P. 1
Istorija Verovanja i Religijsk

Istorija Verovanja i Religijsk

|Views: 282|Likes:

More info:

Published by: Дарко Павловић on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

BIBLIOTEKA

KARIJATIDE
Osnivač SVETOMIR LAZAREVIĆ 1900—1939

Urednik MILUTIN STANISAVAC

Beograd, 1991.

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA
1 Od kamenog doba do Eleusinskih misterija

Napisao

Mirča Elijade

PROSVETA

Naslov originala

Mircea Eliade HISTOIRE DES CROYANCES ET DES IDfiES RELIGIEUSES
1. De l'age de la pierre aux mysteres d'Eleusis © Payot, Paris 1989

Prevela BILJANA LUKIĆ Recenzenti MILAN KOMNENIĆ MILUTIN STANISAVAC

PREDGOVOR

Istoričaru religije značajno je svako ispoljavanje svetog; svaki obred, svaki mit, svako verovanje ili božanski oblik odražavaju iskustvo svetog, te prema tome podrazumevaju pojam bića, značenja i istine. Kao što sam rekao drugom prilikom, »teško je zamisliti da bi ljudski duh mogao da deluje bez uverenja da u svetu postoji nešto što je nepovratno realno; takođe, nemoguće je zamisliti kako bi se mogla pojaviti svest a da se čovekovim porivima i iskustvima ne prida neko značenje. Svest ο nekom realnom i značenjski osmišljenom svetu blisko je povezana sa otkrićem svetog. Iskustvom svetog, Ijudski duh je dokučio razliku između onog što se ispoljava kao stvarno, moćno, bogato i značenjsko, i onoga što je lišeno tih osobina, odnosno, haotičnog i opasnog toka stvari, njihovog slučajnog pojavljivanja i iščezavanja lišenog svakog smisla« (La Nostalgie des Origines, 1969, str. 7). Ukratko, »sveto« je samo element strukture svesti, a ne neki stupanj istorije te svesti. U najstarijim slojevima kulture živeti kao Ijudsko biće samo је po sebi religiozni čin, jer prehranjivanje, seksualni život i rad imaju sakramentalnu vrednost. Drugim rečima, biti — ili čak, postati — čovek znači biti »religiozan« (isto, str. 9). Razmatrao sam dijalektiku sakralnog i njegovu morfologiju u kasnijim publikacijama, od Istorije religija (Traite d'Histoire des Religions, 1949) pa sve do male knjige koja se odnosi na Australijske religije (Religions australiennes, 1972). Ova knjiga je zamišljena i priređena iz drugačije perspektiive. S jedne strane, analizirao sam ispoljavanje svetog hronološkim redom (gde je važno da se ne zameni »doba« nekog religioznog shvatanja sa datumom prvog dokumenta koji ο njemu svedoči); s druge strane, a u onoj meri u kojoj je to dopuštala dokumentacija — insistiгао sam na krizama vezanim za utemeljenost i, naročito, na kreativnim momentima različitih tradicija. Ukratko, pokušao sam da osvetlim najvažnije priloge istoriji religijskih ideja i verovanja. Svako manifestovanje svetog značajno je za istoričara religija; ali, je isto tako očigledno da struktura boga Anu, na primer, ili teogonija i kosmogonija koje prenosi Enuma eliš, ili saga ο Gilgamešu, bolje

otkrivaju religioznu kreativnost i originalnost Mesopotamije nego, na primer, apotropejski obredi protiv Lamaštua ili mitologija boga Nusku. Ponekad, značaj neke religiozne tvorevine otkrivaju i njene potonje valorizacije. Osrednje smo obavešteni ο Eleusinskim misterijama i ο najranijem orfizmu; međutim, to što je evropska elita njima opčinjena već dvadeset vekova predstavlja religioznu činjenicu od najvećeg značaja, čije posledice još nismo procenili. Sigurno, eleusinske inicijative i tajni orfički obredi, koje su slavili neki pozni autori odslikavaju mitologizujuću gnosu i grčkoorijentalni sinkretizam. Ali, upravo je to shvatanje Misterija i orfizma uticalo na srednjovekovni hermetizam, italijansku renesansu, »okultne« tradicije XVIII veka i na romantizam; i upravo su Eleusinske misterije učenjaka, mistika i aleksandrijskih teologa nadahnule evropsku mođernu poeziju, od Rilkea do T. S. Eliota i Pjera Emanuela. Možemo raspravljati ο vrednosti kriterijuma izabranog za razgraničavanje velikih doprinosa istoriji religijskih ideja. Njega, međutim, potvrđuje razvoj brojnih religija; jer upravo zahvaljujući dubljim krizama i tvorevinama koje su otuda proizišle, religiozne tradicije su uspele da se obnove. Dovoljno је setiti se slučaja Indije, gde su napetost i beznađe izazvani religioznom devalorizacijom bramanske žrtve stvorili čitav niz izuzetnih tvorevina (Upanišade, uobličavanje tehnika joge, poruke Gautame Bude, mistična pobožnost, itd.), od kojih svaka, u stvani, predstavlja drugačije, smelo rešenje iste lcrize (vidi poglavlja IX, XVII, XVIII, XIX). Godinama sam razmišljao ο kratkom i sažetom delu koie bi se moglo pročitati za nekoliko dana. Jer čitanje izjedna najbolje otkriva suštinsko jedinstvo religioznih pojava, a istovremeno i neiscrpnu novinu njihovih izražavanja. Čitalac takve knjige bio bi doveden pred vedske himne, Brahmane i Upanišade samo nekoliko sati pošto bi se upoznao sa idejama i verovanjima paleolita, Mesopotamije i Egipta; otkrio bi Šankaru, tantrizam i Milarepu, islam, Joakima iz Flore ili Paracelzusa, pošto meditirajući probdeo noć nad Zaratustrom, Gautamom Budom i taoizmom, nad helenskim misterijama, razvojem hrišćanstva, gnosticizmom, alhemijom ili mitologijom ο Gralu; susreo bi prosvetitelje i nemačke romantičare, Hegela, Maksa Milera, Frojda, Junga i Bonhefera tek pošto bi prethodno otkrio Kecalkoatla i Virakoču, dvanaest Alvara i Grigorija Palamu, prve kabaliste, Avicenu ili Elisaiju. Na žalost, ta kratka i sažeta knjiga još niie napisana. Pomirio sam se s tim da za sada objavim jedno trotomno delo, ti nadi da ću ga možda svesti na jedan tom od oko četiri stotine stranica. Taj kompromisni oblik izabrao sam iz dva razloga: s jedne strane, čini mi se zgodno da navedem izvestan broj značajnih i nedovoljno poznatih tekstova; s druge strane, hteo sam da studentima stavim na raspolaganje dovoljno razrađene kritičke bibliografije. Sveo sam tako na najmanju moguću meru broj napomena na kraju stranice, a u drugom delu knjige sakupio bibliografije i razmatranja nekih aspekata koji su u tekstu prećutani ili samo uopšteno pomenuti. Tako se knjiga može čitati u kontinuitetu, izbegavajući prekide koje bi izazvali razmatranje

nisam pominjao izdanja na skandinavskim. da svako istorijsko proučavanje podrazumeva izvesnu bliskost sa opštom istorijom. u ovoj se knjizi ponavlja ono najbitnije iz predavanja ο istoriji religije koje sam držao od 1933. najzad. na univerzitetu u Bukureštu. i zatim. znatno doprinosi poznavanje Kalidase. podelio sam poglavlja na manje delove koji imaju svoj broj i podnaslov.izvora i izlaganje ο stanju nekih pitanja. student se može upoznati sa pregledom problematike i s bibliografijom. Knjige u kojima se ta materija sažima ili populariše obično su predstavljene ргеgledom naslova na kraju poglavlja. Prema tome. Njegov značaj za budućnost naše discipline ocenićemo u poslednjem poglavlju trećeg toma. Ovde nije reč ο nekom pseudoenciklopedizmu. Takođe. U toku čitanja. Nastojao sam da u svaki ovaj deo unesem ono najbitnije iz novije kritičke bibliografije. kakva god bila njihova »specijalnost«. «V Izuzev nekoliko poglavlja. Struktura ove Istorije verovanja i religijskih ideja zahtevala je složeniji kritički aparat. na Cikaškom univerzitetu. Pripadam onoj vrsti istoričara religija koji se. i 1948. slovenskim ili balkanskim jezicima. do 1938. . praznom i u celini uzev sterilnom. na Školi visokih studija 1946. delim uverenje onih koji smatraju da izučavanju Dantea ili Šekspira. još nedovoljno usvojeno otkriće. Smatram. ne zaboravljajući ni radove sa čijom se metodološkom orijentacijom ne slažem. drama No ili Мајтипа hodočasnika. od 1956. prema tome. Transliteraciju imena i orijentalnih termina pojednostavio sam kako bih olakšao čitanje. ni najstroža »specijalizacija« ne oslobađa naučnika obaveze da svoja istraživanja postavi u perspektivu opšte istorije. odnosno Dostojevskog ili Prusta. trude da prate napredak do kojeg se došlo u srodnim oblastima i ne ustežu se da studente upoznaju s različitim problemima koje postavljaju druge discipline. Osim retkih izuzetaka. koji se zajedno nalaze u drugom delu knjige. Reč je jednostavno ο tome da se ne izgubi iz vida duboko i nedeljivo jedinstvo istorije ljudskog duha. Svest ο tom jedinstvu duhovne istorije čovečanstva skorašnje je.

njegovo poistovećivanje s »profanim«. fenomenologija i nova hermeneutika. ali značajna religiozna tvorevina modernog zapadnog sveta. ni ova knjiga ne bi mogla biti privedena kraju bez nrisustva. i živima i mrtvima. Μ.Upravo u tom poslednjem poglavlju razmotrićemo i krize koje su izazvali zagovornici redukcionizma — od Marksa i Ničea do Frojda — kao i doprinose koje su donele antropologija. Takođe. zahvaljujem gospođi Mišel Fromentu (Michel Fromentoux) i gospodi Žan-Liku Benoziljou (Jean-Luc Benoziglio) i Žan-Liku Pidu-Pajou (Jean-Luc Pidoux Payot) koji su se potrudili da od samog početka prate ovaj tekst. kolega i studenata. . Kao ni drugi moji spisi od 1950. Ε. Reč je ο poslednjoj etapi desakralizacije. septembar 1975. Proces je od izuzetnog značaja za. tačnije. Sa radošću i zahvalnošću ispisujem njeno ime na prvoj stranici onoga što će možda biti moj poslednji doprinos disciplini koja nam je draga. istoričara religija: on u stvari pokazuje savršeno prerušavanje »svetog«. za koju smo spremni da ustvrdimo da je jedina. pažnje i odanosti moje žene. odajem najiskrenije priznanje. Svima njima. * Tokom pet godina rada mnogo sam naučio od svojih učitelja. Čikaški univerzitet. godine naovamo. istorija religija.

prostor se sada organizuje oko ljudskog tela. Najstarije kamenje za ko. Polazeći od tog prvobitnog iskustva — od osećanja »bačenosti« usred nekog na izgled bezgraničnog. kao što je to slučaj sa majmunima. »Pripitomljavanje« vatre Nećemo ovde raspravljati ο problemu »hominizacije«. sečenje (što је čin koji se razlikuje od kidanja zubima ili grebanja noktima).e znamo bilo ie izrađeno imajući u vidu neku funkciju која niie bila predviđena stmkturom ljudskog tela. štaviše. 2 Vid. Drugim rečima. . i pored njegovog značaja za razumevanje fenomena religioznosti. projektovana počev do središnje ose »gore« — »dole«. primena tih oruđa nije ograničena određenom situacijom ili izvesnim specifičnim trenutkom. Korišćenje oruđa osvetljava još jednu. i njihovu kosmološku simboliku1 (up. prostor se organizuje u strukturu koja je nepristupačna prehominidima. § 12). oni ih čuvaiu uza se. Orientatio. str. Ali. recimo. Zahvaljujući uspravnom položaju. njihovo korišćenje oruđa mnogo je složenije. desno-levo i gore-dole. aglomeracija i nastambi. praljudi su povrh toga izgrađivali i »oruđa za izradu oruđa«. i to u četiri vodoravna smera.2 Veoma spor tehnološki napredak ne podrazumeva i istovetan razvoj inteligencije. Oruđa za izradu oruđa. Tačno je da izvesni majmuni koriste predmete kao da su »alatke«. već su sposobni i da ih izrađuju. Ovo iskustvo prostora uređenog oko nekog »središta« objašnjava značaj egzemplarnih podela i deoba teritorija. ne može se dugo živeti u vrtoglavici izazvanoj dezorijentacijom. Ukratko. Karl Narr. Praljudi ne samo da se služe oruđima. Dovoljno je da podsetimo kako već usporavani položaj obeleža\a prevazilaženje stanja primata. isto toliko presudnu razliku u odnosu na način egzistencije primata. Na nogama se može ostati samo u budnom stanju. kao da se prostire naprednazad. 605 i dalje. Znamo da izuzetni polet tehnologije u poslednja dva 1 Iskustvo orijentisanog prostora još je blisko čoveku modernih vremena mada on više nije svestan njegove »egzistencijalne« vrednosti. Podiednako je važno navesti i to da ta oruđa ne predstavljaiu nrodužetak telesnih organa. »Approaches to the Social Life of Earliest Man«. nepoznatog i pretećeg prostora — izgrađuju se različiti oblici orientationem: jer. a poznati su čak i slučajevi kada ih oni oblikuju.I POGLAVLJE ΝΑ POČETKU MAGIJSKO-RELIGIOZNO PONAŠANJE PRALJUDI 1. unapred spremni da se njima posluže.

mašte. jer. praljudi su živeli od lova. Podsetimo se sada da se »mistična solidarnost« lovca i njegovih žrtava otkriva samim činom ubijanja. . »Pripitomljavanje« vatre. pripitomljenu. prikrivene — hiljadama godina posle iščezavanja paleolitskih civilizacija. što će reći. Lov je uslovio podelu poslova u zavisnosti od pola. 29. I konačno. ne bi izgubilo iz vida da se preistorijski čovek već ponašao kao biće obdareno inteligencijom i maštom. hominidi su. Homo necans. izraze snaga i raspon ovde treba shvatiti u njihovom najjačem i najdramatičnijem značenju.3 Naglasimo da su se sve ove koncepcije uspostavile tokom poslednjih fiaza procesa »hominizacije«. Ali. vizija. Trebalo je podsetiti na ovih nekoliko dobro poznatih činjenica kako se. sir. i u celom životinjskom svetu. U stvari. mogućnost da se ona proizvede. sačuva i prenosi.veka nije bio praćen i odgovarajućim razvojem inteligencije zapadnog čoveka. čitajući analize koje će uslediti. prevrednovane. Jer čovek je krajnji proizvod odluke donesene »na početku Vremena«: reč je ο odluci da se ubrje kako bi se moglo živeti. korenje. mekušci i ostalo što su sakupljali žene i deca nije bilo dovoljno da se obezbedi preživljavanje vrste. Staviše. kasnije. Tehnološko mirovanje je obezbedilo preživljavanje praljudi. neprestano proganjanje i nbijanie divljači najzad je stvorilo jedan sistem odnosa sui generis između lovca i pobijenih životinja. Uskoro ćemo se vratiti na ovaj problem. »svaka inovacija podrazumevala je i pogibelj kolektivne smrti« [Andre Varanjak/Andre Varagnac]. ili. nap. kod mesoždera. Tokom nekih dva miliona godina. 34. — pretpostavlja se da se one ni po snazi a ni po rasponu ne razlikuju od onih koje nalazimo kod naših savremenika. Što se tiče nesvesnih aktivnosti — snova. prolivena krv u svemu ie jednaka Ijudskoj krvi. 2. voće. Walter Burkert. iednako je »žrtvovanju« u kojem su žrtve izmenjive. takva razlika ne postoji. Samo. ali je sasvim verovatno da se to »pripitomljavanje« zbilo mnogo ranije. nego su i ljudi žrtvovani namesto životinja. »mistična solidarnost« sa divliači proističe iz srodnosti između ljudskih društava i životinjskog sveta. Ubiti ulovljenu životinju. i to na više područja. Up. fabuliranja. itd. uspeli da prevaziđu svoie »pretke«. označava konačno razdvajanje praIjudi od njihovih zooloških prethodnika. kao i da su upražnjavali određene obrede. iz toga proizilazi da su oni dobro znali za verovanja. 3 Ova izuzetno stara ideja još je bila živa u doba mediteranske antike: ne samo da su životinje zamenjivale ljudske žrtve (što je bio svuda rasprostranjen običaj). »Neprozirnost« preistorijskih dokumenata Ako se smatra da su praljudi »potpuni ljudi«. One su još delatne — izmenjene. postajući mesožderi. kao što je već primećeno. Najstariji »dokument« koji svedoči ο korišćenju vatre potiče iz Ču-ku-tjena (oko ~ 600000). pojačavajući na taj način »hominizaciju«.

kamena ili metala — još je očuvana među evropskom populacijom. ako se danas slažemo oko činjenice da su praljudi imali »religiju«. zahvaljujući Frojdovom geniju otkrile postojanje jednog »jezika« izuzetno dragocenog za poznavanje čoveka. umetnički predmeti — i unutar granica onoga što ćemo istraživati. što je podstaklo brojna verovanja. sanjarije. postoji. hematit). jer u ovom slučaju ono što valja imati u vidu nije anatomsko-osteološka struktura praljudi (која je. Verovatno je da se teorija »nereligioznosti« praljudi nametnula u vreme evolucionizma. itd. itd. Ipak. stena i šljunka. kao što su tvorevine nesvesnog — snovi. a ona ukazuju na inteligenciju koja se može definisati samo kao »Ijudska«. teško je. najčešće lobanje. Podsetimo se samo mitologija u vezi s kopljima koja se zabadaju u nebeski svod i omogućavaju penianje na nebo. pigmenti (na prvom mestu crveni oker. oslikani oblutak i skulpturice od kosti i kamena. kao i mitologiju Ijudskih skupina које su ostale na stupnju lova i ribolova. sasvim izvesno. (možda) i nemoguće. kada su upravo bile otkrivene analogije s primatima. — koje su. ovladavanje vatrom — nisu samo osigurala Dređivljavanje i razvoj ljudske vrste. mitove i legende. i da nisu nadahnula izvestan broj mitoloških epizoda. U izvesnim slučajevima — grobnice. Magijsko-religiozna vrednost nekog oružja — od drveta. teško je poverovati da oruđa nisu bila u vezi sa svetim. izvestan broj »dokumenata-svedočanstava« ο životu praljudi i nadamo se da ćemo jednoga dana uspeti da odgonetnemo njihovo religiozno značenje. Ali reč је ο nesporazumu. Dovoljno je ispitati ulogu oruđa u religioznom životu. kao što su podsticala i hranila stvaralačku imaginaciju. ti »dokumenti« su prilično brojni. sigurni smo da postoji barem »religiozna« intencija. Ali. probadaju demone ili obrazuju lestvice do neba. Ipak. kako smo već istakli.Jer. što će reći oruđa. razni predmeti pronađeni u grobovima. ona su isto tako stvorila čitav jedan univerzum mitsko-religioznih vrednosti. nadamo se da je na osnovu tih »dokumenata« moguće uobličiti jedan »jezik«. jasno odrediti kakav je bio njen sadržaj. dotle smatrane apsurdnim ili beznačajnim. Drugim rečima. iskustvo svetog predstavlja jedan od elemenata strukture svesti. Da bismo bolje prosudili šta nam sve to obrađeno kamenje praljudi ne . Zahvaljujući oružju-projektilu posebno je osvojeno »ovladavanje daljinom«. Prva tehnološka otkrića — preobražaj kamena u oruđe za napad ili odbranu. naime. ne otkrivaju ništa osim sopstvene upotrebne vrednosti. ili ο strelama koje lete kroz oblake. slična odgovarajućoj strukturi kod primatai već su to njihova dela. Ovde nećemo sada razmatrati kratofanije i hijerofanije kamena. ali »neprozirni« i dosta jednoobrazni: to su ljudske kosti. i to ne samo u folkloru. U stvari. Drugim rečima. priviđenja. Tek od mlađeg paleolita imamo gravire i pećinsko slikarstvo. Ali većina tih »dokumenata« pre orinjasjena (~30000). zagovornici »nereligioznosti« trebalo bi da donesu dokaze u prilog svoje hipoteze. kamena oruđa. čitalac će za to naći primere u jednom poglavlju naše Istorije religija. istraživači nisu sasvim bespomoćni. ako postavimo pitanje »religioznosti« ili »nereligioznosti« preistorijskih ljudi.

. da postoje misteriozni odnosi između neke osobe i neke pojedinačne životinje (nekada se to zvalo nagualizam). imaju istaknutu obrednu vrednost (verovatno zbog toga što se verovalo da se u njima nalazi »duša« ili »život« životinje. razlikujemo pratioce ili teriomorfne »duhove čuvare«. Izlažemo se opasnosti. koristimo sintetizovano izlaganje J. barem delimično. kosti. kod nekih nai. Neka alatka. osećali. S druge strane. kada su ih objavili braća Grim. st. Svaki. produžavaju nasleđe iz kamenog doba. 5 Da pojednostavimo. i da se hrana ne rasipa. božanstva kao što je Vrhovno biće-Gospodar životinja. čak i savremeni dokument »duhovno je neproziran« sve dok ne uspemo da ga odgonetnemo uključujući ga u sistem značenja. 511—13. izvesni običaji ukazuju na »tajne zanata« u vezi sa radom u rudnicima. Štaviše. Ali prve arheološke podatke koji govore ο religioznom univerzumu paleolitskog lovca nalazimo u zidnoj franko-kantabrijskoj umetnosti 30000). na prvom mestu ο oružju. kao i da će Gosoodar životinja učiniti da na skeletu nikne novo meso). posebno lobanja. može da otkrije samo svoju tehnološku namenu. međutim. jer te tradicije.oda duša ubijene životinje šalje se u njenu »duhovnu postojbinu« (up. s metalurgijom i s izradom oružja. »svetkovinu medveda« kod Ainua i 4 Strogo primenjena ova metoda bi dovela do toga da se germanske bajke datiraju između 1812—1822. postajemo svesni skoro potpune nemogućnosti da se dokaže postojanje ili nepostojanje sličnih verovania kod praljudi. sanjali. duhove iz guštara i duhove različitih životinjskih vrsta. Kada. izdanje). ribolova i sakupljanja plodova. neoprezno bi bilo poverovati kako je tu reč ο potpunoj novini. Primitivni5 lovci smatrali sn da su životinje slične ljudima. u metalno doba. što podrazumeva verovanje da Gospodar životinja pažljivo motri da lovac ubije samo ono što mu je potrebno da se prehrani. neka religiozna ponašanja svojstvena su civilizacijama lovaca: ubijanje životinja predstavlja obred. treba se setiti barem nekih verovanja i mitologija ο oruđima. »Jager u. na primer. Jagdritten«. najzad. Токош nekih dva miliona godina praljudi su živeli pre svega od lova. Što se tiče natprirodnih bića čije je postojanje potvrđeno u religijama lovaca.može preneti. nadali se. Religion in Geschichte und Gegenwart (3. izmiče nam. »Semantička neprozirnost« ovih preistorijskih dokumenata ne predstavlja izuzetak. bar pokušati da se »zamisle« nematerijalne vrednosti preistorijskog oruđa. ali sve ono što su njen proizvođač ili njeni vlasnici u vezi sa njom mislili. da pojavljivanje nekog verovanja pogrešno vežemo za datum kada je ono prvi put4 jasno potvrđeno. III (1959). da duše mrtvih mogu preći u životinje. koja istovremeno štite i divljač i lovce. zbog toga se lobanja i duge kosti izlažu na granama ili na uzvisinama. ali da su obdarene natprirodnim moćima: verovali su da se čovek može pretvoriti u životinju i vice versa. Inače bi nam ova semantička neprozirnost nametnula sasvim pogrešno razumevanje istorije kulture. Haeckela. ako ispitamo verovanja i religiozna ponašanja savremenih lovačkih naroda. preistorijska ili savremena. Treba.

nego je i pogubno za poznavanje čoveka. Videti ipak Miiller-Karpe. čuvanje lobanja može se objasniti religioznim razlozima. na primer u Ču-ku-tjenu (u jednom sloju koji se datira oko ~ 400000—300000). 31 i dalje). takođe postoji običaj da se Vrhovnim bićima ponudi po jedan komad od svake ubijene životinje (Pigmeji i crnci sa Filipina. pošto ubije svoju prvu divljač. 240. »A Survey of evidence for intrahuman killing in the Pleistocene«. Počev od mustjerske epohe 70000—50000) sa sigurnošću možemo govoriti ο pogrebima. međutim. Roper. Κ. str. Ove činjenice podjednako su tumačene kao dokaz ljudožderstva. kod nekih sudanskih na roda mladić. itd. str. Međutim. C. Pošto nije reč ο grobovima. Tako je i A. međutim. Ostaviti praznim čitav jedan period u istoriji ljudskog duha povlači opasnost od toga da se podrži ideja po kojoj se tokom sveg tog vremena duhovna aktivnost ograničavala na čuvanje i prenošenje tehnologije. Homo faber bio je podjednako i homo ludens. većina naučnika je nije podržala. Opat Brej (Breuil) i Vilhelm Šmit (Wilhelm Schmidt) pominju običaj koji postoji kod Australijanaca i drugih primitivnih naroda® da se lobanje mrtvih srodnika čuvaju i prilikom seoba nose sa sobom. Mada je ova pretpostavka verovatna. obrednog ili profanog. delo. Stoga je nekim naučnicima bilo draže da ο idejama i verovanjima praljudi ne kažu ništa. ili lobanja i duge kosti (Samojedi. Α pošto se njegova verovanja i religiozna praksa ne mogu rekonstruisati. Μ. potrebno je da barem ukažemo na određene analogije preko kojih možemo indirektno da ih osvetlimo. a zatim je proširen otvor na zatiljku da bi se mozak izvadio i obredno pojeo. 230 i dalje.).). 44). podjednako odbacuje i Blanovo objašnjenje (isto. lobanje i donje vilice našli smo i u mnogo starijim naseljima. Takvo mišljenje. i njihovo postojanje postavilo je neke probleme. Simbolička značenja pogreba Nema sumnje da su skeleti najstariji i najbrojniji »dokumenti«. Kao što smo mnogo puta ponovili: verovanja i ideie se ne mogu pretvoriti u fosile. Maringeor. Ova radikalna metodološka pozicija nije lišena opasnosti. koji nije priznavao postojanje antropofagije u Ču-ku-tjenu (nav. 20). 3. itd. ne samo što je pogrešno. umesto da ih rekonstruišu na osnovu poređenja sa civilizacijama lovaca. Blan (Blanc) objasnio sakaćenje jedne neandertalske lobanje. Altsteinzeit. sapiens i religiosus. . Ni ovo objašnjenje. nije jednodušno prihvaćeno. pronađene u pećini na Kirkinom brdu: čovek je bio ubijen udarcem koji mu je smrskao desnu očnu duplju.Giliiaka).6 6 Leroa-Guran nije ubeđen da је čovek bio ubijen i pojeden (Les Religions de la prćhistoire. Koliko se takvih verovanja i takvih ceremonija može identifikovati na osnovu arheoloških dokumenata kojima raspolažemo? Veoma malo — tek prinošenja na žrtvu lobanja i dugih kostiju. str. tom krvlju premazuje zidove neke pećine. Nikad nećemo dovoljno naglasiti bogatstvo i složenost religiozne ideologije lovačkih naroda — i skoro potpunu nemogućnost da se dokaže ili porekne njeno postojani'e kod praljudi. str.

Dart. str. ne znače i nepostojanje ideje ο zagrobnom životu«. ne treba zaboraviti da »prosto i obično ostavljanje tela u čestarima. izgleda. . Leroa-Guran (LeroiGourhan) to »pogrebno kućanstvo«. A. uopšte se ne isključuje mogućnost da savijeni položaj umrlog ne odaje strah od »živih leševa« (taj strah je dokazan kod nekih naroda). za brojne slučajeve namernog pokapanja u fetalnom položaju. »The Birth of Symbology«. a možda i vezivana. str. verovanje potkrepljeno javljanjem mrtvih. Ο religioznom značenju grobova veoma se sporilo. nego da. Ne treba sumnjati da je ukop umrlih morao imati neko obrazloženje. ali koje? Pre svega. alco ne i prinošenja žrtve. dakle. vern t ema Leroa-Guranu. sa deset grobova. privesci. reč je ο »hrpi otpadaka hrane na kojoj je. str. najpoznatiji je primer ženske lobanje iz Madazila. ogrlice). 9 Novija arheološka otkrića su pokazala da je hematit bio vađen u ]e™°m rudniku u Svazilendu još pre 29. Ali neke pogrebe isto tako možemo tumačiti kao meru opreza protiv mogućeg povratka pokojnika. naprotiv. iz Crkve svih svetih u Korezi (u jami u kojoj počiva telo nađeno je mnoštvo oruđa od oblutaka kao i komadi crvenog okera8). inače. i to na osnovu korišćenja crvenog okera.Izgleda da je postojanje verovanja u zagrobni život dokazano još od najstarijih vremena. odnosno. 62). Eksploatacija hematita se u ovim rudnicima Afrike nastavila шкот desetina hiljada godina. Taj zagrobni život mogao je biti čisto »duhovni«.7 Verovanje u zagrobni život još više је potvrđeno pogrebima. Tela premazana crvenim okerom pokopavaju se υ jame u kojima je pronađen i izvestan broj ukrasnih predmeta (školjke. R. 54. Problem je važan.9 U starijem paleolitu praksa sahranjivanja je. Up. Lobanje i kosti životinja koje su otkrivene pored grobova verovatno su ostaci obrednih obeda. prepuštanje tela pticama. Tu treba dodati i groblje u pećini Monkarmel. ili one iz Ferasija. u snovima. što će reći shvaćen kao postegzistencija duše. S druge strane. Od važnijih primera pogreba sa magijsko-religioznim značenjem navedimo one iz Tešik Taša u Uzbekistanu (dete okruženo rogovljem kozoroga). Otkriće slične eksploatacije pored BalatonJezer»a' oko ~ 240ппprikazuje tehnološke mogućnosti paleolitskih of } . sa lažnim očima. komadanje udova. 7 Leroa-Guran. delo. znamo. relikvlja° 57^ namene' a svakako deplasirana. u Australiji. u Dordonji (više grobova na brežuljku sa spremištem oruđa od oblutalca). tela su bila savijana.rasirenost njihovih komnnikacija. u Africi do Rta dobre nade. »simbol« života. od Cu-kutjena pa sve do zanadnih obala Evrope.000 godina u Rodeziji. u Americi sve do Ognjene zemlje. u takvim slučajevima. ležala jedna ljudska »dok" ^odajmo da su drugi naučnici smatrali da je broj autentičnih . Još se raspravlja ο autentičnosti i značenju ponuda u hrani ili predmeta položenih u grobove. Običaj da se leševi posipaju okerom veoma je i vremenski i ргоstorno raširen. »The antiquity m South Africa«. 21 i dalje. nagli beg iz naselja u kojem se ostavlja telo.000 godina. Tasmaniji. lične predmete pokojnika smatra »veoma diskutabilnim« (nav. što je obredna zamena za krv. ne bismo mogli da shvatimo trud koji su ljudi ulaeali da bi pokopali telo. naime. postavljene na vilicu i na rog severnog jelena. označava nadu u »ponovno rođenje«. sve raširenija. a još pre 43.

br. gde su uz skelet položena i četiri tajanstvena predmeta lcoja su nazvana »zapovedraičke palice« (nav. pretvarajući se kako je ono isuviše teško. tj. plemena koje govori jezikom čibča (chibcha) a koje živi u Sijera Nevadi de Santa Marta u Kolumbiji. šaman (mama) obavlja čitav niz obrednih kretnji i izjavljuje: »Ovde je selo Smrti. 63). Postojanje sličnih predstava potvrđeno je u širokom rasponu i na različitim stupnjevima kulture. str.12 štaviše. Za sve to vreme. verovanje u nastavak neke specifične aktivnosti. odnosno. 12 On je. rieki arheolog iz budućnosti će. Ali.prisustvo takvih predmeta podrazumeva ne samo verovanje u zagrobni život pojedinca. u pitanju je »verbalizacija« umenata« Pronađenih u grobovima mnogo veći. Kuća je zatvorena i ja ću je otvoriti. u stvari. majka i baba zapevaju neku sporu pesmu. Ja ću otvoriti kuću. na šta ukazuju ponude u vidu ukrasnih predmeta i ostaci obeda. a to je opet nada u »ponovno rođenje«. a naročito pretpostavljena religiozna ideologija. »Notas sobre el simbolismo religioso de los Indios de la Sierra Nevada de Santa Marta«. u postegzistenciju u nekom drugom svetu. postojanje određenih pogrebnih obreda. pokazuje ljudima mesto gde treba da kopaju raku i odlazi. str. Ceremonija je trajala dva sata. Slede druge obredne kretnje oko groba i najzad svi odlaze. nego i sigurnost u to da će pokojnik nastaviti svoju osobenu delatnost i na drugom svetu. Na dno groba postavlja se sitno zeleno kamenje. godine kod Indijanaca Kogi.11 Pošto je odabrao mesto za raku. dovoljno je ispitati sahranjivanje kod nekog arhaičnog naroda iz našeg vremena. možemo zaključiti da grobovi potvrđuju verovanje u zagrobni život (što je već bilo naznačeno korišćenjem crvenog olcera) i da donose neka dopunska objašnjenja: sahranjivanje u smeru istoka. Jer. ovde je ceremonijalna kuća Smrti. raka zakopava. bio skoro nepoznat pre napomena Rejčel-Dolmatova. simbolika te ceremonije ostala bi nedostupna i nekom savremenom stranom posmatraču koji ne poznaje religiju Indijanaca Kogi. Zatim šaman uzaludno pokušava da podigne telo. Kako god bilo. skoro bez reči. Obredi. 1 (1967). otkopavajući grob.10 Ukratko. 11 C. ovde je materica. da bi se pojmilo bogatstvo i dubina religioznih simbola koji su sadržani u na izgled tako jednostavnim ceremonijama. kao što piše Rejčel-Dolmatov. što označava nameru da se sudbina duše usaglasi sa Sunčevim kretanjem.« Posle toga on objavljuje: »Kuća je otvorena«. . Razon у Fabula. Rejčel-Dolmatov (Reichel-Dolmatoff) jer prilično detaljno opisao sahranjivanje jedne devojke iz 1966. Telo se postavlja glave okrenute prema istoku i »kuća se zatvara«. Reichel-Dolraatoff. 55—72. Prema tome. Kao što primećuje Rejčel-Dolmatov. ne mogu se »vratiti« na osnovu tih ostataka. Revista de la Universidad de los Andes. delo. barem izvesni grobovi nesumnjivo dokazuju verovanje u nastavak neke posebne aktivnosti posle smrti. to mu polazi za rukom tek deveti put. školjke i kućica kakvog puža. Pokojnica je obavijena belim platnom a njen otac ušiva pokrov. isti autor priznaje autentičnost jednog ligurijskog groba iz orinjasjena. pronaći samo skelet s glavom okrenutom prema istoku i nekoliko kamičaka i školjki.

»tražila muža«. pronašao u uećini Salcofenhele (Salzofenhoehle. pre svega lobanja i drugih kostiju. Indijanci Kogi poistovećuju Svet — matericu Sveopšte Majke — sa svakim selom. Protivurečnosti vezane za nalazišta kostiju Nalazišta kostiju pećinskih medveda.20 m od tla. jer ako se taj predmet ne bi nalazio u grobu. najznačajnija su ona u pećini Drahenhetli (Drachenhoetli) u Stiriji. Za školjke se vezuje prilično složena simbolika koja nije samo seksualna: one predstavljaju žive članove porodice. 4. treba naglasiti da nam je ta simbolika. Ceremonija se završava konačnim očišćenjem pomoću obrednog opkopa. u obrnutom smeru. Herman (Hoermann) otkrio lobanje medveda u udubljenjima na 1. U pećini Drahenloh (Drachenloch. devet meseci trudnoće. čim stigne na drugi svet. one su bile sakupljene i složene ili duž zida. on time ukazuje na povratak tela u stanje fetusa. Ali. svakim prebivalištem i svakim grobom. Vildenmanlisloh (Wildenmannlisloch). K. prelazeći. i verbalizacija rake kao »kuće« i »materice« (što objašnjava fetalni položaj tela. godine Behler je istraživao još jednu pećinu. Emil Behler (Bachler) je pronašao nalazišta kostiju. Erenberg (Ehrenberg) je 1950. za čim sledi verbalizacija ponuda kao »hrane za Smrt«. podjednako nepristupačna kao i neka paleolitska grobnica. ако јој se pristupi jedino sa stanovišta arheologije. dok pužev oklop označava »muža« umrle. Tu činjenicu nikada ne treba izgubiti iz vida kada se suočimo sa siromaštvom i neprozirnošću naših izvora. otkrivena u Alpima i okolnim oblastima. i u pećini Petershele (Petershoehle) u Frankoniji. imaju i seksualni smisao (u mitovima. S druge strane. ponude. gde je K. devojka bi. i obred »otvaranja« i »zatvaranja« »kuće-materice«. ili u prirodnim udubljenjima stene. polegnutog na desnu stranu). svakom kultnom kućom. Švajcarska). Od 1923.. austrijski Alpi) tri medveđe lobanje postavljene u prirodna udubljenja litice i povezane dugim kostima okrenutim od istoka prema zapadu. . predstavljaju najbrojnije ali i najprotivurečnije »dokumente« kada je reč ο religioznim idejama poslednjeg međuledenog doba. što bi izazvalo smrt nekog mladića iz plemena .groblja kao »sela Smrti« i »ceremonijalne kuće Smrti«. »hrana za Smrt«. Do sličnih otkrića došli su i drugi preistoričari u raznim pećinama Alpa.u Ovde prekidamo analizu religiozne simbolike koju skriva pogreb kod Indijanaca Kogi. snovima i ženidbenim pravilima čin »jedenja« kod Indijanaca Kogi simboliše seksualni čin). Isto tako. Pored toga. Α pošto je grob poistovećen sa Svetom. pa prema tome predstavljaju »seme« koje oplođuje Majku. Poseban modalitet arheoloških dokumenata ograničava i osiromašuje »poruke« koje su oni sposobni da prenesu. ili pak u nekoj vrsti kamenih sanduka. zagrobne ponude dobijaju kosmičko značenje. našao je nekoliko medveđih lobanja bez donje čeljusti između kojih su bile postavljene duge kosti. . do 1925. Kada šaman devet puta odiže telo.

Šmita i V. Kopers (W. ali njihov religiozni karakter (tj. U svakom slučaju. Žrtva se sastojala upravo u tome da se na postoljima izlože lobanja i duge kosti ubijene životinje. Majerdorf. naučnici su se usmerili na to da razreše njihovo značenje. Kopersa. Ovo tumačenje su. delo. što je smatrao za najstariji obred lova. tumačenje tih nalazišta kao mesta prinošenja žrtve Vrhovnim bićima napustili su čak i pristalice V. Sva ova tumačenja dovela je u pitanje kritika bazelskog istraživača F. kult uključuje čuvanje lobanje i dugih kostiju ubijene životinje. str. sakupljene pored litica ili okačene u udubljenjima i okružene dugim kostima objašnjavaju se geološkim zbivanjima i ponašanjem samih medveda (nav. prihvatili i Vilhelm Šmit i V. koji su se tuda kretali i čeprkali po ostacima lcostiju. 2) dokumenti srednjeg paleolita (Drahenloh. Maringer.Pošto ove skupine kostiju izgledaju kao da su namerno tako ostavljene. Karl Mojli (Meuli) je u tome video samo jedan posebni oblik »sahranjivanja životinja«. Za švajcarskog naučnika. Koppers). Petershele. Štelmor. 31). Cu-ku-tjen. Montespan) možemo »s više ili шапје sigurnosti« govoriti ο prinošenju žrtava. ili u Gospodara životinja. itd. Leroa-Guran je izjavio da se u potpunosti slaže sa ovom temeljnom kritikom: lobanje zatvorene u kamenim »sanducima«. . onakvim kakav se upražnjava. pored ostalih. za ove etnologe to je bio dokaz da su lovci na pećinske medvede iz poslednjeg međuledenog doba verovali u Vrhovno biće. iznenađujuće је bilo to što je ista vrsta »nalazišta« pronađena u brojnim pećinama. Gas (Gahs) ih je uporedio sa prinošenjem na žrtvu prvog ulova (Primitialopfer) koji se kod nekih arktičkih naroda prinosio Vrhovnom biću. taj je obred jasno pokazivao neposredan odnos između lovca i divljači. Drugi autori su nalazišta lobanja poredili sa kultom medveda. Nije se podrazumevalo nikakvo božansko biće. 31 i dalje). 3) tek u poznijem paleolitu (Vilendorf. Uostalom. pa čak i u udubljenjima koja se nalaze iznad jednog metra visine. 271. kako bi je Gospodar životinja mogao oživeti sledeće godine. U jednoj novijoj studiji ο prinošenju žrtava kod praljudi.) mogu se tumačiti različito. odnosno oni delovi koje su lovci najviše cenili. Leroa-Guran priznaje kako postoji »verovatnoća da je u nekim slučajevima čovek preuređivao te kosti« (str. Johanes Maringer (Johannes Maringer) je došao do sledećih zaključaka: 1) na nivou starijeg paleolita (Toralba. Ova kritika »nalazišta« izgleda uverljiva. ili se upražnjavao sve do XIX veka na severnoj hemisferi. prinošenje žrtava Natprirodnim bićima) nije očigledan. lovac je ukopavao ostatke životinje kako bi omogućio njenu reinkarnaciju. utoliko pre što prva iskopavanja u pećinama nisu bila zadovoljavajuća. Leringen) žrtvovanja nisu potvrđena. str. Ed. Al. Međutim. »Die Opfer der palaolitischen Menschen«.13 13 J. božanstvu su prinošeni na žrtvu mozak i koštana srž životinje. Kobija (Koby) prema kojoj je mnoštvo »nalazišta« lobanja proizvod slučajnosti i samih medveda.

Treba uvek voditi računa ο brojnosti mogućih tumačenja nekog dokumenta čija je magijsko-religiozna svrha verovatna. ili pak tome što je lovac životinji obezbedio »grobnicu« (kako bi onemogućio pse da joj ргоžderu kosti). koja pripada sloju starijeg orinjasjena. Predložili smo da iz ove perspektive protumačimo otkriće jedne fosilne lobanje mladog mrkog medveda iz Silezije. ili su. Samo po sebi. ili »duši« koja počiva u kostima. V.14Α pošto tokom iste ceremonije deca zasipaju strelama vezanog medveda. Prema tome.Kao što je trebalo i očekivati. dok su sekutići i očnjaci bili sastrugani ili sasečeni turpijom. str. i dalje i slika 14. 103. slučaj i sa istovrsnom aktivnošću »primitivaca« iz naših dana. slične scene se mogu različito tumačiti. Što se tiče semantičke neprozirnosti nalazišta kostiju čija je obredna svrha izvan sumnje. Doznaćemo možda da li lobanje i duge kosti predstavljaju žrtve nekom Vrhovnom biću ili Gospodaru životinja. naprotiv. opet. svojstvenu lovačkim civilizacijama. uostalom. Značaj neke arhaične religiozne predstave potvrđuje se isto tako i njenom sposobnošću da »preživi« u kasnijim epohama. The gods of the prehistoric man. nalazište je tek izraz magijsko-religiozne težnje. Maringer. istraživač se tu suočava ili s nepostojanjem neoborivih dokumenata. specifična značenja tog čina postaju nam dostupna zahvaljujući obaveštenjima koja nam prenose članovi odgovarajućih društava. njihove paralele nalazimo kod savremenih arktičkih lovaca. »Duhovna aktivnost« ostavlja nepostojane tragove — kao što je to. Ograničavajući se na samo jedan primer. kutnjaci su još bili u izvanrednom stanju. oni mu nekom vrstom turpije saseku očnjake i sekutiće kako više ne bi mogao da povredi učesnike ceremonije. sačuvane u nadi da će biti prekrivene mesom. u istom smislu protumačeni su i neki crteži na liticama pećine Tri brata (Trois-Freres). a vrlo verovatno i istu religioznu ideologiju. Čak i za ovo poslednje verovanje postoje različita tumačenja: životinja se »ponovo rađa« zahvaljujući ili Gospodaru životinja. možemo navesti argumente Kobija i Leroa-Gurana protiv njihovog sopstvenog zaključka: geološke činjenice i ponašanje pećinskih medveda dovoljni su da se objasni nepostojanje obrednih nalazišta. Tako se u velikom broju kultura susreće verovanje da se životinja može ponovo 14 Reč je ο veoma važnom obredu: duša medveda se kao glasnik ljudi šalje zaštitničkom božanstvu kako bi ono obezbedilo uspeh budućih lovova. koji prikazuju medveda pogođenog strelama i kamenjem koji izgleda kao da povraća mlaz krvi.15 Samo. . S druge strane. ne treba zaboraviti da i jedni i drugi imaju istu ekonomiju. 15 Up. opravdano je upoređivanje preistorijskih dokumenata sa etnološkim činjenicama. ша kakve bile razlike između arktičlcih lovaca i paleolitskih ljudi. Kopers je podsetio na »praznik medveda« kod Gilijaka sa Sahalina i Ainua sa ostrva Jeso: pre nego što ubiju mladog medveda. ili sa semantičkom neprozirnošću dokumenata čija autentičnost izgleda pouzdana. J.

godina pre nove ere.«. Pokretni umetnički predmeti pronađeni su u velikom delu zapadne i srednje Evrope. koje je bog sutradan oživljavao iz njihovih kostiju. Uostalom. otkrivene 1961. a teškoće pristupa naglašavale su njihov božanski karakter. godine). većina istraživača pozivala se na etnološke paralele.. posebno s onim koji obeležava »religiju pećina« (isto. Francusku i južnu Italiju (izuzev jedne oslikane pećine na Uralu. i kosti se pribirahu svaka ka svojoj kosti. (II izdanje) str. suhe kosti. zidno slikarstvo je ograničeno na Španiju. ali je preživela i u složenijim religijama i mitologijama.. Svrha ovih slikanih ili urezivanih dela van svake je sumnie.18 Prema Leroa-Guranu. da bi se prišlo donjoj galeriji — gde se nalazi jedno od remek-dela paleolitske umetnosti — treba sići lestvicama od užadi kroz jedan bunar dubok 6. ja ću metnuti u vas duh. Les Religions de la prehistoire. Da bi se došlo do ukrašenih zidova treba proći na stotine metara. Pećina iz Kabrereta (Cabrerets) predstavlja pravi lavirint. . čujte riječ Gospodnju. pogotovu Joseph Henningar. a istovetan je i u Asturiji i na Donu. 26.21 Istraživači se slažu da pećine treba smatrati za neku vrstu svetilišta jer se crteži nalaze prilično daleko od ulaza. Pećinsko slikarstvo: slike ili simboli? Najznačajniji i najbrojniji figurativni dokumenti dobijeni su istraživanjem oslikanih pećina. i za njen obilazak je potrebno nekoliko sati.. mnoge su pećine bile nastanjene. Dobro je poznat primer Torovih jaraca zaklanih i pojedenih uveče. i gle. Izvesna poređenja nisu bila uverljiva. 5. Ovako govori Gospod Gospod ovijem kostima: gle.16 Iz tog razloga je bilo zabranjeno da se lome kosti životinja čije je meso pojedeno. str. U Laskou. Ali takva neoprezna objašnjenja samo umanjuju ugled svojih autora. »Neuere Forschungen zum Verbot des Knochenzerbrechens«. str. do 9000. Ali. nasta glas. 83. svuda. 17 Up. 16 Up. sa bibliografijama navedenim u napomenama. i u Rusiji sve do Dona. 139 i dalje. Da bi ih protumačili. Le chamanisme et les techniques archaiques de l'extase. po njima iziđoše žile i meso . koje bijaše puno kosti«. Odmah pada u oči »izvanredno jedinstvo umetničkog sadržaja: vidljivi smisao slika kao da se menja od 30000. kao u slučaju pećine iz Nijoa (Niaux) ili pećine Tri brata. i obratio im se po nalogu Gospoda: ».roditi iz svojih kostiju.. Ove riznice paleolitske umetnosti raspoređene su po relativno prostranoj oblasti između Urala i Atlantika. 84) . i gle potres.30 metara. Eliade. a ne dovode u pitanje metodu koju oni veruju da su koristili. 18 Leroi-Gourhan. gl.. Cylfaginning.. Tu je reč ο jednoj predstavi koja je svojstvena civilizacijama lovaca i pastira. I pogledah. reč je ο širenju putem dodira sa istim ideološkim sistemom. i oživjećete . pogotovo kada se težilo »upotpunjavanju« paleolitskog dokumenta kako bi on što više odgovarao etnografskoj analogiji.17 Podjednako je slavna i jedna Jezekiljeva vizija (37. 1—8 i dalje): prorok je bio prenesen »usred polja.

vučjim ušima i bradom divokoze. ali su je odbacili Uko (Ucko) i Rozenfeld (Rosenfeld). ali nije isključeno ni da je opat Brej loše izradio skicu.ih galerija pećine. nav. 21 Up. na jednoj izrezbarenoj ploči od glinenog škriljca iz Lurda vidimo čoveka obavijenog jelenjom kožom. Onakav kakvog ga vidimo na novijim fotografijama.21 Reč je. ali sa licem sove. druga krošnja rogovlja). plitki reljef uklesan u stenu visoku 75 cm. nisu pokazale sve elemente koje je Вгеја5 tako brižljivo opisao. Opat Brej je proslavio »Velikog vrača« iz pećine Tri brata. delo. Paleolithic Cave Art.Medvedi. uostalom. Novije fotografije.19 Pretpostavka je prihvatljiva. 177—78. . ali bi se neka od tih dela mogla tumačiti i kao reaktualizacija nekog prvobitnog lova. str. dok njegova duša lebdi iznad svega. Peter J. koji ima konjski rep i na glavi nosi jelenje rogove. prislonjeno je uz stomak životinje. 20 Šare (Charet) je otiske Ijudskih stopa u pećini Tikdober (Tuc d' Aubert) protumačio kao dokaz inicijacije dečaka. videti kritiku P. 152. str. međutim. Ruke mu se završavaju medveđim šapama i ima veliki гер kao u konja. lavovi i druge divlje životinje zasute strelama. u jednoj od donj. koji svoje rogove okreće prema na izgled mrtvom čoveku što leži na tlu. Tu se može videti ranjeni bizon. ili modeli od gline koji su pronađeni u pećini iz Montespana a predstavljaju lavove i jednog medveda probušene okruglim i dubokim rupama. motiv koji se posebno sreće u sibirskom šamanizmu. Ovaj se prizor uglavnom tumačio kao prikaz »nesreće u lovu«. Samo njegovi gornji delovi tela. »Veliki vrač« ne deluje bogzna kako. 188—89. Ali 1950.20 Jedan prizor u pećini Tri brata objasnjava se kao prikaz igrača maskiranog u bizona. Breiev crtež prikazuje ga s glavom jelena koja ima razgranato rogovlje. Podjednako је verovatno da su obredi praznovani u najudaljenijim delovima »svetilišta«. str. Ucko i Andre Rosenfeld. neki istraživači su prihvatili ovu pretpostavku. do koje je pristup izuzetmo težak. on se može protumačiti kao »Gospodar životinja« ili kao neki vrač koji ga oličava. tumačeni su kao dokaz »magije za lovce«. Podjednako je slavna i isto toliko kontroverzna čuvena kompozicija koja je nedavno otkrivena u Laskou. bila bi 19 Beguan (Begouen) i Kastere (Casteret) su rekonstruisali čitav ritual polazeći od glinenog modela medveda iz Montespana. njegovo oružje. često u položaju plesača. pol i položaj igrača pokazuju da ie tu reč ο ljudskoj figuri. Graciosija. koji svira na nekom instrumentu nalik na frulu. Paleolithic Art. Ptica na štapu. 145. delo. str. Uostalom. Maringer. godine Horst Kirhner (Kirchner) je predložio da se taj prizor posmatra kao šamanska seansa: čovek nije mrtav nego je u zanosu ispred žrtvovanog bizona. ο obrednom ponašanju koje je svojstveno i savremenim lovačkim narodima. nav. Moguće je da su neke pojedinosti bile oštećene nakon otkrića reljefa (na primer. Ipak. možda pre kakvog pohoda u lov ili povodom onoga što bi se moglo nazvati »inicijacija« mladića. Tumačenje izgleda uverljivo pošto nam je iz paleolitske umetnosti poznato nekih 55 figura Ijudi obučenih u kožu. pored čoveka (na čijoj se glavi nalazi kljun) stoji ptica na štapu. up. neka vrsta koplja sa kukom.

Isti autor smatra da su zagonetne »vladarske palice« u stvari palice za bubanj. a najslavnije su one iz Lespiga (Lespugue). 90 i dalje. Prema Kirhneru. odnosno. to bi značilo da su paleološki vračevi koristili bubnjeve koji se mogu uporediti sa bubnjevima sibirskih šamana.23 Drugim rečima. Shamanism: The beginnings of Art. dospeo do bogova i zamolio od njih blagoslov. 6. odnosno oni crteži koji prikazuju kosture i unutrašnje organe životinja. (Dordonja). sastavni je deo ljudskog ponašanja. izvajane su u kamenu. od jugozapadne Francuske do Bajkalskog jezera u Sibiru. kod Eskima. kosti ili slonovači. Da je reč ο iskustvu koje je suštinsko za određeni tip »mističnog«. Ako bi se ovo tumačenje prihvatilo. ali mi sebe ne smatramo nadležnima da ο tome donosimo sud. ekstatično iskustvo kao takvo. Statuete. u zanosu. »seansa« se izvodila da bi šaman.a6 Kirhnerovo tumačenje je bilo osporavano. Le chamanisme. itd. zahvaljujući pre svega brižljivim iskopavanjima. Sasvim netačno nazvane su »Venerama«. samo je šaman. S druge strane. modifikovalo se i menjalo upravo tumačenje i valorizaciia ekstatičnog iskustva. . S različitim oblicima kulture i religije.22Ta je umetnost svojstvena kulturama lovaca. instruktivniji primerci otkriveni su u -7 Andreas Lommel. 23 Eliade. U stvari. 24 Franz Hančar. Pošto su duhovnim univerzumom paleolita vladali »mistični« odnosi između čoveka i životinje. S jedne strane.24 Ipak. str. pronađeni su i u istočnom Sibiru. duge od 5 do 25 centimetara. do koštanog elementa. u stanju da »vidi sopstveni kostur«. Sa šamanizmom su podjednako dovođeni u vezu i crteži koji su nazvani »pod rendgenskim zracima«. dokazano je. na Novoj Gvineji i u severozapadnoj Australiji. šamanizam do naših dana gospodari religioznom ideologijom lovaca i pastira. činjenicom što ono još postoji u tibetanskom budizmu. str. što je gubitak svesti koji se tumači kao putovanje duše u predele sa druge strane iskustvenog. 150 i dalje. One su veoma rasprostranjene. u Americi (kod indijanskih plemena Odžibva. ne možemo zamisliti vreme u kojem je čovek bio lišen snova i budnih sanja i kada nije padao u »zanos«. a u Norveškoj između ~ 6000—2000. nije teško pogoditi funkcije nekog stručnjaka za trans. on je sposoban da prodre do izvora života životinje. zahvaljujući svojoj natprirodnoj viziji. čini se da je postojanje neke vrste »šamanizma« u vreme paleolita sasvim izvesno. ali isto tako u Indiji i Maleziji. uspeh u lovu. za koje je u Francuskoj potvrđeno da su nastali tokom magdalenijena 13000— 6000). između ostalog. 129 i dalje. Pueblosa. Takvi crteži.njegov duh zaštitnik. str. 65 i dalje. Vilendorfa (Willendorf) (Austrija) i Losela (Laussel). Ipak.). Zensko prisustvo Otkriće ženskih figura u poslednjem ledenom dobu postavilo je probleme ο kojima se još raspravlja. »Zura Problem der Venusstatuetten im eurasiatischen Jungpalaolithikum«. kao izvorna pojava. i od severne Italije sve do Rajne. ali је religiozna ideologija koja ih prožima šamanska.

Primerci otkriveni u Mezini veoma su stilizovani. drugi primerci. na slikama i zidnim reljefima.Gagarinu i Mezini (Ukrajina). Homologni predmeti u muškom delu kuće predstavljaju ptice. Figurine su ukrašene raznim geometrijskim crtežima. ženske statuete potiču isključivo iz tog dela kuće. »Tajna« koju predstavlja posebnost ženskog življenja igrala je značajnu ulogn u mnogim religijama. On je zatim primetio da po stoji sparivanje muško-ženskih vrednosti. Za Leroa-Gurana nema nikakve sumnje u to da je pećina bila svetilište a da su kamene ploče ili figurine predstavljale »pokretna svetilišta« koja imaju simboličku strukturu kao i ulcrašene pećine. neki se čak mogu protumačiti kao ženski oblici svedeni na geometrijske elemente (taj tip je pronađen na više mesta srednje Evrope). 40. uspeo da rekonstruiše. str. »Protumačena« u svetlu ove simbolike. 292. pored zidova staništa. između ostalih i svastikom. Međutim. od kojih je desna pripadala muškarcima (nađeni su samo predmeti koje koriste muškarci). U Gagarinu je. rezime Karla Jettmara u Les religions arctiques et finnoiscs. sa abdomenom prenaglašenih proporcija. otkriveno šest figurina izvajanih u mamutovoj kosti. One su grubo obrađene. Oni potiču iz sloja naselja. Μ. u Sibiru.25 Nemoguće je jasno odrediti religijsku funkciju ovih figurina. Njegov metod mu ne dozvoljava da prenozna »dosađaje« koji se prikazuju na nekim 25 Μ. dok na glavi nisu naznačene crte lica. predstavljaju ptice. pa prema tome i magijsko-religiozne moći boginje. tj. ovi »idoli« predstavljaju mitsku Pramajku od koje se pretpostavlja da su potekli svi saplemenici: dzuli štite porodice i sve stanovnike. od franko-kantabrijske oblasti pa sve do Sibira. ne uči jeziku paleolitske religije. On je pored toga uspeo da dokaže i jedinstvo tog simboličkog jezika. Reč je ο »selu« čije su četvorougaone kuće bile podeljene na dve polovine. na primer. pa izgleda da su u nekoj vezi sa religijom domaćee ognjišta. statuetama ili kamenim pločama. Leroa-Guran je došao do zaključka da su figure i znaci međusobno zamenjivi. Gerasimov. »Paleolitičeskaja stojanka Mal'ta«. Možemo pretpostaviti da one na neki način predstavljaju žensko božanstvo. Hančar je podsetio da neka lovačka plemena iz severne Azije izrađuju male čovekolike skulpture od drveta. Koristeći topografsku analizu i statistiku. a po povratku iz velikog lova. pećina se pojavljuje kao organizovani svet koji nosi svoja značenja. prinose im se na žrtvu brašno i salo. koje se zovu dzuli. . U plemenima gde su dzuli ženskog roda. str. kako orimitivnim tako i u istorijskim. ovaj autor priznaje da nas sinteza koju je. kako smatra. na primer. a leva ženama. Zasluga je Leroa-Gurana što je osvetlio središnju funkciju muško-ženskog polariteta u skupu paleolitske umetnosti. bizona (žensko) i konja (muško). Da bi objasnio niihovu moguću religioznu funkciju. ali su neki bili protumačeni kao falusi. Još je značajnije otkriće do kojeg je došao Gerasimov u Malti (Mal'ta). verovatno. slika bizona ima istu vrednost — »žensku« — kao »ogrebotine« ili drugi geometrijski znaci.

7. delo. U primitivnim društvima još ima mnogo sistema koji podrazumevaju komplementarnost seksualnih i kosmičkih principa. Slične kritike je dao i Anri Lot (Henri Lhote). Ucko i Rosenfeld. 220. s njegove dve jasno razdvojene polovine od kojih је svaka namenjena isključivo jednom polu. str. Ovo načelo komplementarnosti je verovatno bilo prizvano da bi se organizovao svet i istovremeno objasnila tajna njegovog stvaranja i periodičnog obnavljanja. mišljenje i masta paleolitskih lovaca Novijim paleontološkim otkrićima zajedničko je to što se neprestano vraćaju sve dalje u vreme »početaka« čoveka i kulture. koji se na tom zidu nalaze u njenoj neposrednoj blizini« (nav. da su nastale neprekidnim sakupljanjem podataka tokom dužeg perioda. za koje autor kaže da su bile »time-factored«. koji se pojavljuju u prvim civilizacijama. a na to ćemo nailaziti i u drevnim religijama. U čuvenom prizoru iz Laskoa.26 Kako god bilo. Po Maršaku. Utvrđeno je da je čovek stariji. kao i činjemca da obrede koji su obavljani u pećinama nije doveo u vezu sa simboličkim sistemom koji je sam uspostavio. Analogni simbolizam karakteriše i »selo« Malte. u 26 Up. Obredi. koji su drugi istraživači protumačili kao udes u lovu ili kao šamansku seansu. omogućavaiu pretpostavku ο održavanju određenih sezonskih ili periodičnih ceremonija utvrđenih na duži rok unapred. aritmetika i pravi kalendar. str. a njegova psiho-mentalna aktivnost složenija nego što se to verovalo još pre nekoliko decenija. zasnovanog na posmatranju Mesečevih mena. Leroa-Guranova teorija bila je kritikovana sa različitih stanovišta. jedino što Leroa-Guran može da tvrdi jeste »da ti prikazi kriju izuzetno složen i bogat sistem. mnogo bogatiji i mnogo složeniji nego što smo to doskora zamišljali« (str. Тај »sistem« oznaka zadržao se više od 25000 godina. . Nedavno je Aleksandar Maršak (Alexander Marshak) uspeo da u starijem paleolitu dokaže postojanje simboličkog sistema obeležavanja vremena. Leroa-Guran vidi samo jednu pticu koja pripada nekoj određenoj »topografskoj grupi« i koja »simbolički ima istu vrednost kao čovek ili kao nosorog. od ranog orinjasjena do kasnog magdalenijena. verovatno je da su pisanje. do prinos Leroa-Gurana je značajan: on je prikazao stilsko i ideološko jedinstvo paleolitske umetnosti i osvetlio komplementarnost religioznih vrednosti prikrivenih pod znakom »muškog« i »ženskog«. Zamerana mu je pre svega izvesna nedoslednost kada је reč ο njegovom »čitanju« figura i znakova. 195 i dalje. 148).zidnim slikama. kao što se to i u naše vreme događa kod Sibiraca i severnoameričkih Indijanaca. Osim sparivanja simbola različitih seksualnih vrednosti (što možda objašnjava religiozni značaj koji se pridaje toj komplementarnosti). Ove oznake. odnosno. 151).

a pripada ašelskom sloju (oko ~ 135000). navike divljači. nav. odnosno. Naravno. zagonetne moći nekih natprirodnih bića i izvesnih pojedinaca (»stručnjaka za sveto«). smrt.određenoj vezi sa simbolikom koja prožima »sistem« oznaka korišćenih tokom Oaleolita. prema autoru. 329 i dalje. polnost. .000 godina pre otkrića zemljoradnje. Sada nam se čini očigledno da te slike i ti simboli imaju odraza u izvesnim »istorijama«. Ova struktura je već potvrđena na crtežu urezanom na kosti koja je iskopana u Pešdelazeu (Pech de l'Aze. Dordonja). meandrine su prikazane kao »nizovi uglova« (»running angles«) i propraćene su crtežima riba. 172 i dalje. 28 Up. plodnost. zmija. ukazujući tako na izvestan obred (»čin individualnog učešća«. Marshak. delo. ovde nije prosto reč ο nekoj »slici« vode. voda. meandrine su ucrtane oko prikaza životinja i po njima.000 godina starija od meandrina starijeg paleolita.skih liudi da uoče i tačno označe faze života biljaka. Eliade. ostaje da je lunarni ciklus bio analiziran. To nam omogućuje da bolje razumemo važnu ulogu meseca u drevnim mitologijama. bezbrojni tragovi koje su ostavili prsti na raznom oruđu ukazuju na »čin individualnog učešća« u kojem simbolika ili mitologija vode ima određenu ulogu.28 Analizirajući meandrine izrezbarene na predmetima ili urezane na zidovima pećina. Utoliko pre što su određeni broj tih »sistema« usvojila i lovačka društva. Ali. mi nikada nećemo saznati tačan sadržaj tih »istorija«. Podjednako је značajna sposobnost paleolit. The Roots of Civilisation. up. Ove paleolitske predstave možemo posmatrati kao jedan kod koji istovremeno označava simboličku (dakle. str. Njihovo značenje je teško bliže odrediti ali. Baden). 29 A. Autor smatra da se tradicija meandrina ne može objasniti magiiom vezanom za lov ili seksualnom simbolikom. »ponovno rođenje«. kako ga označava Maršak)." 81" i dalie. str. vegetacija. glava IV. Alexander Marshak. str. Maršak zaključuje kako ti crteži sačinjavaju jedan »sistem« jer predstavljaju jedan niz i izražavaju jednu intenciju. »sistem« u kojima se uokviruju različiti simboli omogućavaju nam da barem pogodimo koliki je njihov značaj za magijsko-religioznu praksu paleolita. Maršak. »The Meander as a System«. Ali.29 Takve analize potvrđuju obrednu funkciju znakova i paleolitskih figura. počev od jednog određenog trenutka (na primer. 27 Up. »Le bator· de commandement de Montgaudier (Charente)«. crteži iz Petersfelda. U tom slučaju simbolika vode je očigledna. Skup Zmija-Voda-Kiša-Oluja-Oblak nalazi se u neo litskoj Evroaziji u Australiji u Africi i u obe Amerike. što će reći da je barem 100. zapamćen i korišćen u praktične svrhe skoro 15. smrt.27 Ma šta mislili ο opšto] Maršalcovoi teoriji razvoja civilizacija. u događajima vezanim za godišnja doba. itd. »magijsko-religioznu«) vrednost slika i njihovu funkciju u ceremonijama koje se odnose na različite »istorije«. Traite d' Histoire des Religions. štaviše. a naročito činjenicu da je lunarna simbolika integrisana u celovit »sistem« tako raznovrsnih realiteta kao što su žena.

delo. ili čak nekog duha ili boga. možemo ipak opisati neke osnovne obrise. Pećine tako čuvaju jednu drevnu faunu. ribolovu i sakupljanju. kao i mogućnost da se »bude zaposednut« od strane nekog mrtvaca ili neke životinje. izgleda da je postojanje zanosa šamanskog tipa potvrđeno već u paleolitu. »žive fosile«. Da navedemo drugi primer: razlikovanje polova (up.)· I pored xiticaja susednih zemljoradničkih civilizacija (barem u izvesnim slučajevima). preživele su sve donedavno u rubnim oblastima našeg sveta (u Ognjenoj zemlji. izvorne strukture bile su očuvane sve do кгаја XIX veka. »zaustavljene« na jednom stupnju sličnom gornjem paleolitu. razjasnio neke vidove preistorijskih društava (str. a posebno u speleologiji. Neki autori su verovali da su pronašli dokaz takve inicijacije u pećini Montespan. ali je ovo tumačenje bilo osporavano. metodu koji su s manje ili više uspeha primenjivali svi istraživači izuzev Leroa-Gurana i Lameng-Emperera (LamingEmperair). Ipak. vodeći računa ο svim razlikama koje dele jednu preistorijsku kulturu od neke primitivne kulture. Troglobije koje danas naseljavaju neke pećine pripadaju već odavno prevaziđenoj fauni. Šamanski zanos. Slični obredi karakteristični su za skupine odraslih. 151 i dalje) i prikazao analizu paleolitske pećinske umetnosti u svetlu australijskih i afričkih činjenica (str. podrazumeva mogućnost »zaposedanja«. starost obreda inicijacije je van svake sumnje. u arktičkoj oblasti. »One su pravi živi fosili i često predstavljaju veoma zaostale stadijume istorije života — tercijalne. u Australiji. s jedne strane. kao što smo već napomenuli. »tajne« se mladićima otkrivaju posredstvom obreda inicijacije.Kao što smo ranije primetili (§ 4). Ovaj autor je. koji su izvođeni pre pohoda u lov.31 Pouzdano. u Africi. kod Hotentota i Bušmana. Neke stare civilizacije. iilaska u Ijudska tela. Ove civilizacije. itd. Analogije između izvesnog broja ceremonija potvrđenib u rubnim oblastima sveta (Australija. nije reč ο tome da se Ijudima kamenog doba pripišu religiozna praksa i mitologije »primitivaca«. Nije reč samo ο »etnografskim paralelama«. analogne »društvu muškaraca« (Mannerbiinde). Ali. 140 i dalje. a s druge uverenje da tokom takvog putovanja duša može susresti izvesna natprirodna bića i od njih zatražiti pomoć ili blagoslov. u slučaju da poželimo da upoznamo primitivne zoomorfičke grupe koje se ne mogu fosilizovati. Južna i 30 Što je privuklo pažnju Ukove kritike. navevši najpre nekoliko primera ili etnografskih poređenja. podrazumeva vero vanje u »dušu« sposobnu da napusti telo i slobodno putuje po svetu. Racovitza). To. predstavljale su. pa čak i sekundarne« (Dr. str. . izvesne vidove preistorijskih religija moguće je »rekonstruisati« razmatranjem obreda i specifičnih verovanja primitivnih lovaca. § 6) omogućava da se pretpostavi postojanje tajnih obreda isključivo za muškarce.). opet. utemeljene na lovu. 191 i dalje). na neki način. ili u velikim tropskim šumama (Pigmeji Bambuti. itd. nav. 31 Podsetimo da je koncept »živih fosila« bio uspešno korišćen u više grana biologije. odnosno.30 Ali.

na prvom mestu kosmogonijski mitovi. World History of the Dance (1937). S druge strane. H. str. II Matriarcato Slavo. bogatu do. legende i obredi u vezi s penjanjem na nebo i »magičnim letenjem« (krila.). vezanom za inicijaciju. 69 i dalje. Podjednako su rasprostranjeni mitovi i simboli duge i njenog zemaljskog pandana.34 U oba slučaja. Susrešćemo se i s drugim primerima. bilo da bi obezbedili umnožavanje divljači. Prim. von Sicard. dolazi do zaključka da taj afrički bog oličava najstarije religiozno verovanje evro-afričkih lovaca iz epohe koju švedski naučnik datira pre ~ 8. Svuda je igraju lovci.). str. antropomorfne ili u obliku vodenih životinja. perje ptica grabljivica — orla. očigledan je kontinuitet s religioznom ideologijom paleolitskih lovaca. slične su tajne. Kurt Saks (Curt Sachs) ne sumnja u to da su paleolitski Ijudi dobro poznavali takvu obrednu koreografiju. str. Što se tiče »igre u krug« iz Montespana (ma kakvo bilo tumačenje tragova koje su ostavile noge mladića na glinovitom tlu pećine). divljači. na svim kontinentima.) 36 Η. 124. Takođe Fulbe. str. Melaneziji. 667 i dalje. mitovi. kod kalifornijskih Indijanaca. 208. prisetimo se da neke zidne slike Hogara (Hoggar) i Tasilije (Tassili) mogu biti »protumačene« zahvaljujući jednom pastirskom mitu naroda Pulo. »Les gravures et les peintures rupestres de Saharacc. Igra u krug divno prikazuje postojanost obreda i preistorijskih verovanja u današnjim arhaičnim kulturama. »Luwe und verwante mythisthe Gestalten«. neki pisac iz Malija poslao ga je afrikanistkinji Žermen Diterlen (Germaine Dieterlen). od Australije i Južne Amerike do arktičkih oblasti. prenošene mladićima putem inicijacija.33 I stvarno. Da navedemo samo jedan primer: iedan kosmogonijski mit izvodi na scenu Pravodu i Stvoritelja. 720 i dalje. sokola) pronađeni su svuda. 3|> Vid. i mitovi ο postanju (čoveka. kako silaze na dno okeana da bi doneli materijal neophodan za stvaranje sveta. dakle. itd.4. von Sicard) opet.kumentaciju kod Evel Gasparini. a njihova starost je van svake sumnje. izgleda prihvatljiva tvrdnja da je izvestan broj mitova bio blizak paleolitskim populacijama. Curt Sachs. afrički narod i jezik tog naroda.2 Isto tako. igra u krug izuzetno je rasprostranjena (u celoj Evroaziji.36 Ukratko. bilo da bi umirili dušu ubijene životinje. prev. Henri Lhote. »mistična povezanost« grupe lovaca i divljači dopušta mogućnost da se pretpostavi izvestan broj »zanatskih taini« kojima su raspolagali samo muškarci. mosta. itd. str.35 U jednoj monografiji posvećenoj Luveu (Luwe) i njegovim onomastičkim analogijama. (Pulo. koja ga je objavila. istočnoj Evropi.43 Tim su mitovima zaiednička i ekstatička iskustva. M. 32 33 . Dieterlen. Za sada. Koumen. specifična za šamanizam. koji je u prvom redu veza s drugim svetom.Severna Amerika)32svedoče ο zajedničkoj tradiciji koja je razvijena već u paleolitu. fon Sikar (Η.000 godina. Izuzetna raširenost takve kosmogonije i njena arhaična struktura ukazuju na tradiciju koja je nasleđena iz najdalje preistorije. Naissances mystiques. Eliade. 282 i dalje. up. 35 C. smrti. Vid.

imaginarno iskustvo visine kao oslobađanja od težine. ludilo ili surova ubistva među članovima plemena. predmetu ili životinji znači objaviti prisustvo svetog. Gerte (W. Religions australiennes. Najzad. Za religiozno značenje »gestova-epifanija« znala su još i neka primitivna društva s kraja XIX veka. Gaerte. koje istovremeno podrazumevaju i ritam disanja (prana■уата) i vizualizaciju »mističnih slogova«. junaka donosilaca civilizacije. fonetska inventivnost morala je predstavljati neiscrpni izvor magijsko-religioznih moći. duhova. prizivati čudo hijerofanije: up. Čak i pre artikulisanog jezika. bio sposoban da prenese poruku. za druge primere videti Naissances mystiques. ako ne i 37 W. No podjednako su važna i bogata značenjima »otkrivanja« noći i podzemnog sveta. Osim toga. ekstatička uspenja šamana. godine. Pupkovi sveta i paradigmatske Reke koje dele »svet« na četiri dela. doprinose tome da se nebeski prostor odredi kao izvor i prebivalište pre svega natprirodnih bića: bogova. »Kosmische Vorstellungen im Bilde prahistorischer Zeit: Erdberg. Kako je usavršavan. Već 1914.37 Što se tiče mita ο poreklu životinja i religioznih odnosa između lovca.Moguće je. utoliko pre što većina ovih mitova u središte postavlja seksualnu aktivnost. odnosno. Odlučujuću ulogu imala je magijsko-religiozna valorizacija jezika. str. Već su neki gestovi mogli da naznače epifaniju božanske moći ili neke kosmičke »misterije«. oko kojeg je organizovan prostor. Podjednako nam je teško da zamislimo neko društvo lovaca bez mita ο poreklu vatre. ali isto tako i da oživi čitav jedan imaginarni univerzum. drugim rečima. Ijudski glas je. mogućih kriza vezanih za zanos. pretpostaviti postojanje nekog kosmološkog »sistema« koji se artikuliše polazeći od osnovnog iskustva ο »Središtu sveta«. spremna da se počne ponašati kao žena. Pokazuje se da je ona sazrela. 38 Kod nekih plemena severne Australije osnovni obred inicijacije nekedevojke sastoji se u tome da se ona svečano predstavi zajednici. ali isto tako i ikonografije vezane za uvodne kretnje šamana koji se priprema na svoje ekstatično putovanje. To je jedno od retkih iskustava koje spontano obelodanjuje »transcendentalnost« i uzvišenost. Verovatno je da gestovi antropomorfnih figura iz preistorijske umetnosti nisu odražavali samo značenje nego podjednako i moć. Α prikazati nešto obredno. ili za ponavljanje mantri tokom izvesnih joga meditacija. Eliade. naređenje ili želju. treba uvek voditi računa ο primarnom iskustvu svetosti Neba i nebeskih i atmosferskih pojava. Erdnabel und Weltstrome«. kosmičkih katastrofa. Gaerte) je sakupio veliki broj znalcova i preistorijskih slika koje su se mogle protumačiti kao Kosmičke planine. . ubijanja divljači ili smrti nekog člana porodice. str. 96 i dalje. 120. Dovoljno je prisetiti se bajkovitih paramitoloških i parapoetskih tvorevina. Izgovorena reč je pokretala snagu koju je bilo teško. simbolika letenja.38 Tim više. bilo da je reč ο znaku. jezik je razvijao svoja magijsko-religiozna sredstva. svojim zvučnim eksplozijama i fonijskim inovacijama. takođe. V. Himmelsberg. divljači i Gospodara životinja. verovatno je da su oni mnogo pominjani u šifrovanom kodu ikonografskog repertoara paleolitskih ljudi. Napomenimo da najveći broj primera koje Gerte navodi pripada mlađim preistorijskim kulturama.

II POGLAVLJE NAJDUŽA REVOLUCIJA: OTKRIĆE POLJOPRIVREDE — MEZOLIT I NEOLIT — 8. mezolit predstavlja ključni period: to je doba pripitomljavanja prvih životinja i početaka zemljoradnje. u severozapadnoj Aziji. arktičke stepe zamenila je šuma. ovu su činjenicu protumačili kao prinošenje na žrtvu prvog ulova nekom božanstvu. A. možda Gospodaru životinja. U zapadnoj Evropi one su mnogo siromašnije od veličanstvenih tvorevina mlađeg paleolita. bile su označene terminom mezolit.nemoguće. Lovci su pratili divljač. Nasuprot ovome. Rust. i da počnu da žive od ribolova. Postepeno. Povlačenje glečera izazvalo je seobu faune ka severnijim delovima. Pohlhausen) je. korenito je promenio klimu i pejzaž. podjednako treba voditi računa ο razlici između raznih vrsta personaliteta. pa prema tome i floru i faunu Evrope severno od Alpa. podsetio da su Eskimi svoje zalihe mesa čuvali u ledenoj vodi jezera i . Polhauzen (H. Izgubljeni Raj Kraj ledenog doba. posebno stada severnih jelena. do uverenja da je jezik sposoban da obezbedi istovetne rezultate kao i sam obredni čin. I kada se dobro promisli. satire. U zaključku. već je i samo religiozno nasleđe paleolita predstavljalo dovoljno složen oblik. ali dh je proređivanje faune primoralo da se nastane na obalama jezera i u primorju. bez obzira na nekoliko temeljnih zajedničkih ideja. a drugi snagom svojih ekstatičnih zanosa. Neki lovac ističe se svojim junaštvom ili lukavstvom. Slična verovanja preživela su i danas u brojnim primitivnim kulturama i populacijama. U razvijenijim društvima nalazimo ih i u obrednoj funkciji magičnih formula panegirika. Zanosno iskustvo reči koje dobijaju magijskoreligioznu snagu vodilo je. a i neki drugi autori. ponekad. Mi slabo poznajemo religioznu praksu lovaca koji su za stadima severnih jelena išli na sever Evrope. medutim. U naplavinama mulja močvare Štelmor (Stellmoor) pored Hamburga. potopljenih. oko 8000. Te karakterološke razlike uvode izvesnu raznovrsnost u procenu i tumačenje religioznih iskustava. poništiti. sa kamenjem u grudnoj šupljini ili u stomaku. koje su se razvijale tokom sledećih milenijuma. Rust (Rust) je otkrio ostatke dvanaest celih severnih jelena. posebno u Palestini. proklinjanja i anatema. Nove kulture.

Sigurno je da te dve grupe predmeta razdvaja više od pet milenijuma. 1968). Pored svog osnovnog značenja. 174. prema autoru ovog otkrića. 224. 347). Eliade. Rust. pogotovu. a glave prinosile na žrtvu nekom božanskom biću. 496—97 (nr. bili žrtveni darovi. Sve su to. kao što priznaje i sam Polhauzen. taj obredni stub možda ukazuje na obredne obede: jelenje meso se jelo. str. Maringer. pećinska umetnost istočne Španije istoričaru religija pruža značajan materijal. verovatno. ovo empirijsko objašnjenje ne iskljućuje religioznu namenu nekih nalazišta. U izvoru koji se zove Sen Sover (Kompjenjska šuma) otkriveni su oblutak iz epohe neolita (namerno slomljen u znak ex-voto). Vorgeschichte. 266 i dalje. H. krugovi. kao i predmeti iz vremena Gala i Galo-Rimljana. oruđe od kosti. ο predstavljanju nekog natprirodnog Bića. Closs.41 Podjednako treba voditi računa ο činjenici da se. 40 Up.39 Ipak. Miiller-Karpe. 267 i dalje. I stvarno. žrtvovanje potapanjem je široko potvrđeno. Naturalističlco pećinsko slikarstvo višeg paleolita pretvorilo se na »španskom Levantu« u strogu i formalističku geometrijsku umetnost. . Maringer. uprkos ponavljanim crkvenim zabranama.42 Prema oskudnosti ovih nekoliko dokumenata ο lovcima na jelene. Stenovite litice Sijera Morene prekrivene su antropomorfnim i teriomorfnim figurama (pre svega jeienima i kozorozima) svedenim na nekoliko linija i različitih znakova (valovite trake. str. str. sunca). 988—89. niti bilo kakvi diugi predmeti. Rust je iz tog nalazišta izvadio brojne predmete: drvene strele. predstavljaju ruke. Handbuch der Vorgeschichte. ali je kontinuitet ove vrste religiozne prakse nesumnjiv. »Zum Motiv der Rentierversenkung«. Rust je otkrio i jedan stub od jelovine na čijem se vrhu nalazila lobanja severnog jelena. tačke. 42 A. Reč je.50 m. »Die Opfer der palaolitischen Menschen«. H. raspoznaju se glava. ali oko njega nisu pronađene ni kosti. Handbuch d. str. mada je nemoguće bliže odrediti njegovu strukturu. Die altund mittelsteinzeitlichen Funde von Stellmoor: H. Rust je sa dna močvare izvadio grubo izvajano deblo vrbe dugačko 3. tom II. Ovaj »idol« je bio postavljen u močvari. i dalje. i od srednjeg veka do naših dana.40 Mezolitski lovci su jezero Štelmor verovatno smatrali za »sveto mesto«. MiillerKarpe. nije sklon da u tom predmetu vidi »idol«. Hugo Obermajer (Hugo Obermaier) je dokazao da su ove antropomorfne figure bliske crtežima koji su karakteristični za oslikane 39 A.reka. Die jungpalaolitischen Zeltangangen vort Ahrensburg. U mezolitskom sloju Štelmora. i to u različitim epohama. 41 M. str. kao što je to bio slučaj i s predmetima iz bronzanog ili gvozdenog doba pronađenim u nekim jezerima i močvarama zapadne Evrope. Rust. ovaj primer ima paradigmatsku vrednost: on izvesno prikazuje kontinuitet »svetih mesta« i nekih religioznih praksi. 141 i dalje. od severne Evrope pa sve do Indije. produženi vrat i urezane duge linije koje. Nedaleko od Arensburg-Hopfenbaha u jednom mezolitskom nalazištu datiranom oko ~ 10000. Prema Maringeru. Pohlhausen. Traite d' Histoire des Religions (novo izdanje. str. J. A. J. str. praksa održala uprkos kulturnom uticaju Rimske imperije i. svuda. u ovom poslednjem slučaju. tom I. »Die Opfer der palaolitischen Menschen«. sekire isklesane od rogova severnih jelena. verovatno. »Das Versenkungsopfer«.

Les Religions australiennes (1972). divljači. otac se sinu obraća ovim rečima: »Evo tvog sopstvenog tela iz kojeg si izišao ponovnim rođenjem«. 100 i dalje. reč je ο jednoj univerzalno rasprostranjenoj religioznoj predstavi. 44 M. Stvarno ne vidimo zbog čega predstava ο mitskim precima ne bi činila deo religioznog sistema paleolitskih ljudi: ona je u skladu s mitologijom ο postanju sveta. tokom svog prethodnog postojanja. Eliade. dok si. Vidimo da po verovanju Australijanaca predak istovremeno egzistira u svom »mističnom telu«. predstavljaju mistično telo predaka.44 Čak i ako je oslikani oblutak iz Madazila imao istovetnu funkciju kao i tjurunge. 60). ovaj religiozni kompleks. antropomorfni prikazi na stenovitim liticama i na oblucima trebalo bi da imaju slična značenja. smrti — što je svojstveno lovačkim civilizaoijama. Događa se da se neka arhaična religiozna ideja neočekivano razvije tokom nekih perioda usled određenih posebnih okolnosti. Znamo da ovi obredni predmeti. nemoguće je doznati da li su i njegovi autori imali slične predstave kao Australijanci. i u čoveku u kojem se reinkarnirao. što je sasvim verovatno. Australijanci smatraju da su njihovi mitski preci živeli u zlatno doba. str. str. Značenje sunaca i ostalih geometrijskih znakova prikazivanih uz antropomorfne slike ostaje i dalje zagonetno. U oba slučaja. Ne možemo međutim sumnjati u religiozno značenje azilijenskih oblutaka. Kod urođenika Aranda. I stvarno. kao što to misli Maringer (nav. težilo se poništavanju magijskoreligiozne moći koju su predstavljali ovi predmeti. predstavljali sveta mesta.oblutke azilijenske epohe. mogao je da postoji naporedo sa verovanjima u Natprirodna bića i Gospodare životinja. S druge strane. 45 Podsetimo da Australijanci. Izgleda prihvatljivo da su ih slomili neprijatelji ili kasniji stanovnici pećine. veruju da su se njihovi mitski preci preobrazili u zvezde. najčešće od kamena i ukrašeni različitim geometrijskim crtežima. u zemaljskom raju gde je divljači bilo u 43 Civilizacija lovaca i riibolovaca. jer se održala u svim — pa i u složenijim religijama [izuzev hinajana (hinayana) budizma]. U pećini Birsek u Švajcarskoj. Verovatno je da su pećine i ostala mesta španskog Levanta. eoveka. Tjurunge se sakrivaju u pećinama ili zakopavaju na određenim svetim mestima. i skoro svi su slomljeni. tjurungi. ili da su se popeli na Nebo kako bi se nastanili na Suncu i na zvezdama. Treba dodati da on osim toga postoji i pod zemljom u obliku »deteta duha« (isto. verovatno je. Sudeći na osnovu etnografskih parelela. da se značaj ovog religioznog kompleksa objašnjava sećanjem na ledeno doba kada su daleki preci živeli u nekoj vrsti »lovačkog raja«. Ako je tačno da ideja ο mitskom pretku i kult predaka preovlađuju u evropskom mezolitu.45 Nemamo nikakvog načina da bliže odredimo poreklo i razvoj verovanja naših predaka u preistoriji. Protumačeni su kao falički simboli. delo. . pećini u francuskim Pirinejima. tako nazvana po stanici Madazil.43 Budući da je ova civilizacija potekla iz Španije. Još ubedljivije izgleda upoređivanje sa australijskim tjurungama. ili »To je tvoje sopstveno telo. Zatim si sišao u svetu pećinu da se tu odmoriš«. a mladićima se mogu predati tek posle inicijacije. str. koja je i mitološki podsticajna. 183). isto kao i neka južnoamerička plemena. To je predak koji si bio ti. ukrašeni zidnim slikarstvom. lutao. kao elementi nekog pisma ili kao magični simboli. nađena su 133 oslikana oblutka.

tom 169. oko ~ 8000.obilju i gde su pojmovi dobra i zla praktično bili nepoznati.48 To je bio veliki korak ka zemljoradnji. videti Miiller-Karpe. Fred Wendorf. gde je otkopan zaselak kružnih koliba sa ognjištima). u savijenom položaju. Ο pripitomljavanju životinja. gde je ovaj mezolitski narod prvi put uočen. pasa u Sten Karu (Stan Carr) u Engleskoj. na primer. Up. delo.51 pretpostavlja se da je prilikom sahrane bila prinesena jedna ljudska žrtva. 250 i dalje.50 Seksualna simbolika stubova vajanih u obliku falusa toliko je »očigledna« da ne možemo sumnjati u njihovo magijskoreligiozno značenje. II. 21 i dalje. Anati. godine.46Го je onaj »rajski« svet koji se Australijanci trude da ponovo stvore za vreme određenih praznika tokom kojih su zakoni i zabrane ukinuti. str. potiče od Vadija u Natufu. Histoire ancienne Isra'el. Muller-Karpe. S. 245 i dalje. umetnost Natufijanaca je naturalistička: pronađeni su mali kipovi životinja i ljudske figurine. Sada videti Jacques Cauvin. tehnologija i imaginarni svetovi Kao što smo već rekli. Schild. mezolit na Bliskom istoku. 172. Što se tiče kostura iskopanih u Einanu. MullerKarpe. 1161—1171). . II. godine. 49 i dalje. tiav. Izgleda da su se lovci u Palestini. Povodom nalazišta lobanja. ponekad u erotskim položajima. 48 Emanuel Anati. str. »Egyptian Prehistoi"v: Some new concepts« (Science. str. Ο Einanu up. pogotovu u Palestini. koje su želi kamenim srpovima. str. b) sahranjivanje lobanja — bili su poznati još u paleolitu i primenjivali su se i dalje u neolitu. oko ~7000. Za razliku od geometrijskog shematizma koji je svojstvo crteža i slika evropskog mezolita. Natufijanci su već otkrili značaj prehranjivanja divljim žitaricama. Dva načina natufijanskog sahranjivanja — a) pokopavanje eelog tela. Ali za život u stalnom prebivalištu pre svega su se odlučivali nosioci uatufijanske47 kulture. Rushdi i R. str. u Jordanu. Handbuch. od kojih je jedna lovačka i sakupljačka. ali značenje tog obreda nije poznato. 47 Reč Les Religions australiennes. i svinja oko ~6500. natufijanske dokumente smo uporedili sa 46 Eliade. 160. nav. a druga zasnovana na kulturi žitarica. predstavlja stvaralačlcu epohu. 1970. 51 Jedan od grobova može se smatrati za najstariji megalitski spomemk па svetu. nav. u vreme mladeg paleolita. 50 Vid. I. de Vaux. u dugim vremenskim periodima nastanjivali u pećinama. Rad. str. zadržavajući pri tom svoj prelazni karakter između dve vrste civilizacija. 41 i dalje. figurinu pronađenu u Ain Sakhriju. str. 349.49 Neposredne posledice stvaranja pitomih žitarica bile su povećavanje populacije i razvoj trgovine. oko ~7500. Anati. i čije su zrnevlje maljem drobili u stupi. delo. 9. str. pojave koje karakterišu već Natufijance. Nedavno je u dolini gornjeg Nila otkriven preneolitski kompleks prehrane na bazi žitarica. jaraca u Jerihonu. delo. 57. R. datiran ~ 13000. II. ali i u naseljima na otvorenom prostoru (kao u Einanu. Tokom mezolita je započelo i pripitomljavanje životinja (mada se ono neće proširiti sve do početka neolita): ovaca u Zavi Kemi-Šanidaru (Zawi Chemi-Shanidar). 49 Svi ovi datumi dobijeni su zahvaljujući analizama radioaktivnim ugljenikom. Palestine before the Hebrews. str. Oni su živeli u pećinama. Religions neolithiques.

Grci su takođe dušu (a kasnije. 134—36. 115. očigledan značaj imaginativne aktivnosti do koje je dovela bliskost s različitim modalitetima materije. a možda ljudožderi. oruđa i predmeti su nosioci bezbrojnih simbola. str. postala je kultni predmet. »priikazanje«. Videti takođe Muller-Karpe. Od davnih vremena. on je na neki način predstavljao njegovog »dvojnika«. koji se stvara i neprekidno obogaćuje bliskošću s materijom. razne alatke od kosti ili od jelenskih rogova. (na prvom mestu grnčarija).nalazištima otkrivenim u Ofnetu (Offnet) u Bavarskoj. svet rada — mikrouniverzum koji zaokuplja pažnju zanatlije tokom dugih časova — postaje zagonetno i sveto središte. on nam je i dalje dostupan preko iskustva naše sopstvene imaginacije. Up. kao i izumi do kojih će se doći toкош neolita. Međutim. Ali. u mezolitu je došlo i do drugih otkrića. za razliku od čoveka modernih društava. s Alkmenom iz Krotone. međutim. »život«. izvor moći. mreža. mašta otkriva neočekivane analogije između različitih stupnjeva stvarnosti. itd. nav delo. 184 i dalje. Manje je. I upravo nam taj kontinuitet u sloju imaginarne aktivnosti omogućava da »pojmimo« egzistenciju ljudi koji su živeli u tim dalekim vremenima. spajajući životinjske kože ili drvene ploče. kožna odela i šatori. »dvojnilc«.) bio je prisutan u celom telu. oblikujući neki mali kip od gline. Radeći s oblutkom ili s nekom primitivnoim iglom. smeštanje »duše« ili »duha« u mozak imalo je značajne posledice:53 s jedne strane. 175. Sasvim je verovatno da priličan broj natprirodnih likova i mitoloških epizoda koje ćemo sretati u potonjim religijskim tradicijama predstavljaju »otkriće« kamenog doba. з* . Ali. Ovaj »duhovni« element (ne možemo ga drugačije nazvati pošto je shvaćen kao slika. Maringer. str. lobanja. The Goods of the prehistoric men. i spermu) smeštali u glavu. Onians Origins of European Thought. itd. poverovalo se da se »duhovni« element žrtve može prisvojiti jedenjem njenog mozga. priznavalo se postojanje jednog elementa nezavisnog od tela.52 U oba slučaja. moguće je pretpostaviti postojanje magijskoreligioznog čina pošto se smatralo da je glava (tj. ne može se potpuno dokučiti preko figurativnih ili geometrijskih tvorevina. udica i čamaca pogodnih za duža putovanja. a ponekad su bili i osnova na kojoj su se razvila obredna ponašanja. 53 I ito ne samo za verovanje iz preistorije. vizija. Empirijska vrednost ovih novotarija je očigledna. Sva ta otkrića i ostali raniji izumi (kamena oruđa. »duh«. I. imaginarna aktivnost preistorijskog čoveka imala je mitološku dimenziju. str. mozak) prebivalište »duše«. itd. s druge strane. 107—08.). zahvaljujući snovima i ekstatičkim i paraekstatičkim iskustvima. podstakli su mitologije i paramitološko fabuliranje. različitih preistorijskih kultura. str. 239 i dalje. Imaginarni svet. Pored zemljoradnje. itd. od kojih su najznačajniji bili luk i izrada užadi. praveći udicu ili vrh strele. koji moderni jezici označavaju izrazima »duša«. »dah«. 52 Anati. i u pećini Holenštern (Hohlenstern) u Virtenbergu (Wurttenberg): sve cwe lobanje pripadale su osobama koje su ubili možda lovci na ljudske glave. bogato značenjima.

Ali ovaj proces udaljavanja i izdvajanja paleolitskih društava ne podrazumeva i iščezavanje specifično lovačkog ponašanja i duhovnog života. samo je život lovca dostojan življenja. . u njihovim očima. od pojave Asiraca do početaka modernog doba. iz početka. Brojna indoevropska i tursko-mongolska plemena imala su zveri za eponime (na prvom mestu vuka) i smatrala su da potiču od teriomorfnog mitskog pretka. Jedan broj lovaca. pravog krvoloka. Nasleđe paleolitskih lovaca S napretkom ostvarenim tokom mezolita okončano je kulturno jedinstvo paleolitskih populacija i stvoreni su varijeteti i razlike koji će ubuduće postati osnovne karakteristike civilizacija. Uostalom. ponavlja se. Vojničke inicijacije kod Indoevropljana obuhvataju obredno pretvaranje u vuka: prvobitni ratnik usvaja ponašanje krvoloka. proganjanje i ubijanje neke životinje postaje mitski model osvajanja neke oblasti (Landndma) i osnivanja Države. S druge strane. kolju i proždiru stepske biljojede ili seljačku stoku. . mitski prestiž lovačkog života u odnosu na živovaчје stalno naseljenih ratara i danas se održao kod brojnih primitivnih populacija. U celom evroazijskom svetu. od divljih životinja koje su uznemiravale naseljenike i nanosile štetu obrađenim poljima. Ostaci društava paleolitskih lovaca počinju da prodiru u krajnje ili teško pristupačne oblasti: pustinje. lovčevo ubijanje divljači. krvavim žrtvama. Iranaca i Turkomongola do te mere su slične da ih je moguće zameniti.16 ϊ. Više milenijuma posle preovladavanja zemljoradničke ekonomije. Takođe je verovatno da su prvi vojnički odredi nastali upravo od tih grupa lovaca — branitelja sela.10. velike šume. orgijastička ekstaza je u stanju da reaktualizuje religiozno ponašanje prvih paleohominida iz vremena kada se divljač proždirala presna: to se • . a kasnije od rulja pljačkaša. ne može se lako poništiti. . Kao što ćemo uskoro videti. »obredni lov« je izvođen prilikom micijacija i ustoličenja novog poglavice. kao krvoloci koji love. Članovi indoevropskih vojnih družina (Mannerbiinde) i konjanici nomadi iz Srednje Azije ponašali su se prema naseljenim populacijama koje su napadali. U stvari. 55 Jedan karakterističan primer: Desane iz Kolumbije izjavljuju da su lovci. Weltanschauung primitivnog lovca ponovo će dobiti istaknuto mesto u istoriji. mada 75% njihove hrane potiče od ribolova i zemljoradnje. koje su podjednako prinosiii i zemljoradnici i pastiri. ali.54 Lovačka i ratna tehnika kod Asiraca. štaviše. u Africi i na drugim mestima. ratnici. planine. koji su odbijali da aktivno učestvuju u ekonomiji zemljoradnika verovatno je bio zadužen da brani selo. najezde i osvajanja IndoevropIjana i Turkomongola biće poduzeti u znaku prvorazrednog lovca. u krajnjoj liniji. lov je istovremeno predstavljao i odgojno sredstvo bez premca i omiljeni sport vladara i vojničke aristokratije. osvajači i vojna aristokratija usvajaju simboliku i ideologiju prvobitnog lovca.55 Stotine hiljada godina proživljenih u nekoj vrsti mistične simbioze sa životinjskim svetom ostavile su neizbrisive tragove. Lov kao sredstvo opstanka zadržava se i u zemljoradničkim društvima. Na drugoj strani. Ponašanje koje se hiljadu ili dve hiljade godina poistovećivalo s ljudskim (ili bar muškim) načinom egzistiranja.

i 7000. drugi. kod marokanskih Ajsaua (Aissaoua). Jedan od retkih jasnih pokazatelja dobijen je zahvaljujući istraživanjima u Južnoj Americi. pri svemu tome. »Relics from Two Diggings indicate Thais were the First Agrarians«. ili. i to još početkom XX veka. Još nedovoljno poznajemo starost vegekulture i njene odnose sa kulturom žitarica. naprotiv. Ratar je. odnosno kultura žitarica razvila se u jugozapadnoj Aziji i u srednjoj Americi. U dolinama Rančo Peludo (Rancho Pe3udo) u Venecueli i Momil u Kolumbiji tragovi kulture manioke otkriveni su ispod sloja kulture kukuruza. Ono što je Gordon Čajld (Childe) nazvao »neolitskom revolucijom« odvijalo se postepeno. bio obavezan da svoje poslove predvidi nekoliko meseci unapred. kultura biljaka nametnula je drugačije usmerenu podelu rada nego što je to bilo ranije. Neki etnolozi skloni su da misle kako je vegekultura starija od kulture zrnevlja. ecosystems and the origins of agriculture« u The Domestication and exploitation of plants and animals. izgleda da potiče iz vlažnih tropskih dolina Amerike i jugoistočne Azije. New York Times. Osim toga. koja zavisi od vegetativne reprodukcije krtola. »Agricultural systems. Uzgajanje domaćih biljaka stvorilo je egzistencijalnu situaciju koja je ranije bila nedostupaa. Zemljoradnja u pravom smislu reči. ili podzemnih stabljika. godine. јатшаг 1970.56 Još jedan dokaz ο starosti vegekulture obelodanjen je nedavno u Tajlandu: u jednoj špilji (»Pećina prikaza«) iskopani su gajeni grašak. 11. morao je da usavrši tehniku računanja vremena.57 Nepotrebno je naglašavati značaj otkrića zemljoradnje za istoriju civilizacije. smatraju da ona predstavlja oskudnije podražavanje zemljoradnje. između ~9000. čovek je morao da izmeni ponašanje nasleđeno od pradedova. Uzgajanje pitomih jestivih biljaka: mitovi ο poreklu Od 1960. što je iz temelja izmenilo duhovni univerzum preneolitskog čoveka. kultura žitarica i pripitomljavanje životinja prethodili izradi grnčarije. bob i korenje tropskih biljaka. Takođe znamo da su. Posledice otkrića zemljoradnje bile su podjednako značajne za istoriju religije čovečanstva. posledica toga bilo je podsticanje stvaranja i promena sistema vrednosti. »Vegekultura«. nikada nije bio izvestan — žetvu. .događalo u Grčkoj. Harris. јег je osnovna odgovornost za obezbeđivanje sredstava za život ubuduće padala na žene. godine. imajući u vidu neki budući ishod koji. ubuduće. 57 William Solhein. Pre svega. godine znamo da su sela prethodila otkriću zemljoradnje. 12. Odmah ćemo analizirati tu »religioznu revoIuciju«. Postajući proizvođač svoje hrane. među Dionisovim obožavaocima (§ 124). koja je pronađena još u paleolitu. Ali više mu nije bilo dovoljno da bude siguran u tačnost nekih budućih datuma samo na osnovu grubog Mesečevog kalendara. analiza radioaktivnim ugljenikom ukazuje na doba oko ~ 9000. što znači da je vegekultura bila starija. korenja. suprotno onome što se donedavno mislilo. do koje je došlo s trijumfom kulture 56 David R. јег je morao da izvede čitav niz složenih aktivnosti čvrsto određenim redosledom.

Podsetimo se. Iz njegovog leša niču jestive biljke i drugi elementi kulture (poljoprivredne alatke. Nećemo naglašavati značaj ovog mita ο poreklu za religiozni život i kulturu paleolitskih ratara. mi se. E. Jedna analogna mitska tema objašnjava poreklo jestivih biIjaka — i krtola i žitarica — kao da potiču iz izmeta ili pljuvačke nekog božanstva ili mitskog pretka. »Les excretions de la Deesse et l'origine de l'agjriculture«. Dovoljno je reći da sve odgovorne aktivnosti (ceremonije vezane za pubertet.29 Značajno je što zemljoradnik s ubistvom povezuje rad. međutim. Kasnije ćemo videti posledice ovih prehrambenih teologija. za ovu priliku. korisnici ubijaju njenog stvoritelja. oni na pozornicu izvode 58 Na kraju vid. ali je teško jasno odrediti njegov početni religiozni lcontekst. i uspostavljene religiozne i društvene institucije koje još važe. životinjske ili ljudske žrtve. izvesno je da mit ο prvobitnom ubistvu opravdava krvave obrede kao što su žrtvovanje čoveka i ljudožderstvo. Hraneći ss biljkama koje su potekle iz njenog sopstvenog tela. pogrebne ceremonije. oni mu komadaju telo i sahranjuju te delove. ili se opravdava pred Gospodarom životinja. ljudožderstvo. u ovom slučaju — proizvod jednog ubistva. Nemački etnolog Ad. Nasilna Hainuvelina smrt nije samo »stvaralačka«. Jedna prilično raširena tema objašnjava da su krtole i drveće sa jestivim plodovima (kokosova palma. mitova koji objašnjavaju poreklo dve vrstc zemljoradnje. u stvari. . itd. koji je u prvom redu miroljubiv i zahvaljujući kojem on živi. hranimo samom supstancijom božanstva. njene »duše«). Razumemo lovca: on se plaši osvete ubijene životinje (tačnije. istovremeno shvatamo religioznu opravdanost njihovog ponašanja. Ovo prvobitno ubistvo iz osnova je promenilo uslove Ijudskog života. poslušavši njegov savet. jednog od ostrva Nove Gvineje: iz raskomadanog i sahranjenog tela devojke-polubožanstva.) predstavIjaju u pravom smislu reči sećanje na to prvobitno ubistvo. svilene bube. u lovačkim društvima se. čovek u krajnjoj liniji jede božansko biće. nekom »strancu«. banana itd. pošto potiču iz tela nekog božanstva (jer su i izmet i pljuvačka podjednako delovi božanske supstancije). jer su lime uvedeni seksualnost i smrt. Atsuhiko Yoshida. itd. Hainuvele.) nastali od tela jednog ubijenog božanstva. nikle su do tada nepoznate biljke.žitarica. Što se tiče paleolitskih ratara. Jestiva biljka nije »data« u s ν βία onako kao što je to životinja. Što se tiče mitova koji govore ο poreklu kulture žitarica. Najpoznatiji primer dolazi sa Serama. Jenzen (Jensen) smatra da je mit ο Hainuveli karakterističan za paleolitske uzgajivače krtola. Ona je ishod nekog prvobitnog dramatičnog događaja. ona boginji omogućava da bude neprekidno prisutna u ljudskom životu pa čak i u njihovoj smrti. ali. Doznajući na koji način ratari objašnjavaju pojavu jestivih biljaka. Kada otkriju šta je odvratni izvor hrane. odgovornost za krvoproliće pripisuje nekome drugom. Hraneći se.). Većina mitova ο poreklu sakupljena je među primitivnim populacijama koje su upražnjavale vegekulturu ili kulturu žitarica. pre svega krtole.58 Značenje ovih mitova je očigledno: jestive biljke su svete. U evoluiranim kulturama takvi motivi su ređi i ponekad ko· renito reinterpretirani.

što ojačava njihov društveni položaj i dovodi do stvaranja karakterističnih institucija.). 60 Vid. Složena simbolika antropokosmičke strukture i dalje. jer one poznaju »tajnu« stvaranja. Zena i vegetacija. Drugim rečima. stapa se s čudesnom zagonetkom stvaranja. 61 Up. Nešto kasnije. itd. gde su ih bogovi ljubomorno čuvali. bila je kriza sistema vrednosti paleolitskih lovaca: veze religiozne prirode koje su bile uspostavljene sa životinjskim svetorn istisnulo je ono što bismo mogli da nazovemo mistična solidarnost čoveka i vegetacije. 188 i dalje. ali otkrivanje zemljoradnje vidno povećava njenu moć. svoju majku«. na primer. ženska i materinska sakralnost nije bila nepoznata u paleolitu (up § 6). partenogenezom. Pošto su žene imale odlučujuću ulogu u uzgajanju domaćih biljaka.prvobitni let: žitarice su postojale. Reč je ο religioznoj tajni.59 Nema sumnje da tu postoji stvarna razlika. odeljak 86 i dalje. sa civilizacijom ratara u pravom smislu reči (kultura žitarica). Partenogeneza. odeljak 91 i dalje. čovek se. ubuduće će to činiti sperma i krv. ili s nekorn mitskom dramom koja podrazumeva seksualno sjedinjenje. 218 i dalje. polaganju novorođenčeta na zemlju. matrilokacija. kada umre. Sakralnost seksualnog života. X. posle pronalaska pluga. prema tome. Plodnost zemlje povezana je s plodnošću žena. ali na nebu. pošto ona upravlja poreklom života. razlika nije tako čvrsta kao što je to mislio Jenzen. žena i ženska sakralnost uzdignute su u prvi plan.61 Pošto ga je rodila Zemlja. Mythes. str. budući da mnogo mitova pojavu žitarica objašnjava polazeći od nekog prvobitnog ubijenog bića. reves et mysteres. primere i u Traite d'Histoires des religions. kao što je. 18. ratarski rad je poistovećen s polnim činom. Sećanje na tu »misteriju« sačuvano je u olimpskoj mitologiji (Hera sama začinje i rađa Hefesta i Areja). kliče vedski pesnik (Rigveda. * Slarogrčki: sveta svadba. str.60 Ali hiljadama godina. Traiti d'Hist. darovanje žitarica Ijudima ponekad je dovođeno u vezu sa svetom svadbom nebeskog (ili atmosferskog) boga i Majke Zemlje. vraća svojoj majci. Naravno. Obrađena zemlja je izjednačena sa ženom. »Privij se uz zemlju. . božanski pir (prim. Dodajmo da su žitarice i u zemljoradničkim religijama božanskog porekla. Ali kada je reč ο dve vrste mitova ο poreklu. Mvthes et cultes chez peuples primitifs. na različitim planovima ispoljavaju religiozni karakter seksualnosti. one postaju vlasnice obrađenih polja. a možda i najznačajnija posledica otkrića zemljoradnje. prev. domogne se nekoliko zrna i daruje ih ljudima. ο porađanju na tlu. Jenzen ove dve vrste mitologija naziva »Hainuvele« i »Prometej« i dovodi ih u vezu sa civilizacijom paleolitskih zemljoradnika (vegekultura).. a moguće je pronaći ga i u brojnim mitovima i narodnim verovanjima ο ljudima koji su rođeni iz Zemlje. na prvom mestu ženska seksualnost. ishranom i smrću. 10). 12. Majka ZernIja rađala je sasvim saraa. kada je suprug obavezan da živi u kući svoje žene. junak-donosilac civilizacije penje se na nebo. žene postaju odgovorne za obilnost žetve. Sveti prostor i periodično obnavljanje Sveta Prva. odnosno. hieros gamos* i obredna orgija. Ako su do tada suštinu i sakralnost života oličavale kost i krv. smrt i oživljavanje.

Te mitologije i obredni scenariji koji od njih zavise. Izjednačavanje ljudske egzistencije s biljnim životom iskazuje se slikama i metaforama preuzetim iz biljne drame (život je kao cvetno polje. pošto je tu religiozna delatnost koncentrisana oko središnje misterije — periodičnog obnavljanja Sveta. prethodi zemljoradničkim civiHzacijama — ili je nezavisna u odnosu na njih. Misteriju kosmičkog života simboliše Drvo sveta.63 Pošto svet mora periodično da se obnavlja. nadovezivala na neolitska religiozna shvatanja.64 Obredno-mitski scenario Nove godine paleolitskih Up. odeljak 99 i dalje. § 96). u vidu nekog ploda ili nekog izvora pokraj nekog drveta.: ose sveta. Da bi opasnosti koje dovode u pitanje žetvu (poplave. Zemljom (poistovećenom sa matericom). jer njegovo korenje uranja u Donji svet. budući da se može naći i u nekim arktičkim kulturama. Jedna od najznačajnijih mitskih tema biće tema bogova koji umiru da bi potom oživeli. Osnovna ideja — obnavljanje Sveta ponavIjanjem kosmogonije — sigurno je još starija. svake godine.). 62 63 . nalazimo ga. i u društvima primitivnih zemljodelaca koja su se. Ona traži »smrt« semena kako bi mu osigurala novo rođenje. preovlađivaće hiljadama godina u civilizacijama Bliskog istoka. Grčko-orijentalne misterije. utoliko čudnovatije što se ispoljava zadivljujućom brojnošću. simbolika kosmičke ose. Neprekidno ćemo nalaziti religiozne ideje. prihvaćene i nadvladane. Les religions australiennes. Traite. kosmogonija ćs se obredno ponoviti uoči svake Nove godine. na neki način.) bile shvaćene. Pronalazimo je. Ali. i da objedinjuje sva tri područja kosmosa. Sve te religiozne vrednosti koje su bile posledica izumevanja zemljoradnje s vremenom su se postepeno uobličavale. str. nego misterija rođenja. U izvesnim slučajevima. 58 i dalie.). Austra'ijanci ne znaju za kosmogoniju u pravom smislu reči. iz ovih arhajčnih scenarija rodiće se nove religiozne tvorevine (na primer. Mi smo ih međutim već sada pomenuli kako bismo istakli poseban karakter mezolitskih i neolitskih ostvarenja. Univerzurn je shvaćen kao organizam koji treba da se obnavlja periodično. up. 55 i dalje. kod Australijanaca i kod brojnih plemena Severne Amerike. mitologije i obredne scenarije koji su povezan i s »tajnom« biljnog života. verovatno. »Apsolutna realnost«. takođe. iz predzemljoradničkog perioda. suše. drugim rečima. s neizbežnim varijacijama. Postojanje ovog mitskoobrednog scenarija potvrđeno je na Bliskom istoku i kod Indoiranaca. besmrtnost. Eleusinske. str. Aspects du mythe. Zemljoradničke kulture su razvile ono što bi se moglo nazvati kosmička religija. i s onim što bi trebalo nazvati »misterija« vegetacije. kosmički ritmovi objašnjeni su izrazima preuzetim iz biljnog života. Jer religioznu kreativnost nije oživeo empirijski fenomen zemljoradnje. podmlađivanje. dostupni su nekolicini povlašćenih.povezuje ženu i seksualnost s Mesečevim menama. itd. a njegov vrh dodiruje Nebo. prev. 64 Videti primere u Eliade. ali je »formiranje Sveta« od strane Nadljudskih bića — jednako njegovom »stvaranju«. biće prevedene u mitoioške drame. itd. smrti i ponovnog rađanja koje je poistovećena s ritmom vegetacije. prim. Ova ikonografija je milenijima hranila poeziju i filozofsko mišljenje a ostala je »istinita« i za savremenog čoveka. up. To je najrasprostranjeniji izraz axis mundi (lat.62 Smatralo se da je Kosmičko drvo u Središtu sveta. Baš kao i ljudsko postojanje.

str. Le Chamanisme. a odgovarajuće ceremonije preživele su u klasičnoj Grčkoj. Ne znamo koja su religiozna značenja neolitski Ijudi Bliskog istoka pripisivali svojim kućama i selima.reme-Orient«. 213. 66 Up. verovatno je imala kosmološko značenje. I podela prebivališta između dva pola (a taj je običaj ustanovljen već u paleolitu. Znamo jedino da su. Možemo. nosač šatora ili gornji otvor za izlazak dima poistovećeni su sa Stubom sveta. U istom videti opis jednog drugog tipa kineskog ineolitskog naselja: četvrtaste i pravougaone građevine. pogotovu ako se imaju u vidu ratarski radovi. Podjednako su značajna bila religiozna vrednovanja prostota. u Japanu. eshatologije i mesijanstva koji će tokom dva milenijuma preovladavati na Orijentu i u mediteranskom svetu. »Središte sveta« je mesto posvećeno obredima i molitvama i tu se stupa u dodir s nadIjudskim bićima. utoliko pre što će se kosmološka simbolika arhitekture najbogatije razviti u toj oblasii. Stein. Moguće je i da se na krovu nalazio jedan otvor za dim iznad ognjišta. kosmički ciklus shvaćen je kao beskrajno ponavljanje istog ritma: rođenja. ponovnog rađanja. U postvedskoj Indiji. iznova protumačene i prihvaćene. Življenjem na stalnom boravištu drugačije se organizuje »svet« nego što se to čini u nomadskom životu.zemljodelaca i ratara obuhvata i povratak mrtvih. str.: slika sveta (prim. Kosmologije. odnosi na prebivališta i sela. Eliade. U neolitskim kulturama Jangčao (Yang-chao) postojale su male kružne građevine (prečnika oko pet metara) sa stubovima koji su nosili krov. vrev ). 168. a bili su poređani oko rupe koja је služila kao ognjište. sa silaznim stepenicama. da rekonstruišemo simboliku neolitskc kuće u Kini. počeli da grade oltare i svetilišta. Podele ο kojima svedoče sela 65 R. itd. Pored toga. jesu kuća i obrađena polja. pre svega. Kosmološka simbolika prebivališta potvrđena je kod brojnih primitivnih društava. prebivalište је smatrano za imago mundi* Pošto primere za to nalazimo na svim nivoima kulture. Bilo to manje ili više očigledno. od izvesnog trenutka. prostor u kom on živi. što se. kod starih Germana. Tibelanci otvor na krovu svojih kuća nazivaju »Nebeska sreća« ili »Nebeska vrata«. § 6). Ova kuća od tvrdog materijala imala je građu koju je do naših dana zadržala mongolska jurta. Polarnom zvezdom. imaju svoje korene u shvatanjima neolitskih ljudi. smrti. »Architectur et pensee religieuse en Ext. napola ukopane u zemlju. međutim. pošto postoji kontinuitet ili analogija s određenim tipovima prebivališta u severnoj Aziji i na Tibetu. Pošto su svet i ljudsko postojanje vrednovani terminima iz biljnog života. ne vidimo zašto bi prvi paleolitski ljudi Bliskog istoka predstavljali izuzetak. »pravi svet«. u mnogim religioznim sistemima Bliskog istoka ponovo će se javiti arhaične predstave ο periodičnom obnavljanju Sveta. ili s »Nebeskim otvorom«. dovodi na kraju do prihvatanja ideje ο kružnom vremenu i ο kosmičkom ciklusu. . * Lat. ovo shvatanje razvijaće se unutar dve međusobno usaglašene doktrine: jedna je ο ciklusima (yuga) koji se beskonačno ponavljaju.65 Α mi poznajemo kosmološku simboliku koju odražavaju jurta i šatori severnoazijskih naroda: Nebo je shvaćeno kao ogroman šator koji pridržava središnji stub.66 Taj se otvor takođe naziva i »Nebesko okno«. Za ratara. Iskustvo kosmičkog vremena. a druga ο seobi duša.

kako izgleda. Tako. str.). u opštim crtama odgovaraju dihotomiji koja je istovremeno i klasifikativna i obredna (Nebo i Zemlja. Μ. s vremenom. biće. itd. podjednako treba voditi računa i ο njihovom religioznom »odjeku«. Kada na stranicama lcoje slede budemo pominjali neke neolitske inovacije. život/smrt). mnogo puta reinterpretirano. muško i žensko. uprkos bezbrojnim varijacijama i novinama. Tako. podstiču i uvećavaju stvaralačke snage života. čvrsta kula. međutim. Ipak. BiJo nam je dovoljno da za jedan broj ideja. dvoboji i borbe bude. Izgleda da su svako tehnološko otkriće. 13. Nije nam namera da tvrdimo kako smo nabrojali sve religiozne tvorevirie koje je podstaklo otkrivanje zemljoradnje. Bilo da je reč ο ponavljanju neke mitske borbe. dve ženske statuete i još nekoliko drugih 67 Up. utvrđenja. kao što ćemo u brojnim prilikama videti. ili naprosto ο sukobu dva kosmogonijska načela (zima/leto.67 Ovo biokosmološko shvatanje. Eliade. Dodajmo da je širenje religioznosti zemljoradničke strukture. Ono se. nećemo mnogo isticati kako ne bismo isuviše ometali jedinstvo izlaganja. obredne borbe između dve suprotstavljene grupe imaju značajnu ulogu. naročito str.zemljoradnika. ali su u skladu i s dveша obredno suprotstavljenim grupama. pokažemo zajednički izvor — u neolitu. 6770). na primer. pa tako i deformisano. na primer. od kojih će se neke razviti tek nekoliko milenijuma kasnije. svi vidovi jerihonske kulture zaslužuju religiozni komentar. teško prepoznaje u nekim vrstama religioznog dualizma. J. svaka ekonomska i društvena inovacija bili »dvostruki« — po značenju i religioznoj vrednosti. Кепуоп. imalo za posledicu uspostavljanje izvesnog suštinskog jedinstva koje čak i u naše vreme povezuje seljačka društva tako udaljena jedna od drugih kao što su to ona iz Mediterana. 68 Κ. Jerihon je možda bio najstariji grad na svetu 6850. str. Braidwood). koje su po svoj prilici razvili neolitski zemljoradnici. njihovo duboko značenjc je isto: sukob. prostrane javne građevine — od kojih je. pogotovu u novogodišnjim scenarij'ima. 315 i dalje. Indije ili Kine. bar jedna izgrađena za obredne ceremonije — sve to ukazuje na socijalnu integraciju i ekonomsku organizaciju koje prethode budućim gradovima-državama Mesopotamije. kao u Mesopotamiji (§ 22). »Remarques sur le dualisme religieux: dyades et pola· rites« u Nostalgie des Origines. Archaeology in the Holy LancL. prvi Natufijanci su pored velikog izvora sagradili jedno svetilište koje je bilo spaljeno pre ~ 7800. Među očigledno religioznim dokumentima. Mi ih. 39 i dalje. Prema Ketlin Kenjon. . Neolitske religije Bliskog istoka Moglo bi se reći da se od neolita pa sve do gvozdenog doba istorija religijskih ideja i verovanja prožimala s istorijom civilizacije.68 iako se u njemu još nije znalo za keramiku. 249—336. dan/noć. Garsten (Garstang) i Ketlin Kenjon (Kathleen Кепуоп) iskopali su više građevina neuobičajene strukture koje su nazvali »hramovima« i »porodičnim kapelama«. Formulaciju — »prvi grad na svetu« — kritikovaii su Čajld i Brejdvud (R.

poludrago kamenje. 38 Iskopavanja Kontensona (Tell Ramad) i Dinana (Dunand) (Byblos).71 Ali reklo bi se takođe kako je uložen znatan trud da se očuva sećanje na živu osobu. i glave bikova — epifanija boga — bili su pričvršćeni za zidove. Neki autori pridavali su poseban značaj ostacima tri slike u gipsu koje je tridesetih godina otkrio Garsten. . rezimirao Koven.72Fonovo iz Sirije (Tel Ramad i Biblos). Muško božanstvo pojavljuje se u liku nekog dečaka ili mladića — boginjinog deteta ili ljubavnika — ili kao bradati muškarac koji ponekad sedi na svetoj životinji. 256. i fig. a uz njih i pogrebni darovi: nakit. 29—30. U Ćatal Hijiku kosturi su sahranjivani ispod kućnih podova. Ovde je sigurno reč ο nekom kultu lobanja. a oči oblikovane školjkama. figurine pronađene u Munhati. potiče nekoliko antropomorfnih figurina od gline. i Šar-Ha-Golanu. Raznolikost slika na zidovima je začuđujuća: ne postoje dva slična svetilišta. tkanine. 53 i dalje. 380—81. tačnije. 70 K. 72 Iskopavanja Kontensona. Palestine before the Hebrews. Retigions neolithiques de SyroPalestine. 25 i dalje. dakle. drveta ili gline.69 Mrtvi su bili sahranjivani pod kućnim podom. delo. J. Nema prikazivanja seksualnosti. Digging up Jericho. 51. Cauvin. nav. str. predstavljaju Boginju-Majku u zastrašujućem obliku demona. str. str. ukazuju na kult plodnosti. nav. opet. Cauvin. ponekad visoki i po dva metra. Nekoliko lobanja koje je iskopala Ketlin Kenjon70 svedoče ο neobičnom opremanju: donji delovi lobanja bili su obloženi gipsom. koji prihvata Garstenovo tumačenje. oblikovani od gipsa. do te mere da su se glave mogle porediti sa pravim portretima. Videti takođe Miiller-Karpe. kulture Hadžilara i Ćatal Hijika 7000) u Anadoliji. gde su iskopavanja iznela na videlo temene delove lobanja čija su čela bila obojena u crveno. oružje. U stvari. ženu i dete.73 Druge ženske skulpturice pronađene u Palestini i datirane oko ~ 4500. Ovo je tumačenje međutim još sporno. Archaeology in the Holy Land. 50. Glavno božanstvo je boginja. 71 Кепуоп. Кепуоп. biku. str. iz sloja koji se datira u peti milenijum. str. a lica naknadno oblikovana. str. Reljefi boginja. koje je reprodukovao Koven. Garsten je verovao da je u tim ostacima moguće identifikovati najstariju poznatu božansku trijadu koja. 28. Figurina otkrivena u Biblosu je dvopolna.74 Izgleda. koje su prethodile prekeramičkoj jerihonskoj kulturi — i verovatno uticale na nju — ukazuju na postojanje sličnih vero vanja. Kult lobanja nalazimo i u Tel Ramadu (u Siriji blizu Damaska). 69 Up. 74 Vid. II. prikazana u tri vida: kao mlada žena.figurina koje predstavljaju životinje. Handbuch. Protiv: J.38 U četrdeset svetilišta iskopanih do 1965. Oči su naznačene školjkama. rezimirao J. Cauvin. Tel Avivu. str. obuhvata mitologiju analognu mitologijama koje će kasnije preovladati na Bliskom istoku. U jednom svetilištu (oko ~ 6200) nađene su četiri ljudske lobanje položene na glave bikova koje su. fig. Kult lobanja je u velikoj meri potvrđen u Hadžilaru. itd. možda. drvene vaze. 84 i dalje. i fig. one prikazuju bradatog muškarca. 26. da su kult plodnosti i kult mrtvih bili povezani. ali se ponekad zajedno prikazuju ženske grudi i bikov rog — simboli života. godine pronađene su brojne skulpturice od kamena i gline. 44 i dalje. 79 i dalje. delo. Anati. str. kao majka koja rađa dete (ili bika) i kod starica (kraj koje se ponekad nalazi ptica grabljivica). 18.

često predstavljenu kako kleči. Njeno postojanje već je utvrđeno u Varki (sumerski Uruk. ili je u pratnji nekog deteta. Ponekad je naga ili nosi sasvim malu pregaču. simboličke životinje. kao i dvo88 James Mellaart. Ε. Zbog razvoja zemljoradnje i zbog trgovine. II. 40 i dalje (Beli hram). ili kako stoji držeći leopardovo mladunče. str. U mlađem sloju 5435. 87 i dalje. U stvari. raširila celom Mesopotamijom. obredne igle. str. nego su neka vrsta prvobitne slike hrama. godine. nije teško prepoznati prauzor Boginje-Majke. Nijedna druga preistorijska kultura nije izvršila sličan uticaj. str. godine. 94 i dalje. 40 Prema imenu nalazišta. str. poreklom iz južnog Iraka. stvorio ju je neki narod koji je sišao sa severa. izmiče. pored Mosula. međutim. Symbols of Prehistoric Mesopotamia. u sloju koji je datiran na oko ~ 5700.76 Jedan od najznačajnijih je Beli hram 75 Opšti prikaz i bibliografi.ie.75 Halafijanska kultura uništena je ili nestala oko ~ 4400. Tu je sigurno reč ο nekom značajnom mitsko-religioznom kompleksu. boginja je prikazana kako sedi na leopardu. Ljudske figure su izrazito shematizovane. itd. muške figurine nisu pronađene dok slika boginje ima u obilju. Religiozni kompleks Tel Halafa ne razlikuje se innogo od kultura koje su se sačuvale sve do danas. volovskih glava. L. 351. Earliest tivilizations of the Near East. Miiller-Karpe. najznačajnija novina perioda Obeid je upravo pojava monumentalnih hramova. 61 i dalje. Jedan od zidova ukrašen je slikama koje predstavljaju lešinare antropomorfnih nogu kako napadaju ljude bez glava. Divlji bik je obožavan kao epifanija muške plodnosti. L. semitski Ereš) oko ~4325. a i muški kipovi. ali takođe i sama. glava ovnova. Ο religioznoj simbolici halafskih figurina i ikonografskih motiva. stojeći. U Hadžilaru. str. poslednju fazu kulture Hadžilara lcarakteriše divna keramika. 39 Mellaart. sekla sekira imaju kultnu ulogu u vezi s bogom oluje. u pratnji golubova. i kao ostarela. ~ 5200) iščezavaju figurine boginje s detetom ili u pratnji neke životinje. preterano velikih grudi. čije nam značenje. kako se odmara. Neki pečati tipa Gavra (Gawra) prikazuju različite kultne prizore (likove oko nekog žrtvenika ukrašenog volovskim glavama. Skulpturice ljudi od krečnjaka verovatno predstavljaju sveštenike. koji je izuzetno značajan u svim oblastima antičkog Bliskog istoka. . Mrtvi su sahranjivani uz darove. Prikazana je i kao mlada. 59 i dal. u selu Arpačijah. Međutim. godinu. Μ.ja u Muller-Karpe.bile pričvršćene za zid. Uostalom. 76 Vid. Cital Нпупк: Α Neolithic Town of Anadolia. među kojima su bile i figurice od gline. Earliest Civilizations of the Near East. sedeći ili kleeeći. Jedna ljudska glava skoro prirodne veličine i životmjske glave od mermera sigurno imaju religiozno značenje. str. gomila se bogatstvo. razni predmeti od zlata). Early Mesopotamia and Iran. str. Značajan je napredak u obradi metala (bakarne sekire. Svetilišta nacrtana na amajlijama nisu kopije određenih građevina. dok se kultura Obeid.). Slike bikova. 60 ι dalje. »Hacilar: Α Neolithic Village Site«. II. možda preživeli iz Hadžilara i Catal Hijika. Nasuprot tome. 11 i dalje. Goff. U njoj se zna za bakar. 339.39 Takozvana kultura Tel Halafa40 pojavljuje se u vreme iščezavanja anadolskih kultura. 102 i dalje. bogato ukrašena geometrijskim crtežima. up. Tel Halaf. a po svoj prilici. Mallowan. str. ~ 4300. čitavu kulturu Obeid odlikuje sklonost ka nefigurativnom. B.

štaviše. obrade metala. S druge strane. tu nije reč ο mehaničkom procesu. U stvari. jedna civilizacija koja obuhvata kulturu žita i ječma.(~3100) veličine 22. nema dokaza ο nekom žrtvovanju bikova. koji potvrđuju brojne slike u Podunavlju. naročito posle ustaljivanja pastirstva. Neka skorija otkrića vrlo su uspešno potvrdila originalnost drevnih kultura jugoistočne Evrope. kad su se osetila dejstva evropske kolonizacije i industrijske revolucije. nema ni arheoloških dokaza koji 48 Marija Gimbutas. u Podunavlju su veoma retki. što će reći. u Siriji. Na toj se platformi nalaze i ostaci starih svetilišta a ona sama je zigurat sveta »planina« čijom ćemo se simbolikom docnije baviti (§ 54). 14. Premda su nam na raspolaganju samo arheološki dokumenti — drugim rečima. koji su tako prošireni na Orijentu. širokoj 66. kao što se to činilo na Kritu ilii u neolitskim kulturama. Širenjem kulture žitarica prenose se i obredi. idoli bogova. S jedne strane. Na osnovu datuma do kojih se došlo metodom radioaktivnog uljenika. u dolini reke Ind. docnije. rnitove i obrede — ipak uočavamo ponekad vrlo značajne razlike između evropskih neolitskih kultura i njihovih istočnih izvora. širenje kullure jestivih biljaka stiglo je sve do Australije i Patagonije. str. 7000 — 3500. potiče s Bliskog istoka. postglacijalna klima omogućila je mezolitskim društvima srednje i zapadne Evrope da se zadovolje proizvodima lova i ribolova. Duhovna građevina neolita Što se tiče našeg zadatka. na obalama Grčke i Italije. takve skulpturiice nisu nikada pronađene u grobovima. podjednako nema potrebe pratiti takvo širenje prema Indiji. stoke i svinja. Isto tako. na primer. ne poznajući religiozna značenja. u Grčkoj. Ali. podignut na platformi dugoj 70 m. »Old Europe c. a visokoj 13 m. širenje neolitske zemljoradnje koja je započela na Bliskom istoku oko ~ 8000. na Siciliji ili u Palestini. Ipak. 5. ili ikonografski skupovi Boginja Majka — Dete. na Balkanu. a na prvom mestu. u Podunavlju i u ostalim delovima Evrope. na Kritu. istovremeno su pojavljuje oko ~7000. Još ne znamo šta je bio »početni podsticaj« ove kulture. preko Egejskog mora i istočnog Mediterana. nema potrebe pratiti širenje zemljoradnje i. da kult bika.«. Kini i jugoistočnoj Aziji. u južnoj Anadoliji. kulturu žitarica trebalo je prilagoditi umerenoj zoni prekrivenoj šumama. mitovi i određene religiozne ideje. Prve zemljoradmčke zajednice razvile su se duž vodenih tokova i na rubovima velikih šuma. ne može se tvrditi kako se ovaj kulturni kompleks pojavio u Grčkoj docnije nego u području plodnog polumeseca.3X 17. I pored otpora nekih populacija. B. skupa koji Marija Gimbutas naziva »Old European civilization«.5 m. C. Međutim. pokazuje se kao neizbežan proces. Siriji i Palestini i području plodnog polumeseca. i pripitomljavanje ovaca. Podsetimo samo da je zemljoradnja u početku sasvim sporo prodirala u izvesne oblasti Evrope. Sigurno je. . godine ili nešto ranije.77 Ali.

Uz brojne druge dokumente (figurine. i ~3620 (up.78 Kakvo god bilo njeno poreklo. 1 i 4 (ovu poslednju reprodukovala Gimbutas. odnosno 2. i to tradicija koje su početkom ovog veka još bile žive. povećava se bioj sela zaštićenih opkopima ili zidinama. slike božanskih maski) ukazuju na obredne aktivnosti. otkopan je hram čiji su zidovi bili oslikani prekrasnim crvenim i zelenim spiralama na belo-žutoj osnovi. 25). 12). Simbolika axis mundi izjednačava Kosmičko drvo s Kosmičkim stubom (columna universalis). 14. itd. str. maske. u kojem je pronađen model svetilišta od pečene gline. izgledaju kao kolibe. ali jedan stub od dva metra i drugi.. teriomorfne vaze. fig. Datumi koje prema radioaktivnom ugljeniku saopštava Dumitresku. U eneolitskom nalazištu Kešćioarele (Cascioarele). isto. i nerasvetljene uz pomoe tekstova ili tradicija određenih zemljoradničkih društava. stoka. Oko sredine šestog milenijuma. Dva stuba su iznutra šuplja. Raspad te civilizacije počinje posle ~3500. jugoistočne Azije i srednje Amerike). 6.79 Veliki broj žrtvenika i svetilišta i razni kultni predmeti svedoče ο dobro organizovanoj religiji. »fidifice destine aiu culte decouvert a Cascioarele«. 24. pre Hr. god. 81 Hortenisia Dumitrescu. posle najezde naroda craomorskih itepa (str. grupe kuća kao što su one na švajcarskim jezerima. 48 Vladtmir Dumitrescu. Ponekad ćemo aludirati na njih spominjući religioznu preistoriju nekih ključnih oblasti (Mediterana. ukazuju na kult svetog stuba.). »Un modele de sanctuaire decouvert a Cascioarele«. razvila i pismo (up. Veliki broj predmeta (pečati s ideogramima. str.82 Uzaludno bi bilo nabrajati sve neolitske dokumente koji se mogu podvrgnuti religioznom tumačenju. Maketa predstavlja veoma impresivan arhitektonski kompleks: četiri hrama podignuta na visokom postolju. simbola axis mundi. 11). 78 Uostalom. mlađi. Između ~6500. nešto manji. fig. arheološki dokumenti prikazuju nam samo delimičnu i osakaćenu sliku religioznog života i misli. Nisu pronađene skulpturice. Indije. što govori da su bila oblikovana oko debla drveta. pa i dosadne. 82 Prema Gimbutas. 2 i 3). Recimo odmah kako postoji opasnost da nam se neolitske religije učine jednostavne. po kojem se podjednako razlikuje od kultura Bliskog istoka kao i od kultura srednje i se\'erne Evrope. str. 21. na koje ukazuju skulpture boginja i boga oluje (s njihovim epifanijama: bikom. 13). »drevna evropska civilizacija« je već ~5300— 5200. Gimbutas. razne nefigurativne simbole. 1. Međutim. Upravo smo videli šta nam otkrivaju religiozni dokumenti prvih neolitskih kultura: kultove mrtvih i kultove plodnosti. god.bi ukazivali na priliv doseljenika iz Male Azije. godine došlo je do snažnog kulturnog razvoja na Balkanskom poluostrvu i u srednjoj Anadoliji. volovskom glavom). 21. fig. 60 km južno od Bukurešta. i ~5300. ljudske i životinjske figure. Gimbutas.000 godina pre Sumera (str. 6. koji su već imali uzgajane biljke i domaće životinje. »drevna evropska civilizacija'< razvijala se u originalnom pravcu. Kine. str. oni ukazuju na bogatstvo i složenost jedne religije čiji je sadržaj još uvek ostao nedostupan. . variraju između ~4035. nap.. str. koja mogu da prime do hiljadu stanovnika. 12). 79 U poređenju s tim. svinja i jedna vrsta žita (einkorn wheat) vuku poreklo iz Evrope.« (str.80 Iznad ovog hrama nalazio se drugi. str. verovanja i obrede u vezi sa »tajnom« vegetacije. tako svedene samo na arheološke dokumente. Marija Gimbutas govori ο »ako 5000.81Na Balkanskom poluostrvu pronađeno je više modela hramova. god.

ako nam duhovna građevina neolita50 nije više dostupna u celini. urbanom civilizacijom. čim se arheološkim dokumentima Bliskog istoka dodaju prvi tekstovi. (Prim. Naglasimo samo da su se takvi obredi održali preko četiri do pet hiljada godina.49 Uostalom. dve monoteističke religije poznate po svojoj snazi. Semantičke mogućnosti arheoloških dokumenata ograničene su. panahija. Neke rude oni su obrađivali kao kamenje. naše koljivo. Dovoljno je posmatrati neko današnje društvo primitivnih zemljoradnika da bi se mogli pojmiti složenost i bogatstvo neke religije utemeljene na ideji hronične plodnosti i ciklusa život—smrt—zagrobni život. Varivo od semenja koje se služi na sahranama ili ο praznicima mrtvih u Rumuniji i na Balkanu zove se coliva83 Postojanje tog imena (kollyva) i žrtve potvrđeno je i u staroj Grčkoj. čuvaju delove mitologija i iščezlih obreda iz prehomerske stare Grčke. Up. U izvesnim slučajevima. nego i nadugačko promišljanih značenja. vrlo verovatno. Kontinuitet »svetih mesta« (up. ječma i usitnjenih oraha. što znači da 83 Starogrčki: kollybos — jelo od kuvane pšenice. Religiozni kontekst metalurgije: mitologija gvozdenog doba Mitologiju »glačanog kamena« zamenila je »mitologija metala«. U Egiptu XX veka obredni snop vezuje se na isti način kao što to vidimo na starim spomenicima koji. ali je običaj sigurno još stariji (veruje se da je otkriven u grobovimi Dipilona). prikazuju običaj nasleđen iz preistorije. ponekad do te mere da postaju nejasna. a isto to ime davano mu je i u Egiptu u vreme faraona. institucijom kraljevstva i organizovanim sveštenstvom. ona najbogatija i najosobenija razvila se oko gvožđa. što uključuje homologiju rođenja — ponovnog rađanja (inicijacije). njeni delovi sačuvani su rasuti u tradicijama seljačkih društava.izjednačavanje žene — obrađene njive — biljke. kosmologiju koja kao imago mundi podrazumeva simboliku »Središta sveta« i nastanjenog prostora. Leopold Šmit je pokazao da izvesni mitsko-obredni scenariji. prvi tekstovi koji su nam dostupni predstavljaju približno sećanje na pradavne religiozne tvorevine koje su postale zastarele ili su bile napola zaboravljene. U krševitoj Arabiji poslednji snop je pod imenom »Starac« pokopavan u zemlju.) . opet. i prvi tekstovi odražavaju viziju sveta pod snažnim uticajem religioznih ideja vezanih s metalurgijom. baš kao i preistorijske populacije. § 8). vidi se koliko oni otkrivaju jedan univerzum ne samo složenih i dubokih. 15. Važno je ne izgubiti iz vida da se grandiozna duhovnost neolita ne može »prozreti« pomoću dokumenata koji su nam na raspolaganju. Nema potrebe ići dalje. Ali. od čega poslednjih hiljadu ili hiljadu i po pod budnom pažnjom hrišćanstva i islama. koje su početkom XX veka još upražnjavali seljaci sredlije i jugoistočne Evrope. skoro potpuno nerazumljiva. varica. nadu u postegzistenciju. obrađivali meteorsko gvožđe mnogo pre no što su naučili da koriste površinske gvozdene rude. određenih ratarskih obreda i sahrana ne treba više dokazivati. Znamo da su »primitivni narodi«. prev. višestruko reinterpretiranih.

i korišćen je mahom u obredne svrhe. Posle otkrivanja tajne topljenja magnetita ili hematita. Opterećene tom tmurnom svetošću. gvožđe je preovladalo. 20. str. duhovi. Metali niču »u krilu zemlje«. rude se stavljaju u peći. Ali obrada zemaljske rudače nije ista što i obrada meteorskog gvožđa. Forgerons et alchimistes. Za razliku od bakra i bronze. str. str. Da bi započela nova etapa u istoriji čovečanstva.84 Kada je Kortes (Cortez) upitao astečke poglavice odakle im noževi — oni su mu pokazali na nebo. Njihovo vađenje iz krila Zemlje-Majke je.BAR. Tek kada je pronađena peć. U celom svetu rudari upražnjavaju obrede koji uključuju stanje čistote. Ova činjenica je imala značajne religiozne posledice. Α. Sve mitologije rudnika i planina. Ako bi im se ostavilo dovoljno vremena da se razviju (što bi se ovde odnosilo na geološki ritam vremena). meditaciju. bez mnogo muke dobijala se velika količina metala. rude bi mogle postati zreli. Rickard. bezbrojne vile. I. kao da su podložni drugačijem vremenskom ritmu nego što je to život biljnih organizama i životinja — nije stvar u tome da oni manje rastu. .5. jer su naslage bile veoma bogate i lako dostupne. 46 i dalje. Ima se utisak da je to otiskivanje u oblast koja po pravu ne pripada čoveku — u podzemni svet s njegovim tajnama laganog dozrevanja minerala koje se odvija u utrobi Zemlje-Majke. Tu počinje najteži i najodvažniji poduhvat. Sumerska reč AN. Oni lagano rastu. Dosta dugo. dakle. Obredi se ravnaju prerna prirodi operacije koja se ima u vidu. Rude izvađene iz rudnika u izvesnom smislu predstavljaju »zametke«. a razlikuje se i od topljenja bakra i bronze. Vid.86 Pećine i rudnici poistovećeni su sa matericom ZemljeMajke. iskopavanja nisu otkrila nikakve tragove zemaljskog gvožđa u preistorijskim naseljima. metalurgija gvožđa je veoma brzo postala industrijska. post. Zanatlija zamenjuje Zemlju84 85 86 Up. Eliade. napisana je znacima »nebo« i »vatra«. »savršeni« metali. molitve i kultne činove. jer se ulazi u posvećeno područje smatrano nepovredivim. Man and. naročito posle usavršavanja tehnike »stvrdnjavanja« metala kaljenjem. Forgerons et alchimistes. Novog sveta. Egipćani su znali samo za meteorsko gvožđe. s dubljom pa i opasnijom sakralnošću. Τ. u čemu učestvuju rudnici i rude. tu se dolazi u dodir sa sakralnošću koja ne predstavlja deo poznatog religioznog univerzuma. Pored nebeske sakralnosti. najstarija reč koja označava gvožđe. koja je povezana s meteoritima. trebalo je otkriti topljenje ruda. jedna prevremena operacija.2 Paleolitski narodi sa istoka verovatnu su imali analogne predstave.85 Ali metal je bio redak (bio je podjednako dragocen kao i zlato). elfovi. Metals.su ih koristili kao sirovine za izradu kamenog oruđa. Tek je metalurgija zemaljskog gvožđa učinila ovaj metal dostupnim za svakodnevno korišćenje. sada se suočavamo sa zemaljskom sakralnošću. Isto je i kod Hetita: jedan tekst iz XIV veka jasno kaže da su hetitski kraljevi koristili »crno nebesko gvožđe«. I stvarno. oni »sazrevaju« u zemaljskim dubinama. Obično se prevodi kao »nebeski metal« ili »metal-zvezda«. utvare i prikaze. 149. umnožene su epifanije prisustva svetog s kojim se čovek sučeljava prodirući u geološke slojeve života.

U cgipatskoj verziji mita. Gospodara mora i podzemnih voda (up. U kanaanskom mitu Košar-va-Hasis (Koshar-wa-Hasis) (dosL »Lukav-izloban«) kuje za Baala dve kratke toljage kojima će on oboriti Jamu.5® U nekim mitologijama božanski kovači kuju oružje bogova. važili za »gospodare vatre-<. Kovač je za bogove podjednako i arhitekta. grnčar. Forgerons et alchimistes. Forgerons et alchimistes. Peći su. pesnici. u trećem tomu ovog dela. gde se dovršava sazrevanje rude. saradnja božanskog kovača s bogovima ne ograničava ■se samo na njegovo učestvovanje u borbama koje su odlučujuće za ovladavanje svetom.87 U različitim slojevima kulture (koji ukazuju na veliku starost). nove materice. magija. taj bog-kovač ima veze s muzikom i pevanjem. Up. na neki način. Jedan lik iz Ben Džonsonovog (Jonson) komada The Alchemist izjavljuje: »Olovo i drugi metali bili bi zlato da su imali vremena da to postanu. takođe poglavlja ο zapadnoj alhemiji i ο religioznim implikacijama »naučnog progresa«. opet. kao i kovač. Međutim. čini da one postanu »zrele« u zadivljujuće kratkom roku. Ali želja za saradnjom pri usavršavanju Materije imala je značajne posledice. isceljivanje. str.) i umetnosti pesme. božanski kovač Tvastri pravi Indrino oružje za njegovu borbu sa Vritrom. igre i pesništva. Taj ambivalentni karakter metala — nosioca moći koje su istovremeno i svete i »demonijačke« — prenosi se na metalce i na kovače. on upravlja građenjem Baalove palate i oprema svetilišta drugih božanstava. ono čemu su neophodni eoni da bi »dozrelo« u podzemnim dubinama. Metalac. 87 88 . što je odlučujuća etapa »sintetičke pripreme Života« (homunkulus. jer peć za topljenje zamenjuje zemaljsku matericu.53 Metalac je »gospodar vatre«. Pored toga. ne mešaju se s njima. Hefest kuje munju zahvaljujući kojoj će Zevs trijumfovati nad Tifonom (up. Otuda je topljenje propraćeno s bezbroj obzira. 54 i dalje. čak ih preziru. Preuzirnajući odgovornost za menjanje Prirode. Vid. Pomoću vatre.« Α drugi alhemičar dodaje: »A to je ono čime se ostvaruje naša umetnost. izgleda. Iz tog razloga su u drevnim društvima topioničari i kovači.88 Borba za »vladanje Vremenom« — koja će imati svoj najveći uspeh u »sintetičkim proizvodima« dobijenim posredstvom organske hemije. Isto tako. oni su visoko cenjeni. osiguravajući im tako pobedu protiv zmajeva ili drugih čudovišnih bića. izgleda da postoji bliska veza između umetnosui i kovanja. tabua i obreda. Hiljadama godina kasnije. str. Tako se gvožđe pokazuje kao sredstvo da se nešto »napravi brže«. Vid. zanatlija. čovek preuzima ulogu Vremena. ali ih se boje. alhemičari će misliti na isti način. itd. pre njega. pored šamana. veštačke. Ptah (bog-grnčar) kuje oružje pomoću kog će Horus pobediti Seta. može da postigne za nekoliko nedelja. § 84). osetno su obogatili mitologiju homo fabera nasleđenu iz kamenog doba. on ostvaruje prelazak materije iz jednog stanja u drugo. 101 i dalje. 175 i dalje. meta]aca i kovača. § 49). kao i. iscelitelji i čarobnjaci.Majku da bi ubrzao i dovršio »rast«. ali isto tako i da se napravi nešto drugo od onoga što je već postojalo u Prirodi. graditelj i zanatlija. vidara i čarobnjaka. isto onako kao što su u izvesnim društvima kovači i kotlari podjednako i muzičari. ubrzava »rast« ruda. okultnih tehnika (šamanizam. Sve ove ideje i verovanja povezani sa zanatima rudara.

Od najdavnijih starina. karakterističan znak božanskih bića bila je tijara s rogovima. stalno prenosila. još pre tog osvajanja. Reč je ο prvim pisanim doknmentima čije poreklo seže do trećeg milenijuma. Kasnije ćemo odmeriti njena religiozna značenja. Istaknuti američki orijentalist pokazuje da su prvi podaci ο brojnim religioznim institucijama. jedan od semitskih jezika. jer je. stvaralački genije dvaju naroda bio različit. svako božanstvo bilo . naučnici su govorili ο samo jednoj. Oko sredine trećeg milenijuma. Još pre 30 ili 40 godina. kao što znamo. koja karakteriše čoveka modernih tehnoloških društava. Drugim rečima. N. tehnikama i shvatanjima sačuvani u sumerskim tekstovima. religiozna simbolika bika. Te se razlike posebno dobro vide u oblasti religije. Dakle.. izvorno. vavilonskoj kulturi. U Sumeru se. spustio iz severnih oblasti i nastanio u donjoj Mesopotamiji. odražavaju još starija religiozna verovanja. Danas se međutim slažemo da sumerski i akadski doprinos treba proučavati odvojeno. uprkos činjenici da su osvajači usvojili kulturu pobeđenih. § 13). Međutim. izvesno. up. Dosta rano. potvrđena još od neolita. Ali ti dokumenti. kao i svuda na Srednjem istoku. predstavljao zvezdu. Akađani su nametnuli svoju prevlast sumerskim gradovima. pod legendarnim vođom Sargonom.. »Transcendentnu« nebesku strukturu božanskih bića potvrđivao je determinantni znak koji prethodi njihovim ideogramima i koji je. grupe nomada koje su dolazile iz Sirijske pustinje i govorile akadski. zaposedajući u naizmeničnim talasima sumerske gradove. dakle. Poreklo i stara istorija sumerske civilizacije još su slabo poznati. Pretpostavlja se da se narod koji je govorio sumerski. jezik koji nije semitski i ne može se objasniti ni preko jedne druge poznate jezičke porodice. Sasvim je verovatno da su Sumeri potčinili starosedeoce čiji je etnički sastav još uvek nepoznat (po kulturi. Kramera. tj. pravo značenje ove odrednice jeste »nebo«. koja je proizišla iz spajanja te dve etničke loze. Prema rečnicima. olujno· nebo kojim odjekuje grmljavina (jer je grmljavina bila poistovećena s rikom bikova).davnašnji san alhemičara) — ta borba za preuzimanje uloge Vremena. »Istorija počinje u Sumeru. III POGLAVLJE MESOPOTAMSKE RELIGIJE 16. naslov jedne knjige S. oni su pripadali civilizaciji koja je nazvana Obeid. božanski modalitet definisali su snaga i prostorna »transcendentnost«. postojala je još u gvozdeno doba.« To je. stvorena je sumersko-akadska simbioza koja se brzo širila posle ujedinjenja dve zemlje. počele su da prodiru ii severne oblasti Sumera.

Do sada nije otkriven nijedan kosmogonijski tekst u pravom smislu reči. čak i na osnovu tih delimičnih obaveštenja. bog atmosfere (nazivan takođe i Veliko Brdo). uviđamo da su neke religiozne tradicije upravo gubile svoja prvobitna značenja. ali na osnovu nekoliko nagoveštaja možemo rekonstruisati odlučujuće trenutke stvaranja kako su ga poimali Sumeri. zemlja u kojoj nisu postojale ni bolest ni smrt.. kao što je i sama zemlja bila devica. Nebo (An) i Zemlju (Ki). Kramer. Bog Enki.«91Ipak. i »pramajka koja porodi sve bogove«. Zemlju. 106.Bole me oči'. Ipak. On bi trebalo da bude suvereni bog bez premca. up. Iz njihove veze rodio se Enlil bog atmosfere. za koga se pogrešno smatralo da je bog Vode pošto se. From the Tablets of Sumer. izgleda da je pravi Raj bio Dilmun. tekstovi koji su do sada otkriveni fragmentarni su i njihovo je tumačenje izuzetno teško. Nalazimo je. vodena masa je poistovećena s prvobitnom Majkom. str. Prvi sumerski tekstovi odražavaju klasifikacijski i sistematizacijski rad koji su obavljali sveštenici. novi prevod poeme »Gilgameš. str. Naravno. i Enki. najznačajniji u panteonu. Castellino.je zamišljeno kao nebesko biće. doista. Niko bolesnih očiju ne ponavlja . sumerska religija se pokazala kao već »stara«. uspavao se pored svoje supruge. .90 Ipak. Vid. smatralo da Zemlja sedi na Okeanu. I u ovom slučaju. koju prati trijada planetarnih bogova. Ali je verovatno da verzije koje su zabeležene na Srednjem istokn i α Mediteranu u krajnjoj liniji potiču iz sumerske tradicije. Nijedan noćni čuvar ne obilazi svoj okrug. § 25. Mitologia sumerico-accadica. »Gospodar Zemlje«. Enlil i Enki. 89 145. Enkidu i Donji svet« u: Giorgio R. str. zbog toga bogovi i boginje zrače veoma jaku svetlost. a Enlil odneo sa sobom svoju maiku. prilično je česta u drevnim kosmogonijama. itd. . Kao što to pokazuje njegovo ime (an — nebo). bog »temelja«. O egipatskom poimanju početnog savršenstva. Taj isti proces otkrivamo i kada je reč ο trijadi Velikih bogova koji sačinjavaju An (Ann). prvi bog je nebeski. Tamo »nijedan lav ne ubija. u: La Naissancc du monde. Osim toga. Na samom početku je trijada Velikih bogova. Drugi fragment govori nam ο tome kako se on odvojio od svojih roditelja: bog An je podigao nebo uvis. nijedan vuk ne odnosi jagnje... još device.. koja je partenogenezom rodila prvi par. koji otelovljuju muški i ženski princip. ali već An predstavlja sindrom onoga što bi bilo deus otiosus* Aktivniji i »aktuelniji« su Enlil. raspolažemo dugačkim listama božanstava svih vrsta ο kojima najčešće ne znamo ništa osim imena. u različitim slojevima kulture. 77 i dalje. Taj prvi par bio je do te mere sjedinjen da se stopio u hieros gamos.. str. Boginja Namu (čije se ime piše piktogramom koji označava »iskonsko more«) prikazana je kao »majka koja rodi Nebo i Zemlju«. Gospodar Dilmuna.89 Kosmogonijska tema razdvajanja Neba i Zeml je takođe je veoma rasprostranjena. Neki tekstovi podsećaju na savršenstvo i blaženstvo »početaka«: »stari dani kada je svaka stvar bila stvorena savršena«. 90 Vid. U praskozorju svoje istorije. Tema Iskonske vode zamišljene istovremeno i kao kosmički i kao božanski totalitet. 91 Prevod Mauricea Lamberta. The Sumerians. prema sumerskom shvatanju. 176—81. to je savršenstvo u stvari predstavljalo zastoj.

prvobitni čovek je na neki način delio božansku supstancu: životvorni Enkijev dah. 17.92 Onako kako smo uspeli da ga rekonstruišemo. sledimo tumačenje koje je dao R. upotpunjena teogonijom. što je propraćeno njegovim krajnjim slabljenjem koje ga dovodi skoro do same smrti. Sto se tiče velikih zajedničkih gradskih 92 Mi 170. trebalo hraniti i oblačiti. međutim. str. Naravno. Enki se sjedinio sa boginjom Ningursag. Ipak. Ancient Mesopotamia. i najzad. Ona su tako različita da se mora pretpostaviti postojanje više tradicija. Najzad. L. 140 i dalje. Tačno je da je čovek bio stvoren da služi bogovima koje je. str. čoveka su neki božanski radnici oblikovali od gline. pre svega. zatim sa kćerkom koju će ona roditi. 183 i dalje. Čovek pred svojirn bogovima Postoje bar četiri predanja koja objašnjavaju poreklo čoveka. sa kćerkom te kćeri — jer reč je ο teogoniji koja se mora ispuniti u toj rajskoj zemlji. odnosno da odredi njihov način postojanja i njihovu funkciju. Prinošenje žrtve sastoji se pre svega iz ponuda i iskazivanja poštovanja. po četvrtoj verziji. I stvarno. To znači da nije postojala nepremostiva razlika između oblika božanskog postojanja i ljudske uslovljenosti. up. ovaj mit ukazuje na obrade ο čijim namerama ne možemo suditi. . Bog jede neke biljke koje su upravo bile stvorene. Tema raja. Ali zbog jedne na prvi pogled beznačajne neprilike. Prema dmgoj verziji. zatim mu je boginja Namu načinila srce. »La religion sumerienne«. reč je ο sudbonosnoj »grešci«. Drugi tekstovi preneli su nam tugovanke bogova dok su padali kao žrtve sudbine. ili krv bogova Lagma. 93 Ο kultu. oni nisu njihovi robovi. Oppenheim. str. A. nepoznata zla more boga a njegovo postepeno slabljenje najavljuje blisku smrt. završava se dramom koja obelodanjuje zabludu i kažnjavanje jednog boga stvoritelja. Uvređena ovim nerazumnim činom Ningursag izjavljuje da neće više gledati Enkija »pogledom života« sve dok on ne umre. ako ljudi i jesu sluge bogova. Α ta »greška« je mogla da dovede u krizu samu strukturu njegove sopstvene tvorevine. trebalo je da 011 »odredi njihovu sudbinu«. U Enkijevoj drami ne iznenađuje smrtna priroda bogova. Kramer. Jedan mit pripoveda da su prva ljudska bića nikla iz zemlje kao trava. Svi ovi motivi su u ranim varijantama potvrđeni gotovo u celom svetu. Kasnije ćemo videti i opasnosti s kojima se susrela Inana prestupajući granice svoga suvereniteta. Jestin. dolazi do prve božanske drame. Prema dvema sumerskim verzijama. čovek je stvoren od krvi dva boga Lagma koji su radi toga bili žrtvovani. Drugi tekstovi označavaju boginju Aruru kao stvoriteljku ljudskih bića. pošto se Enki nije ponašao u skladu s principom koji je on sam otelovljavao. njegova ga supruga ipak izleči.93 Kult se shvatao kao služenje bogovima. a Enki mu dao život.Probudivši se. nego mitološki kontekst u kojem je ona objavljena. Najzad. Ova poslednja tema biće preuzeta i reinterpretirana u slavnoj vavilonskoj kosmogonijskoj poemi Enuma eliš (§ 21). The Sumerians.

Izraz me je preveden kao »biće« (Jakobsen) ili »božanska moć« (Landsberger i Falkcnštajn) a tumačen je kao »božanska imanencija u mrtvoj i živoj materiji. Kramer. svedočeći ο temeljnom izučavanju i sistematizacijskom radu koji su obavili teolozi. potvrđeno je u bezbrojnim kulturama. nav. ozdravi). »U kasnijoj književnosti se pojavljuju . element ispaštanja i ideja ο »jarcu pomirenja« nisu potvrđeni u tekstovima. me. Ustanovljenje »dekreta« obavlja se činom nam-tar. . van Dijk). na »dekrete«. na »Zemlju« — posvećivala je i obezbeđivala joj napredak i sreću u godini koja počinje. str. str. 95 Ο me različitih materija. § 50). pa tako bolesnik . From the Tablets. »nanovo stvara« praznovanjem Nove Godine. ne mogu smatrati za autentičan izraz sumerske svesti« (isto). ljudi treba da slede njihove naloge jer se oni odnose na propise. 181. 49 i dalje.98 Kasnije. Božanska energija izlivala se neposredno na grad — drugim rečima. Predstavljaju ih njihovi kipovi ili sam vladar — koji je dobijao naziv muža boginje Inane i otelovljavao Dumuzija97 — i jedna hramska robinja. nego i njihovi podražavaoci pa. delo. on ih je izgradio »na čistim mestima. tj. Ijudskim zločinima. Pošto su bogovi odgovorni za kosmički poredak. što će reći.živeti' i . predstavljao imago mundi u pravom smislu reči. Naravno.oživeti'. svakog oblika života. Scenario obuhvata hieros gamos između dva božanstva zaštitnika grada. bila je to prolazna zajednica.«96 Postojanje novogodišnjih. potom. 98 Up. 96 Jestin. koji podjednako obezbeđuju dobro funkcionisanje i sveta i Ijudskog društva. koje treba okajati i »očistiti« pomoću različitih obreda. * Up. jer je hram — božja »palata«. Remon Žasten (Raymond Jestin) naglašava činjenicu da pojam greha. »Le Rite de Mariage sacre Dumuzi-Inanna«. tekst koji je preveo Kramer. str. sudbinu svakog bića. 89 i dalje. Ta ideja je drevna i veoma rasprostranjena. The Sumerians. bogovi se 94 Jestin. str. delo. vokacija i institucija. str. From the Tablets. N.(o)živi'. (Naći ćemo je i u mitu ο Baalu.psalmi pokajanja' ali se. zbog rastućeg semitskog uticaja. pomenut je ceo ciklus zakona večnog povratka. Prema sumerskoj tradiciji. kojom raspolažu jedino bogovi« (J. 177. manje-više analognih mitskoobrednih scenarija. 184. Ali svet se periodično obnavlja. svakog božanskog ili Ijudskog poduhvata. prvo od strane »Velike Zmije« koja preti da svet vrati u stanje »haosa«. str. jedan od bogova osnovao je pet gradova. odnosno determinišu. »Sumersko ime tog praznika znači . Od praznika Nove godine još značajnije je bilo građenje hramova. S. Kosmički poredak je neprekidno ugrožen. kojim se određuje i objavljuje donesena odluka. posle stvaranja čoveka. krivicama i pogreškama. supzistentna ali bezlična. str. nav. ali sa značajnim posledicama. Taj hieros gamos je aktualizovao zajednicu bogova i Ijudi.praznika — proslava povodom Nove godine ili podizanja nekog hrama — oni imaju kosmološku strukturu. The Sacred Marriage Rite. Imaćemo priliku da odmerimo njihov značaj analizirajući vavilonski praznik akitu (§ 22).94 Odatle proizilazi da ljudi nisu samo sluge bogova. Prilikom svake Nove godine bogovi utvrduju sudbinu dvanaest meseci koji slede. up. 117 i dalje. prema tome. 129.95 »Dekreti« utemeljuju. ali ona je prvi put jasno artikulisana u Sumeru. nepromenljiva. To je istovremeno bilo i ponavljanje kosmogonije. reč je ο drevnoj ideji sa којош se susrećemo na Bliskom istoku. i saradnici.snaga koja čini da svet oživi' (til znači . dao im je imena i označio ih kao središta kulta«. Kramer.

Azenera (H. »transcendentalni«. sunce se ponovo pokazuje i Zisudra pada ničice pred bogom sunca. рге svega iz Mesopotamije. jer prethodno postoje na Nebu. Dž. Frejzera (Frazer). za razliku od Noja. 18. po којеш su Ijudska dela samo puko ponavljanje (podražavanje) dela koja su iznela na videlo Božanska bića. Verovanje u prethodno nebesko postojanje »dela« i institucija biće od velikog značaja za drevnu onotologiju. Isto je tako moguće da su ovim ·" E. moglo bi se reći. tijarom i prestolom takođe je »sišla sa Neba«. Burrows. Institucija kraljevstva sa svojim znamenjima. ili na »ušće reka« (Utnapištim). Ovo slavno delo. dosta dobro sačuvano. mit ο potopu je skoro univerzalno rasprostranjen.100 To je shvatanje zajedničko za čitav drevni Istok.zadovoljavaju time da neposredno vladarima prenesu plan gradova i svetilišta. i boga koji mu pokazuje plan hrama. U stvari. ali tijeno poreklo uistinu zadire u preistoriju. Andrea (Andree). 60 i dalje. a potom h. Vavilonski gradovi su svoje arhetipove imali u sazvežđima — Sipar u Raku. Zapravo. pokornog i pobožnog«. delo.99 Modeli hrama i grada su. An i Enlil daju mu »život boga< i »besmrtni dah« bogova. Manje-više »divinizovan«. Burrows. nav. »Some Cosmological Patteras in Babylonian Religion«. str. Indije. Njeno postojanje je prvi put potvrđeno u sumerskim dokumentima.54 Tema potopa opet se javlja u Εριι ο Gilgamesu. U poslednjem sačuvanom fragmentu.1® Posle potopa. 65 i dalje. Kralj Gudea vidi u snu boginju Nidabu. H. a u akadskoj Utnapištim. nije mu bilo dozvoljeno da naseli »novu zemlju« koja se uzdigla nad vodom. . čiji će najslavniji izraz biti platonska doktrina ο idejama. Tu je u tekstu velika praznina. Zisudra čeka odluku koju donose An i Enlil. ona je po drugi put doneta na zemlju. Kao što nam je poznato još od kompilacija R.je naučio njegov zaštitnik. Neko navodi zasluge kralja Zisudre. teorija nebeskih modela produžava i razvija posvuda rašireno drevno shvatanje. »skromnog. spaslo se samo jedno ljudsko biće. Veliki bogovi odlučuju da čovečanstvo unište potopom. itd. str. Verovatno je reč ο veoma starom zajedničkom izvoru. koje se u sumerskoj verziji zvalo Zaisudra. i na različitim stupnjevima kulture. Verovatno Zisudra dobija jasna uputstva u vezi s gradnjom arke. Ali. i odvode ga u mitsku zemlju Dilmun. Posle sedam dana i sedam noći. pošto je diluvijalna katastrofa bila ravna »kraju sveta«. Usener) i Dž. još bolje osvetljava podudarnost sa vavilonskom pričom. a u svakom slučaju stekavši besmrtnost. Utuom. Kako ga . koja mu pokazuje sliku na kojoi su navedene zvezde dobročiniteljke. Od sumerske verzije sačuvano nam je samo nekoliko fragmenata: i pored uzdržanosti ili protivljenja nekih članova panteona. 100 Up. Prvi mit ο potopu Kraljevstvo je posle potopa moralo biti ponovo doneseno sa neba. Izgleda da su neke vari jante rezultat njegovog širenja. njegovo postojanje potvrđeno je na svim kontinentima (mada dosta retko u Africi). preživeli je bio prenesen u zemlju Dilmun (Zisudra). Niniva u Velikom medvedu. Asur u Arkturusu.

tabl. Drugim rečima. M.. 259—60. Eliade. ona predoseća tragičnu sudbinu koja očekuje njenog muža: »O moj voljeni. Aspects du mythe. Bogovi Meseca i Sunca steći će najveći značaj u vavilonsko doba. što је živ i što stvara.. Ali bilo bi neoprezno jedan tako raširen mit objašnjavati pojavama čiji geološki tragovi nisu pronađeni. Taj mit otpočinje ljubavnom pričom: Inana.103 19. .102 Ipak. str. Ea posle potopa odlučuie ο stvaraniu sedam muškaraca i sedam žena. Stoga on mora biti iznova stvoren.. kako bi se u punoj meri iskazale njene moći. Što se tiče Inane. 69 i dalje. Izgleda da većina rnitova ο potopu na neki način sudeluje u kosmičkom ritmu: »stari svet«. Enuma elish. Enlilovu srdžbu izazvala je nepodnošljiva dreka ljudi. 103 Up. up. potop na makrokosmičkoj lestvici ostvaruje ono što se simbolično događa tokom praznovanja Nove godine: »kraj Sveta« i grešnog čovečanstva.104 koji tako postaje vladar grada. potapa Voda. Inana glasno obznanjuje svoju strast i svoju sreću: »Ja idem radosna! . 104 Prema drugoj verziji. utvrdićemo da su osnovni uzroci istovremeno i Ijudski gresi i potpuna oronulost Sveta. N. vid. »Le Rite de Mariage Sacre DLimuzi — Inanna«. ona će imati kultnu i mitološku »aktuelnost« s kojom ni blizu neće moći da se meri nijedna druga boginja na Srednjem istoku. ali ju je njen brat. The Gilgamesh Epic.101 U brojnim varijantama. ti si 101 Ο simbolici koja je sadržana u nekim miitovima ο potopu. udaje se za pastira Dumuzija. iz vodenog »haosa« pomal ja se »novi svet«.. 21. ut>. koji je nastanjivalo grešno čovečanstvo. odnosno. Zbog same činjenice što postoji. boginja zvezde Venere i Jjubavi. ako ispitamo mitove lcoji u drugim kulturama najavljuju bliski potop. čoveče moga srca .mitskim pričama dale povoda jedna ili više diluvijalnih katastrofa. str. upravljala je i životom i smrću. Utu (Sunce) i Inana. Iz nekih navoda rnože se naslutiti da su bogovi doneli takvu odluku zbog »grešnika«. boginja zaštitnica Ereša. str. a središnji mit ο njoj predstavlja jedno od najznačainijih ostvarenja starog sveta. odlučuje na to da ih uništi (up. govorilo se da је ona hermafrodit (Ishtar barbata). Silazak u Donji svet: Inana i Dumuzi Trijadu planetarnih bogova čine Nana-Sin (Mesec). ti si svojim ustima dodirnuo шоја. Heidel. ponekad je to naprosto posledica želje nekog Božanskog bića da uništi čovečanstvo. da bi se omogućilo novo stvaranje. to jest. bog-sunce Utu nagovorio da promeni mišlienje. Prema verziji koja ie sačuvana u L'Epopee d'Atrahasis. 182 i đalje. Osim ako je drugačije naznačeno. ia sam te poviikla ka kobnoj sudbini. S. potop je posledica ljudskih »grehova« (ili obrednih grešaka). Inana-Ištar je istovremeno bila boginja ljubavi i rata. The Sacred Marriage Rite. U vreme svoga vrhunca. dreke mladih bogova koji ga ometaju u spavanju. Traite d'Histoii e des Religions. i dalje). str. str. . Kosmos se postepeno troši i najzad propada. Prema jednoj drugoj tradiciji.. ona je na početku više volela ratara Enkidua. U mesopotamskoj tradiciji teško je jasno utvrditi uzrok potopa. čiji je homolog akadska Ištar. Njen lik je bio savršeno uobličen već u sumerskoi epohi. I. Мој Gospodar je dostojan svetog krila!« Ipak. 71 i dalje. Krarner. i kasnije Astarta. navodimo Kramerove prevođe koji su objavljeni u ovom članku. a malo vremena potom. 124 i dalje.

»Najverovatnije je da Ereškigal. u skladu sa nalozima koje mu je Inana dala pre svog odlaska. kažu oni. smilovavši se na Dumuzijeve suze. Demoni su najpre pokušali da se dočepaju Ninšubura. da ga pretvori u zmiju i beži ka prebivalištu svoje sestre Geštinane. smilovana. odlučuje da traži dalje. reklo bi se. boga-sunce Utua. moglo se verovati da boginja u »Zemlju bez povratka« kreće posle Tamuzove »smrti«. obaveštava bogove Enlila i Nana-Sina. Neki elementi. ublažava njegovu tužnu sudbinu odlučujući da on u Donjem svetu provede samo pola godine a da ga tokom druge polovine zameni njegova sestra Geštinana« (Kramer. Lukavstvom.. prestrašena. kojih nema u sumerskoj verziji. okom smrti! Ona mu izgovori jednu reč: reč beznađa! Ona vrisnu na njega: vriskom osude! . svi dolaze u Ereš.. Isti je mit. božanstva zaštitnici tih gradova bacaju se u prašinu kraj Inaninih nogu. 144). Inana pred svoju sestru stiže sasvim naga — to jest lišena svih svojih »moći«. upravo zato da bi ga vratila nazad. Ušavši u Zemlju mrtvih — oblast kojom vladaju nepovredivi zakoni. ali uz nekoliko značajnih razlika. ona im prepusti Dumuzija! Ovom mladom čoveku (reče im ona) vežite noge. kako prođe kroz која od Sedmoro vrata. vratar joj postepeno oduzima odelo i nakit. Pošto su je demoni uhvatili i zapretili joj da će je odvesti. a zatim ka svom toru s ovcama. Enlil ipak pronalazi nekakvo rešenje: on stvara dva glasnika i šalje ih u Donji svet snabdevene »hranom i vodom života«. i zato si osuđen na zlokobnu sudbinu-( (Kramer. Prema drugoj recenziji izgleda da se Inanin postupak može objasniti strahom. Le rite du mariage. Ta »zlokobna sudbina« zbila se onoga dana kada je slavoljubiva Inana odlučila da siđe u Donji svet kako bi odatle istisnula svoju »stariju sestru« Ereškigal. 141). neka obezbedi zamenika!«105 Inana se vraća na zemlju a prati je gomila demona gala. »Ona ga prostreii jednim okom. muče i odvode u Donji svet. povlače. ali ih Inana sprečava. vladarka »Velikog-gornjeg-kraljevstva«.pritisnuo moje usne uz svoju glavu. Zbog jedne praznine u tekstu ne možemo da doznamo epilog. međutim. Oni zatim svi kreću ka gradovima Umi i Bad-Tibiru. isto. 1971—72. oni treba da je ponovo dopreme u Donji svet ukoliko im ne preda u zamenu neko drugo božansko biće. Inana. ispričan u akadskoj verziji Ištarinog silaska u Donji svet.. Ona uspeva da uđe u Ereškigalinu palatu ali. kao jedini gospodar grada. »prestrašena. njen odani prijatelj Ninšubur. oni uspevaju da ožive »leš koji je bio obešen ο neki klin«. Inana je »htela da se bavi zabranjenim stvarima«. Najzad. umesto da je oplakuje. i Inana se upravo spremala da se popne kada je Sedam sudija Donjeg sveta (Anunaki) zadržaše govoreći: »Ko je. Pre objavljivanja prevoda sumerskih tekstova. Annuaire. str. podjednako želi da vlada i Donjim svetom. bogato odeven i samozadovoljan seo na njen presto. Preveo Jean Bottero. str. 106 prCv. pa boginja. sišao u Donji svet i odatle se vratio bez gubitka? Ako Inana želi da se iz Donjeg sveta vrati gore. itd. Tu ga demoni hvataju. Oni se.. Bottero. Ereškigal upire u nju svoj »pogled smrti« i »njeno telo postaje nepokretno«. str. S iznenađenjem i gnevom Inana otkriva da je Dumuzi. ikada.Ενο ga (reče demonima). Posle tri dana. str. 105 .« (isto). ohrabruju slično tumačenje. 85.. vodite ga!'«106 Dumuzi umoljava svoga devera. 91.

63 i dalje. otelovljuju Dumuzija π hieros gamosu s Inanom. ona transcendira dramu vegetacije.108 Ali te su »tugovanke« bile obredne: osamnaestog dana meseca tamuza (juni—juli) oplakivan je silazak rnladog boga u Donji svet.107 Time se. The Sacred Marriage Rite. postaje princip jedinstvenog objašnjenja sveta. Prema tome i ljudi. U šestom veku. 83). haos/kosmos. U Gilgamešovom prezrivom odgovoru Ištari kada mu ona ponudi da postane njen muž. iako se znalo da će se on »popeti« posle šest meseci. Ta bi se nesreća mogla shvatiti kao produžetak prekida hieros gamosa između boginje ljubavi i plodnosti. implikuje prihvatanje kraljeve obredne »smrti«. pa prema tome i povratna — neizbežno prati svaki čin stvaranja ili rađanja. užasnuti zbog predstojećeg nestanka Života. moraju da se umešaju kako bi oslobodili Ištar. Ali da bi Svet mogao biti ponovo stvoren. prekosmogonijski »haos« takođe podrazumeva obrednu »smrt« kralja. manje-više. jalovost/plodnost — u stvari predstavljaju dva momenta istog procesa. u akadskoj verziji. str. to su užasne posledice Ištarinog zatočeništva. iza priče koju prenosi sumerski tekst. za njihov zagrobni udes. svake su godine proslavljali ponovno rađanje Sveta. U tom slučaju. 131 i dalje. sve se objašnjava Inaninom srdžbom pošto pronađe svoga muža kako u sjaju sedi na njenom prestolu. koje akadska verzija naglašava: kada je boginja iščezla. jer podjednako upravlja kosmičkim ritmovima. tvojim prvim mužem. Katastrofa je bila kosmičkih razmera i. To romaneskno objašnjenje po svoj prilici prikriva jednu još stariju ideju: »smrt« — obredna. možemo prepoznati aluziju na tu »misteriju«: on podseća Ištar da je upravo ona naredila godišnja tugovanja za Tamuza. Kramer. treba zamisliti »misteriju« koju utemeljuje Tnana s ciljem da se obezbedi ciklus opšte plodnosti. Tamuz najzad uzima dramatično i elegično obličje mladih bogova koji umiru i oživljavaju svake godine. pa prema tome i delili njegovu sudbinu. Dva kosmička modaliteta — život/smrt. to jest Ijudsko objašnjenje osude Dumuzija: na izgled. Uloga DumuzijaTamuza. Botero prevodi: »Za Tamuzom. Jezekilj (7 : 14) žestoko napada jerusalimske žene koje »jadikuju« na samim vratima hrama. to jest da uništi smrt. Ta »misterija«. bila je značajna jer je upravo 011 ostvarivao približavanje između modaliteta 107 Up. To smenjivanje — periodično prisustvo i odsustvo boga — bilo je pogodno za stvaranje »misterija« vezanih za »spasenje« ljudi. str. ti si sama odredila sveopštu žalost« (nav. 108 Ploča VI. Mit pripoveda ο neuspehn boginje Ijubavi i plodnosti da osvoji Ereškigalino kraljevstvo. života i ljudske egzistencije. str. . i njenog voljenog muža Tamuza. 46—47. delo. Kraljevi Sumera. ljudskom sudbinom i odnosima s bogovima. potpuno je prestala ljudska i životinjska reprodukcija. koju je čovek shvatio posle otkrivanja zemljoradnje. Tamuzov kult je prisutan gotovo širom Srednjeg istoka. koga obredno otelotvoruju sumersko-akadski kraljevi. kao i akadski kraljevi kasnije. on najpre mora da bude uništen. moraju da prihvate smenjivanje života i smrti. Dumuz-Tamuz »nestaje« da bi se »opet pojavio« posle šest meseci. kao i neki. Veliki bogovi. bogovi.Na prvom mestu. »Le Rite de Mariage Sacre«. njegov silazak u Donji svet. Njegov sumerski prototip verovatno je imao složeniju strukturu: kraljevi koji su ga oličavali. U sumerskoj verziji iznenađuje »psihološko«.

Ali. Sličnu sudbinu imaće i drugi liturgijski jezici: sanskrit. 236. zvezda Venera — Ištar (= Inana). str. On je središte carstva pomerio ka severu. Jedna od najlepših 109 Prvi put. jezika nauke. Sumersko-akadska sinteza Većinu sumerskih gradova-hramova ujedinio je Lugalzagisi. njih će prihvatiti i druge države. doprinosi semitskog religioznog genija. ukratko. Podjednako je važan i značaj koji u kultu zadobijaju lične molitve i psalmi pokajanja. Ea (= Enki). Astralna trijada је delimično preuzela semitska imena za odgovarajuća božanstva: Mesec — Sin (što potiče od sumerskog Suen).-4 Što se tiče hrama. bilo prenošenje religioznog primata u Vavilon. godine oni konačno pobeđuju. Od tada. asirskog Asura — koji su uzdignuti na položaj univerzalnih božanstava. »varvara« koji su kao nomadi lutali oblašću gomjeg Tigra. Enlil. »u opštem uređenju ništa se suštinsko nije promenilo (. amoritski vladar Vavilona. Ukažimo pre svega na dva »nacionalna« boga — vavilonskog Marduka i. Donjim svetom i dalje vladaju Ereškigal i njeu muž Nergal. 110 Isto. istorija Mesopotamije kao da se ponavljala: političko jedinstvo Sumera i Akada uništili su »varvari« spolja. posle napada Guta. ovaj put uspešnije. na primer. potvrđeno je postojanje novih institucija (profesionalne armije i činovništva). Četiri veka ostaće gospodari Mesopotamije. . u grad čiji je bio vladar. međutim. Promena se odnosila jedino na kraljeve gradova-hramova: oni su priznali da su podanici akadskih osvajača. nametnutih potrebama kraljevstva — kao što je. Tako je prevlast Guta trajala samo jedan vek a tokom sledećeg veka (oko ~ 2050 — 1950) vlast su preuzeli kraljevi III dinastije iz Ura. koje su sa istoka napadali Elamiti. poduhvat je. opet. godine Hamurabi. Jednu generaciju kasnije. godine. a sa zapada Amoriti koji su dolazili iz sirijsko-arapske pustinje. vladar Ume. svako se ljudsko biće moglo nadati da će uživati povlasticu koja je do tada pripadala samo kraljevima. 20. oko ~ 2375. sačuvala sve svoje strukture. i zamenjivanje Enlila Mardukom — »bili su potrebni čitavi vekovi«. Sunce — šamaš. Sumerski religiozni konzervativizam naslediće akadska struktura. kasnije. Kasiti. više nije bia govorni jezik — još tokom petnaest vekova zadržao ulogu liturgijskog jezika. Posle toga. Sargonovo carstvo se raspalo posle jednog veka. osim veličina i broj građevina« . latinski. Duže od dva veka. srušilo se. oborile unutrašnje pobune. nadovezuju sc na prethodne strukture. uspeo je da nametne jedinstvo. Najviša trijada ostala je ista: Anu.. s vremenom. Za ostvarenje retkih promena. Prelazak gradova-hramova u gradove-države i u carstvo predstavlja pojavu od velikog značaja za istoriju Srednjeg istoka.bogova i ljudi. Tek oko ~ 1700. nadiru sa severa i počinju da prete Amoritima. Sumerska civilizacija je. Drugi »varvari«. Kraljevstvo. to je istovremeno i poslednje ispoljavanje političke moći Sumera. To je prva manifestacija ideje carstva. hebrejski. ponovio akadski kralj Sargon. U tom periodu sumerska civilizacija je došla do vrhunca. Na izgled svemoćna dinastija koju je osnovao Hamurabi.) od sumerske faze.. staroslovenski. Mesopotamija je ostala podeljena na nekoliko država.109Za naše istraživanje važno je imati u vidu da je sumerski — premda oko ~ 2000. a ove su.110 Ipak. vladala je manje od jednog velca. Oko ~ 1585. koja nam je poznata.

prevod u ANET.. Samašu. Apsu i Tijamat. Izbavi me od grehova!«aG U psalmu pokajanja molitelj priznaje da je grešan i na sav glas priznaje svoje grehe. Vremenom..). bože koga ne poznajem. O! Gospodaru moj. * Prema lat. ni po težnji da se povežu teogonija. prev.111 Naglašava se »numenalan<<* karakter bogova: oni izazivaju užasan strah. 387—89.28 Drugi pronalazak akadske religiozne misli jeste proricanje. U sumerskoj književnosti ne postoji ništa što bi se moglo uporediti. kosmogonija i stvaranje čoveka. najznačajnije delo akadske religije. Ukratko. premda reinterpretirane. ni po dramskoj napetosti.: numen — božanstven. 111 . Enlil. O. za semitski doprinos karakterističan je značaj koji se pripisuje elementu ličnog u religioznom iskustvu. Vid. veličanstven (prim. (Drugi izvori jasno kažu da Tijamat predstavlja more. Ο drugom paru. on ne zna čak ni da li greši ili dobro čini.) Kao i tolika druga prvobitna božanstva. Smatralo se da je svetlost atribuc u prvom redu božanstva i da kralj i sam zrači svetlošću u onoj meri u kojoj deli božanske osobine. Stvaranje sveta Kosmogonijska poema poznata pod imenom Enuma eliš (prema početku teksta: »Kada u visini... »O! Gospode.. Iz mešavine slatkih i slanih voda rađaju se drugi božanski parovi. Епшпа eliš pripoveda ο poreklu sveta. Što se tiče trećeg para. Anšara i Kišar. ni po veličini. Ta nova i veličanstvena mesopotamska sinteza ipak predstavlja tragičnu viziju ljudskog postojanja. ne odbacuj slugu svoga! Mojih grehova je sedam puta sedam . Teme su stare. šamaš će postati univerzalni bog bez premca. Lakhmu i Lakhamu (po nekim tradicijama. Tijamat je istovremeno shvaćena kao žena i kao dvopolna.vavilonskih molitvi upućena je svim bogovima. pre svega svojim zastrašujućim sjajem. kažnjava zločince i nagrađuje pravedne. gotovo ništa ne znamo. Ištar i.. iz kojeg se izdvaja prvi par. Čovek ništa ne zna. tu je iskonska slika neizdiferenciranog vodenog totaliteta. Uočljivo je takođe umnožavanje magijskih praksi i razvijanje okultnih disciplina (pogotovu astrologije). njihova imena na sumerskom znače »totalitet gornjih elemenata« i »totalitet donjih elemenata«. veliki su moji gresi! . čak i onima za koje molitelj ponizno priznaje da ih ne poznaje. uz Ep ο Gilgamešu. boginjo koju ne poznajem. str. veliki su moji gresi! .. O. Ispovest je propraćena određcnim liturgijskim gestovima: klečanjem. veliki su moji gresi! . Veliki bogovi — Anu. naročito. Pre svega. oni su žrtvovani da bi bio stvoren čovek). kao i uzdizanje nekoliko božanstava na najviši položaj. Vernici se radije obraćaju Marduku ili astralnim božanstvima.«) predstavlja. šamaš brani pravdu. Ea — postepeno gube prevlast unutar kulta..... Jedna himna objavljuje kako boga Sunca svuda obožavaju. uzvisujući Marduka. 21. koje će kasnije postati široko prihvaćene u celom azijskom i mediteranskom svetu. a Apsu sveukupnu slatku vodu na kojoj pliva Zemlja. čak i stranci. padanjem ničice i »obaranjem nosa«..

oblikom egzistencije koji odgovara inerciji i besvesnosti supstance).112 Iz hieros gamosa ova dva komplementarna »totaliteta< rađa se bog Neba. Ona stvara čudovišta. Ni Anu. »La naissance du monde selon Akkad«. Hoću da ih uništim. ali blago se strpimo'« (I.Prošlo je izvesno vreme (»dani se protegnuše. Svojim magičnim bajanjem. Borba između dve grupe biće rešena dvobojem između Tijamat i Marduka. 113—114). 100—104). Špajzera (Speiser) i Kastelina (Castellino).) ona uzvisi Kinga« (147 i dalje). Hajdela (Haeidcl). koju je od tada nazvao apsu. mi navodimo prevod Pola Garelija (Paul Garelli) i Marsela Lebovica (Marcel Leibovici). Ali Apsua nije mogla ubediti. rađa Marduka. »velikog lava«.. Ipak. 97) Marduk izbaci žestoke vetrove koji »joj rastegnuše telo. Takođe smo koristili prevode Labaa (Labat). On tako postade bog Vode. 41—46).. Tijamat »poče iz sveg glasa da viče na svoga muža. da bih dokrajčio to njihovo kretanje. iskida utrobu i probode srce. Anu. on učini da Apsu padne u duboki san. Jedino Marduk prihvata borbu. baci leš na zemlju i ode gore!« (IV. svetilištu praoblika« (I. njegovo mesto je zauzeo Ein sin Marduk. preduslovu kosmogonije. Doznavši za odluku svoga praoca. pošto ga je prethodno okovao. ali pod uslovom da prethodno bude proglašen za vrhovnog boga. . »i stvori talase kako bi uznemirio Tijamat« (I. mladi bogovi gube hrabrost. stajala si po strani bez ijedne reči« (I. Pred ovakvim pripremama. 37—39). njihovo ponašanje. Tekst slavi veličanstvenu uzvišenost. on zatim okova Kingua. ni Ea ne usuđuju se da se sulcobe sa Kinguom. ne mogu da spavam.113 Svojim veseljem i cičom mladi bogovi ometaju Apsuov odmor. Ona bolno jauknu (. Stomak joj se nadu. Na Kinguove grudi ona pričvrsti pločicu Sudbina i poveri mu najveću moć (155 i dalje). Upravo tada Anu prelazi u napad protiv svojih potomaka. na šta bogovi žurno pristaju. U ovim stihovima možemo otkriti čežnju za »Materijom« (odnosno. kako bismo (najzad) mogli da se odmorimo!« (I. 58). godine se umnožiše»). Bogovi. »sveznajući Ea« prvi nešto preduzs.Šta! Zar mi sami da uništimo ono što smo stvorili! Žalosno je. pa ga ubi. Osim kada je drugačije naznačeno. ne mogu da se odmaram. mladi bogovi »ostadoše bez ijedne reči« (I. Ovoga puta Tijamat odlučuje da nešto preduzme. Damkina. noću. »besne demone«. U samom središtu apsu. 108). ali ih Marduk »čvrsto sveza i polomi im oružje« (III). On zatim izbaci jednu strelu koja joj probuši stomak. On podiže četiri vetra. Α »među svojim prvorođenim bogovima (. tvoga muža. koji ne mogu da se odmaraju. kažu svojoj majci: »Kada su ubijali Apsua. Ukrotivši je tako. oduze mu »njegov sjaj i sam se zaogrnu njime«. oduze mu pločicu Sudbina i pričvrsti je na svoje grudi 112 Ploča I. za iskonskim mirovanjem. Tijamatini pomoćnici pokušaše da se spasu. mudrost i svemoć ovog poslednjeg rođenog boga. »u odaji sudbina. otpor prema kretanju. i druge još »što nose neumoljiva oružja i ne boje se borbe« (144).): . koji opet rađa Nudimuda (= Ea). zmije. Danju. a ona ostade razjapljene čeljusti... 79) njegova supruga. on joj oduze život. I da oko nas zavlada tišina. 13. 113 Iz velike sumerske trijade nedostaje Enlil. str. slažem se. »Kada je Tijamat otvorila čeljust da ga proguta« (IV. On se žali Tijamat: »Nepodnošljivo mi je njihovo ponašanje. 133—145. mada nisu bila uz napadače.

a »od jednog uvojka njenog perčina on stvori vezu između neba i zemlje«. reč je ο čisto formalnom obliku postojanja. Presekoše mu vene i Ea od njegove krvi stvori čovečanstvo (VI. Sama zemlja je od druge polovine Tijamatinog tela i njenih različitih organa. on se vrati do lijamat. posle Tijamatine »demonizacije«. 8). ali zvezde i sazvežđa postaju »prebivališta« ili slike bogova. naporedna predanja koja se tiču kosmologije i stvaranja čoveka.. rascepi joj lobanju. Marduk odluči da stvori čoveka. od jedne polovine nastade nebeski svod. kako bi on »preuzeo služenje bogovima. itd. Drugim rečima.114 Роеша dalje pripoveda ο podizanju jednog svetilišta (tj.(120. Najzad. 59. Tvorački proces. bogovi iz prvobitne epohe.) Ubistvo Apsua otvara čitav niz »kreativnih ubistava«. Ea predlaže da samo jedan od njih bude žrtvovan. palate) Marduku u čast. prisustva i mudrosii s druge strane. Da bi se proslavio Marduk. ali je posvećena zahvaljujući gradovima i hramovima.. a drugim delom božanska »forma«. dvostruke prirode: u njemu je jednim delom ambivalentna. Епшпа eliš predstavlja prilično sumornu kosmogoniju i pesimističnu antropologiju. kako ga prikazuje Enuma eliš. Tijamat nije više samo haotični iskonski totalitet koji prethodi svakoj kosmogoniji: ona se na koncu pokazuje kao tvorac bezbrojnih čudovišta. određivanju vremena i ο oblikovanju reljefa zemlje iz Tijamatinih delova tela (iz njenih očiju izviru Eufrat i Tigar. Najzad. i tako ih rasteretio« (VI. Najzad. dakle. To je možda 114 Dodajmo da postoje i druga. a leš raseče nadvoje »kao suvu ribu« (137). V. . јег Ea ne samo što zauzima njegovo mesto nego i započinje s prvim organizovanjem vodene mase [»na tom mestu on izgradi svoje boravište (. samo. Kosmogonija je rezultat sukoba dve grupe bogova. Pobeđeni i lancima svezani bogovi i dalje čekaju svoju kaznu. Bez obzira na to što koristi tradicionalne mitske teme. Tek od Tijamatinih posmrtnih ostataka Marduk oblikuje nebo i zemlju. prerano je doveden u opasnost zbog Apsuove želje da uništi mlade bogove. ali. (Nekakav »svet« je već postojao. a na prvom mestu među njima Tijamat. pošto su se bogovi množili i imali svoja »prebivališta«. Peta pločica govori ο uređenju planetarnog univerzuma. i dalje govoriti ο božanskoj supstanci? Kosmos je. i dalje). sva njena »kreativnost« je negativna. to jest da u korenu saseče stvaranje Univerzuma. Univerzum koji je načinjen od tela nekog iskonskog božanstva deli njegovu supstancu. postaju nosioci »demonske« vrednosti.) i utvrdi svoja svetilišta«]. pokazuje se da je svet proizvod »mešavine« haotičnog i demonskog »iskonskog« s jedne strane. Ta tema. podstrekivao Tijamat na pobunu i otpočeo borbu« (VI. Na pitanje »ko je izazvao rat. 30). koja je takođe potvrđena i u drugim tradicijama. ako ne i jasno demonska »materija«. Marduk na nebu podiže palatu koja je odgovarala palatj apsu. i utvrdi put zvezda. a od drugi: polovine zemlja. može se različito tumačiti. Nebeski svod je načinjen od polovine Tijamatinog tela. jer je ona Mardukovo delo. ali se u Tijamatinoi grupi nalaze podjednako i njena čudovišna i demonska stvorenja. mladi pobednik. možemo li uopšte. »iskonsko« je samo po sebi prikazano kao izvor »negativnih tvorevina«. i božanske kreativnosti.). 23—24) svi izgovaraju samo jedno ime: Kingu.

Marduk će čuti tvoju molitvu. za koji se smatralo da je privremeni grob boga.. Frankfort. veliki sveštenik li·· šava kralja njegovih odličja (žezla. U oba slučaja. čovek dakle ima »oblik« koji je stvorio jedan veliki bog. Ali. . Kralj zatim. prstena. za koga se pretpostavljalo da je »zatvoren u planini«. gde se održavala svečana gozba. koji se zvao zagmuk (»početak godine«) na sumerslcom. Sakralnost mesopotamskih vladara U Vavilonu. Što se tiče stvaranja čoveka. 22. ono se nadovezuje na sumersku tradiciju (čovek je stvoren da bi služio bogovima). str. na kolenima. 4) hieros gamos kralja i hramske robinje koja oličava boginju. 3) obredne borbe i obredna procesija porl kraljevim vođstvom. stvoren od demonske materije — Kinguove krvi. Čovek je. verovatno. ipak. bio zigurat Etemenankijevog hrama. nisam bio nemaran prema tvom božanstvu. Kingship and the Gods. Kingu postaje arhidemon.najsloženija kosmogonijska formula do koje će doći mesopotamska misao. biva primoran da siđe »daleko od sunca i svetlosti«. osnovnu građu čini supstanca nekog prvobitnog ali propalog božanstva.. postoji simetrija između stvaranja čoveka i porekla sveta. On će povećati tvoje carstvo . Njegova jedina nada je Ea. krive sablje i krune) i udara ga po licu.«115 Za to vreme. Enuma eliš je recitovao u hramu četvrtog dana praznika Nove godine. str. 5) određivanje sudbine od strane bogova. Razlika u odnosu na sumerske verzije je značajna. izgovara objavu nevinosti: »Nisam grešio. takođe. vođa čete čudovišta i demona koje je stvorila Tijamat. od kojih su neke bile postale nerazumljive i neupotrebljive. dakle. Taj praznik. narod je tražio Marduka. To je. Kao što smo videli povodom Inane-Ištar. što je formula koja ukazuje na »šmrt« nekog božanstva. ο Gospodaru zemalja. Možemo govoriti ο tragičnom pesimizmu. ta »smrt« nije konačna. 116 Klasični autori govore ο »Belovom grobu« (= Mardukovom) u Vavilonu. . Marduk. jer ona u smeloj sintezi objedinjuje sve strukture jednog božanskog društva. jer se čini da je čovek osuđen već na osnovu svog porekla. koje su mladi bogovi pobednici pretvorili u demona i potom usmrtili. Sa tog stanovišta. Prva sekvenca ovog mitsko-obrednog scenarija — poniženje kralja i Mardukovo zatočeništvo — ukazuje na vraćanje sveta u prekosmogonijski haos. što odgovara Mardukovom »zatočeništvu«. proslavljao se tokom dvanaest prvih dana meseca nisana.« Veliki sveštenik odgovara u Mardukovo ime: »Ne boj se. tu se pridružuje i otežavajući element: iako je bio jedan od prvih bogova. 320 (= La royauti et les dieux. od kojih ćemo ukazati samo na najvažnije: 1) dan kraljeve pokore. do Bit Akitua (kuće Nove godine). Sastojao se iz nekoliko delova. 2) oslobađanje Marduka. 115 Tekstove je naveo H. i akitu na akadskom jeziku.. 409). U Mardukovom svetilištu. koji ga je oblikovao. boginju je trebalo otkupiti iz donjeg sveta. a posebno na verziju koja poreklo čoveka objašnjava žrtvovanjem dva boga Lagma.116 On.

mi ćemo često pominjati praznike Nove godine. Već sada možemo tačno utvrditi da se epizoda praznika akitu susreće — da se ograničimo samo na Bliski istok — u Egiptu. ili »četiri oblasti Univerzuma«. Vladareva sakralnost je obznanjivana na više načina. potom izokretanje čitavog društvenog poretka. Iako je kralj priznavao svoje zemaljsko poreklo. krai j se. Borbe između dve grupe maskiranih lica potvrđene su u Egiptu. oko njegove glave blistala je natprirodna svetlost. poslednjih dana u godini obredno stvaran »haos« koji su označavale »orgijske« razuzdanosti tipa Saturnalija. na primer.120 Još pre rođenja. a da je kralj olieavao Asura (boga koji je zamenio Marduka). obraća Marduku. tokom svog »ponižavanja«.31 Hieros gamos se odvijao po povratku sa svečane gozbe u Bit Akituu. 65 i dalje. koja se na akadskom kaže melammii. u Iranu i kod Mandejaca. 206. str. Tako je. plodnost i bogatstvo novog sveta koji se upravo rodio. a ta je titula prvobitno bila namenjena samo bogovima. bogovi su ga predodređivali za vladanje. Frankfort.) Kralj vodi povorku do Bit Akitua. Kralj u borbi protiv Tijamat i u hieros gamosu s hramovskom robinjom oličava boga. kod Hitita i u Ugaritu. La splendeur divine. Na Srednjem istoku i u istočnoj Evropi još postoji običaj da se »utvrđuje sudbina« nastupajućih dvanaest meseci na osnovu dvanaest dometnutih dana. str. . Cassin. Le Mythe de l'iternel retour. Akitu predstavlja mesopotamsku verziju prilično rasprostranjenog mitsko-obrednog scenarija praznika Nove godine koji je shvaćen kao ponavljanje kosmogonije. to jest osiguravana sreća. kod Hetita. Ali identifikacija sa bogom ne postoji uvek: kao što smo videli. Ipak. ono je bilo božanskog porekla i to se shvatanje održalo sve do iščeznuća asirsko-vavilonske civilizacije. i boginje Inane: taj se hieros gamos odigravao tokom praznika Nove godine (§ 19). up. Ancient Mesopotamia. Poslednji čin predstavljao je određivanje sudbine117 svakog meseca u godini.najzad. smatralo se da je »božji sin« (Hamurabi izjavljuje da ga je rodio Sin.118 Uloga kralja prilikom akitua nedovoljno je poznata. građevine podignute van grada.119 Kao i kod bogova. (Ova epizoda u Enuma elišu odgovara proglašenju Marduka za vrhovnog boga. u Ugaritu. str. Oppenheim. str. sakralnost mesopotamskih vladara šircko je potvrđena. Tim »određivanjima«.30 Pošto su tradicionalna društva polagala veliku nadu u periodično obnavljanje Kosmosa. Njegovo »ponižavanje« odgovara nazadovanju sveta u stanje »haosa« i Mardukovom »zatočeništvu« u planini. 81 i dalje. odgovara iranskoj hvareni. biva oslobođen i bogovi se ponovo ujedinjuju (to jest okupljaju se njiihovi kipovi) da bi odredili sudbine. 119 Up. 227 i dalje (= La Royoute. Po tom dvostrukom 117 Kao što je Marduk u Enuma elišu odredio zakone koji će uređivati upravo stvoreni svemir. 303 i dalie. a Lipitištar da ga je rodio Enlil). Zvali su ga »kraljem zemlje« (to jest — sveta). obredno je stvarana godina. Povorka predstavlja vojsku bogova koja je krenula protiv Tijamat. str. Sumeri su bili uvereni da im je kraljevstvo dato sa neba. Prema jednom Sanheribovom zapisu možemo pretpostaviti da se podražavala prvobitna bitka. gašenje ognjišta i povratak mrtvih (koje su predstavljale maske). Kingship. Mi smo već pomenuli svetu svadbu sumerskog kralja koji predstavlja Dumuzija. 118 Up. Ta svetlost.

str. Ponekad je zbog zločina svog naroda morao i da umre. bar metaforično. Gilgameš je svojim dvema trećinama bio božansko biće.. Gilgameš. od boga pozvani »pastir naroda«123 koji treba da uspostavi pravdu i mir na zemlji. oni su se molili bogovima da blagoslove njihovog kralja. Lipištar. u krajnjoj liniji otkriva nemogućnost da čisto »berojske« vrline temeljno transcendiraju Ijudsku uslovljenost. 59 i dalje. 50) u ANF. Pri svemu tome.121 Tekstovi objavljuju da je vladar živeo u bliskoj vezi s bogovima. Junak. naprotiv. 124 »Veliki sveštenik« grada Uruka. tekst 121 Labat. Ali. 123 Up. up. 352. Zbog toga su Asirci imali »kraljevog zamenika«. kao vrtlar. delo.124 Na samom početku. Polazeći od različitih izdvojenih epizoda. starao ο Drvetu života. kao posrednik između ljudskog sveta i sveta bogova. kako je to Enlil rekao. ali time nije postajao bog. Fi-ankfort. str.«43 Moglo bi se reći da je kralj učestvovao u božanskom modalitetu. nav. delo semitskog genija. str. 22 i dalie. . uprkos svojoj bliskosti s božanskim svetom. prema sumerskoj tradiciji.. i dalje. . sin boginje Ninsun i jednog smrtnika. str. na akadskom je sačinjena jedna od najdirljivijih priča ο potrazi za besmrtnošću ili. Ne treba zaboraviti da čak ni slavni kralj Uruka. up. Pred bogovima je predstavljao narod i ispaštao za grehe svojih podanika. 262 i dalje (= 'La Royaute.122 (U stvari. on nije bio bog. mesopotamski kralj je sopstvenom ličnošću ostvarivao obrednu vezu između dva oblika postojanja.T. 342 ι dalje). U svakom slučaju. ponizni pastir Nipura (. § 27). 23. božanskog i Ijudskog. Upravo zahvaljujući toj dvostrukoj prirodi kralj је.) uspostavio pravdu u Sumeru i Akadu. Le Caractere religteux de la rovaute assyro-babylonienne. hranu koja je svakodnevno prinošena na žrtvu kipovima bogova jeli su kralj i njegova svita.) tada sam ja. smatran tvorcem života i plodnosti. 164. nisu uspevali da prevaziđu svoju ljudsku uslovljenost. Gilgameš. bio je slavan već u drevno doba. Ova saga. On je predstavljao boga što је na arhaičnim stupnjevima kulture talcođe podrazumevalo da on na neki način jeste onaj koga je predstavljao. ο konačnom neuspehu poduhvata za koji je izgledalo da ima sve izglede na uspeh. uvod u Hamurabijev /akonik (I. Gilgameš u potrazi za besmrtnošću. kralj Uruka. Oni su ipak ostajali samo smrtnici. Ep ο Gilgamešu je sigurno najslavnija i najpoznatija vavilonska tvorevina. i pored tih prethodnih verzija. u mitskom vrtu u kojem se nalaze Drvo života i Voda života.41 Kralj se.) Kralj je takođe božji »izaslanik«. pronađena je i sumerska verzija s brojnim epizodama iz njegovog legendarnog života. i pored hieros gamosa s nekim boginjama.poreklu vladar je bio pravi posrednik između bogova i ljudi. A. »Kada su Anu i Enlil pozvali Lipitištara da vlada zemljom kako bi uspostavio pravdu u zemlji (. Jer vladari. The King and the Tree of Life in Ancient Near Eastern Religion. tačnije. . naročito str. koja otpočinje erotskim neumerenostima junaka koji je uz to i tiranin. Ep ο Gilgamešu je. Vernici mu nisu upućivali molitve. Widengren. . nije uspeo u svom poduhvatu da stekne besmrtnost. novi član panteona (kao što je to bio egipatski faraon: up.

Gilgameš s druge strane planine izlazi u neku predivnu baštu. Enkidu ipak uspeva da ga uhvati za rep. Gilgameša primećuje Ištar.slavi njegovo sveznalaštvo kao i ο veličanstvene gradnje kojih se poduhvatio. Kao što su to bogovi predvideli. Taj poludivljak dobija ime Enkidu i živi u miru sa životinjama. Sutradan. On zna da čuveni Utnapištim koji se spasao posle potopa večno živi. pa ga uzima za pratioca. On stiže do planina Mašu. U pratnji Enkidua. Stanovnici mole bogove za pomoć. Herojski podvizi ne mogu više da ga uteše. Gilgameš se priklanja sudbini i Enkidu biva raskošno sahranjen. plan bogova nije bio uzaludan. gde se nalaze vrata kroz koja Sunce prolazi svaki dan. Dva junaka uspevaju da ga pobede pošto su posekli njegov sveti kedar. ali na kraju pristaje. koje će biti u stanju da se suprotstavi Gilgamešu. The Gilgamesh Epic. a Gilgameš rtm svoj mač zariva u potiljak. kako bi ovaj uništio Gilgameša i njegov grad. ljudiškorpioni prepoznaju u Gilgamešu njegov božanski deo i dopuštaju mu da uđe. ali se u njemu rađa prijateljstvo prema Enkiduu. on najzad oživeti. Ti. Tek na prvi znak raspadanja tela. Taj je trenutak vrhunac životnog puta dvojice junaka. Njegovo putovanje prepuno je iskušenja inicijacijskog tipa. posle njegovih jadikovki. Gilgameš ο postojanju Enkidua doznaje najpre iz jednog sna. Besna. ali je on drsko odbija. Kralj napušta grad i luta pustinjom jecajući: »Zar neću i ja umreti isto kao i Enkidu?« (IX ploča. i početak jedne tragedije. i umire posle dvanaest dana. Ištar se penje na gradske zidine i proklinje kralja. Ištar preklinje svoga oca Anua da stvori »Nebeskog bika«. kada mu Ištar zapreti da će dovesti mrtve iz Podzemlja. a za sebe zadržali život. on susreće nimfu Siduri i pita je gde može da nađe Utnapištima. Enkidu otkida jedno stegno »Nebeskog bika« i baca ga pred boginju zasipajući je uvredama. On šalje jednu od svojih milosnica da ga opčini svojim dražima i dovede u Llruk. 11. Ubuduće. napuni svoj Heidel. Nešto dalje. Sedam dana i sedam noći on oplakuje svoga prijatelja i ne dozvoljava da ga sahrane. Vrata čuva par ljudi-škorpiona. st. 4). dva borca se odmeravaju čim se sretnu. ubuduće. Gilgamešu. Gilgameš se ne može prepoznati. svi piju na istim izvorima. čiji »već i pogled zadaje smrt« (IX.125 On je prestrašen pomišlju na smrt. Siduri pokušava da ga odvrati: »Kada bogovi načiniše Ijude. Nadao se da će. da stekne besmrtnost. Gilgameš izlazi kao pobednik. takođe. Nepobedivi junak je oduzet od straha i ponizno pada ničice. on nam predstavlja samodršca koji siluje žene i devojke i iscrpljuje muškarce teškiin radovima. na obali mora. Na kraju krajeva. Dok su se vraćali u Uruk. odmah zatim. njegov jedini-cilj biće da umakne Ijudskoj sudbini. Ali. i oni najzad odlučuju da stvore jedno biće divovskog stasa. 7). on kreće ka dalekoj i slavnoj kedrovoj šumi. »Nebeski bik« se baca na Uruk i od njegove ruke stradava na stotine kraljevili ljudi. ali to je. Gilgameš će svoju snagu štedro rasipati na herojske poduhvate. on se razboljeva. Opijen njihovom pobedom. oni su za njih ostavili smrt. a potom i od nekog lovca koji ga је opazio. koju čuva svemoćno čudovište Huvava. Boginja mu nudi da se njome oženi. 4. Iste noći Enkidu sanja da su ga bogovi osudili. Portižena. Anu isprva odbija. str. . Ali. Posle dvanaest sati hoda kroz podzemlje. i odlučuje da krene u potragu za njim. Posle ovog neočekivanog raspleta. I stubac.

igraj i raduj se i noću i danju . bila reč ο »duhovnom« iskušavanju. kako bi ti dobio život koji tražiš?« (IX. stubac III. dodata je kasnije.. Gilgameš odmah pada u san i Utnapištim zajedljivo uzvikuje: »Pogledaj snažnog čoveka koji želi besmrtnost: san se. Ali. Posle nekoliko dana hoda. Utnapištimovom lađaru. koji se nalazio u blizini. Gilgameš se žali Uršanabiju na svoju nesreću. Gilgameš silazi na dno mora. Neka ti svaki dan bude praznik. bez pomoći Up. redigovana na sumerskom. 109). On tako doznaje priču ο potopu i ο odluci bogova da Utnapištima i njegovu ženu učine svojim »srodnicima«. 128 Reč je ο dobro poznatoj folklornoj temi: presvlačeći staru košuIjicu. Tekst se završava naglo: došavši u Uruk. Ipak. 44 i dalje. predlaže da je osvoji posredstvom inicijacije? Junak je već uspešno savladao neka »islcušenja«: prolazak kroz tunel.!«4e Ali Gilgameš je uporan u svojoj odluci i Siduri ga tada upućuje Uršanabi. Ali. Gilgameš bez prekida spava šest dana i sedam noći. To su. bila iskušavanja herojskog tipa. 6—9. 129 XII. Ploča X. Izvesno. događaji koji siu tu ispričani nisu u neposrednoj vezi s pripovedanjem koje smo upravo ukratko izložili. pokušaj da bdiješ šest dana i sedam noći!« (XI. Sidurina »iskušavanja«. »koji od bogova će tebe prikli'učiti svom saboru. prelazak preko Vode mrtvih.126 Treba li ovo shvatiti tako kao da Utnapištim Gilgamešu. on shvata šta se dogodilo i opet počinje da jadikuje: »Šta da radim. reč je ο najtežem inicijacijskom iskušavanju. U ovoj epizodi možemo videti neuspeh još jednog inicijacijskog iskušavanja: junak nije umeo da iskoristi neočekivani dar. ostati »budan«. str. zmija obnavlja život. širi kroz njega!« (203—204). u sobi u kojoj spavam prebiva smrt. na nagovor svoje žene. i kud god da maknem. tu je i smrt!« (230— 234). otkriva »tajnu bogova«: mesto na kom se nalazi biljka koja vraća mladost. nedostajalo mu je »mudrosti«. Privučena mirisom njegove biljke. na neki način. 198). međutim. pita Utnapištim Gilgameša. I. znajući da ga bogovi neće nagraditi besmrtnošću.129 U Epu ο Gilgamešu videli smo dramatičan prikaz ljudske uslovljenosti predodređene neizbežnosti smrti. Oni prelaze Vodu mrtvih i stižu do obale na kojoj živi Utnapištim. kreće nazad. jer bi jedino izuzetna moć koncentracije mogla učiniti neko ljudsko biće sposobnim da ostane »budno« šest dana i sedam noći. . Gilgameš poziva Uršanabija da se popne na gradske zidine i da se divi njihovim temeljima. Nastavak njegovog govora je neočekivan: »Hajde. ploča.stomak i danonoćno uživaj. žali se što ga budi tek što je zaspao. kuda da idem? Neki demon je obuzeo moje telo. bere127 je i. Uthapištime. Eliade. pobediti san. nastanjujući ih »na ušću гека«. Histoire des Religions. ovo prvo remekdelo svetske književnosti dopušta i mogućnost da bi. 126 127 . str. iz vode izađe neka zmija. Ipak. Gilgameš se sada priprema da ode ali mu Utnapištim u poslednjem trenutku. sav srećan. preveo Jean Nousayrol. Sada je. ukratko. Gilgameš ga pita kako је stekao besmrtnost. on opazi jedan izvor hladne vode i požuri da se okupa. ukrade mu je i presvuče svoju kožu128 Jecajući. a kada ga Utnapištim probudi. Naissances mystiques. kao žestoki vetar. 222. jednako je transmutaciji ljudske uslovljenosti.

red 84. Počev od II milenijuma. Nalazimo je takođe i u drugim važnim religioznim tekstovima. Inicijacijsko značenje traganja sa besmrtnošću može se prepoznati u specifičnoj strukturi iskušavanja kroz koja prolazi Gilgameš. ja. pod uslovom da uspešno prebrode niz inicijacijskih iskušavanja. i dalje). na molitve nema odgovora. ali nije moguće zaključiti da li su oni povezani u jedan obredni scenario. pod pretpostavkom da je ona uopšte postojala. još је u većoj meri prožet očajem. prev. »Da li ponosni lav. Ipak. opet). tražio je boginju. neka bića bila sposobna da steknu besmrtnost. R. ANET. 131 »A Dialogue about human miserv«.bogova. S punim pravom naglašavali smo činjenicu da je akadska religiozna misao isticala čoveka u prvi plan. mi ne znamo obredni kontekst mesopotamske inicijacije. već i iz iskustva ο sveopštoj nepravdi: zločinci trijumfuju. a progoni se pravednik. i dalje). bogovi izgledaju nezainteresovani za Ijudske poslove. bogatstvo je sakupio zločinac i bezbožnik (red 236). Na kraju krajeva.. str. str.131 Ovo beznađe proističe ne samo iz razmišljanja ο ništavnosti ljudskog postojanja. 24. ponizno i pobožno. a slabog more glađu. ali ponižava skromno biće koje nije činilo nasilje. pogledaj lobanje nekadašnjih ljudi i one iz naših dana: ko je zločinac. . priča ο Gilgamešu postaje egzemplarna. Čovek je stvoren smrtan. njome se obznanjuje nestalnost ljudske uslovljenosti. 439—40. Ja sam molio bogove. predstavljaju li sećanja na keltsku mitologiju ili na tajanstvenu gnosu. da li sam propustio da prinesem žrtvu bogu? (Ne). (A. Moć rđavih raste.. H. Romant vezani za legendu ο kralju Arturu prikazuju analognu situaciju: tu nalazimo obilje inicijacijskih simbola i motiva. Pfeiffer. dok se hrani najboljim mesom. a ko Ijubazni čovekoljubac?«130 Drugi jedan slavni tekst. koji je nazvan i »Vavilonski propovednik«. Od svoga detinjstva. Ova pesimistička antropologija bila je uobličena već u Enuma elišu. mi bar poznajemo inicijacijske tradicije koje su prethodile njihovom objavljivanju. ali nam je potpuno nepoznata predistorija eventualnog inicijacijskog scenarija koji bi se podrazumevao u Gilgamešovim dogodovštinama. Razbojnik dobiia zlato. i dalje). »Dijalog ο ljudskoj bedi«. slične 130 »A Pessimistic Dialoguc betvveen Master and Servant«. Pfeiffer. ANET. ili su samo proizvodi mašte. Iz te per· spektive.« »Zločinac je opravdan. »Razgovor gospodara i sluge« deluje kao ishod nihilizma otežanog još i neurozom: gospodar čak i ne zna šta želi. Naprotiv. prinosio sam predviđene žrtve boginjaша . i stvoren je jedino da bi služio bogovima. ali slabi propadaju i nejaki stradavaju« (red 267. nemogućnost — čak i za samo jednog junaka — da se stekne besmrtnost.. ovaj pravednik se trudio da shvati božju misao. . prev. priča ο Gilgamešu predstavljala bi dramatizovanu pripovest ο neuspeloj inicijaciji. On je opsednut ispraznošću svih Ijudskih napora: »Popni se na humku starih ruševina i prošetaj uzduž i popreko.« (red 51. Sudbina bogova Na žalost. 438. prinosi na žrtvu tamjan kako bi umirio zlovolju svoje boginje? . »Gomila veliča govor nekog viđenog čoveka umešanog u zločin. »bog mi je doneo nemaštinu umesto bogatstva« (red 71. U slučaju arturskih romana.

čovek nije živeo u zatvorenom svetu. prema tome. element лскос personaliteta. jer će odgovori na ovu vrstu nihilističkog iskustva biti davani zavisno od religioznog duha svojstvenog svakoj kulturi posebno. ali s različitim posledicama. on sam vidi kako bog poražava demone smrti. ističući čoveka u prvi plan. usled same te činjenice. »bog«). 198—206. Ali.5(i Prema tome. Bezbrojne bolesti učinile su da on bude »prekriven sopstvenim izmetom«. 26 i dalje. str.132 Na kraju. i da se potom protumače znaci of Wisdom«. Mnogi gradovi i svetilišta dobijali su naziv »veza između Neba i Zemlje«. svaka planeta je pripadala nekom bogu. koga je.134Drugim rečima. Indija. ргеша tome. jer su upravo tu bogovi silazili na zemlju. str. pati zato što mu ne pomaže nijedno božanstvo. Kao u nekom ekstatičnom zanosu. »predstavljao« odgovarajući metal. bogovi neće uvek biti ravnodušni. osiguravaju komunikaciju s nebom i bogovima. Jedan tekst prikazuje telesne i duševne patnje nekog nevinog čoveka koga smo uporedili s Jovom. Pfeiffer. smatralo se da je čovek pod zaštitom nekog boga ako obredno upotrebljava neki metalni predmet ili poludragi kamen određene boje. Evo jednog primera: pošto ie svakoj planeti odgovarao neki metal ili neka boja. da je izvesne nezgode moguće izbeći. up. Najrazvijeniji je bio metod ispitivanja utrobe žrtve. ilu (dosl. akadska religiozna misao naglašava granice Ijudskih mogućnosti. to je njegov »duh«. pravednik najzad zahvaljuje Marduku obredno prolazeći kroz dvanaest vrata njegovog hrama u Vavilonu. ANET. Preostali su ištaru (njesjova sudbina). brojne tehnike proricanja. Smatralo se.duhovne krize izbijaće i na drugim mestima (Egipat. 132 »I will praise the Lorcl 133 To je najznačajniji . S druge strane. Oppenheim. Vavilon je bio Bab-ilani. i potom iz njegovog tela čupa bolove kao što bi otrgao neku biljku. čovek nije osamljen u sopstvenoj samoći. kada mu niz snova objavi da će ga spasti Marduk. Pokazuje se da je granica između ljudi i bogova nepremostiva. Izrael. Iran. potpuno izdvojenom od kosmičkih ritmova. odvojenom od bogova. omogućavale su da se dozna budućnost. 434—37. on se nada da će pomoću obreda i molitvi zadobiti božji blagoslov. M. on zna da predstavlja deo univerzuma objedinjenog homologiiama: on živi u gradu koji predstavlja imago mundi. Pošto mu se vratilo zdravlje. Eliade. To je istinski pravednik koji. ili obrnuto. I najvažnije. Najzad. A.133 Zatim. prev. on učestvuje u duhovnom elementu koji se može smatrati božanskim. Grčka). složeni sistem korespondencija Neba i Zemlje istovrerneno je omogućavao razumevanje zemaljskih realiteta i njihov uticaj preko raspektivnih nebeskih prototipova. 134 Up. Njegovi su ga već bili oplakali kao mrtvog. sve što je bilo obojeno nalazilo se pod »uticajem« neke planete. čiji bramovi i zigurati predstavljaju »središte sveta« i. str. manje skup metod sastojao se iz toga da se u vodu izlije malo ulja. lamassu (njegov individualitet: liči ла neki kip) i šcdu fkoji je uporediv sa geniusom — duhom). Pre svega. Raznovrsnost tehnika i značajan broj pisanih tekstova koji su stigli do nas svedoče ο ugledu koji je gatanje uživalo u svim društvenim slojevima. Le Mythe de l'eternet retour. izgleda. Ali u mesopotamskoj mudrosnoj književnosti. od kojih je većina bila razvijena u akadsko doba. Pa ipak. Ancient Mesopotamia. »Vrata bogova«. L.

dakle. Ideje. Egipat preuzima valjkasti pečat. Odgonetanjem »znakova« doznavala se budućnost. razvijena posle drugih tehnika.136 Oko ~ 1500. ali bez dubljih izmena. drugim rečima. godine je. dodiri sa sumerskom civilizacijom izazvali pravu mutaciju. Vavilonska nauka je. medicina i alhemija u Kini. »La divination babylonienne«. bilo upotpunjeno sredstvima za otklanjanje kobnih predznaka pomoću bajanja. Pokazalo se. Značajno je što vavilonska otkrića. konačno bila završena stvaralačka epoha mesopotamske misli. Što se tiče tumačenja snova. ili makrokosmosmikrokosmos. izgleda. da svet ima određene strukture i da njime vladaju zakoni. nastavlja se i povećava. Ipak su. Tokom dva milenijuma koja su prethodila osnivanju »Ujedinjenog kraljevstva«. jer predviđani su događaji koji će se ostvariti tek posle određenog vremenskog razdoblja. potvrđeno ocl najstarijih vremena. Nougayro1.135 Sve tehnike proricanja oslanjale su se na otkrivanje »znakova« koji bi potom bili tumačeni u skladu sa određenim tradicionalnim pravilima. veštinu građenja ciglom. Ali zračenje mesopotamske kulture. Astrologija.koji su se mogli pročitati iz različitih oblika koje bi stvarale te dve tečnosti. Pažnja koja se pridavala »znakovima« dovela je do otkrića stvarne naučne vrednosti. »gospodarilo« se vremenom. . intelektualnu aktivnost su. ono je. već od početka drugog milenijuma. međutim. na primer. Tokom sledećih šest vekova. što znači da su se podrazumevale određene kosmološke. neolitske kulture nastavile su da se razvijaju. tehniku pravIjenja brodova. potisnuli erudicija i kompilacijski radovi. posebno str. koja će postati široko poznata. određeni broj 135 136 Kao. upražnjavana je naročito u krugovima oko vladara. čini se. verovanja i tehnike mesopotamskog porekla kruže od zapadnog Mediterana do Hindukuša. u IV milenijumu. manje-više neposredno u sebi sadrže veze Nebo-Zemlja. J. 39 i dalje. etičke i »egzistencijalne« pretpostavke. Nezaboravno čudo: »Prvi put« Rađanje egipatske civilizacije nije prestalo da zadivljuje istoričare. IV POGLAVLJE RELIGIJSKE IDEJE I POLITIČKE KRIZE U STAROM EGIPTU 25. ostala »tradicionalna nauka« u tom smislu što je naučna svest zadržala »totalitarnu« strukturu. Neka od tih otkrića kasnije će preuzeti i usavršiti Grci.

Religija. za razliku od Mesopol:amijc sa svih strana izložene napadačima. Došavši s iuga. To nije bilo podsećanje na Menesove podvige nego obnavIjanje svaralačkog izvora prisutnog u prvobitnom događaju. Moglo bi se reći da je državu činila seoska masa kojom su upravljali predstavnici otelovljenog boga. sve su to logične posledice teologije koja je kosmički poredak smatrala za božansku tvorevinu bez premca. izbeći krize koje bi mogle da uzdrmaju osnove novoga sveta. religioznog je porekla. civilizaciju. Faraon. Egipat je — tačnije. Frankfort. Osnovno je bilo obezbediti stalnost tog dela izvršenog prema božanskom obrascu. uspostavio je novi svet. faraona.umetničkih motiva i. јег je ona 137 H. 100—111: Baumgartel. pa. Menes je novu prestonicu ujeclinicnog Esipta izgradio υ Memfisu. Posle V dinastije (~ 2500 —2300) gotovo da ništa značajno nije dodato nasleđenoj kulturi. početkom Prve dinastije (oko ~ 3000. 138 H. Težnja koju su evropski naučnici označili kao »mirovanje« bila je usmerena na to da se održi netaknuta prvobitna ivorevina. La Royaute et les Dieux. Postojanost obrednih formi. od početka su dale svoj doprinos oblikovanju struktura egipatske civilizacije. Osim toga. str. ponavljanje podviga i junačkih dela obavljenih na početku epohe. faraoni su krunisani u Memfisu. Jer. pogotovu. vrlo brzo.138 Osnivanje ujedinjene države izjednačeno je s kosmogonijom. Božanska priroda faraona predstavljala je najbolje jemstvo za to. 50.137 Ali egipatska civilizacija će. ujedinjenje zemlie i osnivanje države bili su delo prvog vladara. poznatog pod imenom Menes. vrlo verovatno. Pošto je faraon bio besmrtan. Ta su dela utvrdila obrasce za sledećih petnaest vekova. i prema tome kontinuitet kosmičkog i društvenog poretka. ali koje nalazimo i u mitovima i nostalgijama i drugih tradicionalnih društava. Crveno more i Sredozemno more. Egipat nije znao za velike gradove mesopotamskog tipa. pisarije. Posle ni'esa. Izvesno. dolina Nila — bio izolovan. str. Tu ie on prvi nroslavio ceremoniiu krunisania. . pored sadašnjeg ^rada Kaira. a branili su ga pustinja. Frankfort. vrbunac ceremonija predstavljalo je ponavljanje obreda koji je ustanovio Menes. bez prethodnica. Prema tradiciii. razviti osoben stil koji će se odraziti na sve njene tvorevine. otelovljeni bog. To »mirovanje« koje karakteriše egipatsku civilizaciju. prema tome — i mogućnost za trijumf demonskih sila. godine). tokom više od tri hiljade godina. The Culture of Prehistoric Egypt. a u svakoj promeni videla opasnost od povratka u haos. a naročito dogma ο faraonu kao bogu. Kontinuitet jednog otelovljenog boga za drugim otelovljenim bogom. str. bio je osiguran. The Birth of Civilization in the Near-East. njegova smrt je značila samo njegovo preseljenje na Nebo. drugim rečima. koje se pojavljuje naglo. beskrajno složeniju i višu u odnosu na civilizaciju neolitskih sela. Sve do upada Hiksa 1674) Egipat nije znao za opasnost koja bi došla spolja. 48 i dalje. i sama geografija je nametala drugačiji razvoj od onoga koji je bio svojstven sumersko-akadskim kulturama. S druge strane. plovnost Nila omogućavala je vladaru da upravlja zemljom posredstvom sve centralizovaniie administracije. Uočljivo je da su najznačajnija socio-politička i kulturna ostvarenja nastala tokom prvih dinastija.

uspostavio »kanonsku verziju«. Moramo. Ozirisovo ili Horasovo. nav. . ili buka. označene kao »vreme Raovo«. života i svesti. Budući da je predstavljala skup obrazaca koje treba podražavati. »Prvi put«. Pojavljivanje tog »Prvog mesta« iznad vodenog beskraja označava pomaljanje ne samo zemlje. ti se mitovi pozivaju isključivo na zbivanja koja su se dogodila u mitsko vreme početaka. Ukratko. čiji su glavni junaci bili različiti bogovi. Što se tiče bogova tvoraca. 26. str. ili borba. prema tome. obredi. moglo bi se reći da su obredi usmereni na ometanje demonskih sila imali za cilj obnavljanje prvobitnog savršenstva. u Tekstovima sarkofaga (oko ~2300 — 2000) i u Knjizi mrtvih (posle 1500). postojalo je više kosmogonijskih mitova. 141 Up. Ni smrt. Uzastopne faze kosmogonije navedene su u različitim mitološkim tradicijama. Budući da je tu bila reč ο bogovima stvaraocima. 140 Mit nije bio ispričan povezano i celovito. nazvana Tep zepi. kraljevski znaci. Ta epoha. trajala je od pojavljivanja boga stvaraoca iznad Prvobitne vode. ta je epoha neprekidno obnavljana. Dinastičke promene često su pratile i promene prestonice. mesto koje se zvalo »Dolina peska« i činilo deo Sunčevog hrama bilo je poistovećeno s 139 Up. Očigledno. Rundle Clark. Takvi događaji obavezivali su teologe nove prestonice da ob jedine više kosmogonijskih tradicija. poistovećujući svog glavnog mesnog boga s demijurgom. pismo. U stvari. Među najstarije teme spada pomaljanje nekog brežuljka. 263—64.) svoju valjanost i smisao duguju činjenici da su bili stvoreni tokom prvobitne epohe. Sve što postoji.141 U Heliopolisu. Ali slavna epoha »Prvi put« nije bila odbačena među relikvije nepovratne prošlosti. nakon uplitanja zla. svaki značajan grad postavljao je svog boga na prvo mesto. ni bolesti nisu postojali tokom te čudesne ere. da ga rekonstruišemo na osnovu epizoda i nagoveštaja koje nalazimo u najstarijim zbirkama. Teogonije i kosmogonije Kao i u svim tradicionalnim religijama. i koji su početak Stvaranja vezivali za mnoge religiozne centre. pa sve do ustoličenja Horusa.) predstavljaju suštinu svetog znanja. Prirodno. Reč je ο prilično poznatom mitskom motivu: »savršenost početaka«. kako prirodne pojave. da bi time. da tako kažemo. posebno u Tekstovima piramida (~2500 — 2300). već i svetlosti. kosmogonije i mitovi ο poreklu (poreklo čoveka. delo. lotosa ili jajeta iznad Prvobitne vode. str. kalendar. obreda. poistovećujući raznorodne religiozne sisteme i združujući jasno suprotstavljene božanske likove. ili nered«. »Prvi put« predsta\'lja zlatno doba potpunog savršenstva »pre nego što su se pojavili bes. itd. poistovećivanje je išlo lakše zbog strukturne sličnosti.bila savršena u svakom pogledu — kosmološkom. religioznom. tako i religiozni i kulturni realiteti (nacrti hramova. pojavio se nered i tako je okončano zlatno doba. socijalnom. egipatska kosmogonija otpočinje izranjanjem jednog brežuljka iz Prvobitne vode.140 Slično tolikim drugim tradicijama.139 U nekom' trenutku. 36. društvenih institucija. kraljevstva. etičkom. Ali teolozi su osim toga stvarali i smele sinteze. Ruiidle ClarkMyih and Symbol in Ancient Egypt. itd.

»Prvobitnim bregom«. ili ο prvobitnom Lotosu lcoji je nosio Sunce dete. Iz prvobitnog jezera kod Hermopolisa izronio je jedan Lotos. svaki grad. iz kojeg je izišlo »presveto dete.142 U stvari. junaci patetične drame ο kojoj će kasnije biti više reči. Dodajmo da uloga delitelja nije isključivo sačuvana za Šua. Ptah »je učinio da postoje bogovi«. gde je Ptah onaj koji razdvaja. Ptaha stvara njegov sopstveni duh (»srce«) i sopstvena reč (»jezik«). ο prvobitnoj Zmiji.143 ili najzad. prodirući u »svaku vrstu biljlce. bila formulisana najsistematičnija teologija vezana za boga Ptaha. 228. onaj koji se očitavao kao jezik (= reč). La religion egyptienne. str. 206 i dalje. i reference koje je naveo Morenz. roditelje boga Geba (Zemlje) i boginje Nut (Nebo). Izrazi su naivno nepristojni. takođe Morenz. Šu (Atmosferu) i Tefnut. . IV.da. tvorevina oktoade. Sunce. Demijurg ih je stvorio samozadovoljavajući se ili iskašljavajući se. I druga su mesta prisvajala iste prednosti. a to je »onaj koji je povezao seme bogova i ljudi«. stvaranje živih bića. str. Prema solarnoj teologiji Heliopolisa. Druge verzije govore ο Prvobitnom jajetu u kojem se nalazila »Ptica svetlosti« (Sarkofazi. videti tekstove koje navodi Moreno.« Ptah je proglašen za najvećeg boga. »Onaj koji se očitavao kao srce—duh). str. tekstove koje navode Soneron — Jojot. Iznenađuje to što je do danas najstarija poznata egipatska kosmogonija ujedno i najviše filozofska. str. 234 i dalje. str. § 32). svako svetilište. Prvobitni brežuljak ponegde postaje Kosmička planina na koju se faraon penjao da bi se susreo s bogom-suncem. grada smeštenog u vrhu Delte. svaku vrstu gline. itd. 181 stubac i dalje). 143 Sauneron i Yoyote.. prestonici faraona Prve dinastije. druge tekstovc koje su preveli i komentarisali Morenz i Schubert. — različito su orikazane. prvoj i poslednjoj slici boga Atum. Der Gott auf der Blume.145 Ali upravo je u Memfisu. ali je njihov smisao jasan: božanstva se radaju iz same supstance vrhovnog boga. savršeni naslednik. Jer.144 Iz njihovog braka dolaze 11a svet Oziris i Izi. Kao i u sumerskoj tradiciji (§ 16). рге svega predstavlja boga koji se očituje. 144 Vid. bog Ra-Atum-Khepris je stvorio prvi božanski par. U Atumu možemo prepoznati vrhovnog skrivenog boga. 46—47. u obliku Atuma. Glavni tekst onoga što je nazvano »Memfiska teologija« urezan je u kamen za vreme faraona Šabake (oko ~ 700). tekstove koje je naveo i komentarisao Frankfort. Hermopolis je bio slavan zbog svog jezera iz kojeg je izronio kosmogonijski Lotos. a Atum je smatran samo za tvorca prvog božanskog para. zatim. str. U stvari. La rćligion egyptienne. ušli u svoja vidljiva tela. grupi od osam bogova kojima će se pridružiti i Ptah. teolozi su razvili prilično složeno učenje ο oktoadi. smatrani su za neko »Središte sveta«. u srednjem Egiptu. U Hermopolisu. 229 i dalje. mesto gde je otpočelo Stvaranje. u svaku 142 Vid. u: La Naissance du Monde. La Royaute. bog atmosfere. str. rođen iz božanskog semena svih nrvih Bogova Prethodnika«. on je vrlo stari Ptah. Bogovi su. up. 32 i dalje. Zemlja i Nebo bili su sjedinjeni u neprekidnom hieros gamos-u sve do trenutka dok ih nije razdvojio Šu. dok Ra. . 175. 145Tekstovi koje navode Soneron — Jojot. Set i Neftis. teogonija. poglavlje Knjige mrtvih najavljuje da će Atum ponovo postati Zmija kada se svet vrati u stanje Haosa. ali je izvornik napisan neka dva milenijuma pre toga. Etape stvaranja — kosmogonija. svaku vrstu kamena. str. (up. 59. 37. Vid'.

147 Instructions pour Merikare. 149 Vid. On je napravio vazduh da bi okrepio njihove nozdrve. 27. a posebno Frankfort. ANET. značenje imaju samo promene koje su obuhvaćene ritmovima kosmičkog života. Eliade. str. mitovi ο poreklu čoveka deluju prilično skromno. pošto je Egipat bio prva zemlja koja je uopšte bila stvorena. str. str.. koji obezbeđuju periodičnost kretanja zvezda. Dva odlučujuća trenutka čudesnog doba »Prvog puta« bila su kosmogonija i stupanje na presto faraona. on za njih stvara biljke i životinje. Od tog trenutka. da bi ih nahranio .. str. kruženja godišnjih doba. 4). Nubijce i Libijce. odeljak preveli Sonei-on — Jojot. To je. U jednom tekstu koji je sastavljen kasnije (oko ~2000). Rel.«147 Međutim. bili su dobro zbrinuti. reč je ο uzastopnim trenucima povezanim u različite cikluse.146 Ukratko.150 Neki kasniji tekstovi odražavaju težnju ka univerzalizovanju. Vid. 17 i dalje.. Očigledno. 146 Prev. 76—7. 414—418. La Royaute et les dienx. 63—64. Up. str. str. . 49 i dalje. str. 150 Vid. Vilsonov (Wilson) integralni prevod. najviši izraz egipatske metafizičke misli. Videti ostale reference kod Morenca. Kao što primećuje Džon Vilson (John Wilson. u tom slučaju. ANET. Ra nalazi nekakav izgovor i uspeva da je opije. time se objašnjava zabrana strancima da ulaze u hramove. 18 Up. bez sumnje. primere kod Morenca. str. bilo je napisano: »Ljudi. Sekmet) ne štite samo Egipćane. jer oni su njegove slike. Taj pomor preuzima na sebe Hator. u periodu krize. па početku egipatske istorije nalazimo učenje koje se može uporediti s hrišćanskom teologi. U poređenju s teogonijom i kosmogonijom. odeljak 50. Soneron — Jojot. egyptienne. primere koje navodi Morenz. fragment preveli Soneron — Jojot. 51—64. Ljudi (erme) su rođeni iz suza (erme) boga sunca Ra. Ali. up. str. on odlučuje da ih uništi. na Zemlji) i preko kojih se oni mogu očitovati«.148 Pobuna ljudi i posledice do kojih je ona dovela zbili su se u mitsko vreme. egvptienne. Središte sveta. str. 78 i dalje. Vid. 75—76. Kanaansko рггdanje zna za odgovarajući mit. str. 151 Le Livre des Portes. Bogovi (Horus. Ali. Rel. Odgovornosti otelovljenog boga Kao što to primećuje Henri Frankfort. 80.151 Ipak. 70 i dalje. teogoniju i kosmogoniju j. potekli od njegovog mesa. str. »ljudi« su bili prvi stanovnici Egipta.152 kosmogonija je najznačajniji događaj pošto predstavlja jedinu stvarnu promenu: pojavljivanje Sveta. Morenzov komentar. On [Bog-Sunce] napravio je za njih nebo i zemlju. On sija na nebu. - . 10—11. pošto je boginja pretila da će potpuno uništiti Ijudsku rasu. kada Ra otkrije da su ljudi kovali zaveru protiv njega. ANET.149 Egipćani su bili jedini stanovnici kojima su pripadala sva prava.jom Logosa. već i Palestince. mikrokosmičke predstave zemlje. 216 i dalje. Reč je ο shvatanju koje je karakteristično za tradicionalne civilizacije. 152 Ancient Egyptian Religion. mitska istorija prvih ljudi nema neku značajnu ulogu. str. dakle. tekst koji je preveo Vilson. Le Mythe de l'eternel retonr. ptice i ribe.e stvorila tvoračka moć misli i reči jednog jedinog boga.stvar koja niče po njenoj površini (tj. Božje stado.

Pošto društveni poredak predstavlja jedan vid kosmičkog poretka. korišćen je.154 Faraon je otelovljenje ma'ate. »pravda«. U stvari. Da navedemo samo dva primera: Raovo stvaranje se ponekad ukratko iskazivalo preciznom formulom: »On je uspostavio red (ma'at) namesto Haosa«. Ja sam Re u njegovim prvim očitovanjima. prvog faraona. možeš li učiniti ono što je ispravno za tebe!« Ili: »Bio sam čovek koji je voleo ma'atu i mrzeo greH. prema tome.mesečevih mena. pa prema tome i kontinuitet života. kao onaj koji je postojao рге nego što je uzdigao Nebo iznad Zemlje« (Frankfort. str. Videti druge primere u La Royaute et les Dieux. јег Haos (= Tama) predstavlja virtualitet. Ancien Egypt. 167—170. neuništiv. U stvari. Prema tome. on je. 156 Prema Frankfortu. poplava i povlačenja Nila. bez razlike. 43).« U stvari. str. smatralo se da kraljevstvo postoji od početka sveta. upravo ta periodičnost kosmičkih ritmova predstavlja savršenstvo koje je ustanovljeno u vreme »Prvog puta«. Vezir Rekmir tako kaže: »On je bog koji svojim delima čini da mi živimo. i za trenutak Stvaranja. izraza koji se prevodi i kao »istina«. Tvorac je bio i prvi kralj. str. glagol khay. Autor jedne molitve bogu Ra kliče: »možeš li dati ma'atu mome srcu!«155 Kao otelovljenje ma'ate. pa prema tome i štetnu promenu egzemplarnog ciklusa savršeno uređenih promena. 17) Bog objavljuje: »la sam Atum. mada ne uspeva i da je uništi. može je spoznati svaki DOjedinac za sebe. Nered podrazumeva nekorisnu. § 32). 54 i dalje. kada je počeo da upravlja svojim Stvaranjem. kao i za prikazivanje faraonovog pojavljivanja na ceremoniji krunisanja. faraonova junaštva opisana su istim onim izrazima koji su korišćeni za opisivanje junačkih dela boga Ra ili njegovih solarnih epifanija. upravo Bog daruje neophodno znanje. i »pravo«. 155 Tekstove preveo Morenz. itd. odražava savršenstvo Zlatnog doba. drugim rečima. nav. Isti se izrazi koriste za Tutankamona kada ponovo uspostavlja red posle »jeresi« Ehnatonove (up. i za prikazivanje sunčevog izlaska. 154 Frankfort. Jedan vladar je označen kao »neko ko zna istinu (ma'at) i koga je Bog poučio«. dakle. U tekstovima koji potiču iz različitih epoha. đelo. dakle. dok sam bio sam u Numu (Prvobitnom okeanu). Rel. nalazimo izjave kao što je ova: »Potakni svoje srce da spozna ma'at«. 1730—1562) institucija monarhije nije dovođena u pitanje (Ancient Egyptian Religion.«156 Delo faraona osigurava stabilnost Kosmosa i Države. isto. kada bog sunce »otera« zmiju Apofis.« Jedna glosa dodaje sledece objašnjenje: »To znači da Re počinje da se pojavljuje kao kralj. on bdije nad tim da se svet 153 U Knjizi mrtvih (gl. i za svaku zoru. Tim opunomoćenjem kraljevstvo je posvećeno kao božanska institucija.' . takvo shvatanje objašnjava potpmio odsustvo narodnih ustanaka. ritma vegetacije. »Ja radim tako da ti spoznaš stvar ma'ate u svome srcu..153 on je tu funkciju preneo na svoga sina i naslednika. Politička aktivnost faraona predstavlja ponavljanje Raovog podviga: i on »tera« Apofis. Pošto ma'at jeste sama osnova lcosmosa i žh'ota. »sijati«. Isto tako. ali čije je najopštije značenje »dobar poredak« pa. faraon za sve svoje podanike predstavlja uzorni model. str. 54— 55). kosmogonija se ponavlja svakog julra. ili na privatnom Veću. 202 i dalje. Za vreme političkih nemira iz Srednjeg perioda (oko 2250— 2040. ili za Pepija II: »on je doneo ma'at namesto laži (nereda)«. Ma'at pripada izvornom Stvaranju: ona. na svečanostima. Jer sam znao da se (greha) Bog užasava. str.

Svake Nove godine. koji je protumačen kao ritmičko kretanje unutar jednog nepokretnog totaliteta.161" Što se tiče periodičnih svetkovina posvećenih određenim bogovima (Horusu.) nismo baš najbolje obavešteni. cilj obreda bila je odbrana. Čak i u doba Starog carstva. str. Priznajući značaj statičke vizije Univerzuma. 158 157 Vid. ali je on svoje funkcije prenosio na sveštenike različitih hramova. η. Ukratko. izvesno. Pa ipak. Veliki praznik Min. itd. Sveštenici su. kosmogonija je ponavljana160 još uzornije nego svakodnevna Raova pobeda. faraon je trebalo da slavi kult. Minu. isto. Frankfort. pobeda protiv drugih naroda. . H. Ustoličenjem faraona ponovo su prikazivane epizode Menesovog dela (gesta) — ujedinjenja dveju zemalja. Obred posvećenja ponavljao se i povodom praznika sed. jedan od najraširenijih u Egiptu. Tako je. jer je tu bila reč ο širem vremenskom ciklusu. bila preduzimljivost i hrabrost Tutmozisa III za vreme bitke kod Megida. 200—201. dakle. Vandier. muziku i plesove. na primer. obredno se ponavljalo osnivanje Države (up. kada je Ramzes III izgradio svoju grobnicu. godina posle vladarevog ustoličenja. 13—14. § 25). kada se i molilo za obnavljanje njegove božanske energije. nosili su ona ista lična imena koja se nalaze na reljefima Sahurijevog hrama podignutog dva veka ranije«. Izvorno. 122—36. u procesijama. 65 i dalje. život životinja izgledao nadljudski pošto one dele statički život Univerzuma. kraljica i jedan beli bik učestvovali Le Lythe de l'eternel retour. 30. Frankfort je predložio genijalno objašnjenje manifestacije bogova u obliku životinja: dok su kod ljudi individualne crte u ravnoteži s morfološkom strukturom figure. a pratilo je klicanje vernika. oni će biti izjednačeni s Apofisom. itd. svojstven je tradicionalnim kulturama)157 Faraon je. str. str. A. str. glava 1. U brojnim karakterističnim pojedinostima. Ancient Egyptian Religion. procesija je podrazumevala pesme. La Royaute. str. koji se proslavljao trideset. kod Frankforta. Kada se neprijatelji pojave na granicama.ne vrati u Haos. str. bolje nam je poznat zahvaljujući tome što je kasnije povezan sa kraIjevskim kultom. i pored različitih obličja i uloga. postojanost »Ргvobitne tvorevine«. to je bio praznik žetve.159 U uačelu.158 Prema tome kako su faraoni prikazivani na spomenicima i u tekstovima. Libijci koji »su se pokazali kao žrtve osvajanja Pepija II. Anubisu. 1. 20 Up. 25—26. (Ova težnja da se život i istorija tumače pomoću uzornih modela i kategorija. La Royautć. Frankfort. Frankfort. 205. kralj. u očirna Egipćana. de Bak (Buck) je prepoznao konvencionalne elemente portreta idealnog vladara. 160 Up. kao što je. bio jedini protagonist određenih neponovljivih istorijskih događaja: vojnih pohoda u različite zemlje. nemoguće je prepoznati njihove lične crte. drugi bogovi. Le Mythe đe l'eternel retour. on je na njoj ponovo ispisao irnena osvojenih gradova koji su već bili upisani na nadgrobnom hramu Ramzesa II. 159 Up. La Royaulć et les Dieux. Prilikom prikazivanja bogova utvrđena je čak težnja ka obezličavanju. str. Posredno ili neposredno. Izuzev Ozirisa i Izide. poređenje između Mina i Sobelca. nosili na leđima božji kip ili svetu barku. pominju se u himnama i molitvama skoro istovetnim izrazima. a pobedom faraona ponoviće se Raov trijumf. životinje se ne menjaju nego uvek reprodukuju svoju vrstu. La Religion egyptienrve.

U većini formulacija uporno se ponavlja da faraon. Posle smrti. uprkos naporu teologa. Padao bi ničice pred kipom. str. vaskrsnuću u svetu zvezda. koga je Veliki bog rodio pre stvaranja sveta. Uspenje faraona na Nebo Najstarija verovanja vezana za posmrtnu egzistenciju. Le rituel du culte divin journalier en Egypte. nejasan. Kip je zatim čišćen lužinom. sveštenik obreda je zatvarao vrata. smrt je neposredno upućivala na Ozirisa. Već u predinastičko doba (tj. str. Ali ta doktrina.). prilikom svečanog otvaranja.su u procesiji. nije bila savršeno sistematizovana. u onoj meri u kojoj ih je moguće rekonstruisati. kralj je polagao »temeljni polog« (opeku koju je zamesio sam vladar. međutim. liče na dve u svetu široko potvrđene tradicije: prebivalište mrtvih je bilo ili pod zemljom. Na žalost. Obavivši prethodno obredno očišćčenje. str.164 Verovanje da se zagrobni svet nalazi u podzemlju. La Royaute. on je posvećivao hram podižući aesnu ruku. sveštenik obreda je prilazio naosu. svuda.163 Znatno su obimnija obaveštenja koja se tiču pogrebnih kultova. pečatio bravu i povlačio se hodajući unazad. nastavak obreda je. Oziris. izjavljujući da je ušao u Nebo (naos) da bi kontemplirao boga. Atumov (Raov) sin. 163 A. tu su nam poznati samo neki simbolični gestovi: u rov iskopan na gradilištu budućeg hrama. 164 i dalje. tačnije. 244 i dalje. 260. 28. drugim rečima. ali drugi tekstovi 162 Prema Gardineru. Kasnije ćemo ispitati posledice tog susreta između boga koji umire i solarne teologije koja objašnjava i vrednuje besmrtnost faraona. S druge strane. služba je obuhvatala i ceremonijalno sjedmjenje kraljevskog para. ili na nebu. Van· dier. Za faraona. Tekstovi piramida skoro isključivo govore ο shvatanjima koja se tiču posmrtne sudbine kralja. zlatne šipke. Up. jedini egipatski bog koji je pretrpeo surovu smrt. podjednako je bio prisutan i u kraljevskom kultu. da bi se bogu »otvorila usta«. dojila ga je Boginja-Majka (predstavljena u obliku krave). na početku IV milenijuma) neke religiozne tradicije povezane sa zemljoradnjom artikulišu se oko mitsko-obrednog kompleksa vezanog za Ozirisa. preovlađivalo je u kulturama neolita. među zvezdama. Kralj bi odsekao snop klasja i dao ga biku. itd. ikoji je nazvan »Bikom koji oplođuje svoju Majku«.162Faraon je takođe bio na čelu ceremonija utemeljivanja i posvećivanja hramova. ne može umreti. itd. Dnevno iskazivanje počasti bogu upućivano je božjem kipu koji je čuvan u naosu. Nebo je zamišljeno kao Boginja-Majka. lomio glineni pečat i otvarao vrata. Materinstvo neba podrazumevalo je predstavu ο tome da umrli treba da bude rođen po drugi put: posle ponovnog rođenja na nebu. Moret. Tu se pojavljuje izvesna suprotnost između paralelnih i ponekad antagonističkih shvatanja. up. . Frankfort. Frankfort. 164 Ova ideja apravdava rodoskvrnu vezu mrtvog faraona. Smrt i zagrobni život više su zaokupljali Egipćane nego druge narode Bliskog istoka. jednog od najpopularnijih egipatskih bogova. smrt je predstavliala polaznu tačku njegovog nebeskog putovanja i njegove »besmrtnosti«. Na kraju. duše se sjedinjuju sa zvezdama i dele njihovu večnost. a smrt je bila jednaka ponovnom rođenju.

skarabeja (366) ili skakavca (890—891 itd). Takva iskušavanja su poznata iz brojnih drevnih predanja. str.169Oni su takođe poistovećeni sa zvezdama a nazivaju se »uzneseni«. Već tokom svog uspenja. ili divlje guske (Pir. Prilaz je branilo jedno jezero »krivudavog oblika« (Pir. 390. Neki nagoveštaji koje nalazimo u Tekstovima piramida predstavljaju najstariie pisane dokumente ο postizanju povlašćene sudbine zalivaljujući nekim tajnim znanjima. delo. 136). Reč je. tajne formule. i kod R. naravno. Ona pretpostavljaju prethodnu inicijaciju. delo. 168 Pir. Tota i Horusa). suštinski sasvim različit od ljudskog roda (650. 166 Tekstove naveo Vand'ier. Da bi mu bio dopušten ulazak u barku. nav. 134—5. str. 890— 891. pošto stigne na Nebo. koja obulivata određene obrede i pouke (zagrobna mitologija i geografija. faraon je najpre trebalo da obavi sva obredna čišćenja (Pir. 109—15. Ponekad. 1774—6. 1116). Le champ des roseaux et le champ des offrandes. 80): »Delove Tekstova piramida u kojima se govori ο zvezdama odlikuje poezija 165 Neki tekstovi (Pir. 353—55. 712—3. kralj drži govor u svoju odbranu (1188— 89) ili pribegava magiji (492 i dalje). str. na prvom mestu članovima svoje porodice i visokim činovnicima. On uzleće u obliku neke ptice — sokola. Vetrovi. str.165 još nedovoljno integrisane. a posebno da odgovori na jedno. str. itd. 1721. Prema Vandjeu (Vandier. 1048). . 16 i dalje. Weilla. delo. kralj je bog. str. pa čak i pretnjama. 118 i dalje. treba da mu pomognu u tome. Reč je. on je okružen izvesnim brojem svojih podanika. trijumfalno primao bog-sunce. 81). Kralj na Nebu produžava svoju zemaljsku egzistenciju: sedeći na prestolu. str. naime.166 Ipak. on prima izraze poštovanja svojih podanika i nastavlja da sudi i da izdaje naređenja. faraon je morao da prođe kroz određena iskušavanja. takođe delove koje je preveo Breasted (Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. koje su podjednako delile i predinastičke neolitske kulture. 103 i dalje. On zaklinje bogove (pogotovu Raa. 461—463. Vandije je pokazao da je tu reč ο oziriskom mitskoobrednom skupu (παν. religiozne ideologije. 169 Odnosno oni koji su bili sahranjeni u blizini kraljevskih gradova. 519. 2083). a brodar je imao prava sudije. po strukturi inicijacijsko ispitivanje. 913. nisu bila potrebna inicijacijska iskušavanja za sticanje prava na ulazak u nebeski raj. 1301. naveo Vandier. a koji su preneseni u našoj antologiji From Primitives to Zen. što je značilo da odgovori stereotipnim formulama које su služile kao lozinke. 2007—9) poučavaju kako treba sakupiti kraljeve kasti а njegove udove osloboditi zavoja da bi se osiguralo njegovo uspenje. Izlaganje s više pojedinosti kod Breasteda. Videti i druge tekstove koje je preveo i komentarisao Breasted. ili od dve smokve između kojih se sunce uzdiže svakoga jutra traži da ga propuste u »Polje trske« . str.' 809). čaplje. iako faraon jedini uživa sunčevu (solarnu) besmrtnost. Ipak. bogovi. 167 Vandier.uveravaju kralja da se njegovo telo neće raspasti. str. Ponekad. <str. ο dve različite. većina formulacija odnosi se na putovanje faraona u nebo.). 122. kralj se uzdiže na nebo penjući se lestvicama (365. kao božjem sinu i kao otelotvorenom bogu. 79. oblaci. očigledno.168 Jer. 118—20. 2061). faraonu. 78. Vid.167 Faraona je. 72. a na sve četiri strane sveta odašiljani su glasnici kako bi objavili njegovu pobedu nad smrću. ο prastarom nasleđu. 971 i dalje. koje se na Istoku zvalo »Polje darova«. nav. pre nego što stigne u nebesko prebivalište. U egipatskoj kraljevskoj ideologiji te aluzije na inicijaciju više predstavljaju kakvu nekorisnu relikviju.

145—146. Ti gledaš iznad Ozirisa. Bogovi osuđuju Seta da sam nosi svoju žrtvu170 (na primer. kao što Oziris ne umire. Pošto je sahranila njegovo telo. Prema jednoj varijant. 615. tu. Brunner. Ali Set. ona donosi na svet sina. Set. (Tako će se Oziris vratiti u život.i na ko. njegov brat... egipatski tekstovi odnose se samo na izdvojene epizode. uspela je da zatrudni sa mrtvim Ozirlsom. 251). tvoj sin (Horus) ga se neće dočepati. Naime. ubijeni bog Da bismo procenili značaj takvih formulacija. Videti Л.« (Pir. 29. Drugi tekstovi su čak napredniji. 116). Prema svim tradicijama. Pronađene su formulacije poput sledeće: »Kao što živi Oziris. Izida beži u Deltu. 626—27. treba ukratko da prikažemo mitove i religioznu funkciju Ozirisa. koji ne osuđuje tvoje srce i nema moć nad tvojim srcem. kao što smo to već rekli povodom kosmogonije (§ 26). njegov središnji mit lako se može rekonstruisati.. ti zapovedaš pokojnicima. itd. skrivena u šikarama papirusa..) u svom spisu De Iside et Osiride. 167 i clalje). među zvezdama Neba. Horus uspeva da se izbori za svo. Poistovećujući faraona s bogom Ra. ali se borba nastavlja i Horus najzad trijumfuje.). ti ga se nećeš dočepati. Posle pobede. I pored izvesnih nekoherentnosti i protivurečnosti.. Ноrus silazi ύ zemlju mrtvih i najavliuje dobru 170 Pir. ti boraviš daleko od njih. Horusa. neki delovi aludiraju na poistovećivanje faraona s Ozirisom. solarna teologija ističe njegov povlašćeni položaj: on ne spada pod jurisdikciju Ozirisa. 609 i dalje. kao ni Apofis. Oziris. Set odmah uspeva da iskopa Herusu jedno oko (Pir. str. 1867) na 14 delova i razbacao ih. On dobija nazad svoje oko i nudi ga Ozirisu. oni podsećaju Ozirisa da је on sam mrtav bog. Pir. Podsetimo najpre da je najpotpunija ona verzija mita ο Ozirisu koju je preneo Plutarh (II vek posle Hr. postavio mu je zamku i uspeo da ga ubije. »Ra-Atum te neće prepustiti Ozirisu. soteriološko učenje Tekstova piramida nije uvek koherentno. itd..izuzetnog kvaliteta: tu se susreće jednostavna i spontana imaginacija jednog primitivnog naroda koji se s lakoćom kreće kroz tajanstveno . jer si ti zvezda.ja prava pred bogovima eneade i napada svoga strica. . Weill. pošto je bio ubijen i bačen u vodu. Njegova supruga Izida. Ali Izida ih je (osim polnog organa koii je progutala jedna riba) pronašla i sahranila na istim tirn mestima. ovaj kralj Unis živi.« Kao što smo već napomenuli. Ozirise. »velika čarobnica«. »Ti otvaraš svoje mesto na Nebu. ne može da bude konačno uništen pošto on takođe otelovljuie neuništivu snagu. 651—52. on je bio legendarni kralj. Set je raskomadao Ozirisov leš (up.. Pošto odraste.ioj insistira Plutarh. koje se mogu objasniti napetostima i sinkretizmima koji su prethodili konačnoj Ozirisovoj pobedi.. Vladara mrlvih. Set se pretvara u barku koja nosi Ozirisa Nilom). »Zum Raumbegriff der Aegypter«. podjednako ne umire ni kralj Unis« (Pir. prev. str. slavan po svojoj snazi i pravednosti s kojom je upravljao Egiptom. Pa ipak. Pir. 1463). to i obiašnjava činienicu da su brojna svetilišta imala reputaciju da poseduju Ozirisov grob. ti nikako nisi jedan od njihovih« (Pir.

bilo da živim ili da umrem.. Kao što smo videli. ta je uloga bila prenesena na Ozirisa. jer je veza Oziris—Horus jamčila kontinuitet dinastije i.. uvek narn ga pokazuju nemoćnog i pasivnog. U osnovnim crtama prepoznajemo odnose koji vladaju između boga Ra. Tako on »budi« Ozirisa: prema tekstovima. Već oko 2750. La Royaute. Oziris. Rundle Clark. str. ubijeni kralj (— umrli faraon) osigurava napredak kraljevstva kojim vlada njegov sin. jer Sunce takođe »umire« svake večeri. Prema solarnoj teologiji. obezbeđivala napredak zemlje. »on pokreće njegovu dušu«. Jedan tekst iz vremena Srednjeg carstva na zadivljuiući način slavi Ozirisa kao izvor i osnovu svakog stvaranja: »Bilo da živim ili da umrem.. «174 Ree je ο smeloj valorizaciji smrti koja će ubuduće biti shvaeena kao neka vrsta zanosnog preobražaja otelovljene egzistencije. ali. Ja prekrivam zemlju. 172 IJp.173 pojavljuje se u funkciji kraljevstva. s druge strane. »solarizacije« i »ozirizacije«. on biva krunisan za kralja. ја propadam u tebe i rastem u tebi. Poslednji čin drame posebno osvetljava modalitet Ozirisovog specifičnog bića. јег umrli postaje Akh. . 142. godine Oziris simboliše izvore plodnosti i rasta. up. 1004 i dalje). 330. Ja prožimam Red. zaspao si ali si bio probuđen: umro si.172 Drugim rečima. budući da je smenio umrlog vladara (= Ozirisa). On će ubuduće obezbeđivati plodnost vegetacije i svih sila reprodukcije. ali se ponovo rađa u zoru sledećeg dana. Kao izvor opšte plodnosti. 34 Tek u tekstovima IX—X dinastije on počinje da govori u svoje lično ime. odnosno. »Ozirise! gledaj! Ozirise! slušaj! Ustani! Oživi! (Pir. ja se pomaljam u Redu . Horus (koga predstavlja upravo ustoličeni faraon).. str. Grob je mesto gde se zbiva preobražaj (sakh) čoveka. ali ponovo živiš« (Pir. ja sam Ječam. Opisivan je tako kao da je on cela Zemlja ili је poređen s Okeanom koji okružuje svet. faraon koji vlada ujedno je bio i Horus. egipatska civilizacija bila je proizvod ujedinjenja Gornjeg i Donjeg Egipta u jedno kraljevstvo. Ja prodirem u tebe i onet se pojavljujem u tebi. faraon je bio sin boga Ra. str. 110. Oziris je oživeo kao »duhovna osoba« (= duša) i životvorena energija. 258 i dalje). ja sam Oziris.. i niko ше neće uništiti. Oziris nije nikada prikazan u pokretu. 39 Textes des Sacrophages. pošto je okončan period krize (»haosa«): »Ozirise! ti si otišao ali si se vratio. Postao sam Gospodar Reda. Bogovi žive u meni pošto ja živim i rastem u žitu koje ih nosi. prev. Smrću se dovršava prelaz iz sfere beznačainog u sferu značajnog. Oziris je osiguravao procvat vladavine svoga sina i naslednika... Rundle Clark.vest: priznat za zakonitog naslednika svoga oca. Tenzija između ove dve orijentacije egroatskog religioznog duha. Pri tom. Sunce i grobnice kraljeva predstavljali su dva osnovna izvora sakralnosti. U kraljevskoj ideologiji konačno se nametnula oziriska formula. ali od Srednjeg carstva 2040 — oko 1730). U početku se smatralo da je bog Ra bio vladar Zlatnog doba. faraona i para Oziris—Horus.171 Horus ga oživljava posle svog krunisanja. 173 S nekog stanovišta možemo govoriti ο nadmetanju između mrtvog boga Ozirisa i umirućeg boga Rea. 256 i dalje (Oziris u zrnu i u Nilu). Frankfort. Horus ga nalazi u stanju obamrlosti i uspeva da ga oživi.

616). Piankoff. The Shrines of Tut-Ankh-Amon. Ubrzo posle njegove smrti. Egipat je žestoko potresao građanski rat. Tekstovi koji su nekada upisivani na zidovima skrivenih grobnica u piramidama podignutih za faraone. duh) bude s tobom. polagan u ruke svoje Majke. Četiri strane kovčega su oličavale Izidu. pa prema tome i neuništiva duhovna bića. a Horus da ga oživi. boginje neba Nut: »Predat ši svojoj majci Nut u njenom imenu Kovčega« (РгУ. To je početak procesa koji je opisan kao »demokratizacija Ozirisa«. str. Drugi jedan tekst upoređuje Nut s krevetom na kojem spava umrli. i država se srušila. Horusa i Tota. i mnogi drugi su. Period bezvlašća. Ancient Egyptian Religion. up. objavljuje: »Ti si sada sin lcralja. zemlju je počelo da pustoši bezvlašće. nego i za svakog pojedinca. Izvesno.176 Verovatno je da su se helenističke misterije Izide i Ozirisa razvile iz sličnih predstava. U stvari. beznađe i »demokratizacija« zagrobnog života Pepi II je bio poslednji faraon VI dinastije. bez obzira na otpor heliopoliskih teologa. U jednom trenutku. i Južno — čija je prestonica bila Teba. očekujući da se probudi u novom životu (Pir. 96. Kada je ponovo uspostavljen red. pokojnici će uspeti da se pretvore u »duše«. A. a prekrivač s boginjom Noći. kraljević. oko ~2200. Na taj način. Građanski rat okončan ie pobedom Tebanaca i poslednji kraljevi XI dinastije uspeli su da ujedine zemlju. odnosno. on je ustanovio novi oblik postojanja: od nemoćne senke. on postaje »osoba« koja »zna«. Ali prva teška kriza. Ipak. to objašnjava prisustvo Ozirisa u Tekstovima piramida. Ubijenog i raskomadanog Ozirisa Izida je uspela da »ponovo sastavi«. kada je postavljan u svoj kovčeg. up. pored faraona. 101. bogom Zemlje. koji su istoričari nazvali i Prvim prelaznim periodom (ili prvom Međuvladom) završio se Frahkfort. u vreme Starog carstva njegov kult je već bio široko prihvaćen. a boravi u nekoj palati ili na Prvobitnom bregu. Slabljenje centralne vlasti ohrabrilo je ambicije dinasta. tenzija Ra—Oziris naći će svoje razrešenje u vreme Srednjeg i Novog carstva. Podsećamo na to da je umrli. onoliko dugo koliko tvoje srce (to jest. naglo je prekinula klasično doba egipatske civilizacije. 114 i dalje. ispovedali svoju obrednu pripadnost Ozirisovoj drami i apoteozi. pa čak i ljudi bez ikakvih povlastica. Oziris se našao u središtu etičkih preokupacija i religioznih nada. Sinkopa: anarhija.« Sledeći primer Ozirisa. odnosno u savršeno integrisana. 176 Kada je Horus sišao u donji svet i oživeo Ozirisa. . Jedan Tekst sarkofaga (IV. tekstove koje je preveo i komentarisao Klark (Clark). dostojno inicirano duhovno biće. Egipat је podelien na dva kraljevstva. sada su ponavliani u unutrašnjosti sarkofaga plemića. godine. kao što ćemo videti (§ 33). 741). Oziris od Raa preuzima ulogu sudije mrtvih. str. dno je poistovećeno s Gebom. str. 276 i dalje).»preobraženi duh«. ο kojoj ćemo uskoro govoriti. on postaje Gospodar pravde. i uz njegovu pomoć. Severno — čija je prestonica bila u Herakleopolisu. Neftis. Oziris je postajao uzor za sve one koji su se nadali da će pobediti smrt. on mu je podario moć »poznavanja«. Ubrzo. u »Središtu sveta«. Oziris je bio laka žrtva zato što »nije znao«. nije poznavao pravu Setovu prirodu. 21—22.175 Za naša istraživanja važna je činjenica da Oziris postepeno postaje uzorni model ne samo za vladare. Tako ie umrli u svom kovčegu bio okružen oličenjima celog Kosmosa. 30.

. Ali ti dokumenti istovremeno ukazuju i na promene unutrašnjeg poretka. postupno. ouraios — ođ reva. koji su bili sastavljeni isključivo za faraone. Prema tome. Ne ubij! .«43 177 Prema starogrč. »prorok« Ipuver postaie sve smeliji i konačno okrivljuje faraona za opšte bezvlašće.). ljudi se bune protiv kraljevskog ureusa . Ne teraj čoveka s njegove očevine . »Uteši one što plaču i ne vređaj udovicu. »Kralja su odneli siromasi. nekoliko neodsovornih poledinaca lišilo je zemlju kralje\'stva! . u arh. Bar jedan broj dostoianstvenika nitao se ο sopstvenoj odgovornosti za tu katastrofu i nije se ustezao da prizna sopstvenu krivicu. . godine. Najznačajniji tekstovi poznati su pod naslovima: Uvute za kralja Meri-karea... pa čak i za nemoral. dok govori. a njegova vladavina ie umesto toqa ustoličila smrt. skrovište piramide sada ]'e prazno. »ne čini zlo«. 414 — 418.~2050. za svoga sina Meri-ka-rea. 0n ponizno priznaje svoje grehe: »Egipat ratuje čak i u nekropolama. Njihovi autori pominju strahote izazvane rušenjem tradicionalnih autoriteta. Obnavljanje centralne vlasti označilo je početak prave renesanse. onaj koji je bio sahranjen kao (božanski) soko.. Ne kažnjavaj nepravedno. stupanjem na presto XII dinastije. ljudi izvršavaju ono što si im ti zapovedio. sada počiva na prostim mrtvačkim kolima.. str. Opomene proroka Ipuvera.« Za čovekom ostaju samo njegova dela. a doznao sam za to (zlo koje sam naneo) tek pošto sam ga učinio!« On preporučuje svome sinu »da postupa pravedno (ma'at) sve vreme koje bude poživeo na zemlji«. Umesto da podigneš spomenik od kamena.. i ja sam činio to isto!« Nesreće u zemlji »izazvane su mojim delima.177 koji je umirio Dve Zemlje . »delaj na takav način da tvoj spomenik traje u Ijubavi prema tebi«. To pokazuje da su tvoja dela dovela do ovog stanja i da si ti izgovarao laži.. Gle. Kralj је trebalo da bude pastir svog naroda. Gle.« Ali. prev. Pesma harfiste.«178 Jedan od kraljeva iz istog perioda sastavio je spis. »Vlast i pravda su uz tebe. pa čak i u samoubistvo. Tokom Prelaznog perioda došlo je do »demonizacije« posmrtne egzistencije: plemići su na svojim sarkofazima prepisivali Tekstove piramida. 72 i dalje. a posebno nepravde i zločine koji su vodili ljude u skepticizam i beznađe. Razgovor umornog čoveka i njegove Duše. Erman-Blac. Zahvaljujući većem broju veoma važnih književnih tekstova. Izvesni Ipuver došao je pred faraona da bi ga obavestio ο razmerama nesreće. označava prikaz kobre uspravljene na repu koja na glavi nosi sunčani disk — obeležje faraona (prim. ANET. svako se baca na svoga suseda. Gle. To je istovremeno i jedino doba egipatske istorije u kojem je faraon bio optužen za slabost.kman. Kraljevsko prebivalište može za jedan čas biti sravnjeno sa zemljom!« Zbog gradanskog rata provincije i hramovi više ne plaćaju poreze. . »Gle. Grobnice piramida bile su divljački pokradene.. možemo pratiti duboke promene do kojih je došlo tokom krize. »Nemoj se pouzdati u dužinu godina. »Voli ceo svet!« Jer bogovi više cene pravdu nego žrtve koje im se prinose. ... str. jer sudije (koje će ti suditi posle smrti) život ocenjuju kao jedan čas ... ali ti po celoj zemlji uvodiš nered koji prate buka i svađa. 178 Prev Wilson.

ne može da prikrije duboko beznađe. str. Čovek se trudi da svoju dušu uveri u prikladnost samoubistva. bacali tela i odtiosili kamenje za sopstvene grobove. 405—07. čak i u slučaju da on odluči da sam sebi zada smrt. značenje života.Egipćane је posebno užasavao izvestan vandalizam: ljudi su uništavali grobove predaka. Ipuver kaže: »jedan broj mrtvih sahranjen je u Reci. . str. kao miomiris lotosovog cveća . Srca su gramziva: svako grabi susedova imanja . .. 467. takođe Breasted. »Niko se ne vraća odande da bi nam mogao opisati niihovo stanje i reći šta im je potrebno kako bi se umirilo naše srce do trenutka kada i sami ne krenemo ka mestu na које su oni otišli.. Ne dozvoli da tvoje srce vene . 180 prev Wilson. Erman-Blaokrnan.« Prizvana usred svih tih nevolia. kao miris izmirne . pa. . a dojučerašnji prijatelji se više ne vole. 183. na prvom mestu.« Α kral j savetuje svome sinu Meri-ka-reu: »Ne oštećuj tuđi spomenik . 86 i dalje.« Ali njegova duša (ba) ga najpre podseća da bi mxi zbog samoubistva bili uskraćeni ukop i pogrebni obredi. . ali iz sasvim drugačijih razloga. prerna tome. up. Pesma harfiste podseća na neke druge krize beznađa — u Izraelu.. Reka je postala grob . zakliučuje Harfista. str. kao da ih nikada nije ni bilo!« Ali autoru speva sva ta nedela samo iznova potvrđuju nedokučivu tajnu Smrti. up.. nav.«179 Slorn svih tradicionalnih institucija istovremeno se ispoliava u agnosticizmu i pesimizmu. duša ga uverava kako će ona ostati i posle njega.. dcto. takođe Breasted.« Prerna tome. Wilson. . a njihove kuće više ne postoje. . »Bogovi koji su nekada živeli (tj. Ti tekstovi nisu samo svedočanstva bez premca ο velikoj krizi. »udovoljavaj svojim željama dok živiš. posle dugib godina zatočeništva. kao žarka žudnja čovekova da se vrati kući. »Kome bih danas govorio? Braća su zla. drevnoj Indiji — na krize izazvane rušenjem tradicionalnih vrednosti. Grčkoj.180 Književni tekstovi iz Prelaznog perioda čitani su i prepisivani još dugo posle obnavljanja političkog jedinstva pod faraonima Srednjeg carstva 2040 — 1730). Development of Religion artd Thonght. str. plemići) i sahranjeni u svojim piramidama — njihova prebivališta više ne postoje! Pogledaj šta su učinili od njih! . kao i oni mrtvi koji su proglašeni blaženima ftj. i realnost zagrobne egzistencije. 189 i dalje. str. . kao i u zanošeniu uživanjem koie. Najpotresniji tekst sigurno je »Rasprava ο samoubistvu«. Erman-Blackman. ANET. ANET. Nema više pravednih. kao vonj (pol ja) posle kiše. Mrtvi su raskomadani. »Smrt je danas preda mnom kao izlečenje pred bolesnikom .. Neizmeran je greh koji luta zemljom. sve је dovedeno u pitanje. . Ne gradi svoj grob od ruševina!« Pesma harfiste govori ο pljačkanju i uništavaniu grobova. kraljevi) a počivaju u svojim piramidama.. ona ga potom ubeđuje da zaboravi svoje brige i da potraži čulna zadovoljstva.. Sinkopa božansko?*-Kraljevstva neizbežno je vodila do religiozne devalorizaciie smrti. 132 i dalje. smrt mu izgleda više nego poželjna: ona ga obasipa zaboravljenim ili retko znanim blaženstvima.... Najzad. opet. oni takođe prikazuiu i jednu težnju egipatskog religioznog 179 prev. str.. ... Ako se faraoti više ne ponaša kao otelovlieni bog. To je dijalog između čoveka obrvanog beznađem i njegove duše (ba)... Zemlja je prepuštena onima koji seju bezakonja.

Reč je ο toku misli koji je teško opisati ukratko. »Amon je υ glavi«. koji su im bogovi predodredili. 31. (Osnivač dinastije zvao se Amenemhet. str. Veliki broj vladara brzo se smenjivao sve do najezde Hiksa. oklope i složene lukove.) »Skriveni« bog (up.181 Imena koja su faraoni birali prilikom sopstvenos krunisanja govore ο njihovoj volji da se ponašaiu pravedno (ma'at) prema Ijudima i bogovima. Deltu su -46 Što je utoliko vredniji rezultat ako se ima u vidu da su guverneri različitih oblasti u celini sačuvali svoj lokalni suverenitet. 182 Vid. njihova greška je bila u tome što su. od koiih su skoro svi pripadali XII dinastiii. osvajači su se nastanili u Delti. Teologija i politika »solarizacije« Srednjim carstvom vladao је niz izvrsnih vladara. u zamenu za danak. U jednom tekstu [XIX dinastije. Kao što se moglo i očekivati. postoji nagoveštaj ο njihovom utvrdenom gradu. bojna kola. primere koje ie naveo Wilson. uzdignut na najviši položaj pod imenom Amon-Ra.duha koia od tada nije prestala da se širi. Tačno ie da su Egipćani sami sebe smatrali :za iedina stvnrno Ijudska bića.182 Upravo tokom XII dinastije je Amon. uostalom. a u nekim slučajevima su mogli biti žrtvovani (up. Ali Egipćani u svakom slučaju nisu mogli dugo da se odupiru upadima ovih opasnih ratnika. simbolom Haosa. 133. Tanisu. . koji su koristili konje. Nisu poznati razlozi raspada države. na prvom mestu Baala i Tešupa. njihov prodor u Egipat bio je. »guverner stranih zemalja«. Pod niihovom vladavinom. istaći da je kult Seta bio upražnjavan u Delti još u vreme IV dinastije. Vcćina poznatih imena ie semitskog porekla. Hiksi su sa sobom doneli i neke siriiske bogove. posledica seoba koje su potresale Bliski istok u XVII veku. ali čije osnovno obeležje predstavlja značaj koji se pridavao Ijudskoj osobi kao mogućoj replici uzornog modela. Za Egipćane je osvajanje Hiksa predstavljalo teško pojmljivu katastrofu. 183 Etimološki izvor termina je egipatski: hipau khasut. § 26) bio je poistovećen sa suncem. Paradoksalno je da je to carstvo — jedino. Wilson. medutim. preko svojih vazala upravljali su najvećim delom Donjeg Egipta. u ~ 1674. S drage strane. Upravo zahvaljujući »solarizaciji«. Iz svoje prestonice. Dosta loše poznajemo istoriju Hiksa. još dve generacije pre napada Hiksa. prvorazredno »očitovanim« bogom. izvesno. Uzdizanje Ozirisovog ubice na najviši položaj sigurno ie predstavljalo poniženje. osvajači (»varvari« u očima Egipćana) su bili izjednačeni sa zmijom Apofis. Njihovo pouzdanie u sopstveni povlašćeni noložaj. ali. Posle pobede. koja je izbila posle gašenja XII dinastije. jedan od osam bogova obožavanih u Hermopolisu. Treba. The Culture of Ancient Egvpt. ali eu isto tako identifikovane i huritske reči. koje su poistovetili sa Setom. koje zaslužuje to ime — bilo zakasnela ali neminovna nosledica druge krize. 140 i dalje). str. bilo је teško pogođeno. Avarisa. isto. Hiksi nisu pominjani ni u jednom onovramenom egipatskom dokumentu. ličnosti faraona. Egipat je doživeo ekonomski napredak i veliki međunarodni ugled. godini. i u jednoj narodnoj bajci koja je redigovana otprilike u isto vreme. stranci svi bili poistovećeni sa životinjama. Amon postaje univerzalni bog Novog carstva.183 ipak. prihvatili da se i dalje nasledno smenjuju faraoni u Gornjem Egiptu.

on је trijumfovao u Megidu.51 Najleoše himne upućene AmonRau. osvajači koji su.naselili Azijati. Konačna pobeda184 izvojevana је istovremeno sa stupanjem na presto XVIII dinastije (~ 1562—1308) i osnivanjem Novog carstva. nav. Tutmozis III je krenuo u brojna osvajania koja će ga dovesti do carstva. utiralo je put određenom religioznom jedinstvu: od doline Nila do Sirije i Anadolije postepeno se nametala prevlast jednog istog božanskog principa. I pored relativno kratkog trajanja carstva. Tutmozis III otpočinje niz vojnih pohoda po Aziji. Jer sunce je bilo jedini univerzaJno prihvatljiv bog. Veliki Amonov sveštenik je stekao 184 Nijedan zvaničan dokument ne beleži progon Hiksa. . Jedan vek posle pobede kod Megida. Jedino svedočanstvo je kratka autobiografija jednog skromnog učesnika oslobodilačkog rata. Ancient Records of Egypt. pravi vladar bila je zapravo njegova tetka i tašta. Ali Egipćani su izvukli pouku. Egipat se postepeno otvarao prema kosmopolitskoj kulturi. Teba. Na početku. Nešto kasnije. Oslobođenje se ispoljilo u jačanju nacionalizma i ksenofobije. Posle osvajanja Hiksa. egipatske bogove počinju obožavati i u stranim zemljama. Ali ~ 1470. str. Jedno stoleće posle propasti (tj. oni su naučili da rukuju oružiem osvaiača. takođe Wilson. Njegove voiničke ambicije verovatno su raspalile frustracije kojima ie bio izložen tokom prve dvadeset i dve godine svoje vladavine. Tutmozis je već bio na putu za Palestinu i Siriju — da bi ugušio »pobune«. koja je težila univerzalizaciii. vid. Ali petnaest dana posle Hatšepsutinog pada. Štaviše. Bilo je potrebno bar jedno stoleće da se stiša žeđ za ošvetom protiv Hiksa. Tokom XVIII dinastije hramovi AmonRaa značajno se šire. koje su ga slavile kao sveopšteg tvorca i kosmokratu. čak i u administraciji i u kraljevskim rezidencijama. Ova izuzetno darovita kraljica više je polagala na kulturnu i trgovinsku ekspanziju nego na osvajačke ratove. Srećom po budućnost carstva. sigurni u svoiim utvrdama. veliko prisustvo »Azijata« potvrđeno је svuda. bile su sastavljene početkom »carskog« doba.50 Određeni broj stranih božanstava bio je ne samo tolerisan nego i izjednačen s nacionalnim božanstvima. prezirali egipatsku civilizaciju. vladari su preduzimali kaznene vojne pohode. Da bi Egmat osigurao od spoljnih napada. 1 i dalje. obožavanje boga sunca kao Vrhovnog boga bez premca. str. којош ie vladao jedan od faraona XVII dinastije. oko ~ 1600). Polako je nestajalo osećanje nesigurnosti. idući na stara utvrđenja Hiksa. S druge strane. Postepeno. Jer. Hatšepsut. Nastavljajući svoju internacionalnu politiku. njegovi učinci su bili trajni. To je bio kraj egipatskog izolacionizma. Solarizacija Amona je istovremeno olakšala religiozni sinkretizam i ponovno uspostavljanje solarnog boga kao vrhovnog. otDočela je rat za oslobođenje. za sve to vreme. 164—65. stvoreno stranom okupacijom. bogovi su dovedeni u položaj da neposrednije upravljaju poslovima države. i Amon-Ra postaje univerzalni bog. a njibovi prihodi se udesetostručuju. delo. a pogotovu kada је tebanski faraon oslobodio Egipat. Tutmozis se prema pobeđenima pokazao velikodušan. U Egiptu je ova solarna teologija. tekst je preveo Breasted. dobila sudbonosnu važnost u političkim napetostima. To znači da su bogovi — na prvom mestu Amon-Ra — davali savete posredstvom svešteničkog tela. II.

30). Taj slabunjavi i skoro nakazni faraon koji će umreti još mlad. svemu onome što je bilo »prirodno«. u skladu s ritmovima života. napustio staru prestonicu Tebu. str. 32.«83 Aton je »stvoritelj zametka u ženi«. tvoji zraci su na zemlji. sveopštim izvorom života: prikazali su ga sa zracima što se završavaju rukama koje vernicima pružaju simbol života (ankh). nebeski bogovi su postali dei otiosi (ravnodušni bogovi). faraon je odbacio strogi konvencionalizam koji je nametala etikecija i dopustio spontanost u odnosima sa sopstvenom porodicom i s prijateljima. »Amonov grad« i sagradio drugu. Wilson. nav. ubrzo po dolasku na presto. mladi vladar je oduzeo velikom Amonovom svešteniku upravu nad božjim imaniem. Egipat je postajao teokratija. đelo. otkrio је religiozno značenje »životne radosti«. Ehnaton je potisnuo Amona i sve druge bogove®2 u korist Atona. jedine koje su sačuvane. koju je nazivao Akhetaton (sada Tel-el-Amarna). To nije bila jedina novina koju je uveo Ehnaton. 500 kilometara severnije. mada si na licima ljudi. Sunce је »početak života«. oduzimajući mu tako i izvor njegove moći. njegovi zraci »primaju u naručje sve zemlje«. U stvari. Iz razgovora koje smo ispitali na drugim mestima (§ 20i vid. 50 01 a to nikako nije umanjivalo borbu za vlast između vrhovnog sveštenika i faraona. a na prvom mestu. o! jedini Bože. Za razliku od Amonovih svetilišta. Da bi nametnuo svoju »reformu«. §§ 14. Ehnaton ili neuspela reforma Ono što smo nazvali »Amarnska revolucija« (1375—1350). odnosno proglašenje Atona. Sunce se moglo obožavaii u svoj svojo] slavi. delimično se objašnjava željom faraona Amenhotepa IV da se oslobodi dominacije velikog sveštenika. Zatim je faraon promenio svoje ime (»Amon-je-zadovoljan«) u Ehnaton (Akh-enAton — »Onaj-koji-služi-Atonu«). Vrhovnog boga. njegov položaj je bio odmah iza faraona. osim toga. »Kako su raznovrsna tvoja dela! Ona su skrivena pred ljudima. Suština Ehnatonove teologije sadržana je u dve himne upućene Atonu. Sasvim izvesno. U figurativnoj umetnosti. sunčanog diska. »Mada si daleko. Vid. Atonova nisu bila pokrivena. takođe Traite. 011 je taj koji oživljava zametak i bdije nad porođajem i rastom deteta — isto kao što daje dah ptiću i zatim ga štiti. narodni jezik je bio unesen u kraljevske napise i zvanične naredbe. Sve te novine bile su opravdane religioznom važnošću koju je Ehnaton pridavao »istini« (ma'at). prvi put. on je podržavao stil koji se od tada naziva »naturalizam« iz Amarne. tvoji su tragovi neviclljivi. za jedino vrhovno božanstvo. tu je reč ο jednom od najplemenitijih izraza egipatske religioznosti. gde je podigao palate i Atonove hramove. osim kojeg ne postoji . dakle. poistovećenog sa sunčanim diskom. blaženstvo uživanja u Atonovoj neiscrpnoj tvoračkoj moći. 189 i dalje. u božanskoj svetlosti. Ta preterana politizacija svešteničke hijerarhije ponekad je podizala napetost između različitih teoloških usmerenja do nepomirljivih antagonizama.značajan ugled.

sa određenog stanovišta. Raa. Osim toga. gledajući tvoju lepotu.. mladi vladar je oduzeo velikom Amonovom sveštenilcu upravu nad 185 »Ti si stvorio Zemlju. psalmom. Svakog jutra. međutim.. ova molitva je sačuvala svoju dirljivu snagu. U stvari. da bih te primio i zahvaljujući njemu živeo. Tragovi »Atonove reforme« najvećim su delom bili izbrisani. kada si bio sam.« »Ti si nebo načinio tako daleko kako bi mogao da se uzdigneš gore i posmatraš sve što si stvorio!« 186 Mi očigledno mislimo na religioznu elitu kojoj su bila dostupna duboka značenja tih stvaranja. Egipat je izgubio azijsko carstvo. Nešto kasnije umro je i poslednji faraon dugovečne i slavne XVIII dinastije.. gašenje XVIII dinastije ujedno označava kraj egipatskog stvaralačkog genija. Prema zajedničkom mišljenju naučnika.nijedan drugi. ... i ljude i žene. sunčanog diska. sumnjati u njegov religiozni žar. Atuma i druge bogove. Što se tiče religioznih tvorevina. delimično se objašnjava željom faraona Amenhotepa IV da se oslobodi dominacije velikog sveštenika.. on je svakog postavio na njegovo mesto i pobrinuo se ο njegovim potrebama. koje nose tvoj duh. Molitva pronađena u njegovom sarkofagu sadrži ove redove: »Ja ću udahnuti slatki dah s tvojih usta. Njegov naslednik. Ehnaton ili neuspela reforma Ono što smo nazvali »Amarnska revolucija« (1375—1350). Daj mi svoje ruke. Tokom Ehnatonove vladavine.vlast između vrhovnog sveštenika i faraona.« Ova himna je s razlogom poređena sa 104. odnosno proglašenje Atona. vratimo se za trenutak na »atonski monoteizam«. »Svet živi od tebe! . Čak se govorilo i ο »monoteističkom« karakteru Ehnatonove reforme.«185 Aton je stvorio sve zemlje. ubrzo po dolasku na presto. bila korišćena za Amona. Najpre treba jasno reći da je formulacija koju je koristio Ehnaton u svojoj himni — »jedini Bog. Da bismo bolje procenili značaj ovih teoloških sinteza. sve do osnivanja misterija Izide i Ozirisa. osim kojeg ne postoji nijedan drugi« — još hiljadu godina pre reforme u Amarni.« »Svako ima svoju hranu. možemo se upitati da li se njihova neznatnost. te sinteze predstavljaju vrhunac egipatske religiozne misli: one čine savršeno uobličen sistem koji podstiče još sarao na stilske inovacije. ne objašnjava veličinom i uspešnošću sinteza stvorenih u vreme Novog carstva.186 Jer. Ta preterana politizacija svešteničke hijerarhije ponekad je podizala napetost između različitih teoloških usmerenja do nepomirljivih antagonizama. I dalje se raspravlja ο originalnosti i značaju ovog »prvog individualca u istoriji« kako ga je okarakterisao Brested (Breasted). upravo zbog njegove političke i vojne pasivnosti. Tutankamon 1357—1349).. Ne može se. za jedino vrhovno božanstvo. obnovio je veze s velikim Amonovim sveštenikom i vratio se u Tebu. Dozovi moje ime kroz večnost: ono će se uvek odazvati na tvoj poziv!« I posle trideset i tri stoleća. 32. kao što je to a to nikako nije umanjivalo borbu za .

prvi put. tvoji zraci su na zemlji. Da bi nametnuo svoju »reformu«. međutim. a na prvom mestu. »Amonov grad« i sagradio drugu. Ehnaton s pojedinostima zadivljujuće svežine pominje čudo zore. osim toga. u božanskoj svetlosti. da bih te primio i zahvaljujući njemu živeo. a »svet tada tone u tišinu«. Molitva pronađena u njegovom sarkofagu sadrži ove redove: »Ja ću udahnuti slatki dah s tvojih usta.« »Svako ima svoju hranu... njegovi zraci »primaju u naručje sve zemlje«. gde je podigao palate i Atonove hramove. Daj mi svoje ruke. Ne može se.. svemu onome što je bilo »prirodno«. To nije bila jedina novina koju je uveo Ehnaton. sumnjati u njegov religiozni žar. cvećc. kada si bio sam. poistovećenog sa sunčanim diskorn. faraon je odbacio strogi konvencionalizam koji je nametala etikecija i dopustio spontanost u odnosima sa sopstvenom porodicom i s prijateljima. on je taj koji oživljava zametak i bdije nad porođajem i rastom deteta — isto kao što daje dah ptiću i zatim ga štiti. Sunce je »početak života«. blaženstvo koje dele drveće. o! jedini Bože. »Mada si daleko. otkrio ie religiozno značenje »životne radosti«. psalmom. 188 »Ti si stvorio Zemlju. ribe.« Noću se kreću divlje životinje i zmije.. mada si na licima Ijudi. koje nose tvoj duh.. tvoji su tragovi nevidljivi.« Ova himna je s razlogom poređena sa 104. tu je reč ο jednom od najplemenitijih izraza egipatske religioznosti. Atonova nisu bila pokrivena. u skladu s ritmovima života. Sasvim izvesno. i ljude i žene. Vrhovnog boga. Dozovi moje ime kroz 187 »Kad ti počineš.. Sunce se moglo obožavati u svoj svoioj slavi.«188 Aton je stvorio sve zemlje. »Kako su raznovrsna tvoja dela! Ona su skrivena pred ljudima. sveopštim izvorom života: prikazali su ga sa zracima što se završavaju rukama koje vernicima pružaju simbol života (ankh). »Svet živi od tebe! . Zemlja je u Tami. blaženstvo uživanja u Atonovoj neiscrpnoj tvoračkoj moći. Zatim je faraon promenio svoje ime (»Amon-je-zadovoljan«) u Ehnaton (Akh-enAton — »Onaj-koji-služi-Atonu«). U figurativnoj umetnosti. napustio staru prestonicu Tebu.. osim kojeg ne postoji nijedan drugi. I dalje se raspravlja ο originalnosti i značaju ovog »prvog irtdividualca u istoriji« kako ga je okarakterisao Brested (Breasted). 500 kilometara severnije.božjim imaniem. oduzimajući mu tako i izvor njegove moći. sličnoj smrti. narodni jezik je bio unesen u kraljevske napise i zvanične naredbe. Za razliku od Amonovih svetilišta. gledajući tvoju lepotu. ptice. Ehnaton je potisnuo Amona i sve druge bogovena u korist Atona. on je svakog postavio na njegovo mesto i pobrinuo se ο njegovim potrebama.« »Ti si nebo načinio tako daleko kako bi mogao da se uzdigneš gore i posmatraš sve što si stvorio!« . koju je nazivao Akhetaton (sada Tel-el-Amarna). Sve te novine bile su opravdane religioznom važnošću koju je Ehnaton pridavao »istini« (ma'at). on je podržavao stil lcoji se od tada naziva »naturalizam« iz Ашагпе. Čak se govorilo i ο »monoteističkom« karakteru Ehnatonove reforme. Taj slabunjavi i skoro nakazni faraon koji će umreti još mlad. jedine koje su sačuvane. dalcle. Suština Ehnatonove teologije sadržana je u dve himne upućene Atonu.«187 Aton je »stvoritelj zametka u ženi«.. Svakog jutra.

vratimo se za trenutak na »atonski monoteizam«. Konačna sinteza: spajanje Ra—Oziris Teolozi Novog carstva naglašavaju komplementarnost dva oprečna. Njegov naslednik. Osim toga. U drugim tekstovima iz vremena XVIII dinastije. Molitve vernika (odnosno uske grupe činovnika i dvorskih velečasnika) nisu bile upućivane Atonu nego neposredno Ehnatonu. upravo zbog njegove političke i vojne pasivnosti.36 tu su postojala bar dva boga. Tragovi »Atonove reforme« najvećim su delom bili izbrisani. Wilson. možemo se upitati da li se njihova neznatnost. te sinteze predstavljaju vrhunac egipatske religiozne misli: one čine savršeno uobličen sistem koji podstiče još samo na stilske inovacije. 210 i dalje. U Raovoj litaniji bog sunca je nazvan »Jednospojeno-zajedno«. Ehnaton) kosa si uputio u svoje namere i u svoju moć!« To objašnjava skoro trenutni nestanak »atonizma« posle Ehnatonove smrti. Les Shrines de Tut-AnkhAmon. Piankoff. 12. bila korišćena za Amona. 191 Piankoff. Drugim rečima. to je obožavanje ipak bilo ograničeno na kraljevsku porodicu i na dvorane. jer je i sam Ehnaton bio obožavan kao božanstvo. str. Dodajmo i to da je Aton bio poznat i obožavan mnogo рге reforme iz Amarne. Atuma i druge bogove.189 Jer. U svojoj prekrasnoj himni. Ra је nazvan »Gospodarom Diska (Aton)«.190 U Knjizi onoga što je s one strane. kao što je to opazio Džon Vilson. osim kojeg ne postoji nii'edan drugi« — još hiljadu godina pre reforme u Amarni.večnost: ono će se uvek odazvati na tvoj poziv!« I posle trideset i tri stoleća. faraon objavljuje kako ie Aton njegov lični bog: »Ti si u mome srcu i niko te drugi ne poznaje do tvoj sin (tj. str. 5 i dalje. Što se tiče religioznih tvorevina. Tutankamon 1357—1349). 190 Up. Da bismo bolje procenili značaj ovih teoloških sinteza. Najpre treba jasno reći da je formulacija koju je koristio Ehnaton u svojoj himni — »jedini Bog. boga koji se potpuno ispoljava u sunčevom disku. str. nav. dok se Ra opisuje kao bog »čiji je lik prekriven« i koji »se skriva u drugom svetu«. ne zna se za Amona (»skrivenog boga«). ova molitva je sačuvala svoju dirljivu snagu. Egipat je izgubio azijsko carstvo. koja nosi krunu 05 Mi očigledno mislimo na religioznu elitu kojoj su bila dostupna du boka značenja tih stvaranja.191 33. obnovio je veze s velikim Amonovim sveštenikom i vratio se u Tebu. Tokom Ehnatonove vladavine. čak suparnička boga. ne objašnjava veličinom i uspešnošću sinteza stvorenih u vreme Novog carstva. Na kraju krajeva. prikazan je u obliku Ozirisa-mumije. Nešto kasnije umro je i poslednji faraon dugovečne i slavne XVIII dinastije. gašenje XVIII dinastije ujedno označava lcraj egipatskog stvaralačkog genija. sa određenog stanovišta. delo. Raa. Raova karakteristična tajanstvenost i nevidljivost predstavljene su kao komnlementarna svojstva Atona. delo. Prema zajedničkom mišljenju naučnika. . sve da osnivanja misterija Izide i Ozirisa. nav.

kralj oživljava kao mladi Ra. i zatim. Dok su u Tekstovima sarkofaga razdvojeni. »suđenje« i »vaganie duše« u Knjizi mrtvih teže da se povežu.Gornjeg Egipta.64 Ovi pogrebni tekstovi koji. božanstvo je istovrejneno jedno i višestruko. Oziris je ušao u Raovu dušu.192 Poistovećenje dva boga ostvareno је u liku mrtvog faraona: posle procesa ozirizacije. s jedne strane. Dva čina zagrobne drame — »suđenje« i »vaganje srca« — odvijaju se pred Ozirisom. izdvajamo opasnost od »druge smrti« (poglavlja 44. Silazeći u donji svet. ono širi radost. Originalnost teologije Novog carstva čine. U krajnjoj liniji. Prema jednom od tekstova koji su već navođeni. Među arhaičnim elementima Knjige mrtvih. predstavljaju komplementarne manifestacije božanstva. Oziris postaje Sudija mrtvih. .193 Brojne mitološke aluzije naglašavaju dvostruki. Piankoff. jedinstvo suprotnosti je posebno izraženo okultnom povezanošću Raa i Ozirisa. u ponovno rođenje. Molitve i magijske formule koje su tu sadržane imaiu za cilj da olakšaju putovanje duše i. Ramesses VI. i Ozirisa koji će počivati u Rau«. bez obzira na to što mu pridaje sasvim novo značenje. kada siđe u donji svet. To delo ipak odslikava teološke sinteze Novog carstva. postuliranje dvostrukog procesa ozirizacije boga Ra i Ozirisove solarizacije. Ra »se skriva u drugom svetu«. a s druge strane. 158). ili Horusa i Seta. str. Knjiga mrtvih je izvanredan vodič duše na drugi svet.63 Prema teoconiji i kosmogoniji koje pokreće Atum (§ 26). komplementarnosti života i smrtiS'· S određenog stanovišta. uverenje da ovaj dvostruki proces otkriva tajno značenje ljudske egzistencije. Povezivanje i stapanje bogova su operacije koje su bliske egipatskom religioznom mišljenju još od najdrevnijih starina. neće biti podjednako omiljeni do kraja egipatske civilizacije. 35. Drugim rečima. sadrže starije materijale. 130. Već početkom Srednjeg carstva trijumf ubijenog boga je bio potpun. Raov silazak u podzemni svet istovremeno znači i njegovu smrt i njegovo oživijavanje. str. Mrtvi »se raduju kada ti tu sijaš za velikog boga Ozirisa. Ra kao transcendentalni bog i Oziris kao očitovani bog.61 Da preuzmemo jednu srećnu formulaciju Randla Klarka (Rundle Clark. str. 135—136. 175—176) i važnost očuvanja sećanja (pogl. 192 Up. stvaranje se sastoji iz umnožavanja njegovih imena i oblika. posebno. Više zazivnih molitvi iz Litanije (20—23) podvlače akvatički karakter Raa i poistovećuju bosa sunca s iskonskim Okeanom. a posebno ο umnožavanju oblika koje emanira jedan jedini Bog. Sunčev hod predstavlja uzorni model čovekove sudbine: prelaz iz jednog oblika postojanja u drugi. sunčani i ozirijski vid boga Ra. Ali. 25). 11 Up. Neki tekstovi pominju »Raa koji će počivati u Ozirisu. The Litany of Re. iz života u smrt. 90) i pamćenia sopstvenog imena (pogl. ta su verovanja široko prisutna kod »primitivaca«. mada objavljeni tokom Novog carstva. Jedna himna bogu Ra (pogl. unravo. da joj obezbede uspeh prilikom iskušenja »suđenja« i »vaganja srca«. Počev od XVIII dinastije. Piankoff. kralj se izjednačava s dvojstvom Oziris—Ra. ali i u Grčkoj i u staroj Indiji. 15) opisuje svakodnevno putovanje sunca. ova teološka sinteza potvrđuje Ozirisovu pobedu. reč je ο istoj »misteriji«.

. odelo nagome. Nisam ubio . 2. on se okreće Ozirisu: »O bože. Siromašnog nisam još više osiromašio . 45. es Odgovarajući postupak se. Magijska vrednost imena. To uopšte ne isključuje upotrebu magijskih formula. kao atribut solarnog boga. Litany. .. str. Litany. Ja sam čist. up. 11. Horusom. str. stx.. str. U prvobitaom obliku Zmije (up. predstavlja uzorni model putovanja svakog umrlog ka mestu suđenja. magija je bila oružje koje su bogovi čoveku stvorili za odbranu. Nisam umanjivao prihod u hrani hramovima. mada idući za drugim ciljevima. 52—56. jednako je sticanju određene moći nad njim. znati ime nekog boga. simboli ma'ate.«* Umrli se obraća četrdeset-dvojici bogova koji čine sud: »Pozdrav vama. i uopšte reči. opasni silazak po~ vezan s brojnim preprekama. na drugom se nalaze pero ili oko.®7 Srce umrlog se odnosi na jedan tas vage. vi ćete reći da mi se ma'at vrati. bogovi koji ste ovde! Ja vas znam. znam vaša imena. jasno potvrđene počev od IX dinastije. str. posvećeno je suđenju duši u velikoj dvorani koja se zvala »Dve Ma'at«. sigurno. Ja sam čist. poznata još od preistorije. i shodno tome. dakle. Spasite me. bila je. ljudi i kraljeva«.. s Horusom.Up. U vreme Novog carstva magiju je oličavao jedan bog koji je pratio boga Ra u njegovoj barci. primere koje je naveo Piankoff. U prisustvu Sveopšteg gospodara. Dodajmo da su suđenje mrtvima i pojam nebeske pravde »koja se ispunjava posle smrti svih. Za Egipćane. Neću pasti pod vašim udarcima.« On sam sebi izgovara pohvalu: »Udovoljavao sam Bogu onim što on voli (da vidi kako se upražnjava). umrli izgovara molitvu. Yoyote. itd. preklinjući svoje srce da ne svedoči Drotiv njega. 3. Raovo noćno putovanje donjim svetorn.. Knjiga vrata — sistematično opisuju kraljevstvo mrtvih koje Re obilazi u čamcu tokom dvanaest noćnih sati. 49. . Ptahom. јег ja sam upražnjavao ma'atu u Egiptu. 195 Prev. Ja sarn čist!«195 Umrli se osim toga podvrgava inicijacijskom ispitivanju. zaštitite me. 64.. Vi onome bogu čiji ste nastavak nećete kazati da sam ja rđav. 64 Up.. Za to vreme. o. Jojote. nap. . On mora da 194 Druge pogrebne zbirke — Knjiga ο onostranom. Atum je isto tako bio poistovećen s Ozirisom (što podrazumeva da i on može umreti).194 Jedno od najznačajnijih poglavlja Knjige mrtvih. »Le Jugement des morts dans l'Egypte ancienne«. vode žednome. Atum već u Tekstovima piramida emanira bogove iz svog sopstvenog bića. Nisam hulio na Boga. § 26). n. Dao sam hleba onome koji je bio gladan.. jer ja sam u ime Gospodara ma'ate upražnjavao ma'atu. odvijao i u Indiji počev od doba Brahmana. Podjednako је važna i želja umrlog da se poistoveti s nekim božanstvom — Raom. Ja sam čist. 61 62 gospodara večnosti«. IX poglavlje.. glava 125. koji si visoko na svom prestolju! .63 Na kraju krajeva. on treba da izgovori objavu ο nevinosti. up. možeš li da me zaštitiš protiv glasnika koji seju zlo i stvaraju nevolje. onda! Ne govorite protiv mene u prisustvu velikog boga!« Najzad.. Nikome nisam naneo bol. Jojote. U stvari. koja je neodgovarajuće nazvana »negativna ispovest«: Nisam nanosio nepravdu ljudima . itd. isto. tekstove koje je naveo i komentarisao Piankoff. barku onome koji je nije imao. Ja sam čist. U nastavku.. Anubisom..

srećna epizoda — ubistvo Ozirisa. . ipak. ako je »pravda« uvek osigurana. SREDIŠTA CEREMONIJA: ZAPAD. zahvaljujući novoj eshatologiji. svaki smrtnik ubuduće se mogao nadati »kraljevskoj sudbini« na drugom svetu. 56—57. najlakše: njima se implikuje jedino vera u svemoć reči. najzad. »Magijsko čitanje« bilo bi. 197 Vid. Naravno. ono što je bilo samo tragična. jedinu koja je zadržala svoju prevlast sve do kraja egipatske civilizacije. Na taj način oni su u okviru jednog sistema izrazili ono što je u prvom redu izgledalo večno i neranjivo — sunčev hod.197 Treba. V POGLAVUE MEGALITI. bogove i svet stvorio snagom Reči. ni prestiž magije neće prestati da raste. II tom ovog dela. teolozi Novog carstva izjednačili su modele te »misterije« i sa svakodnevnim Raovim delima i s iskonskorn Ozirisovom dramom istovremeno.. »inicijacijska mudrost« bi mogla da se svede samo na poznavanje magijskih formula. »kraljevska sudbina« postati dostupna svima. reč je ο tvorevini koja je podložna brojnim tumačenjima i primenama. str. U oblikovanju ove soteriologije. »inicijacijske mudrosti« i »dobrih dela« razrešena je na način koji ponekad može da obmane. egipatski duh je stvorio poslednju religioznu sintezu. U doba Starog carstva i faraon je morao da prođe kroz inicijacijsko ispitivanje. nije bila nužno dostupna vernicima ubeđenim u pouzdanost magijskih formula.196 Razmišljajući ο tajni Smrti. § 28. vratara dvorane i bogova. DOLINA INDA 34. nespretno iskazana u Knjizi mrtvih i u drugim sličnim delima. podsetiti na to da je Ptah. prema memfijskoj teologiji (up. HRAMOVI.. Jer. § 26). Duboki smisao dvojstva Ra — Oziris i kontinuiteta život-smrt-preobraženje. U istoj onoj meri u kojoj će. uloga Ozirisa bila je suštinska. i ono što je po definiciji izgledalo sporedno i beznačajno — ljudsku egzistenciju. Tenzija između »privilegije«. Zahvaljujući njemu. Kamen ί banana *9 Isto. ali na kraju krajeva. U krajnjoj liniji faraon je predstavljao univerzalni model. te magijske formule održavale su istu eshatološku gnosu.dokaže kako zna tajna imena različitih delova vrata i praga. sigurno. MEDITERAN. Sve zavisi od perspektive iz koje se posmatra eshatološka celina. Razvijajući staro poimanje smrti kao duhovne transmutacije. Ovi tekstovi zahtevaju višestruko »čitanje« na različitim nivoima. up.

3 3) dolmen (dol = sto i men в= kamen). dugačak 3. Danske. Dok su kuće neolitskih seljaka koji su podigli ove spomenike bile skromne i kratkotrajne (u stvari.198 uspravno poboden u tlo. ponekad. takvi spomenici nisu usamljeni. Kako su uspevali da usprave blokove teške 300 tona i da podignu ploče od 100 tona? Uostalom. U Bretanji su neki osamljeni menhiri povezani s grobnicama. u pokrajini Almerija.900 metara. a ne upitati se ο njihovoj svrsi i značenju. predstavnika više naraštaja istoga gensa. širok 0.72 metra. dugačak 21 metar. Dolmene nalazimo duž Atlantika. Očigledno je želja da se izgrade veličanstvene i trajne građevine.935 menhira koji se rasprostiru na području dugom 3. . Ali dve generacije preistoričara potrudile su se da dokažu kontinuitet svih evropskih megalitskih kultura. tu postoje značajne morfološke varijacije. koje mogu da se odupru vremenu. naročito u Bretanji. "3 Up. kao što je to slučaj u Karnaku u Bretenji. Grobnice ponekad imaju jedan središnji nosač a na zidovima se još mogu uočiti ostaci slika. pa i više. menhiri su poređani u više naporednih redova. Izvorno. i južnih obala Švedske. zidovi prilično visokih grobnica ponekad su ukrašeni kipovima. pored Solzberija). i težak 21 tonu. krivina i lech = mesto). kao što je onaj u Sotou. pored Sevilje.Već čitav vek. čiji je zabat granitni blok visok 3.10. Poznata nam je složenost simbolike kamena kao i religiozna vrednost komenja i stena. (Kasnije. dolmen je bio prekriven humkom.40. reč je ο veoma značajnom kultu mrtvih. Oni predstavljaju deo čitavog jednog megalitskog kompleksa koji se prostire duž mediteranskih obala Španije. nemoguće je pogledati neku dobru fotografiju nizova dolmena iz Karnaka ili gigantskih trilita iz Stounhendža. sve do Holandije. što označava skup menhira raspoređenih u krug ili u polukrug (najmonumentalniji je kromleh u Stounhendžu. Dolmeni zapravo predstavljaju grobnice. U stvari. od njih skoro i da nije ostalo tragova). г U nizovima Karnaka ima 2. 2) kromleh (od crom = krug. pridodat dugačak hodnik prekriven kamenim pločama. prebivališta mrtvih zidana su od kamena. granitni blok 198 Taj menhir koji se nalazi pored Lokmerijaka bio je viši od 20 metara. Megalitski kompleks podrazumeva tri vrste konstrukcija: 1) menhir (od donjebretonskog men = kamen i hir — dugačak) koji je jedan veliki kamen. U nekim grobnicama ima i do stotinu mrtvih. preko Portugala i pola Francuske. Izvesno. Naravno. U Los Milaresu otkopana je nekropola sa oko stotinu »prekrivenih aleja«. pa se zapadnom obalom Engleske produžava do Irske. poređanih tako da čine neku vrstu zatvorenog prostora ili odaje. kamena ploča. našu Traite d'Histoire des Religions. dolmen se preobrazio u »prekrivenu aleju« pošto mu je kao neka vrsta predvorja. Većina grobova se nalazi ispod ogrornnih humki. Α taj se kontinuitet mogao objasniti samo širenjem megalitskog kompleksa iz jednog središta koje se nalazilo u Los Milaresu.) Postoje gigantski dolmeni. megalitske konstrukcije zapadne i severne Evrope izazivaju divljenje istraživača. § 74 i dalje. Ostajemo zbunjeni pred tehnološkom veštinom tih zemljoradnika iz doba glačanog kamena. ponekad prilično visok. U Irskoj. koji je načinjen od ogromne kamene ploče koju opet drži više uspravnih kamenova.199 Stena.

Posle nekog vremena. »telo« umrlih. ali ga preci odbiše. podrazumevao je i žrtvovanja obavljena pored samog spomenika i obredne obede na grobovima. Hitita. str. Izvestan broj menhira je bio podignut nezavisno od grobnica. prevela Ljiljana Filipović. Taj mit smo komentarisali u »Mythologies of Death« (Occultism. život. čovek je delio cikličnu sudbinu vegetacije: rođenje. smrt. stalnost.obezbeđuju beskrajno trajanje. piću. . itd. Hebreja.) i žrtvenih ponuda (u hrani. bilo je strogo propisano razdvajanje mrtvih i zivih. Jednoga dana. G. itd. str. izgleda da megalitski kult mrtvih uključuje čvrsto verovanje u preživljavanje duše. gl. za koje su mrtvi bili jadne senke. Megalitske spomenike mogli bismo protumačiti kao odgovor na naš indonezijski mit: pošto je život ljudi jednak životu žitarica. Bog ponovo spusti uže. III) (Mircea Eliade. postaju moćni i neuništivi kao stene. Kruijt naveo J. snaga i dugovečnost postaju dostupne kroz smrt. Ponekad nalazimo menhire ukrašene ljudskim likovima. ovoga puta s bananom koju oni odmah prihvatiše. kao i mali idoli iskopani u 200 A. Zagreb. iznenađeni i uvređeni. Okultizam. Witchcraft and Cultural Fashions. igara. C. Frazer. štaviše. 698 (= 90) i dalje. u protoistorijskim kulturama zapadne Evrope. poslao im je kamen. ponovno rađanje. 74—75. Pretke verovatno predstavljaju i stilizovani likovi. pored različitih ceremonija (procesija. Posmatrajući veličanstvene megalitske spomenike prvih zemljoradnika zapadne Evrope. a potom i pouzdanje u snagu predaka i nadu da će oni štititi žive i pomagati im. The Relief in Immortality (1913) I. kameni »zamenik« je bio telo izgrađeno za večnost. U stvari. oni su »boravište«. u krajnjoj liniji. nameće nam se sećanje na jedan indonezijski mit: na početku. obredna zajednica s ргесгта predstavljala ključni činilac religiozne aktivnosti. Mrtvi se vraćaju u krilo Zemlje Majke. kada је nebo bilo sasvim blizu zemlje. drugim rečima. magija i pomodne kulture.200 Videli smo (§ 2) da je otkriće zemljoradnje korenito izmenilo poimanje ljudske egzistencije: ona se pokazala podjednako nepostojana i kratkotrajna kao i život biljaka. Megalitski kult mrtvih. ali oni su pored toga i mistično povezani s kamenim blokovima pa. vaš bi život bio kao postojanje kamena. nesrećne i nemoćne.201 Najzad. s nadom da će podeliti sudbinu izdanaka. nacrtani duž strana dolmena. vaš će život biti kao i život ovog ploda. opet.).). Takvo se uverenje korenito razlikuje od shvatanja која su potvrđena kod drugih antičkih naroda (Mesopotamaca. GZH. u koje su se kasnije naseljavale duše umrlih. dok je za graditelje megalita od Irske do Malte i egejskih ostrva. 201 Horst Kirchner. Vrlo je verovatno da je to kamenje predstavljalo neku vrstu »zamene za telo«. Da ste izabrali kamen. prema tome. Bog je prvobitnom paru poklanjao svoie darove kačeći ih ο jedno uže. 1983). itd. nepokvarljivost. nepromenljiv i besmrtan. Grka. »Die Menhire in Mitteleuropa und der Menhirgedanke«. kao i na antičkom Bliskom istoku. S druge strane. način egzistencije koji je nezavisan od vremena nastanka. Tada preci začuše Tvorčev glas: Pošto ste odabrali bananu.

mrtvi su postajali gospodari plodnpsti i napretka. i to samo u onim slučajevima kada je bio verniji francuskom tekstu. U nekim slučajevima. on je nastanjivao novo. uostalom. menhir ili megalitski grob su predstavljali neiscrpnu zalihu životne snage i moći. izlaze iz grobova da bi se postavile na nekom sunčanom stubu. U oba slučaja. možemo otkriti naporedno verovanje. menhir služi kao »sedište« duša (up. bilo posredstvom nekog menhira kao »zamenika tela«. oni su usnevali da se istovremeno dočepaju i kamena i banana . Zahvaljujući njihovom ugrađivanju u strukture pogrebnog kamenja. str. da bi dobile dete. da je duša pretka sposobna da povremeno napusti grob. nav. U Francuskoj. Podjednako treba voditi računa i ο seksualnom značenju menhira. Povremeno ie. mlade žene su se »klizale« (duž nekog kamena) i »trljale« (tako što bi sele na monolite ili trljale stomak ο određene stene). 203 Međutim. neke primere i bibliografiju u Traite d'Histoire des Religions. Kršćanske sadašnjos1i Zagreb 1976. sigurno predstavljaju značajna središta ceremonija. zaboravio si Boga stvoritelja svojega« (32 : 18). Ali videti Kirhnerovu kritiku. kao što su onaj iz Karnaka ili onaj iz Ešdauna u Berkširu (koji obuhvata 800 megalita u jednom paralelogramu čije su strane duge 250 metara). dodati Kirchner. pepeo. 650 (= 42) i dalje. Jeremija (2 :27) pominje one »koji govore drvetu: ti si otac rnoj. Rečeno jezikom indonezijskog mita. str. (Svi navodi iz Starog zaveta preneseni su u prevodu Đure Daničića. objašnjeni su egipatskim verovanjem po kojem duše mrtvih. delo. umrli je »oživljavao« kamen.204 Ovu generathmu funkciju ne treba objašnjavati faličkom simbolikom menhira. nav.megalitskim grobnicama Španije. . »duša«. mmeralno. L'Homme prehistorique et ses dieux. str. Prema tome. § 77.) •8 Vid. jer je ono svuda potvrđeno. Središta ceremonija i megcilitske građevine Nelci megalitski kompleksi. 35. koji se uzdižu pred galerijama doLmena.203 Verovanje u oplodne moći menhira očuvalo se među evropskim seljacima sve do početka ovog veka. mada je i takva simbolika potvrđena u nekim kulturama. U megalitskim kulturama jugoistočne Azije._ uz odgovarajuću naznafcu. 706 (= 98). Carl Schuchhardt u istom smislu tumači slikane obeliske sarkofaga iz Hagija Trijade (§ 41) na kojima sede ptice. § 36). (Prim.. Praznovania su ukIjučivala prinošenje 202 Neki menhiri Bretanje. prev. 245). bilo tako što se u strukturu same konstrukcije ugrađivao neki suštinski element umrlog: kostur. i to na različitim stupnjevima kulture.. delo.202 Opštenje sa živima je omogućavalo i probušeno kamenje koje zatvara neke megalitske grobnice a koje se. i zove »otvori za duše«. »Izgleda da je slično verovanje bilo rašireno celim mediteranskim basenom i zapadnom Evropom« (Maringer. Prvobitna i osnovna ideja odnosila se na »transmutaciju« predaka u kamen. naime. čak i tako strogo jehovistički spis kao što je Peta knjiga Mojsijeva nanovo koristi ontološku metaforu kamena kada objavlinie apsolutni realitet Boga kao jedinstvenog izvora stvarania: »Stiienu koja te ie rodila zaboravio si. i kamenu: ti si me rodio«. korišćen i prevod Biblije u izd. dakle neprolazno telo. pretvorene u pticc.

a iskopan je i izvestan broj kamenih kipova koji predstavljaju žene kako leže postrance. bar u prvobitпош obliku. a dvorane bez prozora i dosta tamne. Vudhendž. Kult mrtvih je verovatno imao središnju ulogu. koja ima nekoliko prostorija uklesanih u stenu. ući u svetilište bilo je isto što i prodreti u »utrobu Zemlje«. do sada je otkriveno sedamnaest hramova. D. str. na Iberijskom poluostrvu. u povorci su mogle da idu hiljade Ijudi. Persephone. što opravdava mišljenje nekih naučnika da je Malta u vreme neolita bila isola sacra. 214 i dalje. Zidovi hramova ukrašeni su divnim spiralama i bareljefima.206 bilo svetilište sagrađeno radi osiguranja veza s precima. D. povlašćenog mesta na kojem se opšti i s nebom i s podzemnim svetom. U nekim oblastima Francuske. Ovo slavno ceremonijaino središte je. ponuda u hrani i levanicama i s obredima inkubacije i proricanja. Stounhendž možemo uporediti s megalitskim kompleksima koji su u drugim kulturama podignuti oko nekog svetog mesta: hramova ili gradova. U Hipogeji su pronađeni i kipovi žena koje leže. Iskopavanja su iznela na videlo veoma malo kuća. 1. Oblik materice imaju i Na primer. str. Kao i drugi odgovarajući engleski spomenici. kult mrtvih i obožavanje Velike boginje nigde nisu dobili tako raskošan izraz kao na Malti. 208 J. str. 139.207Široke eliptične terase koje se prostiru ispred ili iza svetilišta sigurno su služile za svečane povorke i obrednu koreografiju. što nagoveštava obred inkubacije. U značajnoj nekropoli iz Hal Saflijena (sada se zove Hipogeja). jer su bile odvojene reljefnim pregradama.žrtve i. Većina praznika je verovatno bila u vezi sa kultom mrtvih. Arminghol i Arborlou.205 kromleh Stounhendža se nalazi usred jednog polja grobnih humki. nap. Before Civilization. Videti Colin Renfrew. širokim prilaznim putem Karnaka. 4. No najsenzacionalnije otkriće je ogromni sedeći kip žene — sigurno boginje. htonskim boginjama i duhovima umrlih. Evans. kako se pretpostavlja. zidovi unutrašnjih dvorana su oslikani i ukrašeni kipovima. Međutim. odnosno s bogovima. The Western 205 206Jer . što sve ukazuje na postojanje značajnog i dobro organizovanog svešteničkog tela.208 Dok je Hipogeja istovremeno bila i nekrcmola i mesto molitve. a procenjuje se da je njihov broj još veći. Evans. iskopane su kosti nekih sedam hiljada osoba. Glyn Daniel i J. megalitska arhitektura. ova struktura pre podseća na oblik materice. igre i procesije. Iskopavanja su pokazala postojanje razvijenog kulta sa žrtvovanjem životinja. Uistinu. 207 Giinter Zuntz. u matericu htonske Boginje. Ejvberi. kao i na drugim mestima. ali. str. Te prostrane odaje služile su za određene religiozne ceremonije dostupne samo sveštenicima i upućenima. Ovde je reč ο istom vrednovanju svetog prostora kao »Središta sveta«. Sada znamo da je prvobitno delo prošlo kroz nekoliko izmena. arheolozi je opisuju u »obliku bubrega« ali. božanske zaštitnice umrlih. Izgleda da je krivolinijska struktura malteških svetilišta jedinstvena. Sa stanovišta strukture. Maringer. Kako su hramovi bili pokriveni krovom. u hramovima nisu otkrivene grobnice. Stounhendž nije bio sagrađen izjedanput. tj. 256. prema Cuncu (Zuntz). Malta. Kao i u ostalim megalitskim spomenicima. pronađeni su tragovi kulta Boginje.

prodiru u telo boginje. oblikovala i nadahnjivala graditelje megalitskih grobova prilikom njib. . jelena. 25. Prema Glinu Danijelu (Glyn Daniel). • 14 Minojski zajednički grobovi su bili ili u prirodnim pećinama. Iseljenici su tražili nove zemlje pogodne za život i rude kojima bi mogli da trguju. sekira. 211 Daniel. rogovi i drugi simboli vode nas od pariskog basena do Gavrinisa. 136—137. izd. taj se preobražaj zbio na Malti. Nema sumnje da je jedna snažna vera. simbol života. ali. str. Isti autor poredi širenje megalitske arhitekture sa grčkim i feničanskim naseljavanjem Mediterana ili širenjem islama u Španiji.«211 Ali religija nije bila osnovni razlog njihovih seoba. ili činjenicom da je kult predaka.209 Dodajmo da duž strana dolmena i menhira iz Iberije i zapadne Evrope podjednako nalazimo i druge magijsko-religijske znakove i simbole. bio povezan i s drugim religioznim kompleksima. »Zagonetka megalita« Još рге nekih deset godina.ovog širenja prerna zapadnoj Evropi. religija je bila samo »uteha za njihovo izgnanstvo na krajnji zapad i sever Evrope«. koju su raširili istraživači i naseljenici Mediterana.« U stvari. ideja ο građenju megalitskih grobova bila je prihvaćena u Mediterranean. Reklo bi se da je umrli Dolagan u krilo Zemlje za novi život. na primer sliku sunca sa zracima. Glvn Daniel. Jednom usvojena. zmiju. 20. 18 Zuntz. sve povezane s figurama predaka. itd. 212 Isto. »Hramovi su bili istog modela. Lik boginje. of Western Europe. egejskog nadahnuća. Persephone. 36. str. koja ih je primorala da s tolikom prilježnošću grade svoje grobove (ili grobove-hramove?) i da čuvaju sliku svoje zagrobne boginje zaštitnice. ti su likovi bili otkriveni u različitim oblastima i pripadali su kulturama različite starosti. samo u većoj razmeri.grobovi lcoji su isklesani u stenama.212 U svojoj poslednjoj knjizi Gordon Čajld je govorio ο »megalitskoj religiji«. »Bila je to moćna religija. i pored sopstvenog velikog značaja. str. up. 1962). znak sekire (svojstvo bogova oluje). poreklom s istočnog Mediterana. nav. zaključuje Cunc. 129. (2. arheolozi su megalitske kulture objašnjavali uticajima doseljenika sa istočnog Mediterana gde je potvrđeno postojanje zajedničkih grobnica već u III milenijumu. The Megalithic Builders. str. na Iberijskom poluostrvu i na jugu Francuske. To se može objasniti ili raznovrsnošću religioznih ideja koje su zajedno delile različite »megalitske« populacije. podizanje dolmena (chamber-tombs) preobrazilo se u kiklopsku arhitekturu. ili n kružnism opkopima koii su se obično nazivali tholoi.210Šireći se prema zapadu. čak do Troje. Egejskog mora. ovi spomenici predstavljaju pozornicu »kulta Misterija u pravom značenju tog termina«. Naravno. delo. str. 8. svima njima je zajednička činjenica da su povezani s istim megalitskim kompleksom. Živi koji ulaze u svetilište. 136. Anhelu Rujua na Kritu..

ne utičući pri tom na njihove specifične strukture. posao su obavljali njegovi drugovi. koja je bila zavisna od mikenske kulture. Ancient Europe. str.218 I na Malti ie epoba koju predstavljaju hramovi Tarksiiena i nekrooola iz Hal Saflijena bila završena pre ~2000.215 Ta su objašnjenja. dolmeni i kromlesi se i nalaze u oblastima koje su bile najpogodnije za neolitsku zemljoradnju.2' još sporne religiozna funkcija i simbolika tog spomenika. Persephone. vid. ali ostaje činjenica da pre ~ 3000. str. str. godine. faraonskog 213 Gordon Childe. 214 Isto. Tačno je da su njihove prethodnice bile od cigala. godine. 218 Vid. up.«213 »Misionari« megalitske vere. autohtonih tvorevina. 10 i dalje. 214 i dalje. 138—39. up. izgubila dosta od svoje valjanosti kada је otkriveno datiranie pomoću radioaktivnog ugljenika i dendrohronologije. Reqfrew. godine. religije pre svega Boginje Majke. str. hronološki preokret i dokazivanje originalnosti zapadnih populacija nisu unapredili tumačenje megalitskih spomenika. dokumentaciju kod Renfrewa. privlačili su u svoje zajednice veliki broj zemljoradnika. 21. 215 Po Stjuartu Pigotu (Stuart Pigot. izvesti zaključak da evropski megalitski kompleks prethodi egejskom doprinosu.219 Na osnovu toga treba. str. godine. dve su »revolucije« — » ugljenik 14« i dendrohronologija — korenito izmenile hronologiju evropske preistorije. . 129. i on ih poredi s hrišćanskim crkvama i džamijama. Vid. dakle.) megalitski spomenici potiču iz istočnog Mediterana. str. takođe Daniel Evans. 152. delo. zbog reakcija na odveć smele hipoteze ['kao što je. Za Graema Klarka (Graham Clark). 60. međutim. Reč je ο nizu izvornih. nav. a oni koji počivaju u njemu bliži su keltskim svecima nego normanskim baronima. str. Megalitski grob treba porediti pre sa crkvom nego sa dvorcem. up. Međutim. povezan s kultom Boginje Majke. Before Civiliz. The Prehistory of European Society. str. a da su kameni grobovi u Engleskoj i u Danskoj građeni pre ~3000. 2S Renfrew.ation. str. str. ali su. analize zasnovane na novijim metodama dokazuju da ie Stounhendž bio završen pre Mikene. poslednje preuređenje (Stounhendž III) datira iz ~2100—1900. U stvari. po kojoj sve megalitske gradevine potiču iz jednog jedinog izvora. egejski obred zajedničkih grobnica. 123. Mnogo se raspravljalo ο Stounhendžu. neke niene karakteristike ne bismo mogli da objasnimo uticai'em doba minoiske bronze. World Prehistory. Autor upoređuje megalitske grobove s malim kapelama koje su osnovali galski i irski sveci u istim oblastima britanskih ostrva (isto.raznim društvima. jedno jasno izlaganje koje je objavljeno kod Collina Renfrewa. The Western Mediterranean. ne znamo ni za jedan egipatski spomenik od kamena koji bi se mogao uporediti s megalitima zapadne Evrop. Cunc međutim misli na egipatski ili sumerski uticaj. 48— 83.216 Tako se moglo dokazati da su megalitske grobnice (chamber-tombs) iz Bretanje bile podignute pre ~4000. Ipak. na Zapad su preneli istraživači rudnika i rudari. 126 i dalje. up. Osim toga. Kao što znamo. i pored nekoliko značajnih doprinosa. na primer. 128).217 Smatralo se i da je gigantski kompleks Stounhendž savremenik kulture Veseksa. prema tome.214 Odgovarajuća objašnjenja megalitskih kompleksa predlagali su i drugi ugledni preistoričari. Svaki je grob verovatno pripadao nekom plemiću ili glavi porodice. str. 217 Podsetimo da su u Egiptu prve kamene piramide bile podignute oko ~ 2700. 216 Na engleskom »tree-ring calibration of radiocarbon«. ona ser Greftona Eliota Smita (Grafton Eliott Smith).

Tibeta i Koreie. jer »megalitizam« predstavlja egzemplarni i verovatno jedinstveni predmet izučavanja. Robert Hajne-Geldern (Heine-Geldern). Abisinije. Hajne-Geldern ie zastupao tezu ο kontinuitetu megalitskih civilizacija od V mileniiuma pa do savremenih »primitivnih« društava. Sada. Реггу). megalitski kompleks širio polazeći iz jednog središta. W. oni su podignuti tokom ceremonija које bi trebalo da odbrane dušu za vreme njenog puta na drugi svet: ali. osiguravajući tako plodnost ljudi. megaliti predstavljaju prvorazrednu vezu između živih i mrtvih. stoke i žetve. negirao je postojanje »megalitske religije« s jednostavnim obrazloženjem da je postojanje verovanja i »megalitskih« koncepata posvedočeno u vezi s velikim brojem kako elementarnih. kada se one vrate da posete selo. Etnografija i preistorija Podsetimo da su. itd. Α ta je uzdržanost za žaljenje.25 Spomenici služe kao sedišta duša umrlih. Što se tiče megalitskih kultura koje su još bile žive početkom XIX veka. smatra se da oni ovekovečuju magijske moći osoba koje su ih sagradile. sećanjem koje je »zgusnuto« u megalitima. žrtvovanja. Ipak. Cejlona. i središte društvene aktivnosti. Osim toga. Asama.Egipta]. Perija (J. Megaliti su povezani s određenim idejama koje se tiču posmrtne egzistencije. prema njegovom mišljenju. veza s precima obezbeđuje se sećaniem na njihova imena i poduhvate. U kultu mrtvih megalitskog tipa značajnu ulogu imaju genealogije. Prema Hajne-Geldernu. njegovo ime biti zapamćeno posredstvom kamena. Eliota Smita i Dž. odnosno osnivača sela i nekih porodica verovatno su obredno izgovarane.jedan deo svog života posvetio izučavanju ovog problema. Palestine. tako i razvijenih religioznih oblika. U svim megalitskim kulturama koje i dalje cvetaju. treba da se prisetimo njegovih zakliučaka ο specifičnim verovani'ima živih megalitskih društava. koje su cvetale još u XIX veku. Važno je naglasiti ovu činienicu: čovek se nada da će. one najznačajnije potvdene su u Indoneziji i Melaneziji. koji je . može doprineti razumevanju religioznih shvatanja koja su delili tvorci preistorijskih spomenika. V. Kao što smo upravo rekli. kao i onima za koje je spomenik podignut posle smrti. megaliti preistorijskog i protoistorijskog porekla raspoređeni širom ogromne oblasti Magreba. Mesto na kom se nalaze megaliti istovremeno je i kultno mesto bez premca (ceremonijalna koreografija. S druge strane. po svoj prilici iz istočnog Mediterana. on je odbacio panegipatsku hipotezu G. jedno uporedno istraživanje moglo bi da pokaže u kojoj meri analiza brojnih megalitskih kultura. podjednako ih koriste i živi. kult predaka ima značajnu ulogu. istraživači se više ne usuđuju da problem obuhvate celovito. oni podjednako obezbeđuju večnu postegzistenciju onima koii su ih podigli za života. ali. cenio je da su dve grupe megalitskih kultura — preistorijske i kulture u etnografskom stadijumu — istorijski povezane. drugim rečima. Dekana. .). jer se. U stvari. međutim. osim na Mediteranu i u zapadnoj i severnoj Evropi. 37. Kasnije ćemo se vratiti na Haine-Geldernovu hipotezu. Većinom. genealogije predaka.

ili ih nanrosto prenebregava. Dodajmo ipak da su ove religiozne ideje bile u punoj meri ostvarene i savršeno izražene samo preko nekoliko izuzetnih tvorevina. Α problem »kontinuiteta« megalitskog kompleksa ie značajan i mora ostati otvoren. On isto tako negira postojanje nekakvog »megalitskog kulturnog središta«. Prvi gradovi Indije Pre nekih desetak godina novija istraživanja preistorije indijske civilizacije otvorila su sasvim neočekivane perspektive.Taj austrijski naučnik poredi megalitski kompleks s određenim »mističnim« pokretima. mrtvi su imali izuzetnu moć. Harape i Mohendžo-dara iznela su na videlo prilično uznapredovalu urbanu civilizaciju. Megalitske religije karakteriše činjenica da su ideje večnosti i kontinuiteta između zivota i smrti dokučene slavljenjem predaka poistovećenih ili povezanih s kamenjem. tu su moć mogli da podele i živi. postojanje megalitskih ideja i praksi potvrđeno je kod naroda veoma raznovrsnih društvenih oblika. Iskopavanja dva grada-tvrđave. koje prema nekim autorima čine posebni mitovi i karakteristične društvene ili ekonomske institucije. izvesno da je induska civilizacija bila savršeno razvijena oko ~ 2500. a pošto je opštenje s precima bilo osigurano putem obreda. reč je ο »najvećoj zagonetki preistorije«. ekonomskih struktura i kulturnih institucija. ali. Jer. i drugi oblici kulta predaka. reč je ο opčinjenosti koja je podstaknuta željom da se zajednički grobovi pretvore u veličanstvene i neuništive spomenike. Na svaki način. reklo bi se. Nikakva promena. kao što je to nedavno kazao iedan autor. međutim. 38. Ulaže se napor da se posebni oblik postojanja posle smrti zasnuje posredstvom ontofanije svojstvene kamenju. koja je istovremeno bila i trgovačka i »teokratska«. niegove Dretpostavke ο jedinstvu arheoloških i savremenih megalitskih kultura veliki broj istraživača ili osporava. Jednoobraznost i kulturni kontinuitet mogu se objasniti samo . na primer s tantrizmom koji podjednako može biti i hinduistički i budistički. Ovim povodom važno je primetiti da je sakralnost kamena u megalitskim religijama vrednovana pre svega u odnosu na postegzistenciju. i koia god hipoteza bila usvojena — ona ο kontinuitetu ili ona ο konvergenciji — ne možemo govoriti ο samo jednoj megalitskoi kulturi. godine. Hronologija je i dalje sporna ali je. naime. U megalitskim kulturama zapadne Evrope očigledna je opčinjenost stenovitim masama. sigurno. nikakva novina nisu se mogle opaziti unutar hiljade godina istorije harapske civilizacije. Postoje. Žahvaljujući megalitskim konstrukcijama. Istraživače koji su obavili prva iskopavanja iznenadila je jednoobraznost i mrtvilo ove civilizacije. Dva grada-tvrđave bili su verovatno prestonice »Carstva«.26 Hajne-Geldernova analiza megalitskog kompleksa zadržala je svoju vrednost. Danas. Ona su takođe postavila pitanja na koja do sada nisu dobijeni zadovoljavajući odgovori.

bile slabo i samo povremeno nastanjene. Vrh strukture je bio izgrađen u obliku zigurata. poznatom pod imenom »Kompleks Edit Šabr« (Edith Shabr). platforme na kojoj se nalaze karakteristične strukture. izgleda. M. 195 i dalje. istovetne u oba grada. 375 i dalje. Maison«.221 Svi se slažu da poreklo te prve urbane civilizacije koja se razvila u Indiji treba tražiti u Beludžistanu. nema sumnje u kultno »poreklo« preharapskih aglomeracija (dakle. 87 221 222 . The Roots of Ancient India. str. s jedne strane. Ta se pretpostavka još osporava. prvih »gradova«). većini proizvoda nedostaje maštovitost »što nagoveštava da se ljudi iz Нагаре nisu bavili ovosvetskim stvarima«. A. Temple. U značajnom arheološkom kompleksu iskopanom u oblasti reke Porali. Ipak. Mesopotamiji. Kamene građevine su. Fairservis. i uopšte građu iskopanu u dolini Kveta (koje predstavljaju preharapske faze Sinda i Beludžistana) povezuje s Mohendžo-darom i Harapom. Pol Vitli (Paul Wheatley) je sjajno dokazao svrhu i religioznu funkciju prvih gradova u Kini. W. izišla je na videlo jedna humka visolca od sedam do dvanaest metara. gde se smatralo da је moguća komunikacija između Zemlje. izgleda da su i ove strukture služile jedino u religiozne svrhe. Ο vezama te faze preharapske kulture i megalita južne Indije.223 Najstariji gradovi bili su sagrađeni oko svetilišta. nekoliko stepenica vodilo je na platformu. Le Yoga. 362 i dalje.222 Ferservi ova sveta mesta. itd. Gordon Ćajld je smatrao da je harapska tehnologija ravna egipatskoj i mesopotamskoj. 223 Paul Wheatley. The Pivot of thc Four Quarters. 136. Prema Ferserviju (Fairservis) preci Harapanaca potiču od prearijevskih zemljoradnika iz Irana. Ali ta rasprava nema većeg značaja za naše istraživanje. B. trebalo bi da Harapu i Up. The Birth of Indian Civilization. str. I. Jer. Eliade. Neke faze preharapske kulture postaju nešto bolje poznate zahvaljujući iskopavanjima koja su obavljena u južnom Beludžistanu. više od stotinu zdanja dugačkih od tri do osam metara. naročito str.224 Ako bismo mogli da dokažemo da se dva induska grada-prestonice jasno razlilcuju od svojib preharapskih prototipova (i od drugih starih gradova). Uočljivo je da su prve značajne aglomeracije bile izgrađene u blizini struktura koje su imale ceremonijalnu funkciju. gl. Neba i podzemnih oblasti. i R. Egiptu. 224 Eliade. nekog »Središta Sveta«.220 Danas znamo da se ova kultura prostirala mnogo dalje od doline reke Ind i da je svuda pokazivala istu jednoobraznost. str. str. 20 i dalje. Le Mythe de l'eternel retour. u Srednjoj Americi. iako se ne dovodi u sumnju religiozna funkcija »tvrđave«. 225 i dalje. videti isto. odnosno blizu nekog svetog mesta. 348 i dalje. 107 i dalje. naučnici su danas složni u uverenju da su najstarija urbana središta predstavljala ceremonijalne komplekse. gradovima za koje on smatra da su prvobitno bili sazdani imajući u vidu kultne ceremonije. »Centre du Monde. kao i izvestan broj građevina okruženih zidovima. Allchin. Karakteristika druge faze (faze B) istog kompleksa jeste postojanje velikih kamenih krugova. i »avenija« od belih stena. što ukazuje na ceremonijalnu funkciju cele građevine. a s druge strane.nagađanjem ο postojanju režima zasnovanog na nekoj vrsti religioznog autoriteta.

str. svuda. Ovom prilikom važno je podvući morfološku raznovrsnost svetog prostora i kultnog središta. na primer. Allchin.227 Vats je verovao da u prizorima naslikanim na nekim urnama koje su iskopane u Harapi može da prepozna duše umrlih koje se pripremaju da pređu preko neke reke. 228Allchin.Mohendžo-daro smatramo za prve primere sekularizacije urbane strukture. delo. str. ili neki rogati bog s bikovskim nogama i repom. Onaj najslavniji prikazuje figuru koja sedi (ili pleše?) na platformi između dva molitelja koji kleče dok se kraj svakoga nalazi oo jedna kobra. zmija. Istraživači još raspravljaju ο uzrocima propadanja i konačnog rušenja dva grada225 I prvi gradovi podignuti u toj oblasti takođe su bili »sveti gradovi«. što se tiče aglomeracija. odnosno »Središta sveta«. up. Osim toga. delo. Die heilige Stadt. Werner Muller. 39. lingama — možerno pomenuti i »Veliko kupatilo« iz Mohendžo-dara koje podseća na »bazene« današnjih hinduističkih hramova. posebno zbog svojih veza s hinduizmom. 52. kamenje u obliku lingama pronađeno je i u gradovima. itd. što je savremeni fenomen bez premca. koji podseća na mesopotamskog Enkidua. kao što je to već uvideo i ser Džon Maršal (John Marshall). možda neki prauzor Šive. ukrase za nos.229 Nije dovoljno poznat istorijski proces koji je obezbedio prenošenje i pretapanje jednog dela harapskog nasleđa u hinduizam. veliki broj figurina i crteža urezanih u pečate ukazuje na kult Boginje-Majke. I pored sumnjičavosti nekih autora. drvo pipal. pravi megalitski »gradovi« bili su izgrađeni za mrtve: to su bile nekropole. povezano sa kultom mrtvih. nošenje turbana (nepoznato u vedskim tekstovima a potvrđeno tek posle epohe brahmana). Tako.228 Počev od ser Džona Maršala naučnici su naglašavali »hindriistički« karakter harapske religije. kao i svečane povorke osoba koje nose »barjake«. . tom I. str. Protoistorijska religiozna shvatanja i njihove paralele u hinduizmu Harapska religija. str. Le Yoga. 349—50. Osim već navedenih primera — Velike Boginje. Mohenjo-Daro. nav. češalj od slonovače. ceremonijalno središte. Uostalom.225 Kao što smo videli.226Ferservi je skrenuo pažnju na veliki broj prizora obožavanja ili žrtvovanja koji su predstavljani na pečatima. Civilization. one nisu bile veće od sela. up. jedna životinjama okružena itifalička figura koja sedi u »joga« položaju. dva tigra. U megalitskim kulturama Mediterana i zapadne Evrope. najzad. str. 227 Fairservis. kao religija prve urbane civilizacije u Indiji. 135. nav. 247 i dalje. obrednog značenja drveća. retko svetilištima. Drugi pečati u nepomičnom stavu prikazuju osobe kao što su Gilgameš. proto-Šive u »joga« položaju. bilo je posvećeno menhirima i dolmenima. Eliade. religiozni život Mohendžo-dara i Harape dostupan nam je barem u najosnovnijim crtama. predstavlja Velikog boga. 53 Sir John Marshall. 312. 314 i sl. podjednako je značajna i iz drugih razloga. prikazani su i razni duhovi drveća kojima se prinose žrtve. 75. itd. up. str.

prev. Allchin.). tipično indske — uprkos tome što je većina religijskih elemenata. (Taj fenomen je bio uveliko potvrđen u Evropi za vreme velikih invazija varvara. sačuvali u udaljenim područjima. niti njihovi direktni potomci: to su mogli da budu prenosioci nekih formi harapske kulture koji su je prosto. bila karakteristična za . Tako bi mogla da se objasni i sledeća paradoksalna činjenica: kult Velike boginje i Šive.arijanizacija' Pendžaba će začeti pokret velike sinteze koja će jednog dana dati hinduizam.narodne' kulture. str. 352—53 (Joga. Ali ne samo da moramo prihvatiti da je ova sinteza bila sačuvana već.gospodara'. 349. već je reč ο regresiji u ruralne. Fairservis. Ali treba jasno reći. 231 Wheeler. i. Fairservis. koja su bila pošteđena prvih naleta arijanizacije.prestonice. posledice suša. str. i u srednjovekovnoj i u modernoj Indiji. tokom nekoliko vekova. Allchin. . delo. Znatan broj . raspravu ο tim hipotezama kod Wheelera. 133 i dalje. takođe. U svakom slučaju oko ~ 1750. Navode se katastrofalne poplave Inda. urbane civilizacije. bili osnivači indske kulture. .narodnim' slojevima. u oblasti koja je ranije bila poznata pod imenom Soraštra. da je na jugu.popularne'. konačno. nav. da je do prodora arijskih plemena dolazilo postepeno. sa neizbežnim regresijama. u .«232 230 Vid. str. a Indoarijci su joj zadali samo smrtni udarac (up. str.) Veoma rano. godine indska civilizacija je bila na umoru. str. str. koje nalazimo u hinduizmu. delo. Verovatno su sve harapske religijske koncepcije — koje su tako izrazito suprotne indoevropskim — bile prihvaćene. . kao i na marginama civilizacije novih ariofonskih gospodara: upravo otuda će se one ponovo javiti u kasnijim sintezama koje će dati današnji hinduizam. preveo Zoran Zec — prim. Naravno da je još u harapsko doba postojala sinteza duhovnosii starosedelaca i duhovnosti . s jedne strane. 127 i dalje. str. i posle arijskog prodora nastavila da se razvija jedna kultura koja je potekla iz složenog harapskog jezgra. nav.prostonarodne' forme. nav. 179 i dalje. nužno. asketizam i joga. Beograd.harapskih' elemenata.. BIGZ 1984. Uzroci opadanja su verovatno bili brojni. 232 Le Yoga. § 64). str. 295. tvoraca urbane civilizacije. i specifični i gotovo isključivi doprinos . 293.231 Pre dvadeset godina. ne može da se objasni drugojačije nego davno započetim kontaktom indoevropskih osvajača i predstavnika kulture Inda. upad arijevskih osvajača. falizam i dendrolatrija. delo. itd. 302 i dalje. povratak u stanje larve. 143 i dalje. zapisali smo ο propasti indske kulture: »Rušenje jedne urbane civilizacije пе znači prosto i nepovratno iščezavanje njene kulture. Ti predstavnici nisu. javili su se prvi put u Indiji kao religijski izrazi jedne visoke.gospodara' (doprinos koji se naročito tiče njihove teokratske koncepcije): drugačije nije moguće objasniti tako veliki značaj koji su uživali brahmani od vedskog vremena nadalje. zemljotresi230 i. s druge strane. . pretrpevši njen uticaj.

lavirinti. Upravo u to doba ariofonski osvajači na Peloponezu podižu Mikenu i održavaju veze s Kritom. Poslednja faza kasnog minojskog doba. delimično odražavaju tradicije ariofonskih osvajača. za koju je Dotvrđeno da je tu postojala još od V milenijuma. jedini dokumenti ο minojskoj kulturi i religiji poticali su od arheoloških iskopavanja. U stvari. staro eolsko pleme koje se iz Tesalije preselilo u Beotiju i tu osnovalo moćnu minijsku državu i snažni grad Orhomen (prim. boginje Neolitska kultura na Kritu. 137— 198. širom Egejskog arhipelaga i u kontinentalnoj Grčkoj. posebno od neolita. . Prehistoric Crete. oba do danas nisu dešifrovana. prev. str. W. pronađeni su i drugi dokazi ο kontinuitetu. Prva faza mladeg minojskog doba (~1580— 1450) predstavlja vrhunac minojske civilizacije. kao i ostrva i obalu srednje Azije. kada su ostrvo naselili doseljenici koji su stigli s juga i s istoka. Oni su bili prethodnica indoevropskih grupa koje su u naletima dolazile da nasele Heladu. priličan broj pećina 233 Naći ćemo ih u Vilerovim. kao i drugde na Mediteranu. završava se najezdom Doraca (oko ~ 1150) i konačnim uništenjem lcritske civilizacije. F. do ~1580. i kao groblja (taj se običaj zadržao sve do našeg vremena). Pridošlice su vladale metalurškim tehnikama bakra i bronze. religiozne ideje i verovanja starosedelaca dostupni su nam isključivo preko arheoloških svedočanstava. Hutchinson. Ser Artur Evans (Sir Arthur Evans) je prema legendarnom kralju Minosu njihovu kulturu nazvao »minojskom«. godine. Na Kritu. Kao i u Indiji. Nešto kasnije 1450—1400) Mikenci (ili Ahajci) naseljavaju se u Knosu i uvode pismo nazvano Linearno B. i ~1900) prvi Grci. od ~2000.Posle 1954. Prva svedočanstva ο religioznim činiocima i namerama otkrivena su u pećinama. Cretan Cults and Festivals. zamenilo linearno pismo (Linearno pismo A). str. Minijci. helenska kultura i religija su proizvod simbioze mediteranske podloge i indoevropskih osvajača koji su došli sa severa. godine nije dešifrovao Linearno Β pismo. posebno na Kritu. godine). Willetts. Videti takođe Mario Cappieri.* su prodrli u kopnenu Grčku. »Zentralindische Fmchtbarkeitsriten und ihre Beziehungen zur Induskultur«.233 štaviše. dok najstariji tekstovi. 234 Ο tim periodima videti R. »Ist die Indus-Kultur und ihre Bevolkerung wirklich verschwunden?«. 267—316. srednje minojsko doba (od podizanja palata u Knosu i Malji. * Starogrč. pećine su dugo služile za stanovanje. Treba ipak jasno reći da Homer i Hesiod već predstavljaju prve faze helenske sinteze. Koppers. Tokom srednjeg minojskog doba. Olčinovim i Ferservisovim kniigama. R. »'Adonisgartchen' im Zeremonialwesen der Rathwa in Gujerat (Zentralindien). godine. okončala se približno polovinom III milenijuma. na prvom mestu Homerovi i Hesiodovi. J. Međutim. slične procese nalazimo i na drugim mestima. 8—37.: Minyai. Vergleich und Problematik«. nazvana Mikenski period (~1450—1150). Krićani su koristili hijeroglifsko pismo koje je potom. Sve dok Ventris 1952. Tokom toga perioda (između ~2000.). oko ~ 1700. ali. i podelio je na tri perioda:234 starije minojsko doba (krajem III milenijuma). 40. mlađe minojsko doba 1580—1150). W. Krit: svete pećine. Haekel.

odnosno. »pećina«. delo. Mitologija čuvenog Minosovog lavirinta je nejasna i poznata samo u nekim nojedinostima. Ipak. Bilo da predstavljaju zavetne darove ili »idole«. »Speleologie cretoise et humanisme«. 236 P. nav. Kasniji dokumenti tu premoć potvrđuju i bliže određuju. Druga pećina. Vratićemo se na trajnost te uloge. Jer. igrali su na Dikti ili Idi oko njegove kolevke i podizali bukii lupajući svojim štitovima. Ali. mesopotamsko pilakku). § 83). da Kronos ne bi čuo njegov plač. mitovi i legende u vezi s ovim uvaženim pećinama. kasnije su obuhvaćeni religioznim tradicijama Grka. lavirint se nalazi na kritskom metalnom novcu iz klasičnog perioda. kako stišću 235 Mitski narod koji je ratovao s Etolcima. Pretraživanja Knosa nisu iznela na videlo nikalcve tragove čuvenog Dedalovog dela. u kojoj su se okupljali daktili. pećine su još od paleolita imale religioznu ulogu. Odmah. Tako je.236 Ovom prilikom naglasićemo starost obredne uloge pećina. Faure.237 Boginje su prikazane prekrivene velom ili delimično nage.). postoji objašnjenje da ta reč znači »kuća dvosekle sekire« (labrys). da označava kraljevsku palatu Knosa. čuvajući na Kritu tek rođenog Zevsa. jer ona izvrsno odražava kontinuitet određenih religiiskih ideja i inicijacijskih scenarija od preistorije do današnjih vremena (§ 42). 71.* mitološke personifikacije jednog bratstva majstora metalurgije. prev). Tokom neolita sve je više ženskih figurina: karakteristična je njihova suknja u obliku zvona koja ostavlja grudi nage dok su ruke podignute u gestu obožavanja. ahajska reč za sekiru bila je pelekys (up. drugim rečima obrednoj smrti inicijacijskog tipa. Demonslca bića u službi Reje Kibele. Što se tiče etimolosije. prev. pećina iz Amnisa pored Knosa. posebno ο njegovom ulasku u lavirint i ο njegovoj slavnoj borbi protiv Minotaura. međutim. no najdramatičnije epizode se odnose na jednu inicijaciju. treba skrenuti pažnju na obrednu funkciju lavirinta kao inicijacijskog iskušenja. Legendom ο Tezeju.je bio posvećen i raznim domaćim božanstvima. sagrađen Ijudskom rukom. Doista. Sudeći po prikazivanjima svečanih povorki. izvesne pećine služile su bratstvima za njihove tajne obrede: na primer. str. a pogotovu na primat Boginje. na brdu Dikta. Kao što znamo.42 bila je slavna po tome što je pružila utočište Zevsu kao detetu: tu je došao na svet budući Gospodar Olimpa. ženski likovi su imali značajnu ulogu. . Izvorno značenje ovog mitsko-religioznog scenarija verovatno je bilo zaboravljeno mnogo рге prvih pisanih svedočanstava. a plač novorođenčeta prikrila je buka koju su podigli Kureti235 udarajući ο svoje štitove. Verovatnije je da taj izraz potiče od azijskog labra/laura. Poštovani su kao donosioci civilizacije (prim. praznika u palatama i prizora žrtvovanja. Žive u šumama Krita i Frigije (prim. § 94). pećina na Idi. pećinu iz Ampeluza pored Gortine i danas zovu »lavirint«. 47. Kuretska igra s oružjem verovatno je predstavljala inicijacijsku ceremoniju koju su svetkovala bratstva mladića (up. Lavirint je dakle označavao neki podzemni hodnik. 237 Picard. bavićemo se lcasnije (up. bila posvećena Ejlejtiji. demoni metalurgije. Neki obredi. str. prehelenskoj boginji porođaja. ove figurine ukazuju na religioznu prednost žene. 159 i dalje. * Palčići. jedna od najslavnijih. »kamen«. a lavirinti se pojavljuju i u vezi s drugim gradovima. Tu ulogu preuzima i proširuje lavirint: ući u neku pećinu ili u neki lavirint jednako je silasku u Donji svet.

nav. 277 i dalje. delo. str.240 Mnogo složeniji i još zagonetniji su kultovi koji su nazvani zemljoradnički ili kultovi vegetacije. i lustracija. Boginje ponekad zamenjuju stubovi podupirači. isto. a karakteristične su za zemljoradničke religije. str. 296 i dalje. str. 242 Picard. Kult se proslavljao na vrhovima planina. delo. čak ekstatički karakter obreda: naga žena strastveno obuhvata stablo drveta. str. delo. 14). 75. Nilson međutim smatra da je do te pozajmice došlo relativno kasno.239 Na gemama boginja je prikazivana u pratnji lava. 241 Evans. 838 i dalje. kako hvata košutu ili ovna. 243 Nav. Sudeci po gemama. Ipak. str. . obožavaju boginju vegetacije ili izvode obredne igre. delo.241 S dobrim razlogom u sličnim prizorima prepoznati su242 ne samo godišnja drama vegetacije nego i religiozno iskustvo izazvano otkrićem mistične povezanosti ljudi i biljaka (up. 268 i dalje. The Religion of Greece in Prehistoric Times. ali isto tako i u kapelama palata ili unutar privatnih kuća. slikama i reljefima na vazama. nav. Persson. Ikonografski dokumenti prikazuju razne likove kako dodiruju lišće. str. Neki prizori naglašavaju posebni. kao i na brdu Juktas. str. Prehistoric Crete. ali je njegova uloga nejasna. Jedan pečat iz Knosa prikazuje Planinsku gospu kako naginje svoje žezlo prema nekom obožavaocu koji sam sebi zaklanja oči. dok žena u njegovoj pratnji kao da jeca na nekom grobu. Religion. str. Drveće je imalo središnju ulogu. § 12. Мус. Min. 206). str. II. svečanih povorki sa svetim predmetima. str. Oni su bili ruralnog porekla ali su. Person (Persson) je pokušao da na osnovu ikonografskih prikaza obnovi obredni scenario periodičnog umiranja i ' 45 Evans. 239 Picard. 74 i dalje. Na lokalitetu Petsofa. II. a Hačinson (Hutchinson) sudi da je bila mikenska (up. str. Ipak. Kao što ćemo videti. str. Picard. barem simbolično. Muške figure prikazuju obožavaoce. 240 Nilsson. Axel W. »Gospodarica životinja« se zadržala i u grčkoj mitologiji i religiji (up. Nilsson.243 Boginju ponekad prati naoružani akolit. nav. ti su se kultovi pre svega sastojali iz igre. up. 38—39. neki bogovi vegetacije sigurno su bili poznati jer grčki mitovi aludiraju na hijerogamije koje su se događale na Kritu. itd. Nilson (Nilsson) smatra da se tu obožavala boginja Prirode tako što su votivne figurine bacane u plamen koji se periodično palio. 41. nav. bili integrisani u zvanične dvorske proslave. Palace of Minos. Dokazano je da su početkom srednjeg minojskog doba 2100—1900) postojala prva svetilišta na uzvisinama: najpre skromno ograđeni prostori. a posle i manje građevine.dojke ili podižu ruke u znak blagoslova. 77. 152. Picard.238 Druge slike prikazuju ih kao »Gospodarice životinja« (potnia theron). mahom su proslavljani u svetim zagrađenim prostorima. Osnovna obeleija minojske religije Prema Pikaru (Picard) »još nemamo nikakve dokaze ο postojanju nekog boga kao odraslog muškarca«. § 92). str. iz debelog sloja pepela iskopane su brojne ljudske i životinjske figurine od terakote. Svuda su u središtu religiozne aktivnosti bile boginje. 63. sveštenik čupa drvo i okreće glavu. Palace of Minos. 154. Nilsson. ili kako stoji između dve životinje. 250 i dalje. str. 88. delo. Nilsson.

70 i dalje). Specifično kritski kultni predmet. smrti i ponovnog rađanja. pa i sama spremišta. sitr. prema tome. W. Svete koride bikova. čitava palata je bila posvećena kao boravište božanske zaštitnice i kralja-sveštenika. str. 475. 244 245 . bez ubijanja. 154. sl. str. nema sumnje u religiozno značenje »akrobatike«: preskočiti bika u trku je »inicijacijski dokaz« bez premca. Nalazimo je u dosta širokoj oblasti i van Krita. Ali. itd. unutrašnja dvorišta u kojima su se uzdizali žrtvenici. U stvari. Još se raspravlja ο religioznom značenju i simbolici izvesnog broja kultnih predmeta. 144. dvoseklu sekiru takođe vidimo u rukama sveštenica ili boginja — ili postavljenu na njihove glave. Slike iz Knosa prikazuju nam akrobate oba pola kako se premeću iznad bika. obuhvatao obrede inicijacije. Taj švedski naučnik je verovao da različite prizore kulta može smestiti u sezone zemljoradničkog ciklusa: proleće (epifanija boginje Prirode i obožavanje које joj iskazuju sveštenici.oživljavanja vegetacije. Persson. nalazimo je i u Iraku.).). nav. Presto je bio predmet obožavanja. kult je. itd. 220. Na žalost. orgijastičke i ekstatičke ceremonije. prizori koji prikazuju odlazak božanstva. Videti talcođe Willletts. 53 Evans. str. 25-104. zagrobna jadikovanja. Graham. možda. str. Picard. pored jedne nage boginie. itd. mi ne poznajemo mitologiju božanskog bika i njegovu ulogu u kultu.«52 Važno je podvući funkciju palate kao obredno« središta. Cretan Cults. sedmorici mladića i sedam devojaka »ponudenih« Minotauru. delo. I. str. svetkovane su u takozvanim »pozorišnim« prostorima palate koji su bili okruženi sedištima. J. Prostori za ples okruženi sedištima. str. Dvostruka ili dvosekla sekira је sigurno bila korišćena prilikom žrtvovanja. 84 i dalje. koji je nazvan »rogovi posvećenja«. I pored Nilsonove sumnjičavosti. po svoj prilici odražava sećanje na neko takvo inicijacijsko iskušavanje. u Histoire des Religions. U Maloj Aziji ona.245 Legenda ο Tezejevim pratiocima. Na Kritu. međutim. str. muškog j ženskog. delo. Širina njegove rasprostranjenosti potvrđuje njegov značaj i njegovu religioznu funkciju: rogovi su služili za posvećenje predmeta koji su postavljani izmedu njih. 199. kao simbol groma. bio pre namenjen obrednoj epifaniji boginje palate nego vladaru. Persson. Već je Evans knoskog kralja nazvao kraljem-sveštenikom. 486 i dalje) i Picard (nav. str. F. delo.). izvesnim da je većina ikonografskih dokumenata imala neko religiozno značenie. već u paleolitu. 93 i dalje. 73 i dalje. III. kao što to dokazuju simbolični grifoni koji ga obujmljuju u Knosu i u Pilu.244 Neka su tumačenja prilično izvodljiva ali je rekonstrukcija čitavog scenarija i dalje sporna. Kao što s pravom naglašava Fransis Vijan (Francis Vian): »Bilo bi pogrešno ako bi se zbog oskudnosti nalazišta zaključilo da je u vladarskim prebivalištima bilo malo mesta za religiju. Imajući u vidu nieno dvostruko sečivo. i da je kult bio usredsređen na »misterije« života. a taj izraz su prihvatili Nilsson (nav. zima (obredne jadikovke. presto je. verovatno predstavlja stilizaciju bikovskog čela. delo. nav. Evans je tu sekiru objašnjavao kao zaštitni znak koji simboliše vezu komplementarnih principa. u Tel Arpašiji. Čini se. leto (epifanija boga vegetacije. sve je to imalo religioznu svrhu. posrednika između nje i ljudi. Vian. predstavlja zaštitni znak boga oluie. The Palaces of Crete.

delo. Međutim. kada su se Mikenci već bili učvrstili na Kritu. Olympiques. što je potvrđeno još od preistoriie (up. Kao i na drugim mestima u Maloj Aziji i na Mediteranu. 426 i dalje. svečano udruženje za priređivanje prinošenja žrtve. I stvarno. Harrison. * Prolivanje vina ili druge tečnosti u slavu bogovima (prim. sl. 167 i dalje.) 247 Vid. mrtvima su nuđene podzemne libacije. Kasnije. Pindere. najpre kao samu boginju. Picard. »reklo bi se da je to mumija«). kojoj se prizori naslikani na tim pločama mogu povezano protumačiti.. § 12). ta će vrsta religije biti potiskivana i preživeće jedino u nekim zatvorenim udruženjima. Vid.) __ . smatrali da je on deifikovan.. u dugačkoj haljini. jedan u stenu uklesan grob nekog kralja-sveštenika iz Knosa imao je kriptu sa stubovima čija je u plavo obojena tavanica predstavljala nebeski svod. Menelaj). Hesiode. str. U svakom slučaju. 31—38. 67 i dalje. Tela su odozgo bila unošena u duboke odaje kosturnica. ispred svog groba prisustvuje pogrebnom prinošenju žrtvi: tri sveštenika mu donose mali čamac i dva teleta.Podupirači i stubovi verovatno nose istu kosmološku simboliku kao axis mundi. Travaux et jours. tab. II. delo. »jer ih ponekad upravo tako vide. iznad je bila podignuta kapela koja je ličila na dvorska svetilišta Boginje Majke. koja može da mu obezbedi srećnu posmrtnu egzistenciju. u »dorskoj« Grčkoj. 142. 77. takođe § 99. Nilsson. Putovanje morem na onaj svet je ostavilo tragove u grčkom poimanju »Ostrva blaženih«. (Starogrč. U tom slučaju bi bila reč ο privilegovanoj osobi.: thiasos — društvo.. Na jednoj od ploča prikazano je žrtvovanje bika kojem se u povorci približavaju tri sveštenice. ophoda i gozbe u čast nekog boga. Up. ali isto tako i najzagonetniji dokument ο kritskoj religiji predstavl jaju dve ukrašene ploče sa sarkofaga koje su iskopane u Hagiji Trijadi. Ahil. već je Diodor (I vek pre Hr. ceremonije tipa religije »misterija«.247 Neki naučnici su. jer ptica podjednako može predstavljati i dušu i epifaniiu neke boginje. reprodukcije kod Paribenija. up. Stubići na kojima se nalaze ptice mogu se različito tumačiti. okruženu heraldički povezanim lavovima ili grifonima«. podupirači i stubovi zamenjuju boginju. »II sarcofago dipinto. izgleda verovatrdje da ovi prizori ne govore ο divinizaciji umrlog nego ο završetku njegove inicijacije. Poslednji prizor je najzagonetniji: umrli. Na drugoj ploči vidimo izvršenje pogrebne libacije: sveštenica presipa crvenu tečnost iz kupe u veliku urnu.«. tijadama (što je možda prehelenska reč). nav. kao što su to kralj-sveštenik Knosa ili neki grčki junaci (Herakle. lekt. Themis. nav.* Živi su mogli da siđu u određene dvorane u kojima su bile postavljene klupe radi kulta. Pretpostavka je prihvatljiva.35 Najdragoceniji.248 str. Pogrebna služba se verovatno odvijala pod zaštitom Boginje (up. I—III i J. U stvari.) zapazio sličnost kritske religije s religijama »misterija«. § 35). oni svedoče ο minojskim i istočnim verovanjima i običajima. Prim. S druge strane zaklane žrtve prikazana je žrtva u krvi ispred svetog drveta. 248 246 Picard. Ovaj dokument nesumnjivo odražava religiozne ideje svoga doba (XIII—XII vek). sudeći po izgledu mrtvaca (prema Pikaru. svečani ophod bahantkinja. U onoj meri u.246 Kult mrtvih je imao značajnu ulogu. prev.

Da navedemo samo jedan primer: pećina Skoteino. »Izgleda da neke građevine. duboka 60 metara. str. Dionis. Ne možemo sumnjati u to da su religiozne tradicije Grka bile izmenjene zbog simbioze sa starosedeocima. Picard. kao i obredi i verovanja u vezi s plodnošću. Na Kritu se rodio i umro Zevs. kako na Kritu tako i na drugim mestima Egeide. arhitektonske ili drugačije. a Minos primio zakone i sa Radamantom postao sudija u Donjem svetu. drugim rečima.250 Ostrvo je imalo veliki ugled još iz doba primordijuma: klasična Grčka je smatrala da je i minojski Krit delom učestvovao u čudu »porekla« i »autohtonije«. ima četiri sprata. Odatle proizlazi da su mikenski osvajači imali odlučujuću ulogu ne samo u uništavanju minojske civilizacije nego i u njenom poslednjem periodu. Na žalost. potiču mahom od građevina čije je postojanje dokazano na prehelenskom Kritu. 142. delo. Pilu i Mikeni homerske bogove pominju pod njihovim klasičnim imenima: Zevs. hramovi klasičnih misterija. «п Isto.Tradicija ο kojoj govori Diodor izuzetno je značajna: ona ukazuje na granice unutar kojih se odvijao proces asimilacije istočnih i mediteranskih religijskih ideja od strane ariofonskih osvajača. godine u Knosu govorilo i pisalo grčki. »jedna od najvećih i najslikovitijih na Kritu«. Još je značajniji ugled Krita u mitologiji i religiji klasične Grčke. i kontinuitet između kritskog kulta ognjišta i kulta mikenskih palata. Eleusine i Olimpije — prva tri bila nasleđena od Mikenaca. Dionis. Već ie Nilson opazio da su od četiri religiozna središta klasične Grčke — Delfa. 73. Dela. I u vreme klasične epohe. i to da su uticaji podjednako vršeni i u obrnutom smeru. Нега. Postojanost određenih minojskih religioznih struktura bila je zgodno osvetljena u pravi čas. nav. 3S 249 Kažimo . ostali su pre svega kultovi boginja. »božji robovi«. U izvesnim slučajevima potvrđen je kontinuitet od preistorije do novijih vremena. ali. str. »Atenin rob«. Kontinuitet prehelenskih religijskih struktura Dešifrovanje Linearnog Β pisma pokazalo je da se ~1400. Atena. dosta su skromna obaveštenja ο mitologiji i ο kultovima: pominju se Zevs Diktej i Dedal. tu je Demetra volela Jasiona. Koreni helenizma zadiru u Egipat i Aziju. kritska civilizacija je u svojoj poslednjoj fazi obuhvatala i kontinentalnu Grčku. Apolon i Herakle proveli su »detinjstvo« na Kritu. možemo proceniti starost i složenost grčkog kulturnog fenomena. Ploče iskopane u Knosu. još su se na Krit slali oni kojima је bilo potrebno zvanično očišćenje. 42. Vodeći računa ο činjenici da su se pre najezde Mikenaca uticaji Egipta i Male Azije249 stopili u jednu azijsko-mediteransku sintezu. Posejdon. imena sveštenica. Potvrđeno je da kult Demetre vodi poreklo sa Krita a najstarije eleusinsko svetilište potiče iz mikenskih vremena. Minojcima je bila bliska slika psi'/ze-leptira. itd.«251 Kao i u prearijskoj Indiji. smrću i preživljavanjem duše. Bilo je moguće pokazati prerastanje minojsko-mikenske kapele u grčko svetilište. tek će doprinos osvajača stvoriti »grčko čudo«.

replika minojskog stuba. jula okuplja se »celokunno stanovništvo doline Aposelemi i oblasti Hersonisos: tu se pleše na dva zasvođena prostora. Hronološki. U njenoj neposrednoj blizini uzdiže se mala bela kapela posvećena svetoi Paraskevi. Mnoge špilje su posvećene svecima. nalazimo verovanie da su sveti izvori povezani sa boginjama. 45. I u klasičnoj Grčkoj.. nalaze se dva kultna idola: jedna žena i »jedna golobrada bista ironičnog osmeha«. str. »do visine od nekoliko metara dižu se krhotine vaza. nazdravlja se i pevaju se ljubavne t>esme. I pored simbioze s bezbrojnim prehelenskim tradicijama. Ispred ovih kipova. Nema potrebe navoditi još primera. ariofonski osvajači uspeli su da nametnu svoj panteon i da očuvaju svoj osobeni »riligiozni stil« (up. Što se tiče našeg zadatka. a više od stotinu kapela je postavljeno u pećinama. Faure. gde su izvori obožavani kao Nereide. isto.«252Svetost pećine se održala do naših dana.na kraju drugog sprata. P. uspravljeni ispred kamenog žrtvenika.. podjednako su obožavali i hrišćani i muslimani. važno je podvući činjenicu da taj religiozni kompleks — boginje plodnosti i smrti. 40. sveti stub iz Tekekije pored Skoplja. Α na ulazu u pećinu. Evans je osim toga dokazao da je kult stubova preživeo sve do naših vremena: na primer. poglavlje X—XI). ono se zadržalo i do naših dana — vile se i dalje zovu Nereide. Isto. str. § 14). str. o'oredi i uveravanja vezani za inicijaciju i preživljavanja duše — nije bio integrisan u homersku religiju. Podsetimo samo da je odgovarajući proces kontinuiteta drevnih religioznih struktura karakterističan za sve »narodne« kulture. »Speleologie cretoise et humanisme«. Ser Artur Evans je naglašavao povezanost kulta drveta i obožavanja svetog kamenja. pa do kraja rimskog perioda. 40. od zapadne Evrope i Mediterana pa sve do doline Ganda i Kine (up.253 Kontinuitet je takođe potvrđen i u vezi s nekim drugim osobenim izrazima stare kritske religioznosti. Slična čvrsta veza postoji u kultu Atene Partenos u Atini: jedan stub je povezan sa svetim drvetom (maslinom) i sa sovom. podjednako ritualno kao što se pratila misa u susednoj kapeli« . pticom koja je znamenje ove boginje. oni se bez prekida nastavljaju od početka drugog milenijuma рге Hr. 252 63 . druge krhotine prekrivaju tlo trećeg podzemnog sprata. svakog 26.

258. Tako su božanstva sumersko-akadskog porekla u hititskom panteonu stajala naporedo s anadolskim i huritskim božanstvima. i pored raznorodnosti njihovih izvora. melammu. Panteon je bio obiman. vladao je Anadolijom tokom II milenijuma (Staro kraljevstvo ~ 1740—1460. predstave bogova oluje iz hititske epohe.«254 Bar delimično. »Les religions d'Anatolie antique«. pronađene u sloju VI (oko ~ 6000) Čatala Hijika. . Indoevropski narod. i kipa Jupitera Dolihejca koga su obožavali vojnici rimskih legija: isti je slučaj i sa boginjom s Ieopardima iz Čatal Hijika. usvojili su ono suštinsko iz kulture Hurita. »božanski sjaj«. drugim božanskim likovima. Kasnije. Većina do sada poznatih hititskih mitova i obreda ima paralele. »Nema. Pokorivši Hate — najstariju anadolsku populaciju čiji se jezik zna — ariofonski osvajači su pokrenuli proces simbioze kultora koji je nastavljen dugo posle propasti njihovih religioznih tvorevina. koji je u modernoj istoriografiji označen imenom Hititi.VI POGLAVLJE RELIGIJE HITITA I KANAANACA 43. okruženog. Božanstva se razlikuju po zastrašujućoj snazi i po svetlosti koja iz njih izvire (up. Anadolska simbioza i hititski sinkretizam U Anadoliji smo od sedmog milenijuma pa sve do učvršćivanja hrišćanstva uočili začuđujući religiozni kontinuitet. božanstva su 254 Maurice Vieyra. naravno. u hatskim ili huritskim religioznim tradicijama. Hititi su potpali pod vavilonske uticaje. primerice. i Carstvo otprilike ~ 1460 do ~ 1200). ovaj kontinuitet je posledica začuđujuće sklonosti k religioznom sinkretizmu. zatim. Svaki značajan grad bio je glavno boravište nekog božanstva. hititskom boginjom Hepat i Kibelom iz klasične epohe. pogotovu za vreme Carstva. zapravo modele. kakve su. tvorevine hititskog duha — na prvom mestu religiozna umetnost — nisu bez originalriosti. u stvari. § 20). Kao i svuda na antičkom Bliskom istoku. ali nekim bogovima znamo samo ime. str. Međutim. Ubrzo po prodoru u Anadoliju. neindoevropskog naroda koji je nastanjivao severne oblasti Mesopotamije i Sirije. Indoevropsko nasleđe se pokazalo manje značajno. uverljivog objašnjenja kontinuiteta između nezgrapnili statueta nekog muškog božanstva uspravljenog na biku.

Njegova supruga se na huritskom zvala Hepat. U stvari. prevod A. To posredno potvrđuje ogroman ugled koji su u narodu uživali neki drevni običaji. bog oluje i bog-Sunce poverili su zemlju i moju kuću . odevaju. jedino svedočanstvo te vrste. Vrhovna kraljeva vlast je bila dar bogova. Ništa manje omiljen bio je Telipinu. Bog-Sunce. Bog oluje je naročito bio poznat pod svojim huritskim imenom Tešup koje ćemo i mi najviše upotrebljavati.. Ipak. boginja Ijubavi i rata. zaštitnica kraljeva i kraljica zemlje Hati«. svetkovao je kralj predstavljajući ariofonske osvajače. ne može se sumnjati u ulogu namenjenu boginjama plodnosti i bogu oluje. Ali treba voditi računa ο činjenici da je vavilonska Ištar. Kralju. na čijem su čelu bili Bog oluje i Velika boginja. To i objašnjava značaj koji su pođ hititslcim vladarima dobile dve slavne epifanije Boginje-Majke. takođe Tešupov sin. Kraljev ugled i religiozna uloga bili su značajni. S vremena na vreme. u obredima i na popisima žrtava.) 255 Kraljica Puduhepas u jednoj lepoj molitvi poistovećuje boginju Arinu s Hepatom (up. Kontinuitet njihovih svetih životinja — bika. imena ove dve boginje navode se jedno pored drugog. bogovi su napuštali svoje hramove i putovali. Nasuprot tome. tim odsustvovanjem je ponekad objašnjavan neuspeh nekih molitvi. 393). § 13). i lava (ili pantera) za Hepat — potvrđen je još iz preistorije (up. itd. (Nije. bila poznata u Anadoliji. kraljica Zemlje i Neba. Što se tiče religioznog života. str. krivci su kažnjavani smrću. Panteon je bio zamišljen kao velika porodica. prev. Tešupov sin je bio smatran za branitelja zakona i pravde. Drugim rečima. »Solarizacija« verovatno predstavlja čin odavanja pošte do koga je došlo kada je boginja Arina postala zaštitnica hititskog kraljevstva. pogotovu praznik Nove godine (purulli). ANET. mi ne poznajemo narodna verovanja i obrede. Te su godine bezgranične. str. čijem ćemo mitu uskoro posvetiti više pažnje. prvi раг zaštitnika hititske zemlje. Najslavnija Velika boginja bila je poznata pod imenom »solarne« boginje Arine (Vurusema na hati jeziku). Molitve čiji su tekstovi bili sačuvani pripadaju kraljevskim porodicama. u nekim slučajevima tu je reč ο anadolsko-vavilonskom sinkretizmu. 5 Obred za podizanje nove palate. pretpostavljeno »božansko poreklo« mesopotamskog tipa. hrane i razonode igrom i muzikom. Kralju. zadatak sveštenika i njihovih akolita bio je da ih peru. ali slične ceremonije su u toj oblasti upražnjavane još od neolita. međutim.. čija anadolska imena nisu poznata. Sezonske praznike. »Crna magija« je bila zabranjena Zakonikom. 735. izvori nas obaveštavaju isključivo ο zvaničnim kultovima.255 pošto je slavljena kao »kraljica zavičaja. Vavilonski ideogram »Ištar« je bio korišćen za označavanje brojnih mesnih boginja. Goetzea. ANET. Bogovi su meni.«256 Kralja »voli« neki veliki bog. značajan broj do danas otkrivenih tekstova dokazuje da je »bela magija« bila otvorena i uveliko upražnjavana. »Meni. Goetze. međutim. To je. ona se pretežno sastojala od obreda očišćenja i »udaljavanja zla«. dodelili mnogo godina. . Njeno huritsko ime je bilo šanška. prema tome.»stanovala« u hramovima. ona je bila epifanije iste Boginje-Majke.

s druge strane. Pričajući ο smrti nekog kralja. »ječam i žito više nisu klasali«. R. str. On je namesnik bogova na zemlji. on pred panteonom predstavlja narod. 126—128. Mythologies of the Ancient World. on se najzad vratio među bogove — i život se ponovo ustalio. videti tekst koji je preveo Gaster. Besan. Goetzea. 8 Mi koristimo prevode A.) Bog-Sunce je tada odaslao glasnike da traže Telipinua — najpre orla. Hititske redakcije su bile sastavljene u vezi s raznim obredima. pašnjaci su bili sprženi a izvori presušeni. ili zajedno s kraljicom. Kip mu je postavljan u hramu. Vatre su se ugasile u ognjištima. str. 532 i dalie. ali znamo da je vrhovni vladar miropomazivan. Ali. bogu sunca. »Bog koji nestaje« Originalnost »hititske« religiozne misli258 pre svega se može shvatiti preko reinterpretacija nekih značajnih mitova. posledice njegovog nestanka odmah su se osetile. odevan u posebnu odoru i krunisan. bogu oluje. a vladari na vlasti prinosili bi mu žrtve. na kraju je dobijao kraljevsko ime. Pošto je početak priče259 izgubljen. govorilo se da »je postao bog«. (To je možda prva književna verzija čuvenog mitološkog motiva »obamrle zemlje« koji su proslavili romani ο Gralu. Najzad je Boginja-Majka poslala pčelu. str. i Vieyra. Pasle smrti. Giiterbock. str. ne znamo zašto je Telipinu odlučio da »nestane«. str. 144 i dalje. glavni junak je Telipinu. Up. Drugi tekstovi tu ulogu poveravaju njegovom ocu. »Hittite kingship«. Les Religions du ProcheOrient antiaue. U najpoznatijoi verziji. 115. takođe Theodore Gaster. Guerney. 302—309. Telipinu je očišćen od besa i od »zla«. 311—312. Thespis. Jedna od najznačajnijih tema je tema »boga koji nestaje«. bogovi i Ijudi su se osećali kao »satrveni«: ovca je napuštala svoje jagnje a krava tele. Vrhovni Vladar je isto tako bio i veliki sveštenik i sam je. Nije pronađen nijedan tekst koji opisuje ceremonijal posvećenja. O. Pozadina je — kao i ime Telipinu — hatska. proslavljao najznačajnije praznike u godini. a potom i samog boga oluje — ali bez uspeha. 260 Sveštenik je izvršavao odgovarajuće obrede za upokorenje. Ceremonijama i magijskim formulama. Možda zato što su mu Ijudi smetali. izgovaranje mita je imalo suštinsku ulogu u kultu. Prema nekim tekstovima. ANET.Napredak vladara je poistovećivan s napretkom celog naroda. 257 258 . životinje i ljudi više se nisu razmnožavali. kralja su još za života smatrali otelotvorenjem njegovih divinizovanih predaka. ili na njega prevedeni.257 44. drugim rečima. ili nekim boginjama. Thespis. Telipinu je na zemlji izazvao takve nevolje da su se bogovi preplašili i pribegli magiji da bi ga smirili.260 Umiren. Dodali smo navode lcako bismo ukazali da je u velikom broju slucajeva reč ο hatskim i huristčikim motivima koji su priređeni па hititskom jeziku. ona je našla boga kako spava u nekom gaju i ubodom ga probudila. kraljevi su bili divinizovani.

Telipinuova osobena crta je demonski »bes« koji preti da uništi čitavu zemlju. str. Pobediti zmaja Povodom praznika Nove godine. § 122). njen muž je preuzeo obavezu odanosti prema Zmaju pa zamoli oca da ga poštedi. Ali oženivši se Zmajevom kćerkom. kao i nekim boginjama — dakle. u stvari. Prev. Tu je reč ο nerazumnom. »zmaj«. ona prihvata. i preklinje boginju da mu dopusti da se vrati kući. sin odluči da se oženi Zmajevom kćerkom. tek što je ušao υ kuću neveste. Zmaj je jeo i pio tako proždrljivo da nije uspeo da siđe nazad u svoju rupu pa ga Hupašija sveza užetom. Nastavak teksta je izgubljen. bog oluje se iznova susreće sa Zmajem »pored mora« i uspeva da ga pobedi.261 U prvom susretu bog oluje je pobeđen. božanstvima koja upravljaju raznim oblastima kosmičkog života — dokazuje da se ovaj mit odnosi na dramu koja je složenija od drame vegetacije. pod uslovom da boginja legne s njim. pa preklinje za pomoć druga božanstva. Goetze.«262 261 0 Ilijanka. nav. njegov »nestanak« ima iste pogubne posledice na svim planovima kosmičkog Života. Ponovo stekavši svoje »moći«. on. koji periodično umiru i oživljavaju. Staviše. obredno se izgovarao mit ο borbi boga oluje i Zmaja (Шиуапка). ali ne poštuje boginjino upozorenje da ne pogleda kroz prozor za vreme njenog odsustva. str. »nestanak« i »epifanija« podjednako označavaju i silazak u podzemni svet i povratak na zemlju (up. Ova verzija mita završava se slučajem koji je dobro poznat u bajkama: Hupašija dolazi da živi u Inarinoj kući. . Kako ga je otac poučio. On vidi svoju ženu i decu. On ne pripada kategoriji bogova vegetacije. Pošto odraste. I drugde se susreću analogna shvatanja božanske ambivalencije. Šiva. Tada dođe bog oluje i bez borbe ubi Zmaja. »zmija«. odnosno. Dionis. »Bog oluje tada ubi i Zmaja i svoga rođenog sina. delo. Boginja Inara tada priprema gozbu i pozva Zmaja. ona će posebno biti razvijena u hinduizmu (up. Bog se tada oženio kćerkom jednog siromašnog čoveka i s njom dobio sina. Druga verzija jasno kaže: Zmaj je pobedio boga oluje i uzeo mu srce i oči. nestaje iz okolnog sveta. ANET. Prethodno. Kali). Hupašije. 45. u celini uzev. prikazuje nerazumljivu misteriju da sami tvorci uništavaju sopstvenu Tvorevinu. ona je zatražila pomoć od jednog smrtnika. On pristaje da joj pomogne. purulli. mladić zatraži i dobi srce i oči boga oluje. takođe i lično ime. ćudljivom besu boga plodnosti protiv njegove sopstvene tvorevine. Činjenica da je uloga Telipinua bila podjednako dodeljena bogovima i oluje i Sunca. dosl. Vieyra. Ipak. protiv života u svim njegovim oblicima. 526 i dalje.Telipinu je »pobesneli« bog koji se »skriva«. ali se pretpostavlja da je Hupašija bio ubijen. 125—26. Ali Telipinu se od bogova vegetacije razlikuje i po činjenici da se stanje pogoršava kada ga pčela »pronađe« i »oživi«: tek obredi očišćenja uspevaju da ga umire.

Huritska »teogonija« odražava sinkretizam sa sumerskim i starijim severnosirijskim predanjima. naime. up.264 što se može uporediti s vavilonskim ceremonijalom akitu. u obe verzije taj čovek prethodno zadobija snagu božanskog porekla: on je ljubavnik boginje Inare. str. »Otac bogova«. I. str. nav. Neki tekstovi posebnu važnost pridaju obredrioj borbi dve suprotstavljene grupe. sled mitskih zbivanja čiji je glavni junak Kumarbi. najznačajniji među bogovima je padao ničice pred njim Apolodorus. str. On već nosi neke karakteristike zmajeva iz folklornih priča: Ilijanka nije baš najpametniji a i proždrIjivac је. očigledno u borbi Marduka protiv Tijamat. Tifon.и Bog oluje. Pošto je legao sa Inarom. 107 i dalje. Na početku. 263 264 . koji je isprva bio pobeđen (a ta je tema i drugde potvrđena) na kraju pobeđuje. takođe O.Borba boga i Zmaja veoma je poznata mitsko-obredna tema. koji dovodi u opasnost same izvore života (Zmaj podjednako simbolizuje i »delatnu moć« i mračnu silu kao što su suša. nego uz pomoć nekog ljudskog bića (Hupašije. odnosno. delo. Tako je Zevs povratio svoju moć i porazio diva. . nav. The Hittites. 152. »Hittite Kingship«. mit ο Ilijanki je imao središnju ulogu: on se izgovarao u okviru praznika Nove godine. sam autor kvazidivinizacije uništava svoga pomoćnika. Tijamat. ili sina koga je rodio sa smrtnicom).263 Motiv krađe nekog vitalnog organa prilično je poznat.s Reč je ο hititskim prevodima huritskih tekstova koji su načinjeni oko ~ 1300. ovde je zamenjeno nadmetanjem za vrhovnu vlast nad svetom (up. »vladavinu zmaja« prikazivao kao period »haosa«. ali su Hermes i Egipan konačno uspeli da mu ih ukradu. ili sin boga oluje. Alalu je bio kralj a Anu.). Gurnev. ukidanje pravila i smrt. »Kosmogonijsko« značenje mita. Gurney. 3. str. рге »folklorizacije«. III 9—17) koji je preveo Gaster. Uvodna epizoda — »kraljevstvo na Nebu« — objašnjava uzastopno smenjivanje prvih bogova. U oba slučaja. Prvi neuspeh boga i njegovo osakaćenje imaju paralele u borbi Zevsa i diva Tifona: Tifon je Zevsu uspeo da odseče tetive ruku i nogu. i to ne zahvaljujući svom junaštvu. Ijudskom društvu. Levijatan. Postojala je. da ga podigne na svoja pleća i odnese u pećinu na Siciliji. Pobeda boga obezbeđuje i napredak zemlje. Ali Zmaj u hititskoj verziji više nije zastrašujuće čudovište koje susrećemo u jednom broju kosmogonijskih mitova ili u mitovima ο borbi za vlast nad svetom (up. Vid. 6. Bibliotheke. mogućnost da on. 267 i dalje. Istina. pošto je učestvovao u božanskom. tekst (KUB XVII 95. itd. Drugi tekst aludira na »utvrđivanje sudbine« od strane skupa bogova.) 46. Up. Hupašija više nije imao pravo da se vrati svojoj porodici. Zevs — Tifon). 155. delo. I Pored ove delimične »folklorizacije«. to prenese drugim ljudskim bićima.265 odnosno. Možemo pretpostaviti da je mit. mada iz različitih razloga. R. Kumarbi i Vrhovna vlast Veoma je važna pojava koja je nazvana huritsko-hititska »teogonija«. Tetive je Tifon sakrio u medveđu kožu.

u Frigiji nalazimo analogan mit: Papas (— Zevs) oplođuje kamen po imenu Agdos. Ovaj mit je višestruko značajan. kameni čovek. Sada me boli desno rame. Kada su nebo i zemlju razdvojili nožem. sin nebeskog boga (Anua) i nekog androginog božanstva. na čelu s Tešubom. On je pobegao uzletevši prema nebu ali ga je Kumarbi progonio. Enlilov odgovor je izgubljen. izgleda da su bogovi koji su se nalazili »unutar« Kumarbija. Kumarbi. . Prva epizoda se može protumačiti kao nagoveštaj Kumarbijeve dvopolnosti. što dovodi do rođenja nekog kamenog antropomorfnog čudovišta. priča ο Kumarbijevim naporima da povrati kraljevstvo koje mu je oteo Tešub. pa on tako postaje bogalj. bogom oluje. Sledeća epizoda. odgrizavši mu prethodno »krsta«. povela rat protiv Kumarbija i srušila ga s prestola. dočepao ga za noge i bacio na zemlju. ali je bio pobeđen. str. Najzad ga Tešub obara na zemlju. koji neopozivo zadubija vrhovnu vlast. Ulikumiju odsecaju noge. Postavljen na rame diva Upelurija koji je. uplašeni.i služio ga. posle devet godina. tela napola uronjenog u more. on natopi jednu stenu svojim semenom. ni onda nisam znao ništa. U tom slučaju je Tešub. Alalu je tada pobegao u Donji svet a Kumarbi je postao sluga novog vladara. pridržavao nebo i zemlju (to je huritska slika i prilika Atlasa). Nastavak teksta je teško oštećen. ali ja ne znam koji je to bog. ali se pretpostavlja da su Anuova »deca«. Zurvan). Anu ga je napao i pobedio. ali jedan deo Anuove muške snage prodre u njegovo telo i on tako ostade noseći sa tri boga. i pita ih nisu li doznali da je neki kameni div odlučio da sruši Tešuba.« Ea tada traži od »starih bogova« da »otvore stara spremišta dedova i pradedova« i da donesu nož kojim su rastavili nebo i zemlju. polnog sjedinjavanja božanskog bića i neke stenovite mase. delo. Proizvod tog sjedinjenja je bio Ulikumi. 157—58). Anu mu objavi da ga je oplodio. Upelurija. Pre svega. Sto se tiče Upelurija. Giiterbock. nisam znao ništa. on kazuje jednu veoma značajnu pojedinost. koji 266 Prvi prevodioci su predložili »kolena«. Da bi stvorio protivnika lcoji bi bio sposoban da pobedi Tešuba. Kumarbi ispljunu ono što je još imao u ustima. Ali. što je karakteristika prvobitnih božanstava (up. Ulikumi preti da će uništiti čitavo čovečanstvo i bogovi se. a posle i llpeluriju.266 Pošto se on smejao i veselio svom junaštvu.. vodili s njim raspravu kako bi doznali kroz koje otvore njegovog tela treba da iziđu (up. Ponovo je prošlo devet godina i sada je Kumarbi napao Anua. 267 Prema nekim mitološkim fragmentima. Ulikumi je rastao takvom brzinom da je uskoro dosegnuo nebo.267 Što se tiče oplođavanja stene od strane nekog nadljudskog bića. pošto proguta polni organ boga kojeg je oborio sa prestola. veze između tog kamenog diva i huritskog Atlasa. zbog određenih arhaičnih elemenata koje sadrži: Kumarbijevog samooplođenja. »Kada su na mene podigli nebo i zemlju. Oba izraza su eufemizmi za muški polni organ. ali se i dalje hvali kako mu je nebesko kraljevstvo dodelio njegov otac. On najpre odlazi Enlilu. Tijamat. Tešub se tada uputio ka moru i sukobio se s kamenim divom. na primer. U tekstu postoje ozbiljne praznine ali se ipak može obnoviti redosled događaja. »Ulikumijeva pesma«. nav. okupljaju i odlučuju da pozovu u pomoć Eu.

od kojih prvi. 269 Neke delove njegove Feničke istorije sačuvali su Eusebije i Porfir. Filon tvrdi da je ukratko preneo spise Sanchoniatona.str. Iz njegove veze s Brutom na svet su došli Uran (koji odgovara Anuu) i Ge (Geja). Ali smenjivanje naraštaja bogova je potvrđeno i u hanaanskoj tradiciji (§ 49). Kao što smo videli (§ 34). kao pobednik. Posle neke svađe sa ženom. »Vrhovni«). u svojoj blistavoj svetlosti. ili je bila pod njegovim snažnim uticajem. Možemo 268 U stvari. . Die phonikische Religion . koji su u huritsko/hititskim i u grčkim mitovima povezani. Ta dva čina.270 Najzad na vlast dolazi Baal (koji pripada četvrtom naraštaju i odgovara Tešubu i Zevsu). oduzima mu krunu sa zracima. ali Е1 iskuje testeru (ili koplje?). Е1 (ili Kron) odgovara Kumarbiju. 270 Έ1 će tek posle 32 godine uspeti da uškopi Urana.). Feničanska verzija mita ο božanskoj vrhovnoj vlasti verovatno potiče od huritskog mita. uključen u širi kontekst — borbu za nasleđivanje vrhovne vlasti među bogovima. Prema Filonu. svako jutro pomalja iznad planina. Nije slučajno što je Ulikumi postavljen na rame diva koji pridržava nebo. Mnogo su rašireniji mitovi koji pričaju ο rađanju kamenih ljudi: susrećemo ih u maloj Aziji. Do otkrivanja ugaritske književnosti autentičnost ove tradicije koju je preneo Filon dovođena je u sumnju. 47. izuzetno je što on tu vlast zadobija bez borbc. VII.rađa čudovište hermafrodita po imenu Agditis. na Dalekom istoku i u Polineziji. No malo kasnije dva boga rukovanjem potvrđuju svoje prijateljstvo.269 prvi bog svedržac je bio Eljun (na grčkom Hipsistos. ** Lat. Up. kastracija oca i osvajanje vrhovne vlasti. Sukobi boianskih naraštaja Već od prvih prevoda huritsko/hititskih tekstova uočena je analogija sa feničanskom teogonijom kako je prikazuje Filon iz Biblosa s jedne strane.. prožimaju kamenje. kao što se sunce. kako se pretpostavljalo. feničanskog učenjaka koji je živeo »pre Trojanskog rata«. Isto se tako zamišljalo da su neki bogovi (Mitra.268 Moglo bi se reći da petra genitrix* pojačava svetost Zemlje-Majke čudesnim moćima koje.: stena roditeljka (prim. ubija oca i postaje vladar. svetost stenovite mase je najviše slavljena u »megalitskim« religijama.: opšti stub (prim. 28. s tradicijom koju prenosi Hesiod. koji u huritsko/hititskoj mitologiji odgovara Alaluu. ova mitska tema se ne može svesti na solarnu epifaniju. specifičan za megalitske religije.** Pri tom je ovaj motiv. na primer) izišli iz neke stene. Ćinjenica da Hesiod (§ 83) govori ο samo tri naraštaja — koje predstavljaju Uran. Ali bogovi uškopljuju Agditisa i tako ga pretvaraju u boginju Kibelu (Pausanija. prvu borbu vodi sa Suncem. Ovi su opet rodili četiri sina. prev'). Mitra tek što iziđe iz stene. a s druge strane. kameni stvor se pripremao da i sam postane columna universalis. 17 : 10 — 12). Verovatno je reč ο mitskim temama »autohtonije« prvih ljudi: oni su porod htonske Velike boginje. Ali. prev. * Lat. Uran pokušava da uništi svoje potomstvo. Kron i Zevs — opet potvrđuje autentičnost verzije Filon) »Sanchoniaton« јег ona pre Uranove (= Anuove) pominje Eljunovu (= Alaluovu) vladavinu. ovde su razdvojeni.

Siloviti i »divlji«®1 nomadi su. Ista je situacija u huritsko/hititskom mitu: kosmogonija. Kako je to uobičajeno u Bibliji. korišćeno: Kanaan. civilizacija starijeg bronzanog doba: ona označava prvo naseljavanje Semita. povremeno zemljoradnika. godine. 272 Kanaan se ne pominje u tekstovima pre sredine II milenijuma: R. Taj kraj jedne civilizacije predstavljao je početak nove ere. otpočinje borba za vrhovnu vlast. Prim. nalazimo i brojne sumersko-amadske elemente). I. Isto važi za: Baal (Dan.271 Enuma eliš isto tako opisuje: 1) niz božanskih naraštaja 2) borbu »mladih« protiv »starih« bogova i 3) pobedu Marduka. Ali pobednička borba se u mesopotamskom mitu okončava kosmogonijom. kosmogonijski čin — tj. u doba »starih bogova'«. talas za talasom. str. Oko ~ 2200.TU na smerskom. delo. Kanaanci. de Vaux. Hananeji. U Hesiodovoj Teogoniji.272 Osvajači su se naselili.: Val). [Za razliku od Daničićevog: Hanan. Osvajanje Sirije i Palestine od strane Amorita (MAR. polunomadskih ratnika. Značajno je naglasiti »specijalizovani« i istovremeno sinkretistički karakter ovog mita. istovremeno zadivljeni i razdraženi izobiljem u gradovima i kulturom tih zemalja. u Palestini je rođena jedna nova civilizacija. . Ali. doduše. pogotovu.]. godine civilizacija starijeg bronzanog doba bila je srušena upadom jednog novog semitskog naroda. Tokom nekoliko vekova u tu oblast dospevaju i drugi doseljenici pa su se umnožile i razmene sa susednim zemljama. 48. zapljuskivali sirijsku pustinju. Amurru na akadskom) bilo je samo jedna epizoda pokreta za koji je potvrđeno da je u isto doba šire zahvatio Mesopotamiju i Egipat. Kanaanski panteon: Ugarit Nešto рге ~300Q. počeli da se bave ratarstvom i razvili urbanu civilizaciju. uzastopnim napadima. u ovom prevodu je. iza čega sledi komadanje palog protivnika. Taj mit se uklapa u niz kosmogonija koje obuhvataju borbu Boga i Zmaja. njene pripadnike možemo nazvati i »Kanaancima«. osvajajući 271 Up. bog Alala postoji na jednom vavilonskom popisu kao jedan od Anuovih predaka. U celini uzev svi mitovi koji pripovedaju ο borbama starijih i mlađih naraštaja bogova za osvajanje opšte vrhovne vlasti. s jedne strane opravdavaju uzvišeni položaj poslednjeg boga pobednika. str. i možda Alalu. Ištar. tačnije. Amorita. razdvajanje Neba (Urana) i Zemlje (Geje) uškopljenjem Urana — dogodio se na početku drame i time. imena božanstava Anu. u stvari. koji tako preuzima vlast. i to ne samo u njegovoj huritsko/hititskoj verziji (gde. s Egiptom. nav. ali to ime je konvencionalno. dogodila se mnogo ranije. odnosno razdvajanje Neba i Zemlje. Guterbock.pretpostaviti da je Hesiod koristio istu tradiciju koju su u Grčkoj poznavali preko Feničana ili neposredno preko Hitita. stvaranjem onakvog Univerzuma kakav će upoznati ljudi. 160. 58. prv. ali pretežno stočara. kao već ustaljeno rešenje. Histoire ancienne d'Israel. a s druge strane objašnjavaju sadašnju strukturu sveta i aktuelnu ljudsku uslovljenost.

U stvari. sve je snažnija tenzija i simbioza između zemljoradničkih kultova plodnosti koji su cvetali na sirijsko-palestinskoj obali. Ali Stari zavet odražava polemiku protiv paganizma. XXXI.274 Do sada nije pronađen nijedan kosmogonijski tekst. On je »sveti«. obučen u dugačku haljinu. njihovi potomci biće prinuđeni da se brane protiv oružanih upada drugih »varvara« koji su lutali duž obrađenih zemalja. Mogli bismo reći da će ta tenzija. ugaritska književnost je neprocenjiva. jedan je od najčešćih epiteta. Posle 1929. Reč je ο telcstovima koji su redigovani u XIV — XII veku.273»Kralj«. 273 Naziv ab. nova vrsta religioznog iskustva sudarila sa starim i poštovanim tradicijama kosmičke religioznosti. 62. 280. 60. Е1 je poglavar panteona.275 Ipak. pošto su počeci i krajevi stubaca slomljeni. Schaeffer. »Otac čovečanstva«. bradat. a ostali izvori su ili suviše fragmentarni. Pripovedanje prekidaju neugodne praznine. Pope. ali isto tako i Lukijan iz Samosate. bivšeg Ugarita. »Otac godina«. koja je u više navrata dovela do simbioze. Nazivaju ga »Moćni«. godine. koju je i samu »rodio El«. Na jednoj steli iz XIV veka prikazan je kako sedi na prestolu. . 275 Е1 se. mišljenja su podeljena čak i ο redosledu mitoloških epizoda. feničanski natpisi i neki grčki autori (pre svega Filon iz Biblosa. u Palestini. Njegovo ime na semitskom znači »bog«. Do 1929. nakon iskopavanja Ras Šamre. El in the Ugaritic texts. s tijarom okrunjenom rogovima. biti uzdignuta do položaja uzornog modela. obaveštenja ο sirijsko-kanaanskoj religiji pružali su Stari zavet. ali sadrže starija mitsko-religiozna shvatanja. I. izišao je na videlo veliki broj mitoloških tekstova. e. Η. takođe ab adm. na zapadnosemitskim natpisima naziva »tvorcem Zemlje«. Posle izvesnog perioda.23 Ašerat.. Pri tom treba voditi računa ο činjenici da religija Ugarita nikada nije bila i religija celog Kanaana.starosedeoce oni su prihvatali njihov način života i civilizovali se. A. V vek). No uprkos tome što nam je poznata samo u fragmentima. grada luke na severnoj obali Sirije. zvezdu Danicu i Večernjaču. str. u WdM. ali je on kod zapadnih Semita bog koji ima svoju ličnost. međutim. tab. stvaranje zvezda putem hijerogamije može biti protumačeno kao odraz kanaanskih kosrnogonijskih shvatanja. »Otac bogova i ljudi«. Zanimanje za ugaritske dokumente pre svega je vezano za činjenicu da oni prikazuju faze prelaslca jedne religiozne ideologije u drugu. »Bik«. 47 i dalje. kada će Izrailjci početi da prodiru u Kanaan. jer se upravo tu. II vek. godine. S naseljavanjem Hebreja u Kanaanu. videti Pope. ili su iz kasnijeg vremena. »milosrdan«. I i II vek n. videti Μ. Do sada dešifrovani i prevedeni dokumenti ne pružaju obuhvatan pogled na ugaritsku religiju i mitologiju. str. Ašerat i Anat. veličanstven. 33 F. »otac«. str. Ovaj će se proces ponavljati sve do poslednjih vekova drugog milenijuma. »veoma mudar«. The Cuneiform Textes of Ras Shamra-Ugaril. i Non iz Panopola. i religiozne ideologije nomada stočara u kojoj su preovlađivala nebeska i astralna božanstva. up. tekst ^ 52 (»Rođenje milostivih i lepih bogova«) opisuje Ela kako oplođuje svoje dve žene.

Moramo. ili između njihovih predstavnika. Dagana. Up. na kraju videti Oldenburg. Moguće je da su Baala. tvorac postaje dens otiosus i postepeno se udaljava od svoje tvorevine. »Smrt«. Jedan od njegovih epiteta je Alijan. jer se stara kanaanska religija ne može zamisliti bez ovog slavnog semitskog boga oluje. 277 Reč je ο pločici VI AB koju je prvi put objavio Ch. reč je ο promovisanju koje je postignuto snagom i lukavstvom. Е1 se u mitovima pojavljuje kao neko ko je telesno slab. do smene dolazi usled nekog sukoba između različitih naraštaja bogova. Daganovog sina. oronuo. 123) su protumačili da se tekst odnosi na Baalov napad i na Elov pad s prestola. te prema tome i plodnosti. i Mot. neodlučan. kada je El stvarno i postao poglavar panteona. on sam nema nikakvu ulogu u mitološkim tekstovima Ugarita. Ali. takođe Cross. »Kralj. Neki ga bogovi čak preziru. i pored epiteta koji ga prikazuju kao moćnog boga. Ašerat i Anat. 151 i dalje. Izuzev Baala. Virolleaud. »stručnjak« za kosmičku plodnost. delo. Oldenburgov prevod. obožavali su u trećem milenijumu u oblasti gornjeg i srednjeg Eufrata. Baal je jedini bog koji je nazivan »Daganovim sinom« mada ве ubrajao među Elove sinove (pošto je on bio otac svih bogova). Canaanite Myth and Hebrew Epic. On isto tako ima i vlastito ime. Zvali su ga i »Jahač Oblaka«. dva najznačajnija mitološka lika su Jam.nazvana je »Majka bogova« 51). Poup (Роре) i Oldenburg (str. 49. »Moćni«. Vladar Rekac. tvorca i kosmokratu zameni mladi. zaključiti da epiteti obožavanja odražavaju kasnije stanje. . Ponekad. str. U tom se slučaju on spojio s mesnim »Baalom« — Hadadom. Prilično je česta pojava du starog boga. Ponekad. pomiren sa sudbinom. pravog »Gospodara Zemlje«. str.276 Ipak. Gospodar Zemlje«. i pored činjenice da se na žrtvenim popisima njegovo ime uvek pominje prvo. odnosno Hadad. koji mladom bogu osporavaju vrhovnu vlast. U stvari. možerno reći da nam tekstovi prikazuju promovisanje Baala u najviši položaj. Haddu. UD . nav. »Svedržac«. ali je i ratnik. i Baalovim borbama sa Jamom i Motom da bi nametnuo i zadržao svoju vrhovnu vlast. gde je Baal glavni junak. str. ona rađa sedamdeset božanskih sinova. Baal osvaja vrhovnu vlast i pobeđuje Zmaja Prema jednom teško oštećenom tekstu277 Baal i njegovi saučesnici iznenada napadaju Ela u njegovoj palati na brdu Sapan i uspevaju da U istim oblastima je podjednako potvrđeno i postojanje imena Anat. On je izvor i princip plodnosti. Pored njih. dakle. 112 i dalje. 185—186. kao što je njegova sestra i žena Anat istovremeno boginja Hubavi i rata. U onoj meri il kojoj je moguće rekonstruisati osnovne teme ugaritske mitologije. Pa ipak. Apelativ baal (»Gospodar«) postao je njegovo lično ime. Najzad mu Baal oduzima njegove dve supruge. svi bogovi potiču od prvog para El — Ašerat. Kasuto (Cassuto). uveli Amoriti. veliki deo ugaritske mitologije je posvećen sukobu Ela i Baala. i koje nije lišeno izvesne dvosmislenosti. »Kraljević More. dinamičniji bog. čije ime znači »zrno«.

El dodaje da će glasnici moći da ga savJadaju bez teškoća. Ipak. 198. up. za kojom (u ovom slučaju zahvaljujući Anati) sledi njegov poraz. osim teksta ^ 56 u kojem El dokazuje svoju muževnost rađajući bogove-planete. a savladava ga Anat. što odgovara dobro poznatoj rnitološkoj temi. Pored ostalog. str. niie više brdo Sapan. U svakom slučaju. 49 : I : 16—18. Ovaj tekst. str. Bogovi su prestrašeni a Baal ih kori: »Uzdignite glave. . Pretpostavka je prihvatljiva ne samo zato što su Uran i huritsko/hititski bog Anu uškopljeni u sličnim borbama za vrhovnu vlast već i stoga što El. Oldenburg. reč je ο porazu i trijumfalnoj osveti boga u borbi protiv nekog zmijolikog čudovišta. Ugaritic Manual. ugaritski tekstovi ga mahom prikazuju kao nemoćnog. bogovi. 279 Pošto je Planina simbol neba. 79 tekst III B: 25).278 Na drevnom istoku.279 El jadikuje i preklinie rodbinu da mu pomogne. Moćnog sedmoglavog!« (prev. Otimajući Elu presto na brdu Sapan. str. pominje prvu Jamovu pobedu nad Baalom. i pored neprijateljstva koje pokazuje prema Baalu. Baal se uz Anatinu pomoć priprema da se sukobi sa Јашош. 112). na zemlju pada »neka stvar« što se može protumačiti kao uškopljenje »Oca bogova«. Jam tera Baala sa prestola. ali isto tako i činjenicu da mu Baal preotima ženu. nikada nije pokušao da povrati svoj vrhovni položaj. »u izvorište Reka. nav delo. Canaanite Myths and Legends. Pošto je Baal uvredio Jama izjavom da se obolo uzdigao na njegov položai i da će biti uništen. Iako izgleda da je sada Јаш vladar. 386. Baal ga primorava da pobegne na кгај sveta. a ja ću sam prestrašiti Jamove glasnike!«280 Glasnike međutim prima Е1 i obiavljuje da ie Baal njihov zarobljenik koji će Jamu plaćati danak. čak ni onda kada je doznao da је Mot ubio Baala. njen gubitak je za vrhovnog boga ravan niegovom padu. Druga ga udara u čelo i »Kraljević 278 On se obraća Ašerati: »Daj mi jednoga od tvojih sinova da ga učinim kraljem« (Cvrus Gordon. što ste ih oborili. Štaviše. (Prema drugoi ploči. Oldenburg. 280 G. delo. nav. R. podstiče ga da otera Baala s njegovog prestola.ga svežu i rane. Vid. 281 »Nisam li uništio Elovog miljenika Jama? Nisam li uništio velikog boga Nahara? Nisam li ućutkao Tanina (= Zmaja)? Stavio sam irm brnjicu! Uništio sam kukastu Zmiju. Jam šalje svoje glasnike i traži da se Baal preda. Cross. 137). dakle. takođe. Prva toljaga pogađa Jama u rame. zauzima preteći stav. El ga blagosilja. Tekst koji opisuje borbu Jama i Baala ie isprekidan prazninama. po svoj prilici. 114 i dalje. ali on ne pada. naime. Е1 se s većinom drugih bogova nalazi na nekoj planini ali to. Jam je prvi koji ga čuje. Driver. takva vrsta osakaćenja je žrtvu isključivala iz vrhovne vlasti. i daje mu da popiie jedno jako piće. u jamu Bezdana« koji će ubuduće biti njegovo prebivalište. str. str. on obećava da će mu podići dvor. Α kako Baal. str. takođe: Les Religions du ProcheOrient antique.281 Božanski kovač Košar-vaHasis (»Lukav-i-spretan«) donosi mu dve čarobne kratke toljage koje imaju moć da se kao strele vinu iz ruke onoga ko ih koristi. nadeva mu novo ime i proglašava ga za svog naslednika. očigledno. To objašnjava njegovo pokorno ponašanje puno oklevanja. ANET.

Caquot i Sznycer.. mogu se beskonačno ponavljati. »Un nouvel episode du mythe ugaritique de Baal«.285 Krvoproliće i ljudožderstvo su karakteristike drevnih boginja plodnosti. Najzad. na planu sezonske i zemljoradničke ikonografije Baalova pobeda označava pobedu »kiše« nad »Morem« i Podzemnom vodom. Borba ima više mitoloških značenja. Albright. § 26.284 Njene su paralele nađene u Egiptu. da će krvlju prekriti njegovu kosu i bradu (tekst 'nt : V: Oldenburg. 389. vojnike. The Legacy of Canaam. str. Sa tog stanovišta. on je i vodeno čudovište. Upoređivanje s Durgom. koji predstavlja kosmičku normu. 284 Pošto se krv smatrala suštinom života. Ои je »voljeni Elov« sin i. Zbog toga se Jam. vid. mada pri tom »proždire njegovo telo bez noža i pije njegovu krv bez pehara«.286 Zbog 282 Gordon. ponovo javlja u tekstovima. str. Ugaritic Manual. na kojem je insistirao Marvin Poup (up. već je bio napravio Walter Dostal. a boginja Athirat traži od njega da raskomada i razbaca Jamovo telo. u toj epizodi možemo prepoznati osvetu prvorođenog sina (Jama) protiv uzurpatora koji je uškopio i zbacio sa prestola svoga oca (Ela). u krvi koja joj dopire do kolena. Baalov clvor Da bi proslavila pobedu nad Zmajem. Anat počinje da jadikuje. odnosno. 74 i dalje. 131 i dalje. praizvor i epifanija Podzemrte vode. str. borba protiv vodenog Zmaja prikazuje uzdizanje jednog mladog boga kao pobednika i. slične oblike postojanja imaće i Baal i Mot. . Kao što ćemo videti. prev. 182 i dalje. starce. štaviše. str. S jedne strane.«. U drugoj epizodi. posebno u mitologiji i ikonografiji indijske boginje Durge. str. str. delo. videti ranije. Oldenburg. ona vezuje sebi oko pasa glave i ruke žrtava. 130 i dalje. 38 Tekst objavio Virolleaud. S druge strane. i obuzeta ubilačkom pomamom počinje da ubija čuvare. zamenjuje jalov i haotični beskraj »Mora« i katastrofalnih poplava. 285 Onakav kako narn je prenesen. 50. predloženo je da se u tom ubistvu vidi obred čiji bi cilj bio prelazak jalovosti kasnog sirijskog leta u plodnost novog godišnjeg doba.More« se ruši na zemlju. S Baalovom pobedom trijumfuje vera u poredak i postojanost godišnjih doba. egipatski mit više ne predstavlja primitivni stadijum. kao bog. novog vrhovnog vladara panteona. kišni ritam.283 Takve su borbe egzemplarne. iako ga je Baal »ubio«. 393—94. nav. Anat preti sopstvenom ocu. Ilu. 26). Les religions du Proche-Orient antique. 239). I. 36. str. odeljalc 68: 28—31. Kad pronađe Baalovo beživotno telo. str. str. Baal ga tada dotuče. Boginja potom zatvara vrata dvora. 283 Ο ovom motivu. S druge strane. prema tome. 'Anat priređuje gozbu u Baalovu čast. Gray. Tekst su preveli Caquot i Sznycer. »Ein Beitrag. on poput drugih članova panteona prima žrtve. Yahweh and the Goods of Canaan. up. sedmoglavi zmaj. Epizoda je značajna. »Kraljević More«.282 Jam je istovremeno prikazan kao »bog« i kao »demon«.. on nije jedini čija egzistencija sledi »kružni« tok. mit ο Anat može biti svrstan među zajedničke elemente stare zemljoradničke civilizacije koja se prostirala od srednjeg Mediterana do doline геке Gang. up. na kraju MdW.

Schaeffer. 287 Prozori su mogli simbolizovati otvor u oblacima kroz koji Baal šalje kišu. 320 i dalje. »Creation at Ugarit«. podignu ih i siđu pod Zemlju. up. Na kraju. Pošto je hram-dvor imago mundi. 101). a Baal traži od Košar-va-Hasisa da mu izgradi dvor.288 51. 2. i vlada podzemnim svetom. nav. 288 Loren R. Baal svojim glasnicima naređuje da se upute prema dvema planinama koje označavaju granice sveta. Isprva Baal ne dopušta da se na njegovom boravištu otvore prozori. Čitav niz epizoda pripoveda ο građenju dvora. Drugim rečima. kako bi kiša mogla da se sliva па lice boga koji je bio predstavljen na jednoj steli. Baalu je. Elov sin. on ipak pristaje na to. i druge boginje Ijubavi i rata — imala muške atribute pa se otuda smatralo da je dvopolna.. Mot je izuzetno zanimljiv bog. On je obaveštava da će stvoriti munju i grom kako bi bogovi i ljudi mogli znati da se približava kiša. Baal nije raspolagao nijednim hramom koji bi bio dovoljno veličanstven da može potvrditi njegovu vrhovnu vlast. Baal »oblikuje« svet onakav kakav je danas. Baal se počeo pripremati za sukob s Motom. Anat ga uverava da će poslušati njegove savete.287 Podizanje hrama-dvora posle pobede boga nad Zmajem. XXXII. sl. i »Majka bogova« hvali činjenicu da će Baal ubuduće »davati kiše u izobilju« i »oglašavati se u oblacima«. mada vrhovni vladar. ali on je na Bliskom istoku jedini poznati primer personifikacije (i podjednako divinizacije) Smrti. Baal pri tom. 6. naravno. narodi zemaljski mogli da se nasite« (VII: 50 2. tab. Oni će zateći Mota kako u blatu sedi na prestolu u predelu prekrivenom prljavštinom. iako ga je zbacio s prestola: on šalje Ašerat da se založi za njega. K. oni ne smeju da mu se približe previše. obznanjuje njegovo uzdizanje na najviši položaj. bojeći se da unutra ne uđe Jam. potrebna Elova dozvola. § 21). up. U stvari. Ima i dosta protivurečnosti. up. pored ostalog. str. nije imao ni dvor ni svetilište. Ali. doduše. delo. Na njegovom hramu u Ugaritu bio je predviđen krovni prozor. . dakle. simbolika i funkcija krovnih prozora je mnogo složenija. neka Anat. PosJe još jedne praznine. položi oružje i prinese žrtve za mir i plodnost polja. str. Međutim. njegovo građenje u izvesnom smislu predstavlja kosmogoniju. Fišer (Fisher) govori ο »stvaranju Baalovog tipa« za razliku od »stvaranja Elovog tipa«. naime. nav.svog surovog i krvavog ponašanja. trijumfujući protiv vodenog »haosa« i uređujući kišni ritam. dok su ih drugi bogovi posedovali. str. On je. »Smrću«. »The symbolism of the Dome«. Bogovi su sagradili hram-dvor u Mardukovu čast pošto je on porazio Tijamat i stvorio svet (up. Coomaraswamy. a Ijudi. Drajver. »kako bi bogovi mogli da se ugoje. Baal se sukobljava s Motom: smrt i povratak u život Kada je dvor bio dovršen. Baal Motu šalje glasnike koji ga obaveštavaju da će ubuduće on sam biti jedini kralj bogova i ljudi. tekst prikazuje Baala kako joj šalje glasnike s poklonima. On je obaveštava da mu je rat mrzak. delo. Е1 daje pristanak. Α. Ta kosmogonijska simbolika je podjednako prisutna i u mitu ο Baalu. Anat je — kao.

»Strašnog«. Jer. »Zdravo. Elov sine. U svakom slučaju. 424—25. (Mada će Marduk nešto kasnije takođe iščezavati« jednom godišnje. 109. Ali pre nego što siđe u Donji svet. Ašerat određuje Atara. Pošto ga je pokopala. posle tog poslednjeg poduhvata. prev. on proglašava obrednu žalost onako kako je to bilo uobičajeno u Ugaritu. javlja on ргеко svojih glasnika. nav. Е1 traži od svoje žene da jednog od svojih sinova imenuje za Kralja. Е1 kao da se oslobađa svojih osećanja i želje za osvetom. Mote. on sebi obezbeđuje naslednika. Pored toga. Reklo bi se da Baal u času krajnje opasnosti ponovo uzima svoj prvobitni oblik Kosmičkog bika. On mu naređuje da sobom povede i sve svoje sinove. ali je isto tako i vrhovni bog koji je odlučio da svoju vrhovnu vlast proširi na čitav (pa tako i na Podzemni) svet. dodaje Baal. Caquot i Sznycer. Ne znamo kako Baal umire. ni huritski Tešup. 290 Driver. delo. sada je njegov red da siđe u Donji svet. odnosi Ela i Baala se menjaju. Mot objavljuje da će Baal. da li je bio pobeđen u borbi ili naprosto poražen zastrašujućim Motovim prisustvom. On se ponaša kao pravi bog kosmokrata. mladi bog oluje i plodnosti i poslednji poglavar panteona. koji je bio obožavan u Mesopotamiji.: silazak u podzemlje (prim. Е1 seda na zemlju. i priznaje da ne može biti kralj. cepa svoje odelo. . uzima ga na svoja pleća i odlazi prema severu. on je bog oluje i zemljoradničke plodnosti (podsetimo da je on sin Dagana. str. i bog kosmokrata. postaje svestan da je Baalovom smrću sveopšti život doveden u opasnost. pozivajući Baala da sam dođe do njega. Kada ga pronađe. ali on. »Baal je mrtav! povika on. ona za pogrebnu gozbu žrtvuje veliki broj životinja. prema tome. Baal ga odeva u sopstveno odelo i preporučuje Elu.).39 Već to je dovoljno da onesposobi Baala. on se sjedinjuje s jednom junicom i sa njom začinje sina. kada jednom siđe u Podzemlje. kao i pratnju od vetrova. Posle izvesnog 289Lat. Značaj ugaritskog mita proističe iz činjenice da Baal. oblaka i kiša — i Baal na to pristaje. tvoj zauvek. istovremeno. kada se popne na presto. silazi u Donji svet i tu strada poput Tamuza i ostalih bogova vegetacije. Anat odlazi da potraži telo.) Ovaj descensus ad inferos289 nam pokazuje da su Baalu pridavana brojna i složena prestižna svojstva: on je pobednik koji trijumfuje nad vodenim »haosom« pa je. »Zrna«). ja sam tvoj rob. str.« Kličući od radosti. odnosno bog »kosmogonije«. struktura i ritmovi kosmosa zadobijaju svoj sadašnji oblik. ukratko. šta će biti s mnoštvorn naroda?«290 Iznenada. Jama je ubio Baal. ni Adad. Kada se tekst nakon još jedne praznine nastavi. U međuvremenu. da je Mot odgovoran za smrti izazvane žestokom jarom. Ne treba nikako zaboraviti. u slučaju da se više ne vrati na zemlju. dva glasnika obaveštavaju Ela da su pronašla Baalovo telo. izgubiti svu svoju snagu i biti uništen. kaže on jasno.jer bi ih Mot progutao svojom ogromnom gubicom. Mot odašilje nazad glasnike. uviđa kako nije dovoljno veliki da bi ga zauzeo. udara se u grudi i nagrđuje lice. Sličnu sudbinu nema niko osim »Baala-Hadada«. namesto Baala. »zatvoren u Planinu«.

Baal preko Mota. Ali u Siriji i u Palestini. 291 292 Predloženo . 111. mlinom ga samle. M. naprotiv. Baalu njegove borbe. 430.vremena. Stoga izgleda verovatnije da se Motova pobeda odnosi na ciklus od sedam godina suše. sezona plodova. Ona ga uhvati i »nožem ga saseče.294 Ali značaj tog mita nadilazi njegove moguće veze s ritmom vegetacije. to je.293 52. što označava početak doba mira. 119. kada će »bik imati glas gazele.291 Anat izvršava neku vrstu obrednog ubistva. Anat susreće Mota. up. što prati manje-više periodično »ponovno pojavljivanje«. 32 : 14. pa bogovi suparnici otpočiniu borbu. Caquot i Sznycer. str. 262—64. a soko glas vrapca«. 293 Driver. Jezekilj. Oni se sudaraju. je da se u Motu vidi »duh žetve« ali su njegove »zagrobne« crte isuviše očigledne: on živi u pustom podzemnom svetu gde se sve što on dodirne pretvara u pustoš. takva je smrt specifična za bogove i duhove vegetacije. tako se i Mot opet pojavljuje posle sedam godina i žali se zbog onoga što je pretrpeo od Anat. vatrom ga spali. u ime Ela upozorava Mota da je beskorisno nastaviti borbu pa se Mot pokorava i priznaje Baalovu vlast. Reč je ipak ο novoj religioznoj tvorevini koja teži povezivanju negativnih vidova života u jedinstveni sistem antagonističkih ritmova. 41. јег se prema Motu ponaša kao prema snopu žita. Druga knjiga Samuilova. 195 i dalje. kao što se Jam vraća u život. najzad obezbeđuju vrhovnu vlast na Nebu i na Zemlji. »Canaanite Mvthologv«. I. str. kako porazi tako i pobede. 24 : 12 i dalje). Uopšte uzev. Anat je obaveštena da će Baal biti Kralj zauvek. U stvari. ali Јаш nastavlja da kraljuje nad »Morem«. Pope u WdM. јег je »pobedonosni Baal živ. Ali šapaš. On prsne u smeh i izjavljuje da će sesti i odmoriti se. On takođe negoduje što mu je Baal preoteo vlast. 113). Uzgajivač se ne plaši žarke vrućine nego produžene suše. Jov 20 : 17). Cyrus Gordon. »nestanak« putem sahrane (Baal) ili komadanja (Mot). Kralj Zemlje postoji« (Drajver.292 Možemo se upitati neće li se Mot kasnije vratiti u život upravo zbog takvog ubistva agrarnog tipa. poljima ga raseja i ptice ga izedoše«. posebno način egzistencije koji obuhvata poraz i »smrt«. Ali. ovi nam ganutljivi a ponekad i velelepni događaji otkrivaju jedan osobeni način božanske egzistencije. Kanaanska religiozna vizija Neki autori su verovali da u ovom mitu raspoznaju odraz godišnjeg umiranja i ponovnog pojavljivanja vegetacije. sve dok se obojica ne sruše na zemlju. ujedaju kao zmije. str. boginja Sunca. Kako god bilo ubijanje Mota je u određenoj vezi sa Baalovom sudbinom. str. a Mot ostaje Gospodar podzemnog sveta mrtvih. 184. koji je istovremeno periodičan i kružni. čije odjeke nalazimo u Starom zavetu (Prva knjiga Mojsijeva. Mitovi ističu Driver. kroz sito ga proseja. str. str. udaraju glavom i nogama kao divlji bikovi. Posle još nekoliko epizoda koje su samo delimično razumIjive. 294 Up. Е1 sanja da je Baal živ i da je »s neba potekla mast i da je med tekao u bujicama« (što podseća na biblijske slike. podseća na modalitet bogova koji upravljaju ciklusom vegetacije. Ovaj tip egzistencije. leto ne donosi »smrt« biljnog života.

podjednako se pominju i sveštenice (khnt). suočili s ovim tipom kosmičke sakralnosti koji podstiče na složenu kultnu aktivnost i koji i pored orgijastičkih preterivanja nije lišen veličine. nije imao takav oblik postojanja. Pored sveštenika. izgleda. ali nam nije poznat mit ο stvaranju čoveka Slična religiozna vizija nije bila isključivo kanaanska. i žrtvu za pokajanje. Ne raspolažemo nijednom molitvom. ali ugaritski tekstovi ne ukazuju ni na šta slično. i qadečim. ciklus život-seksualnost-smrtpovratak u život. oko dokaza se još vode rasprave. Baala. Naziv za sveštenike. pa prema tome i večnost Zivota i normi koje uređuju Kosmos i ljudsko društvo. Takođe možemo samo pretpostaviti da je kralj. Njenu važnost i značaj pojačava međutim činjenica da su se Izrailjci. navode se i sveštenici propovednici ili proroci. drugi tom ovog dela). mada njegov kult obuhvata i izvestan broj žrtava. simbola sveopšteg života.) Najzad. doduše.Baalovo prvenstvo. već na početku se postavio jedan problem: kako. Jehova se ne može ubediti pomoću kultnih činova: on je zahtevao unutrašnji preobražaj vernika u pokornosti i poverenju (§ 114). naime. ne potkrepljuje nijedan do sada poznat tekst. sačuvati slično verovanje a da ono ne bude integrisano u kanaansku religioznu ideologiju? Ta je ideologija. Za žrtve se smatralo da je to hrana ponuđena bogovima.295 Mit koji je pripovedao ο borbi Baala i Jama verovatno je izgovaran tokom praznika Nove godine. za koga znamo da je imao značajnu ulogu u kultu. ali je on pretrpeo druge ponižavajuće modifikacije. prodirući u Kanaan. koji svoju beskrajnu moć duguje upravo slepoj ljubavi koju ljudi imaju prema životu. Kao što ćemo videti (§ 60) Izrailjci su usvojili mnoge elemente kanaanske religije. međutim. predstavlja najveću prepreku па putu oslobađanja (vid. Hramovi su imali žrtvenike i bili su ukrašeni slikama bogova i božanskim simbolima. Jehova. međutim. ovaj izraz označava svetu prostituoiju. podrazumevala jednu osobenu teologiju u čijem je središtu bio periodični i kružni modalitet vrhovnog boga. Мага. Sam žrtveni sistem je. (U Bibliji. Znamo da je život bio božanski dar. . očigledno. a mit ο sukobu Baala i Mota prilikom žetve. proglašavaju »normalnost« smrti: u poslednjoj analizi. to. khnm. No ne treba zaboraviti da mi usled praznina u dokumentima možemo samo približno da procenimo kanaanski religiozni život. žrtvu ili milodar za »mir« ili »pričest«. Zbog same te činjenice opravdani su »negativni vidovi« koje predstavljaju Jam i Mot. Sama činjenica da je i Mot Elov sin.) Osim toga. bio je isti kao u hebrejskom (kohen). a pogotovu činjenica da Baal ne uspeva da ga uništi. (Kao ni El. Pošto su verovanje u svetost života podjednako delili i Izrailjci. bio sličan onome u Starom zavetu: obuhvatao je žrtvu paljenicu. »posvećene« osobe. »Ali same te pozajmice su bile u vidu sukoba: Baal 295 Tek u budističkoj mitologiji susrećemo drugog velikog boga smrti. Iz postupanišadske indijske perspektive. kult je još obuhvatao igre i razne orgijastičke pokrete koji će kasnije izazvati gnev mnogih proroka. Osim žrtava tt krvi. kao što smo upravo videli. u tim mitsko-obrednim scenarijima predstavljao Baala. ona se pokazuje kao preduslov sine qua non života. međutim.

zaboravile sopstvene religije ubrzo po dolasku u Kanaan. nesumnjivo.) imali drugorazrednu ulogu u religioznoj svesti Izrailja. poreklu smrti. odnosno za svoie odnose s Bogom.). Ako uzmemo u obzir da su sve grupe stranaca. Hebreji su se više zanimali za »svetu istoriju«. neki su autori. čak i oni koji nisu bili Semiti poput Hurita i kasnije Filistinaca. i to u različitim sredinama. najstariji (X ili IX vek) izvor. sveštenički (najskoriji. Histoire ancienne d'Israel. ali su one reinterpretirane. dovoljno je podsetiti na to da su izvori bili označeni terminima: jehovistički. odražavaju vrlo stare usmene tradicije. Ali jedanaest prvih poglavlja Knjige postanja govore ο mitskim zbivanjima od Stvaranja do Potona i Vavilonske kule. Biblijska zbirka sastavljena je od tekstova različite starosti i orijentacije koji. Što se nošeg posla tiče. sa ljudskog stanovišta izgledaće nam čudno što se ta borba između Jehove i Baala toliko produžila i što se. uprkos kompromisima i brojnim odstupanjima. odnosno prvih pet knjiga Zakona (torah) postavljaju prilično velike probleme. itd. mi navodimo La Bible de Jerusalem. 147—48. koja su prethodila biranju Avrama. * Lat. Poznato je da je priređivanje tih tekstova po datumu dosta mlađe od mnogih drugih tekstova Petoknjižja.je pobeđen sopstvenim oružjem. naglašava kult i Zakon) u clcuteronomski (ovaj se izvor skoro isključivo nalazi u Petoj knjizi Mojsijevoj). 53. ispravljane i redigovane tokom više vekova. delo sveštenika. pošto taj. Boga naziva Jehovom.297 Savremeni autori počinju istoriju religije Izrailja od Avrama. Bog je prema tradiciji upravo njega izabrao da postane praotac izrailjskog naroda i da zauzme Kanaan. Dodajmo ipak da je za savremenu starozavetnu kritiku tekstualna analiza slo/enija i tananija. prev. nego za istoriju postanja koja je pripovedala ο mitskim i bajkovitim zbivanjima primordiuma* R. Izvori i redakcija Petoknjižja. 296 297 . S druge strane. a među njima i oni najznačajniji. Dva prva poglavlja Knjige postanja Religija Izrailja je u prvom redu religija Biblije. Naiame. »Bog«).: početak (prim. I. U celini uzev. str. de Vaux. elohistički (nešto skoriji: koristi ime Elohim.296 VII POGLAVLJE »KADA JE IZRAILJ BIO DETE«. okončala pobedom jehovizma«. tvrdili da su kosmogonija i mitovi ο postanju (stvaranju čoveka. Osim kada je drugačije ukazano.

(Naime.: slika boga (prim. str. porekla smrti i nekih drugih veličanstvenih epizoda. Kingu). Nastavljajući tradiciju premoderne mi. 31.300nikakvog »pesimističkog« elementa u kosmogoniji ili u antropogoniji (svet stvara neko prvobitno »demonsko« Biće — Tijamat. Vodeni »haos« nije bio personifikovan (up. i duh Božji dizaše se nad vodom« (1: 1—2).298 Medutim. Podsetimo i na to da je »ptica« jedna od arhetipskih slika duha. Rahab ili Levijatan. prema tome. Nijednog spektakularnog poduhvata (kao što je borba Marduka i Tijamat). a čovek je imago dei. i svetlost bi (I : 3). Ovaj biblijski opis prikazuje posebnu strukturu: 1) stvaranje Rečju. Bog kaže: »da načinimo čovjeka po svojemu obličju. Stvaranje u pravom smislu reči. Knjiga ο Jovu 26 : 12 i dalje). pogotovu ako је reč ο nekoj religioznoj eliti. Pozni datum njihovog priređivanja ne predstavlja teškoću jer je sadržaj drevan. Aspects du mythe. dakle. razloga da zaključimo kako su preci Izrailjaca bili nezainteresovani za pitanja koja su uzbuđivala sva drevna društva.). odražava shvatanja koja su starija i od sage ο Avramu. kao što Knjiga 298 L nekim prevodima Tvorac je zamišljen u obliku ptice. odnosno uredenje »haosa« (tohu wa boh£i). 44 i dalje. i bješe tama nad bezdanom. on živi u Raju. 21. 3) života (biljnog i životinjskog) koji je »dobar« i koji Bog blagosilja (1: 10. Ali reč je ο »stvrdnjavanju« izvornog simbola: Božanski duh lebdi nad vodenom masom. međutim. koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke«. Knjiga postanja otpočinje čuvenim odeljkom: »U početku stvori Bog (Elohim) nebo i zemlju. . 300 Ali postoje drugi tekstovi koji spominju pobedu nad zmijolikim čudovištem po imenu zmaj (tannin). na primer Psaltn 74: 13 i dalje. prvobitni akean je na hebrejskom označen izrazom tehom koji je etimološki povezan s vavilonskim tiamat). posebno za pitanja kosmogonije. Α zemlja bješe bez obličja i pusta.500 godina »reformi«. Tijamat). naime. I sve su sledeće etape stvaranja uvek obavljane božanskom rečju. Šestog i poslednjeg dana. Ipak. otpočinjemo naše izlaganje s prvim poglavljima Knjige postanja. verovatno bio poznat autoru biblijskog teksta. mada je mit ispričan u Enuma elišu. Svet je dobar. nego i kod Polinežana. siobodan je da se pokreće. kao što smo mi.299 2) sveta koji je »dobar«. i 4) kosmogonijsko delo je na kraju ovenčano stvaranjem čoveka. Eliade. pa prema tome nije ni bio »pobeđen« u nekoj kosmogonijskoj borbi. obavljeno je snagom Božje reči. * Lat. on. ne samo u egipatskoj teologiji. prev. On kaže: »Neka bude svjetlost«.* kao i njegov Tvorac i uzor. tema boga koji nadleće vodeni bezdan nije potvrđena u mesopotamskoj kosmogoniji. itd. zbivanja ispričana u prvim poglavljima Knjige postanja i dalje hrane maštu i religioznu misao Avramovih naslednika. posle 2. čoveka stvara neki arhidemon. itd. 299 Dodajmo da je tvoračka reč bogova potvrđena i u drugim predanjima. a koji podsećaju na mesopotamska i kanaanska predanja (up. (I : 26). Nema. stvaranja čoveka. Slika iskonskog okeana nad kojim lebdi bog tvorac veoma je stara. Up.). Do naših dana.Ovo može biti tačno počev od neke određene epohe. on »leti« kao neka ptica.

Bog nipošto nije odgovoran za to kvarenje njegovog remek-dela. koja dobi ime Eva (hebr. a oživeo ga je dah tvorca. napravi životinje i ptice i odvede ih do Adama da im on da imena. Što se tiče stvaranja prvog čoveka od gline. Čovek. Α sve je to posledica niza predačkih pogrešaka i grehova. Jehova uze jedno njegovo rebro i napravi ženu. primer jednog australijskog plemcna u Eliade. Tek su mnogo lcasnije nova antropološka shvatanja predložila smelije rešenje.302 Stvaranje žene od rebra uzetog od Adama. biblijski autori. pošto ga je uspavao. hawwdh.301 Najzad. Potvrđeno je da su istovetni mitovi donekle prisutni svuda u svetu. tačnije ljudska vrsta. Značaj androginije ocenićemo razmatrajući neke gnostičke i hermetičke spekulacije. Mythes. Ovaj antropološki »dualižam« odbacuju. a da se telo vraća zemlji. reč koja je etimološki povezana s izrazom koji označava »život«). tema je. obuhvata jedinstvenost koja je istovremeno i totalitet. kao što smo to vee zapazili povodom jednog sumerskog mita. Slična shvatanja potvrđena su i u drugim tradicijama. 302 Dodajmo da se preminuli »duh« prema brojnim tradicijama vraća svome nebeskom tvorcu. može se protumačiti kao ukazivanje na androginiju prvobitnog Čoveka. deli uslovljenost tvorca. Izgleda da je osnovna ideja ista: čovek je stvoren od neke prvobitne materije (gline. Bog zatim. poistovećeno s mitskim Pretkom. str. ne suprotstavlja vodeni »haos« svetu »oblika«. život je mučan mada ga je Bog blagoslovio. Mit ο androginu slika dosta rašireno verovanje: ljudsko savršenstvo. Tu više nije reč ο stvaranju neba i zemlje. kao i većina njihovih savremenika na Bliskom istoku. Zatim Jehova »nasadi vrt u Edemu« i učini da niknu sve vrste »dobrog drveća« (2 : 8 i dalje) i nastani čoveka u vrtu »da ga radi i da ga čuva« (2 : 15). kamena). na neki način. 301 Reč je ο jednoj osobenosti drevnih ontologija: životinje i biljke počinju stvarno da postoje tek od onog trenutka kad im se daju imena (up. od starog Egipta i Grčke do »primitivnih« naroda. Otuda izgleda verovatno da je ovaj mit ο postanju nastao u nekoj pustinjskoj oblasti. opet od zemlje. međutim. Jehova pravi čoveka (adam) od ilovače i oživljava ga dunuvši »mu u nos duh životni«. Drugi tekst. nego pustinju i sušu suprotstavlja životu i vegetaciji. »Materiji« pripada samo njegovo telo.postanja uskoro podvlači. . Tumači Biblije su opazili da jehovistički tekst. i ljudi više ne žive u Raju. kao što je to bio i za indijsku misao posle Upanišada. on ima isii oblik kao i njegov tvorac. nego ο pustinji koju Bog (Jehova) čini plodnom obiljem koje se izdiže iz tla. proizvod je svojih sopstvenih dela. kao što smo videli (§ 17) bila poznata još u Sumeru. među kojima su i one koje prenose neki midrašimi. Oni su izmenili ljudsku uslovljenost. jehovistički (2 : 5 i dalje) stariji je i jasno se razlikuje od biblijskog teksta koji smo upravo ukratko izložili. reves et mysteres. koji je jednostavniji. U jednom broju slučajeva. Drugim rečima. 255). drveta. čovek svojim »oblikom« i »životom«.

itd. pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo« (3 : 4—5). i s drvećem koje je Adem trebalo da čuva i gaji. ovde je reč ο neuspeloj »imortalizaciji« kao što je to bio slučaj i s Gilgamešom (§ 23). Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči. tamo gde izvire reka s četiri rukavca. ili pored Drveta života koje čuvaju čudovišta i grifoni. up. zmija uspeva da namami Evu. Ipak. I Bog izgna раг iz Raja. biblijski tekst se verovatno koristio nekom vavilonskom tradicijom. te do vijeka živi« (3 : 22). Traite §§ 104—108. podseća na mesopotamske slike. i osudi ih na rad da bi živeli. jer u koji dan okusiš s njega. prisutne pre svega na Bliskom istoku i u egejskom svetu. blago. i okusi. Ova prilično zagonetna epizoda bila je povod bezbrojnih tumačenja. . Nebo — Zemlja. Iz ove zabrane izdvaja se jedna do tada nepoznata ideja: egzistencijalna vrednost znanja. Kain i Avelj Edenski vrt. s rekom koja se delila na četiri rukavca i donosila život u četiri oblasti zemlje. toliko i revalorizacije ljudske uslovljenosti. Osnovna slika podseća na dobro poznati mitološki amblem: naga Boginja. naivnu žrtvu zmijine lukavosti. vidljivo — nevidljivo. i njegov čuvar. Ali namesto junaka koji pobeđuje i prisvaja simbol života (čarobni plod. Ali s drveta od znanja dobra i zla. čudotvorno Drvo. jednak »bogovima«. Adam bi mogao da otkrije i Drvo života (o kojem mu Jehova nije govorio) i da postane besmrtan. ali podjednako i dobro — zlo. itd. Drugim rečima. »A zmija reče ženi: nećete vi umrijeti. s njega ne jedi. bio je poznat i izvan oblasti Eufrata 1 Mediterana. stvaranje — razaranje.303 54. Jehova čoveku zapoveda sledeće: »J'edi slobodno sa svakoga drveta u vrtu.). ali sada da ne pruži ruke svoje i uzbere i s drveta od života. Naporedne slike. Ali mit ο prvobitnom Raju u kojem je živeo prvobitni Čovek. čovjek posta kao jedan od nas znajući što je dobro što li zlo. Zmija. Razmatranje ovih suprotstavljenih parova je u različitim religijama dovelo do smelih zaključaka koji se tiču koliko paradoksalne božanske uslovljenosti. Eliade. »uživanje«. izvor mladosti. znanje može korenito da izmeni strukturu ljudske egzistencije. Usred vrta uzdižu se drvo života i drvo znanja dobra i zla (2:9). Jer. I u ovom slučaju. 303 Božanska dvopolnost je samo jedna od brojnih formula »totaliteta/jedinstva« označenog spajanjem suprotstavljenih parova: žensko — muško. i mit ο nekom »rajskom« mestu koje je teško dostupno ljudima. svetlost — tama. biblijska priča prikazuje Adama. Reč iranskog porekla Raj (pairi-daeza) je kasnija. Izgubljeni Raj. Kao i svaki »Raj«. U celini uzev. Eden304 se nalazi u Središtu sveta. 304 Ovu treč siu Jevreji povezali s rečju e'den.Naglasimo samo da je uzor ljudske androginije božanska dvopolnost i da je to shvatanje zajedničko izvesnom broju kultura. umrijećeš« (2:16—17). ukoliko bi postao sveznajući. Tekst je jasan i kategoričan: »I reče Gospod Bog: eto. prikazuju Veliku boginju pored Drveta života i životvornog izvora.

Slična vizija »pada« mogla se pojaviti samo u nekoj religiji u čijem su središtu Božja svemoć i ljubomora. 307 Korišćen je prevod Biblije Krš. prema biblijskim tumačenjima. Pre i posle Potopa 305 Dodajmo pri tom da se. Ubuduće. bićeš proklet i oteran s plodnog tla.. str. tekstu (prim. i otpor protiv sedelačkog života zemljoradnika i stanovnika gradova.305 Prema redaktorima poglavlja 4—7 Knjige postanja taj prvobitni greh je doveo ne samo do gubitka Raja i Dreobražaja ljudske uslovljenosti nego je. .. postao izvor svih nesreća koje su zadesile čovečanstvo. Naročito počev od helenističkog doba pa sve do vremena iluminacija.307 Prvo ubistvo je. »pastira« sitne stoke. sad. sad (prim. smatralo se da je kovač »gospodar vatre« i da raspolaže strahovitim čarobnim moćima. i ubi ga« (4 : 8). Ali autor biblijskog teksta je korenito izmenio ovaj drevni mit. Povređen. koji je verniji franc. želju da bude sličan Bogu. Kain »sazida grad« (4 : 17) a jedan od njegovih potomaka je Tovel—Kain.306 Kao što smo videli (§ 15).). brojne spekulacije su pokušavale da razviju smeliju. * Prema franc. čega nema ni u Daničićevom prevodu. U svakom slučaju. Kain »skoči na Avelja brata svojega. tekstu nedostaje: ». odbranu pastira. Međutim. ako ime Avelj znači »pastir«.. objavi Jehova.Da se vratimo na malopre pomenuti scenario — naga Boginja i čudotvorno drvo koje čuva zmaj — zmija iz Knjige postanja je na kraju sasvim dobro uspela u svojoj ulozi »čuvara« simbola Života ili mladosti. 306 Up. To je bio »prvobitni greh«. a ne Kainovu žrtvu. i mnogo puta. prev. Forgerons et alchimistes. Kad zemlju uzradiš. a Avelj od prvorođenčadi iz svog stada — Jehova prima Aveljevu.). ni u prevodu Biblije Krš.«. Kain znači »kovač«. . neće ti više davati blaga svojega.. »koji bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožđa« (4:22). originalniju adamsku mitologiju. Njihov sukob odražava ambivalentan položaj kovača u nekim pastirskim društvima. Α to je najveći greh koji tvorevina može počiniti protiv svoga Tvorca. Eva rađa Kaina.. mit ο »padu« nije uvek podrazumevao. U ovoj epizodi možemo videti suprotnosti između zemljoradnika i pastira. Adamov »inicijacijski neuspeh« je reinterpretiran kao duboko opravdana kazna: njegova neposlušnost odaje njegovu lucifersku oholost. pojam koji je za hebrejske i hrišćanske teologe imao brojne posledice. sve tehnologije izazivaju sumnju da su u vezi sa »magijom«. Eliade. »da si proklet* na zemlji. i. tradicija sačuvana u biblijskom tekstu odražava idealizaciju »jednostavnog i čistog« života pastira-nomada. Biblijski tekst onako kako nam je prenesen ukazuje na rastući ugled jehovističkog rnonoteizma. i Avelja. gde su ga ili prezirali ili poštovali. prev. dakle. ali su ga se uvek bojali.. na neki način. Kad braća prinesu žrtve zahvalnice — Kain od plodova zemlje. Implicitno. »ratara«. izvršio onaj ko na neki način otelovljuje simbol tehnologije i gradske civilizacije. Bićeš potukač i bjegunac na zemlji« (4:11—12). implicitno. 55. 89 i dalje.

No da se vratimo na biblijsku priču: posle ovih brakova između palih anđela i kćeri smrtnika. bog je odlučio da čovekov vek ograniči na 120 godina. Taj prepotopski period obeležava jedna neobična epizoda: reč je ο ženidbi nekih nebeskih bića. Adam je rodio Seta kada je imao 130 godina a umro je 800 godine kasnije (5 : 3 i dalje). Jer. kovčeg se zaustavio na brdu Ararat. a znak toga saveza je duga (9 : 13). odnosno. koristio neki još drevniji izvor koji se od pamtiveka sačuvao na Srednjem istoku. Po svoj prilici. rodozačetnici рге potopa. značajno je da su ih redaktori u konačnom tekstu Knjige postanja zadržali uprkos nekim antropomorfnim crtama kojima su opterećivale Jehovu. Priča ο njima biće opširno ispričana u jednoj kasnijoj knjizi (Enoh. »Kad je bilo Noju šest stotina godina. što ne podrazumeva nužno da mit рге toga nije bio poznat.. Ma kakvo bilo poreklo ovih mitskih tema (Kain i Avelj. od starine na glasu« (6 : 1—4).Nema potrebe da ovde ukratko navodimo potomstvo Kaina i Seta. Ham i Jafet) sa ženama. te godine drugoga mjeseca. taj dan razvališe se svi izvori velikoga bezdana. po svoj prilici. i otvoriše se ustave nebeske. I udari dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći« (7 : 11—12). naime. U skladu s tradicijom koja je potvrdila u Mesopotamiji. potomstvo »Božjih sinova«. a »to bijahu silni ljudi. polubožanskih osoba. i da su sve misli srca njihova svagda samo zle« (6 : 5). Moguće je da je redaktor poznavao mesopotamsku verziju. On usDOStavlja i savez s Nojem i njegovim potomcima. koje su im rađale decu. prema kojoj praoci zalaze u neverovatne godine. upravo u onim časovima kada su uspostavljene one institucije koje su svojstva svake kulture. »I Gospod omirisa miris ugodni« i umiren. ili je. . Potop je bio najznačajniji događaj iz toga doba. Noje je izišao i prineo žrtvu. Svi Setovi i Kainovi potomci živeli su između 800 i 900 godina. Noje gradi kovčeg u koji dovodi predstavnike svih životinjskih vrsta. »sinova Božjih« s kćerima ljudi. VI— XI). u suštini. Biblijski tekst prikazuje izvestan broj elemenata koji su zajednički i za opis potopa u Εριι ο Gilgamešu. Kao što smo već primetili (§ 18). reč je ο »palim anđelima«. obeća da više nikada neće »kleti zemlje« zbog ljudi (8 :21). mitovi ο potopu su veoma rašireni i svi. rođenje »junaka«). S Bogom je Noa hodio« (6 : 9). Noje »bješe čovjek pravedan . Biće spaseni jedino Noje i njegovi sinovi (Sem. nalazimo i u staroj Grčkoj i u Indiji: reč je ο dobu »junaka«. trećeg Adamovog sina. Kada se voda povukla. kako bi mogli da budu ponovo stvoreni.. koji su delovali rieposredno pre početka sadašnjeg vremena (»u zoru istorije«). Egiptu i u Indiji. sedamnaesti dan toga mjeseca.* Prema jasnim Jehovinim uputstvima. Bog se kaje što je stvorio čoveka i odlučuje da ga uništi kao vrstu. Jehova uviđa »da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji. imaju istu simboliku: neminovnost da se iz korena unište svet i iskvareno čovečanstvo. Analogna verovanja.

Jehova kažnjava izopačenost ljudi i ne žali žrtve kataklizme (kao što to čine bogovi u vavilonskim verzijama: up. koje je on shvatao doslovno. itd. pominje »rajsku« egzistenciju predaka. za koje se vezivala slična simbolika. odnosno. pa se ljudi više nisu međusobno razumeli. Ali ova kružna kosmologija je izmenjena već u sumerskim i akadskim verzijama. koji će od onda biti poznat pod imenom Vavilon. . desakralizovano i demitizovano. Za redaktora biblijskog teksta međutim. neminovnost da se radi kako bi se živelo. Reč je. a njegov vrh na Nebu. tačnije.odnosno obnovljeni u svojoj prvobitnoj neporočnosti. Penjući se spratovima zigurata. uže ili lestvice od strela. Važno je naglasiti sledeću činjenicu: i pored dugog i složenog rada vezanog za izbor. junaci. naime. bilo je istovremeno i naivno i svetogrdno: stoga je ono korenito reinterpretirano. te ne sazidaše grada« (11 :7—8). kralj ili sveštenik je obredno (odnosno simbolično) stizao na Nebo. poslednje redakcije Knjige postanja sačuvale su čitavu tradicionalnu mitologiju: ona počinje s kosmogonijom i stvaranjem čoveka. i završava se sa poslednjom mitskom epizodom — gubitkom jezičkog jedinstva. poziva se na postepeno izrođavanje prvobitnog čovečanstva čime se opravdava potop. Jehova »siđe da vidi grad i kulu«.308 Drugi mitovi govore ο neuspehu kasnijih pokušaja penjanja na nebo uz pomoć različitih kula.). najpre. 136—37). I u ovom slučaju se srećemo sa starom mitskom temom koja je iznova ispričana iz perspektive jehovizma. Ep ο Gilgamešu. Ali penjanje na nebo in concreto* bilo je prekinuto krajem prvobitnog mitskog doba. Zatim ih Jehova »rasu odande po svoj zemlji. šamani) popela na nebo uz drvo. kojoj će vrh biti do neba« (11:4). Kao 308 Šamani i u naše vreme preduzimaju to putovanje na nebo »u duhu«. U to vreme. što je posledica još jednog »luciferskog« projekta. da osnova ζigurata počiva u pupku Zemlje. Poput mnogih drugih mitskih događaja. To je bio poslednji »luciferski« poduhvat. eliminaciju i ocenjivanje nasleđenog ili preuzetog drevnog mitskog materijala. Redaktor biblijskog teksta preuzima i nadovezuje se na reinterpretaciju diluvijalne katastrofe: on je uzdiže na položaj jedne od epizoda »svete istorije«. ovo verovanje. legendarni kraljevi. Nemog_uće je doznati da li je redaktor biblijskog teksta poznavao ova vajkadašnja verovanja. priča ο drami »pada« sa svim njenim kobnim posledicama (smrtnost. Nojevi sinovi postaće praoci novog čovečanstva. ploča XI: 116—25. u ekstatičkom zanosu. On im tada izmeša jezike. ljudi su jednoga dana odlučili da sazidaju »kulu. Ali. Smatralo se. i potop je kasnije neprekidno iznova tumačen i ocenjivan iz različitih perspektiva. koplje. Značaj koji on pridaje moralnoj čistoti i poslušnosti anticipira »Zakon« koji će biti objavljen Mojsiju. ο drevnoj tradiciji po kojoj su se neka povlašćena bića (Draoci. čitav svet je govorio istim jezikom. U svakom slučaju. znao je za vavilonske žigurate. i shvati da ubuduće »neće im smetati ništa da ne urade što su naumili« (11 : 5—6).

i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji« (12 : 1—3). Ono po čemu se biblijski tekst razlikuje. Avram mu se pokorava kao što će mu se povinovati i kasnije. to međutim ne oštećuje mitološku strukturu i funkciju prvih jedanaest poglavlja Knjige postanja. I učiniću od tebe velik narod. 56. Ali religiozno shvatanje koje je sadržano u »biranju« Avrama nadovezuje se na verovanja i običaje koji su još od drugog milenijuma dobro poznati na Bliskom istoku. anahronizam. Izvestan broj autora je isticao činjenicu da religija Izrailja nije »izmislila« nijedan mit. onakvom kako je ona bila shvaćena posle Mojsija a koja će. U svom sadašnjem obliku. jeste lična poruka Boga i njene posledice. Mada ga prethodno nisu pozvali. ovde je preuzet termin rodozačetnici koji je predložio i uveo E. a pogotovu s Mojsijem. i blagosloviću te. Religiozni duh Izrailja je. drugim rečima. Ovde se suočavamo s novim oblikom religioznog iskustva: »avramovskom verom«. koja i sama može da postane egzemplarna. Jehova309 kaže Avramu: »Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati. dakle. ako se shvati da reč »izmisliti« ukazuje na duhovno stvaranje. Religija Rodozačetnika Dvanaesto poglavlje Kniige postanja uvodi nas u novi religiozni svet. postaje egzemplarna. neke nove religiozne vizije sveta. dakle. odlazi iz haldejskog Ura i dolazi u Haran na severozapadu Mesopotamije. Bog se javlja nekom ljudskom biću i postavlja mu niz zahteva koje propraća čudesnim obećanjima. Mladost. Naravno. on zatim vodi svoie karavane između Palestine 309 Ovde i u svim drugim već navedenim delovima. ta »sveta istorija«. ovaj tekst je sigurno redigovan vekovima posle događaja ο којеш pripoveda.)]. očigledno. Prema tradiciji. ova mitologija kratko predstavlja »svetu istoriju«: ona istovremeno objašnjava poreklo sveta i sadašnju ljudsku uslovljenost. . rad na odabiranju i kritici pradavnih mitskih tradicija ravan je stvaranju nekog novog »mita« ili. Blagosloviću one koji tebe uzblagosiljaju i prokleću one koji tebe usproklinju. i ime tvoje proslaviću.i u drevnim i tradicionalnim kulturama. i ti ćeš biti blagoslov. za Hebreje ova »sveta istorija« posle Avrama. koja je na izgled bila isključivo »nacionalna«. s vremenom. Ipak. Verber (Povijest svjetske knjiŽevnosti. postati religiozno iskustvo koje je specifično za judaizam i za hrišćanstvo. pošto će ovo ime tek kasnije biti otkriveno Mojsiju. kada Bog bude zatražio da mu žrtvuje sina Isaka. prev. Avram. pokazuje se kao uzorni model celog čovečanstva. Kasnije. Zagreb 1982) budući da je termin patrijarsi sada previše obeležen značenjem koje ima iu skladu s postojećom hrišćanskom crkvenom hijerairhijom (prim. Počev od jednog određenog trenutka. on putuje na jug. i neko vreme nastanjuje se u Sihemu. odnos Boga s izabranim narodom preobrazio u »svetu istoriju« do tada nepoznatog tipa. [Kada je reč ο Avramu i njegovim potomcima. »Jehova« je.

i Egipta (Knjiga postanja, 13 : 1—3). Priča ο Avramu i doživljajima njegovog sina Isaka, i njegovih unuka Jakova i Josifa, prikazuje takozvani period Rodozačetnika. Dosta dugo, kritika je smatrala da su Rodozačetnici legendarni likovi. Ali već pola veka, zahvaljujući pre svega arheološkim otkrićima, neki su autori skloni da bar delimično prihvate istoričnost tradicija ο Rodozačetnicima. To, naravno, ne znači da poglavlja 11—50 iz Knjige postanja predstavljaju »istorijske dokumente«. Što se tiče našeg zadatka, važno je znati da li su Apiru, preci Hebreja, bili uzgajivači magaraca i karavanski trgovci,310ili su bili pastiri sitne stoke skloni tome da se negde stalno na-

310 Što podržava Olbrajt (Albright) u više svojih radova; na kraju videti i Yahveh and the Goods of Canaan, 62—64 i svuda.

sele.14 Dovoljno je da podsetimo kako postoji određeni broj analogija između običaja Rodozačetnika i pravnih i društvenih institucija Bliskog istoka. Podjednako je moguće da su Rodozačetnici tokom svog boravka u Mesopotamiji upoznali i prilagodili obimnu mitološku tradiciju. Religiju Rodozačetnika karakteriše kult »boga oca«.15 On se pjiziva ili očituje kao »Bog oca mojega/vašega/njegovog« (Post. 31 : 5, itd.). Druge formulacrje sadrže vlastito ime, kojem ponekad prethodi reč »otac«: »bog Avramov« (Post 31 : 53), »Bog Avrama oca tvojega« (26 : 24; itd.), »Bog Isakov« (28 : 13), »Bog oca mojega Avrama i Bog oca mojega Isaka« (32:9; itd.), ili »Bog Avramov, Isakov i Jakovov« (32 : 24; itd.). Ove formulacije imaju paralele na starom Istoku.16 »Bog otaca« je prvobitno bio bog neposrednog pretka koga su priznavali i sinovi. Pokazujući se pretku, bog je potvrđivao neku vrstu srodstva. Bio je bog nomada, koji niie vezan za neko svetilište nego za grupu ljudi koju prati i štiti. On se »obećanjima obavezuje prema svojim vernicima«.17 Druga njegova, možda još starija imena su pahad yishak što se prevodi kao »Isakov strah« mada pre znači »Isakov rođak«, i 'abhir ya'aqobh, »Jakovljeva snaga (ili odbrana)« (Post. 31 : 42, 53). Prolazeći kroz Kanaan, Rodozačetnici su se susreli s kultom boga Ela, pa je »bog otac« na kraju bio s njim poistovećen.18 Na osnovu tog izjednačavanja može se pretpostaviti da ]е nostojala izvesna strukturalna sličnost između ta dva tipa božanstva. U svakom slučaju, kada se jednom poistovetio sa Elom, »bog otac« je stekao kosmičke dimenzije, koie nije mogao imati kao porodično ili klanovsko božanstvo. To je prvi istorijski potvrđen primer sinteze која је obogatila nasleđe vezano za Rodozačetnike. Α on neće biti i jedini. Nekoliko pasusa, mada prilično uopšteno, onisuju religioznu praksu Rodozačetnika. Sada је pravi čas da biblijske spise uporedimo s praksom koja je karakteristična za drevne pastirske
14 To je, pored ostalih, i teza R. de Vauxa, Histoire ancienne d'Israel, I, str. 220—222. 15 Zasluga je Albrehta Alta što je prvi skrenuo pažnju na ovu osobenu crtu; videti Der Gott der Vater (1929). 16 U XIX veku pre Нг. Asirci iz Kapadokije su za svedoka prizivali »boga mog oca« (ili tvog/njegovog oca). Vid. izvore koje navode Ringgren, La Religion d'Israel, str. 32; Froher, History of Israelite Religion, str. 37; R. de Vaux, Histoire ancienne d'Israel, I, str. 257—58. Za tananije tumačenje, up Cross Canaanite Myth and Hebrew Epic, str. 12 i dalie. 17 De Vaux, str. 261. »Terna obećanja se često javlja u Knjizi postanja. Ona je tu prisutna u različitim oblicima: kao obećanje neke budućnosti, neke. zemlje ili i jednog i drugog istovremeno« (isto). 18 Rodozačetničke priče navode imena koja su sastavljena od elemenata 'el za kojim ide imenica: Е1 Kralj, Е1 »svevid« (Knj. post., 16 : 13); El Sadaj, »iz Gore« (18 : 1, itd.); Е1 'Olam, Е1 »vječni (21 : 33); Е1 »od Vetilja (31 : 13 itd.). Up. de Vaux, str. 262 i dalje; Ringgren, str. 33 i dalje; Cross, str. 44 i dalje.

kulture, a na prvom mestu, za kulturu Arapa рге islama. Prema Knjizi postanja, Rodozačetnici su prinosili žrtve, podizali žrtvenike i postavljali kamenje koje su pomazivali uliem. Verovatno je, međutim, da su oni upražnjavali jedino žrtve u krvi (zebah) pashalnog tipa, bez sveštenika, a, prema nekima, i bez žrtvenika: »Svaki prinosilac žrtve je sam ubijao svoju žrtvu koju je izdvojio iz stada; ona nije spaljivana, nego bi je zajednički pojeli prinosilac žrtve i njegova porodica«.311
311 R. de Vaux, nav. delo, str. 271. »U srednjoj Arabiji žrtva je ubijena ispred jednog uspravnog kamena — simbola božanske prisutnosti, a krv je izlivana na kamen ili sipana u jarak koji je bio iskopan u njegovom podnožju. Takve žrtve su posebno prinošene za praznika koje su Arapi nomadi proslavljali u prvom mesecu proleća kako bi osigurali

Teško je jasno odrediti izvorno značenje uspravljenog kamenja (massebah) jer se njihov religiozni kontekst razlikuje. Kamen može da svedoči ο nekom zaključenom dogovoru (Post. 31 : 45, 51—52), da služi kao grob (35 : 20), ili da, kao u epizodi s Jakovom, ukaže na teofaniju. Zaspa\'ši s glavom u nekom kamenu, on vide lestvice čiji je vrh dosezao do neba »i gle, na vrhu stajaše Gospod« koji mu obeća tu zemlju. Kad se probudio, Jakov uspravi kamen na kojem je spavao a mesto nazva beth-el, »Božja kuća« (Post. 28 : 10—22). Uspravljeno kamenje je imalo određenu ulogu i u kanaanskom kultu; zato će ga jehovizam kasnije osuditi. Ali ovaj običaj je postojao i kod preislamskih Arapa (up. nap. 19) pa je stoga verovatno da su ga takođe imali i preci Izrailjaca.312

57. Avram, »Otac vere«
Dva obreda koja su odigrala značajnu ulogu u religioznoj istoriji Izrailja bila su žrtvovanje u znak saveza i žrtvovanje Isaka. Prvo žrtvovanje (Post. 15 :9 i dalje) je Bog neposredno naložio Avramu. Sastojalo se od rasecanja na dva dela junice, koze i ovna i taj obred ima svoje analogije i drugde (na primer, kod Hitita: up. § 43). Ali odlučujući element je noćna teofanija: »A kad se sunce smiri (...) gle, peć se dimljaše, i plamen ognjeni prolažaše između onijeh dijelova«* (15 : 17). »Taj dan učini« Bog »zavjet s Avramom« (15 : 18). Tu nije reč ο nekom »ugovoru«. Bog ne nameće Avramu nikakvu obavezu — obavezuje se samo on. Taj se obred, koji je u Starom zavetu jedinstven, upražnjavao sve do vremena Jeremije. Određeni broj autora osporava da je on bio poznat u doba Rodozačetnika. Žrtvovanie je sigurno bilo prikazano u jehovističkom kontekstu, ali teološka reinterpretacija nije uspela da poništi njegov prvobitni karakter. U Knjizi postanja do pojedinosti je opisano samo jedno žrtvovanje — Isakovo (22 : 1—19). Bog traži od Avrama da mu prinese na žrtvu paljenicu ('olah) svoga sina, i dok se on pripremao da žrtvuje Isaka, ovoga je zamenio jedan ovan. Ta epizoda je dala povoda bezbrojnim raspravama. Između ostalog, primećeno je da se izraz »žrtva paljenica« ponavlja šest puta. Izgleda, međutim, da je ova vrsta žrtvovanja preuzeta od Kanaanaca, tek posle konačnog naseljavanja plemena.313 Podjednako se govorilo i ο »idealizaciji prošlosti«. Međutim, ne treba zaboraviti da Knjiga postanja sadrži određeni broj ružnih priča »što pokazuje da su redaktori bili više zaokupljeni vernim prenošenjem tradicija nego njihovom idealizacijom«.314 (Podvlačenje u tekstu je naše.) Kakvo god bilo njeno poreklo, ova epizoda neuporedivo najsnažnije u čitavom Starom zavetu prikazuje duboko značenje »avramovske« vere. Avram se ne priprema da žrtvuje svoje dete imajući u vidu neki određeni ishod, onako kao što su to učinili Misa, kralj moavski, žrtvujući svoga starijeg sina da bi iznudio pobedu (Druga knjiga ο carevima, 3 : 27), ili Jeftaj, koji se obavezuje Jehovi da će mu na žrtvu paljenicu prineti prvu osobu koja mu pođe u susret posle njegove pobede, i ne pomišljajući da bi to mogla biti njegova rođena kći jedinica (Knjiga ο sudijama, 11 : 30 i dalje). Tu nije reč ο žrtvovanju prvenaca, koje je, uostalom,
plodnost i napredovanje stada. Sličan praznik su verovatno proslavljali već polunomadski pastiri, preci Izrailja«. (Isto). 312 Rodozačetničke priče govore ο nekom svetom drveću: na priraer, ο Moreškom hrastu (12 : 6) i Mamrijskom hrastu (13 : 18 itd.)^ (Dan. doduše, umesto »hrast« prevodi »ravnica« — prim. prev.). To će obožavanje drveca Rodozačetnika pastati neugodno i kasnije biti zabran.ieno kada budu osuđena kanaanska mesta kulta, osnovana »po visokim brdima... i pod svakim zelenijem drvetom« (Peta knj. Mojs. 12:2). * U frac. tekstu doslovno: »podeljenih životinja« (prim. prev.). De Vaux, str. 270: »Prva spominjanja u pouzdano starim tekstovima datiraju iz doba Sudija«. 314 Η. Η. Rowley, Worship in Ancient Israel, str. 27. U stvari, iz teksta ne doznajemo skoro ništa ο kultu koji su upražnjavali neki Jakovljevi sinovi, ali nam on prenosi mnogo priča koje ih sramote; na primer, priče ο Simeunu, Leviju i Sihemu (Post. 34), ο Judi i Tamari (Post. 38).

postalo poznato tek kasnije i koje kod Izrailjaca nikada nije postalo opšteprihvaćeno. Avram je osećao da је sa svojim Bogom povezan »verom«. On nije »razumeo« smisao čina koji je Bog tražio od njega, dok su ostali koji su svoje prvence prinosili na žrtvu nekom božanstvu savršeno dobro shvatali značenje magijsko-religiozne snage obreda. S druge strane, Avram ni najmanje nije sumnjao u svetost, savršenstvo i svemoć svog Boga. Prema tome, ako је naređeno delo u svemu ličilo na čedomorstvo, to је bilo tako zbog ograničenosti Ijudske moći poimanja. Jedini je bog znao smisao i vrednost nekog dela koje se, za sve ostale, ni u čemu nije razlikovalo od zločina. Ovde је pred nama jedan poseban slučaj dijalektike svetog: ne samo da je »profano« preobraženo u »sakralno«, zadržavajući pri tom svoju prvobitnu strukturu (sveti kamen je i dalje kamen), nego se ni »sakralizacija« ne može dokučiti razumom jer čedomorstvo nije preobraženo u obred kojim se postiže neki osobiti učinak (kao što se to dešava onima koji žrtvuju svoje prvence). Avram ne izvršava obred (pošto nije težio ni za kakvim ciljem i nije razumevao smisao svoga čina); s druge strane, njegova »vera« ga je ubedila da ne čini nikakav zločin. Reklo bi se da Avram nije sumnjao u »svetost« svoga dela, mada je ona bila »neprepoznatljiva«, pa prema tome i nespoznatljiva. Razmišljanje ο toj nemogućnosti da se prepozna »sveto« (pošto je »sveto« u potpunosti bilo poistovećeno sa »profanim«) imalo je značajne posledice. Kao što ćemo videti, »avramovska vera« će jevrejskom narodu, posle drugog rušenja Hrama i ргоpasti Države, omogućiti da podnese sva iskušenja svoje tragične istorije. Razmišljajući upravo ο Avramovom primeru, neki hrišćanski mislioci su, iako kasno, tek u XIX i u XX veku, pojmili paradoksalni i u krajnjoj liniji »nespoznatljivi« karakter njihove vere. Kjerkegor se odrekao svoje verenice, u nadi da će mu ona, na neki nezamisliv način, biti nadoknađena. Α kada je Lav Šestov tvrdio da prava vera podrazumeva samo jednu izvesnost: »za Boga sve je moguće«, on je samo, pojednostavljujući ga, prenosio Avramovo iskustvo. Već više od jednog veka kritika se trudi da razdvoji »verovatne«, i utoliko »istorijske«, elemente ove biblijske priče od mase pridodatih i »mitoloških« odnosno »folklornih« naslaga.315Podjednako su korišćeni i filološki i arheološki dokumenti koji se odnose na političku, kulturnu i religioznu istoriju Egipćana, Kanaanaca i drugih naroda Bliskog istoka. Postojala je, naime, nada da će se pomoću sličnih dokumenata osvetliti i bliže odrediti, možda čak i rekonstruisati istorija različitih grupa Jevreja, od naseljavanja Jakova u Egiptu (XVIII—XVII vek) do zbivanja čiji odjek nalazimo u predanju Egzodusa i prodora u Kanaan, a te događaje neki autori smeštaju u XII vek.34 Vanbiblijski dokumenti su sigurno doprineli da se, bar delimično, Egzodus i osvajanje Kanaana postave u istorijski kontekst. Za izlazak iz Egipta, na primer, predloženi su sasvim precizni datumi, na osnovu obaveštenja koja se tiču vojne i političke situacije nekih faraona koji su pripadali XIX dinastiji; na osnovu rezultata iskopavanja, a pre svega na osnovu datuma uništenja nekih kanaanskih gradova, utvrđene su etape prodora u Kanaan. Međutim, jedan broj tih korelacija i hronološkib odrednica je još sporan. Mi nećemo zauzimati stav u ovoj raspravi u којој je vrlo malo međusobno saglasnih stručniaka. Dovoljno je napomenuti da se, kao što smo to i očekivali, nije usoelo s utvrđivanjeta istoričnosti nekih zbivanja koja su od prvorazrednog značaia za religiju Izrailja. Što, opet, ni u kom slučaju ne dokazuje niihovu neistoričnost. Istorijski događaii i ličnosti u tolikoj su meri bili oblikovani prema
315 Rad na »demitizaciji« je bio relativno jednostavan (u stvari, »čuda« kao što su deset pošasti ili prolazak kroz Crveno more, ne mogu se smatrati za »istorijske« događaje). Nasuprot tome, mnogo se delikatnije pokazalo tumačenje ο eventualnoj istoričnosti biblijskih tekstova. Analizom je razdvoj«no nekoliko redakcija koje su načinjene u različito doba i iz različitih teoloških perspektiva. Pored toga, utvrđene su pozajmice iz više književnih rodova. Prividna istoričnost neke epizode postaje sumnjiva kada se otkriie da je redaktor koristio kliše nekog određenog književnog roda (sage, noveie, poslovice, itd.).

paradigmatskim kategorijama da u najvećem broju slučaieva više nije moguće dosegnuti njihovu izvornu »realnost«. Nema razloga za sumnju u »realnost« osobe poznate pod imenom Mojsiie, ali nam izmiču njegova biografija i osobene crte ηjegove ličnosti. Već zbog same činjenice da je Moisiie postao harizmatska i mitska figura, njegov život koii započinie čudnovatim spasenjem u korpi od papirusa koja je bila ostavljena u trsci Nila, sledi model tolikih drugih »junaka« (Tezeja, Perseja, Sargona iz Agade, Romula, Kira, itd.). Ime Mojsije je egipatsko, kao i imena drusih članova njegove porodice. Ono sadrži element msy, »rođeni, sin«, što se može uporediti sa Ahmoses (Ahmozes) ili Ramzes (Ra-messes, »Raov sin«). Ime jednog od Levijevih sinova, Merarije, jeste egipatsko Мггу, »Voljeni«; Pinhas, Aaronov unuk, jeste P'-nhsy, »crnac«. Nije isključeno da je mladi Mojsije znao za Ehnatonovu »reformu« (oko 1375—1350), koji je kult Amona zamenio solarnim »monoteizmom« Atona. Uočena25 je i analogija između dve religije: Aton je, takođe, proglašen za »jedinog Boga«; kao Jehova, i on je bog »koji je stvorio sve što postoji«; najzad, značaj koji Ehnatonova »reforma« pridaje »Nauku« može se porediti sa ulogom Tore u jehovizmu. S druge strane, Mojsija nije moglo da privuče ramzesko društvo u kojem je bio odgajen, dve generacije posle ugušenja Ehnatonove »reforme«. Kosmopolitizam, religiozni sinkretizam (pogotovu između egipatskih i kanaanskih kultova), neke orgijastičke prakse (prostitucija oba pola), »kult« životinja, predstavljaju previše strahota za nekoga ko je odgajen u »religiji Otaca«. Sam izlazak iz Egipta po svoj prilici odražava neki istorijski događaj. Ipak, nije reč ο egzodusu čitavog naroda, nego samo ο jednoj grupi, i to upravo onoj koju je predvodio Mojsije. Druge grupe su već bile otpočele svoje manje-više miroljubive prodore u Kanaan. Sva izrailjska plemena su tek naknadno prihvatila egzodus kao epizodu svoje svete istorije. Za naš posao je značajno to što je izlazak iz Egipta doveden u vezu s proslavljanjem Pashe. Drugim rečima, jedno drevno žrtvovanje, svojstveno pastirima nomadima, a koje su milenijumima upražnjavali preci Izrailjaca, bilo је revalorizovano i integrisano u »svetu istoriju« jehovizma. Obred povezan s kosmičkom religioznošću (pastirski praznik proleća), bio je protumačen kao sećanje na neki istorijski događaj. Preobražaj religioznih struktura kosmičkog tipa u zbivanja iz svete istorije jeste karakteristika jehovističkog monoteizma, koji će preuzeti i nastaviti hrišćanstvo.

59. »Ja sam onaj koji jest« Napasajući ovce svoga tasta Jotora, madiianskog sveštenika, Mojsije preko pustinje dolazi na »goru Božiju«, Horiv. Tu vidi »plamen ognjeni iz kupine« i čuje da ga pozivaju po imenu. Nekoliko časaka kasnije, Bog mu se otkriva kao »Bog oca tvojega, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev« (Izlazak, 3 : 6). Međutim, Mojsije predoseća da se našao pred nepoznatim vidom božanstva, štaviše, pred novim bogom. On prihvata naredbu da ode i potraži decu Izrailja i da im kaže: »Bog otaca vaših posla
25 Vid. na primer, Albright, From the Stone Age to Christianity, str. 218 i dalje, 269 i dalje; The Biblical Period from Abraham to Ezra, str. 15 i dalje. Za druge autore, međutim, ove analogije nisu uverljive; up. Ringgren, nav. delo, str. 51; Fohrer, nav. delo, str. 79.

rne k varna« — ali se pita — »ako mi reku: kako mu je ime? šta ću im kazati?« (3 : 13). Tada mu Bog kaže: »Ja sam onaj što jest« ('ehyeh 'dšer 'ehyeh). Bog takođe uči Mojsija da se deci Izrailja obrati ovim rečima: »Koji jest, on me posla k vama...« (3 : 14). Veoma se mnogo raspravljalo ο ovom imenu.126 Odgovor Boga je veoma zagonetan: on nagoveštava svoj oblik postojanja, ne otkrivajući svoju osobu. Sve što bi se moglo reći jeste kako božansko ime nagoveštava, da upotrebimo jedan savremeni izraz, totalitet bića i postojanja. Međutim, Jehova izjavljuje da je on

Povratak čistom jehovizmu biće prikazan kao povratak situaciji pustinje: to će biti . 29 Up. Jehovin antropomorfizam ima dva vida. Prva od deset zapovesti. nego ο »Jehovinom narodu«. 317 Korišćen је prevod Biblije Krš. Suština otkrovenja sadržana je u deset božjih zapovesti (Izl 20 : 3—17. Znamo da su slike.). 15 : 11). prev.a7 Isto kao i bog otaca. Jehova je vlastito ime. njegova »lična svojina«. Jehova je sam. 78 i dalje. Dok je bog otaca bezimen. preostalom čovečanstvu očitovao se preko svojih dela. Tu nije reč ο nekoj zabrani kulta idola. »Jehovizam je takode iz Elove religije preuzeo ideju ο božanskom dvoru koji su obrazovali bene 'dlohim«. razlike su značajne. on ne pokazuje slabosti i mane homerskih bogova. prev. sad. 428.bog Avrama i drugih Rodozačetnika i taj njegov identitet danas prihvataju svi koji primaju avramovsko nasleđe. »Ali izgleda da bi bilo netačno reći da je Е1 dao svoju blagost i samilost Jehovi. Ta borba koja je otpočela u Baal Peoru. Mojsije kliče: »Tko je kao ti. Ali. . »najpre imamo činjenicu da se jehovizam rodio u pastirskoj sredini i da se razvijao u pustinji. koje ističe njegovu tajanstvenost i njegovu transcendentnost. Borba protiv lažnih bogova počinje odmah po izlasku iz pustinje u Baal Peoru.. Jehova sam za sebe kaže da je . str. Možemo li videti ioš jednu antropomorfnu crtu u činjenici da on od svojih vernika zahteva bespogovornu 316 De Vaux. Postojanje drugih bogova se ne poriče. U svom sadašnjem obliku.. za Izrailj traje još uvek. str. radost i tugu. ima samo nebeski dvor. prevodu Velfegor (vrim. Daničićev prevod je mnogo slobodniji: »Ko je kao ti među silnima. i ne pristaje da bude izvrgnut ruglu kao neki stanovnici Olimpa. »I narod jedaše. Predstava ο božanskom izabraništvu koje је izloženo kroz obećanja data Avramu (Post. on uspostavlja poseban odnos s Mojsijem kao poglavarem grupe. naime. up. Bog je dopuštao da ga neki povlašćeni neposredno vide. Odnosi između božanstva i njegovih vernika su izmenjeni: više se ne govori ο »bogu otaca«. izazvavši time Jehovinu srdžbu. Ideja koja stoji iza ove zapovesti verovatno podrazumeva zabranu da se Jehova predstavlja nekim kultnim predmetom. prev. ali najznačajnije zapovesti sigurno odražavaju duh izvornog jehovizma. delo. moguće je pokazati određeni kontinuitet između boga otaca i boga koji se otkriva Mojsiju. koji je izvorno bio grub i žestok bog. Izl. 429. tekst ne može poticati iz Mojsijevog doba. isto. »Nemoj imati drugih bogova uza me«. Značenje druge zapovesti: »Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike.. 318 Korišćen je prevod Biblije Krš. U nastavku procesa izjednačavanja boga otaca sa Elom. žalostiv'«.Bog milostiv.nomadski ideal' Propovednika« . postaje jasnija: Jehova potomke Rodozačetnika naziva »svojim narodom«. poput većine drugih božanstava: on nema porodicu. Izl34: 6. Daničić prevodi »Bog revnitelj«. odomaćene u paganskim kultovima. i klanjaše se bogovima njihovijem« (Brojevi.316 S druge strane. prvorazrednog zaštitnika svojih vernika. osim toga. Ali. pokazuje da tu nije reč ο monoteizmu u strogom značeniu izraza. 319 υ Dan.). kako to kaže R. ili u kosmičkom obliku. nav. 20 : 5). Bog koji revnosno radi i ljubi (prim. Jahve među bogovima«317 (Izl. jer je čitav svet njegova tvorevina. oni su. jer je Jehova »Bog ljubomoran«318 (Izl. Za razliku od drugih božanstava Bliskog istoka koja su se očitavala istovremeno u liudskom i životinjskom. (Ipak. Kao što nije imao »ime«. U verovatno starom tekstu. 34 : 10—27).29 S druge strane. Jehova pokazuje specifično Ijudske kvalitete i mane: samilost i gnev. U pobedničkoj pesmi koju peva posle prolaska kroz more. S jedne strane. de Vo (Vaux). Ali on pribegava i kosmičkim epifanijama. sad.. On je od Ela preuzeo kosmičku strukturu kao i naziv Kralja. 12 : 1—3). Gospode?« (prim. U stvari.« ne može se lako dokučiti. Jehova ne treba da ima ni »sliku«. Kao što je već primećeno. Jehova ne odražava Ijudsku situaciju. bile samo stajalište božanstva. praštanje i osvetu.319 Tu su kćeri moavske pozvale Izrailjce da prinesu žrtve moavskim bogovima. Fohrer. Jehovin ratnički karakter predstavlja produžetak uloge boga otaca. traži se bespogovorna vernost. str.). 25 : 2 i dalje). ni Jehova nije vezan za neko određeno mesto. s njim je takođe bio poistovećen i Jehova. Jehova je iskliučivo poiman kao antropomorfan.

Kod Arapa je. još impresivnijem izvršavanju božanstva kao nečeg što se potpuno razlikuje od svoje tvorevine. 107 i dalje. neke od ovih negativnih crta će. Šivu na primer. ali u nju nećeš ući« (Zakoni ponovljeni. Jehovina žestina takođe ističe antropomorfne okvire. Niesov »bes« je ponekad toliko nerazuman da bi se moglo govoriti ο Jehovinom »demonizmu«. kao i kod Arapa. ispod Jerihona. Mendelhol (Mendelhall) je zapazio31 da stilski oblik Zavetne knjige podseća na sporazume hititskih vladara iz drugog milenijuma. ploče kamene pisane prstom Božjim« (31 : 19. Kao bog otaca nekada. Otkrovenje čiji 'je Mojsije bio posrednik. a kako njihov način postojanja predstavlja model za uzor.* Jehova se tada pojavljuje pred Izrailjcima koji su ostali u podnožju brda i zaključuje sa njima novi savez. potvrđeno postojanje kultnih šatora ili nosiljki u kojima su nošeni idoli od kamena. Ali tu postoji značajna razlika: ova indijska božanstva postavljaju se iznad morala. Yahveh and the Goods of Canaan. drugu verziju. ili na Kali-Durgu. up. Mojsije se ponovo susreo s Jehovom i dobio »dvije ploče svjedočanstva. Jehova mu je pokazao Kanaansku zemlju: »Pokazah ti je da je vidiš očima svojima. 34 : 1. 22— 26. Sve što se može reći ο osobi poznatoj pod tim imenom. prihvatio Allbright. ali nemoguće je doznati šta je on sadržavao. »Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. kao nečeg što je »primerno drugo« \_ganz andere Rudolfa Ota (Rudolph Otto)]. 30 Nepotrebno je istaći da su svi ovi tekstovi redigovani ili objavljeni kasnije. Jehova je vodio svoj narod. nerazumnost nekih njegovih dela. up. Ali »negativne crte« pripadaju Jehovinoj izvornoj strukturi. reč je ο novom. postupaka.). 34 :4. prekrivao kovčeg. s njihovim vazalima iz Male Azije. Posle zauzimanja Kanaana. višestruki susreti sa Jehovom.pokornost. u Sinajskoj pustinji. Netrpeljivost i fantazam ko.28). Naporedo postojanje protivurečnih »atributa«. Mendenhall. ne moraju biti i odlučujuće. E. ali je _ * Prenesen je doslovniji prevod Biblije Krš. Prema tradiciji. diktirajući Zavetnu knjigu koja otpočinje s deset zapovesti a sadrži i određeni broj propisa u vezi s kultom (ЈтХ. Hipotezu je. Brojevi 27 : 12—14). I ta smrt odgovara legendarnoj i paradigmatičnoj Mojsijevoj ličnosti. U stvari. str. Zvuk trube bivao sve jači. još i otvrdnuti. izvesno. Sve se brdo silno treslo. jeste da su je obeležili dramatični. (prim. Sasvim je verovatno da to predanje odražava stvarno stanje. Kovčeg simbolizuje to nevidljivo prisustvo. pre islama. Knjiga izlaska (26. istovremeno ga je pretvorilo u ekstatičnog propovednika — proroka i u . 31 C. Nasuprot tome. Ne zna se ništa pouzdano ο kultu koji su Izrailici slavili tokom četrdeset godina provedenih u pustinji. 20 : 2—17. Jehova liči na neka hinduistička božanstva. Jehova najveći značaj pridaje etičkim principima i moralnoj praksi: na to se odnosi barem pet od deset zapovesti. sad.). poput istočnjačkih despota? Tu je više reč ο neljudskoj želji za apsolutnim savršenstvom i čistotom. Law and Covenant гп Israel and the Ancient East (1955). Tekstovi ne pominju kovčeg i šator zajedno. imaju uzor i opravdanje u Jehovinom primeru. njihovi vernici ih podražavaju bez oklevanja. šator verovatno.30 Kasnije. itd. sve to deli Jehovu od bilo kakvog »ideala savršenstva« prema ljudskim merilima. mada stvarne. pored ostalih.ii karakterišu propovednike i misionare tri monoteističke religije. 10 : 1—5. Dizao se dirn kao dim iz peći. prev. 28 : 8—38) do pojedinosti opisuje svetilište u pustinji: ono se sastoji od Šatora sastanka u kojem se čuva Kovčeg svedočanstva ili Zavetni kovčeg. kovčeg od drveta u kojem su se — prema jednom kasnijem periodu — nalazile Ploče Zakona Zakoni Ponovljeni. Mojsije je govorio. 19 : 18—19). teofanija se zbila tri meseca posle izlaska iz Egipta. Mojsije je umro u moavskim stepama. Ali podudarnosti ta dva obrasca. a Bog mu grmljavinom odgovarao« (Izl. S tog stanovišta. Prema biblijskoj priči.

66—67. savetnici i sudski činovnici. koji je uspeo da grupu klanova preobrazi u jezgro nacije. 4 : 17 i dalje). delo. Jehova se pokazuje snažniji od kanaanskih bogova. Rat koji je vođen u njegovo ime je sveti rat320 ljudi su posvećeni (qiddeš. Upravo tokom ovog perioda i druga plemena prihvataju jehovizam. Baal je morao biti prihvaćen kao »bog rodnog tla«. Aspects of Syncretism in Israelite Religion. Ο sinkretizmu kultova. bila shvaćena i kao epitet Jehove. str. potiče od korena koji znači »sveti«. Na osnovu toga može se pretpostaviti da je reč baal. Lods i Olbrajt navode druge primere. koji beži posle poraza. nav. jer ih dadoh tebi u ruke« (Knjiga Isusa Navina 10 : 8).) zemlja se tresijaše. On uverava Isusa Navina: »Ne boj ih se. Rowley. Zakon gostoljubivosti. nav. Ringgren. a takode i neke orgijastičke odredbe. str. Tek kasnije je njegov kult omrznut i pretvoren u primerni dokaz otpadništva. Devora i Varak opevaju božanski gnev: »Gospode! kad si slazio sa Sira (. Smatralo se da su prinesene žrtve hrana za božanstvo (Sudije. Rowley. delo. u vreme kraljevstva. Ali. str. bio je uzor levitskih sveštenika i harizmatski poglavar bcz premca. pogotovu posle nekih sjajnih pobeda. Jailja izdajnički gazi: ona poziva u svoj šator kanaanskog poglavara Sisaru. 322 Up. Imena-složenice sa baal susreću se i u porodicama koje su poznate po jehovističkoj veri. »Gospođar«. Jehova baca sa neba »kamenje gadno« koje će ubiti na hiljade neprijatelja (Knjiga. do ~ 1020. str. Ringram je smatrao da je to tipično izrailjska pojava. »Baalova borba« (Sudije. Fohrer. . isto kao i jedan broj kanaanskih svetilišta. Posle pobede protiv Javina.. 11 i dalje. str. Prenosivo svetilište iz Mojsijevog vremena postaje zastarelo.322 Na početku. herem. odnosno. prinošeno Jehovi na žrtvu paljenicu. U nastavku povezivanja Jehove i Ela. Sudije su bili vojni poglavari. Od tog vremena Izrailjci počinju da upražnjavaju žrtvu paljenicu ('olah). Slavni Gedeon nosi takođe i ime Jeroval (Yerubbaal). 321 Vid. nav. str. sve je bilo uništavano. W. 56. Isusa Navina. Najjednostavniji oblik žrtvovania sastojao se iz prinošenja darova ili levanica u ulju i vodi na nekom posvećenom mestu. Najpre se zapaža otpor prema vrednostima koje je veličalo svako pastirsko društvo. i nebesa kapahu. značajne posledice imala je pre svega konfrontacija s kanaanskom religijom. koju oni tumače kao žrtvu prinesenu Jehovi. 6 : 19). u vreme Sudija. proces asimilacije se pojačava i tada se već govori ο svetoj prostituciji oba pola. nav. Osim toga. Jer Jehova se neposredno umešao u bitku. »posvetiti«) i moraju da poštuju obrednu čistotu. Izraz »zabranjen«.»čarobnjaka«. Sada se upražnjavaju kultovi u hramovima i u svetim gradovima. 111—113. Ali. u prvom redu stručnjak za plodnost. Ahlstrom. 10:11). 60. ali A. oblaci kapahu vodom« Knjiga ο sudijama. U stvari. prejehovistička svetilišta koja su pripadala Elovom kultu. kada je Saul proglašen za kralja. Der heilige Krieg im alten Israel (1951). i ubija ga na spavanju (Sndije. jehovizam se razvija i menja. i to ne samo kod Semita. zavetovani su Jehovi. Ukratko. Kanaanski žrtveni sistem je najvećim delom bio usvojen.321 Više iznenađuje pometnja koja je. nepovrediv među nomadima. ta konfrontacija se produžila sve do VII veka pre Hr. sažeo Ringgren. delo. 320 G. prilagođavajući se novom načinu života. popis tih svetilišta ikod Fohrera.. videti G. kao što se i moglo očekivati. 5 : 4 i dalje). stvorena između Jehove i Baala. delo. str. von Rad. Plen je bio »zabranjen«. 58 i dalje. kada je Mojsijeva grupa pod vođstvom Isusa Navina prodrla u Kanaan. 6 : 32). ili da je pored Jehove bio obožavan i Baal. 105. Izrailjevog naroda.33 Kasnije. Worship in ancient Israel. kanaanskog* kralja. oni preuzimaju i određeni broj kanaanskih običaja u vezi sa zemljoradnjom. 7. 56 i nap. up. Religija и vreme Sudija: prva faza sinkretizma Prihvaćeno je da se epohom Sudija naziva period koji se proteže između ~ 1200. štaviše.

Pri tome. s bibliografijom. 22—24): on vidi Jehovu bilo da sanja ili da je budan. ali. Službenici kulta su okupljeni oko svetilišta koje treba i da čuvaju. J. i sami proroci. jehovizam koji su oni obznanjivali već je bio usvojio najkreativnije elemente kanaanske religije i kulture. Lindblom. Sumeri su znali za »čoveka koji dospeva do Neba« što je odrednica koja ukazuje na ekstatično putovanje koje se može uporediti sa putovanjem šamana. 324 Up. takođe su proizvod kanaanskog uticaja. Vidovnjaci nisu bili vezani za svetilišta.Svetilišta su bila građena prema kanaanskim uzorcima. ili muhhum i muhhutum. asherah (drvenih stubova koji su simbolizovali kanaansku boginju istog imena). kult Baala je obuhvatao i nabiim (up. bilo prilično rašireno na starom Bliskom istoku. Α Mari. na prvom mestu. str. Druga knjiga ο carevima. U stvari. i pehara za levanice. ljudima ili ženama koji od bogova primaju proročanstva u snu ili u vizijama. tome ćemo se vratiti kasnije (§ 116). Pedersen. poput proroka (nabiim). Haldar. Potvrđeno je da takav tip ekstatičara postoji i u drugim nomadskim društvima (na primer. on Izrailjce mora da vidi da bi mogao da ih prokune. najzad. str. i Fohrer. Sastojala su se od jednog žrtvenika. kahin kod Arapa). Kao i proroci Izrailja. istih onih kojih su se proroci tako žestoko gnušali. 225 i dalje. Pored sveštenika i levita susreću se i vrači ili vidovnjaci (ro'eh). Protoistorija Indoevropljana 323 J. Ргорћесу in Ancient Israel. oni pretežno koriste kratke rečenice i svoje poruke šalju carevima. proroci su zahtevali najčistiji jehovizam. govore ο apilum (»onaj što odgovara«). reč ο sveštenicima i levitima: oni prinose žrtve i ispituju Jehovinu volju pomoću čini i ephoda. Prva knjiga ο carevima. str. Ovi apilum i muhhum isto su što i nabiim. oni su bili u pravu. izuzev Egipta. . S jednog stanovišta. Za ovu priliku dodaćemo jedino da izrailjsko ekstatičko proroštvo svoje korene vuče iz kanaanske religije.324 U stvari. 91 i dalje. Tu je. massebah (uspravno postavljenog kamenja). prema kanaanskim uzorima se organizuje i sveštenička klasa. od Kanaanaca se preuzimaju obredni sistem. tekstovi iz XVIII veka. str. 29 i dalje. »The Role played by Inspired Persons among the Israelites and the Arabs«. VIII POGLAVLIE RELIGIJA INDOEVROPLJANA VEDSKI BOGOVI 61. Među obrednim predmetima najznačajniji su bili: teraphim (slike ili maske) i ephodes (isprva je to bila odežda koja se postavljala preko slike). koji je istovremeno dubok i raznolik. 10 : 19). Lindblom. ali smo ο njihovim nadležnostima loše obavešteni. 86 i dalje. 85 i dalje. Najslavniji primer je Valamov (Zakoni. sveti gradovi i svetilišta. 325 Up. Ali tu je reč ο jednom tipu ekstatičkog iskustva koje je. koji će se ubrzo suprotstaviti svešteničkoj vrhovnoj vlasti i sinkretizmu sa kultovima plodnosti. 18 : 19 i dalje. Association of Cult Prophets among the Ancient Semites.323 Mnogo je značajnija bila uloga »proroka« (nabi). koji navodi druge primere iz Vavilona i Asirije.325 Već u prvim vekovima osvajanja i naseliavanja primećuje se kanaanski uticaj. čak i kada je reč ο lošim vestima ili kritikama protiv nekih dela samih vladara.

Širenje indoevropskih naroda je počelo nekoliko vekova ranije. Iranci su se učvrstili u Persiji. u Transkavkazje i u Anadoliju. pčela) i drveće (breza. pojavljuju se kipovi izrađeni od gline. Korišćenje bojnih kola i metala327 bilo je preuzeto iz jedne anadolijske kulture (Kuro-Araksas kultura). osa. Dokumenti pominju etničke grupe koje su se zvale Hititi. Postojanje ariofonskih elemenata potvrđeno je i kod drugih četa osvajača. važno je da jasno odredimo u kojoj je meri ovaj oblik egzistencije — pastirsko nomadstvo. tumuli (kurgan) su bili namenjeni isključivo za posmrtne ostatke poglavara. narodi koji su uobličili i prenosili kulturu tumula mogu biti samo protoindoevropljani. bukva. Pastirsko nomadstvo. i da su znali za divlje i pripitomljene konje. patka. S druge strane. možda čak i u mezolit. to su karakteristične crte indoevropskih društava. gajili stoku (ali isto tako svinje i. godine opaža se njeno širenje na zapad do Tise. pokoravanje i asimilacija stanovništva — okončan je tek u XIX veku naše еге. kao i srednje. hrast i vrba) ukazuju na umerenu zonu. Ne znamo ni za jedan drugi sličan primer jezičke i kulturne ekspanzije. na Balkansko poluostrvo. srednjoj Aziji. mermera ili alabastera koji prikazuju boginju koja sedi. Ta prvobitna postojbina je tražena u severnoj i srednjoj Evropi. Kontrast između tumula (grobova izgrađenih u obliku kuće i bogato ukrašenih) i mnogo siromašnijih grobnica. ruskim stepama. koje je snažno reorganizovano s obzirom na ratove i osvajanja — ohrabrio i olakšao pojavljivanje osobenih religioznih vrednosti. Što se tiče našeg zadatka. Zajednički vokabular pokazuje da su se Indoevropljani bavili zemljoradnjom. godine u Grčkoj. sigurno je da poreklo indoevropske kulture zadire u neolit. medved. Prema Mariji Gimbutas. u egejske oblasti (Grčka i obala Anadolije) i do istočnog Mediterana. ovce). i ~ 1900. podjednako je sigurno da su na ovu kulturu tokom perioda njenog nastajanja uticale razvijenije civilizacije Bliskog istoka. Između ~2300. Anadoliji. Očigledno je da tvorevine zemljoradničkih društava ne odgovaraju u celini religioznim težnjama pastirskog društva.Najezda Indoevropljana u istoriju označena je strašnim razaranjima. itd. i produžilo se tokom dva milenijuma. Kako god bilo. Danas svi složno smeštaju postojbinu Indoevropljana u oblasti severno od Crnog mora. između Karpata i Kavkaza. Naučnici su se već više od jednog veka trudili da identifikuju prvobitnu postojbinu Indoevropljana. Tarsus i nekih tri stoline gradova i naselja u Anadoliji. Apeninskog i Balkanskog poluostrva i karpatsko-podunavskih oblasti. preuzeti od naroda balkanskomediteranske oblasti. rečni losos. severne i zapadne Evrope — od Visle do Baltičkog mora i do Atlantika.326 Severno od Crnog mora razvila se između V i III milenijuma takozvana kultura tumula (kurgan). Iako se nisu odricali zemljoradničkih proizvoda. Ovaj karakteristični proces — seoba. . Oko ~1200. indoevropski narodi su pre svega razvili pastirsku ekonomiju. Oko ~4000—3500. u III milenijumu oni stižu do severa Evrope. da odgonetnu njihovu protoistoriju i da osvetle faze njihovih seoba. već je bila okončana ili je daleko uznapredovala indoevropeizacija Indije. U IV milenijumu. osvajanje novih oblasti. tako su stradali Troja oko ~2300. Po svoj prilici. ukazuje na vrlo radikalno društveno raslojavanje. Токолт sledećeg milenijuma predstavnici kulture knrgan prodiru u srednju Evropu. Luvijci i Mitanci. S druge strane. Nekoliko vekova kasnije. Grčka sa ostrvima bila je indoevropeizirana. spaljeni su i opustošeni brojni gradovi. sklonost ka pljački i vojnička organizacija radi osvajanja. Mesopotamiji. verovatno. 326 Zajednički vokabular za neke životinje (vuk. a u poslednjim fazama njenog širenja Indoevropljani. i na sever Irana (oko ~3500—3000). grčke i slovenske). Maloj Aziji. Arijci su prodrli u dolinu Inda i Ganga. italske i keltske. 327 Izrazi za »bakar« i »sekira« su sumerski: preuzeti su pre razdvajanja evropskih lingvističkih grupa (germanske. ilirske i tračke. Bejče-sultan. patrijarhalna struktura porodice.

(Up. Indoevropljani su u svojoj istoriji prilično rano bili primorani da upoznaju duhovne tenzije izazvane simbiozom raznorodnih.nigde ne postoji pastirsko društvo koje je notpuno nezavisno od zemljoradničke ekonomije i religije. što im je. pa i protivurečnih religioznih orijentacija. staroslovenskom ogni. pa bi se moglo reći da je bog sunca bio poslednja kosmička teofanija koja će nastati рге sirenja judeohrišćanskog monoteizma. Zevsa i Jupitera. i naše oganj! — prim. izazvana munjom. međutim. Oni su prinosili žrtve i poznavali magijsko-religioznu vrednost reči i pesme (*KAN). 77 i dalje. 329 U Iranu. 62. baltički Perkunas. smatralo se da je vatra. vedsko Surija. svetost koju predstavlja Sunce dopuštala je. naročito iranski Vaju. Indoevropljani nisu podizali svetilišta: vrlo je verovatno da se kult proslavljao u 328 Grčka imenica theos se ne upisuje u isti niz. naročito posle dodira sa religijama Bliskog istoka. ilirskog Dajipaturesa. kult vatre je karakteristični element indoevropskih religija.8 Nalazimo. Bog neba — najviši bog budući da je tvorac sveta i vladar univerzuma — verovatno je već u indoevropsko doba ustupio mesto bogovima oluje. diewas. Možemo dakle pretpostaviti da se »bog«. tokom svojih seoba i osvajanja. staroslovenslco dnh. str. Indoevropljani su razvili osobenu mitologiju i teologiju. div. tivar). Smatralo se da bogovi prisustvuju svečanostima i pred njima su bile spaljivane žrtve. nebeskog porekla. uopštene ali dragocene indikacije koje nam daje religiozni vokabular. kelt. litv. Ali u poslednja dva slučaja. Ali solarni bogovi su kod različitih indoevropskih naroda imali dosta promenljivu istoriju.330 Što se tiče Zemlje (*GH'EM). Ona potiče od korena koji označava »dušu«. duša. i u iranskom i indijskom Vajauu. »nebo«. Već na početku izučavanja indoevropski (ubuduće skraćenica: ie) koren deiwos. Pokazalo se da je ideja ο bogu povezana sa svetošću neba. grčkog Zevsa Petera. grčko Helios. ime značajnog vedskog boga Agnija nalazi se u latinskom ignis. Taranis (Tanaros). iran. u starijoj terminologiji kulta. u vreme grčko-istočnog sinkretizma. tračko-frigijskog Zevsa-Paposa. dieva. 330 Pored toga. sanskr. dwesiu. Drugim rečima. Thorr.). Stig Wikander. theos. koji je divinizovan u litvanskom Vejopatisu. litvanskom ugnis. deus. Prvi panteon i zajednički religiozni vokabular Neke strukture zajedničke indoevropske religije mogu se rekonstruisati. smatralo se da je ona životvorna energija koja je suprotstavljena Nebu. Raspolagali su shvatanjima i obredima koji su im omogućavali da posvete prostor i da »kosmizuju« oblasti u kojima se nastanjuju (ovaj mitsko-obredni scenario je potvrđen u staroj Indiji. »disati«. »Gospodaru Vetra«. »duh umrlog«. (Bog) Neba je u prvom redu Otac: up. u istoriji religija to je prilično česta pojava. solnce. indijskog Dijauspitara.329 Možemo pretpostaviti da je bog sunca zadržao vrlo uticajno mesto još od protoistorije (up. Uopšte. starogerm. s idejom vrhovne vlasti i tvoraštva u njenom neposrednom značenju — kosmogonije i očinstva. skitskog Zevska-Papajosa. razvija polazeći od ideje ο divinizaciji umrlih. i u imenima glavnih bogova — Dijausa. osim toga. pre svega. sauil. prev. reč je samo ο kosmičkim epifanijama: one. pokazuju karakteristike bogova vrhovnih vladara. Postoje. Indoevropljani su neprekidno pokoravali stalno naseljene zemljoradničke narode i stapali se sa njima. Der arische Mannerbund. smele teološke i filozofske razrade. latinskog Jupitera. odnosno sa svetlom i »transcendentalnošću« (visinom). što sve znači sunce). ne iznenađuje ni to što je izvestan broj bogova bio označen imenom grmljavine: nem. up. prepoznat je u rečima koje znače »bog« (lat. ime božanstva vatre je Atar: ali ima pokazatelja da se. itd. drugi jedan kosmički element. Donar. Staviše. Isto tako. vatra nazivala *agm a ne atar: v. . i prošireno. litv. staroslov. u Rimu i kod Kelta). omogućavalo da periodično obnove svet (obrednom borbom između dve grupe učesnika u obredu. a tragovi tog obreda su se zadržali u Indiji i u Iranu).328Pošto su nebeske i atmosferske hijerofanije imale značajnu ulogu. ali religiozna predstava ο Zemlji-Majci kod Indoevropljana se javlja mnogo kasnije i susreće se samo u jednoj ograničenoj oblasti. staroslovenski Perun. starogerm. Vetar.

ne treba da nas spreče u korišćenju tih materijala. lat. istoriografija. poznijih predanja koja su zabeležili hrišćanski autori posle pokrštavanja naroda srednje i severne Evrope. obredu svetlosti (lat. svečanim verbalnim obavezama (lat. vodi do pretpostavke da je u preistoriji svaki ројаш imao dva lica: pozitivno.333 Ukratko. Indoiranaca. latinskom i grčkom na raspolaganju su nam po dva termina: av. kao ni u teologijama i mitologijama istorijske epohe. keltski i grčki prikazuju reči које su potekle od korena *ghwedh — »moliti. 63. Grka. 179. Tu s jedne strane treba voditi računa ο različitim kulturnim kontaktima koji su ostvareni tokom seoba. »Indoevropljani nisu imali poseban izraz da je označe. zajedničko nasleđe se ne može uvek prepoznati u vokabularu. irska epopeja ili Snori (Snorri) Sturluson. Kada se ova predanja u svim tačkama 331 E. hieros/hagios. nije postojao jedan opšti termin kojim bi se označavalo »žrtvovanje«. Evo još jednog bitnog obeležja: usmeno prenošenje predanja. uoueo. Ipak. II. simbioze ili eliminacije.«331 Tako. želeti«. ne može biti mlađi od II milenijuma stare ere.332 Što se tiče »molitve«. veličanstvenim svečanim gozbama (lat. ti su fragmenti različite starosti a do nas su dospeli preko raznovrsnih dokumenata nejednake vrednosti: himni. grč. str. grč. Najznačajniji primer predstavlja to što na zajedničkom indoevropskom nema nekog posebnog termina koji bi označavao »sveto«. Benveniste. Vokabular odražava taj proces diferencijacije i unošenja novina. lustro)«. juhoti. kađenju (grč. . 245. Ali drugu stranu odsustva takvog termina predstavlja to što »u raznim jezicima. str.οηο kojem je zabranjen dodir sa ljudima'. Dovoljno je samo ne prevariti se u pogledu njihove dokumentarne vrednosti. epske poezije. 131—146. svi su ti dokumenti dragoceni. sacer/sanctus. Što se tiče religije. daleko mlađa sa stanovišta hronologije. 1974). hails weih). pošto tu sveprisutnu realnost nisu poimali kao izdvojenu instituciju«. S druge strane. Le vocabulaire des institution indo-europeennes. »Izučavanje svakog utvrđenog para .. takođe got. onako kako je shvataju Maks Miler (Мах Mtiller) i njegovi epigoni. izd. postoji velika raznovrsnost oznaka koje odgovaraju raznim oblicima žrtvene delatnosti: levanicama (sanskr. na iranskom. Jedan mit čije je postojanje potvrđeno u Rigvedi. Itala) razdvajali od poslednjih (Germani. 332 Izvorna hititsko-slovensko-baltičko-armenska (-germanska?) dijalekatska grupa potvrđuje oblike koji su vidljivi u hititskom maltai-. bilo pozajmice.posvećenom ograđenom prostoru. 265. grč. različiti indoevropski narodi pokazuju težnju da neprekidno reinterpretiraju sopstvene religiozne tradicije. daps). žorž Dimezil je u više navrata analizirao indoevropski vokabular svetog. prema Benvenistu. a često i unutar svakoga od njih. . Preuveličavanja i greške »uporedne mitologije«. Balto-Sloveni). do kojih dovode bilo nove duhovne tvorevine. terminologija je sačinjena tako da polazi od dva različita korena. kao što je i trebalo očekivati imajući u vidu brojne vekove koji su prve seobe Indoevropljana (Hitita.. »moliti«.. videti na kraju La religion rotnaine archaique (2. teoloških komentara. . jer čuvaju ili odražavaju (makar i iskrivljen) određeni broj izvornih religioznih shvatanja. isto. narodnih legendi. Trodelna indoevropska ideologija Fragmenti različitih indoevropskih mitologija predstavljaju značajan izvor. spendo). Benveniste. Naravno. thiio). od zajedničke protoistorije. isto. koji je verovatno započeo još u protoistoriji. str. s druge strane. dok su predanja koja su sačuvali Tit Livije. odnosno zabrana korišćenja pisma prilikom susreta sa civilizacijama Bliskog istoka. ne treba zaboraviti da se nijedna religiozna tradicija ne produžava beskonačno bez promena. eiikhomai). str. spenta/yaozdata (up. pod vedrim nebom. obrednih tekstova.οηο što je ispunjeno božanskim prisustvom' i negativno. Ali. dok iranski. Taj se proces pojačao tokom seoba.

a Indijci mitski. Zapravo. bogovi Nasatja. jednako sanskr. U vedskoj Indiji. dogmatska. veoma istorizovanim predanjima ο osnivanju Rima: tu su kralj Romul koga štiti Jupiter. godine sa poglavarom paraindijaca (Mitani) iz srednje Azije: Mitra-(V)aruna [varijanta Uruvana]. Opozicija Romul— Numa opet u osnovi sadrži opoziciju luperki—flameni.). proizvođača]. i najzad funkcija božanstava plodnosti i ekonomskog napretka. s druge strane. blagonaklonom. Analizirajući dva vida božanske vrhovne vlasti kod Indijaca i kod Rimljana.334 s druge strane. kao i u Rimu. i ta se tradicija održala sve do XIX veka kod Oseta sa Kavkaza. . Kapitolska trijada — Jupiter. analogno trojstvo dominira skandinavskom religiiom i mitologijom: vrhovni bog vladar Odin. s tom razlikom što u Iranu ova društvena podela nije očvrsla u kastinski sistem. vojnika. a. sveštenik samo jednog božanstva (prim. Prema Dimezilu. svetlom. suprotstavlja se filozofska. navedeni istim redom. pogotovu ako jedno takvo proveravanje nije izdvojeno nego se može uklopiti u sistem. vrhovni bog »u svom mudrom. u staroj Indiji. u Avesti se pravi razlika između sveštenika (athra. i Nuraa. Tacije i Sabinjani koji pribavljaju žene i bogatstvo. Indara. Isti bogovi. i stočara zemljoradnika (vastryo. pobednik Tor. učesnika u žrtvenim obredima]. rathae-štar). funkcija bogova i ratničke snage. političkoj. Najzad. iranski Skiti su takođe znali za podelu na tri klase. ona u svim tačkama odgovara polaritetu Varuna—Mitra. uređenom. koji osniva svetilište Fiđes Publica i ispoveda sasvim posebnu odanost prema ovoj boginji koja jamči dobru veru i potvrđuje zakletve. sveštenom vidu — a Varuna je suveren u svom napadačkom. i zaštitnik plodnosti Frej.10 Isti diptih nalazi se upravo u Rimu. prepoznaje se ista indoevropska struktura ali ta dva »ideološka polja« nisu homogena. Isto tako. nebeski model rimskog društva. prev. Za stare Indijce. opozicija izmedu luperka — mladića koji su nagi trčali gradom i udarali prolaznike uzicom od kozje kože da bi ih oplodili — i izabranih sveštenika. duhovna i mistična misao 334 Lat. zanesenom. tamnom.ji je hititski kralj zaključio oko 1380. doista.: flamen. opet se pojavljuju u sporazumu ko. Podeli društva na tri klase — sveštenike. koji osniva dva kulta strašnog Jupitera. relativističkoj. apsolutna. to su strukture i ponašanja po kojima se razlikuju prva dva kralja Rima: Romul. kšatrija [(ksatriya). dosl. ratnike i stočare-zemljoradnike — odgovara trofunkcionalna religiozna ideologija: funkcija magijske i pravne vrhovne vlasti. sa istim suprotnostima i istim naizmeničnostima: to je. teško je posumnjati u njihov zajednički indoevropski karakter.van). Ova trodelna podela bogova i driištva najbolje se može shvatiti kod Indoiranaca. Rimljani misle nacionalno. Kelti su društvo delili na druide (sveštenike. Podelu prve funkcije u dva komplementarna dela ili tendencije — magijsku suverenost i pravnu suverenost — jasno prikazuje par Varuna i Mitra. sveštenika. a Indijci kosmički. pravnoj misli Rimljana. društvenim klasama brahmana [(brahmanas). Rimljani misle istorijski. To je pokazao i žorž Dimezil (Georges Dumezil) nizom dela koja su iz osnova obnovila uporedno izučavanje indoevropskih mitologija i religija. kšatra (ksatra)] i bo airig. ratnika (boraca iz bornih kola. slobodne ljude (airig). stručnjak za rat. s jedne strane. Etrurac Lukumon. zaštitnika zajednice] i vajšija [vaišya). Indra.fšuyant). Dovolino je reći da su istraživanja tog francuskog naučnika osvetlila suštinsku strukturu indoevropskog društva i ideologije. 2orž Dimezil je umesno naglasio i razlike. odgovaraju bogovi Varuna i Mitra. pravnike). ratničkom vidu«. mirnorri. »vlast«. flamena. Mars. 5—6). strašnom. Kvirin — na neki način predstavlja božanski. sličnu društvenu podelu možemo uočiti u mitskim. Ovde ih nećemo izlagati. Mitra је. vojnu aristokratiju [flaith.slažu sa vedskim mitom. i blizanci Nasatja (ili Ašvin). Prema Herodotu (IV. Empirijskoj. neposrednih potomaka Skita. vlasnike krava (bo).

ali ne i misao i religiozne prakse prvobitne zajednice. fizičke snage. »bez nosa«. koji ispovedaju kult falusa [šišna deva (sišna deva)]. Oni su opisani kao ljudi crne puti. najveća morfološka promena potvrđena je na nivou treće funkcije. Razvlašćenje Dijauspitera u korist Varune. Kao što smo već primetili (§ 39). jer je u Grčkoj trodelna ideologija bila veoma rano raščlanjena. obaveštava ο vrsti religioznog iskustva i spekulacije koji su bili osobeni za Indoevropljane. koji se mora obredno očistiti. i plodnosti — što potvrđu. keltski ferg) opasan po društvo. varvarskog jezika. mada razvijena u doba zajed· ništva. Zorž Dimezil je osvetlio izvestan broi podudarnosti između Indije (već kod Indoevropljana). jer su religiozni izrazi koji su povezani s obiljem.Indijaca. ekonomije i istorijske situacije svake grupe. idealnog ratnika. Sličan scenario se može pronaći u istoriji slavnih borbi irskog junaka Kušulena protiv tri brata i u Horacijevoj borbi protiv tri Kuracija: isto је tako u mitu ο Indri i ο iranskom junaku Tretaonu. Arijci su počeli da pro· diru u severozapadnu Indiju početkom II milenijuma. Imali su brojna stada i živeli u utvrđenim Servius et la Fortune. koji je na različite načine upotpunjavan mnoštvom božanslcih oblika.335 Analogne razlike među »ideološkim poljima« nalazimo i kod drugih indoevropskih naroda.ls odnosno oblast gornjeg toka Inda. Ta nas struktura. Ima razloga verovanju da je trodelna ideologija.336 Vrlo je verovatno da se ove mitsko-obredne teme ne iscrpljuju u ratnoj mitologiji i tehnikama iz doba indoevropskog zajedništva. ideja i religioznih praksi. mi možemo dokučiti samo opštu strukturu indoevropske ideologije. Ali važno je utvrditi da su se one sačuvale na dvema krajnjim tačkama širenja. vrhovnom vladaru i Ocu. U Kušulenu i Horaciju pobeda izaziva »bes« (furor. Što se tiče druge funkcije. Dredstava ο bogu neba. ο čemu nalazimo tragove u Rigvedi. kao da odražava ili se nadovezuje na jedan mnogo stariji proces. na primer. u mitovima ο Heraklu. Vedski tekstovi pominju borbe protiv dasa (dasa) i dasjua (dasyu). Tako se inicijacijsko iskušavanje po svoj prilici sastojalo iz borbe mladog ratnika protiv tri protivnika. 64. ili protiv nekog troglavog čudovišta (koje ie predstavljala neka drvena spodoba). Proučavajući odvojeno različite indoevropske religije. Osim toga. nužno zavisni od geografije. četiri ili pet vekova kasnije. airja (airya) na avestijskom. i u Grčkoj. Dodajmo da je veoma značajna identifikacija jednog zajedničkog indoevropskog motiva u mitologiji ο Heraklu. Arijci u Indiji Indoiranska plemena su se tokom perioda zajedništva određivala rečju koja je značila »plemeniti (čovek)«. . gde svaki ubija po jedno troglavo čudovište. Ukratko. Kao što smo mogli da pretpostavimo. međutim.je trorunkcionalnu hipotezu. Kao što smo već rekli. tvorcu. Osim toga. mirom. u Indiji i u Irskoj. str. moguće је da su osvajači naoali i uništili neke harapske gradove. ona nam omogućava da procenimo osobenu kreativnost svakog ariofonskog naroda.12 Ta tri greha se čine u odnosu na tri funkcije koje se u stvari nalaze u domenima religioznog. arja (агуа) na sanskritu. plodnošću. pogotovu korišćenja snage u borbama. trodelna ideologija je predstavljala povezan ali elastičan sistem. u podvizima junaka Starkaterusa. . homologije mitske teme ο Indrina »tri greha« mogu se naći u Skandinaviji. 190—92. biće prilike da procenimo njihov broj i značaj. odstranjivala ili korenito reinterpretirala podjednako uvažavana shvatanja kao što je. u kojima se mogu prepoznati nastavljači ili preživeli pripadnici indske civilizacije. Rima i germanskog sveta. Koliko se ο tome može suditi. Pandžab. sapta sindhavah. dokumenti kojima raspolažemo predstavljaju osobene izraze različitih ariofonskih naroda kroz istoriju. oni su zauzimali oblast »Sedam Reka«. što je rezultat simbioze s egejskom kulturom.

»fantome« ili »čarobnjake« dosta je česta pojava.j zemaljskih neprijatelja u »demone«. Vedski Indusi su se bavili zemljoradnjom. jer je sećanje na njih izrazito mitologizovano. Jedan broj himni nagoveštava sukobe između različitih arijskih plemena. znači »boja« — što je pokazatelj etničke raznovrsnosti koja je činila osnovu indijskog društva. pljačku i kraljevske obrede (up. poistovećivane su s borbama Indre protiv Vitre i drugih »demonskih« 337 B. somu i suru. Jelo se mleko i mlečni proizvodi. Ako u kasnijim knjigama Rigvede reč dasa znači »rob«. pobedilo je pod kraljem Sudom deset ujedinjenih kraljevića. Vid. 348 i dalje. kulturne i religiozne simbioze. Kao što su protivnici Arijaca bili mitologizovani. istorijski podaci su u Rigvedima dosta siromašni. pretvarani u »demone« i »čarobnjake«. ali i meso goveda. na primer.naseljima (pur). u Madhjadešu. pripoveda ο velikom ratu između Kurua i njihovih rođaka. 51 i dalje. Ramajana. 46. taj se rat zbio oko . Eliade. 155. drugi pripadnici pokorenog naroda su se izgleda.339 Gvožđe se počelo koristiti tek oko ~1050. . poglavar Dasa je slavljen zato što štiti brahmane (Rigveda VIII. Preobraža. 34). Le mvthe de l'eternel retour. Pravili su opojna pića. između ~ 1000. godine. armaka) u kojima su živeli »čarobnjaci«. Kockanje je bilo veoma omiljeno. godine. i ~800.337 Ipak. godine. Najslavnije. Alchin. Vedski sanskrit ima čitav niz fenomena. I pored jednostavnosti njihove materijalne kulture. Prikaz je uglavnom uopšten: Arijci su voleli muziku i igru. koji kradu krave i prihvataju vedski lcult. Ovi suglasnici po svoj prilici odražavaju izgovor domorodaca koji su se trudili da nauče jezik svojib gospodara. i R. ovaj opis materijalne kulture treba upotpuniti »naporednivn svetom« magijsko-religioznih vrednosti alatki i njihovim pojedinačnim mitologijama (§ 9). Pandava. simbioza sa domorocima započinje prilično rano. Arijci nisu imali gradove i nisu znali za pismo. u vedskim tekstovima se aludira na ruševine (arma. vedski rečnik je sačuvao veliki broj nearijskih reči. § 74). U Rigvedama se takođe pominje još jedan tieprijateljski narod: Ραηί. posebno cerebralne suglasnike. Krajem vedskog doba. bile su arijanizovane provincije Košala i Videha. svirali su flautu. što ukazuje na sudbinu pobeđenih Dasa. od kojih ova druga nije imala religiozno značenje. čak ni u iranskom. ali je korišćen isključivo za rat. Osim toga. pleme Bharata. Eliade. Himne otkrivaju samo neke vidove života iz vedskog doba. koja je sastavljena najmanje pet ili šest vekova posle vedskog doba. Termin vama. radže. ali je njihova ekonomija bila pre svega pastirska. Moć ovih malih kraljeva uravnotežavali su narodni saveti (sabha i samiti). str. U vreme kada je bio redigovan veliki teološki spis Šatapatha Brahmana. M. koji je potvrđen od najstarijih vremena. u središtu poluostrva. 338 Vid. Konj se visoko cenio. tačnije. Le Yoga. Međutim. Čak su i neki mitovi domorodačkog porekla. Prerna predanju koje su sačuvale Purane. a to pokazuje da su Arijci srušene gradove povezivali s drevnim stanovnicima oblasti. str. 32). preobražavane su i bitke koje su vođene za osvajanja oblasti ili. koji je označavao društvene klase. drvodelje i kovači bronze uživali su veliki ugled. »rušitelj utvrda« — napadao i uništavao na stotine. To su one »tvrđave« koje je Indra — nazvan purandara. lautu i harfu. Stoka je imala funkciju novca. širiće se zavisno od napredovanja Arijaca dolinom Ganga.338 Ovaj proces rasne. Tu su se borbe odigrale pre sastavljanja himni. sa svoje strane. M. pokazuje da se uticaj Arijaca širio ka jugu. 339Naravno. Harijupija na obalama reke Ravi verovatno je bila isto što i Harapa. Ovim plemenima upravljali su vojni poglavari.~1400. Neka imena vedskih plemena — na primer ime Bharata — ponovo se javljaju u kasnijoj književnosti. prikladno uklopili u arijsko društvo. što govori ο prodoru Arijaca ргеко leve obale Ganga. lsLo tako. Mahabharata. The Birth of Indian Civilization. 409 i dalje. str. dovršena je podela društva u četiri klase. Brakovi sa domorocima ostavljaju traga u jeziku. koji se ne nalaze ni u jednom drugom indoevropskom idiomu. njemu je posvećena čitava jedna himna u Rigvedi (X.

kao i stvaralačku snagu indijskog duha. Slabo poznajemo etape koje su prethodile njegovom uzdizanju u položaj Sveopšteg kralja.341 Himne ne odražavaju sveukupnost vedske religije. I. indoevropski bog neba. str. što je titula koju. 10 I. 1— 4). izražava se pre svega u procesu simbioze. 341 Up. u hincluizmu: ona. Taj proces. str. 65. Dijauspitara (isto. υ hinduizmu. 342 Što podseća na stanje grčke religije u homersko doba. spevovi su namenjeni vojnoj eliti koje se malo ili nimalo ne tiču tajne kosmičke plodnosti i postegzistencije duše. kasnije. dakle. do njene hinduizacije. Vrlo rano. Dijaus je pogotovu prisutan u prvobitnom paru Dijavaprithivi. Dijausovo mesto je zauzeo Varuna. 22. M. vedski pesnici su sačuvali sećanje na »sveznajuće Nebo« (Atharvaveda I. koji će kasnije postati široko prihvaćeni. koji je trajao više hiljada godina. Očigledno. vrhovni bog bez premca. Kasnije ćemo razmotriti kosmološke implikacije takvih uzornih borbi (§ 68). ostvarenih u znaku pesnikafilozofa i stručnjaka za obrede vedskog doba. poseduju i drugi bogovi. VI.S0 Međutim. Retigions of Ancient India. Reč koja je ukazivala na personifikaciju nebeske sakralnosti. Nekoliko boginja čija imena znamo — uglavnom imaju skromnu ulogu: to su zagonetna Aditi — Majka bogova. 100. 127). K. vedskim panteonom vladaju bogovi. Eliade.bića. Vedski tekstovi pominju borbu u kojoj su se 340 Up.340 »Govorilo se da se negde naselilo [avasjati (avasyati)] tek kada se sagradi jedan garhapatja.). Ovom prilikom ukažimo na to da je zauzimanje neke nove oblasti postajalo ozakonjeno podizanjem žrtvenika (garhapatja) posvećenog Agniju. preostali deo društva — odnosno većina. sigurno. VII. treba voditi računa ο činjenici da vedski tekstovi prikazuju religiozni sistem jedne svešteničke elite koja je služila vojnoj aristokratiji. Utoliko je dakle značajniji dominantni položaj Velike boginje. i postaje stvarna. Ušas — boginja zore. dugovečnošću. i Ratri — Noć kojoj je posvećena jedna lepa himna (Rigveda X. 32. I. . 6. 3). na primer Agni (Arharvaveda I. što su. predstavljali najstariju božansku porodicu (Atharvaveda VI. Comaraswamv. Posredi je proces koji je dosta čest u istoriji nebeskih bogova: oni se povlače pred drugim bogovima i postaju dii otiosi. 2). na kraju je označavala prirodni fenomen. a naseljeni su bili svi oni koji su podigli žrtvenik vatre« (Šatapatha Br. Varuna je prevashodno označavan izrazom asura. nredstavlja trijumf ekstrabrahmanske religioznosti. u vedsko doba već bili uobličeni. The Rigveda as Land-nama-bok. ostvario se u dijalogu sa religioznim sistemom koji su razradili brahmani na osnovu vedskog »otkrovenja« (sruti) Najzad. 3). Α. opet. učinkom obreda. 4) i prikazivali su »Oca Nebo«. religiozno i kulturno jedinstvo Indije bilo je proizvod dugog niza sinteza. 82. Dijaus. tajne koje određuju religioznv delatnost njihovih supruga i njihovih podanika. bogatstvom.342 Otuda je verovatna pomisao da su neki religiozni koncepti. prvobitno božanstvo: deve i asure Himne ne predstavljaju najstariji oblik vedske religije. Nebeski bog je uspevao da zadrži svoj prvobitni prestiž samo u onoj meri u kojoj je bio slavljen kao vrhovni Bog. str. samrađa (samraj) (Rigveda VII. Drugim rečima. Asure su. ο kojoj smo upravo govorili. mnoštvom stoke. 4. Njegovo ime sada označava »nebo« ili »dan«. Le mythe de l'eternel retour. Ali podizanje žrtvenika posvećenog Agniju zapravo je bilo samo obredno podražavanje Stvaranja. velikim brojem sinova. Varuna. već je iščezao iz kulta. one su bile sastavljene za auditorijum koji se na prvom mestu bavio ovozemaljskim dobrima: zdravljem. Louis Renou. »Nebo i Zemlja« (Rigveda I. zauzeta oblast je prethodno iz »haosa« pretvorena u »kosmos«. asimilacije i геvalorizacije koji dovodi do arijanizacije Indije i. doduše. 16. Stvaralačka snaga indijskog duha. ona dobija »oblik«. 160). vajšje i sudre — verovatno su delili verovania i ideje analogne onima koje susrećemo dve hiljade sodina kasniie. itd. Kao što ćemo odmah videti.

3). Atharvaveda VI. 2. asura par ekselans. istiniti »gospodar veza«. što je mitska formulacija za zvezde. 343 Images et Symboles. bila odlučena kada je Agni na Indrin poziv napustio asure koji nisu imali žrtvu (Rigveda X. i liturgijski. Varuna je u vedsko doba već na zalasku. bogovima (devama) i ljudima.bogovi (deve) suprotstavili asurama.). Rigveda VII. kao iskonsko božanstvo. Kao vladar kosmosa. 99. »Ordre. Reč rita. naime. U Vedama je izraz asura korišćen kao epitet za bilo kojeg boga. počev od čvorova. 4. 85. Vritre (§ 68). Pobeda deva nad asurama bila je poistovećena s triium· forn Indre nad dasjima koji su takođe bili bačeni u najdublje podzemlje (Atharvaveda IX. prelaz iz prvobitnog u sadašnje doba objašnjen je kosmogonijskim terminima: prelazom iz haotičnog »stanja« u organizovani svet.«. I) i da su bili poistovećeni sa sudrama. V. Varuna: sveopšti kralj i »čarobnjak«. rantaisie. Činjenica da su asure važile za prvorazredne »čarobnjake« (Atharvaveda III. Ovaj mitski sukob odražava borbu »mladih bogova«. red je istovremeno i kosmički. »rita« i »maja« Vedski tekstovi Varunu prikazuju kao boga vrhovnog vladara: on vlada svetom. changement«. Ima »hiljadu očiju«. 17. nazivalo »varunsko«. 72. 83. u »Kosmos«. up. a posebno ono stanje koje je postojalo pre sadašnjeg uređenja sveta. on ima čarobnu moć da na daljinu sveže svoje žrtve. 3). um u srca. 41. H. podjednako ima kako kod paraindijaca iz Mesopotamije i Siпје.343 Prikazivan je s užetom гг ruci. 344 »Imajući u vidu eminentno mesto koje ta ista ideja. 10). IV. tako i kod svih Iranaca. str. kojima zapoveda Indra. . sveznajući (Atharvaveda. VI. On je stavio »mleko u krave. Pošto »vidi« sve i nijedan greh mu ne promiče. Peterson je njegovo ime objasnio polazeći od indoevropskog korena ner. glagolski prilog prošli »prilagoditi se«. U Indiji. 4. protiv grupe prvobitnih božanstava. na primer. za njega se vezuju rita (rta) i (maja (тауа). »svevidljiv« (Rigveda VIII. 16. skoro u obliku iste imenice. Ijudi se u njegovom prisustvu osećaju »kao robovi« (Rigveda. ali isto tako i da ih oslobodi. On ni izdaleka ne uživa popularnost Indre. 1—2). 124 i dalje. Drugim rečima. 9. čak i za Dijausa i za Indru (koji je nazivan »vrhovnim vladarem asura«. Tu kosmogonijsku pozadinu pronaći ćemo i u mitskim borbama Indre protiv prvobitnog Zmaja. »Mladi bogovi«. označava poredak sveta. Važno je naglasiti da je »vreme asura« prethodilo sadašnjem dobu kojim upravljaju deve. (Rigveda VII. Ali. ne znači nužno i to da su oni predstavljali bogove prearijskih starosedelaca. somu u planine« (Rigveda V. uvereni smo da je već ona predstavljala osnovu refleksija i tumačenja indijsikih Indoiranaca« (G. i moralni. Taj će sukob u postvedsko doba biti naširoko prepričavan i komentarisan u Brahmanama. 124. Pobeda bogova je. ma kako bio sakriven. bio poistovećen s Vritrom.. Ovo poistovećivanje je omogućilo čitav niz ezoteričnih spekulacija ο tajni božanskog dvojedinstva. 2—7). deve su kasnije asurama ugrabile žrtvenu Reč (Vak). spisima posvećenim taini žrtvovanja.. dva religiozna pojma koja će imati izuzetnu budućnost. izraz asura se odnosi na posebne svete moći koje su bile specifične za neko prvobitno. da bi postala prostirka za Sunce. I.344 Ne postoji nijedna himna posvećena riti ali se sam taj izraz često navodi (više od trista puta u Rigvedama). Predmet jednog broja himni i obreda je zaštita ili oslobađanje čoveka od »Varuninih uzica«. I pored svog izuzetnog ugleda. »vezati«. on ima neke atribute nebeskih bogova: on je višvadaršata (višvadaršata). 5). nisu proDustili da prisvoje te svete moći. 140). itd. str. 5). kao i u brojnim drevnim i tradicionalnim religijama. 34. a u ceremonijama se sve što bi on vezao. Dumezil. dakle. On »је razvukao Zemlju kao neki mesar kožu. Indra je tada pozvao Varunu da pređe u njegovo kraljevstvo (Rigveda V. 2—7) i nepogrešiv (Rigveda IV. 66. »Strašni vrhovni vladar«. Varuna je. 25. to i jeste razlog zbog kojeg i oni imaju pravo na epitet asura. 16. deve. I).

Uumezil. S vremenom. sa istinom poistovećena norma bila »utemeljena« u njemu. dakle. reč je ο »lukavstvima« i »čarolijama«. nav. naime. Onaj ko gazi zakon. U Rigvedama je. III. Images et Symboles. Varuna je. sistem promena lišen realnosti. 143— 44. da rita podjednako uređuje i kosmičke ritmove i moralno ponašanje. opet. str.maja označava kosmičku iluziju. Sve ovo osvetljava njegovu strukturu boga-kosmokrate. prvenstveno demonskim čarolijama promena poput onih koje izvodi zmija Vritra. drugim rečima. Broj prelaza koji prikazuju smenjivanje dana i noći.347 2) maja stvoriteljka oblika i bića. * Engl. »menjati«. na prvom mestu Varune. Tako postaje razumljivo zašto je došlo do toga da . . a na prvom mestu sa 345 U klasičnotm jeziku izraz Ttci će biti zamenjen rečju άΐιανγηα. ponavlja se da bogovi deluju prema riti. 82).500 godina pre klasične Vedante. nerealnost. U Rigvedi se dhaman i aharman navode 96 odnosno 54 puta. nav. 113 i dalje: G. demonsku i varljivu promenu. na primer. propisao sam Varuna).ae treba reći da su oba u određenoj vezi s Vodom. Dobrih maja. ali takođe i promenu loše promene«. koji posredstvom svoje maje ponovo uspostavlja red u Univerzumu. Varuna će postati deus otiosus. međutim.). dakle čarobnom ili demonskom preobražaju i u ideji Varunine stvaralačke snage. čarobnjak i gospodar uzica — dopušta zapanjujuće upoređenje sa zmajem Vritrom. postoje loše i dobre <maje. Među Indrinim »čarolijama« na prvom mestu Je njegova moć preobražavanja. uostalom. čiju cemo veličanstvenu sudbinu videti kasnije. iskazan prvi smisao maje: »namerna promena«. odgovoran je pred Varunom i uvek je Varuna i samo on taj koji uspostavlja red poremećen iz greške ili iz neznanja. zato. Isti princip podjednako vlada kultom. to jest čarobnjak. itd. Dumezil. 346Up. dakle. i druge pojave koje podrazumevaju ritu. nekih 1. nego i božanskoj kreativnosti. čl. što je od početka reč ο dvostrukom. povlastica vrhovnih bogova. sunčev hod. Ova se kosmološka maja može smatrati za ekvivalent rite. ili zarobljava vodu. i govorilo se da je ova univerzalna.Obznanjuje se da je stvaranje bilo obavljeno u skladu sa ritom. s bibliografijom. 347 »On je majin pobedio pomoću maje«. deio. prev.345 Na prvi pogled izgleda paradoksalno da je čuvar rite istovremeno blisko povezan sa majom. razumljiva ako se vodi računa ο činjenici da kosmička kreativnost Varune isto tako ima jedan vid »čarobnog«. koja je majin. Postoji saglasnost da izraz maja potiče od korena maj. koje je koristio Indra kada se odmeravao sa demonskim bićima. padanje kiše. . ima dve vrste: 1) maje borbe. bio odgajen u »kući« rite i objavljuje se da on voli ritu i svedoči za ritu. »proti\maje«. Da se vratimo na Varunu. izmeni kosmičke norme. prvorazredni trickster* Jedna takva maja menja kosmički poredak. sam će Kosmos za Vedantu postati varljiva »transformacija«.346 Drugim rečima. odnosno promena — stvaranje ili uništenje — i »promena promene«. Nazivan je »Bogom rite«. U prvom slučaju. str. sputava sunčev hod. 142 i dalje. str. to je misao vodilja brojnih teksttova (Bergaigne. sve su to proizvodi maje stvoriteljke.. Kasnije. Veza je. Ipak. ne-biće — istovremeno nalazi u ideji »promene«. U Rigvedama maja označava »destruktivnu i negatorsku promenu dobrih mehanizama. »Sedište rite« je na najvišem nebu ili na žrtveniku vatre. koji se zadržava pre svega u erudiciji izvođača obreda i u religioznom folkloru. njegove veze sa idejom sveopšteg poretka bile su dovoljne da mu obezbede značajno mesto u istoriji indijske duhovnosti. Krivac se nada oproštaju posredstvom žrtava (koje je. Uočimo već sada da se poreklo filozofskog shvatanja maje — kosmička iluzija. Šta god se mislilo ο etimološkoj sličnosti njihovih imena. up. str. ambivalentna ličnost karakteristična za severnoameпскп mitologiju (prim. čak ambivalentnom pojmu: ne samo demonskom iskrivljavanju kosmičkog poretka. Treba jasno reći da njegov oblik postojanja — on je strašni Vrhovni vladar.: varalica.

»Varuna and Dhrtarastra«. Ambivalentnost i jedinstvo suprotnosti nisu samo Varunina svojstva. 21. Šatapatha Brahmana ga poistovećuje sa Vritrom (III. 3 i 6). 4. Najzad. predstavljalo jednu od karakteristika indijske religiozne misli mnogo pre nego što je postalo predmet sistematične filozofije. Ono je. s jedne strane bliski s »vezama« svake vrste. štaviše. 5. Arjaman. Eliade. Aitareja Brahmana (III. Tvrdi se da su Aditje u početku bili zmije. str. Pošto su skinuli s\'oje stare kože — što znači da su stekli besmrtnost (»pobedili su Smrt«) — oni su postali bogovi. 4). U Vajasaneji Samhiii (V. Kao što to pokazuje njegovo ime. Aditi Ova Varunina dvosmislenost i podvojenost značajne su iz više razloga. pravedne i sveštenske vidove. Ali on sa Varunom deli atribute vrnovne vlasti. 3). Varuna je izjednačen sa zmijom Ahi i sa Vritrom. Ali.351 Drugim rečima.). svevidećem. Sat. III. Ali. Zajedničko poreklo antagonističkih likova predstavlja jednu od omiljenih tema za prikazivanje iskonskog jedinstva-totaliteta. zameci).. 348 Neki delovi Rigvede (npr. Sunce »se oslobađa Noći. U drugim delovima Mahabharate smatra se da je Varuna jedan od najvećih nagas. božanska doktrina je paradoksalno poistovećena sa jednim »znanjem« koje je. 3. Sunce je njegovo oko (Taitt. »Angel and Titan«. virtuelno i večno. Mephislophćles et l'androgyne. kao što ćemo to videti. On olakšava sporazumevanje među ijudima i utiče na to da oni poštuju svoje obaveze. naime. Isto tako. bar na početku. ispuzava iz svoje stare kože« (Rigveda. 164. 36) potvrđuje da zmija Ahi Budhnja nevidljivo (parokšena) predstavlja ono što Agni jeste vidljivo (pratjakša). 38) u Varuni vide ono što je neočitovano.. sa zmajem Vritrom koji je. 3. da su deve i asure Prađapatina deca.348 Voda (virtuelno. IX. 351 Ο toj temi up. On je nazvan »Gospodarem mora« i »Kraljem nagaa«. Br. up. U Vedama mu je posvećena samo jedna himna (Rigveda III. napomena. 349 Vid. 1) pominje Agnija kao »besnu zmiju«.. kao i to da su asure stariji. Johnson. 15. 391. . 6 i 25. Br. njegova je uloga drugorazredna. a s druge strane. Već Rigveda (I. zmija je jedna virtualnost Vatre. Izvanredan primer za to naći ćemo proučavajući teološka tumačenja čuvene mitske borbe između Indre i Vritre. 9) objavljuje da »je Veda znanje ο zmiji (sarpa-vidja«). 73. koje je još u najstarije doba imalo značajnu ulogu kao izraz u prvom redu božanske vrhovne vlasti. str. itd. i mitski i metafizički. kasnije je bilo korišćeno kao primerni obrazac za sve vrste antagonističkih parova i komplementarnih opozicija. podjednako kao i svetski Mitra. M. Dvojstvo Mitra—Varuna. Njegov značaj za religiozno delovanje i mišljenje ispoJjava se pre svega onda kada ga prizivaju zajedno sa Varunom. str. mi svoju pažnju treba prvenstveno da zadržimo na egzemplarnom karakteru jedinstva suprotnosti. oličavajući miroljubive.»zadržanom Vodom« (»veliki Varuna je sakrio more. Varuna je poistovećen sa zmijama prvenstveno u Mahabharati. 59). reference koje je sakupio Coomaraswamy. I. 3. (XIII. ništa mu ne promiče. dok je tama neočitovana svetlost. Rigveda IX. 3. Noć (neočitovano). 13. 4. I. a »prebivalište nagaa« je Okean. 350 Mahabharata I.. 1). imalo »demonski« karakter. 4. 79. 260 i dalje. II. milostive.349U Atharvavedi (XII. 1). Nema sumnje u to da se izjednačavanje bogova sa zmijama na neki način nadovezuje na ideju potvrđenu u Brihadaranjaka Upanišadi (I. bog Soma »sasvim kao Ahi. Mitra. 57) on je označen kao »zmija«. kada se izdvoji od Varune. 108 i dalje.350 67. 3. G. »zaustavio« ili »lancem svezao« Vodu. »zadržao«. »transcendentnost« i »nedelovanje« (što su osobenosti vrhovnih bogova) istovremeno su. Zmije i bogovi. on je oličeni »Ugovor«. Drugim rečima. XXV.«. 1. isto kao što se Ahi oslobađa svoje kože« (Šat. deve (Panćavimša Br. Što se tiče Mitre. Izlazeći u zoru. 33) poistovećeni su Ahi Budhnja i Sunce (Ađa Ekapad). kojem istovremeno predstavlja i antitezu i nadopunu. Brah. 44). on se pominje s mitskim zmijama koje su potvrđene još u vedskim izvorima.

Dumezil. ubijanjem nekog zmijolikog čudovišta — simbola za virtualno. sumerskog Ninurte i Asaga. 46. oličenje bujnosti života. 3). Marduka i Tijamat. uspavanog. Indra međutim krši ugovor i ubija Vritru iz ziobe. 354 On mu je. Zvali su ga sahasramuska. Zevs — Tifon. kosmičke i biološke energije. 21. Njegovi akoliti. Tekstovi je izjednačavaju sa Zemljom. prev. Indra. pa je svoje osobenosti i funkcije prenela na svoje sinove. ili oslobađanje vode iz planina (Oldenberg). on je »gospodar polja« (Rigveda 8. pa čak i sa Univerzumom. »sa hiljadu testisa« (Rigveda VI. Prvi štiti društvo Arijaca. »Nevezane«. kao što znamo. 3). Indra susreće »nepodeljenog. 14). Slobodne. trideset pet upućenih Mitri. on pokreće uragane.352 Aditi je po svoj prilici bila Velika Boginja Majka koja nije bila sasvim zaboravljena. Tifon uspeva da odseče i odnese Zevsove tetive. kako priželjkuje mir. Heur et malheur du guerrier. iranskog junaka Thraetaona i troglavog zmaja Azhidahaka. Zevsa i Tifona. Zajedno sa Mitrom i Varunom (a ponekad i sa drugim bogovima). Ali Indra je podjednako i demijurg i oploditelj. str. odnosno. oružjem koje je iskovao Tvastri. u poređenju sa deset koje su upućene Varuni. 3) i »gospodar zemlje« (Atharvaveda XII. Aditje. Arjaman i Bhaga obrazuju par Aditja ili sinova boginje Aditi. U drugim prilikama ona je zalog za nastajanje novog doba. koji je. ι to će biti njegov veliki »greh«. širinu. slobodu. ili za uspostavljanje neke nove vrhovne vlasti (up. obezbeđuje raspodelu bogatstva. neprobuđenog. Lat. U nekim slučajevima (Marduk — Tijamat. Borba boga protiv zmijolikog ili morskog čudovišta predstavlja. 71 i dalje. prilično rasprostranjenu mitsku temu. 2 i dalje. Bhaga. na primer). 19. džinovskog zmaja koji je zadržavao vodu u »šupljini planine«. Zajednička karakteristika svih tih mitova jeste strah. 1. Marduk i Ra oklevaju pre borbe. arhetip generativnih snaga. primerni obrazac ratniika. »Gods« and »Powers«. 32). 82.353 Središnji mit ο Indri. 3—17). str. stvarno i poslao glasnike koji će između njih uspostaviti »prnateljstvo« i »dogovor«. 6. božja pobeda je preduslov kosmogonije. potonulog u najdublji san.: pramaterija (prim. zmija Ilijankaš uspeva da osakati boga. Baal — Jamj. a Markandeja Purana ga opisuje »bolesnog od straha«. već Rigveda. up. životinja i žena. on pre svega upravlja obavezama koje proizlaze iz gostoprimstva i pokazuje interesovanje za brakove. On je junak bez premca. pripoveda ο njegovoj pobedničkoj borbi protiv Vritre. 9. V. ili neuspeh pobednika pri prvom pokušaju. on odleće na kraj sveta i skriva se u jedan lotos »sasvim se smanjivši« (Mahabharata. 6) oploditelj polja. Još jedna osobena crta indijskog mita: Indru posle ubistva obuzima strah. 75 i dalje. za »haos«. odseca joj glavu i oslobađa vodu koja se ka moru razliva »kao mukanje krava« (Rigveda II. čije ime znači »deo«. Varuni i Aditjama zajedno. u prvom trenutku. opasni protivnik Dasjua ili Dasa. štaviše. pobednik i demijurg Indra je najomiljeniji bog u Rigvedi. Traite d'Histoire des Religions. 32. str. na mitološkom planu odražavaju indoiranska društva mladih ratnika (marja). ili pobeda sunca protiv hladnoće koja je »zarobila« vodu Gonda. Indra obara zmiju svojom vadrom (»munjom«). Maruti. Njemu je upućeno nekih dvesta pedeset himni. hititskog boga oluje i zmije Ilijankaš. Neumorni potrošač some. ona predstavlja prostranstvo.Sa Mitrom su povezani i Arjaman i Bhaga.354 Nema potrebe da se zadržavamo na naturističkim tumačenjima ovog mita: u pobedi protiv Vritre videla se ili kiša koja je počela s olujom. Setimo se borbe Raa i Apofisa.). Indra beži što može dalje kada opazi Vritru. ležećeg« Vritru (Rigveda. sručuje kišu i zapoveda svim oblicima vlage. I. Ojačan somom. Prema Šatapatha Brahmani (I. IV. . ali i za »autohtono« — nastaje nova kosmička ili institucionalna situacija. najznačajniji mit Rigvede. Ukratko. 352 353 . up. 68. Još od Maksa Milera mnogo se raspravljalo ο strukturi ove boginje.

I). ο preistorijskom običaju. čija uloga u Rigvedi nije jasna. i učini da zasija sunce« (VIII. um Kultna uloga domaće vatre je bila značajna već u indoevropsko doba. 26. međutim. On »se rađa« na Nebu. irec bogova: irtvena vatra. Indra određuje Varunu za vladara kosmosa i čuvara rite (koja je ostala skrivena u doniem svetu. drveću. nije slučaj s mitom koji smo upravo ukratko izložili. slamajući Vritrin »otpor« i nepokretnost. Tvastri. naravno. Govornička nadmetanja su u vedskoj Indiji takođe opetovala prvobitnu borbu protiv sila suprotstavljanja (vrilani). bacivši vađru rastrgao Vritru koji je svu vodu zadržavao u podzemlju. zgromivši Vritru. up. demijurg. Mit je višeznačan: pored kosmogonijskog značenja. Ali indijska misao će ovaj mit vrlo rano upotrebiti kao prikaz božanskog dvojedinstva i. uvećava i obnavlja život. pošto je mit polivalentan. I. čim se rodio. 10). Reč je. 6). postoje i drugi tipovi indijskih kosmogonija koje stvaranje sveta objašnjavaju polazeći od neke materiae primae. koje su posledica Vritrinog »zaustavljanja« vode. koje je obezbeđivalo obnavljanje sveta. ali se takođe nalazi u vodi. nebo i zoru. između ostalog. struktura mita je kosmogonijska. sin Ahure Mazde (Jasna 2. I). U Rigvedi (I. 251 i dalje). Drugim rečima. razdvojio Nebo i Zemlju. 62. 12 356 Kuiper. 4) se kaže da je bog svojom pobedom stvorio sunce. iskonskog zmaja. itd. Indra nije obavio žrtveni obred nego je kao ratnilc ubio egzemplarnog protivnika. jer je tu neka vrsta »sveta« već postojala. kao primer hermeneutike koja teži da razotkrije konačnu realnost. On je Dijausov sin (Rigveda I. Indra je samo razdvojio kosmičke roditelje i.* To. taj uistinu ubija Vritru« (Maitrajani-Samhita. »Onaj koji pobeđuje u nekoj borbi. Kao što ćemo videti (§ 75). Indrina borba poslužila je kao uzor za borbe koje su Arijci morali voditi protiv dasjua (koji su se takođe zvali i vritani). kao što je njegov iranski homolog. biljkama. pošto on prekida hijerogamiju Neba i Zemlje. 3.zaledivši je (Hilebrant). pobedi života protiv neplodnosti i smrti.355 Prema nekim predanjima. postojali su Nebo.356 Taj bog je istovremeno i neumorni pobednik. Unutar boravišta koje je okruživao Vritra.). učvrstio nebeski svod i. Posle ovih demijurških poduhvata. Pesnik se upoređuje s Indrom: »Ja sara ubica mojih protivnika. poistovećivan je sa suncem. »The Ancient Arvan Verbal Contesl«. i epifanija orgijastičkih sila i univerzalne plodnosti. otelotvorenje »otpora« i nepokretnosti. 69. str. svet i život mogli su biti rođeni jedino usmrćivanjem nekog prvobitnog bezobličnog Bića. 2. Nebo i Zemlja su roditelji bogova (I. 185. Atar. str. 3). okončao »nepokretnost«. te prema torne i poslednji bog koji će se roditi. prema tome. Ovaj mit je υ bezbrojnim varijantama vrlo rasprostranjen. bog Agni predstavlja svetost vatre раг ekselans. Borba između Indre i Vritre je u staro doba verovatno predstavljala mitsko-obredni scenario praznovanja Nove godine. »virtuelnost« simbolizovanu zmajevskim oblikom postojanja. 33. Dakle. svetlost. Pored toga. 38. Kuiper. tu ima i »naturističkih« i »istorijskih« vrednosti. zdrav i čitav kao Indra« (Rigveda. X. Indra je. čije je postojanje široko potvrđeno i u brojnim primitivnim društvima U Vedi. odakle silazi u obliku munje. odnosno. Indrina pobeda jednaka je.33 Indra raskida ovu iskonsku monadu. »Svojom snagom. Naturistički elementi su nesurrmjivo prisutni. Nebo i Zemlju. zato što žestina stvara. . 166. a u samoj Indiji pronaći ćemo ga u komadanju Puruše od strane bogova i u Prađapatinom samožrtvovanju. Ipak. Prema drugoj jednoj himni (Rigveda X. 269. 6): Indra je najmlađi (III. »izrađivač« bogova. on razdvoji ta dva sveta. II. Zemlja i Voda. sazidao je sebi jednu kuću i stvorio Vritru kao neku vrstu krova ali i zidova za to prebivalište. Agni. bez rana. 12. ali se on ne može ograničiti samo na te kosmičke i obredne hijerofanije. 4—6). Ali. Rigveda. 113.

some). »Gods« and »Powers«. nazivaju ga žrecom ili »kapelanom« (purohita). i ргеко njega žrtvene ponude stižu bogovima. implikovan je •37 On se zbog svoje uloge pri spaljivanju leševa naziva »žderačem mesa« i ponekad upoređuje sa psom ili sa šakalom. 4). obdaren velikim umom i pronicljivošću. Medu retkim mitovima koji ga se neposredno tiču najslavniji je onaj ο Matarišvanu koji je doneo nebesku vatru. § 104). »Kada se razliješ po drveću kao nezasiti bik. on je podstakao bezbrojne kosmo-biološke meditacije i spekulacije. treba voditi računa ο bezbrojnim slikama i simbolima koje otkrivaju »tvoračka imaginacija« i meditacija povodom vatre. smatralo se da je on prodro u prvobitnu Vodu i oplodio je. njegova »zlatna vilica«. na primer. sačuvaj nas od zablude. Sunce. 58 i dalje. I. jer se iznova rađa sa svakom novom vatrom. Sve je to. žrtvonoši koji nas zasipa darovima« [prev. 58. Već u vedsko doba. Varen). natprirodnom snagom« itd. olakšao je sinteze koje teže svođenje brojnih i različitih planova na jedari jedinstveni i osnovni princip. u bogatstvo dobrim putem. On je večno mlad (»Bog koji ne stari«. U himnama ga preklinju da podari tu moe (Atharvaveda VII. Žan Varen (Jean Varenne)]. Neke Agnijeve atribute (toplotu. Agni nije bio jedini indijski bog koji je pothranjivao takve snove i razmišljanja. Zbog tog razloga su ljudi u bliskijim vezama s Agnijem nego sa drugim bogovima. Da bi se slične spekulacije procenile u pravoj meri. Les Rel. Štiti nas uvek. . 89. S druge strane. buka i strah koji on izaziva. Ali Agni je pre svega arhetip sveštenika. Naravno. na fr. shvatanje tvoračke božanske igre (lila) koje se objašnjavalo »igrom« plamena. To je njegov jedini zlokobni vid. 9 — tvoračke i oplodne moći) naći ćemo u kosmološkim spekulacijama razvijenim oko Hiranjagarbhe (Zlatnog zametka) i Prađapati (§ 75). Prizivaju ga s poverenjem: »Vodi nas. str. takvo је. U kasnijim filozofskim spekulacijama naći ćemo neke od ovih iskonskih slika u vezi sa vatrom. prev. 58. zlatnu boju — pripisivalo mu se. lažljivcu. brani od bolesti i vradžbina. Pominju se njegovi »plameni konji«. 1—5. S jedne strane.360 Ali niz poistovećivanja. plamena i toplote. up. muževnosti.357 Mada sveprisutan u religioznom životu — jer žrtvena vatra ima značajnu ulogu — Agniju nije posvećena neka mitologija vredna pažnje. Prva himna otpočinje ovorn strofom: »Pevam Agniju. Kao »gospodar kuće« (grihaspati). veličanstvenošću. Himne naglašavaju Agnijeve duhovne moći: on je riši (rsi). Ne prepusti nas rđavome rušitelju. 12—13) i pominju kako uzleće iz materice Vode. 52. udaljava demone. on je bio poistovećen s teđasom (tejas) »ognjenom energijom. 6). Gonda. njegova uloga je prividno nejasna.« (Rigveda I. toplote. uobličio i sistematizovao ta vajkadašnja otkrića. 91. Naravco. ili neki od njegovih homologa. na franc. 187. telo od zlata. de l'Inde. 359 Religiozna meditacija ο žrtvenoj vatri ima značajnu ulogu u zaratustrijanstvu (up. Agni.. Rigveda IV. predstavljalo nasleđe koje se pronosilo od preistorije. III. 4). izjednačavanja i uzajamnosti — što je osobeni proces indijskog mišljenja — mnogo je obuhvatniji. poštedi nas od bolesti. Rigveda I. reč je ο drevnom kosmološkom shvatanju — ο stvaranju putem sjedinjavanja nekog ognjenog elementa (vatre. On je »glasnik« između Neba i Zemlje.359 Ovde najbolje možemo prosuditi značaj Agnija u indijskoj religiji i duhovnosti. J. 20. ^onda. X.358Na kosmološkom planu.Agni je istovremeno opisan preko svojih ognjenih epifanija i božanskih atributa koji su njegova svojstva. semen virile) i vodenog principa (Vode. ali se on nalazi na prvom mestu. Što se tiče izjednačavanja vatre (svetlosti) i uma — ono je svuda rasprostranjeno. 89. str. Bogu prinošenja žrtve. sa svojim neumornim čuvarima. žreou. svešteniku. On je taj lcoji »pravično raspodeljuje željena dobra« (I. sjajem. Majke (X. Agni. svetlosti. 3. ili nesreći« (1. tvoj trag je crn .. Agni. 2). ali značajna.. Agni tera tamu. I. 1. Indijski genije je samo razradio. delotvornošću. naime... nazivaju ga »embrionom Vode« (apam garbhah. 360 Up. 3). 358 АИ je u drugim tekstovima sam Agni glasnik Mataišvana. uostalom. Zato su himne posvećene njemu postavljene na početak Rigvede..

Najznačajniji pripoveda ο nebeskom poreklu some: neki se orao. sok je kiša koja čini da nikne vegetacija. »medovinu«. drugi tekstovi jasno kažu da soma niče »u pupku zemlje. 1). itd. ona je kasnije sigurno bila zamenjena drugim botaničkim vrstama. Koju god da su biljku Indoarijci koristili u prvim vekovima. čitamo u jednoj čuvenoj himni (VIII.). 70. jasno je potvrđeno tek u poslevedsko doba. ο besmrtni?« (strofa 3). Jedan broj pojedinosti u vezi s ceđenjem biljke opisan je istovremeno i kosmičkim i biološkim terminima: potmula buka koju stvara donji žrvanj izjednačena je s grmljavinom. Još više nego u slučaju Agnija. oživljava hrabrost ratnika. itd. ona približava Zemlju Nebu. nepoznato u Avesti. Sve dobre osobine some su vezane za ekstatičko iskustvo izazvano njenim ispijanjem. Soma se preklinje da produži »naše vreme života«. na planinama« (Rigveda X 82. Mitovi su zanemarljivi. 3). mudar. Čitava jedna knjiga Rigvede.362 Soma ima samo uobičajene atribute koji se i inače daju bogovima: on je pronicljiv. Ali smatralo se da soma raste na planinama. 17. obezbeđuje plodnost. Ceđenje je takođe poistovećeno sa seksualnim sjedinjavanjem. krepi i produžava život. mada ponekad posredno. bolesti« [prev. ustremio »brzinom misli i probio bronzanu tvrđavu« (Rigveda VIII. ovladavanje nesiućenim fizičkim i psihičkim 361 Njegov epitet Mauđavata uikazuje na planinu Muđavat kao područje some (Rigvcda X. Agni je podjednako. povezan s religioznom valorizacijom »asketske toplote« (tapas) i sa praksama joge. verovatno je zamenila indoevropski napitak madhu. smisao bezgranične slobode. povećava polnu snagu. »leteći do neba«. Poznat je kao prijatelj i zaštitnik drugih bogova. tamo gde je moguć prelazak sa Zemlje na Nebo. »postali smo besmrtni. oni su već poistovećeni sa nebom. žrtvovanje some bilo je najomiljenije. . Soma podstiče misao.42 U tefestovima Jađurveda često se pominje žrtvovanje Some od strane oogova. itd. 8). . Renu (Renou)]. pronašli smo Bogove. 4. To prvo ubistvo koje su izvršili bogovi beskrajno je Ponavljano obrednim ceđenjem biljke soma. svakako zbog njegovog obrednog značaja. jedino je Mitra odbio da u tome učestvuje. somi »koji se prosvetljava«. ekstatičko iskustvo istovremeno otkriva punoću života. U stvari. stigavši u svetlo. Ko nam sada od smrtnika može iskazati nepoštovanje ili naneti zlo. pošto planinski vrhovi pripadaju transcendentalnom svetu. Soma se pojavljuje kao treći u vedskom panteonu. 34. Ali svi ovi simboli bio-kosmičke plodnosti u krajnjoj liniji zavise od »mistične« vrednosti Some.u philosophoumenama koje teže da poistovete svetlost sa atmanom i semen virile. jer ona je »čuvar našeg tela« a »pred njom beže nemoći. odnosno — u Središtu sveta. Kada je zajedno piju sveštenici i bogovi. »duša i središte prinošenja žrtve« (Gonda). Soma/haoma je indoiranska formula napitka »nesmrti« (amrita). Tekstovi posebno ukazuju na ceremonije koje prethode i prate kupovinu biljke a pogotovu pripremu pića. vlakno cediljke predstavlja oblake. Već od Rigvede. Njegovo poistovećivanje s mesecom. Jašt 9. Nazivaju ga takođe i kraljem Somom. posvećena je Somi pavamana. I iransko predanje smešta biljku haoma u planine (Jasna 10. Ptica uzima biljku i odnosi je na zemlju. štaviše. on je na prvom mestu Indrin prijatelj. Zahvaljujući obredima i isposništvima koji su težili uvećavanju »unutrašnje vatre«. uman. velikodušan. L. 100. leči bolesti. deveta. ali su na kraiu i njega uspeli da ubede. U toj se epizodi mogu prepoznati tragovi izvomog mita: Ге1 Je ° stvaranju napitka »za postizanje besmrtnosti« putem žrtvovanja nekog prvobitnog Bića. »Pili smo somu«.361 to samo na izgled predstavlja protivurečnost. na fr. Bog Soma i piće »ne-smrti« Sa sto dvadeset himni koje su mu posvećene. 48). teško je razdvojiti obrednu stvarnost — biljku i piće — od boga koji nosi isto ime. pobednik.

i kosmičku osu koja podupire svet. Nebom sam ucrtao jedno od svojih krila. Kao što ćemo videti (§ 79). Ali. 5).moćima. Renou. Drugu kategoriju predstavljaju Rudra-Šiva i Višnu. str. 119. dobročiniteljsku i svemoguću energiju koja veliča život. sunčana božanstva. pomenimo boginju zore. prev. 186. što im je obezbedilo vrlo uticajno mesto u kasnijoj literaturi. . рге svega zahvaljujući tumačenjima koja su otuda proizišla. uverenost u »ne-smrt«. 6).. Rigveda (VII. kćerku neba (Dijausa). prijatelj i saveznik Indre којеш pomaže u njegovoj borbi protiv Vritre. navode i jedan broj božanstava. ona su imala značajan odjek zahvaljujući himnama koje su ih slavile. veliki. tu su Vaju. bog oluje i kišne sezone. pio somu?« (na franc. potvrđene još 363 »Izgleda da je himna morala biti stavljena u usta boga Agnija koga bi za vreme prinošenja žrtve prizivao pesnik da se pohvali i potvrdi da je pio božanski napitak« (L. traganje za apsolutnom slobodom dalo je zamah čitavom nizu metoda i philosouphema koji su. Otuda osećanje zajedništva s bogovima. Dijausovi sinovi. u zajednici s bogovima. I. otvorili nove vidokruge. 10). On je taj prostor prešao u tri koraka. 9. dok će neka kasnije steći nejednak položaj. stari pastirski bog koji će ubrzo nestati (skoro i da nema kult). XIV. Maruti. ali u klasično doba postaju Veliki bogovi. u potpuni ?ivot produžen u beskraj. 2) jasno kaže da on nosi gornji deo Univerzuma. odnosno. Vrlo je verovatno da su takva iskustva bila ograničena na sveštenike i jedan broj prinosilaca žrtava. 6). Renu). drevna Indija je znala za više vrsta ekstatika. Udariću snažnim udarcem tu zemlju . Za indijsku misao je značajna uloga koju su imala iskustva vezana za somn. 252).44 Brcihmane naglašavaju njegove veze s Prađapatijem. Oni u vedskim tekstovima zauzimaju skromno mesto. na prvom mestu. Dva Velika boga vedskog doba: Rudra-Šiva i Višnu Vedski tekstovi. neslućene u vedsko doba. Među prvima.. bog ili čovek u zanosu koji je upravo popio sveti napitak? »Pet (Ijudskih) plemena nije mi izgledalo dostojno čak ni jednog pogleda — nisam li. 71. a žrtvonoša je. na koncu. premašio prostranu zemlju . čuvar puteva i vodič mrtvih. Parđanja. 1. proširujući zatim prostor između Neba i Zemlje (VI. Većina njih će postepeno izgubiti značaj i na kraju biti zaboravljena.. izjednačen s bogom i dospeva na Nebo (I. Ovaj mit nadahnjuje i opravdava jedan obred u Brahmanama: Višnu je poistovećen sa žrtvom (Šatapatha Br.. pažnju teologa i metafizičara potpuno je zaokupljao kosmološki i žrtveni princip koji je on označavao. pored ostalog. Zatim je pokušano da se takvo stanje postigne pomoću drugih sredstava: isposništva ili orgijastičkih preteranosti. sinovi Rudre. pio somu?« Ta ličnost nabraja svoje podvige: »Nadvisio sam nebo svojim stasom. 69. mistične pobožnosti. Pored toga. Ja sam veliki. 99. obredno podražavajući njegova tri koraka. 155. Hymnes specualatifs du Veda. junaci brojnih mitova i legendi. dakle. Surja i Savitri. Višnu se u Rigvedi pojavljuje kao božanstvo koje je blagonaklono prema ljudima (I.. stigavši trećim u boravište bogova (I. drugo sam ucrtao ovde dole. U svim tim kasnijim izlaganjima bog Soma je imao skromnu ulogu. uzvinuo sam se do oblaka — nisam li. Otkrivanje potpune i božanske egzistencije. uostalom. 3. blizanci Asvini (ili Nasatja). tehnika joge. pripadanje božanskom svetu. Ušas. četa »mladića« (marja) koje je Stig Vikander (Wikander) protumačio kao mitski obrazac »društva muškaraca« indoevropskog tipa. Ko govori u slavnoj himni X. koji je upoređivan s Hermesom. meditacije. Izgleda da Višnu istovremeno simbolizuje beskrajni prostor (koji čini mogućim organizovanje Svemira). »dah« i »kosmička duša«. 9 i dalje). Pušan.363 Nećemo se zadržavati na surogatima i zamenama za originalnu biljku kulta. bog Vatre i njegovi homolozi. nastavilo je da podstiče indijsko mišljenje još dugo posle nestanka prvobitnog napitka.. odnosno.

33. Poslevedska književnost još naglašava zločinački karakter ovog boga.Vid. Morfologija vedskih obreda . Aspects °T harly Vifnunism. nazvan je »Gospodarem divljih životinja« (Šat. i štiti one koji se drže po strani od arijskog društva. Rudra-Šiva je tokom vremena po svoj prilici usvojio — kao i većina drugih bogova — jedan broj elemenata »narodne«. Prema vedskim tekstovima i Brahmanama. Višnu je uzdignut u najvišeg boga monoteističke strukture. 9). On nema prijatelja među bogovima. a jupa je replika axis mundi. širi užas svojim demonskim besom. koga su neki smatrali za boga smrti. Samkara. XII. 7. osoben za indijsko religiozno stvaralaštvo. 7. u Upanišadama druge kategorije (koje su iz istog doba iz kojeg i Bhagavad. str. nepredvidljivo. 3. Mahadeva. »spasitelj«. obreda i božanskih oblika. ili ostatke žrtava i oštećene žrtvene ponude (Sat Br. Gita. Epiteti se nadovezuju jedan na drugi: nazivaju ga Šiva. bilo bi nesmotreno poverovati da su nam vedski tekstovi preneli »prvobitnu strukturu« Rudre-Šive. Rudra boravi na severu (tj. dakle. Ali tek kasnije. 10 i dalje. onakvu kakva se pojavljuje kroz neprekidna ponovna tumačenja i ocene mitova. v ( 44. on simbolizuie sve sto Је haotično. Isključen je iz žrtvovanja some i prima jedino ponude u hrani koje se bacaju na zemlju (bali). njegovo omiljeno prebivalište. on izaziva strah. 114. 20). Dok bogovi žive na istoku. IX POGLAVLJE INDIJA PRE GAUTAME BUDE: OD KOSMIČKE ŽRTVE DO VRHOVNOG IDENTITETA ATMAN — BRAHMAN 72. Rudra nosi upletenu kosu (Rigveda I. Gonda. str. Mnogo se raspravljalo ο poreklu i prvobitnoj strukturi Rudre-Šive. Morfološki. izgleda da je Rudra-Šiva epifanija demonskih (ili bar ambivalentnih sila. 81 i dalje. 5): stomak mu je crn a leda crvena. i desetkuje bolestima i nesrećama. S druge strane. »rušitelj«. nosioca nearijskih elemenata (Lomel). arijske ili nearijske religioznosti. na Himalajima). Njenru pripada rtvem stub. 5). »veliki bog«.od vedskog doba. promocija Šive u položaj Vrhovnog boga hinduizma. Rudra predstavlja božanstvo suprotnog tipa. izmiču nam. Rudra boravi u šumama i džunglama. oko IV veka pre Hr. ali . Povezan je s brojnim demonskim bićima. Visnuism and Šivaism. Up. I. a često pohodi planine. Naoružan je lukom i strelama. које borave na divljim i nenastanjenim mestima. opasno.. Reč je ο jednoj tvorevini čiju ćemo originalnost prosuditi analizirajući indijsku religioznu dijalektiku. ali takođe i plodnosti (Arbman). takođe Gonda. za božanstvo tajanstvene klase isposnika vratja (Hauer). »milostivi«. Etape preobražaja vedskog RudreŠive u Vrhovnog boga kakav se pojavljuje u Svetašvatara-Upanišadi. i da je značajan deo religioznog života arijskog društva bio sasvim nepoznat. bilo ono arijsko ili narodno. obučen u životinjske kože. uostalom. za aristokratiju i sveštenike. Nešto dalje i mi ćemo posebno ukazati na ovaj proces koji je. Treba se uvek setiti da su vedske himne i brahmanski spisi bili sastavljani za elitu. Hara. njegova tajanstvena magija podjednako može biti usmerena i ргеша dobročiniteljskim ciljevima (on je »lekar lekara«). Ipak. I. ne može se objasniti njegovim »poreklom«. a boje je tamnosmeđe (II. Br. ne voli ljude. 4. jupa. J.

pojavljuje ovaj termin. iskušenik је postajao »Budin sin« (sekjaputto).364 Njihov autoritet se zasnivao na ne posrednom [»auditivnom«. on se kreće. osobene za vedski kult. 17) onoga ko je izvršio upanajanu određuje kao »dva puta rođenog [dvi-đa (dvi-ja)]. kojom se prenosilac žrtve posvećivao svojim ponovnim rođenjem. str. Aahvarju je odgovoran za prinošenje žrtve. jesu žrtve some. tvrdi da vaspitač mladića pretvara u zametak i čuva ga tri noći u svom stomaku. u proleće. pravi otac je ovaj poslednji (II. održava vatru. Kasnije ćemo shvatiti značenje ovog inicijacijskog obreda. Žrtvene ponude biljnog porekla činili su mleko. ili na obližnjem travnjaku. učestvujući tako u jedenju božanske 366 Reč ie ο sveindijskom shvatanju које je preuzeo budizam. predstavnik svete moći koju označava njegovo ime (brahman u srednjem rodu). »sveštenik«). Sve vreme tokom učenja uz vaspitača. Nasuprot tome. i upravo tu se. Brahman. Ali najvažnije žrtve. (smrti). deljene su Njihov broj je promenljiv. pravi »lekar žrtve«. pored pripremnih radnji. ono se nanovo rađa kao brahman. Od pripremnih radnji. dato je formulom savitri (II. Brahman prima Polovinu novčane naknade. a ipak monotone složenosti. Naissances mystiques. Najznačajniji je ha. Prvi. vima. Bilo bi uzaludno i poknšavati da se ukratko izlože sve žrtve šrauta. 3. Od domaćih obreda. gde je prvi put utvrđeno postojanje upanajane. sezonske ceremonije [ćaturmasja (catu. ο obrednim kretnjama koje je gospodar kuće pratio šaputanjem formula. 114 i dalje. agnihotra (»prinošenje žrtve vatri«) odvijala se u zoru i u sumrak i sastojala se iz žrtvovanja mleka Agniju. smatralo se da je soma najznačajnija žrtvena ponuda. 5. rođenje za besmrtnost. tihi je nadzornik kulta. svečane obrede su obično izvodili sveštenici.tr ili »izlivač žrtve« № zaotar. tri dana »iskazivanja poštovanja« (upasad). Prema Manuovom zakonu (II. prvi put. i trećeg dana. upotrebljava posude. najznačajnija je bila dikša (dikša). itd. šruti (šruti)~\ otkrivanju večne dstine. izvršavajući pri tom neophodno okajanje. Soma je ceđena izjutra. Najjednostavnija. str. »sećanje«]. Svečani obredi sačinjavaju Jiturgijske sisteme velike. Reč je ο sasvirn jednostavnim ceremonijama: ο prinošenju žrtava i biljnih ponuda.sya)] i obredi prvog roda [agrajana (agrayana)~\. 146).rmd. što potvrđuje njegov značaj. najznačajniji su »sakramenti« ili »osvećenja« tsamskara (samskara] vezana za začeće i rođenje dece. ovan i konj. pravo rođenje. itd. Od svih »sakramenata«.365 a za »sakramente«. on kasnije positaje prvorazredni recitator. 144). Agnistoma (»pohvala Agniju«) održavala se jednom godišnje. 447 i dalje. Ali još od vremena Rigveda. onaj ko iskušeniku saopšti reč Vede (odnosno Brahman). da se pridržava devičanstva. Šatapatha Brahmana (XI. Gonda. Drugo rođenje je očigledno duhovnog reda i kasniji tekstovi ističu taj bitni momenat. zaloga izuzetne sreće.366drugim rečima. bik. Ima i drugih obreda u vezi s kosmičkim ritmovima: to su takozvane žrtve »kiše i novog meseca«. gde su paljene tri vatre. učenik brahmaćarin (brahmacdrin)~\ mora da poštuje određena pravila: da prosi hranu za svoga učitelja i za sebe. venčanje i pogrebe. Ovaj obred je homologan sa inicijacijama polne zrelosti koje su svojstvene drevnim društvima. 5. 364 avestsko . on će se umešati jedino ako se napravi neica greška. Detaljan opis samo jednog sistema zahtevao bi više stotina strana. koji je obavljao gospodar kuće [grihapati (grhapati)] imali su uporište u tradiciji [smriti. Ostatak su jeli prinosioci žrtve. pored održavanja kućne vatre i zemljoradničkih praznika. u podne i uveče. Sedeći u sredmi prostora. Obredi se mogu svrstati u dve kategorije: domaće [grihja (grhya)~\ i svečane [šrauta (šrauta)']. Upprimere u Eliade. Na žrtvu su takođe prinošeni koza. žitarice i kolači. krava. Change апа continuity. maslac. predstavljanje [upanajana (ирапауапаJ] mladića njegovom brahmanskom vaspitaču. 12—13) donosi sledeća objašnjenja: vaspitač začinje u onom trenutku kada svoju ruku položi na rame deteta.Vedski kult nije znao za svetilišta: obredi su izvođeni ili u kući prinosioca žrtve. treba da bude poštovan kao majka ili otac: između roditelja i učitelja Brahmana. Prilikom podnevnog ceđenja. 4. i sačinjavala su je. upanajana je sigurno najznačajniji. Atharvaveda XI. 148). Atharvaveda (XIX. Odričući se svog porodičnog imena.

ali je verovatno predstavljao zasebnu ceremoniju čiji je cilj bio da sunce ojača posle sezone kiša. itd. Agnićajana je dala mesta kosmogonijskim spekulacijama koje su imale presudnu važnost za indijsku misao. Dalmata. Na praznik su pozivani svi bogovi najpre zasebno. mahavrata (»veliko posmatranje«) koja obuhvata muziku. plesove. Žrtvenim ubijanjem nekog muškarca ponavljano je Prađapatino samožrtvovanje. Za to vreme. dramske kretnje. kolju se brojne domaće životinje. Ali tek je u Indiji ovaj mitsko-obredni scenario dobio tako značajno mesto u religioznom životu i teološkoj spekulaciji. Sam obred je trajao tri dana. A. »slaganje (opeka za žrtvenik) vatre«. pored ostalog. a građenje žrtvenika je simbolizovalo stvaranje univerzuma (§ 75). 21. Žrtvovanje konja je sigurno indoevropskog porekla. itd.). Čim kraljica ustane. druga su trajala najmanje dvanaest dana. kralj se коска sa sveštemkom i dobija. Kraljevska konsekracija [rađasuja (rajasu. Cetiri kraljice. tj. »penjanje na sunce« koje obavljaju prinosilac žrtve i njegova žena ceremonijalno se penjući na sveti stub. — ali se obred u suštini tiče mističnog preporoda vrhovnog vladara (§ 74). Up. biva zaclavljen. °na podražava poJno sjedinjenje. Mogao je da ga obavi jedino kral] pobednik. u stvari. posle nekih posebnih ceremonija (konju se pokazuju Kobile. Ali ishodi te žrtve odražavali su se na celo kraljevstvo. 73. Tragove nalazimo kod Germana. Vrhovne žrtve: »ašvamedha« i »purušamedha« Najznačajniji i najslavniji vedski obred je »žrtvovanje konja«. pravargja je rano postao deo agnistome.nagrade [dakšina (dakšina)]: 7. dobijaju i četiri kraljice ili njihove pratilje. J. a teorijski i dvanaest godina. sagrađen od 10. ima obrednih sistema koji su bili povezani sa službom somi: na primer.). Grka. Pripreme su trajale godinu dana. I u tom slučaju susrećemo razne epizode (prividne potere koje kralj preduzima protiv stada krava. uprežu ga u kola i kraljević ga vodi na jezero. tačnije. dijaloge i opscene prizore (jedan sveštenik se njiše na Ijuljašci. Najzad konj. koji je na taj način sticao dostojanstvo »sveopšteg vladara«. van Buitenen. Skita. a potom svi zajedno. dolazi do polnog opštenja. Žrtvenik. Iranaca.ya)~\ takođe je bila uključena u kosmički žrtveni sistem. Jermena. od kojih svaku prati sto pratilja. . eventualno sva dobra prinosioca žrtve. 38 i svuda. mada neobavezno. Vadapeja (vajaреуа) (»napitak pobede«) traje od sedamnaest dana do jedne godine i predstavlja čitav jedan mitsko-obredni scenario: trku konja upregnutih u sedamnaest kola. obožavanje nekog božanstva koje simbolizuje ikona. Trećeg dana se odvijaju drugi obredi i najzad se sveštenicima dele nagrade (dakšina). 60 ili 1. kao simbol mističnog uspenja prinosioca žrtve na nebo. među njima i jedan muškarac. Četiri stotine roladića budno je motrilo da se on ne približi kobilama. Moguće je da je ašvamedha iz početka bio prolećni praznik. oni.800 opeka složenih u pet slojeva.000 krava. itd. Njihove glave su zatim bivale uzidane u prvi sloj opeka. Tekstovi jasno kažu da je »ranije« ubijano pet žrtava. ašvamedha (ašvamedha). bio povezan sa žrtvovanjem some: ίο je agnićajana (agnicayana). kruže °κο leša a glavna supruga leže pored njega. Pripremne ceremonije su se protezale cele godine tokom koje je konj ostavljan na slobodi zajedno sa stotinu drugih konja. smatralo se da ašvamedha čisti nečistoće i osigurava plodnost i napredak cele zemlje. itd. koji od tog trenutka otelovljuje boga Pređapatija spremnog da se sam žrtvuje. praznik koji 367 Drugi mit. često čitavu goclinu. konj i druge žrtve bivaju raskomadani. 25 i dalje. Još jedan ceremonijalni sistem je. str. Značaj pravargje počiva prevashodno u njegovom karaktera »tajne« i u činjenici da predstavlja najstariju sliku piiđe.367 Poznata su i druga žrtvovanja some: neka nisu bila duža od jednog dana. Osim toga. The Pravargya. Latina. sveštenici i žene razmenjuju opscene šale. prekrivena ogrtačem. Drugog dana. ponekad je bio u obliku neke ptice.

000 krava i 100 konja. U stvari. »žrtvovanje muškarca« je vrlo blisko ašvamedhi. Odin žrtvuje »sebe samome sebi« kako bi stekao mudrost i ovladao magijom (Havamal. 349. taj stvarno ništa ne zna. muškarac se u poslednjem trenutku oslobađa i umesto njega se ubija neka životinja. Značajno je da se tokom purušamedhe izgovara čuvena kosmogonijska himna Purušasukta (Rigveda X. kraljevo pomazanje (rađasuja) Da bismo razumeli taj proces. Gonda. 5. purušamedhu. XIII. s nepobedivim kolima. Prema Adamu de Bremu (Breme). Α u Indiji Voda predstavlja kosmogonijsku supstancu bez premca..7 Up. ali ne treba zaboraviti da ti liturgijski tekstovi ne predstavljaju vedsku religiju u ceiim. »čovek se rađa tri puta: prvi put od 368 Za vreme prinošenja žrtve sveštenik svečano izgovara: »Neka se brahman može roditi u svetosti!. Br. odnosno njegovo rađanje u višem obliku bivstvovanja. Ova indoevropska paralela ide u prilog pretpostavci da se purušamedhci izvršavala slobodno. a njegovo žrtvovanje simboliše (odnosno reprodukuje) čin stvaranja. .ji ie pisao u XI veku. Neka se kraljević može roditi u kraljevskoj uzvišenosti.. Obredna »smrt« postiže se »ubijanjem« ili je to simboličan regressus ad uterum369 Jednaka vrednost ovih dveju metoda implikuje izjednačavanje »žrtvene smrti« i »rađanja«. ubijanje ljudskih žrtava je na kraju predstavljalo ilustraciju metafizike soteriološkog tipa. 369 Lat. kupljen po ceni od 1. ratnik sa snažnom strelom. 90). u stvari. važno je osvetliti inicijacijske pretpostavke obreda šrauta. Moguće je pokazati kako u germanskoj tradiciji'1 postoji začuđujuća paralela mitsko-obrednog scenarija purušamedha: ranjen kopljem i obešen ο Drvo sveta tokom devet noći. i onaj brahman koji ne zna ništa ο ašvamedhi. to ni je branman i zaslužuje da bude opljačkan« (Šat. S druge strane. 1). 315 i dalje. Inicijacija podrazumeva »smrt« i »ponovno rađanje« iskušenika. Njegova struktura sadrži kosmogonijske elemente: s jedne strane. Da se rodi krava muzara. 138). Pitali smo se da li je neka takva žrtva bila ikad upražnjavana.ija je potvrđena u Atharvavedi XI. brzi konj. str.se proslavljao povodom Nove godine. brahmanski i rigvedski tekstovi podvlače vezu između konja i Vode. Žrtvovanje treba da preporodi čitav Kosmos i da istovremeno ponovo uspostavi sve društvene klase i zanimanja u njihovoj uzornoj savršenosti. ta žrtva je svake devete godine obnavljana u Upsali vešanjem devet Ijudi i drugih životinjskih žrtava. konj je poistovećen sa Kosmosom ( = Prađapati). gde su praksa i teorija žrtvovanja bile neprekidno reinterpretirane. Poistovećenje žrtve sa Purušom-Prađapatijem vodi do poistovećenja prinosioca žrtve s Prađapatijem. Pored životinja. kraljica bi takođe legala pored njegovog tela. Ali u Indiji. 74. 17). Smatralo se da se purušamedhom dobija sve što se nije moglo postići ašvamedhom. coniinuity. strelac. Naissances mystiques. Kao što to objavljuje Šatapatha Brahmana (XI. str. 4. govorljivi mladić! Neka ovaj prinosilac žrtve ima za sina junaka! Neka nam Parđanja u svako doba da kišu po želji! Neka za nas u obilju zri žito! itd. Purušamedha se opisuje u nekoliko šrautasutri (šrautasutras) ali jedino Sankhajana i Vaitana propisuju ubijanje žrtve. 115 i dalje. ko. Inicijacijska struktura obreda: osvećenje (dikša). a pošto bi bio ubijen. vojnik pobednik.). Aditjom (Suncem) i Somom (odnosno.368 Konj koji predstavlja kraljevsku snagu (kšatra) pored ostalog је poistovećen sa Jamom. »ašvamedha je sve. onog koji upražnjava dikšu. Ceremor. snažni bik za vuču. Izgleda da Rigveda ne zna za dikšu. Str. Change and. Ali ovaj složeni obred predstavlja i jednu »Tajnu« ezoteričnog tipa. 22). i na neki način predstavlja zamenu za kralja Treba voditi računa ο takvim postupcima izjednačavanja i zamene kada analiziramo jedan paralelni scenario. prev. žrtvovan je i jedan brahman ili jedan kšatrja. ' . 2. Njega su takođe ostavljali slobodnog godinu dana. plodna žena. s bogovima vladarima). Prema drugim liturgijskim spisima. Gonda.: povratak u matericu (prim. 2. I. up. 6: 0r<inmaćarin je priznat za dikšitu. junak.« (Vađasaneji Samhita.

tokom dikše zbiva se isti povratak u embrionalno stanje. Grka.. »sveštenici onoga kome daju dikšu pretvaraju u embrion.. u stvari. 22). pored ostalog.. Dakle. Neka se kraljević može roditi u kraljevskoj uzvišenosti. reč je ο mnoštvu »smrti« jer svaki »dva puta rođeni« tokom svog života upražnjava određeni broj žrtava šrauta. Skita.. Smatralo se da se purušamedhom dobija sve što se nije moglo postići ašvamedhom. to nije brahman i zaslužuje da bude opljačkan« (Šat. treći put kada umre i kada ga postave na vatru. ali se podjednako upražnjava i u drugim prilikama. . Ali tek je u Indiji ovaj mitsko-obredni scenario dobio tako značajno mesto u religioznom životu i teološkoj spekulaciji. drugi put kada prinosi žrtvu. Pored životinja.. 17). 3). konj je poistovećen sa Kosmosom (= Prađapati). voda je muško seme . Dalmata. XIII. U stvari. 4.370 Konj koji predstavlja kraljevsku snagu (kšatra) pored ostalog je poistovećen sa Jamom. Oni ga škrope vodom. On ima stisnute pesnice. »ašvamedha je sve. muškarac se u poslednjem trenutku oslobađa i umesto njega se ubija neka životinja.. Sauve. 2. s bogovima vladarima). James L. odakle on ponovo stiže u egzistenciju«. « Up. Oni ga prekrivaju jednim plaštom: plašt. i embrion ima stisnute pesnice dok je u utrobi« . junak. Iranaca. to je posteljica. Pitali smo se da li je neka takva žrtva bila ikad upražnjavana. brzi konj. Naporedni tekstovi uaglašavaju embriološki i opstetrički karakter obreda. Njegova struktura sadrži kosmogonijske elemente: s jedne strane. brahmanski i rigvedski tekstovi podvlače vezu jzmeđu konja i Vode. Žrtvovanje konja je sigurno indoevropskog porekla. a njegovo žrtvovanje simboliše (odnosno reprodukuje) čin stvaranja. Jermena. žrtvovan je i jedan brahman ili jedan kšatrja. Oni ga uvode u posebno spremište: posebno spremište. ^ Osvećenje.tj. (Aitareja Brahmana I. Br. U stvari. kraljica bi takođe legala pored njegovog tela. naime. vojnik pobednik.7 Podsetimo se da je prinosilac žrtve u trenutku kada prima dikšu već »dva puta rođen« zahvaljujući svojoj upanajani. Ali ovaj složeni obred predstavlja i jednu »Tajnu« ezoteričnog tipa. Žrtvovanje treba da preporodi čitav Kosmos i da istovremeno ponovo uspostavi sve društvene klase i zanimanja u njihovoj uzornoj savršenosti..svojih roditelja. plodna žena. U stvari. a pošto bi bio ubijen.000 krava i 100 konja. itd. strelac. praznik koji se proslavljao povodom Nove godine.. ratnik sa snažnom strelom. i onaj brahman koji ne zna ništa ο ašvamedhi.. . »The Divine Victim« koji navodi sve prikladtie delove germanskih i sanskritskih izvora koji se odnose na ljudske žrtve. s nepobedivim kolima. Da se rodi krava muzara. Moguće je pokazati kako u germanskoj tradiciji371 postoji začuđujuća paralela mitsko-obrednog 370 Za vreme prinošenja žrtve sveštenik svečano izgovara: »Neka se brahman može roditi u svetosti!. kupljen po ceni od 1. bivaju raskomadani. Značajno je da se tokom purušamedhe izgovara čuvena kosmogonijska himna Purušasukta (Rigveda X. snažni bik za vuču. taj stvarno ništa ne zna. Aditjom (Suncem) i Somom (odnosno. Njega su takođe ostavljali slobodnog godinu dana. Α u Indiji Voda predstavlja kosmogonijsku supstancu bez premca. Trećeg dana se odvijaju drugi obredi i najzad se sveštenicima dele nagrade (dakšina). to je materica od koje se pravi dikša. Poistovećenje žrtve sa Purušom-Prađapatijem vodi do poistovećenja prinosioca žrtve s Prađapatijem. dobijaju i četiri kraljice ili njihove pratilje. i na neki način predstavlja zamenu za kralja Treba voditi računa ο takvim postupcima izjednačavanja i zamene kada analiziramo jedan paralelni scenario. . onaj koji upražnjava dikšu) je serne« (Maitrajani Samhita III. predstavlja neophodni uvod u svako somičko žrtvovanje. 90).. Prema drugim liturgijskim spisima. Moguće je da je ašvamedha iz početka bio prolećni praznik. cmi. Latina. »Dikšita (. »žrtvovanje muškarca« je vrlo blisko ašvamedhi. dikša. govorljivi mladić! Neka ovaj prinosilac žrtve ima za sina junaka! Neka nam Parđanja u svako doba da kišu po želji! Neka za nas u obilju zri žito! itd. S druge strane. Tragove nalazimo kod Germana.« (Vađasaneji Samhita. Purušamedha se opisuje u nekoliko šrautasutri (šrautasutras) ali jedino Sankhajana i Vaitana propisuju ubijanje žrtve. kada je prošao kroz inicijacijski regressus ad uterum. tačnije. purušamedhu.

2. ali ne treba zaboraviti da ti liturgijski tekstovi ne predstavljaju vedsku religiju u ceimi. prev. i embrion ima stisnute pesnice dok je u utrobi« . »Kada se osvećuje.374 Prema drugim izvorima. 74. treći put kada umre i kada ga postave na vatru. 5. str. delo. koji ie pisao u XI veku. З). takođe tekstove koje navodi Gonda. njegov plašt je posteljica«. koje se ponavlja prilikom svakog žrtvovanja. 373 Svi ovi inicijacijski obredi prirodno imaju mitski obrazac: to je Indta koji se preobražava u zametak i ulazi u Vaćinu matericu. Izgleda da Rigveda ne zna za dikšu. Oni ga prekrivaju jednim plaštom: plašt. ali se podjednako upražnjava i u drugim prilikama. Ali u Indiji. 3. I. I.. III. III. Br. Change and connnuity. On ima stisnute pesnice. I. »iskušenik je žrtva ponuđena bogovima« (Šat. I). 6. III. kada je prošao kroz inicijacijski regressus ad uterum. 1.. 2. 315 i dalje. 2). 115 i dalje. odnosno njegovo rađanje u višem obliku bivstvovanja. »Onaj ko prođe kroz obred osvećenja približava se bogovima i postaje jedan od njih« (isto. 372 Lat: povratak u matericu (prim. »Prinosilac žrtve je predodređen da se uistinu rodi u nebeskom svetu« (Šat. VII. reč je ο mnoštvu »smrti« jer svaki »dva puta rođeni« tokom svog života upražnjava određeni broj žrtava šrauta. (Taittirja-Sam. . 3. str.. onaj koji upražnjava dikšu) је seme« (Maitrajani Samhita III. Prema Adamu de Bremu (Breme). voda je muško seme . Samhita VI. str. dikša je isto tako poistovećena sa smrću. str. Br. up. »sveštenici onoga kome daju dikšu pretvaraju u embrion.. Dakle... 3). »čovek se rađa tri puta: prvi put od svojih roditelja. Ova indoevropska paralela ide u prilog pretpostavci da se purušamedhci izvršavala slobodno. 8). nav. Br. II.. III. 1). 7. III. važno je osvetliti inicijacijske pretpostavke obreda šrauta. 385. Ceremor. I.).Sam. 138). odakle on ponovo stiže u egzistenciju«. Brah.7 Up.. 2. jer je žrtva zapravo sam prinosilac žrtve« (Ait. II. U stvari. Oni ga uvode u posebno spremište: posebno spremište. Naporedni tekstovi uaglašavaju embriološki i opstetrički karakter obreda. 12)'. Gonda. to je materica od koje se pravi dikša. itd.. II i dalje).7 Podsetimo se da je prinosilac žrtve u trenutku kada prima dikšu već »dva puta rođen« zahvaljujući svojoj upanajani. »Dikšita je embrion. Odin žrtvuje »sebe samome sebi« kako bi stekao mudrost i ovladao magijom (Havamal. 18 i dalje). Neprekidno se podseća na povod za taj regressus ad uterum: »Čovek je zapravo ne-rođen. naime.. ubijanje ljudskih žrtava je na kraju predstavljalo ilustraciju metafizike soteriološkog tipa. Inicijacijska struktura obreda: osvećenje (dikša). 374 Up. da ovlada Svemirom (VI. I. Upanišad Brah. itd. Ukratko. Kao što to objavljuje Šatapatha Brahmana (XI. dikša. kraljevo pomazanje (rađasuja) Da bismo razumeli taj proces. 6. ta žrtva je svake devete godine obnavljana u Upsali vešanjem devet ljudi i drugih životinjskih žrtava. 6. Gonda.. 11).ija je potvrđ'ena u Atharvavedi XI. Ali. (Aitareja Brahmana I. I. 7). on (prinosilac žrtve) umire po drugi put« (Đaim. »Dikšita vtj. Inicijacija podrazumeva »smrt« i »ponovno rađanje« iskušenika. tokom dikše zbiva se isti povratak u embrionalno stanje.. »dikšita je prinošenje žrtve« (Taitt. Isti tekst tvrdi da prinosilac žrtve mora u trenutku ponovnog rođenja da se pridigne prema sve četiri strane sveta. da bi sprečio rađanje zastrašujućeg čudovišta posle sjedinjenja Reči (Vać) i Žrtve (Jađnje) (Sat. tj. Nciissances mystiques. U stvari. drugi put kada prinosi žrtvu. ^ Osvećenje. 45). ' . gde su praksa i teorija žrtvovanja bile neprekidno reinterpretirane. predstavlja neophodni uvod u svako somičko žrtvovanje.scenarija purusamedha: ranjen kopljem i obešen ο Drvo sveta tokom devet noći. Obredna »smrt« postiže se »ubijanjem« ili je to simboličan regressus ad uterurn372 Jednaka vrednost ovih dveju metoda implikuje izjednačavanje »žrtvene smrti« i »rađanja«. 349. omogućava izjednačavanje prinosioca žrtve sa bogovima. Oni ga škrope vodom. to je posteljica. onog koji upražnjava dikšu. Rađa se tek kroz žrtvu« (Mait. 6: oranmaćarin je priznat za dikšitu.373 Ovo novo mistieno rođenje.

Središnje ceremonije odvijale su se oko Nove godine. žrtvuj svoje sopstveno telo! « (Rigveda VI. postignuta žrtvovanjem. rađasuja. tekstove koje navodi A. i bacio se na žrtveni oltar da bi se ponovo rodio na Nebu. 16). Coomaraswamy. upravo su takvim obrednim uspenjima na Nebo. Videli smo koji su se rezultati postizali posle žrtve ašvamedha (up. up. »Atmayajfia: Self-Sacrifice«. Naprotiv. doduše prolazna. 81. podrazumevalo je analogan scenario. Verovatno je cilj ljudskih žrtava koje su prinošene ti paganskoj Upsali podjednako bio i kosmički preporod i osnaživanje kraljevske moći. Obredna smrt je dakle preduslov za stizanje do bogova i. 19). uvećavajući svoje telo!« (X. 2): »Žrtvuj sam sebe. gore. 90. 11. str. postajali blagosloveni i preporođeni. 5). a obično je sledila još jedna godina završnih ceremonija. za postizanje dobro ispunjene egzistencije u tom svetu. nije podrazumevala nikakvo obezvređivanje Života i ljudske egzistencije. prinosilac žrtve a takođe i celo društvo. 5). u blizinu bogova. kao i Priroda. istovremeno. U vedsko doba »divinizacija«. istovremeno obuhvatali »smrt«.375 Primer su dali bogovi: »O Agni. Ali sve se to postizalo obredima koji su. težeći za ponavljanjem stvaranja. 360. »embrionalno sazrevanje« i ponovno rođenje prinosioca žrtve. 375 Prinosilac žrtve »se sam u obliku semena (predstavljenog zrnima peska) . Jer »bogovi su žrtvovani'em prinosili Žrtvu« (X. Pomazanju je prethodila godina dikše.3. Rađasuja je po svoj prilici skraćeni oblik niza godišnjih ceremonija koje služe za obnavljanje bacio« u domaću vatru kako bi osigurao svoje ponovno rođenje tu — na zemlji. nap. Žrtvovanje indijskog lcralja.

duž axis mundi — koju predstavlja kralj — kako bi se oplodila Zemlja. i to iz perspektive koja im je bila svojstvena. »Embrionalni period« budućeg vladara odgovarao je procesu sazrevanja Univerzuma. odnosno za presto. Kosmogonije i metafizika Vedske himne neposredno ili samo nagoveštavajući prikazuju više kosmogonija. i kosmogonije i obnavljanja sveta s druge strane. Škropljenje se vezuje za Vodu koja silazi s Neba. bilo posle sjedinjenja muške vode za ženskom. kralj po jednom iskorakne prema sve četiri strane sveta i simbolično se penje do zenita. u sebi sadržavao Kosmos. jer je on. str. Kada Vrhovni vladar podigne ruku. imaju paralele u Još starijim ili još »primitivmjim« kulturama. taj gest ima kosmogonijsko značenje: on simbolizuje uzdizanje axis mundi. U nastavku ovih obreda. posebno imajući u vidu njihovo prekomerno oduševljenje prema žrtvovanju. drugim rečima. njegovo jednogodišnje dozrevanje i njegovo ponovno mistično rođenje kao Kosmokratora.11 Primetili smo blisku vezu između obredne smrti i obrednog preporoda s jedne.Univerzuma. na neki način. drugim rečima. on je otelovljavao Kosmos. postizao se sukcesivno povratak budućeg kralja na stanje embriona. Kao i tolike druge ' e Ancicnt Indian Royal Consecration. Čak i one za koje se rnože pretpostaviti da su ih doneli Arijci. koji je istovremeno poistovećen s Prađapatijem i s Kosmosom. Središte sveta — i dodiruje Nebo. Kada primi pomazanje. Druga faza obreda završavala se stvaranjem novog vladarevog tela: to je bilo simbolično telo. Kralj je imao središnju ulogu. 75. kralj stiče vrhovnu vlast nad četiri smera prostiranja Kosmosa i nad godišnjim dobima. Reč je ο prilično rasprostranjenim mitoPotvrđenim u različitim slojevima kultnre. kralj ostaje da stoji na prestolu: on otelovljuje kosmičku osu učvršćenu za pupak Zemlje. i vrlo je verovatno da je izvorno bio povezan s dozrevanjem žetve. Najzad. Različitim fazama obreda. . Bilo bi uzaludno tr-ažiti »poreklo« svake od ovih kosmogonija. Treću fazu je činio niz obreda preko kojih je kralj postizao vrhovnu vlast nad tri sveta. Njih će razviti i uobličiti autori Brcihmana. Sve su ove ideje u tesnoj vezi s kosmogonijskim mitovima ο kojima ćemo uskoro raspravljati. kao i svaki prinosilac žrtve šrauta. on gospodari sveukupnim prostorno-vremenskim Univerzumom. koje se dobijalo bilo posle rnističnog venčanja kralja s kastom bramana ili s narodom (taj mu je brak omogućavao da se rodi iz njih kao iz materice). ili posle sjedinjenja zlata — koje označava plamen — i vode. a istovremeno je postajao Kosmokrator.

12). tminu je skrivala tmina«. Jedan od najdrevnijih i najrasprostranjenijih mitova. 2. iz njegovih nogu zemlja. tako da liče na Purušu). 7. Pesnik se pita kako je Biće moglo da iziđ. itd. uostalom.religiozne ideje i verovanja. bog zamišljen kao Hiranjagarbha (Zlatni zametak) lebdi iznad Vode. Div Puruša (»Čovek«) je istovremeno postojao i kao kosmički totalitet (strofe 1—4) i kao androgino Biće. Postojao je samo neodređeni prin cip nazvan »Jedno« (neutrum). 2) stvaranje komadanjem Iskonskog džina. 1). (strofa 13—14). liturgijski elementi. i prilikon obreda očišćenja vezanih za obnavljanje. Atharvaveda (X. ni bogovi). 28) poistovećuje Zlatni zametak s Kosmičkim stubom. 3. mada Kosmos. nije postojalo ništ< drugo« (strofa 2). i kosmologije svuda u starom svetu predstavljaju nasleđe koje je prenošeno od preistorije. i božanstvo žrtvovanja. a zatim ona rađa njega. 121. . slika kosmogoniju drevnog tipa stvaranje putem žrtvovanja nekog božanskog antropomorfnog Βΐάε Purušasukta je podstakla bezbrojne spekulacije. Ali. kao što j u drevnim društvima mit služio kao egzemplarni model stvj ranja. Puruša je istovremeno i transcer dentan. od njegovih bedara postade Zanatlija. Rigveda X. u ceremonijama prilikom utemeljivanja ћгз mova (sagrađenih. Podsetimo na to da starost neke kosmogonije ne treba prosuđivati prema prvim dokumentima koji je prikazuju. Izgleda da su. istovremeno bića i nebića. u Indiji postaje omiljen prilično kasno. žensku tvoračku energiju. i imanentan. drugim rečima. ali se slika zametka ne slaže sa ovim božanstvom koje je politehničar bez premca. vetar iz njegovog daha. 4) stvaranje razdvajanjem Neba i Zemlje. Drugim rečima. ni ljudi. Indra i Agni iz njegovih usta. U stvari (strofa 5). što je paradoksalan. Bogovi žrtvuju »Čoveka«: iz njegovog raskomadanog tela nastaju životinje. Možemo ih označiti na sledeći način: 1) stvaranje oplođenjem prvobitne Vode. ali bogovima indijsk kosmogonije svojstven oblik bivstvovanja (up. 6. mesec iz njegove svesti. U ovim primerima reč je ο varijantama jednog izvornog mita koji je Zlatni zametak prikazivao kao seme boga tvorca koji lebdi nad prvobitnom Vodom. al je toplina (izazvana askezom. iz ne-Bića. »Jedno je disalo iz sopstvene ži votne snage i nije imalo dah. Renu). Himna jasno pokazuje da Puruša prethodi stvaranju nadilazi ga. kod starih Germana (Imii i u Mesopotamiji (Tijamat). 82. Nebo iziđe iz njegove glave. U Brhadaranjaka Up. pošto na početku nije postojalo ni »ne-Biće ni Biće (strofa I. ni ne-smrt< (odnosno. četiri tipa kosmogonija oduševljavala vedske pesnike i teologe. ona se udaje za Purušu. on oplođuje Vodu koja rađa boga vatre Agnija (strofa 7). društvene klase. »Na početku. Prađapati). skambhom. tako se i ova himna izgovarala u jednom od obreda koj prate rođenje sina.378 U najslavnijoj himni Rigvede (X. Egzemplarna funkcija ove žrtve naglašena je u poslednjoj strofi (16): »Bogovi su žrtvu prinosili žrtvom«. Puruše. Ali za naše istraživanje su značajna upravo indijska tumačenja i revalorizacije nekih kosmogonijskih mitova. prev. posebno u Epopeji i u Puranama. prodirući u nju. 90). »U to vreme nije postojala ni smrt. 377 Virad je neka vrsta Šakti. na franc. Puruša je istovremeno bio i žrtvovana žrtva. Puruša rađa Virađ. od njegovih nogu rodi se Sluga« (strofa 12. U slavnoj himni Rigveda X. 3) stvaranje koje započinje od nekog jedinstva-totaliteta. život i ljudi potiču od njegovog soj stvenog tela. 5. u suštini.376 Druga kosmogonijska tema koja je bila korenito reinterpretirana iz ritualističke perspektive nalazi se u podjednako čuvenoj himni Purušasukta (Rigveda X.377 Stvaranje je u pravom smislu proizvod jedne kosmičke žrtve. Svetašvatara. sunce iz njegovog pogleda. Ш> 4. tapas) porodila 376 Slika Zlatnog zametka će u klasičnoj Indiji postati Kosmičko jaje koje rađa Voda (već u Upanišadama: Katha Up„ IV. Ratnik je bio od njegovih ruku. »kosmogonijski gnjurac«.« Osim »toga. zemlja. Mi čije paralele nalazimo u Kini (Pan-ku). nebo. bogovi: »Njegova usta postaju Brahman. 129) lcosmogonija je prika zana kao metafizika. IV. prvu klicu koju је Voda primila dovodi u vezu s »Univerzalnim majstorom« Višvakarmanom.

256— 258). 3. vedski pesnici vezuju za temu Stvaranja-žrtve. Kao i Puruša iz Rigvede X. 4.s nici u svojim razmišljanjima »znaše da otkriju mesto Bića u ne-Biću« (strofa 4). stvaranja pojavnos sveta.»Jedno«. jedino su u Indiji ovi mitovi doveli do stvaranja određenih tehnika žrtvovanja kontemplativnih metoda i . koju je proslavila Purušasukta. dok Atharvaveda objavljuje da su je i svi ostali bogovi stekli na isti način (XI. 7. 6). 5. Mnoštvo kosmogonija slaže se sa brojnošću predanja koja se tiču teogonije i porekla čoveka. susreću se i kod drugih indoevropskih naroda. Već smo videli (§ 68). ili su se oni izdvojili iz prvobitne vodene mase odnosno iz ne-Bića. Ipak. 1). 72. Iz te (»neraz vijene«) klice razvila se Žudnja (kama). Visvakarmana (Rigveda. Bogovi su rođeni posle (strofa 6) stvaranja pojavnog sveta oni dakle nisu tvorci stvaranja sveta. Na početku. i ista ta Žudnja »bila јс prvo seme (retas) Svesti (manas)«. Navedimo najzad i Stvaranje kao čin nekog Božanskog Bića. odnosno. 90. Postoje i druga mitološka objašnjenja smrti. 2) pripoveda kako su bogove rodili boginja Aditi. 10). na muški i na ženski princip (up. gubitka ili sticanja besmrtnosti. »Univerzalnog majstora«. Ali oni nisu svi bili besmrtni. 63. 12) objašnjava poreklo ljudi (odnosno četiri društvene klase) polazeći od delova tela žrtvovanog prvobitnog Diva. 4). Indrinog posecanja Vritre. »zametak« — »prekriven prazninom« (što se može razumeti kao: okružen prvobitnom Vodom). odnosno. smrt uvodi Brahma kako bi učinio lakšom Zemlju pretovarenu masom ljudi. IV^ 11. Pesnik zaključuje znakom pitanja: »Onaj koji nadgleda ovaj (svet) sa najvišeg nebeskog svoda to jedini zna (tj. kao što smo upravo videli. Purušasukta (X. ne gubeći pri tom svoju transcendentnost. Jamom i njegovom sestrom Jami (X. ali bogovi su odlučili da ta besmrtnost bude čisto duhovna. sin boga Vivasvata. X. kovač ili drvodelja. i ljudi su žrtvovanjem mogli da postanu besmrtni. Tema je drevna i podložna začuđujućim reinterpretacijama i primenama. 54. Najzad. Jedna kasnija himna (Rigveda X. 19. zbog čega je pretila opasnost da ona potone u okean (VI. U Mahabharati. 167. njihova egzistencija započinje posle stvaranja sveta. ili pak pijući somu. U svakom slučaju. Aksiom jednog nespoznatljivog vrhovnog bića — »Jednog«. Indra je besmrtnost postigao isposništvom. bogove su ili rodili prvobitni par Nebo i Zemlja. »Prvo seme« se zatim podelilo na »gore« na »dole«. čin demijurga Indre koji zgromi i raskomada prvobitnog Zmaja predstavlja obrazac tako različitih dela kao što su građenje neke kuće ili govorničko nadmetanje. Prema Brahmanama. štaviše. bogovi su postali besmrtni tek pošto su obavili određena žrtvovanja. prvi prinosilac žrtve i prvi čovek (Rigveda X. čuven i u drugim religijama. X. Ali ovaj mitski motiv. potvrđeno je da odgovarajući mitovi postoje u brojnim tradicionalnim kulturama. Pe. Neki od ovih mitova koji se tiču rođenja bogova i ljudi. dostupna ljudima tek posle smrti (Šatapatha Br. 52—54. 63. kao i Univerzum proizvodi su stvaralačke iudnje (kama). Ljudi takođe potiču od prvobitnog рага Nebo—Zemlja. biće razvijen u Upanišadama i u nekim filozofskim sisteroima. 2) ili od Agnija (VI. Voda i Zemlja. Njihov mitski predak je Manu. tapas (X.. Ali ostaje zagonetka »drugog stvaranja«. Rigveda jasno kaže da su oni taj dar dobili od Savitri (IV. on zna poreklo »drugog stvaranja«) — osim ako ga ni on ne zna?« Himna predstavlja najvišu tačku do koje je došla vedska misao. I druga verzija poistovećuje mitske roditelje s Vivasvatinom decom. Valja zapamtiti ovu ideju koja je od suštinskog značaja za kasniju indijsku misao: svest. Prema Rigvedi. Jedno prethodi Univerzumu 1 stvara svet emanacijom svog sopstvenog bića. 4). što je začuđujuća tvrdnja којг anticipira jednu od osnovnih tema indijske filozofske misli. Ovde prepoznajemo jednu od klica filozofije sankhjajoge i budizma. Što se tiče četvrte kosmogonijske teme — razdvajanja Neba i Zemlje. 7). ovaj mit je sličan Purušasukti: reč je ο nasilnoj podeli jednog »totaliteta« radi stvaranja (ili ob· navljanja) sveta. 90. »nerazvi jeno« (abhu) — tj. 81) koji svet oblikuje kao vajar. XII. Rigveda X.io »Toga« — koje podjednako transcendira i Bogove i Stvaranje. 9).

56. 3. postavljajući slojeve opeka od kojih je načinjen žrtvenik. Kao što je Puruša sam sebe dao bogovima i dopustio da bude raskomadan kako bi stvorio Univerzum. zora i sumrak). VI. Prađapati će posle kosmogonijskog čina upoznati smrtnu »iscrpljenost«. VI. 1. Godina. njegovi su zglobovi bili iščašeni. i bogovi su ga izlečili (obredom) agnihotra. predstavlja veliku novinu brahmanske teorije žrtvovanja. učvrstivši mu zglobove« (Šat. upravo način postojanja sveta i života čini da se oni iscrpljuju samim trajanjem. Na početku. II. ali se. 379 Znamo da slična shvatanja karakterišu drevne kulture. 6. On se askezom »zagreja« do najvišeg stupnja (tapas. Dva ključna termina — tapas (asketski žar) i visriđ (vistrij) (raspršeno zračenje) — mogu imati seksualne konotacije koje su posredne ili se podrazumevaju. XI. da se reprodukuje (Šat. bio načinjen od 720 dana i noći. »Taj iščašeni Prađapati sam (sada) postaje taj sagrađeni žrtvenik vatre. Br.. 1. jasno se kaže da su pet godišnjih doba i pet slojeva zrtvenika za vatru — zglobovi Prađapatiievog kosmičkog tela (Sat. zbog toga se žrtvenik sastoji od 360 kamenova koji čine ogradu i 360 opeka«. XI. Br. 4. pre svega. Br. 6.16 to se može razumeti i — znojenjem. Puruša je Godina« (Jaim. jer su askeza i seksualnost blisko povezane u indijskoj religioznoj misli. Zatim su stvoreni bogovi da nasele Nebo. uostalom. I. itd. 1). Prađapati izvesno jeste Godina. On najpre stvori brahman odnosno Trostruko znanje (tri Vede) a zatim od Govora stvori Vodu. Mit i njegove slike prevode kosmogoniju u biološke termine. i na Višvakarmana. . nadovezuje na Purušu. a na prvom mestu kulture paleouzgajivača. obnavljanje i р» novno uzglobljavanje Prađapatijevog kosmičkog tela obavljeni su žrtvovanjem odnosno građenjem jednog žrtvenog oltara za proslavIjanje agnićajane (§ 72). 13). Dajući svoje sopstvo (atman) bogovima. Onako kako ga prikazuje Brahmane. i počeci godišnjih doba. Drugim rečima. Osnovna ideja jeste da se Prađapati istrošio i najzad iscrpeo putem stvaranja »zagrevanjem« i ponavljanih »ispuštanja«. Prađapati je bio neočitovano Jedinstvo—Totalitet.spekulacija koje su imale tako odlučujuću ulogu pri buđenju jedne nove religiozne svesti. 2. Ovaj »Gospodar stvorenja« je blizu Velikih kosmičkih bogova. i njegovi zglobovi jesu spojevi dana i noći (odnosno. potvrđena je i tekstovima: »Puruša je Prađapati. Identičnost Puruša— Prađapati. Na neki način. 1. pun mesec i mlad mesec.). 76. čija ljuska postade Zemlja. pre Hr. 1. 35—36). svako irtvovanje ponavlja prvobitni čin stvaranja i jemči za kontinuitet sveta tokom sledeće godine. on prodre u nju. Godimi« (isto. čisto duhovno prisustvo. ili.17 Prađapati je mislio: »Uistinu. VI. odnosno. Želeći da se reprodukuje putem Vode. jara«) i poče da stvara emanacijom. Ona označava opadanje važnosti shvatanja na koje se oslanjao vedski ritual. (isto. kao u nekim primitivnim kosmogonijama. Br.379 Prađapatijeva iscrpljenost је prikazana dirljivim slikama: »Pošto je Prađapati ispustio živa bića. 2). ja sam stvorio pandan samome sebi. 9V. i dalje). i zbog toga ljudi govore: »Žrtvovanje je Prađavati. »sličnog« [sanskri (samskri)J. dosl. ali je njegova struktura drevna. 1. 6. Ukratko. Prađapati izgleda kao tvorevina naučne spekulaoije. Isto delo (X. No. Ali ga je žudnja (kama) podstakla da se umnoži. Doktrina žrtvovanja u Brahmanama Purušasukta je polazište i doktrinarna potvrda teorije žrtvovanja koja je razrađena u Brahmanama (oko 1000—800. on stvori drugi pandan samoga sebe odnosno zrtvovanje. ispuštanjem semena.° trostruko poistovećenje Prađapatija s Univerzumom. On nije bio u stanju da se uspravi na svojim oslabljenim zglobovirna. up. s cikličnim Vremenom (Godinom) i sa žrtvenikom za vatru. i asure da nasele Zemlju. Šatapatha Br. 129. stvori se jedno jaje. 2) jasno kaže da je »taj Prađapati. . 5). »toplota. i pripremu otkrića do kojih su došli autori Upanišada.« Sveštenici obnavljaju Prađapatija. on liči na »Jedno« iz Rigvede X.« Pored toga. 1.

To je nova primena drevne ideje ο neophodnosti godišnjeg (ili periodičnog) ponavljanja kosmogonije. 381 To je potvrđeno drugim nizom poistovećivanja. prinosilac žrtve postaje taj žrtvenik. 6. sveta moć. prinosilac žrtve sebi gradi sopstveno qa. To znači da će se on posle smrti vratiti u život. drugim rečima. Br. totalitet obrednih činova (karma) čini »osobu«. 8). i to stanje sačuvati i posle smrti. Dragi tekst Šatapatha Brahmane (X. zahvaljujući svom atmanu. Kada je dovršen i dobro integrisan. 77. 2. odnosno. pošto je brahman izjednačen sa 432. »osobu«. 1. Da bi ilustrovali tu obrednu dok· trinu koja je istovremeno i kosmogonija. nego omogućava postizanje jednog novog oblika bivstvovanja. Ali žrtvovanje se mora obaviti prem-i pravilima i s verom. 2) opisuje »Zlatnog Purušu« u čovečjem srcu kao zrno pirinča ili prosa — dodajući pri tom da је оп veći od 380 381 382 . prinosilac žrtve obavlja istu operaciju spajanja i objedinjavanja na svojoj sopstvenoj ličnosti. I. ubeđenih u presudnu važnost tih obreda. 3. Gonda. najmanja sumnja u njegovu delotvornost može imati pogubne posledice. str. učene aluzije. 2. što je oblik egzistiranja koji prevazilazi Vreme. 4. probila se jedna nova ideja: žrtvovanje ne samo da obnavlja Prađapatija i osigurava održanje sveta. To znači da su psiho-fiziološke funkcije prinosioca žrtve prikupljene i objedinjene kroz obrednu aktivnost. atman.) Od tada. ίθ. II. To je istovremeno i opravdanje za oholost brahmana. Prađapati i žrtvenik vatre izjednačeni su u Rigvedi: suglasnici R(i)g su poistovećeni s opekama žrtvenika. Eshatologija: poistovećenje s Prađapatijem putem žrtvovanja Pa ipak. prinosilac žrtve se poistovećuje s Prađapatijem. oni su tek žrtvovanjem stekli božansku prirodu i besmrtnost (isto. 1. na koncu. Kao što bog žrtvovanjem ponovo zadobija svoju osobu (atman).000 suglasnika Riga.To je izvorni smisao žrtvovanja u Brahmanama: ponovo stvoriti Kosmos koji je ciklično Vreme (Godina) »iščašilo« i »iscrplo«. i istovremeno. nego može da stvori jedno duhovno i neuništivo biće. brahman i atman su implicitno poistoveceni već u doba Brahmana. ili zagonetke. »Izrada« atmana na neki način liči na ponovno objedinjavanje Prađapatija. VII. str. 3. Prema tome. Br. Objavljuje se da su na početku i bogovi bili smrtni (Taitt. uzdiže se na Nebo gde se rada po drugi put (Šat. s prinosiocem žrtve. Magijskom snagom obreda. Sam. 1. II. na tajanstvenu snagu obreda se usredsređuje sve: poreklo i suština bogova. svoj atman (Kaušitaki Brahmana. 4. on postaje »potpun«. 2. 2. 3. rasutog i iscrpljenog činom kosmogonije. 7. prinosilac žrtve stvara sebi novo telo. X. Važno je — i to je cilj obreda — biti »potpun« (sarva). blagostanje u ovom svetu ι »ne-smrt« u drugom svetu. s njegovim atmanom. Prađapati i prinosilac žrtve su poistovećeni u samoj obrednoj radnji: žrtvenik jeste Prađapati. VIII. Br. 3. prinosilac žrtve postaje »besmrtan«. III. znanje. dobro integrisan i plodan. Up. i teogonija i soteriologija.). 12) i stiče »besmrtnost« (isto. sanskri) Prađapatija. 40. 6). Lilian Silburn. atman. ne bi prineo žrtvu vatre« (Šat. Zrtvovanje nema samo kosmogonijsku svrhu i eshatološku funkciju. tačnije. IV. 74 i dalje. 6. itd. autori Brahmana su umnožili mitove ili fragmente mitova iznova ih tumačeći u skladu s novom perspektivom ili stvarajući ih iznova. 3. vrlo rano. Gradeći žrtvenik vatre (agnićajanu). njihov zbir čini atman (Aitareja Br. Ali. Les Religions de l'Inde. 8). 3. ■^I.382 Up. polazeći od neke fantastične etimologije. u zoru. u »ne-smrt«. Bogovi su tekođe besmrtnosti stekli žrtvovanjem. itd. stičući brahman (Sat. »ceo«. U Brahmanama vedski bogovi su podređeni magičnim i tvoračkim snagama žrtvovanja ili čak nisu upućeni u njih. VI. Kroz žrtvovanje — odnosno delatnošću koju obavljaju sveštenici — svet opstaje živ. 236 i dalje. Jer »sunce ne bi izašlo ako sveštenik. odatle proizlazi da je on isto tako poistovećen i sa Prađapatijem i. 1—7). Instant et Cause.380 »Sastavljajući« (samdha. 5).

Prađapati (Brahman) i atman su istovetni zato što su proizvod jedne iste aktivnosti: »obnavljanja«, objedinjavanja; bez značaja je to Što su materijali različiti: opeke žrtvenika za Prađapatija —< Brahman, organske i psiho-mentalne funkcije za atman.383 Ali važno je podvući da je to jedan kosmogonijski mit koji, na koncu, predstavlja primerni obrazac »konstrukcije« atmana. Razne joga-tehnike primenjuju isti princip: »sabiranje« i »objedinjavanje« telesnih položaja, disanja, psihomentalne aktivnosti. Otkriće istovetnosti između Ja (atmana) i brahmana neumorno će se koristiti i različito vrednovati u Upanišadama (§ 80). Za sada, dodajmo da brahman u Brahmanama označava proces kosmičkog žrtvovanja, a u širem smislu, tajanstvenu snagu koja održava Univerzum. Ali već se u Vedama ο brahmanu misli i jasno govori kao ο neuništivom, nepokretnom, suštinskom principu svake egzistenoiie. Značajno je i to što u više himni Atharvavede (X, 7, 88; itd.) brahman biva poistovećen sa skambhom (dosl. podupirač, držač, stub); drugim rečima, brahman je Grund koji drži Svet, istovremeno kosmička osa i ontološki temelj. »U skambhi je sve ono čime raspolaže duh (atmanvat), sve ono što diše« (Atharvaveda VII, 8, 2). »Onaj ko poznaje 'brahman u čoveku, poznaje vrhovno biće [paramešthin, (parame§thin) Gospodina], a onaj ko poznaje vrhovno biće poznaje skambhu« (Atharvaveda, X, 8, 43). Uočljiv je napor da se izdvoji konačna realnost: brahman je priznat za Stub Univerzuma, nosač, osnovu, a već se u vedskim tekstovima široko koristio termin pratištha (pratistha) koji iskazuje sve te pojmove. Brahman je poistovećen s brahmanom pošto poznaje strukturu i poreklo Univerzuma, pošto poznaje Govor koji iskazuje sve to, jer Vać, Logos, može bilo koju osobu da preobrazi u brahmana (već Rigveda X, 125, 7). »Rođen.je brahmana je večna inkarnacija dharme« (Manu, I, 98).вз Jedna posebna kategorija dela, Aranjake (dosl. »šumske«) dopušta nam da pratimo prelaz od žrtvenog sistema (karma-kanda) iz Brahmana ka primatu metafizičkog znanja [đnjana-kanda (jnana-kanda)'] koje objavljuju Upanišade. Aranjake su bile prenošene u tajnosti, daleko od gradova, u šumi. Njihova doktrina stavlja naglasak na Ja, subjekt žrtvovanja, a ne više na konkretnu stvarnost obreda. Prema Aranjakama, bogovi su skriveni u čoveku; drugirn rečima, korelacija makrokosmos-mikrokosmos, osnova vedske misli, sada otkriva homologiju između kosmičkih božanstava i božanstava prisutnih u ljudskom telu (up. Aitareja Aranjaka, I, 3, 8; II, 1, 2; III, 1, 1; itd. Šankhajana Aranjaka, VII, 2 i dalje; VI, 2 i dalje; itd.). Prema tome, »interiorizacija žrtvovanja« (up. § 78) dopušta da se žrtvene ponude istovremeno upute i »unutrašnjim« i »spoljašnjim« bogovima. Konačni cilj je jedinstvo (samhita) različitih teo-kosmičkih slojeva i organa, i psiho-fizioloških funkcija čoveka. Posle brojnih usaglašavanja i poistovećivanja, dolazi se do zaključka da je »svest ο Sebi [prađnjatman (prajnatman)] isto što i Sunce« (Ait. Ar. III, 2, 3; Šankh. Ar, VIII, 3—7). Što je smelo izjednačavanje, koje će razviti i uobličiti autori Upanišada.

78. »Tapas«: tehnika i dijalektika trpljenja U više navrata smo pomenuli askezu, tapas, jer se ne može govoriti ο indijskim bogovima, mitovima ili najznačajnijim obredima, a da se ne pomene to obredno »zagrevanje«, ta »toplota« ili »žar« koji se postiže trpljenjem. Izraz tapas, od korena tap, »zagrejati«, »ključati«, jasno je potvrđen u Rigvedama (up. na primer, VIII, 59, 6; X, 136, 2; 154, 2, 4; 167, 1; 109, 4; itd.). Rec je ο indoevropskoj tradiciji jer »izuzetna toplota« ili »žestina« (mdnos, furor, ferg, wut) u jednom naporednom kontekstu ima svoju ulogu u obredima herojskog tipa.24 Dodajmo da je
Neba, veći od etera, od zemlje i od svih stvari: »to je ja Duha ι moje ja; umirući, steći ću to ja«. Tekst je značajan zato što je Puruša s jedne strane poistovećen s brahmanom (srednji rod) dok je, s druge strane, izjednačenje atman-brahman već osigurano. 82 Up. L. Silburn, nav. delo, str. 104 i dalje.

»zagrevanje: različitim psiho-fiziološkim tehnikama, na primer, izuzetno zaljućenom hranom, potvrđeno kod vidara i čarobnjaka u primitivnim kulturama.25 Postizanje magijsko-religiozne »moći« prati jaka unutrašnja toplota; sama ta »moć« iskazuje se izrazima koji označavaju »toplotu«, »gorenje«, »izuzetnu toplinu«, itd. Pomenuli smo ove činjenice kako bismo istakli starost i značajnu rasprostranjenost trpljenja tipa tapas. To niukoliko ne podrazumeva nearijsko poreklo indijske askeze. Indoevropljani, a pogotovu vedski Indijci, nasledili su preistorijske tehnike koje su različito vrednovali. Razjasnimo odmah da obredno »zagrevanje« m na jednom drugom mestu nije dostiglo značaj koji je u Indiji stekao tapas, od najstarijih vremena pa do naših dana. Asketsko »zagrevanje« nalazi svoj obrazac ili svoju homologiju slikama, u simbolima i u mitovima koji su povezani s toplotom koja »peče« žetvu i zagreva jaja obezbeđujući da se ona izlegu, sa seksualnim zanosom, posebno sa žarom organizma, i s vatrom apaljenom trenjem dva drvena štapića. Tapas je »tvorac« na lse Palnova: kosmogonijskom, religioznom, metafizičkom. Već
ζ Up Eliade, Le Yoga, str. 114, η. 1. vid. neke primere u našem Le Chamanisme (2. izd.), str. 369 i dalje.

smo videli da Prađapati stvara svet »zagrevajući se« tapasom, a iscrpljenost koja za tim sledi može se izjednačiti sa zamorom posle seksualnog čina (§ 76). Na obrednom planu tapas omogućava »ponovno rađanje«, tj. prelaz iz ovog u svet bogova, iz sfere »profanog« u sferu »sakralnog«. Osim toga, askeza onome koji kontemplira pomaže da »u sebi razvije« misterije ezoteričnog znanja i otkriva mu duboke istine. (Agni tapasvinu daje »toplotu glave«, čineći ga tako pronicljivim.) Askeza korenito menja oblik bivstvovanja askete, daje mu natčovečansku »snagu« k.oja može postati opasna, a u nekim slučajevima i »demonska«.384 Tapas obuhvata uvodna najznačajnija žrtvovanja, ceremoniju inicijacije, učenje brahmaćarina. U osnovi tapas se obavlja postom, bdenjem pored vatre ili stajanjem na suncu, ređe ispijanjem opojnih supstanci. Ali »zagrevanje« se podjednako postiže i zadržavanjem daha, što otvara put za izvođenje jedne smele homologije između tog vedskog obreda sa primesama joge. Ovu homologaciju omogućavaju pre svega spekulacije Brahmana u vezi sa žrtvovanjem. Žrtvovanje je rano bilo uključeno u tapas. Objavljeno je da su bogovi stekli besmrtnost ne samo žrtvovanjem (§ 76), nego i askezom. Ako se bogovima u vedskom kultu prinose soma, topljeni maslac i sveta vatra, u asketskoj praksi nudi im se »unutrašnje žrtvovanje«, u kojem fiziološke funkcije zamenjuju levanice i obredne predmete. Disanje se često poistovećivalo sa »neprekidnorn levanicom«.87 Govori se ο pranagnihotri, odnosno, »žrtvovanju vatre (obavljenom) disanjem« (Vaikhansasmartasutra II, 18). Shvatanje tog »unutrašnjeg žrtvovanja« je novina koja je imala višestruks posledice; ona će asketama, pa čak i najekscentričnijim misticima, omogućiti da se održe unutar brahmanizma i, kasnije, hinduizma. S druge strane, to isto »unutrašnje žrtvovanje« upražnjavaće brahmani »stanovnici šume«, odnosno oni koji žive kao asketi [sannjasi (sannvasi)], ne napuštajući pri tom svoj društveni identitet »gospodara kuće«.385 Ukratko, tapas je uključen u čitav niz homologizacija izvedenib na različitim planovima. S jedne strane — a u skladu s osobenim težnjama indijskog duha — kosmičke strukture i fenomeni izjednačeni su s organima i funkcijama ljudskog tela i, pored toga, s elementima žrtvovanja (žrtvenik, vatra, žrtva, obredni instrumenti, liturgijske formule, itd.). S druge strane, askeza — koja je (već u preistorijska vremena) podrazumevala čitav jedan sistem podudarnosti između mikro i makrokosmosa (dah poistovećen s vetrom, itd.) — povezana je preko
28 Izraz šanti koji na sanskritu označava spokoj, mir duše, odsustvo strasti, olakšanje patnji, potiče od korena šam, koji je izvorno obuhvatao značenje: ugasiti »vatru, srdžbu, groznicu«, na koncu, »jaru« izazvanu demonskim silama; up. D. J. Hoens, Santi, naroč. str. 177 i dalje. 385 Njegov religiozni položaj je osvetljen (mada ne baš jasno) u spisima Aranjaka.

homologija sa žrtvovanjem. Neki oblici askeze, zadržavanje daha na primer, smatrani su čak za vrednije od žrtvovanja; smatralo se da je njihov ishod dragoceniji nego »plodovi« žrtvovanja. Ali sve te homologacije i sva ta izjednačavanja vrede, odnosno postaju stvarni i religiozno delotvorni jedino ako se razume dijalektika koja ih je obeloda· nila. '■ ,^: Na koncu, ovde je reč ο jednom broju sistema koji su s jedne strane homologni, a sa druge svrstani u jedan hijerarhijski promenjivi niz. Irtvovanje je poistovećeno sa askezom, ali ono što posle određenog trenutka najviše vredi jeste shvatanje principa koji opravdava slična izjednačavanja. Vrlo rano, sa Upanišadama, biće visoko uzdignuto razumevanje, znanje (đnjana) dok će sistem žrtvovanja, sa mitološkom teologijom koju implikuje, izgubiti religiozni primat. Ali ni taj sistem, zasnovan na superiornosti »razumevanja«, neće uspeti da zadrži primat barem kada je reč ο nekim ograncima društva. Jogini će, na primer, odlučujući značaj pridavati askezi i ispitivanju »mističnih« stanja; neki »ekstatičari« ili sledbenici obožavanja teističkog tipa (bhakti) odbaciće, u celini ili delimično, brahmanski ritualizam i metafizičke spekulacije Upanišada, kao i askezu (tapas) joginske tehnike. Ova dijalektika, sposobna da otkrije bezbrojne homologacije, poistovećivanja i podudarnosti na različitim planovima ljudskog iskustva (fiziologija, psihologija, obredna aktivnost, simbolizacija, »mistična iskustva«, itd.), bila je delo vedske epohe, ako ne i indoevropske protoistorije. Ali, ona će biti pozvana da odigra značajnu ulogu i u kasnijim epohama. Kao što ćemo videti, dijalektika uspostavljanja homologija otkriva svoje »tvoračke< mogućnosti posebno u trenucima religiozne i metafizičke krize, odnosno, kada jedan tradicionalni sistem izgubi svoju valjanost i kada se sruši njegov svet vrednosti. se mogli smatrati »čudnima« mada je bilo praktično nemogućc prosuditi da li oni pripadaju domorodačkim slojevima, ili samo odražavaju religiozna shvatanja nekih arijevskih plemena koja su se razvila na rubu vedske tradicije. Tako jedna himna Rigvede (X, 136) govori ο nekom asketi (muni) duge kose [kešin (kešin)~\, odevenom u »mrku prljavštinu«, »opasanim vetrom« (odnosno nagim), u koga »ulaze bogovi«. On uzvikuje: »U pijanstvu zanosa popeli smo se na vetrove. Vi, ostali smrtnici, vi možete da opazite samo naša tela« (strofa 3). Muni leti kroz vazduh, on je konj vetra-elementa (Vata) i prijatelj Vajua (boga Vetra). On živi u dva okeana, onom iz kojeg se rađa, i onorn u koji zalazi (strofa 5, up. Atharvaveda XI, 5, 6; itd.). »On ide tragovima Apsarasa, Gandharvasa i divljih životinja, on razume njihove misli« (strofa 6). On »pije sa Rudrom pehar otrova« (strofa 7). To je tipačan primer zanosa: duh munija napušta telo, on postaje misao polubožanskih Bića i divljih životinja, on živi u »dva okeana«. Aludiranje na konja Vetra i na bogove koje on inkorporira ukazuje na šamanističku tehniku. Vede podjednako spominju i druga natprirodna iskustva u vezi s mitskim likovima (Ekavratja, Brahmaćarin, Vena, itd.) koji verovatno predstavljaju divinizovane modele nekih asketa i čarobnjaka. »Čovekbog«, naime, ostaje preovlađujući motiv duhovne istorije Indije. Ekavratja verovatno predstavlja arhetip te tajanstvene grupe, vratja (vraya), kojom su povezani šivaistički asketi, »mistici«, prethodnici jogina ili predstavnici nekog nearijskog naroda. Njima je posvećena cela jedna knjiga Atharvavede (XV), ali je taj tekst nejasan. Odatle ipak proizilazi da vratje upražnjavaju askezu (oni ostaju stojeći po godinu dana, itd.), da poznaju kontrolu disanja (što se povezuje s različitim oblastima kosmosa, Atharvaveda XV, 14, 15 i dalje), da svoja tela dovode u odnos homologije s makrokosmosom (18, 1 i dalje). To je bratstvo ipak bilo značajno, jer je ustanovljen jedan poseban oblik žrtvovania, vratjastoma, da bi se njegovi članovi reintegrisali u brahmansko društvo.386 Vratjastomi su prisustvovale i druge osobe,

386 Vratje su nosile turbane, bile odevene u crno, a preko ramena su prebacivali dve ovčije kože, jednu crnu a drugu belu; za znak su lmali šiljati

među kojima su glavni bili jedan magadha koji je imao ulogu pevača, i jedna prostitutka (Atharvaveda XV, 2). Ona je povodom solsticijskog obreda (mahavrata) obredno opštila sa magadhom ili s jednim brahmaćarinom.387 I sam brahmaćarin je shvatan kao osoba na kosmičkoj lestvici. Iniciran, odeven u kožu crne antilope, duge brade, brahmačarin putuje od Istočnog do Severnog okeana i »stvara« svet; slave ga kao »zametak u srcu besmrtnosti«; odeven u crveno, on izvršava tapas Atharvaveda, XI, 5, 6—7. Ali, kao što se to često dešava u Indiji, njegov zemaljski »predstavnik«, brahmaćarin (čiji je prvi zavet čednost) obredno se sjedinjuje s prostitutkom. Polno sjedinjenje je imalo svoju ulogu u nekim vedskim obredima (up. Ašvamedha). Pri tom je važno razlikovati bračno sjedinjavanje za koje se smatralo da je sveti brak,31 i seksualno sjedinjavanje orgijastičkog tipa koje je imalo za cilj bilo sveopštu plodnost, bilo stvaranje neke »čarobne odbrane«.32 U oba slučaja bi se, ipak, moglo reći kako su to »sakramentalni« obredi, vršeni u cilju resakralizacije čoveka ili života. Tantrizam će, docnije, razviti eitavu jednu tehniku koja se odnosi na sakramentalnu transmutaciju seksualnosti. Što se tiče različitih redova asketa, čarobnjaka i ekstatičara koji su živeli na rubu arijskog društva, no od kojih je većina na kraju bila integrisana u hinduizam, veoma smo slabo obavešteni. Najbogatiji izvori su iz poznijeg vremena, mada to ne umanjuje njihov značaj, jer oni pouzdano odražavaju starije stanje. Tako Vaikhanasasmartasutra daje dugu listu asketa i pustinjaka; jedni se razlikuju po kosi, ili po odeći koja je poderana ili načinjena od kore s drveta; drugi žive nagi, hrane se mokraćom krave i goveđom balegom, prebivaju na grobljima, itd.; neki upražnjavaju i jogu ili jedan oblik prototantrizma.33 Da rezimiramo, još je od najstarijih vremena potvrđeno postojanje različitih oblika asketizma, ekstatičkih iskustava i magijsko-religioznih tehnika. Prepoznatljive su strogosti »klasičnog« tipa i neki šamanistički motivi, kao i ekstatička iskustva svojstvenu jednom broju drugih kultura i nekim rudimentarnim jogističkira tehnikama. Raznorodnost i složenost ponašanja, tehnika i soteriologija koje su branili oni koji su napustili svet, u kasnijim razdobljima dalje će se samo razvijati. Ukratko, možemo reći da ekstatičke metode ističu i produžavaju zanosno iskustvo ispijanja some ili drugih opojnih supstanci, anticipirajući pri tom neke oblike mistične pobožnosti, dok asketska strogost i discipline pripremaju razradu tehnika joge. Treba dodati da se, počev od vremena Upanišada, zagovara običaj napuštanja društvenog života i nastanjivanja u »šumi«, ° se omogućilo potpuno posvećivanje meditaciji. Taj je običaj odavno postao uzoran i još i danas, u savremenoj Indiji, jma svoje sledbenike. Povlačenje u »šumu« ljudi ko.ji po oprede.jenju nisu bili ni »ekstatičari«, ni asketi, a ni jogini, na početku ]e, verovatno, predstavljalo prilično iznenađujuću novinu. U osnovi, napustanje društvenog života je otkrivalo duboku krizu tradicionalm L··?'6' Je verovatno da je ta kriza usledila nakon brah•nanskih spekulacija u vezi sa žrtvovanjem.
»Ja sam Nebo, ti si Zemlja!« kaže muž ženi (Brhad. Up., VI, 4, 20). izvodi u ime bogova: »Neka Višnu pripremi matericu; neka Tvaobhkuje oblike«, itd. (isto, VI, 4, 21). ο obj: V.P· Le Yoga, str. 254 i dalje. U ovom poslednjem slučaju reč је "ЗДа koji su rašireni u svim zemljoradničkim društvima. -13 Up. Le Yoga, str. 143 i dalje.
Zač 81

4tr;

80. Upanišade i traganje rišija: kako se osloboditi »plodova« sopstvenih dela? U Brahmanama, vedski bogovi su bili radikalno obezvređeni u korist Prađapatija. Autori Upanišada taj proces nastavljaju ; dovršavaju. Oni čak idu i dalje: bez oklevanja obezvređuju svemoguće žrtvovanje. Neki tekstovi Upanišada tvrde da žrtvovanje nije potpuno bez meditacije ο atmanu (Maitri Up. I, 1). Ćhandogja Up. (VIII, 1, 6) tvrdi da će, kao što »propada svet koji su stekli asketi (karman)« isto tako propasti i svet
štap, ukras oko vrata i zapeti luk. Kao mesto za prinošenje zrtve služili su im kola koja su vukli konj i mazga. so Vid. reference u tekstu i bibliografiju u Le Yoga, str. 111 i dalje.

stečen žrtvovanjem. Prema Maitri Up. (I, 2, 9—10), za žaljenje su oni koji imaju iluzija ο značaju žrtvovanja; jer, pošto se na nebesima budu nauživali istaknutog mesta koje su stekli svojim dobrim delima, oni će se ponovo vratiti na zemlju ili u donji svet. Za pravog risija (rshi) ne vrede više ni bogovi ni obredi. Njegov ideal je divno iskazan u molitvi koju prenosi najstarija Upanišada, Brhadaranjaka (I, 3, 28): »iz ne-bića (asat) odvedi me u biće (sat), iz tame odvedi me na svetlo, iz smrti odvedi me u besmrtnost«. Izgleda da je duhovna kriza koja izbija u Upanišadama bila izazvana meditacijom ο »moćnicima« žrtvovanja. Videli smo da, kao što je Prađapati obnovio i oporavio svoju »osobu« (atman) pomoeu žrtvovanja, prinosilac žrtve isto tako pomoću obrednih radnii (karman) »ujedinjuje« svoje psiho-fiziološke funkcije i izgrađuje svoje »Ja« (§ 77). U Brahmanama, izraz karman označava obrednu aktivnost i njene blagotvorne posledice (jer prinosilac žrtve posle smrti stiže u svet bogova). Ali razmišljajući ο obrednom procesu »uzroka i posledice«, neizbežno je bilo dolaženje do otkrića kako svako delanje, zbog proste činjenice da se njime postiže neki rezultat, biva integrisano u beskonačni niz uzroka i posledica. Α kada je i u karmanu jednom priznat zakon sveopšte uzročnosti, time je bila uništena izvesnost zasnovana na spasonosnim posledicama žrtvovanja. Post-egzistencija »duše« na Nebu je, naime; bila ishod obredne delatnosti prinosioca žrtve; ali, gde se »realizuju« rezultati svih njegovih drugih dela, izvršenih tokom čitavog njegovog života? Trebalo bi, dakle, da blažena postegzistencija, nadoknada za ispravnu obrednu delatnost, ima nekakav kraj. Ali, šta se onda događa sa dezinkarniranom »dušom« lišenom telesnosti (atmanom)? Ona ni u kom slučaju ne bi mogla konačno da iščezne. Uvek bi joj preostajao beskonačan broj dela počinjenih tokom života, u kojima je sadržano onoliko »uzroka« koliko bi trebalo da bude »posledica«; drugirn rečima, one bi trebalo da se »realizuju« u novoj egzistenciji, ovde, na zemlji, ili u nekom drugom svetu. Zaključak se nametao sam od sebe: pošto bi prošla kroz jednu blaženu ili nesrećnu postegzistenciju u vanzemaljskom svetu, duša bi morala da se reinkarnira. Jednom otkriven, taj je zakon transmigracije, samsara, zavladao kako »ortodoksnom«, tako ' heterodoksnom (budizam i đainizam) indijskom religioznoni i >1' lozofskom mišlju. Termin samsara se pojavljuje jedino u Upanišadama. »Poreklo« doktrine nije poznato. Uzalud je pokušavano da se transtnigracija duše objasni uticajem nearijskih elemenata. Kako god bilo, to otkriće je nametnuto pesimističko viđenje egzistencije. Pokazalo se da je ideal vedskog čoveka — živeti 100 godina, itd. — prevaziđen. Sam po sebi, život nužno ne predstavlja »zlo«, pod uslovom da se koristi kao sredstvo za oslobađanje od okova karmana. Jedini dostojni cilj mudraca je podsticanje oslobađanja, mokša (moksha) — što je drugi termin koji se zajedno sa svojim ekvivalentima (mukti, itd.) svrstava među ključne reči indijske misli. Pošto svaki čin (karman), bio on religiozan ili profan, učvršćuje i ovekovečava transmigraciju (samsara), oslobađanje se ne može postići ni žrtvovanjem, ni bliskim odnosima sa bogovirna, pa čak ni askezom ili milosrđem. U svojim pustinjačkim prebivalištima risiji su tražili druge načine oslobođenja). Do jednog značajnog otkrića dovelo je meditiranje ο soteriološkoj vrednosti znanja, hvaljenoj već u Vedama i Brahmanama. Autori Brahmana su se, očigledno, pozivali na (ezoteričko) znanje implicitnih homologija u obrednom postupku. Prema Brahmanama, upravo je пгpoznavanje žrtvenih tajni osuđivalo ljude na »drugu smrt«. Ali risiji su otišli dalje; oni su razdvojili »ezoteričko znanje« od njegovog obrednog i teološkog konteksta; ustvrdili su da je gnosa ta koja može dokučiti apsolutnu istinu, otkrivajući dubinske strukture stvarnosti. Jedno takvo »znanje« je na kraju doslovno poništilo »neznanje« [avidja (avidya)] koje je, izgleda, sudbina ljudi fizičkog reda, jer se ono odnosi na konačnu stvarnost, a ne na (»neiniciranih«, iz Brahmana). Naravno, reč je ο »neznanju« metaempirijske stvarnosti svakodnevnog iskustva. Termin avidja, u značenju »neznanje metafizifčkog reda« ima istaknuto mesto u indijskom filozofskom vokabularu. Avidja prikriva

konačnu stvarnost; »mudrost« (gnosa) otkriva istinu, dakle, ono stvarno. S odredenog stanovišta, to »neznanje« je bilo »tvorničko«: ono je stvorilo strukture i dinamizam ljudske egzistencije. Zahvaljujući avidji, ljudi su živeli neodgovornu egzi^^ciju, nisu znali za posledice svojih činova (karman). Posle uzbudljivih itsraživanja i oklevanja, koja bi povremeno obasjala iznenadna razjašnjenja, rišiji su sa avidjom poistovetili »prvi uzrok« karmana, pa, prema tome, i poreklo i dinamizam transmigracije. Sada je krug bio zatvoren: neznanje (avidja) »stvara« ili Pojacava zakon »uzroka i posledice« (karman) koji, sa svoje straodređuje neprekidni niz reinkarnacija (samsara). Na sreću, siobađanje (mokša) iz tog paklenog kruga bilo je moguće pre „gega zahvaljujući gnosi (đnjana, yidja). Kao što ćemo videti, drufeh^Pe. Hi škole su pored toga zagovarale oslobađajuća svojstva st П1| a j°ge ili mistične pobožnosti. Indijska misao se rano po(m ) , ,.usPOstavi homologije među različitim »putevima« arga) koji vode do oslobođenja. Taj napor je nekoliko vekova kasnije doveo do euvene sinteze koja je objavljena u Bhagavad-Giti (IV vek pre Hr.). Ali, važno je već sada naglasiti da suštinu indijske filozofije predstavlja otkrivanje sudbonosnog niza avidja•karman-samsara, kao i leka protiv njega, oslobadanja (mokša) p<> moći »gnose«, znanja metafizičkog reda (dnjana, vidja), otkrića koje je, mada u nedovoljno sistematizovanom obliku, bilo načinjeno još u vreme Upanišada. Najznačajnija proširivanja tiču se načina oslobađanja, i paradoksalno, »osobe« (ili »posrednika«) koja treba da stekne to oslobođenje.

81. Identitet »atman«-Brahman i iskustvo »unutrašnje svetlostU Namerno smo ovo pojednostavili kako bi se рге svega razumele težnje i originalnost rišija. U najstarijim Upanišadama,34 razlikujemo više postupaka. Ipak, te razlike ne treba previše naglašavati jer sistem izjednačavanja i homologija, koji preovlađuje u Brahmanama, podjednako ostaje na snazi i u Upanišadama. Središnji problem je, eksplicitno ili implicitno, prisutan u svakom tekstu. Reč je ο tome da se pojmi i razume prvo Biće, Jedno/Sve, koje jedino može da objasni svet, život, i ljudsku sudbinu. Još u Rigvedi, prepoznali smo ga u tad ekamu — »Jedno« (neutrum) — iz slavne himne X, 129, Brahmane ga nazivaju Prađapati ili Brahman. Ali u tim sholastičkim raspravama, prvo Biće je bilo povezano s kosmičkim žrtvovanjem i obrednom sakralnošću. Rišiji su se trudili da ga dosegnu pomoću meditacije vođene gnosom.35 Prvo Biće je, očigledno, nepojmljivo, beskonačno, večno; ono je, istovremeno, i Jedno i Sve, »tvorac« i »Gospodar« sveta; neki ga čak poistovećuju sa Univerzumom; drugi ga traže u »osobi« (puruša) koja obitava u suncu, mesecu, govoru, itd.; drugi, opet, u »beskonačnosti« koja je u osnovi sveta, života i svesti. Među imenima prvog Bića, Brahman je bilo ono koje se nametnulo već na početku. U čuvenom odeljku Ćhandogja Up. (III, 14, 2—4) Brahan je opisan kao »vasceli svet«, ali je ipak »duhovne prirode«; »život je njegovo telo, njegov oblik je jsvetlost, njegova duša je prostor«; on u sebi sadrži sva dela, želje, mirise i ukuse, itd. Ali, on je istovremeno i »moj atman u srcu, manji od zrna ječma, od zrna slačice«, a ipak, »veći od zemlje,
34 Odnosno Upanišade u prozi, Brihadaranjaka, Ćhandogja, Aitareja, Kausitaki, Taittirija. One su verovatno bile redigovane između 800—500. Pre Hr.

, . ...

35 Pri tom ne treba zaboraviti da su rišiji iz Upanišada naslednici »yl(X1~ laca« i pesnika-filozofa iz vedskog doba. Sa izvesnog stanovišta rnozemo reći da se središnje institucije Upanišada, mada nesistematizovane, nalaze već u Vedama. Tako, na primer, jednačenje »duh« = »bog« = »stvarno« = = »svetlost«. Up. Gonda, The Vision of the Vedic Poets, str. 40 i dalje, 2U i dalje.

veći od atmosfere, veći od tih svetova«. »Onaj koji obuhvata sva dela, sve želje (...), koji obuhvata vasceli ovaj svet (...), to je шој atman u srcu; to je Brahman. Kada umrem, ući ću u njega.«36 Jađnavalkja takođe govori ο »onome koji živi na zemlji ali ga zemlja ne poznaje, čije je

Katha Up. (posebno III. i u J. pre Hrista. (IV. »To spokojno biće koje se uzdiže iz njegovog tela i dostiže najvišu svetlost. 13—8). iznad svega. druge primere u našoj studiji »Spirit. Osim toga. ispod. Dva modaliteta Brahmana i misterija »atmana« »zarobljenog«. kaže Ćhandogja UP· (III. u najvišim svetovima iznad kojih nema viših. Gonda. duše drugih. i dalje donosi jednu prilično originalnu kosmološku ontologiju: na vrhu je univerzalni Duh (puruša). 115. verovatno izmeau 500. Light and Seed«. str. Drugim rečima. »svetlost koja sija iznad ovog Neba. atman. dosežemo Sunce. iznad Tmine. VIII.telo zemlja i koji zemlju nadzire iznutra« identifikujući ga sa »atmanom. str. 7) takođe poistovećuje atman sa osobom koja se nalazi u srcu čoveka. god. tako i Brahmana. u stvari je ona ista svetlost koja sija u čoveku (antah puruša). a svetlost je uzorna slika kako atmana. 4). u obliku »svetlosti u srcu«. 3) Brahman je spoznatljiv u dva oblika: telesnom (i smrtnom) i besmrtnom. 90. U Brhadaranjaka Up. različit od Kosmosa a ipak sveprisutan u kosmičkim stvarnostima. Brahmanom. 17. unutrašnjim nadzornikom. Važno je jasno reći da meditacije ο identitetu atman-Brahman predstavljaju jednu »duhovnu vežbu«. 4 i dalje. a ne lanac »rasuđivanja«. 10) »čist.«388 Brhadaranjaka Up. Tu oni sreću jednti »duhovnu osobu« (puruša manasah. Srednje Upanišade390 sistematičnije razvijaju ovu težnju — koju nalazimo već u Rigvedi — da se kosmički totalitet i svest svedu na jedan jedini princip. Maitri. Brahman se istovremeno ispoljava i kao imanentan (»ovome svetu«) i kao transcendentan. i 200. 389 Brahman je i u Mundaka Up. »iz duha rođenu«) lcoja ih odvodi do Brahmanovih svetova. on u Brahmanu prepoznaje dva prividno nespojiva načina bivstvovanja: »apsolutni« i »relativni«. Vid. 2. naime. 3.38 Oni koji su pili somn postaju besmrtni. Pošto on zna da je čovek zarobljenik karmana a da ipak poseduje jedno besmrtno »Ja«. Sunce je Život ili atman — Ja — svake stvari. . posmrtno sjedinjenje atmana sa univerzalnim Bićem (Brahman) na neki način predstavlja »bezličnu besmrtnost«: »Ja« se stapa sa svojim prvobitnim ishodištem. Prerna nekima. · 390 Najznačajnije su: Katha. Reč je. on u Brahmanu otkriva situaciju koja se može uporediti sa tim.389 82. Prema Rigvec}j (I. (II. Svest ο istovetnosti unutrašnje svetlosti i transkosmicKe svetlosti prate dve pojave koje su dobro poznate iz »suptilne fiziologije«· zagrevanje tela i slušanje tajanstvenih zvukova (isto. 13. gde će dugo živeti i odalcle se više neće vratiti. koje izgleda da podjednako učestvuje i u 388 Ćhandogja Up. pomaže rišiju da istovremeno odgonetne i tajnu Stvaranja i tajnu sopstvenog načina bivstvovanja. 3). III. 48. besmrtnosti i radanja. slediće zakon transmigracije (samsara). Kao i Puruša iz Rigvede X. 7. Teško je odrediti doba u koje su redigovane. Duha. oni koji su razumeli ezoterički simbolizam »pet vatri«37 prolaze kroz različite kosmičke oblasti sve do »sveta Bleska«. 7) navodi dva rigvedka stiha u kojima se govori ο kontemplaciji »Svetlosti koja sija iznad Neba« i dodaje: »Kontemplirajući (ovu) Vrlo-visoku Svetlost. 3. Prema tome. neustrašivi. 7). 3. kao atman. Atman »onoga koji zna« kroz smrt se. naravno ο jednoj drevnoj tra· diciji. Razlikujemo više teorija ο postegzistenciji bez povratka na zemlju. sjedinjuje s Brahmanom. 1). stižu u Svetlost i pronalaze bogove (Rigveda. III. on prebiva u čovekovom srcu. besmrtnim (Brhadaranjaka Up. boga među bogovima«. itd. »ne-očitovano« [avjakta (avyakta)]. VIII. u Materiji Identitet atman-Brahman. prema drugim tumačenjima. svetlost svetlosti«. što implikuje identitet pravog »ja« i univerzalnog Bića. »lični« i »bezlični«. 11. Izmenjenu. ovu teoriju preuzeće različite pobožne škole. »duhovni« i »materijalni«. pojavljuje se u njegovom sopstvenom obliku. To je Brahman« (Ćhandogja Up. (II. The Vision of the Vedic Poets. To je besmrtni. Sporazumevanje sopstvenog Ja prati iskustvo »unutrašnje svetlosti« (antah-đotih). (III. švetašvatara Mundaka. Mandukja. koji je eksperimentalno opažen u »unutrašnjoj svetlosti«. Ali. 270 i dalje. pošto su Sunce ili Svetlost još od vedskih vremena smatrani za eoifanije Bića. To je on. 3). neprosvetljenih. odnosno. Prašna.

ona je maja Gospodara (Rudra-Šiva). »nepokret« nOSn° P.»duhovnom« i u »materijalnom«. u večnom i beskonačnom Brahmanu nalaze se skriveni znanje (koje osigurava besmrtnost) i neznanje izjednačeno sa smrtnošću. »Trostruki Brahman« (I. karman. 3 11) koja lični princip puruša stavlja iznad njegovih »bezličnih« modaliteta avjakta. taj se kosmički proces može smatrati božanskom »igrom« (lila).raHriti: UPGlasenapp. Prema švetašvatara Up. 1). 3) da se u Duhu i Prirodi (prakriti) vide dva modaliteta iskonskog Bića Sve/Jedno. Bog imanentan svakoj Prirodi i svim oblicima života (II. Ovoga puta reč je ο tome da riši razume svoju »egzistencijalnu situaciju« meditirajući ο protivurečnoj strukturi Brahmana. 44 fVa °va tumačenja će kasnije postati popularna. Le yoga. Neke jogističke tehnike su još tačnije izložene u švetašvatari.43 Ali od svega je najvažnije to da paradoksalna koegzistencija dva protivurečna modaliteta u iskonskom Bićvi omogućava da se ljudskoj egzistenciji (ne manje paradoksalnoj. str. ulagan je napor da se duhovni princip (atman) razdvoji od organskog i psihomentalnog života. Suštinski. tvorcem ali i razoriteljem svetova (III. identifikovan je . (V. Prema tome.4. 2).2 Prema tome. tvoračka »magija« koja povezuje sva pojedinačna bića (IV. čiji je osnovni nacrt dat već u Maitri Upanišadi. Dva modaliteta Brahmana ponekad se tumače kao da predstavljaju jednog Hčnog boga koji je nadređen materiji (njegov način bivstvovanja je bezličan). Zavisno od različitih perspektiva. 12). dosl. od dinamizama koji su progresivno »obezvređivani« samim tim što su bili obuhvaćeni pulsiranjima Prirode (prakriti). Rudri-Šivi. naporedo sa gnosom koja je u starim Upanišadama preovlađivala kao metoda. organi eula. dopuštaju da budu uhvaćena. Duh očitovan u materiji. 127—28. »nemanifektovani«. 9—10). filozofskim razumevanjem i psihonzioloskim tehnikama meditacije (V. odnosno.s Rudrom. 1. (I. samsara. 90. moguće je osloboditi se zamajaca kosmičkog procesa. na progresivno sve nižim planovima. posebno će razraditi »filozofi« sankhje i joge. oslobađanje se sastoji u razumevanju te »misterije«. Razmišljanie se razvija na dva uporedna plana. bilo kao »igra« (lila) u koju ljudska bića oslepljena neznanjem. von Glasenapp. iako ona u sebi »sadrži« atman) prida neki smisao i.lsto se tako u Mundaki II. La philosophie indienne. razumevanjem analogije između Brahmana i njegove manifestacije. kosmička tvorevina može biti shvaćena bilo kao božanska emanacija. »prividom« (maja) usled neznanja. Što se tiče Prirode (prakriti). Tek se Ja. i atmana uhvaćenog u mrežu transmigracije. kada se jednom otkrije paradoksalno očitovanje Svega-Jednog. takođe prikazuje upražnjavanje joge naporedo s meditacijom gnostičkog tipa (III. otkriva se slučajni i nepostojani karakter strašnog sleda: avidja.) S druge strane. 13). prate drugi oblici svesti. /„ v° Ulstinktivni karakter švetašvatara Up. Mandukji a posebno u Maitri Upanišadi. 13).45 str i3jŠto Је iasno predočeno Η. Oslobađanje se postiže sankcijom i jogom. omogući oslobađanje. materijalne tvorevine. 123. itd. Vidimo. pošto spekulacije u vezi s apsolutnim Bićem (Brahmanom) povezuje s odanošću jednom ličnom bogu. u tom smislu možemo razumeti Katha Up. ipak je odanost Šivi. S jedne strane. np . pored toga. kojeg potom. (Ovo otkriće. jasno se iskazuje težnja (potvrđena već u Rigvedi X. str. pročišćeno . budući da njome upravlja zakon karmana. otkriva se kako se u kategoriju prirodnih fenomena ne uključuju samo senzacije i opažaji nego i psihomentalna aktivnost. up. kako su se razvijala istraživanja i otkrića nabrojana u prvim Upanišadama. 2. purusha drži iznad aksare.44 Švetašvatara je još značajnija. još niže je Veliko Ja (mahan atma). Ovaj novi sistem homologija podrazumeva reinterpretaciju drevne analogije između makrokosmosa i mikrokosmosa. S jedne strane. dakle. U stvari. 16—17). ili »iskušenjem« koje treba da primora čoveka na traženje apsolutne slobode (mokša). Kosmos i Život predstavljaju sparenu aktivnost ova dva modaliteta iskonskog Bića. Katha Up. Važno je istaći promovisanje upražnjavanja joge u rang puta oslobađanja. srednje Upanišade različito koriste ova nova otkrića. Naravno.

stihovi iz Ilijade i Odiseje. kako donosi sa sobom noć. 188 i dalje). Ali Uran je »od prvog dana« mrzeo svoju decu i skrivao ih u telo Geje. Epizoda predstavlja izrazito surovu verziju drevnog mita ο razdvajanju Neba i Zemlje. Homerove himne. ulagan je trud da se odgonetnu i analiziraju odnosi između totalnog Bića (Brahman) i Prirode. Veselin Masleša. Iz Uranovog spolovila bačenog u more i okruženog belom penom rodila se Afrodita (Teog. (Pont Α'1 Je Geja ranije saana rodila Planine. Novi Sad. sposobno da je celu prekrije. Ipak. Kron ga uškopi srpom. koji su pratili razdvajanje Ja od psihomentalnog iskustva. Još je Teokrit mogao zapisati (IV. Iz te kosmičke mjerogamije1 dolazi na svet druga generaciia bogova. Prema Homeru. § 62). Kao što smo već primetili (§ 47). Urios (Onaj što šalje povoljne vetrove). Zevs je dobio »prostrano nebo u oblacima i crtu« (Ilijada. biće razvijeni i artikulisani u prvim raspravama joge. 43) kako Zevs čas sija. Kada je to boginji dodijalo. Nauck. pošto je prvi započeo sramotna dela. Iz krvi koja poteče po Geji dođoše na svet tri Erinije — boginje osvete.« Ali prestrašeni. kao što je. 1963 (prim. na početku postojao samo Haos (Ponor). divovi i nimfe jasenovog drveta. šest titanki (među kojima su Reja. itd. Zatim Geja »porodi jedno biće jednako njoj samoj. identifikuje sa Brahmanom pa se. X POGLAVLJE ZEVS I GRČKA RELIGIJA 83. Ali Zevs je mnogo više od personifikacije neba kao kosmičkog fenomena. na primer. teškim borbama) ne liči na drevne indoevropske bogove neba. može smatrati besmrtnim. Temida. približava se i obuhvata Zemlju« (Teogonija. Stroga analiza načina bivstvovanja Ja (atman. na francuski Mazon). риruša) i struktura i dinamizam Prirode (prakriti). Matica srpska. reč je ο široko rasprostranjenom mitu čije je postojanje potvrđeno na različitim . prev. iz kojeg su se pomolili Geja (Zemlja) »širokih bokova« i Eros. Sarajevo. prev. Hesiod opisuie Urana »svog žudnog za ljubavlju. 44). osim Krona kojj primi na sebe taj posao. predmet su filozofije sankhja. 1975). Zevs ne samo što nije tvorac Univerzuma. пгм ι Sod je to bilo moguće. prema tome. tri kiklopa sa po jednim okorn i tri storuka diva. 14" oclu Gc le Svojstvo prvobitnog doba je preterana i ponekad čudovišna plodnost. f cveo ι protumačio dr Branimir Glavičić. navođeni su u Miloša Đurića. Nimfe i neplodno More Prev · Teogonija. Prema Hesiodu je. Mnemosina). 129 i dalje (Hesiod.psihomentalnim iskustvima. uostalom. Astrapios (Bacač munje). S druge strane. 176 i dalje). Postatiak bogova... 15. I kada se Uran približio »žudeći da prodre u telo Zemlje« (Eshil. zvezdanog Urana (Nebo)« (Teogonija.). »niko od njih ne reče ni reči«. 118 i dalje. kaznićemo zločinačko nasilje oca ma koliko on bio vaš otac. Njegov nebeski karakter potvrđuju njegova vrhovna vlast i bezbrojne hijerogamije s različitim htonskim boginjama. on ne spada čak ni u grupu prvobitnih grčkih božanstava. vedski Dijaus.). a čas silazi s kišom. Asketske tehnike i metodi meditacije. generacija Uranida: šest titana (prvi je Okean a poslednji Kron). ona načini jedan veliki kosir i obrati se svojoj deci: »Sinovi које rodismo ja i jedan besomučnik (.* Broj njegovih imena naglašava njegovu strukturu boga atmosfere: Ombrios i Hijetios (Kišonosni). fr. Teogonija i borbe iztneđu generacija bogova Samo Zevsovo ime objavljuje njegovu prirodu: on je indoevropski bog neba par ekselans (up. Bronton (Gromovnik). naime. 192). Zevs osim po imenu i po tome što ima vrhovnu vlast (stečenu.

prikazuje težnju bogova s ritelja da se povuku na nebo i da postanu dii otiosi pošto su zavrsiii SVU J kosmičko delo.nivoima kulture. U izvesnom smislu. 700 i dalje) ostavlja utisak regresije na prekosmogonijski stupanj. mesopotamsku teomahiju.. Eliade. Tako Okean pripada Posejdonu.e Uran zatočio u podzemnim dubinama. Hada i Posejdona.5 Najzad. Zevs ga potuče svojim munjama i baci ga u Tartar. Zevs je ubuduće mogao da gospodari »istovremeno i smrtnima i besmrtnima« (Teog. Donii svet Hadu. § 21). 84. u krajnjoj liniji. Zevsov trijumf nad titanima __ otelovljenjem neizmerne snage i žestine — jednak je. prema tome. pošto otac »skriva« novorođenčad u Zemlju. pošto je oborio Tifona. protiv Zevsa i njegove braće su se podigli divovi koje je rodila Geja oplođena Uranovom krvlju. znao kako mu je suđeno da »jednoga dana bude svladan udarcima svog sopstvenog sina« \Teog. dadoše grom ι munju. novoj organizaciji Univerzuma. Kastracijom Urana prekida se neprekidno rađanje. Apolodor izričito kaže kako je Geja rodila divove da bi osvetila titane. 617—720). po Gejinom savetu. Demetru. uzaludno. Zevs i mlađi bogovi nisu otišli da potraže trojicu Storukih које . »Sa njegovih ramena dizalo se stotinu zmijskih glava. s Na kraju vid. on primora Krona da ispljune njegovu braću i sestre. 27 i dalje. u znak priznanja. užasnih zmajeva koji su palacali crnim jezicima. koju je Uran bio okovao u lance. Hesiod's Theogony. Traite. vid.. 493—506). Reja tada posluša Gejin savet: onoga dana kada je trebalo da rodi Zevsa. Snabdeven takvim oružjem.6 Zevs je. str. bolje nego na neki grublji način. podiže se protiv Zevsa. Sakaćenje nekog boga kosmokrate. U jednom odeljku za koji se dugo smatralo da je umetnut (oko 820—880). zahvaljujući Geji i Uranu. Zatim oslobodi braću svoga oca. koji ga proguta (478 i dalje). predstavlja glavnu temu huritske. Zevs iznova stvara svet (up. (Teog. Rat se deset godina nastavio bez pobednika sve dok. 824 i dalje). Indra. Tifon. bilo još dva puta opasno ugroženo. Heru. Zevs kockom deli vlast nad tri kosmička područja. od strane njegovog sopstvenog sina koji zatim postaje njegov naslednik. West. 463 i dalje). Oženio se svojom sestrom Rejom i imao petoro dece: Hestiju. Hesiod and the Near East. To Stvaranje je. odeljci 14 i dalje. Hesiod je verovatno poznavao ove istočne tradicije. Kron je svoju decu gutao čim bi došla na svet.3 jer je njegova Teogonija usredsređena na sukob između generacija bogova i na borbu za univerzalnu vrhovnu vlast. str. . Ali najpre je trebalo potčiniti Krona i titane. zahvaljujući Geji i Uranu uspeo da sačuva vrhovnu vlast i da konačno prekine nasilno smenjivanje dinastija bogova.2 koje je. I 6. 67).) prema sopstvcnoin uškopljenju. prim. No budući da je. 18 i dalje. epizodi za koju nisu znali ni Homer ni Hesiod. Oni mu. Kron je zauzeo očevo mesto pošto ga je učinio nemoćnim. međutim. Kada Zevs odraste. sin Geje i Tartara. L. Opis titanomahije (naroč. Zatim povi u pelene neki veliki kamen i dade ga Kronu. ali čiju je autentičnost dokazao poslednji izdavač Teogonije* jedno čudovišno biće. a oči su (. Titani su uskoro bili poraženi i pod stražom Storukih bačeni u Tartar (Teog. 8 Uranova otiositas (lat. prema Gigantomahiji.) gorele vatrenom svetlošću« itd. г· Walcot. Gejine smicalice protiv Zevsove vrhovne vlasti odaju neraspoloženje nekog prvobitnog božanstva ргеша kosmogonijskom delu ili uspostavljanju nekog novog poretka (up. Ojađena.: ravnodušnost. I stvarno. ona ode na Krit i sakri dete u jednu nepristupačnu pećinu. prev. a da je Tifona rodila tek posle propasti divova (Knj. nego je prvi spominje Pindar (Nemejske epikinije I. i M. § 68). ipak. Zevsov trijumf i vrhovna vlast U stvari. 1—3). hetitslce i kananske (§ 46 i dalje) teogonije.

on je više 391 Na mitološkom planu ova epizoda objašnjava kasniji preobrazaj Zevsa. on je vo'leo Demetru. nav. dakle. majku božanskih blizanaca Apolona i Artemide (910 i dalje). 379 i dalje. u stvari. kasniie. koji bi mogao da postane kralj ljudi ' West. Krićani (fr. koji umiru i ponovo oživljavaju. Setimo se. No tu je reč ο zaostacima koje je podnosio. udarajući kopljima u svoje štitove. I. Egejski uticaji su bili prisutni čak i u klasično doba: opažamo ih. 392 Ο Zevsu Kretageniju. 393 Up. ^P°l°dor. a to je mo \\r„r . Zevsove tetive. 6.393 (Verovatno je reč ο nekom drevnom obredu plodnosti. videti Charles Picard. Eurinomom. 886 i dalje). Trijumf Zevsa i olimpskih bogova se nije iskazivao nestajanjem drevnih božanstava i kultova od kojih su neki bili prehelenskog porekla. Naprotiv. NauoK)· .11 Jer već kod Hornera. Upravo smo ukazali na ulogu prvobitnog para kada je reč ο Zevsovoj sudbini. Zevs potom ulazi u čitav niz brakova. Couro'i et Couretes. koji je svetkovan u jednoj pećini gore Ide. ' 192 i dalje). veliki olimpski bog bio je. pripoveda c ?odu h a ukrade. . imao i brojne veze s drugim boginjama od kojih je većina bila htonske strukture (Dija. Njegova prva žena bila je Metida (Razbbritost). kult Zevsa Idajosa. imao је strukturu inicijacije u misterije. u čijem je središtu Božansko dete. Semela. ali ju je Zevs Progutao dok je bila noseća sa Atinom. i najzad Herom (Teog. Zevs preuzima njihovo mesto i tako pokreće proces simbioze i sjedinjenja koji će grčkoj religiji dati njen osobeni karakter. H. na kipovima koji prikazuju mladog i golobradog Zevsa. zemlja i Olimp ostaju zajednički (Ili! ? . Α upravo će na Kritu. str. 392 žf>ct. konačno osigurao zahvaljujući upozorenju prvobitnog para. Navešćemo i druge primere.) štaviše. uc. str. ona je posle jednog udarca sekirom izišla iz glave svoga oca (Teog. \ i bogova« (Teog. plač novorođenčeta prikrila je buka koju su podigli Kureti. i zauvek uneo u sebe Razboritost. »Otac bogova i ljudi«. Knj.391 Što se tiče Atine. On je. Značenje ovih brojnih brakova i erotskih avantura istovremeno je i religiozno i političko. Ali pre nego što se oženio Herorn. dakle. pa mozda i ohrabrivao široki i neiscrpni proces sinkretizma. na primer. Prema grčkoj tradiciji. poslusao savet Geje i Urana koji su mu predskazali potonje rođenie »sina žestokog srca. Palaikastrova himna (IV—III vek pre Hr. recimo. ο egejskom mitsko-obrednom scenariju. Les religions prehelleniques. itd. 3. izvora »mudrosti«. 901 i dalje). »najvećeg Kureta«. Njegove veze održavaju hijerogamije boga oluje sa božanstvima Zemlje. 924). Prisvajajući lokalne prehelenske boginje. On je. naravno. poistovećen s nekim od bogova misterija. obožavane od pradavnih vremena. Jeanmaire. nitltskog mita: na borbu oluje i zraaja "αν. đelo. Zevs se potom oženio titankom Temidom (Pravičnošću). 472. pored toga. jedan deo tog pradavnog nasleđa na kraju je bio uključen u olimpski religiozni sistem.) slavi elastičnost tela Zevsa.394 Zevs međutim ni u korn slučaju nije bio bog misterija.a Nebo Zevsu.). Mnemosinom (koja mu je rodila devet muza). biti pokazivan Zevsov grob. Zevs se. (Mitološka projekcija inicijacijske grupe mladića koji svetkuju svojom igrom oružjem). sin i Ijubavnik neke Velike boginje. koja je rodila Persefonu i Letu. epizode Zevsovog rođenja i njegovog detinjstva na Kritu. Zevs stiče ugled pravog vrhovnog indoevropskog boga.392 Reč je. str. On je. 117 i dalje. 394 Euripid. pored toga. dei0: str. 427 i dalje. fragment izgubljene tragedije.„ 1 Gejinu srdžbu možemo protumačiti i kao reakciju na Zevsovu cstlnu ι okmtnost. Europa.

Rapsodičkoj teogoniji. marginalnu — ulogu u uređenju Unverzuma.13 Ali za naš rad je posebno važno to što Zevs. Jedini značajan mit ο njemu samo je jedna epizoda teomahije. / АГ kad bih i ја hteo da ozbiljno uže povučem. Zevs je sve ono što je iznad svega. / te bi od tada sve u vazduhu ostalo viseć'. preko Pseudo-Dionisije Areopagita.). 327 i dalje. Stiga koja je učestvovala u borbi protiv titana. on upravlja plodnošću tla. skoro bez kulta. Pandora Kronovu »istoriju« nikada nećemo doznati. To je važan pokazatelj: on nam razotkriva 395 i dalje. . toliko ljude!« Mitska tema »zlatnog užeta« dala je povoda bezbrojnim tumačenjima. prema jednoj orfičkoj poemi. pa sve do XVIII veka. Radovi. 17. Tako se Zevs. Brojnost svetilišta posvećenih Zevsu dokazuje njegov panhelenski karakter. Pod imenom Ktesios. neka iskonska božanstva su preživela trijumf Olimpljana. pita iskonsku boginju Niks (Noć) kako da uspostavi svoje »ponosno carstvo nad besmrtnima« i posebno kako da uredi Kosmos da »bi sve cinilo celinu a delovi ostali različiti?« Noć ga poučava temeIjima kosmologije i takođe mu govori ο zlatnom užetu koje on treba da pričvrsti za nebo. I Eshil u jednom fragmentu svojih Helijada (fr. ni života. Kao što smo to već zapazili. Svako od njih imao je još poneku — skromnu. oslobodio je svoga oca Krona iz njegovog podzemnog zatvora i postavio ga za Kralja mitske zemlje — Ostrva blaženih na krajnjem istoku. Okean. Kron se pominje u vezi s prvom ljudskom rasom. Zatim Pont (neplodno rnore). posebno u Dodoni. Zevs je nebo. 70. Kosmološka uputstva koja daje Noć na neki način predstavljaju ponavljanje postupka Geje i Urana kojim se prekida borba za vrhovnu vlast. Kada je Zevs osetio da se njegov autoritet konačno učvrstio. pokazuje kao neosporni poglavar bogova i apsolutni gospodar Univerzuma. naravno. u Epiru.od boga »beskrainog neba« (Ilijada I. Bdije nad svim obavezama i pravima porodice. a takođe i bog mantike. mada nije bio tvorac ni sveta.agre"> 1960 (prim. 296 i dalje). Ipak. ο tekstu koji je nastao kasnije ali je predanje ο kojem on govori staro. nejasnu. 544).« Kao gospodar atmosfer'skih pojava. on je bio bog očišćenja. kojoj su ukazivali čast Zevs i drugi Olimpljani. prev. . Hekata. »zlatnom rasom«. Matica hrvatska. ni čoveka. Zevs Katarsios. Mit ο prvim rasama. preveo Albert Bazala. U još starije doba. prvorođeno dete Geje i Urana. 258 i dalje) prikazuje Noć kao prilično moćnu boginju: sam Zevs izbegava da je naljuti.395 Reč je. 14. čiju smo snagu i ugled upravo pomenuli. Da. on je zaštitnik kuće i simbol obilja. Značajno [е što je najslavnija objava Zevsove svemoći bila dovedena u vezu s viđenjem koje je Vrhovni gospodar tražio od jednog iskonskog božanstva. gde se proricalo pomoću »božanskog lišća sa visokog Zevsovog hrasta« (Odiseja. al' nikako s neba/ nećete na zemlju moći povući svevišnjeg Diva / savetnika. 19. / vas bih povuk'o njim sa zemijom i morem samim. Zevs je zemlja. Ilijada (14. On je sigurno neki drevni bog. Nauck) objavljuje: »Zevs je eter. / zatim bib uže privez'o za vršinu Olimpa samog. 465). Prometej. Pre svih Noć. kada Zevs izaziva bogove: »Zlatno ο nebo obesiv uže za nj se privež'te /bogovi svi i boginje. /. 85. a kada počnu zemljoradnički radovi prizivaju ga kao Zevsa Htoniosa (Hesiod.12 Svest ο njegovoj svemoći izvrsno prikazuje i slavni prizor iz Ilijade (8. osigurava poštovanje zakona. još od Platona. ma koliko se trudili vrlo. a Polieus brani grad. / Toliko bogove sve ja nadvisujem. * Hesiod. Poslovi i dani. i dalje).

* Jer ljudi su rođeni iz Zemlje (gegeneis). ističe korenitu razliku ontološkog reda između borase· Γ н ^°5!aim(:) da je osnovna distinkcija postojala još u doba zlatne Ijostalf'11 už!va'' blagodeti prijateljstva s su pripadali drugoj generaciji bogova. Ali juge se ne vezuju za metale. a ostalima je Zevs odredio boravište na kraju Zemlje. Ipak. i u uživanjima svake vrste.ao u rajsko doba čovečanstva. i u nekim kasnijim iranskim tekstovima. surove i ratoborne ljude koji su se. Prema Hesiodu. Ljudi su »živeli kao bogovi. generaciju heroja. na Ostrvima blaženih gde nad njima vlada Kron (Poslovi. Ali on se jada kako mu je bilo suđeno da se rodi baš u to doba (Poslovi. 2 : 32—33). bronzana. 109. to je bilo kao da ih osvaja san (Poslovi. prilično su rasprostranjeni. Hesiod je doba heroja morao da ubaci između bronzane i gvozdene rase jer je mitologizovano sećanje na slavno herojsko doba bilo vrlo snažno i nije se moglo zanemariti. Sve u svemu.396 Hesiod pripoveda da je posle toga Ijude zlatne rase »prekrila zemlja« i da su bogovi stvorili rnanje plemenitu rasu. odnosno. Zevs je zatim stvorio jednu novu generaciju.početke i prvu fazu odnosa između ljudi i bogova. žutoj i crnoj. oni su postali slavni zahvaljujući veličanstvenim borbama pod Tebom i Trojom. isključivo muškog roda. 108).' . 140—169). Zevs je odlučio da ih uništi. u prvom slučaju reč je ο dinastijama. bez briga na srcu. Takvo mišljenje. Predanja koja saopštava Hesiod postavljaju brojne probleme. Mit ο »savršenosti početaka« i ο prvobitnom blaženstvu. Α kao što je bilo više generacija bogova. Hesiod ne govori ο petoj i poslednjoj generaciji.odraž. boravilo je u blizini bogova. bogovi i smrtnici »su istog porekla« (Poslovi i dani. 113 i dalje). Zbog njihovih grehova. što podseća na indijsko učenje ο četiri juge. Život su provodili u ign ι svetkovanju. a u drugom je smena Carstva projektovana и budućnost. dakle. Podjednako čudi to što su rečnn pr? aili kao »moćna braća« Ijudi. To čovečanstvo zlatnog doba. ali ne i besmrtnost. ni za starost. Drugim rečima. gvozdenoj. Ova će eshatologija dalje biti široko razrađena. °dređ> recima' struktura sveta i obllci postojanja još nisu bili čvrsto . tako je bilo i pet ljudskih rasa: zlatna. pre Zevsa. svi međusobno poubijali. 112 i dalje). Ali. koje je protivugova rSirm m'šljenju. mada se govori ο njihovim bojama — beloj. Jeliseju. pošteđeni muka i bede« (Teog. nego će niii 5 izgledati paradoksalno da je »divlji« bog. koji su izgubljeni posle nekog udesa ili »greha«. Nasuprot tome. bogovima. isto kao što je i prve bogove rodila Geja. Ali ovo rajsko doba — čije paralele nalazimo u mnogim predanjima — završilo se Kronovim padom. gde sada vlada Kron. u četiri etape.decu čim bi se ona rodila. pogotovu pod uticajem orfizma. koji je prema Teogosvo'u . svet i bogovi počinju da postoje početnim razdvajanjem. živela za Kronove vladavine (Teog. na kraju. Mnogi su poginuli. Varijanta koju navodi Hesiod jasno kazuje da se opadanje odvija progresivno. III). 176 i dalje). metale kao osobena obeležja istorijskih epoha susrećemo u Nabukodonosorovom snu (Danijel. povlašćena sudbina heroja loše prikriva eshatologiju: oni ne umiru nego uživaju božansku egzistenciju na Ostrvima blaženih. i dalje). »njihove moćne braće«. ljude srebrnog doba. opet prema Hesiodu (Poslovi. iza kojeg je usledio proces prokreacije. Jelisej više neće biti isključiva povlastica heroja. Nisu znali ni za bolest. Oni nisu radili jer im je zemlja davala sve što im je bilo potrebno. herojska i gvozdena (Poslovi. On je tada načinio treću rasu. No ne treba zaboraviti da Kron u boso°"I. srebrna. Doba heroja neobjašnjivo prekida proces progresivne degradacije koji је započeo s pojavljivanjem srebrne rase. ali i zbog toga što bogovima nisu hteli da prinose žrtve. a kada su umirali. 11 ή Ten v ■ · . heroji u izvesnoj meri ponovo stiču_egzistenciju ljudi zlatnog doba pod Kronovom vladavinom. dmslrn' generaciji titana. ali se svi oni ne tiču našeg zadatka.ava snažne uticaje s Istoka. crvenoj. Prva rasa je. bronzanu.

Kao što to primećuiu VP£an (Sechan) i Levek (Leveque). Zevs je za bogove izabrao lošiji deo. Mnoge porodice su smatrale da potiču od heroja koji su. dinastije. Postovi. jedino Nada ostaje na dnu vrča. Egipt. jer bi se l. Ljudima je. Тош prilikom. 592 i dalje). a meso i iznutrice želucem. Jedan narod. Posledice prvobitnog žrtvovanja Ukratko. Reč je ο procesu koji je dosta čest u istoriji religija (up. s jedne strane. grada. Prometei je bio okovan lancima a jedan orao mu je svakoga dana proždirao »besmrtnu jetru« koia bi ponovo narastala preko noći (Teog.postati dostupan i dušama pobožnih i »iniciranih«. Zbog toga. opet. 521 i dalje.iudi. Time je. strašna nevolja dovedena među smrtne ljude« (Teog. Posle potopa. Deukalion je naselio zemlju »kostima svoje majke«. kao najviše odavanje počasti bogovima. 54. što znači pojavljivanje žena pa i« Njegovo se ime ne nalazi kod Homera. prvi put se pojavljuje Prometej. kako to objavIjuje Hesiod: »jer od nje je potekla jedna rasa. bez izlaza. kako bi se utvrdio konačni oblik njihovih odnosa s bogovima. 556). I. Ova naročita podela je imala značajne posledice po čovečanstvo. Mirmidonci.). ljudi od tada kao dar besmrtnim bogovima spaljuju kosti (Teog. da Nad° ^1?1'' čoveka na . međutim. drugi od jasena. Zevsov sin. itd. tu »lepu pokoru« (Teog■ 585) u liku Pandore (»dar svih bogova«. S druge strane. primorani da jedu presno meso i bez mogućnosti da prinesu žrtve bogovima. Poslovi. daleko od toga da bude dobročinite) j čovečanstva. prokleti soj žena. podrazumevalo napuštanje vegetarijanske prehrane koja je upražnjavana tokom zlatnog doba. Ali. izgleda. Treba dodati da mit ο dobima koja se smenjuju ne prikazuje jednodušno mišljenje ο poreklu ljudi. vratili u stanje divljih životinja. nije zanimao problem antropogonije. Potom je razbesneo Zevsa ukravši vatru i time izazvao dolazak Pandore. Malo zatim ona otvara lanstveni vrč iz kog izleću sva zla i razilaze se širom sveta. ali je to. tei tniie izričit: Zevs od onoga dana kada ga je »prevario Prome- . 535). »uvređeni« Zevs je upravo to i hteo. ishrana mesom proglašena za uzorni religiozni čin. sakrivši ie u šupljinu jedne palice (Teog567. »Duboka zamka. Indija. prepuštajući ljudima meso i iznutrice. što je jos više uvećalo slavu heroja.399 86. Privučen salom. Najzad. Prometej je kosti prekrio salom. 91) pa ie zboe toga vraitio u VPZU koJ. kako je hteo da zaštiti ljude i da istovremeno prevari Zevsa. Kada Pandora ^ tvon poklopac. namenjena Ijudima«. Neiskusni Epimetc]' prima Pandoru i ženi se njome. § 30. 56)· Jednoga dana oslobodio ga je Herakle.teški rad' (Tr. Poslovi.a pothranjuje uzaludne napore smrtnika (Simonid. Ljudi su nrineli prvu žrtvu. odnosno kamenjem. 398 Što poništava blagodeti deobe. Zevs poslao ženu. u krajnjoj liniji. vodio je poreklo od mrava. odgovoran za njegov sadašnji pad. 52). Više ih je zanimalo poreklo određene etničke grupe. Razgnevljeni Zevs odluči da istovremeno kazni i Ijude i njihovog zaštitnika. 6): Les sranđes divinites de la Grece. prema jednom kasnijem predanju (IV vek). U stvari.398 Ali lukavi Prometej је vatru doneo s neba. poticali iz veze između nekog božanstva i smrtnika. 81 i dalje).397 On je prineo na žrtvu jednog bika i podelio ga na dva dela. Prometej je. Prometejeva podvala je okrenula Zevsa protiv ljudi. Iz nepoznatih razloga. bogovi i ljudi su odlučili da se u Mekoni prijateljski rastanu (Teog. kaže Herodot. 399 Uzalud je Prometej poučio svoga brata da ne prima ništa od Zevsa. Pro metej je ljude načinio od gline. pa im je on uskratio korišćenje vatre. Grke. str. On je u Mekoni izazvao konačni raskol između bogova i ljudi.

L.404 ova obredna r»odela je u skladu sa žrtvama koje su nebeskim bogovima prinosili primitivni lovci u Sibiru i pastirski narodi srednje Azije. tom II). 291). ne znamo na koji se način neprijateljstvo dveju božanskih figura okončalo njihovim pomirenjem. ni za pripitomljavanje životinja. tvrdi Prometej. i J. Vernant. 402 Ο poreklu i razvoju ovog motiva. Meuli.402 u bližoj ili daljoj budućnosti (522. tek ih je Prometej naučio svim tim veštinama i znanjima (Okovani Prometej. Drugim rečima. Kako druga dva dela trilogije Prometeide nisu sačuvana. ljudi su titanima mogli da pridaju preveliki značaj. Sechan. Sechan. 23 1 dalje. videti Sechan. od Pindara (ili iz nekog njegovog izvora) pozajmio jedan dramatičan detalj: Prometej ie raspolagao strašnim oružjem. osuđenog zbog »lukavštine« jednog titana. . str. muka i nevolja. Zevsova srdžba izgleda preterana. 403 Up. oslobodio titane« (IV Pitijska oda. »Griechische Opferbrauche« (1956). donoseći je s neba. str. Po Hesiodu. Ali Prometej je u Atini petog veka već imao svoj godišnji praznik. bio je dovođen u vezu s Hefestom i sa Atenom. Ta se tajna ticala neminovnog Zevsovog pada. ne nameće se kao nešta konačno. da bi objasnio Zevsov bes i Prometejevu upornost.) n® vra<^akao Hesioda. mit ο Prometeju objašnjava provalu »zla« u svet. »Metis et les mythes de souverainete«. nored tosa. On im je dao i vatru401i oslobodio ih straha od smrti (isto. Pindar objavliuie da је »Zevs. vrhovnog boga. kao što to pokazuje Karl Mojli. naime. nego je oprostio i titanima. dok u Oslobodenom Prometeju hor čine titani oslobođeni okova. takođe W. Prometej je najveći heroj koji donosi civilizaciju.400 Ali ova pesimistička vizija istorije čovečanstva.403 Podela prve životinje prinesene na žrtvu u Mekoni. jer. n. ohrabreni tim prvim uspesima. delo. nego upravo činienicom što je to učinio Prometej. koji umesto mita ο prvobitnom zlatnom dobu uvodi temu progresa. u krajnjoj liniji »zlo« predstavlja Zevsovu osvetu. Zevs ne bi podnosio neko moćno i nadmeno čovečanstvo. Ne znamo u kom je trenutku došlo do iskrivljavanja izvornog obrednog značenja. str. a protiv Olimpljana. ni za zemljoradnju. ipak. a s druge osudu Prometeja. Zevs је hteo da ga uništi kako bi stvorio neko drugo (isto. Vid. 404 K. u dubinama pećina lišenih sunca«. koji je povrh svega još i stao na stranu ljudi. Temida. Vrhovni gosnodar se pokajao ne samo tako što je postavio Krona za kralja Jeliseia. 44. ubrzo se počela naglašavati Zevsova mudrost i dobroćudnost. odnosno. nebeskim Višim bićima prinosili kosti i glavu životinje. шг ι dalje. Prometejevim činom je pretvoreno u zločin uvrede veličanstva Zevsa. 233). možda pod uticaiem nekih duhovnih pokreta kojima se oduševljavala ne samo intelektualna elita nego i mase (up. 62. 442 i dalje). Prometejev primer је mogao imati neprijatne posledice. Pa ipak. živeli su »pod zemljom. jedan titan. P. odnosno. 20 i dalje. Za Eshila. oni nisu znali čak ni za redosled godišnjih doba. Prvi ljudi. Le mythe de Promethee. da Zevsov bes nije bio izazvan samom tom podelom. Homo necans. 248). štaviše. »Eshil ostavlia" °П bi nip P° Stran' ePizodu iz Mekone koja ne odgovara tonu tragedije i koia str iunaku umanjila ugled«. Eshil је. Burkert. nav. Oni su. Besmrtni. Ljuboraoran zbog toga što on nije bio tvorac tog čovečanstva. pripadnik »stare generacije« bogova. 764 i dalje).prema tome i širenje svih vrsta briga. Izgleda. Titan samopouzdano objavljuje kako Zevs ima samo jednu mogućnost da izbegne tu propast: da ga oslobodi okova (769—70). znao je jednu tajnu koju mu је poverila njegova rnajka. 42 i dalje. Ljudi nipošto nisu smeli da zaborave nesigurnost i 2„av misli' priprema tužne nevolje« (Teog. s jedne je strane imala za posiedicu raskid izmedu bogova i Ijudi. ono što se na arhaičnom stadijumu kulture smatralo za odavanje najveće počasti nekom nebeskom bogu.

Prometejev sin prema bogovima ponovo uspostavlja odnose koji odgovaraju Zevsu. Jedine moguće utehe: rat i slava. zadržati ih na odstoianiu. . Orfizam i pitagorejstvo su. "oređenje je preuzeo pesnik Mimnermo iz Kolofona (VII vek) nadugo nabrajajući zla: siromaštvo. »Zevs prima Deukalionovu molbu s milošću. Ipak. I stvarno. . ili uživanja koja daje bogatstvo. Moguće je da je toj situaciji doprineo sam uspeh Prometeide. Prometej će svoju uzvišenu veličinu — večne žrtve tirana — steći tek u evropskom romantizmu. najrašireniji oblik žrtvovanja.405 Jedna majka je molila Apolona da njenu pobožnost nagradi time što će njenoj deci podariti najveći dar koji je u njegovoj moći.«1'4 Od tada.). prisutni i bogovi: oni se hrane prinetom žrtvom (Ilijada. Trebalo je. bolesti i starost. Knj. uostalom. spaljuje se na žrtveniku. njegova žrtva biva prihvaćena. starost. ima skromnu. 548—52. kažnjavanje Prometeja je imalo tek drugorazrednu ulogu u razmišljanjima ο Zevsovoj »pravdi«. U Indiji. i dalje). bolesti. 7. a drugi deo jedu prinosioci žrtve i njihovi pratioci. ne odgovara odmah Deukalionu. Homer poredi coveka s »lišćem koje vetar rastura po zemlji« (II. . kada Deukalion. tom II). bez muka (Herodot. straše beda. »Ne postoji nijedan čovek kome Zevs ne šalje hiljadu zala.prolaznost svog postojanja. ili dimom koji se diže sa sala (II. Pindar. 87. kasniie prinese Zevsu žrtvu sličnu onoj u Mekoni.« Za nJegovog savremenika Semonida ljudi su »jednodnevna stvorenja« str Rudhardt. 31. Sofokle objavljuju da bi za 405 Jonske pesnike. »Les mythes grecs relatifs a l'instauration du sacrifice«.4· Zevs. I. Prometejev sin i jedini čovek koji preživljava potop koji je izazvao Zevs. 2. 146 i dalje). 8.). pa i neznatnu ulogu. Rascep do kojeg je došlo u Mekoni na neki način je izglađen upravo zahvaljujući Deukalionu.25 Ali tu su. 423—24. Jer. Čovek i sudbina. prema tome. ponavlja mitski obrazac: jedan deo žrtve. spekulacije u vezi sa žrtvovanjem dovode do uobličavanja jedne osobene kosmogonije i otvaraju put metafizici ι tehnikama Joge (§ 76). itd. iako je Eshil slavio jedinstvenu veličinu ovog heroja donosioca civilizacije. čak i posle kritike proroka. žalosti. grčka misao se još od Homera strasno bavila problemom božanske »pravde« i onim što odatle proizilazi. što podrazumeva i salo. takođe. која žive као marva. thysia. Teognid. on je podjednako prikazao i Zevsovu dobroćudnost i duhovnu vrednost konačnog izmirenja uzdignutog do uzornog modela ljudske mudrosti. ali mit iasno kaze da je on prihvata samo u onoj meri kojom se ne poriče odstojanje. »ne znajući kojim će putem Bog svakog od nas voditi sopstvenoj sudbini«. I. 6. Značenje »životne radosti« Sudeći iz jevrejsko-hrišćanske perspektive. ljudskom »sudbinom«. ono se konstituisalo polazeći od Hristovog dobrovoljnog žrtvovanja. izgleda. prećutno priznavali »greh« koji je čovek počinio prihvatajući podelu u Melconi (up. I. on šalje Hermesa 25 ^idco šta ovaj hoće. Kod Jevreja su žrtve u krvi kontinuirano reinterpretirane i revalorizovane.) Značajno je da Prometej. Apolodor. § 57). naglašavajući vrline vegetarijanske ishrane. prema Eshilu. zaštitnika ljudi. bog je pristao i deca su istog časa preminula. itd. I. 66—67. izgleda da se grčka religija uobličavala u znaku pesimizma: ljudska egzistenC!ja je po definiciji prolazna i opterećena brigama. (Staviše. Što se tiče hrišćanstva. Najbliža analogija je jevrejski zebah (up. itd. u potopu je stradalo čovečanstvo koje je bilo savremenik kobne podele. Prema tome.

Volospa. 387d—38»b. »Presti« nečiju sudbinu isto je što i »vezati« je. drugim rečima. . kao i u drugim (takođe istočnim) indoevropskim predanjima. III. smrt je bila predodređena u trenutku rođenja. međutim. 407 Značenje reči moira se od Homera menjalo. smrt je bila oslabljena i ponižavajuća postegzistencija u tamnom podzemlju Hada naseljenog bledim senkama. * Lat. on zna da je njegov život već odredila sudbina Mojra ili aisa. II. pošto ona ne dovodi do potpunog i konačnog gašenja. a zlo nije bilo kažnjavano. Ali to su bila povlašćena bića. oženivši se Jelenom. 64). Ove demonske sile KOJ Ijude teraju u bezumlje kasnije se otelovljuju i postaju tri boginje. 16. Traiie.407Prema tome. ili »daimon« (Od. 20. 489—91. »nego da vlada svim preminulim pokojnicima«. »predenje« sudDin postalo atribut Prelja (Kloto) ili Mojri. Mojre se prvi put javljaju kod Hesibda (Teog. Prema predanju koje prenosi Hesiod (up. Up. izjavljuje da bi više voleo da na zemlji bude i rob siromašnog čoveka. dobro učinjeno na zemlji nije se nagrađivalo. da umru što je moguće pre.408 Ipak. S druge strane. 39 Na početku su »nit preli« ili »bogovi« (Od. 900 i dalje). i drugi heroji su imali istu sudbinu. 128).: strogo uzev (prim. Jedini osuđenici na večne muke bili su Iksion. 20. No na kraju je. 24. ali će kasnije izazvati neumoljivu Sokratovu kritiku. on se ne usuđuje da se nada kako bi njegove molitve mogle da uspostave određenu »bliskost« s bogovima. vreme koje mu je dodeljeno do njegove smrti. Platon. Tantal i Sizif. ili moira (II. Čovek. trajanje života simbolizovala je nit koju tka božanstvo. UKO čiti je u nekom »stanju« koje je nemoguće promeniti. Eliade. 209) ili aisa (II. up. one su Kceri Ževsa i Temide.a7 Smrt. ništa ne rešava. 20. Država. (Ahil. 386a—387b. ukratko. 406 Odiseja. itd. § 58.406) štaviše. nije stricto sensu* »tvorevina« nekog božanstva (što je ideja koju je delio jedan broj starih i tri monoteističke religije): prema tome. . »usud« ili »deo« koji rau je namenjen — odnosno. Ovo pesimističko shvatanje sudbonosno se nametnulo kada je Grk postao svestan nestalnosti ljudske uslovljenosti. lišenim snage i sećanja.). postao Zevsov zet. prev.ljude najbolja sudbina bila da se uopšte ne rode. Te će reči postati slavne. Za Homerove savremenike. § 85). ili. ako se već rode. čiju senku Odisej uspeva da prizove. zato što su Zevsa uvredili lično.). str. s jedne strane. 196. Menelaj nije sišao u Had nego je prenesen u Jelisej samo zato što je.

rođenjem predodređeni deo zivota onih smrtnika koji su i suviše slavoljubivi ili su prosto omamljeni idealom »savršenstva«. goste i prosjake.. 16. Hibris izaziva privremeno ludilo (ate) koje »oslepi« žrtvu i vodi je u propast. Nov c llcSLaini on naročito kritikuje glupost onih koii zaboravljaju svoju linriil·io«t ■ usl°vljem ..410 Otuda se može reći da su hibris i njen ishod ate sredstva kojima se. kao što se spremao da to učini u slučaju svoga sina Sarpedona (II. Matica srpska. božjeg Zakona (themis)..) je nužno zaštitnik themistes. Dakle.. prev. on je dužan da poštuje dike (staroj·. U načelu. Eshil izjavljuje da Zevs ne kažnjava nevine (Agamemnon. prev.. nap.. kraljeva... ALi Нега ga podseea da bi takav čin imao za posledicu poništenje zakona Univerzuma — odnosno.... str. 6 (protiv Doddsovog tumaobra ' t Gr. l.. i štiti strance... 433 i dalje). pa ga je ubio Posejdon (Od. To se dogodilo Ajaksu kada se hvalio da je umakao smrti uprkos bogovima.). pored ostalog. Značenje izraza dike se sigurno menjalo tokom vekova koji razdvajaju Homera od Euripida.. prev. preveo Milan Arsenić... 32) stavlja Solonu u usta: »Znam da su bogovi zav. 261) ili »Zevsova aisa« (Н 17. 499—511). J 1 ι nestalni« (Herodotova istorija. od 9. nalnih"S (starogrčki: ohoprim.. Zevs je. čovek ima na raspolaganju samo sopstvena ograničenja. a'ia: kao ' ---. 292 Belerofona) Pre Euripida.... ■■· . 750 i dalje). Ovaj primer pokazuje da je i sam Zevs priznavao vrhovnu vlast pravde. drugim rečima. Prvi zadatak ljudi je da budu pravedni i da iskažu »čast« bogovima.neki izrazi kao što su »mojra bogova« (Od. The Jnstice of Zeus. usl°vljenost... 4. on sudbinu može i da promeni. dike je samo konkretno ispoljavanje univerzalnog poretka.. 52.. drugim rečima.. tradicio»rčH pij. bogovi ne kažnjavaju ljude bez razloga. Ali teško je ne prekršiti ta nametnuta ograničenja jer je čovekov ideal »savršenost« (arete). 18). prim.. Hesiod tvrdi da je Zevs ljudima darovao »pravdu« kako se oni ne bi ponašali kao divlje životinje. preteranost u savršenstvu može podstaći preteranu oholost i drskost (hibris)...../> vjvi lvj giupuai υιηιι jvwji iauuiavijaju avvju onaj ko je odgovoran za koji dopuštaju cla ih obuzme hybris (starogrčki:kralj. dobrobit svojih podanika...... sve dok smrtnici ne prekrše granice koje su propisane samim njihovim načinom egzistencije. str.eeks and the Irrational. pošto je on jernac zadate reči......va 1 običaja. u izvesnim slučajevima (heroja. pustolova. . basf?aC . u času kada se njegov život bližio kraju. istina.. itd. i to posebno prinoseći im žrtve.. ona koja mu je odredila njegova ljudska uslovlje- čen31 ti' ^°yd-Jones. pravda.. u ljudskom društvu. 3.... Ali već je u Ilijadi moguće u Zevsu prepoznati zaštitnika dike.)... 52) dopuštaju pomisao da upravo sam Zevs određuje sudbine. 322. pravde (dike) — i Zevs joj daje za pravo. Euripid čak ne okleva da napiše: »Ako bogovi čine ma šta što bi bilo ružno (ili: nisko) onda to nisu bogovi!« (fr.). uostalom.409 Ukratko... vidliiv' ■ada Herodot (I. ostvaruje mojra. Na kraju krajeva. Ust· Рпт.. sudbma.

Ona nije uvek očigledna pošto je sakralnost na neki način »prikrivena« u neposrednom. sakraiizacija »granica« i »okolnosti« — kakva god bila njihova priroaa — dostigla savršenstvo i duboko uticala na te kulture. izgubio svoju prvobitnu sveopštu vrhovnu vlast. pretrpeće određene izmene. zbog brojnih razloga. naći će svoje religiozno značenje u kipovima bogova. i. igara. najadekvatniji prikaz bogova videla u savršenstvu Ijudskog tela. »Radost života« koju su otkrili Grci nije uživanje profanog tipa: ona otkriva blaženstvo postoianja.nost. ova tragična vizija je dovela do jedne paradoksalne revalorizacije ljudske uslovljenosti. Drugim rečima. življenja u vremenu. saučestvovanja — makar i kratkotrajnog — u spontanosti života i u veličanstve nosti sveta. itd. zdravlje. religioznu funkciju svakog organizovanog kolektivnog veselja — procesije. dakle iskoristiti ono što može ponuditi sadašnjica: mladost. mir. ali plemenito. Mudrost počinje sa svešću ο konačnosti i privremenosti čitavog ljudskog života. pozorišta. i kasnije. sportskih nadmetanja. III tora ovog dela. on je iznova otkrio i usavršio religiozni smisao »životne radosti«. . počev od njegovog imena za koje je Vilamovic (Willamowitz) tačno objasnio da znači »suprug Zemlje« (Posis Das). Naravno. posebno. njegova mojra. on je na kraju ostvario savršenstvo i. sklad pokreta. plesova. tom II). fizičke radosti ili prilike da se proslave vrline. 204) Zevs je stariji od njega. Neobično je da je religija koja objavljuje kako je granica između sveta božanskog i sveta smrtnika nepremostiva. nije nikada bila izbrisana.411 XI POGLAVLJE OLIMPLJANI I HEROJI 88. ali Hesiod sigurno odražava 411 Vid. Posebno treba naglasiti religiozno vrednovanje sadašnjosti. Sakralizacija ljudske konačnosti i »banainosti« neke »obične« egzistencije predstavlja relativno čestu pojavu u istoriji religija· Ali tek je u Kini i Japanu prvog milenijuma naše еге. sakramentalnu vrednost erotskog iskustva i lepote ljudskog tela. u »prirodnom« i u svakodnevnom. Religiozni smisao savršenstva Ijudskog tela — fizička lepota. Antropomorfizam grčkih bogova. Isto K:a i u staroj Grčkoj. naučili da najsigurnije sredstvo za umicanje vremenu počiva u tome da se iskoriste već na prvi pogled nesumnjiva bogatstva trenutka koji se proživljava. može sadržavati religioznu dimenziju. I Grci su. Prosta činjenica postojanja. a koji će filozofi žestoko kritikovati. prema tome sakralnost Ijudske uslovljenosti. Ali svest ο predodređenim granicama i ο krhkosti postojanja. U Ilijadi (15. Treba. gozbi. u sadašnjosti. ova se transmutacija »prirodno datog« podle nako ispoljila stvaranjem jedne posebne estetike. taj »ideal«. onaj koji se može dokučiti u mitovima. kao i toliki drugi pre i posle njih. Ne inhibirajući nimalo stvaralačke snage grčkog religioznog genija. pevanja. koji se rodio iz beznađa. otl kojih ćemo najznačajnije ispitati kasnije (up. spokoj — nadahnjivali su umetničke zakone. Pošto su bogovi primorali čoveka da ne ide preko svojih granica. Veliki pali bog i kovač-čarobnjak: Posejdon i Hefest Posejdon je stari bog koji je.1 Svuda nalazimo tragove njegovog nekadašnjeg veličanstva. To je i Homerova pouka: živeti potpuno.

vrhovnu vlast nad morima. indoevropski narod. Jedan broj Posejdonovih osobenih crta nema ničeg zajedničkog s morem. 394 i dalje). što iznova čini očiglednim karakter ovog boga kao »gospodara Zemlje«.. iz srdžbe i u inat svome mužu«. On se. što očigledno ukazuje na njegovu prvobitnu strukη. up. u jednoj dubokoj pećini usred Okeana. 578) potvrđuje Zevsovo očinstvo.ι. u obličju pastuva. 927. pre dolaska u južnu Grčku nije znao za more. Tetida i Eurinoma. kovao zaveru da svog brata turu »supruga Zemlje« i »onoga koji trese tlo«. Posejdona veliki broj ljubavnih doživljaja pri_^ava^Zevsu. Posejdon susreće Demetru koja fatražeći Persefonu. posebno u Arkadiji. itd. prilikom podele Univerzuma. Мусепаеап and Minoans. Hefest ima jedinstven položaj u grčkoj religiji i mitologiji. ali Posejdon. 5—6. Boginja se. mogao se porediti s vrhovnim bogovima i bogovima oploditeljima. Ova povezanost s konjem ukazuje na značaj koji je ta životinja imala za indoevropske osvajače. bilo je sigurno da on nikada neće izgubiti svoju religioznu aktuelnost. konj je povezan i sa donjim svetom. . Kao Posis Das. bog koga su Indoevropljani doveli. Zevs ga je bacio sa vrha Olimpa (Ilijada. . Poseid prvom pevanju (stih 400. Tritona. Ali Hefest u Ilijadi (l. 590 i dalje). i potrebna mu je pomoć da bi hodao. On je hrom u obe noge. Iz njihove veze rađaju se jedna kći i at Arion (Antimah. U stvari.neko starije predanje kada Zevsa prikazuje kao najmlađega (Teogonija. iz mediteranskih i istočnih religija. Knj. i dalje) pominje se da je baci uiari'c ^n0m' zajedno s drugim bogovima. Leonard Palmer. otac ili davalac konja. 456). Već je njegovo rođenje osobito: prema Hesiodu. Hefest se od svih drugih Olimpljana razlikuje po ružnoći i po svojoj telesnoj mani. Primetili smo sličnosti sa temama »progonjenog deteta«^ i »zlokobnog novorođenčeta«: u oba slučaja dete izlazi iz iskušavanja kao 412 413 Up. Ova sakatost je posledica njegovog pada na ostrvo Lemno: kada je stao na stranu Here. koji je obožavao Posejdona.412 Postajući isključivo bog mora. 9). 127 i dalje.ν· Pcsejdon je u ahajsko doba u Pilu imao iasno nadmoćan religiozni položajι u odnosu na Zevsa. iskrivljen ili sakat. Ali. 18. U Arkadiji. oženio Meduzom koja je takođe stara boginja Zemlje. Prema drugoj verziji. sama Hera ga Je bacila u more čim se rodio. imajući u vidu značaj mora za Helene. Hipios. jedino se Posejdon usuđuje da se usprotivi Zevsovoj zloupotrebi moći. po Vilamovicevom shvatanju muški duh plodnosti koji živi na zemlji. U svakom slučaju. obožavali su ga u obliku konja. I. Tu je Hefest devet godina učio za kovača i majstora. Posejdon postaje pravi homerski bog. str. pretvara u 'obilu. Teogonija. 3. Posejdon je prikazan kao tvorac. harpija. podsećajući ga na to da je područje njegove vlasti ograničeno na Nebo. »gospodarima Zemlje«. Polifema. Ipak. On je konja.'2 U ovoj pojedinosti možemo prepoznati sećanje na otpor nekog drevnog vrhovnog boga protiv pobune nekog mlađeg i srećnijeg boga. pošto se postidela njegove izobličenosti (Ilijada. Na njegovu prvobitnu moć podjednako ukazuju i gigantski ili čudovišni oblici njegove dece: Oriona. Prihvatile su ga dve Nereide. njegova prvobitna struktura je bila korenito izmenjena a severno mitsko-religiozno nasleđe koje je on doneo u Grčku skoro se u celini raspršilo ili reinterpretiralo. Hera ga je rodila »bez ljubavne veze.413Osim toga. I. Apolodor. da bi mu umakla. Antaja. svoje majke. prerna Hesiodu. uspeva da je svlada. Jedno drugo predanje saopštava da je Antaj potekao iz njegove veze sa Gejom. u Pauzabjlu 25. i na više mesta. Posejdon je mogao da sačuva samo ona svoja izvorna svojstva koja su se odnosila na more: hirovitu snagu i vlast nad sudbinama mornara. Primajući.

opasni čarobnjak. navedeno delo. Zahvaljujući svojim proizvodima — prestolima. hitno su pozvali Dionisa.„„ našu studiju »Le 'dieu lieur' et le svmbolisme des noeuds«. automate — od kojih su najpoznatiji samohodi tronošci. Njegovi proizvodi su istovremeno i remek-dela umetnosti i magična čuda. Njegovo najslavnije delo istovremeno je i najsmešnije: Hefest nevidljivom mrežom zarobljava Areja i svoju suprugu Afroditu i poziva stanovnike Olimpa da se uvere u njihovu grešnu vezu (Odis. pre nego što će postati »tajna« ^cara^metalurga i kovača. Hefestovo osakaćenje. u Indiji. Bogovi prsnu u smeh. 110 i dalje) uDoredila je Hefestove presečene tetive ili iskrivljene noge s inicijacijskim шисеијјгпа budućih šamana. Vritri. zlatne i srebrne pse koji čuvaju vrata Alkionove palate (Odis. Gospodari veza su još neki vrhovni bogovi (Varuna. prebivališta bogova. svoje znanje kovača i majstora platio sopstvenom fizičkom sakatošću. Ali moć vezivanja i razvezivanja dodeljena je i drugim božanskim ili demonskim figurama (na primer.pobednik. 20. u celini uzev. Hephaistos ou la Ugende du magicien. Kao bog-čarobnjak. 417 i dalje) slčne devojkama.7 I Hefest je. on od gline pravi Pandoru i oživljava je. tek on uspeva da napije Hefesta i da ga odvede na Olimp. objašnjava tek inicijacija magičnog i šamanskog tipa. Marie Delcourt. . on je шогао biti bog-zaštitnik radova koji podrazumevaju »gospodarenje vatrom«. kada jednom sedne. konopci. 369 i dalie). umrtviti. vezice. a ni indoevropskim tradicijama. povezuje izvor magične snage slične »tajnama zanata« metalurga. 8. Jami. Apolon: izmirene protivurečnosti 414 Vid. Pored kopči. Njegova arhaična struktura je očigledna. kao i drugi bogovi-čarobnjaci. Ali Hefest je posebno majstor za vezivanje. odnosno jedan osobeni i prilično redak oblik magije. 89. 42 dalje. i dve »dvorkinje zlatne« (II. Ni na jednom drugom mestu nije bolje istaknuta jednakost magije i tehnološkog savršenstva nego što je to u mitologiji ο Hefestu. 120—163. 266 i dalje). to su »suptilni«. smrtno pogoditi. Na Zevsov zahtev. mreže. kazniti. a koje boginju. 7. lancima. ukratko. On Heri poklanja jedan presto od zlaia čije su veze nevidljive. on pravi i čuveni Ahilov štit (isto. Ali ishodište i osnova svih tehnika jeste »gospodarenje vatrom« koje je. minđuša (Ilijada 18. spadaju među slikovite izraze magijsko-religiozne snage koja je neophodna da bi se moglo zapovedati. Nirti). Više no bog vatre. grivni. užad. Reč je. str. paradoksalno delikatni izrazi jedne strašne. mrežama — on bogove i boginje vezuje podjednako dobro kao i titan Prometej.. 400-1). ο jednom inicijacijskom iskušavanju414 koje se može uporediti sa bacanjem Dionisa ili Tezeja® u vodu. koje ga pridržavaju dok hoda. drže zarobljenu. ali su istovremeno i postiđeni pred tim delom čiji autor pokazuje ne samo da je vešt majstor nego i više od toga. 2). vladati. Hefest je istovremeno i onaj koji vezuje i onaj koji razvezuje pa je otuda i bog porođaja (on Zevsa oslobađa Atene). u "'ges et Symboles. gde on najzad oslobađa svoju majku (Pausanija I. naravno. 15» Ne znamo Hefestova »porekla«. ^euahonovoj podzemnoj kovačnici. bilo prestiž šumana i čarobnjaka. Kako nijedan bog nije uspeo da je otrgne. Zevs). natprirodne snage. Čvorovi. str. 18. ]cov I element koji je svojstven šamanslcim tradicijama i tradicijama ilj caLCarobnjaka: Hefest svoju veštinu uči u pećini Eurinome (Smrti) . međutim.8 Mitologija ο Helestu. 92). Mari Delkur (Marie Delcourt. preterane. On se ne može objasniti ni prehelenskim nasleđem. kovača i majstora s tehnološkim i zanatskim savršenstvom. lm.

posle Zevsa.11 Njegovo »poreklo« je traženo u severnim oblastima Evroazije. još starijoj verziji. Ali. primer njegovog ustoličenja u Delfima. božanskoj harmoniji. s druge strane. Apolon se povezivao sa Ptoom. međutim. Nju je. Apolodor. . najviše pokazuje beskonačnu razdaljinu koja razdvaja ljude od bogova. xe 416 On spase Asklepija. pa i zloba. Ovaj proces je u VIII veku već bio završen. kao gospodar proročanstva. ubio je. 300 i dalje. Mladi bog je. onako kako su ga primali Grci. toliko vešt da će. nazvane »apolonijske« — ο vedrini. Bog se ipak vratio. jedan je od najrasprostranjenijih mitova (§ 45). pošto je ubio Pitona. što ie. Ovaj mitski podvig je od velikog značaja. ne samo za Apolona.415 Ovo se junačko delo moglo opravdati. koja je vekovima nadahnjivala književnost i plastične umetnosti. kao i Leta). Tokom njegovog odsustva. koja ga je prevarila s jednim smrtnikom. međutim. Ali. na Artemidinu molbu. Prva hipoteza oslanja se prevashodno na veze ovog boga s Hiperborejcima. Ali ove slabosti će brzo izgubiti svoj antropomorfni karakter i na kraju će obelodaniti jednu od brojnih dimenzija božanstva. na kolima koje su vukli labudovi. reč je ο manje-više gruboj zameni prehelenskih lokalnih božanstava. 1 1 daljc. Nijedna se zemlja nije usuđivala da je primi. Apolon se sveti ubijajući Kiklope koji sU. bog dopušta da ga ponese osveta. najzad.416 Mada iz nepažnje. ali. U beotskoj zemlji. jer je ohola majka ponizila Letu hvališući se svojim brojnim porodom. koji je pokušao da siluje njegovu majku. specifično to što je on ovo ubistvo morao da okaje. Onaj koji. delfijskog zmaja. Neobična je takođe i činjenica da njegovi najslavniji mitski poduhvati ne svedoče ο vrlinama koje su. negde oko IV veka. Ubio je i svoju draganu Koronidu. svom budućem prebivalištu. oživeti Hipoi — Pošto su tim čudom bili prekršeni zakoni koje je utvrdio Zevs. Prema delfijskom mitu. poštovanju zakona i jporetka. Vete postati slavni lekar. Hijakinta. s jedne strane. to je bilo njegovo ustoličenje u Delfima. Pto postaje njegov sin ili unuk. pređašnjeg gospodara svetilišta. Za Apolona je. on je tek kao Apolon Pitijski stekao svoj svehelenski ugled. Pošto mu je put preprečila aždaja Piton. svog najmilijeg prijatelja. Prvo što je dečak uradio bilo je da kazni Pitona. koje su Grci smatrali stanovnicima neke zemlje »iza Boreja«. Knj. Delfima je. upoznao je sudbinu poslednjeg među smrtnicima: uskratili su mu čak i pravo da se rodi. odnosno iza Severnog vetra. U Tebi. proces koji karakteriše sveukupnu grčku religiju. kralj gova ubija Asklepija munjom. Pobeda nekog boga branioca nad Zmajem. Apolon je bio prognan na godinu dana među smrtniK. Ostavši sa Zevsom trudna. prihvatilo ostrvo Del i titanka je rodila blizance Artemidu i Apolona.Može izgledati čudnovato da bog koji se smatra najsavršenijim otelovljenjem helenskog genija nema grčku etimologiju. Prema drugoj. 415 Up. ima svoju paralelu u istoriji Apolonovog prodora u Grčku. ili u Maloj Aziji. gde je ostao čitavu godinu.12 Zevs je odlučio da će Apolon prebivati u Delfima i Helenima doneti zakone. nagovorila Pitona.ц kovali munju. dete koje je ona donela na svet. kao što se moglo opravdati i ubistvo diva Titije. 4. Ova agresivna mitologija. bog ju je ubio udarcem strele. on je zamenio Ismena. kao Apolon Pto. Homerska himna Apolonu. uostalom. koji je istovremeno simbol »autohtonosti« i prvobitnog suvereniteta zemaljskih sila. jer Delfijci nisu prestajali da ga prizivaju svojirti pesmama i igrama. Mnogo puta. Kriv za zločin prema svom rođenom klanu (Kiklopi su titani. na kraju. postavši tako pre svega bog očišćenja. I. odleteo sve do zemlje Hiperborejaca. Ukratko. takođe. Najčuveniji je. titanka Leto je uzalud tražila neko mesto na kojem bi se porodila. kao rob je radio za Admeta. strahujući od Here koja je još. Ijubomora. da Letu progoni u stopu. vladao Dionis. Apolon je krenuo prema Delfima. povrh svega. . Apolon je strelama pobio i sedam Niobinih sinova (dok je Artemida ubila sedam njenih kćeri). Od tada. on je tri zimska meseca provodio među Hiperborejcima i vraćao se početkom leta.

Himerije (IV vek n. »bog vrata«. a u^ Atini i Sparti preko svojih exegetai. Posebno je takav zamišljeni Sever podsticao i hranio mitsko stvaralaštvo. Apolon i bio u klasičnoj Grčkoj. 132). na hititskom natpisu koji је otkriven pored jednog anadolskog sela. Bowra) tvrdi kako Hiperborejci mogu živeti hiljadu godina. Kao i sam grčki narod. ženi ili gradu. stapanja i sinteze. U klasično doba. izd. Ovo duboko poštovanje prema »ocu Olimpljana« objašniava Apolonov odnos prema idejama poretlca i zakona. Marie Delcourt. oni prenose i objašnjavaju šta je bog odlučio u vezi s bogosluženjima u hramovima.13 Ali »geneza« nekog boga zanimljiva je samo u onoj meri u kojoj nam pomaže da bolje shvatimo religiozni duh njegovih vernika. 29 i dalje).Prema Pindaru. zadržao mitsku aura. U Eshilovim Eumenidama on uverava turije da »nikada nije ništa prorekao nekom muškarcu. on u prvom redu predstavlja zakonski vid religije. čudesni put koji vodi ka prostorima Hiperborejaca« (Pit. Glaube d. L'oracle flPKe·' str: 215 i dalje. što je. Kao i mnogi drugi olimpski bogovi. preneo Kresusa i njegove kćeri kod Hiperborejaca. 427 b. opet. moglo se pročitati ime Apulunas. premda postupno otkrivan i istraživan. i bogovi tog naroda su proizvod jedne grandiozne sinteze. »niko ne može da otkrije. a posebno u vezi s očišćenjima koja su postajala neophodna zbog ubistva. ■NaJstarija referenca se nalazi u Mkejevoj pesmi (oko 600. Platon ga naziva »nacionalnim tumačem« (patrios exegetes. To je sveta rasa. prevashodno mediteransko drvo. 90. oni ne znaju ni za rad ni za borbe 'svoje vreme provode igrajući i svirajući liru i frulu. gde odlaze duše heroja. e. a dostavljani susedne zemlje koji su ih. ta zemlja i njeni stanovnici pripadaju mitskoj geografiji. к0. 32—35) prenosi obaveštenja koja su dali DetcJcl u vezi sa žrtvama koje je Apolon primao od Hiperborejaca: su 1U Predmeti uvijeni u pšeničnu slamu. Bakilid κ vStr· 58) pripoveda kako je Apolon. Rep. Ali reč je ο Severu koji je.). 34. j pre svega bog očišćenja (katharsios). Osim toga. T)h willamowitz. Apolon je povikao: »Neka mi daju moju liru i moj savijeni luk. Drugim rečima. grčke božanske forme su uspele da iskažu sve svoje sposobnosti. IV. Klar u Joniji. a Orfej je uvek bio dovođen u vezu sa Trakijom. da bi nagradio »njegovu pobožnost«. Neki od njegovih legendarnih učenika (Abarid. Svako ubistvo je stvaralo zlokobn . II. Zahvaljujući tom dugom procesu sukobljavanja. i tako sve do Dela. ο jednom rajskom mestu које se može uporediti sa Ostrvima blaženih.)· On svoje savete dai'e putem proročanstva u Delfima. pre Hr. Proročanstva i očišćenja Tek što se rodio. objaviću ljudima neumoljivu Zevsovu volju« (Homerska himna. Hellenen. U prilog Apolonovom azijskom poreklu navodi se i činjenica da se najveća sedišta njegovog kulta nalaze u Aziji: Patar u Likiji. zemlje. pošteđena bolesti i starosti. Aristej) bili su »Hiperborejci«. Severne oblasti su ipak — od Trakije pa sve do zemlje Skita i Isedonaca — imale značajno mesto u mitskim tradicijama vezanim za Apolona. što nije bilo po Zevsovoj naredbi« (stihovi 616—619). itd. Pindar takode (fr.ц .) Je rezimirao jedan kasniji govornik. ni po moru. Bilo bi uzaludno tražiti neko moguće istorijsko sećanje u ovom predanju koje u zemlju Hiperborejaca pored ostalog smešta i maslinu. on je i sam morao t>i očišćen posle ubistva Pitona. ec Je' dakle. simbioze. podseća Nilson. i on u svojim svetilištima kontinentalne Grčke izgleda kao pridošlica. Herodot (IV. nosili do najbliže de. Jer ako je Apolon postao bog koji otklanja zlo (apotropaios). X. 272. Didima u Kariji. ni po zemlji.

432 D. The Greeks and their Gods. jedino je presudu ο zločinu i krivca predavao porodici žrtve. Na početku. delo. VII. sa izuzetkom zimskih meseci. zatim jednom mesečno. str. koje je Zevs pustio s dva kraja sveta. Grci su to ime vezivali za delphys. Del421 Prva svedočanstva vezana za ponor datiraju iz I veka pre Hr. voda sa izvora Kasotis koju je pila. Antičko proricanje. Delfi su znatno pre Apolona imali predistoriju kao proročište. Pošto nije pronađen nikakav »prirodni uzrok« koji bi mogao da izazove zanos. U stvari. ili sugestija proroka na daljinu. Taj postupak je obuhvatao i prethodno žrtvovanje jedne koze. up. ni pećinu u koju je silazila Pitija (ali se može pretpostaviti da su oni iščezli posle seizmičkih potresa).°bičaj -'e. imalo je na . Oni koji su molili za savet su pitanja nostavljali u alternativnom obliku: da li je bolje učiniti ovu ili onu stvar. mužjakiiP't Žen^a koju je rodila Zemlja ustupa mesto zmiji ι? д a7"latrala Delcourt. nisu otkrila ni napuklinu u tlu. Proročanstvo su izricali Pitija i proroci koji su prisustvovali savetovanju. »materica«. pretpostavlja se da je u pitanju autosugestija Pitije. sve to nema nikakva opojna svojstva i ne objašnjava zanos. Govorilo se ο »pitijskom zanosu« ali ništa ne ukazuje na histerične zanose ili »obuzetosti« dionizijskog tipa. ma koliko prividno bilo jednostavno. Eumenide). pod Apolonovom vladavinom dobilo je novu religioznu orijentaciju." Up. Eshil. tražio . To proročište dostojno poštovanja. dva su se orla. Prema legendi. susreli na omfalosu.417Upravo je on uspeo da Oresta razreši krivice za zločin materoubistva (up.420 Na spomenicima figl·ггalnog tipa. silu koja je bila skoro fizička. Pitija. 86. gde su se još od prastarih vremena manifestovale i moći Majke Zemlje. Taj simbol pupka je imao i genitalno značenje418 ali je prevashodno bio »Središte sveta«. što je izraz koji označava i vaginu. izabrana između delfijskih seljanki. Prema Plutarhu: »Bog Pitiji prenosi samo vizije i svetlost koja osvetljava budućnost. nav. COurt ^^tarh. Postojanje delfskog omphalosa je takođe bilo potvrđeno još od prehelenskog doba. to je suština zanosa«. 1. Ma koja bila njegova etimologija. Iskopavanja. silazak Pitije u hodnik (adyton) — predstavlja skoriju mitsku sliku. kadenje lovorom. str. strašnu nevolju koja je pretila čitavim zajednicama. prljavštinu. i najzad više puta.aost9Jan poštovanja: Zevs je birao neku od sudbina koje su počivale i?gDiVlm koleninia i dodeljivao je kako mu se svidi. da porodica ubije čak i ubicu iz nehata. 79. Guthrie. savetovanja su se održavala jednom godišnje (na praznik boga). Pitija je davala odgovor bacajući bela ili crna zrna boba. kada je Apolon bio odsutan. 227 i dalje). Pitija je mirna. Pitija je. to " . str. spokojna. proricala je određenog datuma.419 U najtežim slučajevima. starost i telurska struktura Delfa podrazumevaju obredni »silazak« u Podzemlje. i kao što to pokazuje Mari Delkur (Marie Delcourt. Greek Folk Religion. Platon je »zanos« Pitije (maneisa) upoređivao s pesničkim nadahnućem koje su izazivale muze i s ljubavnim ushićenjem Afrodite. Po tradiciji.13 Tajanstvena udubina је predstavljala usta. međutim. η. stomios. mi ο tome ne znamo ništa. koncentrisana poput boga koji je nadahnjuje. njen proročki tronožac je bio postavljen iznad jednog ponora (chasma) iz kojeg su se podizala isparenja lcoja su imala natprirodna svojstva. u više navrata. 397 c. Apolon je značajno doprineo da stari običaji u vezi s ubistvima postanu humaniji.421Međutim. Uzor . proricala u kripti hrama. Lovorovo lišće koje je žvakala. Proročanstva. 145 i dalje. nadahnuta Apolonom. miasmu. РШја. Martin Nilsson. Kojim sredstvima je ona postizala to »drugo stanje« — još je tajna. Na osnovu toga je malo preuranjeno zaključeno kako sve to zajedno — chasma sa isparenjima. XV. aditon je postojao. str. str.

izraz osobene grčke i neponovljive religiozne spoznaje sveta i Ijudske egzistencije. —kružile su i u vezi sa drugim mitskim likovima: Aristejom sa Prokonesa. nikada ne daju dokaz proročke moći. kao što je preobrazio i šamanske tehnike i simboliku. Ali grčki duh je sjajno revalorizovao ovu stam temu. The Homeric Gods. 51 c) se tvrdilo da je Abarid leteo na streli. od lepljivosti konkretnog. . Od »vizije« đo spoznaje Mada je apolonijski »zanos« ponekad bio izazvan »nadahnućem« (odnosno opsednutošću) bogom. Apolon ljudima otkriva put ko]i vodi oa proročke »vizije« do mišljenja. a prisutna je i u sibirskim šamanskim ceremonijama. preobražajima. 51). Ekstatičari. Pitagorom. na primer). slavnog Apolonovog »proroka«. Sasvim kao u nekim sibirskim šamanskim tradicijama. daruju vernicima boga te iste opsene. suprotnosti su prihvaćene i sjedinjene u novi. 740). Budu. ali njegova obredna upotreba nadilazi sferu šamanizma. Kod Apolona. Herodot (IV. međutim. § 124). bakkhoi. one dovode do »mudrosti«. obiluje šamanskim podvizima (up. bili su pre svega poznati po svojim katarzičkim i proročkim moćima. takođe predstavlja deo šamanske opreme. Hiperborejac Abarid. oni koji su bili upućeni u Dionisove misterije. kao što je napetost luka i lire« (fr. Apolon predstavlja jednu novu teofaniju. Osnovni Apolonov atribut je lira. Apolon je »onaj koji udara izdaleka«: isti se epitet. silascima u Podzemlje. 36) piše da je on »čitavom zemljom šetao svoju čuvenu strelu.2 takođe je i Apolonovo omiljeno oružje.) Ukazali smo na šamanski karakter nekih polumitskih likova. bilokacijama. širi i složeniji oblik. U celini uzev. Hermotimom sa Klazomene. »vizije« које dodeljuje Apolon razvijaju um i navode na meditiranje. Proteran je demonski element. 579 i dalje. mir i spokoj koji podrazumeva svaki napor umnog usredsređenja. utvrditi vrlo značajan kontinuitet između dve vokacije: »šamanske« i apolonske. koji su bili poznati kao prvorazredni obožavaoci Apolona. Zahvaljujući Apolonu. Epimenidom sa Krita. primenjuje i za Ramu. Apolonov prvenstveni dar. sigurno bio mnogo više nego bog — bio je zaštitnik ekstaticara. Šamani pripremaju svoj zanos pevajući i udarajući u bubanj. Valter Oto (Walter Otto) primećuje da je sticanje okultnih znanja »uvek povezano s nekim zanosom duha«422 a to je posebno tačno za šamanski zanos. onakav kakvog su ga Grci poznavali od Hornera. nadahnuti ili obuzeti Apolonom. postao gospodar očišćenja. koja ima određenu ulogu u religiji i mitologiji Skita. pa otuda i odvajanje od »neposrednog«. ne uzimajući nikakvu hranu«. vizije. Apolonov sveštenik. simbolika luka i streličarstva ukazuje na druga duhovna stanja: ovladavanje razdaljinom. drugi Apolonov atribut. Otto. Smatra se da šamani pronalaze ono što je sakriveno i da znaju budućnost. Apolon je. koJi je sadržan u svakom poznavanju 422 W. Heraklit je tvrdio da je »harmonija proizvod napetosti između suprotnosti. ali od Heraklita (fr. I mitologija vezana za Orfeja. divlje životinje. str.91. 72. bio je obdaren proročkim i magijskim moćima (bilokacija. Strela. on ushićuje bogove. Slične legende — koje govore ο ekstatičkim zanosima koji se mogu zameniti sa smrcu. svirajući. simbolika luka je raširena posvuda. on nije podrazumevao i ostvarenu zajednicu u dionizijskom enthousiasmosu (up. jVloguće je. najstarija srednjoazijska i polinezijska epska poezija je za uzor imala doživljaje šamana tokom njihovih ekstatičkih putovanja. Alkest. tom II). posle ubistva Pitona. Apolon sa Rodosa. Njegovo izmirenje sa Dionisom predstavlja deo lstog procesa stapanja po kojem je on. Luk. (Nasuprot tome. Ovo objašnjava i vrhunski značaj koji muzika i poezija imaju u obe tradicije. I. najzad. itd. i druge mitske junake i likove. pa čak i kamenje (Euripid. međutim.

koje ustanovljavaju bogovi. postao i vodič duša: on vodi mrtve na onaj svet zato što poznaje put i zna da pronađe pravac u tami. on je otelovljenje svega onoga što podrazumeva lukavost i prevaru. Kako to kaže Zevs. Hermes. Euripid ga naziva »Gospodarem onih koji svoje poslove obavljaju noću« (Rhesus.. V. Jer Hermesov lik već u klasično doba karakterišu njegove veze sa svetom ljudi. znanje i mudrost shvaćeni su kao ozanski obrasci. Euridikom.). On sebi dopušta аа nekažnjeno kruži na tri kosmička nivoa. iako nije otmen (. (molv) da bi ga učinio otpornim na Kirkine čarolije (Odiseja. Ali u svojim odnosima s Ijudima. postati Hermesovi osobeni kvante^ Onaj koji se orijentiše u tami. Hermesove veze s dušama umrlih podjednako se objašnjavaju i njegovim »duhovnim« sposobnostima. 10. On је bog puteva. pogotovu vladanja okultnim znanjima. On i dalje zadržava neka svojstva prehelenskih božanstava: još se predstavlja u itifaličkom vidu. Hermes je. zaštitnik stada i pokrovitelj lopova. u Eshilovim Persijancima (629).iu. a ime je dobio po gomilama kamenja (hermaion) koje su se nalazile duž puteva: svaki prolaznik je bacao po jedan kamen na gomilu. on se istovremeno ponaša kao bog. 3. i ovladavanje ekstatičkim i proročkim tehni92. On vlada putevima zato što hoda brzo (ima »zlatne sandale«). kako vidljiv tako i nevidljiv — na koncu odražava modalitet duha: ne samo inteligenciju i lukavstvo. Ali Grci su Hermesova drevna svojstva i ugled tumačili u dubljem smislu. zbog istih tih svojstava. na prvom mestu Apolonska vedrina za grčkog čoveka postaje zaštitni ie t TOVn°g savršenstva. se otkrićem duha završava dugi niz sukoba koje su P^atila izmirenja. ali nedovoljno. Zbog toga je on istovremeno vodič. i to uvek u vezi s putovanjem. njegova moć da Pos.23 Što je tačno. Hermes ima najmanje olimpskog među bogovima. moli.ta!? nevidljiv i da se u tren oka stvori na svakom mestu. Ali on nije bog mrtvih. 4).. odnosno postaje sve bolji i prevaziđen. 24. značajno pr . štaviše. i kapu nevidimku. verovatno. po definiciji »otvorenim« svetom. koji se neprekidno stvara. kao što se to dogodilo s Persefonom. Tek što se rodio. te prema tome i duha. Ako duše prati u Poazemlje. kerikeon. Apolonska pouka Pre svega je iskazana čuvenom formulom iz Delfa: »Spoznaj samog sebe!« Inteligencija. Zato je postao i glasnik bogova.l čaroliju mudrosti. on Odiseju poklanja čarobnu travu. njegova domišljatost (upravo on otkriva vatru). možda čak i neki Gospodar Životinja. vodi duše mrtvih i kreće brzmo munje. »čovekov saradnik« Sin Zevsa i nimfe Maje. u helenističko doba. s dušom Velikog kralja. On je рге svega donosilac dobra (Odiseja. kao trickster i kao majstor zanatlija. da 423 Postojanje ovog običaja je potvrđeno kod mnogih naroda. Ali. on nije ništa rnanje zaštitnik stada i okasnelih putnika na putevima. 334 i dalje). 335): za svaku sreću kaže se da je Hermesov dar. štiteći krađe i galantne noćne avanture. piše Pauzanije (2. 302—306). Ali s druge strane. zbog toga je postao drusr i zaštitnik lopova. ili. daleko od toga da bude vulgaran ili odbojan. noću ne zaluta pošto poznaje put. Hermes voli da se meša sa Ijudima. Vec nie' govo lukavstvo i njegova praktična inteligencija. njemu »je svagda od svega najdraže bilo da se sa čovekom združi.« (Ilijada. zanimanje za ljudsku delatnost. Oto priznaje »da njegov svet nije herojski« i zaključuje da je »njegov svet. . Ali. psihopompija — biće neprekidno reinterpretirani.423 Hermes je isprva verovatno bio bog zaštitnik nomadskih pastira. lukavost i domišljatost.. iako samrtnici govore da ih je ščepao Hermes. sto c kasnije.. nego i gnosu i magijuPošto je sjajno analizirao Hermesove odlike. Hermesova prva svojstva. on ih i vraća na zemlju. snalaženje u tami. 8.okultnog. »Nijedan drugi bog ne pokazuje takvu brigu za stada i njihovo umnožavanje«. 216 i dalje). on krade stada svoga brata Apolona. najavl. ima »čarobni štap«.

926). 2. Grci su korenito preobrazili boginju iz Arga. pokrovitelj nauke. Rose. a na prvom mestu. koji ■ie jstakao činjenicu da је ona bila Zevsova žena. Up. kao što znamo. Još. Zevsove bezbrojne preljube podsticale su njenu Ijubomoru i izazivale svađe koje su nadugačko opisivali pesnici i mitolozi. Za svoj povlašćeni položaj Hera mnogo duguje Homeru.425 Da li je tu reč ο nekom simbolu koji je povezan s patrijarhalnim poimanjem braka (jer je devičanstvo. 923—24). . Boginje I: Hera. 208 i dalje. rodozačetnici će uporediti s Hristom. sigurno je reč ο dosta staro dobu koje prethodi dolasku Ahajaca na poluostrvo. međutim. 122 i dalje. ili samo njeno ime. to će ga učiniti »poglavarem svih čarobnjaka«. a sama je rodila Hefesta (isto. kiroajući se u izvoru Kanat. Zevs se prema Heri ponašao onako kako se neki ahajski vođa nikada ne bi usudio da postupi prema svojoj ženi: on je prebija na mrtvo ime. Smatraće ga posednikom svih znanja. Asinaria 303—304. 11. uamovic objašnjava da je njeno ime ženski oblik izraza heros. delo. Plaut. Hera je bila boginja Arga. Teško je jasnije odrediti izvorno značenje tradicije po kojoj je Нега jednom godišnje opet postajala devica. odatle se njen kult raširio celom Grčkom. U toj biljci koja Odiseja spasava sudbine njegovih drugova koje ie Kirka pretvorila u svinje. Up. Hera je Zevsu rodila troje dece: Hebu. takođe Jeanmaire. moć samooplođenja. Greek Mvths and Christian » u. Hermes je jedan od retkih bogova sa Olimpa koji neće izgubiti svoje religiozne odlike posle krize »klasične« religije i koji neće iščeznuti u vreme trijumfa hrišćanstva. 128. tom II. Značajna je. i dalje zadržava svoj specifično mediteranski i azijski karakter. 36.bi Hermes na kraju postao još složeniji lik. takođe pominje tajne Herine kultove u što izgleda neobično Rosou.24 Grci će. uw nysos str. Izjednačen sa Totom i sa Merkurom. Na ЈШ je verovatno veliki utisak ostavila snaga i veličanstvenost « νvi°' ■The Homeric Goods. tajne gnose. 567. XV. i egzemplarna slika okultnih znanja. теаииш. lzvore koje navodi Hugo Gospe iz Arga i oni su je proglasili za ženu svoga glavnog boga. 425 Pousanije. ili pak učenje koje pročišćava dušu.424 Po Hesiodu (Teogonija. bilo izuzetno cenjeno u društvima patrijarhalnog tipa)? Ma kako bilo. kao i drugi hrišćani. . Izvorno. možemo da otkrijemo neke njene izvorne 424 Ilijada I. on će videti duh koji se suprotstavlja instinktu. činjenica da su se Homer i njegov auditorijum mogli zabavljati slicni svađama. Mvc*~ Rahner. a jednom je čak obesio privezavši joj veliki teret ο noge. Partenogeneza. nap. °Ji lma značenje despoina. naglašava da čak i boginja koja u sebi ima najviše olimpskog od svih ostalih. »Naša gospa«. kao Herrnes Trismegist preživeće sve do XVII veka. U onoj meri u kojoj u ovim prizorimai mozemo prepoznati sećanje na istorijske događaje. 15. personifikaciju mišljenja. a preko alhemije i hermetizma. 106 i nap. nav. jer »on zna sve i može da učini sve«. on će u helenističko doba ponovo postati omiljen. str. Artemida . 18 i dalje. 237. koga su filozofi poistovetili s Logosom. Glaube. što je oblik mučenja koji se kasnije primenjivao na robove. II.2« Možda je stoga Нега postala simbol i pokroviteljica institucije braka. str. I. " Wulamowitz. Areja i Ejlejtiju. istovremeno i heroj civilizator. Već će grčki filozofi u Hermesu videti logios.-nr· 191-192.25 Teško je zaključiti a π su Ahajci poneli sobom boginju. nagoveštavajući bezbrojne homologiie i poistovećenja koje će izvesti alhemičari renesanse (vid. neprekidno alegorijski prikazivati epizodu iz Odiseje s čarobnom travom moli. pobednifcom sila tame. Vid. Α Hermesa. tom III). 93.

(Britomartida /slatka Kritii R ° dolaska Doraca ona je mesno božanstvo koje je poštovano na su . (U Ilijadi. 59. Pri tom. I stvarno. 133 i dalje). videli smo (§ 83) da je po Hesiodu Tifonova mati bila Geja (Zemlja). Neki grčki autori tvrdili su da su Artemidu na Kritu nazivali Britomartida. 342) »Gospa divljih planina«. Nekadašnja Planinska gospa i Gosoodarica životinja iz eaiteranske preistorije vrlo je rano usvojila svojstva i ugled devica/-UH' reference u Rose. ona ipak pokazuje brojne elemente neke boginje-majke. svome najstarijem svetilištu. Artemidu su žene obožavale i kao Loheju. Homer (Ilijada. »dobra« i učiteljica mladića. i od Ношега Hera se pokazala onakvom kakva će ostati do kraja: boginja braka pre svega. Jedna poslovica kaže: »gde Artemida nije igrala?« Drugim rečima: gde se ne igra za ArteU Artemidinim brojnim i često protivurečnim vidovima prePpznajemo množinu drevnih božanskih oblika koje je grčki religiozni duh revolucionarno i uključio u jednu obuhvatnu struk"ru. Ona je isto tako bila i kurotrophos. Ne znamo kada je i u kojoj oblasti postala poznata kao Artemida. smatralo se da je ona majka strašnih čudovišta kao što je Hidra iz Lerne. možemo prepoznati nasleđe ženskih inicijacijskih ceremonija egejskih društava iz drugog milenijuma. Atributi su joj luk i strela. To je tipična slika braka između boga oluje oploditelja i Majke Zemlje. da tu s oklevanjem prepoznajemo grčko božanstvo. Eubeja. Od njenih imena na drugim jezicima verovatno treba pomenuti Kibelu u Frigiji i Ma u Kapadokiji. XXI. '· ezi °d Ijudi i voli samoću. 131. 156) uverava da je Eshil Artemidu smatrao Demetrinom kćerkom. Ime Artemide. Artemida je u prvom redu boginja devica što bi se. Α rađanje čudovišta je osobiria telurskih boginja. boginja širom Peloponeza. Handbook. Atina. U nekim njenim obredima. u njenom devičanstvu videli trajnu nezainteresovanost za Ijubav. moglo shvatiti kao da je slobodna od bračnog jarma. No sve su te htonske osobine i svojstva bili postupno zaboravljeni. Heru su u Argu obožavali i kao »boginju jarma« i «bogatu volovima«. »Koja je od životinja«.karakterne osobine. potvrđenim u istorijsko doba. da ju je poistovećivao s Persefonom. imaju ι plesovi. ozlojeđuje kada dva orla rastrgnu i prožderu zečicu koja još nosi svoje mlade (Eshil. a od drveća . teško je na drugi način objasniti činjenicu da se u brojnim naseljima (Plateja. Homer je opisuje kao »volooku Heru«. Iako su neki naučnici odbacili hipotezu ο Heri-Majci Zemlji. 549) pripoveda kako je Artemida učila Skamandra veštini lovljenja svake vrste divljači. što podseća na azijske prototipove. a Eshil (fr. U Efesu je njena majčinska funkcija bila prikazana plastično i tako groteskno. 7) priznaje nemoć te boginje. međutim. što znači da je istovremeno strasni lovac i zaštitnica divljih životinja. Grci su. Ples u čast Artemide iz Alfeje ima orgijastički karakter.) pominjao njen hieros gamos sa Zevsom (mitski ili reaktualizovan u obredima). potvrđeno u obliku Artimis na jednom natpisu iz Lidije. Njene omiljene i heraldičke životinje su lav i medved. Agamemnon. Homerska himna Afroditi (I.) Najzad. ona je povezivana s Demetrom i s Persefonom. Ona se. izvorno. Sam itd. odnosno. kako je kvalifikovana u Jlijadi. ukazuje na orijentalno poreklo boginje. 470 i dalje). Homer je naziva i Agrotera. U Arkadiji.29 što ukazuje na njene veze sa minojskom boginjom. Hera nije bila samo boginja braka nego i sveopšte plodnosti. U Euripidovoj tragediji Hipolit (1301) sama Artemida otvoreno izjavljuje svoju mržnju prema Afroditi. boginju porođaja. Kao i većina egejskih ili azijskih boginja. Arhaicni karakter boginje je očigledan: ona je pre svega Gospodarica divljih životinja (potnia theron. Pored toga. Herodot (II. međutim. Ona posebno voli da lovi noću. kao što to uostalom. n. V. str.

§ 84). Njeno se ime nije moglo objasniti preko grčkog jezika. i lovaca. ne gubeći pri tom svoja najstarija i najosobenija obeležja: da istovremeno bude gospodarica i divljih životinja. ali ne i ljubav i brak.2 Ona takođe svojim prisustvom zaustavlja Ahila. progutao već noseću. str. njen lik počinje da se jasnije ocrtava: Artemida vlada sakralnošću divljeg života. jedina ona među stanovnicima Olimpa nema majke. Ona je uvek imala neobičan karakter. iako je ona kućna boginja. boginju razboritosti. vitlajući kopljem uz ratni poklič. Ona u ratu učestvuje zato što je to muška aktivnost bez premca. itd. U ovoj epizodi je uočljiv naknadni dodatak. up. Vezuje se prijateljstvom za Odiseja i štiti ga jer mu se divi zbog njegove snažne ličnosti i mudrosti: on je »vrlo razborit« čovek (polimetis). a Atena se rodila izišavši kroz lobanju svoga oca (Teogonija 886 i dalje. Atena nije samo ratoborna boginja. Afrodita Atena je svakako najznačajnija grčka boginja posle Here.)· Atena je podjednako volela i Tideja.). Što se tiče njenog porekla. pridavalo joj je obeležja i ugled ratoborne boginje. njeno prisustvo u tvrđavi tokom nekog perioda rata i pljačkanja. izvorni mit jednostavno pominje pojavljivanje Atene na vrhu 426 Tačno je da su Areja prezirali svi bogovi i nazivali ga »ludim« ζ što ne zna »šta je pravo« (Ilijađa. Boginje II: Atena. Stenias (Moćna) i Areja (Ratoborna). Sam Zevs priznaje: »Najmrzi u mi bog što god ih na Olimpu ima. Ona iz Zevsove glave izlazi već odevena u svoj oklop.426 Nasuprot tome. Boginja-Majki. moje srce naginje prema muškom« (Eshil.зц P°syećeni mastiks i omorika. borbe i bune izazi rado!« (V. jedini koga se usuđuju uporediti sa Zevsom (Ilijada II. 407. Kako to pokazuju brojne epizode Ilijade. Ali. 94. Homer i Hesiod nazivaju je Palada. 9) prikazuje kako boginja ljubavi nema moći nad Atenom. koji poznaje plodnost i materinstvo. pa je čak poželela da ga učini besmrtnim. 18. što se pre svega ogledalo u naporednom postojanju protivurečnih tema (na primer: devičanstvo-materinstvo). a u Atini je »Devica« (Partenos). Na njen borbeni karakter ukazuju i neka od njenih imena: Promahos (Predvodnica).3. spremnog da odgovori oružjem na Agamemnonove uvrede (Ilijada. koga pobeđuje u čuvenoj borbi bogova iz XXI pevanja (390 i dalje). 636). 194 i dalje). Prim. zaštitnica palata-utvrđenja mikenskih prinčeva. Ali čak i u epu sastavljenom za auditorijum koji se odusevIjavao junačkim delima. Homerska himna (I. ne drži ih na udaljenosti. 9 i dalje) ukratko podseća na to da ju je Zevs rodio iz sopstvene glave. Ona mu pomaže u njegovim natčovečanskim iskušenjima i na kraju ga vodi na nebo (Pausanije III. 890). Jerkao što sama kaže: »u svim stvarima izuzev braka. / Udilj bojeve. Atena je drugačiji tip boginje device od Artemide: ona ne izbegava muškarce. boginja. zgađena. teško ranjenog. odlazi. »Devojka«. n· Jeanmaire. Homerska himtia Afroditi (I. i devojaka. pravom uzoru heroja. 11 itd. Atena je i neumoljivi neprijatelj Areja. povezana sa ženskim ili muškim poslovima. ali kada je ovog junaka. prev. ali Hesiod pripoveda celi mit: Zevs je Metidu. videla kako otvara lobanju neprijatelja i iz nje sisa mozak. . ona se divi Heraklu. 169. Počev od Homera. 212 i dalje. Eumenide 736). ali. Stvaralačka mašta grčkih pesnika mitografa i teologa pogodila je da takvo naporedno postojaiiije protivurečnosti može dočaravati jednu od misterija božanstva. Dionysos. U Teogoniji (896) Hesiod smatra da je Atena »jednaka svome ocu po snazi i razboritoj mudrosti«. I. dosta je ubedljiva Nilsonova pretpostavka koju prihvata većina naučnika: Atena je bila Gospodarica palata. s rukom na maču. 761).

U Odiseji (XIII. a lončari je prizivaju: »Dođi. 297). hijerodule). »navodi ga da se lako sjedinjuje sa smrtnim ženama. tema kastracije nekog velikog boga orijentalnog je porekla. i dalje).). njeno najkarakterističnije svojstvo jeste metis. Atena nije samo izvanredna pokroviteljica ženskih umeća. Atena pokazuje složenost i istovremeno jedinstvenost svoje metis. počinje jasno da se ocrtava njena osobita pojava (Odiseja. Ali Oto s razlogom naglašava drevni. Pausanija. tek kasnije postaje njen muž. kao što su predenje i tkanje.427 Kakvo god bilo njeno poreklo. ΡM. smirenost pri iskušenjima. naglašavajući neutaživu i iracionalnu uosta? Up" Homeric Gods. 40). 58. iz. str. itd. na šta predanje uporno ukazuje (Herodot. Druga bozanstva predstavljaju bezbrojne oblike svetosti života. on je u Odiseji ( < 266— 366) njen ljubavnik. poverenje u međusobnu povezanost. orijentalnog porekla. Ateno. jjj . Ona »čak i Zevsu muti razum«. ali i samosavlađivanje. * Starogrč. »divljački« karakter teme gutanja. gde Homer Afroditu proglašava kćerkom Zevsa i Dione i Hefestovom suprugoin. Afrodita predstavlja podjednako istaknutu tvorevinu grčkog duha. Od nje je kovač naučio da pravi raonik pluga. stavi svoju ruku iznad naše peći«. priznaje ona u Eumenidama (736). »La navire d'Athena«. ona interveniše u brojnim naročitim tehničkim operaci jama u vezi s građenjem broda. tek na Kipru. inspiratorka i učiteljica zanatlija svih vrsta. dakle u inteligibilnost sveta Razumljivo je kako će gospodarica metisa. izmišlja žvale na konjskoj uzdi i poučava kako se koriste kola. I stvarno. Atena ukazuje na »sveti« kaaKter ili »božansko« poreklo izvesnih zanata i poziva koji podazumevaju oštroumnost. praktična oštroumnost. plodnosti. medvedi i hitri panteri koji se ne mogu nasititi lanadi«. mit ο čudnovatom Ateninom rođenju održava i potvrđuje njene vrlo bliske odnose sa Zevsom. išli su sivi vukovi. Postupak helenizacije je već znatno uznapredovao u Iiijadi (5. prev. ljudskog i božanskog. ugađajući joj. κ тт komerski epigram (14—2) koji navodi Otto. praktičnu domišljatost. 69 i dalje) ovu boginju prikazuje kao pravu Gospodaricu divljih životinja: »iza nje. iako je njen položaj sasvim drugačiji. Afrodita podjednako »ubacuje žudnju« životinjama kao i ljudima i bogovima.* S druge strane. ona predstavlja analogije s božanstvima tipa Ištar. tu se dodaje i nova. Ali. Ali ona pomaže i kormilaru »da pravo vodi« svoj brod. Osim toga. u vreme filozofa. Ta boginja je. 365). I. ona poverava Odiseju: »A ja sam med bozima svima na glasu / svojom pameću bistrom« (metis) i svojom spretnošću. 362. 36. 8. Kada je reč ο moreplovstvu. bez Herinog znanja« (isto. str. 7). Afrodita štiti Trojance.: hramske robinje (prim.428 Upravo ona.planine Olimp. Pre svega. U Ilijadi. hiljadugodišnjem središtu egejsko-azijskog sinkretizma. Homerska himna tako u seksualnoj privlačnosti pronalazi element jedinstva tri oblika postojanja: životinjskog. Homer ne aludira na taj mit (kao što Ooa Prelazi ćutke preko Kronove istorije). Ona je рге svega »politehničarka«. po! stati simbol božanske nauke i ljudske mudrosti. 105. vesno. bog rata. Α kao što smo videli (§ 46). . oblasti kojom po pravu upravlja Posejdon. Homerska himna Afroditi (I. ali Atenu naziva »kćerkom Jobrimopatre). Afroditi svojstvena osobina: boginja »u njihove grudi ubaci žudnju: onda svi istovremeno odoše da se pare u senci dolina«. kao ukrotiteljka konja. tehničku spretnost.430 Ali Hesiod је sačuvao jednu stariju verziju njenog rođenja: boginja je nastala od penušavog semena (aphros) koje je poteklo iz Uranovog polnog organa bačenog u more. 51. kod nas. Detienne. 430 Arej. S druge strane. Međutim. »la sam potpuno okrenuta Ocu«.429 Retko nailazimo na primer onoga što bi se moglo nazvati svetošću tehničkog izuma i mitologijom razboritosti. 14. I. društvenih institucija. riđodlaki lavovi. U Afroditinom kultu pored nekih mediteranskih elemenata (golubica) uočavamo i neke azijske elemente (na primer.

Ukratko. heroji potiču oa »trenutnih« ili »posebnih« božanstava (Sondergdtter). »izašla iz rnora«431 i zemaljska: pod njenim koracima. zahvaljujući Afroditi. ali su nazivi i tok ove dve kategorije obreda bili različiti (videti str. 244). Prema ovom autoru. kao i bogovi kojima su slični po moćima«. ο prerušavanju koje se ne može podražavati a bogato je značenjima. H. fr. Književnici i vajari će obrađivati upravo tu iracionalnu i neutaživu seksualnost. heroji. pronašli sveti karakter izvornog polnog nagona. reč je ο religioznom opravdanju polnosti. mora priznati da su božanskog porekla. tako će. U stvari. katebOrija: heroje božanskog ili obrednog porekla. i tu žive večno. Najzad. U tom smislu možemo reći da su Grci. podržava božansko poreklo heroja: kao i demoni. Farnel (Farnell) je predložio kompromisnu eoriju koja još uživa određeni ugled. Godine 1921. i ona je »prvi uzrok« rodnosti biljaka (Eshii. str. R. E. kao što je to bio slučaj i sa tolikim drugim tvorevinama grčkog duha. naime. L. 44). Uzener (Usener) u svom delu Gotternamen (Imena bogova) (1896). na prvom mestu Eros. Ali Afrodita nikada neće postati prevashodno boginja plodnosti.prirodu požude. oni su preci grupa krvnih srodnika i »prototipski predstavnici« nekih osnovnih Ijudskih delatnosti. kao i bogovima. čak se i za seksualna preterivanja i nasilja. mantikom i medicinom.) 95. u helenističko doba. odnosno. od božanskih bića koja imaju posebne funkcije. i ljudi). Kategorija heroja postavlja značajne probleme istoričaru religija: kakvo je poreklo i ontološka struktura grčkih heroja. istovremeno i vodeni i seksua 16 simbol. s preminulim ljudima. Heroje pored toga karakterišu posebne. a s druge. pubertetskom micijacijom i misterijama· oni osnivaju gradove i njihov je kult građanskog karaktera. on među njima razlikuje sedam. Pod prividom frivolnog božanstva. svi aeroji nisu istog porekla. oni su samo duhovi umrlih koji borave u unutrašnjosti zemlje. osobe које su jstinu živele (ratnici ili sveštenici). heroja i ljudi (Olimpijske epinikije 2. Nasuprot ovom mišljenju. ona je istovremeno i nebeska (Asterija. (Videti tom III. 124. Himna opravdava Zevsove ljubavne avanture (koje će. itd. Ona nadahnjuje. Danaide. »Afroditine čari« postati književni klišei. budući da ih je podstakla Afrodita. Psychi (fr. pa čak i 431 Među njene hijere spada i školjka. objavljenom tri godine posle Psihe. Uranija). podstiče i brani fizičku Ijuђау. odavala počast žrtvovanjem. do u beskraj ponavljati bogovi. . Pošto Afrodita vlada u sva tri kosmička područja. Ο drugim oblicima ovog tipa prerušavanja govorićemo analizirajući proces desakralizacije modernog sveta. krije se jedno od najdubljih religioznih iskustva: obelodanjivanje seksualnosti kao transcendentalnosti i misterije. Heroji Pindar je pravio razliku između tri kategorije živih bića: bogova. Prostranim duhovnim izvorištima Ijubavi upravljaće druge božanske figure. morska Anadiomena. putevi se prekrivaju cvećem.432 Herojima se. heroje које su izmislili pesci ili učenjaci. 432 Ervvin Rhode. 1). Reč je. u bogatoj i pronicljivoj knjizi Gli »m frfCt' (Grčki her°ji) (1958)> A· Brelih (Brelich) ovako opisuje seb strukturu« heroja: oni su osobe čija smrt ima ponu veHčinu i koji su tesno povezani sa borbama. agonistikom. telesno sjedinjavanje. Rode (Rohde) je smatrao da su heroji »s jedne strane tesno povezani sa htonskim bogovima. uostalom.). i u kojoj meri se oni mogu upoređivati s drugim vrstama koje posreduju između bogova i Ijudi? Prateći verovanja predaka. prev. Skloni smo čak da u tom bujanju umetnosti vidimo korenitu desakralizaciju telesne ljubavi.

uostalom. Njihov sopstveni oblik postojanja odaje nedovršen karakter. ali nikada božanski). Njihova aktivnost se odvija posle pojave ljudi. str. Egista koza. vaj . u skladu s posebnim običajima nekih drevnih pubertetskih inicijacija 44 Heroji su takođe povezani s misterijama: u Eleusini je i Triptolemovo svetilište. najzad. 38. Niobina i Amfionova. Oni izuzimaju — odnosno »zasnivaju«. i njegova se inicijacija dogodila u šumi. itd.433 U sažetom obliku mogli bismo reći kako svi grčki heroji dele egzistencijalni modalitet sui generis (nadljudski. . i prvi upražnjavaju neke zanate. Oni su u prvom redu osnivači gradova. smatra se da su »autohtoni« (tj. kojom prilikom Tezej putem hijerogamije ostvaruje sopstvenu inicijaciju. ali u vreme »početka« kada strukture još nisu bile zauvek utvrđene. up. što su klasična inicijacijska iskušavanja.). ističu se bezbrojnim avanturama (posebno sportskim poduhvatima i junačkim delima) i svetkuju božanske svadbe (među najslavnijima su Pelejeva i Tetidina. i to pravo u podmorsku palatu Nereida. a norme nisu bile dovoljno čvrsto uspostavljene. pevanje. 6. Res. pisanje. jednako putovanju na onaj svet. upravo onu koja sledi iza kosmogonije i Zevsovog trijumfa (up! §§ 83—84). itd. Oni potiču od bogova. itd. a učitelji su mu bili maskirani. odnosno. a istorijske ličnosti koje su osni. Žanmeru (H.4a Neki heroji (Ahil. četiri velike panhelenističke igre su pre biie posvećene herojima nego Zevsu. Tezejevi i Posejdon i Egej) ili da je njihovo rođenje neprilično (Egist je plod Tijestovog rodoskrvnuća sa sopstvenom kćerkom). I.) To objašnjava i proglašavanje slavnih atletičara pobednika za heroje. delo. I oni menjaju pejzaž kao i australijski mitski preci. Hipota kobila.434 mladost provode putujući dalekim zemljama. 2). Prcma jednom predanju. Jedan broi epizoda sage ο Tezeju u stvari predstavlja inicijacijska iskušavanja: tako. izuzetno raširen. Tezejev ulazak u lavirint i njegova borba sa čudovištem (Minotaurom) takođe je uzorna tema herojskih inicijacija. vila koje su pre svega kourotrophoi*. Jasonova i Medejina). pa je neko vreme čak živeo među devojkama. na primer. analizama. a jedan od karaktenstičnih oblika njihovog kulta jeste agonističko nadmetanje. I. i Ahil je prošao kroz vatru i kroz vodu.43 I neki delovi legende ο Ahilu mogu se tumačiti kao inicijacijska iskušavanja: i njega su odgajili kentauri. "4I Brelich. vale kolonije posle smrti su takođe postajale heroji. i Eumolpov grob (Pausanije. i da su njihovi poduhvati vezani za prvobitnu epohu.) povezani su s obredima inicijacije mladića.. a herojski kult često su upražnjavali efebi. 38. ili su se prikazivali u obliku životinja. isto je. (Na primer. lcoje odaje njihovu nadljudsku prirodu. u ranije doba. Prema H. Persej. nav. taktiku. metalurgiju. Tezej obredno roni u шоге. itd. jedne od brojnih epifanija Afrodite. inicijacijski motiv je. monogamiju. itd. Jeanmaire) ceremonije koje sačinjavaju Tezejadu potekle su od drevnih obreda kojima je. koji se može uporediti s kreativnošću heroja donosilaca civilizacije u drevnim društvima.435 Heroji pored toga uspostavljaju i sportske igre. i sam odeven kao devojka. i sa otmicom Arijadne. 129—85. dojile su ih životinje. protivurečan vremenu »postanka«. naroda ili porodica (Argivljani notiču od Arga. prvi stanovnici neke oblasti) i da su preci rasa.. Tezej.. Heroje karakteriše poseban oblik kreativnosti. Arkađani od Arkada.). agonistički kun Olimpije svetkovan je u slavu Pelopa. Rođenje i detinjstvo heroja nisu uobičajeni. obeležavan povratak mladića u grad posle inicijacijskog boravka u šumi. 105.čudovišne osobine. »otkrivaju« — jedan broj Ijudskih institucija: zakone grada ι pravila građanskog života._ 434 Parisa othranjuje medvedica. ali se ponekad smatra da imaju »dvostruko očinstvo« (tako su Heraklovi očevi i Zevs i Amfitrion. Bili su napuštani ubrzo po rođenju (Edip. kao i ekscentrično ponašanje.

The Greeks and their Gods. da spasu svoje ime od konačnog zaborava. a posebno s obredima inkubacije koji treba da donesu ozdravljenje (Kalhant. Kada umre heroj. prev. .Pored toga. Međutim. videti druge primere kod Breliha. Edip Laja. Ali heroj takođe poseduje duhovnu »besmrtnost«. up. Izuzetno. str. a za heroje i bogove podzemlja grla oborenog prema zemIji. 5. a žrtvenik heroja i bogova podzemlja nisko ognjište. lzvore je naveo Brelih. (Herojima su prinošene iste žrtve kao i bogovima podzemlja. slavu. Olimpljanima su žrtve prinošene za sunčanih jutara. Za Olimpljane su žrtve ubijane grla okrenutog prema nebu. upravo njihova smrt potvrduje i objavljuje njihovu nadljudsku prirodu. posmrtni ostaci heroja sahranjivani su unutar grada. U stvari. 246—47). Njihovi grobovi i kenotafi predstavljaju središte herojskog kulta: prinošenja žrtve propraćenih obrednim jadikovanjem. delo. epidemija i svih vrsta nevolja. koji je. str. Posmrtni ostaci heroja imaju značajnu masii. takođe Guthrie. podzemna pećina ili neki aditon. boraca palih koa Maratona ili kod Plateje. »tragičnim horovima«. Mops. neki od heroja su povezani sa medicinom (na prvom mestu Asklepije). Na Maratonu. Njihovi grobovi. Akteona su rastrgli psi.). njihovi posmrtni ostaci. itd.43 Karakteristično obeležje heroja jeste njihova smrt. str. skoreligioznu moć. Amfijaraj). a razlikovale su se od žrtava prinošenih olimpijskim bogovima. predstavljao grob. u pojedinačnim borbama. tačnije. nav. ife Naissances mystiqu. 338 i dalje. 89. 106 i dalje.). 323 i dalje. Likaon. 4 ι dalje. str. str. 221—22 (= Les Grecs et leurs dieux. н· Jeamnaire. ponekad i na nekoj uzvisini. takođe Brelich. bili su prihvatani čak i u svetilištima (Pelops u Zevsovom hramu u Olimpiji. olimpski žrtvenik je bio klasičan hram. On tako postaje uzor svima koji se trude da prevaziđu prolaznost smrtnika. on postaje duh zaštitnik koji brani grad od napada. budući da zavisi od ostataka. a za heroje i bogove podzemlja crna. str. str. neki heroji bivaju preneseni na Ostrva blaženih (kao Menelaj). gi: . večnost svog imena. a herojima ili bogovima podzemlja uveče ili usred noći. itd. 229. obredima oplakivanja. Tiranoktona — objašnjava se njihovim " Rohde. 35. Neoptolem u Apolonovom hramu u Delfima).)· Mnogo puta. Diomeda i Hipolita konji. da prežive u sećanju ljudi. njihova smrt je posebno dramatična: Orfej i Pentej su raskomadani. Glauka. str. Couroi et Couretes. koji su pali pod Tebom i Trojom). na Olimp (Ganimed).). 4в У dokumentaciju kod Brelicha. iznad zemlje. nijedan živi čovek nije trebalo da jede od nje. Proglašavanje stvarnih osoba za heroje — kraljeva Sparte. delo. i to nasuprot opštem običaju. Na neki način moglo bi se reći da se heroji približavaju božanskoj prirodi zahvaljujući svojoj smrti: oni uživaju neograničenu postegzistenciju koja nije ni larvalna ni čisto duhovna. heroji se * Starogrč. Psyche. 91 i dalje). ili zbog izdaje (Agamemnona je ubila Klitemnestra. Mops. 123—24. Tezej je viđen kako se bori na čelu Atinjana (Plutarh.: hraniteljka junaka (prim.. tragova Ш simbola njihovih tela. Ali ogromna većina pretrpljuje nasilnu smrt u ratu (kao heroji ο kojima govori Hesiod. nego se sastoji iz preživljavanja sui generis. 228.)436 Sve ove činjenice ističu religioznu vrednost herojske »smrti« i posmrtnih ostataka heroja. str. Ako i nisu besmrtni kao bogovi. ili ih je ujela zmija (Orest. Tez. str. deluju na žive tokom dugih vekova. a spaljivana je u celini. neke od njih je progutao ili zgromio Zevs (AskleSalmonej. na mitsko ostrvo Leuku (Ahil). up. kult heroja je povezan s proročanstvima. Amfijaraj. njihovi kenotafi. razlikuju od ljudskih bića po tome što nastavljaju da delaju i posle svoje smrti. ili nestaju pod zemljom (Trofonije. nav. žrtva za Olimpljane morala je da bude bela.es. itd. možda. i svuda: 12i i'Maissances mvstiques.

kada »svet ljudi« još nije bio stvoren. tehnika. Arijadna. koji i pored svoje neograničene hibris nisu uspeli u Isto Herakie. Tezej je poznat po brojnim silovanjima (Jelena. prev. izdvajaju se po snazi i lepoti. 437 Vid. Međutim. U stvarnosti.). teriomorfni su (Likaon. a ne ustručavaju se ni od svetogrđa (Ajaks napada Kasandru pred Ateninim oltarom.ostaje stolujući na Olimpu među ostalim božanstvima. usvaja ga Hera i P. 22). umeća — nastaje »svet ljudi«. Ove uvrede i svetogrđa ukazuju na preterani hibris**. str. jedino se Za ^jegov grob i posmrtne ostatke ne zna. Preterivanju heroja nema granica. U toj prvobitnoj eposi. konačno je zatvoreno. itd. Ahil otima Stratoniku. ali i po čudovišnim crtama (gigantski rast __ Herakle. Oni se usuđuju da izvrše nasilje čak i nad boginjama (Orion i Akteon dosađuju Artemidi. stvaralačko vreme. Ali Herakle je savršeni heroj. često su hromi. ubijaju iz zavisti i besa. Jedino Herakle nekažnjeno ispoljava svoju hibris (kada oružjem preti bogovima Heliju i Okeanu). Ahil. a pogotovu helenistička epoha. i to surovo. Orest. Heroji se sa bogovima sukobljavaju kao da su im jednaki. ova neprirodna ponašanja. illud tempus* mitova.). Le Mythe de l'eternel Retonr. podsećaju na fluidnost »prvobitnog« vremena. 1. prev. Belerofont. Herakle ima tri reda zuba. menjaju pol (Tiresija). podsticali su delo stvaranja. on stiče besmrtnost svojim samoubistvom-apoteozom na lomači. Moglo h e ^ Ј е Herakle nasuprot Gilgamešu (§ 23) i nekim grčkim °Jima. itd. »herojbog«.). nepravilnosti i preterivanja svake vrste (što će reći — sve ono što će kasnije biti označeno kao čudovišnost. 235 i dalje. . ali na kraju ipak bivaju ubijeni. Posle heroja. izvore kod Breliha. »vuk«) ili se mogu preobraziti u životinje. a imaju protivurečna svo. pa i neprirodna. ili rođake. greh ili zločin) neposredno ili posredno. a često i bez ikakvog razloga. Heroji se ^istovreme: pokazuju kao »dobri« i kao »loši«.437 Klasična Grčka.ist Neranjivi su (Ahil). u »svetu ljudi«.: ondašnje vreme (prim. Ahil ubija Troila u Apolonovom hramu). Heroji lako postaju žrtve ludila (Orest. zakona. Pelop — ali takođe i rast mnogo manji 0d srednjeg49). Starogrč. Iksion napada Heru. oni ubijaju čak i svoje očeve i majke. takođe Eliade. ili se preodevaju u žene (Herakle). gl. pa čak i izuzetni Herakle kada ubija sinove koje mu je rodila Megara). § 87). Njihovo seksualno ponašanje je preterano ili nenormalno: Herakle jedne noći oplođuje pedeset Tespijinih kćeri. njihova priroda J neobična i ambivalentna. osobenu crtu herojske prirode (up. kako ga naziva Pindar (Nemeiske epinikije 3. ^ Lat. vid. ćoravi ili slepi. koja ih odvajaju od preostalih smi' nika i »ubacuju« u kategoriju heroja. Androgini su (Kekrop).izuzetnim junačkim delima. Osim toga. " Sve ove ambivalentne i čudovišne osobine. prenele su nam »uzvišenu« viziju heroja. oholost (prim. kažnjavaju njihovu hibris. ali Olimpljam uvek. posle herojskih tvorevina — institucija.: obest.). I stvarno. u kojem će prekršaji i preterivanja biti zabranjeni. razuzdanost. heroie karakterišu brojne anomalije (bezglavost ili višeglavost). Heroji čine rodoskvrnuće sa svojim kćerima ili majkama.

svoju božansku prirodu stekao posls niza inicijacijskih iskušavanja iz kojih je izišao kao pobednik. . biće analizirani u III tomu ovog dela. samo je u Grčkoj religiozna struktura heroja dobila tako savršen izraz. Ali. hranili maštu i razmišljanje i podsticali književno i umetničko stvaralaštvo. od srednjeg veka do romantizma.naporima »imortalizacije«. jedino su u Grčkoj heroji uživali značajan religiozni ugled. Likovi koji se mogu uporediti sa grčkim herojima podjednako se susreću i u drugim religijama.438 J 438 Kasniji preobražaji »junaka«.

nego ga je trljala ambrozijom. skrhana čežnjom za kćerkom. Zatražila je da joj podignu »veliki hram. Od tada Demofont više nije mogao da umakne smrti.XII POGLAVLJE ELEUSINSKE MISTERIJE 96. tužaljke za mrtvima (prim. 440 Reč je ο široko rasprostranjenoj mitskoj temi: onaj ko okusi iz naćvi donjeg sveta. davanje. preveo Ž.440 Pošto je ponovo 439 Verovatno u vezi sa starogrčkira dosis = dar. * Starogrč. Skrhana bolom i besna na kralja bogova. Boginja se tada pokazala u celokupnorn svom sjaju. iz njenog tela je zasijala zaslepljujuća svetlost. Homerska himna Demetri istovremeno pripoveda i središnji mit ο dve boginje.). u mračnim boravištima« (stih. Demetra odbija pehar crvenog vina koji joj je ponudila Metanira i traži kikejon. koji ne znate ni dobar ni loš čas svoje sudbine!« [stih 256. Uzalud je Zevs slao glasnike preklinjući je da se vrati među bogove. a povrh njega žrtvenik«. Zevs je bio primoran da od Plutona zatraži da vrati Persefonu i gospodar Podzemlja se pokorio.). boginja izjavljuje da je njeno ime Doso439 i da je umakla gusarima koji su je silom poveli na Krit. Najzad joj je Helije rekao istinu: Zevs je odlučio da Koru uda za svoga brata Plutona. »Ljudi neznalice. bog Podzemlja. navukavši veo preko lica. htela da ga uoini besmrtnim i večno mladim. Dete je sve više ličilo na nekog boga: Demetra je. Ali čim je ušla u palatu. 480—82). i priču ο tome kako su osnovane Eleusinske misterije. Potom je otišla iz palate. Ona prihvaia ponudu da doji najmlađeg sina kraljice Metanire. Mit: Persefona u Podzemlju »Srećan je onaj od živih ljudi na zemlji koji je video njene misterije!« kliče autor Himne Demetri. Konačno. »Ali onaj ko nije prošao micijaciju. Tada je izazvala strašnu sušu. naime. Na propitivanje kćeri kralja Keleja. Prerušena u staricu uputila se u Eleusinu i sela pored Devojačkog zdenca. koja je opustošdla zemlju (stih 304 i dalje). Demetrinu kćer Koru (Persefonu) oteo je Pluton (Had). ne može više da se vrati među žive. na fr. a preko noći skrivala u vatri »kao ugarak«. Kada je svetilište izgrađeno. Ali Metanira je jedne noći videla svoga sina u plamenu i počela da očajava. Ipak. Demetra se povukla u njega. prev. robinja Jamba uspeva da je nasmeje svojim nepristojnim dosetkama. i onaj ko nije učestvovao u obredima. Dok je brala cveće u dolini Nise. Huber)]. prev. on je uspeo da u Persefonina usta stavi jedno zrno nara i da je primora da ga proguta: Persefona se zbog toga svake godine vraćala svome mužu na četiri meseca. Demetra. dok ne vidi svoju kćer. Demetra ju je tražila devet dana i za to vreme nije ni dotakla ambroziju.: Trene. Demetra je odgovorila da neće nogom stupiti na Olimp. posle smrti neće imati dobrih stvari dole. Demofonta nije dojila. gde će ona sama poučiti ljude svojim obredima (stih 271 i dalje). nerazumni. niti dopusđti biljkama da rastu. vode i mente. boginja seda na jednu stolicu i tu dugo ostaje ćuteći. povikala je Demetra. Iber (J. . poklanjanje 'prim. Demetra se više nije vraćala na Olimp. mešavinu načinjenu od ječmene prekrupe.

fr. Neki autori su strašnu sušu objašnjavali kao posledicu silaska Persefone. da je izvorni mit govorio ο nestanku vegetacije. Ali. Možemo pretpostaviti. boginje vegetacije. utemeljivanja jednog oblika inicijacije koji posredstvom vatre može ljude da preobrazi u bogove.. Homerska himna govori o dve vrste inicijacija. insistiraju na posmrtnoj blaženosti iniciranih. Mnogi tekstovi i figuralni spomenici svedoče da je pšenicu dala Demetra posle drame s Persefonom. čega su se toliko bojali homerski heroji. sve će biti patnja« (Sofokle. u nekom trenutku prvobitne istorije. АИ pre nego što se vratila na Olimp. zajedno sa Valterom Otom. dakle. Ali. prozreti ni razglasiti: poštovanje prema Boginjama je tako snažno da zaustavlja glas« (418 i dalje — prev.« iz Himne Demetri vraća se kao lajtmotiv. Ali u himni nema nikakvih nagoveštaja ο mogućem uopštavanju ove tehnike sticanja besmrtnosti. »Srećan je onaj ko je ovo video pre odlaska pod zemlju!« kliče Pindar. Inicijaoija koja se upražnjava u misterijama jasno se razlikuje od inicijacije koju je prekinula Metanira. Ž. Malobrojni stari tekstovi. i istovremeno kao osvetu Zevsu i stanovnicima Olimpa. fr.. tačnije. Demetra je otkrila svoj identitet i zatražila da joj podignu svetilište.. Tu. Ono malo što znamo ο tajnim ceremonijama ukazuje na to da je središnja misterija podrazumevala prisustvo dve boginje. 348 Didot). »O. Α tek pošto je ponovo pronašla kćer. Kada ju je Metanira iznenadila. ali ne i pšenice. Demetra je preobražavala čoveka u boga. Demetra je pristala da se vrati među bogove i zemlja se na čudesan način prekrila zelenilom. Eumolpa i Keleju naučila svim tim misterijama. duša iniciranog će iza smrti uživati blaženu egzistenciju. Ibert). Upućeni u Eleusinske misterije ne stiču besmrtnost. »On zna kraj života! On zna i početak! . uništila mogućnost da čovek postane besmrtan. Diokla. Α Demetrinu odluku da ga učini besmrtnim možemo protumačiti kao njenu želju da »usvoji« dete (koje bi je utešilo zbog gubitka Persefoiie). u Podzemlje. Tek posle neuspeha s Demofontovim sticanjem besmrtnosti. tekst objašnjava osnivanje Eleusinskih misterija kao rezultat ponovnog sastanka dve boginje i kao posledicu neuspelog Demofontovog postizanja besmrtnosti. ona je uputila ljude u svoje tajne obrede. odnosno.« (Trene*. Ali himna jasno kaže da je Demetra sušu izazvala nmogo kasnije. jedino će oni tu moći da žive. Imcijacijom se menjala ljudska uslovljenost. možemo prepoznati drevni rait koji . mada znamo za nekoliko primera kremacije. Priču ο Demofontu možemo uporediti sa starim mitovima koji pripovedaju ο tragičnoj pogrešci koja je. jer se pre otmice Persefone za pšenicu nije ni znalo. u ovom slučaju nije reč ο pogrešci ili »grehu« nekog mitskog pretka koji za sebe i za svoje potomke gubi svoju prvobitnu prirodnu besmrtnost. Drugim rečima. lišena sećanja i snage. Demofont nije bio neka od prvobitnih osoba nego najmlađe dete jednog kralja. U izvesnom trenutku. Demetra je zatim po predanju. Izraz: »Srećan je onaj od ljudi. 719 Dindorf. u eleusinskom svetilištu se palila ogromna vatra. vatra po svoj prilici nije imala neposrednu ulogu u inicijacijama. Himna Demetri samo jednom pominje zemljoradnju. Triptolema poslala da nauči Grkc zemljoradnji. Boginje su imale moć da Ijudima daruju besmrtnost. »uzvišenim obredima koje je nemoguće prekršiti. Ona nikada neće postati tužna i izgubljena senka. koji se neposredno odnose na Misterije. ali u drugom smeru od onog kojim je išla Demofontova neuspela transmutacija. tri puta su srećni oni među smrtnicima koji odlaze Hadu tek pošto su se osvedočili u te Misterije. upravo onda kada se povukla u svoje svetilište koje su joj sagradili и Eleusini. govoreći ο tome kako je Triptolem prvi bio upućen u Misterije.pronašla svoju kćer. Demetra nije sakrila svoje razočarenje pred ljudskom glupošću. a vatra ili izlaganje neofita plamenu jesu najpoznatija sredstva da se to postigne.. boginja je otkrila svoje obrede i Triptolema. 10). posle stvari viđenih u Eleusini. za druge.

žrtvovanja) koji su izvođeni pod rukovodstvom jednog mistagoga. 444 Starogrč. koja donosi nadu u vezi s »krajem života i celom večnošću« (Panegikir. Razlikujemo Male misterije. Ifiginiju i Sizifa). svetkovina uopšte (prim. Ali deleći prirodu besmrtnih stanovnika Olimpa. prev.). Izgleda da je Eleusina kolonizovana oko 1580—1500.445 Oni koji su se pripremali za inicijaciju verovatno su reaktualizovali neke epizode mita ο dve boginje.: posvećenje ili zaređenje.). Takođe jednom godišnje. Književna i figuralna svedočanstva pre svega se odnose na prve etape inicijacije koje nisu zahtevale tajnovitost. objavio je mističnu uzajamnu vezu između hieros gamosa. obrede Velikih misterija (telete)443 i konačno iskustvo (epopteia). nisu nikada bile razotkrivene. Konstrukcije i rekonstrukcije obavljene od Pizistratovog vremena. 41). Stari mitskoobredni scenario. Susedstvo i zaštita Atine sigurno su doprineli da se Eleusinske misterije nađu u samom središtu panhelenskog religioznog života. po predanju. Inicijacije: javne ceremonije i tajni obredi Prvi stanovnici Eleusine. prev. Najnovija arheološka iskopavanja su omogućila da se rekonstruiše veliki deo istorije svetilišta. misterija. ukazuju na razvoj samog kulta i na rast njegovog ugleda. on Је P. prev. Tako su umetnici mogli da prikazuju eleusinske prizore na vazama i na bareljefima a Aristofan (Žabe. Kao posrednica između dva božanska sveta. pomoću koje se »čovek uzdigao iznad životinja«. 442 Lat. nasilne smrti. Male misterije su obično svetkovane jednom godišnje.odsetio da je Demetra upravo u njihovoj zemlji podarila svoje najzna. 441 Kada je Isokrat u IV veku stare ere hteo da pohvali zasluge Atinjana. 3 Ali Aristotel (Nik. u mesecu boedromionu (septembar—oktobar) proslavljane su Velike misterije. 324 i dalje)3 je sebi dopuštao da pravi aluzije na neke vidove inicijacije. ali je prvo svetilište (jedna odaja sa dva unutrašnja stuba koja su pridržavala krov) bilo izgrađeno u XV veku. najvišoj posveti (prim. 97. Sveštenice. i obuhvatale su niz obreda (postove. upućenje u versku tajnu službu. očišćenja. jednom atinskom utvrđenju. u proleće.441 Otmica — odnosno. Koristeći jednu omiIjenu izreku hrišćanskih teologa. Ona je poništila nepremostivu razdaljinu između Hada i Olimpa. ona bi ubuduće mogla da utiče na sudbine mrtvih. 17) podseća da se Eshil izložio opasnosti da izgubi život zato što su Atinjani mislili da je u svojim tragedijama otkrio neke tajne (navodili su Strelce. mogli bismo reći: felix-culpa!442 Baš kao što je neuspelo Demofontovo sticanje besmrtnosti dovelo do blistave epifanije Demetre i osnivanja Misterija. str. Persefona nije više mogla da »umre«. Misterije su u Eleusini svetkovane tokom skoro dve hiljade godina. 28). kao božanstva tipa dema ili kao bogovi vegetacije.čajnije darove: zemljoradnju.: onaj ili ono što pripada nai'višem zaređenju.).444 Prave tajne. Jedna olimpska i njima blagonaklona boginja otada će povremeno živeti u kraljevstvu mrtvih. . bili su Tračani. tokom meseca antesteriona (februar—mart). u XV veku su inaugurisane i Misterije (Mvlonas Eleusis. i vrlo je verovatno da su se neke cerernonije s vremenom izmenile. simbolična »smrt« — Persefone je na kraju za ljude imala značajne posledice. 445 Atički građanin koji je izuzetno dobro poznavao obrede Eleusinskih misterija i drage upućivao u njih (prim. zemljoradnje i nade u blaženu zagrobnu egzistenciju. na koji su se Eleusinske misterije nadovezale i proširile ga. i. Ш. 443 Starogrč. prev. Inicijacija je obuhvatala nekoliko stupnjeva. Ceremonije su se odvijale u Agri.stvaranje žita objašnjava »smrću« nekog božanstva (§ 11). i inicijaciju. vezane za telete i za epopteju.). Ceremonije su se odvijale tokom osam dana i pravo da u njima učestvuju sticali su »svi koji su imali čiste ruke« i govorili grčki.: srećna pogreška (prim.

delo. Još od Fukara (Foucart). Dodajmo da su neke ceremonije sadržavale legomene. str. str. čuje glasove i vidi igru. 364—366: Hipol. a tu se verovatno nalazio i jedan omphalos (starogrč. podražavali Demetrino lutanje dok je sa zapaljemm buktinjama tražila Koru446. svečana povorka je kretala ka moru. nego i neke podatke koje su preneli hrišćanski apologeti. up. zbog straha od smrti i nepoverenja u onostranu sreću (Stobej IV. delo. obasjava izvanredna svetlost i ona otkriva čiste predele i livade. pridružuje »čistim i svetim ljudima«. Deo noći je bio posvećen igrama i pesmama u čast boginja.® Iskopavanja Demetrinog svetilišta i telesteriona pokazala su da nisu postojale podzemne odaie u kojima bi misti mogli obredno da siđu u Podzemlje. Uskoro ćemo govoriti ο naporima koji su činjeni da bi se proniklo u tajnu ίέΐέίέ. ako su u Agri obavili pripremne obrede u proleće. Mogu li se spoznati Misterije? U svojim naporima da prodru u tajnu telete i epopteia. . nav. 447 To ne isključuje postojanje simbolike podzemlja. Gotovo ništa ne znamo ο obredima koji su obavljani tokom drugog dana provedenog u Eleusini. on posmatra neupućene. ali koje su bile veoma važne.447 446 Seneka: Herc. 22. navodi se jedan Temistijev odeljak koji je pominjao Plutarh a sačuvao Stobej. ali se ne mogu prenebregnuti. zgurene u blatu i magli. takođe Minucius Felix. Temistijevo svedočenje je iz kasnijeg vremena i pre odražava orfičke koncepte. njihovi tutori i brojni Atinjani pratili su sveštenice koje su nosile hijere. fur. Ali. Mist se. Ogromna povorka je u zoru polazila iz Atine. u prisustvu predstavnika atinskog naroda i drugih gradova.: pupak sveta). Fukar je smatrao da su obredi (dromena) obuhvatali i hodanje kroz tamu. Sledeći dan je pre svega bio posvećen obredima i libacijama za mrtve. 107. epopteia. up. Sledećeg dana. Prvoga dana praznik se odvijao u atinskom Eleusinonu. Kerenyi. a ο tajnim obredima (tćlete) možemo samo da pretpostavljamo. Svaki kandidat u pratnji svoga tutora. Petoga dana je bila kulminacija javnih ceremonija. vrhunska vizija. Zna se da su misti. Podaci ovih poslednjih moraju biti obazrivo ispitani. zatim je. Sledećeg dana aspiranti su postili i prinosili žrtve.uključujući žene i robove. Majneke). u kojem su iskustva duše neposredno posle smrti upoređena sa iskušavanjima onih koji su upućeni u Velike misterije: duša isprva luta tminom i muči je svaka strava. s krunom na glavi. nosio je po jedno prase koje će oprati u talasima i žrtvovati na povratku u Atinu. Neofiti. itd. 2. kratke liturgijske formule i invokacije ο kojima nemamo obaveštenja. kako tavore u svojim mukama. 105—107. Tokom noći se verovatno odvijao kulminacioni čin inicijacije. 80. s buktinjama u rukama. naučnici su podjednako koristili ne samo nagoveštaje antičkih autoга. naravno. 98. gde su prethodne večeri bili svečano preneseni sveti predmeti (hiera) iz Eleusine. Krajem poslepodneva procesija je prelazila preko jednog mosta na Kefisu. jer je postojala pećina — Plutonion — koja je označavala ulazak u podzemni s\'et. a sutradan — devetog i poslednjeg dana ceremonije — misti su se vraćali u Atinu. razne zastrašujuće prizore i iznenadni dolazak mista na osvetljenu livadu. 262 i dalje). Drugoga dana.1 U sumrak bi hodočasnici s upaljenim buktinjama ušli u spoljašnje dvorište hrama. str. upravo je zato inicijacija i bila zabranjena za one lcoji nisu govorili grčki. arhont bazileus* i njegova žena prinosili su veliku žrtvu. nav. dostupna samo onima koji su bili inicirani prethodne godine. Ceremonije koje su se odvijale ispred i unutar telesteriona** verovatno su se odnosile na mit ο dvema boginjama (Mylonas. gde su maskirani Ijudi upućivali uvrede najviđenijim građanima. odjednom.

Ali Demetra je u Eleusini otkrivala religioznu dimenziju drugačiju od onih koje su se očitovale u njenom javnom kultu. Verovatnije je da se Asterije poziva na konačni oblik Misterija iz helenističkog doba. epopteie. syntheme ili lozinke mista. Pretpostavljalo se da su misti učestvovali i u sakramentalnom obedu. Moguće je da su posude sadržavale predmete-relikvije iz drevnih vremena. Hipolit dodaje da »preko noći. On je živeo oko 440. svedočanstva u vezi sa hijerama skrivenim u posude ukazuju na to da je reč ο njihovom svečanom prikazivanju a ne ο manipulaciji. i nap. . mističnog rođenja. u helenističko doba (up. hijerofant uzvikuje: . iako su iskopavanja svuda stigla do stena. kroz zaslepljujuću vatru kojom se proslavljaju velike i neizrecive Misterije. ο obrednoj formuli koja se odnosi na hieros gamos svojstven kultovima vegetacije. str. Reč je. ako obred na koji aludira synthema tumačimo simbolikom rađanja. H. dakle. U III veku. odnose na dobro poznate epizode — Demetrin post i ispijanje kikejona. 7. ο bakljama koje se gase i ο »mnogobrojnoj svetini koja veruje da joj spasenje zavisi od onoga što to dvoje čine u mraku«. premestio sam u košaru. ako je hieros gamos stvarno postojao. 38—41). kojima je bila zajednička seksualna simbolika svojstvena zemljoradničkim kulturama. To znači da biskup više nije strahovao da će ga paganski autori opovrgnuti. ili kolači u obliku polnih organa.Pokušali smo takođe da inicijacijski obred rekonstruišemo na osnovu tajne formule. u aleksandrijskom Eleusinonu. da se synthema odnosi na ceremonije u čast Demetre. Nilson i Milonas. Hipolit je ovom predmetu dodao dva druga obaveštenja (Philosophoumena.). posle ispijanja kikejona.: nadzornik. nije sasvim jasno kako je Kliment — pošto je govorio ο Eleusini — Hrista označio kao »pravog hijerofanta«. S druge strane. odnosno. ne razumemo dobro smisao i neophodnost konačnog iskustva. Mylonas.« Neki autori su smatrali da su samo prve dve propozicije pripadale eleusinskoj formuli. U tom slučaju. a s tim se slažu i G. ali ako se ona izgovarala u Eleusini. Jedan drugi obred izveden je na osnovu jedne Proklove indikacije (Timaj. kada je hrišćanstvo postalo zvanična religija carstva. Jednu prilično iznenađujuću informaciju preneo nam je biskup Asterije. koje su potvrđene mnogo kasnije. prev. delo. Pringshajm (Pringsheim). Moćna je rodila Moćnoga«. On tvrdi kako su epoptima448 »u svečanoj tišini« pokazivali klas žita. Ma kako bilo. onda to nije bila tajna. odnosno. Svečano pokazivanje jednog klasa žita je sumnjivo — ionako je trebalo da misti ponesu klasove žita. godine. V. 21. uzeo sam košaru i pošto sam znao da je upotrebim. nav. Više je nauenika verovalo da može identifikovati sadržaj korpe i košare: to bi bila ili kopija materice. Sumnja je utoliko osnovanija što je klasje uklesano i na brojne 448 Starogrč. pio sam kikejon. ili falus. teško je pretpostaviti da su sličan obred izvodila i deca prilikom inicijacije. koju je preneo Kliment Aleksandrijski (Protreptih II. inicijacija se upravo u tom trenutku morala završiti. Ako je to tačno. Nijedna hipoteza nije uverljiva.8 Ali u telesterionu nije otkrivena nikakva podzemna odaja (katabasion). 39). Preostali deo syntheme je zagonetan. 293 C): misti su gledali prema nebu kličući »kiši« i gledali prema zemlji uzvikujući »začni!« Hipolit (Philosophoumena V. naime. 300 i dalje. Verovatno je. U svakom slučaju. štaviše. 2): »Postio sam. zatim uzimajući iz когре. pre ΐέΐέίέ u pravom smislu reči. ili ponovnog. Brimosa.Sveta Brimo je rodila sveto dete. obedovalo se na početku. izvesno. stavio sam u korpu. Asterije govori ο potpuno mračnom podzemnom prilazu gde se odvijao svečani susret hijerofanta i sveštenice. svedok (prim. One se. ili zmija. što je verovatno. jer se iste te reči pojavljuju u natpisu na jednom bunaru pored Dipilonskih vrata u Atini. 34) tvrdi da te dve reči čine veliku tajnu Misterija.

Moguće je. Što se tiče reči Brimo i Brimos. ne suprotstavljajući se pri tom tradicionalnim gradskim religioznim institucijama. 25). kao ni šta je potom usledilo. Prema Apolodoru iz Atine. Ne znamo. po Hipolitu. U jednom papirusu iz Hadrijanovog vremena Herakle se obraća liijerofantu: »Bio sam pozvan odavno (ili drugde) . Frigijci nazivali »mladim klasom žita«). lzvesno. dakle. a iz konteksta se podra zumevalo da se to oglašava kraljevstvo mrtvih (V. ne isključuje ideju ο duhovnom rođaštvu. bili vidljivi izdaleka. delo. 83—84). 292—93) posdeća na jednu epizodu iz Aksioha. Prema Kerenjiju (Kerenyi) hijerofant je objavljivao da je boginja mrtvih u vatri rodila sina. koji su Frigijci smatrali za misteriju. verovatno. kako je došlo do tog susreta. Hipolit međutim tvrdi da su odsečeni klas. . Ali reč genetes pre ukazuje na vernost: »ti kojii si jedan od vernika boginje«. Α te su ideje sigurno bile zajedničke svim starim religijama zemljoradničkog tipa. izlazeći kroz otvor na krovu. upućeni su se tek posle smrti nalazili zajedno. prema tome..spomenike same Eleusine. on je postao rođak (gennetes) bogova. »usvajala« eleusinska božanstva. suprotno tome. Ali ne možemo sumnjati u to da je epopt primao »božansku tajnu« koja ga je činila »bliskim« s boginjama.450 Inicijacija je istovremeno otkrivala bliskost s božanskim svetom i kontinuitet između života i smrti. Više antičkih autora govori ο vatri koja je gorela u malom zdanju. jedino što su bile potisnute olimpskom religijom. Anaktoronu. koji govori ο osobitom »čudu« Eleusinskih misterija: »Deo Demetrinih misterija: predstavlja klas žita koji raste i dozreva natprirodnom brzinom kao što deo Dionisovih praznika čini loza koja izrasta za nekoliko sati« (nav. misti i epopti su i dalje učestvovali u javnim kultovima. Vrativši se kućama. Gatri ovaj tekst smatra za dokaz ο božanskom usvajanju. str. Ali teško je poverovati da je jednu od velikih tajni epopteie predstavljalo pokazivanje tek isklasale vlati. str.449 Ako ništa drugo. 450 Gatri (The Greeks and their Gods.. video sam Koru« (up. odvijala pri jakoj svetlosti. delo. tako i na Demetru. tračkog porekla.. Кегепух. hijerofant je prizivajući Koru udarao ο bronzani gong. Upućeni u Eleusinske misterije nisu obrazovali »crkvu« niti neko tajno udruženje koje bi se moglo uporediti s misterijama helenističke epohe. Podjednako ne znamo ni zbog čega se smatralo da slična vizija korenito menja posmrtnu situaciju iniciranih. Oto. i Triptolem je bio prisutan u eleusinskom mitsko-obrednom scenariju. znamo da se konačna vizija. Kerenji. nav. dijaloga koji je pogrešno pripisivan Platonu: Sokrat uverava Aksioha kako ne treba da se plaši smrti. (Video sam) vatru. međutim. na neki način. 99. Sa tog stanovišta. slr. ili Asklepijev. Brimo pre svega označava kraljicu mrtvih. str. njega su. one su. Demetra je bila boginja žita. uostalom. 92 i dalje. »Otkrivanje« tajanstvenog kontinuiteta između života i smrti mirilo je epopta s neumitnošću sopstvo ne smrti. . Što. njeno se ime podjednako može primeniti kako na Koru i Hekatu. a čiji su plamen i dim. osim ako se ne prihvati tumačenje Valtera Ota. 27). kasnije preuzeli Atinjani. str. epopteia. Osnovni 449 Znamo za druge slične slučajeve: na prirner Dionisov. da je hrišćanski autor preneo na Eleusinu ono što je znao ο misterijama Atisa (boga kojeg su. a koga je Apolon izvadio iz tela njegove majke. koji je rođen iz Koronidine pogrebne lomače. Eleusinske misterije posle Pizistrata možemo posmatrati kao religiozni sistem koji upotpunjuje olimpsku religiju i javne kultove. U stvari. odvojeni od gomile neupućenih. up. budući iniciran u Eleusinske misterije. »Tajne« i »Misterije« Možemo dopustiti da su epifanija Persefone i njeno sjedinjenje s majkom predstavljali središnju epizodu epopteje i da je presudno religiozno iskustvo bilo izazvano upravo prisustvom obe boginje.

uopšte. nadovezivala se na neolitske Velike boginje. Većina modernih kritičara ne pridaje isuviše značaja 451 Up. nijedna tehnika nije potpuno izgubila svoj sveti karakter.. zemljoradnja je i dalje zadržala svoju obrednu strukturu. pretpostavljale inicijacije koje su morale ostati tajne. teško je poverovati da se vrhovna inicijacija ograničavala na podsećanje na drevne sakramente. što je bio prvi kult sa istoka lcoji je prodro na zapad. razne tehnike. Demetra je bila najomiljenija od svih boginja koje su obožavane u grčkim oblastima i kolonijama. 14. Eleusina je sigurno otkrila novu religioznu dimenziju. Dodajmo da je Samotraka. 11. naime.451 U vreme neopitagorejaca i neoplatoničara jedan od najuobičajenijih klišea bilo je upravc enigmatsko pisanje velikih filozofa. ceremonije koje su morale da obezbede obilnu žetvu sada postale univerzalno dostupne posredstvom elementarne »inicijacije«. »Sama tajna povećava vrednost onoga što se doznaje«. U ovom slučaju treba pretpostaviti da je reč 0 napola zaboravljenim sakramentima koji su izgubili svoje prvobitno značenje. 9. koje će na kraju oblikovati stil čitave epohe. Eneade. Posebnost eleusinske »tajne« počiva međutim u činjenici da je ona postala uzorni obrazac svih kultova misterija. S vremenom je upućivanje u tajne nekih drevnih tehnika postalo dostupno celoj zajednici. ο kojem smo na žalost slabo obavešteni. Sva velika otkrića i izumi — zemljoradnja. Ako je eleusinska inicijacija omogućavala takva »iskonska« iskustva koja su otkrivala tajnu i svetost hrane. ali su »tajne zanata«. itd. nisu predstavljale jedinstvenu tvorevinu grčkog religioznog duha: one su činile deo jednog većeg sistema. — na početku su podrazumevali tajnu: samo su »upućeni« u tajnu zanata mogli da jamče za uspeh poduhvata. Te su misterije. Slične »objave« su. biljne rodnosti i hrane verovatno obrazovala bar jedan deo inicijacijskog scenarija. ideja da su učitelji svoju pravu doktrinu otkrivali samo upućenima. a da je svetost seksualnog čina. Posebno je poučan primer zemljoradnje: nekoliko milenijuma nakon što se proširila Evropom. Religiozna vrednost i. Ipak. takođe. Makedonije i Epira — bila poznata po Misterijama Kabira i da su se u Atini počev od V neka proslavljale Misterije tračkofrigijskog boga Sabazija. Mitologizacija inicijacijskih tajni i njihova hermeneutika će. Ona je. na primer. VI. bila i najstarija. a najpoznatije su bile one iz Andanije i Likosure. obredne smrti — onda je Eleusina u pravom smislu reči zasluživala svoj ugled »svetog mesta« i izvora »čudesa«. morfološki. Ipak. . i pored svoga neuporedivog ugleda. seksualnog čina. Galien. dakle. piše Plutarn (O Homerovom životu i poeziji. zahtevale »tajnu« kao uslov sine qua non* Isto se postupalo i povodom različitih inicijacija čije je postojanje potvrđeno u drevnim društvima. metalurgija. kao uostalom i misterije iz helenističkog doba. umetnosti itd. Plotin. otuda. Antika je znala i za druge Demetrine misterije. odnosno. VII. Religiozna vrednost »tajne« će u helenističko doba biti preterano hvaljena. sadrže »inicijacijske tajne« koje su različiti autori upoređivali s aspektima Eleusine. kulturna vrednost »tajne« još nije dovoljno proučena. Možemo dopustiti da su Eleusinske misterije bile povezane s nekom ratarskom mistikom. Smatralo se da medicina. rađanja. Ovaj tok ideja je najbolju potporu nalazio upravo u eleusinskoj »tajni«. inicijacijsko središte severnih zemalja — Trakije. ohrabriti bezbrojne spekulacije. Drugim rečima. De usu partinm. Eleusinske misterije. 92).doprinos Eleusine bio je soteriološkog tipa i zbog toga je Atina dopustila Misterije i vrlo brzo postala njihov pokrovitelj. Misterije su pre svega bile poznate po odredenim »objavama« koje su se ticale dveju boginja. kao 1 filozofija.

alegoričnim ili hermetičnim tumačenjima koja su predložili brojni autori kasne antike. Ipak, i pored anahronizma, takvim tumačenjima ne nedostaje filozofski i religiozni značaj; ona se, u stvari, nadovezuju na napore starijih autora da se Eleusinske misterije protumače, a da se pri tom ne oda njihova »tajna«. Najzad, Eleusinske misterije su, pored središnje uloge koju su imale u istoriji grčke religioznosti, posredno dale i značajan doprinos istoriji evropske kulture, a posebno tumačenju inicijacijske tajne. Njihov jedinstveni ugled je, na kraju, Eleusinu načinio simbolom paganske religioznosti. Požar u svetilištu i ukidanje misterija onačavaju »zvanični« kraj paganstva.452 Što, uostalom, nikako ne podrazumeva iščezavanje paganstva nego, jedino, njegovo pomračenje. Α eleusinska tajna i dalje mori maštu istraživača.
XIII POGLAVLJE

ZARATUSTRA I IRANSKA RELIGIJA

100. Zagonetke Izučavanje iranske religije prate mnoga iznenađenja, pa i razočarenja. Ovoj temi pristupamo s najživljim zanimanjem, budući da je već poznat iranski doprinos kada je reč ο uobličavanju religija Zapada. Iako je Jevrejima već bilo blisko linearno shvatanje Vremena koje je zamenilo predstavu ο cikličnom Vremenu, veliki broj drugih religioznih ideja otkriven je, iznova vrednovan ili sistematizovan u Iranu. Setimo se samo najznačajnijih: uobličavanja više dualističkih sistema (kosmološki, etički, religiozni dualizam); mita ο Spasiocu; razvijanja »optimističke« eshatologije koja objavljuje konačni trijumf Dobra i sveopšte spasenje; doktrine ο uskrsnuću tela; vrlo verovatno, nekih gnostičkih mitova; najzad, mitologije ο Magusu, koja je ponovo razrađena u vreme renesanse, kao i od strane italijanskih neoplatoničara poput Paracelzusa ili Džona Dija (John Dee). Ali čim se čitalac koji nije stručnjak približi izvorima, on biva razočaran ili ljut. Tri četvrtine stare Aveste je izgubljeno. Od tekstova koji su sačuvani, nestručnjake mogu da očaraju jedino gathe, koje je verovatno sastavio Zaratustra. Međutim, još nisu pouzdano protumačene ove tajanstvene poeme. Ostatak sadašnje Aveste, a pogotovu pahlavi knjige redigovane između III i IX veka n. ere, karakteriše suvoparnost, očajna monotonija i prizemnost. Čitaoci Veda i Upanišada, pa čak i čitaoci Brahmana, sigurno će biti razočarani. Očaravaju, međutim, ideje koje se ponekad mogu dokučiti u gathama, a koje razvijene i sistematizovane nalazimo u kasnijim spisima. Ali, one su zamagljene hrpom tekstova i obrednih komentara. Izuzev gatha — čije čitanje, uprkos njihovim nejasnoćama, uvek donosi i nagradu, retko nas zaseni snaga reči, originalnost slike, obelodani'ivanje nekog dubokog i neočekivanog značenja. Ο ličnom Zaratustrinom doprinosu kada je reč ο stvaranju i ponovnom vrednovanju ovih religioznih shvatanja, mišljenja iranista se razlikuju, pa su čak i veoma protivurečna. U suštini, reč je ο dve istoriografske perspektive: prema prvoj, smatralo se da je Zaratustra istorijska ličnost, reformator tradicionalne etničke religije, odnosno, one religije koja je bila zajednička Indoirancima drugog milenijuma pre
452

Vid. tom II.

Hrista; iz drugog vidolcruga Zaratustrina religija predstavlja samo jedan vid iranske religije, tj. mazdaizam, budući da je u njenom središtu obožavanje Ahure Mazde; prema autorima koji dele ovo metodološko stanovište, ne samo da nije postojala nikakva »reforma« koju je izvršio »prorok« Zaratustra, nego mu se osporava i da je bio istorijska ličnost. Kao što ćemo uskoio videti, problem Zaratustrinog istorijskog identiteta ne bi trebalo da predstavlja neku teškoću. Bilo je normalno da istorijska ličnost Zaratustra bude preobražen u uzorni obrazac vernika koji su pripadali »mazdiianskoj religiji«. Posle nekoliko generacija, kolektivno sećanje više nije u stanju da sačuva autentičnu biografiju neke istaknute osobe; ona na kraju postaje arhetip, što znači da još odražava samo vrline svoga zvanja, predstavljene paradigmatičnim događajima, svojstvenim modelu koji otelovljuje. To ne važi samo za Gautamu Budu ili Isusa Hrista, nego i za likove manjeg dosega kao što su Kraljević Marko ili Gozonov Dieudonne (Božidar). Ali dešava se da gathe, koje najveći broj naučnika smatra Zaratustrinim delom, sadrže neke autobiografske pojedinosti koje potvrđuju istorijski identitet njihovog autora. Uostalom, one su jedinstvene; proces pretvaranja u mit, koji postoji u okviru svake tradicije, preživele su zahvaljujući tome što su bile ugrađene u himne koje je sastavio Zaratustra. Tih nekoliko autobiografskih pojedinosti možemo iskoristiti za prvu skicu Zaratustrinog života i religiozne aktivnosti. Potom ćerrio doneti ispravke i dopune koje se, izgleda, nameću kao rezultat skorijih istraživanja. Predloženo je da se Zaratustrino delovanje veže za period između 1000—600. godine pre Hrista. Ako prihvatimo mazdaističku tradiciju koja govori ο »258 godina pre Aleksandra«, možemo utvrditi da je Zaratustra živeo između 628. i 551. pre Hr.453 Za najstarije predlagane datume vodilo se računa ο drevnom karakteru jezika gatha a posebno ο njegovim analogijama sa Vedama. Lingvistička analiza dopušta zaključak da je prorok živeo u istočnom Iranu, verovatno u Korazmi ili u Baktrijanu.454 Po predanju, on je bio ζaotar (Jašt 33 : 16), odnosno sveštenik koji prinosi žrtve i pevač (up. sanskrit — hotar), njegove gathe spadaju u staru indoevropsku tradiciju sakralne poezije. pripadao je klanu Spitama (»sjajnog napada«) uzgajivača konja; njegov se otac zvao Purušaspa (»pegav kao konj«). Zaratustra je bio oženjen i znamo imena njegovo dvoje dece od kojih je kći, Puručista, bila mlađa (Ja,sna 53 :3). Bio je prilično siromašan. Kada u jednoj slavnoj gathi preklinje Ahuru Mazdu za pomoć i zaštitu, on uzvikuje: »Znam, ο Mudri, zašto sam nemoćan: to je zbog mojih malobrojnih stada i zato što imam malo ljudi« (Jasna 46 : 2). Zajednicu kojoj on upućuje svoju poruku sačinjavali su stalno naseljeni pastiri koji su imali poglavare zvane kavi, sveštenike karapan, »mrmljače«, i usig, »žrece«. Upravo te sveštenike, čuvare tradicionalne arijske religije, Zaratustra nije oklevao da napadne u ime Ahure Mazde. Odgovor nije kasnio i prorok je bio primoran da pobegne. »U koju zemlju da bežim? uzvikuje on. Kamo bežati, kuda ići? Odvajaju me od

453 Formulacija »258 godina pre Aleksandra« po svoj prilici se odnosi na osvajanje Persepolisa (330. god. pre Hr.), što dovodi do pada carstva Ahemenida. Prvi Zaratustrin uspeh, preobraćenje kralja Vištaspe, dogodilo se kada je prorok imao 40 godina. Tradicionalnu hronologiju (»258 godina prc Aleksandra«) koju je prihvatila većina istraživača (up. W. B. Henning, Zoroaster, Politician or WitchDoctor, str. 38 i dalje; J. Duchesne-Guillemin, La religion de l'Iran ancien, str. 136 i dalje) odbacili su M. Mole (Culte, mytne et cosmologie dans l'Iran ancien, str. 531) i G. Gnoli (»Politica Religiosa e concezione delle regalita«, str. 9 i dalje). 454 Up. J. Duchesne-Guillemin, nav. delo, etr. 138—140; G. Widengren, Les religions de l'Iran, str. 79—80. Mi gaihc navodimo u prevodu J. DuchesneGuillemina, Zoroastre (1948).

moje porodice i od mog plemena; nisu mi naklonjeni ni selo ni rđavi poglavari zemlje... « (Jasna 46 : 1). Pribežište je našao kod Vištaspe, poglavara plemena Frijana, koga je uspeo da preobrati i koji postaje njegov prijatelj i zaštitnik (Jasna 46 : 14). Ali otpor protiv njega ne slabi, pa Zaratustra u svojim gathama javno prokazuje neke od svojih ličnih neprijatelja: to su Bandva, koji je »uvek glavna prepreka« (Jasna 49: 1—2) i »mali princ Vaepja« koji je »na Zimskom mostu uvredio Zaratustru Spitamu uskrativši mu konak, njemu i njegovoj teglećoj marvi kada su mu došli drhteći od hladnoće«. (Jasna 51 : 12). U ovim gathama možemo otkriti nekoliko naznaka koje se tiču Zaratustrine misionarske aktivnosti. Prorok je okružen grupom prijatelja i učenika koji su prozvani »siromašni« (drigu), »prijatelji« (frija), »znalci« (vidva), »saveznici« (urvatha).3 On svoje drugove podstiče da »uklone oružjem« neprijatelje, »zle« (Jasna 31 : 18). Toj Zaratustrinoj grupi suprotstavljaju se »društva muškaraca« čija je deviza aesma, »bes«. Može se ukazati na ekvivalenciju između tih tajnih iranskih grupa i grupa mladih indijskih ratnika, Maruta, čiji je poglavar Indra označen kao adhrigu, odnosno ηe-dhrigu (»onaj koji nije siromašan«).4 Zaratustra žestoko napada one koji prinose na žrtvu goveda (Jasna 32—12, 14; 44 : 20, 48 : 10); a takvi krvavi obredi su bili karakteristika kulta muških društava. 101. Zaratustrin život: istorija i mit Te naznake, koje nisu tako brpjne i koje ostaju na nivou aluzije, ni blizu ne predstavljaju elemente biografije. Marjan Mole je pokušao da pokaže kako čak ni one retke reference vezane za naizgled stvarne osobe i događaje, ne odražavaju nužno istorijsiku stvamost: Vištaspa je, na primer, model onoga ko je inicirani. Ipak, Zaratustrin istorijski identitet ne proizilazi samo iz aluzija na konkretne osobe i događaje (mali princ Vaepja koji niu je »na Zimskom mostu« uskratio konak, itd.), nego i iz autentičnog i strastvenog karaktera gatha. Između ostalog, pogađaju nas naglost i egzistencijalna napetost s kojima Zaratustra ispituje svoga Gospoda: on od njega traži da ga uputi u kosmogonijske tajne, da mu skine veo s njegove budućnosti ali i sa sudbine nekih progonitelja i svih koji su zli. Svaka strofa slavne Jasne 44 otpočinje istom formulom: »Evo šta te pitam, Gospode — odgovori mi dobro!« Zaratustra želi da dozna »ko је odredio put suncu i zvezdama« (3), »ko je učvrstio Zemlju dole, a nebo na oblake, da ne padne?« (4), a njegova pitanja ο Stvaranju smenjuju se u ritmu koji se neprekidno ubrzava. Ali on takođe želi da dozna i na koji će način njegova duša »biti ushićena stigavši u Dobro« (8), i »kako ćemo se osloboditi zla?« (13), »kako ću predati zlo u ruke pravde?« (14). On zahteva da mu budu dati »vidljivi znaci« (16) i, naročito, da se sjedini s Ahurom Mazdom i da njegova »rec bude delotvorna« (17). Ali on dodaje: »Da И GU dobiti za nagradu, po Pravdi (Arta), deset kobila s pastuvom i jednu kamilu koji su mi bili obećani, ο Mudri?« (18). On ne zaboravlja da upita Gospoda ο trenutnom kažnjavanju »onoga kojl ne daje platu onome koji ju je zaslužio«, jer je već obavešten ο kazni »koja ga čeka na kraju« (19). Zaratustru opsedaju kažnjavanje zlih i nagrada kreposnima. U drugoj himni, on pita »kakva je kazna predviđena za onoga koji pribavlja Carstvo (khšatra, »moć snaga«) zlom zlobniku« (Jasna 31 : 15). Na drugom mestu on kliče: »Kada ću doznati da li imate vlast, ο Mudri (Mazda) sa Pravdom (Arta), nad svakim od onih koji mi prete uništcnjem?« (lasna 48:9). Nestrpljiv je žato sto ostaju nekažnjeni pripadnici »muških društava« koji nastavljaju da prinose na žrtvu goi'eda I troše haomu: »Kada ćeš udariti na to smeće od slatke rakije?« (48 : 10) On se nada da će moći da obnovi »ovu egzistenciju« (Jasna 30:9) i pita Ahuru Mazdu da li će pravedni odmah pobediti zloga (Jasna 48 : 2; vidi dalje). Katkad pogađamo da je kolebljiv, ranjiv, ponizan,

željan da što neposrednije dozna volju Gospoda: »Šta naređuješ? Šta želiš u svoju slavu, kao svoj kult?« (Jasna 34 : 12) Postojanje tolikog broja konkretnih pojedinosti, u najcenjenijem delu Aveste, bilo bi teško opravdati ako one ne bi predstavljale sećanja neke istorijske licnosti. Tačno je da u legendarnim biografijama iz vremena posle Proroka postoji obilje mitoloških elemenata ali, kao što smo upravo napomenuli, reč je ο dobro poznatom postupku: preobražaju jedne značajne istorijske ličnosti u uzorni model. Jedna himna (Jašt 13) slavi Ргоrokovo rođenje mesijanskim izrazima: »Kada se rodio, i dok je rastao, voda i biljke su se veselile, kada se rodio i dok je rastao voda ί biljke su verovale« (13 : 93 i dalje). Tu se objavljuje: »Ubuduće, dobra mazdijanska religija će se proširiti na sedam kontinenata« (13 : 95).® Kasniji tekstovi se nadugačko zadržavaju na Zaratustrinoj nebeskoj preegzistenciji. On se rodio »sred istorije« i u »Središtu Sveta«. Zaratustrina majka je primivŠi njegov hvarenah bila obavijena velikim svetlom. »Tokom tri noei, bokovi kuće izgledali su kao da ih obasjava oganj.«455 Na nebu stvorena, supstancija njegovog tela pala je s kišom i razlila se po biljkama što su ih pojele dve junice koje su pripadale Prorokovim roditeljima: ta supstancija je prešla u mleko koje su, pomešano s haomom, ispili njegovi roditelji: oni su se sjedinili prvi put i tako je začet Zaratustra.7 Još pre njegovog rođenja, Ahraman i đevi su se uzalud upinjali da ga pogube. Tri dana pre nego što je došao na svet, selo je blistalo tak\dm sjajem da su ga Spitamidi napustili, verujući da je požar. Vrativši se, našli su dete koje blista od svetlosti. Po predanju, Zaratustra je na svet došao smejući se. Tek što se rodio, napali su ga devi (— daeva) ali ih je on oterao izgovarajući tajnu formulu mazdaizma. On izlazi kao pobednik iz četiri iskušavanja čiji je iniciiacijski karakter očigledan (bio je bačen na lomačti, u vučju jazbinu, itd.).8 Nema potrebe produžavati. Zaratustrina iskušenja, pobede i čuda slede uzorni scenario zbivanja vezanih za Spasioca tokom divinizacije. Zapamtićemo da se tu uporno Donavljaju dva karakteristična motiva mazdaizma: natprirodna svetlost, i borba protiv demona. Iskustvo mističnog svetla i »ekstatičke vizije« podjednako su prisutni i u staroj Indiji, gde će imati veliku budućnost. Što se tiče borbe protiv demona, odnosno protiv sila Zla, ona predstavlja, kao što čemo videti, suštinski zadatak svakog mazdaiste. 102. Šamanska ekstaza? Vraćajući se izvornoj Zaratustrinoj poruci, odmah se postavlja jedno pitanje: treba li tu poruku tražiti jedino u gathama, ili je dopušteno koristiti i kasnije avestske spise? Ne raspolažemo ničim što bi nam omogućilo da dokažemo kako su gathe prenele celokupno Zaratustrino učenje. Pored toga, jedan broj potonjih, čak i dosta kasnih tekstova neposredno se odnosi na shvatanja koja nalazimo u gathama, pa ih, pri tom, još i razvija. Α kao što znamo, razvijanje neke religiozne ideje, čije je postojanje prvi put potvrđeno u kasnijim tekstovima, ne podrazumeva nužno i da je tu reč ο nekom novom shvatanju. Bitno je razjasniti koji je tip religioznog iskustva svojstven Zaratustri. Najberg (Nyberg) je verovao da ga može uporediti s ekstazom koja je karakteristična za srednjoazijske šamane. Tu hipotezu je odbacila većina naučnika ali ju je nedavno Viderigren izložio modernijim i ubedljivijim terminima.456 On podseća na tradicije
455Tekstove

naveo Mole, nav. delo, str. 298 i dalje, 301 i dalje. Vid. takođe Widengren, nav. delo, str. 122 i dalje. 456 Widengren, nav. delo, str. 88 i dalje.

po kojima je Vištaspa za postizanje ekstaze koristio konoplju (bhang): dok mu je telo ostajalo uspavano, njegova duša je putovala u Raj. Pored toga, sam Zaratustra je u avestanskoj tradiciji bio poznat kao neko ko se »prepušta ekstazi«. On je u zanosu doživljavao svoje vizije i čuo reč Ahure Mazde.457 S druge strane, pesma je verovatno imala važnu ulogu u kultu, ako ime Raja, garo demana razumemo u značenju »kuća pesme«. Znamo da su neki šamani padali u zanos dugo pevaiući; dodajmo, ipak, da se ne može smatrati za »šamanski« svaki kulturni sistem koji se koristi pevanjem. Pored toga, moguće je ukazati na parašamanističke elemente scenarija koji je stvoren u vezi s Mostom Sinvat (v. dalje, § 111), kao i na šamanističku strukturu putovanja Arde Virafa na Nebo i u Podzemlje.458 Ipak, retke aluzije na specifično šamansku inicijaciju — koja obuhvata i komadanje tela i obnavljanje utrobe — sreću se jedino u kasnijim tekstovima koji bi mogli da odražavaju i strane uticaje (srednjoazijske, i!i one koji potiču od helenskog sinkretizma, posebno od religija misterija).112 Možemo prihvatiti da su Zaratustri bile bliske indoiranske šamanske tehnike (koje su, uostalom, poznavali i Skiti i Indijci vedske epohe) i ne vidimo zbog čega bi trebalo dovoditi u sumnju predanje koje Vištaspin zanos objašnjava konopljom. Međutim, zanosi i vizije koji su potvrđeni u gathama i u delovima Aveste, ne odaju šamansku strukturu. Zaratustrin vizionarski zanos približava ga drugim religioznim tipovima. štaviše, »šamanski« stil ne odaju ni Prorokovi odnosi prema njegovom Gospodu, ni poruka koju on neprekidno objavljuje. Ma kakva bila religiozna sredina u kojoj je Zaratustra rastao i ma kakva bila uloga zanosa u preobraćenju njegovom i njegovih učenika, šamanska ekstaza nema središnju ulogu u mazdaizmu. Kao što ćemo uskoro videti, mazdijansko »mistično iskustvo« je proizvod jedne obredne prakse koja je obasjana eshatološkom nadom.

103. Objava Ahure Mazde: čovek je slobodan da izabere Dobro ili Zlo Zaratustra objavu nove religije prima neposredno od Ahure Mazde. Prihvatajući je, on podražava iskonski čin Gospoda — izbor Dobra (up. Jasna 32 : 2) — i ništa drugo ne traži ni od svojih sledbenika. Suština zaratustrijanske reforme jeste imitatio dei459 Čovek je pozvan da sledi primer Ahure Mazde, ali je slobodan u svom izboru. On se ne oseća kao Božji rob ili sluga (kako su to za sebe priznavali, na primer, vernici Varune, Jehove, Alaha). U gathama, Ahura Mazda zauzima prvo mesto. On je dobar i svet (spenta). On je svet stvorio mišlju (Jasna 31 : 7, 11), a to je isto što i creatio ех nihilo.460 Zaratustra objavljuje da je »mišlju prepoznao« Ahuru Mazdu, »kao prvog i kao poslednjeg« (Jasna 31 : 8), odnosno, kao početak i kao kraj. Gospoda prate Božanska bića (Ameše Spente): Aša (Pravda), Vohu Manah (Dobra Misao), Armaiti (Pobožnost), šathra (Kraljevstvo, Moć), Haurvatat i Ameratat [Celovitost (zdravlje) i Besmrtnost].13 Zaratustra te entitete priziva i slavi zajedno s Ahurom Mazdom, kao u ovoj gathi: »Najmoćniji Mudri Gopsode, Pobožnosti, Pravdo koja činiš da živa bića napreduju, Dobra Misli, Kraljevstvo, čujte

457 Vid. izvore koje navodi Videngren, str. 91. Zanos izazvan opojnim sredstvima bio je poznat i u staroj Indiji; up. Rigveda X, 136, 7, i komentare u Eliade, Le Chamanisme (2. izd.), str. 319 i dalje. 458 Up. reference za radove Niberga i Videngrena u Le Chamanisme, str. 312 i dalje. 459 Lat.: oponašanje boga (prim. prev.). 460 Lat.: stvaranje ni iz čega (prim. prev.). 13 Ovi Entiteti — ili »Arhanđeli« kako su ih podjednako zvali — povezani su s nekim kosmičkim elementima (vatrom, metalom, zemljom, itd.).

" Štaviše. čak ni u gathama. U nekoliko stihova gatha nalazimo klice bezbrojnih kasnijih razrada koje su iranskoj duhovnosti dale njene osobene crte. .me: Imajte milosti prema meni u času kad svako bude dobijao svoju nagradu« (Jasna 33 : 11. a ponovila ga dva Duha Blizanca izabravši jedan Ašu (Pravdu). životinje su neprekidno žrtvovane. u više navrata se podrazumeva jedinstvo između Ahure Mazde i Svetog Duha (up. tvrdi se u jednoj slavnoj gathi (Jasna 30). pitao Ahura Mazdu i kada će uništiti one koji žrtvuju haomu (48 : 10). Pošto su daeve. iako i'e on tu obuhvaćen. Ahura Mazda je u svom sveznanju još u početku znao kakav će biti izbor Duha Rušitelja. ni naša dela. Zaratustra međutim govori ο novom religioznom i moralnom značenju ovog vajkadašnjeg problema. Što se tiče odrednice »govedar« koja se primenjivala na Zaratustru. npr. Spente Mainjua (Duha Dobročinitelja).). prev. ni naši izbori. pojavljuje između dva Duha. Α to pokazuje da se ta dva duha razlikuju — jedan je sveti a drugi zao — pre po sopstvenom izboru. Vohua. kao što se to tvrdilo. da im više ne prinose na žrtvu goveda. sreća u nesreći (prim. to može značiti ili da Bog transcendira svaku vrstu protivurečnosti. izabrali Prevaru. a drugi Zlo i smrt. Armaitija) i jednog od dva Duba blizanca. u početku. Kao što smo videli. bogovi tradicionalne iranske religije. ni naše reči. Manaha. Jasna 43 : 3. ο postojanju Zla. Prorok је.). Ali antinomija koju Zaratustra objavljuje prevazilazi socijalni plan. Angru Mainjua (Duba Rušitelja). ni naše duše. Upotreba metaforičnih izraza »pastir« i »stado« koji se odnose na poglavare i na njihove podanike potvrđena je na celom antičkom Bliskom istoku i u 461 Lat. Na početku. ni naše svesti. Vivahvantovog sina »koji je našem narodu. To je bio odbačeni deo nacionalne arijske relisiozne tradicije.13 Stoga izgleda da je Zaratustra ustao pre svega protiv neumerenosti orgijastičkih obreda. takođe sledeće strofe). nisu složni« (Jasna 45 : 2). v. itd. Dobro i Zlo. ili da postojanje Zla predstavlja preduslov Ijudske slobode. suprotnost se. a na prvom mestu. potiču od Ahure Mazde. U celini uzev. ne osuđuje potpuno obred haome. Ahura Mazda je otac više entiteta (Aše. Zaratustrina teologija nije »dualistička« u doslovnom značenju reči. S druge strane. S druge strane. nego po svojoj prirodi. a na prvom mestu. Znamo gde treba da tražimo predistoriju jedne takve teologije: u različitim mitsko-obrednim sistemima podela i polarnosti. a drugi Drug (Prevarul. a ipak ga nije onemogućio. na obavezu svakog mazdaiste da brani stado i dobro se stara ο njemu. pošto Ahura Mazda nije suprotstavljen nekom »anti-bogu«. ni naša učenja. svetac i rušilački demon. međutim. Spenta Mainju izjavIjuje Duhu Rušitelju na »početku egzistencije«: »Ni naše misli. između ostalog. ali pošto je Angra Mainju slobodno odabrao svoj oblik bivstvovanja i svoje zločiniteljstvo. pokazala da mazdaizam. dao da jede komade bika« (32 : 8). alternacija i dualiteta. ni naše mentalne snage.: podudaranje protivstavova. U mazdijanskoj relipiji poštovanje bika ima značajno mesto. koji sadrže bezbrojne žrtve u krvi i neumereno ispijanje haome. antitetičkih dijada i coincidentia oppositorum461 sistema koji istovremeno vode računa i ο kosmičkim ritmovima i ο negativnim aspektima realnosti. jedan od ova dva Duha je izabrao Dobro i život. To međutim navodi na to da je on rodio i drugog blizanca. Zaratustra među grešnike svrstava i Jimu. Mudri Gospod se ne može smatrati odgovornim za pojavljivanje Zla. da bi mu se ulagivao. Novija istraživanja su. Iskonski raskol između Dobra i Zla posledica je jednog izbora koji je inaugurisao Ahura Mazda. U toj činjenici nađen je odraz sukoba između stalno naseljenih ratara i nomada. makar za dobrobit svetovnjaka. kao ni kult Mitre. Zaratustra od svojih vernika traži da više ne upražnjavaju njihove kultove. ona se ne odnosi.

daj time jedan znak dušama. Znamo. polazna tačka Zaratustrinog proročanstva počiva u objavljivanju svemoći. 46 : 3. Da obožavajući vas i slaveći vas pristupim još većoj radosti« (Jasna 34 :6). bili poznati različiti mitsko-obredni scenariji obnavljanja sveta. međutim. obnova se neće postići izvršavanjem nekog kosmogonijskog obreda. »Stado« čiji je Zaratustra »govedar«.). »Preobražaj« sveta Prorok ne sumnja da će daeve biti uništeni i da će pravedni trijumfovati nad rđavima. takođe Jasna 30 : 7. Ako su gaihe Zaratustrino delo — a to je skoro jednoglasno mišljenje naučnika — može se zaključiti kako se Prorok trudio da sruši drevnu ideologiiu ciklusa periodičnog preporoda kosmosa i objavi predstojeći neopozivi eshaton ο kojem odlučuje i koji izvršava Ahura Mazda. dajući im pri tom nove vrednosti. da je Zaratustra uprkos svojoj »reformi« prihvatio neka verovanja i tradicionalne religijske ideje. i kao što ćemo još videti (§ 106). pravedni pobediti rđavog? Jer u tome se sastoji. što je ројаш koji će kasnije podstaći neobičnu mitologiju. to znamo. Esliatološki božji sud ognjem i rastopljenim metalom koji on najavljuje (v. Sam Zaratustra najavljuje proročki prelazak kada će on povesti sve koji su obožavali Ahuru Mazdu: »Sa svima njima. Kao što se to već mnogo puta dogodilo u istoriji. Ali kada će se zbiti ta pobeda Dobra koja će iz osnove preporoditi svet? On preklinje Ahuru Mazdu: »Nauči me ono što ti znaš. i to je mesto razdvajanja pravednih od zlih. opet. »Daj da upoznam gospodara koji će ozdraviti bivstvovanje!« kliče on (Jasna 44 : 16). Svakome će biti suđeno prema izboru koji je načinio na zemlji. nego voljom Ahure Mazde. u »kuću Pesme«. Pravedni će biti pušteni u Raj. grešnici će. Put na onu stranu vodi preko Mosta Ćinvat. Zaratustra iščekuje preobraženje egzistencije: »Dajte mi taj znak: potpuni preobražaj ovog bivstvovanja. tvojom blistavom vatrom i tvojim istopljenim metalom. svetosti i dobrote Ahure Mazde. Zaratustra međutim odbacuje taj drevni scenario. Gospode: hoće li još pre dolaska kazni koje si ti zamislio. označava Ijude koji slede Dobru Religiju. Obred koji je ponavljao kosmogoniju praznovao se povodom Nove godine. itd. . među Indoirancima i drugim narodima. ο Mudri. Tako on preuzima indoiransku tradiciju putovanja mrtvih. naglašavajući značaj suđenja. ο Mudri. Kao što smo videli (§ 21). štaviše. iščekivanje suđenja i obnavljanje sveta postepeno je prenošeno u neku eshatološku budućnost čije se nastajanje moglo različito izračunavati. naime. da naneseš štetu rđavome. »spasilac« (Jasna 48 : 8. On kliče: »Da li bismo mi mogli biti ti koji će preporoditi ovo bivstvovanje!« (Jasna 30 : 9). ostati »zauvek stanovnici kuće Zla« (Jasna 46 : 11). 32 :7). imao je podjednako za cilj kažnjavanje rđavih i preporod egzistencije. Ta obnova uključuje i suđenje svim bićima i podrazumeva kažnjavanje rđavih i nagrađivanje pravednih (§ 112).lfi Ove popravke i doterivanja omogućavaju da se bolje razume doprinos mazdaizma istoriji religije Irana. Ukratko. koji se odnosio na godišnji preporod sveta. naglasiti novo tumačenje ideje preporoda koje je dao Zaratustra.462 On u više navrata sam za sebe kaže da je saošjant. Prorok ovu 462 Marjan Mole i Geraldo Njoli (Gheraldo Gnoli) su zgodno osvetlili trenutno obnavljanje sveta posle žrtava (jasna) koje prinesu sveštenici. promena bivstvovanja« (Jasna 48 :2). ja ću preći Most Odabirača!« (Jasna 46 : 10). na Bliskom istoku su. 53 : 2. Zaratustra se verovatno nadao skoroj »transfiguraciji« (frašo-kereti) sveta. 104.staroj Indiji. i najavljuje njegov temeljni i konačni »preobražaj« koji će se zbiti jednom zauvek. korist pravednome« (Jasna 51 : 9). Uporan je: »Kakvu platu određuješ ti dvema stranama. Važno је.

može da pomogne svojim vernicima i da ih podrži. Pogođeni smo duhovnim. Ova tenzija će ubrzo dobiti čvrst okvir u dualizmu. ona. sveštenik posredstvom obreda (jasna) postiže stanje maga. bez obzira na svoju pra\'donosnu funkciju. Birajući Ahuru Mazdu. nije reč ο nekoj apstraktnoj nauci u modernom značenju tog termina. metalom. Jasna 28 : 2). Sa tog stanovišta. Moć. Inicijacijski i eshatološki karakter je očigledan u kultu koji Zaratustra predlaže namesto tradicionalnih krvavih i pomamnih obreda. Zaratustrin spekulativni napor možemo uporediti s meditacijama i otkrićima mudraca što se pominju u Upanišadama. ali će ona u iranskom mišlienju imati veliku budućnost: to je opozicija između duhovnog i materijalnog. nego ο »tvoračkoj« misli koja otkriva i istovremeno gradi strukture sveta i univerzuma vrednosti lcoji je njihov korelativ. između misli i »koščatog sveta« (up. koji su korenito preobrazili vedska shvatanja sveta i Ijndske egzistencije (§ 80). Ono što Zaratustra objavljuje. Što se tiče eshatološke vatre onako kako iu je shvatao Zaratustra. Pridružujući Ameše Spente Ahuri Mazdi. Prema tome.18 Transmutacija najznačajnijih arijskih božanstava u Ameše Spente (Svete Blažene) koji čine pratnju Ahure Mazde. odnosno »nauke«. Jasna 48 : 3 spominje »tajna učenja«. jeste izbor Boga i drugih božanskih entiteta. Nikakve trpeljivosti prema demonskim silama koje otelovljuju daeve. preko svojih »Arhanđela«. mazdaizam dopušta razvoj jedne ezoterične dimenzije koja. Svet će biti podeljen na dobre i na rđave. Naravno. Ali. tačnog i korisnog znanja. Koliko je Prorokova poruka nova — potvrđuje činjenica da on svog Boga naziva »mudrim«. još je značajnija funkcija kulta. na neki način »filozofskim karakterom Zaratustrine religije. Zaratustra uspeva da jasno iskaže način na koji on dejstvuje u svetu. Za vreme tog nadahnuća sveštenik-prinosilac žrtve uspeva da odvoji svoju duhovnu suštinu (menok) od svoje telesne 463 Vid. mazdaista bira Dobro nasuprot Zlu. 287 i dalje. radove Gnolija. religiozno središte mazdaizma. Druga jedna opozicija jedva da je naznačena. to znači da on prolazi kroz ekstatičko iskustvo koje donosi »nadahnuće« (čisti). I kakva god bila tumačenja koja su kasnije dali sveštenici. njena »podrška«. i činjenica da svaki od tih Entiteta sadrži apstraktnu vrednost (Red. na prvom mestu: »Lo stato di 'maga'«. ali to ne znači i osnivanje monoteizma. svaki mazdaista treba da se bori protiv Zla. Kult je do te mere duhovni da je sam termin »žrtva« (jasna) u gathama izjednačen s terminom »misao«. Prenia jednOm novijem463tumačenju. i »La gnosi iranica«. pročišćava i »spiritualizuje« svet. tačnije. da neprekidno priziva »dobru misao«: on ističe funkciju i religioznu vrednost »mudrosti«. i na kraju će na svim kosmičkim i antropološkim nivoima ličiti na projekciju opozicije između vrlina i niihovih suprotnosti. Odanost. značajno je da je vatreni oltar postao. . pravu religiju nasuprot religiji daeva. mada nije bila zabranjena. da slavi značaj »istine«.) gospodareći pri tom jednim kosmičkim elementom (vatrom. Žrtvovanje je prilika za teološku meditaciiu. itd. zemljom. želim da koliko god mogu mislim na Pravdu!« (Jasna 43 : 9). Poređenje s rišima iz Upanišada postaje još uverljivije kada uočimo inicijacijski i eshatološki karakter mazdijanske »mudrosti«.objavu prima neposredno od Gospoda. i ostao. a isto tako rasvetljava kako Gospod. Naravno. str. budući lična religija (kao vedizam i brahmanizam).)· — istovremeno označavaju tvoračku imaginaciju i opseg strogog mišljenja. itd.19 Kada se Ahura Mazda približio kao »Dobra Misao« i upitao ga: »Kome želiš da uputiš svoj kult?« Zaratustra je odgovorio: »Tvome plamenu!« i dodao: »Prinoseći mu na žrtvu obožavanje. prikazujući to svojim sledbenicima kao obrazac. nije bila ni dostupna svim vernicima.

Najzad. које sveštenik ispiia tokom ceremonije. on se ponovo vraća u stanje čistote i nevinosti koje je prethodilo »mešanju« dve suštine. koje tako nepotpuno odražavaju gathe. Nema. Isto tako. konačne Obnove. Ahura Mazda je prvorazredni posednik hvarenaha. jer su »vukovi« bili članovi arijskih »muških društava« koje je Prorok tako odvažno žigosao. Slično shvatanje dele i iz njima svojstvenog vidokruga autori Brahmana. 105. »velika svetlost koja će izgledati kao da izlazi iz tela. »Questioni sull' interpretazione«. »preobražaju« (frašo-kereti) sveta.464 Stanje maga se postizalo prvenstveno žrtvovanjem haome. Po tradiciji. »Haoma. poseduje svoj hvarenah i na dan preobraženja. 366. Ali eshatološka funkcija kulta u mazdaizmu ujedinjuje. Gnoli. Teško je tačno reći da li je ovaj eshatološki koncept kulta bio potpuno uobličen već u doba Zaratustre. 127) a kao sunčana svetlost emanira iz glave vrhovnog vladara. ti. Jedan kasniji izvor jasno kaže da su ubice bile prerušene u vukove. tj. Religija Ahemenida 464 Up. drugim rečima. približava se Ahuri Mazdi i anticipira incocreto* univerzalnu Obnovu. . svetim fluidom koji fe istovremeno i plameni.465Α haoma je bogata hvarenahom. jogina i kontemplativaca. da tako kažemo. Α to se »mešanje« zbilo posle napada Ahrimana. 114—115. 349 i dalje. daje prvenstvo »mudrosti« i unutrašnjem »prosvetljenju« pored žrtvene vatre.36 Legenda divno izražava značenje Zaratustrine sudbine. što je predstavljalo ezoteričnu tradiciju. § 78 i dalje). Mi ćemo nešto dalje (up. bavila religiozna elita. »iznova stvaran« bezgraničnom moći žrtvovanja. Zaratustru je u 77. Воусе. 465 Up. sijaće sve vreme na toj zemlji«.25 moguće je poređenje sa starom Indijom: pored isposnika. međutim. U Iranu se. tehnikom žrtvovanja i eshatološkom gnosom. godini ubio tiranin Bratvarhš u jednom hramu vatre. ali taj božanski »plamen« podjednako izvire i iz Mitrinog dela (Jašt X. »Questioni«. prinosilac žrtve prevazilazi svoju ljudsku uslovljenost. »Lo stato di 'maga'«. i svetleći.prirode (getik). vidovnjaka. izgleda da najstarije zaratrustrijanstvo.®3 Svako Ijudsko biće. Zaratustra je u helenskom svetu slavljen kao uzorni Mag. vrhunsko uzdizanje žrtvovanja koje se izvodi u Brahmanama sa inicijacijskom gnosom i vizionarskim »prosvetljenjem« Upanišada. priest of the sacrifice«. U onoj meri u kojoj neke epizode koje su u vezi s upotrebom konoplje među Zaratustrinim sledbenicima odgovaraju stvarnosti. Ali zanosi ekstaze izazvani omamljujućim sredstvima imali su u indijskim religijama prilično skromnu ulogu. str. tom II) analizirati značenje menoka i getika. sumnje da se on sadrži u funkciji žrtvovanja kod Indoiranaca. M. str. Prema tome. kao i u brahmanskoj Indiji. delu iskupljenja koje je inaugurisao uzorni sveštenik Zaratustra. medutim. Mi smo prethodno pominjali nekoliko primera Zaratustrine apoteoze u mazdijanskoj tradiciji (§ 101). svet je periodično bio obnavljan. i životvoran i spermatičan. prinosilac žrtve doprinosi ponovnom uspostavljanju prvobitnog stanja. Gnoli. odraze najlepšeg mita ο njemu nalazimo u Geteovom Faustu.al Obredno ispijajući haomu. str. tu susrećemo i jedan broj ekstatičara koji koriste neka omamljujuća sredstva (up. a kao Magusa su ga pominjali i filozofi italijanske renesanse. Proces prenošenja u mit produžio se tokom najmanje petnaest vekova. »napitka besmrtnosti«. Moglo bi se čak reći da prinosilac žrtve učestvuje u već transfigurisanom svetu.

Varinu. Astijag je naredio da ga smaknu. kralj Medejaca Astijag je. pored toga. što omogućava jednom kralju da izvršava svoju vlast«. i »prepuna je moralnih briga« 466 Pored toga. 35. Međutim. religija Persijanaca u vreme Ahemenida. dogodio se u Iranu: demonizovani su stari bogovi. asura. Saurva. Dumezil. Culte. ne pojavljuju se ni termini ni tako značajna imena kao što su spenta. navode i sledeći dokazi: Zaratustra nije imenovan ni na jednom natpisu. Ahura Mazda se slavi kao »veliki bog koji je stvorio ovu zemlju. koji je stvorio nebo. pored ostalih. _ religiozna vrednost međutim podrazumeva »izvrsnost« svakog kraljevskog čina. daeve. Vaju.Opozicija između Ahure Mazde i daeva jasno je izražena već u indoiransko doba pošto je vedska Indija deve suprotstavljala asurama. 349) a Videngren za nju veruje da je pod uticajem samitskih shvatanja ο Bogu Tvorcu (nav. onako kako ju je opisao Herodot. religioznu odgovornost vrhovnog vladara.468 Natpis naglašava tvoraštvo Ahure Mazde i.-7 Kako god bilo. a takođe i činjenica da reforma kojom je pod Artakserksom I (465—425) uveden novi kalendar sa zaratustrijanskim entitetima. koji je Darija načinio kraljem. koji se u vedskim tekstovima smatraju za »demonske« figure (§ 65). 140). Ahura Mazda je u iranskim zemljama i pre Zaratustre bio obožavan kao Vrhovni bog. G. nema ničega od zaratustrijanstva. Old Persian. 468 R. delo. on ne obavlja bogosluženje. str. 107—117). str. nap. Zaratustra je u tom procesu verovatno imao određenu ulogu. tog jedinog čoveka. nego izvršava konkretna dela. Gnoli »Considerazioni sulla religione degli Achemenidi«. 62 i dalje. Nijedan od bogova asura nije bio »demonizovan«. Sličan. VVidengren. Možemo jasno odrediti u кош se smeru odvijala ova transmutacija: daeve su postale pre svega bogovi ratničkih funkcija — Indra. Formula može biti medejskog porekla (Nyberg. 466 G. što čini sreću čoveka. međutim. 157 i dalje. kao što nas na to podseća Marjan Mole. str. str. 140. U prilog Ahemenida navodi se ime velikog boga Ahure Mazde koje se ne slavi na natpisima. Pod tim imenom nalazimo ga i na natpisima kraljeva Ahemenida. str. čoveka nižeg ranga) koji se zvao Kambiz. Rel. postao je Ahura Mazda. uzdizanje Ahure Mazde na viši položaj nije njegovo delo. ili jednostavno kao Veliki bog među drugim velikim bogovima. Ovaj povlašćeni religiozni položaj opravdava se mitom ο osnivanju dinastije Ahemenida. str. od jednog kralja ne treba očekivati sveštenička dela i formule. de l'Iran. ako Ahemenidi i nisu bili zaratustrijanci. 246 i dalje) primećuje da fraša u natpisima znači »izvrstan« i nema religioznu vrednost. Vid. Darije je postao Kralj da bi se održala tvorevina Ahure Mazde i osigurala »sreća ljudi«. 138 (prevod). Neissances d'archanges. a kada je ona rodila dečaka. 28 Mole. Die Religionen des alten Irans. up. nije izazvala nikakav odjek. fraša je dakle termin koji izražava sve »ono što je dobro. mythe et cosmologie. str. tog jedinog eoveka. Dawn and Twilight. 1. skoro kao posledicu toga. Protiv zaratustrijanstva Velikih kraljeva se. Naučnici se već godinama strasno spore oko jedne protivurečnosti u vezi sa zaratustrijanstvom Darija i njegovih naslednika. Kent. Jedina je razlika što su u Indiji religiozrie vrednosti tih. Bog koji je u Iranu odgovarao velikom protoindijskom asuri. G. Angra Mainju i Ameša-Spente (osim Arte). dveju grupa evoluirale u suprotnom smeru u odnosu na Iran: deve su postale »pravi bogovi« i trijumfovale su protiv reda starijih božanstava. posle dva sna koja su vračevi protumačili kao loš predznak za njegov presto. Kira. mada obrnuto usmeren proces. Dete je. gospodara mnogih«. udao svoju kćer za jednog Persijanca (dakle. bilo spaseno. str. njihova je teologija bila istoga nivoa kao i teologija gatha: ona obiluje apstraktnim izrazima koji se mogu uporediti sa izrazima gatha. koji je stvorio sreću ljudi. takođe Zaehner.467 Na prvom natpisu koji je Darije dao da se ureže u Nakš-i-Rustamu pored Persepolisa. . Prema Herodotu (I. reklo bi se. kralja nad mnogima. koji je stvorio čoveka.

up. 5 : 34.. 4) pastir je našao napušteno dete upravo dok ga je dojila kučka (što je karakteristična crta mitova ο herojima vrhovnim vladarima). koji je 24 godine živeo na dvoru Velikog Kralja. str. a Ritual City«. U stvari. str. 51 i dalje. i u starom Iranu. pa je njegov identitet bio otkriven. scenario je. od časa kada je bio napušten. odgovaraju inicijaciji ratničkog tipa. ubija zmaja. 19 : 92 i dalje). Widengren. Iranski kralj i praznik Nove godine Darije je Persepolis zamislio i izgradio kao svetu prestonicu. Kao i Thraetona. ο borbi junaka Thraetone protiv zmaja Aži Dahake koju pominje Avesta (Jašte 9 : 145. Ekbatana. počev od određenog istorijskog trenutka. Kir osniva carstvo i novu dinastiju. To shvatanje je bilo blisko Indoirancima. Na kraju. Gnoli. Grirshman. Baal—Jam. doznao za postojanje Persepolisa tek kada ga j'e uništio Aleksandar Veliki. kao i svaki obredni scenario Nove godine. 277. videti iakciđe A. str. verovatno pretrpeo i mesopotamske uticaje. K. Za naše potrebe treba imati na umu sledeće motive: a) sva iskušenja kroz koja je Kir prošao. up. »Persepolis. e) pošto se kosmogonija obredno ponavljala povodom svake Nove godine. u stvari. na medejskom jeziku. posle brojnih dogodovština. Suze i Vavilona. 472 Up. str. str. ali ga je odavalo njegovo prinčevsko ponašanje. Ansgabe. Zevs—Tifon.471 Navroz je. 128 i dalje.). 46—47. 226. da ostvaruje jednu mikrokosmogoniju. 106. Navroza. 58 i dalje. 23 i dalje. itd. c) posle pobede nad kraljem Medejaca. str. 473 Videti Wikander. Widengren. »A propos de Persepolis«. Firdusi pripoveda kao ο borbi kralja Fariduna (< Fretona < Thraetone) protiv jednog stranog uzurpatora. Les Religions de l'Iran. »Persepolis«. i svi drugi oblici »stvaranja« i »osnivanja«) obuhvatala i pobedničku borbu nekog boga ili mitskog heroja protiv nekog mitskog čudovišta ili zmaja (up. pjraznik Nove godine se odvijao pod okriljem Ahure Mazde. G. d) to nas navodi da kažemo kako on stvara novi svet i inauguriše novu eru. Pope. »Politica religiosa e concezione della regalita sotto i Sassanidi«. Na zamašnom geografskom prostoru. 470 R. »La legende royale«. Indra—Vritra. Mitska tema heroja koji je napušten i progonjen susreće se kod mnogih naroda. Herodot saopštava da se Mitridatova žena zvala Spako. on je pobedio Medejce. U. zmaja Aždahaka. Stanđ u.470Persepolis dakle nije bio politička prestonica i nije imao nikakav strategijski značaj. kosmogonija je (kao.473 mada u ovom drugom slučaju izvori potiču iz kasnijih vremena i mit prikazuju u naglašeno istorizovanom obliku. 471 Persepolis пе pominje čak ni Ktesije. može se pretpostaviti da je mitsko-obredni scenario osnivanja dinastije bio uključen u ceremoniju Navroza. što ukazuje na ezateričnu vrednost ovog svetog grada. koji je zarobio i uzeo za žene dve sestre zakonitog vladara Jamšeda (<Jima Hšaeta). a za razliku od Pasargade. drugim rečima.472 U svakom slučaju. medutim. na primer. Faridun izlazi kao pobednik. uostalom. 265. namenjenu za proslavljanje praznika Nove godine.469 Kir je do mladićkih dana živeo među pastirima. odnosno. str. oslobađa (i sada on uzima za 469 Ргеша Justinu (I. Imali smo prilike da pokažemo kako je odgovarajući sce' nario postojao i kod vedskih Indusa. . Vayu. Zapadni svet je. »kučka«. Erdmann. koji je bio prikazan kao sveštenik na mnogim vratima Persepolisa. srušio s prestola svoga dedu i osnovao carstvo Ahemenida. ne pominje se ni u jednom zapadnom ili istočnom izvoru.odgajila ga je žena nekog govedara Mitridata. obnavljao Svet simboličnim ponavljanjem kosmogonije. b) budući lcralj simbolično jeste — ili postaje — sin boga Mitre (njegov poočim se zove »Mitrin dar«).

prilikom konačnog Preporoda. neki grčki autori su i samog Zaratustru smatrali za Maga. ni mazdaizam Ahmenida nije ostao nepromenjen. nav. Le mythe de l'iternel retour (novo izdanje. Ono što su kraljevi izvršavali na početku i jednom godišnje. up. Smatralo se. legendu ο Ardaširu). str. na planu koji mu je bio primeren. Eliade. Up. ponovo nam Herodot prenosi najdragocenija obaveštenja. str. str. Α kao što ćemo videti. 59). str. Kako Herodot obaveštava. . plodnosti i Dobra. kao i drugde. zaratustrijanstvo se sudarilo s drugim tipovima religije i pretrpelo njihove uticaje. Sukob će se.žene) dve zarobljene princeze. proces istorizacije tema i mitskih likova u ravnoteži sa suprotnim procesom: stvarni neprijatelji naroda ili carstva zamišljani su kao čudovišta. boginju Zemlje i Afroditu Uraniju (IV. 163. pored Ahure Mazde pojavljuju Mitra i Anahita.477 Pod Ahemenidima su predstavljali svešteničku klasu prvog reda. 1969).. U vreme medejskog carstva (VII vek) oni su. svaki zaratustrijanski sveštenik je verovao da svojim žrtvama anticipira eshatološki preobražaj. Dcnvn. 51 i 474 475 dalje. delo. nasuprot tome. istovetni sinkretizam se očituje u novijoj Avesti. Mi ne znamo da li je u vreme Ahemenida postojao neki sukob ili prikrivena netrpeljivost između dve religiozne ideologije — kraljevske i svešteničke.475 U ovom trenutku treba se zadržati na činjenici da je iranski kralj bio odgovoran za očuvanje i obnavljanje Sveta. na primer. 66. U krajnjoj liniji. tumačili su snove (I. borio sa silama Zla i smrti i doprinosio trijumfu života. Darijev siri Kserks je u celom svom carstvu zabranio kult daeva — što ga je još više približilo Zaratustrinoj religiji. Prijateljstvo kralja Vištaspe prema Proroku moglo je predstavljati neki uzorni obrazac. pod Sasanidima. 478 Widengren. a na kraju su ih smatrali Zaratustrinim učenicima. 148). 135 i dalje. 477 Up. 139. Widengren. uostalom. po svoj prilici. Zaratustra je očekivao sveopšti Preporod posredstvom Dobге Religije. Problem Maga. Dodajmo da je u Iranu. boga rata. na prvom mestu ο Skitima. i to počev od natpisa Artakserksa II (405— 359). de l'Iran. međutim. 88 Videngren smatra međutim da je Mitra u Persiji još u vreme vladavine Darija I uživao značajan kult (Religions. drugim rečima. Kasnije se. Tu iznova nalazimo boga neba (Papajosa). Isto tako. 107. gde se ista imena bogova navode pored Ahure Mazde i pored Ameša Spenta. i da su upravo oni pravi učenici Zaratustre i njegovi misionari u zapadnom Iranu. str. koja se može uporediti s Levitima ili s Brahmanima.474 Iranski heroji i kraljevi poznati su po tome što su ubijali zmajeve (up. I ova pojava je šire poznata: princ Sidharta je postao Buda. 113). sveštenici su se nadali da će ostvariti jednom godišnje — a Saošjant će to učiniti zauvek. Magi su preuzeli jedan broj zaratustrijanskih obreda i običaja. ali. proricali su prinoseći na žrtvu sede vlasi (VII. Skiti Šireći se prema Zapadu. što je. »Areja«. na primer. što ukazuje da su bili čuvari tradicije religiozne poezije.476 Sporan ostaje i problem Maga i njihovih odnosa prema zaratustrijanstvu. međutim. a njegova soteriologija zamenila soteriologiju brahmana. Rel. takođe str. Herodot prenosi jednu narodnu Up. a tokom prinošenja žrtve pevali »rodoslovlje bogova« (I. Zaehner. 132). u stvari. Mitru (Helija-Apolona). da su oni domorodačko pleme vračeva i prizivača duhova koje je odgovorno za kvarenje zaratustrijanstva. veoma raširen motiv na koji ćemo se još vratiti. bili nasledna kasta medejskih sveštenika. a naročito kao zmajevi. da se on.478 U svakom slučaju. jasno ocrtati kasnije. Ο Irancima sa severa. Kasnija predanja jasno navode da je kralj pobedio Aždahaka upravo na dan Nove godine. 107 i dalje).

reč je ο relikviji tradicionalne iranske religije. Vode« (Jasna. Novi vidovi mazdaizma: kult Haome Jasna-u-sedam-poglavlja.e povezana sa Ahurom Mazdom. isto tako. uzdignutim na veštačkom brdašcu. 59) da Skiti nisu imali ni hramove. 73). važno је uočiti »šamanski« karakter jednog od obreda: Skiti su bacali zrnevlje ko- noplje na užareno kamenje. 37:4). Pravda. Vohu Manah. 38 : З). Još je čudnije što se tu govori ο Ahurinim »dobrim suprugama« (Ahurani) Vodama: »Mi obožavamo Ahurani. zajedno sa Suncem. Naravno.2 nazivaju je »najmilostivija. »najuzvišenijeg od uzvišenih« (Jasna 36 : 6). mi obožavamo Haomu od kojeg beži smrt« (Jasna 42 : 5). Jedan broj autora ovo oduševljavanje Haomom tumači kao dokaz sinkretizma između Prorokove poruke i tradicionalne religije. a sačuvan je u narodnoj epici Oseta sa Kavkaza. Mit se objašnjava trostrukom ideologijom Indoevropljana. povezana Aša. 41 :6). da Aša u Jasni-u-sedam-poglavlja ima prvenstvo: priziva se kada i Ahura Mazda a objavljuje se i Gospodovo sjedinjenje sa Istinom »zauvek« (Jasna 40:2. Dobra Misao gatha. 108. mi obožavamo blistavog Haomu zahvaljujući којеш napreduje život. potomaka Skita i Alana.4. sluge) i žrtvovanjem konja. koji nije razumeo da je tu bila reč ο religioznom činu. Uočljiva je izvesna težnja ka resakralizaciji kosmičkih realiteta. Voda je u kasnijim tekstovima zaboravljena. uostalom. str. Aša sada znači više nego Istina. Istina. do kojeg dolazi posle Zaratustrine smrti. Međutim. koji je Zaratustru nadahnuo u gathama. ni žrtvenike. to je oličenje strukture koja je istovremeno kosmička i duhovna. Verovatno je reč ο nekom ekstatičkom iskustvu čije paralele možemo naći u zaratustrijanskoj tradiciji (§ 102). Spentom Maijuom (Jasna 36 : 3). 50. i po jednog ratnog zarobljenika od svake stotine. ni kipove. besmrtna. Primećeno je. koja je napisana u prozi a sastoji se od gatha 35—42. jednom godišnje. prinosili na žrtvu »Areju« konje i ovce. kasnije poistovećena sa Zemljom. što ukazuje na reaktualizaciju jedne drevne indoiransKe ideje.legendu ο poreklu skitskih plemena i kraljevske moći (IV. 6). Grčki istoričar tvrdi (IV. vatra . I sahrane kraljeva su (IV. i susreće se termin jazata (»bog«) koji će dobiti punu važnost u kasnijem mazdaizmu. Najzad. 65). Poredak. dodaje kako ih je dim činio »toliko srećnima da su urlali od zadovoljstva« (IV. 5 i dalje). 71 i dalje) bile propraćane ljudskim žrtvama (neka od kraljevih naložnica.480 Značajno mesto u kultu zadobija i Haoma: »Mi obožavamo slavnog Haomu od zlata. pošto je sunce Varunino oko već u Rigvedi (I. Oni su ipak. blagotvorna. 3 : 13. Sa svetlošću je. a Herodot. ako je tačno da је Zaratustra 479 U kasnijim Jasnama — I : II. supruga Ahure Mazde će biti Armaiti. načinjena od svetlosti« (Jasna. Neke značajne novine opažamo već u vokabularu: prvi put se Ameše Spente spominju u grupi. 480 Kao što ipri'mećuje Zaehner (Dawn. Vatra je poistovećena sa Svetim Duhom. 7 : 13 — Sunce će biti nazvano okom Ahure Mazde. potisnut je na niže mesto. odražava početak jednog dosta složenog procesa prilagođavanja i povezivanja. bog je predstavljan gvozdenim mačem.479 Sunce je vidljivi oblik Gospoda. .

U istoriji religija to je uobičajena pojava: nekom božanstvu se pripisuju brojni. prišao mu je haoma i pozvao ga da bere i cedi. »najpobožniji od svih ljudi« (Jašt. izjavljuje Ahura Mazda. sva veličina. .45 Ipak. 20 : 45). Zaratustrine gathe i Gatha-od-sedam-poglavlja čine deo sakramentalne liturgije. Jašte su himne koje se. Drugim rečima. Ali Mitra je takođe i bog rata koji se pokazuje žestok i okrutan (on svojim buzdovanom vazrom besno uništava daeve i bezbožnike. i vernik se. a pored toga je i univerzalni pribavljač koji osigurava plodnost polja i stada (10 :61 i dalje). načinio sam ga podjednako dostojnim poštovanja i smernosti kao što sam to ja« (Jašt 10 : 1). autor koristi formulaciju Mitra—Ahura (Jašt 10 : 145) dajući tako repliku na dobro poznati vedski binom Mitra— Varuna. U himni se mogu prepoznati čak i različiti momenti neupadljive teogonije: čitav niz činova i postupaka Ahure Mazde odnosi se upravo na uzdizanje i veličanje Mitre. kao svaki bog — vrhovni vladar. kao što je to. Naglasimo pre svega njegovu višeznačnost: Mitra je. onda tu nije reč ο sinkretizmu. Kada se. moć i kreativnost Mitre delo su Mudrog Gospoda. bog koji se slavi u himni Mihr Jašt nije bio ponovo uveden u mazdaizam bez određenih preobražaja. na primer. kralj Jima. zamenjena mešavinom biljnog soka. i ponekad međusobno protivurečni ргеstiži s ciljem da se zadobije »totalitet« koji je neophodan za njegovo. Vratićemo se na značenje i na predistoriju ovog mitsko-obrednog scenarija gde je reč ο potomstvu koje je posledica upravo sile žrtvovanja (tom II). trenutno ili trajno. obavezuje da neće razvrgavati ugovore. Slavljenje boga Mitre Još je čudnija i za istoriju mazdaizma još značajnija Mihr Jašt (Jašt 10). Ргогок je doznao kako je haomu prvi cedio Vivahvant. što znači da je svevideći i sveznajući. Mitra. Reč je ο nekim bogovima za koje Zaratustra nije znao. upućuju različitim božanstvima. obećavajući da će ga obožavati (Jašt 10 : 4—6). U ovom prologu prepoznajemo napor mazdijanske teologije da nanovo jpotvrdi svemoć jednog jedinog Vrhovnog Boga. jasne. odvojeno.u stvari prihvatao kult Haome žigošući jedino njegove preteranosti. on ima hiljadu ušiju i deset hiljada očiju (10 : 141). a haoma je iščezla kao opojno piće. Ispitujući ga. ali takođe i ο božanskim likovima i oličenjima religioznih realiteta. dva boga nađu sjedinjena.44 109. Hom-jašt (Jašt 20) opravdava kult haome jednim smelim mitom ο poreklu: dok je Zaratustra posvećivao vatru i recitovao gathe. sigurno. Treba primetiti da su Jima i obrecl haome u mazdaizmu svetkovani uz žrtve u krvi: one su u stvari kasnije potpuno ukinute. koja se velikim delom sastoji od monotonih prizivanja božanskih Bića. U stvari. dugačka himna u čast Mitre. kao što je to Haoma. nego ο svečanom promovisanju vrednosti stare indoiranske »kosmičlce religije«. on je isto tako i bog sunca koji je povezan sa Svetlošću (10: 142). na kraju himne. »Kada sam stvorio Mitru na širokim pašnjacima. a da mu se za nagradu rodio sin. Mihr Jašt oripoveda i opravdava uzdizanje Mitre do visine na kojoj je bio рге Zaratustrine reforme. a ta ga osobina približava Indri). vode i mleka. bog ugovora. uzdizanje u položaj velikih bogova.

mir. Mitra se ponovo vraća na zemlju da bi se borio protiv daeva. Činjenica da mu Ahura Mazda tu funkciju prepušta u celini. mesec i sunce. Mi obožavamo Mitru. ili kako noću. Pored toga. gospodara svih zemalja« (145). odnosno. Zatim Ahura Mazda propisuje obred koji će biti svojstven kultu Mitre (119—122) i sam ga izvodi u Raju. zauvek nepotkupljive: [mi obožavamo] zvezde. a posebno samoponiženje Ahure Mazde. u Kući pesme (124). himnu možemo protumačiti i kao »preobraćenje« Mitre. On verovatno dobija kult koji je tražio jer nastavak hirnne prikazuje Mitru na kolima koja vuku beli konji (62 i dalje). Ahura Mazda i eshatološko žrtvovanje Proces sinkretizma stare etničke religije i Zaratustrine poruke može se pratiti i u drugim himnama. u pratnji Sraoše i Rašnua. ravnodušnost. Ujedinjenjem Ahure Mazde i Mitre zapečaćena je sudbina daeva. Najpre Ahura Mazda posvećuje Haomu za Mitrinog sveštenika.46 Mitra se ipak žali Gospodu da njega. Dawn and Twilight. str. Cener (Zaehner)482 ove tekstove.481 ali pošto je borba protiv sila Zla glavna obaveza mazdaizma. odnosno prinosi mu žrtve. spokoj (prim. posvećenoj jazati Tištriji (oličeniu zvezde Sirijus). govori i radi u skladu sa Dobrom Religijom« (Jašt 5 : 17—19). slavne [Gospodare] Istine. Mitra je u mazdaizmu uzdignut pre svega kao bog-pobednik u borbi protiv daeva i nevernika. iako je zaštitnik svih stvorenja.). pokazuje izvesnu Mazdinu sklonost prema otiositas. Tako. zahvaljujući tome Tištrija u borbi protiv daeva izlazi kao pobednik i osigurava plodnost zemlje. dakle. u duhovnom svetu koji se nalazi iznad nebeskog svoda (10 : 49—52). prev. 482 . Nakon te apoteoze. 110. I himna se završava ovim rečima: »molitvom barsom mi obožavamo Mitru i Ahuru. Α sasvim je neočekivana izjava Abure Mazde da bi bez pomoći Fravašija — preegzistentnih ljudskih duša — čovečanstvo i životinje nestali a materijalni svet pao pod carstvo Laži (Jašt 13 . Mitra je obožavan kao svetlost koja obasjava čitav svet (142—44). nego još traži i 481 Lat. a potom mu Haoma iskazuje obožavanje (88). Tada Ahura Mazda iskazuje Tištriji duboko poštovanje prinoseći mu žrtvu (jasna). dok Ahura Mazda ostaje u Kući pesme. na primer. 81. kao što se slave drugi bogovi (10 : 54). u Jašti VIII. Ahura Mazda takođe prinosi žrtvu Anahiti i moli je: »dodeli mi tu milost — da pobožnog Zaratustru navedem da misli. kao pobedu Gospoda. obilazi zemlju i tamani daeve (95— 101) ili progoni one koji ne poštuju ugovore (104—111).: dokolica. koji ne samo da obožava podređena Bića. Mudri Gospod prinosi žrtvu Vajuu i moli ga »da mu dodeli tu milost« da može pobediti stvorenja Angre Mainjua (Jašt 15 : 3).Ahura Mazda i Ameše Spente podižu Mitri kuću iznad planine Hara. 12). Tištrija se žali kako nije uspeo da pobedi demona Apaošu — koji je zadržavao Vode i pretio da uništi sve što je stvoreno — zato što su ga Ijudi zanemarivali u svojim obredima. Još su značajnije etape uzdizanja Mitre u rang vrhovnog boga. ne slave u molitvama.

u doba Parćana i pod Sasanidima. a središnju važnost će zadobiti u mazdaizmu.485 Mada je Zaratustra osudio neke žrtve u krvi. Za svakog mazdijanskog kralja. Ahura Mazda udesetostručuje magijskoreligioznu snagu onoga kome je žrtva upućena. presudni značaj koji dobija pomoć fravašija podseća na jedan tip deus otiosum. ali је podjednako potvrđen i u zurvanizmu. Podudaran postupak možemo uočiti u »istorizaciji« kosmičkih ritmova ϊ fenomena u jehovizmu (§ 57). Eshatološka intencija žrtvovanja je u zaratustrijanstvu neprekidno pojačavana. što je bez sumnje indoiransko shvatanje. Kao i kod drugih Indoevropljana. srednje Azije i Sibira. Žrtva koju prinosi zaratustrijanski sveštenik anticipira konačnu žrtvu kojom će Saošjant izvršiti Obnovu. njihovo postojanje je u velikom broju potvrđeno pod Ahemenidima. zadobili su. 485 Dushesne-Guillemin. 100 i dalje. pročišćenje i utemeljivanje svetih vatri.486 Videli smo (§ 104) u kom je smislu Zaratustra — koji samog sebe označava kao Saošjanta i kliče: »možemo li baš mi biti oni koji će obnoviti ovu egzistenciju« (Jasna 30:9) — dao novu vrednost starom mitsko-obrednom scenariju koji je preporod Sveta osiguravao obrednim ponavljanjem kosmogonije. 486 Isto. posebno borba protiv daeva. »Note su Yasht VIII«. U svakom slučaju. a pri tom se nije brisala njena kosmička vrednost. obdariti ga dobrima i imenovati mu sveštenike. pa čak i svom protivniku. Tako mu se. Jasna »је u suštini žrtvovanje haome koje se obavlja ispred vatre« (Duchesne-Guillemin. str. stare ere. str. G. iščekivanje i priprema sveopšteg Preporoda (frašo-kereti). La Religion. (Zurvan — u iranskoj mitologiji bog vremena. Eliade. 84 i dalje). »Le Diable et le Bon Dieu« (De Zalmoxis ά Gengis-Khan. str. Vid. rađaju blizanci Ahriman i Ohrmazd. na kraju je u okvire istog scenarija smeštena i eshatološka Obnova.484 Prinoseći žrtvu. str. Prema mitu. Jašt 8 : 58). prvorazredni religiozni čin predstavljalo je utemeljivanje jedne vatre.483 Ali činjenica da Ahura Mazda obožava (jaz-j ovog ili onog boga prinoseći mu žrtve (jasna). 71). Pominje se u Avesti. ali postaje značajan u III v. Jašiti podvlače tvoračku moć obreda i bogosluženja.). nije pouzdano da ih je sve odbacio. Borba protiv čudovišta i druge tradicionalne herojske teme tumačeni su kao delovi mazdijanske eshatološke drame. . str. Himne posebno ukazuju na izuzetni značaj žrtvovanja. 95 i dalje.njihovu pomoć. (Prim. 84. obredna vatra ima glavnu ulogu. što ie značilo podići hram. Pošto je novogodišnjim obredom Svet bio simbolično iznova stvoren a Vreme obnovljeno. ne podrazumeva nužno i da se on postavlja u podređeni položaj. ali sumnja u njenu delotvornost. u Avesti su poznata žrtvovanja životinja (Jasna II: 4. vidi kao protivurečnost Zaratustrinoj doktrini. Gnoli. ali će se ono naročito razviti u Brahmanama. i Ahuru Mazdu prikazuju u njegovoj svešteničkoj funkciji. 484Up. on prinosi žrtvu da bi dobio sma. U stvari. Pored toga. 1 (bibliografija). § 103. kada Tvorca kao da pogađa neki »mentalni zamor« koji ga primorava da se obrati za pomoć nekim životinjama. 483 U ovom slučaju reč je ο kosmogonijskom »dualističkom« motivu koji je prilično poznat u folkloru istočne Evrope. inače nepoznate razmere. prev. u mazdaizmu. up. nap. gore. iz sumnje i iz žrtve. Održavanje. Prema tome.

sa Zaratustrom. svaki vernik je.] Laž će iščeznuti«. ne samo što »spasava« nego i stvara novo čovečanstvo jer vaskrsava tela. Zapamtimo da će sveopšti Preporod. tekstove koje je preveo Mole. kao i prvobitno stvaranje. Predanja sačuvana u pahlavi tekstovima navode čitav niz žrtava kojima је Ahura Mazda stvorio Kosmos. 126 i dalje. itd. shvatanja vezana za postegzistenciju duše. Još je drevniji bio običaj koji je karakterističan za stepe središnje Azije: telo se izlagalo na određenom mestu. Sa zaratustrijanstvom se i na druge oblasti proširio obred čije je postojanje potvrđeno u zapadnom Iranu — spaljivanje tela i polaganje pepela u urnu. 90. Kako to objavljuje Jašt 19 : 90: »Materijalni svet se više neće ugasiti [.33 Eshatološka obnova će se dogoditi za vreme praznika Nove godine i tada će mrtvi oživeti. nav. bio pozvan da se bori protiv daeva. Pošto je konačni cilj bio sveopšti preporod. a čitav se Univerzum iz korena preporoditi. Putovanje duše posle smrti Posmrtni obredi. idući čak do samoubistva. ali i temu susreta sa sopstvenim Ja.. proglašavajući ih izmišljotinom Angre Mainjua. samim tim. izabravši Dobru Religiju. uprkos reformama i promenama.. Jedna роеша koja čini deo Hadokst Naska (Jašt XXI—XXII) pripoveda kako duša (urvan) pravednika tri dana 487 488 Vid. sporo se menjaju. mitologije smrti. 111. biti rezultat jednog žrtvovanja.35 Istočni Iranci su obredno naricali i nagrđivali se udarcima. Pahlavi tekstovi naširoko opisuju konačnu žrtvu koju će prineti Saošjant i njegovi pomoćnici. da »očisti« svet od demona.58 Dve intencije žrtvovanja — eshatološka i kosmogonijska — kasnije su ponovo srasle. naime. delo. a na kraju će biti »obesmrćeni«. .sveštenik koji prinosi žrtvu poistovećuje se sa Saošjantom i. uspenje na nebo.487 Vidimo u kom smislu je zaratustrijanstvo koristilo drevne vrednosti žrtvovanja: Zaratustra je objavio »sveti rat« protiv sila Zla.488 Što se tiče iskustava duše posle smrti. biće im suđeno. posle nje će ljudi oživeti i postati besmrtni. prvobitnog čoveka i Zaratustru. gde su ga proždirali lešinari i psi. 87 i dalje. str. tu nalazimo neke poznate motive: prelazak preko mosta. suđenje. To znači da neka obaveštenja koja pružaju avestski i pahlavi tekstovi. drugim rečima. podjednako vrede i za prezaratustrijansko doba. neuništivo i nepokvarivo. str. 316 i dalje. a којој će prisustvovati Ormuzd i Ameše Spente. Zaratustrijanstvo je međutim strogo zabranjivalo »oplakivanja i jadikovke«. Nyberg. on je učestvovao u delu Ahure Mazde i njegovih arhanđela. u univerzalnom ozdravljenju. To podrazumeva jedno novo Stvaranje. Iskupiteljsku funkciju Dobre Religije još je pojačavalo veličanje stvaralačke moći obreda. vrednovana je temeljna kosmogonijska funkcija žrtvovanja: eshatološki preporod.

. svojom dobrom religijom. lepog izgleda. takođe Soederblom. ulazi u grad i stiže pred Brahmana koji je pita: »Ko si ti?«493 Nikakve aluzije na most Ćinvat u Hadokst Nasku. str. delo. a čije 489 To su sfere zvezda.ostaje pored svog tela. 91 i dalje. 3) reč je. 19.. str. međutim. str. iz egzistencije pune opasnosti u egzistenciju bez opasnosti« (isto. . Vayu. 25 i dalje. 47 i dalje. 493Up.«. uspravnog tela. 62 i dalje. jer podsećaš dušu na strašan. Wi]kander. ali mu Ahura Mazda kaže: »Ne pitaj to. Doctrine. blistave. opasan put. jer se ono susreće i u Kaušitaki-Upanišadi I. Neki se smrtnik raspituje ο načinu na koji je prešao »iz telesne egzistencije u duhovnu egzistenciju. visoke. Nebesko putovanje umrlog je u svemu slično ekstatičkom uspenju duše kroz sfere zvezda.. 492 Ο daeni vid.. Zapamtimo karakteristike: 1) duša susreće svoju daenu. 115—117 i 151—53. meseca i sunca.. Reč je ο jednom indoiranskom shvatanju koje je bilo poznato i drugim indoevropskim narodima. svojim dobrim rečima. lepu. str. La vie future d'apres le mazdeisme. str. 9). devojku označava imenom »rizničarka dobrih dela«. Pavry. krepke. 491 Ο religioznom značenju »prolećnog maslaca«. poželjnu. 15). u tekstovima označene s »Dobro smišljeno«. primaju Manasi (»Umna«) i Sakšuši (»Pronicljiva«). meseca i sunca. 361 i dalje. još poželjnijom . Dhammapada 219 i dalje. dakle. 126. čestite ljude »njihova dobra dela primaju kao da su im bili dragi roditelji«. svojim dobrim delima. Widengren. zadržavajući pri tom konkretno obličje. 490 Ο tim iskušavanjima više nas obaveštavaju kasniji tekstovi kao što su Menok i Xrat II. str. učinila si me još lepšom.. 20—35).«). 16). ο njemu mnogo govori (§ 103). 14). up. »Die Himmelsreise der Seele«. up. duša rđavoga u severnom vetru susreće jednu strašnu zmiju i stiže u oblast beskonačne Tame. up. 2) daena se predstavlja u arhetipizovanom ženskom obliku. uzdignutih grudi. sopstveno Ja492 koje joj prethodi u egzistenciji (»ma koliko bila Ijupka . Widengren. razdvajanja kojim je prošla. daena dodaje: »Ma koliko ja bila ljupka. ona zatim prelazi preko jezera i preko reke. »Ouestioni sull'interpretazione. 125. »Dobro rečeno« i »Dobro učinjeno«. odnosno Raj..«) ali koje je istovremeno i ishod njene religiozne delatnosti na zemlji (»ti si me učinila još Ijupkijom . na put razdvajanja tela od svesti« (isto. Duša zatim u četiri koraka prelazi tri nebeske sfere489 i doseže »Svetlosti bez početka« (isto. belih ruku. ο indoiranskom shvatanju. 3—6: duša je ta koja kreće »putem bogova« (devajana) i koju. Widengren (nav. koji se poziva па Bousseta. Krajem treće noći diže se mirisni vetar sa juga i pojavljuje se daena smrti »u obliku lepe mlade devojke. pre nego što stigne u Raj (garodman). kao što u nekim budističkim tekstovima. 18).490 Ahura Mazda naređuje da mu se ponudi »prolećni maslac«491 koji je pravednicima »hrana posle smrti« (isto. ο kojem se pripoveda u kasnijem delu Ardai Viraz Namah. Otkrivajući mu se ko je. ti si me učinila još Ijupkijom svojim dobrim mislima.« (isto. naravno. gde mu na zahtev Angra Mainjua daju otrova (isto. pored ostalih božanstava. Suprotno tome... Zaratustra. str. 5. str. petnaestogodišnjakinje« (Hadokst Nask. 17) — što je aluzija na dramatična iskušenja putovanja. 57) podseća da Datistan i Denik XXIV. Gnoli..

Duimezil. nav. II. II. ostale reference u Soederblom.. 9 : 4 i dalje. Mvthe et Epopee.495 Ali kada je Jima počeo da izgovara laži. jer tu ne sijaju ni sunce. svuda. nav. 16 i dalje. Dobri se od rđavih razdvajaju pre mosta. vid. 175 i dalje i A. ipak.je postojanje potvrđeno i u istoriji religija. a postaje kao oštrica brijača kada se približi neki nevernik. koji se može uporediti sa inicijacijskim iskušavanjem. nav. up. 112. ali koja nikako ne odgovara zaratustriianskoj viziji. Les Types du premier homme. takođe Bundahišn XXXIX. zašto je Jima uveden u mitološki scenario kraja sveta: on je bio slavni kralj Zlatnog doba. Shvatljivo je. preko Hare Brezaiti. i G. U Gathama nije poznato suđenje dušama. ili na samom njegovom početku. . dolazi sa svojim psima i vodi dušu pravednika na most Ćinvat. mada je on izvorno bio samostalan: Ahura Mazda upozorava Jimu da će trogodišnja zima zatrti svaki život na zemlji i traži od njega da sagradi jednu dvoranu (vara) u kojoj će biti spaseni najbolji među njima i zameci svih životinjskih vrsta. 495 Jasna. nav.497 Reč je ο drevnoj eshatologiji. Dok je Jama u Indiji nadahnjivao pre svega mitologiju Prvog umrlog. Vid. 63 Videvdat II. a u vari su bili sačuvani. 14: Menok i Xrat. Dumezil.496 Zaratustrijanska teologija je u mitologiju ο Jimi uključila jedan drugi eshatološki mit. 20—32. ali ie ono jasno e2 Videvdat 19 : 28—32. tačnije »spaseni« zameci budućeg čovečanstva koje je posle eshatološke katastrofe bilo spremno da imozna rajsku egzistenciju s »početaka«. ni zvezde. samo po sebi predstavlja suđenje jer se Most. 89—90. širi pod nogama pravednika. Za potrebe ovog poglavlja dovoljno je podsetiti na to da iransko predanje prvobitni Raj povezuje sa Jiminom vladavinom: tokom hiljadu godina nisu postojali smrt i patnja i ljudi su ostajali zauvek mladi. Klasičan opis494 pripoveda kako daena. njegov hvarena ga je napustio. Vaskrsenje tela Još je površnija zaratustrijanizacija mitova i eshatoloških verovanja koja su se iskristalisala oko Jime. str. str. str. 247 i dalje. delo. Soederblom. delo. Prema Videvdatu 13 : 19. II. ni mesec.. prema dosta rasprostranjenom shvatanju. delo. str. LXII. nav. up. Pošto ih primi Vohu Manah. 496Videti Christensen. 172 i dalje. zimu Fimbul u germanskoj tradiciji). str. 282 i dalje. delo. Jima u Iranu postaje Prvi kralj i obrazac savršenog Vrhovnog vladara. Kosmičke planine (most — koji se nalazi u »Središtu sveta« — povezuje naime Zemlju i Nebo). pse kod Jame. pa je na kraju i on sam izgubio besmrtnost. Izgleda da je to verovanje dosta staro. Christensen. ο kojem govore pahlavi tekstovi i gde su sudije Mitra i njegovi pomoćnici Sraoša i Rašnu (koji ima vagu). Vara je bila zamišljena kao podzemno boravište. Uostalom. Tome se pridružuje i druga jeđna eshatološka predstava ο vaskrsenju tela. možda indoevropskoj (up. Soederblom. ono je suvišno u scenariiu: već prelazak preko Mosta. duše izlaze pred Ahuru Mazdu i pred Ameše Spente. 15. irtost čuvaju psi. str. delo.

Fravaši su istovremeno i duše pravednika i njihovi nebeski arhetipovi. Vaskrsenje i neuništivost tela. II i 89 (up. koja је bila već oblikovana υ bogosluženju kakvo je obavljao Zaratustra.502 XIV POGLAVLJE Up. delo. ali ga zaratustrijanci. konačna Obnova. str. Ta eshatološka žrtva na neki način ponavlja kosmogonii'sku žrtvu. kao i drugi teolozi pre i posle njih. ali se posebno razvilo u Indiji i u Iranu. To je neobično međuvreme kada se duše vraćaju na zemlju: Jašt (13 : 49—52) priziva fravašije499 koji se slobodno kreću tih deset poslednjih dana u godini. koja osim toga podrazumeva i sveopšte suđenje. u vezi sa dolaskom »Živoga«. odnosno Saošjanta koga je najavio Zaratustra.498 Ali pošto godina predstavlja totalitet kosmičkog vremena. kada vaskrsavaju tela. 129) koja. govori ο »Vaskrsenju umrlih«. sveopšta Obnova i vaskrsavanje tela dogodiće se tek posle žrtve koju će prineti Saošjant uz pomoć Ahure Mazde ili bez пје. preveo Mole. Kao »anđeli čuvari« pravednika. 109. nav. uklapa u konačnu Obnovu. Tu se u jednoj grandioznoj eshatološkoj viziji artikuliše veći broj ideja od kojih su neke dosta stare: korenito i potpuno preporođeni svet u stvari je rezultat novog Stvarania koji demoni više neće kvariti svojim napadom. 500 Vid. vaskrsenje mrtvih. objavljivanje »Religije«. ponovno stvaranje tela. kada će doći do vaskrsenja. postavljaju u širi sistem: prema pablavi predanju. 111. jednako je kosmogoniji ako se ima u vidu paralelizam mikrokosmosmakrokosmos. up. § 104).500 Kasniji tekstovi razvijaju paralele između praznika Nove godine i eshatološke Obnove. To verovanje je svuda rašireno. 502 U drugom tomu će se razmatrati bogovi stvaranja — »duhovnog« (menok) i materijalnog (gelik) — kao i mitologija ο prvobitnom Čoveku (Gayomart). eshatološku dramu. Mole. i eshatološku Obnovu.izrečeno u Jašt 19. Rel.501 Kao što smo videli (§ 104). anticipirana je u obredima Nove godine (Navroz)■ Predanje najzad za Novu godinu vezuje tri odlučujuća događaja kosmičke i ljudske drame: Stvaranje. a Ormuzd će na kraju Vremena vaskrslima dati blaženu odeću. 32—37. de l'Iran. Widengren. mvihe et cosmologie. Vaskrsavanje se. ukratko. 89 Saddar Bundeheš. a vraćaju se na kraju vremena. Za svaku Novu godinu dobija se nova odeća. clakle. Kasniji izvori ih opisuju kao naoružane konjanike koji štite Nebo. 39. takođe Jašte 13. u stvari. na neki način. fravaši se bore protiv otelotvorenja Zla. 498 87 . kao i njegova posledica — predstavljaju smeli razvoj Zaratustrine eshatološke misli. 120. Izgleda da je složeni lik fravašija rezultat dugog procesa religioznog sinkretizma. što je drevno shvatanje koje je zajedničko brojnim indoevropskim narodima. str. str. fravaši prema tome dolaze na zemliu u trenutku stvaranja čoveka. Culte. str. tu je reč ο novom shvatanju besmrtnosti. Ormuzd je tokom tih poslednjih deset dana u godini dovršio stvaranje čoveka. zbog tog razloga ona je istovremeno i »tvoračka«. deset poslednjih dana svake godine anticipiraju. Kao što smo videli (up. tekstove koje navodi Mole.

on ga je samo posebnom izjavom priznao. 7. Jehovin usvojenik i na neki način njegov sin: »Ja ću mu biti otac. 72 : 6. Saul je primio »duh Gospodov« (Prva knj. . 10. str. bilo inostrana institucija. Vrhovni vladar je predstavnik Jehove. 504 Čak i u tekstovima koji su tako tesno povezani s carstvom kao što su to Psalmi. 11. Ali Jehova cara nije stvorio. nav.). i on će mi biti sin« (Druga knj. str. slike koje će mesijanski proroci preuzeti u svom njihovom sjaju. Prepoznajemo tradicionalne slike »rajske« vladavine. 24. kao što je u svijeh naroda« (Prva knjiga Samuilova. 505 Vid. Neki protivnici nisu štedeli kritike na njegov račun jer je. nemoguća zbog jedinstvenog Jehovinog položaja: on je pre svega Jehovin »sluga« (ta reč je za Davida upotrebijena šezdeset puta). središnju ulogu ima Jehova a пе krali (Fohrer. 23. Originalnost izraelske carske ideologije možemo 503 Up.) Carstvo je bilo shvaćeno kao novi savez između Jehove i Davidove dinastije. prema tome. Mesije. Biće pšenice na zemlji izobila. 26. itd. Izrailjev narod je podjednako i Jehovin »sin« (Foh-er. nav. 1—5). osigurava plodnost zemlje: »Sići će kao dažd na pokošenu livadu . 16. 28:5. Sam. 9.. proglašenje kraljevskog dostojanstva i ustoličenje. nisu išli njegovim putem pa starešine dođoše njemu i rekoše mu: »Postavi nam cara da narn sudi. 8. Carstvo je. 2: 10—12). (štaviše. History of Jsraelite Religion. 11.. Fohrer.). Ipak. .. s carskom ideologijom je povezano i očekivanje idealnog cara. brani slabe (Ps. itd. Sam. Carstvo: vrhunac sinkretizma »A kad Samuilo ostarje. Divinizacija cara504 je. Car je bio »pomazanik« (masiah) Gospodnji (Prva knj. str. 16).505 Poput vrhovnih vladara starog Istoka. 142 i dalje. »ozakonio«. 185 i dalje).« Njegovi sinovi. 150). Ceremonija krunisanja pored drugih obreda obuhvata i pomazanje. kao produžetak sinajskog saveza. str. Pošto ga je Samuilo pomazao. 14). međutim. Sam.RELIGIJA IZRAILJA U DOBA CAREVA I PROROKA 113. nav. i car sedi na svome prestolu pored Boga (Psalrn 110:1 i 5. nameće pravdu. Jehova bio jedini car Izrailja.. po vrbovima gorskim lelujaće se klasje njezino . dakle. 29:23. on pripada božanskoj sferi.. tekstove koje navodi i razmatra Ringgren. 147. od samog početka se smatralo da je Jahova naklonjen carstvu.« (Ps. 7. i car Izraela kao Jehovin predstavnik mora da održava kosmički poredak (Ps. 6). str. . delo. postavi sinove svoje za sudije Izrailju. Prva knjiga dnevnika. delo. u njihovim očima. delo. Fohrer.503 Jehova caru dodeljuje sveopštu vlast (Psalm 72 : 8). međutim. 72 : 1 i dalje). 236 i dalje. La Religion d'Israel.

15 : 1. Ringgren. Isto tako.. nismo dovoljno obavešteni. sagradi dva svetilišta u Vetilju i u Danu. i ta je novina. Pošto je Zavetni kovčeg ostao u Jerusalimu. Le Mythe de l'dternel retour. str. obnavlja strukture sveta. koji je kršio zabranu predstavljanja likova. Judu. njegovu slavu. . carevi su bili kritikovani zato što su vršili obrede koje je trebalo da obavljaju samo sveštenici. S druge strane. U drugim prilikama. Reč je ipak ο kanaanskom uticaju. tako је i kult preuzeo kanaanske uzore. Izrailjci i Kanaanci. međutim. povećala neslogu između dva carstva.506 Solomon je Hrarn u Jerusalimu izgradio pored carske palatej" on je tako kult svetilišta povezao s naslednom monarhijom.7 Von Rad. Kada je Kovčeg prenesen u Jerusalim. međutim. zaogrnut je tamom »Svetinje nad Svetinjama« (debir). 252. a plemena sa severa nisu imala pristup u zajedničko svetilište. Moguće je da su tauromorfni kipovi služili kao sedište nevidljivog boga. Isaiju 31 : 4. Smatralo se da su carevi poglavari državne religije. 6 : 16 : 18). 8 : 14). . str. i južni.507 Jerusalimski Hram postaje nacionalno svetilište a kraljevski kult se poistovećuje s državnom religijom. Zavetni kovčeg koji je do tada pratio vojsku. gl. 506 507 . David se ponašao kao sveštenik: igrao je pred Kovčegom. Hram je postao Jehovino boravište među Izraelcima. Vrlo ie verovatno da je car imao određenu ulogu u obredima pokajanja vezanim za Novu godinu. Kao što je Hram bio sagrađen prema stranom uzoru. dakle. 11:6— 7). Sinkretizam dostiže do tada nepoznate razmere. izgleda da se neki psalnii odnose na obred simbolične kraljeve smrti i vaskrsenja. i izraze ga. gde je Jehova bio obožavan u obličju dva zlatna teleta (Prva knjiga ο carevima 12 :28—29).). Solomon blagosilja skup za vreme osvećenja Hrama (Prva knjiga ο carevima.] i blagoslovio narod u ime Jehove Savaota« (Druga knj. 24:3. Izrailj. 48 : 2. carstvo se pocepalo na dva dela: na severni. itd. Možemo. Old Testament Theologv. najzad. Eliade. koja ide do otpadništva. prvi car Izrailja. Sam. 319 i dalje. ali takođe sadrži i javne molitve za kralja.proceniti upravo na osnovu te valorizacije jedne strane institucije kao novog čina svete istorije. jedno je od »Središta sveta«. 1. pretpostaviti da je između praznika Nove godine — koji sadrži simboličnu reaktualizaciju stvaranja — i obreda kraljeve »smrti i vaskrsenja« postojao određeni odnos. vid. Ali Jehovina svetost se iz njegovog svetilišta širila gradom i po čitavoj zemlji (Ps. 46:5. Solomon je prihvatao kultove od svojih žena strankinja i dopuštao gradnju svetilišta u čast njihovih bogova (Prva knjiga υ carevima. jer je monarhija ohrabrivala spajanje religioznih ideja i praksi koje su delila dva sloja naroda. prineo »Žrtve paljenice u prisustvu Jehove [. I Psalm 110:4 objavljuje da je kralj »sveštenik do vijeka po redu Melhisedekovu«. Ο značaju ove simbolike za kasnije mišljenje.6 Posle Solomonove smrti. Jerovoam. Brdo Sion na kojem je bio podignut Hrarn. Čin bogosluženja. Ο njegovim svešteničkim funkcijama. Služba se sastoji iz obreda koji čitavoj zajednici treba da donesu milost i pokajanje. I. Pored toga. i izvršenje njegove pravde koja osigurava »mir naroda« i sveopšti napredak (Psalmi 20 i 72).

od institucije monarhije. . drugim rečima. on »ubija i oživljuje«. Već smo pomenuli njegove protivurečne osobine (§ 59). Ti si utvrdio pravdu. dok Bog predstavlja duh. čovek je telo (basar). sudiću pravo« (Ps. 249 i dalje. a »treba ih nositi. i da donosi spasenje. Kao Kosmokrator. Pošto je smrt prvorazredna negacija Jehovinog dela. što znači da je istovremeno i nedostupan i opasan. 49 i dalje. pošto ga je on i stvorio. on nema vlast nad šeolom. 4). jer nc mogu ići« (Knjiga proroka Jeremije. ali je on i milostiv. 3 : 19). slave Jehovu kao cara.. Njegova »pravda«. koja je u suprotnosti s Božjom večnošću i svemoći. up. str. Ova opozicija ne podrazumeva religiozno umanjivanje vrednosti tela. »sličnih travi koja raste«. pošto mu je Bog udahnuo »dah« ili »duh« (ruah). Njegov »gnev« je strahovit. str. Reč je ο drevnom shvatanju: Bog je gospodar sveta. stencija kratkotrajna. On je »velik car nad svijem bogovima« (95 : 3). Čovek je prah i u prah će se vratiti (Prva knjiga Mojsijeva.7 Važno je podsetiti da je severno carstvo bilo manje-više harizmatsko. mračnoj i zastrašujućoj oblasti u dubini zemlje. str. Prema tome.. 142 i dalje.8 Tvorac i car Sveta. kiše. on će moći da izvede čoveka iz groba. 86. 96: 10). smrt je ponižavajuća: ona svodi čoveka na larvalnu postegzisten ciju u grobu ili u šeolu. Osim toga. On sudi pravedno (Ps. jer je načinjen po božjoj slici.. Jehova je pobedio prvobitno čudovište (Rahaba. nciv. posebno Adamove želje da postane sličan Bogu (§ 59). Widengren. str. Sakrales Konigtum. međutim. 2 : 6 i dalje). on »ponižava i uzvisuje« (Prva knj. .114. Jehova je u prvom redu »svet« (qadoš). Čovek je takođe živo biće (nefeš). м Ringgren.. što je dobro poznati obrazac »totaliteta«. Word and [Visdom. Jehova »caruje — neka strepe narodi. Jehova je takođe i sudija svojoj Tvorevini. Fohrer. Sam. Neki Psalmi podsećaju na to čudo: »Izveo si iz pakla« (šeola) »dušu moju. Ahlstrom. zmaja Tanina). Ta neizmerna distanca između dva oblika bivstvovanja objašnjava se činjenicom da je čovek jedno od božjih stvorenja. Jehova je jači od smrti: ako to bude želeo. grmljavine. Ringgren. Psahn 89. Ideja božanskog carstva ne zavisi. Ipak. Čovekova smrtnost je posledica prvobitnog greha. Jehova raspolaže dobrim i zlom. str. Kao i u drugim tradicionalnim kulturama. simbol Haosa. 9 »Pravda« se upoređuje s vavilonskim masaru i egipatskim maat. G. i vlada nad Prirodom. str. Ringgrea. ona samo naglašava privremenost i efemeran karakter ljudske egzistencije. 10 : 5) kao i od ljudi. Jehova i stvaranje Čitava jedna grupa Psalama. 58. »Psalmi ustoličenja«. Levijatana. 75 :2). predstavlja osnovnu normu Univerzuma. Eine Liturgie aus dem Rituel leidengen Konigs. delo. istovremeno i moralna i kosmička i društvena. sud i pravdu ti si uredio (99 : 1. Dug život је njegovo najveće dobro. smrt je lišena veze s Bogom. ali je njegova egzi6 Up. str. 143 i dalje. up. 15 i dalje. on se podjednako razlikuje od idola koji »ne govore«. Biblijski tekstovi uporno ističu ništavnost ljudske uslovljenosti. i oživio si me da ne siđem u grob« (30 : 3). Bog boravi na Nebu i svoje prisustvo ili svoju volju ispoljava putem meteoroloških pojava — munja. Ringgren. On se ipak razlikuje od ostalih stvorenja." Jehova je »živi Bog«. dok se na jugu održala nasledna monarhija davidske dinastije. 76 i dalje. »Kad vidim da je vrijeme. što za vernike predstavlja najstrašnije iskušenje.

da je kažnjen. i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim?« Zbog greha se gubi blagost (berakhah). i pošto je Jehova milosrdan i pored svoje strogosti. Die Psalmen (1950). Mada takav tekst kakav poznajemo izgleda da potiče iz perioda posle izgona. Dolaze mu tri prijatelja i u dugom razgovoru pokušavaju da ga ubede kako njegovu grešnost dokazuje sama činjenica da pati — dakle. Nasuprot tome. Ali Sotona odgovara da se Jovova pobožnost može objasniti njegovim blagostanjem. Jov ne razume zašto se Bog razgnevio na sopstvenu tvorevinu (10 : 8—22). kao ni radost koju rađa božanski blagoslov. XXXVII. dobra i pravedna. 18). . Kao što to podseća prorok Mihej (6:8): »Pokazao ti je. on se usuđuje da mu kaže: »Ti znaš da nijesam kriv. tom II). On. Pošto Zakon (Torah) jasno objavljuje božju volju. nepokornost. nebeskom »tužiocu«. pa Jehova tada dopušta »tužiocu« da počne s iskušavanjem njegovog najvernijeg sluge. 137. ali se ne žesti protiv Boga. On jadikuje i proklinje dan svog rođenja. La religion d'Israel. 115. Pokornost je savršeni religiozni čin. Jov gubi decu i blago. To su pre vavilonskog ropstva (587—538). prema tome. 46. 308. sadržaj je star. da upozna i poštuje Zakon koji je od boga. Jov.) karajući pokara me Gospod. Widengren. On zna da ne može »čovjek biti prav pred Bogom« (9 : 2). jedine reference vaskrsenja mrtvih (up. nego ću živ biti (. H. čovek mora živeti u strahu od svog Boga. i pogođen je »zlijem prištom od pete do tjemena« (2 :7). da Jehova »i dobroga i bezbožnoga potire« (9 : 22). obraćajući se Bogu. što znači da se vlada u skladu s pravom i s pravdom (sedhek). neizvršenje zapovesti je greh. str. »Jesi Η vidio slugu mojega Jova?« — obraća se Bog Sotoni. Riesenfeld.508» Kao Jehovin »rob« ili »sluga«. Religiozn.»Ne ću umrijeti. odnosno Božjim blagoslovom. i nema nikoga ko bi me izbavio iz tvoje ruke« (10 : 7). Ringgren. ideal čoveka je da bude »pravedan«. unio mystica duše sa njenim Tvorcem nezamisliva je za teologe Starog zaveta. iskušavanje pravednika Jedan egzeget je smatrao da se »način na koji je Stari zavet poimao Boga može sažeto izraziti kao spoj moći i dobrote«. suština je u tome da se slede Zapovesti. svest ο privremenosti ne isključuje poverenje u Jehovu. kada je jedan deo naroda bio podvrgnut uticaju iranske eshatologije. str. Weiser. mora da prizna i ispovedi svoje »grehe«. jer nimalo ne 508 neka kanaanska verovanja i obredi. ipak.. Ali Jov odbacuje objašnjenje svoje nesreće putem doktrine ο nagradi. up. naveo Ringren. 5 i dalje. Ali odnosi Bog — čovek ne prelaze ovaj stadijum. str. str. koji se boji Boga i uklanja se oda zla« (1 : 8). »Nema onakoga čovjeka na zemlji. Priča govori ο tragičnoj prostodušnosti:510 reč je ο patnji jednog pravednika na koga je Jehova bio veoma ponosan. The resurrection in Ez.509Možemo sumnjati da će se svi čitaoci knjige ο Jovu složiti s ovim sudom. kazna nikada nije konačna. Međutim. te seda u pepeo. 510 Datum redakcije je neizvestan. čovječe. Priznajući ga za Tvorca i za apsolutnog Vrhovnog vladara. No pošto je greh deo ljudske uslovljenosti.. 26. ali me smrti ne dade« (118 : 17. čovek uspeva da spozna barem neke od Božjih predikata. Sakrales Konigtum. str. " A. što je dobro.

»Ogluših li se na molbe siromaha ili rasplakah oči udovičine? Jesam li kada sam svoj jeo zalogaj. Drugi prijatelj mu govori ο kažnjavanju grešnika. Krš. Jer. u smisao njegovih dela ne može se proniknuti. ·< (30 : 20—21). Posle dugog Elilujevog govora. prav sam« (33:9).. Pošto je spomenuo velike kosmičke strukture i zakone koji uređuju Nebesa i Zemlju. svakoga prema sopstvenom posebnom obliku i osobenom ponašanju. sadašnjosti. sad. jer ljudski stvor je po definiciji grešan: »Šta je čovjek da bi bio čist. Ali on ne uspeva da shvati prirodu svog zlodela: »Koliko je bezakonja i grijeha mojih? pokaži mi prijestup moj i grijeh шој« (13 : 23). ali ga Jov podseća na to da rđavi.). čija mu namera nije jasna (19 : 6— 7). da bi bio prav? Gle. ali ignoriše Jovova pitanja. Jehova samo podseća na svoju svemoć.sumnja u beznačajnost svake ljudske egzistencije: »Hoćeš li skršiti list koji nosi vjetar. divokozama i drugim stvorenjima kojima on osigurava život i potomstvo. . prev. Ozlojeđen je zbog toga što je Jov mogao reći: »Čist sam. .14 Jehovin odgovor izaziva razočarenje svojom bezličnošću. sad. niti ću je ostaviti. ali Gospod je daleko. 513 Navedeno u prevodu Biblije Krš. Ali Jov ponavlja da je u njegovom slučaju reč ο ličnoj odluci Jehove. »najmlađi« prijatelj.512 Uzalud Jov pokušava da se sakrije u svoje ćutanje: »Odveć sam malen: što da odgovorim? Rukom ću svojom zatisnuti usta« (40 : 4).. zar mi je noga prijevari hitjela?« (prev. Jehova mu nadugačko opisuje životinju Behemota i čudovište Levijatana. I zaključuje.511 Jedan od njegovih prijatelja osuđuje njegove reči. govori sa žestinom. Međutim.. 31 : 19—34. Bibl.514 Odgovarajući mu.). »žive . »Nijesam li plakao radi onoga koji bijaše u zlu? nije li duša moja zalosna bivala radi uboga« (30 :25). apostrofirajući: »Tužitelj Božji nek sam odgovori« (40 : 2). beskrajnu raznovrsnost manifestacija života.· up. Držaću se pravde svoje. 514 U Daničićevom prevodu »slon« odnosno »krokodil« (prim.. Bibl. način bivstvovanja Tvorca ns može se pojmiti. i bogate se« (21 :7—16). Daničićev prevod glasi: »Ja ću te Ditati a ti mi kazuj« (prim. (prim. Jov izjavljuje: »Dokle dišem. a ti ne gledaš na me. 512 Navedeno u prevodu Biblije Krš. svoje kosmičko delo.. sad. nevidljiv (23. »Zar sam ikad u društvu laži hodio. 31 : 5). Jov pokazuje da je razumeo skriveni smisao Jehovine pouke: samo postojanje Univerzuma je čudo. i nebesa nijesu čista pred očima njegovijem« (15 : 14—15). koji ne služe Boga. bez grijeha. prev. Pretvorio si mi se u ljuta neprijatelja.). Kada bi znao kako da to postigne. odsutan. ili ćeš goniti suhu slamku« (13 : 25). Četvrti. ali Bog ne odgovara: »Stojim pred tobom. 24). ne vjeruje svecima svojim. on bi pred Jehovom pokrenuo raspravu. on ne odbacuje besprekornog čoveka (36 : 5). ne će me prekoriti srce moje dokle sam živ« (27 : 5—6). i rođeni od žene. u pravoj teofaniji. izjavljuje Eliluj: »Doista Bog ne radi zlu' i svemogući ne izvrće pravde« (34 : 12). a da ga nisam sa sirotom dijelio?« (prev. »Znam da sve možeš . govorio bi mu ο zlodelima koja su ostala nekažnjena. Jehova mu besedi ο lavovima. Upravo zato što ne gubi veru i poverenje u Boga. Eliluj. 31 : 16—17). Bog odgovara »iz vihora« (38 : 1). Ko 511 Sreclišnja terna Jovovih tugovanki jeste nernoć da shvati sopstvenu krivicu. Jov viče.513 U svojoj drugoj besedi. pošto ih je stvorio. Krš. prev. složenost Univerzuma. ne ću odstupiti od svoje dobrote..

poreklom iz Tira. i ako je Bog nepojmljiv. nemoguće je suditi ο njegovim delima. Ilija proglašava Jehovu za jedinog vrhovnog vladara Izrailja. Α Bog ga odmah vraća u ranije stanje i udvostručuje njegova dobra. bili povezani sa svetilištima i s kultom. Postepeno. te prema tome da donese kišu. Jov ga je. te ne mogu znati. čudesno je to za me. ali njihove vokacije i religiozne aktivnosti već najavljuju klasično proroštvo. Institucija »vidilaca« (ro'eh) iz nomadskog perioda izmenjena je. nesavršenstva i straha. Ilija grmi protiv kralja Ahaba. Ilija se pojavljuje u Severnom carstvu za kraljevine Ahaba i Ahaza (874—850). Pošto je sve onako kako je to hteo i uredio Bog. 9:9). Najzad. Činjenica da je Bog dupur. međutim. nemoguće je.vidjelac'« (Prva knjiga Samuilova. kultom koji je štitila kraljica Jezavelja. Knjiga ο Jovu jeste »objašnjenje« zla i nepravde. i imali su ekstatička iskustva. dakle. posle osvajanja.515 Pored toga. raspolaže kišom i osigurava plodnost zemlje.. koji je ubio jednog od svojih podanika kako bi se dočepao njegovog vinograda. dve institucije su se sjedinile a konačni ishod je bilo klasično starozavetno proroštvo. Ušima slušah ο tebi. Jehova. Po legendi. dobro razumeo: ako sve zavisi od Boga. pa Jov požive sto četrdeset godina (42 : 7—17). U čuvenoj epizodi na gori Karmilskoj. On se buni protiv Ahabove politike. sve što se dogodi verniku ima religiozno značenje. a sada te oko moje vidi.. puna je čudnovatih 515 Dvoboj je deo verskog rata: ikao što je Jezavelj naredio da se pobiju . 116.prorok' (nabi) u staro se vrijeme zvaše . Ilija dokazuje nemoć kanaanskog boga da raspali žrtveni oltar. Posle tri hiljade godina. 21). a ne Baal. Ilijin posmrtni ugled je blizu Mojsijevog. Ilijinog učenika i naslednika. Jehovina skrivena pouka prevazilazi »Jovov slučaj«. 10 : 5). Vreme proroka »Ko se sada zove .tio da ga Sotona izazove još uznemirava mnoge naivno religiozne duše. Biografija Jelisija. Ona je upućena svima onima koji ne uspevaju da shvate prisustvo — i trijumf — zla u svetu. Jehova je Iliju odveo na nebo u ognjenim kolima (Druga knjiga ο carevima. ova grozničava. Oko hiljadite godine stare ere još su naporedo postojali »vidioci« jehovisti (kao Natan) i nabiim (Prva knj. Ali bilo bi uzaludno — a istovremeno i bezbožno — verovati da je čovek sposoban da bez Božje pomoći pronikne u »tajnu nepravde«. kada se upušta u dvoboj sa Baalovim prorocima kako bi prestala trogodišnja suša. Ilija i Jelisije pripadaju prelaznom periodu. Hteo je da ujedini Izrailjce i Kanaance dajući im jednaka prava i ohrabrujući religiozni sinkretizam s kultom Baala ili Milkarta. suditi ni ο njegovom ponašanju prema Sotoni. pod uticajem nabiim koje su Izrailjci zatekli u Palestini. kao i nabiim. i predskazuje mu nasilnu smrt (Prva knjiga ο carevima. za vernike. Proroci su. Za to poričem i kajem se u prahu i pepelu« (42 : 1—6). 2 : 2 i dalje). zagonetna i uznemirujuća knjiga i dalje nas oduševljava. naime. Jov najzad priznaje da je grešan pred Bogom.je to što zamračuje savjet nerazumno? Zato kažem da nijesam razumijevao. Sam.

bile su očigledno tumačens u svetlu njihove duboke vere. Ta pojava je dobro poznata još od »inicijacijskih bolesti« šamana pa sve do »ludila« velikih mistika svih religija. nap.19 Neki su proroci čak ustajali protiv »ludila« [kao Osija (9:7): »proroci su Ijudi.517 Opsednutost Bogom ponekad se očituje kao ekstaza mada zanos ili ekstatički trans nisu obavezni. itd. Associaiions of cult prophets among the ancient Semites. Reč je ο afektivnim potresima. i bibliografije zabeležene na str. Prvu knjigu ο carevima. prorokuj narodu mojemu Izrailju« (7 518 Jelisije predviđa skoru smrt cara Ohozije (Druga knjiga ο carevima.521 Kao što ćemo videti (§ 118). on nosi jaram. I : 2 i dalje). on zna reči koje je izgovorio car sirski (damaski) u svojoj spavaćoj sobi (Druga knjiga ο carevima. Proroci 16 Obrasci njihovih govora nalaze se u nekim Psalmima (Ps.« I Bog mu kaza šta da saopšti narodu (Is. pored toga. ili da ga prekine sam prorok smatrajući da nije uspeo u svojoj misiji (Is. 233. slušajući Jehovino naređenje. Oni kralju često predskazuju željenu pobedu (up. a prenošene su u skladu s nelcim tradicionalnim obrascima. Za razliku od Ilije. 2. pa ga je čak pratio u rat (Druga knjiga ο carevima. 115 i dalje. 19 Up. 22). Možemo li u toj strašnoj osudi otkriti neko obećanje nade? Verovalo se da je u starozavetnom proroštvu moguće prepoznati jednu varijantu naizmeničnosti koja je dobro poznata na Bliskom istoku. jer su osetili da se na njih spustila Jehovina ruka ili njegov duh (ruah). 1. Jezekilj 12 : 21 i dalje). l«*» 450 Baalovih proroka. Jelisije ume da pronađe vodu u pustinji (Druga knjiga ο carevima. 237 i dalje.516 Ta vokacija je određena jasnim Jehovinim pozivom. Kako to priča Jeremija: »I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: Prije nego te sazdah u utrobi (materinoj) znah te. Haldar. 268. 271. I : 4 i dalje). 520 Up. Drugu knjigu ο carevima.520 Ali kakav god bio izvor njihovog nadahnuća (san. 6 : l—10). Poruka se pre· nosila. Jelisije je oko sebe okupio grupu proroka. Oni nisu predstavljali neke određene klanove ili svetilišta. 110. vizija slušanja. str. Upravo s tim »ostatkom« Jehova će sklopiti novi savez. Jeremija lomi glineni krčag kako bi predstavio blisku propast Izrailja (Jer. Kao i Ilija. povezani s kraljevskim svetilištima. itd. G. str. su. 18 Up. Pored vračeva i putujućih vidovnjaka. str. str. i Fohrer. Amos pastir.519 Neki gestovi proroka imaju simboličnu vrednost: Ilija baca svoj plašt na Jelisiju (Prva knjiga ο carevima. 3 : 16—17) i zna da su carevl naredili da se on ubije (Druga knjiga ο carevima. uspevaju da nahrane gomilu najnužnijom količinom hrane. između »vremena zla« i »vremena sreće«. Svi su veliki proroci iskreno i strasno ubeđeni u autentičnost svoje vokacije i u neodložnost svoje poruke. jedina nada vezana je za »ostatak« izabranog naroda koji će preživeti katastrofu. str. Mowinckel. 519 Vid. Prvu grupu čine kultni proroci: oni ostaju pored hramova i učestvuju u obredima zajedno sa sveštenicima. Fohrer. 234. A. pošlji mene. S. na primer. str. Ovu kategoriju profesionalnih proroka znatnim delom čine i oni proroci koje Stari zavet proglašava za lažne. Zanos je bio češći rneđu nabiimima (Fobrer. uprkos protivljenju slušalaca (up. nav. za proroka narodima postavih te« (Jer. Osija 9 : 7. 117. 8 : 16—18). Fohrer. On nije bio profesionalni nabi: »Bjeh govedar i brah dudove. ali se tu ne može govoriti ο nekoj pravoj psihopatološkoj sklonosti. »The 'Spirit' and the 'Word' in the pre-exilic гсforming prophets«. događalo se da propovedanje bude prekinuto na silu (Amos 7 : 10 i dalje). itd. poput »specijalista za sveto« drevnih i tradicionalnih društava. nego su izjavIjivali da su glasnici Boga. Gospod će koristiti velika vojna carstva kao instrumente kazne protiv sopstvenog naroda koji ga je izdao. bibliografije koje je zabeležio Ringgren. izazvanim zastrašujućom prisutnošću Boga i težinom misije koju je prorok preuzeo na sebe. 4 : 1 i dalje. Isaija je. G. Die symbolische Handlungen der Propheten.). i »odvede ih na potok Kison. bezumni su u kojima je duh«]. Za istoriju reiigije Izraiija mnogo je značajnija druga grupa. Α Gospod me uze od stada i reče mi Gospod: idi. 245 i 238.). Prorocima iz perioda pre izgona zajedničko je to što su prvenstveno najavljivali Božju osudu Izrailja: Jehova će poslati nemilosrdne osvajače da ga unište. Te neposredne. i pokla ih ondje« (Prva knjiga ο carevima. 521 Up. str. Ringgren. Historv of Israelite Religion. jednoga jutra u hramu video »Gospoda gdje sjedi na prijestolu visoku i uzdignutu« okružen serafimima. kao ni careve. čine da neke osobe postanu bolesne. nevoljeni Osija Amos je proricao carevanja Jerovoama II (782/80—753/46). primere koje navodi Fohrer. i čuo njegov glas kako govori: »Koga ću poslati? ko će nam ići?« Isaija odgovara: »Evo mene. 234). 2 : 19 i dalje. razlikujemo još dve kategorije proroka. La religion d'Israel. 6:32). 19 : 19—21). i on je aktivno učestvovao u političkom životu.epizoda (up. nap. i prije nego izide iz utrobe posvetih te. 81. delo. koju čine veliki biblijski proroci od Amosa do »Drugog Isaije«! Oni svoje poruke nisu objavljivali kao pripadnici neke profesije nego pozivajući se na posebnu vokaciju. opet. ali izgleda da ta shema nije primenjiva na sve navedene primere. izricao caru proroštva. 3:11). 17. . 132) i u knjigama propovednika Nauma i Avakuma. delo. 21. 6 : 32). 2. 19 : 10 i dalje). nav.1« To su dvorski proroci. čudnovata spoznaja. nap. kako bi ubedio narod da se potčini vavilonskom kralju (27). Oni nimalo ne sumnjaju u to da objavljuju samo Božju reč. lične objave. obdareni vidovitošću518 i mnogo polažu na izvanredne magične moći: oni vaskrsavaju mrtve. 17 Up. proroci su uvek primali Jehovinu reč. 18 : 40).

i tako će Gospod Bog nad vojskama biti s vama. S druge strane. kult je bio izmenjen uvođenjem kanaanskih orgijastičkih elemenata (5 : 26. u Galgalu množite bezakonje svoje« (4:4).. Jehova se venčao sa Izrailjem. Navrh 522 Navedeno u prevodu Biblije Krš. (prim. i ne ću pogledati na zahvalne žrtve od ugojene stoke vaše« (5 : 21 i dalje).522 Ponovo se susrećemo s rasplamsavanjem nepomirljivog sukoba između Baala i Jehove. Izgleda da su njegova vokacija i smisao njegove proročke poruke bili u vezi s njegovom nesrećnom ženidbom. . Od svojih vernika. Prema drugoj besedi (3 : 1—5). prorokuje u Severnom carstvu. predao se kanaanskim bogovima plodnosti. protiv društvenih nepravdi u njemu i njegovog religioznog Damasku. Tiru i Fenikiji — koji su sagrešili protiv otpadništva. Amos čuje i ponavlja Jehovine reči: »Mrzim na vaše praznike. on će im dati simbolična imena — »Nevoljena« i »Nije-moj-narod« — kako bi javno obnarodovao da Jehova više ne voli Izrailj i da to više nije njegov narod.: 14—15). »Da. Jedino povratak veri može doneti spas: »Tražite dobro a ne zlo. Ispoljavanje obožavanja svetih mesta takođe je beskorisno: »Idite u Vetilj.24 Kao i Amos. i ne ću da mirišem svetkovina vaših.. ne ću ih primiti. da biste bili živi. Što se tiče druge. ulje i piće moje. Ipak. Bog očekuje pravdu i pravičnost (5 : 24—25). ali mu je ovaj bio neveran. spremnog da oprosti Izrailju. Izrailj ne zna da je plodnost Jehovin dar. Ali tumačenja nekih aluzija koje nalazimo u njegovim besedama veoma su protivurečna. postao je »kurva«.). To podrazumeva da su svi narodi pod Jehovinom siromahu« (2 : 6—7). sad. Prema njegovoj prvoj besedi. Ali jurisdikcijom. da je ja obasipah srebrom i zlatom od kojega načiniše baale« (2 : 7—10). kako rekoste. U svakom slučaju. a oni gledaju za tuđim bogovima«. drugim rečima. ovoga puta sa ženom »koju ljubi ljubavnik a ona čini preljubu. Amos grmi pre svega protiv Izrailja.. bila neka žena koja je učestvovala u kanaanskim obredima plodnosti.) I ona nije razumela da joj ja davah i žito i mošt i ulje. Bogati »prodavaše pravednika za novce . između religije kosmičke strukture i religije koja objavljuje vernost jednom jedinom Bogu. vunu moju i lan. kao što Gospod ljubi sinove Izrailjeve. za njima koji mi daju kruh moj i vodu. On objavljuje da će Bog suditi susednim narodima — carstva. Uzalud ti zasićeni grešnici umnogostručuju svoje žrtve. Osija. vero vatno. tvorcu sveta i gospodaru istorije. Ako mi prinesete žrtve paljenice i prinose svoje. Jehova mu je naredio da se oženi »kurvom« koja će roditi decu. (. izabrane uprkos njenoj nedostojnoj prošlosti. Gazi i Filistejcima. . ona je trebalo da izrazi blagonaklonost Jehove. Osijinom objavom dominira Božja ogorčenost zbog izdaje njegovog naroda. 8 : 14). Osija neumorno napada sinkretizam Baal — Jehova: »Jer duh kurvarski zavodi ih da se kurvaju odstupivši od Boga svojega. rekla je: Trčat ću za svojim milosnicima. gaze po glavi morala. severnog njihova će bogatstva biti uništena (4 : 7—11). Prva supruga je. ne bi li se Gospod Bog nad vojskama smilovao na ostatak Josifov« (5 : 14—15). prev.. odbacio sam ih. . i činite bezakonje. njegov mlađi savremenik. Jehova mu reče da sklopi drugi brak.

118. Jedini spas je u iskrenom povratku Jehovi.25 Dodajmo da će simboliku braka koristiti svi veliki proroci posle Osije. Andte Neher. 40—55) i »Trio-Isaija« (gl. (prim. 283. i rastrgaću im sve srce njihovo i ješću ih ondje kao lav. i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana'. . prema franc. 28 Važno je reći da mu pripada samo prvih 39 glava knjige koja nosi njegovo ime. 250 i nap. a naročito u mističnoj teologiji protivrefonmačije. i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica« (6 : 6). Vid. i na humovima kade pod hrastovima. 526 Navedeno u prevodu Biblije Krš. ili 740. svaki se od biblijskih proroka razlikuje po životnim navikama. Ostatak čine različita proročanstva kojai nisu starija od šestog veka. Biće uništena uzvišenja na kojima su svetkovane sinkretističke ceremonije (10: 8). U onaj dan — riječ je Jahvina — ti ćeš me zvati . Nasiuprot tome. godine. Srešću ih kao medvjedica kojoj uzmu medvjediće. Recite mu: . u nježnosti i u Ijubavi! (2 : 16— 21). zvijerje poljsko raskinuće ih« (13 : 7—8)).). str. Jehovina ljubav je jača od njegovog gneva. (prim. nego mu prethodi. Ondje će mi odgovarat ona kao u dane svoje mladosti... str. Ringgren.« (14 : 2— —3). Kazna će biti strašna: »Za to ću im biti kao lav. sad.524 Osija je svestan činjenice da grešnicima njihovi grehovi ne dopuštaju da se »vrate k Bogu svojemu« (3 : 4). Već ta bračna ljubav najavljuje verovanje u iskupljenje: Božja milost ne čeka na čovekovo preobraćenje. Njegova žena je takođe bila proročica. »Vrati se. up. »Ne ću izvršiti Ijutoga gnjeva svojega. Ipak. 525 U oba naša prevoda.Mužu moj'. sve su dalje od mene odlazili« (11 : 1—2).523 Rasplamsava se gnev izazvan nepopravljivom nezahvalnošću. Isaija: »Izrailjev ostatak« će se vratiti I pored sličnosti njihovih vokacija..Skini sa nas bezakonje. L'essence du prophitisme.527 Svoju poslednju besedu obznanio je 701. kao ris vrebaću ih na putu. prev. međutfm. . sasvim kao i profesionalni nabiim.gora prinose žrtve. 524 Navedeno u prevodu Biblije Krš. mistično sjedinjenje duše i Boga je u vaišnava mistici prikazano preljubničkom Ijubavlju Rade i Krišne. prev.525 On hoće da Izrailj odvede »u pustinju i njenu progovorit srcu. apokalipsa iz poglavlja 24—27). 523 Navedeno u prevodu Biblije Krš.).. Izrailj je zaboravio svoju istoriju: »Dok Izrael bijaše dijete. kao u vrijeme kada je izišla iz Egipta. najznačajniji su »Deutero-Isaija« (gl. 25 Up. Paradoksalno je da su bračne slike koje koristi Osija vezane upravo z'a kanaanski kult plodnosti protiv kojeg se on bori. svetac usred tebe.). jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo . topolama i brijestovima« (4 : 12—13). . 17 (bibliografija). jer sam ja Bog a ne čovjek. . 247 i dalje. Isaija živi i čuje Boga u jerusalimskom Hramu 746. Izraele. ne znači ništa. ο »egzistencijalnom« značenju bračne simbolike u hebrejskoj religioznoj misli. Fohrer. Jahvi Bogu svome.526 To će biti povratak počecima mističnog braka Jehove i Izrailja. nav. po načinu na koji prihvata sudbinu. Nekoliko fragmenata je čak i kasnije uneseno u Isaijinu knjigu (na primer.). delo. prev. »Jer meni je milost mila a ne žrtva. Zaručit ću te sebi dovijeka. iz Egipta dozvah sina svoga. izvoru nedostaje: »i ja ne volim do uništenja« (prim. . zaručit ću te u pravdi i u pravu.. a oii je imao učenike. Samo ispoljavati kult. ne ću doći na grad« (11 : 9). Prevođenje mističnog iskustva u termine bračnog sjedinjenja biće preuzeto i u jevrejskim i hrišćansikim tumačenjima Pesme nad pesmama. Al što sam ih više zvao.. sađ. str. prev. ja ga ljubljah. 56—66). (prim. sad.

krađu njiva (5 : 8—10) — što su sve grehovi za koje se podjednako smatra da predstavljaju čin pobune protiv Jehove (1 : 2—3). rodnih čokota«. On takođe čuva nadu u »ostatak Izrailjev« koji će se vratiti »Bogu silnome« (10 : 20—21). a ne Egipat (31 : 1—3). Asirski napad na Siriju i Palestinu uvodi nove elemente u Isaijino proricanje. suština njegove poruke nije bila prihvaćena. pohlepan na vlast (10 : 5— 15). Dodati A. Postoji samo jedna jedina nada: vera i poverenje u Jehovu.528 Hrišćanska teološka misao je u detetovom imenu »Emanuilo« (»Bog je s nama«) videla najavu Hristovog rođenja. On najavljuje da božja osuda neće nikoga poštedeti (2 : 12—17. delo. Zbog toga on osuđuje ne samo nadmenost asirskog cara. Pre nego što »nauči dijete odbaciti zlo i izabrati dobro«. očigledan: Jehova će iz Davidovog roda uzdići jednog pravednog cara koji će biti pobednik i čiji de potomci vladati zanavek. tu je reč ο Božjoj osveti.529 Međutim. Kao i njegovi prethodnici. i ne marim za krv junčiju i jagnjeću i jareću« (1 : 11). Sit sam žrtava paljenica od ovnova i pretiline od gojene stoke. 529 Isaija svome prvom sinu daje ime Sear-jasuv. Na početku. dajite pravicu siroti. 286. Isaija veruje u neranjivost Siona: Jehova je svetu gom štitio i štitiće je protiv napada svih neprijatelja (14 : 24—32. i sveštenike i kultne proroke koji mu se podsmevaju (2. nepravdu (5 : 1—7. »Trnje i čkalj niknuće na zemlji naroda mojega.godine. i on će biti uništen (14 : 24—25). itd. str. 1 : 9). Isaija najavIjuje da će »sam Gospod dati znak: eto djevojka će zatrudnjeti i rodiće sina. Isaija takođe osuđuje loše vladare (28 : 14—22). nap. u 528 Vid. ispravljajte potlačenoga. Prorok neumorno ponavlja tvrdnje ο Božjoj svemoći i suverenosti i najavljuje »Jehovin dan« kada će Gospod suditi svetu (2 : 12— 17). »Ako ne vjerujete. osnovnu bibliografiju kod Ringgrcna. 1. Savezi i politički manevri su himere. nav. str. To je proroštvo podstaklo bezbrojna tumačenja. Jehova će načiniti mnoga čuda (7 : 16 i dalje). Jedina prava pobožnost je u pravičnosti i činjenju dobra: »Učite se dobro činiti. Da bi ohrabrio cara. Isaija pre svega kritikuje društveno i moralno stanje u carstvima Judi i Izrailju. 228 i dalje. Neher. u svakom slučaju. Prema tome.). i prorok ne krije svoje razočarenje. Isaija objavljuje da on više nije Jehovin instrument nego običan tiranin. Zato se on suprotstavlja spoljnoj carevoj politici. Samo vera u Jehovu može pomoći. Kada asirski kralj osvoji Palestinu. U tim teškim vojnim zbivanjima i političkim intervencijama prorok vidi Jehovino uplitanje u istorijiu: Asirija je samo njegov instrument. 3 : 12—15). Jehova time kažnjava religiozno neverstvo koje prate društvena nepravda i gubljenje moralnih vrednosti. Ne okleva da napadne čak ni kralja i visoke dostojanstvenike (up. 29 : 1— —8. 23). Molitva je uzaludna jer »ruke su vaše pune krvi« (1 : 15). tražite pravdu. branite udovicu« (1 : 17). Za Isaiju. izjavljuje da kult nije dovoljan: »Što će mi mnoštvo žrtava vaših? veli Gospod. Njegova poslednja beseda predskazuje propast »lijepih njiva. .8 : 7—13). »ostatak će doći«. ne ćete se održati« (7 : 9). raskoš (3 : 16—24) i razvrat (5 : 11—13). i nadjenuće mu ime Emanuilo« (7 : 14). već i društvene i političke grehe Jude — tlačenje siromašnih (3 : 12—15). Mesijanski smisao јс. i po svijem kućama veselijem.

jer sam dijete« (1 : 6). »Pogledah na zemlju.« (6 : 22—23). i vidite što sam im učinio za zloću naroda svojega Izrailja« (7 : 12—13). na prestolu ga je nasledio njegov sin Joakim. za Novi savez koji će Jeremija objaviti kasnije. . . Jeremija je. godine a proricao je..e 4 : 1 i dalje). takođ. međutim. i priprema za jedno novo stvaranje. ubili. 26 : 1 i dalje. tokom četiri decenije. On se pokazao kao strašan despot i Jeremija nije oklevao da ga napadne. Njegov sluga Varuh je jednoga dana hteo da u Hramu pročita nelce delove. Jeremija se trudio da umiri narod. Svoju poslednju besedu uputio je svim Judejcima »koji življahu u zemlji Misirskoj« (44 : 1). U jednorn slavnom odeljku. up. i iscijeliću odmete vaše. otputovaće u Egipat sa grupom zemljaka izbeglica (pogl. počinili blud. govoreći sebi: »izbavismo se« a pri tom bili spremni da nastave činiti »sve ove gadosti« (7 : 10).« (3 : 22. Oklevajući pred zadatkom. i prorok prenosi njegov poziv: »Vratite se. s prekidima.« (32 : 9—14). Dok je novi car Sedekija uz pomoć Egipta pripremao pobunu. koje je bilo u Silomu. žestoki će biti i nemilostivi. međutim. Ali Gospod mu dotače usne i ohrabri ga (1 : 9 i dalje). Prvim Jeremijinim besedarna dominira jedna posebno dramatična tema: predstojeća katastrofa koju će izazvati narod »iz zemlje sjeverne«: »luk i koplje nosiće. crkva Gospodnja ovo je« (7:4). crkva Gospodnja.. izdiktirao novu knjigu (gl. Prorok zadugo nije imao mogućnost da govori javno. kada je Nabukodonosor osvojio Jerusalim i prognao jedan deo judejske elite. »Ne uzdajte se u lažne riječi govoreći: crkva Gospodnja. Jer Jehova je milosrdan. 37—39). Jeremija je bio uhapšen i da nije bilo zaštite nekih visokih dostojanstvenika verovatno bi bio osuđen na smrt (26 : 10 i dalje). to je. Sa hramskog trema on grmi protiv svih onih — sveštenika. Uzaludno bi bilo tražiti istorijski uzor ovih divljih konjanilca. kasnije će ga osloboditi Vavilonci. Gospod ih podseća na sudbinu svetilišta u Silomu koje su uništili Filistejci: »Nego idite sada na rnoje mjesto. Nedugo zatim. a svjetlosti njegove nerna« (4 : 23). kadili Baalu. on opisuje okolnosti svoga izbora (1 : 1 i dalje). Uzalud trče k Hramu oni koji su krali. Uhapšen je i zatvoren kao izdajnik. ali je bio uhapšen i odveden pred сага. Narod »iz zemlje sjeverne« svrstava se medu mitološke siike potpunog uništenja. Jer će se dvorovi ostaviti. Jer Jehova nije slep (7 : 9— —11). Svođenje na haos će biti božanska kazna za versko otpadnlštvo. naroda — koji dopuštaju da ih zavede lažna sigurnost njihove religiozne delatnosti (7 : 1—15.530 Poslednji period Jeremijinog propovedanja započeo je 595. Obećanje clato Jeremiji Poreklom iz svešteničke porodice.gradu veselom. proroka. gdje namjestih ime svoje iz početka. i na nebo. i gle bez obličja je i pusta. 36). Kada je Josija umro 609. vreve gradske nestaće . koji je spalio svitak. sinovi odmetnici. Jer invazija će konačno upropastiti zemlju. krivo se kleli. Gospod je preko svoga proroka podsetio na sve nedavne katastrofe: »Vi vidjeste knjizi. Jeremija je svoj poziv primio 626. 119. pozvao se па svoju mladost: »Evo ne znam govoriti..

Pad verske i političke prestonice značio je iščezavanje Države i kraj monarhije Davidovih potomaka.) kad ću učiniti s domom Izrailjevijem i s domom Judinijem novi zavjet.. u novo Stvaranje. odnosno. Jezekiljeva misija »Ne bi vjerovali carevi zemaljski i svi stanovnici po vasiljenoj da će neprijatelj i protivnik ući na vrata Jerusalimska« (Plač Jeremijin. »Pogledaj. Gospode. . Jehova može uništiti svoje delo... 295 i navedene bibliografije. Jer. koja bi Izrailju omogućila povratak »u dane njegove mladosti«. hrišćansko shvatanje Novog saveza. Bog. Α Vavilon je bio nečista zemlja. Ringgren.. 15—21..531 On se usuđuje da kaže Bogu: »Hoćeš li mi biti kao varalica. Tako uzvikuje anonimni autor Plača Jeremijinog. djecu koju nose u naručju? eda li se ubija u svetinji Gospodnjoj sveštenik i ргогок?« (2:20).. Amos je očekivao spasenje putem novog ispoljavanja Božje Ijubavi. uprkos katastrofama koje predskazuje i koje se zbivaju. da put čovečji nije u njegovoj vlasti. 12 : 1—6. »Znam. i biću im Bog i oni će mi biti narod« (31 : 31. ali je sposoban i da načini neko drugo. 532 Up. deo je iste nade u Novi savez: ». verziji: »Ti znaš. što će kao ideja imati značajne posledice (pored ostalog. 533 Iščekivanje novog. von Rad. Upravo zato Gospod svom narodu obećava bliski preporod. Theol. Poput Jova. Pad Jerusalima. kome si ovako učinio. 2 i 3. nap.« (prim. II. Konačno.« (10 : 23). i evo su danas pusti i nema nikoga da živi u njima« (44 : 2).. narod ustrajava u svojoj zloći (44 :4 i dalje). I učiniću s njima zavjet vječan da se ne će odvratiti od njih čineći im dobro . 4 : 12).).sve zlo što navedoh na Jerusalim i na sve gradove Judine. 15 : 10—12.. 12—18. * U franc. Jedna od karakteristika Jeremijine poruke jeste i veliki broj ispovesti i aluzija na njegova lična osećanja. »I daću im jedno srce i jedan put da bi me se bojali vazda na dobro svoje i sinova svojih nakon njih. 203 i dalje. Jeremija ne gubi veru u spasenje. On hoće da razume puteve Gospodnje. godine.. Α to je jednako novom stvaranju čoveka. naročito II: 18—23. idu dani (. objavljenog u Novom zavetu). metnuću zavjet svoj u njih. i pristupaće k meni« (30 : 21). Uzalud Bog šalje »svoje sluge svoje proroke«. i na srcu njihovu zapisaću ga. u stvari.. Kao neki lončar. Olci Test. 20 : 7—18..533 120. bolje (18 : 6 i dalje). Hram je bio spaljen i srušen. svedok pada Jerusalima 587. Jehova najavljuje još jedno uništenje: izginuće i »ostatak Judin« koji se naselio u Egiptu (44 : 12 i dalje). zbog čega je obustavljeno prinošenje žrtava. i on pita: »Za što je put bezbožnički srećan? za što žive u miru svi koji čine nevjeru?« (12 : 1)... Jeremija se odvažio da se ponada u korenit preporod čoveka.« (32 : 29—40). daću mu da pristupa. Katastrofa je imala odlučujuće posledice po istoriju Izraela i za razvoj jehovizma. »Evo. preko svoga proroka najavljuje Novi saver. Up. i vidi. Gospode. Eda li žene jedu porod svoj. 33).* Gospode. prev. Veliki deo naroda bio je prognan. kao voda nepostojana:« (15 : 18). savršenog Cara. 18 : 18— —23. u kojoj se kult nije mogao 38 Vid. str.532 Ipak.

History. obraćao pojedincu. svuda. Jezekilj. Test. str. godine dospeo s prvom grupom. »kurvahu u Misiru. i da istovremeno »podigne zidove Jerusalimske«. Jezekilj vidi jedno polje »koje bijaše puno kosti«. Ringgren. 319 i navedena bibliografija.536 U tom prvom periodu svoga propovedanja. »Onda će ti biti mile žrtve pravde« (18—19). 23) Izrailj i Samariju (Judu) poredi s dvema sestrama koje se. tom III). u mladosti svojoi kurvahu se« i koje produžiše da budu neverne i s Asircima i Vaviloncima. gl. U Vavilonu. Jezekilj se stalno vraća na temu neverne žene koju Jehova ipak okleva da napusti »imena svoga radi« (up. koji odlikuje nada u spasenje Izrailja. Die Hauptprobleme des Buches Ezechiel. ideja ο Jehovinom sveprisustvu još je značajniia od tumačenja istorijske katastrpfe kao neke krize bračne veze Boga i Izrailja. godine poslednji veliki prorok. njegov unutarnji život i njegovo ponašanje prema sebi sličnima. str. Neki su čak posumnjali i u postojanje Jehove. Fohrer. s vremenom. u verskoj tradiciji tražila podršku za moguće spasenje Izrailja (up. Pojavila se čak i gnevna reakcija protiv »proroka optimista«. katastrofa bila vrhunski dokaz Gospodove srdžbe. str. 30 Up.534 Mnogi su u Jerusalimu ili u izgnanstvu posumnjali u Jehovinu moć i prihvatili bogove pobednika. Elita koja je bila prognana u Vavilon ipak je. 224 i dalje. nap. posle razaranja svetog grada. duhom potaknute. Fohrer.obavljati. pre svega. više od ma kog drugog proroka. a zatim ih. ohrabriti. Izrailj ničim nije zaslužio svoj povlašćeni položaj: Jehovin izbor ga je izdvojio od ostalih naroda. ma bio i 534 Autor Psalma 51 preklinje Gospoda da ga očisti i da ga oslobodi. Bio je sveštenik. Mesto Hrama preuzela je verska škola koja će. . koju su proroci neumorno predskazivali. Old.537 Posle pada Jerusalima. što objašnjava veliki značaj koji je pridavao »čistoti« obreda. Zajednica se povremeno okupljala zbog molitvi. 300. Theol. Bogu ništa nije nemoguće. 20). Božje prisustvo nije ograničeno na neki povlašćeni prostor. a na prvom mestu zbog idolopoklonstva. Za druge je. Drugim rečima. ali nemmovan za oslobađanje od zablude: trebalo je uništiti nade nrvih prognanih Judejaca u to da je Jerusalim neranjiv. npr. Izrailj je postao nečist zbog »grehova«. Jezekilj je bliski kraj Jerusalima najavio kao neumitnu posledicu Izrailjeve nevernosti. Jehova će spasti svoj narod »čisteći« ga »vodom čistom« (36 :25) . 535 Von Rad. Jedna alegorična priča (gl. i dalje. započinje nov period u Jezekiljevom proricanju. Zbog toga se molitva za nacionalni preporod i za nezavisnost nije mogla odvojiti od molitve za obnavljanje Hrama. kosti »oživieše. 4. himni i propovedi. Po Jezekilju. postati sinagoga. isto. Hisiorv of Israelite Religion. 317 i đalje. Međutim. Ali uništenje Hrama je podsećalo na iščezavanje nacije. Nasuprot tome. II. Jezekilj se. U zanosu. međutim.535 Jezekilj je na početku svoj zadatak smatrao poslom koji je nezahvalan. nije važno da li vernik obožava Jehovu u svojoj otadžbini ili u nekoj stranoj zernlji. Važan je. iako ih je Jehova voleo. i stadoše na nogc<. službovaće do 571. veliki biblijski proroci su sticali sve veće poštovanje i divljenje kojih su bili lišeni za života. Prema tome. 536 Up. Tako će učiniti Gospod sa domom Izrailjevim (37 : 1—14). gde je 597.

539 Iz istih razloga su hrišćanski misionari u crkvama primali samo ono cveće koje nije korišćeno u hinduskim ceremonijama. Kao i po Jeremiji. neko cveće — biće proglašeni za »nečiste« pošto su bili uprIjani kultom kanaanskih božanstava plodnosti. i bićete mi narod i ja ću vam biti Bog« (36 : 25—28). biće ponovo otkrivena mnogo kasnije.. nikada nije bila ovako divlje napadana. kosmička religioznost se nadovezivala na najelementarniju dijalektiku svetog. Izrailj bi Božjim čudom mogao da oživi. Sveta dimenzija vegetacije. Α budući da rasulo Izrailja dovodi u pitanje ugled ί svemoć Gospoda. kanaanske uticaje. reč je ο Novom savezu koji. Čitave oblasti prirodnog sveta — »uzvišenja«. primerni Božji »sluga« (37:25 i dalje. u srednjovekovnom judaizmu. Proroci. bujnih epifanija Prirode. I daću vam novo srce i nov ću duh metnuti u vas . predstavlja jedan od najrasprostranjenijih oblika kosmičke religioznosti. Kosmičlca religioznost. Nad novim Izrailjem vladaće David. i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete. 34 :23 i dalje). nije samo kult bio iskvaren kanaanskim elementima. kamenje. što oni nazivaju »kurvanjem«. Takvo verovanje. 36). dakle. Kod proroka najpre pada u oči njihova kritika kulta i žestina s kojom napadaju sinkretizam. dopušta da se odmah proceni uloga koju je proroštvo imalo u istoriji religije Izrailja. izvori. То. Religiozno vrednovanje »straha od istorije« Proroci nisu nestali s poslednjim godinama Progonstva a ni u kasnijem periodu (up. . neki plodovi. i to već od ulaska u Palestinu. Svojstvena zemljoradnicima. U jednom drugom proročanstvu (gl. tom III). obnavljanje i množenje naroda. objavljuju da je uzaludno tražiti Jehovu ' 37 Jezekiljeva ekstatična vizija je polazište »teologije Hrama« koja će se razviti do veličanstvenih razmera u judaizmu i u hrišćanstvu. Ali on pre svega najavljuje spasenje Izrailja: »I pokropiću vas vodom čistom. odnosno. a na prvom mestu žrtve u krvi. Jezekilj to novo stvaranje objašnjava Jehovinom željom da osveti svoje sveto ime »koje oskvrni dom Izrailjev u narodima u koje dođe« (36 : 21). drveće. nego su i sveštenici i narod smatrali da je sama obredna aktivnost savršeni oblik obožavanja. Jehova obećava povratak prognanika. i uopšte. protiv kojeg neprestano grme. 121.. međutim. . Proroci su konačno uspeli da očiste Prirodu od svakog prisustva božanskog. Ali njihova poruka razvija ono što bi se moglo nazvati »teologijom spasenja« kakvu je zacrtao Jeremija. Jehovini vernici optuživali su kao prvorazrednu idolatriju. Podjednako je bio kritikovan i kult. sadrži novo stvaranje. odnosno. u stvari. Ali to »kurvanje«.mrtav. carević i pastir.539 Jedino je pustinja »čista« i pre svega sveta oblast pošto je Izrailj tu ostao veran svome Bogu.. I nastavićete u zemlji koju sam dao ocima vašim. i to posebno verovanjem da se božansko otelovljuje ili očituje preko kosmičkih objekata i ritmova. U poslednjim glavama (40—48) Jezekilj do pojedinosti opisuje budući538 Hram (čiju sliku vidi u zanosu) i kult će se svetkovati u novom Izrailju. i bićete čisti. međutim. ne ono najlepše cveće.

epidemijama. Drugim rečima. 14—15. a naročito odlučujući značaj koji je pridavan duhovnom preporodu pojedinaca pomoću konačnog povratka Jehovi. Drugim rečima. Amos 5 : 4—6. Proroci su se suprotstavljali zvaničnom političkom optimizmu i napadali davidovsku monarhiju zato što je ona ohrabrivala sinkretizam. i kao takve će dobiti religioznu vrednost koju im do tada ništa nije moglo obezbediti. podsticala iluziju da život neprestano traje. Tako su proroci. pokazujući se kao konkretan izraz samo jedne. Tradicionalni oblici kosmičke religije. Fohrer. već je bila uzaludna. u onoj meri u kojoj su determinisani Božijom voljom. oni su takođe objavili i opasnost od potpunog uništenja nacije. Proroci su je neprekidno najavljivali upravo zato da bi mogli da izmene sadašnjost. која je povezana sa svakom kosmičkom religijom. ni konačne. istorijski događaji su dobili religiozno značenje. No proroci pre Progonstva nisu najavili samo uništenje zemlje i nastanak Države. uprkos težini istorijskih kriza. preobražavajući vernike iznutra. . bili su skloni da istorijske nesreće izjednače s prirodnim katastrofama (sušom. narod i visoki dostojanstvenici. »Budućnost« koju su oni najavljivali bila je. preobrazili su se u »negativne teofanije«. jedine božanske volje. u stvari. poplavom. U stvari. Istorijski događaji će ubuduće imati vrednost sami po sebi. u Jehovin »gnev«. jedinoj mogućnosti opstanka Izrailja u istoriji. prvi put. Desakralizacija Prirode. to jest misterija plodnosti. Tačna je. Oni su tako razotkrili svoju unutrašnju koherentnost.540 Jezekilj tek posle pada Jerusalima predlaže izmenjenu službu Božju. zemljotresima. sve je to bilo odgovor proroka na istorijske krize koje su ugrožavale i samo postojanje dva jevrejska carstva. Α proroci se nisu trudili da poboljšaju kult nego da preobraze Ijude. Opasnost je bila značajna i neposredna.). takođe. umesto da uvede jehovizam kao državnu religiju. 278.u njegovim svetilištima: Bog prezire žrtve. Njihovo strasno zanimanje za savremenu politiku bilo je religiozne prirode. Problem se čak nije postavljao tako dugo dok narod nije počeo da se okreće Jehovi). te da narod i Država mogu preživeti. a posebno to da su istorijski događaji Jehovino delo. on zahteva pravo i pravdu (5 : 24). ukratko. Proroci iz vremena pre progonstva nikada nisu jasno kazali kakva bi trebalo da bude delatnost vernika koja je vezana za kult. Istorijske činjenice postaju tako »situacije« čoveka pred Bogom. te prema tome i njegovom »spasenju«. svetkovine i ceremonije (up. žestoko i potpuno odbacivanje kosmičke religioznosti. str. razvoj događaja je pogodovao iskrenom preobraćenju naroda. Ostvarenje predskazanja koja su proroci objavljivali potvrđivalo je njihovu poruku. obezvređivanje delatnosti u vezi s kultom. u stvari. Kosmička religija je. itd. dijalektička povezanost života i smrti. ali i sveštenici i proroci optimisti. osuđena da nestane u predstojećoj nacionalnoj katastrofi. nije samo predstavljala otpadništvo. pored ostalog. tvrdnja 540 Up. vrednovali istoriju. izvesna. 21—23). Α takve katastrofe nikada nisu ni totalne. »Radost življenja«. ubuduće su nudili lažnu sigurnost.

124 i dalje. ni njegovi slušaoci nisu interesovali za ovog »stranca«. što dokazuju brojne aluzije. str. medutim. XV POGLAVLJE DIONIS ILI PONOVO PRONAĐENA BLAŽENSTVA 122. Semelu. No bila tačna ili ne. pri tom se porodivši pre vremena. Po mitu. 011. preuzelo i proširilo hrišćanstvo. ali se ni on. a da je to shvatanje. Nerazborita Semela biva zgrornIjena. Lt Mythe de l'ćternel retour. No Zevs ušiva dete u svoje bedro. Epifanije i iščezavanje »dvaput rođenog« boga Dionis ostaje zagonetka i posle više od jednog veka istraživanja. On se od drugih velikih grčkih bogova izdvaja po svom poreklu. On je. a to je najznačajnije.541 Recimo ipak da otkrivanje istorije kao teofanije jevrejski narod neće prihvatiti odmah i u celini. po drugi put rodio Zevs. vid. i posle nekoliko meseci Dionis dolazi na svet. Brojni mitovi ο poreklu dokazuju kako osnivači kraljevskih porodica potiču iz veza izmedu bogova i smrtnih žena. Grke je interesovalo upravo to Dionisovo paradoksalno dvojstvo jer se samo njime mogao objasniti paradoks njegovog sopstvenog načina bivstvovanja. uspeva da tu bude prihvaćen. Eliade. »dvaput rođen«. isto. on je sin Zevsa i kneginje Semele. Ljubomorna Hera priredi Seineli smicalicu — pa ona zatraži od Zevsa da ga vidi u svom njegovom sjaju nebeskog boga. ipak. kao što se moglo i očekivati.da su Jevreji prvi otkrili značenje istorije kao epifanije Boga. a na kraju uvodi u taj krug i svoju majku. zbilja. tako različitog od 541 Up. Ο »spasenju« vremena i ο njegovom »vrednovanju« u okviru svete izraelske istoriie. S druge strane.1 P. str. i da će stara shvatanja poživeti još dugo. etimologija nimalo ne pomaže da se razume mit. najstarija mitska predanja insistiraju na činjenici da je smrtnaSemela rodila boga. Dionis po pravu nije pripadao panteonu Olimpljana pošto ga je rodila smrtnica. po osobenom obliku bivstvovanja i po vrsti religioznog islcustva koje uvodi. Pre svega. Zbog toga je jedino on bog. . Krečmer (Kretschmer) je pokušao da Semelino ime objasni tračko-frigijskom rečju Semelo koja je označavala boginju Zemlje. Homer je znao za Dionisa. koji se završava njenim spaljivanjem. Dionisa je. 122 i dalje. i tu su etimologiju prihvatili ugledni naučnici kao što su Nilson i Vilamovic. nije jasan hieros gamos nebeskog boga i Majke Zemlje. kćerke tebanskog kralja Kadma.

U ovoj epizodi. jer su ne samo Zevs. uvređeni Likurgovim postupkom. mit dobija drugačiji smisao i cilj. a Tetida zbunjenog boga / dočeka tada na krilo — toliki ga spopad'o drhat / onaj kad vikaše čovek«.Olimpljana. 76. insistirao na drevnom i panhelenskom karakteru Dionisa. . ο pretnji uperenoj protiv prevlasti olimpske religije i njenih institucija. bilo iz Frigije. isto je tako tačno da je Herodot (11. Ali mit. Bilo je pokušaja da se takve epizode protumače kao u mit preobražena sećanja na otpore s kojima se susretao dionizijski kult. De Iside.543 daje za pravo. up. S druge strane. upravo nam je Homer preneo najstarije svedočanstvo ο Dionisu. No taj otpor je podjednako otkrivao i jednu intimniju dramu. On nam otkriva jednu posebnu crtu Dionisove sudbine: »proganjaju« ga neprijateljski raspoložene osobe. svedoči i ο tome da je Dionis priznat za člana božanske porodice. a reklo bi se kako mu činjemca da se Dionisovo ime — di-wo-nu-so-jo — nalazi na mikenskim natpisima. pored ostalog. Na temu proganjanja ponovo ćemo naići analizirajući Euripidove Bahantkinje. Ali »blaženi bogovi / gnjevom planuše nanjga te Kronov sin ga učini slepcem. Persej sa svojom vojskom kreće protiv Dionisa i »morskih žena« koje ga prate.). 49) smatrao kako je Dionis bio »kasno uveden«. H. svest. »Proganjanje« dramatično izražava otpor protiv načina bivstvovanja ovog boga i njegove religiozne poruke. str. / nije živeo dugo. prepoznatljivo je sećanje na jedan stari inicijacijski scenario. 463 i dalje. str. a Pentej u Bahantkinjama (st. 35). Sledeća teorija pretpostavlja da je Dionis dosta kasno stigao do Grlca. u vremenu ο kojem govori Horaer. Reč je. Ipak. te da je. nego i svi ostali bogo\d. mitovi i mitološki fragmenti. Dionysos. Kakva god bila istorija prodora dionizijskog kulta u Grčku. Couroi et Couretes. prema jednom predanju. koji aludiraju na otpor s kojim se on susreo. kakva se. 543 Reč je ο jednom fragmentu iz Pila (X do Ο 6) na Linearnom Β pismu. imaju dublje značenje: oni nas istovremeno obaveštavaju ο dionizijskom religioznom iskustvu i ο specifičnoj strukturi ovog boga. Još od Ervina Rodea. naravno. većina naučnika smatra da je Dionis trački bog. 128—140). razum. međutim. itd. uostalom. 219) govori ο »onom bogu što je kasno došao. U Ilijadi (VI.542 Međutim. Jeanmaire. on pominje jednu slavnu epizodu: trački heroj Likurg progoni Dionisove dadilje: »palice na tle / one pobacaše sve« dok se bog »uplaši i sam / u vale zaroni morske. ο Likurgu i inicijacijama polne zrelosti. samim tim. jer omrznu bozima svima«. Valter Oto je. Dionis je morao izazivati otpor i proganjanja јег je religiozno iskustvo које je on podsticao pretilo čitavom jednom načinu egzistencije i univerzumu vrednosti. koji je u Grčku uveden bilo neposredno iz Trakije. on boga baca na dno jezera Lerne (Plutarh. bio bog »stranac«. Dionis je bog koji se 542 Up. često ponavljala u istoriji religija: reč je ο protivljenju svakom apsolutnom religioznom iskustvu koje može da se ostvari jedino putem negacije ostalog (kakvo god bilo ime koje mu se daje: ravnoteža. personalitet. u kojoj se kao progonitelj pojavljuje »čovek-vuk« i gde se govori ο zaranjanju u more. Valter Oto je dobro uočio povezanost između teme »proganjanja« Dionisa i tipologije njegovih brojnih epifanija. ma ko to bio«.

Faloforija. Prema jednoj orfičkoj himni (n. 79). . kako to pokazuju njegove veze s vodom i klicama. kao i obilje vitalnosti. bile su seoski praznik. 123. Dionis otkriva tajnu i svetost smenjivanja života i smrti. »okupacija«. žene bi ga uzalud tražile. u procesiji nosila falus velikih dimenzija. uz pesmu. Dionis se pokazuje preko zime i iščezava na upravo onoj prolećnoj svečanosti na kojoj postiže svoju najtrijumfalniju epifaniju. na koncu. Ovi Dionisovi brojni ali komplementarni vidovi su još uočljiviji u javnim obredima. pojavljivanje i iščezavanje života. kada se u argivskom obredu Dionis priziva s dna mora (Plutarh. De Iside. pre svega mimohode maski ili lica prerušenih u životinje.® Njegova pokazivanja i neočekivana iščezavanja odražavaju. i pored njihovih neizbežnih »pročišćenja« i naknadnih tumačenja. Ali tu uopšte nije reč ο »objektivnom« posmatranju ovog kosmičkog fenomena. LIII) smatra se da se Dionis. sigurno je prethodila Dionisovom kultu. I ti su obredi postojali pre Dionisa. bršljan i bor su gotovo postali njegovi atributi. Tokom praznika Agrionija u Heroneji. zapravo. koje su se odvijale u decembru. na neki način. Druge obredne igre su obuhvatale takmičenja i nadmetanja. smenjivanje života i smrti i. isto se tako govorilo ο njegovoj smrti u Argu. Ali Dionis je povezan s totalitetom života. Njegova pojavljivanja i iščezavanja nisu uvek povezana s godišnjim dobom. »Iščezavanje«. to su mitološki izrazi za silazak u Podzemlje. dakle. jarac). krvlju ili spermom. str. Povorka bi. pošto se odvija u prisustvu samog boga. a nanovo se pojavljivao u čamcu na talasima — kao za vreme praznika Antesterija. kada je odsutan. 82 i dalje) ukazuju na istu mitsku temu. raskomadali i proždrali Titani.pokazuje iznenada i potom tajanstveno nestaje. 35). čija običnost ne bi mogla da podstakne nijednu religioznu ideju. za »smrt«.5 On stvarno ispoljava određenu povezanost sa životom biljaka. U Delfima je. niti da stvori neki mit. u Atini su se slavila četiri praznika u čast Dionisa. Α to je otkriće religiozne prirode. Drevnost nekih javnih praznika Počev od Pizistrata. lav. str. njihovo jedinstvo. Iščezavao je tako što bi zaronio u Lernu ili u more. a njegovi najomiljeniji praznici upisuju se u ratarski kalendar.7 »Dionizije u polju«. Najzad. Uostalom. pokazivan Dionisov grob. pa se vraćale s vešću da je bog otišao muzama koje su ga sakrile (Otto. što pokazuju njegove životinjske epifanije (bik. on se vraća iz zemlje mrtvih. Dionisa njegove epifanije i periodična iščezavanja smeštaju među bogove vegetacije. Aluzije na njegovo »buđenje« (isto. širom sveta veoma rasprostranjena. Dionysos. Svojim epifanijama i svojim iščezavanjima. nalazi pored Persefone. mit ο Dionisu Zagreju — na kojem ćemo se kasnije zadržati — pripoveda ο okrutnoj smrti boga koga su ubili. kao drevna ceremonija. odnosno. ali je razumljivo kako je bog vina stao na čelo povorke maski.

Prema glosi jednog Aristofanovog stiha. Reč istog korena u glagolskom obliku znači: stajati ili plesati na jednoj nozi (prim. od toga časa je smatrana za Dionisovu suprugu.).546 »vrčevi«) odvijalo se takmičenje vinopija: oni su dobijali po jedan vrč u koji je nalivano vino i na dati znak su ispijali sadržaj najbrže što su mogli. 548 Podsetimo na to da je reč ο izuzetno drevnom i svuda raširenom scenariju. koji više ne liči na tužni homerovski zagrobni svet. Otto. Drugog dana (Choes. 47. jedinom svetilištu koje je toga dana bilo otvoreno. str. str. 15. [Antesterion je osmi mesec staroatičke godine (polovina februara — polovina marta) u kojem su u Atini održavane antesterije. ο izvorima je raspravljao W.]. Procesija. nav. govorničkih) koji prate obnavljanje života.: bakljonoša. Prvi dan se zvao Pithoigia. eleusinski sveštenik. a zatim se probalo novo vino.). 8 Duh procesija Eleusinskih misterija je bio izjednačen s Dionisoim. 162—64. prev. delo. reč hoe javlja se i u značenju: izliv. Jeanmaire. Prim prev. verovatno prerušeni statisti. u povorci se nalazio i brod postavljen na četiri kolska točka. One su bile i najznačajnije. 7 Njihovu starost i njihov svehelenski karakter dokazuje i činjenica da su dva od ovih praznika nosila imena meseci koji im odgovaraju — Lenajon i Antesterion. Tukidid je (II. žena arhontakralja. Tu su se odvijale različite ceremonije u kojima su učestvovale Basilina. nav. meda i vode (prim. 546 Starogrč. trodnevne cvetne svečanosti u čast Dionisa. »s bakljom u ruci. tekstove i reference koje je razmotrio V. i četiri počasne dame. askoliasmos547. prev.uh. 80. »Kraljica«. Bačve su donošene u svetilište »Dionisa u močvari« da bi se bogu prinele žrtve levanice. Sveštenik koji je za vreme Eleusinskih misterija držao baklju (prim. jednom od najznačajnijih nasleđa iz preistorije.).548 Ali euforija i pijanstvo anticipiraju na neki način onostrani život. Pošto se smatralo da on dolazi iz mora. 4) smatrao da su Antesterije najstariji Dionisov praznik. koji još ima povlašćeno mesto u svim oblicima društva. žrtva levanica. up.Mnogo manje znamo ο Lenejama544 koje su praznovane usred zime. Kao i neka nadmetanja »Dionizija u polju« (na primer. i jedan žrtveni bik ispred kojeg su išli svirač na fruli i nosači cvetnih venaca. 547 Askolije su svetkovine mešina. žrtva za mrtve. Bog je bio prizivan nadmetanjem dad. Ona bi se 544 Up. Na dan Hoes obrazovala se povorka koja je prikazivala dolazak boga u grad. 545 Starogrč.osa545. kada su se mladići trudili da što duže zadrže ravnotežu na nauljenoj mešini). upućivala se prema starom Limnajonu. obično pomešana od mleka. prev. a »Velike Dionizije«. Jakho8. izgovara: Pozovite boga! — a slušaoci kliču: Sine Semelin. delo. str. Oto. u martu— aprilu. darodavče bogatstva!« Antesterije su praznovane približno u februaru—martu. na dragi dan Dionizija u polju. . otvaranje zemljanih bačvi (pithoi) u kojima se čuvalo vino od jesenje berbe. ovo takmičenje se takođe uklapa u dobro poznati scenario nadmetanja i dvoboja svih vrsta (sportskih. U jednom navodu iz Heraklita jasno se kaže da se reč Lenai i glagol »činiti Lenai« koriste kao ekvivalenti za »bahanti« i »bahantovati«. a u njemu su bili Dionis koji je držao čokot i dva naga satira koji su svirali u frulu. koje su najkasnije ustanovljene. Basilina. naslednica starih gradskih kraljica. koju su sačinjavali različiti. odnosno. vina.

Najslavnija je bila »jednodnevna loza« koja bi u nekoliko sati procvetala i dala grozdove. Isto tako treba ukazati i na »čuda« koja prate ili najavljuju njegove epifanije: vodu koja izbija iz stene. simbolizovalo venčanje boga s celim gradom. izliva obilan izvor vina (Diodor sa Sicilije. Kad padne noć.. jer ο njima govore brojni autori. Antesterije su se završile!« Obredni scenario je dobro poznat i donekle se javlja u svim zemljoradničkim civilizacijama. Tada se molilo za mrtve i pripremala panspermija. božanstvo brutalnih epifanija. Otto. Pol.549 Basilina prima boga u kući svoga supruga. i đrugi izvori koje navodi Otto. »staji za bika«) odvijala sveta svadba između boga i kraljice (Ath. 2. 84. ili sveštenice koja je raorala da spava u Apolonovom hramu u Patari kako bi neposredno od boga primila mudrost koju je trebalo da obelodani kroz proročanstvo. Izbor Bukoleja ukazuje na to da je bikovska epifanija Dionisa tu još bila prisutna. pošto se tada vraćaju duše mrtvih. Gore smo pomenuli Dionisovu povezanost s vodom. deca Noći i sestre Mojri. U Teosu se. * Demonska bića.. 15) govorio da su »Had i Dionis (. rastenje i klice. Ne znamo ni za jedan drugi grčki kult u kojern je bog trebalo da se sjedini s kraljicom. 234). 5). sutradan zaticale рггпе vina (Pausanija. 66. »čuda« su se zbivala na različitim mestima. bujanjem bilja. koje određuju čoveku neumitnu sudbinu. reke što se ispunjavaju mlekom i medom. 6. up. koje zahteva da mu se javno prizna nadmoć. 2). str. pa se nova svadbena povorka upućivala prema Bukoleju. a posebno drugi.) jedno te isto«. 98—99. nesretni su dani. 1—2). vlagom. Njima je bio i posvećen poslednji dan Antesterija. Aristotel kaže da se upravo u Bukoleju (dosl.550 549 Reč je ο sasvim drugačijoj vezi nego što je.). staroj kraljevskoj rezidenciji. koje je trebalo pojesti do noći. Bilo je pokušaja da se ta veza protumači kao simbolična. »Od mrtvih nam. zapisano je u jednoj hipokratskoj raspravi. vikalo se: »Napolje. na dan njegovog praznika. 550 Sofokle. III. Već je Heraklit (fr. Tijest (fr. naslednika kraljeva — i Dionis se tako otkriva kao kralj. dolazi hrana. Slična »čuda« su bila potvrđena i na drugim mestima. na primer. To sjedinjavanje je. Tri dana Antesterija. kere. U Elidi su se tri prazne zdele. uz sve pogodnosti koje se mogu zamisliti. VI. Oto s pravom ističe značaj Aristotelovog svedočanstva. Trećeg dana antesterija Кеге su isterivane iz kuća kao duše mrtvih (prim.« U svim ceremonijama koje su mu posvećene. ili pretpostavkom da je boga oličavao arhont.popela pored njega u kola. Dionis se istovremeno pokazuje kao bog i plodnosti i smrti. varivo od različitog zrnevlja. Ali V. Belova u Vavilonu (pratnja hramske boginje kada se bog nalazio u hramu). str. 3. Ali to je i čin koji je karakterističan za Dionisa. dan Dionisovog trijumfa. verovatno. Mrtvi i sile onostranog sveta vladaju plodnošću i bogatstvima i raspodeljuju ih. prev. i sa njima kere* koje nose zlokobne uticaje podzemnog sveta. ostavljene preko noći u zapečaćenoj odaji. .

čudesno spasava. upućuju ka planinama gde svetkuju orgijastičke obrede. Menade otkrivaju Penteja i komadaju ga. Dionis na njih šalje »ludilo« pa se njegove tetke. koji je na prestolu nasledio svoga dedu Kadma. pa čak uspeva i da ubedi Penteja da ode i uhodi žene za vreme njihovih orgijastičkih ceremonija. međutim. »Izvesno. njegova rođena majka Agava pobedonosno nosi njegovu glavu. I Euripidove Bahantkinje predstavljaju svedočanstvo neprocenjive vrednosti ο onome što bi mogao biti susret' grčkog genija i dionizijske orgijastičnosti. a u rukama su nosile i na svojim grudima dojile lanad i mladunčad divljih životinja (695 i dalje). Kvario је devojke pod izgovorom da ih uči slatkom i zanosnom upražnjavanju evoi551 (233 i dalje). Tri kćerke kralja Kadma poriču da je njihovu sestru Semelu voleo Zevs i da je ona rodila boga.). koji odražava najoriginalnije i verovatno najstarije svojstvo boga. prev. uverena da je to lavlja glava. 1920 (prim. opisuje da su bile ogrnute krznima lanadi. Bakhe.). Zagreb. Matica hrvatska. Gde je to bilo moguće. . 552 Tirs. zdrave službe božje nema već!« (260—262) Ali zanos bahantkinja ne izaziva vino. / tu prave. rodnom mestu njegove majke. Dionis se. Pentej hvata i zatvara Dionisa. zabranjuje taj kult i tvrdokorno mu se suprotstavlja. Uvređen time što je njegov kult još nepoznat u Grčkoj. Bahantkinje su se tada bacile na životinje koje su pasle u dolini i »bez ikakvog sečiva u rukama« iskidale ih na komade. / iz oči crnih smije s' Afrodite slast«. ovo remek-delo grčke tragediie je istovremeno i najznačajniji dokument ο dionizijskom kultu.: Ijuju! — bahovski veseli usklik. okrunjene bršljanom. prerušenog u sveštenika sopstvenog kulta. kosoro mirisnom. Jedan Pentejev sluga koji ih je. iznenadio na Kiteri. pošto ih je iznenadila Agava. bogu bi. a iz palica omotanih bršljanom rose se kapi meda (703 i dalje). / kog grdiš sada molitvom se molio« (712—714). sa ostalim ženama Tebe. soka kaplje maše grozdove. »dionizijskih« čuda: bahantkinje svojim palieama552 udaraju ο stene i odatle izvire voda ili izbija vino. koja se završava resrcama omorike (prim. Žene su podsticane da napuste svoje kuće i da noću otrče u planinu. Sam Dionis je glavni junak Bahantkinja što je činjenica bez presedana u starom grčкош teatru. Sluga i njegovi pratioci zamalo su bili rastrgnuti. Tema »suprotstavljanja. 21" 551 Starogrč.124. Α Pentej še najviše plašio uticaja vina jer »gdje ženske se na gozbi.13 Pentej se suprotstavlja Dionisu zato što je ovaj »tuđinac neki. Dionis stiže iz Azije s grupom Menada i zaustavlja se u Tebi. palica gore obavijena bršljanom i lišćem vinove loze. korišćen je prevod Kolomana Raca. bajač je / sa kovrčicam' plavim. a čarobnjak. tu je najšjajnije prikazana.12 Što god da je Euripid imao na umu kada je pred kraj života pisao Bahantkinje. proganjanja. čeprkanjem po zemlji dobijaju vrela mleka. opasane zmijama. prev. igrajući uz zvuke bubnjeva i frula. Euripid i dionizijska orgijastičnost Slična »čuda« su karakteristična za frenetičan i ekstatički Dionisov kult. uprkos dobijenim savetima. trijumfa«. nastavlja Sluga: Da bješe tamo i to vidje. u zoru. Pentej. Obilje je posebnih.

zgrabi oružje. poistovećivanje s bogom. međutim. »čuda« (voda. a na kraju raspolaže snažnijom i kreativnijom personalnošću nego ostatak zajednice. tjeraju . / al' ne pali. ne izdvajaju psihopatske krize. slične mahnitosti ukazuju na vezu sa životnim i kosmičkim silama koje se mogu protumačiti jedino kao opsednutost bogom. Nepotrebno je iiaglašavati razliku ižmeđu tih rioćnih. u Sofoklovom Ajak. u bijeg gone. 554 Podsetimo da зе šaman od psihopate razlikuje po tome što on uspeva da se izleči. Α narod bijesom plane tad / rad grabeža na bakhe. / Oštrice koplja do krvi ih ne rani.553 Ali dionizijsko iskustvo se doticalo najdubljih slojeva. mleko koji izbijaju iz zemlje). to je bilo jedno od najpouzdanijih sredstava za komunikaciju s njim.su pomućenje uma izaziva Atena. a lečenje se graničilo s pravom inicijacijom.554 553 Tiresija ipak brani boga: »Dionis ne primorava žene da budu trezvene. . vino. Obredi su slavljeni noću. Bahantkinje su proždirući presno meso reintegrisale ponašanje koje je bilo potisnuto već desetinama hiljada godina. Grci su znali i za druge slučajeve manija koje su izazvali bogovi. to delimično objašnjava i masovno pristupanje žena.no iskustvo: ili kao božja kazna. Sva ostala iskustva — izuzetna fizička snaga. i javnih dionizijskih praznika ο kojima smo već govorili (§ 123). postizanje slobode i spontanosti koje su nedostupne ljudima. (754—763). užem ne svežu. / To strašan bješe. junakovo ludilo je Herino delo. / S kovrčica bije plam. otimaju iz kuća. Dionis odgovara: »Stvor nerođeni tajnu znati ne smije« — »Pa kakvu korist nosi žrtva čovjeku?« — »To doznat ne smiješ. »bliskost« sa zmijama i mladunčadi divljih životinja — omogućavaju zanos. Moglo se očekivati. i ona žena koja је po prirodi trezvena neće se pokvariti učestvovanjem u orgijama« (Bah. najzad. Sam Dionis je spoznao »ludilo«. da će se ta opsednutost zamenjivati sa »ludilom«. takođe je bio manija izazvana opsednutošću koribantima. stari upoređivali s dionizijskom orgijastičnošću. Trezvenost zavisi od karaktera. neranjivost vatrom ili oružjem. U Euripidovoj tragediji Herakle. 314 i dalje). al' vrijedno jeste znat« (470—474). daleko od grada. »Koribantizam« koji su. frenetičnih i divljih obreda. a one ti iz ruke uzmu bacat štap. nego činjenica da su one bile vrednovane kao religioz. ili као njegova milost. — / pa ranam' rane. Izgleda sasvim izvesno da se među te slobode podjednako uključuje i odbacivanje interdikta. kralju. . Euripid nam prikazuje jedan tajni kult. . etičnih i društvenih pravila i konvencija.»Pod hiljadama devojačkih ruku« strašni bikovi behu raskomadani za tren oka. a bahantkinje su samo delile božija iskušenja i strasti. Rastrgnute i proždrane životinje su bile Dionisove epifanije ili inkarnacije. Putem prinošenja žrtve kidanjem (sparagmos) i jedenjem presnog mesa (omophagya). Dionisa i njegov kult. prizor na pogled. / al' ne pada na crnu zemlju ništa baš — / ni grožđe ni mjed. na planinama i u šumama. »I djecu grabe. otkriće totalnog oslobođenja. »A kakva smisla ima sveta služba ta?« — pita Pentej. Misteriju je sačinjavalo učestvovanje bahanata u totalnoj epifaniji Dionisa. uostalom. Dionizijski zanos pre svega znači prevazilaženje Ijudske uslovljenosti. mania. postizalo se jedinstvo s bogom. / Što uprte na leđa. Menade se zatim bore u dolini. osobit za Misterije.

uostalom. 559 Starogrč. on je »pao u bahantski zanos i sad je izvan sebe«. 558 Starogrč. (Stari su ga. 17 Prema starim glosaraa reč saboi (ili sabaioi) na frigijskom jeziku je bila ekvivalent grčkog bacckhos. prev. čuvajući pri tom nasleđe iz preistorije.: božansko oduševljenje. Jeanmaire. Dionysos. up. »mistično piće«). omofagiju. prev.).556 To je po svoj prilici bila neka procesija u kojoj su posvećeni »pod vlašću boga« dopuštali da ih ponese frenezija koju su kako pomoćnici. 1959 (prim. Mat. 557 Starogrč. srpska. nije prestajao da stvara nove religiozne vrednosti. klicanje (prim. pokušavajući da ismeje svoga protivnika Eshina.)17 Demosten se poziva na obrede koje je pratilo čitanje »knjiga« (verovatno nekog pisanog teksta u kojem su bile hieroi logoi558). Hyds!* Demosten takođe pominje i koš u obliku rešeta. ovenčanih komoračem i granama bele topole. Herodot se zadovoljio time da saopšti priču koju su njemu ispričali u Olbiji.559 Sutradan se odvijala procesija adepta. 259). Za vreme ceremonije (telete). možda je tu bilo reči ο nekom žrtvovanju i jedenju presne životinje). enthousiasmos555 Najznačajnija je činjenica da Dionisov kult. sparagmos. »mističnu košaru«.« I ceo skup bi počeo da kliče ololvge.: glasno. Ma u kom obliku.: svečani ophod bahanata. Herodot (IV. on govori ο »nebrizaciji« (aluzija na kožu laneta. zanos. . Na čelu je išao Eshin. osobito žensko zazivanje. Attes. smatrali za tračkog Dionisa. antropofagiju. na Boristenu (Dnjepar) »zaželeo da bude posvećen u Bahove i Dionisove misterije«. vitlajući zmijama i kličući: »evoe. maniju. podizao iniciranog koji je ničice ležao na tlu i ponavljao formulu: »Umakao sam zlu i pronašao sam bolje.: svete pouke (prim. pod lokalnim imenom. prev. zanimanje za poređenja sa na izgled sličnim kolektivnim obredima i pokretima — na primer. najzad. obuzet bogom.). Attes. ekstatično iskustvo neke manje-više žestoke mahnitosti. ili s obrednom omofagijom kod Ajsaua.). prvu kolevku malog Dionisa. Sabazove misterije!« i igrajući uz povike Hyes. ushićenost (prim. u središtu dionizijskog obreda uvek nalazimo maniju. Novi Sad. prev. svečano udruživanje radi priređivanja žrtvene gozbe u čast nekom bogu (prim. faloforiju. koji je u Olbiji. ο »kraterizovanju« (bazen u kojem su se mešali vino i voda. ο »očišćenju« (katharmos) koje se sastojalo upravo iz trljanja inicirane osobe glinom i brašnom.). nebros. liknon. smatrali za »ludilo« (mania). To 555 Starogrč. Retko se u istorijsko doba pojavljivao bog koji nosi tako drevno nasleđe: obredi su uključivali i teriomorfne maske. 78—80) pripoveda doživljaj skitskog kralja Skileja. prav. mističnog bratstva Severne Afrike16 — počiva upravo na činjenici da ona otkrivaju originalnost dionizma. Akolit je. jednom uključen u duhovni svet Grka. Naravno. 556 Preveo МПац Arsenić.). str.Najzad. Demosten nam u jednom slavnom odeljku (O vencu. s nekim konvulzivnim plesovima srednjeg veka. tako i sami oni koji su bili obuzeti. 95—97. frenezija izazvana opsednutošću bogom — »ludilo« — izazivala je radoznalost mnogih autora a često je podsticala i ironiju i porugu. u stvari otkriva neke obrede male tijade557 (Bacchein) koju su u Atini u IV veku svetkovali vernici tračkog boga Sabaza koji je homologan Dionisu.

njegovi silasci u Podzemlje (koji se mogu uporediti sa smrću iza koje sledi vaskrsenje). Iskustvo je sigurno bilo nezaboravno. Kad Grci ponovo otkriju prisustvo boga . Svuda u svetu božansko dete je nosilac inicijacijske simbolike koja otkriva tajnu nekog mističnog »preporoda«. tajni i inicijacijski dionizijski obredi stekli funkciju koja je specifična za religije Misterija. Festižjer) osporavaju postojanje neke dionizijske Misterije zbog toga što nedostaju jasni pokazateljj ο eshatološkoj nadi. a ponekad i zamenjivan. (Za religiozno iskustvo. Pored toga. procesije) bio javan. Jedinstvo s bogom je činilo da se tokom izvesnog vremena Ijudska uslovljenost rasprsne. Ali Grci se još nisu usuđivali da premoste beskrajnu razdaljinu koja je. manje-više je svejedno hoće li ili neće takva simbolika biti »shvaćena« razumno. razdvajala božanstvo od ljudske uslovljenosti.. jer se učestvovalo u stvaralačkoj spontanosti i opojnoj slobodi. Dionisovo iščezavanje i epifanija. gore. nije bila bez posledica za posmrtno stanje bahanata. u Dionisovoj nadljudskoj snazi i neranjivosti. Teško je tačno reći kada su. U Bahantkinjama nema aluzije na besmrtnost. makar i privremena zajednica s bogom. 561 Kult Dionisa-deteta je bio poznat u Beotiji i na Kritu.) Podsetimo da je već kult Sabaza.560 mada je bar deo ceremonija (na primer. veoma loše poznajemo tajne obrede. morfologiju eshatološke nade ne treba ograničavati na izraze koji su postali poznati preko orfizma ili misterija iz helenističke epohe. Dionisovo prisustvo u Eleusinskim misterijama dopušta mogućnost da se poveruje u eshatološko značenje bar nekih orgijastičkih iskustava. . a da i ne govorimo ο njihovom ezoteričkom značenju (које је moralo postojati..»ludilo« je na neki način predstavljalo dokaz adeptove »divinizacije« (entheos). Izvestan je inicijacijski i tajni karakter privatnih tijada (v. u svim slojevima kulture). pogotovu kada je reč ο starom dobu. Bahantkinje ne govore ο besmrtnosti. i pod kojim okolnostima. predstavljao strukturu neke misterije (»Umakao sam zlu!«). Naravno. To je dovoljno da bi se Dionis razlikovao od Zalmoksa s kojim je još od Rodea upoređivan. ali se na kraju proširio i па Grčku. 470—474). 125. 560 Podsećamo da su za vreme praznika Antesterija neke obrede izvodile isključivo žene. pošto je pastojanje ezoteričnih značenja tajnih i inicijacijskih obreda potvrđeno svuda u svetu. u njihovim očima. i to u najvećoj tajnosti. ali ono nikada nije uspevalo da je transmutira. koju ćemo usikoro razmatrati — ukazuju na volju i nadu u duhovni preporod. međutim. Ali mi. koji je poistovećen s Dionisom. ier je ovaj getski bog činio »besmrtnima« one koji su bili posvećeni u njegove misterije. Ugledni naučnici (Nilson. a pogotovo kult Dionisa-deteta561 sa obredima koji slave njegovo »buđenje« — ostavljamo ovde po strani mitsko-obrednu temu Dionisa-Zagreja. kao što je nema ni u kasnijem Nonovom Spevu ο Dionisu (Dionysiakd). Bahantkinje.

titani su božanskom detetu prišli posuti gipsom kako ne bi bili prepoznati. izigravali su ludilo neke pomahnitale duše«. Argivljani su lice prekrivali gipsom kada su učestvovali u dionizijskim praznicima. govori ο tri Dionisova rođenja. prev. Po mitu. ubijaju ga i komadaju. dovoljno je jasno kazati da su obaveštenja koja daju hrišćanski autori potkrepljena još starijim dokumentima. Dionis. De cor. 382. 77. loptom. Mit ο komadanju deteta Dionisa Zagreja poznat nam je pre svega zahvaljujući hrišćanskim autorima. 228 i dalje). Ime Zagreja se prvi put pominje u poemi Alkmeon iz tebanskog ciklusa (VI vek):563 ono znači »veliki lovac«. 259.20 Kao što bi to i trebalo očekivati. po Kalimahu (fr. Α u Sabazovim misterijama koje su svetkovane u Atini. str. uveravajući da je zločin bio počinjen iz ludila. Epikurejac Filodem. obrtaljkom). Obavešten ο zločinu. što odgovara Dionisovom divljem. Reja ili Demetra — dobija ili spasava srce i stavlja ga u jedan kovčeg. 3. pogotovu zbog njenih »orfičkih« tumačenja. ali je ta epizoda našim precima bila poznata. one su bile odavno poznate. u Pizistratovo vreme. drugom iz bedra. »prvom od majke.»Misterijske« karakteristike kulta jasnije se ocrtavaju naročito od Dionisa Zagreja. Ciceronov savremenik. koji je živeo u Atini u VI veku.: čegrtaljke (prim. takođe Euripid. 44'. oni ga prikazuju euhemerizovano.) 21 De piet.21 Firmik Matermo zaključuje da se na Kritu (gde on smešta svoju euhemerizovanu priču) sećanje na ovo ubistvo zadržalo u godišnjim obredima koji su ponavljali ono što je »dete u času svoje smrti učinilo i pretrpelo«: »u dubini šuma. Jeanmaire. Hera šalje titane koji odnose dete Dionisa Zagreja zajedno s nekim igračkama (zvečkama. drugim rečima. 37. jedan od inicijacijskih obreda sastojao se upravo iz posipanja kandidata nekim prahom ili gipsom. fr. Mitsko-obredna tema stradanja i vaskrsenja deteta Dionisa Zagreja otvorila je prostor za bezbrojne protivurečnosti. jedan 562 Lat. oni nrolaze kroz obrednu smrt. orgijastičkom karakteru. Hrišćanski autori ne pominju Dionisovo vaskrsenje. Te komade oni kuvaju u kotlu. on je osnovao Dionisove orgia. Što se tiče zločina titana. Kinkel I. 472. i »sopstvenim zubima kidali živog bika«. str. čigrom. a po nekima ih i jedu. Nono. Jedna boginja — Atena. Zevs zgromi titane. Ali upravo zbog toga što su bili oslobođeni zabrane da govore otvoreno ο svetim i tajnim stvarima. koji je dobro poznat u »primitivnim« društvima: novaci svoja lica trljaju prahom ili pepelom kako bi ličili na utvare. piljcima. a trećem kada se vraća u život pošto je Reja sastavila delove koje su raskomadali titani«. 191 i dalje. nepotpuno i zlonamerno. Pausanija (VIII. str. up. 564 Demosten. 5) nam prenosi jedno obaveštenje koje je dragoceno uprkos sumnjičavosti Vilamovica i drugih naučnika: Onomakrit. drage primere kod Ota. 171) Zagrej je samo jedno posebno Dionisovo ime. uz čudne pokliče.564 Te dve činjenice povezivane su od starina (up. Što se nas tiče. Što se tiče »mističnih igračaka«. napisao je poemu na tu temu: »uzevši ime titana od Homera. . Reč je ο starom obredu inicijacije. XXVII. crepundia562 ogledalom. hrišćanski autori su nam preneli izvesne dragocene podatke. načinivši titane autorima božjih patnji«. 563 Fr. vid.

Dionysos. sin Zevsa i Semele«. Vid. druge primere u Mairie Delcourt. raznovrsnošću svojih transformacija. kada su žene proslavljale ponovno rađanje boga. 4). Aristotel IV. »problem« koji se pripisuie Aristotelvt (Diodot. a taj Dionis »koji se ponovo rađao kao Zagrej bio je istovremeno i tebanski Dionis. 31). spreman za ponovno rođenje. 53. str. te su pojedinosti pominjane u vezi s »proslavljanjem misterija«. * ** Više nego drugi grčki bogovi. među sve narode. dakle.papirus iz III veka pre Hr. pominje čigru. Jer 11 delfskoj košari se nalazio raskomadani Dionis. U stvari. Fr. 6). titani su mogli imati samo ulogu demona — i bili su zgromljeni. poznata u IV veku. Najdramatičnija epizoda mita — naime činjenica da su titani. nažalost oštećen. Tradicija koju prenosi Diodor je dragocena utoliko što potvrđuje postojanje dionizijskih misterija. Inicijacijski karakter dionizijskih obreda može se prepoznati u Delfima. 387. moglo bi se reći da su oni detetu Dionisu davali božanstvenost i besmrtnost). str. piljke i ogledalo (Orph. Euforion je UI III veku znao za analogno predanje. Prema nekim varijantama. 35). 15) koji je. »ubijali« su novaka da bi se on »ponovo rodio« u svetu više egzistencije (u našem primeru. Orfej je tada proglašen za »Dionisovog proroka« i »osnivača svih inicijacija« (vidi gl. obrtaljku. »jedan Zagrej«. 75. u religiji koja je zagovarala apsolutnu prevlast Zevsa. str. Ali. njegove udove bacili u kotao gde su ih kuvali a zatim pekli — bila je. epizodu ο Demetri i Demofontu) ili podmlađivanje (Pelijine kćeri svoga ocaseku na komade i kuvaju ga u kotlu). spreman da se poveže sa različitim.28 Izgleda da se i Diodor sa Sicilije poziva na dionizijske misterije kada piše da je »Orfej preneo komadanje Dionisa u ceremonije misterija« (V. 331. . On je uvek u pokretu: stiže svuda. pa i 565 Up. posle Salomona Renaka (Reinach) razmatrao Mulinje (Moulinier). iz njihovog pepela su stvoreni Ijudi — i taj mit je imao značajnu ulogu u orfizmu. str. u sve zemlje.565 Žanmer (Jeanmaire) je u pravi čas podsetio da kuvanje u kotlu ili prolazak kroz vatru predstavlja inicijacijske obrede kojima se postižu besmrtnost (up. sa svim pojedinostima. U jednom drugom odeljku. XIX. isto. pošto su raskomadali dete. Jer titani su se ponašali kao učitelji inicijacije. U »zločinu titana«. 153 i dalje. u sve religiozne sredine. Dionis iznenaduje brojnošću i novinom svojih epifanija. pronađen u Fajumu (Curubi). L'Oracle de Delphes. Orfej je prikazan kao reformator dionizi jskih misterija: »zbog toga su imisterije za koje se duguje Dionisu nazvane orfičke« (III.566 Dodajmo i da su oba obreda — kidanje udova i pečenje ili prolazak kroz vatru — karakteristike šamanske inicijacije. kako to kaže Plutarh (De Iside. Ali verovatno je da su te misterije već u V veku preuzele neke »orfičke« elemente. 65. II tom). koji je. štaviše. možemo prepoznati jedan stari inicijacijski scenario čije je izvorno značenje bilo zaboravljeno. 566 Jeanmaire. 51. odnosno.

s jedne strane. drugi obredi. Apolonom). ditiramba. i obrednih uzvilca i povika.567 Ako su. moglo približiti. Pijanstvo. Uzbudljivo je praćenje preobražaja jednog kolektivnog obreda. u svakom slučaju. erotizam. horovođa) (Jeanmaire. Više nego ma koji drugi Olimpljanin. podjednako zaneo i privukao kako seljake tako i intelektualnu elitu. orgijaste i askete. Sasvim izvesno. on je jedini grčki bog koji je. i u književni rod. pokazujući se u različitim vidovima. i orfizam je dužnik dionizijskih tradicija. manje-više su direktne dionizijske tvorevine. nepredviđenim porukama i eshatološkim nadama. uranjanjem u životinjsku besvesnost. 567 Ditiramb. taj mladi bog će neprestano darovati svoje vernike novim epifanijama. tragedija. ali isto tako i nezaboravna iskustva izazvana periodjčnim dolaženjem umrlih.antagonističkim božanstvima (Demetrom. Ti su se obredi neočekivano razvijali. »ophod povodom žrtvovanja neke žrtve radi izazivanja kolektivnog zanosa pamoću ritmičnih pokreta. sveopšta plodnost. Zato Dionis predstavlja tip božanstva koje se korenito razlikuje od Olimpljana. političare i kontemplativce. razvili su se u Misterije. a zanos manije je dokazivao da se Ijudska uslovljenost može prevazići. satirična drama. nav. počeo je — upravo u doba (VII—VI vek) kada se u grčkom svetu razvija horska lirika — da se razvija u književni rod koji je po značaju i po ugrađivanju lirskih delova u teme koje su manje više prilagodene okolnostirna i Dionisovoj ličnosti« dorastao delovima koje peva ехагсћоп (starogrč. ili zanosom entuzijazma — svi ti strahovi i otkrovenja potiču iz jednog jedinog izvora: prisustvo boga. Makar posredno. str. u spektakl. 248—49). neka javna bogosluženja postala spektakli. Da li je bio bliži ljudima nego ostali bogovi? Njemu se. i od Dionisa načinila boga pozorišta. delo. Njegov način bivstvovanja izražava paradoksalno jedinstvo života i smrti. . uneti ga u sebe. Ditiramb. koji je podrazumevao ekstatičku mahnitost. tajni i inicijacijski. ili manijom.

.

drugo izdanje. = Worterbuch der Mythologie (Stuttgart) . Ancient Near Eastern Tezis Relating to the Old Testament (Princeton. 1950. . Pritchard. Β.SKRAĆENICE ΑΝΕΤ = J. 1955) Ar Or = Archiv Orientalni (Prague) ARW = Archiv fiir Religionswissenschaft (Freiburg/Leipzig) BJRL = Bulletin of the John Rylands Library (Manchester) BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies (London) CA = Current Anthropology (Chicago) HJAS = Harvard Journal of Asiatic Studies HR = History of Religions (Chicago) IIJ = Indo-Iranian Journal (La Науе) JA = Journal Asiatique (Paris) JAOS = Journal of the American Oriental Society (Baltimore) JAS Bombay = Journal of the Asiatic Society.M.d. Bombay Branich JIES = Journal of Indo-European Studies (Montana) JNES = Journal of Near Eastern Studies (Chicago) JRAS = Jonrnal of the Royal Asiatic Society (London) JSS = Journal of Semitic Studies (Manchester) OLZ = Orientalistische Literaturzeitung (Berlin/Leipzig) RB = Revue Biblique (Paris) REG = Revue des Etudes Grecques (Paris) RHPR = Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses (Strasbourg) RHR = Revue de l'Histoire des Religions (Paris) SMSR = Studi e Materiali di Storia delle Religioni (Roma) VT = Vetus Testamentum (Leiden) M.

.

str. 51 i dalje. Moulinier. Ο »problemu« koji se pripisuje Aristotelu. 68.Valter Oto (Dionysos. Ноуапсе. Za sada videti: P. 191 i dalje) je pokazao da neka obaveštenjia koja se nalaze u relativno kasnijim delima potiču dz starijah izvora. str. Orphće et l'orphisme α l'epoque classique (Pariz. Adam. Tucan.. »L'antre dans les mysteres de Dionysos« (Renđiconti della Pontificia Accademia di Archeologia. 1955). 176 Aditje. 24. 33. 142 Aditi. Α propos d'une etude recrnte sur rinitiation dionysiaque« (Revue des Etudes Anciennes. 1966. str. 107—127). str. str. 176 . 33—60). »Du nouveau sur Pinitiation dionysdque« (Latomus. videti L. Mi ćemo se na ovaj problem vratiti u drugom lomu ovog dela. P. R. 101—119). Dionisove misterije isu otvonile prostor za mnoge rasprave. 1965. »Nevezana«. Boj'ance. 141 i dalje adam. 1962. »Dionysiaca.

dva modaliteta brahmana. 304. 392 deve. 372. 144 Avesta. šamanska (Zaratustra). 163. 131 i dalje. 364. poglavar ugaritskog panteona. 58 Dionis. 186 i dalje. 159 i dalje. 343 Ameša Spenta. 379—380 Apsu. 397 An. 117 Baal. 131 i dalje. egipatski. 63. 148 i dalje Apolon. 198. iščezavanje i okultacija. male dioniziiske tijade. § 65 aserah. 99 i dalje Donji svet. u ugaritskoj mitologiji. totalitet obređnih činova koji ga sačinjavaju. 310 i dalje basar (telo) 286 beth-el. na minojskom Kritu. kritsko poreklo. 382 Asur. 304 i dalje antropomorfizam Jehove. 181 i dalje ekstatici. 232 i dalje. Dionisov praznik. 120 »dvaput rođen«. 265. 187 i dalje ašelski sloj. § 47 božanska vrhovna vlast. 55. Eleusinske misterije. § 21. 187 i dalje agnihotra. § 105. 220 i dalje deve. 374—375 »dokumentisvedočanstva« paleoantropa. povezan s Jehovom. 156 i dalje Anu. 48. zagrobni život duše. u preistorijskoj Anadoliji. 18 daena. §§ 96—97. poistovećen s Brahmanom. prodor u Indiju. 384 i dalje En-ki. 280 i daije. 369 Atena. §§ 102 i dalje. 274 i dalje. 10. 274 i dalje. 176 »Bog otaca«. 171 i dalje dike. »bog«. 58—60 enthousiasmos. 103 i dalje borba junaka protiv zmaja (Iran). 332 duša. njegova borba sa zmajem. 64. 163 Demetra i Eleusinske misterije. 10 doba. § 65. 67. 314 Enuma eliš. simbol univerzuma. 377 . 114 ekstatičko iskustvo. Ahura Mazda i eshatološko žrtvovanje.. 312 i dalje Dionizije u polju. »rob« ili »sluga« Jehove. 146 epodi. poistovećen sa skambhom. § 64. 45 i dalje Ču-kutjen. 205 i dalje Avram »Otac vere«. apolonijska. 172 i dalje Čatal Hijik. doktrina žrtvovanja u njima. religija Ahemenida. § 58 Ehnaton. 197. 189 i dalje dvosekla sekira. 33—34 Avelj. 18 drugo rođenje. u vedskoj Indiji. 65 Apiru. 274 aisa. Ahurine »dobre supruge«. Brahmane. 94—96 Atum. 45 i dalje. religija. 89 i dalje Deukalion. 278—279. 354—355 Bahantkinje. 117 Ea. § 110 Ahurani. 269. § 79 ekstaza. 55. § 102 El. § 21 Aranjaka. 176 Artemida. 399. § 73. revolucija. 60—63 Arjaman. 355 Ašvamedha. 186 i dalje Drvo sveta. § 100 avidja. 197 i dalje. 57. solarizacija Amona. 63 Anat. 159 epopteia. 240—241. 79 i dalje. 127 i dalje Amarna. § 32 Ejlejtija. 378 akadska. 15 Ćinvat. 14.Afrodita. 152 i dalje Axis mundi. 394 dakšina. 370 Dilmun. 365 Dijaus. 149 Bog (prema Mojsijevom viđenju) § 59 bog oluje. 367—368 agnićajana. »nebo«. izlazak iz Egipta. 391 Ahura Mazda. 291—292. 398. §§ 49— 51. 264 i dalje Dumuzi-Tamuz. 369 deivos. hesiodski mit ο pet. § 124. na Kritu. simbolika. 115 i dalje. Dionisove misterije. § 69. 159 i dalje Eleusina. 378 dikša. izazvano ispijanjem some. 57. §§ 89—91. 84 i dalje Australijanci. 93 i dalje Amos. atman. 305 dionizijski obredi. 150 Bhaga. 63. 35. 168 i dalje 26 Crkva svih svetih u Korezi. 79 božanstvo faraona. 310 i dalje. DionisZagrej. 338 Brahman. 120 Demofont. 354—355 Angra Mainju. 58. 390 Amon. 382 Agni. 197. njihov inicijacijski karakter. 280 i dalje Antesterije. 11 i dalje dolmen. hititski. 394 čovek. 387 atman. §§ 122 i dalje. 357 Egzodus. demonizacija deva. 54. 388. 59—62. 63 asure. 198 Arijci. u Vedi. § 76 Bufonije. 399 Bakhein. 17. § 96. 56. § 32. § 74. § 57. njihovi mitski preci. 131 i dalje Aštarta. megalitske. 238— 240. 67—68. 247 i dalje »demonizacija« posmrtne egzistencije (Egipat). § 21 Eden i mitovi ο raju. 279 i dalje. 286 i dalje »čarobnjak« Varuna. 54. povezan s Jehovom. 159 Ašerat. 119. kod Indoevropljana. 56. 63 Enkidu. 313 i dalje divljač. 374. 129. 334 Ep ο GilgamešU. up. § 98 Ereškigal. 272 borbe između generacija bogova. simbioza s domorocima. 166 i dalje božanski par. 207 i dalje Aton. 236—237. § 45 boginje. i asure. 263 i dalje. 63 i dalje akitu. 206 i dalje. 26 Ahemenidi. 143 i dalje »dualizam« zaratustrijanske teologije. 54. videti pod: silazak u Donji svet Dralenloh. 217 i dalje. 41 drvo života. 267. § 23 En-lil. 335 Alalu. mistična povezanost s divljači. § 82.

48 hramovi. 13. pretnje. 48. (Egipat). 393 Jason. njihovo religiozno značenje. 14 i dalje. 118 Hainuvele. 70 hvarenah. 62 haoma. 347 inicijacija. mitologija gvozdenog doba. na Kritu. 56 Harapa. njegova religiozna uloga. 74—75 horoskopi.etnografske paralele. u Kešćioareleu. 356 izranjanje zemlje. 381—382 hibris grčkih heroja 245 Hiksi. središnji mit ο Indri. videti takođe pod: Inana Izis. posmrtni ostaci heroja. 167 gathe. §§ 38—39. mit o. 268 i dalje. § 23. 42 Inana. 361—362 Indra. 57.«. 57. 381 heroji grčki. 301 Ištar. 379 Hepat. »Zlatni zametak«. i Bahantkinje. hititska religija. 166. 176 i dalje induska preistorijska civilizaoija. 279 i dalje Hagija Trijada. 356. § 92. trojna indoevropska. 119 greh (Izrailj). 277 i dalje Jasna-u-sedam-poglavlja. 163 grobnice. 332 Indija. 60 Gigantomahija. 277. proroci ocenjuju njenu vrednost. vedski. 366— 367. 74. sedište duše. § 59 Jaje. religija. 396 imago mundi. 274. §§ 38—39. nada u iskupljenje. kult haome. 26 i dalje Euripid. 164 i dalje. 380 Hiranjagarbha. na Balkanskom poluostrvu. 115 i dalje govor. 169 i đalje Indoevropljani. §§ 27—28. § 60. u Jerusalimu. 264—265. 337 Horus. njihova protoistorija § 61. iz doba Obeida. 124 homologacija. 46 Huvava. 351 Ilija. žrtvovanje isposništvo. 79 Jam. § 63. povezani s inicijacijama i s misterijama. § 81 ideologija. 70—71. 166. 63. 381 Hermes. 258 i dalje Geja. § 29 hram budući. 200 i dalje homologija makro-mikrokosmos (Mesopotamija). monumentalni. 347 Hefest. 268 i dalje. u Eleusinskim misterijama. 59—62. 151 i dalje isposnici (u staroj Indiji). 395 hramovi. magijsko-religiozna vrednost govora. 18—19. § 68. § 108 haos. 358 Hadžilar. 298 i dalje. sarkofag. 89—90 Isaija.. 45 i dalje Hadokst Nask. kultura i religija. neuspela Gilgamešova inicijacija. 47—48 faraon. 33 »Gospodarica životinja« (potnia theron). 57 gvožđe. 29. § 29 Izrailj. istorija izučavanja. žrtvovanje Isaka. § 45. stara istorija. 350—351 hititski kralj. §§ 43—47. mezolitski. dovođenje u iskušenje. 214 i dalje. protoistorijska. i potraga za besmrtnošću. § 63 »idol«.. 372 ispraznost egzistencije (Mesopotamija). natufijanske grobnice. 391.. 61. 391 identitet atman-Brahman. kuća shvaćena kao slika sveta. 341 fravaši. § 23 Ipuver. 284. njihova mitologija. 143 Evropska arhajska civilizacija (»Old European Civilization«). bog grmljavine. 175 i dalje . 243. 189 i dalje. 362—363. 35 Gospodar životinja. 275 i dalje Jedinstvo suprotnosti (Varana). razum. otelovljeni bog. 31. u vedskoj Indiji. iskorisko. zmaj. 38—39 Hamurabi. 73—74 istorija. zajednički religiozni vokabular. 335—336 glava. 226 i dalje. 123 Hera. 282. sahranjeni unutar grada. 48. 364. u njoj ima kvarenaha u obilju. 50—51 Habiru. § 118. 35 Gudea. 197 i dalje »Ja sam onaj koji jesam. 78 i dalje Ja (atman). 244 Hestija. njihova trojna ideologija. 211 i dalje Geštinana. 29—30 grčki bogovi na Kritu. 192 Hititi. §§ 38—39 Indusi. § 124 Eva. 395 furor. 119 Jašt. 213 i dalje Gilgameš. 92—93 Hiperborejci. 397 Isak. § 97. § 49 Jasna. § 95. 32 Ilijanka. 286 grmljavina. 235—236. 299 Hram.

150. 105 i dalje. 3 ma'at. § 37. 268 Magi. 64. 285. megalitske religije. § 54 Kanaan. 351 Kureti. 348 Kron. 11 i dalje. 83 menhiri. 89—90 Mesija. 76. 90. mezolitske religiozne prakse. 43. 36 Marduk. 28. i Baal. 340 MadAzil. otkriće metala. 139 kikejon. 48 Kelti. 106 i dalje Mekona. 31—36 Min. § 22 mesožderi. nap. 122 Kabreret. videti pod: kosmologije kost. 344—346 megalitske kulture. 386 Kingu. § 21. »zamene za telo«. sveštenici (u Ugaritu). religiozni kontekst metalurgije. 20 kosti. 97—99 Knjiga mrtvih (egipatska). 311 Mannerbunde. stvaranje ljudi. 55—56. primerni obrazac »konstrukcije« atmana. 211 i dalje. 42 kosmogonije: mesopotamska. i sudija. § 15 Metida. 396 Jupiter Dolihej. 370—371. 82 i dalje. dele društvo na tri klase. 51. 360 Karma. 375 mezolit. božanski kovači. 44 i dalje lovci. 220 i dalje menade. 102—103 Meri-ka-re. 194 i dalje. hram. lestvice od kopalja. njihova konzervacija. § 46. i huritsko-hititska teogonija. 129 Rigvede. 329—330 metalurgija. 42 i dalje kult koji svetkuje faraon. 305 lila. 216 i dalje. 166 khnm. 193 i dalje kosmogonijski mitovi. 296 i dalje Jezekilj. 309 i dalje. 393 magični let. 328 Jerusalim. 114.Jehova. kultura Jerihona. božanska »igra«. 94. § 115. 83 Minos. 190—191 kuća. 24 Malta. njegova uplitanja u istoriju. 294 i dalje Jelisije. 103 i dalje. 209 i dalje lobanje. Minov praznik. 129 massebah. zamenjivanje ljudi životinjskim žrtvama. 83 Kumarbi. 114 i dalje Lagma. § 119. njihovo religiozno ponašanje. 15 maga. u vedskoj Indiji. 63. §§ 21—22. 12 kovači. religiozna simbolika kuće. preistorijska oblast Malte. 397 Jerihon. 54—55. § 75. 273. 28 maja. 51. §§ 34— 37. njegova svetost. naselje Izrailjaca. § 120. 20. pad Jerusalima. 271 Knjiga mrtvih. 399 Menes. 395 Jov. 141 i dalje. sumerska. 52 kosmički ciklus. 197 i dalje. prehelenske religije na Kritu. § 26. kult lobanja. 146 i dalje. 289 Jeremija. 13 ljudi. religiozna simbolika Kogija. 82. mania. dva boga. 334. preistorijska. egipatska. koplja. 65—67 Kirktno brdo. 17 i dalje Krit. 67. 397 Jima. freske. 339. koji predstavljaju središta ceremonija. 198. Dionisovi praznici. uslovljenost. 172 i dalje. poreklo megalita. 214 lavirint. 56 megaliti. 343 Kogi. u himni X. 281 i dalje. §§ 40—42. »dekreti« koji osiguravaju kosmički poredak. 27. 22 Leneje. 209 Malta. 14. 74. pećine. praljudi postaju mesožderi. indijska. 10 metali. 56 Lasko. 21 Kain i Avelj. 139. u Knjizi postanja. § 35. ponovno rođenje iz kostiju. slavljen kao car. 14 Kirova inicijacija. 204 i dalje Kašćioarele. 16—17 kontinuitet zemljoradničkih obreda. 10. uništenje Ijudi (stara Indija). 119 Л . 376 krunisanje kralja. 159 me. 398 mesopotamski vrhovni vladar. 285 i dalje.

povezan s Raom. praznik Nove godine. 44 i dalje. proslavljanje Pashe. zemljoradnje. 82 i dalje pripitomljavanje životinja. 303 i dalje Prometej. 160 nalazišta kostiju. 326—327 priroda. 321—322 nam-tar. 41 i dalje. 202 i dalje. 166 i dalje Mohendžo-daro. 102 »počeci«. §§ 38-39 moira.Mihb-Jašt. 83 (Egipat). 29 »negativno priznanje« (Egipat). 205 i dalje Monkarmel. 209 praznik medveda. § 50. 355 paleolitska obredna funkcija. smrti i ponovnog rođenja. § 62. 9 oružje. 74. 384—388. 373—374. Baalova. 396— . 292— 293. § 75. § 98. 314 i dalje orientatio. 155 i dalje Oziris. 337 proroci. 123— 125 (Hititi). 24 i dalje »Polje darova«. 46 očišćenje. § 77. iransko shvatanje. magijsko-religiozne vrednosti oružja. 64. 160. sadržano u deset božjih zapovesti. 40 i dalje misterije. sveti grad. 218 i dalje. 275—277 misterija. § 96 Persepolis. 326. 85 »Polje trske«. pećine kao svetilišta. egipatsko shvatanje. 56 Nasatja. nalazišta kostiju u pećinama. 359 i dalje mokša. § 33. § 18. vavilonsko. 145 i dalje Nova godina. 100 i dalje mudrosna književnost (vavilonska). 225 i dalje. 14—15 omofagia. 213. 282 i dalje (Iran). §§ 116 i dalje. na antičkom Bliskom istoku i kod Izrailjaca. videti: polaritet nabi. 271. rođenja. 396 »proganjanje« Dionisa. protivurečnosti u vezi s njima. 361. 279 i dalje Mot. 145 i dalje. 35—35 navroz. 55 Noje. 90 petra genitrix. 54. 281— 282. videti pod: Eleusina mitovi ο poreklu. 57 i dalje. 376 oker. 266 i dalje. vedski. 24—25 Palestina. pravda). § 58. 372 muško/žensko. 43—49 Nergal. § 90 Okean. 205 i dalje Ningursag. 357 Prađapati. njihova »transmutacija« u kamen. paleolitskih Ijudi (bibliografija). 85 poredak (pravo. magijsko-religiozno ponašanje. 324 profetizam. 63 neznanje. § 111 Mitra-Varuna. 55 pogrebne prakse. 17 i dalje. 378—379 posmrtna egzistencija (Egipat). mesopotamski mitovi ο potopu. u Upanišadama. 98 neolitske religije Bliskog istoka. § 106. 20 i dalje pećinska umetnost istočne Španije. 40 plodonosno kamenje. i dionizijske misterije. 17 i dalje. Indoevropljana. 394 potop. središte ceremonijala (minojski Krit). 391 Persefona i Eleusinske misterije. 377 proricanje. crveni. religije preistorije (bibliografija). 352—353 panteon. 20—25 paleolitski lovci. 117— 118 palata-hram. 397 otkrovenje. 84 i dalje postegzistencija. 195 i dalje. 138 (Ugarit). u JJganitu. 399 Orfej. 20—23 periodično obnavljanje sveta. 309 i dalje. uzdizanje Mitre. njihovo nasleđe. neolitska religija Palestine. koji se prelazi posle smrti (Iran). 19 preci. 322 i dalje pećinsko slikarstvo. praistorija Palestine. 170 i dalje Pasha. 166 Natufijanci. 75. blaženstvo početaka u sumerskoj religiji. 26 i dalje paleolitska umetnost. znaci i figure. 271 nebo. povezana sa ženskom plodnošću. kod Gilijaka i Ainua. biblijski potop. grčke. 32—33. 175 i dalje Mitra. kosmološka simbolika palate-hrama. 25 i dalje palata. 36—37 paleolitski ljudi. 59. § 70 Pitija. § 51. 34. 11. obredno mitski scenario Nove godine. 9 i dalje paleolitski zemljoradnici. 371 prakriti. 37 i dalje paleolitsko »selo« u Malti. 331—332. videti pod: viavroz Obeid. 355 mrtvi. svetost neba. 41 i dalje. za pravljenje oruđa. 38—39 Mitra. 56 Namu. poistovećivanje s Prađapatijem putem žrtvovanja. desakralizacija prirode od strane proroka. 15 most. kultura i religija. 68—69 (Mesopotamija). 378 Mojsije. eshatološko (Iran). 341 označavanje vremena kod paleolitskih ljudi. 337 muni. 320 i dalje primerni obrasci (Egipat). uzgajanje biljaka koje služe za ishranu. 128 piće »ne-smrti« (soma). 9 oruđe. 320 i dalje polaritet muško—žensko u paleolitskoj umetnosti. 81 i dalje Posejdon. kult mrtvih (megalitizam). lcultura Obeida. indijsko shvatanje. 12 i dalje Osija. simbolika potopa. u Izrailju. § 29. 37 i dalje. 393 Pesma harfiste. 103 preistorija. 139. 154 pećine. 231 i dalje plodnost.

330— 333 sumersko kraljevstvo. § 87 sudije. 393 tjurunga i slikani oblutak iz Madazila. iranski. 249 i dalje Ugarit. ženske statuete. dionizijska tvorevina. rođenje. 59. 120 slikani oblutak. 311 i dal. žrtvovanje some. 24. 12 stvaranje čoveka (Sumer). neolitska religija u Siriji. 32—33 smrt (Baalova) i povratak u život. 207 i dalje. 22—23. videti takođe pod: Dumuzi tapa. 59—60 simbolika paleolitske umetnosti. biblijski. § 73. 100. § 51 smrt. 329 sudbina. kosmički stub. 84—89 Tekstovi sarkofaga. religiozna vrednovanja prostora. 11 Rišiji. 45 »sveto«. unutrašnje. kosmogonija u Purušasukti. kod paleolitskih ljudi. 71—72 Utnapištim. 9. 243 i dalje smrt. 71 silazak u Donji svet. 282 savršenstvo početaka (Egipat). 280 i dalje raj. 98. huritski Atlas. § 85 razlikovanje polova. 84 i dalje. 309 i dalje. 24 i dalje Sin. § 60. u Izraelu. u Izrailiu. 28 -tajne. 157 i dalje Štelmor. povezan s Ozirisom. 278 i dalje. 389—390 šamaš. § 78. § 33 rađasuja. u staroj Indiji. 399 Tištrija. hititski praznik Nove godine. prva i poslednja slika boga Atuma. 123. 262. 63—64 Šator (od) sastanka. § 56. 324—325 stena. 83 semantička neprozirnost preistorijskih dokumenata.s. § 26. § 35 Središte sveta. 131 i dalje ugovor ο savezu. 123. 44 i dalje skambha. 302 i dalje Set. 159 Tešik Taš. 185 i dalje Upanišade. 157 i dalje teogonija. mesopotamsko shvatanje sudbine. grčka. 368—369 sparagmos. § 46. koplja. § 90 prostor. 41. 233 i dalje ro'eh. smrt grčkih heroja. egipatsko vrednovanje smrti. § 81. indoevropski termini koji ga označavaju. 31—32 tajne zanata. 97 Telete. 96—97 rase. 190—191. 396 Ptah. religija pod sudijama. 312 i dalje. 15 i dalje samsara. 127—128 Uran. pećina. 27 religija Kanaanaca. 232 i dalje. 374 upanajana. feničanska. 192 i dalje. 77 i dalje sed. §§ 16—19. 42— 43 »prosvetljenje«. 159 rita. § 99 Tamuz. 61—62. §Ш Ra. 284— 285 Soma. shvatanje sudbine u staroj Grčkoj. § 60 suđenje duši (Egipat). religija Skita. 399 Spenta Mainju. 29. 372—373 Upeluri. u Upanišadama. 88 i dalje. organizovan oko ljudskog tela.397. »koje je sišlo s neba«. 345. 192 i daIje. 273 . oplodnja od strane nadljuđskog bića. kultura Tel Halafa. 88. njihova religija. 277 i dalje. 195 i dalje. u vedsko doba. 100 Puruli. 190 i dalje »solarizacija«. 314 transfiguracija. 19. 197 i dalje putovanje duše posle smrti (Iran). § 40 svetilišta u Čatal Hijiku. 141 Tekstovi piramida. 33 Tor. izaubljeni (u Knjizi postanja). 172 i dalje ruah (»dnh«). 186 i dalje. 127—128 Stounhendž. § 21 titani. 77 i dalje prvobitna zmija. 79 Psalmi ustoličenja. i misterije. 286 i dalje Rudra-Šiva. pećina. § 114. 198 Skiti. § 71 Sabaz. 125 Puruša. 372 tehom. 42. § 80. § 113 religioznost preistorijskih Ijudi. 268—269 »prvi put«. egipatska. na Kritu. § 78. 370 raj (iranski). 15 Tešup. 57—58. 378 teofanija. 103. § 113. mistično u staroj Indiji. 263 i dalje središta ceremonija. 211 i dalje Uršanabi. 74. 136 Tifon. 21 Triptolem. § 84 rodozačetnici (patrijarsi). 63 Sirija. §§ 48—52 religiozni sinkretizam. 360 unutrašnja svetlost. obredna. sumerske boginje Inane. § 29 Siduri. 79 i dalje. 393 Skoteino. videti pod: »prvi put« terafim. § 54 Raova litanija. simbolika. Purušasukta. ubijaju i proždiru dete Dionisa. 129 i dalje. § 83 Tep zepi. preobražaj (frašo kereti) sveta. 213 i dalje Tijamat.je sahranjivanje. § 44 Tel Halaf. doba apsolutnog savršenstva. § 31 Solomon. 98—99 sumerska religija. 205 i dalje Saošjant. 19 i dalje Semela. praznik. lestvice od kopalja. mitovi ο prvim rasama u Grčkoj. 164 šamanizam i šamanska vokacija. 106. . grčki. i »memfiska teologija«. teologija i politika »solarizacije«. 73—75. 379. Purušamedha. vidovnjaci. 265 i dalje Tri brata. 395—396 svete pećine. 110 statuete ljudi u Mesopotamiji. 20 tragedija. u mazdaizmu. 289 i dalje proročanstva. 79—80. Jehove (Jahvea) u Sinajskoj pustinji. 71—72 Utu. 80. § 97 Telipinu. 45 i dalje temis.

§ 103.. 195 i dalje Vrhovno biće. 111 i dalje »Veliki vrač« iz pećine Tri brata. 297 i dalje vavilonska kula. 281.. pogl. 292 i dalje. vatra. § 101. 173 i dalje Varuna.. u Ugaritu.. upoređen s Dionisom. X.. § 86. 14 i dalje žrtvovanje. 60 uspenje šamana. 58 zlatno uže. Varuna izjednačen s Vritrom. kružno. iziednačeno s isposništvom (tapas). mistična povezanost čoveka i vegetacije.. 40 i dalje. objava Ahure Mazde.. 42. 146 i dalje vavilonski gradovi. u religijama prearijske Indije. 311 zanos.. »Pripitomljavanje« vatre. ciklično (Indija). 34 i dalje. §§ 65—67. 187 vara. 172 i dalje vaskrsenje tela.. 176 i dalje. borba s Indrom. § 121 Zavetni kovčeg. 196.. 51—52 vratja. 312 i dalje zagrobni svet (Egipat). domaća. 29 uspenje faraona. 5.. Simbolička značenja pogreba. u vedskoj Indiii. 200. 369 i dalje vedsko isposništvo. 260 i dalje »zastrašivanje istorijom«.. Obredi. 57 vedski obredi. šamanski (Zaratustra) § 102 Zaratustra. 31 . 2.. mitologizacija Zaratustre. 21—22 »Venere« preistorijske..... 40 i dalje Zevs. II poglavlje — NAJDUŽA REVOLUCIJA: OTKRIČE POLJOPRIVREDE. 163. 159 Vildenmanlisloh. 37—39 vegetacija.. 299 i dalje SADRŽAJ Predgovor I poglavlje — MAGIJSKO-RELIGIOZNO PONAŠANJE PRAUUDI 9 1. i sumerski potop... poistovećivanje s Prađapatijem putem žrtvovanja. Pećinsko slikarstvo: slike ili simboli? 6.. § 28 vadapeja. brahmansko žrtvovanje ponavlja stvaranje.. 17 Višnu. u vedsko doba.... kritikovano od straле proroka.. 3. ambigvitet Varune.. § 72.. šamanski zanos.. žena i... 202 i dalje vreme.. § 72.... 40 i dalje Velika boginja.. njegov život. u Brahmanama. »Neprozirnost« preistorijskih dokumenata.. § 49 zmije. mišljenje i mašta paleolitskih lovaca.. 174 i dalje znanje...... 365—366.. religiozna vrednost »zastrašivanja istorijom«. § 71 Višvakarman.. 205 žena i zemljoradnja.. § 112. 178 i dalje Vavilon. 4. § 77. apolonijski. Jam... 18—19 Vritra.. 147 Zisudra. 119 zigurat. XIII..... 41 i dalje život posle srarti.... vedsko. Orientatio. dete. statuete.judi u život posle smrti. progonstvo Jevreja u Vavilon. 114 i dalje Zevs Diktej.. pogl. 157 i dalje zemljoradnja. Protivurečnosti vezane za nalazišta kostiju. njihovi nebeski uzori.. eshatološko (u mazdaizmu). 194....... 7. 232 i dalje. mit ο njemu.. 194 vladanje vremenom. bogovi poistovećeni s zmijama. 173—174 Zagrej.sumerski bog sunca. 215. 278 i dalje. 375 zmaj.... § 76. Žensko prisustvo.. 10. 58. 37 i dalje.. 84 i dalje Zalmoks. 138.. otkriće.. u mazdaizmu.... § 79 vegekultura.. u Grčkoj.. MEZOLIT I NEOLIT... 390.... 12 vatra.... § 102.. 377.. 59.. sveopšti kralj. njegova vrednost (u Upanišadama)..... 395 Varuna. vero\'anje paleolitskih l.. Oruđa za izradu oruđa..... 23—25 vidovnjaci (ro'eh). svetost žene...

Sumersko-akadska sinteza. Gilgameš u potrazi za besmrtnošću............ Nasleđe paleolitskih lovaca.... beznađe i »demokratizacija« zagrobnog života.... Teogonije i kosmogonije. Oziris... 23.. Sinkopa: anarhija.... III poglavlje — MESOPOTAMSKE RELIGIJE.. 31. Religiozni kontekst metalurgije: mitologija gvozdenog doba. 18.. 24. Sakralnost mesopotamskih vladara... Sveti prostor i periodično obnavljanje iSveta. »Istorija počinje u Sumeru.... Neolitske religije Bliskog istoka... 30..... Sudbina bogova.... 76 25.. 19. 12........ 10..... Teologija i politika »solarizacija«.8.... 21. 9. Uspenje faraona na Nebo..... 15.. ubijeni bog. 53 16........ Odgovornosti otelovljenog boga.. .........« 17.. 20. 13......... 11....... Stvaranje ^veta. Rad... Žena i vegetacija. IV poglavlje — RELIGIJSKE IDEJE I POLITIČKE KRIZE U STAROM EGIPTU ... Uzgajanje pitomih jestivih biljaka: mitovi ο poreklu... Silazak u Donji svet: Inana i Dumuzi. 28... 22.. iPrvi mit ο potopu.. Duhovna građevina neolita.. Izgubljeni Raj. 29....... Nezaboravno čudo: »Prvi put«.. Konačna sinteza: spajanje Ra—Oziris..... Čovek pred svojim bogovima........ 26. 33... 27. 32. Ehnaton ili neuspela reforma... 14.. tehnologija i imaginarni svetovi.

Asketi i ekstatičari: »muni«... Krit: svete pećine.. 42. DOLINA INDA .. svetlost.. Agni. 44.. 49.. pobednik i demijurg. »Tapas«: tehnika i dijalektika trpljenja.. 67... 38. 185 ... 63.... Središta ceremonija i megalitske građevine. 65. 40.... 77.. . Arijci u 161 Indiji. 71. Kontinuitet prehelenskih religijskih struktura. Vrhovne žrtve: »ašvamedha« i »purušamedha«. 54. Kosmogonije i metafizika. 78. 61.. 74.. 70. 46. Mojsije i izlazak iz Egipta. Anadolska simbioza i ihititski sinkretizam.. Identitet »atman«-Brahman i iskustvo »unutrašnje svetlosti«... 51.... 35..... Kamen i banana. Religija u vreme Sudija: prva faza sinkretizma. 48.. ... Pre i posle Potopa. VEDSKI BO GOVI ... »rita« i »maja«. Dva prva poglavlja Knjige postanja.. prvobitno božanstvo: deve i asure. Prvi panteon i zajedničk religiozni vokabular. Izgubljeni Raj.. MEDITERAN... 58. 66 Varuna: sveopšti kralj i »čarobnjak«... Pobediti Zmaja. »Otac vere«. Kumarbi i Vrhovna vlast.... HRAMOVI.. 60.. SREDIŠTA CEREMONIJE: ZAPAD.. Aditi... 59... Eshatologija: poistovećenje s Prađapatijem putem žrtvovanja.. um.. Bog Soma i piće »ne-smrti«. 47. boginje.... 56.. . žrec bogova: žrtvena vatra. »Zagonetka megalita«.... 55.. 50. 36. Religija Rodozačetnika. 37. Varuna. Kanaanska religiozna vizija... 41... kraljevo pomazanje (rađasuja)...... 76.. Arjaman..V poglavlje — MEGALITI. 62.... IX poglavlje — INDIJA PRE GAUTAME BUDE: OD KOSMIČKE ŽRTVE DO VRHOVNOG IDENTITETA ATMAN — BRAHMAN 185 72.... »Bog koji nestaje«. Protoistorijska religiozna shvatanja i njihove paralele u hinduizmu. Dva Velika boga vedskog doba: Rudra-Šiva i Višnu.... Dva modaliteta Brabmana i misterija »atmana« »zarobljenog« u Materiji .. 100 34. 73.. Indra. 57. Mitra... 45.. Upanišade i traganje rišija: kako se osloboditi »plodova« sopstveniih dela? 81.. Doktrina žrtvovanja u Brahmanama. »Ja sam onaj koji jest«. VI poglavlje — RELIGIJE HITITA I KANAANACA. VIII poglavlje — RELIGIJA INDOEVROPLJANA. Avram.. »vratja«.. Baalov dvor. 79... 75.. 69. 52.. Sukobi božanskih naraštaja.. 140 53. Prvi gradovi Indije. Osnovna obeležja minojske religije...... .. Protoistorija Indoevropljana. 80.. Morfologija vedskiih obreda.... 82... 68. . Baal se sukobljava s Motom: smrt i povratak u život... Kanaanski panteon: Ugarit.. 39. lavirinti. Baal osvaja vrhovnu vlast i pobeđuje Zmaja. VII poglavlje — »KADA JE IZRAILJ BIO D E T E « . Etnografija i preistorija. 122 43.. Zmije i bogovi. Kain i Avelj... Inicijacijska struktura obreda: osvećenje (dikša). Trodelna indoevropska ideologija 64.

... 95... iProročanstva i očišćenja..... 102. Mogu li se spoznati Misterije? 99.. Boginje I: Hera.. 110....... Mit ο prvim rasama..... Jezekiljeva misija.. Putovanje duše posle smrti. XIII poglavlje — ZARATUSTRA I IRANSKA RELIGIJA ... Značenje »životne radosti«..... Kad Grci ропол'о otkriju prisustvo boga Skraćenice. Vaskrsenje tela.......... Indeks ..... Inicijacije: javne ceremonije i tajni obredi.. 123..... »čovekov saradnik«... Pad Jerusalima.... Od »vizije« do spoznaje... 94............ 116... 118...... Mit: Persefona u Podzemlju......X poglavlje — ZEVS I GRČKA RELIGIJA.... 87. Artemida................... Isaija: »Izrailjev ostatak« će se vratiti......... Objava Ahure Mazde: čovek je slobodan da izabere Dobro ili Zlo. XIV poglavlje — RELIGIJA IZRAILJA U DOBA CAREVA il PROROKA ... 117.... Obećanje dato Jeremiji. Epifainije i iščezavanje »dvaputrođenog« boga..... 97..... Religiozno vrednovanje »straha od istorije«.... čovek i sudbina........ Religija Ahemenida......... nevoljeni Osija........... Kritička bibliografija ........ Afrodita...... 92. Pandora... 104.. Drevnost nekih javnih praznika......... 85..... Skiti. 93............. 112... Jehova i stvaranje.. XII poglavlje — ELEUSINSKE MISTERIJE ......... 88....... 107... 125.. 106... »Tajne« i »Misterije«... Teogonija i borbe između generacija bogova.... Euripid i dionizijska orgijastičnost... Amos pastir. 108.. Veliki pali bog i kovač-čarobnjak: Posejdon i Hefest.... 122................... 111...... Aihura Mazda i eshatološko žrtvovanje. Zaratustrin život: istorija i mit.......... 114...... .. Jov............ XI poglavlje — OLIMPLJANI I HEROJI ......... Carstvo: vrhunac sinkretizma.... 89..... Posledice prvobitnog žrtvovanja.. 115. 109. .. »Preobražaj« sveta............ Vreme proroka.... Heroji.. Zagonetke............. 83..... 121. 101.......... 100..... 105.... XV poglavlje — DIONIS ILI IPONOVO PRONAĐENA BLAŽENSTVA ........ 113............... 98.... Hermes... 91... Iranski kralj i praznik Nove godine.................. iskušavanje pravednika....... 86...... Šamanska ekstaza? 103.. Apolon: izmirene protivurečnosti.. 124.. Slavljenje boga Mitre.. Prometej........ 84... Novi vidovi mazdaizma: kult Haome...... 96.. Boginje II: Atena....... Problem Maga................. 120..... 90. 119........ Zevsov trijumf i vrhovna vlast...

··..··.sp^m JN»1 ■' « Ν·''" b qi шН Ј S ! ' Γ -η.lebr π ί.o-5ievo3i i ■ II и?пгш ineam'iM ^rsboq их <ίίηχ<κιε"ϊ: i! ш-ιΜ . AU i" ' Ш i avoH iinse-iq 1 (lei/i bb.АХКИ..·.» .··>ΐν t/oK )J .Inm? alac>q ižub -Лпв/о»оЧ .anS nnid ГгзЈзН г W»jb[-i?.o4 :)fA(ndbif.l id/ I -··'» вЉпЈ* 7j.ПЛ /ШЗЛ0 Ϊ 2V3S »{ίύβ^ος χ .»il'ibir jntoviS« t>f .··.'ttiAH irjid •„•iπ.dul . i eV .'!( if· ■ /'100 · ΛI 1 f/ /! 'vT' 0! · . rli.nirif .· m .wevc®b0iV rSi .вђшзспзг!/ дцгн И i!m M-'f.

18 i dalje. 26 H. fig. _ ντ 86-07-00574-Х ISBN -----------------86-07-00575-8 β J. Maringer.MIRČA ELIJADE ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA 1. Dobračina 30 Za izdavača BRANKA RISTIĆ. Od kamenog doba do eleusinskih misterija * Lektor GORDANA JOVANOVIĆ Tehnićki urednik SEKA KRESOVIĆ BUNETA * Izdavač Izdavačko preduzeće PROSVETA Beograd. 204. »Ein archaologischer Beitrag zur Urgeschichte des Schamanismus«.79 i . Uko i Rozenfeld. 89 i str. direktor Štampa BEOGRADSKI IZDAVAČKO-GRAFIČKJ ZAVOD Beograd. The Gods of Prehistoric Man. 25 Up. str. str. 244 i dalje. 2. 14 Taj običaj je još veoma rasprostranjen u istočnoj Evropi gde umrle mladiće »žene« jelkom. 206. Kirchner. Bulevar vojvode Mišića 17 Štampano u 3 000 primeraka 1991.

nego je sačuvao za kasnije. 1969). Pozivamo se. 48 Možeimo se pitati zašto je Gilgameš nije poieo čim ie uzabrao. Sumerian Mythology. G. str. 65 i dalje. 38 Up. str. Aspects dy mythe. Navedeni su stihovi'21—26. str. na arheološki neolit Srednjeg istoka i Evrope. »Liste des Rois sumeriens«. str. Kada Samaš zameni Enlila. 56 i dalje. L'Epopde de Gilgamesh. M. Mitologia. 42 Videti uporednu analizu svih varijanti u našoj knjizi De Zalrnoxis ά Gengis-Khan. nap. 177 i dalje. ali to se potvrđuje tek počev od slikane keramike. 62. naročito počev od metalnog doba. R. Podsećamoda su koštane palice za bubanj pronađene na ostrvu Oleniju u Barencovom moru. Metallurgy in Antiquity. up. 401. nav. u ANET. J. str. 1S Videćemo (§ 21) da se Apsu uvek zbog »buke«. 92. Eliade. Kramer. 13 Vid. Ad. 217. bronza s Eorn. prvi topilac rude. u staroj Kini je Veliiki Ju. str. preveo Kramer. ž0 Up. očigledno. Stephens. 89 i dalje. str. u ovom slučaiu 24 Jean Nougayrol. 97 i dalje. str. Das religiose Weltbild eines friihen Kultur. Neki afrički narodi dele rude na »muške« i na »ženske«. 328 i dalje. 391. Aspects du mvthe. From The Tablets.: ravnodušni bog (prim. str.). str. 51—53. 61 i dalje. u naselju koje je datirano oko ~ 500. 14 Up. U Africi je rad na topljenju poistovećivan sa seksualnim činom. Heidel. 132 i dalje. str. Eliade. str. 22 Up. str. up. on postaje . Forgerons. Castellino. Le Chamanisme. 55 Up. E. Le Mythe de l'eternel retour (novo izdanje. 39—92. prema F. up. str. »La religion babvlonienne«. Forgerons et alchimistes. isto. 81—130. * Lat.dalje. C. ponekad može značajno da proširi poznavanje neke preistorijske religije. srebro s Anuom. Eliade. 37. The Sumerians. 56 Ο ambivalentnom stanju kovača u Africi. mi navodimo Contenauov prevod. str. Forbes. delo. str. pravio razliku između muških i ženskih metala. 35 40 Uporedna analiza ikonografije i simbolike ukrasnih motiva. 140—43. Jensen. 52 R. »o prev. 211. otkrivenih na vazama i na predmetima od bronze. isto. str. str. 45 Osim kada је drugačije naznačeno. 34 Na osnovu nekih nagoveštaja može se pretpostaviti da su dve grupe statista podražavale borbu. prev. 59—60. Zlato se podudara s Enlilom.

zalazeće sunce. Beograd. B. 149. glavni praznici su verovatno bili povczani s promenoro godišnjih doba. str. Yoyote. str. Ma'at i Harakhtija. Meissner. 2. str. 16. Zemlja je u Tami. 24 Stvarno. Sir Mortimer Wheeler. 130 i dalje. a »svet tada tone u tišinu«. delo. str. »Prehistoric Research in the Netherlands Indies«. str. II. 53 U načelu. Mašića. str. str. str. The Minoan Мусепеап Religion. str. str. 130—31. 9) a 'po kojem je Minos bio sahranjen u grobu-kripti iznad kog je bio podignut hram posvećen Afroditi. Pikar podseća na predanje koje je preneo Diodor (4.je. Eliade. 65—66. delo. str. 25 R. 52 U načelu. i Atuirj. Up. 55 Evans. nav. Renfrew. IV. Gaster. Charles Picard.»gospodar« zlata. Ehnaton s pojedinostima zadiyljujuće svežine pominje čudo zore. 167 i dalje. Ρ. 441 — 444. Willetts. str. * Naš prevod Knjige mrtvih M. sličnoj smrti.. Palace of Minos. »Das Megalithproblem«. delo. 65 Ali magijske forrnule postupno stiču vrhovnu ulogu. videti Μ. delo. Wilson. 92 i dalie. Nilsson. str. Prehistoric India. 76—80. izlazeće Sunce. kao što je to kod Hopija i kod Čirokija. 173). 53 i dalje. pošto tektonska struktura Stounhendža po svoj prilici podjednako obuhvata i funkciju astronomske opservatorije. str. 58 ι dalje. cveće. Re.. Erman-Blackman. 53 »Kad ti počineš. 268 i dalje. 141 i dalje. Babylonien und Assyrien.TU su označeni kao »prostaci iz planine« . MAR. 1983. Višića. јег je zadržao Rea. nije korišćen zato što je u ovom delu slobodniji u odnosu na francuski prevod. up. 56 Nav.). Thespis. Heine-Geldern. II Vid. blaženstvo lcoje dele drveće. 164 i dal. 233 i dalje. Ma'at i Harakhtija. ptice. 962 i dalje. 36 Up. nav. ANET. ribe. str. jer je zadržao Rea. 8 To su tri oblika sunca: Khepri. 310 i dalje. str. sunce u zenitu. str. 67 Ο značenju ovog izraza. »Das Megalithproblem«. The Indus 42 Ο svetim pećinama. str. naslednici egejske boginje (nav.« Noću se kreću divlje životinje i zmije. prev. te bi to učinilo nerazumljivim nastavak teksta (prim. Piggot. Le Yoga. str. 42 Les Remontrances d'Ipu-wer: prev. The Ancient Egyptians. Les religions pršhelleniques. 21 U mesopotamskim književnim tekstovima s kraja III milenijuma. vid. 61 i dalje. 245. 28 Up. 259—260. Allchin. 239 i dalje. Nezavisna· izdanja S. 350—51.

39 Ugaritic Manual. Cross. r5 Ovaj mit je obrazac obreda ltoji se izvodio na početku novog sedmogodišnjeg ciklusa. »koji ne znaju za kuće i za gradove«. 21 i dalje. str. 133. Ulf Oldenburg. najzad. Izrailjci su ostali u Egiptu 430 godina. 24 . u Knjizi izlaska i u Knjizi brojeva. Canaanite Myth. preveo Oldenburg. str. Mojsije i izlazak iz Egipta Počeci religije Izrailja ispričani su od 46. teofanija na Sinajskoj gori. što potvrđuje da se u neko staro vreme Е1 još smatrao za tvorca plodnosti zemlje. zadatak koji mu Bog poverava — da izvede njegov narod iz Egipta. delo. i osvajanje Kanaana pod vođstvom Isusa Navina. 19 i dalje. što je ugled koji će kasnije uživati Baal. koje je prouzrokovao jedan faraon naredivši da se pobiju sva prvorođenčad Izrailjaca.»koji ne znaju za žito«. str. Podsetimo se na najznačajnije: naseljavanje Jakova i njegovih sinova u Egiptu. Gordon. do 50. prev. pojavljivanje »plamena ogrvjenog iz kupine« (njegov prvi susret sa Jehovom). četrdeset godina hoda kroz pustinju. a posebno njegov beg u Madijansku pustinju. * Lat. Mojsijeva smrt. 64. progonstvo. poglavlja Knjige postanja. »Canaanite Mythology«. Reč је ο nizu događaja od kojih je većinu neposredno izazvao sam Bog. i objavljivanje božjeg imena. deset pošasti koje je Jehova izazvao da bi faraona primorao na pristanak. Cyrus H. pošto je ubio egipatskog vojnika kou je udarcima izmrcvario jednog od njegove braće. de Vaux. nav.: stvarno. str. 185 i dalje. odeljak 67 : I : 1—8. u stvarnosti (prim. što prate zapovesti koje se tiču sadržaja objave i kulta. Tekstove naveo R. Prema Knjizi izlaska 12 : 40. odlazak Izrailjaca i njihcn' prolazak kroz Crveno more čije su vode potopile egipatska bojna kola i vojnike koji su ih progonili. nekoliko vekova kasnije. up. str.). 58. neočekivani preokret Mojsijeve sudbine (koji se čudnovato spasao pokolja i uzdigao na faraonovom dvoru). savez koji je Jebova sklopio sa svojim narodom. The Conflict between El and Baal in Canaanite Religion.

str. Devoto. »The Divine Victim« koji navodi sve prikladne delove germanskih i sanskritskih izvora koji se odnose na ljudske žrtve. str. str. 26 Up. 106. str. str. Agni je prenosio bogo6 Up. str. kao zemaljsko biće (GHeMON) na Zapadu suprotstavljen nebeskim bićima. 223. Le Yoga. str. I. str.. str. Images et Symboles. i iu snu. !7 Drugi tekstovi jasno kažu da je Nebo izišlo iz njegove glave.rence za tekstove u: J. 2 Jedian deo žrtava ikoje su bile bačene u vatru. str. 75 i dalje. izd. delo. 320—22.26 Vid. Cross. Sauve. и* •8 Isto. up. I. 27 R. To su dve neprekidne i besmrtne žrtve. str. i5 rcfe. 27. str. 264 i dalje. 52. Gonda. 85. 164. str. a iz njegovih nogu Zemlja (up. 1973. Origini indo-europee. 14 i dalje. " Dodajmo da je čovek kasnije. 20 Up. Brown) pokušavao da rekonstruiše ovo kosmogonijsko shvatanje. 226). de Vaux. druge tekstove u J. čovek ne može da diše i on tada svoje disanje prinosi na žrtvu govoru. 46). Fohrer. str. JIES. novije bibliografiie koie su zabeležili Ringgren. James L. 321 i dalje. Up. dok na istoku nailazimo na poimanje coveka kao racionalnog stvorenja (Me NU) koje je suprotstavljeno životinjama. 424. up. delo. G. Erik Hamp je ipak uspeo da rekonstruiše zajedničku rec za »žrtvovanje«. delo. str. Gonda. Mitra-Varuna (2. viukazuje na ■ asipanje u svim pravcima. 424—421. 35 Naročito je Norman V. 128 i dalje. 125 i dalje. Vid. »dok govori. prev. on ne može da govori. dok diše. Eliade. Vifnuism and Sivaism. str. čovek ih neprestano prinosi. Braun (Norman W. Sve druge žrtve imaju svoj kraj ι 13* 23 . 68 i dalje. i budan. atmosάρ%τΖ nJeSovih grudi. de Vaux.). Traite d'histoire des religions. 43 i dalje. ° Već u Rigvedi opažamo težnju da se mnoštvo bogova svede na jedan с«^3!11 piincip: »ono što jc samo Jedno. i on tada svoj govor prinosi na žrtvu disanju. Dumezil. nadahnuti pesnici nazivaju višestruko« (I. nav. str. Les Religions ueUnde. Ahlstrom. Nadalje koristimo njegove analize. 27 U stvari. »izbaciti«. str. • I8· Korišćeni termin je visriđ. * Prema Bibliji — asorskog kralja (prim. Gonda. 13 Ime je takođe poznato i u Avesti: Haptahindu. To je sigurno uticaj žrtvovanja Puruše — što potvruuje lstovetnost strukture ova dva boga. 1948). Histoire. Notes on Brahman. nav. nav. b . 85 Fohrer. 60 i dalje. od korena sriđ.

'oru i/vU'vf'onis4e Areopagita — ime je pridato anonimnom grčkom auPaeiti ' . агаапјош. . ne treba izgubiti iz vida prisustvo drugih vrsta asketa i ekstatičara. helenisitičkog i ironskos nasleđa u strukturu Vizantiiskopr carstva. 4. " Ovaj proces će na istočnom Mediteranu omogućiti utiskivanie roman• Kog. Eliade. u Maloj Aziji. Bilo je. 27. Vid. UP.A^ogyne. VI. Atman predstavlja zansku suštinu u čoveku. 1-10. ovim svetom. veka. III tom ovog sehr. 79. 3 i dalje. 7 "> . Pmstopheles et l'Androgyne. 5). Chand. čija su dela dugo i pogrešno pripisivana Dionisiju Areoskih sim 'an'nu koga Је u hrišćanstvo .>>s. Stari. str. Pouka se završava čuvenom formulacijom: »To *7 o 'Уат asi) Švetaketu!« ρ л је ο homologiji žrtvenih vatri sa strukturama zagrobnog sveta.. II. Neki od ovih asketa i ekstatičara živeli su na rubu arijevskog društva. Ргеша Спапdogja-Up. međutim. Up. str.. VII. 225 i dalje. »Spirit Light and Seed«.. 1). 9—15.j ko рпnosi agnihotru ne znajući.1" <->^°žavan je po celoj Grčkoj. isiti je kao neko ko [. a đda"36 1 očuvanje vizantijskih institucija kod Turaka. prava se žrtva sastoji iz đarivanja daha: »ona. Brih.. str. (VIII. vratja« Ako obredna trpljenja čine integralni deo vedskog kulta. drugih koji su 36 U drugom delu iz iste Upanišade (VI. Up. Sam. jedva da su i pomenuti u starim tekstovima. kaže Satapatha Br. 1.učestvuju u prirodi čina (karman). 200—237). D hćib* 0 temi vid. 1—15) jedan gospodar objašsvome sinu Švetaketuu kako je prvobitno Biće stvorilo svemjr i čoка: posle stvaranja Biće prožima kosmičke prostore i ljudsiko telo u ђ lIma se nalazi kao što je zrno soli rastvoreno u vodi. Ш'иУ~l')· °na »je roditeljska moć« (Taitt. a pona Zapadu °' 0ИтрЈ^' u Atini' ali takođe 1 na Kritu. posebno str. muškarcem i ženom (up.. našu studiiu »Cordes et marionettes« (u: Mephistofp l. koji su znali za tu pravu zrtvu· nisu prinosili agnihotru« (Kausitaki-BrahmanaUpanišad. Asketi i ekstatičari: »muni«. 2). 2. 1). V. V. 1. naročito na najvišim vrhovima.vet'°st je rađanje« (đjotir prađanaman). 19—24.] bi prinosio žrtvu u pepelu« (V. 24. a nisu РП tom smatrani za »jeretike«.

tom 40. 157. 48 i dalje. M. Ο hvarenahu vid. str. str. Knj. prev. fr. 38 Gli eroi greci. Guthrie. 7. 5 Up. Dela hrišćanrar hiia т а neoP'atoničarskc inspiracije: Nebeska hijerarhija.). 6 Foucart.). 50 i dalje. str. nasipa) je osporavano. delo. 284. 32 Bakilid. Videngren poka*'uje da je reč ο instituciji koja je verovatno stara koliko i indoiranska zajednica (nav. sud 7akon Је namesto krvne osvete uveo autoritet Države: gradski 20 Vid. * Drugi arhont u Atini (prim. str. »na grudi mu je prosut rastopljeni metal i tu ostavljen da se ohladi«. nav. Pavle. Mysteres. U Fedonu (69 C) Platon smatra da je kažnjavanje grešnika u Hadu i sliku pravednika uveo Orfej.: mostova. stubac 321—24. delo. fr.). 4 Zilačenje ovih gephyrismoi (starogrč. J. prev. Der arische Mannerbund. 7 Denkart. s Pošto je podsetio na indijske ekvivalente ovih izraza. Duchesne-Guillemin. * Stig Wikandar. u Zatspramu reč ο inicijaciji Zaratustrc od strane Amahrspanda (avestski Ameša Spenta): pored drugih iskušavanja. pod uticajem egipatskih pogrebnih običaja. prev. str. nav. III. Aurea Catena Homeri. str. »sekoše mu telo noževima. 6). mytheet cosmogonie. 6. Widengren. 9. nap. 8. η V42—43. str. 2. ** Starogrč. 41. 26 Rose. roneći na pučini. Handbook. na primer. nav. Edip na Kolonu. delo. 12 Tako je. Pindar. 44. ' Zatspram 5.: bez kojeg se ne može (prim. str. 23.: hram. Delcourt. str. 83 i dalje). Leveque. 14 Vid. prevod i komentare u: P. str. 53. Mistična teologija. str. up. prev. 285—86. sti. Crkvena hijeι imena bogova. Prim. 6 Tezej. 119. 120 i dalje. Sofokle. delo. * Lat. prev. dobija čarobni prsten i k™!1^ jz Hefestovo 'delo — koji će mu omogućiti da uđe u lavirint i da шас njega. VI.). Apolodor. svetilište (prim. 338 i dalje. Culte. Učenjaci su naročito naglašavali apotropejsku funkciju opscenih izraza. Straiiice koje slede innogo duguju Brelichovitn 42 Kao Kleomed na Olimpijskim igrama 496 (Pauzanije. Mole. . preveo Mole. u stvari. 392 i dalje. 3. c'a umiri dušu žrtve i da ukloni ljagu (miasmu) izazvanu zločinom. 1219 J dalje. 27 Thćognis. 452—28.preobratio sv. str. 8 Engomion poitr les Saints Martvrs u Patrologia graeca. reference u našem De Zalmoxis α Gengis-Khan. 313. 72.

§ 20 (Kritička bibliografija). str. delo. 13 i dalje. »Questioni«. delo. To su karakteristični šamanski postupci. up. str. Ovoj . 15 Up. 42 Zaehner. 43 Ž. 167. Widengren. * Lat.). istr. 98. str. Gnoli (pored ostalog: »Lichtsymbolik in Alt-Iran«). redove Molea. Marduk) nekog boga i posvećuju njegovu promociju u najviši položaj (up· Baal). str. 326) podseća da posle jednog Bikermanovog (Bickerman) članka treba napustiti argument »zaratustrijanskog kalendara«. str. 23 Up. priest of the sacrifice«. 16 Videti G. autor međutim nedavno (u Historia Religionum. 341. njegov učenik je bio Pitagora). Cameron. str.. »Zoroaster. nav. melammu. 151. delo. str. str. str. nav. Zaehnera. druge primere u Gnoli. svuda. preveo Mole. G. »Atas-zohr and Ab-zohr«. 475. delo. 131. nav. 64.: stvarno u stvarnosti (prim. Podsećamo na mesopotamsko poimanje »plamtećeg sjaja«. Dawn.pojavi se unutrašnjost njegovog stomaka i poteče krv. Gnoli. takođe str. . 350. 56.1. 35—36. 334). uostalom odgovara slici koju je grčka antika imala ο Zaratustri: filozof (po Aristoksenu. DuchesneGuillemin. delo. »Questioni«. učitelj inicijacije.). Воусе. 31. Mole. n. 27 Up. 23 Pahlavi Rivavat. 88 i dalje. stx·. M. Gnoli. 3). Zoroastre. 24 Zatspram. čarobnjak. »hwarenah« i bibliografske reference u našoj studiji »Spirit. str. takođe Widengren. 47:23. Duchesne-Guillemin. '18 Ovo. str. 367— 68. str. str. Duchesne-Guillemjn. the Herdsman«. delo. 10 Meillet. Duchesne-Guillemin. 14 Up. autor hermetičkih i alhemičarskih rasprava. Duchesne-Guillemin. 44 Widengren. 46 Poznajemo značenje ovog mitskog motiva: gradnjom hrama na nebu. up. 33 Vid. 452 (up. itd. Dimezil je pokazao da je Vohu Manah zauzeo Mitrino mesto u gathama. nav. up. 96 i dalje. Anthropos. La religion đe l'Iran ancien. M. vid. prev. nav. Light and Seed«. Up. Trois conferences sur les Gatha. str. 351 i dalje. prev. članovi panteona proslavljaju pobedu (često kosmogonijskog tipa. up. 22 : 12—13. »Ouestioni sull' interpretazione della dottrina gathica«. nav. Воусеа (»Haoma. naveo Menasce. ali on tuda prevuče rukom i ozdravi« (Zatspram. str.

Culte. up. nalazila se pod areopagom. 5. 134. Teogonija. koja je bila i posvećena ovom bogu. III. § 50). 280: međutim. str. »smrtna žena«. 13 U V veku Teba je postala središte kulta jer se tu Dionis rodio i јег se tu nalazio Semelin grob. str. str. str. a jedna od pouka . nav. Rivayat 16 B. 13 Znamo i za druge slučajeve »ludila« koje je Dionis izazivao kada ga ne bi priznali za boga: takav je slučaj Argovih žena (Apolodor. sedmom mesecu staroatičke godine (pol. 2 Ilijada. a imala je dva hrama i pozorište (pritn. već mitografi koje navodi Diodor. Herodot. a Hesiod. Ш. Knj. 28 Po Jehovinom nalogu. Apolodor. mythe et cosmologie. gr. Saošjant je kao konačni spasilac poistovećen sa Zaratustrom. 85.). 53. 55 Nyberg. naziva je »žena iz Tebe«. II. preveo Mole. str. koje su rastrgle i proždrale jedinoga od svoje braće (Plutarh. očigledno. II. 62.mitološkoj temi na zemlji. Pritom ipak nije bio zaboravljen otpor iz ranijih vremena. III. 310. Ringgren. 94 i dalje. februara) u atinskoj četvrti Lenajon. 4. 10 Ali su ideju vaskrsenja već pripremili teologija (Jehovina svemoć) 14 Ovaj je govor. kćeri Minija iz Orhomene. Euripid. odgovara izgradnja svetilišta u čast boga (up. izgleda. fragment. Les Religions de l'Irart. 299 e). alten Irans. 126 i dalje. Bahantkinje. fr. Die Religionen d. 2). prev. 52 Mole. i Jelisije posle svoje pobede traži od naroda da uhvati 24 Proročanstva ο obnavljanju i ο rajskoj plodnosti kojima se zaključuje delo (9 : 11—15) u korenitoj su protivurečnosti s više puta ponovljenom osudom. 323. interpoliran. II. delo. Jehovini proroci. 138. 3 itd. XIV. »zrna« ili loze i mit ο njegovom komadanju je tumačen kao predstavljanje »žestine« žitarica ili pravljenja vina.. Old Testament Theology. pa se može sumnjati u njihovu autentičnost. Quaest. str. Fon Rad ih smatra za autentične. a prema nekim kasnijim predanjima ι potiče od Prorokovog semena koje je čudnovato sačuvano u jezeru Kasaoja. 146. on je svoja proročanstva sabrao u jednoj Pindar. 2. 940 i dalje. Widengren. 5 Bilo je pokušaja da se Dionis vidi kao bog drveta. 53 Pahlavi. XXXVIII. januara — pol. 2. * Ova atinska svečanost u Dionisovu čast svetkovana je u gamelionu.

18. pošto je govorio ο čerečenju Ozirisa i ο njegovom vaskrsenju. koze. "> Rode (Rohde) je širenje Dionisove ekstatičke religije upoređivao s epidemijama konvulzivnih plesova u srednjem veku. II. Ajzler (Eisler) je skrenuo pažnju na Ajsaul (Isawiya) koji su obredno jeli presno meso (što se nazivalo frissa. 17. 2. str. Adv. 200. predvodnici Menada iz Delfa: »Da je Oziris isto što i Dionis.). Kliment Aleksandrijski. »iskidati«). vukove. delo. relig. ■ * Starogrč. ko to može bolje znati od vas koja vodite Tijade. V. ovce. obraća svojoj prijateljici Klei. De errore prof. Ates je inače bilo božanstvo Frigijaca i Liđana koje je izjednačeno s Dionisom (prim. macke. Plutarh se. Brunel). panteri. vadili im utrobu i proždirali goveda. od glagola farassa. lavovi.Bahantkinja je sigurno glasila: ne treba odbaciti nekog boga zato što se smatra da je »nov«. ovnove. Protrep. Orphica fragmenta. Nat. 110— 111. 19. adepti su kidali. str. tekstove je preneo Kern. 2. 26 Delcourt. Jedenje presnog mesa je pratio mahniti ples veselja »da bi se plašljivo uživalo u zanosu i bilo u vezi s bogom« (R. R. 6. Mistično poistovećeni sa mesožderima čija su imena nosili (šakali. Arnobe. 155. nav. usklik mističnog zaklinjanja. vas koju su vaši otac i rnajka uputili u Ozirisove misterije?« . prev. psi). Firmicus Maternus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->