P. 1
Kemija (drzavna-matura)

Kemija (drzavna-matura)

|Views: 2,427|Likes:
Published by Kalfany

More info:

Published by: Kalfany on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

KEMIJA

SKRIPTA ZA DRŽAVNU MATURU

izradila:

Kristina Kučanda ,
PMF-Kemijski odsjek, Preddiplomski studij kemije, 1. godina 2010/11.

Autor: Kristina Kučanda, PMF-Kemijski odsjek, Preddiplomski studij kemije, 1. godina 2010/11. kristina-kucanda@hi.t-com.hr

prema: Ispitni katalog za državnu maturu u šk. god. 2010./2011., Kemija, NCVVO

Objavljeno na: www.drzavna-matura.com

Kontakt : info@drzavna-matura.com

Skripta se može koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava. Zabranjeno je mijenjati, distribuirati, prodavati, licencirati ili koristiti sadržaj u komercijalne ili bilo koje druge svrhe bez dozvole autora. Skripta se koristi na vlastitu odgovornost i autori se ne mogu smatrati odgovornima za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem. Zagreb, 2010.

Sadržaj
Uvod ................................................................................................................................................ 1 Napomena uz "predizdanje" ........................................................................................................... 1

1 i. ii.

ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA I PERIODIČNOST SVOJSTAVA ELEMENATA ...................... 2 elektronska konfiguracija ............................................................................................... 2 atomski polumjer, energija ionizacije, elektronski afinitet, elektronegativnost ........... 4 ostala fizikalna i kemijska svojstva ................................................................................. 5

iii.

Zadaci .............................................................................................................................................. 6 Rješenja ........................................................................................................................................... 7

iv.

izoelektronske čestice .................................................................................................... 7

Zadaci .............................................................................................................................................. 7 Rješenja ........................................................................................................................................... 8 Zadaci*............................................................................................................................................. 8 Rješenja* ......................................................................................................................................... 8

2

VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA ................................................................................................ 9
Zadaci ............................................................................................................................................ 11 Rješenja ......................................................................................................................................... 13

3

REDOKSI ............................................................................................................................ 14
Zadaci ............................................................................................................................................ 18 Rješenja ......................................................................................................................................... 18

4

KISELINE, BAZE I SOLI ........................................................................................................ 20
Zadaci ............................................................................................................................................ 22 Rješenja ......................................................................................................................................... 23

5

VRSTE I JAKOST KEMIJSKIH VEZA ...................................................................................... 25
Zadaci ............................................................................................................................................ 27 Rješenja ......................................................................................................................................... 29

6

VSEPR teorija ..................................................................................................................... 30
Kako nacrtati prostornu strukturu?............................................................................................... 33 Zadaci ............................................................................................................................................ 34

Rješenja ......................................................................................................................................... 35

7

KRISTALNE STRUKTURE ..................................................................................................... 37
Zadaci ............................................................................................................................................ 40 Rješenja ......................................................................................................................................... 41

8

ELEKTROKEMIJA ................................................................................................................ 42
Zadaci ............................................................................................................................................ 44 Rješenja ......................................................................................................................................... 46

9 i. ii.

RAČUNANJE U KEMIJI: MJERNE JEDINICE, VELIČINE I FORMULE ..................................... 48 pretvaranje mjernih jedinica ........................................................................................ 48 veličine koje je potrebno poznavati ............................................................................. 49 bitne formule................................................................................................................ 51

iii.

Primjer pametnog baratanja formulama ...................................................................................... 55 Primjer za Hessov zakon ................................................................................................................ 56 Primjer određivanja empirijske formule ....................................................................................... 57 Razrjeđivanje otopina.................................................................................................................... 57 Miješanje kiseline i lužine .............................................................................................................. 58 Zadaci ............................................................................................................................................ 59 Rješenja ......................................................................................................................................... 69

DODATAK 1: RAZNE BOJE I PROMJENE BOJA ........................................................................... 72 DODATAK 2: KEMIJSKE FORMULE I NAZIVI .............................................................................. 75 DODATAK 3: KEMIJSKE FORMULE I SVOJSTVA TVARI IZ SVAKODNEVNE UPOTREBE .............. 77
Zahvale .......................................................................................................................................... 79

.

nego kao nadopuna srednjoškolskim udžbenicima i drugim sredstvima. autorica . Ova skripta NIJE namijenjena da posluži kao jedini izvor za učenje za maturu. premda nije ni posve isključeno.drzavna-matura. prvenstveno gradivo 4. a tamnocrvenom najnaprednije gradivo (za one koji žele znati više – nije vjerojatno. Namjera mi je obraditi ga do proljetnih praznika 2011. nudedi tehnike za lakše pamdenje i razumijevanje te upozoravajudi na česte greške.com 1 Uvod Namjena ove skripte je obuhvatiti najbitnije točke gradiva na koje treba obratiti pozornost pri pripremi za državnu maturu iz kemije. Napomena uz "predizdanje" Ova djelomično dovršena skripta ne sadržava neke planirane dijelove. i objaviti u novom izdanju skripte. ali NE obuhvada sve stavke iz Ispitnog kataloga jer ih je zbog njegove opsežnosti i još uvijek prisutnih nejasnoda nemogude u ovim okvirima obuhvatiti. osobito ne maturantima koji nisu imali prikladnu nastavu kemije u srednjoj školi. razreda. da de se takvo gradivo pojaviti na maturi). Sve stavke koje obuhvada sadržane su u Ispitnom katalogu. narančastom ono nešto naprednije (za više ocjene). U vedini skripte (osim dodatka Razne boje i promjene boja u kojem ilustrira sadržaj) boja teksta upuduje na težinu gradiva: zelenom je označeno osnovno gradivo koje bi svi trebali bar donekle poznavati za pozitivnu ocjenu.

relativne atomske mase – nema: nazive elemenata.drzavna-matura. podjelu na metale i nemetale. nazive blokova. oksidacijske brojeve. perioda i skupina.. pomodne oznake za odčitavanje elektronske konfuguracije. i.com 2 1 ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA I PERIODIČNOST SVOJSTAVA ELEMENATA periodni sustav koji se dobije s ispitom: – ima: simbole elemenata. redne brojeve.. elektronska konfiguracija – treba znati samo za elemente prve 4 periode: 1s 2s 3s 4s 3d 4p 2p 3p .

H = 1s1 He = 1s2 Li = 1s2 2s1 = [He] 2s1 B = 1s2 2s2 2p1 = [He] 2s2 2p1 Ne = 1s2 2s2 2p6 = [He] 2s2 2p6 Sc = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 = [Ar] 4s2 3d1 Zn = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 = [Ar] 4s2 3d10 Kr = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 = [Ar] 4s2 3d10 4p6 – iznimke: Cr = [Ar] 4s1 3d5 Cu = [Ar] 4s1 3d10 (neki smatraju da je pravilnije prvo pisati 3d a onda 4s elektrone.com 3 npr. oba redoslijeda bi trebala biti prihvatljiva) – i za njihove ione: kationi  od elektronske konfiguracije atoma oduzima se odgovarajudi broj zadnje dodanih elektrona npr.drzavna-matura. H– = 1s2 ( = [He] ) . Li+ = 1s2 ( = [He] ) Ca2+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ( = [Ar] ) Al3+ = 1s2 2s2 2p6 ( = [Ne] ) anioni  elektronskoj konfiguraciji atoma dodaje se odgovarajudi broj sljededih elektrona npr.

elektronegativnost atomski polumjer (razmatramo prvenstveno s i p elemente bez plemenitih plinova. atomski polumjer. to je prva energija ionizacije. = energija potrebna za izbijanje sljededeg elektrona iz kationa) X(g)  X+(g) + e–. d (prijelazne metale) i f (lantanoide i aktinoide) elemente ignoriramo) energija ionizacije: energija potrebna za izbijanje elektrona iz atoma (u plinovitom stanju. elementi najlakše (najčešde) tvore ione čija je elektronska konfiguracija jednaka elektronskoj konfiguraciji po rednom broju najbližeg plemenitog plina – kationi prijelaznih elemenata: prvo odlaze 4s. atom lakše tvori katione . energija ionizacije. a tek onda 3d elektroni Fe = [Ar] 4s2 3d6 Fe2+ = [Ar] 3d6 Fe3+ = [Ar] 3d5 Cu = [Ar] 4s1 3d10 Cu+ = [Ar] 3d10 Cu2+ = [Ar] 3d9 ii. a druga.drzavna-matura.com 4 O2– = 1s2 2s2 2p6 ( = [Ne] ) P3– = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ( = [Ar] ) opdenito. elektronegativnost energija ionizacije. ΔE = Ei  što je manja. elektronski afinitet. treda itd. elektronski afinitet.

što je manja. hidrida i halogenida (f elemente ignoriramo) gustoda. energija ionizacije i elektronski afinitet ne mijenjaju se kroz periodni sustav posve pravilno – najvažnije iznimke: elementi borove i kisikove skupine imaju manju prvu energiju ionizacije od prethodedih elemenata berilijeve odnosno dušikove skupine jer se njihovom ionizacijom izbija jedini p elektron vanjske ljuske odnosno ostaju 3 nesparena p elektrona (polupopunjene p orbitale). ostala fizikalna i kemijska svojstva tvorenje aniona. ΔE = Eea  što je vedi. dakle najvedi elektronski afinitet u periodnom sustavu ima klor a ne fluor iii. atom lakše tvori anione elektronegativnost: veličina ovisna o energiji ionizacije i elektronskom afinitetu koja pokazuje relativnu (u odnosu na ostale elemente) težnju da atom tvori anione ili katione (što je veda. lakše tvori katione) odnosno ima negativan ili pozitivan oksidacijski broj u spojevima. bazičnost oksida. hidrida i halogenida tvorenje kationa. kiselost oksida. metalna svojstva i reaktivnost metala. plemenitim plinovima ne određuje se elektronegativnost jer ne tvore spojeve ili ih ne tvore dovoljno *atomski polumjer.com 5 elektronski afinitet: energija potrebna za izbijanje elektrona iz jednovalentnog aniona (u plinovitom stanju. tališta. veza je polarnija odnosno više ionskog karaktera. nemetalna svojstva i reaktivnost nemetala. lakše tvori anione.drzavna-matura. vrelišta . p–elementi 2. kovalentni karakter oksida. periode imaju manji elektronski afinitet od elemenata ravno ispod sebe jer su njihovi atomi vrlo mali pa "redovni" elektroni jače odbijaju dodatni elektron. = – energija koja se oslobodi kad atom primi elektron) X–(g)  X(g) + e–. ionski karakter oksida. što je veda razlika elektronegativnosti između elemenata u vezi. elementi berilijeve i dušikove skupine imaju osobito nizak elektronski afinitet jer imaju popunjene valentne s orbitale odnosno polupopunjene valentne p orbitale.

Be C. Br B. B C. S. Na B. P. Be. B. Na. polumjer atoma B. Ge D. Koji od navedenih atoma ima najvedi atomski polumjer? A.drzavna-matura. elektronegativnost C. Be. Mg D. K C. Li. P. B. Be. Cr C. S. Ca 5. B. P C. talište 4. Li. S. N C. Na.com 6 Zadaci 1. P. Koji je točni redoslijed kad se atomi Li. Br 8. Koje svojstvo se u periodnom sustavu smanjuje slijeva nadesno i povedava odozgo prema dolje? A. S 3. B D. Li B. Oksid kojeg od navedenih elemenata je najviše ionski? A. Al B. As D. Li. C D. As. energija ionizacije D. Na B. K C. As ispravno poredani prema rastudem polumjeru? A. Koji od navedenih elemenata je najelektronegativniji? A. S. Koji od navedenih elemenata ima elektronsku konfiguraciju vanjske ljuske s 2p4? A. As. Na . Be. B. O D. Se 2. As B. S 6. Ca B. Si 7. Li. As D. Koji od navedenih atoma ima najmanju prvu energiju ionizacije? A. Na poredaju po porastu atomskog polumjera? A. Kojim su redom atomi P.

6. a izoelektronske čestice poredaj po veličini od najmanje prema najvedoj: Ar. izoelektronske čestice – čestice koje imaju isti broj elektrona (NE u jezgri nego u elektronskom omotaču) – atomi – neutralni (broj elektrona = broj protona) – kationi – pozitivno nabijeni ioni (broj elektrona < broj protona) Xn+ – anioni – negativno nabijeni ioni (broj elektrona > broj protona) Xn– – najčešde je atom plemenitog plina (najstabilnija elektronska konfiguracija. 2. Koje su od navedenih čestica izoelektronske: a) O–  F. to mu je polumjer vedi Zadaci 1. 4. to mu je polumjer manji – anioni su uvijek vedi od izoelektronskih atoma (protoni iz jezgre slabije privlače vedi broj elektrona). 5. Zn2+. D C A B C A B D iv. popunjena vanjska (valentna) ljuska) izoelektronski s nekoliko aniona i kationa (nastalih iz atoma koji se nalaze do tri mjesta ispred odnosno iza njega u periodnom sustavu – uvijek gledati u periodni sustav elemenata kad se rješavaju zadaci s izoelektronskim česticama!) – kationi su uvijek manji od izoelektronskih atoma (protoni iz jezgre jače privlače manji broj elektrona). d) Mg+  Na ? Stavi znak nejednakosti u kvadratid između njih (i samo između njih) da označiš odnos veličina njihovih polumjera. Cl–. 8. 3. što je vedi nabojni broj kationa. c) S–  Br. . K+. S2–. 7. P3–. 2. Prekriži česticu koja nije izoelektronska s ostalima. Ca2+.com 7 Rješenja 1. b) Fe2+  K. što je vedi nabojni broj aniona.drzavna-matura. Sc3+.

c) NH2–. c __ N2H62+ __ C2O42– __ NH4+ __ C22– __ NO2+ . b) NO2–. Cl–. b. Koja od navedenih čestica je izoelektronska s NO2+? a) N2O. a 2. Ca2+. d) Mg+ Na – izoelektronske mogu biti i čestice koje se sastoje od više atoma (molekule i višeatomni ioni) – gleda se zbroj elektrona atoma od kojih se čestica sastoji minus nabojni broj (uzimajudi u obzir predznak nabojnog broja!). d) SO2 2. Ar. e. a) O– F. P3– 2. d. K+.com 8 Rješenja 1. Poveži molekule s izoelektronskim ionima. ali uglavnom vrijedi isto pravilo Zadaci* 1.drzavna-matura. a. njihove odnose veličina teže je predvidjeti. a) CH4 b) C2H6 c) CO2 d) N2O4 e) N2 Rješenja* 1. S2–. Zn2+. Sc3+.

u stanju ravnoteže u reakcijskoj smjesi je prisutna zanemariva količina reaktanata. reakcijska entalpija je negativna npr. ΔH°r = –890 kJ/mol – endotermne – u njima se "troši" (veže) energija.drzavna-matura. produkti imaju višu energiju od reaktanata.01 i 100). sinteza nitrobenzena . pišu se s "normalnom" strelicom → npr. produkti imaju nižu energiju od reaktanata. ali ne sve. gorenje metana (zemnog plina): CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g). pišu se s povratnom strelicom ili N2O4(g) npr. po promjeni energije (u termodinamici) – egzotermne – u njima se oslobađa energija. ΔH°r = 80 kJ/mol *vedina rekacija za koje je potrebna povišena temperatura su endotermne. gorenje magnezija: Mg(s) + ½O2(g)  MgO(s) – povratne – u stanju ravnoteže u reakcijskoj smjesi je prisutna znatna količina i produkata i reaktanata (konstanta ravnoteže između 0. žarenje modre galice: CuSO4×5H2O(s)  CuSO4(s) + 5H2O. tlak) može se znatno utjecati na omjer prisutnih produkata i reaktanata. po stupnju ravnoteže – nepovratne – "idu do kraja". ravnoteža je pomaknuta daleko prema produktima (konstanta ravnoteže veda od 100). dimerizacija dušikova(IV) oksida: 2NO2(g) 3.com 9 2 VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA 1. reakcijska entalpija je pozitivna npr. mnoge samo imaju veliku energiju aktivacije (energija potrebna da reakcija započne ≠ promjena energije u reakciji)! 2. promjenom uvjeta (temperatura. po složenosti reaktanata i produkata – sinteza – od jednostavnijih tvari nastaju složenije npr.

iz CH3COONa) Fe3+ + 2H2O  Fe(OH)2+ + H3O+ (npr. baze i soli) CH3COO– + H2O  CH3COOH + OH– (npr.com 10 sinteza amonijeva klorida NH3(g) + HCl(g)  NH4Cl(s) – analiza – složenije tvari se rastavljaju na jednostavnije – piroliza – povišenom temperaturom bez prisutnosti kisika npr. iz FeCl3) – fotoliza – djelovanjem svjetlosti npr. elektroliza vode: 2H2O(l)  2H2(g) + O2(g) . h = Planckova konstanta 6. fotoliza srebrova klorida AgCl(s) ½Cl2(g) + Ag(s) (hν = energija kvanta svjetlosnog zračenja (ν = frekvencija. hidroliza estera: hidroliza soli slabih kiselina ili baza – anion slabe kiseline ili kation slabe baze reagira s vodom tako da nastane ta kiselina ili baza te hidroksilni anion ili oksonijev kation (vidi u poglavlju Kiseline.drzavna-matura.62×10–34 Js)) – elektroliza – djelovanjem električne struje npr. termički raspad kalcijeva karbonata: CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g) (Δ je oznaka za žarenje. umjesto toga se može pisati i +ΔT za povišenje temperature) – hidroliza – uz pomod vode npr.

pri čemu se ne mijenja zasidenost 6.drzavna-matura. nisu sve postojede reakcije redoks–reakcije. po smjeru putovanja elektrona (redoks–reakcije) – oksidacija – otpuštanje elektrona – povedanje oksidacijskog broja – redukcija – primanje elektrona – smanjenje oksidacijskog broja *u svakoj redoks reakciji odvijaju se jednako i oksidacija i redukcija!. baze i soli Zadaci 1. po promjeni zasidenosti (organske reakcije) – eliminacija – smanjenje zasidenosti (povedanje nezasidenosti) – oduzimanjem atoma nastaje dvostruka ili trostruka veza – adicija – povedanje zasidenosti – dodavanjem atoma na trostruku ili dvostruku vezu nastaje dvostruka ili jednostruka – supstitucija – jedan atom se zamjenjuje drugim. kiselo–bazne reakcije = neutralizacija vidi poglavlje Kiseline. za svaku posebno mogude je napisati samo jednadžbu polurekacije koja sadrži elektrone *naravno. ne dolazi u svim kemijskim reakcijama do promjene oksidacijskog broja vidi poglavlje Redoksi 5.com 11 elektroliza taline natrijeva klorida: NaCl(l)  Na(l) + ½Cl2(g) 4. U kojoj od navedenih reakcija dolazi do promjena oksidacijskog broja? .

2CrO42–  Cr2O72– D. adicija B. ni I. Reakcija u kojoj karboksilna kiselina reagira s alkoholom i nastaje organski spoj i voda zove se: A. B. 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + 2H2O + SO2 2. ni II. D. CrO2–  CrO42– C.com 12 A. i II. i I. SO3  SO42– D. CrO3  CrOF3 B. C. eliminacija C. NO3–  NO2– 4. 6. neutralizacija D. Cr3+  CrO42– 3. Koji od navedenih procesa su egzotermni? I. oduzimanje kristalne vode barijevom kloridu dihidratu A. supstitucija . Koja od navedenih promjena je oksidacija? A. Izravna sinteza klorbenzena iz benzena (uz FeCl3 kao katalizator) je: A. Cr3+  Cr(OH)4– C. esterifikacija B. VO3–  VO2+ B. samo I. 2K2CrO4 + H2SO4 → K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O D.drzavna-matura. saponifikacija 5. samo II. H2SO4 + 2NH3 → (NH4)2SO4 B. gorenje etana II. U kojoj od navedenih reakcija se krom reducira? A. hidroliza C. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO2 C.

A 5. redukcija Rješenja 1. C . A 6. D 2.com 13 D. B 4.drzavna-matura. A 3.

com 14 3 REDOKSI = redukcijsko–oksidacijske reakcije  reakcije u kojima se mijenja oksidacijski broj  nisu sve kemijske reakcije redoksi! one koje nisu (u kojima se nijednoj tvari ne mijenja oksidacijski broj). osim u hidridima metala (I. a za svaku vezu s manje elektronegativnim oduzima 1 (za vezu s istim elementom se ne dodaje ni ne oduzima). a jednom vezom s vodikom koji je manje elektronegativan Oksidacija Otpuštanje elektrona (Na  Na+ + e–). ali ne bi smjelo biti greška označiti "običnom") – elementarne tvari: 0 – kisik: vedinom –II (osim u: peroksidima –I. npr.drzavna-matura. izjednačavamo "običnim" "brojanjem atoma" – oksidacijski broj (obično se označava rimskom brojkom. dakle s ukupno 3 veze s kisikom koji je elektronegativniji. ugljik u HCOOH (mravlja kiselina) ima oksidacijski broj 2 jer je vezan s dvije veze s jednim kisikom i još jednom vezom s drugim kisikom. superoksidima –1/2. Redukcija pRimanje elektrona (Na+ + e–  Na) oksidacija je povedanje oksidacijskog broja (a redukcija smanjenje) pri redoks–reakciji uvijek se događa i oksidacija i redukcija (ukupni porast oksidacijskog broja nečega jednak je ukupnom smanjenju oksidacijskog broja nečeg drugog). reducira se reducens (redukcijsko sredstvo) – da bi reducirao nešto drugo. jednadžbe samo oksidacije ili samo redukcije sadrže elektrone i nazivaju se jednadžbe polureakcija oksidans (oksidacijsko sredstvo) – da bi oksidirao nešto drugo. odrediti . oksidira se Kako izjednačiti redoks? Prvo odrediti kojim se sve elementima mijenja oksidacijski broj (ako se smanjuje  redukcija. ako povedava  oksidacija) i za koliko (ako nije odmah vidljivo. skupine) –I – zbroj svih oksidacijskih brojeva u molekuli = 0 – zbroj svih oksidacijskih brojeva u ionu = nabojni broj tog iona *najopdenitije pravilo: svakom elementu se za svaku vezu s elektronegativnijim elementom dodaje 1 u oksidacijski broj. F2O II) – vodik: vedinom I. i II.

a onda izjednačiti brojeve istih atoma: broj elektrona u polureakciji jednak je promjeni oksidacijskog broja (promjena oksidacijskog broja jednog atoma × koliko ima takvih atoma) (ponekad je zgodniji jedan način.com 15 oksidacijske brojeve svih atoma s obje strane jednadžbe). 0). U jednadžbama polureakcija: 1. Prema tome napisati jednadžbe polureakcija (oksidacije i redukcije).drzavna-matura. Te po potrebi spojiti ione u odgovarajude tvari. ponekad drugi. zatim izjednačiti naboje elektronima: zbroj svih naboja s jedne strane (polu)reakcije je uvijek jednak zbroju svih naboja s druge strane (polu)reakcije – u svakoj polureakciji sudjeluje onoliko elektrona koliko je potrebno da se to postigne 2. ali ne nužno. eventualno dodajudi ione koji su prisutni u početnoj jednadžbi a ne sudjeluju u polureakcijama. ali sve se može riješiti pomodu bilo kojeg pa je dovoljno shvatiti i uvježbati jedan) Zatim pomnožiti jednadžbe polureakcija tako da se u oksidaciji otpusti onoliko elektrona koliko se u redukciji primi te ih zbrojiti (pri čemu se elektroni "pokrate"). način gledanja: prvo dodati elektrone. Na kraju uvijek provjeriti da u konačnoj jednadžbi ima jednako svih istih atoma s obje strane i da je zbroj naboja s obje strane isti (najčešde. način gledanja: prvo izjednačiti broj istih atoma s jedne i s druge strane strelice. Primjer (korak po korak): Al + Cl2  AlCl3 +3 0 0 –1 III –I Al + Cl2  AlCl3 O: Al  Al3+ R: Cl2  Cl– O: Al  Al3+ R: Cl2  2Cl– O: Al  Al3+ + e– R: Cl2 + e–  2Cl– O: Al  Al3+ + 3e– /×2 .

drzavna-matura. ponekad je potrebno malo kombiniranja) Primjer u kiselom: K2Cr2O7 + HBr  CrBr3 + Br2 + H2O + KBr O: 2Br–  Br2 + 2e– /×3 R: Cr2O72– + 6e– + 14H+  2Cr3+ + 7H2O Cr2O72– + 6Br– + 14H+ 2Cr3+ + 3Br2 + 7H2O K2Cr2O7 + 14HBr  2CrBr3 + 3Br2 + 7H2O + 2KBr Primjer u lužnatom: NaNO3 + NaOH + Zn  NH3 + Na2ZnO2 + H2O O: Zn + 4OH–  ZnO22– + 2H2O + 2e– /×4 R: NO3– + 8e– + 6H2O  NH3 + 9OH– 4Zn + 7OH– + NO3–  4ZnO22– + 2H2O + NH3 4Zn + 7NaOH + NaNO3  4Na2ZnO2 + 2H2O + NH3 .com 16 R: Cl2 + 2e–  2Cl– O: 2Al  2Al3+ + 6e– R: 3Cl2 + 6e–  6Cl– /×3 2Al + 3Cl2  2Al3+ + 6Cl– 2Al + 3Cl2  2AlCl3 Nakon što se uvježba. obično se sve piše samo kao: Al + Cl2  AlCl3 O: Al  Al3+ + 3e– R: Cl2 + 2e–  2Cl– 2Al + 3Cl2  2AlCl3 /×2 /×3 2Al + 3Cl2  2Al3+ + 6Cl– Redoksi u kiselim ili lužnatim vodenim otopinama – redoksi u kiselom (prisutna je kiselina ili kisela sol): nikad se u jednadžbi (polu)reakcije ne može nadi OH– (lužnato!) nego samo H2O i H+ (H+ se stavlja na istu stranu gdje su elektroni) – redoksi u lužnatom (prisutna je lužina ili lužnata sol): nikad se u jednadžbi (polu)reakcije ne može nadi H+ (kiselo!) nego samo H2O i OH– (OH– se stavlja na suprotnu stranu od elektrona) (vodu se uvijek može dodati s one strane gdje nedostaje kisika ili vodika.

i u kiselom i u lužnatom) H+ O: H2O2  O2 + 2H+ + 2e– R: H2O2 + 2e– + 2H+  2H2O OH– O: 4HO2–  3O2 + 4e– + 2H2O R: HO2– + H2O + 2e–  3OH– – disproporcioniranje – ista tvar se i oksidira i reducira P4 + OH–  PH3 + H2PO2– O: P4 + 8OH–  4H2PO2– + 4e– /×3 R: P4 + 12e– + 12H2O  4PH3 + 12OH– 4P4 + 12OH– + 12H2O  4PH3 + 12H2PO2– P4 + 3OH– + 3H2O  PH3 + 3H2PO2– – sinproporcioniranje – ista tvar je i produkt oksidacije i produkt redukcije IO3– + I– + H+  I2 O: 2IO3– + 12H+  10e– + I2 + 6H2O R: 2I–  2e– + I2 /×5 2IO3– + 12H+ + 10I–  6I2 + 6H2O IO3– + 6H+ + 5I–  3I2 + 3H2O – "složeni" redoksi – više tvari se oksidira ili se više tvari reducira – ukupan broj elektrona koji sudjeluje u redukcijama mora biti jednak ukupnom broju elektrona koji sudjeluje u oksidacijama CrI3 + KOH + Cl2  K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O + KI O: Cr3+ + 8OH–  CrO42– + 3e– + 4H2O /×2 O: I– + 8OH–  IO4– + 8e– + 4H2O R: Cl2 + 2e–  2Cl– /×7 2Cr3+ + 24OH– + I– + 7Cl2  2CrO42– + IO4– + 14Cl– + 12H2O 2CrI3 + 24KOH + 7Cl2  2K2CrO4 + KIO4 + 14KCl + 12H2O + 5KI .com 17 – redoksi s vodikovim peroksidom (može se i oksidirati i reducirati.drzavna-matura.

A 2. Kad se jednadžba __ClO3– + __I– + __H+  __Cl– + __I2 + __H2O izjednači. B. 2 B. ClO3 + Br–  Cl2 + Br2 1) Što je redukcijsko sredstvo? A. 5/1 2– 5. 6 D. 6 C. Br– C. D. 3/1 D. B . ClO3– B. 2 4 6 8 Rješenja 1. u kojem su međusobnom omjeru koeficijenti Br–/ClO3–? A. koji je koeficijent ispred H+? A. 6/1 D. C. _Sn (aq) + _NO3–(aq) + _H+(aq)  _Sn4+(aq) + _NO(g) + _H2O(l) Koliki je koeficijent uz H+(aq) kad se jednadžba izjednači najmanjim cjelobrojnim koeficijentima? A. Br2 2) Kad se jednadžba reakcije izjednači. neki drugi 2. 16 2+ 3. 1/1 B. 2/1 C. 8 – 4. 2/1 B.com 18 Zadaci 1. __ S + __ H2O  __SO2 + __H+ + __e– Koliki je koeficijent ispred H+ kad se jednadžba polureakcije izjednači najmanjim cjelobrojnim koeficijentima? A.drzavna-matura. Kad se jednadžba MnO4– + NO2– + H+  Mn2+ + NO3– + H2O izjednači najmanjim cjelobrojnim koeficijentima. Cl2 D. koliki je odnos koeficijenata H+/I2? A. 1 B. 8 D. 4 C. 3/1 C.

B . D 4.com 19 3. 1) B.drzavna-matura. 2) D 5.

com 20 4 KISELINE. H2SO4. protona. npr.drzavna-matura. HBr. = H3O+ oksonijevih) iona – sadrže H u svojoj formuli. NH3 je baza. HCl. Ca(OH)2(aq) hidroksidi – tvari koje sadrže hidroksidne OH– ione – sve što ima OH u svojoj formuli a ne spada u organske tvari baze – tvari koje kad bi bile u vodenoj otopini. npr. vidi dalje) ( lužine < hidroksidi < baze ) – Brønsted–Lowryeva teorija: kiseline – daju H+ baze – primaju H+ reakcija između kiseline i baze: H+ prelazi s čestice kiseline na česticu baze – iz kiseline nastaje konjugirana baza. BAZE I SOLI – Arrheniusova teorija: kiseline – u vodenoj otopini povedavaju koncentraciju H+ (vodikovih kationa tj. a iz baze konjugirana kiselina HSO4–(aq) + PO43–(aq)  SO42–(aq) + HPO42–(aq) kiselina baza konjugirana baza konjugirana kiselina najčešde je jedna od tih čestica voda: HNO3(aq) + H2O(l)  NO3–(aq) + H3O+(aq) K B KB KK NH3(aq) + H2O(aq)  NH4+(aq) + OH–(aq) B K KK KB – jake kiseline: halogenovodične (HI. Ca(OH)2(s) – razlika između lužine i baze (u ovoj teoriji) je samo to što lužine moraju biti u aq. HClO4 . bile bi lužine (čak i ako nisu stvarno topljive u vodi). HNO3. H3PO4(aq) lužine – u vodenoj otopini (aq) povedavaju koncentraciju OH– (hidroksidnih) iona – sadrže OH u svojoj formuli. npr. NE HF). a baze su u bilo kojem stanju (kiseline se također odnose na sva stanja) – baze ne sadrže nužno OH (npr.

KOH). N2O5. sol slabe kiseline i slabe baze = ovisi koja je jača (čiji pK je dalji od 7 – kiseline imaju pK manji od 7.. sol jake kiseline i jake baze = neutralna ("poništavaju se"). SO3 (središnji element je uvijek jednakovalentan (jednak oksidacijski broj) u oksidu i odgovarajudoj kiselini) – bazični oksidi – njihovim otapanjem u vodi nastaju lužine (ili bi nastajale da su topljivi) – oksidi metala: MgO. dakle reagiraju u kiselo–baznim reakcijama i s uobičajenim kiselinama i s uobičajenim bazama – npr. Cr(OH)3 2Al(s) + 6HCl(aq)  2AlCl3(aq) + 3H2(g) 2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O(l)  2Na[Al(OH)4] + 3H2(g) kiselo–bazne reakcije 1. a ugljikovodici u "normalnim" kiselo–baznim reakcijama uopde ne reagiraju) smatrajte slabim kiselinama/bazama (amonijak i amini su također baze makar nemaju OH) pH vrijednost = logaritam koncentracije H+ pomnožen s –1 (da bude u svim "normalnim" slučajevima pozitivan)  što ima više H+. hidroksidi zemnoalkalijskih metala (najčešde Ca(OH)2) – sve ostalo što ima H ili OH (a da nije organski spoj – karboksilne kiseline imaju OH ali su. Al(OH)3 (i Al i Al2O3). Zn(OH)2. sol jake kiseline i slabe baze = kisela (ono što je jače prevladava  ). pH je manji manji pH = kiselije pH < 7  kiseline pH > 7  lužine pH vodenih otopina soli: sol slabe kiseline i jake baze = bazična. P2O5. a kationa iz slabe baze ta baza i H+ (vidi u poglavlju Vrste kemijskih reakcija – hidroliza) – kiseli oksidi – njihovim otapanjem u vodi nastaju kiseline – oksidi nemetala: CO2. – amfoterne tvari: mogu biti kiseline ili baze. kiselina + baza  sol + voda = neutralizacija KOH(aq) + HCl(aq)  KCl(aq) + H2O(l) . H2O. kiseline!.com 21 – jake baze: hidroksidi alkalijskih metala (najčešde: NaOH. FeO. piše se za svaki ion koji potječe iz slabe kiseline ili slabe baze – hidrolizom aniona iz slabe kiseline nastaje ta kiselina i OH–. očito. SO2. Fe2O3. ovisno s kojim tvarima reagiraju. a baze vedi) – kad se piše hidroliza soli.. CaO.drzavna-matura. BaO.

NH3 D. Od otopina navedenih soli iste koncentracije. Otapanjem koje od navedenih tvari u vodi nastaje kisela otopina? A. druge u lužnatom") – složena slaba organska kiselina ili baza čiji konjugirani oblik ima različitu boju – promjene boja indikatora dane su u dodatku Razne boje i promjene boja – ostale forumule.drzavna-matura. kiselina + bazični oksid  sol + voda 2HNO3(aq) + Ag2O(s)  2AgNO3(aq) + H2O(l) 3. metal + nemetal  sol(s) 2Fe(s) + 3Cl2(g)  2FeCl3(s) 2. CH4 2. a ostali se samo formalno prerasporede (u stvarnosti se ni ne prerasporede jer nisu u kristalnoj rešetci nego u vodenoj otopini pa su ionako izmiješani). koja je najviše lužnata? . s ako je netopljiva) + vodik Mg(s) + 2HBr(aq)  MgBr2(aq) + H2(g) i reakcijama dvostruke izmjene – od dvije topljive soli unakrsnom izmjenom iona nastaje jedna topljiva i jedna netopljiva AgNO3(aq) + KCl(aq)  AgCl(s) + KNO3(aq) – kiselo–bazni indikator = tvar koja poprima različitu boju pri pH iznad odnosno ispod određene vrijednosti ("jedne boje je u kiselom. soli se mogu dobiti i redoks–reakcijama: 1. veličine i formule Zadaci 1. Ar C. pa se svaka neutralizacija može pisati: H+(aq) + OH–(aq)  H2O(l) npr.com 22 zapravo se reakcija odvija samo između H+ i OH– iona. metal + kiselina  sol(aq ako je topljiva. CO2 B. K+(aq) + OH–(aq) + H+(aq) + Cl–(aq)  H2O(l) + K+(aq) + Cl–(aq) (osim ako nastaje netopljiva sol: Ba2+(aq) + 2OH–(aq) + 2H+(aq) + SO42–(aq)  BaSO4(s) + 2H2O(l) ) 2. primjeri i zadaci za računanje dane su u poglavlju Mjerne jedinice. kiseli oksid + baza  sol + voda CO2(g) + Ca(OH)2(aq)  CaCO3(s) + H2O(l) osim kiselo–baznim reakcijama.

drzavna-matura. 6. NaCl B. 5. H3PO4(aq) 5. 7.2 × 10–8 H2PO4–(aq) + H2O(l)  H3PO4(aq) + OH–(aq). koja je najkiselija? A. NaNO2 C. KNO3 B. NH4Br C. K = 6. KNO3 D. A D D A C D B . SO2 D. Među vodenim otopinama navedenih soli koncentracije 0. NaNO2 3. MgCl2 C. H2O(l) C.6 × 10–7 Koja je konjugirana baza H2PO4–? A. Među otopinama navedenih oksida jednake koncentracije. Reakcije dihidrogenfosfatnog iona u vodi: H2PO4–(aq) + H2O(l)  HPO42–(aq) + H3O+(aq). Vodena otopina koje od navedenih soli (koncentracije 1.0 mol/dm 3) ima pH manji od 7? A. KF D. K = 1. NaCl B. koja je najkiselija? A. 2. HPO42–(aq) B. Vodena otopina koje od navedenih soli je najkiselija? A. NH4C2H4O2 B. 3. NaO2CCH3 Rješenja 1. BaO2 C.com 23 A. SO3 4. NaCN C. NH4Cl D. BaO B. OH–(aq) D. AlCl3 7.10 mol/dm 3. 4. NH4Cl D. NH4NO2 6.

drzavna-matura.com 24 .

CH3Cl je polarna molekula.drzavna-matura. sve dvoatomne molekule osim onih elementarnih tvari su očito polarne – kovalentni spoj = spoj koji sadrži samo kovalentne veze – ionski spoj ≠ spoj koji sadrži samo ionske veze! – višeatomni ioni (NH4+. orijentacijskom približnom granicom može se smatrati razlika elektronegativnosti 1. CH3COO–. kovalentna. a potpuno ionski spojevi ne postoje). a s drugim ionima ionskom vezom – npr. PO43–.. OH–. potpuno kovalentne su samo molekule elementarnih tvari. npr... ali CCl4 nije iako sadrži 4 polarne C–Cl veze jer su one u prostoru simetrično raspoređene (tetraedar). ali i veze među atomima koji se malo razlikuju po elektronegativnosti imaju svojstva nepolarnih veza. a polarna bi bila i CBrClFI.) unutar sebe su povezani kovalentnim vezama.. a kovalentnu istovrsni atomi i atomi koji se međusobno manje razlikuju po elektronegativnosti (tipično dva nemetala ili nemetal–elektronegativni metal) – granica između ionskih i kovalentnih spojeva nije čvrsta (što je razlika elektronegativnosti veda spoj je više ionski.com 25 5 VRSTE I JAKOST KEMIJSKIH VEZA – osnovne vrste veza među atomima: ionska. H2O i NH3 su polarne jer su oko središnjeg atoma osim atoma vodika raspoređeni i slobodni elektronski parovi pa raspored nije simetričan (a analogno tome i SO2. CO je polarna molekula a CO2 nije. metalna – kovalentna veza može biti nepolarna (posve nepolarna veza je samo među istovrsnim atomima. svrstavaju se po svojstvima. Cr2O72–. SO42–. 3 Cl=O i 1 Cl–O) – metalna veza je veza isključivo među atomima metala – istovrsnim ili raznovrsnim (legure) – ionsku vezu tvore atomi koji se međusobno jako razlikuju po elektronegativnosti (tipično metal–nemetal međusobno jako udaljeni u periodnom sustavu). C–H) i polarna (među atomima koji se više razlikuju po elektronegativnosti) – polarna veza ≠ polarna molekula! – polarne molekule su one koje imaju polarne veze koje nisu centralno simetrično raspoređene (ne "poništavaju" se naboji) – npr. NH4ClO4 se sastoji od NH4+ i ClO4– iona te jedna formulska jedinka sadrži jednu ionsku i 11 kovalentnih veza (4 N–H. ali XeF4 je nepolarna jer su i elektronski parovi simetrični.9 .).

to su tališta spojeva viša – jakost kovalentne veze: također su krade veze (manji zbroj polumjera) jače. kloroform) uglavnom dobra uglavnom slaba praktički nikakva (kemijska reakcija ≠ otapanje) – jakost ionske veze može se predvidjeti po formuli gdje je k konstanta proporcionalnosti. trostruke veze su jače (i krade) od dvostrukih a dvostruke od jednostrukih – tališta i vrelišta kovalentnih spojeva NE ovise o jakosti kovalentne veze nego o jakosti međumolekulskih privlačenja (koja ovise o polarnosti) i masi molekula – viša tališta i vrelišta imaju polarniji spojevi i spojevi vede molarne mase – kovalentna veza je usmjerena u prostoru.drzavna-matura.com 26 – najvažnije razlike u svojstvima vedine spojeva kovalentni tališta (i vrelišta) niska ionski visoka metali velik raspon. ali nije tipičan kovalentni kristal jer ima slojeve slobodnih elektrona (kao u metalima. u NaCl nego u KI. a ionska i metalna nisu – ionski kristali = kristali ionskih spojeva – kovalentni kristali ≠ kristali kovalentnih spojeva – u kovalentnim kristalima je vrlo velik broj atoma međusobno povezan kovalentnim vezama – vrlo velika tvrdoda. zato dobro vodi električnu struju) među slojevima kovalentno vezanih atoma) . visoka tališta – primjeri kovalentnih kristala su malobrojni.. utjecaj naboja je značajniji nego utjecaj polumjera) – što je ionska veza jača. q1 i q2 naboji iona a r minimalni razmak među njima (zbroj njihovih polumjera). jača je u MgO nego u NaCl. najpoznatiji je dijamant (i grafit se najčešde tu ubraja. dakle ionska veza je jača među manjim ionima vedeg naboja (npr.. uglavnom viša nego kovalentni a niža nego ionski električna vodljivost topljivost u vodi (i polarnim otapalima) slaba slaba za molekule koje nisu jako polarne dobra u talinama i vodenim otopinama uglavnom dobra dobra praktički nikakva (kemijska reakcija ≠ otapanje) topljivost u nepolarnim otapalima (npr.

NH3. N ili F) i drugog atoma vodika – između istovrsnim (npr. elementarni nemetali i nepolarne molekule mogli bi biti samo u plinovitom stanju Zadaci 1. Al–N C. CH3CH2OH–H2O zbog čega se etanol jako dobro miješa s vodom. U kojem nizu čestica su sve veze unutar njih kovalentne? A. van der Waalsove sile. NaI D. kao što su proteini. HF zato imaju viša vrelišta nego što bi se očekivalo prema analognim H2S. Al. PH3. Veza između kojeg od navedenih parova atoma ima najizraženiji ionski karakter? A. jod) – osnovne vrste međumolekulskih interakcija (nisu prave veze! jer su mnogo slabije): vodikova veza. As4 2. H2O.com 27 – kristali vedine kovalentnih spojeva (i plemenitih plinova) nazivaju se molekulski i na okupu ih drže međumolekulska privlačenja (molekule nisu međusobno povezane kovalentnim vezama!) – mala tvrdoda.. BCl3. HCl. Al–As B.. I2. SiCl4. NH3–H2O zbog čega je amonijak jako topljiv u vodi.drzavna-matura. parovi nukleotida u DNA međusobno su povezani vodikovim vezama) – van der Waalsove sile (dipol–dipol interakcije) – među polarnim molekulama – Londonove sile (inducirani dipol–inducirani dipol interakcije) – vrlo slaba privlačenja među nepolarnim molekulama (i atomima plemenitih plinova) – kad ih ne bi bilo. NH4Br.) ili među različitim dijelovima iste molekule (prvenstveno duže organske molekule s više funkcionalnih skupina. Koja od navedenih dvoatomnih molekula sadrži najkradu vezu? . niska tališta (često sublimiraju. po dvije molekule karboksilnih kiselina se međusobno povezuju u dimere) ili raznovrsnim molekulama (npr. Londonove sile – vodikova veza – najjače međumolekulsko privlačenje. između atoma vodika vezanog uz jako elektronegativni atom (O. Al–O 3. HBr C. N2H4. H2S. Al–Se D. O3. npr. PCl3 B.

com 28 A. O2. N2 6. F2.drzavna-matura. Sve navedeno su osobine vedine ionskih tvari u čvrstom stanju OSIM: A. 2 i 3 8. samo 2 C. NaOCl D. O2. O2 C. F2. F2 D. F2 B. F2 D. OSIM: A. K2CrO4 5. vrelište . netopljivost u organskim otapalima 7. samo 1 B. O2. Koji je točan redoslijed kad se molekule N2. O2 C. visoko talište C. Na slici. N2 B. N2. N2. F2 poredaju po porastu jačine veze? A. visoka električna vodljivost B. 1 i 3 D. Koja od navedenih čestica sadrži samo kovalentne veze? A. H2SO4 B. topljivost u vodi D. O2. NH4NO3 C. S2 4. 1. koje veze su vodikove veze? A. N2. Sva od navedenih svojstava tekudina povedavaju se porastom jakosti međumolekulskih sila.

D 6. A 2. viskoznost Rješenja 1. entalpija isparavanja C. B 8. A 5.com 29 B. D 3. C .drzavna-matura. tlak para D. A 7. A 4.

drzavna-matura.com 30 6 VSEPR teorija – raspored kovalentno vezanih atoma u prostoru opisuje se pomodu VSEPR teorije (teorija odbijanja elektronskih parova valentne ljuske) – osnovni raspored u prostoru ovisi o tome koliko je "stvari" vezano uz središnji atom (pri čemu je jedna "stvar" jedan atom (bez obzira je li veza jednostruka ili višestruka) ili jedan elektronski par ili jedan nespareni elektron) – "stvari" se raspoređuju tako da budu što udaljenije jedna od druge (zamisliti kako bi se rasporedio takav broj jednakih balona zavezanih skupa) iza ravnine papira ispred ravnine papira u ravnini papira broj "stvari" 1 prostorni oblik linearna 2 linearna 3 planarna 4 tetraedar .

parova (ili nesparenih elektrona) 0 1 2 3 4 1 linearna H2 H–H 2 linearna BeCl2 linearna –CN –C N: He He: . a one koje nemaju praktično značenje precrtane. za oblik koji u prostoru zauzimaju ostale "stvari" (atomi) postoji određeni naziv.drzavna-matura. pa se svi mogudi rasporedi oko jednog središnjeg atoma mogu prikazati (najbitnije strukture su uokvirene. dani su jednostavni primjeri za sve za koje postoje): broj "stvari" od toga el.com 31 5 trostrana bipiramida 6 oktaedar – ako je jedna ili više "stvari" elektronski par (ili nespareni elektron).

com 32 3 planarna BCl3 planarna kutna SO2 linearna NO 4 tetraedar CH4 trostrana piramida planarna kutna H2O linearna HCl Ar NH3 5 lin trostrana bipiramida oblik ljuljačke SF4 T–oblik ClF3 linearna XeF2 earna PCl5 .drzavna-matura.

a najslabije vezni elektronski parovi – zbog toga se nevezni elektroni (slobodni elektronski parovi i nespareni elektroni) najprije smještaju u međusobno što udaljenije položaje (vidi npr. nego poredak i uočiti da te razlike nisu osobito velike ali ni zanemarive): Kako nacrtati prostornu strukturu? npr. smisleno povezati atome u molekulu (vodik je jednovalentan!. valentnih elektrona.com 33 6 linearna oktaedar SF6 kvadratna piramida planarna kvadratna T–oblik ClF5 XeF4 – VSEPR teorija kaže da se međusobno najjače odbijaju slobodni elektronski parovi. ali npr. dodati određeni broj elektrona anionu odnosno oduzeti kationu) O H O S O . za molekule koje potječu iz tetraedra oni su približno (ne treba znati brojke. središnji atom je najčešde onaj koji je jedini takav i/ili onaj najvedeg atomskog broja). planarni kvadratni oblik). HSO4– – napisati Lewisovom simbolikom (pripisati svakom atomu njegov broj "točkica" tj. a kao posljedica toga su kutevi među atomima vezanim uz atom koji ima i nevezne elektrone malo manji od onih danih u prvoj tablici – točne kuteve nije mogude samim time jednostavno predvidjeti.drzavna-matura. ugljik gotovo uvijek četverovalentan. također iz istog razloga su kutevi među neveznim elektronima te između neveznog elektrona i vezanog atoma malo vedi od onih danih u prvoj tablici.

i što jasnije ga nacrtati raznim vrstama crtica Zadaci 1.drzavna-matura... Prema VSEPR teoriji. – S okružuju 4 veze  tetraedar – lijevi O dvije veze i dva nevezna para  kao u molekuli vode.. i 1 i 2 D.com 34 O – odrediti koliko je "stvari" oko svakog atoma i koliko je od toga veza a koliko neveznih (parova) elektrona (osim za vodik jer za nj postoji samo jedna mogudnost). raspored može biti samo linearan . samo 1 B. ni 1 ni 2 2. kod koje čestice se svi njeni atomi nalaze u istoj ravnini? 1) CH3+ 2) CH3– A. i prema tome odrediti prostorni raspored. planarna kutna – ostali O imaju po jednu vezu i dva ili tri nevezna para – ako je samo jedna veza.. Koja od navedenih čestica ima isti prostorni oblik kao NH3? . samo 2 C.

F D. NCl3 C. Napiši Lewisove i prostorne formule za: A. SO3 3. ClF4– Rješenja 1. N C. koji od navedenih atoma može imati više od 8 valentnih elektrona? A. 6. Kad tvori kovalentne veze. PCl4+ D. SO32– B. Nema neveznih parova valentnih elektrona. Cl 4. B. CO32– C. H B. D. Središnji atom je S. Sve veze su dvostruke. Koja tvrdnja je točna za najstabilniju Lewisovu strukturu CS2? A. C. ClF3 B. U kojoj od navedenih čestica središnji atom nije okružen s točno 8 valentnih elektrona? A. D 4. A 2. D . A 3. BF4– B. Središnji atom nema oktet valentnih elektrona. ClF2+ C.drzavna-matura.com 35 A. SF4 5. NO3– D.

B 6. . samo zadnja s običnim crticama): . .drzavna-matura. prostorne (Lewisove mogu biti iste.com 36 5.

jednostavna (primitivna) . u = unificirana atomska jedinica mase. NA = Avogadrova konstanta. d = a kocke. nego razumjeti i pamtiti izgled jedinične delije (ionako ju treba znati nacrtati) oznake: r = polumjer atoma.drzavna-matura. a = duljina brida jedinične delije. D = a jednog atoma = plošna dijagonala = prostorna dijagonala kocke. V = volumen jedinične delije. M = molarna masa) udio prostora koji zauzimaju atomi (Ks = koeficijent slaganja): udio prazinina = 1 – udio prostora koji zauzimaju atomi KB = koordinacijski broj (broj atoma kojima je atom okružen) 1) temeljni tipovi kristalnih struktura izgrađenih od istovrsnih atoma a) kubična kristalna rešetka volumen kocke: V = a3 i.com 37 7 KRISTALNE STRUKTURE preporuka: ne učiti napamet formule i brojeve. Va = volumen volumen kugle: Va = 4/3r3π (volumen atoma računa se prema volumenu kugle) Z = broj atoma u jednoj deliji gustoda: (Ar = relativna atomska masa.

može se smatrati da se susjedni atomi "dotiču" na bridovima kocke pa je: a = 2r svaki atom dijeli 8 susjednih delija pa je: Z = 1/8 × 8 = 1 svaki atom "dotiče" 6 atoma pa je: KB = 6 ii. plošno centrirana središta atoma nalaze se na vrhovima kocke i u središtima strana kocke. a atom u sredini pripada jednoj deliji pa je: Z = 1/8 × 8 + 1 = 2 svaki atom "dotiče" 8 atoma pa je: KB = 8 iii.drzavna-matura. prostorno (volumno) centrirana središta atoma nalaze se na vrhovima kocke i u središtu kocke.com 38 središta atoma nalaze se na vrhovima kocke. a atom u sredini plohe pripada dvjema delijama pa je: . susjedni atomi se "dotiču" na prostornoj dijagonali pa je: 4r = D = a  a = 4r/ svaki atom na vrhovima dijeli 8 susjednih delija. susjedni atomi se "dotiču" na plošnoj dijagonali pa je: 4r = d = a  a = 4r/ =2 r svaki atom na vrhovima dijeli 8 susjednih delija.

drzavna-matura. također) 2) temeljni tipovi struktura binarnih spojeva – kubična kristalna rešetka (V = a3) A = anion.com 39 Z = 1/8 × 8 + 6 × 1/2 = 4 svaki atom "dotiče" 12 atoma (4 u istoj ravnini. svaki atom "dotiče" 6 atoma u istoj ravnini. 3 gore i 3 dolje pa je : KB = 12 Z = 2×1/2 + 2×6×1/6 + 3 = 6 – plošno centrirana kubična i heksagonska kristalna rešetka se nazivaju "guste" jer imaju najvedi (jednaki) koeficijent slaganja (najvedi koordinacijski broj. 4 gore i 4 dolje) pa je: KB = 12 b) heksagonska kristalna rešetka volumen heksagonske prizme: V = B×c = 6a2 /4 × c = a2c /2 susjedni atomi se "dotiču" na bridu baze prizme pa je: a = 2r jednaka gustoda slaganja kao i kod plošno centrirane kubične. K = kation  anion i anion odnosno kation i kation se u kristalnoj rešetki međusobno ne "dotiču" (istovrsni naboji se odbijaju) nego se uvijek "dotiču" anion i kation (naboji različitog predznaka se privlače) Z = broj formulskih jedinki u jednoj deliji – struktura CsCl .

c. Izračunaj: a. rešetka se sastoji od dviju plošno centriranih rešetaka "uguranih" jednu u drugu tako da su ioni jedne između iona druge. udio praznog prostora u kristalu molibdena. duljinu brida elementarne delije.com 40 kad su anion i kation približno jednake veličine. rešetka se sastoji od dviju primitivnih rešetaka "uguranih" jednu u drugu tako da su ioni jedne u središtima delija druge. . Polumjer atoma Po je 190 pm. Izračunaj: a. anion i kation se "dotiču" na bridu a = 2r(A) + 2r(K) Z = 4 = 4A + 4K KB = 6 Zadaci 1. Radioaktivni metal polonij kristalizira po tipu primitivne kubične strukture. b. duljinu brida elementarne delije. Polumjer atoma Mo je 136 pm. b. gustodu molibdena. 2.drzavna-matura. gustodu polonija. anion i kation se "dotiču" na prostornoj dijagonali D=a = 2r(A) + 2r(K) Z = 1 = 1A + 1K KB = 8 – struktura NaCl kad je kation znatno manji od aniona. Kristalna struktura molibdena je karakterizirana volumno centriranom kockom.

a duljina brida kubične kristalne rešetke nikla 0. b) 10. volumno centrirana). Kristalna struktura kobalta opisana je gustom heksagonskom slagalinom.353 nm. Srebrov klorid. Najmanja udaljenost između središta Tl+ i Cl– iona je 333 pm.63 5. Eksperimentalno je ustanovljeno: gustoda nikla je 8. b) 6. plošno centrirana. 6. polumjer atoma nikla 0. a gustoda 8. Izračunaj: a) duljinu brida elementarne delije AgCl b) najmanju udaljenost između središta iona Ag+ i Cl–.125 nm. kristalizira po tipu rešetke CsCl. Gustoda AgCl je 5. Talijev(I) klorid. TlCl. Odredi tip kubične kristalne rešetke nikla (jednostavna.03 g cm–3 .9 g/cm3. kristalizira po tipu rešetke NaCl. b) gustodu talijevog(I)klorida izraženu u g cm–3. a) 384 pm. Izračunaj: a) duljinu brida delije TlCl. a) 555 pm. b) 7.85 g/cm 3.com 41 3.drzavna-matura.32 g/cm3 2. c) 32% 3.1 pm. Koliki je osni omjer c/a? 5.3 g/cm3. Rješenja 1. Z = 4  plošno centrirana 4. b) 278 pm 6. Duljina stranice baze elementarne delije kobalta iznosi 250.57 g cm–3. 1. 4. a) 380 pm. AgCl. a) 314 pm.

drzavna-matura.com

42

8 ELEKTROKEMIJA
sve reakcije u elektroliznim i galvanskim člancima su redoks–reakcije Katoda Redukcija Anoda Oksidacija (uvijek – i u elektrolizi i u galvanskim člancima!) u elektrolizi: kationi putuju prema katodi (pozitivni su pa trebaju primiti elektrone  katoda je negativna elektroda pa privlači pozitivne katione), anioni prema anodi (negativni su pa trebaju otpustiti elektrone  anoda je pozitivna elektroda pa privlači negativne anione) elektroliza vode: A(+): 2H2O → O2 + 4e– + 4H+ K(–): 2H2O + 2e– → H2 + 2OH– /×2 6H2O → 2H2 + O2 + 4OH– + 4H+ 4H2O 2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g) pri elektrolizi vodene otopine kiseline (npr. H2SO4) ili lužine (npr. NaOH) ne mogu nastati "suprotni" ioni (OH– u kiselom, H+ u lužnatom), nego umjesto toga na toj elektrodi reagira "vodeni" dio kiseline ili lužine: za kiselinu: K: 2H+ + 2e–  H2 za lužinu: A: 4OH–  O2 + 4e– + 2H2O (druga polureakcija i ukupna reakcija su iste kao za elektrolizu vode) elektroliza vodenih otopina kationa alkalijskih i zemnoalkalijskih metala (i aluminija) i složenih (višeatomskih) aniona je zapravo elektroliza vode – na onoj elektrodi na kojoj bi se pri elektrolizi taline iste tvari izlučivala tvar koja potječe iz nekog od tih iona, umjesto toga se izlučuje vodik (katoda) odnosno kisik (anoda) primjeri:
elektroliza vodene otopine: Na2SO4(aq) AlCl3(aq) Cu(NO3)2(aq) produkti na katodi H2, OH– H2, OH– Cu(s) produkti na anodi O2, H+ Cl2(g) O2, H+

zato treba uvijek paziti za elektrolizu, osobito halogenida (npr. NaCl, KI, AlBr3...), radi li se o talini ili o vodenoj otopini!

drzavna-matura.com

43

standardni redukcijski potencijal (E°) – znači da je određen za reakciju redukcije – što je pozitivniji, redukcija je spontanija (ako je pozitivan, redukcija je spontanija od redukcije vodika, što znači događa se u vodenoj otopini, a ako je negativan, redukcija se ne događa u vodenoj otopini nego se umjesto toga reducira vodik (elektroliza vode!)); za oksidaciju (reakciju u obrnutom smjeru) mu treba obrnuti predznak Voltin niz ( = elektrokemijski niz = niz standardnih redukcijskih potencijala metala): – kationi alkalijskih metala (od donjih – najreaktivnijih – prema gornjima) –||– zemnoalkalijskih metala –||– –||– aluminija i nekih prijelaznih metala (cink, kadmij, krom...) 0 (H+) kationi "poluplemenitih" i "plemenitih" metala (redom najvažniji primjeri): Cu2+, Ag+, Pd2+, Pt2+, Au3+ + reaktivniji metali se "bolje osjedaju" u "izreagiranom" (ionskom) obliku, a manje reaktivni u metalnom – reaktivniji metal (s manjim redukcijskim potencijalom) "istiskuje" manje reaktivan (s vedim redukcijskim potencijalom) iz otopine njegovih iona (npr. ako se bakrena žica stavi u otopinu srebrova nitrata, na žici se izlučuju "pahuljice" srebra, a otopina poplavi od Cu2+ iona) – pri čemu zbog kretanja elektrona nastaje električna struja ako se uzme po komad oba metala i povežu vodičem (metalna žica) i elektrolitskim mostom (otopinom ili gelom koji provode električnu struju jer sadrže ione) da se zatvori strujni krug (to je galvanski članak) procesi u galvanskim člancima su obrnuti od procesa u elektrolizi: u elektrolizi električna struja daje energiju za nespontane procese (E° negativan), a u galvanskim člancima spontani procesi (E° pozitivan) uzrokuju električnu struju – i elektrode su obrnute nego u elektrolizi: katoda je pozitivna, anoda je negativna – elektroni putuju kroz žicu (vodič I. reda) od anode (gdje nastaju oksidacijom) do katode (gdje su potrebni za redukciju), a kroz elektrolitski most (vodič II. reda) anioni putuju u suprotnom smjeru da bi obje otopine ostale neutralne prikazi galvanskog članka (na primjeru Daniellijevog članka): – jednadžbe polureakcija: A(–): Zn(s)  2e– + Zn2+(aq)

drzavna-matura.com

44

K(+): Cu2+(aq) + 2e–  Cu(s) – zbirna jednadžba reakcije: Zn(s) + Cu2+(aq)  Zn2+(aq) + Cu(s) – shematski prikaz: Zn(s)|Zn2+(aq)||Cu2+(aq)|Cu(s) (piše se slijeva nadesno redom kako putuju elektroni, dakle od onog što se oksidira preko onog u što se oksidira preko onog što se reducira do onog u što se reducira; jednostruke crte označavaju granice između elektroda i otopine a dvostruka elektrolitski most) – skica (crtež):

V = voltmetar; ako je umjesto V izvor električne struje (

), onda je to elektrolizni

članak i smjerovi kretanja e– i aniona te naboji elektroda su obrnuti, sve ostalo jednako

(za računanje u elektrokemiji pogledati Mjerne jedinice, veličine i formule – c–VII. i XIII.)

Zadaci 1. Tijekom elektrolize taline soli, kationi se kredu prema A. anodi i reduciraju B. anodi i oksidiraju C. katodi i reduciraju D. katodi i oksidiraju 2. Koja reakcija se zbiva na katodi tijekom elektrolize vodene otopine KCl? A. K+(aq) + e–  K(s) B. 2H2O(l) + 2e–  H2(g) + 2OH–(aq)

drzavna-matura.com

45

C. 2Cl–(aq)  Cl2(g) + 2e– D. 2H2O(l)  O2(g) + 4H+(aq) + 4e– 3. Točna/e tvrdnja/e o galvanskim člancima je(su): 1) oksidacija se odvija na anodi 2) elektroni se kredu od katode prema anodi A. samo 1 B. samo 2 C. i 1 i 2 D. ni 1 ni 2 4. U elektrokemijskim člancima katoda je uvijek elektroda na kojoj: A. se odvija oksidacija. B. se odvija redukcija. C. nastaju pozitivni ioni. D. nastaju negativni ioni. 5. Na broj molova metala izlučenog tijekom elektrolize utječe sve navedeno OSIM: A. jakost struje B. vremensko trajanje elektrolize C. naboj iona D. molarna masa 6. Tijekom elektrolize razrijeđene vodene otopine sumporne kiseline, što nastaje na anodi? A. vodik B. sumporovodik C. kisik D. sumporov dioksid 7. Koji od navedenih metala je najreaktivniji? A. srebro B. olovo C. željezo D. cezij

jer se na njoj izlučuje metalni nikal . 2I–  I2 + 2e–. D 6. plavo obojenje (zbog reakcije joda sa škrobom).508 V. Napiši jednadžbe polureakcija na: i. Napiši i izjednači jednadžbu ukupne reakcije koja se odvija u tom članku. Galvanski članak temelji se na polureakcijama: Cr3+ + 3e–  Cr E˚ = –0. Provodi se elektroliza vodene otopine NaI koncentracije 1. katodi B. b) 0. B 5. C 7.744 V Ni2+ + 2e–  Ni E˚ = –0. B 3.0 mol/dm3 s dodatkom fenolftaleina i škroba.12×10–2 mol 9.236 V A.0 minuta.drzavna-matura. n(H2) = 5. 2H2O + 2e–  H2 + 2OH– b) i. izračunaj množinu svakog nastalog produkta. a) i.com 46 8. D 8. katodu C. a) 3Ni2+(aq) + 2Cr(s)  2Cr3+(aq) + 3Ni(s).6×10–3 mol. Kojoj se elektrodi tijekom rada članka povedava masa i zašto? Rješenja 1.200 A protječe kroz 25. B. 9. A 4. C.0 mL otopine 90. anodu ii. ii. Izračunaj standardni potencijal članka. anodi ii. n(OH–) = 1. ii. mjehuridi pina (H2) c) n(I2) = 5. c) katodi. A.6×10–3 mol. Opiši što se može opaziti (vizualno) uz: i. Ako struja od 0. ružičasto obojenje (fenolftalein zbog nastanka OH–). C 2.

drzavna-matura.com 47 .

1. množimo tako da se odgovarajude jedinice pokrate: isto možemo postupati i sa složenim jedinicama: 1) 1 km = 1000 m.04 mol = 1.com 48 9 RAČUNANJE U KEMIJI: MJERNE JEDINICE.00 L ne možemo zbrojiti.04 mol – za pretvaranje mjernih jedinica možemo napisati definicijsku jednakost. VELIČINE I FORMULE i.drzavna-matura.00 mol + 0. 1 min = 60 s 1 pm = 10–12 m iz koje možemo napraviti razlomke kojima (jer su jednaki 1) možemo bilo što množiti. a mnogima bi mogao biti jednostavniji (ista stvar.00 mol + 1. ako se radi o plinu 1. npr. potencirati i dijeliti (kratiti). npr.4 Lmol–1 = 1. a zbrajati i oduzimati možemo samo iste s istima npr. pretvaranje mjernih jedinica (način pretvaranja mjernih jedinica koji se uglavnom ne uči u našim školama.00 L / 22.00 mol + 1. 1 h = 3600 s .000 kg + 1 g = 1000 g + 1 g = 1001 g 1. malo drukčiji pristup)) – mjerne jedinice pri računanju možemo tretirati isto kao nepoznanice u jednadžbi (i jedno i drugo su slova  ) – možemo ih množiti. nego ih treba pomodu ostalih podataka u zadatku prvo pretvoriti.

. što se onda često i zaboravi.. a na tome se gube bodovi!) – to je najbolja kontrola za mogude zabune! ii.02 g H2O 1 mol plina = 22.022 ∙ 1023 (čestica) 1 mol H2O = 18.4 L plina (korišteno u jednom od početnih primjera) . i pomodu njih provesti čitavi računi.com 49 2) 1 kg = 103 g.drzavna-matura. 1 m3 = 106 cm3 mogu se napisati i jednakosti kao što su 1 mol = 6. ali vedinom je preporučljivije računati s veličinama a brojeve i pripadajude jedinice uvrstiti tek u konačni izraz jer je tako manje pisanja – uvijek s brojevima uvrštavati i mjerne jedinice (a ne ih napisati tek uz rezultat. veličine koje je potrebno poznavati jedinice temeljne SI veličine duljina (l) masa (m) vrijeme (t) jakost električne struje (I) temperatura (T) količina tvari (n) metar (m) kilogram (kg) sekunda (s) amper (A) stupanj (K) mol (mol) ostale veličine jedinice .

com 50 površina (S) volumen (V) gustoda (ρ) tlak (p) naboj (q) napon ili električni potencijal (U ili E) energija. W) relativna atomska masa (Ar) relativna molekulska masa (Mr) molarna masa (M) molarni volumen plina (Vm) maseni udio (w) množinski udio (x) volumni udio (φ) množinska koncentracija (c) masena koncentracija (γ) molalnost (b) m2 m3 kg/ m3 (ili češde g/ cm3) paskal Pa = kg/ m s2 kulon C = As volt V = kg m2 / A s3 džul J = kg m2/ s2 = Pa m3 g/ mol L/ mol mol/ dm3 g/dm3 mol/ kg prefiks oznaka red veličine piko nano mikro mili centi deci deka hekto kilo mega p n μ m c d da h k M 10–12 10–9 10–6 10–3 10–2 10–1 101 102 103 106 . toplina.drzavna-matura. H. entalpija ili rad (E. Q.

bitne formule (uz ispit su dane konstante i periodni sustav. množinska i masena koncentracija c=množinska koncentracija. ali pametnom upotrebom broj formula koje se mora pamtiti može biti vrlo mali) I. molalnost . ali ne i formule. a koncentracija je obično zadana u mol/dm3 odnosno volumen u dm3 ili cm3 pa treba pretvoriti jedinice! (također tlak može biti zadan u kPa ili hPa) II. V=volumen otopine γ=masena koncentracija. sve što se može izračunati pomodu njih može se i pomodu opde plinske jednadžbe iz opde plinske jednadžbe i izraza za množinsku koncentraciju lako se može izvesti izraz za osmotski tlak (p=icRT) pa ni njega nije potrebno posebno pamtiti (samo uočiti da je bitan i faktor disocijacije i kao i za ostala koligativna svojstva) paziti da je J (dio mjerne jedinice za R) = Pa m3. opda plinska jednadžba (opda jednadžba stanja idealnog plina) nije potrebno pamtiti plinske zakone. m=masa otopljene tvari. gustoda IV. n=množina otopljene tvari.com 51 iii. odnos množine i drugih veličina (zadnji izraz je izveden iz izraza za množinsku koncentraciju pa ga nije potrebno tu pamtiti) III.drzavna-matura. oni se svi lako mogu izvesti iz opde plinske jednadžbe tj. V=volumen otopine (ne pobrkati s formulom za gustodu! koja je motopine/ Votopine) V.

com 52 motapala≠motopine osim za vrlo razrijeđene otopine u kojima je masa otopljene tvari zanemarivo mala (najčešde najmanje 103 puta manja od mase otapala) – paziti na grame/kilograme! VI. za molekulske tvari je jednak 1 a za jednostavne ionske tvari je jednak broju iona od kojih se forumulska jedinka sastoji) b=molalnost K=Kf=krioskopska konstanta  za sniženje tališta K=Kb=ebulioskopska konstanta  za povišenje vrelišta (formule su potpuno iste.drzavna-matura. samo treba znati da se ΔT od tališta oduzima a vrelištu dodaje) VII. množine tvari izlučene na elektrodama istom množinom elektriciteta odnose se obrnuto proporcionalno broju izmijenjenih elektrona u reakcijama: .602∙10–19 C. I=jakost električne struje. sniženje tališta i povišenje vrelišta i=faktor disocijacije (broj čestica koje u otopini nastaju disocijacijom 1 čestice otopljene tvari. po čemu formula postaje logična: ukupni preneseni naboj = naboj jednog elektrona × broj elektrona koji sudjeluju u reakciji) drugi Faradayev zakon elektrolize: ako se elektroliza provodi u dva ili više serijski spojenih elektrolizera. Faradayevi zakoni elektrolize prvi Faradayev zakon elektrolize q=naboj. t=vrijeme z=broj elektrona u jednadžbi polureakcije u kojoj nastaje 1 čestica tvari čija se množina uvrštava n=množina F=Faradayeva konstanta (zgodno je znati da je F=NA∙e  umnožak Avogadrove konstante i elementarnog naboja e=1.

najpreglednije je sve pisati u "tablicu" jednadžba 1 + jednadžba 2 jednadžba za koju treba izračunati entalpiju \×A \×B reakcijska entalpija za jednadžbu 1 reakcijska entalpija za jednadžbu 2 \×A \×B reakcijska entalpija za jednadžbu za koju treba izračunati entalpiju . ako se množi ili dijeli negativnim brojem reaktanti i produkti se međusobno zamijene.drzavna-matura. ako ne piše drukčije) Hessov zakon (izračunavanje reakcijske entalpije iz reakcijskih entalpija drugih reakcija): jednadžbe reakcija mogu se tretirati kao matematičke jednadžbe – množiti i dijeliti brojevima tako da se pomnoži ili podijeli svaki stehiometrijski koeficijent u jednadžbi. namjestiti tako da se pri zbrajanju zadanih jednadžbi pokrate sve tvari osim onih koje su u jednadžbi za koju treba izračunati entalpiju (iste tvari koje se pri zbrajanju jednadžbi nalaze sa suprotnih strana strelice se krate odnosno oduzimaju). množinski i volumni za volumni (φ) i množinski (x) udio je potpuno isto samo umjesto masa volumeni (V) odnosno množine (n) X. iskorištenje (umjesto množine može i masa ili volumen i sl. pomnožiti sve reakcijske entalpije istim brojevima kojima su pomnožene odgovarajude jednadžbe te i njih zbrojiti. udjeli – maseni.com 53 (može se izvesti iz prvog zakona) VIII. reakcijska entalpija = entalpija stvaranja produkata – entalpija stvaranja reaktanata ovo se čak ni ne mora nazvati formulom jer je logično ako se "nestajanje" reaktanata shvati kao njihovo od–stvaranje (suprotan proces od stvaranje) pa se zato mijenja predznak njihovih entalpija paziti na množenje entalpije stvaranja svake tvari sa stehiometrijskim koeficijentom (to je broj koji piše ispred čestice u jednadžbi) te tvari u jednadžbi rekacije za koju se računa entalpija! (entalpije stvaranja su zadane za 1 mol tvari (što se vidi jer je jedinica kJ/mol).) IX.

X... . Y. su reaktanti... .drzavna-matura. produkti u jednadžbi.. aA + bB + . konstanta ravnoteže (po koncentraciji tvari u ravnotežnom stanju) xX + yY + . njihovi stehiometrijski koeficijenti – formula je logična jer je Kc veda što u ravnoteži ima više produkata. a standardne entalpije se odnose na standardna stanja tj.. y.. ista tvar u različitom agregatnom stanju u termokemiji nije ista! (postoje reakcijske entalpije taljenja.. b. pH vrijednost je logaritam ravnotežne koncentracije vodikovih iona pomnožen s –1 paziti da se uvrštava koncentracija H+ u mol/dm3 a ne s nekom drugom mjernom jedinicom obrat (izračunavanje koncentracije H+ iz pH): [H+] = 10–pH mol/dm3 (treba pamtiti samo u slučaju apsolutnog nepoznavanja logaritama iz matematike. a manja što ima više reaktanata svakako pisati mjerne jedinice uz koncentracije jer koncentracijska konstanta ima svoju jedinicu! XIII. a.. a mijenja predznak za reaktant koji se oksidira (otpušta elektrone) ... . stanja u kojima su tvari pri "normalnim" (sobnim) uvjetima) XI. pa ostaje istog predznaka za reaktant koji se u reakciji reducira (prima elektrone). ali u tom slučaju je bolje poraditi na matematici) – isto tako i pOH i pK (p znači logaritam pomnožen s –1) Kw je ionski produkt vode = konstanta ravnoteže za reakciju H+ + OH–  H2O pomnožena s [H2O] XII. B. dakle napisan je za redukciju. . A.. isparavanja itd.. pozitivni ili negativni) paziti na agregatna stanja (pisati ih). razlika potencijala (galvanskog članka) logika: E je standardni redukcijski potencijal. x.com 54 (A i B su cijeli brojevi ili razlomci.

da bi bilo krade. uz matematičko sređivanje izraza (kradenje. dok se ne dođe do konačnog izraza u kojem je sve što treba uvrstiti poznato: . izračunati i molarna masa vode. ili uz malo zdravorazumske logike preobličiti tako da se može zamijeniti. što vede za što bolju reakciju! XIV.com 55 ako se traži moguda reakcija. rješavanje dvojnih razlomaka). za c se podrazumijeva da je koncentracija otopljene tvari u otopini) (uokvireno je samo da se lakše vidi što je u tim formulama poznato) – zapiše se formula za ono što je nepoznato: – gleda se što se u formuli za nepoznato može zamijeniti izrazom iz formule za poznato. i ponavlja taj postupak. ali to nam u ovom slučaju nije potrebno) – zapišu se formule za sve što je poznato: (tvar = otopljena tvar. M (a može se. masa atoma (ili molekule) = relativna atomska (ili molekulska) masa × unificirana atomska jedinica mase Primjer pametnog baratanja formulama izračunavanje molalnosti (b) vodene otopine određene tvari iz poznate množinske koncentracije (c) i gustode (ρ) te otopine – pogleda se postoji li još neki "skriveni" zadani podatak: poznato je o kojoj se tvari radi.drzavna-matura. dakako. E mora biti pozitivno tj. dakle mogu se iz periodnog sustava očitati relativne atomske mase i izračunati molarna masa tvari.

a jednom kad se uvježba ovakav tip izvođenja i dobro poznaju sve osnovne formule (s razumijevanjem što koje slovo u njima znači!).) – u konačni izraz uvrste se brojevi s mjernim jedinicama (uz po potrebi odgovarajude pretvaranje) – ako je nešto krivo. ali uz malo vježbe nije preteško.drzavna-matura. može se pomodu njih izračunati jako puno tipova zadataka. a nije vjerojatno da de išta biti osjetno teže od ovog primjera  Primjer za Hessov zakon Iz reakcijskih entalpija za reakcije: C(s) + O2(g) CO2(g) ΔrH1 = –393 kJ mol–1 ΔrH2 = –283 kJ mol–1 CO(g) + 1/2O2(g) CO2(g) izračunamo reakcijsku entalpiju za reakciju: C(s) + 1/2O2(g) CO(g) –393 kJ mol–1 \ × (–1) –283 kJ mol–1 \ × (–1) C(s) + O2(g) CO2(g) CO2(g) + CO(g) + 1/2O2(g) . vjerojatno de se vidjeti po tome što se jedinice nede dobro pokratiti – i izračuna – bez panike: možda izgleda teško.com 56 (obično ima više mogudnosti za redoslijed zamjena i sve su ispravne dokle god daju smislen konačni izraz) (paziti što se odnosi na otapalo a što na otopinu. što na sastojak a što na smjesu i sl.

com 57 C(s) + 1/2O2(g) CO(g) ? C(s) + O2(g) + CO2(g) CO2(g) CO(g) + 1/2O2(g) CO(g) –393 kJ mol–1 283 kJ mol–1 –110 kJ mol–1 C(s) + 1/2O2(g) Primjer određivanja empirijske formule Maseni udio ugljika u spoju je 14.drzavna-matura. ako ne.14% – 1.14%. pogreške zbog zaokruživanja i sl. množe se svi članovi istim cijelim brojem tako da se dobiju najmanji mogudi cijeli brojevi (koeficijenti u empirijskoj formuli su uvijek najmanji mogudi cijeli brojevi) – i napokon: C : O : H : Na = 1 : 3 : 1 : 1 empirijska formula: CO3HNa = (presložimo u smisleni redoslijed) = NaHCO3 Razrjeđivanje otopina kiseline (ili lužine ili nekog iona) vodom . – izračunamo maseni udio "ostalog": w(Na) = 100% – 14.29%. kisika 57.38% – empirijska formula pokazuje najmanji odnos brojnosti različitih atoma a ne njihovih masa pa treba masene udjele "prevesti" na množine.19% = 27. to je najlakše učiniti tako da se zamisli uzorak od 100 g – u njemu ima onoliko grama svakog elementa koliki je postotak njegov maseni udio (m(sastojak)=w(sastojak)×m(ukupno)) – dijeljenjem s molarnom masom (n=m/M) elementa izračuna se množina svakog elementa i one se postave u međusobni omjer: – podijeli se svaki član omjera s najmanjim članom (u ovom slučaju s 1. super. vodika 1.). a ostalo je natrij.181) – ako se dobiju lijepi cijeli brojevi ili ovako nešto vrlo slično cijelim brojevima (ne moraju biti točno cijeli brojevi! jer je mogude da su sastavljači zadatka koristili molarne mase na drukčiji broj znamenaka.190%. Odredi empirijsku formulu spoja.29% – 57.

u kojoj nema kiseline.10 mol/dm3 i 170 mL natrijeve lužine koncentracije 0. Koliki je pH dobivene otopine? – napisati jednadžbu kemijske reakcije H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O – iz jednadžbe odčitati odnose množina kiseline i lužine koje međusobno reagiraju (omjer stehiometrijskih koeficijenata) – izračunati množine iz zadanih veličina – pogledati što se u reakciji posve potroši. a čega preostaje . ovisno što se traži a što je zadano (za kombiniranje s masenom koncentracijom i drugim veličinama vidi Primjer pametnog baratanja formulama) Miješanje kiseline i lužine Pomiješa se 50 mL sumporne kiseline koncentracije 0. a 2 na konačnu otopinu): – upotrijebimo formulu za vezu množine i množinske koncentracije: pa je: – konačni volumen je zbroj početnog volumena i volumena dodane vode pa je: iz čega se može dobiti bilo početna koncentracija. bilo volumen vode koji je potrebno dodati (odnosno iz toga konačni volumen). bilo početni volumen. bilo konačna koncentracija.drzavna-matura.com 58 – bududi da se dodaje samo čista voda. konačna otopina sadrži jednaku množinu kiseline kao i početna otopina pa možemo pisati (kroz cijeli primjer indeks 1 se odnosi na početnu.03 mol/dm3.

0. 3.07 g D.0051 mol NaOH bi reagiralo 1/2 × 0. a onda iz pH + pOH = 14 po potrebi i ono drugo pH=–log(0. 1.0026 mol = 0.3×1023 C.0×1023 B.34 g B. znači sav NaOH reagira s 0. 6.010 mol NaOH  više nego što ima. 1.0024 mol H2SO4 – izračunati ukupni volumen! V = V(NaOH) + V(H2SO4) = 50 mL + 170 mL = 220 mL = 0. koliko bezvodne H2C2O4 preostane? A. 0. Ako se zagrijavanjem iz 1.8×1022 D.00 mol/dm3 potrebno za pripremu 150 mL HCl koncentracije 1.drzavna-matura. Koliko je mililitara HCl koncentracije 8.0050 mol H2SO4 bi reagiralo 2 × 0.com 59 sa 0.022)=1.0050 mol = 0. 1.60 mol/dm3? .50 g 2.92 g C.50 g H2C2O4×2H2O istjera sva kristalna voda.0×1021 3.0050 mol – 0. Koliko ima atoma vodika u 3.220 dm3 – izračunati koncentraciju preostalih H+ ili OH– iona (množina preostale kiseline ili lužine × broj H+ ili OH– iz jedne molekule kiseline ili lužine / ukupni volumen) – iz toga izračunati pH ili pOH. ali takvi bi na ovoj razini trebali biti svi zadaci Zadaci 1.6 *napomena: postupak vrijedi samo ako je završna c(H+) ili c(OH–) koja se dobije veda od otprilike 10–5 mol/dm3 i ako su koncentracije kiseline i lužine dovoljno male da se može zanemariti volumen vode nastale neutralizacijom. 6.0026 mol H2SO4  preostaje 0.4 g C12H22O11? A.0051 mol = 0.

fosfora 27.9 kJ∙mol–1 C.25 mol NH3.com 60 A.31 D.8 kJ∙mol–1 B.0 mL C.5 mol N2 reagira s 0.025 mol/dm3? A. 18. 24. +300.0 mL B.5 mol H2 dobije 0. 1.9 kJ∙mol–1 D. Koja je empirijska formula tog spoja? A.60 B. 12. Mg2P2O7 D.8 mL D. Analizom je ustanovljeno da je maseni udio magnezija u spoju 21. Amonijak se dobiva prema sljededoj jednadžbi: N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) Ako se kad 0.8%.0 mL 4. +601.69 C. a ostalo je kisik. 75% B. Koja je standardna entalpija stvaranja MgO(s) ako se dok pri standardnim uvjetima gorenjem magnezija nastane 20. –300.7%.9 kJ energije? A. 50% C.40 8. koliko je iskorištenje reakcije? A. MgPO3 C. –601. Mg3P2O8 5. 3. Koliki je pH otopine KOH koncentracije 0. 12. Razlika potencijala članka na slici pri standardnim uvjetima je: .drzavna-matura. 25% 6. 10. 30.8 kJ∙mol–1 7. 33% D. MgPO2 B.15 g MgO(s) oslobodi 300.

Koja je empirijska formula tog oksida? A. Etanol gori u suvišku kisika.28 V B. MnO3 10. 1.25 mol C2H5OH(g) pri 200K i 105Pa? A. 28 / 132 D. 2. 14 / 115 B. MnO2 C.drzavna-matura. 0.76 V C. Oksid mangana sadrži 2. 8 L C. MnO B. 0. 14 / 210 11. 15 L . 10 L D. 28 / 115 C.32 V D. Koji je razlomak jednak masenom udjelu dušika u amonijevom dihidrogenfosfatu? A.com 61 A.29 g mangana po gramu kisika. Mn2O3 D. 5 L B.36 V 9. pri čemu nastaje ugljikov dioksid i voda prema sljededoj izjednačenoj jednadžbi: C2H5OH(g) + 3O2(g)  2CO2(g) + 3H2O(g) Koja od ponuđenih vrijednosti je najbliža volumenu CO2(g) koji nastaje izgaranjem 0.

0.1×1021 C.2×1022 D. 84. 20 B. 4. reagira s permanganatnim ionom prema sljededoj izjednačenoj jednadžbi: 5H2C2O4(aq) + 2MnO4–(aq) + 6H+(aq)  2Mn2+(aq) + 10CO2(g) + 8H2O(l) Koliko je mililitara otopine KMnO4 koncentracije 0. 1797 kJ C. Oksalna kiselina. 13. 1078 kJ B. 8. Prema reakciji 2N2H4(l) + N2O4(l)  3N2(g) + 4H2O(g) ΔH = –1078 kJ koliko se energije oslobodi tijekom nastanka 140 g N2(g)? A. Koliki je ukupni broj atoma u 1.drzavna-matura.4 mL 14.8 mL D. H2C2O4. 33. 7.479 V . Prema podacima u tablici izračunaj E0 za reakciju Ga(s) + 3Tl+(aq) 3Tl(s) + Ga3+(aq) A.5 mL C.5 mL B. 5390 kJ 15.0154 mol/dm3 potrebno za reakciju s 25.479 V B.193 V C. 0. –0.com 62 12. –0. 3234 kJ D.0 g HOOC(CH2)4COOH? A.0 mL otopine H2C2O4 koncentracije 0.2×1024 13.0208 mol/dm3? A. 18.193 V D.

Komad metalnog nikla uronjen je u otopinu koja sadrži Pb2+(aq) (c=1.0 × 1023 19. 6.20 g O3? A. 4. 17.26 C.com 63 16. 1. 10. 34. SiC.0 mol/dm3) i Cd2+(aq) (c=1. Prema standardnim redukcijskim potencijalima u tablici.0 × 1022 C. 1. i 1 i 2 D.00 .0 mol/dm3). 2.33 B.0 × 1022 B.2 % 18.drzavna-matura.5 % D. 3.00 g SiO2 i 2. Silicijev karbid. 4. Maseni udio dušika u (N2H5)2SO4 je: A.00 g C? A. dobiva se zagrijavanjem SiO2 i C na visoke temperature. 6. ni 1 ni 2 17. samo 1 B.59 D.3 % C.2 × 1023 D. Koliko ima molekula ozona u 3. samo 2 C.8 % B. prema jednadžbi: SiO2 (s) + 3C(s)  SiC(s) + 2CO(g) Koliko bi se najviše grama SiC moglo dobiti iz 2. 51. odvijat de se koja/e reakcija/e? 1) Ni(s) + Pb2+(aq)  Pb(s) + Ni2+(aq) 2) Ni(s) + Cd2+(aq)  Cd(s) + Ni2+(aq) A.

3 mL 22. Iz 7. 3. CH3OH 23.2 B.66 g hidratiziranog natrijevog sulfata.15 mol/dm3 je potreban za reakciju s 0. B. Pet kuglica metala ima ukupnu masu 1. Pripremljene su vodene otopine navedenih tvari koncentracije 0.278 mL. Srebro reagira s nitratnom kiselinom prema jednadžbi: 3Ag(s) + 4HNO3(aq)  3AgNO3 (aq) + NO(g) + 2H2O(l) Koliki volumen HNO3(aq) koncentracije 1. dobije se 4. 0. Koliko iznosi x? A. 8. 25. Na2SO4 × xH2O. 7 21.32 mL C.06 g bezvodnog Na2SO4. NaBr C.74 mL B.drzavna-matura. 5 D.6 C. 6.com 64 20. Kolika je gustoda metala (g/mL)? . CuSO4 D. Koja od njih ima najviše vrelište? A.25 g i ukupni volumen 0. D. Za reakciju 2CCl4(g) + O2(g)  2COCl2(g) + 2Cl2(g) ispravan izraz za konstantu ravnoteže Kc je: A. C. 24.15 mol/dm 3. 4. CaCl2 B.784 g srebra? A.43 mL D.

05 mol Ag.1 mol bakra.348 B.59 g/cm3? A. 0. –1. 97.34 V.15 mol Au D.5 25. 0. 160 cm3 D.20 mol Ag. 0.09 V B.410 V D. Koliko ima molekula vode u 0. Za elektrokemijski članak s reakcijom Cu2+(aq) + M(s)  Cu(s) + M2+(aq) je E˚ = 0. Cu(NO3)2 i Au(NO3)3 koncentracija 0. Koliki je standardni redukcijski potencijal za M2+(aq)? A.50 D. 0. Koji volumen tekudine A ima istu masu kao 80. –0. Vodene otopine AgNO3. 0.0 cm3 tekudine B. 0.10 mol Au B. 4. Ako se izluči 0. 0.1 mol/dm3 elektrolizirane su u aparaturi na slici. koliko se izluči srebra i zlata? A.05 mol Ag.075 mol Au C. a tekudine B 1. 193 cm3 28.10 mol Ag.067 mol Au 27. 0. 22. ako je gustoda tekudine A 0. 0. tako da ista struja protječe kroz svaku otopinu. Standardni redukcijski potencijal za Cu2+(aq) je 0.900 C.75 V. 0.09 V 26.drzavna-matura.com 65 A.0 cm3 C. 40.10 g modre galice (CuSO4×5H2O)? . 0.0 cm3 B.410 V C.660 g/cm3. 1.

4 × 1022 D. 2N2O4 + N2H4  6NO + 2H2O Kolika je maksimalna masa NO (u gramima) koja se može dobiti iz 15. Mg(OH)2 je magnezijevo mlijeko koje se koristi za neutralizaciju suviška želučane kiseline (HCl).25 30. 0.4 × 1021 C.1524 mol/dm3 D. Koliko se molova želučane kiseline može neutralizirati s 1.1447 mol/dm3 C.0 % B. 0. Za neutralizaciju 25.68 g N2H4? .5 g N2H4 i 4. 1.0 % 33.00 g Mg(OH)2? A. Koliki je udio Tl–205? A. 0. 14.0 % D.0 odnosno 205.2 × 1021 B.00 mL H2SO4(aq) koncentracije 0.2 × 1023 29. 18 B. 70.4. Tl–203 and Tl–205 (atomske mase: 203. 1.0171 B. 2. 1.3047 mol/dm3 31.0) i ima prosječnu atomsku masu 204. 0.686 D.drzavna-matura.23 mL NaOH(aq) nepoznate koncentracije. Koja je koncentracija NaOH(aq)? A.1050 mol/dm3 utrošeno je 17.0343 C.07617 mol/dm3 B.1 × 10–21 C. 1. Prirodni talij sastoji se od dva stabilna izotopa.0 % C. 0.7 × 10–24 32. 3. 50. 2. 1.com 66 A. 0. 30. Kolika je masa jedne molekule vode u gramima? A. 0.0 × 10–23 D.

5.6 mL C.38 B. i II. 33. samo I.091 V C.2 D.145 mol/dm3)? A.drzavna-matura.427 V 2) Prema standardnim redukcijskim potencijalima u tablici.8 mL B. 0.04 C. Koliki volumen H2SO4 (c=0.com 67 A. 1) Prema standardnim redukcijskim potencijalima u tablici.1 mL 35.0 mL KOH (c=0. 0. ni I. 15. 4. –0.091 V D. D. 26 34. ni II. koja reakcija/e je(su) spontana/e? I. 37.108 mol/dm3) je potreban za neutralizaciju 25. i I. 67. standardni potencijal članka (E˚) za reakciju Zn(s) + 2Tl+(aq)  Zn2+(aq) + 2Tl(s) je: A. Cr2+(aq) + Fe3+(aq)  Cr3+(aq) + Fe2+(aq) II. B.2 mL D. samo II. .427 V B. Cu2+(aq) + Fe2+(aq)  Cu+(aq) + Fe3+(aq) A. C. –0. 16.

3. 0.4 C.50 L otopine koncentracije 1.130 mol/dm3 C.60 C.73 mol . 950 g/mol B.00 mol/dm3? A. 0. 0.0 mol/dm3) je potreban za pripremu 2.60 D. 139 38. 7. 2.87 mol H2(g)? A. 537 g/mol C.4 D.22 mol N2O3(g) i 0. 0. Kolika je koncentracija nitratnih iona u dobivenoj smjesi? A.180 mol/dm3 B.20 g propana u suvišku kisika? A.com 68 36. Koliki volumen (u mL) koncentrirane sumporne kiseline (c=18. 100 mL otopine kalcijeva nitrata koncentracije 0.100 mol/dm3. Maseni udio berila u beriliju je 5. Molarna masa berila je: A. 0. 6.drzavna-matura. 69.44 mol C. 179 g/mol 39.20 B.2 37.29 mol B. C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O Kolika je ukupna masa (u gramima) produkata izgaranja 2. Formulska jedinka berila sadrži 3 atoma berilija. 270 g/mol D.0800 mol/dm3 D. Prema jednadžbi: N2O3(g) + 6H2(g)  2NH3(g) + 3H2O(g) koliko molova NH3(g) može nastati reakcijom 0.03%. 10. 14.20 B.250 mol/dm3 pomiješano je s 400 mL dušične kiseline koncentracije 0.0500 mol/dm3 40. 0. 0.

–3661. 129. 1.0×10–3 D.6×10–2 42. B 3. 46. 1. –818.5 C.0×10–3 C. –92. –1766.com 69 D.2 D. Prema podacima u tablici. A 4. 92.1 kJ D. C 5.2 kJ B. A . Elektroliza vode: 2H2O(l)  2H2(g) + O2(g) Koliko molova H2(g) može nastati prolaskom 4.drzavna-matura. 8. 2. –46.2 kJ 43. Izračunaj ∆H˚ za reakciju: 2NH3(g)  N2(g) + 3H2(g) A. izračunaj promjenu entalpije za raspad natrijevog hidrogenkarbonata (u kJ po molu CO2): 2 NaHCO3(s)  Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g) A. C 2. Standardna entalpija stvaranja NH3(g) je –46.1 kJ/mol.1 mol 41.1 kJ C. A 6. 4.2 B.00×10–3 B.6 Rješenja 1.8×1021 elektrona? A.

A 23. B 30. C 26. D 33. B 15. D . C 32. D 31. B 14. D 28. C 34. B 12. A 35.drzavna-matura. C 10. D 27. A 29. B 16. A 9.com 70 7. A 20. A 11. C 18. A 19. 2) A 36. C 22. C 13. D 21. C 25. A 17. 1) A. D 37. D 8. D 24.

B 39. A 41.drzavna-matura. B 42. D 43. A .com 71 38. A 40.

crveni ili crni (alotropske modifikacije) C crn (grafit) ili (dijamant) (ili tamnocrven do tamnoljubičast (fulereni)) – obojeni anioni u vodenim otopinama MnO4– ljubičasto/ružičasto Cr2O72– narančasto CrO42– žuto – obojeni kationi prijelaznih metala u vodenim otopinama Cr3+ zeleno Mn2+ blijedoružičasto Fe3+ žuto Fe2+ zeleno Co2+ ružičasto Ni2+ zeleno Cu2+ plavo . ostali metali (i polumetali) sivi Br2(l) smeđi.com 72 DODATAK 1: RAZNE BOJE I PROMJENE BOJA – boje plamena Li+ crveno Na+ žuto K+ ljubičasto Ca2+ narančastocrveno Rb+ crveno Sr2+ tamnocrveno Cs+ plavo Ba2+ zeleno Cu2+ zeleno Ag+ narančasto – boje elementarnih tvari u standardnom stanju (osim plinova) Cu crvenosmeđi. I2(s) tamnoljubičast/crn (u vodenoj otopini smeđi) S žut P bijeli. Au žuto.drzavna-matura.

zeleno u neutralnom. ali postaju plinovi pri relativno malo povišenoj temperaturi – promjene boja kao dokaz prisutnosti određenih organskih spojeva – nezasideni spojevi (alkeni. plav pa zelen pa žut u lužnatom – univerzalni indikator: crven pa narančast u kiselom. žut u lužnatom – fenolftalein: ružičast u lužnatom bromnu vodu (smeđa) i otopinu kalijevog – bromtimolplavo: žuto u kiselom. alkini) permanganata (ljubičasta) – Fehlingov ili Trommerov reagens: lužnata otopina Cu2+ iona (plavo) + aldehid ili reducirajudi šeder (glukoza ili fruktoza)  talog Cu2O (crvenosmeđi) – Tollensov reagens: lužnata otopina AgNO3 i amonijaka + aldehid ili reducirajudi šeder (glukoza ili fruktoza)  srebrno zrcalo – biuret reakcija: lužnata otopina Cu2+ iona (plavo) + bjelančevine (polipeptidi)  ljubičasto – ksantoproteinska reakcija: bjelančevine (koje sadrže aromatske aminokiseline) + koncentrirana HNO3  žuto – pH indikatori – metiloranž: crven u kiselom. zelen pa plav u lužnatom .com 73 – obojeni talozi (netopljivi spojevi) (osim onih koji poprimaju boju prema kationu ili anionu koji sadrže) AgCl bijelo.drzavna-matura. PbI2 jako žuto HgI2 jako narančastocrveno – obojeni plinovi (ostali bitni plinovi su bezbojni) Cl2 žutozelen NO2 crvenosmeđi *Br2 smeđi *I2 ljubičast *=nisu plinovi pri standardnim uvjetima. narančast u neutralnom. PbBr2 bijelo. ljubičast u neutralnom. plavo u lužnatom – ekstrakt crvenog kupusa: crven u kiselom. žut u neutralnom. AgBr svijetložuto. AgI žuto PbCl2 bijelo.

com 74 – lakmus: plavi pocrveni u kiselom. crveni poplavi u lužnatom .drzavna-matura.

com 75 DODATAK 2: KEMIJSKE FORMULE I NAZIVI Kiseline i anioni/soli (osjenčane su jake kiseline) a) kiseline koje ne sadrže kisik kiselina službeni naziv HF HCl HBr HI H2S fluoridna kloridna bromidna jodidna sulfidna fluorovodična klorovodična bromovodična jodovodična sumporovodična F – – – hrvatski naziv anion naziv iona fluoridni kloridni bromidni jodidni sulfidni naziv soli fluorid klorid bromid jodid sulfid službeni naziv hrvatski naziv naziv iona naziv soli Cl Br I– S halogenidna halogenovodična halogenidni halogenid 2– (S nije halogeni element. HCl(aq)  u vodenoj otopini = klorovodična kiselina) b) kiseline koje sadrže kisik (oksokiseline) od najmanjeg do najvedeg oksidacijskog broja središnjeg elementa kiselina službeni naziv HClO HClO2 H2SO3 HNO2 HClO3 HNO3 H2SO4 H2CO3* H3PO4 HClO4 hipokloritna kloritna sulfitna nitritna kloratna dušična sulfatna karbonatna fosfatna perkloratna hrvatski naziv hipoklorasta klorasta sumporasta dušikasta klorna nitratna sumporna ugljična fosforna perklorna ClO – anion naziv iona naziv soli službeni naziv hrvatski naziv hipo.asta naziv iona hipo.. HCO3 hidrogenkarbonat. (HPO4 hidrogenfosfat. čistom stanju = klorovodik.. ali naziv se daje po istom principu) (npr..itni naziv soli hipokloritni kloritni sulfitni nitritni kloratni nitratni sulfatni karbonatni fosfatni perkloratni hipoklorit klorit sulfit nitrit klorat nitrat sulfat karbonat fosfat perklorat hipo.at *=zapravo ne postoji ugljična kiselina.it – ClO2 2– SO3 – NO2 – ClO3 – NO3 2– SO4 2– CO3 3– PO4 – ClO4 –itna –asta –itni –it –atna –na –atni –at per.... HSO3 hidrogensulfit) anion s dva H  dihidrogen. postoje samo njene soli anion s jednim H  hidrogen..atni per...na per.itna hipo. (H2PO4 dihidrogenfosfat) – 2– – – – Baze i kationi (osjenčani su dobro topivi hidroksidi koji daju jake lužine) baza (hidroksid) LiOH NaOH KOH Be(OH)2 Mg(OH)2 Ca(OH)2 kation Li + + naziv hidroksida ili iona litijev natrijev kalijev alkalijskih metala = M + Na K + Be 2+ 2+ berilijev magnezijev kalcijev zemnoalkalijskih metala = M 2+ Mg Ca 2+ ... HSO4 hidrogensulfat..atna per......drzavna-matura.... HCl(g)  u plinovitom tj.

* = za Zn i Ag nije nužno pisati cinkov(II) i srebrov(I) jer su samo te valencije mogude ali nije ni greška + Mn Co Ni 2+ 2+ 2+ + Cu Cu Zn 2+ + 2+ Ag Hg 2+ Hg2 NH4OH* NH4 + Alkani/ugljikovodične osnove naziva organskih spojeva broj C atoma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 naziv metan etan propan butan pentan heksan heptan oktan nonan dekan . *= NH4OH zapravo ne postoji nego je riječ o vodenoj otopini amonijaka NH3(aq) Ba Al 3+ 2+ 3+ aluminij je u 3. nije velika zabluda pamtiti da su 2+ svi osim Cr i Ag 3+ + 2+ 2+ 2+ 3+ + Fe Fe Cr 3+ 2+ (jedina (uobičajena) mogudnost za te metale) te Fe i Cu (uz Fe i Cu ). skupini u periodnom sustavu prijelaznih metala  uglavnom 2+.drzavna-matura.com 76 Sr(OH)2 Ba(OH)2 Al(OH)3 Sr 2+ 2+ stroncijev barijev aluminijev željezov(II) željezov(III) kromov(III) manganov(II) kobaltov(II) niklov(II) bakrov(II) bakrov(I) cinkov* srebrov* živin(II) živin(I) amonijev "složeni kation" ne potječe od metala nego od amonijaka.

mramor = kalcijev karbonat CaCO3 (*kreda = smjesa CaCO3 i CaSO4) modra galica = bakrov(II) sulfat pentahidrat CuSO4×5H2O  hidratna sol. dobro topljiva.com 77 DODATAK 3: KEMIJSKE FORMULE I SVOJSTVA TVARI IZ SVAKODNEVNE UPOTREBE soda bikarbona = natrijev hidrogenkarbonat NaHCO3  slabo lužnata sol soda = natrijev karbonat Na2CO3 (*kristalna soda = natrijev karbonat dekahidrat Na2CO3×10H2O)  jako lužnata sol kaustična soda = natrijev hidroksid NaOH  jaka lužina kuhinjska sol = natrijev klorid NaCl solna kiselina = klorovodična kiselina HCl  jaka kiselina živo vapno = kalcijev oksid CaO  bazični oksid gašeno vapno = kalcijev hidroksid Ca(OH)2  jaka baza/lužina (slabo do umjereno topljiv) vapnenac. dobro topljiva (*ali u otopinama Fe2+ brzo prelazi u Fe3+). higroskopna (dehidratacijsko djelovanje – oduzima vodu) "peroksid" = vodikov peroksid H2O2  jaki oksidans (*ali može biti i reducens) jodna tinktura = vodena otopina joda I2(aq) zemni plin = pretežno metan CH4  zapaljiv plin plin u kudanstvu = smjesa propana CH3CH2CH3 i butana CH3CH2CH2CH3  zapaljiv plin kloroform = triklormetan CHCl3 "alkohol" (i onaj u pidima i onaj za čišdenje/dezinfekciju) = etanol CH2CH3OH glicerol = propan–1.drzavna-matura.2. oksidans. kisela bordoška juha = smjesa modre galice i gašenog vapna kiselina iz akumulatora = sumporna kiselina H2SO4  jaka kiselina.3–triol CH2OH–CHOH–CH2OH "eter" = dietileter CH3CH2OCH2CH3 formalin = vodena otopina formaldehida. kisela zelena galica = željezov(II) sulfat heptahidrat FeSO4×7H2O  hidratna sol. formaldehid = metanal HCHO aceton = propanon CH3OCH3 octena kiselina = etanska kiselina CH3COOH  slaba kiselina .

zasidene  masti.com 78 benzin = smjesa ugljikovodika (prvenstveno lančastih alkana.drzavna-matura. barem jedna nezasidena  ulja) više masne kiseline sapuni = natrijeve ili kalijeve soli viših masnih kiselina kuhinjski šeder = saharoza (C12H22O11) . ne pobrkati s benzEnom koji je aromatski ugljikovodik) masti i ulja = esteri glicerola i tri (iste ili različite.

na ustupljenim materijalima (slike u poglavlju Elektronska konfiguracija i periodičnost svojstava elemenata) autorica . izv.drzavna-matura. Višnji Vrdoljak. sc.. Kemijski odsjek Prirodoslovno–matematičkog fakulteta u Zagrebu. savjetnik. sc. na ustupljenim materijalima (slike i zadaci u poglavlju Kristalne strukture)  dr.com 79 Zahvale  Snježani Liber. prof. prof.. Krunoslavu Užarevidu. na pregledu skripte i sugestijama  dr. viši asist. gimnazija Zagreb. Kemijski odsjek Prirodoslovno–matematičkog fakulteta u Zagrebu. I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->