OSNOVNI PODACI O AUSTRIJI

1. Osnovne informacije
Glavni grad: Beč Stanovništvo: 8.292.000 Ukupna površina: 647.500 km2 Glavni jezici: njemački Valuta: euro (EUR) Stopa nezaposlenosti: 4.1%

2. Opći uvjeti ulaska i boravka

Ako dolazite u Austriju i vaš boravak neće preći šest mjeseci, vjerojatno ćete trebati dozvolu ulaska (vizu) kako biste prešli austrijsku granicu. Temeljem važeće vize načelno se u Austriji ne možete zaposliti. Meñutim, premda viza sama po sebi ne predstavlja dozvolu rada, postoje odreñene, jasno definirane okolnosti pod kojima nositelj važeće D+C vize za posjetitelja-putnika može privremeno raditi u Austriji (odredba stupila na snagu 1. siječnja 2006.) Putovnica mora vrijediti najmanje još tri mjeseca prije dana ulaska u Austriju (i schengensku zonu). Tko treba vizu za ulazak? Vaše državljanstvo kao i Vaša putovnica odredit će trebate li podnijeti zahtjev za vizu ili ne. 1. U načelu, državljani zemalja koje nisu članice EU i EEA (tzv. državljani trećih zemalja) trebaju dozvolu za ulazak i boravak u Austriji. Vrsta dozvole ovisi o duljini i svrsi boravka: Ovaj popis činjenica pripremljen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informacije i podizanje javne svijesti u cilju promicanja urednih migracija na Zapadnom Balkanu, a financirala ga je Europska unija, te sufinacirali Švicarski savezni ured za migracije, Njemački savezni ured za migracije i izbjeglice, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije/Talijanske razvojne agencije i Vlada Kneževine Lihtenštajna.

o o

Viza D+C (za boravak od najdulje 6 mjeseci; ova se viza ne može obnoviti); ili Dozvola boravka (Aufenthaltsbewilligung) za «posebne vrste zaposlenja s ciljem zarade» (Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit) ili za istraživanje (za boravke dulje od 6 mjeseci).

2. Državljani Albanije, BiH, Kosova, Crne Gore, Republike Srbije i Makedonije trebaju vizu za Austriju. Hrvatski državljani ne trebaju ulaznu vizu za Austriju. 3. Nositelji putovnica za izbjeglice i stranih putovnica trebaju vizu za Austriju. Vrste viza i postupci (1) Tranzitna viza za zračnu luku (Viza A) & tranzitna viza (Viza B) Ako putujete iz bilo koje zemlje koja nije članica Schengena preko Austrije u drugu zemlju koja takoñer nije članica Schengena, a niste izuzeti od vizne obaveze temeljem programa izuzeća od vize, morate dati zahtjev za tranzitnu vizu (Viza B) ukoliko napuštate tranzitno područje zračne luke i zaista ulazite u Austriju. (2) Putna viza (Viza C) Ako planirate ići u Austriju kao turist, u posjet prijateljima ili na poslovni put koji neće trajati dulje od 90 dana, a vaša zemlja ne sudjeluje u Programu izuzeća od viza, potrebna vam je schengenska putna viza (Viza C). Sa schengenskom vizom možete slobodno putovati po cijeloj schengenskoj zoni. Molimo Vas upamtite, ako podnesete zahtjev za izdavanjem putne vize na austrijskom konzulatu, Vaše jedino odredište (najdulje vrijeme boravka) mora biti Austrija; ako nemate glavno odredište, tada Austrija mora biti Vaše prvo mjesto ulaska u schengensku zonu1. (3) Viza za posjetitelje (Viza D) Ako namjeravati boraviti u Austriji dulje od 90, ali manje od 180 dana, bez obzira da li se radi o turističkom, poslovnom putovanju ili posjeti prijateljima ili roñacima, a niste državljanin EU ili EFTA-e, trebate imati nacionalnu austrijsku vizu za posjetitelje (Viza D). Viza za posjetitelje vrijedi samo za Austriju (to nije schengenska viza), no omogućava nositelju prolaz kroz druge schengenske zemlje kako bi došao do Austrije. (4) Putna-posjetiteljska viza (Viza D+C) Od 1. siječnja 2006. godine putna-posjetiteljska viza (Viza D+C) omogućava Vam privremeno zaposlenje pod jasno definiranim okolnostima (npr. umjetnik ili zabavljač na kratkoročnom angažmanu) u Austriji. Molimo Vas upamtite da je potrebna viza D+C kako biste legalno bili privremeno zaposleni, čak iako Vam je dopušteno ući u Austriju bez vize ili kada Vaš boravak ne prelazi tri mjeseca. Na osnovu putno-posjetiteljske vize imate pravo boraviti u Austriji do šest mjeseci i putovati unutar schengenske zone do tri mjeseca. Postupak podnošenja zahtjeva Prvo podnošenje zahtjeva za vizu podnosi se pri odgovarajućem predstavničkom tijelu Austrije (veleposlanstvo, generalni konzulat); zahtjev za vizu moguće je podnijeti jedino u inozemstvu prije odlaska za Austriju. ALBANIJA Veleposlanstvo Austrije Rruga Frederik Shiroka Nr. 3, Tirana Tel,: (+355/4) 274 855, -856
1

Radno vrijeme: Ponedjeljak: 10.00-12.00 Srijeda: 10.00-12.00 Petak: 10.00-12.00

Sljedeće su države potpisnice Schengenskog sporazuma:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mañarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija

2

Fax: (+355/4) 233 140 E-Mail: tirana-ob@bmeia.gv.at BOSNA I HERCEGOVINA Veleposlanstvo Austrije Dzidzikovac 7, BiH-71000 Sarajevo Tel.: (+387/33) 279 400, - 419 Fax: (+387/33) 668 339 E-Mail: sarajewo-ob@bmeia.gv.at Web: www.aussenministerium.at/sarajewo, www.austrijskaambasada.ba HRVATSKA Veleposlanstvo Austrije Jabukovac 39 10 000, Zagreb Tel.: +385 1 4834457 i/ili +385 1 4834459 Fax: +385 1 4834 461 E-mail: agram-ob@bmeia.gv.at BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA Veleposlanstvo Austrije Mile Popjordanov 8, MK-1000 Skopje Tel.: (+389/2) 3083 400, (+389/2) 3083 700 (Viza) Fax: (+389/2) 3083 150 E-Mail: skopje-ob@bmeia.gv.at CRNA GORA Veleposlanstvo Austrije Kralja Nikole 104, MNE-81000 Podgorica Tel.: (+382/20) 601 580, (+382/20) 601 450 Fax: (+382/20) 624 344 E-Mail: podgorica-ob@bmeia.gv.at Web: www.mzz.gov.si SRBIJA Veleposlanstvo Austrije Kneza Sime Markovica 2, Belgrade Phone: +381-11-3031956 Fax: +381-11-635606 Email: belgrad-ob@bmaa.gv.at Website URL: www.aussenministerium.at/belgrad Uvjeti i dokumenti:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8.00-11.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9.00-12.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8.15-11.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9.00-12.00

Radno vrijeme i rad sa strankama: ponedjeljak petak 8.30 - 11.00 Izdavanje putovnica: ponedjeljak petak 14.00 - 15.00

1. važeća i potpisana putovnica ili putni dokument (putovnica/putni dokument mora važiti još najmanje tri mjeseca iza datuma napuštanja schengenske zone. U slučaju maloljetnih osoba potreban je potpis roditelja ili skrbnika ovjeren kod javnog bilježnika) 2. dva obrasca zahtjeva za vizu, ispunjeni i potpisani 3. dvije nove fotografije (format za putovnicu, u boji, pogled sprijeda) 4. dokaz o svrsi putovanja (npr. ulaznica za predstavu, manifestaciju i sl.) 5. dokaz o smještaju, kao i dovoljnim sredstvima za uzdržavanje (hotelska rezervacije, dokaz o prihodu, itd.) 6. dokaz o putnom osiguranju ili zdravstvenom osiguranju protiv nesreće koje vrijedi za čitav svijet: tu mora biti navedeno ime osigurane osobe, vrsta pokrića (hitni medicinski slučajevi uključujući repatrijaciju) i iznos pokrića od najmanje € 30,000 7. dokaz ekonomskih ili obiteljskih veza s matičnom državom (jamstvo da posjetitelj neće napustiti zemlju): npr. dokaz o zaposlenju, studiranju, obiteljske veze u matičnoj državi (oženjen/a, udovac/ica, roditelji, djeca, itd.) 8. vize zemalja koje namjeravate posjetiti nakon boravka u Austriji 9. osobna prijava i jedan set fotokopija svih pripadajućih dokumenata
3

at/view. sa žigom i potpisom vaše banke • pismena potvrda trajnog zaposlenja i svjež dokument o prihodu.bmeia. ugovor o najmu. npr.php3?r_id=204&LNG=en&version Informacije o pitanjima vezanim uz vizu Popis koji navodi obveze za dobivanje vize Austrijska predstavništva: Veleposlanstva i konzulati Obrazac za (schengensku) vizu (engleski.pdf • original izvoda iz službenog registra tvrtki u Austriji (Auszug aus dem Firmenregister) ovjeren kod javnog bilježnika (4) Ako sudjelujete u studentskom programu (kraćem od šest mjeseci): • originalni dopis institucije • originalni dokaz prijave • dokaz o dovoljnim financijskim sredstvima (npr.gv. izvršnog direktora) austrijske tvrtke. drugi dokazi o prihodu) • dokaz o stanovanju u Austriji (npr.pdf • original bankovnog izvoda ili dokaz o prihodu vašeg domaćina u Austriji • kopija prijavnog obrasca Vašeg domaćina (Meldezettel) • kopija važeće putovnice Vašeg domaćina (stranice s fotografijom i vizom).help.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/62_verpflichtungserklaerung_firma.at/Content. (2) Ako posjećujete prijatelje ili obitelj: • original garantnog pisma/poziva ovjerenog kod javnog bilježnika (Verpflichtungserklärung) http://www. (3) Ako putujete poslovno: • originalno pismo Vaše tvrtke koje navodi razloge boravka u Austriji • originalno garantno pismo (Verpflichtungserklärung).Node/HELP-FC.Dodatni uvjeti: (1) Ako putujete u Austriju kao turist: • potvrñena hotelska rezervacija • svjež bankovni izvod. http://www.gv. Korisni linkovi za pitanja ulaska Austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova www. stipendija.html .bmaa.at/niederlassung/ (boravak dulji od 6 mjeseci) www. pismo o novčanoj potpori.at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www.html Ministarstvo unutarnjih poslova Stranice za pomoć www.gv. potpisano od strane predstavnika (menadžera. bankovni izvodi za posljednja dva mjeseca [bankovni račun roditelja je prihvatljiv].at/en/foreign-ministry/service/euro-2008visa.at/en/foreign-ministry.bmeia.gv.gv. Potrebno je navesti broj dolazaka u Austriju i vrijeme koje želite provesti ondje (u brojkama. njemački) Informacije o vizama za kratki i dulji boravak Služba pomoći za strane državljane: 4 www.gv. vlasnički list).gv.bmeia. 20 dana).html Savezno ministarstvo europskih i meñunarodnih poslova Minoritenplatz 8 A-1014 Vienna Tel: +43 50 11 50-0 Fax:+43 50 11 59-0 Služba: kućni 4411 Pitanja putovnica i viza: kućni 3900 www.bmi.bmeia.gv.bmi.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/Vertretungsbehoerden/Ottawa/1715_verpflerkl_dt .

researchinaustria. 2. strani državljanin na plaći je austrijske tvrtke 6. Za imigracijske svrhe aktivnosti zapošljavanja dokazuju se: 3. Za službeni put preko devedeset dana unutar razdoblja od šest mjeseci potrebna je radna dozvola. Pregled postupka Dobivanje odobrenja za zapošljavanje stranog državljana u Austriji zahtijeva tri koraka: • garantno pismo (Sicherheitsbescheinigung) • boravišnu dozvolu • radnu dozvolu.vladine agencije Portal za mobilnost istraživača Austrija www. • Stranac ne može mijenjati svoj status u smislu dobivanja dozvole temeljene na zapošljavanju dok je u Austriji. kao aktivnosti koje prvenstveno koriste austrijskom poslodavcu 4. stranci koje zapošljava austrijska tvrtka (npr. Radna imigracija Uvjeti ulaska i boravka stranih radnika Za državljane zemalja koje nisu u EU dobivanje zaposlenja s ciljem zarade u Austriji potrebna je važeća potvrda o prebivalištu kao što je dozvola stanovanja (Niederlassungsbewilligung) ili privremena dozvola boravka (Aufenthaltserlaubnis). 5 . ured. Jednom kada je radna dozvola odobrena kandidat mora podnijeti zahtjev za boravišnu vizu (tip D). «Aktivnosti zapošljavanja» zahtijevaju radnu dozvolu. Ovaj regulatorni instrument ima za cilj osiguranje uravnoteženog odnosa izmeñu ponude i potražnje na austrijskom tržištu rada.info/ Informacije o životu i radu u Austriji Praktične informacije o životu i radu u Austriji 3. Radnu dozvolu izdaju tijela nadležna za pitanja rada. Prema odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz) potrebna je i radna dozvola da bi stranac radio u Austriji kao zaposlenik strane tvrtke. poslovne kartice ili redoviti radni sati). Ona ne dopušta kandidatu da putuje ili prebiva u Austriji. Molimo obratite pozornost: schengenska viza (tip C) nije dovoljna za dobivanje zaposlenja s dozvolom rada. Zaposlenje za strane državljane Osnovni uvjeti 1. Molimo obratite pozornost: • Zaposlenici koji će raditi u Austriji dulje od tri mjeseca na projektu koji ne traje dulje od šest mjeseci moraju dobiti posebnu dozvolu koja se naziva «Entsendebewilligung». kao odnos izmeñu austrijskog poslodavca i stranog državljana pri čemu je strani državljanin podreñen austrijskoj tvrtki 5. Nije potrebna boravišna dozvola.

prirodu radnog zadatka. može biti podnesena austrijskim vlastima. itd.(1) Garantno pismo Kako bi se započeo proces podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu.AMS) koji je nadležan za planirano mjesto rada. Kako bi podnijeli zahtjev za potvrdom o izuzeću potrebno je ispuniti sljedeće uvjete: • najmanje pet godina zaposlenja tijekom proteklih osam godina (prijavljeno zaposlenje) • završetak pune godine obaveznog školovanja u Austriji. pod uvjetom da osoba ima trajnu dozvolu boravka (Niederlassungsbewilligung) a jedan od njegovih/njezinih roditelja je tri godine u proteklih pet legalno živio i radio u Austriji 6 .) kopije akademskog stupnja zaposlenika detaljni životopis zaposlenika. a u nekim slučajevima i dvije godine. Kandidat će vjerojatno morati priložiti policijsku potvrdu o nekažnjavanju i originalni rodni list kako bi dobio ovu vizu. dužnosti koje će zaposlenik obavljati. Obrada zahtjeva traje najmanje 6 do 8 tjedana. Molimo obratite pozornost: Austrijska radna dozvola općenito važi za početno razdoblje od jedne godine. a nositeljima istih omogućuju odabir poslodavca i vrstu zaposlenja. (3) Radna dozvola Osobe koje su tijekom 52 tjedna bile legalno zaposlene s dozvolom za zapošljavanje mogu podnijeti zahtjev za radnu dozvolu (Arbeitserlaubnis). tako da je dobro izvaditi navedene dokumente već unaprijed. austrijski poslodavac mora zatražiti garantno pismo (Sicherungsbescheinigung) u lokalnom Uredu za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice. Ove dozvole nisu prenosive i izdaju se za odreñenu pokrajinu. tehničke vještine. Molimo obratite pozornost: Kada je radna dozvola odobrena. Molimo obratite pozornost: Tek kada je zahtjev za izdavanjem radne dozvole potpisan i sva dokumentacija prikupljena od strane austrijskog poslodavca. Austrijski poslodavac mora podnijeti sljedeće: • • • • • prijavni obrazac dopis austrijskog poslodavca koj detaljno opisuje prirodu austrijske organizacije. Dozvole za zapošljavanje omogućuju njihovim nositeljima zaposlenje sa svrhom zarade na jasno definiranom radnom mjestu u Austriji. Moguće je produžavati istu godinu za godinom. (2) Dozvola za zapošljavanje Dozvole za zapošljavanje (Beschäftigungsbewilligung) izdaju se strancima pojedinačno nakon predavanja zahtjeva od strane budućeg poslodavca. kandidat mora podnijeti zahtjev za boravišnu vizu u svojoj zemlji prebivanja. Poslodavac mora izvijestiti nadležnu pokrajinsku Javnu službu za zapošljavanje (AMS) o početku (uključujući osnovnu plaću i uvjete rada) i završetku zaposlenja. (4) Potvrda o izuzeću Stranci kojima je izdana potvrda o izuzeću (Befreiungsschein) imaju isti status kao austrijskim zaposlenici. Svi strani državljani koji se nastanjuju u Austriji moraju prijaviti svoje ime i adresu pri lokalnom prijavnom uredu unutar tri dana od dolaska. kvalifikaciju zaposlenika i naknadu za rad dokumentaciju o razlogu zapošljavanja stranog državljana (posebna stručnost.

• • stranci koji su u periodu od najmanje pet godina oženjeni s austrijskim državljaninom/državljankom (na oženjene se strance ne primjenjuje zakon koji regulira zapošljavanje stranaca .at/ Javna služba za zapošljavanje: http://www.bmi. pod uvjetom da su legalno živjeli u Austriji. Dodatne informacije dostupne su kod nadležnih vlasti: Savezno ministarstvo unutarnjih poslova: http://www. Za to je potrebno imati boravak u Austriji stranci koji su ispunili uvjete za potvrdu o izuzeću kao mlade osobe ili zato jer državljanstvom jednog od roditelja u državi članici EEA nisu spadali pod AuslBG. Molimo obratite pozornost: Potvrde o izuzeću neprenosive su i vrijede za cijelu Austriju pet godina.at/ Minstarstvo ekonomije i rada: http://www.bmwa. Poslodavci ne moraju podnijeti zahtjev za izdavanjem radne dozvole. Poslodavci moraju prijaviti početak i završetak radnog odnosa.gv.gv.ams. U slučaju smrti supružnika moguće je odmah podnijeti zahtjev za izdavanjem potvrde o izuzeću. vrstu zaposlenja i lokaciju bilo gdje u Austriji.AuslBG). minimalno dvije i pol godina tijekom proteklih pet godina. Potvrde o izuzeću izdaje nadležna pokrajinska služba za tržište rada. Nositelji mogu birati svoje poslodavce.at Traženje posla: 7 .

at/ Kleine Zeitung: http://www.at/ http://jobroom.at/ Federacija austrijske industrije http://www. 55-57 A-1030 Vienna Tel.at http://www.kurier.at/ Karriere.at/ http://www.stepstone.com Kronen Zeitung: http://www.at/jobroom/ Servisni centar.ams.ams.at/ Tiroler Tageszeitung: http://www.at Austrijska komora rada : http://www.com/ Jobpilot: http://www.at/ Kurier: http://www.bewerbung.at/bis/ EURES http://ec.aupair-asd.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB): http://www.europa.jsp?acro=lw&pare ntId=0&catId=490&lang=en&countryId=AT http://ec.Javna služba za zapošljavanje (AMS) Austrijska služba za zapošljavanje (AMS) u Beču Landstraßer Hauptstr.salzburg.ams.oegb. 8 .at/ Austria Today: http://www.ams. informacije o traženju posla.ams.at Österreich Nachrichten: http://www.kleinezeitung.at/aupin.: +43 1 878 71 Fax: +43 1 878 71-50490 e-mail: ams.industriellenvereinigung.gv.eu/eures/main.com/aupair.html http://www.gv.wien@ams.com/ Der Standard: http://derstandard.at/?PHPSESSID=b6b13f8f 9efe80a331a181b4ac676216 Salzburger Nachrichten: http://www.or.austriatoday.nachrichten.karriere.at AMS: http://www.html e-Job. ili profil za traganje bez pojedinačnog korisničkog broja) Informativni sustav za karijeru (BIS): Popis zanimanja uključujući potrebne kvalifikacije Informacije o životu.Room za tražitelje posla: sučelje za traženje posla (korisnički broj s pohranom osobnih podataka ili podataka o tvrtki.aupairaustria.austria.htm http://www.jobpilot. uredima za zapošljavanje.at: http://www. radu i traženju posla u Austriji Stranice za pomoć vladine agencije Portal Republike Austrije Socijalni partneri Novine Informacije o životu i radu u Austriji Pool za traženje posla Pool za traženje posla http://www.tirol.at http://www.at/ Die Presse: http://diepresse.jsp?acro=job&lang =en&catId=52&parentId=0 http://www.at/ Career services: http://www.help. http://www.at/HELP-FC.au pair4you.jobsinaustria.at/ Jobs in Austria: http://www.eu/eures/main.europa. itd.at/ Jobfinder: http://www.at Druge službe za zapošljava-nje Au Pair Sezonski radnici Informacije o vašim pravima i obavezama kao zaposlenicima potrebno je dobiti od Komore rada i sindikata prije početka novog posla.arbeiterkammer.krone.

i to do maksimalnih 9%. Sustavi kvota i bilateralni ugovori o radnoj snazi Austrijski sustav gornje granice: Broj stranih državljana kojima je dozvoljeno da rade u Austriji kontrolira se sustavom gornje granice (gornje granice na saveznoj i pokrajinskoj razini osiguravaju kontroliran ulazak stranih radnika). uključeni su u ovu kvotu. Ako se kvota probije. Pristup austrijskom tržištu rada još uvijek je moguć u sljedećim slučajevima: • • • • • • • • Mladi strani državljani po dobivanju potvrde o napuštanju škole u Austriji. ako jedan od roditelja takoñer radi u Austriji Ratne izbjeglice u okvirima zakona koji se odnosi na strane državljane Menadžeri i posebno visoko kvalificirani zaposlenici (posebno kada je njihovo zapošljavanje vezano uz transfer kapitala i otvaranje novih podružnica u Austriji) Strani državljani čiji je pristup tržištu rada predviñen bilateralnim sporazumima Pogranični radnici-migranti kod poslodavca koji ih je zapošljavao najmanje 6 mjeseci u prethodnoj godini Ograničeni broj sezonskih dozvola na području poljoprivrede.460 dozvola • tek marginalni dio kvote odreñivao je broj dozvola za radnu migraciju visoko kvalificiranih zaposlenika • dopunske kvote za privremenu migraciju (u rasponu od nekoliko tjedana do šest mjeseci). kućna njega područja rada u socijalnoj skrbi grañevinski sektor industrija i proizvodnja: npr. kratkoročnih ili dugoročnih radnih dozvola. 9 . glavni instrument za reguliranje imigracije u Austriju je migracijska kvota.000 s maksimalnim trajanjem od šest tjedana (npr. godine opća migracijska kvota iznosila je 8. šumarstva i turizma Zaposlenici stranog poslodavca koji se nalazi u Austriji Integrirani strani državljani koji žive u Austriji najmanje 8 godina. Molimo obratite pozornost: Austrija regulira ove manjkove radne snage kroz testiranje tržišta rada i godišnje sustave kvota.000 osoba godišnje. a 7. Svi strani državljani zaposleni unutar okvira dozvola za zapošljavanje. samo specifične skupine ljudi mogu dobiti dozvolu prije zapošljavanja i dozvolu za zapošljavanje kada se smatra da je to u interesu javnosti i općeg gospodarskog dobra. Posebno pri zapošljavanju migranata iz novih država članica EU. godini iznosila 5.Sektori tržišta rada koji imaju manjak radne snage: • • • • • • • • zdravstveni sektor: npr.000 za one s maksimalnim trajanjem od šest mjeseci. ograničavanjem dozvola za rad ili kratkoročnim radnim dozvolama. Ova kvota takoñer uključuje: • pod-kvotu za ujedinjenje obitelji za državljane trećih zemalja. metalne strukture i dijelovi iste industrijsko čišćenje sektor poljoprivrede i vrtlarstva turizam visoko kvalificirani radnici: financijski i tehnološki sektor. radnici na žetvi). Maksimalni godišnji broj ovih dozvola iznosio je 8. koja je u 2005. Ovaj sustav odreñuje da (u ovom trenutku) ukupan broj zaposlenih i nezaposlenih stranih državljana ne smije preći 8% austrijske radno sposobnog stanovništva. Migracijske kvote: Prema službenom stanovištu. – 2004. U razdoblju 2002.

bmi.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/3782_einreisevoraussetzungen_nach__st erreich. zaposlenici u zdravstvu: nakon pritiska od strane pokrajinskih vlasti koje upravljaju većinom bolnica i imaju političku odgovornost za institucije skrbi.bmeia.pdf http://www. Korisni linkovi za pitanja zapošljavanja i radnih dozvola Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova http://www.Posebno ograničenje i odredbe po sektorima: • kvalificirani zaposlenici: radna imigracija ograničena je na «kvalificirane zaposlenike».at/niederlassung/formulare_antraege.bmeia. a posebne odredbe vrijede za zdravstveni sektor.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/171_visumantrag.bmi.gv.gv. budući da kvalificirane medicinske sestre.bmeia. koja se definira kao zapošljavanje do šest mjeseci (obnovljivo jednom nakon prekida od dva mjeseca). gospodarske grane.pdf www. • • Nadalje.at www.gv.at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www.at/ Bundesministerium für Inneres Herrengasse 7 Postfach 100 A-1014 Wien Tel. Za ovu vrstu zaposlenja nema ograničenja u pogledu struke.gv.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Behoerden zustaendigkeit_Erst-Verlaengerungsantrag.php?id=68098&L=1 www. Drugi stručni djelatnici imaju pristup jedino privremenom zapošljavanju.bmi. ovaj je prag snižen 2004.pdf www.gv. hrvatskom. srpskom) Informacije o uvjetima za integraciju i suglasnost Informacije o postupku aplikacije i nadležnim tijelima Formulari za prijavu za dozvolu boravka i prebivališta 10 . prihoda ili kvalifikacije. sezonsko zapošljavanje: za «sezonsko» zapošljavanje postoje posebne odredbe i posebna kvota.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Integratio nsvereinbarung.gv.bmi.php?id=61960&L=1 Informacije i kontakt s austrijskim predstavništvi-ma Informacije vezane uz vize Popis uvjeta za vizu Formular zahtjeva za vizu http://www.gv.asp Informacije o dozvolama boravka i svrhama boravka (na engleskom.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Aufenthalt szweckeV20060111.pdf Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Informacije o boravištu.at/niederlassung/ (boravak preko 6 mjeseci) www.gv.at/index. na primjer.bmeia. godine za zdravstvene profesije i profesije u sustavu socijalne skrbi iz «novih» država članica na 40% praga. migraciji i pitanjima azila (jedino na njemačkom) www.pdf www.gv.at/index.gv.bmi.gv.gv. započinju svoju karijeru sa značajno nižim plaćama.bmi.: +43 1 531 26-0 Fax: +43 1 53126 108613 E-Mail: post@bmi. postoje bilateralni ugovori sa susjednim «novim» državama članicama za dnevne migrante i privremeno zapošljavanje u svrhu osposobljavanja.bmi.

gv. Putni dokument s vizom potrebno je nositi sa sobom sve vrijeme kako biste dokazali svoje pravo boravka u Austriji.0 x 5. Vrsta dozvole ovisi o duljini i svrsi boravka. Imigracija u svrhu školovanja 4. Podnošenje zahtjeva: • • • u cijelosti ispunjen i potpisan obrazac nova fotografija u boji veličine izmeñu 3. a najviše šest mjeseci. Uvjeti ulaska i boravka za studente Za ulazak u Austriju treba poštivati odredbe u vezi prava i statusa stranaca (u vezi vize i dozvole boravka).Rad Austrijska federacija sindikata (AK) http://www. generalni konzulat). Viza se u Austriji ne može obnoviti.at 4. Podnošenje takve dozvole ne daje pravo na stanovanje koje prelazi dopušteno razdoblje osloboñenja od vize. a po dolasku u Austriju.bmwa.0 cm važeća putovnica + fotokopije svih stranica koje sadrže podatke i žigove 11 . (1) Za boravak od najdulje šest mjeseci Studenti iz trećih zemalja trebaju.oegb.5 cm i 4. Molimo obratite pozornost: Studenti kojima je dopušten ulazak u Austriju bez vize ne trebaju vizu za boravak do tri mjeseca (hrvatski studenti). i to će predstavništvo istu izdati. Za vizu je potrebno prije odlaska za Austriju osobno podnijeti zahtjev kod nadležnog austrijskog predstavništva (veleposlanstvo.arbeiterkammer.1.at Opći uvjeti zapošljavanja & informacije o uvjetima Opći uvjeti zapošljavanja & informacije o uvjetima Savezno ministarstvo gospodarstva i rada (BMWA) BMWA Stubenring 1 A-1010 Vienna Tel: +43 1 711 00-5555 Usluge za grañane (Bürgerservice) Internet: http://www.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB) http://www. Njima je dopušteno podnijeti zahtjev za dozvolu boravka po dolasku u Austriju.5 x 4. odredbe vezane uz prijavu (prijava mjesta stanovanja). Državljani trećih zemalja trebaju dozvolu ulaska ili boravka kako bi ušli i boravili u Austriji. pod uvjetom da ne ostaju dulje od šest mjeseci: • • putnu vizu C (Reisevisum C) za ulazak i boravak u Austriji za razdoblje od najviše 90 dana (osim studenata koji smiju ulaziti u Austriju bez vize) ili boravišnu vizu D (Aufenthaltsvisum D) za ulazak i boravak u Austriji od najmanje 91 dan.

za starije studente najmanje 747. Nakon što ste ušli u Austriju s ili bez vize nije Vam dozvoljeno zaposliti se. godinu] dokaz o smještaju u Austriji: npr.0 cm važeća putovnica rodni list obavijest o primanju na sveučilište. zahtjev za ovu dozvolu podnosi se osobno nadležnom predstavništvu Austrije (veleposlanstvo.5 x 4.0 x 5. meñutim. U načelu.• • • • dokaz o smještaju u Austriji: npr. Molimo obratite pozornost: Studenti koji mogu ući u Austriju bez vize mogu proći ispit bez vize i mogu naknadno podnijeti dozvolu za svoju dozvolu boravka u Austriji unutar njihovog boravka bez vize. Boravišnu dozvolu morate podići u Austriji unutar šest mjeseci od dobivanja informacije. Ako Vam austrijske vlasti odluče dati dozvolu. potvrda o dobitku stipendije od strane ÖAD-a povratna avionska karta. smještaju u studentskom domu ili potvrda o smještaju u organizaciji ÖAD-a dokaz zdravstvenog osiguranja koje vrijedi u Austriji (ili potvrda o dobitku stipendije od strane ÖAD-a dokaz o Vašim aktivnostima i financiranju Vašeg boravka u Austriji: npr. generalni konzulat) u inozemstvu prije polaska za Austriju. Molimo obratite pozornost: Zahtjev za izdavanjem dozvole bit će proslijeñena i rješavana u Austriji pri nadležnom tijelu. Sve dokumente potrebno je podnijeti u originalu i fotokopiji. a dokumenti izdani na stranom jeziku koji nije njemački ili engleski moraju biti podneseni zajedno s ovjerenim njemačkim prijevodom. ugovor o smještaju u studentskom domu. ugovor o stanovanju. ako postoji. stoga se podnosi zahtjev najmanje tri mjeseca prije namjeravanog ulaska u Austriju. Odluku treba sačekati u vlastitoj zemlji. ugovor o najmu. (2) Za boravke dulje od šest mjeseci Studenti iz trećih zemalja koji pohañaju studije za stjecanje diplome ili sveučilišne studije u Austriji u trajanju duljem od šest mjeseci trebaju imati dozvolu boravka za studente za ulazak i boravak u Austriji.54 eura mjesečno. Podnošenje zahtjeva: • • • • • • • • • u cijelosti ispunjen i potpisan prijavniobrazac za izdavanje dozvole boravka za studente nova fotografija u boji veličine izmeñu 3.5 cm i 4. 12 . Iznimka: osobe kojima je dozvoljeno ući u Austriju (hrvatski studenti) mogu podnijeti zahtjev za izdavanjem dozvole boravka za vrijeme svog boravka bez vize u Austriji (zahtjev Vam. ugovor o zapošljavanju sa sveučilištem.00 eura mjesečno [iznosi za 2008. ne dozvoljava da ostanete dulje od odobrenog boravka bez vize). predstavništvo će izdati boravišnu vizu D za ulazak u Austriju (za ovu je vizu potrebno podnijeti zahtjev unutar tri mjeseca od dobivanja informacije). Molimo obratite pozornost: Tijekom razdoblja svog važenja putna viza C omogućuje Vam i putovanje kroz druge schengenske zemlje i boravak u tim zemljama. potvrda o smještaju u organizaciji ÖAD-a dokaz o zdravstvenom osiguranju (putno zdravstveno osiguranje) važeće od ulaska do početka studija u Austriji (ili do početka studentskog osiguranja) policijska potvrda dobrog vladanja (gdje je dostupna). Svi dokumenti moraju biti ovjereni. ostale visoke strukovne škole (Fachhochschule) ili druge obrazovne institucije dokaz o financijskim sredstvima kojima će boravak biti financiran: za studente do 24 godine najmanje 412.

obnova dozvole boravka ili prebivališta). ili može priložiti dokaz o završetku trogodišnjeg (minimum) studija na drugoj obrazovnoj ustanovi nakon srednjoškolskog obrazovanja potvrda mora biti odgovarati kriterijima za primanje na željenom smjeru studija na sveučilištu u onoj državi u kojoj je stečena. a podnošenje zahtjeva predstavništvu ne produžuje rokove!).Prijava: Unutar tri radna dana od ulaska u Austriju morate se prijaviti u prijavni ured (Meldeamt) u svom mjestu boravka (općinske vlasti). Uvjeti za prijem na austrijska sveučilišta: Sljedeći uvjeti trebaju biti ispunjeni kako bi se strani državljanin (ili osoba bez državljanstva) upisao kao redovan student na austrijski sveučilišni program za stjecanje diplome: • • slobodno mjesta na sveučilištu za željeni smjer studija podnositelj mora posjedovati A-stupanj ili srednjoškolsku diplomu koja se može smatrati ekvivalentom austrijskoj potvrdi o polaganju mature. Ako je potrebno. budući da s takvom vizom ne možete podnijeti zahtjev za dozvolu boravka. molimo imajte na umu da prosljeñivanje traje neko vrijeme. Svi uvjeti vezani uz studij (kvalifikacijski ispit) moraju biti ispunjeni u državi u kojoj je izdan A-stupanj ili srednjoškolska diploma ako željeni smjer studija u Austriji ne postoji u domicilnoj državi. i tada šalju konkretne informacije podnositelju zahtjeva putem e-maila. srednjoškolska diploma ili ekvivalentna potvrda. Turistička se viza ne može obnoviti u Austriji. osobna iskaznica ili dokaz o državljanstvu zajedno sa službenom identifikacijom s fotografijom opće kvalifikacije za upis na sveučilište: A-stupanj. polagat će ispit znanja jezika. 4. Potrebni dokumenti: • putne isprave • rodni list • vjenčani list i/ili dokaz o akademskom stupnju. prema potrebi • prijavni obrazac.2. podnositelj zahtjeva mora imati zadovoljavajuće znanje njemačkog. tada treba pružiti dokaz o najbližem smjeru studija. Važno: nije preporučljivo ući u Austriju s turističkom vizom (viza C). prijepis ocjena zadnje školske godine 13 . Neka sveučilišta daju mogućnost «pred-registracije podataka» putem Interneta. Daljnje promjene podataka valja prijaviti unutar mjesec dana. dostupan u prijavnom uredu. Za ovo je potrebna potvrda o uspješnom tijeku studiranja (Studienerfolgsnachweis). • • • Potrebni dokumenti: • • putovnica. Jedino ako država nema sveučilište ovaj dokaz ne treba biti podnesen nadalje. Molimo obratite pozornost: promjenu adrese boravka valja prijaviti prijavnom uredu unutar tri radna dana. Zahtjev za pristup studiju Zahtjev i potrebne dokumente treba slati izravno na sveučilište. U slučaju uspješnog tijeka studiranja. dozvola boravka može se obnoviti u Austriji. Potvrdu prijave (Meldebestätigung) treba čuvati jer je ista potrebna u odreñenim postupcima s vlastima (npr. ostale visoke strukovne škole (Fachhochschule) ili drugi program za stjecanje diplome (zahtjevi podneseni predstavništvu austrijskih vlasti prosljeñuju se obrazovnoj instituciji – zahtjevi moraju stići na sveučilište na vrijeme. niti dobiti istu dozvolu u Austriji.

ukoliko podnositelj zahtjeva nije od toga izuzet. Uvjeti: studenti koji studiraju u programu magistarskog studija na sveučilištu u ne-europskoj zemlji ili koji su uspješno završili najmanje šest semestara studija u sklopu tradicionalnog dodiplomskog programa na sveučilištu u ne-europskoj zemlji u trenutku traženja novčane potpore. Molimo Vas. raspitajte se u uredu za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice/AMS) ili kod druge savjetodavne ustanove prije preuzimanja posla. koji podnositelja zahtjeva kvalificira za sveučilište dokaz vladanja njemačkim jezikom: npr. 4. North. Franz Werfel-Stipendium (za sveučilišne predavače koje zanimaju specijalistički studiji austrijske literature u knjižnicama. Studenti iz trećih zemalja (izvan EU) koji posjeduju važeću dozvolu boravka u svrhu studiranja (Aufenthaltsbewilligung Studierender) smiju raditi u ograničenoj mjeri. postdiplomcima ili profesorima da studiraju na austrijskim sveučilištima. Dodiplomske i post-diplomske stipendije Austrijske organizacije nude različite programe stipendija Unilateralni programi stipendija: S nizom unilateralnih programa stipendija Republika Austrija pruža mogućnost stranim studentima.3. Molimo raspitajte se kod austrijskog sveučilišta je li konačna ovjera potrebna ili ne. njemački u potvrdi o završetku srednje škole ili diploma o položenom tečaju jezika različiti ispunjeni obrasci (dostupni na prijavnim uredima pojedinih sveučilišta): o obrazac za prijem o prijavni obrazac o statistički obrazac o studentski dokument identifikacije s fotografijom o obrazac za nastavak druga fotografija bankovni izvod kao dokaz plaćanja školarine po semestru.4. a zadnju ovjeru daje austrijsko predstavništvo u toj zemlji. inženjerstva. arhivima ili istraživačkim ustanovama). obratite pozornost na sljedeće odredbe. dokaz prava izravnog pristupa odabranom smjeru studija u državi u kojoj je dokument bio izdan. budući da njihovo kršenje može rezultirati visokim novčanim kaznama i uskraćenjem dozvole boravka! Ako ste u dilemi. uzimajući u obzir odredbe austrijskog Zakona o zapošljavanju stranih državljana (Ausländerbeschäftigungsgesetz . Novčana potpora za strane studente: Ernst Mach Grant Za studente iz ne-europskih zemalja koji studiraju u programu magistarskog studija (puno radno vrijeme) na nekoj austrijskoj visokoj strukovnoj školi (Fachhochschule). društvenih znanosti i ekonomije ili za doktorske studije). Najvažnije od tih stipendija su sljedeće: Österreich-Stipendium (za dodiplomske studente). ovisi o njihovom državljanstvu i vrsti zaposlenja. 14 .• • • • • posebna kvalifikacija za ulazak na sveučilište. Ovjereni prijevod valja napraviti u zemlji porijekla.SouthDialogue Scholarship (za post-diplomske studente u područjima prirodnih znanosti. Molimo obratite pozornost: sve dokumente treba podnijeti u originalu i u ovjerenom prijevodu na njemačkom jeziku. Ernst Mach-Stipendium (za dodiplomske studente iz svih područja studija osim umjetnosti). 4. Studentsko zaposlenje Smiju li se strani studenti ili istraživači koji borave u Austriji zaposliti s ciljem zarade ili ne. Zadnja ovjera nije potrebna u onim zemljana čiju javnu ovjeru Austrija priznaje temeljem meñudržavnog sporazuma.AuslBG) koji u načelu zahtijeva radnu dozvolu.

at/index-en.6.mci.fh-campuswien.relations@oead.at University Preparation Courses: Vienna: www.jku.uni-klu.edu University of Linz: www.sbg.meduni-graz. Rumunjska.at (sveučilišni smjerovi) http://fh.ac. Hrvatska. Popis glavnih sveučilišta i ostalih visokih strukovnih škola (Fachhochschule) u Austriji • • • • • • • • • • • • • • • • • University of Vienna: www.tuwien. Slovačka Republika i Slovenija) imaju mogućnost doći u Austriju unutar okvira postojećih mreža (ili kao «osoba sa slobodnim kretanjem»).studyguide. Srbija.at.uni-salzburg.univie.technikum-wien.students.at/bfa/home. Za detaljnije informacije o ovim i drugim stipendijama pogledajte interaktivnu online bazu podataka o stipendijama GRANTS koju održava Austrijska služba za razmjenu: www. Češka Republika.at CEEPUS Studenti iz zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u (Bugarska.ac.Aplikacija: online na www.at University Preparation Courses: Graz: www. Alser Straße 4/1/3/8.Management Center Innsbruck: www.uni-graz.ac.uibk.studyguide.5.ac.at University of Graz: www.at www.at.at/international/ Vienna University of Technology: www.at Molimo obratite pozornost: Većina programa novčane potpore/stipendija ne dozvoljava zapošljavanje u svrhu zarade! 4.ac.donau-uni.at. www. http://international.: +43 1/4277-28180. Mañarska.at 4.tugraz.at MCI .tuwien.campus02. www.ac.at 15 . Fax: +43 1/4277-28195 e-mail: public.schoolarships.edu University of Salzburg: www.oead.html Ovaj elektronski vodič za studij pruža informacije i kontakt adrese svih austrijskih studijskih programa (na njemačkom i engleskom) Popis glavnih sveučilišta te ostalih visokih obrazovnih institucija i diplomskih programa kao i programa za stjecanje stupnja Vodič: Study in Austria 2005/06: Austria Welcomes You.vwu. www. sveučilišna partnerstva i kratkoročne studijske novčane potpore u inozemstvu.htm FH-Studiengänge/Applied Science(Salzburg): www. Poljska.at University of Innsbruck: www. Tel.at. www. Vienna 2004: Austrian Exchange Service (ÖAD) A-1090 Wien.at/ausabt/ Univerity of Krems: www.ac.univie.vgu.ac.jku.portal.at FH-Studiengänge Campus Wien: www.ac.at/ (specijalizirani obrazovni smjerovi na koledžima) Austrijski akademski portal: http://www.at.at Medical University Graz: www.fh-sbg.uni-graz.ac.ac. Korisni linkovi za studiranje u Austriji Vodiči za studij www.tugraz.at Graz University of Technology: www.uni-klu.at.at University of Klagenfurt: www. Crna Gora.at/ai Fachhochschule Technikum Wien: www.at Campus 02 – Business Courses (Graz): www.ac.ac.ac. www.ac. Zajednički studijski programi Sveučilišta imaju na raspolaganju fondove za zajedničke studijske programe.international. www.at.grants.

at www.gv.oead.at/_oeadnews/downloads/2008/incomingengl. FHStG – Zakon o studiranju primijenjenih znanosti na sveučilištima.bmwf.ac. Pružanje informacija o tečajevima njemačkog izvan Austrije (Jugoistočne zemlje) Austrijska baza podataka za stipendije i istraživačke novčane potpore Zahtjevi za stipendije Online podnošenje zahtjeva za novčane potpore Brošura: Financijska pomoć za studente Ovlaštenje za dodjeljivanje novčane potpore u ime i financirane od Saveznog ministarstva znanosti i istraživanja (BMWF) http://www.ac.at/ Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Minoritenplatz 5 1014 Wien Tel. Detaljne informacije o studiranju i informativni materijal www.pdf (pregled) www. ispiti itd. Fax: +43 1/4277-28194 E-mail: acm@oead.1480000.oesterreichinstitut.at/ Austrijski institut (Österreich Institute): http://www. Mobility Portal Austria za istraživače.oeh.at/ http://www.1040 Vienna Tel.info Austrijska jezična diploma (Österreichisches Sprachdiplom) http://www.osd.researchinaustria.bmwf. studiranju i životu u Austriji Informacije o tečajevima njemačkog na sveučilištima i privatnim ustanovama.at/submenue/wissenschaft/international/ enic_naric_austria/ www.at/_english/austria/entry Viza i dozvola boravka Propisi za ulazak i boravak (mogućnost učitavanja svih 16 . uključujući one iz ne-EEA zemalja Praktične informacije o radu.gv. A-1090 Vienna Tel.gv.oead.campus-austria.oead.at ÖAD početna stranica: www.at/_start/index_english.ac.pdf Jedinica za akademsku suradnju i mobilnost (ACM) ÖAD-a.help. itd.ac.Node/148/Seite.gv. Pregled austrijskih sveučilišta.:+43 (0)1 531 20 DW (0) Telefax:+43 (0)1 53120-9099 infoservice@bmwf.at/stbh/fileadmin/download/PDF/foreig n_grants.grants.at www.: +43 1/4277-28188.oead.at/Content. Informacije o priznavanju diploma.Savezno ministarstvo za znanost i istraživanje www.html Stranice za pomoć vladine agencije Austrijska unija studenata (ÖH) Austrijska služba za akademske goste (OEAD) Mobility Portal Austria za istraživače Tečajevi njemačkog Informacije o studiranju u Austriji.at Austrijska služba za razmjenu: www.scholarships.a t www.html Informacije za sve studente.bmwf.: +43 1/ 310 88 80 -27 or -49 E-mail: auslaenderInnenreferat@oeh.at/en/?no_cache=1 Taubstummengasse 7-9/4th floor A. podnošenje zahtjeva. itd. Alser Straße 4/1/15/7. potvrda i ispita (na njemačkom) Informacije o studiranju u Austriji: Uvjeti.gv.at/submenue/wissenschaft/national/studi enfoerderung/studienbeihilfen_u_stipendien/ www.stipendium.at www.org/ Novčane potpore/ Stipendije www.

Ministarstvo unutrašnjih poslova: www.suchen?label= Fremdenpolizei&system=Produktionssystem obrazaca za podnošenje zahtjeva i adresa nadležnih austrijskih tijela Popis nadležnih tijela za prijavu u svim općinama Učitavanje obrazaca za prijavu boravka www.1. U svrhu zaposlenja s ciljem zarade Dozvola stanovanja: • • • dozvola stanovanja za podnositelja zahtjeva (do 18 mjeseci u slučaju dobivanja prve dozvole: uključuje pristup tržištu rada kao podnositelja zahtjeva) neograničena dozvola stanovanja: uključuje puni pristup tržištu rada ograničena dozvola stanovanja: npr. osobe koje je poslalo poduzeće (potreban je dokument kojeg izdaje AMS: potvrda zajamčenog posla ili dozvole zapošljavanja kao rotacionalna radna snaga.help.asp Prijava http://link.gv. Dugoročni boravišni status – EC (LTREC) Imigranti koji su legalno i trajno boravili u Austriji kroz najmanje pet godina imaju pravo na izdavanje neograničenog «dugoročnog boravišnog statusa – EC» Razdoblja prekida boravka u Austriji ne smiju preći deset mjeseci ukupno ili šest mjeseci u jednom prekidu.at/besucher/db/lnkaufl. Trajni boravak – ECC Nakon pet godina neprekidnog boravka uključuje puni pristup tržištu rada. aktivnost je prvenstveno odreñena umjetničkim aktivnostima i time se osigurava uzdržavanje. deklaracija odgovornosti nije prihvaćena.bmi.gv. druge vrste zapošljavanja dopuštene su jedino s dodatnim dokumentom kojeg izdaje AMS. u slučaju zapošljavanja potreban je jedan od sljedećih dokumenata AMS-a: potvrda zajamčenog posla ili dozvola zapošljavanja kao umjetnika) posebni slučajevi aktivnosti u zapošljavanju (ako je aktivnost izuzeta Zakonom o zapošljavanju stranaca: potreban je dokaz okolnostima za izuzeće) istraživači (uz predočenje dokaza o pristupu kojeg izdaje ovlaštena istraživačka ustanova). Boravak u Austriji 5.2. ovo se ne odnosi na razdoblja odsustva zbog profesionalnih aktivnosti u drugim zemljama EU.help.at/niederlassung/formulare.gv.at/linkhelp/besucher/db/formularauswahl.f ormular?id=819 5. U iznimnim 17 . AMS bi se mogao baviti takvim slučajevima) umjetnici (samozaposleni ili zaposleni. Dozvola boravka: • • • • Rotacionalna radna snaga (potreban je dokument kojeg izdaje AMS: potvrda zajamčenog posla ili dozvole zapošljavanja kao rotacionalna radna snaga). u slučaju spajanja obitelji . • • 5.dopušteno je samo-zapošljavanje. zaposlenje dulje od šest mjeseci) samozaposlene osobe (ako je stranac ugovorom vezan uz odreñenu konkretnu aktivnost i ako će takva obaveza trajati dulje od šest mjeseci.

• • 5.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5 Buergerservice_Zentrale/3782_einreisevoraussetzungen _nach__sterreich.bmi.pdf http://www.gv.at/ Bundesministerium für Inneres Herrengasse 7 Postfach 100 A-1014 Wien Tel. odjeljak 7 SRA) javna politika i javna sigurnost (NOVO.pdf www.pdf www.gv. odjeljak 4.3. Uvjeti za stjecanje statusa dugoročnog boravka: • redovit i dovoljan prihod: boravak ne smije dovesti do financijskog opterećenja za državu – NOVO: ovo je u slučaju kada stranac ima odreñen i redovit novčani prihod koji osigurava njegov/njezin boravak bez korištenja sredstva socijalne pomoći i odgovara iznosu kojeg odreñuje Opći zakon o socijalnoj sigurnosti (Stavak 11. hrvatskom.bmeia.) i dalje ostaje uvjet (Stavak 11. srpskom) Informacije o uvjetima za integraciju i suglasnost Informacije o postupku apliciranja i odgovornim tijelima Formulari za podnošenje zahtjeva za dozvolu boravka i stanovanja 18 .gv.gv.bmi.bmeia.at/niederlassung/formulare_antraege.gv.at/niederlassung/ (boravak dulji od 6 mjeseci) www. odjeljak 4.gv.gv.gv.asp Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova Informacije o boravku.gv.bmi. pod uvjetom da su vlasti obaviještene o tome i da o tome postoji službena bilješka (Stavak 45 SRA).at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ AufenthaltszweckeV20060111.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5 -Buergerservice_Zentrale/171_visumantrag.pdf www.bmeia.: +43 1 531 26-0 Fax: +43 1 53126 108613 E-Mail: post@bmi.gv.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ Behoerdenzustaendigkeit_ErstVerlaengerungsantrag.bmi.slučajevima kao što je ozbiljna bolest ili služenje vojne obveze nositelj može napustiti Austriju na razdoblje do 24 mjeseca bez prekidanja boravka potrebnog za stjecanje statusa dugoročnog boravka. migraciji i pitanjima azila (samo na njemačkom) Informacije o dozvoli boravka i svrsi boravka (na engleskom.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ Integrationsvereinbarung.at/index.bmi.at www. Stavak 11.bmi.gv.pdf www. pododjeljak 5 SRA) podnošenje zdravstvene potvrde (koju je uvela reforma iz 2002.bmi.php?id=68098&L=1 Informacije vezane uz vize Popis obveza vezanih uz vize Aplikacijski obrazac za vize www. pododjeljak 2 SRA): boravak stranca ne smije biti u suprotnosti s javnim interesima što je slučaj kada stranac ima bliske odnose s ekstremističkom ili terorističkom grupom ili grupom čije postojeće strukture ili buduće aktivnosti ne isključuju mogućnost ekstremističkih ili terorističkih djela.at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www. Korisni linkovi za dozvolu boravka i uvjeti Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova http://www.

Kao posljedica toga. i zamijenio je bivši sustav savezne skrbi.Vladina pomoć http://www. EAST East (Thalham) i Airport.help.1 Kratki sažetak nacionalne politike dobivanja azila Što se tiče postupka azila općenito. Jednom kada postupak primanja završi s pozitivnom odlukom. 6. mjesečni džeparac.h tml Opće informacije o nazivima boravka. 6. godine povjerila voñenje saveznih centara za skrb.2 Ulazak Postupak primanja mora se odvijati na jednom od tri početna centra za primanje koji se zovu EAST West (Traiskirchen). Sustav temeljne brige obuhvaća: smještaj.at/asylwesen/ Asyl. dodatno. 6.3 Tijekom boravka u Austriji Sporazum o pružanju osnovne skrbi (Grundversorgungsvereinbarung).5 Korisni linkovi Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Bundesministerium für Inneres (BM. vrlo mali broj njih dobiva dozvolu rada. prehranu.I) Herrengasse 7 A-1014 Vienna Tel.und Fremdenwesen Informationszentrum für Asyl und Integration 19 Informacije o pitanjima azila Sustav informacija za .at/Content. Azil 6.bmi. Sa zakonom o azilu iz 2004.4 Rad Austrija otvara pristup tržištu rada tražiteljima azila ovisno o potrebama tog tržišta. godine. odgovornost za brigu o tražiteljima azila podijeljena je izmeñu savezne države Austrije i njezinih pokrajina.gv.Node/12/Seite.: ++43-(0)1/531-26-0 Email: oeffentlichkeitsarbeit@bmi. uključujući troškove i organizaciju smještaja.gv. 6.gv. novac. Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je ministarstvo za pitanja azila. zaključen je izmeñu austrijske savezne države i njezinih pokrajina u vezi osnovnih potreba tražitelje azila. zdravstveno osiguranje. Austrija ima sustav od dva koraka: Savezni ured za azil (Bundesasylamt) kao prvu instancu i Neovisni savezni senat za azil (Unabhängiger Bundesasylsenat) kao instancu za žalbe. potrepštine i transportni trošak za ñake. medicinski pregled. Premda je tražiteljima azila dozvoljeno samozapošljavanje. uvjetima podnošenja zahtjeva i o kontaktu 6. tražitelj ulazi u sustav savezne skrbi ukoliko se dokaže njegova/njezina potreba za tim.at http://www. Zbog neuspješnih pregovora izmeñu Ministarstva unutarnjih poslova i austrijskih NVO-a. itd. postupak aplikacije za azil podijeljen je u postupak primanja i stvarni postupak azila. tražitelj ulazi u redovni postupak azila i za njega je nadležan Savezni zakon o pružanju savezne brige za tražitelje azila. potporu tražiteljima azila i povratno savjetovanje privatnoj tvrtki European Homecare. vlada je od 2003.120110. Isti je prenio dio odgovornosti za tražitelje azila sa savezne države na pokrajine.

gv. Spajanje obitelji 7.bundespolizei.iomvienna.at Web: http://www.at www.1 Spajanje obitelji sa sponzorima iz trećih zemalja Član obitelji s dozvolom boravka (Familienangehöriger) odnosi se na državljane trećih zemalja koji: • su članovi obitelji (supružnici i maloljetna.: ++43-(0)1/53126-5224.at Web: http://www.gv.azil i pitanja stranaca Centra za azil i integraciju Savezni ured za azil Savezna policija EMN: Nacionalna Austrijska kontaktna točka unutar Europske migracijske mreže IOM Austria Bräunerstraße 5 A-1014 Vienna Tel.baa@bmi.: ++43-(0)1/531-26-0 Email: oeffentlichkeitsarbeit@bmi.at Bundespolizei Herrengasse 7 A-1014 Vienna Tel.at/fremdenwesen Glavni ured (Bundesasylamt – Zentrale) Landstraßer Hauptstraße 171 A-1030 Vienna Tel: ++43-(0)1/7144063-0 Fax: ++43-(0)1/53126-5914 Email: sekr.gv.bmi.at Web: http://www. ustanove) Posebna misija za vezu u Austriji i veza s meñunarodnim organizacijama u Beču Web: http://www. 20 . zakoni. neoženjena djeca) Austrijanaca ili državljana EU/EEA • namjeravaju ujediniti svoje obitelji • namjeravaju trajno boraviti u Austriji i • nemaju pravo slobodnog kretanja unutar EU.emn. tražiteljima azila i izbjeglicama u Austriji (statistike.unhcr.at Informacije o migrantima. -5223 Web: http://www.gv. uključujući posvojenu djecu i pastorke.caritas. do dobi od 18 godina.at Potpora i savjeti za tražitelje azila UNHCR Austria Caritas Austria 7. Osobe ovlaštene na ovu vrstu spajanja obitelji: • supružnici koji su napunili 18 godina i • maloljetna i neoženjena djeca. više nema potrebe podnositi prijavu za djecu do 15 godina.

Bolnice i liječnici u načelu ne prihvaćaju kreditne kartice. 8. Provjerite kod liječnika i/ili osiguravajuće kuće.7.2 Bolnica Ako studirate ili radite u Austriji. U statutarnim gradovima: Magistrat [Magistrat]. http://www. Okružna administracija (Bezirkshauptmannschaft).3 Još pojedinosti Služba za strane pacijente Bečke liječničke komore (Ärztekammer für Wien) može vam dati informacije o medicinskim uslugama u Beču. s iznimkom malog priloga – participacije. Ako ste student ili radite s punim radnim vremenom u Austriji. ne morate platiti unaprijed. bolničko liječenje. Načelno je moguće ostaviti polog ako trebate hitnu medicinsku pomoć. Mjesečno davanje od.html 21 . Tijela odgovorna za zahtjeve: Austrijska predstavništva u inozemstvu: veleposlanstvo ili konzulat Izdavanje dozvola boravka: Za iskaznicu trajnog boravka prijavite se u svom lokalnom Austrijskom uredu za strance. posjetite njihovu web stranicu ili nazovite Službu za strane pacijente. Sustav zdravstvene skrbi 8. € 67 pruža osiguranoj osobi i osobama ovisnim o njoj sveobuhvatno pokriće: liječenje na razini opće prakse. Nisu svi tretmani pokriveni javnim ili privatnim osiguranjem. Za dodatne informacije. uključujući podatke o liječnicima koji govore engleski u čitavoj regiji.2 Uvjeti • • • • • razina minimalnih prihoda legalno pravo na adekvatan smještaj zdravstvena potvrda potpisivanje «suglasnosti na integraciju» koju je uvela reforma iz 2002. morate donijeti potvrdu o osiguranju. Kasnije će Vam osiguravajuća isplatiti odštetu (čuvajte račun!). Kada putujete Austrijom provjerite sa svojom osiguravajućom kućom prije polaska koje su vrste liječenja i hitnih intervencija pokrivene. liječenje u bolnicama je besplatno. koju je ovlastio guverner pokrajine. plaćate putem bankovnog transfera. itd. U slučaju potrebe za hitnom medicinskom intervencijom. U Beču: Općinski odjel 35 [MA 35] 8.aekwien. prosječno.at/980. Ako ste pokriveni putnim ili zdravstvenim osiguranjem. ovisno o vašem osiguranju. nazovite 144 8. godine i osoba mora biti bez kaznenog dosjea.1 Posjet liječniku Općenito. Lokalni ured za strance (Fremdenbehörde) odgovoran za mjesto boravka austrijskog državljana ili državljana EU/EEA može biti: • • • • • Guverner pokrajine (Landeshauptmann) ili Administrativna pokrajinska vlast [Bezirksverwaltungsbehörde].

9. pri čemu se računa i vrijeme podizanja djece prije 1. lijekove. itd.sozialversicherung. 9. radna nesposobnost. npr. itd. invaliditet. 15 godina plaćanja doprinosa. naknadu za bolovanje. naknadu (npr. 22 . Svatko mora plaćati doprinose socijalnog osiguranja.sozialversicherung. Više pojedinosti: http://www. Ovaj pretraživač dostupan je i na engleskom. zaposlenik na minimalnom dohotku.3 Povlastice (1) Zdravstveno osiguranje: uključuje porodiljnu zaštitu (preventivna i porodiljna skrb). uz prijavu.Web stranice Bečkog gradskog vijeća takoñer uključuje pretraživač za liječnike i ljekarne u Beču. Više pojedinosti: http://www.at (osiguranje u slučaju nesreće) (3) Mirovinsko osiguranje: Uvjeti za stjecanje: • • dob za umirovljenje razdoblje plaćanja doprinosa: o minimum od 180 mjeseci. za zubala).gv. Posebne odredbe za studente i zaposlenike s niskim primanjima: Zaposlenici s plaćom ispod granice odn. automatsku i besplatnu zaštitu za članove obitelji (podložno odreñenim uvjetima) i dječji doplatak.at/ 9. Sustav socijalnog osiguranja U Austriji. Svaka osoba. liječnik po vlastitom odabiru) i preuzimanje dijela troškova (npr. pod stavkom Gesundheit/Ärzteinnen und Ärzte/Wiener Ärzte/innen. bolničko liječenje. s niskim primanjima kao i studenti pokriveni su samo dijelom sustava socijalnog osiguranja (osiguranje u slučaju nesreće). http://www.16 eura mjesečno pokriveni su socijalnim osiguranjem. ovi se doprinosi automatski odbijaju od plaće.2005.wien. Zaposlenici s primanjima ispod granice primanja imaju opciju dobrovoljnog zdravstvenog i/ili mirovinskog osiguranja. psihoterapiju.1 Prijava Poslodavci su odgovorni za prijavljivanje svojih zaposlenika u odgovarajućoj ustanovi socijalnog osiguranja. pripravnik. a pokriva sljedeće: liječenje kod liječnika i zubara.at i http://www. kliničku psihologiju.2 Doprinosi Doprinosi zaposlenika socijalnom osiguranju dijele se izmeñu poslodavaca i zaposlenika. Prijava kod odgovarajuće ustanove socijalnog osiguranja je obvezna. Iznos doprinosa za socijalno osiguranje ovisi o tome je li zaposlenik radnik ili službenik.at (2) Osiguranje u slučaju nesreće: obuhvaća zaštitu u slučaju nesreće na radnom mjestu i profesionalna oboljenja i njihove posljedice. 9.auva. medicinsku rehabilitaciju. tj. radnu terapiju. dobiva broj socijalnog osiguranja. zaposlenici čiji prihod prelazi granicu prihoda od 333. kućnu njegu.1.

) o privremeni doplatak o radna nesposobnost. Više pojedinosti: http://www. Više pojedinosti: http://www. naknada iz socijalne skrbi neće biti isplaćena. posebna socijalna skrb. ili nezaposleni mora najmanje 52 tjedna tijekom protekla 24 mjeseca biti zaposlen (odnosi se na osobe iznad 25 godina po početnom zahtjevu). 7 godina plaćanja iz zaposlenja pored starosne mirovine. morate kontaktirati svoj regionalni ured čim prije kako biste uredili sve što je potrebno za dobivanje naknade za nezaposlenost.at (financijska pitanja) (5) Naknade iz socijalne skrbi: • javna pomoć od pokrajine u obliku socijalne pomoći (Sozialhilfe) • osiguranje za osobnu skrb i dugoročnu skrb (Pflegevorsorge and Pflegeversicherung). mirovinski avans. Ako prihod partnera prelazi odreñeni iznos. Stariji nezaposleni koji su dugo radili i nalaze se u programu ponovnog zapošljavanja mogu dobivati naknade za nezaposlene do tri ili četiri godine. može se tražiti naknada iz socijalne skrbi ako: • je tražitelj zaposlenja na raspolaganju službi za zapošljavanje. postoje i sljedeće vrste mirovina: o prijevremena starosna mirovina za dugoročno osigurane o mirovina korak-po-korak o mirovina za težak rad (od 1.at (4) Osiguranje za slučaj nezaposlenosti: to je na primjer. Zahtjevi za naknade podnose se isključivo osobno u nadležnom regionalnom uredu. invaliditet i mirovina za profesionalno nesposobne osobe o mirovina uzdržavane osobe nakon smrti osiguranika.ams. tj. Tijekom primanja naknade za nezaposlene.at http://www.sozialversicherung. ali je nezaposlen • je tražitelj je u situaciji krajnje nužde. Austrijska služba za zapošljavanje (AMS) odgovorna je za naknade iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Austriji.1. Dobivanje naknade za nezaposlenost moguće je kada je zadovoljeno kvalifikacijsko razdoblje (Anwartschaft) i to: • • • nezaposleni mora najmanje 26 tjedana tijekom proteklih 12 mjeseci biti zaposlen (odnosi se na osobe do navršenih 25 godina). Vi i članovi Vaše obitelji i dalje imate zdravstveno osiguranje.• o od toga minimum 84 mjeseca. 23 . naknade za nezaposlenost mogu se dobivati najdulje tijekom 20 tjedana.pensionsversicherung.2007. ili nezaposleni mora najmanje 28 tjedana tijekom protekle godine biti zaposlen (odnosi se na dodatne zahtjeve). U načelu. Uvjeti za dobivanje: Ako su prava na naknade za nezaposlene ili porodiljski dopust iscrpljena. a Vi ste i dalje nezaposleni. naknada za nezaposlenost. Financijska situacija podnositelja zahtjeva i njegovog partnera bit će ispitana prije davanja naknade iz socijalne skrbi. to se razdoblje može produljiti na 30 tjedana. Pod odreñenim uvjetima.at http://www.arbeiterkammer. a u mogućnosti je i voljan raditi. socijalna skrb. Ako ostanete bez posla.

Informacije o austrijskom sustavu socijalnog osiguranja Stope doprinosa za socijalno osiguranje Sustav socijalnog osiguranja http://www.at (Koruška) http://www.at (financijska pitanja) Savezno ministarstvo za društvena pitanja i zaštitu potrošača: http://www. zaštita potrošača.aerztekammer.at/ 24 .at/esvapps/page/page.bmsg. socijalno osiguranje.a t (Beč) http://www.aerztekammer.sozialversicherung.diakonie.at Opće i praktične informacije o austrijskom sustavu socijalne politike: socijalna politika. 300-306.: 01-589 00-847 E-mail: amber-med@diakonie.jsp?p_ pageid=110&p_id=5&p_menuid=507&pub_id=1148 http://www.ams.at/980.at http://www.4 Korisni linkovi za pitanja socijalnog osiguranja i zdravstvenih službi Savezno ministarstvo za društvena pitanja i zaštitu potrošača BMSG Stubenring 1 A-1010 Vienna Tel: +43 1 711 00-0 Fax: +43 1 533 78 71 Služba za grañane: Tel: +43 1 711 00 -4266 Besplatna linija za socijalna pitanja: 0800/20 16 11 E-mail: buergerservice@bmsg.aekwien.at (Gornja Austrija) http://www.sozvers.html?channel=CH0346 (socijalna skrb) 9. volonterskog rada.tgkk.gv.at (Burgenland) http://www.sgkk.at (Štajerska) http://www. dugoročna skrb.aek.stgkk.gv. itd.vgkk.ooegkk.Str.at http://www.at/?aid=AUSLAENDISCHE_AERZ TE&type=article Služba za strane pacijente: http://www.Više pojedinosti: Austrijska javna služba za zapošljavanje (AMS) http://www. starenja.at Web: http://amber.MED Ober-Laaer.bmsg.gv.at WEB: http://www.at Fondovi zdravstvenog osiguranja Medicinske službe http://www.sozialversicherung.at (Tirol) http://www.bgkk.at (Salzburg) http://www.at (Donja Austrija) http://www. Vienna Tel.html Austrijska liječnička komora Strani liječnici Informacije o medicinskim uslugama Besplatne medicinske usluge za ugrožene osobe i skupine bez zdravstvenog osiguranja AMBER.at/cms/site/liste.kgkk.wgkk. pitanja invaliditeta.noegkk.at/ (Gewerbliche Sozialversicherungsanstalt (Ustanova socijalnog osiguranja za trgovinu i industriju) http://www.or.at (Vorarlberg) http://esv-sva.

sozvers. 1010 Vienna. 65 Postfach 200 A-1201 Vienna Tel: +43 1 33 111-0 Fax: +43 1 33 111-448 Web: http://www.: 17 71 or 51 501 213 tijekom dana.at http://www.html Detaljne informacije o stanovanju i smještaju u Austriji: posebni uvjeti za studente i 25 .at Ustanova za mirovinsko osiguranje (Pensionsversicherungsanstalt) Friedrich Hillegeist-Straße 1 A-1021 Vienna Tel: +43 (0) 50 303-0 Fax: +43 (0) 50 303-28850 e-mail: pva@pva. Weihburggasse 10-12.pensionsversicherung.help. Smještaj Vladine stranice za pomoć http://www. Fax: 401 55 99.sozialversicherung.Node/21/Seite. Informacije o socijalnom osiguranju Ustanove: troškovi i naknade Informacije o mirovinskom osiguranju Informacije o osiguranju u slučaju nesreće Medicinske usluge 10.sozvers.at Web: http://www.at Web: http://www. Tel.: 40 144.at Odjel usluga za strane pacijente: Bečka liječnička udruga. Sve specijalnosti.Tel.gv.hauptverband. Besplatna linija (24 sata) .210000.glavni ured (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – AUVA) Adalbert Stifter Str.allgemein@hvb.: 513 95 95.wgkk.Korisne adrese Glavna udruga austrijskih ustanova socijalnog osiguranja (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger) Kundmanngasse 21 A-1030 Vienna Tel: +43 1 711 32-0 Fax: +43 1 711 32-3777 e-mail: posteingang.at Austrijska ustanova za osiguranje u slučaju nesreće .at Regionalni fond zdravstvenog osiguranja Beča (Gebietskrankenkasse) Wienerbergstraße 15-19 A-1100 Vienna Tel: +43 1 601 22-0 Fax: +43 1 602 46 13 Web: http://www.auva.at/Content. Hitni pozivi izvan radnog vremena Tel.

html Beč http://www.wohnen-in-salzburg.at smještaja po pokrajinama http://www.oead.at/services/#9 skupine s niskim primanjima Austrijska služba za razmjenu (ÖAD) i Austrijska studentska unija (ÖH) pružaju smještaj za studente po razumnoj cijeni ÖAD služba za stanovanje (Wohnraumverwaltungs GmbH) pruža smještaj u stanovima i studentskim domovima za gostujuće strane studente Kratkoročni smještaj i popis hotela.at/services/#9 Linz 26 .jugendherberge.at • Časopisi za nekretnine: http://www.ovi.at ÖAD: www.at .asp Web http://www.salzburg.graz.at http://www.gv.immodirekt.vol.immobilien.sws.at/amtshelfer/wienerwohnen/gemeindewohnung.htm Salzbzrg http://www.diepresse.info http://www.at/housing ÖAD-WohnraumverwaltungsGmbH Alser Straße 4/1/1/3.at/start.wien.at http://www.at Pronalaženje • Dnevne novine: trajnog http://www.at http://www.at • Agencije: http://www.immobazar.wohnen-in-tirol.at http://www.kurier.at/themen/bw. http://www. smještaja http://www.krone.austria. niska primanja.ac. primarni smještaj http://www. izbjeglice.jungehotels.wohnnet.oeh. itd.at/ stranice za traženje http://www.gv.Studentski smještaj ÖH: www. hostela.linz. http://derstandard.at/wohnen_verkehr/ Graz http://www.at . To su stanovi kojima izravno upravljaju općine i priznati status gradovi i iznajmljuju se po relativno niskim cijenama najma.or.at Informacije o stanovanju i adresama tvrtki po pokrajinama Mnoge velike općine i gradovi imaju općinske stanove Uvjeti za pristup: (Gemeindewohnungen).net http://www.at . A-1090 Vienna e-mail: housing@oead.ac.linz.at/ Stanovanje u Voralbergu http://www. Važni izvori informacija: Novine: posebno su zanimljiva vikend izdanja Graz i Štajerska: SWIS služba za stanovanje Stanovanje u području Salzburga Stanovanje u Tirolu Stanovanje u općinskim zgradama Stanovanje u području Linza: Gornja Austrija http://finder.

at/ Bregenz Eisenstadt Innsbruck Smještaj pri udruzi za stanovanje dobiva posebnu pomoć. itd.at/ Sozialbau: http://www.at Atlas (Donja Austrija): http://www.at / (Wohnungsbörse/housing exchange) http://www. 11.at/index.at BUWOG: http://www.spiesz@bmwa.at Priznavanje sveučilišnih i akademskih stupnjeva/diploma Nacionalni informacijski centar za akademsko priznavanje (NARIC) Austrija Savezno ministarstvo obrazovanja. Burgenland): http://www.: +43 1 535 12 75-0 Fax: +43 1 535 12 75-13 E-Mail: rechtsanwaelte@oerak.htm Wien Süd (Beč.wohnnet.at/atlas BWS: http://www. A-1014 Vienna Dodatne pojedinosti na njemačkom.bregenz. Sve potvrde i dokumenti koji se podnose u načelu trebaju biti originali ili ovjerene kopije ili prijevodi sudskih tumača. 8.gv.php?id=875 http://www. znanosti i kulture Teinfaltstr.buwog. Spiesz Tel: +43 1 711 00 – 5613 Fax: +43 1 711 00 -2366 E-mail: andrea. Donja Austrija.sozialbau.xml Za konačne ispite obrtničkog pripravničkog staža Savezno ministarstvo gospodarstva i rada (BMWA) Stubenring 1 A-1010 Vienna Gña. Korisne pojedinosti za kontakt i linkovi: Priznavanje stranih školskih svjedodžbi Savezno ministarstvo obrazovanja. često kroz opciju kupnje. Kontaktirajte odgovarajuća tijela kako biste bili sigurni da su Vaši dokumenti kompletni.bmbwk.Smještaj pri udruzi za stanovanje http://www.bws.berufsbildendeschulen.bmbwk. engleskom i francuskom: http://www. sveučilišnih diploma ili pristupa radnoj praksi.gv. Uvjeti: niska primanja. znanosti i kulture Minoritenplatz 5 A-1014 Vienna Web: http://www.at/universitaeten/naric/index.at Austrijska odvjetnička komora (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) Tuchlauben 12 A-1010 Vienna Tel. status izbjeglice.at 27 Za odvjetnike .innsbruck.at/titel_dn.at/ Više pojedinosti: http://www.gv. Priznavanje stranih kvalifikacija i diploma Kako biste u Austriji dobili posao koji odgovara obrazovanju koje ste stekli u inozemstvu potrebna je nostrifikacija (diplome i potvrde izvan područja EU) odgovarajućih školskih potvrda.eisenstadt.wiensued.

Integrationsbüro Braunau (07752/6677413).at HELP-Servis za strane državljane: informacije o životu i radu u Austriji Ured za umrežavanje koji se sastoji od preko 100 migranata i savjetodavnih organizacija: političko sudjelovanje za imigrante.aek.) Volkshilfe „Frauen einer Welt“ Linz (0732/603099) Integrationsbüro Bad Ischl (06134/25964). Merth Tel: +43 1 514 06-23 Fax: +43 1 514 06-10 E-mail: c. Integrationsbüro Vöcklabruck (07672/26141).gv.at Više pojedinosti: Meñunarodne: informacije o osposobljavanju u zemljama EU/EEA ili Švicarskoj http://www. Steyr. Integrationsbüro Wels (07242/211536 28 .html Fondovi grada Beča www.rechtsanwaelte.bmgf.Internet: http://www. Integrationsbüro Freistadt (07942/7321616).gv.help. Službe potpore Javne agencije Stranice za pomoć Vladine agencije www.wik-vernetzungsbuero.htm?channel=CH0003&thema=CH0012 Austrijska liječnička komora (Österreichische Ärztekammer) Weihburggasse 10-12 A-1010 Vienna Dr. Integrationsbüro Perg (07262/54548-15). Dornbirn. Integrationsbüro Traun (07229/66728).at/ Za kvalifikacije u zdravstvenom području 12. lobiranje za imigrantska prava i interese.at/cms/site/inhalte.at Web: http://www. Integrationsbüro Rohrbach (07289/678923). Integrationsbüro Ried (07752/71144).aerztekammer. Krems. veza prema općinama Pitanja integracije na lokalnoj razini: Integracijski uredi (npr. Leoben itd.Node/HELPFC.or.merth@aerztekammer.at Više pojedinosti: http://www.at/Content.

at/ Asyl in Not http://www.iomvienna.asyl.at/kontakt/kontakt.Austria Tel: +43 1 585 33 22 Fax: +43 1 585 33 22-30 Email: ncpaustria@iom.oeh.: +43-1-310 88 80 DW 10 Austrijska unija studenata Web: http://www.at/ ‘SOS Mitmensch’: Web: http://www. +43-(0)1-26060-4048 Fax +43-(0)1-2633748 Email: ausvi@unhcr. A-1080 Vienna Tel.20 E-mail: asylkoordination@asyl.ac.int Web: http://www.org/unis/ Peoples’ Aid Organization (Volkshilfe) Web: http://www.unhcr.unis. u bliskoj vezi sa Socijalno-demokratskom strankom Davanje besplatnih pravnih savjeta imigrantima i izbjeglicama Antidiskriminacijsko nadzorno tijelo: pruža pravne savjete.at/ Tel.Meñunarodne organizacije Specijalna misija za vezu u Austriji i prema meñunarodnim organizacijama u Beču Nibelungengasse 13/4 1010 Vienna .at Linija za pomoć: +43 (1) 524 9900 ‘Helping Hands’: Web: http://www. dokumentira slučajeve diskriminacije i objavljuje godišnji izvještaj o rasizmu Krovna organizacija NVO-a djelatnih na području azila 29 .or.unvienna.htm NVO Humanitarni rad s imigrantima.zara.php ZARA Luftbadgasse 14–16. A–1060 Wien Tel: +43 (1) 929 13 99 Web: http://www.volkshilfe.at/ Austrijska koordinacija azila Laudongasse 52/9.: 01 53 212 91 Fax: 01 53 212 91 .asyl-in-not.sosmitmensch.org/php/portal.at Web: http://www.at UNHCR Austria Postfach 550 A-1400 Vienna Tel.at Informacijska služba Ujedinjenih naroda (UNIS) Vienna International Centre Wagramer Strasse 5 A-1400 Wien Tel: (+43-1) 26060-4666 Fax: (+43-1) 26060-5899 Web: http://www.ch Web: http://www.helpinghands.

Austrija Postfach 69.asylanwalt. imigranata Sindikati Uključeni su u «postupak procjene» za sve prijedloge zakona koji se bave migracijskim pitanjima 30 .euhomecare.at/ Udruga industrijalaca Federacija sindikata Potpora i savjeti za tražitelje azila Potpora i savjeti za tražitelje azila. financiraju ili organiziraju savjetodavne centre i tečajeve jezika.caritas.at Web: http://www.: ++43-(0)1/488 31-440 Fax: ++43-(0)1/480 45 83 Email: office@asylanwalt. pružaju sklonište tražiteljima azila. izbjeglicama i imigrantima kojima treba pomoć.Organizacije vezane uz crkvu European Homecare Otto-Glöckel-Straße 24.at Evangelički socijalni rad Albert Schweitzer Haus Schwarzspanierstraße13 1090. A-1160 Vienna Tel. migrante i ugrožene skupine Potpora i savjeti za tražitelje azila. Službe potpore za ugrožene skupine poput izbjeglica.htm SOS Fellow Human Beings (SOS Mitmensch) Postfach 220.at Network Asylum Advocate (Netzwerk AsylAnwalt) Caritas Österreich Albrechtskreithgasse 19-21. Fax: ++43-(0)1/524 9900-9 Email: office@sosmitmensch. žena. tražitelja azila. izbjeglice.: ++43-(664) 3003224 Fax: ++43-(0)1/4090480-2 Email: wien@verein-menschenrechte.sosmitmensch.at Web: http://verein-menschenrechte. migrante i ugrožene skupine Potpora i savjeti za tražitelje azila. A-2514 Traiskirchen Tel: +43-(0)2252 / 508919 –26 Fax: +43-(0)2252 / 508919 –69 Email: presse-at@eu-homecare.at/ Austrijski crveni križ Telefon: 01 58900 0 Web: http://www.at Asocijacija za ljudska prava .at Web: http://www.com Web: http://www. Wien Tel: +43 1 409 80 01 Fax: +43 1 409 80 01 20 E-Mail: diakonie@diakonie.diakonie. A-1070 Vienna Tel. djece. izbjeglice.at Caritas Austria Albrechtskreithgasse 19-21 A-1160 Vienna Tel.roteskreuz. izbjeglice.at Web: http://www.: ++43-(0)1/524 9900. migrante i ugrožene skupine Zastupaju prava imigranata u javnosti.com/at/index.: 01/48831-435 ili 0664/82 66 906 Fax: 01/480 45 83 Web: http://www. A-1095 Vienna Tel.

niti većih administrativnih prekršaja ne smije biti prošlih poništavanja dozvole boravka podnositelja zahtjeva.or.at Internet: http://wien. ako je jedan od roditelja bio austrijski državljanin u tom trenutku.1.at Internet: http://www. Stjecanje državljanstva 13.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB) Donje Austrije Windmühlgasse 28 A-1060 Vienna Tel: +43 1 586 21 54 Fax: +43 1 586 21 54-1566 E-mail: niederoesterreich@oegb. koji se sada žele u potpunosti integrirati u društvo. od čega minimum 5 godina s dozvolom stanovanja). niti kaznenih postupaka koji su u tijeku u Austriji ili inozemstvu. bez obzira na mjesto roñenja djeteta ili državljanstvo nelegitimnog oca. (2) Stjecanje dodjeljivanjem odnosi se posebno na strance koji su se etablirali u Austriji (minimum 10 godina legalnog i trajnog boravka. Austrijsko državljanstvo može se steći nasljedstvom ili dodjeljivanjem (te produljenjem dodjeljivanja) (1) Stjecanje nasljedstvom znači da dijete roñeno u braku svojim roñenjem automatski postaje državljanin. Nelegitimna djeca automatski stječu državljanstvo ako je majka austrijska državljanka u trenutku roñenja. Opći uvjeti • • ne smije biti sudskih presuda. primijeniti i na maloljetnu neoženjenu djecu. regulirane zakonom o državljanstvu dostupne su u odjelu za državljanstva ureda pokrajinske vlade [Amt der Landesregierung] http://www. pod odreñenim uvjetima. Preciznije informacije o gore navedenom i daljnje mogućnosti vezane uz dobivanje austrijskog državljanstva.oegb.gv.at 13. niti postupaka koji su u tijeku za prekid prava podnositelja zahtjeva da ostane u Austriji ili bilo kojoj drugoj državi EEA. te ne smije biti poništavanja protjerivanja izdanih u proteklih 12 mjeseci pozitivan stav prema Republici Austriji dovoljna sredstva za uzdržavanje odricanje od bivšeg državljanstva (ukoliko je takvo odricanje moguće i ako ga se razumski može očekivati od strane podnositelja zahtjeva) poznavanje demokratskog sustava i povijesti Austrije i Beča dokaz vladanja njemačkim jezikom podnositelj zahtjeva morao je imati neprekidno glavno mjesto boravka (središte vitalnih interesa i odnosa) upravo ovdje prije dobivanja austrijskog državljanstva.2. postupak dodjeljivanja državljanstva provodi ured pokrajinske vlade (Amt der • • • • • • Molimo imajte na umu da je nekoliko različitih načina stjecanja austrijskog državljanstva vezano uz specifične uvjete i zahtjeve.suchen?label=StaatsbuergerLandesreg&system=Produktionss ystem pokrajine u kojoj je vaše glavno mjesto boravka [Hauptwohnsitz].arbeiterkammer.Austrijska federacija sindikata (AK) Beča Prinz-Eugen-Straße 20-22 A-1040 Vienna Tel: +43 1 50 165-0 Fax: +43 1 50 165-2230 E-mail: akmailbox@akwien. ili u trenutku njegove/njezine smrti. Dodjela državljanstva strancima može se takoñer. Odgovorno tijelo: Landesregierung) 13. 31 .help.at/linkhelp/besucher/db/lnkaufl.

potvrda o smrti supružnika gdje je to primjenjivo. ili šest godina glavnog mjesta boravka. Korisni linkovi za pitanja vezana uz državljanstvo Savezno ministarstvo unutarnjih http://www. potvrda o državljanstvu). ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka i službenog prava na azil. Osobe koje ispunjavaju uvjete imaju pravo na državljanstvo: • • • trideset godina neprekinutog glavnog mjesta stanovanja. pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva bio oženjen za Austrijskog državljana/državljanku tijekom pet godina. školsko obrazovanje. • • • • Potrebni dokumenti: Sljedeći popis služi samo kao opća orijentacija. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima državljanstvo države članice EEA. 13. osim za izbjeglice obuhvaćene Ženevskom konvencijom o izbjeglicama ili austrijskim Zakonom o azilu (Asylgesetz).gv. dokaz o boravku u Austriji: posljednja prijava. kulture ili športa.Specifični uvjeti za stjecanje državljanstva: Osobe s legalnim zahtjevom za državljanstvom moraju takoñer ispunjavati opće uvjete za stjecanje državljanstva priroñenjem.at/staatsbuergerschaftswesen/ Informacije i pravne odredbe za pitanja 32 . u interesu Republike Austrije. i da je sa supružnikom dijelio kućanstvo tijekom pet godina.3. Presude ili sudska rješenja (uključujući inozemna) zahtijevaju. Dokumenti na jezicima koji nije njemački moraju se podnijeti zajedno s njemačkim prijevodom ovjerenim od sudskog tumača. umjetnosti. osim prijevoda. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva roñen u Austriji. gospodarstva. za nositelje identifikacijskih isprava dokaz prijave u Austriji koju je izdalo Savezno ministarstvo vanjskih poslova dokaz sigurnog prihoda tijekom protekle tri godine dokaz razdoblja osiguranja do sadašnjeg datuma u Austriji dokaz o pravovaljanom zastupanju maloljetnika (nakon rastave roditelja).bmi. kao i osobne okolnosti fotografija veličine kao za putovnicu dokumenti o statusu (rodni list. • • • • • • • • • • • • • obrazac za pojedine podnositelje zahtjeva i obitelji s najviše troje djece (standardni obrazac za sve savezne pokrajine) dokumenti koje treba priložiti uz zahtjev (posebne dokumente zahtjeva grad Beč) obrazac za maloljetnike za osobe od 13 godina na više: sveobuhvatan životopis koji sadrži mjesto boravka od roñenja na dalje. vjenčani list.NAG). sudska odluka o pravovaljanom zastupanju dokaz da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete vezane uz vladanje njemačkim jezikom u skladu s modulom 2 Integracijskog ugovora pod člankom 14/5/2-5 austrijskog Zakona o boravištu i prebivalištu stranaca (Niederlassungs.und Aufenthaltsgesetz . konačne presude o rastavama braka. i uvjerenje da ih nije moguće poništiti. strukovno obrazovanje i karijeru. dokaz o bivšim brakovima) dokaz o akademskom stupnju stečenom u inozemstvu ili u Austriji dokaz državljanstva (važeća putovnica. ili petnaest godina legalnog i neprekinutog boravka s dokazom održive osobne i profesionalne integracije. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka ako podnositelj zahtjeva treba biti naturaliziran iz razloga izuzetnih prošlih ili očekivanih postignuća na polju znanosti. U osobnim intervjuima i temeljeno na osobnim podacima podnositelja zahtjeva procjenjuje se koji su dokumenti potrebni za svaki pojedini zahtjev.

aba.wien.wien.wien.cgi?LANG=EN Stranice Vladine agencije za pomoć www.at/english/administration/civilstatus/index.gv. 91.gv.gv.gv.org/ Austrijska poslovna agencija http://www.gv.magwien.oenb.at/index.gv.bmeia. državljanstvo i prijavni uredi Općinski odjel 35 (Beč) Dresdner Str.php?id=8&L=1 Kućni brojevi nadležnih javnih službi: Usluge: kućni 4411 Pitanja putovnica i viza: kućni 3900 Pravni i konzularni poslovi: kućni 4411 Opći upiti: kućni 4411 Stranice za pomoć Vladine agencije http://www.export. Potrebne informacije za život i rad u Austriji (engleski.Node/136/Seite.html Dokumenti i formulari za podnositelja zahtjeva za učitavanje Katalog često postavljenih pitanja o naturalizaciji Informacije o državljanstvu i korisni linkovi 14.html državljanstva Informacije o uvjetima WISTI – bečke informacije o državljanstvu https://www.ht ml http://www. Ustanove koje se bave migracijama i linkovi na internetske stranice Austrijsko ministarstvo vanjskih (BMEIA) Vladina pomoć Federal Ministry for European and International Affairs Minoritenplatz 8 A-1014 Wien Tel. često postavljana pitanja.poslova Općinski odjel za imigraciju.co. itd.at http://www.at/english/administration/civilstatus/citizens hip/document.gv.: +43 (0) 50 11 50 -0 Fax: +43 (0) 50 11 59 -0 Web: http://www.at/welcome.1360000.at/ENB/ENB.at Web: http://www.co. njemački) Gospodarstvo Austrijska trgovina: http://austriantrade. činjenice i brojke.help.html Austrijska narodna banka://www.gv. Block C 1200 Vienna Tel: (+43 1) 4000-8020 Fax: (+43 1) 4000 9935010 E-Mail: post@m35.at/ 33 .at/Content.at/ Za opće informacije i upite.at/en/pages/ export.help.

00-17.00 Radno vrijeme: Ponedjeljak. srijeda i petak 10. pet 9.petak 10.00 – 13. 1030 Wien Tel: (+43 / 1) 713 25 95.00 – 12.at BOSNA I HERCEGOVINA Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine Tivoligasse 54.org Internet: www.iv-net.eu SRBIJA Veleposlanstvo Republike Srbije Rennweg 3.Strana veleposlanstva u Austriji Federacija austrijske industrije http://www.at BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA Maderstrasse 1/10 A-1040 Tel: 431 524 87 56 Fax: 431 524 87 53 E-mail: macembassy@24on.00 pon.mfa. 1010 Wien Tel: (+43 / 1) 715 31 02 Fax: (+43 / 1) 715 31 02 .petak 10. 485 95 24. 1170 Wien Tel: (+43 / 1) 480 20 83.00-13. pet 14. 712 12 05 Fax: (+43 / 1) 713 25 97 E-Mail: ambasada@amb.00 Radno vrijeme: Ponedjeljak .vienna. 484 87 83 Fax: (+43 / 1) 480 29 42 E-Mail: vlprhbec@reinprecht.gov.srbije.com HRVATSKA Veleposlanstvo Republike Hrvatske Heuberggasse 10. uto.at/ ALBANIJA Veleposlanstvo Republike Albanije Prinz-Eugen-Straße 18/1/5.cc CRNA GORA Veleposlanstvo Republike Crne Gore Niebelungengasse 13. uto.00 34 .00-13. čet. 1120 Wien Tel: (+43 / 1) 811 85 55 Fax: (+43 / 1) 811 85 69 E-Mail: bihembassyvienna@diplomats.00 – 16.yu Radno vrijeme: pon.20 E-Mail: diplomat-mn@me-austria.vie@chello.00 Radno vrijeme: Odjel za vize: Ponedjeljak .petak 09.00 Radno vrijeme: Odjel za vize: Ponedjeljak . 1040 Wien Tel: (+43 / 1) 328 86 56 Fax: (+43 / 1) 328 86 58 E-Mail: albemb. čet.