P. 1
Глобално Затоплување и ефект на стаклена градина.

Глобално Затоплување и ефект на стаклена градина.

|Views: 1,091|Likes:
Published by Oliver Vasilev

More info:

Published by: Oliver Vasilev on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

SOU’’Sv.Kiril i Sv.

Metodij’’

Globalno zatopluvawe, i efekt na staklena gradina.
Mentor:Toni Janevski Izraboteno od: Vasilev. Oliver

Delov . Baltov. Negotino Jane Angel Blagoj Ѓoke Sodr`ina: .Jovanov. Simit~iev.

1. . 2.Efekt na staklena gradina.Globalno zatopluvawe.

.Kako nastanalo Globalnoto zatopluvawe Gorenweto na fosilni goriva so cel da se obezbedi energija i da se oslobodat golemi koli~estva na gasovi vo atmosferata (glavno CO2) doveduva do efekt na staklena gradina’’.1.no toplinata koja {to ja emitira e apsorbirana od Zemjata. Toa zna~i deka son~evata svetlina mo`e da projde.

{to doveduva do globalno zatopluvawe.Vo tekot na posledniot vek toa se zgolemilo za celi 30%.Statisti~ki podatoci.Nivoto na CO2 se zgolemuva postojano.Zemjata stanuva se po`e{ka.Statistikite poka`uvaat od 19 vek pa do denes prose~nata temperature e . 2. 2. 1.

Uni{tuvawe na {umite Uni{tuvaweto na {umite predizvikuva daleku pogolemi {teti otkolku {to toa go pravat avionite.6°C.Zapiraweto na .Site ~etiri najte{ki godini otkako po~nale da se registriraat ovie podatoci se vo 1990-tite .zgolemena za 0.vozilata i fabrikite. 4.

Independent’’ Vo izve{tajot se pou~uva i deka vo tropskite {umi.koi pokrivaat 7% od teritorijata na zemjata se nao|aat 50% od florata i faunata na planetata. I kako ~ovekovite aktivnosti vlijaat na zagrevawe na .. Srednata temperatura na zemjata e poka~ena za 0.5° posledniov vek.Bile preveni ispituvawa kako prirodnite procesi vlijaele na klimata vo minatoto.se~eweto na {umite e najbrzoto i najevtinoto re{enie za globalnoto zatopluvawe ‘’ naveduva .

.Zemjata denes.

.

`ivotot na planetata Zemja e mo`en poradi prirodniot efekt na staklena gradina. Kako {to e poznato.za potoa da bide zarobena od atmosferata kako infracrvena toplina.Efekt na staklena gradina 1.Prirodnoto pojavuvawe na gasovite koi go predizvikuvaat efektot na staklena gradina (stakleni~ki gasovi) pred se vodena parea (H2O) i troposferski ozon (o3) ovozmo`uva son~evata energija da dojde do zemjinata povr{ina kako vidliva svetlina.zemjinata povr{ina .

so {to se obezbeduva normalno odvivawe na fiziolo{kite funkcii na site `ivi organizmi.Infracrvenoto zra~ewe se emitira od zemjinata povr{ina.ovoj fenomen ja odr`uva toplinata na na{ata planeta. GASOVI Hloroflurojaglerodi i srodnite industriski gasovi ja isten~ija .absorbira najgolem delod zra~eweto i se zagreva.Otsustvoto na stakleni~kite gasovi bi ja namalilo temperaturata na na{ata planeta za okolu 33 stepeni pretvaraj}i ja planetata vo u{te edna bez`ivotna planeta vo son~eviot sistem.

Ledenite oblaci gi zabrzuvaat hemiskite promeni pottiknati od hloroflurojaglerodite koi go uni{tuvaat ozonot.nad Antarktikot e mnogu o{tetena.Ozonskata dupka ne go intenzivira efektot na staklenata gradina.Kaj lu|eto predizvikuvaat rak na ko`ata i katarakta.Treba da se pravi razlika od ozonot vo povisokite sloevi vo atmosferata koj e so za{titan . UV zrazite minuvaat niz o{tetenite oblasti i o{tetuvaat mnogu od `ivotnite formi na zemjata.Ozonskata obvivka ja {titi zemjata od UV zracite.ozonskata obvivka na mnogu mesta.

funkcija i ozonot koj e glavna komponenta na smogot vo poniskite sloevi e po{teten.Pati{tata na ovaa redukcija se so zamenuvawe na fosilnite . [TO E NAPRAVENO? Nau~nicite procenuvaat deka za da se zabavi globalnoto zatopluvawe mora da se reducira ogromnata emisija na CO2 vo svetot a i na drugite gasovi koi ja zadr`uvaat toplinata.

.goriva so izvori na enregija koi se obnovuvaat.

org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB %D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB %D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 http://www.bidizelen.bagra.wikipedia.html .org/node/193 http://mk.org/mk/doznaj-poveke/58-global-warming.Koristeni veb strani : http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->