L E Č E N J E BEZ L E K O V A

ENCIKLOPEDIJA ČIŠĆENJA ČOVEČJEG ORGANIZMA
-PREVOD S RUSKOG -

Beograd 2 0 0 3.

Izdavači: IGP

SADRŽAJ

Prometej Beograd i Mahmut Sehić

Beograd, ul. Prve pruge 43 Tel. 011 -31 -931 - 1 3 , tel/fax 011 -2604-751 E-mail: prometej@drenik.net Web site: www.prometej-beograd.co.yu Tel./tax 011-2154-475 E-mail: lanadar@beotel.yu ljekovitesile@hotmail.com

KORISNE INFORMACIJE Grada fizičkog tela čoveka Skelet Lobanja i kičma Zglobovi Mišići Srce i krvotok Sistem organa za disanje Mozak i nervni sistem Čulni organi Sistem organa za probavu hrane Jetra Sistem organa za lučenje mokraće Limfni sistem Endokrini sistem Tipovi i osobine čovečjeg karaktera Individualna konstitucija čoveka Vata („Vetar") Pitta („Žuč") K a p h a („Sluz") Energetska tela čoveka Bioritmi i njihov utieaj na organizam L u n a r n i ritmovi i čišćenje P o d a c i o n e k i m a u t o r i m a s i s t e m a za č i š ć e n j e o r g a n i z m a SISTEMI I NAČINI ČIŠĆENJA ORGANIZMA Opšte čišćenje organizma Rusko kupatilo Sauna Kupke Čišćenje kretanjem Ajurvedski metodi čišćenja

17 17 17 17 19 20 24 24 25 28 30 33 33 35 36 39 41 41 42 42 44 46 49 • 50 53 55 55 61 63 70 72 5

Za izdavača Borivoje Ušćumlić, inž.

Glavni i odgovorni urednik Milisav V. Đordević

Stručni konsultant prevoda Boris Kitanoski, prof. dr. sc. med

Jezički redaktor Milka Canić, profesor

Kompjuterska obrada Branko Vukoičić Mahmut Sehić
V

Štampa „ Prometej " - Beograd

© Copyright, IGP „Prometej", M a h m u t Šehić

Rižova Čišćenje krompirom Čišćenje prema metodu G. Malahova Ostali metodi mekog čišćenja Klasično Čišćenje prema metodu G. Aranoviču Čišćenje pomoću namagnetisane vode Čišćenje pomoću odvara od korena šipka Čišćenje pomoću sokova iz povrća Čišćenje pomoću jelovog ulja Čišćenje obolelih bubrega Čišćenje lubenicom Čišćenje prema metodu P. žučnog inehura i žučnih kanala Tubaž • Čišćenje prema metodu E.<••• Čišćenje limfe Čišćenje prema metodu N. Šiške Čišćenje žučnog mehura Čišćenje bubrega i mokraćnog mehura Ideomotorno čišćenje po B. I. Semjonove Čišćenje prema metodu N. Sitima Čišćenje po 111 i li organa Čišćenje prema metodu A. Andrejeva.Ishrana za čišćenje organizma Čišćenje gladovanjem Čišćenje postom Čišćenje creva Principi i redosled čišćenja Metod rada pri klistiranju Osobenosti određivanja klistira za decu Klistiri Mikroklistiri Čišćenje prema metodu O. Nišija 147 147 148 148 148 149 149 151 151 151 152 152 153 153 155 156 156 157 127 157 158 162 163 165 165 166 167 168 168 169 169 169 170 170 172 173 173 174 174 175 175 179 179 . Jelisejeve Tibetski metodi čišćenja Čišćenje srčanog mišića Čišćenje prema metodu A. Vostokova Čišćenje smešom od mleka i čaja Čišćenje p o m o ć u igloiplikatora I. Ignjatenka Čišćenje prema metodu A.. Yokera • 76 80 95 98 98 100 102 102 108 110 111 112 112 113 114 115 116 117 117 118 119 120 120 121 121 122 125 126 129 131 131 133 134 136 137 138 139 141 142 144 145 145 146 Čišćenje prema metodu A. Jelisejeve Starinski način čišćenja jetre Čišćenje prema metodu K. Rižova Narodni metodi čišćenja Čišćenje krompirom Čišćenje krvi Čišćenje prema metodu V. Yokera Čišćenje lignosorbom (bez klistiranja) Čišćenje kefirom Čišćenje pomoću biljnih vlakana Čišćenje debelog creva rusom Čišćenje prema metodu K. Yokera Ideomotorno čišćenje prema metodu B. Nišija Čišćenje prema metodu M. Kuznecova Čišćenje korenom maslačka . Nišija Čišćenje prema metodi ma . Jelisejeve Čišćenje senom Čišćenje običnom sniti (Aegopodijum podagraria) Čišćenje glauberovom solju i gladovanjem Čišćenje prema metodu N.1. Neumivakina i N. Semjonove Ideomotomo čišćenje prema metodu B. Araiioviča Čišćenje prema metodu O. Malahova Ideomotomo čišćenje prema metodu B. Aranoviča Čišćenje glinom Čišćenje pomoću kefira i jabukovog soka Čišćenje debelog creva gladovanjem Čišćenje prema metodu N. Plotnikova • • Narodni metodi čišćenja bubrega Čišćenje p o m o ć u joga vežbi Čišćenje bubrega prema metodu G. Sćadilova Priprema za čišćenje jetre medom Meko čišćenje Čišćenje jetre za jedan dan Meko čišćenje prema metodu G. Zarajeva Metod koji se primenjuje u Truskavcu Postepeno čišćenje jetre zejtinom (jestivim uljem) Čišćenje jetre travama Čišćenje prema metodu Ž.. Gogulana Čišćenje pomoću joga vežbi (Sankh prakšalana) Dopunske preporuke za čišćenje pomoću Šankh Prakšalane Ubrzano čišćenje creva Čišćenje jetre. Kurenova Čišćenje peršunom i celerom Čišćenje ekstraktom od ovsene slame i poljskog rastaviča • • Čišćenje ekstraktom od lekovitih trava Čišćenje mokraćnog mehura prema metodu P. Sitina Čišćenje krvnih sudova Čišćenje prema metodu K. Aranoviča Čišćenje prema metodu O.

Semjonove • • • 245 Čišćenje disanjem 246 Čišćenje ušiju 247 Čišćenje ušiju prema metodu V. SIške 223 Mlečna surutka B. Mikulina 241 Čišćenje disanjem prema metodu A. Bolotova 250 Čišćenje sisanjem ulja 251 Čišćenje češnjakom (belim lukom) 252 Čišćenje jezika 253 Čišćenje zuba 254 8 9 . Sitina 201 Čišćenje pomoću joga vežbi 202 Sredstvo za masiranje zglobova 203 Čišćenje odvarom od korena suncokreta prema metodu B. Kurenova • 189 Tibetski način čišćenja sudova 189 Čišćenje ekstraktom od lekovitih trava 190 Čišćenje e n d o k r i n o g sistema 191 Čišćenje pomoću joga vežbi 191 Čišćenje štitaste žlezde 197 Čišćenje zglobova 198 Čišćenje odvarom od lovorovog lišća 198 Čišćenje sokom od crne rotkve 198 Čišćenje prema metodu G. Malovička 209 Čišćenje gušterače prema metodu G. Sitina 209 Čišćenje pomoću joga vežbi 211 Čišćenje od h e l m i n a t a (glista) i p r o s t i h m i k r o o r g a n i z a m a • . Sitina 181 Čišćenje prema metodu N.2 1 6 Osnovni oblici toka toksoplazmoze 216 Čišćenje prema metodu G. Vostokova 247 Čišćenje srednjeg uha 247 Čišćenje superoksidom vodonika 247 Čišćenje nosa 248 Čišćenje prema metodu G. Tišćenka 225 Čišćenje ekstraktom od trava prema metodu A. Bolotova 224 Surutka B. Malahova 248 Čišćenje kod rinitisa i sinuzitisa 249 Čišćenje pomoću joga vežbi 249 Čišćenje metodom Neti 249 Čišćenje usne duplje 250 Čišćenje prema metodu B. Knejpa 227 Čišćenje kože lica i vrata prema metodu S. Jelisejeve 207 Narodni načini čišćenja 209 Čišćenje gušterače prema metodu A. Kasina. Derjabina • • 225 Čišćenje kože 226 Čišćenje medom prema metodu N.Bolotova 203 Izbacivanje soli pomoću lišća brusnice 204 Čišćenje pirinčom 204 Tibetski metod čišćenja zglobova i mokraćno-polnog sistema 204 Čišćenje limunovim sokom 204 Čišćenje krompirom 206 Čišćenje želuca i g u š t e r a č e ( p a n k r e a s a ) 207 Čišćenje pomoću pranske vode 207 Čišćenje prema metodu O. Lensine 227 Čišćenje pomoću parnih kupki 237 Narodni načini čišćenja kože 238 Čišćenje kože od gljivica 239 Čišćenje noktiju od gljivica 239 Čišćenje od bradavica 239 Čišćenje od žuljeva 239 Čišćenje organa za disanje 240 Čišćenje pomoću kompresa sa rotkvom 240 Čišćenje borovim mlekom 240 Čišćenje disanjem 240 Disajne vežbe za čišćenje nervnog spleta grla 241 Disajne vežbe prema metodu A. Semjonove 226 Čišćenje prema metodu S.• • 241 Čišćenje disanjem sa zvukom „ha" 241 Čišćenje pomoću joga vežbi 242 Čišćenje očiju 244 Čišćenje očnog sočiva kod katarakte 244 Čišćenje očnog sočiva kod očne mrene (beone) 244 Ispiranje očiju 244 Čišćenje očiju svetlošću Sunca i Meseca 245 Zmirkanje 245 Gimnastika čišćenja za oči prema metodu N. Malahova 217 Narodni načini čišćenja 218 Čišćenje od r a d i o n u k l e i d a i teških m e t a l a 221 Čišćenje ekstraktom od brezovih gljivica • •• •• • 223 Čišćenje meki nj ama i borom prema metodu Z. Malahova 199 Narodni načini čišćenja 200 Čišćenje prema metodu G. Semjonove 189 Jačanje sudova i podmlactivanja prema metodu P. Nikitina i A.Čišćenje prema metodu G. Bolotova od plodova divljeg kestena 224 Čišćenje ljuskom od jajeta 224 Čišćenje odvarom od semena lana prema metodu V.

Ivanova Čišćenje pomoću j o g a vežbi OBOLJENJA I ČIŠĆENJE ORGANIZMA Adenoidi Akutna respiratorna oboljenja (ARO) Angina • Amirija Aritmija srca sa treperenjem pretkomora Artritis Reumatoidni artritis Artroza Ateroskleroza Atrezija žučnih kanala Bazedova bolest Beona (očna mrena) Bolesti glista.Čišćenje zuba pomoću četkice za zube Čišćenje pomoću praška za zube Čišćenje prema metodu O. Aranoviča Odbacivanje negativne energije Čišćenje organizma pomoću energetskih polja Čišćenje pomoću vatre Čišćenje pomoću Sunca Čišćenje od uroka Čišćenje prema metodu 1. klimakterični period Kolpitis Konjuktivitis Lamblijaza Laringitis Limfadenitis Limfangitis Litijaza mokraćnih kanala Litijaza mokraćnog mehura Litijaza žuči (kamen u žuči) Meteori zam Nefritis Nekontrolisano mokrenje Osteoartroza (destruktivna) 273 273 274 274 274 275 275 275 276 276 277 277 277 278 278 278 279 279 279 280 280 281 281 281 282 282 282 282 283 283 283 283 284 284 284 284 285 285 285 286 286 286 287 287 I 1 . Ivančenku Čišćenje grla kod hroničnog tonzilitisa Čišćenje pomoću joga vežbi Čišćenje bio energetskih polja • Čišćenje prema metodu G. Jelisejeve Čišćenje grla Ispiranje grla po V. influenca Gušavost (difuzno-toksična) Hemoroidi Hepatitis Hidronefroza Hipertonična bolest Hipotonija Holangitis Holecistitis Ihtioza „riblja kiljušt" Infarkt miokarda Insult Iritis Ishemijska bolest srca Ishijas (Išijas) Ishurija (Išurija) Katarakta Klimaks. helmintijazež Botkinova bolest Botulizam Bradavice Bronhijalna astma Bronhitis Burzitis Cistitis Čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu Čmičak (hordeolum) Dermatitis Dijabetes Dijateza 10 • • 254 254 255 257 257 257 258 259 259 260 261 262 262 263 263 263 264 266 266 266 266 266 267 267 267 268 268 268 269 269 269 269 269 270 270 270 271 271 271 272 272 273 273 Hemoragična dijateza Dispepsija Ezofagitis Endarteritis obliterans Enteritis Faringitis Furunkuloza Gajmoritis (Maksilarni sinuzitis) Gastritis Giht (kostobolja) Gingivitis Glaukom Gojaznost Grip. Malahova Čišćenje polja prema metodu B.

piodermitisi Plućna disajna mana Poliartritis Psorijaza Reumatizam Rinitis Stenokardija. zatvori knjigu da sam misliš. kolpitis Vaskularitis hemoragični. Seneka 12 13 .Pankreatitis Parado ntoza Piodermija. kapilarotoksikoza Vitiligo Vulvitis Zadah iz usta Zadrška mokraće Zatvor Zubobolja Žuljevi Mali rečnik termina Spisak literature 287 287 288 288 288 289 289 289 289 290 290 291 291 291 292 292 292 292 292 293 293 293 293 293 294 295 301 Otvori knjigu da naučiš šta su drugi mislili. angina pektoris Stomatitis Toksiinfekcija hranom Tonzilitis Trovanje Tuberkuloza Ujedi zmija Upala dužice oka Vaginitis.

ukazano je na izvor informacija. U knjizi su sabrana iskustva iz drevne i savremene medicine poznatih naučnika. metodima i načinima je najbolje osloboditi organizam opasnih otrova koje svakodnevno unosimo hranom. Ništa lakše. ali i mogućnost da do duboke starosti očuvaju vedar duh i krepko zdravlje. tako skromna u obimu. vodom za piće. vazduhom koji udišemo.Pred nama je jedna neobična knjiga. a u slučajevima gde se opisi načina čišćenja različitih delova organizma poklapaju. u nadi da će nam svojini predlozima i sugestijama pomoći da neko drugo izdanje bude još bogatije i sadržajnije. biološkim i lunarnim ritmovima i njihovom uticaju na organizam za vreme čišćenja. Koliko ćemo vremena posvetiti svom zdravlju i koji ćemo metod odabrati da iz organizma izbacimo opasne toksine. a tako zvučna u naslovu . Pored toga. Sistemi i načini čišćenja organizma. U tri poglavlja pod različitim naslovima: Korisne informacije. zavisi od nas samih. može da sazna nešto više o svojoj fizičkoj konstituciji. Knjigu namenjujemo širem krugu čitalaca. Oboljenja i čišćenja čitalac može da sazna kojim postupcima. Mahmut Sehić prevodilac 15 . lekara i narodnih lekara koji u prirodi i načinu života ljudi pronalaze lekove za mnoge bolesti. crtama karaktera. Neki opisi ilustrovani su crtežima. Čitalac s pravom očekuje da na samom početku otkrije ovu enigmu.Enciklopedija čišćenja čovekovog organizma. energetskim poljima.

Pojedine kosti služe kao zaštita organima koje okružuju. 1) Na dnu lobanje se nalazi otvor kroz koji se kičmena moždina spaja sa mozgom glave. Da bi kosti bile u dobrom stanju. Upale i tumori kostiju su retki. najčešće cevaste kosti udova. oticanje i upala (crvenilo i temperatura) povredenog dela. Lobanja i kičma (si.Medu oboljenjima skeleta ljudi svih uzrasta najrasprostranjeniji su prelomi kostiju i oboljenja zglobova usled ozleda i starosti. . Kosti skeleta. Simptomi oštećenja skeleta su: bol.KORISNE INFORMACIJE GRAĐA COVEKOVOG TELA Skelet Skelet je osnova čovekove figure. a druge sadrže koštanu srž u kojoj se stvaraju crvena krvna zrnca (ćelije). dopunjenih delovima hrskavice. dejstvuju kao poluge koje upravljaju mišićima. neop­ hodno je sa hranom uzimati dovoljnu količinu belančevina. 17 . kalcijuma i vitamina. obezbcdujući im na taj način kretanje. on drži i štiti njegovo telo. naročito kada je p o ­ trebna kombinacija čvrstine i elastičnosti. Hrskavica je Čvrsto elastično tkivo koje čini važnu dopunu kostima. Simptomi oboljenja. Sastoji se iz više od 30 pojedinačnih pršljenova. Sastoji se iz 206 kostiju. Kost je živo tkivo u kome se stare ćelije neprekidno zamenjuju novim. Kičmena moždina prolazi kroz kičmu koja joj služi kao zaštita. naročito D.

obezbeduju dobru pokretljivost u nekoliko ravni. što omogućava kretanje u bilo kom smeru. na primer u kičmi. Zglobovi koji se slobodno pokreću. Klasifikacija zglobova dala u ovom tekstu je veoma iiproSćeua. 2) Pojedinačne kosti skeleta međusobno se spajaju zglobovima. imaju maksimalni raspon pokreta. Vrh bedrene kosti je skoro loptast i uglavljen je u polukružno udubljenje u karlici.n a z a d . Posto­ ji nekoliko vrsta zglobova. Kada ne bi bilo takvih pokreta palca ruke. Zglobovi u obliku sedla (si. kao i karlično-bedreni i rameni.' Nepokretni zglobovi su kao šavovi lobanje.Zglobovi (si. Ti zglobovi su građeni po principu loptastog šarnira (šarke). kao oni u ramenu. 2a). dozvoljavaju izvesne pokrete. Takav zglob smešten je u osnovi palca ruke i bez njega je teško hvatati velike i male predmete. ne dozvoljavajući im da se pokreću. 19 . šaka ruke podsećala bi na nezgrapna klešta. 2b) omogućavaju kretanje u obe strane i n a p r e d . Zglobovi u obliku oraha (si. čvrsto spajaju kosti. Delimično pokretni zglobovi (hrskavičavi).

MŠ). Simptomi oboljenja. koji vrše kretanje unutar organizma (na primer.U simptome oboljenja spadaju: bol. Kada se Čovek bavi fizičkim radom mišići jačaju. bedara i kolena.Traumatske ozleele mišića obično prati bol i stvrdnjavanje. Sa uzrastom pokreti u kliznim zglobovima postaju sve sporiji i sve ote­ žan ij i. Mišici (si. . Krajevi kostiju u takvom zglobu potopljeni su u tečnost za podma­ zivanje i pričvršćeni čvrstim vlaknastim vezama. Kada se mišić skuplja. 2d). a ne udarca (podsticaja. obično povreduje zglobove vrata. 4 i 5). u kojima se skupljanje jednog mišića propraćuje opuštanjem drugog. Klizni zglobovi (si. i spontani (glatki) mišići. Kosti gležnja (zapešća) ruku povezane su tim zglobovima. ali je zapremina njihovog kretanja manja. ruku. impulsa). Pri skupljanju mišić se skraćuje po dužini za 4 0 % i približava tačku svog pričvršćenja dvema različitim kostima. prouzrokovan habanjem i starenjem zglobova. koji pokreću samo telo. 20 21 . pomera se kost za koju je on pričvršćen. što prouzrokuje njihovu tešku pokretljivost i krivljenje. Reumatoidni artritis povreduje (oštećuje) vezivno tkivo oko zglobova. ritmične kontrakcije probavnog trakta. Slabost i bolovi u mišićima mogu nastati i usled virusne infekcije. u laktovima i kolenima i dozvoljavaju kretanje samo u jednom smeru. koji se pokreću u obe strane i napred-nazad. oticanje i teška pokretljivost. Energične vežbe povećavaju zapreminu mišića i poboljšavaju njihov krvotok. 3. Većina slobodnih mišića je pričvršćena na dve ili više kostiju koje su blizu jedna drugoj. često pomoću fibroznih (vlaknastih) tetiva. tj. Oni čine skoro polovinu mase tela i pretvaraju hemijsku energiju u snagu koja se preko tetiva prenosi na kosti i zglobove. slično zglobovima u obliku sedla. Osteoartritis. nerad može prou­ zrokovati atrofiju i slabost mišića. nogu. a ponekad upala i oticanje. . a pri redovnom treniranju obično su u dobrom stanju.Zglobovi u obliku čekrka (si. Simptomi oboljenja. Većina mišića obično radi po gru­ pama. Postoje dve vrste mišića: slobodni (poprečnoprugasti. koje kroz njega guraju hranu).mekog tkiva sastavljenog iz vlakana koja se skupljaju i opuštaju izazivajući time kretanje. povećavaju spo­ sobnost za j o š veća radna naprezanja. Kako rade mišići — Mišići su motori organizma. I obrnuto. Na taj način. 2c) smešteni su na prstima ruku. svako kretanje je posledica vuče. Telo i unutrašnji organi pokreću se pomoću mišića .

22 23 .

Pre dospevanja u pluća. 6 i 7) Srce (si. Ona cirkuliše po arterijama koje nose krv obogaćenu kiseonikom. Istovremeno skupljaju se mišići između rebara koji vuku grudni koš nagore i u stranu. Ćelije mozga nepovratno se oštećuju ukoliko se prekine njihovo snabdevanje krvlju duže od dva minuta. i hranljive materije do svih organa i od njih odnosi produkte razmene. — Poremećaji sistema organa za disanje na­ j č e š ć e su prouzrokovani infekcijom koja prouzrokuje upale disajnih puteva ili samog plućnog tkiva. talozima masti ili ugrušcima krvi. Pri udisaju dijafragma u obliku kupole postaje pljosnata.bronhije i bronhiole. i po venama koje vraćaju „upotrebljenu" krv prema srcu. 8) Disanje je proces udisanja i izdi sanja vazduha koji omogućava da krv apsorbuje kiseonik neophodan za stvaranje energije. na primer. vazduh koji udišemo se zagreva prolaskom kroz nosne šupljine i traheju. kroz koje vazduh ulazi i izlazi. 7) obezbeđuje svaki organ krvlju.5 minuta. a ugljen-dioksid iz krvotoka izlazi i izdiše se. Pušači i oni koji žive na prostoru sa j a k o zagađenim vazduhom. — Pluća podsećaju na sunder. 9) Centralni i periferni nervni sistem obezbeđuje istovremenu kontrolu svesne aktivnosti organizma (mišljenja i kretanja) i izvršavanje nje­ govih spontanih funkcija (disanje i probava hrane). . Kako kiseonik dospeva u krv. koji se javlja pri stvaranju suvišne sluzi u đisajnim putevima. Nervni sistem ima potrebu za neprekidnim snabdevanjem krvlju obogaćenom kiseonikom. Periferni nervi nam takođe omogućavaju da odredimo različite osećaje. pluća i disajni putevi (bronhije i bronhiole). pri tome kiseonik dospeva u krvotok. na primer bol i temperaturu. Kako dišemo. Po ritmu kojim srce steže komore. što zavisi ne samo od radne sposobnosti srčanih mišića. Važno je istaći da pritisak u sistemu organa za cirkulaciju ne prelazi određen nivo. dijafragma (mišićni listić između grudne i trbušne duplje). Ti pokreti povećavaju obim grudne duplje i samim tim oslobađaju pluća i omogućavaju usisavanje vazduha. zagađene atmosfere i izduvnih gasova. Sistem organa za krvotok radi neprekidno ukoliko krvni sudovi nisu zapušeni. Mozak i nervni sistem (si. Zbog toga profilaksa pore2 U savremenoj kliničkoj praksi smatra se da ćelije mozga stradaju za oko 4 . Težak poremećaj disajnog sistema izaziva alergiju (astmu). fine dlačice u nosnim kanalima čiste vazduh od stranih čestica. Sistem krvotoka (si. U alveolama krv neposredno dolazi u dodir sa vazduhom koji se udiše. U disanju učestvuju grudni koš. krv teče u odgovarajućem smeru. za koje su spojeni krupni (veliki) krvni sudovi koji raznose krv prema ćelom organizmu i obrnuto od njega prema srcu. Visok krvni pritisak (hipertenzija) može da ošteti krvne sudove ili da poveća rizik od njihove zapušenosti. Osim toga. koje mogu da dospeju u pluća. Sistem organa za disanje (si. Vazduh se udiše kroz nos i usta i spušta se u pluća kroz traheje i kroz cevi kao drvo razgranate . nego i od toga kojom lakoćom krv teče po arterijama. često oboljevaju od hroničnog bronhitisa (upale sluzokože disajnih puteva). 6) je mišićna pumpa sa četiri komore. 24 25 . Normalna funkcija sistema organa za disanje može se narušiti prilikom infekcija ili u slučajevima kada je Čovek izložen višestrukom dejstvu duvanskog dima. Njegova osnova je srce. pošto se sastoje iz miliona sićušnih vazdušnih vrećica koje se zovu alveole. Za normalno funkcionisanje svakog organa potreban je dobar krvo­ tok. Tanki omotač tih vrećica sastoji se iz sićušnih krvnih sudova (kapilara) u kojima se odvija važna razmena kiseonika i ugljen-dioksida. Arterije odnose krv od srca. Simptomi oboljenja. Pri izdisaju grudni mišići i dijafragma se opuštaju i vazduh izlazi napolje. Najrasprostranjeniji simptom je kašalj. pri­ moravajući ih da se šire i skupljaju. Prekid krvotoka u bilo kom delu m o z ­ ga najčešći je uzrok poremećaja njegovih funkcija.Srce i krvotok (si. a vene je vraćaju prema srcu. Krv dostavlja kiseonik. Ta oboljenja mogu biti propračena bo­ lom u grudima ili u grlu.ugljen-clioksid i vodu. i da izdvaja konačne produkte razmene materija .

Covečji mozak je dobro zaštićen čvrstom kutijom koju formiraju kosti lobanje. u kome kičmena moždina služi kao spona između mozga i celog organizma. dok istovremeno uzlazni signali od 26 27 . koji čine skoro 9 0 % tkiva mozga. Mozuk (si. Oštećenje mozga i nervnog sistema može.Mozak mećnja krvotoka ima životno važan značaj. . biti prouzroko­ vano traumom. Nervni sistem (si. tumorima i oboljenjima nepoznate etiologije. mali mozak i moždano stablo.Mozak.Slika 9 . Moždano stablo spaja mozak sa kičmenom m o ž d i n o m . Motorni putevi (kanali) kičmene moždine sprovode signale koji se spuštaju iz mozga glave prema svim organima. takođe. čak i potpunu invalidnost. infekcijom. koji stvaraju beskonačnu raznolikost unutrašnjih veza od kojih zavise umne i stvaralačke sposobnosti lično­ sti. Neka oboljenja nastaju pri narušavanju električne aktivnosti mozga ili biohemijskih procesa koji se odvijaju u njemu. 1 1). Mozak se sastoji iz više miliona nervnih ćelija (neurona) i nervnih kanala. zajedno sa nervnim kanalima k i č m e n e moždine obrazuje centralni nervni sistem. obnavljanjem tkiva. Određeni delovi mozga kontrolišu razne funkcije organizma. Mozak je najsloženiji organ čovečjeg organizma i mnoge osobenosti njegove grade i funkcije j o š nisu potpuno proučeni. Dve moždane polusfere. Naprsnuće ili zapušenje sudova mozga može imali teške posledice. 10). uprav­ ljaju svesnim mišljenjem i kretanjem i vrše analizu signala dobijenih od čulnih organa. Podsvesne aktivnosti (koordinacija pokreta i ravnoteže) regulišu se u malom mozgu. u stablu se nalaze nervni centri koji kontrolišu „automatske" funkcije neophodne za život (disanje i kucanje srca).

organ sluha. koja se stvaraju u mozgu glave. pri traumi lobanje) ili kao rezultat oštećenja tog dela mozga koji analizira mirise. 14 i 15). gubitak osetljivosti i slabost. Osetljivi završeci mirisnih nerava. Pomoću tih organa dobijamo predstavu o sredini koja nas okružuje. Ćulo mirisa (si. 13).Kičmena moždina se sastoji iz niza snopova nervnih vlakana. . Nosni kanali su povezani sa tri para sinusa (šupljina lobanje kroz koju prolazi vazduh). koje se sastoji iz spoljašnjeg. . . Oči se usmeravaju prema objektu posmatranja pomoću šest posebnih mišića koji pokreću oči na razne strane. . uši hvataju (love) zvukove oscilacija i učestvuju u regulisanju ravnoteže. v • i * Čulni organi (si. koji padaju u oči. promene temperature i bol. 13. što nam pomaže da primamo najraznovrsnije mirise 28 29 .Simptomi oštećenja nervnog sistema zavise od toga koji je deo zahvaćen bolešću. fokusiraju se na mrežnjači na kojoj se formira slika. gde se oni dešifruju i stvaraju vidni opažaj (per­ cepciju). kiseo. Pupoljci za ukus. U perifernom nervnom sistemu. koja prenose informacije prema mozgu glave i od njega.Glavni receptori ukusa su pupoljci (bubuljice) za ukus. Radi zaštite od stranih Čestica u slušnom kanalu postoje dlačice i posebne žlezde koje luče usnu mast. Ukus. već određuje i položaj tela i ravnotežu. koji povezuju bubnu opnu sa unutrašnjim uhom. . spaja se više od 3 1 par nerava sa kičmenom moždinom.kože i drugih čulnih organa idu prema mozgu glave čulnim putevima (kanalima). Pet posebnih sistema reaguju narazliČite nadražaje: oči omogućavaju da se njima prima vidna informacija. 12). pored psihičkih pore­ mećaja. U srednjem uhu nalaze se tri najmanje kosti u organizmu: čekić. a 12 pari nerava povezuje kičmenu moždinu sa mozgom. čini ne samo organ sluha. koji podsećaju na dlačice. Trajni gubitak čula mirisa može da nastupi usled povrede nerva (na primer. Oči.Mirisi se raspoznaju pomoću mirisnih nerava koji podsećaju na dlačice. pomračenje uma ili halucinacije. Oni mogu da razlikuju samo četiri osnovna ukusa: sladak. istureni su u šupljini nosa. 14). . Ukus je tesno povezan sa čulom mirisa. nos i jezik određuju mirise i ukuse. razmešteni su na određenim delovima jezika. Kičmena moždina (si. nakovanj i stremen. a osetljivi nervni završeci na koži omogućavaju da osećamo dodire (čulo pipanja). Simptomi oboljenja. Oni primaju i analiziraju molekule vazduha koji udišemo. Spoljašnje uho je usna školjka.Uho. Oni hvataju i određuju mirise u vazduhu i prenose informaciju mirisnim glavicama koje su direktno povezane sa mozgom. Kod embriona se razvijaju iz dva „pupo­ ljka". Zraci svetlosti. . pomoću kojeg se upravlja svesnim i podsvesnim (spontanim) aktivnostima. već dejstvuje i kao prijemni uređaj koji usmerava zvučne oscilacije prema bubnoj opni. koji se nalaze u ispupčenim sisicama (papilama. može biti praćeno simptomima kao što su glavobolja. i koji se nalaze u gornjem del u nosne šupljine. u kome se nalazi puž . Ćulo mirisa se može poremetiti prilikom pušenja ili se privremeno pogoršava pri prehladama ili alergijskim oboljenjima. koji određuju svaki od tih osećaja. Uši (si. — Organ vida su oči. srednjeg i unu­ trašnjeg dela. MS) na gornjoj površini jezika. . refrakcije ili sposobnosti očnog sočiva i rožnjače da prelamaju svetlost. a mogu se ispoljavati kao bol. Uobličena slika šalje se u mozak u vidu nervnih signala. Mreža perifernih nerava povezuje centralni nervni sistem sa čitavim organizmom i svesno upravlja mišićima i spontano kontrolišc funkcije raznih organa. pospanost. slan i gorak. Oštrina vida zavisi od . koja štiti slušni kanal od povreda. Oscilacije bubne opne pretvaraju se u nervne impulse koje mozak prima kao zvuk. Usna školjka ne samo da štiti uho od povreda. Oštećenje moždine.

I pored toga sistem organa za probavu hrane brzo reaguje na j a k e nadraživače (na primer.Slika 15 — Grada jeziku (arome). Slika 16 — Početak sistema organa za varenje do čmara. Različite vrste receptom opredeljuju raznovrsne osećaje. U zavisnosti od toga koji je čulni organ oštećen. dok ih istovremeno na koži srednjeg dela leda ima vrlo malo. Želudac i dvanaestopalačno crevo.U tankom crevu proces probave hrane prelazi u završni stadijum. . masti. 16 i 17) Čitav niz organa koji učestvuju u probavi hrane naziva se j e d n i m imenom probavili trakt. Usta (si.Pod pipanjem se podrazumevaju s v i osećaji na koži koji se prenose preko nerava od osetljivih nervnih završetaka. Dok žvaćemo hranu fermenti koji se sadrže u pljuvačci razlazu određene ugljene hidrate. sa strane . U dvanaestopalačnom crevu hiraus se podvrgava razlaganju usled dejstva probavnih sokova jetre i gušterače (pankreasa). Broj receptom varira od j e d n o g do drugog dela tela. . belančevine. 31 Sistem organa za probavu hrane (si. koja se naziva grudvom u jednjak i ona se spušta u želudac. . Ona se tu meša i delimično vari pomoću kiseline i fermenata do polutečnog stanja (koje se naziva himusom). Ćulo pipanju. razmeštenih na koži. Takvo dejstvo imaju i neki lekovi. 15). posle čega dospeva u dvanaestopalačno crevo. Termoreceptori reaguju na osećaj toplote i hladnoće i prenose u hipotalamusni deo mozga signale o potrebi regulisanja tem­ perature tela. Preostale pol utvrde čestice hrane spuštaju se nadole u pravo crevo. na pokvarenu hranu) povraćanjem ili nervozom želuca. Simptomi oboljenja. U njoj se probavlja (vari) hrana. soli i vitamine koji se nalaze u hrani organizam asimiluje. Simptomi oboljenja. u prednjem deki — slan i na vrhu jezika . Tako se na v r h o v i m a prstiju i oko usta nalazi mnogo nervnih završetaka. Jezik (si. 16). Gubitak čula mirisa običuo slabi osećaj ukusa. drugi na vibraciju i rastezanje. periferni nervni sistem i/ili veliki mozak. a ponekad i nedostatak cinka u organizmu.kiseo. Čulo pipanja može se pogoršati pri lokalnoj traumatskoj povredi kožnih receptom ili usled oboljenja koja oštećuju nervna vlakna. Slobodni nervni završeci reaguju na dodir. u kome se hranljive materije raspadaju do hemijskih jedinjenja koja su dovoljno mala da mogu proći kroz zidove creva u mrežu krvnih i limfnih sudova.Probava hrane počinje u usnoj šupljini. . z b o g čega je on sposoban da izdrži dejstvo najraznovrsnijih materija sa kojima je svakodnevno u dodiru. gde se veći deo vode asimiluje u organizam. — Osnovni simptom poremećaja bilo kojeg čulnog organa je delimični ili potpuni gubitak osetlj i vosti.sladak. gde se zadržavaju sve dok se u vidu ekskrementa ne izbace kroz čmar. Jezik i mišići grkljana potom guraju smešu hrane i pljuvačke. Debelo crevo. Tanko crevo. . Čulo pipanja povezano je specifičnim receptorima koji se nalaze u sloju kože na različitoj dubini. a ugljene hidrate. neznatno povećanje temperature i hladnoću. — Omotač creva se obnavlja svakih 24 sata. . Pojedini zatvoreni nervni završeci trenutno reaguju na pritisak.U raznim delovima jezika određuju se specifični osećaj i ukusa: u zadnjem delu — gorak. može se javiti bol ili drugi simptomi bolesti.N e s v a r e n a hrana u žitkom stanju dospeva iz tankog creva u debelo crevo. Probavni trakt čini cev koja se proteže od usta 30 .Hrana može da ostane u želucu nekoliko časova.

koje se izvlače iz hrane u probavnom traktu. izdanje „Svjetlost". soli i vode. dužina metre kod muSkarca je 16 centimetara . Dužina metre kod muškaraca je oko 25 centimetara. Sistem organa za lučenje mokraće (si.Simptomi koji ukazuju na to da je funkcija jetre narušena mogu biti gubitak apetita. Kako funkcioniše sistem organa za lučenje mokraće. Filtrirana tečnost dospeva u centralne delove bubrega. Pri znatnom razaranju tkiva jetre može se javiti žutica. mučnina. 18) Sistem organa za lučenje mokraće filtrira krv i izlučuje tečne otpade iz organizma. Druge važne funkcije za održavanje života su čuvanje šećera i masti u jetri.Jetru Jetra je najveći neparni organ u našem organizmu. s tim da održe unutrašnju stabilnost kiselina. neutralizacija toksičnih materija za organizam. kao i stvara­ nje i čuvanje komponenata eritrocita. gde je određene hemijske materije asimiluju ponovo u organizam (reasorbuju se). . 1990. lučenje žuči (tečnosti. koja dospeva u dvanaestopalačno crevo. U njene funkcije spadaju: razaranje eri­ trocita koji izumiru. mokraćni mehur i kanal za ispuštanje mokraće (uretra) kroz koji mokraća izlazi napolje. kao i neprijatni osećaji u stomaku i poremećaj probave hrane. povraćanje i mršavljenje. .primedlui prevodioca. gde potpomaže razlaganje masti). U sistem organa za lučenje mokraće spadaju: dva bu­ brega. Jetra ima životno važnu ulogu pri regulisanju sastava krvi i osnovnih biohemijskih procesa u organizmu. 33 .Bubrezi neprekidno filtriraju krv i čiste je od šljake. nago­ milavanje tečnosti u trbušnoj duplji i oticanje nogu. usmeravaju se preko vratne vene direktno u jetru. Preostala tečnost je mokraća koja otiče 3 4 Prema „Medicinskoj enciklopediji". On ima tamnu crvenobraon boju i nalazi se u desnom gornjem uglu trbušne duplje iza donjih rebara. dva mokraćna kanala. razlaganje tekova. Prema navedenoj enciklopediji dužina uretre kod žena je 4 centimetra primedba prevodioca. anemija. a koji sadrže crveni pigment krvi hemoglobin. kod bolesnika može doći do konfuzije svesti sa prostornom i privremenom dezorjentacijom. Simptomi oboljenja. Zbog takve blizine metre u odnosu na vaginu i čmar mokraćni kanali kod žena su podložniji infekciji. Kod žena je uretra mnogo kraća (približno 2. Sarajevo. stvaranje i čuvanje belančevina. i kroz nju pored mokraće izlazi sperma. kao i regulisanje razmene belanČevina i njenih sporednih (nuz) produkata. Hranljive materije.5 centimmetra) i nalazi se neposredno iznad organa za razmnožavanje.

Kada eritrociti stare ili postaju lošeg kvaliteta.o n prenosi hranljive materije i kiseonik do svake ćelije u organizmu. i samim tim. Bolovi pri mokrenju ili lučenja iz uretre mogu biti prouzrokovani veneričnom bolešću. — U većini slučajeva oteklina ispod kože na mestima gde se nalaze limfni čvorovi ukazuje na to. 6 7 34 Isto. . 35 5 Primedba prevodioca. to ponekad m o ž e da ukaže i na razvoj teškog oboljenja. Ipak. a ponekad postaju i bolni. stvaranju i razaranju ćelija krvi. Ako infekcija prodre u organizam. potkožni limfni čvorovi često primetno oteknu. Limfni sistem ima još jednu važnu o s o b i n u . U kapsuli se filtrira krv. Svaki glomerul okružen je Baumanovom kapsulom u vidu čašice koja je spojena sa kanalčićem (tubulusom) . Kako bubrezi filtriraju krv. U limfnim čvorovima se stvaraju limfociti .bela kivna zrnca i antitela koji štite organizam od infekcije. ispod pazuha i na preponama (slabinama). On se održava u zatvorenom stanju pomoću prstenastog mišića (sfinktera). 8 Slezina. 5 7 Limfni sistem se sastoji iz limfnih Čvorova koji se uglavnom nalaze na vratu. 8 Kiseoničko-transportna funkcija liinfe je neznatna. u slezini se stvaraju ćelije koje pomažu uništavanje stranih bakterija u organizmu.Do poremećaja sistema organa za lučenje mokraće dolazi veoma često i u većini slučajeva usled infekcije koja prouzrokuje upalu unutrašnjeg i spoIjnog mokraćnog mehura. da limfni sistem radi normalno i da naš organizam štiti od infekcija. lslo. Limfni čvorovi i slezina pohvataju sve bolesne mikrobe koji prolaze kroz limfne sudove. Simptomi oboljenja. a otvara se samo povremeno da bi kroz uretru izbacio mokraću. .zapušenja. Pored toga. Simptomi oboljenja. Slezina nije ništa drugo do veliki limfni čvor. u koje ulaze klupČad (glomeruli)" iz krvnih kapilara koji se snabdevaju krvlju iz bubrežne arterije. 19) Slika IS — Sistem organa za lučenje mokraće kroz mokraćne kanale u mokraćni mehur. Otežano mokrenje ili smanjena količina mokraće može biti simptom veoma ozbiljnog oboljenja .Limfni sistem (si. . Ona učestuje u razmeni gvozda i deponovanju. sprečavaju rasprostiranje infekcije ne dozvoljavajući joj da prodre do po život važnih organa. pošto se u njoj može naći samo fizički rastvoren kiseonik. Infekcija u organizam obično dospeva kroz uretru. Filtrirana krv se potom zgušnjava i stvara se mala količina mokraće koja dospeva u mokraćni mehur.Bubrezi sadrže milione filtriraj učib elemenata (nefrora) . i malih sudova koji ih povezuju. slezina pomaže jetri da ih iz krvotoka filtrira.

stres. koji imaju važnu ulogu pri regulisanju sadržaja glukoze u krvi. U sloju kore stvaraju se steroidni hormoni. Glukoza je glavni izvor energije za ćelije čitavog organizma. jajnici i mošnice (testikuli). nalaze se u jajnicima žene od samog njenog rođenja. telesna konstrukcija i karakter rasta kose. Simptomi oboljenja. kao što su nizak glas. smeštena na prednjoj površini vrata. a takođe luči hormone insulin i glukagon.Mošnice se kod muškaraca nalaze u kožnoj kesici koja se naziva mošnica. Iz sloja srži luči se adrenalin i noradrenalin. Jajnici. Svaka od njih se sastoji iz dva sloja .Te četiri žlezde se nalaze na štitastoj žlezdi. . .Ta žlezda. Paraštitaste žlezde. .odgovoran je za nastajanje po I nog sazrevanja i razvoj drugostepenih polnih simptoma. iza želuca. njegovu reakciju na glad. . srce i pluća. koji učestvuju u regulisanju sadržaja šećera.Gušterača se nalazi u dubini stomaka. Oni takođe određuju karakter i raspodelu dlaka na tein. a utiče i na 36 37 . a in­ sulin pomaže ćelijama d a j e asimiluju. čije su funkcije različite. neophodnog za normalan rad kostiju. kojih ima oko 400 000. 20) Endokrine žlezde stvaraju hormone koji se krvlju raznose po ćelom organizmu. neposredno ispod jabučice. Mošnice (testikuli). nad­ bubrežne žlezde. Hipofiza. koje one luče. — Kada se sadržaj određenog hormona u krvi poveća ili smanji. endocerviks) spojeni su sa jajnicima tako da posle sazrevanja jajna ćelija lako pada unutar kanala. . Ona stvara fermente koji dospevaju u dvanaestopalačno crevo i učestvuju u procesu probave hrane. koje su usmerene na to da same stvaraju hormone. Hormoni.muški hormon koji one luče . u organizmu obično nastaju poremećaji. infekciju i bolest i povećavaju njegovu radnu sposobnost.aktivnost drugih endokrinih žlezda. Islo. Najvažnija funkcija hipofize je stimulacija i koordinacija rada drugih endokrinih žlezda.kore i srži. koji su 9 10 Primedba prevodioca. Gušterača (pankreas). kao što su štitasta žlezda. stvara hormone koji upravljaju metabo­ lizmom (stvaranjem energije iz hranljivih materija) i regulišu tem­ peraturu tela. Testosteron . koji pri uzbuđenosti. nerava i mišića. — Ovaj organ veličine zrna kikirikija nalazi se u osnovi mozga glave. Štitasta žlezda. njihova debljina nije veća od 1 centimetra. soli i vode u organizmu. Endokrini sistem (si. Materični kanali (grlić. . fizičkom i/ili umnom opterećenju povećavaju dotok krvi u mišiće.To su dve endokrine žlezde u kojima se stvaraju polni hormoni i jajne ćelije (ovule). Po obliku jajnici liče na bobove.' Sve jajne ćelije. Hipofiza takode luči hormon rasta i hormone koji kontrolišu količinu mokraće i kontrakcije materice za vreme porođaja. kontrolišu sadižaj kalcij uma i fosfora u or­ ganizmu. Hormoni regulišu tok biohemijskih procesa u organizmu. Nadbubrežne žlezde.Nadbubrežne žlezde leže neposredno na bubrezima.

Karakterne osobine imaju ogroman uticaj na naše psihičko stanje koje. naprašiti i dugo pamte uvredu. prouzrokuje ove ili one fizičke promene kod čoveka. Svi karakteri se dele na četiri tipa . gestovima. vera u Boga i vera u dobro začeće čoveka. sa jakim osećanjima koja brzo nastaju i ispoljavaju se u njegovom govoru.dijabetesa. Najbolji lek za ovu vrstu ljudi je stalno kretanje. Kolerik (od grčke reči c/iole . ali svoja osećanja retko ispoljava svojom spoljašnjošću. radna sposob­ nost. melanholiji. altruizam (ljubav prema bližnjima. dobrota. razdraženosti). razumna hrabrost. jedan od najpoznatijih i najzna­ čajnijih lekara starih Grka. Osetljivje. U pozitivne karakterne osobine spadaju životna radost. na događaje ne reaguje ili reaguje ograničeno. nesebičnost). sa svoje strane. Kolerici su sujetni. Podložan je uticaju tuđeg mišljenja.krv. Spor je u razmišljanju i pokretima. ali isto tako trenutno može da zaboravi uvrede.čovek koji se brzo uzbuđuje. mimici. II Primudba prevodioca. ako je prestalo lučenje hormona insulina. čije emocije smenjuju jedna drugu. životna snaga) . On je odredio da čovek u zavisnosti od svojih psihičkih osobina može biti kolerik.temperamenta. inicijativnost. Sa proraenom sadržaja hormona vezane su i prirodne fizičke promene našeg organizma za vreme polnog sazrevanja. sposobnost praštanja uvreda i prigušivanje gneva (mržnje. gostoprimstvo. flegmatik i melanholik. Na primer. Karakter poremećaja i njegovi simptomi zavise od konkretnog hormona. TIPOVI I OSOBINE ĆOVEĆJEG KARAKTERA Karakter je celokupnost individualnih osobina čoveka koje se ispoljavaju u karakteristikama njegovog ponašanja prema sebi i u odno­ su na okolinu. Temperamentima ljudi u izvesnom stepenu odgovara individualna konstitucija (vidi Individualna konstitucija čoveka). sangvinik. Melanholik (od grčke reči melos ili melanos chule — crna žuč) — čovek koji je sklon depresijama.sluz) . Sangvinik (od latinske reči sanguis .propraćeni promenama biohemijskih procesa. težnja za sticanjem novih znanja. čija je produkcija izmenjena. Za njih su karakteristični nagli pokreti. lako se vreda.čovek koji trenutno reaguje na sve oko sebe. umerenost u jelu i piću. dolazi do najrasprostranjenijeg endokrinog oboljenja . samostalnost i samozadovoljstvo. ispoljavanje snage volje. Pokreti melanholika su odmereni i donekle usporeni. Flegmatik (od grčke reči phlegma . Takvu gradaciju predložio je j o š Hipokrat. umerena štedljivost. potištenosti. 38 39 .čovek sa mirnom reakcijom na bilo kakva ispoljavanja emocija.žuč) .

Negativnim osobinama smatraju se surovost (grubost). a ruke često hladne. to jest j e d n o čišćenje vuče za sobom drugo. vata-pitta. bezinicijativnost. slano. Psihički su neuravnoteženi i neodlučni. pitta-kapha. neumerenost u jelu. Neotporni su na hladnoću. pogrbljeni. zameranje.najdrevnijem sistemu lečenja. nego do kraja poštovati određen tretman lečenja. odsustvo težnje za sticanjem novih znanja. kovrdžava. Ne znoje se mnogo. koje nam dolazi iz Indije . ali imaju kratko pamćenje. Obično se izdvaja sedam osnovnih tipova ljudske konstitucije: vata. pitta. koji su pozajmljeni iz tibetske medi­ cine. Kada se organizam fizički očisti. ispoljavanje gneva. Karakterne osobine kao što su: strpljenje. osvetoljubivost. Kosa im je retka. Nokti su im grubi. lenjost. brzo primaju i pravilno tumače informaciju. oči male upale. Od karak­ ternih osobina čoveka neretko zavisi njegovo zdravlje. Vole vruća jela i napitke. poboljšava se naš karakter. humor. Negativne oso­ bine vode ga rđavim postupcima. pohota. Rastom mogu biti veoma visoki. kapha. Pozitivne osobine. vata-kapha. j e r smatraju da novac ne treba štedeti. zapapreno.vata. pitta i kapha . rasipništvo. koji vole pesmu. Kod ljudi sa konstitucijom vata voda u organizmu se ne zadržava dugo zbog čega je čišćenje pomoću vode kod njih veoma uspešno. Ljudi te konstitucije treba da se 40 41 .čovekove spoljašnje manifestacije zasnivaju se na tri načela koja se nazivaju doše (tri doše). mizantropija. Oslo­ bađanje od negativnih i sticanje pozitivnih karakternih osobina čisti telo i bioenergetska polja čoveka. vata-pitta-kapha.u literaturi najčešće odgo­ varaju principi vetra. obrve tanke. pohlepnost i sebičnost (tvrdičluk). ali i vrlo niski. Za vreme terapije čišćenja organizma ne treba gubiti prisebnost. Vata (vetar) Ljudi konstitucije vata fizički su nedovoljno razvijeni. suvonjavi. Koža im je suva. snaga volje. Ispoljavaju sklonost ka zatvorima i zadršci mokraće. odmah ga troše. Ovo je potrebno zbog toga da se u organizmu ne bi stvarali tvrda šljaka i kamenje i da se ne bi taložili so i pesak. težnja ka usavršavanju zdravlja pomažu da odaberemo pravilan metod za čišćenje i lečenje organizma i da se tog metoda pridržavamo do pojave pozi­ tivnog rezultata. povoljno utiču na njegovo psihičko i fizičko zdravlje. žuči i sluzi. obrnuto. i ako između njih nastane nesklad javljaju se simptomi bolesti. sa mnoštvom mladeža. Najčešće su siromašni. bezvoljnost. Tri doše su odgovorne za formiranje prirodnih potreba i individualnih sklonosti čoveka. prema nezdravom načinu života i nepravilnom odnosu prema drugim ljudima i prirodi. Čim ga dobiju. bezbožnost. sa mutnim beonjačama. Njima je potrebno da što češće primenjuju vruće hidroterapije. INDIVIDUALNA KONSTITUCIJA ČOVEKA Prema Ajurvedi . samoponižavanje. kiselo i slatko. da piju odvare i na taj način zasite organizam toplotom i vodom. bez snažne volje. zloba. sa izraženim venama i tetivama. To su stvaralački ljudi. gruba. U daljem tekstu navedene su karak­ teristike svakog od tih načela i ukazano na njihovu ulogu u čovekovoj aktivnosti. a procesi postaju međusobno povratni. ravnodušnost. Ako ti principi dejstvuju kao zaštitna barijera. Trima došama . egoizam.

kada je toplo. Vrh nosa im ponekad pocrveni. Za ljude tipa vata preterano naprezanje je štetno. Ruke prohladne i vlažne. oštroumni. Njihovo teloje mesnato i mlitavo. a očni kapci crvenkasti. Ljudi te konstitucije su mirni. j e r je to korisnije za njihovo zdravlje. Kosa gusta. i teško crni. Takvi ljudi s mukom podnose vrućinu. ne zaboravljaju ih gotovo nikada. Oni treba da čiste organizam od šljake gladovanjem. oporom i prohlad­ nom. Za njih su. nokti plastični. beonjače bele i velike. Kapha (siuz) Ljudi konstitucije kapha često imaju problema sa viškom kilo­ grama. jabukovo sirce. harmonični. Takvi ljudi imaju dobar apetit. a muskulatura dobi a. Probavne funkcije su im uspo­ rene. j e r su u njoj životni principi uravnoteženi. Materijalni procvat za njih nije problem. i vole kompromise. vole ljutu. Kod ljudi konstitucije pitta često se stvara žučno kamenje. inhalacijom ili parnim kupatilom (saunom). telesna građa graciozna (elegantna). Posebnu pažnju treba da poklone čišćenju zglobova. izbegavaju svađe i konflikte. častoljubivi i vole da budu lideri (vode). ispiranje nosa hladnom vodom i bavljenje sportom. Koža im je meka. korisne uljne masaže i parna kupatila. Ljudi konstitucije pitta ne bi trebalo da čiste organizam leti kada su dani vreli nego ujesen i zimi kada su dani prohladni (hladni). gorku i oporu hranu. brzo praštaju uvrede. Za klistiranje mogu da upotrebljavaju vodu sa limunom. Najsavršenijom se smatra konstitucija vata-pitta-kapha. Oči su im duboko uvučene. Ljudi kod kojih su individualne konstitucije izmešane treba bri­ žljivo da izuče svoj organizamn kako bi pravilno odabrali metode čišćenja i kako ne bi sebi naneli štetu. Prednost daju gorkom. Za dobro funkcionisanje neophodan im je potpun noćni odmor. vodeno-limunskim rastvorom ili j a b u k o v i m sirćetom. Prema sportu su ravnodušni. Kosti nisu izražene. tople kupke i loše podnose hladno kišovito vreme.klistiraju vrućom vodom. Z b o g toga moraju da piju vodu i sokove više nego drugi ljudi. Ljudi konstitucije pitta obično m n o g o jedu i piju. saune. Kod njih je razmena materija aktivna. Naj­ bolje je da organizam čiste u proleće i leti. vruću vodu ili topao urin. ali kada ih j e d n o m usvoje. slatkom. Informacije primaju usporeno. Osećajni su. Sa psihološke tačke gledišta ti ljudi su sujetni (oholi). meka kao paperje i talasasta. 42 43 . Očni kapci im skoro nikada nisu crveni. Kod tipova meSovite konstitucije ispoljavaju se različite pozitivne osobine i nedostaci tih individualnih konstitucija koje su sjedinjene u j e d n o m čoveku. Svoja preimućstva rado demonstriraju drugima. Za ljude konstitucije kapha veoma je korisno trljanje tela vodom. da čiste jetru i da veći deo vremena provode na vazduhu. Vole toplotu: parna kupatila. apetit im je dobar. sposobni da primaju energiju iz Kosmosa i obično su dugovečni. creva im odlično rade. Budući da su dosta ekonomični. Zimi često pate od prehlada. Kod ljudi konstitucije kapha često dolazi do zastoja sluzi u predelu glave i grudi. svetla i blistava. Mogu da se klistiraju i ukuvanim urinom. bliski prirodi. Koža im je meka. mogu biti imućni. ruke su tople. rade gledaju sportiste na ekranu. svetla. meki. Pitta (žuč) Mišići ljudi konstitucije pitta su umereno razvijeni. pa zbog toga moraju profilaktički da čiste i nos i grlo. takođe. mirni (spokojni). Oči su im vlažne. Rast im je srednji.

fizi­ čko.Naša utroba.To telo se stvara u našim mislima. fizičko telo je posuda za finu energiju. iskustva i znanja.Sahasrara . a igraju veoma važnu ulogu u životnoj aktivnosti sva­ kog čovečjeg organizma.je oko sunčanog spleta i odgovorna je za prijem energije volje. . Fizičko telo.morala i religije. ili energetskih. tela koja se ne mogu per­ cipirati čovekovim čulnim organima.Višudha . ona prima energiju osećanja. Rečju. P o m o ć u njega se vrši samousavršavanje koje se ispoljava u vidu prirodnih principa. Na etarsko telo naša svest ne može delovati.. Treća čakra . osećaj i i strasti.Anahata . Mentalno telo. čovek ima ne samo čvrsto. To je dovoljno čvrst omotač koji dobro osećaju mnogi ekstrasensi. Pročišćavanje Čakri je obavezan uslov za potpuno Čišćenje celog organizma. a svi procesi koji se odvijaju na etarskom nivou su besvesui (spontani). Zapušene.čakre. . Svako telo je pokriveno elastičnim i plastičnim omotačem.je u predelu grla. kojima se koristimo tokom života. nečiste čakre ne mogu da provode životnu energiju kosmosa i da unose u organizam životnu snagu. podložna raspadanju. Etarsko telo. bez ostalih šest tela fizičko telo je jednostavno trula lešina.je na glavi u predelu temena. Na etarskom telu odražavaju se sva oboljenja bilo kao rupice ili kao udubljenja. to je prijemnik seksualne i stvaralačke energije. to jest osnove koje su čoveku date odozgo.Ađžna . . .je između obrva i predstavlja tačku prijema mentalne energije. Njihova čistoća utiče na čovekovo zdravlje. Kauzalno telo. savesti i osećajaduga.ENERGETSKA TELA ČOVEKA Prema metafizičkim shvatanjima. Sedma čakra . telo nego i šest finih. Tačke za raspodelu energije su energetski centri . koji se trenutno odražava na zdravlje čoveka. kožni omotač je pravo. Pri narušavanju prolaska energije kroz čakre nastaje energetski spazam. čuti. Astralna tela ljudi međusobno su povezana i u m n o g o m e zavise od uticaja planeta. Druga čakra . sa pobesnelim energijama u njemu. Prva čakra .U tom telu satkane su sve čovekove emocije. Čovek ima sedam glavnih čakri koje su raspoređene duž kičmenog stuba.Mulađhara . Peta čakra .Svađhistana .Manipura . s druge strane.j e srčana. Astralno telo. Mnogi ljudi ne mogu da upravljaju astralnim telom.je u osnovi (temelju) kičme. U ta dva tela utemeljeni su najviši duhovni principi. j o š u detinjstvu nagomilane.je oko polnih organa. fizičko telo. Mentalno telo povezuje čoveka sa mentalitetom celog sveta.Preko tog tela čovek dobija kosmičku energiju. reakcije. U etarskom telu sakupljene su sve. Isto. 44 Biidhijalno (budističko) " i atrnansko (na indijskom atman d u š a ) " telo. Ona se ne mogu videti. Četvrta čakra . 12 13 Pririiedba prevodioca. Kod nekih ljudi to telo je malo i fino. ta čakra percipira energiju oblika. Pri probijanju bilo kojeg od tih omotača narušava se celokupnost tela i čovek oboleva. kod drugih o g r o m n o . 45 . Šesta čakra . . fiksi­ rati pipanjem itd. U današnje vreme veoma je malo ljudi koji ih mogu postići i realizovati. i ono može da ga štiti pomoću opštih ljudskih znanja . ne mogu da ih prigušuju i potci nj avaj u razumu (svesti) koji razorno del uje na astralno telo. kroz tu čakru prolazi energija života. zbog toga ljudi boluju i pate. Energija koja prolazi u dva smera: odozgo nadole (iz K o s m o s a prema Zemlji) i odozdo nagore (iz Zemlje u Kosmos) u idealnom slučaju treba ravnomerno da popunjava sva tela.Energetsko etarsko telo potpuno kopira fizičko telo. jer ne upravljaju svojim osećanjima. Ali.

pluća.mokraćni mehur. To je period noćne aktivnosti pitta i vata. i organizam živi. u martu želudac. U periodu j a n g organizam živi samo na račun vlastite energije i energije koja dolazi od Sunca. srce i sistem organa za krvotok. mokraćni mehur.tanko crevo. potci nj avaj ući se opštim ritmovima prirode. a završava se u 3 sata posle ponoći.slezina. tamno -jin. to ne znači da se ne može tvrditi da period od 6 do 10 časova ujutro najbolje odgovara periodu kapha. Oni zavise od geografske širine.srce. u decembru . u februaru . to jest usta. creva.kičma. jetra. To je vreme aktivnosti kapha. njihovo naizmenično s m e 46 njivanje osnovni su uslovi za razvoj i postojanje (bitisanje) čovečjeg organizma. lako se probavlja. Vreme najveće aktivnosti tankog creva je od 13 do 15 časova. U periodu jin energetski procesi se materijalno uravnotežuju. To je vreme aktivnosti vata i kapha. Prema tom grafikonu u januaru je najaktivniji žučni mehur. Bubrezi prerađuju svu tečnost koja dospeva u organizam. koje se karakteriše akumulacijom i predajom akumulirane energije. jednjak. to jest bubrezi. Profilaktička čišćenja je bolje vršiti prema grafikonu aktivnosti različitih organa u zavisnosti od godišnjeg doba. Međutim. U tom periodu najbolje se obnavlja hemijski sastav krvi. treba regulisati naizmeničnost procesa jin i jang i jasno ih uskladiti sa prirodnim rit­ movima. Povećanje i smanjenje jin i jang. U periodu j a n g u rad se uključuju organi koji odgovaraju jang-kanalima. akumulirajući je i odvajajući potrebne i nepot­ rebne materije. U zimskim i prvim prolećnim mesecima priroda zamire. a vazduh se usled svetlosnog i toplotnog zračenja Sunca zagreva i kreće. povećavaju se ili smanjuju vlažnost. u oktobru mozak. Na Istoku takvu promenu ritmova nazivaju smenom jin i jang. Organizam se može čistiti u bilo koje vreme godine. To je vreme aktivnosti kapha. U tom međuprostoru odvijaju se isti procesi kao u prirodi: „duvaju" vetrovi. u aprilu . Najveća aktivnost jetre počinje u 1 sat noću. Zbog toga čo­ večji organizam postaje aktivniji. molekula i međuprostora. To je najpovoljniji period za uzimanje hrane. Tada se u želucu aktivira si uz i sva uzeta hrana koja u to vreme dospe u želudac. u jun u . To je vreme aktivnosti perioda vata. Vata potpomaže mešanje hranljive mase u tankom crevu i asimilaciju hranljivih materija iz creva u krv. Navedeni periodi aktivnosti su uslovni. Na površinu zemlje spušta se masa ohlađenog vazduha. pošto se u to vreme najintenzivnije koristi sunčeva energija. godišnjeg doba i individualne čovekove konstitucije. Sledeća četiri sata. V r e m e najveće aktivnosti želuca je od 7 do 9 časova ujutro. nastupa period mirovanja. U zavisnosti od tih perioda menja se tok energije u organizmu. 47 . pritisak i temperatura. U debelom crevu se stvaraju ekskrementi koji se kreću nadole.debelo crevo. Od 19 do 21 sat najaktivnije funkcioniše sistem organa za krvotok. to jest dobija i troši energiju. gutanje. prouzrokujući vlažnost i hladnoću. dana i časova. Najaktivniji period za bubrege počinje u 17 i traje do 19 časova. čuvanje i preradu. U jutarnjim i dnevnim satima priroda se budi. njeno sitnjenje. pošto se sastoji iz atoma. od finih uticaja (dejstava) oni ne mogu da štite. Pitta podstiČe razlaganje hranljivih materija. probavu i izlučivanje. izbacuju nepotrebne i dovode u krv neophodne materije. u maju .jetra. teži za uzimanjem i probavom hrane. u novembru .BI0R1TAM I NJEGOV UTICAJ NA ORGANIZAM Čovečji organizam potčinjava se opštim ritmovima prirode. najbolje je debelo crevo prazniti u to vreme. Debelo crevo najaktivnije funkcioniše od 5 do 7 časova ujutro. Upravo taj period je najprirodniji za prvo uzi­ manje hrane. želudac. koje podstiče odvajanje soli i sokova i izbacivanje svega s t o j e nepotrebno iz organizma. Zato. od 10 do 14 časova. u avgustu . u letnjim i jesenjim mesecima je obrnuto (proces katabolizma). kada su u prirodi najaktivniji vata i pitta. U večernjim i noćnim satima vazduh se ne zagreva. U tom periodu organizam traži m n o g o hrane i lako je probavlja. prateći pri­ rodne ritmove. odgovaraju periodu pitta kada se svi organi uključuju u aktivan rad. U organizmu u tom periodu dolazi do procesa obnavljanja struktura razrušenih tokom dana. koji se poste­ peno kondenzuje. Svetio vreme dana (24 sata) odgovara j a n g . kada se završava dejstvo perioda vata i počinje period kapha. U jin-organe spadaju organi za aku­ mulaciju. Najveća aktivnost mokraćnog mehura je od 15 do 17 časova. Jang-organima se nazivaju organi koji služe za uzimanje hrane. Da bi organizam bez prekida funkcionisao.bubrezi. u julu . Koža i energetska tela štite organizam od spoljašnjih grubih uticaja. prestaje kretanje vazdušnih masa i nastupa period mirovanja. Život na našoj planeti direktno zavisi od promene godišnjih doba. čovek u to vreme traži i rashoduje manje energije (proces anabolizma). u septembru . grlo.

Od 14 do 18 časova nastupa period vata. Jetra je najaktivnija od 1 do 3 sata noću. A k o čovek ne poštuje ovo pravilo i ne pođe na spavanje u 22 sata. a isto se dešava i u čovečjem organizmu. Četvrta faza Meseca je pogodna za čišćenje svih organa osteoartikularnog tkiva (koštanog sistema). njena prva trećina.od 7 do 9. U tom istom vremenu aktivno se odvijaju procesi probave hrane i čišćenja organizma. To se dešava i u organizmu. a ako se povedete za njim. gornji deo stomaka. rizikuje da nepravilno usmeri rad svog organizma. Za čišćenje grla. u poslednjoj tvtć'mi -pršljenove donjeg dela kičme. kod njega najčešće neće biti problema sa zdravljem. Početak t o ^ p e r i o d a povoljan je za fizičke vežbe. Mesec utiče i na terapije čišćenja. bubrezi . vrat­ nih pršljenova takođe odgovara ova faza Meseca. U prirodi od 18 do 22 sata u vazduhu dolazi do koncentracije vlage i hladnoće.od 3 do 5. i 4. priroda se smiruje. fazi Meseca. druga trećina .srce. Organizam prelazi u fazu akumulacije i obnavljanja. slezina . u drugoj trećini -polne organe. kosti i zglobove udova najbolje je čistiti u drugoj trećini te faze. poslednja trećina je pogodna za čišćenje želudačno-crevnog trakta i stopala. najbolje će se odmoriti.za pripremu za spavanje. U gornjim delovima organizma aktivira se sluz. kože i sistema za varenje (prva trećina).od 9 do 11. debelo crevo . 49 . koji kod svih organa traje po 2 sata. opšta energija se povećava od 21 do 2 3 . Od 2 do 6 časova ujutro ponovo preovladava period vata. Za čišćenje nosa. Period od 22 do 2 sata noću je period pitta. očiju i usnih školjki najpovoljnija je prva faza Meseca. koji ode da spava u 22 sata. Eustahijevih tuba. srce — od 11 do 13. jetra i grudni deo kičme. Ostale preporuke o vremenu čišćenja organizma biće navedene pri opisu čišćenja konkretnog organa. želudac . pluća i nervni sistem. Maksimalna raspodela energije u jednom ili drugom organu zavisi i od meseca u kome je čovek rođen.od 17 do 19. poslednja trećina želudac. Posle 18 časova počinje noćno ponavljanje perioda koji su na­ vedeni. Opšte terapije čišćenja najbolje je vršiti u 2.od 13 do 15. Ispunjen doživljajima iz proteklog dana. čoveku je potrebno mirovanje kako bi obradio informacije koje je prikupio. U poslednjoj trećini prve faze treba čistiti zglobove ruku. to jest kada nije tako jako pritisnut gravitacionim silama.od 5 do 7. što se dešava i u čovekovom organizmu. a žučni mehur je najaktivniji od 23 do 1 sat posle ponoći.od 19 do 2 1 . O d m a h posle perioda najveće aktivnosti nastupa period najmanje aktiv­ nosti. Aktivnost organa ne zavisi samo od faza Meseca. pluća . Dolazi do čišćenja odozgo nadole. pa se zato u tom periodu javlja prirodna potreba za pražnjenjem mokraćnog mehura i creva. Tokom druge faze Meseca njegova aktivnost se raspoređuje na sledeći način: prva trećina -grudi. mokraćni mehur-od 15 do 17. tanko crevo . već na nju utiče i položaj Meseca u toku dana (24 sata). Čovek. a kraj . on postaje čas lakši. To je vreme najveće čovekove radne sposobnosti. Naš organizam zavisi i od gravitacionih polja Meseca i Zemlje. I. koje mu diktiraju vlastiti organizam i priroda. pošto organizam čoveka sadrži oko 6 0 % vode od ukupne telesne težine. kada se može javiti apetit. žučni mehur. U prirodi za to vreme dolazi do najvećeg mešanja vazdušnih masa. Tokom treće faze Meseca najbolje je čistiti sledeće organe: u prvoj trećini . čas teži. mokraćni mehur i pravo crevo. sistem krvotoka . Za čišćenje pojedinih organa treba odabrati dane kada je organizam lakši. . tanko i debelo crevo. prestaje burno mešanje vazdušnih masa. Ako čovek osluškuje ritmove. Kretanje Meseca izaziva plime i oseke na Zemlji. može se narušiti razmena materija u organizmu. Mesec rođenja Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar 48 Mesec čišćenja Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Juni LUNARNI RITMOVI I ČIŠĆENJE Uticaj lune (Meseca) na čovečji organizam odavno je dokazan.lelisejeva predlaže sledeću šemu kao najpogodniju za određivanje optimalnog meseca kada treba čistiti organizam. ali njena druga trećina. kada se ispoljavaju njegova fizička aktivnost i umna delatnost. Lekar O.bubrege.

A.rukovodilac Sankt-Peterbmgške škole za du­ hovno i fizičko usavršavanje „Jedinstvo".čuveni američki lekar. .predstavnik osmog pokolenja porodice lekara sa Srednjeg Urala. P. Lavrova V. B r e g P. Siško Z. Tišćenko V. profesor Sankt-Peterburgške državne medicinske akademije imenom 1. Frolov E. uzrast i godišnje doba. . . koji je razradio sistem ishrane ispod praga (minjmalne ishrane za preživljavanje). Autor mnogobrojnih knjiga o toj temi.PODACI O NEKIM AUTORIMA SISTEMA ZA ČIŠĆENJE ORGANIZMA Andrejev J. . propagator metoda urinoterapije za lečenje i čišćenje celog organizma. A . K. Autor vlastitog sistema za čišćenje organizma. prosvetiteljica Ajurvcdc. . P. Autor mnogobrojnih pu­ blikacija. TY. Njegov sistem zasniva se na tome da su svakom živom organizmu dostupne lekovite sile same prirode. . V. Kašin A.naučnik i pisac.autor mnogobrojnih knjiga o lečenju i Čišćenju različitih organa čoveka. V.kandidat medicinskih nauka. autor mnogobrojnih publikacija o čišćenju.narodni lekar iz Simferopolja. . Gogulan M. Malovieko A.osnivač i direktor Univerziteta za bioenergetsku problematiku.doktor medicinskih nauka. . ^ Strogat L.1. autor učenja i uvođenja u medicinsku praksu terpentinskih kupki. A. konstruktor avionskih motora. viši predavač Sankt-Peterburgške državne medicinske akademije imena 1.čuveni narodni lekar. I . Zakrevskij V. podmladivanju i lečenju organizma. D.bioenergosugestolog. lekar-praktičar viso­ ke kategorije.kozmetičar. doktor medicinskih nauka. MŠ) geološko-mineraloških nauka.čuveni naučnik.kandidat medicinskih nauka. autor čuvenog dela Ruski narodni lekar. Sitiii G. N. . Sćadilov E. lečenje. specijalista u oblasti alternativne medicine. Mečnikova.japanski profesor. Malahov G. . N. autor sistema zdravlja.čuveni praktičar u lečenju vodom iz N e m a č k e (XIX vek). Birher-Benner M. S. A. M. U osnovi njegovog učenja je praksa vegetarijanske ishrane uz isključivu upotrebu produkata koje preporučuje.kandidat psiholoških nauka.autor mnogobrojnih publikacija o čišćenju orga­ nizma od šljake. . Jelisejeve O. Lifljandskij V.narodni lekar. autor čuvene knjige Tri kita zdravlja Aranovič B. koji je propagirao lečenje i čišćenje organizma pomoću sokova različitih biljaka i trava. Lobodin V. . . Borodin S. Nastanak. Nikirin A. K. Kurenov P. . 14 14 Pr im cd ha prevodioca. a čovekov zadatak je da pomogne tim silama da efikasnije rade. Autor univerzalnog sistema „ D e t e " sistema korišćenja prirodnih sila za lečenje i usavršavanje čoveka. N. Yoker N. Rižov A. . . Knejp S.kandidat medicinskih nauka. . usmerenog na praktično dostizanje harmonije uma. stvorenog u Drevnoj Kini. .narodna lekarka. Ivanov P.doktor medicinskih nauka. . pravilnog načina života i produženja života. A. rukovodilac škole astrologije „Kanon". .autor metoda kaskadnog gladovanja. akademik. G. Semjonova N. .kandidat (magistar.specijalista u oblasti astromediciue. predavač u školi „Jedinstvo". autor popularne knjige Kozmetika. . Zalmanov A. . propagator Sistema pet ele­ menata. V. koji uopštava čitavo iskustvo iz oblasti zdravlja koje je poznato u istoriji čovečanstva.američki lekar. Ivančenko V.švajcarski lekar-dijetolog. 50 Lensina S. . profilaksa. . tela i duše. koji preporučuje gladovanje sa istovremenom upotrebom veće količine vode. K. F. . .biolog. V. autor vlastitog sistema lečenja. . . 51 .autor unikatne knjige Rak. I. . Niši K. jedan od osnivača Centra za tajne rezerve čoveka. pri kome se voda ne srne upotrebljavati ni u kakvom obliku. Mikulin A. . A. osnivač rostovskog centra „Nada".autor vlastitog sistema lečenja koji se zasniva na prirodnoj higijeni.lekar. . M e čnikova.v e l i k i autoritet u oblasti netradicionalnih metoda lečenja. docent koji se posvetio razradi originalnog metoda usmeno-slikovitog i emocionalno-voljnog upravljanja stanjem čoveka (USEVUS).

SISTEMI I NAČINI ČIŠĆENJA ORGANIZMA .

difteritis. či­ šćenje organizma od šljake. čista i zdrava koža sprečava njihovo prodiranje u organizam kroz pore. Izračunato je da se na j e d n o m centimetru kože nalazi i do 40 000 patogenih mikroba. 55 .OPŠTE ČIŠĆENJE ORGANIZMA Organizam u celini. otklanja umor. pluća. pojačava rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem. dijabetes i dr. Opšte kontraindikacije za čišćenje organizma. Kupatilo je od pamtiveka postojalo. Na taj način. kao i za slabe i iscrpljene ljude. 15 Prioiedba prevodioca. tuberkuloza). smiruje bolne osećaje. U globalne terapije čišćenja spadaju j o š gladovanje i post. banja blagotvorno deluje na ceo organizam. U kupatilu se ishrana tkiva povećava kiseonikom. . poboljšava razmenu materija i kvalitet lavi (povećava količinu hemoglobina. želu­ dačno-crevnog trakta i povećava apetit. a ne pojedini njegovi organi.).Vrelina kupatila pojačava krvotok. poboljšava rad bubrega. Najrasprostranjeniji n a č i n j e čišćenje pomoću banje i kupki. RUSKO KUPATILO Rusko kupatilo je izvanredno sredstvo za obnavljanje snage. jetre.Čišćenje orga­ nizma je kontraindikativno (ne srne se vršiti) za trudne žene (tokom cele trudnoće). ljude sa hroničnim oboljenjima (čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. što blagotvorno utiče na tonus mišića i koži daje elastičnost. naročito koža od šljake. mogu se čistiti na nekoliko načina. čeličenje i skidanje kilograma. bolesnike sa onkološkim i infektivnim oboljenjima (hepatitis. Vrelina kupatila u k o m ­ binaciji sa masažom odlično stimuliše zglobove i mišiće. Međutim. Dokazano je da banja smiruje centralni nervni sistem. pre svega zato da bi se orga­ nizam čistio. astma. Terapija u kupatilu je nezamenjiva za ljude „sedećih' profesija. eritrocita i leukocita). pošto dobro nado­ knađuje nedostatak kretanja. j e r mikrobi na čistoj koži brzo uginu. meningitis. aktivira rad srca.

Ako na koži postoje prošireni krvni sudovi rusko kupatilo je takođe kontraindikativno. a masna suvlja. Po stepenu približavanja ćelija površini kože dolazi do pro­ cesa orožavanja. j e r jačaju njena fiziološka svojstva.krajnje produkte razmene materija. Povećanje temperature tela u ruskom kupatilu je kiatkotrajno. m o ž e dostići od 2 do 3 kilograma. on znojem izbacuje toksine . . On deluje i na grkljan.više od 360. U đermu (krznu) se nalaze lojne i znojne žlezde. amonijak.Koža se sastoji iz epiderma (pokožice). Tako se na 1 c m površine dlana nalazi više od 370 znojnih žlezda. koja se luči sa cele površine tela za jedan sat. topi i oksidira. koren kose. Ćelije epiderma stalno se zamenjuju novim ćelijama. Koža aktivno učestvuje u vodeno-slanoj razmeni materija. Pri pot­ p u n o m odsustvu vidljivog znojenja kroz kožu voda isparava u gasovitom stanju. Ako se na vreme ne izbace iz organizma. Orožavele ćelije se lako odvajaju od glavnog sloja i zamenjuju novim. istezanja. derma (krzna) i potkožnog masnog vezivnog tkiva. puneći ga vlagom. cistitisa i neuritisa. Disajni proces nesumnjivo pomažu i pročišćene pore. otvara i brižljivo pročišćava pore tela. artritisa. deca i oni koji su prvi put u parnom kupatilu. h e m o roida. na tabanima . U znoju se sadrže sledeće materije: hlor. pod dejstvom pare spaljuje. Čovečji orga­ nizam ima od dva do pet miliona znojnih žlezda. Osim s t o j e rusko kupatilo odlično sredstvo za čišćenje organizma.više od 150. Količina vode. ljudima sa obolelim srcem i koji su pre toga preležali insult. ne treba odmah da se penju na gornju policu. azot mokraćevine (urea) . natrijum. glukoza. bolesti Botkina. Poželjno je izazvati samo znojenje koje traje od 3 do7 minuta. Zahvaljujući tome što rusko kupatilo aktivira rad svih organa i sistema. 56 57 . Pri t o m e se smanjuje aktivnost mnogih uzročnika bolesti. kalcijum. mlečna kiselina. a poboljšava i razmenu vazduha u plućnim alveolama. oboljenja kivnih sudova.oko 200. Znojne žlezde ne izbacuju ništa manje vlage iz organizma od bu­ brega. Stare kožne ćelije zamenjuju se novim. mišići. ono je jednostavno i dostupno svima za koje data terapija nije kontraindikativna. Kontraindikacije. treba izbegavati sve što može aktivirati snabdevanje kože krvlju. astme i onkološkim bolesnicima. Kako se odvija proces čišćenja u ruskom parnom kupatilu? Vrelina koja je proslavila rusko parno kupatilo. Pojačan krvotok omogućava da se rastvorena šljaka brzo odstranjuje kroz kožu. i na sluzokožu nosa. U vreloj pari kupatila ginu skoro svi patogeni mikrobi. malokrvnim ljudima.oko 60. kalijum. a u orožavelim samo 10%. pneumonije. Stariji ljudi. Rusko kupatilo pomaže da se zidovi arterija pročiste jer se holesterin nataložen na zidovima arterija. Tako kupatilo pomaže čišćenje i samoobnavljanje organizma. U ruskom kupatilu se poboljšava krvotok pa čovek lakše diše.Rusko kupatilo se zabranjuje trudnim ženama. Koža je ne samo privlačnija spolja nego i zdravija. Vruća voda omekšava organizam. to jest epidermalne ćelije gube vodu: u neorožavelim ćelijama epiderma ima do 7 0 % vode. koju organizam gubi znojenjem kroz kožu. Rezultat toga je da koža postaje elastičnija i da male bore iščezavaju. ali se za to vreme aktiviraju procesi razmene i zaštitne sile organizma. toksini postepeno i neumitno truju organizam. ljudima koji boluju od epilepsije. čistim ćelijama. krvni sudovi i nervi. magnezijum. na primer. na grudima i stomaku . Pri pivom ulasku u rusko kupatilo ne treba se umivati sapunom niti koristiti metlicu. umrtvljene i orožavele ćelije. K a d a se čovek p a n u kupatilu. 16 Prunedba prevodioca. može dostići od 6 do 10 litara dnevno. Vitamini se retko luče znojenjem. azot amino-kiselina. na vratu . Većina lekara smatra d a j e temperatura za vreme bolesti životna snaga i koriste parno kupatilo za lečenje mnogih bolesti. Pri redovnoj primeni parnog kupatila suva koža postaje masnija. Broj znojnih žlezda na pojedinim delovima tela je veoma veliki. Ti sudovi su izgubili sposobnost da se sužavaju pa da se ne bi j o š više širili. razmena masti se normalizuje. kreatin (komponente se određuju prema stepenu smanjivanja). 17 Primedba prevodioca. Količina znoja. sa traumama na mozgu. Potkožno masno vezivno tkivo sadrži pramenove kolagenskih i elastičnih vlakana. između kojih se nalaze masni režnjevi.Terapiju treba početi toplim kupkama j e r orga­ nizam mora da bude zagrejan. m o ž e m o se osloboditi kontraktura (uzetosti) . Povišena temperatura podstiče pretvaranje šljake u produkte razmene koji se lako odstranjuju. A R O (akutnih respiratornih oboljenja). Ono je posebno razvijeno na petama i jastučićima prstiju. skida sa gornjeg sloja kože zastarele. . odstranjuje prljavštinu. Funkcio­ nalna sposobnost kože se poboljšava. nefhtisa. Vruć vlažan vazduh je odličan stimulator rada svih organa za disanje. Zahvaljujući izbacivanju toksma iz organizma kroz pore kože olakšava se rad bubrega i po­ boljšava vodeno-slana razmena. 2 16 Vrela para ruskog kupatila utiče na otpornost kože i postepeno poboljšavanje funkcija lojnih žlezdi. bronhitisa i drugih. 17 Pravila upotrebe. na leđima i stražnjici . njima je dovoljna vrelina na dnu. gihta.

što će poboljšati disanje. turban napravljen od peškira. Čaj piti u manjim gutljajima. Lipova metlica pomaže da se glavobolja brzo otkloni. Terapiju treba završiti laganim milovanjem celog tela metlicama. U parnom kupatilu treba disati kroz nos. a najbolje je ostati u parnom kupatilu jedan minut. Zatim uzeti 4 . Pri tome. zato ga treba držati duže u vrućoj vodi. Za odlazak u rusko parno kupatilo treba se pripremiti. Ta metlica je nezamenjiva za ljude koji pate od reumatizma. Posle šibanja treba pristupiti jačem šibanju. kolena i svih mesta gde se oseća bol. Dobro je pariti se ujutro od 9 do 11 časova. Za obolele to vreme ne srne biti duže od 12 do 15 minuta. Lekovitu brezovu metlicu najbolje je pripremati 12.Trudite se da ne dodirujete jamice ispod kolena. . ali ako n e m a m o mogućnosti da parno kupatilo posetimo tada. pogubne su za patogene mikroorganizme. Oni koji pate od glavobolje. Pri ponovnom ulasku u parno kupatilo možemo se pariti metlicom. Najpre m o r a m o odlučiti kojom metlicom ćemo se pariti.gumene patike ili papuče. laganu vunenu kapu. kako bi se zagrejala do temperature gornjeg sloja vazduha. Posle toga ne moramo se bojati opekotina od koprive. treba imati u vidu da kupanje u parnom kupatilu noću opterećuje srce.U rusko kupatilo se tradicionalno odlazi sa brezovom metlicom. Pre ulaska u rusko kupatilo treba pojesti malo povrća. Ona je savitljiva. vrtoglavice. kakvu ćemo vodu sipati u banjsku peć i kakav ćemo čaj piti posle parenja. Ako se pri pritiskanju metlicom j a v e neprijatni osećaji. A k o se parite parnjakom. Metlicu treba prvo podići nagore i otresti. Prvu etapu treba početi milovanjem lisnatim delom metlice (to se bolje radi pomoću parnjaka). Pre svakog ulasku u parno kupatilo treba se odmoriti 15-20 minuta. a zatim na stomaku. leda i vrata. Treba ga pripremati u avgustu. Kontrastne terapije normali frekvenciju srčanih kontrakcija i čeliče (prekaljuju) organizam. Šibanje treba početi od leda. tu je koža veoma nežna.5 pregršti lišća od bresta. dobro je učiniti to preko dana ili u večernjim satima. Osim toga. Za to vreme korisno je popiti čašu čaja sa limunom ili uzeti slatko sa Čajem. bedara. Metlica od koprive je predivno sredstvo protiv radikulita. Po slabinama (krstima) se mora pažljivo šibati. Ono se razlikuje od prethodnog jačim pritiskanjem čitave metlice uz telo. U početku je najbolje odležati malo u parnom kupatilu. Taninske materije.Na glavu treba staviti maramu. Eterične materije koje se izdvajaju u brezovim metlicama p o m a ž u izbacivanje sluzi (šlajma) i poboljšavaju disanje. Prisloniti metlicu na stopala. treba ih otkloniti. kada treba odrezati grančice breze koja se nalazi blizu vode. Pare od lipe izazivaju pojačanu sekreciju sluzi i smanjuju temperaturu tela. Brezova metlica može se koristiti za dva odlaska u parno kupatilo. Ono se vrši brzim i lakim pokretima šibanja vrhom metlice.3 puta.treba smatrati glavnom u procesu parenja. Metlice za rusko kupatilo. Eukaliptus ima dosta krute listove. Hrastova metlica je nezamenjiva kod kožnih oboljenja. U drugoj etapi metlice treba spustiti na slabine i pritisnuti ih 1-3 sekunde. aroma od lipe blagotvorno utiče na bubrege i pluća. Zagrejanu metlicu treba priljubiti uz stopala nogu. Terapiju ponoviti 2 . Posle toga metlicu treba vratiti. tj. lunarni dan. podstiče zarastanje rana i leci prehladu. a na noge . preliti ih 59 . Najbolje je pariti se sa dve metlice odjednom. a sušiti je u hladu. Pre upo­ trebe treba je spustiti na pet minuta u vruću. najbolje je da koriste brestovu metlicu. stimuliše znojenje i zagreva kožu. Ne smemo ustajati naglo. čvrsta. a zatim izaći. Nju treba pripremati u maju-junu od mlade koprive. koje se sadrže u kori hrastovih grančica. Lipovu metlicu najbolje je pripremati pri izlasku Meseca. s tim da glava i noge budu u istom nivou. nestaje masni odblesak sa kože. Koža je posle nje elastična. Treću etapu . j e r hrastova metlica uništava loj ne čepove. lunarnog dana. Takvo pritiskanje treba izvršiti i u predelu lopatica. Zagrejana (ali ne vruća) metlica od eukaliptusa može se prisloniti i na lice. sve navedene terapije vrše se prvo ležeći na leđima. U rusko kupatilo se ne srne ići posle obilnog ručka ili ako je želudac prazan. Posle toga treba šibati stomak. Posete parnom kupatilu mogu se povećavati svaki put za 1 minut. voća ili kašu i popiti čaj od trava. kojima često mrznu noge i ruke. umočivši metlicu u hladnu vodu. Ta metlica je korisna i kod neuralgije. Čitavo telo treba šibati brestovom metlicom. zatim njom polako prelaziti preko nožnih listova.šibanje . Trljanje i parenje del uje kao svojevrsna obloga koja poboljšava razmenu top'lote. natapati. Metlicu od koprive korisno je upotrebljavati pri oboljenju bubrega i zglobova. a zatim u hladnu vodu. pogodna i uz to ima specifičan miris. U pauzama između ulazaka u parno kupatilo dobro dejstvo ispoljava polivanje hladnom vodom ili 58 kupanje u bazenu sa ledenom vodom. Metlica od eukaliptusa je najbolje sredstvo protiv prehlada. sve dok se u njemu ne ostane od 15 do 35 minuta. Ona izaziva obilno znojenje. Hrastove metlice treba pripremati u avgustu-septembru ili na 14. smanjuje bolne osećaje. a potom preći na listove nogu i na stopala. Brezova metlica odlično čisti kožu i korisna je kod gnojnih ospi.

kvas ili aromatične trave. Dok se nalazimo u sauni moramo kontrolisati svoje samoosećanje. U kamenu banjsku peć najčešće se naliva samo obična čista voda. Pre izlaska iz saune treba malo odsedeti sa opuštenim nogama. Posle 61 . Za dodavanje u vodu dobri su odvari od čubra (Saturcia hortensis). Ali u parnom kupatilu čovek trpi veće opterećenje na srčano-vaskularni. Zatim čoveka koji leži moramo okrenuti sa stomaka na leda i istrljati mu grudi sa strane. Šibanje mogu vršiti samo ljudi sa dobrom kožom i koji su pripremljeni za to. Ako nema nikoga da nas napari i izmasira. zatim vodu sa odvarom. smreke i jele. na primer. Može se pripremati i ekstrakt od listova breze. Pomoću takve metlice krvotok se brzo normalizuje. vrani love trave (Origanum vulgare). a potom vodu sa odvarom. neurodermatitisa i ekcema. staviti u nju ruke i noge (lišće ne treba vaditi). s t o j e potrebno za uspostavljanje normalne tempera­ ture tela.brezovu itd. a disanje postane ubrzano i površinsko. Potom treba 5 minuta odležati na umotanoj metlici. kada voda postane topla. a pod tuš pivo staviti noge i ruke. Pri prvom ulasku u saunu ne smemo se zadržati duže od 10 minuta i ne s m e m o praviti nikakve suvišne pokrete. Deca se mogu voditi u saunu tek kad napune tri godine. Ovu svojevrsnu masažu najbolje je ponoviti 3-4 puta. a zatim je treba staviti na gornju policu (klupu) i umotati u čaršav. Kada se na taj način nabaci vruća para na čoveka koji leži. a zajedno sa njim i sve ostale štetne materije. Lice koje nam pomaže pri parenju mora da podigne slobodan kraj čaršava da zahvati što više vrućeg vazduha i da pusti čaršav da slobodno pada nadole. kadaje potrebno lečiti odjednom više bolesti. Najpogodniji (najbezbedniji. Njegova frekvencija pre ulaska u saunu treba da bude oko 60 otkucaja u minutu. najbolji) položaj je ležanje na čaršavu ili frotir-peškiru. Posle ponovo moramo stati pod hladan tuš. tj. Na glavu treba staviti laganu vunenu kapu ili maramu od cica. Ona se može koristiti kod varikoznog proširenja vena. Četinarska metlica se priprema od bora. U parnom kupatilu čovek se manje znoji. Kada završimo terapiju. Ako nema čaršava može se upotrebiti peškir. inače mogu nastati vrtogla­ vica i nesvestica zbog nagle preraspodele krvi pri brzom ustajanju. Vruć vazduh će efikasno da obuhvati celo telo. mogu se pripremati kombinovane metlice koje se mešaju u jednoj metlici grančice. grudi. breze i hrasta ili koprive i eukaliptusa. stražnjicu. dobro je da se popije čaj od trava sa limunom. SAUNA Dejstvo saune po svom uticaju na čovečji organizam isto je kao dejstvo ruske banje sa parom. Onima koji se često pare četinarskom metlicom obezbeden je dug život. Parno kupatilo više odgovara očeličenom i fizički j a k o m čoveku. Najsigurniji pokazatelj je naš puis. a zatim blago izmasirati telo. bedra i noge. Organizam najčešće sam signalizuje kada treba izaći iz saune. O n a dobro upija znoj. disajni i nervni sistem. pelena (Artemisia absinthium) i žalfije. Pravi/a upotrebe. dok se ne raspari. Potom sačekati malo i ponovo sipati običnu čistu vodu. dok je istovremeno sauna prihvatljivija za manje j a k e ljude. a posle 10 minuta boravka u sauni ona se može povećati od 110 do 120 otkucaja. Može se vršiti i naizmenično čišćenje sa dvema metlicama: posle brezove treba primeniti hrastovu ili posle metlice od koprive . Treba leći na čaršav tako da jedan kraj čaršava visi do poda. Na kraju se treba odmoriti najmanje pola sata. U bazen treba ulaziti postepeno. Klenova metlica ima antiseptičko i protivupalno dejstvo i podstiče zarastanje rana. Dužina drugog boravka u sauni je nešto veća. starije ljude i decu. od 10 do 12 minuta. lipe. ali se primetno pojačava efekat čišćenja zahvaljujući kondenzaciji vode na telu. Ne treba ulaziti u saunu više od tri puta. ali se u vodu mogu dodavati pivo. Veoma je korisna metlica od lešnika. Ona mora da odstoji u vodi 30 minuta. a u saunu ući bez obuće. ali zato vlažnost dolazi skoro do 100%. U nekim slučajevima. a zatim pod topao kada treba oprati glavu šamponom. nego k a d a j e okružen suvom parom. U Rusiji su se odavno prali i kupali u odvarima od mente (nane) jer odvari te vrste odlično čiste kožu. za rekonvalescente. kada se pojača lupanje srca. Šta raditi ako se nađemo u ruskom kupatilu bez metlice? Poznato je da se parenje može obaviti i bez metlice. Posle prvog izlaska iz saune treba se odmah zagnjuriti u bazen sa hladnom vodom ili stati pod hladan tuš. kleke.ključalom vodom u lavoru ili kofi i malo ohladiti. U parnom kupatilu četinarsku metlicu prvo treba skuvati u ključaloj vodi. nego u prvom slučaju. treba ga trljati kroz čaršav. Nju treba pripremati pri izlasku Meseca. m o ž e m o se sami napariti pomoću peškira. U parnom kupatilu temperatura raste do 4 0 . Temperatura vazduha ti sauni može dostizati od 90 do 100°C. — Pre ulaska u prostorije saune najpre treba oprati telo sapunom i likom od lipe (glavu ne prati) i obrisati se na suvo. i ne roniti. a zatim brižljivo trljati leda. trofičnih gnojnih rana (čireva). lipe i kantariona (Hypericum per­ foratum). 60 Prvo treba pljusnuti na kamenje peći običnu vrelu vodu. a zatim celim telom stati pod hladan mlaz.5 0 ° C .

pa se ne treba grejati duže od 10 do 15 minuta. Termičke kupke. podići stranice vreće i zavezati pantljiku (vrpcu) vreće za vrat. 18 KUPKE Primena kupki takode spada u terapije čišćenja.Odlično sredstvo za preznojavanje je lipov čaj koji treba pripremiti na sledeći način. preliti vrelom vodom i kuvati 5 minuta. Pravila. . nazivaju se hladnim. poboljšavaju razmenu materija. šesti na stolicu. Indikacije primene. pomažu otvaranje zatvorenih kapilara i poboljšavaju na taj način sve procese važne za zdravlje. a kasnije se može povećavati od 2 do 4 minuta. To je posebno kontraindikativno za početnike. staviti na vatru i kuvati 10 minuta. Ne srne se naglo ulaziti. . Takve kupke podstiču povećanje tonusa srčano-vaskularnog sistema. Upozorenje. Mešani čaj utoljava žed i snabdeva organizam korisnim mate­ rijama. a posle odmora ponovo pasti do 80 otkucaja u minutu. Takvo parno kupatilo treba primenjivati svakoga dana. — U kadu sa vrućom vodom ne smemo odjednom zaroniti.U vreću se može postaviti samo grejač sa zatvorenim spiralama (grejnim t e l o m ) . aktiviraju proces metabolizma i izbacivanje štetnih materija iz organizma.Nesanica. Pravila. Sudovi se u tom slučaju šire postepeno. za vreme drugog ulaska frekvencija otkucaja može se povećati od 12 do 140 otkucaja. . narušavanje apetita. bu­ brega. otitis. potom procediti i dodati po ukusu med ili šećer. difterija). U početku temperatura vode treba da bude 36-37° C. temperaturnim ili hemijskim putem stimuliše važne procese u organizmu. poklopiti posudu i ostaviti da odstoji. Pored grejača u vreću treba staviti stolicu sa drvenim ili plastičnim sedištem. Organizam dopunski Čisti i vitaminizira čaj od šipka i kamilice. sve vrste malignih tumora (povećavaju otpornost. Posle svake vruće kupke potreban je odmor od 10 do 20 minuta. Cvetove lipe preliti ključalom vodom. . Posle 10 minuta čaj procediti i piti sa medom ili šećerom. Zatim u kadu treba dodavati vruću vodu. premor. Ind i ka čije pri men e. dovodeći postepeno temperaturu od 39 do 40 C. Vruće kupke pojačavaju rad srčanog mišića. Čajevi za saunu i banju. Sušene plodove šipka treba isitniti. prouzrokovan kupkama. Sobna parionica. Na dno postaviti grejač i priključiti ga na električnu mrežu kroz poseban otvor sa strane vreće. male boginje.Oni koji iz bilo kojih razloga ne mogu da posećuju banju (saunu). niti odjednom zaroniti u hladnu vodu.Opšta infekcija krvi. nane (mente) i vranilove trave. . Trave i plodove treba isitniti i preliti ključalom vodom i ostaviti da odstoji od 10 do 15 minuta. Opšte vruće kupke. . uzete u jednakim koli­ činama. a zatim oprati sapunom i likom od lipe. . Opšte hladne kupke. Broj terapija određuje se individualno za svakog bolesnika. Na 50 grama smeše treba uzeti litar ključale vode. Mehanizmom pozi­ tivne povratne sprege refleksnim putem ostvaruje se reakcija organizma na dejstvo vodenih terapija pri Čemu vodeću ulogu ima centralni nervni sistem. Nadražaj kože.Sa hladnim kupkama najbolje je početi leti trljajući pojedine delove tela hladnom vodom. mogu da naprave parionicu u kući. a efekat čišćenja pojačava. Preznojavajuća svojstva ima i čaj od oskoruše (Sorbus aucupana) i maline. koji se pije posle saune (banje). gojaznost i povećanje arterijskog pritiska. Posle primene hladne kupke treba istrljati kožu suvim i grubim peškirom sve dok se ne pojave vidljive reakcije kože i osećaj toplote. . povećavaju tonus mišića i smanjuju arterijski pritisak. Pri tome obavezno voditi računa da grejač ne dodiruje stranice vreće.od 1 do 2 sata. Prvo sašiti veliku vreću sa dnom i vezicama odozgo od čvrstog polietilena. sva infektivna oboljenja kod dece (šarlah. Sušene cvetove kamilice (bele rade) dodati uz šipak. koji pomažu čišćenje organizma od šljake. pojača­ vaju venozni krvotok i limfotok. 62 . Primena hladne kupke treba da bude ograničena: za po­ četnike najviše pola minuta.Kupke kod kojih je temperatura vode ispod 20 C. efikasno otkla63 18 Primedba prevodioca. po 1 deo sušenih plodova zove (sambucus nigra) i šipka. Sušene plodove oskoruše i maline. Aromatičan je i obnavlja snagu čaj od vranilove trave. Posle terapije treba se politi hladnom vodom. Temperatura u vreći brzo naraste od 80 do 90° C. Skinuti svu odeću i obuću.Kupke sa temperaturom vode iznad 39° C nazivaju se vrućim. kantariona i šipka. poboljšavaju sastav krvi.odmora smanjiće se do 80 otkucaja. Dužina trajanja vrućih kupki treba da bude ograničena . Glava treba d a j e slobodna (što je najbolje uraditi uz pomoć ukućana). Za njegovo pripremanje treba uzeti 3 dela suvog kantariona. i suve listove od crne ribizle (Ribes nigrum) pomešati i zavariti u čaj niku.

Posle toga dobro poklopiti i ostaviti da odstoji 12 časova. On je izradio propise pripremanja „bele emulzije" i „žutog rastvora" od terpentina. Nedeljno treba uraditi od 2 do 3 kupke. Dejstvo slane kupke nije ograničeno vremenom boravka u kadi: čestice soli. impotencije.U kadu sa svezom vodom (35-36° C) dodati od 3 do 4 kilograma hlorida natrijuma. poboljšavaju stanje kože. arteritisa. kod infarkta miokarda i išijasa. iz čoveka izlazi smrad. Terapija traje od 10 do 20 i više minuta i zavisi od samoosećanja. . G. Četinarske kupke mogu se pripremiti pomoću ekstrakta (tečnog. otok mozga. grčevi u bubrezima.ukupno oko kilogram suve smeše . Temperatura vode u kadi pri tome mora biti 38. J Četinarske kupke.2 puta nedeljno. Lužinske kupke sa kvascem pomažu da se likvidira venozni zastoj krvi. Zalmanov. Postoje dve vrste terpentinskih kupki — sa žutom i belom emulzijom. Terpentinske kupke sa belom emulzijom Indikacije primene. Posle terapije primeniti prohladan tuš od 5 do 10 sekundi.Kupke pojačavaju pulzaciju kapilara i krvo­ tok.Malovičko predlaže da se u lužinske (alkalne) kupke pored sode doda 200 grama sode i 70 grama kvasca za jednu kupku u kadi. za ubrzavanje zarastanja preloma. sudova i stimulaciju nervnog sistema. stimulišuća i dezinfekciona svojstva. treba raditi vruća grudna umotavanja (pred spavanje) i prohladno umotavanje nogu (preko noći). neuritis.Kupka sa žalfijom može se pripremiti pomoću ekstrakta fabričke proizvodnje ili da sami pripremimo ekstrakt. trajanje kupke 15 minuta.Povišen arterijski pritisak.kuvati 30 minuta u 7 . Ciklus sličnih kupki traje oko mesec dana".Terpentinske kupke je predložio lekar A. kožne bolesti. Radi toga treba preliti 300 grama četinarskih iglica sa 3 litra hladne vode i kuvati ih. ciroza jetre. prostatitisa. .8 litara ključale vode. one počinju da ga truju otrovom lešine. Indikacije primene. nastaje „bezuzročni" brzi zamor. Ako se te ćelije na vreme ne odstrane iz organizma. Nasuti ga u kadu sa toplom vodom ( 3 6 .njaju bolove). koje su ostale na koži. . infarkt miokarda. Prvih 10 dana kupke treba primenjivati svakog drugog dana. a zatim svakog trećeg dana ili 2 puta nedeljno u tačno određene dane. stari Grci i Rimljani. otvorena tuberkuloza pluća. Kupke sa žalfijom . . Indikacije primene. On ima rastvarajuća.Oboljenja aparata za oslanjanje i kretanje. Temperatura vode se od terapije do terapije postepeno povećava. od 10 do 20 minuta. Kontraindikacije. u vidu praška ili tableta fabričke proizvodnje) ili da sami pripremimo odvar. tonizujući i čisteči je. 64 Slane kupke. sitno izrezane grančice i isitnjene šišarke . 65 . Malaliov predlaže sledeći ekstrakt za kadu: „Iglice od smreke (jele). P. Z b o g svojstava da se odlično rastvara terpentin lako prodire kroz kožu i deluje na nervne završetke. Poslednja terapija (umotavanje nogu) izaziva refleksno širenje krvnih sudova donjih 1) l Primedba prevodioca.Radikulitis.Četinarske kupke podstiču intenzivno čišćenje kože. kao i za ljude sa smanjenim arterijskim pritiskom. . mišićnih atrofija. S.5 C. parama benzina). povećan pritisak kičmene moždine.3 8 C. umaranje. Odvar naliti u termos i uzimati topao tokom dana. . S. Ekstrakt od žalfije može se pripremiti ako se 100 grama suve žalfije kuva 1 sat u litri vode.Povećana sanjivost. Ekstrakt sipati u kadu gde je temperatura vode 3 6 . Primenjuju se kod hipotonije. A.4 0 C). detbrmacionih poliartritisa. i narednih časova posle kupke ispoljavaju lako iritirajuće dejstvo na nervne završetke. pleksitis. pleksitis i neuritis. Terpentin je očišćeno teipentinsko ulje koje se dobija iz borove smole. U dane kada se ne primenjuje kupka. Kombinacijom četinarskih kupki i četinarskog odvara m o ž e m o se izbaviti od 8 0 % različitih oboljenja. — U kadu sa svezom vodom i temperatiuom od 36 do 3 7 C dodati od 300 do 500 grama rastvorene sode. neki akutni oblici trovanja (na pri­ mer. hronični poliartritisi različite etiologije. neke kožne bolesti i za razmekšavanje rožnatog sloja vlaknastog vezivnog tkiva. Z a l m a n o v je takode ukazivao na čišćenje pomoću četinarskih kupki od „toksina umora odumrlih ćelija organizma. a primena . ali je samoosećanje po tom pitanju najglavniji kriterijum. Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. Ostaviti da odstoji i procediti. Kupke sa pramenom hemijskog sastava Lužinske kupke. A. Recept četinarskog odvara koji se pije: 5 supenih kašika jelovih (smrekovih) iglica preliti sa pola litra ključale vode i kuvati na blagoj vatri 5 minuta. . kada proključaju. Indikacije primene. radikulitis. Terpentinske kupke. . U lekovite svrhe koristili su ga Sumeri. posle čega ostaviti da odstoji 24 sata. Odvar izliti u kadu sa temperaturom vode od 36 do 37 C. usporenih (mlitavih) paraliza.

Sledeću primenu predlaže A. poboljšava krvotok u njima i pomaže razvijanje dopunskih krvnih sudova. Pripremljena bela emulzija izgleda kao kiselo mleko (jogurt). Primena belib terpentinskih kupki . Normalizuju se pokazatelji glavne razmene.5° posle 5 minuta 38.Hipertonija. zatim dodati izrendan sapun i sve mešati dok se potpuno ne 66 Indikacije primene. Žute kupke treba primenjivati kod dijabetesa. a takode za podmladivanje (za ljude sa pritiskom većim od 140 milimetara).50 36. 3 grama salicilne kiseline. počev o d 2 2 .50 36. pojačava se lučenje mokraće (diureza). To je veoma važno kod arteritisa donjih udova. čmar. M a l o v i e k o : „Sipati u kadu vodu čija je temperatura 36° C. hormona.5° posle 5 minuta 38.50 36.50 36.5° posle 5 minuta 38. koje se javljaju kod hipertrofičnog deformacionog reumatizma i otklanja taloge kalcij uma u veznim tkivima i tetivama. kupke terapija se primenjuje po režimu k u p k e broj 2 1 .5° posle 5 minuta 38. lečenjem ultrazvukom. zračenjem. Tabela 1 .50 36.5° posle 5 minuta 38. doza se smanjuje i ne povećava se sve dok se koža ne privikne i reakcija ne oslabi. sipati u kadu i brižljivo promešati. 30 grama dečjeg sapuna i 500 grama terpentina. Macin pripremanja. °C 36". sve ogrebotine i ranice na telu i udubljenja ispod pazuha vazelinom ili bilo kojim biljnim uljem i leći u kadu. hemioterapijom i drugim jakim terapijama. . posle 5 minuta 38° 36.50 36.Hipertonična bolest.50 36. .50 36. mililitara 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Temperaturni režim.50 36.50 Trajanje kupke. Tokom 5 minuta dovesti temperaturu vode u kadi do 38 Ci ostati u ležećem položaju j o š 10 minuta pri toj temperaturi. uzimanjem antibiotika. A k o se emulzija u kadi ne promeša dobro može doći do opekotina posebno osetljivih delova kože. 0 Broj kupke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Količina emulzije. prema tome.5° posle 5 minuta 38. medicu (perineum)" .50 36. 20 Primcdba prevodioca.50 36.5° posle 5 minuta 38.5° posle 5 minuta 38.50 36. .5° posle 5 minuta 38. Kod posledica izliva krvi u mozak i melopatija žuti rastvor ispira ostatke mrtvih ćelija i stvara povoljne uslove za oživljavanje zbijenih neurona.5° posle 5 minuta 38. 67 . Kontraindikacije.U ključalu vodu uz mešanje sipati salicilnu kiselinu.5° posle 5 minuta 38. pa je pre upotrebe treba dobro umutiti.50 36.5° posle 5 minuta 38.5° posle 5 minuta 38.5° posle 5 minuta 38. Vruć rastvor sipati u posudu (staklenu ili polietilensku litarsku teglu flašu) sa terpentinom. a opšte stanje organizma poboljšava. Čuvati na sobnoj temperaturi do godinu dana.50 36. Recept za pripremanje emulzije: 550 mililitara destilovane vode." Kupke sa žutom emulzijom Primjedba. Žuti rastvor resorbuje (splašnjava) egzostoze.5° posle 5 minuta 38. U vreloj vodi rastvoriti potrebnu dozu bele emulzije. Zatim izaći iz kade. min 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Za vreme kupke ili posle nje može se javiti reakcija na koži u vidu osećaja lakog pečenja (žeženja). kapilaroskopije i spoljašnjeg disanja. salpingitisa i adneksitisa. posle 5 minuta 38° 36°. preloma kostiju. Šema primene kupki sa belom emulzijom prikazana je na tabeli 1. konzistencije svežeg belanceta od kokošijeg jajeta. Reakcije su individualne i traju od 15 do 45 minuta posle kupke. obući staro rublje i leći u postelju.udova i.5° posle 5 minuta 38. Namazati polne organe (naročito mošnice kod muškaraca). Takvo stanje kod pacijenata se održava 2 godine i duže. Ako je reakcija veoma j a k a (neprijatna).Primata kupki sa belom terpentinskom emulzijom rastvori. Pri čuvanju ona se raslojava. Posle kure lečenja (po pravilu. U krvi se smanjuje količina holesterola i šećera. ne brisati telo. štipanja ili peckanja. infarkta miokarda sa arterijskim pritiskom iznad 150 milimetara.50 36.50 36.50 36. posle 5 minuta 38° 36°. Kada se sapun potpuno rastvori skinuti lonac (šerpu) sa vatre.5° posle 5 minuta 38.5° posle 5 minuta 38. Terpentinske kupke ne smeju se primenjivati zajedno sa injekcijama. najmanje 3 meseca) arterijski pritisak se stabilno smanjuje. . glaukoma.

poslednjih 4 m i n . Još jednom sve promešati i sipati u flaše (tegle). min. m o ž e se primenjivati dijeta bez soli i sa vrlo malo belančevina. rastvoren u vodi. . min. terapija čišćenja debelog creva i jetre. . emulzije. 40 grama nagrizaj ućeg natrijuma (nišadora).4 0 ° 36°. Količina žutog rastvora. 39° 36°. 39°.1 8 . Ijedan i drugi način terpentinskih kupki. Mešovite kupke se mogu preporučiti čak i kod maksimalnog arteri­ j s k o g pritiska . 39°.4 0 ° 36°. min. Kada smeša postane tečna kao zejtin i na njenoj površini se pojavi tanak sloj bele pene. posle 5 min.41° 36°. posle posle posle posle posle posle posle posle posle 5 5 5 5 5 5 5 5 5 min. sa temperaturom vode u kadi od 39 do 40° C. min. 300 mililitara ricinusovog ulja. . u mozak 69 . širi zatvorene kapilare mišićnog sistema i kapilare udova. min. Temperaturni režim.1 7 . prekinuti zagrevanje. 39° 36°. svaka 3 dana treba primenjivati kupke sa 60 mililitara žutog rastvora. od 12.Recept za pripremanje žutog rastvora: 200 mililitara destilovane vode. mil. 36°. Dodati nagrizajući natrij um. posle 5 min. da se sa kože ne bi skinuo terpentin.1 6 . u kombinaciji sa dijetom osiromašenom solima i belanČevinama.180 milimetara.Ricinusovo ulje naliti u emajliranu šerpu.poslednjih 4 m i n . čija se dejstva međusobno dopunjavaju.2 0 minuta. 36°. u trajanju od 1 5 . . Po zavr­ šetku terapije treba se osušiti suvim zagrejanim peškirom. min. 39°. 39°.2 0 . 36°. p o s l e 5 min. C U nje kupke.3 0 mililitara. posle 5 min.narav­ no. poslednjih 4 m i n . posle 5 min.uree (ispod 10—12 grama/litar). poslednjih 4 min. min. 250 mililitara oleinske kiseline. Između ostalog amino-kiseline oslobađaju histamin. Kod atrofije mišića treba primeniti 10-12 kupki sa žutim rastvorom. min. posle 5 min.Primena žutih terpentinskih kupki Mešovite terpentinske kupke Indikacije primene. . Umotati se čarŠavom ili ćebetom i leći u postelju na 30 minuta. kupke pa nadalje terapija se vrši po režimu kupke broj 1 I Dalji postupak primene je isti kao sa belom emulzijom. min. Tabela 2 . 39°C 39°C 39°C 39°C 39°C 39°C 40°C 40°C 40°C minuta 15 15 15 16 16 16 16 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 36°. koji su dotle bili zatvoreni.41° 36°. min. prodirući sve dublje u organe trbušne i grudne duplje. 39° 36°. dospeva u arterije različitih organa. posle 5 min.Kod hroničnih mielopatija sa atrofijom mišića i povišenog arterijskog pritiska treba početi sa žutim kupkama . 750 mililitara terpentina. Trajanje T e m p e r a t u r n i režim. omogućavaju da se lečenje prilagodi svakom pojedincu i da se primene u svakom trenutku. Te kupke obezbeđuju dotok amino-kiselina u krv kroz otvorene kapilare. osim efekta otklanjanja boli. a zatim mešovite. O b e kupke veoma efikasno otklanjaju bol. Ova vrsta lečenja dostupna je i lekaru i pacijentu — u kući i u bilo koje godišnje doba. staviti u drugu posudu sa vodom i kuvati dok ulje ne proključa. Radi pojačanja znojenja za vreme o d m o r a može se piti čaj sa medom ili malinom. 36°. 39°. skinuti sa vatre i u lonac naliti terpentin. od 12. 39°. naizmenično smenjujući 2 mešovite kupke i j e d n u žutu (tabela 3). 39° 36°. Broj kup­ ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bele emulzije. 39°.41° 36°. i mešati dok se ne stvori masa u obliku kašice.41° 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 Primedba: počev od 10. propraćene lučenjem mokraće sa nedostatkom mokraćevine . °C kupke. kupke terapija se vrši po režimu kupke broj 9. min. . Ne srne se trljati. Tabela 3 Količina - Primahu kupki sa mešovitom emulzijom Traja­ Količinu Br. min. st. 36°.4 0 ° 36°. . . On. . Način pripremanja. 36°. 36°. 68 U slučaju hipertonije bubrežne etiologije ili hipertonične bolesti. posle 5 min. 36°. posle 5 min. od 12.. mililitara 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mililitara 30 30 30 35 40 45 50 55 60 36°. Primedba: od 12. mokraćne kiseline (ispod 7 grama/litar). sve do 60 mililitara bele emulzije na 60 mililitara žutog rastvora). Kada pritisak padne do 160 milimetara ž. Čuvati na sobnoj temperaturi do godinu dana. posle 5 min. a posle pola sata treba obući suvo rublje i odležati j o š 1-2 sata. žutom rastvoru treba dodati belu emulziju ( 1 5 . Šema primene žutih terpentinskih kupki prikazana je u tabeli 2. posle 5 min.

Zahvaljujući tome dolazi do potresa. zadržavši disanje. prouzrokovana prilivom krvi usled dugog i napornog u m n o g rada. otklanja nagomilanu šljaku i trombove pored venoznih ven­ tila (zalizaka). j e r može doći do nepotrebnog zamaranja stopala. izaziva osećaj umora. da malim prstima ruku dodirnemo velike prste na nogama. za v r e m e trčanja. plivanja. vožnje bicikla i veslanja (najmanje 3 puta nedeljno po 30 i više minuta). j e r se potresi ublažuju napre­ zanjem stopala. Ona se zamaraju. Čišćenje pomoću trčanja Vibrogimnastika Čišćenje ćelija od otpadaka produkata razmene materija (šljake) priroda nije najbolje regulisala. Stav stojeći. Posle trideset vežbi (potresa) treba napraviti pauzu od 5 do 10 sekundi. Pažnja treba da bude usredsređena na kista (slabine). Vibrogimnastika je korisna za alpiniste ali i za druge ljude koji se penju na planine. noge raširene u širini ramena. trčanja u mestu i pri bilo kojim vežbama sa skokovima. poboljšava fiziološko i psihičko stanje i dolazi do ozdravljenja čitavog organizma. Posle takve šetnje čovek oseća bodrost (živahnost) i priliv snage. Podići se na prstima tako da pete odvojimo od poda na samo jedan centimetar i naglo se spustiti na pod. koje većinom koriste stariji ljudi. To se objašnjava time što inercione sile energično proteruju venoznu krv od glave prema srcu. krupnim koracima. oslanjajući se na potpeticu i stavljajući nogu na zemlju čitavim stopalom. Razdrmavanje organizma. Gledati pravo ispred sebe. čvrsto treba staviti nogu na zemlju ili pod. Te jednominutne vežbe treba raditi posle svakih 150-200 metara nadmorske visine. a čišćenje od šljake pogoršava. Indikacije primene. kista i stomaka. glavu i ruke nagore i mirno izdišući kroz nos spustiti ruke niz telo. Vežbu uraditi od 1 do 5 puta. Zato vibrogimnastika ne predstavlja nikakvu opasnost za kičmu i njene diskove. Opšte čišćenje može se vršiti pomoću vežbi Koti šaktivardhak. Trčanje „na prstima" nije dobro.3 kilometra. Da bi se stekla maksimalna živahnost i zdravlje poželjno je svako­ d n e v n o trčati od 15 do 20 minuta po 2 .V e ž b a poboljšava proces čišćenja krvi i odstranjuje suvišne masne naslage na leđima.T r e b a ići bodro. trčanja na skijama. Treba ih raditi grubo (odsečno). Odlično sredstvo za održavanje unutrašnje čistoće u organizmu su j o g a vežbe. prvenstveno na potpeticu. udarima i potresima celog tela izazvali naglo i potpuno čišćenje organizma od šljake. izdahnuti kroz nos i ostati u tom položaju. Organizam se može očistiti pomoću redovnog intenzivnog fizičkog opterećenja: hodanja. Takve potrese tela treba raditi bez žurbe. trudeći se da koračamo što je moguće čvršće. glavu i ruke napred i nadole. Glavu provući između ruku. Metod vežbanja je razradio akademik Mikulin. ona je korisna za ljude koji pate od različitih oboljenja u predelu leđa. težeći da dodirnemo dlanovima tepih tako. . trčanja. Zato treba koristiti spoljašnju pomoć udarce petom ili čitavim stopalom o zemlju za vreme brzog hodanja. Osim toga. Zadržati disanje i polako nakloniti trup. Zatim istovremeno sa mirnim udisajem kroz nos podići trup. Pri tome se obnavlja krvotok. brzo.glave i kičmenu moždinu. 71 . da bi snažnim kontra­ kcijama mišića. j e r se šljaka iz organizma izbacuje u malim količinama. ne brže od j e d n o g u sekundi. Metod primene. . ČIŠĆENJE K R E T A N J E M Fizičko opterećenje Suviše česti potresi nisu korisni. 70 Sporo hodanje. Kolena ne treba savijati. Udahnuti vazduh kroz nos i podići ruke nagore sa dlanovima napred i sastavljenim prstima ruku. sred­ stvo za sprečavanje tromboflebitisa i čak infarkta (mikrotromboflebitisa vena srčanog mišića). stopala paralelna. Tokom dana treba ponoviti vežbu 3-5 puta po jedan minut. Indikacije primene. Potresi treba da budu isti kao oni koje je priroda odredila pri trčanju. U međuprostoru između venskih zalizaka (ventila) ne uspeva da se nagomila dovoljna količina krvi i njen talas ne zapljuskuje sledeći „sprat" vene. Pete se ne smeju podizati više od j e d n o g centimetra iznad poda. potresanje organizma je efikasna pomoć za sprečavanje i lečenje mnogobrojnih oboljenja unutrašnjih organa. trudeći se da se oslanjamo s t o j e moguće čvršće na petu. kako ne bismo izazvali bol u glavi. u krv i limfu. Prema tome. ali ne naglo. a krv u venama dobij a dopunski impuls za kretanje naviše. Ove vežbe posebno efikasno otkla­ njaju umor nastao usled dugog hodanja. Pri svakom vežbanju treba uraditi najviše 60 potresa. koje stimuliše energičnije pulsiranje krvi u venama. Isto tako.Posle bavljenja vibiogimnastikom napetost u glavi prolazi. .

prehlade ili astme. strano telo u želucu. [ironičnih oboljenja sinusa i napada tonzilitisa. kao . javljaju se alergijske ospe ili upala kože (bubuljice. Vaman se obavlja ujutro (vreme kapha). post. hronične prehlade. dozvoljava se virečan. bubrege. lajanje. Zato je za njih efikasnije da u z m u čašu vrućeg mleka u koje treba dodati dve čajne (kafene) kašike ghi (pretopljeni maslac koji je očišćen). kaverni na plućima. ako postoji strano telo u želucu. vodenom bolešću. jetru i slezinu. hronične astme. a topla oblaganja (prekrivanja) grudi i leđa j o š će bolje razgoreti kaphu. Primedba prevodioca. Kontraindikacije. hemoroidi. gasova. 750 mililitara . dijabetesa. Purgative ne treba da uzimaju ljudi sa smanjenom agni (koji jedva da su živi)' pri jakoj groznici. izazvati povraćanje. kašalj). ne suzdržavati prirodne funk­ cije organizma (mokrenje. 6 . a sinusi se čiste. . pri krvarenju iz pluća ili pravog creva. dok mu stolica ne postane masna i dok se ne javi osećaj mučnine. hronično slabe probave. Na dan ili tri dana pre vamana bolesnik treba da popije solju ulja dva do tri puta dnevno. menstruacija. kašlja.A J U R V E D S K I METODI Č I Š Ć E N J A Terapeutsko povraćanje (Vaman) Za vaman su potrebni: koren slatkog drveta. Radi pripreme za to lečenje treba primeniti ulje i parenje. debilnost. Čim popije takav ekstrakt bolesnik treba da oseti mučninu.Dečji uzrast. koja nas muči napadima bron­ hitisa. . proliv.minimalna količina). želudac.Dečji uzrast i poodmakle godine. Ili ujutro. prestaju hroptanje. zatim izazvati povraćanje masirajući jezik. Za virečan su potrebni: aleksandrijski list (Cassia Senna). Za vreme uzimanja purgativa veoma je važno da se bude na dijeti: ne treba jesti hranu koja pojačava njegova preovlađujuća svojstva {vata. uzet pred spavanje. kod glado­ vanja. hronična groznica. suvo grožđe i mango. iđirot. Virečan je veoma efikasan pročistač. Bolesnik treba da pojede glaziranu rižu (pirinač) i dobro zasoljen jogurt natašte. der­ matitis) uporedo sa hroničnom groznicom. tanko i debelo crevo. Takav purgativ. Posle masiranja korena jezika počinje povraćanje.4 čaše ekstrakta od korena slatkog drveta (Glycyrrhiza glabra) ili korena idirota (Aeorus calamus). suve šljive. pre čišćenja zuba. 473 mililitra . posle klistiranja. To oslobađa od uzbuđenja.maksimum. a zatim. 72 Ajurvedsko lečenje klistirom predviđa unošenje u pravo crevo lekova kao što su sezamovo ili iđii itovo ulje ili smeša trava u tečnom stanju. koji narušava normalno funkcionisanje žuči u organizmu. da bi se kasnije mogla odrediti doza povraćanja. oboljenja srca. Indikacije primene. jer čisti pitta i krv od toksina. debilizma. povra­ ćanjem žuči ili žuticom. Ne smeju se uzimati ni. . Indikacije primene. Za uspešno sprovodenje terapeutskog povraćanja prethodne mere su potrebne uveče. 2) obimom povraćanja (1 l i t a r . krvarenje. jetri ili crevima. slabosti ili pri ispadanju pravog creva. teškom zatvoru. Ako je vaman zabranjen. krvarenja iz gor­ njih disajnih puteva. na primer. jaka groznica. Kontraindikacije. pomaže da se smanji višak pitta. što će znatno pojačati kapha u želucu. koje treba produžiti sve dok bolesnik ne počne da povraća žuč. ricinusovo ulje. Bolesnik treba da mirno sedi na niskoj stolici i da pije smešu ekstrakta od korena slatkog drveta sa medom ili čaj od korena idirota. koja se nagomilava u žučnom mehuru. . Količinu tih preparata za povraćanje treba izmeriti i zapisati pre upotrebe. tumori trbušne duplje. giht i žutica. limfatoznih zapušenja. A j u r v e d a preporučuje vaman (tera­ peutsko povraćanje) za odstranjivanje sluzi.minimalno). iscrpljenosti i gojaznosti.srednja količina. gliste. treba popiti dve čaše slane vode. pro livu. Terapija klistiranja (basti) Kada su pluća opterećena sa sluzi. alergija. Virečan temeljito čisti i znojne žlezde. Posle odstranjivanja sluzi nastupa olakšanje. 73 . 21 22 Primedba prevodioca. koren maslačka. nesvarljivost (indigestija)"". što će smanjiti kapha.Kožne bolesti. U takvim slučajevima A j u r v e d a preporučuje virečan (purgativno sredstvo). poodmakle godine. masirajući jezik. koja stvara višak kaphe. kravlje mleko. Stepen uspešnosti lečenja određuje se: l) brojem izazvanih povra­ ćanja (8 . iscrpljenosti. otoka (tumora). uoči jutarnjeg vamana (povraćanja) dobro je istrljati se uljem i napariti se.srednje i 4 . epilepsije (u pauzama između napada). pitta ili kapha) i izbacuje iz ravnoteže doše. ljuske lanenog semena. so i karda ( A m o m u m Cardamomum). Ipak kod ljudi sa vata ili pitta kon­ stitucijama čak i takvi purgativi mogu izazvati bolne grčeve usled pogoršanja peristaltike u debelom crevu. trudnoće.Terapeutsko povraćanje preporučuje se pri oboljenju kože. Prvo treba popiti 3 . ekstrakt od aleksandrijskog lista (blagi purgativ). sipnja (astma)' i zapušenost. Mere posle lečenja: mirovanje. evakuacija ekskrementnih masa. Purgativna sredstva (Virečan^ Kada se luči mnogo žuči. smanjeni agni. Treba jesti kaphagene produkte kako bismo povećali kap Ini u organizmu.maksimum. Virečan se može primenjivati trećeg dana posle vaman-tcrapije.

jela sa kiselim u k u s o m . Mnogi vata-poretnećaji (išijas. pomešani zajedno. a zatim . slezine i kod gihta. gurati prst s t o j e moguće dublje. koje se vrši kroz pravo crevo.za klistire sa uljem. ljudi ima poremećaj u nosnoj pregradi. sok gotu kola i upotrebljavati kod pitta-poremećaja: opadanja kose. upale sluzokože osrđa (perikarda) . zujanja u ušima. posle ku­ panja. kašlja. žuč i druge otpade. Ispuštanje krvi ( r a k t a mokša) Uzimanje tekova kroz nos (nasja) Višak izlučevina organizma. što doprinosi stvaranju imunog mehanizma sistema krvotoka. menstruacija. Bolje je da traje toliko dugo. Za nasja su potrebni: prašak od korena idirota. Masiranjem nosa može se poboljšati disanje. bolova u srcu.jedna šolja toplog mleka. . Isto. gubitak svesti . Tipovi klistira: 1) klistir sa uljem . Radi održavanja čistoće krvi te produkte treba izbegavati. Od tih prostih vežbi promeniće se ne samo tip disanja. naduvenost stomaka. Pošto većina 74 U organizmu cirkulišu toksini. I ajurvedski klistir leci 8 0 % tih bolesti. vata-glavobolja. artritis. Mali prst ruke treba zagnjuriti u g/u. 3) klistir sa hranom . giht. koje je takođe korisno pri povećanju jetre. sipnje (astme). vrtoglavice. hemoroida. straha. posle seksa. klistir sa hra­ nom zabranjen je kod dijabetesa. preporučuje se ispuštanje krvi {rakta mokša). Oni se mogu ispoljiti na koži ili na spojevima zglobova u vidu raznih oboljenja. konvulzija i uobičajenih problema sa očima i ušima. bubuljice. životna energija. đumbir i pripremljeni ghi. za vreme trud­ noće i menstruacije. seksualne poremećaje. proliva. Klistiranje uljem ili odvarom treba da traje najmanje 30 minuta.Zatvor. nervni poremećaji. u dečjem i starijem dobu. ospa. koliko je to moguće. vodene bolesti i dijabetesa. kao što su koprivnjača. vata se obično lokalizuje u debelom crevu i u kostima (sluzokoža debelog creva hrani kosti) i zato svako lečenje. upale anusa (čmara). koje se vrši kroz nos.u suprotnom smeru. so.Dijabetes. crvena paprika (aleva paprika) . povraćanja. Obično se ispuštanje krvi vrši pri pitta-poremećajima: uzimanje manje količine krvi iz vene slabi napregnutost. sok od korena asparagusa. Pri primeni smirujuće nasje pomešati sok aloje. Prana održava senzorne i motorne funkcije organizma. koji dospevaju u krv iz želudačno-crevnog trakta. ispuštanje krvi stimuliše dejstvo antitoksičnih čestica u krvotoku. već će se po stepenu oslobađanja od uzbuđenosti poboljšati vid. nasja se ne primenjuje posle kupke. proširenje slezine. prouzrokovanu tok­ sinima u krvi. Takvo lečenje je korisno ujutro i uveče. A. ulazi u telo disanjem. bolovi u donjem delu leđa. Zadržavajući ekskrement. pomaže kod kamena u bubrezima. ublažuje prehladu. iscrpljenost i atrofija mišića. kroz nos. ukočenosti vrata. jogurt. 2) klistir sa odvarom . korigujući vata-poremećaje. kao što su alergija.Lekovito klistiranje potpuno leci vata-poremećaje. mokraću. bolova u leđima i vratu. suvoće sinusa i gubitka čula mirisa. posle seksa ili konzumiranja alkohola. koja se mogu izlečiti čišćenjem krvi. a uzimanje lekova kroz nos p o m a ž e da se koriguju poremećaji prune. suvoće grla i nosa. Bolesnik treba da leži na stolu sa zabačenom glavom unazad. toplo mleko.p r i suvišnoj upotrebi ispoljavaju toksično dejstvo na krv. tomentosum) je najbolje sredstvo za čišćenje krvi. prodire duboko u tkivo i kosti. U tom položaju može se ležati jedan minut i više. Prethodno obavezno odrezati nokte kako ne bismo povredi li sluzokožu. koje se nagomilavaju u grlu. Neki produkti: šećer. otoka i slabosti.pola do jedne šolje sezamovog ulja (kod hroničnog zatvora). upale vratnih pršljenova (spondiloze). ekcem. Treba zapamtiti da je ispuštanje krvi k n n t r a i n d i k a r i v n o kod anemije. nervoze. upotrebljavaju se kod vata. inđigestija. a zatim staviti u nozdrvu. Prana. proliva. Kod kožnih oboljenja koja se ponavljaju. ospe i bubuljice. N a s j a se preporučuje kod suvoće u nosu. limfnih zapušenja.Trudnoća. Ipak tu terapiju treba da vrši isključivo l e k a r . u jednu nozdrvu prodiremo lakše. 75 . biber. klistir sa odvarom zabranjen je kod debilnosti. luk. u početku u smeru kretanja kazaljke na satu. štucanja. Ipak. Lekovit klistir se ne srne primenjivati na bolesnicima koji pate od proliva ili krvarenja iz pravog creva. Vata je veoma aktivan princip u patogenezi: oko 80 pore­ mećaja u organizmu vezani su za vata. reumatizam. anemije udečjem ili starijem dobu. Taj tip lečenja primenjuje se kod vata-poremećaja: migrene. češ­ njak. Pri poremećajima u krvi. reumatizam. leukodermija i hronične boginje. . Na taj način se može otkloniti uzbudenost koja blokira disajni trakt. Pri nasji s a h r a n o m upotrebljavati ghi (očišćen i pretopljen maslac) i so. trudnoće. nego u drugu. Masirajući unutrašnje zidove nosa. Kontraindikacije. odstranjuje se kroz najbliže otvore. Indikacije primene. gojaznost. artritis. gojaznosti. treba 23 24 Priinedba prevodioca. Odvari i ulje. jela ili alkohola. povišene kiseline. nosu. gotu kola. pitta i kaplia-poremećaja. indigestije. migrene. išijas. sinusima ili u glavi.skuvati pola šolje gaveza (Symphytum officinale) i dodati pola šolje toplog sezamovog ulja. giht) uspešno se lece ajurvedskim klistiranjem. . Konti aindikačije. Čaj od korena čička (Arctium lappa. zapušenja sinusa. konjunktivitisa. Masaža se mora vršiti laganim pokretima. uznemirenosti. smanjenje agni. svrab. uzimanja hrane. to jest kroz vrata koja su povezana sa mozgom i svešću.

pri kojima dolazi do kretanja hranljive mase u obrnutom smeru. limunske mlečne i drugih. piti po 2 gutljaja 3 puta dnevno. žutog đumbira i korena od trske takode je efikasno sredstvo za čišćenje krvi. kafu. kagor. semena) i ugljenohidratnih produkata (hleb. Hrana mora biti prvenstveno biljna.3 dana. treći put kuvati isto korenje u istoj količini vode 10-15 minuta i takode popiti za 2 . riba. Kada se popije prva porcija čaja pripremiti i popiti sledeči obrok (tri puta kuvati koren)" . trava-mrav Polygonum aviculare). tj. Pri upotrebi čaja od suncokreta ne smeju se jesti ljuta. Treba im odrezati vlaknaste korenčiće. bubrezima i mokraćnom mehuru: 10 kilograma rotkve 25 26 Primedba prevodioca. dvanaestopalačnog i tankog creva. procediti. Pri upotrebi kiselih produkata i zejtina (imaju j a k o dejstvo za izbacivanje žuči) procesi pretvaranja šljake u so donekle se usporavaju. Radi togaje u početku potrebno šljaku pretvoriti u soli. a njihova težina dostiže 5 . Pre upotrebe izdrobiti koren na sitne parčiće veličine malog pasulja i kuvati 1-2 minuta u emajliranom čajniku. Pretvaranje šljake u soli Šljaka se pretvara u so pomoću kiselina koje su bezopasne za organizam: askorbinske. prouzrokuje degenerativne promene sluzokože želuca. palmitinske. Pripremanje čaja od trava: supenu kašiku sirovine (trave) preliti sa 1 čašom ključale vode. kao i pomoću kiselog povrća. Ponovo. kačkavalj. oprati i osušiti sirovinu. nikotinske. škrob i šećer. jabukovog sirćeta (1 čajna kašika u čašu kiselog mleka sa 1 čajnom kašikom meda. sokova. Većina tih produkata odlično se kombinuje sa zeleni i svezim povrćem. So će početi da se izbacuje posle 2 nedelje od početka terapije. loze (repova) od tikve (bundeve). Glavne negativne posledice mešovite ishrane svode se na to da duža upotreba produkata koji zahtevaju različite uslove za njihovu asimi­ laciju. ne dolazi. čiji se receptori nalaze ili su prislonjeni na te zidove. do kojeg neizbežno dolazi pri kombinovanoj ishrani. kaberne . Čaj treba popiti za 2 . po pravilu. jabuka. krompir. Pri posebnoj (odvojenoj) ishrani do takvih poremećaja. 77 . kore od lubenice. med) sa najmanjim intervalom od dva sata. već pov­ ratak u život po zakonima Prirode. dovodi do oslobađanja do 4 0 % dopunske bioenergije. Primedba prevodioca. kefir. močvarne sabljarke (Comarum palustre). koja bi se mogla usmeriti na obezbedenje normalne životne delatnosti organizma i za borbu protiv bolesti. Jednom dnevno za vreme jela. takođe. Kod odraslog čoveka sa mokraćom se izbaci od 2 do 3 kilograma soli. Zato posebna (odvo­ j e n a ) ishrana. a zatim te soli izbaciti iz organizma. Slaba probava hrane prouzrokuje zatvore (zapušavanje) u debelom crevu. bobovi. pored praška od santala (Rhamnus davurica). poljskog rastaviča (Equisetum arvense). stearinske. orasi. supu).).3 dana. Potom ostaviti da odstoji 45 minuta. U j e s e n treba obezbediti zalihe debelih delova korena suncokreta. 25 I S H R A N A Z A ČIŠĆENJE O R G A N I Z M A Posebna ishrana Istraživanja i ogromno čovečje iskustvo su pokazali da navika da se j e d e sve i svašta neizostavno uzrokuje oboljenja. kisela i slana jela i sirce. držati na vodenoj pari 15 minuta.primeniti mlečni purgativ i sledećeg dana uveče početi lečenje čajem od korena čička: zakuvati (popariti) jednu čajnu kašiku praška u čaši ključale vode i uzimati pred spavanje. upotrebljavati belančevine i šećer. kumiš i dr. i tako činiti 1-2 meseca.'mlečno-kisehh produkata (mlad kravlji sir. Sok od crne rotkve dobro rastvara minerale u žučnim kanalima i ž u č n o m mehuru.sorte v i n a ) .7 i više kilograma. slatko. Pri zdravoj ishrani vremenom dolazi do prirodnog čišćenja orga­ nizma od šljake i otrova.3 dana. prekrupe. rjaženka. 76 Izbacivanje soli Koriste se odvari od biljaka i sokovi. ovčji sir. piva' vina (porfrejn. Zatim to korenje prokuvati 5 minuta sa istom količinom vode i popiti za 2 . Kisele produkte je bolje upotreb­ ljavati sa belančevinama. sirce se može dodavati u čaj. 6 So takode dobro rastvara čaj od sporiša (troskot. Ipak. šećer. Pri tome taloženje i nagomilavanje ekskrementnih nanosa traje tokom mnogih godina. gljive. čuvati u frižideru. Na 3 litra vode uzima se čaša korenja. tim procesom se može upravljati sa određenim ciljem. mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi). koja se naširoko reklamira. Šafran (Crocus reticulatus). nije modna dijeta. Sistem posebne ishrane predviđa upotrebu belančevinastih produ­ kata (meso. jela sa kvascem. U tom procesu ne oštećuju se samo zidovi creva nego i organi i sistem organizma. ako se u dnevni obrok stalno uključuju neki produkti. Odvojeno treba. jaja. a posle čaja ili kompota staviti na jezik nekoliko zrnaca soli i progutati pljuvačku. Isključivanje intoksikacije hranom i lekovima.

Radi intenzifikacije procesa izbacivanja šljake iz organizma prepo­ ručuje se takode upotreba lubenica.pivo. vrtoglavicom i gubitkom svesti. Neki principi pravi Ine ishrane : • Cesto uzimanje hrane stimuliše rad želudačnih žlezda i odstranjuje zastoj u žučnom mehuru. • Belančevinasta dijeta sa ograničenjem šećera. koja ulazi u sastav svakodnevnog obroka svakog Japanca) mogu da čiste jetru i bubrege i da čak rastvaraju kamenje. 27 Primedba prevodioea. bele repe. Od svih vrsta povrća samo rotkva. • Govedinu treba početi kuvati u hladnoj vodi. rasti ljati i uzeti pred spavanje.6 sati javlja se mučnina.glavna povrtarska kultura. zelenog luka i kiselog kupusa). j e r u njemu ima najviše toksina. ne Ijušteći koru. slatkih j a g o d a i voća omogućava da se oslobodimo od meteorizma i da creva očistimo od gasova.). koji su prošli fazu fermentacije. za vreme jela treba upotrebljavati po 1-3 supene kašike melase sve dok i nje ne nestane. Treće nedelje držanja dijete u hranu se mogu dodavati sokovi od povrća i salate od svežeg povrća. šargarepe (mrkve) i cvekle u odnosu 3 : 3 : 1. terapiju produžiti sve dok se ne popije sav sok. Microcarpus) i ogrozda (vidi poglavlje Čišćenje od radionukleida i teških metala). šumskih jagoda. mariniranju i konzerviranju uz upotrebu nitrita. „ Preporuke za pripremanje produkata povećanu dozu nitrata: koji sadrže • Ne upotrebljavati aluminijumsku posudu. 78 79 . Organizam se od toksina dobro čisti upotrebom sokova od krompira. suvog voća (suve smokve. u njemu je najviše nitrata.na 1 kilogram melase 300 grama meda ili 500 grama šećera.čisti zidove sudova. a takode žuč od kokoške. iz nitrita se mogu stvarati nitrozamini kancerogena jedinjenja. u kuvanoj cvekli . dinja. suve šljive). kupusa. • Dnevni obrok hrane za čišćenje creva treba da sadrži s t o j e moguće više povrća (sveže šargarepe. Kada nestane soka. krušaka. nego topla. dozu postepeno povećavati od 1 supene kašike do pola Čaše. Uzimati po 50 mililitara (čašica za rakiju) pred spavanje 2 puta ne­ deljno. • Ne upotrebljavati odvar u kome je kuvano povrće. a melasu (iscedeni deo r o t k v e ) pomešati sa medom ili (u krajnjem slučaju) sa šećerom . biljna ulja (zejtin itd. Pri prekomernoj upotrebi oni delimično prelaze u toksičnija jedinjenja . Sve to je propraćeno slabošću. • Hladna jela izazivaju jaču peristaltiku. voća. j e r će u buljonu biti manje štetnih materija. soljenju. Osim toga. a takode pri sušenju produkata kontaktnim načinom. Od mlečnih produkata najopasniji su sirevi. Za izbacivanje toksičnih materija iz organizma primenjuje se prašak od osušenog korenja maslačka. mlečno-kisele produkte. ovsene pahuljice. 2s 1 Neutralizacija nitrata Nitrati su normalni produkti razmene azotnih materija u živom organizmu. jetru i bubrege). kašu od heljde i ražani hleb.nitrite koji ponekad izazivaju trovanja i narušavaju razmenu materija. pripremiti od njih sok. Pri uzimanju velikih doza nitrata sa vodom za piče ili sa produktima posle 4 . ren i dajkon (japanska rotkva-rotkvica. Ako se bol može istrpeti. mirodije. ona pomaže prelazak nitrata u nitrite. med. • U pasti od paradajza dva puta se smanjuje količina nitrata pri njenoj termičkoj obradi. Dobijenih 3 litra soka čuvati u frižideru. patke. da se ne bi uhvatila plesan. So rastvaraju i druge biljke: sokovi od korenja peršuna. odvar od listova brusnice (Vaccinium vitis idaea . a od napitaka . guske i ćurke. • Kada mesni buljon proključa treba ga proliti. 27 Nitrozamini se uglavnom stvaraju pri sušenju na dimu. a takode orahe. 2) 3 sitno iseckana re­ žnja češnjaka staviti u čašu vode i ostaviti da odstoji izvesno vreme. pomodrelost kože i proliv. Hladne napitke je korisno upotrebljavati ujutro natašte. Od biljnih . cikorije (Cichorium intybus). oprati i . O.slanomarinirani proizvodi. salate. Pri jakim bolovima (njih izazivaju minerali koji se izbacuju) treba u predelu jetre staviti vodenu grejalicu (termofor).5 0 minuta posle jela). U toku terapije izbegavati ljute i kisele produkte. koja podstiču razvoj raka. Smešu čuvati na toplom mestu u teglama pod presom. Za seansu lečenja obično treba 5-10 žučnih mehurova. rena. • U kuvanoj šargarepi količina mineralnog azota smanjuje se napo­ la.očistiti od sitnili korenčića. A k o se ne pojavi bol u jetri. mahovice (Oxycoccus palustris. Maksimalna doza z a j e d n o uzimanje ne srne biti veća od 20 do 50 kapi (uzima se 3 0 . gušenje (astma). kuvane cvekle. repe.za 20%. listova podbela (Tussilago farfara . Dobro je popiti čašu sveže vode 28 Primedba prevodioca.posebno dobro čisti bubrege). Piti po 1 čajnu kašiku soka 1 sat posle jela. Nitrozamini se najčešće sadiže u suše­ noj ribi i kobasičarskim proizvodima. J Meteorizam se može izbeći uzimanjem češnjaka: 1) režanj češnja­ ka sitno iseckati.

Deca mogu dugo da ne jedu ili da instinktivno odbijaju hranu koja je štetna za njihov organizam. ali uz dodatak limunovogsoka.3 dana). k a d a j e pio samo destilovanu vodu.u kojoj treba rastvoriti med. Ljudi tipa vata i pitta mogu da piju i sokove. oljuštiti 4 . predavali apetitu i jeli ono što im u tom trenutku nije bilo dozvoljeno. ili delimično. proces gladovanja . Čišćenje organizma gladovanjem u lekovite svrhe primenjivalo se j o š u drevnoj Kini. Medi­ cinska astrologija savetuje da se tačno odredi dan početka gladovanja to je sledeći dan iza nedelje u kojoj ste rođeni.isključivanje hrane i vode. U te dane specijalno je odlazio iz grada. Obično početkom januara P. da bi se posle zime bolje očistio od šljake. Apsolutno gladovanje . U proleće se uzdržavao od hrane 10 dana.5 paradajza srednje veličine. Periodično. prisustvo oboljenja želudačno-crevnog trakta. Indiji. Apsolutno gladovanje se obično ne praktikuje duže od 24 sata. Unutrašnji glas mu je govo­ rio.Svake nedelje Pol Breg je gladovao 24 ili 36 časova. Dokazano je da ne smemo odmah gladovati duže od tri dana. Grčkoj itd. Za vreme gladovanja odr­ ž a v a o je dobru fizičku kondiciju. ali se upotrebljava voda. Ujutro o s m o g dana pojesti salatu od narendane šargarepe. 3 dana u mesecu. Kao što praksa pokazuje. ili delimično gladovanje . potpuno i perio­ dično. razrezati ih.d e s e ­ todnevnom gladovanju. kada su se ljudi obmanuti predivnim osećanjem lakoće i mladosti posle izlaska iz gladovanja.za pitta i kapha.1 0 dana) i dugotrajno . ili uveče preliti ključalom vodom suvu šljivu i ujutro popiti taj ekstrakt. šetnjama na svežem vazduhu. kada treba da ga prekine. približno oko 5 časova uveče. Brega Interesantni su načini gledanja A j u r v e d e na gladovanje. Za doručak pojesti laganu kašu sa manjom količinom maslaca. srednje ( 7 . Periodično gladovanje omogućava da se organizam očisti od produ­ kata samotrovanja i samim tim da se izleči ili produži mladost. Egiptu. Poslednjeg dana gladovanja.probavne vatre. To je prva hrana. nastajali su ne za vreme tog procesa. Poznato je da se bolesne životinje odriču hrane. 80 Metod primene. spustiti u ključalu vodu i skinuti sa vatre. suvišna ili nedovoljna težina. On preporučuje da se iz sedmodnevnog odnosno desetodnevnog gladovanja izlazi na ovaj način. sa banom (metvicom) . j e r oni m o g u da ugase razgorevajuće agni. Breg je sprovodio sedmodnevno ili devetodnevno gladovanje. nedelju dana u 3 meseca i 2 nedelje u pola godine. zatvori. Ajurveda i gladovanje U nedelju se može popiti šolja čaja od trava: sa korenom slatkog drveta . Posle četiri meseca takvih nedeljnih gladovanja preporučivao je da se pristupi sedmodnevnom gladovanju. Naravno. O njegovom narušavanju svedoče gorušica. ako nam organizam nije izvežban jednodnevnim uzdržavanjem od hrane. a posle nekoliko meseci . cigareta i soli.veoma odgovoran korak . • Dobar fiziološki nadraživač creva je morski kupus. smrtni slučajevi. Gladovanje prema metodu P. kupusa i p o m o 81 . Čiji je pri­ rodan ciklus neophodan uslov zdravlja. Obično počinju regulisati „probavim vatru" u petak: uveče lako večerati i očistiti creva. već po njegovom završetku. Mora se postepeno prelaziti na duže rokove gladovanja. ručak i večera moraju da budu laki. s t o j e najglavnije. Uobi­ čajena je podela gladovanja na tri načina: apsolutno. Gladovanje treba početi u nedelji mladog ili punog meseca. .3 6 časova jednom nedeljno. Zabranjeno je uzimati bilo kakvu hranu između glavnih obroka i upotrebljavati stimulatore poput kafe.isključivanje hrane. ČIŠĆENJE G L A D O V A N J E M Tri načina gladovanja Za vreme gladovanja organizam se čisti od toksina i šljake. kojima nas plaše protivnici gladovanja. odsustvo apetita.povremeno isključivanje nekih produkata iz dnevnog obroka. U subotu se uzdržati od jela i piti samo vodu. razmislili o uslovima te etape čišćenja i. to jest hrane.ne srne se preduzeti ako nismo proanalizirali stanje svog organizma. organizam menja režim svog snabdevanja i prelazi na snabdevanje energijom na račun unutrašnjih rezervi.za vata. Takvo gladovanje se naziva perio­ dičnim. Uz pomoć gladovanja predlaže se regulisanje agni . Potpuno gladovanje .2 nedelje i više. Savremena medicina se vratila tom metodu lečenja i čišćenja organizma. ali i druge bolesti koje se često javljaju. Pri izlasku iz gladovanja j e o je salatu od svežeg povrća bez soli i ulja. U čemu se sastoji čudotvorni uticaj gladovanja na organizam? Posle prekida dostavljanja „goriva". Te tečnosti pomažu čišćenje creva. nismo razjasnili metod izlaska iz gladovanja. ali se ne preporučuje gladovanje duže od 40 dana. Njega treba primenjivati samo pod nadzorom lekara. Potpuno gladovanje deli se na: kratkotrajno ( 1 . Radi što boljeg kvaliteta čišćenja organizma dovoljno je biti bez hrane (glado­ vati) 2 4 .

A k o se posle nekoliko dana posle gladovanja pojavi veliki. To su tvoje zasluge i mir. Gladovanje prema metodu P. Zatim treba preći na uobičajeni režira ishrane. obareno povrće i dvopek. izdrži makar 24 sata. koja pomaže da se lakše podnosi gladovanje i da se ne narušava režim lekovitog glado29 Primedba prevodioca. Međutim on je za sobom imao višegodišnju praksu gladovanja koja je istrenirala njegov dobro očišćeni organizam. milamh „naslaga" u tim organima može da prouzrokuje štetu. petodnevnog gladovanja dozvoljava sebi da se prvog dana hrani samo sokovima. uzimajući ih u malim dozama posle 2 . Radi toga treba uoči gladovanja uveče uraditi klistir. želudačni sok prestaje da se luči i organizam počinje da jede svoje ćelije. drugog dana dodati mlad kravlji sir. narendano i obareno povrće i suve šljive. Andrejevu služi pijenje otopljene vode i redovna svakodnevna trčanja najmanje po 4 0 . A. američki doktor-prirodnjak dovoljno brzo i lako je izlazio iz gladovanja. kroz nekoliko dana. Mikulina. l u t 1 Gladovanje prema metodu E. Frolova Gladovanje prema metodu I. Bitno je da to bude živa biljna hrana. a u čašu neposredno pre pijenja .. prodiši nekoliko puta i pomisli. napola razblaženim.5 0 minuta. ponavljajući ga svaki dan ujutro i uveče tokom j e d n e nedelje. Frolov razradio je teoriju ishrane ispod praga (minimalne ishrane)" . koliko je trajalo samo gladovanje. Na taj način. Ujutro desetog dana pojesti svezu voćku i 2 kašike proklijale pšenice sa medom. Andrejeva Kada se javi potreba . na primer. Mikulin je predlagao da se sprovode j e d n o ili dva s e d m o dnevna gladovanja godišnje.obareno povrće. Mikulina A. postepeno produžujući rok 12-14 dana. A k o se pravilno pridižavate svih uslova gladovanja. on uzima „grubu hranu" . Za to vreme treba voditi aktivan način života. više hodati.. Radi prijatnijeg ukusa vode i boljeg izbacivanja otrova iz organizma u dnevnu dozu vode od 1. Neumivakina Biolog E. pri čemu je signal završetka procesa čišćenja apsolutno crven jezik. ili pregršt semenki dnevno. pošto se javlja osećaj popunjenosti želuca). M e s o se može uključiti u dnevni obrok tek 2 . Ivanova „Potrudi se da jednom nedeljno budeš potpuno bez hrane i vode od 18-20 časova petkom do 12 časova nedeljom. a zatim bez razblaživanja.produkte bogate celulozom. Kao energetska potpora za vreme gladovanja J. Glado­ vanje treba početi sa jednodnevnim ili dvodnevnim uzdržavanjem od hrane. Ako ti je teško. Prvog dana posle gladovanja A. jer se razlikuje od već opisanog.ponovo salata od svežeg povrća. nego u tipskim stanovima.3 sata. masirati se i primenjivati kontrastno tuširanje. ispunjenim različitim mirisima. Čudo­ višni apetit i nastane opasnost od proždrljivosti. ali ne suviše precizno (strogo). treba da traje onoliko vremena ili u krajnjem slučaju tri četvrtine tog vremena. 83 Treba gladovati samo posle čišćenja creva.. j e r na početku gladovanja organizam preradom nago82 . Pri izlasku iz faze gladovanja nije dozvoljena užurbanost. prema recima A. bez ijedne mrlje naslage. Trećeg dana u dnevni obrok se mogu uvesti krompir.U nedelju u 12 časova izađi u prirodu bos. A. Mikulin preporučuje da se piju sok. Pri pojavi osećaja gladi treba popiti samo prokuvanu toplu vodu (to je opšte pravilo za sve metode gladovanja: pijenje pomaže da se izdrži gladovanje. ili jedan orah. čak potpuno gladovati bez ograničavanja roka. Andrejev je ubeđen da izlazak iz gladovanja. Uz to u kući izvan grada u Kalifomiji prijatnije je sprovod i ti tu terapiju. J.manji tanjir dinstane zeleni sa dve prosušene kriščice monolitnog hleba." . Za r u č a k . pirinač i dalje se hraniti na uobičajen način. „da bi osećaj punog želuca smirivao uspaničeni organizam". a posle toga .andže. sveže kiselo mleko G ° g ) Šaj.posle toga možeš da jedeš sve što ti se dopada Gladovanje prema metodu A.5 do 2 litra J. Tako dolazi do izlečenja i čišćenja.gladovati 3 dana ili 2 nedelje. u prvom redu bolesne. Čak i posle kratkotrajnog. Ona se sastoji u tome da čovek uzima nedovoljno kalorične (ništavne) obroke jela: jednu šargarepu. po svom dijagramu blago nagnut.ona je od „mrtve ' prekrupe). a potom . A. Ako osetimo slabost klistir treba ponoviti. A. trčati u blagom ritmu (kaskajući).3 nedelje posle dugo­ trajnog gladovanja.nekoliko kapi ekstrakta nane (metvice) sa medom. A. Andrejev dodaje sok od četvrtinu ili trećinu limuna. Gladovanje prema metodu J. jetre i uzlaznog dela debelog creva. i tek trećeg dana uzima manje doze lakih kaša na vodi (samo ne kašu od griza .

ni voda. Sedmodnevno gladovanje može se sprovoditi jednom mesečno. da bi se organizam odmorio. treba očistiti creva. Prvog dana gladovanja. nego pri upotrebi lubenica i sokova od povrća. Zatim se ponovo može produžiti sa urinoterapijom. Optimalna varijanta pritajenog gladovanja je 3 dana.supu na odvaru od bobova. Za svaki slučaj može se uraditi klistir. Bubrezi se mnogo bolje čiste pri urinskom gladovanju. Posle trodnevnog glado­ vanja može se desiti da 2 dana nemamo stolicu.to su šljake. počev od jutra. Hranu je poželjno uzimati između 17 i 18 časova. Pristalice urinoterapije predlažu razne metode urinskog gladovanja (još jednom podvlačimo: može se primenjivati samo posle čišćenja organizma). ili malo svežeg povrća i voća. Pritajeno (latentno) gladovanje Urinsko gladovanje prema metodu V. Stavljati urinske obloge na stomak i u predelu bubrega. Pri takvom gladovanju može se izgubiti na težini do 5 kilograma za nedelju dana . usled čega bolje osećamo ukus. prema mišljenju autora. ili malo pirinča sa povrćem. masirati celo telo 2 sata dnevno m o ­ kraćom.pri čemu se može upotrebljavati i voda. već i uspešno lečiti sva želudačno-crevna oboljenja i obo­ ljenja bubrega. ali piti vlastitu mokraću . Najpre se čiste usta i jezik. Pomoću urinskog gladovanja lece se još reumatizam. hemoroidi. već i hormone. Seme treba samleti. treba gladovati najmanje 24 dana i pri tome po potrebi piti izvorsku vodu. Pri pritajenom gladovanju čiste se mnogi organi. pre toga ga prosušiti na tiganju. dovelo je G. Takvo gladovanje. A. pred zalazak sunca. Jerofejeva Na 2 dana pre početka gladovanja naglo smanjiti količinu belančevina. ne dopuštajući pojavu apetita. Borodina Kandidat geološko-mineroloških nauka S. niti bilo kakva druga tečnost ili tvrda hrana. Malahova do sledećih zaključaka: gladovanje treba obavezno vršiti posle terapija čišćenja organizma i kombinovati ga sa velikim fizičkim opterećenjem organizma. Istovremeno poznati su i potpuno suprotni metodi koji zabranjuju da se pije voda. Gladovanje prema metodu S.7 dana. uzima se 1 deo soli na 16 delova semena. 85 . P o m o ć u urinskog gladovanja možemo ne samo očistiti svoj organizam. Ako je takvo doziranje za čoveka suviše jako. koje se sastoji od 3 lepinjice (bez kvasca). Kaše. naročito koprivom. Na 4 dela samlevenog semena uzima se 1 deo morske soli. obnavljajući je tokom jedne nedelje. možete ga kombinovati sa minimalnom ishranom: na primer. semena sušama i konoplje ili lana. mogu se posuti suvim travama.van ja. Borodin je uspeo da izleči svoju Bebterovu bolest. P. P.u potpunosti ili delimično . P o m o ć u svog metoda čišćenja S. zalivajući je čistom vodom. Najbolji izlazak iz gladovanja je ako poslednjeg dana gladovanja uveče prestanemo da uzimamo vodu i mokraću. a posle jednog sata popijemo čašu voćnog soka. Pre nego što se počne sa takvim gladovanjem. Jedan sat posle toga ne smeju se uzimati ni mokraća. kao i napravljenih grešaka. jednom dnevno pojesti lako j e l o . 84 Pritajeno gladovanje ili monodijeta je ishrana isključivo sa prekrupama. Osmišljavanje vlastitog iskustva gladovanja. Pomoću ovog metoda lečene su veoma teške bolesti. a na ishranu treba prelaziti oprezno. uzimati srednju porciju mokraće. trećeg dana . To nije strašno. može se piti potpuno. masne i pržene hrane. skuvane na vodi bez soli i mleka. Dalje. Sledećeg dana treba piti sok i jesti sveže voće. Gemacija (isterivanje pupoljaka)" na bazi bilo kog semena izbacuje ne s a m o šljaku. Bolje je kuvati tečnu kašu. po stepenu izlučivanja mokraće. Seme konoplje rastvara i izbacuje kamenje iz bubrega. M a l a h o v naziva urinsko gladovanje krunom svih gladovanja. Trodnevno gladovanje se može sprovoditi jednom mesečno. Gladovanje i u fizioterapija A k o vam je teško da sprovodi te ovo gladovanje. ateroskleroza i druge bolesti. a potom organi za miris. Da bismo se izlečili od oboljenja bubrega. j e r kaše u organizmu ne trule. On preporučuje da se to vrši na sledeći način: tokom 3 ili 7 dana uzdržavati se od hrane. G. Poslednju porciju pred spavanje baciti. skrivanim na vodi bez soli. kuvani pirinač i bareno povrće. Borodin preporučuje sedmodnevno odnosno desetodnevno gladovanje sa ispijanjem velike količine vode (do 40 litara!) i klistiranje odvarom od cvekle. iz orga30 Primedba prevodioca. Susam (Sesamum indicum) otvara sva zapušenja i izbacuje šljaku. Masaža tela i klistiri sa ukuvanim urinom (po 100-200 grama jednom ili nekoliko puta dnevno) pomoći će nam da postignemo j o š bolji efekat. može se provoditi 4 . A k o se sprovodi dugotrajno dvadesetjednodnevno gladovanje. Ona se može posuti smesom morske soli.

1 000 mililitara (litar) ' i propasirano voće 500 grama. a može se primeniti i kontrastno tuširanje. uzeti iz 4 puta. što će omogućiti da se organizam očisti. Do toga dolazi uglavnom kod ljudi koji imaju manje šećera u krvi. čak i nepotrebno.600 grama. Pri bilo kojem gladovanju treba se 2 puta dnevno tuširati. glomerulonefritis i pielonefritis. Treba manje pušiti.800 grama.120 grama). narendana šargarepa .1 000 mililitara.500 grama. osim ovsene pri alergiji .80 grama. crni hleb . ulje i crni luk). tireotoksikoza. k e f i r . dodati sveže krastavce i zeleni grašak). od čega paradajza . narendana šargarepa . orasi — 90 grama. tj. ali sa običnom solju i malim parčetom maslaca.400 grama.600 grama.400 mililitara. med . propasirano voće . maslac . propasirano voće .60 grama. Jedanaesti-petnaesti dan: voće . sveza šargarepa. maslac . slabosti. Izlazak iz pritajenog gladovanja treba da bude oprezan.150 grama. u 2 2 . za ručak . uzeti iz 4 puta. v i n e g r e t . Posle tri dana monodijete.40 grama. Kontraindikacije. — Gladovanje je kontraindikativno za ljude sa oboljenjima. u sredini gladovanja i na kraju tog procesa). u koju se doda nekoliko kapi limunovog soka ili soka od grejpfruta. četvrtog dana ujutro najbolje je pojesti kašu. razblažene u vodi.400 grama. Za vreme gladovanja nije poželjno nositi sintetičku odeću. 31 Primedba prevodioca.nizma se izbacuju svi antibiotici i steroidni hormoni. jer pušenje može da prouzrokuje spazam sudova i nadražaj sluzokože želuca. med . Čak gube svest. neki autori preporučuju da se rade samo 3 puta: na početku gladovanja. uzeti iz 5 puta. narendana šargarepa sa pavlakom . crni hleb . Oni moraju da gladuju oprezno. koji su tu nago­ milavani celog života. Pri pojavi mučnine. neki ljudi se prvog dana gladovanja loše osećaju.1 000 mililitara.90 grama. srčano-vaskularna oboljenja. Breg je savetovao da se potpuno izbace.500 mililitara. kefir — 1 000 mililitara. vinegret salata (kuvani krompir.1 000 mililitara. med .600 grama. svež kupus.2 3 sata pred spavanje treba popiti slani purgativ ( 5 0 . kao 5 obroka (pri prvom uzimanju razblažiti ga vodom 1:1). Klistiri se moraju raditi svakodnevno (P.6 0 grama magnezij uma u 3 0 0 . na primer. narendana šargarepa . uzeti iz 5 puta.400 grama. kaša sa mlekom (prekrupa .25 grama). Najčešća smetnja na početku kure gladovanja je psihološka navika da se hrana svakodnevno unosi u organizam. kefir . Peti-šesti dan: sokovi . Ljudi koji boluju od tih bolesti moraju da gladuju pod kontrolom lekara. Drugi dan: odvar od prekrupe (1:10) . Tako.400 grama (u sastav vinegreta. najmanje 2 litra vode dnevno. Tri Prva varijante varijanta obnavljajuće ishrane Prvi dan: 1 000 mililitara prirodnih sokova na 5 puta.450 grama.Po dužini trajanja period izlaska iz glado­ vanja treba da bude jednak periodu samog gladovanja ili da iznosi najmanje polovinu tog vremena. hipertonija i druga. uzeti iz 4 puta.600 grama.200 mililjtara). glavobolje ili vrtoglavice treba popiti malo alkalne mineralne vode ili sode. kuvana cvekla. pire krompir (sa paradajzom ili sa zelenim graškom i maslacem . med .600 grama. . da u ruci uvek imaju parče šećera i da se trude da ne odlaze daleko od kuće. crni hleb — 600 grama.100 grama. j e r se organizam čisti kroz kožu (može se i češće tuširati). Metod pročišćavajućeg gladovanja Izlazak iz gladovanja. uzeti 5 puta (u jednakim delovima).80 grama. Drugi dan: sokovi . Sedmi-deseti dan: voće — 600 grama. kao što su dijabetes. uzeti iz 5 puta.10 grama iz navedenih 50 grama maslaca). za večeru se može jesti sve s t o j e tečno. Druga varijanta. Posle jutarnjeg odlaska u toalet uraditi klistir i primeniti kontrastno tuširanje (tuširati se treba tokom celog gladovanja najmanje 2 puta dnevno). narendana šargarepa sa pavlakom . Ako se hrana poslednji put uzme u 18 časova. Šesnaesti-trideseti dan: voće . orasi .1 000 grama (prekrupa . Treći-četvrti dan: sokovi . Tokom celog gladovanja treba se što više kretati.50 grama. Treći-četvrti dan: kaša „žitka" .150/50 grama. uzeti iz 5 puta. Naglo prekidanje uzimanja hrane je složeno.60 grama. obavezno posećivati parno kupatilo i čistiti mekom četkom naslage sa jezika. i ne opterećivati se čestim klistirima. crni hleb . Prvi dan: odvar od prekrupe (1:15) . Za vreme pritajenog gladovanja može se piti prokuvana voda sa m e d o m . Ponekad bitna smetnja može biti i fizičko stanje organizma.850 mililitara.4 0 0 mililitara vode).obareno povrće. kaša sa maslacem . kefir . mleko . pored navedenog. kefir .60 grama. 86 87 . Tokom celog dana treba piti s a m o vodu. maslac .500 grama.150/50 grama. maslac . vinegret .400 grama (bilo koja prekrupa.500 mililitara. Nedelju dana pre početka dugotrajnog gladovanja treba preći na biljnu ishranu.50 grama.

kefir . šećer . škrob . čaj bez šećera . Ako živi u porodici . trećeg dana 1 000 grama kefira uzeti iz 5 puta. S t r o g a t . čaj bez šećera . iz kuće treba skloniti sve produkte.40 grama.200 grama.400 grama.3 ciklusa: 7 . aslac .200/5 grama. uzeti iz 4 puta. gladovanje kod gojaznosti treba sprovoditi u 2 . pire krompir sa lnlekom i maslacem .500/50 grama. kaže on. Osaninaesti-dvadesetprvi dan: sveza narendana šargarepa . crni lileb . pošto kod njih i tako mogu da nastanu komplikacije. čaj bez š e ć e r a . kiseljima i odvarima od povrća.150 grama. 5-7 dana obnavljanje. crni lileb 200 grama. Trinaesti-četmaesti dan: sipka kaša sa maslacem . Sedmi-deseti dan: sipka kaša sa maslacem . paradajz pasta .100 grama.150 grama. supa-pire od povrća sa prženicama . uzeti iz 4 puta.300 grama. Treba znati. Za bolesno ugojene ljude u periodu obnavljanja treba smanjiti količinu preporučenih proizvoda približno za 2 0 .200/50 grama. oboreno povrće .400 grama. S t r o g a t a . kisela pavlaka .).200 grama. p a v l a k a . maslac . Dužina gladovanja kod oboljenja metodu L. • Dijeta se između 11-15. • Pošto do najvećeg gubitka mase tela za vreme gladovanja dolazi u prvih 7 . od raka prema Treća varijanta. Duži rokovi gladovanja nisu efikasni. mleko .5 grama). makarone sa sirom . Veliku pažnju Strogat poklanja psihološkoj pripremi za gladovanje. • U nedostatku svežeg voća i povrća oni se mogu zameniti odgovarajućom količinom konzerviranog (bez šećera i sa m i n i m u m o m soli) ili suvim voćem.20 grama.400/10 grama.200 grama.20 grama. pire krompir sa mlekom i maslacem .200 grama. zeleni grašak . pušenje i uzimanje narkotika.50 grama.50 grama. • Ljudi predisponirani za alergijska oboljenja. drugog dana 1 000 grama kefira. što može prouzrokovati komatozno stanje.200 grama (krompir . pa do 30.5 grama). Primedbe • Tokom celog perioda obnavljanja hrana se ne srne soliti. maslac . pire krompir sa mlekom i maslacem 160/40/5 grama. znači da nisu poštovana neka od pravila gladovanja.400 grama. uzeti iz 4 puta.300 grama.30 grama. 32 Priniedba prevodioca. crni hleb . čeh'rtog i narednih dana mogu se kombinovati prva i druga varijanta.300 grama. Ako se usled gladovanja j a v e neke komplikacije.200/5 grama. crni lileb . treba da isključe senzibilne (osetljive) produkte u čitavom periodu obnavljanja.320/80/10 grama.200 grama.400 grama. šargarepa .500 grama (pirinač . maslac . Gladovanje prema Strogatu može se sprovoditi samo pod kon­ trolom lekara-onkologa. čaj bez šećera 200 grama. mlečni kiselj . sveže voće i povrće.300 grama. krompir .10 grama. itd. kefir .4 0 0 grama. dvopek . sir .400 grama (prekrupa .15 grama). čaj bez Šećera . crni lileb .10 grama). supa od povrća sa prekrupom i prženicama .3 0 % .80 grama.200 grama. pavlaka .100 grama. k e f i r .500 grama ( k r o m p i r .150 grama. prženice . Kako navodi L.50 grama. ^ Za vreme gladovanja kategorički se zabranjuju alkoholni napici.1 0 dana.200 grama. Najbolji rezultati postižu se upravo pri takvim ciklusnim gladovanjima sa nak­ nadnim regulacionim jednodnevnim gladovanjima jednom nedeljno i zabranom uzimanja hrane posle 18-19 časova.200 grama. Ne smeju se upotrebljavati konzervirani sokovi. maslac .320/80/10 grama. dana ishrane može menjati u zavisnosti od produkata koje smo nabavili uz strogo pridržavanje biljno-mlečne ishrane. kefir .100 grama.100 grama.100 grama. mleko .5 grama. zatim ponovo gladovanje 7—10 dana.potruditi se da ne bude u kući u vreme kada porodica 89 88 . vinegret . crni lileb .7 grama). kaša od heljde sa mladim kravljim sirom 200/80/5 grama (prekrupa od heljde . • K o d čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu period obnavljanja treba početi sa odvarima od prekrupe.80 grama.4 0 0 grama. metod sprovodenja gladovanja pri lečenju od raka bitno se razlikuje od običnog gladovanja. Petnaesti-sedamnaesti dan: sipka kaša sa maslacem .400 grama. supa-pire od povrća . dvopek . mlečni kiselj . razblaženog sa vodom u odnosu 1:1. uzeti iz 4 puta. mleko . da pri apsolutno pravilnoj terapiji ne mogu nastati nikakve negativne pojave i obavezno se mora poboljšati zdravlje.200 grama.400/10 grama. vinegret .200/5 grama. šargarepa .1 0 dana gladovanje. Prvog dana 1 250 grama surutke od kiselog mleka uzeti iz 5 puta (po 250 g r a m a ) " . uzeti iz 4 puta.400 grama. kefir .100 grama. sipka kaša sa maslacem . Jedanaesti-dvanaesti dan: sipka kaša . kompot od suvog voća bez šećera . na 5 puta. vinegret .150 grama.500/50 grama. • Umesto kefira mogu se upotrebljavati bilo koji kiselo-mlečni produkti 0°gurr.50 grama). uzeti iz 4 puta. dvopek . supa od povrća sa prekrupom i prženicama .Peti-šesti dan: sipka kaša .200 grama (mleko .200 grama. Ako pacijent živi sam.

90 Ne smeju se upotrebljavati sredstva protiv povraćanja. Treba unapred isplanirati kako da se to vreme ispuni. U tom slučaju gladovanje treba primenjivati u pauzama između terapija. to jest uništava uzročnike koji su prouzrokova]i maligno izobličenje ćelija. j e r je u tom slučaju gladovanje kontraindikativno. poželjno u kombinaciji sa sokom od cvekle (u odnosu 1:1). Kura gladovanja pri oboljenju od raka treba da se produži j o š nekoliko dana posle potpunog čišćenja organizma. a primena većeg broja klistira. Gladovanju treba pristupiti samo u slučaju ako smo ubedeni da ć e m o ga dovesti do kraja. Sasvim suprotno se može uočiti pri tradicionalnom lečenju raka citostaticima i zračenjem koji razaraju imuni sistem. Uveče treba uraditi klistir najmanje sa 2 litra vode. Jednom dnevno se klistirati. Ovaj autor predlaže dijetu za razmekšavanje kamenja. Ali to je lošija varijanta. krastavce.obeduje. jabukov. iako u nekim periodima osećaj gladi slabi. Jesti samo m e k e jabuke. Klistir treba raditi ležeći na levom boku ili četvoronoške 91 . grejpfrut. koji se raznose krvlju. pošto se najstariji taloži (naslage) nalaze u dubini organizma i izbacuju se samo poslednjih dana. naročito od infektivnih bolesti. Lajnus Poling. To su bile opšte preporuke. Ako sprovodimo takvo kombinovano lečenje. sigurno štiti organizam od infekcije trulim produktima razmene. koja razrušava normalno funkcionisanje organizma i imuni sistem. ne možemo računati na normalizaciju funkcionisanja organizma i na jačanje imunog sistema koji će se sve više narušavati sa svakom terapijom tradicionalnog lečenja. ali s a m o prirodne. Uzimati purgative. svešće rezultate gladovanja na nulu. peršun. normalizuje fun­ kcionalno stanje organizma: uništava razne patogene pojave u svim organima. Pri lečenju raka dolazi do velikog lučenja i nagomilavanja toksina koje treba odstraniti s t o j e moguće pre. Naprotiv. Bez gladovanja. pošto se otpad podi­ gnut iz dubine organizma. Opšta dužina trajanja kure treba da bude naj­ manje 50. odnosno u koju vrstu lečenja više verujemo. u slučaju prekida gladovanja. lokalizovanog u probavnom traktu. koji iz organizma odstranjuju sve toksine. Piti mnogo sokova: limunov. NataŠte popiti sok od crne rotkve. rodbina i drugovi. To m o ž e prouzrokovati trovanje organizma. Po pravilu. ukuvavajući vodu skoro do stanja sirupa i to uzimati nekoliko puta dnevno. gladovanje donekle može da pro­ duži naš život. Klistire treba raditi po nekoliko puta uzastopce. Treba se pripremiti za to da. Za gladovanje veliki značaj imaju dužina bolesti i reakcije organizma. Ništa manje efikasno od vitamina C nije ni gladovanje. j e r čovek može da živi bez hrane 80 . Produžavanje gladovanja do 55 dana ne predstavlja opasnost. Na kraju kure gladovanja bolesnik deluje veoma iscrp­ ljeno. Uzimati maslinovo ulje što je moguće više (za to vreme ne piti vodu). Ne srne se ograničavati samo na jedno klistiranje dnevno. na koje se krv halapljivo usmerava. obarenu šargarepu. Ako odjednom počnemo da se debljamo uzroke treba otkriti pre kure gladovanja. a sada konkretnije o terapij i gladovanja. Strogat ističe potrebu za prethodnom pripremom: odstranjivanje kamenja iz organa koji se čiste. izbacivanje glista. smešu sokova od šargarepe. cvekle i krastavaca ( 1 0 : 3 : 3 ) . Cesto se javlja potreba. neće izbacivati iz organizma i postaće odlična hrana za kancerogene ćelije. primena tra­ dicionalne terapije. ponekad posle četrdeset petog dana. ne može se očekivati da duže živimo. kao s t o j e to slučaj pri običnom gladovanju. kao nijedan drugi metod. Ukoliko bolesnik daje prednost lečenju gladovanjem. Piti vruć čaj sa Šećerom (ako ne bolujete od dijabetesa). najpre da bi se utvrdilo da nije prouzrokovano nenor­ malnom funkcijom štitaste žlezde. od crvene cvekle. a ako se to i dogodi bolest veoma brzo prolazi i lako se podnosi. ukazuje na to d a j e glavno dejstvo tog vitamina u jačanju imunog sistema. ali ne više od 55 dana. Voda treba da bude mlaka. Kuvati cveklu. i sa njima se mora umesto jednog dugotrajnog sprovoditi nekoliko kratkih gladovanja. koristeći vitamin C za lečenje raka. Obično ljudi koji okružuju bolesnika. strahuju od takve iscrpljenosti i insistiraju da se gladovanje prekine pre završetka kure. do pot­ p u n o g čišćenja organizma dolazi za 45 dana. dok ne počne da izlazi čista voda. ali m o ž e biti i neznatnih odstupanja od tog roka. u poredenju sa Čistom tradicionalnom terapijom. Lečenje gladovanjem. Ako se bolesnik povede za takvim savetima. Z a p a ž e n o je da tokom gladovanja čovek skoro nikada ne oboljeva. Za vreme gladovanja čovek ima mnogo vremena koje je obično gubio na pripremanje jela i stalno j e o . jer zbog gladovanja ne dobija dovoljno hrane. celer. koje j a č a imuni sistem. Gladovanje se ne srne prekidati pre vremena. pošto za vreme tradicionalnog terapeutskog lečenja dolazi do velikog izdvajanja produkata raspada ćelija. treba pokušati da se izazove povraćanje. da se za čišćenje organizma uradi holecistostomija. Neki bolesnici teško podnose dugotrajno gladovanje. čisti krvne sudove i ceo organizam. misli o hrani nas neumitno opsedaju. naročito kod raka. Ako svoj život poveravamo tradicionalnom lečenju. Ukoliko n e m a mogućnosti za holecistostomiju takvo lečenje je pove­ zano sa velikim rizikom. Može li se gladovanje kombinovati sa tradicionalnim tečenjem? O d g o v o r na ovo pitanje zavisi od toga šta uzimamo za osnovu lečenja.90 dana. naročito kod raka creva: tumor može da zatvori prolaz kroz creva i bolesnik umire od nagomilavanja toksina. obnavlja krv. ali se toga ne treba plašiti. rak će ostati u njemu. Istovremeno potpuno čišćenje organizma nije potrebno svim boles­ nicima.

Zimi se toplo odevati. gladovanje treba prekinuti. ali samo lakom. Sedmi dan: dodaje se pire krompir i sveže voće. To ne treba da nas brine. Ako dođe do povraćanja. • „vučji" apetit. ragu od povrća. Ne raditi teške poslove. Klistire produžiti j e d n o m dnevno sve dok se stolica sama ne reguliše. Osmi dan: dodaje se heljdina kaša sa maslacem. pokazatelji završetka kure gladovanja su. i ne treba misliti da se bolest pogoršava. Ponekad ta mrlja ne nestaje ni četrdeset petog dana. uraditi klistir. ali ne jaki bolovi unutar organizma usled sleganja organa zbog jakog mršavljenja. a prvih dana je potpuno isključiti. šljiva. Deveti dan: dodaje se kefir i različite kaše na vodi. Posle uno­ šenja vode ispružiti se na leđa i podići noge uvis 10-20 puta. Treba čekati dok oni ne izađu . ona dospevaju u krv i truju je zbog čega se bolesnik oseća loše. naročito za vreme krize. U tom slučaju ne treba prekidati gladovanje nego uraditi sledeće: 1. Drugi dan: pola čaše čistog soka od pomorandže. a ako stolica ima neobičnu boju. ali do povraćanja obično ne dolazi. Tokom čitavog perioda obnavljanja so koristiti u najmanjim koli­ činama. ne treba ga sprečavati. U takvim slučajevima treba pojačano čistiti creva. Ako čovek ima dijabetes. A k o čovek ima dijabetes klistir treba raditi najmanje dva puta dnevno i ni u kom slučaju ne koristiti med.(na kolenima i na laktovima). Popiti čašu tople vode u koju smo dodali kašiku meda. ponekad se mora uraditi od 5 do 6 klistira dok ne počne da izlazi čista voda. A k o se stanje ne poboljša. Treba znati. Ne raditi vežbe za snagu i ne činiti nagle pokrete.gladovanje je završeno. Ako do jutra ne bude stolice.to su najstarije i najotrovnije naslage. ali se ne srne ležati po ceo dan u krevetu. što se dešava vrlo retko. treba voditi aktivan život. 92 obično petog ili sedmog dana gladovanja. klistir treba ponavljati sve dok ne počne da izlazi čista voda. Purgative izostaviti. Šesti dan: dodaje se obareno povrće. Uoči četrdeset petog dana gladovanja on počinje da se čisti. Svaki sledeći put voda će bolje ulaziti. Najbolje je piti izvorsku ili otopljenu vodu. Korisno je raditi masaže. mogu se dodati krompir. Dnevno 1-3 puta u vodu se može dodati po pola čajne kašike meda. Ali. 93 . Lakše poslove produžiti tokom čitave kure gladovanja. T o j e normalna pojava. breskvi i drugog voća bez šećera). supa od povrća. Tokom prve nedelje gladovanja mogu se pojačati simptomi o b o ­ ljenja. koja nestaje samo posle potpunog čišćenja organizma. Ponekad se može javiti gađenje (muka). Za vreme kure gladovanja treba piti samo vodu. da je kod nekih bolesnika organizam veoma zagađen velikim količinama konzumiranih lekova. 3 puta dnevno. što znači da su se u organizmu zadržali ostaci nečistoće. od ječma i griza). Treba mnogo hodati po svežem vazduhu. Može se spavati danju 1-2 sata. 3. šargarepa i luk. j e r se za vreme gladovanja temperatura tela smanjuje. a ona se normalizuje već kroz nekoliko dana. Posle izvesnog vremena mogu se javiti dugotrajni. ali samo ako ne postoji dijabetes. neće naneti nikakvu štetu. med se može uzimati samo ako otiču noge i ne više od 1 čajne kašike dnevno. Posle oslobađanja creva treba uzeti purgativ. čak i dva. ujutro treba uraditi klistir. tim bolje. Pri prvom klistiranju sva voda neće ući u debelo crevo a ako ništa ne izađe iz creva klistir treba ponoviti. Naglavak treba podmazati vazelinom. od kojih bolesnik pati. Deseti dan: dodati mleko i mladi kravlji sir. Po završetku gladovanja treba obnoviti ishranu sledećim redosledom: Prvi dan: pola čaše soka od pomorandže (pomešanog napola sa izvorskom vodom). 3 puta dnevno. 3 puta dnevno. A k o posle klistira izlazi veoma mnogo ekskrementa. Četvrti dan: voćni pire (od jabuke. Baviti se gimnastikom. Vodu sa medom treba piti svakoga dana tokom obnavljanja. Ne ići brzo uz stepenice. Spavati dovoljno (do 9 časova dnevno). Osim čistog jezika. Za vreme gladovanja mogu se pojaviti neprijatni ili teški osećaji. boršć. a ne da kupujemo gotove proizvode. Sok moramo iscediti iz pomorandže. ali ne trčati. ako se pojavi krv. s tim da unesemo svu vodu. Dvanaesti dan: šći. može i malo maslaca. Kada mrlja nestane i jezik postane čist i rozikast . a potom ići u toalet. a zatim na njemu obično ostaje jedna mrlja. • odsustvo neprijatnog mirisa iz usta. Ponekad se javljaju sumorne misli o smrti. Pri masiranju treba voditi računa o tome da se masiranje vrši u smeru od periferije prema srcu. T o g a se ne treba bojati. Tokom čitave kure gladovanja jezik je pokriven gustom naslagom. Peti dan: prethodnom dnevnom obroku dodati obareno voće. • odsustvo bilo kakvih parčića ekskrementa u vodi posle klistiranja. Treći dan: tokom dana 2 pune čaše soka od pomorandže i 1-2 Čaše j a b u k o v o g soka. 2. Meso jesti samo belo. Tokom čitave kure gladovanja obavezno jednom dnevno (najbolje u v e č e ) treba vršiti klistiranje. Jedanaesti dan: dodati kokošju supu sa skinutom masnoćom i dobro skuvanom prekrupom (ovsena. sok piti po želji. Kada se ta zagađenja otvore.

Po strogosti je približan Velikom postu. i. nama. umesto mlečnih prednost dati kiselo-mlečnim produktima ili j o š bolje . Pojedini postovi dozvoljavaju da se j e d e riba (sveza ili smrznuta) ili riblji proizvodi. one će prouzrokovati patogene pojave. Uspenski post je od 14. naravno. To su zastarele naslage koje trule više godina ili čak više desetina godina. U takvim slučajevima klistire treba raditi 2 .postati vegetarijanac! 2. To je simptom da su creva puna truležnih masa koje su izašle iz svojih „skrovišta". treba se hraniti produktima koji se gaje bez hemikalija. Strogo se treba pridržavati posta naročito prve i poslednje nedelje Velikog posta. pri čemu ih svaki put ponavljati dok ne počne da izlazi skoro čista voda. ali u manjem stepenu. svakako. često sa žutozelenom nijansom i mirisom koji podseća na trulež. svetoj i pokladnoj nedelji. a zbog prevremenog prekida glado­ vanja nisu odstranjene. avgusta. Za to vreme pacijent se oseća veoma loše. Ograničiti upotrebu mesa. Prvih dana stanje pacijenta će biti veoma loše j e r je raskidana masa napunila creva. krv se ispunjava toksinima. ali piju vodu. j e d n o g od dana gladovanja može se izbacivati tamna masa. januara. A da nas ne bi opsedale zle i ružne misli bavimo se nekim domaćim poslovima . trećeg dana mora se uzeti purgativ. vidi poglavlje „Tri načina gladovanja"). Pristalica netradicionalne ishrane G. odakle krv uzima hranljive malcrije. Ako otoci ne prolaze. To ni U kom slučaju ne treba činiti. na primer. Prilikom gladovanja ne smemo biti okruženi negativnom ener­ gijom. Božični post . Rečju. novembra do 6. Petrov i Uspenski. Višednevni postovi —Božični (Filipov). Po završetku gladovanja. Čovek koji je smirio svoj apetit. jula. Raskidana trula masa na taj način će lakše dospeti U krv. Ako je gladovanje trajalo više od nedelju dana. Pošto se deo trulih naslaga taloži u crevima i tamo ostaje do sledečeg gladovanja. Veliki post počinje u ponedeljak sledečeg dana po završetku Poklada (bele nedelje) i traje sedam nedelja.traje od 28. organizam treba potpuno obnoviti prema već navedenim preporukama. na dan Preobraženja Gospodnjeg. Postovi pravoslavne crkve dele se na višednevne i jednodnevne. nego pre gladovanja. a veći deo dana posta uključuje samo uzimanje biljne hrane. Za to je obično potrebno gladovanje u trajanju od 2 do 3 dana. što zahteva da se pridržava sledećih profilaktičnih mera: 1. Veliki. Jednodnevni postovi.ima ih uvek na pretek i uspešno odvlače pažnju! 94 ČIŠĆENJE P O S T O M Post je u ovom ili onom obliku prisutan u svim religijama u svetu. Bolesnik koji se izlečio od raka može sačuvati predispozicije za tu bolest. Bele poklade . Hraniti se prvenstveno biljnim produktima. ali apsolutno gladovanje ne spada u hrišćanske postove. kada se može jesti sve. Post u pravoslavlju U pravoslavnom hrišćanstvu. prelazeći na biljnu ishranu. Strogo pridr­ žavanje se pojačava od 2. u nedelji Pedesetnice. Treba znati uzroke mogućih odstupanja od normalne kure glado­ vanja.M o ž e se javiti oticanje nogu. To je važan period u životu vernika. ne treba se žaliti i računati koliko je j o š časova ostalo da se mučimo. vreme kada čovek treba da očisti i svoj duh i svoje telo. Ako se za 2 do 3 dana stanje ne poboljša. koji ne 95 . Svaka sreda i petak tokom čitave godine. Pri takvom pristupu terapija neće doneti korist. koja je podvrgnuta ili nije podvrgnuta kulinarskoj obradi. Ako se to dogodi treba povećati upotrebu meda i potpuno isključiti so sve dok otoci ne nestanu. Mnogi vernici se upravo tih dana podvrgavaju apso­ lutnom gladovanju.vegetarijanstva sa eleme­ ntima uzimanja sirove hrane i odvojene ishrane. pro­ dukte te truleži. avgusta.nedelja pred Veliki post. neki ne jedu hranu od j e d n o g do tri dana. to jest sa upotrebom biljne hrane. To je i razlog što se Čovek loše oseća. osim U nedelji posle Vaskrsa. Hrišćanski postovi mogu biti i strogi (potpuno gladovanje. postovi traju po pola godine. Hrišćanski post može biti bez korišćenja svih pro­ dukata životinjskog porekla. Š a t a l o v a u svojoj knjizi For­ mula zdravlja i dugovečnosti preporučuje strogo pridržavanje postova k a o sastavnog dela takozvane tipske ishrane . Dešava se da čovek posle prevremenog prekida kure gladovanja potpuno izgubi apetit. Z b o g toga odmah treba uraditi klistire. Slabi subotom i nedeljom. Završava se u subotu uoči Vaskrsa. treba imati u vidu sledeće. i 19. Za vreme Velikog posta riba se može jesti na Blagovesti i na Cveti (Cvetna nedelja). do 27. Slabo stanje i strah izazivaju želju da se gladovanje prekine. već i čišćenje biopolja čoveka. Uz to plaši ga izgled tih masa. Religiozni postovi podstiču ne samo fizičko čišćenje organizma. Petrov post počinje u prvi ponedeljak posle Duhova (50 dana posle Vaskrsa) i završava se 11. već samo štetu.3 puta dnevno. Ako pacijent iz bilo kojih razloga odluči da gladovanje prekine. Potrudimo se da budemo radosni i da razmišljamo o tome kako će biti dobro našem organizmu i. treba ponovo provesti kratko gladovanje dok ne nestanu. Tako. januara. za razliku od protestanskog i kato­ ličkog. osim mesa.

. Pridržavanje p o s t a j e za muslimana čast. Pre početka Jom-Kinura treba se dobro najesti (zasititi) i piti mnogo tečnosti. vode. koji ne mogu da odgovaraju za svoje postupke (psihički oboleli ljudi).prvenstveno monasi. Jom-ga-Soa . U najbliže dane tom postu zabranjeno je jesti meso i piti vino. ribu i druge živo­ tinjske produkte (ovde se ne govori o ljudima iz viših religioznih kasti). Hrist je govorio da anđeli vazduha. Za vreme ramazana danju se zabranjuje bilo kakva hrana i piće. nastala u VI veku pre nove ere u Indiji).pada u sedmi dan posle N o v e godine. Za sve muslimane je obavezan post tokom meseca ramazana. da očiste organizam od grehova i bolesti postom. Svake godine datumi ramazana se pomeraju. Post u islamu. krava se kod njih smatra svetom životinjom. rata. vode i sunčeve svetlosti pomažu čoveku da se očisti. pušenja duvana. zabave itd. indutsti uglavnom žreci (brahmani). trudnice. Filozofija hrišćanskog posta aktuelna je i danas.). budisti . Post je ustanovljen kao pomen na milione poginulih Jevreja koje su fašisti pobili tokom Drugog svetskog. Ramazan . . Taj post počinje uveče. Tišabe-av . sekta hristovernika (isposnika). duhovno se čisti. udisanja mirisa.U islamu je post jedna od obaveznih naredbi (propisa). pa se prema tome menjaju svake godine. To su granični rokovi fiziološkog gladovanja. pridržavaju se adventisti sedmog dana (protestantska sekta hriščanstva). to jest postova. On se sastoji u potpunom uzdržavanju za vreme svetlog perioda dana od hrane.najstroži post. bilo kakvih napitaka. trudnih žena i dece. Tada se zabranjuje upotreba hrane i pića (apsolutno gladovanje) od uveče do uveče sledećeg dana (do pojave prve zvezde na nebu). džajnisii (religija. Post u različitim religijama Pravila uzdržavanja od hrane ili od nekoliko vrsta hrane. o čijem tačnom datumu smrti njihovi najbliži ne znaju.pada u iskušenje. slabih ljudi. godini nove ere. Od posta se oslobađaju oni koji ga se iz bilo kojih razloga ne m o g u pridržavati (rat. Siva-A&af—jedan od postova posvećen rušenju Jerusalima. bolest itd. Društvo svesti Kaišne (krišnaiti) i mnogi drugi. U davna vremena hrišćanski post je predviđao potpuno odricanje od hrane na nekoliko nedelja (oko četrdeset dana). Judeji (Jevreji) i muslimani kategorički zabranjuju upotrebu svinjskog mesa. Dan katastrofe. kupanja. 96 97 . nastao u znak sećanja na tragediju ru­ šenja hramova u Jerusalimu u 70. Budisti jedu govedinu. Pre dve hiljade godina Isus Hrist je ubeđivao sve koji žele da se izleče.vremenski je podešen danu ustanka Jevreja u nemačkom getu 1943. godine.najstroži od svih postova . zarobljeništvo. deca. Odnos prema produktima u raznim religijama je različit. mesec muslimanskog binarnog kalendara. dojilje i žene za vreme menstruacije. ovčetinu. živi strpljivo i smireno. Induizam zabranjuje upotrebu govedine u hrani. Jom-Kinur .U judejskoj religiji posnim danima se sma­ traju dani koji se nalaze pod znakom žalosti povodom jednih ili drugih istorijskih događaja i kao znak pokajanja. a uveče izbor jela zavisi od nacionalnih tradicija u ishrani. Postovi u judizmu. kao i suviše stari ljudi. Sa nastupanjem mraka sve zabrane se ukidaju. Datumi postova u judizmu određeni su prema lunarnom kalendaru. osim bolesnika. U pravoslavnom crkvenom kalendaru oko 200 dana je namenjeno postovima. a njihovo pridržavanje je obaveza svih vernika. Danima pokajanja smatraju se Dan kadiša — dan spominjanja blis­ kih. Post počinje ujutro i traje do uveče. Islam ne dozvoljava pristupanje postu onima koji se nisu očistili posle skrnavljenja (prestupnici).9.

soka od limuna ili j a b u k o v o g sirćeta i drugih. buljoni. a pasivan je od 1 do 3 časa noću. imajte na umu da je đubre u crevima prouzrokovalo atrofiju mišića creva i njihovu mlitavost.kako je hrana probavljena i može li se preneti u sledeći „ceh" . Dužina Ž C T dostiže 16 metara. On je najaktivniji od 13 do 15 časova. razna semena.odvajanje od majke pri rođenju. On odvaja jednjak od želuca i uvek se otvara. • čišćenje zglobova. Dok čistite creva. liša­ vanje bebe majčinog mleka. 5. Kvalitetna analiza hrane sa naknadnim izdvajanjem odgovara­ jućih reaktiva . maslacem. U osnovi rada ventila-sfmktera je nekoliko principa. tim više. 2. propuštajući hranu u želudac. Energetski kanal debelog creva spada u Jang-sistem. što ta oboljenja ne spadaju u nadležnost gastroenterologa.Tokom nedelje-dve dana ujutro tašte na 1 sat pre jela pojesti (bez ičega) režanj Češnjaka i režanj uveče 2 sata posle jela. Zato za čišćenje creva treba primenjivati ne s a m o specijalne terapije. a da se ne naruši njena kompaktnost i fizičko-hemijsko stanje. kao i sa „živim produktima . 4. Čišćenje od šljake ne srne da dovede do samotrovanja organizma na račun povratne asimilacije pri nepravilnom izbacivanju šljake. otpornim na lekove i naročito na anti­ biotike. riba. već i u krv (unutrašnja sekrecija. 99 . Tako rade ventili koji zatvaraju ulaz iz dvanaestopalačnog creva u tanko crevo i iz tankog u debelo crevo. U prvom redu izbacuje se šljaka koja može da se izbaci. šećer i med) sa razmakom od najmanje dva sata. Energetski kanal tankog creva spada takode u Jang-sistem. Merenje pritiska .c r e v n i m traktom (ŽCT). 3. • čišćenje jetre i žučnog mehura. Mnogi istraživači i lekari predlažu da se creva čiste zajedno sa celim ž e l u d a č n o .odeljak.povrćem i zeleni. to jest atoniju. Semjonova predlaže takvu opisnu šemu radaželudačno-crevnog trakta. Čišćenje treba početi od creva. Čišćenje ne srne da opterećuje sisteme za izlučivanje u organizmu. prekrupe.tako radi osnovni ventil. sa kojim je teško izaći na kraj. Simptom izlečenja je prestanak nadimanja želuca posle uzimanja hrane. Pri kretanju hrane ventili se otvaraju.sfinkterom.tako radi Faterova sisica. Iz dnevnog obroka se isključuju mleko (njegov kazein se ne probavlja u organizmu). pošto ona suše sluzokožu creva i prouzrokuju naprsnuća. • čišćenje krvi. Za ispiranje creva treba upotrebljavati samo vodu irz dodavanje prirodnog organskog zakiseljavajućeg agensa . To je potrebno učiniti iz sledećih razloga. naseljava je opasnim vrstama mikroflore. On je naj­ aktivniji od 5 do 7 časova ujutro. Provera mogućnosti evakuacije hrane iz gornjeg d e l a Z C T u donji deo (ako postoji slobodna zapremina i ako je fermentacioni aparat spreman za rad). Analiza hrane dobrog kvaliteta . Navedeni produkti se mogu kombinovati sa mastima. koji se upotrebljavaju odvojeno od ugljenih hidrata (hleb i testenine.šljaka koja se nalazi najednom mestu . jaja. Nadraživanje osetljivih tkiva sfmktera hranom koja dospeva u Ž C T . tkivne tečnosti i sudova. N. Sva čišćenja moraju se obaviti pri dobrom imunološkom stanju. a privremeno i ostali mlečni produkti. . limfe. treba u dnevni obrok uvesti kaše. bob. koja dostavlja reaktive od jetre i gušterače (pankreasa) ne samo u dvanaestopalačno crevo. odstranivši prethodno disbakteriozu. Uzrok . 1.ne srne se rasprostirati po organizmu. borbu sa disbakteriozom i odvojenu ishranu treba početi istovremeno. Ne smeju se koristiti mineralne vode. crni hleb i drugo zrnevlje. 98 Otklanjanje disbakterioze. Tako radi drugi pilorusni ventil. Purgativna sredstva treba uzimati samo u krajnjoj nuždi. Proces vrenja u želudačno-crevnom traktu prestaje. • čišćenje bubrega. Svaki deo odvaja se od drugog ventilom . To remeti razmenu materija i izaziva disbakteriozu. a pasivan je od 17 do 19 časova. To je cev sa jednostranim kretanjem hrane. Tako radi gornji deo pilorusnog ventila koji odvaja želudac od dvanaestopalačno^ creva. Uzimanje lekova uništava korisnu mikrofloru creva. a sluzokoži fermentaciono-asimilacionu sposobnost.ČIŠĆENJE CREVA Principi i redosled čišćenja U procesu čišćenja . orasi. Promena alkalno-kiselog pokazatelja na račun mineralne vode neizbežno će promeniti taj pokazatelj u krvi i prouzrokovati opšte sistemsko obo­ ljenje. podeljena na pet delova. U normalnom stanju svi ventili treba da su zatvoreni. mek i nje i mnogo svežeg povrća. Najcelishodniji je sledeći redosled čišćenja: • čišćenje debelog creva. Da bi defekacija bila prirodna i redovna. prouzrokovana karakterom hrane koja se pro­ bavlja). Za vreme čišćenja treba se hraniti belančevinastim produktima (meso. krompir. gljive). Oni će vašim crevnim mišićima vratiti snagu. već se pridržavati racionalne ishrane. Od toga posebno stradaju deca.kada pritisak dostigne određenu veličinu ventil se otvara. Čišćenje creva.

Mnogi lekari smatraju da se štrcaljka ne srne koristiti za klistiranje.spazmolitika.Ne treba zaboraviti da creva treba ispirati sa 6 litara vode. Klistiranje je uspelo ako po završetku terapije osetimo prazninu u stomaku i lakoću u telu. Kontraindikacije.n a kolenima i laktovima — tačnije na jednom laktu. u početku treba da unesu pola litra vode. Zatim kod srčanih i bubrežnih mana. U v o d u j e poželjno dodati sok od sveže cvekle ( 1 . Ljudi koji imaju zatvor. . Ako sva voda nije ušla i ako osetimo j a k bol u crevima usled preokreta njihovog sadržaja treba zatvoriti slavinu na gumenom crevu ili rukom stisniti gumeno crevo. Bol u stomaku može se „smiriti" gladenjem (milovanjem). Za klistiranje treba pripremiti udobno mesto i voditi računa o tome da gumeno crevo ne bude zategnuto kada budemo uvodili naglavak za klistiranje u anus. Klistire treba raditi bez žurbe. Takođe treba znati da vrući klistiri mogu da isprovociraju povećanje arterijskog pritiska. creva treba čistiti sa prekidima. stojeći n a g n e m o se napred i oslonimo se dlanovima na kolena. tj. a tek posle toga uneti odjednom 2 litra vode. a kod žena pri ispadanju vagine. klečeći . naliti j o š vode u lonče i ponovo uraditi klistir. Ako osetimo d a j e mnogo vode ostalo i da ne izlazi.2 1 čas uveče. G u m e n o crevo se može uvoditi i bez naglavka. treba energično ustima otegnutim udisajima uvlačiti u sebe vazduh i nakratko ga izdisati takode kroz usta (ako nam je neudobno najbolje je disati kroz nos). 101 100 . malo zakiseliti limunskom kiselinom ili sirćetom (1 supena kašika) ili bilo kojom količinom vlastitog urina (mokraće). ako osećaju slabost. srastanja u mezenterijumu i jake zagađenosti.6. Drugi deo ventila u svom radu potčinjava se fenomenalnoj svesti. odstraniti naglavak i na anus staviti unapred pripremljen uložak. Podići se na noge. Potrebno je ubaciti svu vodu! K a d a u lončetu nestane vode. Kod žena tokom trudnoće i dojenja i u vreme menstruacije. kako bi se izbegle povrede (naročito ako postoje hemoroidi). izazvati jake bolove. pri pogoršanju hroničnih oboljenja. vruć klistir je kontraindikovan (zabranjen). Za klistiranje treba uzimati svezu odstojanu ili prokuvanu (sobna temperatura 18 C) vodu. maligne ili benigne tumore. Stegnuti mišiće anusa i potruditi se da zadržimo vodu najmanje 7 minuta. može se podići i spuštati po potrebi. dolazi u debelo crevo. Sto ener- gičmje uvlačimo vazduh. jaku glavobolju. Kod izrazite atonije creva. sačekati da poteče voda i zavrnuti slavinu. Esmarhovo lonče se može obesiti. nervozu želuca. vazelinom ili maslacem. Položaj za vreme t e r a p i j e . s tim d a j e odmah ispuste. U nekim štampanim publikacijama preporučuje se da se creva ispiraju vrućom vodom. Pri klistiranju se zauzimaju različiti položaji: ležeći na levom ili desnom boku sa skupljenim kolenima uz stomak. treba uneti 2 . ležeći . Ona se otvara ako je čovek svesno procenio mesto za izbacivanje otpada hrane i pripremio se za tu manipulaciju. drugom rukom treba pridržavati i uvoditi naglavak u anus. kako bismo izbacili sve što je ostalo u stomaku. dehidrira i taloži se u čvrstim slojevima na zidovima asimilacionog sistema debelog creva. a zatim se malo odmoriti.3 puta po pola litra vode. tj. podi­ žući i spuštajući naglavak u odnosu na lonče. To će osloboditi pravo crevo. ne vadeći naglavak iz anusa i izmasirati stomak pokretima ruku nagore. Stomak treba opustiti i ne napinjati se.Nije poželjno raditi klistiranje ako pacijenti imaju visoku temperaturu. Pri oboljenju debelog creva. Čišćenje treba početi najranije dva dana po završetku menstruacije i završiti ga najkasnije dva dana pre početka novog menstrualnog ciklusa. možda čak i sa 8 litara. sve dok se ne pojavi čista voda. u postoperativnom toku. Pre ove terapije poželjno je namazati naglavak hranljivom kremom. mučni­ nu.2 supene kašike na litar vode). Za tu terapiju treba pripremiti mušemu ili polietilensku foliju. analgetika i narkotika ventili gube svojstvo normalne inervacije. ili velika štrcaljka (pribor za ispiranje). tj. ali će tada voda brzo prodreti u creva. Stavivši naglavak (ili kraj gumenog creva). Pri bolovima u stomaku. koji imaju naprsline na crevima. tj. ostavljajući dovoljno vremena za takvu aktivnost. Kod zapetljaja i srastanja (athezije) na debelom crevu. Pri uzimanju lekova . Metod rada pri klistiranju Najrasprostranjeniji način čišćenja creva su klistiri. Treba uraditi sedam uvlačenja vazduha.na kolenima sa osloncem na laktove ruku. povremeno se odmarajući. hipertonije III stepena.7 časova ujutro. Terapiju raditi tako da se ne polivamo. ili kombinovani termofor. čučeći. nedavno preležanog infarkta ili insulta. ispustiti vazduh iz cevi. Uz to raditi vruće klistire kod ljudi sa takvim bolestima . 2 0 . Praksa je pokazala da vrući klistiri odgovaraju samo zdravim ljudima. hemoroide koji krvare. to jest ostaju otvoreni! Hrana se prenosi iz j e d n o g u drugi deo bez kontrole. Za klistiranje je potrebno Esmarhovo lonče. Najpovoljnije vreme za pročišćavajući klistir je 5 . U stanju premorenosti i stresa. a zatim produžiti terapiju.znači. Ako nam uspe treba hodati bar na kratko sa vodom koju s m o imeli. treba dodati. Potom treba doliti vodu u Esmar­ hovo lonče i uraditi klistir kao s t o j e opisano.da se rade vrući klistiri. Naglavak treba uvoditi oprezno i polako. brže će se „uvući" sva voda. Poželjno je da pre klistiranja dode do prirodne defekacije (pražnjenja creva).na leđima. Takva voda pojačava peristaltiku creva. Oni.

Kraj gumenog creva treba namočiti u posuo ulje. Sve to naliti u 102 103 . stomak mora da bude opušten. Osobenosti određivanja klistira za decu Prilikom određivanju klistira za decu treba upotrebljavati naglavak za klistiranje dece. j e d n o m nedeljno ili pri kraćoj profilaksi čišćenja.4 litra. a zatim j e d n o m godišnje. lišću od grožđa. tj. postepeno dovesti broj vežbi do 7 puta. Terapija se može smatrati završenom kada se prilikom ener­ gičnog masiranja creva u crevima ne čuje klokotanje i „kreketanje . a sa njom i šljaka. P. Količina vode koja se unosi mora da odgovara uzrastu. malo saviti noge i blago nagnuti trup napred. Esmarhovo lonče i obesiti ga na visini od 1. posle čega treba dobro stisnuti g u m e n o crevo. a terapiju treba produžiti. a potom j e d n o m nedeljno.više vrsta)"" i drugim travama. Ostati u tom položaju. četvrte nedelje svakog četvrtog dana i pete nedelje jednom nedeljno. potom snažno izdahnuti. Energično masirajući stomak treba „izbaciti svu vodu. hajdučkoj travi (kunići).5 0 centimetara u početku je dovoljno i 5-10 centimetara. lanceolata). budući da nagomilavanje ekskrementnih masa deformiše položaj creva. pošto se vruća voda lakše asimiluje u tkiva zidova creva. treće nedelje svakog trećeg dana. odnosno takva da k a d a j e probamo gornjom stranom ruke ne osetimo želju da ruku brzo izvučemo iz vode. što omogućava dobro ispiranje vodom raznih delova probavnog trakta. N. Platen je ukazivao na to da različite kiseline. Nju jogisti cene kao j e d n u od vežbi koja veoma povoljno utiče ne samo na fizički nego i na psihički razvoj čoveka. Ako dete strpljivo podnosi klistire može se unositi i više vode. imaju aseptično dejstvo i da razaraju trulež otrova. nedelju dana svakog drugog dana. Zadržati disanje. koji se nalazi u debelom crevu. na leđima. koje se sadrže u bokvici (Plantago major. Disati na usta. napreže njegove zidove i izaziva neprijatne osećaje. zadržavajući disanje s t o j e moguće duže. pelinu. Dati ciklus klistiranja poželjno je tokom prve godine uraditi 4 puta. A. Staviti ruke na kukove. Pri dospevanju vode u creva nije redak slučaj da se javljaju bolovi.5 metar. Zadržavati u sebi vodu dok se ne javi jak nagon za pražnjenjem. Neumivakin i N. a terapija klistiranja postaje laka. Zato je odvare iz smeša tih trava preporučivao za „nalivanje creva". Zatim se opu­ stiti. Početi sa vežbama 1-2 puta. zahvaljujući čemu ispiranje želudačno-crevnog trakta postaje efikasnije. Pri tome će se dijafragma lako podići. 33 Primedba prevodioca. Posle oslobađanja debelog creva od gomile ekskrementa bolovi prestaju.U vodu se ne srne ništa dodavati. centauriji (Centaurium erythraea). Senijonova preporučuju prohladnu) dodati supenu kašiku limunovog soka (ili 4 . ali bez totalnog čišćenja organizma. Posle toga dete mora da isprazni creva. koprivi. Posebna j o g a vežba može pomoći fizički pripremljenim ljudima da duže zadrže vodu posle uvođenja tečnosti u creva. napregnuti stomačne mišiće i ener­ gičnim pokretima uvući stomak tako da se ispod rebara stvori udubljenje. ili kiseo rasol od ukiseljenog kupusa). Terapiju je poželjno vršiti posle defekacije: prve nedelje svakodnevno. M. Yokera U 2 litra tople prokuvane vode (1. Nedelju dana svakodnevno.6 % j a b u k o v o g sirćeta. P. Pre sprovođenja terapije dete treba postaviti u bilo koji udoban položaj ne samo za njega nego i za onog ko vrši terapiju. U uzrastu od 3 do 6 godina u dete se može uneti najviše litar i po vode. kamilici. Yoker je smatrao d a j e kiseo rastvor potreban za normalizaciju kiselo-alkalne ravnoteže creva. za 6-godišnje . Duboko udahnuti. Klistiri Klistiranje prema metodu N. Zauzeti kolensko-lakatni položaj "sa stražnjicom iznad ramena. ružmarinu. za 9-godišnje .Vrući klistiri mogu se primenjivati samo kao profilaksa: na primer. Vruće klistire je najbolje raditi bez naglavka. stati pravo i obnoviti disanje. zatim kroz dva dana. P. Ta vežba naziva se uvlačenje stomaka ili uddijana bandha.14-godišnje dete 3 . kada su creva potpuno ispražnjena. dok iz creva ne počne da izlazi čista voda. jer se truležni procesi i procesi vrenja odvijaju u slaboalkalnoj sredini (vidi suprotno mišljenje. Crevo uvesti u debelo crevo što je moguće dublje na 2 5 . ma­ slačku. ili sok od bilo kojih kiselih plodova.7-godišnje dete odgovara klistir sa 2 litra vode. media. Jelisejevoj). Vodu treba unositi dok se kod deteta ne pojave prvi neprijatni osećaj i. sedećem i ležećem položaju na levom boku. Stati pravo. Čišćenje prema O. Potom nevedenu terapiju uraditi naizmenično u stojećem. trolistu (Trifolium . T e m ­ peratura vode za klistiranje mora biti podnošljiva za ruke. druge nedelje svakog dru­ gog dana. poljskom rastaviču. s t o j e potpuno prirodno. na desnom boku i čučeći. Sa ^ naglavak i namazati ga maslacem. ne savijajući se. koji pre svake upotrebe treba namazati. Za ispiranje creva dobro je popiti nekoliko čaša zasoljene vode (sobna temperatura). zatim pažljivo produžiti unošenje vode sve dok dete m o ž e da tipi. noge raširiti u širini ramena.

već i do otkidanja taloga. Umutiti 1 žumance. vreme prikupljanja nije bitno. Pripremiti 2 čaše toplog rastvora kamilice (1 supenu kašiku suvih listova i cvetova kamilice zavariti sa 1 čašom ključale vode. ne može ništa da nadraži u organizmu U on otklanja nadražaj i leci ga! U urinu je voda. Za klistiranje se može upotrebljavati kako vlastiti. sa savitljivim gumenim naglavkom 2 0 . Klistir sa ukuvanim urinom je veoma efikasan i može da izazove dopunsko čišćenje čak i ako smo se pret­ hodno očistili prema metodu Y o k e r a .4 2 C). Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati za 600 puta! Na račun takve neobične koncentracije soli urin ne samo da „isisava" vodu iz trbušne duplje. gumeno crevo dužine 1-1.5 metar i prečnika najmanje 1 centimetar.d v a klistiranja nestaju gliste i štetni mikroorganizmi. 34 Klistiranje ukuvanim urinom Klistiri sa urinom (prema metodu G. Takvi mikroklistiri posebno se preporučuju teškim bolesnicima. Jelisejeva ne preporučuje da se rade klistiri samo sa urinom. a u drugom nepotpuno. više od toga. nego se normalizuje. urin dejstvuje kao slani purgativ i. i njega pre upotrebe treba prokuvati.toga nema ni kod jedne druge tečnosti. strukturirana samim organizmom. Drugi način. Još je efikasnije klistiranje ukuvanim urinom. Na taj način snažno se stimulišu zidovi debelog creva. Efikasnost njegovog dejstva G. drugima manje. Levak držati pod nagibom iznad nivoa stražnjice čoveka koji se čisti. spustiti ga ispod nivoa tela čoveka koji leži. ali sa njim treba postupati oprezno. Debelo crevo se „opušta" od toplog i spazmira od hladnog. Urin ima pH kiselu sredinu u koncentraciji koja je najpovoljnija za sam organizam. I. Voda je potpuno drukčija. treba razblažiti vodom. jer je stvoren u tom istom organizmu. Upozorenje. koji. M a l a h o v tumači sledećim fak­ torima. Sakupiti urin od bilo kojih zdravih ljudi. j e r veoma snažno pobuđuje individualnu konsti­ tuciju vata. tako i urin zdra­ vih ljudi. Zato ne postoji opasnost od predoziranja ..nekima je više potreban. mineralne materije i belančevine najbolji su regeneratori sluzokože bilo kog dela organizma. Jedno žumance umutiti sa 100 mililitara vazelinske masti (ulja). i napuniti ga čistom prokuvanom vodom. ostaviti da odstoji 10-15 minuta i dobijeni ekstrakt procediti).visokoaktivne (biostimulatori koji 105 104 . čine naš organizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. Naglavak namazan vazelinom. Njegova temperatura treba da bude veća za 3-5° C od temperature tela. zato će u prvom slučaju tečnost dobro ulaziti u njega. dodati 1 čajnu kašiku vode i sve dobro promešati u 2 čaše toplog rastvora kamilice. Takav urin se naziva ukuvani urin do četvrtinu prvobitne zapremine („diuretik"). već zahvaljujući veoma gorkom ukusu sa zidova debelog creva otkida polipe i sluz priraslu uz njih. 34 Primedba prevodioca. Kada izlijemo sadržaj. terapiju treba nastaviti sve dok se ne pojavi čista voda. Posle j e d n o g . Potom 2 litra naliti u emajliranu šerpu (lonac) i bez poklopca kuvati dok ne ostane 500 mililitara.„temperaturno otporni' tečni kristali. Lekar O.3 0 centimetara. Obavezno u toplom stanju. ali se zato stvaraju nove . Levak podići na visinu od 50 centimetara i čim tečnost dode do suženja. prema njenom mišljenju. P. To dovodi ne samo do „otkiseljavanja".ispumpavanja" sluzi iz trbušne duplje! Osim toga.Sifonsko klistiranje Za uspeh ovog klistiranja neophodan je pomoćnik. vitamini. uvesti u pravo crevo na 2 0 . Ostaju najotporniji . Ohladiti ga i u toplom stanju primeniti za klistiranje. Prvi način. Z a j e d n o klistiranje potrebno je 10-12 litara tečnosti ( 4 0 . Urin. Malahova) Urin ne samo da ispira debelo crevo nego zbog veće koncentracije soli od one u plazmi krvi. prema istra­ živanjima naučnika. naročito dece istog pola. Klistiranje sa emulzijom Urin. na račun osmoze „ispumpava" vodu iz zidova debelog creva i iz okolnog prostora. Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske materije. najbolje vlastiti.3 0 centimetara. slabim rastvorom permanganata kalijuma (hipermangana) i dvoprocentnim rastvorom hidrokarbonata natrijuma. Dobijenu emulziju uneti u pravo crevo pri klistiranju. uz dodavanje 1 čajne kašike hidrokarbonata natri­ j u m a (sode bikarbona) . a hormoni. a peristaltika se pojavljuje sama od sebe. umućeno žumance i 2 supene kašike glicerina ili vazelina. ali se pri tome potrebna mikroflora ne oštećuje. ekskrementnog kamenja i . U njoj postoje vlastiti antiseptici. on je zasićen energijom koja ga usmerava na izbacivanje iz organizma . Za sifonsko klistiranje treba pripremiti levak od pola do 2 litra. pošto to može da poveća kiselost. ohladiti do 4 0 ' C i tek tada koristiti. smatra se starim. ona poprima super strukturu. Pomešati rastvor kamilice. Zahvaljujući toj emulziji do pražnjenja creva doći će veoma brzo. Urin koji se čuva više dana.

ili poza svece) ili zabaciti noge iza glave (poza pluga). Tečnost iz poprečnog dela debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni deo (kolonascendens) i dalje u slepo crevo. već i peristaltika. izazivajući bolove. Dopunski se može uvlačiti stomak. svi ti organi se preporođuju. Dolazi do oslobađanja od patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo dugo­ trajnim gladovanjem).stoj na ramenima. Stisnuti crevo kako tečnost ne bi isticala (ako postoji slavina. kolitis.Vežbe za bolje ispiranje debelog creva poste ulivanja tečnosti u njega: a . kod gnojnog kolitisa. i guši njihovu životnu aktivnost.stoj na rumenima (Survang usana). kao od opekotina. Usled toga tečnost kroz silazni deo creva (kolondescendens) prodire u poprečni deo (kolontransverzus). Upozorenje. Posle unošenja tečnosti b e b a leći na leđa i podiči stražnjicu. Zbog velike „ispumpavajuće" sposobnosti u debelo crevo dospeva tečnost iz čitave trbušne duplje.4 0 sekundi.nisu belančevinnstog porekla). u zido­ vima mokraćnog mehura. naročito nosna duplja. noge iza glave (plug) Metod klistiranja Naliti 1-1. U početku se nužda od klistiranja javlja brže i jače. b . Bez žurbe leći na leđa i okrenuti se na desni bok. Trudnicama se strogo zabranjuje Čišćenje debelog creva pomoću diuretika (ukuvanog urina) . Jačaju mišići oko sinusa.6 0 sekundi (si. koje dejstvuju odmah i snažno na čitav organizam. Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. zdravo tkivo i bol prolazi. vitamina i tome slično. a obolelo mesto se zalečuje. u njega se slobodno i lako može uliti 2 litra tečnosti za 3 0 . paraproktitis. Slika 21 . Kontraindikacije. K a d a j e debelo crevo očišćeno. Zatim se podići i prošetati po kući. Naglavak gumenog creva namazati uljem ili vazelinom. Lučenje sluzi iz organizma i psihičke stege u predelu stomaka su jedan od glavnih faktora za stvaranje kile. Primedba prevodioca. a što su creva čistija duže. tečnost će se pri brzom unošenju izlivati u obrnutom smeru ili će nadimati tu malu šupljinu koja se nalazi ispred zagušenja. polipoza. pankreasu. Bol ukazuje na to da se sve što je nepotrebno otkida. Ubrzo se stvara novo.5 metar iznad poda. Takva tehnika omogućava da se celo debelo crevo ravnomerno ispere. helmintoza i nestaju paraziti. polnih organa itd. Prednost urinskih klistira je u tome što se tečnost zadržava u organizmu samo onoliko koliko je potrebno. One ne treba da čiste ni jetru. Oslobađajući se sluzi. — A k o se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo jako zapušeno ekskrementnim kamenjem. c . d . Zauzeti koleno-lakatnu pozu. odnosno uveče. Klistiranje je poželjno raditi posle pražnjenja debelog creva.horizontalni položaj. a posle ispuštanja boljeje takvo ulivanje ponoviti j o š 1-2 puta. Z b o g veoma snažne stimulacije energije niz organizam moguć je pobačaj. Kada se javi nužda poći u toalet. to jest „presuje se zračna energija" koja leži u osnovi života. Otpustiti crevo (otvoriti slavinu)" i postepeno ispuštati tečnost. koja je „zasela ' u bubrezima. obesiti ga na visinu od 1. na primer. lece se hemoroidi.5 litar urina u Esmarhovo lonče. Zatim uraditi stoj na ramenima {Sarvang asana. obnavlja se ne samo sluzokoža creva. uvesti naglavak u anus na dubinu od približno 5 centimetara. U takvom položaju dobro je ostati 3 0 . 21). Od takvih klistira brže se normalizuju pH faktor i mikroflora.Pri jakom oštećenju sluzokože debelog creva. ulivanje tečnosti treba kontrolisati a gumeno crevo na vreme stegnuti prstima. povlačeći za sobom sluz. treba je zatvoriti).koleno-lakatnu poza. a zatim uraditi klistir sa urinom 107 106 . Drevni lekari su savetovali da se to radi od zalaska sunca do prvog sumraka. ukuvani urin će u početku izazivati bol. ako nema j a k e nužde. Prethodno treba uraditi klistir običnim urinom. . 35 36 Primedba prevodioca. Mirno odležati na leđima ili desnom boku 5-15 minuta. ujutro ili uveče. Rezultat tog dejstva je mnogo jači od dejstva hormona. Da do toga ne bi došlo. Za j e d n o klistiranje treba uliti 2 litra vode.

3 takva mikroklistira stolica postaje meka. Ovu terapiju preporučljivo je primenjivati pri zalasku sunca. gubitak snage. morska. Suvoća i Čvrstoća neutrališu se vlagom mleka i smekšavaju maslacom. apsorbuje i neutralise. Po pravilu. Terapiju ponoviti posle j e d n o g dana pauze. krstima. Metodi klistiranja U 100 mililitara kravljeg mleka staviti 20 grama maslaca. uz dodatak pola supene ili cele supene kašike zasićenog odvara pelina (Artemisia absinthium) ili pola čajne kašike češnjaka. tj.1 0 0 mililitara.petnaestoprocentnih toplih rastvora (40° C) u količini 100-200 mililitara pomoću gumenog balona ili špricem Žane kroz meki gumeni kateter. gubitak semena. M o ž e se isprobati nekoliko varijanti sastava sličnih mikroklistira i za sebe odabrati najbolja. Zagrejati ga da se maslac rastopi.u rano proleće i početkom jeseni (debelo crevo je bioritamski aktivnije ujesen). Unesenu tečnost treba zadržati 2 0 . Osim toga. Rezultat ove terapije je da se supstanca suvoće i hladnoće. stvaranja gasova. Dalje se može uraditi 100-150 mililitarski mikroklistir jednom u nedelju-dve dana. Kura podrazumeva klistiranje 5 .4 klistira sa urinom mogu potpuno da napune svu šupljinu debelog creva i da deluju isceliteljski.8 puta. Takvo doziranje je potrebno zato što će prva 2 . Po pravilu. sve dok se ne postigne 3 0 0 . neredovne i bolne menstruacije. zatvori ili ovčji ekskrement. Uliti 2 litra zakiseljenje vode. Kada uočimo takve simptome (naročito vidljivo se i spo lj avaj u za vreme suve. hladne i vetrovite zime). a posle dva dana smanjiti dozu za 5 0 . a zatim je ispustiti. Posle ispuštanja tečnosti terapija je završena. koja je u organizmu prouzrokovala navedene pojave. Simptomi su: jako stvaranje gasova.4 litra malo zasoljene ili blago zakiseljene vode limunovim sokom (jabukovim sirćetom) isprati nečistoće samo iz polovine creva. Ovaj sastav dopunski suzbija sluz u organizmu i povećava toplotnu sposob­ nost organizma. karlično-bedrenim zglo­ bovima. U klistirima za pročišćavanje primenjuju se rastvori soli. suvoća i perutanje kože. Zauzeti ležeći položaj. apsolutno ne dirajući njegov uzlazni deo. Sličan ciklus čišćenja treba vršiti 2 puta godišnje . j e r sprečavaju komplikacije svih nabrojanih simptoma. biljno ili vazelinsko ulje. • Osnova kao kod prvog sastava (mleko i pretopljeni maslac). orga­ nizam sam drži tečnost onoliko koliko mu je potrebno. bolovi u slabinama. Smekša rujući mikroklistiri Ovi klistiri preporučuju se ljudima čiji organizam jedva zadržava vodu (koji su skloni dehidraciji). perutavom kožom i kojima je stalno hladno. treba primeniti sledeće mikro37 Primedba prevodioca.toplotom. pretopljeni maslac (20 grama) . U m e s t o mleka ili razblaženog mleka (50 : 50) može se upotrebiti odvar od mesa (naročito ovčetine) ili buljon od kostiju. a hladnoća .uraditi minski klistir. • Osnova kao kod prvog sastava. — Takvi mikroklistiri zabranjeni su za osobe sa pobuđenim životnim principom vetra i za trudne žene.5 0 0 mililitara za jedno klistiranje. Samo 3 . karlovarska) se unosi u vidu desetoprocentnih . koju sadrži mleko i koja se dodatno pojavljuje pri njegovom ukiseljavanju (kvarenju). • Osnova kao kod prvog sastava. Te dopunske komponente na svoj način deluju na organizam.1 0 0 mililitara. Ciklus ponoviti.protiv zatvora. kod kojih je prirodno stvaranje toplote loše (stalno im mrznu ruke i noge). crnjenje kože i mršav­ ljenje. što pojačava dejstvo prvog sastava. posle 2 . ovčjeg ekskrementa. So (kuhinjska. Ko n train dika čije. čime se ciklus čišćenja završava. sušenja i dehidracije organizma. ako nije jako zaprljana . smekšavaju i sma­ njuju sluz ili žuč. srnešu uneti u debelo crevo. • Mleko (100 mililitara). prirodno se neguje normalna mlečno-kisela mikroflora.5 litar). U toplom stanju. dok je ne dovedemo do 100 mililitara. koji imaju sklonost ka nasilnoj (prinudnoj) stolici i zatvorima (to jest ljudima kod kojih je previše pobuđen životni princip vetra ili individualne konstitucije vata). Pročišćavajući mikroklistiri Mikroklistiri Mikroklistiri pomoću ukuvanog urina Ciklus pročišćavanja ukuvanim urinom treba početi sa 100 mili­ litara (za unošenje urina koristiti obično gumeno crevo) i posle dva dana (prekosutra)" povećati dozu za još 5 0 . pomoću gumene kruške.(1-1. Zato se preporučuje punijim i flegmatičnim ljudima. dodati j o š prstohvat đumbira ili crnog bibera.3 0 minuta. što veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. Ulje dejstvuje 109 108 . laka i u obliku kobasice. Slično se uočava kod ljudi nežne telesne građe sa suvom. odnosno aleve paprike. klistire i vruće kupke svakodnevno ili svakog drugog dana. zimogrožljivost. Ako je voda jako zaprljana postupak ponoviti.4 takva klistira. uz dodatak pola čajne kašike kuhinjske soli. Takvi klistiri su najefikasniji u zimskom periodu. Uraditi 2 .

normalizuje njenu peristaltiku i podmazuje zidove creva. Već posle nekoliko meseci osetićemo rezultate. litar i po vode. premda jako.meko. Kura čišćenja nedelju dana. posebno na bolove u stomaku. Može uz naprezanje. to jest bolovi i teskoba se mogu trpeti. Pored klistiranja čišćenje creva pomažu fizičke vežbe. Najbolje je za klistiranje upotrebljavati čistu vodu. purgativno. Metod primene sene Čišćenje prema metodu O. Možemo je raditi sedeći na poslu. pošto je ta biljka u stanju da uništi svu mikrofloru creva. Procediti i ohladiti do sobne temperature. M o ž d a će j o š j e d n o m doći do defekacije. Tada će se u želucu uspostaviti manje kisela sredina. a može i bez naprezanja. Treba sve da bude u granicama mogućeg. koji se unosi kroz kateter. Klistiranje se mora vršiti upotrebom trava koje imaju alkalnu reakciju. žučnog mehura i nadbubrežnih žlezda. Jelisejeve Pre čišćenja creva pomoću klistira treba se hraniti s a m o kašama. Tečnost procediti kroz cediljku. preliti je čašom vode i kuvati (da ključa) na blagoj vatri 5 minuta. Za pročišćavajuće mikroklistire upotrebljava se 10 mililitara glicerina. ili je treba razblažiti vodom. Mokraću ne treba nalivati. Maksimalno uvući stomak i što više ga izbaciti napred. Piti kao čaj 1. Kon train dika ci je takvog klistiranja su povećan hemoglobin i pri­ sustvo tumora. učitelj i prosvetitelj Indra Devi smatra da su klistiri sa medom i katom veoma efikasno sredstvo za čišćenje creva od toksina. Pri jutarnjoj defekaciji treba da dode do jakog pročišćavanja.3 mililitra desetoprocentnog rastvora antipirina ili 5 mililitara jednoprocentnog rastvora pilokarpina u 20 mili­ litara vode. Naravno. Ako je trećina čaše potpuno prihvatljiva doza. Takav klistir efikasno suzbija i prehladu u početnoj fazi. 110 Tokom nedelju dana sprovoditi sledeću terapiju: uveče uzeti supenu kašiku sene. treba je pove38 Primedba prevodioca. Prvog dana uzeti trećinu čaše odvara. a najvažnije je da se ne možete odvojiti od toaleta. ali odlično aktivira sluzokožu debelog creva i pomaže da se iz nje izbace otrovne materije. Mikroklistiri sa kafom Slane rastvore ne treba koristiti. Pri uzimanju sene ponekad se m o ž e povećati temperatura tela. kuvati je 3 minuta. U Esmarhovo lonče najbolje je sipati umesto 2 litra. Čišćenje senom preporučuje se samo odraslima. Uslovi primene su isti kao i kod prethodnog klistira. Za klistiranje se ne srne upotrebljavati ekstrakt kamilice. Tajna dejstva kate je u tome (budući d a j e uneta kroz creva). Čišćenje senom (ekstrakt od lišća drveta Cassia s e n n a ) 38 U 200 mililitara ključale vode sipati 3 supene kašike mlevene kate (ali ne kate koja se brzo rastvara). Senu treba uzimati uveče. Od te vežbe treba se fizički umoriti. Skinuti tečnost sa vatre (šporeta) i ostaviti da odstoji 20 minuta. sredina mora da bude alkalna. ne izazivajući njihovo nadraživanje. V o d a za klistiranje se ne srne zakiseljavati. što ne ispoljava štetan uticaj na nervni sistem. Ostatak sene čuvati u frižideru 24 sata i upotrebiti je sledečeg dana uveče. Ako se j a v e jaki bolovi. znači da dozu treba smanjiti. najbolje je da se konsultuju sa lekarom. a zatim 12 minuta držati na blagoj vatri. Sutradan ujutro obratiti pažnju na svoj organizam. svi koji imaju čir na želucu ili bilo koje druge neugodnosti (oboljenja) u unutrašnjim organima. Može se upo­ trebljavati odvar od crvene cvekle. Radi toga cveklu treba očistiti i kuvati je pola sata. Za decu do 16 godina života takva čišćenja su kontraindikativna. to niko neće primetiti. Uneti tečnost u creva i zadržati je 10-15 minuta. otklanja spazam debelog creva. Savremeni propagator joge. Dobijeni odvar upotrebiti za klistiranje. razmekšava ekskrementne mase. 111 . Tu vežbu treba raditi kada imamo više slobodnog vremena. a pro­ čišćavanje. so daje kiselu reakciju. Postoji odličan način da se imunitet ćelija poveća posredstvom čišćenja creva i želuca senom. jer zakiseljava sredinu. Posle toga ne treba ništa jesti.5-2 sata posle jela. što negativno deluje na imunitet ćelija. Pročišćavajući efekat mikroklistira moguć je pri unošenju 2 . blagotvorno deluje na rad jetre. treba da bude jednom u toku dana (ujutro). Mikroklistiri sa medom Supenu kašiku meda rastvoriti u čaši vode (sobna temperatura) i dodati supenu kašiku limunovog soka. Osim toga. a m o ž e m o i u toku hodanja.

povećava sadržaj silicijuma u krvi i omogućava da se otkloni deficit silicijuma kao uzrok narušavanja svih mogućih veza unutar organizma. izlazak iz čišćenja jetre. blago obojenu u tamnozeleno koja ne ostavlja nikakve tragove na emajlu VVC šolje.najstrašnijeg trovanja iz creva. Samleti ih na mašini za mlevenje mesa i iscediti sok. Po završetku kure čišćenja senom javiće se osećaji koji nastaju posle čišćenja želuca i creva. Ako se dva dana uzastopce javi prirodna defekacija . Smešu piti pola sata posle uzimanja purgativa. Voda treba da bude topla ili pro­ hladna. ali takvo čišćenje odgovara samo fizički zdravim ljudima. Pripremljeni i zdravi ljudi mogu uraditi ozbiljno čišćenje u toku 1-2 dana.2 supene kašike. koji treba razblažiti sa 2 112 39 Primedba prevodioca. N. Senom se možemo čistiti jednom mesečno. Ako nismo ubeđeni u neophodnost takvog čišćenja. Oni Ueba d a j e uzimaju sa malo sode bikarbona. suzenje očiju. Slabost će bizo proći. Rastvor izbacuje iz organizma sve toksine. 113 . Kura uzimanja — 10 dana. zatim prekid od 5 dana i ponovo je uzimati 10 dana. istini za volju brzo prođu. Cilj . treća nedelja za rehabilitaciju. čisteći ne samo creva nego i druge organe. javljaju se čudni osećaji koji. razblažene vodom. Da bismo nadoknadili nedostatak tečnosti treba uzeti 4 velika grejpfruta. na primer. S e m j o n o v e Vršeći čišćenje creva u svojoj školi zdravlja. Kod nekih ljudi tih osećaj a uopšte nema. jer 6 0 % produkata . koji se odvijaju u njegovim delovima. Čišćenje običnom sniti (Aegopodium podagraria) litra vode. Radi kontrole pridržavati se pravila: 1-2 defekacije sa pročišća­ vanjem i podnošljivo samoosećanje.3 0 minuta. što može dehidrirati organizam. Pored toga. • Uzimanje bele kaolinske gline. Deficit sili39 Ubrati sveže izdanke (mladice) sniti (Aegopodium podagraria). trećeg dana . Za vreme te terapije ponekad se izbacuju ekskrementi. To se posebno odnosi na ljude koji imaju čir na želucu ili su predisponirani za to. Sena aktivno čisti i bubrege.snabdevaju naš organizam potrebnim silicijumom. • Od prvog dana čistiti creva od nagomilane hrane i lepljivih masa na zidovima creva kod skrivenih zatvora. treba se hraniti kašama i hlebom od brašna prve klase. a zatim je produžiti. Pozitivni rezultat ove terapije je da se creva sama prazne 1-2 puta dnevno (24 sata) .4 litra i više. oko 20 grama dnevno. odstranjujući pesak i kamenje.klistirati se svakog trećeg dana itd. i sprečava stvaranje novih gomila nesvarene hrane. Ispod očiju. zbog čega se prema njoj treba odnositi ozbiljno i sprovoditi je oprezno. 2 velika limuna i 3 velike pomorandže i iscediti iz njih sok (ukupna količina soka treba da bude 2 litra). a organizam uspešno očistiti. Pred spavanje obavezno uraditi klistir sa 2 litra mlake vode u koju treba dodati sok od 1-2 limuna. Ako dođe do prirodne defekacije može se preći na klistiranje svakog drugog dana. 2 puta dnevno tokom 21 dan. Sledeću kuru čišćenja primeniti uz upotrebu blažih preparata. Na kraju terapije (sedmog dana) poželjno je popiti punu čašu odvara od sene.po pola čaše.ćavati. • Odvojena (posebna) ishrana daje mogućnost upotrebe želudačno-crevnog trakta sa uzimanjem u obzir hemijskih procesa. ali ne hladna. ako se nisu pojavile sporedne manifestacije. može se j e d n o g dana propustiti. Creva koja se prirodno prazne treba da izlučuju fino isitnjene ostatke hrane. Ljudi od 40 do 43 godine života treba da se klistiraju jednom nedeljno. Vreme defekacije . Čišćenje p r e m a m e t o d u N .5 puta brže od mokrenja. Ne dozvoliti da dođe do povratne autointoksikacije sa crnom nečistom žuči . ovaj autor prepo­ ručuje svakodnevne klistire. Posebna ishrana je najoptimalnija varijanta režima rada želudačno-crevnog trakta. drugog dana . Ako se lako podnosi produžiti je do 10 dana. A k o za vreme čišćenja osetimo slabost u organizmu. najbolje onih koji su predviđeni za čišćenje u dužem periodu. Jednom u 5 dana treba da se klistiraju ljudi od 55 do 60 godina života. Toga dana se ne srne ništajesti. Takvo čišćenje treba vršiti 3 dana uzastopce. ili ako tokom čišćenja osetimo bilo koju opasnost. koji su se godinama taložili u crevima. gde počinje kanal želuca.žitarice . čišćenje treba prekinuti. Čišćenje glauberovom solju i gladovanjem Ujutru natašte popiti čašu rastvora (supena kašika na čašu vode) sulfata natrijuma (Glauberova so). postupak ponavljati svakih 2 0 . Najbolje je posavetovati se sa lekarom koji primenjuje prirodne metode lečenja.pojedini supenu kašiku 3 puta dnevno na 15-30 minuta pre jela. Količina izbačenih nečistoća p o m o ­ ću ovog purgativa može dostići 3 . natapaju suvu ekskrementnu masu. S e m j o n o v a u dnevni obrok uvodi oko 6 0 % žitarica. Uzimati sok sniti po šemi: prvog dana . Ako nema prirodne stolice. Pn>e dve nedelje odvojene su za pripremu za čišćenje jetre. Ako se terapija teško podnosi. ni u kom slučaju ne treba jesti. a jednom u 3 dana ljudi stariji od 60 godina. koji podsećaju na pastu. Kod bolesnika sa gnojnim procesima mogu se javiti bolovi i gorušica. Četvrtog dana dobro je piti sokove od povrća i jesti sveže povrće i voće. 4 .ne dozvoliti pri čišćenju creva da veće količine nečiste žuči koja se luči. Imati u vidu d a j e to veoma jaka lekovita terapija.veoma kratko.

aktivira opštu razmenu. Ideomotorna čišćenja vršiti dve nedelje po 30 minuta dnevno. Glinu u čaši treba brižljivo mešati. koja se zasniva na upo­ trebi veće količine mlečnih jela i buljona. Odmoriti se m i n u t . Stomak treba masirati svakoga dana. Posle čišćenja creva i jetre čišćenje ostalih organa ne zahteva m n o g o vremena . Treba pojesti 10-15 takvih loptica z a jedan obrok. Možda će nekim ljudima biti 114 115 . Ponekad. • Kod ljudi koji boluju od gastritisa ili čira na dvanaestopalačnom crevu. bez prisustva drugih ljudi. . jer u njemu najčešće dolazi do zastoja. što zavisi od stepena zagađenosti creva. Prvi način. zajedno sa jutarnjom gimnastikom. Zatim šesti u udobnu fotelju. 3 minuta gore-dole i 3 minuta stoin(d<-leda. Najbolje je koristiti glinu u j e d n o m komadu. Glineni prašak rastvoriti u potrebnoj količini hladne vode i ispiti i vodu i glinu u malim gutljajima. potrebne 3 ili 4 nedelje. Creva i želudac se mogu čistiti glinom na dva načina. To treba da traje 9 minuta. prvog d a n a ideomotorne vibracije creva 20 minuta. pri čišćenju creva pogoršava se opšte stanje zbog toga Što se takvi bolesnici obično pridržavaju ograničene dijete. U tom slučaju tokom dana treba piti u malim gutljajima. a u trećem smeru stomak-leda takode oko 3 minuta. ali bez šećera. da se podstaknu ideomotorne vibracije. p o s l e svih čišćenja treba svakog dana po 20 minuta naizmenično pri­ menjivati ideomotorne vibracije creva i jetre. Glina se ne srne piti sa mlekom ili kafom. što nije beznačajno. tj. pokušati da se izazove pulsiranje upravo u tom delu u smeru desna-leva strana u trajanju od 3 minuta. kod takvih oboljenja. Može se dodati malo meda i nekoliko kapi limunovog soka. opustiti se. Čišćenje glinom Primenjivati čistu masnu glinu bez primesa peska. sledećeg dana . Četiri nedelje su granični rok. Kao kriterijum služi poboljšanje samoosećanja i normalizacija stolice. Četvrte nedelje uzeti glinene loptice.cijuma je jedan od glavnih uzroka zbog kojeg se harmonija procesa obezbedenja života pretvara u haos. U tu svrhu pripremiti muziku koja odgovara vibracijama debelog creva. Znatno se poboljšava i energetsko stanje. Na primer. pomaže da ranije pomereni organi zauzmu svoje zakonito mesto i pomaže čišćenje creva. veliku količinu dovoljno svetle glinene vode.maksimum nedelju dana za svaki organ. Naše unutrašnje organe treba povre­ m e n o trenirati. nikako odjednom (naiskap).Pola čajne kašike glinenog praška rastvoriti u čaši tople proključale vode. jednostavno treba izbacivati iz creva. • Čišćenje creva može pomoći i kristalo-terapija koja se primenjuje na biološki aktivnim tačkama na rukama i nogama. Ako na dnu čaše ostane malo glinenog praška na njega se može doliti j o š vode pa i to ispiti.jetre 20 minuta. kao i ostale delove tela. Pulsiranja u smeru gore-dole treba da traju 3 minuta.ponovo creva itd. inače je izlečenje nemoguće. a organizam oboleva i zbog kojeg se iz stroja izbacuju svi organi i sistemi. • Čišćenje creva.d v a i nastaviti rad poprečnim crevom (kolontransverzus). uz muziku.to je pokazatelj d a j e organizam zagađen. Loptice valjati u razmeri približno 5 x 7 milimetara. Dve nedelje je približan rok za čišćenje. Istucati parče gline u prah i prosejati ga kroz sito kako bi se oslobodilo od nepotrebnih primesa. Uzimati napitak ujutro i uveče na prazan želudac nedelju dana. a nakon nedelju dana u čaši razmutiti supenu kašiku gline. Za to vreme zidovi creva se čiste potpuno i uspostavlja se krvotok. ponavljajući isti postupak: 3 minuta desna-leva strana. sva­ kog drugog dana klistire. I d e o m o t o m o čišćenje prema metodu B. Ako želimo da primenimo glinu sa drugim napitkom. koje je posebno važno očistiti. Ne smeju se upotrebljavati metalne kašike. • Disajna gimnastika po programu paradoksalnog disanja je veoma intenzivna i brzo daje vidljive rezultate u otklanjanju efekata disanja. treba stimulisati druge organe. a svakog dana umesto doručka popiti mešoviti sok koji obavezno mora da sadrži dve jabuke. Ponovo kraći o d m o r i to ponoviti levim delom creva. Loptice se mogu zameniti smešom (rastvorom). približno jednom mesečno. • Ako su kod čoveka neki unutrašnji organi spušteni. Zbog toga se u debelom crevu nagomilava nesvarena hrana i njih. Posle nedelju dana povećati dozu glinenog praška do 1 čajne kašike. oni se mogu vratiti u normalan položaj specijalnim (posebnim) fizičkim vežbama. izbacivanje šljake i toksina pomaže i svakodnevni odlazak u saunu (parno kupatilo). Izmasirati stomak. Klistiri i sok od jabuka p o m a ž u da se grubo očiste zidovi creva. Glineni prašak treba primenjivati samo pre jela. Aranoviča Ideomotomo čišćenje je najbolje uraditi u samoći. mogu se normalizovati svi životni procesi a creva će početi normalno da funkc ion išu. poboljšaju masaža i krvotok i otklone procesi zastoja. Čist pripremljen prašak ostaviti da odstoji izvesno vreme na suncu. pripremljenom od 2 supene kašike gline i čaše vode. drugog dana . Ako se na početku primene glinene vode j a v e zatvori . koncentrisati se na desni deo creva (slepo crevo i uzlazni deo creva kolonascendens) i. poželjno je to uraditi sa ekstrak­ tom nane (metvice) ili drugih lekovitih trava. Da bismo održali zdravlje i sprečili procese zastoja u želudačno-crevnom traktu.

cvekle (80 mililitara) i krastavaca (80 mililitara). 2 puta dnevno. . i to po jednu čašu svakoga sata. Creva se čiste za 2 . . Drugi način. Posle uzimanja gline uveče ne treba više ništa jesti. Na kraju druge nedelje veća količina gline pomaže da se sa zidova creva skinu slojevi nagomilane sluzi i truležnih ostataka brane. Tokom dana piti s a m o sok. ali sa uljem (zejtinom). Prvo jelo posle tog uzdržavanja . Ne treba se bojati kriznih stanja j e r su oni pokazatelj pravilnosti lečenja. Svakoga dana treba piti smešu sokova od šargarepe (280 mililitara) i spanaća (170 mililitara) ili šargarepe (280 mililitara). domaći i sveže pripremljen. Kroz nedelju dana količinu gline treba prepoloviti (1-1. Čišćenje pomoću kefira i jabukovog soka Takav način čišćenja preporučuje se ljudima koji boluju od dija­ betesa. 11. Ovaj način čišćenja može pomoći ljudima kod kojih je bolest pogoršana. Gladovanje jednom nedeljno u trajanju od 24 do 36 sati omogućava organizmu da prikupi dopunsku energiju. Krajem prve nedelje uzimanja gline želudac se čisti. mogu se raditi pročišćavajući klistiri uveče. 15 i 17 časova. Ne zabo­ raviti da treba masirati dlanove radi samostalnog pražnjenja creva.Glina ima sposobnost da u sebe upija sve toksine i šljaku. Trećeg dana imati lagan doručak. 40 Čišćenje debelog creva gladovanjem Gladovanje je svojim pacijentima uporno preporučivao Pol Breg za čišćenje debelog creva. Osim toga. Neprijatni bolovi treba brzo da prođu. Približno takvu salatu preporučuje i specijalista za zdravu ishranu V. glina snabdeva organizam potreb­ nim mineralima i mikroelementima koji dospevaju u krv i počinju da utiču na ćelijsku razmenu izvan granica probavnog trakta. Treće nedelje treba uzeti blagi rastvor: 1 čajna kašika gline sa čašom vode. depresija i opšta slabost organizma. S. ujutro . ali ne manje od 1. U toku dana ništa ne jesti. Ako nam vreme i samoosećanje dozvoljavaju. Četvrtog dana isto kao i trećeg. tetiva i sudova. 117 .3 supene kašike praška od gline i rastvoriti ga u čaši tople proključale vode (umesto glinenog rastvora mogu se upotrebljavati glinene loptice veličine 1 X 1 centimetar 10-15 komada 3 puta dnevno). Kada prestane (ili je prethodno bilo i prošlo) stanje hipoglikemije u kefir dodati parčiće osušenog crnog hleba. Najbolje smešu sokova. Mihajlov. Pri tome se mogu javiti zastarele bolesti kao što su učestalo lupanje srca.natašte. teškoće sa mokrenjem. ako se navedene doze gline uzimaju po 3 dana. Drugog dana uraditi natašte pročišćavajući klistir. Čišćenje organizma glinom produžava se i posle prestanka uzi­ manja gline. hladan znoj. bez masti. Organizam uspostavlja normalnu razmenu materija.Prvog dana uraditi natašte klistir sa 2 . pojačani blagi bolovi koji već postoje. Taj rastvor gline potreban je kako bi se uspostavio slani i mine­ ralni balans u organizmu. od šargarepe. od krastavaca itd.Sve terapije vršiti pod kontrolom lekara-endokrinologa. Takvo čišćenje može se vršiti stalno 1-2 puta mesečno.4 Litra. nago­ milane u crevima. Sok može biti bilo koji: jabukov. Najbolji je jabukov. Čišćenje prema metodu N. Primedba. Više ništa ne jesti i ne piti. od kupusa. Drugi mlečni produkti ne o d g o ­ varaju. Posle čišćenja fizičkog tela glina čisti energetsko telo. Upozorenje.5 supena kašika na čašu vode 2 puta dnevno). . — Uzeti 2 . ali bez šećera i ne voćni. Na noge staviti grejalicu (termofor.3 dana. Tokom dana uzimati salate od povrća. Način čišćenja. Posle tog roka može se preći na povremeno (epizodno) uzimanje gline­ nih loptica. 13. j e z a (drhtavica) može se popiti čaša vrućeg čaja sa Čajnom kašikom meda. Po završetku te vrste čišćenja treba barem j o š nedelju dana piti slab rastvor gline u vodi: pola čajne kašike gline sa čašom vode. Telo izmasirati rastvo­ rom razblaženog sirćeta (kao što se priprema za hranu). pošto očišćena creva rade isprav­ no i ne truju organizam produktima prerade. Yoker predlaže čišćenje debelog creva pomoću sokova i spe­ cijalne dijete. U prošeku proces potpunog čišćenja može da traje od 2 do 2. Ako se javi hipoglikemija: slabost. Popiti pojedini čašu u 9.5 meseca. Rokovi uzimanja rastvora gline mogu se skratiti do nedelju dana. može se uzeti i ujutro i uveče po 2 litra.5 litra. a sada se koristi za druge potrebe organizma. Glineni rastvor (loptice) treba uzimati ujutro natašte i uveče 2 sata posle večere.sveza salata od šargarepe i kupusa bez začina i ulja služi kao svojevrsna metla koja dere (guli) i izbacuje napolje ekskrementne taloge sa zidova creva. a takođe i deci. Popiti do 3 litra. Sokovi se mogu i pomešati. koja je ranije trošena na probavu i asimilaciju hrane. Može se svakoga dana piti 40 Primedba prevodioca. već samo piti kefir srednje masnoće kupljen u 116 prodavnici. jer hrana koči proces čišćenja. Yokera N. 10-15 komada srednje veličine jednom nedeljno. vruć crep) .K a d a j e čovek zaposlen i nema ujutro dovoljno vre­ mena. supe od povrća i ragu sa povrćem. čisteći krv i izvlačeći nagomilanu nečistoću iz mišića.

koja je pri118 Ukrajinski narodni lekari I. postoje to gruba celuloza. kasnije nije poželjno). Teglu umotati peškirom kako bi se tečnost u njoj održala u toplom stanju. Treba hodati. da nataloženi lignosorb ne ostane na dnu). kako veći deo tečnosti ne bi prodro u bubrege. 119 . bogatih hranljivim vlaknima: povrća i voća. U beloglavičastom kupusu ima mnogo celuloze. Čišćenje kefirom Čišćenje lignosorbom (bez k l i s t i r a n j a ) Čišćenje debelog creva može se uraditi veoma efikasno pomoću preparata l i g n o s o r b . treba povećati broj poskakivanja i pokreta stomakom. Manji deo tečnosti izlaziće sa urinom (to jest kroz bubrege).5 litar) uz grickanje manjih parčića osušenog crnog hleba. Posle 10 minuta popiti solju (čašu) tečnosti iz trolitarske tegle (prethodno je promešati. Ali kod kolitisa ona se ne preporučuje. kako ne bi došlo do spazmi u stomaku. Drugog dana ujutro ponovo uraditi klistir i tokom dana popiti litar ili više svežeg jabukovog soka. posebno sumpor i hlor. Pojesti supenu kašiku lignosorba. što pojačava motor­ nu funkciju debelog creva. zatim postepeno smanjivati deo soka od šargarepe. Dovesti do ključanja litar vode i u nju dodati supenu kašiku obične kuhinjske soli. Kriterijum efikasnosti j e . hleb i supa od nje olakšavaju defekaciju i dejstvuju regulišuče na čitav želudačno-crevni trakt. Jako purgativno dejstvo od povrća imaju šargarepa. Ako tečnost ne izlazi kroz analni otvor. Oni u crevima jako nabubre i povećavaju se u obimu i masi. koja je korisna kod zatvora. koja nadražuje zidove debelog creva i time stimuliše motoriku. Čišćenje creva kefirom korisno je samo ako se sprovodi redovno. osećaj lakoće u crevima. a zatim tokom dana popiti 3 litra kefira iz prodavnice (ali ne manje od 1. Proklijala pšenica. Prvo ga treba piti u odnosu pola-pola sa sokom od šargarepe. to jest kako ne bi izašao zajedno sa mokraćom. Ta hrana uz to ispoljava purgativno dejstvo. što takode podstiče normalno pražnjenje. U tom pogledu posebno je cenjen sok od svežeg kupusa sa visokim sadržajem sumpora i hlora. monolitnih prekrupa. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine produkata. kupusa i cvekle ili njihove smeše. A. U narednih 5 minuta popiti još jednu solju i malo poskakivati na jednoj ili na obema nogama kako bi tečnost biže dospela do creva. Zatim u toj vodi rastvoriti supenu kašiku lignosorba. Od voća na peristaltiku posebno snažno deluju suve smokve. Zatim tu vodu sipati u trolitarsku teglu. Staviti lignosorb u običnu teglu (ako nije u tubi) i ostaviti u frižider. Posle 5 minuta ponovo popiti solju tečnosti iz trolitarske tegle. Lignosorb se može naći u apoteci. Uveče treba naliti 2 litra tople proključale vode u teglu zapremine 3 litra. U njega se može dodati sok od šar­ garepe. Uzeti iz frižidera lignosorb. Ne srne se leći. Trećeg dana nije potrebno klistiranje. Taj način čišćenja ne zahteva primenu klistira. ali tokom dana treba uzeti s a m o vegetarijansku hranu. koji čiste sluzokožu želuca i creva. G. tj. premljena prethodnog dana uveče. šljive. kretati se. B o č k o v a predlažu metod čišćenja kefirom u slučajevima kada se iz bilo kojih razloga ne može sprovesti čišćenje višestrukim klistiranjem. hemijskom reakcijom razlazu produkte truleži nagomilane u crevima i „naslage". praviti čučnjeve i masirati stomak. Posle 5 minuta ponovo popiti solju iz trolitarske tegle. sve dok se ne popije sva tečnost iz tegle. cvekla i salata od svežeg kupusa. treba koristiti dinstano povrće i smanjiti upotrebu voća. N e p o m n j a š ć a j a i L. Ako i pored toga nastane spazam. Na upotrebu svežeg soka od kupusa treba se postepeno privikavati. kao i kod drugih metoda. poskakivati u mestu. pošto stvara veliku masu u debelom crevu. 1-2 puta mesečno. U slučaju kada sokovi i povrće uzeti u svežem stanju prouzrokuju nadimanje stomaka i pojačano stvaranje gasova. Posle defekacije ili pre nje iz analnog otvora poČeće da curi tečnost. grožđe i suvo voće. Stvaranje gasova u crevima delimično se objašnjava time što život­ no aktivni elementi koji ulaze u sastav povrća i voća. Kroz 7 minuta popiti sledeću solju iz trolitarske tegle i sa stomakom uraditi bilo koje disajne vežbe (za svaki slučaj. a odmah iza toga uzeti j e d n u tabletu no-špi i sve zaliti čašom vode. Celuloza (vlaknasta materija) jako apsorbuje žuč. ali se uglavnom sve izliva kroz analni otvor. disajne vežbe produžiti pa će on prestati).500 mililitara (pola litra) čistog soka od šargarepe. Druge produkte ishrane i tečnosti ne treba koristiti. Prvog dana natašte treba ispirati creva klistiranjem prohladnom prokuvanom vodom. Sokovi moraju biti sveže isceđeni. Ustati u 6 časova ujutro (bolje u 5 nego u 7 časova.

Trećeg dana natašte popiti ekstrakt limuna sa češnjakom (50 gra­ ma). grudima ili ispod pazuha jave papilomi. krastavaca.slabinama) u trajanju 3 . Nišija Čišćenje creva pomoću surutke i sode. Neumivakin i N.3 puta sa dvomesečnim ili tromesečnim pauzama. vratu. Pri prolasku kroz creva vlakna (granule) nabubre i vežu za sebe sve taloge koji su se nagomilali u crevima.4 minuta. Čišćenje prema metodu K. ležeći u postelji. U slučaju j a k e polipoze kuru lečenja vršiti 2 . Na litar surutke dodati supenu kašiku pitke sode (sode bikarbona) i sve dobro promešati. Najbolje ništa. Istovremeno sa izbacivanjem polipa iz creva ili pre toga sa kože otpadaju papilomi . sagibanja tipa bicikl (najmanje 70 vežbi). Prva vežba. Druga vežba. Zato ako se na očnim 120 Čišćenje prema metodu M. treba piti vodu. šargarepe. Radi poboljšanja peristaltike creva i borbe protiv zatvora korisna je masaža ulegnuča na sredini stopala pomoću masažera sa točkićima (koturaljkama). Terapija se sprovodi svakog drugog dana.3 sata pre toga bolesnik treba da uradi običan klistir za čišćenje). Tokom dana piti svež sok od j a b u k a (ili smešu sokova od povrća . Na 1 sat pre jela popiti 5 grama ekstrakta limuna sa češnjakom. 41 Čišćenje pomoću biljnih vlakana Dobro samlevena vlakanca. Piti 3 litra vode dnevno. Ujutro. Hodati četvoronoške i raditi vežbe koje jačaju mišiće creva. Popiti 50 grama ekstrakta limuna sa češnjakom. Stomak je pri tome opušten. čir itd. poparen šipak ili granule morske trave laminarije (u suvom stanju) najbolje je uzimati uveče. Posle uzimanja češnjaka doručkovati tek posle j e d n o g sata . Ko ne može da žvaće. kako bi se pomešao sa pljuvačkom. Osim toga. ujutro natašte (bez ičega) pojede režnjić češnjaka (belog luka). I. A. treba znati d a j e bolest u debelom crevu. Kažiprstom desne ruke pritisnuti pupak i držati ga dok ne učesta puis. osim kefira (drugi kiselo-mlečni produkti ne odgovaraju) i svežeg paradajza (najviše 200 grama) u vidu sveže pripremljenog soka od paradajza. Takvo čišćenje može se raditi 2 puta mesečno. Ishrana mora da bude p o s e b n a ili voće. Pn'og elana na gladan stomak primeniti pročišćavajući klistir. treba da ga istuca ili sitno narenda i da ga drži u ustima.3 dana može se izvršiti rasterećenje creva prema sledećoj šemi. Posle hlađenja rastvor se unosi u bolesnika klistiranjem (na 2 . Tokom dana ništa ne jesti. Dobijenu masu u vidu kašice preliti vrućom vodom u odnosu 1 : 1 0 (na primer.3 sata posle večere po pola čajne kašike. a ako je bolesnik dobro podnosi i svakoga dana. nago­ milavajući što je m o g u ć e više pljuvačke. Uobičajena kura lečenja je 10-20 terapija. naglo uvući i izbaciti stomak sedeći na kolenima (početi sa 20 do 30 vežbi koje treba svesti na 7) i zabacivanje nogu iza glave.kupusa. Ova terapija je veoma efikasna ako se lekoviti rastvor zadrži u crevima 1-2 sata.ne ranije! 41 Primedba prevodioca.5 litar). a zatim ga pustiti.ako ne postoje kontraindikacije na češnjak (patologija srca. Čišćenje debelo« creva rusom (Chelidonium majus) Pri oboljenju jetre i žučnog mehura za Čišćenje creva često se upotrebljava rusa (Chelidonium majus).Autori metoda ističu da se creva bolje čiste pomoću posebnih vežbi za jačanje trbušnih mišića i za stimulaciju peristaltike creva. kapcima. Može se dodati j o š i voda od češnjaka (belog luka). 2 . posle kojih se iz creva izba­ cuje veća količina polipa. U stvari. U slučaju nemogućnosti Čišćenja creva pomoću klistira svake ne­ delje tokom 2 . Ako se takvo klistiranje primenjuje bar jednom nedeljno ono odlično deluje na kožu. da bi se oslobodio eteričnih materija. Sveže listove i stabljike ruse istucati u stupi (avanu) ili samleti na mašini za mlevenje mesa. Drugog dana na gladan stomak primeniti pročišćavajući klistir.dugačke viseće bradavice. Treba popiti do 2 litra kefira (možemo se ograničiti na 1. 121 . Takav klistir odlično čisti. Gogulana Mnogi praktičari savetuju da se istovremeno sa klistiranjem svakog dana tokom nedelju-dve. ili povrće. prstima obeju ruku energično trljati (masirati) zonu pravog creva (sleva od pupka po dijagonali prema preponama .). krompira. koje predstavljaju svoje­ vrsnu spoljnu projekciju polipoze debelog creva. Pre upotrebe sok od cvekle treba da odstoji oko 1 sat u frižideru. a noge blago savijene u kolenima. Posle 1 sat pojesti lagan doručak. Zatim ga progutati. Treba ga žvakati što je moguće duže ili sisati. P. Ponekad je dovoljno nekoliko klistira. 50 grama na 500 mililitara vode). Semjonova govore o načinu izbacivanja polipa iz debelog creva p o m o ć u ruse. Umesto vode za klistiranje pripremiti 2 litra surutke. paradajza).

Suština metoda se sastoji u tome da se ispijena zasoljena voda postepeno. Terapiju treba sprovoditi natašte.takozvani vratar (si. desnu saviti u laktu i dlan postaviti na levu ključnjaču. a dlan leve ruke staviti na desnu ključnjaču. N o g e raširiti na 3 0 . 1.3 2 0 mililitara). Može se pojaviti gorušica. Ponoviti po 8 zaokreta bez 122 123 .3 5 centimetara. Zaokrenuti trup ulevo. Na taj način neutralise se bilo koja kiselina. 22a). Gorušica se može otkloniti ako se pre jela 1-2 puta dnevno popiju 2 supene kašike svežeg soka: 2 krompira sitno narendati i iscediti kroz gazu. Zatim bez prekida u brzom tempu vežbati sledeće vežbe (si.3 5 centimetara. Posle jednonedeljnog-dvonedeljnog lečenja češnjakom prestaje na­ dimanje creva. Brzo raditi naklone trupom udesno i ulevo po 8 puta na svaku stranu. Posle uništavanja bakterija bolovi će nestati. U 5 litara tople vode rastvoriti 2 5 . pomoću specijalnih vežbi. Od prvog dana čišćenja obratiti pažnju na ishranu.Uveče pojesti češnjak 2 sata posle poslednjeg uzimanja hrane i više ništa ne piti. Čišćenje p o m o ć u j o g a vežbi ( Š a n k P r a k š a l a n a ) O v e vežbe su vrhunac jogističkih terapija čišćenja. Treba trpeti bol nekoliko dana. najbolje ujutro neradnog dana.3 0 grama kuhinjske soli (neki praktičari j o g e koriste rasol od ukiseljenog povrća) i brzo popiti pivu kriglu lonče ( 3 0 0 . pripremljenog na bilo koji način. niti jesti. kao i proces vrenja u želudačno-crevnom traktu. Raširiti noge na 3 0 . ali nije opasno. primenjivati ekstrakt češnjaka sa limunom. od­ stranjujući usput toksine i gomile nečistoće nataložene u sluzokoži. 22). Mnogi predstavnici zvanične medicine negativno se odnose prema klistiranju. Posle uzimanja češnjaka. Upozorenje. Potom desnu ruku ispružiti u stranu. Ova vežba otvara ventil između želuca i dvanaestopalačnog creva . prste ruku uplesti u bravu. smatrajući da ispiranje zaštitne sluzi creva može da naruši normalnu mikrofloru creva. takođe. po­ dići ruke iznad glave sa dlanovima nagore. gura kroz sve delove želudačno-crevnog trakta. pošto se regenerisana sluzokoža pos­ tepeno vraća u normalu. N e u m i v a k i n ne bez razloga im odgo­ vara da pri nepravilnoj mešovitoj ishrani u crevima već odavno ne postoji normalna mikroflora. vratiti se u početni položaj i promeniti položaj ruku. Levu ruku izbaciti u stranu u nivou ramena. P. Može se. Ta mera se predlaže radi uništavanja truležnih bakterija u organizmu koje svojim produktima životne delatnosti truju organizam. može se pojaviti bol u želucu. zanoseći levu ruku unazad. To je neprijatno.

prekida. Na taj način otvara se ventil između dvanaestopalačnog i tankog creva (si. 22b). Svaka od dveju opisanih vežbi treba da traje oko 10 sekundi. Leći na pod na stomak. Dlanove ruku staviti na pod u širini grudi, noge rastaviti na širinu 3 0 - 3 5 centimetara, upreti se prstima ruku u pod. Ispružiti ruke, odvajajući gornji deo trupa od poda. Glavu podići, a na pod se upirati samo dlanovima i prstima nogu (si. 22c). Zaokrenuti glavu, ramena i trup udesno. Vratiti se u početni položaj i bez zadr­ žavanja se zaokrenuti ulevo. Ponoviti na svakoj strani po 8 puta. Vežba traje od 10 do 15 sekundi. Pomoću nje se otvara ventil između tankog i debelog creva. Stojeći položaj. N o g e raširiti više od širine ramena i malo ih saviti u kolenima. Staviti levu ruku na levo koleno. Sagnuti se i istovremeno se okrenuti ulevo dodirujući desnom rukom pod sa spoljašnje strane levog stopala. Butina leve noge pri tome treba da pritiskuje stomak. Bez zaustavljanja se vratiti u početni položaj, zameniti r u k e i ponoviti vežbu udesno. Vežba otvara analni ventil za defekaciju. Četiri vežbe na svakoj strani traju oko 15 sekundi (si. 22d). Po završetku ciklusa tih vežbi treba popiti drugu kriglu vode i ponovo brzo uraditi sve pokrete, zatim - treću kriglu i tako uzastopce 6 puta, posle čega se obično javlja želja za pražnjenjem creva. Ako do toga ne dođe, treba popiti j o š jednu kriglu vode i odvežbati seriju vežbi. Ponekad se analni ventil ne otvara i voda ostaje u želudačno-crevnom traktu, izazivajući osećaj težine i klokotanje. U tom slučaju seriju vežbi treba ponoviti 2—3 puta. Ako i posle toga nema stolice, prepo­ ručuje se provokacioni klistir sa manjom količinom vode (približno oko 300 mililitara). Posle svake posete toaletu treba oprati i podmazati analni otvor (anus) biljnim uljem (kremom) kako bi se izbegao nadražaj sluzokože od soli. V o d u treba piti i po želji (potrebi) posećivati toalet sve dok se ne. popije svih 5 litara vode i dok tečnost koja izlazi iz creva ne postane potpuno čista. Posle toga treba popiti 3 0 0 - 4 0 0 mililitara obične nezasoljene vode i izazvati povraćanje kako bi se zatvorili želudačno-crevni ventili. Ukus slane vode, koji se javlja posle presne vode, opominje nas da su ventili zatvoreni. Posle toga treba pojesti dobro skuvanu kašu od pirinča bez soli, šećera i masti. Poželjno je j o š 1-1,5 sat uzdržavati se od pića, pri čemu tog dana ne treba piti kafu ili kakao. Poslejela korisno je primeniti vruću kupku (tuširanje) i odspavati. Toga dana se ne s m e m o fizički opte­ rećivati. Preporučljivo je da se Šank Prakšalana ponavlja j e d n o m u 3 - 6 mesec i. 124

Kontraindikacije. Cir na želucu i druga oboljenja organa želudačno-crevnog trakta u akutnom stadij umu (kolitis, gastritis, holecistitis, pankreatitis, apendicitis, hemoroidi), hipertonija, visoka tempe­ ratura, tuberkuloza, rak creva, bubrežne mane. Ova vrsta čišćenja ne preporučuje se gojaznim ljudima kao ni ljudima starijim od 60 godina. D o p u n s k e preporuke za čišćenje pomoću Šankh Prakšalane 1. Pri pojavi osećaj a popunjenosti u želucu zbog odsustva izba­ civanja (evakuacije) vode iz njega i pri pojavi mučnine preporučuje se masaža predela želuca desnom rukom pokretima s leva na desno, kao da iz njega istiskujemo vodu prema tankom crevu. Masirati sredinu desnog i levog dlana odozgo nadole, od projekcije želuca u tankom crevu. 2. Ako se posle ispijenih 6 čaša zasoljene vode i odvežbanih vežbi creva ne isprazne preporučuje se masiranje centra oba dlana ruku naiz m e n i č n o u smeru kretanja kazaljke na satu (projekciju tankog creva) tupim zaobljenim krajem hemijske olovke, kao s t o j e pokazano na slici 2 3 . Zatim naizmenično masirati projekciju debelog creva na dlanu u smeru strelica (si. 23). Rezultati našeg rada brzo će se ispoljiti u vidu potrebe za stolicom. Posle toga treba popiti j o š čašu zasoljene vode i produžiti vežbe. Masi­ rati dlanove pa će se prolaz creva otvoriti. 3. Ponekad se vrata želuca ne otvore odmah. Voda ne napušta želudac, u njemu se osećaju težina i klokotanje. U tom slučaju masirati želudac s leva na desno do pojave osećaja olakšanja u želucu i tačku na levoj usnoj školjci (si. 26).

125

4. Obično je prvo izbacivanje vode iz anusa spontano pa je m o r a m o zadržavati. Isto tako dešava se da čepovi od gasova u crevima spre­ čavaju normalno čišćenje. Ako posle prve posete toaletu nema rezultata, treba, ne ispijajući vodu, jedan za drugim uraditi 2 seta vežbi i zauzeti pozu breza (ležeći na podu na leđima, napraviti stoj na ramenima). 5. Ako posle ispijenih 7 čaša zasoljene vode nema stolice, treba uraditi manji klistir - do 1 litra. Čim se sfinkter pravog creva prvi put aktivira, više neće biti problema sa evakuacijom vode. A k o se javi u m o r možemo se opustiti 5-15 minuta, a zatim produžiti terapiju. 6. Po završetku terapije treba se odmarati do 20 časova. 7. U 20 časova mogu se uzeti preparati koji šire žučne kanale: 1-2 tablete allohola ili 1 ampula no-špi na 25 mililitara tople vode. Jedan sat posle toga treba popiti 5 0 - 7 5 mililitara maslinovog (ili drugog nerafinisanog biljnog) ulja i uz to popiti 3 0 - 5 0 mililitara toplog limunovog soka. 8. Posle uzimanja ulja i limunovog soka na deo tela gde se nalazi jetra privezati vruću grejalicu (umotanu u peškir). Zagrevanje produžiti do 23 sata. 9. Sledečeg dana ništa ne jesti. U 6 časova ujutro, ako nema spontane stolice, uraditi 3 klistira sa po 2 litra vode. U 8, 10 i 12 časova popiti po pola čaše smeše ekstrakta trava. 10. Uveče popiti 5 0 - 7 5 grama maslinovog ili drugog biljnog ulja sa 3 0 - 5 0 mililitara limunovog soka, zameniti grejalicu (podgrejati je) " i privezati je na predeo jetre. Ležati na desnom boku sa kolenima savi­ jenim uz stomak. Popiti 5 0 - 7 5 mililitara maslinovog ili drugog biljnog ulja sa 3 0 - 5 0 mililitara limunovog soka, pripremiti grejalicu sa toplom vodom (termofor) i privezati je na deo tela gde se nalazi jetra. Zagrevanje jetre produžiti do 23 sata. Zatim skinuti grejalicu i otići na spavanje. Trećeg dana izjutra uraditi klistire sa 6 litara vode. U b r z a n o čišćenje creva Ovaj metod je ubrzan i namenjen je zaposlenim ljudima, koji zbog radnih obaveza mogu da izdvoje najviše 2 dana za čišćenje svog organizma. Metod ima jako dejstvo, pa ga mogu primenjivati fizički jaki ljudi. M o ž e se primenjivati radi profilakse ili lečenja 1-2 puta godišnje, najbolje jednom u pola godine. Indikacije i kontraindikacije su potpuno iste, kao i prilikom čišćenja metodom Sankh Prakšalana.
42 Primedba prevodioca.

Metod čišćenja Od 16časova prekinuti uzimanje hrane. U 20 časova uveče popiti 5 čajnih kašika soli magnezijuma rastopljene u čaši prohladne vode. Jedan sat posle toga uraditi klistire sa 6 litara vode. Sledećeg dana ništa ne jesti. Ujutro u 8 časova popiti 3 čajne kašike soli magnezijuma ras­ topljene u vodi i čašu prohladne vode. Pripremiti 6 litara vode (tempera­ ture vrućeg čaja). Da se voda ne bi ohladila, prvo se može pripremiti 3 litra, a zatim po stepenu ispijanja pripremiti j o š 3 litra. Početi piti po čašu pripremljene vode. Posle svake ispijene čaše zasoljene vode uraditi kompleks vežbi i sprovesti dopunske preporuke za varijantu čišćenja po Sankh Prakšalani. Kod ubrzane varijante ne jesti kašu od pirinča. Ako ožednimo, možemo samo isprati usta vodom. Pri jakoj žeđi posle čišćenja po Sankh Prakšalani može se popiti najviše čaša vode u malim gutljajima. U 18 časova uzeti preparate koji šire žučne kanale: 1-2 tablete allohola ili ampulu no-špi, razblažene u 25 mililitara tople vode. U 19 časova popiti 100-150 mililitara maslinovog ulja sa 50 mililitara toplog limunovog soka. Posle uzimanja ulja i limunovog soka na predeo jetre privezati vruću grejalicu (umotanu u peškir). Zagrevati do 21 sat, ležeći na desnom boku sa podvijenim nogama. U 21 sat popiti 7 5 - 1 0 0 mililitara maslinovog ulja sa 50 mililitara toplog limunovog soka. Posle toga privezati vruću grejalicu (umotanu u peškir) na predeo jetre. Držati grejnlicu do 23 sata, zatim je skinuti i otići na spavanje. Ujutro, 3. dana čišćenja, primeniti klistire sa 6 litara vode. Uttanpada asana Ova asana trenira sve trbušne mišiće ne samo spoljašnje nego i unutrašnje. Ona pomaže čišćenje creva, otklanja poremećaje gušterače (pankreasa), zatvore, sprečava stvaranje gasova, slabo varenje i oboljenje creva, j a č a kičmu, energizira unutrašnje ćelije i blagotvorno deluje M e t o d vežbanja 1. Ležeći na leđima gledati pravo ispred sebe. Ispružiti obe ruke duž tela, tako da dlanovi dotiču pod. Ispružiti i nategnuti obe noge, spojiti pete i vrhove nogu. Disati slobodno. 2. Udahnuti polako, ali duboko, kroz obe nozdrve i zadržati disanje. 3. Istegnuti vrhove nogu potpuno. 4. Polako podići obe noge na visinu 2 5 - 3 0 centimetara iznad poda i zadržati ih u tom položaju 6 - 8 sekundi. Zadržati disanje (si. 24a). 5. Polako izdahnuti i spustiti noge na pod, sinhronizujući oba dejstva tako da noge dotaknu pod kada završimo izdisaj. 6. Odmoriti se 5-6 sekundi. 127

126

ČIŠĆENJE JETRE, ŽUČNOG MEHUR A I ZUCNIH KANALA

7. Posle odmora ponoviti vežbu. Asanu vežbati 4 puta dnevno. Ne raditi više od 5 puta dnevno. Kn 11 ti -a i 1i di ka ci je. Kod bilo kojih oboljenja leda asanu vežbati samo j e d n o m nogom, kao s t o j e prikazano na slici 24b. Tek posle mesec dana vežbanja jednom nogom može se vežbati obema nogama. Uzrok slične predostrožnosti je činjenica da Uttanapada asana jako napreže leđa, ali i čitavo telo. To naprezanje se upola smanjuje pri vežbanju asane jednom nogom. Proces vežbanja sa jednom nogom je isti kao sa dvema nogama. Jedina razlika je u tome što podižemo samo j e d n u nogu dok je druga na podu (ćilimu - tepihu). Raditi vežbu naizmenično jednom i drugom nogom, 3 puta svakom nogom. Ne raditi više od 6 puta bez prekida.

Jetra - najveća žlezda čovečjeg tela - teška 2 0 0 - 1 500 grama stvara žuč i učestvuje u različitim procesima razmene materija. Ona se nalazi u trbušnoj duplji neposredno ispod dijafragme i zauzima čitav prostor ispod desne podrebrice i deo prostora ispod leve podrebrice (si. 25). Jetra je životno važan organ sa višestrukim funkcijama. Stvarajući žuč, ona ima bitnu ulogu u procesima probave hrane i asimilacije hranljivih materija iz creva u krv; učestvuje u procesima razmene belančevina, masti i ugljenih hidrata. Osim toga, jetra ima zaštitnu (barijemu) funkciju, j e r neutralizuje mnoge otrovne materije koje se stvaraju u procesu razmene materija ili koje spolja dospevaju u or­ ganizam. Pri pojavi veće količine štetnih materija u organizmu (na primer, prilikom hroničnog poremećaja probavnog procesa, alkoholizma itd.) funkcije jetre se narušavaju, što se odražava na procese razmene mate­ rija i dovodi do teških oboljenja (hepatitis, hronični hepatitis, ciroza jetre). Jetra - drugi po značaju organ - zahteva čišćenje. Nju treba čistiti s a m o posle čišćenja creva, j e r će se u nečistim crevima brzo u krvi asimilovati toksini izbačeni iz jetre, što će neizbežno prouzrokovati opšte trovanje organizma. Posle bilo kojeg čišćenja jetre apsolutno je kontraindikativno (za­ branjeno) uzimati alkohol najmanje mesec dana. Energetski kanal jetre aktivan je od 1 do 3 sata posle ponoći, a pasivan od 13 do 15 časova.

128

129

Žučni mehur je organ u kome se nagomilava žuč, koju luči jetra. Žuč se prebacuje u dvanaestopalaČno crevo kroz žučne kanale. Najčešće bolesti su žučni kamenac i holecistitis. Energetski kanal žučnog mehura spada u Jang-sistem i aktivan je od 23 do 1 sat po ponoći, a pasivan od 1 1 do 13 časova. N. S e m j o n o v a preporučuje da se prve godine čišćenja izvrši 6 čišćenja jetre. Najbolje je podesiti vreme čišćenja jetre tokom pravo­ slavnih postova (vidi Čišćenje postom). Narednih godina može se obaviti 1 2 čišćenja jetre pod uslovom da — se odreknemo mlečnih produkata i da se pridržavamo principa odvojene ishrane. Neki istraživači smatraju d a j e najbolje čistiti jetru po završetku letnje sezone, kada je organizam odmoren i ima najbolji imunitet. U to v r e m e je najbolje izvršiti 3-4 čišćenja u intervalima: između prvog i drugog čišćenja - 3 nedelje, između drugog i trećeg—2 nedelje, između trećeg i četvrtog - 1 nedelja. Ako se samoosećanje posle čišćenja pogorša, broj čišćenja treba smanjiti, a povećati intervale između njih. Pre početka čišćenja jetre treba odrediti kiselost želudačnog soka i uraditi UZI (ultrazvučno ispitivanje) i rendgenološko pretraživanje. Ispitivanja mogu da ne pokažu karakter kamenja ili njihove razmere i mogu da ne otkriju kamenje. Ali, ako smo ipak otkrili prisustvo velikog kamena, ne treba vršiti čišćenje. Kamen treba postepeno drobiti travama i ne isterivati ga. Ind i ka čije prin tene. Svi poznati metodi čišćenja jetre orijentisani su na ljude sa smanjenom ili nultom kiselošču želudačnog soka. Kontraindikacije. Dijabetes, naročito sa insulinskom zavisnošću. To može dovesti do teških posledica. Pri akutnom prehladnom ili infektivnom oboljenju sa visokom temperaturom, jake glavobolje, slabosti, mučnine i proliva. U slučaju akutnih oboljenja unutrašnjih organa, pogoršanja hroničnih oboljenja i j a k o g umora. Pri stresu i konfliktnim životnim situacijama. Za žene je čišćenje jetre kontraindikativno u trudnoći i za vreme dojenja. Povećana kiselost želudačnog soka. Ako je povećana kiselost želu­ dačnog soka, ishrana sokovima od jabuka povećava i tako veliku kise­ linu u želucu, što može prouzrokovati grčeve u želucu, spazme ili j e d n o ­ stavno teško samoosećanje, ako je čovek zdrav, a može se završiti i napadom akutnog gastritisa, ako čovek boluje od njega. Prema tome, čišćenje jetre može se planirati tek kada se utvrdi kiselost vlastitog želudačnog soka. Pri povećanoj kiselosti moramo se sasvim odreći čišćenja i koristiti alternativne načine čišćenja. Pri nešto povećanoj kiselosti čišćenje se može vršiti, ali treba naglo prekinuti dotok kiseline u želudac. U pripremnom periodu koristiti sok 130

od nakiselih j a b u k a pomešan sa sokom od šargarepe. Pri uzimanju soka od limuna i maslinovog ulja smanjiti dozu soka limuna od 30 do 50 grama. Pri nultoj ili manjoj kiselosti čišćenje se može vršiti.

Tubaž Smisao tubaža je ispiranje žučnih kanala. Kamenje se ne izbacuje pri tubažu, ali tubaž likvidira (otklanja) zastoj žuči, usled kojeg se i stvara kamenje. Predlažemo dve varijante čišćenja žučnih kanala. Prva varijanta Prašak sumpornokiselog magnezijuma (od 1 desertne kašike do 1 supene kašike) uveče razmutiti u čaši vruće vode i ostaviti da odstoji do ujutro. Ujutru natašte ispiti tu čašu rastvora. Zatim staviti na jetru grejalicu (termofor) i sa njom leći na desni bok i odležati 1,5 sat. Ako n e m a vidljive reakcije - znači da dozu magnezijuma treba povećati. A k o se pojavi proliv - znači da je doza velika. Treba da dođe do zatamnjenja stolice do zelene nijanse, to jest da se jasno vidi primesa žuči. Druga varijanta Uveče otvoriti flašu bilo koje mineralne vode („Essentuki" N 4, 17, „Arzni", „Smirnovskuju", „Džermuk") koja podstiče izbacivanje žuči. Flašu dizati otvorenu da gas ispari. Ujutro popiti mineralnu vodu i leći na desni bok. Kontraindikacije. Žene ne smeju primenjivati tubaž najmanje nede­ lju dana pre početka menstruacije i za vreme nje.
2

Čišćenje prema metodu E. Sćadilova Za čišćenje se može upotrebljavati sveže pripremljen limunov ili grejpfrutov sok. Prema mišljenju nekih lekara, mogu se upotrebljavati konzervirani sokovi, jer to nema posebnog značaja. Šćadilov smatra da voće koje kupujemo nije zrelo, već dozrelo. Njega su negde u tropskim državama ubrali zeleno, a zatim ga kako bi dobro sazrelo tokom tran­ sporta podvrgavali specijalnoj hemijskoj obradi i transportovali do nas. Za konzerviranje se priprema zrelo voće. Konzervansi, koji se koriste za pripremanje sokova, ne ometaju čišćenje. Količina soka zavisi, pre svega, od kiselosti našeg želudačnog soka. Pri nultoj kiselosti - potrebno je 350 mililitara soka; pri sniženoj 300 mililitara soka; pri normalnoj - 150 mililitara soka; pri povišenoj 6 0 - 7 0 mililitara soka. 131

treba uzeti lek. treba predahnuti i ponovo pokušati. Sok možemo potpuno izbaciti. Sa nor­ malnom kiselošću na 1 sat. ali se pri tome moramo potpuno odreći produkata koji s a d i l e šećer. Oni kod kojih je kiselina smanjena posle 50 minuta od početka zagrevanja jetre treba da popiju u malim gutljajima 100 mililitara soka sobne temperature (ostaje 200 mililitara). Uzimanje maslinovog ulja i soka Ljudi sa nultom i smanjenom kiselinom u e b a da popiju onoliko maslinovog ulja koliko mogu. Ako je težina čoveka 75 kilograma. Tubaž je najbolje vršiti neradnog dana. T o g dana kada se vrši tubaž ne srne se uzimati med. kako bi nam u slučaju potrebe ukazao pomoć. Zagrevanje jetre Staviti u predeo jetre spreda i pozadi dve grejalice (termofore) sa vrućom vodom i pričvrstiti ih zavojem. potruditi se da nam položaj bude što udobniji. 133 . Kontrola se može vršiti pomoću pulsa svakih 15 minuta. Izmeriti puis pre uzimanja soka. 132 Ljudi sa povećanom kiselinom Ueba da uzimaju ulje na isti način kao u prethodnoj varijanti mada je bolje da piju manje soka. dok se ne popije sve ulje. Kamen u žuči prouzrokuje upalu u žučnom mehuru i jetri. sat sa sekundarom. Pored sebe postaviti stočić na kome treba da se nalazi: posuda sa sokom. Odležati 15 minuta. Može se uzimati do 150 grama meda svakodnevno (može i manje). ručak. nišador). posuda sa podeljcima (na primer. akutni pankreatitis. i uz to u gutljajima topao sok. Pri dužoj tahikardiji ili znatnom pogoršanju samoosećanja treba prekinuti terapiju. pripremiti pled (debelo ćebe) i tople čarape. Na 10 minuta pre završetka zagrevanja jetre zagrejati maslinovo ulje i sok do 40° C. Ljudi sa nultom kiselošću želudačnog soka posle 40 minuta od početka zagrevanja jetre treba da popiju u malim gutljajima 100 mili­ litara soka sobne temperature (ostaje 250 mililitara soka). a sa povišenom kiselošću na 1. ako smatramo da je potrebno. Ljudi sa nultom kiselošću treba da uzimaju medenu vodu na 15-20 mi­ nuta pre jela. dozu povećati do tri kašike (i više). Pre upotrebe termofor umotati u peškir. Sa smanjenom kiselošću na 30-45 minuta pre jela. Ispod termofora staviti peškir. Oni koji imaju normalnu i povećanu kiselinu ne treba da piju sok. Vodeći računa o tome da ne bude hladno. popiti 15 mililitara soka. A k o se javi potreba. a oboleli od holecistitisa treba da odaberu dijetu za svoju bolest. Treba izabrati mesto gde će se vršiti tubaž. a zatim. Zatim treba promeniti vodu u termoforima i ponovo ih privezati. spoljašnja i unutrašnja krvarenja. U p o t r e b a grejalice ( t e r m o f o r a ) Termofor napuniti vrućom vodom do dve trećine njegove zapre* mine. večera) i četvrti put na pola sata pre spavanja.težina čoveka u kilogramima). priručna apoteka (korvavol. Kontraindikacije. Mesec dana pre čišćenja pristupiti dijeti. Posle uzimanja zagrejanog ulja i dejstva grejalice puis se može povećati za 10-20 otkucaja. treba ići u toalet. Početi od jedne kašike . Posle toga leći na desni bok i pod glavu staviti jastuk. ali je tada dobro držati u ustima kriškicu limuna. Bolovi u stomaku nepoznatog porekla. Okrenuti termofor sa čepom nadole da se proveri hermetizacija. Najbolje je da neko od bliskih ili neko u koga imamo poverenja bude pored nas. dečja flašica). Pre nego ga progu­ tamo. Tada će čak i mala količina soka biti dovoljna. a količina soka treba d a j e najviše 50 mililitara.to je norma. akutni apendicitis. Dijabetes i alergija na med. Ljudi kod kojih je kiselina normalna treba da postupaju na isti način. što nije teško.5 sat pre jela. tadaje 300 + 4 x 75 = 300 + 300 = 600 grama. Treba koristiti termometar za merenje tempera­ ture vode u kadi.Količina maslinovog ulja može se odrediti po formuli: Zapremina ulja . Tu upalu treba smiriti dijetom. obavezno ga razmazati jezikom po čitavim ustima.300 + 4 x K (gde je K . ne Listajući. Ako puis učesta više od 20 otkucaja. Med treba uzimati 4 puta dnevno: 3 puta pre uzimanja glavnih obroka hrane (doručak. Pri zagrevanju ih treba pomalo mešati. Priprema za čišćenje jetre medom Kontraindikacije. Njega treba piti radi suzbijanja mučnine. uzimanjem meda natašte pre jela. u malim gutljajima. tj. Upozorenje. Obavezno otkloniti spazam u svim delovima creva. maligni tumor. Brižljivo izbaciti vazduh i dobro zavrnuti čep. Ako nam je teško da sve odjednom popijemo. To se može uraditi normalizacijom kiseline želudačnog soka. Noge saviti u kolenima i uvući stomak. Radi profilakse ili lečenja med treba uzimati rastvoren u toploj vodi. akutni holecistitis. Med se mora mešati u čaši dok se potpuno ne rastvori. Termofore držati 1 sat. Temperatura ulja i soka ne srne se meriti običnim živinim termometrom.

135 . kisela pavlaka.kroz 6 . biljno ulje (zejtin). izmasirati bezimene prste na obema nogama. u apotekama se prodaju smeše za izbacivanje žuči. ali može ovsena. j e r smo se dobro pripremili za njega. Drugo klistiranje . jogurt. korisno je da znaju. limun. Šestog dana uzdržavati se od jela (ostaviti samo vodu od suvog grožđa i čaj za izbacivanje žuči sa medom). ali postoje određena ograni­ čenja: terapija medom traje najviše 1. Večera . Dnevni raspored pripreme za čišćenje jetre Ujutro natašte popiti vodu od suvog grožđa (način pripremanja: 1 supenu kašiku suvog grožđa preliti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći).1 litar. liolecistitisa. sir. voskresenski i druge sorte sa mekinjama). zdravlje. Kada završimo jednonedeljnu pripremu. Posle 1 sata pojesti salatu: šargarepa. M e d u početku ispoljava na creva prirodno blago purgativno dej­ stvo. kukuruzna ili od pšenice). Posle 5-10 minuta popiti čaj za izbacivanje žuči (kukuruzna stigma + kamilica + kantarion) sa medom. povećavati prečnik od pupka. a zatim jednom u pola godine.5 mesec j e d n o m u pola godine. 134 43 Primedba prevodioca. Mogu se koristiti i druge trave. Treba ustati i 5-10 puta uvući i isturiti stomak. m o ­ ž e m o pristupiti čišćenju jetre bez klistiranja. Grožđe iskoristiti za kašu ili salate. Prvi klistir obaviti sa manjom količinom tople prokuvane vode od 500 do 700 mililitara. orasi. ili urin razblažen po pola vodom (vidi detaljnije odeljak Čišće­ nje creva).1. d a j e prvo čišćenje j e u e pripremno i da otvara i čisti kanale žučnog mehura i jetre. osušeni hleb (ražani. zatim čaj za izba­ civanje žuči sa medom. Ljudi koji prečesto praktikuju čišćenje ili koji to čine svakoga meseca. Pravilnom ishranom čiste se želudac i tanko crevo. Posle toga leći na suprotnu stranu. a desnu ispružiti. Svakodnevno ga čistiti klistiranjem. kiselo testo. treba pristupiti tradicionalnom čišćenju jetre masli­ novim uljem i limunovim sokom. riba. Ručak — vegetarijanska supa. Zatim leći na leđa (voda za klistiranje je unesena u telo) i praviti kružne pokrete rukom po stomaku koje sma­ njivati u prečniku prema pupku. Radi klistiranja treba zauzeti sledeću pozu: leći na desni bok. Priprema debelog creva Posebnu pažnju treba pokloniti debelom crevu. Najbolje je smanjiti uzimanje produkata koji sadrže škrob: hleb. turšija. gljive. pojesti 2 režnja češnjaka. Povećati deo produkata žute boje: suva kajsija. Ako budemo obavili ovakvu pripremu tokom tri nedelje. prekrupa proso. makarone i krompir.Slično uzimanje meda je dobro pri lečenju gastritisa. Kašu je dobro pripremati sa povrćem ili voćem. koje će proći mnogo lakše. ili odvar od cvekle. jaja. Trideset minuta posle vežbanja (fiskulture) popiti supenu kašiku zejtina (može i više). Za klistiranje sipati ili čistu vodu. med. sir) ili vinegret (mešavina) '\ Pred spavanje popiti vodu od suvog grožđa. Baš zbog tog razloga izlazak iz čišćenja treba da bude mek i oprezan. Petog dana piti svež jabukov sok. samomasažu i istuširati se. što doprinosi da svakodnevno imamo redovnu stolicu ujutro i uveče. poželjno ujutro ( p o s t o j e kanal debelog creva naj­ aktivniji od 5 do 7 časova). Čaj je najbolje skuvati uveče i držati ga u termosu. čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Isključuju se: meso. Ishrana pri pripremi za čišćenje Prednost dati biljnoj hrani i odvojenoj ishrani. Četvrtog dana jesti samo jabuke zelenih sorti. kefir. Odraditi vežbe. 4 Meko čišćenje M e k o čišćenje predviđeno je uz prethodnu brižljivu pripremu za čišćenje. Ovakve ishrane i režima treba se pridržavati 3 dana. koja u stvari predstavlja pripremno čišćenje. da time izazivaju negativne efekte i smanjuju imunitet. Leći u krevet sa termoforom na jetri. treba uraditi samo predloženu pripremu nekoliko puta sa pre­ kidima od 1 do 2 nedelje. istrljavši ih balsamom zvjozdočka. Drugo čišćenje treba obaviti najranije kroz 3 meseca. Mnogi prirodnjaci smatraju. a klistirima debelo crevo.kiselomlečni produkti (mladi kravlji sir. Levu nogu saviti. uraditi pokret laktom desne ruke prema podignutom desnom kolenu (zatim levim laktom prema desnom kolenu). treće . što će biti dovoljno. urma (Diosporus lotus). Posle 1 sata pojesti sveže pripremljenu kašu na vodi (najbolje od heljde. Ujutro popiti polovinu ekstrakta. doktorski. jabuka i kupus sitno maren­ dani i začinjeni sokom od limuna ili zejtinom. ali može i u bilo koje drugo vreme. suhomesnati proizvodi i alkohol. Treće i naredna klistiranja .5 litar. Ako se ne odlučimo za tradicionalno čišćenje jetre.

U 12. Šćadilov predlaže da se čišćenje vrši za vreme minimalne aktivnosti jetre . Kada ispolji svoje dejstvo izvršiti klistiranje . Svaku toplotnu terapiju završiti kratkim prohladnim tuširanjem. U taj j e l o v n i k o b a v e z n o uvrstiti šargarepu.Čišćenje jetre za jedan dan Ovaj metod je razradio E. Redovno uzimanje tokom tog vremena sokova ili urina (naj­ manje pola litra dnevno sokova) menja osobinu žuči i čini j e rastvorIjivijom. Smekšavanje u vidu vodenih toplih terapija treba obavezno uraditi minimalno 3 . jednu na jetru. kamenčići u žučnim kana­ lima i žučnom mehuru (naročito tvrdi) udaraju jedan u drugi i polako se drobe.5 . 1. To je prva osobina čišćenja po metodi koju ovaj autor predlaže.6 nedelja. a naročito onima koji vole da trče. Za vreme trčanja.30 časova zagrejati 2 0 0 .00 časova pojesti pripremljenu salatu . koje treba zamotati u šal (tkaninu) kako se ne bismo opekli. Meko čišćenje prema metodu G. U 15. Ustajanje najkasnije u 8 časova ujutro. U 14. Pri redovnom i svakodnevnom trčanju. Narezati kupus.6 0 minuta tokom 3 . dovoljno dugog i redovnog. smeša sokova od cvekle i jabuke u odnosu 1 : 4 . usled inercionih sila. Na primer. Jetru treba ubeđivati da iz sebe izbaci (istrgne) svu nagomilanu šljaku. Odležati j o š 2 .00 časova privezati na telo dve grejalice (termofore).uzdržavanje od hrane ili rasterećenje sokovima u trajanju od 36 časova. a minimalna posle 12 časova. Za ispiranje i rastvaranje može se koristiti nekoliko vrsta tečnosti.00 časova uzeti purgativ. Pripremiti za upotrebu purgativ. Nedelju d a n a pre čišćenja treba pripremati s a m o vegetarijansku hranu (ali ne s a m o s o k o v e ) . 136 . Mehanizam pročišćavajućeg dejstva ove terapije. Poslednju smekšavajuću terapiju treba Uraditi dan pre čišćenja jetre. saune (parnog kupatila) i kao dopunski faktor . Šćadilov predavač u školi „Jedinstvo". cvekle i krastavaca U odnosu 1 0 : 3 : 3 . U 13. U 12. 2. Kombinacija 137 Dnevni raspored čišćenja Čišćenje počinje u 12 časova. materije koje rastvaraju. Sa njom se mora mirno i razumno razgovarati j e r uopšte ne voli negativne emocije. drobe i tome slično. omogućava da se probavili organi odmore i pojačava njihovu aktivnost. Taj metod odgovara svim ljudima. sok od šargarepe.00 časova u nekoliko gutljaja popiti sve maslinovo ulje sa malo podgrejanog limunovog soka. Toplotne terapije najblagotvornije utiču na čišćenje jetre i žučnog mehura.4 dana pre čišćenja treba se hraniti uglavnom biljnom hranom i upotrebljavati veliku količinu svežeg soka (1 cvekla i 4 . Na 3 .to je druga osobina čišćenja. j a b u k u i cveklu.to je treća osobina čišćenia.3 sata. Malah Čitava tajna i efikasnost čišćenja jetre sastoje se u prethodnoj pripremi . koje imaju mali površinski potencijal i rastvarajuća svojstva. tečnosti. Leći. O primeni toplote za „smekšavanje" organizma bilo je reči u ranijem tekstu. 4. j e r proširuju njihove kanale i stvaraju žuč tečnijom.5 jabuka. 3 0 časova pripremiti salatu. Treba trčati svakodnevno po 3 0 .smekšavanju organizma.4 puta. Malahov je razradio originalni metod čišćenja jetre i žučnog mehura korišćenjem nekoliko faktora koji se međusobno pojačavaju. 3. šargarepu. polako rastvaraju kamenje. blago saviti kolena i glavu postaviti što je moguće niže.3 0 0 grama maslinovog ulja do tem­ perature koja ne p i l i usne. Sledi j o š jedna defekacija. na primer magnezij um. Poznato je d a j e funkcija jetre maksimalna od 1 do 3 sata noću. Uz to ne zahteva uzimanje ulja koje svi ljudi ne podnose. drugu na leda u visini jetre. Smisao tog metoda je u naizmeničnoj primeni sledećih faktora: trčanja. a limunov sok hladan. Uzdržavanje od hrane tokom 36 časova ni u kom slučaju ne narušava probavim aktivnost.približno u 13 časova. smeša sokova od šargarepe. Na stopala je poželjno postaviti dve flaše sa vrućom vodom. ne dozvolivši da ulje bude toplo. Poslednjeg dana pred čišćenje treba isključiti cveklu i uvesti u dnevni obrok suve šljive i sušene kajsije. Duži rokovi uzdržavanja od hrane podstiču prelazak organizma na unutrašnju ishranu i zato ih ne treba primenjivati. Prilikom klasičnog čišćenja jetre terapija počinje što bliže vremenu maksimalne aktivnosti jetre. Dopunski. U 1 1 . U metodi čišćenja lekara Šćadilova postoji nekoliko nestandardnih momenata. P. malo podgrejati 100 mililitara limunovog soka. Zapamtite: jetri prija toplota i tiha muzika. poželjno kiselih ili nakiselih) i uraditi pročišćavajući klistir. a koje se sadrže u tim sokovima. već obrnuto. Osim toga. u žučnom mehuru i žučnim kanalima javljaju se j a k e inercione sile koje podstiču izba­ civanje kamenja. K o m b i n o v a n o čišćenje jetre G. posle koje se treba klistirati. to jest od 13 do 15 časova danju.

5 nedelja. Popijeni sok se odmah asimiluje. Doručak mora biti lagan. U njoj se pojačava krvotok. Zatim pojesti uobičajen obrok: salatu ili dinstano povrće. Posle gladovanja. ogra­ ničiti se na popijenu količinu ulja i soka. Ali ako mučnina ne prolazi. dok se ne popiju i ulje i sok. Malahova Čišćenje prema ovom metodu treba vršiti pred izlazak punog m e ­ seca. a jetra se ispira od šljake i ugrušaka. Druge nedelje piti po čajnu kašiku ulja. četvrte nedelje . Posle godinu dana. kašu i tome slično. ujutro popiti po čašu ulja. Oprati ih. kada je bioritam jetre i žučnog mehura maksimalan. Termofor privezati na telo i sa njim hodati čitav dan do 19-20 časova (povremeno menjati vodu u termoforu). Ručak takođe treba da bude lagan. Za vreme odmora na deo tela gde se nalazi jetra staviti magnetni iplikator ili najprostiji magnet. a zatim 1-2 gutljaja soka. Uzimati po 1 supenu kašiku 3 puta dnevno pola sata pre jela. gde deluje purgativno. pola čaše vode i ostaviti 7 dana da prevri. u završnoj etapi ciklusa. Posle 15 minuta ponoviti. Postoji najprostiji i veoma efikasan metod za čišćenje jetre. Za kuru čišćenja potrebna su 3 litra kvasa od cvekle.svakog jutra po supenU kašiku ulja. Ako se javi mučnina sačekati dok ne prestanu neprijatani osećaj i. radeći j a k o dijafragmom. ostalo . a na deo tela gde se nalazi jetra .7 litara svežeg soka (100 mililitara od cvekle. već osetiti j a k o opuštanje čitavog tela. Dobiće se litar kvasa od cvekle. pre doručka popiti sok. 4 čaše šećera. T o k o m prve nedelje ujutro piti po malu kašiku ulja (zejtina). Po povratku iz parnog kupatila (saune). U tečnoj stolici pojavljuju se tvrdi kamenčići. što se ispoljava kroz retku stolicu (proliv). Krajem nedelje najbolje je gladovati (ko ne može neka uzima samo navedene sokove) i za to vreme piti namagnetisanu vodu ili sav dnevni urin.jabukov sok). Tokom 3 . Dozu treba podesiti vlastitoj težini tela i prema tome kako naš organizam podnosi ulje.1 3 . Na taj način disati 15-30 minuta.6 0 minuta. U teglu dodati 2 supene kašike belog brašna i 500 grama šećera. Sve s t o j e ranije razdrobljeno i resorbovano (splasnulo). 44 45 Ostali metodi m e k o g čišćenja Uzeti 3 sveže cvekle srednje veličine. i pri tome trčati 3 0 . Pri tome disati polako i ravnomerno ( 4 . Poznavaoci kažu da će se jetra za godinu dana potpuno očistiti i izlečiti. u aprilu — maju. trčanja i parnog kupatila veoma se aktivira pro­ bava hrane i šire bubrežni kanali. Treba se dobro ispariti (najvažnije je ne preterivati. kao rezultat inercionih sila žučni mehur i jetra će mnogo bolje funkcionisati i njihove funkcije će biti potpuno obnovljene. što će podstaći pobuđivanje. složiti u teglu zapremine 3 litra. Upravo otuda šalju „signale " tvrdi kamenčići iz žučnog mehura._ ućkanja uslcd trčanja i dejstvo sokova pojačavaju usitnjavanje kame­ nčića u žučnoj kesi.5 sat posle uzimanja ingredijenata šesti i zauzeti udobnu pozu (najbolje šesti na pete). stvaranje energije i toplote i njihovo usmeravanje prema jetri. Popiti 1-2 gutljaja ulja. Treće nedelje svakog jutra uzeti po desertnu kašiku ulja. Na jezik staviti malo ljute paprike.iplikator Kuznecova. popiti od pola do 0. mešajući smešu jednom dnevno. 138 Približno od 23 do 3 sata noću (dešava se i ujutro). malaksalost). 139 . Približno posle 1-1. na 1 0 . trčati. krvotokom dospeva u jetru i ispiraje. Klasično čišćenje prema metodu G. Uveče zagrejati ulje (po mogućstvu maslinovo) i rastvor limunske kiseline do 30-35° C. Sledećeg dana ujutru posle trčanja otići u parno kupatilo (saunu). Zatvoriti oči i zamisliti da pri izdisaju usmeravamo vatrenu struju p r e m a jetri. Dva puta dnevno sadržaj tegle promešati. Zahvaljujući tim pokretima dolazi do izvanrednog masiranja jetre. odmoriti se 1 sat i ponoviti postupak. izrezati na male kockice. Pri udisaju izbaciti stomak. Termofor se ne mora skidati. ali sa metalnim iglama. sada se lako ispira u dvanaestopalačno crevo.6 udisaja u minutu). Posle 1-2 sata posle ručka zagrejati jetru grejalicom (termoforom).6 0 minuta. dolazi do izbacivanja kamenja i nečistoća. A k o se j a v e bolovi sa desne strane ispod lopatice . I tako nekoliko puta. Prestanak tih bolova ukazuje na čišćenje žučnog mehura. Terapiju ni u kom slučaju ne prekidati. ići u parno kupatilo (saunu). a pri izdisaju uvući ga nagore. Kura čišćenja . koji podsećaju na seme suncokreta. Pošto ste ispili ulje i sok (količina popijenog ulja i soka kreće se od 100 do 300 mililitara) možete sprovesti niz merakoje pojačavaju efekat. Zatvoriti teglu polietilenskim poklop­ cem i ostaviti da odstoji na tamnom mestu pri sobnoj temperaturi dva dana. dan lunarnog ciklusa. Zatim u tu masu dodati 700 grama suvog grožđa bez semenki i peteljki. Napraviti prekid od 3 meseca i ponoviti kuru čišćenja.proći će. može se ponoviti slično čišćenje. zapušiti levu nozdrvu vatom i disati kroz desnu nozdrvu. Pete nedelje. T o k o m nedelje dobro je piti najmanje po pola litra soka dnevno i trčati 3 0 . Magnetna terapija je važan faktor j e r pojačava kapilarni krvotok. Uopšte. Posle 7 dana procediti.6 nedelja piti sokove. 44 45 Piinieclha prevodioca Isto.

Toplota smanjuje upalne procese u jetri i u žučnom mehuru. slačice (senfa). Ako se usled bilo kog uzroka j a v e strah. Hrana koja je bogata škrobom. Za vreme čišćenja treba se opustiti. kao i alkohola. manjom količinom hrane u svakom obroku. rotkve. Ljuta jela i produkti ljutog ukusa negativno utiču na lečenje jetre. treba popiti 2 tablete no-špi (ruski lek za smirenje) . a njoj je potrebna snaga za prekomemo naprezanje. naročito belo brašno i mekinje. četvrto . za prvo čišćenje jetre dovoljno 150-200 mililitara ulja. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. peto . a desnu na leđa. 46 primedba prevodioca. poželjno sa nečim prirodnim: limunovim sokom. Prvi način ideomotornog čišćenja je pomoću vruće grejalice. jetra je jednostavno veoma zapušena. naročito za vreme prvih čišćenja. a sledećeg dana treba preći na raznovrsniju ishranu. Zalmanov govorio o korisnosti te vrste terapije. češnjaka (belog luka)." Drugi način. Teško se podnose bobovi i gljive. Aranoviča Za ideomotorno čišćenje potrebne su najmanje dve nedelje (prosečno. za vreme čišćenja p o m o ć u ulja i limunovog soka ne osećaju se nikakvi bolovi. suhomesnate proizvode. Sami možemo osetiti kako ona vibrira i „diše". oseća se kao da jetra „diše". N a k n a d n e preporuke Praksa je pokazala d a j e za muškarce i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma. Ne smemo zaboraviti da je to ipak pro­ diranje u jetru. posle svakog jela stavljaj vruću grejalicu na telo gde se nalazi jetra. Tokom dana dobro je popiti 2 . Sve je normalno. cvekle i jabuke u odnosu 1 : 5).3 čaše čaja 141 Broj čišćenja Prvo čišćenje je najteže. kojim se postiže isti efekat — staviti ruku na deo tela gde se nalazi jetra. Jetru indirektno (posredno) stimuliše malo slan ukus. turšije. kako ne bi došlo do povraćanja. Poželjno je da se prvi obrok sastoj i od pola litra soka (od šargarepe. kiseljaka. a kod trećeg malo povećati količinu.posle mesec dana. Levu ruku staviti spreda. O. Po pravilu. U nekim slučajevima. jake masne buljone. uraditi prva 3 čišćenja sa intervalom od 3 nedelje. rotkvica. uznemirenost i nervoza. Svaki obrok hrane povezan je sa aktiviranjem žučnog mehura i lučenjem žuči. koju treba držati n a d e l u t e l a g d e se nalazi jetra 10—15 minuta. i tako držati ruke 10-15 minuta. ona će biti mnogo lakša.posle dva meseca. a tek pri drugom i narednim čišćenjima počinju da izlaze kamenčići. a može ostati i ista. energijom ruku jetra se zrači. U tom slučaju čišćenje će proći normalno. Još je čuveni lekar A. repe. uz dodatak male količine ulja i morskog kupusa. Tako se m o ž e ručati i večerati. U tom periodu poželjno je hraniti se češće nego obično. Malo se odmoriti i zatim se može jesti. Sok će dopunski isprati vašu jetru. što je v e o m a korisno za nju. Drugo i naredna čišćenja najbolje je uraditi prema ličnom osećanju. ali. Zatim kašu kuvanu na vodi. Iz dnevnog obroka treba izbaciti prženo meso i ribu. v o ­ d e n e ili električne. 140 .Obično će nas ujutro još jednom proterati pa možemo izbaciti j o š veću količinu kamenčića i žuči koja podseća na mazut. U narednim čišćenjima doza se može povećavati do 300 mililitara. Sledeće godine uraditi j o š 2 a druge godine j e d n o čišćenje. koji su u vezi sa očekivanim rezultatima. riblje Čorbe. spanača. m a h o vicom (Oxycoccus palustris. U protivnom može doći do sledećih dveju situacija: u prvoj jednostavno ćemo pojesti ulje i limunov sok. a kamenja skoro da nema. jer organizam tada gubi mnogo snage. konzerve. plesni i beličastih niti. Popiti svež sok od šargarepe ili j a b u k e pomešan sa sokom od cvekle. sa druge strane jetre. Treba se odmoriti 3-5 dana i ojačati. osim toga. masne zakuske (naročito hladne) i proizvode podvrgnute dejstvu visoke temperature. Ukupno treba uraditi oko 9 . Da bi se izbacilo kamenje. Na primer. Svakoga jutra natašte treba popiti po supenu kašiku maslinovog ulja i pojesti četvrtinu grejpfruta. Kiseo ukus stimuliše funkciju jetre i žučnog mehura. Dešava se da se sa prvim čišćenjem izbaci veoma mnogo stare žuči. malo zakiseljena ili zasoljena. to je dokaz da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od postojeće patološke skrame. Poželjno je da j a b u k e budu nakisele j e r će u kombinaciji sa sokom od cvekle imati v e o m a prijatan ukus. Tek posle toga m o ž e m o jesti salatu. Ideomotorno čišćenje prema metodu B. kada dolazi do jakog pražnjenja i izbacivanja nečistoće. u drugoj veoma ćemo se iscipiti. 46 Ishrana posle čišćenja jetre Posle čišćenja jetre treba jesti tek kada se javi apetit. i osetimo se „stegnutim" i paralisanim.1 2 čišćenja jetre. Toplota ruku bolje prodire unutra prema jetri. Sada se može preći na pravilnu ishranu kako bi jetra još više ojačala. Guše je opor i ljut ukus. kao i za ljude koji dobro podnose ulje.). bibera i paprike. Drugo čišćenje treba uraditi sa manjom količinom soka i ulja. Posle soka može se pojesti salata od sveže zeleni. luka. naravno. dok je taj rok za svakog čoveka individualan). potrebno je takvo aktiviranje. Čišćenje jetre se ne preporučuje posle teškog rada i dužeg gladovanja. S. To ne znači da čišćenje nije uspelo. Dopunski treba uraditi pročišćavajući klistir. 5-6 puta dnevno. jake kafe i kakaoa. kašu na vodi i preći na uobičajen način života. i. crni i si. zapušava tkivajetre i čini je tvrdom. A k o posle izvesnog vremena povratimo i u po vraćenoj masi se uoče neki sluzni sekreti (zeleni. Zabranjuje se upotreba: sirćeta. microcarpus) ili morskim kupusom. „Ako hoćeš da budeš zdrav.

Malahovu). po pravilu. Čitav dan ništa ne jesti. Čišćenje počinje u 21 sat istoga dana sa terapijama čišćenja. j e r je j a k o čišćenje povezano. Može i bez upotrebe soli. Upala limfnih žlezda. prirodno. U 8 časova ujutro pripremiti 2 litra smeše soka agruma sa v o d o m . • alergijske reakcije sa bilo kakvim ispoljavanjima (između ostalog ekcemi. Posle masaže celog stomaka pristupiti stvaranju ideomotornih pulsacija. U 20 časova izvršiti klistiranje sa 4 . ishemijska bolest srca 2. Ne preporučuje se kod alergija na agrume i dija­ betesa.1 čašu hladne vode. hronični tromboflebitis. Još jedan kratak odmor i prodemonstrirati pulsaciju jetre u smeru desna-leva strana tokom 10 minuta. stepena. Do 19 časova ponoviti čitav program iz pivog dana (osim klistira u 22 sata). a odmah zatim popiti 30 mililitara limunovog soka. ali nije obavezan. U 20 časova istucati dve tablete allohola. takode u trajanju 10 minuta. osteohondroza kičme. • astma. Vreme njene aktivnosti je od 23 do 3 sata posle ponoći. čišćenje se ne mora obavezno vršiti u to vreme: od 20 do 21 sat uveče takode je dobro. Treći dan. i 3. ako bismo jedno od planiranih zagrevanja uradili pre početka ideomotornog čišćenja. mrko ili crno kamenje. u ekskrementu se može pojaviti zeleno. Nije velika greška ako se to radi i danju. artroza. Odmah zatim popiti pola . Stvaranje vibracija u tri smera u trajanju od 20 minuta dovoljno je za održavanje jetre u formi. Protilaktičko čišćenje M o ž e se vršiti jednom u tri meseca. akutna hronična obolje­ nja disajnih puteva i maksilarnih sinusa u nosu. U 19 časova popiti gorku so sulfata magnezijuma (ili bilo koju purgativnu so) . • hronično oboljenje želudačno-crevnog trakta. rastvoriti ih u 30 mililitara vode i to popiti. Drugi dan. oboljenja ušiju (otitisi). Popiti čašu pripremljene smeše i zatim na svakih 30 minuta tokom dana piti po pola čaše te smeše. Izlazak iz čišćenja na uobičajen način (vidi Ishrana posle čišćenja jetre u poglavlju Klasično čišćenje prema G. kada je jetra maksimalno aktivna. Radi toga se treba prvo opustiti. zamišljajući kako ona počinje da se skuplja i širi u taktu muzičkih ritmova. hipotonija. leći na desni bok i ležati 2 sata sa savijenim kolenima pritisnutim uz stomak. Potom se treba odmoriti i produžiti sa pulsacijama u smeru leđa-stomak. Ceh'rti dan. a najbolje je uzeti odvar od šipka (ljudi koji imaju povećanu kiselinu treba da izbegavaju taj odvar). Po završetku te 2 nedelje (3. hipertonija sa visokim arterijskim pritiskom. B. • iscrpljenost organizma i hipotonija. 143 Čišćenje prema metodu O. i 4). Piti sokove od povrća. D o k se odvija proces čišćenja. jesti povrće i voće samo u svežem stanju i bez masnoća. Sve nabrojane mere su odlična priprema za ideomotomo čišćenje jetre. Taj uslov je poželjno ispuniti. To znači da se čišćenje odvija dosta meko. ali toplota ruku j e d n o m dnevno uvek je korisna. Privezati vruću grejalicu (preko peškira) na deo tela gde se nalazi jetra. U 22 sata uraditi klistir sa 2 litra vode i sokom od 1-2 limuna. U 6 časova ujutro uraditi klistir sa 6 litara vode. Ova varijanta se preporučuje bolesnicima koji prvi put vrše čišćenje a boluju od sledečih bolesti: • dijabetes (može i kod hormonal ne zavisnosti). • ishemijska bolest srca 1. bez burnih reakcija. stepena. Jelisejeve Čišćenje jetre i lim te //. hronično oboljenje mokraćno-polnog sistema.3 čajne kašike na čašu prohladne vode za piće. treba je održavati u dobrom stanju. U 23 sata skinuti grejalicu i poći na spavanje. 142 . Ukoliko nam so nije pri ruci čišćenje se može obaviti i bez nje.6 litara vode. Dobro bi bilo. Za vreme ideomotornog čišćenja kod mnogih se javljaju blagi bolovi i osećaj mučnine. Čišćenje uglavnom vrši sama jetra usled znatnog poboljšanja krvotoka i otklanjanja procesa zastoja u jetri. neurodermitis i psorijaza). dok se ne popije sva smeša. dika čije primene. Postupak čišćenja Uoči čišćenja u 16 časova uzeti poslednji obrok jela. Pnn dan. Ideomotomo čišćenje jetre treba obavljati svakoga dana po pola sata. Pulsacija treba da se odvija u smeru gore-dole i da traje oko 10 minuta.sulfata natrij uma (jedna supena kašika sa čašom vode) ili soli magnezijuma (3 čajne kašike sa čašom vode). Ako nema bolova. Postupak čišćenja Uoči čišćenja u 19 časova popiti rastvor Glauberove soli . artritis sa oticanjem zglobova. uvea).za izbacivanje žuči. U 21 sat popiti 50 mililitara maslinovog (ili bilo kojeg biljnog) ulja. Ipak. Ujutro oko 5 minuta pritiskati stomak rukama. Više nije potrebno piti tečnost za izbacivanje žuči. i 2. znači da čišćenje prolazi mekše. Najbolje vreme za sprovođenje ideomotornog čišćenja je veče. A r a n o v i č smatra da se toga ne treba bojati. zatim se koncentrisati na jetru. aritmija srca (osim aritmije sa lepršanjem i treperenjem pretkomora). Kontraindikacije. sa takvim pojavama. imajući u vidu važnost jetre za organizam. očiju (iridocela.

Za to vreme melasa će već prevreti. Posle 20 minuta ispiti preostali ekstrakt šipka iz termosa (bez ksilita ili sorbita). Preći na uobičajeni režim ishrane. dok se ne pojede sva količina. Bolotov savetuje da se obavezno upotrebi melasa od rotkve posle ispijanja čitave količine soka. U 21 sat popiti 50 mililitara maslinovog (ili bilo kojeg biljnog) ulja i zaliti ga sa 30 mililitara limunovog soka. Dalje se ovakvo čišćenje jetre može vršiti jednom nedeljno. A k o se javi mučnina mirisati češnjak i masirati taČku projekcije želuca na levoj usnoj školjci (si. ali je pri tome efekat Čišćenja ogroman. Sok čuvati u frižideru. Ili rastvoriti 2 mililitra no-špi (u ampulama) u 30 mililitara vode i popiti. što pozitivno utiče na stanje Čitavog organizma. Čišćenje prema metodu K. Posle 45 minuta . ribizle ili šipka.doručak: najbolje sočno voće ili salata od povrća. a melasu pomešati sa m e d o m ili u krajnjem slučaju sa šećerom (na 1 kilogram melase 300 grama meda ili 500 grama šećera). I. Ujutro u čašu sa 3 supene kašike ksilita ili sorbita naliti vruć ekstrakt šipka. naročito plućnog tkiva i srčano-vaskularnog sistema. U 6 časova ujutro uraditi klistir sa 6 litara vode. Može se pojesti parče suvog hleba (dvopeka) . Neumivakina i N. promešati i popiti naiskap. ostalo je melasa. Dijeta na povrću sa uljem (zejtinom). Taj produkt je veoma važan zajačanje organizma. Starinski način čišćenja jetre Dobro oprati 10 kilograma rotkve. petak. U 23 sata skinuti grejalicu i poći na spavanje. U 20 časova istucati 2 tablete allohola. bol se obično oseća na početku kure čišćenja. a zatim se 3 dana uzastopce 48 Isto. a takode mekinje i druge „teške" škrobove i masna jela. U pauzama između svakog uzimanja tečnosti i hrane treba se aktivno kretati (biti blizu WC šolje!). sreda. Za vreme uzimanja soka od rotkve treba izbegavati ljute i kisele produkte. Jesti je po 1-3 supene kašike za vreme uobičajenih obroka. Prvi dan. Privezati vruću grejalicu (kroz peškir) na deo tela gde se nalazi jetra (projekcija jetre od srednje linije stomaka udesno prema grudnom košu ispod desnog podrebarja). ponedeljak. Tokom dana dijeta na povrću. Piti po 1 čajnu kašiku soka 1 sat posle jela. Treći dan. litra soka). 144 145 . a takode ekstrakt od listova maline. rastvoriti ih u 30 mililitara vode i popiti. Može malo soli (na vrhu noža). 47 Primedba prevodioca. B. bez masnoća. Četvrti i naredni dani. 26). već i jaja. tokom nedelju dana pridržavati se vegetarijanske dijete. s t o j e simptom nagomilavanja soli i kamenja u jetri i žučnim kanalima. orasi. Pri bolovima u jetri. ne ljušteći j e . Pri tome se čiste limfni čvorovi jetre.U 21 sat uraditi klistir sa 6 litara vode. subota). Drugi dan. Nišija Uveče zakuvati u termosu pola litra ekstrakta šipka (3 supene kašike ploda šipka). Ali. odstraniti oštećenja na njoj i. Pomoću sokovnika ili prese iscediti sok (dobije se oko 3 47 Čišćenje prema metodama J. a potom iščezava. Tokom dana uzdržavati se o d j e l a . samleti je na mašini za mlevenje mesa (ili iseckati na male k o m a d i ć e ) . Andrejeva. Tu smešu pritisnuti nečim i čuvati na toplom mestu. a zatim do 2 kašike i do pola čaše. Kuru čišćenja sprovesti 6 puta i to svakog trećeg dana (na primer. kao i posle njenog završetka. četvrtak. na taj deo tela staviti grejalieu. V. nedelja.Semjonove Do početka terapije. Soli izlaze neprimetno. Leći na desni bok i ležati 2 sata sa savijenim kolenima pritisnutim uz stomak. U 8 časova popiti pola čaše jabukovog soka. Poželjno je pridržavati se vegetarijanske dijete koja isključuje ne s a m o meso i ribu. Ukoliko se ne javi bol u jetri doza se može postepeno povećavati do I supene kašike.

hraniti samo svežim jabukovim sokom. Ujutro ta 3 dana raditi pročišćavajuće klistire. Ako nismo u mogućnosti da pripremimo sok od jabuka (nemamo sokovnik itd.) , tada se, prema savetu bugarskog narodnog lekara I. J o t o v a , sok možezameniti odvarom od povrća: 1 kilogram neočišćenog krompira, 5-6 neočišćenih šargarepa srednje veličine, 50 grama korena ili zeleni peršuna ili celera oprati i narezati. Očistiti i naseckati veliku glavicu luka. Sve povrće staviti u lonac sa vodom, dovesti do ključanja i kuvati na blagoj vatri 1 sat. Odvar od povrća piti tokom dana. Drugog i trećeg dana pripremiti isti takav odvar. Trećeg dana u 19 časova pripremiti po 200 grama maslinovog ulja i limunovog soka. Leći, opustiti se i staviti grejalicu na telo oko jetre. Tačno u 19 časova uzeti po 3 supene kašike ulja i soka, ponavljajući uzimanje svakih 15 minuta, dok se ne ispiju obe čaše. Na dan sprovođenja terapije pred spavanje poželjno je uraditi pro­ čišćavajući klistir i to ponoviti ujutro sledečeg dana, kako bismo pomogli da se očiste unutrašnji organi. Po pravilu, ubrzo posle jutarnjeg klistiranja počeće da se odvaja bujica šljake, Čija će veća količina izazvati naše zaprepaŠćenje: kada se sve to nagomilalo i gde se čuvalo? Klistiranja treba ponavljati sve dok voda ne postane čista. Posle završnog klistiranja može se lagano doručkovati, a tokom dana pri­ državati se vegetarijanske dijete, bez prejedanja. A k o se trećeg-četvrtog dana u predelu jetre oseti težina, znači, da se nečistoća samo „pokrenula" sa mesta, ali nije izašla, zbog čega posle 2—4 nedelje treba ponoviti čišćenje. Pri ponovljenom čišćenju može se za jedan dan skratiti gladovanje (ishrana samo sokom ili odvarom od povrća). Ako nam je jetra bila bolesna, posle čišćenja je treba jačati eks­ traktom od šipka, smilja, kukuruzne stigme (svila), drugih trava i održavati dijetom koja ne sadrži ljuta, masna i pržena jela. Posle terapije čišćenja na jetru posebno pogubno deluje alkohol. Čak ni apsolutno zdravi ljudi ne smeju ga uzimati mesec dana.
;

Čišćenje prema metodu A. Ignjatenka Zakuvati u 1 litri ključale vode 40 g r a m a cvetova ili cele biljke n e v e n a ( C a l e n d u l a officinalis). Tokom dana tu dozu popiti iz 3 puta. Čaj uzimati t o k o m 2 - 3 nedelje na 20 minuta pre jela. To je prva etapa čišćenja j e t r e . D r u g a etapa je izbacivanje kamenja. Pripremiti s m e š u od 100 mililitara m a s l i n o v o g ulja 100 mililitara s v e ž e g soka od l i m u n a (zahvaljujući prethodnom čišćenju sa t r a v a m a z a p r e m i n a običnih k o m p o n e n t i je smanjena, i za razliku od drugih m e t o d a čišćenja o v d e se preporučuje da se pomešaju). Smešu ohladiti do t e m p e r a t u r e + 10°C. Prvoga dana možemo ručati, ali se večere moramo odreći. Stalno mešajući smešu popiti u malim gutljajima i posle toga ne ustajati iz postelje. D r u g o g a dana ujutro uraditi klistir, a tokom dana piti s a m o prokuvanu vodu sa dodatkom meda i limunovog soka ili limunske kiseline (limuntusa) . Ujutro trećeg dana ponovo uraditi klistir i dalje se hraniti kuvanim povrćem i suvim voćem. Posle j e d n o g od klistira počeće da izlazi kamenje. Radi boljeg efekta preporučuje se ponavljanje terapije kroz 2 nedelje.

Čišćenje prema metodu A. Zarajeva Nedelju dana se pridržavati vegetarijanske dijete. Uoči čišćenja uveče pojesti salatu od svežeg povrća sa dodatkom limunovog soka. U 9 časova ujutro pojesti kašu od „ovsenih pahuljica", skuvanu na vodi, a u 12 časova popiti čaj: na 200 mililitara ključale vode - pola čajne kašike kantariona i pola čajne kašike nane (metvice) uz dodavanje limunovog soka i meda. Pre uzimanja čaja progutati 2 - 3 tablete ekstrakta pasjaka (Rhamnus cathartica) ili lista sene. U 14 časova staviti grejalicu na jetru. Kroz jedan sat ponovo popiti 2 - 3 tablete ekstrakta purgativnih trava (trava za pročišćavanje) i piti vruć čaj, koji na taj način zagreva jetru. U 18 časova u rerni osušiti tanke kriškice crnog d v o p e k a i zasoliti ih. Iscediti sok od j e d n o g limuna, razblažiti ga sa istom k o l i č i n o m vode i skuvati kafu (2 čajne kašike na čašu v o d e ) . Zatim uzeti 1 tabletu no-špi i 1 tabletu papaverina. U 19 časova popiti 150 g r a m a z a g r e j a n o g m a s l i n o v o g ili drugog kvalitetnog biljnog ulja, a z a t i m popiti limunov sok i kafu. Posle toga, pojesti dvopek, leći na levi bok i opustiti se. Nakon 1 sata može se ponovo popiti 150 g r a m a ulja. U v e č e i ujutro uraditi klistir.
51

Čišćenje prema metodu N. Yokera Tokom dana 3 - 5 puta (i više) popiti po čašu smeše soka od j e d n o g limuna sa vrućom vodom i po pola čaše sokova od šargarepe, cvekle i krastavaca. Sve to uzimati od nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od količine i veličine kamenja i njihove „želje" da se pokrenu s mesta.
49 Primedba prevodioca.

50 51

Primedba prevodioca. Isto.

146

147

M e t o d koji se p r i m e n j u j e u T r u s k a v c u On se podudara sa prethodnim, ali bez uzimanja ekstrakta za pro­ čišćavanje (purgativa), tableta i dvopeka. Prema tom metodu ujutro se takode preporučuje kaša, a u 14 časova treba leći u postelju sa grejalicom. Ulje i limunov sok piju se umesto kafe, koja podstiče širenje sudova. Sledećeg dana, tačno u 6 časova ujutro, uraditi klistir sa litrom odvara od kamilice (uoči čišćenja uveče pripremiti 5 litara takvog odvara), ponavljajući klistire posle 1 sata, dok se ne uradi 5 klistira. Kamilica kao protivupalno i aseptičko sredstvo smanjuje toksično dej­ stvo šljake, koja se kreće kroz želudačno-crevni trakt, a česti klistiri ubrzavaju njeno izbacivanje. Oni koji se odluče da izbace kamenje iz žučnog mehura, jetre i bubrega, treba da isprobaju razne metode, kako bi ustanovili koja od upotrebljenih sredstava najbolje dejstvuju na kamenje, koje se nago­ milalo u njihovim unutrašnjim organima, pošto je u zavisnosti od individualnih osobina organizma, karaktera ishrane i uslova okolne sredine hemijski sastav tog kamenja veoma raznovrstan. P o s t e p e n o čišćenje j e t r e zejtinom (jestivim uljem) Ovaj način čišćenja ima dvostruki značaj: pored izbacivanja šljake iz jetre pomaže čišćenje čitavog organizma od toksina i zato poboljšava izlečenje čovekovog organizma od mnogih bolesti. Tokom 1-2 nedelje u zavisnosti od stanja zdravlja, 1-3 puta dnevno staviti u usta supenu kašiku zejtina (jestivog ulja) i energično ga mućkati u ustima, naročito ispod jezika, gde se nalazi gusta mreža krvnih sudova. Posle 15-20 minuta ulje će se pretvoriti u belu tečnost, koja je prepuna raznovrsnih otrova. Njih je upilo ulje iz pora kivnih sudova i pljuvačnih žlezdi koje se nalaze u ustima. Važno upozorenje. Ne srne se progutati ni kap te otrovne tečnosti. Kada se ulje ispljune, VVC solju treba dobro očistiti, usnu duplju isprati, a zube oprati. Taj način koristi se i za čišćenje usta (vidi Čišćenje usne duplje).

Z a h a r č e n k o predlaže sledeću smešu: supenu kašiku smeše trava u istim količinama (poljski rastavič, kukuruzna stigma, troskot i cvetovi nevena) preliti sa 2 čaše ključale vode, kuvati 1-2 minuta i ostaviti da odstoji 3 0 - 4 0 minuta. Procediti i uzimati po pola čaše 3 puta dnevno posle jela. Kura lečenja - 3 nedelje. Posle nedelju dana pauze kuru treba ponoviti.

Čišćenje p r e m a m e t o d u Ž . Šiške Tri čaše ovsa bez trave isprati toplom vodom, sipati u emajliranu šerpu (lonac) od 5 litara i preliti sa 4 litra hladne vode. Zatvoriti poklopcem i ostaviti da odstoji 24 sata. Istovremeno čašu plodova šipka istucati u porculanskoj ili drvenoj posudi (u železnoj posudi-avanu vitamin C se oksidiše), preliti sa 1 litrom ključale vode, dobro umotati i ostaviti da odstoji 24 sata. Posle 24 sata u lonac sa ovsom dodati 2 supene kašike pupoljaka od breze (vodu ne menjati) i 3 supene kašike lista od brusnice (Vaccinium vitis idaea). Postaviti lonac na vatru (šporet), dovesti smešu do ključanja i na blagoj vatri kuvati 5 minuta. Posle toga dodati 2 supene kašike kukuruzne stigme i 3 supene kašike troskota (Polygonum aviculare). Kuvati na blagoj vatri 15 minuta. Zatim smešu ostaviti da odstoji 45 minuta i brižljivo, ne mućkajući je i ne gnječeći j e , procediti. Sjediniti je sa odvarom od šipka. To sredstvo se koristi za čišćenje jetre odraslog čoveka. Presuti smešu u tegle od tamnog stakla i ostaviti u frižider. Uzimati po 150 mililitara smeše 4 puta dnevno na pola sata pre jela. Poslednje uzimanje ne sine biti kasnije od 19 časova. Dato sredstvo može se koristiti za čišćenje jetre i profilaksu oboljenja jetre i kod dece, pošto se, nažalost, zagađenost organizma, pre svega jetre, uočava već u ranom uzrastu. Preporučuje se da deca od 1 do 3 godine uzimaju po čajnu kašiku odvara, od 3 do 5 godina - po 1 desertnu, od 5 do 7 godina - po supenu kašiku, od 7 do 10 godina - po 30 mililitara i starija od 10 godina - po 50 - 70 mililitara.

Čišćenje j e t r e t r a v a m a P. M. K u r e n o v u svojoj Knjizi o tečenju iznosi, da su ruski nadrilekari (vidari) pri oboljenju jetre i žučnog mehura, između ostalog i kod kamena u tim organima, duže vreme poj ili bolesnike odvarom od poljskog rastaviča (Equisetuin arvense). Fitoterapija, kao i homeopatija, zasnovani su na dugotrajnoj i redovnoj primeni preparata. Zato ljudima koji su raspoloženi za dugotrajno lečenje, kijevski fitoterapeut A. A. 148

Čišćenje žučnog m e h u r a Mnogi od navedenih načina čišćenja jetre istovremeno čiste i žučni mehur. K a o blago sredstvo za izbacivanje žuči može se upotrebiti kantarion (Hypericum perforatum). Tu travu mogu praktično primenjivati svi: i bolesni, i zdravi - i koristi se kao profilaktičko sredstvo. Kantarion treba piti zimi, dodajući ga u običan čaj ili kuvati posebno blag čaj. Dugo149

trajna primena te trave podstiče lučenje žuči, stimuliše žlezde za unutrašnju sekreciju i j a č a imunitet. Kod jake zagađenosti žučnog mehura kamenjem pripremiti sledeći odvar: 10 grama (1,5 supena kašika) trave staviti u emajliranu posudu, preliti sa 1 čašom ključale vode (200 mililitara), zatvoriti poklopcem i dinstati na pari 30 minuta. Ohladiti, procediti, dodati do 200 mililitara ključale vode. Piti odvar po trećinu čaše 3 puta dnevno na 30 minuta pre jela. Odvar se može čuvati na prohladnom mestu najviše dva dana. Čišćenje kantarionom je veoma efikasno. Posle 2 meseca upotrebe odvara od kantariona ili čaja treba napraviti pauzu od mesec dana kako se organizam ne bi privikao na travu.

ČIŠĆENJE BUBREGA I MOKRAĆNOG MEHURA

Glavni uzrok stvaranja peska i kamenja u bubrezima je narušavanje razmene materija, u kojoj glavnu ulogu ima jetra, koja je odgovorna za stvaranje mokraće. Nedostatak vitamina A, prekomerna upotreba mesa i kvalitet vode za piće takode mogu prouzrokovati stvaranje kamenca. Infekcija koja na bilo koji način dospeva u bubrege, može biti uzrok stvaranja peska i kamenca. Indikacije primene. Kamenac u mokraći, hronični pielonefritis, hronični cistitis.

I d e o m o t o m o čišćenje prema metodu B. Aranoviča Bubrege treba čistiti tek posle čišćenja želudačno-crevnog trakta, žučnog mehura, jetre i pankreasa (čisti se istovremeno sa jetrom). Energetski kanal bubrega spada ujin-sistem i najaktivniji je od 17 do 19 časova, a pasivan je od 5 do 7 časova ujutro. Energetski kanal mokraćnog mehura pripada jang-sistemu. Naj­ aktivniji je od 15 do 17 časova, a pasivan je od 3 do 5 časova ujutro. Da bismo iz osnova resili problem čišćenja bubrega, potrebno je paralelno sa drugim metodima vršiti ideomotomo čišćenje. Za čišćenje bubrega u prošeku su potrebne dve nedelje. U početku čišćenje treba vršiti sokovima ili namagnetisanom vodom.

Čišćenje pomoću namagnetisane vode Recept za pripremanje namagnetisane vode Treba imati aparat za magnetisanje vode. Aparat je jednostavan: voda se propušta kroz široku cev, unutar koje su smeštena dva magneta. Takva voda ima izmenjenu strukturu i pH. Tokom 2 - 3 nedelje treba koristiti s a m o tu vodu: pripremati supu, kompot, čaj itd. Za vreme čišćenja bubrega svakoga dana treba primenjivati tople kupke po 15-20 minuta. Takve kupke šire mokraćne kanale i izbacuju pesak i sitno kamenje. Ideomotomo čišćenje treba vršiti zajedno sa čišćenjem sokovima ili namagnetisanom vodom. Najbolje vreme za to je između 15 i 19 časova 150 151

Posle čišćenja bubrega. treba.9. s t o j e dokaz velike količine biljnih pigmenata u njemu. G. Za čišćenje bubrega može se koristiti samo čist sok od peršuna. S e d m o g dana na pola sata pre doručka u 100 grama ohlađenog ekstrakta dodati 5 kapi jelovog ulja.5 i peršun . Semjonova preporučuje da se za vreme čišćenja primenjuje vegetarijanska ishrana i da se creva ispiraju klistirima. Malahov predlaže da se uporedo sa tim upotrebljava vlastiti urin. prisustva belančevina u mokraći. neorganske materije (uglavnom kalcij um). uključujući je u jutarnju gimnastiku. Odvar od plodova šipka koristi se i pri oboljenju bubrega i mokraćnog mehura. ohladiti i procediti.5 cm i naglo ih spustiti. . Semjonova predlaže da se koristi trava ortosifoi (??). naravno ukoliko ga ima u bub­ rezima. koji će rastvarati kamenje. potrebno je piti diuretični čaj od različitih trava koje se mogu kupiti pripremljene. Treba se hraniti uobičajeno. troskot. Čišćenje obolelili bubrega Na navedene načine čišćenja bubrega mogu se ograničiti (osloniti) ljudi koji pretpostavljaju da su njihovi bubrezi zdravi. Ali njega ne treba upotrebljavati posebno više od 3 0 . kantarion. N. Za čišćenje i lečenje bubrega on preporučuje sledeći sok: šargarepa . Uzimati u toplom stanju nekoliko puta dnevno sa 1 čajnom kašikom meda. Kuvati 15 minuta. preporučuje se ideomotorno čišćenje 2 puta mesečno. Prema njegovoj tvrdnji. Pesak i sitno kamenje taložiće se u mokraći. Topao napitak piti po trećinu čaše 3 puta dnevno tokom 1-2 nedelje. to jest Čaj za bubrege i plodovi šipka. to jest svakoga dana zakuvati sedmi deo smeše. Pomešati traVe i sitno ih iseckati. Mesec dana piti ekstrakt trave mečje grožđe (Arctostaphylos uva-ursi): supenu kašiku trave preliti sa I čašom ključale vode i kuvati 153 Čišćenje pomoću odvara od korena šipka Za rastvaranje ili razbijanje bilo kakvog kamenja u organizmu do veličine zrna peska primenjuje se odvar od korena šipka. Svu smešu razdeliti na 7 dana. Vibracionu gimnastiku je dobro raditi svakoga dana. melisa (Melissa officinalis). odvojiti pete od poda približno za 1-1. To se radi na sledeći način: Stati. nefritisa. sa što više povrća i što manje mesa. Takvo ulje primenjivati 3 puta dnevno tokom 5 dana.10 unci (unca = 28 grama). Pred početak čišćenja treba se razgibati (raditi fiskulturu). Čišćenje pomoću sokova iz povrća Metod čišćenja sokovima predložio je doktor N. Ako su bubrezi oboleli. savetuje M. kada su bubrezi najaktivniji.3 ili druga varijanta: šargarepa .6 0 mililitara. Primenjuje se sok od zeleni. Veoma dobro deluje (zahvaljujući prisustvu specifičnog gorko-prohladnog ukusa) kod kamena u bubrezima i mokraćnom mehuru. Sok od peršuna je odlično sredstvo pri oboljenju mokraćno-polnog trakta. P. Pripremljenu smešu trava zakuvati prema sledećem proračunu: 2 supene kašike smeše na čašu ključale vode. Zahvaljujući takvoj naizmeničnoj upotrebi diuretičkih i rastva­ raj ućih sredstava moguće je dejstvovati na čitav spektar bubrežnog kamenja. cvekla 152 . sa manjim prekidima između njih.3. Yoker. stvaraju zrnaste tvorevine u bubrezima. Zato će. Slične vibracije najbolje su za razgibavanje i stresanje bubrega pre početka čišćenja. Način primene. To je jedan od sokova koji najjače dejstvuju. koje se nalaze u hlebu i drugim koncentrisanim škrobnim produktima.uveče. a posle kraće pauze ponoviti je j o š 30 puta. promešati i piti kroz slamčicu (jelovo ulje razara zube).2 unce. celer . krastavac . raznog porekla. Čišćenje pomoću jelovog ulja Pripremiti odvar od 25 grama jelovog ulja i po 50 grama sledećih trava: vranilova trava (Origanum vulgare).to je pomeranje peska u bubrezima. da bismo ih održavali u normalnom stanju. Najbolje je natašte ili između obroka hrane. ali i drugih oboljenja bub­ rega. Osim toga. Pripremanje odvara Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti sa 1 čašom ključale vode. ali i od korenja. Peckanja ili blaži bolovi koji se j a v e ne treba da nas uplaše . Gogulan. ako je čišćenje bilo uspešno. odvar mora biti taman. posle trećeg-četvrtog dana čišćenja mokraća biti j a k o mutna. pridržavati se sledećih preporuka: 1. opustiti se i u dobrom raspoloženju i ljubavi prema bubrezima početi sa misaonim pulsacijama u trajanju od 10 minuta u svakom smeru. N. Pošto stvorene pulsacije pojačavaju krvotok u bubrezima. Podizanje i opuštanje peta raditi 1 sekundu. oni će početi da luče više koloida. I u prvom i u drugom slučaju. žalfija. Vežbu uraditi 30 puta. Posle razgibavanja koncentrisati se istovremeno na oba bubrega.

Čišćenje lubenicom Dijeta sa lubenicom je jedan od efikasnih metoda za čišćenje bub­ rega.15 minuta na pari.ispira. Efikasnost navedenog čišćenja može se pojačati na sledeći način. 52 Primedba prevodioca. Ovakvo čišćenje može se vršiti 2 . Sve isitniti. koren i plodovi šipka u jednakim količinama. lišće medvedeg grozda (u jednakim količinama). Ujutro prokuvati 15 minuta i procediti. preliti ključalom v o d o m i ostaviti da odstoji 3 . semena mirodije i 3 dela semena šargarepe. listovi zimskog zelja (Pirola rotundifolia). kora od hrasta. najmanje 3 meseca. U to vreme treba primeniti toplu kupku i pojačano jesti lubenice. postavljenu u cediljku (devdir). otklanja bol i spazam (naročito kada kroz kanale prolaze kamenčići). svezi sokovi. listova borovnice. ali je isto tako štetna za ljude sklone diareji (prolivima). hajdučke trave (kuniće). treba se snabdeti ne crnim nego belim nekiselim hlebom iz sledečih razloga: mehanizam čišćenja bubrega 53 Primedba prevodioca. Osim toga. E. c) kod oksalatnog kamenja: cvetovi smilja. po 20 grama trave poljskog rastaviča i trave kantariona. 1 supenu kašiku smeše sipati u termos i preliti sa pola litra ključale vode. ostaviti da odstoji u termosu 4 . v o ć e . ujutro kuvati 15 minuta. Oksalatno kamenje odlično rastvara vlastiti urin koji se redovno uzima. Uključiti u dnevni obrok ovseni kiselj: prirodni o v a s sa ljus­ k o m d o b r o oprati. U m e s t o dezerta m o ž e se pojesti 1 čajna kašika meda. Uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno na 20 minuta pre jela. kontraindikativno je za bolesnike koji pate od oboljenja želudačno-crevnog trakta. U tom slučaju može doći do probijanja čira. kao glavnu diuretičku smešu treba koristiti sledeće trave: a) kod uratnog k a m e n j a : p o 15grama boranije. U većem stepenu takva ishrana je kontrainđikativna za obolele od čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Podeliti na 3 dela i piti na 30 minuta pre jela.3 nedelje dok se ne postignu zadovoljavajući rezultati. orasi). cvetovi različka (Centaurea cyanus). Toplota širi mokraćne kanale. trava dobričice (Glechoma hederacea). lubenica pojačava mokrenje . ostaviti da odstoji preko noći u termosu. Podeliti na 3 dela i piti toplo na 30 minuta pre jela. d) kod alkalne mokraće: cvetovi lipe. cvetajući vresak (Calluna vulgaris). Način primene. Supenu kašiku smeše preliti sa pola litra hladne vode i ostaviti da odstoji preko noći. kada je ispoljen bioritam mokraćnog mehura i bubrega. 2. ostaviti da odstoji preko noći. poljskog rastaviča. ujutro prokuvati 10 minuta i procediti.4 puta na 30 minuta pre jela. Ishrana u toku dana mora biti strogo energetska ( p o v r ć e . ostaviti da odstoji 45 minuta i dobro procediti. sekundarni pielonefritis. nefropatoza.1 2 časova. medvedeg grozda. . Piti po četvrtinu čaše 4 puta dnevno 30 minuta posle jela. adenom prostate. Ako tačno znamo prirodu kamenja u našim bubrezima. Najpovoljnije vreme za izbacivanje kamenja iz bubrega i mokra­ ćnog mehura je od 17 do 21 sat po lokalnom vremenu. Pri tome treba obavezno prethodno očistiti creva i jetru i ne upotrebljavati belančevine životinjskog porekla. prouzrokovan postoperativnim sraštajnim pro­ cesima i dijabetes. Zatim raspareni ovas u vrućem stanju protr­ ljati k r o z sito ili gazu. Stvarajući zalihe lubenica. D o b i ć e t e lepljivu m a s u . Efikasan je i sledeći recept (kod svih vrsta kamenja): po 2 dela li KĆI. nefrolitijaza. b) kod fosfatnog kamenja: koren broća (Rubia tinctorum). Takvo čišćenje najbolje je vršiti u sezoni lubenica. Mokriti direktno u kadi (za vreme kupke)"\ Kod žena izbacivanje peska m o ž e proći potpuno neprimetno. 154 155 . muškarci mogu da osete oštar bol u metri (mokraćnom kanalu). Neposredna kontraindikacija na dijetoterapiju sa lubenicom su obo­ ljenja vezana za poremećaj izbacivanja mokraće: urođene anomalije mokraćno-polnog sistema. Preliti supenu kašiku smeše sa pola litra ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. Minor). S. Piti 3 . cvetova divlje šljive (trnjina). Upotrebljavati je ujutro kao doručak bez soli i šećera. dijeta uz p o ­ moć lubenice je veoma dobra kod dugotrajnih zatvora. a bioritam daje neophodnu snagu za odva­ janje i izbacivanje peska i kamenja. Pošto celuloza lubenice pojačava peristaltiku creva. Sćadilov smatra da čišćenje sa lubenicom ima ozbiljne kon­ traindikacije. čišćenje koje uključuje crni hleb.Hraniti se 7 dana samo lubenicama sa crnim hlebom. Preliti 10 grama smeše sa 250 mililitara ključale vode i kuvati u posudi sa vodom (ili na pari) 15 minuta.8 časova i procediti. Preliti supenu kašiku smeše sa pola litra ključale vode. a ujutro kuvati (da ključa) na slaboj vatri 15 minuta i procediti (gnječenjem)". ekst­ rakti. listovi medvedeg grozda i korenje dinjice (Sanguisorba officinalis. sipati u t e r m o s . ujutro u količini 100-150 mililitara. Popiti u 3 gutljaja na 30 minuta pre jela. cvetovi zove (Sambucus nigra).

može se posle 5 dana pauze ponoviti j o š j e d n o m . Nakupiti litar* sku teglu iseckane ovsene slame. a j o š bolje . Ostaviti da odstoji 3 dana. uz povremeno mešanje. Uzeti u jednakim delovima (približno po čajnu kašiku) lekovite biljke: laneno seme. procediti dok je toplo. Tu travu sipati u posudu. neočišćeuo i iseckano seme tikve (bundeve). cvetova zove. Kura čišćenja . K n e j p preporučivao je sledeći recept za čišćenje bubrega od peska i kamenja: piti u neograničenoj količini čaj od troskota i aktivno se kretati. Praktičar u lečenju vodom iz XIX veka S. K u r e n o v a 1. pre svega. mi alkalizujemo mokraću. Dobijeni sirup uzimati po 3 supene kašike pre jela. zatvoriti i ostaviti da odstoji preko noći. 54 Primedba prevodioca. jednom od oblika litijaze (kamena u bubrezima). ovsene slame. dodajući po 20 kapi ekstrakta od nevena. sve preliti sa pola litra ključale vode i kuvati na pari 3 0 . Na 4 supene kašike smeše dodati supenu kašiku cvetova kamilice.4 0 minuta. P l o t n i k o v . 2. lišća kupine. a zatim ostaviti da odstoji j o š 1 sat. polovicu pasulja. K u r e n o v preporučuje da se gladuje 24 sata (može se piti voda). Metod preporučuju ukrajinski „travari" Nosalji. takvo čišćenje se zabranjuje bolesnicima. Čišćenje p e r š u n o m i celerom Pri postojanju kamenja u mokraćnom mehuru ili njegovoj upali treba uzeti 4 supene kašike smeše lekovitih trava u jednakim koli­ činama: kukuruzne stigme. pošto njihovi oštri krajevi m o g u da traumatizuju mokraćne kanale Čišćenje e k s t r a k t o m od ovsene slame i poljskog r a s t a v i č a Ovaj metod narodne medicine maktikuje donecki narodni lekar P. On se priprema na sledeći način: teglu od pola litra napuniti travom. Kuvati na blagoj vatri. Narodni lekari preporučuju da se uzimanje čaja od lekovitih trava dopunjuje isključivo mlečnom dijetom.uzdržavanjem na 3 dana od bilo kakve hrane. invalidnost zbog hroničnih bubrežnih mana. listova borovnice. staviti je u emajliranu šerpu (lonac). Čišćenje organizma lubenicama kategorički je kontraindikativno (zabranjeno) kod fosfaturije. mi stvaramo uslove za aktivan porast fosfatnog kamenja. Plotnikova [sitniti kilogram svežeg peršuna sa korenjem i j e d a n krupni koren celera. a zatim popiti 1. Imajući u vidu. preliti je sa 2 litra vode i ostaviti da odstoji 2 sata. kod bubrežne litijaze (kamena u bubrezima) P. mladih izdanaka tuje. a zatim procediti. koji u bubrezima imaju kamenje u obliku korala. Uz to treba dodati. Lečenje traje 5 dana.5 čašu odvara od purgativnih trava. stabljika likopodijuma ili prečice (Lycopodium clavatum). Sprovodeći alkalno čišćenje bubrega. Navedeni metod smatra se vrlo efikasnim.pomoću lubenice sastoji se u tome. Sipati u termos supenu kašiku semena lana i preliti ga sa čašom ključale vode. V. braneći se lubenicama (izrazitim alkalnim produktom). Ukoliko se javi žeđ t r e b a š e stipiti 15 minuta.5 dana. seme konoplje. Kao i za čišćenje od kamena u žučnom mehuru. što. Uzimati po 50 mililitara 3 puta dnevno pre jela. Posle prekida od 5 dana piti ekstrakt od poljskog rastaviča. kandidat (magistar)"'" pedagoških nauka. doliti vodu i kuvati (da ključa) 1 sat. koji treba popiti na 3 puta u toku dana. Sledećeg dana ponoviti gladovanje i čitavu terapiju. Ujutro na stvoreni žele (svojstvo semena lana je da stvara sluz) doliti čašu vrele vode. 156 157 . trave od medveđeg grožđa. koja pri običnoj is­ hrani ima kiselu reakciju. da i sama hronična bubrežna mana predstavlja kontraindikaciju za čišćenje bubrega lubenicom. A k o nije dovoljan jedan ciklus lečenja. čije su posledice. osim ekstrakta trava. da bi se dobilo nešto slično kiselju. Dodati kilogram prirodnog pčelinjeg meda i litar vode. dok ne proključa. Postupak traje nedelju dana. uz svakodnevne tople kupke. lipov cvet. od kojih se u mnogobrojnim slučajevima može stvoriti bubrežni kamenac. da u procesu čišćenja lubenicom dolazi do poja­ čanog lučenja mokraće. Povećanje alkalnosti mokraće aktivira odre­ đene vrste soli. Čitav obrok podeliti na 4 dela i piti tokom dana na 1 sat pre jela. trave kantariona. Čišćenje e k s t r a k t o m od lekovitih t r a v a Čišćenje p r e m a m e t o d u P . Može se koristiti i 55 Isto. zatim da se izvrši klistiranje i posle j e d n o g sata da se popije čaša maslinovog ulja sa čašom soka od grejpfruta. Procediti i piti po 100 mililitara 3 puta dnevno pre jela dodajući u tu vodu 20 kapi ekstrakta od nevena. Čišćenje m o k r a ć n o g m e h u r a p r e m a m e t o d u P . Da bismo izbegli povraćanje treba sisati limun. Dodati j o š litar vode i ponovo kuvati dok ne proključa. M. da bi se podstaklo brže izbacivanje šljake iz organizma.

a potom procediti.leći i odmoriti se. Ako se pojavi slabost . • Mlado korenje šipka iskopati u rano proleće ili u kasnu jesen. • Pomešati čašu prečišćene votke. Kamenje obično počinje da se izbacuje trećeg dana 1-2 sata posle uzimanja soka. Šerpu staviti na toplo mesto. ujutro i uveče. Uz to pijenje sokova (u pauzama između jela) dodati i smešu trava za pročišćavanje. dodati šećer i držati u toploj vodi (na pari) dok se ne dobije sirup. • Pomešati čašu meda i čašu semena od celera. po 2 supene kašike lišća brusnice. ali samo obrok koji uzimamo. ovsenu slamu i to isitniti. sipati u njega 2 supene kašike svežih ili suvih j a g o d a (ploda) ribizli i ponovo ostaviti da odstoji. Tim metodom možemo se koristiti neograničeno vreme . Način pripremanja: supenu kašiku trave preliti sa 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji u termosu 1 sat (ili grejati 30 minuta na 158 vodenoj pari .ekstrakt od ribizle ne može nam naškoditi.5 dana. sipati u t e r m o s i ostaviti da odstoji preko noći. Ohlađeni ekstrakt procediti. Dobijenu smešu sipati u teglu sa surutkom i ostaviti u frižider 24 sata. a potom šerpu staviti na vatru. U ohlađenu. Zatim uzeti 6 supenih kašika korenja. čašu soka od cvekle i čašu soka od crne rotkve.3 sata posle jela . Ekstrakt dovesti do ključanja. U 8 časova popiti 240 mililitara soka. soka od rotkve i votke. ostaviti da odstoji 15-20 minuta. podzemnog stabla idirota (Acorus calamus) i podzemnog stabla pirevine (Elytrigia repens). Uzimati po čajnu kašiku 3 puta dnevno. zatim lišće iscediti i baciti. Piti tokom dana po pola čaše i jesti plodove.4 čajne kašike svakoga dana. Posle 10 dana izvaditi jaja. Ukoliko se ne postigne efekat posle 5 dana pauze ponoviti terapiju. kuvati na slaboj vatri 159 .5 dana. Ocediti sir u vrećici od gaze. preliti ga sa 3 čaše ključale vode i kuvati 15 minuta. • Pri pojavi oštrih bolova u bubrezima primeniti vruću kupku i piti vruć (skoro vreo) čaj sa limunom. Uzimati po pola čaše tople smeše 4 puta dnevno na sat pre jela. Odvar treba pripremati noću.u vrućoj vodi). ° Pomešati u jednakim količinama očišćene orahe od kedra i med. zatim na svaka 2 sata piti po 480 mililitara soka i završiti uzimanje soka u 20 časova. Uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno pre jela. Piti po pola čaše ujutro natašte sat pre jela i uveče pred spavanje (najmanje 2 . Supenu kašiku smeše preliti sa čašom ključale vode. Trećeg dana dijete u 8 časova ujutro popiti 480 mililitara j a b u k o v o g soka. Pre upotrebe obavezno podgrejati u toploj vodi. Uzeti u jednakim količinama trunje od sene. Kupke za čišćenje O korisnosti kupki za čišćenje organizma bilo j e reci u poglavlju „Opšte čišćenje organizma". posle 30 minuta popiti 120 grama čistog nerazblaženog maslinovog ulja a odmah posle toga .4 0 minuta. Da bismo očistili bubrege pomoću kupki treba primenjivati kupke sa travama. • Pomešati po čašu meda. Podeliti na 3 dela i piti. • Uzimati odvar troskota po trećinu čaše 3 puta dnevno na 30 minuta pre jela.večere). Cetinarska kupka. kuvati samo minut. preliti ga sa 3 čaše ključale vode. Uveče supenu kašiku trav« preliti sa 1 čašom ključale vode. Piti vruće po čašu 3 puta dnevno posle jela. Narodni metodi čišćenja bubrega • Iscediti sok od jabuka. Prva dva dana te dijete ništa više ne jesti. kuvati 5 minuta i procediti. gde se čišćenje vrši kroz kožu). dobro zatvoriti posudu i ostaviti da odstoji 3 0 . Kleka ima jako diuretično dejstvo i čisti bubrege. već s a m o koristiti. Ostaviti smešu da odstoji 3 dana na tamnom mestu pri sobnoj temperaturi. kuvati na pari (na vodi) pri slaboj vatri. surutku staviti tri sveza domaća jajeta. Ujutro procediti i piti obavezno u toplom stanju po pola Čaše. Uzimati ujutro za vreme doručka i uveče po čašu. • Teglu sa ukiseljenim mlekom staviti u šerpu sa vodom na čije dno ispod tegle treba postaviti krpu kako se tegla ne bi razbila. Ostaviti da odstoji 3 dana. Doliti ključalu vodu.3 0 minuta popiti odvar od isitnjenog lista medveđeg grožđa. • Preliti 2 čajne kašike isitnjenog lišća od ploda kleke sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 2 sata. Uzeti posudu od 10 litara i do polovine je napuniti smešom. Uzeti 3 supene kašike praška. Čišćenje pomoću kupki obavlja se uglav­ nom kroz bubrege (za razliku od saune. Smešu čuvati u frižideru. Uzimati po čajnu kašiku 3 puta dnevno pre jela. Kura lečenja . kao što je navedeno. Na kraju dana može se uzeti purgativno sredstvo od trava i primeniti topla kupka (ali bez sapuna). • Preliti 3 supene kašike lišća ribizle sa pola litra ključale vode. Istovremeno primenjivati tople kupke i naparivati se. Posle 5-10 minuta popiti odvar odjedno (bez prekida).smeša koju preporučuju kod bubrežne litijaze. izrezati na parčiće od 1 centimetra i sušiti 3 . • Pomešati po 1 supenu kašiku cvetova vratiča (Tanacetum vulgare) i trave poljskog rastaviča. Treba se strogo pri­ državati doze. borove grančice. potpuno očišćenu od sira. Uzimati po supenu kašiku na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno. dok ne ostanu dve trećine vode. Posle 2 0 . Preliti smešu sa pola litra ključale vode.čašu jabukovog soka. probiti ljusku viljuškom (opnu od jajeta baciti) i jaja posebno pomešati sa 300 grama meda. Uzimati po 3 . Vidi poglavlje „Opšte čišćenje organizma". Kupka sa senom.

Poljski rastavič (Equisetum arvense). Poljski rastavič i cvetovi različka.8 grama soka te gorke trave. Supenu kašiku isit­ njenih listova preliti sa 1 čašom vruće vode i držati na vodenoj pari (u vreloj vodi) u zatvorenoj posudi 30 minuta. S m e š e t r a v a za čišćenje • Uzeti u jednakim delovima travu srdačice (Leonurus quinquelobatus. Uzimati po supenu kašiku 4 . a zatim ostaviti da odstoji 2 sata. K u p k e sa rastavičem treba primenjivati kod grčeva u bubrezima i hroničnog cistitisa. korena slatkog drveta (Glycyrrhiza glabra) ili lišća breze (1 supena kašika).za kupku nogu. Supenu kašiku lišća lipe preliti sa 1 čašom ključale vode. Piti 3 . Kupka sa rastavičem. procediti i sipati u kadu sa vodom. a zatim staviti na donji deo stomaka jastučić. Piti u manjim gut­ ljajima tokom dana. 160 Sipanica (Herniaria glabra). Odvar piti u malim gutljajima dok je vruć. Ohladiti. Piti 2—3 čaše dnevno toplog čaja. dovesti do ključanja i kuvati 5 minuta.Artemisia vulgaris). h a v e medvedeg grožđa. Poljski rastavič i cvetovi kamilice. Uzimati po pola čaše 3 puta dnevno. kantariona. ostaviti da odstoji 1 sat. Gorčina podstiče izbacivanje kamenja. Isitniti ga. P. T r a v e za pročišćavanje Kopriva (Urtica dioica). Može se upotrebljavati i smeša. Kura traje 7 . Lišće breze. P. Poljski rastavič je kontraindikativan kod akutnih upalnih oboljenja bubrega. Ukoliko n e m a efekta posle 5 dana pauze terapiju ponoviti.5 dana. Obični ren. Preliti smešu sa pola litra ključale vode. Ekstrakt razliČka dejstvuje kao diuretik kod otoka. preliti ključalom vodom. Kuvati na vodenoj pari (u posudi sa ključalom vodom) 15 minuta. Supenu kašiku lišća i cvetova sipanice preliti sa I čašom ključale vode. • Travu poljskog rastaviča (1 dezertna kašika).4 puta u toku dana na 20 minuta p r e jela. Različak (Centaurea cyanus).20 minuta i ostaviti da odstoji 1 sat.5 minuta. listova medvedeg grožđa (1 supena kašika) i listova brusnice (1 dezertna kašika) preliti sa 3 čaše 161 . Kura čišćenja je dugotrajna . lanceolata) i plodove šipka. Poljski rastavič. Lekoviti dragoljub (Tropaeolum majus). Pripremiti odvar od trave ras­ taviča i cvetova različka. ostaviti da odstoji 1 sat. kuvati 3 . mladih izdanaka tuje. plodove kleke (Juniperus communis . Uzimati po pola čaše toplog napitka 4 puta dnevno na sat pre jela. Preliti 2 čajne kašike isitnjene trave sa 1 čašom ključale vode.najmanje 6 meseci sa krat­ kotrajnim prekidima. Kura lečenja . Uzimati po čajnu kašiku soka 3 puta dnevno. Kontraindikativno je kod trudnoće i glomerulonefritisa. Medvede grožđe (Arctostaphylos uva-ursi). Uzimati po pola čaše 3 puta dnevno. Procediti i sipati u kadu. Supenu kašiku smeše preliti sa 1 čašom ključale vode. ovsene slame i stabljika likopodijuma (ili prečice). Čajnu kašiku cvetova preliti sa 1 čašom ključale vode. travu troskota i lišće žalfije pomešati u jednakim količinama. travu od kantariona. a zatim procediti. Piti po trećinu Čaše u toplom stanju 3 puta dnevno.4 litra ključale vode i ostaviti da odstoji 2 . kuvati 30 minuta. Lipa. uzetih u jednakim delovima. Popiti 8.5 puta dnevno posle jela. Pripremiti čaj od rastaviča i kamilice u istim količinama. Ostaviti da odstoji 15-20 minuta i procediti. Čaj piti vruć. L. ostaviti da odstoji 1 sat i procediti. Kapke sa pomešanim travama. gde je nalivena voda temperature 36-37 C. Odvar deluje opuštajuće na mokraćni mehur. Kontraindikativan pri pogoršanju bubrežnih obo­ ljenja. Uzimati po četvrtinu čaše 3 puta dnevno na 20 minuta pre jela. Preliti 3 supene kašike isitnjene trave sa pola litra ključale vode.3 4 C. Pri postojanju kamenja u mokraćnom mehuru ili pri njegovoj upali uzeti 4 supene kašike smeše lekovitih trava u j e d n a k i m količinama: kukuruzne stigme. Temperatura vode u kadi treba da bude 3 2 . • Uzeti u jednakim delovima lišće koprive. ohladiti i procediti. Supenu kašiku isitnjenih listova koprive preliti sa 1 čašom ključale vode. Smešu (200 grama) preliti sa 3 . Istovremeno primenjivati vruće kupke i naparavati se.4 0 minuta u dobro zatvorenoj posudi i procediti. Tri supene kašike smeše preliti sa tri četvrtine litre vode. Dobro pomaže pri bolnom mokrenju. Uzeti 350 grama rastaviča za potpunu kupku ili 150 grama . napunjen vrućim i naparenim rastavičem. koja se preporučuje kod bubrežne litijaze. procediti i sipati u kadu sa vodom. dan i noći (Viola tricolor) i poljskog rastaviča. ostaviti da odstoji 10 minuta i uzimati po supenu kašiku 3 puta dnevno. kuvati na vodenoj pari (na vreloj vodi) 10 minuta i ostaviti da odstoji pola sata na toplom. Piti po čajnu kašiku svežeg soka iz korena rena 3 puta dnevno kod kamena u mokraćnom mehuru. listova borovnice. polovica pasulja.1 supena kašika). lišće medvedeg grožđa. procediti. ostaviti da odstoji u termosu i procediti. ostaviti da odstoji 3 0 . Istovremeno treba masirati deo tela oko m o k r a ć n o g mehura. lišće bokvice (Plantago major. Obični pelen (komonika .3 sata. media. cardiaca). dobijeni odvar razblažiti ključalom vodom do zapremine od 1 čaše.9 nedelja po 15 minuta. prouzrokovanih oboljenjima bubrega.

Sitina Preporođeni život koji se burno . spuštajući polako noge na pod. Piti po 1-1. O v a asana podstiče aktivno čišćenje bubrega. Sok od tikve (bundeve). U sok se može dodati šećer u kristalu. veselije i energičnije rade bubrezi. Pomešati tri čaše soka. kroz obe nozdrve i zadržati disanje. Osim toga. Disati slobodno. Preporođeni život koji se burno . Pete i vrhove nogu sastaviti. Napregnuti noge i podići ih naglim pokretom nagore (slika 28a). Svakoga dana piti po 3 0 0 .ključale vode. Bubrezi postaju zdraviji i jačaju. možemo podići jednu nogu (slika 28b). ali duboko. Sokovi za čišćenje Brezov sok. doprinosi otklanjanju zatvo­ ra. Podići glavu i upiti se podbratkom o pod (ispod se može postaviti presavijeni peškirić). kolo­ salna preporođena snaga. Piti po četvrtinu čaše soka 3 puta dnevno tokom 2 meseca. normalizuje kiselost i leci crevno-želudačne poremećaje. ostali prsti su slobodno ispruženi (slika 27). ponovo dovesti do ključanja i kuvati 2 . Piti po 100 mililitara svežeg soka na 2 0 . Preporođeni život popunjava moje bubrege. Ispružiti ruke niz telo i pritisnuti ih uz bedra. glavu okrenuti udesno ili ulevo.3 0 minuta pre jela. Piti po pola čaše svežeg soka dnevno. bezimenog i velikog prsta (palca).5 0 0 mililitara svežeg soka.burno odvija uliva se u moje bubrege. preporođena snaga uliva se u moje bubrege. držeći ispružene noge. Napregnuti ruke i stisnuti pesnice. Polako udahnuti.burno odvija uliva se u moje bubrege. Smeša ispoljava odlično pročišćavajuće dejstvo kod upalnih oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. 1 času ključale vode i pola čaše odvara od nane. Ako n a m je teško da podignemo obe noge. ohladiti. dodajući u sok po supenu kašiku meda. Salabha asana Početni položaj: Leći na stomak. Piti po čašu dnevno. Zadržati se u tom položaju 5 . 50 grama meda. Slika 56 Primedba prevodioca. Sok čuvati na prohladnom mestu. pankreas i čitavu trbušnu duplju. Svake sekunde se aktivira . A glava sve energičnije. 27Mudru „Energiju" Čišćenje prema metodu G.5 supenu kašiku 3 puta dnevno. Sokod šumskih jagoda. Potom ohladiti i procediti kroz gazu.aktivira rad bubrega.aktivira rad bubrega. Sok od pasjeg trna (Hippophae rhamnoides). ona akti­ vira jetru. Ogromna. Ispružiti telo. sve energičnije aktivira .6 sekundi. postaju zdraviji i jačaju nervi. Čišćenje pomoću joga vežbi Čišćenje pomoću „mudre (gesta) 56 energije" Spojte međusobno jastučiće srednjeg. A mlado srce. j u n a č k o snažno i mlado srce silovitom bujicom gura krv kroz 163 162 . Sok od borovnice.3 minuta. Sok od šargarepe. Tikva je j e d n a od boljih diuretičnih biljaka. Svakoga dana 3 puta piti po Čašu posle jela. Svake sekunde bubrezi rade veselije i energičnije. Izdahnuti. Ispružiti noge i prste nogu priljubiti uz pod. Stisnuti prste obeju ruku u pesnice i zadržati se u tom položaju.

energičniji. Ogromna . otkuvati i čuvati posebno od irigatora.zdrav.irigatorom)' kod erozije grla materice i kod upalnih oboljenja polnog organa. Mladi bubrezi sa mladalačkom snagom izvršavaju sve funkcije u organizmu. Svake sekunde bubrezi rade veselije i energičnije. Pri ispiranju irigatorom mehaničkim putem ispira se sadržaj vagine. Rađaju se preporođeno . Oko slabina nastaje lako . Mlada krv silovitom bujicom potpuno . ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Postoje unutrašnji i spoljašnji polni organi.aktivira rad bubrega. lako . Bubrezi sve energičnije. A glava sve energičnije. Fibrom i o m materice .energičnije. Oboljenje spoljašnjih polnih organa kod muškaraca takode nastaje usled pogoršanja infektivnih oboljenja.zdrav život. Rastvor.pročišćavaju mladu krv. Ispiranje irigatorom treba vršiti ili pomoću Esmarhovog lončeta.upala mošnica. Ispiranje irigatorom .ener­ gičniji. Upala prostate . postaju zdraviji i jači bubrezi. veselije — energičnije.čisti. sve energičnije aktivira . U zavisnosti od sastava rastvora koji se koristi za ispiranje. veseliji . ili pomoću g u m e n e kruške sa specijalnim naglavkom. Vaginitis (upala sluzokože vagine) kod žena češće se javlja usled upale spoljašnjih polnih organa. lepljivo ili dezinfekciono dejstvo. Svake sekunde bubrezi rade veselije .energičnije. Za vreme trudnoće ne srne se ispirati irigatorom. Svake sekunde bubrezi rade veselije energičnije. preporođeno čisti bubrezi. sve energičnije pro­ čišćavaju . veselije . ili usled fizičkog prenaprezanja. Svake sekunde postaju zdraviji i jači. kao da su čitave slabine iščezle u prostoru. Ogromna . varikocele varikozno proširenje sjemenika (testisa) i njegovog omotača (mošnica). preporođeno i sveže. koristi se za 57 Primedba prevodioca. postaju zdraviji i jačaju nervi. Posle ispiranja iri­ gatorom treba odležati 15-20 minuta.kolosalna energija uliva se u moje bubrege. Po završetku terapije irigator treba oprati. koji se razvija bez ikakvih simptoma. Čitavo telo oko bubrega je preporođeno i sveže. netaknuto telo. 164 165 . primarno .prostatitis . Bubrezi rade sve energičnije.najčešće se javlja usled komplikacija kod opštih infekcija ili pri upali mokraćnih kanala. Čišćenje p r e m a m e t o d u A. Rižova v Čišćenje ispiranjem za žene Supenu kašiku meda rastopiti u pola litra mleka. ispaljujuće. na primer.bubrege. Trihomonasni k o l p i t i s . A glava sve energičnije. orhitis . koji se sastoji od 1 dela špiritusa (alkohola). prouzrokovana trihomonasom. Oko slabina rađa se lakoća .upala sluzokože vagine. on može na sluzokožu vagine ispoljiti pročišćavajuće. sve energičnije aktivira . veselije i energičnije. kako bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. Kroz slabine prolazi preporođeno . Oko bubrega postaju zdraviji i jačaju. Svake sekunde bubrezi postaju veseliji . U slabine se uliva ogromna. Rastvor se primenjuje za špricanje (ispiranje špricom . na primer. sve energičnije. kolosalna snaga preporođenog života.lako. postaju zdraviji i jači.benigni tumor.ispiranje vagine vodom ili vodenim rast­ vorima lekovitih trava. 3 dela vode i 1 dela meda. naglavak oprati.potpuno ispira .bestežinsko stanje. Polni organi čiste se lekovitom terapijom pomoću ispiranja irigatorom.aktivira rad bubrega.l a k o ć a spokojstvo.ispira — ispira mlade bubrege.kolosalna snaga života uliva se u moje bubrege. Do oboljenja polnih organa m o ž e doći samostalno ili kao posledica komplikacija posle infektivnih oboljenja.

Tom smešom se ispirati pri eroziji grlića matrice i belom pranju. Pripremiti 1. Posle ušpricavanja tečnosti Ti polni organ preporučuje se da žena zauzme joga pozu „svece" (vidi Čišćenja creva. campestris.3 sata.4 supene kašike kantariona preliti sa 2 litra vode. kao što tvrdi A. Čišćenje ispiranjem za muškarce kuvati na slaboj vatri dok tečnost ne ispari do polovine. to jest upotrebljavajući prvenstveno sok od krompira u smeši sa sokom od šargarepe ili cvekle. Ispirati se irigatorom radi lečenja erozije grlića materice i trihomonasnih kolpitisa.30 grama. Može se izbacivati čak i kamenje iz bubrega.nadzemni deo). lekovita žalfija (nadzemni deo) . Po 20 grama kuniće (hajdučke trave). A. • Preliti sa 1 čašom ključale vode 20 grama kore od bresta. naravno. N. Takvu terapiju treba primenjivati nekoliko puta. trava troskota i kora hrasta. Da bi u kantarionu bilo što više lekovite snage najbolje g a j e sakupljati u bilo koji petak pre izlaska sunca. Za ispiranje kod belog pranja treba pripremiti sledeći sastav: 2 .5 čašom tople ključale vode i upotrebljavati za svakodnevno ispiranje pri eroziji grlića materice. Čišćenje krom pirom Kod prostatitisa i fibromioma materice treba povremeno čistiti organizam primenjujući krompirske dane. listova žalfije i ružmarina. Za takva ispiranja irigatorom koriste se cvetovi kamilice i nevena. Efikasno je špricanje rastvorom lapisa (nitrata srebra). Ispirati špricanjem vaginu 2 puta nedeljno toplim rastvorom pre spavanja. Pri tome. Dictamnus Fraxinella) preliti sa 1 čašom ključale vode i 166 167 . oraha. cvetovi divlje trešnje (sremze). njihovi recepti se praktično navode u svakom poručniku za fitoterapiju. lišće koprive. dovesti do ključanja i kuvati 20 minuta. Dobijeni odvar razblažiti sa 1. žalfije.po 20 grama. 21c). a zatim procediti. bokvice. Ispiranje špricanjem vršiti uveče pri upali genitalija. Primenjivati kod trihomonasnog kolpitisa. uviti u ćebe i ostaviti da odstoji 2 . K a d a j e reč o upotrebi lekovitih biljaka za čišćenje vagine kod belog pranja. Ohladiti. Preliti sa 1 litrom ključale vode 15 grama sitno naseckane smeše trava. manžetke (Alchemilla vulgaris). zbog čega ispiranje lapisom treba vršiti obavezno posle čišćenja bubrega. lišće bele breze. A. već i sa kamenjem u mokraćnom mehuru. kora od hrasta.5 litar šestoprocentnog-osmoprocentnog rastvora lapisa (nitrata srebra). N a r o d n i m e t o d i čišćenja • Čajnu kašiku dvoprocentnog ekstrakta (nastoja) nevena rastvoriti u čaši vode.po 10 grama. si.Špricanje tokom 3 dana uzastopce. Sipati ras­ tvor u gumenu krušku. Rižov savetuje da se uradi terapija čišćenja sa lapisom. vodu od krompira. „crni pire". Krušku treba puniti nekoliko puta dok se ne upotrebi sav pripremljeni rastvor (slamka. Kuvati na vatri 5 minuta u poklopljenoj posudi. pro­ cediti i upotrebljavati za ispiranje odnosno lečenje belog pranja. trava od barske sušenice (Gnaphalium uliginosum). scoparia) . • S m e š a : lavanda (Lavandula špica . apotekarska kamilica (vrećica) . Poklopiti posudu. • Tri supene kašike isitnjenog korenja kamenike (Saxifraga crassifolia. N. koje su ga uznemiravale u vezi sa opasnošću od zaraze. pečeni krompir ili buljon Aljmi Nessen (vidi Čišćenje srčanog mišića). zagrevati na blagoj vatri 10 minuta i ostaviti da odstoji 30 minuta. • Preliti sa pola litra ključale vode 5 supenih kašika trave steže (Potentilla anserina) i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. Pri tome se čisti sluzokoža koja se obnavlja do stanja prvobitne svežine. Procediti kroz gazu. na otvor kruške staviti slamku za koktel. muškarac se oprašta ne samo od muka. Slično kateteru slamka se stavlja u polni ud i kroz nju se naliva voda iz kruške. 40 grama kore od hrasta preliti sa 3 litra ključale vode i staviti na slabu vatru. ostaje na svom mestu). čiji vrh malo otopiti da ne bi ogrebala meko tkivo. ako ga je tamo bilo. Pri opasnosti od zaraze veneričnim oboljenjima A. Rižkov. nadzemni deo pelena (Artemisia vulgaris. lekoviti neven (nadzemni deo).

azot. već i mišićni. Vostokov navodi sok od koprive. obezbeđujući na taj način razmenu materija. posle 10 dana pauze može se ponoviti. I. Pri tome se druga ishrana može isključiti. Supenu kašiku praha preliti sa 1 Čašom ključale vode.ČIŠĆENJE KRVI Kao efikasno sredstvo za čišćenje krvi V. difuzne skleroze i raka. do osećaja jakog bola. K u z n j e c o v . Kura lečenja .tečno tkivo .vaskula (vaskularna mana). U tom poduhvatu najvažnije je biti strpljiv i verovati u uspeh. što se najčešće dešava usled patološke promene u zidovima krvnih sudova (vidi Aterosklemza). moguće je samo ako se nalazimo 24 sata u Čvrstom iplikatorskom kostimu. F. Tibetska medicina za čišćenje krvi i lečenje oboljenja krvi predlaže da se mesec dana j e d e dnevno po 100 grama nepržene teleće jetre. Ekstrakt pripremati neposredno pre upotrebe i piti ga ujutro tokom sedam dana.1/13 težine čoveka (oko 5 litara kod odraslog čoveka) i sastoji se iz tečnog dela plazme ( 5 5 % čitave mase krvi) i u njoj pomešanih ćelijskih. Kružno kretanje krvi po sistemu krvnih sudova može biti narušeno usled različitih oštećenja srčano-vaskularnog sistema i njegove nervne regulacije. Pri dugotrajnom nošenju i dobroj priljubijenosti uz kožu on obnavlja do normalnog stanja ne samo krv. hemoragičnc dijateze i druge. Organske materije krvi predstavljene su uglavnom belančevinama. Osim toga. Može se dodati i osušen i isitnjen koren maslačka. takozvanih fermentnih elemenata (45%) .20 dana. ugljen-dioksid. sličan tibetskom načinu čišćenja krvnih sudova. Na 100 mililitara soka od koprive dodati 100 mililitara jabukovog soka (od sorti A n t o n o v k a ili Reneta) i svu dozu popiti odjednom na 30 minuta pre doručka. u krvi se sadrže gasovi . Poznate su i takozvane interne bolesti krvi bela krv (leukoza). I. T o m e dodati 100 grama lista šumske jagode. što dovodi do nedovoljnog snabdevanja krvlju tkiva i organa u organizmu.leukocitoza. Opšti poremećaj krvotoka može biti prouzrokovan poremećajem funkcija srca (srčana mana) ili sudova . 169 168 . poklopiti posudu i ostaviti da odstoji duže. Takvu smešu treba piti nekoliko dana (najviše 6 dana). Pomešati po 100 grama cvetova kamilice.F. Od jutra do 15 časova u tečnost ne dodavati ništa. koji se sadrži u eritrocitima i obezbeđuje prenošenje kiseonika iz pluća u tkiva organizma. Posle j e d n o g dana uraditi klistir kako bi se ubrzalo ispiranje šljake koja izlazi. Da bi se on sašio potrebno je nabaviti oko 20 iplikatora. K u z n j e c o v a Prema mišljenju nekih specijalista.zajedno sa limfom čini unutrašnju sredinu organizma. aktivira limfotok i krvotok. kantariona. belih kivnih zrnaca (leukociti) i trombocita. pošto mleko sa čajem ima dovoljno kalorija. Čišćenje k o r e n o m m a s l a č k a U rano proleće ili kasnu jesen sakupiti korenje maslačka i dobro ga osušiti. osim prstohvat soli. a na njihovom mestu organizam stvara nove. ali se posle 15 časova može staviti šećer ili med prema ukusu. I. Krv čini 1/14 . ruke. Vostokova V. paralize. Čišćenje p r e m a m e t o d u V. noge. srčani mišić. Čišćenje p o m o ć u igloiplikatora 1. zahvaljujući kome se uspešno lece čak i leukoze. Dve supene kašike smeše preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. smilja i brezovih pupoljaka. pronalazač iplikatora navodi.crvenih krvnih zrnaca (eritrociti). Čišćenje s m e š o m od m l e k a i čaja Sipati petinu čaše mleka i do vrha doliti gusto ukuvan čaj. Uzeti porcelansku ili staklenu posudu i u njoj istupati koren maslačka u prah. Zahvaljujući široko razgranatoj mreži krvnih kapilara (vrlo sitnih sudova) krv dolazi u dodir sa svim tkivima u organizmu čoveka.). zdrave ćelije. K u z n j e c o v a . Usled nadražaja iglama iplikatora bolesne i maligne ćelije uginu.dijabetesa. da su se uz njegovu p o m o ć ljudi leČili od teških oboljenja . Ali efikasno nadraživanje. Krv . Mnogobrojna oboljenja kod Čoveka propraćena su promenama u krvi . deo mozga itd. anemija. najbolji prečistač krvi je igloiplikator I. Kod lokalnog poremećaja krvotoka narušava se snabdevanje krvlju samo pojedinačnog dela organizma (na primer. vaskularni sistem. podmlađuje kožu. medu kojima najveći značaj ima disajni pigment hemoglobin. Upotrebljavati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. kiseonik. Vostokov predlaže način.

medu kojima i bakterije. Zatim obrnutim redosledom. 171 Čišćenje prema metodu N. ishemijska bolest srca. 2 kilograma nara (pripremiti sok). izneti je na toplo i otopljenu vodu pažljivo izliti 170 hronična (otitisi) i hronična zglobova . Posudu dobro zatvoriti i ostaviti u zamrzivač ili na mraz (pored vode ne srne da se nalazi meso). bakterija i virusa. Odmah stati ispod vrućeg tuša i dobro se zagrejati. Treba produžiti sa ishranom sokovima. Nečistoća u limfnom sistemu može izazvati ozbiljne probleme. Popiti 200 mililitara pripremljene smeše. Drugi dan. U toku dana pojesti izrendani limun sa dobro rasparenom korom (sok ne zagrevati) u smeši sa voćnim šećerom ili m e d o m . U limfnim čvorovima sve bakterije i toksični produkti neutrališu se pre nego što dospeju u krv.nalazi se u limfnom sistemu čoveka. Četvrti dan — 4 limuna. Dalje uzimati po 100 mililitara smeše na svakih 30 minuta. j e r je neprekidno (24 sata) odgovoran za imunitet organizma.prozračna. pre početka čišćenja limfe. artroza. koje ne mogu da prodru u krvne kapilare. Za mesec dana rastvoriće se svi taloži. a krv će se zasititi vitaminima. Smešu piti po 50 mililitara. Treći dan. koji se protežu uporedo sa arterijama i venama. med (ne zagrevati ga). 2 kilograma šargarepe. Drugi način Prvi dan. akutna oboljenja disajnih puteva i maksilarnih sinusa. pročistiti limfa. P r v i način Na 1-2 dana pre početka čišćenja limfe sipati u plastičnu posudu svezu vodu (poželjno izvorsku ili prečišćenu). Mali limfni sudovi. 900 mililitara soka od svežih pomorandži i 200 mililitara soka limuna. Iscediti sokove (svaki posebno) i sve pomešati. Dalji postupak kao prvog dana. Ujutro na gladan stomak uraditi klistir sa 2 litra vode u koju staviti 2 supene kašike jabukovog sirćeta. Kada se voda zamrzne. Yokera Indikacije primene: oboljenja limfnih žlezda. razblažujući je sa 50 mililitara tople vode. Peti dan — od 5 do 15 limunova dnevno. Limfni sistem ulazi u sastav imunog sistema za zaštitu organizma od mikroba. a javiće se i potreba za pražnjenjem creva. Na mestima spajanja limfnih sudova stvaraju se limfni čvorovi. ali dodati 2 limuna. Kon traindika ci je: alergija na argume i dijabetes. Limfni sistem ima i svoje ventile koji obezbeđuju limfotok s a m o u jednom smeru. skupljaju suvišnu tečnost (limfu) iz tkiva. kako se ne bi izlio i talog. dok se ne ispiju sva 4 litra smeše. Piti natašte 10 dana uzastopce. Sve pomešati i razblažiti sa 2 litra otopljene vode. oboljenja mokraćno-polnog trakta. svežim voćem i povrćem i postepeno uvoditi u dnevni obrok kuvano povrće. Ponavljati 2 puta godišnje (ujesen i u proleće). Zato. microcorpus). Potrebno je 2 litra otopljene vode (može se pripremiti i u nekoliko puta). Čuvati u frižideru ili u zamrzivaču. 2 kilograma tamnocrvene cvekle. tako da limfa iznosi velike molekule i čestice. Odmah ćemo se oznojiti. zatim 5 dana pauzirati. Postupak isti. artritis sa otocima i osteohondroza kičme. Pripremiti 900 mililitara soka od svežeg grejpfruta. Stolica može da bude žitka (tečna). kaše i na kraju uobičajena jela. koju prvo treba pripremiti i ostaviti u dobro zatvorenoj posudi u frižideru na 3—4 sata. Treći dan. Klistir i sve kao prvog i drugog dana. oboljenja ušiju očiju. Ujutro . Drugi dan. koja popunjava tkivne pukotine i medućelijski prostor.ČIŠĆENJE LIMFE Limfa . Terapija se može raditi j e d n o m godišnje. ali dodati 3 limuna. Postpuak isti. bar donekle. Zatim popiti 100 mililitara vode sa rastvorom Glauberove soli. hronični tromboflebitis. Jasno je da se velika zaprljanost organa i krvi odražava na limfu.klistir. očistiti debelo crevo i jetru. Čuvati u frižideru u staklenoj tegli. Prvi dan. 2 kilograma mahovice (Oxycoccus palustris. Limfom takode nazivaju tkivnu tečnost. izbaciće se šljaka. Treći način Potrebno je 2 kilograma limuna (sa korom. treba. Ujutro klistir. ali bez semenki). Limfni sistem je veoma važan za funkcionisanje organizma. Zidovi limfnih kapilara su veoma tanki i j a k o propustljivi. blago fluorescentna tečnost . koju treba dobro zatvoriti. to jest svakoga dana smanjivati po 1 limun. Tri dana posle te dijete sokovima ne srne se naglo prelaziti na običnu hranu. O. pa ponovo piti 10 dana sa petodnevnom pauzom i tako dok se ne potroši sva količina soka.

Zatim ćemo se misaono prebaciti na drugi deo i izazvati pulsacije takođe u trajanju od 2 minuta i na kraju isto to u 3 delu ruku — 2 minuta.četvrti deo. Vežbe traju oko nedelju dana. psorijaze.Potrošena sredstva za primenu terapije agrarnima isplatiće se sa neuporedivim osećajem lakoće. ali pri tome ne treba zaboraviti da rezultat neće biti 100%.Misaona podala ruku i nogu na četiri dela radi čišćenju limfe 172 . Treba se koncentrisati na prvi deo ruku i tu početi da stvaramo pulsacije (vidi Čišćenje creva. po 30 minuta dnevno. zatim po 2 minuta uzastopno 2. procediti ga kroz 2 . bez obzira na to Stoje na crtežu prikazan čovek koji stoji. kao što je navedeno. pred ručak . krastavci (u odnosu 6 : 1 : 3) to je odlična profilaksa za zapušenje vena. oboljenja želudačno-crevnog trakta. A k o n e m a m o vremena za pripremanje sokova od agruma ili ne­ m a m o nikog da nam ga pripremi. a zatim postepeno smanjivati do 1 kapi. Jelisejeve Ako smo ranije čistili organizam prema drugim metodama čišćenje limfe m o ž e m o obaviti ne za 2 . Dalji postupak kao kod Yokera. Osim toga. ta terapija ispoljava povoljno dejstvo kod hipertonije. od te sredine do kolena — drugi deo. Ukupno 16 minuta. već samo 7 0 % . Aranoviča) u trajanju od približno 2 minuta. 3. poželjno je piti gotove sokove. I d e o m o t o m o čišćenje p r e m a m e t o d u B . Čišćenje p r e m a m e t o d u O .1 k a p . Tačnije. Posle toga ponovo preći na prvi deo i ponoviti terapiju.3 dana. Sve to radimo sedeći.3 kapi. Dozu dovesti do 15 kapi u j e d n o m uzimanju. Čuvati na hladnom mestu. hemoroida i osteohondroze. ili 2. Ideomotorno čišćenje može se kombinovati sa pijenjem sokova. Izlazak iz čišćenja vidi u odeljku Čišćenje prema metodu N. dana oseti glavobolja ili težina u glavi i telu.3 sloja gaze i na 450 mililitara soka dodati 70 mililitara medi­ cinskog alkohola.treći deo i ostalo . prečišćene ili izvorske vode (ne upotrebljavati mineralnu vodu). Radi pripremanja ekstrakta rusu isitniti i iscediti sok. U mislima delimo ruke i noge na nekoliko delova (si. Vežba traje 12 minuta. pobolj­ šanje kvaliteta krvi i ishranu svih ćelija. stvarati pulsacije tokom 2 minuta. deo i ponoviti od prvog dela. 29). i 4. A r a n o v i č a K a o pripremno i grubo čišćenje uraditi čišćenje limfe prema metodu Yokera. Početi od prvog dela. cvekla. Ideomotorno čišćenje treba ponavljati jednom u 3 meseca. nego za jedan dan. Na taj način poboljšaćemo cirkulaciju limfe i smanjiti rizik od procesa zastoja. pre svega zbog njenog preopterećenja šljakom. mi s m o već aktivirati mehanizam čišćenja limfe i slezine. 400 mililitara soka grejpfruta i 400 mililitara soka od pomorandže uz dodatak 1 litra destilovane.treći deo. Odnos: 200 mililitara soka limuna. svežine i mladosti našeg organizma. od te sredine do lakta . Redosled je upravo onakav. Yokera. ideomotorno čišćenje limfe vrši se na sledeći način.2 kapi i pred večeru . 173 Slika 29 . predviđena je istovremena upotreba alkoholnog ekstrakta trave ruse (Chelidonium majus) prema sledećoj šemi: pre doručka . da na putu kojim se limfa kreće može doći do zastoja. Ideomotorno čišćenje prema metodu B.od šargarepe ili j a b u k e u smeši sa sokom od cvekle (4 : 1) po 150-200 mililitara pre jela. od lakta do ramena . Imajući u vidu. Ruke od prstiju do sredine rastojanja između gležnja (zapešća) ruku i lakta -prvi deo. Tibetski metodi čišćenja Oni takođe uključuju sveže pripremljene sokove . i ako drugi dan provedemo pijući 2 litra soka u kombinaciji šargarepa. Zatim noge od stopala do sredine rastojanja između kolena i stopala — prvi deo. A k o se krajem 1. od kolena do sredine rastojanja između kolena i karlično-bedrenog zgloba . uveče treba uraditi dva pročišćavajuća klistira sa po 2 litra vode i sokom od limuna (supena kašika soka na 2 litra vode). Pored čišćenja limfe. Posle kraće pauze ( 1 .2 minuta) preći na noge.drugi deo.

Srce svojim ritmičnim kontrakcijama obezbeđuje neprekidno kretanje (cirkulaciju) krvi u organizmu. j e r posle toga sadrži otrovni solanin. Dopunski jesti po 8-10 manjih režnjeva češnjaka (belog luka) sa kriški čama jabuke (radi ublažavanja Ijutine) 2 . ohladiti i procediti. apsolutno slobodna bujica teče krvnim sudovima u samom srcu i neprekidno . Buljon procediti i piti po 2 . Neoštećene krompire dobro oprati četkom. Buljon Alme Nessen („švedski" metod).1 0 minuta. Ovaj postupak (proceduru) ponavljati svakodnevno tokom dve nedelje. što se javlja kod hipertonične bolesti.večno sasvim ispira mlado srce i sve bolje i bolje hrani srce i smiruje srce. vodom od krompira. to jest njegove kontrakcije su spontane i ne prekidaju se tokom života ni za minut. koji pri bilo kakvom narušavanju snabdevanja srca krvlju izazivaju jake bolne osećaje (vidi Stenokardija). i ono radi sve bolje i stabilnije. Narendanu masu (mezgu) staviti u čistu platnenu kipu ili u dva sloja gaze i iscediti sok. povećan otpor cirkulaciji krvi kroz krvne sudove. Narušavanje tog sistema prouzrokuje poremećaj ritma . Isto učiniti poslednji put tog dana pred spavanje. preliti sa pola litra ključale vode. Srčani mišić ima svojstvo automatizma. viška soli i drugog. Samleti krompire u mašini za meso. Iz 100 grama gomolja može se dobiti 50 mililitara soka. U mladom .3 puta dnevno. Lj usku sa 4 . Motivisanost broj 1 Svi krvni sudovi u srcu potpuno su otvoreni ćelom dužinom. Crni pire ".3 litra dnevno. Pri poremećaju funkcije srca dolazi do srčanih mana (nedostataka). 1 glavica mladog luka ili 5 .mlada . Stroga naizmeničnost kontrakcija uslovljenja je posebnim prenosnim sistemom. Očistiti debeo sloj ljuske. sužavanje ili čak zapušenje grana završnih sudova prouzrokuje težak poremećaj ishrane srčanog mišića. Piti po pola čaše na 30 minuta pre jela. koji boluju od dijabetesa i koji su skloni gojaznosti. Krompir dobro oprati četkom. U 12 časova postupak ponoviti. A krv sve bolje i bolje hrani i smiruje srce. Sitina Čišćenje prema metodu A. odmara se mladalačko 175 .oslabljenih ćelija. oboljenja bubrega i pluća. Kroz srčani mišić prolazi veliki broj osetljivih uerava.ČIŠĆENJE SRČANOG MIŠIĆA Čišćenje krompirom Povremeno čistiti organizam samo sokom od krompira u smeši sa s o k o m od šargarepe ili cvekle. . Sok od krompira ne smeju da piju ljudi sa smanjenom kiselinom želudačnog soka. Čišćenje srčanog mišića može pomoći kod takvih oboljenja. Uzroci mogu biti oboljenja srca (mane srčanih zalizaka.zdrava krv kao slobodna. sluzi. spokojnije. a zatim ispiti isceden sok od j e d n o g limuna. izgovarati ih naglas ili ih slušati sa kaseta u bilo koje doba dana. „ Srčani" odvar od krompira. 174 Tekstove motivisanosti možemo čitati u sebi. Energetski kanal srca spada u jin-sistem.mladalačkom srcu krvotok je potpuno slobodan. pola svežnja celera ili njegovog korena.. Popiti ujutro natašte trećinu litra mleka. Za vreme čišćenja poželjna je vegetarijanska ishrana. 1 glavica crnog luka. Čišćenje prema metodu G. kuvati 15 minuta. da se samo masa krompira prekrije. Za buljon je potrebno: 1 kilogram neočišćenog krompira. Gomolj dobro oprati Četkom i narendati ga zajedno sa ljuskom. Kuvati 1-2 minuta i ostaviti da odstoji u toplom 7 . Sok od krompira. „crnim pireom" ili buljonom A l m e Nessen. Povrće sa krompirom preliti sa 3 litre vode i kuvati 1 sat. Srce se snabdeva krvlju preko sistema venoznih (koronarnih) arterija.aritmiju srca.6 zeleni od šargarepe. Krompir se m o ž e koristiti kao sok od juna do februara.5 krompira dobro oprati. pola svežnja peršuna ili njegovog korena. Čišćenje se vrši p o m o ć u limuna i mleka. i moja večito mladalačka . preliti kljuČalom vodom tako. Pošto završne grane tih sudova nisu međusobno povezane. Odmara se mlado srce u čistoći i zadovoljstvu. Risova Jednom ili dva puta godišnje naše srce treba osloboditi od svega suvišnog . Najaktivniji je od 11 do 13 časova a pasivan od 23 do 1 sat posle ponoći. čak do njegovog lokalnog odu­ miranja (vidi Infarkt miokarda). Narezati na tanke kriškice zajedno sa ljuskom. oštećenje srčanog mišića i druga). Uzeti 3 limuna i litar toplog mleka.

moja mlada . rađa se preporođeno . svu šljaku. Preporođeni život danju i noću stalno ispira .radosnom bujicom teče u srcu. pravilan i ritmičan puis: sedamdeset dva. nerazrušivo snažno.mlado. Preporođeni život sada . brzo . preporođeni brzi razvitak uliva se u srce.vaskularni sistem. ispira . idealno pravilno radi srce. Sve.punokrvnim.vitki. koje se brzo razvija. potpun . Preporođeno .puni. Punokrvnim . Motivisanost broj 2 Preporođeni novi .mlado. Diše se lako. preporođeno svež.vaskularni sistem rađa se preporođeno ispravan.mladalačko .čisto rađa se moje srce. nerazrušivo j a k o mlado srce. Preporođeni brzi razvitak. sve stabilnije i stabilnije radi srce.ispira mlado srce. Preporođeni život rada p u n o ­ k r v n o . elastični .ispira mlado srce. Čitav srčano . veselom .širom . Moje preporođeno . Moje srce je preporođeno čisto. preporođeni — slobodni krvotok u srcu.slobodnom bujicom teče u srcu.puni. neprekidno podmladivanje. energičan . Svi otkucaji pulsa su ujednačeni normalnom snagom m l a d o g srca.jačaju.vaskularni sistem se sada . Sve bolje i bolje mlada . Preporođeni život obez­ beđuje idealno pravilan. Sve stabilnije i stabilnije radi srce. a krv sve bolje i bolje hrani i smiruje srce. kao reka za vreme prolećne poplave. Mladalački . idealno pravilan rad srca.energična krv načisto ispira srce. Preporođeni život popunjava čitav moj srčano . zdravo .veseo. Sada .snažan.burni preporođeni život uliva se u moje srce.energično. Svi nervi oko srca su zdravi spokojni.mlado srce u čistoći i zadovoljstvu. Junačka snaga rađa se u srcu. Preporođeni život obezbeđuje idealno pravilan. Preporođeno . Preporođeni život obezbeđuje idealno pravilan. Preporođeni život sada . Rađa se zdrav pravilan i ritmičan puis. A krv veselom . Idealno ispravan je čitav srčano . preporođeno .vaskularnom sistemu ozdravljuju . preporođeni . ispira . preporođen i potpun.jača mlado srce. idealno pravilno. sve produkte razmene. preporođeno .sada se rađa brzo .veselo. Preporođeni život sada .sada preporođen . slo­ bodno.mladi nervi su stabilni i zdravi. Zdrava snaga rađa se u srcu. Preporođeni brzi razvitak. Sve brže i energičnije nastaje u mom srcu mlad život. gromki . ozdravljuju . slobodno. Preporođeni život rađa se sada .čisto snažno srce je zvučno . burno . Ozdravljuju i jačaju nervi oko srca. burno . rad.mlado. Čitav srčano .mlado srce. Preporođeni život sada — sada se rađa brzo . Grudi dišu lako. Oko srca mladi nervi su stabilni i zdravi. ozdravlja . Grudi dišu lako.mlado srce u čistoći i zadovoljstvu. Krv u potpunosti ispira srce.radosnom ustremljenom slobodnom . burno burno se razvija srce. preporođeno .burno se razvija srce. veselim . sedamdeset dva otkucaja u minutu. Sve pauze između otkucaja pulsa su ravnomerne. Preporođeni život rada j u n a č k o snažno i mlado srce.oživljava. krv potpuno ispira srce.veseo. Krv donosi srcu u izobilju odličnu i kvalitetnu hranu. Raznežuje se mlado srce u čistoći i zadovoljstvu.r a d o s n i m i zdravim životom živi mlado srce.radosnom bujicom.mlado srce. Burni .sada se rađa brzo energično. sedamdeset dva otkucaja pulsa u minutu.puni.novi i zdravi. sve produkte razmene.vaskularni sistem. snažan. sedamdeset dva.energična krv hrani moje srce. Svake sekunde u srcu se rađa nova snaga. Raznežuje se mlado srce u čistoći i zadovoljstvu. A mladalačka krv veselom . puni puis. Sa o g r o m n o m . Krv sve širom bujicom. U čitavom srčano . U čitavom telu krvotok je potpun . U srcu se rada preporođeni . Mlado .ispira iz srca sve soli. p r e p o ­ r o đ e n o . idealno pravilan rad srca. gromko zvučno mlado srce. elastični .energično.sada rada se preporođeni . preporođeni brzi razvitak uliva se u srce.puni. pun. svu šljaku. lako. U čitavom telu brzo . Svake sekunde u srcu se rada nova snaga.radosnom bujicom ispira . Preporođeni život rađa preporođeno . koje se brzo razvija. Preporođeni burni život uliva se u srce.mlad.mladom srcu moćne sile. Čitavo 177 176 .j a č a j u mladi n e w i.sada rađa kao preporođeno svež. Raznežuje se mlado srce u čistoći i zadovoljstvu.m l a d o .vitki. burni .m l a d o . preporođeni . Nova i zdrava snaga rađa se u srcu.veselo funkcioniše krvotok. Tonovi srca su visoki.vaskularni sistem rađa se preporođeno svež. Tonovi srca su visoki — visoki. U srcu se rada mlad energičan život. Preporođeni život rađa preporođeno .čisto. raznežuje se mladalačko .burno se razvija srce. M o z a k i kičmena moždina stabilno i pravilno upravljaju srcem.z v o n k i .radosnom. O k o srca su prijatna lakoća i spokojstvo. Svi krvnisudovi rađaju se preporođeno svezi. veselom . zvonki — gromki. s t o j e srcu potrebno za život. Preporođeni život rađa gromko .burni preporođeni život uliva se u moje srce.ispira moje srce ispira . Zdrav. preporođeno .sada rađa preporođeni puni krvotok u srcu. Idealno pravilno. Svi nervi oko srca su veoma spokojni. snažan. krv sve širom .zvučno.čisto rađa se moje srce. Pre­ porođeni život rađa puis. sa kolo­ salnom stabilnošću idealno pravilno. slobodno i sazrevaju u mladom srcu moćne sile.burno razvija.zvučno. U potpunom zadovoljstvu oživljava .ispira iz srca sve soli. ritmično radi srce. svi nervi oko srca veoma su spokojni.veseo krvotok. Diše se lako.zdravo i nedi­ rnuto srce. zdravo i nedirnuto srce. Srce se raznežuje u čistoći i zadovoljstvu.mlado veoma snažno i veselo srce. Sazrevaju u mladalačkom . Sve je jasniji prijatan osećaj mira i lakoće oko srca. sve mu krv donosi u izobilju. preporođeno svež.ispira .p u n o k r v n o i zdravo srce. idealno ispra­ van. Raznežuje se mladalačko . Čitav srčano . potpuno . idealno pravilan rad srca. puni slobodni . Sa kolosalnom stabilnošću održava srce idealno pravilan rad.čisto.

jačaju. Prepo­ rođeni život rađa srce ogromnom .letim kao ptica na krilima. ČIŠĆENJE KRVNIH SUDOVA Opšti poremećaj krvotoka može biti prouzrokovan poremećajem funkcija krvnih sudova . Pripremanje ekstrakta od češnjaka (belog luka) U staklenoj tegli izgnječiti 350 grama probranog i očišćenog češnja­ ka kao za kašu.radosnim i zdravim životom. Teglu zatvoriti i pokriti (umotati) tamnom tkaninom da odleži. Sve oko srca se rađa lakim . Pri tome dolazi do proširenja krvnih sudova.nove zdrave sile. mlado telo je lako. paralize. Iz te mase izdvojiti 200 grama najtečnijeg i najsočnijeg dela mase. kao što su aluminijum. Oko srca je lako . trauma itd. lakim . smanjuje se rizik od infarkta. lako . veselo — veselo srce koje se glasno smeje.j a č a mlado srce.radosno o ž i v l j a v a .telo živi veselim . 178 179 . ostaviti na prohladno mesto. taloži se holesterol i druge nečiste materije na zidovima krvnih sudova. srce jarko oseća svoju junačku snagu.letim kao ptica na krilima. Veselo — veselo zdravo srce. ozdravljaju . srce jarko oseća svoju mlada­ lačku snagu. lako . zdravo i j a k o srce. Posle tog roka masu procediti kroz gustu lanenu tkaninu. pluća.lakim. sipati u teglu od pola litra i preliti sa 200 mililitara čistog medicinskog alkohola. koja oblaže šupljinu srca). Veselo . kao poklopcem i ostaviti da odstoji 10 dana. ozdravlja .lako. 1 kroz deset godina. junački snažno mlado srce. punokrvnim zdravim životom živi mlado srce. veselo — veselo srećno srce. znatnih gubitaka krvi. Čišćenje prema metodu K. poletno osećam svoju mladalačku snagu. veselo . Nestaje ateroskleroza.kolosalnom snagom. srce jarko oseća svoju mladalačku snagu.bestežinsko. Energetski kanal sistema krvnih sudova radi u jedinstvenom režimu sa kanalom perikarda. Sve oko srca je lako . Rezultat toga je izlečenje od oboljenja krvnih sudova. Trčim . Svake sekunde u srcu se rađaju nove . j a k o osećam svoju junačku snagu.bestežinskim. Na srcu je tako lako-dobro. Nišija To čišćenje zasniva se na dejstvu soka od češnjaka (belog luka) u k o m e se nalaze takvi mikroelementi. ali ne u frižider. poboljšavaju se vid i sluh. Junačka snaga rađa se U srcu. Čišćenje sudova pozitivno deluje na organizam. glavobolje. Zamene (za medicinski alkohol) nisu dozvo­ ljene. srce jarko oseća svoju junačku snagu. Hodam . prekriti drugim sudom. Čitavo telo je mlado . veselim . Mane krvnih sudova nastaju usled infektivnih oboljenja. Teglu dobro zatvoriti. čineći krvne sudove elastičnim i gipkim. I kroz deset godina.jačaju.spokojno je oko srca.jako. Oko srca svi nervi ozdravljuju . a pasivan od 7 do 9 časova. H o d a m . kao d a j e sve oko srca iščezlo u prostoru. opada krvni pritisak i naglo se usporava protok krvi kroz krvne sudove. nerazrušivo snažno.veselo srce koje se glasno smeje (kikoće).manama kivnih sudova. smanjuje se i nestaje varikozno proširenje vena na nogama. On je najaktivniji od 19 do 21 sat. selen i germanijum. junački snažno. Od tih mikroelemenata zavisi celovitost sluzokože želudačno-crevnog trakta. nosnog ždrela i uopšte svih sistema gde postoji sluzokoža.j a č a mlado srce. ispira iz sudova „depoe". i kad napunim sto godina imaću nerazrušivo zdravo. oceđenu 58 58 Primedba prevodioca. kao pahuljica.letim kao ptica na krilima.spokojno. Osim toga.radosnim i srećnim životom.oživljava. i kad napunim sto godina imaću mlado. Svake sekunde o z d r a v l j a . kao što nikada ranije nije bilo. među kojima i intime (unutrašnja sluzokoža krvnih sudova i sluzokoža.

večito osećam kao mladić od 20 godina.stalno potpuno otvoreni čitavom dužinom. stvara sve bolju i noviju. dok je češnjak j o š u punoj snazi. Večito mladalačka krv stalnom . a da se jedanaestog dana popije za doručak. Svi krvni sudovi od srca do vrhova prstiju na rukama i nogama večito i stalno su otvoreni. u meni produžava da buja mlad i energičan život. Ekstrakt se priprema ujesen. kao što izgledaju mladići sa 17—20 godina. ozdravljujem i j a č a m . I zato ću i kroz trideset. večito mlad mozak i kičmena moždina. Takve šeme treba se pridržavati oko tri meseca. Koštana srž mi u svim kostima. Koštana siž u svim kostima tela se podmladuje. i kroz sto godina izgledati tako. funkcioniše sve bolje i bolje. u meni produžava da buja mlad i energičan život.nepre­ kidno podmladivanje.tečnost poklopiti i ostaviti da odstoji još 2 . Usavršavam sve sisteme organizma i istovremeno se stalno i potpuno osećam kao mladić od 18 godina. Tek posle tog postupka sredstvo je spremno za upotrebu. sve bolju topliju i zdraviju krv kostima tela večno se podmađuje. Terapija se ponavlja najranije kroz 3 . Ja se stalno i večito podmladujem. Ja sam sve zdraviji. bolje je postepeno smanjivati dozu po 1 kap za svaki obrok ili uzimati ekstrakt ciklično . stalno . dozu za ručak poneti sa sobom. Podmladuje se koštana srž.dovesti broj kapi do 15. 180 .večito . čitavom dužinom potpuno otvoreni. Ekstrakt češnjaka piti na 15-30 minuta (najbolje na 30 minuta) pre jela. Pun sam mlada­ lačkog života i mladalačke energije. 181 Napomena.brzom bujicom teče svim mojim krvnim sudovima i neprekidno podmladuje sve moje krvne sudove i srce. U meni se rascvetava život pun energije. Trudim se da sada sebi predstavim s t o j e m o g u ć e jasnije o čemu se govori. kiselo mleko. U meni se rascvetava mladalački i energičan život. Ujutro u malu bočicu koja se dobro zatvara naliti dozu za ručak . Ako ste zaposleni. Pojedini autori predlažu da se od šestog do desetog dana količina kapi smanjuje sa 15 kapi na 1 kap. stvara sve bolju i mladu. Ja se stalno i večito podmladujem. U koštanoj srži. Ne treba završavati naglo. čitavom dužinom potpuno otvoreni. večito mlada krv. funkcioniše sve bolje i energičnije. koji je nasledio stalno . Dalje uzimati po 25 kapi 3 puta dnevno dok se ne potroši sav ekstrakt. Bilo koju količinu kapi (prema šemi) sipati u 50 mililitara hladnog prokuvanog mleka ili kiselo-mlečnog produkta (kefir. i kroz pedeset. . u svim kostima tela svi krvni sudovi su potpuno otvoreni. Večno mladalačka mlada —zdrava krv slobodno teče svim mojim krvnim sudovima i stalno i večito podmladuje sve krvne sudove i srce. stva­ ra sve veću količinu eritrocita. pa tek onda ciklus ponoviti. I unutar svih zglobova svi krvni sudovi su večito . Sitina treba upotrebiti sledeću lekovitu motivisanost.večito usavršavanje koje odgovara mla­ dom 18-godišnjem čoveku. Takvo čišćenje je efikasno pri lečenju skleroze krvnih sudova mozga. jogurt itd. podmladuje se krv. Mene stalno .6 godina. U meni će se i dalje rascvetavati mladalački život pun energije desetinama godina do sto godina i više. i zahvaljujući tome ja se stalno neprekidno . obnavlja prvobitnu mladalačku svežinu. Moj krvotok odgovara mladiću od 18 godina.) ili vode. ozdravljujem i j a č a m .večitom . kada je češnjak dobro sazreo. ručak i večeru po 25 kapi.50 grama mleka ili vode i odgovarajuću količinu kapi češnjaka.3 dana.neprekidno podmladuju j a k e sile: svi nasledni mehanizmi. potom se vratiti. i primenjuje se do februara. sve energičniju i zdraviju krv. Čišćenje prema metodu G. Sitina Za čišćenje krvnih sudova prema metodu G. Svi moji nasledni mehanizmi pretvorili su se potpuno u nasledne mehanizme mladog 18-godišnjeg čoveka. 1 u svim delovima tela od temena do vrhova prstiju na rukama i nogama večito i stalno su potpuno otvoreni. Lečenje se vrši prema sledećoj šemi: Doručak Ručak Večera Pr\d dan 1 kap 2 kapi 3 kapi Drugi dan 4 kapi 5 kapi 6 kapi Treći dan l kapi 8 kapi 9 kapi Četvrti dan 10 kapi 11 kapi 12 kapi Peti dan 13 kapi 14 kapi 15 kapi Šesti dan 15 kapi 16 kapi 17 kapi Sedmi dan 18 kapi 19 kapi 20 kapi Osmi dan 21 kap 22 kapi 23 kapi Deveti dan 24 kapi 25 kapi 25 kapi Deseti dan 25 kapi 25 kapi 25 kapi v Organizam se obnavlja i podmladuje.

svakoj koštanoj ćeliji. kao u 14-godišujem — 16-godišnjem dečaku.zdrava krv stalno večito ispira iz svih kostiju tela. godini života.energičan . u svim zglobovima i unutar svih kostiju tela potpuno su otvoreni ćelom dužinom.mladalačku svežinu svih kostiju tela.pun krvotok. Mozak glave i kičmena moždina veoma energično regulišu rad svih žlezdi za unutrašnju sekreciju. godini života. iz svih zglobova sve suvišne taloge soli i stalno obnavlja prvobitnu . I kroz trideset godina.večito nosiće u izobilju ishranu dobrog kvaliteta svim ćelijama kostiju. U svim kostima tela produžava da buja obnovljeni život pun energije. brzom bujicom slobodno će teči svim krvnim sudovima u svim kostima i zglobovima i stalno . kao u periodu najenergičnijeg rasta kostiju. 1 zato i kroz sto. Zahvaljujući tome svaki otkucaj srca nosi'krv do svih ćelija u svim kostima tela.večito. obnavlja se mreža krvnih sudova. kao u 14 — 16. potpun krvotok.večito se obnavlja i održava. Slobodan potpun krvotok održavaće se stalno . potpun. pojavljuju se sve noviji i noviji krvni sudovi unutar kostiju i krv nosi hranu svim koštanim ćelijama. moći će da se savijaju. Trudim se da sebi predstavim s t o j e moguće jasnije o čemu je reč i da to dublje osmislim. Unutar svih kostiju stalno se pojavljuju sve noviji i noviji krvni sudovi.Trudim se da sebi predstavim s t o j e moguće jasnije o čemu je reč.mlada . ispira sve kosti i podmladuje ih. kao u periodu najenergičnijeg rasta kostiju. Moja večito mladalačka . u svim kostima tela. Na taj način.mladalačke svežine kostiju.mladalačke svežine kostiju. Ja to ponavljam i trudim se da to što je moguće dublje osmislim. Krvotok u zglobovima i u svim kostima tela je slobodan — potpun.večito podmladivaće sve zglobove. kao u periodu najenergičnijeg rasta kostiju. i kroz pedeset. U zglobovima i unutar svih kostiju tela stalno . koji stimulišu održavanje prvobitne . potpun je krvotok. potpuno slobodan . Svi kivni sudovi u koštanoj srži. Sve žlezde unutrašnje sekrecije stalno . I moja večito mladalačka. i kroz sto godina kosti će zadržati sposobnost rasta i sačuvaće mladalačku elastičnost. makar i u manjem stepenu.mladalačka svežina svih kostiju tela. u svim kostima tela. kao u periodu rasta kostiju. u svim zglobovima produžiće da buja mlad život. koji stimulišu održavanje p r v o b i t n e .večito održava se slobodan. Svi krvni sudovi u svim zglobovima i u svim kostima tela od srca do vrhova prstiju ruku i nogu potpuno su otvoreni čitavom dužinom. Stalno — večito održava se potpuna pokretljivost svih zglo­ bova. Svim koštanim ćelijama krv nosi u izobilju hranu dobrog kvaliteta. Krv sve bolje i bolje hrani sve kosti.pun krvotok. jasnije zapamtim i tačnije predstavim. U svim kostima tela produžava da buja mladalački .16.mladalačku svezinu svih kostiju.punokrvnim životom. I krvotok u svim kostima i zglobovima biće večito slobodan. Večito mladalačka krv potpuno ispira koštane ćelije. svim koštanim ćelijama. kao u 14-godišnjem . U zglobovima i unutar svih kostiju tela stalno — večito održava se slobodan. i kroz sto godina kosti će zadržati prvobitnu —mladalačku elastičnost i.večito funkcionišu veoma energično i stvaraju hor­ mone. Ispira iz svih kostiju tela sve suvišne taloge soli i stalno obnavlja prvobitnu .večito podmladuje kosti. Sada se u svim mojim kostima tela.večito obnavlja. zadržaće elastičnost. i kroz pedeset. kao u perio­ du najenergičnijeg rasta kostiju.večito održava se prvobitna . Trudim se da što jasnije predstavim tu sliku. kao u periodu najenergičnijeg rasta kostiju. reguliše život svih kostiju tela. Krv stalno održava sposobnost kostiju da rastu. godini života. U meni će produžiti da buja mlad život. kao u 14 . obnavlja prvobitnu .večito održava se unutar kostiju i zglobova potpun. koji 183 . obnavlja krvotok.mladalačku svežinu kostiju tela i stalno . kao u periodu najenergičnijeg rasta kostiju. sve kosti tela stalno .mladalačku elastičnost. kao u periodu rasta kostiju. Osim toga. I kroz trideset. Svi krvni sudovi u svim zglobovima i u svim kostima tela od srca do vrhova prstiju ruku i nogu potpuno su otvoreni čitavom dužinom. podmladivaće sve kosti i stalno — večito ispiraće iz zglobova sve produkte razmene i sve suvišne taloge soli. kao u šesnaestim godinama.večito obnavlja i održava sposobnost kostiju da rastu. Obnavlja se mreža kivnih sudova. slobodan krvotok. i kroz trista godina kosti će biti prvobitno . obnavlja prvobitnu . i kroz sto godina sve će kosti zadržati prvobitnu . moći će da se savijaju. potpuno slobodan . i u svim kostima. 1 stalno .obnovljen život. Koštana srž u svim kostima tela veoma energično upravlja životom svih kostiju tela i stalno . Zato i kroz trideset. kao u 14 .večito potpuno ispira kosti i podmladuje ih. Večito mladalačka krv stalno .večito žive zdravim 182 mladalačkim . potpun. Trudim se sada da što jasnije predstavim tu neobično važnu osobinu razvoja svih kostiju tela. obnavlja sposobnost kostiju da rastu. mlada — zdrava krv večito brzom. potpuno ispira koštane ćelije u svim kostima tela. kao u periodu najener­ gičnijeg rasta kostiju. Stalno . U meni će produžiti da buja mlad i energičan život. kao u mladim šesnaestim godinama. ali biće sposobne za savijanje (pregibanje) uz održanje svoje celovitosti.mladalački sveže i sačuvaće sposobnost i u staračkom dobu.16-go­ dišnjem dečaku. Trudim se da sada sebi predstavim što je m o g u ć e jasnije o čemu je reč i da to dublje osmislim. Prvobitnu — mladalačku elastičnost svih kostiju tela krv stalno . svim koštanim ćelijama u svim kostima tela krv nosi pri svakoj kontrakciji srca sve bolju i bolju ishranu i potpuno ispira sve koštane ćelije.16.večito podmladuje sve kosti. Mozak glave i kičmena moždina veoma energično. mreža kivnih sudova svih kostiju tela stalno . svim tkivima zglobova i stalno . Koštana srž u svim kostima tela stalno . sve bolje i bolje potpuno ispira iz kostiju sve suvišne taloge soli i stalno održava spo­ sobnost kostiju za rastom.mladalačku elastičnost svih kostiju tela.

stimulišu ispiranje kostiju.večito obnavlja zube i obnav­ lja kosu. koji se kod običnih ljudi dešavaju samo u embrionalnom raz­ voju. Tu osobinu razvoja skeleta sam nasledio.brzom bujicom protiče svim kivnim sudovima kičme. Sve žlezde unutrašnje sekrecije stalno stva­ raju hormone. i krv sve brže i brže ispira iz kičme sve taloge soli. I zato će kod m e n e i kroz sto godina biti uvek lepi. Tu osobinu razvoja organizma nasledio sam kroz čvrstu. Moja večito mladalačka zdrava — mlada krv slobodnom. kolosalno obnavlja prvobitnu kosu na glavi. neobično jaki.širokom bujicom brzo 185 .svetli zubi. svetli. I krv večitom.mladalačku svežinu. U kičmi se energično.večito podmlađuju sve kosti.večito. lepi.večito obnavljaju prvobitnu . obnavljaju prvobitnu . zdravi zubi. Zahvaljujući tome kosti večito. godini života. čitav organizam stalno . Taj proces odvija se neprekidno — stalno.mladalačku elastičnost i zadržavaju sposobnost za rast.večito obnavljanje punog krvotoka u svim kostima tela. koji pomažu ispiranje svih suvišnih taloga soli iz kostiju. kod mene u kostima čeljusti niču i rastu novi. Trudim se da s t o j e m o g u ć e jasnije to predstavim i dublje osmislim. Glava se podmladuje brže od drugih delova tela. U meni buja mladalački život pun energije. slo­ b o d n o m . kao u embrionalnom periodu. I sada čitav organizam sa ogromnom snagom obnavlja tu veoma gustu prvobitno mladalačku mrežu krvnih sudova u svim kostima tela. stalno . Nasledio sam stalne .večito obnovljene zube. jaka kosa na glavi. i izrasta sve novija i novija kosa. a kod mene u bilo kom dobu raste nova kosa na glavi. Svi nasledni mehanizmi podmlađuju kosti. Kao zamena za izgubljene zube u kostima čeljusti niču novi zubi. Nasledio sam stalno . preciznu naslednost. zdravi. a krv potpuno ispira iz kostiju sve taloge soli. slobodnom . U meni se odvijaju procesi. u meni buja mladalačka lepota. proces obnavljanja prvobitne . Tu osobinu sam nasledio preko čvrste precizne naslednosti.večito održavaju prvobitnu .večito. drugih sistema. Svi nasledni mehanizmi stalno . kao u periodu najenergičnijeg rasta kostiju.večito.mlada krv podmladuje kosti stalno . jaka. samo u periodu najenergičnijeg rasta kostiju. kao u embrionalnom razvoju. neuobičajeno jaki. Kao kod običnih ljudi u embrionalnom periodu. Trudim se da što jasnije predstavim tu sliku. niču novi zubi. Kičma brže od drugih kostiju obnavlja prvobitnu mladalačku svežinu i sposobnost za dalji razvoj. kosti se neprekidno — stalno podmlađuju svim naslednim mehani­ zmima.širokom . godinama života. Sve žlezde unutrašnje sekrecije stalno — večito stvaraju hormone. večito mlada­ lačka . a kičma zajedno sa kičmenom moždinom podmladuje se brže od drugih delova tela. Kao kod običnih ljudi u embrio­ nalnom periodu.večito. proces obnavljanja elastičnosti svih kostiju tela. Mozak i kičmena moždina brže se podmlađuju. neuo­ bičajeno jaki zubi. Sada j o š jednom ponavljam i trudim se da što dublje osmislim i predstavim o čemu je reč.večito obnavljanje kolosalnog prvobitnog broja dlaka na glavi i stalno obnavljanje jakih . stalno obnavljaju prvobitnu svežinu. Na taj način. koja mi je nasledno preneta.zdrava krv slobodnom. Kod mene se ta veoma gusta mreža kivnih sudova u svim kostima tela i u svim zglo­ bovima održava stalno . Tu osobinu sam nasledio. čuvaju prvobitnu mladalačku svežinu. brzo razvija mreža kivnih sudova. a u kostima čeljusti niču i izrastaju novi. Taj proces se odvija stalno. čuvaju prvobitnu mladalačku svežinu.večito obnavljanje prvobitne mladalačke celokupnosti čitavog organizma. Moja večito mladalačka . Nasledio sam stalno . kod mene u kostima čeljusti niču novi zubi kao z a m e n a za izgubljene. beli zubi. i sve žlezde unutrašnje sekrecije sadejstvuju u tom procesu i stvaraju hormone.mladalačku svežinu svih kostiju tela. Nasledio sam stalno . u meni buja mladalački život pun energije. neuobičajeno jaki. brzom bujicom ispira iz svih kostiju tela i iz svih zglobova sve taloge soli. neprekidno. i krv sve biže i brže ispira iz kostiju kičme sve suvišne taloge soli.i kroz sto godina kod mene biti neobično jaki. da osmislim neobično važnu osobinu raz­ voja. Na taj način. U kostima čeljusti stalno . Krv stalno . Sve žlezde sa unutrašnjim lučenjem aktiviraju taj proces. koji pomažu ispiranje svih suvišnih taloga soli iz kostiju. Na koži glave raste mi. Mreža krvnih sudova u svakom pršljenu postaje sve gušća i gušća. I zato će i posle sto godina kod mene biti lepi. 184 Ti procesi kod običnih ljudi odvijaju se samo u embrionalnom periodu razvoja. koji rastvaraju sve taloge soli u zglobovima i u svim kostima tela.večito niče i izrasta sve novija i novija kosa. čitavog tela. a krvotok u kostima kičme postaje sve puniji i puniji. Posebno energično i brzo razvija se mreža kivnih sudova u samoj kičmi.mlada . čuvaju prvobitnu mladalačku elastičnost.mladalačke svežine kičme. kao što se dešava kod običnih ljudi samo u 14-16. Umesto izgubljenih zuba ovog momenta niču novi. Obnavljanje najgušće mreže krvnih sudova u svim kostima tela. u meni buja mladalačka energija. kao u 14—16. svim pršljenovima i sve brže i brže potpuno ispira iz pršljenova sve taloge soli. I zato na glavi stalno . Svi nasledni mehanizmi stalno . Večito mladalački mozak i kičmena moždina. koji po­ m a ž u ispiranje svih suvišnih taloga soli iz kostiju. neuobičajeno jaki zubi. I zato će uvek . belosnežno . lepi zubi.zdravih zubi. Kičma je izuzetno dobro snabdevena krvnim sudovima. Zahvaljujući tome sve kosti stalno .mlada­ lačku svežinu svih kostiju tela. prvobitnu . a u kostima čeljusti noću novi zubi. U meni buja mladalački život. jaki zubi i gusta. a bubrezi ih izbacuju iz organizma.večito obnavlja prvo­ bitnu — mladalačku svežinu svih kostiju tela.

godinama života. i sve bolje i bolje potpuno ispira iz svih kostiju tela sve suvišne taloge soli. Sada kod m e n e kičma postaje sve elastičnija i elastičnija. kao u 14-16.brzom .mladalačku svežinu svih krvnih sudova. da se duže vremena savijam i razgibam. kao u mladim 14-16.slobodnom bujicom teče kroz sve krvne sudove i stalno . podmladuje srce. Mozak i kičmena moždina sve energičnije i energičnije regulisaće život svih kostiju i zglobova i stalno . veoma gust sistem krvnih sudova.večito pod­ mladuje kosti lobanje.jake. M o g u da se savijam. Najglavnije: u svim kostima tela stalno .jačaju. i potpuno ispira sve taloge soli. i pri tome se u slabinama zadržava osećaj lakoće i spokojstva.neprekidno ih podmlađivati. kao u 14. Svi zglobovi stalno obnavljaju potpunu preporođenu . godinama života. prvobitno preporođene i mladalački sveže.večito. večito obnavlja potpuna slo­ boda pokreta kičme.mladalačku svežinu. godini života. u kome su se nalazile u 14-16-godišnjem dobu. Imam potpunu preporođenu .mlada .večito zadržava potpunu elastičnost. Mogu čak ceo dan. sve suvišne taloge soli i podmladuje kosti. sve kosti sve brže i brže obnavljaju mladalačku elastičnost. slobodnom . Zato se stalno.zdrava krv sve brže i brže potpuno ispira iz kičme sve taloge soli.mladalačku elastičnost. I krv sve bolje i bolje hrani kosti. potpunu slobodu kretanja kičme.zdrava krv neprekidno danju i noću potpuno ispira iz kostiju sve taloge soli. podmladuje kičmu.mladalačku svežinu. Stalno . Svi zglobovi zadržavaju potpunu pokretljivost. godinama života. i kroz sto godina kičma će biti isto tako elastična (gipka). to jest mogu slobodno. kao što se to kod ljudi obično dešava u 14-16. Jetra stalno . I na pomeranje i na savijanje (naginjanje) u sve strane održava se potpuna pokretljivost.večito održava se veoma gust sistem kivnih sudova. i kroz sto godina u svim kostima tela biće veoma gusta mreža krvnih sudova.mladalačku svežinu. I u kostima lobanje stalno . Kičma stalno . obnavlja prvobitnu . Telo se skroz naskroz podmladuje. Moja večito podmlađujuća.širokom bujicom brzo teče kroz sve krvne sudove u svim kostima tela i u kostima lobanje. Moja večito podmladena. mogu ne savijajući noge da stavim glavu izmedi kolena. Sve kosti u čitavom telu sve brže i biže obnavljaju svoje stanje. neprekidno danju i noću. kičma sve brže i biže obnavlja svoju potpunu elastičnost. kao u 14. godinama života. mlada . Trudim se da to s t o j e moguće jasnije predstavim. i u slabinama će se ipak održati prijatan osećaj lakoće i spokojstva. i u svim drugim kostima tela i stalno . naklona napred i nazad.mladalačku elastičnost. potpuno ispira iz kostiju sve produkte razmene. Taj proces odvija se stalno . Sve kosti stalno . U kičmi. stalno održava sposob­ nost savijanja.mladalačku svežinu i sposobnost za rastom. Sada kod mene sistem krvnih sudova u kostima postaje sve gušći i gušći. mlada . Taj proces odvija se sve brže i brže.mladalačku svežinu i sposobnost da rastu. obnavljaju se svi stepeni slobodnih pokreta kičme. u slabinama je prijatno. Svi nervi. kao u periodu najenergičnijeg rasta kostiju.večito obnavlja preporođenu . kao u 14-16. sve noviji i noviji krvni sudovi urastaju u koštano tkivo. Stalno .jake . obnavljati prvobitnu preporođenu .neprekidno. Moja večito podmladujuča krv večitom .večito .večito obnavlja se potpuna mladalačka elastičnost kičme. Elastičnost kičme se svakim danom povećava. potpuna preporođena elastičnost kičme. godinama života. Kosti lobanje obnavljaju prvobitnu . Sve tačke rasta u kostima stalno će zadržavati životnu sposobnost. Večito mladalačka . energičan život.večito odižava se veoma gusta mreža krvnih sudova. 1 u slabinama (krstima) javlja se prijatan osećaj lakoće i spokojstva. mogu ne savijajući noge slobodno da stavim dlanove na pod. I kroz trideset. i stalno . Na primer. zadižaće veoma gustu mrežu krvnih sudova.večito prvobitnu .večito potpuno ispira sve krvne sudove. I kroz trideset. naklona u stranu. kao u mladim 14-16. potpunu slobodu kretanja. kao u 14-16. Zato s e j a mogu veoma lako i potpuno savijati.mladalačku elastičnost.večito ispira sve taloge soli iz kostiju i obnavlja mladalačku elastičnost svih kostiju tela. godinama života. Čitava kičma zadržava stalno . Kičma. koji izlaze iz kičmene moždine. ozdravljuju . potpuno da se presavijam. prvobitnu . sve noviji i noviji kivni sudovi urastaju u koštano tkivo. U meni produžava da buja mladalački život pun energije. I zato i kroz sto godina sve moje kosti odgovaraće uzrastu mladog 14-16-godišnjeg dečaka. A moja večito mladalačka mlada . savijam i razgibam. godinama života. i kičma stalno . u svim kostima tela cveta mladalački. i u svim kostima tela mreža krvnih sudova postaje sve gušća i gušća.večito obnavaljaće prvobitnu .mladalačku pokretljivost. danju i noću. lako. zadržaće sposobnost da rastu. ispira iz kostiju lobanje sve suvišne taloge soli. U slabinama svakog dana sve izraženiji i jasniji postaje osećaj lakoće i spokojstva. Podmlađuju se sve kosti. I moja večito . sve tačke rasta u kostima stalno će zadržavati životnu sposobnost.protiče svim kivnim sudovima u kičmi i prenosi u izobilju hranu dobrog kvaliteta do svih koštanih ćelija. kao dete.podmladujuča mlada . kao u periodu najenergičnijeg rasta kostiju.večito odižava se potpuna pokretljivost svih zglobova tela.zdrava krv slobodnom.večito obnavlja prvobitnu . kao što se to dešava kod običnih ljudi samo u periodu naj­ energičnijeg rasta kostiju. ogromnu mladalačku energiju. i zato su sve kosti elastične . čak danima ceo dan neprestano da radim sagnut. i potpuno ispira sve koštane ćelije. koji zagorčavaju život koštanom tkivu.zdrava krv podmladuje kosti lobanje. i u kičmi.zdrava krv stalno . 186 187 . Sva kičmena moždina obnavlja prvobitnu mladalačku svežinu. Svi nervi u slabinama ozdravljuju jačaju.

pomešati sa sokom iscedenim iz 24 limuna i ostaviti da odstoji 24 dana. Kurenova Funtu (358 grama) češnjaka istucati. podmladuje sve krvne sudove i srce. Čišćenje p r e m a m e t o d u N.mladalački život pun energije. Preostalu tečnost ujutro podgrejati na pari. Koštana srž U svim kostima tela funkcioniše sve energičnije i stvara sve bolju mladalačku. što sprečava sklerozu. Svi nasledni mehanizmi potpuno su se pretvorili u nnsledne meha­ nizme mladog . Nasledio sam takode neprekidan razvoj. lep mladalački struk. Ovaj recept je primamljiv jer limun neutralise jak miris belog luka (češnjaka). 1 188 zato gledam na budućnost smelo . struk je tanak. Ja čitav oživljavam. sudovi se čiste od masnih i krečnih taloga i postaju elastični.z d r a v a krv stalno — večito . U kičmi buja mladalački život. infarkt. da budem aktivan. sve vreme hoću nešto da radim. rastvoriti u njoj čajnu kašiku meda i popiti na 1 5 .sigurno i vidim u budućnosti radost i sreću velikog . 1 čašu istucanog semena mirodije i 2 supene kašike samlevenog korena valerijane (Valeriana officinalis). Ja čitav oživljavam. A večito mladalačka . rastvorivši čajnu kašiku smeše u pola čaše vode. Večito sam mlad.zdravog 18-godiš nj eg čoveka. sve jači . U čitavom telu nervi su zdraviji i jači. posle čega ništa ne jesti i ne piti. Svi nervi su zdraviji i jači. U tibetskom tekstu. U meni buja preporođeni . Sve slobodniji postaje krvotok u č i t a v o m telu od temena do v r h o v a prstiju na r u k a m a i n o g a m a . Tibetski način čišćenja sudova Pomešati po 100 grama cvetova kamilice. sve jasniji postaje osećaj lakoće i spokojstva u slabinama. sve ener­ gičniji čovek. neprekidno usa­ vršavanje svih sistema organizma. Energija ključa.zdrava krv neprekidno podmladuje sve kosti i zglobove. neprekidno samousavršavanje. usavršavaju se svi unutrašnji organi. Sve staviti u teglu i poklopiti. svi sistemi organizma dobijaju sve noviju i noviju mladalačku energiju. večito podmladen .fiziološki stas mladalačkog 17-20-godišnjeg mladića. sve prijatniji osećaj lakoće i spokojstva. podmladuje mišiće. 189 . proces procvata preporođenog života punog energije ispunjava čitavo moje biče radosnim. I čitav taj proces podmlađivanja. nestaju šum u glavi. vrtoglavica i obnavlja se vid. Svakim danom postajem sve elastičniji i elastičniji. podmladuje mozak i kičmenu moždinu. Svi nervi u slabinama su zdraviji i jači. pobedonosnim slavljem preporođeno — mlada­ lačkog života. navodi se. Svakim danom postajem sve mlađi. U meni buja mladalački život. U čaši tog ekstrakta rastvoriti čajnu kašiku meda i popiti preci spavanje. Ja čitav oživljavam. pobedonosnim trijumfom mlada­ lačkog života.snažan. Sve ćelije žive i dišu lako — s l o b o d n o . svi nervi su zdraviji i jači.neprekidno podmladuje moje telo i dovodi me u stanje 18-godišnjeg mladića. U svim kostima tela buja mladalački život. Sve vene sve v e ć o m i v e ć o m energijom i snagom snažnom bujicom guraju krv p r e m a srcu. Sve preliti ključalom vodom do zapremine od 2 litra i ostaviti da odstoji 24 sata. izraženiji.dugogodišnjeg . Kičmena moždina se podmladuje. dok se ne popije sav ekstrakt. S e m j o n o v e Staviti u veliki termos 2 supene kašike meda. mladalački vitak stas. Što ispunjava moje biće radošću života. Jačanje sudova i podmlađivanje prema metodu P. hipertoniju. kantariona. Svi nervi u slabinama su zdraviji i jači. funkcioniše sve energičnije i energičnije. mladalački vitak stas.zdrav . Uzimati j e d n o m dnevno pre spavanja. koji je nasledio stalni — večiti. Svi sistemi organizma dobijaju sve noviju i noviju mladalačku snagu. Uveče supenu kašiku smeše preliti sa pola litra ključale vode i ostaviti da odstoji 20 minuta. Razvijaju se sve moje umne i fizičke sposobnosti. Svi nervi i mišići u čitavom telu postaju sve spokojniji. sve novijom i novijom mladalačkom ener­ gijom. sve elastičniji. Celo telo oživljava. U svim kostima tela buja mladalački život.mlada . obnavlja prvobitnu mladalačku svežinu. Ekstrat uzimati na pola sata pre jela. smilja i pupoljaka od breze. Ispunjen sam radosnim. I moja večito mladalačka m l a d a . Procediti kroz tkaninu (ali ne kroz gazu).U svim kostima tela buja mladalački život. stomak je uvučen i zategnut. koji sadrži ovaj recept. Tako postupati svakoga dana dok se ne potroši sva smeša (treba je Čuvati u dobro zatvorenoj tegli). Glava i vrat lepo izgledaju. potpuni anatomsko . sve energičniji čovek. Neprekidno se odvija dubinsko podmlađivanje.mladalačkog života. u meni buja mla­ dalačka energija. sve savršeniji. Pre upotrebe promućkati. u meni buja sve novija i novija mladalačka snaga. Kuru čišćenja ponoviti kroz 5 godina. i zahvaljujući t o m e krvotok postaje sve puniji i puniji. sve topliju krv. svi sistemi o r g a n i z m a . U slabinamaje sve jasniji. Neprekidno se povećava elastičnost čitave kičme. Svi krvni sudovi postaju elastični. sve snažniji.spokojniji. d a j e rezultat o v a k v o g lečenja naglo poboljšanje razmene materija. Svakim danom postajem sve mlađi.2 0 minuta pre doručka. usavršava se krvotok. Čitav organizam nepokolebivo obnavlja mladalačku vitku figuru.

a zatim čitavo telo spustiti na pod. 30). Ekstrakt čisti i poboljšava funkciju jetre. mogu preći na treći stepen vežbanja. 5. Oni koji mogu slobodno da sede na vrhovima nogu i na tabanima. Pokretima laktova prema sla­ binama postepeno dodirnuti glavom pod. Isto uraditi levom rukom i malo je saviti u stranu. bez stresa (nervoze)* i suvišnog naprezanja. tabani i pete obrazuju liniju u obliku slova V. Šesti sa savijenim nogama na pod i preneti težinu tela na oba kolena. opustiti čitavo telo na liniju formiranu stopalima. Staviti dlanove ruku na kolena. treba da joj pristupe po etapama. Isto uraditi i sa levim laktom. Vratiti se u početni položaj sledećim redosledom: obuhvatiti rukama gležnjeve nogu i odupreti se laktovima na pod. To sredstvo treba upotrebljavati jednom u 5 godina. Obratiti pažnju na težinu tela i opirati se u pod za vreme spuštanja slabina. Postaviti desni lakat na polovinu njegovog maksimalnog okretaja unazad. kivnih sudova. Piti 3 puta dnevno na 30 minuta pre jela. Kolena rastaviti na rastojanju od oko 15 cm. Sedeći na podu sa savijenim nogama. Držati dlanove na podu.po 100 grama kamilice. Vežbu raditi bez žurbe. 7. sledeću vežbu ne raditi dok se telo ne pripremi za nju. Gležnjeve i stopala (vrhove nogu) postaviti na čilim (prostirku na podu) tako da se vrhovi prstiju obeju nogu priljube jedni uz druge i da se pete rastave što više u stranu (si. Desertnu kašiku smeše preliti ključalom vodom i dinstati na vodenoj pari (u posudi sa vrućom v o d o m ) 6 . Podići desnu ruku i staviti je na pod iza bedra. 4. Cilj je da vrhovi nogu.Čišćenje ekstraktom od lekovitih trava Pomešati 4 vrste lekovitih trava . 190 191 . bubrega. Isto. Zadržati se u tom položaju 6 . Privući 59 60 Primedba prevodioca. pritisnuvši ih uz telo. polako spustiti ramena. želuca i podstiče razmenu materija. 2. Gledati pravo ispred sebe i slobodno disati. Ispružiti obe ruke duž trupa. Uraditi nekoliko dubokih udisaja i izdisaja kroz obe nozdrve. Postepeno i pažljivo spuštati slabine (kista) na liniju formiranu tabanima. staviti dlanove bočno na pod. smilja. dok se ne upotrebi sva smeša. Oni koji ne mogu odmah da urade ovu vežbu. U slučaju da nastanu teškoće prilikom vežbanja u sedećem položaju. ČIŠĆENJE ENDOKRINOG SISTEMA Čišćenje p o m o ć u joga vežbi Supra vajra asana N a č i n v e ž b a nj a 1. 3. Ako ne osetimo napor.1 5 minuta. Kada glava upre u pod.8 sekundi. kuniće (hajdučke trave) i brezovih pupoljaka. 6.

8 sekundi i zatim ponoviti asanu. Leći na stomak. ruke ispružiti duž tela. zatvora i hemoroida. slezine i drugih organa trbušne duplje. Zahvaljujući njenom unutrašnjem dejstvu pankreas. Spustiti glavu. 8. Saviti obe noge u kolenima i podići pete prema stražnjici. Ona dobro deluje na polne žlezde i povećava seksualnu potenciju. nadbubrežne žlezde. Okrenuti glavu udesno ili ulevo. Dhanur asana gležnjeve i. Istovremeno vežba pomaže da se izleče poremećaji želuca. U momentu kada su ruke podignute uvis završiti sa udisajem. Za vreme saginjanja (naklona) ruke držati paralelno jednu prema drugoj i spuštati ih kružnim pokretom napred. udisati polako. vratiti se u početni položaj. ruke ispružiti niz telo. Disati slobodno. 3. prenoseći težinu tela na laktove. Kada se ruke podignu uvis treba da budu paralelne. Zadržati disanje i ostati u tom položaju 6 . A s a n u vežbati svakoga dana 4 puta. 5. Indikacije primene. a donji. ali ne savijeni. 192 Slika 31 — Surja ttamaskur usana Slika 32 — Dhanur usana 193 . pošto aktivira ćelije pankreasa i povećava zalihe krvi u njoj. Za vreme podizanja dlanovi klize uz noge. Način vežbanja 1. 9. Ta poza ima lekoviti efekat na dijabetičare.Slika 30 . Za vreme zadrške disanja važno je da gornji deo tela (iznad slabina) bude potpuno opušten. Kada počnete izdisati sagnite se napred. Posle toga obuhvatiti desnom rukom desni gležanj. Asanu treba uraditi 3 . to jest slabine. jetre. Asana umereno aktivira skoro sve žlezde endo­ krinog sistema. Vežba takode ima znatno lekovito dejstvo na osobe koje pate od slabog varenja želuca. štitasta žlezda. hipofiza i neke druge žlezde nor­ malno luče svoj sekret. Poremećaji u kičmi i zglobovima takode se lece ovom asanom. Ona treba da bude između ruku (si. pa žlezda počinje da funkcioniše normalno. Ukoliko je m o g u ć e ruke moraju opušteno da vise. Za vreme naklona ne treba se naprezati.Supra vujra asana 4. 2. ali ne više od 5 puta. Odmoriti se 5 sekundi i ponoviti vežbu. Ako nam je teško da obu- Sur ja namaskar asana Način v e ž b a n j a 1. završiti sa izdisajem. Ne vežbati je više od 4 puta. U momentu kada ruke skoro dodirnu pod. a levom rukom levi gležanj. udahnuti i razgibajući se. Osloboditi kolena i vratiti se u početni položaj radi odmora. 6. Odmoriti se 6 . Polako udahnuti i podići sa strane obe ruke uvis. Noge i pete sastaviti. Staviti obe ruke na noge. Disati slobodno. Stojeći raširiti noge na širinu oko 60 cm. 3 1).8 sekundi. Glavu dizati pravo i gledati ispred sebe. podići glavu i leda. stražnjica i noge napregnuti. a potom se vratiti u sedeći položaj. a dlanovi okrenuti prema napred. creva. od gasova. Po mogućnosti staviti dlanove na pod ili ga bar dodirnuti dlanovima.4 puta.

kojima je teško da vežbaju celu asanu. Asana ispoljava dobro dejstvo na nadbubrežne žlezde. Oni. Ta asana ima aktivizirajuće dejstvo. Sada je desni but podignut uvis. 6. Oni koji pate od bolova u leđima ili u kičmi. Spustiti glavu tako da bude između ruku. To unutrašnje dejstvo reguliše rad pankreasa i on po­ činje normalno da sekretira insulin. gastritis. ruke niz telo. Čvrsto se držati za gležnjeve ili vrhove nogu. neuroze. 2.hvatimo gležnjeve. Dla­ nove staviti bočno na pod. Saviti desnu nogu u kolenu i zabaciti je ulevo. kolitis i pankreatitis. Dlanovi klize po površini nogu. paraštitastu žlezdu. normalizuje se sekrecija njihovih specifičnih hormona. ne disati. vegetativno-vaskularna distonija. Staviti ruke na pod i opustiti ih. Saviti levu nogu u kolenu. 32). Povući prema leđima obe noge (si. oni koji je vežbaju treba da je vežbaju onoliko koliko mogu bez posebnog napre­ zanja. leci poremećaje kičme. aktivira pankreas i žlezde endo­ krinog sistema. kolena i gležnjeve tesno priljubiti međusobno. Izdisaj završiti u m o ­ mentu kada se glava spusti dole. 5. Dijabetes. Asana otklanja bol u leđima. 6. 3. Usled unu­ trašnjeg i spoljašnjeg dejstva na pankreas. hipofizu i polne žlezde. glavu blago podići uvis.8 sekundi. 4. vrat i glavu. Ali. Ne savijajući noge u kolenima.na ćilimu. dohvatiti ih dokle možete. p o s t o j e to veoma važna asana. a vrh leve noge levom rukom (si. Indikacije primene. A s a n u vežbati 3 . Dijabetes. To je početni položaj za Dhanur asanu. Na taj način pankreas se potpuno rehabilituje. osloboditi gležnjeve i polako ih spustiti na pod. Odmoriti se 5 sekundi i ponoviti asanu. Zategnuti vrhove nogu. m o ž e m o obuhvatiti vrhove nogu (prste). 34 Mutsiemlru usana 7. 61 Primedba prevodioca. ali duboko i zadržati disanje. Pri izdisaju dodirnuti vrh desne noge desnom rukom. pankreas dobija maksimum energije. 8. oboljenja štitne žlezde. Gledati pravo ispred sebe i disati slobodno. Podići obe ruke da budu paralelne sa ispruženim nogama. Šesti na pod. Način vežbanja 1. Ne savijati i ne podizati vrhove nogu. Glavu staviti na pod. dok je druga savijena i podignuta. a dlanove okre­ nute nadole. a desni deo stražnjice takode malo dignut. ne podižući je. Početi izdisati i polako spuštati glavu i grudi na pod. Podići glavu i malo je zabaciti unazad. 3. 7. U tom položaju zadržati se 6 . kolena držati na podu priljub­ ljena j e d n o uz drugo. odstranjuje poremećaj želuca i normalizuje funkciju nervnog sistema. osteohondroza. skolioza. ta žlezda počinje normalno da luči insulin. Spustiti ruke na pod. ovu asanu treba da vežbaju bez naprezanja i da ne savijaju suviše telo. s t o j e moguće više. noge ispružiti napred. Napomena. ispružiti noge i ruke napred što više. Usled obnav­ ljanja funkcije pankreasa. Sastaviti pete i vrhove nogu. Razlika je samo u tome što jedna noga ostaje ispružena na podu.8 sekundi) asanu ponoviti. ispružiti obe noge napred i držati ih paralelno. Način v e ž b a n j a 1. zadržati se u tom položaju 6 . 33). S t o j e moguće više podići glavu. mogu je nekoliko dana vežbati sa jednim gležnjem ( n o g o m ) ' . /ndikačije primene. U početku je ne može svako vežbati pravilno. Pošto se aktiviraju ćelije svih tih žlezda. Butina i koleno leve noge treba da ostanu na podu. između ostalog. Asanu vežbati svakoga dana 4 puta.8 sekundi. Ispraviti telo. 4. početi udisati i vratiti se u početni položaj. Na obolele od dijabetesa ona ispoljava lekoviti efekat. Grudni koš . 33 Paši motan asana SI. 3. Polako udahnuti.4 puta. ispraviti kičmu. Pašimottan asana SI. Šesti na pod. a stopalo treba da se nalazi oko desnog 195 194 . pošto. Ako ne možete da dohvatite vrhove nogu. To će nas primorati da podignemo grudi. 2. 2. držeći obe noge ispružene. štitastu žlezdu. Posle odmora ( 6 . Matsiendra asana Matsiendra asana je nešto teža za vežbanje. 5.

10. veoma efikasno se otklanjaju svi poremećaji u kičmi. nadbubrežne žlezde. Ova asana ima i druge prednosti. 4. zbog čega je čišćenje štitaste žlezde tesno povezano sa čišćenjem čitavog endokrinog sistema. Ona takođe pozitivno deluje na pluća. Sada treba da bude podignuto vaše levo koleno. šti tastu i po Ine žlezde. Oboljenja štitaste žlezde prouzrokovana su najčešće opštim nega­ tivnim stanjem endokrinog sistema. Svakoga dana vežbati 4 . Radi toga treba ispružiti levu ruku i prebaciti je sa spoljašnje strane desnog kolena. Prvi ciklus Matsiendra asane je završen.6 ciklusa bez prekomernog naprezanja. pošto otklanja uko­ čenost kičme i obnavlja njenu pokretljivost. 197 . vrat i glava u strogo vertikalnom položaju. Ova asana je korisna i kod oboljenja kičme. Sada ste spremni da se zaokrenete. Ova asana ispoljava pročišćavajući i lekoviti efekat na pankreas (gušteraču). Držati stopalo desne noge dobro priljubljeno uz savijeno levo koleno.čak i u slučaju d a j e ne mogu vežbati savršeno. a levo leži na podu. Posle odmora pripremiti se za zaokret u levu stranu. slezine. U momentu kada uradite pun zaokret iz pluća će izaći sav vazduh. Zahvaljujući njoj potpuno se aktiviraju svi organi trbušne d u p ­ lje. Ruka je čvrsto priljubljena uz desno koleno. grudi i slabine (kuk) udesno.6 sekundi.dela stražnjice. 7. mokraćnog mehura i oko stra­ žnjice zahvaljujući svom unutrašnjem dejstvu. Desno koleno je u tom momentu okrenuto prema gore. želuca. vratiti se u početni položaj i odmoriti se 6—8 sekundi. Sada treba zabraviti suprotnu ruku i podignuto koleno. Posle toga polako udisati i postepeno se vratiti u položaj iz kojeg s m o napravili zaokret. Asanu vežbati naizmeniČno. Pošto je podignuto desno koleno treba ga zabraviti levom rukom. 5. 11. od vratnih pršljenova do kista (sakruma). R u k o m treba pogurati levo stopalo pod desni deo stražnjice (si. 9. 6. 34). Indikacije primene. jetre. Klistir sa ukuvanim urinom) i da što više jedete morski kupus koji sadrži jod (taj organizmu neophodan mikroelement takođe se sadrži u semenkama jabuke). creva. Zadržati se u tom položaju od 6 do 8 sekundi. Ona reguliše poremećaje u radu bubrega. Za vreme odmora po 2 puta udahnuti i izda­ hnuti. 8. Recepti su efikasni kod hipofunkcije štitaste žlezde. Polako podići stopalo desne noge i smestiti ga sa spoljašnje strane savijenog levog kolena. Zategnuti telo što više. 196 Čišćenje štitaste žlezde Astrojogisti predlažu da se zadržite nekoliko minuta u joga-pozi „pluga (vidi Čišćenje creva. Sada osloboditi ruku i koleno. Desnu ruku zabaciti iza leda i pokušati prstima ruku dodirnuti sla­ bine (kuk). Vodite računa j e r su u tom položaju kičma. Pošto asana zaokreće čitav kičmeni stub. To je povod da oboleli od dijabetesa vežbaju ovu asanu svakoga dana . Leđa držati uspravno. Radi sigurnijeg zabravljenja tog dela tela treba obuhvatiti desno stopalo levom rukom. pošto poboljšava krvotok u njima. a zatvara ga desna ruka. Polako izdahnuti i zaokrenuti glavu. Vreme zadrške na početku vežbanja treba da bude 4 .

Obično se bol oseća samo na početku. stopala.najviše 100 mililitara 30 minuta posle jela. i taj proces praktično postaje nepovratan. 199 . i vlastiti urin. A k o se bol može trpeti produžiti terapiju dok se ne popije sav sok. rena. slatka repa . Zatim tu vodu zajedno sa listovima sipati u termos (direktno sa vatre . Sok od crne rotkve je jako diuretično sredstvo. Po mogućnosti primenjivati kupku sa ovsenom slamom (trunjem od sene) ili grančicama četinara i manganovom solju. Semjonove). cikorije. repe. proveriti da nemate čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. kore od lubenice i zaperaka (repova) tikve (bundeve). Uzimati je za vreme jela po 1-3 supene kašike dok se ne potroši. Pre nego se pristupi čišćenju zglobova. Piti po čajnu kašiku soka 1 sat posle jela. isključivo u frižideru! Sok od rotkve uzimati u pogodno vreme nezavisno od režima ishrane 3 puta dnevno po 30 grama (ne više!). ne napuštati započeto delo. Isprati u 198 62 Primedba prevodioca. Melasu pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase 300 grama meda (500 grama šećera) i tome dodati surutku od mleka. Ako se u jetri ne j a v e bolovi. Čišćenje odvarom od lovorovog lišća Preliti ključalom vodom (300 mililitara) 5 grama isitnjenog lovo­ rovog lišća. ponekad dosta jaki. Doza . Soli se dobro rastvaraju sokovima od korena peršuna. Dobro je oprati i iz neočišćene rotkve iscediti sok. a efekat čišćenja je izvanredan. Čuvati na toplom. Uzeti 10 kilograma gomolja crne rotkve. Prve godine zglobove treba čistiti jednom u 3 meseca. listova podbela (Tussilago farfara). prolazak žuči je otežan . Soli dobro rastvara čaj od troskota. Konti 'a in dika ci je. Zatim j o š 3 dana ponavljati terapiju.šporeta) i ostaviti da odstoji 4 sata. a javljaju se j o š i koštane izrasline na stopalima. doza se može postepeno povećati od 1 do 2 supene kašike i na kraju do 100 mililitara. razdelivši čitavu količinu na 12 časova (ne srne se odjednom piti jer može izazvati krvarenje).otuda nastaje bol. u tegli pod presom. meso. koja će do tog vremena prokisnuti. Nemojte se uplašiti! Ne uzimati Tekove. Rastvor procediti i piti u malim gutljajima. Na početku takvog čišćenja mogu se javiti bolovi. spustiti u dezinfekcioni rastvor mangana. Ishrana mora biti isključivo prirodna. masna jela. ne ljušteči j e . prema mišljenju lekara. poljskog rastaviča. P. izbegavajući ljute i kisele produkte. Rezultat je pojava „izraštaja" na zglobovima šaka. U slučaju zatvora klistiranje treba primenjivati i za vreme pauze u lečenju. škrob i jaja. Sok čuvati u dobro zatvorenoj posudi. zatim se sve normalizuje. Soli se izbacuju neprimetno. Do porasta slanih grudvica dolazi skoro bezbolno. a dalje j e d n o m godišnje posle čišćenja creva i jetre (sa sorbitom i šipkom ili p r e m a metodu N. Čišćenje prema metodu G.Helianthus tuberosus). 02 Čišćenje sokom od crne rotkve Crnu rotkvu dobro oprati i. To je normalan tok procesa čišćenja. gradunje (slatki krompir. Narendati i iscediti sok. nestati neizlečive bolesti. Sok čuvati u frižideru. Kada nestane sok uzeti melasu. da se ne bi pojavila plesan. Pošto su krvni sudovi veoma tanki oni brzo sklerotizuju. sveže sokove. Malahova Upotrebu soka od crne rotkve usavršio je G. Malahov. Povećanje normativa može izazvati opasne posledice u organizmu. naročito limunov. jodinola i tome slično na 15-30 minuta. Za rastvaranje i izbacivanje kiselih soli iz organizma dobro je upotrebljavati odvare od trava. Za to vreme iz dnev­ nog obroka hrane treba isključiti kiselo testo. Posle toga će.ČIŠĆENJE ZGLOBOVA Taloženje i slepljivanje soli u veoma čvrste „grudvice" vrši se z b o g slabog suabdevanja malih zglobova krvlju. Kuvati ga 5 minuta na slaboj vatri sa skinutim poklopcem da bi isparila etarska ulja koja nadražuju bubrege. Tokom svih dana uzimanja odvara od lovorovog lišća j e d n o m d n e v n o čistiti se klistiranjem da šljaka koja se izbacuje ne bi prou­ zrokovala alergijske pojave. protočnoj vodi. Terapiju ponavljati 3 dana. A k o u žučnim kanalima ima mnogo soli. jer čovek ne reaguje na promene i ne čisti na vreme organizam od šljake i soli. Dobija se oko 3 litra soka. Posle 3 dana napraviti pauzu od nedelju dana. pridržavaj ući se ti to v r e m e presne dijete. a takode primenjivati kontrastne vodene i vazdušne kupke. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. Treba popiti bez pre­ kidanja pripremljeni sok od 10 kilograma rotkve. Staviti oko jetre vodenu grejalieu (termofor) i primenjivati vruće kupke. Kupke i prirodnu ishranu ne prekidati ni za vreme pauze.

Tu „ k a š u " treba pojesti za 3 dana. karlično .preporođeni .novi u brzom .čisti. Sitina.preporođeni . rađa sve zglobove prstiju ruku preporođene .čisti .čisti .iji. snaga preporoda.čisti — preporođeni . Sitina Za izbacivanje šljake i soli iz zglobova prema metodu G. Mladalačka krv veselom . Čišćenje pirinčom prouzrokuje znatno mršavljenje. Brza mladalačka krv ustrem­ ljujućom bujicom ispira .čista.ispira — ispira sve soli.čiste.ispira .čist . koji se koristi.radosnom ustremljujućom bujicom ispira . razblažiti ga toplom vodom (37-40° C) u odnosu 1 : 7 i ostaviti da odleži u kadi 10-15 minuta.ispira sve soli. iz karlično .zdrave .ispira sve soli. Soli će se izbacivati sa mokraćom.čisti .ispira . svi zglobovi su stalno preporođeni . pa su moguće vrtoglavice i srčane aritmije. uglavnom.energičnom razvoju sa ogrom­ nom—kolosalnom snagom preporođeni život uliva se u prste mojih ruku. novi . svu šljaku. Organizam neretko teško podnosi to čišćenje. Dobijenu kašu podeliti na četiri jednaka obroka i svaki pojesti u j e d n a k i m razmacima od 20 minuta. u srednjoj Az. Osim te „ k a š e " ne treba ništa drugo jesti. Posle te kure čišćenja zglobovi obično prestaju da „škripe" i postaju pokretljiviji i elastičniji. preporođena . Na taj način čiste se slezina. To je veoma jak i dosta složen način odstranjivanja soli.1 0 0 miligrama na 1 čašu).čisti . Posle 3 .ispira .jako junačko srce sa o g r o m n o m snagom gura krv kroz prste mojih ruku.500 grama cvekle i 500 grama jabuka.zdrave. sve kosti su stalno preporođene čiste .bedrene zglobove.ispira sve moje zglobove. Preporođena snaga. • Razmutiti 2 čajne kašike jabukovog sirćeta i 2 čajne kašike meda u jednoj ili pola čaše vode.preporođeni .ispira kičmu spira . Svakog dana posle kupke treba se 1-2 sata odmoriti u postelji. zatim vodu izliti. krvnih sudova i drugih delova tela može se koristiti jedno od sledećih sredstava: • Narezati 2 kilograma lišća i stabljike gradunje na parčiće dužine 3—5 centimetara. Čišćenje prema metodu G. Lečenje produžiti dok se ne postignu zadovoljavajući rezultati. Preporođena snaga rađa se.5 sat. preporođena . Osim navedenih načina. a posle 20 kupki napraviti pauzu od 15-20 dana. pankreas i kosti.čisti .ispira .ispira sve zglobove na prstima mojih ruku.ispira karlično .ustremljujućom bujicom ispira .ispira zglobove mojih kolena. Uzimati tu smešu 2 . sada — sada. U čitavom telu krvotok je biz i veseo. naročito za čišćenje zglobova na prstima ruku treba primenjivati sledeću motivaciju. spira spira .spira sa mojih kostiju sve soli. iz zglobova mojih kolena ispira .5 litra mleka do konzistencije kaše približno 1. u j e d n o m trenutku rađa prste mojih ruku preporođene . iz svih zglobova prstiju mojih ruku ispira .čisti. pijući pre toga po pola čaše vode. svu šljaku. ispira ispira .zdrave.ispira . 201 Čišćenje pomoću korena povrtarskog peršuna i mleka Pripremiti 2 kilograma korena peršuna.radosnom .čisti .spira spira sa kostiju sve soli. u nju dodati 2 Čaše sveže vode i kuvati dok voda ne uvri. svi zglobovi na prstima ruku su stalno preporođeni . tamni pirinač.preporođeni .preporođene . Snažno . Ovaj način Čišćenja zabranjuje se trudnicama jer može ispro­ vocirati pobačaj. Krv veselom . svu šljaku. Brza mladalačka krv veselom .ispira sve moje kosti.čisti. svu šljaku.3 puta dnevno tokom mesec dana.bedreni zglobovi su stalno prepo­ rođeni . Tokom dana popiti čašu ekstrakta šipka.preporođeni .radosnom — ustremljujućom bujicom ispira . a sledećeg dana .preporođeni .ispira . Preporođeni. Pri tome je dobro piti čaj od diuretičnih trava. pri čemu može doći do nadražaja kože i bolova u zglo­ bovima. Upotreba izdrobljenog i jako glaziranih vrsta pirinča daje slabe efekte. Mogu ga primenjivati posle čišćenja bubrega samo ljudi j a k e volje.ispira . zglobovi prstiju ruku sada . na vrhovima prstiju mojih ruku puis je pun snage. 200 grama osušenih stabljika i lišća ili od 400 grama osušenog gomolja gradunje. • Čašu očišćenih oraha ostaviti da odstoji u pola litra votke 18 dana.svezi . Navedenim načinom se odlično čisti i ceo mokraćno-polni sistem.zdrave preporođene .čisti. Biza mladalačka krv ustremljujućom bujicom ispira . za izbacivanje soli iz zglobova.preporođeni .čisti — preporođeni . Takav rastvor može se pripremiti od 1 kilograma svežeg gomolja. sipati u lonac od 5 do 8 litara zapremine i kuvati 25 minuta. 200 .4 dana terapiju ponoviti. kolosalna preporođena snaga uliva se u prste moj ih ruku.čista.preporođeni .bedrenih zglobova ispira . sam leti u mašini za meso i kuvati u 3. Brza mlada­ lačka krv veselom .ispira iz zglobova sve soli. Uzimati 3 puta dnevno na 30 minuta pre jela.ustremljujućom bujicom ispira — ispira . snaga. Najbolje je upotrebljavati neglazirani.radosnom . Kod mioma i adenoma u dane čišćenja pirinčom treba piti čaj uz dodatak mlevenog đumbira ( 7 0 .čisti.Narodni načini čišćenja • Čašu pirinča potopiti u vodu na 3 dana. čitava kičma je stalno preporođena .čista.sada rađaju se preporođeni .preporođene . zglobovi kolena su stalno preporođeni . Odvar procediti i sipati u kadu.

opuštanja i uvežbanosti mišića nestaju bolovi u zglobovima. kuvati 5 minuta i čaj ponovo popiti za 2 . Način vežbanja 1. Posle o d m o r a (6 sekundi) podignuti desnu nogu i levu ruku na isti način.zdravi. Ako bi se skupile sve soli ostavljanjem mokraće da odstoji tada bi se. Zato treba ujesen stvoriti zalihe debelog dela korenja. Posle toga uzeti novu porciju (čašu) korenja i ponoviti terapiju sledeća 3 dana.3 dana. trenutno. Držati petu leve noge što bliže stražnjici (si. a pre upotrebe ga isitniti na parčiće veličine sitnog pasulja. u svim zglobovima sada . Posle toga smeša se može koristiti za masažu zglobova. Vežbati naizmenično samo 6 ciklusa svakoga dana. To je početni položaj.svezi. Ona normalizuje krvotok u oštećenim (obolelim) zglobovima i tonizuje mišiće. Ne srne se naglo spustiti ruka. rada se preporođena potpuna pokretljivost. Kolosalnom snagom zdraviji. Pri vežbanju ove asane nema potrebe za poseb­ nim disanjem. i u njoj ne prestane da se taloži so.8 sekundi.sada. Smenjivati naizmenično cikluse. Ljuska od jajeta će biti rastvorena. iseckati ga i odstraniti vrhove u vidu dlačica. U tom položaju zadržati se 6 . u svim zglobovima rađa se preporođena potpuna pokretljivost. u svim zglobovima prstiju ruku sada . Pošto svi ne mogu da stoje na jednoj nozi. 35) 3.uliva se u prste mojih ruku. Svu tečnost popiti z a 2 . Obuhvatiti prste leve noge levom rukom. držeći je u napregnutom stanju. Za čišćenje većine zglobova primenjuje se Santulan asana. preliti ga sa 3 litra vode i kuvati 1-2 minuta. Probiti opnu i sadržaj jajeta sipati u sirce. 6.zdraviji. Podignutu ruku držati čvrsto zategnutu. Dlan ispružene ruke okrenuti prema dole. Bolotova Čaj od korena suncokreta rastvara mnoge soli u organizmu. trenutno. preporođeni život rađa preporođenu potpunu pokretljivost u svim zglobovima prstiju mojih ruku. pažljivo ga spustiti u manju teglu i u nju do vrha naliti 5 . Upotrebljeno korenje ostaviti u frižider.Preporođena kolosalna lekovita sila . Čišćenje pomoću joga vežbi San tu lan asana Sredstvo za masiranje zglobova Dobro oprati jaje (poželjno domaće . rađa se preporođena potpuna pokretljivost. Napomena. kod odraslog čoveka nakupilo oko 2 . Ta asana ima lekoviti uticaj na zglobove k o ­ lena. Stojeći na ćilimu (tepihu) ispraviti telo i zategnuti ga. 5. preporođena potpuna pokretljivost. Da bismo vežbali ovu asanu treba izvesno vreme stajati na jednoj nozi. preporođeni život uliva se u zglobove prstiju ruku. Ispružiti desnu ruku napred. tvrdi B. Gledati pravo ispred sebe. a ne iz inku­ batora) vodom. Tokom prve nedelje vežbati asanu samo 4 puta. oni mogu da se oslone na stolicu ili na zid. Lečenje traje mesec i više dana. kao što smo uradili u prvom ciklusu.3 dana. treba disati slobodno. Posle ruke spustiti i levu nogu. Saviti levu nogu u kolenu.9 % sirce. U emajliranu posudu sipati čašu korenja. koje se upotrebljava za jelo.ispod kokoške. Kolosalnom snagom sve zdraviji preporođeni život uliva se u sve moje zglobove. Sastaviti prste ruke i polako desnu ruku podići uvis. Usled poboljšanja krvotoka. Privući petu savijene noge prema stražnjici.zdraviji. Posle jednonedeljnog vežbanja povećavati vežbe do 6 puta. Vratiti se u početni položaj na sledeći način: polako spustiti podignutu raku dole. Posle 2 dana otvoriti teglu.3 kilograma soli. dobro promućkati i ostaviti na tamnom prohladnom mestu još 2 dana.sada.V. 202 Čišćenje odvarom od korena suncokreta prema metodu B. Korenje oprati i osušiti. Desna noga treba da bude zategnuta i ne srne se savijati. 2. Gledati napred. zglobove članaka i ramena. Ruke spustiti niz telo. svi zglobovi rađaju se preporođeni . Teglu dobro zatvoriti i ostaviti na hladno i tamno mesto. Pri primeni tog metoda čišćenja soli počinju da se izbacuju tek posle 2 nedelje lečenja i luče se sve dok mokraća ne postane prozračna kao voda.lekovita sila . preporođeni . Ne raditi to trzajem. svi zglobovi na prstima ruku svake sekunde su zdraviji . 203 . zapešća (gle­ žnjeve) prstiju na rukama i nogama. ponovo preliti istom koli­ činom vode. Bolotov. Teglu zatvoriti. Prsti ruku su svake sekunde zdraviji . a kada se ruka podigne treba da bude okrenut napred. ali opna ne. 4.lekovita sila uliva se .

Ako pod uticajem obilnog unošenja limunske kiseline u želucu budu uočene bilo kakve nenormalnosti u funkcionisanju creva. kod kojih je prepobuđen životni princip žuči. treba na vreme prekinuti čišćenje da bi probavili sistem mogao da se pri vikne na limunov sok. Čišćenje pirinčom Svojstvo da iz zglobova „izvlači" nataložene soli ima i kuvani pirinač. Pri tome treba imati u vidu da svež limunov sok brzo oksidiše pod uticajem vazduha i svetlosti. da lišće od brusnice negativno utiče na mušku potenciju. umo­ tavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom i obezbedenje ujednačene temperature u prostoriji. Tako. j e r je za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. uglavnom za one. Mnogima je teško da piju limunov sok (naročito osobama sa izra­ ženom konstitucijom žuči): od njega trnu zubi. što se duže natapa u vodi. Od natopljenog pirinča skuvati kašu i pojesti je bez soli i hleba.čišćenje za vreme napada bolesti. Hrana mora biti prven­ stveno biljna. ne zaboravljajući da u njima treba obnav­ ljati vodu. Pripadnici severnih naroda zahvaljujući tradiciji da piju čaj od lišća brusnice retko boluju od taloženja soli. Istina. zbog Čega g a j e najbolje 205 . Na toj dozi treba se zadržati nekoliko dana. a zatim je postepeno smanjivati do prvobitne količine to jest do 5 limunova. Šestog dana uzeti prvu teglu za upotrebu. a umesto nje ostalim teglama dodati novu (petu) teglu sa pirinčem. m o ž e se pristupiti čišćenju limunovim sokom. Najbolje je uzimati limunov sok na pola sata pre jela. Takvo lečenje traje 40 dana. Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dana Peti dan v Izbacivanje soli pomoću lišća brusnice Čajnu kašiku isitnjenog lišća brusnice preliti sa 2 čaše ključale vode. količina od 2 0 . Limunov sok treba piti u čistom stanju bez šećera. preliti ga vodom i ostaviti da odstoji 24 sata. treba preduzeti smekšavajuće krizne mere: potpuno mirovanje. zbog čega treba iz njega cediti sok neposredno pre upotrebe. što označava normalnu krizu lečenja. postoji mišljenje. Sledećeg dana isprati pirinač u toj tegli. Šesti dan Sedmi dan Osmi dan Deveti dan Deseti dan Jedanaesti dan Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša soka 10 limunova 2 čaše soka 15 limunova 3 Čaše soka 20 limunova 4 Čaše soka 25 limunova 5 čaša soka 25 limunova 5 čaša soka 25 limunova 5 čaša soka 25 limunova 5 čaša soka 20 limunova 4 čaše soka 15 limunova 3 čaše soka 10 limunova 2 čaše soka 5 limunova 1 čaša soka Tibetski metod čišćenja zglobova i mokraćno-polnih organa U teglu od pola litra sipati 2 supene kašike pirinča. U lekovite svrhe najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. koji sadiže veću količinu soka. kod kostobolje (podagre) i reumatizma čišće­ nje treba da bude podeljeno na dva perioda: prvi . na čemu se i završava lečenje. primesa vode i uopšte bez bilo kakvih sredstava koja poboljšavaju ukus. Kada se napad bolesti stiša i prođe.obnavljanje normalnog sastava krvi. Početi sa 5 limunova a zatim svakoga dana povećavati količinu dok se ne dostigne 204 Većina ljudi lako podnosi kuru čišćenja i samo za mali broj ljudi je to opterećenje. da bi se omogućilo da pirinač „ i z v u č e " šljaku. i drugi . Ostaviti da odstoji 30 minuta i popiti. Pri tome. Opisani način čišćenja donekle se razlikuje u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti.2 5 limunova dnevno. njegovo dejstvo je efikasnije. Za 5 dana pripremiti 5 tegli sa pirinčom. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti.Pri čišćenju sa korenom suncokreta ne srne se jesti ljuta i vrlo slana hrana. Obično je kod zapuštenih i hroničnih oboljenja potrebno oko 200 limunova i ni u kom slučaju tu količinu ne treba smanjivati. Za vreme pogoršanja bolesti. Za cedenje soka iz limunova najbolje je koristiti električni sokovnik. Čišćenje limunovim sokom Čišćenje limunovim sokom svodi se na to da se stimuliše životni princip žuči i iz organizma izbaci mokraćna kiselina. sipati 2 kašike pirinča u drugu teglu i preliti ga vodom. a takode se ne srne upotrebljavati sirce. Posle uzimanja ove kaše ne srne se ništa drugo jesti niti piti 4 sata. Limunom se m o ž e m o snabdeti unapred.

Odvar piti po želji. erozivni gastroduodenitis. To su akutni i hronični gastritis. Kontraindikacije: veoma slabo stanje organizma. Čišćenje pomoću pranske vode Stvarnu pomoć u ispiranju želuca i njegovog oslobađanja od pato­ genih mikroba može ispoljiti uzimanje pranske vode. čir na želucu. Kodpoliartritisa zglobovi se odlično čiste odvarom od krompira: 1 kg neočišćenog krompira narezati na male kriške (parčiće) i kuvati 1 sat 20 minuta u 3 litra vode. pored prozora. Čišćenje prema metodu O. Pranska voda je voda koja je. Kod artritisa treba piti krompirovu vodu ujutro (natašte). prema učenju jogista. M o g u ć e upale pankreasa su akutni ili hronični pankreatitis. Vidi odeljak Opšte čišćenje organizma. predakutni pankreatitis. 207 63 206 Primedba prevodioca. da pravilno upotrebljen limunov sok (u vidu posebnog obroka ili pre jela) blagotvorno deluje na probavili trakt. Takvo obogaćivanje vode uništava patogene mikrobe u želucu i crevima.najaktivniji je od 9 do 11 časova ujutro. predakutni holecistitis i dijabetes nezavisan od hormona. u krajnjem slučaju. Želudac je prošireni deo probavnog trakta koji se nalazi u pro­ dužetku jednjaka.jin-sistem . sauna. Jelisejeve Indi ka ci je prim ene: čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Praksa je pokazala.najaktivniji je od 7 do 9 časova ujutro. polipi i druge. Energetski kanal pankreasa . . tumori. Voda se preliva iz čaše u čašu 35 ili 42 puta (ili onoliko puta da se taj broj može podeliti sa 7). h e m o roidi u stadij umu pogoršanja. njega ne sineju piti ljudi sa povećanom kiselinom. Procediti. ugljenih hidrata (insulin. „glača" creva i oslobađa zidove creva od sluzi i „taloga". Za zasićenje pranom treba uzimati otopljenu vodu. lučeći svoj sok. a pasivan od 21 do 23 sata. Ona. O n a pomaže da se iz organizma izbaci šljaka. Kupka. erozivni enterokolitis. Usled nedovoljnog stvaranja i lučenja insulina može se razviti dijabetes. što savršeno otklanja neprijatne pojave. glukogen) i masti. ČIŠĆENJE ŽELUCA I GUŠTERAČE (PANKREASA) Čišćenje krompirom Voda od krompira je voda koja je ostala posle kuvanja krompira sa ljuskom. sigmoiditis. j e d n o m dnevno i neposredno pre spavanja. U sluzokoži želuca nalaze se žlezde koje luče želudačni sok. Vodu je najbolje prelivati na otvorenom prostoru ili. učestvuje u probavi hrane i stvara hormone koji učestvuju u regulisanju r a z m e n e belančevina. u najgorem slučaju. Gušterača (pankreas) je mešovita žlezda. Bolesti želuca određuju se kiselošću želudačnog soka.jang-sistem . malo iscediti (gnječenjem)" . nabijena poten­ cijalom. obnavlja sluzokožu i zasićuje organizam energijom. Ipak. Ona se pije ujutro čim se probudite. Energetski kanal želuca . a pasivan od 19 do 21 sat. vruću ili sveže prokuvanu vodu. i nisu zabeleženi slučajevi oboljenja želuca od limunovog soka. Tada se voda zasičuje pranora i kiseonikom.piti kroz slamčicu.

00 Skinuti termofor i otići na spavanje. M a l o v i č k a Samleti na mašini za meso 2 kilograma peršuna.00 Čišćenje g u š t e r a č e p r e m a m e t o d u G . Pri pojavi mučnine mirisati češnjak i masirati tačku pro­ jekcije želuca na levoj usnoj školjci. pečeni krompir.N a č i n čišćenja \ čišćenja Uoči čišćenja D a n Sati 16. 3 sata posle večere.00 22. Ogromnom .00 9.00 od trava Popiti 50 mililitara maslinovog (ili drugog bilj­ nog) ulja i odmah zatim supenu kašiku limunovog soka. essentuki. U litru tople vode rastvoriti supenu kašiku soli ili sode bikarbona. celera i zelene paprike. Privezati toplu grejalicu (termo­ for) na desni bok i ležati 2 sata sa savijenim kolenima priljubljenim uz stomak Popiti 50 mililitara maslinovog (ili drugog bilj­ nog) ulja i odmah zatim supenu kašiku limunovog soka. Preporođeni život.5 sat dok se ne stvori kašica. Prvo popiti pola litra te vode. krompira. Nasuti u termofor toplu vodu i privezati ga na telo oko jetre.00 in no 10.00 20. 20. Odlična svojstva čišćenja imaju vode boržomi. Uraditi klistir sa 6 litara vode Na svaka dva sata piti po pola čaše soka od krompira ili odvara od povrća (krompir.00 Čišćenje g u š t e r a č e p r e m a m e t o d u A . Zatim popiti preostalih pola litra i ponoviti terapiju. dizati 2 sata.00 18. u bizom . kao supu. Sitina Primenjujte sledeću motivaciju. Četvrtog dana može se jesti obareno povrće. kao i med. U pauzama između uzimanja soka ili odvara piti po četvrtinu čaše odvara od trava. Ogromna .kolosalnom snagom preporođeni život uliva se u želudac. ispraviti leđa i stajati 5 minuta. T o g dana ništa ne jesti P o p i t i 2 m m u t r a n o dćuia** * Pivi dan i o n 0 10 ' P š i ( l e k z a smirenje). Ako posle druge terapije izlazi mutna voda popiti j o š pola litra rastvora.burnom razvoju uliva se u moj želudac. v Popiti pola čaše svežeg soka od krompira.00 13.00 Poslednji obrok Postupak Treći dan Dalje trećeg i ceWrtog dana 6. a 30 mililitara odvara od trava ostaviti do . Privezati toplu grejalicu (termo­ for) na desni bok i ležati 2 sata sa savijenim kolenima priljubljenim uz stomak. po- mešavši ga sa 30 mililitara odvara od trava. cvekle.00 10. Drugi dan 14. 1 7 0 0 č a s o v a N a r o d n i načini čišćenja Terapiju je najbolje primenjivati noću. kupus). sipati u emajlirani lonac (Šerpu) zapremine 5-6 litara i preliti sa 3 litra svežeg nepasterizovanog mleka). Sokovi: od šargarepe. banane.00 Popiti 2 mili Litra no-špi sa 30 mililitara odvara 17. suvo grožđe i celer. Preporođeni život u burnom .00 6. Skinuti grejalicu i otići na spavanje Uraditi klistir sa 6 litara vode Popiti po pola čaše toplog odvara od smeše trava. u gušteraču. Pored gušterače čiste se i zglobovi. Sve kuvati 1. za to vreme izazvati povraćanje.kolosalna snaga uliva se u želudac. barvibinskaja i druge. u gušteraču.00 6.energičnom 209 208 . Osim te smeše tog dana ne treba ništa jesti. Popiti čašu odvara od krompira i kupusa. 20.00 13. zatim procediti). u gušteraču. Preći na izlazak iz čišćenja Popiti čašu toplog odvara od smeše trava Uraditi klistir sa 6 litara vode Popiti po pola Čaše odvara od krompira i kupusa (kuvati ih na vodi bez soli. Popiti 50 mililitara maslinovog (ili drugog bilj­ nog) ulja i odmah zatim supenu kašiku limunovog soka.

idealno ispravnu.7 do 2 litra tople vode. energija razvoja uliva se u gušteraču. Junački snažno mlado srce ustremljujućom buji­ com gura krv.brzi . Preporođeni život koji se burno razvija uliva se u želuca. Ispiranje 64 64 Primedba prevodioca.ispira gušteraču. sva naskroz sada rađa preporođeno .zdravi život gušterače. postaju zdraviji . A brza vesela mlada krv ispira . Ispira . idealno pravilo izvršava u organizmu sve svoje funkcije. Čitavo telo živi veselim radosnim zdravim životom. A glava.radosno. postaju zdraviji . postaju zdraviji . idealno pravilo izvršava u organizmu sve svoje funkcije.jačaju mladi nervi. Rada se energično . svu šljaku.energično. idealno zdravim ži­ votom. 211 . U čitavom telu ključa kolosalna snaga života. A glava. Krv donosi u gušteraču u izobilju odličnu i kvalitetnu hranu. izazvati povraćanje.ispravnu.radosnim zdravim životom. Gušterača se naskroz. Gušterača idealno pravilno.sveza. Gušterača je energično . sa mladalačkom snagom izvršava sve svoje funkcije u organizmu. Gušterača funkcioniše energično . energično snažna.radosnim.energičnije. veselije . Gušterača veselo . Gušterača idealno pravilno. u gušteraču. Preporođeni život rađa osećaje koji se brzo . Gušterača funkcioniše veselo .snažna.sveza.radosno oživljava. Gušterača oživljava oživljava.jačaju.energično. Ispraviti se i posle izdisaja pri zadržavanju disanja nekoliko puta uvući i isturiti stomak. veselo . Junačka snaga mladosti. U gušterači postaju zdraviji . funkcioniše veselije .jačaju. Čučnuti.snažan zdrav želudac. preporođeno .ispira Čitavu gušteraču. Rađa se energično . Želudac radi veselo .snažna.snažna.čista. Čitavo tkivo želuca i creva rađa se preporođeno . preporođeni život uliva se u želudac. ener­ gično . jaka creva. Preporođeni život rađa punokrvan radostan život gušterače. može se dodati malo soli i sode. u čitavom telu ključa kolo­ salna snaga života. Gušterača idealno pravilno. Kolosalna energija života uliva se u gušteraču. zdrav želudac. veselije .snažna gušterača. gušterači postaju zdraviji .snažnu. sa mladalačkom snagom izvršava sve svoje funkcije u organizmu. Čitav organizam živi zdravim . preporođeno . brzi .veselo. Gušterača funkcioniše veselije .radosnim zdravim životom.energičnije.veselo.energičnije. Gušterača živi veselim . gušterače uliva se nerazrušiva preporođena snaga. jak.aktivira rad gušterače. idealno .čista. oživljava.aktivira rad gušterače. postaju zdraviji . Čitavo telo živi veselim .j a č a j u mladi nervi. Gušterača živi veselim .snažnu. veselije . preporođeno .jačaju mladi nervi. sa mladalačkom snagom izvršavaju sve svoje funkcije. Gušterača živi energično . Čitavo telo živi veselije i sa mnogo životne radosti. U nerve želuca.veselo. energično . idealno . sve energičnije aktivira .veselo. energično — veselo. glava sve energičnije. Čitavo telo živi veselim . Gušterača funkcioniše veselije .zdravim.ispira ispira čitavu gušteraču.razvoju. Čitava gušterača sada se rađa. Energija razvoja.energičnije. Kolosalna snaga života uliva se u gušteraču. veselo .energičnije.burni preporođeni razvoj uliva se u gušteraču. Gušte­ rača funkcioniše veselo . Čišćenje p o m o ć u joga vežbi I s p i r a n j e želuca Vršiti natašte (na gladan stomak) .energično. energično . Svi unutrašnji organi trbušne duplje funkcionišu energično .snažan zdrav želudac. energična.energičnije. sa mladalačkom snagom izvršava u organizmu sve svoje funkcije. energično . veselo . snažna. ispira . zatim ponovo izazvati povraćanje. sve produkte razmene. snažan.ispira iz nje sve soli. Gušterača funkcioniše energično . Gušterača funkcioniše sa mladalačkom snagom.energično.pravilno.snažna. energično . preporođava. glava sve energičnije. raširiti kolena i popiti čašu za čašom od 0. idealno pravilo izvršava u orga­ nizmu sve svoje funkcije. gura krv kroz gušteraču. Preporođeni život rađa punokrvni . creva. A glava.energičnije. dok se želudac ne oslobodi popijene vode. glava sve energičnije. veselo .veselo. Svi unutrašnji organi funkcionišu veselije . U želucu. Preporođeni razvoj. zagolicavši osnovu jezika desnom rukom i pri tiskaj ući na želudac levom rukom. Svi unutrašnji organi fun­ kcionišu energično . U sve unu­ trašnje organe trbušne duplje uliva se ogromna kolosalna snaga života. Kolosalna energija uliva se u gušteraču. sa mladalačkom snagom izvršava sve svoje funkcije u organizmu. Zatim se nagnuti iznad lavaboa sa ispruženim nogama za 90 u odnosu na telo i.energično. brzo preporođava.energično odvijaju. Gušterača se rađa energično . Posle svakog izbacivanja vode odmoriti se 10-20 sekundi.j a č a j u . energično .aktivira rad gušterače.radosno. Rađaju se energičan.radosnom ustremljujućom bujicom ispira . energija života uliva se u gušteraču. energičan. Preporođeni život sada .Gušterača veselo . energično . preporođeno 210 kompaktno.veselo.sada rađa gušteraču preporođenu . zdrav želudac. idealno pravilo izvršava u organizmu sve svoje fun­ kcije. energično . Gušterača veselo radosno oživljava. Gušterača sa mladičkom snagom izvršava sve svoje funkcije u organizmu.punokrvni zdravi . snažan. Energija života. Mlada krv veselom .radosnim zdravim životom. sve energičnije aktivira .rados­ nim zdravim životom. j u n a č k a snaga mladosti ključa u čitavom mom mladom zdravom telu. Po završetku terapije popiti čašu hladne vode i malo prileći.radosno.pravilno. sve energičnije aktivira .sveže.radosno oživljava. veselim .veselo. Svi unutrašnji organi trbušne duplje energično veselo.

Bhudžanga asana aktivira iznutra čitavu trbušnu duplju. Tu asanu raditi po 6 puta dnevno (3 puta sa svakom nogom).8 sekundi početi izdisati. za otklanjanje zatvora. Prebaciti savijenu nogu preko ispružene noge i staviti petu u centralnu tačku između kolena i gležnja (članka) ispružene noge sa spoljašnje strane. Saviti nogu u kolenu i podići je do pazuha. Ruke saviti tako da vrhovi prstiju budu ispod ramena. U tom položaju obe noge treba da budu potpuno zategnute i sastavljene jedna uz drugu. Čira na želucu i gastritisa sa povi­ šenom kiselinom. ona momentalno p o m a ž e . Dizati petu dobro pritisnutu uz nogu. 4. za sprečavanje i otklanjanje nastalih gasova. jednom nedeljno. a zatim ispraviti koleno i spustiti nogu na pod. meteorizma i dispepsije. a drugu ruku staviti na podignuto koleno (si. 36). licu i glavi. Čišćenje j e d n o m nedeljno preporučuje se svim ljudima sa oslabljenom jetrom. Polako udisati. 4. 2. Slika 36 . Pavanmukta asana Bhudžanga asana Način vežbanja 1. 6. želudačnih oboljenja i drugih poremećaja u trbušnoj duplji. Ona je najbolja asana za lečenje želuca kada slabo vari. Ona daje elas­ tičnost kičmi i leci poremećaje u kičmi i bolove u leđima. 5. a deo tela iznad pupka da se podigne naviše. Gledati ispred sebe. možete je vežbati ležeći na leđima.8 sekundi. a drugu ostaviti ispruženu na podu (si. Asana efikasno aktivira krvotok u grudima. Šesti na pod. U tim slučajevima terapija se primenjuje svakoga dana tokom 2 nedelje. spuštajući glavu na pod u početni položaj. Ta asana aktivira gušteraču i druge organe trbušne duplje. 5. Zahva­ ljujući njoj jačaju i normalizuju se gušterača. Ardha vakra asana Način vežbanja 1. Asana opušta bedrene zglobove i aktivira sve mišiće trbušne duplje i creva. Pete sastaviti.8 sekundi. na vratu. Obuhvatiti rukom sa iste strane tela (desna noga . Način vežbanja 1. 3. Odmoriti se 6 sekundi i to ponoviti sa drugom nogom. U slučaju da vam je teško da vežbate asanu stojeći na jednoj nozi. Koleno savijene noge treba da bude podignuto. 2. To je laka asana i može je vežbati svako. visokog krvnog pritiska. koji pate od gasova u stomaku i povišene kiseline. Stati i ispružiti ruke niz telo. Podići glavu i blago je zabaciti unazad (si. Pritisnuti koleno uz grudi bez ikakvog pritiskanja gležnja. na kraju. podižući glavu i grudi tako da pupak ostane na ćilimu (tepihu). 37).desna ruka) ' gležanj podignute noge. glavu okrenuti udesno ili ulevo. Ostati u položaju asane 6 . a asana pomaže i u obnavljanju funkcije gušterače. Ispružiti obe noge napred i staviti dlanove ruku na tepih. Ljudima.želuca odlično pomaže pri oboljenju jetre i žučnog mehura. gastritisa sa smanjenom kiselinom. 38) ^" "' * eC llU n o ^ u s a v m 1 1 Polenu. a laktovi priljubljeni uz telo. Disati slobodno.Bhudžanga asana 212 65 Primedba prevodioea. 3. 213 . Usled njenog unutrašnjeg dejstva lece se zatvori i otkla­ njaju sve teškoće u želucu. Posle 6 . 3. Leći na stomak. a vrhove nogu priljubiti uz pod. Vežbu raditi 4 puta dnevno. Stajati čvrsto na drugoj i ne savijati je. Vežba je posebno korisna za žene: tom asanom otklanjaju se razni menstrualni poremećaji. Gledati pravo ispred sebe i zadržati disanje na 6 . Terapija je kontraindikativna za ljude koji pate od ozbiljnih srčanih oboljenja. zatim j e d n o m u 3 dana tokom mesec dana i. jetra i drugi organi probavnog sistema. Odmoriti telo 6 sekundi i posle odmora ponoviti vežbu.

Podići drugu ruku i staviti dlan na slabine. Posle odmora ponoviti asanu sa drugom nogom. držeći palac i kažiprst prema gore. Naizmenično uraditi 6 ciklusa. Razdvojiti bravu. Sada je ruka savijena u laktu pod uglom od 90 u odnosu na ispruženu nogu. Ona aktivira sve organe i žlezde u tom delu tela. 10. To je brava sa dvostrukim zaokretom ruke i noge. Ako ne možete da obuhvatite ispruženu nogu. 66 Primedba prevodioca. savijati i zaokretati slabine. poremećaje želuca. možete je samo dotaći ili držati prste oko centralne tačke. opustiti telo. 8. koja odgovara ispruženoj nozi (desna noga — desna ruka) i njome obuhvatiti ispruženu nogu u visini pete savijene noge. grudi. ukočenost vrata i povrede kičme. Ona je laka za vežbanje i zato se preporučuje svima koji se bave j o g o m . Zaokrenuti se onoliko. 214 . Na tom stepenu kičma mora biti ispravljena. koliko možemo.Glavna korist od te asane je za slabine i trbušnu duplju. Asana ispoljava lekoviti efekat na gušteraču. Podići ruku. vrat i leda budu ispravljeni. hemoroide. U tom položaju savijeni lakat i gornji deo tela zaokreću se za 9 0 a glava za 180°. Slika 38 -Aidltu vukru usana 4. staviti dlanove na tepih i odmoriti se 6 sekundi. Početi polako udisati. 5. Asana ima i druge prednosti: ona leci zatvore. U tom položaju treba obratiti pažnju na to da glava. Nikada ne vežbati više od 6 puta (po 3 puta u svaku stranu). jajnike kod žena i mošnje kod muška­ raca. nadbubrežne žlezde. bolove u leđima. ispružiti noge. 9. Izdišući polako. 6. 7. vrat i glavu prema savijenom laktu. Posle maksimalnog zaokreta zadržati disanje i ostati u tom polo­ žaju 6 . vraćajući se u početni položaj.8 sekundi.

Oštećenje pluća tipa pneumonije. manje smo podložni toj infekciji.vratnih. osećaja prepunjenosti želu­ ca. 217 . koja je spremna da u bilo k o m povoljnom slučaju prede u aktivno stanje i da ponovo počne da uništava ćelije. Oboljenje može biti propraćeno bolovima i uvećanjem limfnih čvorova. u koju su prodrle i gde su se razmnožile. vrtoglavice i depresija. hlamidija i tome slično. Preporučuje se uvijati cvetove pelena (oni nisu ništa veći od glave šibice) u kuglice od hleba i gutati ih pre jela i posle toga. dlanova i stopala. mokraći. žutice. raznovrsna oboljenja jetre i žučnih kanala. Kapsulirane toksoplazme mnogo se teže uništavaju i prisutne su kao „uspavana infekcija". pa se aktivirala toksoplazmoza. Napomena. toksoplazma . Zavariti čajnu kašiku suve trave sa četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. U akutnom periodu bolesti toksoplazme se mogu nalaziti u plju­ vačci. Caj. Što duže gladujemo.ujutro i uveče. miokarditis i oštećenje nervnog sistema. Čaj od pelena stimuliše krvotok i poboljšava razmenu materija. Osobe sa prepobuđenim životnim principom vetra taj čaj treba da upotrebljavaju oprezno jer on podstiče uzbuđenje. Pro­ diranje toksoplazme u skeletne mišiće dovodi do mialgije i artralgije (bolova u mišićima). Prostim mikroorganizmima zaraženo je skoro 9 0 % stanovnika zemljine kugle. u seroznom eksudatu. ekcem. Na to ukazuje izbacivanje ujutro kroz nos manje količine gnojnog sadržaja. Uništivši ćeliju. Oštećenje creva tipa akutnog ili hroničnog enterokolitisa. Malahova Prva varijanta Pelen je biljka iz porodice glavočika. Gorak ukus stimuliše životnu aktivnost organizma i daje mu odličan tonus. krvi i okoplodnoj tečnosti. Mnogi ljudi i ne sum­ njaju da im glava polako truli. kožna oboljenja (dijateza. kod nadimanja i gasova. Na primer. fasciola.prostiji mikroorganizam. Osim uništavanja gnojnih mikroorga­ nizama. Bolesti koje izazivaju gliste . trihomonada. na zatiljku. toksoplazme prodiru u nove ćelije. proteusa. 3. Visoka temperatura sa ospama po telu. nedovoljnog lučenja žuči. Pomoću pelena organizam se može čistiti od prostijih mikroorgani­ zama: jednoćelijskih bičara. 67 Primedba prevodioca. Odvar i ekstrakt od pelena su vekovima proverena sredstva. a zatim u ćelije organa i tkiva. mačjih lamblija. 2. oštećuje se organizam (na primer. kamenja i peska u bubrezima. Oboljenje limfnih čvorova . j a k o g mirisa i gorkog ukusa. Rezultat tog dejstva je da nastaju upalni procesi. Uz to obično idu pneumonija. Sto redovnije gladujemo. bez bolova. i sve se ponavlja. on pomaže kod usporene probave. osim glave. slično tuberkulozi. 07 U helminte . sluzi u nosu. Sve ukazuje na to da se oko limfnih čvorova odvija patogeni proces. koju treba redovno sprovoditi. Tim čajem se može špricati (ispirati š p r i c o m ) . psorijaza itd.). Kao s t o j e praksa pokazala. gde se razmnožavaju. koren jezika . Sa mesta prodiranja u organizam toksoplazme prodiru u krv. organizam većine ljudi zbog nepravilne ishrane i načina života zaražen je tom gnojnom infekcijom. koja imaju čudotvorno dejstvo. Jaka glavobolja.povećani limfni čvorovi na vratu). Uzimati svakoga dana po solju tog gorkog napitka 3 puta dnevno. raznovrsna prehladila oboljenja sa izlučivanjem sluzi i gnoja.ČIŠĆENJE OD HELMINATA(GLISTA) I PROSTIH MIKROORGANIZAMA 4. infarkt.veoma efikasna terapija. O s n o v n i oblici toka t o k s o p l a z m o z e 1. a može samo sa neprimetnim uvećanjem. trihineloza. 216 Druga varijanta Redovna gladovanja omogućavaju da se organizam kvalitetno očis­ ti od te gnojne infekcije. toksoplazmoza i druge. To se obično prihvata kao prehlada. trule krajnici. kvare se zubi.helmintoze su: askaridijaza. mleku. Zato se preporučuje kod gojaznosti i drugih poremećaja razmene materija. nekrotične i druge neprijatne promene. Čišćenje prema metodu G. kamena u žuči. koji spada u klasu bičara. U stvari hlađenje je oslabilo zaštitnu snagu organizma.gliste spadaju svi organizmi koji parazitiraju u čoveku. koji narušavaju razmenu materija u organizmu i prouzrokuju upalu tankog creva. Oštećenje očiju. uništavamo dublja žarišta intekcije. alergija. ispod pazuha i sinusu ih. koprivnjača. iznad ključnjače. hemolitičkog stafilokoka. Zato je sistematsko uzimanje odvara od pelena i ispiranje njime ( pomoću špricaljke) .

ohladiti i njime se isklistirati. Prema shvatanju G. 68 Sredstvo za decu koje preporučuje K. kuvati na blagoj vatri 15 minuta i ostaviti da odstoji 30 minuta.4 puta dnevno. kuvati 10-15 minuta i procediti. uvodeći gumeno crevo s t o j e moguće dublje. • Supena kašika soka od šargarepe 2 puta dnevno je efikasno sredstvo protiv sitnih glista. ali ne duže od 5 minuta. Bol trpeti što više. 219 . zadržavši ga u debelom crevu preko noći. U istom periodu (7 d a n a ) oštrice ubijaju i palčići (režnjevi) češnjaka ubačeni u anus. Suština tog lečenja sastoji se u upotrebi patoloških izlučevina protiv samog žarišta bolesti. Ostaviti da odstoji l sat. • Kod glista se preporučuje ujutro natašte pojesti po nekoliko listova kiseljaka (Rumex acetosa).4 dana. Ne primenjivati na deci! 218 • Isitniti glavicu luka srednje veličine.pola čaše. protiv gnojnih bakterija koje stvaraju ta žarišta. Uzimati po pola do j e d n e čajne kašike 3 . Treća varijanta Vlastiti urin je bezopasan prirodni oksidant organizma. za decu . • Preliti 5 grama kore od nara (mogranja) sa 100 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji 30 minuta. ostaviti da odstoji 12 Časova i procediti. Ponavljati ga nekoliko dana uzastopce. Posle pauze od nedelju dana postupak ponoviti. • Preliti supenu kašiku cvetova povratiča (Tanacetum vulgare) sa pola litra ključale vode. na 30 minuta pre jela. Išlo. on odlično čisti organizam od gnojnih i drugih infekcija. Piti po pola čaše dnevno tokom 3 . zasićen punim spektrom vlastitih nozoda. N a r o d n i načini čišćenja • Ako se uzme 10 režnjeva češnjaka sa toplim mlekom biće isteraue sve vrste glista. • Supenu kašiku korenja koprive preliti sa 1 čašom ključale vode. ponekad je dovoljno samo jednom popiti urin i teška oboljenja odmah nestaju i više se ne ponavljaju. Doza za odrasle . • Za isterivanje oštrica i askarida klistirati se odvarom od semena pelena. izgnječiti u čaši vode (sobne temperature) 5 . • Kod glista i oštrica u debelom crevu staviti na anus oblogu od stabljika Hmeljinovog pelena i kuvanog ovsa. Ali. na anus mu treba privezati parče mesa ili sira .8 malih režnjeva češnjaka (ili 1-2 veća režnja). Jesti kruške sa s e m e n o m i brižljivo ih sažvakati. • A k o imate oštrice. Posle 1 sata uzeti neko purgativno sredstvo. prouzrokovanih glistama. Koristeći pelen i urin za vreme gladovanja ograničite se na nedelju dana gladovanja. Postupak ponavljati sedam dana.Najbolje je gladovati za vreme posta: 3-4 puta godišnje po 5-10 (a ponekad i više) dana. • Pregršt sirovog pirinča jesti za doručak nekoliko dana (žvakati ga najmanje 100 puta). u prostom pijenju urina i njegovom dejstvu na patogene mikroorganizme leži strogo naučan proces. crnina (Helichrysum arenarium) i povratiča. Sve zavisi od naše individualne konstitucije. pored oksidacije organizma.1 čaša. • Očišćeno seme od tikve samleti na mašini za mlevenje mesa i uzimati ujutro natašte pola supene kašike sa toplim mlekom. Najbolje je gladovati 3—4 dana u 3 meseca. 1 deo listova grčice (Menyanthes trifoliata) i pola dela cvetova 68 69 Primedba prevodioca. Ili ispržiti na tiganju na malo biljnog ulja uz dodavanje malo soli. Primenjivati u vidu klistira (zadržati na 5 minuta) jednom dnevno. • Seme od krušaka ima svojstva da izbacuje gliste. njegova antibakterijska svojstva objašnjavaju se homeopatskim principom: slično se sličnim leci. • Lamblije nestaju ako redovno. Piti po supenu kašiku 3 . Jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv „Lečenje nozodima" (od grčke reči nosćš bolest). Poželjno je gladovati na urinu. Sredstvo upotrebljavati kao dezert. 1 deo cvetova smilja. kao stoje to uobičajeno u Kini. • Skuvati u čaši mleka veliku glavicu češnjaka dok se ne razmekša. Ako se pije vlastiti urin. preliti je sa Čašom ključale vode. M a l a h o v a . pijemo po pola čaše rasola od kiselog kupusa.4 puta dnevno (veće doze nisu dozvoljene). Ekstrakt uzimati kod kolitisa i čireva (gnojnih rana) na sluzokoži creva. Dva sata posle uzimanja češnjaka treba popiti neko purgativno sredstvo. • Radi temeljnijeg uništavanja helminata istucati 2 . • Ispiskati seme tikve (bundeve) zasoljenom vodom i dobro ga zagrejati. ali redovno.četvrtinu . Kao što se može videti. Posle nedelju dana pauze ponoviti terapiju. Doronina Dobro pomešati 1 deo trave i cvetova centaurije. Ako dete ne zadrži u sebi mleko posle klistiranja.3 supene kašike 3 puta dnevno. Mleko procediti.helminti će sami izmigoljiti napolje. • Preliti sa 1 čašom ključale vode 15 grama smeše u jednakim količinama (po 5 grama) centaurije (Centaurium erythraea). Uzimati po 2 .3 režnja češnjaka u 2 litra vode i klistirati se prema metodu Yokera (vidi Čišćenje creva). procediti i klistirati se (držati što je moguće duže) tokom 7 dana.

kašu na mleku. Kontraindikacije za primenu svih sredstava protiv glista: trudnoća. koprive. koji sadiže veliku količinu kalijuma (cvekla. crna ribizla. Za večeru : salatu. ovas. pogoršavaju rad probavnog sistema. pasulj. suvo grožđe. vrhnje (slatku pavlaku). manje toksične materije. kiselu pavlaku i ulje. Supenu kašiku smeše preliti sa čašom ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. postarajte se da u vašem d n e v n o m obroku hrane uvek budu badem. groznica i crevna oboljenja. razaraju antioksidantni sistem organizma. j e č a m . i obrnuto uveče nastrugati. Asimilaciju cezijuma-137 sprečava upotreba produkata. cvekla. undulatum). 70 ČIŠĆENJE OD RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA ~ Teški metali i radionukleidi su opasni zbog toga što se s m u k o m (jedva) izbacuju iz organizma. a takode kalmari i morski kupus. orasi. šargarepa. kompot od revenja (Rheum palmatum. najefikas­ niji kvalitetna i pravilna ishrana i povremeno gladovanje.povratiča (divlje oskoruše). sokovi sa pigmentima u boji. a sa kupusa najmanje 3 lista. U14-15 časova: slatku mlečnu supu. i da pomiriše tampon. R. Ujutro nahraniti dete bilo kojom slatkom kašom. kupus. ujutro jesti). R. koji se sadrži 221 70 Isto. Navedene preporuke mogu koristiti oni koji žive u uslovima povećane radijacije. slatku pirošku (kolač) . začinjenu sa 2 režnjića češnjaka. domaća suva kajsija. a posle 30 minuta ponovo četvrtinu čaše ekstrakta i da pomiriše tampon. Pristalice prirodnog lečenja smatraju da je najdelotvornije i naj­ efikasnije sredstvo za čišćenje organizma od posledica zračenja lekovito gladovanje (vidi Čišćenje gladovanjem). prirodno crno vino. menstruacija. neglazirani pirinač. pošto se veći deo teških metala i pesticida nagomilava u gornjem sloju plodova. zaslađenog medom. Kao osnovna hrana za ljude. koji štiti organizam od sta­ renja. utiču na aktivnost fermenata. Posle jela ponoviti terapiju. jabu­ k e . krompir sa ljuskom). ili mlad kravlji sir sa 2 režnjića češnjaka. mahovica. orasi. uveče jesti. preporučuju se produkti koji sadiže grubu celulozu koja ima svojstva da stupa u hemijska jedinjenja sa toksinima i da stvara nove. koji su ozračeni bilo kojom dozom. kukuruz. Posle 10-15 minuta dati detetu da popije purgativno sredstvo (dve kapsule ricinusovog ulja). češnjak. kompot od suvih šljiva. rotkva (ujutro marendati. natopiti ga u kerozinu (dete ne treba da unapred oseti miris kerozina). sočivo (leca). Pre upotrebe sa povrća i voća treba skinuti sloj od pola centimetara. tikva (bundeva). suva kajsija uvezena iz Azije. Kalcij um. prouzrokovanih radijacijskim zračenjima. Ako želite da se zaštitite od radionukleida. U podne dati detetu sladak čaj sa keksom. Ustanovljeno je da su od svih nemedikamentoznih sredstava lečenja oboljenja. Kod povrća se te materije nago­ milavaju i u jezgru. rhaponticum. Preporučuju se odvari od suve šljive. Oni ispoljavaju nervno-paralitičko dej­ stvo. koje se lako izba­ cuju iz organizma. heljda. crni luk. asimilaciju ostalih radionukle­ ida smanjuju nar. peršun. 220 . Pri odlasku na spavanje staviti detetu toplu oblogu na stomak. Pola sata posle jela pripremiti tampon od vate. U dnevni obrok obavezno uključiti mlečne produkte: mlad kravlji sir. Dati detetu da popije četvrtinu čaše ekstrakta. Posle pola sata ponoviti terapiju.

Kada ljuska počne da zagoreva pojaviće se ugalj. pesticida. Usled gladovanja usporava se ritam deljenja ćelija. Prah sipati u lonac i staviti na slabu vatru (bez vode). a mladi kravlji sir čisti od radioaktivnih elemenata (u poređenju sa mlekom sto puta bolje). Najveću sposobnost upijanja radioaktivnih elemenata imaju češ­ njak. prirodno vino). Od masnih produkata najbolje je jesti svinjetinu i pileće meso. šljiva. 223 . 7 Čišćenje ekstraktom od brezovih gljivica Efikasnim sredstvom za čišćenje smatraju se brezove gljivice (Inonotus obliquus). I. To sredstvo dalo je dobre rezultate pri lečenju obolelih sa teškim stanjem akutne radijacione 222 bolesti. Dobijeni ugalj pomešati sa vodom (voda treba da postane crna). govedina. dodati sode između prstiju. zadržava. organa i sistema protiv radijacionih povreda (oboljenja). Istovremeno pripremiti ekstrakt od šipka sa kojim preliti mekinje. pihtije. koji iz organizma odstra­ njuje teške metale. Uzimati 3 . Dizati lonac na vatri 15 minuta. Zatim skinuti i ohladiti. pošto faširano meso sadrži sukrvicu. Antiradijaciono dejstvo imaju biljno ulje. kuvana jaja (stroncijum. ali da bi je obavljali. Pre jela uzimati aktivni ugalj ( 1 . Ostaviti da odstoji pola sata. teških metala i drugih otrova i šljake (vidi Čišćenje gladovanjem). Oni dobro apsorbuju različite materije i podstiču ubrzano izbacivanje radionukleida. Ne smemo držati svoj organizam na gladnom suvom režimu: 265 mililitara vode koja prolazi kroz bubrege. izbacuje iz organizma 1 gram štetnih materija. osta­ viti da odstoji 2 sata. piugativnih trava. Takođe se treba odreći šnicli (kotleta). To je veoma važno za ljude koji žive u uslovima neprekidnog ozračenja radionukleidima. Ostaviti da odstoji 24 sata. Dobijenu tečnost piti u neograničenoj količini umesto vode. U ulju uopšte nema štetnih elemenata. Paralelno sa pijenjem vode treba vršiti klistiranje. smanjuje nagomilavanje radioaktivnog stroncijuma. Dobrim apsorbenom smatra se i bor. kajsija. koštano ulje (salo). Analogno dejsto ispoljava i preparat befungin. višnja. postepeno dovodeći zapreminu ispijene tečnosti do 400 mililitara. sokovi sa pigmentima u boji (sok od grožđa. a zatim procediti. koristeći od 1 čajne do 1 supene kašike uglja na litar vode. i kada je toplo vreme radionukleidi ostaju u hrani. Šiške Grube mekinje od pšenice sipati do trećine u teglu od 3 litra. O v o d o v a iz morske trave zostere. Rezultat je da povređene ćelije ne ginu. Prednost treba dati gustim sokovima.u njima. Produkti opasni za zdravlje u uslovima povećane radijacije su: kafa. naročito govedine koja sadrži najveću količinu radionukleida. Sredstvo aktivno privlači. tablete kalcijuma i alkohol. Za oslobađanje čoveka čak i od teških komplikovanih radijacija odlično pomaže povremeno gladovanje. prvi buljon (prvu vodu) obavezno treba proliti. a zatim izbacuje čak i iz koštanih sistema j o n e teških metala i druge industrijske toksine. na kraju. Razbiti ljusku od oraha i istucati je u prah. Upotrebljena smeša može se upotrebiti ponovo. koprive. pošto ti elementi ostaju u surutki. kosti. plodovi od kartopa (Viburnum opulus) i ogrozda (Ribes grossularia). mlad kravlji sir. gladovanjem se usavršavaju mehanizmi za izbacivanje iz organizma svih materija koje ometaju njegovo normalno funkcionisanje: radionukleida. Mlade borove izdanke (mla­ dice) staviti u litarsku teglu i zasuti šećerom u kristalu.4 puta dnevno po supenu 71 Primedba prevodioca. promešati i uzimati 3 puta dnevno u pauzama između obroka. takođe. j o š bolje zaliti m e d o m . nasledni aparat i njegov fermentacioni sistem aktiviraju procese za obnavljanje nukleinskih kiselina (kiselina naslednog aparata . Čišćenje mekinjama i borom prema metodu Ž. To sredstvo takođe dobro rastvara taloge soli. Povremeno gladovanje podstiče. koji se nalaze u okolini i sadrže se u produktima ishrane. Piti čistu vodu u manjim obrocima 2 . Ipak je najbolje ograničiti upotrebu mesa. Aktivni ugalj možemo napraviti sami. već se obnavljaju (počinju da se normalno dele i izvršavaju svoje funkcije). Kad kuvamo meso. Od jaja je najbolje pripremiti kajganu. Pre upotrebe ugalj treba dobro istucati u prah i prosejati kroz sito.4 tablete). mlad kravlji sir. obnavljanje zaštitnih funkcija ćelija. suvih šljiva. Metionin. je zosterin. koji se nalazi u ljusci. mesu i ribi. Bubrezi nikada ne prekidaju svoju funkciju. Supenu kašiku isitnjenih gljivica isitniti u prah i preliti čašom vrele vode. neophodan je za izbacivanje radionukleida. Tu vodu treba piti svakih 15 minuta po 2 supene kašike. treba ih stalno obezbeđivati vodom. koji se sadrži u mlečnim produktima. Kod apsolutno zdrave jetre u manjim količinama mogu se upotrebljavati alkohol i votka.D N K i RNK). Ali fitoterapeuti upozoravaju da se ni u kom slučaju ne srne piti čaj sa brezovim glji­ vicama (resama). Najefikasniji domaći (ruski) preparat. nitrata. nara. Njega je dobila R. koji su stradali pri havariji atomske električne centrale u Černobilju. crni luk. pri kuvanju prelazi u belančevine). Preporučuju se odvari od lana.3 sata posle jela i završiti sa uzimanjem vode 30 minuta pre narednog obroka hrane.

Bolotova od plodova divljeg kestena Naliti u veću teglu (flašu) 3 litra vode i u vodu spustiti vrećicu sa 10—30 očišćenih od ljuske i po pola isečenih plodova kestena. počev od 12 časova danju. U kineskoj narodnoj medicini svakodnevnim uzimanjem po pola grama (na vrhu noža) istucane ljuske od jaja starih 1-2 dana. lipe. a sadrži i druge veoma 72 Primedba prevodioca. već povećava i količinu joda u organizmu. žalfije. Uzimati najmanje mesec dana po pola čaše na 15—20 minuta pre jela. cvetove smilja. eukaliptusa. lece teške oblike tuberkuloze. kako se ne bi pojavile vinske mušice. i ostaviti da odstoji 2 . u kojem ga organizam najbolje asimiluje. dok se u želucu ne uspostavi dobra razmena materija. Čuvati ga u bočici od tamnog stakla. Derjabina Pupoljke od breze i bora. kuvati 2 sata i ohladiti do 40 C. G. Sva ta svojstva ima samo ljuska od jajeta domaće kokoške. podzemnog s t a b l a . Čišćenje odvarom od semena lana prema metodu V. Surutka B. centaurije. listove koprive. nane. pivo.8 sati.3 sata pre spavanja.3 nedelje dana. Derjabina. sušenice (Gnaphalium sylvaticum. uliginosLim). Čak i bebe. Zatim čašu suve ili sveže iseckane trave ruse (Chelidonium majus) staviti u vrećicu od gaze i pomoću olova spustiti na dno posude.3 sloja gaze. hajdučke trave (kuniće).6 grama za vreme doručka. sene. Korisno je da ga piju ne samo odrasli nego i deca bilo kog uzrasta. a koja se potpuno odbacuju po sistemu A. Na taj način. Posudu prekriti sa 2 . 225 Čišćenje ljuskom od jajeta Kao što su pokazala istraživanja mađarskih naučnika ljuska od jajeta odlično izbacuje radionukleide i sprečava nagomilavanje stroncijuma-90 u koštanoj srži. zatvorenog vatom (da se ljuske ne bi „ugušile"). 224 . osušiti i istucati u avanu (pojedini autori smatraju. koji se priprema ovako: čašu isitnjenih iglica (četina) sipati u 2 litra ključale vode. neophodne za normalno obavljanje biohemijskih reakcija. dinstati na vodenoj pari 10-15 minuta i piti kao čaj. da pri upotrebi električnih mlinova za kafu prah gubi svoju energiju). dodati čajnu kašiku kisele pavlake radi stvaranja zdravih mlečnih bakterija) sipati 1 čašu šećera. Ljusku dobro oprati. uzetih od zdrave kokoške. Posebno je dragoceno prisustvo silicijuma i molibdena u ljusci jajeta. bokvice. Uzimati podgrejan natašte na 5 0 . podbela. Ljusku od kestena takode staviti u tu vrećicu. Osim toga. Oni odlično čiste unutrašnje zidove želuca i creva od soli radioaktivnih metala. Piti s t o j e moguće više (1-1. Mlečna surutka B.k o rena valerijane. M. kamilice. imaju sposobnost da obnavljaju i čiste sve površine na koje dospeju. Dobija se prijatan lekovit napitak. Napomena. ona je idealan donator kalcij lima u obliku. Piti od 1 do 3 čaše dnevno. Uzimati ga po 2 . Čišćenje ekstraktom od trava prema metodu A. Prevreli napitak uzimati 2 nedelje po pola čaše na 20 minuta pre jela. angelike (Angelica arehangelica). toksini i druge otrovne materije. Tišćenka Čašu semena preliti sa 3 litra ključale vode. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju za sledeći dan. koji ne samo da izbacuje radionukleide. Preliti 14 supenih kašika smeše sa 3 litra ključale vode i ostaviti da odstoji 7 . stvoreni za vreme vrenja. čerede (Bidens tripartita). nevena. čubra (Satureia hortensis). srdačice. kvas). Izbacuju se radionukleidi.kašiku. važne mikroelemente. Svakoga dana po meri uzimanja napitka dodavati vodu sa odgo­ varajućom količinom kestena i šećera. ruse. kantariona. Korisno je piti i odvar od Cetina bora i jele (smreke). dovoljna je trolitarska tegla (flaša sa širokim g r l o m ) " za nekoliko meseci. Ali posle uzimanja praha Kinezi obavezno piju vodu sa dodatkom limuna ili limunske kiseline (limuntusa) radi njegove normalne asimilacije u crevima. Dodati čašu šećera. kojih veoma malo ima u našoj hrani.5 litar dnevno) tokom 2 . U zapadnim zemljama prah ljuske od jajeta prodaje se praktično u svakoj apoteci. dinjice (Sanguisorba officinalis) i maslačka pomešati u jednakim delovima.3 nedelje na toplom i tamnom mestu. Bolotova U posudu od 3 litra sa mlečnom surutkom (ako je prekuvana pri podgrevanju sira. Nije poželjno kombinovati uzimanje t o g ekstrakta sa produktima koji sadrže kvasac (peciva. Produkti životne aktivnosti bakterija. vranilove trave. pola čaše mlečne surutke ili čajnu kašiku kisele pavlake i ostaviti da prevri 2 nedelje. Posle hlađenja ekstrakt čuvati u frižideru 4 .6 0 minuta pre jela i najkasnije na 2 .5 dana.

Metod je naročito korisno primenjivati zimi. podižući ih tako da se vrhovi prstiju ne odvoje od kože.ČIŠĆENJE KOŽE Posle potpunog čišćenja kože od meda u procesu terapije treba oprati ruke toplom vodom bez sapuna. i ponavljati te pokrete. Dlanovi će vrlo bizo početi da se lepe za kožu. narušavaju i otežavaju nor­ malnu fiziološku funkciju kože i sprečavaju prirodno lučenje loja iz kože.3 0 sekundi. Čišćenje kože lica i v r a t a p r e m a m e t o d u S. Lensine Lice treba čistiti svakoga dana. najvećeg organa našeg tela. On je izgubio svoju aromu i ukus i postao je sličan lepinji od prljavog sloja. ljušte se stari preživeli slojevi kože. a lepljivost će i dalje ostati. 227 73 Primedba prevodioca. Tog pravila se treba pridržavati nezavisno od stanja kože i kozmetičkih sredstava koje koristimo. osim glave. k a d a j e glavna pokretna neči­ stoća izbačena iz tela . zbog čega je posle čišćenja potrebno dobro otkuvati i ispeglati čaršav koji smo koristili pri čišćenju. povr­ šine 1-2 dlana. Nikakva druga tečnost ni jelo toga dana nisu dozvoljeni. Semjonove predlažu da se koža čisti pomoću meda drugog dana posle čišćenja jetre.5 sat pred spavanje. „Španski plašt" je predivan metod za alkalno čišćenje čitavog orga­ nizma. Zatim odvojiti dlanove od kože i dodirivati njima kožu. Osim toga. Nekoliko praktičnih saveta za uspešnu primenu meda. masirati kroz peškir 1-2 minuta. Kada koža potpuno „izbaci med".5-2 sata. zadržavajući toplotu. a odozgo . Razlog je jasan . iscediti ga i. To se objašnjava time. a ne ujutro. Zatim će se za dlanovima.Namazati na suvu. Pamučni čaršav nakvasiti u toploj vodi. pola sirćeta). Pokriti se suvim čaršavom. Na taj način popiti 12 čaša. stvara se sloj koji se sastoji iz odumrlih ćelija rožnatog sloja epidermisa. a med će potpuno prodreti u kožu. U potkožnom vlaknastom vezivnom tkivu svakog čoveka. Površina kože postaće suva. čine mlitavom i stvaraju povoljne uslove za razvoj i razmnožavanje mikroba. 73 Čišćenje p r e m a m e t o d u S. • Čišćenje tela medom početi uvek od stopala. Piti kroz slamku strogo na svakih pola sata. kada je celo telo zatvoreno toplom odećom. a zatim prekriti toplom salvetom. nakvasiti peškir vrelom vodom. a na svoje mesto neretko se vraća opušteni želudac. podagre (kostobolje) i reumatizma. Kožu treba čistiti od dnevnog zaga­ đenja na 1-1. ali ni u kom slučaju od polietilena.vunenim ćebadima i perinom. S e m j o n o v e U školi zdravlja N. Pri njegovom sprovođenju kroz kožu izlazi ogromna količina otrova i toksina. Med čisti potkožno vlaknasto vezivno tkivo oko trbušne duplje. Na dan terapije (kako pre početka terapije. Ponekad se primenjuje uložak od voštanog papira ili paus-papira. Za vreme terapije medom krvotok u koži se jako povećava. kada koža ne diše. bude prekri­ veno. do izbacivanja mrtvih eritrocita u vidu tamnih mrlja na koži ljudi. koji se prilepio na kožu. može se očistiti organizam i istovremeno obnoviti svojstva kože. koji prevremeno stare usled nečiste jetre. nor­ malizuje se centar za energetsko obezbedenje u pupku (fibrozni prsten). koža će ponovo postati suva. Čišćenje m e d o m p r e m a m e t o d u N . 226 . Analiza hemijskog sastava nečistoća pokazuje da su one štetne za kožu lica. Često se javljaju dugotrajni bolovi. i obavezno uveče.isprana su creva i očišćena jetra. na koži se talože prašina i čađ (gar). izvlačiti iz kože niti prljavog meda. Umotati se u njega tako da čitavo telo. tim više obolelog. Koristeći svojstva kože. kod groznice. a završiti sa licem. med u tankom sloju i blago ga utrpavati 2 0 . • Čišćenje medom primenjujte samo posle čišćenja creva i jetre. pri podizanju. koji je iz nje apsorbovao šljaku. u koju staviti istu količinu jabukovog ili drugog sirćeta (pola vode. što se površina kože tokom dana postepeno zagađuje. „Španski plašt"je veoma efikasan kod opšteg kataralnog stanja. a bubrezi su maksimalno opterećeni. Ležati 1. nagomilavajući se u porama. uvek postoje naslage masne ili vodene šljake u vidu odvojenih slaborastvorljivih jedinjenja. tako i za vreme terapije i posle nje) piti vruću vodu sa sokom od limuna (na 1 čašu vode dodati sok od 1 limuna). . čistu kožu (bez znoja). sekreta znojnih i lojnih žlezda. K n e j p a „ Š p a n s k i p l a š t " . Posle aktivne „samomasaže m e d o m " često se reguliše razmeštaj petlji (limfnih čvorića) tankog creva.otvaranje „vrata" za izbacivanje šljake iz tela treba da bude u poslednjem redu na koži lica. jer je nadražuju.JU suprotnom slučaju koža će predstavljati „vrata za izbacivanje šljake" i sva šljaka iz creva biće privučena prema očišćenim delovima kože. Način primene. navlažiti j e . Med pomaže da se brzo i lako izbegnu dugotrajni bolni radikuliti. staviti ga na očišćeni deo kože. koji.

na pola litra uzeti 1—3 čajne kašike limunovog soka ili malo limunske kiseline (na vrhu noža).svež maslac (primenjivati ga najviše 10 dana). Pri tome treba imati u vidu.3 minuta. zato se žene brzo i drage volje (rado) privikavaju na tu terapiju. Za masni tip kože treba primenjivati kiselije produkte. ne treba je sušiti peškirom. koja razdražuju kožu. kiselim mlekom. od pomorandže. T a m p o n o m od vate. 3 . da sve jutarnje i večernje terapije treba vršiti i na koži vrata. Da tvrda voda ne bi nadraživala kožu. bademovo. od sredine čela prema slepoočnicama. Od kiselog mleka one donekle blede. smenjujući lupkanja sa vibracionim pokretima 2 . prvo samo blago natopljenim losionom. a koje n a n i j e uvek pri ruci i u izvesnoj meri je hranljivo .mestima obilnog lučenja kožnog loja . laneno. blago pritiskujući deo kože na slepo­ očnicama. malo natopljenim u ulju. Kod masne kože voda se mora mnogo više soliti ili zakiseljavati. Staviti 1-2 čajne kašike ulja u porculansku čašicu ili malu teglu i tu čašicu (teglicu) staviti u vrelu vodu na 1-2 minuta. Posle 2 . a normalna koža sokom od grožđa ili sokom baštenske j a g o d e ili maline. 4 . Posle bilo kakvog večernjeg čišćenja lica. majonezom i tome slično. Čišćenje biljnim uljem (zejtinom) Najkorisnije. jabukovim itd.od podbradka prema slepoočnicama. nego kod normalne ili suve kože. Te delove kože treba dezinfikovati losionom sa ekstraktom nevena.3 minuta ulje temeljno skinuti vatom. orahovo i dr. treba je prethodno očistiti mekinjama. ili sokom od limuna. a posle toga se može više natapati. ili sipati ulje u vrelu kašiku. i 5. Ako je koža masna ili porozna. p o m e š a n o m sa voćnim sokom (limunovim. Čišćenje kiselim m l e k o m A k o je čišćenje biljnim uljem indikativno za zimski period i jesen. to znači da treba uzeti: 1) kišnicu ili snežnu vodu. Kod čiste kože (bez mitesera i bubuljica) za čišćenje lica može se koristiti prosto sredstvo koje ne nadražuje i ne suši kožu. Ako je večernje čišćenje kože bilo dovoljno temeljito i ako je koža dobro pripremljena za nanošenje hranljive kreme. Za čišćenje suve kože ne treba koristiti preparate koji sadrže alkohol i toaletnu vodu jer oni presušuju kožu i često podstiču njenu pigmentaciju. Pri tome se takođe čiste usta i obrve. a koža postaje glatka i nežna. naročito ako se upotrebljavaju leti. za bilo koji tip kože. Prema tome. čajem ili slanom vodom. Primena tečnosti koje sadrže alkohol za suvu i masnu kožu moguća je samo po savetu lekara. jer povećan sadržaj mlečne kiseline može da nadraži kožu. sveza kisela pavlaka pod uslovom da nisu suviše kiseli. Posle čišćenja na kožu bilo kog tipa treba obavezno staviti odgovarajuću hranljivu kremu. Ako se preporučuje ispiranje lica zasoljenom vodom. Losion se može zameniti proključalom vodom. Leti se posle ispiranja vodom masna koža može istrljati sokom od narendanog krastavca. i u bilo koje doba dana. očistiti svu kožu. 2) p r o k u v a n u ili s m e k š a n u v o d u . kada se j a v e pege na licu. koji sadrži od 3 do 5% eteričnih ulja.). kukuruzno. ujutro nam ostaje da blago osvežimo kožu vodom. A k o se preporučuje zakiseljena voda.treba pre samomasaže i posle nje dezinfikovati te delove losionom sa ekstraktom nevena. Kiselo mleko i 228 majonez korisno je ostaviti na koži 2 . suncokretovo nerafinisano) ili ulje od koštica (breskvino. ili 1—2 čajne kašike ekstrakta od latica ruže sa sirćetom. a zatim skinuti tonizujućim losionom. kada eterična ulja koja se sadrže u njima (na bazi različitih medikamenata) pod dejstvom sunčevih zraka zatamnjuju kožu. prvi i drugi put vata se jedva (vrlo malo) natopi (tako je lakše skinuti masni sloj). prsta odozdo prema gore . najprostije i najrasprostranjenije sredstvo za večernje čišćenje kože lica i vrata bilo kog tipa kože zimi i ujesen je bilo koje biljno ulje (maslinovo. Posle toga ulje se nanosi vatom koja je dobro natopljena na lice pokre­ tima prema gore. Svaka žena u zavisnosti od godišnjeg doba može da izabere načine i sredstva koji joj najbolje odgovaraju.Noću je osećaj čistoće i svežine kože posebno prijatan. čišćenje kiselim mlekom može se primenjivati preko cele godine. Umivanje lica (posle čišćenja kože) mlečnom surutkom. već blago lupkati dlanovima ruku istovremeno čitavo lice i vrat. podbratku i Čelu . Pri proširenju pora na nosu. Za j e d n o ispiranje dovoljno je pola litra vode (na čistu kožu). zatim od podbratka i usta prema slepoočnicama. dok je koža još vlažna. Posle 1-2 minuta na j o š vlažnu kožu lica može se naneti krem pokretima samomasaže.). A k o se pri čišćenju lica preporučuje upotreba v o d e . Umesto kiselog mleka može se upotrebljavati kefir. koja se dobija pri pripremanju mladog krav229 . počev od vrata. tada na pola litra prokuvane vode dodati čajnu kašiku kuhinjske soli (u kristalu). Takav način čišćenja posebno se preporučuje u proleće i leti. od osnove nosa prema čelu i oko očiju: od nosa po gornjem očnom kapku prema slepoočnici i preko donjeg očnog kapka unazad. Za čišćenje lica bilo koje kože ne treba koristiti odekolon. Pre umivanja treba probati ukus vode: ona treba da bude umereno slana ili kisela. Suvišna kiselost naročito je štetna za suvu kožu. treba na litar vode dodati pola čajne kašike borne kiseline ili četvrtinu čajne kašike sode bikarbona.

Primena mlečne gljivice za kiseljenje mleka u domaćim uslovima omogućava da se uspešno reguliše potrebna kon­ centracija kiseline. Suva i normalna koža obično ne podnose da se u tu smešu dodaju sredstva za konzerviranje 74 75 76 Primedba prevodioca. na kojoj nisu vidljive pore. po linijama riktusa. Na taj način postiže se veoma prijatno dejstvo na suvoj i mlitavoj koži. treba je odmah istrljati sa 1-2 tampona vate. Čišćenje losionom i tečnom emulziononi kremom U slučajevima kada umivanje sapunom nadražuje kožu. natopljena u Čistom (nerazblaženom) mleku ili biljnom ulju. prašinu i odumrle ćelije epidermisa. 230 231 . U početku staviti na suv tampon vate malo kiselog mleka ili kefira i istrljati kožu lica. zbog čega se najčešće upotrebljava za suvu kožu. sipati mleko u kadicu (plastičnu posudicu) i naizmenično u njoj natapati čas jednu. Umivanje mlekom Umivanje mlekom ima viševekovnu tradiciju u kozmetici. tako i pri čišćenju kože lica. Osim kože lica i vrata. namočena u nekom losionu. pri čemu se mleko pomeša sa vrućom vodom pola-pola (do temperature tek pomuzenog mleka). da bi se sprečilo upijanje mase u kožu. Terapiju ponoviti 2—3 puta. Pri Čišćenju lica kiselim mlekom prethodno skinuti šminku sa obrva. pošto je ta porcija pred­ viđena da se upotrebljava najmanje 2 . primenjuju se losioni za čišćenje i smekšavajuće emulzije. a ubrzo potpuno i nestati. Ta terapija se vrši posle čišćenja kože.3 tampona. Lice se može umivati sa malo vate nato­ pljene u razredenom mleku ili. Čišćenje kože lica žumancetom od jajeta M a s n u kožu lica dobro je s vremena na vreme čistiti žumancetom od jajeta. kako bi se koži omogućilo da se sama osuši i zategne. trepavica i usta. biljnog ulja i kisele pavlake. To čišćenje je takode indikativno za suvu kožu (koja nije sklona Ijuštenju). svaki sledeći tampon sve više natapati. Na malo natopljen tampon vate staviti malo smeše žumanceta i bizo očistiti površinu kože. koja je uvek indikativna kako pri stavljanju maski. povećavajući količinu žumanceta i raseljavajući ga na koži U blagu penu. Ako je posle čišćenja koža nadražena i crvena. losionima se mogu trljati i ruke. Posle umivanja lice malo posušiti par­ ketom vate (pritiskivanjem). na čelo i kožu vrata.3 minuta. pak. natopljenim u čaju ili u svežem mleku. da bi se sa kože lakše skinula prljavština. izazivajući prijatan osećaj svežine. klizećim pokretima očistiti kožu lica. Isto. Koža se prethodno očisti sa 2 . Namazavši dobro kožu lica i vrata. Broj upotrebljenih tampona zavisi od stepena zaprljanosti i stanja kože. Posle čišćenja kiselim mlekom koža lica može se istrljati vatom natopljenom losi­ onom.3 tampona vate. Nos i podbradak mogu se dezinfikovati losionom.3 tampona vate laganim. Kožu normalnog tipa posle površinskog čišćenja tečnom kremom m o ž e m o isprati vodom ili istrljati tonizujućim losionom. Poslednjim iscedenim tamponom odstraniti višak kefira ili mleka i na j o š vlažnu kožu lica naneti hranljivu kremu. pri pešačenju ili nezi bolesnika. a zatim čelo i podbradak. pošto losioni dobro odstranjuju znoj i loj iz kože. zadržati masu na licu 2 . umesto vruće vode u mleko dodati jak čaj od kamilice ili lipe. 74 Umivanje mlekom može se primenjivati samo ako na licu nema ogrebotina i bubuljica.ljeg sira ili kiselog mleka. čas drugu stranu lica. Primedba prevodioca. ili je pre nanošenja kreme isprati prokuvanom vodom sobne tem­ perature. Posle toga na ovlaš vlažnu kožu naneti hranljivu kremu ili biljno ulje. Tu smešu je poželjno pripremati za 3-4 upotrebe. Ž u m a n c e se priprema na sledeći način: U malu teglu staviti 1 žumance i mešajući postepeno i naizmenično dodavati 1-2 čajne kašike soka od grejpfruta. koji su vezani za postelju. zatim je oprati vodom ili obrisati vlažnim tamponom vate. koje se ponekad javlja zbog kisele sredine. Na analogan način čisti se i koža na vratu. Trljanje losionom može uspešno zameniti ne samo jutarnje nego i večernje umivanje. Z b o g toga je dovoljno masnu kožu lica protrljati sa 2 . a ostatak mase držati na prohladnom mestu. Majonez za čišćenje kože je dobro promešana smeša svežeg žuman­ ceta. Kod masne kože preporučuje se jedva primetan sloj kiselog mleka do ujutro. i tek posle toga naneti hranljivu kremu. Mleko deluje smirujuće na kožu. uzetih u jednakim količinama. Pri tome se hranljiva krema nanosi samo ispod očiju. Uzeti tečnu kremu u manjoj količini i sa 2 . ili odvar od lišća maline. Trećeg — Četvrtog dana. Primena losiona kao sredstva za čišćenje kože veoma je pogodna na putovanju. postepeno će se smanjiti blagi nadražaj od kiselog mleka. Ako je koža lica upaljena ili se ljušti. limuna ili toaletnog sirćeta (posebno sirce za masaže). Posle brižljivog Čišćenja na lice i vrat treba naneti deblji sloj kreme. Za čišćenje porozne kože bolje je upotrebljavati kiselo mleko. Deo dobijene mase ostavlja se za čišćenje. koja brzo otklanja blagi osećaj pečenja. i tek posle toga dobro se natopi razblaženim mlekom. a zatim na j o š vlažnu kožu lica staviti hranljivu kremu.3 puta. a naročito za kožu koja je jako osetljiva. na normalnu i naročito masnu kožu ispoljava veoma povoljno dejstvo.

žumance ili sapunjavu kremu. ali ne rede od 2 puta nedeljno. ali pri tome prekomerno razmekšava rožnati sloj i može da prouzrokuje upalu i Ijuštenje kože. ali i kod mešovitog oblika kožne sekrecije. Kada se koža lica privikne na terapiju. čelo i obraze. to njeno dejstvo pojačava se još više pri upotrebi sapuna. a zatim postepeno produžiti utrljavanje do 2 . naro­ čito ako se mekinje spiraju toplom vodom (36 C). Da bi sapunska pena rastvorila zapušene nečiste pore i izbledela crne tačke. Utrljavajući kremu ili sapun.2 — 3 dana. Čišćenje se vrši na sledeći način: čitavo lice natopiti vodom. Čim se pojavi osećaj da se sva masa slobodno kreće po koži. T a m p o n vate natopiti u troprocentni superoksid vodonika. koje se mešaju sa vodom dok se ne stvori kašica. Smešu dobro promešati i čuvati u staklenoj posudi sa kašičicom.tronedeljnog prekida kura se može. terapiju treba vremenski skratiti i rede je primenjivati. a zatim od 1 do 3 puta nedeljno dok ne nastane poboljšanje. ali sa izvesnom opreznošću. podbradak. Čišćenje mekinjarna ili sredinom crnog hleba Za ovaj način pogodne su mekinje od pšenice. Lužina koja se sadrži u sapunu (Čak i u minimalnim količinama) menja kiselu reakciju kože. Posle toga pena se brižljivo skida čistom vatom. Čuvati na hladnom mestu. Prime­ njuje se uspešno za čišćenje masne kože sa zaprljanim porama (miteseri-komedoni). Kod masne i zaprljane kože na vatu za čišćenje staviti sitnu so i produžiti utrljavanje solju. tampo­ nom mazati oštećene delove kože (nos. a lice ispljuska zasoljenom hladnom vodom. ovsa. naročito na tim delovima. Na analogan način primenjuje se i sredina crnog hleba. Sapun. Ako je koža suva ili osetljiva. Samljeti na mašini za meso čašu ovsenih pahuljica („herkules"). Kod jako osetljive kože sapunska pena se m o ž e ostaviti najviše 1-2 minuta i to vreme postepeno povećavati. Majonez se može primenjivati za čišćenje kože u bilo koje godišnje doba sa prekidima od 2 do 3 nedelje. Kod masne kože ona se može ponoviti posle 1-2 nedelje. kuru u početku produžavati svako­ dnevno tokom 1-2 meseca.3 minuta i pojačati pritisak na kožu. Utrljavanje vršiti kružnim pokretima dok se ne stvori sapunska pena. Ni pod kojim uslovima ne treba se umivati domaćim sapunom.5 minuta. A k o se pri t o m e na koži jave čak i blagi nadražaji ili crvenilo. Ta terapija čišćenja kože lica sprovodi se svakoga dana uveče tokom mesec dana. Pri tome treba paziti da pena ne dospe na druge delove kože lica. Posle tih terapija javlja se posebno prijatan osećaj čistoće i mekoće kože. premda retko ko tu terapiju primenjuje pravilno. ako postoje crne tačke na nosu i podbratku. kao i sva sredstva za čišćenje bilo kojeg tipa kože.(benzolna ili salicilna kiselina). čelo). a u međuvremenu primenjivati kiselo mleko. i da bi mogla da izvršava svoje baktericidne fun­ kcije. ponoviti. zatim na dlan leve šake staviti supenu kašiku samlevenih ovsenih pahuljica. Bez dodavanja sode bikarbone i boraksa odgovara svim tipovima kože. to jest posle 1 . nju treba ostaviti na koži 3 . istina. terapija se primenjuje samo za bočne stranice nosa i sredinu podbratka. Kada se oslobodi leva ruka njome treba čistiti kožu lica i vrata. natopljena u toploj vodi. za osobe od 25 godina dodati j o š čajnu kašiku sode bikarbona ili boraksa. dobro čisti kožu. koja sadrži mnogo mekinja. Navodimo jedan od najrasprostranjenijih načina pripremanja me­ kinja. 232 . Posle dvonedeljnog . Terapija se može primenjivati na bilo kojoj koži. U m i ­ vanjem masne kože mekinjama postiže se izuzetno dobar elekat. u slučaju potrebe. U početku utrljavanje treba da traje 1 minut. Čišćenje oštećenih delova kože sapunjavom kremom i solju može se vršiti pre bilo kojeg čišćenja kože lica i vrata. gde se nalazi najviše crnih tačaka. koja je izuzetno važan faktor zaštite od 233 Čišćenje sapunjavom kremom Ta terapija se uglavnom preporučuje kod masne kože sa proširenim porama. zatim na njega naneti malo kamforove ili sapunjave kreme. nos. pirinča i badema ili sredina crnog hleba. Desnom rukom postepeno nanositi kašicu na kožu lica i pri tome blago trljati podbradak. naročito kod jako osetljive kože. n a m o č e n o m u toploj vodi. Voda sama po sebi donekle odmašćuje i suši kožu. to jest da bi se prekrila podmazom. Posle umivanja lica sapunom potrebno je najmanje 5 sati da bi se koža vratila u normalno stanje. ili tampon nasapunjati toaletnim sapunom. Čišćenje lica v o d o m i s a p u n o m Umivanje lica vodom sa sapunom je najprostiji i najrasprostra­ njeniji način Čišćenja kože. koji sadrži više lužine nego s t o j e dozvoljeno. Od njega koža gubi elastičnost i pre vremena stari. koji ima kiselu reakciju. naročito na kožu oko očiju. nju treba odmah brižljivo sprati vodom. Terapija se primenjuje uveče samo na oštećenim delovima kože pre opšteg čišćenja lica.

a naročito za suvu kožu. Za čišćenje masne kože ili kada su prisutne crne tačke primenjuje se kamforna sapunjava krema. nasapunjati podbradak. Sledeća terapija posle spiranja lica je brižljivo sušenje k o ž e (na­ ročito ako ne nameravamo da odmah namažemo lice smekšavajućom k r e m o m ) . kamforni žele ili sapunjava krema. u suprotnom treba je odmah sprati toplom vodom i potom isprskati zakiseljenom ili zaso­ ljenom prohladnom vodom.5 sat pre spavanja. Leti nije poželjno upotrebljavati kre­ mu. U njen sastav ulaze: kozmetički toaletni sapun . glicerin . prouzrokuje hlađenje sa naknadnim sužavanjem krvnih sudova usled Čega se smanjuje i količina masnih materija za podmazivanje koje luče žlezde. Crvenilo na nekim delovima kože ukazuje na to da je pritisak četkom bio suviše snažan i dugotrajan. Navedenim načinom istovremeno se čisti i j a č a koža i postepeno se izravnjavaju njene neravnine. Priprema se na isti način. bočne strane obraza i vrat. koja ispoljava dobro dejstvo na masnu i normalnu kožu. naročito hladnu. zaprljanim porama. Potom dobro promešati i dodati ostale sastojke. zatim preći na nos (ni u kom slučaju ne nanositi sapun na oči!). pre izlaska na ulicu). Sapunjava krema. nosa i drugih delova oštećene kože. Za pripremanje kreme treba sitno narendati parče sapuna. Čišćenje losionima Losioni su j e d n o od najrasprostranjenijih sredstava za čišćenje kože lica. a ponoviti se može posle pauze od mesec dana. Treba početi veoma oprezno poja­ čavajući postepeno pritisak četkom i produžavajuči vreme masaže od 1 do 3 minuta. kiselu pavlaku ili biljno ulje. kod kojih je sapun uvek kontraindikativan. ipak i masnu kožu ne treba apsolutno lišavati kožne masti. Zato se čak i kod masne kože lice može prati sapunom samo j e d n o m dnevno . borna kiselina . crvenilo i pojavu svraba.250 grama. pošto njen rožnati sloj postaje manje otporan na spoljašnje nadražaje. Staviti na četku veću količinu želea ili kreme i. Najglavnije pri umivanju sapunom je da se sa kože odstrani sapunica i time spreči alkalna (lužinska) reakcija. a u nekim slučajevima i voda.20 grama i voda .1 čajna kašika i glicerin . u prvom redu. kao i kamforna krema. usne školjke. da je česta upotreba sapuna štetna za normalnu. već je odmah sprati većom količinom vode. alkohol za ispiranje . pa u daljem postupku čišćenja treba raditi opreznije.brosaž podseća na masažu četkom. a četku troprocentnim superoksidom vodonika. Sledećeg dana čitavu masu treba dobro promešati. Umivanje vodom i sapunom bilo koje kože i u bilo koje godišnje doba može se zameniti masažom tečnim kremama. kamforni alkohol . Poslednji se u manjim količinama dodaju kamforni alkohol i superoksid vodonika. Za čišćenje kože lica tim načinom upotrebljava se četka za kosu koja nije gruba (može se upotrebiti i četkica za zube). To prouzrokuje suvoću kože. Poželjno je posle umivanja j o š mokro lice namazati hranljivom kremom i zatim je osušiti (na to treba posebno obratiti pažnju na vazduhu posle umivanja svezom vodom.50 grama. boraks . nasapunjati sredinu čela. Pošto se masa ohladi p o d a t i joj 1-2 supene kašike troprocentnog rastvora superoksida vodonika i mutiti dok se ne zgusne. Trajanje kure lečenja je od 3 do 4 nedelje. posle masaže četkom može se na 2 . kao i na mikrobe koji dospevaju na kožu iz spoljašnje sredine. Poznato j e . Pri čišćenju zaprljane i lako razdražljive kože toaletni sapun se zamenjuje sapunjavom kremom. Da bi osetljiva koža bolje podnosila vodu. Losion je alkoholno-vodeni rastvor različitih dezinfekcionih mate235 Čišćenje s a p u n j a v o m k r e m o m i č e t k o m Čišćenje kože lica četkom i sapunjavom kremom . na 1-1. Odmašćena koža pojačava lučenje znoja. Na taj način javljaju se crvenilo i ljuštenje kože. Pre umivanja nakvasiti lice vodom. Komforna sapunjava krema. Vlaga koja je ostala na površini kože.1 parče. kružnim pokretima blago masirati kožu lica. Zimi i u pro leće ta terapija se može primenjivati 1-2 puta nedeljno. i time doprinosi sušenju kože. ljuštenje. što je j o š više suši i pomaže razvoj upale. Mokro lice. troprocentni rastvor superoksida vodonika .mikroba.50 grama. Krema se mora čuvati u dobro zatvorenoj bočici.uveče.1 parče. naročito razmućeno u smeši sa žumancetom i mlekom. isparavajući se. pošto ona daje koži suvišan sjaj. Ako je koža veoma masna i zaprljana. Ne zadržavati penu na licu. prisustvo bubuIjica ili ogrebotina i suvoća kože. dobro je pre umivanja na kožu uaneti kremu. Nakvasiti lice vodom. kiselim mlekom ili biljnim uljem. Kontraindikacija je crvenilo kože.3 minuta zadižati pena na licu. Tu terapiju. koja nastaje pod dejstvom sapuna. treba primenjivati kod porozne i grube masne kože i kože sa izrazito 234 .pola čajne kašike. gubitku elastičnosti i prevremenom starenju: pri umivanju vodom i sapunom Čak jednom dnevno koža lica se na duže vreme lišava uobičajenog zaštitnog masnog sloja. počev od podbratka. a u ostalo v r e m e svakog drugog . namazano kremom. konkretno. posle 3-5 minuta očistiti od su­ višne kreme papirnom maramicom ili salvetom.trećeg dana. Ona se sastoji iz sledećih ingredijenata: kozmetički toaletni sapun .25 grama.2 supene kašike. na atmosferske uticaje. Sve se rastvara u 2.5 čaše vruće vode. preliti smešu vrućom vodom i ostaviti ga u toj vodi 15 minuta.

odgovaraju svim tipovima kože i ispoljavaju pozi­ tivno dejstvo. očne kapke i predeo oko očiju obavezno namazati. Za izboranu i mlitavu kožu: supena kašika isitnjene mirodije ili peršuna. po pravilu. ostaviti da odstoji dok se ne ohladi do temperature tek pomuzenog mleka (oko 37° C) i primenjivati kao s t o j e navedeno. U zavisnosti od namene losioni imaju različit sastav. Čišćenje pomoću parnih kupki Čišćenje pomoću parnih kupki smatra se dubinskim. Pri tome tamponom vate. Pored lekovitih medicinskih materija. Losioni koji sadrže biljne ekstrakte i odvare ne samo da čiste bilo koju kožu. Para će dospevati direktno na lice. osetljivu kožu i naročito izboranu kožu dobri tonizujući losioni. Takođe imaju pozitivan efekat na kožu lica sa proširenim kapilarima.3 čaše ključale vode i ostaviti odvar da odstoji dok se ne ohladi do temperature 35-36° C. supenu kašiku lipe i supenu kašiku kuniće (hajdučke trave) preliti sa 2 . pri njihovoj dužoj upotrebi menja se i zaštitni sloj za pod­ mazivanje kože. hamamelisa i drugo.rija i materija koje hlade.koprive. Pripremiti duboku posudu (najbolje lonac) sa vrućom vodom i veliki grubi peškir. Losion od belih ljiljana (krina) U flašu ili teglu od tamnog stakla staviti latice rascvetalog ljiljana. natopljenim u losion. Lužinski losioni se u kozmetici danas skoro ne primenjuju. ako je koža suva. cvetova (aloje. Latice preliti čistim alkoholom tako da prekrije latice za dva prsta iznad njih. mirise i alkohol. ako je koža masna. Čistiti lice naizmenično toplim čajem i prohladnom oblogom 2 . K a o narodno lekovito sredstvo upotrebljavaju se ekstrakti i odvari od različitih lekovitih biljaka . naročito osetljivu. mlitavu. Losioni koji sadrže ekstrakte ili odvare od lekovitih trava pri­ premljene na vinu. sadrže glicerin ili sorbit. Ako je koža masna i prljava. Način pripremanja i primene je isti kao za masnu i prljavu kožu. šipka. Za masnu kožu ekstrakt treba razblažiti do polovine. zbog čega ga treba primenjivati najviše 2 puta mesečno.2 5 ° C . kisele losione je bolje upotrebljavati posle njenog umivanja ili brisanja. Posle 1. tonizirajuje.3 puta. Oni se upotrebljavaju za čišćenje kao i zakiseljeni losioni. Losioni se moraju koristiti samo prema stanju kože s tim da uvek treba imati u vidu sadržaj alkohola u njima. Ostatak ekstrakta zadržati u boci od tamnog stakla. poznati su od dav­ nina. nanoseći ih na čisto lice. kružnim pokretima treba trljati čitavo lice ili oštećena mesta (kod mešovitog tipa kože). Oni se razreduju destilovanom vodom (na pola čaše vode supena kašika vinskog ekstrakta ili čajna kašika alkoholnog ekstrakta. Za poboljšanje stanja kože. Nagnuti glavu preko lonca i prekriti je peškirom. Polovinu odvara ohladiti do 2 4 . odnosno 2 puta godišnje. svi losioni. u čiji sastav ne ulazi alkohol. Suvu kožu pre kupke ne terba mazati.5 mesec izliti manju količinu ekstrakta i razblažiti ga do dve trećine hladnom prokuvanom vodom. već poboljšavaju njeno stanje. bez obzira na to kakva je koža. lavande. već odležalo suvo prirodno vino od grožđa (suvarak) . Za kožu sa proširenim kapilarima. kamilice i drugih). plodova. pripremaju se odvari (nastoji) od nevena. Te losione treba čuvati na prohladnom mestu. Pre upotrebe pro­ mućkati. Zato su za suvu. njeno čišćenje i zadr­ žavanje zaštitnih svojstava asortiman kozmetičkih sredstava proširuje se kiselim losionima. jačaju i smekšavaju kožu. 236 237 . osetljivu ili nadraženu kožu: 1 supenu kašiku isitnjene zeleni peršuna ili mirodije i supenu kašiku suvih latica n i ž e ili žalfije preliti sa 2 čaše ključale vode. nane (mente). ruže i drugih. Losioni koji sadrže biljne ekstrakte ili odvare. Veoma su korisne obloge sa odvarima od biljaka ili umivanje tim odvarima (u trajanju od 2 do 3 ili 5 minuta). Kod blago nadražene kože m o ž e se pripremiti kupka sa odvarom od lipe ili kamilice. U zemljama Istoka oni su se pripremali od različitih aromatičnih cvetova. Čak i slabi alkoholni rastvori ponekad nadražuju kožu. Zatvoriti flašu (teglu) i ostaviti je na prohladno mesto. Kiseli losioni mogu se koristiti za bilo koji tip kože. porozne i mlitave kože. Trajanje kupke 10-15 minuta. u zavisnosti od stanja kože). Danas se primenjuju ekstrakti od različitih biljaka. pošto m o g u da prouzrokuju pretvaranje obične kisele sredine u lužinsku (alkalnu). osetljivu na umivanje vodom i sklonu otocima. napunivši flašu približno do polovine. Za smekšavanje kože umesto glicerina može se dodati sorbit ili med po četvrtina Čajne kašike na pola čaše (100 grama). 78 Isto. čajna kašika isitnjene kore od hrasta ili žalfije i supena kašika cvetova lipe. latica 77 Primedba prevodioca. Za suvu kožu bez lekara ne preporučuje se upotreba alkoholnih lošionaA& alkohol j o š više suši kožu a može prouzrokovati i njenu upalu. Za masnu i prljavu kožu: supenu kašiku rastaviča. Zahvaljujući svom tonizirajućem dejstvu oni su naročito korisni kod masne.

ostaviti da odstoji 2 . • Pomešati žumance sa 100 grama kisele pavlake ili guste slatke pavlake i tome dodati sok od polovine pomorandže. a kure .udisanje aromatičnih ulja češnjaka. prosušiti i 10 dana čuvati na tamnom i hladnom mestu. Kada se koža razmekša. • Lišće aloje oprati ključalom vodom. preliti je sa 2 litra ključale vode i ostaviti da odstoji 4 sata. Koristite prženi cink. • Čišćenje kože pomaže umivanje na izvorima sumporne vode. Pomaže i aromaterapija . privezati i držati najmanje 2 sata. 79 80 79 80 Primedba prevodioca.3 puta. Posle toga ga isitniti i iscediti sok. Kura — najmanje 2 meseca. Sve umutiti. A k o upala nije prošla. Čišćenje od žuljeva • Raspariti žuljeve pred spavanje i preko noći privezati na žuljeve koru od limuna sa sredinom. Primenjivati ga kod masne kože.2 . Ujutro sastrugati grubu kožu četkom ili p e m z o m (švedski . Posle kupke i skidanja zavoja razmekšani žulj odstraniti pemzom (u prodaji se nalaze plastične četkice za čišćenje peta) . Terapiju ponoviti 3 puta. Smeša se može čuvati u frižideru najviše 2 dana. Narodni načini čišćenja kože • Preliti sa 1 čašom ključale vode 3 supene kašike isitnjenib krastavaca. dodati čajnu kašiku meda i sve dobro promešati dok se med potpuno ne rastvori. • Za čišćenje kože od ospe narodna sredstva preporučuju pri menu kupke od deteline: isitniti 400 grama deteline. Raspariti prste nogu u toploj vodi. Njime mazati obolele delove noktiju 3 puta dnev­ no do potpunog nestanka gljivica. a zatim pažljivo skinuti žulj. procediti. • Masnu kožu preporučljivo je čistiti smešom meda (1 čajna kašika) i ekstrakta nevena (1 čajna kašika). zamotati zavojem i ostaviti tako 5 dana. • Primeniti toplu kupku u trajanju 10-15 minuta.Posle kupke lice treba oprati sapunom i toplom vodom.3 sata. podgrejati parče propolisa i staviti u tankom sloju na žulj. u kojoj je kuvan krompir. limuna.3 puta. preliti ključalom vodom i stavljati u vidu toplih obloga na otvrdle delove kože na rukama. iscediti ostatak taloga. Za uništavanje bradavica na tabanima može se na stopala stavljati sirov plavi patlidžan ili krompir. Na 100 g r a m a k r o m p i r o v e m a s e dodati čajnu kašiku m e d a i d o b r o izmešati. natopljenim u toj smeši.pims-stan) . Sveže pripremljenim sokom trljati kožu 2 . a za suvu kožu sok aloje razblažiti vodom. U toj tečnosti natopiti tampon vate i njime trljati lice posle umivanja. Žulj se može isprati odvarom od pečenog crnog luka. Makazama skinuti stari epitel (suvu kožicu). Sredstvo čisti kožu od mitesera. Ruke oprati u vodi. isprati ruke toplom vodom i namazati ih kremom. • Za odstranjivanje bubuljica treba 2 . žuljevi se mogu potpuno bezbolno odstraniti. • Razrezati uzdužno dobio opran list aloje i razrezanu stranu staviti na žulj ili tom stranom natapkati žulj. Ponoviti terapiju 2 . 239 . • Lišće irisa isitniti u kašicu.3 puta dnevno trljati kožu svežim sokom od plodova kartopa (Viburnum opulus). Uraditi sedam takvih čišćenja. Čišćenje od bradavica Svakoga dana nanositi na bradavice vitamin E sa uljem (800 ME). Naliti u kadicu (lavor) sirce (ne esenciju) i brižljivo oprati kožu između prstiju. a zatim sprati hladnom vodom. prekriti papirom za obloge ili polietilenom i zaviti preko noći. supenom kašikom meda i sokom od j e d n o g limuna. Procediti i sipati u kadu sa tem­ peraturom vode 36-38° C. Taj način pomaže da se očisti koža. zatim isprati pro­ hladnom vodom. Čisti kožu od upala. istrljati kožu. Namazati ih debelim slojem smeše i na njih navući platnene rukavice. a kupke vršiti svakog drugog dana po 15-30 minuta. Kožu čistiti tamponom vate. nogama i na žuljeve. Trajanje terapije 2 . [što. • Žumance od svežeg kokošjeg jajeta pomešati sa 1 supenom kašikom lanenog ulja. 238 Čišćenje noktiju od gljivica Čišćenje noktiju od gljivica može se vršiti u bilo koje godišnje doba. miteserske ospe i Čuva od nadražaja.3 puta dnevno. pomešavši ih u čaši tople prokuvane vode. • Narendati dobro opran i očišćen svež krompir. pripremiti novu s m e š u i ponoviti terapiju. Kura terapije 8-10 kupki. Čišćenje kože od gljivica Ta terapija se vrši pomoću sirćeta. luka i tuje. koja teško podnosi promene tempera­ ture. Posle j e d n o g sata skinuti rukavice. Terapiju primenjivati svakog drugog dana. D o bijenu s m e š u naneti na salvetu od gaze u sloju debljine 1 centimetar i staviti na deo kože g d e su se pojavili upaljeni miteseri.3 sata.

ruke slobodno opustiti i zatvoriti oči. Mikulina . vršeći pokrete slično točku. Takvo čišćenje disanjem donosi olakšanje i mir. stomak se nadima (usled pokreta dijafragme). Preostalu melasu staviti na 4 . polako izdahnuti kroz usta. Polako udišući podići opuštene ruke iznad glave sa dlanovima okrenutim uvis i laktovima malo savijenim. Zadržati disanje na 3 . Posle pet udisaja-izdisaja ubrzati udisaje-izdisaje. Isti proces čišćenja dešava se i u momentu kada se čovek smeje. Zamisliti da se nalazimo na ivici ponora. Baciti „vrećicu" u ponor (provaliju) uz istovremeno 241 . gurajući ga silom kroz dobro stegnute usne tako da se ceo stomak deset puta intenzivno klati. profilaksu plućnih oboljenja i poboljšanje rada štitaste žlezde. lekovitu energiju. ne obraćajući pažnju ni na šta ostalo. noge raširiti u širini ramena. Usled potresa unu­ trašnji organi počinju da sa sebe zbacuju šljaku. a pri izdisaju koncentrisati se na deo tela oko sunčanog spleta. Radi očiglednosti treba zamisliti da d u v a m o svece. Čišćenje disanjem prema metodu A. prirodno udahnuti i naglo izdahnuti. Izdahnuti vazduh po delovima. Primenjuje se nekoliko metoda čišćenja. Pri tome treba se podići na prste nogu. umor. a odozgo prekriti toplim ćebetom. Slobodno izdahnuti . Piti toplu smešu uveče. a zatim naglo izdahnuti kroz nos. uvlačeći stomak. koja pri udisaju ispunjava čitavo naše biće. a grudi i leda istrljati terpentinskom mašću. Gledati napred u jednu tačku. spuštajući se na stopala i opuštajući mišiće. Potom ponovo mirno. postavljene u nizu. Disajne vežbe prema metodu A. dodati u njega med ili šećer i piti uveče. nagnuvši se trupom unapred. zatim vazduh popunjava pluća i koncentriše se u gornjem delu pluća. a zatim priviti na grudni koš i dobro umotati vunenom ili perjanom maramom. od kojih je svaka manja od druge. Čišćenje borovini mlekom U pola čaše kozjeg mleka rastvoriti parče borove smole prečnika oko 1 centimetar.6 slojeva gaze i jedan sloj tkanine. razdraženost. „Vrećicu" treba držati nešto više iznad glave. Vežba se primenjuje za čišćenje pluća od ostatka vazduha. Čišćenje disanjem Joga-terapeuti i tibetski lekari najboljim sredstvom za čišćenje pluća smatraju čišćenje disanjem. Nikitina i A.u ponor". Čišćenje disanjem sa zvukom „ha" Stati uspravno. Svaki naredni deo ispuštenog vazduha mora biti manji od prethodnog. Na početku udisaja vazduh popunjava donji deo pluća. Treba uraditi 10-15 takvih disajnih pokreta. Za­ baciti stražnjicu unazad i lagano spustiti „vrećicu" ispred sebe. pobolj­ šanje krvotoka u mozgu. Mirno. iscediti sok (ne potpuno).ČIŠĆENJE ORGANA ZA DISANJE Disajne vežbe za čišćenje nervnog spleta grla Stati ili šesti uspravno. Jedan udisaj-izdisaj uzima se kao jedna vežba. Podižući ruke.5 sekundi. zamisliti da držimo na rukama vreću u koju izbacujemo svu nagomilanu prljavštinu iz organizma. Pri vežbanju koncentrisati pažnju na grkljan. prirodno udahnuti kroz nos. što se postiže laganim podizanjem i spuštanjem ramena. uvlačeći stomak. Posle zadrške ispustiti vazduh na desetak manjih ispuštanja. Polako udahnuti kroz nos. Oba recepta dobro pomažu pri lečenju upalnih procesa disajnih puteva i jakog kašlja. a istovremeno zamišljati da udišemo životnu. 240 Leći na leđa. Kasina Potpuno udahnuti. čitav gnev. Čišćenje pomoću kompresa sa rotkvom Crnu rotkvu krupno narendati. zatim zadržati što više disanje (ne prisiljavajući se) i. stopala postaviti para­ lelno. duboko udahnuti i naprežući dijafragmu naduti sto­ mak. koncentrišući maksimalno pažnju na proces disanja. Uraditi vežbu od 11 do 25 puta..

242 243 . 3. udara o kamenje i rasipa se. Zamišljamo kako vrećica polako pada dole.po 4 ciklusa svakom nogom. Predahnuti 6 . U pauzi posle izdisaja ruke slobodno razmrdati. spustiti ruke sa strane dlanovima nadole. bronhitisa i upale pluća. Ukupno odvežbati 8 ciklusa . Noga mora biti i dalje dobro zategnuta.8 sekundi. 39). treba zadržati disanje na 6 sekundi i fiksirati nogu u tom položaju. Podići nogu i polako udahnuti . Posle toga polako spustiti nogu na tepih. Kada noga dodirne tepih. 2. Podići nogu što je moguće više.d a prođe oko 8 sekundi pre nego što noga dode u vertikalni položaj. 4. Pored čišćenja organa za disanje. Ona tonizuje mišiće polnih žlezda i povećava potenciju. Polako udišući. Za potpuni izdisaj potrebno je oko 8 sekundi. Čišćenje pomoću joga vežbi Ekpada Uttitna (ISU II u Način vežbanja 1. pri ponovnom udisanju podići ruke sa strane dlanovima nagore. Potom istu vežbu uraditi drugom nogom. Izdahnuti. učvrstiti nogu i nategnuti je ćelom dužinom. Ne naprezati se previše pri podizanju noge. pomaže izbacivanje gasova i leci gastritis. Kada se noga zategne. ruke ispružiti dlanovima uz telo.opuštanje i brz naklon unapred. Disanje je slobodno. Leći na leda na tepih. Od spuštanja ruku nadole i naglog naklona iz grudi se ispušta zvuk „ha! '. ispraviti se. Kod žena ispoljava lekoviti efekatpri menstrualnim poremećajima. Početi sa 4 ciklusa dnevno. K a d a maksimalno podignemo nogu. Izdahnuti. 5. Vežbati naizmenično j e d n o m i drugom nogom. Ispružiti unapred stopalo jedne noge. Sastaviti pete. Primenjuje se kod astme. Pri završetku udisaja dlanovi treba da se dodirnu. asana obezbeduje pokretljivost bedrenih zglobova i obnavlja funkcije želuca i tankog creva. početi udisati i podizati nogu uvis (si. završen je jedan ciklus Ekpada Uttana asane.

čajnu kašiku isitnjene očne trave (Euphrasia parviflora) i isto toliko naseckanih listova bokvice. Ponoviti vežbu nekoliko puta. ali je postepeno dovesti do 10 minuta (dok se u očima ne pojave suze). ili. Preliti 2 supene kašike smeše sa 0. šipak (plod) i srdačicu (Leonurus cardiaca. preliti je sa litrom ključale vode. ne treba gledati direktno u sunce.8 puta. Oči moraju biti normalno otvorene. treba pretrpeti. zatim na 3-5 sekundi otvoriti oči i to ponavljati 6 . Obloga od mladog kravljeg sira stavljena na čmičak na oku je najbolje narodno sredstvo.5 sekundi. zažmuriti na 3 . Čišćenje očiju svetlošću s u n c a i meseca Da bismo sačuvali oči i vid u dobrom stanju do duboke starosti. Treba gledati sve dok oči ne zasuze. Dužina trajanja seanse u početku najviše 1-2 minuta.ČIŠĆENJE OČIJU Hladna voda Hladna voda blagotvorno utiče na organe vida. Sok od sveže biljke pod nazivom poljski očni cvet. Ostaviti da odstoji 24 sata. scoparia) .3 kapi 2 . S e m j o n o v a za čišćenje očiju predlaže specijalnu gimnastiku. Najbolje je koristiti svež čaj. pomešan sa m e d o m . neproceđen. ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti.po 1 deo. Osećaj pečenja. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. bokvicu. već u njegovom pravcu. pokretima sa spoljašnje strane očiju prema unutrašnjoj.3 puta dnevno. a istim ekstraktom ispirati oči. kantarion. 245 . koji se pri tome javlja. Čišćenje očnog sočiva kod katarakte Primena navedenih metoda podstiče resorpciju zamućenosti očnog sočiva kod katarakte. Uzeti 50 grama lekovite biljke vidac (Euphrasia parviflora). Ako se pri tome pojavi bol u očima. Kada oči žmirkaju.7 litara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. Čaj Oči se mogu ispirati čajem.po 2 dela. A. Čišćenje očnog sočiva kod očne mrene (beone) Ukapati u oči po kap uveče živicu odjele (smolasta materija. Oči treba istrljati vatom. Uzeti krupni pelen (Artemisia vulgaris. baciti je u otvorene oči. ali da ne trepću. prite (upale sluzokože dužice oka) i glaukoma. natopljenom u čaju. Ispiranje očiju Primenjuje se kod konjunktivitisa. nema potrebe da se trljaju rukama. Odvar od kima Supenu kašiku semena kima prokuvati u čaši vode i u vruć. drevnoistočna medicina preporučuje da se široko otvorenim očima gleda u mesec i sunce pri njihovom izlasku i zalasku. približno 1 minut. glog i senu . u daljini ili blizu. D v e čajne kašike cvetova nevena preliti sa 2 čaše ključale vode. uliginosum) .3 puta dnevno i ispirati oči (ako se pojavi crvenilo u očima.4 puta dnevno. Piti po pola čaše 2 .po pola dela i sve izmešati. S e m j o n o v e N. campestris. Ispirati oči. rastavič i sušenicu (Gnaphalium sylvaticum. posle čega procediti i dobro isfiltrirati kroz vatu. povratič. G i m n a s t i k a čišćenja za oči p r e m a m e t o d u N.3 dela. zakapavati u oči po 2 . L. narodna medicina uči da živica resorbuje čak i zastarelu beonu. 244 Ž m i r k a nje Često žmirkanje pomaže ravnomernu raspodelu suzne tečnosti i čišćenje očne jabučice.4 puta u hladnu vodu na 3-4 sekunde. C e n t r a l n a fiksacija sastoji se u fokusiranju očiju na specijalni predmet. prekinuti ispiranje). koja podstiče čišćenje. Istim ekstraktom ispirati oči kod upale očnih kapaka i zamućenosti rožnjače. Šesti. quinguelobatus) . G. odvar sipati čajnu kašiku latica različka. koja se luči iz stabla drveća na mesti ma povreda). uzevši vodu u šake. Potrebno je zagnjuriti lice 3 . A. ostaviti da odstoji 2 sata i uzimati po pola čaše 3 .

to je bolje. što ne daje nikakvu korist. treba s vremena na vreme povlačiti usnu školjku prema dole i napred. koji stvara obična svetlost. Držati telo uspravno. Čišćenje superoksidom vodonika Nakapati u svako uho po 2 . Posmatrati 1-2 minuta. smekšavaju usnu mast. Vazu treba postaviti tako da fokus odraza bude u centru podmetača i zatim pos­ matrati blještavu površinu vode. U drevnije tradicije spada način centralne fiksacije vodeno-svetlosnim posmatranjem u sobi sa dobrim osvetljenjem. Moćni predmet centralne fiksacije je posmatranje različitih objekata u prirodi. 2. nadražaj ili upala kanala ne samo da mogu biti lako sprečeni. S t o j e predmet za fiksiranje manji. 247 246 . Blagim pritiskanjem na zidove uha odstraniti usnu mast. savijajući kolena tako da se glava nađe ispod srca.8 puta. poza udobna i opuštena. a zatim zatvoriti oči radi odmora. Najmanje pažnje zahtevaju slušni kanal i srednje uho. koji smo udahnuli. ispraće otrove koji su se nagomilali u očima. 4. U zdravom uhu ne skuplja se usna mast. U sagnutom položaju ostanite dok ne izbrojite do 5. Čišćenje disanjem Duboko udahnuti i zadržati disanje. već čak i izlečeni svakodnevnom brigom o tim organima.8 puta. Lokalni bol u ušima. držati vrat uspravno i očima fiksirati vrh nosa. Čišćenje srednjeg uha Čišćenje srednjeg uha postiže se samo pomoću vežbe Neti ispiranje slušnog kanala kroz kanale nosnog ždrela (vidi Čišćenje nosa). Fiksirati očima kraj desnog ramena. Deci zakapati po kap troprocentnog superoksida. Svakodnevno čišćenje usne školjke sastoji se u ispiranju spoljašnjeg dela uha običnom vodom. osušene odumrle ćelije i prašinu. Istrljati ispupčenja iza uha gore-dole . svrab. nataložene tokom dana. Krv će pojuriti u glavu i oči. Sipati vodu u lepu vazu i posmatrati oko 10 minuta centar odraza. na mali crni kružić priboden na zid.Rastojanjc do predmeta mora biti najmanje 48 centimetara. Staviti kažiprst u uho. vrat i glavu ne pomerati. Vostokova U kompleks jutarnje gimnastike obavezno treba uključiti i vežbe za unutrašnje uho koje pomažu čišćenje slušnih kanala. Ponoviti 2 . sa slikom ili reprodukcijom dobre slike. Zatvoriti oči radi odmora. Posmatranje desnog ramena. Krv koja je snabdevena kiseonikom. Zadižati pogled 1-2 minuta.1 0 minuta primeniti toplu kupku. Čišćenje ušiju prema metodu V. Posle jednominutnog odmora zatvorenim oči­ ma fiksirati tačku između obrva. 1. mogu da povećaju njenu masu i pojačaju pritisak na uši. Kapi za uši. koje se obično primenjuju u takvim slučajevima. Posle nekoliko meseci praktikovanja centralne tiksacije očiju može se preći na posmatranje čiste vode.8 puta. a zatim zatvoriti oči.8 puta. kao što su voda i nebo. 3.3 puta. Centralu fiksaciju na odrazu od vode i na vrh plamena svece drevna nauka o jogi razmatra kao smirivanje očiju. Zadržati se tako 1-2 minuta i ponovo zatvoriti oči radi odmora. Posle 5 . može se fiksirati pogled na vrh plamena svece. na kojoj je prezentovana glatka površina vode. Na primer. ČIŠĆENJE UŠIJU Priroda je predvidela prirodno čišćenje ušiju premeštanjem usne masti. Uvrtati kozao (tragus) u smeru kazaljke na satu . Pognuti se u struku i nakloniti glavu prema zemlji. Sedeći opušteno. Posmatranje nosa. Posmatranje obrva. Da bi taj proces bio aktivniji. Povlačiti nadole resicu uha .3 kapi superoksida vodonika. Zavrnuti usnu školjku otpozadi prema napred .

a ispustiti je kroz drugu ili je sakupiti u ustima. a pri disanju kroz levu nozdrvu. Zapušenost samo j e d n e nozdrve ubrzava starenje. koja ima antiseptička svojstva. taloži se na sluzokoži nosnih kanala i izbacuje se prema spoljašnjem otvoru pomoću malih dlačica.ČIŠĆENJE NOSA Prašina. koja bi „izvlačila" gnoj i sluz iz nosa. a drugom ušmrkati tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvati je kroz usta. 249 Čišćenje p r e m a m e t o d u G . disanje kroz desnu nozdrvuje „sunčano". na čiji grlić radi udobnosti treba staviti deČju cuclu sa potrebnim otvorom. Ti stavovi joge više puta su potvrđeni u životu.biće j o š bolje. Pri tom se povećava pozitivni energetski potencijal organizma. a zatim glavu treba sprati prohladnom vodom. U toplom godišnjem dobu ispiranje o m o ­ gućava da se u nosu sačuva vlažnost. Čišćenje kod rinitisa i sinuzitisa Pomešati 3 dela maslinovog ulja. jogi i narodnoj medicini najčešće se susreću načini ispiranja nosa vlastitim urinom. koju udišemo kroz nos. kombinujući ih sa prohladnim spiranjem. povećava se negativni potencijal. probave hrane. kserogel. U praksi tibetske medicine. Zatim zameniti nozdrve. Približno na sredini terapije (kada ostane pola čaše vode) naizmenično uraditi nekoliko naglih izdisaja kroz svaku nozdrvu. Ona se može zameniti morskom vodom ili jednostavno ras­ tvorom soli.5 kapi u svaku nozdrvu. kautarion. Čišćenje metodom neti Čišćenje metodom neti: čašu zasoljene vode (u početku tople. što poboljšava zdravlje. sinusitisa ili drugih oboljenja ispirati nos 2 . Terapija ispiranja vrši se ovako: zapušiti jednu nozdrvu. Terapija traje 5 minuta. Takode se izbacuju i mikrobi koji dospevaju u nos. menja se sastav krvi. a ispustiti kroz nozdrve. Ispiranje nosa osvežava mozak i smiruje nervni sistem.3 puta dnevno. U tome pomažu j o g a vežbe. testenine sa uljem . i vodu polako uvlačiti u nos. Ako iz dnevnog obroka isključimo materije koje stvaraju sluz: mleko i mlečne produkte. rinitisa. naročito ako čovek stalno spava na j e d n o m boku. koju udišemo i asimilujemo zajedno sa hra­ nom i pićem. a takođe i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala 248 . sistema za izlučivanje itd. Najbolje od svega su lokalne saune i vodene kupke za glavu. Čišćenje pomoću joga vežbi Prema shvatanju drevnoistočne medicine i filozofije. vranilova trava. Nos je dobro ispirati ekstraktima trava sa antiseptičkim i aromatičnim svojstvima (nana. obrnuto. Ukapavati po 3 . Jogisti tvrde da se čišćenjem nosnih kanala poboljšava vid. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrevanja ( 3 . nos ne m o ž e da se izbori. Ali sa v e ć o m količinom prašine. U složenijim stadij um i ma Džala Neti (tako se u Hatha-jogi naziva čišćenje nosa vodom) vodu ušmrkati u jednu nozdrvu. a po stepenu povećanja broja terapija . Oni koji su do savršenstva ovladali ovom terapijom mogu da probaju da očiste nos provlačenjem kroz nozdrve tanke gumene ili pamučne vrpce (što je riskantno). a potom da ih izvuku kroz usta.hladne) naliti u čajnik.). Radi održavanja bioenergetske ravnoteže između pozitivnog i negativnog polja treba obezbediti normalnu prohodnost oba nosna kanala. U slučaju prehlade. Maramica nije u stanju da prikupi svu prašinu i sluz iz nosnog kanala. Gladovanje u j o š većoj meri podstiče proces čišćenja. ispuštajuši je na odgovarajući način kroz usta. Uz to nosna sluz. sluha i posebno mirisa. ritmično. ili „lunarno". nervnog sistema. ubija ogromnu količinu bakterija. kamilica i dr. njena cirkulacija.5 puta). što povlači za sobom funkcionalne poremećaje krvotoka. Navedenu terapiju primenjivati do potpunog čišćenja glave i vra­ ćanja u normalno stanje senzornih osećaja: vida. pola dela svežeg soka od rena i 1 deo desetoprocentnog ekstrakta od propolisa. M a l a h o v a Više puta zagrejati glavu na bilo koji način. i da se mogu izlečiti oboljenja nosa. Ispiranje nosa stimuliše nervne i senzorne završetke sluzokože prepone u nosnim kanalima. Uvlačenje vazduha kroz nosne kanale postaje različito: narušava se prirodno disanje. Najbolja i najdostupnija tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. disanje postaje lakše. ili pozitivno. Isprati nosno ždrelo (duplju) tečnošću. Tom terapijom usavršava se filtriranje vazduha. koje se stalno kreću.

2 0 minuta. sve dok se na površini zuba ne stvori zaštitni sloj dentina i zubi ne prestanu da osećaj u toplotu i hladnoću.ČIŠĆENJE USNE DUPLJE Čišćenje sisanjem ulja Ovaj način čišćenja predložio je lekar-onkolog T. što je rezultat slabljenja žarišta bolesti. kao m l e k o . Preko noći. Bolotov u svojim radovima predlaže ekstrakte za ispiranje usta. dobro izmešati i ostaviti da odstoji 2 nedelje. Ispljunuta tečnost je inficirana i t r e b a je ispljunuti u sanitarni čvor ( W C solju). a desni jačaju. kada su zubi izbrušeni do pričvršćivanja proteze. s l o b o d n o . Po pravilu bolovi se brzo stišavaju. kao voda. K a r n a u t . • Staviti u pola litra votke 10-20 grama sitno naseckanog propolisa. polazeći od stanja vlastitog zdravlja. pa prema t o m e i iz organa i sistema. P. bogata toksinima koju mi gutamo ili pljujemo.4 puta dnevno posle jela ili čišćenja jezika koristiti čistu vodu. Narodni lekar P o r f i r i j I v a n o v preporučuje da se pljuvačka ne pljuje. Tu tečnost treba ispljunuti. Treba imati u vidu. Propolis i alkaloidi idirota prodiru duboko u tačke bolnih zuba. Biljno ulje (najbolje od suncokreta ili kikirikija) u količini do 1 s u p e n e kašike staviti u prednji deo usta. žlezdama i na zubima. G. Lečenje hroničnih oboljenja m o ž e trajati mnogo duže. rastvaranja slanih taloga u kanalima. Ispiranje treba da traje mesec dana. a m o ž e i uveče pred spavanje. toksini se kondenzuju. Na taj način. Ostali zubi jačaju i postaju sposobni za rad. j e r sa razblaženim toksinima i mikrobima u maloj količini stimuliše (autovakcinacija) njihovo izbacivanje u većoj količini kroz druge filtre: crevni trakt. Zaustavlja se razvoj karijesa. • Pomešati supenu kašiku ekstrakta od idirota i čajnu kašiku ekstrakta propolisa. naročito kod ljudi koji boluju od više bolesti. u lečenju će delovati sistem homeopatskih sredstava . Za ispiranje usta dobro je 3 . Ulje u p o č e t k u postaje gusto. odvajaju se soli i talože na površini jezika. Treba n a p o m e n u t i da većina istraživača koji se bave proble­ m a t i k o m čišćenja o r g a n i z m a kategorički insistira na ispljuvavanju pljuvačke. 250 .V. desni i stvara se zubni kamenac. Na primer. p r o c e s sisanja nije doveden do kraja. najbolje natašte. kiseline. Ispiranje ekstraktima primenjuje se pri pojavi karijesa. bolova na licu oko inervacije trojnog nerva. aktivira se i normalizuje razmena materija. Bolesne zube treba ispirati 1-3 minuta. 251 Kod inficiranog korenja zuba često nastaju razna Postavlja se problem da li odstraniti ili ne odstraniti zub? oboljenja. jetru. Bol u zubima prestaje. Zato dolazi do pročišćavanja mnogih organa. N a v e d e n u terapiju treba primenjivati j e d n o m d n e v n o . pošto se u njoj nagomilava o g r o m n a količina štetnih materija. Za vreme sisanja ulja organizam se oslobađa štetnih mikroba. žučni mehur. paradentoze. bez napora i traje 1 5 . da pri primeni datog metoda mogu nastati trenutne komplikacije. čovek donosi sam. toksina. O d l u k u o t o m e . pojačava se razmena gasova. Jogisti savetuju da se posle čišćenja usne duplje izvrši dezinfekcija sunčevim zracima tako što će široko otvorena usta biti 1 minut izložena suncu ili kućnoj ultravioletnoj lampi. Očigledno je da se nezavisno od procesa probave hrane luči pljuvačka. Ulje se ne srne gutati. Usna duplja se može ispirati ekstraktima pri stavljanju proteze. zatim tečno. paradentoze i drugih oboljenja u usnoj duplji. ldirot anestezira (čini bezbolnim) korenje zuba. kada se pljuvačka ne guta i ne pljuje. Bolotova B. A k u t n a oboljenja lece se za d v e nedelje.„slično se sličnim leci u malim dozama". ciste čeljusti (vilice) i odontogene infekcije. granuloma oko korenja zuba. Pri sisanju ulja dolazi do proširenja pljuvačnih kanala. koliko puta primenjivati ovu terapiju. M a l a h o v predlaže sledeći način čišćenja pomoću ulja. Ulje treba sisati kao b o m b o n u . a propolis plombira mikronaprsnuća. Terapija sisanja primenjuje se v e o m a lako. već da se guta. Čišćenje prema metodu B. bubrege. pluća i kožu. dobro promešati i ostaviti da odstoji 2 nedelje. O n a treba da bude bela. A k o je tečnost žuta. Svaka od pljuvačnih žlezda limfotokom je povezana sa određenim organima i sistemima. Očišćene žlezde i kanali pojačano izlučuju toksine iz pljuvačnih žlezda. Pripremanje ekstrakta: • Staviti u pola litra votke pola čaše istucanog korena idirota (Acorus calamus).

) ČIŠĆENJE JEZIKA Pri dijagnostici probavnog trakta stanje jezika r a z m a u a se kao indikator (pokazatelj) zdravlja. Ujutro specijalno pripremljenom kašičicom za to sa glatkim rubovima. P. (Vidi odeljke Čišćenje gladovanjem.Čišćenje organizma češnjakom (belim lukom) G. njegov koren i donji deo čiste se 1-2 puta dnevno . Ono se struže jastučićem (jagodicom) palca. (Vidi odeljke Čišćenje gladovanjem . posle buđenja i pred spavanje. poželjno srebrnu. zavući ih dublje u grkljan i strugati dok se ne očisti koren jezika. Jezik je poželjno čistiti isto toliko puta koliko i zube. nego indikacije drugih organa. Posle 1-2 minuta čišćenja istrljati jezik suncokretovim uljem. Mnogi za to koriste čajnu kašiku. Površina jezika. Tako raditi j o š 2 .3 puta tokom 1-2 nedelje. Tvrdu (bajatu) koru hleba natrljati češnjakom i žvakati dok se ona ne pretvori u tečnost. Pritajeno (latentno) gladovanje. kao zubi i usta. Istovremeno treba da bude očišćena od sluzi i šlajma šupljina oko jezika. očišćeni talog za vreme svih opisanih manipulacija ispira se većom količinom vode. navedenih u poglavlju Čišćenje zuba.rano ujutro. počev od korena jezika prema vrhu skidati talog . Taj indikator je objektivniji. U odnosu na to važno upozorenje . Jezik treba da bude očišćen. Naravno. Nepce je takođe prekriveno otrovnim talogom i zahteva čišćenje. Posle toga isprati usnu duplju jednim od rastvora. Posle toga oprati zube zubnom pastom i može se jesti. koju treba ispljunuti. Malahov predlaže j o š jedan način č i š ć e n j a .pomoću češnjaka (belog luka). Upotreba češnjaka preporučuje se za vreme obnavljanja ishrane posle gladovanja radi lečenja.) 252 253 . Takvom održavanju usne duplje veoma je dobro naučiti decu. U narodnoj medicini i praksi jogista postoji nekoliko načina čišćenja jezika pomoću vrhova prstiju ruku. što podstiče uništavanje aktivirane infekcije i pojačava probavne sposobnosti organizma. Sastavite kažiprst. srednji i bezimeni prst.ne dozvoliti prepobuđivanje životnog principa „žuči" ljutim ukusom češnjaka. Pritajeno (latentno) gladovanje.brižljivo i oprezno. Svakoga dana ujutro očistiti usnu duplju na sledeći način.

Karijes i piorea mogu biti uzrok nastanka mnogih teških oboljenja. a uveče pred spavanje . Kod paradentoze drevnoistočna medicina savetuje masažu desni prstima uz upotrebu smeše od samlevene morske soli. stomatitisa. Štapić treba da bude dužine 15-18 centimetara i prečnika 5-6 milimetara i obavezno od sveže biljke. usta i zube. biljnog ulja i pepela. stabljike celera. već i na organizam u celini. kolonije infektivnih mikroorganizama pogubno deluju ne samo na zube. gingivitisa. želuca i creva. N. Dentisti nisu u stanju da utiču na slabu konstituciju zubi. _ . ali treba imati u vidu da proces bilo kakvog čišćenja zuba treba da traje ne 2 0 . Desni treba ispirati sledećim sredstvima: • ekstraktom ruse: čajnu kašiku isitnjenih suvih listova (korenja) preliti sa 1 čašom (200 mililitara) ključale vode i ostaviti da odstoji 20 minuta. ukoliko nemamo grančicu. srca. a umesto paste da se koristi sitna so i biljno ulje. hipertonija. već najmanje 2 minuta. usta i zubi. Jedan kraj štapića sažvakati. S e m j o n o v a preporučuje da se upotrebljava prašak pripremljen na sledeći način. Infekcija kroz usta je veoma česta. a zatim isprati grlo usta i zube. oskoruše. Jogisti predlažu da se zubi. Najbolje je ujutro ispirati ekstraktom ruse. koji imaju opora svojstva. z b o g čega se zubi kvare. kao hipertonični rastvor. M o ž e se čistiti i običnom četkicom za zube. .3 upotrebe takvu četkicu treba baciti.3 0 sekundi. Ruski banjski lekar s kraja XLX . Čišćenje p r e m a m e t o d u O . usta i zube.3 minuta. kao što su: artritis. izdanci crne ribizle^ kartopa. procediti i time ispirati grlo. Hronična nesvarljivost želuca u mnogim slučajevima nastaje usled nepotpunog žvakanja hrane i ima za posledicu promenu zuba. ušiju. koji su savladali psi­ hičku barijeru. Kao s t o j e uočeno medicinskim istraživanjima. dobijenog od spržene kore plavog patlidžana. ali tu tečnost ne s m e m o piti. ostatke hrane i mikrobe. lipe. paradentoze i karijesa zubi. Posle 2 . otvoren za sve vrste mikroba. limunovca (Schisandra chinensis). ostaviti da odstoji 15-20 minuta. Jelisejeva preporučuje da se zubi čiste i usta ispiraju ujutro i uveče. Čišćenje p o m o ć u p r a š k a z a z u b e Za čišćenje zuba može se koristiti fabrički prašak za zube. Svi navedeni načini ispiranja pomažu pri lečenju i profilaksi angine. Staviti ga na vrh drvene četkice i dobro istrljati zube. jutarnjom srednjom porcijom mogu ispirati grlo. nosa.ČIŠĆENJE ZUBA istucati i pretvoriti u prašak. • odvarom od hrastove kore: pola čajne kašike isitnjene kore preliti sa 1 čašom ključale vode i prokuvati 2 . jeste usna duplja. • vodom od češnjaka: režnjić češnjaka srednje veličine istucati. Može i polusuv. čiste prstima. Pomešati ih. 254 . Žvakanje štapića je odlično za jačanje zuba. Jedan od izvora infekcije i samotrovanja. a j o š b o l j e . šargarepe. 255 Čišćenje z u b a p o m o ć u četkice z a z u b e Mnogi narodi umesto četkice za zube upotrebljavaju meke materijale biljnog porekla. P l a t e n smatrao je da su pšenične mekinje najbolje sredstvo za čišćenje zuba i upozoravao je da se ne upotrebljavaju sredstva koja sadrže kiseline i sapun. prisustvo toksina u krvi. naročito gnojne bakterije. dok se ne dobije četka. Uzeti kvasac (10%) i dumbir (90%). ali prethodno natopljen u vodi. Jelisejeve Lekar O. ozbiljni poremećaji u funkciji bubrega. Preporučuje da se zubi čiste smešom sode i soli uzetih u jednakim količinama.ekstraktom češnjaka. ostaviti da odstoji 15-20 minuta i zadržati u toplom stanju do 40 C (može se prekriti peškirom). pomorandže. So. funkcionalni poremećaj očiju. Naročito je koristan kod desni koje su mlitave i koje krvare. endokarditis. To mogu biti mladi izdanci od kruške.p o s l e svakog uzimanja hrane. • urinom (vlastitom svezom mokraćom): oni. kedra itd. Ispirati 1-2 puta dnevno grlo.početkom XX veka M. Rezultat će biti bolji ako se u prašak doda 10% (od ukupne mase) istucanog (izdrobljenog) kvasca. preliti ključalom vodom. Soda stvara kiselo-alkalnu ravnotežu kod oksidaciono-truležnih procesa u zubima i desnima. izvlači iz džepova u desni gnoj.

Procediti kroz sito i ispirati grlo toplim ekstraktom 4 . Poslednje porcije treba polako gutati. Japanski istraživači došli su do zaključka da se zubi mogu zaštitit. omana (Inula helenium. primenjujući ispiranje kamilicom.4 puta dnevno. U lonac sa 1 litrom vode staviti 2 . w Čišćenje grla kod hroničnog tonzilitisa • Kod hroničnog oboljenja grla jedan sastav trave ne treba upot­ rebljavati više od mesec dana. Sastav trava za zdrave ljude: cvetovi nevena — 1 deo. danas nezasluženo zaboravljen — disanje nad parom. Terapiju ponavljati 3 . ČIŠĆENJE GRLA Ispiranje grla prema metodu V. udisati paru u trajanju 10-15 minuta.po 1 deo. 257 256 . žalfijom. Ostaviti da odstoji pokriveno porculanskom tacnom 30 minuta.P r e m a mišljenju prirodnjaka. izbegavanje ih smanjenje karijesa. Supenu kašiku smeše preliti sa 200 mililitara ključale vode u porculanskoj posudi. čubra.dve nedelje. Ivančenka Ujutro i uveče treba vršiti prekaljujuće ispiranje travama. Pripremiti smešu (u delovima): list eukaliptusa . • Ako je bolest u poodmaklom stadijumu (dostigla kulminaciju). Sastav trava za obolele ud /ironičnog tonzilitisa: korenje idirota i trave od srdobolje (Potentilla tormentilla. lišće podbela. Sve isitniti. Kada voda provri u lonče sa propolisom dodati po supenu kašiku kamilice.2. Ekstrakt od zelenog čaja sprečava razmnožavanje mikroorganizama koji razjedaju zubni emajl. nevenom. I. Korenje preliti sa 2 Čaše vode i kuvati 15 minuta. britannica) i konjskog kiseljaka (Rumex confertus) . od kvarenja pijenjem šoljice zelenog čaja posle svakog uzimanja hrane. cvetovi lipe . žalfije. trave kantariona i žalfije — po 2 dela.2. kantariona. Treba ih menjati.3 neoČišćena krompirića i emajlirano lonče sa 1 gramom propolisa. cvetovi kamilice .5 puta dnevno. treba primenjivati prost i istovremeno veoma efikasan starinski način. prvih dana treba ispirati grlo 5-6 puta smešom trava za obolele od hroničnog tonzilitisa. • Korisno je j o š nekoliko minuta udisati miris svežeg soka od češnjaka. stalno smanjujući temperaturu rastvora. sodom i drugim sredstvima. Osim toga. može se postići redovnim uzimanjem hrane u vidu svežeg voća i povrća. Pokrivši glavu i lonac peškirom. vranilove trave. seme lana .1. eukaliptusa.2. nane i melise (Melissa officinalis). solju. Trajanje terapije . i to u toplom stanju. Maranta /Aepinia/ G a r a n g a ) po 2 dela.

Drvo će nam rado predavati svoju energiju i dobijaće j o š veću. zahvaliti mu se. Ne prilaziti malom. biti otvoren sa njim. treba se „družiti" sa njim. bombona) dužine 10-15 centimetara i širine 2 .„pothranjujuća" svojstva. To će nam omogućiti da stupimo u snažnu energetsku razmenu (nije bez razloga Buda postao svetac ispod clrveta). koja okružuju fizičko telo čoveka. okrenuti se prema njemu licem. oprostiti se od njega pri odlasku. Pronaći drvo koje „usisava" i „predaje" energiju. što je moguće j a č e . Kada pronađemo takvo drvo. • J. zaturiti jezik unazad i njime uprti u nepce na 5-10 sekundi. Za ovu vrstu čišćenja može nam poslužiti klatno ili ram. ali od dva limuna. ČIŠĆENJE BIOENERGETSKIH POLJA Jedna od najvažnijih mera čišćenja jeste čišćenje energetskih polja (vidi poglavlje Energetska tela čoveka). oni imaju malo energije. što će se blagotvorno ispoljiti na njemu. Ne zaboraviti da limun dobro operemo sapunom. Istovremeno. A.1 0 sekundi. M a l a h o v a G. A n d r e j e v za početni stadij um upale krajnika ili A R O (akutno respiratorno oboljenje) preporučuje da se 3 puta dnevno ispiraju nos i grlo sledećim rastvorom: u 200 mililitara mlake vode dodati po pola čajne kašike soli i sode i 1-2 kapi joda. na 5-10 sekundi napregnuti mišiće ruku. Stati uz drvo i leđima se nasloniti na stablo. Noge postaviti ili sa obe strane stabla. U kineskoj medicini sa drvetom postupaju na sledeći način: muškarci stoje naslonjeni leđima uz drvo. znači da drvo ima „usisavajuća" svojstva. Šesti na pete. ako je obrnuto .• Ne žureći se. pojesti limun zajedno sa korom.5 milimetara.licem. a žene . M a l a h o v predlaže najprostiji i najefikasniji način čišćenja energetike. Energetska polja. probavom hrane i funkcijom organa za razmnožavanje. Stati na 1. Može se pojesti samo kora. S tim u vezi izrezati traku od folije-staniola (od čokolade. koji upravlja disanjem. pozdraviti ga. Ako obešeni kraj trake od staniola počne da se otklanja prema drvetu. isplaziti jezik. Pokloniti mu pažnju. vrata i lica. Terapiju ponoviti posle 3 sata. Čišćenje p o m o ć u joga vežbi „ P o z a l a v a " . Za kontakt sa drvetom mogu se odabrati četiri položaja tela. što će omogućiti da eterična ulja i limunska kiselina pročiste krajnike i grlo. Ljudi koji imaju dobru osetljivost dlanova. što više otvoriti usta. do drhtanja. • Postoje takode vežbe. Posle terapije ništa ne jesti 1 sat. koje potpomažu lečenje upale krajnika i limfnih čvorova oko ušiju: 1) ispraviti glavu. 1. 3. ili ih sastaviti i udaljiti na pola metra od stabla. s t o j e čak efikasnije. 2) nakloniti glavu i odupreti se podbratkom na jamicu između ključnjača. Prilaziti velikom i lepom drveću. i obuhvataju drvo rukama.5 metar od drveta. Takav kontakt j a č a vegetativni nervni sistem. a zatim se opustiti. kao i fizički organizam. isplaziti jezik s t o j e moguće više unapred i zadržati ga u takvom stanju 5 . Uzeti traku zajedan kraj kažiprstom i palcem i polako prići drvetu. brižljivo žvaćući. Otvoriti oči. mogu da rade sa drvećem na sledeći način. Čišćenje p r e m a m e t o d u G . 2. a takode ni bolesnom drveću. trudeći se da njime dodirnemo podbradak. ruke ispružiti iznad kolena sa dlanovima nadole i rastavljenim prstima. Stati uz drvo. P. podložna su zagađenju. posle čega se opustiti. koncentrišući naprezanje na grlo. U tom položaju leci se nervni sistem. 4. grudima i stomakom i prisloniti se uz njega. kao sa dobrim drugom. okrenuti dlanove 259 258 .

prehlade. To se ispoljava kroz česte angine. I kada zamišljamo situaciju vezanu za konkretni negativ. 7. Jasno i slikovito kao u prvom postupku. osteohondrozu. malo ras­ tavimo noge i raširimo ruke u stranu.kako želimo da se p o n a š a m o . najbolje leći i zatvoriti oči. vezanih za negativnosti u podsvesti. drhtavicu. a takođe kod upala. Zamišljajmo da idemo liftom. a zatim uradite prinudni otegnut izdisaj. Na trenutak ostanimo nepomični u tom stavu. kako tu negativnu energiju izdišemo kroz usta u prostor. To znači da je od drveta prema nama pošla energija. Kod vas ne srne da se pojavi efekat „napumpavanja" pluća.prema njemu i polako prilaziti drvetu. za nas je važnije da sačuvamo vlastitu duševnu ravnotežu! Prema tome. Obe etape traju najviše 15-20 minuta i sve su efikasnije što su naše aktivnosti više emocionalno obojene. već obrnuto. Zamislimo aktivirano „žarište". lišavajući ga hranljive energije.). Nemojmo ih pomerati. Sve što radimo (spontani pokreti. Ispružimo ruke iznad glave. Mi se „ k u p a m o " u beskrajnom okeanu raznovrsnog blaženstva. j a k lokalizovan bol kao da vam je zabijen kolac u telo). na primer. preživljavanja itd. Metod se može primenjivati poje­ dinačno za rešavanje bilo kojih problema. muči nas misao što smo uvredi li nekog čoveka. U drugoj etapi zamislimo. Usled nekoliko brzih udisaja pluća će se napuniti do maksimuma. 2. osećajući i doživljavajući svaki i najmanji njegov detalj. Stanimo uspravno. Počnite da vršite cirkulatorno disanje. Uključite muziku i zauzmite opušten položaj. da stvarno doživimo tu vrstu straha što je moguće jače. zlata ili ćilibara. kao s t o j e opisano. poremećaje u želudačno-crevnom traktu. 6. Rezultat je da ćemo se izvanredno osećati. kao i kod hroničnih oboljenja. N e m o ­ j m o strahovati što će nam reakcije biti čudne. sta­ nimo licem prema čoveku. među kojima su pušenje i alkoholizam. uvažavamo ga i pozitivno smo raspoloženi prema njemu. koja se ispoljava kroz glavobolju. Sve što se javi u našim mislima (strahovi. osećačemo neko unutrašnje oslobođenje i lakoću. Izdisaj je spontan i opušten. To je posebno efikasno u prisustvu čoveka koji pokušava da utiče na nas. Čišćenje polja od negativne energije podstiče nošenje predmeta boje sunca. Seansu čišćenja završiti tek posle aktiviranja dovoljne količine psihičkih stega (barijera). Aranoviča U prvoj etapi posmatramo. sve što opažamo i osećamo u fizičkom telu (na primer. Malahova 1. Energiju treba odbacivati kada imamo višak energije u organizmu. jednostavno i samoregulišuće. ide u prilog čišćenju organizma od poroka (gadosti). Z a m i ­ slimo tog čoveka i počnimo da doživljavamo uvredu sa što većom snagom. U takvoj situaciji treba zamisliti sebe u liftu i potrudite se 260 261 . probajmo da je odbacimo. Zatim posmatrajmo kako „gori" taj oblačić energije. Već na rastojanju od 1 metra osetićemo toplotu i peckanje na dlanovima. „Pothranjivanje' energijom treba vršiti kada se oseća njen nedostatak u organizmu. duboko udahnimo kroz nos i isto­ v r e m e n o zamislimo kako sa udisajem izvlačimo energiju iz „žarišta". strašno nam je da se vozimo liftom. zahvalni smo mu za životne lekcije. zadr- Čišćenje polja prema metodu B. M e t o d čišćenja spoljašnjih manifestacija čoveka prema metodu G.odnosno jasno zamišljamo taj negativ kojeg hoćemo da se oslobodimo. 3. Ciklus treba ponoviti nekoliko puta. to „žarište" se aktivira i povećava se oko njega energija. krici itd. unutrašnje i slavite ih. Zatim izdahnimo kroz usta i istovremeno zamislimo. uspeva posle brzog i aktivnog udisaja. Motivišite se na ushićenje (oduševljavanje) svim što osećate. opekotina i trauma. Pozitivne emocije potiskuju negativne i j o š više slabe „žarišta". bolove u jetri. Zašto je to potrebno? Ne treba zaboraviti da svaki negativ ima u podsvesti svoje „žarište". neurozu srca. predstavlja za nas blaženstvo. Na primer. 4. onoga stoje „izašlo" na površinu i izbačeno napolje. Polako udišući treba podići ruke uvis tako da polako u vazduh u opišemo veliki polukrug.). Posle toga primenimo istu terapiju. lagano. Pomoću te terapije donekle smanjujemo životnu aktivnost „žarišta". Upravo tu ener­ giju treba odstraniti. 5. Odbacivanje negativne energije Ako nam se učini d a j e negativna energija već uspela da utiče na nas. koji tek što je pre­ uzeo od nas energiju i oštetio omotač našeg energetskog polja. tj. Sve osećaje pri hvatajte kao predivne. ne osećajući nikakav strah. artritise. Isto uraditi i sa drugim negativom. Na primer. Na kraju krajeva. obrnutu situaciju .

40). tuširati se ili polivati. Tek tada se sa sigurnošću može reci. zatvaramo vatreni krug koji prolazi kroz našu srčanu čakru i potpuno nas čisti. kadi. staviti u nju pregršt soli i stajati u njoj najviše 10 minuta. 81 Čišćenje o d u r o k a Naliti u lavor hladnu vodu do članaka nogu. 262 . uđi u mene. Potom naglo treba spustiti ruke nadole. K. počevši od čela. Čišćenje p r e m a m e t o d u P. polako izdisati kroz usta i opuštati se. Dlan leve ruke staviti na grudi. Za to vreme iz nas će izaći sva negativna energija. Zahvalivši. Biće nam mnogo lakše. Unutrašnja energija je u ravnoteži. Na taj način. Pri tome zamišljati da tim pokretima u čakru (prema indijskoj medicini i filozofiji: centri energije u telu. Zatvoriti oči i u mislima se obratiti Suncu sa molbom da nas napuni životnom sunčanom energijom. Vežbu uraditi 7 puta. Raspodela energije Uspraviti se i sastaviti noge. zatvorili su se u nekoliko prstenova. 2. Temperatura vode treba da bude takva da ne osećamo teskobu. da vam daruje zdravlje i snagu. energetski tokovi. To su naši uslovi. Iste pokrete ponoviti u levu stranu. usled čega ruke počinju da se pomeraju. sagnuti se u pojasu i šumno izdahnuti vazduh: „A-a-ah!" Pri tome je važno ne samo da uradimo brz pokret. Pre kupanja ili posle njega. počev od pupka. Vežbe raditi naizmenično 7 puta. Posle opisivanja kruga isturiti desnu nogu u stranu i spustiti desnu ruku nadole. Stati bosim nogama na zemlju. Kada ruke idu nadole. I v a n o v a „ Č e d o " je ceo kompleks radnji. Možemo osetiti kao neki pritisak na dlanovima. Fiziološki odgovaraju žlezdama sa unut­ rašnjim lučenjem) između obrva unosimo jako energetsko punjenje (potencijal) iz harmoničnih vibracija okolne prirode. podigavši se na prste nogu. a zimi na sneg. vezani sa svim čakraina. praviti pokrete kao da razgrćemo vazduh oko sebe (si. Istovremeno. zamislimo da sve loše odlazi u vodu. kojih čovek treba strogo da se pridržava da bi očistio svoje telo i duh od prljavštine. ako je moguće. prolazi kroz čakru srca i pri usporenom izdisaju produžava kretanje po levoj ruci i odlazi kroz levi dlan u vatru. reci. Stojeći u vodi. postani ja i očisti me". prekinuti meditaciju. Udahnuti nekoliko puta vazduh kroz usta i u mislima zaželeti zdravlje. Toplo kupanje završiti hladnim. I v a n o v a Učenje P. dlanovima obeju ruku. Pri laganom udisanju zamisliti da pročišćavajuća energija vatre prodire u naš desni dlan. Dva puta dnevno kupati se u hladnoj vodi. Zatim okrenuti desnu ruku sa dlanovima nagore i udišući uraditi pokret rukom prema sebi. Ako duže stojimo počeće da odlazi i pozitivna energija. Kupati se m o ž e m o u: jezeru. Posle toga nastupa osećaj neuobičajenog spokojstva.se u mislima Suncu. proprativši pokrete naglim izdisajem. dodirujući se prstima ruku između obrva. ide K1 Primedba prevodioca. raširiti noge u širini ramena. izaći u prirodu. koji odgovaraju različitim nivoima svesti. Zatim m o ž e m o odmah ući u drugu sobu ili izaći na ulicu. Čišćenje p o m o ć u s u n c a Radi punjenja energetskim vibracijama Sunca okrenuti se licem prema njemu (čak i ako se nalazi iza oblaka) i ispružiti ispred sebe ruke sa dlanovima napred.t o je momenat kada smo sebi postavili zaštitu. Dvanaest pravila „Čeda": 1. Pre meditacije u mislima ili naglas izgovoriti drevnu slovensku zakletvu vatri: „Duše vatre. izjednačili svoje biopolje (biološko polje). d a j e „odbacivanje" negativne energije uspelo. po ruci. Udahnuti polako i duboko kroz nos. Ispružiti ruku prema vatri sa dlanovima napred. Posle izvesnog vremena osetićemo na dlanovima toplotu ili peckanje. da bi nam bilo dobro.z i m o disanje pri u d i s a j u . A l i j e ne smemo gasiti. Ne upotrebljavati alkohol i ne pušiti. 3. Istovremeno dlanom desne ruke opisati krug oko glave. a čitavo telo prožima drhtavica. Zauzeti početni položaj i napraviti kružne pokrete obema rukama oko sunčanog spleta. negativne e m o ­ cije i sve što je negativno. Čišćenje organizma pomoću energetskih polja Stati. 263 Čišćenje pomoću vatre Šesti udobno ispred vatre i gledati u vatru poluzatvorenih očiju. ja i ti smo j e d n o . već i da se trenutno opustimo. Udahnuti. Z a m i ­ sliti da tim pokretima izbacujemo iz organizma bolesti. makar na 1-2 minuta. Može se u ruke uzeti sveca. ona mora da izgori do kraja.

6. Posle toga m o ž e m o jesti sve što nam se dopada.slobodno. a zatim se skraćuje do 3 . Disanje mora biti . poniženim i koji su u nevolji. 5. Zadržati se u opuštenom stanju i ne otvarajući oči. da se izazove osećaj svezi ne. strah. sa strana . licemerje i gordost. pohlepnost.beskrajno plavo nebo. Oslobađa od nervoze. 11. dole. koliko možete. Isto uraditi sa desnom nogom. noge sastaviti. Kada se to usavrši. i sve nerve.ono mora biti prohladno. u intervalima i ne duboko. ruke pružiti duž tela. Napregnuti telo. Ako hoćete da budete zdravi . Postoji mnogo načina za opuštanje tela. Na čelu se ne srne izazivati toplota i težina . temena. Pomažite im u nevolji dušom i srcem. Isto uraditi levom rukom. Verujte ljudima i volite ih. zamisliti kako isparavamo u tom plavom bezoblačnom nebu. ali se nemojte hvaliti i ne uznosite se time. U opuštenoj pozi koncentrisati pažnju na muskulaturu grudnog koša i opustiti je. 8. Pomažite ljudima. Ne govorite o njima nepravedno i ne uzimajte blizu srca loša mišljenja o njima. 10. do nedelje u 12 časova. Jedna od vari­ janti je ova. ritmično. bolesnim. podbradak. osetiti hladnoću na čelu. za razliku od čitavog tela. opušteno stanje može se postići j o š brže . postepeno se kretati po ruci. 7. Ta poza zahteva mnogo vežbanja. Raditi to sa radošću. ruke priljubiti uz kukove i odje­ dnom opustiti čitavo telo. Usled toga opustiće se čitavo telo. psihi i prirodnosti. Na kraju treba koncentrisati pažnju na deo tela oko srca. opustiti kičmenu moždinu mozak. naročito sa starijim ljudima.„pozu mirovanja". oko očiju. grudnog koša. Njihovo opisivanje ponekad zauzima nekoliko stranica. Čišćenje pomoću joga vežbi Šava asana Način vežbanja 1. opuštati j e . Ne preporučuje se iz te poze izlaziti naglo. zamisliti plavo nebo bez oblaka. kroz nos.pa malo udisati vazduh i zamišljati d a j e to praznik našeg rada. R u k e treba postaviti tako da dlanovi leže na rebrima. koja nas vode prema harmoniji tela. možete preći na sledeću etapu . Opisana tehnika opuštanja u početku traje 10-15 minuta. Oslobodite svoju glavu od misli o bolestima i smrti.4 minuta. Budite skromni. Početnicima ponekad treba mnogo vremena da savladaju ovu asa­ nu. Zatim postepeno (što zavisi od uvežbanosti Sava asane) postiže se trenutno opuštanje čitavog tela.4. Posle toga koncentrisati se na vrhove prstiju desne ruke. Zamisliti svuda oko sebe . Prepričavajte i prenosite iskustvo ovog rada. Udahnuti. Palčeve obeju ruku podići uvis. Ta poza pomaže da se otkloni umor. Potruditi se da makar jednom nedeljno budemo potpuno bez hrane i vode: od petka u 18-20 časova. Pošto potpuno osvojije tehniku opuštanja. grla. Leći na leda. Preneti pažnju na donje ekstremitete. polako šesti i otvoriti oči. Bilo kod dana do nedelje u 12 časova izađimo bosi u prirodu . U tom stadijumu treba da se izgubi osećaj vlastitog tela. 264 265 . Treba voleti prirodu koja nas okružuje. Čovek prelazi u bestežinsko stanje. podići ruke uvis i protegnuti se čitavim telom. Steći ćete U njima prijatelje i pomoći svetske napore za mir! 9. Pozdravljati se sa svima uvek i na svakom mestu. sto­ maka. da se zaspi u bilo kojoj situaciji. Može se reći da su to „naša vrata". Treba da se pojavi osećaj toplote u rukama i nogama (kivni sudovi se šire. 12. pojačava se krvotok kroz udove). obraze. uključujući ključnjaču i lopatice. oči zatvoriti.zdravo j e .pozdravljajte se sa svima. samozadovoljstvo. Opustiti telo. To je vaša po bed a. Ako nam je to teško treba izdržati barem 24 sata. Pobediti u sebi tvrdičluk. usta. na mišiće čela. opušta na drugi način. Zatim preusmeriti pažnju na vratne mišiće. nos.gore. Zatim u mislima opustiti stomačne mišiće. hroničnog stresa i ispoljava opuštajuće dejstvo na svaki deo tela. Misli ne odvajajte od rada (postupaka). zatiljka i ušiju. lenjost. Mišiće opuštati od vrhova prstiju leve noge i postepeno doći do kukova. Čelo se. Ne pljuvati okolo i ne ispljuvavati iz sebe ništa. naročito siromašnim. Izazvati osećaj letenja. Još j e d n o m u mislima opustiti unutrašnje organe stražnjice. Priviknuti se na to .skoro trenutno. kao posle spavanja. istegnuti noge. 2.

neke hranljive produkte itd. Aritmija se može javiti u vidu pojedinačnih napada. degeneracijom i sa pratećim promenama na drugim organima. Najčešće se susreće kod 267 266 . Čišćenje grla.hipertrofija krajnika (tonzila) nosnog ždrela. zapušenjem mokraćnih kanala (na primer. Izvor infekcije kod svih A R O je bolestan čovek ili prenosnik virusa. Može biti prouzrokovana poremećajem opšteg krvo82 Primedba prevodioca. A n u rij a Anurija znači prekid stvaranja mokraće i njenog dospevanja u mokraćni mehur. promene oblika i kon­ tura (deformacija zglobova). ponekad mogu biti nasledni. surogatima alkohola i drugo. Aritmija sa treperenjem pretkomora se najčešće javlja kod aterosklerotične kardioskleroze. ali se najčešće uočava u stalnom obliku. Infekcija se prenosi vazdušno-kapljičnim putem. uganuća i ranja­ vanja zglobova. (Vidi odeljke Rusko kupatilo. Ponekad na bazi povećane osetljivosti organizma pre­ ma nekim materijama (na primer. Obično nastaju posle preležanih infektivnih oboljenja. reumatski poliartritis kod hronične upale krajnika). Može oboleti jedan zglob (monoartritis) i više zglobova. Reumatoidni artritis Reumatoidni artritis je hronično upalno oboljenje sa oštećenjem zglobova i njihovom progresivnom deformacijom. poremećaja unu­ trašnje sekrecije i profesionalnih oboljenja. to jest propračen je malim srčanim otkucajem i odsustvom pulsnog talasa (deficit pulsa). Za to oboljenje su karakteristični bolovi u zglobovima. Anuriju često prouzrokuju vanbolnički septični abortus. Artritis Artritis je zapaljenjski proces koji zahvata zglobove. Veliki značaj za nastajanje angine ima opšte stanje organizma i funkcionalne sposobnosti njegovih zaštitnih sila. Neinfektivni artritisi nastaju usled poremećaja razmene materija (najčešće kod ljudi starijih od 40 godina). kao rezultat dehidracije organizma (uporna. (Vidi odeljak Čišćenje nosa. Kod aritmije sa treperenjem pretkomora deo srčanih kontrakcija nema efekta pri slaboj popunjenosti srčanih komora.) Angina Angina je akutno opšte infektivno oboljenje sa upalnim procesom u limfadenoidnom tkivu grla. otečenost. (Vidi odeljak Poliartritis. u nekim slučajevima to je pove­ zano sa prisustvom žarišta infekcije u organizmu (na primer. lakunarna i folikularna an­ gina.) Uzroci nastanka artritisa m o g u biti opšta infektivna oboljenja. usled različitih oboljenja nervnog sistema. u lakunama (šupljinama) " krajnika i nosnoj šupljini. kamencem. lekove. česta ograničenja pokretljivosti zglobova. naročito pri kretanju. Traumatski artritis nastaje posle povreda. Čišćenje srčanog mišića. Takvi artritisi se nazivaju artrozama.) može se pojaviti alergijski artritis. (Vidi odeljak Čišćenje bubrega i mok­ raćnog mehura.) ili oboljenjima i teškim traumama bubrega.) Aritmija srca sa treperenjem pretkomora Aritmija srca sa treperenjem pretkomora je poremećaj normalnog ritma kontrakcija srca. koja napadaju disajni trakt. Najčešće se susreće upala nepčanih kraj­ nika. Angina se najčešće javlja u rano proleće i u kasnu jesen. (Vidi odeljke Čišćenje organa za disanje. U zavisnosti od mesta nalaženja žarišta upale razlikuju se katarna. Čišće­ nje nosa. (Vidi odeljke Čišćenje sudova. koje dospevaju u organizam spolja ili su stamo nastanjene u organizmu: u karioznim zubima. Čišćenje nosa i Ruska parna banja (sauna). a rede obolevaju ždrelni i jezični krajnici. zglobovima i srcu. česta povraćanja i prolivi). trovanja solima olova. Najčešće se javljaju kod dece od 3 do 10 godina života. na serum. Anginu prouzrokuju streptokoke. zaraslim suženjima itd.) Adenoidi Adenoidi . Čišćenje grla.OBOLJENJA I ČIŠĆENJE ORGANIZMA toka. mitralne stenoze i tireotoksikoze.) Akutna respiratorna oboljenja (ARO) U akutna respiratorna oboljenja spada velika grupa infektivnih oboljenja. Angina je veoma opasna jer može prouzrokovati komplikacije na bubrezima. različitih po dubini i stepenu rasprostiranja. Oboljenja su manje—više propraćena grozničavom reak­ cijom i simptomima toksikoza. Kod stalnog oblika treperenja srčanih pretkomora sa relativno neučestalim (retkim) ritmom često dolazi do potpune adaptacije na aritmiju i čovek zadržava sposobnost za rad.

Botkinu. naročito u starijem dobu. može doći do stenokardije. koji je utvrdio infektivni karakter tog oboljenja (vidi odeljak Hepatitis). Mesto stalnog nalaženja irzro269 . u plućima . U drugim slučajevima javljaju se učestala dugotrajna pogoršanja bolesti. nema­ tode. Moguća je i artroza sa deformacijama. Holesterin se obično sadrži u krvi U određenim količinama. Može nastati kao rezultat dejstva toksina mikroba (na primer. jesu spazme krvnih sudova i povećanje arterijskog pritiska (vidi odeljak Hipertonična bolest) usled nepovoljnih nervnih uticaja. prolivi. ili valjkasti crvi i akantocejali.žena. vrtoglavicom. koji dovode do ateroskleroze. dolazi do poremećaja uma itd. bubrega i nogu.) Atrezija žučnih kanala Atrezija žučnih kanala je urođeni nedostatak prirodnih otvora ili kanala šupljih organa i krvnih sudova.stvaraju se žarišta njegovog nagomilavanja. a toksin tipa E se čak aktivira tim fermentima i pojačava pogubno dejstvo na organizam. Kod sklerotičnog oštećenja arterija na nogama javlja se slabost. koji napajaju srčani mišić. Ponekad se uočavaju samo neznatne promene u zglobovima sa blagom upalom i umerenom deformacijom. ili sisavci. Kod oboljenja se uočava niz autoimunih poremećaja. Pri parazitiranju glista u crevima javljaju se zatvori. Postoji potpuni nedostatak žučnih kanala ili delimična atrezija (neprohodnost) kako unutar jetre. B.) A teroskleroza Ateroskleroza je oboljenje kivnih sudova (arterija). (Vidi odeljak Čišćenje jetre. Bo tu lizani Botulizam je teško trovanje hranom.kašalj. helmintijaza je oboljenje čoveka. cestode. Nazvana je po ruskom lekaru S. Razvoj ateroskleroze takode prouzrokuje smanjenje funkcije štitaste žlezde (vidi odeljak Gušavost difuzno-toksična). on se taloži i skladišti na zidovima arterija . prouzrokovano toksinom botulinskih mikroba. a kod dece se narušava fizički i umni razvoj. bolovi i grčevi u listovima nogu i poremećaj u hodanju (Vidi odeljke En­ darteritis obliterans i Čišćenje krvnih sudova. kod tifusa).opštom iznemoglošću organizma. ili pantljičare.) Bazedova bolest Vidi odeljak Gušavost difuzno-toksična Beona (očna mrena) B e o n a (očna mrena) je zamućenje ili ožiljci na rožnjaČi posle upalnih procesa. propraćeno promenama u vezivnim površinama kostiju (hrskavicama). Poznate su sledeće vrste glista: trematode. Karakteristična osobina botulinskih toksina je da se oni ne razlazu u želudačno-crevnom traktu pod dejstvom probavu ih sokova (fermenata). P. u jetri . od kojih svaki luči odgovarajući toksin. koja najčešće nastaje u karlično-bedrenim i zglobovima kolena. prouzrokovano parazitskim crvima .) Hot kin ova bolest Botkinova bolest je akutno virusno oboljenje sa izrazitim obo­ ljenjem jetre. Prvenstveno se uočava oštećenje krvnih sudova mozga.helmintima (glistama). Poznato je šest tipova uzročnika botulizma: A. Kod nekih poremećaja razmene materija sadržaj holesterina u krvi se povećava. polni razvoj. 268 Bolest glista. C. infarkta miokarda i drugih oboljenja. Cesto se smanjuje radna sposobnost. Najčešći uzroci. Usled ateroskleroze krvnih sudova. kao i usled poremećaja razmene materija. (Vidi odeljak Čišćenje od helminata (glista) i prostih organizama. konkretno. (Vidi odeljak Čišćenje zglobova. takozvani reumatoidni faktor. usporava rast. životinja i biljaka. pri kojem d o ­ lazi do taloženja materija sličnih mastima (holcsterina) na njihovoj sluzokoži. Opšte čišćenje organizma. Oboljenje se manifestuje bolovima pri kretanju. Važan simptom bolesti je osećaj unutrašnje sputanosti u zglobovima.) Artroza Artroza je hronično oboljenje zglobova. posle traume zglobova (prelom zglobnih završetaka kostiju. mučnina i rede povraćanje.žutica i otoci. helmintijaza Bolest glista. Botulizam se najčešće javlja kod ljudi koji koriste veću količinu raznih konzerviranih pro­ dukata. ili strugači. naročito pripremljenih u domaćoj režiji bez higijenskih i sani­ tarnih uslova. manjim ili većim reakcijama nervnog sistema . D. Postepeno usled poremećaja kretanja nastaje atrofija mišića. razdraženošću i drugim simptomima. čak i u lakšim slučajevima.) tako i izvan nje usled upalnih procesa. Toksin botulizma pri unošenju hranom prouzrokuje tro­ vanje organizma. žučnog mehura i žučnih kanala. (Vidi odeljak Čišćenje očiju. U zavisnosti od uzroka bolesti i koji je organ napadnut u raznim organima i tkivima lokalizuju se različite vrste helminata. povrede zglobne hrskavice). (Vidi ode­ ljke Čišćenje zglobova. E i F. Kod ateroskleroze krvnih sudova mozga može doći do njihovog prskanja (vidi odeljak In­ sult). ograničenom pokretljivošću zglobova itd. Bolest je gotovo uvek propraćena gubitkom težine. trauma i opekotina. srca.

Nemoguće je navesti 271 270 . Uzroci recidivnog (i hroničnog) cistitisa mogu biti kamenje (vidi Litijaza mokraćnih kana­ la). ili kao posebno oboljenje usled dugotrajnog ili ponovnog dejstva istih faktora. (Vidi odeljak Čišćenje kože. koji uzrokuju akutni bronhitis.čnika botulizma je tlo zemljišta. Čišćenje želudačnog mehura i žučnih kanala. ako imaju gnojno oboljenje.Rinitis). stanje nervnog sistema i povećana osetljivost organizma na neke mate­ rije životinjskog ili biljnog porekla . slabost u mišićima. Čišćenje creva.). Zato se mikrobi botulizma mogu rasejavati fekalijama životinja i čoveka. (Vidi odeljak Čišćenje zglo­ bova. (Vidi odeljke Čišćenje želuca i pankreasa. U redim slu­ čajevima cistitis nastaje pri upotrebi rakije. koje nastaju usled razrastanja sisastog ili rožnatog sloja k o ž e . Postoji akutni i hronični bronhitis. Najčešće ga prouzrokuju bakterije. a takode iznad kolena (nastaje obično kod ljudi koji su profesionalno prinuđeni da se često kreću na kolenima).Traheilis). a zatim u creva čoveka i životinja. Uzroci koji izazivaju bronhijalnu astmu mogu biti: nasledna sklonost. opuštenost gornjih očnih kapaka. Infekcija se sa čoveka na čoveka prenosi neposrednim kontaktom. šiljaste i staračke bradavice. naglo hlađenje tela (oko stražnjice). koje nadražuju sluzokožu mokraćnog mehura. kod refleksne astme spazam bronhija nastaje usled nadražaja. Infekcija može prodreti iz bubrega ili mokraćnih kanala i polnih organa. Muškarci obolevaju mnogo češće. Čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu je veoma rasprostranjeno obolje­ nje. adenom prostate i druga oboljenja. Opšte čišćei ije orga 11 i zrna. koji se preko nerava prenose iz drugih organa (na primer. posle vakcine). koje je veoma učestalo (ponekad svakih 5-10 minuta) i mutna (gnojna) mokraća. gubitak glasa. nego žene. Nastajanje cistitisa pomažu povrede sluzokože mokraćnog mehura.upala njihove sluzokože. Često se susreće burzitis na laktu. čije je glavno ispoljavanje u stvaranju čira na želucu ili na dvanaestopalačnom crevu. riba. napunjenog tečnošću. hronični bronhitis može se razvijati sekundarno usled zastoja krvi kod oboljenja srca. Jedno je od najčešćih oboljenja organa za disanje. Čišćenje krvi. u branljive produkte. Kod hroničnog cistitisa te pojave su manje izražene. Akutni bronhitis obično nastaje usled infekcije i često traje sa istovremenim oboljenjem gornjih disajnih puteva . a kod žena upalni procesi polnih organa i trudnoća. pretežno oko zglo­ bova.alergija. Naročito je u porastu u godinama velike narodne bede i potresa. Kod akutnog cistitisa se javljaju oštri bolovi pri mokrenju.) Laringitis) i traheje (vidi . Jetre. ptica. tumori i druga oboljenja mokra­ ćnog mehura. Postoje obične (ili vulgarne). preko predmeta za domaću upotrebu i vakcinisanjem (češanjem i tome slično. pljosnatih i šiljastih bradavicaje infiltrirani virus. zadrška u mo­ krenju (anurija). zatvori. mokraćno kamenje. različitog intenziteta i dužine trajanja (od nekoliko časova do nekoliko dana).) Burzitis Burzitis je akutni ili hronični zapaljenjski proces seroznih kesa koje razdvajaju mišiće ili tetive od koštanih površina. U redim slučajevima čir se može pojaviti na dva ili nekoliko mesta. odakle uzročnici dospevaju u vodu. koje prodiru u mokraćni mehur. Najkarakterističniji simptomi oboljenja su: poremećaj vida. zahvatajući istovremeno i želudac i dvanaestopalačno crevo. Uzrok pojave običnih. paraliza mišića.) Bradavice Bradavice su benigne (dobroćudne) izrasline na koži u vidu t u m o r a (otoka). Napadi su uslovljeni spazmom sitnih bronhija. antifriza i drugih materija. oti­ canjem njihove sluzokože i prestankom lučenja obilne sluzi (zatvorom). ženskih polnih organa itd.) Bronhijalna astma Bronhijalna astma je oboljenje koje se ispoljava povremenim napa­ dima gušenja. Tako. (Vidi odeljke Čišćenje organa za disanje. grkljana (vidi 83 Primedba prevodioca.slu­ zokože nosa (vidi . pljosnate (mladalačke). žučnog mehura. Pored toga. grla (vidi . Bronhitis Bronhitis je zapaljenski proces bronhija . otezano gutanje. poremećaj nervnog sistema (vrtoglavica itd.Foringitis).) Cistitis Cistitis je zapaljenjski proces mokraćnog mehura. Prodiranje infekcije u kesu ili njena stalna traumatizacija dovode do razvoja upalnog procesa sa pojavom mekog elastičnog tumora (oto­ ka) u kesi. furaŽ (stočnu hranu) '. pri oboljenju nosa.). iskrivljenja kičme i tome slično. Čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu Čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu je opšte oboljenje. na sveže voće i povrće. Čišćenje grla. tuberkuloza mokraćnog mehura. Hronični bronhitis nastaje ili iz akutnog. (Vidi odeljke Čišćenje organa za disanje. gde se i razmnožavaju.

3 sata (takozvani zakasneli bolovi).ugljenih hidrata sa povišenim nivoom šećera u krvi. propraćenih sklonošću organizma hemofiliji . ili. malokrvnost. koji pate od dijateze. Čišćenje krvi. Čišćenje kože. Dijateza je često urođeno i nasleđeno stanje organizma. naročito grube. Krvarenje može biti iz nosa.insulina. Ponekad je razvoj bolesti povezan sapreležanom infekcijom. faktori okolne sredine. Osnova bolesti je smanjenje fermentativne funkcije želudačno-crevnog trakta. temperaturnog. Kod ljudi. Bolovi kod čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu skoro uvek su povezani sa uzima­ njem hrane. Krvoproliće se ispoljava na koži i sluzokoži u vidu malih tačkastih ili krupnijih modrica. Bolest je uslovljena nedostatkom hormona pankreasa (gušterače) u organizmu . zloupo­ treba alkohola i naročito pušenje provociraju bolest ukoliko za nju postoje određene predispozicije. (Vidi odeljke Čišćenje želuca i pankreasa. Posebno treba istaći značaj nervnih i psihičkih faktora. kao što su: premor. kasnije . posebno su karakteristični za čir na dvanaestopalačnom crevu. pankreatitisom i tumorom pankreasa. Kasnije se mogu pojaviti sitniji i krupniji mehuriči.) Čmičak (hordeolum) Čmičak (hordeolum) je akutna gnojna upala kese dlake i lojne žlezde trepavice.izlivima krvi u tkivu i krvarenjima. Kod intenzivnijeg i dugoUajnog dejstva nadraživača može doći do znatnog oštećenja i dubljih slojeva kože sa stvaranjem gnojnih rana (čireva). snage i diržine dejstva nadraživača. Čišćenje endokrinog sistema. poremećaj režima nege. na kojima se zatim pojavljuju krljušti i kiastice. meha­ ničkog. Smenjivanje mirnih perioda sa peri­ odima pogoršanja. Za „gladne" bolove karakteristično je njihovo znatno ublažavanje neposredno posle jela. Čmičak uglavnom nastaje usled inficiranja stafilokokom. spazmofilična. to jest na gladan želudac (takozvani „noćni" ili „gladni" bolo­ vi). Otvarajući se. koji prouzrokuju čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. hrana koja nadražuje.) 272 Hemoragična dijateza Hemoragična dijateza objedinjava grupu različitih stanja organiz­ ma. mogu pro­ uzrokovati j e d n a ili druga oboljenja. oni stvaraju vlažne delove kože. koja se nalazi na kraju očnog kapka (spoljašnji čmičak). opšta iscrpljenost.hemijskog. koji nastaju najčešće u proleće ili jesen. Neredovno. ljuta hrana. alergijska. (Vidi odeljke Čišćenje endokrinog sistema. otokom.) Dijateza Dijateza je predisponirano stanje organizma za j e d n e ili druge oboljenjske procese. naduvenošću i povećanjem temperature kože. obrnuto. Opšte čišćenje organizma. (Vidi odeljke Čišćenje krvnih sudova.opšti uzrok za sve slučajeve pojave čira.) Dispepsija Dispepsija je oboljenje želudačno-crevnog trakta kod dece ranog uzrasta. pečenja i svraba. kao i materija biljnog porekla. ali po­ sebnu grupu čini heinoragična dijateza. prouzrokovan spoljašnjim dejstvom na kožu raznovrsnih nadraživača . ili čak još kasnije (posle 5 . Čišćenje krvi. napunjeni prozračnom tečnošću. ih upala mejbomieve žlezde (unutrašnji čmičak). već i od mesta na kome deluje. psihičkom traumom. Uzroci su: nepravilno hranjenje deteta. materica). (Vidi odeljke Čišćenje očiju. Bol se javlja ili ubrzo posle uzimanja hrane (posle pola sata . Intenzitet i trajanje upalnog procesa kod dermatitisa zavise ne samo od osobina. Često se dijabetes javlja pri debljanju i nekim drugim endokrinim oboljenjima. slane ili kisele. avitaminoze. a najviše od opšteg stanja organizma i nervnog sistema u momentu oboljenja. Čišćenje krvi. Za bolest su karakteristični žeđ.jedan sat). nervno-artritička). pre svega . povećanje sadržaja šećera u krvi i pojava šećera u mokraći. učestalim podrigivanjem hrane i povraćanjem izvesno vreme posle hranjenja. propraćeno prolivima. bizo jedenje. bez vidljivog uzroka ili pod uticajem neznatne traume (povreda. (Vidi odeljak Čišćenje kože. creva. veoma visoka ili veoma niska temperatura hrane. nervno-psihička pre­ življavanja i drugo. Oboljenja koja predisponiraju čmičak su: narušavanje razmene materija. Krvarenja ili izlivi krvi mogu se pojaviti iznenada.nji­ hovom povećanom propustljivošću za krvna zrnca ili smanjenom otpornošću kivnih sudova na traume. šećerni dijabetes i druga. Hemofilija je vezana za poremećaj sistema koagulacije krvi i promene na zidovima krvnih sudova . fizičkog. crevna infekcija i različita druga oboljenja. svetlosnog.posle 2 . posekotina). Derma­ titis se karakteriše jarkim upalnim crvenilom. slab san. pojačanje procesa vrenja 273 . Opšte čišćenje or ga 11 iz ni a. (Vidi odeljke Čišćenje želuca i pankreasa. Često je propraćen znatnim otokom očnog kapka i vezivne opne očiju (vidi Konjunktivitis). Dijabetes Dijabetes je bolest kod koje je izražen poremećaj razmene materija. izlučivanje velike količine mokraće. osećajem vreline.) Dermatitis Dermatitis je zapaljenjski proces kože. Poznato je mnogo tipova dijateze (eksudativno-kataralna. unutrašnjih organa (želudac.8 časova). najčešće u prvoj godini života. koji su obično potpuno bezopasni za većinu ljudi.

Čišćenje endo­ krinog sistema. Oboljenje se ispoljava kroz osećaj težine i bola u jednjaku. gubitak apetita. koji se javljaju ujutro i ubrzo posle jela. krčanje u crevima i bolovi u stomaku. gnojne i polipozne. (Vidi odeljke Čišćenje creva. Uglavnom obolevaju muškarci ( 9 8 % obolelih).) Enteritis Enteritis je zapaljenjski proces sluzokože (katar) tankog creva. Manifestuje se osećajem stivoće u grlu. Opšte čišćenje organizma. Čišćenje želuca i pankreasa. Takozvani arteriosklerotični oblik tog oboljenja nastaje kod opšte ateroskleroze. Ponekad tim simptomima prethodi iznemoglost. Predispozicioni uzroci: prehlada. a takode kod nekih infekcija. ponekad sa primesom krvi. pegavi tifus). povećana osetljivost (aler­ gija).) v 84 nepodudarni su. Na furunkule se ne smeju stavljati topli oblozj j e r to može prouzrokovati stvaranje novih furunkula. mučnina i povišena temperatura tela. kostobolje (gihta).) Ezofagitis Ezofagitis je zapaljenjski proces sluzokože jednjaka.sa stvaranjem velike količine gasova i smanjenje asimilacione funkcije Creva. (Vidi odeljke Čišćenje creva. alkoholizma i hroničnih oboljenja creva. Hronični ezofagitis može nastati od ljutih jela. C) i prekomerua upotreba alkohola. Akutni enteritis karakteriše se prolivima. kod kile otvora dijafragme jednjaka. Akutni ezo­ fagitis nastaje usled mehaničke ili termičke povrede sluzokože jednjaka. suvišno hlađenje orga­ nizma i infektivna oboljenja (konkretno. Ponekad proces zahvata pokosnicu i kost. gojaznosti. trovanje industrijskim otrovima. a takode pri oboljenjima sa poremećajem razmene materija. Čišćenje od helminata (glista) i prostih mikroorganizama. a čest uzrok enteritisa je prisustvo glista u crevima. Opšte čišćenje v Faringitis Faringitis je zapaljenjski proces sluzokože grla. Pušenje. Može se javiti i groznica. Javljaju se bol i poremećaj u prolasku hrane kroz jednjak. Čišće­ nje krvi. Čišćenje lovnih sudova. bolovima i grčevima (posebno noću) u mišićima listova nogu. dijabetesa. zastojnih pojava u venoznom sistemu vrata. Za hronični enteri­ tis karakteristični su prolivi. hlađenjem stopala i bolovima u pojedinim prstima nogu. koji pate od malokrvnosti. B. Uzroci akutnog enteritisa su toksične infekcije hranom. Hronični faringitis nastaje pri stalnom disanju kroz usta. a takode ravni tabani pomažu razvoj endarteritisa obliterans. Opšte čišćenje organizma. Furunkuloza F u r u n k u l o z a j e osipanje većeg broja furunkula (čireva) po telu. Akutni faringitis je najčešće infektivnog porekla. na primer. disanje na usta i drugi. Kod akutnog gajmoritisa dolazi do opšte iznemoglosti (slabosti). Opšte čišćenje organizma. Naglo pregrevanje organizma ili njegovo hlađenje može podstaći razvoj enteritisa. Furunkuloza se uglavnom javlja kod slabih (iscrpljenih) ljudi. probijati. (Vidi odeljke Čišćenje grla. koji su preležali akutne infektivne bolesti. (Vidi odeljke Čišćenje krvi. ili celog želudačno-crevnog trakta (gastroenterokolitis). niti treba šeći njihove vrhove. Furunkuli se ne smeju stiskati. hroničnog tonzilitisa. usled gnojnih oboljenja maksilarnih sinusa.) organizma.) Endarteritis obliterans Endarteritis obliterans je oboljenje kod kojeg dolazi do sužavanja arterija usled upale njihovih unutrašnjih sluzokoža sa naknadnim sras­ tanjem (obliteracija). Prolivi se ponekad smenjuju sa zatvorima. Čišćenje kože. blažim bolom pri gutanju.) Gajmoritis (maksilarni sinuzitis) Gajmoritis (maksilarni sinuzitis) je zapaljenjski proces sluzokože i sloja ispod sluzokože maksilarnih (Gajmorovih) sinusa. Dalje se uz to priključuje simptom takozvane naizmenične hromosti. Čišćenje želuca i pankreasa. Prvenstveno obolevaju donji udovi. bolova u obolelom sinusu i odgovarajućoj polo275 274 . u drugim slučajevima on prati lokalne povrede. oboljenjima bubrega i želudačno-crevnog trakta. koji se javljaju istovremeno ili jedan za drugim. U početnom stadijumu oboljenje se manifestuje brzim umaranjem donjih ekstre­ miteta. slabo se vare i 84 Primedba prevodioca. povraćanjem (naročito kada se istovremeno boluje od gastritisa). kada čovek p o ­ vremeno hrama na bolesnu n o g u (Vidi odeljke Čišćenje krvi. povraćanje sa lučenjem lepljive sluzi. koji se prenosi u uho. a takode na kataralne (serozne). bolovima uglav­ n o m na sredini stomaka. crvenilom sluzokože. Proces se obično odvija sa istovremenom upalom sluzokože tankog i debelog creva (gastroenteritis). Uzroci oboljenja mogu biti nedostatak vitamina (vitamini A. (Vidi odeljke Čišćenje želuca i pankreasa. Gajmoritis se najčešće javlja usled kompli­ kacije gripa. a česte su mučnine i recidiv (podrigjvanje). preopterećenje creva produktima koji nadražuju. prekomemog pušenja i kouzLuniranja alkohola. Dele se na akutne i hronične. recidiv (podrigivanje) i gorušicu.

dejstvo mikroba i produkata njihove životne aktivnosti (toksina) na želudac pri takvim infektivnim oboljenjima. uglavnom u potkožnom m a s n o m v l a k n a s t o m v e z i v n o m tkivu. T a k o z v a n i hipertrofični gingivitis propraćen je p o r a s t o m desni do čvrstih valjčića. a uinitaročni pritisak dostiže visoke vrednosti. za­ rastanja ž e n i c e itd. koji je duže v r e m e n a p o d v r g n u t dejstvu povišenog unutaročnog pritiska. Pored takvih. K o d gnojnih ili g n o j n o . Napad je propraćen jakim bolovima na mestima oboljenja (zglobovi. ogoljavanjem k o r e n o v a z u b i . naročito noću. Čišćenje bubrega i mokraćnog mehura. Kataralni gingivitis karakteriše se difuznim crvenilom. Lokalni uzroci gingivitisa m o g u biti loša n e g a usne duplje. Postoji s t a g n a n tni i prosti g l a u k o m . koji prouzrokuju akutni gastritis. mesa i mesnih jela i uopšte prekomerna ishrana. Važnu ulogu u nastajanju kostobolje ima sedeći način života i nedovoljno fizičkih aktivnosti.). Bolest o b i č n o traje g o d i n a m a i u težim slučajevima m o ž e se završiti p o t p u n i m slepilom usled atrofije vidnog nerva. često se javlja mučnina i povraćanje.) Gojaznost G o j a z n o s t p o d r a z u m e v a suvišno taloženje masti u tkivima o r g a ­ n i z m a č o v e k a . taloženje z u b n o g k a m e n c a . p o r e m e ć a j a r a z m e n e materija i unutrašnje sekrecije . (Vidi odeljke Čišćenje jetre.preopterećenje želuca velikom količinom hrane. čiji su glavni simptomi povećanje u n u t a r o č n o g pritiska i pogoršanje vida. Akutni gastritis izazivaju različiti uzroci. (Vidi odeljke Čišćenje zubi. Pri oboljenju krvi gnojno-nekrotični gingivitis propraćen je krvarenjem iz d e s n i . Obično nastaje pri oboljenju jetre i uzrokovano je usporenim razlaganjem i izlučivanjem mokraćne kiseline iz organizma. (Vidi odeljak Čišćenje očiju.) . Atrofični gingivitis j D i o p r a ć e n j e . od kojih posebnu ulogu ima poremećaj u režimu ishrane . kostobolja itd. ili usled dugotrajnog uticaja na organizam istih uzroka. (Vidi odeljak Čišćenje želuca i pankreasa. a takođe u trbušnoj duplji (prvenstveno u t r b u š n o m salu). Kod'kataralnog gaj mori ti sa te pojave su slabije izražene. U bilo k o m stadijumu m o ž e doći do razvoja akutnog napada g l a u k o m a . pri oboljenju krvi". M o ž e se javiti samostalno . jod i drugi).) Gingivitis Gingivitis je zapaljenjski proces sluzokože desni. upala pluća i druga oboljenja. Gingivitis m o ž e biti prouzrokovan trovanjem s o l i m a teških m e t a l a ( o l o v o . kosti. U zavisnosti od dužine trajanja razlikuju se dva osnovna oblika gastritisa: akutni i hronični. Subjektivni simptomi kod luoničnog gajmoritisa su manje izraženi.) Giht (kostobolja) Giht (kostobolja) je hronično oboljenje prouzrokovano poreme­ ćajem razmene materija. Razvoj gihta podstiče prekomerna upotreba alkoholnih napitaka. difuzne glavobolje. čisto spoljašnjih uzroka. žučnog mehura i žučnih kanala. peuušavih i dezertnih vina. naročito uz istovremenu upotrebu alkohola.pri t r u d n o ć i . Koža^oko zglo­ bova crveni. z u b e i uši. unošenje u želudac pokvarenih produkata. Čišćenje usne duplje. n e r v n o g sistema. otokom krajeva ili čitavih desni. koje traumiraju sluzokožu. hrskavica). živa). kao što su grip. U početnim stadijumima o b i č n o se zamagljuje vid. ponekad suzenja. Opšte čišćenje organizma.n e k r o t i č n i h gingivitisa krajevi desni su prekriveni prljavosivom n a s l a g o m . P o n e k a d je v e o m a j a k o izražen. dugotrajno uzimanje veće količine nekih lekova (digitalis. Lučenje iz nosa obično se pojačava kada bolesnik leži na zdravom boku. a takode pri poremećaju razmene materija (dijabetes. ili kao p o s l e d i c a n e k o g d r u g o g oboljenja očiju ( u n u t a r o č n o g t u m o r a . G l a u k o m se u g l a v n o m sreće kod starijih osoba. koji se karakteriše j a k i m b o l o v i m a u o č i m a .) Gastritis Gastritis je zapaljenjski proces sluzokože želuca. ali od njega mogu oboleti i mladi ljudi.vini čela. Z n a t n o povećanje težine tela (ako se voda ne zadržava u o r g a n i z m u ) s k o r o uvek ukazuje na gojaznost. brom. koji često p o t p u n o prekrivaju krune z u b i . Kod stagnantnog g l a u k o m a bolesnici se žale na osećaj pritiska u o č i m a i tup bol na čelu. (Vidi odeljak Čišćenje nosa.sekundarni g l a u k o m . M o ž e nastati usled akutnih i hroničnih oboljenja unutrašnjih organa. povećanja temperature tela. u p e r i o d u p o l n o g sazrevanja. gorocvet. strotantus. temperatura tela se povećava do 38 C. Karakteriše se taloženjem mokraćno-kiselih soli u kostima.) 276 Glaukoin G l a u k o m je oboljenje očiju. a takode može nastati pri nedovoljnom lučenju te kiseline iz bubrega. Gojaznost po pravilu 277 . obrnuto. nepravilno u r a đ e n e p r o t e z e . nego kod gnojnog. hrskavicama. avitaminozi itd. salicilni preparati. G l a u k o m je ozbiljno o b o ­ ljenje očiju. sa prenošenjem bola na glavu. ispod koje se nalazi gnojna rana (čir). Čišćenje zglobova.primarni g l a u k o m . Hronični gastritis nastaje ili kao rezultat čestog ponavljanja akutnog gastritisa. značajni su i sledeći faktori: samotrovanje organizma pri oboljenju jetre i bubrega. Kasnije postepeno slabi vid i smanjuje se vidno polje. Posebnu ulogu ima siste­ matsko nepridržavanje pravilnog režima ishrane. a pri gledanju na izvor svetlosti vide se krugovi d u g e . Karakteristični simptomi gajmoritisa su zapušenost odgovara­ j u ć e polovine nosa i otežano disanje kroz nos. nego kod akutnog. zglob otiče. tetivama itd.

što prouzrokuje njihovo sužavanje i. 279 . Postoje spoljašnji i unutrašnji hemoroidni čvorovi. propraćena mnogobrojnim drugim simptomima. C i drugi. koja p r e k o m e r n o luči h o r m o n e u krv. znojenje. želudačno-crevni poremećaji. Infekcija se sa obolelog prenosi na zdravog čoveka kapljicu im putem kroz vazduh pri raz­ govoru.) Grip. alkohol).) Gušavost (dijuzno-toksična) G u š a v o s t je oboljenje prouzrokovano pojačanom funkcijom štitaste žlezde. a veliku ulogu ima ograničeno kretanje .). Hidronefroza se manifestuje stalnim potmulim bolovima u slabinama (krstima). kihanju ili preko predmeta za domaću upotrebu (peškir.5 mesec. prouzrokovano otežanim lu­ čenjem mokraće. takozvana hipertonija. teških preživljavanja). brzo umaranje. Čišćenje krvnih sudova. a propraćeno je intoksikacijom. Gojaznost podstiče razvoj aleroskleraze i drugih oboljenja. Uzroci hepatitisa mogu biti i različiti otrovi koji prouzrokuju oboljenje jetre. H e ­ patitisi mogu biti akutni i hronični. Usled nagomilavanja mokraće bubrežna kartica i čašice se rastežu. malarija. Od komplikacija najčešća je . Posle 12-24 sata dolazi do lučenja iz nosa. otrovnim gljivama (muhara itd. U početnim periodima bolesti ne uočavaju se nikakve promene na arterijama. Najčešći uzrok gojaznosti je suvišna ( p r e k o m e r n a ) ishrana.) izazivaju zastoje u venama male karlice. Glavni simptom akutnog hepatitisa je žutica. Epidemije se razvijaju brzo. (Vidi odeljke Čišćenje creva. influenca Grip. Opšte čišćenje organizma. Oboljenje se javlja usled psihičke t r a u m e ( n e r v n o g stresa. povišena temperatura ( 3 7 . na koje su dospele kapi pljuvačke ili sluzi bolesnika. Osetljivost ljudi na grip je veoma velika. Izvor zaraze je čovek. Čišćenje kivnih sudova. (Vidi odeljak Čišćenje bub­ rega i mokraćnog mehura. bruceloza. p o v e ć a n a n e r v n o . buljookost. B. Javlja se lupanje srca. drhtanje prstiju ispružene ruke. glavobolja. bez obzira na težinu oboljenja.) Hipertonična bolest Hipertonična bolest je oboljenje.upala pluća. propraćeni nekim infektivnim oboljenjima (na primer. smanjenje njihovog otvora. upalni procesi pravog creva. astma. zahvataju veliki broj stanovništva i traju 1-1.) Hepatitis Hepatitis je zapaljenjski proces jetre.) Hemoroidi Hemoroidi su čvornovato proširenje vena donjeg dela pravog creva (hemoroidnih vena). Pone­ kad bol ima karakter bubrežnog grča. Povećava se pritisak krvi na zidove arterija i na taj način nastaje hipertonija. a dospevaju u jetru iz creva pri trovanju arsenikom. Od hemoroida najčešće boluju ljudi srednjih godina.4 0 C).p s i h i č k a osetljivost i primetno mršavljenje.nedovoljna^ fizička aktivnost.p r o u z r o k u j e u o r g a n i z m u znatne poremećaje: otežan rad srca. Dvostrana hidronefroza (oboljenje oba bubrega) dovodi do bubrežne mane. čiji je glavni simptom povećan arterijski krvni pritisak. suvoća u ustima i kašalj. Postoje primarni i sekundarni infektivni hepatitisi. (Vidi odeljak Čišćenje endokrinog sistema. smanjena radna sposobnost. oboleo od gripa. p o ­ r e m e ć e n krvotok. nesanica. ukusa i čula mirisa. Anatomske promene u arterijama (vidi Ateroskleroza) i arteriolama javljaju se kasnije. koji 278 Hidronefroza Hidronefroza je oboljenje bubrega. Kod infektivne hidronefroze povećava se temperatura organizma. U osnovi bolesti je pove­ ćano naprezanje (povišeni tonus) zidova sitnih arterija (arteriola) tela. kašljanju. influenca je akutno infektivno oboljenje. dihloretan. Opšte čišćenje organizma. Bolest se k a r a k t e r i š e raznim s t e p e n o m uvećanja Štitaste ž l e z d e . Akutni hepa­ titis ponekad nastaje pri toksikozama u trudnoći. Razvoj hemoroida podstiču faktori koji povećavaju pritisak u venoznim hemoroidnim spletovima: stalni zatvori. ni u drugim organima. bubrežni parenhim postepeno atrofira. (Vidi odeljke Čišćenje organa za disanje. Proširenje bubrežne karlice i mokraćnih kanala istovremeno nazivaju hidroureteronefrozom. gubitak apetita. usled 85 Primedba prevodioca. koje se karakteriše oboljenjem disajnih puteva. Čišćenje grla. Najčešće se sus­ reće kod žena u dobu od 20 do 40 godina života. Oboljenje može biti urođeno i stečeno. infekcije (grip i d r u g e ) i pregrevanja na suncu. infektivna mononukleoza. nekim indus­ trijskim i kućanskim otrovima (trinitrotoluol. Grip bez komplikacija obično se završava potpunim ozdravljenjem.). sifilis i dr. Oboljenje se najčešće javlja kao akutno: drhtavica. delimično sedeći način života i drugi uzroci. prema tome. (Vidi odeljke Čišćenje endokrinog sistema. smanjena r a d n a s p o s o b n o s t i o t p o r n o s t na infekcije. Otkriveno je nekoliko vrsta uzročnika gripa: A. prouzrokovan najčešće infek­ cijom. zabačenost materice. Javljaju se bolovi u grlu. posuda). (Vidi odeljak Čišćenje jetre.

Temperatura tela. 160/95. Najkarakterističnija 281 . Kod većine bolesnika stanje k o ž e znatno se poboljšava u letnjim mesecima. ponekad bo­ lovima oko srca i osećajem težine u zatiljku. Hipotonije se manifestuju o p štom slabošću. Oboljenje se manifestuje bolovima u desnoj podrebrici. u dečjem i m l a d i ć k o m d o b u . skloni aterosklerozi.1 0 0 milimetara za ž e n e . Obično se oseća težina ispod lopatice.to je a k u t n a hipotonija.6 5 milimetara ž i v i n o g stuba za oba pola. lupanjem srca. mučnina. Obično se javlja posle 40. povećanjem razmera jetre. a ponovo se pogoršava sa hladnim vremenom. teški oblici malokrvnosti. Predispozicioni uslovi su zastoj žuči u žučnim kanalima i u ž u č n o m mehuru. uvek je povišena.„riblja krljušt" Ihtioza . pri dužoj nedovoljnoj ishrani (nedostatak belančevina. Oboljenje je nasledno. b o l o v i m a u mišićima i z g l o b o v i m a . Kod muškaraca oboljenje se ispoljava u težem obliku. poremećajem lučenja znoja i loja. neprijatnim osećajem oko srca.1 0 5 milimetara živinog stuba za muškarce i 9 5 . kamenje u žuči (vidi Litijaza žuči). refleksnim bolovima u desnoj lopatici i ramenu. Kao bolest. u u s l o v i m a tople klime i kod ljudi koji se bave s p o r t o m . često povremenim.) ticom i j a k o m groznicom sa drhtavicom. koji su o b i č n o preležali neko infektivno oboljenje. U p r v o m slučaju ona je jedan od s i m p t o m a akutne m a n e krvnih s u d o v a (manifestuje se nesvesticom. laktova i pregiba ispod kolena. žu280 Infarkt miokarda Infarkt miokarda je akutno oboljenje srčanog mišića (miokarda). š o k o m ) .) Holangitis Holangitis je zapaljenjski proces unutrašnjih jetrenih žučnih kanala. U početnom periodu hipertonična bolest se manifestuje povremenim glavoboljama. naduvenost stomaka.d u ž e g trajanja hipertonije. Fiziološka. rede usled njenog naglog sužavanja . Lambioza). a takođe kroz krvne i limfne sudove od različitih žarišta infekcije u organizmu. u kojoj je nastao aterosklerotični proces (vidi Ateroskleroza). ponekad se javlja žutica. koja su propraćena stenokardijom i komplikovanim infarktom miokarda. ili adaptivna. osim kože lica. Oboleva čitava kožna pokrivka. uglavnom nekoliko godina pre prestanka menstruacije. Akutni holecistitis može preći u hronični. Približno u polovini slučajeva infarkt se javlja na fonu dugotrajne ili kratkotrajne stenokardije. ponekad povra­ ćanje. hipotonija uočava se p o n e k a d kod zdravih osoba. Najčešće obolevaju ljudi koji se nedovoljno kreću. a takođe su bili izloženi d u g o t r a j n o m d e j s t v u nepovoljnih spoljašnjih faktora. oseća se samo neznatan bol oko jetre. Obično kod infarkta istovremeno učestvuju oba faktora. čir na želucu. z a m r a č e n j e m u o č i m a ( p o n e k a d nesvesticama) pri b r z o m ustajanju. oni imaju veću sklonost oboljenju od ateroskleroze venskih sudova srca. naročito u akutnom periodu. gliste (vidi Obo­ ljenja glista. glavoboljom. gojaznosti.6 0 . HroniČna hipotonija nastaje pri nekim opštim oboljenjima (tuberkuloza. (Vidi odeljak Čišćenje krvnih sudova. Od hipertonične bolesti nešto češće obolevaju žene. U d r u g i m slučajevima hipotonija se javlja kod mladih ljudi između 1 8 . masti i vitamina u hrani). (Vidi odeljke Čišćenje kože. To oboljenje najčešće nastaje usled zapušenosti arterije trombom. kolapsom. Opšte čišćenje organizma. čiji je uzrok poremećaj prohodnosti j e d n e od venskih (koronarnih) arterija srca.spazme. D o n j o m g r a n i c o m normalnog gornjeg (sistolnog) krvnog pritiska smatra se 1 0 0 . nije zarazno i u 5 0 % slučajeva se javlja kod nekoliko Članova u porodici. oboljenja žlezda za unutrašnju sekreciju). 170/100 milimetara živinog stuba. v r t o g l a v i c a m a . Često je holecistitis propraćen upalom žučnih kanala (vidi Holangitis). Ihtioza . iako u poslednje vreme od nje obolevaju i znatno mladi ljudi. Manifestuje se tupim bolovima u jetri. mlitavošću ( t r o m o š ć u ) . Stenokardija i infarkt miokarda su različiti oblici ispoljavanja j e d n o g istog oboljenjskog procesa. godine života. bolovima pri palpaciji desne podrebrice i kucanju po telu oko jetre.„riblja krljušt" je hronično oboljenje kože koje se mani­ festuje prekomernom suvoćom i ljuštenjem kože. na primer. pri narušavanju dijete. Hronični hole­ cistitis se često komplikuje (pogoršava).) Hipotonija Hipotonija je oboljenje smanjenog k r v n o g pritiska. ispod pazuha. pri čemu temperatura može biti normalna. r a z d r a ž e n o š ć u .3 0 g o d i n a života. žučnog mehura i žučnih kanala. (Vidi odeljak Čišćenje krv­ nih sudova. u stvari.p s i h i č k e traume. hipertoniji. podrigivanje (recidiv). Hipertonična bolest je jedno od najraspro­ stranjenijih oboljenja.) Holecistitis Holecistitis je zapaljenjski proces žučnog mehura koja nastaje pri p r o d o r n u njega različitih mikroba iz jetre ili dvauaestopalačnog creva. Bolest se u nekim slučajevima javlja kao komplikacija holecistitisa. a donja granica (dijastolnog) . dijabetesu i drugim poremećajima pri razmeni materija. krvni pritisak 150/90. (Vidi odeljak Čišćenje jetre. n e r v n o . hipotonija m o ž e da se j a v i iznenada ili postepeno i često n e p r i m e t n o .

vrat. Postoje sledeći oblici išurije: akutna potpuna. zatim ljubičaste. a zatim prestankom menstruacije. koja se smenjuje sa drhtavicom i hladnim znojem. medupršljenastih diskova. Primarni išijas prouzrokovan je raznim infek­ cijama (vidi Grip. (Vidi odeljke Opšte čišćenje organizma. (Vidi odeljke Čišćenje krvnih sudova.manifestacija infarkta je duži napad jakih bolova iza grudne kosti ili oko srca sa prenošenjem bola na levu (rede desnu) ruku. Može biti primaran i sekundaran.) Katarakta Katarakta je oboljenje koje se manifestuje zamućenošću očnog sočiva. sifilis i druga infektivna oboljenja. Kod anurije mokraćni mehur je prazan. arsenik. koje se karakteriše uglavnom bolovima tog nerva i njegovih ogranaka. (Vidi odeljak Čišćenje očiju. hronična nepotpuna. Reumatizam. Čišćenje srčanog mišića. Opšte čišćenje orga­ nizma. hronična potpuna. Sekundarni išijas uočava se pri oboljenju kičme.) w Isbijas (Išijas) Išijas je oboljenje (neuralgija ili neuritis) sedalnog (išijadičnog) nerva. Oni često onesposobljavaju ženu za rad i zahtevaju specijalno lečenje. aritmije srca. (Vidi odeljke Čišćenje krvnih sudova. godine života.) Ishurija (Išurija) Išurija je oboljenje koje se manifestuje zadrškom mokraće. prepun mokraće i učestala je potreba za mokrenjem.) Ishemijska bolest srca (Vidi odeljke Ateroskleroza. Tuberkuloza. suzenje. gonoreja. Klimaks može biti propraćen nizom raznovrsnih i privremenih simptoma. a rede kod žena i dece. Potpunu akutnu išuriju treba razlikovati od anurije. karlično-bedrenog zgloba. Oboleli od iritisa se žale na strah od svetlosti. Čišćenje srčanog mišića. (Vidi odeljak Čišćenje očiju. ponekad osećaj straha od smili. Njegove manifestacije su manje izra­ žene. dok je kod akutne išurije mokraćni mehur rastegnut. Čišćenje krvi. intok­ sikacijama (olovo. bez obzira na njegovu prepunjenost mokraćom. nego kod žena. pomodrelost lica. malarija i dr. Ponekad prilivi krvi mogu da se ponove više puta tokom dana a naročito noću. a druge naglo mršave. Čišćenje limfe. života. Najčešći uzroci iritisa su reumatizam. Često se javlja lupanje srca. vremena nastanka prve menstruacije i ishrane.). grip. pojava lepljivog hladnog znoja. Klimaks. što se primetno vidi pri poredenju sa dužicom zdravog oka. gašenjem funkcije jajnika. kao i poremećaj razmene materija i traume. ne javlja se potreba za mokrenjem. ženica je sužena.) Insult Insult je iznenadni poremećaj krvotoka u mozgu u vidu izliva krvi. Kod žena se klimaks manifestuje p r o m e n o m periodičnosti. javlja se astma i šum u ušima. Rede se uočavaju prilivi toplote u glavu i lice i osećaji pulsacije u glavi. tromboze (zapušenosti krvnog suda tromboni). Uočavaju se i drugi simptomi: krvni pritisak naglo pada. paradoksalna i refleksivna. Do insulta može doći usled hipertonije. alkohol). Tokom klimaksa neke žene se naglo goje. kao i traumama. klimakterični period je prelazili period između zrelog i starijeg doba kod žene i muškarca. Postoji urođena i stečena katarakta. slabi pamćenje. (Vidi odeljak Opšte čišćenje organizma.) 283 282 .) Iritis Iritis je zapaljenjski proces dužice oka. čeljust i drugo. ateroskleroze moždanih krvnih sudova i niza drugih oboljenja krvnih sudova i traume na lobanji. j a k o m toplotom. propraćeni crvenilom lica.) 86 Primedba prevodioca. Klimaks obično nastaje od 45 do 54 godine. Javlja se nesanica. poremećajem razmene materija (vidi Giht. dužica menja boju i oblik. (Vidi odeljke Čišćenje bubrega i mokraćnog mehura. klime. tuberkuloza. pogoršanje vida i bolove u očima. Oko rožnjače se stvara venčić proširenih kivnih sudova .u početku roze boje.) Kolpitis (Vidi odeljak Vaginitis. Dijabetes). akutna nepotpuna. bolovi oko srca. levu lopaticu. radi čega se oseća hlađenje udova. karakteristični su prilivi krvi u glavu. a takode pri ginekološkim i urološkim oboljenjima. Pe­ riod javljanja klimaksa zavisi od uslova rada. Čišćenje bioenergetskih polja. Stenokardija. Sreće se kod ljudi u srednjim i starijim godinama. Infarkt miokarda. nemo­ gućnošću pražnjenja mokraćnog mehura. Do išurije dolazi usled raznih uzroka. a mogu se javiti i vrtoglavice. Kod muškaraca klimaks obično počinje posle 50. klimakterični period Klimaks. Najčešće se javlja kod muškaraca. Čest momenat nastanka išijasa je hlađenje ili fizičko preopterećenje organizma. Ponekad se javljaju napadi bolova u srcu i povećava se krvni pritisak.

Konjunktivitis
Konjunkitivis je zapaljenjski proces vezivne sluzokože očnog kap­ ka i očne jabučice (konjunktive). Karakteriše se osećajem pečenja, težine u očima, Često strahom od svetlosti: konjunktiva naglo pocrveni, njena površina postaje hrapava, somotasta; ponekad j a k o otiče i čak se ograničava (kapsulira) u vidu valjčića između očnih kapaka. Najčešće se sreće akutni kataralni konjunktivitis, koji je prouzrokovan mikrobima (streptokoke i dr.) i obolevaju obično oba oka. Retko prelazi u hronični oblik. (Vidi odeljak Čišćenje očiju.)

streptokokama, stafilokokama ili specifičnim uzročnicima tuberkuloze i drugih oboljenja, koja se prenose limfnim kanalima iz bližih žarišta upale. Oko upajjenog limfnog dvorajavljaj u se bol, otok i crvenilo kože. (Vidi odeljke Čišćenje limfe; Čišćenje krvi; Opšte čišćenje organizma.)

Lamblijaza
Lamblijaza je oboljenje tankog creva čoveka (jednoćelijskih mikro­ skopskih organizama, klase bičara - lamblija). Lamblije se često sus­ reću kod dece mlađeg doba (do 4 godine). Pošto imaju sposobnost da se pripijaju uz sluzokožu zidova tankog creva i da se ponekad razmno­ žavaju u velikom broju, lamblije mogu prouzrokovati nadražaj tankog creva (vidi Enteritis). Do infekcije lamblijom dolazi usled inficiranja cističnim oblikom kojim su zagađene voda i hrana. (Vidi odeljak Čišćenje od helminata (glista) i prostih mikroorganizama.)

Limfangitis Limfangitis je zapaljenjski proces limfnih čvorova, najčešće prou­ zrokovan mikrobima, koji prodiru kroz male ranice, ogrebotine i druge povrede perifernih delova udova, na licu, glavi, vratu ili nastaju kao komplikacija furunkuloze, apscesa i flegmone. Manifestuje se osećajem naprezanja, svraba i pečenja oko površine povređene kože, crvenilom kože difuznog karaktera bez jasnih ograničenja, crvene trake koje se uzdužno pružaju. (Vidi odeljak Čišćenje limfe.)

Laringitis Laringitis je zapaljenjski proces sluzokože grkljana, a ponekad i tkiva koja se nalaze u dubini. Postoji akutni i hronični laringitis. Akutni najčešće prouzrokuju infekcije (vidi Grip, male boginje), nagle pro­ mene temperature vazduha koji udišemo, hlađenje grla i čitavog orga­ nizma, kao i prenaprezanje glasnih žica, udisanje vazduha punog pra­ šine, nagrizajućih para i nadražujućih gasova. Manifestuje se goli­ canjem u grlu, promuklošću i gubitkom glasa. Hronični laringitis može biti rezultat dužeg prenaprezanja glasa; on se često javlja uz hronična oboljenja nosa i grla, podstiče se pušenjem i upotrebom alkohola. Hronični laringitis manifestuje se promuklošću i grebanjem u grlu. U nekim slučajevima kašalj postaje mučan. (Vidi odeljak Čišćenje usne duplje.)

Litijaza mokraćnih kanala Litijaza mokraćnih kanala je oboljenje koje se karakteriše stva­ ranjem kamenja u kanalima za izbacivanje mokraće. Kod muškaraca se češće susreće kamen u bubrezima (bubrežna litijaza) , obično u j e d n o m bubregu. Bolest nastaje usled poremećaja razmene minerala, promene kiselinskog stanja organizma i zavisi od karaktera hrane i vode za piće, nedostatka nekih vitamina, naročito A i u manjem stepenu D vitamina, zastoja mokraće prouzrokovanih drugim urološkim oboljenjima i infek­ cijom mokraćnih kanala. Tipični simptomi litijaze mokraćnih kanala su grčevi u bubrezima, hematurija (prisustvo krvi U mokraći) , izbacivanje kamenja sa mokraćom. (Vidi odeljke Čišćenje bubrega i mokraćnog mehura; Opšte čišćenje organizma.)
87 88

Limfadenitis Limfadenitis je zapaljenjski proces limfnih čvorova. Limfni čvo­ rovi imaju funkciju filtrirajuće barijere: zadržavaju štetne materije i patogene mikrobe, koji u njih dospevaju sa limfom. U zavisnosti od stanja organizma i agresivnosti mikroba, mikrobi mogu ili izginuti, ili prouzrokovati upalu limfnog čvora, ponekad sa naknadnim gnojenjem. Limfadenitis može biti prouzrokovan običnim gnojnim mikrobima 284

Litijaza mokraćnog mehura Litijaza mokraćnog mehura je stvaranje kamenja u mokraćnoj bešici. Uzročnik ovog oboljenja je upotreba vode za piće bogate mine­ ralnim solima, zadržavanje mokraće u mehuru, infekcija, dehidratacija i strana tela. Kamenje u mokraćnom mehuru naziva se primarnim, a kamenje iz bubrega, koje se spušta u mokraćni m e h u r - sekundarnim. Glavni simptomi oboljenja su bolovi pri završetku mokrenja, a takode pri hodanju i većem fizičkom naprezanju; kod muškaraca oni se reflektuju na glavić polnog uda, kod žena na mokraćni kanal. Mokrenje postaje učestalo, u mokraći se pojavljuje krv i ponekad mokraćni pesak. (Vidi odeljke Čišćenje bubrega i mokraćnog mehura; Opšte čišćenje organizma.)
87 88 Primedba prevodioca. Isto.

285

Litijaza Žuči (kamen u žuči) L i t i j a z a ž u č i (kamen u žuči) je oboljenje koje se karakteriše stva­ ranjem kamenja u ž u č n o m mehuru i žučnim k a n a l i m a . M e d u ž u č n i m k a m e n j e m najrasprostranjenije je mešovito, tj. h o l e s t e r i n s k o - p i g m e n t n o - k r e č n j a č k o u g o m i l a m a i fasetirano (izbrušeno)" . Glavni uzrok stvaranja ž u č n o g k a m e n j a je poremećaj r a z m e n e holesterina i n o r m a l n o g stanja žuči. Pri narušavanju funkcija v e g e t a t i v n o - n e r v n o g sistema dolazi do poremećaja kontrakcija (peristaltike) glatke m u s k u l a t u r e ž u č n o g m e h u r a i žučnih kanala, što prouzrokuje zastoj žuči u m e h u r u i ž u č n i m kanalima. Do zastoja žuči m o ž e doći i pri nestabilnosti nervnog sistema posle psihičke t r a u m e , a takode pri oboljenju drugih organa (gastritis, kolitis i dr.). Infekcija, koja izaziva upalu, a prema t o m e i sužavanje otvora ž u č n o g m e h u r a i ž u č n i h kanala, takode prouzrokuje zastoj žuči. Stvaranje ž u č n o g k a m e n j a može podstaći hrana bogata holesterinom (na primer, m o z a k i dr.). Bolest se najčešće javlja u dobu od 30 do 50 godina, pri č e m u se kod žena susreće 4 - 5 puta više, nego kod m u š k a r a c a . Glavni s i m p t o m bolesti su napadi jakih bolova u desnoj podrebrici sa k a r a k t e r i s t i č n o m refleksijom u desnoj lopatici - grč j e t r e . (Vidi odeljak Čišćenje jetre, žučnog mehura i žučnih kanala.)

osećajem slomljenosti, slabih bolova u krstima, otocima, povećanjem krvnog pritiska, promenama u mokraći i ponekad neznatnim pove­ ćanjem temperature tela. Hronični nefritis najčešće nastaje kao rezultat ueizlečenog akutnog nefritisa. (Vidi odeljke Čišćenje bubrega i mokra­ ćnog mehura; Opšte čišćenje organizma.)

Nekon tro lis an o m okrenje Nekontrolisano mokrenje je nehotično (spontano) lučenje mokraće pri odsustvu potrebe za mokrenjem. To može biti povezano sa nepravilnošću grade ili poremećajem celine mokraćnih kanala, a takode sa postojanjem prepreka za normalno oticanje mokraće (adenom prostate, sužavanje mokraćnog kanala posle gonoreje i tome slično). Potpuno konstantno nehotično mokrenje uočava se kpd organskih oboljenja centralnog nervnog sistema. (Vidi odeljke Čišćenje bubrega i mo­ kraćnog mehura; Čišćenje polnih organa.)

Meteorizam Meteorizam je nadimanje želuca i creva gasovima. Meteorizam se razvija pri pojačanim procesima vrenja u crevima, upotrebi veće koli­ čine mleka, ugljenih hidrata i biljnih vlakana u hrani, a takode pri zadržavanju gasova u crevima, suženju creva, naročito kod njihove potpune neprohodnosti, zastoju krvi u organima koji se nalaze u sto­ maku i kod srčanih mana. Bolesnici se žale na osećaj težine i naduvenost stomaka, grčevite bolove, koji nestaju posle ispuštanja gasova. (Vidi odeljak Čišćenje creva.)

Osteoartroza (destruktivna) Osteoartroza (destruktivna) je oboljenje koje se karakteriše degenerativnim promenama na hrskavicama i kostima zglobova sa stva­ ranjem suvišnog koštanog tkiva, često na površini zglobova. Javlja se najčešće u starijim godinama, u periodu menopauze, a takode pri gojaznosti. Oboljenje se manifestuje bolovima u obolelim zglobovima i pucketanjem u njima pri kretanju. Moguće su kratkotrajne upalne promene u zglobovima. Karakteristična je pojava zadebljanja, Čvorova u korenu završnih članaka prstiju ruku, obično bezbolnih. (Vidi odeljak Čišćenje zglobova.) Pankreatitis Pankreatitis je oboljenje pankreasa (gušterače) koje nastaje usled inficiranja pankreasa ili pri zastoju sekreta. Može se razvijati kao k o m ­ plikacija (osložnjavanje) litijaze žuči i gnojnih oboljenja (čireva). Akut­ ni pankreatitis manifestuje se jakim bolovima u stomaku i leđima, teškim opštim stanjem, pomodrelošću, zadržavanjem stolice i gasova. Hronični pankreatitis u mnogim slučajevima je posledica akutnog pankreatitisa i manifestuje se neodređenim bolovima u stomaku. M o ž e se javiti i sekundarni dijabetes. (Vidi odeljke Čišćenje želuca i pankreasa, Čišćenje jetre, žučnog mehura i žučnih kanala; Opšte čišćenje organizma.) Paradentoza Paradentoza je oboljenje koje se ispoljava kroz iščezavanje (adsorpciju) koštanih zidova desni, usled čega se sve više i više klimaju 287

Nefritis Nefritis je upalno oboljenje bubrega, koje karakteriše prvenstveno oboljenje bubrežnih glomerula, za razliku od nefroze, kod koje uglav­ nom obolevaju kanalići bubrega. Postoji difuzni (razliveni) i žarišni nefritis. Po pravilu, žarišni nefritis ne predstavlja posebno oboljenje, već s a m o j e d n o od ispoljavanja nekog akutnog ili hroničnog infektivnog procesa. Najčešći uzrok akutnog difuznog nefritisa je akutno infektivno oboljenje, prouzrokovano streptokokom (vidi Angina, šarlah, cn'eni vetar). Veliki značaj u razvoju bolesti ima hlađenje tela. Bolest počinje
89 Isto.

286

zubi. Od paradentoze pati više od 5 0 % ljudi srednjeg doba, ali se susreće i u mladalačkom dobu, čak i kod dece. Usled paradentoze dolazi do poremećaja u žvakanju hrane i normalnoj probavi hrane, stalna trauma uzrokuje preopterećenje zuba usled nepravilnog zagrižaja. (Vidi odeljke Čišćenje zubi; Čišćenje usne duplje.)

tuberkuloza, bruceloza i druga oboljenja. (Vidi odeljke Čišćenje zglo­ bova; Čišćenje krvi; Čišćenje endokrinog sistema.) Psorijaza Psorijaza je hronično neinfektivno kožno oboljenje sa recidivima koje se često sreće. Karakteriše ga pojava pečata i crvenih mrlja na koži, pokrivenih čvrstim krljustima. Psorijaza može da se nalazi na bilo kom delu kožne pokrivke, ali se najčešće javlja na pregibnim površinama ruku i nogu, kao i na koži glave pod kosom. Oboljenje je povezano sa poremećajem nervnog sistema, funkcija žlezda sa unutrašnjim luče­ njem, razmenom materija, a ponekad sa postojanjem hroničnog to­ nzilitisa. Nervno-psihičke traume i komplikacija tonzilitisa čest su uz­ rok recidiva. (Vidi odeljke Čišćenje kože; Čišćenje krvi; Opšte čišćenje organizma.)

Pio derm iju, pio derm i tisi Piodermija, piodermitisi je opšti naziv za grupu najčešćih oboljenja kože, prouzrokovanih gnojnim mikrobima - streptokokama i statilokokama. Na koži zdravog čoveka živi ogroman broj gnojnih mikroba. Oni prouzrokuju oboljenje pri suvišnom hlađenju, premoru, nervnom prenaprezanju, oboljenjima razmene materija, naročito dijabetesa, pore­ mećaju opšte ishrane, mikrotraumama, češanj u, posekotinama, ogrebo­ tinama, opekotinama itd. Nastanku oboljenja može doprineti takode dejstvo raznih profesionalnih nadraživača: katrana, terpentina, kerozina, prašine, masti za podmazivanje. (Vidi odeljke Čišćenje kože; Čišćenje krvi; Opšte čišćenje orga­ nizma.)

Plućna

disajna

mana

Plućna disajna mana je smanjenje funkcije pluća uz njihovu sma­ njenu ventilaciju i promenu gasovitog sastava krvi, pre svega nedostatak kiseonika u njoj. Disajna mana može nastati kao rezultat hroničnih plućnih oboljenja, usled poremećaja regulacije disanja (oboljenje nervnog sistema) i oboljenja koštano-mišićnog aparata grudnog koša. Pri postepenoj progresiji oboljenja usled fizičkog naprezanja javlja se as­ tma. Astma se javlja i za vreme mirovanja. Kasnije se mogu pojaviti pomodrelost, sanjivost i smanjena radna sposobnost. (Vidi odeljak Čišćenje organa za disanje.)

Reumatizam Reumatizam je bolest vezivnog tkiva. Bolest može biti i sistemska kada zahvata i druge organe. Po pravilu, reumatizam nastaje posle nekog streptokoknog oboljenja (vidi Angina, Tonzilitis, Gajmoritis, Faringitis), kod karijesa zubi i drugo. U nastanku reumatizma važnu ulogu ima i stanje povećane osetljivosti organizma čoveka na m i k r o b e alergija. Zato se reumatizam smatra infektivno-alergijskim oboljenjem. Na razvoj reumatizma veliki uticaj ima hlađenje organizma (hladnoća, vlažnost). Kao što kaže E. S. Laseg, „reumatizam liže zglobove, plućnu maramicu (porebricu), čak moždane opne, ali j e d e srce". Promene na srcu zauzimaju važno mesto u oboljenju reumatizmom. Mnogo rede nego srce i zglobove, reumatizam napada kožu, potkožno vezivno tkivo, plućnu maramicu, perikard, trbušnu maramicu, periferni i centralni nervni sistem, bubrege i ostalo. (Vidi odeljke organizma.) Čišćenje zglobova; Čišćenje kn>i; Opšte čišćenje

Poliartritis Poliartritis je istovremeno ili naizmenično oboljenje mnogih zglo­ bova. Najčešće se sreće kao manifestacija reumatizma. Akutni poli­ artritis ponekad se javlja usled nekih infektivnih oboljenja (vidi Grip, sepsa, šaiiab, dizenterija). Hronični poliartritis može biti prouzrokovan poremećajem razmene materija, poremećajem funkcija žlezda sa unu­ trašnjim lučenjem, hroničnom infekcijom krajnika u grlu, intekcijom u zubima i žučnom mehuru. Uzrok poliartritisa mogu biti još si ti lis,

Rinitis Rinitis je zapaljenjski proces sluzokože nosa. (Vidi odeljak Či­ šćenje nosa.) Stenokardija, angina pektoris Stenokardija, angina pektoris je oboljenje koje se karakteriše na­ padima jakih bolova i osećajem stešnjenosti iza grudne kosti ili oko srca. Neposredni uzrok stenokardije je smanjeno snabdevanje srčanog mišića krvlju. U nastanku stenokardije veliku ulogu igraju kako nervni uticaj i (psihičko stanje čoveka, nervno naprezanje, preživljavanje itd.), tako i 289

288

može biti akutni(vidi Angina) i hronični. smanjena radna sposobnost. žučnog mehura i žučnih kanala. usled difterije.toksine. već i creva. ili otrovnim produktima .kaverne. mogu da prežive.. često samo u levoj ruci. glavoboljom. na primer. Temperatura može biti normalna. neke vrste riba.adsorpcija upalnih promena. Razlikuju se j o š slučajna i smišljena trovanja. maksilarnih sinusa nosa i drugih oboljenja. Opšte čišćenje organizma.1 2 časova. Ci-. Oboljenje nastaje obično nakon 4 . u većini slučajeva nepčanih. cink.) Tuberkuloza Po svojim manifestacijama tuberkuloza je infektivno oboljenje. prženje) uzročnici intoksikacije hranom uginu.) pankreasa. bledilo lica i besvesno stanje. najčešće . mlitavost. Resice na desnima otiču i često krvare. (vidi Trovanje. (Vidi odeljke Čišćenje grla. Trovanja hranom manifestuju se bolovima u stomaku. grkljana).3 9 C. koji se oseća iza grudne kosti. Zato je obavezna intenzivna i duža toplotna obrada. crvenilo lica.) Tonzilitis Tonzilitis je zapaljenjski proces koji zahvata krajnike. unutarmišićnim i unutarvenskim unošenjem i drugo. kože. povraćanje. Kod kataralnog stomatitisa sva sluzokoža u ustima je jarkocrvena i blago otečena. prolivom.) Čišćenje krvi. Dospevajući u organizam. kostiju. Čišćenje krvi. Najčešće se (do 90%) sreće tuberkuloza pluća. a ponekad u obe ruke istovremeno.). paštete. Na sluzokoži obraza i jezika javljaju se otisci zuba. prouzrokovanim hemijskim materijama koje su dospele u hranu (olovo. Oboljenje može biti propraćeno d u g o ­ trajnom visokom temperaturom i promenama opšteg stanja organizma: javljaju se glavobolja. Toksiinfekcija hranom ne srne se mešati sa trovanjem hranom. Pri toplotnoj obradi (kuvanje.4 dana. mikobakterije tuberkuloze šire se po bron­ hijalnim kanalima. bunilo. pod stomatitisom se podrazumevaju upalni procesi u usnoj duplji kod mnogih oboljenja. Glavna manifestacija stenokardije — napad boli. takozvanim mikobakterijama tu­ berkuloze . šarlaha.8 . Tro­ vanja mogu nastati usled uslova života. (Vidi odeljke Čišćenje organa za disanje. oboljenja usne duplje. ili tuberkul.otrovne gljive.) Oboljenje se javlja u slu­ čajevima kada uzročnici u hrani uspeju da se razmnože u velikom broju. Hronični tonzilitis nastaje kao rezultat čestih angina. godine života. rede na vratu i donjoj čeljusti. prouzrokovano posebnim mikrobima. (Vidi odeljke Čišćenje srčanog mišića.anatomske promene venskih arterija (vidi odeljak Atemsk/eroza). Pro­ ces se često Iokalizuje u udubljenjima krajnika. bronhija. (Vidi odeljak Čišćenje usne duplje. Od stenokardije češće obolevaju mu­ škarci. Veoma je karakterističan refleksni bol u rukama. krvavice i dr. otrovni orasi i drugo. kanala. Kod hroničnog tonzilitisa često se javljaju gnojni čirevi u grlu ili komplikacije koje se karakterišu bolovima u zglobovima i pro­ m e n a m a na srcu i bubrezima. prouzrokovano upo­ trebom hrane. a ponekad levo od nje. stomatitis pri oboljenjima krvi i oboljenjima organa za probavu hrane. njihovo ograničenje i zara­ stanje. naglom slabošću organizma. Kod povoljnog toka bolesti preovladavaju procesi zarastanja . Postoji kataralni i gnojno-gangrenozni stomatitis. ili takozvani granulom kvrgica. Naj­ češće se kombinuju oba uzroka. jela u aspiku. 291 Toksiinfekcija hranom Toksiinfekcija hranom je akutno oboljenje. Na mestima njihovog taloženja stvaraju se žarišta upale (upalni infiltrati). potkožnim. ali se često poveća i do 3 8 . nadbubrežnih žlezda. Čišćenje jetre. Posebnu opasnost predstavljaju proizvodi od faširanog mesa. obično iza njene gornje polovine. Opšte čišćenje organizma. (Vidi odeljke Čišćenje želuca i pankreasa. Simptomi trovanja alkoholom: po­ četno iritiranje. a ponekad zahvata čitav krajnik. Uočava se pojačano lučenje pljuvačke. Čišćenje krvnih sudova. zadah alkohola iz usta. nego žene (približno 5 puta). Tuberkulozni bacil može prouzrokovati oboljenje ne samo organa za disanje (pluća. Čišćenje krvi. proliv i bolovi u stomaku. vrtoglavicom. a u težim slučajevima besvesnim stanjem. Čišćenje jetre. zglobova i ostalog. Takvi produkti mogu se čuvati samo kratko vreme i jedino u frižideru. iako pri krat­ kotrajnoj obradi hrane mikroorganizmi koji se nalaze u dubini produkta. Osim toga. ponekad zadah iz usta a žvakanje je bolno. Bolovi se reflektuju i na levoj lopatici. (Vidi odeljke Čišćenje želuca i 290 . bakar i dr. Pri progresiji procesa u tkivima organa stvaraju se šupljine . žučnog mehura i žučnih Stomatitis Stomatitis je zapaljenjski proces sluzokože usne duplje.baci lom Kolia. povraćanjem. disajne puteve. zaražene određenim vrstama mikroorganizama ili hra­ nom koja sadrži produkte njihove životne delatnosti . Čišćenje krvi. Posle upotrebe zara­ žene hrane javlja se mučnina.) Trovanje Trovanje je bolesno stanje prouzrokovano otrovnim materijama dospelim u organizam kroz želudačno-crevni trakt. a mogu biti medikamentozna i profesionalna. pihtije. mokraćno-polnih organa. Do ozdravljenja dolazi posle 2 . krvlju i limfom.posle 40. u kojima dolazi do brzog raz­ množavanja mikroorganizama u čitavoj masi jela. ali se javlja i kod mnogo mladih ljudi.

) Čišćenje bubrega i mokraćno-polnih kanala. Pri dužem mehaničkom nadražaju sluzokože (na primer. prstenova pri ispadanju materice i tome slično) takode se može pojaviti vaginitis. pri slabom održavanju usne duplje. prljavih ruku. a pri potpunom gladovanju posle 5-6 dana. koje istovre­ meno napada sudove kože i sudove unutrašnjih organa (želudačno-crevni trakt. pojačava se noću. Paradentoza).) Zubobolja Zubobolja je simptom oštećenja zuba (karijes. poremećaj svesti^ povraćanje i pove­ ćanje temperature tela do 38-39° C. Otrov ispoljava lokalno i opšte toksično dejstvo.zvečarke. češnjaka i dr. Čišćenje creva.) Vitiligo Vitiligo je hronično.) Zadrška mokraće (Vidi odeljak Ishurija. Kod akutnog pulpitisa bol se javlja u naletima.sužavanjem ožiljaka u raznim delovima creva. koje se karakte­ riše pojavom žarišta depigmentacije (gubitka boje) na koži. (Vidi odeljak Čišćenje polnih organa. to jest u obliku vulvovaginitisa. bacili difterije.j e d n o m dnevno. hlađenja tela. (Vidi odeljke Čišćenje jetre. koji se brzo širi na čitav ekstremitet (ud) i dolazi do izliva krvi. Razvoju vaginitisa doprinose opšta oboljenja. Čišćenje zglobova. bubrege). stapaju se.stidnice (spoljašnji polni or­ gan žene).) Vaskularitis hemoragični. kolpitis je zapal jenski proces sluzokože vagine (rodnice). Često se kombinuje sa kolpitisom (vidi Vaginitis). širi se po granama trojnog nerva.) Zadah iz usta Zadah iz usta može se javiti posle upotrebe nekih produkata u hrani (luka. Odvratan zadah često nastaje pri oboljenju maksilarnih sinusa nosa. periodon­ titis).) sa prljavog veša. (Vidi odeljak Čišćenje creva. Čišćenje usne duplje. Hrana se prenosi crevima zahvaljujući kontrakcijama mišića. iznemoglost. tumorima. Javljaju se pospanost. Kao primarni proces retko se sreće.). Vaginitis često nastaje u kombinaciji sa upalom spoljašnjih polnih organa. hronične smrdljive kijavice. kapilarotoksikoza Vaskularitis hemoragični. Osim kozmetičkih neudobnosti. Čišćenje kože. Stomatitis. slatke ili kisele hrane. ali se mogu prou­ zrokovati i mehaničkim preprekama . Čišćenje jezika. kon­ kretno sluzokože vagine. dajući većim delovima kože belo-mlečnu boju. Pri upotrebi biljne hrane do pražnjenja obično dolazi 2 puta dnevno. (Vidi odeljak Čišćenje polnih organa. pri slabom održavanju zubnih proteza.) Upala dužice oka (Vidi odeljak Iritis. Otrov koji pri ujedu dospeva u ranu može paralizovati centralni nervni sistem (prisustvo neurotoksina u kobri) ili prouzrokovati izlive krvi (postojanje hemoragina u gadjuki). Najčešće se sreću funkcionalni. vrtoglavica. Oboljenje 292 obično nastaje u mlađem dobu (češće kod žena) sa pojavom belih mrlja različite veličine i oblika na nepromenjenoj koži. u azijskom delu i na Dalekom istoku . hemoroidnim čvorovima (vidi Hemoroidi). Zatvori nastaju usled raznih uzroka. Vaginitis se javlja kao rezultat dospevanja u vaginu različitih mikroba ili parazita (trihomonade. koji se nalaze u zidovima creva (peristaltici). ne nanosi nikakvu objektivnu štetu. gljivice mlekarice. Kod akutnog periodontitisa bol 293 .3 dana.gadjuke. pulpitis. kapilarotoksikoza je oboljenje sistema krvnih sudova. zglobova. hroničnog tonzilitisa i nekih oboljenja pluća.) Vulvitis Vulvitis je zapaljenjski proces vulve .šćenje creva. nošenje spirale. Čišćenje grla. (Vidi odeljak Čišćenje krvi. Na mestu ujeda javljaju se j a k bol i otok. Čišćenje Uje ili zmija Opasno dejstvo ispoljavaju ujedi otrovnih zmija: u srednjem pojasu Rusije . Zadah može biti prouzrokovan poremećajem funkcije želudačno-crevnog trakta (vidi Gastritis. po manifestacijama slično reumatizmu. Hemoragični osipi po koži (grimiz) i promene u zglobovima i unutrašnjim organima uslovljeni su povećanom propustljivošću krvnih sudova i oštećenjem njihovih zidova. Čišćenje želuca i pankreasa. Do zatvora može doći usled trudnoće.) Zatvor Zatvor je duža zadrška stolice (2-3 dana i više) ili sistematsko nedovoljno pražnjenje creva. pri upotrebi lake mesne hrane i jaja posle 2 .) Vaginitis. često progresivno oboljenje. Zadah iz usta prouzrokovan je takođe nekim oboljenjima sluzokože usne duplje (vidi Gingivitis. adenoida. Zatvor). (Vidi odeljke Čišćenje krvnih sudova. pri alergijskim reakcijama na lekove i produkte ishrane. Bolest se često javlja posle preležanih akutnih infekcija. (Vidi ode­ ljke Čišćenje zubi. značajna je i lična higijena muža. pri neodržavanju higijene spoljnih polnih organa i tome slično. pri mešovitoj . Mrlje se postepeno povećavaju po razmerama. ko I pit is Vaginitis. gonokoke i dr. smanjena otpornost organizma u celini. Kod karijesa bol se može pojaviti od hladne ili tople.

) Adrenalin . Sire se očne ženice. Amino-kiseline su organske kiseline.). Asana je poza pri vežbanju iz prakse jogista.je takode u naletima (povremena). Njima su bogate biljke iz porodice bobova. Poznato je oko 10 000 alkaloida. pomoćnica. Isto. Dejstvo adrenalina se ispoljava u povećanoj upotrebi kiseonika. razvodnik itd. učestalosti srčanog ritma. a krvotok u mozgu za 2 0 % .). koje učestvuju u stvaranju molekula belančevina. paradajz. koja sadrže azot. povećanom krvnom pritisku.veća grupa jedi nj enj a biljnog porekla. Naprsline koje se javljaju na površini žuljeva izazivaju bol. srčano-vaskularnog i centralnog nervnog sistema. (Vidi odeljak Čišćenje zubi. dub­ ljem disanju. a čovek doživljava nespokojstvo i uzbudenost. bobovi i dr. (Vidi odeljak Čišćenje koze. jaja.) i ljutića. ljubav prema bližnjem) . narušavaju radnu sposobnost i mogu se javiti kao ulazna vrata za gnojne infekcije (rožnate upale. Mnoge asane namenjene su za stimulaciju endokrinog. Osnove altruizma stiču se u ranom detinjstvu vaspitavanjem dobrote. Pri ubacivanju adrenalina u krv krvotok u mišićima se povećava za 100%. Alkaloidi . Altruizmu je suprotan egoizam. Neke bakterije i biljke sintetizuju njima potrebne amino-kiseline. saosećanja i brige o bližnjima. pa se takve amino-kiseline unose u organizam hranom (meso. solanuma (krompir. ljubavi i predusretljivosti prema drugim ljudima. efedrin i dr. Postoji više od 150 prirodnih amino-kiselina. žrtvujući svoje interese (nesebičnost.). čija je suština u spremnosti čoveka da služi drugim ljudima bez ikakve lične koristi. na tabanima. flegmone itd. Žuljevi se obično javljaju na dlanovima ruku. radi čega ga Često nazivaju „hormonom stresa". od kojih oko 20 ulazi u belančevinasta jedinjenja. naglo se pove­ ćava pri kucanju po bolesnom zubu. morfin. 294 295 . petama i t o m e slično. Alkaloidi deluju na nervni sistem čoveka. Adrenalin se povećava pri pojačanom radu mišića i naglo raste pri stresu. bubrega i organa za stvaranje krvi.medijator (posrednik) i hormon. koji sintetizuju nad­ bubrežne žlezde. Njihovo razlaganje u ćelijama tesno jc povezano sa razmenom amino—kiselina (vidi A mino—kiseline). 90 91 Primedba prevodioca. a takode za poboljšanje funkcija želudačno-crevnog trakta. zahvaljujući čemu se primenjuju u medicini (kofein. makova. Altruizam je način ponašanja Čoveka u društvu. mleko i mlečni produkti. jasno lokalizovana. ali životinje i čovek nisu sposobni da sintetizuju takozvane nezainenjive amino-kiseline.) Žuljevi IMALI REĆNIK TERMINA Žuljevi su zadebljanje rožnatog sloja kože koje nastaje usled kon­ stantnog pritiska ili trenja. povećanju osnovne razmene i povećanoj koncentraciji glukoze. riba.

koje nastaje usled nedovolj­ nog snabdevanja tkiva organizma kiseonikom. Hipertrofija je povećanje zapremine organa ili dela tela. Belo pranje . Procesom defekacije upravlja slabinski deo kičmene moždine. K o m a je stanje koje ugrožava život. na primer. taloženja holesterina na zidovima krvnih sudova i poremećaja razmene materija. Uvodi se u šupljinu bilo kog organa radi dijagnosticiranja ili lečenja. Hipoksija je kiseoničko gladovanje. malokrvnosti. Granulema je upalno narastanje tkiva. nepravilnoj upotrebi šprica (pri ispiranju) ili primeni kon­ tracepcijskih sredstava. oblika i prečnika. stvorena iz amino-kiselina. Defekacija je čišćenje. Može biti urođena. koji se sadili u eritrocitima. na primer. kontrolu disanja. Autointoksikacija je trovanje organizma otrovnim materijama. Imunitet je imunost. Atrofija je smanjenje veličine organa ili tkiva sa poremećajem njihovih funkcija. a takode kod zatvora i slabo pokretnog načina života. koji obezbeđuju kretanje šljake pri zamišljanju tog kretanja. Najčešće se primenjuje pri lečenju mokraćnog mehura. Prenose kiseonik iz pluća u tkiva i dioksid ugljenog hidrata od tkiva do organa za disanje. Obilno belo pranje javlja se kod različitih oboljenja polnih organa. 5 miliona eritrocita. Višak holesterina u organizmu dovodi do stvaranja kamena u žuči.svetle izlučevine iz vagine. Inervacija je povezanost organa i tkiva sa centralnim nervnim sistemom. vulvitisa. Hormoni su biološki aktivne materije. Citostatici su citostatička sredstva koja blokiraju deljenje ćelija i guše reakcije imuniteta. Hemoglobin je disajni pigment krvi. tkiva i organa. Jogisti su pristalice učenja drevnoindijske filozofije. trudnica ili kao patologija kod različitih mana (na primer. Učenje jogista predviđa razvoj sposobnosti autosugestije. l Hipoglikemija je smanjenje sadržaja šećera u krvi ispod 8 0 . a takođe otkazivanje od laži i drugih poroka. Ideomotorno čišćenje je čišćenje organizma pomoću nervnih im­ pulsa. kratkotrajna i hronična hipoksija. zauzimanje odre­ đenih poza . Urođeni je uslovljen naslednim osobinama organizma. jetri i drugim organima.7 0 m g % . Hiper­ trofija može da se razvija kod atleta. koje se najčešće javlja usled infektivnih oboljenja. koje se stvaraju u samom organizmu. a takode pri oboljenju jetre i žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Eritrociti se stvaraju u koštanoj s r ž i U 1 mm" krvi zdravog čoveka sadrži se 4 . na primer. Hemoglobin prenosi kiseonik od organa za disanje u tkiva.asana (vidi Asane). Bakterije su u prirodi široko rasprostranjena grupa jednoćelijskih mikroorganizama sa primitivnim oblikom ćelijske strukture. infektivnim oboljenjima i poremećajima u trudnoći. Belančevine (proteini) su visokomolekularna jedinjenja. Holesterin je materija koja se sadiži u nervnom i masnom tkivu. snabdevanje nervnim vlaknimajednih ili drugih ćelija. Može se javiti kod potpuno zdravih ljudi pri pojačanom radu mišića. Postoji munjevita. 296 . Postoji urođeni i stečeni imunitet. koje sadrže hemoglobin. izbacivanje neasimiliranih i nesvarenih os­ tataka hrane iz probavnog trakta organizma. koje propagira čišćenje duha i tela.Atonija je smanjenje mišićnog tonusa skeleta i unutrašnjih organa. samoposmatranje (samokontrolu) i ograničavanje u ishrani. a ugljen-dioksid od tkiva u disajne organe. tuberkuloze. Obično ne nadražuje i ne izaziva bolne osećaje. vaginitisa ili obo­ ljenja drugih organa. uneseuim spolja ili stvorenih u samom organizmu. kada organizam sam počne da stvara antitela koja ga štite ili posle unošenja vakcine. Poremećen je krvotok. Najčešće nastaje pri iscrpljenosti. šećernog dijabetesa. koji praktikuje lečenje pomoću biljaka. Stečeni se razvija posle preležane bolesti. otpornost organizma na infekcije. Fitoterapeut je lekar. 297 )2 Primedba prevodioca.5 . ali njihova prekomerna količina može izazvati svrab i pečenje. Primenjuju se prvenstveno za lečenje malignih tumora. Eritrociti su ćelije krvi bez jezgra („crvena kivna zrnca"). Intoksikacija je trovanje organizma otrovima. pri kome se gubi svest i reakcije na bilo kakve spoljašnje nadražaje. kod dijabetske kome ili uremije. Belo pranje se može pojaviti pri osetfyvosti unutrašnjih organa. Kateter je specijalna medicinska cev različite dužine. Može se javiti pri nedo­ statku kiseonika u vazduhu. kod mane miokarda srca). Unutrašnja intoksikacija nastaje usled poremećaja funkcija žlezda sa unutrašnjim lučenjem (štitaste). Može biti fiziološka (na primer. Kolagenska vlakna su otporna na kidanje (čvrsta) i slabo su elastična. U ćelijama organizma belančevine se stalno obnavljaju. zagušenju disajnih puteva sa sluzi. izrađena od različitih materijala. Po obliku podseća na zrno. pri obo­ ljenju bubrega. Kolagenska vlakna su vlakna vanćelijskih materija koja se uglav­ nom sastoje od belančevine kolagena — osnove tetiva. koje stvaraju žlezde sa unutrašnjim lučenjem. pri starenju) ili patološka. kostiju i hrska­ vica. stranim telom ili tumorom. koja imaju prvostepenu ulogu u životnoj delatnosti čoveka. kod adneksitisa.

Niske temperature ne utiču na njihovu aktiv­ nost. Slinkter je prstenast mišić koji pri kontrakciji sužava ili zatvara neki prirodni spoljašnji otvor (na primer.delovi prerađenih produkata razmene materija. ali neki oblici raspolažu visokom termostabilnošću. Pri stresu naglo se povećava lučenje noradrenalina od strane nadbubrežnih žlezda. Kao medijator stvara se u mozgu i kičmenoj moždini i služi za prenošenje nervnih impulsa. vitamini i mineralne soli uključuju se u razmenu materija. iz želuca i žučnih kanala u dvanaestopalačno crevo ili iz mokraćnog mehura u mokraćni kanal). pri Čemu se izdvaja energija. izdržavaju čak i ključanje. Na peristaltiku utiču fizička i hemijska svojstva hrane. koji nisu izbačeni iz organizma. Razmnoženi mikrobi mogu prouzrokovati trovanje ili pove­ ćanu osetljivost . vremenske promene. Tubaž je specijalna terapija koja poboljšava lučenje žuči i otklanja njen zastoj u žučnim kanalima. epilepsije i trovanja (konkretno alkoholom). Uretra je mokraćni kanal. Tako se stvara primarni tromb. neophodna za imunitet (vidi Imunitet). lekari koji se pridržavaju prirodnih metoda lečenja. Mrežnjača je deo vidnog sistema koji percipira (prima) svetlost. šećernog dijabetesa. želuca. Mikroflora creva (mikrobna flora) . reguliše procese razmene materija. i količina produkata koji se izbacuju iz organizma odražavaju se na intenzivnost razmene mate­ rija. Pri anabolizmu nastaje proces stvaranja složenih materija iz prostijih. Hipertonične krize nastupaju pri naglom povećanju krvnog pritiska. otporni na niz antibiotika. Takode se mogu pojaviti vegetativno-vaskttlarne i tireotoksične krize. Trčanje . Povećava krvni pritisak i stimuliše razmenu ugljenih hidrata. Stanje kome može nastati kod insulta. pri čemu svaka ćelija sintetizuje za nju karakteristične belančevine. ugljeni hidrati. mokraćnih kanala i drugih organa. kao i prekomerna upotreba alkohola. Sve materije koje dospevaju u organizam . Hipotonične krize nastupaju pri naglom smanjenju krvnog pritiska. To može prouzrokovati disbakteriozu koja dovodi do poremećaja razmene materija. koji obitavaju u crevima. gde se nagomilava krv (trombociti) koja se „ l e p f na povredeno mesto. Gubici energije pri trčanju rastu sa povećanjem njegove brzine. Poremećaj razmene materija u organizmu uzrok je mnogih obo­ ljenja. Uzroci kriza m o g u biti premor. T r o m b je čvrst ugrušak krvi ili limfe. produkti životne delatnosti mikro­ organizama. 299 93 P r Lm cd bu prevodioca. rad u suviše bučnoj ili zagušljivoj prostoriji.celokupnost hemijskih pro­ cesa koji se odvijaju u ćelijama i tkivima živog organizma. creva. Šljaka . Toksini su otrovna jedinjenja. Tromb se stvara na mestu oštećenja celine zida suda. K r i z e su iznenadno naglo pogoršanje stanja bolesnika.disanje i razmena materija.belančevine. stanje tkiva i organa u procesu njihovog prilagodavanja na promenjene uslove okolne sredine. ugljene hidrate i druga jedinjenja. Sastav mikroflore creva po vrstama mikroorganizama menja se kod različitih oboljenja i pri nepravilnoj ili prekomernoj upotrebi antibiotika. recidivom (podrigivanjem) i grčevitim bolovima. koji se stvara u krvnom ili limfnom sudu. i burno se razmnožavaju mikrobi. Količina leukocita u krvi može da varira. Limfociti su varijanta leukocita. koji upravlja radom unutrašnjih organa. Leukociti su bele ćelije krvi. Limfociti se stvaraju u viljuškastoj žlezdi (timusu) i limfnim čvorovima. U nadbubrežnim žlezdama stvara se kao hormon. Noradrenalin . zasnovanih na primeni samo prirodnih produkata. Vegetativni nervni sistem je deo nervnog sistema. anus) ili mesto prelaska sa j e d n o g dela cevastog organa u drugi (na primer. Kod disbakterioze u organizmu preovladavaju mikrobi. Meteorizam je nagomilavanje gasova u probavnom traktu sa naduvenošću stomaka. Peristaltika se reguliše vegetativnim nervnim sistemom. uzbuđenje i preživljavanje. 93 Prirodnjaci su specijalisti. Leukociti u organizmu asimiluju bakterije i odurni le ćelije. Količina kiseonika koji dospeva u organizam. Razmena materija (metabolizam) .način kretanja u kome postoji posebna faza zaleta. 298 . stvaraju antitela. Pretvaraju spo­ ljašnje nadražaje koji dolaze spolja i iz unutrašnjosti organizma. masti. u nervni nadražaj koji se prenosi u centralni nervni sistem. Pri katabolizmu krupni organski molekuli cepaju se na proste. masti. uremije. upotreba hrane koja je za­ branjena za bolesnika. hepatitisa. koji su ranije bili u izbalansiranom stanju sa drugim.celokupnost mikroorgani­ zama. Senzibilni p r o d u k t i su produkti koji prouzrokuju alergiju. Do mož­ danih vaskularnih kriza dolazi pri poremećaju moždanog krvotoka. Osnovu razmene materija čine međusobno povezani procesi anabolizma i katabolizma. zahvaljujući kome dolazi do prebacivanja njihovog sadržaja prema izlazu. U 1 mm krvi zdravog čoveka sadrži se od 4 do 9 000 leukocita. Receptori su osetljivi završeci nervnih vlakana. Većina toksina uništava se na temperaturi 60-80° C za 10-20 minuta.medijator (prenosnik) i hormon. Peristaltika je talasasto širenje kontrakcija zidova jednjaka. Limfociti učestvuju u stvaranju imune zaštite organizma. Mrežnjača vrši primarnu obradu vidnog signala.alergiju. usta.

2000. Beregina N. Krugljak L. G. . I. Štitasta žlezda. Taloženje soli. nej'ritis. Čišćenje postom. Čuda prirodne terapije. Lensina S. A. I. I.. 2. P. tom 2. Z A O „ V E S " . J 996. 1996). S. Kamenje u bubrezima. Moje lečenje vodom (prevod sa nemačkog . Zakrevskij V. 2000 recepata narodne medicine. izdanje (prevod sa poljskog 1985). J. 1996.prerađeno. Učenje Zalmanova. 1995. „Piter". Demirčogljan G. 1893). 2000. Škola zdravlja očiju. Lifljandskij V. Malahov G. P. Kučanskaja A.ČAO i K". Bioritmologija i urinoterapija. Z A O „ V E S " . M.. tom 3. izdanje . K o m p l e k t " . Gregori Pejdž Vid. Breg P. Kurenov P. LITERATURA Alifanov A. 1999. neophodne za normalnu razmenu materija. Knejp S. R E S P E K S . K u d r j a š o v a N . Mazur O. G. 1999. V. G. Tomenko S.. Oprostite se od bolesti. Izlaz iz ćorsokaka. V. 1997. Z A O „ V E S " . IK „Komplekt". Žolondz M. IK „Komplekt". IK „Komplekt'^ 1996. Z A O „ V E S " . Izvor vitamina su biljke. 1995. Praksa čišćenja i obnavljanja organizma.. cistitis. 2000. Neke vitamine stvara mikroflora creva. 1986. Kozmetika. ..M. uzrast i godišnje doba. Korenjuk S. Tajna mudrost čovečjeg organizma (prevod sa franc. Zalmanov A. „Valgus". Ruski narodni lekar. 2000. Gogulan M. Beregin A. Gladovanje. Ishrana protiv bolesti. 2000. Z A O „ V E S " . Maznev N . N. Malovičko A. Čišćenje kapilara. 1996. Čišćenje bubrega. i nemač.. IK . 1986. Talin. 1999.Žitomir.prirodni lekar. Vendrovska S. 1999. 2000. Sovjetski sport 1998. 100 minuta za lepotu i zdravlje.V i t a m i n i su organske materije koje se stvaraju u organizmu ili se unose u organizam sa hranom u neznatnim količinama. G. „Martin". IK „ K o m ­ plekt". Cuclo gladovanja. Oliferenko V.A. Trave i smeše od trava. Glina . Lečenje toplotom i v o d o m . 4. Jelisejeva O. 301 300 . IK „Komplekt". Medicina.V. Z A O „ V E S " . Malahov G.

E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A O R G A N I Z M A 2. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A .lečenje i profilaksa n a r o d n i m s r e d s t v i m a 6. M E T O D I P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7.3 2 9 . Z D R A V L J E M U Š K A R C A . TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. Z D R A V L J E Ž E N E .3 1 . Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. Nju-Jork. Henrih Nikolajevič Užegov 4. Ebert D.1 4 3 . bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6.1 3 . T U M O R I . Y o k e r N . G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I K I J A V I C A . 1972. L E Č E N J E K O R E N J E M ./faks 011-2604-751 Mahmut Šehić tel. G L A D O V A N J E 9.2 6 . prerađeno izdanje .GU 1999).biosinteza. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i Alina Viktorovna Moroz Ostala izdanja 1.0 1 .šta svaka žena treba da z n a 4. O O O „ P o p u n i " . 0 6 4 .2 1 5 4 . „Alijans-V". tel.3 1 9 . Fiziološki aspekti joge (prevod sa nemačkog. V . Marijana Zjola Markuš S v e informacije o knjigama možete dobiti na telefone: IGP "Prometej" 0 1 1 .9 9 . „Oniks".Minsk. Harison L. Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A 2. Mahmut Šehić 3.4 8 . Č E L 1 Č E N J E O R G A N I Z M A I LEČENJE V O D O M Biblioteka Recepti zdravlja 1.biljke. UTICAJ O K O L I N E NA Č O V E K O V O ZDRAVLJE . Svezi sokovi od povrća. LUNARNI KALENDAR Biblioteka Osnovi zdravlju. m i n e r a l i .Popularnu medicinska enciklopedija. 2. 1998. 063-396-860 302 .4 9 .4 7 5 . 0 1 1 . URINOTERAPIJA 5. 0 6 4 ./faks 0 1 1 . 1999. S V E O Z A T V O R I M A . Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovita sile. 30-dnevni program čišćenja organizma (prevod sa engleskog .opstipacije kod ljudi 5. L E Č E N J E D I S A N J E M .lečenje i profilaksa 3.m e t o d a k a d e n i k a Butejka. P O B E D I L A S A M R A K . I S H R A N A 1 H R A N A 3. t k a n i n e i d r u g e materije 8. Genadij Petrovič Malahov 1 ŽIVOT BEZ PARAZITA 2.5 0 . Genadij Petfovič Malahov 1. O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4.3 1 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful