OSNOVNI PODACI O AUSTRIJI

1. Osnovne informacije
Glavni grad: Beč Stanovništvo: 8.292.000 Ukupna površina: 647.500 km2 Glavni jezici: njemački Valuta: euro (EUR) Stopa nezaposlenosti: 4.1%

2. Opći uvjeti ulaska i boravka

Ako dolazite u Austriju i vaš boravak neće preći šest mjeseci, vjerojatno ćete trebati dozvolu ulaska (vizu) kako biste prešli austrijsku granicu. Temeljem važeće vize načelno se u Austriji ne možete zaposliti. Meñutim, premda viza sama po sebi ne predstavlja dozvolu rada, postoje odreñene, jasno definirane okolnosti pod kojima nositelj važeće D+C vize za posjetitelja-putnika može privremeno raditi u Austriji (odredba stupila na snagu 1. siječnja 2006.) Putovnica mora vrijediti najmanje još tri mjeseca prije dana ulaska u Austriju (i schengensku zonu). Tko treba vizu za ulazak? Vaše državljanstvo kao i Vaša putovnica odredit će trebate li podnijeti zahtjev za vizu ili ne. 1. U načelu, državljani zemalja koje nisu članice EU i EEA (tzv. državljani trećih zemalja) trebaju dozvolu za ulazak i boravak u Austriji. Vrsta dozvole ovisi o duljini i svrsi boravka: Ovaj popis činjenica pripremljen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informacije i podizanje javne svijesti u cilju promicanja urednih migracija na Zapadnom Balkanu, a financirala ga je Europska unija, te sufinacirali Švicarski savezni ured za migracije, Njemački savezni ured za migracije i izbjeglice, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije/Talijanske razvojne agencije i Vlada Kneževine Lihtenštajna.

o o

Viza D+C (za boravak od najdulje 6 mjeseci; ova se viza ne može obnoviti); ili Dozvola boravka (Aufenthaltsbewilligung) za «posebne vrste zaposlenja s ciljem zarade» (Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit) ili za istraživanje (za boravke dulje od 6 mjeseci).

2. Državljani Albanije, BiH, Kosova, Crne Gore, Republike Srbije i Makedonije trebaju vizu za Austriju. Hrvatski državljani ne trebaju ulaznu vizu za Austriju. 3. Nositelji putovnica za izbjeglice i stranih putovnica trebaju vizu za Austriju. Vrste viza i postupci (1) Tranzitna viza za zračnu luku (Viza A) & tranzitna viza (Viza B) Ako putujete iz bilo koje zemlje koja nije članica Schengena preko Austrije u drugu zemlju koja takoñer nije članica Schengena, a niste izuzeti od vizne obaveze temeljem programa izuzeća od vize, morate dati zahtjev za tranzitnu vizu (Viza B) ukoliko napuštate tranzitno područje zračne luke i zaista ulazite u Austriju. (2) Putna viza (Viza C) Ako planirate ići u Austriju kao turist, u posjet prijateljima ili na poslovni put koji neće trajati dulje od 90 dana, a vaša zemlja ne sudjeluje u Programu izuzeća od viza, potrebna vam je schengenska putna viza (Viza C). Sa schengenskom vizom možete slobodno putovati po cijeloj schengenskoj zoni. Molimo Vas upamtite, ako podnesete zahtjev za izdavanjem putne vize na austrijskom konzulatu, Vaše jedino odredište (najdulje vrijeme boravka) mora biti Austrija; ako nemate glavno odredište, tada Austrija mora biti Vaše prvo mjesto ulaska u schengensku zonu1. (3) Viza za posjetitelje (Viza D) Ako namjeravati boraviti u Austriji dulje od 90, ali manje od 180 dana, bez obzira da li se radi o turističkom, poslovnom putovanju ili posjeti prijateljima ili roñacima, a niste državljanin EU ili EFTA-e, trebate imati nacionalnu austrijsku vizu za posjetitelje (Viza D). Viza za posjetitelje vrijedi samo za Austriju (to nije schengenska viza), no omogućava nositelju prolaz kroz druge schengenske zemlje kako bi došao do Austrije. (4) Putna-posjetiteljska viza (Viza D+C) Od 1. siječnja 2006. godine putna-posjetiteljska viza (Viza D+C) omogućava Vam privremeno zaposlenje pod jasno definiranim okolnostima (npr. umjetnik ili zabavljač na kratkoročnom angažmanu) u Austriji. Molimo Vas upamtite da je potrebna viza D+C kako biste legalno bili privremeno zaposleni, čak iako Vam je dopušteno ući u Austriju bez vize ili kada Vaš boravak ne prelazi tri mjeseca. Na osnovu putno-posjetiteljske vize imate pravo boraviti u Austriji do šest mjeseci i putovati unutar schengenske zone do tri mjeseca. Postupak podnošenja zahtjeva Prvo podnošenje zahtjeva za vizu podnosi se pri odgovarajućem predstavničkom tijelu Austrije (veleposlanstvo, generalni konzulat); zahtjev za vizu moguće je podnijeti jedino u inozemstvu prije odlaska za Austriju. ALBANIJA Veleposlanstvo Austrije Rruga Frederik Shiroka Nr. 3, Tirana Tel,: (+355/4) 274 855, -856
1

Radno vrijeme: Ponedjeljak: 10.00-12.00 Srijeda: 10.00-12.00 Petak: 10.00-12.00

Sljedeće su države potpisnice Schengenskog sporazuma:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mañarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija

2

Fax: (+355/4) 233 140 E-Mail: tirana-ob@bmeia.gv.at BOSNA I HERCEGOVINA Veleposlanstvo Austrije Dzidzikovac 7, BiH-71000 Sarajevo Tel.: (+387/33) 279 400, - 419 Fax: (+387/33) 668 339 E-Mail: sarajewo-ob@bmeia.gv.at Web: www.aussenministerium.at/sarajewo, www.austrijskaambasada.ba HRVATSKA Veleposlanstvo Austrije Jabukovac 39 10 000, Zagreb Tel.: +385 1 4834457 i/ili +385 1 4834459 Fax: +385 1 4834 461 E-mail: agram-ob@bmeia.gv.at BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA Veleposlanstvo Austrije Mile Popjordanov 8, MK-1000 Skopje Tel.: (+389/2) 3083 400, (+389/2) 3083 700 (Viza) Fax: (+389/2) 3083 150 E-Mail: skopje-ob@bmeia.gv.at CRNA GORA Veleposlanstvo Austrije Kralja Nikole 104, MNE-81000 Podgorica Tel.: (+382/20) 601 580, (+382/20) 601 450 Fax: (+382/20) 624 344 E-Mail: podgorica-ob@bmeia.gv.at Web: www.mzz.gov.si SRBIJA Veleposlanstvo Austrije Kneza Sime Markovica 2, Belgrade Phone: +381-11-3031956 Fax: +381-11-635606 Email: belgrad-ob@bmaa.gv.at Website URL: www.aussenministerium.at/belgrad Uvjeti i dokumenti:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8.00-11.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9.00-12.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8.15-11.00

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9.00-12.00

Radno vrijeme i rad sa strankama: ponedjeljak petak 8.30 - 11.00 Izdavanje putovnica: ponedjeljak petak 14.00 - 15.00

1. važeća i potpisana putovnica ili putni dokument (putovnica/putni dokument mora važiti još najmanje tri mjeseca iza datuma napuštanja schengenske zone. U slučaju maloljetnih osoba potreban je potpis roditelja ili skrbnika ovjeren kod javnog bilježnika) 2. dva obrasca zahtjeva za vizu, ispunjeni i potpisani 3. dvije nove fotografije (format za putovnicu, u boji, pogled sprijeda) 4. dokaz o svrsi putovanja (npr. ulaznica za predstavu, manifestaciju i sl.) 5. dokaz o smještaju, kao i dovoljnim sredstvima za uzdržavanje (hotelska rezervacije, dokaz o prihodu, itd.) 6. dokaz o putnom osiguranju ili zdravstvenom osiguranju protiv nesreće koje vrijedi za čitav svijet: tu mora biti navedeno ime osigurane osobe, vrsta pokrića (hitni medicinski slučajevi uključujući repatrijaciju) i iznos pokrića od najmanje € 30,000 7. dokaz ekonomskih ili obiteljskih veza s matičnom državom (jamstvo da posjetitelj neće napustiti zemlju): npr. dokaz o zaposlenju, studiranju, obiteljske veze u matičnoj državi (oženjen/a, udovac/ica, roditelji, djeca, itd.) 8. vize zemalja koje namjeravate posjetiti nakon boravka u Austriji 9. osobna prijava i jedan set fotokopija svih pripadajućih dokumenata
3

(2) Ako posjećujete prijatelje ili obitelj: • original garantnog pisma/poziva ovjerenog kod javnog bilježnika (Verpflichtungserklärung) http://www.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/62_verpflichtungserklaerung_firma. potpisano od strane predstavnika (menadžera.at/Content.at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www. 20 dana).php3?r_id=204&LNG=en&version Informacije o pitanjima vezanim uz vizu Popis koji navodi obveze za dobivanje vize Austrijska predstavništva: Veleposlanstva i konzulati Obrazac za (schengensku) vizu (engleski.gv. http://www.gv. npr.pdf • original bankovnog izvoda ili dokaz o prihodu vašeg domaćina u Austriji • kopija prijavnog obrasca Vašeg domaćina (Meldezettel) • kopija važeće putovnice Vašeg domaćina (stranice s fotografijom i vizom).bmaa. pismo o novčanoj potpori.gv. Potrebno je navesti broj dolazaka u Austriju i vrijeme koje želite provesti ondje (u brojkama. (3) Ako putujete poslovno: • originalno pismo Vaše tvrtke koje navodi razloge boravka u Austriji • originalno garantno pismo (Verpflichtungserklärung).at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/Vertretungsbehoerden/Ottawa/1715_verpflerkl_dt . stipendija.at/en/foreign-ministry/service/euro-2008visa.at/view.bmeia.gv. drugi dokazi o prihodu) • dokaz o stanovanju u Austriji (npr.html Ministarstvo unutarnjih poslova Stranice za pomoć www. ugovor o najmu. izvršnog direktora) austrijske tvrtke.gv.at/en/foreign-ministry.gv.bmeia.html .Dodatni uvjeti: (1) Ako putujete u Austriju kao turist: • potvrñena hotelska rezervacija • svjež bankovni izvod.bmi.help.pdf • original izvoda iz službenog registra tvrtki u Austriji (Auszug aus dem Firmenregister) ovjeren kod javnog bilježnika (4) Ako sudjelujete u studentskom programu (kraćem od šest mjeseci): • originalni dopis institucije • originalni dokaz prijave • dokaz o dovoljnim financijskim sredstvima (npr.gv. bankovni izvodi za posljednja dva mjeseca [bankovni račun roditelja je prihvatljiv]. sa žigom i potpisom vaše banke • pismena potvrda trajnog zaposlenja i svjež dokument o prihodu. njemački) Informacije o vizama za kratki i dulji boravak Služba pomoći za strane državljane: 4 www.at/niederlassung/ (boravak dulji od 6 mjeseci) www.bmi.bmeia.html Savezno ministarstvo europskih i meñunarodnih poslova Minoritenplatz 8 A-1014 Vienna Tel: +43 50 11 50-0 Fax:+43 50 11 59-0 Služba: kućni 4411 Pitanja putovnica i viza: kućni 3900 www. vlasnički list). Korisni linkovi za pitanja ulaska Austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova www.bmeia.Node/HELP-FC.gv.

5 . stranci koje zapošljava austrijska tvrtka (npr. Zaposlenje za strane državljane Osnovni uvjeti 1. strani državljanin na plaći je austrijske tvrtke 6. ured.vladine agencije Portal za mobilnost istraživača Austrija www. Molimo obratite pozornost: • Zaposlenici koji će raditi u Austriji dulje od tri mjeseca na projektu koji ne traje dulje od šest mjeseci moraju dobiti posebnu dozvolu koja se naziva «Entsendebewilligung». Za službeni put preko devedeset dana unutar razdoblja od šest mjeseci potrebna je radna dozvola. kao aktivnosti koje prvenstveno koriste austrijskom poslodavcu 4. «Aktivnosti zapošljavanja» zahtijevaju radnu dozvolu. • Stranac ne može mijenjati svoj status u smislu dobivanja dozvole temeljene na zapošljavanju dok je u Austriji. Za imigracijske svrhe aktivnosti zapošljavanja dokazuju se: 3. 2.info/ Informacije o životu i radu u Austriji Praktične informacije o životu i radu u Austriji 3. poslovne kartice ili redoviti radni sati). Radna imigracija Uvjeti ulaska i boravka stranih radnika Za državljane zemalja koje nisu u EU dobivanje zaposlenja s ciljem zarade u Austriji potrebna je važeća potvrda o prebivalištu kao što je dozvola stanovanja (Niederlassungsbewilligung) ili privremena dozvola boravka (Aufenthaltserlaubnis). Ona ne dopušta kandidatu da putuje ili prebiva u Austriji. Molimo obratite pozornost: schengenska viza (tip C) nije dovoljna za dobivanje zaposlenja s dozvolom rada. Nije potrebna boravišna dozvola. Radnu dozvolu izdaju tijela nadležna za pitanja rada. Ovaj regulatorni instrument ima za cilj osiguranje uravnoteženog odnosa izmeñu ponude i potražnje na austrijskom tržištu rada.researchinaustria. Jednom kada je radna dozvola odobrena kandidat mora podnijeti zahtjev za boravišnu vizu (tip D). Pregled postupka Dobivanje odobrenja za zapošljavanje stranog državljana u Austriji zahtijeva tri koraka: • garantno pismo (Sicherheitsbescheinigung) • boravišnu dozvolu • radnu dozvolu. Prema odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz) potrebna je i radna dozvola da bi stranac radio u Austriji kao zaposlenik strane tvrtke. kao odnos izmeñu austrijskog poslodavca i stranog državljana pri čemu je strani državljanin podreñen austrijskoj tvrtki 5.

Svi strani državljani koji se nastanjuju u Austriji moraju prijaviti svoje ime i adresu pri lokalnom prijavnom uredu unutar tri dana od dolaska. Obrada zahtjeva traje najmanje 6 do 8 tjedana. Poslodavac mora izvijestiti nadležnu pokrajinsku Javnu službu za zapošljavanje (AMS) o početku (uključujući osnovnu plaću i uvjete rada) i završetku zaposlenja. a nositeljima istih omogućuju odabir poslodavca i vrstu zaposlenja. a u nekim slučajevima i dvije godine. austrijski poslodavac mora zatražiti garantno pismo (Sicherungsbescheinigung) u lokalnom Uredu za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice. Molimo obratite pozornost: Tek kada je zahtjev za izdavanjem radne dozvole potpisan i sva dokumentacija prikupljena od strane austrijskog poslodavca. dužnosti koje će zaposlenik obavljati. Molimo obratite pozornost: Kada je radna dozvola odobrena. pod uvjetom da osoba ima trajnu dozvolu boravka (Niederlassungsbewilligung) a jedan od njegovih/njezinih roditelja je tri godine u proteklih pet legalno živio i radio u Austriji 6 . (4) Potvrda o izuzeću Stranci kojima je izdana potvrda o izuzeću (Befreiungsschein) imaju isti status kao austrijskim zaposlenici. Austrijski poslodavac mora podnijeti sljedeće: • • • • • prijavni obrazac dopis austrijskog poslodavca koj detaljno opisuje prirodu austrijske organizacije. kvalifikaciju zaposlenika i naknadu za rad dokumentaciju o razlogu zapošljavanja stranog državljana (posebna stručnost. Ove dozvole nisu prenosive i izdaju se za odreñenu pokrajinu. kandidat mora podnijeti zahtjev za boravišnu vizu u svojoj zemlji prebivanja. Dozvole za zapošljavanje omogućuju njihovim nositeljima zaposlenje sa svrhom zarade na jasno definiranom radnom mjestu u Austriji.) kopije akademskog stupnja zaposlenika detaljni životopis zaposlenika. (3) Radna dozvola Osobe koje su tijekom 52 tjedna bile legalno zaposlene s dozvolom za zapošljavanje mogu podnijeti zahtjev za radnu dozvolu (Arbeitserlaubnis). može biti podnesena austrijskim vlastima. tako da je dobro izvaditi navedene dokumente već unaprijed.AMS) koji je nadležan za planirano mjesto rada. Kako bi podnijeli zahtjev za potvrdom o izuzeću potrebno je ispuniti sljedeće uvjete: • najmanje pet godina zaposlenja tijekom proteklih osam godina (prijavljeno zaposlenje) • završetak pune godine obaveznog školovanja u Austriji. Molimo obratite pozornost: Austrijska radna dozvola općenito važi za početno razdoblje od jedne godine.(1) Garantno pismo Kako bi se započeo proces podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu. itd. prirodu radnog zadatka. (2) Dozvola za zapošljavanje Dozvole za zapošljavanje (Beschäftigungsbewilligung) izdaju se strancima pojedinačno nakon predavanja zahtjeva od strane budućeg poslodavca. tehničke vještine. Moguće je produžavati istu godinu za godinom. Kandidat će vjerojatno morati priložiti policijsku potvrdu o nekažnjavanju i originalni rodni list kako bi dobio ovu vizu.

Potvrde o izuzeću izdaje nadležna pokrajinska služba za tržište rada. Molimo obratite pozornost: Potvrde o izuzeću neprenosive su i vrijede za cijelu Austriju pet godina.at/ Javna služba za zapošljavanje: http://www. Poslodavci ne moraju podnijeti zahtjev za izdavanjem radne dozvole. vrstu zaposlenja i lokaciju bilo gdje u Austriji.AuslBG).gv.at Traženje posla: 7 .• • stranci koji su u periodu od najmanje pet godina oženjeni s austrijskim državljaninom/državljankom (na oženjene se strance ne primjenjuje zakon koji regulira zapošljavanje stranaca . minimalno dvije i pol godina tijekom proteklih pet godina. Dodatne informacije dostupne su kod nadležnih vlasti: Savezno ministarstvo unutarnjih poslova: http://www.at/ Minstarstvo ekonomije i rada: http://www.gv. Nositelji mogu birati svoje poslodavce.bmi.bmwa. pod uvjetom da su legalno živjeli u Austriji. U slučaju smrti supružnika moguće je odmah podnijeti zahtjev za izdavanjem potvrde o izuzeću. Za to je potrebno imati boravak u Austriji stranci koji su ispunili uvjete za potvrdu o izuzeću kao mlade osobe ili zato jer državljanstvom jednog od roditelja u državi članici EEA nisu spadali pod AuslBG.ams. Poslodavci moraju prijaviti početak i završetak radnog odnosa.

jobsinaustria.com Kronen Zeitung: http://www.html e-Job.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB): http://www.eu/eures/main. uredima za zapošljavanje.kurier.salzburg.or.at/?PHPSESSID=b6b13f8f 9efe80a331a181b4ac676216 Salzburger Nachrichten: http://www.at/ Kurier: http://www. ili profil za traganje bez pojedinačnog korisničkog broja) Informativni sustav za karijeru (BIS): Popis zanimanja uključujući potrebne kvalifikacije Informacije o životu.industriellenvereinigung. 8 .jsp?acro=lw&pare ntId=0&catId=490&lang=en&countryId=AT http://ec.jsp?acro=job&lang =en&catId=52&parentId=0 http://www.ams.aupair-asd.ams.at Austrijska komora rada : http://www.: +43 1 878 71 Fax: +43 1 878 71-50490 e-mail: ams.at/aupin.krone.at http://www.at/ Austria Today: http://www.at/HELP-FC.at: http://www.at/ Die Presse: http://diepresse.at AMS: http://www.at/bis/ EURES http://ec.austriatoday. radu i traženju posla u Austriji Stranice za pomoć vladine agencije Portal Republike Austrije Socijalni partneri Novine Informacije o životu i radu u Austriji Pool za traženje posla Pool za traženje posla http://www.kleinezeitung.html http://www.au pair4you.Javna služba za zapošljavanje (AMS) Austrijska služba za zapošljavanje (AMS) u Beču Landstraßer Hauptstr.at/ Federacija austrijske industrije http://www.Room za tražitelje posla: sučelje za traženje posla (korisnički broj s pohranom osobnih podataka ili podataka o tvrtki. http://www.at/jobroom/ Servisni centar.com/ Jobpilot: http://www.at/ Jobs in Austria: http://www. itd.nachrichten.ams.jobpilot.europa.ams.aupairaustria.at/ Tiroler Tageszeitung: http://www.at/ Kleine Zeitung: http://www.at/ http://jobroom.at Österreich Nachrichten: http://www.wien@ams.at/ Career services: http://www.ams.com/ Der Standard: http://derstandard.austria.help.tirol.arbeiterkammer.bewerbung. informacije o traženju posla. 55-57 A-1030 Vienna Tel.at/ Jobfinder: http://www.at http://www.karriere.oegb.gv.gv.com/aupair.stepstone.at Druge službe za zapošljava-nje Au Pair Sezonski radnici Informacije o vašim pravima i obavezama kao zaposlenicima potrebno je dobiti od Komore rada i sindikata prije početka novog posla.at/ Karriere.at/ http://www.europa.eu/eures/main.htm http://www.

šumarstva i turizma Zaposlenici stranog poslodavca koji se nalazi u Austriji Integrirani strani državljani koji žive u Austriji najmanje 8 godina. Sustavi kvota i bilateralni ugovori o radnoj snazi Austrijski sustav gornje granice: Broj stranih državljana kojima je dozvoljeno da rade u Austriji kontrolira se sustavom gornje granice (gornje granice na saveznoj i pokrajinskoj razini osiguravaju kontroliran ulazak stranih radnika). Ova kvota takoñer uključuje: • pod-kvotu za ujedinjenje obitelji za državljane trećih zemalja. 9 .000 osoba godišnje. Svi strani državljani zaposleni unutar okvira dozvola za zapošljavanje. kućna njega područja rada u socijalnoj skrbi grañevinski sektor industrija i proizvodnja: npr. radnici na žetvi). koja je u 2005.000 za one s maksimalnim trajanjem od šest mjeseci. metalne strukture i dijelovi iste industrijsko čišćenje sektor poljoprivrede i vrtlarstva turizam visoko kvalificirani radnici: financijski i tehnološki sektor.000 s maksimalnim trajanjem od šest tjedana (npr. godine opća migracijska kvota iznosila je 8. ograničavanjem dozvola za rad ili kratkoročnim radnim dozvolama. Maksimalni godišnji broj ovih dozvola iznosio je 8. a 7. godini iznosila 5. i to do maksimalnih 9%.Sektori tržišta rada koji imaju manjak radne snage: • • • • • • • • zdravstveni sektor: npr. Posebno pri zapošljavanju migranata iz novih država članica EU. Ovaj sustav odreñuje da (u ovom trenutku) ukupan broj zaposlenih i nezaposlenih stranih državljana ne smije preći 8% austrijske radno sposobnog stanovništva. glavni instrument za reguliranje imigracije u Austriju je migracijska kvota. – 2004. Molimo obratite pozornost: Austrija regulira ove manjkove radne snage kroz testiranje tržišta rada i godišnje sustave kvota. samo specifične skupine ljudi mogu dobiti dozvolu prije zapošljavanja i dozvolu za zapošljavanje kada se smatra da je to u interesu javnosti i općeg gospodarskog dobra.460 dozvola • tek marginalni dio kvote odreñivao je broj dozvola za radnu migraciju visoko kvalificiranih zaposlenika • dopunske kvote za privremenu migraciju (u rasponu od nekoliko tjedana do šest mjeseci). Ako se kvota probije. uključeni su u ovu kvotu. U razdoblju 2002. Pristup austrijskom tržištu rada još uvijek je moguć u sljedećim slučajevima: • • • • • • • • Mladi strani državljani po dobivanju potvrde o napuštanju škole u Austriji. Migracijske kvote: Prema službenom stanovištu. kratkoročnih ili dugoročnih radnih dozvola. ako jedan od roditelja takoñer radi u Austriji Ratne izbjeglice u okvirima zakona koji se odnosi na strane državljane Menadžeri i posebno visoko kvalificirani zaposlenici (posebno kada je njihovo zapošljavanje vezano uz transfer kapitala i otvaranje novih podružnica u Austriji) Strani državljani čiji je pristup tržištu rada predviñen bilateralnim sporazumima Pogranični radnici-migranti kod poslodavca koji ih je zapošljavao najmanje 6 mjeseci u prethodnoj godini Ograničeni broj sezonskih dozvola na području poljoprivrede.

pdf www. prihoda ili kvalifikacije. započinju svoju karijeru sa značajno nižim plaćama. na primjer.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Aufenthalt szweckeV20060111.bmi.gv. Drugi stručni djelatnici imaju pristup jedino privremenom zapošljavanju.bmi.bmi.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Integratio nsvereinbarung.bmi. postoje bilateralni ugovori sa susjednim «novim» državama članicama za dnevne migrante i privremeno zapošljavanje u svrhu osposobljavanja. gospodarske grane.php?id=61960&L=1 Informacije i kontakt s austrijskim predstavništvi-ma Informacije vezane uz vize Popis uvjeta za vizu Formular zahtjeva za vizu http://www. hrvatskom.gv.asp Informacije o dozvolama boravka i svrhama boravka (na engleskom.gv.bmeia.pdf http://www.bmeia.at/index.at/niederlassung/ (boravak preko 6 mjeseci) www. Za ovu vrstu zaposlenja nema ograničenja u pogledu struke.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/3782_einreisevoraussetzungen_nach__st erreich.pdf Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Informacije o boravištu.bmi.php?id=68098&L=1 www.at www.: +43 1 531 26-0 Fax: +43 1 53126 108613 E-Mail: post@bmi.bmi.gv.gv. srpskom) Informacije o uvjetima za integraciju i suglasnost Informacije o postupku aplikacije i nadležnim tijelima Formulari za prijavu za dozvolu boravka i prebivališta 10 . sezonsko zapošljavanje: za «sezonsko» zapošljavanje postoje posebne odredbe i posebna kvota.pdf www.bmeia. Korisni linkovi za pitanja zapošljavanja i radnih dozvola Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova http://www.gv. a posebne odredbe vrijede za zdravstveni sektor.pdf www.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5Buergerservice_Zentrale/171_visumantrag.bmi.at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www.at/niederlassung/formulare_antraege. godine za zdravstvene profesije i profesije u sustavu socijalne skrbi iz «novih» država članica na 40% praga. • • Nadalje.gv. budući da kvalificirane medicinske sestre.gv. migraciji i pitanjima azila (jedino na njemačkom) www. ovaj je prag snižen 2004.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/Behoerden zustaendigkeit_Erst-Verlaengerungsantrag.bmeia.gv.gv. koja se definira kao zapošljavanje do šest mjeseci (obnovljivo jednom nakon prekida od dva mjeseca).at/ Bundesministerium für Inneres Herrengasse 7 Postfach 100 A-1014 Wien Tel.Posebno ograničenje i odredbe po sektorima: • kvalificirani zaposlenici: radna imigracija ograničena je na «kvalificirane zaposlenike». zaposlenici u zdravstvu: nakon pritiska od strane pokrajinskih vlasti koje upravljaju većinom bolnica i imaju političku odgovornost za institucije skrbi.at/index.gv.

Viza se u Austriji ne može obnoviti. Podnošenje zahtjeva: • • • u cijelosti ispunjen i potpisan obrazac nova fotografija u boji veličine izmeñu 3. Za vizu je potrebno prije odlaska za Austriju osobno podnijeti zahtjev kod nadležnog austrijskog predstavništva (veleposlanstvo.1. generalni konzulat). a najviše šest mjeseci.gv. Uvjeti ulaska i boravka za studente Za ulazak u Austriju treba poštivati odredbe u vezi prava i statusa stranaca (u vezi vize i dozvole boravka). Vrsta dozvole ovisi o duljini i svrsi boravka.bmwa. Podnošenje takve dozvole ne daje pravo na stanovanje koje prelazi dopušteno razdoblje osloboñenja od vize.0 cm važeća putovnica + fotokopije svih stranica koje sadrže podatke i žigove 11 . (1) Za boravak od najdulje šest mjeseci Studenti iz trećih zemalja trebaju.oegb. i to će predstavništvo istu izdati. pod uvjetom da ne ostaju dulje od šest mjeseci: • • putnu vizu C (Reisevisum C) za ulazak i boravak u Austriji za razdoblje od najviše 90 dana (osim studenata koji smiju ulaziti u Austriju bez vize) ili boravišnu vizu D (Aufenthaltsvisum D) za ulazak i boravak u Austriji od najmanje 91 dan. Imigracija u svrhu školovanja 4.5 x 4.at Opći uvjeti zapošljavanja & informacije o uvjetima Opći uvjeti zapošljavanja & informacije o uvjetima Savezno ministarstvo gospodarstva i rada (BMWA) BMWA Stubenring 1 A-1010 Vienna Tel: +43 1 711 00-5555 Usluge za grañane (Bürgerservice) Internet: http://www. odredbe vezane uz prijavu (prijava mjesta stanovanja). Molimo obratite pozornost: Studenti kojima je dopušten ulazak u Austriju bez vize ne trebaju vizu za boravak do tri mjeseca (hrvatski studenti).5 cm i 4. a po dolasku u Austriju.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB) http://www.Rad Austrijska federacija sindikata (AK) http://www.arbeiterkammer. Državljani trećih zemalja trebaju dozvolu ulaska ili boravka kako bi ušli i boravili u Austriji. Njima je dopušteno podnijeti zahtjev za dozvolu boravka po dolasku u Austriju.at 4. Putni dokument s vizom potrebno je nositi sa sobom sve vrijeme kako biste dokazali svoje pravo boravka u Austriji.0 x 5.

(2) Za boravke dulje od šest mjeseci Studenti iz trećih zemalja koji pohañaju studije za stjecanje diplome ili sveučilišne studije u Austriji u trajanju duljem od šest mjeseci trebaju imati dozvolu boravka za studente za ulazak i boravak u Austriji.0 cm važeća putovnica rodni list obavijest o primanju na sveučilište. Ako Vam austrijske vlasti odluče dati dozvolu.00 eura mjesečno [iznosi za 2008. ugovor o stanovanju. Molimo obratite pozornost: Studenti koji mogu ući u Austriju bez vize mogu proći ispit bez vize i mogu naknadno podnijeti dozvolu za svoju dozvolu boravka u Austriji unutar njihovog boravka bez vize. ne dozvoljava da ostanete dulje od odobrenog boravka bez vize). predstavništvo će izdati boravišnu vizu D za ulazak u Austriju (za ovu je vizu potrebno podnijeti zahtjev unutar tri mjeseca od dobivanja informacije). U načelu. godinu] dokaz o smještaju u Austriji: npr. meñutim. Svi dokumenti moraju biti ovjereni.5 x 4. Iznimka: osobe kojima je dozvoljeno ući u Austriju (hrvatski studenti) mogu podnijeti zahtjev za izdavanjem dozvole boravka za vrijeme svog boravka bez vize u Austriji (zahtjev Vam. ugovor o zapošljavanju sa sveučilištem. zahtjev za ovu dozvolu podnosi se osobno nadležnom predstavništvu Austrije (veleposlanstvo. a dokumenti izdani na stranom jeziku koji nije njemački ili engleski moraju biti podneseni zajedno s ovjerenim njemačkim prijevodom.0 x 5. generalni konzulat) u inozemstvu prije polaska za Austriju. Nakon što ste ušli u Austriju s ili bez vize nije Vam dozvoljeno zaposliti se. smještaju u studentskom domu ili potvrda o smještaju u organizaciji ÖAD-a dokaz zdravstvenog osiguranja koje vrijedi u Austriji (ili potvrda o dobitku stipendije od strane ÖAD-a dokaz o Vašim aktivnostima i financiranju Vašeg boravka u Austriji: npr. potvrda o smještaju u organizaciji ÖAD-a dokaz o zdravstvenom osiguranju (putno zdravstveno osiguranje) važeće od ulaska do početka studija u Austriji (ili do početka studentskog osiguranja) policijska potvrda dobrog vladanja (gdje je dostupna). stoga se podnosi zahtjev najmanje tri mjeseca prije namjeravanog ulaska u Austriju. Odluku treba sačekati u vlastitoj zemlji. Molimo obratite pozornost: Zahtjev za izdavanjem dozvole bit će proslijeñena i rješavana u Austriji pri nadležnom tijelu. Podnošenje zahtjeva: • • • • • • • • • u cijelosti ispunjen i potpisan prijavniobrazac za izdavanje dozvole boravka za studente nova fotografija u boji veličine izmeñu 3.• • • • dokaz o smještaju u Austriji: npr. ugovor o smještaju u studentskom domu.5 cm i 4. potvrda o dobitku stipendije od strane ÖAD-a povratna avionska karta.54 eura mjesečno. Molimo obratite pozornost: Tijekom razdoblja svog važenja putna viza C omogućuje Vam i putovanje kroz druge schengenske zemlje i boravak u tim zemljama. za starije studente najmanje 747. ugovor o najmu. Sve dokumente potrebno je podnijeti u originalu i fotokopiji. ako postoji. ostale visoke strukovne škole (Fachhochschule) ili druge obrazovne institucije dokaz o financijskim sredstvima kojima će boravak biti financiran: za studente do 24 godine najmanje 412. 12 . Boravišnu dozvolu morate podići u Austriji unutar šest mjeseci od dobivanja informacije.

Važno: nije preporučljivo ući u Austriju s turističkom vizom (viza C). dozvola boravka može se obnoviti u Austriji. Daljnje promjene podataka valja prijaviti unutar mjesec dana. ili može priložiti dokaz o završetku trogodišnjeg (minimum) studija na drugoj obrazovnoj ustanovi nakon srednjoškolskog obrazovanja potvrda mora biti odgovarati kriterijima za primanje na željenom smjeru studija na sveučilištu u onoj državi u kojoj je stečena.2. a podnošenje zahtjeva predstavništvu ne produžuje rokove!). Zahtjev za pristup studiju Zahtjev i potrebne dokumente treba slati izravno na sveučilište.Prijava: Unutar tri radna dana od ulaska u Austriju morate se prijaviti u prijavni ured (Meldeamt) u svom mjestu boravka (općinske vlasti). Jedino ako država nema sveučilište ovaj dokaz ne treba biti podnesen nadalje. Svi uvjeti vezani uz studij (kvalifikacijski ispit) moraju biti ispunjeni u državi u kojoj je izdan A-stupanj ili srednjoškolska diploma ako željeni smjer studija u Austriji ne postoji u domicilnoj državi. U slučaju uspješnog tijeka studiranja. Potvrdu prijave (Meldebestätigung) treba čuvati jer je ista potrebna u odreñenim postupcima s vlastima (npr. Za ovo je potrebna potvrda o uspješnom tijeku studiranja (Studienerfolgsnachweis). prema potrebi • prijavni obrazac. 4. Turistička se viza ne može obnoviti u Austriji. Ako je potrebno. • • • Potrebni dokumenti: • • putovnica. Molimo obratite pozornost: promjenu adrese boravka valja prijaviti prijavnom uredu unutar tri radna dana. niti dobiti istu dozvolu u Austriji. dostupan u prijavnom uredu. Uvjeti za prijem na austrijska sveučilišta: Sljedeći uvjeti trebaju biti ispunjeni kako bi se strani državljanin (ili osoba bez državljanstva) upisao kao redovan student na austrijski sveučilišni program za stjecanje diplome: • • slobodno mjesta na sveučilištu za željeni smjer studija podnositelj mora posjedovati A-stupanj ili srednjoškolsku diplomu koja se može smatrati ekvivalentom austrijskoj potvrdi o polaganju mature. Neka sveučilišta daju mogućnost «pred-registracije podataka» putem Interneta. srednjoškolska diploma ili ekvivalentna potvrda. tada treba pružiti dokaz o najbližem smjeru studija. ostale visoke strukovne škole (Fachhochschule) ili drugi program za stjecanje diplome (zahtjevi podneseni predstavništvu austrijskih vlasti prosljeñuju se obrazovnoj instituciji – zahtjevi moraju stići na sveučilište na vrijeme. obnova dozvole boravka ili prebivališta). podnositelj zahtjeva mora imati zadovoljavajuće znanje njemačkog. polagat će ispit znanja jezika. molimo imajte na umu da prosljeñivanje traje neko vrijeme. i tada šalju konkretne informacije podnositelju zahtjeva putem e-maila. budući da s takvom vizom ne možete podnijeti zahtjev za dozvolu boravka. prijepis ocjena zadnje školske godine 13 . Potrebni dokumenti: • putne isprave • rodni list • vjenčani list i/ili dokaz o akademskom stupnju. osobna iskaznica ili dokaz o državljanstvu zajedno sa službenom identifikacijom s fotografijom opće kvalifikacije za upis na sveučilište: A-stupanj.

4.3. uzimajući u obzir odredbe austrijskog Zakona o zapošljavanju stranih državljana (Ausländerbeschäftigungsgesetz . Ernst Mach-Stipendium (za dodiplomske studente iz svih područja studija osim umjetnosti). Najvažnije od tih stipendija su sljedeće: Österreich-Stipendium (za dodiplomske studente). Molimo raspitajte se kod austrijskog sveučilišta je li konačna ovjera potrebna ili ne. ovisi o njihovom državljanstvu i vrsti zaposlenja. društvenih znanosti i ekonomije ili za doktorske studije). Studentsko zaposlenje Smiju li se strani studenti ili istraživači koji borave u Austriji zaposliti s ciljem zarade ili ne. Zadnja ovjera nije potrebna u onim zemljana čiju javnu ovjeru Austrija priznaje temeljem meñudržavnog sporazuma. obratite pozornost na sljedeće odredbe. a zadnju ovjeru daje austrijsko predstavništvo u toj zemlji. 14 . Uvjeti: studenti koji studiraju u programu magistarskog studija na sveučilištu u ne-europskoj zemlji ili koji su uspješno završili najmanje šest semestara studija u sklopu tradicionalnog dodiplomskog programa na sveučilištu u ne-europskoj zemlji u trenutku traženja novčane potpore. arhivima ili istraživačkim ustanovama). njemački u potvrdi o završetku srednje škole ili diploma o položenom tečaju jezika različiti ispunjeni obrasci (dostupni na prijavnim uredima pojedinih sveučilišta): o obrazac za prijem o prijavni obrazac o statistički obrazac o studentski dokument identifikacije s fotografijom o obrazac za nastavak druga fotografija bankovni izvod kao dokaz plaćanja školarine po semestru. 4. Molimo Vas.• • • • • posebna kvalifikacija za ulazak na sveučilište. Franz Werfel-Stipendium (za sveučilišne predavače koje zanimaju specijalistički studiji austrijske literature u knjižnicama. budući da njihovo kršenje može rezultirati visokim novčanim kaznama i uskraćenjem dozvole boravka! Ako ste u dilemi. ukoliko podnositelj zahtjeva nije od toga izuzet. Molimo obratite pozornost: sve dokumente treba podnijeti u originalu i u ovjerenom prijevodu na njemačkom jeziku. Ovjereni prijevod valja napraviti u zemlji porijekla.SouthDialogue Scholarship (za post-diplomske studente u područjima prirodnih znanosti. inženjerstva. postdiplomcima ili profesorima da studiraju na austrijskim sveučilištima. koji podnositelja zahtjeva kvalificira za sveučilište dokaz vladanja njemačkim jezikom: npr. raspitajte se u uredu za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice/AMS) ili kod druge savjetodavne ustanove prije preuzimanja posla. Studenti iz trećih zemalja (izvan EU) koji posjeduju važeću dozvolu boravka u svrhu studiranja (Aufenthaltsbewilligung Studierender) smiju raditi u ograničenoj mjeri. 4. Novčana potpora za strane studente: Ernst Mach Grant Za studente iz ne-europskih zemalja koji studiraju u programu magistarskog studija (puno radno vrijeme) na nekoj austrijskoj visokoj strukovnoj školi (Fachhochschule). Dodiplomske i post-diplomske stipendije Austrijske organizacije nude različite programe stipendija Unilateralni programi stipendija: S nizom unilateralnih programa stipendija Republika Austrija pruža mogućnost stranim studentima. dokaz prava izravnog pristupa odabranom smjeru studija u državi u kojoj je dokument bio izdan. North.AuslBG) koji u načelu zahtijeva radnu dozvolu.

international.mci.studyguide.uni-klu.ac.at. Popis glavnih sveučilišta i ostalih visokih strukovnih škola (Fachhochschule) u Austriji • • • • • • • • • • • • • • • • • University of Vienna: www.at/ai Fachhochschule Technikum Wien: www.at University of Innsbruck: www.ac.at/index-en. www.edu University of Salzburg: www. Fax: +43 1/4277-28195 e-mail: public.at Medical University Graz: www.at Graz University of Technology: www.: +43 1/4277-28180.at.fh-sbg.at 15 .ac.jku.at. www.grants.uni-salzburg.at.ac.ac.at (sveučilišni smjerovi) http://fh.students.edu University of Linz: www.oead.ac.at/ausabt/ Univerity of Krems: www.at University Preparation Courses: Graz: www.at/ (specijalizirani obrazovni smjerovi na koledžima) Austrijski akademski portal: http://www.ac.ac. Mañarska.tuwien.studyguide. Zajednički studijski programi Sveučilišta imaju na raspolaganju fondove za zajedničke studijske programe.at FH-Studiengänge Campus Wien: www. Korisni linkovi za studiranje u Austriji Vodiči za studij www.tuwien. Vienna 2004: Austrian Exchange Service (ÖAD) A-1090 Wien.ac.ac.uni-graz.ac.at University Preparation Courses: Vienna: www.Aplikacija: online na www. http://international.at Campus 02 – Business Courses (Graz): www. Srbija. Alser Straße 4/1/3/8.tugraz. www. Rumunjska.relations@oead.htm FH-Studiengänge/Applied Science(Salzburg): www.tugraz.at MCI . Slovačka Republika i Slovenija) imaju mogućnost doći u Austriju unutar okvira postojećih mreža (ili kao «osoba sa slobodnim kretanjem»). Hrvatska.meduni-graz.univie. Crna Gora. www.univie.vwu.html Ovaj elektronski vodič za studij pruža informacije i kontakt adrese svih austrijskih studijskih programa (na njemačkom i engleskom) Popis glavnih sveučilišta te ostalih visokih obrazovnih institucija i diplomskih programa kao i programa za stjecanje stupnja Vodič: Study in Austria 2005/06: Austria Welcomes You.6.5.uibk.at 4.technikum-wien.at University of Klagenfurt: www.ac.at/bfa/home.at.uni-klu.campus02.at University of Graz: www.at. Za detaljnije informacije o ovim i drugim stipendijama pogledajte interaktivnu online bazu podataka o stipendijama GRANTS koju održava Austrijska služba za razmjenu: www.uni-graz.ac.ac. Češka Republika. www.sbg.Management Center Innsbruck: www. Tel.jku.donau-uni. Poljska.fh-campuswien.at www.vgu.at Molimo obratite pozornost: Većina programa novčane potpore/stipendija ne dozvoljava zapošljavanje u svrhu zarade! 4.ac.portal.at/international/ Vienna University of Technology: www.schoolarships.at. sveučilišna partnerstva i kratkoročne studijske novčane potpore u inozemstvu. www.at CEEPUS Studenti iz zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u (Bugarska.

Fax: +43 1/4277-28194 E-mail: acm@oead.at www. Detaljne informacije o studiranju i informativni materijal www.html Stranice za pomoć vladine agencije Austrijska unija studenata (ÖH) Austrijska služba za akademske goste (OEAD) Mobility Portal Austria za istraživače Tečajevi njemačkog Informacije o studiranju u Austriji.researchinaustria.oead.bmwf.ac.oeh.at www.oead. FHStG – Zakon o studiranju primijenjenih znanosti na sveučilištima.at/_start/index_english.at/en/?no_cache=1 Taubstummengasse 7-9/4th floor A.at/stbh/fileadmin/download/PDF/foreig n_grants.at/ Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Minoritenplatz 5 1014 Wien Tel. itd.at ÖAD početna stranica: www.at Austrijska služba za razmjenu: www.ac.osd.a t www.gv.:+43 (0)1 531 20 DW (0) Telefax:+43 (0)1 53120-9099 infoservice@bmwf. Pregled austrijskih sveučilišta.html Informacije za sve studente. Pružanje informacija o tečajevima njemačkog izvan Austrije (Jugoistočne zemlje) Austrijska baza podataka za stipendije i istraživačke novčane potpore Zahtjevi za stipendije Online podnošenje zahtjeva za novčane potpore Brošura: Financijska pomoć za studente Ovlaštenje za dodjeljivanje novčane potpore u ime i financirane od Saveznog ministarstva znanosti i istraživanja (BMWF) http://www. potvrda i ispita (na njemačkom) Informacije o studiranju u Austriji: Uvjeti.oead. A-1090 Vienna Tel.Node/148/Seite. Informacije o priznavanju diploma. uključujući one iz ne-EEA zemalja Praktične informacije o radu.Savezno ministarstvo za znanost i istraživanje www.pdf (pregled) www. podnošenje zahtjeva.campus-austria.at www.ac.oesterreichinstitut.oead.gv.pdf Jedinica za akademsku suradnju i mobilnost (ACM) ÖAD-a.at/Content.gv.: +43 1/ 310 88 80 -27 or -49 E-mail: auslaenderInnenreferat@oeh.: +43 1/4277-28188.bmwf.gv.bmwf.at/_english/austria/entry Viza i dozvola boravka Propisi za ulazak i boravak (mogućnost učitavanja svih 16 .org/ Novčane potpore/ Stipendije www.at/_oeadnews/downloads/2008/incomingengl.at/ Austrijski institut (Österreich Institute): http://www.at/submenue/wissenschaft/international/ enic_naric_austria/ www. Mobility Portal Austria za istraživače.grants.info Austrijska jezična diploma (Österreichisches Sprachdiplom) http://www.ac.gv. ispiti itd.1480000. itd.help. Alser Straße 4/1/15/7.at/ http://www.1040 Vienna Tel.stipendium.scholarships. studiranju i životu u Austriji Informacije o tečajevima njemačkog na sveučilištima i privatnim ustanovama.at/submenue/wissenschaft/national/studi enfoerderung/studienbeihilfen_u_stipendien/ www.

2. Trajni boravak – ECC Nakon pet godina neprekidnog boravka uključuje puni pristup tržištu rada. u slučaju spajanja obitelji .dopušteno je samo-zapošljavanje.asp Prijava http://link.bmi.gv. U iznimnim 17 . U svrhu zaposlenja s ciljem zarade Dozvola stanovanja: • • • dozvola stanovanja za podnositelja zahtjeva (do 18 mjeseci u slučaju dobivanja prve dozvole: uključuje pristup tržištu rada kao podnositelja zahtjeva) neograničena dozvola stanovanja: uključuje puni pristup tržištu rada ograničena dozvola stanovanja: npr.at/linkhelp/besucher/db/formularauswahl.gv.1. deklaracija odgovornosti nije prihvaćena. Boravak u Austriji 5.at/niederlassung/formulare.f ormular?id=819 5.help. aktivnost je prvenstveno odreñena umjetničkim aktivnostima i time se osigurava uzdržavanje. ovo se ne odnosi na razdoblja odsustva zbog profesionalnih aktivnosti u drugim zemljama EU.suchen?label= Fremdenpolizei&system=Produktionssystem obrazaca za podnošenje zahtjeva i adresa nadležnih austrijskih tijela Popis nadležnih tijela za prijavu u svim općinama Učitavanje obrazaca za prijavu boravka www. AMS bi se mogao baviti takvim slučajevima) umjetnici (samozaposleni ili zaposleni.at/besucher/db/lnkaufl.help. druge vrste zapošljavanja dopuštene su jedino s dodatnim dokumentom kojeg izdaje AMS. u slučaju zapošljavanja potreban je jedan od sljedećih dokumenata AMS-a: potvrda zajamčenog posla ili dozvola zapošljavanja kao umjetnika) posebni slučajevi aktivnosti u zapošljavanju (ako je aktivnost izuzeta Zakonom o zapošljavanju stranaca: potreban je dokaz okolnostima za izuzeće) istraživači (uz predočenje dokaza o pristupu kojeg izdaje ovlaštena istraživačka ustanova). osobe koje je poslalo poduzeće (potreban je dokument kojeg izdaje AMS: potvrda zajamčenog posla ili dozvole zapošljavanja kao rotacionalna radna snaga. Dozvola boravka: • • • • Rotacionalna radna snaga (potreban je dokument kojeg izdaje AMS: potvrda zajamčenog posla ili dozvole zapošljavanja kao rotacionalna radna snaga). Dugoročni boravišni status – EC (LTREC) Imigranti koji su legalno i trajno boravili u Austriji kroz najmanje pet godina imaju pravo na izdavanje neograničenog «dugoročnog boravišnog statusa – EC» Razdoblja prekida boravka u Austriji ne smiju preći deset mjeseci ukupno ili šest mjeseci u jednom prekidu. zaposlenje dulje od šest mjeseci) samozaposlene osobe (ako je stranac ugovorom vezan uz odreñenu konkretnu aktivnost i ako će takva obaveza trajati dulje od šest mjeseci.Ministarstvo unutrašnjih poslova: www.gv. • • 5.

bmi.at/niederlassung/formulare_antraege. pododjeljak 2 SRA): boravak stranca ne smije biti u suprotnosti s javnim interesima što je slučaj kada stranac ima bliske odnose s ekstremističkom ili terorističkom grupom ili grupom čije postojeće strukture ili buduće aktivnosti ne isključuju mogućnost ekstremističkih ili terorističkih djela.bmi.bmeia.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ Integrationsvereinbarung.gv.bmi.at www.gv.3.asp Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova Informacije o boravku.at/ Bundesministerium für Inneres Herrengasse 7 Postfach 100 A-1014 Wien Tel. migraciji i pitanjima azila (samo na njemačkom) Informacije o dozvoli boravka i svrsi boravka (na engleskom. Korisni linkovi za dozvolu boravka i uvjeti Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova http://www.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ AufenthaltszweckeV20060111.pdf www. odjeljak 4.gv. srpskom) Informacije o uvjetima za integraciju i suglasnost Informacije o postupku apliciranja i odgovornim tijelima Formulari za podnošenje zahtjeva za dozvolu boravka i stanovanja 18 .) i dalje ostaje uvjet (Stavak 11.bmi.gv.bmeia. pododjeljak 5 SRA) podnošenje zdravstvene potvrde (koju je uvela reforma iz 2002.gv.gv.gv.bmi.gv.bmi.at/einreise/ (boravak do 6 mjeseci) www.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5 Buergerservice_Zentrale/3782_einreisevoraussetzungen _nach__sterreich.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/5 -Buergerservice_Zentrale/171_visumantrag.pdf www.at/index.slučajevima kao što je ozbiljna bolest ili služenje vojne obveze nositelj može napustiti Austriju na razdoblje do 24 mjeseca bez prekidanja boravka potrebnog za stjecanje statusa dugoročnog boravka. odjeljak 4. hrvatskom.pdf www.at/niederlassung/ (boravak dulji od 6 mjeseci) www.gv.php?id=68098&L=1 Informacije vezane uz vize Popis obveza vezanih uz vize Aplikacijski obrazac za vize www.pdf http://www.gv. Stavak 11.bmi. pod uvjetom da su vlasti obaviještene o tome i da o tome postoji službena bilješka (Stavak 45 SRA). Uvjeti za stjecanje statusa dugoročnog boravka: • redovit i dovoljan prihod: boravak ne smije dovesti do financijskog opterećenja za državu – NOVO: ovo je u slučaju kada stranac ima odreñen i redovit novčani prihod koji osigurava njegov/njezin boravak bez korištenja sredstva socijalne pomoći i odgovara iznosu kojeg odreñuje Opći zakon o socijalnoj sigurnosti (Stavak 11.at/downloadarea/niederlassung/Allgemein/ Behoerdenzustaendigkeit_ErstVerlaengerungsantrag. • • 5. odjeljak 7 SRA) javna politika i javna sigurnost (NOVO.: +43 1 531 26-0 Fax: +43 1 53126 108613 E-Mail: post@bmi.pdf www.bmeia.gv.

h tml Opće informacije o nazivima boravka.gv.at http://www.: ++43-(0)1/531-26-0 Email: oeffentlichkeitsarbeit@bmi.help. zdravstveno osiguranje. Sa zakonom o azilu iz 2004.Node/12/Seite. tražitelj ulazi u sustav savezne skrbi ukoliko se dokaže njegova/njezina potreba za tim.120110. uvjetima podnošenja zahtjeva i o kontaktu 6. vrlo mali broj njih dobiva dozvolu rada. novac. mjesečni džeparac. Premda je tražiteljima azila dozvoljeno samozapošljavanje.at/asylwesen/ Asyl. itd. prehranu. godine. zaključen je izmeñu austrijske savezne države i njezinih pokrajina u vezi osnovnih potreba tražitelje azila. 6. dodatno.3 Tijekom boravka u Austriji Sporazum o pružanju osnovne skrbi (Grundversorgungsvereinbarung).2 Ulazak Postupak primanja mora se odvijati na jednom od tri početna centra za primanje koji se zovu EAST West (Traiskirchen). 6. tražitelj ulazi u redovni postupak azila i za njega je nadležan Savezni zakon o pružanju savezne brige za tražitelje azila. Azil 6.5 Korisni linkovi Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Bundesministerium für Inneres (BM.Vladina pomoć http://www. Isti je prenio dio odgovornosti za tražitelje azila sa savezne države na pokrajine. vlada je od 2003.I) Herrengasse 7 A-1014 Vienna Tel.1 Kratki sažetak nacionalne politike dobivanja azila Što se tiče postupka azila općenito. potrepštine i transportni trošak za ñake. Jednom kada postupak primanja završi s pozitivnom odlukom. i zamijenio je bivši sustav savezne skrbi. 6.bmi. Sustav temeljne brige obuhvaća: smještaj.gv. Austrija ima sustav od dva koraka: Savezni ured za azil (Bundesasylamt) kao prvu instancu i Neovisni savezni senat za azil (Unabhängiger Bundesasylsenat) kao instancu za žalbe. medicinski pregled. godine povjerila voñenje saveznih centara za skrb.at/Content. Zbog neuspješnih pregovora izmeñu Ministarstva unutarnjih poslova i austrijskih NVO-a. Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je ministarstvo za pitanja azila. uključujući troškove i organizaciju smještaja. odgovornost za brigu o tražiteljima azila podijeljena je izmeñu savezne države Austrije i njezinih pokrajina. potporu tražiteljima azila i povratno savjetovanje privatnoj tvrtki European Homecare.4 Rad Austrija otvara pristup tržištu rada tražiteljima azila ovisno o potrebama tog tržišta.gv. EAST East (Thalham) i Airport. 6. Kao posljedica toga.und Fremdenwesen Informationszentrum für Asyl und Integration 19 Informacije o pitanjima azila Sustav informacija za . postupak aplikacije za azil podijeljen je u postupak primanja i stvarni postupak azila.

at Web: http://www.at Web: http://www.caritas.bmi.bundespolizei.: ++43-(0)1/531-26-0 Email: oeffentlichkeitsarbeit@bmi. -5223 Web: http://www. tražiteljima azila i izbjeglicama u Austriji (statistike.emn.gv. do dobi od 18 godina. više nema potrebe podnositi prijavu za djecu do 15 godina. neoženjena djeca) Austrijanaca ili državljana EU/EEA • namjeravaju ujediniti svoje obitelji • namjeravaju trajno boraviti u Austriji i • nemaju pravo slobodnog kretanja unutar EU.1 Spajanje obitelji sa sponzorima iz trećih zemalja Član obitelji s dozvolom boravka (Familienangehöriger) odnosi se na državljane trećih zemalja koji: • su članovi obitelji (supružnici i maloljetna.at www. Osobe ovlaštene na ovu vrstu spajanja obitelji: • supružnici koji su napunili 18 godina i • maloljetna i neoženjena djeca.unhcr.gv. Spajanje obitelji 7.at Bundespolizei Herrengasse 7 A-1014 Vienna Tel.at Web: http://www.at/fremdenwesen Glavni ured (Bundesasylamt – Zentrale) Landstraßer Hauptstraße 171 A-1030 Vienna Tel: ++43-(0)1/7144063-0 Fax: ++43-(0)1/53126-5914 Email: sekr.gv. zakoni.: ++43-(0)1/53126-5224.at Informacije o migrantima. ustanove) Posebna misija za vezu u Austriji i veza s meñunarodnim organizacijama u Beču Web: http://www.iomvienna. uključujući posvojenu djecu i pastorke.baa@bmi. 20 .at Potpora i savjeti za tražitelje azila UNHCR Austria Caritas Austria 7.gv.azil i pitanja stranaca Centra za azil i integraciju Savezni ured za azil Savezna policija EMN: Nacionalna Austrijska kontaktna točka unutar Europske migracijske mreže IOM Austria Bräunerstraße 5 A-1014 Vienna Tel.

ovisno o vašem osiguranju.7. http://www. U Beču: Općinski odjel 35 [MA 35] 8. U slučaju potrebe za hitnom medicinskom intervencijom. 8. posjetite njihovu web stranicu ili nazovite Službu za strane pacijente. Bolnice i liječnici u načelu ne prihvaćaju kreditne kartice. plaćate putem bankovnog transfera. Provjerite kod liječnika i/ili osiguravajuće kuće.html 21 . Nisu svi tretmani pokriveni javnim ili privatnim osiguranjem. uključujući podatke o liječnicima koji govore engleski u čitavoj regiji. Kada putujete Austrijom provjerite sa svojom osiguravajućom kućom prije polaska koje su vrste liječenja i hitnih intervencija pokrivene. Za dodatne informacije.at/980.2 Uvjeti • • • • • razina minimalnih prihoda legalno pravo na adekvatan smještaj zdravstvena potvrda potpisivanje «suglasnosti na integraciju» koju je uvela reforma iz 2002.aekwien. bolničko liječenje. morate donijeti potvrdu o osiguranju. nazovite 144 8.3 Još pojedinosti Služba za strane pacijente Bečke liječničke komore (Ärztekammer für Wien) može vam dati informacije o medicinskim uslugama u Beču. Sustav zdravstvene skrbi 8.2 Bolnica Ako studirate ili radite u Austriji. Tijela odgovorna za zahtjeve: Austrijska predstavništva u inozemstvu: veleposlanstvo ili konzulat Izdavanje dozvola boravka: Za iskaznicu trajnog boravka prijavite se u svom lokalnom Austrijskom uredu za strance.1 Posjet liječniku Općenito. koju je ovlastio guverner pokrajine. itd. ne morate platiti unaprijed. U statutarnim gradovima: Magistrat [Magistrat]. Ako ste student ili radite s punim radnim vremenom u Austriji. Lokalni ured za strance (Fremdenbehörde) odgovoran za mjesto boravka austrijskog državljana ili državljana EU/EEA može biti: • • • • • Guverner pokrajine (Landeshauptmann) ili Administrativna pokrajinska vlast [Bezirksverwaltungsbehörde]. godine i osoba mora biti bez kaznenog dosjea. € 67 pruža osiguranoj osobi i osobama ovisnim o njoj sveobuhvatno pokriće: liječenje na razini opće prakse. s iznimkom malog priloga – participacije. Načelno je moguće ostaviti polog ako trebate hitnu medicinsku pomoć. liječenje u bolnicama je besplatno. Mjesečno davanje od. Okružna administracija (Bezirkshauptmannschaft). Kasnije će Vam osiguravajuća isplatiti odštetu (čuvajte račun!). prosječno. Ako ste pokriveni putnim ili zdravstvenim osiguranjem.

liječnik po vlastitom odabiru) i preuzimanje dijela troškova (npr. Sustav socijalnog osiguranja U Austriji.Web stranice Bečkog gradskog vijeća takoñer uključuje pretraživač za liječnike i ljekarne u Beču. zaposlenici čiji prihod prelazi granicu prihoda od 333.3 Povlastice (1) Zdravstveno osiguranje: uključuje porodiljnu zaštitu (preventivna i porodiljna skrb). ovi se doprinosi automatski odbijaju od plaće. medicinsku rehabilitaciju. Ovaj pretraživač dostupan je i na engleskom. http://www. 15 godina plaćanja doprinosa. 9. naknadu (npr. bolničko liječenje.sozialversicherung.1 Prijava Poslodavci su odgovorni za prijavljivanje svojih zaposlenika u odgovarajućoj ustanovi socijalnog osiguranja. automatsku i besplatnu zaštitu za članove obitelji (podložno odreñenim uvjetima) i dječji doplatak.at (osiguranje u slučaju nesreće) (3) Mirovinsko osiguranje: Uvjeti za stjecanje: • • dob za umirovljenje razdoblje plaćanja doprinosa: o minimum od 180 mjeseci. tj. kućnu njegu. Svaka osoba. s niskim primanjima kao i studenti pokriveni su samo dijelom sustava socijalnog osiguranja (osiguranje u slučaju nesreće).1. a pokriva sljedeće: liječenje kod liječnika i zubara.16 eura mjesečno pokriveni su socijalnim osiguranjem. Iznos doprinosa za socijalno osiguranje ovisi o tome je li zaposlenik radnik ili službenik. 9. Svatko mora plaćati doprinose socijalnog osiguranja. uz prijavu. lijekove. itd.gv. pripravnik.at i http://www. dobiva broj socijalnog osiguranja. naknadu za bolovanje.2 Doprinosi Doprinosi zaposlenika socijalnom osiguranju dijele se izmeñu poslodavaca i zaposlenika. npr.sozialversicherung. zaposlenik na minimalnom dohotku. Posebne odredbe za studente i zaposlenike s niskim primanjima: Zaposlenici s plaćom ispod granice odn. Više pojedinosti: http://www. 9. Više pojedinosti: http://www.at (2) Osiguranje u slučaju nesreće: obuhvaća zaštitu u slučaju nesreće na radnom mjestu i profesionalna oboljenja i njihove posljedice.auva. Zaposlenici s primanjima ispod granice primanja imaju opciju dobrovoljnog zdravstvenog i/ili mirovinskog osiguranja. 22 . itd. pri čemu se računa i vrijeme podizanja djece prije 1. pod stavkom Gesundheit/Ärzteinnen und Ärzte/Wiener Ärzte/innen.2005. psihoterapiju. za zubala).at/ 9. radna nesposobnost. radnu terapiju. Prijava kod odgovarajuće ustanove socijalnog osiguranja je obvezna.wien. kliničku psihologiju. invaliditet.

naknada za nezaposlenost. a u mogućnosti je i voljan raditi. Dobivanje naknade za nezaposlenost moguće je kada je zadovoljeno kvalifikacijsko razdoblje (Anwartschaft) i to: • • • nezaposleni mora najmanje 26 tjedana tijekom proteklih 12 mjeseci biti zaposlen (odnosi se na osobe do navršenih 25 godina). Vi i članovi Vaše obitelji i dalje imate zdravstveno osiguranje.at http://www. ali je nezaposlen • je tražitelj je u situaciji krajnje nužde. Ako ostanete bez posla. U načelu.2007. morate kontaktirati svoj regionalni ured čim prije kako biste uredili sve što je potrebno za dobivanje naknade za nezaposlenost. invaliditet i mirovina za profesionalno nesposobne osobe o mirovina uzdržavane osobe nakon smrti osiguranika. može se tražiti naknada iz socijalne skrbi ako: • je tražitelj zaposlenja na raspolaganju službi za zapošljavanje.pensionsversicherung. ili nezaposleni mora najmanje 52 tjedna tijekom protekla 24 mjeseca biti zaposlen (odnosi se na osobe iznad 25 godina po početnom zahtjevu).at (4) Osiguranje za slučaj nezaposlenosti: to je na primjer. Stariji nezaposleni koji su dugo radili i nalaze se u programu ponovnog zapošljavanja mogu dobivati naknade za nezaposlene do tri ili četiri godine. Financijska situacija podnositelja zahtjeva i njegovog partnera bit će ispitana prije davanja naknade iz socijalne skrbi.at (financijska pitanja) (5) Naknade iz socijalne skrbi: • javna pomoć od pokrajine u obliku socijalne pomoći (Sozialhilfe) • osiguranje za osobnu skrb i dugoročnu skrb (Pflegevorsorge and Pflegeversicherung). Ako prihod partnera prelazi odreñeni iznos. Više pojedinosti: http://www.at http://www. 7 godina plaćanja iz zaposlenja pored starosne mirovine. Austrijska služba za zapošljavanje (AMS) odgovorna je za naknade iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Austriji.) o privremeni doplatak o radna nesposobnost. postoje i sljedeće vrste mirovina: o prijevremena starosna mirovina za dugoročno osigurane o mirovina korak-po-korak o mirovina za težak rad (od 1. Pod odreñenim uvjetima.ams. a Vi ste i dalje nezaposleni. to se razdoblje može produljiti na 30 tjedana. Više pojedinosti: http://www. naknade za nezaposlenost mogu se dobivati najdulje tijekom 20 tjedana. socijalna skrb. Tijekom primanja naknade za nezaposlene. mirovinski avans. 23 . posebna socijalna skrb.arbeiterkammer.1.sozialversicherung. tj. Zahtjevi za naknade podnose se isključivo osobno u nadležnom regionalnom uredu.• o od toga minimum 84 mjeseca. naknada iz socijalne skrbi neće biti isplaćena. ili nezaposleni mora najmanje 28 tjedana tijekom protekle godine biti zaposlen (odnosi se na dodatne zahtjeve). Uvjeti za dobivanje: Ako su prava na naknade za nezaposlene ili porodiljski dopust iscrpljena.

or.gv. volonterskog rada.jsp?p_ pageid=110&p_id=5&p_menuid=507&pub_id=1148 http://www. 300-306.vgkk.aerztekammer.gv.aek.: 01-589 00-847 E-mail: amber-med@diakonie.at/cms/site/liste.a t (Beč) http://www. dugoročna skrb.bgkk.at (Gornja Austrija) http://www.at (Vorarlberg) http://esv-sva. socijalno osiguranje.at/?aid=AUSLAENDISCHE_AERZ TE&type=article Služba za strane pacijente: http://www.aekwien.at/esvapps/page/page. starenja.sozialversicherung.noegkk.MED Ober-Laaer.sozvers.at (Štajerska) http://www. pitanja invaliditeta.4 Korisni linkovi za pitanja socijalnog osiguranja i zdravstvenih službi Savezno ministarstvo za društvena pitanja i zaštitu potrošača BMSG Stubenring 1 A-1010 Vienna Tel: +43 1 711 00-0 Fax: +43 1 533 78 71 Služba za grañane: Tel: +43 1 711 00 -4266 Besplatna linija za socijalna pitanja: 0800/20 16 11 E-mail: buergerservice@bmsg.sozialversicherung.at http://www.at (Koruška) http://www.ams.at (Salzburg) http://www. itd.aerztekammer.wgkk.at WEB: http://www. Informacije o austrijskom sustavu socijalnog osiguranja Stope doprinosa za socijalno osiguranje Sustav socijalnog osiguranja http://www.at Opće i praktične informacije o austrijskom sustavu socijalne politike: socijalna politika.at/ (Gewerbliche Sozialversicherungsanstalt (Ustanova socijalnog osiguranja za trgovinu i industriju) http://www.at (Donja Austrija) http://www.at Fondovi zdravstvenog osiguranja Medicinske službe http://www.Više pojedinosti: Austrijska javna služba za zapošljavanje (AMS) http://www.Str.at (Tirol) http://www. zaštita potrošača.gv.html?channel=CH0346 (socijalna skrb) 9.at/980.ooegkk.bmsg.bmsg.diakonie.at (Burgenland) http://www.html Austrijska liječnička komora Strani liječnici Informacije o medicinskim uslugama Besplatne medicinske usluge za ugrožene osobe i skupine bez zdravstvenog osiguranja AMBER.tgkk.sgkk.at/ 24 .at Web: http://amber. Vienna Tel.kgkk.at (financijska pitanja) Savezno ministarstvo za društvena pitanja i zaštitu potrošača: http://www.stgkk.at http://www.

wgkk.hauptverband.210000. Fax: 401 55 99. Besplatna linija (24 sata) . Sve specijalnosti.auva.: 40 144. Tel. Hitni pozivi izvan radnog vremena Tel. Smještaj Vladine stranice za pomoć http://www.pensionsversicherung. 1010 Vienna.allgemein@hvb. Weihburggasse 10-12.at Odjel usluga za strane pacijente: Bečka liječnička udruga.at Regionalni fond zdravstvenog osiguranja Beča (Gebietskrankenkasse) Wienerbergstraße 15-19 A-1100 Vienna Tel: +43 1 601 22-0 Fax: +43 1 602 46 13 Web: http://www.sozialversicherung.: 513 95 95.at Web: http://www.Tel.at Web: http://www.sozvers.gv.at http://www.glavni ured (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – AUVA) Adalbert Stifter Str.html Detaljne informacije o stanovanju i smještaju u Austriji: posebni uvjeti za studente i 25 .at Austrijska ustanova za osiguranje u slučaju nesreće .Korisne adrese Glavna udruga austrijskih ustanova socijalnog osiguranja (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger) Kundmanngasse 21 A-1030 Vienna Tel: +43 1 711 32-0 Fax: +43 1 711 32-3777 e-mail: posteingang.sozvers.Node/21/Seite. 65 Postfach 200 A-1201 Vienna Tel: +43 1 33 111-0 Fax: +43 1 33 111-448 Web: http://www.at/Content.help.at Ustanova za mirovinsko osiguranje (Pensionsversicherungsanstalt) Friedrich Hillegeist-Straße 1 A-1021 Vienna Tel: +43 (0) 50 303-0 Fax: +43 (0) 50 303-28850 e-mail: pva@pva. Informacije o socijalnom osiguranju Ustanove: troškovi i naknade Informacije o mirovinskom osiguranju Informacije o osiguranju u slučaju nesreće Medicinske usluge 10.: 17 71 or 51 501 213 tijekom dana.

izbjeglice.at smještaja po pokrajinama http://www.immobilien.wohnen-in-salzburg.at/ Stanovanje u Voralbergu http://www.oeh.ac.info http://www. To su stanovi kojima izravno upravljaju općine i priznati status gradovi i iznajmljuju se po relativno niskim cijenama najma.at • Časopisi za nekretnine: http://www. primarni smještaj http://www.immobazar.at/wohnen_verkehr/ Graz http://www.or.gv.at/start.salzburg.wohnnet.ovi.at/amtshelfer/wienerwohnen/gemeindewohnung.at Informacije o stanovanju i adresama tvrtki po pokrajinama Mnoge velike općine i gradovi imaju općinske stanove Uvjeti za pristup: (Gemeindewohnungen).at http://www. Važni izvori informacija: Novine: posebno su zanimljiva vikend izdanja Graz i Štajerska: SWIS služba za stanovanje Stanovanje u području Salzburga Stanovanje u Tirolu Stanovanje u općinskim zgradama Stanovanje u području Linza: Gornja Austrija http://finder.vol. niska primanja.austria.kurier.linz.htm Salzbzrg http://www.jungehotels.at/services/#9 skupine s niskim primanjima Austrijska služba za razmjenu (ÖAD) i Austrijska studentska unija (ÖH) pružaju smještaj za studente po razumnoj cijeni ÖAD služba za stanovanje (Wohnraumverwaltungs GmbH) pruža smještaj u stanovima i studentskim domovima za gostujuće strane studente Kratkoročni smještaj i popis hotela.at • Agencije: http://www.at http://www. http://www.diepresse.Studentski smještaj ÖH: www.sws.wien.ac.gv. http://derstandard.at .jugendherberge.oead.at/themen/bw.at/ stranice za traženje http://www.html Beč http://www.at .immodirekt. A-1090 Vienna e-mail: housing@oead.at ÖAD: www. itd. smještaja http://www.linz.krone.net http://www.at/housing ÖAD-WohnraumverwaltungsGmbH Alser Straße 4/1/1/3.at http://www. hostela.at/services/#9 Linz 26 .asp Web http://www.at http://www.at .wohnen-in-tirol.at Pronalaženje • Dnevne novine: trajnog http://www.graz.

gv. 8.at 27 Za odvjetnike .bregenz.at/atlas BWS: http://www. sveučilišnih diploma ili pristupa radnoj praksi.at/index. A-1014 Vienna Dodatne pojedinosti na njemačkom.gv.at Austrijska odvjetnička komora (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) Tuchlauben 12 A-1010 Vienna Tel.at/ Sozialbau: http://www. itd.bmbwk. 11. Spiesz Tel: +43 1 711 00 – 5613 Fax: +43 1 711 00 -2366 E-mail: andrea.bmbwk.bws.gv.sozialbau.php?id=875 http://www. često kroz opciju kupnje.at/ Bregenz Eisenstadt Innsbruck Smještaj pri udruzi za stanovanje dobiva posebnu pomoć.wohnnet. Kontaktirajte odgovarajuća tijela kako biste bili sigurni da su Vaši dokumenti kompletni.berufsbildendeschulen.at Atlas (Donja Austrija): http://www.htm Wien Süd (Beč.spiesz@bmwa.at / (Wohnungsbörse/housing exchange) http://www. engleskom i francuskom: http://www.innsbruck. Uvjeti: niska primanja.at BUWOG: http://www.at Priznavanje sveučilišnih i akademskih stupnjeva/diploma Nacionalni informacijski centar za akademsko priznavanje (NARIC) Austrija Savezno ministarstvo obrazovanja. znanosti i kulture Teinfaltstr.: +43 1 535 12 75-0 Fax: +43 1 535 12 75-13 E-Mail: rechtsanwaelte@oerak. Donja Austrija. znanosti i kulture Minoritenplatz 5 A-1014 Vienna Web: http://www. Burgenland): http://www. Priznavanje stranih kvalifikacija i diploma Kako biste u Austriji dobili posao koji odgovara obrazovanju koje ste stekli u inozemstvu potrebna je nostrifikacija (diplome i potvrde izvan područja EU) odgovarajućih školskih potvrda. Korisne pojedinosti za kontakt i linkovi: Priznavanje stranih školskih svjedodžbi Savezno ministarstvo obrazovanja.at/universitaeten/naric/index.Smještaj pri udruzi za stanovanje http://www.buwog. Sve potvrde i dokumenti koji se podnose u načelu trebaju biti originali ili ovjerene kopije ili prijevodi sudskih tumača.at/titel_dn. status izbjeglice.wiensued.xml Za konačne ispite obrtničkog pripravničkog staža Savezno ministarstvo gospodarstva i rada (BMWA) Stubenring 1 A-1010 Vienna Gña.eisenstadt.at/ Više pojedinosti: http://www.

or.aek. Integrationsbüro Vöcklabruck (07672/26141).rechtsanwaelte. Integrationsbüro Traun (07229/66728). veza prema općinama Pitanja integracije na lokalnoj razini: Integracijski uredi (npr.wik-vernetzungsbuero.at/cms/site/inhalte.html Fondovi grada Beča www.Node/HELPFC. Integrationsbüro Rohrbach (07289/678923). Integrationsbüro Freistadt (07942/7321616).aerztekammer. Merth Tel: +43 1 514 06-23 Fax: +43 1 514 06-10 E-mail: c.gv.merth@aerztekammer. Integrationsbüro Wels (07242/211536 28 . Dornbirn.at Više pojedinosti: http://www.at Web: http://www.at/ Za kvalifikacije u zdravstvenom području 12. lobiranje za imigrantska prava i interese. Krems.bmgf.htm?channel=CH0003&thema=CH0012 Austrijska liječnička komora (Österreichische Ärztekammer) Weihburggasse 10-12 A-1010 Vienna Dr. Steyr.at/Content.) Volkshilfe „Frauen einer Welt“ Linz (0732/603099) Integrationsbüro Bad Ischl (06134/25964).gv. Integrationsbüro Braunau (07752/6677413). Službe potpore Javne agencije Stranice za pomoć Vladine agencije www.Internet: http://www.help.at Više pojedinosti: Meñunarodne: informacije o osposobljavanju u zemljama EU/EEA ili Švicarskoj http://www. Integrationsbüro Perg (07262/54548-15).at HELP-Servis za strane državljane: informacije o životu i radu u Austriji Ured za umrežavanje koji se sastoji od preko 100 migranata i savjetodavnih organizacija: političko sudjelovanje za imigrante. Leoben itd. Integrationsbüro Ried (07752/71144).

A-1080 Vienna Tel.int Web: http://www. dokumentira slučajeve diskriminacije i objavljuje godišnji izvještaj o rasizmu Krovna organizacija NVO-a djelatnih na području azila 29 .asyl.at/ ‘SOS Mitmensch’: Web: http://www.oeh.php ZARA Luftbadgasse 14–16.sosmitmensch.: 01 53 212 91 Fax: 01 53 212 91 .: +43-1-310 88 80 DW 10 Austrijska unija studenata Web: http://www.helpinghands.20 E-mail: asylkoordination@asyl.at Web: http://www.at Linija za pomoć: +43 (1) 524 9900 ‘Helping Hands’: Web: http://www.at/ Tel.zara.org/php/portal. +43-(0)1-26060-4048 Fax +43-(0)1-2633748 Email: ausvi@unhcr.at/ Austrijska koordinacija azila Laudongasse 52/9.unis. u bliskoj vezi sa Socijalno-demokratskom strankom Davanje besplatnih pravnih savjeta imigrantima i izbjeglicama Antidiskriminacijsko nadzorno tijelo: pruža pravne savjete.unhcr.Meñunarodne organizacije Specijalna misija za vezu u Austriji i prema meñunarodnim organizacijama u Beču Nibelungengasse 13/4 1010 Vienna .htm NVO Humanitarni rad s imigrantima.at Informacijska služba Ujedinjenih naroda (UNIS) Vienna International Centre Wagramer Strasse 5 A-1400 Wien Tel: (+43-1) 26060-4666 Fax: (+43-1) 26060-5899 Web: http://www.or.asyl-in-not.org/unis/ Peoples’ Aid Organization (Volkshilfe) Web: http://www.volkshilfe.Austria Tel: +43 1 585 33 22 Fax: +43 1 585 33 22-30 Email: ncpaustria@iom.ch Web: http://www. A–1060 Wien Tel: +43 (1) 929 13 99 Web: http://www.at/ Asyl in Not http://www.ac.at/kontakt/kontakt.iomvienna.at UNHCR Austria Postfach 550 A-1400 Vienna Tel.unvienna.

at Web: http://www. izbjeglice.at Asocijacija za ljudska prava .: ++43-(0)1/488 31-440 Fax: ++43-(0)1/480 45 83 Email: office@asylanwalt. Službe potpore za ugrožene skupine poput izbjeglica. migrante i ugrožene skupine Potpora i savjeti za tražitelje azila.at Web: http://verein-menschenrechte.: 01/48831-435 ili 0664/82 66 906 Fax: 01/480 45 83 Web: http://www. A-1070 Vienna Tel. Wien Tel: +43 1 409 80 01 Fax: +43 1 409 80 01 20 E-Mail: diakonie@diakonie. izbjeglicama i imigrantima kojima treba pomoć. djece. imigranata Sindikati Uključeni su u «postupak procjene» za sve prijedloge zakona koji se bave migracijskim pitanjima 30 .: ++43-(664) 3003224 Fax: ++43-(0)1/4090480-2 Email: wien@verein-menschenrechte.htm SOS Fellow Human Beings (SOS Mitmensch) Postfach 220.at/ Austrijski crveni križ Telefon: 01 58900 0 Web: http://www. A-1095 Vienna Tel.at Evangelički socijalni rad Albert Schweitzer Haus Schwarzspanierstraße13 1090. izbjeglice.at Caritas Austria Albrechtskreithgasse 19-21 A-1160 Vienna Tel.at Web: http://www. migrante i ugrožene skupine Potpora i savjeti za tražitelje azila.caritas.diakonie.roteskreuz. pružaju sklonište tražiteljima azila.asylanwalt.Organizacije vezane uz crkvu European Homecare Otto-Glöckel-Straße 24. A-2514 Traiskirchen Tel: +43-(0)2252 / 508919 –26 Fax: +43-(0)2252 / 508919 –69 Email: presse-at@eu-homecare. migrante i ugrožene skupine Zastupaju prava imigranata u javnosti.euhomecare.com Web: http://www. tražitelja azila.sosmitmensch. financiraju ili organiziraju savjetodavne centre i tečajeve jezika.Austrija Postfach 69.at Network Asylum Advocate (Netzwerk AsylAnwalt) Caritas Österreich Albrechtskreithgasse 19-21.: ++43-(0)1/524 9900.at Web: http://www.at/ Udruga industrijalaca Federacija sindikata Potpora i savjeti za tražitelje azila Potpora i savjeti za tražitelje azila. Fax: ++43-(0)1/524 9900-9 Email: office@sosmitmensch. A-1160 Vienna Tel. izbjeglice.com/at/index. žena.

Nelegitimna djeca automatski stječu državljanstvo ako je majka austrijska državljanka u trenutku roñenja. ili u trenutku njegove/njezine smrti. (2) Stjecanje dodjeljivanjem odnosi se posebno na strance koji su se etablirali u Austriji (minimum 10 godina legalnog i trajnog boravka. Austrijsko državljanstvo može se steći nasljedstvom ili dodjeljivanjem (te produljenjem dodjeljivanja) (1) Stjecanje nasljedstvom znači da dijete roñeno u braku svojim roñenjem automatski postaje državljanin.Austrijska federacija sindikata (AK) Beča Prinz-Eugen-Straße 20-22 A-1040 Vienna Tel: +43 1 50 165-0 Fax: +43 1 50 165-2230 E-mail: akmailbox@akwien. niti kaznenih postupaka koji su u tijeku u Austriji ili inozemstvu.at 13.at/linkhelp/besucher/db/lnkaufl.1. Preciznije informacije o gore navedenom i daljnje mogućnosti vezane uz dobivanje austrijskog državljanstva. niti većih administrativnih prekršaja ne smije biti prošlih poništavanja dozvole boravka podnositelja zahtjeva. postupak dodjeljivanja državljanstva provodi ured pokrajinske vlade (Amt der • • • • • • Molimo imajte na umu da je nekoliko različitih načina stjecanja austrijskog državljanstva vezano uz specifične uvjete i zahtjeve. koji se sada žele u potpunosti integrirati u društvo.arbeiterkammer. Dodjela državljanstva strancima može se takoñer. od čega minimum 5 godina s dozvolom stanovanja).suchen?label=StaatsbuergerLandesreg&system=Produktionss ystem pokrajine u kojoj je vaše glavno mjesto boravka [Hauptwohnsitz].at Internet: http://wien. regulirane zakonom o državljanstvu dostupne su u odjelu za državljanstva ureda pokrajinske vlade [Amt der Landesregierung] http://www. Stjecanje državljanstva 13.gv. te ne smije biti poništavanja protjerivanja izdanih u proteklih 12 mjeseci pozitivan stav prema Republici Austriji dovoljna sredstva za uzdržavanje odricanje od bivšeg državljanstva (ukoliko je takvo odricanje moguće i ako ga se razumski može očekivati od strane podnositelja zahtjeva) poznavanje demokratskog sustava i povijesti Austrije i Beča dokaz vladanja njemačkim jezikom podnositelj zahtjeva morao je imati neprekidno glavno mjesto boravka (središte vitalnih interesa i odnosa) upravo ovdje prije dobivanja austrijskog državljanstva. pod odreñenim uvjetima.help. ako je jedan od roditelja bio austrijski državljanin u tom trenutku.at Austrijska federacija sindikata (ÖGB) Donje Austrije Windmühlgasse 28 A-1060 Vienna Tel: +43 1 586 21 54 Fax: +43 1 586 21 54-1566 E-mail: niederoesterreich@oegb. Odgovorno tijelo: Landesregierung) 13. bez obzira na mjesto roñenja djeteta ili državljanstvo nelegitimnog oca. 31 .oegb.or. Opći uvjeti • • ne smije biti sudskih presuda.at Internet: http://www. niti postupaka koji su u tijeku za prekid prava podnositelja zahtjeva da ostane u Austriji ili bilo kojoj drugoj državi EEA. primijeniti i na maloljetnu neoženjenu djecu.2.

3. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva roñen u Austriji. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima državljanstvo države članice EEA. potvrda o smrti supružnika gdje je to primjenjivo. školsko obrazovanje. Osobe koje ispunjavaju uvjete imaju pravo na državljanstvo: • • • trideset godina neprekinutog glavnog mjesta stanovanja.und Aufenthaltsgesetz . ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka i službenog prava na azil. • • • • Potrebni dokumenti: Sljedeći popis služi samo kao opća orijentacija.at/staatsbuergerschaftswesen/ Informacije i pravne odredbe za pitanja 32 . sudska odluka o pravovaljanom zastupanju dokaz da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete vezane uz vladanje njemačkim jezikom u skladu s modulom 2 Integracijskog ugovora pod člankom 14/5/2-5 austrijskog Zakona o boravištu i prebivalištu stranaca (Niederlassungs. U osobnim intervjuima i temeljeno na osobnim podacima podnositelja zahtjeva procjenjuje se koji su dokumenti potrebni za svaki pojedini zahtjev. ili petnaest godina legalnog i neprekinutog boravka s dokazom održive osobne i profesionalne integracije. ili šest godina legalnog i neprekinutog boravka ako podnositelj zahtjeva treba biti naturaliziran iz razloga izuzetnih prošlih ili očekivanih postignuća na polju znanosti. Presude ili sudska rješenja (uključujući inozemna) zahtijevaju. umjetnosti. u interesu Republike Austrije. Dokumenti na jezicima koji nije njemački moraju se podnijeti zajedno s njemačkim prijevodom ovjerenim od sudskog tumača. vjenčani list. Korisni linkovi za pitanja vezana uz državljanstvo Savezno ministarstvo unutarnjih http://www. osim za izbjeglice obuhvaćene Ženevskom konvencijom o izbjeglicama ili austrijskim Zakonom o azilu (Asylgesetz). 13. strukovno obrazovanje i karijeru.Specifični uvjeti za stjecanje državljanstva: Osobe s legalnim zahtjevom za državljanstvom moraju takoñer ispunjavati opće uvjete za stjecanje državljanstva priroñenjem. dokaz o bivšim brakovima) dokaz o akademskom stupnju stečenom u inozemstvu ili u Austriji dokaz državljanstva (važeća putovnica. gospodarstva. i da je sa supružnikom dijelio kućanstvo tijekom pet godina. kulture ili športa. dokaz o boravku u Austriji: posljednja prijava. osim prijevoda. za nositelje identifikacijskih isprava dokaz prijave u Austriji koju je izdalo Savezno ministarstvo vanjskih poslova dokaz sigurnog prihoda tijekom protekle tri godine dokaz razdoblja osiguranja do sadašnjeg datuma u Austriji dokaz o pravovaljanom zastupanju maloljetnika (nakon rastave roditelja). konačne presude o rastavama braka.NAG). pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva bio oženjen za Austrijskog državljana/državljanku tijekom pet godina. kao i osobne okolnosti fotografija veličine kao za putovnicu dokumenti o statusu (rodni list.gv. • • • • • • • • • • • • • obrazac za pojedine podnositelje zahtjeva i obitelji s najviše troje djece (standardni obrazac za sve savezne pokrajine) dokumenti koje treba priložiti uz zahtjev (posebne dokumente zahtjeva grad Beč) obrazac za maloljetnike za osobe od 13 godina na više: sveobuhvatan životopis koji sadrži mjesto boravka od roñenja na dalje. potvrda o državljanstvu).bmi. ili šest godina glavnog mjesta boravka. i uvjerenje da ih nije moguće poništiti.

co.at/index.gv. Ustanove koje se bave migracijama i linkovi na internetske stranice Austrijsko ministarstvo vanjskih (BMEIA) Vladina pomoć Federal Ministry for European and International Affairs Minoritenplatz 8 A-1014 Wien Tel. državljanstvo i prijavni uredi Općinski odjel 35 (Beč) Dresdner Str.poslova Općinski odjel za imigraciju. činjenice i brojke.Node/136/Seite.co.wien.1360000.magwien.gv.php?id=8&L=1 Kućni brojevi nadležnih javnih službi: Usluge: kućni 4411 Pitanja putovnica i viza: kućni 3900 Pravni i konzularni poslovi: kućni 4411 Opći upiti: kućni 4411 Stranice za pomoć Vladine agencije http://www.aba.oenb. često postavljana pitanja.at http://www.ht ml http://www.bmeia.html državljanstva Informacije o uvjetima WISTI – bečke informacije o državljanstvu https://www. itd.gv. 91. njemački) Gospodarstvo Austrijska trgovina: http://austriantrade.wien.gv.gv.html Austrijska narodna banka://www.html Dokumenti i formulari za podnositelja zahtjeva za učitavanje Katalog često postavljenih pitanja o naturalizaciji Informacije o državljanstvu i korisni linkovi 14.at/english/administration/civilstatus/index.at/en/pages/ export.gv.at/welcome.at Web: http://www. Potrebne informacije za život i rad u Austriji (engleski.gv.: +43 (0) 50 11 50 -0 Fax: +43 (0) 50 11 59 -0 Web: http://www.gv.at/english/administration/civilstatus/citizens hip/document.cgi?LANG=EN Stranice Vladine agencije za pomoć www.org/ Austrijska poslovna agencija http://www.help.at/ 33 .help.at/ENB/ENB.at/Content.export.at/ Za opće informacije i upite. Block C 1200 Vienna Tel: (+43 1) 4000-8020 Fax: (+43 1) 4000 9935010 E-Mail: post@m35.wien.

Strana veleposlanstva u Austriji Federacija austrijske industrije http://www.20 E-Mail: diplomat-mn@me-austria. 1030 Wien Tel: (+43 / 1) 713 25 95.00 – 12. pet 9. 1120 Wien Tel: (+43 / 1) 811 85 55 Fax: (+43 / 1) 811 85 69 E-Mail: bihembassyvienna@diplomats.00 pon.00 34 .00 Radno vrijeme: Odjel za vize: Ponedjeljak . 1040 Wien Tel: (+43 / 1) 328 86 56 Fax: (+43 / 1) 328 86 58 E-Mail: albemb.mfa. uto.at/ ALBANIJA Veleposlanstvo Republike Albanije Prinz-Eugen-Straße 18/1/5.00 – 16.00 – 13. 485 95 24.vienna. srijeda i petak 10.vie@chello.yu Radno vrijeme: pon.00-13.at BOSNA I HERCEGOVINA Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine Tivoligasse 54.at BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA Maderstrasse 1/10 A-1040 Tel: 431 524 87 56 Fax: 431 524 87 53 E-mail: macembassy@24on. 484 87 83 Fax: (+43 / 1) 480 29 42 E-Mail: vlprhbec@reinprecht. 1010 Wien Tel: (+43 / 1) 715 31 02 Fax: (+43 / 1) 715 31 02 .petak 09.iv-net.00 Radno vrijeme: Ponedjeljak . čet.petak 10. 712 12 05 Fax: (+43 / 1) 713 25 97 E-Mail: ambasada@amb. čet.00-13.cc CRNA GORA Veleposlanstvo Republike Crne Gore Niebelungengasse 13.00 Radno vrijeme: Odjel za vize: Ponedjeljak .srbije.00-17. pet 14.gov.00 Radno vrijeme: Ponedjeljak.petak 10. uto. 1170 Wien Tel: (+43 / 1) 480 20 83.eu SRBIJA Veleposlanstvo Republike Srbije Rennweg 3.com HRVATSKA Veleposlanstvo Republike Hrvatske Heuberggasse 10.org Internet: www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful