OSNOVNI PODACI O AUSTRIJI

1. Osnovne informacije
Glavni grad: Beč Stanovništvo: 8.292.000 Ukupna površina: 647.500 km2 Glavni jezici: njemački Valuta: euro (EUR) Stopa nezaposlenosti: 4.1%

2. Opći uvjeti ulaska i boravka

Ako dolazite u Austriju i vaš boravak neće preći šest mjeseci, vjerojatno ćete trebati dozvolu ulaska (vizu) kako biste prešli austrijsku granicu. Temeljem važeće vize načelno se u Austriji ne možete zaposliti. Meñutim, premda viza sama po sebi ne predstavlja dozvolu rada, postoje odreñene, jasno definirane okolnosti pod kojima nositelj važeće D+C vize za posjetitelja-putnika može privremeno raditi u Austriji (odredba stupila na snagu 1. siječnja 2006.) Putovnica mora vrijediti najmanje još tri mjeseca prije dana ulaska u Austriju (i schengensku zonu). Tko treba vizu za ulazak? Vaše državljanstvo kao i Vaša putovnica odredit će trebate li podnijeti zahtjev za vizu ili ne. 1. U načelu, državljani zemalja koje nisu članice EU i EEA (tzv. državljani trećih zemalja) trebaju dozvolu za ulazak i boravak u Austriji. Vrsta dozvole ovisi o duljini i svrsi boravka: Ovaj popis činjenica pripremljen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informacije i podizanje javne svijesti u cilju promicanja urednih migracija na Zapadnom Balkanu, a financirala ga je Europska unija, te sufinacirali Švicarski savezni ured za migracije, Njemački savezni ured za migracije i izbjeglice, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije/Talijanske razvojne agencije i Vlada Kneževine Lihtenštajna.

o o

Viza D+C (za boravak od najdulje 6 mjeseci; ova se viza ne može obnoviti); ili Dozvola boravka (Aufenthaltsbewilligung) za «posebne vrste zaposlenja s ciljem zarade» (Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit) ili za istraživanje (za boravke dulje od 6 mjeseci).

2. Državljani Albanije, BiH, Kosova, Crne Gore, Republike Srbije i Makedonije trebaju vizu za Austriju. Hrvatski državljani ne trebaju ulaznu vizu za Austriju. 3. Nositelji putovnica za izbjeglice i stranih putovnica trebaju vizu za Austriju. Vrste viza i postupci (1) Tranzitna viza za zračnu luku (Viza A) & tranzitna viza (Viza B) Ako putujete iz bilo koje zemlje koja nije članica Schengena preko Austrije u drugu zemlju koja takoñer nije članica Schengena, a niste izuzeti od vizne obaveze temeljem programa izuzeća od vize, morate dati zahtjev za tranzitnu vizu (Viza B) ukoliko napuštate tranzitno područje zračne luke i zaista ulazite u Austriju. (2) Putna viza (Viza C) Ako planirate ići u Austriju kao turist, u posjet prijateljima ili na poslovni put koji neće trajati dulje od 90 dana, a vaša zemlja ne sudjeluje u Programu izuzeća od viza, potrebna vam je schengenska putna viza (Viza C). Sa schengenskom vizom možete slobodno putovati po cijeloj schengenskoj zoni. Molimo Vas upamtite, ako podnesete zahtjev za izdavanjem putne vize na austrijskom konzulatu, Vaše jedino odredište (najdulje vrijeme boravka) mora biti Austrija; ako nemate glavno odredište, tada Austrija mora biti Vaše prvo mjesto ulaska u schengensku zonu1. (3) Viza za posjetitelje (Viza D) Ako namjeravati boraviti u Austriji dulje od 90, ali manje od 180 dana, bez obzira da li se radi o turističkom, poslovnom putovanju ili posjeti prijateljima ili roñacima, a niste državljanin EU ili EFTA-e, trebate imati nacionalnu austrijsku vizu za posjetitelje (Viza D). Viza za posjetitelje vrijedi samo za Austriju (to nije schengenska viza), no omogućava nositelju prolaz kroz druge schengenske zemlje kako bi došao do Austrije. (4) Putna-posjetiteljska viza (Viza D+C) Od 1. siječnja 2006. godine putna-posjetiteljska viza (Viza D+C) omogućava Vam privremeno zaposlenje pod jasno definiranim okolnostima (npr. umjetnik ili zabavljač na kratkoročnom angažmanu) u Austriji. Molimo Vas upamtite da je potrebna viza D+C kako biste legalno bili privremeno zaposleni, čak iako Vam je dopušteno ući u Austriju bez vize ili kada Vaš boravak ne prelazi tri mjeseca. Na osnovu putno-posjetiteljske vize imate pravo boraviti u Austriji do šest mjeseci i putovati unutar schengenske zone do tri mjeseca. Postupak podnošenja zahtjeva Prvo podnošenje zahtjeva za vizu podnosi se pri odgovarajućem predstavničkom tijelu Austrije (veleposlanstvo, generalni konzulat); zahtjev za vizu moguće je podnijeti jedino u inozemstvu prije odlaska za Austriju. ALBANIJA Veleposlanstvo Austrije Rruga Frederik Shiroka Nr. 3, Tirana Tel,: (+355/4) 274 855, -856
1

Radno vrijeme: Ponedjeljak: 10.00-12.00 Srijeda: 10.00-12.00 Petak: 10.00-12.00

Sljedeće su države potpisnice Schengenskog sporazuma:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mañarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija

2

Fax: (+355/4) 233 140 E-Mail: tirana-ob@bmeia.gv.at BOSNA I HERCEGOVINA Veleposlanstvo Austrije Dzidzikovac 7, BiH-71000 Sarajevo Tel.: (+387/33) 279 400, - 419 Fax: (+387/33) 668 339 E-Mail: sarajewo-ob@bmeia.gv.at Web: www.aussenministerium.at/sarajewo, www.austrijskaambasada.ba HRVATSKA Veleposlanstvo Austrije Jabukovac 39 10 000, Zagreb Tel.: +385 1 4834457 i/ili +385 1 4834459 Fax: +385 1 4834 461 E-mail: agram-ob@bmeia.gv.at BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA Veleposlanstvo Austrije Mile Popjordanov 8, MK-1000 Skopje Tel.: (+389/2) 3083 400, (+389/2) 3083 700 (Viza) Fax: (+389/2) 3083 150 E-Mail: skopje-ob@bmeia.gv.at CRNA GORA Veleposlanstvo Austrije Kralja Nikole 104, MNE-81000 Podgorica Tel.: (+382/20) 601 580, (+382/20) 601 450 Fax: (+382/20) 624 344 E-Mail: podgorica-ob@bmeia.gv.at Web: www.mzz.gov.si SRBIJA Veleposlanstvo Austrije Kneza Sime Markovica 2, Belgrade Phone: +381-11-3031956 Fax: +381-11-635606 Email: belgrad-ob@bmaa.gv.at Website URL: www.aussenministerium.at/belgrad Uvjeti i dokumenti:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8.00-11.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9.00-12.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8.15-11.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9.00-12.00

Radno vrijeme i rad sa strankama: ponedjeljak petak 8.30 - 11.00 Izdavanje putovnica: ponedjeljak petak 14.00 - 15.00

1. važeća i potpisana putovnica ili putni dokument (putovnica/putni dokument mora važiti još najmanje tri mjeseca iza datuma napuštanja schengenske zone. U slučaju maloljetnih osoba potreban je potpis roditelja ili skrbnika ovjeren kod javnog bilježnika) 2. dva obrasca zahtjeva za vizu, ispunjeni i potpisani 3. dvije nove fotografije (format za putovnicu, u boji, pogled sprijeda) 4. dokaz o svrsi putovanja (npr. ulaznica za predstavu, manifestaciju i sl.) 5. dokaz o smještaju, kao i dovoljnim sredstvima za uzdržavanje (hotelska rezervacije, dokaz o prihodu, itd.) 6. dokaz o putnom osiguranju ili zdravstvenom osiguranju protiv nesreće koje vrijedi za čitav svijet: tu mora biti navedeno ime osigurane osobe, vrsta pokrića (hitni medicinski slučajevi uključujući repatrijaciju) i iznos pokrića od najmanje € 30,000 7. dokaz ekonomskih ili obiteljskih veza s matičnom državom (jamstvo da posjetitelj neće napustiti zemlju): npr. dokaz o zaposlenju, studiranju, obiteljske veze u matičnoj državi (oženjen/a, udovac/ica, roditelji, djeca, itd.) 8. vize zemalja koje namjeravate posjetiti nakon boravka u Austriji 9. osobna prijava i jedan set fotokopija svih pripadajućih dokumenata
3

gv.help. drugi dokazi o prihodu) • dokaz o stanovanju u Austriji (npr.bmaa. stipendija. Potrebno je navesti broj dolazaka u Austriju i vrijeme koje želite provesti ondje (u brojkama. potpisano od strane predstavnika (menadžera.gv.pdf • original bankovnog izvoda ili dokaz o prihodu vašeg domaćina u Austriji • kopija prijavnog obrasca Vašeg domaćina (Meldezettel) • kopija važeće putovnice Vašeg domaćina (stranice s fotografijom i vizom).bmeia. sa žigom i potpisom vaše banke • pismena potvrda trajnog zaposlenja i svjež dokument o prihodu.at/en/foreign-ministry.gv. 20 dana).pdf • original izvoda iz službenog registra tvrtki u Austriji (Auszug aus dem Firmenregister) ovjeren kod javnog bilježnika (4) Ako sudjelujete u studentskom programu (kraćem od šest mjeseci): • originalni dopis institucije • originalni dokaz prijave • dokaz o dovoljnim financijskim sredstvima (npr. vlasnički list).Dodatni uvjeti: (1) Ako putujete u Austriju kao turist: • potvrñena hotelska rezervacija • svjež bankovni izvod. Korisni linkovi za pitanja ulaska Austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova www.at/Content.html Ministarstvo unutarnjih poslova Stranice za pomoć www.at/view.php3?r_id=204&LNG=en&version Informacije o pitanjima vezanim uz vizu Popis koji navodi obveze za dobivanje vize Austrijska predstavništva: Veleposlanstva i konzulati Obrazac za (schengensku) vizu (engleski.Node/HELP-FC.gv. njemački) Informacije o vizama za kratki i dulji boravak Služba pomoći za strane državljane: 4 www. izvršnog direktora) austrijske tvrtke.at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www.html .bmeia.gv.html Savezno ministarstvo europskih i meñunarodnih poslova Minoritenplatz 8 A-1014 Vienna Tel: +43 50 11 50-0 Fax:+43 50 11 59-0 Služba: kućni 4411 Pitanja putovnica i viza: kućni 3900 www.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/Vertretungsbehoerden/Ottawa/1715_verpflerkl_dt .bmeia.gv.bmeia.gv. (3) Ako putujete poslovno: • originalno pismo Vaše tvrtke koje navodi razloge boravka u Austriji • originalno garantno pismo (Verpflichtungserklärung). bankovni izvodi za posljednja dva mjeseca [bankovni račun roditelja je prihvatljiv]. http://www.bmi.at/en/foreign-ministry/service/euro-2008visa. pismo o novčanoj potpori. (2) Ako posjećujete prijatelje ili obitelj: • original garantnog pisma/poziva ovjerenog kod javnog bilježnika (Verpflichtungserklärung) http://www.at/niederlassung/ (boravak dulji od 6 mjeseci) www.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/62_verpflichtungserklaerung_firma. npr.bmi. ugovor o najmu.

kao odnos izmeñu austrijskog poslodavca i stranog državljana pri čemu je strani državljanin podreñen austrijskoj tvrtki 5.info/ Informacije o životu i radu u Austriji Praktične informacije o životu i radu u Austriji 3. «Aktivnosti zapošljavanja» zahtijevaju radnu dozvolu. Molimo obratite pozornost: schengenska viza (tip C) nije dovoljna za dobivanje zaposlenja s dozvolom rada. Prema odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz) potrebna je i radna dozvola da bi stranac radio u Austriji kao zaposlenik strane tvrtke.vladine agencije Portal za mobilnost istraživača Austrija www. Jednom kada je radna dozvola odobrena kandidat mora podnijeti zahtjev za boravišnu vizu (tip D). strani državljanin na plaći je austrijske tvrtke 6. Ona ne dopušta kandidatu da putuje ili prebiva u Austriji. Ovaj regulatorni instrument ima za cilj osiguranje uravnoteženog odnosa izmeñu ponude i potražnje na austrijskom tržištu rada. Nije potrebna boravišna dozvola. stranci koje zapošljava austrijska tvrtka (npr. Pregled postupka Dobivanje odobrenja za zapošljavanje stranog državljana u Austriji zahtijeva tri koraka: • garantno pismo (Sicherheitsbescheinigung) • boravišnu dozvolu • radnu dozvolu. poslovne kartice ili redoviti radni sati). Za imigracijske svrhe aktivnosti zapošljavanja dokazuju se: 3. Radnu dozvolu izdaju tijela nadležna za pitanja rada. Zaposlenje za strane državljane Osnovni uvjeti 1. Molimo obratite pozornost: • Zaposlenici koji će raditi u Austriji dulje od tri mjeseca na projektu koji ne traje dulje od šest mjeseci moraju dobiti posebnu dozvolu koja se naziva «Entsendebewilligung». 2. • Stranac ne može mijenjati svoj status u smislu dobivanja dozvole temeljene na zapošljavanju dok je u Austriji. Radna imigracija Uvjeti ulaska i boravka stranih radnika Za državljane zemalja koje nisu u EU dobivanje zaposlenja s ciljem zarade u Austriji potrebna je važeća potvrda o prebivalištu kao što je dozvola stanovanja (Niederlassungsbewilligung) ili privremena dozvola boravka (Aufenthaltserlaubnis). kao aktivnosti koje prvenstveno koriste austrijskom poslodavcu 4.researchinaustria. 5 . Za službeni put preko devedeset dana unutar razdoblja od šest mjeseci potrebna je radna dozvola. ured.

Moguće je produžavati istu godinu za godinom. Molimo obratite pozornost: Austrijska radna dozvola općenito važi za početno razdoblje od jedne godine. tako da je dobro izvaditi navedene dokumente već unaprijed. a u nekim slučajevima i dvije godine. Molimo obratite pozornost: Tek kada je zahtjev za izdavanjem radne dozvole potpisan i sva dokumentacija prikupljena od strane austrijskog poslodavca. (4) Potvrda o izuzeću Stranci kojima je izdana potvrda o izuzeću (Befreiungsschein) imaju isti status kao austrijskim zaposlenici. itd.(1) Garantno pismo Kako bi se započeo proces podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu. kandidat mora podnijeti zahtjev za boravišnu vizu u svojoj zemlji prebivanja. Dozvole za zapošljavanje omogućuju njihovim nositeljima zaposlenje sa svrhom zarade na jasno definiranom radnom mjestu u Austriji. Austrijski poslodavac mora podnijeti sljedeće: • • • • • prijavni obrazac dopis austrijskog poslodavca koj detaljno opisuje prirodu austrijske organizacije. Poslodavac mora izvijestiti nadležnu pokrajinsku Javnu službu za zapošljavanje (AMS) o početku (uključujući osnovnu plaću i uvjete rada) i završetku zaposlenja. prirodu radnog zadatka. pod uvjetom da osoba ima trajnu dozvolu boravka (Niederlassungsbewilligung) a jedan od njegovih/njezinih roditelja je tri godine u proteklih pet legalno živio i radio u Austriji 6 . Kako bi podnijeli zahtjev za potvrdom o izuzeću potrebno je ispuniti sljedeće uvjete: • najmanje pet godina zaposlenja tijekom proteklih osam godina (prijavljeno zaposlenje) • završetak pune godine obaveznog školovanja u Austriji. a nositeljima istih omogućuju odabir poslodavca i vrstu zaposlenja. kvalifikaciju zaposlenika i naknadu za rad dokumentaciju o razlogu zapošljavanja stranog državljana (posebna stručnost. tehničke vještine. može biti podnesena austrijskim vlastima. Obrada zahtjeva traje najmanje 6 do 8 tjedana.AMS) koji je nadležan za planirano mjesto rada. (2) Dozvola za zapošljavanje Dozvole za zapošljavanje (Beschäftigungsbewilligung) izdaju se strancima pojedinačno nakon predavanja zahtjeva od strane budućeg poslodavca. Kandidat će vjerojatno morati priložiti policijsku potvrdu o nekažnjavanju i originalni rodni list kako bi dobio ovu vizu.) kopije akademskog stupnja zaposlenika detaljni životopis zaposlenika. dužnosti koje će zaposlenik obavljati. Svi strani državljani koji se nastanjuju u Austriji moraju prijaviti svoje ime i adresu pri lokalnom prijavnom uredu unutar tri dana od dolaska. austrijski poslodavac mora zatražiti garantno pismo (Sicherungsbescheinigung) u lokalnom Uredu za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice. Molimo obratite pozornost: Kada je radna dozvola odobrena. (3) Radna dozvola Osobe koje su tijekom 52 tjedna bile legalno zaposlene s dozvolom za zapošljavanje mogu podnijeti zahtjev za radnu dozvolu (Arbeitserlaubnis). Ove dozvole nisu prenosive i izdaju se za odreñenu pokrajinu.

Molimo obratite pozornost: Potvrde o izuzeću neprenosive su i vrijede za cijelu Austriju pet godina. pod uvjetom da su legalno živjeli u Austriji. Potvrde o izuzeću izdaje nadležna pokrajinska služba za tržište rada. Za to je potrebno imati boravak u Austriji stranci koji su ispunili uvjete za potvrdu o izuzeću kao mlade osobe ili zato jer državljanstvom jednog od roditelja u državi članici EEA nisu spadali pod AuslBG.at/ Minstarstvo ekonomije i rada: http://www.AuslBG). Nositelji mogu birati svoje poslodavce. minimalno dvije i pol godina tijekom proteklih pet godina. Poslodavci moraju prijaviti početak i završetak radnog odnosa. Poslodavci ne moraju podnijeti zahtjev za izdavanjem radne dozvole.bmi.gv. Dodatne informacije dostupne su kod nadležnih vlasti: Savezno ministarstvo unutarnjih poslova: http://www.gv.at Traženje posla: 7 .• • stranci koji su u periodu od najmanje pet godina oženjeni s austrijskim državljaninom/državljankom (na oženjene se strance ne primjenjuje zakon koji regulira zapošljavanje stranaca .bmwa. U slučaju smrti supružnika moguće je odmah podnijeti zahtjev za izdavanjem potvrde o izuzeću.at/ Javna služba za zapošljavanje: http://www.ams. vrstu zaposlenja i lokaciju bilo gdje u Austriji.

at Druge službe za zapošljava-nje Au Pair Sezonski radnici Informacije o vašim pravima i obavezama kao zaposlenicima potrebno je dobiti od Komore rada i sindikata prije početka novog posla.aupair-asd.europa.arbeiterkammer.at/ http://jobroom.ams.at/ Jobs in Austria: http://www.jobsinaustria.jsp?acro=lw&pare ntId=0&catId=490&lang=en&countryId=AT http://ec.salzburg.ams.or.stepstone.kurier.austria.krone.Room za tražitelje posla: sučelje za traženje posla (korisnički broj s pohranom osobnih podataka ili podataka o tvrtki.tirol.aupairaustria.ams.at/ Karriere.at/ Federacija austrijske industrije http://www.: +43 1 878 71 Fax: +43 1 878 71-50490 e-mail: ams. 8 . uredima za zapošljavanje. 55-57 A-1030 Vienna Tel.ams.eu/eures/main.ams.at/?PHPSESSID=b6b13f8f 9efe80a331a181b4ac676216 Salzburger Nachrichten: http://www.at: http://www.at/HELP-FC.help.at/ http://www.gv. http://www.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB): http://www. informacije o traženju posla.at AMS: http://www.europa. radu i traženju posla u Austriji Stranice za pomoć vladine agencije Portal Republike Austrije Socijalni partneri Novine Informacije o životu i radu u Austriji Pool za traženje posla Pool za traženje posla http://www.jobpilot.industriellenvereinigung.at http://www.htm http://www.Javna služba za zapošljavanje (AMS) Austrijska služba za zapošljavanje (AMS) u Beču Landstraßer Hauptstr.wien@ams. ili profil za traganje bez pojedinačnog korisničkog broja) Informativni sustav za karijeru (BIS): Popis zanimanja uključujući potrebne kvalifikacije Informacije o životu.at Österreich Nachrichten: http://www.at Austrijska komora rada : http://www.com/aupair.austriatoday.at/bis/ EURES http://ec.au pair4you.eu/eures/main.kleinezeitung.com Kronen Zeitung: http://www.bewerbung.at/ Kleine Zeitung: http://www.jsp?acro=job&lang =en&catId=52&parentId=0 http://www.at/ Jobfinder: http://www.com/ Jobpilot: http://www.at/jobroom/ Servisni centar.html e-Job.at/ Die Presse: http://diepresse.at/ Career services: http://www.at/ Austria Today: http://www.html http://www.karriere.gv.at/aupin.com/ Der Standard: http://derstandard. itd.at/ Tiroler Tageszeitung: http://www.at http://www.oegb.nachrichten.at/ Kurier: http://www.

a 7. godini iznosila 5. ograničavanjem dozvola za rad ili kratkoročnim radnim dozvolama. – 2004. Ova kvota takoñer uključuje: • pod-kvotu za ujedinjenje obitelji za državljane trećih zemalja.000 s maksimalnim trajanjem od šest tjedana (npr. Posebno pri zapošljavanju migranata iz novih država članica EU. 9 . Molimo obratite pozornost: Austrija regulira ove manjkove radne snage kroz testiranje tržišta rada i godišnje sustave kvota. samo specifične skupine ljudi mogu dobiti dozvolu prije zapošljavanja i dozvolu za zapošljavanje kada se smatra da je to u interesu javnosti i općeg gospodarskog dobra.000 osoba godišnje. Ovaj sustav odreñuje da (u ovom trenutku) ukupan broj zaposlenih i nezaposlenih stranih državljana ne smije preći 8% austrijske radno sposobnog stanovništva. U razdoblju 2002. koja je u 2005. godine opća migracijska kvota iznosila je 8. Svi strani državljani zaposleni unutar okvira dozvola za zapošljavanje. uključeni su u ovu kvotu. Sustavi kvota i bilateralni ugovori o radnoj snazi Austrijski sustav gornje granice: Broj stranih državljana kojima je dozvoljeno da rade u Austriji kontrolira se sustavom gornje granice (gornje granice na saveznoj i pokrajinskoj razini osiguravaju kontroliran ulazak stranih radnika). metalne strukture i dijelovi iste industrijsko čišćenje sektor poljoprivrede i vrtlarstva turizam visoko kvalificirani radnici: financijski i tehnološki sektor. Pristup austrijskom tržištu rada još uvijek je moguć u sljedećim slučajevima: • • • • • • • • Mladi strani državljani po dobivanju potvrde o napuštanju škole u Austriji. kratkoročnih ili dugoročnih radnih dozvola.000 za one s maksimalnim trajanjem od šest mjeseci. šumarstva i turizma Zaposlenici stranog poslodavca koji se nalazi u Austriji Integrirani strani državljani koji žive u Austriji najmanje 8 godina. ako jedan od roditelja takoñer radi u Austriji Ratne izbjeglice u okvirima zakona koji se odnosi na strane državljane Menadžeri i posebno visoko kvalificirani zaposlenici (posebno kada je njihovo zapošljavanje vezano uz transfer kapitala i otvaranje novih podružnica u Austriji) Strani državljani čiji je pristup tržištu rada predviñen bilateralnim sporazumima Pogranični radnici-migranti kod poslodavca koji ih je zapošljavao najmanje 6 mjeseci u prethodnoj godini Ograničeni broj sezonskih dozvola na području poljoprivrede.Sektori tržišta rada koji imaju manjak radne snage: • • • • • • • • zdravstveni sektor: npr.460 dozvola • tek marginalni dio kvote odreñivao je broj dozvola za radnu migraciju visoko kvalificiranih zaposlenika • dopunske kvote za privremenu migraciju (u rasponu od nekoliko tjedana do šest mjeseci). i to do maksimalnih 9%. Ako se kvota probije. Migracijske kvote: Prema službenom stanovištu. radnici na žetvi). glavni instrument za reguliranje imigracije u Austriju je migracijska kvota. kućna njega područja rada u socijalnoj skrbi grañevinski sektor industrija i proizvodnja: npr. Maksimalni godišnji broj ovih dozvola iznosio je 8.

gv.pdf www.gv.pdf www.gv. migraciji i pitanjima azila (jedino na njemačkom) www.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/3782_einreisevoraussetzungen_nach__st erreich. sezonsko zapošljavanje: za «sezonsko» zapošljavanje postoje posebne odredbe i posebna kvota.bmeia. Za ovu vrstu zaposlenja nema ograničenja u pogledu struke.bmi. na primjer.at/niederlassung/ (boravak preko 6 mjeseci) www.bmeia.gv.pdf http://www.bmi. zaposlenici u zdravstvu: nakon pritiska od strane pokrajinskih vlasti koje upravljaju većinom bolnica i imaju političku odgovornost za institucije skrbi.bmi.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Aufenthalt szweckeV20060111.bmi.gv.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Integratio nsvereinbarung. Drugi stručni djelatnici imaju pristup jedino privremenom zapošljavanju.at/index.gv. prihoda ili kvalifikacije. postoje bilateralni ugovori sa susjednim «novim» državama članicama za dnevne migrante i privremeno zapošljavanje u svrhu osposobljavanja.gv.asp Informacije o dozvolama boravka i svrhama boravka (na engleskom. hrvatskom.bmi.bmeia. godine za zdravstvene profesije i profesije u sustavu socijalne skrbi iz «novih» država članica na 40% praga.gv.pdf Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Informacije o boravištu.at/niederlassung/formulare_antraege.at www.bmeia. srpskom) Informacije o uvjetima za integraciju i suglasnost Informacije o postupku aplikacije i nadležnim tijelima Formulari za prijavu za dozvolu boravka i prebivališta 10 . • • Nadalje.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/171_visumantrag.gv.: +43 1 531 26-0 Fax: +43 1 53126 108613 E-Mail: post@bmi. Korisni linkovi za pitanja zapošljavanja i radnih dozvola Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova http://www.gv.at/ Bundesministerium für Inneres Herrengasse 7 Postfach 100 A-1014 Wien Tel.Posebno ograničenje i odredbe po sektorima: • kvalificirani zaposlenici: radna imigracija ograničena je na «kvalificirane zaposlenike». budući da kvalificirane medicinske sestre.bmi.gv. koja se definira kao zapošljavanje do šest mjeseci (obnovljivo jednom nakon prekida od dva mjeseca).at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www.pdf www.at/index.php?id=61960&L=1 Informacije i kontakt s austrijskim predstavništvi-ma Informacije vezane uz vize Popis uvjeta za vizu Formular zahtjeva za vizu http://www.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Behoerden zustaendigkeit_Erst-Verlaengerungsantrag.gv. a posebne odredbe vrijede za zdravstveni sektor.php?id=68098&L=1 www. gospodarske grane. ovaj je prag snižen 2004. započinju svoju karijeru sa značajno nižim plaćama.bmi.

at 4. odredbe vezane uz prijavu (prijava mjesta stanovanja).bmwa. Njima je dopušteno podnijeti zahtjev za dozvolu boravka po dolasku u Austriju. a po dolasku u Austriju.0 cm važeća putovnica + fotokopije svih stranica koje sadrže podatke i žigove 11 . pod uvjetom da ne ostaju dulje od šest mjeseci: • • putnu vizu C (Reisevisum C) za ulazak i boravak u Austriji za razdoblje od najviše 90 dana (osim studenata koji smiju ulaziti u Austriju bez vize) ili boravišnu vizu D (Aufenthaltsvisum D) za ulazak i boravak u Austriji od najmanje 91 dan. Molimo obratite pozornost: Studenti kojima je dopušten ulazak u Austriju bez vize ne trebaju vizu za boravak do tri mjeseca (hrvatski studenti).arbeiterkammer.1. Podnošenje zahtjeva: • • • u cijelosti ispunjen i potpisan obrazac nova fotografija u boji veličine izmeñu 3. Viza se u Austriji ne može obnoviti.gv. (1) Za boravak od najdulje šest mjeseci Studenti iz trećih zemalja trebaju.oegb. Za vizu je potrebno prije odlaska za Austriju osobno podnijeti zahtjev kod nadležnog austrijskog predstavništva (veleposlanstvo. Imigracija u svrhu školovanja 4. Državljani trećih zemalja trebaju dozvolu ulaska ili boravka kako bi ušli i boravili u Austriji.0 x 5.Rad Austrijska federacija sindikata (AK) http://www.5 cm i 4.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB) http://www. generalni konzulat).5 x 4. Putni dokument s vizom potrebno je nositi sa sobom sve vrijeme kako biste dokazali svoje pravo boravka u Austriji. Uvjeti ulaska i boravka za studente Za ulazak u Austriju treba poštivati odredbe u vezi prava i statusa stranaca (u vezi vize i dozvole boravka). Vrsta dozvole ovisi o duljini i svrsi boravka. Podnošenje takve dozvole ne daje pravo na stanovanje koje prelazi dopušteno razdoblje osloboñenja od vize. i to će predstavništvo istu izdati.at Opći uvjeti zapošljavanja & informacije o uvjetima Opći uvjeti zapošljavanja & informacije o uvjetima Savezno ministarstvo gospodarstva i rada (BMWA) BMWA Stubenring 1 A-1010 Vienna Tel: +43 1 711 00-5555 Usluge za grañane (Bürgerservice) Internet: http://www. a najviše šest mjeseci.

Molimo obratite pozornost: Studenti koji mogu ući u Austriju bez vize mogu proći ispit bez vize i mogu naknadno podnijeti dozvolu za svoju dozvolu boravka u Austriji unutar njihovog boravka bez vize. predstavništvo će izdati boravišnu vizu D za ulazak u Austriju (za ovu je vizu potrebno podnijeti zahtjev unutar tri mjeseca od dobivanja informacije).• • • • dokaz o smještaju u Austriji: npr.5 x 4.0 cm važeća putovnica rodni list obavijest o primanju na sveučilište. godinu] dokaz o smještaju u Austriji: npr. ugovor o najmu. zahtjev za ovu dozvolu podnosi se osobno nadležnom predstavništvu Austrije (veleposlanstvo.5 cm i 4. stoga se podnosi zahtjev najmanje tri mjeseca prije namjeravanog ulaska u Austriju.00 eura mjesečno [iznosi za 2008. za starije studente najmanje 747. Nakon što ste ušli u Austriju s ili bez vize nije Vam dozvoljeno zaposliti se. Iznimka: osobe kojima je dozvoljeno ući u Austriju (hrvatski studenti) mogu podnijeti zahtjev za izdavanjem dozvole boravka za vrijeme svog boravka bez vize u Austriji (zahtjev Vam. Ako Vam austrijske vlasti odluče dati dozvolu. smještaju u studentskom domu ili potvrda o smještaju u organizaciji ÖAD-a dokaz zdravstvenog osiguranja koje vrijedi u Austriji (ili potvrda o dobitku stipendije od strane ÖAD-a dokaz o Vašim aktivnostima i financiranju Vašeg boravka u Austriji: npr. (2) Za boravke dulje od šest mjeseci Studenti iz trećih zemalja koji pohañaju studije za stjecanje diplome ili sveučilišne studije u Austriji u trajanju duljem od šest mjeseci trebaju imati dozvolu boravka za studente za ulazak i boravak u Austriji. a dokumenti izdani na stranom jeziku koji nije njemački ili engleski moraju biti podneseni zajedno s ovjerenim njemačkim prijevodom. meñutim. potvrda o smještaju u organizaciji ÖAD-a dokaz o zdravstvenom osiguranju (putno zdravstveno osiguranje) važeće od ulaska do početka studija u Austriji (ili do početka studentskog osiguranja) policijska potvrda dobrog vladanja (gdje je dostupna). 12 . ako postoji.0 x 5. ugovor o stanovanju. ne dozvoljava da ostanete dulje od odobrenog boravka bez vize). ugovor o zapošljavanju sa sveučilištem. generalni konzulat) u inozemstvu prije polaska za Austriju. Podnošenje zahtjeva: • • • • • • • • • u cijelosti ispunjen i potpisan prijavniobrazac za izdavanje dozvole boravka za studente nova fotografija u boji veličine izmeñu 3. ugovor o smještaju u studentskom domu. U načelu.54 eura mjesečno. Odluku treba sačekati u vlastitoj zemlji. Boravišnu dozvolu morate podići u Austriji unutar šest mjeseci od dobivanja informacije. Molimo obratite pozornost: Zahtjev za izdavanjem dozvole bit će proslijeñena i rješavana u Austriji pri nadležnom tijelu. Sve dokumente potrebno je podnijeti u originalu i fotokopiji. Svi dokumenti moraju biti ovjereni. Molimo obratite pozornost: Tijekom razdoblja svog važenja putna viza C omogućuje Vam i putovanje kroz druge schengenske zemlje i boravak u tim zemljama. potvrda o dobitku stipendije od strane ÖAD-a povratna avionska karta. ostale visoke strukovne škole (Fachhochschule) ili druge obrazovne institucije dokaz o financijskim sredstvima kojima će boravak biti financiran: za studente do 24 godine najmanje 412.

niti dobiti istu dozvolu u Austriji. • • • Potrebni dokumenti: • • putovnica. tada treba pružiti dokaz o najbližem smjeru studija. Zahtjev za pristup studiju Zahtjev i potrebne dokumente treba slati izravno na sveučilište.2. Potrebni dokumenti: • putne isprave • rodni list • vjenčani list i/ili dokaz o akademskom stupnju. polagat će ispit znanja jezika. podnositelj zahtjeva mora imati zadovoljavajuće znanje njemačkog. i tada šalju konkretne informacije podnositelju zahtjeva putem e-maila. budući da s takvom vizom ne možete podnijeti zahtjev za dozvolu boravka. Uvjeti za prijem na austrijska sveučilišta: Sljedeći uvjeti trebaju biti ispunjeni kako bi se strani državljanin (ili osoba bez državljanstva) upisao kao redovan student na austrijski sveučilišni program za stjecanje diplome: • • slobodno mjesta na sveučilištu za željeni smjer studija podnositelj mora posjedovati A-stupanj ili srednjoškolsku diplomu koja se može smatrati ekvivalentom austrijskoj potvrdi o polaganju mature. prema potrebi • prijavni obrazac. molimo imajte na umu da prosljeñivanje traje neko vrijeme. dozvola boravka može se obnoviti u Austriji. ili može priložiti dokaz o završetku trogodišnjeg (minimum) studija na drugoj obrazovnoj ustanovi nakon srednjoškolskog obrazovanja potvrda mora biti odgovarati kriterijima za primanje na željenom smjeru studija na sveučilištu u onoj državi u kojoj je stečena. srednjoškolska diploma ili ekvivalentna potvrda. Jedino ako država nema sveučilište ovaj dokaz ne treba biti podnesen nadalje. osobna iskaznica ili dokaz o državljanstvu zajedno sa službenom identifikacijom s fotografijom opće kvalifikacije za upis na sveučilište: A-stupanj.Prijava: Unutar tri radna dana od ulaska u Austriju morate se prijaviti u prijavni ured (Meldeamt) u svom mjestu boravka (općinske vlasti). Molimo obratite pozornost: promjenu adrese boravka valja prijaviti prijavnom uredu unutar tri radna dana. Potvrdu prijave (Meldebestätigung) treba čuvati jer je ista potrebna u odreñenim postupcima s vlastima (npr. obnova dozvole boravka ili prebivališta). Turistička se viza ne može obnoviti u Austriji. ostale visoke strukovne škole (Fachhochschule) ili drugi program za stjecanje diplome (zahtjevi podneseni predstavništvu austrijskih vlasti prosljeñuju se obrazovnoj instituciji – zahtjevi moraju stići na sveučilište na vrijeme. Važno: nije preporučljivo ući u Austriju s turističkom vizom (viza C). a podnošenje zahtjeva predstavništvu ne produžuje rokove!). Svi uvjeti vezani uz studij (kvalifikacijski ispit) moraju biti ispunjeni u državi u kojoj je izdan A-stupanj ili srednjoškolska diploma ako željeni smjer studija u Austriji ne postoji u domicilnoj državi. Ako je potrebno. Neka sveučilišta daju mogućnost «pred-registracije podataka» putem Interneta. 4. Za ovo je potrebna potvrda o uspješnom tijeku studiranja (Studienerfolgsnachweis). dostupan u prijavnom uredu. Daljnje promjene podataka valja prijaviti unutar mjesec dana. prijepis ocjena zadnje školske godine 13 . U slučaju uspješnog tijeka studiranja.

• • • • • posebna kvalifikacija za ulazak na sveučilište. 14 . Dodiplomske i post-diplomske stipendije Austrijske organizacije nude različite programe stipendija Unilateralni programi stipendija: S nizom unilateralnih programa stipendija Republika Austrija pruža mogućnost stranim studentima.AuslBG) koji u načelu zahtijeva radnu dozvolu. Zadnja ovjera nije potrebna u onim zemljana čiju javnu ovjeru Austrija priznaje temeljem meñudržavnog sporazuma.3. uzimajući u obzir odredbe austrijskog Zakona o zapošljavanju stranih državljana (Ausländerbeschäftigungsgesetz . Franz Werfel-Stipendium (za sveučilišne predavače koje zanimaju specijalistički studiji austrijske literature u knjižnicama. Ovjereni prijevod valja napraviti u zemlji porijekla.SouthDialogue Scholarship (za post-diplomske studente u područjima prirodnih znanosti. a zadnju ovjeru daje austrijsko predstavništvo u toj zemlji.4. 4. ovisi o njihovom državljanstvu i vrsti zaposlenja. koji podnositelja zahtjeva kvalificira za sveučilište dokaz vladanja njemačkim jezikom: npr. Molimo raspitajte se kod austrijskog sveučilišta je li konačna ovjera potrebna ili ne. ukoliko podnositelj zahtjeva nije od toga izuzet. Molimo obratite pozornost: sve dokumente treba podnijeti u originalu i u ovjerenom prijevodu na njemačkom jeziku. društvenih znanosti i ekonomije ili za doktorske studije). Studentsko zaposlenje Smiju li se strani studenti ili istraživači koji borave u Austriji zaposliti s ciljem zarade ili ne. arhivima ili istraživačkim ustanovama). postdiplomcima ili profesorima da studiraju na austrijskim sveučilištima. North. Studenti iz trećih zemalja (izvan EU) koji posjeduju važeću dozvolu boravka u svrhu studiranja (Aufenthaltsbewilligung Studierender) smiju raditi u ograničenoj mjeri. raspitajte se u uredu za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice/AMS) ili kod druge savjetodavne ustanove prije preuzimanja posla. njemački u potvrdi o završetku srednje škole ili diploma o položenom tečaju jezika različiti ispunjeni obrasci (dostupni na prijavnim uredima pojedinih sveučilišta): o obrazac za prijem o prijavni obrazac o statistički obrazac o studentski dokument identifikacije s fotografijom o obrazac za nastavak druga fotografija bankovni izvod kao dokaz plaćanja školarine po semestru. Uvjeti: studenti koji studiraju u programu magistarskog studija na sveučilištu u ne-europskoj zemlji ili koji su uspješno završili najmanje šest semestara studija u sklopu tradicionalnog dodiplomskog programa na sveučilištu u ne-europskoj zemlji u trenutku traženja novčane potpore. 4. Novčana potpora za strane studente: Ernst Mach Grant Za studente iz ne-europskih zemalja koji studiraju u programu magistarskog studija (puno radno vrijeme) na nekoj austrijskoj visokoj strukovnoj školi (Fachhochschule). obratite pozornost na sljedeće odredbe. dokaz prava izravnog pristupa odabranom smjeru studija u državi u kojoj je dokument bio izdan. inženjerstva. Najvažnije od tih stipendija su sljedeće: Österreich-Stipendium (za dodiplomske studente). Ernst Mach-Stipendium (za dodiplomske studente iz svih područja studija osim umjetnosti). Molimo Vas. budući da njihovo kršenje može rezultirati visokim novčanim kaznama i uskraćenjem dozvole boravka! Ako ste u dilemi.

uni-klu.at. www.at.ac.6.at Campus 02 – Business Courses (Graz): www.at www. www.vwu.ac.: +43 1/4277-28180.ac.at/ausabt/ Univerity of Krems: www. Rumunjska.edu University of Linz: www.at Molimo obratite pozornost: Većina programa novčane potpore/stipendija ne dozvoljava zapošljavanje u svrhu zarade! 4.html Ovaj elektronski vodič za studij pruža informacije i kontakt adrese svih austrijskih studijskih programa (na njemačkom i engleskom) Popis glavnih sveučilišta te ostalih visokih obrazovnih institucija i diplomskih programa kao i programa za stjecanje stupnja Vodič: Study in Austria 2005/06: Austria Welcomes You.meduni-graz.relations@oead.vgu.at FH-Studiengänge Campus Wien: www.at University Preparation Courses: Graz: www. Vienna 2004: Austrian Exchange Service (ÖAD) A-1090 Wien.tuwien.at CEEPUS Studenti iz zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u (Bugarska. Slovačka Republika i Slovenija) imaju mogućnost doći u Austriju unutar okvira postojećih mreža (ili kao «osoba sa slobodnim kretanjem»).at University of Innsbruck: www. http://international.univie.jku. Popis glavnih sveučilišta i ostalih visokih strukovnih škola (Fachhochschule) u Austriji • • • • • • • • • • • • • • • • • University of Vienna: www.ac.at (sveučilišni smjerovi) http://fh.at University Preparation Courses: Vienna: www. Hrvatska.ac.grants.sbg.portal.schoolarships.students.at.at.edu University of Salzburg: www.at/international/ Vienna University of Technology: www.mci.at/bfa/home.at.at Graz University of Technology: www.donau-uni.ac.jku. Mañarska. Poljska.studyguide.ac.tuwien.Management Center Innsbruck: www.at 4.at University of Klagenfurt: www.uni-klu. Češka Republika.htm FH-Studiengänge/Applied Science(Salzburg): www.uibk. Korisni linkovi za studiranje u Austriji Vodiči za studij www. Crna Gora.ac.at 15 .at Medical University Graz: www.tugraz. www.ac.oead.ac. www. www.uni-graz. Alser Straße 4/1/3/8. Tel.ac.at.uni-graz. Zajednički studijski programi Sveučilišta imaju na raspolaganju fondove za zajedničke studijske programe.at.at University of Graz: www.studyguide.ac.Aplikacija: online na www. Za detaljnije informacije o ovim i drugim stipendijama pogledajte interaktivnu online bazu podataka o stipendijama GRANTS koju održava Austrijska služba za razmjenu: www.ac. sveučilišna partnerstva i kratkoročne studijske novčane potpore u inozemstvu.ac.at/ (specijalizirani obrazovni smjerovi na koledžima) Austrijski akademski portal: http://www.at/ai Fachhochschule Technikum Wien: www. Fax: +43 1/4277-28195 e-mail: public. Srbija. www.campus02.at/index-en.technikum-wien.ac.international.5.at MCI .univie.tugraz.uni-salzburg.fh-campuswien.fh-sbg.

ac.at/ Austrijski institut (Österreich Institute): http://www. Informacije o priznavanju diploma. uključujući one iz ne-EEA zemalja Praktične informacije o radu.html Stranice za pomoć vladine agencije Austrijska unija studenata (ÖH) Austrijska služba za akademske goste (OEAD) Mobility Portal Austria za istraživače Tečajevi njemačkog Informacije o studiranju u Austriji.gv. ispiti itd.scholarships.stipendium.oead.at/_start/index_english. potvrda i ispita (na njemačkom) Informacije o studiranju u Austriji: Uvjeti.oead.at/ Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Minoritenplatz 5 1014 Wien Tel.bmwf.gv.ac.at www.pdf (pregled) www.html Informacije za sve studente. Detaljne informacije o studiranju i informativni materijal www.at/ http://www. Mobility Portal Austria za istraživače. FHStG – Zakon o studiranju primijenjenih znanosti na sveučilištima.oead.ac.at www.gv. Pružanje informacija o tečajevima njemačkog izvan Austrije (Jugoistočne zemlje) Austrijska baza podataka za stipendije i istraživačke novčane potpore Zahtjevi za stipendije Online podnošenje zahtjeva za novčane potpore Brošura: Financijska pomoć za studente Ovlaštenje za dodjeljivanje novčane potpore u ime i financirane od Saveznog ministarstva znanosti i istraživanja (BMWF) http://www.at/submenue/wissenschaft/international/ enic_naric_austria/ www.oead.gv.at Austrijska služba za razmjenu: www.at/_english/austria/entry Viza i dozvola boravka Propisi za ulazak i boravak (mogućnost učitavanja svih 16 .: +43 1/4277-28188.osd.researchinaustria.oeh.bmwf. studiranju i životu u Austriji Informacije o tečajevima njemačkog na sveučilištima i privatnim ustanovama.info Austrijska jezična diploma (Österreichisches Sprachdiplom) http://www.help.at/en/?no_cache=1 Taubstummengasse 7-9/4th floor A. A-1090 Vienna Tel. Fax: +43 1/4277-28194 E-mail: acm@oead.Savezno ministarstvo za znanost i istraživanje www.at/stbh/fileadmin/download/PDF/foreig n_grants.a t www.org/ Novčane potpore/ Stipendije www.at/Content.grants.at ÖAD početna stranica: www.Node/148/Seite. itd.pdf Jedinica za akademsku suradnju i mobilnost (ACM) ÖAD-a.1480000.1040 Vienna Tel.campus-austria.gv.at www.: +43 1/ 310 88 80 -27 or -49 E-mail: auslaenderInnenreferat@oeh.at/_oeadnews/downloads/2008/incomingengl. itd.oesterreichinstitut. Alser Straße 4/1/15/7.:+43 (0)1 531 20 DW (0) Telefax:+43 (0)1 53120-9099 infoservice@bmwf.bmwf.at/submenue/wissenschaft/national/studi enfoerderung/studienbeihilfen_u_stipendien/ www. podnošenje zahtjeva. Pregled austrijskih sveučilišta.ac.

deklaracija odgovornosti nije prihvaćena. • • 5.bmi.help.1. Boravak u Austriji 5.asp Prijava http://link. u slučaju spajanja obitelji . Dugoročni boravišni status – EC (LTREC) Imigranti koji su legalno i trajno boravili u Austriji kroz najmanje pet godina imaju pravo na izdavanje neograničenog «dugoročnog boravišnog statusa – EC» Razdoblja prekida boravka u Austriji ne smiju preći deset mjeseci ukupno ili šest mjeseci u jednom prekidu. u slučaju zapošljavanja potreban je jedan od sljedećih dokumenata AMS-a: potvrda zajamčenog posla ili dozvola zapošljavanja kao umjetnika) posebni slučajevi aktivnosti u zapošljavanju (ako je aktivnost izuzeta Zakonom o zapošljavanju stranaca: potreban je dokaz okolnostima za izuzeće) istraživači (uz predočenje dokaza o pristupu kojeg izdaje ovlaštena istraživačka ustanova).f ormular?id=819 5.at/linkhelp/besucher/db/formularauswahl.help. U iznimnim 17 . AMS bi se mogao baviti takvim slučajevima) umjetnici (samozaposleni ili zaposleni.Ministarstvo unutrašnjih poslova: www.gv. Trajni boravak – ECC Nakon pet godina neprekidnog boravka uključuje puni pristup tržištu rada.gv.at/niederlassung/formulare.dopušteno je samo-zapošljavanje. druge vrste zapošljavanja dopuštene su jedino s dodatnim dokumentom kojeg izdaje AMS. zaposlenje dulje od šest mjeseci) samozaposlene osobe (ako je stranac ugovorom vezan uz odreñenu konkretnu aktivnost i ako će takva obaveza trajati dulje od šest mjeseci.at/besucher/db/lnkaufl.2. osobe koje je poslalo poduzeće (potreban je dokument kojeg izdaje AMS: potvrda zajamčenog posla ili dozvole zapošljavanja kao rotacionalna radna snaga. U svrhu zaposlenja s ciljem zarade Dozvola stanovanja: • • • dozvola stanovanja za podnositelja zahtjeva (do 18 mjeseci u slučaju dobivanja prve dozvole: uključuje pristup tržištu rada kao podnositelja zahtjeva) neograničena dozvola stanovanja: uključuje puni pristup tržištu rada ograničena dozvola stanovanja: npr.suchen?label= Fremdenpolizei&system=Produktionssystem obrazaca za podnošenje zahtjeva i adresa nadležnih austrijskih tijela Popis nadležnih tijela za prijavu u svim općinama Učitavanje obrazaca za prijavu boravka www. ovo se ne odnosi na razdoblja odsustva zbog profesionalnih aktivnosti u drugim zemljama EU.gv. aktivnost je prvenstveno odreñena umjetničkim aktivnostima i time se osigurava uzdržavanje. Dozvola boravka: • • • • Rotacionalna radna snaga (potreban je dokument kojeg izdaje AMS: potvrda zajamčenog posla ili dozvole zapošljavanja kao rotacionalna radna snaga).

bmeia.asp Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova Informacije o boravku. migraciji i pitanjima azila (samo na njemačkom) Informacije o dozvoli boravka i svrsi boravka (na engleskom.php?id=68098&L=1 Informacije vezane uz vize Popis obveza vezanih uz vize Aplikacijski obrazac za vize www.bmi. hrvatskom. odjeljak 4.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ Integrationsvereinbarung.pdf www.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ Behoerdenzustaendigkeit_ErstVerlaengerungsantrag.: +43 1 531 26-0 Fax: +43 1 53126 108613 E-Mail: post@bmi.gv.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5 -Buergerservice_Zentrale/171_visumantrag.gv.slučajevima kao što je ozbiljna bolest ili služenje vojne obveze nositelj može napustiti Austriju na razdoblje do 24 mjeseca bez prekidanja boravka potrebnog za stjecanje statusa dugoročnog boravka.gv.pdf www.gv.at/index. pododjeljak 2 SRA): boravak stranca ne smije biti u suprotnosti s javnim interesima što je slučaj kada stranac ima bliske odnose s ekstremističkom ili terorističkom grupom ili grupom čije postojeće strukture ili buduće aktivnosti ne isključuju mogućnost ekstremističkih ili terorističkih djela. Korisni linkovi za dozvolu boravka i uvjeti Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova http://www.at/niederlassung/ (boravak dulji od 6 mjeseci) www. • • 5.gv.) i dalje ostaje uvjet (Stavak 11.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ AufenthaltszweckeV20060111.gv.3.gv. pod uvjetom da su vlasti obaviještene o tome i da o tome postoji službena bilješka (Stavak 45 SRA). odjeljak 7 SRA) javna politika i javna sigurnost (NOVO.bmeia.gv.bmi.bmi. srpskom) Informacije o uvjetima za integraciju i suglasnost Informacije o postupku apliciranja i odgovornim tijelima Formulari za podnošenje zahtjeva za dozvolu boravka i stanovanja 18 .pdf www.bmi.bmi.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5 Buergerservice_Zentrale/3782_einreisevoraussetzungen _nach__sterreich.gv.at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www. Uvjeti za stjecanje statusa dugoročnog boravka: • redovit i dovoljan prihod: boravak ne smije dovesti do financijskog opterećenja za državu – NOVO: ovo je u slučaju kada stranac ima odreñen i redovit novčani prihod koji osigurava njegov/njezin boravak bez korištenja sredstva socijalne pomoći i odgovara iznosu kojeg odreñuje Opći zakon o socijalnoj sigurnosti (Stavak 11. odjeljak 4.bmi.pdf www.at www.at/niederlassung/formulare_antraege.gv.bmi.pdf http://www. Stavak 11. pododjeljak 5 SRA) podnošenje zdravstvene potvrde (koju je uvela reforma iz 2002.at/ Bundesministerium für Inneres Herrengasse 7 Postfach 100 A-1014 Wien Tel.

6.4 Rad Austrija otvara pristup tržištu rada tražiteljima azila ovisno o potrebama tog tržišta. 6.at http://www. EAST East (Thalham) i Airport. Zbog neuspješnih pregovora izmeñu Ministarstva unutarnjih poslova i austrijskih NVO-a.Node/12/Seite.bmi.1 Kratki sažetak nacionalne politike dobivanja azila Što se tiče postupka azila općenito.at/Content. mjesečni džeparac. postupak aplikacije za azil podijeljen je u postupak primanja i stvarni postupak azila. tražitelj ulazi u sustav savezne skrbi ukoliko se dokaže njegova/njezina potreba za tim.at/asylwesen/ Asyl. itd.3 Tijekom boravka u Austriji Sporazum o pružanju osnovne skrbi (Grundversorgungsvereinbarung). potporu tražiteljima azila i povratno savjetovanje privatnoj tvrtki European Homecare. Premda je tražiteljima azila dozvoljeno samozapošljavanje. 6.2 Ulazak Postupak primanja mora se odvijati na jednom od tri početna centra za primanje koji se zovu EAST West (Traiskirchen). odgovornost za brigu o tražiteljima azila podijeljena je izmeñu savezne države Austrije i njezinih pokrajina. Isti je prenio dio odgovornosti za tražitelje azila sa savezne države na pokrajine. uvjetima podnošenja zahtjeva i o kontaktu 6. uključujući troškove i organizaciju smještaja.120110. Austrija ima sustav od dva koraka: Savezni ured za azil (Bundesasylamt) kao prvu instancu i Neovisni savezni senat za azil (Unabhängiger Bundesasylsenat) kao instancu za žalbe. vlada je od 2003.und Fremdenwesen Informationszentrum für Asyl und Integration 19 Informacije o pitanjima azila Sustav informacija za . i zamijenio je bivši sustav savezne skrbi.I) Herrengasse 7 A-1014 Vienna Tel.: ++43-(0)1/531-26-0 Email: oeffentlichkeitsarbeit@bmi.gv. dodatno. vrlo mali broj njih dobiva dozvolu rada. zdravstveno osiguranje. Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je ministarstvo za pitanja azila.gv. Sustav temeljne brige obuhvaća: smještaj.help. prehranu. godine. Kao posljedica toga. godine povjerila voñenje saveznih centara za skrb. Sa zakonom o azilu iz 2004. medicinski pregled.Vladina pomoć http://www.h tml Opće informacije o nazivima boravka. Jednom kada postupak primanja završi s pozitivnom odlukom. 6. tražitelj ulazi u redovni postupak azila i za njega je nadležan Savezni zakon o pružanju savezne brige za tražitelje azila. potrepštine i transportni trošak za ñake.gv. zaključen je izmeñu austrijske savezne države i njezinih pokrajina u vezi osnovnih potreba tražitelje azila.5 Korisni linkovi Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Bundesministerium für Inneres (BM. novac. Azil 6.

gv.caritas.iomvienna.baa@bmi.at Web: http://www. uključujući posvojenu djecu i pastorke.unhcr. Osobe ovlaštene na ovu vrstu spajanja obitelji: • supružnici koji su napunili 18 godina i • maloljetna i neoženjena djeca. Spajanje obitelji 7.at Informacije o migrantima.azil i pitanja stranaca Centra za azil i integraciju Savezni ured za azil Savezna policija EMN: Nacionalna Austrijska kontaktna točka unutar Europske migracijske mreže IOM Austria Bräunerstraße 5 A-1014 Vienna Tel. 20 .emn.at/fremdenwesen Glavni ured (Bundesasylamt – Zentrale) Landstraßer Hauptstraße 171 A-1030 Vienna Tel: ++43-(0)1/7144063-0 Fax: ++43-(0)1/53126-5914 Email: sekr.1 Spajanje obitelji sa sponzorima iz trećih zemalja Član obitelji s dozvolom boravka (Familienangehöriger) odnosi se na državljane trećih zemalja koji: • su članovi obitelji (supružnici i maloljetna.gv. ustanove) Posebna misija za vezu u Austriji i veza s meñunarodnim organizacijama u Beču Web: http://www. do dobi od 18 godina. zakoni.gv. više nema potrebe podnositi prijavu za djecu do 15 godina.gv. tražiteljima azila i izbjeglicama u Austriji (statistike.bundespolizei. neoženjena djeca) Austrijanaca ili državljana EU/EEA • namjeravaju ujediniti svoje obitelji • namjeravaju trajno boraviti u Austriji i • nemaju pravo slobodnog kretanja unutar EU.at www.bmi.: ++43-(0)1/531-26-0 Email: oeffentlichkeitsarbeit@bmi.at Web: http://www. -5223 Web: http://www.at Web: http://www.: ++43-(0)1/53126-5224.at Bundespolizei Herrengasse 7 A-1014 Vienna Tel.at Potpora i savjeti za tražitelje azila UNHCR Austria Caritas Austria 7.

html 21 .3 Još pojedinosti Služba za strane pacijente Bečke liječničke komore (Ärztekammer für Wien) može vam dati informacije o medicinskim uslugama u Beču. koju je ovlastio guverner pokrajine. Kasnije će Vam osiguravajuća isplatiti odštetu (čuvajte račun!). Načelno je moguće ostaviti polog ako trebate hitnu medicinsku pomoć. U Beču: Općinski odjel 35 [MA 35] 8. Lokalni ured za strance (Fremdenbehörde) odgovoran za mjesto boravka austrijskog državljana ili državljana EU/EEA može biti: • • • • • Guverner pokrajine (Landeshauptmann) ili Administrativna pokrajinska vlast [Bezirksverwaltungsbehörde].1 Posjet liječniku Općenito. godine i osoba mora biti bez kaznenog dosjea. http://www.2 Bolnica Ako studirate ili radite u Austriji. Za dodatne informacije. Tijela odgovorna za zahtjeve: Austrijska predstavništva u inozemstvu: veleposlanstvo ili konzulat Izdavanje dozvola boravka: Za iskaznicu trajnog boravka prijavite se u svom lokalnom Austrijskom uredu za strance. Nisu svi tretmani pokriveni javnim ili privatnim osiguranjem. nazovite 144 8. Kada putujete Austrijom provjerite sa svojom osiguravajućom kućom prije polaska koje su vrste liječenja i hitnih intervencija pokrivene. uključujući podatke o liječnicima koji govore engleski u čitavoj regiji.aekwien. Ako ste pokriveni putnim ili zdravstvenim osiguranjem.7. morate donijeti potvrdu o osiguranju. prosječno. U statutarnim gradovima: Magistrat [Magistrat]. Provjerite kod liječnika i/ili osiguravajuće kuće. itd. ne morate platiti unaprijed. posjetite njihovu web stranicu ili nazovite Službu za strane pacijente. Mjesečno davanje od. Ako ste student ili radite s punim radnim vremenom u Austriji. plaćate putem bankovnog transfera.2 Uvjeti • • • • • razina minimalnih prihoda legalno pravo na adekvatan smještaj zdravstvena potvrda potpisivanje «suglasnosti na integraciju» koju je uvela reforma iz 2002. bolničko liječenje. liječenje u bolnicama je besplatno. Sustav zdravstvene skrbi 8. s iznimkom malog priloga – participacije. 8. ovisno o vašem osiguranju. Bolnice i liječnici u načelu ne prihvaćaju kreditne kartice. U slučaju potrebe za hitnom medicinskom intervencijom. Okružna administracija (Bezirkshauptmannschaft). € 67 pruža osiguranoj osobi i osobama ovisnim o njoj sveobuhvatno pokriće: liječenje na razini opće prakse.at/980.

itd. naknadu za bolovanje. Sustav socijalnog osiguranja U Austriji.at i http://www. Svatko mora plaćati doprinose socijalnog osiguranja. npr. automatsku i besplatnu zaštitu za članove obitelji (podložno odreñenim uvjetima) i dječji doplatak. Prijava kod odgovarajuće ustanove socijalnog osiguranja je obvezna. pod stavkom Gesundheit/Ärzteinnen und Ärzte/Wiener Ärzte/innen.sozialversicherung. liječnik po vlastitom odabiru) i preuzimanje dijela troškova (npr. radnu terapiju. naknadu (npr. a pokriva sljedeće: liječenje kod liječnika i zubara. za zubala).3 Povlastice (1) Zdravstveno osiguranje: uključuje porodiljnu zaštitu (preventivna i porodiljna skrb). dobiva broj socijalnog osiguranja. radna nesposobnost.2 Doprinosi Doprinosi zaposlenika socijalnom osiguranju dijele se izmeñu poslodavaca i zaposlenika.gv. Posebne odredbe za studente i zaposlenike s niskim primanjima: Zaposlenici s plaćom ispod granice odn. ovi se doprinosi automatski odbijaju od plaće.1. 15 godina plaćanja doprinosa. Zaposlenici s primanjima ispod granice primanja imaju opciju dobrovoljnog zdravstvenog i/ili mirovinskog osiguranja.at/ 9. uz prijavu. pripravnik.Web stranice Bečkog gradskog vijeća takoñer uključuje pretraživač za liječnike i ljekarne u Beču. Ovaj pretraživač dostupan je i na engleskom.16 eura mjesečno pokriveni su socijalnim osiguranjem. bolničko liječenje. invaliditet.sozialversicherung. Više pojedinosti: http://www. kućnu njegu.at (2) Osiguranje u slučaju nesreće: obuhvaća zaštitu u slučaju nesreće na radnom mjestu i profesionalna oboljenja i njihove posljedice. medicinsku rehabilitaciju. lijekove.at (osiguranje u slučaju nesreće) (3) Mirovinsko osiguranje: Uvjeti za stjecanje: • • dob za umirovljenje razdoblje plaćanja doprinosa: o minimum od 180 mjeseci. kliničku psihologiju. 9. Iznos doprinosa za socijalno osiguranje ovisi o tome je li zaposlenik radnik ili službenik. s niskim primanjima kao i studenti pokriveni su samo dijelom sustava socijalnog osiguranja (osiguranje u slučaju nesreće). 9. pri čemu se računa i vrijeme podizanja djece prije 1. Više pojedinosti: http://www. zaposlenici čiji prihod prelazi granicu prihoda od 333. zaposlenik na minimalnom dohotku. 9. Svaka osoba.wien. psihoterapiju. tj. 22 .1 Prijava Poslodavci su odgovorni za prijavljivanje svojih zaposlenika u odgovarajućoj ustanovi socijalnog osiguranja.auva. itd.2005. http://www.

može se tražiti naknada iz socijalne skrbi ako: • je tražitelj zaposlenja na raspolaganju službi za zapošljavanje. morate kontaktirati svoj regionalni ured čim prije kako biste uredili sve što je potrebno za dobivanje naknade za nezaposlenost.2007.sozialversicherung. 23 . ali je nezaposlen • je tražitelj je u situaciji krajnje nužde. Austrijska služba za zapošljavanje (AMS) odgovorna je za naknade iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Austriji. 7 godina plaćanja iz zaposlenja pored starosne mirovine. Vi i članovi Vaše obitelji i dalje imate zdravstveno osiguranje. ili nezaposleni mora najmanje 28 tjedana tijekom protekle godine biti zaposlen (odnosi se na dodatne zahtjeve). ili nezaposleni mora najmanje 52 tjedna tijekom protekla 24 mjeseca biti zaposlen (odnosi se na osobe iznad 25 godina po početnom zahtjevu).arbeiterkammer. naknada za nezaposlenost. Ako ostanete bez posla. Ako prihod partnera prelazi odreñeni iznos. socijalna skrb. Više pojedinosti: http://www.at (financijska pitanja) (5) Naknade iz socijalne skrbi: • javna pomoć od pokrajine u obliku socijalne pomoći (Sozialhilfe) • osiguranje za osobnu skrb i dugoročnu skrb (Pflegevorsorge and Pflegeversicherung). Dobivanje naknade za nezaposlenost moguće je kada je zadovoljeno kvalifikacijsko razdoblje (Anwartschaft) i to: • • • nezaposleni mora najmanje 26 tjedana tijekom proteklih 12 mjeseci biti zaposlen (odnosi se na osobe do navršenih 25 godina).at (4) Osiguranje za slučaj nezaposlenosti: to je na primjer. Financijska situacija podnositelja zahtjeva i njegovog partnera bit će ispitana prije davanja naknade iz socijalne skrbi. posebna socijalna skrb. Pod odreñenim uvjetima. Tijekom primanja naknade za nezaposlene. a u mogućnosti je i voljan raditi.at http://www. naknade za nezaposlenost mogu se dobivati najdulje tijekom 20 tjedana.pensionsversicherung. to se razdoblje može produljiti na 30 tjedana. a Vi ste i dalje nezaposleni.at http://www. Stariji nezaposleni koji su dugo radili i nalaze se u programu ponovnog zapošljavanja mogu dobivati naknade za nezaposlene do tri ili četiri godine. Zahtjevi za naknade podnose se isključivo osobno u nadležnom regionalnom uredu. Više pojedinosti: http://www. postoje i sljedeće vrste mirovina: o prijevremena starosna mirovina za dugoročno osigurane o mirovina korak-po-korak o mirovina za težak rad (od 1.ams.• o od toga minimum 84 mjeseca. Uvjeti za dobivanje: Ako su prava na naknade za nezaposlene ili porodiljski dopust iscrpljena.1. naknada iz socijalne skrbi neće biti isplaćena. mirovinski avans.) o privremeni doplatak o radna nesposobnost. invaliditet i mirovina za profesionalno nesposobne osobe o mirovina uzdržavane osobe nakon smrti osiguranika. U načelu. tj.

at/esvapps/page/page.aekwien.bmsg.noegkk.MED Ober-Laaer.tgkk.sozialversicherung.ooegkk.at/ (Gewerbliche Sozialversicherungsanstalt (Ustanova socijalnog osiguranja za trgovinu i industriju) http://www.a t (Beč) http://www.gv.at/980.wgkk.: 01-589 00-847 E-mail: amber-med@diakonie.kgkk. socijalno osiguranje. dugoročna skrb.at Web: http://amber.html?channel=CH0346 (socijalna skrb) 9.vgkk.at (financijska pitanja) Savezno ministarstvo za društvena pitanja i zaštitu potrošača: http://www.at (Salzburg) http://www.at/?aid=AUSLAENDISCHE_AERZ TE&type=article Služba za strane pacijente: http://www. 300-306.or.at Fondovi zdravstvenog osiguranja Medicinske službe http://www.at http://www.at (Vorarlberg) http://esv-sva. Vienna Tel.at (Donja Austrija) http://www.at/cms/site/liste.4 Korisni linkovi za pitanja socijalnog osiguranja i zdravstvenih službi Savezno ministarstvo za društvena pitanja i zaštitu potrošača BMSG Stubenring 1 A-1010 Vienna Tel: +43 1 711 00-0 Fax: +43 1 533 78 71 Služba za grañane: Tel: +43 1 711 00 -4266 Besplatna linija za socijalna pitanja: 0800/20 16 11 E-mail: buergerservice@bmsg.at (Burgenland) http://www. zaštita potrošača.diakonie. volonterskog rada.at (Koruška) http://www.gv.html Austrijska liječnička komora Strani liječnici Informacije o medicinskim uslugama Besplatne medicinske usluge za ugrožene osobe i skupine bez zdravstvenog osiguranja AMBER. pitanja invaliditeta.stgkk.bgkk.at/ 24 .Str.gv.aerztekammer.ams.at (Gornja Austrija) http://www.at (Tirol) http://www.aerztekammer.bmsg.sozvers.Više pojedinosti: Austrijska javna služba za zapošljavanje (AMS) http://www.aek.at Opće i praktične informacije o austrijskom sustavu socijalne politike: socijalna politika.jsp?p_ pageid=110&p_id=5&p_menuid=507&pub_id=1148 http://www.sozialversicherung.at (Štajerska) http://www. Informacije o austrijskom sustavu socijalnog osiguranja Stope doprinosa za socijalno osiguranje Sustav socijalnog osiguranja http://www. itd.at WEB: http://www.sgkk. starenja.at http://www.

at Web: http://www.at Regionalni fond zdravstvenog osiguranja Beča (Gebietskrankenkasse) Wienerbergstraße 15-19 A-1100 Vienna Tel: +43 1 601 22-0 Fax: +43 1 602 46 13 Web: http://www.auva.glavni ured (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – AUVA) Adalbert Stifter Str.Tel.allgemein@hvb.at Ustanova za mirovinsko osiguranje (Pensionsversicherungsanstalt) Friedrich Hillegeist-Straße 1 A-1021 Vienna Tel: +43 (0) 50 303-0 Fax: +43 (0) 50 303-28850 e-mail: pva@pva.: 513 95 95.hauptverband.at Odjel usluga za strane pacijente: Bečka liječnička udruga. Weihburggasse 10-12.at/Content. 1010 Vienna.at http://www.wgkk. Hitni pozivi izvan radnog vremena Tel.pensionsversicherung.sozvers.html Detaljne informacije o stanovanju i smještaju u Austriji: posebni uvjeti za studente i 25 . Tel.help. Informacije o socijalnom osiguranju Ustanove: troškovi i naknade Informacije o mirovinskom osiguranju Informacije o osiguranju u slučaju nesreće Medicinske usluge 10.Node/21/Seite.at Web: http://www.gv. Smještaj Vladine stranice za pomoć http://www.sozialversicherung.at Austrijska ustanova za osiguranje u slučaju nesreće . Sve specijalnosti.: 17 71 or 51 501 213 tijekom dana. 65 Postfach 200 A-1201 Vienna Tel: +43 1 33 111-0 Fax: +43 1 33 111-448 Web: http://www. Fax: 401 55 99.Korisne adrese Glavna udruga austrijskih ustanova socijalnog osiguranja (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger) Kundmanngasse 21 A-1030 Vienna Tel: +43 1 711 32-0 Fax: +43 1 711 32-3777 e-mail: posteingang. Besplatna linija (24 sata) .: 40 144.210000.sozvers.

kurier.at/ Stanovanje u Voralbergu http://www.austria.immobazar.net http://www.krone.asp Web http://www.wohnen-in-salzburg.at .html Beč http://www. itd.at/services/#9 skupine s niskim primanjima Austrijska služba za razmjenu (ÖAD) i Austrijska studentska unija (ÖH) pružaju smještaj za studente po razumnoj cijeni ÖAD služba za stanovanje (Wohnraumverwaltungs GmbH) pruža smještaj u stanovima i studentskim domovima za gostujuće strane studente Kratkoročni smještaj i popis hotela. A-1090 Vienna e-mail: housing@oead.at http://www.wohnen-in-tirol.jungehotels.at smještaja po pokrajinama http://www.at/amtshelfer/wienerwohnen/gemeindewohnung.at/services/#9 Linz 26 . Važni izvori informacija: Novine: posebno su zanimljiva vikend izdanja Graz i Štajerska: SWIS služba za stanovanje Stanovanje u području Salzburga Stanovanje u Tirolu Stanovanje u općinskim zgradama Stanovanje u području Linza: Gornja Austrija http://finder. To su stanovi kojima izravno upravljaju općine i priznati status gradovi i iznajmljuju se po relativno niskim cijenama najma.at • Agencije: http://www.jugendherberge.at http://www.oeh.at/themen/bw.or.at http://www.salzburg.info http://www.at . niska primanja.graz.ac.immodirekt.ac.Studentski smještaj ÖH: www. http://www.ovi.at Pronalaženje • Dnevne novine: trajnog http://www.gv.htm Salzbzrg http://www.at/ stranice za traženje http://www.gv.immobilien.at .at/housing ÖAD-WohnraumverwaltungsGmbH Alser Straße 4/1/1/3. http://derstandard.at/start.wien.diepresse.sws.oead. primarni smještaj http://www. izbjeglice.wohnnet.vol.linz. smještaja http://www.at • Časopisi za nekretnine: http://www.at Informacije o stanovanju i adresama tvrtki po pokrajinama Mnoge velike općine i gradovi imaju općinske stanove Uvjeti za pristup: (Gemeindewohnungen).at http://www.at ÖAD: www.at/wohnen_verkehr/ Graz http://www. hostela.linz.

često kroz opciju kupnje.at / (Wohnungsbörse/housing exchange) http://www. znanosti i kulture Teinfaltstr.wohnnet. status izbjeglice.at 27 Za odvjetnike . A-1014 Vienna Dodatne pojedinosti na njemačkom.berufsbildendeschulen. znanosti i kulture Minoritenplatz 5 A-1014 Vienna Web: http://www.innsbruck.at/ Bregenz Eisenstadt Innsbruck Smještaj pri udruzi za stanovanje dobiva posebnu pomoć.at Atlas (Donja Austrija): http://www. Donja Austrija.wiensued.at/ Sozialbau: http://www.bregenz.at/atlas BWS: http://www.at/ Više pojedinosti: http://www.bmbwk. Korisne pojedinosti za kontakt i linkovi: Priznavanje stranih školskih svjedodžbi Savezno ministarstvo obrazovanja.buwog. engleskom i francuskom: http://www.bws.bmbwk. Spiesz Tel: +43 1 711 00 – 5613 Fax: +43 1 711 00 -2366 E-mail: andrea.gv.at/titel_dn. Priznavanje stranih kvalifikacija i diploma Kako biste u Austriji dobili posao koji odgovara obrazovanju koje ste stekli u inozemstvu potrebna je nostrifikacija (diplome i potvrde izvan područja EU) odgovarajućih školskih potvrda. Kontaktirajte odgovarajuća tijela kako biste bili sigurni da su Vaši dokumenti kompletni.: +43 1 535 12 75-0 Fax: +43 1 535 12 75-13 E-Mail: rechtsanwaelte@oerak. sveučilišnih diploma ili pristupa radnoj praksi. 8.gv. Burgenland): http://www. Uvjeti: niska primanja.php?id=875 http://www.spiesz@bmwa. Sve potvrde i dokumenti koji se podnose u načelu trebaju biti originali ili ovjerene kopije ili prijevodi sudskih tumača.eisenstadt.at Austrijska odvjetnička komora (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) Tuchlauben 12 A-1010 Vienna Tel.at/index. 11.xml Za konačne ispite obrtničkog pripravničkog staža Savezno ministarstvo gospodarstva i rada (BMWA) Stubenring 1 A-1010 Vienna Gña.at BUWOG: http://www.gv.sozialbau. itd.at/universitaeten/naric/index.Smještaj pri udruzi za stanovanje http://www.htm Wien Süd (Beč.at Priznavanje sveučilišnih i akademskih stupnjeva/diploma Nacionalni informacijski centar za akademsko priznavanje (NARIC) Austrija Savezno ministarstvo obrazovanja.

at Više pojedinosti: Meñunarodne: informacije o osposobljavanju u zemljama EU/EEA ili Švicarskoj http://www. Dornbirn. Službe potpore Javne agencije Stranice za pomoć Vladine agencije www.at HELP-Servis za strane državljane: informacije o životu i radu u Austriji Ured za umrežavanje koji se sastoji od preko 100 migranata i savjetodavnih organizacija: političko sudjelovanje za imigrante.at Web: http://www.at/cms/site/inhalte.or.help. Integrationsbüro Perg (07262/54548-15).aek. Leoben itd. Steyr. Integrationsbüro Traun (07229/66728).gv.Node/HELPFC.) Volkshilfe „Frauen einer Welt“ Linz (0732/603099) Integrationsbüro Bad Ischl (06134/25964). veza prema općinama Pitanja integracije na lokalnoj razini: Integracijski uredi (npr.aerztekammer.gv.Internet: http://www.htm?channel=CH0003&thema=CH0012 Austrijska liječnička komora (Österreichische Ärztekammer) Weihburggasse 10-12 A-1010 Vienna Dr.at Više pojedinosti: http://www. Integrationsbüro Freistadt (07942/7321616). Integrationsbüro Ried (07752/71144). Integrationsbüro Rohrbach (07289/678923).rechtsanwaelte.bmgf.at/Content. Integrationsbüro Wels (07242/211536 28 .html Fondovi grada Beča www. lobiranje za imigrantska prava i interese.merth@aerztekammer. Integrationsbüro Braunau (07752/6677413).at/ Za kvalifikacije u zdravstvenom području 12. Integrationsbüro Vöcklabruck (07672/26141).wik-vernetzungsbuero. Krems. Merth Tel: +43 1 514 06-23 Fax: +43 1 514 06-10 E-mail: c.

at/ ‘SOS Mitmensch’: Web: http://www.ac.Meñunarodne organizacije Specijalna misija za vezu u Austriji i prema meñunarodnim organizacijama u Beču Nibelungengasse 13/4 1010 Vienna .ch Web: http://www.sosmitmensch.htm NVO Humanitarni rad s imigrantima.at Informacijska služba Ujedinjenih naroda (UNIS) Vienna International Centre Wagramer Strasse 5 A-1400 Wien Tel: (+43-1) 26060-4666 Fax: (+43-1) 26060-5899 Web: http://www.org/php/portal.zara.php ZARA Luftbadgasse 14–16.org/unis/ Peoples’ Aid Organization (Volkshilfe) Web: http://www. u bliskoj vezi sa Socijalno-demokratskom strankom Davanje besplatnih pravnih savjeta imigrantima i izbjeglicama Antidiskriminacijsko nadzorno tijelo: pruža pravne savjete.: +43-1-310 88 80 DW 10 Austrijska unija studenata Web: http://www.or.Austria Tel: +43 1 585 33 22 Fax: +43 1 585 33 22-30 Email: ncpaustria@iom.unis.at UNHCR Austria Postfach 550 A-1400 Vienna Tel. dokumentira slučajeve diskriminacije i objavljuje godišnji izvještaj o rasizmu Krovna organizacija NVO-a djelatnih na području azila 29 .at/kontakt/kontakt.at Linija za pomoć: +43 (1) 524 9900 ‘Helping Hands’: Web: http://www.asyl-in-not. A–1060 Wien Tel: +43 (1) 929 13 99 Web: http://www.unvienna.at/ Asyl in Not http://www.: 01 53 212 91 Fax: 01 53 212 91 .at Web: http://www. +43-(0)1-26060-4048 Fax +43-(0)1-2633748 Email: ausvi@unhcr.int Web: http://www.at/ Tel.asyl.unhcr.helpinghands.volkshilfe. A-1080 Vienna Tel.at/ Austrijska koordinacija azila Laudongasse 52/9.oeh.iomvienna.20 E-mail: asylkoordination@asyl.

: ++43-(664) 3003224 Fax: ++43-(0)1/4090480-2 Email: wien@verein-menschenrechte. financiraju ili organiziraju savjetodavne centre i tečajeve jezika. tražitelja azila.at Asocijacija za ljudska prava .at Evangelički socijalni rad Albert Schweitzer Haus Schwarzspanierstraße13 1090.Austrija Postfach 69.Organizacije vezane uz crkvu European Homecare Otto-Glöckel-Straße 24. migrante i ugrožene skupine Potpora i savjeti za tražitelje azila.htm SOS Fellow Human Beings (SOS Mitmensch) Postfach 220.at/ Udruga industrijalaca Federacija sindikata Potpora i savjeti za tražitelje azila Potpora i savjeti za tražitelje azila.: ++43-(0)1/524 9900. migrante i ugrožene skupine Potpora i savjeti za tražitelje azila.at Network Asylum Advocate (Netzwerk AsylAnwalt) Caritas Österreich Albrechtskreithgasse 19-21.at Web: http://www. izbjeglicama i imigrantima kojima treba pomoć.euhomecare. žena. A-1095 Vienna Tel.sosmitmensch. Službe potpore za ugrožene skupine poput izbjeglica.com Web: http://www. pružaju sklonište tražiteljima azila.: ++43-(0)1/488 31-440 Fax: ++43-(0)1/480 45 83 Email: office@asylanwalt.caritas. Wien Tel: +43 1 409 80 01 Fax: +43 1 409 80 01 20 E-Mail: diakonie@diakonie.diakonie. imigranata Sindikati Uključeni su u «postupak procjene» za sve prijedloge zakona koji se bave migracijskim pitanjima 30 . migrante i ugrožene skupine Zastupaju prava imigranata u javnosti.at Web: http://verein-menschenrechte. A-2514 Traiskirchen Tel: +43-(0)2252 / 508919 –26 Fax: +43-(0)2252 / 508919 –69 Email: presse-at@eu-homecare.at Web: http://www.asylanwalt. djece.at/ Austrijski crveni križ Telefon: 01 58900 0 Web: http://www. izbjeglice.roteskreuz. izbjeglice. Fax: ++43-(0)1/524 9900-9 Email: office@sosmitmensch. A-1070 Vienna Tel.at Web: http://www.at Caritas Austria Albrechtskreithgasse 19-21 A-1160 Vienna Tel. A-1160 Vienna Tel.com/at/index.: 01/48831-435 ili 0664/82 66 906 Fax: 01/480 45 83 Web: http://www. izbjeglice.

oegb. Stjecanje državljanstva 13. Dodjela državljanstva strancima može se takoñer. niti kaznenih postupaka koji su u tijeku u Austriji ili inozemstvu. pod odreñenim uvjetima. postupak dodjeljivanja državljanstva provodi ured pokrajinske vlade (Amt der • • • • • • Molimo imajte na umu da je nekoliko različitih načina stjecanja austrijskog državljanstva vezano uz specifične uvjete i zahtjeve.at Internet: http://www. ako je jedan od roditelja bio austrijski državljanin u tom trenutku. od čega minimum 5 godina s dozvolom stanovanja).1. 31 . bez obzira na mjesto roñenja djeteta ili državljanstvo nelegitimnog oca.gv. koji se sada žele u potpunosti integrirati u društvo.2. ili u trenutku njegove/njezine smrti. primijeniti i na maloljetnu neoženjenu djecu.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB) Donje Austrije Windmühlgasse 28 A-1060 Vienna Tel: +43 1 586 21 54 Fax: +43 1 586 21 54-1566 E-mail: niederoesterreich@oegb.suchen?label=StaatsbuergerLandesreg&system=Produktionss ystem pokrajine u kojoj je vaše glavno mjesto boravka [Hauptwohnsitz].or.at Internet: http://wien. Opći uvjeti • • ne smije biti sudskih presuda. te ne smije biti poništavanja protjerivanja izdanih u proteklih 12 mjeseci pozitivan stav prema Republici Austriji dovoljna sredstva za uzdržavanje odricanje od bivšeg državljanstva (ukoliko je takvo odricanje moguće i ako ga se razumski može očekivati od strane podnositelja zahtjeva) poznavanje demokratskog sustava i povijesti Austrije i Beča dokaz vladanja njemačkim jezikom podnositelj zahtjeva morao je imati neprekidno glavno mjesto boravka (središte vitalnih interesa i odnosa) upravo ovdje prije dobivanja austrijskog državljanstva.help.Austrijska federacija sindikata (AK) Beča Prinz-Eugen-Straße 20-22 A-1040 Vienna Tel: +43 1 50 165-0 Fax: +43 1 50 165-2230 E-mail: akmailbox@akwien. Odgovorno tijelo: Landesregierung) 13. Preciznije informacije o gore navedenom i daljnje mogućnosti vezane uz dobivanje austrijskog državljanstva.at/linkhelp/besucher/db/lnkaufl. niti većih administrativnih prekršaja ne smije biti prošlih poništavanja dozvole boravka podnositelja zahtjeva. niti postupaka koji su u tijeku za prekid prava podnositelja zahtjeva da ostane u Austriji ili bilo kojoj drugoj državi EEA. (2) Stjecanje dodjeljivanjem odnosi se posebno na strance koji su se etablirali u Austriji (minimum 10 godina legalnog i trajnog boravka. Nelegitimna djeca automatski stječu državljanstvo ako je majka austrijska državljanka u trenutku roñenja.at 13. Austrijsko državljanstvo može se steći nasljedstvom ili dodjeljivanjem (te produljenjem dodjeljivanja) (1) Stjecanje nasljedstvom znači da dijete roñeno u braku svojim roñenjem automatski postaje državljanin. regulirane zakonom o državljanstvu dostupne su u odjelu za državljanstva ureda pokrajinske vlade [Amt der Landesregierung] http://www.arbeiterkammer.

bmi. dokaz o bivšim brakovima) dokaz o akademskom stupnju stečenom u inozemstvu ili u Austriji dokaz državljanstva (važeća putovnica. Korisni linkovi za pitanja vezana uz državljanstvo Savezno ministarstvo unutarnjih http://www. Presude ili sudska rješenja (uključujući inozemna) zahtijevaju. kulture ili športa. Osobe koje ispunjavaju uvjete imaju pravo na državljanstvo: • • • trideset godina neprekinutog glavnog mjesta stanovanja. za nositelje identifikacijskih isprava dokaz prijave u Austriji koju je izdalo Savezno ministarstvo vanjskih poslova dokaz sigurnog prihoda tijekom protekle tri godine dokaz razdoblja osiguranja do sadašnjeg datuma u Austriji dokaz o pravovaljanom zastupanju maloljetnika (nakon rastave roditelja). 13.at/staatsbuergerschaftswesen/ Informacije i pravne odredbe za pitanja 32 .gv. Dokumenti na jezicima koji nije njemački moraju se podnijeti zajedno s njemačkim prijevodom ovjerenim od sudskog tumača. dokaz o boravku u Austriji: posljednja prijava. pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva bio oženjen za Austrijskog državljana/državljanku tijekom pet godina. • • • • • • • • • • • • • obrazac za pojedine podnositelje zahtjeva i obitelji s najviše troje djece (standardni obrazac za sve savezne pokrajine) dokumenti koje treba priložiti uz zahtjev (posebne dokumente zahtjeva grad Beč) obrazac za maloljetnike za osobe od 13 godina na više: sveobuhvatan životopis koji sadrži mjesto boravka od roñenja na dalje. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva roñen u Austriji. umjetnosti.3. potvrda o smrti supružnika gdje je to primjenjivo.NAG). školsko obrazovanje. strukovno obrazovanje i karijeru. vjenčani list. U osobnim intervjuima i temeljeno na osobnim podacima podnositelja zahtjeva procjenjuje se koji su dokumenti potrebni za svaki pojedini zahtjev. i da je sa supružnikom dijelio kućanstvo tijekom pet godina. u interesu Republike Austrije. i uvjerenje da ih nije moguće poništiti. osim za izbjeglice obuhvaćene Ženevskom konvencijom o izbjeglicama ili austrijskim Zakonom o azilu (Asylgesetz).Specifični uvjeti za stjecanje državljanstva: Osobe s legalnim zahtjevom za državljanstvom moraju takoñer ispunjavati opće uvjete za stjecanje državljanstva priroñenjem. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka i službenog prava na azil. konačne presude o rastavama braka. potvrda o državljanstvu). ili petnaest godina legalnog i neprekinutog boravka s dokazom održive osobne i profesionalne integracije. kao i osobne okolnosti fotografija veličine kao za putovnicu dokumenti o statusu (rodni list. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka ako podnositelj zahtjeva treba biti naturaliziran iz razloga izuzetnih prošlih ili očekivanih postignuća na polju znanosti. gospodarstva. • • • • Potrebni dokumenti: Sljedeći popis služi samo kao opća orijentacija. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima državljanstvo države članice EEA. osim prijevoda. ili šest godina glavnog mjesta boravka. sudska odluka o pravovaljanom zastupanju dokaz da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete vezane uz vladanje njemačkim jezikom u skladu s modulom 2 Integracijskog ugovora pod člankom 14/5/2-5 austrijskog Zakona o boravištu i prebivalištu stranaca (Niederlassungs.und Aufenthaltsgesetz .

gv. 91.help. često postavljana pitanja. državljanstvo i prijavni uredi Općinski odjel 35 (Beč) Dresdner Str.export.gv. Potrebne informacije za život i rad u Austriji (engleski.ht ml http://www.at/english/administration/civilstatus/citizens hip/document. Block C 1200 Vienna Tel: (+43 1) 4000-8020 Fax: (+43 1) 4000 9935010 E-Mail: post@m35.html državljanstva Informacije o uvjetima WISTI – bečke informacije o državljanstvu https://www.wien.at Web: http://www.at/Content.co.bmeia.poslova Općinski odjel za imigraciju.html Dokumenti i formulari za podnositelja zahtjeva za učitavanje Katalog često postavljenih pitanja o naturalizaciji Informacije o državljanstvu i korisni linkovi 14.: +43 (0) 50 11 50 -0 Fax: +43 (0) 50 11 59 -0 Web: http://www.cgi?LANG=EN Stranice Vladine agencije za pomoć www.at/ 33 .co.at http://www.html Austrijska narodna banka://www.at/english/administration/civilstatus/index.help.gv.magwien.wien.aba. činjenice i brojke. itd.gv.gv.at/index. njemački) Gospodarstvo Austrijska trgovina: http://austriantrade.gv.org/ Austrijska poslovna agencija http://www.gv.at/en/pages/ export.Node/136/Seite.at/welcome.1360000.wien.php?id=8&L=1 Kućni brojevi nadležnih javnih službi: Usluge: kućni 4411 Pitanja putovnica i viza: kućni 3900 Pravni i konzularni poslovi: kućni 4411 Opći upiti: kućni 4411 Stranice za pomoć Vladine agencije http://www.oenb.gv. Ustanove koje se bave migracijama i linkovi na internetske stranice Austrijsko ministarstvo vanjskih (BMEIA) Vladina pomoć Federal Ministry for European and International Affairs Minoritenplatz 8 A-1014 Wien Tel.at/ENB/ENB.at/ Za opće informacije i upite.

srijeda i petak 10.Strana veleposlanstva u Austriji Federacija austrijske industrije http://www. 1120 Wien Tel: (+43 / 1) 811 85 55 Fax: (+43 / 1) 811 85 69 E-Mail: bihembassyvienna@diplomats.20 E-Mail: diplomat-mn@me-austria.at BOSNA I HERCEGOVINA Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine Tivoligasse 54. 1010 Wien Tel: (+43 / 1) 715 31 02 Fax: (+43 / 1) 715 31 02 .cc CRNA GORA Veleposlanstvo Republike Crne Gore Niebelungengasse 13.at BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA Maderstrasse 1/10 A-1040 Tel: 431 524 87 56 Fax: 431 524 87 53 E-mail: macembassy@24on. 485 95 24.00-13.00-13.mfa.00 Radno vrijeme: Ponedjeljak . 1170 Wien Tel: (+43 / 1) 480 20 83.iv-net. čet. 1030 Wien Tel: (+43 / 1) 713 25 95.00 pon. 712 12 05 Fax: (+43 / 1) 713 25 97 E-Mail: ambasada@amb.eu SRBIJA Veleposlanstvo Republike Srbije Rennweg 3. 1040 Wien Tel: (+43 / 1) 328 86 56 Fax: (+43 / 1) 328 86 58 E-Mail: albemb.00 Radno vrijeme: Odjel za vize: Ponedjeljak .00 – 13.yu Radno vrijeme: pon. uto.petak 10.at/ ALBANIJA Veleposlanstvo Republike Albanije Prinz-Eugen-Straße 18/1/5.00 – 16.00 Radno vrijeme: Odjel za vize: Ponedjeljak .petak 10.srbije.00 Radno vrijeme: Ponedjeljak. pet 14.com HRVATSKA Veleposlanstvo Republike Hrvatske Heuberggasse 10.petak 09.00 – 12.vie@chello.vienna.00-17. pet 9.gov. uto.00 34 . čet.org Internet: www. 484 87 83 Fax: (+43 / 1) 480 29 42 E-Mail: vlprhbec@reinprecht.