P. 1
Pravosudni ispit, pitanja

Pravosudni ispit, pitanja

|Views: 4,578|Likes:
Published by vladimirckovac

More info:

Published by: vladimirckovac on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I ODBOR – Perović PARNIČNO • • • • • • • • • • • • • • • • • Vanredni pravni lekovi Dokazni postupak Žalba na presudu – razlozi, rokovi

, pojam Izuzeće Međupresuda Nadležnost suda u parničnom pos (stvarna, mesna i funkcionalna) Obezbeđenje dokaza Parnični postupak – faze, odluke, vrste presuda Parnični troškovi Paulijanska tužba Podnesci Postupak i odluke po žalbi Postupak u bračnim sporovima Pravosnažnost presude Preinačenje i povlačenje tužbe Prekid i mirovanje postupka Prekluzivni rok Presuda - pojam, elementi i vrste (ispravka presude) Pripremno ročište Protivtužba Procesne pretpostavke Revizija – odluke po reviziji, uslovi, nad. Spajanje tužbenih zahteva - vrste Stranačka i parnična sposobnost Sudsko poravnanje Suparničari – pojam i vrste Tužba za utvrđenje Umešač Učešće trećeg lica u parnici (ko može biti umešač, kada može biti JT) Činjenična građa i dokazi Преиначење тужбе* и повлачење тужбе Парнични трошкови Тужба за утврђење* Обезбеђење доказа Привремене мере обезбеђења Супарничари - врсте Средства извршења ради намирења новчаних потраживања Процесне претпоставке Правоснажност пресуде


• • • • • • •


• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Спајање тужбених захтева - врсте Надлежност суда у парничном поступку Умешач Ванредни правни лекови Противтужба Извршне исправе Судска надлежност – стварна, месна, функционална Пресуда – појам, елементи, врсте Доказни поступак Изузеће Прекид и мировање поступка Страначка и парнична способност Повлачење тужбе Правне претпоставке Жалба на пресуду Поступак и одлуке по жалби Особине ванпарничног поступка Парнични поступак – фазе, одлуке, врсте пресуде Спајање тужбених захтева Извршна иправа Разлози за жалбу Разлике парнице и ванпарнице Припремно рочиште Чињенична грађа и докази Поднесци Процесне претпоставке Pravnosnažnost presude Osobine vanparničnog postupka Revizija Učešće trećeg lica u parnici Preinačenje tužbe Супарничарство, врсте супарничарства Учешће трећег лица у парници Веродостојна исправа Преиначење тужбе Учешће трећег лица у парници Извршна исправа Веродостојна исправа Начела ванпарничног поступка Врсте ванпарничног поступк Привремена мера Обезбеђење у извршном поступку Извршни поступак

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Супарничарство Ревизија у којим ванпарничним поступцима је ревизија дозвољена шта је то ванпарнични поступак, особине ванпарничног поступка да ли је дозвољена ревизија у поступку проглашења несталог л за умрло Преиначење тужбе Месна надлежност у праници Парнични трошкови Ревизија, које су одлуке ревизијског суда Врсте пресуда Учешће трећег лица у парници умешач Привремене мере обезбеђења докле траје привремена мера привремена мера у државинским тужбама Obezbeđenje dokaza Privremene mere obezbeđenja Suparničari-vrste Sredstvo izvršenja radi namirenja nenovčanih potraživanja Procesne pretpostavke Pravnosnažnost presude Preinačenje i povlačenje tužbe Spajanje tužbenih zahteva-vrste Nadležnost suda u parničnom postupku Tužba za utvrđenje Umešač u parnici Vanredni pravni lekovi-ZZZ,Zahtev za ponavljanje postupka, Revizija Protivtužba Izvršne isprave Sudska nadležnost-stvarna, mesna, funkcionalna Pojam,elementi,vrste presude-međupresuda,delimična, zbog izostanka Dokazni postupak Izuzeće Prekid i mirovanje postupka Stranačka i parnička sposobnost Povlačenje tužbe Žalba na presudu Postupak i odluke o žalbi Osobine vanparničnog postupka Parnični postupak-faze, odluke, vrste presude Izlučna(izvršna) tužba


• IZVRŠNO

• • • • •
• • • •

Verodostojna isprava Izvršne isprave Izvršni postupak Izlučna tužba Obezbeđenje u izvršnom postupku Privremena mera Privremene mere obezbeđenja (u državinskim tužbama) Sredstva izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja Sredstva izvršenja radi namirenja nenovčanih potraživanja

VANPARNIČNO • • • • • • Vrste vpp Osobine vpp Ostavinski pos Načela vpp Razlike parnice i vanparnice Revizija u vpp

II ODBOR – Slijepčević • Tuzba za utvrdjenje Sudsko poravnanje Umesac Suparnicarstvo Vrste presuda Izuzeće, 36 Mesna nadležnost, 39 načelo savesnosti i poštenja,65 prethodno ispitivanje tužbe, 76 tužba za utvrđenje, 79 preinačenje tužbe, 80 povlačenje tužbe, 81 protivtužba, 83 suparničarstvo, 85 umešači u parnici, 89 dokazni postupak, 103 vrste presuda, 116 sadržina i pismena izrada presude, 125 sudsko poravnanje, 128 razlozi za žalbu, 134-138


• • • • • • • • • • • •


• • • • •

202 Dokazni postupak Prethodno ispitivanje tuzbe Izvrsna isprava Tužba za utvrđenje Preinačenje tužbe Povlačenje tužbe Mesna nadležnost Suparničarstvo Tužba za utvrđenje Preinačenje tužbe Povlačenje tužbe Suparničarstvo Tuzba za utvrdjenje Sudsko poravnanje Umesac Suparnicarstvo Vrste presuda Dokazni postupak Prethodno ispitivanje tuzbe Izvrsna isprava Pripremanje gl.rasprave Postupak izuzeća Veštačenje Povlačenje tužbe Tuzba za utvrdjenje Sudsko poravnanje Umesac Suparnicarstvo Vrste presuda postupak sa neurednim podneskom • • • • • • • • • • • III ODBOR .Škero • • • • • • • • Nacela gradjanskog postupka Postupak izuzeca Vestacenje Povlacenje tuzbe Postupak zbog smetanja drzavine Načela parničnog postupka Dostavljanje Tužba-pojam I sadržina . 141 izvršna isprava.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • revizija.

Perović • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bračne smetnje Vrste srodstva .krvno Imovinski odnosi bračnih drugova Lišenje roditeljskog prava Mere zaštite od nasilja Nevažeći brakovi Ništavost braka Osporavanje bračnog očinstva i posledice Posebna i zajednička imovina Posledice poništenja braka Posredovanje u bračnim sporovima Pravna priroda akta usvojenja Pravne posledice razvoda braka Pravni poslovi između bračnih drugova Predmet zakona u porodičnom pravu Prestanak roditeljskog prava Produženje roditeljskog prava Promena režima usvojenja Razvod Starateljstvo Sticanje u porodici Usvojenje Усвојење Продужење родитељског права Престанак родитељског права Старатељство Неважећи бракови Оспоравање брачног очинства и последице Правне последице развода брака Врсте сродства – крвно сродство Усвојење Ништавост брака Правни послови између брачних другова Оспоравање ванбрачног очинства Предмет закона о породичном праву Стицање у породици Поступак у брачним споровима Srodstvo • .• • • • • • • • Izuzeće Vraćanje u pređašnje stanje Nacela gradjanskog postupka Dokazi Vestacenje Postupak izuzeca Vestacenje Povlacenje tuzbe Postupak zbog smetanja drzavine Nacela gradjanskog postupka Vestacenje • • • PORODIČNO PRAVO I odbor .

31 Ništavost braka. 44 Lišenje i prestanak roditeljskog prava (67) Usvojenje (69) Pojam i vrste usvojenja. 43 apsolutna ništavost braka. 99-100 Posledice razvoda braka Apsolutna ništavost braka Uslovi za zakljucenje braka Pojam i vrste usvojenja Posledice razvoda braka Pojam i vrste srodstva Uslovi za zakljucenje braka Pojam i vrste usvojenja Posledice razvoda braka Pojam i vrste srodstva • III odbor .Slijepčević • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Uslovi za zakljucenje braka Pojam i vrste usvojenja Posledice razvoda braka Pojam i vrste srodstva Uslovi za zaključenje i punovažnost braka. 69-79 Posebna i zajednička imovina.• • • • • • • • • • • • • • Usvojenje Правне последице развода брака Престанак родитељског права Престанак родитељског права Врсте сродства Старатељство Produženje roditeljskog prava Prestanak roditeljskog prava Starateljstvo Nevažeći brakovi Osporavanje bračnog očinstva i posledice Pravne posledice razvoda braka Vrste srodstva-krvno srodstvo Usvojenje II dobor .Škero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Izdrzavanje deteta Nasilje u porodici Zajednicka imovina bracnih dregova Rusljivost braka Prestanak roditeljskog prava Usvojenje Osporavanje ocinstva Obaveza izdrzavanja Nasilje u porodici Izdržavanje deteta od roditelja I drugih srodnika Stavljanje pod starateljstvo Prestanak roditeljskog prava Izdrzavanje deteta Nasilje u porodici Zajednicka imovina bracnih dregova Prestanak roditeljskog prava Usvojenje Osporavanje ocinstva Obaveza izdrzavanja Produženej roditeljskog prava Izdržavanje majke deteta Prestanak roditeljskog prava • . 24 Srodstvo pojam i vrste.

odstupanja) Naslednička zajednica Naslednička izjava Nedostojnost i nesposobnost za nasleđivanje Ništavost i rušljivost testamenta Nužni naslednici Obračunska vrednost zaostavštine Osnovi nasleđivanja osobine testamenta Postupak raspravljanja zaostavštine Pravo predstavljanja Proglašenje testamenta Sastav zaostavštine Sposobnost za nasleđivanje Ugovor o doživotnom izdržavanju Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života Uračunavanje poklona u nasledni deo Uslov i rok u naslednom pravu Testament – pojam. врсте. vrste. uslovi Testamentalni svedoci Тестаментални сведоци Урачунавање поклона у наследни део Искључење из права на нужни део Ништавост и рушљивост тестамента Искључење из права на нужни део Легат Тестамент – појам.• • • Usvojene Osporavanje očinstva Rusljivost braka NASLEDNO PRAVO I odbor – Perović • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ништавост тестамента Alografski testament Veličina nužnog dela Drugi nasledni red Zakonski nasledni red Izvršilac testamenta Isključenje prava na nužni deo (i lišenje) Legat i poklon Proglašenje testamenta Nasledni redovi – prvi nasledni red (umanjenje. услови Наследни редови – први наследни ред Наследничка изјава Наследничка заједница Величина нужног дела Нужни наследници Недостојност и неспособност за наслеђивање Тестаментални сведоци Алографски тестамент Проглашење тестамента Извршилац тестамента Обрачунска вредност заоставштине Уговор о доживотном издржавању Особине тестамента Поступак расправљања заоставштине Основи наслеђивања Оставински поступак Услов и рок у наследном праву Наследна заједница Ništavost testamenta • • .

144 Testamentalna sposobnost ( 148 ) Testamentalni svedoci (156) Ništavost testamenta (168) Izvršilac zaveštanja ( 173 ) Ugovor o doživotnom izdržavanju (175) Proglašenje testamenta ( 191 ) Naslednička izjava (192) Pojam I sastav zaostavstine Testamentarni naslednici Naslednička izjava Osnovi pozivanja na nasleđe • • . 124 drugi nasledni red. а сведоци су умрли пре тестатора како = вештачење потписа завештаоца ништавост олографског тестамента Законски наследни ред Тестамент Проглашење тестамента Начела заложног права Величина нужног дела Први наследни ред која су одступања умањење Ништавост тестамента Uračunavanje poklona u nasledni deo Isključenje prava na nužni deo Ništavost i rušljivost testamenta Legat Testament(vrste.• • • • • • • • • • • • • • • • • Урачунавање поклона и легата у наследни део Искључење и лишење права на нужни део Тестамент Ништавост тестамента ништавост тестамента с обзиром на недостатак форме алографски тестамент ако је код алографског тестамента нечитак потпис тестатора. pojam. 124 legat.Slijepčević • • • • • • • • • • • • • • • Ugovor o dozivotnom izdrzavanju Pojam i sastav zaostavštine. uslovi) Nasledni redovi-prvi nasledni red Naslednička izjava Naslednička zajednica Veličina nužnog dela Nužni naslednici Nedostojsnost i nesposobnost za nasleđivanje Testamentalni svedoci Alografski testament Proglašenje testamenta Izvršilac testamenta Obračunski sastav zaostavštine Ugovor o doživotnom izdržavanju Способност наслеђивања • • • • • • • • • • • • • • • • • • II odbor . 114 Osnovi pozivanja na nasledje (120) Prvi nasledni red.

• • • • • • • • • • • • • • • Odgovornost naslednika za dugove Uračunavanje poklona Nasledni redovi Naslednička izjava Osnovi pozivanje na nasleđe Odgovornost naslednika za dugove Nasledni redovi Ugovor o dozivotnom izdrzavanju Pojam I sastav zaostavstine Testamentarni naslednici Otvaranje nasleđa-dan I čas Drugi nasledni red Sposobnost I dostijnost az nasleđivanje Pretpostavke za nasleđivanje Osnovi pozivanja na nasleđe Ugovor o dozivotnom izdrzavanju • III odbor – Škero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II nasledni red Otvaranje nasledja I nasledni red Vrste zavestanja Sposobnost I dostojnost za nasledjivanje Pretpostavke za nasledjivanje Osnovi pozivanje na nasledje Naslednicka izjava Otvaranje nasleđa-značaj datuma I sata ostaviočeve smrti Prelazak zaostavštine na naslednike Ugovor o doživotnom izdržavanju Pretpostavke za nasleđivanje Nezastarivost prava na nasleđivanje II nasledni red Otvaranje nasledj I nasledni red Vrste zavestanja Pretpostavke za nasledjivanje Osnovi pozivanje na nasledje Naslednicka izjava II nasledni red Otvaranje nasledja I nasledni red Vrste zavestanja • • OBLIGACIJE I ODBOR – PEROVIĆ • • • • • • • • • • • Aleatorni ugovori Alternativne i fakultativne obligacije Važnost usmenih klauzula pri obaveznoj pismenoj formi Docnja Dužnička docnja Evikcija – pojam i vrste Zamena ispunjenja Zastarelost Izvori obligacija Isplata nedugovanog (sticanje bez osnova) Jednostrana izjava volje Jemstvo • .

uslovi za zakonsku. pristup dugu i preuzimanje ispunjenja Promenjene okolnosti Raskid ugovora Raskid ugovora zbog neispunjenja Raskid ug zbog promenjenih okolnosti Retencija Rušljivi ugovori (koje zablude dovode do ništavosti) Solidarne obligacije Solidarnost dužnika Sporazumni raskid ug Sticanje bez osnova (isplata nedugovanog) Sudski penali Teretni i dobročini ugovori Tumačenje ugovora Ugovor o delu Ugovor o zajmu Ugovor o zakupu Ugovor u korist trećeg Ugovor o kupoprodaji Ugovor o ortakluku Ugovor o poklonu – pojam i opoziv Ugovor o punomoćju Ugovori po pristupu Ugovorna kazna Ugovorne kamata Uslov. izvori. nalog – pojam i vrste Forma ugovora Formalni ugovori Cesija (razlika sa personalnom subrogacijom) Štete – pojam i vrste (od kog momenta se ceni visina štete) Евикција – појам и врсте (услови за евикцију. sudsku i ugovornu kompenzaciju. zakonska pasivna solidarnost) Personalna subrogacija Podela obligacija Pojam krivice u materiji ugovora i deliktna odgovornost Ponuda Poravnanje (vansudsko) Posebni slučajevi odgovornosti za štetu Poslovodstvo bez naloga Pravne posledice ništavosti ugovora Predmet ugovora Predugovor i konačan (glavni) ugovor (razlika predugovora i pregovora) Prezumpcija duga Prekid i zastoj zastarelosti Prekomerno oštećenje Prestanak obligacija Prestanak ug Preuzimanje duga.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kompenzacija (kako deluje na pasivnu solidarnost. šta se ne može kompenzovati) Konvalidacija rušljivih ugovora Načela oblig prava Neosnovano obogaćenje Ništavi ugovori Novacija Novčana naknada imovinske štete Novčana naknada nematerijalne štete Novčane obligacije – valutne i zlatne klauzule Objektivna odgovornost (šta se dokazuje) Odgovornost za drugog Odgovornost za materijalne nedostatke stvari Odgovornost za opasne stvari Pasivne solidarne obligacije (izvori. Шта је са уговором у случају потпуне евикције?) Презумпција дуга • • • • • • . rok.

ретенција Уговорна казна Алеаторни уговори Уговори по приступу Подела облигација Новчана накнада нематеријалне штете Раскид уговора због неиспуњења Солидарне облигације Објективна одговорност Уговор о закупу Деликтна способност Судски пенали Излучна тужба Предмет уговора Доцња Опозивање поклона Уговор о купопродаји Замена испуњења Једнострана изјава воље Случајеви права неоснованог обогаћења Начела облигационог права Пренов (новација) Солидарност дужника Посебни случајеви одговорности за штету Пасивне содлидарне обавезе Solidarnost dužnika Novacija Ugovor o zajmu • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Исплата недугованог Новчане облигације –валутне и златне клаузуле* Уговор у корист трећег лица* Одговорност за другог* Преузимање дуга – приступ дугу и преузимање испуњења Цесија Одговорност за опасне ствари Уговор о зајму Понуда Уговор о ортаклуку Формални уговори Новација Алтернативне и факултативне облигације Раскид уговора због промењених околности Теретни и доброчини уговори Компензација Конвалидација рушљивих уговора Прекомерно оштећење Уговор о делу Уговор о поклону – опозивање поклона Новчана накнада имовинске штете Предуговор и главни уговор Исплата недугованог (стицање без основа) Уговорена камата Јемство Раскид уговора Правни послови .подела Преклузивни рок Одговорност за материјалне недостатке ствари Уговор о пуномоћју Споразумни раскид уговора Судско и вансудско поравнање Паулијанска тужба Право задржавања .

врсте цесије Новчана накнада имовинске штете. однос цедента и цесионара. судску и уговорну компензацију Која се потраживања не могу компензовати – често пита Начини престанка облигација Важност усмене клаузуле код обавезне писмене форме .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zastarelost Prekomerno oštećenje Opozivanje poklona Forma ugovora Pojam i vrste štete Солидарност дужника Компензација врсте компензације које тражбине се не могу компензирати Форма уговора Цесија Уговор о зајму Објективна одговорност Рушљиви уговори које врсте заблуде утичу на рушљивост уговора а које спречавају настанак сагласности = настанак сагласности спречава заблуда о предмету у том случ не долази до закључења уговора – непостојећи уговори Извори облигација Доцња дужника Цесија. принцип ЗОО потпуне накнаде. афекциона вредност које су још установе које су сличне прекомерном оштећењу која је сличност са зеленашким уговорима Јемство Одговорност за другог Раскид уговора Одговорност за евикцију Исплата недугованог Разлози за прекид и за застој застарелости Преузимање дуга Преузимање испуњења Уговор о делу Прекид застарелости Прекомерно оштећење Уговор по приступу Новчана накнада имовинске штете Шта је потребно доказати код објективне одговорности Извори пасивне солидарности Случајеви законом установљене пасивне солидарности Подпитања: Да ли се нико не може позвати на то да му није познато стање у свим јавним регистрима или само у земљишним књигама Ако у току спора престане ДЗ СЦГ коме ћете пресудити Како компензација делује на пасивну солидарност Како настаје компензација (извори) Услови за законску. шта гарантује цедент. интегралне штете Форма уговора Компензација Престанак уговора Уговор о закупу Клаузула о промењеним околностима Важност усмених клаузула при обавезној писменој форми Уговорна казна Солидарност дужника Факултативне и алтернативне облигације Прекомерно оштећење где није дозвољено прекомерно оштећење = ?алеаторни уговори.

roka.retencije Ugovorna kazna Aleatorni ugovori Ugovor po pristupu Podela obligacija Novčana naknada Raskid ugovora zbog neispunjenja Solidarne obligacije Objektivna odgovornost Susvojina i zajednička svojina Ugovor o zakupu Deliktna sposobnost Sudski penali Predmet ugovora Docnja Opozivanje poklona • • II ODBOR – SLIJEPČEVIĆ • • • • • • • Predugovor Solidarna obligacija Zastarelost Neosnovano obogacenje Afekciona vrednost Kauza obligacije. naloga Zastarelost Ponuda Pojam i vrste evikcije Ugovor o ortakluku Ugovor o delu Formalni ugovori Novacija Alternativne i fakultativne obligacije Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti Teretni i dobročini ugovori Kompenzacija Rušljivi ugovori-konvalidacija Odgovornost za drugog Prekomerno oštećenje Ugovor o poklonu-opozivanje poklona Novčana naknada imovinske štete Predugovor i glavni ugovor Isplata nedugovanog (sticanje bez osnova) Ugovorna kamata Jemstvo Raskid ugovora Pravni poslovi-podela Prekluzivni rok Evikcija-vrste Odgovornost za materijalne nedostatke stvari Ugovor o punomoćju Sporazumni raskid ugovora Sudsko i van sudsko poravnanje Pobijanje dužnikovih pravnih radnji-actio Pauliana Pravo zadržavanja. 17 novčane i nenovčane obaveze.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Од ког момента се цени висина штете (*од момента досуђења) Preuzimanje duga-pristup dugu i preuzimanje ispunjena Cesija-personalna subrogacija Odgovornost za opasne stvari Ugovor o zajmu Ugovor u korist trećeg lica Pojam i vrste uslova. 19 • .

načela Lične službenosti Održaj Originarni i derivativni načini sticanja svojine Plodouživanje Pojam i vrste državine Pravni poslovi . 27 ponuda. 34 causa. 143 docnja.podela Preuzimanje državine Reivindikaciona tužba – prigovori Ručna zaloga • . 48 ugovor po pristupu. 163 preuzimanje duga. 56 krivica. 122 neosnovano obogaćenje. 174 ugovor o zajmu. 22 predlog ugovora. 122 zamena ispunjenja.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pojam ugovora. 36 konvalidacija ugovora. 201 Rusljivi ugovori Ugovor o zajmu Ugovor o delu Nasleđivanje I ustupanje potraživanja nanknade nematerijalne štete Prekomerno oštećenje Javno obećanje nagrade Sticanje bez osnova Zastarelost i prekluzija III ODBOR – VIDA PETROVIĆ-ŠKERO • • • • • • • • • • • • Kapara Forma ugovora Nacela obligacionih odnosa Javno obecanje nagrade Zastoj zastarevanja Prekomerno ostecenje Nasledjivanje I ustupanje potrazivanja naknade nematerijalne stete Obaveza proizvodjaca za materijalne nedostatke stvari Naknada nematerijalne štete Ugovor o zajmu Sticanje bez osnova Obim naknade materijalne štete Odgovornost u slučaju udesa izazvanim mitornim vozilom u pokretu UVOD U GRADJANSKO PRAVO I STVARNO PRAVO I ODBOR – PEROVIĆ • • • • • • • • • • • • • • • Vrste upisa u ZK Deliktna sposobnost Državina – pojam i vrste Etažna svojina Zajednička svojina Založno pravo – pojam. 190 ugovor o delu. 50 rušljivi ugovori. 98 solidarne obligacije. osnov ugovora. vrste. 46 predugovor. 40 komutativni i aleatorni ugovori. 29 predmet ugovora. 144 alternativne i fakultativne obligacije. 91 odgovornost za drugog.

рок. načini prestanka. налог – појам и врсте* Заложно право – појам. самозаштита државине Staratelj Hipoteka Susvojina Pojam službenosti i vrste Државина и својинскоправне тужбе Оригинарни начини стицања својине Службености Ванредни правни лекови. ревизија.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Samopomoć. zaštita Stvarne službenosti (razlika zastarelost i liberatorna uzukapija) Sticanje svojine priraštajem Subjekti građanskog prava Susvojina Uslov – pojam i vrste Hipoteka Хипотека Врсте уписа у земљишне књиге Својинске и државинске тужбе Појам и врсте државине Услов. samozaštita državine Svojinske i državinske tužbe Službenosti – pojam. podela. судско поравнање Врсте државине Оригинарни начин стицања својине Деривативно стицање својине Хипотека Заложно право Начела заложног права Ручна залога Оригинарни начини стицања својине Svojinske i državinske tužbe Pojam i vrste državine Pojam. vrste i načela založnog prava Podela i pojam službenosti. заштита Оригинарни и деривативни начини стицања својине Заједничка својина Субјекти грађанског права Сусвојина и заједничка својина Врсте узписа у земљишне књиге Хипотека Реивиндикациона тужба . врсте и начела Застарелост* Службености – појам.način prestanka i zaštita Originarni i derivativni načini sticanja svojine Zajedničku svojinu Subjekti građanskog prava Pravne pretpostavke Vrste upisa u zemljišne knjige • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II ODBOR – SLIJEPČEVIĆ • • Pravna i poslovna sposobnost Pravni poslovi . подела. начини престанка.приговори Етажна својина Плодоуживање Заложно право на непокретности Самопомоћ.

37 Subjektivna gradjanska prava.deliktna. 63-65 Pravni poslovi (76-89) Zastupništvo (90) Zastarelost i prekluzivnost. 184 Sticanje svojine održajem. 189-190 svojinske tužbe. 209 Stvarne službenosti (214) lične službenosti.) zajednička imovina stvarne službenosti Zaštita državine • KRIVIČNO PRAVO I odbor – Nata Mesarović • • • • • • • • • • • Branilac Veštačenje Vrste presude Glavni pretres Žalba na presudu Zastarelost krivičnog gonjenja Zločinačko udruživanje Jemstvo Laka telesna povreda Mere bezbednosti Mesto i vreme izvršenja kd .pravna. 200-202 etažna svojina. poslovna i deliktna sposobnost.radna. ŠKERO • • • • • • • • • • • • • • • Fizicka lica Dokazi Zemljisne knjege Pravo prece kupovine Vestacenje Originarno i derivativno sticanje svojine Vrste drzavine Vrste subjektivnih gradjanskih prava Prestanak subjektivnih gradjanskih prava Fizicka lica Pravo prece kupovine Nacela fizička lica-postanak prestanak(misli se na sposobnosti-poslovna.. 130 Načela stvarnog prava..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Originarno sticanje svojine Hipoteka(razlika obicna ugovorna) Pravna. 31-37 Delitkna sposobnost. 219 Hipoteka ( 231-251) Etazna svojina Licne sluzbenosti Vrste subjektivnih gradjanskih prava Vrste državine Originarni I derivativni načini sticanja svojine Hipoteka Prestanak založnog prava • • III ODBOR – VIDA P. 137-139 državina. 159 Derivativno sticanje (180) originerno sticanje svojine.

optužni predlog. vanredni pravni lekovi – nabrojati) II odbor . vrste presuda. vanredni pravni lekovi – nabrojati) • Ublazavanje kazne • Omogucavanje uzivanja opojnih droga • Pretresanje lica i stana • Saucesnistvo • Nadleznost krivicnog suda (potpitanje: prenosenje nadleznosti) • Laka telesna povreda • Zastarelost krivicnog gonjenja • Primanje mita • Jemstvo • Podstrekavanje • Odmeravanje kazne • Osteceni kao tuzilac • • • • Troskovi krivicnog postupka Povrat Branilac (Potpitanja: u kojoj formi se donose procesne odluke – resenje. 30 važenje kriv zakonodavstva na teritoriji RS. vrste presuda. optužnica koju podnosi oštećeni kao tužilac Oštećeni kao tužilac Povrat Podstrekivanje Pojam i vrste krivičnih sankcija Pojam kd Pretresanje lica i stana Primanje mita Razbojnička krađa Razbojništvo Saslušanje okrivljenog Saslušanje svedoka Saučesništvo Teška krađa Troškovi krivičnog postupka Ubistvo deteta pri porođaju Ublažavanje kazne Uviđaj i rekonstrukcija Umišljaj Ublazavanje kazne Omogucavanje uzivanja opojnih droga Pretresanje lica i stana Saucesnistvo Nadleznost krivicnog suda (potpitanje: prenosenje nadleznosti) Laka telesna povreda Zastarelost krivicnog gonjenja Primanje mita Jemstvo Podstrekavanje Odmeravanje kazne Osteceni kao tuzilac Troskovi krivicnog postupka Povrat Branilac • (Potpitanja: u kojoj formi se donose procesne odluke – resenje.Zagorka Dolovac • • • vremensko važenje krivičnog zakonodavstva. 32 krivica 48 .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nadležnost krivičnih sudova Nesavesno pružanje lekarske pomoći Nužna odbrana Odmeravanje kazne Omogućavanje uživanja opojnih droga Optužnica.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • uračunljivost. 174 razbojnička krađa. 247 izuzeće sudija. 144 teška telesna povreda. 183 prikrivanje 185 neovlašćena proizvodnja i stav u promet opojnih droga 198 omogućavanje uživanja opojnih droga. 53 umišljaj. 134 ubistvo 141 ubistvo na mah. 66 krajnja nužda. 127 razlozi žalbe. 103 optužnica. 109 prigovor. 49 skrivljena neuračunljivost. 238 primanje mita. 178 razbojništvo. 67 neuračunljivost. 42 pritvor 66 saslušanje svedoka 77 istraga. 180 prevara. 55 nehat 57 vreme i mesto izvršenja krivičnog dela. 129 vanredni pravni lekovi. 110 odbacivanje optužnice 112 završne reči. 71 pokušaj krivičnog dela 77 zastarelost. 200 falsifikovanje isprave. 62-63 nužna odbrana. Dela Prevara Pritvor Primanje mita Optuznica Silovanje Vrste kazne Razbojnicka kradja Umisljaj Ubistvo Zaavrsna rec Vrste presude Nuzna odbrana Istraga Falsifikovanje isprave Nehat Vrste presude Razlozi zalbe Zastarelost Ubistvo n amah Izuzece sudije Neovlascena proizvodnja i stavljanje u promet droga… Krajnja nuzda Teske telesne povrede Teritorijalno vazenje krivicnog zakonodavstva Izmena i prosirenje optuznog akta • • • . 140 Krivica Razbojnistno Razlozi zalbe Pokusaj kr. 119 izmena i proširenje optužbe 123 vrste presuda . 148 krađa.

Dela Prevara Pritvor Primanje mita Optuznica Silovanje Vrste kazne Razbojnicka kradja Umisljaj Ubistvo Zaavrsna rec Vrste presude Nuzna odbrana Istraga Falsifikovanje isprave Nehat Vrste presude Razlozi zalbe Zastarelost Ubistvo n amah Izuzece sudije Neovlascena proizvodnja i stavljanje u promet droga… Krajnja nuzda Teske telesne povrede Teritorijalno vazenje krivicnog zakonodavstva Izmena i prosirenje optuznog akta Krajnja nuzda Ubistvo Vrste presuda Vremensko vazenje krivicnog zakonodavstva Prevara . oslobadja se kazne“.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Krajnja nuzda Ubistvo Vrste presuda Vremensko vazenje krivicnog zakonodavstva Prevara Saslusanje svedoka Pokusaj krivicnog dela Umisljaj Teska telesna povreda Pritvor Sticaj krivicnih dela Razbojnistvo Razlozi zalbe Nuzna odbrana Falsifikovanje isprave Istraga Vreme i mesto izvrsenja krivicnog dela Omogucavanje uzivanja opojnih droga Zastarelost Razbojnicka kradja Izuzece sudije Stavljanje opojnih droga u promet Odbacivanje optuznice Skrivljena neuracunljivost Ubistvo na mah Vanredni pravni lekovi Zavrsna rec (Podpitanja: Vrste kazni – nabrojati. razlika izmedju razbojnistva i razbojnicke kradje. vanredni pravni lekovi – nabrojati) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Krivica Razbojnistno Razlozi zalbe Pokusaj kr. kako glasi presuda kod nepodobnog pokusaja – „oglasava se krivim.

kako glasi presuda kod nepodobnog pokusaja – „oglasava se krivim. oslobadja se kazne“. Prevara.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Saslusanje svedoka Pokusaj krivicnog dela Umisljaj Teska telesna povreda Pritvor Sticaj krivicnih dela Razbojnistvo Razlozi zalbe Nuzna odbrana Falsifikovanje isprave Istraga Vreme i mesto izvrsenja krivicnog dela Omogucavanje uzivanja opojnih droga Zastarelost Razbojnicka kradja Izuzece sudije Stavljanje opojnih droga u promet Odbacivanje optuznice Skrivljena neuracunljivost Ubistvo na mah Vanredni pravni lekovi Zavrsna rec (Potpitanja: Vrste kazni – nabrojati. razlika izmedju razbojnistva i razbojnicke kradje. Dela • Prevara • Pritvor • Primanje mita • Optuznica • Silovanje • Vrste kazne • Razbojnicka kradja • Umisljaj • Ubistvo • Zaavrsna rec • Vrste presude • Nuzna odbrana • Istraga • Falsifikovanje isprave • Nehat • Vrste presude • Razlozi zalbe • Zastarelost • Ubistvo n amah • Izuzece sudije • Neovlascena proizvodnja i stavljanje u promet droga… • Krajnja nuzda • Teske telesne povrede • Umisljaj. Saslusanje okrivljenog. • • • • • • • • Krivica Razbojništvo Razlozi za žalbu Neuračunljivost Primanje mita Pritvor Vanredni pravni lekovi Nehat . vanredni pravni lekovi – nabrojati) • Krivica • Razbojnistno • Razlozi zalbe • Pokusaj kr.

• • • • • • • • • • Krađa Optužnica Skrivljena neuračunljivost Ubistvo na mah Zastarelost Razbojnička krađa Izuzeće sudije Zahtev za zaštitu zakonitosti # razlika između razbojništva I razbojničke krađe #Kad se smatra da je započet krivični postupak III odbor .Nevenka Važić • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Rekonstrukcija Vestacenje Delo malog znacaja Vrste presude Vaspitne mere Nasilnicko ponasanje Optuzni akt Pojam krivice Razbojnistvo Sukob nadleznosti Nuzna odbrana. krajnja nuzda. sila i pretnja Privatni tuzilac Odluke drugostepenog suda po zalbi Bitne povrede ZKP Stvarna nadleznost krivicnog suda Nuzna odbrana Pritvor Izuzece sudije Neuracunljivost Prigovor protiv optuznice Tuzilac u krivicnom postupku Krajnja nuzda Mere upozorenja Nacelo slobodne ocene dokaza Saizvrsilastvo Pretkrivicni postupak Okrivljeni Pokusaj krivicnog dela Mera bezbednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom Mere za obezbedjenje prisustva okrivljenog na glavnom pretresu Granice odgovornosti i kaznjivosti saucesnika Produzeno krivicno delo Načelo javnosti u kp Pretpostavka nevinosti Krivične sankcije i njihova svrha Načeko neposrednosti Elementi krivičnog dela Sukob nadležnosti Oštećeni kao tužilac delo malog značaja Obavezna i fakultativna odbrana Sadržaj obrazloženja presude Izvršenje krivičnog dela nečinjenjem Mesna nadležnost • • • .

krajnja nuzda.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radnje dokazivanja Uslovni otpust Krivično delo zloupotrebe službenog položaja Saslušanje svedoka Novčana kazna Krivično delo prikrivanja Načelo in dubio pro reo Stvarna zabluda Privatni tužilac Убиство Оптужница Кривица Разбојништво Жалба на пресуду Помагање Кривична дела против имовине Врсте пресуда Условни отпуст Преткривични поступак Притвор Условна осуда кривична дела против безбедности јавног саобраћаја Rekonstrukcija Vestacenje Delo malog znacaja Vrste presude Vaspitne mere Nasilnicko ponasanje Optuzni akt Pojam krivice Razbojnistvo Sukob nadleznosti Nuzna odbrana. sila i pretnja Privatni tuzilac Odluke drugostepenog suda po zalbi Bitne povrede ZKP Убиство Оптужница Кривица Разбојништво Жалба на пресуду Помагање Кривична дела против имовине Врсте пресуда Условни отпуст Преткривични поступак Притвор Условна осуда кривична дела против безбедности јавног саобраћаја Stvarna nadleznost krivicnog suda Nuzna odbrana Pritvor Izuzece sudije Neuracunljivost Prigovor protiv optuznice Tuzilac u krivicnom postupku Krajnja nuzda Mere upozorenja Nacelo slobodne ocene dokaza Saizvrsilastvo Pretkrivicni postupak Okrivljeni Pokusaj krivicnog dela • • • .

sila i pretnja Privatni tuzilac Odluke drugostepenog suda po zalbi Bitne povrede ZKP PRITVOR .kada se primenjuje i šta to zapravo znači? MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG I NEOMETANO VOĐENJE POSTUPKA – zabrana napštanja boravišta? ona je zamena za…? i kada se ta mera primenjuje? pravila? kada dolazi do prisilnog privođenja? • • • OBELEŽJA K. krajnja nuzda. PROTIV BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA .sa kojim oblikom krivice se može izvršiti k. I ODMERAVANJE KAZNE ZA DELA U STICAJU .kod uticaja na svedoke → kada se pritvor najčešće određuje? koja je to faza postupka kada su svedoci saslušani? čemu pritvor pošto su izvedeni dokazi i saslušani svedoci? šta u slučaju ako u optužnici nije stavljen predlog za pritvor? koji su razlozi za određivanje pritvora nakon podignute optužnice i koji su rokovi? USLOVNA OSUDA .? radnja izvršenja? odnos prema objektivnoj radnji izvršenja? PRETKRIVIČNI POSTUPAK – ko ga sprovodi? šta se radi u okviru ovog postupka? prikupljanje dokaza? ko podnosi krivičnu prijavu? i šta onamora da sadrži? kome se podnosi? ko je podnosi? ko ne mora da podnese krivičnu prijavu? šta radi tužilaštvo kada stigne krivična prijava? koje odluke može doneti javni tužilac? • STICAJ K.kad se ne može izreći uslovna osuda? K.šta je cilj izvođenja dokaza? koje se činjenice utvrđuju veštačenjem? razlika između nalaza i mišljenja veštaka? dokazna radnja saslušanja svedoka? ko ne može biti svedok. D.kakve odluke sud može doneti povodom prigovora na optužnicu KRIVICA RAZBOJNIŠTVO RADNJE DOKAZIVANJA . protiv bezbednosti saobraćaja? • • • • • • • • • • • • • • • • SADRŽAJ PRESUDE KRIVIČNE SANKCIJE VANREDNI PRAVNI LEKOVI OPTUŽNICA .d.d. ali se on ne pojavi na glavnom pretresu? POJAM PRIMENE BLAŽEG ZAKONA .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mera bezbednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom Mere za obezbedjenje prisustva okrivljenog na glavnom pretresu Granice odgovornosti i kaznjivosti saucesnika Produzeno krivicno delo Rekonstrukcija Vestacenje Delo malog znacaja Vrste presude Vaspitne mere Nasilnicko ponasanje Optuzni akt Pojam krivice Razbojnistvo Sukob nadleznosti Nuzna odbrana.D. a ko je osloboe dužnosti svedočenja? BRANILAC – kad može advokatski pripravnik da zameni branioca? ovlašćenja branioca? može li sud kazniti branioca njegovog ponašanja? a šta ako je uredno pozvan. – šta su obeležja k.D.

o ekstradiciji. o odgovornosti pravnih lica.PRAVILA O ODMERAVANJU KAZNE .. UČINJENA POD PRETNJOM ILI UZ PRMENU SILE ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA šta je saizvršilaštvo? na subjektivnm planu koje su granice? saučesništvo? podstrekač? da li primena blažeg zakona može doći nakon nastupanja pravnosnažnosti presude? šta je sa procesnim radnjama koje su izvršene po starom zakonu → da li će o po novom zakonu biti priznato kao dokazno sredstvo? • ”Vazićka je rekla da će pismeni deo ispita biti eliminacioni. PROTIV IMOVINE STVARNA I MESNA NADLEŽNOST SUDA NUŽNA ODBRANA.. kao i o oduzimanju imovinske koristi.” USTAVNO PRAVO I ODBOR – BOSA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • AK – ovlašćenje. Moraju da se znaju i : Zakon o medjunarodnoj pomoci u krivicnim stvarima.• • • • • • • • • • • • OPTUŽNI AKTI – objektivni i subjekivni rok za podnošenje tužbe? UVREDA I KLEVETA – kad se kod uvrede može osloboditi kod kazne? 1..da li sme da se ide ispod granice za ublažavanje kazne? šta ćete ceniti prilikom izreke novčane kazne? koji je to važan razlog za izricanje kazne novčane kazne? 2.D. organizacija i uređenje i nadležnost Akti ministara Arbitraže i mirovna veća Veliko personalno veće Visoki savet sudstva Vlada – izbor.D. KRAJNJA NUŽDA I K.. opoziv i trajanje Vladavina prava Vrste i dejstva odluka VSS Vrste i dejstva odluka ustavnog suda Vrste i delokrug organa RS Vrste organa državne uprave Građanska suverenost Disciplinska odgovornost advokata i advokatskih pripravnika Državljanstvo Državna teritorija i državni amblemi Dužnosti građana RS Zaštita prava na lokalnu samoupravu Izbor i prestanak mandata narodnih poslanika Izvorni i povereni poslovi jedinica lokalne samouprave JT i zamenik – izbor i razrešenje Konstituisanje NS Lična prava i slobode Ljudska prava i slobode Mere pozitivne diskrimiacije Nadzor države nad ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu Nadležnost i sastav sudova Nadležnost AP Nadležnost Višeg trgovinskog suda i trgovinskog suda Nadležnost vlade i akti Nadležnost VSS na opštoj sednici i uopšte nad (i VKS) • • • • . ISTRAGA – može li oštećeni sam da podnese zahtev za sprovođenje istrage? i ako može kada? a šta kada tužilac ne obavesti oštećenog da je odbacio krivičnu prijavu? K.

I njehovih zamenika po novom ustavu Konstituisanje NS Visoki savet sudstva Osnivanje politickih partija Vrste i dejstva odluke ustavnog suda Svojinski odnosi po ustavu Politicke slobode i prava Nacin izbora i prastanak mandata precednika Repu. Nadleznosti opstinskih sudova • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nadležnost NS i akti Nadležnost okružnog suda Nadležnost opštinskog suda Nadležnost predsednika RS i akti Nadležnost RS Nadležnost US Narodna skupština – način odlučivanja i rada Način izbora i prestanak madata predsednika Način odlučivanja i rada narodne skupštine Normativna kontrola Ovlašćeni predlagači pred US za pokretanje pos za zabranu rada pol stranaka Ovlašćenja pred rep u vreme vanrednog stanja Odgovornost za štetu koja nastane radom sudija i sudija porotnika Odgovornost vlade i ministarska odgovornost Odnos Odnos crkve i države Odnos vlade i NS i nepoverenje vladi Odnos međunarodnih konvencija i unutrašnjeg prava Odnos pred rep i vlade Odnos pred rep i skupštine Osnivanje političkih partija Pojam ustava Politička prava i slobode Politički pluralizam Poslanički imunitet Postupak donošenja zakona i predlog zakona Postupak izbora sudija Postupak promene ustava Pos pred US Prava i dužnosti AP Prava i dužnosti stranaca Prava nacionalnih manjina Pravo na pravično suđenje Pravo na slobodu i bezbednost Pravosudna uprava Radna tela skupštine Referendum i narodna inicijativa Svojinski odnosi po ustavu Službena upotreba jezika i pisma Suđenje u razumnom roku Tajnost pisama i pošiljki Uslovi za obavljanje advokatske delatnosti Ustavna žalba Ustavna načela Ustavna načela o sudovima Ustavni zakon Pravosudna uprava Postupak donosenja zakona u NS Pravo i nadleznosti autonomne pokrajne Izbor i razresenje javnih tuz. Postupak pred ustavnim sudom Normativna kontrola Sluzbena upotreba jezika i pisma Nadleznosti i akti Vlade Sr.

I njehovih zamenika po novom ustavu . Postupak pred ustavnim sudom Normativna kontrola Sluzbena upotreba jezika i pisma Nadleznosti i akti Vlade Sr.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nadleznosti Republike Srbije Zastita prava na lokalnou samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Nacela vladavina praava Republicki referendum i narodna inicijativa Nadleznost viseg trgovinskog suda Pravo pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja i rada NS Nadleznost Vrhovnog suda Srbije Pravosudna uprava Postupak donosenja zakona u NS Pravo i nadleznosti autonomne pokrajne Izbor i razresenje javnih tuz. Nadleznosti opstinskih sudova Nadleznosti Republike Srbije Zastita prava na lokalnou samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Nacela vladavina praava Republicki referendum i narodna inicijativa Nadleznost viseg trgovinskog suda Pravo pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja i rada NS Nadleznost Vrhovnog suda Srbije Izbor I razresenje javnih tuzilaca Visoki savet sudstva Konstituisanje Narodne skupstine Nacelo politickog pluralizma Vrste organa drzavne uprave Vrste I dejstvo odluka Ustavnog suda Politicke slobode I prava ( pravo na peticiju – poseban osvrt ) Nacin izbora I prestanak mandata predsednika republike Postupak pred Ustavnim sudom Sluzbena upotreba jezika I pisma Nadleznost I akti Vlade RS Nadleznost opstinskih sudova Nadleznost Republike Srbije Zastita prava na lokalnu samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Pravo svojine I svojinski oblici po Ustavu RS Nacelo vladavine prava Republicki referendum I narodna inicijativa Nadleznost Viseg trgovinskog suda Nadzor drzave nad ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu Prava pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja I rada Narodne skupstine Nadleznost Vrhovnog suda Srbije ( Vrhovnog kasacionog suda ) Postupak donosenja zakona u skupstini Prava I nadleznosti AP Izbor I razresenje javnih tuzilaca I njihovih zamenika Tajnost pisama I posiljki Pravosudna uprava Postupak donosenja zakona u NS Pravo i nadleznosti autonomne pokrajne Izbor i razresenje javnih tuz. I njehovih zamenika po novom ustavu Konstituisanje NS Visoki savet sudstva Osnivanje politickih partija Vrste i dejstva odluke ustavnog suda Svojinski odnosi po ustavu Politicke slobode i prava Nacin izbora i prastanak mandata precednika Repu.

Mogu se stavljati amandmani.43. koja su to? Preambula. Vodi se rasprava o pojedinostima i u nacelu pred Narodnom Skupštinom. zemljište?pravo korišćenja. Ovaj zakoutvrđuje 1. kada prestaju mandati svima pa I sudijama ustavnog suda i krece se u reizbor. svojina autonomnih pokrajina i svojina jedinica lokalne samouprave -Šta spada u državnu svojinu : kulturna dobra. Kad ustavna promena stupa na snagu? Narodna Skupština proglašava ODLUKOM ustavnu promenu i ta odluka stupa na snagu danom proglašenja.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Konstituisanje NS Visoki savet sudstva Osnivanje politickih partija Vrste i dejstva odluke ustavnog suda Svojinski odnosi po ustavu Politicke slobode i prava Nacin izbora i prastanak mandata precednika Repu. osnovno načelo sloboda izbora i promene verskog opredeljenja Kad se može zabraniti delovanje verske zajednice. ko može dobiti koncesiju? Ostvarivanje zaštite ljudskih sloboda i prava -kako se štite.traži da se odredi rok za transformaciju… -Javnu svojinu čine: državna svojina. Rok za usklađivanje zakona sa ustavom.12. rokovi za uskladjivanje=akt je ODLUKA Razlika između iniciranja I pokretanja? Inicijativu može podneti svako. ili razmatra predloženi tekst izmene ili ima dužnost da sastavi tekst izmene.nacela.uzi krug pitanja referendum je fakultativan. PRIVATNU i ZADRUŽNU SVOJINU -Za Društvenu kaže da će se urediti zakonom postural transformacije ovog oblika svojine. ne poznaje je kao stari ustav. U tom periodu se trpi nesaglasnost sa ustavom po nalogu zakonodavca! Načelo vladavine prava Odnos crkve i države Čl. Postupak pred ustavnim sudom Normativna kontrola Sluzbena upotreba jezika i pisma Nadleznosti i akti Vlade Sr. koji se usvaja po istim pravilima kao i promena ustava. koji sudovi su nadležni.44 Ustava . Neka pitanja moraju ici na referendum. ko im sve pruža zaštitu. 2. rokovi i usklađivanje zakona: Ustavni zakon o sprovođenju ustava. Rokove za konstituisanje novih organa vlasti. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Nadleznosti opstinskih sudova Nadleznosti Republike Srbije Zastita prava na lokalnou samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Nacela vladavina praava Republicki referendum i narodna inicijativa Nadleznost viseg trgovinskog suda Pravo pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja i rada NS Nadleznost Vrhovnog suda Srbije Vladavina prava Pravo na pravično suđenje Konstituisanje narodne skupštine Postupak pred ustavnim sudom Postupak promene Ustava -kojim aktom i ko proglašava. a Skupština odlučuje samo po predlogu ovlašćenog predlagača! Predlog za promenu ustava razmatra Odbor za ustavna pitanja. Donosi se akt kojim se uređjuje prelazak na novi ustav. uređenje državne vlasti. zašto? Koja prava i obaveze za roditelje jemči ustav? Svojinski odnosi po Ustavu RS -Štiti JAVNU.2008.ljudska prava…Za ostali. je bio rok za usaglašavanje zakona iz 90-ih godina sa novim ustavom). Glasa se o predlogu. pogotovu prioritetnih zakona (31.

Dve zabrane: Zabrana iznuđivanja iskaza 2. ko vrši poslove pravosudne uprave? -koji akt donosi minister koji je od značaja za rad sudova? 18.Ko može podneti ustavnu žalbu .vazdušni saobraćaj. ta ograničenja najduže mogu da traju 90dana ako razlog prodje pre toga onda i tada Šta nam ustav jemči? Koja prava ima lice lišeno slobode : pravo na pravično suđenje. uz poštovanje ljudskog dostojanstva. Odbor skupštine daje mišljenje.svako! -Videti Zakon o ustavnom sudu Pravosudna uprava -sudski poslovnik.• • • • • -o čemu se mora voditi računa pri odlučivanju/ograničavanju ljudskih prava.Zabrana upotrebe nasilja -Kaznu lišenja slobode može izreći samo Sud! Prava nacionalnih manjina zajemčena ustavom Pravo na pravično sudjenje -sta je razumni rok. pravo na pravni lek-žalbu.Sudska uprava -kada sud ima sekretara 28. kako glasi i šta sadrži izreka kod ovih odluka?(Videti na sajtu kako izgledaju odštampati po primer za sve…) -Kako glasi izreka kad je zakon neustavan: UTVRĐUJE SE da odredba ta i ta nije u skladu sa ustavom. poseban osvrt na Bezbednost -zasto se nazivaju lična. kad odbija predlog ovlašćenog predlagača kao neosnovan. Rešenja i Zaključke -O čemu odlučuje odlukom : o ustavnosti I zakonitosti. povreda concurrencies -pomorski. -Kad po ustavnoj žalbi može doneti Odliku kad rešenje kad zaključak. akt o sistematiyaciji radnih mesta u sudu. 18 Ustava: o međunarodnim konvencijama.koja su ograničenja za brodara? -ko se registruje u trgovinskom=ustanove -da li će se nadležnost trgovinskog širiti ili sužavati=sužavati zbog medijacije Nadležnost Vrhovnog Kasacionog suda -šta je sporno a šta predhodno pitanje/=iz gradjanskog procesnog!!! Šta je iz nadležnosti krivičnog u vrhovnom -O čemu VKS odlučuje u opštoj sednici? 25. po sporovima) -sporovi između privrednih subjekata -koje sporove rešava trgovinski sud bez obzira na to ko su stranke u sporu/vazduhoplovstvo -stecaj. prigovor savesti Nadležnost opštinskog suda Nadležnost trgovinskog suda (po subjektima. da mu se odredi branilac po službenoj denote ako nema sredstava za to….pobrojana su u ustavu? Ograničenje za vreme vanrednnog stanja. maloletnici. Ograničava Vlada uz potpis Predsednika republike Lične slobode i prava. o opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava I o praksi suda u Strazburu! Ljudska i manjinska prava i slobode -koja se ne mogu ograničiti.privatizacija.mogu li da se ograničavaju=lična su jer se vezuju za ličnost. -Mora se postupati čovečno. izbor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - nadležnost izbor i razrešenje sudija. da bude upoznat sa optužbom koja mu se stavlja na teret.likvidacija. Visoki savet sudstva. -dopunsko pravo: na saslušanje u prisustvu branioca. zloupotreba monopolskog položaja. Vrste i dejstva odluka Ustavnog suda -Ustavni sud ne donosi presude. čl. Visoki savet daje predlog. ograničavaju se zakonom. šta se sve ceni kod odugovlačenja roka kad se javnost može isključiti: porodični sporovi. -prename izvršenje stranih sudskih odluka -poništava upis privrednog subjekta u APR po tužbi za utvrđenje ništavosti upisa -povreda prava industrijske svojine (okružni rešava kad su fizička lica) -sporovi zbog povrede jedinstvenog tržišta.bezbednost… Poličke slobode i prava. delokrug. donosi Odluke. da li su rokovi odredjeni za trajanje parnice na primer=radni sporovi 6 meseci. da obavesti lice po svom izboru. sastav. Opšta sednica VKS? protiv odluka ovog organa koji može pravni lek? Žalba ustavnom sudu . na postupak na jeziku koji razume/sopstvenom.

izbor i razrešenje javnih tužilaca i njihovih zamenika po novom Ustavu . jel može reizbor. ako preuzme bilo koju drugu funkciju koja je nespojiva sa mandatom ( sudija. stiti ga i po prestanku mandata… Procesni (nepovredivost). bilo koja javna funkcija je nespojiva sa obavljanjem dužnosti poslanika!!!! Konstituisanje Narodne Skupštine . nema obavezu da to budu prvih 1/3 kandidata već mogu bilo koga sa liste postaviti za poslanika.15 dana -ovlašćenja za vreme ratnog stanja? Ko proglašava ratno stanje . -Mandat traje 4 godine.97 Ustava. Izbor i prestanak mandata Narodnih poslanika -Koliko dugo kandidat mora imati prebivalište u RS da bi mogao biti kandidat? 6 meseci -RIK donosi Rešenje kojim proglašava izbornu listu. član vlade.bira ih stranka. da li samo krivični? Ne može biti gonjen. poreski sistem.poslovnik -Žalba kod povrede izbornih prava Postupak donošenja zakona u Narodnoj Skupštini Nadležnost i akti Narodne Skupštine -koliko podpredsednika ima / sada šest a pri svakom sazivu se odlucuje koliko će ih biti Načini odlučivanja Narodne Skupštine -šta ne može biti predlog referenduma.može se lišiti slobode… Disciplinska odgovornost ne podleže imunitetu.nema ograničenja za reizbor? Izbor. budžetski sistem. jedinstveno tržište. ako bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od 6 meseci. državljanstvo. Na osnovu proglašenih izbornih lista se sastavlja glasački listić! -Zakon o izboru narodnih poslanika više ne sadrži pravilo o 1/3 sa liste. prestanak mandata Predsednika Republike Srbije -kako se regulišu pitanja ovde ako nisu regulisana zakonom. uvek moze da se pozove. Nadležnost i akti predsdnika RS -razlika njegovih ovlašćenjau ratnim i vanrednim okolnostima -u kom roku proglašava zakon . najduži. prebivalište. Šta radi sudija kad se neko pozove na imunitet? Obaveštava Narodnu skupštinu.prebivalište. na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom shodno se primenjuje Zakon o izboru narodnih poslanika -Uslovi za kandidata za predsednika : državljanstvo.poslovna sposobnost? -Lista kandidata se predaje Republičkoj izbornoj komisiji….predsednik skupštine. finansijski sistem… -šta znači obezbeđuje i uređuje? -Poveravanje nadležnosti samo zakonom! Finansijske nadležnosti Republike Srbije i državnih organa Državna teritorija i državni amblemi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Kad može isteći pre tog roka? U slučaju: smrti poslanika.kako se biraju članovi? -Republički javni tužilac na koji period se bira. predsednik). potvrđuje međunarodne ugovore. ako izgubi poslovnu sposobnost. ostavke poslanika.stiti ga za izgovoreno misljenje i glasanje u obavljanju denote. reguliše šta sve država uređuje i obezbeđuje: organizacija vlasti. pa je iluzija da građanI biraju poslanike. zaštita ljudskih I manjinskih prava. bez ulaženja u zakonska rešenja -Državno veće tužilaca ko čini. kada se smatra da je jedno lice predsednik? -Na koji period se bira? 5 godina -Ovlašćeni predlagači kandidata po Zakonu o izboru predsednika republike. koja su ograničenja u ustavu? -Kad im prestaje mandat.6 god. to su mere koje važe za sve poslanike I izriču se po osnovu Poslovnika! Odnos Vlade i Narodne skupštine Nadležnosti Republike Srbije -čl. već sve poslanike postavlja politička stranka po izboru sa svoje liste.koji postupci se ne mogu voditi protiv njega. kako skupština odlučuje i za šta 2/3 glasovima=iz poslovnika ns Poslanički imunitet Materijalni (neodgovornost) . međunarodni odnosi.• • • • Organizacija javnog tužilaštva Postupak. tužilac. i šta onda ako je taj neko u pritvoru? Izuzetak: kad je uhvaćen u izvršenju krivičnog dela a zaprećena kazna je 5 godina zatvora.

poljoprivredno zemljište ne mogu!).građevinskog zemljišta…kako se zna šta je čija nadležnost=pa u zavisnosti da li je od lokalnog. ograničeno pravo da stiču nekretnine (reciprocitet može.da glasaju. tužilaštvo I valjda 10. direkcije. uređenje I korišćenje grad. zavodi i posebne organizacije: komisije. i gde . ali vrše javna ovlašćenja Koji poslovi čine delokrug ministarstva?Stručni poslovi…Ministar donosi koje akte: pravilnik.- Razlika između državne i narodne zastave? Na državnoj je istaknut grb .ooo građana isto kao za osnivanje? Dodatno pitanje: Sporno pravno pitanje. koji su akti opštine. a pokretne stvari? Dužnosti građana Srbije po Ustavu Dodatno pitanje: Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja. agencije koje su samostalne I neyavisne. ali stav VKS o spornom pravnom pitanju nije od prejudicijelnog značaja! Izbor I razresenje javnih tuzilaca Visoki savet sudstva Konstituisanje Narodne skupstine Nacelo politickog pluralizma Vrste organa drzavne uprave Vrste I dejstvo odluka Ustavnog suda Politicke slobode I prava ( pravo na peticiju – poseban osvrt ) Nacin izbora I prestanak mandata predsednika republike Postupak pred Ustavnim sudom Sluzbena upotreba jezika I pisma Nadleznost I akti Vlade RS Nadleznost opstinskih sudova Nadleznost Republike Srbije Zastita prava na lokalnu samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Pravo svojine I svojinski oblici po Ustavu RS Nacelo vladavine prava Republicki referendum I narodna inicijativa Nadleznost Viseg trgovinskog suda Nadzor drzave nad ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu Prava pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja I rada Narodne skupstine Nadleznost Vrhovnog suda Srbije ( Vrhovnog kasacionog suda ) Postupak donosenja zakona u skupstini Prava I nadleznosti AP Izbor I razresenje javnih tuzilaca I njihovih zamenika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Zakon o službenij upotrebi jezika. ko upravlja opštinom Službena upotreba jezika i pisma u Republici Srbiji Kada je latinica u službenoj upotrebi?Kod obeležavanja saobraćajnih znakova i nazivi naseljenih mesta. zaštita od diskriminacije -Pravo utočišta/azila ko odlučuje o tome? MUP i MIP su nadležni. a ne ministar. pravo na privatnost. ne mogu biti protean. outstay. Vlada. inspektorati. -Zakon o pravima nacionalnih manjina. rešenja (o postavljenju funkcionera..u svim postupcima pred državnim organima i gde još? Kada se koristi. izuzetak kad je ugrožena javna bezbednost RS Dodatno pitanje: Ko može pokrenuti postupak za zabranu rada političke partije tri ovlašćena predlagača . koji procenat treba stanovništva da bude? Prava i dužnosti stranaca u Republici Srbiji po ustavu Načelo ravnopravnosti. pokrainskog ili republickog značaja to pitanje će i rešavati taj organ. Vlada donosi uredbe. u upravnom postupku donosi konačna rešenja) naredbe.kakav je? • • -Zašto su važni amblemi? Zato što predstavljaju obeležja države! Zakonom se određuje način njihovog korišćenja Vrste i delokrug organa državne uprave RS Ministarstva . šta se čini povodom toga pred Vrhovnim sudom? -Ko može da zatraži od VKS da se izjasni? Na zahtev nižestepenih sudova. šta ustav jemči građanima? -nepovredivost pisama.uprave. Poslovi Ministarstva pravde? Izvorni i povereni poslovi jedinica lokalne samouprave -Izvorni poslovi su: komunalne delatnosti. on ustvari traži da mu se odobri boravak u policiji… -Nemaju prava vezana za činjenicu državljanstva . kad se koristi njihov jezik.

19 Vrste ustava (21) Postupak promene ustava RS (24) referendum u RS. 73 Sloboda medija (74) ekonomska prava i slobode. 124 Nadležnost Ustavnog suda (133) dejstvo odluka ustavnog suda. 139 ustavna žalba. 177 imunitet sudija. 43-53 ustavno načelo nezavisnosti sudstva. 81-83 nadležnost narodne skupštine RS.199 državno veće tužilaca. izbor i mandat vlade. 216 kontrola ustavnosti zakona princip jednakosti i zabrana diskriminacije Stalnost i nepremestivost sudijske funkcije Vrste ustava Odgovornost vlade Nadležnost sudova Lična prava i slobode Raspuštanje narodne skupštine Ustavna načela samostalnosti sudova . 66 Politička prava i slobode (71) biračko. 75 pravo na rad i sloboda rada. 136 Sastav i izbor sudija Ustavnog suda (137) postupak pred ustavnim sudom. 102 pravni položaj poslanika. 46 i 176 ustavno načelo samostalnosti sudstva.• Tajnost pisama I posiljki II ODBOR . 108 nadležnost i akti predsednika republike. 63 pravo na život. 78 prava pripadnika nacionalnih manjina. 179 princip zbornosti sudjenja. 102-104 raspuštanje narodne skupštine. 160 stalnost sudijske funkcije i nepremestivost sudija. 46 i 178 lična prava i slobode. 102 sastav. 180 Organizacija i vrste sudstva (180) Nadležnost sudova (181-187) Visoki savet sudstva (192) javno tužalaštvo. izborno pravo.IRENA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • materija ustava. 63 garancije u postupku lišenja slobode. 154 lokalna samouprava. 140 pokrajinska autonomija u ustavu RS. 97 izbori narodnih poslanika skupštine. 71 sloboda udruživanja. 113-118 odgovornost predsednika republike. 107 zakonodavni postupak. 65-66 pravo na pravično sudjenje. 203 ombudsman-zaštitnik građana. 178 ustavni princip javnosti sudjenja. 26 osnovna načela ustava RS. 118 odgovornost vlade. 77 socijalna prava i slobode.

III ODBOR – OLIVERA VUČIĆ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Промена устава Надлежности шефа државе Функција адвокатуре Начело поделе власти Одговорност владе Уставна жалба Појам устава Облици непосредне демократије Избор судијa Vrste ustava Oblici neposredne demokratije Funkcija advokature Ustavna materija Šef države – nedležnost Izbor sudija Politička prava Vlada – sastav i izbor Ustavna žalba Јавно тужилаштво Начела владавине права Уставни суд Начело поделе власти (однос са другим властима) Положај председника републике Функција адвоката и начин обављања Врсте владе Надлежност општинских судова Однос унутрашњег и међународног права Надлежност народне скупштине Адвокатски приправници Влада. Закон о судовима) Начело владавине права Шеф државе – избор и одговорност Уставна начела у судовима Бирачко право Врсте владе • . надлежност и акти Територијална аутономија Високи савет правосуђа Својински односи по уставу РС Материја и својства устава Начело уставности и законитости Усаглашеност уставног права са међународним правом Бирачко право Адвокатура Подела власти Одговорност владе и министара Својства устава Општине у уставу РС Високи савет судства у новом уставу (*раније је то била законска категорија.

извршност. а шта непосланичка влада Високи савет судства Начело поделе власти Народна скупштина – надлежност Дејство одлука уставног суда = коначност. LUTOVAC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vrste ro Disciplinska odgovornost državnih službenika Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Dobrovoljni PIO Domen primene ZOR. одлука се објављује у службеном гласнику (делује ерга омнес)??????? Подпитања: Надлажност високог савета судства Смисао Високог савета судства (*умањивање политизације судства) Како може бити биран шеф државе и како је код нас Начело двостепености Pojam ustava Vlada-odgovornost Ustavna žalba Preambula ustava Parlamentarno uređenje Funkcija advokature Revizija ustava Sastav ustavnog suda javno tužilaštvo Prava i dužnosti stranaca Predsednik republike-pojam i pravna priroda Okružni sudovi –nadležnost Промена устава Надлежности шефа државе Функција адвокатуре Начело поделе власти Одговорност владе Уставна жалба Појам устава Облици непосредне демократије Избор судија • • RADNO PRAVO I ODBOR – Z. odnos opštih akata i ugovora o radu Državni službenici i nameštenici Zasnivanje i prestanak ro Zaštita materinstva i porodiljsko odsustvo Zaštita omladine Zdravstveno osiguranje (obavezno) Invalidska penzija i pojam invalidnosti Inspektor rada Lica iz obaveznog pio koja ostvaruju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja Mirovanje ro Naknada zarade po ZOR Načela obaveznog zdravstvenog osiguranja Načela PIO Nezaposleno lice Obim i sadržaj zdravstvene zaštite Odgovornost za štetu koju državni službenik prouzrokuje državnom organu Odgovornost poslodavca za naknadu štete zaposlenom Odgovornost poslodavca za naknadu štete koju je pričinio zaposleni na radu ili u vezi sa radom Osiguranici iz zdravstvenog osiguranja Osiguranici obaveznog PIO .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • шта је посланичка.

invalidskog osiguranja Invalidska penzija i pojam invalidnosti Telesno oštećenje .invalidskog osiguranja Invalidska penzija i pojam invalidnosti Telesno oštećenje .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja Osnovna prava iz PIO Penzijski staž Penzijski staž sa uvećanim trajanjem Plaćeno i neplaćeno odsustvo Položajni i izvršilački poslovi Porodična penzija Postupak za ostvarivanje prava iz PIO Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti Prestanak ro u opštem režimu (način i osnovi prestanka) Pripravnici Radni odnos – pojam i radni spor Radno vreme – vrste Revizija u radnom sporu Starosna penzija Telesno oštećenje .pojam Dobrovoljno zdravstveno osiguranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .pojam Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja Osiguranici iz zdravstvenog osiguranja Prava iz osiguranja za slucaj nezaposlenosti Disciplinska odgovornost Zaštita materinstva Pojam štrajka Osiguranje za slučaj nezaposlenosti Ugovor o pravima i obavezama direktora Polozajni i izvrsilacki poslovi Vrste radnih odnosa (odredjeno i neodredjeno vreme) Naknada zarade po ZOR Plaćeno odsustvo i neplaćeno odsustvo Mirovanje radnog odnosa Prestanak radnog odnosa u opstem rezimu Penzijski staž sa uvećanim trajanjem Osiguranici obaveznog penzijskog invalidskog osiguranja Osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Postupak za ostvarivanje prava iz pen.pojam Tehnološki višak Ugovor o delu Ugovor o pravima i obavezama direktora Ugovor o radu Uslovi za zasnivanje ro Štrajk Ugovor o pravima i obavezama direktora Polozajni i izvrsilacki poslovi Vrste radnih odnosa (odredjeno i neodredjeno vreme) Naknada zarade po ZOR Plaćeno odsustvo i neplaćeno odsustvo Mirovanje radnog odnosa Prestanak radnog odnosa u opstem rezimu Penzijski staž sa uvećanim trajanjem Osiguranici obaveznog penzijskog invalidskog osiguranja Osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Postupak za ostvarivanje prava iz pen.

170-173 primena zakona o radu bolovanje državni praznici povreda na radu ugovor sa sudskim pomoćnim osobljem III ODBOR – BISERKA ŽIVANOVIĆ • • • • Извори радног права Прековремени рад Право осигураника из здравственог осигурања Устав као извор радног права Појам и битни елементи радног односа Здравствена заштита чланова породице Закон као извор Радног права Заснивање радног односа – услови и начин Права из пензијског осигурања • • • • • . 24 uslovi za zasnivanje radnog odnosa.• • • Osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja Osiguranici iz zdravstvenog osiguranja Prava iz osiguranja za slucaj nezaposlenosti Disciplinska odgovornost • II ODBOR – MILUTIN ĐURIČIĆ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • izvori radnog prava. 141 štrajk. 28 ugovor o radu. 136 inspekcija rada. 80. 105 prestanak radnog odnosa po sili zakona. 100 naknada štete. 112 prestanak radnog odnosa – otkaz. 95 klauzula zabrane konkurencije. 127 kolektivni ugovor. 113 nezakonit otkaz. 84-89 prestanak radnog odnosa u stečaju. 22 zasnivanje radnog odnosa. 77 posebna zaštita invalida. 70 porodiljsko odsustvo. 144 načela PIO. 119 sudska zaštita zaposlenih. 167 prava nezaposlenih lica. 45 vrste radnog vremena. 91 prava lica za čijim radom je prestala potreba. 21 zabrana diskriminacije. 82 uvećana i minimalna zarada. 156 osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 102 udaljenje sa rada. 33 pripravnici. 160 telesno oštećenje. 124 ugovor o delu. 117 radni sporovi. 156-157 penzijski staž. 15 osnovna prava iz radnog odnosa. 51-59 odmori i odsustvo. 21 obaveze poslodavca. 64 mirovanje radnog odnosa. 99 disciplinska odgovornost. 61-70 godišnji odmor. 9-17 opšti akti. 159 i 163 zarada.

penzije štrajk. to obavezno. socijalno osiguranje. prava iz penz. postupak u parnicama iz rad. dejstva zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa. osiguranja podzakonski akti kao izvor r. klauzula konkurencije.odnosa na drugi način. međunarodni izvori rp. penzijski staž. zasnivanje r. porodična penzija. r. pa i najmanje podnaslove kao posebna pitanja. lockout npr. unutrašnji izvori rp. omladine odgovornost poslodavca za štetu zaposlenom i obrnuto. radna knjižica. .odnos sa stranim državljaninom. Piketing. starosna penzija. godisnji odmor kolektivni ugovor kao izvor prava. posebna zaštita žena.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Колективни уговор као извор Радног права Заснивање радног односа уговором о раду Ноћни рад Међународни извори радног права Заснивање радног односа на други начин Пензијски стаж žena drži ispred sebe projurisov priručnik i da iz njega pita bukvalno sve.prava. zasnivanje radnog odnosa. radni odnos na određeno vreme.odnosa. autonomni izvori rp. Evo ti neka pitanja: -Izvori radnog prava -radni odnos sa stranim državljaninom -rad van radnog odnosa -odnos opšteg I posebnog kolektivnog ugovora -zarada -profesionalno oboljenje -pravna regulativa radnog odnosa u lokalnoj samoupravi -povećanje zarade -invalidska penzija -izvori radnog prava -višak zaposlenih -inspekcija rada -prestanak radnog odnosa -posebna zaštita -odgovornost zaposlenog I poslodavca -radni odnos na neodredjeno vreme -radno vreme -mirno rešavanje radnih sporova -ustav kao izvor radnog prava -priravnici i volonteri -lockout i piketing -zaključenje ugovora pod izmenjenim okolnostima -naknada zarade -disciplinska odgovornost -rad van radnog odnosa -godišnji odmor -prava zaposlenog kod promene poslodavca -porodična penzija -klauzula konkurencije -mirovanje radnog odnosa I radna knjižica minimalna zarada. I forsira izvore. mirovanje radnog odnosa.

• • • • • • • • • uređenje radnog odnosa. pojam i vrste. premeštaj državnih službenika US . udaljenje sa rada. radno vreme. mirno rešavanje sporova UPRAVNO PRAVO I ODBOR – SLAĐANA BOJOVIĆ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vanredna pravna sredstva Vrste i oblici organa u upravi Delimično rešenje Dodaci upravnom aktu Donošenje prvostepenog rešenja Žalba po ZUP Zapisnik u UP Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke Izvršilački i položajni državni službenici Javnost usmene rasprave po ZUP i isključenje javnosti Konačni upravni akti Ministarstva Nadležnost suda u upravnom sporu Načela upravnog postupka Necelishodni upravni akti Obavezno lično dostavljanje Obeležja organa državne uprave Odbacivanje podneska u upravnom postupku Odbacivanje tužbe u upravnom sporu Obustava upravnog postupka Obustavljanje u upravnom sporu Povraćaj u pređašnje stanje po ZUP Podnesci u upravnom postupku Podnesak sa formalnim nedostatkom Pokrajinska uprava Ponavljanje postupka Pravna dejstva upravnih akata Pravna sredstva u US Pravosnažnost upravnog akta Prebivalište i boravište Presudda Prethodno preispitivanje tužbe u upravnom sporu Princip formiranja organa državne uprave i princip uređenja (hijerarhija i subordinacija) Radna mesta državnih službenika Rok za izdavanje rešenje po ZUP Rok za poništenje tužbe u upravnom sporu i prevremena tužba Rok za podnošenje tužbe u upravnom sporu i preinačenje Rokovi i računanje rokova Spor pune jurisdikcije Stvarna i mesna nad organa uprave Stranke u up i zastupanje Suspenѕivno dejstvo tužbe u upravnom sporu Tužba u upravnom sporu Tužba zbog ćutanja administracije Unutrašnja organizacija uprave Upravni akti. opšti akt kao izvor radnog prava. prekovremeni rad. zdravstveno osiguranje. opšti akti uprave Uređenja službi. plaćeno i neplaćeno odsustvo. radni odnos na neodređeno vreme.

17 kome i kako se mogu poveriti poslovi državne uprave. ustaove i d. premeštaj državnih službenika Vrste radnih mesta državnih službenika . 43 propisi koji donose organi državne uprave. pojam i vrste. 22. kao vršioci upravne delatnosti.Tužba zbog ćutanja adnministracije Stranke u upravnom sporu Podnesci u upravnom sporu Donošenje prvostepenog rešenja po pokretanju upravnog spora Nadležnost sudova u upravnom sporu stvarna I mesna Tužba u upravnom sporu Suspenzivno dejstvo tužbe? Rok za poništenje tužbe u upravnom sporu i prevremenost tužbe Odbacivanje tužbe u upravnom sporu Obustavljanje u upravnom sporu Presuda Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke • • • • • • • • • • • • • • • • II ODBOR – NEVENA MILOJČIĆ • • • • • • • • • • • organi državne uprave. 49.organizacija i uređenje organa uprave Principi uređenja državnih organa . 21 organizacija republičke uprave.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usmena rasprava u UP Forma i sadržina rešenja Formiranje organa državne uprave Vrste i oblici organa u upravi Stvarna I mesna nadležnost organa uprave Unutrašnja organizacija uprave. pojam po ZUS I vrste Opšti akti uprave Pravno dejstvo upravnih akta Dodaci upravnom aktu Načela upravnog postupka.23 opštinska uprava povremeni poslovi.o.hijerarhija I subordinacija Ministarstva Pojam i vrste kadrova u upravi. 16 poslovi državne uprave – izvršavanje zakona. 22 obrazovanje ministarstva.Uređenje službi. 26 odgovornost za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada državne uprave. 58 .dvostepenost… Odbacivanje podnesaka u upravnom postupku Stranka u upravnom postupku I njeno zastupanje Pojam i vrste stranaka u upravnom postupku Obaveza ličnog dostavljanja u upravnom postupku Rokovi i računanje rokova Obustava upravnog postupka Javnost rasprave po Zakonu o upravnom postupku Zapisnik u upravnom postupku Forma i sadržina rešenja (Oblici i sastavni delovi rešenja u ZUP) Odbacivanje podnesaka u upravnom postupku Pravosnažnost upravnog akta / Razlika pravosnažnosti i konačnosti_ Pravna dejstva upravnih akata Prebivalište i boravište Upravni spor Upravni spor u slučaju ćutanja uprave . razlika između položajnih I izvršilačkih? Obeležja organa državne uprave Upravni akti. 18 preduzeća.zakonitost. 13 načelo delotvornosti u ostvarivanju prava stranaka. 45 načelo pravosnažnosti rešenja. drugih propisa i opštih akata.

59 načelo pružanja pomoći neukoj stranci. 94 ponavljanje upravnog postupka. ? 130 presuda u upravnom sporu. 131 obaveznost presude donete u upravnom sporu. 124 kad upravni spor može pokrenuti j pravobranilac ili j tužilac. 57 načelo zakonitosti. 77 uslovi za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 85 sastavni delovi rešenja i njihova sadržina. 125 predmet upravnog spora. 58 stvarna nadležnost za rešavanje u postupku. 80 skraćeni upravni postupak. 129 kad sud u upravnom sporu može utvrditi sam činjenično stanje.56 načelo saslušanja stranke. 55. 108 vršenje nadzora nad radom državne uprave. 91 postupanje drugostepenog organa po žalbi. 130 granice ispitivanja zakonitosti osporenog upravnog akta. 129 kada se može odbaciti podneta tužba u upravnom sporu. 58 načelo ekonomičnosti postupka. 80 dokazna sredstva u upravnom postupku. 125 ko osim tužioca i tuženog organa može imati u upravnom sporu položaj stranke. 77 karakteristike ispitnog upravnog postupka. 126 ko ima pravo pokretanja upravnog spora. 87 šta mora da sadrži obrazloženje prvostepenog rešenja. 129 postupanje suda sa neurednom tužbom. 124 upravni akti protiv kojih se ne može voditi upravni spor. 126 ko je tuženi u upravnom postupku. 57 načelo dvostepenosti u rešavanju u upravnom postupku. 86-87 karakteristike dispozitiva rešenja. 129 postupanje suda u slučaju da tuženi organ za vreme postupka donese drugi akt kojim se menja ili stavlja van snage tužbom osporeni akt. 127 prethodni postupak u upravnom sporu. 127 protiv kog upravnog akta se može pokrenuti spor. 82-86 veštačenje u upravnom postupku. 123 upravni spor ograničene i pune jurisdikcije. 118 sudska kontrola uprave.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • na koji način organi državne uprave rešavaju u upravnim stvarima. 88 ko ima pravo na žalbu u upravnom postupku. 133 gradska uprava – povereni poslovi gradska uprava – privremeni poslovi na koji način narodna skupština nadzire rad državne uprave Organi uprave Postupanje drugostepenog organa po žalbi Prethodni postupak u upravnom sporu Poslovi državne uprave Prvostepeno rešenje Upravni spor Nadzor državne uprave Obrazloženje prvostepenog rešenja III ODBOR – OLJA JOVIČIĆ • Ćutanje uprave . 70 kako se pokreće upravni postupak. 59 obavezno lično dostavljanje. 96 vršenje inspekcijskog nadzora od strane državne uprave.

Stečajni razlozi Ko sprovodi stečajni postupak Isplatni redovi. ispitivanje tužbe Trgovinsko pravo I odbor – Radomir Lazarević • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prvo pitanje: Osnivanje. osnivanje. delatnosti. prestanak Javno preduzeće Društveno preduzeće Drugo pitanje: Pojam stečaja . prebivalište.definicija. raspodela dobiti. državljanstvo Dodaci upravnog akta Žalba u upravnom sporu – osnovna pravna dejstva Vrste upravnog spora Upravni akt Pripremni postupak. odlučivanje.čl. registracija privrednog društva Forma i sadržina osnivačkog akta Sedište Poslovno ime Zastupanje i zastupnici privrednih društava Prokura Preduzetnik Ortačko društvo . pojam i vrste Aktivni bankarski poslovi Pasivni bankarski poslovi Neutralni bankarski poslovi Izdavački ugovor Preduzetnik pojam stecaja I zakonski razlozi za otvaranje stecaja aktivni bankarski poslovi Statusne promene privrednih drustava Ovlascena lica za pokretanje postupka Neutralni bankarski poslovi Ortacko drustvo Stecajni sudija Pasivni bankarski poslovi • • • • • .pojam .35 Zakona o stečaju Prijava potraživanja u stečaju Razlučna i izlučna prava u stečaju Stečajni organi Stečajno veće kao organ stečajnog postupka Stečajni upravnik Prethodni postupak u stečaju Stečajna masa (pojam.• • • • • • Lično ime. zaključak) i unovčenje (načini) Likvidacija Treće pitanje: Menica Ček .

162 Ugovor o špediciji. Proj. 194-200 Ugovor o štednji. 105-106 Organi stečajnog postupka. 39-41 Reorganizacija privrednog društva.II odbor – Stojan Jokić • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Registracija privrednog društva. 164 Ugovor o prevozu stvari. 56 Likvidacija privrednog društva. 112 Izlučni poverilac. obligacije 201 Ugovor o zalozi. 104 pokretanje prethodnog stečajnog postupka. 166 Ugovor o gradnji sa posebnom odredbom odgovornost za nedostatke. obligacije 192 Ugovor o kreditu. 101 Razlozi za pokretanje steč postupka i ovlašćenja lica za pokretanje stečajnog postupka. 112 Ugovoror o uskladištenju. 24 Komanditno društvo. 103-105 Predlog za pokretanje stečajnog postupka. za solidnost građ.34 Pobijanje odluka skupštine akcionara. 110 Ispitno i poverilačko ročište. 47 predmet i subjekti privatizacije. nema ga nigde za sada Ugovor o delu. obligacije 190 Ugovor o jemstvu. 110 Deoba stečajne mase. 109 Utvrđivanje potraživanja. 32 mere obezbedjenja u stečajnom postupku bankarska garancija Ugovor o skladištenju Izlučni poverilac Akcionarsko društvo Ugovor o delu Predlog za pokretanje stečajnog postupka Pobijanje odluka skupštine akcionara Ugovor o građenju Posledice pokretanja stečaja . 12 Oblici privrednih društava – ortačko društvo. odg. obligacije 240 dužnosti stečajnog upravnika preuzimanje duga u stečaju tužba za brisanje upisa društva posledice pokretanja stečajnog postupka zaloga na hartijama od vrednosti osporena potraživanja pristupanje potraživanju posebni uslovi pokretanja stečajnog postupka razlike između ugovora o zajmu i ugovora o kreditu generalni direktor i zastupanje društva. 28 Akcionarsko društvo otvoreno i zatvoreno. 106 Prijavljivanje potraživanja. 103 Akta u stečajnom postupku. uvod u građansko i stvarno pravo 262 Ugovor o zakupu. 107 Odbor poverilaca. 27 Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Васиљевић) Rekao samo otprilike da za treće pitanje dolazi u obzir maltene sve: bankarski poslovi: aktivni. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I ODBOR – RULIĆ • • • • • • • • • • • • • Појам и предмет МПП (Шта значи страни елемент. privatizacija…. alotman. ček. skladišnica.привилегија. ugovor o uskladištenju.Државни. Који су све односи предмет регулисања МПП? Шта значи примена МПП?) Колизионе норме – појам.конзуларни. објекту. Od ugovora: izdavački. полипатриде и бипатриде Шта је принцип најтешње везе? Сиромашко право странаца (ослобађа се странац тужени по принципу формалне узајамности) Право странаца на интелектуалну својину Јавни поредак Питање имунитета (шта је суштина имунитета . једнакост права. konosman. HOV: menica.neutralni. komision. posredovanje. odgovornost za nedostatke).јавни поредак. тачка везивања Правна категорија Одлучујућа чињеница Држављанство као тачка везивања Врсте колизионих норми Меродавно право код заснивања и развода брака (меродавно право за брачне односе) Легализација јавних исправа Проблем квалификације у МПП-у (Сукоб квалификација) Узвраћање и упућивање Меродавно право за наследноправне односе (Шта значи принцип недељиве заоставштине. Društva III odbor – Mirko Vasiljević • • Транспортне калузуле (М. а шта дељива заоставштина) Одређивање меродавног права за стварноправне односе Признање и извршење страних судских одлука Када домаћи суд може да уђе у меритум одлучивања .• • • • • • Prestanak akcionarskog društva Ispitno i poverilačko ročište Reorganizacija pr.pasivni. у чему се може састојати . društva – statusne promene Ugovor o građenju – posebne odredbe Prijavljivanje potraživanja Likvidacija pr.закон…Шта је извршност судске одлуке?Када се даје клаузула извршности? Одређивање меродавног права за правну и пословну способност Правна и пословна способност странаца Одређивање меродавног права за апатриде.субјекту. правима и обавезама. franšizing i uopšteno važniji ugovori. структура. prodaja (elementi ugovora. ugovor o graven.Која је разлика између конзула и особља-у имунитету) • • • • • • • • • • .

врсте.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Реторзија и реципроцитет Шта је формални а шта материјални реципроцитет? Меродавно право за уговорекако се одређује) Вођење грађанских спорова са елементом иностраности (вођење поступка са присуством страног елемента) Међународна литиспенденција (који је њен смисао?зашто она постоји?) Акторска кауција (До када може да се истакне захтев?Може и у жалби ако је касније сазнао-субјективни елемент) Појам. надлежности међународне арбитраже Правна и пословна способност физичких и правних лица Reciprocitet I retorzija Pojam I priznanje strane sudske odluke Merodavno pravo za zakljucenje braka Renvoa Merodavno pravo za ugovore Merodavno pravo za formu ugovora Sukob kvalifikacija Merodavno pravo za nasledjivanje Aktorska kaucija Drzavljanstvo Merodavno pravo za poslovnu i pravnu sposobnost pravnih i fizickih lica Siromasko pravo stranaca Pretpostavke za priznanje strane sudske odluke pojam i vrste kolizionih normi Pojam i vrste arbitraze • • • III ODBOR – GAŠO KNEŽEVIĆ • • • • • • • • • • • • Prethodno pitanje Medjunarodna pravna pomoc Zamolnica Dostavljanje u inostranstvu Merodavno pravo za ugovore Ranvoa Pojam MPP Pretpostavke za priznanje strane sudske odluke Siromasko pravo Kolizione norme Izvori MPP i njihova hijerarhija Reciprocitet .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->