● Ime uređaja — Unesite ime za svoj uređaj pod kojim će se prikazivati ostalim kompatibilnim uređajima kućne mreže. pa naknadno aktivirati zaštitu bežične LAN mreže. 166. ili Prazno. Kad prvi put pristupite aplikaciji Kućni medij. Softver se nalazi na CD-u ili DVD-u isporučenom sa vašim uređajem ili možete da ga preuzmete sa strana podrške za uređaj na Nokia Web sajtu. 83. Da biste konfigurisali podešavanja za kućnu mrežu. str. ili možete prekinuti sa definisanjem pristupne tačke i najpre uključiti zaštitu bežične LAN mreže. Vidite "Podešavanja veze". primićete bezbednosno upozorenje. . > Kućni medij > Podešavanja. Možete nastaviti.tačka kućne mreže — Izaberite Uvek pitaj ako želite da uređaj pita za pristupnu tačku kućne mreže svaki put kad se povezujete na kućnu mrežu. a zatim da konfigurišete podešavanja za kućnu mrežu u aplikaciji Kućni medij. u glavnom prikazu aplikacije Kućni medij izaberite Opcije > Pokreni čarobnjak. str. izaberite Alatke > Poveziv. Vidite "Podešavanja za kućnu mrežu". 57. Da biste delili medijske datoteke sačuvane u Galeriji sa drugim kompatibilnim UPnP uređajima preko bežične LAN mreže. Vidite "Pristupne tačke". 166. Ako vaša kućna mreža nema omogućene bezbednosna podešavanja za WLAN. Da biste povezali kompatibilni PC računar na kućnu mrežu. Podešavanja za kućnu mrežu ● Pr. Da biste kasnije koristili čarobnjak za konfigurisanje. isključite deljenje svojih datoteka sa drugim uređajima ili nemojte deliti privatne medijske datoteke. ● Kopiraj na — Izaberite memoriju u kojoj želite da čuvate kopirane medijske datoteke.

Prikažite medija datoteke koje se nalaze u Vašem uređaju Da biste prikazali svoje slike. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". ostali UPnP kompatibilni uređaji u kućnoj mreži mogu da prikažu i kopiraju datoteke koje ste izabrali za deljenje u folderu Slike i video. uradite sledeće: 1. kao što je kompatibilni TV. isključite deljenje. video snimke i audio snimke u uređaju u drugoj kućnoj mreži. uključite deljenje sadržaja. Nemojte aktivirati deljenje sadržaja pre nego što konfigurišete sva ostala podešavanja. sadržaja — Dopustite ili zabranite deljenje medijskih datoteka sa kompatibilnim uređajima. izaberite Opcije > Prekini prikazivanje. video snimak ili audio snimak. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. a video i audio snimci se prikazuju samo na drugom kućnom mrežnom uređaju. ● Slike i video — Izaberite medijske datoteke za deljenje sa drugim uređajima ili pogledajte status deljenja slika i video snimaka. Da biste prekinuli deljenje.Galerija Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja ● Delj. ● Muzika — Izaberite liste numera za reprodukciju za deljenje sa drugim uređajima ili pregledajte sadržaj za deljenje lista numera za reprodukciju. U Galeriji izaberite sliku. Da biste ažurirali sadržaj foldera. Ukoliko ne želite da drugi uređaji pristupaju vašim datotekama. Izaberite Alatke > Poveziv. možete da vidite i kopirate medijske datoteke uskladištene na uređaju u drugoj kućnoj mreži ako to taj drugi uređaj dozvoljava. Ako aktivirate deljenje sadržaja. pa zatim nešto od sledećeg: Prikazujte i delite medija datoteke Da biste delili svoje medijske datoteke sa drugim UPnP kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. Slike se prikazuju i na Vašem uređaju i na drugom kućnom mrežnom uređaju. > Kućni medij > Deli sadržaj. str. 3. Da biste ažurirali sadržaj foldera. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. mrež. Izaberite neki kompatibilni uređaj na kojem će se prikazivati medija datoteka. 58 . Čak i kada je deljenje sadržaja isključeno u vašem uređaju. 2. 58. a zatim izaberite Opcije > Prikaži preko kuć..

izaberite datoteku u Galeriji. izaberite Nazad ili Stop (dostupno je prilikom reprodukcije video snimaka i muzike). Izaberite vrstu medija sadržaja drugog uređaja koju želite da prikažete. Da biste prestali sa deljenjem medijske datoteke. i Na uređaju ili Preko kućne mreže. skrolujte levo ili desno. izaberite datoteku u drugom uređaju i željenu opciju kopiranja iz liste sa opcijama. . > Kućni medij > Pregled kuće. Da biste sortirali pronađene datoteke. a zatim izaberite Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. 6. Vaš uređaj započinje traženje drugih kompatibilnih uređaja. Vidite "Štampanje slika". na primer.Da biste u svom uređaju (ili. Da biste kopirali ili preneli datoteke iz drugog uređaja u svoj uređaj. na kućnu mrežu. Kopirajte medija datoteke 4. 54. Izaberite medijsku datoteku ili folder koji želite da prikažete. Izaberite uređaj na kojem će biti prikazana ili reprodukovana datoteka. mrežu ili Prem. str. Izaberite neki uređaj iz liste. Pritisnite navigator i izaberite Pusti ili Prikaži. Da biste kopirali ili preneli medijske datoteke iz svog uređaja u drugi kompatibilni uređaj. Da biste pretražili datoteke prema različitim kriterijumima. izaberite Opcije > Nađi. Koji su tipovi datoteka na raspolaganju zavisi od funkcionalnih mogućnosti tog drugog uređaja. 2. 5. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. 3. Galerija 59 Prikažite medija datoteke koje se nalaze u drugom uređaju Da biste podesili jačinu zvuka prilikom reprodukcije video ili audio snimka. Savet: Možete da štampate slike sačuvane u Galeriji preko kućne mreže pomoću UPnP kompatibilnog štampača. izaberite Opcije > Razvrstaj. Na ekranu počinju da se prikazuju imena uređaja. kao što je UPnP kompatibilni PC računar. uradite sledeće: 1. na kompatibilnom TV prijemniku) prikazali medijske datoteke koje se nalaze u uređaju u drugoj kućnoj mreži. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno.

GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala. preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). A-GPS je mrežni servis. GPS prijemnik preračunava svoju lokaciju u reda veličine jednog metra. . GPS) je globalni sistem za radio navigaciju koji se sastoji od 24 satelita i njihovih zemaljskih stanica koje kontrolišu rad satelita. što pomaže u izračunavanju Vaše trenutne lokacije kad Vaš uređaj prima signale od satelita. zgrade. GPS terminal prima radio signale male snage od satelita i meri vreme putovanja signala. Vaš uređaj poseduje interni GPS prijemnik. ukoliko nisu raspoloživa A-GPS podešavanja provajdera servisa. Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Prema tom vremenu putovanja signala. Na Potpomognuti GPS (A-GPS) se koristi za preuzimanje pomoćnih podataka preko veze za paketni prenos podataka. Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje servisa Nokia A-GPS service.Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. A-GPS). Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija. 60 Global Positioning System . Pomoćni podaci se preuzimaju sa servera servisa Nokia A-GPS samo kada je to potrebno. Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (Assisted GPS. prirodne prepreke kao i vremenski uslovi.Pozicioniranje (GPS) Pozicioniranje (GPS) O GPS-u Globalni sistem za pozicioniranje (Global Positioning System. GPS uređaj ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne treba za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik.

izađite napolje. Kada koristite prijemnik. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija. razmotrite sledeće: ● Ako se nalazite u zatvorenom prostoru. > Opšte > Pozicioniranje > Metod pozicioniranja. pomerite se na neko otvorenije mesto. tako da ima nezaklonjen pogled na nebo. Pristupna tačka bežične LAN računarske mreže ne može da se koristi za ovaj servis. ● Ako se nalazite napolju. Da biste definisali pristupnu tačku za A-GPS. kao što je Bluetooth GPS. iz uspravnog položaja. O satelitskim signalima GPS prijemnik je smešten na vrhu uređaja. GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.Da biste omogućili ili onemogućili različite metode određivanja pozicije. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Internet pristupna tačka za paketni prenos podataka se traži kad se GPS prvi put koristi u vašem uređaju. GPS prijemnik Ako Vaš uređaj ne može da pronađe satelitski signal. Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. Pozicioniranje (GPS) 61 . Morate da imate definisanu Internet pristupnu tačku za paketni prenos podataka u uređaju da biste preuzeli pomoćne podatke od servisa Nokia A-GPS. pomerite uređaj pod uglom od oko 45 stepeni. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Opšte > Pozicioniranje > Server pozicioniranja > Pristupna tačka.

Ako je Vaš uređaj pronašao satelite. a zatim izaberite Alatke > Poveziv. tačnost je uglavnom veća kada se pronađe više satelita. Što je traka duža. ● Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. to može da utiče na jačinu signala. Pozicioniranje (GPS) Zahtevi za pozicijom 62 Neki mrežni servis može da zatraži podatke o Vašoj trenutnoj poziciji. Provajderi servisa mogu da nude informacije o lokalnim temama. Kada se izvrši početno preračunavanje. Vidite "GPS prijemnik" . Ili u okviru aplikacije Mape izaberite Opcije > Pregled mape > GPS informacije. ● Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. pritisnite . Uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da izračuna koordinate vaše lokacije. > GPS podaci > Pozicija > Opcije > Status satelita. traka će postati crna. to je jači satelitski signal. pokušaj će biti prekinut.● Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog uređaja. za svaki satelit se prikazuje traka u prikazu informacija o satelitima. 61. ● Ukoliko su vremenski uslovi loši. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. str. Kada vaš uređaj primi dovoljno podataka putem satelistskog signala da može da izračuna koordinate vaše lokacije. Status satelita Da biste proverili koliko satelita je pronašao Vaš uređaj i da li Vaš uređaj prima signale satelita. kao što su . Međutim.

Kad pretražujete neku mapu u aplikaciji „Mape“. Vidite "Podešavanja pozicioniranja". Vidite "Preuzmite mape". 163. Pozicioniranje (GPS) 63 vremenska situacija i stanje u saobraćaju. usputna glasovna navigacija vozača & pešaka i usluga za davanje informacija o saobraćaju. na bazi podataka o poziciji Vašeg uređaja. u aplikaciji „Mape“ izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Podraz. Načine pozicioniranja koje koristi Vaš uređaj možete da definišete u podešavanjima uređaja. str. Pomoću funkcije „Mape“ možete videti svoju trenutnu lokaciju na mapi. pregledati podatke o saobraćaju. str. str. Aplikacija „Mape“ koristi GPS. Neke mape mogu da budu unapred učitane na memorijskoj kartici vašeg uređaja. Za najtačnije informacije Takođe možete da kupite i dodatne usluge kao što su gradski vodiči. takođe određene lokacije možete sačuvati kao omiljene i poslati ih na kompatibilne uređaje. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". i izaberite Mape. Nova mapa se preuzima samo ukoliko se pomerite na oblast koja nije pokrivena već preuzetim mapama. tačka pristupa (prikazanu samo kada ste povezani na mrežu). prikazuje se poruka koja identifikuje koji servis šalje taj zahtev. koristite ili interni ili kompatibilni spoljni GPS prijemnik. Izaberite Prihvati da dopustite slanje podataka o svojoj poziciji. planirati putanje od jedne do druge lokacije. Savet: Takođe možete da preuzmete mape koristeći bežičnu LAN vezu. o lokaciji. tražiti razne gradove i zemlje. 60. Mape Pritisnite O aplikaciji Mape Pri prvom korišćenju funkcije „Mape“. možda će biti potrebno da definišete neku Internet pristupnu tačku za preuzimanje kartografskih podataka za Vašu trenutnu lokaciju. podaci mape za tu oblast se automatski preuzimaju na vaš uređaj preko Interneta. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa.Kada primite neki zahtev za pozicijom. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. 65. Pomoću PC softvera Nokia Map Loader možete da preuzmete dodatne mape u svoj uređaj. ili izaberite opciju Odbaci da se takvi zahtevi odbijaju. adrese i druge zanimljivosti. Da biste kasnije promenili podrazumevanu pristupnu tačku. .

Crvena igla kompasa prikazuje orijentaciju mape i u toku navigacije i rotira kada se orijentacija promeni. levo ili desno. izaberite Opcije > Moja pozicija ili pritisnite 0 . automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete . pokušaj će biti prekinut. kada vaš uređaj registruje mrežu koja nije vaša matična mreža. Pokrivenost mapama se razlikuje od države do države. primili obaveštenje.Pozicioniranje (GPS) Da biste. aplikacija Mape vrši zumiranje na glavni grad zemlje u kojoj se nalazite na osnovu informacija koje uređaj prima od celularne mreže. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita za uspostavljanje GPS veze. to je GPS veza jača. Da biste se kretali po mapi. Kada pretražujete mapu na ekranu. Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Kada uređaj pokušava da pronađe satelit. ona zumira lokaciju koja je sačuvana prilikom Vaše poslednje sesije. GPS indikator se prikazuje na ekranu. Ako želite da aplikacija „Mape“ automatski uspostavi Internet vezu kada je pokrenete. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji je obezbeđen za korišćenje u ovom uređaju. Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. crtica je žute boje. dole. boja crtice postaje zelena. Što je više zelenih crtica. Vaša trenutna lokacija Pomeranje i zumiranje Pretražujte mape 64 Kad otvorite aplikaciju Mape. Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. Da biste uspostavili GPS vezu i zumirali svoju trenutnu lokaciju. Ukoliko prilikom poslednje sesije nije sačuvana pozicija. ukoliko nije preuzeta tokom prethodnih sesija. vaša trenutna lokacija je na mapi prikazana znakom . u aplikaciji „Mape“. Mapa je podrazumevano orijentisana ka severu. Kada je GPS veza aktivna. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Upozorenje o romingu > Uključeno (prikazano samo kada ste onlajn). Istovremeno se preuzima mapa lokacije. pritisnite navigator gore. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Da. Jedna crtica predstavlja jedan satelit.

Da biste odredili koliko prostora na memorijskoj kartici želite da koristite za čuvanje mapa ili Pozicioniranje (GPS) 65 mape. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Boje > Dnevni režim ili Noćni režim. Za procenu rastojanja između dve tačke na mapi koristite priloženu razmeru. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Kategorije i željene kategorije. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja.Mape se automatski memorišu na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape). Da biste podesili druga podešavanja za Internet. izaberite Opcije > Režim mape > Mapa. Kada pretražujete mapu na ekranu u aplikaciji „Mape“. Satelit ili Hibrid. kao satelitsku sliku ili hibridni prikaz. Količinu prenetih podataka možete videti na brojaču podataka (kB) koji se prikazuje na ekranu. Da biste sprečili uređaj da automatski preuzima mape sa Interneta. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Ne. Ovaj brojač pokazuje količinu mrežnog prometa kada pretražujete mape. Preuzmite mape Da biste uvećali ili umanjili prikaz. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete mape. kada ste izvan matične celularne mreže. navigaciju i opšta podešavanja za mape. Da biste izabrali da li želite da prikazujete mape u 2-D režimu. 3D mapa. Da biste izabrali dnevni ili noćni prikaz mape. ali njihovo preuzimanje može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. ili drugih podataka vezanih za mape koje zahtevaju dodatni servisi. Za neka geografska područja satelitske slike mogu da budu nedostupne. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. kreirate putanje ili pretražujete onlajn lokacije. pritisnite * ili # . izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Sistem jedinica > Metrički ili Britanski. na primer. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Prilagođavanje prikaza mape Da biste definisali merni sistem koji se koristi u mapama. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. . 3-D režimu. Ove mape su besplatne. Da biste odredili koji se tipovi mesta prikazuju na mapi.

za planiranje rute ili prikaz detalja. Nokia Map Loader proverava verziju podataka mape koje treba preuzeti. u glavnom prikazu u polje za pretragu unesite naziv mesta ili željenu ključnu reč i izaberite Pretraži. Sačuvane mape se mogu izbrisati korišćenjem PC softvera Nokia Map Loader. ili da biste započeli navigaciju (dodatna usluga).com/ maps. 2. a zatim ih preuzmite i instalirajte na svoj uređaj. Pratite uputstva na ekranu. kart. Nokia Map Loader 3. Morate da koristite aplikaciju „Mape“ i pregledate mape barem jedanput pre nego što upotrebite softver Nokia Map Loader. na primer. koristili lokaciju na mapi kao početnu tačku za pretraživanje okoline. Možete ga koristiti i za preuzimanje glasovnih datoteka za postupnu navigaciju. Da biste uvezli adresu lokacije iz svojih kontakt informacija. Nokia Map Loader koristi podatke iz istorije aplikacije „Mape“ da bi proverio verziju mape koju treba preuzeti. 1. prvo ga morate instalirati na kompatibilni PC. mem.nokia. Izaberite Prenos podataka kao režim USB veze. mem.Pozicioniranje (GPS) datoteka za glasovnu navigaciju. Otvorite Nokia Map Loader u svom PC računaru. pritisnite navigator i izaberite željenu opciju. uradite sledeće: 66 Da biste. Savet: Koristite Nokia Map Loader da biste izbegli nadoknadu za prenos podataka preko mobilne mreže. upotr. Ova opcija je dostupna samo kada je kompatibilna memorijska kartica stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape. Nokia Map Loader je računarski softver koji možete da koristite za preuzimanje i instaliranje mapa sa Interneta na kompatibilnu memorijsku karticu. Izaberite željene mape ili datoteke govornog usmeravanja.. izaberite Opcije > Odaberi iz Kontakata. PC softver možete da preuzmete sa Interneta na adresi www. da biste preuzeli mape. Kada se memorija napuni. > Maks. korišć. Pronađite neko mesto Nakon što instalirate PC softver na svoj PC računar. Da biste pronašli lokaciju ili tačku koja vas zanima po ključnoj reči. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Maks. . Povežite svoj uređaj sa PC računarom koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. brišu se podaci najstarije mape. Da biste koristili Nokia Map Loader.

Da biste promenili redosled tačaka zaustavljanja. Licenca za navigaciju važi za određeni region (za region koji je izabran prilikom kupovine licence) i može da se koristi samo u izabranoj oblasti. ali jedna licenca može biti u datom trenutku aktivna samo na jednom uređaju. Takođe. informacija će biti pretvorena u običan tekst. unesite naziv za mesto i izaberite OK. izaberite Opcije > Omiljeno > Moja mesta. Prva izabrana tačka zaustavljanja je polazna tačka. izaberite Dodaj u Moja mesta. pritisnite navigator i izaberite Dodaj u maršrutu. a zatim izaberite kategoriju. Dodatni servisi za aplikaciju Mape Da biste sačuvano mesto poslali na kompatibilni uređaj. Preuzeti vodiči automatski se čuvaju u vašem uređaju. Snimak se čuva u aplikaciji „Fotografije“. Da biste lokaciju sačuvali kao omiljeno mesto. Lokacija će biti dodata u putanju. morate uneti grad i državu. za razne gradove. Da biste napravili snimak svoje lokacije. Da biste pregledali sačuvana mesta. izaberite Opcije > Dodaj tačku maršrute. Planiranje putanje . možete kupiti licencu za servis postupne glasovne navigacije vozača & pešaka i uslugu za pružanje informacija o saobraćaju i sve to koristiti u aplikaciji „Mape“. Ako mesto pošaljete u tekstualnoj poruci. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj snimak mape. a zatim izaberite način slanja. u prikazu mesta pritisnite navigator i izaberite Pošalji. Lokaciju možete da sačuvate u putanju ili u kolekciju. dođite do željenog odredišta. Da biste poslali snimak. Da biste prikazali istoriju pretraživanja. Pozicioniranje (GPS) 67 Da biste pretraživali mesta i zanimljivosti u svojoj oblasti po kategorijama. pritisnite navigator i izaberite Premesti. na željenoj lokaciji pritisnite navigator.Da biste planirali putanju do odredišta. otvorite fotografije i izaberite opciju slanja iz aktivne trake sa alatkama ili iz menija opcija. Ako pretražujete po adresi. Licenca za vodič ili navigaciju koju kupite može da se prenese na drugi uređaj. Možete kupiti licencu i preuzeti različite tipove vodiča. izaberite Opcije > Omiljeno. mesta koja ste prikazali na mapi i putanje i kolekcije koje ste napravili. a zatim željenu opciju. izaberite Opcije > Pretraži. kao što su vodiči kroz gradove ili putnički vodiči. Da biste dodali još lokacija u putanju. Takođe možete da koristite i adrese koje ste sačuvali na kartici kontakta u kontaktima.

Umesto glasovne navigacije koriste se strelice. Da biste kupili uslugu za navigaciju vozača & pešaka. i šet. Dužina putanje za pešake ograničena je na 50 kilometara (31 milju) i brzinu hodanja od 30 km/h (18 milja/čas). izaberite neku lokaciju na mapi ili neki . i šet.. Navigacija pešaka se od navigacije vozača razlikuje na više načina: Na putanji pešaka zanemaruju se sva ograničenja vezana za navigaciju vozila. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. Informacije mogu u određenom meri biti netačne. Nikad se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute informacije i usluge sličnog tipa. Da biste kupili uslugu za navigaciju pešaka. jednosmerne ulice i zabrane skretanja. Velika strelica pokazuje putanju. 65. na primer. a zaobilazi autoputeve i slične saobraćajnice.Pozicioniranje (GPS) Informacije u vodičima i informacije o saobraćaju i sličnim uslugama generišu treća lica nezavisna od kompanije Nokia. nepotpune i nedostupne. od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku. Možete da platite ovaj servis kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder vaše celularne mreže). glasom i jezik. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Upravljanje Navigacija do željenog odredišta Da biste započeli navigaciju do željenog odredišta koristeći GPS. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 2 Šetnja. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. str. a obuhvaćene su oblasti kao što su pešačke zone i parkovi. a zatim preuzmite datoteke glasovnog navođenja za izabrani jezik. Ako se dozvoljena brzina prekorači. Da biste kupili servis za navigaciju vozača & pešaka ili samo navigaciju za pešake. ova navigacija daje prioritet pešačkim stazama i neprometnim saobraćajnicama. 68 Da biste kasnije promenili jezik u glavnom prikazu aplikacije „Mape“. Usputna navigacija i glasovno navođenje nisu dostupni u navigaciji za pešake. Osim toga. ili 2 Šetnja. a mala strelica na dnu ekrana usmerena je prema odredištu. navigacija se obustavlja i nastavlja kada se brzina vrati u dozvoljene granice. Takođe možete da preuzmete datoteke glasovnog navođenja koristeći Nokia Map Loader. Satelitski prikaz je dostupan samo za navigaciju pešaka. Vidite "Preuzmite mape". Navigacija pešaka Navigacija Navigacija vozača Kad budete prvi put koristili navigaciju za vozače.

> Automatski. Da biste definisali koliko često se vrši automatsko ažuriranje informacija o saobraćaju. Vodiči Pozicioniranje (GPS) 69 od rezultata na listi. u toku navođenja pritisnite Opcije. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.Da biste u toku navigacije prelazili sa jednog prikaza na drugi. hotelima i drugim stvarima koje vas Da biste ažurirali informacije o saobraćaju. Preuzimanje dodatne usluge može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Ovi događaji se na mapi prikazuju u vidu trouglova kao znakom upozorenja i linijskim indikatorima. . pritisnite navigator. Vodiči pružaju informacije o zanimljivostima. o saobr.. pritisnite Stop. o saobraćaju. 4 da biste sačuvali trenutno mesto itd. mar. Da biste izabrali opcije navigacije. inf. Pritisnite 2 da biste ponovili glasovnu komandu. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Pr. pritiskajte navigator nalevo ili nadesno. Da biste prekinuli navigaciju. restoranima. Ako je aktivna navigacija za vozače. Da biste prikazali više informacija o događaju i moguće opcije za promenu putanje. izaberite Informacije o saobraćaju Da biste automatski napravili alternativnu putanju u slučaju da se dogodi nešto što bi moglo da dovede do zastoja ili da vas spreči da stignete na odredište. Da biste ih izbegli. 3 da biste prešli sa dnevnog režima na noćni i obrnuto. Da biste kupili i preuzeli u svoj uređaj razne vrste vodiča kao što su gradski i turistički vodiči za razne gradove.. Usluga obezbeđuje informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da utiču na vaše putovanje. izaberite Opcije > Dodatne usluge > Informacije o saobraćaju. inf. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 0 Vod. Opcije > Informacije o saobraćaju. zbog saobr. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Ažur. Svaki taster na tastaturi odgovora jednoj opciji u prikazu. možete koristiti automatsko preusmeravanje na drugu putanju. prikazan je meni sa dvanaest opcija. izaberite Ažur. a zatim Opcije > Vožnja do tamo ili Hodaj do. Da biste kupili licencu za uslugu informisanja o saobraćaju u realnom vremenu. Da biste prikazali informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da prouzrokuju zastoje ili da vas spreče da stignete na odredište.

Da biste kreirali trasu do te lokacije. Da biste uputili zahtev za davanje pozicije Vaše trenutne lokacije. Da bi se mogli koristiti. ulica i broj). Da biste potvrdili kupovinu. izaberite Opcije > Pošalji. Dođite do svake kategorije u koju želite da dodate taj orijentir. Da biste kreirali novi orijentir. Da biste vršili izmene ili dodavali podatke memorisanog orijentira (recimo. Da biste vršili izmene postojećih i kreirali nove kategorije orijentira. Svoje orijentire možete da razvrstavate po prethodno definisanim kategorijama. kao što su GPS podaci i Mape. izaberite Opcije > Navigacija kartom. dvaput izaberite OK. kao i da kreirate nove kategorije. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni. Da biste orijentir dodali u neku kategoriju. izaberiteTrenutna pozicija. Automatski se započinje kupovina. > 70 Koristeći Orijentire možete u svoj uređaj memorisati podatke o poziciji određenih lokacija. izaberite Opcije > Novi orijentir. Svoje memorisane orijentire možete da koristite u drugim kompatibilnim aplikacijama. pa unesite podatke. Da biste pretraživali preuzeti vodič. izaberite Unesi ručno. u meniju „Vodiči“ izaberite željeni vodič i Preuzmi > Da. Orijentiri Pritisnite Orijentiri. skrolujte desno u Orijentirima i izaberite Opcije > Izmeni kategorije. GPS koordinate se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Da biste orijentire videli na mapi. kao što je adresa. Memorisane lokacije možete da razvrstavate po različitim kategorijama. Da biste jedan ili više orijentira poslali na neki kompatibilni uređaj. dođite do tog orijentira u Orijentirima i izaberite Opcije > Dodaj kategoriji. Dođite do željenog polja. Da biste ručno uneli podatke pozicije. dođite do tog orijentira. na Moji vodiči kartici u meniju „Vodiči“ izaberite vodič i potkategoriju (ako je dostupna). i izaberite Alatke > Poveziv.Pozicioniranje (GPS) mogu interesovati. vodiči se moraju preuzeti i kupiti. Da biste u svoj uređaj preuzeli novi vodič. izaberite Opcije > Prikaži na karti. Vodiče možete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder servisa mobilne mreže). . unesite svoje ime i e-adresu i izaberite OK. kao i da im dodajete podatke. pa je izaberite. Da biste potvrdu narudžbine primili putem e-poruke. kao što je "poslovno".

ne uzima se u obzir visinska razlika. podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta. Usmeravanje na trasi koristi rotirajući kompas na ekranu uređaja. > GPS podaci > Pozicija. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. Izaberite Prekini navigaciju da biste poništili. Da biste mogli da koristite GPS podatke. preciznost je generalno bolja kada se pronađeno više satelita. mereno po pravoj liniji. Da biste postavili odredište svog puta. Usmeravanje na trasi je aktivno jedino dok se krećete. . odredište postavljeno za putovanje. Na ekranu se prikazuje procena preciznosti lociranja. obrisali. Pri preračunavanju rastojanja. Usmeravanje na trasi startujte na otvorenom prostoru. prostoru. i izaberite Alatke > Poveziv. > GPS Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. > GPS podaci > Navigacija. ili unesite koordinate za geografsku širinu i dužinu. GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije. Moguće prepreke na trasi. Kada se izvrši početno preračunavanje. izaberite Opcije > Postavi odredište i neki orijentir kao odredište.GPS podaci Pritisnite podaci. U prikazu pozicije možete pogledati informacije o svojoj trenutnoj lokaciji. Usmeravanje na trasi je osmišljeno da prikazuje trasu koja je najpribližnija pravoj liniji kao i najkraće rastojanje do odredišta. Crvena loptica označava smer ka odredištu. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. a približno rastojanje do njega se prikazuje unutar prstena kompasa. GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke. Dobijte podatke o poziciji Pozicioniranje (GPS) 71 Orijentiri koje primite se smeštaju u folder Primljeno u Porukama. se ignorišu. Međutim. GPS prijemnik Vašeg uređaja mora da primi podatke o poziciji od najmanje četiri satelita da bi izvršio preračunavanja koordinata Vaše lokacije. kao što su zgrade i prirodne prepreke. Ukoliko ga startujete u zatvorenom Usmeravanje na trasi Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv.

Izaberite Restartuj da biste i odometar i ukupno vreme postavili na nulu. i započeli novi proračun.Pozicioniranje (GPS) 72 Da biste svoju trenutnu lokaciju sačuvali kao orijentir. Merač puta Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Ovu funkciju koristite na otvorenom prostoru kako biste primali bolji GPS signal. Izaberite Resetuj da biste postavili na nulu dužinu puta. Merač pređenog puta ima ograničenu preciznost. Izaberite Opcije > Počni da biste aktivirali preračunavanje dužine puta. Izračunate vrednosti ostaju na ekranu. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala. prosečnu i najveću brzinu. vreme. i oni se mogu koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama kao i razmenjivati među kompatibilnim uređajima. . > GPS podaci > Dužina puta. izaberite Opcije > Sačuvaj poziciju. i može doći do grešaka u zaokruživanju. a Prekini da biste ga deaktivirali. Orijentiri su memorisane lokacije sa više informacija.

Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. Web pretraživač 73 . Neke Web strane mogu da sadrže grafičke ili audio objekte koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. Da biste uneli adresu Web stranice koju želite da posetite izaberite Opcije > Idi na Web adresu. pa zatim izaberite neki marker. u prikazu markera koristite unapred sačuvane Nokia markere. ili ručno unesite njenu adresu u polje ( ) i pritisnite navigator. Da biste pretraživali Web stranice bez grafike. Takođe možete da prikazujete i Web strane koje su posebno kreirane za mobilne uređaje a koje koriste XHTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language) jezik. što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. i izaberite Web. grafički sadržaji se neće prikazati. u toku pretraživanja. Da biste pretraživali Web. Savet: Za prikaz informacija o raznim uslugama koje nudi Nokia.Web pretraživač Koristeći Web pretraživač možete da prikazujete Web strane na Internetu pisane u HTML jeziku onako kako su izvorno kreirane. kao Savet: Da biste posetili neku Web stranu koju ste memorisali kao marker u prikazu markeri. Pretražujte Web Pritisnite Prečica: Da biste startovali pretraživač. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. da biste sačuvali slobodnu memoriju. Da biste pretraživali neku stranu. pritisnite i držite 0 u režimu pripravnosti. pritisnite 1. morate imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku u svom uređaju. Ako Vašem uređaju ponestane memorije dok učitava takve strane. u prikazu markeri izaberite neki marker. izaberite Opcije > Podešavanja > Strana > Učitaj sadržaj > Samo tekst.

izaberite Opcije > Servisne opcije (ako je to podržano na Web stranici).Web pretraživač Da biste preuzeli najnoviji sadržaj stranice sa servera. sačuvane strane možete grupisati u foldere. ● Pritisnite 3 da biste se vratili na prethodnu stranu. Da biste se ponovo vratili u pretraživač. Da biste sačuvali stranicu dok pretražujete. ● Pritisnite 5 da Vam se prikaže lista svih otvorenih prozora.. izaberite Opcije > Markeri > Sačuvane stranice. izaberite tu stranu. ● Pritisnite 2 da biste potražili ključne reči na trenutnoj strani. Traka sa alatkama pretraživača Traka sa alatkama pretraživača pomaže Vam da izaberete najčešće korišćene funkcija pretraživača. Da biste koristeći Visual history prikazali snimke strana koje ste posetili u toku trenutne sesije pretraživanja. Da biste otišli na neku prethodno posećenu stranu. Da biste pristupili stranicama koje ste sačuvali. ● Pritisnite * i # da biste zumirali ili umanjili stranicu. izaberite Opcije > Sačuvaj kao marker. ● Pritisnite 1 da biste otvorili svoje markere. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj stranicu. ● Pritisnite 0 da biste otišli na početnu stranicu (ako je to definisano u podešavanjima). a da pretraživač ostane otvoren u pozadini. ● Pritisnite 8 da Vam se prikaže kompletna trenutna strana. Savet: Da biste se vratili u režim pripravnosti. . Takođe. ● Pritisnite 9 da biste uneli neku novu Web adresu. Možete sačuvati strane i pretražiti ih kasnije kada budete oflajn. pritisnite i držite . > Ažuriraj. Da biste sačuvali Web adresu trenutne stranice kao marker. izaberite Opcije > Opcije pretraživ. izaberite Opcije > Prozor > Blokiraj iskačuće ili Dopusti iskačuće pr. pritisnite dvaput ili taster "završi". 74 Prečice u toku pretraživanja Da biste dozvolili ili sprečili automatsko otvaranje više prozora. Da biste otvorili podlistu komandi ili radnji za stranicu koja je otvorena. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. pa iz liste izaberite pretraživač. izaberite Nazad (na raspolaganju je ako je opcija Lista istorije uključena u podešavanjima pretraživača i trenutna strana nije prva strana koju posećujete).

protokole. Kada pronađete željeno mesto. . pritisnite 8. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. a krećete se po obimnoj Web strani. skrolujte levo. Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs) Web pretraživač 75 Da biste otvorili traku sa alatkama. desno. najnovijih vesti. pritisnite navigator. Da biste pronašli željeni deo na strani. Mini mapa se otvara i daje opšti prikaz Web strane koju pretražujete. Mini mapa i opšti prikaz strane Vam mogu pomoći da se krećete po Web stranama koje sadrže veliku količinu informacija. Da biste se pomerali u okviru trake sa alatkama.● Često korišćeni linkovi — Vidite listu Web adresa koje često posećujete. dole. Blog i Wiki stranama. skrolujte gore. Mini mapa se gasi i ostavlja Vas na željenoj lokaciji. recimo. U traci sa alatkama. ● Opšti prikaz stranice — Pogledajte opšti prikaz trenutne Web strane. prekinite da skrolujete. skrolujte levo ili desno. ● Ažuriraj — Osvežite stranu. kao i da se pretplatite na neki Web izvod. levo ili desno. ● Pretplata na Web izvode (ukoliko je dostupno) — Vidite listu Web izvoda koji su na raspolaganju na datoj Web strani. u formi novinskih izvoda. Kada je Mini mapa uključena u podešavanjima pretraživača. gore ili dole. Da biste uključili Mini mapu. Da biste izabrali neku funkciju. izaberite Opcije > Podešavanja > Opšte > Mini mapa > Uključen. ● Nađi — Potražite ključne reči na trenutnoj strani. takođe možete da koristite Opšti prikaz stranice da biste videli koje se sve informacije nalaze na datoj strani. dele udarne naslove ili cele tekstove. pritisnite i držite navigator na nekom praznom delu Web strane. izaberite neku od narednih opcija: Kada pretražujete neku Web stranu koja sadrži veliku količinu informacija. Da bi Vam se prikazao opšti prikaz trenutne strane. Kretanje po stranama Web izvodi su xml datoteke na Web stranama koje "veb-blogeri" i novinske agencije koriste da. Za kretanje po Mini mapi. Web izvodi se najčešće nalaze na Web. Najveći broj Web izvoda koristi RSS i Atom tehnologije. Dnevnici (Blogs) ili Web dnevnici (weblogs) su dnevnici na Internetu.

izaberite Opcije > Nađi i željenu opciju. Da biste se vratili na predhodno pronađeno. izvode sa vestima i druge informacije. Da biste videli Web izvode na koje ste pretplaćeni. skrolujte nadole. Da biste ažurirali neki Web izvod. na primer. brojeve telefona ili email adrese u okviru trenutne Web strane. Vidžete možete da preuzmete pomoću aplikacije Preuzmi! ili sa Interneta. Pretraživanje sadržaja Da biste definisali kako će se Web izvodi ažurirati. logotipi operatora. pritisnite 2. Da biste se pretplatili na Web izvode. u prikazu markeri izaberite Web izvodi. skrolujte na gore. pa zatim izaberite Opcije > Osveži. Da biste išli na sledeće pronađeno. izaberite Opcije > Pretplata. slike. Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i za Web pretraživač. Da biste preuzeli neku stavku. Izaberite link. 1. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao posebne aplikacije u folderu Aplikacije. Preuzete stavke obrađuju njima odgovarajuće aplikacije u Vašem uređaju. Da biste tražili ključne reči. Vidžeti Preuzimanje i kupovina sadržaja Web pretraživač podržava vidžete (mrežni servis). Kada su aktivni u pozadini. neki vidžeti mogu na vašem uređaju automatski da ažuriraju informacije.mp3 datoteka može da bude sačuvana u Galeriji. teme i video snimci. izaberite ga. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. kao što su izveštaji o vremenu. uradite sledeće: 76 . preuzeta fotografija ili .Web pretraživač Web aplikacija automatski otkriva da li neka Web strana sadrži i Web izvode. izaberite Opcije > Podešavanja > Web izvodi. Ove stavke mogu biti besplatne ili ih kupujete. Možete da preuzimate stavke kao što su tonovi zvona. Vidžeti su male web aplikacije pomoću kojih na svoj uređaj možete da preuzmete multimedije. Savet: Da biste potražili ključne reči na datoj strani. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje.

markeri možete da vidite listu posećenih Web strana. Da biste nastavili ili prekinuli preuzimanje. izaberite Opcije > Preuzimanja. "Kupi"). Informacije i servisi kojima pristupate čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata. URL adresu Web strane koju želite da posetite možete i direktno da unesete u polje ( ). markeri. 3. Pažljivo pročitajte sve informacije. tj. Da biste tokom pretraživanja pristupili prikazu markera. kao što je njegov naziv. Pražnjenje keš memorije Web pretraživač 77 2. Izaberite odgovarajuću opciju da biste kupili datu stavku (recimo.4. . pritisnite 1 ili izaberite Opcije > Markeri. na ličnim Web dnevnicima. U folderu Auto. označava početnu stranu definisanu za podrazumevanu pristupnu tačku. Web izvodi se najčešće nalaze na Web stranama velikih novinskih agencija. Da biste izmenili detalje nekog markera. izaberite odgovarajuću opciju (na primer. Da biste menjali listu. U listi dođite do neke stavke i izaberite Opcije da biste obustavili trenutno aktivna preuzimanja. URL adrese možete da memorišete kao markere u toku pretraživanja Interneta. U prikazu markeri možete i da otvarate ostale foldere pretraživača. Markeri Web takođe vodi i evidenciju o Web stranama koje ste posetili tokom pretraživanja. U Web izvodi možete da vidite memorisane linkove (veze) do Web izvoda i dnevnika na koje ste se pretplatili. sačuvali ili izbrisali dovršena preuzimanja. mrežnim komunama koje nude najnovije vesti i rezimee članaka. Kad počnete sa preuzimanjem. prikazujete sadržaje memorisanih strana. Možete birati Web adrese iz liste ili iz grupa markera u folderu Auto. prikazuje se lista tekućih i dovršenih preuzimanja iz sesije pretraživanja koja je u toku. kao i da šaljete memorisane markere. Prikaz markera otvara se kada otvorite Web aplikaciju. adrese koje primite u sklopu poruke možete da memorišete kao markere. Web aplikacija Vam omogućava da u toku pretraživanja memorišete Web strane. da biste otvorili. "Prihvati" ili "Otkaži"). Web izvodi koriste tehnologije RSS i Atom. izaberite Opcije > Menadžer markera > Izmeni. kada niste povezani na Internet. U folderu Sačuvane stranice možete da u oflajn režimu. Takođe.

a da biste raskinuli vezu i zatvorili pretraživač. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u . Za neke servise. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju. > Obriši "kolačiće". ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. izaberite Opcije > Obriši podatke privat. Da biste ostavili pretraživač u pozadini. izaberite Opcije > Izađi. Da biste obrisali informacije i podatke koje mrežni server prikuplja o Vašim posetama raznim Web stranama. izaberite Opcije > Obriši podatke privat. Da biste prekinuli vezu. > Obriši keš. Ako ste pristupali. mogu biti potrebni bezbednosni sertifikati. ● Pristupna tačka — Promenite podrazumevanu pristupnu tačku. Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. Da biste obrisali keš memoriju.Web pretraživač Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. prenos podataka između ovog uređaja i Internet mrežnog prolaza ili servera je šifrovan. izaberite Opcije > Alatke > Raskini vezu. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem. ili pokušavali da pristupite. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Web. recimo za bankarske servise. pritisnite i držite taster "završi". Prekinite vezu Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Bezbednost veze Ako je ikonica bezbedne veze ( ) prikazana u toku veze. pritisnite jednom taster "završi". Web podešavanja Pritisnite Opšta podešavanja 78 Izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste raskinuli vezu i tu stranu pratili u oflajn režimu.

● Prim. pon. i koliko često želite da se oni ažuriraju. ažur. učitavanje — Ako želite da se Web strane automatski osvežavaju u toku pretraživanja. ● Čuvanje podat. uključite opciju Lista istorije. izaberite Isključeno. Ova opcija je Podešavanja Web izvoda Web pretraživač 79 ● Auto. izaberite drugi kodni raspored koji odgovara jeziku trenutne strane. Početna strana — Definišite početnu stranu. ● Prist. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. izaberite Sakrij folder. Sigurnosna upozor. 75. Mini mapa — Uključite ili isključite Mini mapu. Java/ECMA skript — Omogućite ili onemogućite korišćenje skriptova. ● Blokiraj iskačuće — Dopustite ili sprečite automatsko otvaranje različitih "iskačućih" prozora u toku pretraživanja. . izaberite Opcije > Alatke > Preuzmi slike. ● Automatski markeri — Omogućite ili onemogućite automatsko sakupljanje markera. izaberite Uključeno. — Sakrijte ili prikažite sigurnosna upozorenja. ● Automatsko ažuriranje — Definišite da li želite da se Web izvodi ažuriraju automatski. Podešavanja privatnosti ● Učitaj sadržaj — Izaberite da li želite da preuzimate slike i druge objekte u toku pretraživanja. Ako želite da se nastavi memorisanje posećenih Web strana u folder Auto. ● Veličina ekrana — Izaberite puni ekran ili normalni prikaz iz liste opcija. ali da folder sakrijete iz prikaza markeri. Vidite "Kretanje po stranama". vršite njihove izmene ili da ih brišete. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa informacijama o cenama prenosa. ● Veličina slova — Definišite veličinu karaktera koja će se koristiti za prikaz Web strana. — Izaberite željenu pristupnu tačku za ažuriranje. Ako izaberete Samo tekst. str. kodni raspored — Ako se slovni znakovi ne prikazuju ispravno.● ● ● ● ● Podešavanja strane Vašem uređaju od strane provajdera servisa. da biste kasnije u toku pretraživanja preuzli slike i objekte. Lista istorije — Da biste u toku pretraživanja pritiskom na taster Nazad mogli da vidite listu strana koje ste posetili u toku te sesije pretraživanja. markeri. forme — Ukoliko ne želite da se podaci koje unosite u razne obrasce na Web stranama memorišu i koriste kod naredne posete tim stranama. tačka za auto. kreirate. Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima Web izvode može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. ● Kolačići — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje „kolačića”.

.Web pretraživač 80 dostupna samo kada je Automatsko ažuriranje uključeno.

4 GHz Vaš uređaj podržava bežično povezivanje na lokalne računarske mreže (WLAN mreža). Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". U nekim zemljama. Povezivanja 81 . Da biste koristili WLAN. Ove funkcionalne mogućnosti se mogu koristiti jedino ako ih podržava računarska mreža.11b/g ● Rad na 2. Upotreba funkcija koje koriste WLAN ili funkcija kojima je dozvoljeno da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije. postoje ograničenja upotrebe bežične LAN mreže. morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za WLAN.Povezivanja Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet ili za povezivanje sa nekim drugim kompatibilnim uređajem ili računarom. Vaš uređaj podržava naredne funkcionalne mogućnosti WLAN mreže: ● standard IEEE 802. 83. Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) sa enkripcionim ključevima dužine do 128 bita. Koristeći WLAN mrežu svoj uređaj možete povezivati na Internet kao i sa kompatibilnim uređajima koji poseduju mogućnost WLAN umrežavanja. Bežična LAN mreža ● Metode kripto zaštite: WEP (wired equivalent privacy. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima. WPA (Wi-Fi zaštićeni pristup) i 802. povećava energetske zahteve i skraćuje trajanje baterije. Osnovne informacije o WLAN vezi WLAN povezivanja Da biste koristili WLAN. ova mogućnost mora biti dostupna na odgovarajućoj lokaciji i Vaš uređaj mora biti povezan na WLAN.1x. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima. kao u Francuskoj. str.

Povezivanja

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, u pasivnom režimu unesite *#62209526#.

WLAN čarobnjak

WLAN čarobnjak Vam pomože da se povežete na neku WLAN mrežu kao i da upravljate svojim WLAN vezama. WLAN čarobnjak prikazuje status Vaših WLAN veza u režimu aktivne pripravnosti. Da biste videli opcije koje su na raspolaganju, dođite u red u kojem je prikazan status i izaberite ga.

82

Da biste započeli pretragu dostupnih WLAN mreža, izaberite status i Potraži WLAN. Da biste isključili skeniranje WLAN mreža, izaberite status i WLAN skeniranje je isklj..

Ako je skeniranje WLAN mreža isključeno i niste povezani ni na jednu WLAN mrežu, prikazuje se WLAN skeniranje je isklj.. Da biste uključili skeniranje dostupnih WLAN mreža, izaberite status i pritisnite navigator.

Ako ste povezani na WLAN, prikazuje se ime IAP tačke. Da biste startovali Web pretraživač preko te IAP tačke, izaberite status, pa zatim Nastavi sa pretraž. Weba. Da biste raskinuli vezu u WLAN mreži, izaberite status, pa zatim Prekini WLAN vezu.

Ako izaberete neku obezbeđenu WLAN mrežu, od Vas će se tražiti da unesete odgovarajuće pristupne lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravno ime mreže (SSID, identifikator skupa servisa). Da biste kreirali novu pristupnu tačku za skrivenu WLAN mrežu, izaberite Novi WLAN.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, ako se prikazuje, na primer, WLAN mreža pronađena, da biste kreirali IAP tačku i pokrenuli Web pretraživač da koristi tu IAP tačku, izaberite status i Pokreni pretr. Weba.

WLAN Internet pristupne tačke
Pritisnite Izaberite Opcije, pa zatim nešto od sledećeg:

i izaberite Alatke > WLAN Čarob.

U adhok režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Možete koristiti i Menadžer veze da kreirate Internet pristupne tačke. Vidite "Aktivirajte data veze", str. 83.

● Razdvoji WLAN mreže — Filtriranjem izbacite WLAN mreže u listi pronađenih mreža. Izabrane mreže su izbačene kada sledeći put aplikacija bude tražila WLAN mreže. ● Detalji — Vidite detalje neke mreže koja je prikazana u listi. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazuju se detalji veze. ● Definiši pristup. tačku — Kreirajte Internet pristupnu tačku (IAP) u WLAN mreži. ● Izmeni pristupnu tačku — Uredite detalje postojeće IAP tačke.

Menadžer veza

Aktivirajte data veze

U prikazu aktivnih data veza možete da vidite otvorene veze za prenos podataka (data veze): data pozivi veze za paketni prenos podataka

Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Akt. data veze.

WLAN povezivanja

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhok.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN

Da biste završili vezu, izaberite Opcije > Raskini vezu. Da biste zatvorili sve trenutno otvorene veze, izaberite Opcije > Raskini sve veze.

Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, i tako dalje.

Da biste videli detalje neke veze, izaberite Opcije > Detalji. Koji se detalji prikazuju zavisi od tipa veze.

Povezivanja
83

Da biste aplikaciji WLAN čarobnjaka pristupili iz menija, pritisnite i izaberite Alatke > WLAN Čarob..

mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

Povezivanja

Raspoložive WLAN mreže

Pritisnite , pa izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Raspol. WLAN.

kompatiblnim štampačom kako biste štampali slike koristeći opciju Štampanje slika. S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Prikaz raspoloživih WLAN mreža prikazuje listu WLAN mreža unutra dometa, njihov mrežni režim (infrastrukturni ili adhok) i indikator jačine signala. označava kriptovane mreže, a da li Vaš uređaj ima neku aktivnu vezu u mreži. Da biste videli detalje neke mreže, izaberite Opcije > Detalji.

Da biste kreirali Internet pristupnu tačku u nekoj mreži, izaberite Opcije > Definiši prist. tačku.

Bluetooth povezivanje

84

Možete da se povežete bežično sa ostalim kompatibilnim uređajima koristeći Bluetooth povezivanje. Kompatibilni uređaji uključuju mobilne telefone, računare i dodatke kao što su slušalice i kompleti za kola. Bluetooth povezivanje možete koristiti za slanje slika, video snimaka, muzike, audio snimaka i beleški, a možete i bežično da se povežete sa kompatibilnim PC računarom (na primer, da biste prenosili datoteke) ili

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 2,0, koje podržavaju sledeće načine rada: Advanced Audio Distribution Profile (Napredna audio razmena), Audio/Video Remote Control Profile (Daljinska kontrola audija i videa), Basic Imaging Profile (Osnovno slikanje), Basic Printing Profile (Režim osnovnog štampanja), Dialup Networking Profile (Pristup mreži biranjem priključnog telefonskog broja), File Transfer Profil (Prenos datoteka), Headset Profile (Mikrotelefonska kombinacija), Handsfree Profile (Hendsfri - rad bez upotrebe ruku), Human Interface Device Profile (Profil interfejsa između čoveka i uređaja), Object Push Profile (Distribucija objekata na inicijativu servera), SIM Access profile (Pristup SIM kartici) i Synchronization Profile (Sinhronizacija). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem

Na primer. ● Ime mog telefona — Izmenite ime koje se prikazuje drugim uređajima sa Bluetooth vezom. prvo podesite Bluetooth vezu na Uključeno. pa izaberite Alatke > Bluetooth. Podešavanja Pritisnite Bezbednosni saveti Pritisnite Kada aplikaciju otvorite prvi put. izaberite Uključen. istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj. 160. — Da bi bilo omogućeno da drugi Bluetooth uređaji pronađu Vaš uređaj. Vidite "Režim eksterni SIM". . Da biste svoj uređaj "sakrili" od drugih uređaja. Ne možete da koristite Bluetooth vezu kad je aparat zaključan.Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju. > Skriven. Ime možete kasnije promeniti. str. izaberite Definišite period. Kada ne koristite Bluetooth povezivanje. ● Prikazivanje mog tel. da biste kontrolisali ko može da pronađe Vaš uređaj i poveže se sa njim. 87. ● Režim eksterni SIM — Da biste omogućili da drugi uređaj. izaberite Skriven. ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije. Izaberite neku od narednih opcija: ● Bluetooth — Da biste uspostavili bežičnu vezu sa nekim kompatibilnim uređajem. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se status . od vas se traži da definišete ime za svoj aparat. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa. a onda uspostavite povezivanje. izaberite Bluetooth > Isključeno ili Prikazivanje mog tel. recimo kompatibilni komplet za automobil. Ovo štiti Vaš uređaj od opasnog sadržaja. može da koristi SIM karticu u Vašem uređaju za priključivanje na komunikacionu mrežu. ukoliko ste povezani sa kompatibilnim slušalicama. . pa izaberite Alatke > Bluetooth. povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje. str. prikazivanja (vidljivost) menja u "skriven". Vidite "Telefon i SIM kartica". niti prihvatati zahteve za povezivanje sa njima. Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Nemojte vršiti uparivanje sa nepoznatim uređajima. Povezivanja 85 dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem. Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. Da biste isključili Bluetooth povezivanje. izaberite Isključeno. izaberite Vidljiv svima.

3. izaberite Opcije > Novi upareni uređaj. kreirajte sopstvenu lozinku (dužine 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu lozinku. 2. Uparivanje uređaja Da biste sproveli uparivanje sa kompatibilnim uređajima i videli uparene uređaje. Ikonice uređaja su sledeće: telefon računar Pre uparivanja. drugi uređaji audio ili video uređaj Da biste neki uređaj postavili za "ovlašćen" ili "neovlašćen". 1. Izaberite željenu stvaku.Povezivanja 1. kao ovlašćen — Veza Vašeg uređaja i ovog ovlašćenog uređaja može se uspostaviti bez . 2. 86 ● Post. 3. 4. Izaberite uređaj i unesite lozinku. Na primer. neki uređaji mogu da prikazuju samo jedinstvene adrese (adrese uređaja). otvorite aplikaciju Galerija. u glavnom prikazu Bluetooth povezivanja skrolujte udesno. a zatim Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze. Da biste sproveli uparivanje sa nekim uređajem. Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi ono što želite da pošaljete. dođite do njega pa izaberite neku od sledećih opcija: U pretrazi za uređajima upareni uređaji su označeni sa . da biste poslali sliku drugom kompatibilnom uređaju. Ako drugi uređaj zahteva uparivanje pre nego što se podaci mogu preneti. prikazuje se Šalju se podaci. 86. Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. Vidite "Uparivanje uređaja". Da biste prekinuli traženje uređaja. Savet: Pri traženju uređaja. Ista lozinka mora biti otkucana i na drugom uređaju. Kada je veza uspostavljena. Lozinka se koristi samo jednom. Prikazuju se uređaji koji se nalaze unutar dometa. Da biste saznali jedinstvenu adresu svog uređaja. izaberite Stop. dođite do tog proširenja. čuje se tonski signal i od Vas se zahteva da unesete lozinku. Neka audio proširenja (dodatna oprema) se automatski povezuju sa Vašim uređajem nakon uparivanja. str. u pasivnom režimu ukucajte *#2820#. pa zatim izaberite Opcije > Uspostavi vezu. Ako to nije slučaj. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu lozinku. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete.

● Post. morate napustiti režim eksterne Kada je režim eksterne SIM kartice uključen u Vašem uređaju. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi. Na drugom uređaju aktivirajte režim eksterne SIM kartice. Pri uparivanju. Ako prihvatite. osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. Vašeg znanja. Poruke primljene putem Bluetooth veze su označene sa . u režimu pripravnosti se prikazuje Režim eksterni SIM. što pokazuje indikator u indikatorskom polju jačine signala. i drugi uređaj postavite za "ovlašćen". dođite do odgovarajućeg uređaja i izaberite Opcije > Obriši. dva uređaja moraju da se upare i da se uparivanje inicira sa drugog uređaja. na primer za svoje kompatibilne slušalice ili za računar. kao i za uređaje koji pripadaju poverljivim osobama. Pre aktiviranja režima eksterne SIM kartice. Ovaj status koristite za sopstvene uređaje. kao što je automobilski komplet. Da biste koristili režim eksterne SIM kartice sa kompatibilnim kompletom za automobil. Kada primate podatke koristeći Bluetooth povezivanje. Povezivanja 87 Režim eksterni SIM . — Zahtevi za povezivanje od strane ovog uređaja uvek se moraju prvo prihvatiti. kao neovlaš. Primite podatke pomoću Bluetooth veze Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice. Veza sa bežičnom komunikacionom mrežom je isključena. označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja. čuje se tonski signal i pojavljuje se upit da li želite da prihvatite poruku. prikazuje se i stavka se stavlja u folder Primljeno u Porukama. koristite 16cifrenu lozinku. izaberite Opcije > Obriši sve. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive. za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neko povezano kompatibilno proširenje. Nije potrebna nikakva posebna saglasnost ni autorizacija. Da biste poništili sva uparivanja.Da biste poništili neko uparivanje. uključite Bluetooth povezivanje i u svom uređaju omogućite korišćenje režima eksterne SIM kartice. i ne možete koristiti servise SIM kartice koji zahtevaju pokrivanje celularne komunikacione mreže.

da prenosite slike iz svog uređaja u kompatibilni PC računar i obratno. SIM. Ako je uređaj zaključan. ● Štampa slike — Štampajte slike na kompatibilnom štampaču. Ako je Pitaj pri povezivanju isključeno. recimo. izaberite Pitaj pri povezivanju > Da. . Povezivanja sa PC računarom Svoj uređaj možete da koristite sa velikim brojem kompatibilnih aplikacija za povezivanje sa PC računarom i za data komunikacije. Uvek kreirajte vezu na PC računaru ako želite da ga sinhronizujete sa svojim uređajem. ili ako želite da režim promenite u toku aktivne veze. otključajte tako što ćete uneti šifru blokade. pritisnite taster "napajanje". izaberite USB režim. pa zatim neku od narednih opcija: Da biste podesili uređaj tako da pita za svrhu povezivanja svaki put kada se prikljući kompatibilni kabl za prenos podataka. Nokia Lifeblog i Nokia Software Updater ● Prenos podataka — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom. Da biste izašli iz režima eksterne SIM kartice. > 88 ● PC Suite — Koristite Nokia PC aplikacije kao što su Nokia PC Suite. Koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite možete. Koristite ovaj režim i za preuzimanje mapa PC aplikacijom Nokia Map Loader. ● Medija plejer — Sinhronizujte muziku sa Windows Media Player-om. i izaberite Alatke > Poveziv. pa zatim izaberite Izaći iz ekster.Povezivanja SIM kartice. USB Pritisnite USB.

Takođe možete da prenesete video snimke iz kompatibilnog PC računara na svoj uređaj i prikažete ih u video centru. Nokia video centar 89 . skrolujte levo ili desno i izaberite željeni video servis. Video centar podržava iste formate datoteka kao RealPlayer. skrolujte levo ili desno da biste videli druge kartice. dok je druge neophodno preuzeti u svoj uređaj. 4. Provajderi servisa mogu da nude sadržaje besplatno ili uz naplatu. Neki video snimci se mogu bežično strimovati. 5. Pronađite i gledajte video sadržaje 1. Da biste video snimke pregledali na osnovu kategorija (ukoliko su one na raspolaganju). izaberite Opcije > Detalji videa. izaberite Opcije > Preuzmi. i izaberite Video centar. Pritisnite 2. U Vašem uređaju se možda nalaze prethodno definisani servis. Da biste preuzeli video snimak. Podrazumevano je da se svi video snimci reprodukuju u pejzažnom režimu. Da biste videli informacije o video snimku. 3. Cene proverite na samom servisu ili kod provajdera servisa. Uređaj ažurira i prikazuje sadržaj koji je na raspolaganju na tom servisu. Da biste se povezali sa servisom.Nokia video centar Koristeći Nokia video centar (mrežni servis) možete bežičnim putem da preuzimate i strimujete video sadržaje sa nekog kompatibilnog Internet video servisa koristeći vezu sa paketnim prenosom podataka ili bežični LAN.

Nokia video centar Ako napustite aplikaciju. . Vidite "O kućnoj mreži". izaberite Opcije > Zaštiti. Da biste sprečili automatsko brisanje nekog video snimka ( ). označava video snimke koji će uskoro možda biti izbrisani. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. preuzimanja se nastavljaju u pozadini. 6. Pustite preuzeti video Da biste se povezali na Internet i potražili raspoložive servise koje možete dodati u glavni prikaz. str. dođite do njega i pritisnite navigator. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. Ukoliko u memoriji uređaja i na kompatibilnoj memorijskoj kartici nema dovoljno slobodnog prostora. izaberite Opcije > Detalji videa. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Da biste reprodukovali preuzeti video u kućnoj mreži. Da biste strimovali video snimak ili prikazali preuzeti snimak. Da biste preuzeli video. dođite do njega i izaberite Opcije > Preuzmi. 90 Da biste videli informacije o video snimku. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. izaberite Dodaj nove usluge. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. 55. Internet video snimci Internet video su video snimci (klipovi) koji se distribuišu na Internetu putem RSS-baziranih izvoda. Da biste pregledali video snimke raspoložive u izvodu. izaberite Opcije > Pretplata na sadržaje. Nove izvode možete da dodate u Internet video zapisi u podešavanjima. Da biste dodali ili izbrisali izvode. aplikacija automatski briše neke od najstarijih video snimaka kad se preuzmu novi video snimci. Možete da pregledate svoje izvode u folderu Internet video zapisi u video centru. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. izaberite Opcije > Prikaži na kućnoj mreži. izaberite Opcije > Pusti.

Korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos podataka za preuzimanje datoteka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Izaberite Prenos podataka kao režim veze. Video datoteke u drugim folderima vašeg uređaja se ne prikazuju. U glavnom prikazu video centra izaberite Opcije > Podešavanja. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: ● Izaberi video servis — Izaberite video servise za koje želite da se pojave u glavnom prikazu aplikacije. Prenesite video snimke u E:\My Videos na memorijskoj kartici. Kada se izabrana memorija popuni. Možete da vidite i detalje video servisa. uradite sledeće: 1. Za neke servise su potrebni korisničko ime i lozinka koje dobijate od provajdera servisa. ako je ona na raspolaganju. 3. pristupne tačke — Izaberite pristupne tačke koje se koriste za vezu za prenošenje podataka.Da biste preneli video snimke sa kompatibilnog PC računara na memorijsku karticu u vašem uređaju. 4. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Ako u drugoj memoriji nema dovoljno slobodnog prostora. Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. aplikacija Nokia video centar 91 Prenesite video snimke iz svog PC računara Podešavanja . 2. ● Podraz. Da biste svoj uređaj videli na PC računaru kao uređaj za masovnu memoriju (E:\) na koji možete da prenesete datoteke sa podacima. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog PC računara. Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu Moji video zapisi u video centru. ● Željena memorija — Izaberite da li će se preuzeti video snimci čuvati u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. uređaj će sadržaje memorisati u drugu memoriju. ● Roditeljski nadzor — Aktivirajte roditeljsko zaključavanje video servisa.

Nokia video centar 92 automatski briše neke od najstarijih video snimaka. . ● Minijaturni prikaz — Izaberite da li ćete prikazivati minijaturne slike u listama video snimaka.

4. i izaberite Muzika > Muzički Pustite pesmu ili epizodu podkasta Da biste reprodukovali pesmu ili epizodu podkasta. pritisnite navigator. Muzički centar podržava datoteke formata AAC. Folder Muzika 93 . uradite sledeće: 1. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. Možda ćete morati da osvežite biblioteke muzike i podkasta nakon što ažurirate izbor pesama ili podkasta u svom uređaju. u glavnom prikazu muzičkog centra izaberite Opcije > Osveži. Možete da prenesete muziku sa drugih kompatibilnih uređaja na svoj uređaj. Da biste pauzirali reprodukciju. 96. Pritisnite navigator da biste reprodukovali izabrane datoteke. da biste nastavili.. skrolujte dole. Pritisnite cent. 2. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. 3. Da biste dodali sve raspoložive stavke u fonoteku. AAC +.Folder Muzika Muzički centar Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Muzički centar takođe možete koristiti za slušanje epizoda podkastova. MP3 i WMA. ponovo pritisnite navigator. Da biste prekinuli reprodukciju. pošto zvuk može biti preglasan. eAAC+. str. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Vidite "Prenesite muziku na svoj uređaj". Izaberite Muzika ili Podcasti. Podkasting je metod dostavljanja audio i video sadržaja putem Interneta korišćenjem RSS ili Atom tehnologije za reprodukciju na mobilnim uređajima ili PC računarima.

Folder Muzika Da biste izvršili brzo premotavanje napred ili nazad. izaberite Opcije > Ekvilajzer. > Muzika. sve stavke ( ). ponovo skrolujte levo u roku od 2 sekunde od početka reprodukovanja pesme ili podkasta. Muzički meni Ako se reprodukuju podkastovi. Da biste se vratili na početak stavke. Da biste se vratili u režim pripravnosti. Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku ili da biste pojačali bas tonove. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. izaberite Opcije > Izađi. skrolujte levo. pritisnite i držite navigator desno ili levo. skrolujte desno. a plejer ostavili da svira u pozadini. Muzički meni prikazuje raspoloživu muziku. Da biste ponovili trenutnu stavku ( ). da biste otvorili prikaz „Sada slušate“ pritisnite i držite multimedijalni taster. reprodukcija slučajnim redosledom i ponavljanje su automatski isključeni. Da biste uključili ili isključili reprodukovanje po slučajnom izboru ( ). > Muzika. pritisnite i držite . 94 Da biste izmenili ton reprodukcije muzike. ili da biste isključili ponavljanje. izaberite Opcije > Ponovi. pritisnite taster “završi” ili. da biste prešli na neku drugu otvorenu aplikaciju. izaberite Opcije > Slučajan izbor. Liste numera za reprodukciju Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. . izaberite Opcije > Podesi zvuk. Da biste tokom reprodukcije prikazivali vizuelizaciju. Kada je u pozadini u toku reprodukcija u aplikaciji „Muzički centar“. izaberite Opcije > Prikaži vizuelizaciju. Da biste zatvorili plejer. Izaberite željenu opciju u muzičkom meniju da biste videli sve pesme. Da biste prešli na prethodnu stavku. Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. sortirane pesme ili liste numera za reprodukciju. Da biste prešli na sledeću stavku.

žanrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz različitih prikaza muzičkog menija. izaberite Opcije > Ukloni. izaberite Ne. albume. Da biste dodali pesme. 5. Izaberite Opcije > Napravi listu numera. Ukoliko je epizoda delimično reprodukovana. 1. Da biste kasnije dodali još pesama. Da biste pesme "uhvatili" i "spustili" na neko drugo mesto. dođite do pesme koju želite da premestite. koristite navigator. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju. ona prilikom sledeće reprodukcije reprodukuje sa poslednje pozicije. Folder Muzika 95 Da biste videli i obrađivali liste numera za reprodukciju. ona se reprodukuje od početka. a zatim izaberite Opcije > Promeni redosled liste. lista numera za reprodukciju se memoriše na karticu. u muzičkom meniju izaberite Liste za reprodukciju. 2. Kreirajte listu numera za reprodukciju 3. Nakon što izvršite svoj izbor. skrolujte levo. > Sačuvana lista za repr. izaberite Urađeno. Ako izaberete Da. da biste kasnije dodali pesme. Ukoliko epizoda nije nikada reprodukovana ili je reprodukovana u celini. Da biste odmah dodali pesme. izaberite stavku i Opcije > Dodaj listi za reprod. . skrolujte desno. Da biste sakrili listu pesama. delimično reprodukovani i reprodukovani u celini. izvođače. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. Podkast meni prikazuje raspoložive podkaste u uređaju. izaberite Opcije > Detalji liste za reprod. Pritisnite navigator da biste dodali stavke. ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju. Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja. Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju. izaberite Da.. Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvođača. prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite Opcije > Dodaj pesme. izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da uključite u listu numera za reprodukciju. ili Nova lista za reprod. pa zatim izaberite OK. Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju.. Epizode podkasta imaju tri stanja: nikad nisu reprodukovani.Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju. > Podcasti. Podkasti Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. 4.

Pritisnite cent.Folder Muzika Kućna mreža sa muzičkim centrom Možete da reprodukujete sadržaj uskladišten u Vašem Nokia uređaju daljinski na kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. Vidite "O kućnoj mreži". na kućnu mrežu. 4. 58. 2. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". Izaberite Muzika ili Podcasti. a zatim izaberite Opcije > Pusti > Preko kućne mreže. 55. Takođe možete da kopirate datoteke iz svog Nokia uređaja u druge uređaje koji su povezani na kućnu mrežu. Izaberite uređaj na kojem će datoteka biti reprodukovana. Izaberite željenu pesmu ili podkast. ● Microsoft Windows XP operativni sistem (ili noviji) Računarski zahtevi za prenos muzike: Pustite pesmu ili podkast na daljinu 1. izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. ● Kompatibilna verzija aplikacije Windows Media Player.. str. Prenesite muziku na svoj uređaj Možete da prenosite muziku iz kompatibilnog PC računara ili nekog drugog kompatibilnog uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka ili Bluetooth povezivanje. 96 Da biste kopirali ili prenosili medijske datoteke iz svog uređaja na drugi kompatibilni uređaj u kućnoj mreži. str. i izaberite Muzika > Muzički 5. Deljenje sadržaja ne mora da bude Kopirajte pesme ili podkastove bežično Prenesite muziku iz PC računara Za prenos muzike možete da koristite tri metode: . Detaljnije informacije o kompatibilnosti programa Windows Media Player možete da dobijete na stranicama vezanim za Vaš uređaj na Nokia Web sajtu. mrežu ili Prem. 3.6 ili novija verzija Windows Media Player 10 može da prouzrokuje kašnjenje pri reprodukciji datoteka zaštićenih WMDRM tehnologijom nakon što se one prenesu na Vaš uređaj. ● Nokia Nseries PC Suite 1. uključeno u podešavanjima kućne mreže. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. Proverite da li na Web sajtu Microsoft podrške postoji hitna ispravka za Windows Media Player 10 ili nabavite novu kompatibilnu verziju programa Windows Media Player. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete.

pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. izaberite Prenos podataka za režim veze. Nakon što se Vaš uređaj poveže sa programom Windows Media Player. Prilikom ručne sinhronizacije možete da izaberete pesme i liste numera za reprodukciju koje želite da premestite. priključite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite PC Suite kao režim veze. I Windows Media Player i Nokia Music Manager u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite su optimizovani za prenos muzičkih datoteka. izaberite stavku u okviru Sync liste. Za informacije o prenosu muzike pomoću programa Nokia Music Manager. Prenos pomoću programa Windows Media Player Upotrebite režime Prenos podataka i Medija plejer da biste preneli datoteke na kompatibilnu memorijsku karticu. kliknite desnim Folder Muzika 97 paketu Nokia Nseries PC Suite ili posetite stranice Nokia podrške. uspostavite vezu pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili Bluetooth veze. 2. Prevucite i otpustite pesme na Sync listu s desne strane. Ako koristite USB kabl. Ručna sinhronizacija Da biste promenili podrazumevani režim USB veze. Možete videti količinu raspoložive memorije u vašem uređaju iznad Sync liste. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. U levom oknu za navigaciju izvršite pretragu muzičkih datoteka na svom PC računaru koje želite da sinhronizujete. izaberite svoj uređaj u oknu za navigaciju sa desne strane. pogledajte funkciju pomoći u 3. . ● Da biste koristili Nokia Music Manager iz paketa Nseries PC Suite. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite Medija plejer kao režim veze. Dodatne informacije potražite u odgovarajućoj pomoći i uputstvima za Windows Media Player. kopirate ili uklonite. Funkcije sinhronizacije muzike mogu se razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije Windows Media Player. ako je povezan veći broj uređaja.● Da biste svoj uređaj na PC računaru videli kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite sve datoteke sa podacima. > USB > USB režim. ● Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. Da biste uklonili pesme ili albume. 4. 1.

Izabrane stavke će biti premeštene u okno Playlists to sync. U Nokia muzičkoj prodavnici (mrežni servis) možete da tražite. slobodne memorije. tasterom miša i izaberite stavku Remove from list.. 3. prod. kliknite na karticu Sync i izaberite opciju Stop Sync to 'Nokia Handset'. kliknite na dugme Start Sync (Započni sinhronizaciju).Folder Muzika 5. Da biste aktivirali funkciju automatske sinhronizacije u programu Windows Media Player. Podešavanja mogu biti i prethodno definisana pa se ne mogu Podešavanja Nokia muzičke prodavnice . Da biste otvorili Nokia muzičku prodavnicu. Automatska sinhronizacija Da biste zaustavili automatsku sinhronizaciju. pritisnite i izaberite Muzika > Muz. Nokia muzička prodavnica Da biste pristupili servisu Nokia Muzička prodavnica. morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju. izaberite stavku Nokia Handset > Set Up Sync. 2. prvo morate da se registrujete za servis. za sinhronizaciju se bira kompletna fonoteka PC računara. i potvrdite izbor polja pored opcije Sync this device automatically. pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. Da biste nabavili muziku. 1. posetite music.. fonoteka u vašem uređaju će biti automatski ažurirana na osnovu liste numera za reprodukciju koje ste izabrali da sinhronizujete u okviru programa Windows Media Player. Da biste proverili dostupnost Nokia muzičke prodavnice u svojoj zemlji.com. Da biste završili konfigurisanje automatske sinhronizacije kliknite na dugme Finish. Dostupnost i izgled podešavanja muzičke prodavnice mogu da se razlikuju. 98 Ako je potvrđen izbor polja pored opcije Sync this device automatically i ako ste povezali vaš uređaj na PC računar. Da biste započeli sinhronizovanje. kliknite na karticu Sync.. Ako nije izabrana nijedna lista numera za reprodukciju. Ukoliko u Vašem uređaju nema dovoljno Da biste pronašli još muzike u različitim kategorijama muzičkog menija.nokia. Izaberite liste numera za reprodukciju koje želite da sinhronizujete automatski u okviru okna Available playlists i kliknite na dugme Add. Windows Media Player automatski bira ručnu sinhronizaciju. izaberite Opcije > Pronađi u muzičkoj prod..

Da biste slušali radio preko zvučnika. Da biste započeli traženje stanica. ako podesite stanicu koja nudi uslugu Visual Radio. neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje. da biste prešli na narednu ili na prethodnu sačuvanu stanicu. i izaberite Muzika > Radio. čarobnjak će vam pomoći da sačuvate lokalne radio stanice (mrežni servis). Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. operatori i radio stanice u Vašoj oblasti možda ne podržavaju Visual Radio. izaberite Opcije > Ručno podešavanje. izaberite ili . tač. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. Da bi FM radio ispravno funkcionisao. Pritisnite Imajte na umu da kvalitet radio programa zavisi od toga koliko određena radio stanica pokriva neku oblast. Dok slušate radio možete normalno da upućujete pozive ili da odgovarate na dolazne pozive. Da biste ručno menjali frekvencije. Kada otvorite radio prvi put. Visual Radio servis koristi paketni prenos podataka (mrežni servis). Ukoliko podešavanja nisu unapred definisana.U muzičkoj prodavnici ćete možda moći da izmenite podešavanja tako što ćete izabrati Opcije > Podešavanja. Izaberite Podraz. Folder Muzika 99 menjati. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. . da biste izabrali pristupnu tačku. a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Ako ste već sačuvali neke radio stanice. pri. pošto zvuk može biti preglasan. Ako nemate pristup servisu Visual Radio. možda ćete biti upitani da izaberete pristupnu tačku koju ćete koristiti prilikom povezivanja sa muzičkom prodavnicom. Radio FM radio prijemnik koristi drugu antenu. izaberite ili . Zvuk iz radija se isključuje u toku aktivnog poziva. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Slušajte radio Možete da koristite radio kao standardni FM radio sa automatskim podešavanjem i memorisanjem stanica ili sa paralelnim vizuelnim informacijama koje su u vezi sa radio programom na ekranu.

Da biste promenili informacije o stanici. Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. obratite se svom provajderu servisa. ● Autostart servis — Da bi se Visual Radio automatski pokrenuo kada izaberete sačuvanu stanicu koja nudi servis Visual Radio. Da biste sačuvali trenutno podešenu stanicu u listu stanica. Ako ID vizuelnog servisa nije sačuvan za tu stanicu. kao i da biste se pretplatili na servis. Da biste pomoću servisa Visual Radio pratili raspoloživi vizuelni sadržaj stanice. ● Pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koja se koristi za data vezu. izaberite Opcije > Stanica > Slušaj. Podešavanja Pritisnite Pratite vizuelni sadržaj Da biste pratili raspoloživi vizuelni sadržaj za podešenu stanicu. ● Početni ton — Izaberite da li će neki ton biti reprodukovan prilikom pokretanja aplikacije. Kada je veza sa vizuelnim servisom uspostavljena. Izaberite Opcije > Podešavanja. . izaberite Opcije > Stanice. izaberite Opcije > Stanica > Izmeni. prikazuje se trenutni vizuelni sadržaj. Da biste videli dostupne stanice na osnovu lokacije. Ova opcija se prikazuje samo ako nema mreže kada se aplikacija pokrene.Folder Muzika Da biste se vratili u režim pripravnosti i ostavili FM radio da radi u pozadini. Nije Vam potrebna pristupna tačka ako aplikaciju koristite kao obični FM radio. Da biste slušali neku sačuvanu stanicu. unesite ga ili izaberite Preuzmi da biste ga potražili u imeniku stanica (mrežni servis). pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Muzika > Radio. izaberite Opcije > Stanice. izaberite Opcije > Stanica > Startuj vizuelni servis. ● Trenutni region — Izaberite region u kome se trenutno nalazite. izaberite Opcije > Imenik stanica (mrežni servis). Da biste proverili raspoloživost servisa i cene. izaberite Opcije > Pusti u pozadini. izaberite Opcije > Sačuvaj stanicu. Sačuvane stanice 100 Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. izaberite ili Opcije > Startuj vizuelni servis. izaberite Da.

● Vreme sledećeg ažur. pronalaziti i preuzimati podkastove i pretplaćivati se na njih. Da biste izmenili podešavanja veze. preuzimanje (%) — Definišite veličinu memorije koja se koristi za preuzimanje podkasta. Definišite sledeće: Podešavanja veze i Folder Muzika 101 Nokia Podcasting ● Primarna pr. Ako aplikacija Nokia Podcasting nije pokrenuta. tačka — Izaberite pristupnu tačku da biste definisali svu Internet vezu. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. automatska ažuriranja se ne aktiviraju. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. ● U slučaju prekoračenja — Definišite šta treba uraditi ukoliko preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje. . Definišite sledeće: Pre korišćenja aplikacije Nokia Podcasting podesite svoju vezu i preuzmite podešavanja. pošto zvuk može biti preglasan. ● Datum sledećeg ažur. — Definišite datum sledećeg automatskog ažuriranja. Da biste izmenili podešavanja preuzimanja. kao i reprodukovati. ● URL servisa pretrage — Definišite servis traženja podkasta koji će se koristiti u pretragama. Na primer.Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete bežično tražiti. plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade. Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je aktiviran Nokia Podcasting. ● Maks. ● Interval ažuriranja — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju. Podešavanja preuzimanja Podešavanja Preporučeni metod povezivanja je WLAN. pritisnite izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza. ● Sačuvaj u — Definišite lokaciju na kojoj želite da čuvate svoje podkaste. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja. Pre korišćenja drugih veza proverite kod svog provajdera uslove i cene servisa prenosa podataka. pritisnite i izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Preuzmi. organizovati i deliti audio i video podkaste sa svojim uređajem.

kao što su fudbal ili hip-hop. možete da ih preuzmete. izaberite Opcije > Pretplata. izaberite Opcije > Otvori Web stranicu (mrežni servis). pritisnite navigator. a ne u epizodama. Katalozi Vam pomažu da pronađete nove epizode podkasta na koje ćete se pretplatiti. Kad se boja foldera promeni. Da biste se pretplatili na podkast. ponovo pritisnite navigator da biste ga otvorili. izaberite Opcije > Pošalji. obično daju bolje rezultate neko konkretan tim ili izvođač. Da biste vratili podrazumevana podešavanja. i izaberite 102 Da biste se pretplatili na označene kanale i dodali ih u svoje podkaste. izaberite Opcije > Opis. Savet: Pretraga traži naslove i ključne reči podkasta u opisima. a zatim unesite željene ključne reči. Pretraga Vam pomaže da pronađete podkaste na osnovu ključne reči ili naslova. Katalozi mogu da uključuju podkaste navedene prema popularnosti ili foldere sortirane po temama. Da biste započeli novu pretragu. Pretraga Da biste poslali izabrane podkaste u drugi kompatibilni uređaj. pritisnite Muzika > Podcasting > Imenici. izaberite Opcije > Nova pretraga. Izaberite folder željenog kataloga da biste ga ažurirali (mrežni servis). Pretraživač koristi uslugu pretrage podkasta koju konfigurišete u Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza > URL servisa pretrage. izaberite Muzika > Podcasting > Traži. izaberite Opcije > Vrati podrazum.Folder Muzika Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podkastove može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Da biste otišli na Web sajt podkasta. Da biste otvorili temu željenog foldera. izaberite naslov i pritisnite navigator. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. pritisnite . Možete da dodate podkast i tako što ćete ga izabrati. Prikazuje se lista podkasta. stanje u prikazu podešavanja. Opšte teme. Katalozi Da biste izvršili pretragu podkasta. . Nakon što se pretplatite na epizode podkasta. Da biste videli detalje o podkastu. Da biste otvorili kataloge. Sadržaj kataloga se menja.

Web link ili Web katalog. izaberite Opcije > Uvoz OPML datoteke. veličinu datoteke i vreme otpremanja. Kad se podkast preuzme u potpunosti. Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je. Da biste uvezli . Izaberite naslov. izaberite naslov epizode. Da biste reprodukovali deo podkasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja. Preuzimanje Nakon što se pretplatite na podkast. ali se ne prikazuju dok se biblioteka ne osveži.Da biste izmenili izabrani folder. izaberite folder i Opcije > Pošalji. Da biste poslali folder sa katalogom kao multimedijalnu poruku ili koristeći Bluetooth povezivanje.opml datoteku uskladištenu na svom uređaju. Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode. Da biste započeli preuzimanje. Da biste prikazali raspoložive epizode iz izabranog podkasta. Podkasti preuzeti u potpunosti mogu da se pronađu u folderu Podcasti. URL adresu . iz kataloga. Kad primite poruku sa .opml (outline processor markup language) datoteke i Urađeno. Reprodukujte podkaste i upravljajte njima Folder Muzika 103 upravljate njima. izaberite Podcasti > Opcije > Pusti. pretrage ili tako što unesete URL adresu možete da upravljate epizodama. Otvorite folder da biste se pretplatili na bilo koji od linkova koji ćete dodati u svoje podkaste. izaberite Opcije > Preuzmi ili Nastavi preuzimanje. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno. izaberite Opcije > Izmeni. otvorite datoteku da biste je sačuvali u folderu Primljeno u katalozima. izaberite naslov podkasta. izaberite Opcije > Otvori. Za svaku epizodu videćete format datoteke. . i reprodukujete ih u podkast meniju. da ih preuzimate i reprodukujete u Podcasti.opml datotekom koristeći Bluetooth povezivanje. izaberite Opcije > Novo > Web imenik ili Folder. Da biste videli naslove pojedinih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podkasta). izaberite podkast i Opcije > Pusti prikaz. > Podcasti. Da biste dodali novi katalog ili folder. izaberite Podcasting > Podcasti. da biste reprodukovali celu epizodu. ili pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Da biste videli podkaste na koje ste se pretplatili.

izaberite Opcije > Izmeni. obratite se provajderu servisa. izbrisali i poslali grupu izabranih podkasta. izaberite Opcije > Ažuriraj. Ukoliko nemate definisanu pristupnu tačku ili se tokom veze za paketni prenos podataka od Vas traži da unesete korisničko ime i lozinku. izaberite Opcije > Pošalji. Da biste prekinuli ažuriranje. Da biste poslali izabrani podkast ili označene podkaste u drugi kompatibilni uređaj kao . Da biste preuzeti podkast ili označene podkaste izbrisali sa svog uređaja. izaberite Opcije > Prikaži komentare.opml datoteke u multimedijalnoj poruci ili preko Bluetooth veze. Da biste odjednom ažurirali. 104 . izaberite Opcije > Otvori Web stranicu. Da biste dodali novi podkast tako što ćete uneti URL adresu podkasta. označite željene podkaste i izaberite Opcije da biste odabrali željenu radnju.Folder Muzika Da biste ažurirali izabrani podkast ili označene podkaste. izaberite Opcije > Novi podcast. Neki podkasti nude Vam priliku da sarađujete sa autorima tako što ćete komentarisati i glasati. Da biste se povezali na Internet radi ovoga. izaberite Opcije > Obriši. Da biste izmenili URL izabranog podkasta. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj. Da biste otvorili Web sajt podkasta (mrežni servis). izaberite Opcije > Prekini ažuriranje. za novu epizodu.

RealPlayer Za podešavanje jačine zvuka koristite taster za podešavanje jačine zvuka. Podešavanja RealPlayer-a Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer.ram ako otvorite http vezu to nje u pretraživaču. pa pritisnite navigator da biste je reprodukovali. Da biste bežično strimovali sadržaj (mrežni servis). Dođite do neke datoteke. koji se nalazi na nekoj Web strani ili koji ste primili kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku. aparat se povezuje na dati sajt i počinje sa učitavanjem sadržaja. Bežično strimujte sadržaj 2. a zatim neku od sledećih opcija: ● Prethodni snimci — Pustite jednu od poslednjih šest datoteka reprodukovanih u aplikaciji RealPlayer. Međutim.Medija folder Koristeći program RealPlayer možete da reprodukujete video snimke ili da bežično strimujete medija datoteke bez prethodnog memorisanja u uređaj. Medija folder 105 . U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo URL adrese tipa rtsp://. Da biste pustili neku sačuvanu medija datoteku. 1. Pre nego što se započne strimovanje živog sadržaja. Taj sadržaj se ne memoriše u uređaj.mp4 i . Pustite video snimke Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. Međutim. RealPlayer možda ne podržava sve formate datoteka ili sve varijante formata. RealPlayer reprodukuje datoteku tipa .rm.3gp. . Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. RealPlayer podržava datoteke sa nastavcima (ekstenzijama) . Mnogi provajderi servisa će zahtevati da koristite Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju podrazumevanu pristupnu tačku. izaberite neki link za strimovanje sadržaja koji je sačuvan u Galeriji. ● Sačuvani snimak — Pustite datoteku sačuvanu u Galeriji. izaberite Opcije > Otvori.

izaberite Opcije > Prikaz „Omiljenog”. tako da ih možete pregledati. Vremenska linija se otvara i prikazuje vaše multimedijalne stavke. Za više informacija o weblog servisima i o njihovoj kompatibilnosti sa aplikacijom Nokia Lifeblog. video snimke. Koristite Adobe Flash Player za gledanje. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu. Adobe Flash Player Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Flash Player.nokia. reprodukovanje ili interakciju sa kompatibilnim fleš datotekama kreiranim za mobilne uređaje. Da biste otvorili fleš datoteku.com/lifeblog. Koristite Lifeblog u svom uređaju da biste pretraživali stavke. posetite lokaciju www. promenite podrazumevanu pristupnu tačku ili postavite opseg portova za povezivanje. ● Striming — Izaberite da li će se koristiti proksi server. 106 . tekstualne poruke. Lifeblog mobile automatski vodi evidenciju o Vašim multimedijalnim stavkama. Aplikacija Nokia Lifeblog evidentira multimedijalni dnevnik stavki koje ste prikupili pomoću svog uređaja. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. objavljivati i praviti njihove rezervne kopije. Da biste bili sigurni da ćete sačuvati podatke. pretraživati. Da biste otvorili svoje sačuvane omiljene sadržaje. dođite do nje i izaberite je. mrenosivom ili mrežnom disku. da biste ih slali drugima ili da biste ih objavljivali na Webu. pa zatim nešto od sledećeg: Nokia Lifeblog ● Video — Izaberite da li će se video snimci automatski reprodukovati kad se završi njihovo reprodukovanje. Pored toga. DVD-ovima.Medija folder Podešavanja za RealPlayer možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke. deliti. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Lifeblog. Lifeblog organizuje fotografije. možete da napravite rezervne kopije Nokia Lifeblog baze podataka na čvrstom disku vašeg kompatibilnog PC računara ili na kompatibilnim CDovima. možete da objavite stavke u svoj kompatibilni weblog (blog). Izaberite Opcije > Podešavanja. zvuke. multimedijalne poruke i weblog zapise hronološkim redom.

i Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja. niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni. i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Medija folder 107 Ključevi za aktiviranje Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM. Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. . Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. i tako zaštićenom sadržaju se može pristupati jedino ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj. koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite. Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete.0. OMA DRM 1. Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. uključujući i autorska prava. pritisnite taster izaberite Aplikacije > Mediji > Ključevi. Ključeve za aktiviranje je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite. U glavnom prikazu izaberite jednu od sledećih opcija : ● Važeći ključevi — Vidite ključeve koji se odnose na medija datoteke ili ključeve čiji period važenja još nije započeo. da napravite rezervnu kopiju i ključa za aktiviranje i samog sadržaja. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj. Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10.0 i OMA DRM 2. Neki ključevi za aktiviranje sadržaja mogu da budu vezani za određenu SIM karticu.Da biste videli ključeve za aktiviranje autorskih prava nad digitalnim delima . Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM.

kao što su period važnosti kao i mogućnost slanja date datoteke. — Vidite ključeve koji nisu važeći.Medija folder Da biste videli detaljne informacije. Diktafon Pritisnite Diktafon. i izaberite Aplikacije > Mediji > Sa diktafonom možete snimati govorne podsetnice ili telefonske razgovore. ● Ne koriste se — Vidite ključeve za aktiviranje medija datoteka koje ne postoje u uređaju. obe strane čuju tonski signal na svakih 5 sekundi. Vidite "Podešavanja poruka Web servisa". 128. dođite do odgovarajućeg ključa za aktiviranje sadržaja. U toku snimanja. 108 . Da biste dokupili vreme prava korišćenja za medija datoteku. ● Nevažeći ključ. izaberite ključ za aktiviranje koji nema važnost i Opcije > Pribavi novi ključ (Web servisne poruke moraju biti omogućene). otvorite Diktafon u toku govornog poziva. str. vremenski period korišćenja medija datoteke je istekao ili u uređaju postoji zaštićena medija datoteka bez ključa za aktiviranje. pa zatim pritisnite navigator. Da biste snimili telefonski razgovor.

teme prvo sačuvajte u memoriju uređaja. tonove. u Opšte ili u Prik. izaberite Opšte. menija. Personalizujte svoj uređaj 109 . tapet i ikone. Teme Da biste otvorili vezu pretraživača i preuzeli dodatne teme. Možete menjati izgled ekrana. kao što je promena veličine znakova. Teme na memorijskoj kartici nisu na raspolaganju ako memorijska kartica nije ubačena u uređaj. izaberite Prik. tonove upozorenja na poruku i ostale tonove za različite situacije.Personalizujte svoj uređaj Možete personalizovati svoj uređaj izmenama za pasivni režim. Teme koje se nalaze u kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . izaberite Preuzimanje tema (mrežni servis). na primer. teme ili veličinu znakova. Profili — podesite tonove Pritisnite Možete podešavati i prilagođavati tonove zvona. str. menija. Aktivirana tema je označena sa . Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. da biste promenili uštedu energije. izaberite Tapet da biste promenili sliku u pozadini ili Ušteda energ. i izaberite Alatke > Profili. Vidite "Podešavanja personalizacije". Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. 158. > Opšte > Personalizacija > Teme. kartici i kada ona nije ubačena. Da biste izmenili tapet i uštedu energije koji se pojavljuju u pasivnom režimu. Da biste aktivirali tu temu. okruženja i grupe pozivalaca. glavni meni. izaberite Opcije > Prikaz. Ako želite da koristite teme sačuvane na memorijskoj Da biste prikazali neku temu pre nego što je aktivirate. izaberite Opcije > Postavi. može se pronaći u podešavanjima uređaja. Da biste promenili temu koja se koristi za sve aplikacije u Vašem uređaju. Da biste promenili izgled glavnog menija. Većina opcija za personalizaciju.

Možete izabrati neki marker (adresu) i povezati se na neku Web stranu da biste preuzeli dodatne tonove. . pa zatim i željeni ton. Da biste promenili 3-D efekat koji se primenjuje za dati ton zvona. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. Pomoću 3-D tonova možete omogućiti trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. U listi tonova. ton zvona izgleda kao da postaje glasniji. Ovo . ● Reverberacija — Izaberite tip eha. pritisnite i držite #. izaberite Efekti 3-D tonova zvona > Uključeno. ● Dopler efekat — Izaberite Uključeno da bi tonovi zvona bili glasniji kada ste bliže svome uređaju. podesiteUključeno. izaberite Putanja zvuka. Kada prilazite uređaju. ton izgleda kao da je tiši. Dođite do parametra koji želite da promenite i pritisnite navigator da biste otvorili moguće opcije. 3-D tonovi Pritisnite tonovi. a kada se od njega udaljavate. Da biste omogućili 3-D efekte. izaberite profil i Opcije > Aktiviraj. Savet: Da biste se prebacivali iz opšteg profila u profil bez tonskih odziva u pasivnom režimu. da biste izmenili profil. izaberite Preuzim. 110 ● Brzina putanje zvuka — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili brzinu prostiranja zvuka iz jednog pravca u drugi. pa izaberite Alatke > Alatke > 3-D Da biste menjali profil. Tonovi koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Da biste izmenili taj efekat. Takođe. pa izaberite OK. pa za opciju Izgovori ime poziv. izaberite Ton zvona. dođite do njega i izaberite Opcije > Personalizuj. odnosno tiši kada ste udaljeniji od njega. izaberite jednu od sledećih opcija: Ako želite da se kada uređaj zazvoni izgovori ime pozivaoca. Dođite do profila koji želite da aktivirate. Ime pozivaoca mora da bude sačuvano u Kontaktima. Da biste kreirali novi profil. Da biste promenili ton zvona. pritisnite taster "napajanje" u pasivnom režimu. izaberite Opcije > Personalizuj. melodija (mrežni servis) da biste otvorili listu markera. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte.Personalizujte svoj uređaj Da biste promenili profil. izaberite Opcije > Kreiraj novi. pa zatim i željeni efekat.

Da biste promenili sat koji se prikazjuje u pasivnom režimu (pripravnosti). Izmenite režim pripravnosti ili Da biste promenili prečice za selekcione tastere ili podrazumevane ikonice prečica u režimu aktivne pripravnosti. Personalizujte svoj uređaj 111 podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. izaberite Alatke > Podešav. izaberite Opcije > Pusti ton. pa izaberite Aplikacije > Sat > Opcije > Podešavanja > Vrsta sata. Vidite "Teme". . pasivni. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim > Dop. Neke prečice su možda fiksne i ne možete ih menjati. Ako omogućite 3-D tonove. izaberite Alatke > Profili > Opcije > Personalizuj > Jačina zvona. pritisnite . Ekran u režimu aktivne pripravnosti prikazuje prečice za aplikacije i događaje iz aplikacija kao što su kalendar i plejer. možete da promenite sliku u pozadini za pasivni režim ili sliku koja se prikazuje kada je aktivirana ušteda energije. a ne izaberete nijedan 3-D efekat. str. na ton zvona će se primenjivati proširenje sterea. Da biste preslušali ton zvona sa 3-D efektom. Izmenite glavni meni Da biste promenili prikaz glavnog menija. pritisnite izaberite Alatke > Podešav. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim. Takođe.Da biste podesili jačinu zvuka tona zvona. u glavnom meniju izaberite Opcije > Promeni prikaz menija > Mreža ili Lista. Da biste dopunjeni pasivni režim (aktivnu pripravnost) uključili ili isključili. 109.

izaberite Opcije > Animacija ikonice > Uključena. Premesti u folder ili Novi folder.Personalizujte svoj uređaj 112 Da biste preuredili glavni meni. a one koje koristite češće možete da premestite u glavni meni. . Da biste u svom uređaju koristili animirane ikonice. Aplikacije koje ređe koristite možete da premestite u foldere. u glavnom meniju izaberite Opcije > Premesti.

izaberite Opcije > Podešavanja. Podesite ponavljanje ako želite. skrolujte desno na karticu sa alarmom. Izaberite Ne da uređaj isključite. skrolujte desno na karticu "Svetski sat". U prikazu „Svetski sat“ možete da pratite vremena u raznim gradovima. izaberite Opcije > Postavi alarm bez pon. pa izaberite Aplikacije > Sat. izaberite Opcije > Dodaj grad. Da biste postavili novi brzi alarm. Da biste postavili novi alarm. Grad se prikazuje u glavnom prikazu "Sat". Upravljanje vremenom 113 . datum ili podešavanja tipa sata. datum i časovnu zonu u Vašem uređaju (mrežni servis). ili Da da biste mogli da pozivate i primate pozive. Da biste otvorili prikaz svetskog sata. Da biste isključili zvučni alarm. skrolujte do njega i izaberite Opcije > Postavi za trenutni grad. . Da biste alarm prekinuli za 5 minuta. Brzi alarmi se postavljaju za naredna 24 sata i ne mogu se ponavljati. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara Vašoj časovnoj zoni. u podešavanjima izaberite Vreme od oper. Da biste promenili vreme. Svetski sat Pritisnite Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen. prikazuje se . Da biste postavili svoj trenutni grad. uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. izaberite Odloži. ažuriranje. i izaberite Aplikacije > Sat. a vreme u Vašem uređaju se menja prema tom odabranom gradu. izaberite Opcije > Ukloni alarm. Ako izaberete Stop.. Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira vreme. izaberite Opcije > Novi alarm. U listu možete dodati najviše 15 gradova. on će se uključiti i oglasiti alarmom. Da biste pogledali svoje aktivne i neaktivne alarme. Da biste u listu dodali gradove.Upravljanje vremenom Sat Sat sa alarmom Pritisnite Da biste poništili neki alarm. izaberite Stop. Nemojte birati opciju Da kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. mreže > Autom. Kada je alarm aktiviran.

izaberite Opcije > Podešavanja. pritisnite neki taster (1-0). sedmičnom ili mesečnom prikazu kalendara. Otvara se stavka tipa "sastanak" i ono što unosite se upisuje u to polje. Da biste prešli na određeni datum. izaberite Stop. izaberite Odloži. pritisnite #. Ako drugi uređaj nije UTC (Coordinated Universal Time. ● Sastanak — da Vas telefon podseti na sastanak zakazan za određeni datum i vreme ● Podsetnik — da unesete neku opštu belešku za neki dan. Tekst podsetnice će ostati prikazan na ekranu. pritisnite *. otvara se stavka tipa napomena o obavezi. izaberite Opcije > Idi na datum. dođite do željenog datuma i izaberite Opcije > Nova stavka i jednu od sledećih opcija: i izaberite Aplikacije > Kalendar. Prikazi kalendara Da biste promenili dan kojim počinje sedmica ili prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar. Da biste prekinuli alarm. izaberite Opcije > Pošalji. Savet: U dnevnom. 114 Da biste dodali opis stavki. Da biste privremeno prekinuli alarm. Unesite stavku u kalendar 1. Da biste dodali novu stavku u kalendar. izaberite Urađeno. usaglašeno univerzalno vreme) . Popunite sledeća polja. ● Godišnjica — da Vas podseća na rođendane ili neke posebne datume (stavke se ponavljaju svake godine) ● Obaveza — da Vas podseća na neku obavezu koju treba izvršiti do određenog datuma Kada Vas kalendar upozorava alarmom. izaberite Alarm > Uključi i unesite vreme i datum alarma. sedmični. Da biste sačuvali tu stavku. Za prelazak na mesečni. izaberite Tišina da isključite alarm.Upravljanje vremenom Kalendar Pritisnite 3. U prikazu "obaveze". 2. Da skočite na današnji dan. dnevni ili prikaz obaveza. Da biste poslali napomenu kalendara na neki kompatibilni uređaj. Da biste postavili alarm. izaberite Opcije > Dodaj opis.

Upravljajte stavkama kalendara Upravljanje vremenom 115 kompatibilan. Da biste neku obavezu označili kao izvršenu. . Svoj kalendar možete da sinhronizujete sa kalendarom u kompatibilnom PC računaru koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite.Da biste izvršili izmene kalendara. vremenska informacija primljene stavke kalendara se možda neće ispravno prikazati. Sedmica počinje u ili Naslov sed. Kalendara. Da biste istovremeno obrisali više stavki. Kada kreirate neku stavku kalendara. pa zatim izaberite Opcije > Označi kao završ. pređite u mesečni prikaz. pa izaberite Opcije > Obriši stavku > Do datuma ili Sve stavke. Primarni pregled. postavite i željenu opciju sinhronizacije stavke.. dođite do nje u listi obaveza. izaberite Opcije > Podešavanja > Ton al. pregleda.

Poruke sadrže naredne foldere: ● . pa izaberite Poruke (mrežni servis). Da biste uneli i svom provajderu servisa poslali servisni zahtev (tzv.Poruke Poruke Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. ● Primljeno — Ovde se čuvaju primljene poruke. Izveštaji — Možete zahtevati da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi poslatih tekstualnih i multimedijalnih poruka (mrežni servis). ● ● preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mrežu (oflajn režim) pregledate prethodno preuzete poruke. kada se uređaj nalazi izvan zone pokrivanja mreže. Nacrti — Ovde se čuvaju nacrti poruka koje još nisu poslate. kao što su zahtevi za aktiviranje mrežnih servisa. na primer. ● 116 ● Pošt. sanduče — Povežite se sa svojim udaljenim poštanskim sandučetom da biste Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete. Poslato — Ovde se čuvaju poruke koje su poslednje poslate. Glavni prikaz aplikacije Poruke Pritisnite Da biste kreirali novu poruku. osim e-pošte i ćelijskih info poruka. osim poruka poslatih preko Bluetooth veze. možete da koristite tekstove u folderu Obrasci u Moji folderi. izaberite Nova poruka. ● Moji folderi — Razvrstajte poruke po folderima. Za slanje — Poruke koje čekaju na slanje se privremeno smeštaju u folder "Za slanje". Možete i da kreirate i memorišete sopstvene šablone. Info servis (mrežni servis) Vam omogućava da od svog provajdera primate poruke o raznim temama kao što su vremenska prognoza ili stanje u saobraćaju. USSD komanda). Za podatke o raspoloživim temama kao . Možete promeniti broj poruka koje se čuvaju u ovom folderu. izaberite Opcije > Servisni zahtev u glavnom prikazu Poruka. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. Na primer. 3. Na numeričkom tasteru ima više ponuđenih karaktera od onih koji su na njemu odštampani. > Opšte > Personalizacija > Jezik > Intuitivni unos teksta. Kod intuitivnog načina unosa teksta. koristite tastere od 2 do 9. Predlog za reč se menja posle svakog pritiska na taster. da biste napisali "Nokia" kada je izabran engleski rečnik. Tradicionalni unos teksta Pritiskajte numeričke tastere (1–9) potreban broj puta dok se ne pojavi željeni karakter. 2. krećite se desno da biste je potvrdili ili pritisnite 0 da biste dodali razmak. 4 za i. Da biste isključili intuitivni unos teksta za sve editore u uređaju. Da biste uneli razmak. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. pritisnite 6 za N.Info poruke se ne mogu primati u UMTS mrežama. Vaš uređaj podržava i tradicionalni i intuitivni način unosa teksta. kratko pritisnite # dvaput. sačekajte da se kursor pojavi (ili se krećite udesno da biste prekinuli vreme čekanja) i unesite slovo. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo. obratite se svom provajderu servisa. 2 za a. pritisnite 0 triput. Veza za paketni prenos podataka može da onemogući prijem info poruka. a način unosa teksta. Kod intuitivnog načina unosa teksta. . 1. Da biste uključili ili isključili intuitivni unos teksta u opštim podešavanjima. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > Info servis. pritisnite 0. 5 za k. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. Poruke 117 i odgovarajućim brojevima tema. prikazuje se ako koristite ako koristite intuitivni tradicionalni način. Da biste napisali željenu reč. Ako je sledeće slovo u reči smešteno na istom tasteru kao i prethodno. 6 za o. Da biste preneli kursor u sledeći red. Intuitivni unos teksta Pišite tekst Kada pišete tekst. Kada završite pisanje reči ispravno.

Da biste ih prošli jedan po jedan. Da biste obrisali više karaktera. pritisnite 1 više puta zaredom. Na primer. Promenite jezik pisanja Najčešći interpunkcijski znaci na raspolaganju su na tasteru 1. i za to vreme skrolujte levo ili desno da biste označili tekst. Pritisnite i držite odgovarajući numerički taster da biste uneli neki broj u režimu unosa slova. pritisnite i držite *. Da biste kopirali tekst u klipbord. na primer.Poruke 4. unesite reč koristeći tradicionalni način unosa i izaberiteOK. ako koristite tradicionalni način unosa teksta. Kada pišete tekst. ako pritisnete 6 više puta da biste došli do željenog karaktera. Ako reč nije tačna. pritisnite * potreban broj puta da biste jednu po jednu pogledali ponuđene reči za koje je rečnik pronašao podudaranje. dok držite # izaberite Kopiraj. idite do nje i pritisnite #. ako pišete tekst koristeće nelatinično pismo i želite da napišete latinične karaktere. Da biste obrisali karakter. Da biste promenili jezik pisma. Kada se rečnik napuni. nova reč će zameniti ranije dodatu reč. a zatim * više puta zaredom. možete promeniti jezik pisma. promena jezika pisanja će promeniti redosled karaktera. pritisnite i držite C. Reč se dodaje u rečnik. Ako koristite intuitivni način unosa teksta. pritisnite i držite # i izaberite Umetni. Da biste označili stavku na listi. te reči nema u rečniku. pritisnite 1. Posle promene jezika pisanja. pritisnite C. Saveti za unos teksta Za prelazak sa jedne vrste slova na druga. moraćete da promenite jezik pisma. pritisnite i držite #. Vršite izmene teksta i lista 118 Da biste otvorili listu specijalnih karaktera. Počnite pisanje nove reči. Da biste kopirali i umetali tekst. pritisnite #. Da biste dodali neku reč u rečnik. izaberite Napiši. Savet: Da biste izabrali nekoliko specijalnih karaktera sa liste specijalnih karaktera pritisnite 5 posle svakog označenog karaktera. . Da biste umetnuli tekst u dokument. izaberite Opcije > Jezik pisanja i neki jezik koji koristi latinicu. kao što su email i Web adrese. Ako se posle reči prikaže ?.

5. i izaberite Poruke. 1. Da biste dodali tačku i zarez (.) što razdvaja primaoce. Vidite "Definišite podešavanja za email". izaberite Opcije > Adresna polja. izaberite Opcije > Ubaci 4. poruka da biste poslali tekstualnu poruku. U polju "Za" pritisnite navigator da biste primaoce ili grupe izabrali među kontaktima ili ručno unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca. Audio poruka da biste poslali audio poruku (multimedijalnu poruku koja sadrži jedan audio snimak) ili E-mail da biste poslali email. 3. Proverite ograničenje veličine e-mail poruke kod svog provajdera servisa. izaberite Opcije > Ubaci ili Ubaci objekat > Obrazac. poruka će biti ostavljena u folderu Za slanje i uređaj će povremeno pokušavati da je pošalje. Izaberite Nova poruka > Teks. Da biste umetnuli obrazac. pritisnite *. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje. Da biste nekoj multimedijalnoj poruci dodali medija objekat. U folderu Za slanje možete obrisati takvu poruku ili je premestiti u folder Nacrti. str. Slanje e-mail poruke zahteva vezu sa prenosom podataka. Poruke 119 Da biste označili više stavki na listi. Da biste završili izbor.Pišite i šaljite poruke Pritisnite Pre nego što budete mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku. Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. poruka da biste poslali multimedijalnu poruku (MMS). 2. morate pravilno da podesite parametre veze. prestanite da skrolujete i pustite #. Multimed. U polje "Tema" unesite predmet multimedijalne ili e-mail poruke. . Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje na serveru. 122. pritisnite i držite # dok skrolujete gore ili dole. Da biste promenili polja koja se prikazuju. U polju za poruku napišite tekst poruke. uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS. Broj ili adresu možete i da kopirate iz klipborda (privremene memorije). a ponovni pokušaji da se pošalje Vaša e-mail poruka mogu povećati Vaš račun za telefon.

izaberite Opcije > Pogledaj. pa izaberite Opcije > Kreiraj prezent. označava nepročitanu tekstualnu poruku. izaberite Ubaci novo > Sliku. Audio snimak ili Video snimak. Audio snimak. E-mail prilozi označeni su sa . Da biste poslali poruku. Da biste e-mail poruci dodali prilog. tarifirati. 8. 7. video. Audio snimak ili Video snimak. Vaš provajder servisa to može tako i .. Vidite "Podešavanja multimedijalnih poruka". 120 Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Da biste videli kako ta multimedijalna poruka izgleda. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Video snimak. Vaš uređaj neće naznačiti da li je ta poruka primljena na odredišnoj strani. izaberite Opcije > Ubaci > Sliku.Poruke 6. Ova opcija se prikazuje jedino ako je za Režim kreiranja MMS-a postavljeno Sa upozorenjima ili Slobodno. audio i tekst u neku prezentaciju i da je pošaljete u multimedijalnoj poruci. Započnite sa kreiranjem multimedijalne poruke. U sklopu multimedijalne poruke možda nećete moći da šaljete video snimke u . zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke. Da biste napravili novu sliku ili snimili audio ili video zapis za multimedijalnu poruku. 125. Savet: Možete da kombinujete slike. objekat > Sliku. označava neprikazanu i izaberite Poruke > Primljeno. Da biste umetnuli novi slajd u poruku.mp4 formatu ili snimke koji prelaze ograničenje veličine multimedijane poruke u datoj bežičnoj komunikacionoj mreži. Prijemni folder aplikacije Poruke Prijem poruka Pritisnite U folderu Primljeno. Napomena: Vaš uređaj će možda naznačiti da je Vaša poruka poslata na broj za razmenu poruka koji je programiran u uređaju. izaberite Opcije > Pošalji ili pritisnite taster "pozovi". kao i karakteri pisama određenih jezika. str. obratite se svom provajderu servisa. Beleška ili Drugo za ostale tipove datoteka. izaberite Slajd. Za više detalja u vezi servisa razmene poruka.

obratite se svom provajderu servisa. označava nepreslušanu audio poruku. Web servisne poruke su obaveštenja (na primer. Da biste tu poruku otvorili. prikazaće se .Kada primite neku poruku. podešavanja i Web servisne poruke Kada otvorite multimedijalnu poruku ( ). Podaci. Da biste pustili audio ili video komponentu. Da biste videli medija objekte koji se nalaze u multimedijalnoj poruci. možete videti sliku i poruku. tonovi zvona. Možete primiti i obaveštenje da imate neku multimedijalnu poruku na čekanju u centru za razmenu MMS poruka. izaberite odgovarajući indikator. Takođe. Ako poruka sadrži neku multimedijalnu prezentaciju. pa pritisnite navigator. Za informacije o raspoloživosti i pretplati. Ako je dodat i zvuk. stavke kalendara i e-mail obaveštenja. . izaberite Opcije > Objekti. pa zatim odgovarajuću opciju. možete da primate i podešavanja u formi konfiguracione poruke od svog provajdera servisa ili od kompanijskog odeljenja za informatiku. glavne vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili neki link. Da biste memorisali podatke iz poruke. izaberite Prikaži. izaberite Opcije > Preuzmi. Poruke 121 multimedijalnu poruku. Da biste pokrenuli vezu sa paketnim prenosom podataka i preuzeli poruku u svoj uređaj. Multimedijalne poruke Važno: Poruke otvarajte obazrivo. kao što su vizitkarte. prikazuje se . Da biste pustili tu prezentaciju. logotipi operatora. Da biste otvorili neku poruku u folderu Primljeno. izaberite Opcije. a ako je dodat video. dođite do nje. u režimu pripravnosti se prikazuje i 1 nova poruka. izaberite njen indikator. Vaš uređaj može da prima više vrsta poruka koje sadrže podatke. Objekti multimedija poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili PC računar. Da biste odgovorili na primljenu poruku. izaberite Opcije > Odgovori. prikazaće se . a označava podatke primljene preko Bluetooth veze.

str. izaberite Opcije > Uspostavi vezu da biste uspostavili vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom. Kada otvorite poštansko sanduče u svom uređaju. i izaberite Poruke i poštansko Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. Vidite "Pišite i šaljite poruke". Kada kreirate novo poštansko sanduče. Pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Čarob. Vidite "E-mail podešavanja". a da prethodno niste postavili svoj e-mail nalog. niste povezani na mrežu. 126. izaberite Da.. Vidite "Pristupne tačke". bez povezivanja na mrežu. Da biste pregledali prethodno preuzete e-mail poruke u oflajn režimu. u stalnoj ste vezi sa udaljenim (mrežnim) poštanskim sandučetom preko veze za prenos podataka. ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. str. izaberite Start. potrebna Vam je ispravna Internet pristupna tačka (IAP) i ispravno definisana podešavanja elektronske pošte. tražiće se da to učinite. sanduče u glavnom prikazu Poruka.Poruke Poštansko sanduče Definišite podešavanja za e-mail Otvorite poštansko sanduče Pritisnite sanduče. izaberite Ne. Kada poruke pregledate u onlajn režimu. Preuzmite e-mail poruke Pritisnite sanduče. Pridržavajte se uputstava koje dobijete od svog provajdera elektronske pošte i Internet provajdera. str. Da biste kreirali novu e-mail poruku. izaberite Nova poruka > E-mail u glavnom prikazu Poruka ili Opcije > Napiši poruku > E-mail u svom poštanskom sandučetu. sanduče u glavnom prikazu Poruka. Možete imati do šest poštanskih sandučića. pod. Ako izaberete Pošt. Savet: Koristite Čarobnjaka za podešavanja da definišete podešavanja svog poštanskog sandučeta. 166. Da biste započeli kreiranje e-mail podešavanja sa vodičem. i izaberite Poruke i poštansko 122 Ako ste oflajn. 119. Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (email). tj. Da biste se povezali sa mrežnim poštanskim sandučetom (na serveru) i preuzeli nova e-mail zaglavlja ili poruke. . tj. uređaj Vas pita da li želite da se povežete na mrežno poštansko sanduče (Povezati se na poštu?).

Da biste prikazali sve e-mail priloge. izaberite Samo telefon. Ako e-mail poruka nije preuzeta a niste povezani na mrežu (oflajn režim). Uređaj prikazuje zaglavlja e-mail poruka u udaljenom poštanskom sandučetu. Da biste poništili brisanje e-mail poruke iz uređaja i sa servera. . izaberite Opcije > Obriši > Telefon i server. 2. izaberite Opcije > E-mail podešavanja > Auto. izaberite Opcije > Raskini vezu. E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar. Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Ako želite da otvorite neku e-mail poruku. U Obriši poruku na:. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.Važno: Poruke otvarajte obazrivo. bićete upitani da li želite da tu poruku preuzmete iz poštanskog sandučeta. prvo morate da e-mail poruku obrišete u udaljenom poštanskom sandučetu. I kada obrišete sadržaj poruke. Da biste prekinuli preuzimanje poruka. izaberite Opcije > Obriši. zaglavlje e-mail poruke ostaje u Vašem uređaju. izaberite Obustavi. Obrišite e-mail poruke i izaberite Poruke i poštansko Da biste obrisali sadržaj neke e-mail poruke u uređaju. izaberite Opcije > Preuzmi e-mail > Nove da biste preuzeli sve nove poruke. 128. Poruke 123 preuzimanje. Vidite "Podešavanja automatskog preuzimanja". Kada je veza sa udaljenim poštanskim sandučetom uspostavljena. a da je zadržite u udaljenom poštanskom sandučetu. 1. otvorite poruku i izaberite polje priloga koje je označeno sa . pritisnite navigator. 3. Da bi se e-mail poruke preuzimale automatski. pa da se zatim ponovo povežete sa sandučetom da biste ažurirali stanje. dođite do poruke koja je markirana za Da biste obrisali e-mail iz uređaja i iz udaljenog poštanskog sandučeta. Izabrane da biste preuzeli samo poruke koje su bile označene ili Sve da biste preuzeli sve poruke iz sandučeta. to znači da prilog nije preuzet u uređaj. str. Pritisnite sanduče. Da biste prekinuli vezu i čitali e-mail poruke u oflajn režimu. izaberite Opcije > Preuzmi. Ako je ikonica priloga prigušena. Ako želite da uklonite i zaglavlje.

Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Teks. ● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje . Otvara se lista foldera. 124 ● Centri za poruke — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani. da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom. centar za por. Neki ili možda čak i svi centri za razmenu poruka mogu biti već konfigurisani u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. 3. ili zvezdicom. popunite sva polja označena sa Mora biti definis. ● Akt. poruka. ako je na raspolaganju. Izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve da biste označili poruke. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis). pa je moguće da nećete moći da ih menjate. Da biste započeli kopiranje. — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka. otvorite taj folder. Podešavanja poruka Vidite poruke na SIM kartici Pritisnite Ako želite da vidite SIM poruke. Da biste videli poruke. Da biste rično uneli podešavanja. i izaberite Opcije > Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom Kada ste na mreži (onlajn). Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja tektualnih poruka 4..Poruke brisanje u toku naredne veze Povrati obrisano. izaberite neki folder pa zatim izaberite OK. kreirate. Izaberite Opcije > Kopiraj. 1. 2. vršite njihove izmene ili da ih brišete. morate ih iskopirati u neki folder u Vašem uređaju. i izaberite Poruke. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > SIM poruke. izaberite Opcije > Raskini vezu. izaberite Redukovana pod. Ova podešavanja mogu već biti definisana u Vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. ● Kodni raspored — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored.

preko ist. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da ● Dopusti anonimne po.. centra — Izaberite da li želite da se odgovor na Vašu poruku šalje preko istog centra za razmenu tekstualnih poruka (mrežni servis). Kada ste izvan svoje matične mreže. ● Poruka poslata kao — Obratite se svom provajderu servisa da biste proverili da li Vaš centar za razmenu poruka može da vrši konverziju tekstualnih poruka u te druge formate. tačka — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti kao preferentna veza. slanje i prijem multimedijalnih poruka mogu biti skuplji. ● Od. > Uvek automatski. Izvan svoje matične ćelijske mreže. Ako izaberete Preuzimanje MMS po. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. Vaš uređaj automatski aktivira vezu za paketni prenos podataka da bi preuzeo poruku. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da se status poslate poruke prikazuje u dnevniku (mrežni servis). Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj ćelijskoj mreži. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja multimedijalnih poruka ● Veličina slike — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci. ● Prijem reklama — Odredite da li želite da primate multimedijalne reklamne poruke. primate obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke poruka čeka da bude preuzeta. — Izaberite da li želite da se odbacuju poruke anonimnih pošiljalaca. Ako izaberete Ograničeno. ● Preferentna veza — Izaberite vezu koja će se koristiti. pa zatim izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka. pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. poruka se briše u centru za razmenu poruka. Poruke 125 . ● Bez slanja izveštaja — Izaberite da li želite da Vaš uređaj ne šalje potvrdne izveštaje o prijemu poruka. Da se sadržaj ubacuje u poruke bez upozorenja. izaberite Aut.poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). i kada ste u matičnoj mreži i kada ste izvan nje. — Izaberite kako želite da primate poruke. izaberite Slobodno. ● Aktivna prist. ● Preuzimanje MMS po. Pritisnite . u matičnoj mr. ● Režim kreiranja MMS-a — Ako izaberete Sa upozorenjima.

sanduče. Da biste izmenili podešavanja za primljene e-mail poruke. 126 ● Korisničko ime — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od provajdera. od Vas će se zahtevati lozinka kada pokušate da se povežete na svoje udaljeno poštansko sanduče. Ovo podešavanje se ne može naknadno menjati. Ako ovo polje ostavite prazno. Opcije su POP3 i IMAP4. str. Upravljajte poštanskim sandučićima Da biste kreirali novo poštansko sanduče.● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. ● Aktivna prist. a zatim nešto od sledećeg: . preuzimanja i automatskog preuzimanja. 166. Možete imati do šest poštanskih sandučića. i poštansko sanduče. u Poštanska sandučad izaberite Opcije > Novo pošt. poštansko sanduče. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. ● Port — Definišite neki port za datu vezu. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail. veze. sandučeta — Unesite neko ime za poštansko sanduče. Poruke Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. ● Lozinka — Unesite svoju lozinku. korisnika. ● Bezbednost (portovi) — Izaberite opciju zaštite za veze sa udaljenim poštanskim sandučetom. sanduče i glavnom prikazu Poruka. Vidite "Pristupne tačke". pa Podešav. Da biste izabrali koje poštansko sanduče želite da koristite za slanje e-mail poruka. Izberite Poštanska sandučad i poštansko sanduče da biste promenili podešavanja veze. ● Tip poš. dođite do njega. pa pritisnite C. sandučeta — Definiše e-mail protokol koji preporučuje Vaš provajder servisa elektronske pošte. ● Ime poš. poruka se briše u centru za razmenu poruka. tačka — Izaberite neku Internet pristupnu tačku (IAP). Podešavanja veze E-mail podešavanja Da biste iz svog uređaja uklonili neko poštansko sanduče i poruke u njemu. izaberite Dolazna pošta. ● Server za prijem — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za prijem Vaše e-mail pošte. izaberite Poštanska sandučad. izaberite Aktivno poštansko s.

teksta i indikatora pošte) kada se primi nova email poruka. Izaberite neku od narednih opcija: ● Preuzimanje e-maila — Definišite koji se delovi e-mail poruke preuzimaju: Samo zaglavlja. ● Server za slanje — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za slanje Vaše e-mail pošte. poštansko sanduše. Podešavanja za Korisničko ime. preuzimanja. tačka. Podešavanja preuzimanja Podešavanja korisnika Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Možete da koristite samo server za odlaznu poštu svog provajdera servisa. a zatim nešto od sledećeg: ● Bezbedna prijava (samo za POP3) — Koristite sa POP3 protokolom radi šifrovanja slanja lozinke na udaljeni e-mail server u toku povezivanja na poštansko sanduče. Aktivna prist. veze. ● Obim preuzimanja — Definišite koliki broj novih e-mail poruka će se preuzimati iz poštanskog sandučeta. ako taj uređaj podržava ovu funkciju. e-mail će se slati kada postoji veza sa udaljenim poštanskim sandučetom. Poruke 127 . Lozinka. Izaberite Odmah da bi se uređaj povezivao na poštansko sanduče čim izaberete Pošalji poruku..Da biste izmenili podešavanja za slanje e-mail poruka. pa Korisnička podešav. Ograničenje veličine (POP3) ili Poruke i prilozi (POP3). o nov. ● Moja e-mail adresa — Unesite e-mail adresu koju Vam je dao provajder servisa. ● Obav. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. ● Pošalji kopiju i sebi — Izaberite da li želite da se kopija e-mail poruke šalje i u Vaše poštansko sanduče. poštansko sanduše. pa Podeš. ● Pošalji poruku — Definišite kako se šalje e-mail poruka sa Vašeg uređaja. e-mailu — Izaberite da li želite da primate obaveštenja (u obliku zvučnog signala. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. Ako izaberete U toku sled. U uređaju primaoca se prikazuje Vaše ime umesto Vaše e-mail adrese. ● Sa potpisom — Izaberite da li želite da u svoje e-mail poruke uključite i potpis. izaberite Odlazna pošta. Bezbednost (portovi) i Port su slična onima za Dolazna pošta. Izaberite neku od narednih opcija: ● Moje ime — Unesite ovde svoje pravo ime.

kada primi neku servisnu poruku. o e-mailu i Preuzimanje e-maila ne mogu biti istovremeno aktivni. Podešavanja automatskog preuzimanja Izaberite da li želite da primate servisne poruke. izaberite Omogućeno ili Samo u matičnoj m. o e-mailu — Da bi se u Vaš uređaj automatski preuzimala zaglavlja e-mail poruka kada ih primite u svoje udaljeno poštansko sanduče. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Podešavanja poruka Web servisa ● Obavešt. automatski aktivira pretraživač i započne povezivanje na mrežu radi preuzimanja sadržaja. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Servisna poruka. izaberite Automatski ažuriraj ili Samo u matičnoj m. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. pa Auto. poštansko sanduše. u određeno vreme automatski preuzimala zaglavlja novih e-mail poruka. Izabrani ili Drugi. preuzimanje. ● Pretplate foldera (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge foldere u udaljenom poštanskom sandučetu iz kojih će se preuzimati poruke. Izaberite neku od narednih opcija: Poruke servisa. Definišite kada i koliko često će se poruke preuzimati.. Podešavanja info servisa Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Info servis. Izaberite neku od narednih opcija: Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema. ● Jezik — Izaberite jezik na kojem želite da primate poruke: Svi. 128 Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera ● Prijem — Izaberite da li želite da primate ćelijske info poruke. obratite se svom provajderu servisa. . ● Otkrivanje tema — Izaberite da li će uređaj automatski tražiti brojeve novih tema i memorisati te nove brojeve bez imena tema u listu tema. Obavešt.● Putanja IMAP4 foldera (samo za IMAP4) — Definišite putanju za foldere koji će biti prijavljeni ("pretplaćeni").. izaberite Preuzmi poruke > Automatski. Ako želite da podesite svoj uređaj tako da. ● Preuzimanje e-maila — Da bi se u Vaš uređaj.

— Izaberite da li želite da se kopije poslatih tekstualnih. Izaberite neku od narednih opcija: ● Sačuvaj poslate por. Kada se ta vrednost dostigne. ● Broj sačuvanih por. — Definišite koliko se poslatih poruka može sačuvati u folderu sa poslatim porukama. briše se najstarija poruka. multimedijalnih ili e-mail porukačuvaju u folderu Poslato. ● Aktivna memorija — Izaberite u kojoj memoriji želite čuvati svoje poruke. Poruke 129 Druga podešavanja .Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Ostalo.

pritisnite * dva puta da biste uneli znak + (zamenjuje karakteristični pozivni broj za izlazak u međunarodni saobraćaj). Dođite do željenog imena. izaberite željeni broj iz liste. čak i ako je neka druga aplikacija aktivna. Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva. izaberite Opcije > Pošalji MMS (samo u UMTS mrežama). pritisnite i izaberite Kontakti. Ako ste jačinu zvuka podesili na Isključi zvuk. DTMF tonske Da biste aktivni govorni poziv stavili na čekanje kako biste odgovorili na drugi dolazni poziv. Pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj. Pre slanja možete da izmenite poruku ili da promenite primaoca. Za međunarodne pozive.. pozivni broj područja (po potrebi izostavite nulu) i telefonski broj pretplatnika. kao na primer lozinke. izaberite Opcije > Zadrži. pritisnite C. unesite pozivni broj države. U pasivnom režimu unesite broj telefona. Opcije u toku poziva 3. Da biste pozvali. izaberite Opcije > Prebaci. Možete da koristite i navigator. Pritisnite taster "pozovi" da biste poslali datoteku na neki kompatibilni uređaj (mrežni servis). . pritisnite taster "pozovi". izaberite Opcije > Pošalji DTMF. 130 Da biste uputili poziv iz modula Kontakti. Da biste drugom učesniku u vezi poslali sliku ili video kao multimedijalnu poruku. Ako ste sačivali više brojeva za jedan kontakt. Da biste poslali ton. pritisnite * više puta. prvo izaberite Uk. Pritisak na taster "završi" uvek prekida poziv. mik. Unesite DTMF string ili dođite do njega pretraživanjem liste Kontakti. Da biste obrisali neki broj. Prikazuje se lista odgovarajućih kontakata. Da biste uneli znak za čekanje (w) ili pauzu (p). ili unesite početna slova imena u polje za pretragu. 2. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. Za prelazak sa jedne veze na drugu. izaberite OK.Uputite poziv Uputite poziv Govorni pozivi 1. Pritisnite taster "završi" da biste prekinuli vezu (ili odustali od uspostavljanja veze). uključujući i pozivni broj područja. Da biste poslali DTMF tonske sekvence.

pozivaocu možete bez odbacivanja poziva poslati tekstualnu poruku sa obaveštenjem da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv. Da biste završili aktivni poziv i odgovorili na poziv koji je na čekanju. pritisnite taster "pozovi". Savet: Kada imate samo jedan aktivni poziv. Da biste promenili telefonski broj svoje govorne ili video pošte. Glasovni i video poštanski sandučići Ako ne želite da odgovorite na poziv. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže). da biste ih sve raskinuli. Da biste pozvali svoju govornu ili video poštu (mrežni servis. poz. pa izaberite Govorna pošta ili Video pošt. Da biste isključili zvono za sve dolazne pozive. Izaberite Opcije > Pošalji tek. sanduče. poštansko sanduče i Opcije > Promeni broj. poruku. Uputite poziv 131 sekvence možete dodati u DTMF polja u kontakt kartici. Mnoge opcije koje možete koristiti u toku govornog poziva su mrežni servisi. pritisnite i držite 1 u Kada izaberete Tišina da biste isključili ton zvona nekog dolaznog poziva. pritisnite . odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava. Da biste aktivirali poziv. da biste zvuk usmerili na slušalice. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. pritisnite taster "pozovi" ponovo. Da biste se vratili na slušalicu. pasivnom režimu. poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto u podešavanjima telefona da biste preusmerili pozive. pa zatim izaberite OK.U toku aktivnog poziva. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. Ako imate više aktivnih poziva. . da biste zvuk usmerili sa slušalice na zvučnik.. video pošta je na raspolaganju jedino u UMTS mrežama). izaberite Alatke > Alatke > Pošt. izaberite Opcije > Zameni. izaberite Opcije > Završi sve pozive. da biste ga stavili na čekanje. Odgovorite na poziv ili ga odbijte Da biste odgovorili na poziv. pritisnite taster "završi". pritisnite taster "pozovi". Ako aktivirate funkciju Preus. Ako ste povezali kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) preko Bluetooth povezivanja. s. izaberite Tišina.

izaberite Opcije > Novi poziv. 3. > Telefon > Poziv > Brzo biranje. uključujući i Vas. izaberite Opcije > Konferencija > Privatno. izaberite Opcije > Konferencija > Isključi učesnika. razgovor. 1 je rezervisano za broj govorne ili video pošte. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. izaberite Opcije > Konferencija. a za startovanje Web pretraživača. Dođite do tastera kome želite da dodelite taj telefonski broj i izaberite Opcije > Dodeli. Izaberite nekog učesnika pa izaberite Privatno. Da biste neki telefonski broj dodelili jednom od numeričkih tastera (2-9). . Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba. pa izaberite Izbaci. 4. Brzo biranje telefonskog broja 132 Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijske veze. Kada završite privatni Da biste uputili poziv iz pasivnog režima. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. da biste uključili prvog učesnika u konferencijsku vezu.. Da biste pozvali novog učesnika. dođite do tog učesnika. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Brzo bir. Da biste završili na aktivni konferencijski poziv. izaberite Opcije > Konferencija da biste se vratili u konferencijsku vezu. ponovite korak 2. Kada dobijete odgovor na novi poziv. > Telefon > Poziv > Odbaci poziv SMS-om. Pozovite prvog učesnika. Uspostavite konferencijski poziv 2. pritisnite taster "završi". Da biste aktivirali ovu funkciju. Da biste nekog učesnika isključili iz konferencijske veze. 1.Uputite poziv Da biste konfigurisali ovu opciju i napisali standardnu tekstualnu poruku. izaberite Alatke > Podešav. Da biste u vezu uključili novog učesnika. zatim izaberite Opcije > Konferencija > Dodaj konferenciji. Drugi učesnici mogu da nastave svoju konferencijsku vezu. Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. pritisnite dodeljeni taster i taster "pozovi".

Možete da odgovorite na poziv dok imate drugi poziv. Da biste povezali dolazni poziv ili poziv na čekanju sa aktivnim pozivom. Za prelazak sa jedne veze na drugu. Posle 2. Uputite poziv 133 Poziv na čekanju Glasovna komanda za neki kontakt će biti njegovo ime ili nadimak koji je sačuvan u njegovoj kontakt kartici. ukoliko ste aktivirali čekanje poziva u Podešav. pritisnite taster "pozovi". izaberite 2. . Upućivanje poziva pomoću glasovne komande Kod biranja glasom koristi se zvučnik. u pasivnom režimu. tako da korisnik ne mora da snimi glasovne komande unapred. Da biste završili oba poziva. > Telefon > Poziv > Poziv na čekanju (mrežni servis). Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom. Biranje glasom Vaš uređaj podržava napredne glasovne komande.5 sekunde. 3. a da se sami isključite iz veze. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se Sada govori. Da biste odgovorili na poziv na čekanju. otvorite kontakt karticu. Da biste započeli biranje glasom. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. pritisnite taster "završi". Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu. Prepoznavanje glasa u uređaju se prilagođava glasu glavnog korisnika u cilju što boljeg prepoznavanja. Da biste završili na aktivni poziv. Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima. Prvi poziv se stavlja na čekanje. izaberite Opcije > Spoj. Jasno izgovorite ime. uređaj bira taj broj. uređaj kreira glasovne komande za stavke u kontaktima i poredi izgovorenu glasovnu komandu sa njima. izaberite Opcije > Završi sve pozive. Ako je prepoznati kontakt pogrešan. 1. Napredne glasovne komande ne zavise od glasovnih karakteristika govornika. pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom. Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. odnosno nadimak memorisan na kartici kontakata. komandu. Umesto toga. zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama. izaberite Prebaci. pritisnite i držite desni selekcioni taster. pa izaberite Opcije > Pusti glas.

ili izaberite Kontakti. izaberite Alatke > Podešav. ili Prekini da biste odustali od biranja glasom. uređaj bira primarni (podrazumevani) broj. video ili data poziv. Započinjanje video poziva može da potraje nešto određeno vreme. možete da pratite i dvosmerni video prikaz u realnom vremenu. ili slika koju hvata kamera Vašeg uređaja. Čak i ako ste odbili slanje videa u toku video poziva. ako je on postavljen. u kom slučaju . uređaj bira prvi dostupan broj u kontakt kartici. Za to vreme se prikazuje Čeka se video slika. 134 Ikone Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika. Odbili ste slanje videa sa svog uređaja. Da biste započeli video poziv. Video pozivi se ne mogu uspostavljati ako je aktivan drugi govorni. Ne primate video (pozvana strana ne šalje video ili ga komunikaciona mreža ne prenosi). 2. uređaj će Vas pitati da li umesto toga želite da pokušate uspostavljanje normalnog poziva ili želite da pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva. Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i čujete zvuk preko zvučnika. potrebno je da posedujete USIM karticu i da ste pokriveni nekom UMTS komunikacionom mrežom. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo. Cene proverite sa svojim provajderom servisa. Video poziv se može uspostaviti samo sa kompatibilnim mobilnim uređajem ili sa nekim ISDN terminalom. poziv se tarifira kao video poziv. Da biste mogli da upućujete video pozive.Uputite poziv Ako je pod istim imenom memorisano više brojeva. obratite se svom provajderu telekomunikacione mreže. U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. unesite broj telefona u pasivnom režimu. 1. Uputite video poziv Kada uputite video poziv (mrežni servis). U suprotnom. Izaberite Opcije > Pozovi > Video poziv. pa zatim izaberite neki kontakt. zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan). Pozvana strana može da odbije slanje videa ( ). Primaocu video poziva prikazuje se živa video slika. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. Da biste umesto videa poslali statičnu sliku. Sledeće da biste videli listu ostalih pogodaka.

Da biste započeli sa slanjem žive video slike. Da biste završili na video poziv. Da biste završili na video poziv.3. izaberite Da. Da biste podesili jačinu zvuka u toku video poziva. umesto njega možete koristiti Koristite deljenje videa (mrežni servis) da biste sa svog mobilnog uređaja poslali živi video snimak ili neki sačuvani video snimak na drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. Uputite poziv 135 čujete samo zvuk. skrolujte gore ili dole. Prikazuje se Dopustiti slanje video slike pozivaocu?. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. kameru. Umesto video slike se prikazuje sivi ekran. pritisnite taster „poziv“. Deljenje videa Kada aktivirate Deljenje videa. Da biste zvuk usmerili na kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) koje su sa Vašim uređajem povezane preko Bluetooth veze. Opcije u toku video poziva Da biste zumirali (uvećavali ili umanjivali) sliku. Da biste se vratili na sekundarnu kameru. Da biste odgovorili na video poziv. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. aktivira se zvučnik. Da biste audio vratili na zvučnik svog uređaja. Da biste za slanje videa koristili glavnu kameru. izaberite Opcije > Koristi glavnu kameru. Odgovorite na video poziv ili ga odbijte . koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. izaberite Opcije > Koristi sekun. pritisnite taster "završi". Da biste prelazili sa prikazivanja videa na samo glasovnu komunikaciju i obratno. pritisnite taster "završi". slanje videa se ne aktivira. izaberite Opcije > Omogući ili Onemogući i željenu opciju. Kada primite neki video poziv. Ako ne aktivirate video poziv. i čućete samo glas pozivaoca. i eventualno vidite neku statičnu sliku ili sivu pozadinsku sliku. Ako ne želite da koristite zvučnik za govorni poziv u toku deljenja videa. prikazuje se . Da biste ovaj sivi ekran zamenili nekom statičkom slikom snimljenom kamerom svog uređaja. izaberite Alatke > Podešav.

Ne možete započeti deljenje videa ukoliko se ne nalazite unutar zone pokrivanja UMTS mrežom. Pritisnite i izaberite Kontakti. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije u vezi mrežnih mogućnosti kao i u vezi cena korišćenja ovog servisa. Izaberite Opcije > Dodaj podatak ili Deli prikaz. Da biste dodali SIP adresu u kontakt karticu. Vaše mogućnosti da koristite deljenje videa zavise od dostupnosti UMTS mreže. uradite sledeće: 1.Uputite poziv kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju). potrebna su Vam podešavanja za osoba-osoba i UMTS vezu. 4. ali se glasovni poziv nastavlja. Podešavanja za vezu osoba-osoba 136 ● Pošiljalac i primalac treba da su prijavljeni na UMTS mrežu. nema instaliranu opciju deljenja videa ili mu uređaj nije podešen za direktnu vezu osoba-osoba. Da biste koristili deljenje videa morate uraditi sledeće: Podešavanja Da biste postavili deljenje videa. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog provajdera servisa i memorišite ih u svoj uređaj. za deljenje videa možete koristiti i već memorisani . ● Postarajte se da Vaš uređaj bude podešen za vezu osoba-osoba. primalac ne zna da mu upućujete pozivnicu. Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Provajder servisa može da Vam pošalje podešavanja direktno u Vaš uređaj ili da Vam da listu potrebnih parametara. Da biste mogli da koristite deljenje videa. Ako započnete sesiju deljenja dok ste u dometu UMTS mreže i dođe do prelaska na GSM. 2. a uređaj primaoca se ne nalazi u dometu UMTS mreže. Otvorite kontakt karticu (ili otvorite novu karticu za tu osobu). 3. Ako ne znate SIP adresu datog kontakta. grešci u kojoj se kaže da primalac ne može da prihvati pozivnicu. sesija deljenja se prekida. Ako pozovete neku osobu da se priključi sesiji deljenja. Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu). u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. Zahtevi Deljenje videa zahteva UMTS vezu. Dobićete poruku o ● Postarajte se da imate aktivnu UMTS vezu i da budete u dometu UMTS mreže.

izaberite Opcije > Deli video > Snimak. ● Proverite da li su podešavanja za UMTS pristupnu tačku u Vašem uređaju podešena kako treba. deljenje se privremeno zaustavlja. pritisnite taster "završi". Nastaviti?. recimo +358 (ako to podržava provajder servisa telekomunikacione mreže). izaberite Opcije > Pusti. Na ekranu se prikazuje 5. izaberite Pauza. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu koju ste prethodno dodali kontakt kartici pozvane strane. skrolujte nagore ili nadole. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj. Otvara se lista video snimaka u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. izaberite Sačuvaj da biste potvrdili upitSačuvati deljeni video snimak?.Podešavanja UMTS veze Da biste podesili svoju UMTS vezu. Ako delite neki video snimak. uradite sledeće: ● Obratite se svom provajderu servisa koji će sačiniti sporazum za korišćenje UMTS mreže. . Uputite poziv 137 broj telefona primaoca. Da biste nastavili deljenje. 2. Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv. Snimak se mora konvertovati za deljenje. Da biste delili neki video snimak. Da biste video snimak premotali brzo unapred ili unazad. Da biste završili sesiju deljenja. Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Da biste završili na govorni poziv. izaberite Opcije > Pozovi. Da biste pauzirali sesiju deljenja. Izaberite OK. Kada je aktivan neki govorni poziv. 4. izaberite Nastavi. Da biste snimak reprodukovali ponovo. Ukoliko su kontak podaci za primaoca sačuvani u Kontaktima. a dati kontakt ima više SIP adresa ili brojeva telefona sa pozivnim brojem države. Delite žive video snimke ili video snimke 1. Deljeni video se memoriše u folder Slike i video u Galeriji. Da biste sačuvali živi video koji ste delili. Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji. Da biste pogledali taj snimak. 3. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. pritisnite taster "završi". pa zatim izaberite OK da biste mu poslali pozivnicu. unesite ručno SIP adresu i telefonski broj sa pozivnim brojem države. Izaberite snimak koji želite da delite. izaberite Opcije > Deli video > Uživo. izaberite željenu adresu ili broj. izaberite Stop. Ako delite živi video. sa pozivnim brojem države.

trebalo bi. kao što je WLAN pristupna tačka. da biste isključili ton snimka. izaberite jednu od sledećih opcija: Kada primate video snimak. 138 Vaš uređaj podržava govorne pozive preko Interneta (mrežni pozivi). Ukoliko upućivanje hitnog poziva ne uspe preko celularne telekomunikacione mreže. pritisnite Isključi zvuk. . Ako Vaš uređaj nije podešen na "nečujno". između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona. možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Zbog razvijenosti i prirode celularne telefonije. Sa servisom Internet poziva (mrežni servis). a Vi niste u dometu UMTS mreže. ● Odbaci — Odbija poziv. nećete znati da ste primili pozivnicu. Primalac će dobiti poruku da ste odbili pozivnicu. Internet pozivi Prihvatite pozivnicu Kada Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje videa. pojavljuje se pozivna poruka sa imenom ili SIP adresom pošiljaoca. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. Vaš uređaj mora pokrivati mreža veze. Internet pozivi mogu biti uspostavljeni između računara.Uputite poziv Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnog poziva preko Vašeg provajdera mrežnog poziva (mrežne telefonije). izaberite Stop. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i od toga da li je Vaš provajder mrežnog poziva Da biste se povezali na servis Internet poziva. ako je to moguće. možete da pritisnete taster "završi" da biste odbili sesiju deljenja i prekinuli govorni poziv. pre upućivanja hitnog poziva. Ako postoji pokrivanje celularnom mrežom. ● Prihvati — Aktivira sesiju deljenja. da koristite celularne mreže za upućivanje hitnih poziva. pozvoniće kada primite pozivnicu. u dopunjenom pasivnom režimu (aktivnoj pripravnosti) izaberite Opcije > Nastavi. Kada primite pozivnicu. Da biste završili deljenje videa. Ako Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje. Takođe. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnih poziva prvenstveno preko celularnih telekomunikacionih mreža. uverite se da je Vaš celularni telefon uključen i da je spreman za upućivanje poziva.

Da biste konfigurisali nove servise. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. 1. Obratite se svom provajderu mrežnog poziva (telefonije) da proverite mogućnost upućivanja hitnog poziva putem Internet telefonije. 4. izaberite Registracija > Po potrebi i Tip transporta > UDP ili TCP u podešavanjima za SIP kada budete kreirali profil za Internet pozive. izaberite Opcije > Promeni servis. Izaberite Internet tel. Ako ste izabrali automatsko prijavljivanje. > Opcije > Novi profil. Ako se ručno prijavljujete za servis. Da biste se prijavili na servis Internet poziva ručno. > Preferentni profil. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. izaberite dostupnu mrežu sa liste i Izaberi. Izaberite Proksi server > Tip transporta > Automatski. Birajte Nazad sve dok se ne vratite na glavni prikaz podešavanja veze. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu za Internet pozive. Lista mreža se na svakih 15 minuta automatski osvežava. izaberite Opcije > Konfiguriši servis. 2. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. izaberite Alatke > Podešav. Vaš uređaj se automatski prijavljuje za uslugu Internet poziva. Ova opcija se prikazuje samo ako postoje servisi koji nisu konfigurisani. . Uputite poziv 139 (telefonije) implementirao funkcionalne mogućnosti hitnih poziva. > Internet tel. Koristite ovu opciju ako Vaša WLAN pristupna tačka nije prikazana. > Veza > SIP podešavanja > Opcije > Novi SIP profil i unesite tražene informacije. Kada se prijavite na servis Internet poziva. pritisnite Opcije > Osveži. Da biste ručno osvežili listu. morate kreirati profil za Internet pozive. Pritisnite . 3. Unesite ime za svoj profil i izaberite SIP profil koji ste upravo kreirali. u pasivnom režimu se prikazuje . Proverite da je Registracija podešena na Stalno. Da biste izabrali servis Internet poziva za odlazne pozive ukoliko je uređaj povezan na više od jednog servisa. Da biste koristili kreirani profil za automatsko povezivanje na servis Internet poziva.Povežite se na uslugu Internet Kreirajte profil za Internet pozive poziva Pre nego što počnete da koristite Internet pozive.

tip poziva > Internet poziv. Da biste podesili Internet pozive za preferentni tip za odlazne pozive. moći ćete da upućujete Internet pozive sa svih aplikacija sa kojih možete da upućujete i regularne govorne pozive. Kada je Vaš uređaj povezan na servis Internet poziva. unesite broj telefona ili Internet adresu i pritisnite taster "pozovi". Da biste uputili Internet poziv iz dnevnika. a zatim pritisnite # na nekoliko sekundi da biste očistili ekran i prebacili uređaj sa unosa brojeva na unos slova. izaberite Opcije > Sačuvaj prist. Sačuvane mreže su označene zvezdicom u listi mreža. što povećava potrošnju baterije i skraćuje njen vek trajanja. Podešavanja servisa Uputite Internet poziv Kada aktivirate funkciju Internet poziva. izaberite Tip prijave > Ručno. svi pozivi se upućuju kao Internet pozivi. izaberite Alatke > Poveziv. > Opcije > Podešavanja i izaberite podrazumevana podešavanja ili podešavanja koja se odnose na određeni servis. tačku. Na primer. . izaberite Alatke > Dnevnik i tip dnevnika. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. u Kontaktima dođite do željenog kontakta i izaberite Pozovi > Opcije > Internet poziv. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. izaberite Podrazum. Da biste u pasivnom režimu uputili Internet poziv. > Internet tel. izaberite Opcije > Raskini vezu sa serv. Da biste se ručno prijavili na servis Internet poziva.. izaberite Opcije > Koristi skrivenu mrežu. pritisnite . uređaj povremeno skenira WLAN mreže. 140 Da biste uputili Internet poziv na adresu koja ne počinje cifrom. izaberite Kontakti. Da biste prekinuli vezu sa servisom Internet poziva.Uputite poziv Da biste sačuvali mrežu na koju ste trenutno povezani. Da biste uputili Internet poziv iz Kontakata. izaberite Tip prijave > Automatski. Pritisnite . Da biste se automatski prijavili na servis Internet poziva. pritisnite taster bilo kog broja kada je uređaj u pasivnom režimu. pritisnite . Unesite adresu i pritisnite taster "pozovi". Ukoliko koristite tip automatskog prijavljivanja za WLAN mreže. Da biste se povezali na servis Internet poziva koristeći skrivenu WLAN mrežu.

Trajanje poziva Pritisnite Dnevnik čuva informacije u vezi sa istorijom komunikacije uređaja. Da biste obrisali neku stavku. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije.Da biste definisali podešavanja koja se odnose na ovaj servis. zaokruživanja računa. . i tako dalje. izaberite Izmeni podeš. Uputite poziv 141 Da biste pogledali mreže koje ste sačuvali za servis Internet poziva i mreže koje je pronašao servis Internet poziva. izaberite Trajanje poz. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. izaberite Prethodni. pa pritisnite C. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije. Paketni prenos podataka Pritisnite Da biste obrisali listu svih prethodnih poziva. izaberite Opcije > Poništi merače. Da biste obrisali jednu od lista. dođite do nje. servisa. Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže. Na primer.. otvorite odgovarajuću listu. i izaberite Alatke > Dnevnik. Prethodni pozivi Pritisnite Da biste obrisali merače trajanja poziva. u glavnom prikazu prethodnih poziva izaberite Opcije > Obriši prethodne. Za ovo Vam je potrebna šifra blokade. izaberiteSačuvane pris. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. izaberite Paketni prenos. Dnevnik Da biste videli približna trajanja dolaznih i odlaznih poziva. i izaberite Alatke > Dnevnik. i izaberite Alatke > Dnevnik. pa izaberite Opcije > Da biste videli količinu poslatih i primljenih podataka u toku paketne razmene podataka. Obriši listu. Ova opcija je dostupna samo ako je u uređaj instaliran dopunski modul softvera za odgovarajući servis. tač. otvorite željenu listu.. možda za svoje veze za paketni prenos podataka plaćate na osnovu količine poslatih i primljenih podataka. primljenih i upućenih govornih poziva. Da biste videli telefonske brojeve propuštenih.

izaberite Opcije > Sačuvaj u Kontakte. veze za prenos podataka i WLAN veze koje Vaš uređaj registruje. Ako izaberete Bez dnevnika. da biste filtrirali dnevnik. Savet: U detaljnom prikazu možete da kopirate broj telefona u klipbord. kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos paketa podataka. . Da biste u brojaču paketnih podataka videli koliko je podataka preneto i koliko su određeni prenosi podataka trajali. a zatim da ga nalepite u. izaberite Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika. Da biste obrisali samo jedan događaj iz dnevnika prethodnih poziva. Izaberite Da da to potvrdite. Da biste neki nepoznati broj iz dnevnika dodali u svoje kontakte. kompletan sadržaj dnevnika.Uputite poziv Prikaz svih komunikacionih događaja Ikonice u dnevniku su sledeće: Dolazni Odlazni Pritisnite i izaberite Alatke > Dnevnik > Prethodni. centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka. i izaberite Opcije > Vidi detalje. dođite do neke dolazne ili odlazne komunikacije koja je označena sa Pak. trajno se brišu. tekstualne poruke. događaj. listu prethodnih poziva i izveštaje o dostavi poruka. Propušteni komunikacioni događaji Da biste otvorili opšti dnevnik gde možete pratiti sve govorne pozive. na primer. izaberite Opcije > Obriši dnevnik. Da biste postavili trajanje dnevnika. tekstualnu poruku. Izaberite Opcije > Kopiraj broj. lista prethodnih poziva i izveštaji o dostavi poruka. Podstavke. pritisnite C. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče. upisuju se kao jedna komunikacijska stavka. 142 Da biste trajno obrisali kompletan sadržaj dnevnika. izaberite Opcije > Razdvoji i filter. skrolujte udesno.

kućne adrese ili e-mail adrese svojih kontakata. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj minijaturu. prikazuje se ta sličica. Popunite polja koja želite. kao što su telefonski brojevi. Da biste vršili izmene kontakt kartica. minijatura. pa izaberite Urađeno. Na ekranu se prikazuje lista kontakata čija imena počinju tim slovima. Možete takođe i da kreirate kontakt grupe što Vam omogućava da tekstualne i e-mail poruke šaljete većem broju primalaca istovremeno. Upravljajte imenima i brojevima Da biste obrisali neku kontakt karticu.Kontakti (imenik) U Kontaktima možete čuvati i ažurirati kontakt podatke. otvorite tu kontakt karticu. pa izaberite Kontakti > Opcije > Novo ime. Pritisnite . Da biste proverili kojim grupama pripada neki kontakt. pa zatim Opcije > Pripada grupama. Da biste neki kontakt dodali nekoj grupi. Da biste nekoj kontakt kartici dodali sličicu. izaberite taj kontakt. 1. koristiti Nokia Contacts Editor koji se nalazi u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite. Željeni kontakt možete da potražite i tako što ćete uneti početna slova imena u polje za pretragu. izaberite Opcije > Dodaj grupi (prikazuje se samo ako ste već kreirali neku grupu). Možete i da nekoj kontakt kartici dodelite poseban ton ili melodiju zvona ili minijaturnu sliku. izaberite je i zatim pritisnite C. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj da biste Kontakti (imenik) 143 . Da biste obrisali više kontakt kartica odjednom. pa izaberite Opcije > Izmeni. Memorišite i vršite izmene imena i brojeva 2. dođite do kontakt kartice koju želite da izmenite. Savet: Da biste dodavali i vršili izmene kontakt kartica. Kada Vas data kontakt osoba poziva.

Kontakti (imenik)

označili željene kontakt kartice i pritisnite C da bi ste ih obrisali.

Da biste poslali podatke o kontaktu, izaberite karticu koju želite da pošaljete, Opcije > Pošalji i željenu opciju.

Dodajte ton zvona kontaktima
Pritisnite

Da biste preslušali glasovnu komandu dodeljenu nekom kontaktu, izaberite kontakt karticu, pa zatim Opcije > Pusti glas. komandu.

Primarni brojevi i adrese
Kontakt kartici možete da dodelite primarne, podrazumevane, brojeve i adrese. Tako, kada kontakt ima više brojeva telefona i adresa, možete da pozivate ili šaljete poruke na neki od brojeva ili adresa. Primarni, podrazumevani, broj se koristi kada se koristi glasovno biranje. 1. U listi konatakata izaberite neki od njih. 2. Izaberite Opcije > Primarni. Pritisnite , pa izaberite Kontakti.

1. Pritisnite navigator da biste otvorili neku kontakt karticu ili idite u listu grupa i izaberite neku kontakt grupu. 2. Izaberite Opcije > Ton zvona. Otvara se lista tonova zvona.

Da biste definisali ton zvona za neki kontakt ili za neku grupu, učinite sledeće:

, pa izaberite Kontakti.

Kada Vas ta osoba ili član grupe zove, uređaj se oglašava izabranim tonom zvona (ako se broj pozivaoca šalje sa pozivom i ako ga Vaš uređaj prepozna). Da biste uklonili ton zvona, izaberite Primarni ton iz liste tonova zvona.

3. Izaberite ton zvona koji želite da koristite za dati kontakt ili za članove izabrane grupe.

4. Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.

3. Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite Dodeli.

144

U kontakt kartici primarni broj ili adresa su podvučeni.

Da biste kopirali pojedinačna imena i brojeve sa SIM kartice u svoj uređaj, pritisnite i izaberite Kontakti > Opcije > SIM kontakti > SIM imenik, imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u Kontakte.

Kopirajte kontakte

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat. Da biste videli imena i brojeve koji se nalaze u SIM kartici, izaberite Opcije > SIM kontakti > SIM imenik. U modulu SIM imenik možete da dodajete, menjate ili kopirate brojeve i kontakte, kao i da iz njega upućujete pozive.

SIM imenik i drugi SIM servisi

Kada je aktivirano fiksno biranje, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Kada koristite fiksno biranje, veze za paketni prenos podataka nisu moguće, osim za slanje tekstualnih poruka preko veze za paketni prenos podataka. U tom slučaju, broj centra za razmenu poruka kao i broj primaoca mora da se nalaze u listi fiksnog biranja.

Upravljajte grupama kontakata
Kreirajte kontakt grupe
1. U Kontaktima skrolujte desno da biste otvorili listu grupa. 2. Izaberite Opcije > Nova grupa. 3. Napišite ime za grupu, ili koristite podrazumevano, primarno ime, pa izaberite OK. 4. Izaberite grupu, pa zatim Opcije > Dodaj članove. 5. Dođite do nekog kontakta, pa pritisnite navigator da biste ga označili. Da biste dodali

Da biste videli listu brojeva za fiksno biranje, izaberite Opcije > SIM kontakti > Kontakti fiks. biranja. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ga SIM kartica podržava.

Da biste sa svog uređaja mogli da pozivate samo izabrane brojeve, izaberite Opcije > Aktiviraj fiksno bir.. Neophodan Vam je PIN2 kod da biste aktivirali ili deaktivirali fiksno biranje, kao i da biste izvršili izmene kontakata za fiksno biranje. Ukoliko nemate ovaj kod, šifru, obratite se svom provajderu servisa. Da biste u listu brojeva za fiksno biranje

Kontakti (imenik)
145

Da biste kopirali kontakte u svoju SIM karticu, u Kontaktima, izaberite imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u SIM imenik ili Opcije > Kopiraj > U SIM imenik. Kopiraju se samo polja kontakt kartice koja podržava Vaša SIM kartica.

dodali nove brojeve, izaberite Opcije > Novi SIM kontakt. Za ove funkcije potreban Vam je PIN2 kod.

Kontakti (imenik)
146

Da biste promenili ime neke grupe, izaberite Opcije > Preimenuj, unesite novo ime i izaberite OK.

6. Da biste dodali kontakte u grupu, izaberite OK.

više članova, ovaj korak ponovite za svaki kontakt koji želite da dodate.

Uklonite članove iz neke grupe

1. U listi grupa, izaberite grupu koju želite da izmenite.

2. Dođite do željenog kontakta, pa zatim izaberite Opcije > Ukloni iz grupe. 3. Da biste uklonili kontakt iz grupe, izaberite Da.

com.ppt formatu. Da biste koristili aplikaciju Quickoffice. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. Quickword Quickpoint Koristeći Quickword svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Word izvorne dokumente. Nisu podržani svi formati i funkcionalne mogućnosti. Quickpoint podržava prikazivanje Microsoft PowerPoint 2000.Folder Kancelarija Quickoffice Koristeći aplikaciju Quickoffice možete da prikazujetedokumente formata . Da biste ažurirali Quickword u verziju koja podržava izmene. kada otvorite datoteku. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Excel izvorne dokumente. . XP i 2003 prezentacija koje su sačuvane u . . 2000. u .doc i . . Quicksheet Koristeći Quicksheet. Quicksheet. XP i 2003 tabelarnih dokumenata koji su sačuvani u . izaberite Opcije > Pređi u režim izmena.com za više informacija. Ažuriranje se naplaćuje. Quicksheet. Podrška Vam je na raspolaganju i slanjem e-mail poruke na adresu supportS60@quickoffice. Apple Macintosh nije podržan. Nisu podržane sve Quickword podržava prikazivanje Microsoft Word 97. Quickpoint ili Quickmanager koristite navigator da biste otišli do kartice. 2000.xsl formatu. Otvara se lista dostupnih datoteka u formatima . posetite www.txt formatu. Quickpoint ili Quickmanager. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. Da biste ažurirali Quicksheet u verziju koja podržava izmene. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena.quickoffice. kada otvorite datoteku. Koristeći Quickpoint. . XP i 2003 dokumenata koji su sačuvani Folder Kancelarija 147 . Ukoliko imate problema sa Quickword.doc.ppt i .xls. Qucksheet podržava prikazivanje Microsoft Excel 97.doc.txt. Da biste otvorili Quickword. Ažuriranje se naplaćuje.txt. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft PowerPoint prezentacije.ppt i . pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Quickoffice.xls.

Da biste otvorili neku belešku. Konvertor Sa konvertorom može pretvarati veličine iz jedne jedinice u drugu. Za ova preuzimanja možete plaćati preko telefonskog računa ili kreditnom karticom. Da biste napisali belešku. 1. 148 Savet: Da biste obrisali više beležaka. Editor beležaka automatski se otvara. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. izaberite Opcije > Sinhronizacija.Folder Kancelarija varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. kao i slati PDF datoteke koristeći e-mail. kada otvorite datoteku. Izaberite Počni da biste započeli sinhronizaciju ili Podešavanja da biste definisali podešavanja za sinhronizaciju poruke. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Beleške. uključujući i ažurne i poboljšane verzije. . a zatim pritisnite C. kao i ostale korisne aplikacije. Beleške Sa aplikacijom PDF reader možete čitati PDF dokumente na ekranu svog uređaja. Pritisnite . izaberite Opcije > Pošalji. dođite do nje. Ažuriranje se naplaćuje. U polju sa tipovima mera izaberite kategoriju mera koju želite da koristite. 2. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Konvertor. pritisnite C. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj i te beleške. pa pritisnite navigator. kao što su veličina zuma prikazi strana. Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja za sinhronizaciju neke poruke. pretraživati tekst u dokumentima. Koristeći Quickmanager možete da preuzimate softver. Da biste ažurirali Quickpoint u verziju koja podržava izmene. Quickmanager Adobe PDF Reader Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Adobe PDF. Da biste obrisali belešku. Da biste slali poruku na druge kompatibilne uređaje. Konvertor je ograničene preciznosti i može doći do grešaka u zaokruživanju. menjati podešavanja. U prvom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere koju želite da konvertujete. počnite unosom teksta.

Podaci se čuvaju u . Kurs osnovne valute je uvek 1. 3. e-mail adresama i telefonskim brojevima. Da biste sačuvali skenirane podatke. morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju. izaberite Opcije > Sačuvaj. i dekodirani podaci se prikazuju na ekranu. Izaberite Vrsta > Valuta > Opcije > Kursevi valuta. Ovi kodovi mogu da sadrže podatke o URL linkovima. u vrhu ekrana se prikazuju ikonice različitih linkova. Kod prikaza dekodiranih podataka. postavljati. Pritisnite . dodavati jednu ili više komprimovanih datoteka ili imenike u arhivu. Sa Zip menadžerom možete kreirati nove arhivske datoteke da biste čuvali komprimovane . Podešavanje osnovne valute i kursa Koristite aplikaciju Barkod čitača za dekodiranje različitih vrsta kodova (kao što su kodovi u časopisima). pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Barkod. 1. Podesite da se barkod uklopi u veličinu ekrana. URL linkova. Da biste skenirali barkod izaberite Skeniraj barkod. izaberite Opcije > Podešavanja > Aktivna memorija.bcr formatu u folderu Sačuvani podaci. telefonskih brojeva i e-mail adresa onako kako se oni nalaze u dekodiranom sadržaju. Drugo polje sa iznosom se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost. U narednom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere u koju želite da izvršite konverziju. Aplikacija pokušava da skenira i dekodira kodni zapis. kao i menjati podešavanja.4. Napomena: Kada promenite osnovnu valutu. brisati ili menjati lozinku za zaštićenu arhivu. Folder Kancelarija 149 3. Da biste izabrali memoriju u kojoj će se čuvati informacije. na primer nivo kompresije i kodiranje imena datoteke. morate izabrati osnovnu valutu i kurs. Pre nego što budete mogli da sprovodite konverzije valuta. Barkod čitač . Zip menadžer Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Zip.zip datoteke. U prvom polju sa iznosom unesite vrednost koju želite da konvertujete. 2.

4.Folder Kancelarija 150 Uređaj se vraća u pasivni režim rada zbog uštede napajanja ukoliko čitač barkoda ne može da se aktivira ili ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 1 minuta. . Da biste koristili dekodirane informacije izaberite Opcije a zatim željenu radnju.

Proizvođači softvera često navode zvanični broj modela ovog proizvoda: Nokia N82-1. Da biste računali. Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani rezultat u memoriji. pa izaberite Aplikacije > Men. Menadžer aplikacija U svoj uređaj možete da instalirate dva tipa aplikacija i softvera: ● J2ME aplikacije bazirane na Java tehnologiji sa oznakama tipa datoteke . Pritisnite aplik.jar ● Druge aplikacije i softver pogodan za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke . U mapi sa funkcijama pritisnite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje. unesite prvi broj proračuna.jad ili .sis ili . izaberite Opcije > Poslednji rezultat. Unesite drugi broj proračuna i izaberite =. Rezultat proračuna ostaje u polju editora i može se koristiti kao prvi broj sledećeg proračuna. Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune. Možete pronaći poslednji sačuvani rezultat sledeći put kada otvorite aplikaciju Kalkulator. izaberite Opcije > Memorija > Sačuvaj. pa izaberite Aplikacije > Kalkulator. Izlaskom iz aplikacije Kalkulator ili isključivanjem uređaja Da biste preuzeli rezultate iz memorije u koristili ih u novom računanju.. Da biste pogledali poslednji sačuvani rezultat. ukloniti aplikacije i definisati podešavanja za aplikaciju.sisx Instalirajte samo softver koji je namenjen za Vaš uređaj: Nokia N82. Kalkulator memorija se ne briše. izaberite Opcije > Memorija > Preuzmi. Da biste sačuvali rezultate računanja. Kalkulator izvodi operacije po redosledu unošenja. . Folder Aplikacije 151 .Folder Aplikacije Pritisnite . Sa Menadžerom aplikacije možete pogledati softverske pakete instalirane u Vašem uređaju. Možete pogledati detalje o instaliranim aplikacijama.

jar datoteka. 161. .. broj verzije. u Detalji: dođite do Sertifikati. označava da aplikacija nije kompletno označava da je aplikacija instalirana. poreklo ili proizvođača aplikacije. Da biste instalirali aplikaciju ili softver.sisx aplikaciju. Vidite "Rad sa sertifikatima". aplik. Ili pretražite memoriju uređaja ili kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) u Menadžeru datoteke. Ove podatke ćete dobiti od isporučioca ili proizvođača aplikacije.sis ili . Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije.Folder Aplikacije Instaliranje aplikacija i softvera označava . kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. obratite pažnju na sledeće: Instalacione datoteke mogu biti prenete u Vaš uređaj iz kompatibilnog računara. koristite modul Nokia Application Installer iz paketa Nokia Nseries PC Suite. označava Java aplikaciju. Ako je nema. pritisnite i izaberite Aplikacije > Men. uređaj će tražiti da je preuzmete. kao što je Bluetooth. izaberite Opcije > Vidi detalje. uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije. Ako nije definisana pristupna tačka za datu aplikaciju. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem neke druge metode povezivanja. uradite sledeće: Za instaliranje Java aplikacija neophodna je odgovarajuća . datoteku sačuvajte na komatibilnu memorijsku karticu (lokalni disk). 152 Da biste prikazali detalje sigurnosnog sertifikata aplikacije. Da biste neku aplikaciju instalirali u svoj uređaj. Pre instaliranja.jar datoteke možda će biti potrebno da unesete korisničko ime i lozinku za pristup serveru. Da biste našli neku instalacionu datoteku. prvobitno stanje možete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. ● Da biste videli tip aplikacije. Ako za prenos datoteka koristite Microsoft Windows Explorer. Za preuzimanje . pa 1. a instalirana na memorijskoj kartici. izaberite Vidi detalje. ili otvorite poruku u Poruke > Primljeno koja sadrži instalacionu datoteku. str. ● Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku postojeće aplikacije. tražiće se da je izaberete. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. preuzete u toku pretraživanja ili poslate u sklopu multimedijalne poruke.

Da biste startovali neku instaliranu aplikaciju. Vidite "Menadžer datoteka". 155. zatim koristeći menadžer datoteka uklonite te instalacione datoteke iz memorije uređaja. više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu. i kada. ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad.. Ako je . nađite je u meniju. Ako softver uklonite. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat. možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. Pritisnite aplik. da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Ako uklonite softverski paket.sis datoteka prilog neke poruke. Dođite do nekog softverskog paketa. str. tu poruku obrišite u prijemnom sandučetu modula Poruke. . U toku instaliranja uređaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. pa je izaberite. Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije. pa izaberiteOpcije > Ukloni. Pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa za više detalja. Folder Aplikacije 153 2. koristeći paket Nokia PC Suite napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom PC računaru. Da biste videli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni. Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije. ona je instalirana u folder Aplikacije u glavnom meniju. Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu. U ostalim aplikacijama dođite do instalacione datoteke i izaberite je da biste započeli instaliranje. izaberite Opcije > Vidi protokol. instalacione datoteke (. on može prestati da funkcioniše. uređaj Vam prikazuje odgovarajuće upozorenje. Izaberite Da da to potvrdite. pa izaberite Aplikacije > Men. Uklonite aplikacije i softver . Ukoliko za aplikaciju nije definisan neki podrazumevani folder. U Menadžeru aplikacije izaberite Opcije > Instaliraj.sis) ostaju u memoriji ovog uređaja. Te datoteke mogu Ako se neki drugi softverski paket oslanja na uklonjeni paket. Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije.

Podešavanja . ● Primarna Web adresa — Postavite podrazumevanu adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata.. U glavnom prikazu Menadžera aplikacije dođite do neke aplikacije i izaberite Opcije > Otvori da biste promenili podešavanja koja se odnose na datu aplikaciju.Folder Aplikacije Pritisnite aplik. ● Instalacija softvera — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom. pa zatim nešto od sledećeg: 154 . — Izaberite da biste proverili onlajn sertifikate pre instaliranja neke aplikacije. ● Onlajn provera sert. Izaberite Opcije > Podešavanja. pa izaberite Aplikacije > Men. Neke Java aplikacije mogu da zahtevaju da pošaljete poruku ili da se povežete na mrežu preko određene pristupne tačke da biste preuzimali dodatne podatke ili komponente.

a nekima je potrebno formatiranje. Da biste pronašli datoteku. Pojedine memorijske kartice se isporučuju već formatirane. Skrolujte desno da biste otvorili prikaz memorijske kartice ( ). sa kartice. Alatka „Memorijska kartica“ Pritisnite Memorija. svi podaci na njoj se trajno gube. Uređaj će vas obavestiti ako nemate dovoljno slobodnog prostora za rezervnu kopiju. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve.Folder Alatke Menadžer datoteka Kada otvorite Menadžer datoteka. Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka. Da biste označili datoteke.. Da biste premestili ili kopirali datoteke..tel. Kada se memorijska kartica ponovo formatira. Da biste pretraživali datoteke i foldere u memoriji. Folder Alatke 155 . Da biste napravili rezervnu kopiju informacija iz memorije uređaja na kompatibilnoj memeorijskoj kartici. ukoliko je dostupna. izaberite Opcije > Detalji o memoriji. obratite se svom prodavcu. pritisnite i izaberite Alatke > Men. otvara se prikaz memorije uređaja ( ). i izaberite Alatke > Alatke > Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka. izaberite Opcije > Rekonst. izaberite Opcije > Detalji memorije. izaberite Opcije > Kopiraj mem. izaberite Opcije > Nađi i memorije u okviru koje želite da tražite. Kompatibilna memorijska kartica je možda već ubačena u Vaš uređaj. dat. Da biste povratili informacije sa kompatibilne memorijske kartice u memoriju telefona. izaberite Opcije > Premesti u folder ili Kopiraj u folder. Unesite tekst kriterijuma pretrage koji odgovara imenu datoteke.

Sync Pritisnite Aplikacija Sync Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški. 156 . morate otvoriti aplikaciju Glasovne komande u folderu Profili. izaberite Sintesajzer > Isključeno. izaberite Opcije > Preslušaj. pritisnite i držite desni selekcioni taster i izgovorite glasovnu komandu. Za upravljenje uređajem možete koristiti napredne glasovne komande. dođite do nje. na primer. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. Podešavanja sinhronizacije možete da primite i kao specijalnu tekstualnu poruku. izaberite Opcije > Promeni komandu. pa zatim unesite Da biste promenili podešavanja glasovne komande. str. 133. Memorijska kartica isporučena sa vašim uređajem ne mora da se formatira. Da biste aktivirali napredne glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila. Glasovna komanda je naziv aplikacije (odnosno profila) prikazane u listi. za glas. izaberite Ukloni mod. Da biste "stečeno umeće" prepoznavanja glasa (modifikacije za glasovne karakteristike korisnika) vratili u prvobitno stanje. Da biste dodali više aplikacija u listu. u glavnom prikazu aplikacije Glasovne komande izaberite Opcije > Nova aplikacija. Izbegavajte dugačke nazive. kalendara ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu. Da biste dodali drugu glasovnu komandu koja se može koristiti za pokretanje aplikacije. izaberite Opcije > Formatizuj karticu i Da da biste potvrdili. izaberite Opcije > Podešavanja. Vidite "Biranje glasom". uređaj kreira glasovne komande za aplikacije i profile.. Da biste koristili funkcionalnu mogućnost naprednih glasovnih komandi. Profil sinhronizacije sadrži potrebna podešavanja da biste mogli da sinhronizujete podatke u svom uređaju sa i izaberite Alatke > Sinhroniz. skraćene nazive i akronime. Da biste isključili sintisajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na odabranom jeziku. kada se glavni korisnik uređaja promeni.Folder Alatke Da biste formatirali memorijsku karticu. i izaberite Alatke > Alatke > Gl. Glasovne komande Pritisnite komande. U glavnom prikazu aplikacije Sync možete videti različite profile sinhronizacije. novu glasovnu komandu u vidu teksta.

izaberite Opcije > Sinhronizuj. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete primati od svog provajdera servisa ili od službe za informatiku svoje firme.. da biste kreirali novi profil servera ili da biste videli ili radili sa postojećim profilima servera. Folder Alatke 157 podacima eksterne baze podataka na nekom serveru ili u nekom kompatibilnom uređaju. kao i druga podešavanja koja koriste aplikacije u Vašem uređaju. Ova konfiguraciona podešavanja mogu da sadrže podešavanja veze. ● Novi profil servera — Kreirajte profil servera. Dođite do nekog profila servera. . pa pritisnite C. izaberite Obustavi. izaberite Opcije pa zatim neku od narednih opcija: ● Počni konfiguraciju — Povežite se na server i primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. dođite do njega. Da biste obrisali neki profil servera. Menadžer uređaja Pritisnite uređ. i izaberite Alatke > Alatke > Men. Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka.Da biste sinhronizovali podatke. Koristite Menadžer uređaja da biste se povezali na neki server i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj.

Podešavanja personalizacije Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Teme vam omogućava da promenite izgled ekrana. Izaberite Primarni da se koristi podrazumevana slika. takođe. U većini aplikacija. str. režima pripravnosti i opštih funkcija mogućnosti svog uređaja. Vidite "Sat ". sata i trenutno aktivnog profila. ● Veličina znakova — Podesite veličinu teksta i ikonica na ekranu. str.Podešavanja Podešavanja Neka podešavanja su možda već postavljena od strane Vašeg provajdera servisa. ekran se automatski rotira kada se prebacujete između režima protreta i pejzažnog režima. ● Dobrodošlica ili logo — Dobrodošlica ili logotip je kratko pojavljuju svaki put kada uključite uređaj. . 158 Glas. 156. Tonovi vam omogućava da promenite tonske odzive kalendara. Svetlosni senzor može da utiče na to da ekran treperi pri slabom osvetljenju. > Opšte > Personalizacija. Možete vršiti izmene podešavanja ekrana. Opšta podešavanja Možete da podesite podešavanja vremena i datuma u satu. str. ● Ušteda enegije posle — Izaberite vremenski period posle kojeg se aktivira ušteda energije. ● Rotiraj ekran — Promenite podešavanja za automatsko rotiranje ekrana. ● Svetlosni senzor — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. 113. ● Trajanje osvetljenja — Izaberite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje. Vidite "Glasovne komande". komande otvara podešavanja aplikaciju Glasovne komande. Tekst da biste napisali tekst dobrodošlice ili Slika da biste izabrali neku sliku iz Galerije. pa možda nećete moći da ih menjate. na Ekran U opštim podešavanjima možete urediti opšta podešavanja za svoj uređaj ili ih vratiti na fabrička podešavanja. Vidite "Teme". 109.

Vidite "Prikaži indikatore". ● Jezik telefona — Promenite jezik jezik ekrana u svom uređaju. pasivni — Aktivirajte prečice za aplikacije u pasivnom režimu (režimu pripravnosti). ● Logo operatora — Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ste prethodno primili i sačuvali logotip operatora komunikacione mreže. str. Kada izađete iz aplikacije. ● Prečice — Dodelite neku prečicu selekcionim tasterima u pasivnom režimu. Automatsko rotiranje neće funkcionisati ako u okviru aplikacije promenite podešavanja rotiranja ekrana na ručno. 22. Nakon što promenite jezik za ekranske tekstove. Automatski bira jezik automatski na osnovu podataka na SIM kartici. dop. držite uređaj u uspravnom položaju. Podešavanja proširenja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Apl. Rečnik intuitivnog unosa teksta nije na raspolaganju za sve jezike. Ovo utiče na to koji su karakteri dostupni pri unosu teksta i rečnik za intuitivni način unosa teksta. izaberite prečice aplikacije za koje želite da se pojave u režimu aktivne pripravnosti. automatsko rotiranje se ponovo aktivira. Izaberite neko proširenje. Neki konektori za prošitrenja daju podatke koja je vrsta proširenja na njih priključena. Promena podešavanja za jezik telefona ili za jezik pisma odražava se na sve aplikacije u Vašem uređaju i važi sve do njihove naredne promene. kao i na separatore korišćene u. Da biste se osigurali da će automatsko rotiranje funkcionisati. Ako je isključen režim aktivne pripravnosti. korisnički interfejs. ● Dop. pa zatim nešto od sledećeg: ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite određeno kompatibilno proširenje. pas. ● Intuitivni unos teksta — Isključite ili uključite intuitivni način unosa teksta za sve editore u svom uređaju. > Opšte > Proširenje. režima — Ako je uključen režim aktivne pripravnosti. računanjima. možete dodeliti prečice sa tastature za različite pokrete navigatora. Jezik Podešavanja koja su na raspolaganju zavise od tipa proširenja. Ovo utiče i na format datuma i vremena. Izaberite Isključeno ako ne želite da se logotip prikazuje na ekranu. ● Jezik pisanja — Promenite jezik pisanja.Pasivni režim osnovu položaja uređaja. naprimer. Podešavanja 159 . uređaj se restartuje.

str. a zatim nešto od sledećeg: ● PIN kod zahtev — Kada je aktiviran. — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja. tas. vremenski Izbegavajte korišćenje pristupnih kodova koji su slični brojevima službe za pomoć. pritisnite levi selekcioni taster. ● Svetla — Izaberite da li svetla ostaju uključena ili se gase posle isteka određenog vremenskog perioda. 16. > Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica. 160 Savet: Da biste ručno zaključali ili otključali tastaturu. obratite se svom provajderu servisa. izaberite Uključen. njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja. Ako zaboravite PIN šifru ili PIN2 šifru. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sva proširenja. ● Filter treperenja — Da biste poboljšali kvalitet prikaza na ekranu svog TV prijemnika. Podešavanja TV izlaza ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite Nokia Video komunikacijski kabl. Ako je za tip zvona izabrano Jedan pisak ili Bez zvona. Ovi kodovi mogu da sadrže samo cifre od 0 do 9. ● TV sistem — Izaberite analogni sistem koji je kompatibilan sa Vašim TV prijemnikom. Ako zaboravite šifru blokade. — Izaberite da li će se tastatura zaključavati posle određenog vremenskog perioda nekoriščenja uređaja. . Da biste promenili podešavanja TV izlaza. PIN i PIN2 kod.● Automatski odgovor — Izaberite da li želite da uređaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. možete da definišete vreme do autoblokade. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. ● Vreme do aut. tj. PIN2 kod i Šifra blokade — Možete da promenite šifru blokade.Vidite "Pristupni kodovi". Podešavanja Podešavanja bezbednosti Telefon i SIM kartica Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Vreme do autoblok. ● Veličina TV ekrana — Izaberite odnos dimenzija za TV: Normalan ili Widescreen za TV prijemnike sa pejzažnim ekranom. ● PIN kod. izaberite TV izlaz. a zatim *. Filter treperenja možda neće ukloniti treperenja na svim TV ekranima. opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira. tel. zaklj. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica. kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje.

pritisnite taster "napajanje". ● Zaklj. Sertifikati su vremenski ograničeni. Uređaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice. kod prom. Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera. ako postoje. Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese ispravna šifra blokade. Izaberite Blokiraj telefon. ● Zatvorena grupa kor. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. mada bi trebalo da je važeći. oni služe samo da potvrde poreklo softvera.Savet: Da biste ručno blokirali uređaj. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu. proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme. Otvara se lista komandi. . ili na udaljeni server radi obavljanja radnji koje podrazumevaju prenos poverljivih podataka. SIM kart. U glavnom prikazu za rad sa sertifikatima možete videti listu sertifikata ovlastilaca koji su memorisani Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Digitalni sertifikati nisu garancija zaštite. Skrolujte udesno da biste videli listu ličnih sertifikata. Rad sa sertifikatima Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. — Možete da definišete grupu osoba koje Vi možete zvati i koje mogu zvati Vas (mrežni servis). Digitalne sertifikate treba koristiti kada želite da se povežete na onlajn bankarske ili druge sajtove. > Opšte > Bezbednost > Rad sa sertifikatima. — Možete podesiti svoj uređaj da zahteva šifru blokade kada se ubaci nova. Podešavanja 161 period posle kojeg se uređaj automatski zaključava. nepoznata SIM kartica. izaberite Isključeno. ● Potvrda SIM servisa — Možete da podesite uređaj tako da prikazuje poruku o potvrdi prilikom korišćenja servisa SIM kartice (mrežni servis). autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. u Vašem uređaju. odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne. Da biste isključili vreme autoblokade. kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog opasnog softvera. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi".

dođite do njega. dođite do nekog sertifikata i izaberite Opcije > Detalji sertifikata. Promena podešavanja prihvatanja 162 Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. pa pritisnite navigator. Izaberite Opcije > Promeni da biste promenili vrednost. .: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo nove Java™ aplikacije. Na primer: ● Symbian instalacija: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo novog softvera za Symbian operativni sistem. Zavisno od sertifikata. Pregled detalja sertifikata – proverite autentičnost Dođite do željenog profila. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. > Opšte > Bezbednost > Zaštitni modul. ● Internet: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje servere. ● Sertifikat nije prihvaćen — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat. prihvatanja. Kada otvorite detalje sertifikata. Obratite se izdavaocu sertifikata. ● Sertifikat istekao — Period važenja datog sertifikata je istekao.. Da biste videli detaljne informacije o zaštitnom modulu.Podešavanja Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. Da biste videli ili izvršili izmene zaštitnog modula (ako je na raspolaganju). pa zatim izaberite Opcije > Podeš. ● Sertifikat još uvek ne važi — Period važenja datog sertifikata još nije započeo. Vratite početna podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Sertifikat oštećen — Sertifikat se ne može koristiti. pa zatim izaberite Opcije > Detalji zaštite. prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste odabrani sertifikat. proverava se valjanost sertifikata i može se pojaviti jedno od narednih obaveštenja: U autentičnost nekog servera možete biti sigurni samo kada su "potpis" i period važenja serverskog sertifikata provereni. dođite do njega. Da biste proverili detalje sertifikata. Zaštitni modul Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Instaliranje aplikac. > Opšte > Fabrička podeš.

ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). Ovo nema uticaja na dokumenta i datoteke. ali se pojavljuje obaveštenje o propušteni pozivima. ili ovo podešavanje može da postavi provajder servisa kada sklapate sporazum o korišćenju (Određuje mreža) (mrežni servis). poziv na čekanju — Izaberite Aktivirano da biste bili obavešteni o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. mreža će Vas obavestiti o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. Podešavanja telefona . nećete biti upozoreni. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). Ako izaberete Isključeno. na Int. Podešavanja pozicioniranja Metode pozicioniranja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. poziv — Izaberite Uključeno da biste upozoreni u vezi sa dolaznim Internet pozivima. izaberite Server pozicioniranja. ● Poboljšani GPS — Koristite Assisted GPS (A-GPS). ● Integrisani GPS — Koristite integrisani GPS prijemnik na svom uređaju. ● Inter. > Opšte > Pozicioniranje. ● Poziv na čekanju — Ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju (mrežni servis). Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Upozor. Podešavanja poziva Server za pozicioniranje ● Slanje svog broja — Možete izabrati da se broj Vašeg telefona prikazuje (Da) ili ne prikazuje (Ne) osobi koju pozivate. ● Zavisno od mreže — Koristite informacije sa celularne mreže (mrežni servis) Da biste definisali pristupnu tačku i server za pozicioniranje za A-GPS. uređaju će možda trebati nešto duže da se uključi. Za to Vam je potrebna šifra blokade. Podešavanja 163 Neke vrednosti možete vratiti na prvobitne vrednosti.Po resetovanju. > Telefon > Poziv. U podešavanjima telefona možete uređivati podešavanja u vezi sa telefonskim pozivima i mrežom. Server za pozicioniranje je možda već podešeen od strane Vašeg provajdera servisa i možda nećete moći da menjate podešavanja. ● Bluetooth GPS — Koristite kompatibilni ekterni GPS prijemnik preko Bluetooth veze.

obratite se svom provajderu servisa. ● Brzo bir. tip poziva — Da biste podesili Internet pozive za podrazumevani tip odlaznih poziva. dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. pritisnite i držite # u pasivnom režimu. odnosno dve telefonske linije. Podešavanja Preusmeravanje poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. pon. .164 ● Podraz. ● Auto. 132. — Izaberite Uključeno i možete se javiti na dolazeći poziv kratkim pritiskom na bilo koji taster. Za promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra. Kada je izabrana linija 2. osim levog i desnog selekcionog tastera. Bez obzira na odabranu liniju. izaberite Internet poziv. biranje — Izaberite Uključeno i Vaš uređaj će posle neuspelog biranja pokušavati još najviše 10 puta da uspostavi vezu. Vidite "Brzo biranje telefonskog broja". Preusmeravanje poziva Vam omogućava da preusmerite dolazne pozive na svoju govornu poštu ili na neki drugi broj telefona. izaberite Da. Za detaljnije informacije. tastera "napajanje" i "završi". nećete moći da upućujete pozive. ● Prikaži trajanje poziva — Aktivirajte ovu opciju ako želite da se u toku poziva prikazuje njegova dužina. ● Slika u video pozivu — Ako se u toku video poziva ne šalje živi video. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis. ako to podržava Vaša SIM kartica. možete da izaberete da se umesto toga prikazuje neka statična slika. izaberite Onemogući. Savet: Za prelazak sa jedne linije na drugu. ● Odgovor svakim tast. ● Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja. poziva. Da biste zaustavili automatsko ponovno pozivanje. Ako izaberete Linija 2. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . ● Odbaci poziv SMS-om — Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku o razlogu neodgovaranja na poziv. ● Promena linije — Da biste sprečili mogućnost promene linije (mrežni servis). > Telefon > Preus. ● Tekst poruke — Napišite tekst koji će se slati kao tekstualna poruka kada odbacite poziv. umesto njega se započinje regularan govorni poziv. str. pritisnite taster "završi". — Izaberite Uključeno i brojeve telefona dodeljene tasterima s brojevima (od 2 do 9) možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera. Ako nije dostupan servis Internet poziva.

Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). Zabrana govornih poziva Zabrana Internet poziva ● Mrežni režim — Izaberite koju ćete mrežu koristiti. > Telefon > Zabrana poziva. Podešavanja mreže . Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). Istovremeno može biti aktivirano više opcija preusmerenja poziva. označena sa Da biste izabrali da li su dopušteni anonimni pozivi sa Interneta. ● Izbor operatora — Izaberite Automatski da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite Ručno da biste ručno birali mrežu iz liste. UMTS mreža je . uključite ili isključite Zabrana anonimnog poziva. uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. uređaj će automatski birati GSM ili UMTS mrežu zavisno od parametara mreže i sporazuma o romingu između provajdera servisa bežične telefonije. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . Izaberite željenu opciju zabrane poziva. kao i vrstu preusmeravanja. neophodna Vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od svog provajdera servisa.Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Kada su svi pozivi preusmereni. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Ova opcija se prikazuje samo ako je podržava provajder bežične telefonije. uključujući i data pozive. Zabrana poziva Zabrana poziva (mrežni servis) omogućava Vam da ograničite upućivanje i primanje poziva Vašim uređajem. Ako izaberete Duo režim. Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom celularnom mrežom. Zabrana poziva utiče na sve pozive. ili proverite da li je opcija aktivirana (Proveri status). Da biste promenili ova podešavanja. Roming sporazum je sporazum između dva ili više provajdera kojim se omogućava korisnicima Podešavanja 165 Izaberite koje vrste poziva želite da preusmerite. Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine. > Telefon > Mreža. GSM mreža je u pasivnom režimu (pripravnosti) označena sa . pa je uključite (Aktiviraj) ili isključite (Poništi). Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. kao što je GPRS u GSM mrežama. kao što su naredne: ● MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka Takođe. obratite se svom provajderu servisa. ● Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet Data veze i pristupne tačke 166 Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis). Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. ● Prikaz inf. Takođe možete uređivati podešavanja za kablovsku prežu za prenos podataka u aplikaciji USB. U UMTS mreži. Vidite "USB". 88.jednog provajdera korišćenje usluga ostalih provajdera. neophodna je neka pristupna tačka. Takođe možete uređivati podešavanja za Bluetooth povezivanje u aplikaciji Bluetooth povezivanja. > Veza > Pristupne tačke. u istom trenutku može biti aktivno više veza za prenos podataka i pristupne tačke mogu da dele data vezu. ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija. str. U podešavanjima veze možete uređivati pristupne tačke i druga podešavanja veze. 85. Vidite "Podešavanja". Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. Možete da definišete različite pristupne tačke. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. veza za prenos podataka ostaje aktivne u toku govornih poziva. pa je moguće da nećete moći da . možete da koristite i WLAN veze. Podešavanja Podešavanja veze Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza). U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži. Pristupne tačke Kreirajte novu pristupnu tačku Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. o ćeliji — Izaberite Uključeno da biste podesili svoj uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka. str. Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama.

označava zaštićenu pristupnu tačku. Pristupne tačke za paketni prenos podataka .označava pristupnu tačkuza paketni prenos podataka. na raspolaganju će biti određeni parametri. ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju. Zavisno od odabranog tipa data veze. označava WLAN pristupnu tačku. ● Nosilac podataka — Izaberite tip veze za prenos podataka. Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka. Savet: Internet pristupnu tačku u bežičnoj LAN mreži možete da kreirate koristeći WLAN čarobnjak. Da biste kreirali novu pristupnu tačku. vršite njihove izmene ili da ih brišete. osim ako Vaš provajder servisa ne zahteva suprotno. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. ● Početna strana — Zavisno od toga koju pristupnu tačku podešavate. ● Traži lozinku — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku. Ostala polja mogu ostati prazna. ● Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa. ● Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke dobijate od svog provajdera servisa. ● Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa. Vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga eventualno aktivira za Vašu SIM karticu. ● Ime konekcije — Unesite neko opisno ime za vezu. Izaberite Opcije > Napredna podešav. ● Autentikacija — Izaberite Bezbedna da biste uvek slali svoju lozinku šifrovanu ili Normalna da biste svoju lozinku slali šifrovanu kada je to moguće. Da biste izvršili izmene neke pristupne tačke. izaberite Da. izaberite Opcije > Nova pristupna tačka. da biste promenili sledeća podešavanja: Podešavanja 167 ih menjate. kreirate. upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. izaberite Opcije > Izmeni. ili označena crvenom zvezdicom. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. Popunite sva polja označena kao Mora biti definis.

● DNS adresa — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. ako to zatraži Vaš provajder servisa. WLAN zaštite. ● Režim zaštite WLAN-a — Izaberite koji tip enkripcije se koristi: WEP. ● Tip autentikacije — Izaberite Otvorena ili Deljena za tip autentikacije (potvrđivanja autentičnosti) Vašeg uređaja i WLAN pristupne tačke. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. — Unesite broj porta proksi servera. WEP ključa — Unesite WEP enkripcija (dužina knjuča). ● Br. Pridržavajte se instrukcija provajdera servisa WLAN mreže. U adhok mrežama. Ista podešavanja moraju biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. 168 ● Aktivni WEP ključ — Izaberite broj WEP (wired equivalent privacy. porta proksi ser. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže. Podešavanja WLAN Internet pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. izaberite Podeš. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa.1x i WPA/WPA2 . Ako izaberete neku postojeću mrežu. WLAN pristupna tačka nije potrebna. ● Status mreže — Definišite da li se prikazuje ime mreže. ● Podešav. Režim WLAN mreže i Režim zaštite WLAN-a se definišu na osnovu podešavanja uređaja (hardverske) pristupne tačke. ● Režim WLAN mreže — Izaberite Adhok da biste kreirali adhok mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke. ● IP adresa telefona (samo za IPV4) — Unesite IP adresu svog uređaja.1x (ne za sve adhok mreže) ili WPA/WPA2. Format WEP ključa (ASCII ili Heksadecimalni) i WEP ključ (podatke WEP ključa u izabranom formatu).● Tip mreže — Izaberite koji će Internet protokol prenositi podatke sa Vašeg uređaja i na njega. 802. neće se koristiti nikakva kripto zaštita.1x. svi uređaji moraju da koriste isto Ime WLAN mreže. Podešavanja zaštite za WEP Podešavanja zaštite za 802. 802. Ako izaberete opciju Otvorena mreža. i WPA funkcije se mogu koristiti jedino ako ih mreža podržava. Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite. Možete da kreirate do četiri WEP ključa. ● Ime WLAN mreže — Izaberite Unesi ručno ili Traži imena mreže. ● Adresa proksi ser. WEP. — Unesite adresu proksi servera. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) ključa.

Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. ● Pristupna tačka — Ime pristupne tačke je potrebno kada želite da svoj uređaj koristite sa Podešavanja 169 ● WPA/WPA2 — Izaberite način autentikacije: EAP da biste koristili EAP (extensible authentication protocol – proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul iliPSK ključ da biste koristili lozinku. uređaj će koristiti paketni prenos podataka samo kada startujete neku aplikaciju ili proceduru koja to koristi. ● Ad hok kanal (samo za Adhok) — Da biste broj kanala (1 do 11) uneli ručno. Podešavanja paketnog prenosa podataka Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Režim samo WPA2 — Samo uređaji sa omogućenim WPA2 mogu uspostaviti vezu u ovom režimu. Izaberite Opcije > Napredna podešavanja. Ista lozinka mora biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. IP adresu podmrežne maske. uređaj će povremeno pokušavati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. uređaj se prijavljuje na mrežu za paketni prenos podataka. Započinjanje samog korišćenja veze za paketni prenos podataka (recimo. — Ako izaberete Čim ima signal i nalazite se u mreži koja podržava paketni prenos podataka. ● Veza za paketni pr. pa zatim nešto od sledećeg: ● IPv4 podešavanja — Unesite IP adresu svoga uređaja.Napredna WLAN podešavanja ● Podešavanja EAP mo. — Unesite broj porta za proksi server. . Ako nema pokrivanja komunikacionom mrežom za paketni prenos podataka. podrazumevani mrežni prolaz i IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. ● PSK ključ — Unesite lozinku. izaberite Definiše korisnik. ● IPv6 podešavanja — Definišite tip DNS adresa. — Unesite adresu proksi servera. > Veza > Paketni podaci. porta proksi ser. za slanje i prijem e-mail poruka). Ako izaberete Po potrebi. — Unesite podešavanja po instrukcijama svog provajdera servisa. Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka. ● Br. Dovršite odgovarajuća podešavanja: ● Adresa proksi ser.

Skupove ovih podešavanja. Da biste kreirali novi profil za internet pozive. Podešavanja Internet poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u . izaberite Opcije > Napredna podešavanja. > Veza > Bežični LAN. Konfiguracije Da biste videli napredna podešavanja. profile. Podešavanja bežičnih LAN mreža ● Prikaži dostupn. Ne preporučuje se vršenje izmena naprednih podešavanja bežične LAN mreže. ● Prist. možete da vidite. kao što je deljenje videa. SIP podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.. izaberite Opcije > Novi profil. Koristeći servis kontrole imena pristupne tačke možete kontrolisati (ograničavati) veze sa paketnim prenosom podataka i dopuštati da Vaš 170 SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > Konfiguracije. brzine — Omogućite ili onemogućite HSDPA (mrežni servis) u UMTS mrežama. brišete i kreirate u SIP podešavanjima. Ova podešavanja možete da vidite. Podešavanja pouzdanog servera možete da primite i od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke. formi specijalne tekstualne poruke. > Veza > SIP podešavanja. paketu vel. menjate i brišete u konfiguracijama. Kontrola imena pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. WLAN postavljeno Da. Da biste uredili postojeći profil. izaberite Opcije > Izmeni. > Veza > Internet tel.Podešavanja kompatibilnim računarom kao modem za paketni prenos podataka. ● Traži mreže — Ako je za Prikaži dostupn. WLAN — Izaberite da li će se u režimu pripravnosti prikazivati kada je na raspolaganju neka bežična LAN mreža. izaberite koliko često će uređaj tražiti (skenirati) raspoložive bežične LAN mreže i shodno tome ažurirati indikator. > Veza > APN kontrola.

. pa zatim i odgovarajuću opciju.Da biste servis kontrole pristupne tačke uključili ili isključili. Podešavanja aplikacija Da biste izvršili izmene nekih aplikacija u svom uređaju. ili da biste izmenili dopuštene pristupne tačke. Za promenu ovih opcija Vam je potrebna PIN2 šifra. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Podešavanja 171 uređaj koristi samo određene pristupne tačke za paketni prenos podataka. > Aplikacije. Da biste uredilipodešavanja. izaberite Opcije. Obratite se svom provajderu servisa za ovu šifru. takođe možete izabrati Opcije > Podešav. u svakoj aplikaciji. Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako Vaša SIM kartica podržava servis kontrole pristupne tačke.

komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa.com/support . Takođe se uverite da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 . satelitskim signalima i lokacijama. ili ih uopšte niste dobili.nseries. na primer. P: Zašto se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle tačke. O: Pritisnite i držite . P: Zašto su slike "zamrljane"? O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. Da biste zatvorili aplikaciju. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". GPS prijemniku. str. O: Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod. To je normalna pojava. Da biste zatvorili Muzički centar. a ne znak neispravnosti. 60. ili neke nedostaju kod svakog uključivanja uređaja? P: Zašto moj uređaj ne može da uspostavi GPS vezu? O: Iz ovog uputstva za korisnike saznajte dodatne informacije o GPS-u. da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. Ako zaboravite šifru blokade.Rešavanje problema Rešavanje problema Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju. obratite se svom provajderu komunikacione mreže. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. dođite do nje i pritisnite C . Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite. posetite strane podrške za proizvod na adresi www. P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod? O: Proverite da li su zaštitni prozori objektiva kamere čisti. P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje? P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu? 172 O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna.

P: Zašto na svom uređaju ne mogu da vidim svoj kompatibilni PC računar u kućnoj mreži. uverite se da fajervol u hardverskoj pristupnoj tački ne blokira saobraćaj na sledećim portovima: 1900. vezu možete da prekinete koristeći drugi aparat ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu.P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu? O: Uverite se da ste konfigurisali podešavanja kućne mreže. O: Ako na svom kompatibilnom PC računaru koristite neku fajervol aplikaciju. da je u Vašem uređaju uključeno deljenje sadržaja. P: Šta mogu da učinim ako moja veza sa kućnom mrežom prestane da funkcioniše? O: Moguće je da pristupna tačka WLAN mreže koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). 49153 i 49154. U tim slučajevima. Ako veza još uvek ne funkcioniše. P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže. rekonfigurišite podešavanja bežične LAN mreže i u kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. str. proverite da li ona dozvoljava da server kućnih medija koristi spoljnu vezu (možete da dodate server kućnih medija u listu izuzetaka u svojoj fajervol aplikaciji). Proverite u podešavanjima fajervol aplikacije da je dopušten saobraćaj na sledećim portovima: 1900. Uverite se da su WLAN podešavanja identična u Vašem uređaju i na kompatibilnom PC računaru. 166. Ako ovo ne pomogne. restartujte svoj kompatibilni PC računar i svoj uređaj. kao i da je drugi uređaj UPnP kompatibilan. P: Zašto drugi uređaj ne može da vidi datoteke uskladištene u mom uređaju u kućnoj mreži? O: Ako je drugi uređaj povezan sa Vašim uređajem. O: Isključite WLAN vezu na svom kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. 49152. 49152. 81. pa je ponovo uključite. mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom? Rešavanje problema 173 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka. Pritisnite i izaberite Alatke > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno. . str. Vidite "Bežična LAN mreža". Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju. 49153 i 49154. Vidite "Podešavanja veze". Neki uređaji WLAN pristupne tačke imaju ugrađen fajervol.

Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada uređaj stalno iznova započinje vezu za prenos podataka? . ili Isključeno da biste zanemarili sve dolazne multimedijalne poruke. 3. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini. izaberite Prikaži dostupn. upotrebite Nokia Nseries PC Suite da biste napravili rezervnu kopiju svih podataka na kompatibilnom računaru. izaberite Kontakti i izmenite kontakt karticu. O: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona. tražite. 2. a zatim ih sačuvajte na svom računaru. > Veza > Bežični LAN. WLAN mreže koje su na raspolaganju. pritisnite Nazad. P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku? 174 O: Uređaj će možda pokušati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. niti email adresa. režimu pripravnosti. Da biste sačuvali promene. još uvek možete da ručno skenirate. Da biste smanjili utrošak energije. Da biste povećali interval skeniranja u pozadini. WLAN se isključuje između tih skeniranja u pozadini. ili da ređe skenira. Međutim. Pritisnite .Rešavanje problema P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju? O: WLAN u Vašem Nokia uređaju isključuje se kada ne pokušavate da se povežete ili kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. pošaljite slike na svoju e-adresu. možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira. mreže koje su na raspolaganju. Takođe možete da uskladištite podatke na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za prenos podataka. adresa. pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Preuzimanje MMS po. i Ručno da bi centar za razmenu multimedijalnih poruka sačuvao poruke koje će biti kasnije preuzete. WLAN > Nikada. podesite vreme u Traži mreže. Ako izaberete Ručno. Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini: P: Kako mogu da sačuvam podatke pre nego što ih obrišem? O: Da biste sačuvali podatke. 1. kao i da se povezujete na njih kao obično. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. ili pošaljite datoteke u kompatibilni uređaj koristeći Bluetooth vezu.

> Veza > Paketni podaci > Veza za paketni pr. Za dodatne informacije o načinu korišćenja paketa Nokia Nseries PC Suite. dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi telefonski broj. koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis). Rešavanje problema 175 . uređaj ne uspostavlja mrežne veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka. > Po potrebi. O: Uverite se da imate najnoviju verziju paketa Nokia Nseries PC Suite. Ukoliko ovo ne pomogne. isključite uređaj. a zatim je ponovo uključite.primićete obaveštenje kad se pojavi nova multimedijalna poruka koju možete da preuzmete u centru za razmenu multimedijalnih poruka. kao i da je ona instalirana i pokrenuta na Vašem kompatibilnom PC računaru. Međutim. Ako izaberete Isključeno. pogledajte funkciju pomoći za Nokia PC Suite ili posetite strane Nokia podrške. Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. P: Zašto imam problema pri povezivanju uređaja sa PC računarom? P: Da li mogu svoj uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem? O: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem.

pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Kada se nova. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. . kao što je novčić. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog. smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. zamenjena. eventualno će biti potrebno priključiti punjač. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). čak i kada je baterija potpuno napunjena. baterija koristi prvi put. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi. Ne izlažite bateriju kratkom spoju. ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme. kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt. kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. recimo.) To može da se desi. potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja. Ako se ne koristi. zamenite bateriju. spajalica ili pero. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. Kada se punjač ne koristi. Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima. može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv. isključiti ga. Punjenje i pražnjenje 176 Ako je baterija potpuno prazna.Informacije o bateriji Informacije o bateriji Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. (Izvodi su metalne tračice na bateriji. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da dovede do lošeg rada i oštećenja uređaja i njegovih proširenja. Kada gledate hologram na etiketi. U slučaju da dođe do curenja baterije. Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija. iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dve ruke koje se spajaju. Da biste proverili da li ste dobili originalnu Nokia bateriju. desnoj. Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija Uspešno izvršavanje ovih koraka ne predstavlja potpunu garanciju za autentičnost baterije. Odnesite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. 2. uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. 3 odnosno 4 tačke na svakoj od tih strana. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj. treba da vidite 1. 1. Utvrdite autentičnost holograma . Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. U slučaju takvog curenja. kupite je od ovlašćenog Nokia distributera i ispitajte hologramsku etiketu prateći sledeće korake: 2.Ne rasklapajte i ne secite baterije. Kada iskosite hologram po levoj. originalna Nokia baterija. molimo da je ne koristite. logotip "Nokia Original Enhancements". ili zatražite medicinsku pomoć. Ako se autentičnost ne može potvrditi. vratite bateriju prodavcu. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ne odlažite ih kao kućni otpad. Šta ako baterija nije autentična? Informacije o bateriji 177 Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. a iz drugog ugla. donjoj i gornjoj strani. odmah vodom isperite oči ili kožu. ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična.

com/battery.Informacije o bateriji 178 Da saznate više o originalnim Nokia baterijama.nokia. posetite www. .

Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature. da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. ● Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod. koristite meku. ● Ne bojite uređaj. ● Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite. vlaga. modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji. kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti. ● Ne upotrebljavajte uređaj. čistu i suvu tkaninu. rastvarače za čišćenje. ● Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom.Čuvanje i održavanje Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Čuvanje i održavanje 179 . niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. ili jake deterdžente. ● Uređaj održavajte suvim. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja. Atmosferske padavine. kao što su sočiva kamere. senzora rastojanja i senzora osvetljenja. protresate ili udarate. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad. u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima. Ako se uređaj pokvasi. ● Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. ● Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije. ● Uređaj nemojte da ispuštate. Neodobrene antene. izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju. kao što su kontakti i napomene kalendara. ● Punjače koristite u zatvorenom prostoru. ● Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu. ● Za čišćenje sočiva. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.

literaturi ili pakovanju vas podseća da u Evropskoj uniji svi električni i elektronski proizvodi.nokia. Za detaljnije informacije pogledajte Ekološku izjavu (Eco-Declaration) za proizvod ili informacije koje se odnose na određenu državu na lokaciji www. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. baterije i punjači moraju biti odloženi na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka. punjač kao i na sva proširenja. isključite ga i izvadite bateriju. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. . Znak za recikliranje na proizvodu. Ove sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj. Informacije o odlaganju možete dobiti od prodavca. Odlaganje Vratite proizvode na lokaciju za odlaganje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim odstranjivanjem otpada. bateriju. nacionalnih organizacija koje apeluju na odgovornost proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva.Čuvanje i održavanje 180 ● Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno. lokalnih vlasti nadležnih za odlaganje otpada.com. kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa.

Za slanje datoteka ili poruka. Usađeni medicinski uređaji Proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15. oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju. uključujući i bežične telefone.Dodatne informacije o bezbednosti Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa.3 cm (6 inči) između bežičnog uređaja i usađenog medicinskog uređaja. Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. kao što je pejsmejker ili usađeni srčani defibrilator. Obezbedite da se ova rastojanja poštuju sve dok se prenos ne dovrši. kopča za pojas ili držač. Radno okruženje Medicinski uređaji Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju uz uho ili kada je odvojen od tela najmanje 2. slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Deca se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto Rad svih radiopredajnih uređaja. kako bi se izbegle Dodatne informacije o bezbednosti 181 . Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Držite ih van dohvata dece. kao i za sva druga pitanja. U nekim slučajevima. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. Kada se za nošenje na telu koristi futrola. može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja.2 cm (7/8 inči).

elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja). niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje. . Slušni aparati Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. odmah isključite bežični uređaj. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena. ● Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji. njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva. Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. može doći do ozbiljnih povreda. ● Bežični uređaj uvek da drže na rastojanju većem od 15. ● Bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum. 182 Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene Motorna vozila Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. ● Pročitajte i pridržavajte se svih uputstava proizvođača usađenog medicinskog uređaja. obratite se svom provajderu servisa. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj. u prostor iznad vazdušnih jastuka. elektronski sistemi za regulaciju brzine.Dodatne informacije o bezbednosti moguće smetnje kod rada medicinskog uređaja. Ako se smetnje jave. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. savetujte se sa Vašim lekarom. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa usađenim medicinskim uređajem. sistemi sa vazdušnim jastukom. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti. elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva.3 cm (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen. Lica sa takvim uređajima treba da: ● Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima. Ne postavljajte nikakve predmete.

One uključuju donje palube na čamcima. hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. 4. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. 2. Dodatne informacije o bezbednosti 183 Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona. ali ne uvek. i da bude protivzakonita. za svoj rad koriste radio signale. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često. U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj. magacinima i distributivnim centrima.Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. u blizini pumpi i u servisima. 3. . zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo. jasno obeležene. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. objekte za prenos ili skladištenje hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca. Pritisnite taster "pozovi". bežične mreže. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Proverite da li je jačina signala adekvatna. uključujući i ovaj uređaj. Da uputite hitni poziv: 1. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas Potencijalno eksplozivne sredine Hitni pozivi Važno: Bežični telefoni. prašina ili metalni prah. (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini. da dovede do prekida bežične telefonske mreže.

. možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. 184 Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik.35 W/kg. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Najveća vrednost za SAR na osnovu ICNIRP smernica za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže.Dodatne informacije o bezbednosti Kada upućujete hitni poziv. morate ga prvo promeniti čime aktivirate telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv. kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Ovaj mobilni uređaj ispunjava smernice za izloženost radio talasima. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Ako je u uređaju aktiviran profil (način rada) "oflajn" ili "let". SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2.0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije. ili SAR (Specific Absorption Rate). Dodatne informacije o SAR-u su možda date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www. i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba. kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije.com. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Informacije o sertifikaciji (SAR) Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije. Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. Ako su aktivirane određene funkcije. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.nokia.

A aktivna traka sa alatkama u galeriji 49 u kameri 35 alarm. 159 DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 107 E F Č e-mail poruke 122 Excel. vraćanje 162 čarobnjak podešavanja 20 Indeks 185 Indeks . 160 Bluetooth povezivanje adresa uređaja 86 bezbednost 85 podešavanja 85 primanje podataka 87 slanje podataka 85 uključivanje/ isključivanje 85 uparivanje uređaja 86 vidljivost uređaja 85 brzo biranje 132 D data veze kabl 88 menadžer uređaja 157 Povezivanje sa PC računarom 88 sinhronizacija 156 datum i vreme 113 dijagrami. Microsoft 147 fabrička podešavanja. 106 dobro došli 20 dopunjeni pasivni režim (aktivna pripravnost) 111. mediji 50 aplikacija za pomoć 15 aplikacije 151 aplikacije softvera 151 aplikacije za dokumenta 147 aplikacije za glas 156 audio poruke 119 audio rikorder 108 automatsko ažuriranje vremena/datuma 113 ažurne verzije softvera 16 B barkodovi 149 baterija podešavanja uštede energije 158 ušteda energije 17 beleške 148 bezbednost sertifikati 161 Web pretraživač 78 WEP 168 WPA 168 bezbednost SIM kartice 160 bežična LAN (WLAN) mreža 81 birani brojevi 141 blokada tastature 23. tabelarni dokumenti 147 dnevnici 75. napomena kalendara 114 alatke za navigaciju 60 albumi.

60 informacije o pozicioniranju 60 instaliranje aplikacija 152 Internet pozivi 138. 170 upućivanje 140 Internet veza 73 Vidite i pretraživač interpunkcija. vesti 75 HSDPA (high-speed downlink packet access. unos teskta 118 isključivanje zvuka 131 izvodi. Internet pristupne tačke) 83 igre 26 imenik Vidite kontakti indikatori i ikone 22 informacije o lokaciji 38. 156 glavni meni 111 Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) 60 godišnjice 114 govorni pozivi Vidite pozivi H IAP tačke (Internet Access Points.Flash Player 106 FM radio 99 folder sa poslatim porukama 116 formatiranje memorijskih kartica 155 fotografije Vidite kamera funkcija ponavljanja biranja 164 Indeks I G galerija 47 glasovne komande 133. ciljanje 38 informacije o lokaciji 38 kvalitet slike 44 kvalitet videa 45 osvetljenje 45 podešavanja 43 režim slika 36 režim više snimaka 39 samookidač 40 scene 39 video režim 42 keš memorija 77 klipbord. 140 podešavanja 170 povezivanje 139 profili 139. paketni pristup preko veze velike brzine) 23 J Java skriptovi/ aplikacije 151 186 K kalendar 114 kalkulator 151 kamera blic 38 boja 45 geog. kopiranje na 118 ključevi za aktiviranje (sadržaja) 107 kodni raspored 118 konferencijski pozivi 132 konfiguracije Vidite podešavanja kontakti brisanje 144 glasovne komande 144 grupe 145 kopiranje 144 memorisanje 143 primarne informacije 144 .

160 P N-Gage 26 podešavanja 30 N-Gage prikazi 26 Nokia kontakt informacije 15 Nokia Lifeblog 106 O obrasci. ekran 158 otključavanje tastature 23. 159 PDF reader 148 personalizacija 109. 121 moji brojevi 143 mrežni dnevnici 75.servis multimedijalnih poruka) 119. poruka 119 odbijanje poziva 131 odgovaranje na pozive 131 pasivni režim (pripravnost) 111.L sinhronizacija 156 slanje 144 sluke u 143 tonovi zvona 144 uređivanje 143 kontakt informacije 15 kontrola jačine zvuka 32 konvertor valuta 148 kopiranje teksta na klipbord 118 kućna mreža 55 lični sertifikati 161 logotip operatora 159 Mape 63 markeri 77 medija za strimovanje mediji audio rikorder 108 Flash Player 106 muzički centar 93 radio 99 RealPlayer 105 strimovanje 105 memorija brisanje 18 M N 105 Web keš 77 menadžer aplikacija 151 menadžer uređaja 157 menadžer veza 83 meni sa opcijama za pozive 130 Mini mapa 75 MMS (multimedia message service . 121 multimedija meni 24 muzički centar 93 oflajn režim 32 opcija završavanja svih poziva 133 opšte informacije 15 opšti prikaz strane 75 orijentiri 70 osvetljenost. 106 multimedijalne poruke 119. 158 pesme 93 PictBridge 54 PIN2 kod 16 PIN kod 16 podešavanja aplikacije 171 Bluetooth povezivanje 85 deljenje videa 136 ekran 158 Internet poziv 170 jezik 159 kamera 43 konfiguracije 170 kontrola imena pristupne tačke 170 Indeks 187 .

kalendar 114 podešavanja osvetljavanja 158 podešavanja pozicioniranja 163 podešavanja prihvatanja 162 podešavanja proksija 168 podešavanja proširenja 159 podešavanja vremenskih zona 113 podrška 15 Podrška za J2ME Java aplikaciju 151 podsetnik 114. Microsoft 147 pozdravna poruka 158 pozivi 130 dnevnik za 142 Internet pozivi 140 konferencija 132 odbijanje 131 odgovaranje 131 opcije u toku 130 podešavanja 163 snimanje 108 trajanje 141 poziv na čekanju 133 pravljenje video snimaka 42 prečice 159 prenos glasa preko IP protokola 140 prenos glasa preko IP protokola (VoIP) 138 prenošenje muzike 96 prenošenje podataka 20 Indeks . 170 WLAN Internet pristupne tačke 168 zabrana poziva 165 podešavanja bežičnih LAN mreža 170 podešavanja ekrana 158 podešavanja fonta 158 podešavanja jezika 159 podešavanja mreže 165 podešavanja nedelje. digitalni 162 povezivanja sa računarom 88 Vidite i data veze povezivanje kablom 88 Povezivanje USB kablom 88 PowerPoint. 148 poruke e-mail 122 folderi za 116 glas 131 ikonica za dolaznu stavku 120 multimedija 121 podešavanja 124 poruke info servisa 117 poštansko sanduče e-mail 122 glas 131 video 131 potpis.188 kućna mreža 57 mreža 165 paketni prenos podataka 169 pasivni režim 159 personalizacija 158 pozicioniranje 163 pozivi 163 prečice 159 preusmeravanje poziva 164 pristupne tačke 166 pristupne tačke za paketni prenos podataka 167 proširenja 159 RealPlayer 105 sertifikati 161 SIP 170 TV izlaz 160 Video centar 91 Web pretraživač 78 WLAN 169.

160 Indeks 189 Quickpoint Quicksheet Quickword 147 147 147 sinhronizacija podataka 156 SIP 170 slike deljenje preko mreže 55 štampanje 54. 166 pristupni kodovi 16 profili oflajn ograničenja 32 profil za Internet pozive 139. 121.pretraživač bezbednost 78 keš memorija 77 markeri 77 podešavanja 78 pretraživanje strana 73. 147 pribor Vidite proširenja prikaz menija u formi liste 111 prikaz menija u formi mreže 111 prilozi 121. multimedija 53. 75 preuzimanje 76 vidžeti 76 preuzimanje 76 prezentacije. kamera 39 režim TV izlaza 52 roaming 165 rođendani 114 S Q Quickmanager 148 samookidač. 123 primljeno. unos teksta 118 spikerfon 32 strane podrške za proizvod 15 svetski sat 113 Symbian aplikacije 151 . 113 sat sa alarmom 113 scene. kamera 40 sastanci 114 sastanci. 170 projekcija slajdova 50 PUK kodovi 16 R radio 99 RealPlayer 105 rešavanje problema 172 režim eksterni SIM 87 režim intuitivnog unosa teksta 117 režimi snimanja. podešavanje 114 sat 111. poruke 120 pristupne tačke 83. slika i video 39 sertifikati 161 servisne poruke 121 servisni zahtevi 116 SIM kartica kontakti 145 poruke 124 Š šifra blokade 16 štampanje korpa za štampu slike 54 50 T tapet 109 tastatura 23. 55 uređivanje 51 slušalice 31 SMS (short message service servis kratkih poruka) 119 snimanje pozivi 108 zvuci 108 specijalni karakteri.

160 . 135 opcije u toku 135 video snimci za deljenje 135 video za deljenje 135 vidžeti 76 Visual Radio 99 VoIP 140 vreme i datum 113 vreme posle kog se gasi pozadisnko osvetljenje 158 vreme trajanja pozadinskog osvetljenja 158 za slanje. poruka 116 zaštita autorskog prava 107 zaštitna šifra 16 zaštitni modul 162 zip menadžer 149 zumiranje 37. 110 tonovi zvona 109. 110 trajanje poziva 141 traka sa alatkama 35. 42 zvučnik 32 Indeks W V 190 Web veza 73 WEP 168 Word. Microsoft WPA 168 147 valuta konvertor Z 148 zaključanje tastatura 23. 49 TV konfiguracija 160 U udaljeno poštansko sanduče 122 unos teksta 117 UPIN kod 16 UPnP (arhitektura Universal Plug and Play) 55 UPUK kod 16 usluga za klijente 15 ušteda energije 158 vesti izvodi 75 veza za paketni prenos podataka brojači 141 podešavanja 169 podešavanja pristupne tačke 167 video pozivi 134.tekstualne poruke podešavanja 124 poruke na SIM kartici 124 prijem i čitanje 120 slanje 119 slanje odgovora za 120 teme 109 tonovi podešavanja 158 podešavanja zvona 109.