P. 1
1. Vasko Popa

1. Vasko Popa

|Views: 7,116|Likes:
Published by pliple

More info:

Published by: pliple on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

1.

Vasko Popa ''Kora'', ''Nepočin – polje'', ''Sporedno nebo'' i ''Uspravna zemlja'' Poezija Vaska Pope, slično poeziji Momčila Nastasijevića, dugo vremena je opisivana kao hermetična, izuzetno moderna ali neodgonetljiva, neprevodiva na neposredno i racionalno čitaočevo životno i jezičko iskustvo. Danas se, međutim, može prodreti u teške i zamršene slike Popine poezije, iako to odgonetanje zahteva dug i iscrpan rad. Novina Popine poezije je u novini njegovih pesničkih slika. Naravno, na proučavaocu je da utvrdi kakve su to pesničke slike po svom poreklu i prirodi i koji vid novog pesničkog obaveštenja donose. Moderni pesnici su često usled nerazumevanja sami objašnjavali svoju poetiku i poeziju. Čini se da nema poznatijeg primera od ''Sumatre'' Miloša Crnjanskog i objašnjenja pesme objavljenog u SKG, medjutim, Vasko Popa spada u red onih pesnika koji i kada su govorili o svojoj poeziji nisu izlazili iz same poezije niti su se služili teorijskim jezikom već su i dalje koristili pesničke slike.U berlinskom predavanju koje je održano krajem 1966. Popa je naznačio neke od osnovnih postulata njegove poetike koji mogu pomoći u razumevanju njegove poezije u celini. U tom predavanju Popa pesnika naziva čuvarem jezičkog izvora. Pesnik je čuvar kraj beskrajnog puta kojim prolaze žive reči. Te reči u pesniku predane ili prenoće a potom se vraćaju svom izvoru. Pesnik im jedino može ponuditi svoje bdenje i ćutanje. O pesmi Popa kaze da je to zatvoreno kolo od reči, reči igraju u kolu oko izvora sa kog su potekle. Međutim, reči su okrenute leđima čoveku nagnutom nad pesmom. Dakle, reči u Popinoj poeziji ne služe za obično označavanje, upućivanje na vanjezičku stvarnost, one upućuju same na sebe. Ovo uputstvo je donekle očekivano jer na jezik kao književni medijum upućuju svi moderni pesnici. Novina Popine pesničke slike je dakle u jeziku. Zapravo Popa nas vraća našem jezičkom izvoru aktivirajući naše jezičko pamćenje. U kritici se kao oznaka za Popin pesnički svet često sreće polusloženica, zapravo hendijadsis ( postojan spoj od dvojedne reči u istoj funkciji ) ''nepočinpolje''. Prirodno je zapitati se šta znači ''nepočin-polje''? Odgovor ćemo naći u zagonetki koju je Popa uneo u zbornik narodnih umotvorina. Zagonetka glasi ''Mrtvi živog nosi preko nepočim-polja.'' U zagonetki je opisan brod ili barka, čovek i more, nemirna pučina.Dakle, ''nepočim-polje'' je nemirna pučina. Mnogo važnija informacija je da Popa svoje pesničke slike gradi po ugledu na narodnu tradiciju i folkor. Ovo je jedan od retkih primera kada Popa uzima gotovu sliku iz zagonetke. U većini slučajeva Popa gotovu sliku sažima, eliptira, preinačuje. Razlika izmedju zagonetke i Popine pesničke slike je u tome što zagonetka u
1

Pružih zlatnu žicu preko belog sveta. srećemo zbunjujući stih u kome lirski subjekat kaže kad soba zareži na njega ''uvučem se u svoju kožu''. Opsednute vedrine (6 pesama).Spisak (15 pesama) i 4.pitanju sadrži odgovor koji moramo prepoznati u slici ( npr. onda nam je jasno da Popina pesnička slika sugeriše povratak sebi. Predmeti iz čovekove okoline opisani su hladno i precizno. ciklusu ''Igre''. Ako znamo da frazeologizam '' izaći iz svoje kože'' znači izgubiti prisebnost. na samu sliku koja je najčešće simforična ( npr. Urnebesnik i Ponoćno sunce. Kuća na sred druma i Rez. svom miru i prisebnosti. 2. Popa je objavio nekoliko zbirki pesama: Kora. Pre Vaska Pope tako uznemirujuću viziju grada – levijantana koji proždire svoje stanovnike srešćemo u zbirci Momčila Nastasijevića ''Sedam lirskih krugova''. 3.Predeli (9 pesama). pesmi ''Lovca'' imamo . šokirala je javnost. Ono što donosi pesnički svet Popine ''Kore'' jeste iskustvo savremenog gradskog čoveka. 1975. u zbirci ''Nepočim polje''. Pored zagonetke Popa vrlo često koristi eliptiran i preoblikovan frazeologizam. ciklusu ''Poznanstva''. ispod te emotivne uzdržanosti i objektivnosti. Osnovna obelezja stare lirike kao što su subjektivnost. Uspravna zemlja. pesmi ''Odjekivanje''. godine 1975. oseća se nelagoda i strah. Nepočim – polje. a Popina pesnička slika ne vodi od pitanja ka odgovoru već nas vraća na pitanje.Daleko u nama (30 pesama ). Kada se 1953. pesma ''U osmehu'' : ''Plavooke daljine savile se u klupče'' ). a kroz metaforizaciju jezičkog izraza. 1956. pojavila Popina zbirka ''Kora'' ( naziv zbirke je skraćenica za sintagmu ''Zemljina kora'' ) sa svojih 60 pesama. 2 . Vučja so. Prema Popinoj zamisli amblem šape zveri koji stoji na početku zbirke uradio je slikar i ilustrator knjiga Dušan Ristić. ''Uspravna zemlja'' objavljen 1972. Međutim. Sporedno nebo.u petom krugu ''Reči u kamenu''. pa je savih u orahovu ljusku ).ući na jedno izaći na drugo uvo ili u pesmi ''Izmedju igara'' igra se sa svojom glavom. objaviće i Živo meso. 1953. lična osećanja i emocionalnost ne nalaze svoje mesto u većini Popinih pesama. ''Kora'' je podeljena na 4 obimom nejednaka ciklusa: 1. u zbirci ''Kora''. Frazeologizam je prepoznatljiv jezički obrazac i često ga kod Pope srećemo u autentičnom obliku npr. Zbirka je zamišljena kao celina od 5 ciklusa ali je peti ciklus. Međutim.Popa je objavio i tri antologije narodnog stvaralaštva: Od zlata jabuka.kao zasebna zbirka sa 35 pesama. 1968. 1972.

kao u snu. laje i zavija. da se ''uvuče u svoju kožu'' zato se i sam u urlik pretvara i odjekuje. Ta praznina je personifikovana kao zver koja reži i urla. obezglavljena drvca. zid ili predmeti – vizije: uzdah. je ugroženost čoveka i svih ljudskih kvaliteta. tako je u pesmi ''U pepeljari''. Gašenje cigarete u pepeljari doživljeno je kao gašenje sunca. zaborav. 3 . To su naizgled banalni i nepoetični predmeti: pepeljara. On se stavlja u položaj sićušnih stvari i posmatra iz njihove perspektive svet koji ih okružuje. Prva pesma ciklusa. Ovaj ciklus pesama donosi sliku egzistentnog prostora koji nije nimalo gostoprimljiv. već naprotiv. Ciklus ''Opsednute vedrine'' je poezija opsadnog stanja koja postepeno uobličava teme bedema. nastanjen bićima i situacijama koje prete i ugrožavaju čoveka. sa razjapljenim čeljustima i psećom glavom čiji zubi zlokobno škrguću. kao prazna soba koja postaje kosmički prostor u malom. jauk. kao što to naslov nagoveštava. Nije li sinonim za jedan od najvećih gradova sveta ''velika jabuka''.Opsednute vedrine Osnovna tema prvog ciklusa pesama. čiviluk. Urbanom čoveku je teško da sačuva stanje prisebnosti. Lirski subjekat život doživljava kao uokvirenost i opsednutost nekim ili nečim što ugrožava mir ili spokojstvo. ''Poznanstvo'' upoznaje lirskog subjekta a tako i čitaoca sa prostorom koji preti. Naslovi pesama koje opisuju predmetni svet dati su u predloško – padežnim konstrukcijama. a ''pepeo njišti''. kore. Sve asocira na smrt: mrtvi trupci čikova. tvrdjave u kojoj nema mira ni počinka U toj borbi neprestanoj daje se i poslednja kap života proždrljivim zidovima. osmeh. U pokušaju da je uništi ili se bar odupre jednom takvom zastrašujućem plodu vremena čovek postaje autodestruktivan: vilice je oglodao. sto. ugleda razbijene i dekomponovane i spoznaje njihov agresivni smisao. Predeli U ovom ciklusu Popa je opisao predmete kojima je odredjena naša svakodnevica. To je zver sa sedmokrakim jezikom. grad koji ne spava i u kome se ne spava? U pesmi ''Odjekivanje'' Popa opisuje ljudski strah od samoće i praznine. utrobu i mozak ). Popa je antropomorfizirao svet malih objekata zato njegova ''drvca čeznu''. s druge strane. ona je natprirodna i destruktivna ( pogađa teme. Pesma ''Gvozdena jabuka'' donosi sliku grotesknog čuda od ploda. Šta je ''gvozdena jabuka''? Savremeni grad. usne je obrstio i mozak je rastočio. a ogromna čovečija ruka vreba na vidiku. fiksirajući predmete odjednom ih.

Spisak ''Spisak'' objedinjuje pesme slične po tematici. Uvodna pesma ciklusa ''Spisak'' je ''Patka''. a zelena strava niče u naborima kaputa. Zaborav je opredmećen kao ravnica po kojoj se razlivaju i gube dogadjaji. Umesto vode. 4 . Naredni stihovi govore o konju koji se nalazi u istoj životnoj situaciji kao patka – izmešten je iz svog prirodnog stanja. njegove tegobe i strast u svetu u kome nesporazumi i večiti antagonizam rađaju ugrožene. po kojoj se rasipaju reči i koja '' izravnjava ''lica. Po njoj '' blude '' beskućni pogledi prepoznajući samo ponegde po neki '' cvet od magle ''. kasu. zadnje misli se legu u šeširu. Izdvojena iz prirodnog ambijenta. u prašini. Možda niko kao Popa nije tako poetično opisao apstraktnu kategoriju zaborava u pesmi '' U zaboravu ''. Jednom je pokušao da se pobuni ali je '' gubicu raskrvario ''. ona asocira na Bodlerovog glasovitog ''Albatrosa''. Pobuna rađa traumu i otuda se u njegovim pitomim očima tuga nastanila.Atmosfera straha i životne ugroženosti izbija i iz pesme ''Na čiviluku''. u kojoj se '' smeju ribe '' javljaju se izmenjeni i nametnuti uslovi života. U pesmi ''Konj'' Popa se koristi Pikasovim slikarskim postupkom koji pretače u reči pesme: ''Obično osam nogu ima ''.situacija je bezizlazna a put je sizifovski. Patkino geganje po prašini je njen hod po mukama ka neizbežnoj smrti. Patka je stvorena da pliva. Obesmišljen je prostor oko nje kao i njeno trajanje u njemu jer '' Trska koja misli i onako će je stići ''('' trska koja misli '' je Paskalova aluzija na čoveka). Tako opisana patka je u isti mah tragična i smešna. Sasvim je jasno da je to slika konja u trku. On vuče teret nateran čovekovom agresijom: '' Izmedju vilica čovek mu se nastanio ''. Predmeti obešeni na čiviluku sugerišu čovekovu odsutnost: vratove su prerezali okovratnici.'' Drum kraja nema '' . '' ogledalo da ore ''. Opevani su predmeti. glatke kao ogledalo. umesto toga ona se tromo i nevešto vuče po prašini. bilje i životinje u čijoj sudbini prepoznajemo sudbinu čoveka.

ovaj ciklus je stajao na početku zbirke i stoga sadrži najstarije Popine pesme. Njegovo lišće su zelene novčanice koje ''propija'' ulica. Njene oči se nebo u njihovom slepom stanu – kontrast. U drugoj tercini njen smeh razbija zatvorenost koju nameću zidovi njihovog stana. Sve pesme iz ovog ciklusa stoje u delimičnoj suprotnosti sa pesmama iz prethodna tri ciklusa.U pesmi ''Kesten'' opisano je narušeno prirodno stanje. ''Kora'' je Popina simbolička struktura koja u sebe zatvara određeni svet. Jedino koren kestena. ''Očiju tvojih da nije''. On deli čovekovu sudbinu u gradu iako ga je čovek utamničio u more asfalta i betona. životnih sokova. U atmosferi u kojoj su ''kuće izvrnule gorke dzepove soba'' (11. Zapravo ceo ciklus ''Daleko u nama'' objedinjuje dve suprotnosti : ljubavnu radost i zloslutne nagoveštaje ratnog okruženja. Sve je oneobičeno u svetu koji je pokazao svoje ružno lice. budući nesputan. Kesten je antropomorfiziran: ima prste. Nažalost. U trećoj tercini slavuji postaju metafora za njen glas koji donosu život ( vrbe ) u njihov stan. da zvezde u olucima trule. U četvrtoj tercini sunce se javlja kao simbol toplote i života a izjednačeno je sa njenim rukama. jutro donosi otrežnjenje. Pesma ima strogu kompoziciju – 4 tercine izgrađene na principu kontrasta i gradacije sa epiforskim ponavljanjem '' ne bi nikad ''. bilje i životinje. beton lišava drvo njegovih zelenih. Svakako najpoznatija pesma ovoga ciklusa jeste pesma pod brojem 14.pesma) lirski subjekat se pita da li će moći voljenoj ženi ''na ovom nepočin – polju''da podigne ''šator od svojih dlanova''. zapravo. U prvoj tercini lirski subjekat dragine oči po analogiji ( boja i dubina ) izjednačava sa nebom. a da nebom ''zubate oči lete'' (avioni). drvored je njegova sudbina. Daleko u nama Ciklus pesama ''Daleko u nama'' objedinjuje 30 pesama bez naslova. U prvom izdanju ''Kore'' iz 1953.Ona štiti i krije taj svet od spoljašnjeg rasula. obeleženih samo brojevima. ovde je okupio ljubavne pesme. živi od pustolovina i divnih uspomena. uživa u noćnim avanturama zbog kojih i sam kesten sanja da je ponovo u svom prirodnom ambijentu – šumi. Zaviriti ispod kore znači 5 . zato Popa moze da kaže da je ''vazduh neprohodan''. Dok je u prethodnim pesmama Popa oživljavao predmete oneobičavajući stvari.

Nepočin – polje Kad se 1953. Pesnik daje uputstvo za nekakvu još čudniju igru koja će potom uslediti. Tako u jednoj od Popinih antologija pronalazimo zagonetku: ''Mrtvi zivog nosi preko nepočin – polja. Vrati mi moje krpice (uvodna + 13 pesama) i 4. Kost kosti (7 pesama). ''nepočin – polje'' je more.Dakle. Za moto zbirke Popa je odabrao stihove iz ''Kore''. lice sa zmijom. Nešto slično nalazimo u narodnim pesmama kad se kaze da je došla ''kita i svatovi'' u značenju ''kićeni svatovi''. Amblem je prema Popinoj zamisli uradio slikar i ilustrator Dušan Ristić. Dakle. Belutak (7 pesama). Za ovu neobičnu igru 6 . ''Urnebesnik'' i ''Ponoćno sunce''. Ovo je redak primer kada Popa uzima gotovu sliku iz zagonetke. Prirodno je zapitati se šta je ''nepočin – polje''? Reč je o vrsti (h)endijadisa. paremije ( poslovice ) i zagonetke. Kasnije će Popa ovu polusloženicu staviti u naslov njegove zbirke koja će izaći 1956.'' Prva pesma prvog ciklusa ''Igre'' posvećena je Zoranu Mišiću. Pri tome je reč polje ''obična'' i moze samostalno da stoji a nepočin '' neobična '' i nema samostalno značenje. Zanimanje Vaska Pope za našu narodnu književnost i tradiciju očigledno je ako znamo da je Popa izdao tri zbirke narodnog stvaralaštva: ''Od zlata jabuka''. 3. a to znači dotaći i odgonetnuti primarnu suštinu predmeta koja se uzima za polazište pevanja. zapravo iz ciklusa ''Daleko u nama'': ''Da li ću moći na ovom Nepočin – polju da ti podignem šator od svojih dlanova. do onog što čini skriveni smisao predmeta. Na početku zbirke stoji amblem Uroborusa. postojanog spoja od dvojedne reči u istoj funkciji. pasti ''na dno svog ponora'' i ko se ne razbije ima pravo da igra. Zbirka je podeljena na 4 ciklusa: 1. Za ''Koru'' je Zoran Mišić rekao da je u celini jedno ''nepočin – polje'' gde se vodi borba neprestana ''da bude što biti ne može''. čoveku i moru. Godine 1956. Zoran Mišić je zbirku u celini nazvao ''nepočin – poljem'' gde se vodi borba neprestana ''da bude što biti ne može''. Igre (13 pesama). odgonetku ''nepočin – polja'' treba traziti u narodnoj književnosti. pojavila Popina zbirka pesama ''Kora'' i uzburkala svojom novinom čitalačku i kritičku javnost. Reč je o pesmi ''Pre igre''. Da bi igrali neophodno je zagledati si u sebe samog. Pri tome Popa je svoje pesničke slike oneobičavao gradeći ih po ugledu na frazeologizme.dopreti do suštine. nemirna pučina. zmija koja se posuvraćuje u samu sebe. 2. ova polusloženica će se naći u naslovu nove Popine zbirke.'' Reč je o barki. Kasnije će u kritici ''nepočin – polje'' biti redovno navođeno kao oznaka za Popin pesnički svet.

Kakve su Popine ''igre''? To su igre ljudskim telom. uveriti se ''da nema kukavičijih jaja'' u sebi. Ružokradice i sl. U ovom ciklusu imamo lirski subjekat – kosti koje i dalje nastavljaju apsurdnu i samodestruktivnu igru započetu u prvom ciklusu. Kost kosti znači kost ali i sama suština kosti. otuđeni od jedinstva. Dok je prethodni ciklus u igri donosio kakva – takva pravila igre ovde se ne zna ''ni ko je gde ni ko je ko'' (''Na kraju''). posle pet pesama (ako se izuzme uvodna) pojavljuje pesma ''Između igara'' nakon koje sledi još pet pesama (ako se izuzme poslednja). da im je sad lako '' spasle smo se mesa ''. Drugi ciklus nosi naziv ''Kost kosti'' u kome prepoznajemo retku ali upečatljivu stilsku figuru poliptoton. igra se tako večito nastavlja i ponavlja. nema ni srca. onda majstori kažu ne valjaju klešta i ''razvale im vilice''. Prva pesma ciklusa se zove ''Pre igre'' a poslednja ''Posle igre''. nema čela. ni krila nakon čega sledi jedno pomirljivo i rezignirano '' šta da ti pričam ''. budući antropomorfizirane. proceniti sopstvenu snagu. Ali naslovi i sadržaj pesama stoje u apsurdnom raskoraku. U prevrtljivom svetu kakav je ovaj ničiji položaj nije stalan i siguran jer ako klešta ne izvade klin iz poda. retko igra. tako da mažemo govoriti o momentu izneverenog očekivanja. U igri ''Klina'' jedan je klin–žrtva drugi su klešta i majstori – oni koji muče i tlače. Prvi ciklus pesama pokazuje izuzetno brižljivo izrađenu zatvorenu kompoziciju. Igra svadbe je svojevrsno venčanje sa svojom svučenom. Trule kobile i sl. Naslovi pesama su vrlo neobični. jednom izgubljenom a posle iskušenja ponovo zarađenom kožom. Igra ''Klina'' je krajnje dehumanizovana igra u kojoj se stalno vrše raspodele i preraspodele uloga. Na ovaj način sugerisano nam je odsustvo lirskog subjekta ili bar lirskog subjekta kakvog smo do tada navikli da srećemo u poeziji. 7 . nešto više od same kosti. U prvoje pesmi ''Na početku'' kosti konstatuju.očigledno je neophodno poznavati samog sebe. U pesmi ''Svadbe'' opisana je još neobičnija igra koja se. Lovca. Klina. Jure. Uvući se ponovo u svoju kožu je pesnička slika sa frazeološkom osnovom a znači ponovo pronaći sopstveni mir. pri tome se unutar ciklusa. Delovi ljudskog tela su ono što igra i čime se igra. Raniju destruktivnost u kojoj ''jedni odgrizu ruku ili nogu ili bilo šta'' (pesma ''Jurke''). kao da su delovi ljudskog tela osamostaljeni. kako je to napomenuto u zagradi na kraju pesme. Naslovi pesama nas podsećaju na dečije bezazlene igre: Žmure. Sve tri pesme ispisane su kurzivom. svi su u genitivu jednine: Igre. sad će zameniti autodestruktivnost: nema trbuha. Poslednja pesma ciklusa ''Posle igre'' apsurd je doveden do vrhunca. vrednost.

Poslednji ciklus zbirke posvećen je belutku. Zev nad zevovima. Kao i Isidori Sekulić i belutku je dosadio ''savršeni krug''. Raskol. ''od tačkaste nade''. Lalić je nazvao ''kosmičkim glumištem''. pojavila Popina zbirka ''Sporedno nebo'' Ivan V. Razmirica. u srcu zmiju koja guta vidik kao jaje. Osećanje ugroženosti i otuđenosti više ni ljubav ne može da anulira jer on njegovom ''čudu'' i ''lepotici'' preti. adaptacija praslike suprostavljenih planova realnosti onda nam može biti jasno zašto je Lalić ovu zbirku nazvao ''kosmičkim glumištem''. ''Ne povratilo se'' ( 12. Pri tome celim ciklusom dominira izrazito polemičan ton negovešten imperativom već u samom naslovu ciklusa. Lajt – motiv celog ciklusa su '' krpice ''. 3. Belutak se zaljubio u ''oblu plavooku''. Knjiga je podeljena na 7 ciklusa: 1. ovde je potencijalna draga oslovljena u srednjem rodu kao ''čudo''. One su očigledno sama esencija njegovog bića koja je ugrožena u ovom otudjenom svetu. Lipa na sred srca i 7. Podražavanje sunca. najcelovitijom i najcelovitije zamišljenom knjigom pesama u srpskoj književnosti. ''Sporedno nebo'' je ''kosmičko glumište'' na kome se odvija drama o osnovnim 8 . Nebeski prsten. To je isti onaj čovek – belutak koji u ''Opsednutim vedrinama'' hoće da iskoči iz svoje kože i onaj koji želi ''oblu plavooku'' vedrinu nesputanu i slobodnu. Dok je u ''Kori''. belutak ima srce. stoji na početku ovog ciklusa. ''junaku'' iz prethodne Popine zbirke. One su nešto što lirski subjekat smatra neotudjivo svojim jer one su od ''čistog sna''. Ta pesma posvećena kompozitoru Dušanu Radiću. 2. ''od svilenog osmeha''. Znamenja. a upliv narodne tradicije prepoznajemo u upotrebi modifikovane forme kletve npr. odnosno iz ciklusa ''Spisak''.pesma ) ili ''Oluja ti postelja'' ( 10. kune. Sporedno nebo Kada se 1968. Budući antropomorfiziran. u beskraj. Osnovna simbolika značenja broja 7 jeste savršeni red ali istovremeno broj 7 je zbir broja 3 koji označava nebo i broja 4 koji označava zemlju. 6. Svaki ciklus ima 7 pesama. Belutak nije običan kamen već kamen savršenog oblika i bele boje. Belutak je metafora za čovečiji trup pa tako i za samog čoveka. Ako ovome dodamo i amblem zbirke – slika gornjeg i donjeg kotla.pesma ).Treći ciklus ''Vrati mi moje krpice'' sasvim uslovno možemo odrediti kao ciklus ljubavnih pesama. naređuje. 5. tesno mu je u sebi. u nebeski svod. 4. u ciklusu ''Daleko u nama'' kroz ratnu strahotu lirski subjekat uspeva da voljenoj ženi ispeva najlepše stihove ljubavi. u rođenom telu iz kog hoće da iskoči.

Ako je Popa u ''Igrama'' pevao egzistenciju. čak ni smrti nije pošlo za rukom ''u miraz da ih odnese''.Vizija sveta koju nam Popa svojom poezijom predočava nikad nije bila blagonaklona prema čoveku ali čini se da je ovde dosegla vrhunac cinizma i besmislenosti – svet je obmana. nesporazuma ili greške. i 3.bilo je pogrešno. središnji stub ove poetske tvorevine. Stvari se pojavljuju tamo gde ne bi trebalo. – 5. Stroga kompozicija zbirke ogleda se i u ciklusima. a apsolut odgovara ''moli te se da ne zinem'' (''Krunisana jabuka'') ili lirski subjekat kaže ''pusti nas da odletimo''. ''Krilata svirala'' koja svojom pesmom razjaruje munje. Četvrti ciklus.. On je taj koji za sobom ostavlja reči ''lepše nego svet ''. a apsolut odgovara ''odrežite sebi krila slobodan da vam bude let ''(''Slobodan let''). dok su ostali ciklusi međusobno povezani po tematskoj srodnosti i to 1. ''Zev nad zevovima '' je svet predočen kao dosadna besmislica u kome sve što nastaje u znaku je jednog slučaja. – 7. Svih sedam puta. ''Podražavanje sunca''. bez interpukcije sa čitavom grupom simbola čija je osnovna funkcija da podstaknu lanac asocijacija koji omogućava prodor do onog što je Jung nazvao kolektivno nesvesno. Ali Zvezdoznancu će se posle smrti zlurado rugati ''zvezde su mu bile bliže nego sami ljudi''. 2.ironijom sudbine. Očigledno je da ''Razmirica'' ne donosi sklad i ravnotežu zato se težište speva – zbirke pomera u narednom ciklusu. dijalog započinje jedna strana ali poslednju reč ima druga. greška.( broj. Tako ''Zaboravljeni broj'' sam sebe deli i množi od očajanja što je sam i tako se ponovo vraća u samoću. – 6.. samo je jezgro speva. Centralna pesma cele 9 . Drugi ciklus ''Znamenja'' donosi najavu budućeg konflikta. Ako je apsolut nedohvatan onda treba ''naučiti mrak da sija''(''Smrt sunčevog oca''). ''Podražavanje sunca'' Lalić određuje kao spev u spevu. Tako lirski subjekat traži ''izvadi sunce iz usta''. Nakon prekinutog dijaloga sa apsolutom sledi okretanje solarnom simbolu. ovde peva esenciju. izazivaju i remete ravnotežu: ''kap krvi u uglu neba'' (pesma ''Uljez''). treba tražiti sunce u sebi. rezoner svih zbivanja u zbirci.nesporazumima i tragičnim nedohvatima. ''Sporedno nebo'' sadrži ukupno 49 pesama kratkog stiha. U trećem ciklusu ''Razmirica'' dolazi do sasvim neobičnog dijaloga između lirskog subjekta i apsoluta. odjek)''. jer ima sedam pesama. hladni i superiorni apsolut. Ili ''Ohola greška'' koja izmišlja prostor i vreme ne bi li dokazala da sama ne postoji ali sve što je izmislila. Prvi ciklus zbirke ''Zev nad zevovima'' okuplja 7 pesama koje počinju prepoznatljivom formulom: ''Bio jednom jedan. Lik Zvezdoznanca koji se javlja u uvodnoj i poslednjoj pesmi zbirke takodje uokviruje zbirku u celini. Zvezdoznanac bi bio komentator.. ''beo bezoblicni zavežljaj'' koga će grom ''razvezati''. trougao.

Hodočastiti. Sopoćani. 4. 3. To je groteskna slika podizanja slavoluka od kostiju i trpeze od ''skamenjenih dlanova'' za mladog jabukonosca koga neme. Kalenić. nasuprot vekovima. međutim ta zavičajna osovina duha biva posečena u poslednjoj pesmi ciklusa. slovenska sveta lipa. Hodočašća (7 pesama). sedmog ciklusa ''Nebeski prsten''. osovina sveta. Lipa je kosmičko drvo. To je istorijski i sudbinski put njegove zemlje i naroda. Za amblem zbirke Popa je izabrao mač koji dere oblake. Manasija. ''Nebeski prsten''. Popa u njima otkriva lepotu i sklad arhitekture i slikarstva ali su oni istovremeno i svedoci sudbine i večnog trajanja srpskog naroda. Peti ciklus ''Raskol'' korespondira sa trećim ciklusom ''Razmirica''. Povratak u Beograd (7 pesama). Ćele – kula (7 pesama) i 5. 10 . Nesaglasnost je produbljena. u suprotnom pesme gube svoje značenje. a peti ciklus donosi konačan raskol. Kosovo polje (7 pesama). Lirski subjekat kreće na put od Hilandara do Sent Andreje. Umanastirima i njihovoj vertikalnoj arhitekturi Popa vidi srpsku ''uspravnu zemlju'' koja. u čemu je duhovna vrednost srpske tradicije a to su srpski manastiri: Hilandar. Dijalog započet u trećem ciklusu završio se bez rešenja. Žiča. u Popinoj zbirci znači ići na izvor onog što je sveto. Savin izvor (8 pesama). Posle toga ostaje samo poruka iz poslednjeg. Ovde se ponovo pojavljuje lik Zvezdoznanca koji nudi utočište i nov zavičaj u svojoj pesmi onima koji ostaju nasukani posle sukoba sa apsolutom – ''Zvezdani puz''. događaja i građevina iz srpske prošlosti. od najjužnije do najsevernije tačke srpskog prostiranja. Šesti ciklus ''Lipa nasred srca'' korespondira sa drugim ciklusom ''Znamenja''. ovaj put apsolut je napušten jer je čoveku ostavio ''bajat kolač od pepela'' (''Kolač od pepela''). 2. Zbirka obuhvata deset vekova srpske kulture i stoga se mora čitati kao celina. Lirski subjekat ove Popine zbirke je putnik kroz vreme i vekove. Hilandar kao simbol večnog trajanja i Sent Andreja kao simbol ovozemaljskog nestajanja. stoji čvrsto kao i materijalni oblici koji je simbolično predstavljaju. Uspravna zemlja Popina zbirka pesama ''Uspravna zemlja'' izasla je 1972. Zbirka ima pet ciklusa: 1.zbirke koja je postavljena između 2x24 pesme je ''Priprema za doček''. Zbirka bi se u celini mogla odrediti kao poezija kulturnog pamćenja koja otkriva dublji smisao ljudi. ''Zvezde izbeglice''.

''Tuđe senke'' su nagoveštaj mraka koji ruši svetlost. Putnik još uvek tapka u mraku neznanja: ''Daleko sam još od toga da ih odgonetnem''ali oni mu se ukazuju kao zvezde vodilje. Tako je na planu sužene percepcije opevana fascinacija lirskog subjekta freskom na zidu. ono što ga goni da ostane i opstane i on se prenosi sa lika anđela na lik hodočasnika. simbolom tradicije i kolektivnog pamćenja. One su simboli nedaća i nevolja koje se nadvijaju nad ovu zemlju i ne daju maču da se vrati u korice. Pesnik apostrofira ''inat lepi''. To je jedna od najmonumentalnijih građevina nastalih posle kosovskog poraza. izgrevaju iz tame zdanja i vekova. Popin putnik hoda sa ''očevim štapom''. U njoj je Konstantin Filozof osnovao čuvenu resavsku školu pa tako Manasija postaje kulturno središte Srba toga vremena. Kalenić je najraskošnije ukrašena crkva moravske škole. stvarni identitet. Boje kao simbol baštine jednog naroda gore u krvi njegove mladosti. ''Manasija'' je srpski srednjovekovni manastir kod Despotovca koji je podigao despot Stefan Lazarević. svetlocrvena i žuta. Na licu naslikanog anđela ''boje sviću''. dakle. U prvoj tercini fasciniran lepotom freske lirski subjekat uspostavlja duhovnu vezu i identifikuje se sa likom anđela. Boje su ''na ivici zaborava'' čime je sugerisano stvarno propadanje od vlage i nemara ali i ono strašnije. Freske u Kaleniću odlikuje lak i svetao kolorit uz primenu potpuno novih boja: svetlokestenjasta. sa ''upaljenim srcem'' simbolom duhovne ljubavi prema onome što je opredmećeno u građevinama i na freskama. Pesma je ispevana u tercinama i distisima koji se smenjuju. ''vučja sazvezđa'' i pomoću njih put će pronaći. koje je podigao vojvoda despota Stefana Lazarevića. Pesma ''Kalenić'' na opštem planu opeva velelepno srednjovekovno zdanje u Levču.Tim putem lirski subjekat mora da se kreće da bi dosegao samospoznaju. duhovni zaborav koji prekida vezu sa korenima i poništava naš unutrašnji. borbi protiv zaboravljanja: ''da mi se iz sećanja ne izbrišu''(''Hilandar''). Put na koji je krenuo je ''sveti put''. Slikarstvo Manasije pokazuje vidne tendencije humanizma i renesanse posebno kroz upotrebu plave i 11 . Bogdan. simbolom mudrosti i saznanja. taj inat je esencija ovog naroda. U prvoj pesmi iz ciklusa ''Hodočašća'' prepoznajemo drevni topos puta i putnika. ''Boje zru'' je drugi stepen gradacije. U priprati manastira naslikani su ratnici sa pancirima i mačevima koji nas podsećaju da je Manasija bila i manastir – utvrđenje. a smisao puta je u pamćenju. odnosno pomaljaju se. sa ženom Milicom i bratom Petrom. ''Boje gore'' je treći završni stupanj gradacije. put znanja i samospoznaje. to su boje koje plamenom svog zrenja odolevaju vremenu i usudu.

da živi njegovu dramu stvaranja. počinje pesmom ''Savin izvor''. On vidi svoj ''poharani ćivot'' i tako anticipira Sinan-pašino svetogrđe. sudbinu i život. U pesmi ''Sveti Sava na svom izvoru'' svetac gleda svoje treće oko – simbol duhovnog znanja i pronicanja. Sveti Sava korača u pratnji svojih vukova – celim ciklusom dominira motiv vuka. Zlatna boja je znak duhovnog podvizništva čoveka kojim se on približava bogu. One grade ''živi zlatokrug''. počinje i završava se tercinama koje zatvaraju pet distiha. Drugi ciklus pesama naslovljen je ''Savin izvor'' i nedvosmisleno nas upućuje još dublje u našu tradiciju i istoriju. simbolom mudrosti. Svetom Savi na ramenu je petao – u srpskoj narodnoj religiji petao je solarno biće. Lirski subjekat. srednjovekovnog umetnika. Munje i gromovi su u njegovoj riđoj bradi – ova slika aktivira dva dijahrona kanala hrišćanski i paganski – stari Sloveni bili su riđobradi a vrhovno slovensko pagansko božanstvo bio je Perun – bog gromovnik. ovde se prenosi u trenutak i čin stvaranja nepoznatog zografa. Kao da on gleda zografa.azurne boje. U pesmi ''Sveti Sava'' aktivirana je simbolika narodne tradicije. To je oreol svetosti na fresci i poslednji treptaj zografove duše pred tragedijom koja se nadvija. Pesnik apostrofira zografa. njegov hrišćanski pandan bio bi Sveti Ilija. koji se u ''Kaleniću'' duhovno identifikovao sa lepotom anđela. Tako zograf postaje simbol umetnika koji umetnošću i stvaranjem želi da preduhitri vreme. u beskraj u oku. Popin zograf je vidi i ostvaruje u plavoj i zlatnoj mileševskoj fresci. Nije li to ona ista zvezda u nebeskom beskraju za kojom traga Vuk Isakovič? Dok je Vuk Isakovič tu ideju zvezde izjednačio sa utopijskom vizijom Rusije. otvara oko u kamenu – izvor koji leči od smrtobolje i životobolje. Pesma ima prstenastu kompoziciju. Utercinama se pojavljuje i lajt motiv – plava i zlatna boja. vrhovnog paganskog božanstva. prijatelj ljudi i neprijatelj demona. ''Poslednja jabuka sunca'' je onaj zlatni krug za koji zogfar vezuje svoj poslednji potez četkicom. na sam izvor našeg duhovnog postojanja. da oseća njegovu bliskost. To je izvor znanja. ikonopisca i freskopisca. simboli mudrosti i svetosti života. a završava se pesmom ''Sveti Sava na svom izvoru''. Drugi ciklus ima kružnu kompoziciju. Ali on vidi i 12 . Plava i zlatna boja su osnovne boje resavskog freskopisanja sa naglašenom simboličkom konotacijom. hodočasnik. oreol svetosti koji je Sava zaslužio za života. Vesnici nesreće oličeni su u apokaliptičnoj ''konjici noći'' i muslimanskom ratnom pokliču ''alah je svemoćan''. U pesmi ''Savin izbor'' svetac štapom. vuk je predvodnik čopora. U poslednjoj tercini zlatno i plavo se preobražavaju u zvezdu.dok je plava boja simbol nebeskog plavetnila. Svetom Savi oko glave lete pčele.

Četvrti ciklus ''Ćele – kula'' vraća nas u nešto bližu prošlost. Simbolika mladog meseca je jasna. Pesma ''Venconosac na Kosovu polju'' aktivira hrišćansku i našu narodnu usmenu tradiciju. Požnjeveno žito slaže se u krstine. Otuda venconosac na Kosovu polju može biti samo knez Lazar. Naime. Treći ciklus ''Kosovo polje'' posvećen je srpskoj kolevci i srpskoj kobi. opasan repom ubijenog zmaja. Lazar drži na dlanu svoju odsečenu glavu.Martinog i Marijinog brata. a odmah potom i : ''Polje kao nijedno nad njim nebo pod njim nebo''. ovenčan.a on je drži na dlanu baš kao što na našim freskama ktitori drže svoje zadužbine. jedini naslednik Nemanjića.svoju ''srećno oplođenu zemlju'' – zemlju oplođenu njegovom misijom. Krstine su u obliku krsta čime su opet apostrofirane hrišćanske žrtve.Dakle.a u subotu je po Jovanovom jevanđelju Isus vaskrsnuo Lazara.Lazareva glava je ''sunčeva namesnica''.Ova slika nedvosmisleno asocira na Jovana Krstitelja.a lobanje igraju groteskno kolo smrti. Venconosac je crkvenoslovenska reč i znači onaj koji je okrunjen.sveta majka – u našoj narodnoj tradiciji Lazareva subota je dan početka proleća. Popa toponim Kosovo ispravno tumači kao polje koje pripada ptici kosu. onim na čemu počiva i što jeste srpski nacionalni identitet.To je ''kula smrti'' od koje se i njena gospodarica – smrt uplašila. verom i znanjem.Lazareva glava je njegova zadužbina i ona osvetljava beznađe nastalo posle poraza.bos. oni su simboli Svetog Duha koji se. dok je ''pšenica selica'' slika – simbol izveden iz postojećih pesničkih slika i simbola. Postoji još jedna pesnička slika u kojo prepoznajemo ukrštanje dva dijahrona kanala – subota. Kos je ptica selica. Ti ratnici su ''pšenica selica'' koju kosi mlad mesec. U pesmi ''Kosovo polje'' Popa određuje Kosovo polje kao: ''Polje kao svako dlan i po zelenila''. ovaploćene u kosovskom božuru.U sećanju pokolenja ta nesreća ostaće sačuvana u spomeniku najstrašnijem od svih .u poderanoj košulji. Popa je ukrštanjem ''pšenice belice'' i ''ptice selice'' dobio metaforu ''pšenica selica''.u Ćele – kuli.sada je Lazar predstavljen kao Sveti Đorđe.Iz crnih i praznih očnih duplji zjapi ''crna vidovitost''. 13 .u vreme I srpskog ustanka. a sinonim za mlado žito je ''pšenica belica''.Dakle.Međutim.budući apstraktan uvek označava geometrijskim oblicima. Hristova namesnica na zemlji – crkva. U sledećoj tercini Lazar je prikazan na oblaku. Znamo da Njegoš kao simbol ratnika uzima ''mlado žito''. To je polje koje pripada onima koji su tu poginuli i čije su duše na nebu ali i pod nebom.narodno predanje tvrdi da je Lazaru na Kosovu odsečena glava. Dakle.Ona je ''svetlozarna'' u sveopštem mraku. krunisan.Između krezubih vilica zaglavila se poslednja psovka. Celim ciklusom dominira atmosfera smrti i stradanja. Dva ukrštena sunčeva zraka slažu žito u krstine.

Vratio se s puta ''da sazrelo kamenje''.''Hoćete li?''.On ih sokoli nazivajući ih kurjacima i pita ih: ''Može te li ?''.nema ni njega a ni njih.napojen znanjem sa duhovnih istočnika postaje dostojni naslednik starčeve svirke i sam svira u lipov list.Moraju udariti po duši rogatom mesecu ''ne bi li nas bilo''.s koca ga gleda. Lirski subjekat je sreo ''starca pastira'' usred ''belog grada''.U pesmi ''Crni Đorđe'' prepoznajemo modifikovanu Lazarevu kosovsku kletvu.peti ciklus zove se ''Povratak u Beograd''.Starac nosi oko vrata mladunče vuka i svira u lipov list. Hodočasnik se vratio s puta u grad kome pripada – ne zna spušta li se grad sa oblaka u njega ili mu grad iz utrobe raste. 14 . Poslednji.kamenje znanja podeli na trgu. hodočasnik.Lirski subjekat.Đorđe se obraća Srbima i kaže da je njegova glava već mrtva. U pesmi ''Vračar polje'' Popa se vraća temi iz ciklusa ''Savin izvor''.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->