Nokia N82 Uputstvo za korisnika

5. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-313 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Sva prava zadržana. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N82, Navi, N-Gage, Visual Radio i Nokia Care su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com. Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite http:// www.mpegla.com. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE. Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE. Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru. Kontrola izvoza Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu. FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se koristi u neposrednoj blizini predajne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme. /5. izdanje

30 Slušalice......................................................................................................................................................................35 Snimanje fotografija........................................12 Radi sopstvene bezbednosti ............................................................................20 Sinhronizujte.....29 Pronalaženje i dodavanje prijatelja................................17 Oslobodite memoriju....................................................................................30 N-Gage podešavanja................................................................................................................18 Dobro došli......29 Prikaz informacija o prijatelju.............................................................................................25 N-Gage.........10 Povežite se..........34 Snimanje fotografija.....................38 Blic..............39 .......20 Osnovni podaci o N-Gage.................16 Produžite vek baterije....27 Definisanje igračkog imena.......26 Početak rada..............34 Aktivna traka sa alatkama......................................................................................................................................................................................................................................................................................................27 Početak igre......................................................................................................21 Prikaži indikatore....................32 Kamera.............28 Igranje i upravljanje igrama...........................................................34 Indikatori fotoaparata.....36 Nakon pravljenja fotografskog snimka..15 Vaš uređaj...................20 Prebacivanje..........14 Pomoć..............................................................................................Sadržaj Sadržaj O Vašem uređaju....................................16 Pristupni kodovi....................................................................................................................24 Mobile Search..............23 Zaključajte tastaturu.........................32 Oflajn profil..................................15 Prvi koraci........................................................................23 Prečice.................................15 Dodatne aplikacije.......................................................................30 Slanje poruke..............26 Korisne informacije.......................................................... baterije i punjači....................................................................11 Mrežni servisi.................................................................................16 Podešavanja.............37 Informacije o lokaciji.........................27 Pratite svoj napredak.........................................................................15 Ažurne verzije softvera.......................................................38 Scene.........34 O kameri........................................................29 Sortiranje liste prijatelja..............31 Kontrola jačine zvuka i zvučnika..........................................................................20 Prenesite sadržaj......................24 Multimedija meni..............................................................................................................................................................................................................................................................................................28 Igranje s prijateljima..............................................................................22 Brzo preuzimanje.......29 Povezivanje sa drugim igračima................................................................30 Ocenjivanje igrača.26 N-Gage prikazi............................................... preuzmite ili pošaljite sadržaj...................28 Izmena detalja profila......................12 Proširenja..........................................................15 Nokia podrška i kontakt informacije...................................

......................................50 Menjanje slika........................................................67 Navigacija............................................54 Podešavanja štampe..............................48 Prikazivanje slika i video snimaka........................72 Pozicioniranje (GPS)...............................................51 Editor slika..71 Merač puta.............................................................................................................................54 Mrežna štampa..........................................54 Izbor štampača........................................................45 Podešavanja videa........................................................................................................................................................57 Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja..............................................64 Preuzmite mape.......................................63 O aplikaciji Mape.....................................61 Zahtevi za pozicijom...74 Sadržaj ...............................................................................41 Snimanje video snimaka...................................................................51 Smanjite efekat crvenih očiju....................................................58 Prikazujte i delite medija datoteke........................................................................................................71 Usmeravanje na trasi...............................................................................40 Snimanje video zapisa....50 Korpa za štampu....................................................52 Montaža video snimaka..................66 Dodatni servisi za aplikaciju Mape................69 Vodiči........................................................41 Indikatori snimanja videa............45 Prikazujte i organizujte datoteke.......................................................................................63 Pretražujte mape................54 Prikaz izgleda štampe.................39 I Vi na slici – samookidač...................48 Organizujte fotografije i video snimke...................Pravljenje više uzastopnih slika...................................................................................................................................................................54 Štampanje slika.............................................65 Pronađite neko mesto.....................68 Informacije o saobraćaju...........................................................................................................................................................71 Dobijte podatke o poziciji.....52 Korisne prečice...47 Web pretraživač .............53 Štampanje slika...............................................................................................................................................................................52 Režim TV izlaza........................................................................................................73 Pretražujte Web.....................60 Galerija.................................................47 Slike i video snimci.............................43 Podešavanje kamere za snimanje fotografija..................................................40 Saveti za snimanje dobrih fotografija.................................................................................................................51 Izrežite sliku................................44 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje.......................58 Kopirajte medija datoteke.............55 O kućnoj mreži..55 Kućna mreža....52 Prezentacije...................................61 O satelitskim signalima........69 Orijentiri......................................................................49 Aktivna traka sa alatkama...........................................................43 Podešavanja kamere...............................................................................................................................49 Albumi...........56 Podešavanja za kućnu mrežu.........55 Deljenje slika i video snimaka na mreži..........................................73 Traka sa alatkama pretraživača.............................62 Mape.....................................................................................................................................59 O GPS-u..................60 GPS prijemnik...............................42 Nakon snimanja videa..............................................55 Važne bezbednosne informacije.....................................70 GPS podaci............50 Projekcija slajdova......................................

.................75 Vidžeti..........96 Prenos pomoću programa Windows Media Player.89 RealPlayer...............................................75 Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs)...............................94 Liste numera za reprodukciju.....................................................................................................93 Muzički meni....90 Pustite preuzeti video..81 Osnovne informacije o WLAN vezi...84 Podešavanja........96 Prenesite muziku na svoj uređaj.................101 Pretraga............................................................................................................................................................................................77 Prekinite vezu.........87 USB.105 Bežično strimujte sadržaj..............85 Bezbednosni saveti......................105 Nokia video centar..............................................................................................83 Aktivirajte data veze......................................................................78 Bežična LAN mreža..................................................................................................................................................................................................99 Pratite vizuelni sadržaj............................91 Podešavanja............76 Pretraživanje sadržaja......................................84 Bluetooth povezivanje................................................................................................85 Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze.........................................................................................................105 .................................................................................................................87 Režim eksterni SIM.84 Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju.........................83 Raspoložive WLAN mreže.................................................................................81 WLAN čarobnjak................................................77 Pražnjenje keš memorije..........................76 Markeri...................................................................99 Slušajte radio.....................................93 Pustite pesmu ili epizodu podkasta.........................................................103 Folder Muzika.........................98 Radio..............................76 Preuzimanje i kupovina sadržaja.............................................................................................100 Nokia Podcasting ...................................95 Kućna mreža sa muzičkim centrom....................................................78 Web podešavanja....81 Medija folder........................................78 Bezbednost veze............................102 Katalozi...............................................................86 Primite podatke pomoću Bluetooth veze.....................97 Nokia muzička prodavnica...............................................................................................................103 Reprodukujte podkaste i upravljajte njima..............................................105 Pustite video snimke..........................................................89 Pronađite i gledajte video sadržaje....................81 WLAN povezivanja.....................................102 Preuzimanje................................................93 Povezivanja........101 Podešavanja........................................................................82 WLAN Internet pristupne tačke..............................................................................................................105 Podešavanja RealPlayer-a..........90 Prenesite video snimke iz svog PC računara....................................................96 Prenesite muziku iz PC računara...............................94 Podkasti......................................83 Radni režimi..........Kretanje po stranama...............................100 Sačuvane stanice......................................................................100 Podešavanja....................83 Menadžer veza .............91 Muzički centar...............................................................................................................88 Sadržaj Internet video snimci.................................................................................................................88 Povezivanja sa PC računarom..........................................................................................85 Uparivanje uređaja.............................

...............126 Podešavanja veze..........................126 Podešavanja korisnika.........................................................................................130 Glasovni i video poštanski sandučići...108 Poštansko sanduče .................................................................118 Pišite i šaljite poruke....................................................................................114 Unesite stavku u kalendar..........133 Biranje glasom..................................110 Izmenite režim pripravnosti..........................................129 ................................119 Prijemni folder aplikacije Poruke.......107 Diktafon......................................................................................................................130 Opcije u toku poziva........................124 Podešavanja tektualnih poruka......................................................................................................... podešavanja i Web servisne poruke.........................................................106 Nokia Lifeblog .......................................................................122 Preuzmite e-mail poruke.............................................................118 Promenite jezik pisanja................................134 Opcije u toku video poziva..130 Sadržaj Adobe Flash Player .113 Kalendar..116 Glavni prikaz aplikacije Poruke....124 Vidite poruke na SIM kartici.......................................128 Druga podešavanja...............................124 Podešavanja multimedijalnih poruka...120 Multimedijalne poruke.............135 Deljenje videa...................................132 Brzo biranje telefonskog broja......................................................................135 Odgovorite na video poziv ili ga odbijte.............................113 Svetski sat........................................................................................................136 Uputite poziv.............................123 Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom......................................122 Otvorite poštansko sanduče......................................115 Poruke......................................126 Upravljajte poštanskim sandučićima..............................................................................................................................................................................................................................109 Profili — podesite tonove.................131 Odgovorite na poziv ili ga odbijte........................................................................................114 Upravljajte stavkama kalendara...................................128 Podešavanja info servisa................111 Upravljanje vremenom....................125 E-mail podešavanja.....................................111 Izmenite glavni meni..............................................117 Saveti za unos teksta..................113 Sat .......................................113 Sat sa alarmom................121 Govorni pozivi.................121 Podaci....109 3-D tonovi.......................................................................................................................................................122 Obrišite e-mail poruke......124 Podešavanja poruka......................................................128 Podešavanja poruka Web servisa..............................................133 Uputite video poziv.................114 Prikazi kalendara.......................117 Tradicionalni unos teksta.........106 Ključevi za aktiviranje.......................................................................................127 Podešavanja preuzimanja..............................................................................120 Prijem poruka......................118 Vršite izmene teksta i lista......131 Uspostavite konferencijski poziv.....................................................................................................117 Intuitivni unos teksta...........135 Zahtevi............................122 Definišite podešavanja za e-mail.........109 Teme...........................................................................................................................................................132 Poziv na čekanju.127 Podešavanja automatskog preuzimanja............................Personalizujte svoj uređaj..............................................................116 Pišite tekst........

................................................................147 Quicksheet......................................152 Uklonite aplikacije i softver.......158 Podešavanja proširenja........................................................165 Podešavanja mreže........................................................................................................141 Prikaz svih komunikacionih događaja..................138 Kreirajte profil za Internet pozive......................143 Primarni brojevi i adrese....................149 ...................166 Pristupne tačke.............................................................................................................160 Telefon i SIM kartica...................................................................................................................................................................................................................................................155 Alatka „Memorijska kartica“..............163 Podešavanja telefona.................................157 Opšta podešavanja........151 Menadžer aplikacija............148 Beleške.........141 Prethodni pozivi.....................................................................136 Delite žive video snimke ili video snimke..........................................147 Quickoffice.......................................................................................................147 Quickmanager..................................148 Adobe PDF Reader........Podešavanja....140 Podešavanja servisa...........143 Upravljajte imenima i brojevima............................................141 Paketni prenos podataka........................................................................................................143 Memorišite i vršite izmene imena i brojeva...................................145 Upravljajte grupama kontakata.....................................144 Dodajte ton zvona kontaktima.....................................................................148 Zip menadžer ..............................................138 Internet pozivi....166 Kontakti (imenik) ..............................................155 Menadžer datoteka....159 Podešavanja bezbednosti.........................145 Podešavanja......161 Zaštitni modul..........................................................154 Folder Alatke....................................................................................139 Povežite se na uslugu Internet poziva....................................................................162 Vratite početna podešavanja.................................148 Konvertor......................................................................................139 Uputite Internet poziv...............................................163 Preusmeravanje poziva.................................................................................................................................147 Quickword.....................156 Menadžer uređaja.......................................................................164 Zabrana poziva....................................162 Podešavanja pozicioniranja.......144 SIM imenik i drugi SIM servisi.......158 Folder Kancelarija............140 Dnevnik.......151 Instaliranje aplikacija i softvera................................................................................................142 Sadržaj Folder Aplikacije..............158 Podešavanja personalizacije..........................................................................137 Prihvatite pozivnicu.....144 Kopirajte kontakte........151 Kalkulator..165 Podešavanja veze.....................147 Quickpoint.....................................166 Kreirajte novu pristupnu tačku......................166 Data veze i pristupne tačke.......................................149 Barkod čitač .......................................................................................................160 Rad sa sertifikatima......................................................156 Sync.........................163 Podešavanja poziva.......................141 Trajanje poziva........................................................................................................................................................153 Podešavanja.............................................................................................................................................................................155 Glasovne komande.........

................................167 WLAN Internet pristupne tačke........................170 SIP podešavanja.....................................................................183 Hitni pozivi.........................177 Šta ako baterija nije autentična?.................................................170 Kontrola imena pristupne tačke....177 Informacije o bateriji.176 Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija...................................................................179 Odlaganje.............182 Potencijalno eksplozivne sredine..............................172 Punjenje i pražnjenje......................................................................181 Medicinski uređaji.........................................................181 Sadržaj Indeks................................171 Rešavanje problema..185 ..........................................................180 Deca.......170 Podešavanja Internet poziva............................................183 Informacije o sertifikaciji (SAR)..........................................................................................176 Čuvanje i održavanje.............................................................................181 Slušni aparati..............................................170 Podešavanja aplikacija......................................................................................168 Podešavanja paketnog prenosa podataka.................................................................................................177 Utvrdite autentičnost holograma...............................................181 Usađeni medicinski uređaji..................170 Konfiguracije......................................184 Dodatne informacije o bezbednosti.........................................................169 Podešavanja bežičnih LAN mreža..182 Motorna vozila..........Pristupne tačke za paketni prenos podataka...............................................................181 Radno okruženje.......................

Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU ISKLJUČITE U AVIONU Pridržavajte se svih ograničenja. UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. ISKLJUČITE U BOLNICAMA SMETNJE Pridržavajte se svih ograničenja. Pridržavajte se svih lokalnih zakona. KVALIFIKOVANI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe. UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Uređaj koristite samo položajima onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija. Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike. Isključite ovaj uređaj u blizini medicinske opreme.Radi sopstvene bezbednosti Radi sopstvene bezbednosti Pročitajte ove jednostavne smernice. ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA 10 . ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja. pročitajte kompletno uputstvo za korisnika. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu. Za više informacija. Ne dodirujte nepotrebno zonu antene. Pridržavajte se svih ograničenja. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu.

modifikovanje. pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Vaš uređaj može biti izložen virusima. privatnost i legitimna prava drugih osoba. zatim pritisnite taster "pozovi". pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje. Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. kao i UMTS 2100. razmotrite mogućnost instaliranja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Dajte svoju lokaciju. prenos ili prosleđivanje nekih slika. Kao i računari. 1900. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama. 1800. osim budilnika. Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za korišćenje na mrežama (E)GSM 850. Radi sopstvene bezbednosti 11 PROŠIRENJA I BATERIJE O Vašem uređaju . fajervola i ostalog odgovarajućeg softvera na Vaš uređaj i na sve povezane računare. korišćenja i redovnog ažuriranja softvera za zaštitu od virusa. 900. muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja. uređaj mora da Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u pasivni režim rada. zlonamernim porukama i aplikacijama. OTPORNOST NA VODU HITNI POZIVI Proverite da je telefonska funkcija ovog uređaja uključena i da je na mreži. uključujući i autorska prava. preuzimajte sadržaje i prihvatajte instalacije samo od izvora u koje imate poverenje. kao i ostalim štetnim sadržajima. Održavajte ga suvim. PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj. Vaš uređaj podržava Internet veze i druge načine povezivanja. Budite obazrivi i otvarajte poruke. Unesite broj službe pomoći. Vaš uređaj nije vodootporan. prihvatajte zahteve za povezivanje. REZERVNE KOPIJE Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju. Da biste povećali bezbednost svojih uređaja. Pri korišćenju funkcija ovog uređaja.Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije.

kao što su MMS. redosled menija i ikonice. Ako se odlučite da pristupite tim sajtovima. bude uključen. XP i 2003). Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word. Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije.Radi sopstvene bezbednosti Slike u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od ekrana uređaja. ovaj uređaj može biti topao na dodir. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija. U toku intenzivnijeg rada. Ovaj uređaj je namenjen 12 Mrežni servisi Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova nekih trećih strana. Na primer. Za neke funkcije ovog uređaja. Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata. neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. U tom slučaju. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. i Nokia za njih ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za njih. Koristeći svoj mobilni uređaj možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. to je normalna pojava. odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. U najvećem broju slučajeva.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama. Proširenja. pretraživanje i e-mail neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije. funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Ovaj uređaj podržava WAP 2. Mnoge od ovih . kao što je aktivna sesija deljenja videa ili veza za prenos podataka velikim brzinama. baterije i punjači Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa firmom Nokia. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. neophodno je da preduzmete mere opreza i zaštite u vezi sadržaja. te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno.

X. Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. . Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju. Vrsta utikača se prepoznaje po jednoj od sledećih oznaka: E. AR. Tačan broj modela punjača može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. AC-4 ili AC-5 punjača.Baterija namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-6MT. uhvatite i vucite utikač. a može biti i opasna. ACP-8. kao i iz AC-1. C ili UB. A. a ne kabl. punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upozorenje: Koristite isključivo baterije. U. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja. ACP-9. Radi sopstvene bezbednosti 13 za korišćenje sa napajanjem iz DC-4. ACP-12 ili LCH-12 punjača kada se koristi adapter punjača CA-44. EB.

● USB kabl za prenos podataka — za povezivanje sa kompatibilnim uređajima. ● Bežična LAN mreža (WLAN) — za povezivanje na Internet uređaje sa omogićenim WLAN umrežavanjem. str. ● GPS — za povezivanje na GPS satelite da biste određivali svoju lokaciju. 52. str. Vidite "Režim TV izlaza". str. Vidite "USB". 88. ● Bluetooth povezivanje — za prenos datoteka i povezivanje sa kompatibilnim proširenjima. 60.Povežite se Povežite se ● 2G i 3G mreže ● Nokia AV konektor (3. str. kao što su štampači i PC računari. Vidite "Pozicioniranje (GPS)". 81. televizora ili kućnih stereo uređaja. str. Vidite "Bežična LAN mreža". Vidite "Bluetooth povezivanje". 14 Nokia N82 podržava sledeće načine povezivanja: .5 mm) — za povezivanje kompatibilnih slušalica. 84.

com/support ili na lokalnom Nokia sajtu. Ako imate potrebu da se obratite korisničkom servisu. koje Vam pomažu da sa svojim uređajem postignete više. dok čitate uputstva. Prvi koraci Postoje mnoge aplikacije. Izaberite željenu aplikaciju da biste prikazali listu tema pomoći. softvere i usluge za vaš Nokia proizvod. izaberite Alatke > Alatke > Pomoć.nokia.nokia.com/ repair.nseries. pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara za kontakt na lokacijama www.com/ customerservice. kao i uputstava o inicijalizaciji uređaja i drugim značajnim informacijama. Vaš uređaj ima pomoć koja se odnosi na trenutni kontekst.com/support ili vaš lokalni Web sajt firme Nokia kako biste preuzeli najnovije verzije uputstava. Kada je neka aplikacija otvorena. pogledajte svoj najbliži Nokia Care servisni centar na lokacijama www. Pomoć Nokia podrška i kontakt informacije Da biste.nseries. izaberite Opcije > Pomoć. Vidite uputstvo Prvi koraci u vezi sa informacijama o tasterima i delovima. da biste pristupili pomoći za trenutni prikaz. pritisnite i držite . Da biste otvorili pomoć iz glavnog menija. Za usluge održavanja. Pogledajte lokacije www. dodatne informacije. Te aplikacije su objašnjene u uputstvima koja su na raspolaganju na stranama podrške na www.Korisne informacije Broj modela: Nokia N82-1 U daljem tekstu navodi se kao Nokia N82. kako kompanije Nokia tako i raznih drugih proizvođača softvera. iz pomoći prešli na aplikaciju koja je trenutno otvorena u pozadini. Dodatne aplikacije Korisne informacije 15 .

Vidite "Opšta podešavanja". Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda. unesite *#0000# u pasivnom režimu. ili ih možete zatražiti ili ● Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. Da biste ažurirali softver uređaja. Ove ažurne verzije možete zatražiti koristeći aplikaciju Nokia Software Updater za PC računare. USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni. kao što su jezik. Možete promeniti opšta podešavanja u svom uređaju. posetite www. Pristupni kodovi Savet: Da biste proverili verziju softvera na svom uređaju.com/softwareupdate ili Vaš lokalni Nokia Web sajt. Novu šifru čuvajte Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova. Podešavanja 16 Vaš uređaj obično ima podešavanja za MMS. ● UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom.nokia. XP ili Vista. PIN kod (4 do 8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. ● PIN2 kod — Ovaj kod (4 do 8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama Vašeg uređaja. Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater. dopune.Korisne informacije Nokia pravi ažurne verzije. Imate mogućnost da odredite i menjate šifru za blokadu i da uređaj podesite tako da zahteva šifru. GPRS. 158. on se blokira i za deblokadu Vam je potreban PUK kod. obratite se svom provajderu servisa. Ažurne verzije softvera primiti od provajdera telekomunikacione mreže u formi specijalne poruke. ● Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. poboljšanje funkcija ili poboljšano funkcionisanje. str. striming i mobilni Internet koja su automatski konfigurisana u njemu na osnovu informacija Vašeg provajdera telekomunikacione mreže. kao i širokopojasni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za povezivanje Vašeg uređaja i PC računara. Podešavanja za Vašeg provajdera servisa mogu biti već instalirana u uređaju. . pasivni režim. potrebna Vam je aplikacija Nokia Software Updater i PC računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows 2000. softvera koje mogu nuditi nove funkcionalne mogućnosti. ekran i podešavanja za zaključavanje tastature.

možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da skenira ređe raspoložive mreže. Ako zaboravite šifru.u tajnosti i na bezbednom mestu. a uređaj vam je blokiran. dalje od svog uređaja. Možete da sprečite Produžite vek baterije ● Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. ● Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. što povećava potrošnju baterije. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. kao i obično. Da biste smanjili potrošnju baterije. Da biste uštedeli energiju. ● PUK i PUK2 kod (lične šifre za deblokadu) — Ovi kodovi (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN. ● UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda. Vidite "Bežična LAN mreža". obratite se operatoru mreže čiju karticu imate u svom uređaju. ● Ako ste podesili Veza za paketni pr. tako da Čim ima signal u postavkama veze i ako komunikaciona mreža ne pokriva paketni prenos podataka (GPRS). Za više informacija obratite se Nokia Care službi ili prodavcu svog uređaja. odnosno PIN2 koda. Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. Isključite Bluetooth tehnologiju kada vam ne treba. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. WLAN mreža na vašem Nokia uređaju će se isključiti kada ne pokušavate da se povežete. izaberite Veza za paketni pr. 81. uređaj će s vremena na vreme pokušati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. Da biste produžili autonomiju svog uređaja. biće potrebno servisiranje uređaja što može prouzrokovati dodatne troškove. > Po potrebi. Međutim. i dalje možete ručno da skenirate raspoložive WLAN mreže i da se povezujete na WLAN mreže. obratite se operatoru mreže čiju USIM karticu imate u svom uređaju. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom. imajte na umu sledeće: Korisne informacije 17 . kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom. režimu pripravnosti. str. ● Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj.

Korisne informacije ● Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti. kao i koliko memorije pojedine vrste podataka zauzimaju. Vidite "Mape". ● Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije. Da biste uklonili podatke i oslobodili memoriju. 63. Vaš uređaj mora da skenira dostupne mreže više puta. Možete ukloniti sledeće: ● Poruke u folderima Poruka i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu ● Kontakt podatke ● Sačuvane Web strane 18 Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. Da biste zatvorili Muzički centar. Da biste zatvorili aplikacije koje ne koristite. > Telefon > Mreža > Mrežni režim > GSM. Ovo povećava potrošnju baterije. Količina slobodne memorije se prikazuje u "Slobodnoj memoriji". idite do aplikacije na listi i pritisnite C. Da biste videli vrste podataka koje imate u uređaju. Uređaj će Vas obavestiti kada ponestaje memorijskog prostora u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici (ako je dostupna). možete da promenite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje i da podesite svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. Ako je mrežni režim podešen na dvojni režim u podešavanjima mreže. ● Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije. > Opcije > Detalji o memoriji. dat. ili pređite u odgovarajuću aplikaciju. Da biste koristili samo GSM mrežu. uređaj će tražiti UMTS mrežu. > Opšte > Personalizacija > Ekran i Trajanje osvetljenja ili Svetlosni senzor. automatsko preuzimanje novih mapa. pritisnite i držite . Da biste oslobodili memoriju uređaja. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. str. U podešavanjima ekrana. koristite Menadžer datoteka da biste obrisali datoteke koje Vam više nisu potrebne. prebacite podatke u memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili u kompatibilni PC računar. Oslobodite memoriju Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Beleške kalendara ● Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija. pritisnite i izaberite Alatke > Men. a koje Vam nisu potrebne . pritisnite taster i izaberite Alatke > Podešav.

Ako brišete više stavki i prikazuje se neka od sledećih napomena. Korisne informacije 19 ● Instalacione datoteke (. Obrisati neke podatke u memoriji telefona. Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Nseries PC Suite. počeši od najmanje: ● Nedovoljno memorije. Obrisati neke podatke. .sisx) aplikacija koje ste instalirali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupno).sis ili .● Slike i video snimke iz Galerije. ● Memorija skoro puna. obrišite stavke jednu po jednu.

Ako taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. kao što je e-mail. Da biste kasnije pristupili aplikaciji dobrodošlice. Vidite "Prenesite sadržaj". između dva kompatibilna Nokia uređaja koristeći Bluetooth vezu. Izaberite neku od narednih opcija: Prebacivanje Prenesite sadržaj Pomoću aplikacije Prebacivanje možete prenositi sadržaje. na svom uređaju izaberite Prenos u aplikaciji dobrodošlice ili pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Prenos. Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja. Pojedinačnim aplikacijama možete da pristupate i iz lokacija njihovih menija. 20. U aplikaciji Dobro došli može biti dostupna i demonstracija Vašeg uređaja. . ● Čarob. automatski se aktivira oflajn profil. možete takođe i da vršite sinhronizaciju podataka u njemu i u svom uređaju. Za dodatne informacije o Čarobnjaku podešavanja vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. Prenesite sadržaj 20 1. str. Vaš uređaj će Vas obavestiti ukoliko taj drugi uređaj nije kompatibilan. prikazuje se aplikacija Dobro došli. kao što su kontakti. Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. kao što su kontakti i stavke kalendara. — da konfigurišete različita podešavanja. pod. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Dobro došli. iz nekog kompatibilnog Nokia uređaja. Ukoliko se drugi uređaj ne može startovati bez ubačene SIM kartice.Vaš uređaj Vaš uređaj Dobro došli Kada uključite svoj uređaj. Kada se Vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice. ● Prenos — da prenesete sadržaj.

Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem uređaju. Ako ste izabrali Bluetooth vezu: Da bi Vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom. Kad izaberete folder za prenos. Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru. Vaš uređaj 21 2. Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara). Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja. Sinhronizacija je dvosmerna. a zatim pratite uputstva na ekranu. preuzmite ili pošaljite sadržaj . U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja. Nakon prvog prenosa izaberite jednu od sledećih opcija da biste započeli novi prenos. Ako Prenos ne može da prenese stavku.3. Prilikom preuzimanja podaci se prenose sa drugog uređaja na Vaš uređaj. izaberite Nastavi. u zavisnosti od modela tog uređaja. str. u zavisnosti od modela drugog uređaja: da biste sinhronizovali sadržaj između svog uređaja i drugog uređaja. ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Uređaji su sada upareni. 86. Kod nekih modela uređaja aplikacija Prebacivanje se šalje kao poruka u drugi uređaj. Možda ćete biti upitani da li želite da zadržite ili izbrišete prvobitne podatke u drugom uređaju. Vidite "Uparivanje uređaja". Stavke obrisane u procesu sinhronizacije ne možete vratiti. pa izaberite OK. da biste poslali podatke iz svog uređaja u svoj drugi uređaj da biste preuzeli podatke iz drugog uređaja na svoj uređaj. možete da ga otkažete i nastavite kasnije. Kad prenos započne. ona se briše u oba uređaja. pa izaberite OK. Ako se neka stavka obriše u jednom uređaju. Sinhronizujte. stavke se sinhronizuju u odgovarajućem folderu u drugom uređaju i obratno. možete da dodate stavku u Nokia folder u C:\Data\Nokia ili u E:\Data \Nokia i da je prebacite odatle. u zavisnosti od vrste drugog uređaja. Na drugom aparatu unesite istu šifru . 4. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju Prebacivanje.

onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju. Da biste videli evidenciju prethodnog prenosa. Uređaj se koristi u GSM mreži (mrežni servis). Da biste izmenili prečicu. dođite do nje i izaberite Opcije > Podešavanja prečice. Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice. Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu Za slanje. Posle svakog prenosa se prikazuje evidencija prenosa. GPRS veza je aktivna (mrežni servis). uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Tip zvona je podešen na "nečujno". Izaberite Proveri jedno po jedno. Aktivan je data poziv (mrežni servis). možete da kreirate ili promenite ime prečice. Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis). Prikaži indikatore 22 Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon. Tastatura uređaja je zaključana. Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis). da biste razrešili neusaglašenost. a da je na paspolaganju. Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz. Ukoliko to nije moguće.Vaš uređaj Upotrebite prečice da biste ponovili prenos Nakon prenosa datoteka možete da sačuvate prečicu sa podešavanjima prenosa u glavnom prikazu da biste kasnije ponovili isti prenos. dođite do prečice u glavnom prikazu i izaberite Opcije > Vidi dnevnik. Za dalja uputstva izaberite Opcije > Pomoć. Na primer. a tonovi za obaveštavanje o poruci ili e-mail poruci su isključeni. Ako posedujete dve telefonske linije. ili Prioritet drugom tel. označava da je veza zadržana. Rešite neusaglašenosti prenosa Ukoliko je stavka koja treba da bude prenesena izmenjena na oba uređaja. Aktivan je alarm sata. Imate jednu ili više nepročitanih poruka u foderu Primljeno u Porukama. U svoje udaljeno poštansko sanduče (na serveru) ste primili novu e-mail poruku. Imate propuštene pozive. Prioritet ovom tel. Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mrežni servis). Paketni prenos podataka je aktivan u delu mreže koji podržava EGPRS. dolazi do neusaglašenosti prenosa. označava da je veza .

a uređaj je povezan na neku UMTS mrežu koja podržava HSDPA. pritisnite levi selekcioni taster. a označen sa ) predstavlja mrežni servis u UMTS mrežama i obezbeđuje preuzimanje podataka velikom brzinom. e-mail i strane pretraživača preko celularne mreže mogu biti brži. a da je na paspolaganju. Ova ikonica označava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mreži. Aktivna HSDPA veza je označena sa . zatim *. Vaš uređaj 23 zadržana. Kada ovaj indikator trepće. Vidite "Prikaži indikatore". i neka bežična LAN mreža je na raspolaganju (mrežni servis). HSDPA utiče samo na brzinu preuzimanja podataka. Možete da aktivirate ili deaktivirate podršku za HSDPA u podešavanjima uređaja. 169. Zaključajte tastaturu Da biste zaključali tastere. Kada je podrška za HSDPA aktivirana u uređaju. str. označava da je veza zadržana. a da je na raspolaganju. Bluetooth veza je uključena. 84. U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze. Vidite "Brzo preuzimanje". Vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja ne koristi kripto zaštitu. Aktivna je neka USB veza. Vidite "Osnovne informacije o WLAN vezi". Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. 22. str. str. Vidite "Bluetooth povezivanje". obratite se svom provajderu servisa. Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja koristi kripto zaštitu. 23. preuzimanje podataka kao što su poruke. str. Brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) podržana je i aktivna (mrežni servis). ali da Vaš uređaj možda ne koristi EGPRS za prenos podataka.. označava da je veza zadržana.UMTS veza je aktivna (mrežni servis). poznat i pod imenom 3. Uređaj ste podesili da skenira bežične LAN mreže. 81. Paketni pristup preko veze velike brzine (HSDPA. Brzo preuzimanje . Vidite "Podešavanja paketnog prenosa podataka". a da je na raspolaganju. str.5G. ova tehnologija ne utiče na slanje podataka kao što su poruke ili e-mail poruke.

pritisnite multimedijski taster. u pasivnom režimu pritisnite taster za poziv. ova radnja vas prebacuje između dve linije. Da biste otvorili ili zatvorili multimedija meni. Kada ste u menijima umesto navigatora možete da koristite tastere za brojeve. kako biste videli multimedija sadržaj na vašem uređaju koji najčešće koristite. Da biste otvorili Galeriju. pritisnite i držite . taster # i taster * da biste brzo pristupili aplikacijama. Da biste koristili funkciju glasovnih komandi. Izabrani sadržaj se prikazuje u odgovarajućoj aplikaciji. Da biste otključali tastere. .Vaš uređaj Možete izabrati da se tasteri automatski zaključavaju posle navedenog vremena. pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite profil. str. Prečice Da biste se prebacivali između profila Opšti i Bez zvona. zatim *. pritisnite levi selekcioni taster. pritisnite i držite desni selekcioni taster. u pasivnom režimu. Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva. u pasivnom režimu. Multimedija meni Da biste započeli vezu sa Web-om (mrežnim servisom). 24 U mnogim aplikacijama. u pasivnom režimu. treba da pritisnete navigator. skrolujte levo ili desno. pritisnite multimedijski taster. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje. pritisnite i držite 0. u pasivnom režimu pritisnite i držite 1. u glavnom meniju pritisnite 2 da biste otvorili Poruke ili # da biste otvorili folder na odgovarajućoj lokaciji u meniju. Da biste promenili profil. 160. pritisnite i držite #. Ako imate dve telefonske linije (mrežni servis). pritisnite jednom. Da biste otvorili multimedija meni. da biste videli najviše korišćene stavke opcija. Pomoću multimedija menija možete da vidite svoj najčešće korišćeni multimedijski sadržaj. 1. 2. Da biste izvršili pretraživanje podloga. Vidite "Podešavanja bezbednosti". Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija. Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis). Na primer.

Da biste skrolovali naviše ili naniže u podlozi. pritisnite navigator i izaberite kontakt. Takođe možete da pretražujete sadržaj u vašem uređaju. u multimedija meniju izaberite kontakt i Pošalji tek. pritisnite navigator gore ili dole. sajtovima.Podloge na raspolaganju su sledeće: ● Muzika — Uđite u prikaz „Muzički centar“ i „Sada slušate“. e-mail i ostale poruke. ● Mape — Vidite svoje omiljene lokacije u okviru aplikacije Mape. 1. Unesite tekst za pretragu. i izaberite Pretraga. izaberite Opcije > Rasporedi pločice. ili preuzmite podkaste i upravljajte njima. Mobile Search Pritisnite Koristite aplikaciju Nokia Mobile Search da biste pristupili pretraživačima i pronašli i povezali se sa lokalnim servisima. Rezultati pretrage se prikazuju na ekranu kako vi kucate. slikama i sadržajem za mobilne uređaje. Za povratak u multimedija meni iz otvorene aplikacije pritisnite multimedijski taster. pritisnite navigator. Da biste promenili redosled podloga. Pretraga mog sadržaja Da biste pretražili sadržaj u vašem uređaju. Da biste poslali poruku. pokrenite projekciju slajdova svojih slika ili pregledajte medijske datoteke u albumima. Pretraga Web-a (mrežni servis) 2. pošaljite poruke ili uputite glasovne pozive. Da biste izabrali stavke. Da biste dodali novi kontakt na prazan položaj na listi.. ● Galerija — Pogledajte fotografiju koju ste poslednju snimili. ● Kontakti — Dodajte svoje kontakte. Vaš uređaj 25 3. Izaberite pretraživač. 3. pretražujte svoje pesme i liste numera za reprodukciju. . kao što su stavke kalendara. ● Web — Pregledajte svoje omiljene Web linkove u pretraživaču. u glavnom prikazu unesite tekst u polje za pretragu. poruku ili Pošalji multimedija por. U glavnom prikazu izaberite Pretraga Interneta.

U meniju „Moje igre“ možete da igrate i upravljate igrama koje ste preuzeli na svoj uređaj. kao i za slanje poruka drugim igračima. Možete da preuzimate probne verzije igara kako biste isprobali nove igre i kupili one koje vam se sviđaju. igara sa više igrača ili ćaskanje. Takođe se . igračima i sadržaju možete pristupiti preko N-Gage aplikacije na svom uređaju. podrazumevaju prenos velike količine podataka.n-gage. pročitati poruke ili se povezati sa N-Gage prijateljem koji je dostupan za igru. kao što su preuzimanje datoteke igre. pronaći još igara. 26 Sve N-Gage usluge.Vaš uređaj N-Gage Osnovni podaci o N-Gage poruka. Možete koristiti i WLAN mrežu. potrebna vam je veza da biste pristupili onlajn funkcijama kao što su preuzimanje igara. igre sa više igrača. pogledati trenutne N-Gage rezultate. onlajn igre. Za učestvovanje u onlajn igrama ili igrama sa više igrača. U „Moj profil“ možete da upravljate informacijama u svom profilu i detaljima. ćaskanje i slanje U „Moji prijatelji“ možete da pozovete druge NGage igrače u svoju listu prijatelja i da vidite da li su onlajn i da li su raspoloživi za igru. sami ili sa prijateljima. Igre takođe možete da preuzimate i pristupate nekim funkcijama na svom računaru na lokaciji www. takođe vam je potrebna veza. Pored toga. kupovina igre. definisanje igračkog imena. Aplikacija N-Gage se sastoji od pet različitih modula.com. kod kojih je potrebna veza sa NGage serverom. Vaš provajder servisa će vam naplatiti za prenos podataka. ukoliko je dostupna. N-Gage igrama. Možete da instalirate ili brišete igre. kao i da pratite i delite svoje rezultate i druge igračke uspehe. licence igara. Pomoću aplikacije N-Gage možete da preuzimate i kupujete igre i igrate ih. Možete početi da igrate ili nastaviti igru koju ste prethodno igrali. Za korišćenje platforme N-Gage potrebna vam je GPRS ili 3G veza. ocenjujete ili pišete kritike za igre koje ste igrali i preporučujete igre svojim N-Gage prijateljima. Kartice u menijima predstavljaju module. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. N-Gage vam omogućava da budete u vezi sa drugim igračima. N-Gage je mobilna platforma za igre dostupna za spektar Nokia mobilnih uređaja. kao i da vodite evidenciju o svojoj N-Gage istoriji igranja. N-Gage prikazi Glavni prikaz je podrazumevani kada pokrenete N-Gage aplikaciju.

Kada pokrenete aplikaciju N-Gage i prvi put se povežete sa N-Gage uslugom. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. na adresi www. preporuke i kritike. pročitajte i prihvatite uslove i izaberite Register. Igračko ime vam je potrebno i da biste detalje svog profila i N-Gage poene preneli na drugi uređaj. izaberite „Imam nalog“ i unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste se prijavili. Ako već imate N-Gage igračko ime. Svoje igračko ime možete da definišete i na N-Gage web lokaciji. Vaš uređaj 27 možete povezati sa svojim N-Gage prijateljima korišćenjem privatne razmene poruka. Definisanje igračkog imena u uređaju može se odraziti na vaš telefonski račun. Da biste definisali novo igračko ime: . ali se preporučuje da ga definišete kako biste imali potpun N-Gage doživljaj. Izaberite „Registrovanje novog korisnika“. možete se povezati na mrežu tako što ćete podesiti svoju raspoloživost izabravši Opcije > Set Availability > Available to Play. Definisanje igračkog imena Bez igračkog imena možete da preuzimate. Na primer. N-Gage će vam predložiti listu raspoloživih sličnih imena. idite u glavni modul i izaberite Start Game ili Options > Start Game. Kada definišete igračko ime. možete da izmenite podešavanja i lične informacije tako što ćete otići na karticu „Privatno“ modula „Moj profil“. kupujete i igrate igre. Da biste nastavili igranje zaustavljene igre. uključujući i snimke ekrana i kritike igrača.U sobi za izlaganje možete pronaći informacije o N-Gage igrama. Ako je igračko ime već zauzeto.n-gage. 1. unesite podatke. izaberite Options > Resume Game. u vašem glavnom modulu pojaviće se opcija „Početak igre“. od vas će biti traženo da definišete igračko ime za N-Gage. Da biste registrovali svoje igračko ime. željeno igračko ime i lozinku. Na ekranu za registraciju unesite datum rođenja. povezujete se sa drugim igračima i delite svoje igračke uspehe. 2. Možete da isprobate nove igre preuzimanjem probnih verzija ili da popravite doživljaj pri igranju pomoću Game Extras za igre koje su već na vašem uređaju. Početak rada 3. Igračko ime vam omogućava da budete učesnik NGage zajednice. Da biste počeli da igrate igru koju ste prethodno igrali. Početak igre Ako je na vašem uređaju instalirana jedna ili više igara.com.

u glavnom modulu pojavljuje se opcija „Igranje s prijateljima“. Igre su sortirane po datumu poslednjeg igranja tako da su najskorije igrane igre na vrhu. Da biste se povezali sa N-Gage igračima i pozvali ih u igru. Na listi igara ove igre su označene ružičastim banerom sa natpisom "PROBA“. U „Moje igre“ ima pet tipova igara: . str. Takođe možete videti i svoj profil tako što ćete izabrati Options > View My Profile. izaberite Play With Friends. idite u My Games gde možete prikazati listu igara preuzetih i instaliranih na vaš uređaj. ● Igre sa punom licencom — To su igre koje ste kupili sa punom licencom. ● Probne igre — To su datoteke kompletnih igara kojima možete pristupati u ograničenom vremenskom periodu ili koje imaju ograničen sadržaj. Te igre su na listi prikazane kao nedostupne. igre instalirane na memorijskoj kartici prikazane su kao nedostupne kada je kartica izvađena. Igranje i upravljanje igrama 28 Da biste igrali igre i upravljali njima. onda će i odgovarajuća grafika za igre biti nedostupna i igra se ne može koristiti dok se Game Extra ne instalira. Postoji nekoliko različitih tipova licenci.Vaš uređaj Pratite svoj napredak Da biste videli trenutni N-Gage rezultat. ● Nedostupno — Ovo su igre sa punom licencom koje ste uklonili ili koje ste preuzeli. Kada prođe probni period. Na listi igara ove igre su označene purpurnim banerom sa natpisom "DEMO“. ali nije do kraja instalirano. Ova stavka se ne prikazuje ako u vašoj listi nema prijatelja. idite u glavni modul i izaberite Track My Progress ili Options > View My Points. što zavisi od igre i regiona u kome se nalazite. ali instaliranje nije dovršeno. ● Demo igre — Ovo su manji delovi igre sa veoma ograničenim skupom funkcija i nivoa. Igranje s prijateljima Da biste pronašli prijatelje za igru. ● Licenca istekla — To su igre koje ste kupili sa ograničenom licencom koja je istekla. Ako imate jednog ili više N-Gage prijatelja na svojoj listi prijatelja. N-Gage će vam predložiti prijatelja za igru na osnovu vaše istorije igranja i dostupnosti N-Gage prijatelja. Ako je preuzeto Game Extra. 29. Te igre su na listi označene sličicom sata i strelicom. izaberite Options > View My Friends da biste otišli u modul „Moji prijatelji“. morate da kupite licencu da biste deblokirali igru i nastavili da igrate. Vidite "Povezivanje sa drugim igračima". Osim toga.

Da biste dodali N-Gage igrača na listu svojih prijatelja.n-gage. izaberite Change. Takođe možete da šaljete i primate privatne poruke i preporuke za igranje. Da biste poslali poziv. Da biste videli trenutni onlajn status Vaš uređaj 29 Izmena detalja profila Povezivanje sa drugim igračima . ● Prikaz lokacije — Potvrdite polje da bi se u vašem javnom profilu prikazao vaš grad i vaša zemlja. izaberite Opcije > Edit Profile. N-Gage prikazuje listu svih slika u galeriji vašeg uređaja koje se mogu koristiti kao ikona. Pronalaženje i dodavanje prijatelja Primalac može vaš poziv da prihvati ili odbije. Da biste izmenili javne detalje profila. Izaberite sa liste sliku koju želite ili je pronađite putem pretraživanja. Ako nemate nijednog N-Gage prijatelja i želite da upoznate druge igrače.Kada ažurirate svoj profil. Prikaz informacija o prijatelju Da biste prikazali informacije o svom prijatelju. dođite do kartice „Javno“ i izaberite jednu od sledećih opcija: Da biste se povezali sa drugim N-Gage igračima i upravljali listom prijatelja. Kada promenite ikonu. lokacija se ne prikazuje. unesite njegovo igračko ime u polje „Dodavanje prijatelja“ prilikom pregledanja svoje liste prijatelja. Da biste izmenili tekst. izaberite Send. pozovete prijatelje u svoju listu prijatelja i zatim vidite ko je od njih onlajn i dostupan za igru. Možete da tražite određenog N-Gage igrača. Svoju lokaciju možete da promenite pomoću kartice „Privatno“. ● Model uređaja — Broj modela vašeg uređaja. izaberite Change.com da biste posetili sobe za ćaskanje i forume. idite na „N-Gage Arena“ na lokaciji www. Pozivu možete dodati personalizovanu poruku. prijavite se na uslugu koristeći svoje igračko ime da biste se uverili da su promene koje ste načinili u svom profilu usklađene sa N-Gage serverom. Igrač koji prihvati poziv pojaviće se na vašoj listi prijatelja. Podrazumevano. ● Omiljena igra (igre) — Nazivi vaših omiljenih igara. dođite do tog igrača na listi prijatelja. Ovo se automatski postavlja i ne može se menjati. Da biste izmenili tekst. idite u „Moji prijatelji“. ● Ikona korisnika — Dodajte sliku koja će vas predstavljati. ● Moto — Dodajte kratku ličnu poruku. kao što su ukupan broj N-Gage poena ili igre koje je nedavno igrao.

morate biti onlajn i povezani na NGage uslugu. 3G ili bežična LAN veza da biste mogli da koristite funkciju za razmenu poruka. Sortiranje liste prijatelja Da biste sortirali listu prijatelja po raspoloživosti. Igraču možete dati ocenu od jedan do pet što se prikazuje zvezdicama. igračkom imenu ili ukupnom N-Gage rezultatu. slično kao kod trenutne razmene poruka. 30 Da biste videli nove poruke primljene od N-Gage prijatelja. može da odgovori na vašu poruku i tako možete razmenjivati poruke jedan s drugim. dođite do liste prijatelja i izaberite . izaberite Options > Sort Friends By. N-Gage podešavanja Slanje poruke Da biste promenili podešavanja za N-Gage. Pročitane poruke se automatski brišu kada napustite N-Gage. možete slati privatne poruke svojim N-Gage prijateljima. izaberite Options > N-Gage Settings. Options > View Message. Da biste poslali poruku N-Gage prijatelju. Indikator pored igračkog imena igrača pokazuje njegovu dostupnost. U „Moji prijatelji“ možete da razmenjujete privatne poruke sa igračima sa vaše liste prijatelja. Da biste brzo promenili podešavanja kroz aplikaciju N-Gage. Ocenjivanje igrača Da biste ocenili igrača. Da biste videli preporuke u vezi sa igrama. izaberite Options > Edit Profile i dođite do kartice Privatno.Vaš uređaj svojih prijatelja. Maksimalna veličina privatne poruke je 115 znakova. izaberite Options > View Recommendation. Posle toga ga ne možete menjati. izaberite Submit. Izaberite neku od narednih opcija: ● Player Name — Igračko ime možete da izmenite samo dok se prvi put ne prijavite na mrežu. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Ocena koju mu date utiče na reputaciju igrača u zajednici ili na reputaciji prikazanu u njegovom profilu. Preporuke u vezi sa igrama se automatski brišu nedelju dana po prijemu. Tom prilikom vam može biti naplaćen prenos podataka. Ako je vaš prijatelj trenutno prijavljen na uslugu N-Gage. dođite do njega na listi prijatelja i izaberite Options > Rate Player. dođite do prijatelja na listi i izaberite Options > Pošalji poruku. Čak i ako ste nedostupni ili oflajn. Da biste poslali poruku. Potrebna vam je GPRS.

● Connection Settings — Možete dozvoliti aplikaciji N-Gage da se automatski poveže na mrežu kada je potrebno i definisati prioritetnu tačku pristupa i granicu prenosa podataka koja proizvodi upozorenje. Vaš uređaj 31 . da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva. kako biste kupovinu ubuduće obavljali brže. Slušalice Neke slušalice imaju dva dela. Upozorenje: Kada koristite slušalice. uključujući i broj kreditne kartice. Pojedini dodaci za slušalice imaju multimedijalnu kontrolu jačine zvuka koje se koriste da bi se podesila jačina zvuka samo za muziku ili video reprodukciju. Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice.5 mm) na uređaj. koristite taster za jačinu zvuka na uređaju. za hendsfri telefonske pozive koristite slušalice koje imaju kompatibilnu jedinicu za daljinsku kontrolu ili mikrofon uređaja. Kada koristite pojedine dodatke za slušalice. bićete upitani da li želite da sačuvate detalje svog računa. zatim povežite slušalice sa jedinicom. Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Da biste koristili slušalice sa jedinicom za daljinsko upravljanje. jedinicu za daljinsko upravljanje i slušalice. povežite jedinicu Nokia AV kontektorom (3.● Personal Settings — Možete da definišete lične podatke koji se ne prikazuju u javnom profilu i da se prijavite na N-Gage novosti. ● Account Details — Vaši prioriteti za kupovinu. Ako slušalice nemaju mikrofon. Jedinica za daljinsko upravljanje ima mikrofon i tastere za prijem ili prekid telefonskog razgovora. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. za podešavanje jačine zvuka i puštanje muzike ili video datoteka. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost. Možete da definišete i da li želite da primate obaveštenja od svojih N-Gage prijatelja kada igrate igre. Kada kupujete igru.

veza sa bežičnom komunikacionom mrežom se prekida. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Ili pritisnite i izaberite Alatke > Profili > Oflajn. obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka. kratko pritisnite taster „Napajanje“ i izaberite Oflajn. Takođe. Važno: Kada je postavljen profil (način rada) "oflajn". 32 Da biste u toku razgovora koristili zvučnik. Da biste isključili zvučnik. neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Kada je aktiviran profil oflajn. Nemojet povezivati bilo koji izvor napona na Nokia AV konektor. možete povezati kompatibilni TV kabl na Nokia AV konektor (3. Kontrola jačine zvuka i zvučnika Profil "oflajn" omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na telekomunikacionu mrežu. jer to može izazvati oštećenje uređaja. Da biste aktivirali oflajn profil. Da biste obavili bilo kakav poziv. one se smeštaju u folder „Za slanje“ za naknadno slanje. Oflajn profil Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da slušate i govorite u uređaj na kraćem rastojanju a da ne morate da ga držite uz uho. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. unesite šifru blokade. pošto zvuk može biti preglasan. Kada aktivirate oflajn profil.Vaš uređaj Nemojte povezivati proizvode koji kreiraju izlazni signal. . svoj uređaj možete da koristite bez SIM kartice. Ako je uređaj zaključan. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. što je označeno sa u delu gde se prikazuje indikator jačine signala. ne možete da upućujete niti da primate pozive. Ako pokušate da pošaljete poruke. niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom.5 mm) na vašem uređaju. Da biste u toku aktivnog poziva ili slušanja audio zapisa povećali ili smanjili jačinu zvuka. Prijem i predaja RF signala su prekinuti. Kada spajate spoljne uređaje ili slušalice koje nije odobrila firma Nokia za korišćenje sa ovim uređajem na konektor Nokia AV. koristite taster za podešavanje jačine zvuka.

Uređaj ponovo uspostavlja bežične komunikacije (pod uslovom da je signal dovoljne jačine). Vaš uređaj 33 . kratko pritisnite taster "napajanje". čitate svoje e-mail poruke ili koristite Internet. Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. Kada je aktiviran oflajn profil. recimo. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na bežičnu LAN mrežu i kada je koristite.Da izađete iz oflajn profila. pa izaberite neki drugi profil. još uvek možete da koristite bežičnu LAN mrežu da.

Kamera Kamera O kameri Vaša Nokia N82 ima dve kamere. do 5 megapiksela. Kamere daju fotografije u . kao što su Bluetooth ili bežične LAN veze. Takođe ih možete i postavljati. Za snimanje fotografija i video zapisa možete da koristite obe kamere. pritisnite i držite taster „Slikaj“. album na mreži.jpeg formatu zapisa. u pejzažnom režimu) i kameru niže rezolucije s prednje strane (sekundarna kamera u portretnom režimu). kameru visoke rezolucije na zadnjoj strani uređaja (glavnu kameru. Snimanje fotografija Da biste aktivirali glavnu kameru.mp4. str. . zatvorite preklopnik objektiva. Slike i video snimci se automatski memorišu u folderu Slike i video u Galeriji. 45.3gp (kvalitet za deljenje). 55. otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem drugih metoda povezivanja. str. ili u 3GPP formatu kada je oznaka tipa datoteke . Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije. Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji od 2592x1944 piksela. Indikatori fotoaparata Na tražilu fotoaparata (kamera u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka) se prikazuje sledeće: 34 Možete da šaljete slike i video snimke u multimedijalnoj poruci. Video snimci se beleže u MPEG-4 formatu sa oznakom tipa datoteka . Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren. Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". Da biste isključili glavnu kameru. slati u neki kompatibilni onlajn album. Vidite "Podešavanja videa".

1 — Indikator režima snimanja 3 — Indikator napunjenosti baterije 2 — Aktivna traka sa alatkama. da biste se prebacivali iz režima video u režim fotografisanje i obratno. Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. koji treperi samo onda kad se puni Xenon blic. 38. 40. da biste izabrali scenu da biste aktivirali samookidač (samo za slike). str. Traka sa alatkama se prikazuje 5 sekundi. str. da biste izabrali režim rada blica (samo za slike). Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama. 35. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". Brojač se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. Možete da definišete da li se aktivna traka sa alatkama prikazuje ili ne na ekranu.Aktivna traka sa alatkama Vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja. Da biste pregledali aktivnu traku sa alatkama pre i posle snimanja slike ili snimanja video zapisa. 5 — Brojač slika. Vidite "I Vi na slici – samookidač". str. Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana. Kamera 35 Aktivna traka sa alatkama . koji pokazuju gde se čuvaju slike. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite: 4 — Indikator rezolucije slike. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja fotografije. koji označava kvalitet slike. Dođite do neke stavke. izaberite Opcije > Prikaži ikone. koji se prikazuje samo kad je Snimi lokaciju aktivirano u postavkama kamere. Vidite "Informacije o lokaciji". izaberite Opcije > Sakrij ikone. Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba. pre i nakon pravljenja fotografskog snimka ili snimanja video zapisa. Na ekranu se prikazuju samo indikatori režima snimanja i napunjenosti baterije. 6 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ). pritisnite navigator. 8 — GPS indikator. Pre pravljenja fotografskog ili video snimka. koji prikazuje procenjeni broj slika koje možete da snimite koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i aktivnu memoriju. 7 — Indikator Xenon blica. pa je izaberite pritiskom na navigator.

na primer i izbrišite datoteke sa svog uređaja. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. imajte na umu sledeće: ● Kamera prelazi u režim štednje baterije ako u određenom vremenu ne pritisnete nijedan taster. 39. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje". ● Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta nezumirane slike. imajte na umu sledeće: ● Ne možete da snimate fotografije dok se xenon blic potpuno ne napuni. Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se trenutno nalazite. osim ukoliko niste postavili blic na Isključen. ● Da biste oslobodili memoriju za nove slike. pritisnite taster "slikaj". Kada snimate fotografije. str. Snimanje fotografija 36 Pre nego što počnete da snimate fotografije. treperi na ekranu. str. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Aktivna traka sa alatkama u Galeriji ima različite opcije. krećite se navigatorom po aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Aktivna traka sa alatkama". držite ga obema rukama. 49. Da biste nastavili sa fotografisanjem. 43. da biste prikazali ili sakrili matricu tražila (samo za slike) da biste podesili kompenzaciju ekspozicije (samo za slike) da biste podesili kontrast (samo za slike) da biste podesili oštrinu (samo za slike) da biste podesili balans bele boje da biste izabrali neki efekat boje ● Da biste podesili osvetljenje i boje. str. prenesite datoteku na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka. str. 45. str. Vidite "Nakon pravljenja fotografskog snimka". ● Da se aparat ne bi pomerao. Kad se blic puni.Kamera da biste aktivirali režim pravljenja više uzastopnih snimaka (samo za slike). Vidite "Pravljenje više uzastopnih slika". da biste podesili svetlosnu osetljivost (samo za slike) Ikonice se menjaju i označavaju trenutni status podešavanja ili parametra. . Vidite "Nakon snimanja videa". 37. Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja.

Međutim. izaberite (dostupno samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album. Na ekranu se pojavljuje zeleni indikator fiksiranog fokusa. Ne pomerajte aparat dok se snimak ne sačuva. ● Da biste poslali sliku u kompatibilni onlajn album. upotrebite taster za zumiranje na uređaju. pritisnite navigator. pritisnite taster "Slikaj". izaberite Opcije > Koristi sek. . pritisnite . pojavljuje se crveni indikator. pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). 3. Da biste uvećali ili umanjili prikaz prilikom slikanja. Nakon pravljenja fotografskog snimka Izaberite sledeće iz aktivne trake sa alatkama (dostupno je samo ako izaberete Prikaži snimljenu sliku > Forsiran u podešavanjima kamere za statičnu sliku): ● Ako ne želite da sačuvate sliku. Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. ● Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. Da biste se ponovo vratili u kameru. 2. Da biste napravili snimak. uradite sledeće: Da biste kameru ostavili otvorenu u pozadini i koristili druge aplikacije. Ako fokus nije fiksiran. pomerite se gore ili dole. Izaberite Pošalji pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva). Kamera 37 Da biste snimili fotografiju. fotoaparat.1. dvaput pritisnite na bočnoj strani uređaja. izaberite Obriši ( ). Sliku možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. Da biste aktivirali prednju kameru. e-mail poruku ili druge metode povezivanja. 119. pritisnite do pola taster "slikaj" (samo glavna kamera. pritisnite taster „slikaj“. str. možete slikati i bez fiksiranja fokusa. Savet: Da biste otvorili Galeriju i videli slike koje ste snimili. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. kao što je Bluetooth veza. Da biste napravili snimak. Da biste fiksirali fokus na neki objekat. ● Da biste slike označili za korpu za štampu radi naknadnog štampanja. Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Vidite "Pišite i šaljite poruke". nije na raspolaganju za pejzažne i sportske scene). izaberite režim slikanja u aktivnoj traci sa alatkama. Ukoliko je kamera u video režimu. izaberite Dodaj u korpu za štampu ( ).

na raspolaganju su sledeći režimi blica: Automatski ( ). 55. slike koje imaju informaciju o lokaciji označene su sa . . na primer. trenutnu informaciju o poziciji svim slikama koje ste snimili u to vreme. pritisnite da biste otvorili sliku u Galeriji i izaberite opciju zumiranja sa liste opcija. 44. Da biste sliku koristili kao tapet u dopunjenom pasivnom režimu. Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži". osim ukoliko niste postavili blic naIsključen. Punjenje xenon blica obično traje nekoliko sekundi. indikator prelazi u . Red. u folderu „Galerija“ da biste pogledali lokaciju na kojoj je slika snimljena. pritisnite taster "slikaj". Uređaj dodaje Za fotoaparat. Ne možete snimati forografije dok se ksenon blic u potpunosti ne napuni. kameru u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka. Kad se blic puni. Informacije o lokaciji Blic koristite na bezbednom rastojanju. izaberite Opcije > Postavi za tapet. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Da biste sliku postavili kao sliku za identifikaciju poziva nekog kontakta. Da biste povratili tražilo i napravili novi snimak.Kamera Da biste zumirali sliku posle slikanja. treperi na ekranu. ● — Informacija o lokaciji je dostupna i dodata je svim slikama koje ste snimili. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja. Ovu informaciju možete da koristite. Prilikom snimanja automatski dodajte slikama informaciju o lokaciji. izaberite Opcije > Postavi za sl. Forsiran ( ) i Isključen ( ). Na dnu ekrana su prikazani sledeći indikatori za informaciju o lokaciji: Da biste podesili da kamera slikama dodaje informaciju o lokaciji izaberite Opcije > Podešavanja > Snimi lokaciju > Da. Kamera na vašem uređaju ima ksenon blic za uslove lošeg osvetljenja. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Ako GPS pronađe satelitsku vezu u roku od nekoliko minuta.crv. kontakta > Dodeli kontaktu.očiju ( ). str. u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka. str. U folderu „Galerija“. Ksenonski blic nije raspoloživ za režim za sportske scene ili kad se izabere Odjed. Blic Blic je na raspolaganju samo za glavnu kameru. 38 ● — Informacija o lokaciji je nedostupna.

Scena Vam pomaže da pronađete prava podešavanja boje i osvetljenja za trenutni ambijent. Kamera 39 Da biste promenili režim blica. Da biste snimili slike. je na raspolaganju samo za glavnu kameru. a zatim izaberite scenu. Ukoliko ste koristili vremenski interval. U sceni koju definiše korisnik možete da podesite različite parametre osvetljenja i boje.. a zatim izaberite i željenu scenu. Da biste sopstvenu scenu podesili prema određenom ambijentu. izaberite Odjed. pritisnite taster „slikaj“. izaberite željeni vremenski interval. dođite do Defin. Pravljenje više uzastopnih slika . Parametri svake scene su postavljeni za određeni stil i ambijent. Broj snimaka koji će se napraviti zavisi od raspoložive memorije. izaberite Na osnovu režima scena. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite željeni režim blica. Da biste videli neku sliku.Scene Režim više snimaka. Da biste podesili kameru da snimi šest slika ili željeni broj slika u nizu (ako je raspoloživo dovoljno memorije). Da biste aktivirali sopstvenu scenu. Da biste promenili scenu. izaberite Obustavi. pritisnite Nazad. Da biste snimili slike koristeći izabrani vremenski interval. Da biste prekinuli snimanje slika. Da biste snimili šest slika. one se prikazuju u mreži na ekranu. Ostale slike možete da vidite u Slike i video u Galeriji. pritisnite taster „slikaj“. Da biste snimili dve ili više slika u nizu. na aktivnoj traci sa alatkama izaberite Režimi scena. Ksenonski blic je dostupan samo u režimu pravljenja više uzastopnih snimaka ako definišete vremenski interval za snimanje slika. Nakon što snimite slike u režimu niza uzastopnih snimaka. dođite do Defin. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka. Da biste sačuvali promene i vratili se u listu scena. pritisnite navigator i izaberite Izaberi. Podrazumevana scena u režimu slike je Automatski. pritisnite navigator da biste je otvorili. korisnik. Da biste kopirali parametre neke druge scene. na ekranu se prikazuje samo poslednja snimljena slika. Režim više uzastopnih snimaka možete da koristite i sa samookidačem. sekvenca. a u video režimu Automatski (obe su označene sa ). a zatim izaberite Opcije > Promeni. korisnik. Scene su na raspolaganju samo za glavnu kameru.

Kvalitet slike I Vi na slici – samookidač Da biste postavili kašnjenje samookidača. dodajte dubinu svojim fotografijama tako što ćete postaviti objekte . imajte na umu da bolji kvalitet slike zahteva više prostora za skladištenje. Samookidač je na raspolaganju samo za glavnu kameru. izaberite Aktiviraj. Pomerite kameru ili osobe koje slikate kad nije moguće ispuniti ove uslove. 10 sekundi ili 20 sekundi. Kamera pravi snimak po isteku podešenog vremena kašnjenja. Vidite "Podešavanje kamere za snimanje fotografija". Da biste isključili samookidač. Približite kameru osobi koju slikate da bi portreti bili jasniji. pritisnite taster "slikaj". str. 44. a četvorougao treperi neposredno pre pravljenja slike. Za portrete i druge fotografije na kojima su ljudi. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Više snimaka > Jedan snimak. Međutim. izbegavajte da osobe koje slikate budu ispred pretrpane. Koristite samookidač da biste odložili pravljenje snimka. Upotrebite najveću vrednost da biste bili sigurni da će kamera proizvesti najbolji mogući kvalitet slike. Možete da definišete kvalitet u podešavanjima kamere. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > Isključen. Pozadina Savet: U aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde da bi Vam ruka bila mirna prilikom pravljenja snimka. u aktivnoj traci sa alatkama izaberite Samookidač > 2 sekunde. Upotrebite jednostavnu pozadinu.Kamera Da biste isključili režim pravljenja uzastopnih snimaka. kako biste i Vi sami mogli da uđete u kadar. Za multimedijalne poruke (MMS) i priloge e-mail poruka će možda biti neophodno da se koristi režim najmanjeg kvaliteta slike. Da biste aktivirali samookidač. koji je optimizovan za slanje u obliku MMS poruka. Kamera ima nekoliko režima kvaliteta slika. Dubina 40 Kad snimate pejzaže i ambijente. Saveti za snimanje dobrih fotografija Koristite odgovarajući kvalitet slike. složene pozadine koja može da odvrati pažnju. Uređaj se oglašava zvučnim signalom kad je tajmer pokrenut. Da povratite tražilo za ponovno pravljenje više uzastopnih snimaka.

Uslovi osvetljenja

Menjanje izvora, količine i smera svetlosti može dramatično da promeni fotografije. Evo nekih tipičnih uslova osvetljenja:

Da biste aktivirali glavnu kameru, otvorite preklopnik objektiva tako što ćete upotrebiti prekidač za aktiviranje kamere.

● Objekat osvetljen sa strane. Jaka svetlost sa strane daje dramatičan efekat, ali može da bude suviše izražena, što rezultuje prevelikim kontrastom. ● Izvor svetlosti ispred objekta. Jaka sunčeva svetlost će možda naterati osobe koje slikate da žmirkaju. Takođe, kontrast može da bude preveliki.

● Izvor svetlosti iza objekta. Izbegavajte postavljanje objekta ispred jakog izvora svetlosti. Ukoliko je izvor svetlosti iza objekta ili je vidljiv na ekranu, fotografija će možda imati slab kontrast, biće suviše tamna ili će sadržati neželjene svetlosne efekte.

Da biste isključili glavnu kameru, zatvorite preklopnik objektiva.

Da biste aktivirali glavnu kameru kada je preklopnik objektiva već otvoren, pritisnite i držite taster „Slikaj“.

Indikatori snimanja videa
Na tražilu se prikazuje sledeće:

● Optimalno osvetljenje se javlja u situacijama kad ima puno difuzne, meke svetlosti, na primer, kad je svetao, delimično oblačan dan ili kad je sunčan dan u senci drveća.

1 — Indikator režima snimanja

3 — Aktivna traka sa alatkama. Traka sa alatkama se ne prikazuje tokom snimanja. Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 35. 4 — Indikator napunjenosti baterije

2 — Isključenje tona indikatora

Kamera
41

u prvi plan. Ukoliko je objekat u prvom planu previše blizu kamere, možda će biti mutan.

Snimanje video zapisa

Kamera

5 — Indikator video kvaliteta označava da li je kvalitet video zapisa TV visokog kvaliteta, TV normalnog kvalit., E-mail – visok kvalit., E-mail – norm. kvalit. ili Kvalitet za deljenje 6 — Tip datoteke video snimka 7 — Ukupno raspoloživo vreme snimanja videa. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.

● Da biste oslobodili memoriju za nove video snimke, prenesite datoteke na kompatibilni PC računar pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka, na primer i uklonite datoteke sa svog uređaja. Uređaj Vas obaveštava kad se memorija napuni i pita Vas da li želite da promenite aktivnu memoriju. Da biste snimili video zapis, uradite sledeće: 1. Ukoliko je kamera u režimu slikanja, izaberite video režim u aktivnoj traci sa alatkama. 2. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster "slikaj". Prikazuje se crvena ikonica snimanja ( ) i čuje se zvučni signal, što označava da je snimanje započelo.

Da bi se prikazivali svi indikatori na tražilu, izaberite Opcije > Prikaži ikone. Izaberite Sakrij ikone da se prikazuju samo indikatori video statusa, a u toku snimanja, raspoloživo vreme snimanja, zum traka za vreme zumiranja i selekcioni tasteri.

9 — Stabilizacija videa je uključena ( "Podešavanja videa", str. 45.

8 — Indikatori memorije uređaja ( ) i memorijske kartice ( ) koji pokazuju gde se čuvaju video snimci ). Vidite

Snimanje video snimaka

Pre nego što napravite video snimak, imajte na umu sledeće: ● Da biste podesili svetlo i boju, pomerajte se kroz aktivnu traku sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Vidite "Scene", str. 39.

3. Da biste napravili pauzu, privremeno prekinuli snimanje, u bilo kom trenutku, pritisnite Pauza. Snimanje videa se automatski prekida ako je snimanje privremeno zaustavljeno, a nijedan taster nije pritisnut tokom jednog minuta. Izaberite Nastavi da biste nastavili snimanje. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite taster "zum" na svom uređaju.

42

4. Da biste prekinuli snimanje, izaberite Stop. Video snimak se automatski čuva u folderu Slike i video Galerije. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Da biste aktivirali prednju kameru, izaberite Opcije > Koristi sek. fotoaparat. Da biste započeli snimanje video zapisa, pritisnite navigator. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pomerite se gore ili dole.

Nakon snimanja videa

Nakon što napravite video snimak, iz aktivne trake sa alatkama (prikazuje se jedino ako je Prikaži snimljeni video postavljeno na Forsiran u podešavanjima za video) izaberite:

● Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster "slikaj".

● Da biste otpremili video snimak u kompatibilni onlajn album, izaberite (dostupno je samo ako ste podesili nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55.

● Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku, e-mail poruku ili druge metode povezivanja, kao što je Bluetooth veza, pritisnite taster za poziv ili izaberite Pošalji ( ). Vidite "Pišite i šaljite poruke", str. 119. Vidite "Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze", str. 85. Ova opcija nije dostupna tokom aktivnog poziva. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu .mp4. Video snimak možete da pošaljete i pozivaocu u toku aktivnog poziva. Izaberite Pošalji

● Ako ne želite da sačuvate video snimak, izaberite Obriši ( ).

● Da biste odmah reprodukovali video snimak koji ste upravo napravili, izaberite Pusti ( ).

Podešavanja kamere

Postoje dve vrste podešavanja za kameru: podešavanja parametara i glavna podešavanja. Nakon što zatvorite kameru, parametri podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti, ali glavni parametri ostaju isti dok ih ponovo ne promenite. Da biste podesili podešavanja parametara, upotrebite opcije na aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje", str. 45. Da biste promenili glavna podešavanja, u režimu slike ili video režimu izaberite Opcije > Podešavanja.

Kamera
43

pozivaocu ( ) (dostupno je samo u toku aktivnog poziva).

izaberite Da.Kamera Da biste promenili glavna podešavanja. ● Prikaži snimljenu sliku — Izaberite Forsiran ako želite da vidite sliku odmah pošto je snimljena ili Isključen ako želite odmah da nastavite sa slikanjem. Štampa 2M – srednji (rezolucija 1600x1200). ● Vrati podeš. (kontinualni) omogućava ravnomerne i kontinualne korake zumiranja između digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. izaberite Štampa 5M – visok. Ako želite da snimak pošaljete e-poštom. ● Ton snimanja — Izaberite ton koji će se čuti kada napravite snimak. Ako izaberete Da. Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku. to slika zauzima više memorije. kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere.3M – nizak. Ako želite da štampate tu sliku.3M – nizak (rezolucija 640x480). Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan. ● Rotiraj sliku — Izaberite da li želite da slike koje su slikane uspravno budu rotirane kada ih otvorite u Galeriji. a Isključen omogućava ograničeno zumiranje uz zadržavanje rezolucije slike. . ● Prošireni digitalni zum (samo glavna kamera) — Uključ. ● Dodaj u album — Izaberite da li želite da sačuvate sliku u određenom albumu u Galeriji. Što je viši kvalitet slike. ● Snimi lokaciju — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku slike. izaberite MMS 0. otvara se lista raspoloživih albuma. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje slike. Štampa 3M – srednji ili Štampa 2M – srednji. izaberite E-mail 0.8M – srednji. 44 Ove rezolucije su na raspolaganju samo za glavnu kameru. Štampa 3M – srednji (rezolucija 2048x1536). Uključen (pauziran) omogućava pauziranje koraka zumiranja u određenom koraku kod digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja. u režimu slike izaberite Opcije > Podešavanja.8M – srednji (rezolucija 1024x768) ili MMS 0. E-mail 0. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanje kamere za snimanje fotografija ● Kvalitet slike — Izaberite Štampa 5M – visok (rezolucija 2592x1944). ● Primarno ime slike — Definišite podrazumevano ime za snimljene slike.

● Ujednačavanje ekspozicije ( ) (samo za slike) — Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini. ● Ton boje ( ) — Izaberite neki efekat boje sa liste. Kada izaberete novu scenu. kada izmenite podešavanja za sekundarnu (drugu) kameru. TV normalnog Da biste promenili glavna podešavanja. Podešavanja parametara se razlikuju za svaki od režima slikanja. po potrebi. Da biste omogućili da kamera tačnije reprodukuje boje i osvetljenje ili da biste svojim fotografijama i video snimcima dodali efekte. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2. Koja su podešavanja na raspolaganju zavisi od toga koja je kamera izabrana. Parametri se vraćaju na svoje podrazumevane vrednosti kad zatvorite kameru. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja videa Kamera 45 Podešavanja parametara – podesite boje i osvetljenje Prikaz na ekranu se menja u zavisnosti od izabranih parametara tako da možete da vidite kako ta promena utiče na fotografije ili video snimke. krećite se kroz aktivnu traku sa alatkama i izaberite jednu od sledećih opcija: Podešavanja parametara slike se odnose na svaku kameru pojedinačno. ● Oštrina ( ) (samo za slike) — Podesite oštrinu slike. podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. . ako promenite podešavanja u režimu slike. podešavanja boje i osvetljenja se menjaju u vrednosti koje odgovaraju toj sceni. ambijent. podešavanja u video režimu se neće promeniti. ● Kvalitet videa — Postavite kvalitet video snimka na TV visokog kvaliteta. ● Osetljivost na svetlo ( ) (samo za slike) — Povećajte svetlosnu osetljivost u uslovima slabog osvetljenja da biste smanjili rizik da slike budu suviše tamne.● Režim blica ( ) (samo za slike) — Izaberite željeni režim blica. podešavanja glavne kamere se ne menjaju. Podešavanja parametara možete da. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje. na primer snegu. ● Kontrast ( ) (samo za slike) — Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike. Prebacivanje između režima ne vraća u prvobitno stanje definisane parametre podešavanja. ● Balans belog ( ) — Sa liste izaberite trenutne uslove osvetljenja. u video režimu izaberite Opcije > Podešavanja. izmenite i nakon što izaberete neku scenu.

Snimanje zvuka — Izaberite Bez zvuka ako ne želite da snimite zvuk. E-mail – visok kvalit. video kvalitet.mp4 formatu datoteke. izaberite TV visokog kvaliteta ili TV normalnog kvalit. Dodaj u album — Izaberite da li želite da dodate napravljeni video snimak u određeni album u Galeriji. kvalit. koji je VGA rezolucije (640x480) u . izaberite Kvalitet za deljenje. Stabilizacija videa — Izaberite Forsiran da biste smanjili podrhtavanje kamere u toku snimanja. Prikaži snimljeni video — Izaberite da li želite da se na ekranu prikaže prvi kadar snimljenog videa kada prekinete snimanje. ● Aktivna memorija — Izaberite gde želite da skladištite svoje video snimke.mp4. koji ima QCIF rezoluciju i . ● Vrati podeš.3gp format datoteke.. E-mail – norm. Ako želite da gledate video snimak na kompatibilnom televizoru ili PC računaru. Kamera . kamere — Izaberite Da da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere.● ● ● ● 46 kvalit. Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku.. Izaberite Pusti u aktivnoj traci sa alatkama (glavna kamera) ili Opcije > Pusti (sekundarna kamera) da biste pregledali video snimak. (standardni kvalitet za reprodukciju preko vašeg uređaja) ili Kvalitet za deljenje. U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu . Izaberite Da da biste otvorili listu raspoloživih albuma. ● Primarno ime videa — Definišite podrazumevano ime napravljenih video snimaka.

Galerija
Da biste memorisali i organizovali svoje slike, video snimke, audio snimke i linkove za strimovanje sadržaja, ili da biste delili svoje datoteke sa drugim kompatibilnim UPnP (univerzalnim samokonfigurišućim) uređajima preko bežične LAN mreže (WLAN), pritisnite , pa izaberite Galerija. Savet: Ako se nalazite u nekoj drugoj aplikaciji, da biste videli poslednju sliku ili video zapis sačuvan u Galeriji, pritisnite na bočnoj strani svog uređaja. Da biste ušli u glavni prikaz foldera Slike i video, ponovo pritisnite taster "prikaži". Možete da pretražujete i otvarate foldere, kao i da označavate, kopirate i premeštate stavke u foldere. Takođe, možete da pravite albume, da označavate i kopirate stavke, kao i da ih dodajete u albume. Vidite "Albumi", str. 50.

Prikazujte i organizujte datoteke
U Galeriji izaberite Slike i video , Numere , Audio snimci , Link. za striming Prezentacije ili Sve datoteke , a zatim pritisnite navigator da biste je otvorili. Pritisnite i izaberite Galerija. ,

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Video snimci, .ram datoteke i linkovi za strimovanje sadržaja se otvaraju i reprodukuju u aplikaciji RealPlayer, a muzika i audio snimci u Muzičkom centru. Vidite "RealPlayer", str. 105. Vidite "Muzički centar", str. 93. Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ako je ona ubačena) ili u memoriju uređaja, izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj u mem. kart. ili

Galerija
47

Galerija

Premesti u mem. kar., ili Kopiraj u mem. tel. ili Premesti u mem. tel..

Slike i video snimci

datoteka. Da biste pretraživali jednu po jednu datoteku, skrolujte levo ili desno. Da biste pretraživali datoteke u grupama, skrolujte gore ili dole.

Prikazivanje slika i video snimaka
Da biste prikazali svoje slike i video snimke, pritisnite , a zatim izaberite Galerija > Slike i video.

Video snimci sačuvani u Nokia video centru se ne prikazuju u folderu Slike i video u Galeriji. Vidite "Nokia video centar", str. 89. Datoteke slika i video snimaka u folderu Slike i video su raspoređene u obliku petlje i poređane prema datumu i vremenu. Prikazuje se broj

Fotografije i video snimci snimljeni kamerom vašeg uređaja se skladište u Slike i video. Slike i video snimci Vam mogu biti poslati i u multimedijalnoj poruci, kao e-mail prilog ili preko Bluetooth veze. Da biste mogli da pogledate primljenu sliku ili video snimak u Galeriji ili u aplikaciji Real player, prvo ih morate sačuvati.

Ako želite da se ekran automatski rotira na osnovu položaja uređaja, uključite opciju rotiranja ekrana u okviru podešavanja. Vidite "Podešavanja personalizacije", str. 158. Da biste izmenili video snimak ili fotografiju, izaberite Opcije > Izmeni. Vidite "Menjanje slika", str. 51.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite navigator. Kad se slika otvori, da biste sliku zumirali, pritisnite taster „zum“ na bočnoj strani uređaja. Koeficijent zumiranja se ne pamti trajno.

Da biste odštampali svoje slike na kompatibilnom štampaču ili ih sačuvali na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) radi štampanja, izaberite Opcije > Odštampaj. Vidite "Štampanje slika", str. 54. Takođe možete da označite slike za naknadno štampanje u korpi za štampu u Galeriji. Vidite "Korpa za štampu", str. 50.

Da biste videli gde je snimljena slika označena sa , izaberite Opcije > Prikaži na mapi.

48

Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu, izaberite sliku pa Dodaj u korpu za štam. u aktivnoj traci sa alatkama. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. Da biste upotrebili neku sliku kao sliku u pozadini, izaberite je, a zatim izaberite Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet. Da biste izbrisali sliku ili video snimak, izaberite Opcije > Obriši.

Da biste dodali sliku ili video snimak u Galeriju, izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Vidite "Albumi", str. 50.

Podešavanja u aktivnoj traci sa alatkama se vraćaju na podrazumevana nakon što zatvorite kameru. Ako želite da aktivna traka sa alatkama uvek bude vidljiva na ekranu, izaberite Opcije > Prikaži ikone.

Da biste videli aktivnu traku sa alatkama samo kada Vam treba, izaberite Opcije > Sakrij ikone. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama, pritisnite navigator. Izaberite neku od narednih opcija: da biste reprodukovali izabrani video snimak

Neke od opcija su možda raspoložive preko aktivne trake sa alatkama (dostupno je kad otvorite sliku ili video snimak). Vidite "Aktivna traka sa alatkama", str. 49.

Aktivna traka sa alatkama

da biste otpremili izabranu sliku ili video snimak u kompatibilni onlajn album (dostupno je samo ako ste konfigurisali nalog za kompatibilni onlajn album). Vidite "Deljenje slika i video snimaka na mreži", str. 55. ili da biste dodali ili uklonili sliku iz korpe za štampu. Vidite "Korpa za štampu", str. 50. da biste odštampali prikazanu sliku

da biste poslali izabranu sliku ili video snimak

U aktivnoj traci sa alatkama, krećite se po stavkama nagore ili nadole, i birajte ih pritiskom na navigator. Koje su opcije na raspolaganju zavisi od trenutnog

U folderu Slike i video aktivnu traku sa alatkama možete koristiti kao prečicu za različite zadatke. Aktivna traka sa alatkama je na raspolaganju samo kada je izabrana neka slika ili video snimak.

da biste započeli projekciju slajdova svojih slika Opcije koje su na raspolaganju zavise od prikaza u kojem se u tom trenutku nalazite. da biste izbrisali izabranu sliku ili video snimak

Galerija
49

Organizujte fotografije i video snimke

prikaza, kao i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

Izaberite album u koji želite da dodate fotografiju ili video snimak. Da biste pregledali albume u Galeriji.Galerija Uz pomoć albuma možete na lak način da organizujete svoje slike i video snimke. na nekom kompatibilnom punktu za štampu. Da biste napravili novi album. izaberite sliku pa zatim Dodaj u korpu za štam. izaberite Slike i video > Opcije > Albumi > Prikaži albume. otvorite album. Otvara se lista albuma. izaberite sliku u Galeriji i Pokreni projekciju slajdova ( ) aktivnoj traci sa alatkama. Korpa za štampu Izaberite neku od narednih opcija: ● Pauza — da biste pauzirali projekciju slajdova ● Nastavi — da biste nastavili projekciju slajdova. izaberite iz foldera Slike i video (raspoloživo je samo kad ste dodali slike u korpu za štampu). dođite do datoteke i pritisnite C. Projekcija slajdova počinje od izabrane datoteke. Datoteka se ne briše iz foldera Slike i video u Galeriji. str. Da biste pregledali svoje slike kao projekciju slajdova. Vidite "Štampanje slika". Projekcija slajdova 50 Slike možete da markirate za korpu za štampu i da ih naknadno odštampate na nekom kompatibilnom štampaču ili. Da biste videli samo izabrane slike kao projekciju slajdova. ako je na raspolaganju. Albumi Da biste pregledali slike u korpi za štampu. dođite do fotografije ili video snimka. Da biste uklonili sliku iz korpe za štampu. 54. Da biste uklonili datoteku iz albuma. izaberite sliku u folderu Slike i video ili u albumu. Da biste dodali fotografiju ili video snimak u album u Galeriji. izaberite Opcije > Novi album. u prikazu liste albuma. Stavka koju ste dodali u album još uvek je vidljiva u folderu Slike i video u Galeriji. a zatim izaberite Opcije > Albumi > Dodaj u album. Markirane slike su označene sa u folderu Slike i video i u albumima. Da biste neku sliku markirali za naknadnu štampu. u aktivnoj traci sa alatkama.. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj > Markiraj da označite slike i Opcije > Projekcija slajdova > Start da započnete projekciju slajdova. ili izaberite Opcije > Odštampaj > Prikaži korpu za štam. ako je napravljena pauza ● Kraj — da biste zatvorili projekciju slajdova . a zatim izaberite Opcije > Ukloni iz korpe.

Slike možete da izrezujete i rotirate. Galerija 51 Da biste izvršili pretraživanje slika.Pre nego što započnete projekciju slajdova. Da biste izrezali sliku. Pomerajte navigator i izaberite površinu koju treba izrezati. Izaberite Opcije > Projekcija slajdova > Podešavanja i jednu od sledećih opcija: ● Muzika — da biste dodali zvuk projekciji slajdova. takođe koristite navigator. Da biste podesili prvu izabranu površinu. Izaberite Uključena ili Isključena. U donjem desnom uglu se pojavljuje još jedan krstić. da podešavate osvetljaj. Izrežite sliku Ako izaberete Ručno. kontrast i rezoluciju. Koristite navigator da istaknutoj površini promenite dimenzije. pritisnite navigator. Da izaberete površinu koju treba izrezati. pa zatim izaberite Postavi. izaberite Opcije > Primeni efekat > Izrezivanje i neki prethodno definisani odnos dimenzija iz liste. Da tu površinu pomerate po slici. tekst. vinjetu ili okvir. Da biste ručno izrezali sliku. kao i da dodajete efekte. Menjanje slika Editor slika Da biste uređivali slike odmah nakon snimanja ili slika iz Galerije. Da "zamrznete" izabranu površinu. izaberite Opcije > Izmeni. izaberite gornji levi ugao površine koju treba izrezati. odnosno smanjivanje jačine zvuka tokom projekcije slajdova koristite taster za podešavanje jačine zvuka u svom uređaju. Ponovo izaberite površinu koju treba izrezati. izaberite Ručno. opcije izmena koje su označene ikonicama. izaberite Nazad. Izaberite Opcije > Primeni efekat da se otvori mrežasti prikaz u kojem možete da birate različite Ako izaberete neki prethodno definisani odnos dimenzija. podesite podešavanja projekcije slajdova. ● Pesma — da biste izabrali muzičku datoteku sa liste ● Odlaganje slajda — da biste podesili tempo projekcije slajdova ● Zumiranje i pomeranje — da bi prelaz sa jednog na drugi slajd bio kontinuiraniji i da bi dozvolili Galeriji da nasumično uvećava ili umanjuje prikaz slika Za pojačavanje. skrolujte levo ili desno. u gornjem levom uglu slike se pojavljuje krstić. boju. pritisnite navigator. Otvara se editor slika. Izabrane površine obrazuju pravougaonik koji formira izrezanu sliku. .

. Da biste mogli da prikazujete slike i video snimke na TV prijemniku. pritisnite *. Korisne prečice Režim TV izlaza Možete koristiti sledeće prečice kada uređujete slike: ● Da se krećete po zumiranoj slici. morate da konfigurišete parametre TV izlaza za odgovarajući TV sistem i odnos dimenzija.amr. a zatim izaberite Opcije > Izmeni. Video editor.aac. izaberite Opcije > Primeni efekat > Ukl. ulevo ili udesno. skrolujte nagore. Dovedite krstić na oko. nadole. Koristite navigator da podesite dimezije petlje prema oku. 3. 159. Da umanjite crvenilo. pa pritisnite navigator. Da biste varili na normalan prikaz. Kada završite sa uređivanjem slike. montažer.wav formate audio datoteka. pritisnite Nazad. ● Da biste približili ili udaljili objekat (zum). Smanjite efekat crvenih očiju Montaža video snimaka Da biste izvršili izmene video snimaka u Galeriji. ponovo pritisnite *. pa opciju izmene. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla. pritisnite 5 ili 0. Priključite Nokia video kabl na video ulaz kompatibilnog televizora. crvenog oka. ef. uradite sledeće: 1.3gp i . . . Da biste sačuvali izmene i vratili se u Slike i video. str. Možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. i . pritisnite 3 ili 1. Da biste snimljene slike i video snimke prikazali na kompatibilnom TV prijemniku.Galerija Da biste smanjili efekat crvenih očiju na nekoj slici. Vidite "Podešavanja proširenja". 52 2. Priključite drugi kraj Nokia video kabla na Nokia AV konektor svog uređaja. Na ekranu se pojavljuje petlja.mp4 formate video datoteka. pritisnite Urađeno.mp3 i . podržava . koristite Nokia video kabl. ● Da biste videli sliku na celom ekranu. dođite do video snimka. ● Da sliku rotirate u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Da biste gledali slike i video snimke na televizoru. pritisnite navigator.

opcija zumiranja nije na raspolaganju. pritisnite 5. Vidite "Projekcija slajdova". Da sliku rotirate za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Vidite "RealPlayer". Za prelazak sa prikaza u punom ekranu na normalni prikaz i obratno. Sve stavke u nekom albumu ili označene slike se na televizoru prikazuju preko celog ekrana dok se istovremeno čuje muzika koju ste izabrali. 50. Da biste sliku rotirali za 45 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. pritisnite *. Da biste umanjili. Da biste uvećali. Otvorena slika se prikazuje u punom ekranu na televizoru. preusmeravaju se na televizor. pritisnite 1 odnosno 3. str. Možete normalno da koristite mikrofon uređaja. pritisnite 7 odnosno 9. RealPlayer počinje da reprodukuje video snimak na ekranu uređaja i na ekranu televizora. Kada otvorite označeni video snimak. a zatim izaberite datoteku koju želite da prikažete. pritisnite 0. Da biste napravili pauzu. svi zvuci. Kada otvorite neku sliku u minijaturnom prikazu dok je gledate na televizoru. Prezentacije Za sve aplikacije. stereo zvuk video snimaka. tonove tastature i tonove zvona. Prezentacije služe za prikazivanje SVG (scalable vector graphics) datoteka. Pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. pritisnite i izaberite Galerija > Prezentacije. Da biste pogledali SVG datoteke. a video snimci u programu RealPlayer. Slike možete na televizoru prikazivati u vidu projekcije slajdova. osim foldera Slike i video u Galeriji i aplikacije RealPlayer. str. kao što su karikature i mape. izaberite Opcije > Pauza.Kada je Nokia kabl za video izlaz priključen na uređaj. uključujući aktivne pozive. Dođite do željene slike i izaberite Opcije > Pusti. . SVG slike zadržavaju svoj originalni izgled kada se odštampaju kao i kada se prikazuju na ekranima različitih dimenzija i pri različitim rezolucijama. na TV ekranu se prikazuje isto ono što se prikazuje na ekranu vašeg uređaja. 105. Galerija 53 4. Slike se prikazuju u slikovniku.

Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu. svoje slike možete štampati koristeći bežičnu LAN mrežu. Takođe. Da biste štampali na štampaču koji je PictBridge kompatibilan.Galerija Štampanje slika Štampanje slika Ako želite da štampate slike koristeći Štampanje slika. možete u njoj sačuvati slike i štampati ih koristeći kompatibilni računar. Taj štampač se postavlja kao podrazumevani štampač. Nakon što izaberete štampač. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. Ako podrazumevani štampač nije na raspolaganju. str. Vidite "USB". pa zatim opciju štampanja u Galeriji. Podešavanja štampe Opcije koje su na raspolaganju se razlikuju i zavise od mogućnosti koje nudi izabrani uređaj za štampu. Možete samo da odštampate slike koje su u . Da biste promenili izgled štampe. izaberite sliku koju želite da štampate. Da biste promenili podrazumevani štampač. izabrane slike se prikazuju u prethodno definisanim izgledima štampe. editoru slika ili slikovniku. Izaberite neki štampač. skrolujte gore ili dole da se prikažu dodatne stranice. skrolujte levo ili desno za kretanje po izgledima štampe koji su na raspolaganju za izabrani štampač. . izaberite sliku koju želite da štampate. priključite kabl za prenos podataka pre nego što izaberete opciju štampanja i uverite se da je za režim data kabla postavljeno Štampa slike ili Pitaj pri povezivanju. prikazuje se lista raspoloživih uređaja za štampanje. Da biste postavili podrazumevani štampač. pa zatim opciju štampanja u Galeriji. kameri. izaberite Opcije > Podešavanja > Podrazumevani štampač.jpeg formatu. kameri. editoru slika ili slikovniku. prikazuje se lista raspoloživih kompatibilnih štampača nakon što izaberete sliku. 88. Prikaz izgleda štampe Izbor štampača 54 Kada prvi put koristite opciju Štampanje slika. Slike snimljene kamerom se automatski čuvaju u . Štampač se automatski prikazuje kada izaberete opciju štampanja. Koristite Štampanje slika da biste štampali svoje slike koristeći kompatibilni USB kabl ili Bluetooth. izaberite Opcije > Podrazumevani štampač.jpeg formatu.

recimo šolje ili podloge za miša. Takođe. Za informacije o pretplaćivanju na servis obratite se provajderu servisa. pa zatimOK. Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa. pritisnite i izaberite Galerija > Slike i video. . Idite do željene datoteke i izaberite Opcije > Pošalji > Objavi na web ili izaberite datoteku i iz aktivne trake sa alatkama. Da biste otpremili datoteku iz Galerije u servis na mreži. izaberite Veličina papira. Da biste mogli da koristite "Mrežnu štampu". dnevnika) ili drugih onlajn usluga deljenja na Webu. memorisati nedovršene poruke kao nacrte i nastaviti sa pisanjem kasnije. možete da naručujete i različite proizvode sa naštampanom izabranom slikom. Možete sadržaj postavljati na neki server ili servis. Izaberite Obustavi da biste se vratili u prethodni prikaz. Deljenje slika i video snimaka na mreži Kućna mreža O kućnoj mreži Vaš uređaj je kompatibilan sa UPnP (Universal Plug and Play. vidite uputstva na stranama podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu. Te datoteke se mogu dobiti od provajdera servisa štampanja koji podržavaju "Mrežnu štampu". neophodno je da je instalirana konfiguraciona datoteka za bar jedan servis štampanja. Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji. morate se pretplatiti na taj servis kod nekog provajdera servisa onlajn deljenja slika i kreirati novi nalog. Pre deljenja slika i video snimaka putem mreže. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. Dostupnost proizvoda zavisi od provajdera servisa. iz liste izaberite dimenziju papira. Za dodatne informacije u vezi sa ovom aplikacijom i kompatibilnim provajderima servisa. veblogova (mrežnih Galerija 55 Ako želite da izaberete dimenzije papira. a možete i prikazati sadržaj svojih albuma.Mrežna štampa Koristeći aplikaciju "Mrežna štampa" možete da preko mreže (onlajn) naručujute štampanje svojih snimaka i dostavu fotografija direktno na kuću ili na neku prodavnicu u kojoj ih možete preuzeti. univerzalna samokonfigurišuća) Slike i video snimke možete deliti sa drugima preko kompatibilnih onlajn albuma.

štampanje ili kopiranje medijskih datoteka na Vaš uređaj. Sve lozinke držite u tajnosti i na bezbednom mestu. str. Vidite "Prikazujte i delite medija datoteke". kopirali ili štampali kompatibilne medijske datoteke iz Galerije. str. morate da imate aktivnu konfigurisanu WLAN kućnu mrežu i omogućene druge UPnP kućne uređaje koje biste povezali na istu kućnu mrežu. Da biste upravljali podešavanjima svoje kućne mreže. omogućite neki metod šifrovanja u hardverskoj pristupnoj tački. Vaš uređaj se povezuje na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtev za vezu od nekog drugog kompatibilnog uređaja. > Kućni medij. 58. Ako koristite adhok režim rada da biste kreirali kućnu mrežu kompatibilnih uređaja. Vaš uređaj Vas obaveštava kada neki drugi uređaj pokušava da se poveže sa njime ili da se poveže na . ili ako u Galeriji izaberete opciju za prikazivanje. Ovime se smanjuje mogućnost da se neko neželjen priključi toj adhok mreži. arhitekturom. Funkcionalne mogućnosti kućne mreže u infrastrukturnoj bežičnoj LAN mreži koristite preko hardverske WLAN pristupne tačke sa aktiviranom zaštitom pomoću šifrovanja.Da biste koristili funkciju bežične LAN mreže u kućnoj mreži. Koristeći hardversku WLAN pristupnu tačku ili WLAN ruter možete formirati kućnu mrežu i na nju povezati kompatibilne UPnP uređaje koji podržavaju bežičnu LAN mrežu. Možete da pregledate ili promenite podešavanja Internet pristupne tačke bežične LAN mreže u svom uređaju. a zatim i u ostalim uređajima koje nameravate da povežete na kućnu mrežu. str. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. 81. kao što su Vaš uređaj. reprodukciju. aktivirajte neku od metoda kripto zaštite u okviru opcije Režim zaštite WLAN-a tokom konfigurisanja Internet pristupne tačke. kompatibilni audio sistem ili TV prijemnik. Kućnu mrežu možete da koristite i da biste prikazivali. reprodukovali. Vidite "Pristupne tačke". Galerija Važne bezbednosne informacije Kućna mreža koristi podešavanja i parametre zaštite bežične LAN veze. pogledajte dokumentaciju tih uređaja. Za detalje. kompatibilni PC računar. kompatibilni štampač. 166. Kada konfigurišete svoju bežičnu LAN kućnu mrežu. dalje od uređaja. odnosno ako izvršite pretragu drugih uređaja u folderu „Kućna mreža“. str. Vidite "Bežična LAN mreža". Vidite "Podešavanja veze". odnosno audio sistem ili TV prijemnik opremljen kompatibilnim bežičnim multimedijskim prijemnikom. 166. 56 Medijske datoteke koje su sačuvane u Galeriji možete da delite sa ostalim UPnP kompatibilnim uređajima koristeći kućnu mrežu.

čarobnjak za konfigurisanje se otvara i pomaže Vam da definišete podešavanja kućne mreže za svoj uređaj. Ako vaša kućna mreža nema omogućene bezbednosna podešavanja za WLAN. morate da kreirate svoju WLAN kućnu Internet pristupnu tačku. Softver se nalazi na CD-u ili DVD-u isporučenom sa vašim uređajem ili možete da ga preuzmete sa strana podrške za uređaj na Nokia Web sajtu. . Opcije vezane za kućnu mrežu nisu dostupne u aplikacijama pre nego što se konfigurišu podešavanja u aplikaciji Kućni medij. Vidite "Pristupne tačke". Kreiraj novo da biste definisali novu pristupnu tačku koja se automatski koristi kad koristite kućnu mrežu. Da biste povezali kompatibilni PC računar na kućnu mrežu. Vidite "Podešavanja veze".Ako bežično LAN povezivanje koristite u nekoj mreži koja je bez zaštite pomoću šifrovanja.tačka kućne mreže — Izaberite Uvek pitaj ako želite da uređaj pita za pristupnu tačku kućne mreže svaki put kad se povezujete na kućnu mrežu. pa naknadno aktivirati zaštitu bežične LAN mreže. Da biste kasnije koristili čarobnjak za konfigurisanje. izaberite Alatke > Poveziv. u glavnom prikazu aplikacije Kućni medij izaberite Opcije > Pokreni čarobnjak. primićete bezbednosno upozorenje. Da biste delili medijske datoteke sačuvane u Galeriji sa drugim kompatibilnim UPnP uređajima preko bežične LAN mreže. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". Možete nastaviti. ili Prazno. str. 57. morate da instalirate odgovarajući softver na PC računar. Vidite "Podešavanja za kućnu mrežu". a zatim sledite uputstva na ekranu. Da biste konfigurisali podešavanja za kućnu mrežu. Nemojte prihvatati zahteve za povezivanje od nepoznatih uređaja. isključite deljenje svojih datoteka sa drugim uređajima ili nemojte deliti privatne medijske datoteke. 166. ili možete prekinuti sa definisanjem pristupne tačke i najpre uključiti zaštitu bežične LAN mreže. ● Ime uređaja — Unesite ime za svoj uređaj pod kojim će se prikazivati ostalim kompatibilnim uređajima kućne mreže. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Konfigurisanje podešavanja Galerija 57 kućnu mrežu. str. str. Kad prvi put pristupite aplikaciji Kućni medij. str. ● Kopiraj na — Izaberite memoriju u kojoj želite da čuvate kopirane medijske datoteke. a zatim da konfigurišete podešavanja za kućnu mrežu u aplikaciji Kućni medij. 83. Podešavanja za kućnu mrežu ● Pr. > Kućni medij > Podešavanja. 166.

Prikažite medija datoteke koje se nalaze u Vašem uređaju Da biste prikazali svoje slike.Galerija Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja ● Delj. Izaberite neki kompatibilni uređaj na kojem će se prikazivati medija datoteka. kao što je kompatibilni TV. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". 58 . Čak i kada je deljenje sadržaja isključeno u vašem uređaju. Nemojte aktivirati deljenje sadržaja pre nego što konfigurišete sva ostala podešavanja. ● Slike i video — Izaberite medijske datoteke za deljenje sa drugim uređajima ili pogledajte status deljenja slika i video snimaka. 2. video snimak ili audio snimak. pa zatim nešto od sledećeg: Prikazujte i delite medija datoteke Da biste delili svoje medijske datoteke sa drugim UPnP kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. U Galeriji izaberite sliku. 58. 3. ostali UPnP kompatibilni uređaji u kućnoj mreži mogu da prikažu i kopiraju datoteke koje ste izabrali za deljenje u folderu Slike i video. Slike se prikazuju i na Vašem uređaju i na drugom kućnom mrežnom uređaju. isključite deljenje. ● Muzika — Izaberite liste numera za reprodukciju za deljenje sa drugim uređajima ili pregledajte sadržaj za deljenje lista numera za reprodukciju. a video i audio snimci se prikazuju samo na drugom kućnom mrežnom uređaju. a zatim izaberite Opcije > Prikaži preko kuć. Da biste ažurirali sadržaj foldera. Da biste prekinuli deljenje. sadržaja — Dopustite ili zabranite deljenje medijskih datoteka sa kompatibilnim uređajima. video snimke i audio snimke u uređaju u drugoj kućnoj mreži. > Kućni medij > Deli sadržaj.. uradite sledeće: 1. uključite deljenje sadržaja. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. mrež. Da biste ažurirali sadržaj foldera. izaberite Opcije > Prekini prikazivanje. Izaberite Alatke > Poveziv. str. Ako aktivirate deljenje sadržaja. izaberite Opcije > Osveži sadržaj. Ukoliko ne želite da drugi uređaji pristupaju vašim datotekama. možete da vidite i kopirate medijske datoteke uskladištene na uređaju u drugoj kućnoj mreži ako to taj drugi uređaj dozvoljava.

Da biste kopirali ili preneli datoteke iz drugog uređaja u svoj uređaj. Vaš uređaj započinje traženje drugih kompatibilnih uređaja. na kućnu mrežu. 6. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. > Kućni medij > Pregled kuće. Izaberite uređaj na kojem će biti prikazana ili reprodukovana datoteka. Izaberite medijsku datoteku ili folder koji želite da prikažete. a zatim izaberite Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. izaberite Nazad ili Stop (dostupno je prilikom reprodukcije video snimaka i muzike). Da biste sortirali pronađene datoteke. 3. Koji su tipovi datoteka na raspolaganju zavisi od funkcionalnih mogućnosti tog drugog uređaja. kao što je UPnP kompatibilni PC računar. Da biste prestali sa deljenjem medijske datoteke.Da biste u svom uređaju (ili. 2. uradite sledeće: 1. na kompatibilnom TV prijemniku) prikazali medijske datoteke koje se nalaze u uređaju u drugoj kućnoj mreži. Vidite "Štampanje slika". izaberite datoteku u Galeriji. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Da biste kopirali ili preneli medijske datoteke iz svog uređaja u drugi kompatibilni uređaj. Galerija 59 Prikažite medija datoteke koje se nalaze u drugom uređaju Da biste podesili jačinu zvuka prilikom reprodukcije video ili audio snimka. i Na uređaju ili Preko kućne mreže. Pritisnite navigator i izaberite Pusti ili Prikaži. 5. Kopirajte medija datoteke 4. str. 54. na primer. Da biste pretražili datoteke prema različitim kriterijumima. izaberite Opcije > Razvrstaj. Savet: Možete da štampate slike sačuvane u Galeriji preko kućne mreže pomoću UPnP kompatibilnog štampača. Izaberite neki uređaj iz liste. Deljenje sadržaja ne mora da bude uključeno. Na ekranu počinju da se prikazuju imena uređaja. mrežu ili Prem. Izaberite vrstu medija sadržaja drugog uređaja koju želite da prikažete. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. . skrolujte levo ili desno. izaberite datoteku u drugom uređaju i željenu opciju kopiranja iz liste sa opcijama. izaberite Opcije > Nađi.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija. preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala. Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Pomoćni podaci se preuzimaju sa servera servisa Nokia A-GPS samo kada je to potrebno. GPS uređaj ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne treba za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik. ukoliko nisu raspoloživa A-GPS podešavanja provajdera servisa. GPS prijemnik preračunava svoju lokaciju u reda veličine jednog metra. GPS) je globalni sistem za radio navigaciju koji se sastoji od 24 satelita i njihovih zemaljskih stanica koje kontrolišu rad satelita. Vaš uređaj poseduje interni GPS prijemnik. Prema tom vremenu putovanja signala. Na Potpomognuti GPS (A-GPS) se koristi za preuzimanje pomoćnih podataka preko veze za paketni prenos podataka. A-GPS je mrežni servis. GPS terminal prima radio signale male snage od satelita i meri vreme putovanja signala. Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje servisa Nokia A-GPS service. zgrade.Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. A-GPS). što pomaže u izračunavanju Vaše trenutne lokacije kad Vaš uređaj prima signale od satelita.Pozicioniranje (GPS) Pozicioniranje (GPS) O GPS-u Globalni sistem za pozicioniranje (Global Positioning System. Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (Assisted GPS. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). . 60 Global Positioning System .

pomerite uređaj pod uglom od oko 45 stepeni. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pristupna tačka bežične LAN računarske mreže ne može da se koristi za ovaj servis. izađite napolje. GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. kao što je Bluetooth GPS. Internet pristupna tačka za paketni prenos podataka se traži kad se GPS prvi put koristi u vašem uređaju. > Opšte > Pozicioniranje > Metod pozicioniranja. ● Ako se nalazite napolju. Da biste definisali pristupnu tačku za A-GPS. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija. Morate da imate definisanu Internet pristupnu tačku za paketni prenos podataka u uređaju da biste preuzeli pomoćne podatke od servisa Nokia A-GPS.Da biste omogućili ili onemogućili različite metode određivanja pozicije. O satelitskim signalima GPS prijemnik je smešten na vrhu uređaja. > Opšte > Pozicioniranje > Server pozicioniranja > Pristupna tačka. Pozicioniranje (GPS) 61 . GPS prijemnik Ako Vaš uređaj ne može da pronađe satelitski signal. razmotrite sledeće: ● Ako se nalazite u zatvorenom prostoru. iz uspravnog položaja. pomerite se na neko otvorenije mesto. tako da ima nezaklonjen pogled na nebo. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Kada koristite prijemnik. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.

61. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. kao što su .● Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog uređaja. Što je traka duža. ● Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekuni do nekoliko minuta. ● Ukoliko su vremenski uslovi loši. pritisnite . Ako je Vaš uređaj pronašao satelite. Pozicioniranje (GPS) Zahtevi za pozicijom 62 Neki mrežni servis može da zatraži podatke o Vašoj trenutnoj poziciji. Vidite "GPS prijemnik" . Status satelita Da biste proverili koliko satelita je pronašao Vaš uređaj i da li Vaš uređaj prima signale satelita. ● Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. Kada vaš uređaj primi dovoljno podataka putem satelistskog signala da može da izračuna koordinate vaše lokacije. za svaki satelit se prikazuje traka u prikazu informacija o satelitima. traka će postati crna. Ili u okviru aplikacije Mape izaberite Opcije > Pregled mape > GPS informacije. Provajderi servisa mogu da nude informacije o lokalnim temama. a zatim izaberite Alatke > Poveziv. > GPS podaci > Pozicija > Opcije > Status satelita. pokušaj će biti prekinut. Međutim. Kada se izvrši početno preračunavanje. Uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da izračuna koordinate vaše lokacije. to može da utiče na jačinu signala. str. to je jači satelitski signal. tačnost je uglavnom veća kada se pronađe više satelita.

adrese i druge zanimljivosti. podaci mape za tu oblast se automatski preuzimaju na vaš uređaj preko Interneta. Vidite "Podešavanja pozicioniranja". prikazuje se poruka koja identifikuje koji servis šalje taj zahtev. . Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa.Kada primite neki zahtev za pozicijom. u aplikaciji „Mape“ izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Podraz. Izaberite Prihvati da dopustite slanje podataka o svojoj poziciji. 163. na bazi podataka o poziciji Vašeg uređaja. str. Načine pozicioniranja koje koristi Vaš uređaj možete da definišete u podešavanjima uređaja. Nova mapa se preuzima samo ukoliko se pomerite na oblast koja nije pokrivena već preuzetim mapama. Neke mape mogu da budu unapred učitane na memorijskoj kartici vašeg uređaja. Pozicioniranje (GPS) 63 vremenska situacija i stanje u saobraćaju. str. Vidite "Preuzmite mape". planirati putanje od jedne do druge lokacije. možda će biti potrebno da definišete neku Internet pristupnu tačku za preuzimanje kartografskih podataka za Vašu trenutnu lokaciju. ili izaberite opciju Odbaci da se takvi zahtevi odbijaju. usputna glasovna navigacija vozača & pešaka i usluga za davanje informacija o saobraćaju. Mape Pritisnite O aplikaciji Mape Pri prvom korišćenju funkcije „Mape“. takođe određene lokacije možete sačuvati kao omiljene i poslati ih na kompatibilne uređaje. Savet: Takođe možete da preuzmete mape koristeći bežičnu LAN vezu. 65. Aplikacija „Mape“ koristi GPS. Za najtačnije informacije Takođe možete da kupite i dodatne usluge kao što su gradski vodiči. 60. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Da biste kasnije promenili podrazumevanu pristupnu tačku. pregledati podatke o saobraćaju. i izaberite Mape. tačka pristupa (prikazanu samo kada ste povezani na mrežu). Pomoću PC softvera Nokia Map Loader možete da preuzmete dodatne mape u svoj uređaj. Pomoću funkcije „Mape“ možete videti svoju trenutnu lokaciju na mapi. tražiti razne gradove i zemlje. o lokaciji. koristite ili interni ili kompatibilni spoljni GPS prijemnik. str. Kad pretražujete neku mapu u aplikaciji „Mape“. Vidite "Pozicioniranje (GPS)".

Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. Ako želite da aplikacija „Mape“ automatski uspostavi Internet vezu kada je pokrenete. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Upozorenje o romingu > Uključeno (prikazano samo kada ste onlajn). izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Da. Kada pretražujete mapu na ekranu. u aplikaciji „Mape“. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete . Da biste uspostavili GPS vezu i zumirali svoju trenutnu lokaciju. levo ili desno. vaša trenutna lokacija je na mapi prikazana znakom .Pozicioniranje (GPS) Da biste. pokušaj će biti prekinut. boja crtice postaje zelena. Da biste se kretali po mapi. Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Mapa je podrazumevano orijentisana ka severu. Istovremeno se preuzima mapa lokacije. to je GPS veza jača. GPS indikator se prikazuje na ekranu. Vaša trenutna lokacija Pomeranje i zumiranje Pretražujte mape 64 Kad otvorite aplikaciju Mape. ukoliko nije preuzeta tokom prethodnih sesija. Pokrivenost mapama se razlikuje od države do države. Ako se ušteda energije uključi dok uređaj pokušava da uspostavi GPS vezu. Ukoliko prilikom poslednje sesije nije sačuvana pozicija. izaberite Opcije > Moja pozicija ili pritisnite 0 . Crvena igla kompasa prikazuje orijentaciju mape i u toku navigacije i rotira kada se orijentacija promeni. Što je više zelenih crtica. primili obaveštenje. Kada uređaj pokušava da pronađe satelit. dole. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita za uspostavljanje GPS veze. Kada je GPS veza aktivna. kada vaš uređaj registruje mrežu koja nije vaša matična mreža. pritisnite navigator gore. ona zumira lokaciju koja je sačuvana prilikom Vaše poslednje sesije. crtica je žute boje. aplikacija Mape vrši zumiranje na glavni grad zemlje u kojoj se nalazite na osnovu informacija koje uređaj prima od celularne mreže. Jedna crtica predstavlja jedan satelit. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji je obezbeđen za korišćenje u ovom uređaju.

3-D režimu. izaberite Opcije > Režim mape > Mapa. Preuzmite mape Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Za procenu rastojanja između dve tačke na mapi koristite priloženu razmeru. Da biste izabrali da li želite da prikazujete mape u 2-D režimu. Da biste sprečili uređaj da automatski preuzima mape sa Interneta. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Sistem jedinica > Metrički ili Britanski. navigaciju i opšta podešavanja za mape. 3D mapa. pritisnite * ili # . na primer. Da biste odredili koji se tipovi mesta prikazuju na mapi. kao satelitsku sliku ili hibridni prikaz. . ili drugih podataka vezanih za mape koje zahtevaju dodatni servisi. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Da biste izabrali dnevni ili noćni prikaz mape. Za detaljnije informacije o prenosu podatka i nadoknadi za prenos obratite se svom provajderu servisa. Ove mape su besplatne. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Kategorije i željene kategorije. Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Za neka geografska područja satelitske slike mogu da budu nedostupne. Satelit ili Hibrid. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet > Poveži se pri uključivanju > Ne. Količinu prenetih podataka možete videti na brojaču podataka (kB) koji se prikazuje na ekranu. Kada pretražujete mapu na ekranu u aplikaciji „Mape“. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Boje > Dnevni režim ili Noćni režim. Prilagođavanje prikaza mape Da biste definisali merni sistem koji se koristi u mapama. Da biste podesili druga podešavanja za Internet. ali njihovo preuzimanje može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Da biste odredili koliko prostora na memorijskoj kartici želite da koristite za čuvanje mapa ili Pozicioniranje (GPS) 65 mape.Mape se automatski memorišu na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape). kreirate putanje ili pretražujete onlajn lokacije. Ovaj brojač pokazuje količinu mrežnog prometa kada pretražujete mape. automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete mape. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja. kada ste izvan matične celularne mreže.

prvo ga morate instalirati na kompatibilni PC. Pronađite neko mesto Nakon što instalirate PC softver na svoj PC računar. u glavnom prikazu u polje za pretragu unesite naziv mesta ili željenu ključnu reč i izaberite Pretraži. mem. Morate da koristite aplikaciju „Mape“ i pregledate mape barem jedanput pre nego što upotrebite softver Nokia Map Loader. PC softver možete da preuzmete sa Interneta na adresi www. Pratite uputstva na ekranu. kart. koristili lokaciju na mapi kao početnu tačku za pretraživanje okoline. upotr. pritisnite navigator i izaberite željenu opciju. Da biste pronašli lokaciju ili tačku koja vas zanima po ključnoj reči. Možete ga koristiti i za preuzimanje glasovnih datoteka za postupnu navigaciju. Savet: Koristite Nokia Map Loader da biste izbegli nadoknadu za prenos podataka preko mobilne mreže.com/ maps. Da biste uvezli adresu lokacije iz svojih kontakt informacija. korišć. Nokia Map Loader 3. . Izaberite željene mape ili datoteke govornog usmeravanja. ili da biste započeli navigaciju (dodatna usluga). Sačuvane mape se mogu izbrisati korišćenjem PC softvera Nokia Map Loader. Nokia Map Loader koristi podatke iz istorije aplikacije „Mape“ da bi proverio verziju mape koju treba preuzeti.. na primer.nokia. za planiranje rute ili prikaz detalja. Nokia Map Loader proverava verziju podataka mape koje treba preuzeti. Ova opcija je dostupna samo kada je kompatibilna memorijska kartica stavljena i podešena da bude podrazumevano skladište za mape. Povežite svoj uređaj sa PC računarom koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. > Maks. brišu se podaci najstarije mape.Pozicioniranje (GPS) datoteka za glasovnu navigaciju. Otvorite Nokia Map Loader u svom PC računaru. Izaberite Prenos podataka kao režim USB veze. da biste preuzeli mape. a zatim ih preuzmite i instalirajte na svoj uređaj. Nokia Map Loader je računarski softver koji možete da koristite za preuzimanje i instaliranje mapa sa Interneta na kompatibilnu memorijsku karticu. Kada se memorija napuni. mem. izaberite Opcije > Odaberi iz Kontakata. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Mapa > Maks. Da biste koristili Nokia Map Loader. uradite sledeće: 66 Da biste. 2. 1.

mesta koja ste prikazali na mapi i putanje i kolekcije koje ste napravili. izaberite Opcije > Omiljeno.Da biste planirali putanju do odredišta. Planiranje putanje . izaberite Opcije > Pretraži. izaberite Opcije > Omiljeno > Moja mesta. izaberite Dodaj u Moja mesta. Pozicioniranje (GPS) 67 Da biste pretraživali mesta i zanimljivosti u svojoj oblasti po kategorijama. izaberite Opcije > Dodaj tačku maršrute. na željenoj lokaciji pritisnite navigator. a zatim izaberite način slanja. a zatim željenu opciju. Dodatni servisi za aplikaciju Mape Da biste sačuvano mesto poslali na kompatibilni uređaj. Prva izabrana tačka zaustavljanja je polazna tačka. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj snimak mape. Lokaciju možete da sačuvate u putanju ili u kolekciju. Snimak se čuva u aplikaciji „Fotografije“. Da biste promenili redosled tačaka zaustavljanja. Preuzeti vodiči automatski se čuvaju u vašem uređaju. dođite do željenog odredišta. možete kupiti licencu za servis postupne glasovne navigacije vozača & pešaka i uslugu za pružanje informacija o saobraćaju i sve to koristiti u aplikaciji „Mape“. Ako pretražujete po adresi. unesite naziv za mesto i izaberite OK. Da biste lokaciju sačuvali kao omiljeno mesto. Da biste dodali još lokacija u putanju. Takođe možete da koristite i adrese koje ste sačuvali na kartici kontakta u kontaktima. ali jedna licenca može biti u datom trenutku aktivna samo na jednom uređaju. Možete kupiti licencu i preuzeti različite tipove vodiča. Da biste prikazali istoriju pretraživanja. Licenca za navigaciju važi za određeni region (za region koji je izabran prilikom kupovine licence) i može da se koristi samo u izabranoj oblasti. a zatim izaberite kategoriju. u prikazu mesta pritisnite navigator i izaberite Pošalji. za razne gradove. Takođe. Da biste napravili snimak svoje lokacije. Licenca za vodič ili navigaciju koju kupite može da se prenese na drugi uređaj. pritisnite navigator i izaberite Dodaj u maršrutu. Ako mesto pošaljete u tekstualnoj poruci. kao što su vodiči kroz gradove ili putnički vodiči. informacija će biti pretvorena u običan tekst. Da biste pregledali sačuvana mesta. pritisnite navigator i izaberite Premesti. morate uneti grad i državu. Lokacija će biti dodata u putanju. Da biste poslali snimak. otvorite fotografije i izaberite opciju slanja iz aktivne trake sa alatkama ili iz menija opcija.

Informacije mogu u određenom meri biti netačne. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Upravljanje Navigacija do željenog odredišta Da biste započeli navigaciju do željenog odredišta koristeći GPS. Navigacija pešaka Navigacija Navigacija vozača Kad budete prvi put koristili navigaciju za vozače. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 2 Šetnja. Usputna navigacija i glasovno navođenje nisu dostupni u navigaciji za pešake. Da biste kupili uslugu za navigaciju vozača & pešaka. od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku. na primer. a obuhvaćene su oblasti kao što su pešačke zone i parkovi. Umesto glasovne navigacije koriste se strelice. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož. nepotpune i nedostupne. izaberite neku lokaciju na mapi ili neki . Satelitski prikaz je dostupan samo za navigaciju pešaka. navigacija se obustavlja i nastavlja kada se brzina vrati u dozvoljene granice. Navigacija pešaka se od navigacije vozača razlikuje na više načina: Na putanji pešaka zanemaruju se sva ograničenja vezana za navigaciju vozila. 65. a zatim preuzmite datoteke glasovnog navođenja za izabrani jezik. i šet. Nikad se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute informacije i usluge sličnog tipa. Da biste kupili uslugu za navigaciju pešaka. ili 2 Šetnja.. glasom i jezik. str. jednosmerne ulice i zabrane skretanja. Osim toga. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 1 Vož.Pozicioniranje (GPS) Informacije u vodičima i informacije o saobraćaju i sličnim uslugama generišu treća lica nezavisna od kompanije Nokia. Vidite "Preuzmite mape". Možete da platite ovaj servis kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder vaše celularne mreže). Velika strelica pokazuje putanju. 68 Da biste kasnije promenili jezik u glavnom prikazu aplikacije „Mape“. a zaobilazi autoputeve i slične saobraćajnice. ova navigacija daje prioritet pešačkim stazama i neprometnim saobraćajnicama. Dužina putanje za pešake ograničena je na 50 kilometara (31 milju) i brzinu hodanja od 30 km/h (18 milja/čas). Da biste kupili servis za navigaciju vozača & pešaka ili samo navigaciju za pešake. i šet. Takođe možete da preuzmete datoteke glasovnog navođenja koristeći Nokia Map Loader. Ako se dozvoljena brzina prekorači. a mala strelica na dnu ekrana usmerena je prema odredištu.

izaberite Ažur. Ovi događaji se na mapi prikazuju u vidu trouglova kao znakom upozorenja i linijskim indikatorima. izaberite Opcije > Dodatne usluge > Informacije o saobraćaju. Vodiči Pozicioniranje (GPS) 69 od rezultata na listi. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Da biste kupili licencu za uslugu informisanja o saobraćaju u realnom vremenu.. izaberite Opcije > Dodatne usluge > 0 Vod. Ako je aktivna navigacija za vozače. Da biste izabrali opcije navigacije. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Ažur. a zatim Opcije > Vožnja do tamo ili Hodaj do. Svaki taster na tastaturi odgovora jednoj opciji u prikazu. Usluga obezbeđuje informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da utiču na vaše putovanje. Da biste prikazali informacije o događajima u saobraćaju koji mogu da prouzrokuju zastoje ili da vas spreče da stignete na odredište. inf. Da biste prekinuli navigaciju. hotelima i drugim stvarima koje vas Da biste ažurirali informacije o saobraćaju. 4 da biste sačuvali trenutno mesto itd. Preuzimanje dodatne usluge može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. o saobr. mar. pritisnite navigator. Da biste prikazali više informacija o događaju i moguće opcije za promenu putanje. Opcije > Informacije o saobraćaju. Da biste definisali koliko često se vrši automatsko ažuriranje informacija o saobraćaju. izaberite Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija > Pr. o saobraćaju. možete koristiti automatsko preusmeravanje na drugu putanju. Vodiči pružaju informacije o zanimljivostima. izaberite Informacije o saobraćaju Da biste automatski napravili alternativnu putanju u slučaju da se dogodi nešto što bi moglo da dovede do zastoja ili da vas spreči da stignete na odredište. . pritiskajte navigator nalevo ili nadesno. Da biste ih izbegli.Da biste u toku navigacije prelazili sa jednog prikaza na drugi. prikazan je meni sa dvanaest opcija. u toku navođenja pritisnite Opcije. zbog saobr. restoranima. Da biste kupili i preuzeli u svoj uređaj razne vrste vodiča kao što su gradski i turistički vodiči za razne gradove. 3 da biste prešli sa dnevnog režima na noćni i obrnuto. pritisnite Stop. Pritisnite 2 da biste ponovili glasovnu komandu. > Automatski. inf..

Da biste pretraživali preuzeti vodič. u meniju „Vodiči“ izaberite željeni vodič i Preuzmi > Da. Da biste potvrdu narudžbine primili putem e-poruke. Dođite do željenog polja. kao što je adresa. dvaput izaberite OK. izaberite Opcije > Pošalji. Svoje orijentire možete da razvrstavate po prethodno definisanim kategorijama. izaberite Opcije > Novi orijentir. i izaberite Alatke > Poveziv. izaberite Unesi ručno. Da biste orijentire videli na mapi. Svoje memorisane orijentire možete da koristite u drugim kompatibilnim aplikacijama. . Memorisane lokacije možete da razvrstavate po različitim kategorijama. Da bi se mogli koristiti. vodiči se moraju preuzeti i kupiti. Da biste kreirali novi orijentir. dođite do tog orijentira. izaberiteTrenutna pozicija. kao i da im dodajete podatke. Da biste uputili zahtev za davanje pozicije Vaše trenutne lokacije. izaberite Opcije > Navigacija kartom. Automatski se započinje kupovina. pa je izaberite. pa unesite podatke. Da biste vršili izmene ili dodavali podatke memorisanog orijentira (recimo. Da biste orijentir dodali u neku kategoriju. izaberite Opcije > Prikaži na karti. GPS koordinate se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Vodiče možete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa (ako to podržava provajder servisa mobilne mreže). kao što su GPS podaci i Mape. Dođite do svake kategorije u koju želite da dodate taj orijentir. Da biste kreirali trasu do te lokacije. skrolujte desno u Orijentirima i izaberite Opcije > Izmeni kategorije. ulica i broj). > 70 Koristeći Orijentire možete u svoj uređaj memorisati podatke o poziciji određenih lokacija. Da biste ručno uneli podatke pozicije. kao i da kreirate nove kategorije. Da biste jedan ili više orijentira poslali na neki kompatibilni uređaj. kao što je "poslovno".Pozicioniranje (GPS) mogu interesovati. Da biste potvrdili kupovinu. Da biste u svoj uređaj preuzeli novi vodič. unesite svoje ime i e-adresu i izaberite OK. Orijentiri Pritisnite Orijentiri. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni. dođite do tog orijentira u Orijentirima i izaberite Opcije > Dodaj kategoriji. na Moji vodiči kartici u meniju „Vodiči“ izaberite vodič i potkategoriju (ako je dostupna). Da biste vršili izmene postojećih i kreirali nove kategorije orijentira.

Crvena loptica označava smer ka odredištu. Da biste mogli da koristite GPS podatke. GPS prijemnik Vašeg uređaja mora da primi podatke o poziciji od najmanje četiri satelita da bi izvršio preračunavanja koordinata Vaše lokacije.GPS podaci Pritisnite podaci. kao što su zgrade i prirodne prepreke. GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije. Izaberite Prekini navigaciju da biste poništili. Usmeravanje na trasi koristi rotirajući kompas na ekranu uređaja. preciznost je generalno bolja kada se pronađeno više satelita. mereno po pravoj liniji. Međutim. Na ekranu se prikazuje procena preciznosti lociranja. obrisali. Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > GPS podaci > Navigacija. . se ignorišu. Ukoliko ga startujete u zatvorenom Usmeravanje na trasi Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. i izaberite Alatke > Poveziv. Usmeravanje na trasi startujte na otvorenom prostoru. Usmeravanje na trasi je osmišljeno da prikazuje trasu koja je najpribližnija pravoj liniji kao i najkraće rastojanje do odredišta. Dobijte podatke o poziciji Pozicioniranje (GPS) 71 Orijentiri koje primite se smeštaju u folder Primljeno u Porukama. Da biste postavili odredište svog puta. U prikazu pozicije možete pogledati informacije o svojoj trenutnoj lokaciji. ili unesite koordinate za geografsku širinu i dužinu. Moguće prepreke na trasi. > GPS podaci > Pozicija. podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta. > GPS Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u celim stepenima i desetim delovima stepena prema međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Kada se izvrši početno preračunavanje. možete nastaviti preračunavanja koordinata svoje lokacije sa tri satelita. prostoru. izaberite Opcije > Postavi odredište i neki orijentir kao odredište. GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke. Usmeravanje na trasi je aktivno jedino dok se krećete. odredište postavljeno za putovanje. ne uzima se u obzir visinska razlika. Pri preračunavanju rastojanja. a približno rastojanje do njega se prikazuje unutar prstena kompasa.

. Orijentiri su memorisane lokacije sa više informacija. Izaberite Opcije > Počni da biste aktivirali preračunavanje dužine puta. Merač puta Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. prosečnu i najveću brzinu. Merač pređenog puta ima ograničenu preciznost. Izaberite Resetuj da biste postavili na nulu dužinu puta. i oni se mogu koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama kao i razmenjivati među kompatibilnim uređajima. Izračunate vrednosti ostaju na ekranu. izaberite Opcije > Sačuvaj poziciju. vreme. i može doći do grešaka u zaokruživanju. Izaberite Restartuj da biste i odometar i ukupno vreme postavili na nulu. Ovu funkciju koristite na otvorenom prostoru kako biste primali bolji GPS signal. > GPS podaci > Dužina puta. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.Pozicioniranje (GPS) 72 Da biste svoju trenutnu lokaciju sačuvali kao orijentir. i započeli novi proračun. a Prekini da biste ga deaktivirali.

Da biste pretraživali Web stranice bez grafike. Pretražujte Web Pritisnite Prečica: Da biste startovali pretraživač. u prikazu markera koristite unapred sačuvane Nokia markere. pritisnite i držite 0 u režimu pripravnosti. Ako Vašem uređaju ponestane memorije dok učitava takve strane. Da biste pretraživali neku stranu. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. Takođe možete da prikazujete i Web strane koje su posebno kreirane za mobilne uređaje a koje koriste XHTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language) jezik. u toku pretraživanja. Neke Web strane mogu da sadrže grafičke ili audio objekte koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. kao Savet: Da biste posetili neku Web stranu koju ste memorisali kao marker u prikazu markeri. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. morate imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku u svom uređaju. Da biste pretraživali Web. Web pretraživač 73 . pa zatim izaberite neki marker. ili ručno unesite njenu adresu u polje ( ) i pritisnite navigator. grafički sadržaji se neće prikazati. Da biste uneli adresu Web stranice koju želite da posetite izaberite Opcije > Idi na Web adresu. i izaberite Web. pritisnite 1.Web pretraživač Koristeći Web pretraživač možete da prikazujete Web strane na Internetu pisane u HTML jeziku onako kako su izvorno kreirane. što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. izaberite Opcije > Podešavanja > Strana > Učitaj sadržaj > Samo tekst. u prikazu markeri izaberite neki marker. da biste sačuvali slobodnu memoriju. Savet: Za prikaz informacija o raznim uslugama koje nudi Nokia.

izaberite Opcije > Prozor > Blokiraj iskačuće ili Dopusti iskačuće pr. izaberite Nazad (na raspolaganju je ako je opcija Lista istorije uključena u podešavanjima pretraživača i trenutna strana nije prva strana koju posećujete). ● Pritisnite 9 da biste uneli neku novu Web adresu. ● Pritisnite 5 da Vam se prikaže lista svih otvorenih prozora. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. izaberite tu stranu. izaberite Opcije > Markeri > Sačuvane stranice. izaberite Opcije > Alatke > Sačuvaj stranicu. Da biste otvorili podlistu komandi ili radnji za stranicu koja je otvorena. . Da biste sačuvali Web adresu trenutne stranice kao marker. Da biste se ponovo vratili u pretraživač. pritisnite i držite . izaberite Opcije > Opcije pretraživ. a da pretraživač ostane otvoren u pozadini.. 74 Prečice u toku pretraživanja Da biste dozvolili ili sprečili automatsko otvaranje više prozora. Da biste sačuvali stranicu dok pretražujete. ● Pritisnite 1 da biste otvorili svoje markere. sačuvane strane možete grupisati u foldere. Savet: Da biste se vratili u režim pripravnosti. > Ažuriraj. ● Pritisnite 8 da Vam se prikaže kompletna trenutna strana. izaberite Opcije > Sačuvaj kao marker.Web pretraživač Da biste preuzeli najnoviji sadržaj stranice sa servera. ● Pritisnite * i # da biste zumirali ili umanjili stranicu. izaberite Opcije > Servisne opcije (ako je to podržano na Web stranici). ● Pritisnite 0 da biste otišli na početnu stranicu (ako je to definisano u podešavanjima). Možete sačuvati strane i pretražiti ih kasnije kada budete oflajn. Takođe. Da biste koristeći Visual history prikazali snimke strana koje ste posetili u toku trenutne sesije pretraživanja. pritisnite dvaput ili taster "završi". pa iz liste izaberite pretraživač. ● Pritisnite 3 da biste se vratili na prethodnu stranu. Traka sa alatkama pretraživača Traka sa alatkama pretraživača pomaže Vam da izaberete najčešće korišćene funkcija pretraživača. Da biste otišli na neku prethodno posećenu stranu. Da biste pristupili stranicama koje ste sačuvali. ● Pritisnite 2 da biste potražili ključne reči na trenutnoj strani.

dole. prekinite da skrolujete. Kada pronađete željeno mesto. Da biste izabrali neku funkciju. dele udarne naslove ili cele tekstove. ● Opšti prikaz stranice — Pogledajte opšti prikaz trenutne Web strane. pritisnite navigator.● Često korišćeni linkovi — Vidite listu Web adresa koje često posećujete. gore ili dole. pritisnite i držite navigator na nekom praznom delu Web strane. Mini mapa se otvara i daje opšti prikaz Web strane koju pretražujete. recimo. takođe možete da koristite Opšti prikaz stranice da biste videli koje se sve informacije nalaze na datoj strani. Mini mapa se gasi i ostavlja Vas na željenoj lokaciji. najnovijih vesti. Web izvodi (feeds) i dnevnici (blogs) Web pretraživač 75 Da biste otvorili traku sa alatkama. . U traci sa alatkama. Web izvodi se najčešće nalaze na Web. Pritisnite ponovo 8 da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane. Blog i Wiki stranama. izaberite neku od narednih opcija: Kada pretražujete neku Web stranu koja sadrži veliku količinu informacija. desno. izaberite Opcije > Podešavanja > Opšte > Mini mapa > Uključen. ● Ažuriraj — Osvežite stranu. kao i da se pretplatite na neki Web izvod. skrolujte levo ili desno. ● Nađi — Potražite ključne reči na trenutnoj strani. Dnevnici (Blogs) ili Web dnevnici (weblogs) su dnevnici na Internetu. Da bi Vam se prikazao opšti prikaz trenutne strane. ● Pretplata na Web izvode (ukoliko je dostupno) — Vidite listu Web izvoda koji su na raspolaganju na datoj Web strani. Da biste uključili Mini mapu. a krećete se po obimnoj Web strani. levo ili desno. Da biste pronašli željeni deo na strani. skrolujte gore. Kretanje po stranama Web izvodi su xml datoteke na Web stranama koje "veb-blogeri" i novinske agencije koriste da. Najveći broj Web izvoda koristi RSS i Atom tehnologije. skrolujte levo. Kada je Mini mapa uključena u podešavanjima pretraživača. protokole. Mini mapa i opšti prikaz strane Vam mogu pomoći da se krećete po Web stranama koje sadrže veliku količinu informacija. pritisnite 8. Da biste se pomerali u okviru trake sa alatkama. u formi novinskih izvoda. Za kretanje po Mini mapi.

teme i video snimci. na primer. Ove stavke mogu biti besplatne ili ih kupujete. logotipi operatora. izvode sa vestima i druge informacije. Da biste ažurirali neki Web izvod. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. Da biste išli na sledeće pronađeno. Možete da preuzimate stavke kao što su tonovi zvona. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao posebne aplikacije u folderu Aplikacije. uradite sledeće: 76 . Pretraživanje sadržaja Da biste definisali kako će se Web izvodi ažurirati. Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i za Web pretraživač. Vidžeti Preuzimanje i kupovina sadržaja Web pretraživač podržava vidžete (mrežni servis). skrolujte nadole. skrolujte na gore. Vidžete možete da preuzmete pomoću aplikacije Preuzmi! ili sa Interneta. Kada su aktivni u pozadini. Da biste se pretplatili na Web izvode. izaberite Opcije > Podešavanja > Web izvodi. Preuzete stavke obrađuju njima odgovarajuće aplikacije u Vašem uređaju. pritisnite 2. Da biste preuzeli neku stavku. slike. pa zatim izaberite Opcije > Osveži. izaberite Opcije > Nađi i željenu opciju. brojeve telefona ili email adrese u okviru trenutne Web strane. u prikazu markeri izaberite Web izvodi. Savet: Da biste potražili ključne reči na datoj strani. Vidžeti su male web aplikacije pomoću kojih na svoj uređaj možete da preuzmete multimedije. Da biste videli Web izvode na koje ste pretplaćeni. Izaberite link. izaberite ga. izaberite Opcije > Pretplata.Web pretraživač Web aplikacija automatski otkriva da li neka Web strana sadrži i Web izvode. 1. neki vidžeti mogu na vašem uređaju automatski da ažuriraju informacije. kao što su izveštaji o vremenu.mp3 datoteka može da bude sačuvana u Galeriji. Da biste tražili ključne reči. Da biste se vratili na predhodno pronađeno. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. preuzeta fotografija ili .

Pražnjenje keš memorije Web pretraživač 77 2. U folderu Auto. Takođe. URL adrese možete da memorišete kao markere u toku pretraživanja Interneta. Pažljivo pročitajte sve informacije. Markeri Web takođe vodi i evidenciju o Web stranama koje ste posetili tokom pretraživanja. izaberite Opcije > Preuzimanja. "Prihvati" ili "Otkaži"). Kad počnete sa preuzimanjem. 3. Izaberite odgovarajuću opciju da biste kupili datu stavku (recimo. adrese koje primite u sklopu poruke možete da memorišete kao markere. Informacije i servisi kojima pristupate čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata. na ličnim Web dnevnicima. prikazuje se lista tekućih i dovršenih preuzimanja iz sesije pretraživanja koja je u toku. markeri. sačuvali ili izbrisali dovršena preuzimanja. Da biste menjali listu. Možete birati Web adrese iz liste ili iz grupa markera u folderu Auto. U Web izvodi možete da vidite memorisane linkove (veze) do Web izvoda i dnevnika na koje ste se pretplatili. Da biste tokom pretraživanja pristupili prikazu markera. Da biste izmenili detalje nekog markera. pritisnite 1 ili izaberite Opcije > Markeri. "Kupi"). izaberite odgovarajuću opciju (na primer. U listi dođite do neke stavke i izaberite Opcije da biste obustavili trenutno aktivna preuzimanja. označava početnu stranu definisanu za podrazumevanu pristupnu tačku. tj. Web aplikacija Vam omogućava da u toku pretraživanja memorišete Web strane. U prikazu markeri možete i da otvarate ostale foldere pretraživača. kada niste povezani na Internet. Web izvodi se najčešće nalaze na Web stranama velikih novinskih agencija. Prikaz markera otvara se kada otvorite Web aplikaciju. izaberite Opcije > Menadžer markera > Izmeni. kao i da šaljete memorisane markere.4. U folderu Sačuvane stranice možete da u oflajn režimu. da biste otvorili. markeri možete da vidite listu posećenih Web strana. kao što je njegov naziv. prikazujete sadržaje memorisanih strana. URL adresu Web strane koju želite da posetite možete i direktno da unesete u polje ( ). Web izvodi koriste tehnologije RSS i Atom. . Da biste nastavili ili prekinuli preuzimanje. mrežnim komunama koje nude najnovije vesti i rezimee članaka.

> Obriši keš. izaberite Opcije > Izađi. mogu biti potrebni bezbednosni sertifikati. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Web. poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke. Da biste prekinuli vezu. Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. Da biste obrisali keš memoriju.Web pretraživač Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem. Ako ste pristupali. Da biste raskinuli vezu i tu stranu pratili u oflajn režimu. pritisnite jednom taster "završi". prenos podataka između ovog uređaja i Internet mrežnog prolaza ili servera je šifrovan. Prekinite vezu Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Da biste obrisali informacije i podatke koje mrežni server prikuplja o Vašim posetama raznim Web stranama. > Obriši "kolačiće". Da biste ostavili pretraživač u pozadini. Za neke servise. ili pokušavali da pristupite. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju. pritisnite i držite taster "završi". izaberite Opcije > Obriši podatke privat. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u . recimo za bankarske servise. ● Pristupna tačka — Promenite podrazumevanu pristupnu tačku. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Web podešavanja Pritisnite Opšta podešavanja 78 Izaberite Opcije > Podešavanja. a da biste raskinuli vezu i zatvorili pretraživač. Bezbednost veze Ako je ikonica bezbedne veze ( ) prikazana u toku veze. izaberite Opcije > Obriši podatke privat. izaberite Opcije > Alatke > Raskini vezu. ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

kreirate. ● Prist. ● Blokiraj iskačuće — Dopustite ili sprečite automatsko otvaranje različitih "iskačućih" prozora u toku pretraživanja.● ● ● ● ● Podešavanja strane Vašem uređaju od strane provajdera servisa. ● Automatsko ažuriranje — Definišite da li želite da se Web izvodi ažuriraju automatski. ● Čuvanje podat. Ova opcija je Podešavanja Web izvoda Web pretraživač 79 ● Auto. kodni raspored — Ako se slovni znakovi ne prikazuju ispravno. Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima Web izvode može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. forme — Ukoliko ne želite da se podaci koje unosite u razne obrasce na Web stranama memorišu i koriste kod naredne posete tim stranama. Ako izaberete Samo tekst. Početna strana — Definišite početnu stranu. Lista istorije — Da biste u toku pretraživanja pritiskom na taster Nazad mogli da vidite listu strana koje ste posetili u toku te sesije pretraživanja. tačka za auto. izaberite Uključeno. i koliko često želite da se oni ažuriraju. uključite opciju Lista istorije. ● Kolačići — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje „kolačića”. Ako želite da se nastavi memorisanje posećenih Web strana u folder Auto. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa informacijama o cenama prenosa. izaberite Sakrij folder. ● Veličina ekrana — Izaberite puni ekran ili normalni prikaz iz liste opcija. vršite njihove izmene ili da ih brišete. pon. da biste kasnije u toku pretraživanja preuzli slike i objekte. učitavanje — Ako želite da se Web strane automatski osvežavaju u toku pretraživanja. ali da folder sakrijete iz prikaza markeri. Mini mapa — Uključite ili isključite Mini mapu. — Izaberite željenu pristupnu tačku za ažuriranje. . str. ● Automatski markeri — Omogućite ili onemogućite automatsko sakupljanje markera. Podešavanja privatnosti ● Učitaj sadržaj — Izaberite da li želite da preuzimate slike i druge objekte u toku pretraživanja. izaberite Isključeno. Java/ECMA skript — Omogućite ili onemogućite korišćenje skriptova. ● Prim. 75. ● Veličina slova — Definišite veličinu karaktera koja će se koristiti za prikaz Web strana. Sigurnosna upozor. — Sakrijte ili prikažite sigurnosna upozorenja. izaberite drugi kodni raspored koji odgovara jeziku trenutne strane. ažur. markeri. izaberite Opcije > Alatke > Preuzmi slike. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. Vidite "Kretanje po stranama".

Web pretraživač 80 dostupna samo kada je Automatsko ažuriranje uključeno. .

Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom.Povezivanja Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet ili za povezivanje sa nekim drugim kompatibilnim uređajem ili računarom. morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za WLAN.11b/g ● Rad na 2. Povezivanja 81 . U nekim zemljama. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) sa enkripcionim ključevima dužine do 128 bita.1x. kao u Francuskoj. Ove funkcionalne mogućnosti se mogu koristiti jedino ako ih podržava računarska mreža. Upotreba funkcija koje koriste WLAN ili funkcija kojima je dozvoljeno da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije. postoje ograničenja upotrebe bežične LAN mreže. Koristeći WLAN mrežu svoj uređaj možete povezivati na Internet kao i sa kompatibilnim uređajima koji poseduju mogućnost WLAN umrežavanja.4 GHz Vaš uređaj podržava bežično povezivanje na lokalne računarske mreže (WLAN mreža). Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima. Osnovne informacije o WLAN vezi WLAN povezivanja Da biste koristili WLAN. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima. Bežična LAN mreža ● Metode kripto zaštite: WEP (wired equivalent privacy. Da biste koristili WLAN. Vidite "WLAN Internet pristupne tačke". Vaš uređaj podržava naredne funkcionalne mogućnosti WLAN mreže: ● standard IEEE 802. ova mogućnost mora biti dostupna na odgovarajućoj lokaciji i Vaš uređaj mora biti povezan na WLAN. WPA (Wi-Fi zaštićeni pristup) i 802. str. povećava energetske zahteve i skraćuje trajanje baterije. 83.

Povezivanja

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, u pasivnom režimu unesite *#62209526#.

WLAN čarobnjak

WLAN čarobnjak Vam pomože da se povežete na neku WLAN mrežu kao i da upravljate svojim WLAN vezama. WLAN čarobnjak prikazuje status Vaših WLAN veza u režimu aktivne pripravnosti. Da biste videli opcije koje su na raspolaganju, dođite u red u kojem je prikazan status i izaberite ga.

82

Da biste započeli pretragu dostupnih WLAN mreža, izaberite status i Potraži WLAN. Da biste isključili skeniranje WLAN mreža, izaberite status i WLAN skeniranje je isklj..

Ako je skeniranje WLAN mreža isključeno i niste povezani ni na jednu WLAN mrežu, prikazuje se WLAN skeniranje je isklj.. Da biste uključili skeniranje dostupnih WLAN mreža, izaberite status i pritisnite navigator.

Ako ste povezani na WLAN, prikazuje se ime IAP tačke. Da biste startovali Web pretraživač preko te IAP tačke, izaberite status, pa zatim Nastavi sa pretraž. Weba. Da biste raskinuli vezu u WLAN mreži, izaberite status, pa zatim Prekini WLAN vezu.

Ako izaberete neku obezbeđenu WLAN mrežu, od Vas će se tražiti da unesete odgovarajuće pristupne lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravno ime mreže (SSID, identifikator skupa servisa). Da biste kreirali novu pristupnu tačku za skrivenu WLAN mrežu, izaberite Novi WLAN.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, ako se prikazuje, na primer, WLAN mreža pronađena, da biste kreirali IAP tačku i pokrenuli Web pretraživač da koristi tu IAP tačku, izaberite status i Pokreni pretr. Weba.

WLAN Internet pristupne tačke
Pritisnite Izaberite Opcije, pa zatim nešto od sledećeg:

i izaberite Alatke > WLAN Čarob.

U adhok režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Možete koristiti i Menadžer veze da kreirate Internet pristupne tačke. Vidite "Aktivirajte data veze", str. 83.

● Razdvoji WLAN mreže — Filtriranjem izbacite WLAN mreže u listi pronađenih mreža. Izabrane mreže su izbačene kada sledeći put aplikacija bude tražila WLAN mreže. ● Detalji — Vidite detalje neke mreže koja je prikazana u listi. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazuju se detalji veze. ● Definiši pristup. tačku — Kreirajte Internet pristupnu tačku (IAP) u WLAN mreži. ● Izmeni pristupnu tačku — Uredite detalje postojeće IAP tačke.

Menadžer veza

Aktivirajte data veze

U prikazu aktivnih data veza možete da vidite otvorene veze za prenos podataka (data veze): data pozivi veze za paketni prenos podataka

Pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Akt. data veze.

WLAN povezivanja

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhok.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN

Da biste završili vezu, izaberite Opcije > Raskini vezu. Da biste zatvorili sve trenutno otvorene veze, izaberite Opcije > Raskini sve veze.

Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, i tako dalje.

Da biste videli detalje neke veze, izaberite Opcije > Detalji. Koji se detalji prikazuju zavisi od tipa veze.

Povezivanja
83

Da biste aplikaciji WLAN čarobnjaka pristupili iz menija, pritisnite i izaberite Alatke > WLAN Čarob..

mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

Povezivanja

Raspoložive WLAN mreže

Pritisnite , pa izaberite Alatke > Poveziv. > Men. veza > Raspol. WLAN.

kompatiblnim štampačom kako biste štampali slike koristeći opciju Štampanje slika. S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Prikaz raspoloživih WLAN mreža prikazuje listu WLAN mreža unutra dometa, njihov mrežni režim (infrastrukturni ili adhok) i indikator jačine signala. označava kriptovane mreže, a da li Vaš uređaj ima neku aktivnu vezu u mreži. Da biste videli detalje neke mreže, izaberite Opcije > Detalji.

Da biste kreirali Internet pristupnu tačku u nekoj mreži, izaberite Opcije > Definiši prist. tačku.

Bluetooth povezivanje

84

Možete da se povežete bežično sa ostalim kompatibilnim uređajima koristeći Bluetooth povezivanje. Kompatibilni uređaji uključuju mobilne telefone, računare i dodatke kao što su slušalice i kompleti za kola. Bluetooth povezivanje možete koristiti za slanje slika, video snimaka, muzike, audio snimaka i beleški, a možete i bežično da se povežete sa kompatibilnim PC računarom (na primer, da biste prenosili datoteke) ili

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 2,0, koje podržavaju sledeće načine rada: Advanced Audio Distribution Profile (Napredna audio razmena), Audio/Video Remote Control Profile (Daljinska kontrola audija i videa), Basic Imaging Profile (Osnovno slikanje), Basic Printing Profile (Režim osnovnog štampanja), Dialup Networking Profile (Pristup mreži biranjem priključnog telefonskog broja), File Transfer Profil (Prenos datoteka), Headset Profile (Mikrotelefonska kombinacija), Handsfree Profile (Hendsfri - rad bez upotrebe ruku), Human Interface Device Profile (Profil interfejsa između čoveka i uređaja), Object Push Profile (Distribucija objekata na inicijativu servera), SIM Access profile (Pristup SIM kartici) i Synchronization Profile (Sinhronizacija). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem

prikazivanja (vidljivost) menja u "skriven". Povezivanja 85 dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem. Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. pa izaberite Alatke > Bluetooth. izaberite Bluetooth > Isključeno ili Prikazivanje mog tel. prvo podesite Bluetooth vezu na Uključeno. 160. Da biste svoj uređaj "sakrili" od drugih uređaja. ● Režim eksterni SIM — Da biste omogućili da drugi uređaj. ● Ime mog telefona — Izmenite ime koje se prikazuje drugim uređajima sa Bluetooth vezom. Podešavanja Pritisnite Bezbednosni saveti Pritisnite Kada aplikaciju otvorite prvi put. izaberite Definišite period. Na primer. ● Prikazivanje mog tel. da biste kontrolisali ko može da pronađe Vaš uređaj i poveže se sa njim. Kada ne koristite Bluetooth povezivanje. može da koristi SIM karticu u Vašem uređaju za priključivanje na komunikacionu mrežu. Ne možete da koristite Bluetooth vezu kad je aparat zaključan. Izaberite neku od narednih opcija: ● Bluetooth — Da biste uspostavili bežičnu vezu sa nekim kompatibilnim uređajem. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa. a onda uspostavite povezivanje. > Skriven. recimo kompatibilni komplet za automobil. Vidite "Režim eksterni SIM". str. Nemojte vršiti uparivanje sa nepoznatim uređajima. ukoliko ste povezani sa kompatibilnim slušalicama. izaberite Isključeno. izaberite Uključen. izaberite Vidljiv svima. str. ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije.Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju. Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. — Da bi bilo omogućeno da drugi Bluetooth uređaji pronađu Vaš uređaj. istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj. . niti prihvatati zahteve za povezivanje sa njima. . 87. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se status . od vas se traži da definišete ime za svoj aparat. Vidite "Telefon i SIM kartica". povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje. Ime možete kasnije promeniti. izaberite Skriven. pa izaberite Alatke > Bluetooth. Da biste isključili Bluetooth povezivanje. Ovo štiti Vaš uređaj od opasnog sadržaja.

Ako drugi uređaj zahteva uparivanje pre nego što se podaci mogu preneti. drugi uređaji audio ili video uređaj Da biste neki uređaj postavili za "ovlašćen" ili "neovlašćen". 3. otvorite aplikaciju Galerija. dođite do njega pa izaberite neku od sledećih opcija: U pretrazi za uređajima upareni uređaji su označeni sa . Prikazuju se uređaji koji se nalaze unutar dometa. Izaberite uređaj i unesite lozinku. 4. 2. Kada je veza uspostavljena. da biste poslali sliku drugom kompatibilnom uređaju. Uparivanje uređaja Da biste sproveli uparivanje sa kompatibilnim uređajima i videli uparene uređaje. 86 ● Post. 3. 2. izaberite Opcije > Novi upareni uređaj. 1. Ista lozinka mora biti otkucana i na drugom uređaju. u glavnom prikazu Bluetooth povezivanja skrolujte udesno. Ikonice uređaja su sledeće: telefon računar Pre uparivanja. u pasivnom režimu ukucajte *#2820#. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete. prikazuje se Šalju se podaci. Neka audio proširenja (dodatna oprema) se automatski povezuju sa Vašim uređajem nakon uparivanja. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu lozinku. dođite do tog proširenja. Vidite "Uparivanje uređaja". Lozinka se koristi samo jednom. Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi ono što želite da pošaljete. Da biste saznali jedinstvenu adresu svog uređaja. Savet: Pri traženju uređaja. neki uređaji mogu da prikazuju samo jedinstvene adrese (adrese uređaja). Da biste sproveli uparivanje sa nekim uređajem. a zatim Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze. Na primer. Izaberite željenu stvaku. izaberite Stop. Da biste prekinuli traženje uređaja.Povezivanja 1. str. Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. pa zatim izaberite Opcije > Uspostavi vezu. čuje se tonski signal i od Vas se zahteva da unesete lozinku. kreirajte sopstvenu lozinku (dužine 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu lozinku. 86. Ako to nije slučaj. kao ovlašćen — Veza Vašeg uređaja i ovog ovlašćenog uređaja može se uspostaviti bez .

u režimu pripravnosti se prikazuje Režim eksterni SIM. uključite Bluetooth povezivanje i u svom uređaju omogućite korišćenje režima eksterne SIM kartice. Pre aktiviranja režima eksterne SIM kartice. Pri uparivanju. osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. Veza sa bežičnom komunikacionom mrežom je isključena. kao što je automobilski komplet. prikazuje se i stavka se stavlja u folder Primljeno u Porukama. kao neovlaš. Da biste poništili sva uparivanja. i ne možete koristiti servise SIM kartice koji zahtevaju pokrivanje celularne komunikacione mreže. kao i za uređaje koji pripadaju poverljivim osobama. Nije potrebna nikakva posebna saglasnost ni autorizacija. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive.Da biste poništili neko uparivanje. Primite podatke pomoću Bluetooth veze Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice. što pokazuje indikator u indikatorskom polju jačine signala. koristite 16cifrenu lozinku. na primer za svoje kompatibilne slušalice ili za računar. dođite do odgovarajućeg uređaja i izaberite Opcije > Obriši. Vašeg znanja. Ako prihvatite. dva uređaja moraju da se upare i da se uparivanje inicira sa drugog uređaja. izaberite Opcije > Obriši sve. Povezivanja 87 Režim eksterni SIM . Kada primate podatke koristeći Bluetooth povezivanje. ● Post. čuje se tonski signal i pojavljuje se upit da li želite da prihvatite poruku. i drugi uređaj postavite za "ovlašćen". za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neko povezano kompatibilno proširenje. Ovaj status koristite za sopstvene uređaje. označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja. morate napustiti režim eksterne Kada je režim eksterne SIM kartice uključen u Vašem uređaju. Da biste koristili režim eksterne SIM kartice sa kompatibilnim kompletom za automobil. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi. Poruke primljene putem Bluetooth veze su označene sa . — Zahtevi za povezivanje od strane ovog uređaja uvek se moraju prvo prihvatiti. Na drugom uređaju aktivirajte režim eksterne SIM kartice.

Koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite možete. ● Štampa slike — Štampajte slike na kompatibilnom štampaču. pritisnite taster "napajanje". Da biste izašli iz režima eksterne SIM kartice. Povezivanja sa PC računarom Svoj uređaj možete da koristite sa velikim brojem kompatibilnih aplikacija za povezivanje sa PC računarom i za data komunikacije.Povezivanja SIM kartice. otključajte tako što ćete uneti šifru blokade. izaberite Pitaj pri povezivanju > Da. SIM. ili ako želite da režim promenite u toku aktivne veze. ● Medija plejer — Sinhronizujte muziku sa Windows Media Player-om. USB Pritisnite USB. > 88 ● PC Suite — Koristite Nokia PC aplikacije kao što su Nokia PC Suite. Nokia Lifeblog i Nokia Software Updater ● Prenos podataka — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom. Ako je Pitaj pri povezivanju isključeno. Koristite ovaj režim i za preuzimanje mapa PC aplikacijom Nokia Map Loader. pa zatim neku od narednih opcija: Da biste podesili uređaj tako da pita za svrhu povezivanja svaki put kada se prikljući kompatibilni kabl za prenos podataka. da prenosite slike iz svog uređaja u kompatibilni PC računar i obratno. pa zatim izaberite Izaći iz ekster. Ako je uređaj zaključan. Uvek kreirajte vezu na PC računaru ako želite da ga sinhronizujete sa svojim uređajem. recimo. . izaberite USB režim. i izaberite Alatke > Poveziv.

5. Da biste video snimke pregledali na osnovu kategorija (ukoliko su one na raspolaganju). Uređaj ažurira i prikazuje sadržaj koji je na raspolaganju na tom servisu. U Vašem uređaju se možda nalaze prethodno definisani servis. 3. Cene proverite na samom servisu ili kod provajdera servisa. skrolujte levo ili desno i izaberite željeni video servis. Takođe možete da prenesete video snimke iz kompatibilnog PC računara na svoj uređaj i prikažete ih u video centru.Nokia video centar Koristeći Nokia video centar (mrežni servis) možete bežičnim putem da preuzimate i strimujete video sadržaje sa nekog kompatibilnog Internet video servisa koristeći vezu sa paketnim prenosom podataka ili bežični LAN. Da biste se povezali sa servisom. Podrazumevano je da se svi video snimci reprodukuju u pejzažnom režimu. izaberite Opcije > Detalji videa. Video centar podržava iste formate datoteka kao RealPlayer. Da biste preuzeli video snimak. Pritisnite 2. i izaberite Video centar. Neki video snimci se mogu bežično strimovati. Pronađite i gledajte video sadržaje 1. 4. Nokia video centar 89 . skrolujte levo ili desno da biste videli druge kartice. Provajderi servisa mogu da nude sadržaje besplatno ili uz naplatu. dok je druge neophodno preuzeti u svoj uređaj. Da biste videli informacije o video snimku. izaberite Opcije > Preuzmi.

Da biste preuzeli video. 6. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. Internet video snimci Internet video su video snimci (klipovi) koji se distribuišu na Internetu putem RSS-baziranih izvoda. Da biste strimovali video snimak ili prikazali preuzeti snimak. aplikacija automatski briše neke od najstarijih video snimaka kad se preuzmu novi video snimci. Da biste sprečili automatsko brisanje nekog video snimka ( ). Da biste pregledali video snimke raspoložive u izvodu. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. izaberite Opcije > Pretplata na sadržaje. dođite do njega i pritisnite navigator. str.Nokia video centar Ako napustite aplikaciju. Pritisnite navigator da biste reprodukovali preuzeti video. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. izaberite Opcije > Pusti. Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. izaberite Opcije > Zaštiti. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. 55. izaberite Dodaj nove usluge. Pustite preuzeti video Da biste se povezali na Internet i potražili raspoložive servise koje možete dodati u glavni prikaz. Da biste dodali ili izbrisali izvode. Ukoliko u memoriji uređaja i na kompatibilnoj memorijskoj kartici nema dovoljno slobodnog prostora. izaberite Opcije > Detalji videa. Možete da pregledate svoje izvode u folderu Internet video zapisi u video centru. Tokom reprodukovanja snimka upotrebite navigator i tastere za izbor da biste kontrolisali plejer. Preuzeti video snimci se čuvaju u Video centar > Moji video zapisi. dođite do njega i izaberite Opcije > Preuzmi. Vidite "O kućnoj mreži". 90 Da biste videli informacije o video snimku. preuzimanja se nastavljaju u pozadini. označava video snimke koji će uskoro možda biti izbrisani. Da biste reprodukovali preuzeti video u kućnoj mreži. . izaberite Opcije > Prikaži na kućnoj mreži. Nove izvode možete da dodate u Internet video zapisi u podešavanjima.

Video datoteke u drugim folderima vašeg uređaja se ne prikazuju. Kada se izabrana memorija popuni. uradite sledeće: 1. Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu Moji video zapisi u video centru. Ako u drugoj memoriji nema dovoljno slobodnog prostora. aplikacija Nokia video centar 91 Prenesite video snimke iz svog PC računara Podešavanja . Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. uređaj će sadržaje memorisati u drugu memoriju. Korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos podataka za preuzimanje datoteka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. pristupne tačke — Izaberite pristupne tačke koje se koriste za vezu za prenošenje podataka. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. 3.Da biste preneli video snimke sa kompatibilnog PC računara na memorijsku karticu u vašem uređaju. 2. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka. ● Podraz. Možete da vidite i detalje video servisa. ako je ona na raspolaganju. a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: ● Izaberi video servis — Izaberite video servise za koje želite da se pojave u glavnom prikazu aplikacije. 4. U glavnom prikazu video centra izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste svoj uređaj videli na PC računaru kao uređaj za masovnu memoriju (E:\) na koji možete da prenesete datoteke sa podacima. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. Prenesite video snimke u E:\My Videos na memorijskoj kartici. ● Roditeljski nadzor — Aktivirajte roditeljsko zaključavanje video servisa. Izaberite Prenos podataka kao režim veze. ● Željena memorija — Izaberite da li će se preuzeti video snimci čuvati u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Za neke servise su potrebni korisničko ime i lozinka koje dobijate od provajdera servisa. Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog PC računara.

.Nokia video centar 92 automatski briše neke od najstarijih video snimaka. ● Minijaturni prikaz — Izaberite da li ćete prikazivati minijaturne slike u listama video snimaka.

Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka. Vidite "Prenesite muziku na svoj uređaj". Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Da biste pauzirali reprodukciju. 4. i izaberite Muzika > Muzički Pustite pesmu ili epizodu podkasta Da biste reprodukovali pesmu ili epizodu podkasta. Pritisnite cent. Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. 3. Muzički centar takođe možete koristiti za slušanje epizoda podkastova. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Podkasting je metod dostavljanja audio i video sadržaja putem Interneta korišćenjem RSS ili Atom tehnologije za reprodukciju na mobilnim uređajima ili PC računarima. Možete da prenesete muziku sa drugih kompatibilnih uređaja na svoj uređaj. Izaberite Muzika ili Podcasti.Folder Muzika Muzički centar Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. MP3 i WMA. str. da biste nastavili. Možda ćete morati da osvežite biblioteke muzike i podkasta nakon što ažurirate izbor pesama ili podkasta u svom uređaju. AAC +. eAAC+. 96. pošto zvuk može biti preglasan. Folder Muzika 93 . uradite sledeće: 1. pritisnite navigator. 2. Da biste prekinuli reprodukciju. Muzički centar podržava datoteke formata AAC.. Pritisnite navigator da biste reprodukovali izabrane datoteke. Da biste dodali sve raspoložive stavke u fonoteku. u glavnom prikazu muzičkog centra izaberite Opcije > Osveži. ponovo pritisnite navigator. skrolujte dole.

ponovo skrolujte levo u roku od 2 sekunde od početka reprodukovanja pesme ili podkasta. Da biste uključili ili isključili reprodukovanje po slučajnom izboru ( ). reprodukcija slučajnim redosledom i ponavljanje su automatski isključeni. 94 Da biste izmenili ton reprodukcije muzike. Da biste se vratili u režim pripravnosti. a plejer ostavili da svira u pozadini. Liste numera za reprodukciju Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Muzički meni Ako se reprodukuju podkastovi. izaberite Opcije > Slučajan izbor. Da biste ponovili trenutnu stavku ( ). Da biste prešli na sledeću stavku. Da biste se vratili na početak stavke. pritisnite i držite navigator desno ili levo. izaberite Opcije > Ekvilajzer. da biste otvorili prikaz „Sada slušate“ pritisnite i držite multimedijalni taster. Da biste tokom reprodukcije prikazivali vizuelizaciju. pritisnite i držite . sve stavke ( ). Da biste zatvorili plejer. izaberite Opcije > Ponovi. Izaberite željenu opciju u muzičkom meniju da biste videli sve pesme. Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku ili da biste pojačali bas tonove. . izaberite Opcije > Izađi. Muzički meni prikazuje raspoloživu muziku. da biste prešli na neku drugu otvorenu aplikaciju. Kada je u pozadini u toku reprodukcija u aplikaciji „Muzički centar“. > Muzika. izaberite Opcije > Prikaži vizuelizaciju. skrolujte levo. Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.Folder Muzika Da biste izvršili brzo premotavanje napred ili nazad. ili da biste isključili ponavljanje. izaberite Opcije > Podesi zvuk. Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. sortirane pesme ili liste numera za reprodukciju. skrolujte desno. pritisnite taster “završi” ili. Da biste prešli na prethodnu stavku. > Muzika.

u muzičkom meniju izaberite Liste za reprodukciju. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju. 4. Ako izaberete Da. > Podcasti. izaberite Opcije > Detalji liste za reprod. ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju. izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da uključite u listu numera za reprodukciju. albume. žanrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz različitih prikaza muzičkog menija. Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja. delimično reprodukovani i reprodukovani u celini. . izaberite Opcije > Ukloni. 2. Podkast meni prikazuje raspoložive podkaste u uređaju. lista numera za reprodukciju se memoriše na karticu. izaberite Da. 5. ona se reprodukuje od početka. dođite do pesme koju želite da premestite. Folder Muzika 95 Da biste videli i obrađivali liste numera za reprodukciju.. Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju. Izaberite Opcije > Napravi listu numera. koristite navigator. > Sačuvana lista za repr. Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvođača. Ukoliko epizoda nije nikada reprodukovana ili je reprodukovana u celini. izaberite Urađeno. izaberite Ne. da biste kasnije dodali pesme. izaberite stavku i Opcije > Dodaj listi za reprod. pa zatim izaberite OK. 1. Pritisnite navigator da biste dodali stavke. skrolujte levo. Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju. skrolujte desno. Kreirajte listu numera za reprodukciju 3. Podkasti Pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. Epizode podkasta imaju tri stanja: nikad nisu reprodukovani. izvođače. prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite Opcije > Dodaj pesme. a zatim izaberite Opcije > Promeni redosled liste. Nakon što izvršite svoj izbor.Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju. ili Nova lista za reprod. Da biste sakrili listu pesama. Da biste pesme "uhvatili" i "spustili" na neko drugo mesto. ona prilikom sledeće reprodukcije reprodukuje sa poslednje pozicije. Ukoliko je epizoda delimično reprodukovana. Da biste kasnije dodali još pesama. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica. Da biste dodali pesme.. Da biste odmah dodali pesme.

Kućna mreža najpre mora da bude konfigurisana. uključeno u podešavanjima kućne mreže. 96 Da biste kopirali ili prenosili medijske datoteke iz svog uređaja na drugi kompatibilni uređaj u kućnoj mreži. 4. Izaberite uređaj na kojem će datoteka biti reprodukovana. Detaljnije informacije o kompatibilnosti programa Windows Media Player možete da dobijete na stranicama vezanim za Vaš uređaj na Nokia Web sajtu. ● Kompatibilna verzija aplikacije Windows Media Player. 58. mrežu ili Prem. 3.. na kućnu mrežu.Folder Muzika Kućna mreža sa muzičkim centrom Možete da reprodukujete sadržaj uskladišten u Vašem Nokia uređaju daljinski na kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. Izaberite željenu pesmu ili podkast. izaberite datoteku i Opcije > Premesti i kopiraj > Kopiraj na kuć. ● Microsoft Windows XP operativni sistem (ili noviji) Računarski zahtevi za prenos muzike: Pustite pesmu ili podkast na daljinu 1. a zatim izaberite Opcije > Pusti > Preko kućne mreže. str. Proverite da li na Web sajtu Microsoft podrške postoji hitna ispravka za Windows Media Player 10 ili nabavite novu kompatibilnu verziju programa Windows Media Player. ● Nokia Nseries PC Suite 1. 55. Pritisnite cent. i izaberite Muzika > Muzički 5. Izaberite Muzika ili Podcasti. 2. Vidite "Podešavanje deljenja i definisanje sadržaja". Vidite "O kućnoj mreži".6 ili novija verzija Windows Media Player 10 može da prouzrokuje kašnjenje pri reprodukciji datoteka zaštićenih WMDRM tehnologijom nakon što se one prenesu na Vaš uređaj. Takođe možete da kopirate datoteke iz svog Nokia uređaja u druge uređaje koji su povezani na kućnu mrežu. str. Deljenje sadržaja ne mora da bude Kopirajte pesme ili podkastove bežično Prenesite muziku iz PC računara Za prenos muzike možete da koristite tri metode: . Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili epizode podkasta koju želite da čujete. Prenesite muziku na svoj uređaj Možete da prenosite muziku iz kompatibilnog PC računara ili nekog drugog kompatibilnog uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka ili Bluetooth povezivanje.

● Da biste koristili Nokia Music Manager iz paketa Nseries PC Suite. > USB > USB režim. ako je povezan veći broj uređaja. Prevucite i otpustite pesme na Sync listu s desne strane. pogledajte funkciju pomoći u 3. Nakon što se Vaš uređaj poveže sa programom Windows Media Player. 2. 1. Prilikom ručne sinhronizacije možete da izaberete pesme i liste numera za reprodukciju koje želite da premestite. . Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. kliknite desnim Folder Muzika 97 paketu Nokia Nseries PC Suite ili posetite stranice Nokia podrške. Da biste uklonili pesme ili albume. Ručna sinhronizacija Da biste promenili podrazumevani režim USB veze. ● Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player. I Windows Media Player i Nokia Music Manager u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite su optimizovani za prenos muzičkih datoteka. priključite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite PC Suite kao režim veze. Dodatne informacije potražite u odgovarajućoj pomoći i uputstvima za Windows Media Player. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Funkcije sinhronizacije muzike mogu se razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije Windows Media Player. kopirate ili uklonite. Za informacije o prenosu muzike pomoću programa Nokia Music Manager. izaberite svoj uređaj u oknu za navigaciju sa desne strane.● Da biste svoj uređaj na PC računaru videli kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite sve datoteke sa podacima. Ako koristite USB kabl. Prenos pomoću programa Windows Media Player Upotrebite režime Prenos podataka i Medija plejer da biste preneli datoteke na kompatibilnu memorijsku karticu. uspostavite vezu pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili Bluetooth veze. izaberite Prenos podataka za režim veze. 4. Možete videti količinu raspoložive memorije u vašem uređaju iznad Sync liste. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica. izaberite stavku u okviru Sync liste. U levom oknu za navigaciju izvršite pretragu muzičkih datoteka na svom PC računaru koje želite da sinhronizujete. povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite Medija plejer kao režim veze.

Da biste proverili dostupnost Nokia muzičke prodavnice u svojoj zemlji. Automatska sinhronizacija Da biste zaustavili automatsku sinhronizaciju. morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju. U Nokia muzičkoj prodavnici (mrežni servis) možete da tražite. Ukoliko u Vašem uređaju nema dovoljno Da biste pronašli još muzike u različitim kategorijama muzičkog menija. Izabrane stavke će biti premeštene u okno Playlists to sync. prvo morate da se registrujete za servis. kliknite na karticu Sync i izaberite opciju Stop Sync to 'Nokia Handset'. kliknite na karticu Sync. 2. 98 Ako je potvrđen izbor polja pored opcije Sync this device automatically i ako ste povezali vaš uređaj na PC računar. slobodne memorije. Nokia muzička prodavnica Da biste pristupili servisu Nokia Muzička prodavnica. Da biste nabavili muziku. i potvrdite izbor polja pored opcije Sync this device automatically. pritisnite i izaberite Muzika > Muz. Windows Media Player automatski bira ručnu sinhronizaciju.nokia. Da biste aktivirali funkciju automatske sinhronizacije u programu Windows Media Player.Folder Muzika 5... 3. 1. izaberite Opcije > Pronađi u muzičkoj prod. Da biste započeli sinhronizovanje. Dostupnost i izgled podešavanja muzičke prodavnice mogu da se razlikuju. izaberite stavku Nokia Handset > Set Up Sync. fonoteka u vašem uređaju će biti automatski ažurirana na osnovu liste numera za reprodukciju koje ste izabrali da sinhronizujete u okviru programa Windows Media Player. za sinhronizaciju se bira kompletna fonoteka PC računara.. kliknite na dugme Start Sync (Započni sinhronizaciju). Ako nije izabrana nijedna lista numera za reprodukciju. posetite music. Da biste otvorili Nokia muzičku prodavnicu. prod.com. Izaberite liste numera za reprodukciju koje želite da sinhronizujete automatski u okviru okna Available playlists i kliknite na dugme Add. Podešavanja mogu biti i prethodno definisana pa se ne mogu Podešavanja Nokia muzičke prodavnice . Da biste završili konfigurisanje automatske sinhronizacije kliknite na dugme Finish.. tasterom miša i izaberite stavku Remove from list. pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj.

Radio FM radio prijemnik koristi drugu antenu. Ako ste već sačuvali neke radio stanice. operatori i radio stanice u Vašoj oblasti možda ne podržavaju Visual Radio. neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje. da biste prešli na narednu ili na prethodnu sačuvanu stanicu. možda ćete biti upitani da izaberete pristupnu tačku koju ćete koristiti prilikom povezivanja sa muzičkom prodavnicom.U muzičkoj prodavnici ćete možda moći da izmenite podešavanja tako što ćete izabrati Opcije > Podešavanja. i izaberite Muzika > Radio. izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. tač. Kada otvorite radio prvi put. Pritisnite Imajte na umu da kvalitet radio programa zavisi od toga koliko određena radio stanica pokriva neku oblast. Slušajte radio Možete da koristite radio kao standardni FM radio sa automatskim podešavanjem i memorisanjem stanica ili sa paralelnim vizuelnim informacijama koje su u vezi sa radio programom na ekranu. Folder Muzika 99 menjati. pošto zvuk može biti preglasan. Izaberite Podraz. čarobnjak će vam pomoći da sačuvate lokalne radio stanice (mrežni servis). Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka. Ukoliko podešavanja nisu unapred definisana. izaberite Opcije > Ručno podešavanje. ako podesite stanicu koja nudi uslugu Visual Radio. izaberite ili . a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. izaberite ili . Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. da biste izabrali pristupnu tačku. Ako nemate pristup servisu Visual Radio. Dok slušate radio možete normalno da upućujete pozive ili da odgovarate na dolazne pozive. pri. Zvuk iz radija se isključuje u toku aktivnog poziva. . Da biste ručno menjali frekvencije. Visual Radio servis koristi paketni prenos podataka (mrežni servis). Da biste slušali radio preko zvučnika. Da biste započeli traženje stanica. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. Da bi FM radio ispravno funkcionisao.

● Pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koja se koristi za data vezu. ● Početni ton — Izaberite da li će neki ton biti reprodukovan prilikom pokretanja aplikacije. Ova opcija se prikazuje samo ako nema mreže kada se aplikacija pokrene. ● Autostart servis — Da bi se Visual Radio automatski pokrenuo kada izaberete sačuvanu stanicu koja nudi servis Visual Radio. Da biste pomoću servisa Visual Radio pratili raspoloživi vizuelni sadržaj stanice. Kada je veza sa vizuelnim servisom uspostavljena. izaberite ili Opcije > Startuj vizuelni servis. Da biste sačuvali trenutno podešenu stanicu u listu stanica. Da biste promenili informacije o stanici. Da biste slušali neku sačuvanu stanicu. izaberite Da. unesite ga ili izaberite Preuzmi da biste ga potražili u imeniku stanica (mrežni servis). izaberite Opcije > Pusti u pozadini.Folder Muzika Da biste se vratili u režim pripravnosti i ostavili FM radio da radi u pozadini. izaberite Opcije > Imenik stanica (mrežni servis). obratite se svom provajderu servisa. . izaberite Opcije > Stanica > Startuj vizuelni servis. Da biste proverili raspoloživost servisa i cene. Izaberite Opcije > Podešavanja. izaberite Opcije > Stanica > Izmeni. ● Trenutni region — Izaberite region u kome se trenutno nalazite. Nije Vam potrebna pristupna tačka ako aplikaciju koristite kao obični FM radio. izaberite Opcije > Sačuvaj stanicu. pa zatim nešto od sledećeg: i izaberite Muzika > Radio. kao i da biste se pretplatili na servis. Da biste videli dostupne stanice na osnovu lokacije. Podešavanja Pritisnite Pratite vizuelni sadržaj Da biste pratili raspoloživi vizuelni sadržaj za podešenu stanicu. izaberite Opcije > Stanica > Slušaj. prikazuje se trenutni vizuelni sadržaj. izaberite Opcije > Stanice. Sačuvane stanice 100 Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. Da biste otvorili listu sačuvanih stanica. Ako ID vizuelnog servisa nije sačuvan za tu stanicu. izaberite Opcije > Stanice.

preuzimanje (%) — Definišite veličinu memorije koja se koristi za preuzimanje podkasta. ● URL servisa pretrage — Definišite servis traženja podkasta koji će se koristiti u pretragama. ● Vreme sledećeg ažur. Ako aplikacija Nokia Podcasting nije pokrenuta. tačka — Izaberite pristupnu tačku da biste definisali svu Internet vezu. Definišite sledeće: Pre korišćenja aplikacije Nokia Podcasting podesite svoju vezu i preuzmite podešavanja. Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. pritisnite i izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Preuzmi. pritisnite izaberite Muzika > Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza. organizovati i deliti audio i video podkaste sa svojim uređajem. Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je aktiviran Nokia Podcasting. Pre korišćenja drugih veza proverite kod svog provajdera uslove i cene servisa prenosa podataka. Da biste izmenili podešavanja preuzimanja. pronalaziti i preuzimati podkastove i pretplaćivati se na njih. Da biste izmenili podešavanja veze. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. ● Sačuvaj u — Definišite lokaciju na kojoj želite da čuvate svoje podkaste. plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade. Na primer. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik. ● Interval ažuriranja — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju. Definišite sledeće: Podešavanja veze i Folder Muzika 101 Nokia Podcasting ● Primarna pr. ● Maks. kao i reprodukovati. Podešavanja preuzimanja Podešavanja Preporučeni metod povezivanja je WLAN. — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja. pošto zvuk može biti preglasan. — Definišite datum sledećeg automatskog ažuriranja. ● U slučaju prekoračenja — Definišite šta treba uraditi ukoliko preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje. automatska ažuriranja se ne aktiviraju.Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete bežično tražiti. . ● Datum sledećeg ažur.

možete da ih preuzmete. izaberite Opcije > Otvori Web stranicu (mrežni servis). Nakon što se pretplatite na epizode podkasta. Opšte teme. izaberite Opcije > Pretplata. Da biste otvorili kataloge. pritisnite . . izaberite Opcije > Opis. Pretraživač koristi uslugu pretrage podkasta koju konfigurišete u Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza > URL servisa pretrage. Savet: Pretraga traži naslove i ključne reči podkasta u opisima. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. izaberite Opcije > Vrati podrazum. Da biste otišli na Web sajt podkasta. izaberite Opcije > Pošalji. Pretraga Da biste poslali izabrane podkaste u drugi kompatibilni uređaj. Prikazuje se lista podkasta. Sadržaj kataloga se menja. Izaberite folder željenog kataloga da biste ga ažurirali (mrežni servis). izaberite Opcije > Nova pretraga. i izaberite 102 Da biste se pretplatili na označene kanale i dodali ih u svoje podkaste. izaberite naslov i pritisnite navigator. Katalozi mogu da uključuju podkaste navedene prema popularnosti ili foldere sortirane po temama. Da biste vratili podrazumevana podešavanja. obično daju bolje rezultate neko konkretan tim ili izvođač. kao što su fudbal ili hip-hop. Možete da dodate podkast i tako što ćete ga izabrati. Pretraga Vam pomaže da pronađete podkaste na osnovu ključne reči ili naslova. izaberite Muzika > Podcasting > Traži. pritisnite Muzika > Podcasting > Imenici. Da biste započeli novu pretragu. pritisnite navigator. a ne u epizodama. Kad se boja foldera promeni.Folder Muzika Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podkastove može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Katalozi Da biste izvršili pretragu podkasta. stanje u prikazu podešavanja. Da biste otvorili temu željenog foldera. Da biste se pretplatili na podkast. ponovo pritisnite navigator da biste ga otvorili. Katalozi Vam pomažu da pronađete nove epizode podkasta na koje ćete se pretplatiti. Da biste videli detalje o podkastu. a zatim unesite željene ključne reči.

Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je. veličinu datoteke i vreme otpremanja.opml (outline processor markup language) datoteke i Urađeno. pretrage ili tako što unesete URL adresu možete da upravljate epizodama. Podkasti preuzeti u potpunosti mogu da se pronađu u folderu Podcasti. izaberite naslov epizode. Da biste uvezli . i reprodukujete ih u podkast meniju.opml datotekom koristeći Bluetooth povezivanje. Otvorite folder da biste se pretplatili na bilo koji od linkova koji ćete dodati u svoje podkaste. Da biste započeli preuzimanje.opml datoteku uskladištenu na svom uređaju. Za svaku epizodu videćete format datoteke. izaberite folder i Opcije > Pošalji. Preuzimanje Nakon što se pretplatite na podkast. otvorite datoteku da biste je sačuvali u folderu Primljeno u katalozima. da ih preuzimate i reprodukujete u Podcasti. izaberite Podcasti > Opcije > Pusti. izaberite naslov podkasta. izaberite Opcije > Novo > Web imenik ili Folder. Reprodukujte podkaste i upravljajte njima Folder Muzika 103 upravljate njima. Da biste poslali folder sa katalogom kao multimedijalnu poruku ili koristeći Bluetooth povezivanje. Kad primite poruku sa . izaberite Opcije > Otvori. izaberite Opcije > Uvoz OPML datoteke. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno. Da biste videli podkaste na koje ste se pretplatili. izaberite podkast i Opcije > Pusti prikaz. Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode. Da biste videli naslove pojedinih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podkasta). ali se ne prikazuju dok se biblioteka ne osveži. Da biste reprodukovali deo podkasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja. Da biste dodali novi katalog ili folder. izaberite Podcasting > Podcasti. Izaberite naslov. Kad se podkast preuzme u potpunosti.Da biste izmenili izabrani folder. ili pritisnite i izaberite Muzika > Muzički cent. izaberite Opcije > Izmeni. Web link ili Web katalog. > Podcasti. iz kataloga. . da biste reprodukovali celu epizodu. URL adresu . Da biste prikazali raspoložive epizode iz izabranog podkasta. izaberite Opcije > Preuzmi ili Nastavi preuzimanje.

izaberite Opcije > Otvori Web stranicu. izaberite Opcije > Prekini ažuriranje. Da biste preuzeti podkast ili označene podkaste izbrisali sa svog uređaja.opml datoteke u multimedijalnoj poruci ili preko Bluetooth veze. izaberite Opcije > Pošalji. označite željene podkaste i izaberite Opcije da biste odabrali željenu radnju. izaberite Opcije > Izmeni. 104 . Da biste odjednom ažurirali. Da biste prekinuli ažuriranje. izaberite Opcije > Prikaži komentare.Folder Muzika Da biste ažurirali izabrani podkast ili označene podkaste. Ukoliko nemate definisanu pristupnu tačku ili se tokom veze za paketni prenos podataka od Vas traži da unesete korisničko ime i lozinku. izaberite Opcije > Ažuriraj. Da biste otvorili Web sajt podkasta (mrežni servis). izaberite Opcije > Novi podcast. obratite se provajderu servisa. izbrisali i poslali grupu izabranih podkasta. izaberite Opcije > Obriši. Da biste dodali novi podkast tako što ćete uneti URL adresu podkasta. Da biste poslali izabrani podkast ili označene podkaste u drugi kompatibilni uređaj kao . Neki podkasti nude Vam priliku da sarađujete sa autorima tako što ćete komentarisati i glasati. Da biste izmenili URL izabranog podkasta. Da biste se povezali na Internet radi ovoga. za novu epizodu. izaberite Opcije > Markiraj/ Demarkiraj.

aparat se povezuje na dati sajt i počinje sa učitavanjem sadržaja. Dođite do neke datoteke. Taj sadržaj se ne memoriše u uređaj. RealPlayer Za podešavanje jačine zvuka koristite taster za podešavanje jačine zvuka. RealPlayer možda ne podržava sve formate datoteka ili sve varijante formata. Međutim.ram ako otvorite http vezu to nje u pretraživaču. a zatim neku od sledećih opcija: ● Prethodni snimci — Pustite jednu od poslednjih šest datoteka reprodukovanih u aplikaciji RealPlayer. Da biste pustili neku sačuvanu medija datoteku. Da biste bežično strimovali sadržaj (mrežni servis). koji se nalazi na nekoj Web strani ili koji ste primili kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku. Mnogi provajderi servisa će zahtevati da koristite Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju podrazumevanu pristupnu tačku. Podešavanja RealPlayer-a Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. Pre nego što se započne strimovanje živog sadržaja. izaberite Opcije > Otvori.3gp. izaberite neki link za strimovanje sadržaja koji je sačuvan u Galeriji. .mp4 i . Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. Međutim. RealPlayer podržava datoteke sa nastavcima (ekstenzijama) . 1. pa pritisnite navigator da biste je reprodukovali. ● Sačuvani snimak — Pustite datoteku sačuvanu u Galeriji. Pustite video snimke Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > RealPlayer. Medija folder 105 . RealPlayer reprodukuje datoteku tipa .rm. Bežično strimujte sadržaj 2. U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo URL adrese tipa rtsp://.Medija folder Koristeći program RealPlayer možete da reprodukujete video snimke ili da bežično strimujete medija datoteke bez prethodnog memorisanja u uređaj.

Izaberite Opcije > Podešavanja. Da biste bili sigurni da ćete sačuvati podatke. Koristite Lifeblog u svom uređaju da biste pretraživali stavke. Lifeblog organizuje fotografije. mrenosivom ili mrežnom disku. možete da objavite stavke u svoj kompatibilni weblog (blog). Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Lifeblog. zvuke. Koristite Adobe Flash Player za gledanje. Lifeblog mobile automatski vodi evidenciju o Vašim multimedijalnim stavkama.Medija folder Podešavanja za RealPlayer možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. posetite lokaciju www. Vremenska linija se otvara i prikazuje vaše multimedijalne stavke. da biste ih slali drugima ili da biste ih objavljivali na Webu. DVD-ovima. promenite podrazumevanu pristupnu tačku ili postavite opseg portova za povezivanje. Aplikacija Nokia Lifeblog evidentira multimedijalni dnevnik stavki koje ste prikupili pomoću svog uređaja. tekstualne poruke. multimedijalne poruke i weblog zapise hronološkim redom. možete da napravite rezervne kopije Nokia Lifeblog baze podataka na čvrstom disku vašeg kompatibilnog PC računara ili na kompatibilnim CDovima. objavljivati i praviti njihove rezervne kopije. dođite do nje i izaberite je. Da biste otvorili fleš datoteku. reprodukovanje ili interakciju sa kompatibilnim fleš datotekama kreiranim za mobilne uređaje. Adobe Flash Player Pritisnite i izaberite Aplikacije > Mediji > Flash Player. deliti. tako da ih možete pregledati. 106 . pretraživati.nokia.com/lifeblog. video snimke. ● Striming — Izaberite da li će se koristiti proksi server. Za više informacija o weblog servisima i o njihovoj kompatibilnosti sa aplikacijom Nokia Lifeblog. Pored toga. Da biste otvorili svoje sačuvane omiljene sadržaje. pa zatim nešto od sledećeg: Nokia Lifeblog ● Video — Izaberite da li će se video snimci automatski reprodukovati kad se završi njihovo reprodukovanje. izaberite Opcije > Prikaz „Omiljenog”. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu.

i tako zaštićenom sadržaju se može pristupati jedino ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj. Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu.0. vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Medija folder 107 Ključevi za aktiviranje Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj. Neki ključevi za aktiviranje sadržaja mogu da budu vezani za određenu SIM karticu. pritisnite taster izaberite Aplikacije > Mediji > Ključevi. i Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja. da napravite rezervnu kopiju i ključa za aktiviranje i samog sadržaja. Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Ključeve za aktiviranje je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima.0 i OMA DRM 2. U glavnom prikazu izaberite jednu od sledećih opcija : ● Važeći ključevi — Vidite ključeve koji se odnose na medija datoteke ili ključeve čiji period važenja još nije započeo. i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.Da biste videli ključeve za aktiviranje autorskih prava nad digitalnim delima . OMA DRM 1. Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM. koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite. . Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite. uključujući i autorska prava. niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

● Nevažeći ključ. otvorite Diktafon u toku govornog poziva. vremenski period korišćenja medija datoteke je istekao ili u uređaju postoji zaštićena medija datoteka bez ključa za aktiviranje. izaberite ključ za aktiviranje koji nema važnost i Opcije > Pribavi novi ključ (Web servisne poruke moraju biti omogućene). Vidite "Podešavanja poruka Web servisa". 128. ● Ne koriste se — Vidite ključeve za aktiviranje medija datoteka koje ne postoje u uređaju. — Vidite ključeve koji nisu važeći. 108 . Diktafon Pritisnite Diktafon. U toku snimanja.Medija folder Da biste videli detaljne informacije. pa zatim pritisnite navigator. obe strane čuju tonski signal na svakih 5 sekundi. str. i izaberite Aplikacije > Mediji > Sa diktafonom možete snimati govorne podsetnice ili telefonske razgovore. dođite do odgovarajućeg ključa za aktiviranje sadržaja. kao što su period važnosti kao i mogućnost slanja date datoteke. Da biste dokupili vreme prava korišćenja za medija datoteku. Da biste snimili telefonski razgovor.

Da biste aktivirali tu temu. Možete menjati izgled ekrana. Vidite "Podešavanja personalizacije". tonove upozorenja na poruku i ostale tonove za različite situacije. teme ili veličinu znakova. izaberite Prik. tonove. Da biste promenili izgled glavnog menija. 158. Teme na memorijskoj kartici nisu na raspolaganju ako memorijska kartica nije ubačena u uređaj. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Profili — podesite tonove Pritisnite Možete podešavati i prilagođavati tonove zvona. u Opšte ili u Prik. okruženja i grupe pozivalaca. glavni meni. izaberite Preuzimanje tema (mrežni servis). izaberite Opcije > Postavi. tapet i ikone. Da biste izmenili tapet i uštedu energije koji se pojavljuju u pasivnom režimu. i izaberite Alatke > Profili. Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera. teme prvo sačuvajte u memoriju uređaja. str. Ako želite da koristite teme sačuvane na memorijskoj Da biste prikazali neku temu pre nego što je aktivirate. Personalizujte svoj uređaj 109 . Većina opcija za personalizaciju. može se pronaći u podešavanjima uređaja. menija. Da biste promenili temu koja se koristi za sve aplikacije u Vašem uređaju. Teme Da biste otvorili vezu pretraživača i preuzeli dodatne teme. na primer. > Opšte > Personalizacija > Teme.Personalizujte svoj uređaj Možete personalizovati svoj uređaj izmenama za pasivni režim. kartici i kada ona nije ubačena. menija. izaberite Tapet da biste promenili sliku u pozadini ili Ušteda energ. Teme koje se nalaze u kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . izaberite Opcije > Prikaz. Aktivirana tema je označena sa . izaberite Opšte. da biste promenili uštedu energije. kao što je promena veličine znakova.

pa zatim i željeni ton. pritisnite i držite #. Dođite do profila koji želite da aktivirate. pa za opciju Izgovori ime poziv. pa zatim i željeni efekat. izaberite profil i Opcije > Aktiviraj. izaberite Opcije > Personalizuj. pa izaberite OK. odnosno tiši kada ste udaljeniji od njega. Ovo . Da biste omogućili 3-D efekte. U listi tonova. izaberite Efekti 3-D tonova zvona > Uključeno. . dođite do njega i izaberite Opcije > Personalizuj.Personalizujte svoj uređaj Da biste promenili profil. Da biste promenili 3-D efekat koji se primenjuje za dati ton zvona. Možete izabrati neki marker (adresu) i povezati se na neku Web stranu da biste preuzeli dodatne tonove. pa izaberite Alatke > Alatke > 3-D Da biste menjali profil. izaberite jednu od sledećih opcija: Ako želite da se kada uređaj zazvoni izgovori ime pozivaoca. izaberite Opcije > Kreiraj novi. Da biste kreirali novi profil. ton zvona izgleda kao da postaje glasniji. Savet: Da biste se prebacivali iz opšteg profila u profil bez tonskih odziva u pasivnom režimu. ● Reverberacija — Izaberite tip eha. ● Dopler efekat — Izaberite Uključeno da bi tonovi zvona bili glasniji kada ste bliže svome uređaju. pritisnite taster "napajanje" u pasivnom režimu. Da biste izmenili taj efekat. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte. izaberite Ton zvona. 110 ● Brzina putanje zvuka — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili brzinu prostiranja zvuka iz jednog pravca u drugi. da biste izmenili profil. Tonovi koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa . 3-D tonovi Pritisnite tonovi. podesiteUključeno. a kada se od njega udaljavate. Dođite do parametra koji želite da promenite i pritisnite navigator da biste otvorili moguće opcije. Da biste promenili ton zvona. Kada prilazite uređaju. izaberite Preuzim. ton izgleda kao da je tiši. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. izaberite Putanja zvuka. Takođe. Ime pozivaoca mora da bude sačuvano u Kontaktima. melodija (mrežni servis) da biste otvorili listu markera. Pomoću 3-D tonova možete omogućiti trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona.

pasivni. a ne izaberete nijedan 3-D efekat. Personalizujte svoj uređaj 111 podešavanje nije na raspolaganju za sve tonove zvona. Da biste dopunjeni pasivni režim (aktivnu pripravnost) uključili ili isključili. izaberite Alatke > Profili > Opcije > Personalizuj > Jačina zvona. . izaberite Alatke > Podešav. Vidite "Teme". možete da promenite sliku u pozadini za pasivni režim ili sliku koja se prikazuje kada je aktivirana ušteda energije. Neke prečice su možda fiksne i ne možete ih menjati. 109. Takođe. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim > Dop. Izmenite glavni meni Da biste promenili prikaz glavnog menija. Ako omogućite 3-D tonove. u glavnom meniju izaberite Opcije > Promeni prikaz menija > Mreža ili Lista. Izmenite režim pripravnosti ili Da biste promenili prečice za selekcione tastere ili podrazumevane ikonice prečica u režimu aktivne pripravnosti.Da biste podesili jačinu zvuka tona zvona. str. Ekran u režimu aktivne pripravnosti prikazuje prečice za aplikacije i događaje iz aplikacija kao što su kalendar i plejer. pritisnite . Da biste preslušali ton zvona sa 3-D efektom. > Opšte > Personalizacija > Pasivni režim. na ton zvona će se primenjivati proširenje sterea. pa izaberite Aplikacije > Sat > Opcije > Podešavanja > Vrsta sata. Da biste promenili sat koji se prikazjuje u pasivnom režimu (pripravnosti). pritisnite izaberite Alatke > Podešav. izaberite Opcije > Pusti ton.

Premesti u folder ili Novi folder. a one koje koristite češće možete da premestite u glavni meni. Aplikacije koje ređe koristite možete da premestite u foldere. u glavnom meniju izaberite Opcije > Premesti. Da biste u svom uređaju koristili animirane ikonice. izaberite Opcije > Animacija ikonice > Uključena.Personalizujte svoj uređaj 112 Da biste preuredili glavni meni. .

U listu možete dodati najviše 15 gradova. pa izaberite Aplikacije > Sat. Nemojte birati opciju Da kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Upravljanje vremenom 113 . u podešavanjima izaberite Vreme od oper. izaberite Opcije > Ukloni alarm. Kada je alarm aktiviran. prikazuje se . izaberite Opcije > Dodaj grad.Upravljanje vremenom Sat Sat sa alarmom Pritisnite Da biste poništili neki alarm. i izaberite Aplikacije > Sat. skrolujte desno na karticu "Svetski sat". Da biste postavili novi alarm. Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira vreme. Da biste alarm prekinuli za 5 minuta. datum i časovnu zonu u Vašem uređaju (mrežni servis). izaberite Stop. uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. mreže > Autom. datum ili podešavanja tipa sata. izaberite Opcije > Postavi alarm bez pon.. ažuriranje. skrolujte desno na karticu sa alarmom. Da biste isključili zvučni alarm. a vreme u Vašem uređaju se menja prema tom odabranom gradu. Da biste promenili vreme. Izaberite Ne da uređaj isključite. on će se uključiti i oglasiti alarmom. Brzi alarmi se postavljaju za naredna 24 sata i ne mogu se ponavljati. Da biste postavili svoj trenutni grad. Da biste otvorili prikaz svetskog sata. izaberite Opcije > Novi alarm. Podesite ponavljanje ako želite. U prikazu „Svetski sat“ možete da pratite vremena u raznim gradovima. Grad se prikazuje u glavnom prikazu "Sat". skrolujte do njega i izaberite Opcije > Postavi za trenutni grad. Ako izaberete Stop. izaberite Opcije > Podešavanja. ili Da da biste mogli da pozivate i primate pozive. Da biste u listu dodali gradove. Da biste pogledali svoje aktivne i neaktivne alarme. . Svetski sat Pritisnite Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen. izaberite Odloži. Da biste postavili novi brzi alarm. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara Vašoj časovnoj zoni.

Prikazi kalendara Da biste promenili dan kojim počinje sedmica ili prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar. izaberite Stop. Ako drugi uređaj nije UTC (Coordinated Universal Time. sedmičnom ili mesečnom prikazu kalendara. Da biste postavili alarm. U prikazu "obaveze". dnevni ili prikaz obaveza. Da skočite na današnji dan. sedmični. ● Godišnjica — da Vas podseća na rođendane ili neke posebne datume (stavke se ponavljaju svake godine) ● Obaveza — da Vas podseća na neku obavezu koju treba izvršiti do određenog datuma Kada Vas kalendar upozorava alarmom. izaberite Opcije > Dodaj opis. izaberite Opcije > Idi na datum. pritisnite *. Za prelazak na mesečni. Da biste sačuvali tu stavku. Popunite sledeća polja. dođite do željenog datuma i izaberite Opcije > Nova stavka i jednu od sledećih opcija: i izaberite Aplikacije > Kalendar. Otvara se stavka tipa "sastanak" i ono što unosite se upisuje u to polje. Da biste prešli na određeni datum. ● Sastanak — da Vas telefon podseti na sastanak zakazan za određeni datum i vreme ● Podsetnik — da unesete neku opštu belešku za neki dan.Upravljanje vremenom Kalendar Pritisnite 3. usaglašeno univerzalno vreme) . pritisnite #. Da biste poslali napomenu kalendara na neki kompatibilni uređaj. Savet: U dnevnom. Da biste prekinuli alarm. izaberite Alarm > Uključi i unesite vreme i datum alarma. Unesite stavku u kalendar 1. izaberite Tišina da isključite alarm. izaberite Urađeno. otvara se stavka tipa napomena o obavezi. izaberite Odloži. Da biste privremeno prekinuli alarm. izaberite Opcije > Podešavanja. 2. Tekst podsetnice će ostati prikazan na ekranu. pritisnite neki taster (1-0). Da biste dodali novu stavku u kalendar. 114 Da biste dodali opis stavki. izaberite Opcije > Pošalji.

Da biste neku obavezu označili kao izvršenu. Kada kreirate neku stavku kalendara. Kalendara. pa zatim izaberite Opcije > Označi kao završ. postavite i željenu opciju sinhronizacije stavke. vremenska informacija primljene stavke kalendara se možda neće ispravno prikazati. .. izaberite Opcije > Podešavanja > Ton al. Upravljajte stavkama kalendara Upravljanje vremenom 115 kompatibilan.Da biste izvršili izmene kalendara. Sedmica počinje u ili Naslov sed. Da biste istovremeno obrisali više stavki. Primarni pregled. pregleda. pa izaberite Opcije > Obriši stavku > Do datuma ili Sve stavke. pređite u mesečni prikaz. Svoj kalendar možete da sinhronizujete sa kalendarom u kompatibilnom PC računaru koristeći programski paket Nokia Nseries PC Suite. dođite do nje u listi obaveza.

● ● preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mrežu (oflajn režim) pregledate prethodno preuzete poruke. možete da koristite tekstove u folderu Obrasci u Moji folderi. osim e-pošte i ćelijskih info poruka. na primer. ● Primljeno — Ovde se čuvaju primljene poruke. USSD komanda). sanduče — Povežite se sa svojim udaljenim poštanskim sandučetom da biste Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete. Izveštaji — Možete zahtevati da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi poslatih tekstualnih i multimedijalnih poruka (mrežni servis). ● Moji folderi — Razvrstajte poruke po folderima. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja. ● 116 ● Pošt. Poslato — Ovde se čuvaju poruke koje su poslednje poslate. Možete promeniti broj poruka koje se čuvaju u ovom folderu. kao što su zahtevi za aktiviranje mrežnih servisa. osim poruka poslatih preko Bluetooth veze. Da biste uneli i svom provajderu servisa poslali servisni zahtev (tzv. Za slanje — Poruke koje čekaju na slanje se privremeno smeštaju u folder "Za slanje". izaberite Nova poruka. Možete i da kreirate i memorišete sopstvene šablone. pa izaberite Poruke (mrežni servis). izaberite Opcije > Servisni zahtev u glavnom prikazu Poruka.Poruke Poruke Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Nacrti — Ovde se čuvaju nacrti poruka koje još nisu poslate. Info servis (mrežni servis) Vam omogućava da od svog provajdera primate poruke o raznim temama kao što su vremenska prognoza ili stanje u saobraćaju. Za podatke o raspoloživim temama kao . kada se uređaj nalazi izvan zone pokrivanja mreže. Poruke sadrže naredne foldere: ● . Glavni prikaz aplikacije Poruke Pritisnite Da biste kreirali novu poruku.

Intuitivni unos teksta Pišite tekst Kada pišete tekst. 2 za a. Da biste uključili ili isključili intuitivni unos teksta u opštim podešavanjima. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Tradicionalni unos teksta Pritiskajte numeričke tastere (1–9) potreban broj puta dok se ne pojavi željeni karakter. . pritisnite 0. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. Predlog za reč se menja posle svakog pritiska na taster. Kod intuitivnog načina unosa teksta. 2. 4 za i. 5 za k.Info poruke se ne mogu primati u UMTS mrežama. obratite se svom provajderu servisa. kratko pritisnite # dvaput. Na numeričkom tasteru ima više ponuđenih karaktera od onih koji su na njemu odštampani. Veza za paketni prenos podataka može da onemogući prijem info poruka. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > Info servis. krećite se desno da biste je potvrdili ili pritisnite 0 da biste dodali razmak. Da biste isključili intuitivni unos teksta za sve editore u uređaju. pritisnite 0 triput. 1. Na primer. Poruke 117 i odgovarajućim brojevima tema. pritisnite 6 za N. koristite tastere od 2 do 9. Da biste uneli razmak. prikazuje se ako koristite ako koristite intuitivni tradicionalni način. Da biste napisali željenu reč. a način unosa teksta. > Opšte > Personalizacija > Jezik > Intuitivni unos teksta. Vaš uređaj podržava i tradicionalni i intuitivni način unosa teksta. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči. Kada završite pisanje reči ispravno. Kod intuitivnog načina unosa teksta. Da biste preneli kursor u sledeći red. svako slovo možete da unesete samo jednim pritiskom tastera. 6 za o. sačekajte da se kursor pojavi (ili se krećite udesno da biste prekinuli vreme čekanja) i unesite slovo. 3. da biste napisali "Nokia" kada je izabran engleski rečnik. Ako je sledeće slovo u reči smešteno na istom tasteru kao i prethodno. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo.

pritisnite * potreban broj puta da biste jednu po jednu pogledali ponuđene reči za koje je rečnik pronašao podudaranje. Savet: Da biste izabrali nekoliko specijalnih karaktera sa liste specijalnih karaktera pritisnite 5 posle svakog označenog karaktera. Da biste obrisali karakter. . Da biste kopirali tekst u klipbord. ako pritisnete 6 više puta da biste došli do željenog karaktera. kao što su email i Web adrese. pritisnite #. pritisnite C. Da biste obrisali više karaktera. izaberite Napiši. Da biste ih prošli jedan po jedan. Počnite pisanje nove reči. pritisnite 1. Promenite jezik pisanja Najčešći interpunkcijski znaci na raspolaganju su na tasteru 1. Da biste umetnuli tekst u dokument. Ako koristite intuitivni način unosa teksta. i za to vreme skrolujte levo ili desno da biste označili tekst. a zatim * više puta zaredom. Da biste kopirali i umetali tekst. Da biste dodali neku reč u rečnik. ako pišete tekst koristeće nelatinično pismo i želite da napišete latinične karaktere. nova reč će zameniti ranije dodatu reč. Da biste promenili jezik pisma. Reč se dodaje u rečnik. Posle promene jezika pisanja. unesite reč koristeći tradicionalni način unosa i izaberiteOK. moraćete da promenite jezik pisma.Poruke 4. možete promeniti jezik pisma. promena jezika pisanja će promeniti redosled karaktera. Ako se posle reči prikaže ?. Pritisnite i držite odgovarajući numerički taster da biste uneli neki broj u režimu unosa slova. Kada pišete tekst. Na primer. pritisnite i držite # i izaberite Umetni. Vršite izmene teksta i lista 118 Da biste otvorili listu specijalnih karaktera. Da biste označili stavku na listi. Saveti za unos teksta Za prelazak sa jedne vrste slova na druga. na primer. idite do nje i pritisnite #. pritisnite 1 više puta zaredom. dok držite # izaberite Kopiraj. pritisnite i držite #. te reči nema u rečniku. pritisnite i držite C. Kada se rečnik napuni. pritisnite i držite *. izaberite Opcije > Jezik pisanja i neki jezik koji koristi latinicu. Ako reč nije tačna. ako koristite tradicionalni način unosa teksta.

U polje "Tema" unesite predmet multimedijalne ili e-mail poruke. U folderu Za slanje možete obrisati takvu poruku ili je premestiti u folder Nacrti. Broj ili adresu možete i da kopirate iz klipborda (privremene memorije). str. pritisnite *. Slanje e-mail poruke zahteva vezu sa prenosom podataka. U polju za poruku napišite tekst poruke. izaberite Opcije > Adresna polja. Da biste završili izbor. Izaberite Nova poruka > Teks. morate pravilno da podesite parametre veze. a ponovni pokušaji da se pošalje Vaša e-mail poruka mogu povećati Vaš račun za telefon. 5. 2.Pišite i šaljite poruke Pritisnite Pre nego što budete mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku. pritisnite i držite # dok skrolujete gore ili dole. 1. U polju "Za" pritisnite navigator da biste primaoce ili grupe izabrali među kontaktima ili ručno unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca. 122. poruka da biste poslali multimedijalnu poruku (MMS). Da biste nekoj multimedijalnoj poruci dodali medija objekat. Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje na serveru.) što razdvaja primaoce. i izaberite Poruke. Multimed. Da biste umetnuli obrazac. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje. Poruke 119 Da biste označili više stavki na listi. poruka da biste poslali tekstualnu poruku. 3. izaberite Opcije > Ubaci ili Ubaci objekat > Obrazac. prestanite da skrolujete i pustite #. poruka će biti ostavljena u folderu Za slanje i uređaj će povremeno pokušavati da je pošalje. Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Audio poruka da biste poslali audio poruku (multimedijalnu poruku koja sadrži jedan audio snimak) ili E-mail da biste poslali email. Vidite "Definišite podešavanja za email". Proverite ograničenje veličine e-mail poruke kod svog provajdera servisa. Da biste promenili polja koja se prikazuju. Da biste dodali tačku i zarez (. uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS. . izaberite Opcije > Ubaci 4.

Audio snimak ili Video snimak. 120 Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. označava nepročitanu tekstualnu poruku. Za više detalja u vezi servisa razmene poruka. Vaš provajder servisa to može tako i . obratite se svom provajderu servisa. tarifirati. Savet: Možete da kombinujete slike. Prijemni folder aplikacije Poruke Prijem poruka Pritisnite U folderu Primljeno. 7. izaberite Opcije > Pogledaj. Vaš uređaj neće naznačiti da li je ta poruka primljena na odredišnoj strani. zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke. Da biste umetnuli novi slajd u poruku. izaberite Ubaci novo > Sliku.Poruke 6. Audio snimak. Video snimak. izaberite Opcije > Ubaci > Sliku. 8. Započnite sa kreiranjem multimedijalne poruke. izaberite Slajd. izaberite Opcije > Pošalji ili pritisnite taster "pozovi". označava neprikazanu i izaberite Poruke > Primljeno. Vidite "Podešavanja multimedijalnih poruka". audio i tekst u neku prezentaciju i da je pošaljete u multimedijalnoj poruci. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake. E-mail prilozi označeni su sa . Ova opcija se prikazuje jedino ako je za Režim kreiranja MMS-a postavljeno Sa upozorenjima ili Slobodno. Audio snimak ili Video snimak. objekat > Sliku. Da biste poslali poruku. Napomena: Vaš uređaj će možda naznačiti da je Vaša poruka poslata na broj za razmenu poruka koji je programiran u uređaju. pa izaberite Opcije > Kreiraj prezent. Da biste napravili novu sliku ili snimili audio ili video zapis za multimedijalnu poruku.mp4 formatu ili snimke koji prelaze ograničenje veličine multimedijane poruke u datoj bežičnoj komunikacionoj mreži. 125. kao i karakteri pisama određenih jezika. str. video. Da biste videli kako ta multimedijalna poruka izgleda.. Beleška ili Drugo za ostale tipove datoteka. U sklopu multimedijalne poruke možda nećete moći da šaljete video snimke u . Da biste e-mail poruci dodali prilog.

Možete primiti i obaveštenje da imate neku multimedijalnu poruku na čekanju u centru za razmenu MMS poruka. izaberite odgovarajući indikator. kao što su vizitkarte. Takođe. Da biste otvorili neku poruku u folderu Primljeno. glavne vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili neki link. možete da primate i podešavanja u formi konfiguracione poruke od svog provajdera servisa ili od kompanijskog odeljenja za informatiku. Da biste videli medija objekte koji se nalaze u multimedijalnoj poruci. logotipi operatora. podešavanja i Web servisne poruke Kada otvorite multimedijalnu poruku ( ). Da biste pustili tu prezentaciju. Objekti multimedija poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili PC računar. Da biste pustili audio ili video komponentu. izaberite Opcije. obratite se svom provajderu servisa. označava nepreslušanu audio poruku. Multimedijalne poruke Važno: Poruke otvarajte obazrivo. izaberite Prikaži.Kada primite neku poruku. Ako poruka sadrži neku multimedijalnu prezentaciju. Za informacije o raspoloživosti i pretplati. dođite do nje. a ako je dodat video. pa pritisnite navigator. Da biste memorisali podatke iz poruke. izaberite njen indikator. prikazaće se . Da biste odgovorili na primljenu poruku. izaberite Opcije > Objekti. stavke kalendara i e-mail obaveštenja. Da biste tu poruku otvorili. a označava podatke primljene preko Bluetooth veze. pa zatim odgovarajuću opciju. u režimu pripravnosti se prikazuje i 1 nova poruka. Vaš uređaj može da prima više vrsta poruka koje sadrže podatke. izaberite Opcije > Preuzmi. tonovi zvona. možete videti sliku i poruku. prikazuje se . Poruke 121 multimedijalnu poruku. Da biste pokrenuli vezu sa paketnim prenosom podataka i preuzeli poruku u svoj uređaj. prikazaće se . Ako je dodat i zvuk. Podaci. Web servisne poruke su obaveštenja (na primer. izaberite Opcije > Odgovori. .

u stalnoj ste vezi sa udaljenim (mrežnim) poštanskim sandučetom preko veze za prenos podataka. str. 166. Kada otvorite poštansko sanduče u svom uređaju. str. Da biste se povezali sa mrežnim poštanskim sandučetom (na serveru) i preuzeli nova e-mail zaglavlja ili poruke. izaberite Ne.. Možete imati do šest poštanskih sandučića. sanduče u glavnom prikazu Poruka. tražiće se da to učinite. Preuzmite e-mail poruke Pritisnite sanduče. Pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Čarob. Vidite "E-mail podešavanja". izaberite Da. Pridržavajte se uputstava koje dobijete od svog provajdera elektronske pošte i Internet provajdera. pod. . Da biste kreirali novu e-mail poruku. i izaberite Poruke i poštansko 122 Ako ste oflajn.Poruke Poštansko sanduče Definišite podešavanja za e-mail Otvorite poštansko sanduče Pritisnite sanduče. izaberite Opcije > Uspostavi vezu da biste uspostavili vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom. bez povezivanja na mrežu. izaberite Start. Kada kreirate novo poštansko sanduče. i izaberite Poruke i poštansko Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. sanduče u glavnom prikazu Poruka. ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (email). 119. Vidite "Pišite i šaljite poruke". Savet: Koristite Čarobnjaka za podešavanja da definišete podešavanja svog poštanskog sandučeta. niste povezani na mrežu. uređaj Vas pita da li želite da se povežete na mrežno poštansko sanduče (Povezati se na poštu?). izaberite Nova poruka > E-mail u glavnom prikazu Poruka ili Opcije > Napiši poruku > E-mail u svom poštanskom sandučetu. tj. Kada poruke pregledate u onlajn režimu. Da biste započeli kreiranje e-mail podešavanja sa vodičem. a da prethodno niste postavili svoj e-mail nalog. 126. tj. str. Ako izaberete Pošt. potrebna Vam je ispravna Internet pristupna tačka (IAP) i ispravno definisana podešavanja elektronske pošte. Da biste pregledali prethodno preuzete e-mail poruke u oflajn režimu. Vidite "Pristupne tačke".

128. prvo morate da e-mail poruku obrišete u udaljenom poštanskom sandučetu. a da je zadržite u udaljenom poštanskom sandučetu. I kada obrišete sadržaj poruke. Uređaj prikazuje zaglavlja e-mail poruka u udaljenom poštanskom sandučetu. E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar. Vidite "Podešavanja automatskog preuzimanja". izaberite Opcije > Preuzmi. izaberite Obustavi. Ako je ikonica priloga prigušena. Ako želite da otvorite neku e-mail poruku. izaberite Opcije > Obriši > Telefon i server. Pritisnite sanduče. Da biste prikazali sve e-mail priloge. izaberite Opcije > Preuzmi e-mail > Nove da biste preuzeli sve nove poruke. U Obriši poruku na:. Ako želite da uklonite i zaglavlje. izaberite Opcije > Obriši. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. zaglavlje e-mail poruke ostaje u Vašem uređaju. 2. izaberite Samo telefon. Kada je veza sa udaljenim poštanskim sandučetom uspostavljena. . Ako e-mail poruka nije preuzeta a niste povezani na mrežu (oflajn režim). izaberite Opcije > Raskini vezu. pritisnite navigator. to znači da prilog nije preuzet u uređaj. Izabrane da biste preuzeli samo poruke koje su bile označene ili Sve da biste preuzeli sve poruke iz sandučeta. bićete upitani da li želite da tu poruku preuzmete iz poštanskog sandučeta. Poruke 123 preuzimanje. Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Da biste poništili brisanje e-mail poruke iz uređaja i sa servera. Da biste prekinuli vezu i čitali e-mail poruke u oflajn režimu. izaberite Opcije > E-mail podešavanja > Auto. pa da se zatim ponovo povežete sa sandučetom da biste ažurirali stanje. dođite do poruke koja je markirana za Da biste obrisali e-mail iz uređaja i iz udaljenog poštanskog sandučeta. str. Da bi se e-mail poruke preuzimale automatski.Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Obrišite e-mail poruke i izaberite Poruke i poštansko Da biste obrisali sadržaj neke e-mail poruke u uređaju. Da biste prekinuli preuzimanje poruka. otvorite poruku i izaberite polje priloga koje je označeno sa . 3. 1.

Izaberite Opcije > Kopiraj.. da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom. izaberite Opcije > Raskini vezu. i izaberite Opcije > Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom Kada ste na mreži (onlajn). kreirate. 124 ● Centri za poruke — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani. otvorite taj folder. 3. ako je na raspolaganju. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Teks. izaberite Redukovana pod. morate ih iskopirati u neki folder u Vašem uređaju. Ova podešavanja mogu već biti definisana u Vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. ● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje . ili zvezdicom. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja tektualnih poruka 4. Neki ili možda čak i svi centri za razmenu poruka mogu biti već konfigurisani u Vašem uređaju od strane provajdera servisa. centar za por. U glavnom prikazu Poruka izaberite Opcije > SIM poruke. izaberite neki folder pa zatim izaberite OK. i izaberite Poruke. vršite njihove izmene ili da ih brišete. pa je moguće da nećete moći da ih menjate. popunite sva polja označena sa Mora biti definis. — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka. Da biste započeli kopiranje. 1. Podešavanja poruka Vidite poruke na SIM kartici Pritisnite Ako želite da vidite SIM poruke. Izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve da biste označili poruke. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis). Da biste rično uneli podešavanja.Poruke brisanje u toku naredne veze Povrati obrisano. poruka. ● Kodni raspored — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored. ● Akt. Da biste videli poruke. 2. Otvara se lista foldera.

slanje i prijem multimedijalnih poruka mogu biti skuplji. Izvan svoje matične ćelijske mreže. ● Poruka poslata kao — Obratite se svom provajderu servisa da biste proverili da li Vaš centar za razmenu poruka može da vrši konverziju tekstualnih poruka u te druge formate. izaberite Aut. ● Bez slanja izveštaja — Izaberite da li želite da Vaš uređaj ne šalje potvrdne izveštaje o prijemu poruka. tačka — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti kao preferentna veza. Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj ćelijskoj mreži. Kada ste izvan svoje matične mreže.. izaberite Slobodno. ● Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da se status poslate poruke prikazuje u dnevniku (mrežni servis). pa zatim izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka. pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. Vaš uređaj automatski aktivira vezu za paketni prenos podataka da bi preuzeo poruku. ● Prijem reklama — Odredite da li želite da primate multimedijalne reklamne poruke. centra — Izaberite da li želite da se odgovor na Vašu poruku šalje preko istog centra za razmenu tekstualnih poruka (mrežni servis). preko ist. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. i kada ste u matičnoj mreži i kada ste izvan nje. ● Režim kreiranja MMS-a — Ako izaberete Sa upozorenjima. > Uvek automatski. uređaj će Vas upozoravati kada pokušate da ● Dopusti anonimne po. Ako izaberete Ograničeno. Pritisnite . primate obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke poruka čeka da bude preuzeta. Izaberite neku od narednih opcija: Podešavanja multimedijalnih poruka ● Veličina slike — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci. ● Preuzimanje MMS po. — Izaberite da li želite da se odbacuju poruke anonimnih pošiljalaca. ● Aktivna prist. ● Od. ● Preferentna veza — Izaberite vezu koja će se koristiti. Poruke 125 .poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Da se sadržaj ubacuje u poruke bez upozorenja. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. — Izaberite kako želite da primate poruke. Ako izaberete Preuzimanje MMS po. poruka se briše u centru za razmenu poruka. u matičnoj mr.

126 ● Korisničko ime — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od provajdera. tačka — Izaberite neku Internet pristupnu tačku (IAP). sandučeta — Definiše e-mail protokol koji preporučuje Vaš provajder servisa elektronske pošte. Možete imati do šest poštanskih sandučića. Poruke Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. poruka se briše u centru za razmenu poruka. ● Server za prijem — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za prijem Vaše e-mail pošte. i poštansko sanduče. 166. a zatim nešto od sledećeg: . Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail. Da biste izabrali koje poštansko sanduče želite da koristite za slanje e-mail poruka. Ime koje date sandučetu zamenjuje Pošt. Ako ovo polje ostavite prazno. u Poštanska sandučad izaberite Opcije > Novo pošt. dođite do njega. korisnika. sandučeta — Unesite neko ime za poštansko sanduče. Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu. pa Podešav. ● Bezbednost (portovi) — Izaberite opciju zaštite za veze sa udaljenim poštanskim sandučetom. ● Tip poš. od Vas će se zahtevati lozinka kada pokušate da se povežete na svoje udaljeno poštansko sanduče. poštansko sanduče. str. Opcije su POP3 i IMAP4. ● Ime poš. sanduče i glavnom prikazu Poruka. Podešavanja veze E-mail podešavanja Da biste iz svog uređaja uklonili neko poštansko sanduče i poruke u njemu. izaberite Dolazna pošta. Izberite Poštanska sandučad i poštansko sanduče da biste promenili podešavanja veze. Ovo podešavanje se ne može naknadno menjati. Vidite "Pristupne tačke". izaberite Poštanska sandučad. Upravljajte poštanskim sandučićima Da biste kreirali novo poštansko sanduče. pa pritisnite C. veze. sanduče. Da biste izmenili podešavanja za primljene e-mail poruke. preuzimanja i automatskog preuzimanja. ● Aktivna prist. ● Lozinka — Unesite svoju lozinku. ● Port — Definišite neki port za datu vezu. izaberite Aktivno poštansko s.● Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis).

Da biste izmenili podešavanja za slanje e-mail poruka. ● Pošalji kopiju i sebi — Izaberite da li želite da se kopija e-mail poruke šalje i u Vaše poštansko sanduče. ● Obim preuzimanja — Definišite koliki broj novih e-mail poruka će se preuzimati iz poštanskog sandučeta. U uređaju primaoca se prikazuje Vaše ime umesto Vaše e-mail adrese. poštansko sanduše. e-mail će se slati kada postoji veza sa udaljenim poštanskim sandučetom. preuzimanja. Izaberite Odmah da bi se uređaj povezivao na poštansko sanduče čim izaberete Pošalji poruku. ● Pošalji poruku — Definišite kako se šalje e-mail poruka sa Vašeg uređaja. a zatim nešto od sledećeg: ● Bezbedna prijava (samo za POP3) — Koristite sa POP3 protokolom radi šifrovanja slanja lozinke na udaljeni e-mail server u toku povezivanja na poštansko sanduče.. Poruke 127 . Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije. poštansko sanduše. tačka. ● Moja e-mail adresa — Unesite e-mail adresu koju Vam je dao provajder servisa. ● Sa potpisom — Izaberite da li želite da u svoje e-mail poruke uključite i potpis. Izaberite neku od narednih opcija: ● Preuzimanje e-maila — Definišite koji se delovi e-mail poruke preuzimaju: Samo zaglavlja. ako taj uređaj podržava ovu funkciju. Aktivna prist. veze. Možete da koristite samo server za odlaznu poštu svog provajdera servisa. Bezbednost (portovi) i Port su slična onima za Dolazna pošta. e-mailu — Izaberite da li želite da primate obaveštenja (u obliku zvučnog signala. pa Korisnička podešav. ● Server za slanje — Unesite IP adresu ili ime servera koji služi za slanje Vaše e-mail pošte. ● Obav. Podešavanja preuzimanja Podešavanja korisnika Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. Izaberite neku od narednih opcija: ● Moje ime — Unesite ovde svoje pravo ime. teksta i indikatora pošte) kada se primi nova email poruka. Podešavanja za Korisničko ime. izaberite Odlazna pošta. Ograničenje veličine (POP3) ili Poruke i prilozi (POP3). pa Podeš. Ako izaberete U toku sled. o nov. Lozinka.

● Otkrivanje tema — Izaberite da li će uređaj automatski tražiti brojeve novih tema i memorisati te nove brojeve bez imena tema u listu tema. izaberite Omogućeno ili Samo u matičnoj m.. Podešavanja automatskog preuzimanja Izaberite da li želite da primate servisne poruke. pa Auto. Podešavanja info servisa Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Info servis. Ako želite da podesite svoj uređaj tako da. Definišite kada i koliko često će se poruke preuzimati. Izaberite neku od narednih opcija: Poruke servisa. Izabrani ili Drugi. ● Jezik — Izaberite jezik na kojem želite da primate poruke: Svi. preuzimanje. Obavešt. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad. u određeno vreme automatski preuzimala zaglavlja novih e-mail poruka. . 128 Postavljanje uređaja da automatski preuzima email poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera ● Prijem — Izaberite da li želite da primate ćelijske info poruke. ● Pretplate foldera (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge foldere u udaljenom poštanskom sandučetu iz kojih će se preuzimati poruke. Izaberite neku od narednih opcija: Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema. poštansko sanduše. o e-mailu i Preuzimanje e-maila ne mogu biti istovremeno aktivni. automatski aktivira pretraživač i započne povezivanje na mrežu radi preuzimanja sadržaja.. Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Servisna poruka. kada primi neku servisnu poruku.● Putanja IMAP4 foldera (samo za IMAP4) — Definišite putanju za foldere koji će biti prijavljeni ("pretplaćeni"). Podešavanja poruka Web servisa ● Obavešt. izaberite Automatski ažuriraj ili Samo u matičnoj m. izaberite Preuzmi poruke > Automatski. o e-mailu — Da bi se u Vaš uređaj automatski preuzimala zaglavlja e-mail poruka kada ih primite u svoje udaljeno poštansko sanduče. obratite se svom provajderu servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa. ● Preuzimanje e-maila — Da bi se u Vaš uređaj.

— Definišite koliko se poslatih poruka može sačuvati u folderu sa poslatim porukama. briše se najstarija poruka. — Izaberite da li želite da se kopije poslatih tekstualnih. ● Aktivna memorija — Izaberite u kojoj memoriji želite čuvati svoje poruke. Kada se ta vrednost dostigne. multimedijalnih ili e-mail porukačuvaju u folderu Poslato. ● Broj sačuvanih por. Izaberite neku od narednih opcija: ● Sačuvaj poslate por.Pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > Ostalo. Poruke 129 Druga podešavanja .

izaberite OK. Da biste uneli znak za čekanje (w) ili pauzu (p). pozivni broj područja (po potrebi izostavite nulu) i telefonski broj pretplatnika. Prikazuje se lista odgovarajućih kontakata.Uputite poziv Uputite poziv Govorni pozivi 1. pritisnite * dva puta da biste uneli znak + (zamenjuje karakteristični pozivni broj za izlazak u međunarodni saobraćaj). DTMF tonske Da biste aktivni govorni poziv stavili na čekanje kako biste odgovorili na drugi dolazni poziv. pritisnite C. pritisnite * više puta. Ako ste sačivali više brojeva za jedan kontakt. mik. Da biste poslali ton.. izaberite Opcije > Zadrži. Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva. Pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj. Pre slanja možete da izmenite poruku ili da promenite primaoca. uključujući i pozivni broj područja. Da biste drugom učesniku u vezi poslali sliku ili video kao multimedijalnu poruku. unesite pozivni broj države. koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja. Opcije u toku poziva 3. . Pritisak na taster "završi" uvek prekida poziv. Da biste pozvali. U pasivnom režimu unesite broj telefona. prvo izaberite Uk. izaberite Opcije > Pošalji MMS (samo u UMTS mrežama). Da biste obrisali neki broj. Pritisnite taster "pozovi" da biste poslali datoteku na neki kompatibilni uređaj (mrežni servis). Pritisnite taster "završi" da biste prekinuli vezu (ili odustali od uspostavljanja veze). pritisnite taster "pozovi". Možete da koristite i navigator. Da biste poslali DTMF tonske sekvence. Za prelazak sa jedne veze na drugu. Dođite do željenog imena. ili unesite početna slova imena u polje za pretragu. 130 Da biste uputili poziv iz modula Kontakti. Ako ste jačinu zvuka podesili na Isključi zvuk. izaberite Opcije > Prebaci. kao na primer lozinke. Unesite DTMF string ili dođite do njega pretraživanjem liste Kontakti. Za međunarodne pozive. izaberite Opcije > Pošalji DTMF. 2. čak i ako je neka druga aplikacija aktivna. izaberite željeni broj iz liste. pritisnite i izaberite Kontakti.

da biste zvuk usmerili sa slušalice na zvučnik. sanduče. s. poštansko sanduče i Opcije > Promeni broj. Uputite poziv 131 sekvence možete dodati u DTMF polja u kontakt kartici. da biste ih sve raskinuli. poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto u podešavanjima telefona da biste preusmerili pozive. Da biste isključili zvono za sve dolazne pozive. da biste ga stavili na čekanje. Glasovni i video poštanski sandučići Ako ne želite da odgovorite na poziv. pritisnite . pozivaocu možete bez odbacivanja poziva poslati tekstualnu poruku sa obaveštenjem da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv. pritisnite taster "pozovi" ponovo. poruku. video pošta je na raspolaganju jedino u UMTS mrežama). izaberite Opcije > Aktiviraj zvučnik. izaberite Tišina. izaberite Opcije > Zameni. Da biste promenili telefonski broj svoje govorne ili video pošte. Savet: Kada imate samo jedan aktivni poziv. Ako imate više aktivnih poziva. Da biste završili aktivni poziv i odgovorili na poziv koji je na čekanju. poz. Izaberite Opcije > Pošalji tek.. pa izaberite Govorna pošta ili Video pošt.U toku aktivnog poziva. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. Da biste aktivirali poziv. Ako ste povezali kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) preko Bluetooth povezivanja. izaberite Alatke > Alatke > Pošt. Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže). pritisnite taster "pozovi". pritisnite taster "pozovi". pasivnom režimu. Odgovorite na poziv ili ga odbijte Da biste odgovorili na poziv. pritisnite taster "završi". Da biste se vratili na slušalicu. Da biste pozvali svoju govornu ili video poštu (mrežni servis. odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava. pritisnite i držite 1 u Kada izaberete Tišina da biste isključili ton zvona nekog dolaznog poziva. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. izaberite Opcije > Završi sve pozive. . Ako aktivirate funkciju Preus. da biste zvuk usmerili na slušalice. Mnoge opcije koje možete koristiti u toku govornog poziva su mrežni servisi. pa zatim izaberite OK.

Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba. Izaberite nekog učesnika pa izaberite Privatno. izaberite Alatke > Podešav. izaberite Opcije > Konferencija da biste se vratili u konferencijsku vezu. a za startovanje Web pretraživača. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. izaberite Opcije > Novi poziv. 1. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. . Pozovite prvog učesnika. izaberite Opcije > Konferencija > Isključi učesnika. Brzo biranje telefonskog broja 132 Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijske veze. pritisnite i izaberite Alatke > Alatke > Brzo bir. Da biste neki telefonski broj dodelili jednom od numeričkih tastera (2-9). 1 je rezervisano za broj govorne ili video pošte. da biste uključili prvog učesnika u konferencijsku vezu. Kada završite privatni Da biste uputili poziv iz pasivnog režima. > Telefon > Poziv > Brzo biranje. izaberite Opcije > Konferencija > Privatno.Uputite poziv Da biste konfigurisali ovu opciju i napisali standardnu tekstualnu poruku. Da biste nekog učesnika isključili iz konferencijske veze. pritisnite taster "završi". 4. Dođite do tastera kome želite da dodelite taj telefonski broj i izaberite Opcije > Dodeli. zatim izaberite Opcije > Konferencija > Dodaj konferenciji. dođite do tog učesnika. Kada dobijete odgovor na novi poziv. Drugi učesnici mogu da nastave svoju konferencijsku vezu.. Da biste završili na aktivni konferencijski poziv. pritisnite dodeljeni taster i taster "pozovi". Da biste pozvali novog učesnika. izaberite Opcije > Konferencija. Da biste u vezu uključili novog učesnika. Uspostavite konferencijski poziv 2. 3. pa izaberite Izbaci. > Telefon > Poziv > Odbaci poziv SMS-om. razgovor. Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. Da biste aktivirali ovu funkciju. ponovite korak 2. uključujući i Vas.

. 3. Ako je prepoznati kontakt pogrešan. Da biste započeli biranje glasom. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. Prepoznavanje glasa u uređaju se prilagođava glasu glavnog korisnika u cilju što boljeg prepoznavanja. Upućivanje poziva pomoću glasovne komande Kod biranja glasom koristi se zvučnik. pa izaberite Opcije > Pusti glas. Da biste povezali dolazni poziv ili poziv na čekanju sa aktivnim pozivom. tako da korisnik ne mora da snimi glasovne komande unapred. Biranje glasom Vaš uređaj podržava napredne glasovne komande. ukoliko ste aktivirali čekanje poziva u Podešav. Da biste završili na aktivni poziv. Umesto toga. Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom. zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama. 1. Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. Prvi poziv se stavlja na čekanje.Možete da odgovorite na poziv dok imate drugi poziv. > Telefon > Poziv > Poziv na čekanju (mrežni servis). u pasivnom režimu. Posle 2. izaberite Opcije > Završi sve pozive. Da biste završili oba poziva. izaberite Prebaci. pritisnite i držite desni selekcioni taster. otvorite kontakt karticu. izaberite Opcije > Spoj. Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima. izaberite 2. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu. uređaj bira taj broj. pritisnite taster "završi". Za prelazak sa jedne veze na drugu. pritisnite taster "pozovi". Jasno izgovorite ime. Da biste odgovorili na poziv na čekanju. odnosno nadimak memorisan na kartici kontakata. a da se sami isključite iz veze. Uputite poziv 133 Poziv na čekanju Glasovna komanda za neki kontakt će biti njegovo ime ili nadimak koji je sačuvan u njegovoj kontakt kartici. pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom. komandu. Napredne glasovne komande ne zavise od glasovnih karakteristika govornika.5 sekunde. uređaj kreira glasovne komande za stavke u kontaktima i poredi izgovorenu glasovnu komandu sa njima. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se Sada govori.

Uputite poziv Ako je pod istim imenom memorisano više brojeva. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo. Započinjanje video poziva može da potraje nešto određeno vreme. U suprotnom. Da biste umesto videa poslali statičnu sliku. izaberite Alatke > Podešav. Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i čujete zvuk preko zvučnika. U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. pa zatim izaberite neki kontakt. Primaocu video poziva prikazuje se živa video slika. 134 Ikone Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika. obratite se svom provajderu telekomunikacione mreže. ili Prekini da biste odustali od biranja glasom. u kom slučaju . ako je on postavljen. Odbili ste slanje videa sa svog uređaja. unesite broj telefona u pasivnom režimu. Video pozivi se ne mogu uspostavljati ako je aktivan drugi govorni. Video poziv se može uspostaviti samo sa kompatibilnim mobilnim uređajem ili sa nekim ISDN terminalom. Ne primate video (pozvana strana ne šalje video ili ga komunikaciona mreža ne prenosi). ili izaberite Kontakti. Da biste mogli da upućujete video pozive. Cene proverite sa svojim provajderom servisa. možete da pratite i dvosmerni video prikaz u realnom vremenu. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva. Uputite video poziv Kada uputite video poziv (mrežni servis). Za to vreme se prikazuje Čeka se video slika. uređaj bira prvi dostupan broj u kontakt kartici. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. Da biste započeli video poziv. Sledeće da biste videli listu ostalih pogodaka. poziv se tarifira kao video poziv. Izaberite Opcije > Pozovi > Video poziv. Pozvana strana može da odbije slanje videa ( ). uređaj će Vas pitati da li umesto toga želite da pokušate uspostavljanje normalnog poziva ili želite da pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku. potrebno je da posedujete USIM karticu i da ste pokriveni nekom UMTS komunikacionom mrežom. uređaj bira primarni (podrazumevani) broj. ili slika koju hvata kamera Vašeg uređaja. 2. 1. video ili data poziv. Čak i ako ste odbili slanje videa u toku video poziva. zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan).

i čućete samo glas pozivaoca. Ako ne aktivirate video poziv. pritisnite taster „poziv“. izaberite Opcije > Koristi glavnu kameru. Prikazuje se Dopustiti slanje video slike pozivaocu?. izaberite Opcije > Aktiviraj hendsfri. Da biste podesili jačinu zvuka u toku video poziva. slanje videa se ne aktivira. prikazuje se . Da biste za slanje videa koristili glavnu kameru. Deljenje videa Kada aktivirate Deljenje videa. pritisnite taster "završi". aktivira se zvučnik. Kada primite neki video poziv. Odgovorite na video poziv ili ga odbijte . Uputite poziv 135 čujete samo zvuk. Da biste ovaj sivi ekran zamenili nekom statičkom slikom snimljenom kamerom svog uređaja. umesto njega možete koristiti Koristite deljenje videa (mrežni servis) da biste sa svog mobilnog uređaja poslali živi video snimak ili neki sačuvani video snimak na drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva. Da biste zvuk usmerili na kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) koje su sa Vašim uređajem povezane preko Bluetooth veze. izaberite Alatke > Podešav. Umesto video slike se prikazuje sivi ekran. skrolujte gore ili dole. Opcije u toku video poziva Da biste zumirali (uvećavali ili umanjivali) sliku. Da biste prelazili sa prikazivanja videa na samo glasovnu komunikaciju i obratno. izaberite Opcije > Aktiviraj slušalicu. izaberite Opcije > Omogući ili Onemogući i željenu opciju.3. Da biste završili na video poziv. izaberite Opcije > Koristi sekun. Da biste započeli sa slanjem žive video slike. Da biste se vratili na sekundarnu kameru. Ako ne želite da koristite zvučnik za govorni poziv u toku deljenja videa. Da biste audio vratili na zvučnik svog uređaja. Da biste odgovorili na video poziv. Da biste završili na video poziv. kameru. i eventualno vidite neku statičnu sliku ili sivu pozadinsku sliku. izaberite Da. > Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. pritisnite taster "završi". koristite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja.

sesija deljenja se prekida.Uputite poziv kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju). 4. grešci u kojoj se kaže da primalac ne može da prihvati pozivnicu. uradite sledeće: 1. Da biste koristili deljenje videa morate uraditi sledeće: Podešavanja Da biste postavili deljenje videa. Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. nema instaliranu opciju deljenja videa ili mu uređaj nije podešen za direktnu vezu osoba-osoba. Provajder servisa može da Vam pošalje podešavanja direktno u Vaš uređaj ili da Vam da listu potrebnih parametara. Ako ne znate SIP adresu datog kontakta. Da biste mogli da koristite deljenje videa. a uređaj primaoca se ne nalazi u dometu UMTS mreže. Vaše mogućnosti da koristite deljenje videa zavise od dostupnosti UMTS mreže. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog provajdera servisa i memorišite ih u svoj uređaj. Dobićete poruku o ● Postarajte se da imate aktivnu UMTS vezu i da budete u dometu UMTS mreže. Ako pozovete neku osobu da se priključi sesiji deljenja. Pritisnite i izaberite Kontakti. Ne možete započeti deljenje videa ukoliko se ne nalazite unutar zone pokrivanja UMTS mrežom. Ako započnete sesiju deljenja dok ste u dometu UMTS mreže i dođe do prelaska na GSM. Otvorite kontakt karticu (ili otvorite novu karticu za tu osobu). Podešavanja za vezu osoba-osoba 136 ● Pošiljalac i primalac treba da su prijavljeni na UMTS mrežu. 3. Zahtevi Deljenje videa zahteva UMTS vezu. Izaberite Opcije > Dodaj podatak ili Deli prikaz. Da biste dodali SIP adresu u kontakt karticu. u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu). 2. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije u vezi mrežnih mogućnosti kao i u vezi cena korišćenja ovog servisa. potrebna su Vam podešavanja za osoba-osoba i UMTS vezu. ● Postarajte se da Vaš uređaj bude podešen za vezu osoba-osoba. primalac ne zna da mu upućujete pozivnicu. ali se glasovni poziv nastavlja. za deljenje videa možete koristiti i već memorisani .

3. Kada je aktivan neki govorni poziv. Da biste sačuvali živi video koji ste delili. izaberite Pauza. Snimak se mora konvertovati za deljenje. 4. recimo +358 (ako to podržava provajder servisa telekomunikacione mreže). Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu koju ste prethodno dodali kontakt kartici pozvane strane. pritisnite taster "završi". Delite žive video snimke ili video snimke 1. uradite sledeće: ● Obratite se svom provajderu servisa koji će sačiniti sporazum za korišćenje UMTS mreže. 2. izaberite Opcije > Pusti. izaberite Nastavi. Uputite poziv 137 broj telefona primaoca. Da biste pauzirali sesiju deljenja. skrolujte nagore ili nadole. sa pozivnim brojem države. Da biste završili na govorni poziv. Da biste snimak reprodukovali ponovo. ● Proverite da li su podešavanja za UMTS pristupnu tačku u Vašem uređaju podešena kako treba.Podešavanja UMTS veze Da biste podesili svoju UMTS vezu. izaberite Sačuvaj da biste potvrdili upitSačuvati deljeni video snimak?. Da biste video snimak premotali brzo unapred ili unazad. Da biste pogledali taj snimak. Deljeni video se memoriše u folder Slike i video u Galeriji. Otvara se lista video snimaka u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici. Da biste nastavili deljenje. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj. Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Nastaviti?. unesite ručno SIP adresu i telefonski broj sa pozivnim brojem države. Ako delite živi video. izaberite Opcije > Deli video > Uživo. Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji. Na ekranu se prikazuje 5. Ako delite neki video snimak. Izaberite snimak koji želite da delite. izaberite Opcije > Deli video > Snimak. Ukoliko su kontak podaci za primaoca sačuvani u Kontaktima. a dati kontakt ima više SIP adresa ili brojeva telefona sa pozivnim brojem države. . Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. Da biste delili neki video snimak. Izaberite OK. Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv. Da biste završili sesiju deljenja. deljenje se privremeno zaustavlja. pritisnite taster "završi". pa zatim izaberite OK da biste mu poslali pozivnicu. izaberite željenu adresu ili broj. izaberite Stop. izaberite Opcije > Pozovi.

pozvoniće kada primite pozivnicu. a Vi niste u dometu UMTS mreže. Ako postoji pokrivanje celularnom mrežom. uverite se da je Vaš celularni telefon uključen i da je spreman za upućivanje poziva. Ako Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje. pritisnite Isključi zvuk. Ukoliko upućivanje hitnog poziva ne uspe preko celularne telekomunikacione mreže. možete da pritisnete taster "završi" da biste odbili sesiju deljenja i prekinuli govorni poziv. Takođe. Vaš uređaj mora pokrivati mreža veze. Da biste upućivali ili primali Internet pozive.Uputite poziv Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem. izaberite jednu od sledećih opcija: Kada primate video snimak. 138 Vaš uređaj podržava govorne pozive preko Interneta (mrežni pozivi). pojavljuje se pozivna poruka sa imenom ili SIP adresom pošiljaoca. Zbog razvijenosti i prirode celularne telefonije. Deljenje videa se prekida i kada se prekine aktivni govorni poziv. Ako Vaš uređaj nije podešen na "nečujno". kao što je WLAN pristupna tačka. . Internet pozivi Prihvatite pozivnicu Kada Vam neko pošalje pozivnicu za deljenje videa. Da biste završili deljenje videa. pre upućivanja hitnog poziva. ako je to moguće. Internet pozivi mogu biti uspostavljeni između računara. Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i od toga da li je Vaš provajder mrežnog poziva Da biste se povezali na servis Internet poziva. u dopunjenom pasivnom režimu (aktivnoj pripravnosti) izaberite Opcije > Nastavi. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnog poziva preko Vašeg provajdera mrežnog poziva (mrežne telefonije). između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona. trebalo bi. možete upućivati i primati pozive preko Interneta. ● Prihvati — Aktivira sesiju deljenja. da biste isključili ton snimka. ● Odbaci — Odbija poziv. izaberite Stop. Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnih poziva prvenstveno preko celularnih telekomunikacionih mreža. nećete znati da ste primili pozivnicu. Primalac će dobiti poruku da ste odbili pozivnicu. Kada primite pozivnicu. da koristite celularne mreže za upućivanje hitnih poziva. Sa servisom Internet poziva (mrežni servis). Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva.

> Opcije > Novi profil. izaberite dostupnu mrežu sa liste i Izaberi. 3. > Veza > SIP podešavanja > Opcije > Novi SIP profil i unesite tražene informacije. Vaš uređaj mora biti povezan na uslugu Internet poziva. pritisnite Opcije > Osveži. Pritisnite . Uputite poziv 139 (telefonije) implementirao funkcionalne mogućnosti hitnih poziva. 1. 2. Da biste konfigurisali nove servise. Proverite da je Registracija podešena na Stalno. Ako ste izabrali automatsko prijavljivanje. izaberite Opcije > Promeni servis. Birajte Nazad sve dok se ne vratite na glavni prikaz podešavanja veze. Vaš uređaj se automatski prijavljuje za uslugu Internet poziva. Lista mreža se na svakih 15 minuta automatski osvežava. izaberite Opcije > Konfiguriši servis. Kada se prijavite na servis Internet poziva. > Internet tel. Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu za Internet pozive. . Ako se ručno prijavljujete za servis. u pasivnom režimu se prikazuje . morate kreirati profil za Internet pozive. Da biste koristili kreirani profil za automatsko povezivanje na servis Internet poziva. Koristite ovu opciju ako Vaša WLAN pristupna tačka nije prikazana.Povežite se na uslugu Internet Kreirajte profil za Internet pozive poziva Pre nego što počnete da koristite Internet pozive. Unesite ime za svoj profil i izaberite SIP profil koji ste upravo kreirali. Da biste ručno osvežili listu. Izaberite Internet tel. > Preferentni profil. izaberite Alatke > Podešav. Obratite se svom provajderu mrežnog poziva (telefonije) da proverite mogućnost upućivanja hitnog poziva putem Internet telefonije. Da biste izabrali servis Internet poziva za odlazne pozive ukoliko je uređaj povezan na više od jednog servisa. Izaberite Proksi server > Tip transporta > Automatski. Da biste se prijavili na servis Internet poziva ručno. Da biste upućivali ili primali Internet pozive. pritisnite i izaberite Alatke > Poveziv. Ova opcija se prikazuje samo ako postoje servisi koji nisu konfigurisani. izaberite Registracija > Po potrebi i Tip transporta > UDP ili TCP u podešavanjima za SIP kada budete kreirali profil za Internet pozive. 4.

izaberite Podrazum. tačku.. > Opcije > Podešavanja i izaberite podrazumevana podešavanja ili podešavanja koja se odnose na određeni servis. izaberite Alatke > Dnevnik i tip dnevnika. izaberite Alatke > Poveziv.Uputite poziv Da biste sačuvali mrežu na koju ste trenutno povezani. tip poziva > Internet poziv. a zatim pritisnite # na nekoliko sekundi da biste očistili ekran i prebacili uređaj sa unosa brojeva na unos slova. . pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. izaberite Opcije > Koristi skrivenu mrežu. unesite broj telefona ili Internet adresu i pritisnite taster "pozovi". Da biste se ručno prijavili na servis Internet poziva. Da biste prekinuli vezu sa servisom Internet poziva. moći ćete da upućujete Internet pozive sa svih aplikacija sa kojih možete da upućujete i regularne govorne pozive. Da biste se povezali na servis Internet poziva koristeći skrivenu WLAN mrežu. pritisnite . Sačuvane mreže su označene zvezdicom u listi mreža. Pritisnite . što povećava potrošnju baterije i skraćuje njen vek trajanja. izaberite Opcije > Raskini vezu sa serv. pronađite željeni kontakt i izaberite Opcije > Internet poziv. svi pozivi se upućuju kao Internet pozivi. Podešavanja servisa Uputite Internet poziv Kada aktivirate funkciju Internet poziva. izaberite Tip prijave > Automatski. izaberite Tip prijave > Ručno. > Internet tel. Da biste uputili Internet poziv iz Kontakata. pritisnite . Unesite adresu i pritisnite taster "pozovi". 140 Da biste uputili Internet poziv na adresu koja ne počinje cifrom. Ukoliko koristite tip automatskog prijavljivanja za WLAN mreže. izaberite Opcije > Sačuvaj prist. Da biste se automatski prijavili na servis Internet poziva. uređaj povremeno skenira WLAN mreže. Da biste uputili Internet poziv iz dnevnika. Da biste u pasivnom režimu uputili Internet poziv. u Kontaktima dođite do željenog kontakta i izaberite Pozovi > Opcije > Internet poziv. Da biste podesili Internet pozive za preferentni tip za odlazne pozive. pritisnite taster bilo kog broja kada je uređaj u pasivnom režimu. Kada je Vaš uređaj povezan na servis Internet poziva. izaberite Kontakti. Na primer.

. Trajanje poziva Pritisnite Dnevnik čuva informacije u vezi sa istorijom komunikacije uređaja. izaberite Izmeni podeš. i tako dalje. i izaberite Alatke > Dnevnik. Paketni prenos podataka Pritisnite Da biste obrisali listu svih prethodnih poziva. Da biste videli telefonske brojeve propuštenih. Na primer. Uputite poziv 141 Da biste pogledali mreže koje ste sačuvali za servis Internet poziva i mreže koje je pronašao servis Internet poziva. možda za svoje veze za paketni prenos podataka plaćate na osnovu količine poslatih i primljenih podataka. izaberite Paketni prenos. tač. izaberiteSačuvane pris. otvorite odgovarajuću listu. Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže. Za ovo Vam je potrebna šifra blokade. Da biste obrisali jednu od lista. Prethodni pozivi Pritisnite Da biste obrisali merače trajanja poziva. izaberite Prethodni. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije. Da biste obrisali neku stavku. primljenih i upućenih govornih poziva. pa izaberite Opcije > Da biste videli količinu poslatih i primljenih podataka u toku paketne razmene podataka. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije..Da biste definisali podešavanja koja se odnose na ovaj servis. i izaberite Alatke > Dnevnik. u glavnom prikazu prethodnih poziva izaberite Opcije > Obriši prethodne. i izaberite Alatke > Dnevnik. izaberite Trajanje poz. servisa. dođite do nje. zaokruživanja računa. Ova opcija je dostupna samo ako je u uređaj instaliran dopunski modul softvera za odgovarajući servis. izaberite Opcije > Poništi merače. Obriši listu. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. Dnevnik Da biste videli približna trajanja dolaznih i odlaznih poziva. otvorite željenu listu. ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže. pa pritisnite C. .

izaberite Opcije > Sačuvaj u Kontakte. i izaberite Opcije > Vidi detalje.Uputite poziv Prikaz svih komunikacionih događaja Ikonice u dnevniku su sledeće: Dolazni Odlazni Pritisnite i izaberite Alatke > Dnevnik > Prethodni. da biste filtrirali dnevnik. izaberite Opcije > Razdvoji i filter. . Da biste neki nepoznati broj iz dnevnika dodali u svoje kontakte. a zatim da ga nalepite u. dođite do neke dolazne ili odlazne komunikacije koja je označena sa Pak. Izaberite Da da to potvrdite. kompletan sadržaj dnevnika. centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka. pritisnite C. kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos paketa podataka. Da biste obrisali samo jedan događaj iz dnevnika prethodnih poziva. listu prethodnih poziva i izveštaje o dostavi poruka. Savet: U detaljnom prikazu možete da kopirate broj telefona u klipbord. događaj. Podstavke. skrolujte udesno. tekstualnu poruku. tekstualne poruke. veze za prenos podataka i WLAN veze koje Vaš uređaj registruje. Propušteni komunikacioni događaji Da biste otvorili opšti dnevnik gde možete pratiti sve govorne pozive. Da biste postavili trajanje dnevnika. Ako izaberete Bez dnevnika. izaberite Opcije > Obriši dnevnik. Da biste u brojaču paketnih podataka videli koliko je podataka preneto i koliko su određeni prenosi podataka trajali. Izaberite Opcije > Kopiraj broj. 142 Da biste trajno obrisali kompletan sadržaj dnevnika. lista prethodnih poziva i izveštaji o dostavi poruka. na primer. trajno se brišu. upisuju se kao jedna komunikacijska stavka. izaberite Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče.

Da biste obrisali više kontakt kartica odjednom. Upravljajte imenima i brojevima Da biste obrisali neku kontakt karticu. Možete takođe i da kreirate kontakt grupe što Vam omogućava da tekstualne i e-mail poruke šaljete većem broju primalaca istovremeno. izaberite taj kontakt. izaberite je i zatim pritisnite C. kao što su telefonski brojevi. pa zatim izaberite Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj minijaturu. dođite do kontakt kartice koju želite da izmenite. pa izaberite Urađeno. pa izaberite Kontakti > Opcije > Novo ime. Pritisnite . izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj da biste Kontakti (imenik) 143 . Možete i da nekoj kontakt kartici dodelite poseban ton ili melodiju zvona ili minijaturnu sliku. prikazuje se ta sličica. Memorišite i vršite izmene imena i brojeva 2. Da biste nekoj kontakt kartici dodali sličicu. Željeni kontakt možete da potražite i tako što ćete uneti početna slova imena u polje za pretragu. Da biste neki kontakt dodali nekoj grupi. otvorite tu kontakt karticu. 1. pa zatim Opcije > Pripada grupama. koristiti Nokia Contacts Editor koji se nalazi u sklopu paketa Nokia Nseries PC Suite. Da biste proverili kojim grupama pripada neki kontakt.Kontakti (imenik) U Kontaktima možete čuvati i ažurirati kontakt podatke. Savet: Da biste dodavali i vršili izmene kontakt kartica. Popunite polja koja želite. kućne adrese ili e-mail adrese svojih kontakata. Na ekranu se prikazuje lista kontakata čija imena počinju tim slovima. Da biste vršili izmene kontakt kartica. Kada Vas data kontakt osoba poziva. izaberite Opcije > Dodaj grupi (prikazuje se samo ako ste već kreirali neku grupu). pa izaberite Opcije > Izmeni. minijatura.

Kontakti (imenik)

označili željene kontakt kartice i pritisnite C da bi ste ih obrisali.

Da biste poslali podatke o kontaktu, izaberite karticu koju želite da pošaljete, Opcije > Pošalji i željenu opciju.

Dodajte ton zvona kontaktima
Pritisnite

Da biste preslušali glasovnu komandu dodeljenu nekom kontaktu, izaberite kontakt karticu, pa zatim Opcije > Pusti glas. komandu.

Primarni brojevi i adrese
Kontakt kartici možete da dodelite primarne, podrazumevane, brojeve i adrese. Tako, kada kontakt ima više brojeva telefona i adresa, možete da pozivate ili šaljete poruke na neki od brojeva ili adresa. Primarni, podrazumevani, broj se koristi kada se koristi glasovno biranje. 1. U listi konatakata izaberite neki od njih. 2. Izaberite Opcije > Primarni. Pritisnite , pa izaberite Kontakti.

1. Pritisnite navigator da biste otvorili neku kontakt karticu ili idite u listu grupa i izaberite neku kontakt grupu. 2. Izaberite Opcije > Ton zvona. Otvara se lista tonova zvona.

Da biste definisali ton zvona za neki kontakt ili za neku grupu, učinite sledeće:

, pa izaberite Kontakti.

Kada Vas ta osoba ili član grupe zove, uređaj se oglašava izabranim tonom zvona (ako se broj pozivaoca šalje sa pozivom i ako ga Vaš uređaj prepozna). Da biste uklonili ton zvona, izaberite Primarni ton iz liste tonova zvona.

3. Izaberite ton zvona koji želite da koristite za dati kontakt ili za članove izabrane grupe.

4. Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.

3. Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite Dodeli.

144

U kontakt kartici primarni broj ili adresa su podvučeni.

Da biste kopirali pojedinačna imena i brojeve sa SIM kartice u svoj uređaj, pritisnite i izaberite Kontakti > Opcije > SIM kontakti > SIM imenik, imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u Kontakte.

Kopirajte kontakte

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat. Da biste videli imena i brojeve koji se nalaze u SIM kartici, izaberite Opcije > SIM kontakti > SIM imenik. U modulu SIM imenik možete da dodajete, menjate ili kopirate brojeve i kontakte, kao i da iz njega upućujete pozive.

SIM imenik i drugi SIM servisi

Kada je aktivirano fiksno biranje, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Kada koristite fiksno biranje, veze za paketni prenos podataka nisu moguće, osim za slanje tekstualnih poruka preko veze za paketni prenos podataka. U tom slučaju, broj centra za razmenu poruka kao i broj primaoca mora da se nalaze u listi fiksnog biranja.

Upravljajte grupama kontakata
Kreirajte kontakt grupe
1. U Kontaktima skrolujte desno da biste otvorili listu grupa. 2. Izaberite Opcije > Nova grupa. 3. Napišite ime za grupu, ili koristite podrazumevano, primarno ime, pa izaberite OK. 4. Izaberite grupu, pa zatim Opcije > Dodaj članove. 5. Dođite do nekog kontakta, pa pritisnite navigator da biste ga označili. Da biste dodali

Da biste videli listu brojeva za fiksno biranje, izaberite Opcije > SIM kontakti > Kontakti fiks. biranja. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ga SIM kartica podržava.

Da biste sa svog uređaja mogli da pozivate samo izabrane brojeve, izaberite Opcije > Aktiviraj fiksno bir.. Neophodan Vam je PIN2 kod da biste aktivirali ili deaktivirali fiksno biranje, kao i da biste izvršili izmene kontakata za fiksno biranje. Ukoliko nemate ovaj kod, šifru, obratite se svom provajderu servisa. Da biste u listu brojeva za fiksno biranje

Kontakti (imenik)
145

Da biste kopirali kontakte u svoju SIM karticu, u Kontaktima, izaberite imena koja želite da kopirate, pa zatim Opcije > Kopiraj u SIM imenik ili Opcije > Kopiraj > U SIM imenik. Kopiraju se samo polja kontakt kartice koja podržava Vaša SIM kartica.

dodali nove brojeve, izaberite Opcije > Novi SIM kontakt. Za ove funkcije potreban Vam je PIN2 kod.

Kontakti (imenik)
146

Da biste promenili ime neke grupe, izaberite Opcije > Preimenuj, unesite novo ime i izaberite OK.

6. Da biste dodali kontakte u grupu, izaberite OK.

više članova, ovaj korak ponovite za svaki kontakt koji želite da dodate.

Uklonite članove iz neke grupe

1. U listi grupa, izaberite grupu koju želite da izmenite.

2. Dođite do željenog kontakta, pa zatim izaberite Opcije > Ukloni iz grupe. 3. Da biste uklonili kontakt iz grupe, izaberite Da.

XP i 2003 prezentacija koje su sačuvane u .txt.xls. XP i 2003 tabelarnih dokumenata koji su sačuvani u . . Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata.xsl formatu. Quickword Quickpoint Koristeći Quickword svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Word izvorne dokumente. Ažuriranje se naplaćuje. Nisu podržane sve Quickword podržava prikazivanje Microsoft Word 97. Quickpoint ili Quickmanager. kada otvorite datoteku.ppt i . Podrška Vam je na raspolaganju i slanjem e-mail poruke na adresu supportS60@quickoffice.doc.xls.quickoffice. Quickpoint podržava prikazivanje Microsoft PowerPoint 2000.com za više informacija. Otvara se lista dostupnih datoteka u formatima . Da biste koristili aplikaciju Quickoffice. Quicksheet Koristeći Quicksheet. Da biste otvorili Quickword. Nisu podržane sve varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Quickoffice. Quickpoint ili Quickmanager koristite navigator da biste otišli do kartice.doc. Ažuriranje se naplaćuje. Da biste ažurirali Quickword u verziju koja podržava izmene. Da biste ažurirali Quicksheet u verziju koja podržava izmene. 2000. kada otvorite datoteku. Quicksheet. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena.doc i .txt formatu. Koristeći Quickpoint. 2000. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft Excel izvorne dokumente.ppt formatu. svojim uređajem možete da prikazujete Microsoft PowerPoint prezentacije. u .txt. Quicksheet. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. Apple Macintosh nije podržan. .com. .ppt i .Folder Kancelarija Quickoffice Koristeći aplikaciju Quickoffice možete da prikazujetedokumente formata . Qucksheet podržava prikazivanje Microsoft Excel 97. Nisu podržani svi formati i funkcionalne mogućnosti. XP i 2003 dokumenata koji su sačuvani Folder Kancelarija 147 . posetite www. . Ukoliko imate problema sa Quickword.

U prvom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere koju želite da konvertujete. pritisnite C. počnite unosom teksta. Izaberite Počni da biste započeli sinhronizaciju ili Podešavanja da biste definisali podešavanja za sinhronizaciju poruke. Konvertor Sa konvertorom može pretvarati veličine iz jedne jedinice u drugu. Beleške Sa aplikacijom PDF reader možete čitati PDF dokumente na ekranu svog uređaja. izaberite Opcije > Sinhronizacija. Konvertor je ograničene preciznosti i može doći do grešaka u zaokruživanju.Folder Kancelarija varijante i funkcionalne mogućnosti pomenutih formata. Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja za sinhronizaciju neke poruke. kada otvorite datoteku. izaberite Opcije > Pošalji. menjati podešavanja. a zatim pritisnite C. Da biste napisali belešku. 1. Koristeći Quickmanager možete da preuzimate softver. uključujući i ažurne i poboljšane verzije. Editor beležaka automatski se otvara. Da biste otvorili neku belešku. Da biste obrisali belešku. 2. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj i te beleške. pretraživati tekst u dokumentima. U polju sa tipovima mera izaberite kategoriju mera koju želite da koristite. dođite do nje. Da biste ažurirali Quickpoint u verziju koja podržava izmene. izaberite Opcije > Pređi u režim izmena. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Konvertor. kao što su veličina zuma prikazi strana. Da biste slali poruku na druge kompatibilne uređaje. 148 Savet: Da biste obrisali više beležaka. Ažuriranje se naplaćuje. kao i ostale korisne aplikacije. Za ova preuzimanja možete plaćati preko telefonskog računa ili kreditnom karticom. Quickmanager Adobe PDF Reader Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Adobe PDF. . Pritisnite . kao i slati PDF datoteke koristeći e-mail. Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Beleške. pa pritisnite navigator.

na primer nivo kompresije i kodiranje imena datoteke. izaberite Opcije > Podešavanja > Aktivna memorija.bcr formatu u folderu Sačuvani podaci. morate izabrati osnovnu valutu i kurs. postavljati. Da biste sačuvali skenirane podatke. Aplikacija pokušava da skenira i dekodira kodni zapis. URL linkova. Kod prikaza dekodiranih podataka. Sa Zip menadžerom možete kreirati nove arhivske datoteke da biste čuvali komprimovane . Podesite da se barkod uklopi u veličinu ekrana. Izaberite Vrsta > Valuta > Opcije > Kursevi valuta. Zip menadžer Pritisnite i izaberite Aplikacije > Kancelarija > Zip. u vrhu ekrana se prikazuju ikonice različitih linkova. Da biste izabrali memoriju u kojoj će se čuvati informacije. Kurs osnovne valute je uvek 1. e-mail adresama i telefonskim brojevima. U narednom polju sa jedinicama izaberite jedinicu mere u koju želite da izvršite konverziju. Napomena: Kada promenite osnovnu valutu. U prvom polju sa iznosom unesite vrednost koju želite da konvertujete. pa izaberite Aplikacije > Kancelarija > Barkod. Ovi kodovi mogu da sadrže podatke o URL linkovima.zip datoteke.4. 1. brisati ili menjati lozinku za zaštićenu arhivu. i dekodirani podaci se prikazuju na ekranu. Pritisnite . Folder Kancelarija 149 3. Barkod čitač . kao i menjati podešavanja. izaberite Opcije > Sačuvaj. Drugo polje sa iznosom se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost. dodavati jednu ili više komprimovanih datoteka ili imenike u arhivu. Podešavanje osnovne valute i kursa Koristite aplikaciju Barkod čitača za dekodiranje različitih vrsta kodova (kao što su kodovi u časopisima). 2. Pre nego što budete mogli da sprovodite konverzije valuta. Da biste skenirali barkod izaberite Skeniraj barkod. telefonskih brojeva i e-mail adresa onako kako se oni nalaze u dekodiranom sadržaju. Podaci se čuvaju u . 3. morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

. 4.Folder Kancelarija 150 Uređaj se vraća u pasivni režim rada zbog uštede napajanja ukoliko čitač barkoda ne može da se aktivira ili ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 1 minuta. Da biste koristili dekodirane informacije izaberite Opcije a zatim željenu radnju.

Unesite drugi broj proračuna i izaberite =. Da biste sačuvali rezultate računanja. Sa Menadžerom aplikacije možete pogledati softverske pakete instalirane u Vašem uređaju. unesite prvi broj proračuna. izaberite Opcije > Memorija > Preuzmi.jar ● Druge aplikacije i softver pogodan za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke . ukloniti aplikacije i definisati podešavanja za aplikaciju. Pritisnite aplik..Folder Aplikacije Pritisnite .jad ili . Da biste pogledali poslednji sačuvani rezultat. Kalkulator memorija se ne briše. Proizvođači softvera često navode zvanični broj modela ovog proizvoda: Nokia N82-1. Izlaskom iz aplikacije Kalkulator ili isključivanjem uređaja Da biste preuzeli rezultate iz memorije u koristili ih u novom računanju. izaberite Opcije > Memorija > Sačuvaj. .sisx Instalirajte samo softver koji je namenjen za Vaš uređaj: Nokia N82. U mapi sa funkcijama pritisnite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje. Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune. pa izaberite Aplikacije > Men. Menadžer aplikacija U svoj uređaj možete da instalirate dva tipa aplikacija i softvera: ● J2ME aplikacije bazirane na Java tehnologiji sa oznakama tipa datoteke .sis ili . Kalkulator izvodi operacije po redosledu unošenja. Da biste računali. Rezultat proračuna ostaje u polju editora i može se koristiti kao prvi broj sledećeg proračuna. Možete pronaći poslednji sačuvani rezultat sledeći put kada otvorite aplikaciju Kalkulator. Možete pogledati detalje o instaliranim aplikacijama. Folder Aplikacije 151 . Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani rezultat u memoriji. pa izaberite Aplikacije > Kalkulator. izaberite Opcije > Poslednji rezultat.

Da biste neku aplikaciju instalirali u svoj uređaj.sis ili . obratite pažnju na sledeće: Instalacione datoteke mogu biti prenete u Vaš uređaj iz kompatibilnog računara. ● Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku postojeće aplikacije. prvobitno stanje možete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora. izaberite Vidi detalje. Ove podatke ćete dobiti od isporučioca ili proizvođača aplikacije. broj verzije. pa 1. str. poreklo ili proizvođača aplikacije. 161.sisx aplikaciju. 152 Da biste prikazali detalje sigurnosnog sertifikata aplikacije. koristite modul Nokia Application Installer iz paketa Nokia Nseries PC Suite. datoteku sačuvajte na komatibilnu memorijsku karticu (lokalni disk). označava Java aplikaciju. . Za preuzimanje .jar datoteka. ● Da biste videli tip aplikacije. a instalirana na memorijskoj kartici. Da biste našli neku instalacionu datoteku. ili otvorite poruku u Poruke > Primljeno koja sadrži instalacionu datoteku. pritisnite i izaberite Aplikacije > Men. Da biste instalirali aplikaciju ili softver. Ako nije definisana pristupna tačka za datu aplikaciju. Pre instaliranja.. uređaj će tražiti da je preuzmete. uradite sledeće: Za instaliranje Java aplikacija neophodna je odgovarajuća . preuzete u toku pretraživanja ili poslate u sklopu multimedijalne poruke. kao što je Bluetooth. tražiće se da je izaberete. označava da aplikacija nije kompletno označava da je aplikacija instalirana. kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java VerifiedTM testiranje. izaberite Opcije > Vidi detalje. Vidite "Rad sa sertifikatima". aplik. Ako za prenos datoteka koristite Microsoft Windows Explorer. Ako je nema. Ili pretražite memoriju uređaja ili kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ubačena) u Menadžeru datoteke.jar datoteke možda će biti potrebno da unesete korisničko ime i lozinku za pristup serveru.Folder Aplikacije Instaliranje aplikacija i softvera označava . Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije. kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem neke druge metode povezivanja. u Detalji: dođite do Sertifikati. uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije.

Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu. pa je izaberite.Da biste startovali neku instaliranu aplikaciju. više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu. uređaj Vam prikazuje odgovarajuće upozorenje. nađite je u meniju. instalacione datoteke (. Ako je .. Folder Aplikacije 153 2. U Menadžeru aplikacije izaberite Opcije > Instaliraj. Da biste videli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni. Ukoliko za aplikaciju nije definisan neki podrazumevani folder. možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat. Vidite "Menadžer datoteka".sis datoteka prilog neke poruke. pa izaberiteOpcije > Ukloni. Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije. Pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa za više detalja. on može prestati da funkcioniše. tu poruku obrišite u prijemnom sandučetu modula Poruke. i kada. U ostalim aplikacijama dođite do instalacione datoteke i izaberite je da biste započeli instaliranje. . ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja. str. ona je instalirana u folder Aplikacije u glavnom meniju. Pritisnite aplik. Uklonite aplikacije i softver . koristeći paket Nokia PC Suite napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom PC računaru. 155. Te datoteke mogu Ako se neki drugi softverski paket oslanja na uklonjeni paket. Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije. Dođite do nekog softverskog paketa. da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad. U toku instaliranja uređaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. Ako uklonite softverski paket. Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. pa izaberite Aplikacije > Men.sis) ostaju u memoriji ovog uređaja. izaberite Opcije > Vidi protokol. zatim koristeći menadžer datoteka uklonite te instalacione datoteke iz memorije uređaja. Izaberite Da da to potvrdite. Ako softver uklonite.

— Izaberite da biste proverili onlajn sertifikate pre instaliranja neke aplikacije. ● Primarna Web adresa — Postavite podrazumevanu adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata.Folder Aplikacije Pritisnite aplik. Podešavanja . pa zatim nešto od sledećeg: 154 . Izaberite Opcije > Podešavanja. pa izaberite Aplikacije > Men. U glavnom prikazu Menadžera aplikacije dođite do neke aplikacije i izaberite Opcije > Otvori da biste promenili podešavanja koja se odnose na datu aplikaciju.. Neke Java aplikacije mogu da zahtevaju da pošaljete poruku ili da se povežete na mrežu preko određene pristupne tačke da biste preuzimali dodatne podatke ili komponente. ● Instalacija softvera — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom. ● Onlajn provera sert.

Da biste napravili rezervnu kopiju informacija iz memorije uređaja na kompatibilnoj memeorijskoj kartici. izaberite Opcije > Premesti u folder ili Kopiraj u folder. Unesite tekst kriterijuma pretrage koji odgovara imenu datoteke. svi podaci na njoj se trajno gube. Kada se memorijska kartica ponovo formatira. Uređaj će vas obavestiti ako nemate dovoljno slobodnog prostora za rezervnu kopiju. izaberite Opcije > Nađi i memorije u okviru koje želite da tražite. Folder Alatke 155 ...Folder Alatke Menadžer datoteka Kada otvorite Menadžer datoteka. Pojedine memorijske kartice se isporučuju već formatirane. izaberite Opcije > Kopiraj mem. Skrolujte desno da biste otvorili prikaz memorijske kartice ( ). sa kartice. izaberite Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj ili Markiraj sve. Da biste pronašli datoteku. izaberite Opcije > Detalji memorije. Kompatibilna memorijska kartica je možda već ubačena u Vaš uređaj. Da biste označili datoteke. ukoliko je dostupna. Da biste povratili informacije sa kompatibilne memorijske kartice u memoriju telefona. Da biste premestili ili kopirali datoteke. i izaberite Alatke > Alatke > Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka. Da biste pretraživali datoteke i foldere u memoriji. izaberite Opcije > Detalji o memoriji. Da biste videli koliko memorije zauzimaju različite vrste podataka. izaberite Opcije > Rekonst. pritisnite i izaberite Alatke > Men. a nekima je potrebno formatiranje. otvara se prikaz memorije uređaja ( ). Alatka „Memorijska kartica“ Pritisnite Memorija. dat.tel. obratite se svom prodavcu.

pritisnite i držite desni selekcioni taster i izgovorite glasovnu komandu. Da biste čuli sintetizovanu glasovnu komandu. pa zatim unesite Da biste promenili podešavanja glasovne komande. morate otvoriti aplikaciju Glasovne komande u folderu Profili. izaberite Opcije > Podešavanja.. novu glasovnu komandu u vidu teksta. izaberite Opcije > Preslušaj. Da biste dodali više aplikacija u listu. izaberite Ukloni mod. i izaberite Alatke > Alatke > Gl. Profil sinhronizacije sadrži potrebna podešavanja da biste mogli da sinhronizujete podatke u svom uređaju sa i izaberite Alatke > Sinhroniz. izaberite Opcije > Formatizuj karticu i Da da biste potvrdili. Za upravljenje uređajem možete koristiti napredne glasovne komande. 133. Izbegavajte dugačke nazive. Da biste dodali drugu glasovnu komandu koja se može koristiti za pokretanje aplikacije. kada se glavni korisnik uređaja promeni. dođite do nje. Da biste isključili sintisajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na odabranom jeziku. izaberite Opcije > Promeni komandu. kalendara ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu. Memorijska kartica isporučena sa vašim uređajem ne mora da se formatira. Podešavanja sinhronizacije možete da primite i kao specijalnu tekstualnu poruku. na primer. U glavnom prikazu aplikacije Sync možete videti različite profile sinhronizacije. skraćene nazive i akronime. str. uređaj kreira glasovne komande za aplikacije i profile. Da biste "stečeno umeće" prepoznavanja glasa (modifikacije za glasovne karakteristike korisnika) vratili u prvobitno stanje. Sync Pritisnite Aplikacija Sync Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški. za glas. Da biste aktivirali napredne glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila. Glasovna komanda je naziv aplikacije (odnosno profila) prikazane u listi. Glasovne komande Pritisnite komande. 156 . Da biste koristili funkcionalnu mogućnost naprednih glasovnih komandi. u glavnom prikazu aplikacije Glasovne komande izaberite Opcije > Nova aplikacija. Vidite "Biranje glasom".Folder Alatke Da biste formatirali memorijsku karticu. izaberite Sintesajzer > Isključeno.

izaberite Opcije pa zatim neku od narednih opcija: ● Počni konfiguraciju — Povežite se na server i primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. Folder Alatke 157 podacima eksterne baze podataka na nekom serveru ili u nekom kompatibilnom uređaju. Dođite do nekog profila servera. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete primati od svog provajdera servisa ili od službe za informatiku svoje firme. Menadžer uređaja Pritisnite uređ.Da biste sinhronizovali podatke. Da biste obrisali neki profil servera. . pa pritisnite C. ● Novi profil servera — Kreirajte profil servera. Ova konfiguraciona podešavanja mogu da sadrže podešavanja veze. izaberite Obustavi. izaberite Opcije > Sinhronizuj. i izaberite Alatke > Alatke > Men.. Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka. kao i druga podešavanja koja koriste aplikacije u Vašem uređaju. dođite do njega. Koristite Menadžer uređaja da biste se povezali na neki server i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. da biste kreirali novi profil servera ili da biste videli ili radili sa postojećim profilima servera.

● Dobrodošlica ili logo — Dobrodošlica ili logotip je kratko pojavljuju svaki put kada uključite uređaj. Opšta podešavanja Možete da podesite podešavanja vremena i datuma u satu. str. 113. . 109. ● Svetlosni senzor — Skrolujte ulevo ili udesno da biste podesili svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podešava osvetljenost ekrana. Vidite "Glasovne komande". Vidite "Sat ". režima pripravnosti i opštih funkcija mogućnosti svog uređaja. Teme vam omogućava da promenite izgled ekrana. 156. takođe. ● Rotiraj ekran — Promenite podešavanja za automatsko rotiranje ekrana. Vidite "Teme". ● Trajanje osvetljenja — Izaberite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje. Tekst da biste napisali tekst dobrodošlice ili Slika da biste izabrali neku sliku iz Galerije. ● Veličina znakova — Podesite veličinu teksta i ikonica na ekranu. > Opšte > Personalizacija. str. na Ekran U opštim podešavanjima možete urediti opšta podešavanja za svoj uređaj ili ih vratiti na fabrička podešavanja. Možete vršiti izmene podešavanja ekrana. komande otvara podešavanja aplikaciju Glasovne komande. pa možda nećete moći da ih menjate. 158 Glas. sata i trenutno aktivnog profila. ekran se automatski rotira kada se prebacujete između režima protreta i pejzažnog režima. Izaberite Primarni da se koristi podrazumevana slika. Tonovi vam omogućava da promenite tonske odzive kalendara. ● Ušteda enegije posle — Izaberite vremenski period posle kojeg se aktivira ušteda energije. U većini aplikacija. str.Podešavanja Podešavanja Neka podešavanja su možda već postavljena od strane Vašeg provajdera servisa. Svetlosni senzor može da utiče na to da ekran treperi pri slabom osvetljenju. Podešavanja personalizacije Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.

Nakon što promenite jezik za ekranske tekstove. kao i na separatore korišćene u. možete dodeliti prečice sa tastature za različite pokrete navigatora. pa zatim nešto od sledećeg: ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite određeno kompatibilno proširenje. ● Jezik telefona — Promenite jezik jezik ekrana u svom uređaju. Podešavanja proširenja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.Pasivni režim osnovu položaja uređaja. Promena podešavanja za jezik telefona ili za jezik pisma odražava se na sve aplikacije u Vašem uređaju i važi sve do njihove naredne promene. Neki konektori za prošitrenja daju podatke koja je vrsta proširenja na njih priključena. str. Vidite "Prikaži indikatore". Ovo utiče na to koji su karakteri dostupni pri unosu teksta i rečnik za intuitivni način unosa teksta. ● Apl. Izaberite Isključeno ako ne želite da se logotip prikazuje na ekranu. uređaj se restartuje. režima — Ako je uključen režim aktivne pripravnosti. korisnički interfejs. računanjima. ● Logo operatora — Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ste prethodno primili i sačuvali logotip operatora komunikacione mreže. Rečnik intuitivnog unosa teksta nije na raspolaganju za sve jezike. Jezik Podešavanja koja su na raspolaganju zavise od tipa proširenja. pasivni — Aktivirajte prečice za aplikacije u pasivnom režimu (režimu pripravnosti). 22. Ako je isključen režim aktivne pripravnosti. izaberite prečice aplikacije za koje želite da se pojave u režimu aktivne pripravnosti. ● Intuitivni unos teksta — Isključite ili uključite intuitivni način unosa teksta za sve editore u svom uređaju. Ovo utiče i na format datuma i vremena. Kada izađete iz aplikacije. Automatsko rotiranje neće funkcionisati ako u okviru aplikacije promenite podešavanja rotiranja ekrana na ručno. naprimer. ● Jezik pisanja — Promenite jezik pisanja. Izaberite neko proširenje. automatsko rotiranje se ponovo aktivira. Podešavanja 159 . dop. ● Dop. pas. držite uređaj u uspravnom položaju. Da biste se osigurali da će automatsko rotiranje funkcionisati. ● Prečice — Dodelite neku prečicu selekcionim tasterima u pasivnom režimu. Automatski bira jezik automatski na osnovu podataka na SIM kartici. > Opšte > Proširenje.

možete da definišete vreme do autoblokade. vremenski Izbegavajte korišćenje pristupnih kodova koji su slični brojevima službe za pomoć. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. a zatim *. ● Filter treperenja — Da biste poboljšali kvalitet prikaza na ekranu svog TV prijemnika.● Automatski odgovor — Izaberite da li želite da uređaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. Ako zaboravite PIN šifru ili PIN2 šifru. 16. . Ako je za tip zvona izabrano Jedan pisak ili Bez zvona. tj. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sva proširenja. ● TV sistem — Izaberite analogni sistem koji je kompatibilan sa Vašim TV prijemnikom. Ovi kodovi mogu da sadrže samo cifre od 0 do 9. > Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica. ● Veličina TV ekrana — Izaberite odnos dimenzija za TV: Normalan ili Widescreen za TV prijemnike sa pejzažnim ekranom. Podešavanja Podešavanja bezbednosti Telefon i SIM kartica Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Da biste promenili podešavanja TV izlaza. ● PIN kod. PIN2 kod i Šifra blokade — Možete da promenite šifru blokade. opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira. str. zaklj. ● Svetla — Izaberite da li svetla ostaju uključena ili se gase posle isteka određenog vremenskog perioda. kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje. Podešavanja TV izlaza ● Primarni profil — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite Nokia Video komunikacijski kabl. PIN i PIN2 kod.Vidite "Pristupni kodovi". tel. izaberite TV izlaz. 160 Savet: Da biste ručno zaključali ili otključali tastaturu. — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja. obratite se svom provajderu servisa. Ako zaboravite šifru blokade. ● Vreme do autoblok. ● Vreme do aut. — Izaberite da li će se tastatura zaključavati posle određenog vremenskog perioda nekoriščenja uređaja. Filter treperenja možda neće ukloniti treperenja na svim TV ekranima. izaberite Uključen. a zatim nešto od sledećeg: ● PIN kod zahtev — Kada je aktiviran. tas. pritisnite levi selekcioni taster. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica. njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja.

ako postoje. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. ● Zaklj. mada bi trebalo da je važeći.Savet: Da biste ručno blokirali uređaj. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog opasnog softvera. . Digitalni sertifikati nisu garancija zaštite. Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese ispravna šifra blokade. Skrolujte udesno da biste videli listu ličnih sertifikata. U glavnom prikazu za rad sa sertifikatima možete videti listu sertifikata ovlastilaca koji su memorisani Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. izaberite Isključeno. Izaberite Blokiraj telefon. Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera. Digitalne sertifikate treba koristiti kada želite da se povežete na onlajn bankarske ili druge sajtove. — Možete podesiti svoj uređaj da zahteva šifru blokade kada se ubaci nova. nepoznata SIM kartica. pritisnite taster "napajanje". oni služe samo da potvrde poreklo softvera. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi". Sertifikati su vremenski ograničeni. kod prom. ● Zatvorena grupa kor. ● Potvrda SIM servisa — Možete da podesite uređaj tako da prikazuje poruku o potvrdi prilikom korišćenja servisa SIM kartice (mrežni servis). Rad sa sertifikatima Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ili na udaljeni server radi obavljanja radnji koje podrazumevaju prenos poverljivih podataka. > Opšte > Bezbednost > Rad sa sertifikatima. Podešavanja 161 period posle kojeg se uređaj automatski zaključava. — Možete da definišete grupu osoba koje Vi možete zvati i koje mogu zvati Vas (mrežni servis). autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Uređaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice. Otvara se lista komandi. SIM kart. odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne. proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme. u Vašem uređaju. sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Da biste isključili vreme autoblokade. kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu.

dođite do nekog sertifikata i izaberite Opcije > Detalji sertifikata. prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste odabrani sertifikat. Zaštitni modul Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.. morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku. dođite do njega. Kada otvorite detalje sertifikata. Izaberite Opcije > Promeni da biste promenili vrednost. ● Instaliranje aplikac. dođite do njega. pa zatim izaberite Opcije > Podeš. Pregled detalja sertifikata – proverite autentičnost Dođite do željenog profila. Da biste proverili detalje sertifikata. Promena podešavanja prihvatanja 162 Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata. Da biste videli detaljne informacije o zaštitnom modulu. ● Sertifikat još uvek ne važi — Period važenja datog sertifikata još nije započeo. pa zatim izaberite Opcije > Detalji zaštite. pa pritisnite navigator. ● Sertifikat nije prihvaćen — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat. proverava se valjanost sertifikata i može se pojaviti jedno od narednih obaveštenja: U autentičnost nekog servera možete biti sigurni samo kada su "potpis" i period važenja serverskog sertifikata provereni. . ● Sertifikat oštećen — Sertifikat se ne može koristiti. Zavisno od sertifikata.Podešavanja Na ekranu uređaja će se prikazati obaveštenje ako identitet servera ili mrežnog prolaza nije autentičan ili ako ne posedujete ispravan sigurnosni sertifikat u svom uređaju. Da biste videli ili izvršili izmene zaštitnog modula (ako je na raspolaganju). Vratite početna podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Na primer: ● Symbian instalacija: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo novog softvera za Symbian operativni sistem. > Opšte > Bezbednost > Zaštitni modul. ● Sertifikat istekao — Period važenja datog sertifikata je istekao. Obratite se izdavaocu sertifikata. > Opšte > Fabrička podeš. prihvatanja.: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje poreklo nove Java™ aplikacije. ● Internet: Da — Sertifikat je u stanju da verifikuje servere.

Ovo nema uticaja na dokumenta i datoteke. ● Inter. U podešavanjima telefona možete uređivati podešavanja u vezi sa telefonskim pozivima i mrežom. ali se pojavljuje obaveštenje o propušteni pozivima. ● Zavisno od mreže — Koristite informacije sa celularne mreže (mrežni servis) Da biste definisali pristupnu tačku i server za pozicioniranje za A-GPS. Server za pozicioniranje je možda već podešeen od strane Vašeg provajdera servisa i možda nećete moći da menjate podešavanja. Ako izaberete Isključeno. poziv na čekanju — Izaberite Aktivirano da biste bili obavešteni o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. poziv — Izaberite Uključeno da biste upozoreni u vezi sa dolaznim Internet pozivima. ● Poziv na čekanju — Ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju (mrežni servis). > Opšte > Pozicioniranje. na Int. ● Poboljšani GPS — Koristite Assisted GPS (A-GPS). ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Za to Vam je potrebna šifra blokade. ● Bluetooth GPS — Koristite kompatibilni ekterni GPS prijemnik preko Bluetooth veze. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi).Po resetovanju. mreža će Vas obavestiti o novom dolaznom pozivu u toku već započetog poziva. Podešavanja pozicioniranja Metode pozicioniranja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. nećete biti upozoreni. ili ovo podešavanje može da postavi provajder servisa kada sklapate sporazum o korišćenju (Određuje mreža) (mrežni servis). uređaju će možda trebati nešto duže da se uključi. Podešavanja telefona . ● Integrisani GPS — Koristite integrisani GPS prijemnik na svom uređaju. Podešavanja 163 Neke vrednosti možete vratiti na prvobitne vrednosti. ● Upozor. > Telefon > Poziv. Podešavanja poziva Server za pozicioniranje ● Slanje svog broja — Možete izabrati da se broj Vašeg telefona prikazuje (Da) ili ne prikazuje (Ne) osobi koju pozivate. izaberite Server pozicioniranja.

tastera "napajanje" i "završi". pritisnite i držite # u pasivnom režimu. Vidite "Brzo biranje telefonskog broja". poziva. pritisnite taster "završi". Ako izaberete Linija 2. izaberite Internet poziv. pon. dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. 132. Za promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra. ● Odbaci poziv SMS-om — Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku o razlogu neodgovaranja na poziv. ● Promena linije — Da biste sprečili mogućnost promene linije (mrežni servis). odnosno dve telefonske linije. Kada je izabrana linija 2. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . Za detaljnije informacije. ● Tekst poruke — Napišite tekst koji će se slati kao tekstualna poruka kada odbacite poziv. Savet: Za prelazak sa jedne linije na drugu. — Izaberite Uključeno i brojeve telefona dodeljene tasterima s brojevima (od 2 do 9) možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera. — Izaberite Uključeno i možete se javiti na dolazeći poziv kratkim pritiskom na bilo koji taster. > Telefon > Preus. osim levog i desnog selekcionog tastera.164 ● Podraz. umesto njega se započinje regularan govorni poziv. ● Prikaži trajanje poziva — Aktivirajte ovu opciju ako želite da se u toku poziva prikazuje njegova dužina. Preusmeravanje poziva Vam omogućava da preusmerite dolazne pozive na svoju govornu poštu ili na neki drugi broj telefona. a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis. ● Odgovor svakim tast. možete da izaberete da se umesto toga prikazuje neka statična slika. Da biste zaustavili automatsko ponovno pozivanje. ● Slika u video pozivu — Ako se u toku video poziva ne šalje živi video. nećete moći da upućujete pozive. izaberite Onemogući. . Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. izaberite Da. ● Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja. ● Brzo bir. tip poziva — Da biste podesili Internet pozive za podrazumevani tip odlaznih poziva. Ako nije dostupan servis Internet poziva. ako to podržava Vaša SIM kartica. Bez obzira na odabranu liniju. str. ● Auto. Podešavanja Preusmeravanje poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. biranje — Izaberite Uključeno i Vaš uređaj će posle neuspelog biranja pokušavati još najviše 10 puta da uspostavi vezu. obratite se svom provajderu servisa.

UMTS mreža je . označena sa Da biste izabrali da li su dopušteni anonimni pozivi sa Interneta. ili proverite da li je aktivirana (Proveri status). Istovremeno može biti aktivirano više opcija preusmerenja poziva. > Telefon > Zabrana poziva. kao i vrstu preusmeravanja. uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. Podešavanja mreže . Da biste promenili ova podešavanja. Zabrana poziva utiče na sve pozive. neophodna Vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od svog provajdera servisa. Obratite se provajderu mrežnog servisa da biste saznali detalje i cene rominga. uređaj će automatski birati GSM ili UMTS mrežu zavisno od parametara mreže i sporazuma o romingu između provajdera servisa bežične telefonije. Zabrana govornih poziva Zabrana Internet poziva ● Mrežni režim — Izaberite koju ćete mrežu koristiti. pa je uključite (Aktiviraj) ili isključite (Poništi).Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. uključite ili isključite Zabrana anonimnog poziva. ● Izbor operatora — Izaberite Automatski da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite Ručno da biste ručno birali mrežu iz liste. > Telefon > Mreža. Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. GSM mreža je u pasivnom režimu (pripravnosti) označena sa . Zabrana poziva Zabrana poziva (mrežni servis) omogućava Vam da ograničite upućivanje i primanje poziva Vašim uređajem. ili proverite da li je opcija aktivirana (Proveri status). Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom celularnom mrežom. Uključite ovu opciju (Aktiviraj) ili je isključite (Poništi). uključujući i data pozive. Roming sporazum je sporazum između dva ili više provajdera kojim se omogućava korisnicima Podešavanja 165 Izaberite koje vrste poziva želite da preusmerite. Izaberite željenu opciju zabrane poziva. Ako izaberete Duo režim. Kada su svi pozivi preusmereni. Ova opcija se prikazuje samo ako je podržava provajder bežične telefonije. u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje . Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka. ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija. neophodna je neka pristupna tačka. kao što su naredne: ● MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka Takođe. U UMTS mreži. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa.jednog provajdera korišćenje usluga ostalih provajdera. Takođe možete uređivati podešavanja za Bluetooth povezivanje u aplikaciji Bluetooth povezivanja. Podešavanja Podešavanja veze Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza). str. 88. obratite se svom provajderu servisa. kao što je GPRS u GSM mrežama. veza za prenos podataka ostaje aktivne u toku govornih poziva. Takođe možete uređivati podešavanja za kablovsku prežu za prenos podataka u aplikaciji USB. 85. U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži. Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. Pristupne tačke Kreirajte novu pristupnu tačku Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. možete da koristite i WLAN veze. o ćeliji — Izaberite Uključeno da biste podesili svoj uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka. ● Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet Data veze i pristupne tačke 166 Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis). Vidite "Podešavanja". str. Vidite "USB". u istom trenutku može biti aktivno više veza za prenos podataka i pristupne tačke mogu da dele data vezu. Možete da definišete različite pristupne tačke. > Veza > Pristupne tačke. Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. U podešavanjima veze možete uređivati pristupne tačke i druga podešavanja veze. Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama. ● Prikaz inf. pa je moguće da nećete moći da .

vršite njihove izmene ili da ih brišete. označava WLAN pristupnu tačku. ● Traži lozinku — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku. Popunite sva polja označena kao Mora biti definis. Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka. da biste promenili sledeća podešavanja: Podešavanja 167 ih menjate. ● Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa. Da biste izvršili izmene neke pristupne tačke. ili označena crvenom zvezdicom. izaberite Opcije > Izmeni.označava pristupnu tačkuza paketni prenos podataka. kreirate. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. ● Početna strana — Zavisno od toga koju pristupnu tačku podešavate. izaberite Da. upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka. Savet: Internet pristupnu tačku u bežičnoj LAN mreži možete da kreirate koristeći WLAN čarobnjak. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. Pristupne tačke za paketni prenos podataka . ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju. osim ako Vaš provajder servisa ne zahteva suprotno. Vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga eventualno aktivira za Vašu SIM karticu. ● Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa. Izaberite Opcije > Napredna podešav. Da biste kreirali novu pristupnu tačku. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa. označava zaštićenu pristupnu tačku. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. ● Ime konekcije — Unesite neko opisno ime za vezu. izaberite Opcije > Nova pristupna tačka. na raspolaganju će biti određeni parametri. ● Nosilac podataka — Izaberite tip veze za prenos podataka. ● Autentikacija — Izaberite Bezbedna da biste uvek slali svoju lozinku šifrovanu ili Normalna da biste svoju lozinku slali šifrovanu kada je to moguće. ● Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke dobijate od svog provajdera servisa. Ostala polja mogu ostati prazna. Zavisno od odabranog tipa data veze.

● IP adresa telefona (samo za IPV4) — Unesite IP adresu svog uređaja. Režim WLAN mreže i Režim zaštite WLAN-a se definišu na osnovu podešavanja uređaja (hardverske) pristupne tačke. ● Režim zaštite WLAN-a — Izaberite koji tip enkripcije se koristi: WEP. Možete da kreirate do četiri WEP ključa. Pridržavajte se instrukcija provajdera servisa WLAN mreže. — Unesite broj porta proksi servera. 802. ● Adresa proksi ser. ● Režim WLAN mreže — Izaberite Adhok da biste kreirali adhok mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke. WLAN zaštite. Ista podešavanja moraju biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački.1x i WPA/WPA2 . svi uređaji moraju da koriste isto Ime WLAN mreže. > Veza > Pristupne tačke > Opcije > Izmeni ili Nova pristupna tačka. ● DNS adresa — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. Ako izaberete opciju Otvorena mreža.1x. privatnost ekvivalentna onoj u ožičenim mrežama) ključa.● Tip mreže — Izaberite koji će Internet protokol prenositi podatke sa Vašeg uređaja i na njega. neće se koristiti nikakva kripto zaštita. Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite. 802. Ako izaberete neku postojeću mrežu. ● Ime WLAN mreže — Izaberite Unesi ručno ili Traži imena mreže. — Unesite adresu proksi servera. ● Tip autentikacije — Izaberite Otvorena ili Deljena za tip autentikacije (potvrđivanja autentičnosti) Vašeg uređaja i WLAN pristupne tačke. ako to zatraži Vaš provajder servisa. ● Status mreže — Definišite da li se prikazuje ime mreže. Podešavanja zaštite za WEP Podešavanja zaštite za 802. WEP ključa — Unesite WEP enkripcija (dužina knjuča). izaberite Podeš. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže. 168 ● Aktivni WEP ključ — Izaberite broj WEP (wired equivalent privacy. ● Br. U adhok mrežama. Podešavanja WLAN Internet pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.1x (ne za sve adhok mreže) ili WPA/WPA2. ● Podešav. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. WLAN pristupna tačka nije potrebna. WEP. i WPA funkcije se mogu koristiti jedino ako ih mreža podržava. porta proksi ser. Format WEP ključa (ASCII ili Heksadecimalni) i WEP ključ (podatke WEP ključa u izabranom formatu).

Ako nema pokrivanja komunikacionom mrežom za paketni prenos podataka. ● Pristupna tačka — Ime pristupne tačke je potrebno kada želite da svoj uređaj koristite sa Podešavanja 169 ● WPA/WPA2 — Izaberite način autentikacije: EAP da biste koristili EAP (extensible authentication protocol – proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul iliPSK ključ da biste koristili lozinku. Ako izaberete Po potrebi. uređaj će povremeno pokušavati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. uređaj će koristiti paketni prenos podataka samo kada startujete neku aplikaciju ili proceduru koja to koristi. Podešavanja paketnog prenosa podataka Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.Napredna WLAN podešavanja ● Podešavanja EAP mo. ● Režim samo WPA2 — Samo uređaji sa omogućenim WPA2 mogu uspostaviti vezu u ovom režimu. . ● PSK ključ — Unesite lozinku. podrazumevani mrežni prolaz i IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera. porta proksi ser. — Ako izaberete Čim ima signal i nalazite se u mreži koja podržava paketni prenos podataka. Započinjanje samog korišćenja veze za paketni prenos podataka (recimo. — Unesite podešavanja po instrukcijama svog provajdera servisa. uređaj se prijavljuje na mrežu za paketni prenos podataka. IP adresu podmrežne maske. izaberite Definiše korisnik. — Unesite adresu proksi servera. Izaberite Opcije > Napredna podešavanja. Ista lozinka mora biti postavljena i u WLAN pristupnoj tački. ● Ad hok kanal (samo za Adhok) — Da biste broj kanala (1 do 11) uneli ručno. za slanje i prijem e-mail poruka). Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa. Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka. Dovršite odgovarajuća podešavanja: ● Adresa proksi ser. ● Veza za paketni pr. pa zatim nešto od sledećeg: ● IPv4 podešavanja — Unesite IP adresu svoga uređaja. ● Br. > Veza > Paketni podaci. — Unesite broj porta za proksi server. ● IPv6 podešavanja — Definišite tip DNS adresa.

Skupove ovih podešavanja. Koristeći servis kontrole imena pristupne tačke možete kontrolisati (ograničavati) veze sa paketnim prenosom podataka i dopuštati da Vaš 170 SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol. Podešavanja pouzdanog servera možete da primite i od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke. WLAN postavljeno Da. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Da biste uredili postojeći profil. izaberite Opcije > Novi profil. ● Traži mreže — Ako je za Prikaži dostupn. kao što je deljenje videa. > Veza > APN kontrola. paketu vel. brišete i kreirate u SIP podešavanjima. menjate i brišete u konfiguracijama. izaberite Opcije > Napredna podešavanja. profile. Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u . Podešavanja bežičnih LAN mreža ● Prikaži dostupn.Podešavanja kompatibilnim računarom kao modem za paketni prenos podataka. > Veza > Internet tel. Ne preporučuje se vršenje izmena naprednih podešavanja bežične LAN mreže. Da biste kreirali novi profil za internet pozive. WLAN — Izaberite da li će se u režimu pripravnosti prikazivati kada je na raspolaganju neka bežična LAN mreža. izaberite koliko često će uređaj tražiti (skenirati) raspoložive bežične LAN mreže i shodno tome ažurirati indikator. Konfiguracije Da biste videli napredna podešavanja. ● Prist. Ova podešavanja možete da vidite. formi specijalne tekstualne poruke. možete da vidite. brzine — Omogućite ili onemogućite HSDPA (mrežni servis) u UMTS mrežama. SIP podešavanja Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Podešavanja Internet poziva Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.. izaberite Opcije > Izmeni. Kontrola imena pristupne tačke Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. > Veza > Bežični LAN. > Veza > SIP podešavanja. > Veza > Konfiguracije.

Podešavanja aplikacija Da biste izvršili izmene nekih aplikacija u svom uređaju. pa zatim i odgovarajuću opciju. u svakoj aplikaciji. Da biste uredilipodešavanja. > Aplikacije.Da biste servis kontrole pristupne tačke uključili ili isključili. ili da biste izmenili dopuštene pristupne tačke. takođe možete izabrati Opcije > Podešav. Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako Vaša SIM kartica podržava servis kontrole pristupne tačke. Podešavanja 171 uređaj koristi samo određene pristupne tačke za paketni prenos podataka. . izaberite Opcije. Obratite se svom provajderu servisa za ovu šifru. Za promenu ovih opcija Vam je potrebna PIN2 šifra. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav.

Vidite "Pozicioniranje (GPS)". Takođe se uverite da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 .nseries. P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod? O: Proverite da li su zaštitni prozori objektiva kamere čisti. O: Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana. komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa. ili ih uopšte niste dobili. P: Zašto su slike "zamrljane"? O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. Pritiskom na C ne isključuje se Muzički centar. Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite. P: Zašto se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle tačke. Ako zaboravite šifru blokade. na primer. satelitskim signalima i lokacijama.com/support . dođite do nje i pritisnite C . Da biste zatvorili aplikaciju. To je normalna pojava. posetite strane podrške za proizvod na adresi www. Da biste zatvorili Muzički centar. str.Rešavanje problema Rešavanje problema Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju. 60. izaberite na listi njega i Opcije > Izađi. obratite se svom provajderu komunikacione mreže. GPS prijemniku. ili neke nedostaju kod svakog uključivanja uređaja? P: Zašto moj uređaj ne može da uspostavi GPS vezu? O: Iz ovog uputstva za korisnike saznajte dodatne informacije o GPS-u. P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje? P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu? 172 O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa. a ne znak neispravnosti. O: Pritisnite i držite . Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod.

49152. O: Isključite WLAN vezu na svom kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. pa je ponovo uključite. P: Zašto na svom uređaju ne mogu da vidim svoj kompatibilni PC računar u kućnoj mreži. str. 81. 49153 i 49154. . O: Ako na svom kompatibilnom PC računaru koristite neku fajervol aplikaciju. rekonfigurišite podešavanja bežične LAN mreže i u kompatibilnom PC računaru i u svom uređaju. Neki uređaji WLAN pristupne tačke imaju ugrađen fajervol. proverite da li ona dozvoljava da server kućnih medija koristi spoljnu vezu (možete da dodate server kućnih medija u listu izuzetaka u svojoj fajervol aplikaciji). P: Šta mogu da učinim ako moja veza sa kućnom mrežom prestane da funkcioniše? O: Moguće je da pristupna tačka WLAN mreže koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). kao i da je drugi uređaj UPnP kompatibilan. 49153 i 49154. Uverite se da su WLAN podešavanja identična u Vašem uređaju i na kompatibilnom PC računaru. P: Zašto drugi uređaj ne može da vidi datoteke uskladištene u mom uređaju u kućnoj mreži? O: Ako je drugi uređaj povezan sa Vašim uređajem. da je u Vašem uređaju uključeno deljenje sadržaja. P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže. mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom? Rešavanje problema 173 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka. U tim slučajevima. vezu možete da prekinete koristeći drugi aparat ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu. Vidite "Bežična LAN mreža". Proverite u podešavanjima fajervol aplikacije da je dopušten saobraćaj na sledećim portovima: 1900. Vidite "Podešavanja veze". Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju. restartujte svoj kompatibilni PC računar i svoj uređaj. Ako ovo ne pomogne. str. 166. uverite se da fajervol u hardverskoj pristupnoj tački ne blokira saobraćaj na sledećim portovima: 1900. Ako veza još uvek ne funkcioniše. Pritisnite i izaberite Alatke > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno.P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu? O: Uverite se da ste konfigurisali podešavanja kućne mreže. 49152.

pritisnite i izaberite Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Preuzimanje MMS po. 3.Rešavanje problema P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju? O: WLAN u Vašem Nokia uređaju isključuje se kada ne pokušavate da se povežete ili kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje u pasivnom režimu. WLAN mreže koje su na raspolaganju. a zatim ih sačuvajte na svom računaru. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini. pritisnite Nazad. WLAN se isključuje između tih skeniranja u pozadini. podesite vreme u Traži mreže. Kada je za Traži mreže postavljeno Nikada. O: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona. Da biste sačuvali promene. izaberite Prikaži dostupn. Da biste smanjili utrošak energije. pošaljite slike na svoju e-adresu. Da biste povećali interval skeniranja u pozadini. izaberite Kontakti i izmenite kontakt karticu. adresa. ili Isključeno da biste zanemarili sve dolazne multimedijalne poruke. još uvek možete da ručno skenirate. Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini: P: Kako mogu da sačuvam podatke pre nego što ih obrišem? O: Da biste sačuvali podatke. WLAN > Nikada. Ako izaberete Ručno. P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku? 174 O: Uređaj će možda pokušati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. 1. 2. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za prenos podataka. možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira. ili da ređe skenira. tražite. Takođe možete da uskladištite podatke na kompatibilnoj memorijskoj kartici. mreže koje su na raspolaganju. režimu pripravnosti. kao i da se povezujete na njih kao obično. niti email adresa. ili pošaljite datoteke u kompatibilni uređaj koristeći Bluetooth vezu. Pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. Međutim. > Veza > Bežični LAN. i Ručno da bi centar za razmenu multimedijalnih poruka sačuvao poruke koje će biti kasnije preuzete. upotrebite Nokia Nseries PC Suite da biste napravili rezervnu kopiju svih podataka na kompatibilnom računaru. P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada uređaj stalno iznova započinje vezu za prenos podataka? . Pritisnite .

dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi telefonski broj. Ako izaberete Isključeno. Ukoliko ovo ne pomogne. Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna. pritisnite i izaberite Alatke > Podešav. O: Uverite se da imate najnoviju verziju paketa Nokia Nseries PC Suite. pogledajte funkciju pomoći za Nokia PC Suite ili posetite strane Nokia podrške. > Veza > Paketni podaci > Veza za paketni pr. koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis). isključite uređaj. > Po potrebi. Za dodatne informacije o načinu korišćenja paketa Nokia Nseries PC Suite. kao i da je ona instalirana i pokrenuta na Vašem kompatibilnom PC računaru. Međutim. uređaj ne uspostavlja mrežne veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka. P: Zašto imam problema pri povezivanju uređaja sa PC računarom? P: Da li mogu svoj uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem? O: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem. a zatim je ponovo uključite. Rešavanje problema 175 .primićete obaveštenje kad se pojavi nova multimedijalna poruka koju možete da preuzmete u centru za razmenu multimedijalnih poruka.

Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja. Punjenje i pražnjenje 176 Ako je baterija potpuno prazna. čak i kada je baterija potpuno napunjena. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt. Ako se ne koristi. kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima. potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti. zamenjena. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati.) To može da se desi. Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi. Kada se nova. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. kao što je novčić. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. baterija koristi prvi put. Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima.Informacije o bateriji Informacije o bateriji Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. spajalica ili pero. eventualno će biti potrebno priključiti punjač. (Izvodi su metalne tračice na bateriji. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet. ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme. može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. isključiti ga. . Kada se punjač ne koristi. recimo. pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F).

molimo da je ne koristite. a iz drugog ugla. ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. Odnesite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. 3 odnosno 4 tačke na svakoj od tih strana. vratite bateriju prodavcu. iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dve ruke koje se spajaju. Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija Uspešno izvršavanje ovih koraka ne predstavlja potpunu garanciju za autentičnost baterije. 1.Ne rasklapajte i ne secite baterije. Utvrdite autentičnost holograma . Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. odmah vodom isperite oči ili kožu. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da dovede do lošeg rada i oštećenja uređaja i njegovih proširenja. U slučaju da dođe do curenja baterije. kupite je od ovlašćenog Nokia distributera i ispitajte hologramsku etiketu prateći sledeće korake: 2. donjoj i gornjoj strani. uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. logotip "Nokia Original Enhancements". desnoj. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična. U slučaju takvog curenja. Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija. originalna Nokia baterija. treba da vidite 1. Da biste proverili da li ste dobili originalnu Nokia bateriju. Šta ako baterija nije autentična? Informacije o bateriji 177 Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad. Kada gledate hologram na etiketi. Ako se autentičnost ne može potvrditi. 2. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Kada iskosite hologram po levoj. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj. ili zatražite medicinsku pomoć.

Informacije o bateriji 178 Da saznate više o originalnim Nokia baterijama. .nokia. posetite www.com/battery.

● Za čišćenje sočiva. ● Ne bojite uređaj. vlaga. ● Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad. ● Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu. čistu i suvu tkaninu. kao što su kontakti i napomene kalendara. u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima. modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji. Ako se uređaj pokvasi. kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. ● Punjače koristite u zatvorenom prostoru. ● Uređaj nemojte da ispuštate. ili jake deterdžente. izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju. ● Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite. kao što su sočiva kamere. da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. rastvarače za čišćenje. ● Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti. Atmosferske padavine. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike. protresate ili udarate. niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. senzora rastojanja i senzora osvetljenja. ● Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. ● Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije. Čuvanje i održavanje 179 . Neodobrene antene. ● Uređaj održavajte suvim.Čuvanje i održavanje Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. ● Ne upotrebljavajte uređaj. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja. koristite meku.

odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. lokalnih vlasti nadležnih za odlaganje otpada.nokia. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno. isključite ga i izvadite bateriju. punjač kao i na sva proširenja. Znak za recikliranje na proizvodu. Ove sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj. Informacije o odlaganju možete dobiti od prodavca. literaturi ili pakovanju vas podseća da u Evropskoj uniji svi električni i elektronski proizvodi. . bateriju.Čuvanje i održavanje 180 ● Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja.com. Za detaljnije informacije pogledajte Ekološku izjavu (Eco-Declaration) za proizvod ili informacije koje se odnose na određenu državu na lokaciji www. Odlaganje Vratite proizvode na lokaciju za odlaganje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim odstranjivanjem otpada. nacionalnih organizacija koje apeluju na odgovornost proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. baterije i punjači moraju biti odloženi na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka. kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa.

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Obezbedite da se ova rastojanja poštuju sve dok se prenos ne dovrši. oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.Dodatne informacije o bezbednosti Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Usađeni medicinski uređaji Proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15. Za slanje datoteka ili poruka. Kada se za nošenje na telu koristi futrola. kako bi se izbegle Dodatne informacije o bezbednosti 181 . Radno okruženje Medicinski uređaji Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju uz uho ili kada je odvojen od tela najmanje 2. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto Rad svih radiopredajnih uređaja. Držite ih van dohvata dece. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja.2 cm (7/8 inči). kao i za sva druga pitanja. slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. kao što je pejsmejker ili usađeni srčani defibrilator.3 cm (6 inči) između bežičnog uređaja i usađenog medicinskog uređaja. ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. uključujući i bežične telefone. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. U nekim slučajevima. kopča za pojas ili držač. Deca se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

njegove delove ili proširenja. uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje. u prostor iznad vazdušnih jastuka. ● Bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum. elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja). ● Pročitajte i pridržavajte se svih uputstava proizvođača usađenog medicinskog uređaja. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa usađenim medicinskim uređajem. ● Bežični uređaj uvek da drže na rastojanju većem od 15.Dodatne informacije o bezbednosti moguće smetnje kod rada medicinskog uređaja. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena. . elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše.3 cm (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen. Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom. niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Lica sa takvim uređajima treba da: ● Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima. elektronski sistemi za regulaciju brzine. Ako se smetnje jave. obratite se svom provajderu servisa. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva. savetujte se sa Vašim lekarom. sistemi sa vazdušnim jastukom. Ne postavljajte nikakve predmete. Slušni aparati Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. ● Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji. može doći do ozbiljnih povreda. odmah isključite bežični uređaj. 182 Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene Motorna vozila Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom.

Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi. da dovede do prekida bežične telefonske mreže. jasno obeležene. magacinima i distributivnim centrima. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo. i da bude protivzakonita. ali ne uvek. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje. (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini. 2. . bežične mreže. za svoj rad koriste radio signale. uključujući i ovaj uređaj. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije. Da uputite hitni poziv: 1. 3.Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često. objekte za prenos ili skladištenje hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca. prašina ili metalni prah. Dodatne informacije o bezbednosti 183 Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona. u blizini pumpi i u servisima. 4. Pritisnite taster "pozovi". Proverite da li je jačina signala adekvatna. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas Potencijalno eksplozivne sredine Hitni pozivi Važno: Bežični telefoni. One uključuju donje palube na čamcima.

184 Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. Ovaj mobilni uređaj ispunjava smernice za izloženost radio talasima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Ako je u uređaju aktiviran profil (način rada) "oflajn" ili "let". Najveća vrednost za SAR na osnovu ICNIRP smernica za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1. bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva.com. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem.Dodatne informacije o bezbednosti Kada upućujete hitni poziv. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP. ili SAR (Specific Absorption Rate). kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije o SAR-u su možda date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www. . Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.35 W/kg. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora. Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. morate ga prvo promeniti čime aktivirate telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije. SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2.nokia. i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba. Ako su aktivirane određene funkcije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Informacije o sertifikaciji (SAR) Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije. kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice.

A aktivna traka sa alatkama u galeriji 49 u kameri 35 alarm. 160 Bluetooth povezivanje adresa uređaja 86 bezbednost 85 podešavanja 85 primanje podataka 87 slanje podataka 85 uključivanje/ isključivanje 85 uparivanje uređaja 86 vidljivost uređaja 85 brzo biranje 132 D data veze kabl 88 menadžer uređaja 157 Povezivanje sa PC računarom 88 sinhronizacija 156 datum i vreme 113 dijagrami. napomena kalendara 114 alatke za navigaciju 60 albumi. 159 DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 107 E F Č e-mail poruke 122 Excel. tabelarni dokumenti 147 dnevnici 75. vraćanje 162 čarobnjak podešavanja 20 Indeks 185 Indeks . mediji 50 aplikacija za pomoć 15 aplikacije 151 aplikacije softvera 151 aplikacije za dokumenta 147 aplikacije za glas 156 audio poruke 119 audio rikorder 108 automatsko ažuriranje vremena/datuma 113 ažurne verzije softvera 16 B barkodovi 149 baterija podešavanja uštede energije 158 ušteda energije 17 beleške 148 bezbednost sertifikati 161 Web pretraživač 78 WEP 168 WPA 168 bezbednost SIM kartice 160 bežična LAN (WLAN) mreža 81 birani brojevi 141 blokada tastature 23. 106 dobro došli 20 dopunjeni pasivni režim (aktivna pripravnost) 111. Microsoft 147 fabrička podešavanja.

Internet pristupne tačke) 83 igre 26 imenik Vidite kontakti indikatori i ikone 22 informacije o lokaciji 38. kopiranje na 118 ključevi za aktiviranje (sadržaja) 107 kodni raspored 118 konferencijski pozivi 132 konfiguracije Vidite podešavanja kontakti brisanje 144 glasovne komande 144 grupe 145 kopiranje 144 memorisanje 143 primarne informacije 144 .Flash Player 106 FM radio 99 folder sa poslatim porukama 116 formatiranje memorijskih kartica 155 fotografije Vidite kamera funkcija ponavljanja biranja 164 Indeks I G galerija 47 glasovne komande 133. 60 informacije o pozicioniranju 60 instaliranje aplikacija 152 Internet pozivi 138. 156 glavni meni 111 Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) 60 godišnjice 114 govorni pozivi Vidite pozivi H IAP tačke (Internet Access Points. ciljanje 38 informacije o lokaciji 38 kvalitet slike 44 kvalitet videa 45 osvetljenje 45 podešavanja 43 režim slika 36 režim više snimaka 39 samookidač 40 scene 39 video režim 42 keš memorija 77 klipbord. 140 podešavanja 170 povezivanje 139 profili 139. unos teskta 118 isključivanje zvuka 131 izvodi. vesti 75 HSDPA (high-speed downlink packet access. paketni pristup preko veze velike brzine) 23 J Java skriptovi/ aplikacije 151 186 K kalendar 114 kalkulator 151 kamera blic 38 boja 45 geog. 170 upućivanje 140 Internet veza 73 Vidite i pretraživač interpunkcija.

106 multimedijalne poruke 119. poruka 119 odbijanje poziva 131 odgovaranje na pozive 131 pasivni režim (pripravnost) 111. 121 multimedija meni 24 muzički centar 93 oflajn režim 32 opcija završavanja svih poziva 133 opšte informacije 15 opšti prikaz strane 75 orijentiri 70 osvetljenost. 121 moji brojevi 143 mrežni dnevnici 75.L sinhronizacija 156 slanje 144 sluke u 143 tonovi zvona 144 uređivanje 143 kontakt informacije 15 kontrola jačine zvuka 32 konvertor valuta 148 kopiranje teksta na klipbord 118 kućna mreža 55 lični sertifikati 161 logotip operatora 159 Mape 63 markeri 77 medija za strimovanje mediji audio rikorder 108 Flash Player 106 muzički centar 93 radio 99 RealPlayer 105 strimovanje 105 memorija brisanje 18 M N 105 Web keš 77 menadžer aplikacija 151 menadžer uređaja 157 menadžer veza 83 meni sa opcijama za pozive 130 Mini mapa 75 MMS (multimedia message service .servis multimedijalnih poruka) 119. 159 PDF reader 148 personalizacija 109. 160 P N-Gage 26 podešavanja 30 N-Gage prikazi 26 Nokia kontakt informacije 15 Nokia Lifeblog 106 O obrasci. 158 pesme 93 PictBridge 54 PIN2 kod 16 PIN kod 16 podešavanja aplikacije 171 Bluetooth povezivanje 85 deljenje videa 136 ekran 158 Internet poziv 170 jezik 159 kamera 43 konfiguracije 170 kontrola imena pristupne tačke 170 Indeks 187 . ekran 158 otključavanje tastature 23.

kalendar 114 podešavanja osvetljavanja 158 podešavanja pozicioniranja 163 podešavanja prihvatanja 162 podešavanja proksija 168 podešavanja proširenja 159 podešavanja vremenskih zona 113 podrška 15 Podrška za J2ME Java aplikaciju 151 podsetnik 114. 148 poruke e-mail 122 folderi za 116 glas 131 ikonica za dolaznu stavku 120 multimedija 121 podešavanja 124 poruke info servisa 117 poštansko sanduče e-mail 122 glas 131 video 131 potpis.188 kućna mreža 57 mreža 165 paketni prenos podataka 169 pasivni režim 159 personalizacija 158 pozicioniranje 163 pozivi 163 prečice 159 preusmeravanje poziva 164 pristupne tačke 166 pristupne tačke za paketni prenos podataka 167 proširenja 159 RealPlayer 105 sertifikati 161 SIP 170 TV izlaz 160 Video centar 91 Web pretraživač 78 WLAN 169. 170 WLAN Internet pristupne tačke 168 zabrana poziva 165 podešavanja bežičnih LAN mreža 170 podešavanja ekrana 158 podešavanja fonta 158 podešavanja jezika 159 podešavanja mreže 165 podešavanja nedelje. digitalni 162 povezivanja sa računarom 88 Vidite i data veze povezivanje kablom 88 Povezivanje USB kablom 88 PowerPoint. Microsoft 147 pozdravna poruka 158 pozivi 130 dnevnik za 142 Internet pozivi 140 konferencija 132 odbijanje 131 odgovaranje 131 opcije u toku 130 podešavanja 163 snimanje 108 trajanje 141 poziv na čekanju 133 pravljenje video snimaka 42 prečice 159 prenos glasa preko IP protokola 140 prenos glasa preko IP protokola (VoIP) 138 prenošenje muzike 96 prenošenje podataka 20 Indeks .

slika i video 39 sertifikati 161 servisne poruke 121 servisni zahtevi 116 SIM kartica kontakti 145 poruke 124 Š šifra blokade 16 štampanje korpa za štampu slike 54 50 T tapet 109 tastatura 23. kamera 40 sastanci 114 sastanci. 160 Indeks 189 Quickpoint Quicksheet Quickword 147 147 147 sinhronizacija podataka 156 SIP 170 slike deljenje preko mreže 55 štampanje 54. 113 sat sa alarmom 113 scene. 55 uređivanje 51 slušalice 31 SMS (short message service servis kratkih poruka) 119 snimanje pozivi 108 zvuci 108 specijalni karakteri. 75 preuzimanje 76 vidžeti 76 preuzimanje 76 prezentacije.pretraživač bezbednost 78 keš memorija 77 markeri 77 podešavanja 78 pretraživanje strana 73. 147 pribor Vidite proširenja prikaz menija u formi liste 111 prikaz menija u formi mreže 111 prilozi 121. podešavanje 114 sat 111. 166 pristupni kodovi 16 profili oflajn ograničenja 32 profil za Internet pozive 139. unos teksta 118 spikerfon 32 strane podrške za proizvod 15 svetski sat 113 Symbian aplikacije 151 . kamera 39 režim TV izlaza 52 roaming 165 rođendani 114 S Q Quickmanager 148 samookidač. 123 primljeno. multimedija 53. 170 projekcija slajdova 50 PUK kodovi 16 R radio 99 RealPlayer 105 rešavanje problema 172 režim eksterni SIM 87 režim intuitivnog unosa teksta 117 režimi snimanja. poruke 120 pristupne tačke 83. 121.

42 zvučnik 32 Indeks W V 190 Web veza 73 WEP 168 Word. 110 trajanje poziva 141 traka sa alatkama 35. poruka 116 zaštita autorskog prava 107 zaštitna šifra 16 zaštitni modul 162 zip menadžer 149 zumiranje 37. Microsoft WPA 168 147 valuta konvertor Z 148 zaključanje tastatura 23.tekstualne poruke podešavanja 124 poruke na SIM kartici 124 prijem i čitanje 120 slanje 119 slanje odgovora za 120 teme 109 tonovi podešavanja 158 podešavanja zvona 109. 110 tonovi zvona 109. 49 TV konfiguracija 160 U udaljeno poštansko sanduče 122 unos teksta 117 UPIN kod 16 UPnP (arhitektura Universal Plug and Play) 55 UPUK kod 16 usluga za klijente 15 ušteda energije 158 vesti izvodi 75 veza za paketni prenos podataka brojači 141 podešavanja 169 podešavanja pristupne tačke 167 video pozivi 134. 135 opcije u toku 135 video snimci za deljenje 135 video za deljenje 135 vidžeti 76 Visual Radio 99 VoIP 140 vreme i datum 113 vreme posle kog se gasi pozadisnko osvetljenje 158 vreme trajanja pozadinskog osvetljenja 158 za slanje. 160 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful