P. 1
Pravosudni ispit, pitanja

Pravosudni ispit, pitanja

|Views: 4,399|Likes:
Published by vladimirckovac

More info:

Published by: vladimirckovac on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I ODBOR – Perović PARNIČNO • • • • • • • • • • • • • • • • • Vanredni pravni lekovi Dokazni postupak Žalba na presudu – razlozi, rokovi

, pojam Izuzeće Međupresuda Nadležnost suda u parničnom pos (stvarna, mesna i funkcionalna) Obezbeđenje dokaza Parnični postupak – faze, odluke, vrste presuda Parnični troškovi Paulijanska tužba Podnesci Postupak i odluke po žalbi Postupak u bračnim sporovima Pravosnažnost presude Preinačenje i povlačenje tužbe Prekid i mirovanje postupka Prekluzivni rok Presuda - pojam, elementi i vrste (ispravka presude) Pripremno ročište Protivtužba Procesne pretpostavke Revizija – odluke po reviziji, uslovi, nad. Spajanje tužbenih zahteva - vrste Stranačka i parnična sposobnost Sudsko poravnanje Suparničari – pojam i vrste Tužba za utvrđenje Umešač Učešće trećeg lica u parnici (ko može biti umešač, kada može biti JT) Činjenična građa i dokazi Преиначење тужбе* и повлачење тужбе Парнични трошкови Тужба за утврђење* Обезбеђење доказа Привремене мере обезбеђења Супарничари - врсте Средства извршења ради намирења новчаних потраживања Процесне претпоставке Правоснажност пресуде


• • • • • • •


• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Спајање тужбених захтева - врсте Надлежност суда у парничном поступку Умешач Ванредни правни лекови Противтужба Извршне исправе Судска надлежност – стварна, месна, функционална Пресуда – појам, елементи, врсте Доказни поступак Изузеће Прекид и мировање поступка Страначка и парнична способност Повлачење тужбе Правне претпоставке Жалба на пресуду Поступак и одлуке по жалби Особине ванпарничног поступка Парнични поступак – фазе, одлуке, врсте пресуде Спајање тужбених захтева Извршна иправа Разлози за жалбу Разлике парнице и ванпарнице Припремно рочиште Чињенична грађа и докази Поднесци Процесне претпоставке Pravnosnažnost presude Osobine vanparničnog postupka Revizija Učešće trećeg lica u parnici Preinačenje tužbe Супарничарство, врсте супарничарства Учешће трећег лица у парници Веродостојна исправа Преиначење тужбе Учешће трећег лица у парници Извршна исправа Веродостојна исправа Начела ванпарничног поступка Врсте ванпарничног поступк Привремена мера Обезбеђење у извршном поступку Извршни поступак

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Супарничарство Ревизија у којим ванпарничним поступцима је ревизија дозвољена шта је то ванпарнични поступак, особине ванпарничног поступка да ли је дозвољена ревизија у поступку проглашења несталог л за умрло Преиначење тужбе Месна надлежност у праници Парнични трошкови Ревизија, које су одлуке ревизијског суда Врсте пресуда Учешће трећег лица у парници умешач Привремене мере обезбеђења докле траје привремена мера привремена мера у државинским тужбама Obezbeđenje dokaza Privremene mere obezbeđenja Suparničari-vrste Sredstvo izvršenja radi namirenja nenovčanih potraživanja Procesne pretpostavke Pravnosnažnost presude Preinačenje i povlačenje tužbe Spajanje tužbenih zahteva-vrste Nadležnost suda u parničnom postupku Tužba za utvrđenje Umešač u parnici Vanredni pravni lekovi-ZZZ,Zahtev za ponavljanje postupka, Revizija Protivtužba Izvršne isprave Sudska nadležnost-stvarna, mesna, funkcionalna Pojam,elementi,vrste presude-međupresuda,delimična, zbog izostanka Dokazni postupak Izuzeće Prekid i mirovanje postupka Stranačka i parnička sposobnost Povlačenje tužbe Žalba na presudu Postupak i odluke o žalbi Osobine vanparničnog postupka Parnični postupak-faze, odluke, vrste presude Izlučna(izvršna) tužba


• IZVRŠNO

• • • • •
• • • •

Verodostojna isprava Izvršne isprave Izvršni postupak Izlučna tužba Obezbeđenje u izvršnom postupku Privremena mera Privremene mere obezbeđenja (u državinskim tužbama) Sredstva izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja Sredstva izvršenja radi namirenja nenovčanih potraživanja

VANPARNIČNO • • • • • • Vrste vpp Osobine vpp Ostavinski pos Načela vpp Razlike parnice i vanparnice Revizija u vpp

II ODBOR – Slijepčević • Tuzba za utvrdjenje Sudsko poravnanje Umesac Suparnicarstvo Vrste presuda Izuzeće, 36 Mesna nadležnost, 39 načelo savesnosti i poštenja,65 prethodno ispitivanje tužbe, 76 tužba za utvrđenje, 79 preinačenje tužbe, 80 povlačenje tužbe, 81 protivtužba, 83 suparničarstvo, 85 umešači u parnici, 89 dokazni postupak, 103 vrste presuda, 116 sadržina i pismena izrada presude, 125 sudsko poravnanje, 128 razlozi za žalbu, 134-138


• • • • • • • • • • • •


• • • • •

141 izvršna isprava.rasprave Postupak izuzeća Veštačenje Povlačenje tužbe Tuzba za utvrdjenje Sudsko poravnanje Umesac Suparnicarstvo Vrste presuda postupak sa neurednim podneskom • • • • • • • • • • • III ODBOR .Škero • • • • • • • • Nacela gradjanskog postupka Postupak izuzeca Vestacenje Povlacenje tuzbe Postupak zbog smetanja drzavine Načela parničnog postupka Dostavljanje Tužba-pojam I sadržina . 202 Dokazni postupak Prethodno ispitivanje tuzbe Izvrsna isprava Tužba za utvrđenje Preinačenje tužbe Povlačenje tužbe Mesna nadležnost Suparničarstvo Tužba za utvrđenje Preinačenje tužbe Povlačenje tužbe Suparničarstvo Tuzba za utvrdjenje Sudsko poravnanje Umesac Suparnicarstvo Vrste presuda Dokazni postupak Prethodno ispitivanje tuzbe Izvrsna isprava Pripremanje gl.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • revizija.

Perović • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bračne smetnje Vrste srodstva .krvno Imovinski odnosi bračnih drugova Lišenje roditeljskog prava Mere zaštite od nasilja Nevažeći brakovi Ništavost braka Osporavanje bračnog očinstva i posledice Posebna i zajednička imovina Posledice poništenja braka Posredovanje u bračnim sporovima Pravna priroda akta usvojenja Pravne posledice razvoda braka Pravni poslovi između bračnih drugova Predmet zakona u porodičnom pravu Prestanak roditeljskog prava Produženje roditeljskog prava Promena režima usvojenja Razvod Starateljstvo Sticanje u porodici Usvojenje Усвојење Продужење родитељског права Престанак родитељског права Старатељство Неважећи бракови Оспоравање брачног очинства и последице Правне последице развода брака Врсте сродства – крвно сродство Усвојење Ништавост брака Правни послови између брачних другова Оспоравање ванбрачног очинства Предмет закона о породичном праву Стицање у породици Поступак у брачним споровима Srodstvo • .• • • • • • • • Izuzeće Vraćanje u pređašnje stanje Nacela gradjanskog postupka Dokazi Vestacenje Postupak izuzeca Vestacenje Povlacenje tuzbe Postupak zbog smetanja drzavine Nacela gradjanskog postupka Vestacenje • • • PORODIČNO PRAVO I odbor .

Slijepčević • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Uslovi za zakljucenje braka Pojam i vrste usvojenja Posledice razvoda braka Pojam i vrste srodstva Uslovi za zaključenje i punovažnost braka.Škero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Izdrzavanje deteta Nasilje u porodici Zajednicka imovina bracnih dregova Rusljivost braka Prestanak roditeljskog prava Usvojenje Osporavanje ocinstva Obaveza izdrzavanja Nasilje u porodici Izdržavanje deteta od roditelja I drugih srodnika Stavljanje pod starateljstvo Prestanak roditeljskog prava Izdrzavanje deteta Nasilje u porodici Zajednicka imovina bracnih dregova Prestanak roditeljskog prava Usvojenje Osporavanje ocinstva Obaveza izdrzavanja Produženej roditeljskog prava Izdržavanje majke deteta Prestanak roditeljskog prava • . 24 Srodstvo pojam i vrste. 69-79 Posebna i zajednička imovina. 44 Lišenje i prestanak roditeljskog prava (67) Usvojenje (69) Pojam i vrste usvojenja. 31 Ništavost braka. 99-100 Posledice razvoda braka Apsolutna ništavost braka Uslovi za zakljucenje braka Pojam i vrste usvojenja Posledice razvoda braka Pojam i vrste srodstva Uslovi za zakljucenje braka Pojam i vrste usvojenja Posledice razvoda braka Pojam i vrste srodstva • III odbor .• • • • • • • • • • • • • • Usvojenje Правне последице развода брака Престанак родитељског права Престанак родитељског права Врсте сродства Старатељство Produženje roditeljskog prava Prestanak roditeljskog prava Starateljstvo Nevažeći brakovi Osporavanje bračnog očinstva i posledice Pravne posledice razvoda braka Vrste srodstva-krvno srodstvo Usvojenje II dobor . 43 apsolutna ništavost braka.

odstupanja) Naslednička zajednica Naslednička izjava Nedostojnost i nesposobnost za nasleđivanje Ništavost i rušljivost testamenta Nužni naslednici Obračunska vrednost zaostavštine Osnovi nasleđivanja osobine testamenta Postupak raspravljanja zaostavštine Pravo predstavljanja Proglašenje testamenta Sastav zaostavštine Sposobnost za nasleđivanje Ugovor o doživotnom izdržavanju Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života Uračunavanje poklona u nasledni deo Uslov i rok u naslednom pravu Testament – pojam. uslovi Testamentalni svedoci Тестаментални сведоци Урачунавање поклона у наследни део Искључење из права на нужни део Ништавост и рушљивост тестамента Искључење из права на нужни део Легат Тестамент – појам.• • • Usvojene Osporavanje očinstva Rusljivost braka NASLEDNO PRAVO I odbor – Perović • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ништавост тестамента Alografski testament Veličina nužnog dela Drugi nasledni red Zakonski nasledni red Izvršilac testamenta Isključenje prava na nužni deo (i lišenje) Legat i poklon Proglašenje testamenta Nasledni redovi – prvi nasledni red (umanjenje. услови Наследни редови – први наследни ред Наследничка изјава Наследничка заједница Величина нужног дела Нужни наследници Недостојност и неспособност за наслеђивање Тестаментални сведоци Алографски тестамент Проглашење тестамента Извршилац тестамента Обрачунска вредност заоставштине Уговор о доживотном издржавању Особине тестамента Поступак расправљања заоставштине Основи наслеђивања Оставински поступак Услов и рок у наследном праву Наследна заједница Ništavost testamenta • • . vrste. врсте.

• • • • • • • • • • • • • • • • • Урачунавање поклона и легата у наследни део Искључење и лишење права на нужни део Тестамент Ништавост тестамента ништавост тестамента с обзиром на недостатак форме алографски тестамент ако је код алографског тестамента нечитак потпис тестатора. 124 drugi nasledni red.Slijepčević • • • • • • • • • • • • • • • Ugovor o dozivotnom izdrzavanju Pojam i sastav zaostavštine. 124 legat. uslovi) Nasledni redovi-prvi nasledni red Naslednička izjava Naslednička zajednica Veličina nužnog dela Nužni naslednici Nedostojsnost i nesposobnost za nasleđivanje Testamentalni svedoci Alografski testament Proglašenje testamenta Izvršilac testamenta Obračunski sastav zaostavštine Ugovor o doživotnom izdržavanju Способност наслеђивања • • • • • • • • • • • • • • • • • • II odbor . 144 Testamentalna sposobnost ( 148 ) Testamentalni svedoci (156) Ništavost testamenta (168) Izvršilac zaveštanja ( 173 ) Ugovor o doživotnom izdržavanju (175) Proglašenje testamenta ( 191 ) Naslednička izjava (192) Pojam I sastav zaostavstine Testamentarni naslednici Naslednička izjava Osnovi pozivanja na nasleđe • • . а сведоци су умрли пре тестатора како = вештачење потписа завештаоца ништавост олографског тестамента Законски наследни ред Тестамент Проглашење тестамента Начела заложног права Величина нужног дела Први наследни ред која су одступања умањење Ништавост тестамента Uračunavanje poklona u nasledni deo Isključenje prava na nužni deo Ništavost i rušljivost testamenta Legat Testament(vrste. pojam. 114 Osnovi pozivanja na nasledje (120) Prvi nasledni red.

• • • • • • • • • • • • • • • Odgovornost naslednika za dugove Uračunavanje poklona Nasledni redovi Naslednička izjava Osnovi pozivanje na nasleđe Odgovornost naslednika za dugove Nasledni redovi Ugovor o dozivotnom izdrzavanju Pojam I sastav zaostavstine Testamentarni naslednici Otvaranje nasleđa-dan I čas Drugi nasledni red Sposobnost I dostijnost az nasleđivanje Pretpostavke za nasleđivanje Osnovi pozivanja na nasleđe Ugovor o dozivotnom izdrzavanju • III odbor – Škero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II nasledni red Otvaranje nasledja I nasledni red Vrste zavestanja Sposobnost I dostojnost za nasledjivanje Pretpostavke za nasledjivanje Osnovi pozivanje na nasledje Naslednicka izjava Otvaranje nasleđa-značaj datuma I sata ostaviočeve smrti Prelazak zaostavštine na naslednike Ugovor o doživotnom izdržavanju Pretpostavke za nasleđivanje Nezastarivost prava na nasleđivanje II nasledni red Otvaranje nasledj I nasledni red Vrste zavestanja Pretpostavke za nasledjivanje Osnovi pozivanje na nasledje Naslednicka izjava II nasledni red Otvaranje nasledja I nasledni red Vrste zavestanja • • OBLIGACIJE I ODBOR – PEROVIĆ • • • • • • • • • • • Aleatorni ugovori Alternativne i fakultativne obligacije Važnost usmenih klauzula pri obaveznoj pismenoj formi Docnja Dužnička docnja Evikcija – pojam i vrste Zamena ispunjenja Zastarelost Izvori obligacija Isplata nedugovanog (sticanje bez osnova) Jednostrana izjava volje Jemstvo • .

pristup dugu i preuzimanje ispunjenja Promenjene okolnosti Raskid ugovora Raskid ugovora zbog neispunjenja Raskid ug zbog promenjenih okolnosti Retencija Rušljivi ugovori (koje zablude dovode do ništavosti) Solidarne obligacije Solidarnost dužnika Sporazumni raskid ug Sticanje bez osnova (isplata nedugovanog) Sudski penali Teretni i dobročini ugovori Tumačenje ugovora Ugovor o delu Ugovor o zajmu Ugovor o zakupu Ugovor u korist trećeg Ugovor o kupoprodaji Ugovor o ortakluku Ugovor o poklonu – pojam i opoziv Ugovor o punomoćju Ugovori po pristupu Ugovorna kazna Ugovorne kamata Uslov. šta se ne može kompenzovati) Konvalidacija rušljivih ugovora Načela oblig prava Neosnovano obogaćenje Ništavi ugovori Novacija Novčana naknada imovinske štete Novčana naknada nematerijalne štete Novčane obligacije – valutne i zlatne klauzule Objektivna odgovornost (šta se dokazuje) Odgovornost za drugog Odgovornost za materijalne nedostatke stvari Odgovornost za opasne stvari Pasivne solidarne obligacije (izvori. nalog – pojam i vrste Forma ugovora Formalni ugovori Cesija (razlika sa personalnom subrogacijom) Štete – pojam i vrste (od kog momenta se ceni visina štete) Евикција – појам и врсте (услови за евикцију. rok. uslovi za zakonsku. zakonska pasivna solidarnost) Personalna subrogacija Podela obligacija Pojam krivice u materiji ugovora i deliktna odgovornost Ponuda Poravnanje (vansudsko) Posebni slučajevi odgovornosti za štetu Poslovodstvo bez naloga Pravne posledice ništavosti ugovora Predmet ugovora Predugovor i konačan (glavni) ugovor (razlika predugovora i pregovora) Prezumpcija duga Prekid i zastoj zastarelosti Prekomerno oštećenje Prestanak obligacija Prestanak ug Preuzimanje duga. sudsku i ugovornu kompenzaciju. Шта је са уговором у случају потпуне евикције?) Презумпција дуга • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kompenzacija (kako deluje na pasivnu solidarnost. izvori.

подела Преклузивни рок Одговорност за материјалне недостатке ствари Уговор о пуномоћју Споразумни раскид уговора Судско и вансудско поравнање Паулијанска тужба Право задржавања .ретенција Уговорна казна Алеаторни уговори Уговори по приступу Подела облигација Новчана накнада нематеријалне штете Раскид уговора због неиспуњења Солидарне облигације Објективна одговорност Уговор о закупу Деликтна способност Судски пенали Излучна тужба Предмет уговора Доцња Опозивање поклона Уговор о купопродаји Замена испуњења Једнострана изјава воље Случајеви права неоснованог обогаћења Начела облигационог права Пренов (новација) Солидарност дужника Посебни случајеви одговорности за штету Пасивне содлидарне обавезе Solidarnost dužnika Novacija Ugovor o zajmu • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Исплата недугованог Новчане облигације –валутне и златне клаузуле* Уговор у корист трећег лица* Одговорност за другог* Преузимање дуга – приступ дугу и преузимање испуњења Цесија Одговорност за опасне ствари Уговор о зајму Понуда Уговор о ортаклуку Формални уговори Новација Алтернативне и факултативне облигације Раскид уговора због промењених околности Теретни и доброчини уговори Компензација Конвалидација рушљивих уговора Прекомерно оштећење Уговор о делу Уговор о поклону – опозивање поклона Новчана накнада имовинске штете Предуговор и главни уговор Исплата недугованог (стицање без основа) Уговорена камата Јемство Раскид уговора Правни послови .

судску и уговорну компензацију Која се потраживања не могу компензовати – често пита Начини престанка облигација Важност усмене клаузуле код обавезне писмене форме . афекциона вредност које су још установе које су сличне прекомерном оштећењу која је сличност са зеленашким уговорима Јемство Одговорност за другог Раскид уговора Одговорност за евикцију Исплата недугованог Разлози за прекид и за застој застарелости Преузимање дуга Преузимање испуњења Уговор о делу Прекид застарелости Прекомерно оштећење Уговор по приступу Новчана накнада имовинске штете Шта је потребно доказати код објективне одговорности Извори пасивне солидарности Случајеви законом установљене пасивне солидарности Подпитања: Да ли се нико не може позвати на то да му није познато стање у свим јавним регистрима или само у земљишним књигама Ако у току спора престане ДЗ СЦГ коме ћете пресудити Како компензација делује на пасивну солидарност Како настаје компензација (извори) Услови за законску. врсте цесије Новчана накнада имовинске штете. шта гарантује цедент. интегралне штете Форма уговора Компензација Престанак уговора Уговор о закупу Клаузула о промењеним околностима Важност усмених клаузула при обавезној писменој форми Уговорна казна Солидарност дужника Факултативне и алтернативне облигације Прекомерно оштећење где није дозвољено прекомерно оштећење = ?алеаторни уговори.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zastarelost Prekomerno oštećenje Opozivanje poklona Forma ugovora Pojam i vrste štete Солидарност дужника Компензација врсте компензације које тражбине се не могу компензирати Форма уговора Цесија Уговор о зајму Објективна одговорност Рушљиви уговори које врсте заблуде утичу на рушљивост уговора а које спречавају настанак сагласности = настанак сагласности спречава заблуда о предмету у том случ не долази до закључења уговора – непостојећи уговори Извори облигација Доцња дужника Цесија. однос цедента и цесионара. принцип ЗОО потпуне накнаде.

roka.retencije Ugovorna kazna Aleatorni ugovori Ugovor po pristupu Podela obligacija Novčana naknada Raskid ugovora zbog neispunjenja Solidarne obligacije Objektivna odgovornost Susvojina i zajednička svojina Ugovor o zakupu Deliktna sposobnost Sudski penali Predmet ugovora Docnja Opozivanje poklona • • II ODBOR – SLIJEPČEVIĆ • • • • • • • Predugovor Solidarna obligacija Zastarelost Neosnovano obogacenje Afekciona vrednost Kauza obligacije. 17 novčane i nenovčane obaveze. 19 • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Од ког момента се цени висина штете (*од момента досуђења) Preuzimanje duga-pristup dugu i preuzimanje ispunjena Cesija-personalna subrogacija Odgovornost za opasne stvari Ugovor o zajmu Ugovor u korist trećeg lica Pojam i vrste uslova. naloga Zastarelost Ponuda Pojam i vrste evikcije Ugovor o ortakluku Ugovor o delu Formalni ugovori Novacija Alternativne i fakultativne obligacije Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti Teretni i dobročini ugovori Kompenzacija Rušljivi ugovori-konvalidacija Odgovornost za drugog Prekomerno oštećenje Ugovor o poklonu-opozivanje poklona Novčana naknada imovinske štete Predugovor i glavni ugovor Isplata nedugovanog (sticanje bez osnova) Ugovorna kamata Jemstvo Raskid ugovora Pravni poslovi-podela Prekluzivni rok Evikcija-vrste Odgovornost za materijalne nedostatke stvari Ugovor o punomoćju Sporazumni raskid ugovora Sudsko i van sudsko poravnanje Pobijanje dužnikovih pravnih radnji-actio Pauliana Pravo zadržavanja.

29 predmet ugovora. 98 solidarne obligacije. 122 zamena ispunjenja.podela Preuzimanje državine Reivindikaciona tužba – prigovori Ručna zaloga • . 50 rušljivi ugovori. 163 preuzimanje duga. 48 ugovor po pristupu. 143 docnja. 22 predlog ugovora. 27 ponuda.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pojam ugovora. 201 Rusljivi ugovori Ugovor o zajmu Ugovor o delu Nasleđivanje I ustupanje potraživanja nanknade nematerijalne štete Prekomerno oštećenje Javno obećanje nagrade Sticanje bez osnova Zastarelost i prekluzija III ODBOR – VIDA PETROVIĆ-ŠKERO • • • • • • • • • • • • Kapara Forma ugovora Nacela obligacionih odnosa Javno obecanje nagrade Zastoj zastarevanja Prekomerno ostecenje Nasledjivanje I ustupanje potrazivanja naknade nematerijalne stete Obaveza proizvodjaca za materijalne nedostatke stvari Naknada nematerijalne štete Ugovor o zajmu Sticanje bez osnova Obim naknade materijalne štete Odgovornost u slučaju udesa izazvanim mitornim vozilom u pokretu UVOD U GRADJANSKO PRAVO I STVARNO PRAVO I ODBOR – PEROVIĆ • • • • • • • • • • • • • • • Vrste upisa u ZK Deliktna sposobnost Državina – pojam i vrste Etažna svojina Zajednička svojina Založno pravo – pojam. 122 neosnovano obogaćenje. načela Lične službenosti Održaj Originarni i derivativni načini sticanja svojine Plodouživanje Pojam i vrste državine Pravni poslovi . 144 alternativne i fakultativne obligacije. 40 komutativni i aleatorni ugovori. 46 predugovor. 56 krivica. 91 odgovornost za drugog. vrste. 36 konvalidacija ugovora. 34 causa. osnov ugovora. 174 ugovor o zajmu. 190 ugovor o delu.

приговори Етажна својина Плодоуживање Заложно право на непокретности Самопомоћ. ревизија.način prestanka i zaštita Originarni i derivativni načini sticanja svojine Zajedničku svojinu Subjekti građanskog prava Pravne pretpostavke Vrste upisa u zemljišne knjige • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II ODBOR – SLIJEPČEVIĆ • • Pravna i poslovna sposobnost Pravni poslovi . podela.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Samopomoć. načini prestanka. vrste i načela založnog prava Podela i pojam službenosti. врсте и начела Застарелост* Службености – појам. подела. zaštita Stvarne službenosti (razlika zastarelost i liberatorna uzukapija) Sticanje svojine priraštajem Subjekti građanskog prava Susvojina Uslov – pojam i vrste Hipoteka Хипотека Врсте уписа у земљишне књиге Својинске и државинске тужбе Појам и врсте државине Услов. судско поравнање Врсте државине Оригинарни начин стицања својине Деривативно стицање својине Хипотека Заложно право Начела заложног права Ручна залога Оригинарни начини стицања својине Svojinske i državinske tužbe Pojam i vrste državine Pojam. заштита Оригинарни и деривативни начини стицања својине Заједничка својина Субјекти грађанског права Сусвојина и заједничка својина Врсте узписа у земљишне књиге Хипотека Реивиндикациона тужба . начини престанка. налог – појам и врсте* Заложно право – појам. рок. самозаштита државине Staratelj Hipoteka Susvojina Pojam službenosti i vrste Државина и својинскоправне тужбе Оригинарни начини стицања својине Службености Ванредни правни лекови. samozaštita državine Svojinske i državinske tužbe Službenosti – pojam.

31-37 Delitkna sposobnost. 209 Stvarne službenosti (214) lične službenosti. poslovna i deliktna sposobnost.. 200-202 etažna svojina. 219 Hipoteka ( 231-251) Etazna svojina Licne sluzbenosti Vrste subjektivnih gradjanskih prava Vrste državine Originarni I derivativni načini sticanja svojine Hipoteka Prestanak založnog prava • • III ODBOR – VIDA P. 184 Sticanje svojine održajem. 130 Načela stvarnog prava.deliktna. ŠKERO • • • • • • • • • • • • • • • Fizicka lica Dokazi Zemljisne knjege Pravo prece kupovine Vestacenje Originarno i derivativno sticanje svojine Vrste drzavine Vrste subjektivnih gradjanskih prava Prestanak subjektivnih gradjanskih prava Fizicka lica Pravo prece kupovine Nacela fizička lica-postanak prestanak(misli se na sposobnosti-poslovna. 159 Derivativno sticanje (180) originerno sticanje svojine.pravna..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Originarno sticanje svojine Hipoteka(razlika obicna ugovorna) Pravna. 189-190 svojinske tužbe. 137-139 državina. 63-65 Pravni poslovi (76-89) Zastupništvo (90) Zastarelost i prekluzivnost.) zajednička imovina stvarne službenosti Zaštita državine • KRIVIČNO PRAVO I odbor – Nata Mesarović • • • • • • • • • • • Branilac Veštačenje Vrste presude Glavni pretres Žalba na presudu Zastarelost krivičnog gonjenja Zločinačko udruživanje Jemstvo Laka telesna povreda Mere bezbednosti Mesto i vreme izvršenja kd .radna. 37 Subjektivna gradjanska prava.

vanredni pravni lekovi – nabrojati) • Ublazavanje kazne • Omogucavanje uzivanja opojnih droga • Pretresanje lica i stana • Saucesnistvo • Nadleznost krivicnog suda (potpitanje: prenosenje nadleznosti) • Laka telesna povreda • Zastarelost krivicnog gonjenja • Primanje mita • Jemstvo • Podstrekavanje • Odmeravanje kazne • Osteceni kao tuzilac • • • • Troskovi krivicnog postupka Povrat Branilac (Potpitanja: u kojoj formi se donose procesne odluke – resenje. 30 važenje kriv zakonodavstva na teritoriji RS. vanredni pravni lekovi – nabrojati) II odbor .Zagorka Dolovac • • • vremensko važenje krivičnog zakonodavstva. vrste presuda.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nadležnost krivičnih sudova Nesavesno pružanje lekarske pomoći Nužna odbrana Odmeravanje kazne Omogućavanje uživanja opojnih droga Optužnica. vrste presuda. optužnica koju podnosi oštećeni kao tužilac Oštećeni kao tužilac Povrat Podstrekivanje Pojam i vrste krivičnih sankcija Pojam kd Pretresanje lica i stana Primanje mita Razbojnička krađa Razbojništvo Saslušanje okrivljenog Saslušanje svedoka Saučesništvo Teška krađa Troškovi krivičnog postupka Ubistvo deteta pri porođaju Ublažavanje kazne Uviđaj i rekonstrukcija Umišljaj Ublazavanje kazne Omogucavanje uzivanja opojnih droga Pretresanje lica i stana Saucesnistvo Nadleznost krivicnog suda (potpitanje: prenosenje nadleznosti) Laka telesna povreda Zastarelost krivicnog gonjenja Primanje mita Jemstvo Podstrekavanje Odmeravanje kazne Osteceni kao tuzilac Troskovi krivicnog postupka Povrat Branilac • (Potpitanja: u kojoj formi se donose procesne odluke – resenje. 32 krivica 48 . optužni predlog.

174 razbojnička krađa. 127 razlozi žalbe. 119 izmena i proširenje optužbe 123 vrste presuda . 55 nehat 57 vreme i mesto izvršenja krivičnog dela. 180 prevara. 67 neuračunljivost. 200 falsifikovanje isprave. 134 ubistvo 141 ubistvo na mah. 49 skrivljena neuračunljivost. 66 krajnja nužda. 103 optužnica. 62-63 nužna odbrana. Dela Prevara Pritvor Primanje mita Optuznica Silovanje Vrste kazne Razbojnicka kradja Umisljaj Ubistvo Zaavrsna rec Vrste presude Nuzna odbrana Istraga Falsifikovanje isprave Nehat Vrste presude Razlozi zalbe Zastarelost Ubistvo n amah Izuzece sudije Neovlascena proizvodnja i stavljanje u promet droga… Krajnja nuzda Teske telesne povrede Teritorijalno vazenje krivicnog zakonodavstva Izmena i prosirenje optuznog akta • • • . 238 primanje mita. 178 razbojništvo. 144 teška telesna povreda. 53 umišljaj. 183 prikrivanje 185 neovlašćena proizvodnja i stav u promet opojnih droga 198 omogućavanje uživanja opojnih droga. 148 krađa. 110 odbacivanje optužnice 112 završne reči.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • uračunljivost. 71 pokušaj krivičnog dela 77 zastarelost. 140 Krivica Razbojnistno Razlozi zalbe Pokusaj kr. 109 prigovor. 247 izuzeće sudija. 42 pritvor 66 saslušanje svedoka 77 istraga. 129 vanredni pravni lekovi.

oslobadja se kazne“. razlika izmedju razbojnistva i razbojnicke kradje. Dela Prevara Pritvor Primanje mita Optuznica Silovanje Vrste kazne Razbojnicka kradja Umisljaj Ubistvo Zaavrsna rec Vrste presude Nuzna odbrana Istraga Falsifikovanje isprave Nehat Vrste presude Razlozi zalbe Zastarelost Ubistvo n amah Izuzece sudije Neovlascena proizvodnja i stavljanje u promet droga… Krajnja nuzda Teske telesne povrede Teritorijalno vazenje krivicnog zakonodavstva Izmena i prosirenje optuznog akta Krajnja nuzda Ubistvo Vrste presuda Vremensko vazenje krivicnog zakonodavstva Prevara . vanredni pravni lekovi – nabrojati) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Krivica Razbojnistno Razlozi zalbe Pokusaj kr. kako glasi presuda kod nepodobnog pokusaja – „oglasava se krivim.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Krajnja nuzda Ubistvo Vrste presuda Vremensko vazenje krivicnog zakonodavstva Prevara Saslusanje svedoka Pokusaj krivicnog dela Umisljaj Teska telesna povreda Pritvor Sticaj krivicnih dela Razbojnistvo Razlozi zalbe Nuzna odbrana Falsifikovanje isprave Istraga Vreme i mesto izvrsenja krivicnog dela Omogucavanje uzivanja opojnih droga Zastarelost Razbojnicka kradja Izuzece sudije Stavljanje opojnih droga u promet Odbacivanje optuznice Skrivljena neuracunljivost Ubistvo na mah Vanredni pravni lekovi Zavrsna rec (Podpitanja: Vrste kazni – nabrojati.

Saslusanje okrivljenog. vanredni pravni lekovi – nabrojati) • Krivica • Razbojnistno • Razlozi zalbe • Pokusaj kr. Dela • Prevara • Pritvor • Primanje mita • Optuznica • Silovanje • Vrste kazne • Razbojnicka kradja • Umisljaj • Ubistvo • Zaavrsna rec • Vrste presude • Nuzna odbrana • Istraga • Falsifikovanje isprave • Nehat • Vrste presude • Razlozi zalbe • Zastarelost • Ubistvo n amah • Izuzece sudije • Neovlascena proizvodnja i stavljanje u promet droga… • Krajnja nuzda • Teske telesne povrede • Umisljaj. razlika izmedju razbojnistva i razbojnicke kradje. oslobadja se kazne“. kako glasi presuda kod nepodobnog pokusaja – „oglasava se krivim. • • • • • • • • Krivica Razbojništvo Razlozi za žalbu Neuračunljivost Primanje mita Pritvor Vanredni pravni lekovi Nehat . Prevara.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Saslusanje svedoka Pokusaj krivicnog dela Umisljaj Teska telesna povreda Pritvor Sticaj krivicnih dela Razbojnistvo Razlozi zalbe Nuzna odbrana Falsifikovanje isprave Istraga Vreme i mesto izvrsenja krivicnog dela Omogucavanje uzivanja opojnih droga Zastarelost Razbojnicka kradja Izuzece sudije Stavljanje opojnih droga u promet Odbacivanje optuznice Skrivljena neuracunljivost Ubistvo na mah Vanredni pravni lekovi Zavrsna rec (Potpitanja: Vrste kazni – nabrojati.

krajnja nuzda.Nevenka Važić • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Rekonstrukcija Vestacenje Delo malog znacaja Vrste presude Vaspitne mere Nasilnicko ponasanje Optuzni akt Pojam krivice Razbojnistvo Sukob nadleznosti Nuzna odbrana.• • • • • • • • • • Krađa Optužnica Skrivljena neuračunljivost Ubistvo na mah Zastarelost Razbojnička krađa Izuzeće sudije Zahtev za zaštitu zakonitosti # razlika između razbojništva I razbojničke krađe #Kad se smatra da je započet krivični postupak III odbor . sila i pretnja Privatni tuzilac Odluke drugostepenog suda po zalbi Bitne povrede ZKP Stvarna nadleznost krivicnog suda Nuzna odbrana Pritvor Izuzece sudije Neuracunljivost Prigovor protiv optuznice Tuzilac u krivicnom postupku Krajnja nuzda Mere upozorenja Nacelo slobodne ocene dokaza Saizvrsilastvo Pretkrivicni postupak Okrivljeni Pokusaj krivicnog dela Mera bezbednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom Mere za obezbedjenje prisustva okrivljenog na glavnom pretresu Granice odgovornosti i kaznjivosti saucesnika Produzeno krivicno delo Načelo javnosti u kp Pretpostavka nevinosti Krivične sankcije i njihova svrha Načeko neposrednosti Elementi krivičnog dela Sukob nadležnosti Oštećeni kao tužilac delo malog značaja Obavezna i fakultativna odbrana Sadržaj obrazloženja presude Izvršenje krivičnog dela nečinjenjem Mesna nadležnost • • • .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radnje dokazivanja Uslovni otpust Krivično delo zloupotrebe službenog položaja Saslušanje svedoka Novčana kazna Krivično delo prikrivanja Načelo in dubio pro reo Stvarna zabluda Privatni tužilac Убиство Оптужница Кривица Разбојништво Жалба на пресуду Помагање Кривична дела против имовине Врсте пресуда Условни отпуст Преткривични поступак Притвор Условна осуда кривична дела против безбедности јавног саобраћаја Rekonstrukcija Vestacenje Delo malog znacaja Vrste presude Vaspitne mere Nasilnicko ponasanje Optuzni akt Pojam krivice Razbojnistvo Sukob nadleznosti Nuzna odbrana. krajnja nuzda. sila i pretnja Privatni tuzilac Odluke drugostepenog suda po zalbi Bitne povrede ZKP Убиство Оптужница Кривица Разбојништво Жалба на пресуду Помагање Кривична дела против имовине Врсте пресуда Условни отпуст Преткривични поступак Притвор Условна осуда кривична дела против безбедности јавног саобраћаја Stvarna nadleznost krivicnog suda Nuzna odbrana Pritvor Izuzece sudije Neuracunljivost Prigovor protiv optuznice Tuzilac u krivicnom postupku Krajnja nuzda Mere upozorenja Nacelo slobodne ocene dokaza Saizvrsilastvo Pretkrivicni postupak Okrivljeni Pokusaj krivicnog dela • • • .

D. a ko je osloboe dužnosti svedočenja? BRANILAC – kad može advokatski pripravnik da zameni branioca? ovlašćenja branioca? može li sud kazniti branioca njegovog ponašanja? a šta ako je uredno pozvan.kakve odluke sud može doneti povodom prigovora na optužnicu KRIVICA RAZBOJNIŠTVO RADNJE DOKAZIVANJA . I ODMERAVANJE KAZNE ZA DELA U STICAJU .sa kojim oblikom krivice se može izvršiti k. krajnja nuzda.d. ali se on ne pojavi na glavnom pretresu? POJAM PRIMENE BLAŽEG ZAKONA .D. – šta su obeležja k.? radnja izvršenja? odnos prema objektivnoj radnji izvršenja? PRETKRIVIČNI POSTUPAK – ko ga sprovodi? šta se radi u okviru ovog postupka? prikupljanje dokaza? ko podnosi krivičnu prijavu? i šta onamora da sadrži? kome se podnosi? ko je podnosi? ko ne mora da podnese krivičnu prijavu? šta radi tužilaštvo kada stigne krivična prijava? koje odluke može doneti javni tužilac? • STICAJ K.d.šta je cilj izvođenja dokaza? koje se činjenice utvrđuju veštačenjem? razlika između nalaza i mišljenja veštaka? dokazna radnja saslušanja svedoka? ko ne može biti svedok. PROTIV BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mera bezbednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom Mere za obezbedjenje prisustva okrivljenog na glavnom pretresu Granice odgovornosti i kaznjivosti saucesnika Produzeno krivicno delo Rekonstrukcija Vestacenje Delo malog znacaja Vrste presude Vaspitne mere Nasilnicko ponasanje Optuzni akt Pojam krivice Razbojnistvo Sukob nadleznosti Nuzna odbrana. protiv bezbednosti saobraćaja? • • • • • • • • • • • • • • • • SADRŽAJ PRESUDE KRIVIČNE SANKCIJE VANREDNI PRAVNI LEKOVI OPTUŽNICA .kada se primenjuje i šta to zapravo znači? MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG I NEOMETANO VOĐENJE POSTUPKA – zabrana napštanja boravišta? ona je zamena za…? i kada se ta mera primenjuje? pravila? kada dolazi do prisilnog privođenja? • • • OBELEŽJA K. sila i pretnja Privatni tuzilac Odluke drugostepenog suda po zalbi Bitne povrede ZKP PRITVOR .kad se ne može izreći uslovna osuda? K.D.kod uticaja na svedoke → kada se pritvor najčešće određuje? koja je to faza postupka kada su svedoci saslušani? čemu pritvor pošto su izvedeni dokazi i saslušani svedoci? šta u slučaju ako u optužnici nije stavljen predlog za pritvor? koji su razlozi za određivanje pritvora nakon podignute optužnice i koji su rokovi? USLOVNA OSUDA .

. KRAJNJA NUŽDA I K. o odgovornosti pravnih lica.D... opoziv i trajanje Vladavina prava Vrste i dejstva odluka VSS Vrste i dejstva odluka ustavnog suda Vrste i delokrug organa RS Vrste organa državne uprave Građanska suverenost Disciplinska odgovornost advokata i advokatskih pripravnika Državljanstvo Državna teritorija i državni amblemi Dužnosti građana RS Zaštita prava na lokalnu samoupravu Izbor i prestanak mandata narodnih poslanika Izvorni i povereni poslovi jedinica lokalne samouprave JT i zamenik – izbor i razrešenje Konstituisanje NS Lična prava i slobode Ljudska prava i slobode Mere pozitivne diskrimiacije Nadzor države nad ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu Nadležnost i sastav sudova Nadležnost AP Nadležnost Višeg trgovinskog suda i trgovinskog suda Nadležnost vlade i akti Nadležnost VSS na opštoj sednici i uopšte nad (i VKS) • • • • . UČINJENA POD PRETNJOM ILI UZ PRMENU SILE ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA šta je saizvršilaštvo? na subjektivnm planu koje su granice? saučesništvo? podstrekač? da li primena blažeg zakona može doći nakon nastupanja pravnosnažnosti presude? šta je sa procesnim radnjama koje su izvršene po starom zakonu → da li će o po novom zakonu biti priznato kao dokazno sredstvo? • ”Vazićka je rekla da će pismeni deo ispita biti eliminacioni. PROTIV IMOVINE STVARNA I MESNA NADLEŽNOST SUDA NUŽNA ODBRANA.D. kao i o oduzimanju imovinske koristi.PRAVILA O ODMERAVANJU KAZNE . ISTRAGA – može li oštećeni sam da podnese zahtev za sprovođenje istrage? i ako može kada? a šta kada tužilac ne obavesti oštećenog da je odbacio krivičnu prijavu? K.• • • • • • • • • • • • OPTUŽNI AKTI – objektivni i subjekivni rok za podnošenje tužbe? UVREDA I KLEVETA – kad se kod uvrede može osloboditi kod kazne? 1.da li sme da se ide ispod granice za ublažavanje kazne? šta ćete ceniti prilikom izreke novčane kazne? koji je to važan razlog za izricanje kazne novčane kazne? 2.. organizacija i uređenje i nadležnost Akti ministara Arbitraže i mirovna veća Veliko personalno veće Visoki savet sudstva Vlada – izbor. Moraju da se znaju i : Zakon o medjunarodnoj pomoci u krivicnim stvarima.” USTAVNO PRAVO I ODBOR – BOSA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • AK – ovlašćenje. o ekstradiciji.

Nadleznosti opstinskih sudova • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nadležnost NS i akti Nadležnost okružnog suda Nadležnost opštinskog suda Nadležnost predsednika RS i akti Nadležnost RS Nadležnost US Narodna skupština – način odlučivanja i rada Način izbora i prestanak madata predsednika Način odlučivanja i rada narodne skupštine Normativna kontrola Ovlašćeni predlagači pred US za pokretanje pos za zabranu rada pol stranaka Ovlašćenja pred rep u vreme vanrednog stanja Odgovornost za štetu koja nastane radom sudija i sudija porotnika Odgovornost vlade i ministarska odgovornost Odnos Odnos crkve i države Odnos vlade i NS i nepoverenje vladi Odnos međunarodnih konvencija i unutrašnjeg prava Odnos pred rep i vlade Odnos pred rep i skupštine Osnivanje političkih partija Pojam ustava Politička prava i slobode Politički pluralizam Poslanički imunitet Postupak donošenja zakona i predlog zakona Postupak izbora sudija Postupak promene ustava Pos pred US Prava i dužnosti AP Prava i dužnosti stranaca Prava nacionalnih manjina Pravo na pravično suđenje Pravo na slobodu i bezbednost Pravosudna uprava Radna tela skupštine Referendum i narodna inicijativa Svojinski odnosi po ustavu Službena upotreba jezika i pisma Suđenje u razumnom roku Tajnost pisama i pošiljki Uslovi za obavljanje advokatske delatnosti Ustavna žalba Ustavna načela Ustavna načela o sudovima Ustavni zakon Pravosudna uprava Postupak donosenja zakona u NS Pravo i nadleznosti autonomne pokrajne Izbor i razresenje javnih tuz. I njehovih zamenika po novom ustavu Konstituisanje NS Visoki savet sudstva Osnivanje politickih partija Vrste i dejstva odluke ustavnog suda Svojinski odnosi po ustavu Politicke slobode i prava Nacin izbora i prastanak mandata precednika Repu. Postupak pred ustavnim sudom Normativna kontrola Sluzbena upotreba jezika i pisma Nadleznosti i akti Vlade Sr.

I njehovih zamenika po novom ustavu . I njehovih zamenika po novom ustavu Konstituisanje NS Visoki savet sudstva Osnivanje politickih partija Vrste i dejstva odluke ustavnog suda Svojinski odnosi po ustavu Politicke slobode i prava Nacin izbora i prastanak mandata precednika Repu.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nadleznosti Republike Srbije Zastita prava na lokalnou samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Nacela vladavina praava Republicki referendum i narodna inicijativa Nadleznost viseg trgovinskog suda Pravo pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja i rada NS Nadleznost Vrhovnog suda Srbije Pravosudna uprava Postupak donosenja zakona u NS Pravo i nadleznosti autonomne pokrajne Izbor i razresenje javnih tuz. Nadleznosti opstinskih sudova Nadleznosti Republike Srbije Zastita prava na lokalnou samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Nacela vladavina praava Republicki referendum i narodna inicijativa Nadleznost viseg trgovinskog suda Pravo pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja i rada NS Nadleznost Vrhovnog suda Srbije Izbor I razresenje javnih tuzilaca Visoki savet sudstva Konstituisanje Narodne skupstine Nacelo politickog pluralizma Vrste organa drzavne uprave Vrste I dejstvo odluka Ustavnog suda Politicke slobode I prava ( pravo na peticiju – poseban osvrt ) Nacin izbora I prestanak mandata predsednika republike Postupak pred Ustavnim sudom Sluzbena upotreba jezika I pisma Nadleznost I akti Vlade RS Nadleznost opstinskih sudova Nadleznost Republike Srbije Zastita prava na lokalnu samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Pravo svojine I svojinski oblici po Ustavu RS Nacelo vladavine prava Republicki referendum I narodna inicijativa Nadleznost Viseg trgovinskog suda Nadzor drzave nad ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu Prava pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja I rada Narodne skupstine Nadleznost Vrhovnog suda Srbije ( Vrhovnog kasacionog suda ) Postupak donosenja zakona u skupstini Prava I nadleznosti AP Izbor I razresenje javnih tuzilaca I njihovih zamenika Tajnost pisama I posiljki Pravosudna uprava Postupak donosenja zakona u NS Pravo i nadleznosti autonomne pokrajne Izbor i razresenje javnih tuz. Postupak pred ustavnim sudom Normativna kontrola Sluzbena upotreba jezika i pisma Nadleznosti i akti Vlade Sr.

rokovi i usklađivanje zakona: Ustavni zakon o sprovođenju ustava. je bio rok za usaglašavanje zakona iz 90-ih godina sa novim ustavom).nacela. Donosi se akt kojim se uređjuje prelazak na novi ustav. koji sudovi su nadležni.2008. Mogu se stavljati amandmani. Nadleznosti opstinskih sudova Nadleznosti Republike Srbije Zastita prava na lokalnou samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Nacela vladavina praava Republicki referendum i narodna inicijativa Nadleznost viseg trgovinskog suda Pravo pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja i rada NS Nadleznost Vrhovnog suda Srbije Vladavina prava Pravo na pravično suđenje Konstituisanje narodne skupštine Postupak pred ustavnim sudom Postupak promene Ustava -kojim aktom i ko proglašava. kada prestaju mandati svima pa I sudijama ustavnog suda i krece se u reizbor. svojina autonomnih pokrajina i svojina jedinica lokalne samouprave -Šta spada u državnu svojinu : kulturna dobra.traži da se odredi rok za transformaciju… -Javnu svojinu čine: državna svojina. rokovi za uskladjivanje=akt je ODLUKA Razlika između iniciranja I pokretanja? Inicijativu može podneti svako. Neka pitanja moraju ici na referendum. koja su to? Preambula. osnovno načelo sloboda izbora i promene verskog opredeljenja Kad se može zabraniti delovanje verske zajednice. ili razmatra predloženi tekst izmene ili ima dužnost da sastavi tekst izmene. a Skupština odlučuje samo po predlogu ovlašćenog predlagača! Predlog za promenu ustava razmatra Odbor za ustavna pitanja.43.12. Vodi se rasprava o pojedinostima i u nacelu pred Narodnom Skupštinom. U tom periodu se trpi nesaglasnost sa ustavom po nalogu zakonodavca! Načelo vladavine prava Odnos crkve i države Čl. koji se usvaja po istim pravilima kao i promena ustava. ne poznaje je kao stari ustav.ljudska prava…Za ostali. Rok za usklađivanje zakona sa ustavom.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Konstituisanje NS Visoki savet sudstva Osnivanje politickih partija Vrste i dejstva odluke ustavnog suda Svojinski odnosi po ustavu Politicke slobode i prava Nacin izbora i prastanak mandata precednika Repu. ko im sve pruža zaštitu. Postupak pred ustavnim sudom Normativna kontrola Sluzbena upotreba jezika i pisma Nadleznosti i akti Vlade Sr.44 Ustava . zemljište?pravo korišćenja. ko može dobiti koncesiju? Ostvarivanje zaštite ljudskih sloboda i prava -kako se štite. Glasa se o predlogu. Kad ustavna promena stupa na snagu? Narodna Skupština proglašava ODLUKOM ustavnu promenu i ta odluka stupa na snagu danom proglašenja. pogotovu prioritetnih zakona (31. Rokove za konstituisanje novih organa vlasti. Ovaj zakoutvrđuje 1.uzi krug pitanja referendum je fakultativan. PRIVATNU i ZADRUŽNU SVOJINU -Za Društvenu kaže da će se urediti zakonom postural transformacije ovog oblika svojine. 2. uređenje državne vlasti. zašto? Koja prava i obaveze za roditelje jemči ustav? Svojinski odnosi po Ustavu RS -Štiti JAVNU. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .

privatizacija. zloupotreba monopolskog položaja.mogu li da se ograničavaju=lična su jer se vezuju za ličnost. akt o sistematiyaciji radnih mesta u sudu. Vrste i dejstva odluka Ustavnog suda -Ustavni sud ne donosi presude. Visoki savet sudstva. prigovor savesti Nadležnost opštinskog suda Nadležnost trgovinskog suda (po subjektima. 18 Ustava: o međunarodnim konvencijama. kad odbija predlog ovlašćenog predlagača kao neosnovan.likvidacija.bezbednost… Poličke slobode i prava. maloletnici. Opšta sednica VKS? protiv odluka ovog organa koji može pravni lek? Žalba ustavnom sudu . čl. da mu se odredi branilac po službenoj denote ako nema sredstava za to…. Visoki savet daje predlog. da li su rokovi odredjeni za trajanje parnice na primer=radni sporovi 6 meseci. Odbor skupštine daje mišljenje. -prename izvršenje stranih sudskih odluka -poništava upis privrednog subjekta u APR po tužbi za utvrđenje ništavosti upisa -povreda prava industrijske svojine (okružni rešava kad su fizička lica) -sporovi zbog povrede jedinstvenog tržišta. uz poštovanje ljudskog dostojanstva. šta se sve ceni kod odugovlačenja roka kad se javnost može isključiti: porodični sporovi.pobrojana su u ustavu? Ograničenje za vreme vanrednnog stanja. ta ograničenja najduže mogu da traju 90dana ako razlog prodje pre toga onda i tada Šta nam ustav jemči? Koja prava ima lice lišeno slobode : pravo na pravično suđenje.vazdušni saobraćaj. -Mora se postupati čovečno. Dve zabrane: Zabrana iznuđivanja iskaza 2. -Kad po ustavnoj žalbi može doneti Odliku kad rešenje kad zaključak. izbor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - nadležnost izbor i razrešenje sudija. na postupak na jeziku koji razume/sopstvenom. poseban osvrt na Bezbednost -zasto se nazivaju lična. kako glasi i šta sadrži izreka kod ovih odluka?(Videti na sajtu kako izgledaju odštampati po primer za sve…) -Kako glasi izreka kad je zakon neustavan: UTVRĐUJE SE da odredba ta i ta nije u skladu sa ustavom.Ko može podneti ustavnu žalbu . da obavesti lice po svom izboru. delokrug. po sporovima) -sporovi između privrednih subjekata -koje sporove rešava trgovinski sud bez obzira na to ko su stranke u sporu/vazduhoplovstvo -stecaj. -dopunsko pravo: na saslušanje u prisustvu branioca. ograničavaju se zakonom.koja su ograničenja za brodara? -ko se registruje u trgovinskom=ustanove -da li će se nadležnost trgovinskog širiti ili sužavati=sužavati zbog medijacije Nadležnost Vrhovnog Kasacionog suda -šta je sporno a šta predhodno pitanje/=iz gradjanskog procesnog!!! Šta je iz nadležnosti krivičnog u vrhovnom -O čemu VKS odlučuje u opštoj sednici? 25. pravo na pravni lek-žalbu.svako! -Videti Zakon o ustavnom sudu Pravosudna uprava -sudski poslovnik. o opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava I o praksi suda u Strazburu! Ljudska i manjinska prava i slobode -koja se ne mogu ograničiti.• • • • • -o čemu se mora voditi računa pri odlučivanju/ograničavanju ljudskih prava.Sudska uprava -kada sud ima sekretara 28.Zabrana upotrebe nasilja -Kaznu lišenja slobode može izreći samo Sud! Prava nacionalnih manjina zajemčena ustavom Pravo na pravično sudjenje -sta je razumni rok. Ograničava Vlada uz potpis Predsednika republike Lične slobode i prava. sastav. ko vrši poslove pravosudne uprave? -koji akt donosi minister koji je od značaja za rad sudova? 18. da bude upoznat sa optužbom koja mu se stavlja na teret. povreda concurrencies -pomorski. Rešenja i Zaključke -O čemu odlučuje odlukom : o ustavnosti I zakonitosti. donosi Odluke.

međunarodni odnosi.može se lišiti slobode… Disciplinska odgovornost ne podleže imunitetu.97 Ustava.kako se biraju članovi? -Republički javni tužilac na koji period se bira. Nadležnost i akti predsdnika RS -razlika njegovih ovlašćenjau ratnim i vanrednim okolnostima -u kom roku proglašava zakon .poslovnik -Žalba kod povrede izbornih prava Postupak donošenja zakona u Narodnoj Skupštini Nadležnost i akti Narodne Skupštine -koliko podpredsednika ima / sada šest a pri svakom sazivu se odlucuje koliko će ih biti Načini odlučivanja Narodne Skupštine -šta ne može biti predlog referenduma. budžetski sistem. ostavke poslanika. izbor i razrešenje javnih tužilaca i njihovih zamenika po novom Ustavu .predsednik skupštine.koji postupci se ne mogu voditi protiv njega. prebivalište.poslovna sposobnost? -Lista kandidata se predaje Republičkoj izbornoj komisiji…. kako skupština odlučuje i za šta 2/3 glasovima=iz poslovnika ns Poslanički imunitet Materijalni (neodgovornost) . kada se smatra da je jedno lice predsednik? -Na koji period se bira? 5 godina -Ovlašćeni predlagači kandidata po Zakonu o izboru predsednika republike. ako izgubi poslovnu sposobnost. Izbor i prestanak mandata Narodnih poslanika -Koliko dugo kandidat mora imati prebivalište u RS da bi mogao biti kandidat? 6 meseci -RIK donosi Rešenje kojim proglašava izbornu listu. bez ulaženja u zakonska rešenja -Državno veće tužilaca ko čini. državljanstvo. bilo koja javna funkcija je nespojiva sa obavljanjem dužnosti poslanika!!!! Konstituisanje Narodne Skupštine . -Mandat traje 4 godine. to su mere koje važe za sve poslanike I izriču se po osnovu Poslovnika! Odnos Vlade i Narodne skupštine Nadležnosti Republike Srbije -čl. nema obavezu da to budu prvih 1/3 kandidata već mogu bilo koga sa liste postaviti za poslanika. na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom shodno se primenjuje Zakon o izboru narodnih poslanika -Uslovi za kandidata za predsednika : državljanstvo. već sve poslanike postavlja politička stranka po izboru sa svoje liste. prestanak mandata Predsednika Republike Srbije -kako se regulišu pitanja ovde ako nisu regulisana zakonom. Na osnovu proglašenih izbornih lista se sastavlja glasački listić! -Zakon o izboru narodnih poslanika više ne sadrži pravilo o 1/3 sa liste. pa je iluzija da građanI biraju poslanike. finansijski sistem… -šta znači obezbeđuje i uređuje? -Poveravanje nadležnosti samo zakonom! Finansijske nadležnosti Republike Srbije i državnih organa Državna teritorija i državni amblemi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . uvek moze da se pozove.prebivalište. član vlade. stiti ga i po prestanku mandata… Procesni (nepovredivost).bira ih stranka.stiti ga za izgovoreno misljenje i glasanje u obavljanju denote.15 dana -ovlašćenja za vreme ratnog stanja? Ko proglašava ratno stanje . zaštita ljudskih I manjinskih prava. najduži. i šta onda ako je taj neko u pritvoru? Izuzetak: kad je uhvaćen u izvršenju krivičnog dela a zaprećena kazna je 5 godina zatvora. jedinstveno tržište. tužilac. poreski sistem.6 god. koja su ograničenja u ustavu? -Kad im prestaje mandat. ako preuzme bilo koju drugu funkciju koja je nespojiva sa mandatom ( sudija. Šta radi sudija kad se neko pozove na imunitet? Obaveštava Narodnu skupštinu. predsednik). ako bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od 6 meseci. potvrđuje međunarodne ugovore. da li samo krivični? Ne može biti gonjen.Kad može isteći pre tog roka? U slučaju: smrti poslanika. reguliše šta sve država uređuje i obezbeđuje: organizacija vlasti.nema ograničenja za reizbor? Izbor. jel može reizbor.• • • • Organizacija javnog tužilaštva Postupak.

outstay. izuzetak kad je ugrožena javna bezbednost RS Dodatno pitanje: Ko može pokrenuti postupak za zabranu rada političke partije tri ovlašćena predlagača . uređenje I korišćenje grad. koji su akti opštine. agencije koje su samostalne I neyavisne. a ne ministar.uprave.kakav je? • • -Zašto su važni amblemi? Zato što predstavljaju obeležja države! Zakonom se određuje način njihovog korišćenja Vrste i delokrug organa državne uprave RS Ministarstva . a pokretne stvari? Dužnosti građana Srbije po Ustavu Dodatno pitanje: Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja. u upravnom postupku donosi konačna rešenja) naredbe. ne mogu biti protean.. inspektorati. -Zakon o pravima nacionalnih manjina. šta se čini povodom toga pred Vrhovnim sudom? -Ko može da zatraži od VKS da se izjasni? Na zahtev nižestepenih sudova.građevinskog zemljišta…kako se zna šta je čija nadležnost=pa u zavisnosti da li je od lokalnog. ko upravlja opštinom Službena upotreba jezika i pisma u Republici Srbiji Kada je latinica u službenoj upotrebi?Kod obeležavanja saobraćajnih znakova i nazivi naseljenih mesta. šta ustav jemči građanima? -nepovredivost pisama.ooo građana isto kao za osnivanje? Dodatno pitanje: Sporno pravno pitanje. koji procenat treba stanovništva da bude? Prava i dužnosti stranaca u Republici Srbiji po ustavu Načelo ravnopravnosti. ograničeno pravo da stiču nekretnine (reciprocitet može. Poslovi Ministarstva pravde? Izvorni i povereni poslovi jedinica lokalne samouprave -Izvorni poslovi su: komunalne delatnosti. rešenja (o postavljenju funkcionera. ali vrše javna ovlašćenja Koji poslovi čine delokrug ministarstva?Stručni poslovi…Ministar donosi koje akte: pravilnik. Vlada. on ustvari traži da mu se odobri boravak u policiji… -Nemaju prava vezana za činjenicu državljanstva . Vlada donosi uredbe. i gde .u svim postupcima pred državnim organima i gde još? Kada se koristi.- Razlika između državne i narodne zastave? Na državnoj je istaknut grb . zavodi i posebne organizacije: komisije. kad se koristi njihov jezik. ali stav VKS o spornom pravnom pitanju nije od prejudicijelnog značaja! Izbor I razresenje javnih tuzilaca Visoki savet sudstva Konstituisanje Narodne skupstine Nacelo politickog pluralizma Vrste organa drzavne uprave Vrste I dejstvo odluka Ustavnog suda Politicke slobode I prava ( pravo na peticiju – poseban osvrt ) Nacin izbora I prestanak mandata predsednika republike Postupak pred Ustavnim sudom Sluzbena upotreba jezika I pisma Nadleznost I akti Vlade RS Nadleznost opstinskih sudova Nadleznost Republike Srbije Zastita prava na lokalnu samoupravu Dejstvo odluka Ustavnog suda Pravo svojine I svojinski oblici po Ustavu RS Nacelo vladavine prava Republicki referendum I narodna inicijativa Nadleznost Viseg trgovinskog suda Nadzor drzave nad ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu Prava pripadnika nacionalnih manjina Nacin odlucivanja I rada Narodne skupstine Nadleznost Vrhovnog suda Srbije ( Vrhovnog kasacionog suda ) Postupak donosenja zakona u skupstini Prava I nadleznosti AP Izbor I razresenje javnih tuzilaca I njihovih zamenika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . tužilaštvo I valjda 10. pokrainskog ili republickog značaja to pitanje će i rešavati taj organ. Zakon o službenij upotrebi jezika. pravo na privatnost. poljoprivredno zemljište ne mogu!). direkcije. zaštita od diskriminacije -Pravo utočišta/azila ko odlučuje o tome? MUP i MIP su nadležni.da glasaju.

71 sloboda udruživanja. 124 Nadležnost Ustavnog suda (133) dejstvo odluka ustavnog suda. 160 stalnost sudijske funkcije i nepremestivost sudija. 140 pokrajinska autonomija u ustavu RS. 102-104 raspuštanje narodne skupštine. 81-83 nadležnost narodne skupštine RS. izbor i mandat vlade. 26 osnovna načela ustava RS. 180 Organizacija i vrste sudstva (180) Nadležnost sudova (181-187) Visoki savet sudstva (192) javno tužalaštvo. 63 pravo na život. 63 garancije u postupku lišenja slobode. 179 princip zbornosti sudjenja. 46 i 176 ustavno načelo samostalnosti sudstva. 178 ustavni princip javnosti sudjenja. 203 ombudsman-zaštitnik građana. 78 prava pripadnika nacionalnih manjina. 118 odgovornost vlade. 102 pravni položaj poslanika. 136 Sastav i izbor sudija Ustavnog suda (137) postupak pred ustavnim sudom. 102 sastav. 97 izbori narodnih poslanika skupštine. 113-118 odgovornost predsednika republike.199 državno veće tužilaca. 139 ustavna žalba. 19 Vrste ustava (21) Postupak promene ustava RS (24) referendum u RS. 65-66 pravo na pravično sudjenje. 154 lokalna samouprava. 216 kontrola ustavnosti zakona princip jednakosti i zabrana diskriminacije Stalnost i nepremestivost sudijske funkcije Vrste ustava Odgovornost vlade Nadležnost sudova Lična prava i slobode Raspuštanje narodne skupštine Ustavna načela samostalnosti sudova . 75 pravo na rad i sloboda rada.• Tajnost pisama I posiljki II ODBOR . 107 zakonodavni postupak. 43-53 ustavno načelo nezavisnosti sudstva.IRENA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • materija ustava. 177 imunitet sudija. izborno pravo. 77 socijalna prava i slobode. 108 nadležnost i akti predsednika republike. 66 Politička prava i slobode (71) biračko. 46 i 178 lična prava i slobode. 73 Sloboda medija (74) ekonomska prava i slobode.

III ODBOR – OLIVERA VUČIĆ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Промена устава Надлежности шефа државе Функција адвокатуре Начело поделе власти Одговорност владе Уставна жалба Појам устава Облици непосредне демократије Избор судијa Vrste ustava Oblici neposredne demokratije Funkcija advokature Ustavna materija Šef države – nedležnost Izbor sudija Politička prava Vlada – sastav i izbor Ustavna žalba Јавно тужилаштво Начела владавине права Уставни суд Начело поделе власти (однос са другим властима) Положај председника републике Функција адвоката и начин обављања Врсте владе Надлежност општинских судова Однос унутрашњег и међународног права Надлежност народне скупштине Адвокатски приправници Влада. Закон о судовима) Начело владавине права Шеф државе – избор и одговорност Уставна начела у судовима Бирачко право Врсте владе • . надлежност и акти Територијална аутономија Високи савет правосуђа Својински односи по уставу РС Материја и својства устава Начело уставности и законитости Усаглашеност уставног права са међународним правом Бирачко право Адвокатура Подела власти Одговорност владе и министара Својства устава Општине у уставу РС Високи савет судства у новом уставу (*раније је то била законска категорија.

одлука се објављује у службеном гласнику (делује ерга омнес)??????? Подпитања: Надлажност високог савета судства Смисао Високог савета судства (*умањивање политизације судства) Како може бити биран шеф државе и како је код нас Начело двостепености Pojam ustava Vlada-odgovornost Ustavna žalba Preambula ustava Parlamentarno uređenje Funkcija advokature Revizija ustava Sastav ustavnog suda javno tužilaštvo Prava i dužnosti stranaca Predsednik republike-pojam i pravna priroda Okružni sudovi –nadležnost Промена устава Надлежности шефа државе Функција адвокатуре Начело поделе власти Одговорност владе Уставна жалба Појам устава Облици непосредне демократије Избор судија • • RADNO PRAVO I ODBOR – Z.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • шта је посланичка. LUTOVAC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vrste ro Disciplinska odgovornost državnih službenika Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Dobrovoljni PIO Domen primene ZOR. odnos opštih akata i ugovora o radu Državni službenici i nameštenici Zasnivanje i prestanak ro Zaštita materinstva i porodiljsko odsustvo Zaštita omladine Zdravstveno osiguranje (obavezno) Invalidska penzija i pojam invalidnosti Inspektor rada Lica iz obaveznog pio koja ostvaruju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja Mirovanje ro Naknada zarade po ZOR Načela obaveznog zdravstvenog osiguranja Načela PIO Nezaposleno lice Obim i sadržaj zdravstvene zaštite Odgovornost za štetu koju državni službenik prouzrokuje državnom organu Odgovornost poslodavca za naknadu štete zaposlenom Odgovornost poslodavca za naknadu štete koju je pričinio zaposleni na radu ili u vezi sa radom Osiguranici iz zdravstvenog osiguranja Osiguranici obaveznog PIO . извршност. а шта непосланичка влада Високи савет судства Начело поделе власти Народна скупштина – надлежност Дејство одлука уставног суда = коначност.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja Osnovna prava iz PIO Penzijski staž Penzijski staž sa uvećanim trajanjem Plaćeno i neplaćeno odsustvo Položajni i izvršilački poslovi Porodična penzija Postupak za ostvarivanje prava iz PIO Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti Prestanak ro u opštem režimu (način i osnovi prestanka) Pripravnici Radni odnos – pojam i radni spor Radno vreme – vrste Revizija u radnom sporu Starosna penzija Telesno oštećenje .invalidskog osiguranja Invalidska penzija i pojam invalidnosti Telesno oštećenje .pojam Dobrovoljno zdravstveno osiguranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .pojam Tehnološki višak Ugovor o delu Ugovor o pravima i obavezama direktora Ugovor o radu Uslovi za zasnivanje ro Štrajk Ugovor o pravima i obavezama direktora Polozajni i izvrsilacki poslovi Vrste radnih odnosa (odredjeno i neodredjeno vreme) Naknada zarade po ZOR Plaćeno odsustvo i neplaćeno odsustvo Mirovanje radnog odnosa Prestanak radnog odnosa u opstem rezimu Penzijski staž sa uvećanim trajanjem Osiguranici obaveznog penzijskog invalidskog osiguranja Osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Postupak za ostvarivanje prava iz pen.pojam Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja Osiguranici iz zdravstvenog osiguranja Prava iz osiguranja za slucaj nezaposlenosti Disciplinska odgovornost Zaštita materinstva Pojam štrajka Osiguranje za slučaj nezaposlenosti Ugovor o pravima i obavezama direktora Polozajni i izvrsilacki poslovi Vrste radnih odnosa (odredjeno i neodredjeno vreme) Naknada zarade po ZOR Plaćeno odsustvo i neplaćeno odsustvo Mirovanje radnog odnosa Prestanak radnog odnosa u opstem rezimu Penzijski staž sa uvećanim trajanjem Osiguranici obaveznog penzijskog invalidskog osiguranja Osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Postupak za ostvarivanje prava iz pen.invalidskog osiguranja Invalidska penzija i pojam invalidnosti Telesno oštećenje .

117 radni sporovi. 9-17 opšti akti. 159 i 163 zarada. 124 ugovor o delu. 105 prestanak radnog odnosa po sili zakona. 167 prava nezaposlenih lica. 141 štrajk. 100 naknada štete. 80. 136 inspekcija rada. 170-173 primena zakona o radu bolovanje državni praznici povreda na radu ugovor sa sudskim pomoćnim osobljem III ODBOR – BISERKA ŽIVANOVIĆ • • • • Извори радног права Прековремени рад Право осигураника из здравственог осигурања Устав као извор радног права Појам и битни елементи радног односа Здравствена заштита чланова породице Закон као извор Радног права Заснивање радног односа – услови и начин Права из пензијског осигурања • • • • • . 156-157 penzijski staž. 95 klauzula zabrane konkurencije. 22 zasnivanje radnog odnosa. 21 obaveze poslodavca. 91 prava lica za čijim radom je prestala potreba. 61-70 godišnji odmor. 84-89 prestanak radnog odnosa u stečaju. 77 posebna zaštita invalida. 119 sudska zaštita zaposlenih. 64 mirovanje radnog odnosa. 24 uslovi za zasnivanje radnog odnosa. 113 nezakonit otkaz.• • • Osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja Osiguranici iz zdravstvenog osiguranja Prava iz osiguranja za slucaj nezaposlenosti Disciplinska odgovornost • II ODBOR – MILUTIN ĐURIČIĆ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • izvori radnog prava. 127 kolektivni ugovor. 112 prestanak radnog odnosa – otkaz. 51-59 odmori i odsustvo. 99 disciplinska odgovornost. 144 načela PIO. 160 telesno oštećenje. 33 pripravnici. 45 vrste radnog vremena. 21 zabrana diskriminacije. 28 ugovor o radu. 15 osnovna prava iz radnog odnosa. 156 osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 82 uvećana i minimalna zarada. 102 udaljenje sa rada. 70 porodiljsko odsustvo.

r.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Колективни уговор као извор Радног права Заснивање радног односа уговором о раду Ноћни рад Међународни извори радног права Заснивање радног односа на други начин Пензијски стаж žena drži ispred sebe projurisov priručnik i da iz njega pita bukvalno sve. pa i najmanje podnaslove kao posebna pitanja. klauzula konkurencije. dejstva zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa. međunarodni izvori rp. autonomni izvori rp. porodična penzija. postupak u parnicama iz rad. posebna zaštita žena. penzijski staž. Piketing. zasnivanje r. to obavezno. omladine odgovornost poslodavca za štetu zaposlenom i obrnuto. I forsira izvore.odnos sa stranim državljaninom. godisnji odmor kolektivni ugovor kao izvor prava. osiguranja podzakonski akti kao izvor r. unutrašnji izvori rp. lockout npr. starosna penzija. Evo ti neka pitanja: -Izvori radnog prava -radni odnos sa stranim državljaninom -rad van radnog odnosa -odnos opšteg I posebnog kolektivnog ugovora -zarada -profesionalno oboljenje -pravna regulativa radnog odnosa u lokalnoj samoupravi -povećanje zarade -invalidska penzija -izvori radnog prava -višak zaposlenih -inspekcija rada -prestanak radnog odnosa -posebna zaštita -odgovornost zaposlenog I poslodavca -radni odnos na neodredjeno vreme -radno vreme -mirno rešavanje radnih sporova -ustav kao izvor radnog prava -priravnici i volonteri -lockout i piketing -zaključenje ugovora pod izmenjenim okolnostima -naknada zarade -disciplinska odgovornost -rad van radnog odnosa -godišnji odmor -prava zaposlenog kod promene poslodavca -porodična penzija -klauzula konkurencije -mirovanje radnog odnosa I radna knjižica minimalna zarada.odnosa na drugi način. radni odnos na određeno vreme.prava.penzije štrajk.odnosa. prava iz penz. radna knjižica. socijalno osiguranje. . mirovanje radnog odnosa. zasnivanje radnog odnosa.

mirno rešavanje sporova UPRAVNO PRAVO I ODBOR – SLAĐANA BOJOVIĆ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vanredna pravna sredstva Vrste i oblici organa u upravi Delimično rešenje Dodaci upravnom aktu Donošenje prvostepenog rešenja Žalba po ZUP Zapisnik u UP Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke Izvršilački i položajni državni službenici Javnost usmene rasprave po ZUP i isključenje javnosti Konačni upravni akti Ministarstva Nadležnost suda u upravnom sporu Načela upravnog postupka Necelishodni upravni akti Obavezno lično dostavljanje Obeležja organa državne uprave Odbacivanje podneska u upravnom postupku Odbacivanje tužbe u upravnom sporu Obustava upravnog postupka Obustavljanje u upravnom sporu Povraćaj u pređašnje stanje po ZUP Podnesci u upravnom postupku Podnesak sa formalnim nedostatkom Pokrajinska uprava Ponavljanje postupka Pravna dejstva upravnih akata Pravna sredstva u US Pravosnažnost upravnog akta Prebivalište i boravište Presudda Prethodno preispitivanje tužbe u upravnom sporu Princip formiranja organa državne uprave i princip uređenja (hijerarhija i subordinacija) Radna mesta državnih službenika Rok za izdavanje rešenje po ZUP Rok za poništenje tužbe u upravnom sporu i prevremena tužba Rok za podnošenje tužbe u upravnom sporu i preinačenje Rokovi i računanje rokova Spor pune jurisdikcije Stvarna i mesna nad organa uprave Stranke u up i zastupanje Suspenѕivno dejstvo tužbe u upravnom sporu Tužba u upravnom sporu Tužba zbog ćutanja administracije Unutrašnja organizacija uprave Upravni akti. opšti akt kao izvor radnog prava. zdravstveno osiguranje. premeštaj državnih službenika US . radni odnos na neodređeno vreme. prekovremeni rad. opšti akti uprave Uređenja službi. radno vreme. udaljenje sa rada. plaćeno i neplaćeno odsustvo.• • • • • • • • • uređenje radnog odnosa. pojam i vrste.

organizacija i uređenje organa uprave Principi uređenja državnih organa . 49. pojam po ZUS I vrste Opšti akti uprave Pravno dejstvo upravnih akta Dodaci upravnom aktu Načela upravnog postupka.dvostepenost… Odbacivanje podnesaka u upravnom postupku Stranka u upravnom postupku I njeno zastupanje Pojam i vrste stranaka u upravnom postupku Obaveza ličnog dostavljanja u upravnom postupku Rokovi i računanje rokova Obustava upravnog postupka Javnost rasprave po Zakonu o upravnom postupku Zapisnik u upravnom postupku Forma i sadržina rešenja (Oblici i sastavni delovi rešenja u ZUP) Odbacivanje podnesaka u upravnom postupku Pravosnažnost upravnog akta / Razlika pravosnažnosti i konačnosti_ Pravna dejstva upravnih akata Prebivalište i boravište Upravni spor Upravni spor u slučaju ćutanja uprave . 22.hijerarhija I subordinacija Ministarstva Pojam i vrste kadrova u upravi.Uređenje službi. 21 organizacija republičke uprave. premeštaj državnih službenika Vrste radnih mesta državnih službenika .zakonitost. pojam i vrste. ustaove i d. 26 odgovornost za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada državne uprave.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usmena rasprava u UP Forma i sadržina rešenja Formiranje organa državne uprave Vrste i oblici organa u upravi Stvarna I mesna nadležnost organa uprave Unutrašnja organizacija uprave. 43 propisi koji donose organi državne uprave. razlika između položajnih I izvršilačkih? Obeležja organa državne uprave Upravni akti. 17 kome i kako se mogu poveriti poslovi državne uprave.o. 22 obrazovanje ministarstva. 45 načelo pravosnažnosti rešenja. 13 načelo delotvornosti u ostvarivanju prava stranaka.Tužba zbog ćutanja adnministracije Stranke u upravnom sporu Podnesci u upravnom sporu Donošenje prvostepenog rešenja po pokretanju upravnog spora Nadležnost sudova u upravnom sporu stvarna I mesna Tužba u upravnom sporu Suspenzivno dejstvo tužbe? Rok za poništenje tužbe u upravnom sporu i prevremenost tužbe Odbacivanje tužbe u upravnom sporu Obustavljanje u upravnom sporu Presuda Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke • • • • • • • • • • • • • • • • II ODBOR – NEVENA MILOJČIĆ • • • • • • • • • • • organi državne uprave. 18 preduzeća.23 opštinska uprava povremeni poslovi. drugih propisa i opštih akata. 58 . kao vršioci upravne delatnosti. 16 poslovi državne uprave – izvršavanje zakona.

87 šta mora da sadrži obrazloženje prvostepenog rešenja. 80 dokazna sredstva u upravnom postupku. 86-87 karakteristike dispozitiva rešenja. 94 ponavljanje upravnog postupka. 55. 129 kada se može odbaciti podneta tužba u upravnom sporu. 77 karakteristike ispitnog upravnog postupka. 58 stvarna nadležnost za rešavanje u postupku. 70 kako se pokreće upravni postupak. 80 skraćeni upravni postupak. 124 upravni akti protiv kojih se ne može voditi upravni spor. 129 kad sud u upravnom sporu može utvrditi sam činjenično stanje. 85 sastavni delovi rešenja i njihova sadržina. 129 postupanje suda u slučaju da tuženi organ za vreme postupka donese drugi akt kojim se menja ili stavlja van snage tužbom osporeni akt. 108 vršenje nadzora nad radom državne uprave. 123 upravni spor ograničene i pune jurisdikcije. ? 130 presuda u upravnom sporu. 125 ko osim tužioca i tuženog organa može imati u upravnom sporu položaj stranke. 58 načelo ekonomičnosti postupka. 118 sudska kontrola uprave. 130 granice ispitivanja zakonitosti osporenog upravnog akta. 125 predmet upravnog spora. 126 ko ima pravo pokretanja upravnog spora. 59 načelo pružanja pomoći neukoj stranci. 129 postupanje suda sa neurednom tužbom. 91 postupanje drugostepenog organa po žalbi. 88 ko ima pravo na žalbu u upravnom postupku. 124 kad upravni spor može pokrenuti j pravobranilac ili j tužilac. 96 vršenje inspekcijskog nadzora od strane državne uprave. 82-86 veštačenje u upravnom postupku. 77 uslovi za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 59 obavezno lično dostavljanje. 133 gradska uprava – povereni poslovi gradska uprava – privremeni poslovi na koji način narodna skupština nadzire rad državne uprave Organi uprave Postupanje drugostepenog organa po žalbi Prethodni postupak u upravnom sporu Poslovi državne uprave Prvostepeno rešenje Upravni spor Nadzor državne uprave Obrazloženje prvostepenog rešenja III ODBOR – OLJA JOVIČIĆ • Ćutanje uprave . 131 obaveznost presude donete u upravnom sporu. 57 načelo zakonitosti.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • na koji način organi državne uprave rešavaju u upravnim stvarima. 126 ko je tuženi u upravnom postupku.56 načelo saslušanja stranke. 127 prethodni postupak u upravnom sporu. 127 protiv kog upravnog akta se može pokrenuti spor. 57 načelo dvostepenosti u rešavanju u upravnom postupku.

pojam .Stečajni razlozi Ko sprovodi stečajni postupak Isplatni redovi. državljanstvo Dodaci upravnog akta Žalba u upravnom sporu – osnovna pravna dejstva Vrste upravnog spora Upravni akt Pripremni postupak.definicija. prestanak Javno preduzeće Društveno preduzeće Drugo pitanje: Pojam stečaja . ispitivanje tužbe Trgovinsko pravo I odbor – Radomir Lazarević • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prvo pitanje: Osnivanje.čl. pojam i vrste Aktivni bankarski poslovi Pasivni bankarski poslovi Neutralni bankarski poslovi Izdavački ugovor Preduzetnik pojam stecaja I zakonski razlozi za otvaranje stecaja aktivni bankarski poslovi Statusne promene privrednih drustava Ovlascena lica za pokretanje postupka Neutralni bankarski poslovi Ortacko drustvo Stecajni sudija Pasivni bankarski poslovi • • • • • . raspodela dobiti. zaključak) i unovčenje (načini) Likvidacija Treće pitanje: Menica Ček . prebivalište. osnivanje. registracija privrednog društva Forma i sadržina osnivačkog akta Sedište Poslovno ime Zastupanje i zastupnici privrednih društava Prokura Preduzetnik Ortačko društvo .35 Zakona o stečaju Prijava potraživanja u stečaju Razlučna i izlučna prava u stečaju Stečajni organi Stečajno veće kao organ stečajnog postupka Stečajni upravnik Prethodni postupak u stečaju Stečajna masa (pojam. delatnosti. odlučivanje.• • • • • • Lično ime.

27 Društvo sa ograničenom odgovornošću. 103 Akta u stečajnom postupku. 110 Deoba stečajne mase. 24 Komanditno društvo. 106 Prijavljivanje potraživanja. 32 mere obezbedjenja u stečajnom postupku bankarska garancija Ugovor o skladištenju Izlučni poverilac Akcionarsko društvo Ugovor o delu Predlog za pokretanje stečajnog postupka Pobijanje odluka skupštine akcionara Ugovor o građenju Posledice pokretanja stečaja . 112 Ugovoror o uskladištenju. 103-105 Predlog za pokretanje stečajnog postupka. Proj. 28 Akcionarsko društvo otvoreno i zatvoreno.34 Pobijanje odluka skupštine akcionara. 56 Likvidacija privrednog društva. 112 Izlučni poverilac.II odbor – Stojan Jokić • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Registracija privrednog društva. 12 Oblici privrednih društava – ortačko društvo. za solidnost građ. 107 Odbor poverilaca. 166 Ugovor o gradnji sa posebnom odredbom odgovornost za nedostatke. obligacije 240 dužnosti stečajnog upravnika preuzimanje duga u stečaju tužba za brisanje upisa društva posledice pokretanja stečajnog postupka zaloga na hartijama od vrednosti osporena potraživanja pristupanje potraživanju posebni uslovi pokretanja stečajnog postupka razlike između ugovora o zajmu i ugovora o kreditu generalni direktor i zastupanje društva. obligacije 192 Ugovor o kreditu. 104 pokretanje prethodnog stečajnog postupka. 162 Ugovor o špediciji. obligacije 190 Ugovor o jemstvu. 39-41 Reorganizacija privrednog društva. 105-106 Organi stečajnog postupka. 164 Ugovor o prevozu stvari. obligacije 201 Ugovor o zalozi. nema ga nigde za sada Ugovor o delu. 110 Ispitno i poverilačko ročište. 109 Utvrđivanje potraživanja. 194-200 Ugovor o štednji. odg. 101 Razlozi za pokretanje steč postupka i ovlašćenja lica za pokretanje stečajnog postupka. 47 predmet i subjekti privatizacije. uvod u građansko i stvarno pravo 262 Ugovor o zakupu.

Васиљевић) Rekao samo otprilike da za treće pitanje dolazi u obzir maltene sve: bankarski poslovi: aktivni. а шта дељива заоставштина) Одређивање меродавног права за стварноправне односе Признање и извршење страних судских одлука Када домаћи суд може да уђе у меритум одлучивања . posredovanje. komision. структура. ugovor o graven. odgovornost za nedostatke).привилегија. društva – statusne promene Ugovor o građenju – posebne odredbe Prijavljivanje potraživanja Likvidacija pr. HOV: menica.субјекту. privatizacija….pasivni. skladišnica. franšizing i uopšteno važniji ugovori.јавни поредак. Društva III odbor – Mirko Vasiljević • • Транспортне калузуле (М. Који су све односи предмет регулисања МПП? Шта значи примена МПП?) Колизионе норме – појам. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I ODBOR – RULIĆ • • • • • • • • • • • • • Појам и предмет МПП (Шта значи страни елемент.• • • • • • Prestanak akcionarskog društva Ispitno i poverilačko ročište Reorganizacija pr. prodaja (elementi ugovora. тачка везивања Правна категорија Одлучујућа чињеница Држављанство као тачка везивања Врсте колизионих норми Меродавно право код заснивања и развода брака (меродавно право за брачне односе) Легализација јавних исправа Проблем квалификације у МПП-у (Сукоб квалификација) Узвраћање и упућивање Меродавно право за наследноправне односе (Шта значи принцип недељиве заоставштине.Државни. једнакост права. полипатриде и бипатриде Шта је принцип најтешње везе? Сиромашко право странаца (ослобађа се странац тужени по принципу формалне узајамности) Право странаца на интелектуалну својину Јавни поредак Питање имунитета (шта је суштина имунитета . у чему се може састојати .neutralni. објекту. ček. konosman.закон…Шта је извршност судске одлуке?Када се даје клаузула извршности? Одређивање меродавног права за правну и пословну способност Правна и пословна способност странаца Одређивање меродавног права за апатриде. правима и обавезама. alotman. Od ugovora: izdavački. ugovor o uskladištenju.конзуларни.Која је разлика између конзула и особља-у имунитету) • • • • • • • • • • .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Реторзија и реципроцитет Шта је формални а шта материјални реципроцитет? Меродавно право за уговорекако се одређује) Вођење грађанских спорова са елементом иностраности (вођење поступка са присуством страног елемента) Међународна литиспенденција (који је њен смисао?зашто она постоји?) Акторска кауција (До када може да се истакне захтев?Може и у жалби ако је касније сазнао-субјективни елемент) Појам. надлежности међународне арбитраже Правна и пословна способност физичких и правних лица Reciprocitet I retorzija Pojam I priznanje strane sudske odluke Merodavno pravo za zakljucenje braka Renvoa Merodavno pravo za ugovore Merodavno pravo za formu ugovora Sukob kvalifikacija Merodavno pravo za nasledjivanje Aktorska kaucija Drzavljanstvo Merodavno pravo za poslovnu i pravnu sposobnost pravnih i fizickih lica Siromasko pravo stranaca Pretpostavke za priznanje strane sudske odluke pojam i vrste kolizionih normi Pojam i vrste arbitraze • • • III ODBOR – GAŠO KNEŽEVIĆ • • • • • • • • • • • • Prethodno pitanje Medjunarodna pravna pomoc Zamolnica Dostavljanje u inostranstvu Merodavno pravo za ugovore Ranvoa Pojam MPP Pretpostavke za priznanje strane sudske odluke Siromasko pravo Kolizione norme Izvori MPP i njihova hijerarhija Reciprocitet . врсте.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->